Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti

Facultatea de Medicina
Rezultate punctaj concurs admitere 2013 - candidati admisi
NR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NUME
DICU
CHIIMU
ERBAN
BRATU
PUN
MURGOCI
CIUREA
DRGOI
CNTCIOIU
IEANU
TUDOR
LEIZERIUC
VOINEA
ARCALEAN
GZDARU
DOMBICI
IONESCU
NIU-PREDA
TUDORACHE
BRATEI
ONOFREI
STANCIU
MILEA
JURC
BRNCU
CORBU
CATAN
CONDURACHE
HODOROAB
TRIFON
TUDOSIE
MAZLU
BUNEA
MIREA
GRIGOROVICI

INITIALA
D.
G.C.
S.V.
I
A.C.
C.
G.
P
G.
C.C.
D.
C
F
G
L.
I
V
T.
I.
A.A.
L.
O.
T.
C.
M.
S.
A.
P.A.
V.
R.I.
A.N.
N.
D.
M.
G.V.

PRENUME
IOANA
DIANA MARIA
VICTOR
IONU FLAVIUS
OANA
ADRIAN
MIRUNA-IOANA
OANA-DIANA
DIANA-GEORGIANA
MARA IOANA
ELENA-SIMONA
ADNANA-MARIA
AMELIA
MIHAI-GEORGE
BIANCA-IOANA
BIANCA
ANCA IULIANA
IONELA
ALINA-MARIA
ALEXANDRU-ADRIAN
ANDREEA
CORINA-ANDREEA
RALUCA GABRIELA
ANA-MARIA
ANDREI-VALENTIN
MARIA-CRISTINA
ANA-MARIA
ILIE-ANDREI
ANDREEA
PETRA-IOANA
MIHAI-DUMITRU
GEORGIAN
TEODORA
IOAN-ALEXANDRU
EMA

LEGITIMATIE PUNCTE
02832
100
04768
100
03214
100
00824
100
05566
100
00307
100
00676
100
01819
100
00730
100
01012
100
00349
100
04556
100
03060
100
00778
100
03384
100
01905
100
00785
100
00178
100
01013
100
01243
100
05404
100
01134
100
01074
100
01865
100
02117
100
00097
100
00271
100
00348
100
00327
95
00141
93
01431
93
04101
93
02052
92
01712
91
00140
91
Pagina 1

PUNCTE
OBLIG.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
57
56
56
55
53
58
55

BAC
10
9.93
9.93
9.9
9.9
9.85
9.83
9.81
9.8
9.76
9.75
9.73
9.73
9.71
9.71
9.7
9.68
9.66
9.65
9.63
9.61
9.58
9.51
9.35
9.28
9.18
9.15
9.08
9.9
10
9.26
9.65
9.93
9.58
9.8

REZULTAT
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
olimpic
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

NUME
COJOCARU
IOSIF
BLAGA
DOAG
PARASCHIVA
BUNEA
GRLEANU
IGNAT
VLAD
CIOROBA
PETRE
NICHIFOROV
SORESCU
MIHESCU
FURTUNESCU
IONESCU
HERA
NACEA
RDULESCU
PRAN
BOTEA
AGRIGOROAEI
RADU
MIHAI
CHIRIAC
AIOANEI
PETRE
POPESCU
BRAN
PANAIT
CASIAN
DOLEA
PARASCA
SPIRT
MORARU
TUTOVEANU
PARASCHIV
DRAGOSTIN
CIUNGULETE
EICARU

INITIALA
N.
P.
M
I.O.
L.E.
C.
T.
M.
F.
G.D.
V.C.
I
GH.
M.
F
M
M.D.
C.
B.C.
M.
S.F.
M
C.G.
N.
M.
O.V.
F.
E.
G.FL.
C.
V.
E.
S.V.
D.
F.
M
C.R.
G.
GH.F.
I

PRENUME
MDLINA
IULIA MDLINA
MARIA-MDLINA
SMARANDA
PATRICIA-MONALISA
ANA-MARIA
ALEXANDRU
EVELINA-NICOLETA
ROBERT-DANIEL
TEODORA-GABRIELA
IONU-AMIN
ANA
ADELINA-MIHAELA
TIBERIU-IOAN
ANDREEA-ROXANA
GEORGETA-DANIELA
IOANA-ADRIANA
CLAUDIA-ALEXANDRA
ANA-MARIA
IUSTIN-MIHAI
SABIN
GABRIELA
SABIN-CRISTIAN
VLAD
IONU-ALIN
GEORGIANA-SNZIANA
VIRGINIA-FLORINA
BOGDAN-TEFAN
ALEXANDRU-GABRIEL
BIANCA ATENA
MIHNEA
ELENA-CRISTINA
OTILIA-MARIA
ELENA
FLORIN LUCIAN
DAN ALEXANDRU
CTLINA
MIHNEA-CLIN-MIHU
RAMONA ANDREEA
ELENA MARIA

