Sunteți pe pagina 1din 13

Achitarea in numerar a cheltuielilor de constituire : 628=5311(200) Achitarea in numerar a unei amenzi : 6581=5311 (2.

500) Achitarea prin viramentbancar a materiilor prime : 401 = 5121 Achizitia de materii prime 1000 lei dintr-un avans : % 301(1000), 4426(240)= 401 (1240) si 401=542 (1.240) Acordarea de avansuri din salarii personallui detinatori de carduri bancare : 425 = 5121 Acordarea de avansuri unui furnizor intern : 4092 = 5121. Acordarea personalului, n baza listelor de avans chenzial : 425=5311 (6000) Acreditivul deschis in valuta este de 5000 euro: 401=%5412,5124,765 (19760,17500,760,1500) Actionarii depun, in contul entitatii, suma de 10000 euro : 37.370 Activele imobilizate figureaza la VNC in : bilant Activele imobilizate figureaz: bilan Activele imobilizate se caracterizeaz : nu se consum la prima lor utilizare; Activele imobilizate sunt reprezentate : mai mare de un an. Actualizarea la 31.12.N. la cursul de 4,12 : 665=4111 (90) Agentul economic A" ,care deine 5 1%: 2671 = 5121 , 5121 = 2671 , 663 = 2671 Ajustrile pentru deprecierea creantelor-clienti : 6814 = 491 Ajustarile pentru deprecierea creantelor-cl:micsor riscului de neinc ; incasarii creantelor; trecerii creantelor la pierder Ajustrile pentru deprecierea stocurilor se constituie: numai pe baza chelt de exploatare Ambalajele care circuln sistem de restituire : 381 = 4091 Ambalajele care circuln sistem de restituire: 419 = 708 Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emis de oblig: 6811 = 2801 Amortizarea cheltuielilor ocazionate de emisiune a obligaiunilor : 6811 =2801; Amortizarea primelor de rambursare a obligaiunilor : 6868= 169. Anularea obligaiunilor rscumparate: 161 = 505 Anularea obligatiunilor rascumparate la scadenta se reflecta: 161=505 Anularea obligaiunilor rscumprate la un pre inferior valorii : 161 =% 505 i 7642; Anularea obligaiunilor rscumprate la un pre superior : % 161 i 6642 = 505. Aplicarea principiului necompensri : 3 si 4 Aplicare aprincipiul independenei exerciiulu i : 471 = 604 ; 471 = 605 Aportul n terenuri la capitalul social: 2111 = 456 Aporturile subscrise de asociai sau acionar i pentru: 456=1011 ; % 2111 301 1011 = 456 Articolul 2112 = 722 reflect: lucrri de amenajare a terenurilor realizate prin fore proprii Articolul 5121=456 reflect: primirea unei sume ca aport la capital Articolul contabil % = 401: cumprarea de materii prime pe baz de factur Articolul contabil 1012 = 456 reflect: reducerea capit social cu valoarea de pltit asociailor Articolul contabil 2112 = 722 : amenajarea de teren inceputa si finalizata Articolul contabil 2112=722: amenajare de teren inceputa si finalizata prin efort propriuin cursul unui an Articolul contabil 321=401(1.500) reflecta: valoarea materiilor prime in curs de aprovizionare Articolul contabil 371 =308: diferene de pren plus repartizate Articolul contabil 371 =607evideniaz : plusul de inv. inv permanent ; stocul de mf inv intermitent Articolul contabil 421 =4314 reflect : contribuia salariailo r la asigurril e sociale Articolul contabil 4282 = 5311: minusul de casa constatat la inventarierea casieriei; Articolul contabil 461 = %: vnzareaunuiteren Articolul contabil 5121=409 : incasarea unui avans Articolul contabil urmator semnifica 607=371: costul marfurilor constatate minus la inventariere Articolul contabil urmator semnifica 6642=506: pierderea reprezentand diferenta dintre VC Articolul ctb: 665 = 5412: dif. nefav. de c.v. af. disp din ct de acredit in val ; dif. nefav. de c.v. const la achit acrediti Avnd n vedere c procesul de obinere a unei construci i : 2 3 1 = 7 2 2 Avansul acordat unei ter pentru prestri servici: 78.500 Avansul acordat unui angajat pentru deplasarea in inters de serviciu: 625 = % 542 5311 ; 625 = % 542 4281 Avansul acordat unui furnizor de imob: 404 = % 232 4426 5121 Avansul acordat unui furnizor de marfuri este de 500000 lei. Val mf 600.000 : 100000 Avansul acordat unui furnizor de materii prime este 300. CA 400 : 176 lei Avansul in valuta acordat pentru deplasare 2000$: %625,5314=%542,765 (5040,560,5000,560) Avansul ncasat, pe baza extrasului de cont, de la un client : 5121=419 Biletele si tichetele de calatorie: 5323=%401,5311 (55000,35000,20000)

Calcula i i nregistra i amortizarea unui utilaj, dup metoda liniar : 6811=2813 Calculati si inregistrati amortizarea unei intreprinderi : 6811=2812 (2.250) Calculati si nregistrati amortizarea unui utilaj metoda liniara : 6811=2813(5000) Cnd se folosescconturile 409i 419:la ambalajele care circulnsistem de restituire Capitalul propriu al unei societi pe aciuni : 3 si 1,2 Capitalulsocial poate fi: subs. nev.i subs.vrsat,iar nregistrarea;subs. Nevrsat i subscris vrsat,iar contabilit Care articol contabil evideniaz valoarea la cost : 671 = % 331 332 Care din urmtoarele articole contabile reflect diferenel e de curs valutar: 4111=765 ; 665 = 4111 Care din metodelede evaluarea stocurilorla ieirea: metoda LIFO Care este valoareaamortizri i aferente exerciiului CA 24000 : 4500 Care afirmaii sunt adevrate: este reprezentata de suma / sta la baza determinarii dobanzi Care articolectbnu sunt n conc.cu explicai a :121 = 1012 profitul net realizat ; 106 = 1171 profitul net realizat Care din articole contabile reflecta primirea ca aport la cap a unui echip. Tehn. : 2131 = 456 Care din articolele contabile urmtoare reflect: 212 = 456 Care din articolele contabile urmtoare reflect: 456 = 1011 Care din articolele urmtoare: 456 = 5121 Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieirea din gestiune: metoda LIFO Care din metodele de evaluare a stocurilor la ieirea din gestiune nu este: metoda NIFO Care din principiile sau conveniile contabile : independena exerciiului; Care din relaiile de calcul ale activului net contabil: activ bilanier - active fictive datorii Care din urm poziii de chelt nu antreneaz: cheltuieli privind amort i ajust pentru depreciere Care din urmat articole: 4111(1190)=%701(1000),4427(190)vz de prod finite; 301=7582(2500)mat prin donatie Care din urmatoar articole contabile contin cont de ch de exp : 601=301(500); 641=421(5.500); 607=371(15.000) Care din urmatoarele articole contabile sunt corecte : 6451=4311(2.080) Care din urmatoarele sunt caracteristici calitative : inteligibilitatea; relevanta; credibilitatea; comparabilitatea Care din urmtorii utilizatori sunt interesai : clienii. Care din valorile de intrare a imobilizrilor: costul de reaprovizionare Care dintre elementele urm nu corespunde definiiei unui activ: cheltuielile de constituire. Care elemente nu au fost ncadrate corect: timbre fiscale i potale (datorii fiscale) Care elemente se vor nscrie n bilanul SC : 2.000, casa in lei 10000, cap social 32.000, cap varsat 30.000 Care enunt este adevarat?: rezerv legale se constituie din profi t, la sf exercitiului Care este costul de achizitie si inregistrarea receptiei de mate : 3160, %301,4426=401 (4296,3610,686) Care este nregistrarea corect pentru compensarea: 401 = 4111 (230) Care este nregistrarea corect privind distrugerea unui stoc: 671 = 301 Care este inregistrarea corecta privind scoaterea din activul : 6583=2111 18.000 Care este nregistrarea corect: % 607, 378, 4428 (10.000, 2.530,7 2939,3) = 371 Care este nregistrarea corect: 6583 = 2111 Care este modul de nreg a costului de achiziie: 301=% 