Sunteți pe pagina 1din 13

Dosar de afaceri

Agen]ie pentru organizarea de nun]i


Un serviciu interesant, un profit poten]ial de 2.000 USD pe lun`

R&S

RENTROP & STRATON

CONCEPT DE AFACERI

Agen]ie pentru organizarea de nun]i Un serviciu interesant, un profit


poten]ial de 2.000 USD pe lun`

INFORMA}II PE SCURT
Capital ini]ial minim . . . . . 3.000 USD Profit brut . . . . 2.000 USD/lunar Situa]ia pie]ei . . . . . . concuren]` relativ redus` Poten]ial de cre[tere . . . . . foarte mare, mai ales dac` reu[i]i s` atrage]i recomand`rile clien]ilor Factori de risc . . . . . . . . . . . . lipsa talentului de negociator, neaten]ia la detalii, incapacitatea de a coordona un num`r mare de opera]iuni Desf`[urarea activit`]ii ca a doua ocupa]ie . . . . . . exclus

A organiza o nunt` \nseamn` a consuma o gr`mad` de timp, nervi [i bani. {i dac` te \nhami la o asemenea ac]iune f`r` a fi ct de ct un spirit descurc`re], acest eveniment special se poate transforma \ntr-un fiasco. De aceea, mul]i prefer` s` recurg` la serviciile unei agen]ii specializate, care s` preia toat` b`taia de cap, de la A la Z, cu garan]ia c` totul va ie[i OK. O astfel de agen]ie ofer` mirilor/na[ilor o sumedenie de alternative \n privin]a restaurantului, a mnc`rurilor, muzicii sau rochiei de mireas` [i, dup` ce alegerile au fost f`cute, se ocup` efectiv de toate am`nuntele necesare desf`[ur`rii irepro[abile a marelui eveniment.

Organizarea de nun]i a fost, \n urm` cu doi-trei ani, o afacere nou` pe pia]a romneasc`, s-a bucurat de succes [i continu` s` fie [i acum una dintre cele mai promi]`toare oportunit`]i. Ideea a fost importat` de Alin Caraman, patronul firmei Bon Mariage, tocmai dintr-un or`[el de lng` cascada Niagara, ai c`rui locuitori tr`iesc de pe urma turismului [i a oric`ror evenimente legate de celebra cascad`, printre care [i nun]i. Ideea a atras apoi aten]ia [i altor \ntreprinz`tori autohtoni, care [i-au dat seama c` este vorba de un serviciu foarte c`utat, \n special de c`tre cei care vor s` aib` o nunt` frumoas`, de bun-gust [i f`r` surprize nepl`cute. {i asta f`r` s` cheltuiasc` o avere.

CONCEPT DE AFACERI
Scurt` prezentare a afacerii
Serviciile oferite de o agen]ie care se ocup` de organizarea de nun]i sunt de dou` tipuri: ea se poate ocupa fie doar de cteva servicii necesare \n cazul unei nun]i, precum filmarea video, realizarea fotografiilor sau \nchirierea restaurantului, fie de organizarea \n totalitate a evenimentului, \ncepnd de la \nchirierea restaurantului, stabilirea meniului, a programului muzical [i artistic, organizarea cununiei civile, a celei religioase [i terminnd cu \nchirierea de limuzine, focuri de artificii [i ornamente florale. Clientul spune doar c]i invita]i are [i \n ce sum` vrea s` se \ncadreze, agen]ia se ocup` apoi de tot. O nunt` cu circa 100 de persoane se poate \ncadra \n suma de 3.000 de dolari, \n func]ie de ceea ce dore[te clientul. Sigur c` o nunt` se poate face [i cu 5.000 sau 10.000 de dolari, dac` se dore[te ceva extravagant [i la un local luxos. Angaja]ii agen]iei se \mpart \n dou` categorii: cei care se ocup` de logistic`, adic` de g`sirea mijloacelor tehnice [i a serviciilor necesare organiz`rii unei nun]i, [i cei care particip` la desf`[urarea nun]ii, adic` mae[trii de ceremonii sau weding planner-ii. Agen]ia poate folosi propriile mijloace tehnice (aparatur` audio, video, decora]iuni, echipament pentru tip`rirea invita]iilor, transport) sau le poate \nchiria de la diver[i furnizori specializa]i, \n acest caz profitul fiind mai redus. Colaboratorii unei agen]ii au un rol foarte important, ace[tia fiind de fapt cei care particip` efectiv la nunt`: DJ-ul, operatorul video, fotograful, personalul din restaurant, cei care se ocup` de artificii, de amenaj`ri exterioare [i interioare. Ei sunt atent selecta]i, scopul urm`rit fiind o calitate ct mai ridicat` a serviciilor oferite de ei [i, mai ales, siguran]a onor`rii contractului. Dup` ce au fost g`site cele mai bune oferte [i s-a realizat subcontractarea, este rndul mae[trilor de ceremonii s` preia [tafeta. Ei vor pune la punct, \mpreun` cu mirii [i rudele acestora, toate detaliile nun]ii [i se vor ocupa, pe baza unui desf`[ur`tor al evenimentului, de \ndeplinirea, pas cu pas, a tuturor formalit`]ilor. Este foarte important ca angaja]ii agen]iei s` cunoasc` ct mai bine ceea ce \[i doresc clien]ii, astfel \nct totul s` mearg` conform planific`rii, f`r` s` existe abateri de la program.