LEGITIMATIE PUNCTE
02138
91
02959
91
00060
91
03133
91
00888
91
02605
91
02792
91
00531
90
01639
90
04823
89
01286
89
00239
89
01247
89
01869
89
02113
89
01201
89
01368
88
01049
88
01907
88
00105
88
02213
88
02210
87
01166
87
05159
87
00148
87
02495
87
01113
87
02305
87
05576
87
00510
86
03786
86
00081
86
02149
86
03156
86
00232
86
03175
86
01992
86
02338
86
00749
86
00765
86

Pagina 2

PUNCTE
OBLIG.
55
55
54
53
53
52
52
53
53
55
55
55
53
53
52
50
55
55
54
52
52
53
53
53
53
52
52
51
51
57
56
55
55
55
54
53
52
51
51
50

BAC
9.78
9.75
9.45
9.78
9.6
9.48
9.41
9.7
8.63
9.8
9.66
9.65
9.8
8.81
9.75
9.6
9.83
9.68
9.85
9.8
9
9.65
9.23
9.15
8.9
9.86
9.55
9.85
9.71
9.68
9.5
9.8
9.78
9.53
9.43
9.9
9.61
9.73
9.4
9.63

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

NUME
CARAIMAN
DUMITRACHE
BUCUR
MARCU
MICLU
POPA
VASILE
SAJGO
NEDELCU
GOGU
MORARU
CHELARU
NSTUREL
VOICU
ZECA
URSACHI
IVAN
GRIGORE
PTRNOIU
GOGONCEA
TROFOIL
DROC
CIOBANU
RCEANU
PETRESCU
GHI
VISARION
PTRACU
ANTONESCU
BALAN
URZEAL
BUDEA
NICOLAE

HOGEA
HORO AN
NEAGU
POPESCU
PUIU
ROBU
ROCA

INITIALA
L.C.

I.
P
M
V
M.
T.
M.V.
O.M.
T
V.
I.
V.
D.
G
E.G.
N.
R.
C.
A.
C.
C.D.
C.
D.
S.E.
B.
C.
M.
G.
V.
V.M.P
T.L
C
D
P
D.
C
S.
V.B.

PRENUME
ANDREI CRISTIAN
LIVIA-TEFANA
DAN-VASILE
MONICA
BEATRICE-NICOLETA
MARIA-ANDREEA
CRISTINA-ANDREEA
ERIK-TEFAN
MIRUNA ELENA
ANDREEA-LUIZA
CRISTINA IONELA
EDGAR-COSTIN
GABRIEL
ANDREI
VLAD-CRISTIAN
DENNIS
LAURA-ANDREEA
SIMINA
BIANCA-IOANA
ANDREEA-RALUCA
IONU-LAURENIU
ANDREEA ALEXANDRA
BRNDUA-RENATA
LAURA-ELENA
SORANA
IOANA-ANDREEA
MARIUS-DAN
VLAD-TIMOTEI
ANA-MARIA-MLINA
ELENA-SABINA
IOANA-DIANA
CRISTINA-ANA
MARIA TEODORA
IONUT-CODRIN-GHEORGHE
LAVINIA-ANDREEA
MDLINA-PETRONELA
ANCA
PAUL CATALIN
MIHAELA CORNELIA
IRINA

Pagina 3

LEGITIMATIE PUNCTE
02103
86
00079
86
02886
86
00325
85
01535
85
00852
85
00620
85
02827
85
00629
85
00615
85
03027
85
03318
85
03437
85
00041
85
00341
85
01036
85
02263
85
00581
85
01725
84
04705
84
01612
84
03095
84
02798
84
02811
84
03456
84
01898
84
01630
84
01418
84
01792
84
03253
84
00797
84
01203
84
00315
84
01764
84
01896
84
03247
83
02021
83
00014
83
04741
83
01763
83

PUNCTE
OBLIG.
50
49
48
57
55
55
54
54
53
52
51
51
51
50
50
49
47
47
55
54
53
53
51
51
51
50
50
50
49
49
49
49
49
48
47
56
54
54
52
51

BAC
9.03
9.6
9.04
9.68
9.58
9.56
9.86
9.61
9.2
9.8
9.95
9.21
8.78
9.33
9.26
9.66
9.56
9.18
9.55
9.65
9.9
9.7
10
9.9
9.76
9.66
9.28
8.93
9.76
9.73
9.7
9.06
8.68
9.66
9.55
9.13
9.7
9.13
9.76
8.9

