Sunteți pe pagina 1din 446

SOCIETATEA DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA

STUDII I ARTICOLE DE ISTORIE LXXVIII

2011
1

COLEGIUL DE REDACIE:
Prof. univ. dr. Ioan SCURTU Prof. univ. dr. Nichita ADNILOAIE Conf. univ. dr. Mihail ANDREESCU Prof. univ. dr. Alexandru BARNEA Prof. drd. Iulia Cristina BULACU Prof. univ. dr. Sorin DAMEAN Prof. dr. Paul DOMINTE Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU Prof. univ. dr. tefan PUN Prof. dr. Bogdan TEODORESCU Editor general (preedinte) membru membru membru membru membru Redactor ef membru membru Secretar general de redacie

CONSILIUL TIINIFIC:
Acad. Dan BERINDEI Academia Romn Acad. Florin CONSTANTINIU Academia Romn Prof. univ. dr. Vladimir ILIESCU Universitatea din Aachen

COORDONATORI DE VOLUM: Paul DOMINTE Bogdan TEODORESCU

Not i rugm pe viitorii notri colaboratori s-i redacteze contribuiile n conformitate cu normele tiinifice n vigoare, atand totodat un rezumat ntr-o limb strin de larg circulaie i o list de 5-7 cuvinte-cheie. Materialele se transmit redaciei n format electronic i printate pe hrtie. Responsabilitatea pentru coninutul fiecruia dintre materiale revine exclusiv autorului sau autorilor acestuia. Colegiul de redacie respinge acele materiale care nu se ncadreaz tematic sau nu respect termenele de predare ori criteriile tiinifice i tehnice de redactare. Redacia
ISSN 0585-749X 2

CUPRINS
I. RELAIILE ROMNO-RUSE DE-A LUNGUL TIMPULUI
Bogdan MURGESCU: Anul 1711 i filorusismul romnesc n secolul al XVIII-lea ............................................................................. p. 15 Alexandru MARE: Implicaiile economice i sociale ale legiuirii agrare din vremea lui Barbu tirbei ........................................ p. 23 Nichita ADNILOAIE: Relaiile romno-ruse n anii 1876-1878 ......... p. 35 Sorin Liviu DAMEAN: Problema sudului Basarabiei la nivelul relaiilor romno-ruse (1878) .................................................. p. 52 Silviu-Bertoni DRAGOMIR: Romnia, Rusia, Austro-Ungaria i Rzboaiele Balcanice .............................................................. p. 66 Nicu POHOA: Relaiile romno-ruse i nceputurile reorientrii politicii externe a Romniei ctre Antanta (august 1913 iulie 1914) I.......................................................................... p. 75 Constantin OLTEANU: Relaiile militare de comandament romno-ruse n campaniile din 1916-1917 ................................................... p. 93 Oltea Grmticu RCANU: Relaii romno-sovietice (1918-1940) ...... p. 112 Alesandru DUU: Relaii militare de comandament romno-sovietice n perioada 23 august 1944 9 mai 1945 .............................. p. 131 Cezar STANCIU: Primii pai spre independen: consolidarea intern a regimului Gheorghiu-Dej (1957-1960). .............................. p. 152 Valentin MAIER: Investiiile companiei petroliere Lukoil n Romnia ...p. 169

II. DIDACTIC, METODIC I MANAGEMENT EDUCAIONAL


Bogdan TEODORESCU: Aurel Iordnescu, o scurt privire retrospectiv ......................................................................... p. 180 Iulia Cristina BULACU: Chestionarul i ora de istorie ....................... p. 191 Irina MILOTINESCU: Realizarea demersului didactic la istorie n manier interdisciplinar ...................................................... p. 198
3

Negua PETCU: Metoda jocului de rol i metoda dezbaterii Philips 6/6. Aplicaie la tema Revoluia francez .......... p. 207 Paul DOMINTE: Cultura organizaional n sistemul educaional ..... p. 226

III. ANIVERSRI ISTORICE


Florentina NIU, Andra JUGNARU, Elena ZAMFIR: Activismul cultural i spiritul civic la Nicolae Iorga ............................... p. 237 Paul DOMINTE: Studiu despre proclamarea Regatului Romniei. Festivism i politic ...........................................................................p. 255

IV. ISTORIA NVMNTULUI


Melania IONESCU, Nicolae IONESCU: coala i viaa spiritual din oraul Vaslui n secolul al XIX-lea ........................................ p. 276

V. FILE DE VIA COTIDIAN


Marian CURCULESCU: Afirmarea micrii feministe n Romnia interbelic (1918-1938) ......................................................... p. 289 Emilena Irinela TATU: Lupta femeilor din mediul urban pentru obinerea egalitii n drepturi n Constituia din 1923 .......... p. 302 Sorin BUZATU: Sntatea ranului romn n perioada interbelic .. p. 316 Marcel PROCA: Brladul: Oameni, case i locuri, zone ncrcate de istorie ............................................................................... p. 327

VI. MISCELLANEA
Gheorghe NICHIFOR: Consideraii privind rolul Reginei Maria n consolidarea statutului extern al Romniei Mari din primii ani postbelici ......................................................................... p. 334 Olimpiu Manuel GLODARENCO, Florin STAN: Cteva concluzii cu privire la desfurarea rzboiului naval n prima conflagraie mondial n Marea Mediteran ................................... p. 345 Doru NEAGU: Politica extern romneasc la 1933 dup o gazet macedo-romn .................................................................... p. 353 Elena RAICU: Ogni pittore dipinge s sau exprimarea sinelui prin autoportretizare .................................................................... p. 365
4

VII. MRTURII PUNCTE DE VEDERE


Mihai ADAFINI, Nicolae Cristinel DANTI: Ecaterina Teodoroiu: informaii noi privind data i locul morii .............................. p. 382 Dumitru CIAUU : Ucraina vecin nou, probleme vechi.................... p. 395

VIII. DIN VIAA SOCIETII DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA


Dorina NICHIFOR, Andrei POPETE: Cursurile de var ale Societii de tiine Istorice din Romnia de la Clrai i n Bulgaria, 18-28 iulie 2010 .......................................................................... p. 412 Protocol de colaborare ntre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i Asociaiile profesionale din educaie .............. p. 421 Victoria VLCU: Profesoara Marcela Fera Mciuceanu In memoriam................................................................................ p. 426

IX. BIBLIOGRAFIE
Bogdan TEODORESCU: Jurnal de lectur ........................................ p. 428

CONTENT
I. THE ROMANIAN-RUSSIAN RELATIONSHIPS ALONG THE TIME
Bogdan MURGESCU: 1711 and the Romanian Russophilia in the 18th century ............................................................................ p. 15 Alexandru MARE: The Economical and Social consequences of the agrarian law in Barbu tirbeis time ....................................... p. 23 Nichita ADNILOAIE: The Romanian-Russian relations between 1876-1878 ............................................................................... p. 35 Sorin Liviu DAMEAN: The problem of southern Bessarabia from the Romanian-Russian relations (1878) ........................................ p. 52 Silviu-Bertoni DRAGOMIR: Romania, Russia, Austria-Hungary and the Balkan Wars............................................................................ p. 66 Nicu POHOA: The Romanian-Russian Relations and the beginning of a reorientation of Romanias foreign policy towards the Entente (August 1913-July 1914) (I) ............................................p. 75 Constantin OLTEANU: The Russian-Romanian military commanding relations in the 1916-1917 campaigns ............................................p. 93 Oltea Grmticu RCANU: The Romanian-soviet relations (19181940)..................................................................................... p. 112 Alesandru DUU: Romanian-Soviet military command relationships between August 23, 1944- May 9, 1945 ................................. p. 131 Cezar STANCIU: The First Steps towards Independence: the Domestic Consolidation of the Gheorghiu-Dej regime (1957-1960)........ p. 152 Valentin MAIER: The Investments of the Oil Company Lukoil in Romania ...............................................................................................p. 169

II. DIDACTIC, METHODIC AND EDUCATIONAL MANAGEMENT


Bogdan TEODORESCU: Aurel Iordnescu, a short retrospective look ....................................................................................... p. 180 Iulia Cristina BULACU: The questionnaire and the history class ........ p. 191
7

Irina MILOTINESCU: An approach to history teaching in an interdisciplinary manner ....................................................... p. 198 Negua PETCU: The role-play method and the debate Philips 6/6 method. Application for lesson French Revolution ............ p. 207 Paul DOMINTE: The organizational culture in the educational system .................................................................................. p. 226

III. HISTORICAL ANNIVERSARIES


Florentina NIU, Andra JUGNARU, Elena ZAMFIR: Cultural activism and civic spirit at Nicolae Iorga .............................. p. 237 Paul DOMINTE: Study on the proclamation of the Kingdom of Romania. Politics and festivity........................................................p. 255

IV. EDUCATION HISTORY


Melania IONESCU, Nicolae IONESCU: The school and spiritual life in Vaslui town in the 19th century .......................................... p. 276

V. PAGES OF COTIDIAN LIFE


Marian CURCULESCU: The affirmation of the feminist movement in the interwar Romania (1918 1938) ..................................... p. 289 Emilena Irinela TATU: The 1923 Constitution and the urban women's fight to obtain equal rights .................................................... p. 302 Sorin BUZATU: The healt of the romanian peasant in the interwar period.................................................................................... p. 316 Marcel PROCA: The Brlad: people, houses and places, Regions beoring the burden of history................................................. p. 327

VI. MISCELLANEA
Gheorghe NICHIFOR: Considerations regarding Queen Marys role in the consolidation of the external statute of Great Romania in the early post-war years. ................................................... p. 334 Olimpiu Manuel GLODARENCO, Florin STAN: Some considerations regarding naval battles in the first world war in the Mediterannean Sea................................................................ p. 345
8

Doru NEAGU: Romanian foreign policy in 1933 in light of a Macedonian-Romanian newspaper reading log ..................... p. 353 Elena RAICU: Ogni pittore dipinge s or expressing ones self through self-portrayal ........................................................... p. 365

VII. TESTIMONALS POINTS OF WIEU


Mihai ADAFINI, Nicolae Cristinel DANTI: Ecaterina Teodoroiu: New information on the date and place of death .................... p. 382 Dumitru CIAUU : Ukraina new neighbour, old issues.........................p. 395

VIII. FROM THE ROMANIAN HISTORICAL SCIENCE SOCIETYS LIFE


Dorina NICHIFOR, Andrei POPETE: The summer school courses of the Romanian Historical Science Society in Clrai and Bulgaria, 18-28 July 2010 ......................................................... p. 412 Protocol on a project (MECTS and SSIR) ............................................ p 421 Victoria VLCU: Professor Marcela Fera Mciuceanu In memoriam ......................................................................... p. 426

IX. BIBLIOGRAPHY
Bogdan TEODORESCU: Lecture Journal .......................................... p. 428

10

SOMMAIRE
I. LES RELATIONS ROUMAINES RUSSES AU LONG DES SIECLES
Bogdan MURGESCU: La Roumanie en 1711 et le filorussism au XVIII-me sicle ..................................................................... p. 15 Alexandru MARE: Les implications conomiques et sociales de la legislation agraire pendant le regne de Barbu tirbei (18491856) ...................................................................................... p. 23 Nichita ADNILOAIE: Les relations roumaines-russes dans les annes 1876-1878 .................................................................. p. 35 Sorin Liviu DAMEAN: La problme de la Bessarabie mridionale dans les relations entre la Russie et la Roumanie (1878)................. p. 52 Silviu-Bertoni DRAGOMIR: La Roumanie, l'Autriche-Hongrie, la Russie et Les guerres Balkaniques .......................................... p. 66 Nicu POHOA: Les relations roumaines-russes et les dbuts de la rorientation de la politique trangre roumaine vers les Allis (aot 1913 Juillet 1914) (I) ..................................... p. 75 Constantin OLTEANU: Les relations militaires du commandement roumain-russe pendant les campagnies de 1916-1917 ............ p. 93 Oltea Grmticu RCANU: Les relations roumaines-sovitiques (1918 1940) .................................................................................... p. 112 Alesandru DUU: Les relations militaires du commandament roumainsovitique entre 23 aot 1944 9 mai 1945 .......................... p. 131 Cezar STANCIU: Premires tapes vers l'indpendance: la consolidation interne du regim Gheorghiu Dej (1957-1960) ....................... p. 152 Valentin MAIER: Les placements de la socit ptrolire Lukoil en Roumanie ............................................................................. p. 169

II. LA DIDACTIQUE, LA METHODOLOGIE ET LE MANAGEMENT DE L'ENSEIGNEMENT


Bogdan TEODORESCU: Le Centenaire de la naissance du professeur Aurel Iordanescu .................................................................. p. 180
11

Iulia Cristina BULACU: Le questionnaire et l'heure d'histoire ........... p. 191 Irina MILOTINESCU: Realisation de lenseignement de lhistoire dans une perspective interdisciplinaire .................................. p. 198 Negua PETCU: La mthode du jeu de rle et la mthode des dbat "Philips 6/6". Application au thme de "la Rvolution franaise" ............................................................................. p. 207 Paul DOMINTE: Culture organisationele dans le systme ducatif ..... p. 226

III. LES ANNIVERSAIRES HISTORIQUES


Florentina NIU, Andra JUGNARU, Elena ZAMFIR: L'activisme culturel et l'esprit civique dans l'oeuvre de Nicolae Iorga ..... p. 237 Paul DOMINTE: tude sur la proclamation du Royaume de Roumanie ...p. 255

IV. LHISTOIRE DE LEDUCATION


Melania IONESCU, Nicolae IONESCU: L'cole et la vie spirituelle dans la ville de Vaslui au XIX-me sicle ........................................... p. 276

V. DES PAGES DE LA VIE QUOTIDIENNE


Marian CURCULESCU: L'affirmation du mouvement fministe dans la Roumanie dentre les deux guerres .................................... p. 289 Emilena Irinela TATU: La Constitution de 1923 et la lutte des citadines pour obtenir l'galit civile .................................... p. 302 Sorin BUZATU: La sant du paysan roumain d'entre les deux guerres ................................................................................ p. 316 Marcel PROCA: Brlad: Les gens, les maisons et les lieux, des zones chargs d'histoire ................................................................. p. 327

VI. MISCELLANEA
Gheorghe NICHIFOR: Considrations relatives au rle de la Reine Marie dans le renforcement du statut tranger de la Roumanie d'entre les deux guerres ...................................... p. 334 Olimpiu Manuel GLODARENCO, Florin STAN: Quelques conclusions sur le dveloppement de la guerre navale dans la Premire Guerre mondiale dans la rgion mditerranenne ................ p. 345
12

Doru NEAGU: De la politique trangre roumaine en 1933 aprs un journal macedo-roumain ...................................................... p. 353 Elena RAICU: Ogni pittore dipinge s ou l'expression du soi par l'autoportrait ........................................................................ p. 365

VII. TEMOIGNAGES POINTS DE VUE


Mihai ADAFINI, Nicolae Cristinel DANTI: Ecaterina Teodoroiu: de nouvelles informations concernant la date et le lieu de sa mort...................................................................................... p. 382 Dumitru CIAUU : Ukraine: nouveau voisin, vieilles problmes ......... p. 395

VIII. DE LA VIE DE LA SOCITE DE SCIENCES HISTORIQUES


Dorina NICHIFOR, Andrei POPETE: Les Cours de Lcole dEt de la Socite de Sciences Historiques a partir de Clrai et en Bulgarie, 18-28 juillet 2010 ....................................................... p. 412 Protocole de collaboration (entre MECTS et SSIR) ............................ p. 421 Victoria VLCU: Professeur Marcela Fera Mciuceanu In memoriam ............................................................................... p. 426

IX. BIBLIOGRAPHIE
Bogdan TEODORESCU: Journal de lecture....................................... p. 428

13

14

I. RELAIILE ROMNO-RUSE DE-A LUNGUL TIMPULUI


ANUL 1711 I FILORUSISMUL ROMNESC N SECOLUL AL XVIII-LEA
Bogdan MURGESCU

Abstract: 1711 and the Romanian Russophilia in the 18th century


The study investigates the anti-Ottoman and philo-Russian attitudes of large sections of the Romanian society during the Ottoman-Russian War of 1711. These attitudes were genuine and outspoken, predated the decision of prince Dimitrie Cantemir of Moldavia to join the Russians and went against the will of the Wallachian prince Constantin Brncoveanu to remain on the Ottoman side. Rooted in the common allegiance to the Orthodox faith, the Romanian Russophilia was part of a larger pro-Russian movement which also encompassed parts of the Ottoman territories in Southeastern Europe. While acknowledging that the Romanian attitudes could not decide the fate of the war, the author outlines both the older origins of the Romanian Russophilia, and its recurrence during the rest of the 18th century and the first decades of the 19th century. The author finally relates the almost forgotten Russophilia of the 18th century with the also historically constructed Romanian Russophobia of the 19th and 20th centuries. Keywords: Romanian Principalities, Russia, Ottoman Empire, Orthodoxy, Eastern Question

n mai-iunie 1711, n contextul rzboiului cu Imperiul Otoman declanat n noiembrie 1710, trupele arului Petru I au trecut Nistrul, intrnd n Moldova. Era pentru prima dat n istorie, cnd o armat a Rusiei ariste

Profesor universitar dr., Universitatea din Bucureti, Facultatea de Istorie, vicepreedinte al Societii de tiine Istorice din Romnia

15

ptrundea pe teritoriul Principatelor Romne1. Avea ns s fie prima dintr-un lung ir de asemenea intruziuni, care au influenat considerabil istoria Romniei n secolele XVIII-XX. n pofida faptului c domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir, s-a alturat arului n rzboiul antiotoman, otomanii s-au dovedit superiori, obinnd o victorie hotrtoare n btlia de la Stnileti pe Prut (18-22 iulie 1711)2. Dei marele vizir Baltaci Mehmet paa a renunat la distrugerea armatei ruse pe care o ncercuise i a preferat s ncheie un tratat de pace cu arul, per total victoria otoman a fost extrem de clar. Rusia a trebuit s renune pentru mai multe decenii la planurile de expansiune spre sud-estul Europei, iar Dimitrie Cantemir i-a pierdut tronul i a trebuit s se refugieze n Rusia, unde a trit pn la moartea sa survenit n 17233. Fr a conduce la instaurarea unui sistem al domniilor fanariote4 aa cum fr temei se susine deseori n istoriografie nfrngerea din 1711 a avut totui un impact negativ pentru Moldova, care a continuat s se afle sub dominaie otoman pentru mai mult de un secol. Multe dintre analizele referitoare la evenimentele din 1711 s-au focalizat fie asupra aspectelor militare, fie asupra aspectelor diplomatice ale rzboiului. Destule discuii a suscitat i opiunea politic a lui Dimitrie Cantemir de a se altura Rusiei n rzboiul cu Imperiul Otoman. Contrazicnd opiniile potrivit crora eruditul domn moldovean a pus n aplicare un plan ndelung premeditat de a dobndi independena principatului su fa de Imperiul Otoman, tefan Lemny evideniaz jocul dublu al lui Cantemir pn n momentul cnd a trebuit s depeasc tradiionala duplicitate a predecesorilor si i s aleag rspicat tabra n care se poziioneaz5. n ceea ce m privete, acum mai mult de 2 decenii am semnalat faptul c opiunea lui Cantemir a fost influenat n mare msur i de agitaia politic
1

Facem abstracie aici de trecerea prin teritoriile romneti a unor fore militare aparinnd Rusiei kievene, cum a fost expediia lui Sviatoslav n Bulgaria n anii 969-971. 2 Cea mai complet prezentare a desfurrii rzboiului aparine istoricului turc Akdes Nimet Kurat, Prut seferi ve bar 1123 (1711), 2 vol., Ankara, 1951. 3 Pentru detalii, a se vedea recenta monografie publicat de tefan Lemny, Cantemiretii. Aventura european a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea, Iai, Editura Polirom, 2010, p. 89-153. 4 Am argumentat pe larg de ce nu se poate vorbi de o schimbare de regim politic n 1711/1716 i de un veac distinct al aa-numitelor domnii fanariote n interiorul perioadei de peste 3 secole a dominaiei otomane asupra rilor Romne n Bogdan Murgescu, Istorie romneasc istorie universal (600-1800), Ediia a II-a revzut i adugit, Bucureti, Editura Teora, 1999, p. 178-185. 5 tefan Lemny, op. cit., p. 85.

16

de jos care cuprinsese segmente semnificative ale societii moldovene6. Argumentaia de atunci era bazat mai ales pe lectura cronicilor de epoc. Ce spun aceste cronici? Potrivit lui Neculce, agitaia antiotoman care a cuprins societatea moldoveneasc nc nainte ca domnul s-i anune opiunea politic antiotoman a fcut ca slujitorii cine cum putus, s dusesie i nu mai vinia nice la o slujb7. n schimb, atunci cnd un prim ealon al armatei ruse, comandat de eremetiev, a intrat n Moldova, s-au ridicat toi orheianii, sorocenii i lpunenii, de au venit cu dnsul pn-au trecut Prutul8. Iar un raport rusesc din acele zile relateaz c moldovenii vin la noi fr ncetare, cu mare dorin de a ne ajuta, i cei din urm mujici vor s intre n slujba militar9. Dup ce Cantemir a anunat c se altur arului, la Iai populaia s-a npustit asupra turcilor aflai n ora i s vedzi isprav: ndat au dat de au jcuit toate chervsriile, i pe turci i purta tot legai pre uli btndu-i - spune banii pe la cine sntu. Aijdere i pe la alte trguri au purces din slujitori, cine cum au putut pentru turci; pre unii i-au tiat, pre alii s-au poftit de i-au botedzat10. n schimb, arul a fost primit la Iai cu un entuziasm evident: mergndu-elu prin trgu, eia norodul de-l privea, mulmind lui Dumnezeu cu mult bucurie c le-au trimis mprat Cretinu, ndjduind c vor iei de subt giugul pgnilor11. Aceast atitudine filorus nu era specific numai moldovenilor. n ara Romneasc au fcut sfat ntru ascunsu vldica [Antim Ivireanul BM] cu o seam de boieri: Toma sptarul Cantacuzino i civa din ceilali nenumii, ca s se uneasc cu moscalii i s prasc pe Constantin vod [Brncoveanu BM]12, iar drept rezultat armata muntean a trecut de partea ruilor, atacnd alturi de acetia Brila, dei domnul Constantin Brncoveanu se hotrse s rmn alturi de otomani. Radu Greceanu, cronicarul de curte al lui Brncoveanu, condamnnd violent aceste fapte,
6

Bogdan Murgescu, Factorul popular n lupta antiotoman a rilor Romne. Un studiu de caz: 1711, Caietele Laboratorului de Studii Otomane, 1, 1990, p. 153-164. 7 Ioan Neculce, Opere (ed. Gabriel trempel), Bucureti, 1982, p. 535. 8 Ibidem., p. 543. 9 Apud Petre P. Panaitescu, Dimitrie Cantemir. Viaa i opera, Bucureti, Editura tiinific, 1958, p. 110. 10 Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei de la zidirea lumii pn la 1601 i de la 1709 la 1711 (ed. Constantin Stoide, I. Lzrescu), Iai, Editura Junimea, 1976, p. 327. 11 Pseudo-Muste, n Mihail Koglniceanu, Cronicele Romniei sau Letopiseele Moldaviei i Valahiei, vol. III, Bucureti, 1872, p. 46. 12 Radu Popescu, Istoriile domnilor rii Romneti (ed. Constant Grecescu), Bucureti, Editura pentru Literatur 1963, p. 201.

17

dezvluie c nu era vorba de o simpl aciune a unei faciuni politice aflate n opoziie fa de domn, ci c Toma Cantacuzino fcut-au cu micarea lui pre muli din cei neajuni d minte din boerinaii curii d s-au alunecat cu firea i dup dnsul au urmat i c Brncoveanu a trebuit s dea dovad de ntreaga sa autoritate pentru a se opune sfaturilor i ndemnrilor celor fr de socoteal a unora i altora dintre boieri, carii necontenit l supra i p afar multe zicea [...] ndemnndu-l ca de ctre turci s s haineasc i moscalilor precum i Dumitraco Cantemir s s alctuiasc13. Dac n ara Romneasc domnul a inut piept presiunilor de a se ridica mpotriva otomanilor fr a putea ns mpiedica trecerea unei pri semnificative din oaste de partea ruilor mpreun cu sptarul Toma Cantacuzino, n schimb micri antiotomane au izbucnit i n alte pri ale sud-estului Europei, pn n Muntenegru14. n studiul din 1990 am artat c aceast stare de spirit antiotoman i filorus nu era ntmpltoare, ci era momentul culminant al unor acumulri anterioare15. Pentru romni, ca i pentru muli dintre locuitorii sud-estului Europei, dominaia pgnilor osmanli reprezenta o traum, ceea ce fcea ca ndejdea eliberrii s gseasc mai mereu un teren fertil. Firete, o asemenea speran nu se putea menine la un nivel constant ridicat; dar, dup ani n care dinuia mai degrab la nivelul subcontientului sau la cel al dezideratelor spuse cu jumtate de gur sau numai n cercuri restrnse, existau momente cnd cel mai adesea sub impactul unui catalizator extern sentimentele rbufneau n veritabile explozii de pasiune, cuprinznd pe negndite colectiviti ntregi i dominndu-le ntreaga trire. Desigur, asemenea sperane erau deseori nelate de desfurarea evenimentelor, apoi rennoite i iar nelate, totul pe fondul unei instabiliti emoionale extreme la toate nivelurile sociale16. O asemenea und a speranelor colective a zguduit societatea romneasc n anii 1709-1711. Victoria lui Petru I la Poltava a potenat imaginea acestuia ca ar pravoslavnic, mereu biruitor i
13

Radu logoftul Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brncoveanu voievod (ed. Aurora Ilie), Bucureti, Editura Academiei, 1970, p. 183, 188. 14 Valeriu Papahagi, Informaii veneiene relative la rzboiul ruso-turc din 1711, la Carol al XII-lea, regele Suediei, i la intenia turcilor de a recuceri Moreia, Revista istoric, XVIII, 1932, nr. 4-6, p. 109-114; Andrei Pippidi, Politic i istorie n proclamaia lui Dimitrie Cantemir din 1711, Studii. Revist de istorie, 26, 1973, nr. 5, p. 929-931. 15 Bogdan Murgescu, Factorul popular..., p. 156-157. 16 Florin Constantiniu, Sensibiliti i mentaliti n societatea romneasc a secolului al XVII-lea, Revista de istorie, 33, 1980, nr. 1, p. 147-157; Andrei Pippidi, Crturarul ntre crturarii vremii, Viaa romneasc, XXVI, 1973, nr. 9, p. 83-97.

