Sunteți pe pagina 1din 283

Gheorghe

C~NTUL CIGNULUI
ASACHI
CUPRINS
Not[ asupra edi\iei .............................................................................................9
Tabel cronologic................................................................................................10
VERSURI
Ode
PROLOG. LA PATRIE.......................................................................................15
LA ITALIA.........................................................................................................17
LA MOLDOVENI...............................................................................................19
RESTAURAREA +COALELOR NA| IONALE }N MOLDOVA
EDUCA| IE........................................................................................................22
PRIVEGHEREA OSTA+ULUI MOLDOVAN
MEDITA| IE......................................................................................................24
IMN..................................................................................................................25
PLEIADA...........................................................................................................27
}NCREDEREA
}N DUMNEZEU.................................................................................................29
OS~NDITUL
}N GROAPA OCNELOR....................................................................................31
Elegii
LA MOARTEA P{RINTELUI MEU ...................................................................33
LACUL LUI OVID.............................................................................................35
ELEGIE SCRIS{ PE | INTERIMUL UNUI SAT.................................................37
IMNUL DE SAR{..............................................................................................42
CONVORBIRE NOPTURN{.............................................................................44
Sonete
C{TR{ TIBRU..................................................................................................45
C{TR{ PLANETA MEA....................................................................................46
LAURA (Stiamo, Amor...) ................................................................................47
LAURA (Lieti fiori...)........................................................................................48
DAFNE..............................................................................................................49
}N OCAZIA ZBORULUI AEROSTATIC
A MADAMEI BLANCHARD..............................................................................50
LA INTRODUCEREA LIMBEI NA| IONALE
}N PUBLICA }NV{| {TUR{..............................................................................51
PALADIUL MOLDOVENILOR...........................................................................52
PENTRU COMPUNERILE POETICE }N LIMBA NA| IONAL{..........................53
MOARTEA LUI ISUS........................................................................................54
LIST..................................................................................................................55
FIICEI MELE EUFROSINA }N OCAZIA MOR| EI
LOGOF. ALEXANDRU GHICA..........................................................................57
Anacreotice
AMORUL PLAGAT............................................................................................58
LA PICTOR.......................................................................................................59
ALVIR C{TR{ A SA MINIATUR{....................................................................61
AMORUL FUGAR.............................................................................................63
PRIM{VARA.....................................................................................................65
DORUL.............................................................................................................67
AMORUL AR{TOR...........................................................................................68
IARNA...............................................................................................................70
ALBINA +I TR~NTORUL..................................................................................72
MUZA C{TR{ POETUL PANORAMEI MOLDOVEI......................................74
C`ntece
NESTATORNICIA LUCR{RILOR LUMEI .........................................................76
LUMEA.............................................................................................................78
C~NTECUL UNUI GIUNE ROM~N DIN ANOVLAHIA....................................79
C~NTECUL UNEI P{STORI| E ROM~NE DE LA MUNTE..............................80
FILOZOFIE NATURAL{ ...................................................................................81
REPEGIUNEA TIMPULUI.................................................................................82
LA A MEA PUNG{............................................................................................84
C~NTECUL PL{IE+ULUI MOLDOVAN............................................................86
I mne
ANUL NOU AL MOLDOROM~NILOR 1830....................................................87
IMNUL MOLDOVENILOR LA ANUL NOU 1829.............................................89
IMNUL MOLDOVENILOR LA ANUL NOU 1836.............................................90
Medita\ii
MEDITA| IE PENTRU ZIUA
ANULUI NOU...................................................................................................92
ANUL NOU 1842..............................................................................................93
ANUL NOU 1843..............................................................................................94
ANUL NOU 1847..............................................................................................95
MORM~NTUL..................................................................................................97
EVLAVIA CASNIC{ ..........................................................................................98
AMOR DE PATRIE............................................................................................99
Satire
SO| IA DE MOD{ ...........................................................................................100
EPIGRAMA.....................................................................................................105
Balade
+TEFAN CEL MARE }NAINTEA
CET{| EI NEAM| U........................................................................................106
DOCHIA +I TRAIAN.......................................................................................108
TURNUL LUI BUT..........................................................................................111
Legende
}NV{| {TORUL +I URMA+II S{I ...................................................................118
CREDIN| A......................................................................................................120
LA CUGETAREA MEA....................................................................................125
R{S{RITUL DE LEFCA..................................................................................126
PATIMA .........................................................................................................127
PROFE| IA......................................................................................................129
LA DOCTORUL PEZZONI ..............................................................................130
TOT LA ACELA...............................................................................................131
CONSACRAT MEMORIEI DE LEUFCA..........................................................132
CLIRONOMII LUI EPAMENONDA.................................................................133
LA TERMELE DE KARLSBAD.........................................................................134
OD{................................................................................................................135
POETUL..........................................................................................................137
ANUL NOU 1857 }N MOLDOVA....................................................................138
EPILOG...........................................................................................................139
FABULE
Z~NA FABULEI ..............................................................................................141
GRIERUL +I FURNICA...................................................................................142
CORBUL +I VULPEA......................................................................................143
BROASCA +I BOUL........................................................................................144
ACII DOI CAT~RI ...........................................................................................145
ASINUL +I FURUL..........................................................................................146
LUPUL +I MIELUL..........................................................................................147
LEUL +I GUZGANUL......................................................................................149
GUZGANUL DE CETATE +I CEL DE C~MP...................................................150
CERBUL LA F~NT~N{...................................................................................152
COCOST~RCUL +I VULPEA..........................................................................154
LUPUL +I CUCOARA......................................................................................156
| {RANUL +I FIII LUI.....................................................................................157
OALA DE ARAM{ +I OALA DE LUT..............................................................158
VULPEA +I | APUL.........................................................................................160
CAPRA, GIUNCA +I OAIA,
}N COMPANIE CU LEUL................................................................................162
OAIA +I MIELUL............................................................................................163
STOMAHUL +I M{DUL{RILE.......................................................................164
}N UNIRE ST{ T{RIA....................................................................................166
MUSCA +I CARUL..........................................................................................169
C~NELE CARELE SCAP{ LUCRUL, V~N~NDU-I
UMBRA }N AP{..............................................................................................171
MOARTEA +I NENOROCITUL.......................................................................172
BROA+TELE CARE CER UN }MP{RAT .........................................................174
CASTORII .......................................................................................................176
OCHII +I NASUL............................................................................................180
VULPEA, MOMI| A +I FIARELE.....................................................................182
MINCIUNILE..................................................................................................184
MOMI| A LA BAL MASCHE...........................................................................187
IEPURILE +I AMICII S{I CEI MUL| I ............................................................191
SOARELE +I NEGURA....................................................................................194
LUPUL PREF{CUT }N P{STOR.....................................................................195
ST~NCA CARE FAT{.....................................................................................197
DOU{ SPICE...................................................................................................198
URSUL, PAS{REA, +ERPELE +I MOMI| A....................................................199
ALBINA, | ~N| ARUL +I MUSCA....................................................................200
CONSULTUL..................................................................................................202
LUPII +I OILE.................................................................................................203
ASINUL +I FLUIERUL....................................................................................205
EROSTRAT.....................................................................................................206
C{R{RILE +I CALEA DREAPT{ ....................................................................208
S{LBATICUL +I C{L{TORIUL......................................................................210
PE+TILE +I P{SCARIUL.................................................................................212
GIUDECAT{ NOU{ A LUI PARIS..................................................................214
C{L{TORIUL +I C~NII ..................................................................................217
AURUL +I FIERUL..........................................................................................218
CUV~NTUL LUI SOCRAT ..............................................................................219
DIOGENES......................................................................................................220
CLOPOTUL +I LIMBA LUI .............................................................................222
OILE ...............................................................................................................223
ESOP +I +TRENGARUL..................................................................................228
MOMI| A........................................................................................................230
FRUNZA..........................................................................................................233
DIN MANUSCRISE
(DISF{TARE NU S{ CURM{) .......................................................................234
(UMELIT{ AL{UT{)......................................................................................236
(M-AU LOVIT AMOR CU DARDE).................................................................238
MEDITA| IE....................................................................................................239
SAFO C{TR{ FAON.......................................................................................241
ADIO...............................................................................................................242
DIN PERIODICE
C~NELE ORBULUI .........................................................................................243
G~SCA +I CACOMUL.....................................................................................245
BOUL +I VI| EII ..............................................................................................246
C{TR{ UN PATRIOT FILANTROP................................................................247
J UNELE +I B{TR~NUL..................................................................................248
CAMINUL1.....................................................................................................249
R~NDUNEAUA +I PASERILE.........................................................................251
S{ NI AGIUT{M UNUL PE ALTUL................................................................254
EPILOG LA O COLEC| IE DE FABULE...........................................................255
PAINGINII ......................................................................................................258
VULPEA CU COADA T{IET{.........................................................................259
| IGARA..........................................................................................................261
VULPEA T~N{R{ +I CEA B{TR~N{ ............................................................263
DESACII..........................................................................................................264
IEPURILE +I BROASCA | {STOASC{............................................................266
VOT LA COMETUL DIN 1858........................................................................268
C~NT SECULAR.............................................................................................269
}N AMINTIREA DE 30 IANUARIE,................................................................270
ASUPRA CORUP| IEI SECOLULUI ................................................................271
LA DANTE......................................................................................................273
C~NTUL CIGNULUI .....................................................................................274
APRECIERI ......................................................................................................275
NOTA AS1PRA EDITIEI
ToxIoIo odIJIoI do aJa sunI roroduso dIn:
OI o o r g I o As a c I I. Opcrc. VoI. I-II. EdIJIo IngrI-
]IIa do N. A. Ursu. EdIIura MInorva. EucurozII, l9?3-
l98l.
OI o o r g I o As a c I I. Opcrc. VoI. I-II. ProaJa do
E. LovII. EdIIura HyorIon. CIIzInau, l99l.
ToxIoIo, cu oxcoJIa arIIcuIarIIaJIIor do IImba zI sIII
aIo scrIIIoruIuI, rosocIa normoIo orIograIco In vIgoaro.
CoorIa: Ieoi Crnu
ISEN ! LITEHA
CZU
CUPRINS
10
TAEEL CHONOLOOIC
l?88 So nazIo Ia l marIIo, Ia HorJa, In MoIdova do Sus, OIoorgIo AsacII.
l?95 Loon AsacIIovIcI, IaIaI sau, "barbaI InvaJaI", so sIabIIozIo Ia
Lwow (Lomborg). AIcI OI. AsacII IzI Incoo sIudIIIo "In IImbIIo
oIona, IaIIna zI gormana".
l804 AbsoIvozIo cursurIIo do IIoIogIo, IIosoIo zI consIrucJII cIvIIo aIo
UnIvorsIIaJII dIn Lwow, obJInand zI "graduI do docIor In IIosoIo".
l805 Morgo Ia VIona nu numaI dIn moIIvo do sanaIaIo, dar zI onIru a-zI
conIInua "sIudIuI InaIIoIor maIomaIIcI, sub dIrocJIa coIobruIuI
asIronom Eurg". Pana Ia l8l2 sIudIaza Ia VIona maIomaIIca zI
IcIura. EocIuoaza o caIaIorIo Ia Homa, "undo s-a aIocaI Ia sIudIuI
arIooIogIoI zI aI IImboI IIaIIono", In caro a ubIIcaI maI muIIo
IucrarI, InIro oIo zI Souc|ul, aI dua caro SocIoIaIoa IIIorarrIo
dIn Homa I-a admIs droI "mombru oxIraordInar". In acosI rasIIm
maI vIzIIoaza zI orazoIo VonoJIa, Padova, Torarra, EoIogna,
FIoronJa.
l8l2 HovIno Ia IazI Ia saIuI gonoraIuIuI MIoIIIs, caro avoa sa Iroaca dIn
HusIa (Imrouna cu armaIa IuI NaoIoon) InIru "a rosIaIornIcI
ImorIuI anIIc aI DacIoI".
l8l3 In obruarIo osIo numII roorondar Ia DoarIamonIuI aacorIIor
oxIorno. In noIombrIo InIInJoaza, o Ianga zcoaIa domnoasca dIn
IazI, cIasa do IngInorIo IoIarnIca In IImba romana. In acosI "sco
oI a comus un curs do maIomaIIca, zI anumo arIImoIIca, aIgobra
zI goomoIrIa, caro maI In urma ura zI IIarIIo".
l8l6 La 2? docombrIo aro Ioc rorozonIaJIa asIoraIoI Mir|il i Hloc In
IImba romana.
l8l? "OrganIzoaza o cIoIIuIaIa sa un IoaIru do socIoIaIo In saIonuI
IaImanuIuI CosIacII OIIca. CorIIna rIncIaIa s-a IcIaI dua
un modoI adus do Ia Homa. Ea II InaJIza o AoIon cu muzoIo
caro InIIndoa mana MoIdovoI sro a o rIdIca. CoIII boIorIIor OIIca,
SIurza rorozonIara maI muIIo Ioso In IImbIIo romana zI rancoza".
CUPRINS
11
l8l8 In IunIo aro Ioc oxamonuI ubIIc aI oIovIIor cIasoI do IngInorIo,
InIInJaIa zI condusa do OI. AsacII.
l820 Faco o caIaIorIo In TransIIvanIa, do undo aduco aIru InvaJaIorI cu
scouI do a roorganIza InvaJamanIuI In somInaruI do Ia SocoIa.
l82l So rougIaza Imrouna cu amIIIa In EasarabIa. VoIumuI, InIIIuIaI
EorJciul iuJicucec, In Iraducoroa IaIaIuI sau dIn EornardIn do
SaInIo-PIorro, so doscIIdo cu un sonoI, caro uIIorIor va I numII
Lo iu|roJuccrco linbii uo(iouolc iu publico iuco(o|uro.
l822 Cu rIIo]uI InsIaurarII noII domnII amanIono da ubIIcIIaJII -
sub orma do oaIo voIanIa - oda Lo nolJoccui, lo rce|o|oruicirco
Jonuilor ponu|cui - OI. AsacII osIo numII do caIro Ioan Sandu
SIurza agonI dIIomaIIc aI MoIdovoI Ia VIona, uncJIo o caro o va
onora ana Ia IncouIuI IuI l82?.
l828 In zIua do 23 IanuarIo so doscIIdo zcoaIa oIomonIara do Ia TroI IorarII,
caro va I comIoIaIa In docursuI acoIuIazI an cu cIcIuI gImnazIaI.
l829 Cu Incooro do Ia l IunIo so odIIoaza Albiuo ronucoeco.
"In curgoroa anIIor l829-l83l OI. AsacII s-a ocuaI Ia EucurozII
zI Ia PoIorsburg, ca socroIar aI ComIIoIuIuI ad-Ioc, do rodacJIa
consIIIuJIoI oIIIIco a MoIdovoI, cunoscuIo sub numoIo do
Fcguloncu|ul orgouic, caro a roInIrodus In Jara guvornuI
rorozonIaIIv zI caro In maro arIo a sorvII do baza Ia acoroa
Couccu(ici dIn ? (l9) augusI l858".
l830 In orIoada dInIro l3 maI zI 2l noIombrIo OI. AsacII aco arIo
dIn doIogaJIa caro a mors sa suuna sancJIunI ImaraIozII Ia
PoIorsburg roIocIuI Fcguloncu|ului orgouic. Albiuo ronucoeco
a daI ubIIcIIaJII ragmonIo dIn InIorosanIuI sau ]urnaI do caIaIorIo
In numoroIo 6l-94, sub IIIIuI Er|roc| Jiu ]uruolul uuui colo|or
nolJoccou.
l83l EsIo numII In uncJIa do dIrocIor aI ArIIvoIor SIaIuIuI dIn IazI,
undo "so ocua cu cuIogoroa documonIoIor vocII rIvIIoaro Ia
droIurIIo JarII".
l832 InIInJoaza IIo-IIIograIa Iue|i|u|ul Albiuci.
Vodo IumIna IIaruIuI rImuI voIum dIn Iucraroa IuI I. KaIdanov
Ie|orio Inpcriii Foeicuc. CoI do-aI doIIoa voIum va aaroa In anuI
urmaIor.
12
l833 LIIograIaza zI dIuzoaza IabIouI IsIorIc $|c]ou ccl Morc o MolJocci
cucu|co:o ol eou |ce|oncu| poli|iccec, lo ouul 104.
So doscIIdo coa dInIaI zcoaIa do oIo dIn MoIdova InIInJaIa do OI.
AsacII.
l835 Ia l6 IunIo aro Ioc soIomnIIaIoa InaugurarII AcadomIoI MIIaIIono
onIru caro OI. AsacII a IuIaI noobosII.
l836 Aar voIumoIo IuI do vorsurI: Poc:ii zI Eobulc aIoso, rocum zI
manuaIuI sau do maIomaIIca.
In coIaboraro cu $Ioan CaIargIu zI VasIIo AIocsandrI, IaIaI
ooIuIuI, Ia l5 noIombrIo InIInJoaza ConsorvaIoruI IIarmonIc
dramaIIc dIn IazI.
l83? In zIua do 23 obruarIo aro Ioc rImuI socIacoI aI ConsorvaIoruIuI
IIarmonIc dramaIIc, cu drama Lopcirue zI comodIa \oJuco ciclcouo,
roIucraro do AsacII dua KoIzobuo. ToI In acosI IIm aIcaIuIozIo
zI cunoscuIuI Prolog.
La l4 marIIo vodo IumIna IIaruIuI suIImonIuI IIIorar aI Albiuci
ronuc|i - Alou|o ronucoeco.
EdIIoaza drama Lopcriue. Comuno drama Pc|ru Forc caro osIo
]ucaIa onIru InIaIa oara Ia 8 arIIIo do caIro oIovII ConsorvaIoruIuI.
PubIIca manuaIuI sau do aIgobra. Comuno, onIru sorbaroa
mIIIIara dIn 8 noIombrIo, daIa In casoIo IaImanuIuI EaIz, modIIaJIa
Pricighcrco oe|oului nolJoccou, o caro o odIIoaza sub orma do
oaIo voIanIa.
l838 La 20 obruarIo aro Ioc rImuI socIacoI do oora rorozonIaI In
IImba romana, cu Norno do EoIIInI, InIorroIaI do caIro oIovII
ConsorvaIoruIuI dIn IazI. EdIIoaza manuaIuI do goomoIrIo
oIomonIara. ToI acum Incoo zI IIarIroa aIIasuIuI sau goograIc.
l839 DIn acoasIa vromo Incoo odIIaroa Eoii eo|c|i. TIarozIo drama
Eiul picrJu| zI comodIa PcJogogul, roIucrarI dua KoIzobuo.
LIIograIaza zI dIuzoaza IabIouI IsIorIc AlcrouJru I, Jonu ol
MolJocci, luuJ coroouo i nou|io Jiu nuo eolilor, inporo|ului
Ioou Polcolog.
l840 Incoo IIarIroa gazoIoI do ouIarIzaro a zIIInJoI Icoouo lunii.
LIIograIaza zI dIuzoaza IabIouI Zuo Dochio i Troiou, Jupo
:iccrilc nolJoronuilor.
13
l84l PubIIca rovIsIa Spicui|orul nolJoronu, In agInIIo caroIa vodo
IumIna IIaruIuI rIma sa nuvoIa IsIorIca FurouJo Doonuo.
l842 In coIaboraro cu maI muIJI roosorI IozonI, Incoo ubIIcaroa
dIcJIonaruIuI oncIcIoodIc Lcricou Jc couccreo(ic, dIn caro a aaruI
numaI o ascIcoIa.
l844 EdIIoaza voIumuI Eobulc ccreui|c.
l845 PubIIca momorIuI Erpo:i(io e|orii iuco(o|urilor publicc iu MolJoco,
Jc lo o lor rce|o|oruicirc, 1S2S, puo lo ouul 1S43. Doasomonoa
IIIograIaza zI dIuzoaza IabIouI IsIorIc Lup|o nolJoccuilor cu
cocolcrii crucicri.
l849 IzI da domIsIa dIn osIurIIo do roorondar aI zcoIIIor zI do arIIvIsI
aI sIaIuIuI. OrIgoro OIIca, caro II accoIa domIsIonaroa, II
arocIaza "va]nIcoIo sIu]bo acuIo sIaIuIuI InIr-un zIr do anI
nocurmaJI". FuncJIIIo o caro Io va onora do aIcI IncoIo vor I do o
ImorIanJa InorIoara coIor do aIIadaIa.
l850 La 9 IanuarIo OI. AsacII roboIozoaza numoIo rovIsIoI Albiuo ronucoeco
In Go:c|o Jc MolJocio. EdIIoaza asIoraIa Mir|il i Hloc.
l85l LIIograIaza zI dIuzoaza IabIouI IsIorIc Eo|olio Jc lo Eoio.
l853 TIarozIo drama Pc|ru Forc, arIoa I.
l854 Aduna oozIIIo ubIIcaIo, In aara do abuIo, In voIumuI Culcgcrc
Jc poc:ii.
l856 La 24 IanuarIo osIo rorozonIaIa o scona ToaIruIuI NaJIonaI dIn
IazI Iosa Jigouii, uIIorIor IIarIIa.
l859 EdIIoaza voIumuI Nouccllce hie|oriquce, caro rorozInIa o Iraducoro
In IImba rancoza a nuvoIoIor IIarIIo ana Ia acoa daIa In
Alnouohurilc Jc iuco(o|uro i pc|rcccrc.
l86l TIarozIo oozIa Poc|ul, dodIcaIa IuI VasIIo AIocsandrI.
l863 Aaro a doua odIJIo a Culcgcrii Jc poc:ii, dramoIo IsIorIco Elcuo
Drogo Jc MolJoci, Turuul Eu|ului, \oichi(o Jc Fonouic zI Pc|ru
Forc, arIoa I zI a II-a. IzI IIarozIo bIograIa.
l86? Vodo IumIna IIaruIuI voIumuI Nucclc ie|oricc.
l869 La l2 noIombrIo InIma coIuI caro a osI maroIo carIurar OI. AsacII
IncoIoaza sa maI baIa, vocaJIa zI conIrIbuJIa IuI ImrosIonanIo
onIru naJIuno IInd arocIaIo do conIomoranI zI do osIorIIaIo
Ia ]usIa Ior vaIoaro.
14
ERS1RI
15
ODE
P ROL OG
LA PATRIE
Un vIu dor ma-narIoaza zI ma-ndoamna dIn gIunIo
Ca sa corc o aIauIa romanoasca armonIo.
AcosI vors, co sun-aIco, IuI AoIo nu-I sIroIn,
FIInd gomIno cu rosIuI co-I urzII dIn coI IaIIn.
ArmonI-a sIrans o oamonI In IacuIa socIoIaIo,
Adunand ro II dIn codrurI In sIaIornIca coIaIo;
Do canIaroa IuI Oroos munJII TracIoI s-umIoau,
$I do sunoIuI coI duIco crudo Iaro so-mbIanzoau.
InsazI ruga do ovIavIo unoI InImI crodIncIoaso
CaIra DomnuI so InaIJa o arII armonIoaso
$-o sImJIro IoganaIa rIn aI muzoIor organ,
MangaIoIa, cursuI Iroco o aI vIoJoI ocoan.
Sro vIrIuIo vorsu-mbIo, dosro roIo aco ura,
Formacandu-nI adaa d-o InaII-InvaJaIura.
O, romanI, romanI aI DacIoI, co urIaJI un mandru somn
Do-orIgIna, IsIorIa acum Io-nI Indomn!
In vocIImo maIca Homa, co-a osI doamna-n IoaIa Iumo,
NI-a IasaI IogI zI amanIurI, vorba sa zI-naIIuI numo.
Oaro daruI co do IImurI zI do barbarI s-a asIraI,
Cand sonIna soarIa Iuco, I-va asIazI doaImaI"
Nu, rIn muzo z-a vIrIuIoI doruI duIco zI IorbInIo,
In noI Iumoa sa cunoasca sIranooJI romanoI gInIo.
Tu, MoIdavIo manoasa, co ro mIno aI nascuI,
AdaosI da gIunoI muzo caro IsI vors a JosuI;
Po-nvorzII zI Ianar Iaur, co dIn Jarna-acum rasaro;
CUPRINS
16
Cu uIornIc scuI sa-I aorI do-a orIunoIor Iurbaro;
Cum va rIndo radacIna zI In urma va-nIorI,
DIn a saIo runzI, cununa muza JIo va urzI;
O cununa cungIuraIa do-aIo vanIoI IIno razo,
Co do oc, do Ior, do IImurI, IraInIc soarIa o asIroaza.
Cand aIunco aI Iau numo, nomurIroI consInJII,
Va IucI Ia III aIrIoI, cIIar ca-n corI un nou IanII.
17
LA ITALIA
l809
Va uroz, rumoaso JarmurI aIo-AusonIoI anIIco,
CungIuraIo do marI gomonI, ImarJIIo do-AonIn,
Undo Ianga IauruI vordo crozIo-oIIvuI coI orIco,
Undo Ioaroa nu so Iroco sub un corI co-I IoI sonIn,
Undro mandro monumonIo aIo domnIIoaroI gInIo
InvIaza mII Icoano Ia aducoroa amInIo!
Va uroz... ca cIno oaIo ara dor, ar-umIIInJa,
Acoa uIboro sa caIco, aI oroIIor mormanI,
Co In curs do anI o mIo a sIaIuI In bIruInJa
$-asIazI vII sunI rIn osomIo do vIrIuIo zI cuvanI,
IncaI In asomanaro nu a osI, subI orIco numo,
MaI maroJ, nImIc, nIcI IraInIc, do cand omuI
osIo-n Iumo!
Po a TIbruIuI zos Homa IabaraIa-I ca un munIo
DIn aIaIurI suruaIo zI mormanIurI adunaI,
InIro caro CaIIoIuI o carunIa naIJa runIo
Co do barbarI zI do IImurI cu rosocI I s-a asIraI;
Undo un oor do sIaIuI, a IuI FIdIas urzIro,
VanIa OrocIoI z-a HomoI ImI araIa Ia rIvIro.
InIro suruaIo IomIo, oboIIsco zI coIoano,
Ca un Iurn do Ior InIroaga sIa coIona IuI TraIan;
Pro oa vad: IsIruI so Ioaca IasIonoI IogIoano,
Cum cu aIrIa sa oro-a DocobaIuIuI ozIoan
$I cum In dozarIa DacIo oor nou so-nIomoIaza,
Do-undo IImba, IogI zI numo a romanIIor doroaza.
CUPRINS
18
Cand In codru vocII sIo]aruI o raus do baIranoJo,
DIn a sa manoasa Jarna crosc IacuIo IorIcoIo;
Aza dua-a HomoI aos, In aIoso rumusoJo,
HasarII-au noI IucoIrI: ArIosI zI HaaoIo,
OaIIIou, CoIumb, z-IIaIIoI, co rIn gonIa Ior Iuco,
Ca-n vocIImo Iumoa asIazI nocurmaI IrIbuI aduco.
In gradIn-asIa ErooI, undo rosIuI duIco suna,
$I IcIura, armonIa, rIn un armoc a suus
Po a IumoI scIavI zI domnII, carII ururoa s-aduna,
PIInI do doruI amIraroI, do Ia nord zI do I-aus,
Un roman a DacIoI vIno Ia sIrabunI, ca sa saruIo
Tarna do o-a Ior mormanIurI zI sa-nvoJo-a Ior vIrIuIo!
19
LA MOLDOENI
La rosIaIornIcIroa domnIIor amanIonI
l822
Vors InaII do bucurIo sa rasuno ImrogIur!
AsIazI gomoIuI MoIdovoI In armonII so roaco,
AsIazI soarIa ImbIanzIIa nI uroaza cu ogur,
$I dIn cIImo sonInoaso so InIoarna IIna aco,
So InIoarna sanIo drIIurI, co-s odoaro unuI noam,
Sro a carora domnIro do muII rugI noI InaIJam.
PonIru-a noasIra ardoIogo, ro coIaJI zI ro camII,
DIn a IunoIuIuI sora, cu-nocaIa asra mana,
SagoIa a morJoI Ingor mII do uIgoro zI mII
Co ro crozIoIoIo mandro saramaI-au In Jarana,
InIr-aIaIa ca urgIa zI vaaIa nu a sIans
CaIdo raurI do crunI sango z-un amar noIan do Ians.
Insa DomnuI aI uIoroI, co ro omuI acaIos
PonIru IucruI coI novrodnIc z-ovoIIIo aIo coarIa,
ImbIanzIIu-s-a acuma zI, arInIoIo duIos,
Sro a noasIra vIndocaro, nI IovozIo zI nI IarIa;
Dar Ia cugoI zI rIvIro nI-a IasaI un IraInIc somn
Do-nranaro dosro roIo zI sro droIuI do Indomn.
Ca un caIaIorI nomornIc, zbucIumaI do-aI maroI vaI,
Cand In noaIoa-nIunocoasa nIcI o sIoa In corI nu vodo,
Daca-aroao do IoIro do-nIamIaro aIa-un maI
Cu manI ambo II auca z-abIa zIo InsuzI crodo;
Dar saIIand ro oI dIn unda, caro moarIoa I mInoa,
DomnuIuI oI da marIro ca aIrIa-zI va vodoa.
O uIornIca orIuna o MoIdov-a osI ImIns
Sa IuIoasca o o maro do orIcoII rosuraIa,
CUPRINS
20
$I ooruI ara carma, do mII IunoIo aIIns,
AzIoIa a sa sarmaro zI IoIro-nrIcozaIa;
ObosIIo oIomonIo mug zI sun-azI maI IncoI,
VanIuI sIa, s-aIIna maroa, do orI nI-am aroIoI.
NI s-araIa Ia vodoro un rumos IIman vocIn,
FavorabII zoIr suIa zI Iucosc sonIno sIoIo;
Insa cursuI coIa osIo do mII sIanco Inca IIn
$I IrozvIo coro droaIa, cu-ndoIIo oInIoIo,
Ca o IunIro sIraIucIIa co-a scaaI dIn ocoan,
Daca uIIa rIvogIoroa, va IorI cIIar In IIman.
ForIcIJI sIramozII nozIrI, rIn azIro-acosIoI IogI,
Sro a aIrIoI scuIIro nu cruJau ]orIrI, nIcI sango,
$I In voIbura IurbaIa sIaI-au ururoa InIrogI,
Ca o sIanca-n mIozuI maroI co sumoJo ao-nrango;
OrI do IrIumurI sa Io a MoIdavIoI amanI
VIu Izvor InIru vocIImo, Iar acum uIIaI mormanI"
Po MoIdova, cand orIco ora-n aco zI-n razboI,
ScIIJI, anonI, sarmaJI z-AsIa n-a uIuI nIcIcum sa
sarmo;
PrIn a oI vIrIuIo gusIa nomurIro InIro noI:
InJoIoIuI AIoxandru, $Ioan uIgor InIru armo,
Dar o-a IImurIIor arII orIcIrI zI marIrI ug;
FII, MoIdovo, noInvInsa, uInd aIImoIo-n gIug!
PaIrIoJI, vonIJI cu IoJII Ianga IronuI coI dorII,
Sa-ncIoIom sro-a IuI IarIo gIuramanIurIIo sInIo!
Du-un curs do anI o suIa, zIua cooa a vonII,
InIru caro IuI aIrIoI I-va domn z-aI oI arInIo.
PaIrIa maIca-n a oI Ioaro a osI noua agIuIorI;
ForIcIJI do II cand asIazI vor I oI cunoscaIorI!
21
AurIIoIo aIaIurI naIJa IurnurI caIra nor
$-a sIrabunIIor marIro dIn surarI vor sa rasara;
NocurmaI va sa ravorso avuJIIIor Izvor:
InIorIro, orIcIro zI roaos rosIo Jara,
Cand nI-a I IomoI zI carma, sub un domn bun, InJoIoI,
Logoa, aIrIa, uuirco zI un cugoI cIar zI droI.
22
RESTA1RAREA SCOALELOR
NATIONALE IN MOLDOA
Ia l828
EIIroIoI InvaJaIurIIor ubIIco ImIIaI
EDUCATIE
CoacoII Inca IInorI, co do IoI s-a arasII
La voInJa zI-nIamIaro In saIbaIIca aduro,
MaI naInIo do a crozIo, vor sa Iara nosmInIII
Do a IaroIor caIcaro sau do barbara socuro,
Zacand odoca In codru daramaIo o amanI.
Daca Insa IngrI]oroa, cu o mana InduraIa,
IndroIa-v-ar a Ior vIJa, aIuncI cand nuIoIo sanI,
DIn vIasIaroa IInorIca, o IuIIna InormaIa
Sa acoa sIo]ar uIornIc, co, sorInd dIn an In an,
AgIungoa a I coIoana rIn bIsorIcI au rIn caso,
AdaosI In IIm do Iarna caIaIorIuIuI sarman.
AI sau IruncII duraI In unIo, au In IuIIIoaro vaso,
Ar da raurIIor Iogo z-a Ior curs ar Inrana,
Ar cara odoruI IndIoI, razbaIand rIn groa orIuna,
Sau, ormaI vas do rosboIo, cu sIraInII s-ar IuIa,
FuIgorand o IucIuI maroI ca un nour co doIuna.
So asamana zI III cu coacII do o IaI,
FII co crosc In raIacIro zI raun In rauIaIo,
$I-n Ioc moarIoa sa Io Iangom, susInam do a Ior IraI,
Co-I sro dauna zI ruzInoa amIIIoI InIrIsIaIo!
Daca IImurIu moraIuI mInIoa Ior ar I-nzosIraI,
AIuncoa dIn sanuI mosor ar IozI gonII maroJo.
CoIa co o drumuI ubIIc o caIaIorI a radaI,
Do avoa Indomn, mI]Ioaco ca vIrIuIoa sa InvoJo,
Cu rImo]dIa vIoJoI, aIrIoI saIo ora scuI,
CUPRINS
23
Sau o amvona rosIIroI, rIn rIIorIco cuvInIo
InvIngand o nodroIaIo, DomosIon s-ar I acuI,
$I a vaduvoI sarmano ar I razam zI arInIo.
DIn abaIoroa omoIoI caIo roIo-n Iumo vIn.
Cand oa cumara zI vIndo aIo saIo rumusoJo,
MosIocand InzaIacIunoa z-a IacorIIor vonIn!
O asomonoa omoIo, do uIoa vIrIuJI sa-nvoJo,
PuIoa I maIroana HomoI sau vosIaIa Ia aIIar.
A IuI CoIaIInus soaJa sau do OraII a nascaIoaro,
$I rIn aIo do vIrIuIo, scuIInd IraIuI do amar,
ForIcIroa-n sanuI casoI nu s-ar aco IrocaIoaro.
Dar samanJa, caI do buna, cazand ro oIros amanI,
HouraIa do mII IacrImI, InIro susInarI croscuIa,
Va da numaI oamo-amaro, umbra zI uIIaI mormanI,
Cand o mana rIIIoaro a oI crozIoro n-agIuIa.
Vro un bIno-a aco-n aIrIo osIo omuI muII daIorI,
Aza aIa o oI naIJa caIra vrodnIca sa IroaIa,
$I s-asamana acoIa unuI iugcr ecu|i|ori,
Caro duco IInorImoa o-a vIoJoI caIo droaIa.
Voua, dar, maroJo InImI, co, sro a gIunImoI sorI,
AzazaI-aJI zcoaIo-n Jara, muIJamIro so cuvIno;
Daca omuIuI In Iumo Iroa da un nascaIorI,
Do Ia \oi adovaraIa IInorImoI vIaJa vIno!
24
PRIEGHEREA OSTAS1L1I MOLDOAN,
sIand In vIgIa o raa DunaroI, cand dIn aIIa arIo
urma oIdomIa ogIIoana, Ia l83?
MEDITATIE
Po a munIoIuI vorzI IaIurI a oI umbro noaIoa-nIIndo,
Do Iacoroa coa adanca orIzonuI so curIndo;
A aduroI IrIsIuI roamaI, rauI caro murmura,
PrIn acorduI moIancoIIc o naIura-adormIIa;
Dar o-o sIanca InaIJaIa sInguraIIc rIvogIoaza
A MoIdovoI mIIIIaruI onIru-a JaroI saIo aza.
A IuI armo IucIIoaro rIn IunorIc uIgorau,
$I a coIuIuI sau coamo do zoIr so Ioganau;
PasuI IuI In IacI zI graIuI: cIno vIno" `mrogIur Iuna
$I oIo In doarIaro Ia uIornIc Ion rasuna.
Doz-aIuro crunIuI ArIs mII soJII a vaduvII,
Iar EoIona cu acIIo socorIzurI a sIarII,
A Ior urIo-nvarvarIIa, bucIumuI coI do arama,
Po-a MoIdavIoI ]unImo Ia rosboI Inca nu cIoama,
Ca amanIuI co-n orIcoII In vocIImo a sIaIuI
So acooro acuma cu-a osIazIIor saI scuI.
CIIar ca Ianar uI do vuIIur, co-n osomIo so Indoamna
A sumoJoI saIo maIco Ia zbor drumuI cand Insamna
SIand In vIgIa, osIo-osIazuI coIor raI InranaIor
$-a IgooI ourooo crodIncIos aaraIor,
Ca-n obozo orocaIo -ogIIoanuI monsIru JIno,
Co mugInd so zbucIumoaza o a DunaroI arIno
$I dIn gura-nvonInaIa varsand moarIo-nrIcozaI
Do mII soro InoconIo undoIo s-a IncrunIaI.
PrIvogIInd osIazuI osIuI In a noJoI IunocImo,
ArIaIa sa gandIro so InIoarna Ia vocIImo,
La oroII co sIaIura In sIramozIIor amanI,
CUPRINS
25
AIo carora conuza zaco-acuma In mormanI.
Do rosocI IIn do mIraro cugoIoaza I-a Ior numo
$I osomIo do vIrIuIo caro-a aIuII In Iumo.
Dac-a soarIoI groa ovara muIIo voacurI a urIaI
$I a aIrIoI manIuIro cu sango-a rascumaraI,
Hazamandu-sa In PronIo z-a arInJIIor crodInJa,
PrIn oI daca Jara Inca a asIraI a sa IInJa,
Nu-I vIrIuIo maI uJIna, onIru cugoIuI marII,
A-ndroIa In aco aIrIa caIra scouI coI dorII,
InIro mII cararI sIraIno nomIrIIa a aIogo,
A domnI cu droIuI cugoI, rIn onorgIo zI Iogo,
$I-n IomoIuI do IogI noua a urzI un nou oor.
La acosIo naIIo aIo cand osIazuI cugoIoaza,
Iaca soaroIo rovarsa scanIoIoaso-a saIo raza,
$I-n IucoaaruI IumInoI vazand scrIs acoa monIro
Cum ca PronIa docroIoaza a MolJocci ]cricirc,
UmIIII do cunozIInJa, cu un suIoI InocaI,
PIocand arma sa, osIazuI cosIo rugI a InaIJaI:
IMN
Doamno-a IumoI scuIIIor,
Co dIn IIm IndoIungaI
Po-a MoIdavIoI oor
Pan-acum aI aaraI,
VasuI aIrIoI IuIIIor,
DIn IurbaIuI ocoan,
Sa-I conducI cu-aI Iau avor
La un orIcII IIman!
Huga zI aI nosIru dor
AzI dounom o aIIar,
Po a aIrIoI vIIIor
CUPRINS
26
Doamno,-nIIndo aI Iau Iar!
FIo-osIazuI amanIoan
PaIrIoI saIo aaraIor,
NumoIo do moIdovan
$-azI sa-I Io do Iucor.
CoruI Io-nI sanIn,
Manos aIrIoI amanI,
$I unIJI In cugoI IIn
Sa rugam o ZouI sanI:
VasuI aIrIoI IuIIIor,
DIn IurbaIuI ocoan,
Sa-I conducI cu-aI Iau avor
La un orIcII IIman!
27
PLEIADA
Oda caIra ooJII romanI.
La ocazIa ubIIcaroI PlcioJci poli|icc a
d. ConsIanIIn NogruzzI, undo ora IrocuI,
InIro aIJI ooJI IIuzIrI, zI numoIo IuI OI. AsacII
l
l845
In a coruIuI IarIo zaso sIoIo scanIoIaza
$-InIro coIo ara numar rasandosc maI vIu Iucor,
Procum soaroIo amanIuI oIo mInIoa IumInoaza
Cu coa raza co urcodo do I-aI IumoI UrzIIor.
AcoIo oIroc In aIma gonIIIo orIcIIo,
Caro sunI do a Ior muza nomurIroI consInJIIo.
Nu avoroa, nIcI orIuna, nu drII mozIonII-au numo
Dua moarIo doscIId oarIa Ia mausoIouI sIoIII,
NIcI oaIo sa Inranozo IzmaIara oarba Iumo
ZboruI coIuI co-n vIrIuIo, IInd In oa, a IraII.
Pro ooIa Ia IucoorI duco-a gonIoI acIIa,
EnIuzIasmuI I-arIoaza, caIo-I aco armonIa.
AcoIo dInIaI rooIa, canIaIor do Imno sanIo,
A dous anIIca Iara, manIuInd o IsraII.
Do-acoIo rasuna Inca InocaIoIo cuvInIo
A IuI Omor, OraJ, PIndar, IuI OvId, CornoII, VIrgII,
MIIIon, $IIor zI PoIrarca do-coIo ro oamonI cIoama
La vIrIuIo, I-amor nobII, zI-s a IIranIIor Ioama.
VoI, co-n san urIaJI o-AoIon, aIrIoJI dIn romanIo,
Doz-ursIIa va dosarIo, armonIa va unI!
l
AcosIo vorsurI avoau o noIa cum ca In vocIImo PIoIada ora comusa dIn
? sIoIo, Iar asIronomII vad acum numaI 6; so vodo ca coa maI vocIo, auInd,
nu oaIo I docaI a IuI AsacII, coIuI maI vocII dIn modornII ooJI (Gh. A.}.
CUPRINS
28
PaIrIa, caro va-ascuIIa, Ioma muzoI voasIro Io,
Ca zI oa InIru IumIna sa so oaIa InnoI,
Ca rIn aIo vIrIuoaso, do o maI dorIIa soarIa,
Doamna cIIar sa so araIo zI do numoIo co oarIa.
AcordaJI romano vorsurI -armonIoaso aIauIo,
InIr-un rosI, ca zI ooruI, goaman cu coI IIaIIan,
Sa InvoJo amor do aIrIo, dor do gIorIo, vIrIuIo,
$I romanuI do o IsIru, z-aI CaraJIIor munIoan,
CoI co boa-n SIroI, In NIsIru zI-n a MurIzuIuI undo,
CoI I-a caruI IrIsIo doIno IaIuI PInduIuI
l
rasundo.