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

NUME
INITIALA
HUM
V.
ILIESCU-NSTASED.
SAVU
L
TEFAN
R.
OSIAC
I
GRDINARU
P.
POI
G.S.
RADU
V.
BULUG
D.
BOGDNOIU
L.
BADEA
P.
GEORGESCU
A.C.
GRIGORE
L.C.
VASILE
L.S.
FLOREA
N.
ANDREI
O.
NEACU
I.M.
COPCIANU
C.C.
CHERAN
D.D.
GMAN
G.D.
ROMANESCU
L.
PROCOVANU
S
SANDU
G.
LOZNEANU
C.N.
STTESCU
D.
PUCAU
V.
CUCIUMITA
H
CHIOIBA
N.
CIOBANU
D.
AVRAM
F.
STNESCU
C.
MOISE
N. T.
DUMITRU
E.C.
TNASE
G.
RADU
M.I.
POPA
M.
BUTUROIU
D
BICOIANU
I.A.
BORCOI
E.
ROVINARU
I.

PRENUME
ANDREEA-CAMELIA
ALEXANDRU
LUCIA CLINA
THEODORA CARINA
CRISTINA-MDLINA
MIHAI-CRISTIAN
DANA-ANTONIA
GEORGIANA
ADRIAN-TEODOR
OANA GEORGIANA
FLORINA-RALUCA
TEODORA-CRISTIANA
CORINA-MARIA
REMUS
ROXANA
ALEXANDRA-TEFANIA
IOANA ALEXANDRA
RUXANDRA-MARIA
GABRIEL
MIHNEA-ALEXANDRU
RALUCA
ANA-FLAVIA
CORINA-GEORGIANA
DRAGO-MARIAN
TEFAN-GABRIEL
MARIA
ANA-MARIA
EMIL
SEBASTIAN
CRISTINA
LAURA-SEMONIA
NICOLAE GHEORGHE
ROXANA-IOANA
DIANA
ANDREI-CHRISTIAN
IONU-STELIAN
MONICA MARIA
ALEXANDRU-TEFAN
CTLIN-NICOLAE
ANDREEA-GEORGIANA

LEGITIMATIE PUNCTE
01172
83
00815
83
04257
83
00744
83
01065
83
03014
83
05083
83
00387
83
00149
83
00569
82
01579
82
00268
82
02106
82
02448
82
03585
82
00573
82
04253
82
01733
82
00757
82
00312
82
05171
82
03157
82
02177
82
01446
82
00210
81
04416
81
03086
81
05019
81
01315
81
01945
81
00161
81
01816
81
02260
81
00269
81
01567
81
01979
81
01278
81
00061
81
00067
81
03747
81

Pagina 4

PUNCTE
OBLIG.
50
50
49
49
48
48
46
46
44
55
53
53
53
53
52
52
51
49
49
48
48
48
46
45
55
52
52
51
51
51
51
50
50
49
49
49
48
48
48
48

BAC
9.8
9.08
9.73
8.01
9.58
9.43
9.4
9.15
9.26
9.03
9.78
9.56
9.38
9.3
9.58
9.16
9.18
9.35
8.83
9.96
9.46
9.21
9.73
9.46
9.06
9.31
9.31
9.53
9.21
9.2
8.78
9.15
8.93
9.73
9.15
8.56
9.85
9.53
9.03
8.95

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

NUME
TLMB
POPA
VATR
RIZA
POPESCU
NREANU
BERCEA
UDRITIOIU
GHEORGHE
COSTACHE
ENUICA
SPIROIU
ZAMFIRESCU
STATE
BOSTAN
RSTOAC
G
MINC
GHERGHE
IONESCU
DOBRE
PETRE
MIAN
DINU
MIHALCEA
IONESCU
MAVRODIN
MIERLOIU
VULPOI
OAN
DUMITRESCU
SNCEAN
STOENESCU
VLAD
DOBRIN
TARB
MICU
MRFU
ANDREI
BOANGIU

INITIALA
N.
M.
I.
A
D.S.
I.
I.E.
D
C
V.G.
GL
L
D.D.
C.D.
T.
C.
C.
E
E.
D
I.
G.
N
I
P.
I.
T.E.
V.
J
D.G.
M.C.
M.
M.D.
N
D.
I.M.
M.T.
G.
N
N.