18

potenial eliberator17. Ndejdea venirii sale a fost ntreinut i amplificat printr-o propagand abil i susinut, care folosea o gam variat de mijloace de penetraie, de la circulaia diverilor clugri i negustori de icoane18 pn la relaiile cu intelectualii balcanici19 i buletinele de tiri militare20. Dup declanarea oficial a rzboiului, acestora li s-au adugat proclamaiile arului, deloc zgrcite n promisiuni menite a recruta ct mai muli susintori. Rezultatul a fost o stare de exaltare, n care Moldavos, Valacos et Bulgares, qui Serenissimum Moschorum Czarum, uti Judei Messiam, ansi expectant21. Dimensiunea mesianic a ateptrilor este confirmat i de Axinte Uricariul, care i amintete c erau nflai mai toi
17

De remarcat totui faptul c speranele ntr-o eliberare cu ajutorul arului erau mai vechi n spaiul romnesc. Nu m voi referi aici la tratatele lui Gheorghe tefan (1656) i tefan Petriceicu (1674) cu arul Alexei Mihailovici, ci la apelul din anul 1700 al mitropolitului Teodosie al rii Romneti ca cel mai mare i mai puternic ar i monarh al acestei mari i puternice mprii s aduc ortodocilor mntuire i mngiere att fa de pgni (otomani), ct i fa de eretici (austrieci) (Silviu Dragomir, Contribuii privitoare la relaiile bisericii romneti cu Rusia n veacul XVII, Analele Academiei Romne. Memoriile seciunii istorice, s.II, t.XXXIV, 1912, p. 1227-1229). La rndul su, Brncoveanu l compara pe ar cu un al doilea Mesia i l ruga ca Mria Voastr cretineasc prealuminat s ne izbveasc de [robia] diavolului n carne i oase i de chinuitorul celor pravoslavnici (Paul Cernovodeanu, n vltoarea primejdiilor. Politica extern i diplomaia promovate de Constantin Brncoveanu (1688-1714), Bucureti, Editura Silex, 1997, p. 90). n fine, dar nu n cele din urm, dup o ntlnire la Bucureti dintre patriarhul Ierusalimului, Dosithei Notaras. Constantin Brncoveanu i fraii Mihai i Constantin Cantacuzino, ceauul David Corbea informa autoritile ruse c, pe lng cei menionai mai sus, toi grecii i srbii, bulgarii, arnuii, moldovenii, precum i romnii din Transilvania cer izbvirea tuturor pravoslavnicilor cretini care gem sub jugul necredinciosului tiran turc i sunt tare npstuii de eretici, dumani ai Bisericii rsritene (ibidem, p. 24). 18 Bistra Cvetkova, Analyse dun document ottoman concernant les relations entre la Russie et les terres balkaniques au dbut du XVIIIe sicle, Cahiers du monde russe et sovitique, IX, 1968, nr. 1, p. 65-69. 19 Athanassios Karathanassis, Pierre le Grand et lintelligentsia grecque (1685-1740), n Les relations greco-russes pendant la domination turque et la guerre dindpendance grecque, Thessaloniki, 1983, p. 43-52. 20 Dumitru Velciu, Un Universal al lui Petru cel Mare folosit n letopiseul rii Moldovei pe anii 1661-1709 (Pseudo-N.Costin), Revista de istorie, 28, 1975, nr. 3, p. 345-363. 21 Apud Andrei Pippidi, Ecouri ale evenimentelor din 1711 n coresponden diplomatic, n Romnii n istoria universal, III/1, Iai, 1988, p. 404-405; un raport austriac relata c romnii ateapt cu ardoare mortuorum ressurectionem (Hurmuzaki, vol. VI, p. 75), confirmnd astfel tenta milenarist a ateptrii unui izbvitor mesianic. Pentru analogii balcanice, a se vedea Traian Stoianovich, Les structures millnaristes sud-slaves aux XVIIe et XVIIIe sicles, n Actes du premier congres international des tudes balkaniques et sudest europennes, III, Sofia, 1969, p. 809-819.

19

pmntenii cu ndejdile cele deerte [...] se ineau c sunt scpai de sub giugul robiei22. Entuziasmul a fost vizibil i n felul n care moldovenii au rspuns chemrii la oaste lansate de Cantemir: Atunce toi se fcuse oteni, slugile lsau pre boieri, argaii lsau pre stpni, i alt prostime muli au mers de au luat bani i s-au scris la steaguri, mai muli fr de arme, ca nu aveau de unde23. Neculce arat deosebit de limpede c micarea cuprinsese mai ales pe micii boieri, pe slujitori i pe oreni: Deci boierii mazilii au i nceput a veni de prin bejenii la oaste. Foarte pre puini n-au venit [...] Aijderea i slujitorii, dac-au audzit, au i nceput a veni toi de toate prile i a s scrie la steaguri. i audzind de leaf, nu numai slujitorii s scria, ce i ciobotarii, croitorii, blnarii, crmarii. Slugile boereti lsa pre boierii si i alerga de s scria la steaguri24. Spontaneitatea tririlor determina att virtuile, ct i limitele micrii. ntr-o prim ciocnire elanul a putut suplini lipsa de pregtire i de experien, astfel nct se mir i Neculce sta oarece bine i bieii moldoveni, mcar c era oaste de strnsur25, dar n momentul n care s-a ajuns la lupte de uzur moldovenii nu au mai putut face fa i dup expresia aceluiai Neculce le-au dat turcii nval, ca o noaj de lupi ntr-o turm de oi26. Sfritul rapid al rzboiului a mpiedicat armata moldovean s acumuleze experien i s conteze efectiv n determinarea deznodmntului conflictului. Dei atitudinea antiotoman i filorus exprimat de segmente largi ale societii romneti n 1711 nu a putut influena cu adevrat deznodmntul rzboiului, ea este cu att mai semnificativ cu ct a fost recurent n mai multe momente din secolul al XVIII-lea, i aici nu ar fi de menionat doar cariera pe care au fcut-o n Rusia membri refugiai sau emigrai ai elitelor politice din rile Romne Dimitrie i Antioh Cantemir27 sunt numai cazurile cele mai cunoscute dintr-o serie mult mai lung, care ncepuse nainte de 1700 cu Nicolae Milescu sptarul. Sperana ntr-o solidaritate ortodox a fcut ca i romnii din teritoriile stpnite de Habsburgi s adreseze arilor rui frecvente solicitri de protecie i sprijin, strnind serioase ngrijorri autoritilor habsburgice28. Dar, mai important poate,
22 23

Mihail Koglniceanu, op. cit, vol. II, p. 125. Pseudo-Muste, n ibidem, vol. III, p. 45. 24 Ioan Neculce, op. cit., p. 546. 25 Ibidem, p. 572. 26 Ibidem, p. 577. 27 Pentru cariera acestuia din urm, a se vedea acum tefan Lemny, op. cit., p. 157-265. 28 Silviu Dragomir, Relaiile bisericeti ale Romnilor din Ardeal cu Rusia n veacul XVIII, Sibiu, Tipografia arhidiecezan, 1914; A. V.Florovsky, Russo-Austrian Conflicts in the Early 18th Century, The Slavonic and East European Review, XLVII, 108, 1969, p. 94-114.

20

Rusia s-a erijat n protector militar i diplomatic al Moldovei i rii Romneti mpotriva abuzurilor otomane, iar acest statut i-a fost recunoscut oficial prin tratatul de la Kuciuk Kainarca (1774)29. Cum pn i un istoric extrem de reticent fa de politica rus ca Vlad Georgescu recunoate ntr-un text redactat n exil c per ansamblu politica rus a fost favorabil Principatelor, a avut un netgduit rost pozitiv, principalele revendicri politice romneti au fost sprijinite de ea, principalele mpliniri de pn la 1831 au fost obinute cu ajutorul ei30, nu trebuie s ne mire faptul c n cursul rzboaielor care au urmat n secolul al XVIII-lea i la nceputul secolului al XIX-lea foarte muli locuitori ai rilor Romne au ntmpinat trupele ruse ca eliberatoare, iar unii dintre ei s-au nrolat chiar luptnd ca voluntari alturi de ele mpotriva otomanilor. Mai mult, nu au lipsit nici solicitrile unei anexiuni complete la Rusia, cum a fost cea exprimat n cererile delegailor munteni trimii n 1770 n solie n Rusia: a. ara noastr s se fac tot una cu Eparhiile ce stpnete prea puternica mpria Rusiei, i la vremea pcii ce se va face, nicidecum s nu se lase s cad iari la tirneasca cea dinti a Agarinenilor. b. De vremne c locul nostru, din nestatornicia Turcilor, au czut sub desvrit neornduial, ne rugm ca s se axeze n ara noastr legile i rnduielile Rusiei prea deplin31. Filo-rusismul elitelor romneti s-a epuizat treptat n prima jumtate a secolului XIX. Deja n timpul rzboiului din 1806-181232 atitudinile boierilor au fost destul de mprite, moldovenii fiind totui mai apsat filorui dect muntenii. Astfel, un grup de boieri i ierarhi moldoveni n frunte cu mitropolitul Veniamin au trimis memorii solicitnd ncorporarea la Rusia, n timp ce mitropolitul rii Romneti s-a refugiat la Braov i solicita protecia Austriei, iar alte grupuri de boieri se orientau spre Frana.
29

Text republicat n Bogdan Murgescu (coord.), Istoria Romniei n texte, Bucureti, Corint, 2001, p. 167-168 (accesibil i online la adresa http://www.cimec.ro/Istorie/Istoriaromaniei-in-texte.pdf). 30 Vlad Georgescu, Istoria ideilor politice romneti (1369-1878), Mnchen, Ion Dumitru Verlag, 1987, p. 311. 31 Text republicat, la fel ca i un memoriu al clerului i boierilor din Moldova, n Bogdan Murgescu (coord.), Istoria Romniei..., p. 166-167 (accesibil i online la adresa http://www.cimec.ro/Istorie/Istoria-romaniei-in-texte.pdf). Pentru situaia Principatelor n contextul rzboiului din 1768-1774, a se vedea i Leonid Boicu, Principatele Romne n raporturile politice internaionale. Secolul al XVIII-lea, Iai, Editura Junimea, 1986, p. 160-206. 32 n prezentarea din acest paragraf ne-am bazat pe informaiile din Leonid Boicu, Principatele Romne n raporturile politice internaionale (1792-1821), Ediie ngrijit de Victor Spinei, Iai, Editura Institutul European, 2001, p. 248-254.

21

La nivelurile sociale inferioare, atitudinile au fost mai pronunat proruse, astfel nct bucuretenii i-au alungat i mcelrit pe turci nc nainte de sosirea trupelor ruse n decembrie 1806, iar muli voluntari au luptat alturi de rui mpotriva otomanilor. Totui, experiena ocupaiei a fost att de traumatizant, nct n 1811, potrivit unei relatri franceze, n Principate dorina general era ca trupele arului s plece ct mai repede. Abandonarea unei mari pri a Principatelor n favoarea otomanilor prin pacea de la Bucureti i anexarea Basarabiei au contribuit i ele la estomparea filorusismului din rile Romne. Cu toate acestea, el a rmas semnificativ, mai ales n rndurile boierilor i a clerului. Pe de alt parte, dei experiena rzboiului din 1828-1829 i a ocupaiei militare ce a durat apoi pn n 1834 a fost mai puin rea dect cea din 1806-1812, intrarea Principatelor n orbita culturii occidentale n anii 1830 i 184033 a fcut ca locul Rusiei ca principal reper s fie luat de Occident i ca Rusia s fie perceput tot mai mult ca bastion al reaciunii la nivel european, ca i n raport cu aspiraiile naionale ale romnilor. n concluzie, rusofobia s-a impus treptat n cultura politic romneasc n cursul secolului al XIX-lea i a fost apoi alimentat de diverse discursuri naionaliste, uneori interesat-manipulatoare34, ca i de experiene istorice traumatizante, dintre care cea mai cumplit a fost rolul Uniunii Sovietice n instaurarea regimului comunist din Romnia. Dup prbuirea sistemului comunist i destrmarea Uniunii Sovietice, dup ce Romnia s-a orientat ferm spre Occident i beneficiaz de umbrela NATO ca i de statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, este timpul ca i atitudinile fa de Rusia s fie mai puin marcate de rusofobie sau de rusofilie, i s fie mai pragmatic orientate spre urmrirea interesului naional al Romniei, ca i spre promovarea activ a valorilor i intereselor europene, care sunt i ale noastre.

33

Pentru aceast mutaie, a se vedea analiza magistral a lui tefan Cazimir, Alfabetul de tranziie, Bucureti, Editura Cartea Romneasc, 1986. 34 Mai ales n perioada interbelic, atunci cnd a fost demonizat pericolul bolevic, sau n timpul naional-comunismului, cnd antirusismul a servit la legitimarea poziiei lui Nicolae Ceauescu.

22

IMPLICAIILE ECONOMICE I SOCIALE ALE LEGIUIRII AGRARE DIN VREMEA LUI BARBU TIRBEI
Alexandru A. MARE*

Abstract: The Economical and Social consequences of the agrarian


law in Barbu tirbeis time After the 1848 Revolution in the Romanian Country a commission of landowners drew up the project for an agrarian law, ratified by the ruler Barbu tirbei in 1851. The new relations between the owners and tenants foreshadowed the penetration of the new capitalist relations in agriculture as well as the limitation of the old, feudal ones. If necessary the landowner could ask the peasants to replace the cattle work with their manual work or even the pay money for 22 days of work the peasants awed him. The farming agreements cut off certain frands, they balanced the daily work norm and supported the stabilization of the labour force on the estate entailing the increase of the land price. The state played a prominent part in regulating the varios aspects of life in the rural area. The agrarian law is one of the reforming measures taken by the ruler Barbu tirbei, together with the reorganization of the army, education, administration and finances. Keywords: The Agrarian Law, The Organic Regulation, the farming agreements, the landowners, the peasants.

Dup nfrngerea revoluiei de la 1848 din ara Romneasc a fost reinstaurat vechiul regim exprimat de prevederile Regulamentului organic. Cadrul general al raporturilor agrare se fundamenta pe stipulaiile ce garantau proprietatea absolut a boierilor pe 1/3 din ntinderea moiilor,
*

Profesor dr., coala nr. 79 Academician NICOLAE TEODORESCU i Colegiul Naional ION CREANG, Bucureti.

23

confirmarea monopolurilor feudale din venitul morilor, pdurilor, buturilor, mcelriilor, heleteelor, precum i anularea dreptului de folosin nelimitat al ranilor asupra pmntului.1 Convenia ncheiat la Balta Liman (19 aprilie 1849) de puterea suzeran i puterea protectoare prevedea printre dispoziiile sale i nfiinarea unei comisii nsrcinate cu revizuirea Regulamentului organic pentru mbuntirea prevederilor acestuia. Scopul urmrit era gsirea modalitilor de nlturare a abuzurilor, att cele ale administraiei, ct mai cu seam, acelea care priveau relaiile dintre proprietari i rani.2 Majoritatea boierimii urmrea consolidarea poziiilor sale economice i politice consacrate de legislaia existent i, n acelai timp, evitarea generrii de noi condiii favorabile declanrii altei micri social-politice de amploare. Consecina a fost faptul c unul din obiectivele msurilor legislative a vizat reajustarea statutului juridic al celor dou categorii principale n ceea ce privete raportul lor fa de fondul funciar. Marii boieri i-au asumat poziia de proprietari deplini ai ntregii moii, rezervnd n paralel ranilor clcai rolul de chiriai. Acest statut excludea orice posibilitate de nfptuire n viitorul apropiat a vreunei mproprietriri, orict de minore. Printre msurile de mbuntire a situaiei materiale a plugarilor romni se aflau: reglementarea normelor de munc prestat, posibilitatea ncheierii unor nvoieli libere, micorarea abuzurilor administrative i a constrngerilor extra-economice. Dei era exponent al marii boierimi, domnitorul Barbu tirbei (18491856) se manifestase nc din 1831 pentru o anumit uurare a situaiei clcailor. Rmne singular poziia sa cu ocazia votrii de ctre adunarea de revizuire a Regulamentului a limitrii de la 5 la 3 pogoane a locului de fnee oferite ranilor pentru ntreinerea vitelor. Pe atunci vornic, tirbei s-a opus majoritii celorlali 43 de membri prezeni.3 Dup revoluia de la 1848 o comisie de mari boieri condus de Apostol Arsachi i alctuit din Constantin Ghica, Alecu Filipescu-Vulpe, Constantin Cantacuzino, Barbu Catargiu, Gheorghe Oteteleanu, Alexandru Ghica-Barb Roie4 au alctuit proiectul unei legiuiri agrare aprobat de
1

N. Adniloaie, D. Berindei, Reforma agrar din 1864, Bucureti, Editura Academiei, 1967, p. 74. 2 Gh. Platon, Istoria modern a Romniei, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1985, p. 156. 3 A. D. Xenopol, Istoria romnilor n Dacia traian, vol. VI, De la restabilirea domniilor naionale pn la ndoita alegere a lui Alexandru Cuza, Iai, 1893, p. 126. 4 Cornel I. Scafe, Vladimir Zodian, Barbu tirbei (1849-1856), Bucureti, Editura Militar, 1981, p. 90.

24

domnitor (23 aprilie 1851) i ulterior de sultan. Legiuirea pentru reciproacele drepturi i ndatoriri ale proprietarului i ale lucrtorilor pmntului5 nlocuia articolele nr. 138-146 (capitolul al III-lea, seciunea a VII-a) ale Regulamentului organic, constituind, uneori, fie o modificare substanial, fie alteori, doar o reconfirmare a celor deja stabilite. Folosirea n titlu a sintagmei lucrtorii pmntului n locul stenilor avea rolul de a marca tranziia strii ranului de la simplu clca la cel de muncitor (proletar) agricol. Drepturile i obligaiile ce i reveneau prin noul statut trebuiau s pregteasc acceptarea faptului c de acum nainte la baza raporturilor sale cu proprietarul moiei urmau s stea dispoziiile noii legiuiri i nvoielile de bun voie. Fiind liber consimite i ntrite prin contracte scrise, noile raporturi prefigurau ptrunderea relaiilor capitaliste n agricultur i limitarea celor feudale considerate nvechite. Era invocat principiul Condicii lui Caragea (1818) potrivit cruia steanul ce locuiete pe moia altuia, nu se poate socoti dect un chiria, iar banii ce pltete, sau munca ce face pe seama proprietarului, nu se poate socoti iari dect o chirie din parte-i pentru acest pmnt.6 Vechile uniti de msur ale terenului erau meninute: pogonul (cca o jumtate de hectar), prjina (echivalent cu 5-7 m ca unitate de lungime, respectiv 180-210 m.p. ca unitate de suprafa), stnjenul (1,96-2,23 m) i ocaua (cca 1,25 l sau kg). Ierarhizarea plugarilor n trei categorii, cei cu 4 boi i o vac, cei cu 2 boi i o vac, respectiv cei cu o vac, punea n eviden existena unui proces clar de difereniere material a rnimii n cele dou decenii trecute de aplicare a Regulamentului organic. Aceast situaie a fost acceptat mai trziu drept criteriu de departajare la punerea n aplicare a legii rurale din anul 1864. O mbuntire a condiiilor de cretere a vitelor mari a reprezentat-o dublarea terenului de islaz de la jumtate de pogon la un pogon de vit, prevedere ce ntrunea asentimentul domnitorului. Msura nu trebuie vzut ca un act de generozitate, ci, mai degrab, ca o aciune menit s asigure fora de munc animal aflat n proporie foarte mare n posesia ranilor. Totodat, se creau condiii i pentru o alimentaie mai bun ca pn atunci pe baz de lapte i carne. Suplimentarea islazului se realiza ntr-o epoc n
5

Culegere de toate legiuirile cte s-au nfiinat n zilele i dup printeasca ngrijire a Mriei Sale nlatul domn stpnitor a toat ara Romneasc Barbu D. tirbei, Bucureti, 1853, p. 20-37. n continuare se va cita Culegere de toate legiuirile. 6 Culegere de toate legiuirile, Bucureti, 1853, p. 20-21.

25

care creterea vitelor precumpnea asupra produciei vegetale i constituia o important surs pentru exportul Principatelor. Nemodificate rmneau terenurile de fnee (cosituri) pentru hrana din timpul iernii a vitelor i, fapt, important, cele destinate culturilor arabile. Indiferent de categoria ranilor clcai ei beneficiau n continuare de numai 3 pogoane de artur, adic 1,5 hectare. Pentru c multe terenuri rmneau necultivate, nencadrate n procesul agricol, limitarea fusese impus de raiuni economice. Se urmrea ca familiile mai numeroase, crora pmntul nu le era ndestultor, s recurg la nvoieli prin bun tocmeal pentru suplimentarea ntinderii primite. nvoielile se puteau ncheia n termenii dorii de boieri, viitorii moieri, uneori n circumstane mai apstoare dect cele prevzute de noua legiuire. Dreptul ranului de a folosi pdurile de pe moii era limitat la asigurarea lemnelor pentru foc, eliminndu-se vechea prevedere ce specifica c proprietarul,,nsui le va arta7. Dac la acordarea terenului de construcie a casei, curii i grdinii se fcea distincie ntre zona de cmpie (400 stnjeni ptrai) i zona de munte (300 stnjeni ptrai)8, nu acelai lucru se ntmpla la distribuirea terenului arabil. Nu erau stipulate diferenieri n funcie de zona geografic, numrul de membri ai familiei sau calitatea solului. Mai mult chiar, pmntul acordat pentru cele 3 pogoane de artur era considerat de proprietar ca reprezentnd pentru dnsul [ran; aprecierea noastr] un mijloc de speculaie.9 Urmnd s devin proprietari de tip capitalist (rentieri), boierii urmreau s dein monopolul nchirierii fostei rezerve feudale. De aceea ei tindeau s i asume rolul arendaului i nu acceptau ca unii dintre ranii mai nstrii s nchirieze suprafee mai mari spre a le subarenda altora mai sraci. Aadar, dispoziia regulamentar prin care se interzicea ranilor de a-i nchiria pmntul se meninea.10 Reprezentnd principalul capital cu tendin de cretere a valorii sale, pmntul constituia instrumentul principal al reglementrii raporturilor sociale din satul romnesc, boierii asigurndu-i poziia privilegiat. n situaia n care pmntul proprietarului era insuficient pentru a constitui ntinderea loturilor prevzute de noua legiuire, prile urmau s se
7

Regulamentele Organice ale Valahiei i Moldovei, vol. I, Bucureti, Ediia P. Negulescu i G. Alexianu, 1944, p. 138. 8 Culegere de toate legiuirile, Bucureti, 1853, p. 21. 9 Ibidem, p. 23. 10 Ioan C. Filitti, Proprietatea solului n Principatele romne pn la 1864, Bucureti, 1935, p. 273.

26

nvoiasc cum vor putea, fapt ce presupunea micorarea unor sarcini proporional cu suprafaa primit. Tocmelile urmau a se ncheia de-a lungul penultimului an al fiecrui interval catagraficesc, perioad redus de la 7 la 5 ani. Orice nvoial urma s capete form scris, cu prevederea numelor beneficiarilor, a categoriilor de pmnt, a numrului pogoanelor, a chiriei ce trebuia pltit i a modalitii de achitare a ei n munc, bani sau produse. nscrierea acestor date n registrul proprietii garanta utilizarea acestor loturi de ctre rani pe o perioad de 5 ani. nvoielile erau ntrite prin semnturile proprietarului, ori mputernicitului acestuia, precum i ale logoftului satului i ranilor deputai (fruntai), ultimii n calitate de martori. Orice stean ce dorea s ia parte la aceste nscrisuri va pune degetul naintea numelui su11 Se urmrea creterea responsabilizrii personale a clcailor fa de noua lor situaie, cea de parte contractant. Datoria fiecrui stean era,,s-i pzeasc condiiile ce ating de dnsul12 pn la mplinirea termenului contractual. Totodat, se ncerca inducerea strii de partener n exploatarea terenului i nlturarea situaiei de supus fa de mai marele moiei. n anumite mprejurri de natur obiectiv, precum mortalitate n rndul vitelor de munc, pli de datorii cu zapise i alte asemenea pricini 13, ranii beneficiau de scderea proporional a sarcinilor asumate. Datoria lor era s fac faptul cunoscut din timp proprietarului, cel trziu n luna decembrie i s dovedeasc motivul pagubei. Doar aa, chiriaul putea cere preschimbarea contractului su, ntregul demers trebuind s urmeze calea scris prin mijlocirea cancelariei satului. Astfel, relaiile agrare ntre cele dou pri erau obligatoriu intermediate de aceast autoritate local. Era i acesta un mic pas nainte n ncercarea de a deprinde poporul cu ideea c statul, legiuitor, era preocupat de aprarea intereselor publice naintea celor private. Orice munc efectuat pe moie fr nelegere contractual aducea ranilor pierderea automat a oricrui profit, tot aa cum nelucrarea pogoanelor primite prin nvoial atrgea obligaia despgubirii proprietarului de dijma ce i se cuvine. La toate obligaiile erau supui i brbaii necstorii, eliminndu-se vechea prevedere regulamentar de scutire a holteilor. n schimbul terenului primit de la boieri, clcaii erau datori s lucreze un numr de 22 zile pe an cu hrana asigurat, dintre care 7 zile primvara,
11 12

Culegere de toate legiuirile, Bucureti, 1853, p. 24. Ibidem. 13 Ibidem.