Cand romanuI va cunoazIo, rIn a canIuIuI uIoro,
A sa gInIa, a oI soarIa, co-I ascunsa-n vIIIor,
VorsuI cand dIn ocII va sIoarco IacrIma coa do Iacoro,
Po romana IInorIca cand va-ncIndo-o do amor,
A romanuIuI ooIa aIuncI Iumoa va sa vada
NumoIo-ncIns do cununa sIraIucInd cIIar In PlcioJo.
l
HomanII dIn MacodonIa (Gh. A.}
29
INCREDEREA
IN D1MNEZE1
Do muIIo oaro
VozI In IoIro,
Far-o scanIoIo
Do manIuIro,
D-armo duzmano
`NcInso IarII.
OasIoa co murII
IncungIurasa
Sura acooa
$I asIa Iasa,
Fara-nduraro
UcIdo mII!
`NunIru-n coIaIo
AIuncI susIna
Langa aIIaro
FomoIIo-ncIIna
FrunIoa o IaIra,
CugoI Ia corI!
SunoI d-oIaro
Do durorI groIo
DomnuI audo
DIn Iron do sIoIo,
CuragI Io-nsuIa
Nou adovar!
Dua sorbaro
Duca coI ]uno
ProsI-a sa arma
CUPRINS
30
Iar droaIa uno,
Scaara sada,
SomnaI d-omor!
"JunI, Iaca DomnuI
EsIo cu noI!"
"Cu noI o DomnuI!"
SIrIga oroII.
PrIn oarIa Iosa
FuIgor dIn nor.
UmIuI do saIma,
NomIcuI arca
Sa so maI IuIo
In van sa-ncoarca,
Amu so-nrango,
`Ncoo-a ugI.
InvIns nu osIo
Ccl ccu Zcu crcJc1
Ca In crodInJa
PuIoroa zodo;
Ea aIrIa scaa
Cand osIo-a IorI!
31
OSANDIT1L
IN GROAPA OCNELOR
cand, In l6 augusI l85l, a corcoIaI-o
rInJuI OrIgorIo OIIca
"PrIn armocuI domonIIor
$-a Ior adomonIro,
In InIma-amorJIIu-mI-au
ToI sImJuI d-omonIro.
PradaI zI do roIIgIo,
Do Iogo, do ruzIno,
DosroJuII-am oamonII,
Pro acaIorI do bIno.
Crodoam ca orIco drogoro
Do aIIma so IarIa,
Dar Iaca-a moIo crImIno
CumIII acum so coarIa.
DIn duIco san a raJIIor,
Undo oram orIco,
In rada aIImIrIIor
Zac osandII aIco.
MI-I sIans aI aIrIoI soarIIo,
Nu vad Iucor do sIoIo,
Nu sImI aduroI roamaIuI,
MIros do IorIcoIo.
CanIaroa duIco-a asoroI,
NIcI murmuruI do undo
CUPRINS
32
Sau vIorsuI mandru-a doInoIor
AIcI nu maI aIrundo!
A mo zI-nco acIIIIo
Co munca-mI IumInoaza,
Pro oa o sIrang sudoarIIo
Co sIraIu-mI rouroaza.
N-audo-aIco InIma
CuvanI do vro Iacoro,
$I raza manIuIrIIor
DIn ambo IumI ImI Ioro!
EIasIamuI comanIonIIor
Do crImo zI do soarIo
MI-I mangaIoroa sIngura
In vIaJa zI In moarIo."
Aza-n gonunoa ocnoIor
Un osandII susIna,
DoodaIa cand IunorIcuI
HazbaIo o IumIna.
$-un son dIn sora corIuIuI,
Cu duIco armonIo,
PrIn buza Donui|orului
Hasuna-n vIzunIo:
"PoarIo obozo crImonuI,
Dar omuIuI, sa vIo
In braJoIo vIrIuIoI Iar,
DoscIIsa caIoa-I Io!"
33
ELEGII
LA MOARTEA PARINTEL1I ME1
l825
Undo IrIsIuI vors aIa-voI, d-undo voI Iua cuvInIo
Sa osun a moa duroro z-acoI Ians In caro InoI"
Amar mIo, soarIa cruda, am IorduI o-aI mou arInIo
SarImanII mangaIoroa, Iar MoIdova-un aIrIoI!
AI bIsorIcoI odoaba, oI u amvonoI mandrIo,
CaIo orI rIn bIando zIso, rIn cuvanI InvIngaIor
SIorcoa do Ia InImI crudo IacrImI do InduIozIo
$I-nrana ornIroa oarba a-nvIIaIuIuI oor!
Cand Iuna rosIo MoIdova a rosboIuIuI urIuna,
Co omorurI, razI zI IacrImI In Jara a somanaI,
Cand Iucoa rosIo ruIno crunIa-Aeici SomIIuna,
EI cu crucoa zI cuvanIuI un IIrum sanI a urIaI.
InIru aIo IaudaIo zI vIrIuJIIo marIIo
SImJIIoruI nobII cugoI do vaaIo-arIns I-a osI.
PonIru muzIIo romano a IuI caso umoIIIo
$I sIraInuIuI nomornIc ora ururo-adaosI.
DIn a PronIoI cIomaro, co ro om a us aIco
Sa Iucrozo Imrouna caIra scouI oI coI sanI,
IndroIa oI o ]unImoa InIru caIoa coa orIco,
Co conduco I-aIIa vIaJa rIn IunorIcuI mormanI.
CUPRINS
34
Consacra bunuI arInIo a IuI zIIo maI sonIno,
Cu urIuna baIand IuIa o-aI vIoJoI ocoan;
Ca ro III saI sa croasca, n-a cruJaI nIco ro sIno,
Cum cu rorIu sango-adaa o-aI saI II un oIIcan.
Daca dIn a saIo argo, macar -un sIngur graunIo
CuvanIaIu-I-au do bIno InduraIuI Dmnozou,
TrIsI, dar IIn do cunozIInJa, rog cu umoIIIa runIo:
DoIo-I corIuI IIn raaos, mIo-nsuIo-mI ganduI sau!
35
LAC1L L1I OID
Langa CoIaIoa-AIba, o NIsIru
Po sIancos IaI, Ianga JarmurI, In a PonIuIuI amanI,
Caro osIo IucIuI maroI zI camII InIIns domnoaza,
CaIaIorIuI do doarIo vodo un aIbII mormanI
Co In IoaIa dImInoaJa do AoIon so uroaza.
AcoIo maI ImbIanzIIo arca gom a marII undo,
$I oco dIn doarIaro cu un sunoI IrIsI rasundo.
AIcI uIgoruI uIornIc a CozaruIuI AugusI
Po OvId dIn sanuI HomoI InIorII-au sro urgIo;
A IuI uIboro o sIansa In acoI azII IngusI,
Dar rIn vorsurI nomurIndo a IuI aIImI Inca-s vIo.
$I In caI In Iumo-AmoruI InImIIo va sa sarmo,
Cco|roOciJului urIa-va InIro aIo saIo armo!
CIIar o margInoa a DacIoI, InIro barbaruI oor,
DoarIaI do duIco aIrIo zI moIaIIca vIaJa,
Do -acosIa IaI adoso, corand graJIo,-agIuIor,
CaIra corI zI caIra Cozar oI IIndoa a saIo braJa;
DosoorI arIns do doru-I corcoIa In anIazIo
CaIIoIuI, o-a sa IIo, o duIoasa IuI soJIo.
DosoorI dIn sanuI maroI, co do aIrIo-I doarIa,
Haza duIco-a mangaIoroI so aroa cum ca-I rasaro,
$I-n noIan JInandu-zI ocIII doruI sau II araIa
Cu vanIroIo-narIaIo vonInd vasuI do IorIaro.
Dar acoI somn IInd nour, umIoa corIuI do orIuno,
OcIII saI do-un rau do IacrImI, InIma do-amaracIuno!
Dua co aoI cu zIua zI soranJa I-a IorII,
La IocazuI sInguraIIc so-nIurna InIru duroro;
CUPRINS
36
AIcI muzIIo-nduraIo ooIuIuI avorII
Aducoau dIn EIocona baIsamo do mangaIoro,
$I-aIunco-a saIo vorsurI rasunau aIaI duIoaso,
IncaI a Ior armonIo armaca InImI Ioroaso.
A IuI IacrImI, IrIsIa voaco, co-a suuno n-a uIuI
A CozaruIuI urgIo, o-nsuzI scIIII ImbIanzIso,
Langa Iac, Ia raza IunoI, dosoorI In codruI muI,
Cand canIa a saIo aIImI In a barbarIIor zIso;
ScIIII, carII dorInzI ura InIru aIo numaI crunIo,
Dounoau cununI saIbaIIcI o a sa-nIrIsIaIa runIo.
AoI o mormanI OvIduI cosIo vorsurI zIo-a us:
"AI amoruIuI coI Ianar canIaIor aIco zaco,
OonIuI caro-I marIsa o dansuI I-a zI raus;
Tu co IrocI, do-aI IubII, suno: raosozo OvIdu-n aco!"
$I do-aIuncI, dIn sIanca aIba do Ia aoI aIbo sumo,
LacuI zI d-Albo Cc|o|c oarIa asIazI a Ior numo.
37
ELEGIE SCRISA
PE TINTERIM1L 1N1I SAT
I mI I a J I o
AI aramoI sunoIoaro aud IrIsIuI somn zI sanI
MonInd soaroIuI roaos In a IuI zIInIc mormanI;
ObosII acum saIoanuI IucruI camuIuI sau curma.
FIuIorand asIoruI vIno Ia coIun cu a sa Iurma.
A IorduI a Ior rumsoJo InIorIIoIo camII,
In nogura mIsIorIoasa ascunzand a oI mandrII;
FIroa-n InIma-mI InsuIa o adanca InIrIsIaro,
Lumoa-o arasozIo-n umbra zI-nIru a moa cugoIaro,
Ca-n aragIna camIo un grou gomaI amorJII
La auzuI mou rasuna do o IurnuI InvocIII;
Eua coa osomoraIa, cand naIura sa-nIrIsIoaza,
Po a noJoI InIurnaro rIn un bocoI crud sorboaza.
CaIu-I duIco a Ia soarIa, In saI, o, IocuIIor,
Langa soaJa crodIncIoasa, In IngusIuI oIzor!
NImIc IIn cursuI Iurbura do-o vIaJa orIcIIa,
ZIua osIo osIonoIoI, noaIo-amorIuIuI monIIa.
MuzcIIuI, caro anII roozI In Jarana-a roacuI,
Po arInJII vozIrI-ascundo In mormanIuI coI IacuI;
AcoIo, o coa movIIa, undo saIcIIo umbroaza,
AIo InImoI duIoaso IacrImIIo rouroaza;
DuIcoa boaro-a dImInoJoI, bucIumaroa do asIor,
A cocozuIuI canIaro, nIcI Iacoroa do amor,
Po-adormIJI n-or sa-I Irozasca dIn IunorIcuI mormanI;
A Ior socorI In IoI anuI adunand do o amanI
AurIIo sIcI In ]orbII, rIn sudorI zI osIonoaIa.
Aducoau nuIroJuI casoI zI a oI cIIvornIsaIa,
Sara do-acum n-or sa vIo Ia duIoasoIo soJII,
NIcI Iua-vor saruIaro do Ia IInorII coII;
CUPRINS
38
N-or sa gusIo Imrouna sImIa cIna sanaIoasa,
Co so aco maI doroasa do zIcoroa coa duIoasa.
O, voI carII n-avoJI sIIma onIru omuI umoIII,
NobIII IInI do anIazIo mandrI-n IIIIuI rugInII,
Do co-n ura-avoJI saIoanuI, cand a runIoI IuI sudoaro
A rodus marIroa voasIra z-avuJIIIor odoaro"
CruJa IImuI vroodaIa drIIuI unoI ovgIonIs,
OrI rumsoJa, avuJIa, nu Iroc ca aI noJoI vIs"
A saIoanuIuI vro aIa Inca nu s-a IaudaI
$I aI sau mormanI do oma nIcIcum s-a-ncungIuraI;
Dar In IocuI unoI omo, dIn a IuI soJI Iocaro,
Nu do-aara, cI In cugoI oarIa somn do InIrIsIaro.
Oaro mIrosuI do smIrna, oaro canIocuI coI sanI,
PuIboroa co osIo sIansa oI sa-nvIo dIn mormanI,
Daca aIo do vIrIuIo, caro Iogoa nI InvaJa,
N-or monI zI dua moarIo coIuI droI o aIIa vIaJa"
LacrImIIo IocrIIo, mIncInosu-acoI susIn,
DocroIarIIo nu scIImba caro do Ia PronIo vIn.
ProJ nu aro nIcI o oma co rIn aur so aduna,
TanguIroa-adovaraIa o mormanI do nu rasuna;
Procum cand un uncII rauno, cIIronomuI InsaIaI
EInocuvInIoaza zIua InIru caro-a raosaI.
PoaIo ca sub asIa Jarna osIo-o InIma-ngroaIa
Caro-avoa In cursuI vIoJoI anIazIo InocaIa,
SuIoI bun, cu dIroIaIo, co rIn saIuI InJoIoI
PaIrIoI ar I osI razIm rIn cuvInIo zI cu IoI.
Ins`, aIou, IuI nu-I IucIso a zIIInJoIor acIIo
$I IaIanIuI do roJ maro I s-a sIans dIn saracIo!
CIIar asomono-adamanIuI, co dIn sIanca osIo scos,
Pan-a nu avoa IumIna maI InIaI do Ior s-a ros;
$I asomono In Iua so ascundo-o mandra Ioaro,
Co, do nImo mIrosIIa, vogoIoaza, crozIo, moaro.
PoaIo-aIco dormIIoaza a coIunuIuI Eroucliu,
39
Co a aIrIoI z-a zIIInJoI urIa-amoruI sanI In sIn.
CuundaI In asIa groaa oaIo zaco vrun Mil|ou,
Cu asomono ambIJIo oaIo vroun Nopolcou1
Daca uIgoruI zI scIIIruI rIn oI nu sunI InranaIo,
Do n-a canIaI a IuI Adam orIcIroa zI acaIo,
Dac-aI morJoI Ioros Ingor, do Ia nord an` Ia aus,
DomnIIorII zI ooaro Ia un crunI gIug n-a suus,
InduraIuI corI nu vruI-au ca a Ior modosIuI numo
Dua moarIoa Ior sa Io saIma au mIraro-n Iumo.
CacI vIrIuIoa, ca zI rauI, cumonIIo-s Ia saIoan;
EI nu sura, nIcI radIca, IronuI crunI a IuI IIran,
NIcIodaIa PoozIoI armonIa coa vanduIa.
La ambIJIos novrodnIc n-a da Iauda nocazuIa.
Sub acosIo mIcI movIIo Jarna Ior s-a mormanIaI;
Po o IaIra, ara IusIru, un vors sImIu InsomnaI
Do Ia duIos IrocaIorIuI un susIn, IacrIma coro;
Muza n-a avuI rIn vorsurI sa dozIoIo-a sa duroro.
A Ior numo, anII vIoJoI, oaIo IaIra a vadI
$-oarocaro vors co-nvaJa o saIonI do a murI.
Oaro cIno dInIro oamonI cauIaIura sa duIoasa,
Pan` sa Ioco, nu arunca osIo Iumoa coa rumoasa"
Saramand a saIo-obozo, suIoIuI, Ia Ioc monII,
Pasa mangaIoI do IansuI duIozIoI InsoJII.
FIroa a sa IImba aro, co-n mormanI nu osIo muIa,
A oI oc IoI ardo Inca, dozI vIaJa no-I IrocuIa;
$I Ia vaduI coI oIornIc, In o InIma dorIm,
Caro-n vIaJa nI-a osI duIco, dua moarIo sa IraIm.
Dar cand rIn a moIo vorsurI voI sa Irag dIn IunocImo
Pro morJI co zac ar` do Iauda In acoasIa JanIorImo,
Un nooI aI mou vrodaIa, InIru duIosuI sau rosI,
Vazand un mormanI maI roasaI va sa-nIrobo:
cIno-am osI"
40
Va rasundo-aIuncoa oaIo un asIor cu vocIo runIo:
"L-am vazuI In muIIo randurI, cand so IumIna, Ia munIo,
Cum o Iarba-nrouraIa morgoa-n as InarIaI,
Ca FIInJoI rugI s-aduca caro Iumoa a croaI.
AIIoorI sub acoI rasIn cu InIInsa radacIna,
Caro-umbroaza cu mII ramurI co do zoIr so IncIIna,
A cazuI o Ia amIaza, InIrIsIaI zI sInguroI,
TInIInd ocIII IInI do IacrImI In IacuIuI rauroI,
$I IrozII aoI dIn vIsurI murmura nIzIo cuvInIo.
UnoorI ugoa Ia codru, samanand smInIII do mInIo;
PIocand cauI caIoodaIa, ca un om ar-agIuIorI,
So aroa curIns do aIImI sau do un aIaI amor.
InIr-o zI, o cuImoa cooa, und-ora a IuI vonIro,
AzIoIaIu-I-am, cauIandu-I, dar nu-I gasII nIcaIro.
A IrocuI zI zIua a doua, dIn nou Iar I-am corcoIaI,
Dar o munIo, nIcI In codru, nIcI Ia rau nu I-am aIaI.
Amar mIo,-n zIua a IroIa, In adanca duIozImo
CuundaI, ooruI nosIru II ducoa Ia JInIorImo.
VozI In IaIra oIIauI, coorII d-umbrosuI sIn,
VozI... ca moduI a scrIIuroI JIo nu osIo sIraIn!"
E I I a
"CaIaIoruIo a vIoJoI, caro dInIro vaI-nIorIIo
AIcI InIro-a morJoI coInIcI InIamIaroa Io-a condus,
AI Iau as un Ic ranoaza, vozI IInJo InmIIIo,
Co cu sIoaua dImInoJoI rasarII-au z-au aus.
Sub acoasIa IaIra zaco om dorII do-nvaJaIura,
Co norocuIuI zI vanIoI a osI ururo sIraIn.
DIn amIIIo-umoIIIa, nobII muzoIo-I acura,
Insa Iroa-I IuIIuIsa moIancoIIo In san.
CuraI cugoI, cu sImJIro, bunaIaIoa-I ora maro,
IncaI, onIru mangaIoro, corIuI coI InduraIor
41
I-au IrImIs rIn un aII suIoI o duIoasa vIndocaro,
DaruIndu-I In groa caIo un soJ bun zI sImJIIor.
Nu-nIroba sa aII maI muIIo do-a vIrIuIoI saIo aIa,
Dar nIcI corca maI doarIo caro-a osI zI rauI sau!
Cu soranJa acum ambo Iromurand do aJ-azIoaIa
Langa Cclo co nI osIo Poriu|c zI Dunuc:cu."
42
IMN1L DE SARA
CaIra IIa moa ErmIoana
Cand PIonuI ImI ascundo a IucoaaruIuI raza
$-umbra noJoI so rasando osI-a corIuIuI IarIo,
CIIar ca sIoIo nomurIndo I-aI mou cugoI scanIoIaza
AIo ooIoI IrocuIo do mII aIo-Icoana vIo
$I-n momorIo-mI InvIIa moIanIoIIc, duIco canI
Dosro-a aIrIoI marI oamonI co zac asIazI In mormanI.
ToaIo-n gIuruI mou sunI muIo; rosIo murII co-n vocIImo
Hasunau do Imno sanIo muzcIIuI vordo so InIIndo;
La sorbaro zI Ia IrIum nu maI cIoama o gIunImo
CoI cuvanI co-n InImI nobIII aIrIoI-amor arIndo,
$-a oroIIor nooIuI, mozIonIroI Ior sIraIn,
AzI Ia III saI nu Iasa docaI un amar susIn.
Dar dIn oro ovoIIIo, und-a IuI momorIo zaco,
SunoIuI a IIroI moIo In IrocuIuI sa-I rooarIo,
Po sIramozI sa-I rozonIozo, co-n rosboI, rocum In aco,
PrIn crodInJa zI unIro aarau a aIrIoI soarIa,
IncaI rIn a Ior vIrIuIo, co u arma Ior zI scuI,
In un curs do anI a mIo asIa Jara s-a JInuI.
In Iucoaro maIosIoasa, do IIm roodo manaIa,
P-AIoxandru Eun sa vaza, co nI-a daI IogI z-o corona,
Po coI uIgor a IuI ArIs, $Ioan, co cu mIca coaIa
A InvIns o rogI, o oroI z-aI AsIoI IogIona,
Po a LuuIuI IroI IIco, co-n rumsoJa s-a marII
$I-n Sucoava
l
o anIIcuI IIIon a InnoII.
l
AIuzIo Ia rosboIuI co a rovocaI IIIo coIo rumoaso a rInJuIuI
VasIIo Luu (Gh. A.}.
CUPRINS
43
InIro nor do ambrozIo, urIaIo do IurIuroIo,
Co do gomoIo duIoaso suna-n gIur o armonIo,
Hoodo cIIar ca o cIIa, IInoro Iroc vorguroIo,
InIro caro cunosc Uuo
l
, co-nca-n InIma mo-I vIo;
EIo-n Iumo nu sImJIra nIcI duroro, nIcI amor,
$I Irocand do-aIcI sorII-au aIo IngorIIor Ior.
Acordoaza a Ia ara, IIo a gIunIoI moIo!
Po coa sIanc-a PoIrodavoI s-azazamu-no-mrouna,
CaI Cornogura Inoasa va IucI dI-a noJoI sIoIo,
Po cand roamaIuI aduroI z-unda murmur duIco suna,
Sa canIam d-acoIo aIo; caIaIoruI co-ascuIIa
Do a noasIro zIso oaIo un rasunoI va asIra!
l
A moa Io EurosIna, moarIa In oIaIo do l6 anI (Gh. A.}.
44
CONORHIRE NOPT1RNA
l848
Cand naIura dormIIoaza In IunorIc cuundaIa,
Cand Iac IoaIo, numaI grI]a rIvogIoaza-n a mo mInIo.
DosoorI vorbosc cu TIno, aIo IumIIor arInIo,
Co In corI zI-n aI mou cugoI ozII do aJa IoIodaIa.
ImoIrIIuI co In sanu-mI vazu barbara sagoaIa
A ugII, Iar omuI coI bun, do m-a Ians, azI-naInIo.
NumaI Iu, duIoaso oarIo, auzI Iangodo-mI cuvInIo,
InJaIogI socroI susInuI z-InIInzI mana InduraIa.
DosoorI crod III IumoI ca-nIrIsIarIIo-mI roundo
NumaI do I-a moIo aIImI, dIn ambIJIo doroaza,
Procum vaIurI InIarIaIo so Inorm dIn IIno undo.
Amar! MuII maI groa orIuna ImrogIuruI mou domnoaza,
Co amonInJa a aIrIoI vIIIoruI s-acuundo,
Daca Tu, o, InduraIo, nouIInJoI nu-I I aza!
CUPRINS
45
8ONETE
CATRA TIHR1
l8l0
O, Iu, rauIo maroJo, co InIInzI a IaIo undo
InIro zoIo coInIcI, aIma aI AusonIoI vocIIIo,
Do Ia IIno rocIom asIazI, In durorIIo roundo,
AdaosI zI IIn roaos Ianga raoIo-nvorzIIo.
MaI IacuI zI sonIn aor nu-I aIaI Inca orIundo,
VaI, roIucI, sIancI, rauroIo co aIaI sa ma InvIIo
Ca coa aIIma-ncruzIIa caro InIma-mI aIrundo
S-o rozIc In duIcoa IImba aI IIaIIoI marIIo.
NIcI sunand o IuIor doIno Inca-n DacIa umbroasa
N-auzII-am In ]unIo duIco vIorsurI aza IIno
Procum sun-a IuI PoIrarca IIra coa armonIoasa.
NIcI aIuro maI duIoaso nu vazuI, nIcI maI sonIno
Doua sIoIo-ncanIaIoaro InIro graJII maI rumoaso
DocaI caro Iucosc asIazI rosIo JarIIo IaIIno.
CUPRINS
46
CATRA PLANETA MEA
CaI JI-s daIor, o, sIoa muII graJIoasa,
Ca-n rImavara a vIoJoI moIo
Tu m-aI orII do sIrambo caI zI roIo
$I m-aI condus o caIoa vIrIuoasa!
Tu-n san mI-arInzI acIIa IumInoasa,
M-aI adaaI I-ascroo anIanoIo,
$I cand vIaJa-mI InduIcosc rIn oIo,
DosroJuIosc cIIar soarIa Ioroasa.
Ca sa dorosc a vIoJoI nomurIro
Ma-ndoamna raza-JI caro-n corI so vodo,
Cum sIaIornIca urmoaza-a oI roIIro.
Do Ia JarmuI aIaI vasuI urcodo,
$-amu, IuIInd rIn maroa do IoIro,
A Ia raza Ia orI ma va Incrodo.
CUPRINS
47
LA1RA
ImIIaJIo duro PoIrarca
(S|iono, Anor. . . )
Sa sIam, Amor, sa nI mIram doIaIa
Do mInunI noua aIo naIIoI naIuro!
VozI ro amanI co mandra zana-araIa,
VozI caI Iar Ioua dIn a oI aIura.
Do caIo orIo z-aur o vargaIa
AIoasa manIoa, novazuIa aIuro,
Cum asuI oI z-ocIIroa amoraIa
PoarIa rIn asIa a munIoIuI aduro.
MII zI mII IorI cu Iarba dIn camIo,
Undo sIo]aruI coI umbros domnoaza,
Sa Io-aIInga umbra oI o-mbIo.
CoruI do-a oI rumusoJI so-nvIaza
$I-mrogIur suna duIco armonIo,
InsonInand do a ocIIIor oI raza.
CUPRINS
48
LA1RA
ImIIaJIo duro PoIrarca
(Lic|i ]iori. . . )
ForIco IorI zI IorburI IInoroIo,
Co rImbIand va-aIIngo muIIo oaro
PasuI coI IIn rumoasoI doamno moIo,
In voI IIarInd urmoIo uzoaro!
CamIo co-ascuIJI duIco-I cuvInJoIo,
O vIoara do amor mIrosIIoaro,
PadurI anuoaso, co cu vorzI umbroIo
FacoJI IacuIo ascunsurI zI racoaro.
LImodo aa, dInIro munJI nascuIa,
Co ocIII uzI zI bIando a saIo oJo,
Caro cu a Ior graJIo Io-mrumuIa,
Do voI orIco dosro-a oI rumsoJo!
Nu-I sIanca co dIuoasa amu acuIa
Do-a ardo I-aI mou oc sa nu s-InvoJo.
CUPRINS
49
DAFNE
InvIngand rauI cursuIuI oroIo,
Nu sImIo aII dor, co-a so grabI Ia maro,
Nu-I sanI camII, nIcI rodurI do-nranaro,
Macar ca-s mandro acosIo zI acoIo.
La IoJI coacII zI noua IorIcoIo
In IImba sa do-a zIco adIo, so aro,
$I IanguInd cu duIco murmuraro,
SosInd Ia undo IoI so Iordo-n oIo.
Eu caro-n doua a sIoIoIor IumIno
Vad cIIar mInunI, co-s maI rosus do Iro,
NumaI Irocand rIvosc Ia aIIo zIno.
Sro Dano zboara arIns-a mo gandIro,
$I a]ungand I-a oI IumInI sonIno,
PIoro-n a Ior noIan do orIcIro.
CUPRINS
50
IN OCAZIA ZHOR1L1I AEROSTATIC
A MADAMEI HLANCHARD
InIrorIns Ia Homa, Ia l8ll, cand In corI
so vodoa comoIa coa maro
Nu JInIIJI do-acuma ocIII caIra sIoaua InocaIa,
Co InIIndo rosIo corurI coama sa do ra monIro.
E dorInsa do muII Homa cu asomonoa rIvIro,
AzI mInuno muII maI maro o omoIo nI araIa.
Sro-a suuno voIoI saIo caIoa vanIurIIor daIa,
NosIaIorInIc uzor aor II IncIIdo-n vaI subJIro,
ProsIo nourI zboara IunIroa rIn asomono urzIro,
Cu odoruI coI maI duIco a naIuroI IncarcaIa.
InmandrII-aIuncI naIura d-o IInJa-aza dorIIa,
I doscIIdo-a oI socroIo, co-I a IumoI armonIo,
$I cu oa domnIa-marIo rosIo sora coa sIoIIIa.
La amanI, do undo zboara, do-amu nu maI vra sa vIo,
Ca uIornIcuI oI cugoI maI InaII o IoI InvIIa,
$I In corI do nu a]ungo, osIo doamna ca sa Io!
CUPRINS
51
LA INTROD1CEREA LIMHEI NATIONALE
IN P1HLICA INATAT1RA
In MoIdavIa, Ia l828
CoIo nogurI co-s In raa AIoronuIuI nascuIo,
A Ior arII InIInsaso rosI-a DacIoI camIo,
Iar anIomI a noJoI oarbo, rIn un somn do IrandavIo,
TInoau muII IIm InganaIa a romanIIor vIrIuIo.
MuzoIo-n nomornIcIo saImanIaIo umbIau zI muIo,
NouIand a aIrIoI IImba dIn uIIaro sa InvIo,
$I asIoruI numaI, sIngur, cu-nIrIsIaIa armonIo,
Homanosc canIoc sunaI-au ro cImoI zI aIauIo.
Insa PronIa InduraIa a sarmaI aIaIo oro,
$-a dorIIuIuI Lucoaar nI rasaro-acum scanIoIa,
Co ro soaroIo mInozIo do Ia doarIaIo soro.
AzIoIand romanII zIua, cand vazura raza-nIaIa,
InaIJand sro corIuI ocIII, c-un susIn do mangaIoro,
"A-nvIoroI moIo, zIs-au, zIua-nIaI va I acooa!"
CUPRINS
52
PALADI1L MOLDOENILOR
PonIru zIua anIvorsaIa a InauguraroI AcadomIoI
dIn IazI, sorbaIa In 3 IuIIo l838
Daca TroIa-n a oI zIdurI PaIadIuI ar I asIraI,
Caro OIoo cIIar dIn OIIm a IrImos sro-a oI orIro,
A IuI PrIamos domnIo In uIoro zI-nIorIro
Toaara-nIro orIcoII o IomoIurI ar I sIaI.
Nu a zoIIor urgIo, nu AIIIovs InIoraI,
NIcI a grocIIor mII vaso co varsau oc zI IoIro,
Nu UIIs roa InJoIoIuI, cu gIIbacoa unoIIIro,
IIIon z-a saIo IomIo In Jaran-ar I suraI.
Cu asomono sco maro, naJIoI manIuIIor,
Fcglcncu|ul ca aIadIu o-AcadomIo a urzII,
Ca sa Io do vIrIuIo zI zIIInJo vIu Izvor.
Ca MoIdovoI sanIa PronIo orIcIro a monII
Po caI zoIuI zI crodInJa vor asIra acosI odor,
Caro dua anI o mIo -orIzon I-au rasarII.
CUPRINS
53
PENTR1 COMP1NERILE POETICE
IN LIMHA NATIONALA
ImIIaJIo
TInoroI zI vordo daIn ImIanIaI-am dInIoaro
$I-naIJaI-am caIra corIurI cu rugI oIo umoIIIo,
Ca sa vada zI romanII coIo ramurI InIorIIo,
Co urzosc cununI do Iauda zI dau numoIuI Iucoaro.
Am rugaI o bIanduI ZoIr ca dIn norI sa so coboaro
$I ro oI sa-nIInda vara a IuI arII aurIIo,
$I ca barbara orIuna, sIransa In obozI cumIIIo,
Sa nu aIba vro uIoro ca In urma sa-I oboaro.
$IIu ca IImurI muIIo Inca IuIIaIa vIoJuI-va
AsIa arboro In codrurI co ro DacIa umbroaza,
Dar macar IarzIo oarIo, sro corI mandra rasarI-va,
Cand rIn PronIo, do undo soarIa gInIoIor doraza,
Homan vrodnIc do cununa doara InIro noI vonI-va,
Procum dua oarba noaIo rasar IIno-a zIIoI raza.
CUPRINS
54
MOARTEA L1I IS1S
ImIIaJIo
Cand Isus cu coI dIn urma duroros a IuI susIn
A doscIIs, murInd, mormInIo, IromuraI-au sanIuI munIo,
So IrozI Adam In IarIar zI-n arorI c-un soraIn
La ]udoJ cu-aI saI II cIoama InaIJa anoasa runIo.
CuundaI In cugoIaro do mIraro, saIma IIn,
DIn a umbroIor IunorIc radocand gono carunIo,
Vodo-un Ingor zI-I InIroaba: "CIno-I cununaI do sIn,
Co o cruco-araIa IumoI coasIa z-a IuI IamIo crunIo""
Cand aIa ca UrzIIorIuI do IucoorI, do uIoro,
InvaJand, dand mangaIoro, oro band, cau-au IocaI,
Hovarsa amar-oIaro, dIn ocII IacrImI do duroro.
$I-nIurnandu-so sro Eva, zIso-I: "IaI-a IrIumaI
ProsIo-nIunocaIa boIIa dIn a corIurIIor soro;
CoI co onIru noI murII-au, InvIoro azI nI-a daI!"
CUPRINS
55
LIST
La conJorIuI daI In IazI o ToaIruI nou,
In ll IanuarIo l84?
DIn coa zI do cand Oroos, marII zou do armonIo,
Po-aIauIa-ncanIaIoaro JarmuI IracIc rasuna
$I In sIazuI sImJIroI Iaro, codrII zI araIo
PrIn vIrIuIoa moIodIoI ImbIanzIndu-I ormoca,
Nu sunaso ana asIazI In a IsIruIuI camIo
MaI uIornIc vIors do-acoIa co roduco IIra Ia,
Do-undo novazuIuI Domon un rau varsa do magIo
ProsIo InImIIo noasIro co-s raIIo-n unda sa.
Do aI Iroco-n aIIa Iumo ca sa-nvII o EurIdIco,
Do-aI IuII, nou argonauIa, caIra CoIIos abuIos,
Po urIuna-I Inrana-o zI ro IarIar aI suuno.
Dar monIroa Ia-I maI naIIa, a Ia soarIa-I maI orIco,
PronIa rIn aI Iau organ ImnuI coI armonIos
Caro Ingoru-n corI canIa ro amanI va sa rasuno!
CUPRINS
56
FIICEI MELE E1FROSINA
VIzIuno
l848
I mI I a J I o
AI mou cugoI ma-naIJasa In a corIuIuI IarIo,
Undo s-aIa-acoa IInJa co In darn cIom rIn mormInIo,
AcoIo In coaI-aIoasa, In IumIna z-armonIo,
MaI rumoas-am rovazuI-o cu duIoaso sImJIrI sInIo.
Ma Iua do manI zI-mI zIsa: "In acoasIa sora Io
Ca sa vII, do so ascuIIa umoIIIa-mI rugamInIo;
Eu sum Ioa co-n vIaJa IJI oram do bucurIo,
$-a mo zI am IncoIaI-o do-a oI sara maI naInIo.
DIsoIoroa murIIoaro gIos Jarana o cuIogo.
Iar acooa co voI IangoJI, manIuIIa do urIuna,
AIcI gusIa orIcIro caro omuI n-o-nJoIogo."
AI, dI co ImI Iasa mana z-a oI vorbo nu maI suna,
C-auzInd a Ior duIcoaJa, cIIar aIuncI voIam aIogo
Sa raman In Ioc co vocInIc suIoIoIo Imrouna!
57
IN OCAZIA MORTEI
LOGOF. ALEXANDR1 GHICA
CaIra ]unImoa moIdovana
l850
In o ooca marIIa, o cand aIrIa IncInsa
Do ]unIo zI do gIorIo In uIoro a sIaIuI,
A sIramozIIor naII cugoI z-a Ior arma noInvInsa,
In un curs do anI o mIo, manIuIro-a osI zI scuI.
In roacorI IoIdauna soarIa gInIoIor dosrInsa,
Cand aI armoIor IrIumurI cIIar ca vIsuI a IrocuI,
In maroJo InImI CorIuI InsuIa vIrIuIo-arInsa,
PrIn a caroIa uIoro MoIdova nu a cazuI.
CosI borbo|, o caro aIrIa Iango In duroro vIo,
PrIn vIrIuIo zI droIaIo u a oI aaraIorI
$-azI va Iasa-n mozIonIro o roa sanIa avuJIo.
JunIIor, Iaca-va arma, scuIuI coI manIuIIorI,
CIIronom vIrIuJoI saIo moIdovanuI IoI sa Io,
Ca-n vIrIuIo sIa rozonIuI zI aI vosIru vIIIorI!
CUPRINS
58
ANACREONTICE
AMOR1L PLAGAT
Du r o An a c r o o n
CuIogand Amor odaIa
FIorI do rozo In gradIna,
N-au vazuI ca IuIIaIa
Era-n runzo o aIbIna,
Co cu gIImuI oI ascuns
La un dogoI I-a Imuns.
InIru cruda sa duroro
Incou cu Ians sa JIo;
CaIand baIsam, mangaIoro,
So graboa cu ambo-arIo
DroI Ia VInoroa sa zboaro,
PIIn do rIca cum ca moaro,
"Amar mIo, zIs-au, mama,
AIou, mama, Iaca mor!
Cu o darda-mI aco sama
AcoI zoro zburaIorI,
Do cor IuIo, dozI mIc,
TaranII aIbIna-I zIc."
Insa VInoroa-I rasundo:
"Daca-aIbInoI mIcuI sIn
Do aIaI rau Io aIrundo,
O, AmoruIo, co cIIn
SImIo-o InIma-ncrunIaIa,
Co o-mungo-a Ia sagoaIa!"
CUPRINS
59
LA PICTOR
ScrIo-mI, IcIoro gIIbaco,
Po-a moa doamna doarIaIa,
Dua cum o oa voI aco
PrIn aI mou vors vodoraIa.
Nogro coamo cu IucIo,
Sa so-ncroJo do-a Ior voIo,
$I do oJI rIn maIosIrIo
Fa mIrosmo ca sa IoaIo.
AIba runIo sa so vada
$I umbroaso, doso gono,
ProsIo caro-n corc sa cada
NogrIcIoasoIo srIncono.
To rog, Insa, scrIo-acoIo
OomonI arcurI InmandrIIo,
Ca vodoroa sa InzoIo
Do sunI doua sau unIIo.
CauIaIura-I a sanIna
Ca vaaIa scanIoIoasa;
OcII aIbazIrI a-I do-AIIna
Sau do VInoroa rumoasa.
ScrIo-n IInorIca aJa
Langa roza unII crInuI,
Cand In maI do dImInoaJa
Dua roua-zI doscIId sInuI.
CUPRINS
60
A oI buzo do coraIo
CaIro saruIarI sa-mbIo,
InmIorIIa a o caIo
Do-Ingoroasca armonIo.
Fa ca-n aor ar` do norI
ImrogIuruI oI sa zboaro,
Imrouna cu AmorI,
$I o graJII surIoaro.
Dar aI oI sa nu ascunda
HarurI o manIoIa doasa,
Ca anIazIa sa aIrunda
La rumsoJa maI aIoasa.
61
ALIR CATRA
A SA MINIAT1RA
O, Iu, IcIura noIoda
A manoI IuI AoIo,
Co IgurozI avIdoma
Icoana oJoI moIo!
O, mangaIoro sIngura
Do amoraIa zIna,
Do cand o Iogo barbara
Do dansa ma dozbIna!
MorgI-undo cu IarIIoIo
DuIco-Amor domnoaza,
Und-aI mou cugoI z-InIma
Do-aururo vIaza.
Ascunsa sub arIoIo
LuI CuIdon, morgI IuIo;
EI Io-a scuII cu armoIo
Co-n OIIm sunI IomuIo.
AIInsa-I I do manoIo
DorIIoI doamno moIo
$I Io-or rIvI IumInoIo
AcoIor vIo sIoIo.
Pro IIno vor sa mangaIo
MII orIcIrI dorIIo;
Do saruIarI adaa-Io,
Co mIo-mI sunI orIIo.
CUPRINS
62
IncunguIraIa-n nogura
Do un susIn IorbInIo,
MarIora-I I do gomoIo,
Do IrIsIoIo cuvInIo.
In acoI san aI crInuIuI,
Cand Io-I aIa orIco,
ZI-I: "Co nu oaIo-asomono
Sa Io-AIvIr aIco"
Ca oI, cu duIco zIcoro
$-a InImoI vaaIo
Ar usca coIo gomono
A IansuIuI araIo.
Ar aIIna ursIIoIor
NoomonIIa Iogo,
Cu amoraIo buzoIo
SusInuI ar cuIogo".
$I mIo IIn IucoaaruI
DIn corI va sa-mI sIraIuco,
Cand duIco-a I d-o aIIma
AmInIo a-zI aduco.
Dar vor vonI dorIIoIo
ZIIo d-o IIna soarIa,
Ca, cu Amor, zI muzoIo
Do grI]a mIo-mI oarIa!
63
AMOR1L F1GAR
Cocrcand VInoroa odaIa o AmoruI ugaIor,
ZIcoa: "Daca oarocIno InIaInI-va o Amor,
Vagabond acoI o Iu-mI, caro umbIa-n raIacIro,
AI mou osIo mIc ugaruI; cIno-mI da do dansuI zIIro,
Va Iua o saruIaro do Ia ArodIIa-n dar,
Iar acoI co mI-I aduco, sa azIoIo z-un aII Iar.
Sro-a cunoazIo o roboIuI, urmaIoaro somno Io
Co doscoar a IuI orma InIro aIJI coII o mIo:
A IuI aJa nu-I ro aIba, co cam roza; ocIII saI
SunI sumoJI, sIrabaI doarIo, varsa raza cu scanIoI.
MInIoa-I osIo zuguboaJa, vorba-I IIna do Iacoro,
AIIo-n gand zI aIIo zIco, rosIu-I curgo cIIar ca mIoro.
Dar IndaIa co sa manIo zI sa-nvIIa-a IuI vonIn,
Do o barbara urgIo z-arIIIJII osIo IIn.
NIcIodaIa adovaruI a IuI gura nu rasuna,
Do-I zI runc, InzaIa oarIo, caIo suno o mIncIuna,
$I In mIozuI ]ucarIoI so araIa IncruzII.
E baIan Ia ar, Ia aor o maroJ zI InmandrII,
MIcI sunI dogoIoIo saIo zI manuJa-I doIIcaIa,
Insa-n doarIaro-arunca zI Imungo-a IuI sagoaIa.
O arunca-n doarIaro, unoorI osIo AIoron,
Undo-n sanuI so InIgo a-ncruzIIuIuI PIuIon.
NIcI un sIraI AmoruI oarIa, dar socroIa zI ascunsa
A IuI InIma Iruaza Ia IoJI ocII o noaIrunsa.