PRENUME
GABRIELA-ADRIANA
IOANA-CRISTINA
MARIA
TEFANIA-MIHAELA
ANA-CRISTINEL
ADRIAN
IRINA ELENA
LARISA-ADELA
ALEXANDRA-ELENA
ANA
ADELA KARINA
ANDREEA - VALENTINA
MARIA
ALEXANDRU-LAURENIU
MIHAI
CRISTINA
ALEXANDRA
IOANA-ANDRADA
VERONICA-LOREDANA
ANDRA-DIANA
IOANA
MDLINA
ANCA DIANA
IOANA-SIMONA
ANA-RALUCA
DIANA-ANDREEA
ANDRA-TEFANIA
MARIA
MIRELA
VLAD ALEXANDRU
ANDREI
MARIN-BOGDAN
DAN-NICOLAE
ANDREI MDLIN
ILINCA-MARIA
IOANA-CLAUDIA
ANA-MARIA
VLAD
MARIAN
ANCA-MARIA

Pagina 5

LEGITIMATIE PUNCTE
01959
81
01622
81
00954
81
00408
81
01990
80
00248
80
02100
80
00661
80
01460
80
00031
80
01171
80
00563
80
03017
80
01547
80
00894
80
00550
80
00535
80
03127
80
01879
80
00967
80
01534
80
02991
80
02773
79
00614
79
00937
79
01883
79
03613
79
01329
79
03155
79
00501
79
02142
79
05176
79
03677
79
01458
79
02830
79
02102
79
01064
78
00526
78
02085
78
01499
78

PUNCTE
OBLIG.
47
46
46
45
53
53
52
52
52
51
51
51
50
50
50
49
49
49
49
49
49
46
54
51
50
50
50
50
50
50
49
49
49
48
47
46
53
53
53
53

BAC
9.46
9.61
8.91
8.8
9.7
8.7
9.68
9.65
9.1
9.95
9.73
9.66
9.7
9.15
9.03
9.76
9.6
9.55
9.51
9.46
9.36
9.03
9.56
9.83
9.85
9.83
8.88
8.86
8.43
8.25
9.7
9.5
9.28
9.26
8.16
9.58
9.86
9.4
9.26
9.08

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

NUME
NICULESCU
IONESCU
BADIU
PRVAN
PITEA
CACIANDONE
NSTASE
MOCANU
PNESCU
NACHAWATI
GALI
LAZR
TURTOI
PANAIT
BADIU
VCRAU
IORDACHE
VOICULESCU
LUCA
DRGAN
BOURO
PALIU
NECULAE
GAGIU
OMER
LCU
NGLBEAL
IONESCU
SECREANU
POPESCU
RAICU
MORCOV
ANGHEL
GRIGORE
BARBU
RINU
VAGNER
OCRAIN
TUDORACHE
ANDREI

INITIALA
F.
L.
S
I.
I
H
V.
S.V.
C.
M.M.
A.V.
GH.G
T
I.
N
F.
G.L.
V.
G.
A.
M.
T.I.
N
D.I.
A.
A.
C.M.
K.V.L
M.
O.G.
C.
I
F.
P.A.
I.
C.D.
R.ST.
P.
G.
S.

PRENUME
LAURIAN-MIHAI
IOANA
MARIA SIMONA
DIANA - GEORGIANA
MARIA-MADALINA
CONSTANTIN
ELENA DANIELA
DIANA-ALEXANDRA
DIANA-TEODORA
SOFIAN
ANDREEA-MDLINA
ALINA-AURELIA
ANA-MARIA
MONICA ELENA
IULIA MARIA
ANDREI-BOGDAN
LIVIA ELENA
ADRIAN-VICENIU
AMINIA-DIANA
ALEXANDRU VICTOR
DRAGO-MARCEL
ELENA-MDLINA
GABRIELA
MARIA IRINA
EDEN
RADU-MIHAIL
LAURA-MIHAELA
SERGIU-CRISTIAN
MIHAELA
VICTOR-GABRIEL
DIANA GABRIELA
ALEXANDRA-ELENA
ANDREEA-DIANA
ANDREEA-LORENA-MARIA
SEBASTIAN
TEFAN-VIOREL
TEFAN-ROBERT
THEODORA
COSMIN-GEORGE
ANCA-MARIA

Pagina 6

LEGITIMATIE PUNCTE
00769
78
02644
78
02966
78
00913
78
02040
78
03869
78
03165
78
01347
78
00361
78
02845
78
00091
78
00491
78
04414
78
00519
78
05061
78
00892
78
02925
78
01880
78
01184
78
01348
77
00108
77
01238
77
01636
77
01882
77
00265
77
00119
77
00280
77
05292
77
00220
77
01514
77
02064
77
01289
77
03500
77
02733
77
04882
77
01638
77
00064
77
01804
77
00116
77
00707
77