401,408,446 (28.800, 3.200, 4.800) Care este obiectivul principal al ctb fin: furnizarea informaiilor necesare att pentru Care este seminificatia urmatorului articol 5081=5124(20.000): achizitia de act care ... prin virament bancar in val Care este semnificaia nr: scderea din gestiune a mfvndute, evaluate la p.v.a., inclusiv TVA Care eveniment economic se nregistreaz : nregistrarea nu este corect; Care grupa din bilantul contabil este corectata (ajustata) prin soldul: active circulante Care indicator (sold intermediar) se regsete distinct: cifra de afaceri Care nregistrare contabil este n concordan: 129 = 1061 Care nregistrare contabil este n concordan: 212 = 722 Care nregistrare contabil este n concordan: 401 = 403 Care metod de contabilitate a stocurilorimpune: metodainventaruluiintermittent Care operaiune economic se nregistreaz : nregistrarea nu este corect; Care operatiune se inregistreaza prin articolele: lipsa de materii prime neimputabile si TVA aferenta Care sunt structurile situatiilor financiare : active, datorii, cap proprii Care suntoperaiilenregistratecorectncontabilitate: 3 i 4 Care tranzacie economic se nregistreaz : inregistrarea nu este corecta Caredin urm.operai inu suntnreg.corect:(2,3 si 5) inreg cl incerti: 461=4111 ; 3. 461=5121; 5. 421=5311 Categoria Alte rezerve" se constituie : profitul net / diferenta dintre val participatilor Cc semnific nr ctb % 401, 665=401: plata n valut a unui furn cu diferene de curs nefavor Ce post de bilan rectific soldul contului 491 : creante Ce semnific nregistrarea contabil : vnzarea de produse finite pentru care nu Ce categoriede rezerve se constituieannual: rezervele legale Ce op se nrprin art ctb 201 = 404: cheltuieli de constituirefacturate Ce op se nrprin art ctb 472=706: veniturile nregistrate n avans, din chirii

Ce op se nrprin art ctb 6811 = 169: articolul contabil nu este corect Ce operatiune se inregistreaza in ctb: diferenta dintre Val intrare si Pvz mai mic a actiunilor cedate Ce operatiune se inregistreaza prin 765=5314: inregistrarea nu este corecta Ce operatiune se inregistreaza prin artic contabil 6811=169 : artic cont nu este corect Ce operatiune se inregistreaza prin: receptie de mat prim de la furnizori cu dif in minus (cost stand>cost efec de achiz Ce reflecta inregistrarea contabila urmatoare:6642=5081: pierderea ..;diferenta nefavorab Ce reflecta urmato artic 501(10.000)=%5091(5000),5121(5000): achiz de actiuni de la alta societate dintre care jum Ce semnific nr contabil % 357, 4426 = 401: mf cumprate pe credit,lsate n custodia furniz Ce semnific nr ctb 1061=1171: acoperirea pierderilor din anul precedent pe seama rez legale C e s e mni f i c a i nreg ct b ur m. 1 2 1 = 1 1 7 1 : inchiderea contului 121 ; profit net realisat in ex anterior Ce semnifica inregistrarea conta 401=%5124, 765 : plata in avans a unui furn cu dif de curs val prin cont la banca Ce semnifica inregistrarea contabila 1068=1171 : utilizarea altor rezerve pentru a acoperi pierderile reportate Ce semnific nregistrarea contabil 1171=424: articolul contabil nu este corect Ce semnific nregistrarea contabil 301=456: aport la capit social sub forma materiilor prime Ce semnific nregistrarea contabil 501=5091: achiziia unor aciuni cu plata ulterioar Ce suma se inscribe in debitul contului 378, operatie efectuata de descarcare : 2000 Cehltuielile aferente materialeolor auxiliare:6021=3021 (15000), 3021=6021 (25000) Cesemnificnregistrarea: 5114 = 413: efecte comer acceptate, depuse la banc pentru scontare Ch de dezvoltare repr: cheltuielile ocazionate de aplicarea rezultatelor Chelt. Repr: diminuari ale benef econ inreg pe parcursul per ctb sub forma de iesiri sau scaderi sau cresteri ale dat, red Cheltocazionate de emis de oblig: 201 = 5121 Cheltuielile cu combustibilii iesiti din gestiune :671=3022 (50000),6022=3022(40000) Cheltuielile cu reparaiile curente executate la imob corporale : cheltuielile de exploatare Cheltuielile de curs valutar apar in contul de p/p : la cheltuieli financiare Cheltuielile efectuate cu plata despgubirilor: cheltuielile de exploatare Cheltuielile effectuate de entitate in cursul perioadei de gestiune: 14500,1350 Cheltuielile generale de administratie si chelt financiare : chelt ale perioadei; incluse in costul de productie ... Cheltuielile ocazionate de emisiunea de noi act : 201; 149 Cheltuielile ocazionate de emisiunea de obligatiunilor : 201=5121 Cheltuielile privind dobanzile sunt incluse in costul de productie : nu, fiind chelt financiare Cheltuielileocazionate de emisiunea de noi: 201 Cheltuieli de constituire Cheltuilelile pot sa apara ca urmare a diminuarii benef : scaderea sau iesirea activelor; cresterea valorii datoriilor Coef multiplicatori utilizati la calculul amortiz dupa met degresiv sunt stabilit in functie de : durata de util normal Comisioanele i alte cheltuieli accesorii privind inv finan: cheltuieli de exploatare Concomitent cu amortizare abunurilor de natura imobilizrilor: la venituri Conform IAS 16 Imobilizari corporale: perioada pe parcursul careia , numarul unitatilor produse Constatarea creanelor dubioase: ajustri pentru deprecierea creanelor Constituirea rezervelor legale se reflect prin articolul: 129 = 1061 Consumarea unui provizion pentru litigiu : `1511=7812(15.000) Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale: veniturile brute ale angajailor Contributia angajatului la asigurarile sociale : 421=4312 Contul 1171 Rezultatul reportat reprezentnd : pierderea exerciiului precedent Contul 121 se nchide cu repartizrile din profit : la sfarsitul fiecarui an Contul 129 se nchide cu repartizrile din profit : la inceputul fiecarui an Contul 303 nu se debiteaz prin creditul contului: 7583 Contul 348se crediteaz: cu dif de pt nerepartizata la sf per, prin debitul contului 711 Contul 4091 Furnizori - debitori pentru cumprri : 401 Contul 4118 Clieni inceri sau n litigiu" : 3 i 4 Contul 4118 se utilizeaz: cu ocazia inventarierii creanelor Contul 711 are sold final deb in urm situatie: iesirile de 345 in cursul perioadei > intrarile de prod finite in aceeasi per Costul de achiziie folosit: preul de cumprare, taxele nerecuperabile Costul mediu ponderat se determin pentru: evaluarea ieirilor de stocuri Costul standard (preul de nregistrare) al mrfurilor: 480 Costurile legate de depozitarea prod finite : ca o chelt a perioadei Creanta asupra unui client pentru livrari de: 5121=%4118,4427 (4165,3500,665), 491=7814 3500 Creana de ncasat de Ia un client extern are o VN: % 5124, 665 = 4111 Creanta fata de un client extern are o valoare nominala de : 20000$, inregistrata la cursul de 3,2 lei/$ Creanta societatii comerciale : 456=1011(153.340),5314=%456,765 (153.340,139.400,13.940),1011=1012 (139.400) Creanele fa de asociai se reflecta : n debitul contului 456; Creanele i datoriile se nregistreaz n contabilitate la: valoarea nominal