27

8 vara i 7 toamna. Fa de vechile prevederi, pe seama ranilor era adugat un spor de 10 zile pe an, dar volumul de munc pretins pentru o zi era, n general, mai sczut. Se percepea n continuare dijm pe 1/10 din produsele din cmp (excluzndu-se produsele obinute n grdinile proprii), 1/5 din cantitatea de fn, iar transportul acestora trebuia asigurat pn la curtea proprietarului. n termen de 10 zile proprietarul urma s efectueze dijmuitul pentru a se evita degradarea produselor. n cazul incapacitii efecturii acestei operaiuni, ranii puteau efectua ei dijmuitul mpreun cu preotul i deputaii satului. Orice alte sarcini precum zilele de plug, transportul carului de lemne pentru proprietar i darea celor 4 oameni la suta de capi de familie pentru slujba proprietii erau desfiinate. n consecin, tocmirea de isprvnicei, pdurari, argai i chelari revenea n ntregime boierului, expresie a noii poziii asumate, cea de proprietar deplin al ntregii moii. Degrevarea ranilor de aceast responsabilitate reflect poziia lor de simpli chiriai, situaie n care tot ei efectuau respectivele slujbe, dar n schimbul unei forme de plat. Problema reglementrii zilelor de munc datorate de steni boierului era una esenial pentru ncercarea de nlturare a suprancrcrii nartului. Este cunoscut faptul c un volum prea mare de munc pentru o zi nu ducea dect la efectuarea lui n dou i chiar trei zile efective. Vechile prevederi stabileau c acelui ran care nu poseda vite trgtoare i se socotea o zi de munc ncheiat dup trei zile de activitate cu braele. Potrivit aprecierilor formulate de Ion Ionescu de la Brad se ajungea ca obligaiile n munc ale clcailor s urce la 56 zile/an14. Consecina era c pmntul steanului era expus s rmn nelucrat, spre dauna chiar a stpnului moiei, care nu putea lua astfel dijma.15 Prin noile dispoziii ranii ieeau la muncile cmpului, pe rnd i nu mai mult de jumtate din numrul lor odat. Cu o sear, nainte proprietarul nainta fruntailor o list cu cei ce urmau s mearg a doua zi la clac, ei rspunznd de ncunotinarea stenilor. Cei care nu s-ar fi conformat urmau s fie direct rspunztori de eventualele pagube cauzate proprietarului.16 Chiar dac n urma legiuirii lui Barbu tirbei numrul oficial al zilelor de munc cretea, o mai judicioas normare a fiecrei activiti specifice a fcut ca volumul lor real s cunoasc o uoar relaxare. Mai important era faptul c n cazul n care proprietarii s-ar fi rezumat la respectarea
14 15

Gh. Platon, op. cit., p. 83. Ioan C. Filitti, op. cit., p. 273. 16 Culegere de toate legiuirile, Bucureti, 1853, p. 26-27.

28

ad literam a noilor prevederi, posibilitile de cretere necontrolat de 4 ori i chiar mai mult a clcii erau nlturate. Realitatea a demonstrat c reglementrile aduse nu au putut nltura abuzurile, dar le-au limitat. Durata unei zile de munc la cmp era aceeai i anume de la rsritul i pn la apusul soarelui, cu trei ore de odihn vara, respectiv dou ore toamna, n dou pauze. Anumite operaiuni au fost reduse astfel: suprafaa de arat de la 10 la 8 prjini pogoneti n ogor i de la 7 la 5 prjini n loc nelucrat (n elin), grpatul de la un pogon la 16 prjini, semnatul cu mna de la 5 la 3 pogoane, semnatul prin acoperire cu piciorul de la un pogon la 16 prjini, semnatul cu sapa de la de pogon la de pogon, cositul de la un pogon la 12 prjini17, valori reprezentnd cuantumul unei zile de clac. S-a considerat mai rentabil aplicarea principiului: Dect rar i mult, mai bine des i mai puin. Rmneau neschimbate obligaiile de cruie (podvoadele), 5 zile cu 4 boi pe durata a 12 ore, 3 zile cu 2 boi pentru 6 ore i strnsul fnului, un pogon/zi, iar seceriul a avut o reducere nesemnificativ, de la 3 la 2,5 cli/zi.18 La o analiz mai atent se observ c prin meninerea unora dintre activiti la nivelul celor stabilite n Regulamentul organic munca ranilor devenea i mai apstoare. Astfel interesat s comercializeze o parte important din bunurile agricole produse, proprietarul urmrea s aib asigurat i transportul lor n cantiti crescnde. Pn la 1869 cnd a fost inaugurat prima cale ferat (Bucureti-Giurgiu), pentru carele rneti nu exista dect alternativa transportului fluvial. Seceriul constituia, n mare msur, activitatea crucial a campaniei agricole. De rapiditatea i calitatea efecturii ei depindeau evitarea pierderilor de recolt i a deprecierii ulterioare a cerealelor. n termeni reali cuantumul acestei munci a nregistrat o cretere, cu att mai mult cu ct suprafeele nsmnate erau n continu extindere. De culesul fnului i realizarea cpielor depindea hrana vitelor fr de care nu se putea efectua munca cmpului. O reducere a volumului de munc pe zi nu putea intra n calcul n condiiile n care suprafaa de islaz acordat ranilor se dublase. De asemenea, neschimbat n volum rmnea i prevederea legat de culesul i curatul de foi al porumbului. n loc de 20 de banie a cte 20 de oca pe zi, s-au admis 10 banie a cte 40 de oca pe zi. n funcie de nevoile sale, proprietarul putea cere convertirea muncii cu vite n munc cu braele, ziua cu 2 boi echivalnd cu o zi jumtate, iar
17 18

Ibidem, p. 28-29. Ibidem.

29

cea cu 4 boi, cu dou zile. Acest lucru era admis doar pentru jumtate din totalul zilelor de munc datorate.19 Aadar, teoretic la cele 11 zile lucrate cu vitele se puteau aduga nc 16,5 pn la 22 zile cu braele, nsumndu-se un total de 27,5 pn la 33 zile pe an. n mod evident, chiar i aa nu se atingea nici 60% din numrul de zile de clac, cte se efectuau n mod real pn la adoptarea noilor reglementri. Tot un avantaj pentru rani era c la treieratul grului veneau cu vitele proprietarului sau prin tocmeala de bun voie cu ei. Cantitatea de fn suportat de proprietar pentru hrana vitelor stenilor angajate n folosul su la transportul pe timp de iarn sporea de la 6 oca la 10 oca de vit/zi.20 Dublarea terenului de islaz pentru vite a fost binevenit pentru steni. Astfel, suprafaa total de care beneficia un plugar cu 4 vite sporea de la 8,5 pogoane la 11 pogoane (+29%, procent acceptat din punct de vedere statistic ca nivel de referin). Creterea numrului zilelor de clac de la 12 la 22 a fost de 83%, dar relaxarea volumului de munc pretins pentru o zi a lsat senzaia uurrii obligaiilor. Unele operaiuni au cunoscut niveluri sub cel de referin, precum: grpatul (17%), semnatul cu mna (10%), semnatul cu sapa (22%) i n special cositul. Suprafeele ce trebuiau arate au depit uor acest nivel, cu 40% din cel prevzut n Regulamentul organic, iar cantitatea de spice ce trebuiau secerate a sporit i mai mult, cu 53%. Cele mai mari creteri ale obligaiilor ce trebuiau prestate de rani (83%) s-au nregistrat la operaiunile agricole care nu au suferit o diminuare a cuantumului zilei de munc: cruia (podvoadele), culesul i curatul porumbului, precum i strnsul i clitul fnului. Specificul activitii agricole era de aa natur nct nu se putea percepe chiria n munc numai prin executarea uneia sau alteia dintre operaiuni. Cele 22 de zile, trebuind efectuate ealonat n trei din cele patru anotimpuri, presupuneau derularea tuturor activitilor, att a celor cu o anumit cretere a volumului de munc, ct i a celor cu o diminuare a acestuia. n consecin, se poate constata meninerea aproximativ a cantitii generale de munc prestate de ranii clcai pe moia boierului. Ce s-a modificat evident a fost nartul care a sczut, dar nici acesta pentru toate operaiunile. Msura era benefic pentru diminuarea abuzurilor i a vechii situaii n care o zi se considera efectuat dup 2-3 zile lucrate. Prin urmare,
19 20

Ibidem, p. 31. Ibidem, p. 28.

30

munca clcailor, chiar uor ngreunat era mai lesne de prestat deoarece se putea realiza, mult mai sigur dect pn atunci, n cele 22 pn la 33 de zile, n cazul efecturii cu braele. De la maxim 56 zile de clac muncite practic pe baza vechiului regulament dup calculul lui Ion Ionescu de la Brad, ranii puteau ajunge s economiseasc ntre 23 i 34 zile pe an n care nu mai erau obligai s presteze activiti proprietarului. Acest buget de timp l puteau folosi n avantajul lor pentru lucrul la vreme i mai spornic al pmntului primit pe seama lor prin legiuire. Proprietarii nu ieeau n pierdere cci beneficiau de dijma din produsele astfel realizate. innd seama de aceste considerente, apare ndreptit aprecierea lui A. D. Xenopol potrivit creia legea inea mai bine seama de nevoile ranului.21 Boierul i putea utiliza stenii i la muncile de pe alt moie dect cea pe care locuiau, dar nu mai departe de 6 ceasuri. n aceast situaie deplasarea spre i de la locul de munc se lua n calcul n cuantum de una pn la dou zile, n funcie de distan. Fapt semnificativ pentru sublinierea statutului de persoane libere din punct de vedere juridic, ranii nu puteau fi nchiriai altcuiva pentru a se trage foloase de pe urma lor de ctre boierul de drept. O prevedere ce prefigura dezvoltarea pe baze capitaliste a viitoarelor relaii agrare stipula posibilitatea proprietarului de a converti n bani cele 22 de zile datorate lui de rani. Urmau s se stabileasc preuri difereniate pentru locurile de munte i locurile de cmp, dup o medie calculat, nivelurile fiind valabile pe o durat de 5 ani.22 Un rol important n reglementarea tuturor aspectelor vieii comunitare rurale revenea sfatului satului. n componena lui intrau prclabul, reprezentantul proprietarului, doi deputai (fruntai) pn la o sut de capi de familie i patru deputai cnd se depea aceast cifr. Prclabul i deputaii erau alei pe un mandat de un an, dreptul de exercitare avndu-l cei ce plteau capitaie. Puteau fi alei stenii cu 4 vite23 adic cei cu o anume stare material, dar nu pentru doi ani consecutiv. n directa responsabilitate a sfatului satului se aflau magaziile de rezerv a produselor, strngerea capitaiei, cutia satului (bugetul local), asigurarea recruilor i a dorobanilor, aducerea la ndeplinire a poruncilor
21 22

A. D. Xenopol, op. cit., p. 429. Culegere de toate legiuirile, Bucureti, 1853, p. 30. 23 Ibidem, p. 31.

31

Stpnirii, precum i paza tocmelilor fcute de bun voie pe baza legiuirii. Orice nenelegeri ntre proprietar i steni urmau a fi cercetate n urma sesizrilor n form scris. Pricinile criminaliceti ntrau n sarcina subcrmuitorului. Prclabul satului i deputaii erau scutii pe timpul exercitrii mandatului de efectuarea celor 22 de zile de munc,,drept o meritat rspltire pentru aceast osebit nsrcinare.24 Legiuirea lui tirbei proclama pe stean stpn cu desvrire pe sinei i pe averea sa, iar pe proprietar pe pmntul su, situaie ce permitea celui din urm s-i ntrebuineze proprietatea dup libera voin i s lase pe dnsa, sau s deprteze din steni, pe ci va socoti.25 n realitate, ranul nu putea trata de pe poziii de egalitate ncheierea nvoielilor de bunvoie pentru suplimentrile de teren din cauza unei duble presiuni. Pe de o parte, necesitile asigurrii celor trebuincioase familiei sale, adeseori numeroase, l mpingea s accepte condiiile cerute de boier. Pe de alt parte, clcaul aflat n postura de simplu chiria avea ca alternativ ori s plece cu de la sine putere din acel sat la ncheierea termenului catagraficesc de 5 ani, ori s fie ndeprtat chiar de boier care nu-i dorea steni ndrtnici pe proprietate. n afara termenului de 5 ani ranii se puteau strmuta n cazul n care deveneau proprietari prin cumprare sau prin motenire. Ei trebuiau s ntiineze pe boier cu un an nainte i s-i achite toate obligaiile ctre acesta, capitaia i darea de 3 lei pentru cutia satului. Dei modul de redactare al noii legiuiri prea s asigure libertatea de micare a ranilor, scopul ei real nu era de a ncuraja plecarea n grupuri mari a forei de munc de pe o proprietate pe alta. Se fcea o distincie clar ntre strmutarea din dorina ranilor i cea din voina proprietarului. Dac n prima situaie nici un proprietar nu era dator a primi pe moia sa mai mult de 12 familii deodat venite din acelai sat, n cea de-a doua acei strmutai pot s se aeze i toi la una i aceeai moie.26 Ne raliem constatrii c se pstrau n vigoare msurile administrative stnjenitoare strmutrilor.27 n ceea ce privete viile sdite pe moie, ranii urmau s achite ca i mai nainte otatina obinuit, situat la nivelul de 1/20 vedre de vin. Pentru plantrile de vii ce urmau a se face deveneau obligatorii nvoielile scrise i ntrite de ctre tribunalul local.
24 25

Ibidem, p. 32. Ibidem, p. 33. 26 Ibidem, p. 35. 27 N. Adniloaie, D. Berindei, op. cit., p. 75.

32

Nemodificate rmneau prevederile privind monopolul proprietarului de a comercializa buturile alcoolice, de a ine scaun de carne (mcelrie), precum i folosina morilor, heleteelor i pdurilor de pe moia sa.28 n partea final a reglementrilor domnitorul Barbu tirbei i exprima sperana c foloasele att ale proprietarilor, ct i ale clcailor vor cunoate a lor ptrundere de duhul nvoitor al acestei legiuiri, pentru ca nimeni s nu sufere cea mai puin bntuire a intereselor sale.29 i n Moldova sub domnitorul Grigore Ghica s-a elaborat un aezmnt ce cuprindea prevederi n general similare, dar spre deosebire de legiuirea din ara Romneasc desfiina dijma, acorda ceva mai mult pmnt n folosin stenilor pretinznd, totodat, o cantitate mai mare de munc.30 n anul 1852, de Sfntul Gheorghe, legiuirea lui tirbei-Vod a fost pus n aplicare. Efectul ei asupra evoluiei raporturilor agrare, cel puin pe termen scurt a fost pozitiv. Dup un an de la intrarea ei n vigoare strmutrile au fost foarte puine, semn c ranii i-au acordat, cel puin la nceput, credit. Stabilitatea forei de munc a favorizat creterea preului pmntului, iar proprietarii nu aveau de ce se plnge.31 Chiar i n cazurile n care s-a manifestat o tendin mai evident a ranilor de a pleca spre orae, ea a trebuit stvilit condiionnd-o de cunoaterea unei meserii sau de garania unui proprietar din mediul urban.32 Relaiile clceti se menineau n continuare, dar mult diminuate, dezvoltndu-se tot mai mult nelegerile de liber nvoial, n fond relaii de tip capitalist. De altfel, dup 1852, nvoielile pentru asigurarea prisoaselor de pmnt att de necesare plugarilor au devenit modul principal de relaii agrare n ara Romneasc.33 Reglementrile postrevoluionare au reuit reducerea unor abuzuri fr ns a putea opri ncrcarea clcailor cu sarcini apstoare. Civa ani mai trziu, n 1856, Vasile Boerescu considera c obligaiile impuse clcailor reprezentau cam de patru ori media preului cu care se arendau moiile.34
28 29

Culegere de toate legiuirile, Bucureti, 1853, p. 36. Ibidem, p. 36-37. 30 N. Adniloaie, D. Berindei, op. cit., p. 75. 31 N. Iorga, Viaa i domnia lui Barbu tirbei, domn al rii Romneti (1849-1856), Vlenii de Munte, 1910, p. 62. 32 A. D. Xenopol, op. cit., p. 428. 33 Vasile Maciu, De la Tudor Vladimirescu la Rscoala din 1907, Craiova, Editura Scrisul Romnesc, 1973, p. 230. 34 Ioan C. Filitti, op. cit., p. 272.

33

Aezarea pe noi baze a raporturilor dintre proprietari i lucrtorii pmntului a constituit o parte integrant a msurilor reformatoare ale domnitorului tirbei, alturi de reorganizarea otirii pmnteti, a nvmntului, administraiei i finanelor. ntregul su demers, modernizator n principiu, a fost limitat n fapt de unele condiionri interne i mai ales externe. Climatul internaional marcat de declanarea rzboiului Crimeii i-a pus amprenta i asupra raporturilor agrare, care, dei aveau un nou cadru legislativ au fost nevoite s evolueze n condiii improprii, Principatele aflndu-se mai muli ani sub ocupaie militar (1853-1857). Estompat de problema constituirii statului naional romn, chestiunea agrar a trecut doar temporar pe poziia secund, pentru a reveni dup 1859 n prim planul vieii politice interne. Insuficiena i adeseori lipsa pmntului propriu de cultur nu se putea rezolva dect prin desfiinarea clciei i realizarea unei reforme agrare, ceea ce s-a mplinit la 1864 prin legea rural. Astfel, se punea n practic programul social al revoluiei de la 1848 i era confirmat aseriunea fcut de N. Blcescu n lucrarea Chestiunea economic n Principatele dunrene, potrivit creia emanciparea ranilor clcai prin mproprietrire era singura soluie pentru asigurarea unui minimum de existen.

34

RELAIILE ROMNO-RUSE N ANII 1876-1878


Nichita ADNILOAIE

Rsum: Les relations roumaines-russes dans les annes 1876-1878


Dans cet ouvrage, lauteur soccupe particulirment des ngociations qui ont conduit lalliance anti-ottomane roumaine-russe et la collaboration des forces armes de deux pays jusquau passage du Danube. Sur la base dune trs riche documentation, on y prsente les ngociations qui ont conduit lalliance anti-ottomane roumaine-russe et la coopration des deux armes dans la guerre de 1877-1878. La collaboration miltaire roumaine-russe et lheroisme de deux armes ont conduit la victoire de Plevna o Osman Pacha le plus grand gnral turc de lpoque au bout dune rsistance dsespre, sest vu contraint de se livrer avec toute son arme denviron 50.000 hommes. Lauteur conclut en montrant que cette coopration militaire roumaine-russe a contribu dune manire efficace la victoire dans la guerre de 1877-1878, a la conqute de lindependance dEtat de la Roumanie. Mots clf: La guerre de 1877-1878, le prince Charles, le premier ministre I.C. Brtianu, le grand-duc Nicolas, la collaboration militaire, la conqute de Plevna, lindpendance nationale.

Relaiile romno-ruse n preajma i n timpul rzboiului din 1877 au avut o fluctuaie continu: mai circumspecte la nceput, mai amicale n timpul campaniei de la Plevna i mai tensionate dup aceea, fiind umbrite de tendina Imperiului rus de a reanexa cele trei judee Cahul, Ismail i Bolgrad ce fuseser retrocedate romnilor de congresul de la Paris din 1856. Din 1875 cnd a nceput criza oriental, cu rscoalele antiotomane din Heregovina i Bosnia i apoi din 1876, odat cu rscoala din Bulgaria i cu

Prof. univ. dr., preedinte de onoare al Societii de tiine Istorice din Romnia

35

intrarea n lupt a Serbiei i Muntenegrului, tendina Rusiei de a redobndi influen n Peninsula Balcanic pierdut dup nfrngerea n rzboiul Crimeii s-a accentuat. Rusia susinea c va porni un rzboi mpotriva Imperiului otoman pentru a-l obliga s acorde reforme ample popoarelor balcanice, care luptau pentru eliberarea naional. ntruct Imperiul otoman era susinut de puterile apusene, Rusia a cutat mai nti s ctige neutralitatea Austro-Ungariei, interesat i ea si sporeasc influena n Balcani. Tratativele dintre cele dou mari puteri pentru soluionarea problemei orientale mai exact pentru mprirea zonelor de dominaie n Balcani au fost ndelungate, ntruct interesele lor se ciocneau direct. Prima ncercare, dup izbucnirea rzboiului srbo-turc i cu scopul de a-i menaja interesele reciproce a avut loc cu ocazia ntlnirii de la Reichstadt, la 26 iunie (8 iulie) 1876. Cunoscnd fiecare scopurile urmrite de interlocutor, discuiile mai cu seam ntre cei doi cancelari Al.M. Gorceakov i G. Andrssy n preziua ntrevederii oficiale au fost dezbrcate de obinuita frazeologie diplomatic i s-au referit la chestiuni concrete. n timp ce Gorceakov cuta s prezinte planul su alambicat n faa lui Andrssy, acesta l-a ntrebat, brusc, dac Rusia intenioneaz s ocupe Basarabia ori Constantinopol. Gorceakov a rspuns pozitiv la prima ntrebare i negativ la a doua1. Rezultatul discuiilor de la Reichstadt a fost consemnat ntr-o versiune austriac i una rus, dup notele dictate de cei doi cancelari. Dei se contrazic n unele puncte de amnunt, textele arat totui acordul verbal la care au ajuns cei doi suverani arul Alexandru al II-lea i mpratul Francisc Iosif i minitri lor. S-au discutat dou ipoteze de lucru: prima, dac turcii ar iei nvingtori, atunci s se restabileasc statu-quo-ul i s se introduc reforme i liberti pentru insurgeni. n ipoteza nfrngerii Porii otomane, Austria a declarat ca Serbia s obin doar o extindere de teritoriu spre Drina n Bosnia precum i Novi Bazar, iar Muntenegru s fie rotunjit cu o parte din Heregovina, prin portul Spizza. Restul Bosniei i Heregovinei dup notele lui Andrssy va fi anexat Austro-Ungariei. Rusia i-ar recpta frontierele sale naturale, dinainte de 1856 i ar putea s se rotunjeasc spre Marea Neagr i n Turcia asiatic att ct i-ar fi necesar ca s constituie frontiere mai bune n aceast parte i spre a-i servi ca echivalent prii de teritoriu care ar fi anexat Austro-Ungariei. n versiunea lui
1

Emil Diaconescu, Acordul de la Reichstadt i tratatul de la Budapesta, Bucureti, 1943, p. 25.

36

Gorceakov se menioneaz i anexarea de ctre Rusia a portului Batum. n cazul dezmembrrii totale a Turciei europene se prevedea ca Bulgaria, Rumelia i Albania s formeze state autonome, iar Constantinopolul s devin un ora liber2. Aadar, se precizeaz n Istoria Diplomaiei: Rusia a obinut consimmntul Austriei pentru napoierea Basarabiei de sud est dezlipit de Rusia n 1856 i pentru anexarea Batumului3. Interlocutorii de la Reichstadt au convenit s pstreze secretul acordului pn cnd se va ivi momentul realizrii lui. n lunile urmtoare Rusia a ncercat, dar fr succes, s determine Austro-Ungaria la o aciune mpreun mpotriva Porii otomane4. Dup discuii ndelungate, s-a ncheiat, la 3/15 ianuarie 1877, la Budapesta, un tratat secret care asigura Rusiei neutralitatea Austro-Ungariei n rzboiul antiotoman. Tratatul acesta nsoit de o convenie adiional a fost semnat de Andrssy i de Novicov, ambasadorul rus de la Viena. El prevedea c n cazul unui rzboi ntre Rusia i Turcia, guvernul AustroUngariei i ia angajamentul formal ca s pstreze, n faa aciunii izolate a Rusiei, o atitudine de neutralitate binevoitoare. n art. VII al tratatului se preciza c mpratul habsburgic i rezerv alegerea momentului i modului de ocupare a Bosniei i Heregovinei de trupele sale. O serie de alte prevederi din tratat i din convenia adiional erau asemntoare cu cele convenite n acordul de la Reichstadt, precizndu-se, i de ast dat, c Rusia i va restabili frontiera dinainte de 1856, adic va reanexa cele trei judee5. Necunoscnd tranzaciile ruso-austriece pe seama romnilor i a altor popoare din Balcani, guvernul nostru ducea n vara anului 1876 o politic de neutralitate, sprijinind, pe ci ocolite, pe insurgenii de peste Dunre. Iniiat de noul guvern liberal n-a fost dezaprobat de puterile garante. La Petersburg i la Roma ea a produs chiar, de la nceput, o vizibil satisfacie Consilierul N. Giers, adjunctul lui Gorciakov, a declarat girantului ageniei noastre diplomatice c Rusia aprob n ntregime politica guvernului romn privind politica extern. Totodat, diplomatul rus accentua c politica noastr de abinere este un sprijin moral pentru populaiile cretine ale Turciei i, dac lucrurile vor ajunge ntr-un stadiu
2 3

Ibidem p. 68-69. Istoria Diplomaiei (sub ngrijirea lui V.P. Potemkin), vol. III, Bucureti, Editura Cartea Rus, 1948, p. 40. 4 S. Gorianov, Le Bosphore et les Dardanelles, Paris, 1910, p. 322-330. 5 Istoria Diplomaiei, vol. III, p. 49; Emil Diaconescu, op. cit., p. 70-73.