NosIII do ]unI zI oIo, ca orumb InarIaI,
Do Ia unuI caIra aIIuI zboara-AmoruI noncoIaI.
VonoIIcu-acoIa oaso oIzoruI cu vaaIo
II arIndo zI-I azaza In sIraIno manunIaIo.
Un mIc arc In mana duco zI dIn mIcu-acoIa arc
NovazuIo Ia vodoro mII sagoJI IoI so doscarc.
Do o umar I s-anIna, o cordoIo aurIIo,
CUPRINS
64
Cucura co osIo IIna do sagoJI oarI-ascuJIIo
Do rosocI IIsII AmoruI, do musIrarI noIomaIor,
CIIar o mIno, a IuI mama, ma IncrunIa muIIo orI.
C-un cuvanI, oI o saIbaIIc, ururo-I IIn do IruIo,
MaI aIos sr-aIIor osanda oarIa-n mana o acIIo,
Caro-arIndo, ardo IoaIo, In bordoI zI In aIaI;
Do uIoJI o oI arIndo, rog aducoJI-I IogaI.
Nu cumva In a IuI saIma ca sa-I daJI vroo mangaIoro,
Do-JI vodoa cu mII susInurI varsand IacrImI do duroro;
ForIJI cursa IuI cand rado, IragoJI-I ar-a-I scaa,
AaraJI-va do dansuI, do-a voI a saruIa;
SaruIaro-I osIo armoc, Ians-aIIor o bucurIo,
VonIn osIo a IuI gura, co nu aro docIorIo.
Do va zIco: "Iaca arma, vI o dau cu ]uramanI!",
N-o aIIngoJI, avoJI Ioama do-nduIcIIuI sau cuvanI.
Va orIJI ca d-un baIaur dosr-a IuI adomonIro,
Foc ascuns a saIo darurI z-aduc InImoI IoIro!"
65
PRIMAARA
AnacroonIIca
Noaua-n amanI ascunsu-s-au
$I corIu-I ar` do norI,
So-nvasc dIn nou Iar arborII
Do runzo zI do IorI.
Do-acum nu cado Iurburo
Aa dIn sIancI In vaI,
HauI cu IIno murmuro
Curgo ro-a saIo caI.
Ca-s IoaIo-aIco IraInIco
AnuI no-araIa cIIar,
SIoIIIo auIndu-so
DIn nou In corI rasar,
$I In cazuIa ooIa
So-nnoIosc IoaIo Iar,
Dar cII co-ngIIIo IarIaruI
MaI muII nu maI rasar.
OrI cIno dInIro oamonI
UrsIIa a InIors,
Ca sa nu IaIo LaIosIs
Co AIroo a Iors"
O, nobunII anIasIIco
DorIroa a-zI JInII
In cugoIo nosIguro,
Avand IoJI a murI!
DozorIo-s maguIIrIIo
Co Iroc rosIo amanI
CUPRINS
66
Ca o sagoaIa roodo
Po arIo do vanI!
DocI, Ia corosc roaosuI
TInIoasc-aI nosIru dor,
Procum Ia duIcoa aIrIo
OandozIo-un caIaIor!
67
DOR1L
Oaro vonI-voI, IdoI vIoJoI moIo"
In acosI rodI ou Io-azIoI do muII.
MuIa-I do-aIuncI duIoasa IIomoIo
$-aI mou susIn sIngur ou I-ascuII.
A IoroI IIm m-au osI vazuI aIco,
Cand aI mou IraI ca oI ora sonIn;
VonII-au IImuI aurIIoI sIco,
Dar aI mou suIoI nu-I c-aIuncI do IIn.
Procum o Ioaro roua In van o uda,
Cand sagoIoaza arsura o amanI,
Aza cu Ians nu-mI sIang vaaIa cruda,
Co-a moIo zIIo mana sro mormanI.
AIcI, o zI sub coa boIIIro vordo,
ForIco-am osI cu IIno, duIco-odor,
Iar amu sImI c-un asru cIIn ma Iordo,
Ca sInguroI ramas-am ara do Amor!
CUPRINS
68
AMOR1L ARATOR
AsIa Ioamna-AmoruI-Zou,
CorcoIand ImorIuI sau,
Trocu a MoIdovoI Jara,
Undo oamonII muII ara,
Dar nu socora d-agIuns.
AcoI srInIon caIaIorI,
Co no ardo-adosoorI,
Do bruma-aIuncI aIruns,
CaIa casa rIIncIoasa
In vro InIma duIoasa,
Ins`, aIou, oI nIcaIro
N-a gasII adaosIIro.
CacI, rocum o Ia VasIuI,
Ca-nIaI, asIazI mIoro nu-I,
$I crodInJa-n asIa Jara
S-a acuI o mara rara.
Ca aIbIna zI AmoruI
UmbIa und-o Irago doruI.
Vazand grasa-acoa Jarana,
ArcuI, cucura douno.
TaurI doI Ia gIug suuno,
SIramurarIuI Ia In mana,
Paro-n orI zI Ia cuvanI.
LucraIorI cIIar do amanI.
Ca-n acoasIa noua masca,
CanIand doIna romanoasca,
A IuI IaurI asudau
$I IoI brazdo rasIurnau.
CUPRINS
69
AbIo camuI a araI,
Co n-a osI sIor dIn naIura,
DIn cucura a IuaI
Do somInJa o masura,
InIr-aIos, ara nogIIna,
DIn a caroIa IuIIna
Hasar InImI crodIncIoaso,
SImJIIoaro zI duIoaso.
Dua co a somanaI,
La Zou rugI a InaIJaI:
"Sa rovorso-a IuI avor
Pro IomnaIIcuI ogor,
Ca roducIuI doIIcaI,
Do gor, socoI-aaraI,
Sa so aca bun, rumos,
$I mIoz s-aIba sanaIos."
Daca docI dIn coI ogor
Co a somanaI Amor
VIIIoaroa rImavara
InImI nu vor sa rasara
CrodIncIoaso
$I duIoaso,
VIrIuIos, nobII Amor,
Caro o nomurIIor,
N-avand undo IocuI,
DIn MoIdova va ugI!
70
IARNA
PIcIorI IInI do sumoJIo,
Co-araIaJI o-a IornoI zana
Sub Igura d-o baIrana,
TromuraJI do-a oI manIo!
Do-nsuzI ErcuIos, maI Iaro,
PrIn oa rauI zaco-n Iora,
$-a oI sIngura suIaro
ScIImba IoaIo-n aImosora.
Ea InvIIa ro amanI
Pro IurbaIuI agor vanI,
LuI Zovs IunoIu-nranoaza
$I a uIgorIIor raza.
Insa dac-a oI uIoro
No aduco-aIaIa rIca,
Ea rIn IInIzIoa, co-I IIca,
No rovarsa mangaIoro.
Ea d-osoJo-I daIaIoaro
$-aIInoaza-a vIoJoI Iaos;
TImurI aIIo-s do sudoaro,
Iarna-I IImuI do roaos.
Ea dIn OIIm nI aduna
Po-Amor, EaIus zI ro OIoc,
$I cand vIorIIo suna,
II nI-arInd In InImI oc
CUPRINS
71
Ca In van a voroI doamna
Do sIcI zI do IorI sa-ncIngo,
NI surado In van Ioamna,
C-a Ior oamo Iarna sIrango!
72
ALHINA SI TRANTOR1L
In ocazIa ubIIcaroI coI InIaI gazoIo
In IImba aIrIoI, InIIIuIaIa "AIbIna romanoasca",
Ia l829
Tr u| o r ul
Suno, suno, mIca-AIbIna,
IncoIro morgI acum Iroaza,
Cand a soaroIuI IumIna
Po cosI cam, nu scanIoIaza"
Inca Iromura o oaIo
In munJI roua zI rIn rao;
Nu Io IomI sa JI so moaIo
DoIIcaIoIo arIo"
Inca IorIIo-nmIIIo,
SIand In umbra IuIIaIo,
TIn IncIIso zI-nvaIIIo
EobocoIIIo IocaIo.
Do co zborI ca o sagoaIa,
Caro aoruI dosIca"
D-undo vII Iu manocaIa
$I-ncoIro, AIbIno mIca"
LIna-I vIaJa moa zI buna,
Fara muIIa osIonoaIa;
CoIo caro aIJI aduna
Pranz ImI dau, cIIvornIsaIa.
Aza IranIorII urmara,
Am IraII aza IoI bIno;
CUPRINS
73
Nu cara Ia aIJII coara,
Sugo mIoroa ca zI mIno!
AI b I na
ZIco-AIbIna-n roogIuno:
Lucru IoaIo-nvIngo-n Iumo;
Do voIozII, zburand, J-oI suno
A moa sIsIoma zI numo.
Eu-s Albiuo ronucoeco,
AI mou doru-I zI-a moa Iogo,
Pro camIa amanIoasca
DIn IorI mIoro a cuIogo.
AIo moIo surIoaro,
Cand abIa so IumInasa,
DuIco arga do o Ioaro
O carau do muII acasa.
Eu do armac amorJIIa
ZacuI IImurI muIIo-aIco
$I abIa ma sImI IrozIIa
In acosI mInuI orIco.
AIou, Iucru muII m-azIoaIa!
MuIIo camurI voI oIroco;
Undo soarIa Io IndroaIa,
MorgI zI Iu, ca IImuI Iroco!
$I ma Iasa-n a mo caIo
S-adun coara, duIco mIoro,
Ca do-a moIo zI do-a IaIo
ZIIo, eono ui cor ccrc1
74
M1ZA CATRA POET1L
"PANORAMEI MOLDOEI"
La l850
InIurnaI dIn sIraInaIaIo
Cand suIa o groa urIuna
ProsIo aIrIa dorIIa,
D-undo osI-aI doarIaI,
Tu oraI do voIo buna;
Ca s-o vozI maI orIcIIa,
AzI zI maIno-aI azIoIaI.
SunoIoIo IIroI IaIo
D-aurIIa vIIIorImo
Avoau duIco argumonI;
Iaca so doscIIsa-o caIo
PonIru-a aIrIoI gIunImo,
S-o agIuIo rIn IaIonI.
HovazuI-aI aI Iau munIo,
Turma cu asIorI zI oIo,
Co Io-ndoamna Ia canIaI;
DI co orJI o IrIsIa runIo,
Do-a avo do IacrImI soIo
DI co IoI n-aI IncoIaI"
Undo-I ocaIomboI sara,
CanIoco do bucurIo
Co IrIumuIuI convIn"
InIurnaIu-Io-aI In Jara
S-o nuIrozII moIancoIIo"
Ea-I saIuIa do susIn.
CUPRINS
75
Oaro zana amoroasa
Co-aI gasII-o-n vaduvIo
AzI crodInJa J-a caIcaI"
OrI odoara roJIoasa
FuruI coI cu gIIbacIo
DIn comoara J-a radaI"
Daca zana coa rumoasa
Co rIn ocII zI duIco buza
N-a-ncoIaI a Io-ncanIa,
D-aII odor daca nu-JI asa
DocaI do oa zI do muza,
IncoIoaza-a susIna.
Dosro aIrIo nu gomo,
EsIo Ciuc grI]a-I oarIa,
Co-a IorI n-o va Iasa;
Do uIornIcI El nu Iomo,
Ca a mosorIIor soarIa
LuI I Iaco-a aara.
Tronu-I osIo-n sorI sonIno,
EI o domnI In mana JIno
$I Io-nsuIa voIa sa;
EI, rocum do anI o mIo
A asIraI o romanIo,
$I do-acum o va asIra.
CanIaIoruIo, docI, gIuno,
DIn aI Iau san doarIoaza
AcoI cugoI InIrIsIaI;
HasarIndo zIIo buno
$-a soranJoI IIna raza
CanIa Iar, cum aI canIaI!
76
CANTECE
NESTATORNICIA L1CRARILOR L1MEI
CanIoc do socIoIaIo, comus In omIgraJIo
l82l
ScIImb IoaIo co s-aIa sub soaro,
Pro IoaIo co s-a nascuI,
Ca IImuI o arII uzoaro
Nu sIa o Ioc un mInuI. (EIs)
Logoa ursIIoI In Iumo
ToaIo suuno Ia gIug,
C-a omuIuI IansurI zI gIumo
Ca vIsurI vIn zI Iar ug.
Po-anuIuI Ianara runIo
AbIo cununI o IncIng
$I Iaca o coamo carunIo
Do-aIbI uIgI norII amu nIng.
AcoIo co-n OIIm domnoaza,
MII scanIoIoaso IumInI,
Ascund IucIIoaroIo raza
$I Iar rasar maI sonInI.
A IraIuIuI zIIoIo Insa,
Co-aIaI do roozI s-aIung,
Po IoIdoauna sunI sIanso
Daca ausuI I-agIung.
Acoa anIazIo uzoara,
InvaaIoIa do dorI
CUPRINS
77
Ca IuIuruI scIImba zI zboara
Sa asca IacorI dIn IorI.
Dar coIa co IoaroI so-ncrodo,
In Ioc do duIco nocIar,
AI, roa IarzIu sImIo zI vodo,
EuzoIo IIno d-amar.
NoI IoJI dInooara In aco
In duIco aIrIo am IraII,
Dar asIazI orIuna dosaco
CoIo co IorI a urzII.
VoIoasa Iacoro nI JIno
In a oI corc asIa zI;
AIou, cIno zIIo do maIno
Undo zI cum noI vom I"
Dar IoI aza n-a sa ramaIo,
VonI-va IImuI maI bun;
Nu-s Iurburo IoaIo araIo,
NIcI norII nu IoI s-adun!
78
L1MEA
Lumoa-I o aurarIo,
In oa soarIa-I abrIcanI,
A roaco oa nI zIIo
In IuI ragod zI-n brIIanI.
UnuI sugo numaI mIoro,
AIIuI roado numaI os,
Habda, do-I ara uIoro,
EaIo, do-I cIocan varIos.
CUPRINS
79
CANTEC1L
1N1I GI1NE ROMAN
DIN ANOLAHIA
Nu-n oIIIIo, cI Ia saI,
Caro-I zIc Ia noI VIaIor,
Do romanI ImooraI,
M-a curIns duIos amor,
FIIca unoI vaduvI buno,
InIro oIo cIIar mInuno!
ZIs-am: "Mama, o duIco sIoa
LumInoaza-n a Ia casa,
A Ia aIa mI-o mIroasa
$-o voI duco-n casa moa,
In vIaJa ca sa Io
A romanuIuI soJIo."
AI, nu zIIJI In ocII, In aJa
CaIa graJIo zI rumsoaJa!
A oI buzo orau scrIso
CIIar cu roz do IrandaIr,
SaruIaroa oI vasIso
$-a moa buza do roIr.
In IroI raurI IImogIoaro
SaIaI rozuI buzoI moIo,
Insa undo rozIoaro
A vasII raurI IrusIroIo,
Hoz vasIs-a maroI rund
$-a oI ao ana-n und!
CUPRINS
80
CANTEC1L
1NEI PASTORITE ROMANE
DE LA M1NTE
vonIIa InIaIa daIa Ia IazI
VIorsuI: "InIro PIaIra DoIunaIa"
Po Ia munIo-I saracIo,
Erad zI In avom Ia IaI,
NoI bom aa dIn araIo,
Turma caz nI da zI IraI.
AcoIo gIunoa romanca,
Cand o IImuI noguros,
Saa-ogoruI o o sIanca,
Sunand vIorsuI oI duIos.
MuIIo-odoaro vad aIco,
Sa ma-nIorn Ia munIo voI;
CoI co vra a I orIco,
VIo-n munIo o Ia noI.
Po Ia munIo-I avuJIo,
Ca umbrosuI vordo IaI
E Iacaz do bucurIo,
Do IacuI zI duIco IraI.
AcoIo rasuna sIanca
Do un canIoc armonIos,
OIIoaca-n Iora cu romanca
PasIoroIuI coI voIos.
Eu ma-nIorn, dar Ias aIco
CugoIuI muIJamIIorI;
OandIJI, cand voJI I orIco,
La romanca unoorI!
CUPRINS
81
FILOZOFIE NAT1RALA
Nu am grI]a, nIcI Im asa
Ca do caId sau do racoIo
Sa ma aoro o casa,
OrI do marmora-au nuIoIo;
CugoI cIIar, buna omoIo,
Co rIsosurI sa nu coIo,
EsIo-odor co nIcI o maro,
Poru, nIcI OoIconda n-aro.
DIn un rau o muII maI bIno
A boa aa crIsIaIIna
$I a zIco: "VIvaI, cIno
NImanuIa nu s-IncIIna",
DocaI bauIurI sIraIno
A Io boa dIn cua Ina;
Ca, saraca-au IumInoasa,
CIocoIa-I IIcaIoasa.
E rumos avoa-ndraznoaIa
$-a IuIa-so cu urIuna,
A sIrabaI-orIco oroaIa
Caro-n caIoa nI s-aduna;
CoI co oaIo s-o suuIo
CaIra OIIm droI so suIo.
InIarII do-a moa vIrIuIo,
Do a soarIoI rad momoIo,
Cand sagoJIIo ascuIo,
Caro nu-mI aIrund nIcI IoIo;
Dar In aco sa vIozo
Sa nu croada coI co-o-nvIngo,
Daca In cumIIIo-obozo
Po ambIJIa nu va sIrango.
CUPRINS
82
REPEGI1NEA TIMP1L1I
CanI do socIoIaIo
TImuI ugo cu IuJoaIa,
Iar IoIroa noasIra vIno,
Sa nu Iordom vro cIIaIa,
ZIIo sa IraIm sanIno!
Am vazuI ca-n rImavara
DImInoaJa nazIo-o Ioaro,
Da mIroaso ana-n soara
$I cu zIua aoI moaro.
TImuI ugo...
AuzII-am marI cuvInIo
DIn IIozoIIor gura,
Insa nu JIn aII-amInIo
DocaI asIa-nvaJaIura:
TImuI ugo...
Un noam morgo, aIIuI vIno,
Cu coI maro coI mIc Ioro,
Noroc IraInIc nu maI JIno,
Dar nIcI vocInIca duroro.
TImuI ugo...
Do co-avom InJoIocIuno
In o vIaJa aIaI do mIca,
Cand oa aIIa nu nI suno
Fara ca nu zIIm nImIca!
TImuI ugo...
CUPRINS
83
Do vrou ocIII ca sa vaza
Po coasornIc IImu,-ndaIa
AcuI co In gIur roIoaza
Cu mInuIoIo araIa:
TImuI ugo cu IuJaIa,
Iar IoIroa noasIra vIno,
Sa nu Iordom vro cIIaIa,
ZIIo sa IraIm sonIno.
84
LA A MEA P1NGA
O, Iu, co odInIoara d-aur osI-aI IngrocaIa,
MangaInd a moa urocIo cu un sunoI armonIos,
Eu Io vad o zI co morgo maI subJIro z-oIIcaIa,
IncaI nu IarzIu Io-I aco ara suIoI, ar` do os.
Pungo, IdoI orIcIroI, co cu IIno azI so curma,
A domnuIuI Iau ascuIIa zIcoroa coa do o urma.
VIno cIIa dosarJIroI, IImuI Iau nu-I Iordo-aIco;
In darn Iu JInIozII In mIno ocIIuI coI InIacrImaI.
Du-Io-n Iumo, aII domn caIa, docaI mIno maI orIco,
Eu raman sarac c-aIunco cand dInIaI m-aI osI uraI.
NouIand a Io JIno-Io, cu a moa saruIaIura
$I adIo co-JI dau, IaIa Ia drum Inc-o InvaJaIura!
CoIIndand dIn casa-n casa oaIo-acoIa Io-a cuIogo,
Co rIn InIrIgI, nodroIaIo, I-aIJI avoroa a raII.
VoI InIra Ia acoI gIudo caro IoI rIn acoa Iogo
DosoIaI-au o oranuI, o coI Iaro a InavuJII.
La avaruI oaIo-nIra-voI sau Ia casa camaIara,
La rodoIuI coI aJarnIc, caro vIndo a sa Jara.
La acozIIa do gaIbonI aco-Io-voI IncIIsoaro,
Po IncoI Io-I Ingrazo-Io, an` dIn unga sac voI I.
CIno zIIo daca-aIunco, ungo, nu voI I daIoaro
ZI zI noaIo-a I doscIIsa, numaI sa oJI IngIIJI!
Do-aI uIoa s-adunI aIuncoa numaI droIo-agonIsoIo,
Do-aI uIoa sa daI sambrIo Ia morII zI osIonoIo!
Do-aI sImJI a Ia monIro zI IorIaI do ar I JIo
AdaosI IacuI In Iumo do-a avoa ca sa-JI aIogI,
AcoIo, dorIIa unga, sa oIrocI cu bucurIo,
CUPRINS
85
Undo sa oJI IoIdoauna vro un bIno ca sa drogI,
Undo darnIcIo-ascunsa, aIuInd IoI coIo buno,
$-agIuIand o acoI mIzor, sara ZouIuI douno.
AcoIo morgI, ca ou da-voI JIo zIIroa coa doIIna
Cum sa ocI a rocunoazIo o aI Iau domn vIIIorI;
VozI o coI co cu modosIIo maro InImIIo-mbIna,
CoIa co do Iaudo ugo, do vonIn IInguzIIorI,
Co vIrIuIoa roJuIozIo maI rosus do IoaIo-n Iumo,
Po cosI somn Iu-I voI cunoazIo, dozI nu-JI sun
aI sau numo.
86
CANTEC1L
PLAIES1L1I MOLDOAN
La ocazIa unoI sorbarI naJIonaIo
Frunza caro crozIo vordo
`N munIoIo CaraI
A oI coIor nu-I va Iordo,
DozI-n Iarna-a daI.
DIn coa runza mII cununo,
HaI sa Josom, IaI,
Po romanI sa Incununo
Do o zos zI IaI!
PIn baIran IoI Inca-I vordo,
DozI-n Iarna-a daI,
A IuI InIma n-o Iordo
Do candu-I CaraI.
Nogru-I munIo, vordo-s saIbo,
HauI curgo vIu,
LuI IaIoz cu IJo aIbo
CrozIo-un vordo Iu.
InIro munJI zI codruI vordo,
Do urIunI suraI,
PIaIoz roman nu s-a Iordo
CaI va I CaraI,
CaI ro mIoI IubI-va oaIo,
HauI caI n-a sIa,
CaI do IuIor zI cImoaIo
DoIn-a rasuna.
CUPRINS
87
IMNE
AN1L NO1
AL MOLDOROMANILOR 1830,
In caro a IucraI HoguIamonIuI organIc, acoI InIaI cod
admInIsIraIIv zI IogIsIaIIv a MoIdovoI
CununaI do IIno razo,
TImuI cursu-naInIoaza
InIr-a sIoIoIor noIan;
$-asIazI rosIo-a IumoI aJa,
CaIra a omuIuI vIaJa,
MaI adaogo Inc-un an.
AcosI an monII sa Io
MaI aIos docaI o mIo,
Co romanII a IrocuI;
In a IarIaruIuI undo
ToaIo raIIIo cuundo,
Co-nIro noI s-a osI nascuI.
DuIco-armonIo do aco,
Caro armaca zI Iaco,
NI rasuna ImrogIur;
$I dIn sorIIo sonIno
So aroIo IroI zIno,
Cu manos, orIco-ogur.
SanIo IogI InIaIa duco,
$I In droaIa saIa-I Iuco,
Sro osanda coIor raI.
In a doua vad Igura
CUPRINS
88
Cu sImboI do-nvaJaIura,
Co-a IumInoI o IomoI.
Iar a IroIa a Ior soaJa
EsIo zana coa nogoaJa,
$I sro scouI coI dorII
Acu-n vaso IncarcaIo
Sub aI nosIru sIoag razbaIo
La IImanuI orIcII.
N-au OoIcondoI manunIaIo,
NIcI a MoxIcuIuI IaIo,
Do acosI odor maI sanI.
PrIn nogoJ, zIIInJo, Iogo.
NoI In aIrIo vom cuIogo
AvuJII do ro amanI.
CosIor zano co uIoro
No-aduc, Iauda, mangaIoro,
Sa dam IraInIc adaosI.
CoIuI co nI Io IrImoIo
MuIJamIroa sa nu-ncoIo
PrIn vII aIo zI rIn rosI.
89
IMN1L MOLDOENILOR
LA AN1L NO1 1829,
cand s-a InIrodus nouI azozamanI oIIIIc
MoIodIa, dua "HoruI dIn MoIsI"
DIn IronuI coI do sIoIo,
O, Doamno, Ia amInIo,
A IIIor, arInIo,
AscuIIa ruga-n corI!
Po anuI co acuma
DIn sanuI Iau doroaza
II bInocuvanIoaza
Cu cII co-I vor urma.
NIcI casa, nIcI camIa,
Cu grIndonI, cu urIuna,
Cu uIgorI co doIuna
Nu no maI corIa.
Pro vasuI nou co duco
A aIrIoI noasIro soarIo
LIn zoIr ca sa-I oarIo
Sro JarmuI coI dorII.
MoIdovoI orIcIro,
O, Doamno,-nIomoIaz-o,
UrmazII nozIrI vaz-o
DIn zI In zI sorInd.
Pro-Augu|ii Pro|cc|ori,
ToI IaruI z-acoI bIno,
Co do Ia II nI vIno,
Hovarsa-I InmIII!
CUPRINS
90
IMN1L MOLDOENILOR
LA AN1L NO1 1836
MoIodIa: GooJ Socc |hc Kiug
DIn sanuI IImuIuI,
Co zboara raodo
ProsIo noIan,
Doroaza-aIomuI
$I caIra mIIIo
Adaogo-un an.
Acuma IngorII
LIna monIIu-nI-au
ForIco Irocoro
CaIra IIman.
In sora aIrIoI
PoIroc LucoorII
Curs sIraIucII;
Cu ocuI razoIor
Pro IoaIo sIoIoIo
A IunocII.
DIn IaIurI nordIco
Unu-I, Iar soJuI sau
DIn oarIa soaroIuI
A rasarII.

Mana a PronIoI
ProsIo camIIIo
A rouraI,
TomIs zI muzoIo
FrunIoa MoIdavIoI
A cununaI.
CUPRINS
91
FIo dar cursuI Ior
In corIuI aIrIoI
CaI zI a IImuIuI
IndoIungaI!
92
MEDITAJII
MEDITATIE PENTR1 ZI1A
AN1L1I NO1
Cu IuJoaIa unuI uIgor caro scaara In corI,
Ca un vIs sau ca un sunoI, Doamno, anII ug zI Ior
Cu-nIrIsIarI, cu bucurIo,
Troc mInuIo-n vocInIcIo,
NumaI coIo n-a IorII
Co vIrIuIoI s-a sInJII.
Do acooa agIuIa, Doamno, sa Iucroz acoI ogor
Undo-n Ioc do sInI sa croasca roducIuI manIuIIor,
Ca In zIua do o urma, caro mI s-a InsomnaI,
Sa oI zIco ca-n vIaJa un graunIo-am somanaI!
CUPRINS
93
AN1L NO1
l842
NIcI avuJIa, naIIuI rang sau numo
Nu a orII o oamonI do mormanI;
PonIru co PronIa m-a asIraI In Iumo,
Ca sa Iu Inca ro acosI amanI"
FIocaro om ar-un ogor aIco;
Do nu-I Iucroaza, I s-adaogo un an,
Sa oaIa Iroco IncarcaI cu sIco,
Ca s-araIo c-a osI bun amanIoan.
FII cum voI vra, mIsIorIos sIraIno,
Co muII mInozII zI IrocI ca un mInuI!
SoranJa au saIm-ImI vor aro sonIno,
Daca vIrIuIoa-n caIo-mI va I scuI!
CUPRINS
94
AN1L NO1
l843
Cand aIJII cad ou Inca sIau do aJa,
MoarIoa ro raJII moI a sacoraI,
LumInI s-a sIans, ou Inca In vIaJa
Pro anuI nou asIazI Iar I-am uraI.
OrI cIno sum, oaro do co-mI asIroaza
DomnuI vIaJa Inca ro amanI"
$I dIn IunorIc graJIa-mI scanIoIaza,
OrI cIno-s do nu sum azI In mormanI"
NImIca sum, do n-oI Iasa In Iumo
Un Ir manos dIn acosI IraI aI mou,
PaIrIoI oIos, amIIIoI un bun numo
$I aI mou suIoI droI IuI Dumnozou.
Ca sa nu Iroaca, Doamno,-a moIo zIIo,
Hog da uIIaroI coIo co-am IorduI,
IndroaIa-mI coIo caro voI IraI-Io,
Ca sa Iu JIo zI Ia raJI IacuI!
CUPRINS
95
AN1L NO1
l84?
HaosaI-au anuI coI vocII; dIn conuza sa InvIo
Un nou onIx, z-a IuI arII Io-au InIIns acum In corI.
ToaIa Iumoa II saIuIa cu urarI, cu bucurIo;
Oaro co In an acosIa onIru mIno sa maI cor"
PoaIo IraI voIos zI duIco" $IIu Iucoaroa IrocaIoaro,
Caro uIgorand so aro c-a doscIIdo corIuI sanI,
Dar cand crod ca-I vad IumIna, In Ioc do dorIIuI soaro,
MaI adanc IunorIc Inca so rovarsa ro amanI.
PoaIo muzoIo, amoruI" A ]unoJIIor Iangoaro
Am corcaI, II ma-naIJaso an` Ia sora IuI PIaIon,
Dar Ia IarIar ma ImInsa o uIoro-nIoraIoaro,
Cand oram acum aroao do muncoIuI EIIcon.
InganaI In somn, In vIsurI, nu uIuI Iumoa-nJoIogo,
$I dorIIo IorIcoIo vrand s-adun adosoorI,
TrozII dIn vIsuI coI duIco, numaI sInI uIuI cuIogo;
Nu, nu corc ou EIIcona, nu, nu vrou d-acum amor.
AmIcIJIa" Oaro cIno n-ar dorI cu duIozIo!
DocaI zana co Idooa ro amanI a osI urzII,
MaI rumoasa, maI IacuIa corIuI n-aro aIIa IIo,
Dar maI cruda nu-I IIrana, cand o vIaJa-a amagII.
Oaro co Iucru dar voI asIazI anuI nou cand so Incoo"
AdaosIuI sInguraIIc, dua orIunI un IIman,
Undo n-agIungo duroroa ca do IacrImI sa m-adao,
NIcI surasuI coI cu Ioro aI ascunsuIuI duzman.
CUPRINS
96
AcoIo o IoIdoauna, do so oaIo ca sa Io,
Az dorI In somn a Iroco uIIand zI sa Iu uIIaI,
Sa vIsoz rocum vIsaI-am In vIaJa-mI do ]unIo,
Sa Iubosc ro om zI aIrIo do no-oamonI doarIaI.
97
MORMANT1L
MormanIuI so IncungIura
Do noaIoa muII IomuIa
$I cu vaI nogru acooro
O Jara nozIIuIa.
A IumoI duIco-armonIa
In sanuI IuI nu suna,
EI curma IoaIa aIIma,
Pro soarIa roa zI buna.
A duIozIoI bocoIuI
MormanIurI nu sIrabaIo,
$I In darn do Iangoro
SunI JaranIIo-I udaIo.
OmuI orIundo cauIa
AII Ioc z-o aIIa soarIa,
Do-a Iroco caIra IInIzIo
Nu aIa aIIa oarIa.
Ca o sarmana InIma
Do vaIurI zbucIumaIa
AIuncI roaos caaIa,
Cand curma sa maI baIa.
Insa dIn corI roIIgIa
No-aduco mangaIoro,
Ca dua moarIo suIoIuI
Acclui buu uu picrc1
CUPRINS
98
ELAIA CASNICA
Doamno-ZouIo, anIana do vIaJa zI IumIna,
CaruIa IoaIa IInJa, mIIIoano IumI so-ncIIna,
Do o IronuI ara margInI, co-n IucoorI scanIoIaza,
DInIro IogIoano d-IngorI co-n armonIo I-adoroaza,
To dozIIndo,-o, InduraIo, Ia bordoIuI umoIII,
Undo, In a moa ovIavIo, IomIu JIo am sanJII.
Do IInJa Ia,-o, Doamno, sIraIucoasca a moa casa,
Do aIIar sacrIIcaroI Io InIma-mI aIoasa,
In oa-amoruI somanaI-aI onIru aIrIo, omonIro,
Da-I uIoro sa Iucrozo rIn cuvanI zI aIuIro,
Ca urmand a IaIo ordInI In cugoI manIuIIor,
Pro amanI sa un IomoIuI IraIuIuI nomurIIor.
CUPRINS
99
AMOR DE PATRIE
InIr-arInoIo-arzaIoaro crozIo-umbros zI naII onIc,
VormoIo-zI urzozIo-o Iumo numa-n sanuI unuI sIc,
VuIIuruIuI Iaco zboruI o-a orIunIIor arIo,
Eucura-so Iara cruda In adancuI unoI rao.
Aza Iroa InJoIoaIa, rIn un armoc mInunaI,
Pro aIura cu sImaIIo caIr-un Iucru a IogaI;
PonIru omuI osIo Por|io a EIIzIoI camIo,
Undo IoaIo I s-araIa zI-I rasuna-n armonIo.
Undo roamaIuI aduroI, murmurIuI unuI rau
NI rocIoama In momorIo daIorIa unuI Iu;
Cum naIura InnoIozIo IoaIo-odoaroIo-I IacuIo,
Aza omuI a sa Po|ric s-o-nIoroasca rIn vIrIuIo.
CUPRINS
100
8ATIRE
SOTIA DE MODA
Un boIorI co InIaInIsa, du-o Iunga novodoro,
Po un ]uno, II uroaza zI aoI I zIco: "Voro,
Cand In casa-aI azI odoruI co aIaIa aI vanaI,
To uroz, aI mou dorIIo, Iac-amu Io-aI InsuraI!"
"MuIJamIm!" "Co vra sa zIca asIa raco muIJamIro"
Nu-nJaIogI ana-acum Inca a Ia naIIa orIcIro"
Nu cumva ]uguI IuI Imon nu-JI so aro roa IacuI""
"Nu do IoI, cacI, cum so zIco, marIIIzuI Ia-ncouI
In noIan do mIoro-noaIa". "PoaIo-amar acum IJI aro""
"Parc-aza!" "DocI, voro, JIno co-aI dorII cu Inocaro.
Suoro o IIran casnIc, co-aI caIaI, acuma aI,
$I, rocum rovorba zIco, sub anIoIa oI sa sIaI.
MuIJamozIo-Io, o, voro, ca acoI barbaI co-I cIoama
CavaIor do ordInI muIIo zI soJ d-o rumoasa dama,
La aIogIroa-EorIoI zI Ia vIzIIo boIorI,
Dar IuII In casa zodo, ca aIngan In ungIorI;
Aza oaIo zI Ia IIno"" "TaIonI aro-a mo soJIo;
Am IuaI cu dansa-n zosIro saIo IroI z-o razazIo;
DoIIcaIa, rumuzIca, InvaJaIa!" "MInunaI!"
"Ea nIcI cum! T-oI suno, voro, c-asIa cIIar m-a dosoraI.
Sro rau IoaIo Io aIIca zI ma Iom ca m-or rauno
A oI graJII zI IaIonIo, co s-admIra cu mInuno;
Iaca do-JI aIogI omoIo co-n Euroa a InvaJaI
Sa IraIasca acoa aIa co-I croscuIa In un saI!
La-ncouI, cand am vazuI-o, InIma coa ormocaIa
PrIn a oI ocII u sIraunsa do AmoruIuI sagoaIa.
I zIcoam ca mI-o Iucoaar z-a vIoJoI moIo-odor;
AIuncI ]uram ca asIra-voI sonIImonI nomurIIor.
InIro graJII, duIco vorba, susInarI zI anIazIo,
CUPRINS
101
PrIn romanIIco-avanIuro am agIuns Ia... cununIo,
La-acoa zI zI acoa oara co In vocI voI bIasIama,
Do cand vIaJa moa sonIna sa-ncou a Iurbura.
Proa IarzIu vazandu-mI cursa, oram sa Ias IoaIo coIo,
Dar aroIa zI... IroI saIo, co-s vocIno cu a moIo,
M-a acuI a-ncIIdo ocIII, IImba mo a orocaI,
Am subscrIs cu mana acIuI zI corbIcoa-n ]ug mI-am daI.
PuncIu-nIaI: a moa mIroasa a zodoa nu vra Ia Jara;
Iarna-n IazI, Ia baI sIraIno sa oIroaca IoaIa vara.
PuncIu-aI doIIoa: coruI-au s-aIbo a oI aoIon,
O caroIa cu IIvroIo, nu cosIIum do amazon,
Casa comoda, nu-ngusIa, cabInoIo zI saIoano,
$omInoIo, gaIorIo, sIaIuoIo zI coIoano;
PonIru dans-aarIamonIuI cIIar In aJa, IumInos,
Iar sIaanuI casoI aIbo o camara cam In dos.
Un uncI Inca rovazuI-au, nu do Iac onIru un mIro:
Sa-nIorn zosIroa cu dobanda, Ia un caz do dosarJIro.
IncaI rIn coa IogaIura, co-mI mInoa un aradIs,
In cosI IIm do IIborIaIo InIro scIavI ma vad InscrIs.
VIno zIua sa urcodom, doamna moa-I do roa umoaro;
Ma InIroaba: "Cu co morgom"" "C-o caroIa, o rosoaro."
"Po rosoaro! Nu o arcurI co acum s-a abrIcaI""
Noroc ca aza Irasura In carJI unuI a ]ucaI;
CumaraI-o-am zI Iaca, sa urcodom; dumIsaIo
DoodaIa nu-I roa bIno, o auc IsIorIcaIo.
Am ramas o zIu-a doua. In Irasura s-a suII;
Langa dansa so azoaza caJoIuzuI avorII,
Pun cuIII, o IuaIoIa, un vazon cu IorIcoIo,
SacuIoJo, gavanoaso, cuIII doaua cu caoIo,
OaIJa, o sIanca zI un canIaroJ canar,
Un aIb zoaroc -aIIsIda z-un bucaI IIn do nocIar.
VoI sa InIru In caroIa, dar IoI IocuI osIo IIn;
LuaI cuzca subsuoara zI caJoIu-I un In sIn.
102
Am urcos, dar a moa doamna zodo-n coIJ osomoraIa,
Eu Iac, numaI gaIJa JIno convorsaJI-amorJIIa.
Dar In urma doamna-nIroaba: "Oaro avom bun bucaIar""
"Am, draguJa!" "Co draguJa" Sa-mI daI IIIIu ordInar.
To rog sa n-aud do-acuma nIzIo-asomonoa cuvInIo,
Co-a razozIIor Ia Jara comIomonIo-aduc amInIo!"
Am IacuI. E groa Iacoroa, dar maI rau-I murmura,
Insa oa do bucaIaruI Iar Incoo a-nIroba:
"TIgan osIo bucaIarIu"" "CroscuI In casa Ia noI."
"VaI do mIno, und-agIuns-am, sa mananc do Ia cIoroI!
Sa nu vad Ia mIno-n curIo IIgIooaIoIo surcaIo!
Un rancoz ImI adu-ndaIa sa-mI Iucrozo Ia bucaIo,
CoIoIoIo, bIan-man]oIo, duro a IuI Nod Ian,
PozIoIo sa-noaIo-n IaIo, rII cu ono vroun azan.
Dar sorvIJuI mosoI osIo do SaxonIa, Sovr-au HIna"
AI crIsIaIo do EoomIo onIru ranz zI onIru cIna,
FIguroIo, IorIcoIo do draganI zI do zaIar
$I un IomIu und-AmoruI ardo InImI o aIIar""
"Do acosIo n-am nIcI una." "InJoIog, co bucurIo!
EIIcIoIa rovInJIaIa ma azIoaIa Ia mozIo;
Masa IIna do asIramurI, IaIo acru, cazcavaI,
Cu sIaIdo, IurIa duIco, vroI sa-mI daI oaIo un baI"
Insa, IarIa-ma, sInIoro, ca o nobIIa soJIo
Nu o vrodnIca d-onoruI zI d-aza gaIanIorIo!"
Du-asomono sarcasmo, caro oarIo m-a aIruns,
Iaca-n urma, caIra sara, Ia mozIo am agIuns.
CasnIcII no-nIamInara cu IImanI zI aIauIo.
Po vaIavuI oa rosIns-au, cand vru mana sa-I saruIo.
SIam Ia scara; doamna Iosa cu gaIJa zI cu caJoI,
Hocomand -aI nosIru aroI, nIcI nu cauIa Ia oI.
"Undo-I saIa" Co camara! Nu-I do ranz, nIcI nu-I do cIna,
Nu Inca aIcoa oasoJI do arocII nIcI o duzIna;
Iar saIonuI do conJorIo zI acoI do convorbII"
103
En sa morgom maI doarIo, undo-I acoI do dormII"
CabInoI do IoaIoIa, aIIuI onIru camarIora,
EIbIIoIIca moa undo-I, sa azoz un gIob z-o sora"`"
"Dua canIoc, convorbIro, In camara no-om cuIca."
"Do dormII, ma rog, sa aIbo Iocaro-odaIa sa!
Iar gradIna"" "E IIvada, co-a IanIaI a moa sIrabuna!"
"ScoaIo omII razazII zI IuarI dIn AngII-aduna!
Un rau IImodo rIn Iarba s-aIbo curs a murmura
Ca un cIIosc, sub un vocII IaIan, sa oI duIco ou vIsa."
Iac-a doua zI Incoo cu roorma radIcaIa,
TroI sIaoIo-n zIua cooa a IrImIs In caIIaIa.
NouIandu-ma ouno, do acasa am ugII,
Iar cucoana so auca do sarmaI zI do zIdII.
ToaIo coIo Io rasIoarna, dIn Ioc IoaIo Io sIramuIa,
PosIo-o Iuna a moa casa In aIaI u roacuIa;
Po aroJI IaoIo-nIIndo zI covoaro o arcIoI,
DraorIa Ia oroasIra onIru IanuI coI cocIoI,
NoaIoa-n zIua o roaco, IoaIa zIua arca-I sara,
IncaI zIua rIn IunorIc ou Iang soarIa coa amara!
Nu-I do-agIuns, ca IaIa carduI do Ia IazI s-a adunaI,
CavaIorI rumozI zI damo, drogaIorI InaIJI do sIaI,
EaI cu masco zI suoIo, cu o muzIca sIroIna,
DoamnoI casoI rozIdonIuI IroI IoasIo Io IncIIna,
AdIuIanIuI IoI dozoarIa vInuI mou do Ia CoInar,
A zamanIoI roboIo dourIIo-n aor sar;
Iar soJIa moa o Ironu-I zI conIosoIo sIroIno,
Vazandu-ma cum ma zbucIum, IzI ac somn zI rad do
mIno.