Creditul pe termen scurt primit de la banca 9000 lei : %5191,666=5121(3045,3000,45) Cu ocazia ieirii din gestiune: valoarea de intrare sau cea rezultat din reevaluare Cum este definit valoarea realizabil net : prt de vanz estimat - cost de finaliz cost vanz Cum se nregistreaz impozitul reinut din drepturile sociale: 423 = 444 Cum se nregistreaz un minus de cas de 27 lei: 4282 = 5311 Cum se nregistreaz un plus de cas de 250 lei: 5311 = 771 Cum se nregistreaz, n contabilitatea celor dou pri : nu se nregistreaz Daca ambalajele care circula pe principiul restituirii au fost distruse: ca o cheltuiala Dac ambalajelecare circul pe principiul restituirii : ca o c h e lt u i al a Dac la nchidereaexerc: se nregistreazcaamortizare, dacdeprecierea Daca la sf anului N entit inreg ajustar pt deprecier unui utilaj si la n+1 depreciere rev numai la mrf : 6814 = 397 Daca la sfarsitul anului 10 entitatea inreg ajustari pentru deprecierea cladirii: 2912 = 7813 Dac se constat, n anul N ",o deprec.temporar : depr. co nst. x 4 ; an ular ea aju st pt d ep recier e Darea in consum de materii prime in val de 2.000 conf bonului de cons : 601=301 (20000) Data punerii in functiune a unui utilaj 27 martieN: 7875 lei Datoria fata de furnizorul extern de mat prime este de 10.000E : un venit din diferente de curs valutar de 1.000 lei Datoria fata de furnizorul unui utilaj pentru plata caruia s-a emis un bilet la ordin se inreg : 404=405 Datoriile fa de asociai : in creditul 456 si in creditul 455 Datoriile i crean n valut se nr: n lei,la curs de schimb n vig la data effect tranz i n val Datoriile si varsamintele de efectuat (25.000): 635=447 (25000) De la banc se contracteaz i se primete un credit bancar: 5121=5191 si 666 = 5198 Decontarea creantei fata de un client : % 419(150.000),4427(28.500)=4111(178.500) ; 5121=4111(178.500) Decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje printr-un efect de comer: 404 = 405 Deprecierele suferite de imobilizarile corp: ireversibile si revers, ireversibile si iau forma amortizarii Depunerea la banca a unui bilet la ordin: 5114=413 (20000), % 667,627,5121=5114(20000, 2000,1500,16500) Depunerea sumei de 30.000 lei din casierie in cont la banca : 581 =5311 si 5121=581 Descarcarea gestiunii cu animalele si pasarile vandute : 606 = 361 ; 711 = 361 Descrcarea gestiunii cu produsele finite trimise : 711= 345 cost de productie Descrcare a gestiunii pentru mrfurile: metodei inventarului permanent Descrcarea gestiunii pentru mrfurile vndute: la sfritul lunii Deintorii de obligaiuni: toate Dif de pret in plus aferente animalelor : 368 = 542 Diferente nefavorabile de pret (45.000): 606=368 (45.000) Diferenel e nefavorabile din reevaluarea imobilizrilo r corp : la cheltuieli sau prin diminuarea Cpr Diferenele de curs valutarntre data nregistrrii datoriei: cheltuieli sau venituri financiare Diferenele de pre n plus repartizate asupra consumului: 601 = 308 Din categoria imobilizrilor financiare, fac parte: creanele imobilizate Din categoriaimobilizrilo rfinanciare : interesele de participare Disponibilitile n valut i alte valori de trezorerie : la sfritul Fiecrei luni. Dispunem de urm date privind investiiile pe termen scurt: cost mediu ponderat Dispunem de urmtoarele date privind produsele finite: 348 = 711 (90) Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor): 14000,12420 Dispunem de urmatoarele informatii achizii de materii prime 1000: i Dispunem de urmatoarele informatii la sf exercitiului N produse : 16200,16600 Dispunem de urmtoarele informaii:625=4227(190) i4427=%4426,4423(2090=%760,1330) Dispunem de urmtoarele solduri finale ale conturilor instalaii tehnice:66.000 Dispunemde urmtoarele informaii (soldurifinale) 100, 500, 600, 150, 80, 40, 50: 900 Dispunemde urmtoarele informaii (soldurifinale) 1000, 400, 80, 20, 30, 60: 660 Dispunemde urmtoarele informaii (soldurifinale) 500, 400, 100, 80, 60, 50, 40: 710 Dispunemde urmtoarele informaii (soldurifinale) 600, 40, 80, 160, 100, 80, 20, 10, 50: 710 Dispunemde urmtoareledate 90000, 10000, 20000, 95000 : scaderea ajust pt deprecierea stocurilor cu 15000 Dispuneti de urm informatii: 20000, 4000, 4000, 5000, 1000, 3000, 14000, 7000: Cpr:22000, CP: 37000 Dispuneti de urmatoarele date privind stocurile de materii prime : CMP 10.800/7200 LIFO 12.000/6.000 Dispuneti de urmatoarele date: 10000, 50000, 2000, 1000, 9000, 5000, 5000, 3000, 6000, 10000 : 68000 Dispuneti de urmatoarele date: 50000, 10000, 10000, 5000: 52500, 72000 Dispuneti de urmatoarele date: 50000, 10000act, 10000: C.soc. 25000 Cpr. 37500 Dispunei de urmtoarele informaii: furnizori - debitori 1.000: 12.000 Iei Dispuneti de urmotoarele date : o societate a achizitionat mf din import : 30.900 Dividendele aferent e aciunilor deinut e : 4511 = 7611 Dividendele cuvenite actionarilor se inreg : 1171 = 457 Dobnda datorat bncii pentru creditul : 666 = 1682.

Dobnda datorat obligatarilor pentru mprumutul : 666 = 1681. Dobanda de incasat prin oligatiuni : 5088 = 762 (1000) Dobnzilecuveniteunitii pentru : 4111 = 472 Drepturile de personal neridicate (17.000): 426=7588 (17000) Drepturile de personal pentru munca : 421 =426 Dubla nregistrare se realizeaz : Debitul conturilor = Creditul conturilor; Dupa primirea integral a aporturilor, cap soc al unei soc este reflectat in: creditul contului 1012 Efectele primite de la clieni pot fi valorificate de beneficiar : sunt cedate; sunt depuse; sunt pstrate. Elemenetele de calcul al impozitului de veniturile din salarii: 206,16 Elementele care caracterizeaz performana : cheltuielile i veniturile Elementele care caracterizeaz poziia : activele, capitalul propriu i datoriile. Elementele pentru calculul indemnizatiei pentru incapacitate : 833,80 Entitatea X"ntocmete,pe data de 05.11. N ",o factur : 665 = 4111 ; 401 = 765 Entitatea primeste de la un furnizor o facture de reducere : 401=%609,767,4426 (2975,2000,500,475) Entitatea rascumpara 2000 de actiuni, detinute de entitati: %1012,149=1092 (10000,9000,1000) Este n concordancu explicaiadat : 1171 = 457, dividend datorate actionarilor sau asoc. Evaluarea la costuri standard : stocurilor; Evaluarea la intrareanentitate: costul de achiziiesauvaloareadeterminate Evaluarea stocurilor n bilanul contabil: valoarea cea mai mic dintre valoarea de intrare Evaluarea stocurilor la pre prestabilit necesit: antecalculate Eventualele ch.accesorii ocazionate de cumprar e: direct pe cheltuielileperioadein care intervine Factura chiriei in valoare de 500lei/luna : 4111(1.785)=% 706(500), 427(1000), 4427(285) Factura de pltit unui furnizor extern are o VN: % 401, 665 = 5124 Facturarea redevenei anuale de ncasat : se nregistreaz Ia concedent; Facture emisa de furnizor cuprinde urmatoarele elemente: 3.052,35 Furnizorul acord clientului o factur de reducere pentru : %667, 4427 = 4111 (35,7=30 5,7) Imobilizrile corporale reprezint: bunuri cu structur material mprumutul,n lei,ncasat de la o entitatea filiat : 5 1 2 1 =4 5 1 1 In anul N, o societate vinde marfuri : 6814= 491 (2.275) In anulN, soc. A achiz. de lasoc.B. 60000, 21000, 6000, 600, 18000, 14000, 6000: 117600 In bilant, stocurile dintr-o intreprindere se evalueaza : la val cea mai mica dintre cost si val realizabila neta In bilant,subventiile pentru investitii : ca fiind venituri amanate; val lor este inclusa in contul 472 In categoria bunurilor ec.denatura: bunurile economice achiz; bunurile ec. de natura stocurilor; produs finit In cazul in care valoarea de inregistrare : %2813,261=133 (150000,90000,60000), 261=1068(10000) n cazul intrrii prin achiziie a unei imobilizri: proces-verbal de transfer n cazul organizarii evidentei la marfuri la P de vz : descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute, la metoda inter n ce grup de bilan se nscrie soldul contului4751: venituri n avans n ce situaie, contul 711" prezint sold : intrarile din cursul lunii sunt mai mici In ce situaie, entitatea i-a asigurat : Capitalul propriu este mai mare dect datoriile In ce situatii entitatea foloseste 4428: cumparari livrari de bunuri, vanzari de bunuri, acordarea echipam n ce structura apar reducerile financiare acordate : n cont de p/p, la venituri financiare; in cont de p/p la chelt fina n comerul cu amnuntul, evaluarea: preul de vnzare cu amnuntul, inclusiv TVA n comerul cu ridicata, evaluarea mrfurilor: costul efectiv de cumprare (fr TVA) I n co nc. c u ex p li ca t i i le d at e s unt : % 205 208 = 4753 brevete, marci ; 2111 = 4753 terenuri gratuit In concordanta cu explicatia data sunt urm: 1511 = 7812 anularea proviz pt litigii In concordanta cu explicatia data: 301 = 308 dif de pret in minus In concordanta cu urmatoarele explicatii: anularea provizionului pt garantii 1512=7812 (15.000) n concordancu explicaiadat ,sunt: 371 = % 301 378 4428 pretul de inreg al mat prime trecute in mag In condiiil e n care ambalajele care circul pe principiul : 3 7 1 = 3 5 8 , 6 0 7 = 3 7 1 In conditiile in care ambalajele circula pe principiul restituirii au fost retinute : 608=358 In conditiile in care valoarea la cost de achizitie: 371=%378,4428 (44000,25000,19000) n creditarea contului 381 care cont debitor nu se folosete: 6583 n creditarea contului 381 nu se foloseste : 711 venituri aferente costurilor stocurilor de produse In creditul contului 308 : diferenele de pre n minus sau favorabile , aferente ..iesite din gestiune In creditul contului 7812 : anularea / diminuarea unui provizion. In cursul exerciitiului N, entitatea a efectuat urmatoarele: rezultat de exploatare negative 1000 n cursul exercitiului financiar, intrep inregis urmatoarele tranzactii: 1. Vanz unor interese 2. Vanz de mrf la prt n cursul exercitiului finanicar, intreprinderea nregistreaza 1 si 2 : 21.500 In cursul lunii decembrie, exercitiul N: 4427=%4426,4423 (269,8:19,79,8) In cursul lunii, s-a inregistrat obtinerea unor produse finite : 345=711 (5.000), 348=711(400)

In cursul perioadei de gestiune, au loc operatiunile : 17990,18190 In cursul perioadei de gestiune, entitatea a efectuat : +17640,-33000,+4200 In cursul unei luni, o intreprindere inregistreaza TVA: 4427=4426 (4.000), 4424=4426 (1.000) In debitul contului 308 :dif de pre n plus sau nefavorabile / dif de pre n minus sau favorabile In debitul contului 4111: valoarea ambalajelor inclus n facture in debitul contului 491 Ajustri pentru deprecierea : venitul din ajustarea deprecierii n exerciiul N", s-a nregistrat o ajustare: 397 = 7814 (1.000) In exercitiul financiar N, entitatea inregistreaza in ctb: 31900,26000 n legatura cu cheltuieli inregis in avans : sunt constatate avantaje in perioada curenta; apar in bilant la ch in avans n legatura cu veniturile inregi in avans : sunt constatate/angajate in perioada curenta; apar in bilant la ven in avans n luna mai, exerciiul N, o entitate recepioneaz : %301,4426,408=%401,4428 (%500,285) In Romnia,valoare aamortizabilreprezint: valoarea de intrare In scopul determinarii impozitului pe profit: profitul brut, elementele deductibile, chelt nedeductibile In situaia evaluri i i nreg.n ctb. : soldul debitoral contului 308 ; soldul creditoral contului 308 In situatia folosirii metodei de contabilitate: stocul inventariat la sf perioadei N-1 si preluat la inc N In situatia in care costul de achizitie: dif de prt fav stabilite la intrarea mat prime in gestiune, dif de prt in minus In situatia in care valoarea obligatiunilor : 506=5121(50.000), 5121=%506,7642 (56.000,50000,6000) Inacasarea unei sunbventii guvernamentale pt investitii: 5121 = 4451 naintea operaiunii de dubl majorare : 2.000 /0,08/ 0,92 Incasarea in contul societ deschis la banaca a unei creante : % 5121(25.656,4), 667(440), 4427(83,6)=4111(26.180) Incasarea preului vnzare al obligaiunilor : 5311=461 Incasarea preului vnzare al obligaiunilor : 5121=461; Incasarea redevenei anuale: : se nregistreaz la concedent ncasarea redevenei datorate de concesionar: 5121 = 461 Incertitudinea privind incasarea de la un client a sumei de 59.500 : 4118=4111(59.500) si 6814=491 (50.000) nchiderea cont de chelt : 121= % clasa 6 ncontul 401 Furnizori": 665 = 401 Incorporarean capitalul social : % 104 1171 106 = 1012 Indicai nr corect privind cump de mf: % 607, 4426 (5.100, 969) =401 Indicai nreg corect privind obinerea de prod finite: 345=711 si 348=711 Indicati inregist corecta privind :461(47.000)=%7583(40000),4427(7600);%2813(35000),6583(15000)=2131(50000) Indicai nregistrarea corect pentru plusul de produse finite: 345 = 711 Indicai nregistrarea corect privind depunerea: 5114 = 413 si % 5121, 667 = 5114 Indicai nregistrarea corect privind efectele: 413 = 4111 Indicai nregistrrile corecte: 461=% 7583, 4427 si % 2813, 6583 = 2131 Informatiile privind poz financiara a unei intrepr sunt oferite de: bilant Inreg contabila 4118 = % 701 4428 : nu este corecta nreg dob datorate deintorilor: 666 = 1681 nregistrai decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje : 404 = 405 (8000) Inregistrarea platii datoriei fata de furnizor 2.200$ : 401(6644)=% 5124(6556), 765(88) Inregistrarea 419=4111 : regularizarea avansului primit ; restituirea amalajelor de catre cumparator vanzatorului Inregistrarea adaosului commercial si a TVA la unitatile de desfacere : 371=%378,4426 nregistrarea amortizrii lunare a terenurilor concesionate : nu se nregistreaz n contabilitate. nregistrarea amortizrii lunare a utilajelor concesionate : se nregistreaz la concedent; Inregistrarea cheltuielilor cu salariile colaborator 2000 : 621=421 2.000 nregistrarea corect privind scderea: % 607, 378, 4428 = 371 Inregistrarea dobanzilor datorate detinatorilor de obligatiuni : 666=1681 nregistrarea n contabilitate a datoriilor i creanelor se face la: valoarea nominala Inregistrarea in contabilitate a sumelor trecute pe chelt: 654=4118 (48.000) Inregistrarea partiala a realizarii unei cladiri : 231=722 (25.000) nregistrarea produciei n curs de execuie: genereaz un venit potenial care compenseaz Inregistrarea subventiei de primit : 5121 = 7412 (25.000) Inregistrarea unei dobanzi in val de 600lei : 666=5198 (600) si 5198=5121(600) Inregistrarea vanzarii cu amanuntul a marf in val de 29.750 : 5311(36.890)=% 707(29.750), 4427 (7.140) Inteligibilitatea unei informaii : nelegerea uoar de ctre decideni. Interesele de participare sunt: imobilizri financiare Intrarea n gestiune a unui utilaj preluat n concesiune : 205 = 167. ntre dou SC, are loc o vnz-cump:% 5121, 667, 4427 = 4111si 401=% 5121, 767, 4426 ntr-o economie dominant de inflaie: preul ultimului lot intrat ntr-o perioad de crestere a preturilor : profitul calculat n urma aplicarii metodei FIFO> decat in cazul LIFO