37

extrem, guvernul romn va fi n msur s acorde ajutoare n natur i chiar refugiu acestor populaii nenorocite i istovite de lupte6. De altfel, guvernul arist nu dorea ca n situaia politic a Romniei s intervin vreo schimbare serioas fr amestecul Rusiei. Din aceast cauz el a cerut, n primvara lui 1876, reprezentanilor diplomaiei ruse de la Bucureti s atrag atenia oamenilor politici din Romnia c nu trebuie s nutreasc sperane premature nclcnd bazele tratatelor internaionale i s nu supere Poarta otoman prin nzuine pripite de a rupe relaiile de vasalitate. Sprijinul pe care ar fi fost dispus guvernul arist s-l acorde Romniei mpotriva Imperiului otoman era numai n msura n care acesta i facilita realizarea tendinelor de amestec activ n treburile balcanice7. Cnd M. Koglniceanu, ministrul de Externe romn, a trimis n strintate note diplomatice n care nfiera masacrele svrite de turci n Bulgaria i cunoscutul memoriu coninnd cele apte revindicri menite s schimbe raporturile cu Poarta otoman i care, n esen, reprezentau o cerere de independen a Romniei, guvernul arist a considerat acel memoriu nepotrivit pentru moment. Guvernul rus explica aceast atitudine negativ prin faptul c putea fi nvinuit de puterile strine c ncurc o situaie deja critic n Balcani8. M. Koglniceanu ns fr a fi rusofil considera posibile legturile noastre cu Rusia i nelegea scrie N. Iorga s porneasc, n anumite mprejurri i alturi de aceasta pentru nlturarea suzeranitii otomane9. Dar, dup notele curajoase i ferme prin care amenina Poarta otoman cu rzboiul dac nu satisface revendicrile Romniei, M. Koglniceanu a fost nevoit s prseasc Ministerul de Externe i, n locul lui, n noul guvern liberal radical, a venit N. Ionescu, adept al continurii politicii de neutralitate. E de menionat c, fr tirea lui, primul ministru I.C. Brtianu dirija politica extern a rii i cuta s-o pun de acord cu aceea a Rusiei i Austro-Ungariei, presupunnd c cele dou mari puteri s-au neles la Reichstadt n privina soluionrii crizei orientale. De aceea, spre sfritul lui august 1876, cnd Francisc Iosif a fcut o vizit la Sibiu, I.C. Brtianu i Eugen Sttescu (ministrul justiiei) au mers acolo s-l salute, s-i afle
6

Documente privind istoria Romniei. Rzboiul pentru independen, Bucureti, Editura Academiei, 1954, vol. I, partea a II-a (1875-1876), p. 152. (Citat n continuare D.I.R. R.I.) 7 M.M. Zalkin, Politika neutraliteta proviacih Krugov Rumnii v 1875-1876 g.g. Vestnik Moskoskogo Universiteta, nr. 30/1957, p. 55. 8 D.I.R. R.I., vol. I, partea II, p. 268-275. 9 Vezi N. Adniloaie, Independena naional a Romniei, Bucureti, Editura Academiei, 1986, p. 131.

38

inteniile n privina eventualului rzboi ruso-turc i s-l asigure de buna vecintate a Romniei10. Peste o lun primul ministru nsoit de ministrul de rzboi, C. Slniceanu, i de doi ofieri a fcut o vizit asemntoare la Livadia, n Crimeia, pentru a discuta cu arul Alexandru al II-lea i factorii politici rui tot n privina rzboiului anti otoman ce se proiecta la orizont. ntre timp baronul D. Stuart, agentul diplomatic arist de la Bucureti, ntrebndu-l pe I.C. Brtianu la 18 septembrie ce va face Romnia n fa complicaiilor din Balcani?, acesta i-a replicat c trebuie s tim, mai nti, ce va face Rusia i celelalte puteri spre a ne gndi i orienta, iar cnd baronul Stuart a rspuns c vom vedea, primul ministru romn a afirmat, de asemenea atunci vom vedea i noi, preciznd, totodat, c nu suntem contra Rusiei, sau a emanciprii popoarelor cretine din orient11. arul l-a invitat la Livadia pe I.C. Brtianu ntruct rzboiul se apropia i nelegerea cu Romnia, n privina trecerii armatelor ruse spre Dunre, devenise necesar. n prealabil, fusese informat c i primul ministru romn dorea s aib o discuie cu factorii de conducere ai Rusiei. La convorbirile de la Livadia, cancelarul Gorceakov a artat, de la nceput, c se ateapt un rzboi cu Turcia, n cursul toamnei sau cel mai trziu, n cursul primverii i c se dorete o atitudine amical i un sprijin din partea Romniei. La care, delegaia romn a rspuns c toate simpatiile rii sunt n favoarea popoarelor cretine din Balcani i c guvernul dorete s stabileasc cu Rusia cele mai bune relaii. Totodat, I.C. Brtianu a atras atenia minitrilor ariti c, dat fiind noua situaie politic internaional a Romniei garantat de cele apte puteri europene armatele ruseti nu mai pot trece peste teritoriul rii fr un consimmnt scris, fr o convenie politic i militar bine precizat. Att arul, ct i Gorceakov, avnd intenia de a anexa sudul Basarabiei, cum se pronunaser i la Reichstadt, nu erau ncntai s semneze cu Romnia un tratat politic angajant, ci un simplu aranjament tehnic de trecere a trupelor. Ei motivau refuzul prin faptul c Romnia nu e un stat independent. Gorceakov susinea c Romnia trebuie s lase liber trecere trupelor ruse fr condiii, fiindc, altfel, Rusia va invoca tratatele internaionale, dup care Moldova i Muntenia fac parte integrant din Imperiul otoman i va ocupa aceste ri fr nici o formalitate12.
10

Ion I.C. Brtianu, Romnia i chestiunea Orientului, n vol. Rzboiul neatrnrii 187778, 1927, p. 80. 11 Vezi Monitorul oficial din 18 februarie 1878, p. 1016. 12 D.A. Sturdza, Domnia regelui Carol I, tom I 1866-1876, Bucureti, 1906, p. 819.

39

Primul ministru romn, nelsndu-se intimidat, a artat c, fr un tratat prealabil, nici o armat strin nu poate intra n ar ca prieten i c trupele romneti se vor opune, la grani, ptrunderii unei armate inamice. La ameninarea lui Gorceakov c va strivi trupele romneti dac se vor opune, I.C. Brtianu i-a replicat: Nu m ndoiesc c ne vei zdrobi, dar, totui, ne vom opune i vom vedea dac va conveni Rusiei, care merge s libereze cretintatea din orient s zdrobeasc pe primii cretini pe care i ntlnete n calea sa13. Dup acest schimb dezlnuit de replici, atmosfera convorbirilor de la Livadia a devenit mai puin ncrcat. Gorceakov a declarat c, la urma urmelor, dac va ncepe rzboiul tot o s ne nelegem, iar Brtianu a rspuns c o nelegere e n interesul ambelor state14. Ambasadorul rus de la Constantinopol, generalul N.P. Ignatiev, a venit apoi la Brtianu spunndu-i s nu ia n tragic cuvintele dure ale cancelarului, deoarece a mbtrnit i se enerveaz uor, dar s fie sigur c totul se va aranja15. n discuiile de la Livadia, delegaia romn a urmrit, de la nceput, s clarifice cteva probleme n privina raporturilor cu Rusia, pentru ca viitoarea colaborare dintre cele dou state s poat fi sincer, rodnic i scutit de suspiciuni i pete negre. De aceea, a nvederat c Romnia devine un stat independent i c primele raporturi de independen trebuie stabilite cu ara care are nevoie de concursul nostru pentru trecerea armatei sale spre Balcani. n consecin, trebuie ca tratatul sau convenia ce se va ncheia ntre cele dou guverne s corespund formelor politice i juridice internaionale. Era necesar ca trecerea armatei ruse s nu se fac n paguba rii, ci s se reglementeze precis. ntruct se zvonise i apruser i articole n presa strin, iar cabinetul arist nu le dezminise oficial, c Rusia vrea s reia n stpnire cele trei judee din sudul Basarabiei, delegaia i-a exprimat ngrijorarea fa de o asemenea perspectiv i a cerut lmuriri cancelarului Gorceakov. Acesta s-a strduit s liniteasc temerile, negnd categoric c ar avea o astfel de intenie i afirmnd c teritoriul respectiv a fost consacrat Romniei prin tratatul de la Paris, iar Rusia va respecta tratatele16. Asigurrile primite au mprtiat, pentru un timp, ngrijorrile lui I.C. Brtianu, dar, mai trziu, cnd generalul Ignatiev l-a ntrebat direct de ce
13

Ion I.C. Brtianu, op. cit., p. 88; A.D. Xenopol, Rzboaiele dintre rui i turci, vol. II, Iai, 1880, p. 329-330; N. Iorga, Rzboiul pentru independena Romniei, Bucureti, 1929, p. 58. 14 D.A. Sturdza, op. cit., p. 820. 15 Ion I.C. Brtianu, op. cit., p. 88. 16 Ibidem, p. 89; Monitorul oficial din 18 februarie 1878, p. 1017.

40

ine aa de mult la Basarabia, unde Rusia are nevoie de alte hotare, nelinitea guvernului romn a reaprut. Din aceste considerente, n timpul elaborrii conveniei, n noiembrie 1876, primul ministru a insistat s se precizeze, textual, c Rusia garanteaz integritatea teritorial a statului romn. Oricum, convorbirile ruso-romne de la Livadia la care a participat i generalul D. Miliutin, ministrul de rzboi arist fr a fi consemnate printr-un tratat formal, au dus totui la o nelegere asupra colaborrii dintre cele dou state, n eventualitatea unui rzboi cu Poarta otoman. Pe baza nelegerii de la Livadia, negocierile concrete pentru elaborarea conveniei romno-ruse s-au desfurat n lunile urmtoare la Bucureti, unde Ignatiev i-a trimis, n secret, mai muli mputernicii pentru a purta discuii preliminare cu guvernul romn. La 16 noiembrie 1876 au sosit la Bucureti tot n secret i cu nume schimbate, venind pe o rut ocolitoare, prin Odesa, chipurile pentru afaceri comerciale contele Al. Nelidov, consilier al lui Ignatiev, i colonelul M. Cantacuzino pentru a negocia cu I.C. Brtianu convenia de trecere a armatei ruse prin Romnia, care, a fost admis n principiu de cele dou pri. Generalul Ignatiev se scuza c nu poate veni s trateze direct cu Brtianu, de aceea deleag pe Nelidov, care este persoana cea mai autorizat s-l nlocuiasc. Totodat, Ignatiev spre a fi pe placul interlocutorului a ludat eforturile patriotice ale primului ministru care rspund adevratelor interese ale Romniei17. Negocierile romno-ruse au avut loc la Ministerul de Finane, al crui titular era tot primul ministru. I.C. Brtianu a tratat direct cu Nelidov prevederile conveniei, fr tirea lui N. Ionescu, partizan al neutralitii. Pn la 29 noiembrie, negociatorii czuser de acord asupra principalelor articole ale proiectului de convenie. Oarecari greuti a prezentat doar formularea art. 2 unde partea romn insista ca Rusia s se angajeze c va respecta i apra integritatea teritorial a statului romn. Nelidov, susinnd c insistena lui Brtianu n aceast direcie reprezint o ofens pentru Rusia, propunea o formulare ambigu. Pn la urm, s-a acceptat ns punctul de vedere romnesc18. Negocierile au continuat n sptmnile urmtoare, pentru stabilirea anumitor detalii tehnice, la ele participnd i M. Cantacuzino, baronul D. Stuart, ct i doi ofieri trimii de marele duce
17

Vezi scrisoarea confidenial trimis de generalul Ignatiev, la 5 noiembrie 1876, lui I.C. Brtianu, n Arhivele Bibliotecii Naionale, fond I.C. Brtianu, pachetul LVI, dosar 1. 18 Al. Nelidov, Souvenirs d'avant et daprs la guerre de 1877-78, n Revue des deux mondes LXXXV, tom 28, p. 247-253; N. Iorga, op. cit., p. 60-62; Ion I.C. Brtianu, op. cit., p. 90-92.

41

Nicolae, comandantul suprem al armatei ruse. S-au discutat i despre starea tehnic a drumurilor de fier i a mriri capacitii de transport spre a face fa deplasrii urgente a trupelor etc19. Spre sfritul lui 1876 dei proiectul era gata, factorii de conducere din cele dou ri n-au mai insistat pentru semnarea conveniei, ntruct ateptau s vad mai nti rezultatul conferinei internaionale de la Constantinopol. La propunerea lui I. C. Brtianu, domnitorul Carol a cerut i prerea lui Bismarck n privina oportunitii conveniei, iar cancelarul german a rspuns c e preferabil pentru Romnia s lase trupele ruseti, s treac n virtutea unui tratat, dect s se dea prad Rusiei20. La insistenele lui Ignatiev i ale baronului Stuart, I.C. Brtianu a declarat c va semna convenia, dup ce contele Nelidov va prezenta mputerniciri speciale iar guvernul rus va livra mcar o parte din putile i tunurile promise. Referindu-se la aceste amnri, colonelul rus Parensov relata c guvernul romn nu are ncredere n Rusia i se teme de ea, ns pn la urm va colabora. El scrie c Brtianu are n oarecare msur dreptate, c procedeaz cum se cuvine unui adevrat patriot romn cernd, avans, o parte de armele promise. n timp ce Ignatiev i generalul Nepokoicitki, eful Marelui stat Major rus cereau urgentarea semnrii, cancelarul Gorceakov telegrafia din Petersburg: Nu struii asupra semnrii conveniei, ci lsai pe Brtianu s chibzuiasc cum va voi21. Marele duce Nicolae insist pentru semnarea urgent a conveniei i chiar pentru cooperarea militar romno-rus, deoarece dorea s nceap rzboiul cu fore efective ct mai mari posibile i considera, totodat, c bunvoina i concursul Romniei, dat fiind poziia ei geografic, sunt indispensabile pentru a facilita desfurarea campaniei antiotomane22. El recunotea, de la nceput, c rzboiul ruso-turc fr participarea sau consimmntul Romniei, va fi foarte greu de purtat pentru armata rus. De aceea n raportul ctre ar, la 26 decembrie 1876, atrgea atenia c pn n prezent convenia nc nu a fost semnat, iar principele Carol dei promite s sprijine trecerea armatei ruse influenat se pare de Austria i Germania
19

Comisiunea istoric a Marelui Stat Major rus, Rzboiul ruso-turc din 1877-78 n Peninsula Balcanic, traducerea fcut cu autorizaia Marelui Stat Major rus de colonelul I. Grdescu, tom. III (vol. II), Bucureti, 1906, p. 181-182. Citat n continuare Istoricul oficial rus al Rzboiului. 20 Memoriile regelui Carol I, vol. IX, Bucureti, Editura Universul, f. a., p. 16 (Citat n continuare Memoriile). 21 Apud. N. Adniloaie, op. cit., p. 142-144. 22 Vezi Istoricul oficial rus al rzboiului, tom. II, 1906, p. 4-5.

42

refuz s lupte mpreun cu noi, declarnd c va pstra o neutralitate total, retrgndu-i i trupele sale n interiorul rii n momentul cnd cele ruse vor intra n Romnia. O atare atitudine a Romniei accentua marele duce m pune ntr-o situaie extrem de grea n ceeace privete toate dispoziiile preliminare referitoare la trecerea trupelor imperiale prin ar. Fr bunvoina efectiv a Romniei de a ne ajuta este imposibil de a ne aproviziona din timp cu alimente, de a folosi de urgen cile ferate, de a lua msuri privind atitudinea trupelor fa de locuitori i conducerea administrativ privind cartiruirile, obinerea de lemne, crue etc. n astfel de condiii, armata noastr, intrnd n Romnia se va afla aproape n aceiai situaie ca i cum ea ar fi intrat ntr-o ar duman23. Aprecierea marelui duce Nicolae, n privina rolului important pe care l avea Romnia n rzboiul antiotoman din 1877 este destul de realist; greete numai cnd afirm c domnitorul Carol refuz s lupte alturi de rui mpotriva Porii otomane. n realitate, Carol, dup cum s-a exprimat n cteva rnduri, dorea aceast colaborare militar, dar, tiind c diplomaia arist se opune, evita s se angajeze n lupt fr condiii de alian bine precizate i, nainte de toate, voia s pstreze n minile sale comanda armatei romne i s n-o subordoneze generalilor rui24. Felicitndu-l pe marele duce de Anul Nou domnitorul i exprima sperana c, n legtur cu cooperarea militar, se vor mplini toate ateptrile dintr-o parte i din alta. Peste o sptmn, Carol i scria tatlui su c i-a schiat, ca program, de la nceput: A ncheia o convenie militar cu Rusia i, de va fi nevoie a ne bate cu ruii contra turcilor25. Tot n ianuarie 1877, M. Militin, ministrul de Rzboi rus, scria marelui duce urmtoarele: n ceea ce privete Romnia, ar fi, n adevr, mult mai avantajos pentru noi ca convenia militar proiectat cu ea s fie ncheiat la timp, naintea deschiderii ostilitilor. Dar, se exprima prerea c diplomaia face dificulti ncheierii unei convenii militare care s constrng Rusia la obligaiuni personale fa de Romnia26. n iarna i primvara lui 1877 prin coresponden i emisari speciali s-a pstrat un contact permanent ntre domnitorul Carol i marele duce Nicolae n vederea pregtirii condiiilor pentru trecerea armatei ruse spre
23

Sbornik materialov po russko-turekoi voine 1877-1878 g.g. na Balkanskom polustrove, vol. 22, S. Petersburg, 1899, p. 14. 24 Istoricul oficial rus al rzboiului, tom. II, p. 5. 25 Memoriile, vol. IX, p. 21-22. 26 Istoricul oficial rus al rzboiului, tom. II, p. 6.

43

teatrul de rzboi i a viitoarei colaborri militare. La 21 martie domnitorul scria tatlui su c rzboiul se apropie i o campanie victorioas a Rusiei va rupe raporturile noastre de vasalitate ctre Turcia, ns Europa nu va permite niciodat ca Rusia s ia, pentru noi locul Turciei27. ntr-adevr, la 28 martie, Poarta otoman respingnd Protocolul de la Londra care prevedea reforme serioase pentru populaiile cretine din Balcani a oferit Rusiei libertate de aciune i, n fapt, a provocat declanarea rzboiului ruso-turc. La 29 i 31 martie, baronul Stuart a insistat ca guvernul romn s semneze convenia romno-rus. I.C. Brtianu a opinat ns c e necesar s se stabileasc mai nti modalitatea plilor pentru transportul proviziilor i furniturilor ce se vor vinde armatei ruse, insistnd ca aceste pli s fie fcute n aur28. Peste cteva zile Rusia va consimi i atunci, la 4 aprilie, M. Koglniceanu, revenit din nou la conducerea Ministerului de Externe, va semna convenia. Din partea Rusiei convenia a fost semnat de agentul diplomatic, baronul Stuart. Prin acest document cu caracter politic i militar, Romnia acorda liber trecere trupelor imperiale spre Dunre iar Rusia garanta aprarea i meninerea integritii teritoriale a Romniei. La convenia politic era anexat o convenie special care cuprindea detalii referitoare la relaiile armatei ruse cu autoritile romneti, la aprovizionare i mijloace de transport etc. Toate cheltuielile ocazionate de transportul i aprovizionarea acestei armate reveneau guvernului rus29. Schimbul de preri a continuat ntre cele dou ri att n privina marului armatei imperiale spre Dunre ct i asupra eventualei cooperri militare a celor dou state. Generalul Iancu Ghica, noul agent diplomatic romn pe lng cabinetul din Petersburg, a fost trimis la Chiinu s discute cu marele duce Nicolae i cu arul Alexandru al II-lea care urma s soseasc acolo la 10 aprilie ultimele chestiuni ce interesau ara noastr n ajunul declarrii rzboiului. arul i-a spus agentului nostru c n privina mprumutului de cinci milioane n-ar exista greuti, aceast afacere urmnd a fi tratat la Petersburg, i c a doua zi va avea loc declaraia de rzboi30. n adevr, la 12/29 aprilie 1877, Rusia a declarat rzboi Porii otomane. Cu o zi nainte, trupele de cavalerie ruse au trecut frontiera
27 28

Memoriile, vol. IX, p. 39-41. Ibidem, p. 43-45. 29 D.I.R. R.I., vol. II (1 ianuarie-9 mai 1877), Bucureti, Editura Academiei, 1952, p. 112; vezi i N. Adniloaie, op. cit., p. 158-160. 30 D.I.R. R.I., vol. II, p. 203.

44

Romniei, ajungnd n seara urmtoare la podul de la Barboi, pe Siret spre a-l apra, ntruct distrugerea acestuia de ctre turci ar fi ntrziat mult transporturile pe calea ferat ale armatei imperiale, implicit naintarea ei spre Balcani. (Pe acolo era, atunci, singura linie feroviar ntre Moldova i Muntenia. Calea ferat prin Focani s-a fcut mai trziu). Tot la 12 aprilie marele duce Nicolae a dat un ordin de zi ctre trupele sale i o proclamaie ctre locuitorii romni. n ordin le spunea soldailor c intrnd n Romnia vor gsi aceiai ospitalitate amical pe care au avut-o prinii notri, accentund v cer ns n schimb s respectai legile rii i, la caz de nevoie, s dai romnilor ajutorul vostru dezinteresat contra turcilor. n proclamaie, marele duce vestea romnilor c armata rus intr pe teritoriul Romniei cu sentimente de prietenie, c se vor respecta legile, persoanele i averile panicilor ceteni, iar tot ce se va da trupelor va fi pltit fr ntrziere i n ntregime de ctre casieria militar31. Trecerea frontierei i naintarea precipitat a armatei ruse nu fusese comunicat, n prealabil, guvernului romn. Aceast intrare neanunat, ca i proclamaia marelui duce ctre poporul romn, l-au ngrijorat pe M. Koglniceanu, considerndu-le acte de natur s tirbeasc autoritatea guvernului i suveranitatea rii noastre. Domnitorul Carol, la rndul su, i-a declarat baronului Stuart c proclamaia marelui duce l-a ofensat, ntruct numai el are dreptul de a vorbi poporului romn. Agentul diplomatic arist a motivat proclamaia prin necesitatea de a se da de veste, n mod public, romnilor c armata rus nu vine cu intenii dumnoase. Deoarece convenia romno-rus nu fusese nc dat publicitii ar fi fost greu de gsit alt cale. Att baronul Stuart, ct i marele duce n scrisoarea ctre domnitor explic intrarea precipitat a trupelor imperiale n Romnia prin necesiti strategice de mare importan; adic spre a ocupa ct mai repede podul de la Barboi i gura Siretului32. Rspunznd scrisorii marelui duce, domnitorul a artat c, datorit mobilizrii efectuate, trupele romne au fost dislocate pe linia Dunrii constituind, de altfel, avangarda armatei ruseti spre a mpiedica pe turci s treac fluviul pn la sosirea trupelor imperiale. Totodat, domnitorul meniona c trupele ruse intrate n ar se poart cu cel mai mare tact. i ctre tatl su domnitorul scrie c soldaii rui i ofierii se poart n chip ireproabil i s-au format cele mai bune relaiuni ntre ei pe de o parte i autoritile i populaiunile noastre pe de alta33. n privina atitudinii
31 32

Ibidem, p. 200-201. Ibidem, p. 217 i 224; vezi i Memoriile, vol. IX, p. 57 i 62. 33 Memoriile, vol. IX, p. 63 i 65.

45

armatei imperiale fa de populaia romn i N. Iorga releva c publicul era cu totul linitit, observnd c purtarea bun a ruilor nu seamn de loc cu aceia din alte ocupaii34. De altfel i poporul romn le-a fcut o primire prietenoas i a acordat sprijinul su armatelor ruse ce se ndreptau spre front: exist multe mrturii n acest sens din partea unor comandani de uniti ruseti35. Schimbul de scrisori dintre domnitor i marele duce prin intermediul cpitanului Popov i al colonelului Grecianu a continuat n luna aprilie 1877 fr a se preciza condiiile cooperrii militare. S-a convenit doar ca pe msur ce armata rus va ajunge la Dunre i va prelua aprarea fluviului pn la Turnu Mgurele, trupele romne s treac toate n Oltenia, avnd de aprat acea regiune i de acoperit aripa dreapt a armatei ruseti36. Convorbirile dintre cele dou comandamente s-au intensificat dup venirea marelui duce la Ploieti i stabilirea cartierului rus n acel ora. La 2 mai 1877 marele duce a struit din nou ca armata romn s participe direct la operaiuni, ntruct trupele ruse ce le are la dispoziie sunt insuficiente, iar diplomaia rus se opune i intrrii n lupt a srbilor. Domnitorul a cerut s se fixeze cu Marele cartier rus condiiile cooperrii37. La 7 mai au continuat, la Ploieti, convorbirile dintre domnitor i marele duce, la ele participnd i ministrul de rzboi C. Slniceanu, precum i civa generali din Marele cartier rusesc. La aceast lung consftuire militar ruii au cerut concursul armatei romne pentru trecerea Dunrii, iar partea romn a fost de acord cu aceasta. Tot atunci domnitorul a cerut ca armata romn s aib n Bulgaria o baz de operaiuni proprie a sa, cu sprijinirea aripei stngi pe rul Isker. Se pare c ruii n-au fost de acord i atunci Carol a propus ca zona dintre Vidin i Rahova s fie rezervat armatei romne, ceea ce marele duce a consimit38. Luna mai a adus o complicare a negocierilor romno-ruse privind cooperarea militar, cauzat de opoziia guvernului arist fa de participarea Romniei la rzboi. Contele Nelidov, ntr-o telegram ctre generalul Miuliutin afirm c Brtianu ar pune condiii prealabile pentru cooperarea romn peste Dunre printre care o subvenie pecuniar proporional cu efectivul combatanilor pentru ntreinerea armatei ce ar trece fluviul i promisiunea formal de a lua n consideraie, n cazul prbuirii Turciei,
34 35

N. Iorga, op. cit., p. 91 Sbornik materialov..., vol. 29, 1901 p. 35, 78, 175. 36 Memoriile, vol. IX, p. 68-71. 37 Ibidem, p. 77-78. 38 Ibidem, p. 80-81 i 94.