O afacere inspirat` de... un stol de porumbei


Chiar dac` pare greu de crezut, c]iva porumbei au fost cei care l-au determinat pe Dan Banner s` lanseze una dintre cele mai importante agen]ii specializate \n organizarea de nun]i, Banner P.C. La \nceputul anului 2001, pentru a-i face o supriz` prietenului s`u care se c`s`torea, Dan Banner a cump`rat un stol de porumbei albi c`rora le-a dat drumul s` zboare peste mirii care tocmai ie[eau din biseric`. Gestul s`u a avut un efect att de mare \nct, \n urm`toarele luni, s-a trezit asaltat de invita]ii la nun]ile celor care au fost atunci de fa]` [i care doreau, la rndul lor, porumbei. Datorit` ideii mele, am ajuns s` fiu invitat la nun]ile unor miri pe care abia \i cuno[team, \nct \ntr-un final, dup` numai trei luni, m-am hot`rt s`-mi deschid afacerea cu organizarea de nun]i, \[i aminte[te Dan Banner. A \nceput activitatea \ntr-un apartament proprietate personal`, unde, \mpreun` cu trei angaja]i, a pus la punct, pe lng` lansarea de porumbei, [i alte servicii necesare \n cadrul unei nun]i: film`ri video, fotografii, \nchirierea restaurantului sau g`sirea unui DJ care s` se ocupe de muzic`. A preferat s` investeasc` \nc` de la \nceput \n aparatura video [i foto necesar` realiz`rii filmule]elor nun]ilor [i a fotografiilor. Ba chiar, avnd la
Idei de AFACERI

Cine sunt clien]ii


Vedete, sportivi, arti[ti, doctori, avoca]i, politicieni, oameni de afaceri, \ntreprinz`tori din clasa de mijloc, ba chiar [i angaja]i cu salarii decente cam aceasta este paleta de poten]iali clien]i. (Chiar dac` reprezentan]ii agen]iilor se feresc s` recunoasc` faptul c`, pn` la urm`, o nunt` organizat` de ei cost` cu aproximativ 30% mai mult dect \n cazul \n care mirii ar face singuri efortul de a o organiza, avantajul acestei afaceri \l reprezint`, de fapt, nu costurile, ci calitatea serviciilor). Majoritatea clien]ilor unei agen]ii se \ncadreaz` \n categoria persoanelor ocupate, care de fapt nu au timp pentru a-[i organiza singuri nunta, chiar dac` ar dori acest lucru. Aceasta nu \nseamn` c` ei cheltuiesc numai pentru a avea o nunt` ca \n pove[ti, cu care s` se mndreasc`. Chiar dac` provin din categoria oamenilor cu bani, clien]ii no[tri verific` fiecare cheltuial` \n parte, fiecare am`nunt, orict de pu]in

CONCEPT DE AFACERI
dispozi]ie o sum` suficient de mare, Dan Banner a cump`rat [i un Lincoln argintiu de 7,5 metri lungime. Ma[ina, destinat` a fi folosit` tocmai pentru astfel de ocazii speciale, s-a dovedit piesa de rezisten]` a afacerii, avnd dublu impact: 1) promovarea firmei [i 2) asigurarea de c[tiguri suplimentare, provenite din \nchirierea ma[inii persoanelor particulare, firmelor sau chiar [i
Agen]ia lui Dan Banner organizeaz` s`pt`mnal cinci-zece nun]i, cu un profit de cca 1.000 USD/lun`.

serviciile agen]iei, a fost necesar` recurgerea [i la alte forme de promovare [i publicitate: flutura[i distribui]i \n cadrul unor evenimente de profil (trg de nun]i), furnizarea de rochii de mireas` pentru emisiuni televizate, site pe Internet sau chiar anun]uri \n reviste de specialitate [i ziare. Aceast` ultim` metod`, chiar dac` poate p`rea pentru mul]i cel mai ieftin [i comod

concuren]ei agen]ii care se ocup` de organizarea de nun]i [i evenimente speciale. Din luna mai 2001, imediat dup` deschiderea agen]iei, am avut foarte mul]i clien]i, ajungnd s` ne ocup`m chiar [i de 20 de nun]i \ntr-o s`pt`mn`, spune managerul agen]iei Banner. |ns` euforia succesului nu i-a permis s` prevad` ce urma s` se \ntmple \n perioada de iarn`, cnd nu se mai fac nun]i. Din noiembrie [i pn` \n februarie nu am avut activitate, \ns` a trebuit s` pl`tesc salariile angaja]ilor [i celelalte cheltuieli de \ntre]inere, explic` el. Num`rul clien]ilor s-a stabilizat \n acest moment la aproximativ cinci-zece pe s`pt`mn`, fapt care aduce firmei un profit de aproximativ 1.000 de dolari lunar. Pe lng` recomand`rile din partea celor mul]umi]i de

mijloc de publicitate, s-a dovedit \ns` un e[ec total. Exist` foarte multe agen]ii de publicitate care vin cu oferte de vnzare de spa]ii publicitare \n ziare [i reviste, la pre]uri foarte mari, dar f`r` s` le intereseze [i dac` aceast` reclam` are vreun efect. Cred c` cei care se ocup` de reclam` nu ar trebui s` se m`rgineasc` doar la a vinde spa]iile de reclam`, ci s` urm`reasc` [i dac` ea are vreun efect printre poten]ialii clien]i, precizeaz` Dan Banner. Mult mai eficient` s-a dovedit, \n schimb, ideea de a \nchiria un mic spa]iu de prezentare a serviciilor firmei \n cadrul magazinului Victoria. Pentru a atrage clien]ii, spa]iul a fost amenajat cu mai multe rochii de mireas` de la un produc`tor, fapt care a dus la o cerere foarte mare pentru cump`rarea rochiilor (care nu erau, de fapt, destinate comer-