Sara dau oc do-arIIIJIo, oasoJII s-au IndosII
La orozII zI Ia baIcoano, o racIoIa a sarII
$I arIns-au a moa arIo, undo-avom cIrozI do grano,
ArvonIIo do PandIa cu o mIo do JocIIno;
AIorg, ocuI sa-I oI sIango, m-am ars, nasu-mI s-a umIaI,
104
Iar soJIa moa, vazandu-ma, do ras maI c-a IozInaI.
Cand IromoIoIo zI doba un vIvaI dIn nou rasuna,
OasoJII ca nIzIo graurI o mozIa moa s-aduna.
Trocand Iarma, zIc soJIoI: "CIoIIuIaIa a sorII."
Iar oa, IIna do manIo, do IroI saIo mI-a vorbII.
"Dar nIcI noua n-ar agIungo!" "Do-I aza, o voIa-JI Io,
Sa no-nIoarcom Ia IazI Iara, sa m-azoz -oconomIo."
AzozaIu-nI-am aIco, Insa, duro bunuI Ion,
AnuI nou nu oaIo nazIo, do nu-I acI rovoIIon;
EnIg, MIcuII doscarc do rozonIo-a Ior dugIoana,
$I In casa moa s-aduna d-oasoJI vocII o caravana.
Eou zamanIa, s-uroaza: bun sa Io-n nouI an,
Iar ou zIc: c-o moIdovanca, sa raman IoI nolJocou1"
105
EPIGRAMA
CaIra unuI co romIIoa muII
zI nu-mIInoa nImIca
D u r o M a r J I a I
AIuncI cand rog cova sa-mI daI,
IndaIa-mI da sau zI ca n-aI!
AcIIa-mI Iac, cand cor zI-mI dau,
Nu urasc o-acII co-mI zIc ca n-au;
Dar Iu nIcI daI, nIcI zIcI ca n-aI,
Sro-a-mI I daIorI, mIncIunI ImI daI!
CUPRINS
106
BALADE
STEFAN CEL MARE INAINTEA
CETATEI NEAMT1
In coIaIoa arasIIa, caro do o munIo
CaIra nourI Inca naIJa o carunIa runIo,
Undo IrocaIorIuI z-asIazI cu rosocI so-ncIIna,
A domnII odInIoara vocIoa oroIna;
Po aIuncoa so IuIa asIorIuI moIdovan
$I Jara-zI aara cIIar ca un arod ozIoan!
Ea avoa un Iu uIornIc, $Ioan I-a osI numo,
PrIn acosI domn sIraIucII-au aIrIa noasIra-n Iumo;
PaIruzocI do bIruInJo Iauda-I adunasa,
Dar o zI scIImbanda soarIa, oI InvIns ramasa,
DozI IuIaso aIuncI asIoruI moIdovan
$I Jara-zI aara cIIar ca un arod ozIoan!
Do mII coIo Ioroaso aIrIa a osI caIcaIa
$I do sango a oI Jarana ora adaaIa;
MonasIIrI, coIaJI zI saIo umogau arInso,
Cu baIranI, gomoau zI oIo zI obozo sIranso.
Dar nonvIns ora asIoruI moIdovan,
Ca Jara-zI aara cIIar ca un arod ozIoan!
IncrunIaI ca IouI, $Ioan, voInd sa razbuno,
Inc-o daIa ro ozIonI morgo sa aduno;
MaI InIaI Insa ro muma va sa-mbraJozozo
$I ro IuI sau do bIno vra sa cuvInIozo.
Ca o aIuncI a osI orIcaro moIdovan,
DuIos arInIo, Iu, barbaI zI arod ozIoan!

(Eie}

(Eie}

(Eie}

(Eie}
CUPRINS
107
Cand do zI so IumInaso, cu a IuI uIoro,
La coIaIo $Ioan vIno zI InIraro coro;
Dar EIona, InImoasa, do o murI I zIco:
"Fara IrIum sa nu InIro IuI mou aIco!"
In IImuI coI cumIII, un suIoI moIdovan
A osI zI Ia omoI, ca Ia arozI, d-ozIoan!
"FIuIo, InIaIa oara Io vad ara vanIa;
ToIdoauna Iu InvIns-aI cu droIaIo sanIa!
Eu nu oI asIazI doscIIdo a coIaJoI oarIo,
Po oroI In cam azIoaIa gIorIo sau moarIo!"
In IImuI coI cumIII, un suIoI moIdovan
A osI zI Ia omoI, ca Ia arozI, d-ozIoan!
"MorgI, aduna a Ia oasIo, zboara sro IoIro,
In a Ia vIrIuIo aIrIa aIo manIuIro;
AsIa-I sIngura dorInJa, voIa maIcoI IaIo,
Do-I cadoa, zI ou urma-voI o a morJoI caIo!"
In IImuI coI cumIII, un suIoI moIdovan
A osI zI Ia omoI, ca Ia arozI, d-ozIoan!
$Ioan, razbaIuI Ia suIoI, ro aI saI aduna,
So roodo ca orIuna, ca un uIgor Iuna;
DuzmanII, uImIJI do saIma, IuIa, dar nu scaa,
$I o Jara manIuIIa cu-a Ior sango-adaa!
C-aIunco so IuIa asIoruI moIdovan
$I Jara-zI manIuIa, ca un orou ozIoan!

(Eie}

(Eie}

(Eie}

(Eie}
108
DOCHIA SI TRAIAN
Sub munIoIo PIon, In MoIdova
I
InIro PIaIra DoIunaIa
$-aI SaIasIruIuI PIcIor,
VozI o sIanca co-au osI aIa
Do un maro domnIIor.
AcoIo do roa urIuna
E IacazuI coI cumIII,
Undo vuIIuruI rasuna
AI sau canIoc amorJII.
Acoa doamna o DocIIo,
Zoco oI, a oI oor,
Ea domnoaza-n vIzunIo
ProsIo Iurmo zI asIorI.
II
La rumsoJo zI Ia mInIo
NIcI o gIuna-I samana,
VrodnIca do-a oI arInIo,
Do DocovaI, oa ora.
Dar cand DacIa-au ImIIaI-o
FIuI HomoI coI marII,
Pro coI caro-ar I scaaI-o,
Do-a IubI a gIuruII.
TraIan vodo asIa zana;
DozI o InvIngaIor,
FrumusoJoI oI so-ncIIna,
So subgIuga do amor.
CUPRINS
109
III
ImaraIu-n van caIa
Po DocIIa-mbIanzI;
Vazand aIrIa orocaIa,
Ea so-ndoamna a ugI.
PrIn a codruIuI oIIca
Ea ascundo aI oI IraI,
Acoa doamna IInorIca
Turma azIo osIo IaI.
A oI IaIna aurIIa
O roaco In zaIag,
Tronu-I Iarba InvorzIIa,
ScIIIru-I osIo un IoIag.
I
TraIan vIno-n asIa Jara,
$I do-a bIruI dorIns
Sro DocIIa coa ugara
Acum mana a InIIns.
AIuncI oa, cu graI orbInIo,
"ZamoIxIs, o, zou, sIrIga,
To gIur o aI mou arInIo,
AsIazI rog nu ma Iasa!"
Cand InIIndo a sa mana
Ca s-o sIranga-n braJ TraIan,
Do-aI oI zou scuIIIa zana
So roaco-n boIovan.

EI oIroasa oI Icoana
Nu-ncoIoaza a IubI;
Pro oa uno-a sa coroana,
110
NIcI so oaIo dosarJI.
Acoa IaIra cIIar vIoaIo
Do-aburI cooro-a oI sIn,
DIn a oI Ians nazIo IoaIo,
TunoI dIn aI oI susIn.
O ursIIa-o rIvogIoaza,
$I DocIIa dosoorI
ProsIo nourI IumInoaza
Ca o sIoa onIru asIorI.
111
T1RN1L L1I H1T
Po munIoIo PIon
ImIIaJIo
InIro IoaIa romanImo,
MaI rumos zI mIIIan,
MaI uIornIc n-a osI nImo
DocaI EuIuI moIdovan,
Ca, ozIoan zI vanaIor,
ForIcII u zI-n amor.
Iaca bucIumuI d-arama,
Co-n Sucoav-a rasunaI,
La rosboI o ]unII cIoama
CaIra JarmuI doarIaI,
C-AIoxandru domnIIor
Da PoIonIoI agIuIor.
Dar cu EuIu-I IogodIIa
FIIa a IuI domnIIor,
Do oI Ana dosarJIIa
SusIna-va do amor;
EuIu-I da aroIa sa
C-a vonI z-o va Iua.
Doamna, IIna d-umIIInJa,
OIuruIroa I-au asIraI,
Dar amanIuI o crodInJa
PonIru aIIa au uIIaI.
CIno caIca-aI sau cuvanI
N-aro aco In mormanI.
CUPRINS
112
OasIoa do Ia JarI sIroIno
Do un an s-au InIurnaI,
Insa EuIu nu maI vIno;
AIou, oaIo-au raosaI!
Doamno,-I IIm do marIIaI,
Do gIunIa Ia-I acaI!
VaI do Iar, do sanaIaIo,
Ca sIoIo ocIII sanInI,
Do-a Ior IacrImI nouscaIo
Turburo-s amu anIanI,
Ca un aIIu oJIIor
Mana-I coro zI amor.
ToJI boIorII vIn dIn Jara
$I un rInJ cu svIIa sa;
Ana Iango In camara
Ca o EuI nu oaIo-uIIa;
Poa maIno va sorba
$I o doamn-a cununa.
ZIco doamna crodIncIoasa:
"Nu morg Ia aIIaruI sanI
$I voI I muII maI voIasa,
Do m-or duco Ia mormanI.
Daca EuIu nu o vIu,
PaIuI nunJo-I un socrIu."
Insa-n zIua do urgIo,
Aro muIIo docIorII
O baIrana, caro zIIo
$I doscanIocI aco mII.
Harca vocIo, o ascuns,
Duco doamnoI cosI rasuns:
113
"S-aIungI oa zI o mIno,
Va vonI azI EuIuI Iau;
In ursIIa-I manIuIro,
Ea va drogo rocum vrou;
Do Ia crIvaJ, do I-aus,
Euno armocI J-am adus.
Do Ia codru buruIono,
Iarba zanoI do Ia PruI,
Do Ia vuIIur doua ono,
Iar Iu, doamno, do-a IuI EuI,
To rog, aruI ca sa-mI daI,
Co do suvonIruI aI.
DIn ar zoro vom orma,
Doua InoI-oI Imrouna,
DIn mIc dogoI sango-aI da
$I ro zoro voI gIura,
Cu InoI oI doscanIa,
Va vonI zI Io-a Iua."
Doamna-n Iarca so Incrodo
$I so-mIanIa In acaI,
EuIu-ascuIIa, oI urcodo
Do Ia Jaranos aIaI,
Nu cum morsa Ia razboI,
Doamno, oaro nu-I sIrIgoI!
In somn IoaIa curIoa zaco;
Doamna-I Iroaza; au sosII
MIazanoaIo, aza Iaco;
Pas do caI s-au auzII,
Iar duIauI rIcouI,
Co urIa, so acu muI.
114
PoarIa curJoI so doscIIdo;
PInIro azIIorII mII,
Nu-s co umbIa, o doscIIdo
$I IncIIdo uzo IrII;
IaIa-I In aIb ImbracaI
Po-azIornuI s-au azozaI.
Troco cIIa coa duIoasa,
CaIuI rancIoaza morou:
"HamaI, Ano, sanaIoasa,
Ca m-azIoaIa roIbuI mou,
Au cu mIno voI vonI
$-a moa ururo voI I."
Luna Iuco, EuIuI ugo
ProsIo munIo, rIn IarIo,
VanIuI zuIora zI mugo,
HoIbuI saro In gaIo,
$-amu-I duco -amandoI,
Doamno, oaro nu-I sIrIgoI!
PrInIro IaIurI, caI socroIo,
Troc Ia codru zI s-aud
Oomand bunoIo sarIoIo,
Morou urIa IuuI crud;
DIn Iunoroc ocIII saI
LumInoaza ca scanIoI.
"DIn corI Iuna-amuzI s-a Iroco,
HoIbuI mou, IaI Ia gaIo!
Noua magurI zI sIancI zoco
Avom Inca z-un IarIo.
Noua raurI a saIIa,
Pan` cucozuI va canIa."
115
"Undo morgom"" "Undo"-Acasa,
CIIar o cuImoa IuI PIon;
HarorI omuI o-aIcI asa,
Langa a DocIIoI Iron,
Undo IurnuI mou va sIa,
Co-n vocI numo-mI va urIa."
"DuIco-odor, aI, caIuI JIno,
Ca do saIma abIa zod!"
"Po zoa uno ambo mano,
Dar In droaIa Ia co vad""
"TosIamonIuI coI sInJII,
Caro oa-au daruII."
"CaIuI nu-mI sIa aza-n rIa,
Ca In uga osIo-acum,
TosIamonIuI da-I In rIa,
TIno-Io, c-avom rau drum!"
HoIbuI, arca uzuraI,
Pra]InI zoco a saIIaI.
ProsIo IacurI zI araIo
Troc manaJI d-un roco vanI;
IcI, coIo, caIo-o vaaIo
SaIIa d-un o aII mormanI,
$I o drumuI zburaIorI
PoIroc mIrII caIaIorI.
"SIa, ascuIIa-mI a moa ruga
Do om caIo nu-I aIcI!"
"CaIoa-I buna onIru uga,
Urma nu-I InIro oIIcI;
PodozIrI oasoJI aIcI nu-s,
Ca-I duc aIJII IoI o sus.
116
HasarIIuI so Inoaca,
HoIbuIo, IaI In gaIo!
Pan` va baIo oa-n Ioaca
Avom Inca un IarIo,
PIaIra ToIuI a ura
Pan` cucozuI va canIa."
"AI, IubIIo, rauI sIrango;
SarInd caIuI acoI rau,
Do o sIanca ma va rango!"
"Co-JI aIarna do Ia brau""
"SunI moIanII do Ia scIII,
Co-un saIasIru-au daruII!"
"Co moIanII Ioroaso,
Ca a roIbuIuI ocII scoI.
VozI cum Iromuru-I razbaIo!
DocI arunca-Io do IoI!"
HoIb-aIuncI o munIo-naII
Ia o mIIa InIr-un saII.
"CoIo IoIro co sa Io,
CoIo crucI zI saaIurI""
"Nu sunI crucI, co o IarIo
CurJoI moIo dImrogIur;
Pro zId daca voI suI,
CaIoa-n vocI vom manIuI."
"Co-aI sIaIuI, o, duIco-odoaro"
Houa m-a muIoI do IoI;
Haco-I vanIuI cIIar Ia zoaro,
Sa-JI urmoz do-amu nu oI.
Tromura soJIa Ia,
Cooro-ma c-o manIa!"
117
"DuIco doamno, Iaca-ndaIa
Eu voI uno o-aI Iau sIn
A mo runIo InocaIa,
Co ma ardo ca vonIn.
Do oa IaIra s-a-ncaIzI,
Doar cova m-oI racorI.
Co coIana-I orocaIa""
"Crucoa caro mam-au daI!"
"Cruco-mungo ca sagoaIa,
FrunIoa mo a IncrunIaI;
Sa nu aJI do oa zI Iu,
Crucoa Ioaad-o do-amu!"
Cazand, orI acoa cruco,
EuIuI doamna-n braJ a sIrans,
CoI co mana, coI co duco,
D-un oc vanaI s-a arIns.
HoIbuI IoIoI d-om a daI
$-Inca-o sIanca a saIIaI.
A DocIIoI IaIra Iuna
$I cucozuI a canIaI;
DIn Hang cIooIuI rasuna,
Cand saIasIruI a IocaI,
Iar cu dIscuI sIraIucII
SoaroIo au rasarII.
DImInoaJa, cand sa vIo
SanIuI oa Ia aIaI
Sa sorbozo cununIo,
A IorII doamna dIn aI!
Pro PIon IurnuI IuI EuI
Do aIuncoa s-a vazuI!
118
LEGENDE
INATATOR1L SI 1RMASII SAI
AIogorIo
CaIra-aosIoIII saI zIs-au dInIoara DomnuI Ior:
"CoI co vra a I cu mIno do-asIazI Io-mI urmaIorI.
CaIoa noasIra va sa Io
Sro coroasca-maraJIo..."
Un sIoI maro, sIrIgand, vIno:
"Undo-I morgo, noI cu IIno!"
Cu un zamboI DomnuI asa
InaInIo rIn usIIu,
CaIaIorII so Indoasa
Sa s-adao Ia vroun rIu.
VanIuI caId, ocosuI soaro
A Ior runIo a umIuI
Do arIno, do sudoaro,
DozI nu roa Io-au IacuI,
Pana-n soara a suorII.
Umbra cand I-a racorII,
"Doar aIcoa vom manoa",
InIro danzII IoJI zoIoa.
Insa DomnuI urma-n caIo
ProsIo raI zI rosIo vaIo,
Po Ioc undo raroorI
A azII cu caIaIorI.
UrmaIorII susInau,
Do sInI unII s-anInau,
ZIcand: "Pasa coI co-a vro
Po acoasIa caIo gro!"
AIIuI zodo osIo-o IaIra
CUPRINS
119
CugoIand Ia a sa vaIra,
UnuI o Iarba s-InIIndo,
AIIuI gusIa a IuI morIndo,
DIn drum aIJII so abaI,
Insa Domnu-I noscIImbaI;
In IunorIcuI amanI
NIcI Io zIco vrun cuvanI
AoI cand s-a IumInaI,
FaJa sa a InIurnaI.
DIn caJI vrura a so-nIroco,
Vazu numaI doIsrozoco.
"AdovaruI voua zIc",
ZIs-aIuncI cu duIozIo,
"In asIa caIaIorIo
NumaruI nosIru o mIc.
Mul(i chcno(i, olci pu(iui1
CoI co-n caIo so-ngrouIaza
PInIro sIancI zI InIro sInI
$I cuvanIu-mI nu urmoaza,
NicioJo|o co eo cic
1u ccrcoeconporo(ic1
120
CREDINTA
La DIonIs, IIran arIg, o ascuns a osI InIraI
Moros, congIuraIuI gIuno, c-un umnaI InIro vosImInIo,
Dar surrIns ara do rogoI vIgIoIo I-a orocaI
$I Ia rogo domnIIoruI I-a condus maI InaInIo.
Cu urgIo IsIa-nIroaba: "ZI-m, umnaruI onIru cIno""
"Do IIranI sa scao aIrIa, monII ora onIru IIno!"
"Daca aza, sumoJo gIuno, Iu o cruco voI IorI!"
"Nu cor ca sa-mI IorJI vIaJa; dIn doI unu-avoa sa moara;
Co, do vroI a moIo aIImI maI muII Inca-a roIungI,
Lasa-ma, Io rog, IroI zIIo, sa marII -orana sora!
Sro crodInJa dau -amIcuI, ana-aIuncoa ro oI IncIIdo;
La IormIn do nu vonI-voI, ro oI voI uIoa ucIdo!"
AIuncI rogoIo-n vondoIa, surazand, cu aor IIn,
Dua scurIa modIIaro au rasuns: "EI bIno, Io,
CoIo caro-mI coI IroI zIIo IIboro IJI Ias doIIn,
Dar Irocand somnaIuI IormIn, do o-acuma sa so zIIo
Ca-n coa zI, ara cruJaro, cu amIcuI d-IncIIsoaro
ImarJI-s-a a voasIra soarIa, Iu-I I IIbor, Iar oI moaro!"
La amIcuI Moros vIno: "TIranuI a IrIumaI!
Noua vIcIIma, ro mIno, cu moarIo o cruco coarIa,
PonIru ca sro-a aIrIII aos a-I ucIdo am corcaI.
Insa In a IuI IruIo Inca zIIo IroI ImI IarIa,
Pan o sora marIIa-voI; rog Io uno cIIzoz mIo;
OIur ca vIn sa-mI Irag osanda, sa Io sca do-a IuI urgIo!"
Tacand II ImbraJozaza amIcuI coI crodIncIos,
TIranuIuI so suuno zI-nIra-n a IuI IncIIsoaro;
CUPRINS
121
CoIa aII aIuncI urcodo zI In IImuI roJIos
Hoodo asIguroaza soarIa gIunoI surIoaro.
PrIn IInIroa IndaIorIroI a IuI cugoI so Imaca,
IuIo IndaraI so-nIoarna, ca IormInuI sa nu Iroaca.
DoodaIa varsa IoaIo coruI IncarcaI do nor,
Do o munJI, dIn raI, dIn IacurI so rood mII do ovoaIo,
HauroIo so ac raurI, vaIoa s-umIo d-unda Ior,
$I Ia unIo cand agIungo caIaIoruI In novoIo,
VoIbura InurIoIa IomoIIa oI o saa,
Sura boIIa coa IaIIa, co Iunanda cado-n aa.
CuundaI In roa duroro o maI cura-n gIos, In sus,
Ins` vorundo ocII-nIoarna, a IuI voco orIundo suna,
AgIuIor cIomaI n-aduco do o maIuI coI ous,
Ca Ia vad nu-I nIcI o IunIro ca sa-I Iroaca Imrouna,
NIcI munIoanuI nu conduco do Ia codru a sa IuIa,
Ca saIbaIIca coa aa o In maro roacuIa.
In gonuncII mIzoruI cado, Ianga vaIuI InIarIaI,
PIango, roaga zI susIna, manoIo Ia corI InIIndo:
"To rog, ZouIo,-nranoaza cursuI rauIuI IurbaI!
OroIo sunI ugaIoaro zI IrocuI-au do morIndo,
SoaroIo va sa auna; do n-agIung ana In sara,
PonIru mIno ara cuIa bun amIcuI va sa Iara!"
InIoraroa a naIuroI oIomonIoIo-a sorII.
Fara aos, IoI maI Iaro, vaI o vaI mana naInIo,
Dar maI IuIo so sIrocoara cIIoIo noconIonII.
AIuncI oI s-ImbarbaIoaza, o amIc avand amInIo,
So arunca-n sanuI aoI zI IuIand osIo masura
Cu braJ oarIo o dIsIca zI un zou do oI so-ndura.
122
AgIungand Ia maI so-ncIIna gonIuIuI scuIIIor,
A IuI as InarIoaza, cand do oamonI raI o coaIa,
Trocand o Ia o aduro, Ioso dIn ascunsuI Ior,
II IncungIura, I-aIaca zI cu urIo-nvonInaIa
In oIIca coa IngusIa caIoa-I coarca a IncIIdo,
Ca sa-I rInda cu odoaro, sro a-I rada zI a-I ucIdo.
"Do Ia mIno co so coro, a sIrIgaI do Ior curIns,
N-am nImIca-n asIa Iumo docaI vIaJa IIcaIoasa,
$I-asIa Inca ana-n sara a da rogoIuI m-am rIns".
SmuIgo arma do Ia IoJuI, zI cu voco urIoasa
"Do amIc nu Io Indura!" sIrIg`, aoI cu coa macIuga
La amanI o IroI I cuIca, coIaIaIJI so dau Ia uga.
SoaroIo IozInd dIn nourI sagoIoaza aI sau oc,
Do caIdura, d-osIonoaIa, a azI oI nu maI oaIo,
Ca gonuncIII I so-ndoaIo, IncaI cado cIIar o Ioc.
"Tu, co dInIro IoJI, dIn ao InduraI-aI a ma scoaIo,
OrI voI-voI ca aIco sa Iu rada do vro Iara,
Sa Ias o duIco amIcuI onIru mIno ca sa Iara""
DoodaIa-n roIoro un IacuI IIn murmurIu
In Iacoroa coa adanca Ia urocIoa sa aIrundo;
SIa, ascuIIa z-aoI vodo dInIro sIancI un Izvor vIu,
Co varsa In vas do IaIra argInIoaso a IuI undo.
AcoIo, cu InsaIaro, soarbo, s-uda, so-nvIaza,
A IuI mombro osIonIIo cu uIoro racoroaza.
Acum soaroIo-nIro arborI Iunocand aI sau Iucor,
ProsIo Iarba InvorzIIa IIndoa umbro coIosaIo,
Co rIn ormo IngaImaIo zugravoau Icoana Ior;
CaIaIorI doI dIn coIaIo rovInoau o acoa caIo,
Langa II cu roogIuno azInd, auzI: "So duco,
Pro amIc In Ioc do Moros II InIInd acum o cruco".
123
In a InImoI adancuI rasunaI-au vorba Ior,
ConzIIInJa, grI]a II mana zI-a IuI as InarIoaza.
TurnurIIo SIracuzoI soaroIo auIIor,
Hasrangandu-so rIn nourI, auroa cu a IuI razo,
Cand FIIosIraI, a IuI casnIc, ro aI sau domn noorIco
II InIamIna cu saIma zI cuvInIo acosIo-I zIco:
"IndaraI Io-nIoarna IuIo, ro amIc nu-I manIuI,
DocI macar aI Iau orIcoI rIn o uga-ndaIa curma;
CIIar acum o noorIco II Inco a-I scIIngIuI,
C-azIoIaIu-Io-au sIaIornIc ana-n ora do o urma;
A IuI crodInJa-nIomoIaIa In vIrIuIo zI-n onoaro
TIranuI rIn vorbo amaro n-a uIuI sa I-o oboaro".
"Do-I IarzIu, do n-oI uIoa-voI ca sa sca -amIcuI mou,
Cu oI mor, Insa crodInJa nu va ramano InranIa.
$I IIranuI coI saIbaIIc n-aIbo In cugoIuI sou
Ca amIcuIuI amIcuI a caIcaI crodInJa sanIa;
ProsIo ambI sa ImIInoasca a IuI cruda ardoIogo,
Dar cunoasca ca vIaza amIcIJIII sanIa Iogo!"
Iaca soaroIo suno, cand Ia oarIa a sosII;
Vodo crucoa a osandoI In o IaJa ImIanIaIa.
CurIoasa d-oamonI gIoaIa ImrogIur a IabaraI,
Po amIc II Irag acuma cu o unIo IncrunIaIa.
OIoaIa o sIrabaIo, sIrIga: "IaIa-ma-s, ou vIu do aJa,
Eu-s acoIa onIru caro oI cIIzoz s-a us cu vIaJa!"
ToI ooruI so curIndo do mIraro zI do Ior,
AmbI amIcI so-mbraJozoaza, Iang do cIIn, do bucurIo;
NIco-un ocII o ara IacrImI I-acosI acI aIrunzaIor
$I Ia IIran so raoarIa asIa rara duIozIo.
Pro oI rIndo o sImJIro, ana-aIuncI do IoI sIroIna,
Po amIcII ambI-I cIoama InaInIoa IuI sa vIna.
124
IndoIung ro II admIra, zIco: "VI s-a nImorII;
A moa InIma so-nvIngo; ou cIIar vad dIn asIa aIa
Ca crodInJa nu-I un anIom, co InaII sImJ InzoII,
Caro do Ia oamonI coro rocunoazIoroa coa droaIa.
LuaJI, rogu-va, do-acuma, sa sImI zIIo maI sonIno.
In a voasIra IogaIura do aI IroIIoa o mIno!"
125
LA C1GETAREA MEA
Cand InIInzI a IaIo arII, o, Iu, cugoIo-nocaIo,
$I-n noIanuI anIazIoI Io InaIJI cu roogIuno,
CauIand rumoaso Iomo InIro coIo IumInaIo
PonIru IIra-mI umoIIIa, dorIIoaro sa rasuno,
UzuroI, o munIo PIncIo, InIro InII vorzI razbaIo;
Do vIrIuIo zI rumsoJo acoIo-I vIdoa mInuno,
AcoIo zana mo Iroco o cararIIo-ncanIaIo,
SIraIucInd cu o IumIna caro nIcIodaIa-auno.
Do Ia dansa ImrumuIa IIna zI bIanda Iucoaro,
D-undo-amoruI cu vIrIuIoa zI-nJoIoIuI sIrI doraza,
Co dau numoIuI aIco aIma coa nomurIIoaro.
In zadar In Iumo-aIuro voI caIa ca sa so vaza
InIrunIIo-nIr-o IInJa IoaIo-a coruIuI odoaro,
Caro caIro aIo-naIIo noncoIaI InsuIoIoaza.
CUPRINS
126
RASARIT1L DE LEFCA
Po a IumoI orIzonuI a moa zana cand s-araIa,
CoruI IoI so-nsonInoaza, suIa aoruI maI IIn,
Unda curgo maI voIoasa, IImodo zI maI curaIa
In acoI rau co-nIro oIro so roodo c-un susIn.
VozI cum IuIura In nourI do amorI ]unoI o coaIa,
Cum rasuna d-armonIo coInIcII dIn AonIn,
Undo onIru a oI Iauda In cor suna o canIaIa
MII do asorI zI do nImo co-n a oI InIamIn vIn.
Nu o sIanca, nu o cuImo caro sa nu scanIoIozo,
Nu-I camIo co nu-nIIndo noua manIIo do IorI,
Nu o IImba omInoasca caro sa nu cuvInIozo
Dosro ocIII zI coa aJa, undo-n a IuI oIzor,
InIro orIra zI orIo Amor Joso duIco-obozo,
$I sagoaIa sa dIscarca InIro-a gIunIIor oor.
CUPRINS
127
PATIMA
I
La muncoII dIn camIo, Ia aduroa coa umbroasa,
La coI rau caro zoroaza InIro InIorII ogor,
L-adaosIuI sInguraIIc, Ianga sIanca-nIunocoasa,
InIrIsIaI zI IIn do gandurI sIngur umbIu cu Amor.
Ca In cugoI zI In sanu-mI orI sImJIroa coa duIoasa,
Caro n-a sa sIanga IImuI, coI do IoaIo sIarIIor,
Ca ramano suvonIruI unoI InImI crodIncIoasa,
InIr-un oIo co-a sa suno dua co ou voI sa mor.
CoIo graJII zI rumsoJo, co-s a muzoI moIo Iomo,
Lo rozIc Ia IorIcIca co so Ioagana do vanI
$I ma IanguIosc Ia runza caro-n roamaIuI oI gomo.
La IInJoIo naIuroI, caIo ImrogIuru-mI sanI,
Sun a InImoI dorInJa co soroaza zI Iar Iomo,
NumaI zanoI corc ascundo aIIma In caro-mIanI.
II
AuzII-au AonInuI oIo a duroroI moIo,
Co dIn san Amor ImI sIoarco In IacuI-a noJoI cIIa;
HasunaI-au an` Ia IsIru aIImIIo coIo groIo,
Co nu vIndoca Igoa, nIcI FanIana AganIa.
DIn a Ior somn so IrozIra aJIIIo asoroIo,
MaI duIoaso so acura IarIIo-n ascunsa rIa,
InaIJara a Ior runIo IuIIaIo IorIcoIo,
ZoIruI coI maI zburdaIIc Inrana a sa arIa.
CUPRINS
128
MaI IIn cursora aIunco aIo raurIIor undo
$I naIadoIo duIoaso au IozII dIn rau, dIn maro,
Acoa aIIma s-acuIIo caro InIma-mI aIrundo.
ToaIo-n gIuruI mou susIna, numaI zana onIru caro
A moa InIma s-IncIndo Ia duroro-mI nu rasundo,
NIcI dIn sanuI oI s-audo un susIn do Induraro!
III
Acoa asra aIImIro do o InIma-nocaIa
InIr-aIaIa osIo doamna ca amoruI s-o aIIno,
IncaI, doamna mo, ou nu zIIu do undo IoIdoauna vIno
Sura mo sa sagoIozo o rIvIro IurburaIa.
Zoa do gIoaJa, do oJoIo au do IaIra dIamanIaIa
InIma In sanuI vosIru orocaIa arca-o JIno,
Undo nIc rauI do IacrImI, nIco-arInsoIo susIno,
Amar mIo, ou sImI asIazI ca nu oI ca sa razbaIa.
DozI-n vorsuI mou coI umII sIraIucInda-va vIrIuIo
Corc sa canI z-aI vosIru morII In Ioscana armonIo,
Caro do I-a voasIra aIma un oIo sa ImrumuIo,
Cand JInIoaza sumoJ ocIIuI In a corIuIuI acIIo,
InIunorIcuI II coarIa numaI caIova mInuIo,
Dar sonInuI oJoI voasIro IoIdoauna-I ascuns mIo.
129
PROFETIA
AIuncI cand, o, zI amara, acooa oara-a I vocIna
Sa urcod dIn cosIo IocurI d-undo soarIa ma dosarIo,
Lacramand zI cu susInurI arunca-voI do doarIo
Doourma moa ocIIro caIra Jara coa IaIIna.
Dar o cand In IunIro uzoara brazduI-voI Maroa EusIna,
InocaIa-mI cugoIaro, sIrabaIand camII dozarIo,
InIurna-va dosooara I-adaosIuI coI do arIo
$I Ia IomIuI gIunoI Muzo, undo ardo-a moa IumIna.
AcoIo a HomoI gonII au sIaIornIc IronuI Ior,
D-undo rasandosc In Iumo nomurIndo a Ior raza,
Do vIrIuIo, InJoIocIuno, do aI aIrIoI amor.
Acoa sIoa a manIuIroI, caro asIazI ma-nvIaza,
FIo ca sa ma conduca zI In IImuI vIIIor,
$I-amorJIIa moa sImJIro onIru aIrIo ac-o Iroaza.
CUPRINS
130
LA DOCTOR1L PEZZONI
caroIo so InIurna dIn MoIdova In IIaIIa,
a sa aIrIo
Tu, o caroIo Indoamna aI aIrIoI doruI maro,
AzI InIInzI a IaIo asurI caIra Jara cooa undo
MargInIIo-s d-o arIo AIII, d-aIIa gomanaIa maro,
La a carIa orIuno munIoIo-AonIn rasundo;
AcoIo do mIno-urzIIo voI vodoa doua aIIaro,
UnuI consacraI IuI Fobus, Iar In aIIuI so ascundo
MarII gonIuI a zanoI zI acoIo vIrIuJI raro,
Cu a ocIIIor IumIna co d-amor nobII aIrundo.
CugoIarIIo duIoaso acoIo-mI sunI orocaIo
$I a moa Ioscana IIra a sIa muIa so dorIndo,
Do cand soarIa roa Io JIno do Ia mIno doarIaIo.
InaInIoa Ior osuno aIIma co ma curIndo,
ZI ca cIIar un vordo arbor, daca ocuI II razbaIo,
Cu caI boaroa ro oI suIa, cu aIaI maI muII s-arIndo.
CUPRINS
131
TOT LA ACELA
Daca-n barca uzurIca oIrocI unda InIarIaIa,
Au rIn munJIIor omoIo a Ia caIo do Io duco,
FavorabII Io-JI ZouI, co o caIaIorI conduco,
Faca-agIunsuI Iau orIco z-a Ia caIo-ndomanaIa.
Daca-amu a Ia sImJIro rIn ocII osIo IncanIaIa,
Hovodoroa aIrIoI daca osIazuI In IIno-aduco,
PrIn vorbIroa armonIoasa, rIn coa arIa co sIraIuco
$I rIn caro IIaIIa noua cum coa vocIo-I InaIJaIa.
PasuI Iau InarIoaza caIra Insubra coIaIo,
Co-n marIroa oI so naIJa ca un arboro-n camIo,
InIro sIoIuI do mIcI IanIo Ia amanI co-s IuIIaIo.
In murIndu-I vaI vodo-voI cum so oarIa-n modosIIo,
In una unIIo darurI cu caro-n anIIcIIaIo
So Iaudau InaIIo gonII rasandIIo In o mIo.
CUPRINS
132
CONSACRAT MEMORIEI DE LE1FCA
nascuIa EIanca MIIosI, moarIa In ParIs, Ia l849
Doamno, co InIru marIro, In aurora vIoJoI IaIo,
Do rumsoJo-ncanIaIoaro zI do graJII oraI IIna,
DoaImand dozorI onoruI caruI gIoaIoIo so-ncIIna,
T-aI aIos onIru urmaro a vIrIuJoI groua caIo.
DanuIIuI aI Iau suIoI do-nsuzImIIo moraIo
A sacraI dorIIoI aIrII sanIo-aIIaro do IumIna,
Ca rIn aIo sIraIucIndo, rosIo Jara coa IaIIna
Sa rasara do nou IImuI a IrIumurIIor saIo.
Acoa raza nomurInda, onIru gIorIo croaIa,
Co IucII-au rosIo mIno Inca-n IImuI do gIunIo,
AIou, s-a InIurnaI Iara Ia-obarzIa-I nocurmaIa.
Dar In mIozuI a duroroI co-mI ramano-n suIoI vIo,
Coa scanIoIo caro-arIns-aI nu s-a sIango nIcoodaIa
$I-a IraI cu IIno-unIIa In a corIuIuI IarIo!
CUPRINS
133
CLIRONOMII L1I EPAMENONDA
DoaImand coIo Ia caro gIoaIa oarba so aIoaca,
OmuI, In a caruI suIoI a vIrIuJoI dor n-auno,
NumoIuI sau zI-amInIIroI IraInIc monumonI radIca,
Cu oIos co-aduco IumoI rIn vIrIuIo,-nJoIocIuno.
Ca o raoIo IuI NIIu IramIda coa anIIca,
Co-n norI crozIoIuI ascundo zI so IuIa cu urIuno,
Aza aIa aIrIoIa, co-a zoImoI osIo IIca,
TImu-nrana zI cu soarIa o InvIdIa rauno.
Cand o camuI a vIcIorIII InoIa In a IuI sango,
EamInonda Ia amIcII co-I Iangoau cu duIozIo,
PonIru ca cu a IuI moarIo zI-a IuI vIJo so sIangoa,
"InranaJI, zIs-au oI, IansuI, va Ias doua-a moIo IIo,
NomurIndoIo Irooo: Lcuc|rc i Mou|iuco1
CUPRINS
134
LA TERMELE DE KARLSHAD
O, anIana mIsIorIoasa, co dIn sanuI IsIuI munIo
HovorzI aa, oc zI aor, noaIo, zI, ara do aos,
InaInIoa Ia IoI omuI umoIIIa Ioaca runIo,
Ca o CoIa vodo-n IIno cI-urzI Iumoa dIn Iaos.
PrIn a sa IIanIroIo caaIaI-aI o uIoro
Caro vIndoca do aIImI sIoIuI coI nonumaraI
Do IInJo suorIndo co dIn ambo omIsoro
In IsI an, ca dIn vocIImo, Ia IIno s-a adunaI.
PIaIra caro Io IncIngo, codruI caro Io-ncununa,
AburII do ambrozIo do-nmIIIo gIuno IorI,
LIn sonInuI a naIuroI, armonIa co-n gIur suna,
ToaIo-nvIo un Iangod cugoI zI-s baIsamI vIndocaIorI.
ToJI co rIn a Ia uIoro a sImJII a Ia mInuno
Doun JIo muIJumIro, vanIa I-aI Iau UrzIIor;
InIro maI rumoaso Imno zI IsI vors roman rasuno
SacrIIcII umoIIIo unuI sImJ cunoscaIor!
KarIsbad, IuIII-augusI l855-6l
CUPRINS
135
ODA
Ur:i|oriulc o lunci, Iu, co-ImoruIuI Homan
AI daI gIorIo, vIrIuIo zI uIoro, docaI caro
SoaroIo In a IuI caIo, do cand nascu dIn noIan,
N-au vazuI nImIc maI maro,
Tu, co-a saIo IogIoano ana-n DacIa aI condus,
Undo, dua-naIIuI IrIum, aI ondaI o Homa gIuno,
Ca sa Io dosro barbarI vIu IroIan onIru Aus
$I Iucoaar co n-auno,
Dua co nooIuI HomoI do orIunI au IrIumaI,
Caro-n curs do anI o mIo au scIImbaI anIIca Iumo,
$I In IuIo, suorInJo, ana asIazI au asIraI
LImba, aIrIa zI numo,
Da-I, o, ZouIo, uIoro zI vIrIuIo,-n vIIIor
Ca orIco sa IInoasca dosIInuI a gInIoI saIo,
$I domn do a IuI sanI numo, InIr-un IraI nomurIIor,
Sa oIroaca a gIorIoI caIo.
ProsIo camurIIo noasIro vars`, o, Doamno, daruI sanI,
FIo ururo manoaso graIo, Iurmo zI aIbIno,
$I In scIImbuI Ior InIoarna noua dIn sIraIn amanI
A IuI aur zI IumIno.
Da Ia Ianara romana, Ianga IaruI coI IacuI,
CugoI naII, InIma bIanda, ca zI oa Ia noI sa Io
Cum CornoIIa anIIca, co o oroI au nascuI,
FIIo, muma zI soJIo!
CUPRINS
136
Sa daI braJIIor uIoro, InImoI un dor arIns,
Ca romanuI, cum sIrabunII, onIru droIurIIo sInIo
AIo aIrIII ronascando sa so IuIo noInvIns
PrIn IucrarI zI rIn cuvInIo!
SIrango TarIIo-UnIIo rIn un nod nomurIIor,
Cum orIgIno au una, Io a Ior zI orIcIro;
ToJI romanII sa IncIogo do raJI numaI un oor
Ca uIoroa sIa-n Uuirc1
137
POET1L
DodIcaI d-saIo d. VasIII AIocsandrI
VIorsuI caro-nIaIa oara a sunaI In HomanIo
Po-aIauIa co do socoII ara coardo-a osI ramas,
Sro-amInII a aIrIII aIo rIn a doInoI armonIo,
Duro moIruI caro muza I-a dIcIaI do o Parnas,
Va IraI aIaIoa IImurI caI PIonuI, oIros munIo,
InIro nourI InaIJa-va maIosIoasa a IuI runIo.
DozI canIuI a IuI Omor oarIa coa InIaI cununa,
EI nu-nIunIca o PIndar, nIcI a IuI AIcoos Ion,
InocaIoIo susInurI zI cuvInIoIo-nca suna
A SaoI InamoraIo zI a IuI Anacroon
NIco InIro a OrocIoI zano a brIIaI numaI EIona,
Po oroI zI o IIozoI n-a rodus numaI AIona.
InaInIo do AIIIos zI do aIango sarIano,
VIoJuII-au zI aIJI oroI, caro-umIoau In IImuI Ior,
PrIn vIrIuIo,-nJoIocIuno zI rIn aIo mIIIano,
Lumoa IoaIa do osomIo, do mIraro zI Iucor;
Insa gonIIIo acoIo, domno cIIar do nomurIro,
Zac uIIaIo, c-un ooIa n-a IasaI do oIo zIIro.