PUNCTE
OBLIG.
52
52
51
50
50
50
50
49
49
49
49
48
48
47
45
45
44
44
44
54
53
51
50
50
50
49
49
49
49
49
49
48
48
48
47
47
47
46
46
46

BAC
9.65
9.26
8.98
9.7
9.66
9.23
8.98
9.48
9.13
8.78
8.68
9.78
9.4
9.06
9.76
9.26
9.86
9.81
8.45
9.75
9.36
8.73
9.65
9.6
8.86
9.66
9.45
9.35
9.18
8.95
8.58
9.56
9.48
9.15
9.5
9.23
8.66
9.21
8.85
8.8

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

NUME
INITIALA
LOGHINA
N.
NECULAI
M
STANCU
D.
PRISCARU
C.
COMNESCU
D.M.
RA
S
JAPIE
I
DEACU
C.
TEODORESCU
C.
FINI
A.
OVARU (TOVARU)R.P.
MALCIOLU
D.
RDULESCU
I
GHINEA
A
CURC
G.C.
MARIN
N
SCHEAU
N.
CRCIUN
S.
SPTARU
I
DRAGOMIRIC
D.D.
BDESCU
D.
CARCEA
A.
GEORGESCU
C.
VASILE
P
BUCUR
GH.
BOTEANU
C.
GHEORGHE
I.L
LAB
D.
TEODORESCU
O.
SCURTU
A
CIUBEIC
V.
EPURE
GH.D.
SPIRIDON
F.
VOICU
M.P.
BLU
G.
GANEA
R.A.
VASILE
V.
DIACONESCU
B.M.
MALINCHI
C.A.
POPA
I.

PRENUME
ANDREEA-IULIA
MONICA-VIVIANA
IULIANA-DOINA
TEODOR CONSTANTIN
MARIA
IONELA MIHAELA
ADELIN-ION
BOGDAN
TEFAN CICERONE
DAVID-ANDREI
ALEXANDRA
TEFAN-CRISTIAN
TEFANIA CRISTINA
IULIA-ELENA
PAUL-FILIP
RALUCA IOANA
TOMA-CRISTIAN
MARIA-IRINA
IONELA GEORGIANA MDLINA
ANDREEA-SIMONA
GEORGE-CRISTIAN
SERGIU
CARMEN-ELENA
CARMEN CRISTINA
MARIA
RADU-ALEXANDRU
TEODORA-OLIMPIA
ALEXANDRA ANDREEA
SABRINA - ANA
ANA-ELENA
ANDREI
ANCA-MINODORA
PAULA MONICA
MIHAI-ADRIAN
CATRINEL GABRIELA
GABRIELA
OANA ANDREEA
ANDREEA-ILINCA
ALEXANDRA
MARIA-CRISTINA

Pagina 7

LEGITIMATIE PUNCTE
01206
77
01138
77
02750
76
03537
76
01118
76
00591
76
02566
76
03312
76
00190
76
01870
76
04433
76
03329
76
00112
76
01094
76
04320
76
00790
76
00506
76
05197
76
01753
76
02089
76
02461
76
04472
76
01280
76
01508
76
01262
76
03752
76
00625
76
04739
76
01459
76
04237
75
00074
75
05092
75
01275
75
02290
75
00505
75
03208
75
00462
75
03101
75
01546
75
04194
75

PUNCTE
OBLIG.
44
44
54
53
52
52
52
52
52
52
51
51
50
50
50
50
50
49
48
48
48
48
47
47
45
45
44
42
41
53
53
51
51
50
50
50
50
50
49
49

BAC
9.28
9.23
9.18
8.75
9.73
9.56
9.41
8.3
8.21
7.95
9.41
9.06
10
9.58
9.48
9.16
8.95
9.61
9.3
8.91
8.86
8.6
9.28
9.1
9.73
9.21
9.5
9.28
9.28
10
8.66
9.93
8.13
9.7
9.23
9.2
8.83
8.56
9.9
9.63

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

NUME
GHITA
MITROI
BOTNARU
ANICA-IONESCU
NU (NUTA)
ENACHE
ZAMFIR
STAUB
GHI
GHEORGHI
STNIL
BADEA
BLANARIU
MCIUC
ERBNOIU
SOARE
TNASIE
VITAN
MUAT
GHEORGHIU
TTU
MIHAIL
LIXANDRU
CARAENACHE
MARDAN
NEA
MARINESCU
ROU
PETRE
DOBREA
OLTUZU
BOCIOC
GULUNGA
GHEORGHI
CRIV
GURI
TUU
GONULLU
HOINOIU
STAN

INITIALA
E
V.
V
N.
R.A.
M.I
A.
M.G.
I.
C.
P.
GH
I.C.
D.
T.
D.A.
V.D.
M.
M.
S.M.
I.
A.B.
I.
S.
M.
M.
L.N.
R.
F.M.
V.
C
A.
I
I
I
V.G.
C.
D
G.
I.C.