46

interesele Romniei i aciunea sa. Iar Koglniceanu ar mai cere n plus i avansul celor 4 milioane rmase din mprumutul care ar fi fost, n principiu, aprobat de mprat39. (Este de menionat c aceste condiii prealabile, n forma dat de Nelidov, nu sunt confirmate de nici un izvor romnesc). La 10 mai generalul Miliutin comunica marelui duce urmtoarele: Se vede din telegramele lui Nelidov i Stuart c guvernul romn caut s obin din partea noastr noi obligaii pentru ca trupele romneti s participe la operaiunile de peste Dunre. M. S. mpratul nu a gsit c este necesar s cad la vreo nelegere n acest sens, deoarece pentru noi ajutorul romnilor peste Dunre nu este de fel necesar. Ei trebuie s-i apere numai propriul lor teritoriu. Pe originalul acestui concept de telegram, arul a scris: Aa s fie40. Tot la 10 mai agentul diplomatic romn de la Petersburg dup discuii cu Gorceakov i Giers raporta lui Koglniceanu c guvernul rus declin pentru moment oferta de cooperare militar de team ca nu cumva cooperarea noastr s compromit Rusia n faa puterilor i s aduc complicaii. Totodat, Iancu Ghica credea c Marele cartier rus ar voi cooperarea cu condiia ca armata romn s fie sub comanda marelui duce41. Peste cteva zile, arul a dat i el un rspuns negativ lui Iancu Ghica, declarnd c nu povuiete Romnia s lupte alturi de Rusia peste Dunre, iar n cazul n care guvernul de la Bucureti vrea s fac, pe cheltuiala i riscul su, un rzboi ofensiv armata romn se va pune sub comandantul suprem al armatei imperiale42. La 17 mai, prin nota cancelarului Gorceakov, s-a dat i rspunsul oficial n care dup ce se respinge propunerea Romniei de a lupta pe un teatru de operaiuni separat se preciza: Rusia n-are nevoie de concursul armatei romne. Forele pe care le-a pus n micare pentru a lupta cu Turcia sunt mai mult dect suficiente ca s ating naltul scop pe care i l-a pus mpratul ncepnd rzboiul actual43. Din nota lui Gorceakov rezult c guvernul arist subaprecia valoarea numeric i combativ a trupelor turceti care erau nzestrate cu armament modern. Marele cartier general rusesc, dei dorea, de la nceput, colaborarea armatei romne nu i-a putut impune punctul su de vedere dect n iulie 1877 cnd s-a constat c efectivul i rezistena forelor turceti din Balcani erau mai mari dect se prevzuse.
39 40

Sbornik materialov..., vol. 22, p. 132. Ibidem, p. 143. 41 DIR RI, vol. III (9 mai 15 iunie 1877), Bucureti, Editura Academiei, 1953, p. 29-30. 42 Memoriile, vol. IX, p. 91. 43 Ibidem, p. 92-93.

47

Existena n Rusia a celor dou curente: al diplomaiei i al comandamentului militar suprem n privina cooperrii cu Romnia este consemnat i n Istoricul oficial rus al rzboiului artndu-se, printre altele, c domnitorul Carol dorea nainte de toate s pstreze n minile sale comanda armatei romne i s n-o subordoneze generalilor rui44 La 2 iunie ntr-o discuie purtat la Ploieti de domnitor cu Gorceakov, acesta a afirmat c tie foarte bine c n Marele cartier s-a exprimat dorina ca Romnia s coopereze la rzboi, el ns nu se unete cu aceast dorin. Cnd Carol a precizat c dorete participarea activ a armatei sale n luptele de peste Dunre spre a sigila pe cmpul de btlie independena rii, cancelarul i-a replicat c independena Romniei va fi desigur recunoscut de puterile garante i fr participarea la rzboi45. De altfel, spre sfritul lui mai guvernul rus considera c proclamarea independenei e inoportun i creaz ncurcturi. De aceea, el opineaz c noi ar fi trebuit s lsm ca aceast problem s fie soluionat n cadrul congresului de pace i s avem ncredere n Rusia46. Trecerea Dunrii de ctre forele principale ruseti a avut loc, pe la Zimnicea, ncepnd din noaptea de 14 iunie. Conform unei nelegeri ntre comandamentul rus i romn, toate bateriile noastre de artilerie, instalate pe marginea Dunrii, de la Calafat la Flmnda, n zilele de 14-16 iunie, au inut sub un bombardament continuu poziiile inamice de pe malul drept, pentru a distrage atenia turcilor i a-i mpiedica, totodat, s trimit ajutoare unitilor din jurul itovului. La 4 iulie artileria romn, de pe malul stng a cooperat la cucerirea cetii Nicopole. Pentru a ataca cu fore sporite Plevna, unde ruii fuseser respini la 8 iulie, marele duce Nicolae a cerut prin intermediul generalului Krdner generalului Gh. Manu, comandantul Diviziei a IV-a romne, s treac Dunrea cu unitatea sa spre a lua n primire cetatea Nicopole i pe cei 7000 de prizonieri turci ce erau acolo. Generalul Manu a refuzat, bineneles, ntruct nu putea primi ordine dect de la comandamentul su, ori de la guvernul romn. De altfel nc de la 4 iulie marele duce telegrafiase lui Krdner: ordonai trupelor romne s ocupe imediat Nicopole47. La 12 iulie 1877, n urma unei noi invitaii a Marelui cartier rus i a insistenelor personale ale mpratului, domnitorul Carol a ordonat ca o
44 45

Istoricul oficial rus al rzboiului, tom. II, p. 5-6. Memoriile, op. cit., p. 197. 46 N. Adniloaie, op. cit., p. 197. 47 Sbornik materialov..., vol. 32, 1907, p. 41.

48

brigad de infanterie i una de cavalerie din Divizia a IV-a s treac Dunrea pentru a lua n primire cetatea Nicopole i a coopera cu trupele ruseti la luptele din Bulgaria48. Dup a doua nfrngere de la Plevna 18 iulie s-a produs panic n rndurile trupelor ruseti care se retrgeau, n dezordine, spre podul de la itov. Aceast situaia critic a determinat guvernul rus s mobilizeze i s cheme pe cmpul de lupt noi uniti militare inclusiv garda imperial i s solicite concursul urgent al ntregii armate romne, singura care, fiind n apropiere, putea opri n acel moment o eventual nvluire din partea forelor turceti. Astfel, la 19 iulie, marele duce Nicolae a trimis domnitorului Carol cunoscuta telegram: Turcii, adunnd cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne zdrobesc. Rog s faci fuziune, demonstraiune i, dac se poate, s treci Dunrea cu armata, dup cum doreti. ntre Jiu i Corabia demonstraiunea aceasta este neaprat necesar pentru nlesnirea micrilor mele, Nicolae49. Ca urmare a acestei cereri urgente, au fost trimise imediat peste Dunre toate trupele Diviziei a IV-a ce mai erau n ar. n luna august, dup alte dou telegrame insistente ale marelui duce ctre Carol la 9 i la 19 august i dup tratativele purtate ntre cele dou comandamente militare, grosul armatei romne, trecnd Dunrea pe podul improvizat la ilit ioara, lng Corabia, a luat poziie de lupt, alturi de rui, n faa fortificaiilor de la Plevna. La tratative s-a convenit ca armatele aliate, rus i romn, dirijate spre Plevna, s fie puse sub comanda domnitorului Carol, secundat de generalul rus Zotov, ca ef de stat major. Cu comanda efectiv a trupelor romneti a fost nsrcinat generalul Al. Cernat, care devenise ntre timp ministru de rzboi. Armata romn, care trecuse Dunrea, avea un efectiv de 38.000 de ostai, ceea ce reprezenta jumtate din efectivul trupelor aliate ndreptate spre Plevna. Mai trziu, n toamn, cnd vor sosi pe front rezervele armatei ruse, inclusiv garda imperial, precum i nc o divizie romn, armata noastr va reprezenta aproximativ o treime din totalul trupelor de ncercuire a Plevnei. Dup cum se tie, trupele romne au participat, alturi de cele ruseti, la cele mai importante btlii din jurul Plevnei, iar apoi, dup cucerirea acestei fortree, au naintat spre Vidin i Belogragic, izgonind forele militare otomane din nord vestul Bulgariei. Cooperarea militar romno-rus i vitejia celor dou armate au dus la biruina de la Plevna unde trupele lui Osman Paa cel mai vestit general
48 49

N. Iorga, op. cit., p. 122-123. Vezi textul telegramei n Memoriile, vol. X, p. 38-39; Istoricul oficial rus al rzboiului, tom. III, vol. II, p. 12; Sbornik materialov... vol. 31, 1902, p. 421.

49

turc al vremii rezistaser cu ndrjire, la adpostul unor fortificaii inexpugnabile, timp de aproape cinci luni; iar odat cucerit (la 28 noiembrie) aceast cetate, cea mai grea etap a rzboiului din 1877 era ncheiat i victoria final a trupelor aliate devenise iminent. Marele duce Nicolae, felicitnd pe domnitorul Carol care comandase trupele de ncercuire inea s reliefeze c rezultatele strlucite cari s-au dobndit la Plevna sunt datorate n mare parte cooperaiunii bravei armate romne, precum i impulsiunii ce trupele aliate o primeau de la comandantul lor imediat. El scrie c a avut o satisfacie sincer vznd cofraternitatea de arme dintre trupele ruse i romne, care au stabilit noi legturi ntre cele dou popoare50. De altfel, muli comandani militari i istorici strini au rmas uimii de vitejia armatei romne. Generalul rus Totleben, care a dirijat ncercuirea Plevnei (cu fortificaii), arat c comportarea armatei romne de la general pn la ultimul soldat a fost mai presus de orice laud. arul nsui inea s reliefeze c trupele romne au dat dovad de un curaj eroic luptnd sub unul dintre cele mai nimicitoare focuri ale inamicului51. Generalul Valentine Baker Paa, care a luptat atunci n armata turc, scria c nu se poate tgdui de nici un istoric militar imparial c, fr ajutorul forelor romneti, ntreaga armat rus care lupta n nordul Balcanilor ar fi fost inevitabil btut. Istoricul turc T. Yilmaz ztuma sublinia, de asemenea: Tnra curajoasa i neobosita armat romn a nceput s lupte cot la cot cu ruii... i a ctigat astfel independena la sfritul rzboiului. Fr armata romn inamicul nu ar fi putut ctiga btlia de la Plevna52. Dar, dei calitatea de armat aliat i se recunoscuse otirii noastre de ctre comandamentul militar rus, diplomaia arist a refuzat participarea reprezentantului Romniei la tratativele de armistiiu i la pacea de la San Stefano. Refuzul acesteia era cauzat de intenia de a reanexa cele trei judee, intenie comunicat guvernului romn prin generalul Ignatiev i prin agentul diplomatic de la Petersburg. Cnd Iancu Ghica l-a ntrebat, direct, pe Gorceakov cum se mpac aceast tendin de reanexare a judeelor Cahul, Ismail i Bolgrad cu art. 2 al conveniei care garanta integritatea teritorial a Romniei, trufaul cancelar arist a replicat c Rusia ne-a garantat teritoriul numai fa de Turcia, nu i fa de ea nsi. i tot Gorceakov a impus ca n tratatul de la Berlin din iulie 1878, recunoaterea independenei Romniei s
50 51

Memoriile, vol. XII, p. 39. Sbornik materialov..., vol. 55, 1906, p. 278. 52 Vezi aceste aprecieri, precum i altele la N. Adniloaie, op. cit., p. 362-365.

50

fie condiionat de retrocedarea teritoriului Basarabiei, desprit de Rusia n urma tratatului de la Paris din 185653. Din cauza acestui rapt samavolnic, relaiile romno-ruse, att de amicale n timpul cooperrii militare de la Plevna cnd guvernul arist avea nevoie de ajutorul armatei noastre au devenit tensionate pentru mult timp.

53

D.I.R. R.I., vol. IX (16 ianuarie 1 iulie 1878), Bucureti, Editura Academiei, 1955, p. 382.

51

PROBLEMA SUDULUI BASARABIEI LA NIVELUL RELAIILOR ROMNO-RUSE (1878)


Sorin Liviu DAMEAN

Abstract: The problem of southern Bessarabia from the RomanianRussian relations (1878) At the end of the Russian-Romanian-Turkish war of 1877-1878, the claim of Southern Bessarabia by Russian diplomacy became the subject of divergences in the Romanian-Russian relations. Romanian diplomacy tried to convince the Great Powers that Southern Bessarabia is part of Romania, from historical, territorial and ethnical point of view. Also, the RussianRomanian Convention from 1877, 16th April, and the participation of the Romanian Army at the war are arguments for keeping the integrity of the Romanian borders. In response to pressures and Peace Treaties of SanStefano and Berlin (1878), Romania is forced to cede Southern Bessarabia to Russia in exchange for recognition of its independence. Keywords: Diplomacy, International Relations, Russia, Romania, Southern Bessarabia

Problema sudului Basarabiei va cunoate momentul culminant la finalul rzboiului mpotriva Imperiului otoman (1877-1878), atunci cnd intenia diplomaiei ariste de a reanexa cele trei judee: Cahul, Bolgrad i Ismail devenea o crud realitate. O astfel de pretenie, formulat acum oficial, nu numai c tirbea integritatea teritorial a Romniei, pe care Rusia se angajase s o respecte prin articolul 2 al Conveniei din 4/16 aprilie 18771, dar constituia o mare nedreptate istoric. Congresul de Pace de la Berlin avea s fie prefaat de ncheierea unor acorduri bilaterale secrete ntre Puterile europene direct interesate.

Prof. univ. dr., Facultatea de tiine Sociale, Universitatea din Craiova, membru al Biroului Executiv al Societii de tiine Istorice din Romnia. 1 Vezi Mihail Koglniceanu, Documente diplomatice, Bucureti, Editura Politic, 1972, doc. nr. 66, p. 143-144.

52

Disensiunile grave ntre garanii ordinei europene vor determina ca fiecare putere n parte s-i rezerve deplina libertate de apreciere i de aciune2. La 30 mai 1878 avea s se semneze ntre Anglia i Rusia un protocol, prin care Bulgaria urma a fi divizat n dou provincii i erau limitate anexiunile ruseti n Asia. Referitor la sudul Basarabiei, Cabinetul londonez, n pofida simpatiei manifestate de opinia public n favoarea cauzei romneti, i ddea acordul su tacit3. A urmat o nelegere anglo-austro-ungar (6 iunie) cu privire la restrngerea teritorial a Bulgariei pn la nordul Munilor Balcani i la rsrit de Morava, reducerea ocupaiei ruse pe teritoriul bulgar la 6 luni i ocuparea de ctre austrieci a Bosniei i Heregovinei. Astfel, Austro-Ungaria s-a transformat dintr-un campion al Turciei ntr-un co-partajant cu Rusia i Anglia4. De asemenea, prin tratatul cu Imperiul Otoman (4 iunie), diplo maia britanic, care nu-i fcuse prea mari scrupule din a amenina Poarta cu o atitudine potrivnic la Congres, avea s dobndeasc insula Cipru5. Toate acestea demonstrau, o dat n plus, c Puterile europene i urmreau propriile interese n dauna statelor mici. Acum, Bismarck, satisfcut de cursul evenimentelor, putea s-i asume rolul de samsar cinstit6 dar care s-a dovedit a fi unul interesat i subiectiv la masa verde a tratativelor. Rspunznd unei interpelri n Adunarea Deputailor privind atitudinea Romniei la Congresul de la Berlin, primul ministru I.C. Brtianu avea s sublinieze cu fermitate c guvernul nu este dispus la nici un fel de concesii fa de sudul Basarabiei i c oricine va fi acela care va reprezenta ara noastr la Congres, nu va putea s se pun pe un alt trm i s primeasc alte condiiuni, dect acele pe care le voiete ara ntreag. Brtianu, departe de a fi convins c justiia divin sau justiia uman vor domni totdeauna n areopagul european, promitea c cel puin vom veni
2

Apud Gheorghe Cliveti, Romnia i crizele internaionale, 1853-1913, Iai, Editura Fundaiei Axis, 1997, p. 244. 3 William L. Langer, European Alliances and Allingnments, 1871-1890, New York, 1960, p. 146-148; aceast nelegere dezvluit ulterior n ziarul englez Globe, a surprins cercurile diplomatice de la Paris i Viena, Andrassy iniiind imediat negocieri cu diplomaia rus n vederea ncheierii unui acord; vezi i Emil Diaconescu, Romnia la Congresul de la Berlin, n nsemnri ieene, IV, nr. 6, 1939, p. 9. 4 Arhivele Naionale Istorice Centrale (n continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond Casa Regal, dosar nr. 54/1878, f. 4. 5 Emil Diaconescu, op. cit., p. 10. 6 Dumitru Alma, Otto Bismarck, 1815-1898, n lucrarea Diplomai ilutri, vol. II, Bucureti, Editura Politic, 1970, p. 339.

53

cu drepturile noastre intacte, ntruct acela care tie s-i pstreze viitorul liber, numai pentru acela va fi viitor7. n preajma ntrunirii Congresului, Puterile europene refuz ns a lua n consideraie admiterea delegailor romni, sub pretextul c independena Romniei nu fusese recunoscut8. Un alt argument invocat era acela c la respectivul for urmau s participe doar semnatarii Tratatului de la Paris din 18569. Cu toat opoziia Cabinetelor europene, Domnitorul decide, totui, s-i trimit la Berlin pe Ion Brtianu i M. Koglniceanu, dei i exprima convingerea c nici una dintre Marile Puteri nu va susine Romnia; cu toate acestea, cei doi delegai aveau instruciuni precise s persevereze i s reziste la toate sugestiile privind orice tranzacie n problema Basarabiei, iar dac se va decide la Congres spolierea Romniei, reprezentanii notri trebuiau s protesteze energic, aceasta fiind singura cale de urmat, n deplin acord cu voturile Camerelor romne10. nainte de a pleca spre Berlin, primul ministru I. C. Brtianu i manifesta nelinitea, n prezena consulului englez la Bucureti, fa de posibilitatea unei ciocniri armate cu trupele ruse din ar, lsnd s se neleag c un sprijin din partea Cabinetului de la St. James ar fi de dorit, sprijin ce s-ar putea concretiza prin facilitarea obinerii a 10.000 de carabine pentru dotarea cavaleriei11. Temerile premierului romn nu erau deloc nentemeiate sau exagerate, ntruct la vremea respectiv un numr destul de mare de militari rui se aflau efectiv pe teritoriul romnesc. De pild, n Moldova i Basarabia erau
7

Ion C. Brtianu. Acte i cuvntri, publicate de N. Georgescu-Tistu, vol. IV, Bucureti, Cartea Romneasc, 1932, p. 51-52. 8 nc din martie 1878, ministrul romn de Externe prevznd o astfel de obiecie, recomanda agenilor notri diplomatici ca n asemenea caz s invoce precedentul creat n 1831 n favoarea Belgiei, cnd aceasta fusese admis la Congresul Puterilor europene nainte de recunoaterea independenei; vezi Mihail Koglniceanu, Documente diplomatice, doc. nr. 137, p. 230. 9 Acte i documente din corespondena diplomatic a lui Mihail Koglniceanu relative la rzboiul independenei Romniei (1877-1878), vol. I, fascicola 1, Bucureti, 1983, p. 77-78; n condiiile n care Cabinetul de la St. James solicita participarea la Congres a unei delegaii greceti, diplomaia francez a susinut propunerea, fiind de acord i cu participarea Romniei, ns Gorceakov a lsat s se neleag c n ambele cazuri se opune cu fermitate. 10 A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 34/1878. 11 Independena Romniei. Documente (n continuare, se va cita: I.R.D.), vol. II, partea II-a, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1977, doc. nr. 173, p. 319.

54

concentrai aproximativ 20.000 de oameni, iar ntre Giurgiu i Bucureti ali 20.00012. Dei i pierduse ncrederea ntr-o atitudine pozitiv a cabinetelor europene n ce privete statutul de neutralitate i problema sudului Basarabiei, ministrul romn de externe dorea s afirme cu claritate c Romnia nu accept de bunvo ie s cedeze o poriune din teritoriul su, ci doar se supune forei13. Pe de alt parte, Brtianu i scria, la 3 iunie 1878, reprezentantului romn la Viena, Ion Blceanu, c Guvernul princiar nu va ceda nici o prticic din Basarabia, nici chiar pentru cele mai strlucite compensaii. Romnia dispunea de 60.000 de oameni narmai, ara fiind pregtit a se ridica pentru a-i apra dreptul su14. n acest sens, agentul diplomatic romn trebuia s obin din partea lui Andrssy o declaraie categoric n privina sprijinirii Romniei, declaraie care, de altfel, nu avea s fie formulat nici acum, nici mai trziu. Aa cum constata i consulul Belgiei la Bucureti, atitudinea curajoas i ferm a Romniei era de natur a incomoda serios Rusia, care ncearc s evite, naintea Congresului, tot ceea ce ar provoca un conflict15. La 1/13 iunie 1878 aveau s se deschid lucrrile Congresului de pace de la Berlin, cu scopul mrturisit de Prinul Bismarck, n calitate de preedinte de a supune discuiei Tratatul de la San-Stefano, precum i de a asigura pacea printr-o nelegere comun i pe baza unor noi garanii16. Se nelege de la sine c totul era spre beneficiul Marilor Puteri i n dauna statelor mici, ce nu i puteau proteja interesele. n condiiile amintite mai sus, reiese cu claritate c forumul european ntrunit la Berlin nu reprezenta altceva dect o solemn reprezentaie, dup ce piesa fusese n aproape toate amnuntele ei, aranjat dinainte n culise17. Vom reui astfel s nelegem conduita reprezentanilor Puterilor europene n timpul i la sfritul Congresului. Chiar n ziua deschiderii solemne a respectivului areopag european, Carol I considera c exist puine sperane pentru pstrarea Basarabiei18. Tot
12 13

Ibidem, doc. nr. 171, p. 305, doc. nr. 172, p. 312-318. Independena Romniei n contiina european, ediie ngrijit de Corneliu Mihail Lungu, Tudor Bucur, Ioana Alexandru Negreanu, Bucureti, 1997, doc. nr. 40, p. 205-206. 14 A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 17/1878, f. 157. 15 I.R.D., vol. II, partea II-a, doc. nr. 180, p. 330. 16 Sorin Liviu Damean, Romnia i Congresul de Pace de la Berlin (1878), Bucureti, Editura Mica Valahie, 2005, p. 133. 17 Gh. I. Brtianu, Bismarck i Ion C. Brtianu, Extras din Revista Istoric Romn, vol. V, Bucureti, 1936, p. 7. 18 Memoriile Regelui Carol I al Romniei. De un martor ocular, ediie ngrijit de Stelian Neagoe, vol. IV, Bucureti, Editura Machiavelli, 1996, p. 125.

55

acum, plenipoteniarii Romniei adresau o scrisoare oficial lui Bismarck, solicitnd s fie admii pentru a expune i apra drepturile rii lor, exprimndu-i, totodat, sperana c diplomaii ntrunii la Berlin vor binevoi s-i asculte mai nainte de a delibera asupra intereselor romnilor19. Intuind sensul realitilor, Carol I atepta cu ngrijorare i ncordare deciziile Congresului. Basarabia aprecia domnitorul ntr-o epistol ctre tatl su este un pre de pace foarte comod, care nu cost nimic Puterile Mari i la care Rusia ine mai mult dect la cele mai multe foloase ctigate n ultima campanie20. Ion C. Brtianu, n urma consultrilor particulare cu participanii la Congres, scria din Berlin lui C. A. Rosetti c singurul care i spusese adevrul fusese cancelarul Bismarck, ce avea interesul ca Romnia s primeasc schimbul teritorial propus de plenipoteniarii rui, ceea ce ar fi fcut ca sarcina sa la Congres s fie mult mai facil. Englezii ne sacrificaser cu mult timp nainte, ns se foloseau de revendicrile romneti pentru a vedea, de fapt, pe deplin realizate dorinele lor. Andrssy i reiterase lui Brtianu faptul c Monarhia dualist nu va declana un rzboi pentru sudul Basarabiei, care de altfel era pierdut, preciznd c o eventual mpotrivire la hotrrile Congresului ar pune Romnia ntr-o postur ridicol. Totodat, ne consilia a nu dezarma, ntruct nu se tia ce va urma pn la sfrit. Reprezentantul Franei, Waddington se dovedea a fi mult mai practic, ceea ce sugera i delegailor romni, cutnd a asigura ca despgubirea s fie ct mai favorabil. Ct l privete pe contele Corti, acesta a fost mai dulce n vorbe, iar nu n promisiuni21. Aadar, tabloul general al situaiei nu prea deloc favorabil revendicrilor romneti. S-a pus la un moment dat chiar problema unei vizite inopinate a lui Carol I la Berlin22, n sperana obinerii unor decizii favorabile Romniei, ns Brtianu considera o astfel de aciune, n mprejurrile date, drept tardiv23. La 13/25 iunie 1878, Carol I elabora, la Cotroceni, un memoriu al crui scop nu era precizat i care prezint un interes deosebit prin ideile pe care le conine24. Aici, domnitorul i exprima dezamgirea fa de intenia Congresului de la Berlin de a ncheia pacea cu orice pre, nelegerea Marilor Puteri realizndu-se pe seama statelor mici, ale cror interese erau sacrificate. Aadar, cedarea sudului Basarabiei era deja stabilit, punnd
19 20

I.R.D., vol. IV, doc. nr. 137, p. 351. Memoriile Regelui Carol I, vol. IV, p. 127. 21 A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 3/1878, f. 2-3. 22 Ion C. Brtianu. Acte i cuvntri, publicate de N. Georgescu Tistu, vol. IV, Bucureti, Editura Cartea Romneasc, 1932, p. 62. 23 A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 3/1878, f. 3 verso. 24 Ibidem, dosar nr. 35/1878, f. 1-2.