Investiiil efin.pe termenscurt prezint urm. : titlurile din aceeasi ; sunt titluri ; pot fi cotate sau nu la bursa Investiiil efinanciarepe termenscurt cuprind : actiunile achiz de unit la entit affiliate La nceputul lunii decembrie, societatea deinea : un venit de 2.250 lei; La 01.04.N, o societate contracteaza un imprumut ...cum se inr dobanda : 666=1681(750) La activele imob si la stocuri, valoarea de inventar: utilitatea bunului n unitate La ce categorie de active, n afara stocurilor: investiii financiare pe termen scurt La ce cost (pre) poate fi evaluat producia n curs de exec: cost efectiv de producie La ce valori permite legislaia romneasc: costul efectiv de achiziie; costul efectiv de produc La cererea unui furnizor, se deschide din displ in ban un acreditiv : 581=5121(40000) 5411=581(40000) 401=5411 La cererea unui furnizor, se deschide, din disponibilul: 5411=581 si 581=5121 si 401=5411 La data ieirii din entitate, bunurile se evalueaz i se scad: valoarea de intrare La data inventarierii, o societate prezinta, pe stoc : 13.500lei 302=602 (100) La descarcarea gestiunii la brevet amort partial : % 2805, 6583 = 205 si 4753=7584 La emiterea unei facturi nentocmite: 4428 = 4427 La evaluarea imobilizarilor se constata: VNC>Vutilizare, Valoare recuperabila<Valoare utilizare La ieirea din gestiune, stocurile pot fi evaluate: identificrii specifice, CMP, FIFO, LIFO La inceputul perioadei de gestiune, entitatea detine un stoc : sold debitor 1700 La inceputul perioadei o societate prezinta un stoc de 100 b : 711=345(12.000) si 348=711(3.360) La nchiderea exerciiului, o SC are creane n valut: 4111=765 (500) si 665=401 (150) La intrarea in entitate, marfuri cumparate pot fi eval la: C.achiz; pretul de vz cu amanunt fTVA; pret de vaz + TVA La inventariere, vanzatorul A constata creante ordinare asupra cumparatorului C : % 654 4427 = 4111 La o S.C. cap soc 150.000, rezerve 30.00: 1012=456 (45.000) si 456=5121 (45.000) La o SC datele din contabilitatea curent: 24.000 La o SC s-au inreg si reportat pierderi in suma de 15000 um, rezerve legal ale soc sunt : % 1012 1061 = 1171 La o SC, capitalul social este de 24.000 , 6000, 200, 3000: 456 = % 1011 1041 La o SC, capitalul social este de 60000, 12000, 10000 titluri: 4,8 lei/titlu 1012=456 , 456 = 5121 La o soc com cap soc este de 8000 u m , rezervele 2000 um : 456 = % 1011 1041 La o soc com. Cap soc 80000 , rez legale16000 , alte reserve 4000 nr de actiuni 20000. : % 1061 1068 1012 = 1171 La o soc comerciala, cap social este de 15000 um, rez 3000: 456 = 5121 La o societate pe actiuni, CS=30.000lei: 1091=5121 (9.600); %1012,149=1091 (6000,3600,9600) La obtinerea unui imprumut din emisiuni de oblig. Datoria fata de obligatari este : valorii de rambursare; La primirea unei facturi restante : 4426 = 4428; La sf per, conturile privind tva 4426, 4427, 4428, 4424 : 4427 = % 4426 4423 si 4423 = 4424 ; 4427 = % 4426 4424 La sf perioadei, situatia in conturile privind TVA : 7.200 La sfritul ex fin, valoarea datoriilor: nregistrarea ca venituri finance sau cheltuieli financiare La sfarsitul exercitiului financiar N, dispunem de urmatoarele info : 6000,8500,12700 La sfarsitul exercitiului financiar N+1, situatia investitiilor: profit 2300lei La sfarsitul exercitiului financiar, conturile de trezorerie prezinta : 1450 La sfritul exerciiului financiar: 225 La sfarsitul exercitiului N societatea constata ca nu a platit: 1174=4281 28.000 La sfarsitul exercitiului N, dispunem de urmatoarele info: 35.300 La sfritul perioadei, se cunosc urm date: 635=4426 si 4427=% 4426, 4423 si 4423=4424 La sfritul perioadei, situaia n conturile de TVA: crean 10.000 La sfritul perioadei, situaia n conturile de TVA: o crean de 45.000 La sfritul perioadei, situaia n conturile de TVA: 31.700 La sfarsitul perioadei, situatia tva se prezint : 8.000 La sfarsitul xercitiului N, dispunem de urmatoarele informatii: 15200,15400 La stabilirea mrimii entitilor, se iau n calcul : total active, cifra de afac net i nr mediu La vanzarea de produse finite : 701venit din vz prod finite Licentele de export pentru o perioada de 13 luni pot intra : cumpara de la furnizori de imobilizari Lipsa de inventar la mrfuri se nregistreaz : n metoda inventarului permanent Livrarea la export extracomunitar de produse : 4111 = 701 Lucrrile de amenajare realizate cu efort propriu : 2112 = 231 i 722 / 2112 = 722; Marfurile existente in stoc la incep lunii martie, val 3.500 ..care este valoarea marf ramase la sf lunii martie: 4000 Marimea dividendelor cuvenite unui actionar : profitul brut repartizat in acest scop si nr de actiuni Materialele consumabile ramase in stoc ...20.000 : 85.000lei, 105.000lei. Materii prime receptionate, sosite fara factura: %301,408,4426=%401,4428 (500,4760,855,5355,760) Materii prime trimise la terti spre prelucrare : 351=301 (25.000), 301=7582 (10.000) Materiile prime trimise de o unitate la subuniti se nregistreaz: 481 = 301 Materiile i materialele disponibile, fr micare: se transfer la mrfuri Metoda inventarului intermitent : organizare a contabilitii sintetice a stocurilor;

Metoda inventarului permanent : organizare a contabilitii sintetice a stocurilor Modificarile in structura activelor si datoriilor: achizitii de material consumabile Nerestituirea de catre cumparator a unor ambalaje : 4111(23.800)= % 708 (19.193), 4427(4.606) Nu concorda cu explicatia: tva de recuperat %4427,4424=4423 (38000,28000,10000); tva aferenta 4111=4428 38000 Nu este n conc.cu expl.dat urmtorul: 419 = 4111 val ambal. care circula in sistem de restituire, facturate cl Nu este in concordanta: val chirii in numer5113=706,4427 (119000,100000,19000); incasarea in numer a sumei 4426 Nu sunt n concordancu explicai adat 308 = 401 dif de pret in minus ; 308 = 601 dif de pret in plus N u s unt i n co nc. c u e xp l ic at i a d at a : 4751 = 7583 achit cv unui mij de trans ;4451 = 4751 incasarea Nu sunt n concordan cu explicaia dat : toate mai putin 4428=408 i 4111=4428 Nu sunt in corcodanta cu explicatia: 301=308(30.000), 601=308(30.000), 308=401(30.000) O SCcare ine evidena mrfurilor la pre de vnzare : % 607 378 4428 = 371 O entitat cu ob de activitate comer : % 371, 4426 =401(10.710) si 401=%767,4426 (214,2) O entitate achiziioneaz, n exerciiul N : 296 = 7863 (250) O entitate cu activitate comer cu amnuntul (datoria fata de furnizor) : 997,10 O entitate cu activitate comer cu amnuntul (pv cu amanuntul ) : 1.196,52 O entitate cu activitate comer cu amnuntul(adaos com): 166 O entitate cu activitate de producie deine : 2.700 O entitate cu activitate de producie deine : 301=601 (100) O entitate cu activitate de producie deine, Ia 31 mai : 711=345 (2.000) i 345 =711 O entitate cu ob de activitate comer : 401= %767, 4426,5121 O entitate cu obiect-de activitate comer cu amnuntul deine (costul mf vandute) : 900 O filiala primeste un imprumut de la soc mama in val de 10.000euro : 1661=765 (500) O ntr a cump de la furn i a lsat n custodia: % 371, 607 (17.800, 200) = 357 O intreprindere a primit ca donatie un camion: 6811=2813( 1000), 4753=7584 (1000) O SC deine o cambie n valoare de 2.000: 5114=5113 si % 5121, 627, 667 = 5114 O SC deine un teren cu val cont de 80.000: rez din expl poz 50.000 i rez fin poz 7.200 O SC lanseaza un impr. obligatar prin emisiu a 5000 de oblig fiecare titlu avand VN 20 um:666 = 1681 6868 =169 O SC pune n func la 20.XII.N: 6811=2813 (50.000) si 4751=7584 (20.000) O SC pune in functiune o instalatie cu val de intrare 25000 : 6811 = 2813 4751 = 7584 O SC rscu de la burs obligaiunile : 505=5121(150.000) si 161=% 505, 7642(150.000, 5.000) O SCachiz.,de la furnizori, mfla costul deachiziie de 100.000: 102600 O soc achiz in anul N 1000 actiuni reflectate ca interese de paticipare la pretul : 2962 = 7863 O soc com achiziotioneaza marfuri pe baza facturii: pret de cumparare, rabat tva. Ulterior scont. 