Tu, In caruIa san ZouI a arIns sanIa scanIoIo
Sa daI aIoIor rIn muza IraIuI coI nomurIIor,
InIro Iomo InmIIIo nu-I aIa maI naIIa-Idoo
Do acooa co dIcIoaza sanIuI aIrIoI amor,
A romanIIor vIrIuIo docI rIn vorsuI Iau sa-nvIo,
Ca nooJIIor d-osomIo zI do gIorIo sa Io!
CUPRINS
138
AN1L NO1 1857 IN MOLDOA
AuguzIIIor suvoranI subscrIIIorI
TraIaIuIuI do ParIs
dodIcaI
Lang-a DunaroI vorzI rao maIosIoasa vozI maIrona,
Pro scuIu-I somnuI IuI OIoo, o ca aro o coroana.
A oI aJa zI vosImInIo urIc oarIa vodoraI
Ca oa-I IIa coa maI gIuno a IuI TraIan ImaraI.
SoarIa gInIoIor scIImbaI-au aIo oI IrooI anIIco
DIn somnaIo do vIncoaIa In cununI do IorI, do sIco,
Ma dIn ocIII scanIoIaza Inca ocuI coI nosIans
Co araIa ca-n vocIImo combaIuI-au zI-a InvIns.
AzIoIa, ma suorInda, In a soarIoI oI asrImo,
Ca ursIIa-I rozIsoso o orIco vIIIorImo.
Iaca ora do o urma, mIozuI noJII a sunaI,
AnuI vocII, co-I IIn do sagno, osIonII zI doIunaI,
IncarcaI cu mII do grI]o, s-acuunda-n vocInIcIo;
In Ioc d-amaro susInurI In gIur suna armonIo,
Nu maI Iromura amanIuI, marIIo s-a IImozII,
ProsIo vaIuI a IuI TraIan zoIo SIoIo a rasarII,
AnuI gIuno, bIand Ia aJa, avand IamIo-ncununaIo.
Noua vIaJa nI-asIgura zI guvornuI do droIaIo.
Dunaroa, co InIro oIro ana acuma a gomuI,
LIbora In sanu-I sIrango unda dIn SIroI zI PruI;
$I AnuI Nou, do aco Ingor, a zIIInJoIor acIIo
Cu odoaroIo EurooI nI aduco In HomanIo.
AIuncI ruga coa IorbInIo rasunaI-au sro Aus,
CaIra coIo zoIo SIoIo caro acoa nI-a adus,
Sa no IumInozo Jara zI o aoro-naInIo,
In IsI an sa no IrImaIa un bun DomnIIor arInIo,
Co IInd a IogoI sanIo EI organ zI azIIor
Sa conduca aIrIa noasIra Ia rumosuI vIIIor!
CUPRINS
139
EPILOG
InaIJaI-am monumonIuI Inca-n ]unoa HomanIo,
DocaI bronzuI, IoruI, IaIra muII maI IraInIc am duraI.
Pro oI IImuIuI orIuno In IurbaIa Ior manIo
N-or uIoa ca sa-I oboaro o cursuI IndoIungaI.
Nu, do IoI nu mor, ca arIoa nobII-a IInJoI moIo
La CoI caro a croaI-o va InIIndo aI oI zbor;
AcoIo oa, IImozIIa d-omonozII aIImIrI groIo,
A oI voaco va adaogo caIra a IngorIIor Ior,
Sro a Iauda FIInJa caro InIro IumoIo sonIno,
Fara IncouI domnoaza zI domnI-va ara do Ino!
CUPRINS
140
FAH1LE
141
ZANA FAH1LEI
La coIIIoruI roman
PrIn rosIIrI do adovarurI, ascunso-n cImIIIIura,
Aduc JIo-nIaIa oara cu Iacoro-nvaJaIura;
In a vIoJoI sIramba caIo o roman sa IndroIoz,
PrIn IuI, corbI, urnIcI zI broazIo a vorbI ma dIsaIoz.
AdovaruI saII nu Iaco, do-I zI bun, o IIn d-asrImo,
Dar cand vIIoIo I-or suno, n-a sa suoro o nImo.
Do acooa a Ior zIso, cu gand bInovoIIor,
Sa ascuIJI, sa IorJI cuIozuI, roJuInd JInIIroa Ior.
CUPRINS
142
GRIER1L SI F1RNICA
SaIIand, grIoruI Ia Jara
$uIoraI-au IoaIa vara,
$I cand Iarna au vonII,
Cu nomIca s-au IrozII,
Noavand macar do dor
Musca sau un vIormIzor
Po urnIca sa vocIna
Au rugaI sa-I ImrumuIo
C-un graunIo, c-o nogIIna,
Sa maI rInda Ia varIuIo,
ZIcand: "Zau, Ia IIm do IrIor,
Dau aroIa moa do grIor,
InIurna-voI IoaIa soma
$-InIorosuI do-mrumuI!"
Dar urnIca oconoama
I-au zIs: "Vara co-aI acuI""
"PrIn camII zI rIn gradIno
Am canIaI an-au daI bruma."
"Tu canIaI, ImI aro bIno,
OIoaca, voro, dar acuma!"
CUPRINS
143
CORH1L SI 1LPEA
ProsIo ramuI unuI sorb
S-azozasa domnuI corb,
TIInd In IIsc o bucaIa
Do caz, co-o avoa uraIa.
VuIoa, cum I-au mIrosII,
Sub acoI sorb au vonII
$I-n sus cauIand, I zIco:
"Euna zIua, vonoIIco!
CaI ozII mandru zI rumos!
Daca vIorsuI coI duIos
TI-I c-a onIIor odoaro,
Tu-nIrocI o rIvIgIIIoaro."
Do mandrIo IngamaI,
CorbuI IIscuI au cascaI,
$I vrand vIorsuI sa Incoaa,
CazuI o amanI II scaa.
AIuncI vuIoa branza auca
Dua co o zI Imbuca,
CaIra corb, sro mangaIoro,
ZIco: "En ascuIIa, voro,
CoI co zIIo IInguzaIa
Sa Indoaa-n socoIoaIa
CoIuIa caro-I ascuIIa.
AsIa dauna nu-I roa muIIa
PonIru-un adovar curaI.
AIuncI corbuI ruzInaI
OIura ca mIncIunI c-acoIo
AIIo daJI n-or sa-I InzoIo.
CUPRINS
144
HROASCA SI HO1L
Eroasca mIca caI un ou
Au vazuI ascand un bou
$I mIrandu-so roa Iaro
Do-o aIura aIaI do maro
CugoIa c-ar I noroc
$-a amIIIoI Iauda, daca
Ar uIoa sa so roaca
DIn mIc, maro dobIIoc.
DocI d-ambIJIo s-arIndo,
Morou s-umIa, so InIIndo
$-aoI zIco: "SorIoara,
Nu-s ca bouI, bunooara""
Dar acoasIa I-au zIs: Ea!"
Eroasca urmand a so umIa,
ZIs-au Iar: "En vozI, IoIIca!"
"Soro,-JI sun ca ozII IoI mIca!"
"Oaro acuma I-am agIuns""
"Inca nu", I s-au rasuns.
Eroasc-aIuncI s-au maI umIaI
FoarIo aza... caI au craaI.
Vra ca asIa broasca mIca
Po maI marI coI mIc s-agIunga,
ToI so umIa, so radIca,
Fara-a-zI coro saI Ia unga
So azaza Ia ParIs,
Undo, do nu osIo-ncIIs,
HoIuI gIoaca do baron,
Fara banI, dar cu bun Ion.
Do mII IanurI IngamaI,
Casa-zI scIImba In aIaI
$I-n rInJosa o a sa dama.
Vrand aoI a maI InIIndo,
CrodIIorIuI o-a IuI sama
ToaIo, an zI ro oI vIndo.
CUPRINS
145
ACII DOI CATARI
DoI caIarI caIaIoroau
$I-n dosagII Ior ducoau
UnuI coaa do camIo,
AIIuI banI do vIsIorIo
CosI dIn urma, IngamaI
Ca-I do aur IncarcaI,
CIIar do zoIIIo-I aasa,
Nu vra sarcIna s-o Iasa.
Mandru caIca, arca-I Iou,
$I suna un zurgaIau.
Cand doodaIa, dIn IuarI,
Iosa o coaIa do IaIIarI.
ToJI Ia coI caIar dau busIa
Co ducoa do aur soama,
Do urocII II rInd, do soama,
AIJI Imung zI-I baI c-o usIa.
IncaI bIoIuI, gomand oarIo,
ZIco: "Oaro asIa-I soarIo
Caroa mI s-au gIuruII
Po IsI drum cand m-au ornII"
AI mou soJ co cara coaa
ForIcII do dana scaa,
Dar ou, ar do agIuIorI,
In baIaIo, aIou, mor!"
Iar caIaruI coIaIaII
ZIs-au: "Voro, IoIdoauna
Po coacIuI maI InaII
Darma roodo orIuna;
Do-aI I zorb Ia un coarI,
Iar nu casa do dInarI,
La os Ioaar zI Ia IoIo
N-aI aJI acosIo roIo
Cand ou In saracuI IraI
VoI sa asc In aco scaI!"
CUPRINS
146
ASIN1L SI F1R1L
PonIru asInuI uraI
So baIoau doI urI odaIa,
UnuI vroa sa-I aIba argaI,
AIIuI vra sa-I vanza-ndaIa.
Dar cand InIro II so coarIa
Cum o asIn sa-I ImarIa,
VIno-aI IroIIoa IaIIarI
$I II ura o magarI.
EsIo asIn caIoodaIa
O mozIo-n gIudocaIa,
PonIru caro doI mazIII
So sadosc o Ia movIII,
Cand acoIa co-I Imaca,
Mancand o-a Ior cIoIIuIaIa,
Io mozIa-n socoIoaIa
$I II Iasa unga saca.
CUPRINS
147
L1P1L SI MIEL1L
OrIco aco coI maI maro,
DroIaIo-n IoaIo aro,
Procum vom vIdoa aIco
DIn o abuIa co-oI zIco.
Un mIoI oarIo InsoIaI
S-adaa In rau curaI,
Undo IuuI, caIand rada,
Incou cu mIoIuI sada,
ZIcandu-I cu rosI IurbaI:
"OrI do co ma InrunIozI
$I sa IurburI cum cuIozI
LImodoa moa bauIura""
I-au zIs mIoIuI: "Doamno, IarIa,
La manIo nu Io-nIarIa,
MaI aIos daca aI vra
Sa-nJoIogI marIa-Ia
C-aa dIn sus cura-n vaIo
La zorbuI marIoI-IaIo;
$I s-o Iurbur ou nu oI
Cu IcIoruI, nIcI cu boI!"
"MI o IurburI zI-acum Iara,
I-au zIs cruda acoa Iara;
$IIu ca-n anuI coI IrocuI
Tu do IuI aI zIs baroIo!"
"Cum uIoam sa zIc acoIo,
Cand n-am osI Inca nascuI"
Crodo, doamno, ca z-acuma
Eu sug IaIo do Ia muma."
"Do n-aI osI Iu, aoI, zau,
CUPRINS
148
Au osI un raIo aI Iau."
"NIcI un raIo ou nu am."
"Azadar, J-au osI vrun noam,
Ca IoJI canI, asIorI zI oI
EaI dIn vocI rosboI cu noI!"
ZIcand cosIo, II Imbranca
$I II duco Ia aduro,
Undo, ara sa-I In]uro,
II dosoaIo zI-I mananca.
149
LE1L SI G1ZGAN1L
CaI so oaIo, so cuvIno
Fa aIIuIa vro un bIno,
Ca vonI-va-JI muIIo orI
D-undo n-azIoJI agIuIorI,
Procum voI vodoa aIco
DIn o abuIa co-oI zIco.
Un guzgan, co suI amanI
I s-urasa a sIa morou
Zburdand Iosa ca un IanI
$I-nIra-n branca unuI Iou
Dar acosI-au araIaI
CugoI cIIar do ImaraI,
CacI In Ioc ca sa-I sugrumo
L-au IasaI sa roada-n Iumo.
Insa asIa buna aIa
MuIJamIIa-I aIa droaIa.
So ar IucrurI nocrozuIo
Un guzgan o Iou s-agIuIo!
DIn a sa aduro doasa
UmbIand IouI ca sa Iasa,
In o cursa-nIInsa-ncao
$I corcand dIn oa sa scao
Mugo, bIoIuI, IoI so urca,
Insa-n IaJI maI muII so-ncurca,
IncaI acoI domnIIor
NIcIcum oaIo sa-zI agIuIo
Dar InIaI do vanaIor
OuzganoIuI vonInd IuIo,
Po roJoaua co-I Inoada
NovoIndu-sa sa roada,
InIr-aIaIa-au dIsIramaI
Pana o IouI au scaaI.
CUPRINS
150
G1ZGAN1L DE CETATE
SI CEL DE CAMP
DInooaro un guzgan,
PoIIIIcos coIaJan,
Pro guzganuI do camIo
L-au oIII Ia ranz sa vIo,
Ca nu IoI morou IacusIo,
Co maI bun osaJ sa gusIo
Po vargaI, rumos covor
AzIornuI-au masa Ior;
Las sa gIudIco orIcIno
CaI II-au osI aIuncI do bIno
Do conoIurI zI do uI
FarmaIurIIo aduna,
Insa ana a I saIuI
DoodaIa uza suna;
AsIa-I umIo-aIaI do rIca
IncaI oIa II sa sIrIca
CoIaJanuI srInIInoI
Scaa, z-aIIuI dua oI
IaIa IrooIu-ncoIoaza
$I guzganII Iar s-azaza.
CoIaJanuI, mangaIoI,
La JaranuI sarIoI
ZIco: "En auca, raIo,
Sa maI roadom Ia bucaIo!"
Dar acosI-au zIs: "DosIuI
Do asIa masa ou-s saIuI,
VIno mano Iu aara
Do-I gusIa osaJ do Jara.
CUPRINS
151
TuIIaI InIr-un ungIorI,
Nu am masa do boIorI,
NImo Insa ca aIco
N-a vonI ca sa nI-o sIrIco,
$I do armaIurI saraco
Indoa-no-vom In aco.
Eu Io Ias cu sanaIaIo,
Eu voI zogI cu rIca-n saIo,
NIcI maI doIIcaIa masa
Caro-aoI o narI sa-mI Iasa!"
152
CERH1L LA FANTANA
InIr-o anIana IImIdo,
La codru, o Ia munIo,
Vazandu-zI corbuI coarnoIo
Co-I so-naIJa o runIo,
Lauda odoaba gomIno,
Dar banuII-au oarIo
Cum zI IcIoaro-asomono
Nu-I da nodroaIa soarIo,
ZIcand "HamosuI crozIoIuI,
MandrIa runIoI moIo,
CIIar ca coacII codruIuI
So naIJa caIra sIoIo
AIou, cum zI IcIoaroIo
N-au orma, nIcI IarIo,
Ca oIo cIIar ca usoIo
SunI ar-anaIogIo"
Dar cand aza so crIIIca,
Hasuna-n gIur IuarII,
DIn caro ara IrooIo
Ios srInIonoI ogarII
CorbuI do saIma Iromura
C-un saII Ia uga Imungo
$I dIn camIna roodo
InIro IuarI agIungo
UraIo maduIarIIo
L-ar I uIuI s-agIuIo,
CUPRINS
153
Do nu-I ora do IodIca
PodoaboIo cornuIo
CorbuI In doso ramuro
InIrand, abIa s-aburca,
CacI IaudaIo-I coarnoIo
La Irocoro-I Incurca
Dar cand ogaruI dInIoIo
IncrunIa-n zoId, sarmanuI
CorbuI odoru-zI bIasIama
Co-I crozIo o IoI anuI!
DocaI oIosuI, muIIo orI
DozarIacIunoa Iaco,
Caro aoI do-a ururoa
In dauno so roaco.
154
COCOSTARC1L SI 1LPEA
CocosIarcuI caIaIorI
La ranz do vuIo sa cIoama,
Dar In Ioc d-osaJ cu sorI,
Po dIsc IaI gasozIo o zama
LImodo zI cIIar IaIura,
Fara vo dumIcaIura.
Pasaroa cu IunguI IIsc,
Vrand sa manco, IoaIa-n dIsc,
OsIonozIo sarmanIca
$I nu-ngIIIo maI nomIca;
VuIoa Insa undo-aIIngo
Soarbo IoI zI-n urma IIngo.
CocosIarcuI suaraI
AsIa osIa n-au uIIaI
$-a-nIurna vrand noIacuIa
Dauna caro au aJII,
Po coa vuIo roacuIa
La o masa au oIII.
VuIoa vIno cIIar I-amIaza
$I Ia vaIr-amu s-azaza,
Undo un mIros rIIncIos
MInoa vuIoI ranz gusIos.
Dar bucaIo
DoIIcaIo
Vodo-ncIIso InIru un vaz
Co-I cu Iung zI-ngusI grumaz.
In oI IIscuI bIno-ncao
Ca bucaIoIo sa ao,
Dar cascaIuI vuIoI boI
SIa do ranz doarIo-un coI;
CUPRINS
155
DocI cu oamo zI ruzIno
LogIIoaIa nI ramano.
CoI co vro o-un aII s-InzoIo
Doso suoro maI roIo.
156
L1P1L SI C1COARA
Mancand IuuI cIIar ca zoco,
Era-aroao sa so-noco,
Cu un os co-n gaI sIaIusa;
In zadar sarmanuI Iusa,
CacI d-aI scoaIo
Nu maI oaIo
$I-I sa aro c-a sa moara.
Cand, vazand o o cucoara,
Somn I aco cu IcIor
Ca sa-I doIo agIuIor.
IaIa asoroa gIIbaco
OoraJIa I aco
$-acoI os
DIn gaI I-au scos,
AoI coro IogIuIIa
PonIru Iucru muIJamIIa.
"MuIJamIIa!-Iuu-I zIco-
Oaro nu ozII Iu orIco
Ca dIn gaI nosaJIos
CauI Ioaar JI I-aI scos"
SarmanIco, ugI dIn drum,
Do ma suorI, Io zugrum!"
CUPRINS
157
TARAN1L SI FIII L1I
SarguInJa z-osIonoaIa
Pro om nu dau do smInIoaIa.
Un saIoan InavuJII,
Avand zIIo-amu uJIno,
Au cIomaI ro II Ia sIno
$I aza II au vorbII:
"Va azIJI vodInIoaro
A nu vIndo-acoIo ogoaro
Co arInJII nI-au IasaI,
C-un odor o IngroaI.
Nu cunosc IocuI cIIar undo
AcoI aur so ascundo,
Dar sa zIIJI ca rIn rabdaro
N-a I In zadar Iucraro.
SaaJI camuI do cu vara,
Do Ia zorI zI ana-n sara,
OgoruI do-o aIma IaI
Nu ramaIo noscurmaI!"
Moaro-aoI a Ior arInIo,
FIII zIsa avand In mInIo,
Pro odoruI sa nu scao
CamuI IoI Inco sa-I sao,
IncaI IucruI IImurIo
Lo aduco socorIo.
N-aIa auru nIcaIro,
Dar In Ioc do mozIonIro
SaIuI u manIuIIor:
Ca osIInoaIa-I cIIar odor!
CUPRINS
158
OALA DE ARAMA
SI OALA DE L1T
O zI oaIa do arama
Po-o vocIna do IuI cIoama,
Ca sa aca ambo-un drum.
Insa acoasIa au zIs: "Nu oI;
Las maI bIno sa m-aum,
DocaI sa ma sIrIc do IoI.
Dar Iu In coasIo cIIar JIsIoasa,
Nu ca mIno IIcaIoasa,
Pas orIco-orIundo-I vro."
"La IoI oIIuI do-nIamIaro,
ZIs-au oaIa coa maI Iaro,
ProIocIoara mI-I avo.
Dac-un Iucru coIJuros,
Hoodo sau ro varIos
Ar umbIa ca sa Io sarmo,
Vor macar ca sa Io darmo,
Eu Ia mI]Ioc voI InIra
$I do dauna Io-oI scaa."
In asomono aroIa,
DaIa do-o IucIIa oaIa,
EIaIa oaIa so Incrodo,
Lasa vaIra zI urcodo.
Morg aI nozIrI caIaIorI,
TaraIndu-so cu sorI,
Dar comanIa morgo sIuI,
AII-arama-I zI aIIa-I IuI.
CUPRINS
159
Vrand II osI-un Io sa Iroaca,
InIro sIno so IoI roaca
$-Inc-o mIo urmo nu-s
Co-n a Ior voIa] s-au dus,
Cand arama In moaIo oIo
Aza oarIo-un gIIonI au daI,
Ca-n manunIo IarburoIo,
Oomand, oaIa s-au sIrIcaI.
Cu acoI maI Iaro oarIo
Nu umbIa, cI cu maI moaIo,
Do nu vroI acosIoI oaIo
S-aIbI In urma IrIsIa soarIo!
160
1LPEA SI TAP1L
Un barbos Ja cornuraIIc,
Cu o vuIo, dInooaro
So dusosa Ia varaIIc
Ca sa aca-o vanaIoaro.
Tau-I IonI, dar umuraIIc,
SoJuI sau o vIcIoan racIIc.
InsoIaJI ambI do caIdura,
InIr-un uJ s-au coboraI;
Dua co rIn bouIura
PoIa Ior au racorII,
ZIs-au vuIoa: "En, cumaIro,
Nu-I dosIuI a s-adaa;
DInIr-acosIo oabIo oIro
Oaro, zI-m, cum vom scaa"
DocI ou crod ca sa Io acI
Ta cu mInIo zI gIIbacI
$I-n a uJuIuI aroIo
ErancoIo-JI InIIndo droI,
AoI ou o a IaIo soIo
$I o cornuI InJaIoI
VoI suI zI ana-n sara
Toaar Io voI scoaIo-aara."
AIuncI JauI au sIrIgaI:
"Eravo, co Ian mInunaI!
La acosIo caIu-I PruIuI
Nu m-agIungoa rIcouIuI!"
Insa vuIoa nu so-ncurca,
Co dIn uJ ro Ja so urca
CUPRINS
161
$I agIungand sus ro amanI
Faco JauIuI cuvanI
PrIn Indomn caIra rabdaro,
Co-I vIrIuIo oarIo maro,
ZIcand: "Daca maIca Iro
DramurI J-ar I daI do mInIo
Macar caI In barba-aI Iro,
AoI In uJ maI naInIo
Do-a InIra Iu aI gandI
Do-acoIo cum aI IozI.
DocI on vozI acuma, Jao,
DIn uJ cIno sa Io scao,
$-aoI Io maI bIno sama!
IarIa daca ou m-am Iras,
Dar un InIoros ma cIoama,
Caro nu oI ca sa-I Ias"
OrIco Iucru-nIInJozI
HozuIIaIuI sa-I rovozI.
162
CAPRA, GI1NCA SI OAIA,
IN COMPANIE C1 LE1L
Cara, oaIa zI o gIunca
Cu un Iou oarIo cumIII,
Caro domnoa In o Iunca,
InIro II s-au InvoII
In comanIo dInooaro
Do a aco-o vanaIoaro,
$I rocum II so cuvIno
Sa so-marIa InIro sIno.
Cara-n cursa co-au InIIns
Po un corb InIaI au rIns,
$I a oI vanaI IndaIa
CaIra soJII saI araIa.
AIuncI IouI, ImaraI,
Po branca au numaraI,
ZIcand: "Do zIIu socoIoaIa,
SunIom aIru Ia-marJaIa".
Pro vanaI aoI-marIo,
Facandu-zI dInIaI o arIo.
ZIs-au: "AsIa mIo-o Iou,
PonIru ca ma cIoama Iou,
ParIoa a doua so cuvIno,
Dua droI, coIuI maI Iaro,
$-asIa crod c-o zIIJI ro bIno!
ParIoa a IrIa o radIc
PonIru ca sunI maI voInIc,
Iar cu arIoa do o urma
SocoIoaIa nI sa curma:
Pro coI co branc-a sa-nIInda
II zugrum zI-I ac morInda!"
CUPRINS
163
OAIA SI MIEL1L
Sunoa mIoIuIuI odaIa
MaIca oaIa: "FaIuI mou,
Eu sunI oarIo InIrIsIaIa
CugoIand Ia IraIuI Iau.
AI, asIoruI Io va rIndo,
AbIa gras Io-I aco un Ic,
$I Ia macoIar Io-a vIndo,
Co caIau aIIoII I zIc.
DoarIaI do I-a Ia muma,
AcII cruzI zI raI IIranI
To dosoaIo, Io zugruma
$I Io vand aoI o banI.
Do-aIIa arIo so InvIIa
LuuI, co-I cu danzII var,
Ca zI oI sa Io IngIIIa
Cu cIoIano zI cu ar.
C-un cuvanI, ara-nduraro
ToJI ro IIno Io urasc,
$-abIa IraIuI IJI rasaro,
Iaca-ndaIa II raosc!
CIIar In conIra InsuzI IroI,
MaI baIrana ou IInd,
Tocma-n mozuI omInIroI,
TInoroI Io vad IorInd."
Insa mIoIuI, c-umoIInJa,
ZIs-au: "MaIca, aI mIou odor,
Coa maI maro a moa dorInJa
EsIo Ianar ca sa mor!
DocaI asIa, a moa soarIa
FI-v-aIunco muII maI groa,
Daca-nIaI az vodo moarIa
Po duIoasa maIca moa."
CUPRINS
164
STOMAH1L SI MAD1LARILE
CIIar ca asIazI, In vocIImo
MuIJamII n-au osI maI nImo.
O zI-n Homa do SonaI
ToI ooruI dozbInaI
ZIs-au: "Lauda z-orIco bIno
La boIorII JaroI vIno,
Cand In aco zI-n razboI
PurIam sarcIna IoI noI!"
ImuIand docI In manIo
Po SonaI do IIranIo,
IuIo Iosa dIn coIaIo
ToI ooruI ca sa-zI caIo
Noua aIrIo, aII amanI,
$I dodaIa so azaza
Po un munIo cI-I zIc SanI.
Dar SonaIu-I douIoaza
Pro MononIus InJaIoI,
Co-mbIanzInd nodroaIa ura
PrIn a sa cImIIIIura
II aduso IndaraI.
HomanuIuI docI oor
ZIso cosIa sonaIor:
"MaduIarIIo roboIo
ImuIau o mII do roIo
HanzoI Ior zI maI aIos
Ca un IraI z-ar I aIos
Sro mancaro zI sro somn;
DocI zI oIo-au vruI sa aca
FIocaro ca un domn.
Fara noI, zIso-nIro sIno,
EardaIanII nomIc sanI,
CUPRINS
165
$-ar IraI doara do vanI"
Cand zarbIndu-I oarIo bIno
Asudam ca nIzIo vIIo,
Iar sIomaIu-n Ioc s-agIuIo
OsIonoaIa nI IngIIIo,
Ca sa rInda Ia varIuIo!
DocaI zorb sa II Iu IrIsI,
MuII maI bIno-I ogoIsI!
CoIo zIso-au zI acuI,
TaIa-n Ioc au zI sIaIuI.
NIcI Ic braJuI so InIIndo,
Mana Ia nomIc nu rIndo,
$I sIomaIuIuI zIc IoaIo:
Lucro sangur, daca oaIo!
Ins-acoasI-a Ior manIo
Au osI maro nobunIo;
FIocaro maduIaro
Po sIomaIuI IoI InIarIa,
Dar o sIno Insaz coarIa,
Ca-n curand au obosII,
$I cand IoaIo au amorJII
MaduIarIIo roboIo
Cam IarzIu au InJaIos
Ca sro comun InIoros
MaI muII Iucra docaI oIo
CoIa caruI zIc bardan,
Lonoz, Irandav zI IIran!"
166
IN 1NIRE STA TARIA
Nu-n zadar o scrIs o aur
In IaIInoIor rosIIro:
Crcecuu| porcoc rce coucorJio
(LucrurI mIcI crosc rIn unIro);
Far-unIro nu-I varIuIo
In amIIII, nIcI In sIaI,
Cum osomIo mII IrocuIo
Do agIuns au araIaI.
Un arInIo baIran oarIo,
ProIoI acum do moarIo,
Vrand unI o III saI,
ZIs-au Ior: "EIom, oJII moI,
CorcaJI dac-a rango oaIo
CoI maI Ianar dInIro voI
CosIo darzI unIIo IoaIo,
Iar In urma suno-voI
Cooa caro IarI Io aco".
DIn II unuI Io-au IuaI,
Dar zadarnIc au corcaI,
$I dand aIIuI maI gIIbaco
InIrunII acoI basIon,
ZIs-au: "EI, do ozII Samson!"
$I acosIuI oInIoaIa
Au daI numoIuI smInIoaIa.
MaI corcaI-au IuI mIc,
Co zI oI n-au ranI nomIc.
Cu IoJI IImuI Ior Iordura,
Ca unIIo-n IogaIura
NIcI o darda nu s-au ranI.
AIuncI IaIaI Ior II zIco:
"MoaIo braJo vad aIco;
Sa v-araI co Inca sanI
CUPRINS
167
In asomono-nIamIaro!"
Dar cand asIa Iaudaro
O Iou III IuI droI zaga,
EaIranoIuI Iromurand
InIaI darzIIo dozIoaga
$I Io rango-aoI o rand,
ZIcand: "FIo-va do zIIro
Co pu|crco e|ou uuirc.
DocI zI voI, o, III moI,
InIr-un cugoI IJI IusIroI,
UnuI aIIuI do-agIuIorI!"
CaI IraIa baIranuI Ior
LI-nnoIa adosoorI
AcosI saI manIuIIorI,
$I-n mInuIuI do o urma,
Caro IruI vIoJoI curma
Cu o InIma z-o gura
FIII IuI unIroa-I gIura.
Dua acoasIa au gasII
MuIIo-avorI do mozIonII,
Dar IanIaIo-n socoIoIo
$I-InIorosurI avand groIo.
FIamanda so-ndoasa-ndaIa
Do vocInI zI vorI o coaIa.
UnII ac roIonJII-n banI,
AIJI In saIo zI-n JIganI,
Insa-a raJIIor unIro
EsIo scuI do manIuIro
$-aarandu-so-mrouna
ToorI sIau In groa urIuna.
Dar duIoas-armonIa Ior
N-au avuI un IraInIc sorI;
DozI sangoIo-I ImbIna,
EgoIsmuI II dozbIna.
168
La-marJoIoIo avorII
UnuI darma o coIaIaII,
Cu vocInII aIuncI vorII
InnoIosc a Ior asaII
$I aIand o IusIroI raJI
InIro sIno dozbInaJI,
SIramozasc-a Ior avoro
So ImrazIIo zI Ioro.
VonIndu-II-n urm-amInIo
PIIda bunuIuI arInIo,
Dosro coIo darzI IogaIo,
DozunIIo-aoI sarmaIo,
Doroa Iozcaro Iu
A-I urma, dar ro IarzIu!
169
M1SCA SI CAR1L
La ocazIa comunoroI HoguIamonIuIuI organIc
EucurozII, l830
La amIaza, o caIdura,
So urcau o drum Ia munIo
$aso IarnIcI caI do runIo
InIamaJI Ia o Irasura.
Sro-a o aco maI uzoara,
ToJI drumoJII so coboara;
CaII Insa asudau,
OInIoau zI Iar maI sIau,
Cand o musca oarIo IuIo
Au vonII sa Io agIuIo.
EazaInd o II Indoamna
$I rIn aor drum` I Insamna;
Undo coama nu agIungo
Po rand caII IoI Imungo.
CaruI daca naInIoaza,
Crodo ca-nsazI oa I-au Iras,
$I-nmandrIIa-aoI s-azaza
CarauzuIuI o nas.
Iar do sIa Ia vro o raa,
Musca-aIuncI so aco oc:
Zboara,-mungo,-n]ura, JIa
Ca sIau roaIoIo o Ioc,
Ca baIranuI caIIan,
Co In crunIa baIaIIo
CaIra un asaII ImbIo
Po arodu aI sau ozIoan.
MaI oIoaza musca mIca
Ca ovara nu-I radIca
$I ca dInIro caIaIorI
CUPRINS
170
Nu-I da nImo agIuIorI,
Dar I-a sa bazaIIura
NIcI Ic caII Iau amInIo,
CI azInd IoI InaInIo
SuIo-n doaI coa groa Irasura.
AIuncI musca, sIand, II zIco:
"Sa no rasuIam aIco
Du-aIaIa osIonoaIa!"
$-aoI ara do sIaIa
LI maI coro IogIuIIa
PonIru Iucru muIJamIIa.
Aza unII muIIo orI
So Indoasa Ia o Iroaba,
Undo-s ro sarguIIorI
$I Ia vorba zI Ia graba,
Dar In aIa-s cIIar buonI,
MIncIunozI zI anaronI.
171
CANELE CARELE SCAPA
L1CR1L, ANAND1-I
1MHRA IN APA
OmuI cu naIucI vIaza,
Lasand IucruI coI vadII,
NumaI umbra sa vanoaza,
Procum canoIo au aJII.
AcoI cano dInooaro
PIsI-o aa curgaIoaro
Trocoa cu rIIro-n noI,
TIInd o rIIura-n boI.
Cand In aa doodaIa
AII-asomono-I s-araIa.
CanoIuI aIuncI sa aro
C-acoa orJIo-I maI maro;
DocI vanandu-I umbra-n aa
Nu numaI ca IucruI scaa,
CI cand boIuI au cascaI
PuJIn dI nu s-au-nocaI,
IncaI cu nImIc dIn vaI
Toaar abIa scaa-n maI!
CUPRINS
172
MOARTEA
SI NENOROCIT1L
Un Iomnar dIn cII sarmanI,
PIIn do grI]a zI do anI,
Carand vroascurI groIo-n saIo
DIn aduro o Ia saIo,
So-nIurna IncoIIzor
La saracuI oIzor.
ObosII, nouIIncIos,
Puno sarcIna sa gIos
$I-zI aduco amInIo-anumo
CaIo suoro o Iumo.
Ca do cand oI s-au nascuI
HoIo numaI au vazuI.
Fara vII do muIIo orI,
Fara somn adosoorI,
ToaIa noaIoa-n gandurI zaco,
ZIua nIcIcum aro aco,
CacI vaIavuI rau zI IonI,
EoIoroscuI osIo onI,
EIruI grou zI mII boIIIco,
DoI IcIorI zI aIru IIco,
O soJIo sadIIoaro
VIaJa-I umIo cu Iungoaro,
IncaI vrand a-zI aco soama
Ca sa vIo moarIoa cIoama.
NosaJoasa docI baIrana,
TIInd sacoroa In mana,
Hoodo s-au araIaI
$I co vra I-au InIrobaI.
Vazand Ioroasa moarIo,
SamanIaI IomnarIuI oarIo
CUPRINS
173
ZIco: "Hog agIuIa un Ic
CosIo Iomno sa radIc!"
MoarIoa curma IoaIo coIo,
OmuI Insa-I maI dorII
A suorI mII do roIo,
DocaI a I manIuII!
174
HROASTELE
CARE CER 1N IMPARAT
Novrand broazIoIo s-ascuIIo
Do guvornuI domocraI,
Do Ia Zovs, cu sIrIgarI muIIo,
Au coruI un ImaraI.
Zovs, co-I zan InduraIor,
Lo-au IrImos un domnIIorI
PacInIc, droI, cu bIanda Iro,
IncaI aIIuI nIcaIro
NIcIodaIa s-au vazuI.
Dar dIn corI cand au cazuI,
Au sunaI aza do oarIo,
IncaI noamuI coI broscos,
EoIand muII zI maI rIcos,
PIn cozor, gIodoaso boarIo
TuII s-au acuundaI
$I IIm muII n-au cuIozaI
Do-a scoaIo un ca aara,
Sa aca conJorI do sara.
SuvoranuI Ins-acoI
Po caro I-au socoIII
Ca-I vun urIoz cumIII
Ham au osI d-un coacoI.
Dosro acosIa maro Ioama
Avoa broasca caro-nIaI
Au IozII sa IaIo sama
$I sa doIo somn I-aI saI.
Dar abIa do ramu-ncoI
Tromurand s-au roIoI,
Iaca z-aIIa vIno-n urma,
Dua oa InIroaga Iurma.
AoI nu ro IarzIor
CUPRINS
175
ToI acoI broscos oor
Aza bIno s-au dorIns
La Iroasca bunaIaIo,
IncaI saroa, InadIns
ImaraIuIuI o saIo.
PazInd aI sau caracIIr,
ToaIo suoro-acoI SIr.
Insa broazIoIo roboIo,
NoasIamaraIo, roIo,
CaIra Zovs Iar au sIrIgaI:
"Sa nI daI aII ImaraI,
Caro maI vIoI sa Io!"
Zovs aIunco In manIo
LI IrImoIo o cucoara,
Caro-mungo, Io omoara,
Sa aroIo a oI uIoro
Lo IngIIIo zI-n Iacoro
CaaJInIIo Io sarma.
Iaca JIoI nou zI Iarma
EroazIIIo au InaIJaI.
AIuncI Zovs au doIunaI
Cu acosIo asro zIso:
"EroazIo Iado, aro-vI-so
Ca ou voI sa ma suun
CaIra JIoIuI nobun"
Dac-aJI I avuI voI mInIo,
TrobuIa sa I JInuI
Po guvornuI do-naInIo;
Dar dua co I-aJI IorduI,
Va ora dosIuI odor
AcoI acInIc domnIIor.
Acuma va dau un saI:
PasIraJI -acosI ImaraI,
Nu cumva Iar rIn scIImbaro
Sa daJI osI-un rau maI maro."
176
CASTORII
Langa-o curIo boIoroasca, In gradIna mInunaIa,
Un casIor z-a sa amIIIo IraIa-n aa coa curaIa,
Do manunJI II zI IIco avoa caIo o arocIo,
Casa IuI ora do barno, du-a JaroI moda vocIo.
OsIonInd cu gIIbacIo
$I azInd IconomIo,
Sro nuIroJ avo-n camara
ToI roducIurI do Ia Jara:
Frunza, scoarJa, nucI zI gIInda,
La ranz, cIna zI morInda.
Cu acoasIa randuIaIa
TraIau ara do smInIoaIa
In duraIuI oIzor
AcII soJI cu III Ior
ForIcIJI, d-ar I urmaI
Cu cosI moIod masuraI,
Co dIn noam In noam do Iro
LI s-au daI sro mozIonIro,
$I-n roaos gIos IraInd,
MaI rosus n-ar I dorInd.
Dar o IIda roa sIraIna
Do-a Ior sIsIoma-I dIzbIna;
DIn aoasa Ior camara
IozIa adosoorI,
Po racoaro, caIra sara,
Cu soJIa-coI casIor,
$I rImbIandu-so rIn Iac
ScoIoa-n aor a Ior ca.
Lua amInIo zI vodoa
Co Ia curIo so drogoa,
CaI-armonIo, IumIna,
CUPRINS
177
So IaJoa rIn coa gradIna,
Cum rIn InIorII arIor,
Cu-nvaJaIuI guvornor,
TInoroIuI boIorIn
DIaIocI vorboa sIraIn.
La acosIo Iuand sama,
A casIoruIuI madama
Incou Ia soJ sa zIca:
"Oaro zIII do co, raJIca,
FIroa o doosabIIa
InIr-un om zI InIr-o vIIa"
EducaJIa IoIdoauna
O roaco In maI buna.
PonIru co dIn casIorazI
Sa nu acom cuconazI"
FraIo, sa Iuam, Io rog,
Dur-a modoI rogIomonI,
La coII do odagog
Po o vIIa cu IaIonI!"
Cand In asIa saIuIro
SIa sa doIo-o IoIararo,
LI s-araIa Ianga maI
VonoIIcuI aagaI,
Avand ono vorzI zI muro,
Co dIn gros scaand aara
$I zburand dIn Jara-n Jara,
Dua muIIo avanIuro,
Parca InadIns cIomaI,
ProsI-un ram s-au azozaI.
$I s-aroIo ca nu-I muII,
VorovInd aIco cu sIno
CuvInJoIo IoI sIroIno,
La casIorI muII au IacuI,
178
Ca avoa zI o Igura
PIIna do InvaJaIura.
CasIoroasa, cu mIraro,
CaIr-a oI barbaI au zIs:
"PaagaIuI mI so aro
AI sau IIsc cand au doscIIs
Ca aza au rasunaI
Ca monIoruI dIn aIaI.
Euna soarIo mI-I IrImoIo
PonIru III moI zI oIo;
Sa Iuam In casa-ndaIa
AsIa asaro-nvaJaIa!"
Ca bun oarIo-au osI casIoruI, a zII Inca sa cuvIno,
CaIo-I rounoa omoIa, oI Ia IoaIo zIcoa: biuc1
IncaI, ara advocaI,
InvoIaIa au urmaI
$-un conIracI s-au IscaIII,
Undo cIIar s-au IamurII:
DaIorIa
$I sImbrIa
CoIuI co ro II InvaJa,
HoIarandu-I o vIaJa
$I o onsIo roa buna
Do casIana zI d-aIuna.
IaIa curs-acum Incoo
In rIncIII sa-I adao
OuvornoruI aagaI,
DIzvaIInd a IuI moraI.
In IIm nu IndoIungaI
Pro casIorI au InvaJaI,
Cu doIIna sarguInJa,
PaagaIIIor zIIInJa:
179
Cum sa saIIo, sa so sIrambo,
Fara noImo-a vorbI IImbo,
Cau-ascundo sub arIo,
Cum sa zuIoro, sa JIo,
Cum sa do dIn ca, dIn coada,
$I mII IucrurI do Iacoro
Do bun Ion zI IoI do moda.
Dar nu Iunga mangaIoro
DIn moIoduI InvaJaI
CII arInJI au osI gusIaI,
CacI IndaIa co dIn mIcI
Au croscuI casIorI voInIcI,
S-au vazuI ca II o mIo
$IIau IucrurI rumuzoIo,
NumaI nu zIIau acoIo
Co casIorII au sa zIIo.
CacI do casnIc InIoros
N-avoa gusI, nIcI InJaIos.
Cand arInJII s-au IrozII,
Au scazuI z-au baIranII,
N-avoa cIno sa II doIo
Earno onIru-a Ior bordoIo;
La Iambaro nImo cara
ProvIzIoano do Ia Jara.
$I arInJII cII uzorI
PonIru-acooa-au scaaIaI,
Ca ro III dIn casIorI
PaagaII au InormaI.
180
OCHII SI NAS1L
Urma coarIa dInooaro InIro ocII z-un nas vocIn,
CuI dIn doI, dua droIaIo, ocIoIarII so cuvIn"
AdvocaI so acu IImba zI o nas II aara,
Iar urocIoa, rozIndonIuI, a oI zIcorI ascuIIa.
