Sunteți pe pagina 1din 8

Chestionar 1.Ce varsta aveti? a) 18 ani - 26 ani b) 27 ani - 35 ani c) peste 35 ani 2. Sexul dumneavoastra: M 3. !

cupatia: a) elev b) student c) salariat d) somer ". Sunteti #umator$ a) da b) nu 5. %e cat timp #umati $ a) mai putin de un an b) de 1 an c) de peste 1 an 6. &at de des cumparati ti'ari$ a) (ilnic b) o data la 2 (ile c) o data pe saptamana d) de doua ori pe saptamana 7. &are este locul de unde va procurati ti'ari$ a) )*per+Supermar,eturi b) Ma'a(ine alimentare c) -en(inarii+ .utun'erii d) &/ioscuri 8.&e #el de ti'ari pre#erati$ a) slim b) normale

0. &e concentratie de 'udron contin ti'arile pe care le consumati$ a) ti'ari cu continut ridicat de 'udron 1mai mare de 12 m') b) ti'ari cu continut mediu de 'udron 1intre 6 si 12 m') c) ti'ari cu continut sca(ut de 'udron 1intre " si 6 m') d) ti'ari cu continut #oarte sca(ut de 'udron 1sub " m') 12. 3n #unctie de pre#erinte4 acordati o nota de la 1 la 5 1 1 cel mai slab4 5 cel mai bun): 5ent %un/ill Marlboro 6all Mall 7o'ue 11. &e parere aveti despre urmatoarea a#irmatie$ O tigara ma ajuta tot timpul sa ma linistesc Nota 6arerea %vs. 12. 8sociati #umatul cu consumul altor produse$ a) nu b) da4 cu ca#ea c) da4 cu bauturi ener'i(ante d) da4 cu alcool 13. &are este principalul motiv pentru care #umati$ a) din cau(a stresului b) din curio(itate c) din cau(a antura9ului 1". &ate ti'ari #umati (ilnic$ ................................................................... 15. 3n ce moment al (ilei #umati cel mai mult$ a) dimineata b) pe (i la #acultate+ serviciu c) seara in club+ terasa 8cord .otal 12) 8cord 11) 3ndi#erent 12) %e(acord 1 -1 ) %e(acord .otal 1 -2 )

acultatea de :conomie si 8dministrarea 8#acerilor Speciali(area Mar,etin' ;rupa 2

Studiu de caz

CONSUMUL DE TIGARI

Studenti:

umatul este cunoscut de acum 322 de ani dar a <nceput s= se r=sp>ndeasc= dup= cel de-al doilea r=(boi mondial <n toate ?=rile lumii. S-a stabilit c= <n lume4 la ora actual= din cau(a #umatului mor mai mult de 1 milion de persoane anual. @n ultimii "2-52 de ani a #ost dovedit tot mai clar c= tutunul con?ine substan?e nocive 1canceroase si iritante). &unoscuta ?i'ar= exercit= ac?iuni multiple at>t asupra #um=torului c>t Ai asupra celor din 9ur. 3ni?ial4 #umatul era practicat numai de b=AtinaAii amerindieni4 dar dup= descoperirea 8mericii de c=tre &olumb el a #ost rapid adoptat Ai de popula?iile europene. umul re(ultat prin arderea tutunului era in/alat la <nceput pe 'ur= prin intermediul unor tuburi sau rulouri din #run(e de tutun4 precum Ai pe n=ri4 cu a9utorul unui tub <n #orm= de B. Clterior el a <nceput s= #ie <n'/i?it Ai ex/alat de la o persoan= la alta <n timpul unor ritualuri reli'ioase4 unde se mai practica Ai mestecatul #run(elor de tutun aparte sau <n combina?ie cu cenuA=4 pra# de scoici Ai miere. @n (ilele noastre4 obiceiul #umatului a devenit aproape universal4 const>nd din arderea controlat= a #run(elor de tutun 1tratate Ai <mbo'=?ite cu di#eri?i aditivi aromati(an?i) rulate sub #orma ?i'=rilor sau introduse <n recipien?i speciali 1pipe) Ai in/alarea #umului re(ultat. %intre aceste #orme4 #umatul ?i'=rilor a avut cea mai lar'= putere de adop?ie din motive men?ionate anterior4 ceea ce a #=cut ca cel pu?in <n ?=rile de(voltate s= atin'= o pondere de peste 82D din totalul consumului de tutun4 deAi4 <n ?=rile <n curs de de(voltare acesta nu este predominant4 dar se men?ine <n continu= creAtere. Compoziia igrilor .utunul at>t de lar' utili(at de milioane de consumatori din <ntrea'a lume este repre(entat4 de #apt4 de #run(ele speciilor N. tabacum Ai N. rustica care apar?in 'enului Nicotiana din #amilia plantelor Solanacee4 care con?ine peste 122 de specii Ai subspecii. .utunul are o compo(i?ie complex=. @n #run(e se '=sesc diverse componente c/imice: celulo(=4 proteine4 amidon4 steroli4 minerale etc.4 dar cele mai d=un=toare sunt substan?ele speci#ice tutunului ca nicotina Ai isoprenoi(ii 1/idrocarburi nesaturate).