401 = % 767 4426 O soc com achizitioneaza marfuri pe baza facturii. Pret cump, rabat, scont , tva. 401 = % 5121 767 4426 O soc comerci detine o instalatie procuarata in anul I la val de intrare amort in 5 ani : 2813 = 2131 / 2131 = 105 O soc comerciala pe actiuni detine un cap propriu : 30000 O soc.pune n funciune, ladata de 25 martieN, un utilaj cu Vi 36000 : 7875 O societate achitizioneaza marfuri in bz facturii : 401=%609,4426 i 767=401 O societate are in stoc 500 kg mat prime , ..18 si 20 lei/kg : 601=301(4000) si 308=601(400) O societate are pe stoc mrf evaluate la pret de vz cu aman : %607(40.000),378(16.000),4428(10.640)=371(66640) O societate comerciala contracteaza un mprumut prin emisiunea a 1000 : %461(38.000), 169(4000)= 161(42000) O societate comerciala detine o constructie: 2812=%212,105 (12500,500,7500) O societate comercial emite 5.000 obligaiuni: % 461, 169 (140.000, 15.000) = 161 O societate comercial a obinutun credit,pe termen de 6 ani: 1661 = 765 ; 665 = 5124 O societate cumpara obligatiuni in val de 3000 lei 60%, 30 zile : 506(30.000)=% 5121(18.000),5092(12.000) O societate decide sa-si deschida un cont in valuta 4,10 : 5124=581(20.500) si 581=5121 (20.500) O societate pe actiuni apeleaza la un imprumut: %161,1681=5121 (18249,5931,12318) O societate pe actiuni detine un capital social de 50.000lei: 1,5 lei, 1012=456,456=5121 (15000) O societate pe actiuni rascump de la bursa 1000 de obilg. la pret de 280 l/oblig. V nomin a oblig este 272 O societate rascumpara 100 de obligatiuni 12 si 10 : 505=5121 (1200) si % 161(1000), 6642 (200)= 505 (1200 O societatea livreaza unui client mf : 4111=% 707, 704, 4427 (28.000, 2.000, 5.700) O societatea pe actiuni rascumpara 100 de obligatiuni : 505=5121 1.000 Obligaia fa de un furnizor extern este de 10.000$: debit cont 665 Obinerea unui program informatic: 208 = 721 OSC pune pune n func la 20.XII.N: 6811=2813 (50.000) si 4751=7584 (25.000) OSC deine oinstalai e achiz.,pedatade 30.12. N, Ia valoarea de intrare de 50.000: 2813=2131, 2131=105 OSC deine oinstalai e achiz.,pedatade 30.12. N, Ia valoarea de intrare de 50.000: 2131=% 2813 105 Pe data de30septN, sepunenfunciune o instalai e cu Vide 150.000 lei: un V de 80000 si o Ch de 82500. Pe baza extrasului de cont,...primirea sumei de 3000 : 5121=771 (30000) Pe data de 30 sept, se pune n funcie: un venit de 80.000 lei i o chelt de 82.500 lei Pedatade26septN, se punen funciune o instalaie Vi 150000: un venit de 180000 si o ch de 112500

Pentru achizitia unui echip tehn, o ntreprindere urmeaza sa primeasca de la bug. : 4451=4751(10.000) Pentru ce categorie de imobilizri corporale se poale utiliza: construcii Pentru determinarea diferenelor de repartizat: rulajul creditor al contului 301 Pentr u determinarea diferenelorde repartizat: rulajul creditoral contului 301; Pierderile din calamiti constatate la mrfuri: %671,378,4428=371 (1309,1000,100,209) Plata n numerar a avansurilor chenzinale: 425 = 5311 Plata dobnzilor cuvenite deintorilor de obligaiuni : 1681 =5121/ 1681 =5311; Plata redevenei anuale: : se nregistreaz la concesionar; Plata salariilor angajailor se face, o singur dat : plata avansului din salarii; Plata salariilor se poate inregistra: 421=5311,421=5121 Plata unei penalitati la bugetul pt achitarea TVA : 6581-5311 Plile efectuate n favoarea furnizorilor : 401 = 425; Plus de inventar la marfuri se inregistreaza : n metoda inventarului permanent Plusul de inventar la mrfuri se nregistreaz : n metoda inventarului permanent Plusul de inventariere constatand in material consumabile: 302=602 Precizai articolul contabil corect pentru transformarea: 1011 = 1012 Precizati articolul cotabil corect pentru trabsformarea: 1011=1012 Precizai care cont este creditat eronat la debitarea contului 301: 4751 Subv guvern Precizai care element nu a fost ncadrat corect n bilan: avansuri primite de la clieni Precizati care este semnificatia urm articol: valoarea cambiilor acceptate de furnizor Precizati care operatiune se inregistreaza prin: manopera fact de entitatea care a prelucrat produse finite, fara TVA Precizati op. care se inreg prin 471 = 611 : chelt cu intretinerea si reparatiile effect in peri curent care privesc per viit Preciza icare elementnu este ncadratcorrect: avansuri primate de la client (A circ) Preluarea n exploatare a producie i n curs de executie: 711 = 331 Preluarea soldului contului 711 : 711=121 / 121=711 Preul de vnzare (exclusiv TVA) : creditul contului 7583 Preul de vnzare cu amnuntul al mrfuriloreste de 28.500: 19.958,08 Prima de capital intervine atunci cand: pretul de vanzare al actiunilor este mai mare decat val nominal Primele privind rambursarea obligatiunilor sunt reflectate : in biant Primirea cu titlu gratuit a unui utilaj in val de 200.000 lei : 2131=404 Primirea de materii prime drept aport: 301 = 456 Primirea unei subventii pentru acoperirea cresterii preturilor : 4451 = 741 Primirea unui avans n valut de la un client : 5124 = 419; Primirea unui brevet ca donatie : 205=4753 Primirea unui brevet sub form de donaie se nregistreaz: 205 = 4753 Primirea unui efect comercial de la un client : 5113 = 413; Prin articolulcontabil5121=419 : incasarea unui avans de la un client, prin virament Prin valoare just ,se nelege: suma la care poate fi tranz. este determinat obiectiv Prin articolul contabil 608 = 388: diferenel ede pre n plus aferenteambalajelor Prin articolul contabil: % 4281 6642 = 1091 : articolul contabil nu este corect Prin articolul contabil: 5113 = 413 : depunere a unui efect comercial primit Prin articolul contabil: 5186 = 766 : articolul contabil nu este correct Prin articolul contabil: 5311 = 762: articolul contabil este incorect. Prin articolul contabil: 581 = 5314 5124 = 581 : transferul unei sume in valuta din casierie in ct la banca Prin articolulcontabil % 604 4428 = 408 : includerea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate Prin art contabil 601 = 301 : consumul de materii prime ; materiile prime constatate lipsa la inv, neimput Prin artic contabil: % 2812 6583 = 212 105 = 1065 :iesire din gest a unei constructii amort partial reev anterior Prin articol contabil:121 = 129, se nregistr : nchide 129 cu repartizri profit n ex anterior; Prin articolul 2811 = 2112: scoaterea din activ a uneiamenajri de terenuriamort integral Prin articolul 371 = 301: materiile prime ceurmeaz a fi vndute Prin articolul contabil % = 161: subscrierea publicului.la unpre inferior Prin articolul contabil % 371 4426 = 401 : cump.de mrfur i n cazul inventarului permanent; Prin articolul contabil % 461 i 169 = 161 :subscrierea de obligaiuni cu prim de rambursare; Prin articolul contabil % 605 i 4426 = 401 : apa consumat i facturat/ energia consumat i facturat; Prin articolul contabil % 605 i 4427 = 404 : articolul contabil nu este corect. Prin articolul contabil % 607 378 4428 = 371 : descrc gest. inv permanent; lipsa la marfuri constatata Prin articolul contabil % 607 4426 = 401 : recepia mrfurilor ,n condiiil e inventarului intermitent Prin articolul contabil 1171=121se inregistreaza: reportarea pierderii curente Prin articolul contabil 151 = 6812, anularea unui provision Prin articolul contabil 151 = 7812 : anularea unui provizion; consumarea unui provision Prin articolul contabil 201 = 2801 : articolul contabil nu este corect.