cializ`rii). Pentru c` cererea a fost \ns` att de mare, pn` la urm` magazinul de prezentare a serviciilor pentru nun]i s-a transformat \n spa]iu de comercializare a rochiilor de mireas`. Succesul a fost deosebit, astfel c` produc`torul rochiilor a intervenit [i [i-a deschis la rndul lui un magazin al`turat, cu pre]uri mai mici, reu[ind, pn` la urm`, s` se impun` pe pia]`. Dan Banner se gnde[te acum la un alt spa]iu de prezentare, \ntr-un nou magazin, pentru a-[i p`stra un num`r constant de clien]i. Sloganul agen]iei sale Nunta ta, stilul t`u vrea s` semnifice principalul atu pe care se bazeaz` succesul acestei afaceri: idei noi, adaptate gusturilor fiec`rei perechi de miri. De la porumbei, continund cu limuzina, furtul miresei pe cal alb, nun]i pe vapor, miri care descind din elicopter, toate acestea sunt idei care \]i aduc o imagine mult mai bun` [i mult mai mul]i clien]i dect orice reclam`. Ele constituie, de altfel, [i sufletul afacerii, precizeaz` Banner. Dincolo de a organiza ca la carte cele trebuincioase unei nun]i (fiind un eveniment unic \n via]a clien]ilor, nu ai [ansa s` te revan[ezi \n cazul unei gre[eli), secretul reu[itei, crede el, const` \n avea grij` de micile am`nunte, care se dovedesc de mare efect. Un client, de pild`, a ]inut s` fie schimbate scaunele dintr-o biseric` cu unele mai frumoase, un lucru imposibil la prima vedere, dar pe care, totu[i, l-am f`cut, adaug` el. Pentru a p`stra tradi]ia inova]iilor \n domeniu, patronul agen]iei Banner P.C. preg`te[te pentru acest an alte dou` idei \n premier`, una dintre ele constnd \ntr-un concurs de grafitti pe un zid al unei cl`diri din centrul Capitalei.

CONCEPT DE AFACERI
Organizarea nun]ii
Clientul trebuie s` g`seasc` la o agen]ie o map` cu ofertele ct mai multor furnizori de produse [i servicii necesare pentru organizarea unei nun]i. Astfel, el poate consulta cataloage, fotografii, pliante, filme pe CD etc., pentru a-[i face o p`rere [i pentru a se hot`r\ \n alegerea unui anumit furnizor pentru fiecare serviciu \n parte. |n a doua etap`, reprezentantul agen]iei [i clientul vor merge \mpreun` la fiecare furnizor ales, pentru a pune la punct detaliile necesare. |n func]ie de acestea, furnizorul \i va comunica [i pre]ul final. Plata avansului se face cu trei-[ase luni \nainte, pentru ca agen]ia s` poat` rezerva din timp restaurantul [i celelalte servicii. O alt` sarcin` foarte important` a agen]iei este s` alc`tuiasc` lista cu invita]i [i s` ob]in` o confirmare din partea lor, astfel \nct mirii s` [tie ct mai exact pe cte persoane se vor baza atunci cnd rezerv` locurile la restaurant. Invita]ii ar putea primi chiar [i un chestionar \n care s`-[i precizeze preferin]ele \n privin]a meniului, a stilului de muzic` sau a genului de evenimente la care le-ar pl`cea s` asiste. Este util, de asemenea, s` se [tie dac` invitatul vine \nso]it sau nu, dac` are nevoie de un loc unde s` doarm` a doua zi dup` nunt`, de un loc de parcare pentru ma[in` sau de bilete pentru tren, autobuz sau avion. Nu uita]i c` o nunt` este reu[it` atunci cnd toat` lumea se simte mul]umit`, nu doar mirii! Este bine ca preg`tirile pentru nunt` s` \nceap` ct mai din timp. Cu ct mai devreme, cu att mai ieftin, mai sigur [i mai frumos. Cu alte cuvinte, procurarea din timp [i pe \ndelete a celor necesare nun]ii se va putea
Idei de AFACERI

|n foarte multe cazuri, cei care apeleaz` la serviciile unei agen]ii pentru organizarea de nun]i sunt vedete din show-biz sau mass-media.

ar costa, ba chiar vor s` afle dac` nu cumva pre]urile din cataloagele noastre sunt mai mari dect ale concuren]ei sau ale furnizorilor, spune Tiberiu Kulin, de la agen]ia Bon Mariage. Acest lucru este, de fapt, \n beneficiul ambelor p`r]i. Clientul va afla c` pre]urile propuse de agen]ie nu sunt mari, comparabil cu cele ale furnizorilor, [i ajunge \n final la concluzia c`, recurgnd la serviciile agen]iei, are \n plus siguran]a unei bune organiz`ri [i a evit`rii unor accidente nepl`cute. |nainte de stabilirea detaliilor despre nunt`, clien]ii trebuie s` beneficieze de consul-

tan]` gratuit`, aici fiind incluse sfaturi privind modul de organizare a evenimentului [i alte recomand`ri utile. Ei vor veni la o agen]ie \n primul rnd pentru a prospecta pia]a, cu scopul de a cnt`ri ofertele pe care le au la dispozi]ie. Pune]i-le la \ndemn` toate informa]iile de care dispune]i, inclusiv ofertele concuren]ei [i ale furnizorilor, pentru ca ei s`-[i fac` o imagine clar` [i s` poat` lua o decizie corect`. Dac` oferta agen]iei dvs. este ideal` \n privin]a raportului calitate/pre] [i dac` \i convinge]i c`, \n plus, ei vor beneficia de siguran]a unei nun]i irepro[abil organizate, atunci sunt ca [i c[tiga]i.