56

Romnia n situaia de a se pronuna asupra acestei chestiuni spinoase: fie s accepte tranzacia i s recunoasc principiul unei spolieri, fie s-i apere drepturile, refuznd orice compensaie i protestnd mpotriva unui act injust. n respectivul context internaional, Carol I aprecia c fora prima dreptul, ns va veni o zi cnd dreptul va fi mai puternic. Independena fusese singurul nostru scop i a fost cucerit pe cmpul de lupt, orice sporire de teritoriu neconstituind obiectul ambiiilor romneti. Exista ns i un mijloc de a iei cu onoare din acest rzboi, fr a supra prea mult Puterile europene, oferind, totodat, o real satisfacie rii: organizarea Bulgariei, care ddea de furc Marilor Puteri. n opinia efului statului, nu era imposibil ipoteza ca acestea s se adreseze Romniei, pentru mplinirea unui asemenea scop, n numele Europei. n aceast eventualitate, domnitorul considera c nu trebuia s refuzm, iar dac cedarea Basarabiei depindea de acest lucru, puteam accepta cu condiia ca n ziua n care Bulgaria s-ar detaa de noi, Rusia s se angajeze n faa Europei c ne va retroceda Basarabia. Cu alte cuvinte, Bulgaria ar constitui un gaj, Romnia transformndu-se ntr-un veritabil supraveghetor al pcii n Orient, dobndind un prestigiu european de necontestat. Aa cum se poate observa, un asemenea proiect, de extindere a autoritii Romniei i asupra Bulgariei, n condiiile date, nu era ns viabil, Puterile europene neavnd intenia de a-l aborda. Ct privete Rusia, cu siguran c aceasta s-ar fi pronunat categoric mpotriv. Scopul su evident era atunci acela de a institui i de a menine un control deplin asupra acestei provincii de la sud de Dunre. Problema audierii plenipoteniarilor romni la Congres a constituit subiectul edinei din 17/29 iunie 1878 i a fost susinut de unul dintre reprezentanii Angliei, marchizul Salisbury, care invoca n sprijinul iniiativei sale faptul c emisarii greci s-au bucurat de aceast favoare, dei nu au participat efectiv la rzboi. Dac reprezentanii Italiei, Austro-Ungariei, Franei i Imperiului Otoman nu au ridicat obiecii n acest sens, nu acelai lucru se poate spune despre Bismarck i plenipoteniarii rui. Printr-un exces de zel i imparialitate, Bismarck, cel care domina Congresul n cele mici ca i n cele mari25, departe de a uura sarcina emisarilor romni, socotea admiterea acestora, n condiiile n care preteniile Guvernului princiar erau cunoscute nc din perioada anterioar, un motiv n plus de a spori dificultile celor care se confruntau cu delicata oper de pacificare.
25

Ion I. C. Brtianu, Romnia i chestiunea Orientului, n loc. cit., p. 109.

57

Ct privete poziia Rusiei, cum era de ateptat, contele uvalov respingea, pe de o parte, orice analogie ntre poziia Greciei, stat suveran, i cea a Romniei, al crei statut de independen nu fusese recunoscut nc de Europa. Pe de alt parte, Gorceakov mprtea ntru totul opinia lui Bismarck, prezena delegailor romni fiind de natur a provoca discuiuni violente. Dnd dovad de generozitate i n faa insistenelor celorlali plenipoteniari, Rusia nu se va opune ns. Ca atare, se decide ca reprezentanii Principelui Carol I s primeasc invitaia de a se prezenta n faa Congresului pentru a-i exprima cerinele. n cursul aceleiai edine era supus dezbaterii i coninutul art. 5 din Tratatul de la San-Stefano, prin care se recunotea independena Romniei i dreptul la despgubiri. Aducnd n centrul ateniei problema retrocedrii sudului Basarabiei ctre Rusia i formulnd anumite obiecii n acest sens, lordul Beaconsfield era ngrijorat, de fapt, de restrngerea dreptului de liber navigaie pe Dunre. Linitindu-i colegul de dezbateri n privina libertii comerului, contele rus uvalov ncerca s-i conving pe distinii interlocutori c problema Basarabiei nu este una de ambiiune i de interes, ci o cestiune de onoare pentru Guvernul Imperial. Gorceakov aduga la rndul su c cele trei districte basarabene fuseser cedate Moldovei prin Tratatul din 1856, act internaional nclcat de romni n 1859, cnd au nfptuit unirea, i n 1866, o dat cu alegerea Principelui Carol. Cu alte cuvinte, el dorea s sublinieze c nu rmsese mai nimic din amintitul Tratat, i dac s-a tolerat nesocotirea lui de ctre romni, Puterile europene nu s-ar putea opune acum, dup un rzboi victorios mpotriva Porii, inteniei Rusiei de a reanexa sudul Basarabiei. Lansndu-se n observaii psihologice, octogenarul cancelar, care ceva mai trziu avea s considere rezultatul Congresului drept pagina cea mai neagr din cariera sa de diplomat, constata, nici mai mult nici mai puin, ingratitudinea romnilor fa de serviciile Rusiei n decursul unui secol, toate drepturile i privilegiile Romniei fiind asigurate prin sngele rus. Hotrt s nu cedeze n privina anexrii sudului Basarabiei, Gorceakov cuta s sugereze avantajele pe care le-ar obine statul romn primind n schimb Dobrogea i Delta Dunrii. O astfel de soluie era considerat indispensabil stabilirii unor bune raporturi ntre cei doi vecini i pentru consolidarea pcii n Orient. La finalul dezbaterilor, Bismarck, care se cluzea dup principiul dac sunt anexiuni pentru toat lumea, nu mi se vor reproa acelea pe care
58

le-am fcut eu26, se asocia punctului de vedere exprimat de plenipoteniarii rui, innd s precizeze c opera Congresului ar fi incomplect, dac nalta Adunare ar lsa s subsiste o dispoziiune de la care va atrna n viitor o amintire dureroas pentru naiunea rus, pe ct vreme schimbul propus nu pare a fi contrariu intereselor Romniei27. Iat cum, ipoteticul sprijin al Germaniei n beneficiul cauzei romne, la care nzuiser domnitorul i Guvernul su, era pur i simplu nruit. Dac avem n vedere atitudinea mai sus amintit a Puterilor europene, nu este de mirare c Ion C. Brtianu i Mihail Koglniceanu, n cursul unor noi ntrevederi cu diplomaii acreditai la Congres, au primit din partea tuturor manifestri de simpatie, care se dovedeau a fi ns pur convenionale. Dincolo de bunvoina platonic, adic steril, doar ministrul de Externe francez, Waddington, a cutat s spulbere orice iluzii, lsnd s se neleag c Basarabia trebuie considerat pierdut. Nici ntrevederea cu Prinul motenitor al Germaniei nu a depit sfera amabilitilor de circumstan. Ba mai mult, Frederic-Wilhelm, n pofida simpatiei ce o nutrea fa de Principele Carol I, a ncercat s sugereze poziia dificil, de arbitru, pe care i-a asumat-o patria sa, ceea ce nu ngduia o intervenie n favoarea statului romn, orice demers n acest sens fiind considerat inoportun28. De fapt, Germania, interesat n satisfacerea propriilor obiective, dorea meninerea pe o platform co mun a Rusiei i Austro-Ungariei n privina chestiunii orientale. n asemenea circumstane, concluzia era una singur i a fost sesizat de cei doi oameni politici romni: pacea se va ncheia, dar n detrimentul statelor slabe i mai ales al Romniei29. Chiar nainte cu cteva ore de a fi audiai n plenul Congresului, delegaii romni au reuit s obin o audien, anterior evitat, la lordul Beaconsfield, care, dei ascultase cu atenie opiniile acestora, aprecia cu cinism c n politic ingratitudinea este adesea preul celor mai bune servicii30.
26 27

E. Diaconescu, op. cit., p. 16. Vezi Protocolul nr. 9, edina din 17/29 iunie 1878, n Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 223-234. 28 Bismarck l nsrcinase pe prinul Hohenlohe, ambasadorul Germaniei la Paris, s-l conving pe Frederic Wilhelm s nu se mai opun retrocedrii sudului Basarabiei; vezi E. Diaconescu, op. cit., p. 14. 29 I.R.D., vol. IV, doc. nr. 138, p. 353-354. 30 A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 31/1878, f. 12.

59

La 19 iunie/1 iulie 1878, plecnd de la premisa c drepturile Romniei trebuie aprate cu fermitate chiar i atunci cnd sorii sunt mpotriv31, emisarii Principelui Carol I aveau s expun i s argumenteze n faa reprezentanilor Congresului opiniunile i aprecierile Guvernului lor asupra punctelor Tratatului de la San-Stefano privitoare la dnii. Cu acest prilej, Mihail Koglniceanu va face un scurt expozeu asupra drepturilor i cerinelor Romniei. nc de la nceput, el a inut s sublinieze c nici o parte din teritoriul naional nu putea fi nstrinat, invocnd argumente de ordin istoric n ce privete Basarabia, amintind despre angajamentele asumate prin Convenia din 4/16 aprilie 1877 de ctre Rusia, precum i despre solicitarea venit din partea acestuia ca armata romn s participe, alturi de cea rus, la operaiunile militare de dincolo de Dunre. n egal msur, a insistat asupra rolului important jucat de trupele romne i de enormele sacrificii umane i materiale. Toate acestea ndrepteau Romnia s solicite: interzicerea dreptului de trecere pe teritoriul romnesc a trupelor ruse ce se retrgeau din Bulgaria, urmnd s utilizeze n acest scop doar calea maritim; posesiunea deplin asupra insulelor i a gurilor Dunrii, inclusiv Insula erpilor, aa cum fusese prevzut, iniial, n 1856; despgubire de rzboi proporional cu efectivul militar angajat n conflict i pagubele suferite de pe urma acestuia; recunoaterea definitiv a independenei i garantarea neutralitii. Ion C. Brtianu avea s adauge la cele spuse de colegul su c deposedarea de o poriune din teritoriul romnesc nu ar fi numai o durere adnc pentru naiunea romn, ci ea ar drma n snul ei orice ncredere n tria tractatelor i n sfnta paz, att a principiilor de dreptate absolut, ct i a drepturilor scrise32. Imediat dup retragerea reprezentanilor romni, la propunerea lui Bismarck, este reluat discuia privind recunoaterea independenei Romniei. Primul plenipoteniar al Franei, Waddington, ncercnd s salveze aparenele i s ofere o palid compensaie fa de tratamentul
31

Brtianu i Koglniceanu i telegrafiaser lui Carol I la 18/30 iunie 1878 c toi membrii Congresului au hotrt s sacrifice sudul Basarabiei, n schimbul acceptrii acestui sacrificiu primind promisiunea a ni se asigura avantaje teritoriale i politice mai mar i; A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 3/1878, f. 8. 32 Vezi Protocolul nr. 10, 19 iunie/1 iulie 1878, n Sorin Liviu Damean, op. cit., p. 234-252; Cf. A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 38/1878, f. 1-9.

60

puin cam aspru la care au fost supui romnii, avansa ideea acordrii unei extensiuni teritoriale la sud de Dunre, care s cuprind Silistra i Mangalia n sudul Dobrogei. Prerea exprimat ntrunea aprobarea reprezentanilor Italiei i Austro-Ungariei, nu ns i cea a ruilor, care considerau c Guvernul Imperial s-a artat destul de generos, Dobrogea i Delta Dunrii compensnd cu prisos cesiunea sudului Basarabiei. Totui, ca urmare a insistenelor celorlali colegi, reprezentanii Rusiei consimt a prelungi frontiera statului romn de la Rahova pn n preajma Silistrei i de aici pn la Mangalia inclusiv, Insula erpilor fiind i ea concedat Romniei. De altfel, problema delimitrii graniei de sud a Dobrogei avea s fie ncredinat unei comisii europene teritoriale i va constitui subiectul unor serioase divergene ntre oficialitile romne i cele de la St. Petersburg. Profitnd de ocazie, contele uvalov inea s reaminteasc c aderarea Rusiei la independena Romniei este subordonat direct primirii de ctre aceasta din urm a retrocesiunii reclamate de guvernul rus. Departe de a lua n consideraie cerinele romneti, Tratatul de pace de la Berlin, semnat la 1/13 iulie 1878, preconiza, printre altele, recunoaterea independenei Romniei (art. 43), ns n anumite condiii socotite de guvernanii de la Bucureti drept dureroase. Statul romn era silit s acorde drepturi civile i politice strinilor de alt rit dect cel cretin (art. 44) i s cedeze sudul Basarabiei, ce revenea Rusiei (art. 45). Drept compensaie pentru pierderea districtelor basarabene, prin Tratat se prevedea c Dobrogea, n fapt strvechi teritoriu romnesc, mpreun cu Delta Dunrii i Insula erpilor aveau s intre n componena Romniei (art. 46)33. Profund dezamgit de rezultatele Congresului i de izolarea diplomatic n care se afla Romnia, Carol I i scria tatlui su: E trist cnd Europa silete pe un stat tnr, dornic de naintare, care i-a dovedit tria i puterea ntr-un rzboiu sngeros, s cedeze o provincie34. De altfel, n tot timpul domniei sale, Carol I avea s rmn vizibil marcat de aceast tirbire a integritii teritoriale, pe care el jurase s o apere, conform textului Constituiei din 1866. Pe msur ce opinia public din ar a luat cunotin de prevederile Tratatului de la Berlin, atmosfera n interior devine tot mai tensionat, reprondu-i-se lui Koglniceanu faptul
33 34

Ibidem, p. 125-126. Regele Carol I al Romniei, Cuvntri i scrisori, t. II, Bucureti, Carol Gbl, 1909, p. 227.

61

c nu ar fi aprat cu suficient fermitate drepturile Romniei35, ceea ce, firete, nu se adeverea. La un moment dat, convins c sudul Basarabiei era pierdut, Koglniceanu nclinase spre o nelegere cu Rusia pentru a obine o nsemnat compensaie teritorial dincolo de Dunre36, ns, cum opinia sa nu a prevalat, a acionat n conformitate cu indicaiile Cabinetului din care fcea parte. Aa cum avea s consemneze i consulul englez la Bucureti, Guvernul i susintorii lui continu s vorbeasc cu voce tare de refuzul oricrui fel de compromis i de rezisten pn la extrem37. Pentru a se conforma voinei colective a Europei, Corpurile legislative convocate n sesiune extraordinar la 15/27 septembrie 1878 urmau s se pronune asupra stipulaiilor referitoare la Romnia din Tratatul de la Berlin. Guvernul prezentase n Parlament corespondena diplomatic privind activitatea sa n preajma i n timpul Congresului de la Berlin38, ceea ce a dat natere la numeroase discuii, chiar la incriminri, mai ales din partea lui D. A. Sturdza, fa de activitatea ministrului de Externe M. Koglniceanu, care nu ar fi aprat cu fermitate interesele rii, dei, dup propriile mrturisiri, aflase de intenia Rusiei de a anexa sudul Basarabiei nc din iunie 187739. Acuzaii nemeritate, dar care ntreineau o atmosfer ncordat. La 26 septembrie 1878, majoritatea liberal din Senat propune o moiune prin care guvernul, n faa voinei colective a Europei, era autorizat a se conforma Tratatului de la Berlin, a intra n posesiunea Dobrogei i a o administra, precum i convocarea n cel mult trei luni a Constituantei40. Senatorul Vasile Boerescu avea s sublinieze necesitatea ndeplinirii condiiilor impuse de Tratat, n caz contrar nu putea fi exclus ca puterile semnatare s delege unul dintre state, s-ar putea chiar Rusia, s aduc la ndeplinire decizia Congresului, ceea ce ar reprezenta un act de nebunie41.
35

ntr-o depe expediat de la Berlin, la scurt vreme dup ce delegaii romni i exprimaser punctul de vedere n faa Congresului, Koglniceanu i preciza ministrului ad-interim al afacerilor Externe de la Bucureti c mandatul ncredinat a fost ndeplinit cu lealitate. Dac lucrurile s-au ntors mpotriva noastr, vina este a situaiei din Europa i a politicii interesului i egoismului care a fost mai tare dect aceea a dreptului; vezi Mihail Koglniceanu, Documente diplomatice, doc. nr. 149, p. 248-249. 36 Memoriile Regelui Carol I al Romniei, vol. IV, p. 123. 37 I.R.D., vol. II, partea II-a, doc. nr. 185, p. 335. 38 Documente oficiale. Din corespondena diplomatic de la 5/17 septembrie 1877 pn la 15/27 iulie 1878, Bucureti, 1880. 39 Monitorul Oficial, nr. 218, 1/13 octombrie 1878, p. 5 540. 40 Ibidem, p. 5 530. 41 Ibidem, nr. 219, 3/15 octombrie 1878, p. 5 576.

62

ndeosebi la Camer se ivesc dezbateri contradictorii legate de acceptarea sau nu a condiiilor Tratatului de la Berlin, unii deputai, precum Nicolae Ionescu, susinnd c nu exista nici un pericol dac Romnia nu s-ar supune vo inei colective a Europei. Moiunea majoritii din Adunarea Deputailor, care nu pomenea de termenul convocrii Constituantei, ci doar c problema art. 44 se va reglementa pe cale constituional, va determina intervenia lui Titu Maiorescu, n calitate de reprezentant al opoziiei. Acesta evidenia nc de la nceput c Tratatul de la Berlin nu este un act sinalagmatic, care s impun obligaii i celeilalte pri, deci prevederile acestuia trebuiau executate. n caz contrar, poziia Romniei ar fi periclitat serios, cu att mai mult cu ct trecerea trupelor ruseti pe teritoriul romnesc (art. 22) urma a nceta abia la 1 iulie 1879. n opinia lui Titu Maiorescu trebuia procedat imediat la aplicarea prevederilor Tratatului i la convocarea ct mai urgent a Camerelor de revizuire42. Dup dezbateri aprinse, guvernul era autorizat a retrage autoritile civile i militare din sudul Basarabiei i luarea n posesiune a Dobrogei, Deltei Dunrii i Insulei erpilor43. Printr-o not a consulului rus, baronul Stuart, remis n luna august 1878 guvernului romn, diplomaia de la St. Petersburg solicitase predarea Basarabiei de sud, aa cum se procedase n 1857, cnd Rusia fusese obligat s retrocedeze acest teritoriu Moldovei44. Potrivit procedeului de atunci, guvernul princiar trebuia s numeasc un comisar nsrcinat cu depline puteri pentru a stabili noua frontier, de comun acord cu comisarul rus. Totodat, urmau a fi numii delegai pentru a stabili n toate amnuntele predarea teritoriului i soluionarea problemelor financiare, administrative i judiciare. Cnd delimitarea va fi ncheiat, delegaii rui vor putea efectua predarea Dobrogei autoritilor romne. Guvernul rus solicita urgentarea ndeplinirii formalitilor necesare pentru intrarea n atribuii a comisiei.
42

Ibidem, nr. 220, 4/16 octombrie 1878, p. 5 617; Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, vol. II, Bucureti, Socec, 1897, p. 177-220. 43 G. D. Nicolescu, Parlamentul Romniei, partea I, Bucureti, 1906, p. 326. 44 n 1857 se instituiser dou comisii. Una internaional, format din delegaii tuturor Puterilor semnatare ale Tratatului de la Paris, menit a stabili frontiera ntre Rusia i Principatul Moldovei, reprezentanii fiind nsrcinai cu depline puteri de ctre efii de stat. A doua era o comisie special compus din delegai rui i moldoveni, prezidat de guvernatorul Basarabiei, avnd drept atribuii alctuirea unui tabel statistic amnunit privind toate felurile de proprieti i toate problemele administrative i judiciare care trebuiau date i luate n primire; A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 45/1878, f. 3-4, dosar nr. 51/1878, f. 2.

63

Se sublinia imperios n nota amintit c soluionarea acestei probleme era de o importan vital pentru relaiile viitoare dintre cele dou ri45. Nota baronului Stuart avea s provoace anumite reacii la nivelul cercurilor guvernante. Ministrul de Finane, Ion Cmpineanu, observa, de pild, tonul cominatoriu al respectivei note, Rusia cutnd un pretext pentru a prelungi ocupaia sau pentru a refuza predarea Dobrogei n cazul n care Guvernul princiar nu se conformeaz cerinelor diplomaiei ruse. Cmpineanu evidenia faptul c la 1857 delimitarea s-a fcut printr-un act internaional, ceea ce nu era cazul i n momentul de fa, ntruct frontiera era Prutul, pe de o parte, i braul Chilia cu Stari-Stambul, pe de alt parte, frontier eminamente natural. Concluzia sa era aceea c trebuia evitat cu orice pre, implicarea efului statului46. Aflat la Sinaia, domnitorul, dup o consultare prealabil i cu ministrul Justiiei, comunica guvernului c nu dorete ca semntura sa s figureze pe vreun act la predarea Basarabiei47, tocmai pentru a sublinia caracterul nedrept al acestuia. n urma unui schimb de note diplomatice48, att guvernul de la Bucureti, ct i cel de la Petersburg aveau s cad de acord asupra retragerii autoritilor romne din cele trei districte basarabene la 1 octombrie 1878 i a ocuprii imediate a regiunii de ctre uniti ale armatei ruseti49. Problema delimitrii frontierei ntre Romnia i Rusia avea s fie reglementat de comisia romno-rus constituit la 23 noiembrie 1878. n cele din urm, frontiera era stabilit pe talvegul braului Chilia, spre nemulumirea prii romne, ceea ce permitea Rusiei s controleze gurile Dunrii50. Guvernul romn ncerca s disocieze problema cedrii sudului Basarabiei de cea a prelurii Dobrogei, respingnd cu energie ideea schimbului. n aceast din urm privin, se sublinia c Dobrogea a fost oferit Romniei nu de Rusia, care nu avea drept de proprietate i de posesie asupra provinciei, ci de puterile semnatare ale Tratatului de la Berlin51.
45 46

Ibidem, f. 1-2. Ibidem, dosar nr. 46/878, f. 1-2. 47 Memoriile Regelui Carol I, vol. IV, p. 151. 48 A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 49/1878, f. 1-2. 49 Ibidem, dosar nr. 59/1878, f. 1-4. 50 Ibidem, dosar nr. 41/1878, f. 120-121, procesul verbal din 24 decembrie 1878 ncheiat ntre delegaii romni: colonel Pencovici i locotenent-colonel Dumitru Maican i reprezentantul rus colonelul Tougenhold; Vezi i Daniela Bu, Modificri politicoteritoriale n sud-estul Europei ntre Congresul de la Berlin i primul rzboi mondial (1878-1914), Bucureti, Editura Paideia, 2003, p. 48-49. 51 A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 51/1878, f. 2-3.

64

La 14 noiembrie 1878, domnitorul, n fruntea trupelor sale, va asista la instalarea administraiei romne n Dobrogea, oferindu-se locuitorilor acestei strvechi provincii asigurri n privina respectrii drepturilor lor, indiferent de religia pe care o profeseaz52. Luarea n posesie a Dobrogei nu a fost lipsit de dificulti, oficialitile imperiale ruse tergiversnd transferul autoritii prii romne, dup cum trupele ruse nu se grbeau s prseasc provincia pe parcursul retragerii lor din Bulgaria, ceea ce semna foarte mult cu o ocupaie53. Aadar, se instalase tot mai pregnant o rcire a raporturilor romnoruse, ce va cpta accente ngrijortoare cu prilejul viitoarei delimitri a frontierei romno-bulgare.

52 53

Regele Carol I al Romniei, Cuvntri i scrisori, t. II, p. 258-261. A.N.I.C., fond Casa Regal, dosar nr. 12/1879, f. 12-13, circular a ministrului de Externe romn ctre Hoyos, reprezentantul austro-ungar la Bucureti, 21 ianuarie 1879.

65

ROMNIA, RUSIA, AUSTRO-UNGARIA I RZBOAIELE BALCANICE


Dragomir Silviu-BERTONI*

Abstract: Romania, Russia, Austria-Hungary and the Balkan Wars


At the begining of the twentieth century we observe the growing tension in southeastern Europe, fueled by the flaring up of local Balkan nationalisms which seemed to take Europe to the brink of war. The sudden outbreak of the two Balkan Wars of 19121913 gave Romania the possibility to seek out for a new direction in her foreign policy. Thus Romanian authorities will have to choose between the offersmade by the Austro-Hungarians and those made by Russia. In the second Balkan war, left without any help in her conflict with Bulgaria, from the Central Powers, especially form Vienna, Romania will turn to the support of the Triple Entente. Keywords: Balkan Wars, Romania, Russia, Austro-Hungaria, alliances

La sfritul secolului al XIX-lea situaia diplomatic din sud-estul Europei era mai destins, dup cum ne demonstreaz acordul din 1897 dintre Austro-Ungaria i Rusia, prin care cele dou puteri se angajau s menin statu-quo-ul n Balcani. Un astfel de acord era mai mult dect necesar n condiiile n care n aceast regiune pulberea exploda din ce n ce mai des, un exemplu apropiat fiind chiar rzboiul greco-turc din acelai an. Aceleai asigurri de meninere a statu-quo-ului au fost primite i n timpul vizitelor realizate de regele Carol I la Viena i Pesta n 18971 i la Petersburg n 18982.
* 1

Doctorand al Universitii din Craiova, Facultatea de tiine Sociale, secia Istorie. Romnia n relaiile internaionale, 1699-1939, Editura Junimea, Iai, 1980, p. 349. 2 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Casa Regal, dosar nr. 3/1898, ff. 122-127; vezi i Silviu Bertoni Dragomir, Vizita Regelui Carol I n Rusia (1898) n Historica, an VII, nr. 1(10-11), Editura Arves, Craiova, 2007-2008, pp. 44-46.