Prin articolul contabil 201 = 462 : cheltuieli de constituire achitate de un asociat; Prin articolul contabil 201 = 5121 : emisiunea obligaiunilor / emisiunea aciunilor; Prin articolul contabil 203 = %: recepia unui proiect de dezvoltare cu cheltuieli efectuate Prin articolul contabil 2111 = 1012 : articolul contabil nu este corect. Prin articolul contabil 2111= 456 : terenuri primite ca aport la capital; Prin articolul contabil 231 = 722: o lucrare de investiie nceput i nefinalizat Prin articolul contabil 2801 = 201 : scoaterea din evid a chelt de constituire amortizate integral Prin articolul contabil 2811 = 2111 : articolul contabil nu este corect. Prin articolul contabil 2811 =2112 : scoatere din evid a amenaj de terenuri amortizate integral Prin articolul contabil 301 = 308: diferenele de pre n minus Prin articolul contabil 301 = 601: materiile prime constatate plus la inventar Prin articolul contabil 351 = 301: materiile prime trimise la teri Prin articolul contabil 371 = % 378 4428 : adaosul comercial i TVA, in cazul inv. permanent, pt mf intrate Prin articolul contabil 419=5121 : restituirea avansului primit de la client Prin articolul contabil 423 = 444, : impozitul calculat asupra concediilor Prin articolul contabil 4451 = 4751: creanta asupra bugetului de stat Prin articolul contabil 456 = 2111 : terenuri retrase din aportul la capital; Prin articolul contabil 456=1011: subs cu ocazia nfiinriisubsc la majorare acp, pre identic Prin articolul contabil 461 = % 161 i 169, : articolul contabil nu este corect. Prin articolul contabil 461 = 161, : subscrierea de obligaiuni fr prim de rambursare Prin articolul contabil 462 = 201 : articolul contabil nu este corect. Prin articolul contabil 4751 = 7584: cota-parte a subveniei care majoreaz veniturile societii Prin articolul contabil 4751=7584 : cota-parte din subventie care se trece la venituri Prin articolul contabil 5121 = 162 : primirea unui credit n lei; Prin articolul contabil 5121 = 201, : articolul contabil nu este corect. Prin articolul contabil 5121 =419: ncasarea unui avans de la un client Prin articolul contabil 5124 = 162 : primirea unui credit n valut Prin articolul contabil 601 = 301 : consumul de materii prime/ lipsa constatat cu ocazia Prin articolul contabil 601 = 301: materiile prime date nconsum Prin articolul contabil 671 = 211 : distrugerea unei lucrri/ exproprierea unui teren; Prin articolul contabil 6811 = 201 : articolul contabil nu este corect. Prin articolul contabil 6811 = 2111 : articolul contabil nu este corect Prin articolul contabil 6811 = 2801 : amortizarea cheltuielilor de constituire; Prin articolul contabil 6811 = 2811, : amortizarea amenajrilor de terenuri; Prin articolul contabil 6812=151 : constituirea unui provision Prin articolul contabil urmator se eviden %70-75,76,78 = 121 : nchiderea conturilor din cl 7 Prin articolul contabil% 2811,6583=2111: scoatere din evid a amenaj de teren amorti parial; Prin articolul contabil: 5412 = 765 : dif fav de curs valutar aferente disp din contul de acreditive in valuta la inch ex. Prin articolul contabil: 129 = 121 : articolul contabil nu este corect Prin articolul contabil: 581 = 5124 5412 = 581 : deschiderea unui acreditiv in valuta Prin articolul contabil: plusul constatat cu ocazia inventarierii Prin articolul contabil: primirea ca aport a unei sume n valut, cu o diferen favorabil Prin articolul contb 4427 = % 4426 4423 : TVA aferent vnzriloreste superioar Prin articolul ctb 161=%: anularea oblig rscumprate la un pre inferior Prin articolul ctb 6868 = 169: amortizarea primelor de rambursare Prin articolul ctb. 461=%5081 7642 : vanz de actiuni pe credit la un prt superior costului de achizitie Prin articolul ctb: 5311 = 542 : depunerea la casieria entitatii a avansului de trezorerie neutilizat Prin articolulcontabil419 =5121,senregistreaz : restituireaavansuluiprimitde laclient Prin articoull : % 446 4424 = 5121 se inreg : inreg este gresita Prin ce relaie se obine capitalul propriu: activ datorii Producia n curs de execuie se evalueaz: cheltuielile financiare i extraordinare Producian curs de execuie din perioada curent: la nceputulperioadeiurmtoare Producian curs de execuie se poate determina: prininventariere Produsele finite pot fi: obtinute din productie proprie, constatate plus la inventariere Prorata din taxa pe valoarea adugat d e d u c t : 6 3 5 = 4 4 2 6 Rabatul comerciala : reducere comerciala, practic n mod excep, innd cont de defectele Rabatul se poate acorda : pentru calitatea necorespunzatoare Rabaturile se acord de ctre furnizor : n situaia excepional Rambursarea la scadenta a unui credit : % 1621, 1628= 5121 ; % 1681, 666 = 5121 Rambursarea unui credit bancar pe termen ung in val de 2000 euro : 1621(86000)=%5124(84.000),765(2.000) Rascumprarea de obligatiuni proprii in valoare de 20000 : 505=5121(20000), 161=505(20000)

Rascumpararea i anularea obligatiunilor inainte de scad: 505=5121(1200), % 161(1000),6642(200)=505(1200) Rscumprarea oblig nainte de scaden: 505 = 5121 Rscumprarea obligaiunilor emise la o dat : 505=5121 / 505=5311 Rascumpararea si anularea obligatiunilor obligatiunilor emise: 505=5121 (120000), 161=5050 (120000) Rspunder ea pentru organizareai inerea: administratorului,ordonatorului de creditesau altei Recepia de materii prime din avansuri de trezorerie: % 301, 308, 4426 = 542 Recepia de materii prime, fr a se primifactura: % 301, 4428 = 408 Recepia unei cldiri realizat n regie proprie: 212 = % 231, 722 Recepi ade mrfur in valoare de 35.700 : % 371 4428 = 408 Recunoasterea unui activ sau a unei daotorii : incorporarea in situatiile financiare a elementului care indeplineste Redevena datorat concedentului se nregistreaz : n debitul contului 8036; Reducerea capitalului social cu pierderile : 1 0 1 2 = % 1 1 7 1 1 0 9 Reducerea capitalului social pentru acolerirea pierderilor din anii precedenti : 1012=1171 Reducerea capitalului social pentru acoperirea pierderilor: 1012 = 1171 Reduceri comerciale acordat de furnizor : %709, 4427 = 4111 (119) si 401=%609, 4426 (100) Reducerile comerciale pot fi de tipul : rabat, remiza, risturn Reducerile financiare se inregistreaza la vanzator : da, dar numai at cand se acorda in momentul facturarii Reevaluarea imobilizrilor corporale se face de regul: de evaluatori autorizai Reflectarea creanei de 50.000 lei: 445 = 4751 Regularizarea avansurilor aferente datoriilor si creantelor : in momentul facturarii bunurilor contractate Regularizareaavansuriloraferente datoriilor i creanelor: n momentulfacturri ibunurilorvndute, Relaiile cu terii reprezint: rapor juridice generat de drepturi i/sau oblig n bani i n natur Repartizarea unei sume din profitul net: 121=1063 Restituirea unui credit bancar n valuta : 162=%5124 , 765 Restituirea unui mprumut n valut primit , dif fav: 1661 = % 5124 i 765 Restituirea unui mprumut n valut primit , dif nefav: % 1661 i 665 = 5124 Restituirea unui utilaj preluat n concesiune : 167 = 205 Rezervele din reevaluare: reprezinta plusul de valoare stabilit cu ocazia reevaluarii Rezervele legale se constituie pe baza: actele normative n vigoare Rezervele legale se pot constitui din: profit Rezervele statutare se constituie din: profit net Rezervele unei entiti pot fi constituite din: rezultatele nete R e zult at ul e x s e s t a b il es t e : ca efect ;sub forma profitului ; sub forma pierderii ; intotdeauna in Cpr Rezultatul ex.precedent, a crui destinai e nu a fost stabilit : profit sau pierdere si se ctb prin folosirea 117 Rezultatul fiscal se det. : Rez Fiscal = rez contabil + cheltuieli nedeductibile venituri neimp deduceri fiscal Rezultatulcurental exerciiulu ieste egal:rezultatuldin exploatareplus rezultatuldin activitateafinanciare S.C. X" ncaseaz dividend aferente: 5121 = 7611 S.C. X" S.A. recepioneaz: 301 = % 401, 446 si % 446, 4426 = 542 Scaderea din activul entitatii a unui echip tehn amortizat integral care a fost primit ca donatie: 2813 = 2131 Scderea din gestiune a unui program informatic: % 