Sunteți pe pagina 1din 3

CURRICULUM

VITAE

INFORMAŢII
PERSONALE
Nume / Prenume D~BULEANU CLAUDIA - MIRELA
Adresa(e) STR. STR~JERULUI NR. 5
BUCURE{TI / SECTOR 4 (ROMANIA)
Telefon 0741/217.208 (Orange)
0766/655.564 (Cosmote)
E-mail(uri) dabumic@yahoo.com
Data naşterii 08/15/75
Sex Femeiesc
Status marital C`s`torit`
Maria-Octavia
Copiii
Daniel-Iulian

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada 09/2007 - 12/2007
Funcţia sau postul ocupat osp`tari]` / picolo
Numele şi adresa SC ISUZU SRL - CORABIA
angajatorului (România)
Tipul activităţii sau
Fast food & Bar
sectorul de activitate

Perioada 05/2007 - 09/2007


Funcţia sau postul ocupat gestionar / v\nz`tor
Numele şi adresa SC MARIMAR SRL CONSTAN}A
angajatorului Punct de lucru : COSTINE{TI (România)
Tipul activităţii sau
Bar / restaurant
sectorul de activitate

Perioada 02/2005 - 01/2006


Funcţia sau postul ocupat barman / osp`tar
Numele şi adresa SC MAJESTIC SRL - CORABIA (România)
angajatorului

Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae al D~BULEANU CLAUDIA - MIRELA


Tipul activităţii sau
Bar
sectorul de activitate

Perioada 02/2000 - 05/2002


Funcţia sau postul ocupat v`nz`tor / supervizor

Numele şi adresa WINDSOR


angajatorului DUBAI (Emiratele Arabe Unite)
Tipul activităţii sau sectorul
|mbr`c`minte dam`
de activitate

Perioada 05/2002 - 09/2003


Funcţia sau postul ocupat v\nzatoare & [ef` tur`

Numele şi adresa FLAMINGO FASHION LTD (MANGO)


angajatorului DUBAI (Emiratele Arabe Unite)
Tipul activităţii sau
|mbr`c`minte dam`
sectorul de activitate

Perioada 07/1999 - 01/2000


Funcţia sau postul ocupat v=nz`toare
Numele şi adresa GREG'S RESTAURANT
angajatorului BUCURE{TI (România)
Tipul activităţii sau
Restaurant specific grecesc
sectorul de activitate

Perioada 02/1998 - 05/1999


Funcţia sau postul ocupat picollo / osp`tar
Numele şi adresa QM PIZZA
angajatorului BUCURESTI (România)
Tipul activităţii sau
Pizza bar
sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada 1995 - 1998


Numele şi tipul instituţiei de UNIVERSITATEA "SPIRU HARET"
învăţământ/furnizorului de FACULTATEA DE DREPT
formare BUCURESTI (România)

Perioada 1990 - 1994


Calificarea/diploma obţinută DIPLOM~ DE BACALAUREAT
Disciplinele principale
studiate/competenţele |nv`]`m\nt liceal
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei LICEUL TEORETIC – Profil REAL
de învăţământ/furnizorului CORABIA (România)
de formare

Perioada 1982 - 1990


Calificarea/diploma obţinută Adeverin]` absolvire gimnaziu
Numele şi tipul instituţiei SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII NR. 3

Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae al D~BULEANU CLAUDIA - MIRELA


de învăţământ/furnizorului |nv`]`m\nt gimnazial
de formare CORABIA (România)

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă ROMÂNĂ

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


Participare la
Nivel european (*) Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
ENGLEZ~ C2 experimenta C2 experimenta C2 experimenta C2 experimenta C2 experimenta
t t t t t
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
ITALIAN~ B1 B1 B2 B2 B2
independent independent independent independent independent
(*) Cadrul european comun de referinţă pentru limbi

CUNOA{TERE TEHNIC~ BIROTIC~


COMPETENŢE ŞI (TELEFON, FAX, COPIATOR,
APTITUDINI TEHNICE SCANER, DISTRUG~TOR DOCUMENTE)

- SUITA MICROSOFT WORD (WORD, EXCEL, POWER POINT,I.E, OUTLOOK


EXPRESS)
COMPETENŢE - SUITA OPEN OFFICE ( SUN MICROSISTEM )
ŞI APTITUDINI DE
- ADOBE READER
UTILIZARE A - EDITARE FOTO – DOCUMENTE DIGITALE
CALCULATORULUI (TIFF, JPG, JPEG, PDF, MPG, MPEG)

ALTE COMPETENŢE CONTABILITATE AVANSATA


ŞI APTITUDINI

Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae al D~BULEANU CLAUDIA - MIRELA