CONCEPT DE AFACERI
face \ntr-un mod ct mai economic, prin consultarea diverselor oferte. Rezervarea din timp a restaurantului v` scute[te de orice surprize nepl`cute \n perioadele aglomerate, iar programarea pas cu pas, cu cteva luni \nainte, a fiec`rui lucru care trebuie realizat pentru desf`[urarea irepro[abil` a nun]ii va aduce un succes garantat. Gndi]i-v` numai la faptul c` realizarea la comand` a rochiei de mireas` poate dura chiar [i o s`pt`mn`, iar dac` aceast` s`pt`mn` este chiar cea dinaintea nun]ii [i rochia nu a ie[it cum a dorit mireasa, ce dram`! Preg`tirea din timp este singura solu]ie. Referitor tot la mireas`: vestimenta]ia, coafura [i machiajul reprezint` un tot unitar. |n ziua nun]ii, agen]ia trebuie s` trimit` la domiciliul clientei un stilist cu care colaboreaz`, pentru realizarea coafurii [i a machiajului, sau poate face o programare la un salon specializat. Nimic nu se las` la \ntmplare, nimic nu se consider` terminat [i realizat, chiar dac` a fost f`cut din timp. Dac` o molie a produs o mic` stric`ciune rochiei, chiar \n noaptea de dinaintea nun]ii? A[a c` maestrul de ceremonii trebuie s` aib` la \ndemn` telefonul casei de mod` sau al stilistei pentru a remedia imediat situa]ia. Un organizator de nun]i profesionist trebuie s` aib` \ntotdeauna la dispozi]ie o solu]ie \n cazuri de urgen]`. Acesta este, de fapt, secretul meseriei lui, altfel nu ar mai fi nevoie de el. Nu rareori se \ntmpl` ca fotograful s` nu poat` s` se prezinte la nunt` [i el trebuie \nlocuit de urgen]`. Se poate spune c` un maestru de ceremonii [i-a f`cut treaba atunci cnd la o nunt` nu se simte prezen]a lui, spune Tiberiu Kulin, reprezentantul agen]iei Bon Mariage. |n planificarea din timp a nun]ii trebuie, de asemenea, s` se ]in` cont [i de anotimp. Iarna este aproape imposibil` o nunt` \n exterior. Nu trebuie neglijat nici faptul c` o nunt` este mai costisitoare [i mai greu de realizat iarna. Ca organizator al nun]ii ave]i grij` ca, \n afar` de responsabilit`]ile impuse de contract, s` preveni]i unele evenimente nedorite care ar putea afecta imaginea companiei. Unul dintre ele ar putea fi implicarea ma[inilor care particip` la nunt` \ntr-un accident de circula]ie sau iscarea unui conflict \ntre nunta[i. Este recomandabil ca la o nunt` cu foarte mul]i invita]i, sau la care particip` persoane publice, s` existe [i serviciile unor agen]i de paz` specializa]i.

Dac` \n oferta agen]iei exist` [i ni[te focuri de artificii care s` puncteze momentele cheie ale evenimentului, cu siguran]` to]i invita]ii vor fi impresiona]i. Pentru mul]i clien]i, dar [i pentru o agen]ie, impresia invita]ilor despre nunt` conteaz` chiar mai mult dect orice altceva. E suficient s` ne gndim c` o agen]ie se bazeaz` \n atragerea clien]ilor \n principal pe recomand`ri.

CONCEPT DE AFACERI
Amplasamentul [i amenajarea spa]iului
Alegerea locului de desf`[urare a nun]ii este partea cea mai important` \n procesul de organizare a nun]ii, pentru c` de acest lucru depind toate celelalte am`nunte legate de organizare. O aranjare reu[it` a s`lii aduce o atmosfer` de s`rb`toare, chiar [i \n cazul unor s`li de petrecere mai modeste. Nu uita]i c` aparatele foto [i video nu \nregistreaz` numai mirii, ci [i cadrul \n care apar ei. |n func]ie de dimensiunea, amplasamentul, arhitectura [i de caracteristicile localului, vor fi alese ulterior tipul de decora]iuni, amplasamentul meselor, orchestrei [i ringului de dans, precum [i locul unde se vor desf`[ura focurile de artificii. Cu ct spa]iul destinat nun]ii este mai mic, cu att posibilit`]ile de organizare sunt reduse. La alegerea amplasamentului, trebuie s` se ]in` cont [i de stilul nun]ii dorite de client: clasic, romantic, fastuos, non-conformist, rustic. Aten]ie! Decora]iunile cu baloane nu vor putea fi amplasate \ntr-un bar cu tavanul prea jos, iar mirii nu pot sosi pe un cal alb la un restaurant din centrul ora[ului! Orict de bine arat` localul ales, este bine ca acestuia s` i se imprime o not` personal`, adecvat` stilului dorit. O floare a[ezat` \ntr-un col], un sfe[nic pe mas` sau o ghirland` de baloane sunt detalii care cnt`resc mult \n ansamblul general. Stili[tii sunt cei ce vor crea o ambian]` rafinat`. Un ansamblu floral deosebit a[ezat pe masa sau pe peretele din spatele mirilor va crea un efect deosebit. Un efect spectaculos, prin culoare [i form`, poate fi ob]inut [i printr-un ansamblu de cteva zeci de baloane. Mici, mari, cu sau f`r` mesaj inscrip]ionat pe ele, asamblate \n diverse forme (inim`, inel, stea) sau pur [i simplu plutind r`t`cite \n aer (dar nu cnd se serve[te masa), baloanele pot deveni atrac]ia oric`rei petreceri. Se poate apela la artificii speciale de interior [i artificii pentru tortul miresei, cu ajutorul c`ruia momentul introducerii tortului \n scen` s` capete un caracter spectaculos. Dac` mirii sunt inima petrecerii, atunci muzica este sufletul evenimentului. Alegerea acesteia, cu bun-gust, de toate genurile [i pentru toate vrstele, asigur` transformarea petrecerii \ntr-un adev`rat show. Filmul nun]ii este cea mai important` amintire a acestui eveniment; ca atare, el trebuie s` fie de o calitate ct mai bun`, att \n privin]a imaginilor luate, ct [i a montajului. Un operator profesionist \nseamn` o mn` sigur`, un ochi format [i spirit artistic. Nu \n ultimul rnd, \nseamn` aparatur` profesional`. Al`turi de cameraman, fotograful specializat aflat la dispozi]ia mirilor [i nunta[ilor va realiza filmele foto, ocupndu-se de asemenea de manoper`, developarea filmelor [i prelucrarea pozelor, toate acestea fiind incluse \n pre]ul pachetului de servicii.
Idei de AFACERI