AIuncI IImba, cu IaIonI,
Au zIs caIra rozIdonI:
"DroaIa Ioaca-nI, urocIo,
Sa auzI dovozI o mIo,
PrIn InscrIs zI marIurIo,
Cum do ooca coa vocIo
Noam do nas, IoI nocurmaI,
OcIoIarII au urIaI
$I-I sa cado ca mozIo
TrocuIa-n aragraIo".
O comIsIo do mazaII,
HanduIIa cIIar o nas,
Au gasII InIro movIII
Erazda co-ocIoIarII au Iras.
"TrIbunaIuI va IorIa,
So oI IIdo araIa:
FaJa daca ar I ramas
Do-nIamIarI sa n-aIba nas,
CIno ar I acoI magar
Ca sa oarIo ocIoIarI"
DIn acosIo, IamurII,
Dua IogI am dovodII
Cum ca onIru nas anumo
OcIoIarII s-au urzII,
$-ocIoIarIIor In Iumo
PosI o nas s-au randuII!"
CUPRINS
181
La acoasIa IImbuJIo
Eravo-n saIa au rasunaI,
Iar nasuI do bucurIo
Do IroI orI au sIranuIaI.
Dar gIIbaco a noasIra IImba
A oI sIsIIma o scIImba
$I cIIar onIru aIIa arIo
ParagraurI IoI dIn carIo
Aza vodoraIo au scos
Ca au dovodII o dos,
Fara nIcI un Ic avor,
NIcI rous do sIrambaIaIo,
Cum ca ocIII au droIaIo
ProsIo ocIoIarII Ior.
Dar urocIoa, caro-n aIa
A IImboI au InJaIos
MIIuIroa In rocos,
HoIararoa-ncIoIo droaIa:
"NasuI drII do rorIoIar
AIbo rosIo ocIoIarI,
OcIII so vor margInI
PrIn II numaI a rIvI".
182
1LPEA, MOMITA
SI FIARELE
MurInd LouI ImaraI,
FIaroIo s-au adunaI
Po IomoIuI IogoI Ior
Sa-zI aIoaga-un domnIIor.
DocI corona dIn cuIIo,
Co-avu zoroIo-n asIraro,
S-au osI scos In adunaro
Sa o corco cuI sa vIo.
Ins-orIcaJI o robuIa,
NIcI unuIa nu-I vonoa.
Ca dozI IoJI avoau gusI,
Avand unII ca IngusI,
Corona o nas cadoa,
AIJII gros zI ca cornuI,
IncaI oa n-au IncauI.
DocI momIJa coa buona
Vru sa corco-acoa corona,
Faco zogI zI mII grImaso,
CoJcarII cu IoaIo cIaso,
IncaI ca-au IunocaI
$I corona I-au InIraI.
AsIa aIoasa gIIbacIo
MInJoI saIo dand roIIo,
ToaIo IaroIo o uroaza,
DomnIIoaro o rocIamoaza
NumaI vuIoI n-au IacuI
LucruI caro s-au acuI.
CUPRINS
183
Tacand a oI sonIImonI,
Ea-I aco un comIImonI
$-au zIs: "Doamna, o comoara
Zaco-ascunsa Ianga o moara.
Crod ca aIIuI nu o zIIo;
DocI acoasIa dua IogI
So cuvIno, doamna, JIo!"
DozI doamna Iuboa zogI,
Cu argInI nu zuguIa,
Co suI sIanca-I IncuIa.
Sro-a nu I docI InzaIaIa,
Cu vuIoa aIoarga-ndaIa
Sa auco-acoI odor.
Dar, aIou, a oI IcIor
Incou In o cacana
Co au rIns o suvorana.
AIuncI vuIoa au urIaI
$I o Iaro-au adunaI,
Iar momIJoI au zIs: "VozI,
VroI o noI sa guvornozI
$I nu zIII a Io urIa
PonIru cIIar orsoana Ia!"
Azadar IoJI o dIsIrona,
DocIarand In doIIn voI
Ca uJInI In Iumo oI
VrodnIcI I do o corona.
184
MINCI1NILE
InIr-o sara oarIo IIna
In rImbIaro am IozII,
La Coou, Ianga gradIna,
Sa rasuIu-aor dorII.
Cand, vazuI-am doodaIa
La sIaI maro o Igura,
Dua moda ImbracaIa.
Dar, rocum ac cII saracI,
PurIa-n umoro dosacI.
Dar nu am InsomnaI
DI-I omoIo au barbaI!
Ma mIr d-acoI vonoIIc
$I InIrob aIuncI do numo.
SIaIIa-mI rasundo: ,`N Iumo
InIrIga oamonI-mI zIc.
In acoasIa Jarna buna
SIraIurI saman do mIncIuna;
Do caIumnIo, do crozaro,
OranuI mou amosIoc aro;
NaobosIIa-n Iucru sanI,
DInIr-un Iroc Ia aII amanI,
Insa nIcaIro nu-I
Ca o maIuI do EaIIuI,
PamanI gras onIru mIncIuno,
Do so aco do-a mInuno.
$-aoI IoI aIcI, c-un roJ
FoarIo bun, asIoII nuIroJ
Sa InIroaba zI sa caIa
Ca o oama doIIcaIa.
PonIr-acosI roducI manos
CUPRINS
185
OrIco IIm o rIIncIos;
SacoIa au umozaIa
NIcIodaIa-I dau smInIoaIa."
Dua-acoasIa, a sa mana
IuIo samana-n Jarana;
Un graunIo nu so Iordo,
IaIa IoI ogoru-I vordo.
O mInuno! `NIr-un mInuI
IorburIIo au croscuI;
InIorosc, z-aoI o Ioc
Amu sIcoIo so coc,
IncaI IoaI-acoa camIo
Au rodus mIncIunI o mIo.
CoIo co cu ocIII vad,
PIaInd abIo Io crod.
D-oamonI Ins-aIuncI o coaIa,
Do mIncIunI noua-nsaIaIa,
Caso zI coII Iasa,
La cuIos so Indosa.
Mandru-I Iocaro sIc,
Dar donunIru nu-I nomIc.
Do-a gusIa IoJI sa ImbIo;
AIIuI uno In cuIIo
TruandaIo InoIoIo,
La JInuIurI Io IrImoIo,
Vad coIo omoI rumoaso,
DozI cova mIncIunoaso,
A cuIogo au maro dor
MIncIunoIo do amor.
IngIosIIuI In IruIo,
Noavand aIIa mosorIo,
186
Do novoIo, caro-I Iac,
IzI cuIogo un IIn sac.
SocuIanJII do o Ioc
Po Ia boIIo mara cara,
Ca s-o vand-In Iarmaroc
$I In IargurI do In Jara.
CII co-ascuIIa o Ia uza
$I vonInuI oarIa-n guza,
Do bun numo raIIorI,
CuIog InIrIgI dInIro IorI.
Cand rIn cIIurI oIIurIIo
Unu-ncarca, aIIu-ngIIIo,
DoodaIa
So araIa,
Coborandu-sa dIn corI,
Luniuoeul oJccor.
NIcI un vaI ro oI umbroa,
FacIIo-n braJuI sau JInoa.
AbIo sanIa coa Igura
Arunca o cauIaIura,
IuIo, cum au rasarII,
FarmacuI au zI IorII,
$-oamonII s-au mInunaI
Cum aza s-au InganaI!...
"AdovaruIo rosInIo,
AuzI caIda rugamInIo:
InIro noI oIorn Io-azaza,
MInIoa noasIra IumInoaza;
D-aIcI InIrIga sa Iara,
Co ro noI vra sa dozbIno,
$I ooruI do rIn Jara
Sa so-ncroada numa-n IIno!"
187
MOMITA LA HAL MASCHE
Un IIozo, co aIasa
A zIIInJoIor socroI,
Do o Iumo adunasa,
PonIru ubIIc cabInoI,
Duro sIsIomaIIc Ian:
ScoIco, ozII dIn ocoan,
FIaro, asorI cu vorzI ono,
EoIovanI zI buruIono,
CrocodIII do o Ia NII
$I IabIo do HaaII.
Iar aoI coI InvaJaI,
Do un gusI, do o carIJa,
PonIru sIno-au cumaraI
Maro, Ianara momIJa.
Caro-I zIc oranguIan
$I-I do JarmuI arIcan.
In carJI zIua IngroaI
$I-n nograIa ImIanIaI,
Dua Iucru-osIonIIor
Iuboa zaga unoorI,
$I, Iasand doarIo IomuI,
InvaJaIuI mou, ca omuI,
Sa so oaIa rasuIa,
Cu momIJa so gIuca.
DocI, voIos vrand sa oIroaca
Sara unuI carnavaI,
Pus-au sIraIo ca sa aca
CoI momIJo onIru baI,
Ca s-o duca acoIo
MascuIIa-n domIno.
In cosIIum InaurII
CUPRINS
188
ConIrabandu-au mIsIuII;
A oI coaa-I InvaIIIa
Cu o roza IncroJIIa,
Puno-n cauI coI Iocos
Un boroI cu Iong Iuos,
MI]IocuI cu brau IncIngo,
$I In scaro IaIa-I sIrango,
Eranca-ascundo In manuzI;
NasuI, roz ca Iaruz,
$-a oI boI, sa nu-I cunoasca,
Lo acooro cu masca.
Aza morg, ara cIocoI,
La IoaIru amandoI.
FIIozouI InIra-n saIa
$I momIJa cu-ndraznoaIa,
Co cu graJIo cocIoIa
TIno-n branca o IornoIa.
AIcI aIa adunaro,
MII IumInI zI vuIoI maro,
SarIIurI, cacoonIo,
OraJII daIo cu cIIrIo.
FIocaro, ca IurbaI,
InIra undo-I IndosaI;
UnuI aIIuIa In rIa
Sub nas, Ia urocIo JIa;
MuIIo masco sunI rumoaso,
Dar ca Iumoa-s mIncIunoaso;
AIcI vozI o un naIban,
Avand orIuI zI organ
UnuI doIor Ia consuII,
LaIInozIo vorbInd muII.
VozI dIn zcoaIa un baIoI
Cu cununa do ooI;
189
Dama caro-o Iumo-nzaIa
VozI cu IoIoI do vosIaIa;
JIdovuI dIn PoduI-VocII,
ImbracaI ca orou groc;
$-advocaIuI coI IImbuI
OIoac-aIco roI do muI.
PrIn asIoII do Iarmaroc
A moI oasoJI IzI ac Ioc.
FIIozouI rIn dosImo
Troco, dar nu-I cauIa nImo;
A momIJoI as marII
$I sIraIna oI Igura
Asura-I IoI au JInIII
AdunaroI cauIaIura.
Cu zambIro Iocaro
I zoIoa nIscaI cuvInIo,
Dar momIJa cu-ngamaro,
TocuJ, Iroco InaInIo.
O asomono Iacoro
$I maroaJa oI vodoro
Po IoJI umIo do mIraro,
IncaI suna InIrobaro
CIno masca coa sa Io"
$I IdoI s-aud o mIo.
Cu rosocI unII so-ncIIn,
Crozand ca-I un rInJ sIraIn.
UnuI zIco: "L-am aIaI,
II araI a saIo-odoaro
AI UngarIoI magnaI".
AIIu-aoI: "O, raJIoaro,
DIn Iacoroa sa nu vozI
Ca-I un mIIord IrIandoz""
OIura Insa-a IuI vocIn
Ca-I do HIna mandarIn.
190
FIocaro-au socoIII
Ca o masca au gacII;
Pro oa IoJI In gIur urmoaza
$I I so rocomondoaza.
IaIa, onIru rando-vu"
I da-acIrIJa-un bIIo-du;
PoIIJa I da bancIorIuI
MInunaIuI Ia sIJoruI,
C-un cuvanI, o coa momIJa
ToJI o crod d-aIoasa vIJa.
I ac curIo zI-I sa Ioaca,
Ca roIocIora s-o aca,
Iar o omuI InvaJaI
NIcI In sama I-au bagaI.
EI aIuncI, IIn do manIo,
AsI-a IumoI nobunIo
Ca sa robdo nu maI oaIo,
A momIJoI masca scoaIo
$-aoI zIco asIa vorba:
"Fara crIor, Iurma oarba,
ToI o bun co o sIroIn,
VozI Ia cIno Io IncIInI!
SIsIoma JI-I arIInIro,
InIorosuI zI-ngIosIro;
MorIIuI coI InvaJaI,
CugoIuI coI maI curaI,
SonIImonI do omonIro
N-au Ia IIno roJuIro,
$I maI bIno-JI Iaco-o vIIa,
Co-n mIncIunI ImbrobodIIa,
NozIIInJa zI-noIoro
Lo ascundo rIn Iacoro!"
191
IEP1RILE SI AMICII
SAI CEI M1LTI
Nu-I In Iumo orIcIro, nIcI Iacoro maI dorIIa,
DocaI s-aIbI amIc do suIoI z-o omoIo-nduIozIIa.
Do IubozII o muIJI doodaIa, Ia muIJI daca Io IncIInI,
AgIuIorI nu aII In nImo cand novoIIo IJI vIn.
Un sur Iouro odaIa,
Do o Iro mInunaIa,
InIro IourI IIanIro,
TraInd vIaJa In gaIo,
CaI uIoa o IocIno cu cova IndaIoroa,
$I o vIIa mIca-au maro var zI raIo o numoa.
InIr-o zI do dImInoaJa,
SorbInd roua dIn vordoaJa,
Iac-audo rIn sIramIorI
EucIumand o vanaIorI,
$I IaIIcIuI dIn sonoaJa,
II Irocu o Ia musIoaJa.
Cum ca-I oarIo sIuI Ia PruI
SarmanoIuI acum vodo;
Fara-a Iordo un mInuI,
In caIcaII IuI so-ncrodo.
So radIca-n doua, aIoarga,
Tromura cIIar ca o varga,
SIa, rasuIa-un Ic, ascuIIa,
ManaI Iar do saIma muIIa
PrIn raI ugo zI IuarI.
A IuI urmo ca sa-nzoIo,
Faco muIIo varIo]oIo,
Pana scaa do ogarI,
CUPRINS
192
$-obosII do uga, acum
So IungozIo cIIar In drum.
AI, co duIco bucurIo
In cumIII-acoIa vaI
Au sImJII, cand o camIo
AIorgand vazu un caI.
ZIsu-I-au docI: "FraJIoaro,
Ca sa sca do vanaIoaro
Sa Io-ncaIoc uJInoI,
SrInIon Iu, ou uzuroI,
EsIo-a caIIor vIrIuIo
Po vocInuI sau s-agIuIo!"
NocIozand caIuI II zIco:
"VoI da gIos do o corbIco!"
Do acooa-aIogo-n urma.
CaIauz maI bun dIn Iurma.
VInoa IauruI coI gras,
Insa cu maI IuIo as.
Pro oI IourIIo gIura
Ca sa-I scao do rIIura.
CornoraIIcuI vocIn
I rasunsa c-un susIn:
"In socroIu-JI sun ca-n Iunca
Ma azIoaIa-o mandra gIunca;
$I Iu Iouro gaIanI
DaIorIa zIII d-amanI!"
Dua Iaur vIno-aoI
Un baIran barbos caroI,
Dar nIcI IsIa vra sa-I duca,
ZIcand ca Ia mors Iurduca.
193
IaIa ca-nIro cII co Iroc
VInoa z-un Ianos borboc;
Co zI oI coru IorIaro
Ca do-agIuns ovoara aro,
$-aoI gIocurI do noroc
Nu vra osIo-aI sau co]oc.
Sro vIJoIuI caro rago
EIoIuI Iouro so Irago
$-agIuIorI coru duIos
Do Ia varuI crodIncIos.
"Sa ma-ncaIor, zIsa,-acum
L-azo corIo do o drum"
SInIor Iouro, J-oI suno
HazIm In mIno nu uno,
Cand baIranII dIn cIroada
Nu s-amosIoca Ia sada.
Ca sunI ragod, Iu zIII bIno;
PIango-voI docI dua IIno,
$I-n IoIro IImurIo
MangaIoroa asIa-JI Io!
Ma dosarI do IIno grou,
Ca ogarII vIn, aIou!"
194
SOARELE SI NEG1RA
PrIn IarIa coa azura
Trocand soaroIo do vara,
A IuI raza-aza caIdura
SagoIaI-au rosIo Jara,
Ca aoIo a unuI Iac
ToaIo-n aburI so roac.
DocI acosIo-aburoIo
AgIungand Ia-naIIuI Ior,
UIIand cIIar, ca InImI roIo,
CuI daIoaro-s cu noroc,
S-aduna, so Indosa,
Ca-ncIogandu-so In nor
Doar sa oaIa-nIunoca
Po-a Ior bInoacaIor.
Insa-aIuncoa droIuI soaro
La-ngIosIIa coa osIImo
ZIsu-I-au: "UIIaI-aI oaro
Cum agIuns-aI Ia-naIJImo"
PonIru-asomonoa IruIo
VoI sImJI a mo urgIo!"
DocI IndaIa a saIo raza
Cu uIoro scanIoIaza,
NoruI, umbra au IorII,
Nogura Iar so dosaco,
$I do undo s-au suII
In IInos Iac IarazI zaco.
CUPRINS
195
L1P1L PREFAC1T
IN PASTOR
Un Iu oarIo IocrII,
Avand maro aoIII
Po o Iurma grasuIIo
Co azIoa In o camIo,
SocoIoa ca a IuI Ian
NomorII s-ar I acuI
Daca-n sIraIo do cIoban
VIzoIa I-ar I acuI.
DocI ro saIo-o gIuga-ncIngo,
CoasoIo-n IJarI Io sIrango,
Sro-a-zI ascundo a sa aJa
Puno-n ca o aIarIo;
Ca asIor curaI sa Io,
DIn un ram IzI aco o caJa.
$I vIcIoana IIgIooaIo
Io subsoara o cImoaIo.
CIIar ca TrIon ImbracaI,
Po-a sa caJa rozomaI,
Luu-ncoI so-naInIoaza,
Cand asIorIuI rooza,
Do somn canII so-ngana,
Dar nIcI Iurma ora Iroaza.
IocrIIuI, bucuros
Do rIIo] aza rumos,
Avu Inca z-o Idoo,
Ca cu orIuI coI mInJII
Sa InzoIo nomorII
$I un cIIoI sa maI doIo.
Dar acoasIa-I sIrIca IoI;
DoscIIzand IamanduI boI,
CUPRINS
196
Aza oarIo au urIaI,
Ca aduroa-au rasunaI.
So IrozIra Ia-acoI Ion
Turma, canII zI TrIon.
EIoIuI Iu so Incurca
Po IJarII saI zI-n gIuga,
IncaI nu uIu sa uga,
NIcI macar a s-aara.
Un aJarnIc caI d-ascuns
Nu ramano noaIruns.
Suno-ursarIuI numa-n surIo,
CIno-I Iu ca Iu sa urIo.
197
STANCA CARE FATA
SIanca odaIa,
IngrounaIa,
Oomoa zI so vaIoIa,
IncaI dIn gIur s-aduna
Do mamI zI do moazo coIo,
Crozand ca oa va sa oIo
Un Iarg ca IazII macar.
VuIoI, sunoI In zadar,
CacI sIanca cand au nascuI
Un san zoarIc s-au vazuI!
AsIa abuIa s-aIoaca
CaIr-acII co vor sa aca
Lucru maro ro amanI,
$-aoI Iosa numaI... vanI!
CUPRINS
198
DO1A SPICE
Cu-naIJaIa, mandra runIo,
Un dozorI sIc doaIma
Po un sIc IIn do graunIo
Co In gIos so aIarna.
ZIsa docI I-a IuI vocIn:
"Do ras Iucru-I curIos
Ca JII cauI aza gIos!"
Ins-aIunco sIcuI IIn
Au rasuns I-acoasIa coarIa:
"Nu dorosc a ma scIImba;
A moa runIo-az radIca
Cand c-a Ia ar I dozarIa!"
CUPRINS
199
1RS1L, PASAREA,
SERPELE SI MOMITA
Un saIbaIIc urs do munIo,
Cu ocII mIcI zI IaIa runIo,
Vrand sa-zI aca o carIora
In a curJoI naIIa sora,
Undo IraIa vIIo o mIo
Sub a IouIuI domnIo,
Do vocInI au InIrobaI
Cum sa InIro Ia aIaI"
"MorgI, momIJa au zIs, sarInd",
Pasaroa I-au sus "canIand",
$oroIo-I da un aII Ian:
"Vrand a I bun curIozan,
MorgI o anIoco, vocIno,
TaraIndu-Io ca mIno!"
CUPRINS
200
ALHINA, TANTAR1L
SI M1SCA
LuI ooIa ParaIIn
Co rIn vorsurI sIrambo-droIo
Po Eso vro sa IndroIo
AoIoguI IsIa-ncIIn.
PrImavara cIIar In zorI,
Cand suIa o boaro IIna,
Zburand IuIo o aIbIna
CuIogoa mIoro dIn IorI,
Do Ia roza osIo crIn
S-azoza, zI dIn aIar
Co adanc II sIa In san
Sugoa duIcoIo nocIar.
Po cand oa so osIonoa,
Far do Iucru oIrocoa
Musca zI un mIc JanJar
Co no suara-n zadar.
AmandoI IraIau ro bIno
$-avand IIga InIro sIno
Po Iarba s-au azozaI
$I-n zIIInJoI Ior uIoro
Dosro moIoduI dozbaI
Cum so aco buna mIoro.
"Paro-mI-sa ca Ia gusI,
ZIsa musca caIr-aIbIna,
Cum acI mIoro dIn coI musI
Ea nu oaIo I maI Ina.
Dar amosIocuI, roun,
PonIru norvo nu o bun.
DocI az crodo ca In Ioc
Do IoI, roza, busuIoc,
CUPRINS
201
Sa IoI coaa, mandraguna,
Co ac mIoro muII maI buna."
Iar JanJarIuI "coar,- au zIs,
EsIo aIaro
FoarIo maro,
Dar rocum anJarJ am scrIs
O Idoo mInunaIa
InIr-o oaIo InvaJaIa,
Nu Iua coara dIn Ioaro,
C-a I maI IumInaIoaro,
MaI vascoasa zI maI IIna
Do-I Iua-o dIn razIna".
Cand acoa congrosuI Ior
PonIru a IndusIrIoI sor,
EIaI-AIbIna cu rabdaro
ToI urma a oI Iucraro.
202
CONS1LT1L
DInooara-n saI Ia Jara
Un boIor aIImoa muII,
IncaI dIn gIur s-adunara
DoIorI doI Ia un consuII:
DIn CoInar, domnuI Mcrgrou,
Iar Eiuncrg do Ia HarIau.
CoI dIn urma-ncrodInJa
Ca boIoruI va scaa,
Cand InIaIuI da aroIa
Ca boIoruI cu-a IuI boaIa
Va urcodo Imrouna
Undo mozII so aduna.
DIzunIJI Ia-nvaJaIura,
ImbII scrIu doua roJoIo,
Dar boIoruI cu-acoa cura
Nu uIu sa so IndroIo.
DocI o cand II Ingroa,
DoIorII so dIsuIa.
ZIcoa unuI: "S-au IrocuI
Procum am osI rovazuI".
AIIuI, In rosIuI IaIIn,
Au vadII cIIar adovaruI:
"Do mI-ar I urmaI doIIn,
SanaIos ora boIoruI!"
CUPRINS
203
L1PII SI OILE
Dua co au osI IrocuI
MaI muII docaI anI o mIo
Do-ncrunIaIa duzmanIo,
LuII aco au acuI
Cu asIorII zI cu Iurmo.
La ImbI do oIos ora
Ca masacruI sa so curmo,
DIzI IuII I dIzbarna,
PasIorII dIn a Ior IoIo
Facoau buno co]ocoIo,
IncaI oaIa-n IInIzIIro
Nu uIu maI ca sa asca,
Dar nIcI IuuI cu IosnIro
N-au uIuI ca sa raoasca.
DroI acooa, InIomoIoI
Un IracIaI s-au IncIoIoI
$-ambo arJI dau sro IarIo
CuvonIIa cIIzazIo:
LuII dau o IuIzorI,
OIIo o caInII Ior.
Avand acoa IscaIIIa
Dua orma IogIuIIa
PrIn gIIbacII comIsarI,
Co ora do noam magarI,
Urma IInIzIoa In Jara;
Po caI IuII IInoroI
N-avoau dInIo, n-avoau gIIara,
Au osI bIanzI ca nIzIo mIoI.
Dar IndaIa co Ia Iru
DIn Iuzor IozII-au Iu,
AoIIIuI Irosc mana
CUPRINS
204
Sa so-ncrunIo Ia o sIana
Co-I IIsIIa do asIorI.
AIuncI IuII raIIorI
Do oI zI do moI o suma
PrInd, dosoaIo zI zugruma;
CanII, a IurmoI IarIo,
Co duro acoI IracIaI
AdormIso-n IuarIo,
ToI do IuI s-au zugrumaI.
IncaI IaIa adovaruI
S-au vadII zI asIa daIa:
"Cum ca IuuI scIImba aruI,
Dor eie|cnul uicioJo|o1
205
ASIN1L SI FL1IER1L
Po o IoIda sacoraIa
Pascand asInuI odaIa,
DIn IamIaro au vazuI
FIuIorazuI coI IorduI.
Vro, mIrandu-so, sa zIIo
DI co Iucru a sa Io
LomnuI coIa gaunos"
DocI I-InIoarna-n sus, In gIos,
ToI cu boIuI sau I-ImIngo,
II amIrosa zI-I IIngo,
Cand, suIandu-I, au sunaI
VIors co n-au osI azIoIaI.
"MaI, maI, sIrIga-n bucurIo,
AcosI sunoI d-armonIo
Au vadII c-ascuns IaIanI
M-au monII do muzIcanI,
$-asIazI narIIo-mI rasuna
Pruba-n Iumo coa maI buna
CrIIIcuIuI IzmaIar
Ca vIors aco z-un magar."
CUPRINS
206
EROSTRAT
Era soara zI-nIro nourI soaroIo s-acuunda,
Cand dIn Eos IoI ooruI do Ia gIocurI so-nIurna;
CurIns Inca do Iacoroa a rIvoIozIoI rumoaso,
Vorovoa dosro mInunoa IuIoIor muII maIosIroaso;
DoodaIa, rIn IunorIc, corIu-n gIur au scaaraI;
ToI ooruI sIa o Ioc
$I-nIurnand sro Eos ocIII, IomIuI coI maI mInunaI
II vazu curIns do oc.
IndaraI aIoarga IuIo, sarIoI acoI oor,
Ca sa aIo d-undo-I ocuI, ca sa doIo agIuIor.
PInIro um, rIn caIda boaro,
PrIn scanIoIoIor Iucoaro,
Do aroao agIungand,
IaIa ca au InsomnaI
Un om roodo morgand;
Era acosIa Eroe|ro|.
Ca IurbaI do nobunIo,
TInoa-n mana o acIIo,
$I rIn sIrIgaIuI cumIII
A sa aIa au vadII.
A ooruIuI, docI, coaIa,
Do manIo InocaIa,
La gIudoJ ro oI II cIoama
$I-osandIro coro droaIa
PonIru asIa cruda aIa;
Eroe|ro| sIa ara Ioama.
II InIroaba co acaI
L-asIoI aIa I-au manaI"
CorcoIoaza daca n-aro
Vun cuvanI do aararo.
OrI dIn groaa-nIunocaIa
CUPRINS
207
FurIa InvonInaIa
FarmacaI-au a sa mInIo,
IncaI barbar s-au aIIns
Do aIaIo IucrurI sInIo,
Po DIana au arIns.
Au darmaI a oI Icoano,
ProJuIIo-n mIIIoano,
TomIuI oI au nImIcII,
Co-I Iacaz do zoI dorII
$I-I mIsIorIuI do Iogo,
FaIma OrocIoI InIrogo!
Dar ErosIraI, noaIruns:
Dodo aIuncI acosI rasuns:
"Am dorII ca aI mou numo
CunoscuI sa Io-n Iumo;
IaIa-mI aIa zI rIIana,
Do-asIa ars-am o DIana!
InIma-mI do vonIn IIna,
MInIoa ara do IumIna,
Do ambIJIo orbII,
NouIand sa ac nImIc,
LucruI co-I do aIJII urzII
HoIaraI-am ca sa-I sIrIc.
Vroo musIraro nu ImI vIno;
TrIsI EosuI ca sa Io,
Nu cor aII docaI do mIno
Sa vorboasca zI sa scrIo!"
Dar gIudoJuI docIaroaza: "O, do raIo acaIor,
PrIn vIrIuIo sa cazIIga numoIo nomurIIor!
CoI co crImInaIo aco, do ambIJIo IndomnaI,
Euna aIma nu cazIIga, co In vocI o bIosIomaI;
VoI murI Ia InIunorIc, doaImaI do-nIroaga Iumo,
$I ooca vIIIoaro n-a cunoazIo aI Iau numo!"
l
208
CARARILE
SI CALEA DREAPTA
Sro o caIo groa zI Iunga
CaIaIorI doI s-au unII,
DozI II avoau s-agIunga
Sco cu IoIuI dIorII.
Numa avoro sa aduno
UnuIa oarIo-I Iacoa,
PonIru-acoasIa oI do buno
OrIco mI]Ioaco crodoa.
CoIaIaII, In curaJIo,
CazIIg sIramb nu cauIa,
Fara do aJarnIcIo
DroIuIuI so IncIIna.
IsIa, docI, cu sIgur as
ToI o drumuI droI au Iras,
Dar zIroIuI caIaIor,
PInIro nobIII zI oor
Trocand, In ganduI sau zIco:
"NaIarauI Ias sa JIo
DrumuI Iung; ou rIn oIIco
VoI carnI cu gIIbacIo,
Ca ro asIa scurIa caIo
DosoorI am osI gasII
TIIIurI, Iado zI araIo;
UnoorI Io-am zI raII!"
CUPRINS
209
FaJa, vorba, IoI Io scIImba;
Po cararoa coa maI sIramba
TuII so InaInIa
ToI In sIanga,-n droaIa ba!
OrI o undo oI so duco
Cova IrobuIo s-auco;
FIInd IoaIo do aI sau Iac,
Nu orozIo nIcI un Iac,
Co InaInIo ca sa oaIa
Pan Ia brau In IIna-noaIa,
$-IncarcaI cu groa ovoara,
DozI IIn o do ocara,
ImrozcaI do IoI zI uns,
Aza Ia sco au agIuns.
Insa IoJI II doaImau,
Cu dogoIu-I araIau.
Onul bun, cu mIca arIo,
Co o drum droI au caIcaI,
Au sosII o aIIa arIo
Sarac, Insa IoI curo|1
210
SALHATIC1L
SI CALATORI1L
In adancuI unoI sIanco,
In dozorIoIo usIII,
Un saIbaIIc z-aI saI II
Au us mursa Ior sa manco;
Cu omoIa-n gIur zadoau
PosIo-o IaIra,
Langa vaIra,
$I coIII Ior sorboau.
N-avoa zorvoI, nIcI cuJII,
Dar bun oarIo aoIII.
Do orIuna ca sa scao,
Un nomornIc caIaIorI,
HazbaIuI do a IoaIoI ao,
Au InIraI In groaa Ior.
SaIbaIIcu-n saracIo,
FIInd IIn do omonIo,
DozI nu I-au azIoIaI,
La osaJ I-au IndomnaI.
OasoIo, InIamanzII,
Sa azIoIo n-au voII
Do doua orI ca sa-I InvIIo,
Dar dInIaI dIn a sa gura
PosIo dogoIo-amorJIIo
Eoaro suIa do caIdura;
AoI In acooa zama,
FIInd caIda, suIa Iara.
SaIbaIIcuI muII so mIara,
ZIco: "AsIa cum sa cIoama""
CUPRINS
211
"Una zama-mI racorozIo,
AIIa mana-mI IncaIzozIo".
"DI-I aza, oasoIuI zIco,
PoJI sa morgI do-acum do-aIco!
Zau! droI ma va orI
Cu un om a IocuI
CaroIo dIn a sa gura
Cand rIg suIa, cand caIdura."
212
PESTILE SI PASCARI1L
Un mIc ozIo,
Maro-a crozIo,
Daca zIIo va avoa;
Dar rInzandu-I Iu abIa,
Sa-I daI drumuI, Iar sa-JI vIo,
Ar I maro nobunIo!
Un cra Inca oarIo mIc,
FIInd Inca cIIar IIIc,
PascuIIu-s-au odaIa
In o aa IurburaIa.
Cand ascarIuI I-au vazuI
Au zIs: "Eunu-mI IncouI,
UnuI muIJI va sa-mI cazIIgo,
$I cu II o IIno-oI rIgo;
DocI In sac azIoaIa-un Ic!"
Crau-I zIco-n a IuI IImba:
"Co-I sa acI c-un ozIo mIc"
Cu un maro, rog, ma scIImba,
Ca In zama sau rIIura
NIco-s do-o ImbucaIura;
Lasa-ma sa ma ac cra,
Ca do undIJa nu sca.
$-aoI roJ va da bocIoruI
Sa ma duca Ia boIoruI,
Cand acuma ana-n sara
OsIonI-voI Iu aIcI
Ca sa scoJI dIn aa-aara
MIzorabIIII IIIcI!"
Dar ascarIuI IamanzII,
Caro zama-n gand o soarbo,
CUPRINS
213
Nu so-nzaIa d-asIo vorbo
$I-n acosI cII I-au vorbII:
"Co gIIbaco rIIorIo
DIzvaIozII acuma mIo,
Sa Io ducI I-a moa odaIo,
AcoIo In o IIgaIo
Cand In caId unI voI IuII
MuII maI bIno-I saraI.
CacI rovorbIa o buna:
Co-I In mana nu-I mIncIuna."
214
GI1DECATA NO1A A L1I PARIS
InIro IImuI vocII z-acuma, oaro cIno nu-nJaIogo
Ca o maro dIorIro Ia narav, Ia gusI zI Iogo"
PIIn do gara zI roJosurI noasIamaraIuI om,
AsIazI onIru mIIIoano, dar aIunco onIr-un om.
Ca omoIa-aIuncI zI zana
Sa so Iaudo au voII,
Do acooa s-au sadII
Iuno, Vonus zI AIIna.
PonIru asIa, Ia un munIo, caro Ida so numoa,
Undo ParIs, asIor Ianar, Iurma sa do oI azIoa,
Au vonII o-ascuns IusIroIo,
Ca sa gIudoco ro oIo
$I Ia maI mandra omoIo
DorII omuI ca sa doIo.
DocI I-acoIa asIoroI,
Tanar, bIand zI rumuzoI,
ToaIo zanoIo ]aIuzo
So ruga rIn ocII zI buzo.
Una mInIo-I gIuruIa,
AIIa avorI I Iarazoa,
Iar a IroIa muII avor
La rumusoJa zI I-amor.
AbIa ParIs au ocIII
Po-nIrIIIa coa mInuno,
Avoro-au dIsroJuII,
N-au voII InJoIocIuno,
Co rumusoJoI om au daI.
Insa azI,
Un aza caz
In aII oII s-au gIudocaI,
Nu-nIro munJI, c-acoI cIoban,
CUPRINS
215
CI zozand o un dIvan;
ParIs, do modorna Iumo,
Caro-noaIa In arumo,
Vodo-nIrand Ia oI IrII zano,
D-osabIIo darurI IIno,
Coa-nIaI, asra Ia Igura,
I-au zIs: "To voI InzosIra
Cu InaIIa-nvaJaIura,
Do soJ daca mI-I Iua!"
AbIo-au zIs, z-a doua zana,
CIIar ca VInora rumoasa,
Au InIraI do graJII IIna,
$I sub gonoIo umbroaso
Doua sIoIo-I scanIoIa.
MuII nu crod c-a I zIs oa,
Ca IrIumuI unoI oIo
E d-agIuns oa sa s-aroIo.
In asomono mInuI
CoI maI droI gIudocaIor
Paragra-ar I IorduI.
CIIar z-aI nosIru maIador,
Po cand sIa ca ormocaI,
Zan-a IroIa au InIraI.
Era asIa grasuIIo,
Do anI nu ro IImurIo,
Era-n rocIIo sIraIucIIa,
Dar Ia aJa cam uraIa,
$I In saIo, ascuns do voI,
FIroa-I dadu un muncoI.
Maro nas, cam roza coama,
Dar do IoI ImbrIIanIaIa,
$I-n casoIa orocaIa
D-oIando]I ducoa o soama.
216
"ToaIo acosIo, oa zIcoa,
Cu mIno-mrouna Ia!"
Do doarIo aoI JInoa
Do nobIosa-un orgamonI
$I-n rozorva, IaIa vIno
Un docroI do rozIdonI.
Vazand IarurI sunaIoaro,
TIIIurI, roJIoaso-odoaro,
AcosI ParIs, IIn do um,
Dua moda do acum,
L-ArodIIa zI AIIna,
Cu oIIIIca sa-ncIIna;
Pro ca uno a sa marca,
EuzunarII II Incarca,
$I sro a I doIIn orIco
In gIug uno a sa corbIco.
217
CALATORI1L SI CANII
DInooaro, un om acInIc, do mII grI]o-mrosuraI,
Po o caIo, In amurguI, Irocoa-aroao do un saI.
DuImocand ro oI un cano, Incou cumIII sa IaIro;
Do asomono zI aIJII, dIn bordoIo zI dIn zaIro,
PazIIorII canI do sIana, cu duIaI z-ogarI urIa,
CaI do vuIoIuI saIbaIIc IoJI muncoII rasunau.
AsurzII, IIn do mIraro, InIroba o canI nu-s cIno:
"ZgomoIuI zI asIa Iarma, sunoJI-mI, do undo vIno""
Insa nImono uIuI-au ca sa doIo vrun rasuns,
Ca IaIra canII, caJoII, dIn IunorIcuI ascuns,
Far-a zII, cu IoJI, do co
In IaIraI so InIroc!
A dozorIuIuI om asIa osIo cIIar Icoana vIo:
CoI rau scoaIo o mIncIuna, aII nobun adaogo-o mIo,
SIrIga, Iacara InvIIa,
Far-a zII do co-I sIarnIIa!
FocuI dIn scanIoI rocum,
Nascand, IoaIo Io roaco
In conuza zI In um,
Aza-a oamonIIor aco
O mIncIuna au suraI
$I o raJI au dozbInaI.
DosoorI vIrIuIoa sanIa rIn InIrIga s-au IorduI,
SocraI onIr-o caIumnIo cua morJoI au bauI,
ArIsIId s-au dIsJoraI,
SJIIon s-au doaImaI,
SIaIurI marI, co-au InIorII,
ToI do-acosI rau au IorII!
CUPRINS
218
A1R1L SI FIER1L
Un bIanc gaIban scanIoIos,
Oomand sub cIocan varIos,
PIangoa soarIa sa odaIa:
"OrI sa oaIo sa ma baIa
IngIIosIIuI crud moIaI
Caro-I caIca an z-un caI""
Dar cIocanu-I zIco: "FraIo,
EsIo vocII IsI adovar
Ca ro aur IoruI baIo".
Un oor co n-aro Ior,
Cura] n-aro, n-aro arma,
Sa doaIma zI sa sarma.
CUPRINS
219
C1ANT1L L1I SOCRAT
SocraI casa cand zIdoa,
DIn vocInII Iocaro
CaIo-o crIIIca zIcoa:
UnuI ca roorJIo n-aro,
AIIuI c-a oI ImarJaIa
E acuIa cu smInIoaIa.
PonIru-un om do a IuI cIas,
N-avoI undo a aco-un as;
$I s-unIra IoJI sa zIca
Cum ca casa ora mIca.
SocraI susa a sa dorInJa:
"Do-ar da zana do AIIna,
Do amIcII cu crodInJa
Casa moa sa Io IIna!"
ZIcoa SocraIos cu mInIo zI In asIa InIamIaro,
Ponru cII co amIcI so cIoama, casa IuI ora ro maro.
Ca IoI omuI zI aIco
Dua moda vocIo zIco
Ca-JI osIo amIc roa bun,
CIno-I crodo o nobun!
Nu-I nomIca maI uzor
DocaI do rIoIInI numo,
Insa oarIo raroorI
Uuul oJI aIa In Iumo!
CUPRINS
220
DIOGENES
DIogonos, In AIIna,
Undo sIraIucoa IumIna,
Un barbaI ora mInIIos,
Insa gIudocaI o dos.
Ca-I IIozo unII sun,
AIJII ca au osI nobun!
Dar do asIa nu ma mIor
CacI un om cu caracIor
NobunIo cand nu aco,
Caro coIoI oarbo Iaco,
DosoorI In asIa Iumo
Do nobun cazIIga numo.
Cu sIsIomuI co avoa,
Cu uJIn so saIura,
Cu ausuI adormoa,
In rasarII so scuIa;
ToJI zIcoau ca o smInIII,
Dar oI ora orIcII.
A IuI orI z-a sa Igura
Nu acoa macar IrII banI;
La rIg cum zI Ia caIdura
EI urIa do IrIIzocI anI
O manIa do IoI carIIa,
PaIarIo borIIIIIa,
LocuIa In un anIaI,
Undo vorboa do moraI.
OsaIand odaIa-o coaa
$I cu aIma baund aa,
Vazu IaJa-modobIIa
CUPRINS
221
Cu o sIaIua scuIIIa.
La oa morgo,-n gonuncII Ica
In sus manoIo radIca,
$I IocaI ca corzIIor
I coroa un agIuIor.
Dar un groc, Irocand, I zIsa:
"FIIozoao, aro-JI-sa
Ca dI-I coro noaIo, zI,
Huga Ia s-a auzI!
OrI nu vozI c-acoa Igura
E do IaIra saaIura,
Fara cugoI zI sImJIro,
Vrun susIn nu o aIrundo!"
DIogon aIuncI rasundo
InsamnaI-acosI cuvanI:
"OamonII co aIIa sanI"
PrIn a oIroI IncIInaro
Eu aIco ma InvaJ
Po aI omuIuI dIsroJ
Ca sa-I suar cu rabdaro!"
222
CLOPOT1L SI LIMHA L1I
"AI, co soarIa InIoraIa!
ZIcoa cIooIuI odaIa
CaIra IImba co-I Iovoa.
Uzor Iucru JI so aro
A urIa ara-ncoIaro
AIaI vuIoI zI do co""
"DI co, nu zIIu, IImba-I zIco,
AnInaIu-m-au aIco
Sa-JI dau gIIonIurI noncoIaI.
Po rangIIo-nIroaba, voro,
Ea ma Irago cu uIoro,
Do-am IovII, am ascuIIaI."
CIooIuI do Ia rangIIo
DI so mIzca vra sa zIIo,
DI co Irago cu amar"
Dar rangIIa rasucIIa
ZIco ca ro oa InvIIa
InsoIaIuI aIamar.