66

nceputul de secol XX a adus ns noi probleme. Pentru a evidenia tensiunea din Balcani un bun exemplu l constituie un eveniment trist care se petrecea chiar n Romnia. tefan Mihilescu, redactor al gazetei Peninsula balcanic a fost asasinat la 22 iulie 1900 la Bucureti de ctre un naionalist bulgar. Raporturile romno-bulgare s-au nrutit i din cauza pregtirilor militare declanate de bulgari, dar i a atitudinii guvernului rus care dei a cerut moderaie Sofiei, a gsit totui de cuviin s trimit material militar ctre Bulgaria! Atitudinea Rusiei fa de Romnia s-a explicat prin faptul c la Petersburg se ajunsese la convingerea c ntre Bucureti i Viena exista un tratat. La aceeai convingere ajunsese i Frana3. n noile condiii acordul din 1897 prea s nu mai intereseze partea rus pregtit oricnd de modificri. n ceea ce privete Bulgaria, regele Carol I ne ofer o imagine corect asupra relaiilor cu vecina de la sud: cu Bulgaria avem mereu relaii ncordate de care este vinovat Ferdinand (regele Bulgariei, n.n), deoarece crede c din cauza lui procedm att de energic i se simte rnit n trufia lui(sic)4. Astfel de evenimente aveau s continue pe parcursul primului deceniu al secolului al XX-lea i s culmineze n anul 1912 cu izbucnirea rzboiului dintre aliaii balcanici (Bulgaria, Serbia, Grecia, Muntenegru) i Imperiul Otoman. inem s reamintim de la nceput c aliana a fost una de conjunctur, pe principiul dumanul dumanului meu mi este prieten, cci dup ce Imperiul a fost nfrnt, aliaii au uitat de nelegerile lor i s-au aruncat ntr-un al doilea rzboi de mprire a przii... de unde i sensul peiorativ al cuvntului balcanic. Fa de crizele balcanice survenite dup obinerea independenei, autoritile de la Bucureti au avut o atitudine clar: neangajarea n vreo alian balcanic, orict de promitoare ar fi fost. Dei Romnia a respectat tratatul de la Berlin (1878), totui marile puteri vecine au reuit prin diferite metode s deturneze i s menin atenia politicii externe romneti ctre sud, n sperana care s-a dovedit deart c altfel Bucuretiul se va ndeprta de la problemele romnilor aflai ntre graniele Rusiei sau Austro-Ungariei. Odat cu agravarea crizei prin victoriile repetate ale aliailor mpotriva Imperiului Otoman, Romnia a gsit de cuviin s cear Bulgariei modificarea graniei din sud5 i s discute despre soarta viitoare a romnilor din
3 4

Romnia n relaiile internaionale, p. 353. Sorin Cristescu, Carol I i politica Romniei (1878-1912), Editura Paideia, Bucureti, 2007, p. 224. 5 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond Constantinopol, diviziunea Politice, vol. 109; actul din 17 dec. 1878 poate fi recunoscut dup titlul Acte fixant la frontire Romaine-

67

Turcia (macedo-romni i cuo-vlahi)6. Era normal ca n condiiile n care era nclcat Tratatul de la Berlin, iar Imperiul Otoman pierdea cea mai mare parte a Balcanilor, Romnia s cear un pre pentru neamestecul su: o pace dreapt i durabil, sigurana pe grania de sud cu Bulgaria i garantarea unor drepturi care s asigure existena naional a romnismului balcanic 7. Pe lng cele trei obiective am mai putea aduga i sporirea prestigiului rii i impunerea sa ca lider n afacerile balcanice. n rezolvarea diferendului, guvernul romn a acionat pentru ca, indirect, reprezentanii Imperiului Rus la Sofia s sondeze opinia oficialitilor bulgare n privina cererilor romne. Lobby-ul Rusiei i-a artat eficiena n momentul n care n drumul su ctre Londra, ministrul bulgar Stoian Danev s-a oprit la Bucureti. Din dialogul cu Titu Maiorescu acesta a lsat s se neleag c solicitrile Romniei vor fi luate n considerare: ct despre fruntarie preciza Danev s nu fie vorba nici de compensaie, nici de linie strategic fiind vorba de o legtur de prietenie i nici un bulgar serios negndindu-se la luarea Dobrogei [...] putem vorbi de o linie de fruntarie rectificat, cu un bun efect moral n amndou rile, dar bulgarii in s pstreze Silistra8. Titu Maiorescu s-a opus imediat, declarnd c: Silistra trebuie s dispar dintre noi i s fie a noastr, fiindc ni se pusese prin dumnia de atunci (1878) a ruilor, tocmai ca un ghimpe n inim [...] cade Tratatul de la Berlin, trebuie s cad i frontiera impus de acest tratat9. Iat cum nc de la debutul discuiilor oficiale referitoare la rectificarea frontierei dobrogene, Bulgaria a refuzat s cedeze Silistra, ceea ce a constituit cauza disensiunilor ulterioare dintre cele dou ri. Dac n privina Bulgariei lucrurile erau clare, Romnia trebuind s obin rectificarea graniei de sud i s se impun n faa vecinei sale, nu la fel se ntmpla n cazul relaiilor cu puterile europene vecine. Existena celor dou blocuri politico-militare, Tripla Alian i Tripla nelegere, a pus Romnia ntr-o situaie grea, mai ales din cauza tratatului cu Austro-Ungaria. Pentru guvernul romn era clar c rzboiul balcanic era o consecin a
Bulgare; de asemenea, vezi i Sorin Liviu Damean, Delimitarea frontierei de sud a Dobrogei (1878-1881) n Analele Universitii din Craiova, Istorie, anul XIV, nr. 1(15)/2009, Editura Universitaria, Craiova, 2009, pp. 363-366. 6 Titu Maiorescu, Romnia, rzboaiele balcanice i Cadrilaterul, volum editat de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucuresti, 1995, p. 194. 7 Gh. Zbuchea, Romnii i Balcanii n Epoca Modern (1804-1918), Fundaia Scrisul Romnesc, Craiova, 2003, p. 79. 8 Titu Maiorescu, op. cit., p. 50. 9 Ibidem.

68

rivalitii ruso-austriace, iar la mijloc cdeau victime rile din regiune, dar i Romnia a crei istorie era strns legat de acest spaiu. Pentru ministrul romn la Sofia, D. Ghica, hotrrea cu care regele Ferdinand al Bulgariei a acceptat rzboiul evidenia asigurri serioase din partea Austro-Ungariei. Totodat, Ghica considera c Rusia va interveni dac otomanii vor iei nvingtori10. Cu privire la finalul rzboiului balcanic apreau mai multe scenarii. Dac aliaii ieeau nvingtori, Romnia putea primi compensaii teritoriale; dac otomanii obineau victoria atunci nici vorb de compensaii, ci doar de o meninere a statu-quo-ului. Exist ns n interiorul acestor scenarii mai multe nuane ce in de politica Vienei sau a Petersburgului cu privire la aceast zon. Din moment ce Rusia investise mai mult dect sentimente n realizarea Ligii balcanice, iar Frana privea cu interes la evenimentele n derulare (succesul Turciei nu era de dorit cci ar fi ndeprtat aliaii balcanici de sfera de influen a Antantei) i privea cu admiraie cauza popoarelor din Balcani. De partea cealalt, Viena nu dorea dect o victorie a otomanilor, cci altfel Serbia dar i ceilali slavi aflai nc sub autoritatea sa, ar fi ieit din confruntare mai puternici i mai ncreztori n viitorul lor. La acest deznodmnt nu exista alt cale dect un rzboi prin care s se rezolve definitiv rivalitatea austro-srb. n eventualitatea unei victorii otomane, Viena putea profita de pe urma unei Serbii slbite. Ambiiile monarhiei dualiste nu erau ns agreate de Germania care se vedea atras ntr-un conflict ndeprtat, chiar dac Berlinul nu dorea destrmarea Triplei Aliane i n cele din urm s-a vzut nevoit s promit sprijin remorcii sale. Asta a fcut i Italia n condiiile n care politica ei fa de Serbia nu era diferit de cea habsburgic. n cadrul Antantei, Rusia se bucura de sprijinul Franei, ar care-i modificase pentru aliata sa estic viziunea fa de viitorul Imperiului Otoman. Oricare ar fi fost deznodmntul, cert era c schimbrile din Balcani erau previzibile. n funcie de cum i de ctre cine ar fi fost satisfcute interesele romnilor depindea i viitoarea orientare a politicii externe a Romniei, cci n ultimul timp deveniser tot mai evidente eforturile Antantei de a o atrage ntr-o alian. Pe de alt parte, rzboiul din Balcani crea oportunitatea clarificrii raporturilor romno-austro-ungare. Pe parcursul lunilor octombrie i noiembrie 1912 att Viena ct i Petersburgul s-au
10

Documents Diplomatiques. Les vnements de la Pninsule Balkanique. Laction de la Roumanie, Septembre 1912-Aot 1913, Imprimerie de Ltat, Bucharest, 1913, p. 5.

69

ntrecut n asigurri c Romnia va primi compensaii teritoriale n cazul n care ar fi aprut modificri de frontiere n Balcani11. Totui, dup cum am artat mai sus, la Viena nu se doreau schimbri, dect dac erau n interesul Monarhiei. Aceast fisur n relaiile romno-austro-ungare a fost inteligent sesizat de Frana i Rusia care au profitat i au ncurajat cererile Romniei12. n conjunctura dat opinia public s-a manifestat tot mai ostil fa de Austro-Ungaria, balana nclinndu-se spre o apropiere de Antanta, care datorit Franei, avea muli simpatizani printre romni. Rapoartele ministrului Austro-Ungariei la Bucureti, Egon Frstenberg au atenionat asupra situaiei din Romnia unde Rusia i Frana luaser n discuie chiar chestiunea Transilvaniei, tentaie n faa creia nu va rezista nici un om politic din ar13. Lucrurile s-au complicat, iar otomanii au cunoscut nfrngeri repetate. Austro-Ungaria urmrea neputincioas comarul srbesc, iar ambiioasa Bulgarie grbea naintarea ctre Constantinopol 14. O asemenea cutezan nu a fost privit cu ochi buni de Rusia, deoarece la Bosfor nu puteau fi dect turcii sau ruii15. Tensiunea dintre puteri, ct i nclcitele afaceri balcanice ameninau cu izbucnirea unui rzboi general n Europa. Reconfirmarea sprijinului german pentru Viena16 a fost un motiv n plus pentru Rusia s dea napoi i s nu mai susin cauza balcanicilor. Mai mult, n eventualitatea
11 12

Ibidem, pp. 5-8. V. Vesa, Romnia i Frana la nceputul secolului al XX-lea, (1900-1916), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 36. 13 G.N. Czan, erban Rdulescu-Zoner, Romnia i Tripla Alian la nceputul secolului al XX-lea, 1900-1914, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1977, p. 104. 14 Regele Ferdinand a fost totdeauna un ambiios peste msur ce n'a tiut ce nseamn alegerea momentului, chibzuirea mprejurrilor i care orbete sa aruncat mpotriva dumanului adevrat sau nchipuit, numai s ajung motenitorul mpratului bizantin la Constantinopol, s se ncoroneze la Sofia, s aeze crucea pe care se zicea c o are n bagajul su, de-asupra cupolei basilicii lui Iustinian (sic), vezi Nicolae Iorga, Istoria rzboiului balcanic, lecii inute la Universitatea din Bucureti, Bucureti, 1915, p. 103; la fel i A. Nekludoff, Diplomatic reminiscences before and during the world war, 19111917, translated from the French by Alexandra Paget, London, 1920, p. 116 i urm. 15 A.J.P. Taylor, The struggle of Mastery in Europe 1848-1918, Oxford, 1954, p. 492. 16 Sprijinul militar mpotriva unui eventual rzboi contra Rusiei a fost confirmat i de Romnia prin convenia militar ncheiat ntre generalul Alexandru Averescu i Conrad von Htzendorf, venit la Bucureti pentru a ntri aliana. Pentru a echilibra situaia, diplomaia rus l-a trimis n Romnia pe marele duce Nicolae Mihailovici ntr-o vizit justificat oficial drept un gest de curtoazie pentru a nmna regelui Carol I bastonul de feldmareal conferit de ar; pentru mai multe detalii vezi i G.N. Czan, . RdulescuZoner, op. cit., pp. 104-106.

70

cuceririi Constantinopolului de ctre aliai, Rusia s-a declarat pregtit s declaneze rzboi n 24 de ore17. La 20 noiembrie 1912, dup opt sptmni de conflict, s-a ncheiat armistiiul bulgaro-otoman, iar naintarea srbilor n nordul Macedoniei i n teritoriile albaneze a ncetat. Pe parcursul negocierilor de la Londra18 i pn la semnarea Protocolului de la Petersburg din 26 aprilie 1913, AustroUngaria a preferat s rmn n umbr19. Hotrrile de la Petersburg s-au dovedit a fi ns exact inversul a ceea ce i propuseser Rusia i monarhia dualist ca nici Bulgaria i nici Romnia s nu fie deranjate prea mult, adic s se creeze un echilibru. Ambele ri s-au declarat nemulumite. n Romnia, s-a declanat o dur campanie de pres, atacndu-se mai ales atitudinea Vienei, considerat trdtoare20, iar n Bulgaria se discuta Protocolul, se fceau pregtiri pentru un nou rzboi, iar din partea romnilor n-ar fi fost rea o poziie de neutralitate i pentru perioada urmtoare! Austro-Ungaria i Rusia urmreau ncordate desfurarea evenimentelor. La Viena, perspectiva unui conflict ntre nvingtori a fost primit cu mare satisfacie. O victorie bulgar ar fi servit cel mai bine intereselor dualismului. Pentru noi, ar fi de preferat o Bulgarie Mare i nu o Serbie Mare declara generalul Conrad von Htzendorf, contelui Berchtold, pe 31 mai 1913. ntr-o nou ntrevedere, cei doi au trasat i un plan de intervenie: n cazul nfrngerii bulgarilor, trebuia intervenit cu armata, iar dac Petersburgul ar fi ameninat se admitea un rzboi contra sa21. De partea cealalt, Rusia i punea speranele pcii ntr-o aciune a Romniei. n concepia ministrului rus de externe, Sergei Sazonov, Romnia trebuia s joace rolul de arbitru, adic s mpiedice att o victorie a Bulgariei, ct i
17

Daniela Bu, Modificri politico-teritoriale n sud-estul Europei ntre Congresul de la Berlin i primul rzboi mondial (1878-1914), Editura Paideia, Bucureti, p. 256. 18 Nicolae Miu, reprezentantul romn la negocierile de la Londra a susinut exclusiv interesele romneti, dup cum i ceruse Titu Maiorescu; mai multe despre activitatea diplomatului romn n Daniel Cain, Un trimis al Majestii Sale, Nicolae Miu, Editura Anima, Bucureti, 2007, pp. 99-104. 19 G.N. Czan, . Rdulescu-Zoner, op. cit., pp. 108-109; promisiunile s-au legat i de conjunctura rennoirii Tratatului cu Austro-Ungaria la nceputul anului 1913. Spernd s obin ceva concret din partea Vienei, Carol a refuzat s-l semneze, dar l-a acceptat la scurt timp dup ce prinul Frstenberg a ameninat cu schimbarea orientrii externe a Imperiului, probabil spre Bulgaria. 20 V. Vesa, op. cit., p. 42. 21 Pierre Renouvin, Criza european i primul rzboi mondial (1904-1918), volumul I, Bucureti, 2008, p. 175.

71

victoria complet a Serbiei, ceea ce ar fi dus la o intervenie imediat din partea Vienei22. Nenelegerile dintre aliai, dup nfrngerea dumanului comun i problema gestionrii przii de rzboi au generat cel de-al doilea rzboi balcanic. Era prea trziu pentru a mai pune n aplicare Protocolul. Dup cum anunase n repetate rnduri, Romnia nu a rmas impasibil. La struinele prinului Frstenberg care ndemna la rbdare i la continuarea negocierilor cu Bulgaria, prim-ministrul Titu Maiorescu a rspuns negativ: Romnia nu va mai atepta i va mobiliza imediat armata sa dac izbucnete un rzboi ntre aliaii balcanici23. La numai cteva zile, Bulgaria a atacat Serbia fr declaraie de rzboi (17 iunie 1913). Regele Carol I a semnat decretul de mobilizare a armatei, iar pe 20 iunie s-a fcut o ediie special a Monitorului. Direct sau indirect, aproape toate puterile europene acordaser Romniei un mandat tacit de a readuce pacea n Balcani. Actul a fost bine primit de romni. n nsemnrile sale, Alexandru Marghiloman a remarcat manifestaiile de la Palat: unii poart banderole cu Jos Austria. Gur mare, nimic serios. Fa de mobilizare prinul Frstenberg i-a artat rezervele, dar Maiorescu a inut s precizeze c o posibil opoziie din partea Vienei ar fi nrutit i mai mult raporturile dintre cele dou ri, iar Romnia ar fi fost nevoit s se adreseze Rusiei24. Maiorescu a ameninat cu ruperea relaiilor cu Viena. La agitarea strii de spirit mpotriva Austro-Ungariei se pare c a participat din plin i ministrul francez la Bucureti, Camille Blondel, care fcuse aluzie guvernului romn la tratativele secrete austro-bulgare n detrimentul Romniei25. Tot de la Blondel tim c ministrul de externe rus muncea la fel de greu pentru a atrage Romnia n Tripla nelegere26. Fa de ultimele evenimente, Leopold Berchtold a trimis ziarului unguresc Lokal-Anzeiger un comunicat n care arta c gestul Romniei era unul normal n condiiile n care se ncerca realizarea unei Bulgarii Mari.
22 23

V. Vesa, op. cit., p. 46. Documents Diplomatiques. Les vnements de la Pninsule Balkanique..., pp. 114-115. 24 Alexandru Marghiloman, Note politice, volumul I, Romnia i Rzboaiele Balcanice (1912-1913). Romnia i primul rzboi mondial (1914-1919). Neutralitatea (1914-1916), ediie i introducere de Stelian Neagoe, Editura Scripta, Bucureti, 1993, pp. 107-108. 25 Dac primul rzboi balcanic fusese ncurajat de Rusia, cel de-al doilea a fost manevrat de Viena care a insistat cu intrigile la Sofia; vezi Claudiu-Lucian Topor, Diplomaia Puterilor Centrale n timpul Rzboaielor Balcanice (1912-1913). Jurnal de criz politic, n Stat i societate n Europa, volumul II, Editura Aius, Craiova, 2010, p. 222. 26 V. Vesa, op. cit., pp. 42-43.

72

n privina relaiilor romno-austro-ungare contele Berchtold considera c dei acestea nu au fost periclitate27 izbucnirea celui de-al doilea rzboi a constituit falimentul politicii de atragere a Bulgariei de partea Puterilor Centrale prin intermediul unei aliane Bucureti-Sofia. Romnia a reuit s se elibereze din mrejele Vienei anunndu-i independena extern. Pentru Blondel, semnificaia evenimentelor din Romnia servea din plin intereselor Antantei: dac cineva n-ar fi cunoscut obiectivul principal al mobilizrii, ar fi putut crede c Romnia pleac la rzboi contra Austriei28. ntr-adevr, momentul s-a dovedit decisiv pentru evoluia ulterioar a Tratatului cu Austro-Ungaria. Dac decizia de intrare n rzboi fusese luat de un guvern conservator, era clar la ce s se atepte Tripla Alian atunci cnd friele puterii vor fi fost preluate de liberalii lui Ion I.C. Brtianu. Dup cum se tie participarea Romniei la conflictul balcanic nu a nsemnat dect un mar al armatei sale prin Bulgaria. La 28 iunie 1913 a fost ocupat Silistra. n dimineaa aceleiai zile Titu Maiorescu primul ministru al Romniei a precizat ministrului francez Blondel, reprezentantului german Waldthausen i ministrului austro-ungar Frstenberg inteniile Romniei de a asigura ast-dat Dobrogei noastre o frontier militar, adic Turtucaia-Dobrici-Balcic [...] i de a participa la Tratatul care va reglementa mprirea teritoriilor cucerite de la turci, fie c acest tratat se va ncheia numai ntre noi, actualii beligerani, fie c va fi supus unui Congres general european29. Nedorind prelungirea conflictului, marile puteri au cerut ca discuiile referitoare la pace s nceap imediat. nfrngerea Bulgariei fiind iminent, Romnia s-a artat dispus la negocieri deoarece, n fond, nu ducea un rzboi de expansiune, ci doar unul de afirmare a politicii sale internaionale30. Tratatul de la Bucureti a primit felicitrile tuturor marilor puteri31. Poziia Vienei a fost n realitate alta. Cu toate acestea mpratul Franz Joseph a declarat, tratatul nu putea fi unul definitiv, cci numai un rzboi general ar fi putut mulumi AustroUngaria32.
27 28

Alexandru Marghiloman, op. cit., p. 110. V. Vesa, op. cit., p. 45. 29 Titu Maiorescu, op. cit., pp. 219-220. 30 Claudiu-Lucian Topor, Romnia i Conferina ambasadorilor de la Londra (decembrie 1912-august1913) n Analele Universitii din Craiova, Istorie, anul XIV, nr. 1(15)/2009, Editura Universitaria, Craiova, 2009, p. 209. 31 Documents Diplomatiques. Les vnements de la Pninsule Balkanique..., pp. 193-196. 32 Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei n Epoca Modern, (17891923), Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1987, p. 337.

73

n Romnia starea de spirit pare s fie cel mai bine redat n rapoartele noului ministru austro-ungar la Bucureti, Ottokar Czernin, trimis s salveze ce se mai putea salva din Tratatul cu Romnia. ntr-unul din rapoartele sale (decembrie 1913), gsim o declaraie a prinesei motenitoare Maria: situaia actual este foarte plcut pentru Romnia; ntreaga lume ne face curte33. La sfritul rzboaielor balcanice Austro-Ungaria pierduse aproape totul: Serbia s-a ntrit; Romnia a nceput s se distaneze de blocul Centralilor, nu pentru c a vrut n mod deosebit, ci pentru c nu i s-a susinut politica n Balcani. Prestigiul dualismului a fost ns zdruncinat, pierznd n faa diplomaiei franco-ruse, care reuise s anticipeze aproape toate micrile Vienei i s acioneze prompt. Doar atragerea Bulgariei n Tripla Alian mai putea aduce un ctig de pe urma evenimentelor de dinaintea primului rzboi mondial. Pentru Rusia, participarea Romniei la cel de al doilea rzboi balcanic a fost o ncununare a ofensivei diplomatice dus la Bucureti, dar i o mic revan fa de eecul diplomatic din 1908, cnd anexarea Bosniei i Heregovinei de ctre monarhia Austro-Ungar a consolidat poziiile Puterilor Centrale n Balcani.

33

1918 la romni. Desvrirea unitii naional-statale a poporului romn. Documente externe (1879-1916), volumul I, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1983, pp. 387-392.

74

RELAIILE ROMNO-RUSE I NCEPUTURILE REORIENTRII POLITICII EXTERNE A ROMNIEI CTRE ANTANTA (AUGUST 1913-IULIE 1914) (I)
Nicu POHOA*

Abstract: The Romanian-Russian Relations and the beginning of


a reorientation of Romanias foreign policy towards the Entente (August 1913-July 1914) The author presents the evolution of Romanian Russian relationships in the period between the Peace of Bucharest in August 1913 and the international crisis set off in July 1914, which led to the outbreak of the First World War. There are exposed the efforts of Russian diplomacy to influence Romanian foreign policy orientation according with their own interests, in the context of the crisis initiated in the Austro-HungarianRomanian relations. The author also emphasizes the new direction of the Romanian-Russian relations, given the manifestation of a reorientation of Romanias foreign policy towards the Entente, especially after January 1914, when I.I.C. Bratianu became the head of the Romanian government. In this context, there are especially analyzed the political diplomatic implications of the Russian Tsar Nicholas II visit to Constanta in June 1914. Keywords: the crisis of the Austro-Hungarian-Romanian relations, the relations between Romania and the Entente, the beginning of a reorientation of Romanias foreign policy, the Romanian-Russian relations, the neutrality.

Pacea de la Bucureti din 10 august 1913, prin care se punea capt Rzboaielor Balcanice, a schimbat eafodajul politicii externe a Romniei. Criza care s-a nregistrat n relaiile romno-austro-ungare cu prilejul
*

Lector univ. dr., Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Arhivistic, Bucureti; membru al Consiliului Naional al Societii de tiine Istorice din Romnia, preedinte al Comisiei de Cenzori, vicepreedinte al Filialei Bucureti.