PRENUME
CRISTIAN-FLORENTIN
FLORINA-RALUCA
SERGIU
RALUCA
BOGDAN-MIHAI
ALICE
DAMARIS-ALEXANDRA
TRAIAN
ANDREI-LAURENIU
LORENA-MIHAELA
ELENA VIORICA
DIANA-MARIA
CRISTINA-ROXANA
MARIA
LIVIU-IONU
DIANA-ELENA
DENISA ISABELLA
ALEXANDRA-MDLINA
FLORENTINA
ALEXANDRA-OANA
ANDREEA-ROXANA
ANA-MARIA
OANA ALEXANDRA
CTLIN
CRISTIAN-MIHAIL
GEORGIANA
TEFANIA-MARIA
ALEXANDRU-CRISTIAN
OANA-MIHAELA
VLAD-CRISTIAN
MARCU PETRU
ROXANA-ELENA
CRISTINA
FLAVIA-IRINA
OANA LAURA
ANA-MARIA
ADRIANA
SENYA
ELENA MDLINA
DIANA - MIHAELA

LEGITIMATIE PUNCTE
00398
75
04176
75
01929
75
01177
75
03261
75
04183
75
02749
75
04103
75
02755
75
02809
75
03587
75
00331
75
01351
75
05096
74
00762
74
00671
74
03062
74
00666
74
00985
74
04880
74
01311
74
02127
74
01434
74
00128
74
01568
74
01723
74
02221
74
04078
74
03414
74
01078
74
00415
74
01312
74
04307
74
01142
74
00050
74
02620
74
04142
74
01851
74
04444
74
00175
74

Pagina 8

PUNCTE
OBLIG.
49
49
49
49
47
46
46
46
45
45
45
44
43
54
52
52
51
51
50
50
50
49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
47
47
47
45
45
44
43
43
42

BAC
9.61
9.53
9.5
9.36
8.78
9.63
9.16
9.06
9
8.9
8
9.78
9.78
9.41
9.4
8.81
9.8
9.31
9.62
9.23
8.85
9.58
9.5
9.16
8.91
8.85
8.41
7.26
9.51
7.9
7.05
9.35
8.9
8.71
9.71
9.03
9.66
8.96
7.93
9

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

NUME
SCARLAT
ANGHEL
CILIBIU
BODALE
VLAD
ANGHELEA
VOD
ZAMFIRESCU
FEKETE
BODRLU
LEOVEANU
LESCAIE
STEJEROIU
DUMITRACHE
DUMITRU
BALAN
FILOTE
GOTEA
PANTAZI
POLOAN
IFTIMIE
ANDRAONI
DUMITRESCU
PETRIA
CIOCRLAN
PUNIC
MODREANU
ALBERT
CLAPON
LI
POPESCU
NIESCU
CHIVU
MIHAI
CRCIUN
VORNICU
BAA
BADEA
FILIP
VLAIC

INITIALA
A
D
M.D.
V.
F.C.
C.D.
P.
A.
B.
V.
I.
I.
I.
F.
I.
F.
F.
R.S.
C.
D.
S.
V.I.
S.C.
T.
M.
M.
P.V.
C.
O.V.
FL.
I.C.
V.
I
D.G.
I
M.
R.
E.
E.
A.S.

PRENUME
ISABELA GABRIELA
MIHAELA ANDREEA
LAURENIU THEODOR
LAURA-ANDREEA
ELENA-ANDREEA
ELENA-DANIELA
SABINA-GEORGIANA
ALEXANDRA
ANA-BELLA
ION-CRISTIAN
COSMIN
ANDREEA
MARIA RUXANDRA
ANA-ELENA
ANDREEA-ELENA
DANIELA-MDLINA
RADU
ALEXANDRU-LUCIAN
ANA-MARIA
DARIA
RALUCA ANDREEA
MIRUNA
ELENA ADRIANA
ANDREEA RALUCA
OANA
IOANA
ANDREI
MONICA
DANA-TEFANIA
ALEXANDRU-FLORIAN
LORENA-MARIA
LIVIA-CRISTIANA
ADRIAN IONU
DIANA
ROXANA-IONELA
VICENIU RZVAN
CAMELIA ALINA
ANDREEA-RUXANDRA
ALEXANDRU-CRISTIAN
ALEXANDRA