2808, 6583 = 208 Schimbul de imobilizari corporale se inregistreaza : nu, se inregistreaza la o valoare si un cost aparte Scoaterea din activ a unui program informatic: 2808 = 208 Scoaterea din active a unui program informatics complet amortizat : 2808=208 Scoaterea din evidenta a unui mijloc de trans : 2813=2133 Scoaterea din eviden a unuiteren: 6583 = 2111 Scoaterea din gestiune a unui program inf complet amortizat : 2808=208 Scoaterea din gestiune ca urmare a vanzarii a unui utilaj subventionat : 2813=2131 Scoaterea din gestiunea altor imobilizri necorporale: 2808 Scontul acordat ulterior unui client se inreg : % 667 4427 = 4111 Scontul primit de la un furnizor pentru plata: 401=%767,4426,5121 (952,240,45.60,9234.40) Se achiziioneaz, n vedereare vnzrii: 5081 = 5092 Se cumpr cu numerar timbre fiscal: 5321 = 5311 si 635 = 5321 Se cunosc urm date privind TVA: 4427=4426 si 4427=4423 si 4423=4424 Se factureazmrfurilevnduteclienilor , rezultnd un total de 100.000: 4111 = % 707 4427 Se produc modificari in structura active si dat: salarii nete achitate personalului, retineri din salari Se rscumpr 100 aciuniproprii: 109 = 462 Se recepioneaz un procedeu tehnologic:721 Se vinde un teren cu p de vnz 20.000lei: 461 = % 7583, 4427 (20.000, 3.800) Semintele constate lipsa : 6025=3025 (1.100) i 308=6025 (100) i 635=4427 (190) Semnificatia art contabil urmator este %608,4426=401: ambalaje achizitio in conform inventar intermitent Serviciile in curs de executie sunt incluse : stocurilor

Situatia creantelor client la sf exercitiuliu N: 16500 Situatia stocurilor de materii prime in luna decembrie : 280 Situatia stocurilor unei socie : 391=7814, 6814=394 (700, 500) Societatea Y" ncaseaz, n numerar, redevena: 5311=% 706, 4427 Societatea A detine 60% din actiuni emise: 5121 = 1661 Societatea comercial ,.X" achiziioneaz 30.000 aciuni: aciuni deinute la entitile afiliate Societatea comerciala X:501=%5121,5091 (150.000,135000,15000), 5091=5121 (15000); 501=5121, 501=5091 Societatea comercial A" acord societii B": 401=% 4091, 4426, 5121 Societatea comerciala X are asupra unui client o creanta de 23.800E : 5124(98770)=%4111(95200),765(3570) Societatea comerciala X are fata de un furnizor : %401,665=5124 (151725,8925,142800) Societatea comercial X"a contractat,pe termende 3 ani: 665 = 1661 Societatea primeste factura pt prima rata de leasing: %167,1687,4426=404 (3867,5, 3000,250,617,5) Societatea X sa a achizitionat o instalatie de lucru : 1. Tranzactia determina cresterea imob corp si a venitului amanat Soldul debitoral contului 129 senscrie n bilan n grupa: capitalirezerve,cu suma n rou (sescade); Soldul creditor al contului 4281 Alte datorii : datorii fa de personal Soldul final al conturilor5121 i 1012: 456 = 1011 , 5121 = 456 , 1011 = 1012 Sporul de cretere n greutate al animalelor : 361=711 (500) i 711=368 (10) Stocurile cuprind ansamblul bunurilor i serv: fie a fi consumate la prima lor utilizare Stocurile genereza beneficii : fac obiectul vanzarii; contribuie la obtinerea altor bunuri sau servicii Stocurile se evalueaza in bilant: la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta Sub raportul modului i sensului: amort diminueaz, iar ajust pentru depreciere diminueaz Subventia pentru investitii este de 40.000lei, valoare de intrare a utilajelor: 1.500 si 1.000 Subveniile pentru investiii au ca scop:procurarea de imobilizri Subventiile pentru investitii de primit se inreg: 4451=4751( 18.000) Suma de 70000 lei virata unei entitati: 4511 = 5121 ; 4518 = 766 Sumele depuse la casieria unitatii de catre: % 5311 457 = 4551 Sumele reprezzentand impozitul pe venituri de natura salariilor : 421=444 (14.000),444=5121(14000) Sunt considerate stocuri cu ciclu lung de fabricatie : nu exista stocuri cu ciclu lung de fab Sunt in conc. cu expl. data urm: 1012 = 456, 456 = 5311 ; 1012= 456, 5311 = 581 - (toate) Taxa pe valoare adaugata de recupera compensate: 4423=4424 (15.000) Taxa pe valoarea adugat aferent clienilor insolvabili : 4427 - 4118 8.000 Taxa pe valoarea adaugata de recuperat, compensata : 4423=4424 10.000 Terenurile primite cu titlu gratuit : 2111 =4753. Termenul de pasiv cuprinde : cap proprii; dat pe temen lung ; datorii pe termen scurt ; dat totale Totalul grupei de bilant Total : Ai+Active circulante nete-sume de reluat intro perioada de pana 1 an Trecerea unei cote-pri din subventii guvernamentale : 4751=7584 Un furnizor a livrat unui client produse finite fr 600, 500 : 4111 = % 701 418 4427 , 4428 = 4427 Un avans de trezorerie de 5.000 Iei: % 3024, 4426, 625, 5311 (2.000, 380, 1.000, 1.620) = 542 Un furnizor a livrat unui client produse finite : 4111=418 (714), 4428-4427(114), 4111(119)=%701(100), 4427(19) Un proiect de dezvoltare nceput i finalizat: 203 = 721 Un utilaj este vandut unui client extern la pret de 8000$: o chelt din difeent de pret de 160 lei Una dintre modalitatile de ma jos nu poate fi retinuta pt stingerea unei obligatii : transf dat in chelt Unul dintre urm. active nu este clasificat ca A curent: titluri de plasament care se asteapta s fie realizata per > 12lu Urmatorul articol contabil reflecta 595=7864 (200) : anularea unei ajustari pt pierderea de valoare Utilizareade ctre unitateametodei: % 606 4426 = 401 Valoare de intrare a unui utilaj e de 90000: %105,6588=2131 (5000,3000,2000) Valoarea acreditivelor (90.000) deschise: 5411=581, 581=5121 (90.000) Valoarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor : 6814=3957 55.000 Valoarea amortizabila a unui utilaj e de 70000: 15750 lei Valoarea animalelor si pasarilor iesite:711=361 (25.000), 606=361 (40.000) Valoarea constructiilor (450.000 lei) intrate in averea: 212=4753 (450.000) Valoarea contabil a unei imobilizri corporale: costul de achiziie al materiilor prime Valoarea creanelor pentru livrri de mrfuri: 160.000 Valoarea de emisiune a unei obligaiuni : inferioara / egala Valoarea de intrare a unei imobilizari 20000 lei: 3250 Valoarea de intrareestefolositpentru: contabilitateacurent Valoarea disponibilitatilor in lei 2.400.000 si dobanda 1000: 5187=766 (1000) Valoarea efectelor comerciale primate de la clienti: 413=4111,5113=413,5121=5113 (110.000) Valoarea imobilizrilor corporale: subveniilor pentru investiii Valoarea just se folosete: primite cu titlu gratuit Valoarea la cost de producieaamenajrilor: 2112 = % 231 722

Valoarea la prt de inregistrare a ambalajelor obtinute:345=711 (65000),381=345 (65000) Valoarea la prt de inregistrare a marfurilor achizitionate: %371,4426=542 (5950,5000,950) Valoarea litigiului care face obiectul: 4.000 Valoarea neta a dividendelor acordate : 180 lei /0,9 i 457=4551 i 666=4558 Valoarea reducerilor comerciale acordate de ctre unitate (26.000): 709=4111 (26.000) Valorificarea direct de ctre teri : 4111 = % 707 4427 ; 607 = 357 Vnzarea aciunilo r deinute la entitile afiliate , : 461 = 7641 Vnzarea de aciuni deinute pe termen scurt : % 461 i 6642 =501; Vnzarea de aciuni deinute pe termen scurt : 461 =% 501 i 7642; Vanzarea de produse finite pe baza de factura : 4111=%701,4427 Vanzarea la val neta contabi : 461(2.677,5)=%7583(2.250),4427(427,5) si % 6583 (2250), 2813(6.750)=2131(9.000) Vanzarea unui mijloc de transport, valoarea de intrare 30000: pierdere 3000 lei Vnzarea unui program informatic: 461 = % 7583, 4427 Vnzareade autoturismede ctre firma productoar esenregistreaz: 4111 = % 701 4427 Vnzrile de produse finite : 4111 =% 345 i 4427; Venit repre: cresteri ale ben ec. Inreg pe parcursul perioadei ctb sub forma de intrari sau cresteri ale activelor, cresteri c Veniturile (68.000 lei) nregist in ur vz: 4111(80.920)=%701(68.000),4427(12.920); 4111=701(68.000), 4111=4427 Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse: Veniturile din vnzarea mrfurilor Veniturile constituie: : creteri ale beneficiilor economice nregistrate Veniturile din diferente de curs valutar apar in cont de p/p : la venituri financiare Veniturile pot sa apara ca aurmare a cresterii benef ec : cresterea valorii activelor; diminuarea datoriilor