Ca loc de desf`[urare a nun]ii, se poate opta \ntre un restaurant, un club, o vil` pe malul unui lac (Snagov), un palat, castel sau chiar un bar (pentru boemi).

CONCEPT DE AFACERI

Poate p`rea excentric, dar plimb`rile cu tr`sura \n ziua nun]ii vor impresiona trec`torii [i nunta[ii prin romantismul inedit. Dac` se dore[te ceva mai rapid [i modern, solu]ia este o limuzin`. Ma[ina trebuie s` fie dotat` ca la carte, cu bar, banchete de piele neagr`, televizor [i telefoane, trap` glisant` \n acoperi[, frapier` pentru [ampanie, precum [i geam interior care separ` compartimentul [oferului de cel al pasagerilor. C]iva porumbei pot juca un rol-cheie \n celebrarea c`s`toriei. Cel mai potrivit moment pentru eliberarea porumbeilor este cel al \ncheierii serviciului religios. Att fotograful, ct [i cameramanul vor putea imortaliza acest moment.

Decorarea s`lii
O bun` parte a nun]ii se identific` practic cu sala \n care au loc masa [i dansul, a[a c` acesta este locul pe care trebuie s` se con-

centreze agen]ia. A decora o sal` de nunt` nu \nseamn` doar flori pe mese [i baloane \n tavan. Scopul acestor ornamente trebuie s` fie \n primul rnd acela de a creea un stil [i un farmec deosebit al localului, f`r` ca decora]iunile s` fie ]ip`toare, s` \mpiedice circula]ia sau s` incomodeze la servirea mesei. |ncerca]i s` v` gndi]i la o idee, la o tem`, atunci cnd amenaja]i un spa]iu pentru nunt`. De exemplu, dac` la nunt` ave]i de gnd s` lansa]i c]iva porumbei, atunci este bine ca toate celelalte motive florale, decora]iuni [i chiar balone s` aib` culoarea predominant` alb [i chiar s` fie realizate \n form` de porumbel. Dac` nu ave]i o tem` central`, pute]i s` recurge]i la solu]ia culorii predominante. Ea poate fi numai alb sau o pereche a albului, precum ro[ul sau albastrul. Pute]i chiar s` renun]a]i la alb, dac` mireasa alege o rochie colorat`. Pentru un efect ct mai mare, \ncerca]i s` folosi]i culoarea aleas` att la \mbr`c`minte, ct [i

Ideile bune dau savoare evenimentului de exemplu, un stol de porumbei albi sau un aranjament de bun-gust format din baloane.

CONCEPT DE AFACERI
pentru realizarea ct mai multor obiecte utilizate la nunt`, de la invita]ii pn` la [erve]elele de mas`, confetti sau baloane. Alte sugestii pentru alegerea tematicii ar putea fi stilul de nunt`, cum ar fi cel regional (african, american) sau temporal (stil My Fair Lady sau, de ce nu, stilul Genera]ia Viitoare, de tip SF). Nu uita]i s`-i avertiza]i [i pe invita]i dac` a]i ales o anumit` tem`, pentru a se \ncadra [i ei \n tabloul general. Unii ar putea descinde dintr-o farfurie zbur`toare! Dar pe ce acorduri? Nu uita]i c` fondul muzical trebuie s` fie \n concordan]` cu tema aleas`. |n concluzie, imagina]ia joac` un rol important. |n felul acesta, sunt [anse mari ca nunta s` devin` de neuitat, adic` exact ceea ce \[i dore[te orice mireas` ([i chiar [i unii miri).