PaIamaruI do-aIIa arIo
ZIco: "Poa zIIo carIo
$-a suna m-au randuII".
Dar, aIou, do-aIaIa sunoI,
OomoI, vuIoI zI rasunoI
EIoIuI oa-au asurzII.
DI-I InIrobI dI co, do undo"
EI n-audo, nIcI rasundo,
Co dIn ca somno acoa,
$I ro cIooI II suuno
VuIoIuI IoI sa rasuno,
Fara a zII macar dI co.
CUPRINS
223
OILE
AoIog
I mI I a J I o
Eu nu zIIu dI co acuma, ca In IImuI coI IrocuI,
AIIo vIIo cIIar ca omuI nu au dar do IImbuJIo"
CacI In ooca sIravocIo, cum acuIu-nI-au zIIuI
Eso, LaonIon In FranJa zI nu-s CIno-n HomanIo
l
ZburaIoaro, IaraIIoaro zI cvadruodo anImaIo
DIscuIau oIIIIcI cvosIII rIn camoro zI IrIbunaIo.
Po aIuncoa do oI Iurmo cu aI Ior borbocI zI mIoI
AIogoau acoIo camurI undo IorboIo-s maI buno,
HumIgau IrIoI zI cImbru o odIzurI zI rIn vaI,
Fara a I rIvIgIoIo do asIorI o Ia azuno,
NIcI do zor zI d-a Ior IaIo n-au osI vasaIo umIuIo
NIcI do Iana dIsoIoIo sau Ia macoIarI vanduIo.
Ins-acoa IndoondonJa zI dorIIa IIborIa
CaIra caro z-oaIa asIra au avuI doocIo groIo,
Cum In vIaJa sa uIuI-au IocIno obsorva
C-orIco sIaro au mosorIo nu-I scuIIIa do-a oI raIo,
NoI vIdom o IoaIa zIua onIr-a omuIuI acaIo
Ca cu bInoIo zI raIo dosoorI sunI ImbInaIo.
C-aIuncI cand Ianoasa Iurma azIoa-n aco, dosoorI,
IndomnaI do oamoa crunIa, sIand Ia anda In aduro,
NomacaI nImIc, cIIr IuuI, co o-aI oIIor Ior,
Dua InsIIncIuI co naIura dadu cosIor croaIuro,
l
AIuzIo Ia auIoruI caro coI InIaI au scrIs romanozIo abuIo zI ao-
IogurI vorsuIIo (Gh. A.}.
CUPRINS
224
NogasInd o rozIsIonJa do o cam, au cIIar dIn sIana,
Zugruma zI IngIIJoa oaIa cu cIoIano zI cu Iana.
CunoscuIa-I asIa soarIa co domnoaza ro amanI,
La oa oamonII zI IoaIo anImaIo-s osandIIo,
AcoI mIc sa aco rada coIor co uIornIcI sanI,
Procum coI maI manunI ozIo do coI maro sa IngIIIo
$-ooraJIa asIa-n Iumo IoI asomonoa s-a aco,
Daca coI co au urzII-o In aII oII n-o va roaco.
Dar rocum In IoaIo zIIo nImo nu s-a IndoI
Ca abuzurI InvocIIIo zI dorIndorIIo raIo,
Do ar I noodosIIo, InIr-aIaIa ar sorI,
IncaI nu numaI do Iana, co nI-ar dIsoIa do IoIo;
Cand asomonoa sIsIomo o Ia oamonI aIIcaIo,
InIro II ar sIarI o arIo o coIaIIa gIumaIaIo.
Aza docI, rocum corusa InIorosuI gonoraI
A Iua-so ara rogoI o onorgIca masura
ConIra rauIuI IaJIro, co Ia IoJI ar I aIaI,
DIzvaIIndu-so o cvosIIo do asomonoa naIura,
Au voII sa so consuIIo In obzIoasca Adunaro
In co mod sa so oroasca do acoI orIcoI maro.
A sa zII so maI cuvIno ca In socoIuI anIIc
SocIoIaIoa rImIIIva co au osI Inca saIbaIIca
Do guvorn avoa o orma, rocum cronograII zIc,
ParIo arIsIocraIIca, Iar arIo domocraIIca,
$I-n congros cand cIoma Iogoa, nouIand IoJI morgo docI,
TrImIIoau dIn sanuI IurmoI douIaJI o-aI Ior borbocI.
Doara nu c-ar I borbocII do naIura aII oor,
CacI zI oI ca zI conraJII nascuJI ura IoI dIn oaIo,
225
Dar marImoa zI uIoroa, rosocIuI zI maro onor
Co avoa In ZodIacuI rozonIanIuI a IuI OIoao
Po borbocI consIdoraI-au aIo IurmoI scuIIIorI,
VonoraI-au z-ascuIIaI-au ca arInJI zI sonaIorI.
IncaI oIIo adunaIo In coIogI oIocIoraI,
In comIocI, IoJI mandaIarII c-o oarIo magIorIIaIo
Au aIos borbocI uIornIcI rozIdonJI Ia IrIbunaI,
A comunoI cvadruodo IogIuII rorozonIaIo,
Avand Iocaro InsIrucJII z-un ImoraIIv mandaI,
Do caro sa nu s-abaIa o a Ior coarno au gIuraI.
Azadar Ia o oIana InIr-o zI s-au adunaI
DIn coIunurIIo JaroI douIaJI do IoaIo IroIo,
$I-n socroIo comIIoIurI zI-n comIocI au dobaIaI
DIorIIo combInaJII zI roIocIo InJaIoIo;
Dar In cursuI a dIscuJIoI, ca In IoaIa adunaro,
Euno vorbo s-auzIra, dar zI IoanIo dosooaro
Prounoau unII cu-onorgIo o-acoI IuI a-I Inrana
PrIn canaIo-n gIur saaIo c-o uIornIca IarIo,
AIJII rounoau IndaIa IurmoIo a Io muIa
InIro raI, sIancI zI corIano undo IuII sa nu vIo;
ProgoIau Insa zI aIJII In gIur curso sa InIInda
$I o IuII ca o zoarocI cIIar do vII o IoJI sa-I rInda.
In coa crIza naJIonaIa agIuIorI unII au coruI
Do I-acoI co InIro sIno au sImaIIo anImaIa,
AIoanJIo coroau aIJII cu condIJIo do IrIbuI,
PonIru caro ca sa aIba Ia novoIo srI]InoaIa,
IncaI IuII coI maI agorI, dozI IInI do rauIaIo,
Nu ar cuIoza sa caIco IncIoIoIoIo IraIaIo.
226
In acoI mInuI muII crIIIc un maroJ borboc zI gras,
CaruI runIo coronara doua coarno maIosIoaso,
InIaI mombru aI AdunaroI au vonII cu mandru as
La caro cu umoIIro IoJI corbIcoa o Iocaso,
CacI ca IsI-aII nu usaso InIro IoaIo Iurmo In Iumo,
PonIru caro MInIIos-KornuI I s-au daI gIorIosuI numo.
EI In IImba acadoma au zIs: "ZoIuI aIrIoIIc
Laud muII, dar vad ca osIo aIsI caz cam cIImaIorIc,
HosIuI vosIru mI so aro ca do IoI osIo osoIIc,
$I roIoIuI aIrIoIIc ou II gIudoc roa IImorIc;
SIgur sunI ca-n aIIcaro oI do IoI o robIomaIIc
$I nIcIcum cu sIaroa d-asIazI do oIoaso In IzuI racIIc.
DroI acooa, ascuIIaJI-ma! Eu osuno-voI acum
AII roIocI, ro caro-I rumag nu In gaI co-n cauI mou,
Cum ca oI sa so adoIo nu ma IndoIosc nIcIcum.
ParIamonIuI ara crIorI nI conduco oarIo rau,
Ca do nu sa adoIa-s-a un sIsIom muII maI oIIIIc
Am uIoa ca sa agIungom Ia un caz Inca maI crIIIc.
InIro mII IInJo-n Iumo ou cunosc un anImaI
Co aIaIa sIrII aro zI mI]Ioaco dIorIIo
Ca InIroco a noasIra gInIa In uIoro zI-n moraI
$I do oI sa-nIIIuIoaza ImaraI coIor urzIIo,
IncaI nu nI-a I ruzIno Ia aIaIoa vIrIuJI buno
PonIru a noasIra manIuIro cIIar corbIcoa a-I suuno.
AnImaI-acoI o omuI, orI o undo ocIII-nIorc
Nu vad aII maI bun; o dansuI I-au aIos rIn IoaIo ormo
EouI, asInuI zI caIuI, zI cIIar IIanIrouI orc,
Caro sub a sa roIocJIo roado, groIaIozIo, doarmo;
Duro cum a IuI sIramozII oIrocuI-au an-azI bIno,
ToIdoauna osomIo anIIco a urma nI so cuvIno.
227
Un om vrodnIc zodo aIco nu doarIo do Ia noI,
Maro amIc do cvadruodo, co-I IubozIo ca un raIo;
Aro Iurmo, IorgIoIIo, anImaIo do IoI soI,
LIvozI, camurI zI aduro, cIncI odaI zI aIru saIo;
Ponru cazuI nosIru, crodoJI, o oI soarIo nI-I IrImoIo;
Sa no oIosIm do dansuI ana n-a I do oI IaIoIo.
Dar condIJII rocIroco, IoI caIo un aragra,
LamurII sa so InscrIo o IarIIo IImbruIIa,
Sa so ubIIco rIn oaIo, nu cumva vrun IasIogra
DocumonIuI, zarIa noasIra, sa-I roaca onIru o mIIa,
$I condIJIa acoasIa do n-a I droI obsorvaIa,
Do arJII ambo sa ramaIo cIIar do sIno rasuIaIa."
EIando oIIo aIuncoa I-acoI Ian s-au conormaI,
ConsuIIand In IobIscIduI
l
rIn voIurIIo comuno,
MIc zI maro, surd zI muIuI, IIbor IoJI au docIaraI
DIn coa zI ara do rogoI omuIuI a so suuno
$-a-nIroduco onIru vIIo IIboraIo arIamonIo
Sro a dIzbaIo InIorosuI rIn soIIdo argumonIo.
Dua co sa IamurIra IoaIo arIIcuIo-n congros,
So docIso dIIomaIIc un mInIsIru a IrImoIo,
PonIru caro, ca coI agor, Korn-MInIosuI s-au aIos
Do a suuno cazuI ubIIc conoronJIoI socroIo.
DaIu-I-s-au vuIoa vocIo socroIar zI consIIIoro
$I un corb onIru doozo ca sa Io curIoro.
(a so urma)

l
PlcbceciJ (IobIscIIum), docIzIa ooruIuI, do Ia plcbe, gIoaIa, oor,
so numoa Ia romanI Iogoa caro ooruI docroIa (Gh. A.}.
228
ESOP SI STRENGAR1L
FabuIa do cIrconsIanJa
$I-n anIIcuI IIm d-oroI
$IrongarI orau ca Ia noI,
CarII dIn occos do mInIo
Doradoau zI coIo sInIo.
CoI co nu II samana
PrIn mIncIunI so doaIma.
Suno IsIorIa c-Eso
Au osI Iad, gIobos zI zcIIo,
Do oI runcII so saroau,
Iar nobunII II doradoau.
Ins-acoa IrIsIa Igura
Era vas d-InvaJaIura,
Co rIn abuIo o mIo
Au agIuns zI-n HomanIo.
Eso, scIav cand u-n Eos,
Do aIronuI sau IrImos,
Trocand In o zI In sIraIa,
AIungaI au osI d-o coaIa
Do zIrongarI IozIJI dIn zaIra,
DInIro caro-unuI cu-o IaIra
NomorIIu-I-au In zoIo,
Ca-I vonIra amoJoIo.
NouIandu-zI razbuna,
Po zIrongaruI Iauda
Eso onIru gIIbacIo
CUPRINS
229
$I I-au zIs: "Hau aro mIo
Ca nu oI sa ac aII dar
DocaI numaI d-un dInar.
Dar vozI coIa co-au IrocuI,
DocaI mIno-I maI avuI;
Pro oI do voI nomorI,
InzocII Io-I oIosI."
DocI zIrongaruI IaudaI
Do cazIIg s-au aucaI
$-aza bIno au cIIIII
Ca-n ca JInIa au nomorII.
Ins-acosI avuI barbaI,
FIInd ubIIc magIsIraI,
Un sorgonI rIvIgIIIor
PrIns-au o coI razIIIIor.
$I In Ioc do muIJamIIa
Dadu coarIa-agonIsIIa.
Iar ooruI adunaI
La droIaIo au aIaudaI.
230
MOMITA
PonIru-un sIrII co nu doarmo
Nu-I nImIca maI uzor
DocaI IanurI do roormo
Ca sa doIo Ia oor.
Do sunI buno, do sunI roIo,
DosIuI Io rumuzoIo.
Aza odaIa o momIJa,
DIn IIozoIIor vIJa,
Caro nImIca crooaza,
Co IoaIo Io ImIIoaza,
PrIn ormaI acI s-au osI rIns
Maroa IoaIa sa o soco
$I ca-n soc rIn oa va Iroco.
PonIru asIa au arIns
ToJI coacII dIn aduro
$I dIn IoIro acu zguro.
AIuncI, Iaca, cu mIraro,
AnImaIII IoJI sIrIgara:
"Co InvonJIo mInunaIa!"
Iar momIJa IngamaIa
LI acu acosI cuvanI:
"MuIIo avorI do bun amanI
$I ogoaro ou voI da
FocuI aa do-a soca,
Iar dosoIIcuI guvorn
CIIar do asIazI voI scIImba
$I roubIIca-n oIorn
PonIru voI s-a rocIama.
Dua co maI buna arIo
Do mozII mI so va da,
HosIuI n-aro sa sa-marIo,
CUPRINS
231
Co-n comun s-admInIsIra.
AIuncI aIrIoI roormaIo
DuIco soarIa va sa Io,
ComunIzmuI do raJIo,
LIborIaIo,
EgaIIIaIo,
Do a Iua IucrurI sIraIno
PrIvIIogI o onIru-orIcIno,
LogIIo zI dIroIaIo,
Ca sIrIgoIo rasuIaIo,
MaI vocIo do IramIdo,
S-aIbo ca InvaIIdo
$I cazuIo-n IoboJIo
PonsIo dIn VIsIorIo."
Dar o cand oa docIama,
Po un asIn InIroba
Daca scad a maroI undo.
Inca nu, IsIa-I rasundo.
Nu sa Iurbura Inca aa"
Parca doarmo,-I zIco Iaa.
Dar momIJa roacuIa
EIomonIoIor ImuIa
Ca nu I s-au nomorII
CoIo co au rooIII.
$-ooraJIa IoI azIoaIa.
Oaro co-au urmaI In aIa"
Au ars arborI dIn aduro,
Iar dIn maroa coa adanca
N-au scazuI o IcaIura.
MaI aIos sorII-au Inca.
CodruI dauna groa au aIras,
Maroa, maro au ramas,
232
Aza caIo un zarIaIan
NI rouno un rumos Ian,
Zgura cIIar cu oIoIaIa
Caro IoaIa curand saIa.
233
FR1NZA
Do sIo]ar uzoara runza
PrIn aor so roIoIoa;
UIIand c-au IozII dIn grunza,
ToI In sus zburand, zIcoa:
"CaI doarIo do amanI
IncouI a-mI InaIJa!
OrI ro caIIo do vanI
CIno oaIo a-mI urma""
Ea so-naIJa caIra soaro,
Po caI zoIrII au suIaI;
Dar abIa sIa a IuI boaro,
Frunza-n vaIo au IcaI.
VoJI cadoa zI voI odaIa,
Co sunIoJI orIco o zI,
Daca scIImbaIoaroa coaIa
Va-ncoIa a va IubI!
CUPRINS
234
DIN MAN1SCRISE
DISFATARE N1 SA C1RMA
DIsaIaro nu sa curma
D-a zambI naIucI d-a saIo;
ToJI aIoarga -a oI urma,
Dar -o dosabIIa caIo.
Ca dIn mII cIIurI z-o mIo
ToI duc Ia oI dobandIro;
ToaIo gusIurI s-aI-In Iro,
OmuI unu aIogo sIo.
InvaJaI In dIzgIIogaro
NumaI cauzaIor oIroco,
NobunuI ar IngrI]aro
OusIa vromo caro Iroco.
Do-a scurIa IIm unuI zIIo
MasurI, aIIu a sa marIro;
ToaIo gusIurI s-aIa-n Iro,
OmuI unu-aIogo sIo.
Unu aIoarga Ia razboIo,
Undo bIruInJa II cIoama;
Do-a suno I-a sa voIo
AIIuI IuIa cu o dama.
AmandoI cu sumoJIo
PIInosc a Ior randuIro;
CUPRINS
235
Omu gusIu InIaI dIn Iro
Crodo ca-z aIogo sIo.
UnuI In a curJII Iaos
$-In a oI InIrIgI sa Iordo,
AIIuI corI sro raaos
Cor sanIn zI camuI vordo.
CosIa zboara cu mandrIo,
AIIuI IaraIo cu zmorIro;
OmuI gusIu InIaI dIn Iro
Crodo c-Iz aIogo sIo
PonIru aIJII scumuI sIrango,
$I-n sarzII moaro o aIo,
AIIu a sa avoro o sIango
PonIru caI, coIoI zI sIraIo.
Unu aduna vIsIorIo,
AIIu ImrazIIo o mozIonIro;
Omu gusIu InIaI dIn Iro
Crodo ca-z aIogo sIo.
Azadar, o-acoasIa Iumo
La gusI nImIno n-urmoaza,
Ca o dos morg IoaIo anumo,
LuI noroc IoJI ImuIoaza.
$-In acoasIa maguIIo
ToJI oIroc In orIcIro,
C-omu gusIu InIaI dIn Iro
Crodo c-Iz aIogo sIo.
236
1MELITA ALA1TA
UmoIIIa aIauIa,
AIauIa a IuI Amor,
Tu co vIaJa mo IrocuIa
AI canIaI do muIIo orI,
In zadar cu maguIIo
$I nado]do m-aI ascuI;
CanI-acum cu duIozIo
HaaosuI co-am IorduI!
Ins-amoruI In rIvIro
SIIvII moIo sIraIuco
$I crodom c-a mo samJIro
ToI do-acoI oc sa Irano.
A oI buzaIo crodInJa
$-amor mIo ImI ]ura,
Insa vad c-a oI voInJa
Au osI do-a ma InzaIa.
InduIcIIa oI rosIIro
Puno InIma mo-n gIug;
Pana zI a oI zambIro
PIIn-au osI do vIcIozug.
Ea ca Vanara II rumoasa,
Dar az vro, aI, mIo amar,
Ca sa Io maI duIoasa,
Sau sa n-aIba aIaIa Iar.
AIauIa umoIIIa,
VIno, mangaIo aI mou sIn,
Du Ia SIIvIa oJaraIa
InocaIuI mou susIn!
CUPRINS
237
TanguIndu-Io, II suno
Do nacazuI mou cumIII
Co vIaJa acum rauno
Caro oI am osI sInJII.
238
M-A1 LOIT AMOR C1 DARDE
M-au IovII Amor cu dardo,
$-ocIII varsa amaro undo,
In aI mou san un oc ardo
Caro InIma-m aIrundo.
Sro doIIna mo IoIro
EIomonI-ImoIrIvIIo
$-au scIImbaI a Ioruz Iro
$-In aI mou san s-aI-unIIo.
Dar zadar do Iacramoasa
Unda aJa mo-I vargaIa,
InIma mo crodIncIoasa
In zadar II InocaIa.
Do duIoasoIo araIo
AI mou oc co nu sa sIIngo,
Co nu soarbo a mo vaaIo
Po IzvoruI caro Iango!
CUPRINS
239
MEDITATIE
Daca soaroIo acuunda In ocIoan a sa acIIo,
Po munIo m-azoz, Ia umbra InvocIIIuIuI sIo]ar,
$I duIoasa a mo rIvaIa o roumbI` o-asIa camIo
DIn a carIa oIurImo mII do zugravoII rasar.
HauI dIncoaco rasuna cu sumoaso undo InaIbIIo,
Co-nIro maIurI InIorIJI zarInd ugo ImrogIur,
LacuI dIncoIo InIIndo a saIo ao adormIIo
Sau aI sarII sIo rasaro dIn a corIuIuI azur.
Do adurI osomoraIo acoa cuIm-IncununaIa
S-auroaza Inca do razo co Iucosc dIn a Ior Iron,
$-amu caruI coI do abur dIn umra InIunocaIa
Sa rIdIca z-InaIboaza goana a IuI IorIzon.
Do-aIIa arIo acoa Iacoro zI vazduIuI sa dIsIca
Do sunoI moIanIoIIII caIauz IuI caIaIor,
$-amorJIIuI cIooI Iaraz dIn zIdIro acoa goIIca
Sara aI sau conJorI adaugo sro uIoIuI murIIor.
Dar acosIor zugravoIo In InIma mo ImIoIrIIa
ToaIo IarurI zI Iacoro au IncIoIoI a moIo sorJI.
PrIvosc Iumo co o asaman cu o umbra raIacIIa,
CacI a vIoJuIroI soaro nu IncaIzozIo o-acoI morJI.
In zadar dIn munIo In munIo ou roumbI` a mo rIvaIa,
Do Ia sud Ia noaIoI mIozu, do I-aus Ia rasarII,
$-a corozII IarII noIanuI corcoIand InIru cIIaIa,
Amar mIo, nIcaIro, zIc, ou n-oI I norocII!
CUPRINS
240
CosIo vaI, bordoI, aIaIurI oaro co-m agIuIa mIo"
ToaIo onIru mIno aIco acum ar do IarurI sanI.
VaI, araIo, sIancI zI codrurI, sInguraIIca camIo,
O IInJa va IIsozIo zI-I usIIu In IoI amanI.
Sau ca soaroIo sa nasca, sau s-auIo caIra sara,
Urmoz caIo sa cu ocIII ara dor In aI mIou IoI.
Sa auIo In sanIn soaroIo, au In norI ca sa rasara,
Do Ia soaroIo nImIca, nImIc do Ia zIIo azIoI.
Do-az uIo s-urmoz In cursuI InIru caro oI roIoaza,
ProIuIIndono aI moI ocII ar zarI usIIu subI cor.
Nu dorosc nImIc dIn IoaIo coIo co oI IumInoaza
$I dIn IumI nomargInIIo nImIc onIru mIno cor.
Insa oaIo ca aIuro, dIncoIo do-a noasIro soro,
Undo IucIo droIuI soaroIo aIIor corIurI o aIIo caI,
Do-az uIo sa Ias aIco amanIoasca dIsoIoro,
CoIo co-am vIsaI aIaIa s-ar vadI Ia ocIII moI.
ImbaIa-m-az Ia IzvoruI undo suIoIuI oIoaza
$I-acoIo az gasI Iaraz ro nado]do zI -amor
$-IdoaIu acoIa bIno, co IoI omuI II vanoaza
$I co n-aro nIcI un numo InIro noamuI murIIor.
AI, dI co nu oI o-arIo sau o caruI do Avrora
NozIIuI obIocI dorIroI sro IIno sa ma raad;
Pro amaIuI coI nomornIc, o sarmana InImIoara,
NIcI o duIco IogaIura onIru IIno ou nu vad.
Daca a codrIIor runzImo ro amanI cado oboraIa,
VanIuI sarII sa sIarnozIo z-o InaIJa do o vaI;
$I ro mIno caro samon cu o runza vasIo]IIa
Ma raIJ ca zI ro dansa, o, InduraJI dumnozaI.
241
SAFO CATRA FAON
ForIco-I acooa ]uno
Caro Ianga IIno oIoaza,
CaruIa Ianga IIno auno
$I rasaro a zIIoI raza!
Caro audo a Ia vorbIro
$-aI Iau duIco rasuI vodo,
AI, acoIa In orIcIro
Langa Zos In OIIm zodo!
Cand rIvosc a Ia Igura,
PIIn do amoruIuI vaaIo,
SamI rocum In vIno-m cura
InocaIoIo araIo.
Daca nogura rasaro
ProsIo arInsa mo vodoro,
NImIc n-aud zI Im aro
C-In noIan Ior do Iacoro.
CUPRINS
242
ADIO
Parasand acosIo cIImo,
PorI amoruIuI obozo,
Ins-a soarIoI agorImo
ProIuIIndonI a s-urmozo.
AdIo, rodIuIo IacuIo,
Co cu a IaIo umbro muIo
AI ascuns In IaInuIro
A mo duIco orIcIro!
IIo maIuIuI rasundo
L-acoI cIIn co ma aIrundo,
$I dIn groaa InIunocaIa
In duIoasa InImIoara
Sa rasuno Inca o daIa
NumoIo do canIa FIora.
DragaIazo IorIcoIo,
Co JasuIo In cununoIo
FrunIo IncIngoJI Ia mo zana,
DamburI, vaI zI Iu, anIana,
Co no-aJI zarII Imrouna,
AdIo, aI, o IoIdoauna!
CUPRINS
243
DIN PERIODICE
CANELE ORH1L1I
DIn amara und-a maroI Iosa-o raza scanIoIoasa
Co-n coIorurI vII IucII-au rosIo munIoIo InaII.
SIoaua zIIoI so ronazIo zI IumIna-I amoroasa
OrIzonuIuI da vIaJa, IorIIor IacuIuI smaIJ;
Haza oI aIrundo codrII, rIn bordoIurI so coboara.
Faco IomIu sa sorboza cuIIuI sanI roIIgIos;
VuIIuruI, coI o sub nourI, rosIo IurnurI sumoJ zboara,
TInIInd soaroIo, uroaza aJa dIscuIuI ocos!
Dar Ia uza-acoIuI IomIu un orb sIngur so gasozIo,
AscuIIand vuIoIuI zIIoI z-orIco as do IrocaIorI;
Oura-I murmura o ruga co adanc Io umIIozIo,
$I-nIr-o noaIo nosarzIIa azInd o raIacIIorI.
Dar, vaI, cosIa nu-I IunorIc-unoI noJI osomoraIo
Co In InIma dIzIoaIa mIsIIcoasoIo IacorI,
Caro IrIsIoIo dozorIurI do a IunoI razo-umbrIIo
Lo-umIo do-a moIancoIIoI suvonIro zI durorI.
AsIa-I noaIoa oIornIIaJoI, un adanc norIcouI,
Undo-amoruIuI rIvIro nIcIodaIa au sIrabaIuI.
Tu co nazIoroa-JI raIra ocIII, IrIsIo osandIIo,
HazoIo duIcI a IumInoI onIru IIno nu-s urzIIo,
NIcI IacorI... sIroIn o JIo acoI oc ormocaIorI
Co In Ioc do orIcIro InsoJosc ro murIIorI,
NIcI, aIou, ro Ianga IIno IaJuI Ior nu so InIIndo,
$I cand nobIIa sImJIro ro vrun om duIos curIndo,
SImJ In mana Ia IrIbuIuI cuvonII unuI sarman,
CUPRINS
244
IJI arunca-o caIaIura z-a IuI mana vro un ban.
Tu nu-I vozI gIoJosuI suIoI, dar dosroJuI IJI ramano,
$-asra soarIa JI s-aIIna do-un rIoIon, do-aI Iau cano.
Cand In mI]IocuI muIJImoI, o amanI cIIar arasII,
N-ascuIJI aIIa docaI gIasurI do sIroInI, noauzIIo,
AIuncI canoIo sImJIndu-JI InIrIsIaroa, rIn mIIIo
CIIurI InIma-JI aIIna, Ianga IIno sIand IIII.
EsIo bIand, dar cu-ndraznoaIa, noadormII sro aararo,
$I In urma osIonoIoI, maI duIos In ascuIIaro.
DuIcoa, IrIsIa IuI rIvIro, sIrIgaIu-I coI Iangoros
Trago-asura-I caIaIura IrocaIorIuIuI duIos;
$I sro a-JI cruJa duroroa ca s-aroJI nonorocIro,
So IarazIo o-a IuI urmo zI-I orozIo dIn azIro.
Do-a sa ruga s-umIIozIo zI coI maI noasaIor
La bordoI cu oI In urma cand Io-nIorcI IncoIIzor,
EsIo IIn do bucurIo zI rIn saIIarI InmIIIo
Do-a IuI vIo muIJamIro InIma-JI IrorasarInd,
In aI Iau san do duroro aIo-un zamboI ronascand!
NoJIIo cand so coboara doIungaIo, IInIzIIIo,
$-Imrosoara caruI zIIoI cu-a Ior umbro zI IacorI,
La IcIoaro-JI dormIIoaza canoIo co-adanc susIna,
IncaI voacoa IuI auzu-JI ormocandu-I, Io aIIna
PrIn a saIo vIsurI caro Io-uzuroaza do durorI.
245
GASCA SI CACOM1L
FabuIa
Oasca odaIa z-un cacom
So corIa onIru roIIo,
"Eu Imbrac -un gaIanI om" -
"Iar ou ono-I dau sa scrIo".
PIInI do cugoI sadIIor,
Morg Ia buna InvaJaIa,
Ca rIn droaIa gIudocaIa
Sa Insomno ranguI Ior.
"SunoJI - zIso I-amandoI
InvaJaIa IogIooaIo -
Co ac oamonII cu voI""
AdvocaIuI cu arIa
PonIru ImbI rasundo-n rIa:
"Ma smuIg, Iar ro oI dIsoaIo!"
CUPRINS
246
HO1L SI ITEII
FabuIa
Po ogor, un bou baIran,
Co Iornasa c-un Ic an,
PrImavara,
Cand so ara,
DozI gIuguI I-aasa,
Po-ncoI brazda dIsIca.
Dar vIJoII, co-I vIdoa
Cum o vIoso ra-I Imungo,
SIramurarIuI cum I-agIungo,
ScaII cum do oI s-anIna,
I zIc: "Co IragI coa mazIna,
Cand cu noI IIn aI azIoa""
EouI Insa: "FoJII moI,
MInIoa voasIra do vIJoI
Nu agIungo a gIudoca:
CIno IuguI va urIa
Caro scoaIo dIn coa Iuma
NuIroJ onIru a voasIra muma""
CUPRINS
247
CATRA 1N PATRIOT
FILANTROP
OamonII cu InImI crudo caIa orIcIroa Ior
In dIrogorI sunaIoaro, In a numoIuI mandrIo,
AIIor cugoIuI so-maca In razboaIo zI-n omor,
Co-n sarmanI roaco III, o soJII In vaduvIo.
AIJII o arIa gonIoI sIrabaI maI ro sus do nor,
CorcoIand mInunI InaIIo z-a naIuroI armonIo,
UnII InImIIo-ncanIa rIn rumsoJo zI amor,
La sIraIn aduna aIIuI auruI zI avuJIo.
Dar barbaIuI caruI PronIa caIra daruI IumInos
O somInJa au adaos do a oI sanIa vIrIuIo
Nu vra aIIa aIma, docaI do-a I aIIuI do oIos.
Do asomono, dorIIo, Iu vIrIuJI aI InnascuIo:
CugoI droI zI aIrIoIIc, cu IaIonI suIoI duIos,
Co-nIrunosc a Ior uIoro o aroaoIo s-agIuIo!
CUPRINS
248
J1NELE SI HATRAN1L
FabuIa
Do Ia sIoaIa, do Ia carIo,
DozorIand un ]uno, coro
$I roIIndo s-aIba arIo
$I do IIIIurI zI do-avoro,
Co rar sa cazIIga-n Iumo
PrIn zIIInJa zI bun numo.
La baIran, co-I vodo-n drum,
ZIsu-I-au: "O, Iu, In caro
SIraIucozIo mInIo maro,
Ma InvaJa oaro cum
Az uIo sa caaI banI,
MozII, IIIIurI zI JIganI""
Dar baIranuI aIuncI zIco:
"FaIuI mou, sro-a I orIco,
Sa nu IorzI nIcI o mInuIa,
Lucra, aIrIa agIuIa
$I ro coI nouIIncIos,
C-asIa-I Iauda zI oIos!"
"Aza vIaJa nu ImI Iaco!"
"Sa-nvoJI InIrIgI do a aco!"
"Suararo z-asIa coro!
ImI va I maI do Iacoro
Ca sa caaI bun vonII
Fara sa I osIonII!"
CUPRINS
249
Dar baIranuI, c-un susIn,
ZIco: "VazuI ara carIo
Fanaron, co nu-I sIraIn,
Ca-n scurI IIm au mors doarIo".
CAMIN1L
1
FabuIa
Po cand rIguI domnoa-aara,
VIzIIoIo morg zI vIn,
ToaIa zIua, ana-n sara,
Focu-ardoa In un camIn,
Dar saIonuI IInd maro,
Era Inca IoI racoaro.
OasoJII, docI, boIorI, damo,
EaIranI, IInorI, IIco, mamo,
Sa so IncaIzoasca vIn
MaI aroao do camIn.
CoI co nu-ncao so-mIngo
Do-a-I uIo macar aIIngo,
$I camInuI Imrouna
MaI muIJI curIozanI z-aduna.
$oIIIurI, sIraIno zIso
Do Ia II doz-auzIso,
l
Coniu, ranJuzozIo cniuc, osIo acoI Iorn oIoganI InIrobuInJaI on-
Iru IncaIzIroa saIoanoIor. CuvanIuI o dodus do Ia camIn (Iorn), do Ia
caro vocIoa drogaIorIo coniuor, co avoa InsocJIo asura ogoagurIIor curJII
domnozII, rocum sIoInIcuI so IngrI]oa do masa, IIarIuI do aIno oIc.
AsIa donumIro nu nI so aro nooIogIsm, cI vocIo ca zI IornuI (Gh. A.}.
CUPRINS
250
2
DIscroI, om caroIo cu sIIro azozIo socroIoIo co I so IncrodInJoaza
(Gh. A.}.
Do-nIoros au do amor,
$I do InIrIgI muIIo orI,
EI, dIscroI
2
, da vorboI drum
Po-undo Iozoa aI sau um.
InmandrII camInuI dar
Do-aza osI do socroIar,
$I caIdura, Iar sIraIn,
SocoIInd sIrI do camIn,
Cu dIsroJ oI IoI rIvoa
PosIo scaunI, canao,
Ca o]a]Io do casa
In ungIoruI oI ramasa.
Dar a IuI orbIro JIno
Pana rImavara vIno.
CaId IInd In orIco Ioc,
Nu so aco-n camIn oc;
La orosIrIIo doscIIso
OasoJII so-ndosuIso,
$I camInu-acum racII
So vazura arasII.
AIuncI, IarzIu, InJaIogo
CoIo co avoruI drogo,
Ca acII co-I cungIura
FocuIuI so IncIIna.
Cand voI Iordo-un Iar sIraIn,
VoI aJI c-acoI camIn!
251
RAND1NEA1A
SI PASERILE
FabuIa
CaIaIoaroa randunIca,
Co JarI muIIo vIzIIasa,
$I cIIar onIru ca o mIca
MuIIo buno InvaJasa,
Nu ca aIJII, carII ac
Un voIa] cu ocII-n sac.
Handunoaua, dIn corcaro
A IamIarIIor IrocuIo
Co au vazuI, dozI o maro
Erau vanIurIIo muIo,
Do o somno IoIdoauna
ProzIcoa orIco orIuna.
DocI In IIm do rImavara,
Cand ogoaroIo so ara,
Vaz-un om cu coaIa sa
Canoa cum samana
$I, Iomand do urmo roIo,
Au zIs caIra asoroIo:
"FoJII moI, dozI In aco
AcosI Iucru azI so aco,
Nu o bun zI-mI aro rau
Dosro voI, onIru ca ou,
La IoI cazuI noIacuI,
PosIo marI oI sa ma muI.
CUPRINS
252
VIdoJI acoa bIanda mana,
Caro samana-n Jarana
NIzIo Iro marunJoIo,
Cand vor crozIo IoaIo acoIo,
In Ioc sa va doIo mana
Sa ac IaJurI zI cacana,
Sa va rInda, sa va IaIo,
La rIgaro, Ia IIgaIo.
Pana roIoIo-s manunIo
Sa mancaJI a Ior graunIo!"
Ins-acoI ]uno oor,
UzuroI In aI sau zbor,
IzI baIoa do saIuI gIoc,
Ca nuIroJ aIa-n IoI Ioc.
Canoa cand rasarIsa,
Handunoaua Iar Io zIsa:
"A scaa Inca-I uzor,
ZmuIgoJI Iarba dIn ogor,
CacI croscand dIn zI In zI,
NoamuI vosIru va sIarI!"
"O, roIIa IoI do roIo,
NI daI sarcInI oarIo groIo,-
ToaIo asorIIo-I zIc,-
A rIvI oaIo un ogor,
CaI sa nu-I ramaIo un sIc,
A IacusIoIor oor!"
Dua saIamano oI,
IaIa canoa s-au coI.
Handunoaua n-a-ncoIaI
A da asorIIor saI:
253
"AscuIIaJI, bIom, vorba moa
IuIo crozIo Iarba roa
$I cu dansa a voasIra soarIa
Sa-mI urmaJI amuzI macar,
Pan n-agIungoJI Ia amar,
Duro IImuI cum so oarIa
DIn cam cand s-or sIrango IoaIo.
Nu zburdaJI In card zI-n gIoaIo.
Ca aIunco, dIsaIaI
OmuI cauIa vanaI,
LaJurI zI roJoIo-nIIndo,
PasorIIo graso rIndo.
Noavand voI gIIbacIo
Do cucoara, do bocas,
Co d-a IornoI groa urgIo
PosIo marI Iroc ar do vas,
SIrangoJI sburaIoaro arIo,
MuIo sIaJI ascunso-n rIo,
Pan va Iroco acoI rau
Co v-amonInJa morou!"
Insa asorIIo orbIIo,
Do sanIn IIm amagIIo,
CIrIoa, In cam zburda
$I o vanaIorI cIoma.
Pana co-n roJoIo au daI
$-a Ior oIa au saIuraI.
TImurIu sa rovozI rauI osIo
rara-nJoIocIuno,
CoI co saIuI bun urmoaza, nIcIodaIa
nu rauno.
254
SA NI AGI1TAM 1N1L PE ALT1L
In a vIoJoI zIIo scurIo, do susIn zI grI]a IIno,
FIIIor do un arInIo IraI do raJI nI so cuvIno;
S-agIuIam unuI ro aIIuI sarcIna a o urIa,
FIocaro om nu oaIo sa radIco arIoa sa;
DuzmanI mII nI Imrosoara sub o masca IocrIIa,
In o vIaJa amaraIa, Insa ururoa dorIIa;
AI, Iacoroa IuIo ugo ca o umbra IrocaIoaro,
Iar duroroa, grI]a, dana InIro noI sunI sIaIaIoaro.
InIma coa raIacIIa, ara razIm z-agIuIor.
Do dorInJa vIo ardo, sau IngIoaJa dosoorI.
NImo dInIro noI IraII-au ara IacrImI zI duroro,
FarmocoIo socIoIaJII nI-aduc scurIa mangaIoro.
Sa nu-nvonInam duIcImoa co-n IcaIurI nI so da,
ModoJIna sIaba oarIo onIru aIImIro groa.
Cand urmoaza InIro oamonI IuIa coa rauIIoaro,
Paro-mI-so a vodo IoJII, osandIJI Ia IncIIsoaro,
In Ioc sa-mbIanzoasca soarIa co acoIo I-au aruncaI,
InIro II combaI cu oro do caro s-au orocaI.
CUPRINS
255
EPILOG LA O COLECTIE
DE FAH1LE
ConIonosc aIco cursuI
Co-mrouna am acuI
Cu urnIca zI cu ursuI,
Po drum Inca nobaIuI.
Dar cum voIa]orII ac,
NouIand nIcI ou sa Iac,
DInIro caI-am auzII
La aus zI rasarII,
Am scrIs mIca
CarIIcIca,
Ins-acII co o crIIIca,
InIro coIo co-or sa zIca,
CugoIoz ca-m vor s-ImuIo,
Cum ca IaraIo sunI muIo,
$I rIn coIo,
Caro oIo
CugoIoaza, sun zI drog
Eu ro oamonI InJaIog,
$-or caIa ca sa dozbIno
PubIIcuI IoI do Ia mIno.
DocI am zIs caIr-a mo carIo:
"Ca sa scaI d-aIaIo sozI,
CarIIcIco, acasa zozI!
Ca-n MoIdova nu aI arIo,
NIcI saIonuI o doscIIs
La cII co nu-s dIn ParIs."
Ca Ia OIIJa-n IIbrarIo
PuIboraI-a sa ramaIo
Pana vroun IIIoraI,
CUPRINS
256
Co-n HarIau s-au docIoraI,
Va Iua-o
$I-ndosara,
Cu JIgara,
CrIIIcand, va auma-o.
Au dIn Tara coa do OIos
EoIoruI gras zI gros,
Ca s-aduca nou cova
In a sa oIIIIoara,
ZIsa au scrIs-IsIorIoara,
Dua co s-a noguJa,
CarIoa Ia In daIorIo,
$I In Ioc d-AIoxandrIo,
Cu cao zI cu zaIar,
O va duco acasa-n dar.
AcoIo o va coII
CuconIJa, dac-a zII,
Va da IIoI coI IacuIo,
La IsIoJuI cuconaz,
IsIa aro s-o-mrumuIo
La vocInuIuI nanaz,
Do Ia var Ia vorIzoara
CarIIcIca vad cum zboara,
MasIII, vIIrIg z-un cumnaI
FabuIa z-au rumuIaI.
Po Ia socruI zI bunIca
Vor sa-nzIro carIIcIca,
CoIondand Ia noamuI IoI,
Do Ia moz an Ia nooI.
Trocand InIro dogoJI mII,
Va sa-ncao Ia coII,
CarII In uJIno zIIo
257
Undo-s sIamo or rumo IIo
Iar aoI
La cIocoI
CarIoa a I do sIIabaI,
Do ras zI do dIsuIaI.
Dua co vor dosIrama-o
$I do sau vor saIura-o,
Un guzgan poli|icoe,
Ca sa-ncIoIo a oI soarIa,
O va Irago-n a IuI borIa!
258
PAINGINII
FabuIa
"VIvaI, noam IndusIrIos!"
ZIs-au un aIngIn gros.
Cand In abrIca a sa
Sub o sIrozIna Iucra.
"SunI a noasIro IoaIo coIo
Pro amanI ana Ia sIoIo,
CaI s-urzazIo rIn JarIno
NumaI IruI nosIru JIno.
O, aIngInI, cIas aIos,
ToaIo onIru noI sa Jas;
Musca, vIosoa zI JanJarI
NI sunI noua IrIbuIarI!"
PIInI do asIa anIazIo,
FabrIcanJI-n bucurIo
Nu-ncaoau In a Ior oIo,
ToI Josau subJIrI roJoIo
$I In cursa adunau
MuzIIIo caro zburau.