6rin ardere tutunul <Ai modi#ic= compo(i?ia ini?ial= d>nd naAtere la noi substan?e: o <ntrea'= mixtur= de 'a(e4 vapori necondensa?i Ai substan?e particulare variabile. umul in/alat este un aerosol 1particule lic/ide Ai solide de dimensiuni #oarte mici4 intre 2.221 Ai 122 microni) concentrat cu miliarde de particule pe cmE. .emperatura <n prima (on= de ardere a unei ?i'=ri este in 9ur de 88"F&. 6rintre noile componente ale #umului de ?i'ar= se num=r= oxidul de carbon4 'udronul Ai alte substan?e iritante pentru sistemul respirator.

Concluzii 3n vederea stabilirii unor conclu(ii in ceea ce priveste consumul de tutun4 a #ost e#ectuata o cercetare pe un esantion repre(entativ de 12 persoane. Ge(ultatele obtinute sunt pre(entate dupa cum urmea(a: - ponderea persoanelor intervievate este de : "2 D #emei 62 D barbati - dintre acestia 72 D s-au incadrat in intervalul de varsta 18 H 26 ani4 #iind elevi si studenti4 restul de 32 D avand varste cuprinse intre 27-35 ani4 #iind salariati. - intre'ul esantion s-a dovedit a #i #umator4 raspunsul a#irmativ #iind pre(ent 122 D4 62D dintre acestia sustinand ca #umea(a de peste 1 an4 numai "2D sunt #umatori de mai putin de 1 an. - un procent de 62D dintre intervievati au sustinut ca isi procura ti'ari o data la 2 (ile4 iar "2D cumpara ti'ari (ilnic. - locurile cele mai #recvente pentru cumparare sunt: "2D ma'a(ine alimentare4 22D ben(inarii4 22D supermar,eturi si 12D c/ioscuri. - pre#erintele pentru ti'ari sunt :

82 D
Iormale

22 D

Slim

- membrii esantionului au ales intr-o proportie de 82D ti'arile cu continut mediu de 'udron 1intre 6 si 12 m') si 22D ti'ari cu continut sca(ut de 'udron 1intre " si 6 m').

3n urma notelor acordate4 s-au obtinut urmatoarele date : ! &ent Dunhill Marl'oro (all Mall )o*ue 2 2 3 " 3 " 1 2 1 2 2 # 2 2 2 2 1 $ " 3 2 2 2 % 3 5 2 1 2

S5entJ 12K1L1K2L2K3L"K"L5K3)+12J340 S%un/illJ12K1L2K2L2K3L3K"L5K5)+12J"43 SMarlboro J 13K1L2K1L2K3L2K"L2K5)+12J240 S6all Mall J 1"K1L2K2L2K3L"K2L5K1)+12J140 S7o'ue J 13K1L"K2L1K3L2K"L2K5)+12J248 Marca pre#erata este %un/ill urmata de 5ent4 apoi Marlboro. Cltimele doua clasate sunt 6all Mall si 7o'ue. S 'lobal J 1340L"43L240L140L248)+5J3416 - a#irmatia O tigara ma ajuta tot timpul sa ma linistesc a inre'istrat urmatoarele raspunsuri:

8cord .otal 5

8cord 3

3ndi#erent 1

%e(acord 1

%e(acord .otal 2

SJ M5K2L3K1L1K2L1K1-1)L1-2)K2N+12J 142 Scorul obtinut arata o tendinta a respondentilor catre 14 ei #iind de acord cu a#irmatia. umatul este asociat cu: &a#ea -auturi :ner'i(ante 8lcool 72D 22D 12D

- a re(ultat ca intr-o proportie de 52D principalul motiv pentru care respondentii #umea(a il constituie antura9ul4 iar 52D au numit stresul ca principal motiv. -momentele (ilei au inre'istrat proportiile: 22D "2D dimineata pe (i "2D seara

(ersoane 61 62 63 6" 65 66 67 68 60 612

Nr+ ti*ari 12 7 12 12 18 5 7 7 5 12

Media J 112L7L12L12L18L5L7L7L5L12)+12J043 ti'ari Modul , valoarea cu #recventa cea mai mare: 7 Mediana 5 5 7 7 7 12 12 12 12 18 17L12)+2J845 aproximativ 0 ti'ari Distri'utia -recventelor 7aloarea recventa D 5 2 22D 7 3 32D 12 2 22D 12 2 22D 18 1 12D

A./litudinea: valoarea cea mai mare- valoarea cea mai micaJ18-5J13 A'aterea standard: SJO M 15-0.3) L17-0.3)L112-0.3)L112-0.3)L118-0.3) N + 12-1 J 34"5 aproximativ 3 ti'ari Eroarea standard: SmJ s+ On J 34"5+O 12 J 1420 Intervalul de incredere P Q 1m-:4 mL:) (J2 :J (K1 s+On) J 2K1420J 2418 P Q 1043-2418R 043L2418) P Q 17412R 114"8) Studiul reali(at pe un esantion de 12 persoane a aratat ca acestia #umea(a in medie 0 ti'ari pe (i4 iar intervalul de incredere pentru media la nivelul intre'ii populatii arata ca se #umea(a intre 7 si 12 ti'ari pe (i.