Agenda unei nun]i \n 30 de puncte


1. Stabilirea datei oficiale a nun]ii 2. Stabilirea bugetului [i a modalit`]ii de distribuire a acestuia 3. Stabilirea listei de invita]i 4. Alegerea atmosferei specifice petrecerii 5. Alegerea unei loca]ii preferate pentru desf`[urarea nun]ii 6. Alegerea bisericii pentru cununie [i contactarea unui preotoficiant; stabilirea \mpreun` cu acesta a unui discurs ceremonial 7. C`utarea accesoriilor [i a ]inutei de gal` pentru mireas` [i pentru mire 8. Alegerea unui fotograf dup` consultarea unui catalog de prezentare; 9. Alegerea unui cameraman dup` vizionarea unor casete 10. Alegerea unui DJ sau a unei forma]ii dup` audierea acestora 11. Alegerea unui interpret 12. Punerea la punct a detaliilor legate de sal`, traseu, petrecerea propriu-zis` (este recomandat` o repeti]ie a \ntregului eveniment) 13. Optarea pentru o anumit` ]inut` de gal` 14. Planificarea evenimentelor asociate (Petrecerea Burlacilor, Pijama Party) 15. Rezervarea unor articole indispensabile petrecerii din noaptea nun]ii (mese, scaune, vesel`, elemente decorative, cort, copertin`) 16. Contactarea unei flor`rii 17. Stabilirea unor zile libere sigure de la serviciu (concediu) pentru miri 18. Rezervarea apartamentului nup]ial 19. Planificarea lunii de miere [i rezervarea locurilor (eventual ob]inerea pa[aportului [i a vizelor necesare) 20. Cump`rarea verighetelor [i a altor obiecte necesare ceremoniei 21. Finalizarea listei de invita]i, comandarea invita]iilor [i a cardurilor de confirmare, adresarea [i transmiterea invita]iilor 22. |nchirierea unei limuzine sau a unui alt mijloc de transport festiv 23. Alegerea cadourilor pe care [i le ofer` mirii 24. Realizarea unei liste de melodii preferate, alegerea melodiei primului dans [i a celei pentru t`ierea tortului 25. Comandarea modelului de tort 26. Ob]inerea unor program`ri la saloane de cosmetic` 27. Redactarea cardurilor de mas`, finalizarea meniului 28. Realizarea documenta]iei oficiale (testele de snge, examenul medical, schimbarea/modificarea actelor de identitate) 29. Programarea la biseric` [i la oficiul st`rii civile 30. Ultima repeti]ie.

Costuri [i cheltuieli
Pentru \nceput, afacerea nu necesit` investi]ii majore, \n afara pre]ului chiriei pentru sediul firmei [i a pl`]ii personalului. La acestea se adaug` cheltuielile cu promovarea serviciilor, pentru atragerea clien]ilor. Este bine ca profitul \nregistat \n primele luni de activitate s` fie reinvestit pentru a spori calitatea serviciilor. Afacerea trebuie s` se bazeze pe comisionul (de minimum 15%) luat de la furnizori, [i nu de la clien]i, pentru a c[tiga \ncrederea acestora. |n perioada de dup` Pa[te [i pn` \n postul Sfintei Maria, \n decursul a cca patru luni, o agen]ie cu trei-patru angaja]i poate organiza \ntre 50 [i 100 de nun]i. Aceea[i performan]` se poate realiza [i \n celelalte luni r`mase din an, de toamn`iarn`, ceea ce \nseamn` c` num`rul de evenimente pentru o agen]ie consacrat` se ridic` la aproximativ 200.
Idei de AFACERI

CONCEPT DE AFACERI
Prima cheltuial` a nun]ii \ncepe cu comanda invita]iilor, care cost` \ntre 0,30 [i 1,80 USD bucata. |nchirierea unei limuzine, m`rcile Fairway sau Lincoln, cost` \ntre 20 [i 50 USD pe or`. De asemenea, mirii pot \nchiria o tr`sur`, contra sumei de 300 USD. Nelipsitul tort al miresei poate fi comandat pentru sume cuprinse \ntre 4 [i 12 USD kilogramul, iar achizi]ionarea rochiei de mireas` o va costa pe viitoarea so]ie cel pu]in 200 USD. Fotografiile ce vor imortaliza evenimentul pot fi cump`rate la bucat`. Buchetul miresei poate fi comandat pentru sume ce variaz` \ntre 500.000 [i 700.000 de lei, \n func]ie de anotimp. Cei care apeleaz` la \ntregul pachet de servicii sunt scuti]i chiar [i de alerg`turile pentru programarea la oficiul st`rii civile [i la biseric`. Pre]ul unui set complet de servicii oferit de o agen]ie (invita]ii, sonorizare, buchet de mireas`, \nchiriere

Ct de profitabil` este afacerea?


Profitabilitatea afacerii a fost calculat` pentru un an, \n condi]iile existen]ei unei firme nou-\nfiin]ate, cu maximum cinci angaja]i, care a reu[it s` contracteze un num`r minim de comenzi pentru organizarea de nun]i, adic` dou`-trei nun]i pe s`pt`mn` (o treime din num`rul de nun]i al unei agen]ii consacrate, cu o vechime de peste un an). De asemenea, s-a luat \n calcul costul mediu al unei nun]i obi[nuite (3.000 USD), care nu se \ncadreaz` \n categoria lux (de peste 5.000 USD), dar care poate fi, totu[i, caracterizat` drept o nunt` deosebit`, bine organizat`, unde se trag chiar [i focuri de artificii. Profitabilitatea afacerii rezult` \n urma reducerilor de pre] ob]inute de agen]ie de la diver[ii furnizori de dot`ri [i servicii pentru nun]i. Am luat \n calcul un discount mediu de 30%. Venituri 50 de nun]i organizate \n \ntregime x 3.000 USD = 150.000 USD x 30% . . . . . . . 45.000 USD 200 de servicii par]iale x 300 USD = 60.000 USD x 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.000 USD Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.000 USD Cheltuieli Chiria pentru sediu, \ntre]inere [i salarii pentru angaja]i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000 USD Cheltuielile cu organizarea nun]ilor (de transport, mas`, logistic` etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 USD Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 USD Profit brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000 USD/an
|nchirierea unei limuzine cost` \ntre 20 [i 50 USD/or`.