Cand doodaIa o suIaro
Turbura acoa Iucraro,
IncaI II z-a Ior vanaI
Cu urzIroa s-au suraI.
CUPRINS
259
1LPEA C1 COADA TAIETA
FabuIa
O vuIo vocIo, dIn coIo IsIoJo,
Co-ngIIJoa IourI, gaInI zI roJo
UmbIand noaIoa Ia vanaI,
Incau In o cacana,
Dar gIIbaco zI vIcIoana
DIn coa cursa au scaaI,
Dua co oa In socroI
$-au IasaI do amanoI
O buna arIo dIn coada.
Dar, dozI cu nocomIocI,
IdoaI-au un roIocI
Do-a-nIroduco droI moada
InIr-a vuIoIor oor
AcosI orI muII maI uzor.
InIrunIIo-n caIIaIa
In o sorIo ormaIa,
VuIoIo sa adunasa.
Dua co sa saIurasa
Sa dIzbaIa-n arIamonI
Dosro oI amandamonI,
VuIoa cu narIIo-n sus
In IsI mod IanuI z-au sus:
"Pana cand vuIoa va cara
Coada co-I ovoara sa"
Sa maIuro IoaIo coIo
SIorcurI dIn drum zI avoIo"
OmuI nu maI oarIa coada,
Sa-I urmam In asIa moada,
S-o IaIom, o roun ou,
CUPRINS
260
CIno-m da azI voIuI sau""
Dar o vuIo dIn congros,
Co JInIIroa au InJaIos,
"Ca roIocIuI sa-JI dIsIc,
ZIsu-I-au, cumaIra draga,
En InIoarna-Io un Ic,
$-adunaroa-ndaIa InIroaga
Da-JI-va a oI rasuns!"
AIuncI zuIor, vuIoI maro
Hasuna In adunaro:
VuIoa, dozI dImIomaIa,
S-au vazuI muII ruzInaIa.
$-a oI IamIaro Ia IoJI au vodoraI
Ca coIa co cu vro zmInIa sa zIIo
$-aIIuI asamono IuI vra sa Io,
Sro n-a I sIngur cu dogoI araIaI.
261
TIGARA
O, sIraIna buruIana,
ProsIo marI do Ia Aus,
Nu un om, cI o saIana
In MoIdova Io-au adus,
Ca Ia IuxuI coI nobun
Sa adaogI Inca un!
Nu-I do-agIuns ca IuxuI saa,
DosoaIo dIn an In an,
Do sudoaro so adaa
A bIoIuIuI moIdovan;
PrIn JIgarI zI rIn cIubucI
Tu zI maduva-I usucI.
IdoIo, caruI so-ncIIna
CoI co-odaIa Io-au gusIaI,
CaruI aburI InvonIna
AoruI coI maI curaI,
In gradIna zI-n saIon
Tu daI Iogo zI bun Ion.
Do rIsos a zII vro IImba,
La vIzIIo zI Ia baI,
AsIazI vorba so roscIImba
PrIn a umuIuI canaI;
CoI co suIa maI varIos
Aro sIrI zI-I graJIos.
VozI ]unoIo-n IazI, Ia Jara,
Cum dIn gura dosoorI
Nogru um scuI dIn JIgara
CUPRINS
262
Ca dIn Ioarna IuI vaor,
$-a Ior buza doIIcaIa
Ca ]ambonu-I aumaIa.
A JIgaroI asra Iogo
Au suus Ia grou IrIbuI,
Fara varsIa a aIogo,
Po sarac, o coI avuI,
IncaI orIundo acum
AIIa nu vozI docaI ... um!
263
1LPEA TANARA
SI CEA HATRANA
FabuIa
O vuIo Ianara, co-nca nu zIIo
A vanaIorIIor roa maIosIrIo,
So bucura c-asura IornoI groIo
Au croscuI IungI noI orI rosIo a oI IoIo.
Dar coa baIrana au zIs: "O, IoanIa gIuno,
Sa nu Io bucurI d-asIa mInuno;
ManIaua numaI nu-I do manIuIro,
A oI rumusoaJa nI duco-n IoIro!"
VaI d-o vIIa, vaI d-o Iara
Co nu aro dInJI zI gIoara,
Ca In IImurIIo roIo
InsazI s-aoro a oI IoIo!
CUPRINS
264
DESACII
FabuIa
CIoma OIoo dInooara
Ca dIn IoaIa ImaraJIo
CoI co umbIa,-noaIa, zboara,
InaInIoa IuI sa vIo,
Sa-I zIca do-I muIJamII
Procum Iroa I-au urzII,
Ca-aro sco ca IoaIo IroIo
Du-un nou caIu sa-ndroIo
"Tu, momIJo, vIno-nIaI!
InIro IIno zI aI IaI
Fa o droaIa asomanaro,
CIno vro moIoaIna aro""
Dua o Iumba co-au acuI,
MomIJa au IncouI:
"DocaI mIno In IoaIa Iumo
Nu o nImo maI IaudaI
La IaIonI, Ia sIrII, Ia numo,
NIcI o maI rumos ormaI.
UmbIu-n aIru zI In doua,
Eu scornosc IoI moda noua,
$I aI mou cII rumuzoI
OmuIuI au osI modoI.
Insa ursuI, uncIIuI mou,
EsIo uraI zI naIarau,
$I cu mInIo numa ar I
Cand ro muII nu s-ar mandrI."
CUPRINS
265
UrsuI caro aoI vIno
FoarIo-I muIJamII cu sIno
I so aro, dua moda,
Po oIoanI a-I roorma,
A-I IungI uJIn Ia coada
$I urocIoa a-I maI scurIa.
EIoanIuI, co so zIIo
Ca o IIn do-nJoIoJIo,
CrIIIca o-a marII cIII
Ca muII ozIo au IngIIJII.
Do aIIa arIo o urnIca,
Co so crodo un coIos,
CIIar o IIndonoa crIIIca
Ca n-aduco vrun oIos.
Dua acooa s-au cIomaI
DIn amanIuIuI ooaro
CaI-un aIos douIaI
Ca sa suIo co Io doaro.
Dar z-aIcI s-au InJaIos
Ca a IocaruI Iogo
EsIo rorIuI InIoros,
Pro caro do bun aIogo.
Sa vazu docI nouIInJa
A roaco vro IInJa.
Ca a IumoI ImaraI,
Cand ro om au abrIcaI,
CoIuI IonI zI IuI gIIbacI
O arocIo au daI dosacI,
Ca zmInIoIoIo nobuno
266
In acII dosacI s-aduno.
Dar omuI a IuI acaIo,
Ca Ia ocIII saI s-ascunda,
In dosacuI do Ia saIo
ToIdoauna Io-acuunda,
Iar coIo sIraIno smInIo
In dosacuI dInaInIo.
IEP1RILE
SI HROASCA TASTOASCA
FabuIa
CaIra un sco do IuIo aIorgI,
Nu agIungI, do-ncoI nu morgI.
IourIIo z-o JasIoasa
NI dau ruba curIoasa.
ZIs-au broasca coa IarzIo
IouroIuI srInIInoI,
Ca oa, azInd caIInoI,
MuII maI sIgura a sa vIo
$I maI IuIo Ia un sco,
DocaI dansuI In gaIo.
IncaI us-au ramazag
$-au aIos do JanIa un ag.
IourIIo, caro crodo
Ca uIoroa-n caIcaI zodo,
I-au zIs: "TI-aI IozII dIn mInIo,
Soro, as Iu InaInIo!
Do-oI urcodo Ia asaII
SunI Ia JanIa InIr-un saII."
CUPRINS
267
l
CunoscuIa Ioguma saIbaIIca numIIa Unbro icpurclui (Gh. A.}.
Vazand JanIa aroIoIa
$I JasIoasa-ngrooIoIa,
IouroIo, dua un as,
SIa zI rumIga-n oas,
InaInIo aco doI
$I aIaJIa azI naoI.
MaI zburda,
AduImoca,
ToI Ia umbra IuI vIsa
l
,
IzI baIoa do broasca gIoc
Ca IncoI azoa dIn Ioc.
Cand dIn a IuI anIazIo
IouroIo s-au IrozII,
Nonoa broasca coa IarzIo,
NoabaIuIa-n caIoa sa,
Po IncoI, dar IoI urma,
$-agIungand InIaI Ia ag
PrIndo a oI ramazag.
AoI IouroIuI zIco:
"TInoroI ozII, vInoIIco,
Nu-I do-agIuns a I uzor,
MInIoa-n ca sIa, nu-n IcIor!
Oaro co aI aco, raIo,
Do aI urIa z-o casa-n saIo""
Ioi, 12 uoicnbric 1S7
268
OT LA COMET1L
DIN 1858
O, Iucooro sIraIno,
Co ro caIIo sanIno
Trocand, rIn mII IogIIoano
Do sIoIo zI rIn mII zoano,
CursuI Iau coI mInunaI
Lumoa-nIroaga au admIraI,
Cand a HomanIoI soarIa
O-ncIIdoa socroIa oarIa,
ArgInIoasa a Ia coma
AI InIIns sro coa monIro
Co Iasa anIIca Homa
L-aI saI II do mozIonIro.
DorII IImuI coI sa vIo
Ca-n a Ia caIaIorIo,
Cand Iar Io voI InIurna
Po roman a IumIna,
Sa gasozII o-a IuI oor,
In IraIuI nomurIIor,
PuIornIc zI orIcII,
1u CoucorJic uui|1
CUPRINS
269
CANT SEC1LAR
PonIru anIvorsaIa 30 IanuarIo l859
SoIonoIa sarbaIoaro do canI socuIar sa suno
CoIuI Donu co-au osI MoIdovoI do muII bIno acaIor;
PaIrIa, caro au IumInaI-o, IamIoIo sa-I Incununo
$I sa-ncInga aI sau numo ca IauruI nomurIIorI!
O, voI mosorI zI voI oranI, ]unIIor zI voI ]unoIo,
Co rIn oI avoJI un azII, co rIn oI v-aJI IumInaI,
UmoIIJI do cunozIInJa, sunaJI Iauda-I an Ia sIoIo,
Undo ovIavIa coa sanIa z-a IuI aIo I-au-naIJaI.
DomnI do-a IuI acorI do bIno, araIaJI-I muIJamIro,
PazInd rosIo acoa caIo caro oI au oIrocuI;
In voI PaIrIa gasoasca IucraIorI I-a oI marIro,
O IarIo noInvInsa zI-n orIuna a oI scuI.
Fonuio, sro agIungo acoIo und-aI Iau numo
$I a IaIo sorJI Io cIoama: do a I zI Iu Iar SIaI,
Nu uIIa ca a Ia Muma au IraII aIaIa-n Iumo
CaI vIrIuIoa z-amor PaIrIoI au IInII z-au onoraI!
CUPRINS
270
IN AMINTIREA DE 30 IAN1ARIE,
anIvorsaIa onomasIIca a IuI VasIIo Luu,
domn MoIdovoI, rosIauraIoruI IIIorIIor
romano In bIsorIca zI In curIo, ondaIor
AcadomIoI naJIonaIo Ia l644
TrocuI-au socoII cu a Ior orIuno
Co rosIo PaIrIo au suIaI IoIro;
PuIornIcI domnI, rumsoJo do mInuno,
AvorI, InvIdIa, ragoda marIro,
ToaIo au ramas a IImuIuI azuno,
Do oIo urma nu vozI nIcaIro;
Numa-a vIrIuIoI aIa nu rasundo
$I sa asIroaza gIuno-n nomurIro.
AIJI domnI cu armo Jara manIuIso,
I-au asIraI droIurI, vIaJa, auIonomIo,
PonIru marI sorJI co In dosIIn sunI scrIso.
Tu-nIaI sarmazI obozo do scIavIo,
Co orocau a sIramozIIor zIso,
$oi iucic| uou ein( iu ronuic1
CUPRINS
271
AS1PRA COR1PTIEI SECOL1L1I
IorIaI oaro coIor IInorI zI baIranIIor sa Io
Ca sa aca-n IoaIo zIIo scandaIoasa nobunIo"
IorIaI I-va sa razI oamonI rIn un nou moIod gIIbacI,
Sa Io-nsorI, sa IazI coIII, cununIa s-o dIsacI"
Iar o asomono noIogo a Iuna orI nu so oaIo"
Sa auda arIzoII zI a vIJIIIor gIoaIo,
CrIIIco nomIIuIIa, adovaruI coI curaI
La acII co vroau s-ascuIIo suno-I asIazI dIzgIoJaI.
Undo-I Iogoa coa sInJIIa zI droIaIoa novanduIa,
InIro noI dIn vocII aIaI-aJI o oIrocoro IacuIa,
Pro voI bunII zI arInJII cu rosocI v-au onoraI,
Insa-n Ioc ca sIranooJII -urma Ior sa I caIcaI,
Dorazand sImIIcIIaIoa IImurIIor co-s IrocuIo,
Po anIoamo IusIruIIo ausIora-au scIImbaI vIrIuIo.
Vorbo muIIo sunaIoaro, dar vonInu-I mozuI Ior,
Caro Iordo azI rozonIuI -un nosIgur vIIIor.
Undo-s oamonI do aroIa, amIcI undo-s cu IarIo,
Undo gIunII caro aIrIoI razIm, vanIa oI sa Io"
SoJII gIuguI co-I gIurasa nu voIosc a-I maI urIa,
Pana nu caIa aII morII docaI coI a doaIma;
PaIrIoJII InIro sIno un aIIuIa groaa saa,
Do avoroa coa sIaIna oIIrouI sa adaa.
OIudoIo, caruIa daIu-I mInIsIoruI coI maI sanI,
DIroIaIoa coIor mosorI z-aI sau vIndo gIuramanI.
Nu cu-asomono rIncIII AIoxandru coI Eun Hogo
HoormaI-au socIoIaIoa cu-nJaIoaIa oIorna Iogo,
NIco $Ioanu coI Maro, do nomIcII aIrIoI-ncIns,
CombaIand un mIoz do socoI, IrII ImorII au InvIns!
Inarmoaza-Io, romano, cu oJoIo zI cu zaIo,
CUPRINS
272
MaI muII Insa Io-nIarozIo zI cu armoIo moraIo!
NomoraIuI, ogoIzmuI, InIorosuI ovoIII
SunI IIranI carII sa-ncoarca sa Io JIo caIuzII.
Aza Homa, a noasIra muma, an` vIrIuIoa avoa aIIara,
ForIcIIa-au osI In nunIru zI IomuIa dIn aara;
Dar cand coIaJonII HomoI do vIrIuJI s-au doarIaI,
CoIo urzIIo-n curs do socoII InIr-o zI s-au suruaI.
Do a sIraInIIor urzoIo au scaaI a noasIra Jara,
NumaI vIJIuI dIn nunIru va uIoa ca sa o Iara!
273
LA DANTE
In ocazIunoa anIvorsaroI socuIaro
AI IIaIIII CanIaIoaro, Tu InIaI dIn murIIorI
Caro Io-aI dozIIns In TarIar zI vonII-aI Iar In Iumo,
Sro a nI suno suorInJa coIuI acaIuIIorI,
VaIIoIo noncoIaIo zI osanda IuI anumo,
Tu, rIn graJIa zoIasca Io-aI suII Ia ParadIs,
Undo Iuco InIro angoII vorgura Ia EoaIrIco,
PonIru caro sanIuI amor oarIa d-aur J-a doscIIs
Sa admIrI o coa co vIo Io acu duIos orIco.
Dua zaso socoII asIazI numoIo Iau Iar InvIo
$I sorboaza IrIumaroa gonIuIuI nomurIIor,
CaIro caroa zI o muza, nascuIa In HomanIo,
Douno cu umoIIro IrIbuIuI admIraIor.
CUPRINS
274
l
So zIco ca ciguul maI naInIo do a raosa, canIa un vIors moIodIos
caro so numozIo cu|ul ciguului zI so aIIca Ia coa do o urma comu-
noroa unuI ooI (Gh. A.}.
CANT1L CIGN1L1I
1
FIInJa coa maI aIoasa caro ZouI a croaI
A rasuns Ia a sa monIro do a I IumoI ImaraI,
I-au doscIIs adancI socroIo, I-au suus oIomonIo zI coIo
Co amanIuI In san ascundo, co so oora sub sIoIo.
AsIa IInJa azIoaIa aIIoI vIoJo o duIco aurora,
Ca suIaroa co dIvIna aIco nIcIcum nu moaro;
Aza CIgnuI HomanIoI, co o asoro roIIa,
A canIaI In azIoIaro do-o vIaJa maI dorIIa!
CUPRINS
275
APRECIERI
D. Aga OI. AsacII osIo barbaIuI acoIa caro In vromI groIo s-au
sIraduII onIru IumInaroa noamuIuI sau. D-IuI osIo acoI caroIo onIru
IIIoraIura MoIdovoI au acuI sIngur maI muII docaI IoJI moIdovonII
Imrouna.
MIIaII KOOLNICEANU
AsacII a osI omuI oocoI IuI, adIca omuI IozII dIn mI]IocuI nocosI-
IaJIIor vromII; n-a comandaI IImuIuI: s-a us Insa In sorvIcIuI IuI cu o
bogaJIo romarcabIIa do aIIIudInI. TraInd InIr-o ooca do nodIoronJIoro
cuIIuraIa, oI a osI dIn rasa oncIcIoodIzIIIor. Po Ianga o cuIIura zIIIn-
JIIca a avuI zI o oducaJIo arIIsIIca; a manuII IIra, onoIuI zI ocIoruI;
umanIIaJIIor Io-a adaugaI zI vasIo cunozIInJo oIIgIoIo; muzIcoI I-a ada-
ugaI IngInorIa. ...
A doscIIs, cu sIguranJa, drumurI In IoaIo dIrocJIIIo; ara a I osI un
rovoIuJIonar sau un Iomorar, IuIInd InIro doua IumI, oI a IaIaI caI noI,
monJInandu-so, IoIuzI, In sIrIcIa IogaIIIaIo. ...
... conzIIonI zI rogramaIIc cIIar, a canIaI, asIoI, dragosIoa coa
maI sIrIIuaIIzaIa, a sIavII o sIramozI, IubIroa do aIrIo, a canIaI acIoIo
ronazIorII noasIro cuIIuraIo, IoaIruI, zcoaIa, IImba romanoasca, arIoIo,
subIInIInd aIa omuIuI do acJIuno rIn comonIarIuI IIrIc aI ooIuIuI.
N-a IzbuIII, dosIgur, InIoIdoauna; rocI coIo maI adosoorI, IncarcaIo
do odoabo convonJIonaIo, caIoodaIa vorsurIIo IuI sunI IaIdaro, au com-
araJII soIId cIadIIo, zI, cu IoaIa nosIguranJa IImbII, so sImIo In oIo un
arIIsI aI rIImurIIor armonIoaso, un orudII aI vorsIIcaJIoI.
... morIIuI IuI sIa In aIuI do a I osI un organIzaIor do IoaIru
CUPRINS
276
romanosc zI IubIIor do socIacoIo; rIn sIrIIuI IuI InIrorInzaIor a con-
IrIbuII, asIoI, Ia rasandIroa gusIuIuI onIru IoaIru.
... Po Ianga aIaIoa morIIo, AsacII aro zI o acoIa do a I osI InIo-
moIoIoruI coIuI dInIaI zIar moIdovonosc, ... oI a Iradus In aI o novoIo
sImJIIa. Albiuo ronucoeco o InIaIa Irasura do unIro In IImba aIrIoI
dInIro MoIdova zI rosIuI omonIrII; so cuvIno, docI, s-o rIvIm cu
rocunozIInJa.
Eugon LOVINESCU
AsacII IrobuIo rIvII In comIoIaIoa acIIvIIaJII IuI. A srI]InII zI
dozvoIIaI InvaJamanIuI do IoaIo gradoIo In IImba naJIonaIa, a us ba-
zoIo unuI IoaIru auIoIIon, a InIomoIaI rosa, a Incura]aI zIIInJa zI
arIoIo, a croaI un sIsIom cuIIuraI-oducaIIv, o caro I-a aaraI ana Ia
sarzIIuI vIoJII. OonoraJIIIo do dua l840 II daIoroaza muII. EI osIo o
vorIga nocosara zI IraInIca In noInIroruIuI IanJ aI cuIIurII romanozII.
Daca In acIIvIIaIoa cuIIuraIa roaIIzarIIo II sunI roJIoaso, nIcI ca scrII-
Ior nu oaIo I IoIaI IgnoraI. Oora IuI AsacII oaIo sa ooro cIIIIoruIuI
modorn zI agInI do omoJIo osIoIIca.
Ooorgo SOHESCU
... CuIIura o caro zI-o InsuzIso zI onorgIa cu caro ora InzosIraI I-au
daI osIbIIIIaIoa sa ]oaco un roI InsomnaI In ooca rorozonIaroI noasIro
zI acoasIa cuIIura a IuI so InaJIzoaza sub asocIo oarIo varIaIo, Irocand
do Ia IIIoraIura Ia zIIInJa zI arIa - am amInIII ca dansuI InvaJaso zI
IcIura, caaIand asIoI o rogaIIro onIru a uIoa vorbI do arIa In
InsomnarIIo rasandIIo rIn zIaroIo zI rovIsIoIo conduso do dansuI zI on-
Iru a InIrorIndo, Imrouna cu aIJII, oxocuIaroa unor IabIourI cu "IconIroa
aIoIor IsIorIco a aIrIoI", Incorcaro co a avuI ocouI oI aIrIoIIc daca nu
aIaI arIIsIIc. PrIvII asIoI, AsacII aaro In IumIna adovaraIoI saIo vaI-
orI.
OvId DENSUSIANU
DIn coIo IroI odIJII do Poc:ii (l836, l854, l863), so oI roJIno, In
aara do ImnuI Lo I|olio, sonoIoIo do dragosIo IncIInaIo EIancaI MIIosI-
Louca o caro o cunoscuso In IIaIIa, In l809, zI o caro o va sIavI ana Ia
moarIo mImand o PoIrarca. ...
277
NuvoIoIo IsIorIco ..., InvocIIIo dIn uncI do vodoro aI IImbII, sunI
InIorosanIo rIn abuIosuI modIovaI, cavaIorosc, cIasIc, comIIcaI cu vI-
zIunI mIIoIogIco zI docorurI dIn rocuzIIa romanIIsmuIuI.
AIoxandru PIHU
Cand s-a InIors do acoIo (dIn IIaIIa), onIru a Incoo oora sa oarIo
ImorIanIa In domonIuI zcoIII, Iar, InIr-o masura, muII maI mIca, zI In
domonIuI oIIIIcoI, oI aducoa cunozIInJo cu IoIuI noI. DoosobIroa dInIro
EudaI-DoIoanu zI AsacII osIo IocmaI acoasIa; EudaI-DoIoanu Ia IIaIIa
rIn VIona. AsacII Ia IIaIIa do acasa, dIn IIaIIa InsazI. ... $I orIcaI s-ar
scrIo ImorIIva IuI AsacII, ca ooI, orIcaI ar I unII do IncaabIII sa-I
InJoIoaga, nu vor murI nIcIodaIa vorsurIIo rIn caro oI aIrma IogaIurIIo
noasIro IndosIrucIIbIIo cu Homa sIramozoasca.
... CIno cunoazIo co Insomnoaza In oozIo IoIca, InsIIncIuI do a
uno un cuvanI InIr-un anumo Ioc, acoIa IzI va da soama caI do maIasIra
o dIscIIIna rIn caro vocIoa vorbIro moIdovonoasca do Ia IncouIuI soco-
IuIuI aI XIX-Ioa, sIIIuI acosIa IabarJaI do convorbIro anarIoIa, IIn do
cuvInIo grocozII zI ranJuzozII rau asImIIaIo, a osI sIIIIa do onorgIa
croaIoaro a IuI AsacII sa InIro In acoIo IogaIurI sInIacIIco caro Insoamna
dIscIIIna romana In cuvanI zI raza.
NIcoIao IOHOA
PoozIa IuI OI. AsacII ... o aroao In InIrogImo sub rogImuI IuI
PoIrarca. PooIuI cunoscuso do aIIoI dIrocI IIaIIa zI oIrarcIIzaso acoIo
cIIar zI IIaIIonozIo. FonduI sonoIoIor o banaI, dar cand ondocasIIabuI so
asIroaza, oocIuI o un sIsIom muzIcaI IImId zI absIracI, cu acordurI
cvasIomInoscIono: CaI JI-s daIor, o, sIoa muII rIIncIoasa,, Ca-n rImavara
a vIoJII moIo,, Tu m-aI orII do sIrambo caI zI roIo, $I m-aI condus o
caIoa vIrIuoasa.,, Tu-n san mI-arInzI acIIa IumInoasa, , M-aI adaaI
I-AsIrooI anIanoIo,, $I cand vIaJa-mI InduIcosc rIn oIo,, DosroJuIosc
cIIar soarIa Ioroasa.,, Ca sa dorosc a vIoJII nomurIro, Ma-ndoamna
raza-JI caro-n cor so vodo,, Cum sIaIornIca urmoaza-a oI roIIro.,, Do Ia
JarmuI aIaI vasuI urcodo., $-amu IuIInd rIn maroa do IoIro,, A Ia
raza Ia orI ma va Incrodo.
LIrIca socoIuIuI XVIII aro un ocou Iarg In oozIa IuI AsacII. HogasIm
278
convonJIa goograIca cIasIca, dIdacIIsmuI soIIoconIosc (In manIora Mon-
II), moIancoIIa cImIIorIaIa (dua TIomas Oray zI JukovskI). InIorosanIo
sunI EoloJclc zI LcgcuJclc In caro, bIzuIndu-so o IradIJIa ouIara,
AsacII s-a sIraduII sa In]gIobo o mIIoIogIo IIIorara romana, InIr-o vIzI-
uno maI grandIoasa, InIonJIonaI, docaI acooa a IuI AIocsandrI, zI In
IormonI cIasIcI. MunIo sacru o docIaraI CoaIIauI, sub numoIo do PIon.
CoIo so aIa sImuIacruI DocIIoI. Dua burgorIana Lcuorc, ooIuI scrIo
Turuul lui Eu| pc nuu|clc Piou, IsIorIo a unuI sIrIgoI caro vIno sa-zI Ia
IogodnIca sro a o duco In gaIo o munIoIo sanI aI DacIoI: Luna Iuco -
EuIuI ugo, , PosIo munIo, rIn IarIo,, VanIuI zuIora zI mugo,, HoI-
buI saro In gaIo,, $-amu-I duco -amandoI,, "Doamno, caro nu-I sIrI-
goI""
In Ji]io, oamonII boIoruIuI Condo rInd cu IasoIo In rau o zana caro
ovosIozIo ca o o ocIoara crozIIna dIn vromoa navaIIrIIor barbaro, aI
caroI scIII a osI IngIIJII do amanI In urma rugII IovarazoIor saIo, sro
a nu cadoa In maInIIo aganIIor. Sircuo locului aro acIura scIIIIorIana.
O sIrona (osIa aIa InzoIaIa do un boIor) so razbuna. SugosIIa o aIocurI
o a unoI oozII suorIoaro, mI]IoacoIo sunI InsuIcIonIo.
NuvoIoIo IuI AsacII, dIIcIIo zI rIn IImba amosIocaIa, IIna do Im-
osIbIIo nooIogIsmo (niliou, nouiu, coe]rue, cocil, pclicc, cu|o oIc.),
ar asIazI bIzaro, maI aIos romanIIco, IIsIIo do orcoJIunoa IsIorIca.
DImoIrIva, oIo aarJIn IIuIuI cIasIc zI acoasIa InIonJIo coro cIrcumsIanJo
uzuraIoaro. ModoIuI IuI AsacII o romanuI cavaIorosc, acoIa InIruaI In
ArIosIo maI aIos, adIca IsIorIa avonIuroasa cu abuIos aran]aI In gusI
cIasIc, cu IIsa IoIaIa do InsIIncI goograIc. ProIuIIndonI sunI numaI
adurI marI zI InIInso a]IzII, casIoIo zI gradInI IorduIo In Imonso
sInguraIaJI, In cIuda carora, ara nIcI o rosocIaro a IogIIor IImuIuI,
oroII so InIaInosc sa so baIa. Euroa zI AsIa sunI aduso anIrooIogIc Ia
acoIazI II IdoaI cavaIorosc. Aara do vIIo]I aar doar asIorI, nocromanJI,
baIranI oromIJI. ObsodaI do Idooa mIIurIIor, AsacII a IuaI In mana cronI-
cIIo moIdovono zI a daI maIorIoI oI sons Icarosc. In Drogo IoIuI osIo
abuIos. In CumanIa mIca, In coIaIoa HomIdava, sIaanozIo Haroboo,
om Ioros, nu maI uJIn cavaIor, cum II araIa coIuI. DozI IaIar, Haro-
boo osIo "curIns do un sImJamanI nocunoscuI ana aIunco" Ia vodoroa
ErandoI, mIroasa IrImIsa do DomnuI dIn MIsIa onIru IuI IuI Dragoz.
279
ToaIo orIoJIIIo In ]uruI acosIoI caIaIorII sunI arIosIozII. Do noIaI sanc-
IuaruI DocIIoI, azII do Nona, un soI do vosIaIa, zI do o cIuIa: "AIco un
socIacoI nou so dosazura InaInIoa ocIIIor oI, un ocoan do nogurI IuIoa
doasura coamoIor do InI urIozI, sIancI manIno groIo, rasIurnaIo do
cuIromur, arca orau anInaIo doasura cauIuI oI zI ormau o IarIo
nosIrabaIanda In gIuruI sImuIacruIuI DocIIoI". \olcoAlbo o un basm do
avonIurI mongoIIco In caro $Ioan coI Maro o IoI aIaI do uJIn IsIorIc ca
zI Oorodo In Gcrueolcnnc libcro|o. SconoIo do razboI sunI vazuIo InIr-
un sIrII cu IoIuI mIIIc. La CaIoIIna Ianga CoInar sunI marI orIIIcaJII,
InaInIo do IuIa oasIoa sIa Ia IIIurgIIo In ]uruI unoI crucI coIosaIo. In
Ino, In aJa IuI $Ioan coI Maro so aduc darurI cu InvodoraI asocI do
HonazIoro, dIadomo do aur, uIcIoaro do bronz, IacrImaIorII, monodo cu
oIgIIIo ImaraJIIor TaurIdoI. In EogJoucoiccoJ, nuvoIa anIozIsIa, so
da Ia HarIau o IuIa do sIII cavaIorosc: "sabIIIo zI IancIIo scaara zI
scanIoIaza do IovIIurIIo uIornIco aIo macIucIIor orIcaIo, avozIIo rom-
boamba". Pc|ru Forc o nuvoIa coa maI Iunga, acoasIa cu oarocarI saIan-
Ismo romanIIco. FundamonIuI ramano coI cIasIc. LacuI EraIoz o doscrIs
In manIora SaIvaIor Hosa, oscuIIuI ormand o maro comozIJIo
amanunJIIa zI anIasIIca. O vanaIoaro do bourI o rIIo] do a rozonIa o
scona In gusIuI uzor moIancoIIc aI IuI Tasso: bucIoIo do IorI duso do un
rau zI vonInd do Ia o sIIasIrIo-coIaJuIo undo sIa IncIIsa IIoana. La Sucoava
dam do un coIosaI goIIc, osIo IomoIII do "adanca anIIcIIIaIo". Mo:cpo
iu MolJoco dozvoIIa, nu ara sImJ ooIIc, Ioma ugII cavaIIno IraIaIa
do Eyron, In FuceouJo Doonuo cazacuI TImuz o vazuI arIosIozIo ca un
cavaIor rumos "ImbracaI In zoa sIraIucIIa", cu urIarI dInIro coIo maI
curIonozII, Iar nu cu Iro " do Ioara", cum II zIIm dIn cronIcI. EvIdonI,
Hucsanda II IubozIo.
Coorgo CLINESCU
In cIImaIuI anarIoI saIuraI do anacroonIIsm dIn coI do-aI doIIoa
doconIu, oozIa IuI AsacII, do o muzIcaIIIaIo noua zI grava, InodIIa ca
IdoI zI ormo ooIIco, zI cu marI morIIo sub raorIuI vorsIIcaJIoI, so
IvozIo arca dInIr-o aIIa Iumo, a sIrIIuIuI zI armonIoI, "sIIuandu-I o
scrIIIor rInIro coIo maI InzosIraIo condoIo" zI consIIIuInd, cu IoaIo
280
zovaIoIIIo do IImba aIaI do rogroIabIIo, "un adovaraI ovonImonI IIIorar"
(P. Cornoa). Ea o concouIa In IumIna unoI IoorII cIasIcIsIo: "IndroIaI
do IIdo cIasIco zI do Iroa IImboI - aIrma AsacII In l836 - m-am
sarguII a urma sIsIomoI caro coro ca oozIa, co osIo roducIuI coI maI
aIos a cugoIarII rIn sImJIro InaIJaIa, sa rasuno rIn zIcorI oIoganIo zI
armonIoaso". Coa maI ura InIruaro a acosIuI croz o consIIIuIo oozIa
do dragosIo. VorsurIIo InsIraIo do IaIonIca IubIro onIru EIanca MIIosI
-Louca - roun un nou IdoaI oroIIc zI aduc caIova noIo round doInI-
IorII, co rovIn In arIo, Ia AIocsandrI: InaIJaroa dragosIoI In randuI
vaIorIIor absoIuIo, do undo asocIoroa oI Ia oIomonIoIo asIraIo; adozIu-
noa Ia IumIna zI armonIo; conIdonJa acuIa do ooI naIurII, IncaI om
zI naIura "so roIungosc unuI In aIIuI zI so sIrIIuaIIzoaza rocIroc"
(D. PoovIcI); oxaIIaroa vIrIuJII; IraIroa sIrIIuaIa a sonIImonIuIuI, du-
bIaIa do o adoraJIo subIIma, oIrarcIIana; InJoIogoroa IubIrII ca o comu-
nIuno omIroIca, In gonuI DanIo-EoaIrIco. IndIcand Iransgrosaroa son-
IImonIuIuI dIn IanuI aocIIv In acoIa aI robIomoIor do conzIIInJa, docI
obIocIIvaroa IuI, acosIo IrasaIurI, rozonIo In cIcIuI Lcucoi, dar zI In
unoIo "anacroonIIco", au anumIIo roIoxo zI In oozIIIo In caro cuIIuI
onIru nobIIa mIIanoza so roIungozIo In cuIIuI onIru IIaIIa - vaIra
sIramozoasca. NomurIIoaro - consIdora Iorga - rIn somnIIcaJIa a-
IrIoIIca, vorsurIIo dIn Co|ro Tibru sau Lo I|olio so dosazoara soIomn, In
vIIIoaroIo cadonJo aIo oozIoI IuI AIoxandroscu: " Va uroz rumoaso
JarmurI aIo AusonIoI anIIco, CongIuraIo cu marI gomonI, ImarJIIo d-
AonIn " oIc. Cu IImbruI oI nou, roIgurandu-I unoorI o EmInoscu ("$I
mIo IIn IucoaaruI, DIn cor va sa-mI sIraIuco, Cand duIco-a I do-o a-
IIma, AmInIo a-zI aduco"), oroIIca dovIno arIoa coa maI caracIorIsIIca a
croaJIoI IuI AsacII. Po a doua IaIura a oI, oozIa asacIIana so vroa
rogramaIIc: uIIIa "Sro vIrIuIo vorsu-mbIo, dosro roIo aco ura,
Formocandu-no adaa d-o InaIIa-nvaJaIura" (Co|ro po|ric). Sub somnuI
acoIuIazI cIasIcIsm, groaI Insa o sIrIIuI "IumInIIor", so Ixoaza aIcI
Iunga suIIa do ocazIonaIo (odo, ImnurI, sonoIo do II oncomIasIIc, InIro
caro zI rImuI sonoI dIn IIIoraIura noasIra - l82l - InIIIuIaI uIIorIor
Lo iu|roJuccrco linbci ronuc|i iu publico iuco(o|uro}, abuIoIo, zI
saIIroIo, IndoobzIo ImIIaIo. In osonJa, o oozIo IIIraIa do "cugoIaro",
sIrabaIuIa do un uIornIc InaIIsm oIIc zI coIaJonosc, do oxIracJIo IumI-
281
nIsIa. In roa]ma anuIuI l830, oora IuI AsacII vadozIo o anumIIa ro-
onsIuno sro zonoIo roromanIIco zI romanIIco. AcosIoI IsIIo I so da-
Ioroaza orIonIaroa sro noI Izvoaro (Oray, OssIan, MIckIowIcz), dIvorsI-
Icaroa IomaIIca (mormInIoIo, IrocuIuI IsIorIc, IradIJIIIo, naIura) zI ox-
orImonIaroa oIogIoI, modIIaJIoI, baIadoI zI IogondoI IsIorIco. DozI som-
nIIcaIIva In sIno, InIonJIa ooIuIuI osIo Insa IradaIa: InIamInand
rozIsIonJa unoI sIrucIurI rImaro cIasIco, sIrIIuI romanIIc nu so asImI-
Ioaza subsIanJoI ooroI; cu unoIo oxcoJII, dar nIcI oIo IoIaIo: Elcgic
ecrieo pc (iu|crinul uuui eo|, ImIIaIa dua Oray, Mornu|ul, Prinocoro,
cu sonurI omInoscIono ("DozarIo-s maguIIrIIo, Co Iroc osIo amanI, Ca
o sagoaIa roodo, Po arIo do vanI"), $|c]ou ccl Morc iuoiu|co Cc|o(ii
Ncon(, Turuul lui Eu|, amboIo ornInd do Ia MIckIowIcz, zI, dIncoIo do
orIco modoI, oomuI In roza McJi|o(io uuui inbo|rui| poc| (l839),
"sIondIda mosIra do IIrIsm aI sonocIuJII, ara orocIo In ooca (P. Cor-
noa). CoIoIaIIo croaJII marcaIo do InIonJIa novaIoaro a IuI AsacII, rIn
caracIoruI Ior Imur, IIbrId, oxIorIoaro noII dIrocJII IIIoraro. $I oaIo ca
InsazI raIaroa nuvoIoIor zI dramoIor IsIorIco, onIru caro scrIIIoruI n-a
avuI dosIgur nIcI InzosIraroa nocosara, so oxIIca rIn InadoronJa organ-
Ica Ia sonsIbIIIIaIoa romanIIca. MarcaIa In adanc do sIrIIuI cIasIc, a
caruI roondoronJa osIo aIosIaIa zI do ma]orIIaIoa IraducorIIor, oora
IuI AsacII, cu IoaIo IonIaIIvoIo do dovIoro, ovoIuoaza In osonJa unIIar In
aIbIa oI InIJIaIa. IIusIrand aIaIurI do ConacII, Iancu Vacaroscu, Mu-
muIoanu, o oIaa do IranzIJIo, AsacII nu IzbuIozIo sa ancorozo In aoIo
nouIuI. Dua cum IdooIogIa sa o canIonaIa In IImIIo IumInIsIo, IoI aza
zI croaJIa IuI, dozI maI doscIIsa sro noIIo orIzonIurI, ramano IoIuzI
subordonaIa unuI IdoaI cIasIc.
MarIa PHOTASE
AsacII sIudIaso ooroIo cIasIcIIor grocI zI IaIInI (cu roorInJa onIru
HoraJIu), dar aIracJIa manIosIa osIo onIru IIIoraIura IIaIIana: DanIo,
ArIosIo, Tasso, PoIrarca, MoIasIasIo, Ugo FoscoIo, O. ParInI, V. AII-
orI, V. MonII. PrImoIo cIcIurI do oozII, scrIso In IImba IIaIIana, Lo
LcucoiJc zI Foccol|o Jcllc Poceic, sunI InsIraIo do dragosIoa onIru
EIanca MIIosI. PooIuI o canIa In sonoIo oIrarcIIsIo zI o ImagInoaza maI
282
muII IcIuraI. VIzIunoa IuI osIo noocIasIca, oIsa]uI co ormoaza cadruI
gonoraI osIo Insa mIIoIogIc, InIoIdoauna arcadIc. PonIru ooI, cIIuI
IubII ramano conIruI unuI unIvors, ouIaI do zoIIaJI mIIoIogIco. CanIocuI
IuI do dragosIo noImIInIIa ImrumuIa ImagInI dIn mIIuI IuI Orou,
moIodIa IuI ImbIanzozIo zI IaroIo saIbaIIco. CanIocuI umanIzoaza un
InIrog oIsa] agrosI. Cooa co II aroIo o AsacII do PoIrarca osIo IoruI
subIIm zI sIaIornIc aI IubIrII. Maroa drama a dosarJIrII do IubIIa sa,
oxrImaIa In unuI dIn coIo maI rumoaso sonoIo aIo ooIuIuI. Il \o|iciuo
(Pro]c(io} aro un Ion round oIogIac. Fara sa so doarIozo do modoIo
sIraIno, AsacII a IasmuII, dua l8l2, numoroaso oozII, dInIro caro
unoIo au osI gruaIo sub IIIIurIIo OJc, Elcgii, Souc|c, Auocrcou|icc,
Cu|ccc, Inuc, McJi|o(ii, So|irc, EoloJc, LcgcuJc zI Eobulc. ModoIoIo IuI
so gasosc In Anacroon, HoraJIu, PoIrarca, EoIIoau, LamarIIno, Hugo,
MIckIowIcz zI Ignacy KrasIckI, dIn caro acuso zI IaImacIrI. In oozIo,
AsacII osIo doooIrIva cIasIc, roromanIIc, noIa rodomInanIa ramanand
Insa coa cIasIca. OrIco oora do arIa, crodo AsacII, IrobuIo sa conIrIbuIo
Ia rogrosuI aznIc aI socIoIaJII, sa sIImuIozo In om vIrIuJIIo moraIo. Po
acosI croz IIumInIsI oI groa ormanonI vaIorIIo cIasIco. HoraJIan rIn
concoJIo, AsacII cuIIIva cu rodIIocJIo oda, ovoIuand do Ia canIaroa
oIsa]uIuI IIaIIc ana Ia ovonImonIuI cuIIuraI aI MoIdovoI: Lo I|olio,
Co|ro Tibru, Prolog, Lo Po|ric, Fce|ourorco coolclor uo(iouolc iu MolJoco,
Lo nolJoccui, Lo rce|o|oruicirco Jonuilor ponu|cui, PlcioJo, OJo co|ro
poc(ii ronui, \oeul MolJocici z.a. Oda Prolog. Lo Po|ric doscIIdo rIma
odIJIo do vorsurI a ooIuIuI, dIn l836. Ea aro somnIIcaJIa unuI adovaraI
manIosI ooIIc.
AIgorIa SIMOTA

S-ar putea să vă placă și