LEGITIMATIE PUNCTE
02589
74
01225
73
00515
73
01249
73
01255
73
01397
73
01815
73
03983
73
01260
73
02231
73
01109
73
00184
73
00961
73
00364
73
00779
73
03868
73
03087
73
03990
73
01380
73
00466
73
00222
73
01223
73
04044
73
00298
73
01210
73
04961
73
03006
73
03207
73
00005
73
03773
73
01334
73
00267
72
01212
72
01854
72
00971
72
00353
72
00087
72
04733
72
01393
72
00129
72

Pagina 9

PUNCTE
OBLIG.
42
53
51
51
50
50
49
49
49
49
49
48
48
47
47
47
47
47
47
47
46
46
46
46
46
46
45
44
43
43
42
52
52
51
51
50
50
50
50
49

BAC
8.46
8.38
9.61
9.38
9.76
9.73
9.6
9.31
9.16
7.83
6.95
8.41
7.9
9.75
9.55
9.48
9.38
9.28
9.18
9.13
9.7
9.6
9.55
9.5
9.16
8.85
9.16
9.33
9.46
9.05
8.41
8.86
8.66
9.53
9.4
9.9
9.4
9.15
8.86
9.65

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

NUME
GEORGESCU
TENE
GRIGORE
SIMA
TELESCU
NSTASE
ERBAN
GLIGORE
MATEI
MARE
COSTACHE
DASCALESCU
ROU
SOLNIARU
HODEA
TURCU
DUMITRU
IORGA
NECULA
MATEESCU
MARIAN
GHIZDAVU
DIACONU
TNASE
RUSU
LUNGU
MUNTEANU
BIINEANU
GAVRIL
RACHIERU
CONSTANTIN
BJENARU
MIHALCEA
BLAN
TNASE
DAVIDOIU
MOVILEANU
MEZEI
LEFEGIU
NECUU

INITIALA
I.C
I.
C.F.
T.
G.S.
V.
R.
F.
P
E.
I.
GH
I
S.
S.
V.G.
D.
C.
GH.
C. A.
G.
O.A.
C.
M.
I.
T
D. C.
I.
G.
GH
N
R.
M
I.
B.
E.
M.
I.D
F.
F.C.

PRENUME
DANIELA CRISTINA
MIRELA-GEORGIANA
ADRIAN-GEORGIAN
CRISTIAN-TRAIAN
SORINA-TEODORA
DIANA-MIHAELA
GABRIEL
ELENA-FLORINELA
RZVAN-ANDREI
THEODOR
ANA-MARIA
GEORGE-RAZVAN
IOANA CTLINA
DENISA-ALEXANDRA
FLORIN-VLAD
TEODORA ADELA
ALEXANDRA
ANAMARIA GABRIELA
ION-OVIDIU
ADINA
ANDREEA
DIANA-MARIA
COSMINA-THEODORA
IULIA-ORTANSA
IULIA-MARIA
ANCA-MIHAELA
CRISTINA ELENA
DANIELA
GHEORGHI-ANDREI
ANDRA ISABELA
NICOLETA EUGENIA
ALEXANDRU-IOAN
CTLIN CONSTANTIN
ADRIAN
ANA-MARIA
ANA-MARIA
IOANA-CTLINA
RALUCA-MIHAELA
VALENTINA FLORINA
IULIA-CRISTINA

LEGITIMATIE PUNCTE
02044
72
03147
72
04428
72
05089
72
01426
72
01629
72
00791
72
00464
72
00071
72
02034
72
03690
72
00034
72
04006
72
01140
72
02484
72
01657
72
00012
72
01859
72
01073
72
03740
72
02990
72
00636
72
01261
72
01583
71
01392
71
02570
71
00182
71
03405
71
03022
71
00350
71
00731
71
04156
71
01282
71
00567
71
01228
71
00627
71
00617
71
01301
71
01115
71
04401
71

Pagina 10

PUNCTE
OBLIG.
49
49
49
49
48
48
48
48
48
48
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
45
43
42
55
54
52
52
50
50
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
47

BAC
8.76
8.61
8.4
8.38
9.88
9.5
9.5
9.45
8.48
7.43
9.3
8.38
9.73
9.63
9.61
9.43
9.33
9.13
8.67
8.63
9.4
8.78
9.88
8.83
7.9
9.36
9.25
9.18
9
9.38
9.36
9.26
8.96
8.76
8.53
9.8
9.6
9.16
9.1
9.3