CONCEPT DE AFACERI
limuzin` de lux, ]inut` de gal`, baloane, confetti, \nregistrare video, fotografii) ajunge la aproximativ 1.000 de dolari. La acestea se adaug` cheltuielile cu restaurantul, ceva mai mari, \n func]ie de locul ales. La un restaurant obi[nuit, meniul pentru un invitat variaz` \ntre 20 [i 30 USD, \n vreme ce la unul de lux acesta ajunge la 3050 USD. Pentru cei care doresc [i artificii, costul acestora este de 500 USD pentru trei minute. Ceea ce \nseamn` c` o nunt` la un restaurant de lux, cu 60-100 de invita]i, limuzin` de lux la scar`, confetti, baloane, muzic` bun`, plus toate celelalte servicii adiacente, cost` \ntre 3.000 [i 4.000 USD. Pentru cei care vor s` cheltuiasc` mai pu]in, o agen]ie poate recurge la organizarea de nun]i \n stil american. Se poate alege un loc \n mijlocul naturii, la munte, unde se amenajeaz` un ring de dans din parchet, cu un bufet suedez. |n acest caz, costurile sunt cu aproximativ 25% mai mici.

Cum se prezint` pia]a acestor servicii \n S.U.A.?


|n ultimii ani, \n Statele Unite, industria organiz`rii de evenimente speciale a luat amploare. Sunt considerate ca fiind evenimente speciale diverse s`rb`tori sau petreceri (trguri, parade, nun]i, reuniuni, zile de na[tere, anivers`ri), evenimente privind educa]ia (\ntlniri, conferin]e, absolviri), ac]iuni de promovare a vnz`rilor (lans`ri de produs, spectacole de mod`), \ntruniri politice. cre[terea permanent` a calit`]ii serviciilor [i a oferirii unui raport calitate/pre] convenabil, spune Tiberiu Kulin, asistent manager \n cadrul Bon Mariage. |n prezent, mai exist` doar \n jur de cinci agen]ii importante care ofer` servicii complete privind organizarea de nun]i. Restul firmelor, \n jur de 20, ofer` doar servicii par]iale, precum film`ri, realizarea de fotografii, \nchirierea de restaurante, limuzine, amenaj`ri interiorare [i exterioare etc. Ne\ncrederea clien]ilor \n acest nou tip de serviciu, sau mai degrab` scepticismul lor fa]` de o idee nou`, a fost [i este \nc` una dintre cele mai mari probleme, crede Tiberiu Kulin. Oamenii au impresia c`, apelnd la o agen]ie, vor pl`ti ceva bani \n plus. |ns` lucrurile nu stau a[a. Pre]urile pe care le pl`tesc viitorii miri sunt acelea[i ca \n cazul \n care ar apela ei direct la furnizorii de servicii, spune el. Profitul agen]iei provine din discount-urile pe care le stabilim cu ace[ti furnizori, ca urmare a contract`rii unui num`r mare de nun]i. Un al doilea atu al firmei const` \n abilitatea de a convinge clien]ii c` vor avea parte de o nunt` perfect`, asigurndu-i c`, chiar [i \n cazul unui accident, precum neprezentarea fotografului sau a DJ-ului, ace[tia pot fi \nlocui]i rapid cu al]ii, care sunt la dispozi]ia agen]iei. Pot s` spun c` aproximativ 70% din clien]ii care au auzit de noi [i vin s` ne consulte oferta accept` \n final serviciile noastre. Dup` ce le prezent`m pre]urile fiec`rui produs [i serviciu \n parte, ei le compar` cu acelea ale furnizorilor sau ale persoanelor care lucreaz` pe cont propriu [i ajung la concluzia c` nu e nici o diferen]`, raportul calitate/pre] fiind \n favoarea noastr`. La aceasta se mai adaug` [i factorul de siguran]`, care este [i el foarte imporIdei de AFACERI

O nunt` din categoria Regal cost` \ntre 6.500 [i 9.000 USD


Tiberiu Kulin, asistent manager \n cadrul agen]iei Bon Mariage
Bon Mariage a luat fiin]` \n urm` cu aproape trei ani, \n august 2000. A fost prima agen]ie din Romnia care a oferit solu]ii complete de consiliere, organizare [i supervizare a nun]ilor. |n primele luni dup` ce am \nceput activitatea, au ap`rut [i alte firme cu acela[i profil, \ns` am reu[it s` ne men]inem pe pia]`, datorit` perseveren]ei \n ceea ce prive[te

10

Sosirea mirilor \n calea[c` este o mutare de efect. |n Romnia, exist` agen]ii care au acest serviciu \n ofert`.

tant, precizeaz` Tiberiu Kulin. Aceast` siguran]` \n organizarea unei nun]i este conferit` [i de faptul c` agen]ia \ncheie contracte de prest`ri servicii att cu clientul (beneficiarul nun]ii), ct [i cu furnizorii de servicii complementare (subcontractorul), precum restaurantul, organizatorul focurilor de artificii, proprietarul limuzinei sau firma care se ocup` de decora]iuni. Exist` trei tipuri de servicii complete organizate de Bon Mariage: pachetul Clasic (\n restaurante de trei stele), care cost` \ntre 4.500 [i 5.100 USD, lux (\ntre 5.450 [i 6.050 USD) \n cele de patru stele, iar \n categoria regal intr` nun]ile organizate \n Palatul Snagov, Palatul {tirbei [i hotelurile Crown Plaza, Marriot sau Hilton, acestea costnd \ntre 6.500 [i 9.000 USD. De asemenea, compania poate organiza doar anumite tipuri de servicii \n cadrul unei nun]i, pre-

cum realizarea fotografiilor, sonorizarea, procurarea verighetelor sau \nchirierea de limuzine. Tiberiu Kulin spune c` \n perioadele bune ale anului, cnd se fac cele mai multe nun]i, agen]ia organizeaz` chiar [i 20 de evenimente pe s`pt`mn`. Chiar dac` \n ultimul an de activitate, cre[terea num`rului

Tiberiu Kulin

cre[tere spectaculoas` a cifrei de afaceri, precizeaz` el. Spre exemplu, \n Bucure[ti exist` doar una sau dou` limuzine speciale pentru nun]i, iar oferta de restaurante \n care se poate organiza o nunt` este [i ea limitat`. Astfel c` nu sunt pu]ine cazurile cnd agen]ia nu reu[e[te s` organizeze foarte multe nun]i \n acela[i timp, clien]ii fiind nevoi]i s` se reprogrameze sau s` renun]e la unele servicii. Reprezentantul Bon Mariage crede c` organizarea de nun]i este \nc` o afacere de pionierat pe pia]a romneasc`. Seriozitatea [i pasiunea fa]` de munca pe care o faci sunt secretele succesului, spune el. |n ciuda faptului c` este vorba de o afacere \n faz` incipient`, deja a \nceput s` se formeze o pia]` \n regul`, cu concuren]`, iar clien]ii \ncep s` capete \ncredere \n serviciile prestate de agen]ii.

de clien]i a fost exponen]ial`, limitele impuse de pia]` nu ne permit s` avem \n continuare o

11

CONCEPT DE AFACERI

12

Idei de AFACERI

|ntre social [i business |n general, exist` dou` pie]e privind organizarea de evenimente: pia]a corpora]iilor [i pia]a social`. Termenul corpora]ie nu se refer` numai la companii, ci [i la organiza]iile nonprofit sau la societ`]ile de caritate. Acestea organizeaz` strngeri de fonduri \n cadrul recep]iilor, competi]iilor sportive, al altor evenimente care atrag dona]ii din partea publicului. Mii de astfel de evenimente au loc \n fiecare an [i foarte c`uta]i sunt organizatorii cu experien]`, numi]i event planners, dar, pentru \nceput, se pot g`si evenimente de mai mic` amploare. Astfel de agen]ii organizeaz` numeroase conven]ii, picnicuri pentru companii, vacan]e, \ntlniri ale staff-ului de conducere, ale consilierilor sau ac]ionarilor. |n ultimul an, num`rul total al \ntlnirilor ]inute \n Statele Unite a fost de aproape 1.000.000, fa]` de 83.000 de \ntlniri cte s-au organizat cu un an \nainte. Au avut loc 797.100 de \ntlniri ale corpora]iilor, 10.900 de conven]ii [i 175.600 de \ntlniri de asociere, iar companiile au cheltuit \n total 37,4 miliarde de dolari pentru aceste reuniuni. Organizarea acestora presupune \ndeplinirea unor sarcini sau a unor p`r]i din acestea: crearea unui proiect al petrecerii, punerea la punct a ofertei, organizarea propriu-zis` (g`sirea spa]iului, aprovizionarea cu mncare, realizarea decorului, stabilirea elementelor de distrac]ie sau spectacol, transportul la [i de la locul evenimentului, trimiterea invita]iilor, cazarea participan]ilor), coordonarea activit`]ii personalului de servire, supravegherea locului, evaluarea evenimentului. Evaluarea, ca faz` final`, este deosebit de important` ea presupune tes-

|n S.U.A., aproape orice reuniune care presupune participarea mai multor zeci de persoane intr` \n vederile agen]iilor specializate pe servicii de organizare.

tarea reu[itei evenimentului prin prisma gradului de satisfac]ie a clientului. Ideal este ca acesta s` laude tuturor agen]ia. Sunt [i alte modalit`]i de a evalua succesul: angajarea unui consultant \n organiz`ri de evenimente, aducerea unei persoane care a g`zduit petreceri de succes s` observe desf`[urarea \ntregii petreceri, o [edin]` cu to]i angaja]ii dup` \ncheiere, reac]iile celorlal]i colaboratori, cum ar fi furnizorii, barmanul, sau realizarea unui sondaj \ntre invita]i. De ce apeleaz` oamenii la organizatori de evenimente? R`spunsul este foarte simplu: Oamenii, adesea, sunt lipsi]i de experien]` [i nici nu au timp suficient pentru a organiza petreceri. Profesioni[tii pot organiza \n cele mai mici am`nunte orice fel de petrecere, la comand`, oferind toate serviciile necesare. |n Statele Unite, se poate ob]ine o diplom` sau un atestat de la o universitate care are specializ`ri \n domeniul organiz`rii de evenimente sau \n management. Exist` o \ntreag` list` cu colegii sau universit`]i care ofer` oportunit`]i educa]ionale \n acest sector. Multe corpora]ii sau o parte din membrii comunit`]ii prefer` s` angajeze organizatori profesioni[ti care au aceste atestate.

Forme de publicitate Multe dintre noile agen]ii din acest sector de activitate cheltuiesc sute de dolari pe anun]uri \n Pagini Aurii [i apoi a[teapt` ca telefonul s` sune. Dr. Joe Goldblatt, fondatorul Societ`]ii Interna]ionale pentru Evenimente Speciale, afirm` c` aceasta este o gre[eal` [i nimeni nu o s` dea 10.000 de dolari pe mna cuiva g`sit \n Pagini Aurii. Nici cheltuielile mari cu publicitatea \n mass-media nu merit` efortul. Clien]ii vor s` vad` exact ce faci. Ace[tia trebuie s` te cunoasc`, s` aib` \ncredere \n tine, vor onestitate [i integritate. Rela]iile [i gura-lumii reprezint` cea mai simpl` strategie pentru a c[tiga clien]i. Un card sau o bro[ur` trimis` prin po[t` c`tre firme pot atrage [i ele noi clien]i. O mic` adres` \ntr-o revist` de afaceri va contribui la recunoa[terea numelui agen]iei, la construirea unei imagini, iar o pagin` web va atrage clien]ii care nu sunt receptivi la alte forme de media. Dosar realizat de Vasile Coman