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435

NUME
INITIALA
RADU
C
ION
N.
LZROIU
A.P.
TRANDAFIR
C.
OPRESCU
A.
NICODIN
O.V.
MITREA
E.M.
GHILENCEA
V
TECUCI
G.
PUNA
S.
MARTAC
R.
PITI
M.
CIOCRLAN
AL.
VRNCIANU
D.
NEGOI
M.
APOSTOLACHE B.V.
ENACHE
P.P.
CIVIDINO
P.D.
BL
V.
LAICA
N.
ERBAN
S.I.
FLOREA
D.
MATEESCU
I.
COMAN
T.
TUDOR
D
GRIGORE
S
CARNARIU
V.
SBRCEA
C.
MUNTEANU
V.
BRNZAN
M.I.
COTIG
C.V.
RUSU
D.C.
LUPU
G.
ILIE
I.
BALABAN
A.
BIEVEL-RDULESCU
C
HANGANU
D.V.
JOSANU
S
NEGOI
M.R.
DATCU
M.

PRENUME
ALINA-VALENTINA
GRAIELA
VLAD PETRE
ADRIANA-NICOLETA
RALUCA
MIHNEA-ANDREI
ALINA
FILOFTEIA-ADELINA
MARIA-MDLINA
SIMONA-ALEXANDRA
FILVIANA REBECA
MARIA-LORENA
MARIA-ALEXANDRA
ADELINA
FLORENTINA
TEFAN-RZVAN
ALEXANDRA OANA
ROMEO-ALEXANDRU
MARIA-ALEXANDRA
ANDREEA-NICOLETA
RADU MIHNEA
ANCA-ALEXANDRA
ELENA IULIANA
ELENA MDLINA
ANDREEA - IOANA
IOANA GABRIELA
GEORGIANA
TEFANIA DIANA
LAURA-ADRIANA
IOANA
DIANA
IULIA
CATLINA-FLORENTINA
IULIA-GABRIELA
MIRUNA
RALUCA
PETRU-CIPRIAN
RADU
CRISTINA-ALEXANDRA
COSMINA

Pagina 11

LEGITIMATIE PUNCTE
00831
71
01586
71
03708
71
02039
71
02074
71
03284
71
00833
71
04048
71
02042
71
04885
71
01105
71
03877
71
02005
71
02360
71
04114
71
03296
71
03048
70
04593
70
01114
70
00238
70
01204
70
00180
70
00528
70
00523
70
02759
70
02003
70
01608
70
02320
70
02230
70
00094
70
01004
70
02876
70
01281
70
03890
70
03149
70
04186
70
01259
70
00758
70
00761
70
03265
70

PUNCTE
OBLIG.
47
47
46
46
46
46
46
46
45
45
44
43
43
42
42
40
51
51
51
50
50
50
50
50
50
49
49
49
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
47
47

BAC
8.7
8.53
9.53
9.46
9.2
8.86
8.65
8.51
8.91
8.56
9.6
9.18
9
9.06
9.05
8.73
8.66
8.38
8.18
9.81
9.63
9.43
9.16
9.11
9.06
9.55
8.83
8.73
9.81
9.68
9.6
9.56
9.38
9.31
9.03
8.98
8.86
8.68
9.9
9.68

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis

NR.
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

NUME
CRISTEA
STROE
LUPEA
DASCALU
TNASE
POPA
ILIE
ZAMFIR
TABAC
LAZR
DINULESCU
ALUA
PAVEL
DINU

INITIALA
N.
D
C
V
G.I.
F.
G.M.
I.
M.A.
S.C.
O-T.
F.M.
N.
M.

PRENUME
ALINA-ELENA
MIHAIL CRISTIAN
IONELA CATALINA
COSMIN
COSMINA GABRIELA CRISTINA
IOANA-CRISTINA
VLAD-COSTIN
MARINEL CTLIN
ALEXANDRU-MIHAI
ALEXANDRA MARIA
TEODORA
ALINA-FLORINA
CLAUDIU
GABRIELA

LEGITIMATIE PUNCTE
02055
70
00100
70
00313
70
01532
70
00482
70
00240
70
00853
70
00475
70
03161
70
01139
70
03882
70
01820
70
00502
70
01681
70

COMISIA CENTRALA DE ADMITERE

Pagina 12

PUNCTE
OBLIG.
47
47
47
47
46
46
46
46
46
45
45
45
45
43

BAC
9.66
9.36
9.06
8.96
9.31
9.11
7.96
7.83
7.01
9.51
9.2
8.68
7.8
9.86

REZULTAT
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis
admis