75

desfurrii celui de-al Doilea Rzboi Balcanic s-a adncit tot mai mult 1, iar politica extern a Romniei nregistreaz treptat un nou curs, n sensul unei deschideri politice ctre Marile Puteri ale Antantei. n acest cadru aveau s evolueze i relaiile romno-ruse n perioada care s-a scurs pn la izbucnirea Primului Rzboi Mondial. nc de la 14 august 1913, Izvolski, fostul ministru de Externe al Rusiei, scria lui Sazonov, eful diplomaiei ruse: Am considerat ca o capodoper politic a dumneavoastr c ai separat Romnia de Austria. Acesta a fost visul meu dintotdeauna, pe care ns nu l-am putut ndeplini sau poate nu am fost n stare s-l ndeplinesc2. Pentru acel moment, imediat dup semnarea Tratatului de pace de la Bucureti, aprecierea sa era prea optimist, ns este semnificativ pentru relevarea inteniilor Petersburgului fa de Romnia dup ncheierea crizei balcanice, care marcase o detaare evident a Romniei de aliana cu Austro-Ungaria, chiar dac aceasta nu a fost nc denunat formal. Pe de alt parte, respectiva apreciere este semnificativ prin atribuirea unor merite deosebite pe care le-ar fi avut n acest sens Sazonov. Firete, din acest punct de vedere, afirmaia ni se pare mult exagerat, deoarece, n pofida unei deschideri manifestate de Rusia fa de Romnia n preajma i n timpul Rzboaielor Balcanice, rezultat incontestabil al noii orientri politice promovate de Sazonov, totui relaiile romno-ruse nu evoluaser nc n sensul pregtirii condiiilor unei apropieri politice, iar detaarea Romniei de Austro-Ungaria nu a fost un rezultat direct al politicii Rusiei. Exagerat pentru acel moment, aprecierea respectiv a lui Izvolski este ns mult mai aproape de adevr pentru perioada care a urmat Conferinei de pace de la Bucureti. Chiar i cei care au analizat cu mult spirit critic, post factum, activitatea diplomatic a lui Sazonov au recunoscut, n cele din urm, meritele lui deosebite n imprimarea unui nou curs relaiilor ruso-romne3. Polit ica promovat de Sazonov s-a dovedit pragmatic i realist, ns nu lipsit de un anume cinism. n memoriile sale, Sazonov relateaz, pe scurt, raiunile politicii sale de deschidere fa de Romnia i modul n care
1

Despre evoluia relaiilor romno-austro-ungare dup Pacea de la Bucureti din 10 august 1913, vezi pe larg Nicu Pohoa, Politica guvernului Ungariei n Transilvania i evoluia relaiilor romno-austro-ungare (august 1913-iunie 1914), Studii i articole de istorie, LXXVI, Bucureti, 2010, p. 31-51. 2 Der diplomatische Schriftwechsel Iswolski. 1911-1914, III, Berlin, 1924, p. 243. 3 M. de Taube considera c, din punct de vedere rus, detaarea Romniei de Dubla Monarhie, prin abilitatea lui Sazonov, reprezint, poate, singurul real succes al politicii acestui ministru n Europa. M. de Taube, La politique russe davant guerre et la fin de lEmpire des tsars. 1904-1917, Paris, 1928, p. 303.

76

vedea posibil o apropiere romno-rus. Interesat n atragerea Romniei de partea Triplei nelegeri, fapt care ar fi consolidat poziiile Rusiei n SudEstul Europei, Sazonov nu pierdea din vedere faptul c n calea unei astfel de opiuni politice a Petersburgului se interpunea puternicul resentiment al romnilor fa de stpnirea ruseasc asupra Basarabiei. Considernd-o o provincie a Imperiului rus, o apropiere politic ruso-romn nu putea fi realizat dect prin acceptarea de ctre guvernul romn a acestei realiti. Pentru eful diplomaiei ruse, o cedare a Basarabiei nu putea s fie conceput dect n urma unei confruntri militare, care, evident, n-ar fi avut anse de reuit pentru Romnia. Sazonov noteaz n acest sens: Aceste perspective nu puteau s fie, evident, realizate dect cu preul unei victorii contra Rusiei, fapt care depea mijloacele Romniei4. Totodat, aceast situaie trebuia, n concepia lui Sazonov, s inspire factorilor de decizie de la Bucureti ndoieli asupra oportunitii unei politici ostile fa de noi (Rusia n.n.)5. n schimb, continua Sazonov, apropiindu-se de Rusia i de ceilali membri ai Triplei nelegeri, Romnia putea, din contr, s spere n a-i vedea realizat idealul su naional prin nglobarea celor cinci milioane de romni care suportau jugul ungar i care doreau sincer s se uneasc cu fraii lor (s.n.). Eu consideram c rolul Ministerului de Externe al Rusiei const n a disipa prejudecile opiniei publice i ale guvernului romn fa de vecina din Est. Noi trebuia s ncercm s determinm Romnia s neleag ct a fost de greit orientarea pe care ea a dat-o, sub influen german, politicii sale externe. Eu cutam nainte de toate s apr interesele Rusiei, aplicnd o politic de reconciliere cu o ar vecin asupra creia nu aveam nici o pretenie, a crei prietenie noi doream s o ctigm i care, la rndul ei, putea s se atepte la un ajutor serios din partea noastr n momentul n care furirea unitii sale naionale ar fi fost posibil n cursul unor evenimente inevitabile (s.n.)6. Politica Rusiei fa de Romnia se integra unor proiecte mai largi ale diplomaiei ruse fa de zona Sud-Estului european. Aa cum s-a apreciat, dup Rzboaiele Balcanice, Sazonov a demonstrat arului c era necesar o politic extern mai activ a Rusiei n regiune, schind n acelai timp sarcinile noi ce se impuneau n acele mprejurri diplomaiei ruse: necesitatea meninerii statu-quo-ului balcanic, mpiedicarea chiar i prin for a trecerii Strmtorilor n minile altei puteri, aprarea prin orice mijloace a
4 5

S. Sazonov, Les annes fatales. Souvenirs (1910-1916), Paris, 1927, p. 113. Ibidem. 6 Ibidem, p. 113-114.

77

integritii teritoriale a Serbiei, mpiedicnd astfel continua expansiune a Puterilor Centrale n Sud-Estul Europei. n vederea realizrii acestor sarcini, planul de politic extern al lui Sazonov prevedea refacerea Alianei balcanice mpotriva Austro-Ungariei, la care s participe i Romnia. Ministrul de Externe rus considera printre aliaii poteniali ai arismului mpotriva Austro-Ungariei i Romnia, datorit creterii curentului iredentist. De aceea, Sazonov stabilea, ca una din sarcinile de viitor ale diplomaiei ruse, o apropiere pe ct posibil de intim fa de Romnia7. eful diplomaiei ruse avea n vedere faptul c dup Rzboaiele Balcanice a crescut ncrederea romnilor n propriile lor fore, ntrindu-se, aa cum l informa noul ministru al Rusiei la Bucureti, Poklewsky-Koziell, nzuinele lor iredentiste. Acestea remarca diplomatul rus se ndreapt n mod firesc ctre Transilvania cu cele 3 milioane de romni8. Eforturile depuse de ctre diplomaia rus pentru atragerea Romniei de partea Triplei nelegeri nu au fost trecute cu vederea, nici la Ballplatz i nici la Wilhelmstrasse. Aa cum s-a artat n cea mai documentat lucrare despre relaiile Romniei cu Tripla Alian, consilierul de legaie austroungar Franz von Haymerle raportase nc de la 24 septembrie 1913 despre unele msuri luate de guvernul arist pentru ameliorarea relaiilor cu Romnia, ceea ce ar fi avut ca rezultat, potrivit prerii diplomatului austriac, apariia n presa bucuretean a unor articole cu caracter de agitaie n legtur cu viaa romnilor din Ungaria9. Acelai membru al legaiei Dublei Monarhii a semnalat la sfritul lunii decembrie 1913 semnificaia discursurilor unor personaliti oficiale, pronunate cu ocazia banchetului de adio dat fostului ministru al Rusiei la Bucureti Schebeko10. Asemenea aprecieri ale reprezentanilor Puterilor Centrale la Bucureti exprimau o tendin, care se va amplifica n cursul anului 1914, de a minimaliza starea de spirit real antiaustro-ungar din societatea romneasc, tot mai multe manifestri n acest sens fiind puse pe seama propagandei Antantei n vederea atragerii Romniei de partea sa. n ansamblu, se poate aprecia c n a doua jumtate a anului 1913 politica extern a Romniei a nregistrat tendine noi, n sensul manifestrii
7

Gh. N. Czan, erban Rdulescu-Zoner, Romnia i Tripla Alian (1878-1914), Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1979, p. 361. 8 Ibidem, p. 364. 9 Ibidem, p. 370. 10 Ibidem.

78

unor nceputuri ale reorientrii ctre Antanta11. Desigur, nu putea fi vorba, deocamdat, de o ruptur deschis cu fotii aliai. Aceasta nu s-a realizat nici mcar n cazul relaiilor Romniei cu Austro-Ungaria, n pofida ostilitii crescnde a opiniei publice fa de Dubla Monarhie, care fcea necesar o redirecionare a politicii externe romneti n scopul nfptuirii idealului naional. Oricum, tratatul de alian dintre cele dou state rmnea caduc. Relaiile romno-germane nu au fost afectate n nici un fel, dar tensiunea nregistrat n relaiile romno-austro-ungare determina o anumit ngrijorare la Berlin, guvernul german fiind preocupat de ameliorarea acestora. Relaiile romno-italiene au evoluat ntr-un sens convergent, ambele state manifestnd aceeai tendin de desprindere din sistemul Triplei Aliane, fr ns a se ajunge la o coordonare a aciunilor diplomatice n acest sens. Relaiile Romniei cu Tripla nelegere au evoluat timid n direcia unei apropieri politice, mai pronunat afirmndu-se, din acest punct de vedere, cele cu Frana i Rusia. Realizrile au fost totui minore, n pofida unor eforturi susinute i concertate ale diplomaiei franco-ruse. Politica extern a Romniei n vederea reorientrii ctre Antanta s-a dovedit a fi temtoare, ovitoare i chiar contradictorie. Ea va dobndi mai mult coeren i vigoare odat cu importanta schimbare de guvern realizat la nceputul anului 1914, prin numirea ca prim-ministru a lui I.I.C. Brtianu, cunoscut pentru orientarea sa politic filoantantist. Dincolo de aciunile diplomatice ale Franei sau ale Rusiei pentru a determina o reorientare a politicii externe romneti ctre Antanta, rolul cel mai semnificativ n abandonarea vechii orientri politice a Romniei l avea opinia public, din ce n ce mai ostil Austro-Ungariei. Pe data de 30 martie 1914, Blondel, eful legaiei Franei la Bucureti, l informa pe G. Doumergue, eful diplomaiei franceze, ntr-un lung raport, despre desfurarea n Bucureti a unei impozante reuniuni a Ligii Culturale pentru a protesta contra tiraniei pe care ungurii fac s o apese asupra romnilor din Transilvania. Au inut discursuri fulminante oameni politici, de cultur, avocai, funcionari, ofieri. Printre vorbitori, evident, s-a aflat i N. Iorga. La sfrit a fost adoptat o moiune n care, printre altele, se arta c n faa unui viitor incert, numai ntreaga autonomie poate face pe romni s sprijine politica tradiional. Un lung cortegiu s-a format pe parcursul
11

Despre nceputurile reorientrii politicii externe a Romniei ctre Antanta, n contextul deteriorrii relaiilor cu Austro-Ungaria, dup Pacea de la Bucureti, pn la sfritul anului 1913, cu referire i la relaiile romno-franceze i romno-engleze, vezi pe larg Nicu Pohoa, Romnia i Tripla nelegere, Editura Cavallioti, Bucureti, 2003, p. 235-253.

79

principalelor strzi ale capitalei. Au fost intonate cntece patriotice, iar n faa Palatului a fost aclamat regele Carol12. A doua zi, presa din AustroUngaria rezerva un spaiu amplu importantei manifestri de la Bucureti n sprijinul romnilor din Transilvania i Bucovina. n pofida realitii, se afirma, printre altele, c opiniile exprimate nu corespund sentimentelor ntregii naiuni sau c manifestaia a fost ncurajat, dac nu provocat de influene de alt ordin venite din afar (s. n.). Pester Lloyd folosea un limbaj violent i chiar amenintor: [] Dac guvernul romn nu protesteaz contra declaraiilor fcute la reuniunea Ligii, el las s se neleag c aceste manifestaii i convin; faptul acesta nu va rmne fr consecine asupra atitudinii pe care Austro-Ungaria va trebui s o adopte fa de Romnia. A venit momentul de a cere Romniei dac ea este prietena sau dumana Monarhiei (s.n.). Neue Freie Presse din Viena a adoptat un ton mai moderat, recunoscnd faptul c greelile comise de diplomaia Austro-Ungariei sunt, fr nici o ndoial, cauza principal a acestei micri de opinie ostil Austriei13. n zilele n care manifestaia Ligii Culturale acutiza tensiunile dintre Romnia i Austro-Ungaria, prinul Ferdinand i soia sa Maria, nsoii de prinul Carol, se aflau la Petersburg. Ambasadorul Franei din capitala Rusiei, M. Palologue, informa printr-o telegram din 2 aprilie 1914 Parisul c, dei oficial nu se atribuie nici un caracter politic vizitei, presa rus sftuiete Romnia de a se uni ct mai intim cu Rusia14. A doua zi, M. Palologue revenea cu amnunte ntr-un raport ctre Quai dOrsay n care, printre altele, arta foarte buna impresie pe care a fcut-o la Curte prinesa Maria, de altfel rud cu familia domnitoare din Rusia. Prin mama sa, era nepoata fostului ar Alexandru al II-lea. n ceea ce privete atitudinea Marii Ducese Olga, M. Palologue arta c prima impresie a acesteia nu a fost mai puin favorabil pretendentului care tocmai i-a fost prezentat. Diplomatul francez fcea referire i la punctul de vedere al arului Nicolae al II-lea i al arinei Alexandra n legtur cu proiectul cstoriei dintre prinul Carol i Marea Duces Olga: [] mpratul Nicolae i mprteasa Alexandra s-au hotrt de a nu influena n nci un fel decizia fiicei lor.
12

Arhivele Naionale Istorice Centrale (se va cita A.N.I.C.), Microfilme Frana, rola 25, f. 267-268. 13 Ibidem, f. 269-271. Ample extrase din presa maghiar pe aceast tem vezi i n raportul trimis la Paris pe data de 5 aprilie 1914 de la ambasada Franei din Budapesta. Ibidem, c. 613-614. 14 Ibidem, f. 238.

80

Un personaj apropiat Majestilor Lor mi-a spus ieri c marile interese politice angajate n afacere nu permit poate Suveranului s-i menin pn la capt atitudinea de abinere i c raiunea de stat va sfri prin a se pronuna (s.n.)15. Pe data de 6 aprilie 1914, dup plecarea familiei princiare romne de la Petersburg, M. Palologue redacta un nou raport ctre ministrul de Externe Doumergue. Diplomatul francez relata coninutul unei discuii pe care a avut-o Sazonov cu Diamandy, ministrul romn n capitala Rusiei. Dup ce a adresat mulumiri pentru primirea clduroas pe care le-au fcuto autoritile ruse nalilor oaspei din familia regal a Romniei, diplomatul romn i-a exprimat sperana de a vedea curnd raporturile cele mai intime stabilite ntre guvernul su i guvernul imperial (s.n.). Sazonov i-a declarat acestuia: Noi nu v cerem dect s avei minile libere i de a nu v nfeuda nimnui. S avei o politic exclusiv romneasc; nu v punei n serviciul intereselor strine i concursul nostru v va fi n ntregime asigurat (s.n.). Diamandy a rspuns c Romnia este absolut liber n aciunea sa (s.n.). M. Palologue arta c atunci Sazonv i-a obiectat faptul c cele dou scrisori pe care mpratul Franz Iosif i regele Carol le-au schimbat n urm cu civa ani echivaleaz cu o convenie militar (sic). Diamandy a rspuns: Dac aceste scrisori exist, ceea ce eu nu cred, ele nu mai au nici o valoare. Opinia noastr public respinge energic orice cooperare cu Austria (s.n.)16. n ceea ce privete perspectiva cstoriei menionate, M. Palologue obinea, mai trziu, informaii de la Sazonov, pe care diplomatul francez le transmitea, pe data de 17 mai 1914, la Paris. Acestea aveau un caracter secret i relevau faptul c problema mariajului proiectat a fost tranat, logodna urmnd s aib loc ntr-un an17. ntre timp, dup cum semnala Blondel, pe data de 8 aprilie 1914, ntr-un raport ctre Doumergue, manifestaiile antiaustriece se succed cu regularitate i ncep s preocupe guvernul, cu scopul de a nu provoca protestele
15 16

Ibidem, c. 888. Ibidem, f. 240. Vezi i Documents diplomatiques franais (1871-1914), (se va cita D.D.F. ), 3e srie, tome X, doc. nr. 79, p. 123-124. Palologue ctre Doumergue, 6 aprilie 1914. Despre coninutul discuiei, vezi i minuta trimis din Bucureti pe 8 aprilie 1914 ctre prim-ministrul Franei. A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, c. 891. 17 D.D.F., 3e srie, tome X, nota 2, p. 123. Detalii interesante despre desfurarea vizitei familiei princiare romne la Petersburg vezi i n Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (se va cita A.M.A.E.), Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Petrograd, 1914-1924, vol. 13. Rapoarte politice de la Petersburg. 1914, f. 13.

81

oficiale ale guvernului austro-ungar. Diplomatul francez avea n vedere faptul c reuniunea Ligii Culturale, despre care relatase amplu n raportul din 3 aprilie, are repercursiuni n provincie. n acest sens, Blondel prezenta pe larg discursul rostit de A.D. Xenopol la Brila n faa unui numeros auditoriu. Marele istoric ieean fusese de curnd ales membru al Academiei de tiine Morale i Politice din Paris, la propunerea lui LacourGayet, naltul for academic fiind prezidat n acele momente de Paul Deschanel, preedintele Camerei Deputailor din Frana. n discursul inut la Brila, potrivit relatrii lui Blondel, A.D. Xenopol, unul dintre oamenii cei mai autorizai de a vorbi despre relaiile internaionale n Romnia, a criticat vehement politica urmat pn anul trecut de guvernele care s-au succedat la putere. Bazndu-se pe argumente istorice indiscutabile, crora le-a fcut loc pe larg n expozeul su, A.D. Xenopol conchidea c Austria n-a adoptat niciodat fa de noi o politic amical i n-am avut nimic de ctigat din prietenia sa ndoielnic. Declaraiile sale, reproduse de cea mai mare parte a ziarelor din Bucureti, au produs o foarte vie impresie, accentund animozitatea pe care romnii o resimeau fa de Austria. Blondel releva n acest sens i faptul c la Teatrul Naional se prezenta de cteva sptmni o pies n care era pus n scen o familie romneasc din Transilvania persecutat de autoritile maghiare. Aproape n fiecare zi un public numeros aplauda cu ostentaie i cteva demonstraii au avut loc n strad, n faa locuinei autorului. Blondel afirma c noi reuniuni sunt anunate de Liga Cultural, la organizarea crora urma s participe i Liga studenilor. n aceast situaie, guvernul urmrea s restabileasc calmul i fcea apel la moderaie. Unii lideri politici, dup cum arta Blondel, se pronun pentru o aciune mai discret i care nu ar risca s determine foarte mari riposte din partea Vienei i Budapestei. nsui Blondel recomanda oamenilor politici romni cu care se ntreinea cea mai extrem pruden. Ministrul francez conchidea n raportul su: Este de sperat c Liga Cultural, la fel ca i studenii, nu vor rmne surzi la aceste sfaturi venite din toate prile i c se vor abine s transfere n strad discuiile care pot s fie mai util urmate cu uile nchise18. De fapt, ndemnurile la moderaie erau justificate de necesitatea pregtirii condiiilor unei reorientri a politicii externe a Romniei ctre Antanta, ceea ce presupunea intensificarea contactelor diplomatice. Semnificativ este faptul c, n timp ce Anglia i Frana acionau pentru consolidarea
18

A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, f. 274-275.

82

Antantei cordiale19, iar la Petersburg se manifesta o preocupare deosebit pentru a se da o form mai precis nelegerii anglo-ruse20, diplomaiile rus i francez, la iniiativa celei romneti, aveau n vedere, pentru ntrirea poziiilor Antantei n Sud-Estul Europei, oportunitatea unei vizite n Romnia a lui Sazonov. Raportul din 21 aprilie 1914 al ambasadorului Franei, M. Palologue, ctre Doumergue este foarte elocvent din acest punct de vedere. Cu titlu foarte confidenial, M. Palologue l informa pe eful diplomaiei franceze c ministrul romn la Petersburg, C. Diamandy, l-a ntrebat dac crede c Sazonov, care ncurajeaz simpatiile renscnde ale naiunii romne fa de Rusia, ar putea gsi un pretext pentru a merge la Bucureti, unde guvernul romn i chiar regele Carol ar fi foarte fericii s-l primeasc (s.n.). Ministrul francez a obiectat c o astfel de iniiativ a ministrului afacerilor externe al mpratului ar fi grav, orice pretext ar fi invocat, i c domnul Sazonov este prea prudent, prea perspicace, pentru a ntreprinde un astfel de demers, fr a avea garanii serioase. Cel puin va trebui ca regele Carol s schieze la adresa lui Sazonov un gest de invitaie; acesta ar putea s fie exprimat, de exemplu, prin dorina de a-i mulumi pentru favoarea mrturisit de Rusia la desemnarea prinului de Wied ca suveran al Albaniei. Va trebui n sfrit ca semnificaia politic dat cltoriei s nu poat fi ulterior contestat din nici o parte, mai ales de la Viena. Sazonov, cruia M. Palologue i-a adus la cunotin coninutul ntrevederii cu C. Diamandy, a aprobat limbajul ambasadorului francez i i-a declarat: Deschiderea pe care a manifestat-o domnul Diamandy este preioas i trebuie reinut. A merge bucuros la Bucureti, cci mi-ar place s-l cunosc pe regele Carol. Dar cum s explic opiniei publice ruse o cltorie att de neobinuit? i cine mi garanteaz c n urma vizitei mele regele Carol nu va avea o atitudine de condescenden, ca scuz, fa de Austria? Pentru c guvernul romn este animat de att de bune dispoziii, pentru ce domnul Brtianu nu ar putea s profite de sejurul apropiat al mpratului Nicolae la Livadia pentru a veni s-l salute? Eu voi fi cu certitudine chemat; noi ne vom ntreine sub auspiciile Majestii Sale. Nimic nu s-ar mai opune dup aceea, la scurt timp, s plec n Romnia.
19

n aprilie 1914 a avut loc vizita regelui Angliei n Frana, la invitaia preedintelui R. Poincar. Despre importana acesteia vezi amplul raport din 12/25 aprilie 1914 al ministrului Romniei la Paris, Al. Em. Lahovary. A.M.A.E., Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Madrid-Paris, 1914-1924, vol. 12. Rapoarte politice de la Paris. 1914, f. 263-266. 20 Vezi pe larg A.M.A.E., Fond 71-1914, Partea a II-a, Petrograd, 1914-1924, vol. 13. Rapoarte politice de la Petersburg. 1914, f. 14-16.

83

Dup ntrevederea cu Sazonov, M. Palologue a reluat discuiile pe aceast tem cu C. Diamandy care i-a declarat: Sunt autorizat s v declar c regele Carol ar fi gata s exprime dorina sa de a-l cunoate personal pe Sazonov, dac acest gest al Majestii Sale nu ar risca s rmn fr efect. Ambasadorul francez i-a expus atunci interlocutorului su romn dispoziiile favorabile pe care le-a gsit la Sazonov n acest sens, insistnd asupra interesului pe care l-ar avea guvernul romn de a accentua mai mult orientarea nou a crei necesitate el o recunoate. Diamandy relata ambasadorul francez a prut destul de decepionat de prudentele garanii pe care Sazonov nelege s i le asigure. Ne cere prea mult! a replicat diplomatul romn. n loc de a ne suspecta nc, s ne ajute!. Dup care aduga: Pentru Rusia este momentul psihologic de a ne atrage de partea ei. Suveranul meu, despre care se tie c este ataat mpratului Franz Iosif, nu caut s lupte contra micrii naionale care s-a manifestat att de puternic n cursul ultimelor luni. Un gest fericit al guvernului rus ar avea un rsunet considerabil n acest moment. i, pentru a face acest gest, nimeni nu este mai bine calificat dect Sazonov, al crui caracter se bucur de nalta stim a ntregii Europe [] (s.n.). M. Palologue relata n continuare c deoarece Diamandy a fost obligat s plece la Bucureti, probabil pentru a primi instruciuni, l-a sftuit pe eful diplomaiei ruse s-l convoace numaidect la ntoarcerea sa, pentru a-i face cunoscute direct vederile sale. ntlnirea Diamandy-Sazonov a avut loc, ntreinerea lor fiind foarte cordial, fr a depi caracterul privat, dup cum aprecia M. Palologue. Totodat, diplomatul francez estima c Diamandy atepta s primeasc de la Bucureti noi instruciuni precise n legtur cu problema prezentat21. Este cunoscut faptul c stabilirea unor contacte diplomatice la nivel nalt ntre Romnia i Rusia, din iniiativa guvernului romn, a fost pregtit de ambele pri timp de aproape dou luni de zile. Dac iniial guvernul romn a avut n vedere ca acest lucru s se realizeze printr-o vizit pe care eful diplomaiei ruse, Sazonov, urma s o ntreprind n Romnia, ulterior s-a ajuns la o modificare a proiectului. Propunerea lui Sazonov ca I.I.C. Brtianu, prim-ministrul romn, s ntreprind o vizit n Rusia, n cadrul creia urma s se ntlneasc i cu arul Nicolae al II-lea la Livadia, a fost respins la Bucureti, pentru a se evita o reacie nedorit a Puterilor Centrale fa de Romnia. n plus, pentru guvernul romn, din aceleai motive, era
21

D.D.F., 3e srie, tome X, doc. nr. 134, p. 225-226. Palologue ctre Doumergue, 21 aprilie 1914; vezi i A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, f. 242-243.

84

necesar ca stabilirea contactelor diplomatice romno-ruse s fie perceput ca fiind rezultatul unei iniiative a Petersburgului. Antamarea dialogului a fost favorizat de asumarea de ctre diplomaia francez a unui rol de intermediere. n ceea ce privete diplomaia rus, este de remarcat c Sazonov a trecut peste pretinsele garanii pe care le solicitase iniial, deoarece dorea s valorifice ansa care i se oferea, pentru a transpune n practic obiectivul important de politic extern pe care i-l formulase legat de perspectiva relaiilor ruso-romne. n convorbirea pe care a avut-o cu Diamandy, ministrul de Externe al Rusiei a imaginat o nou variant a ntlnirii, menit s mascheze mai abil caracterul politic al discuiilor pe care Sazonov urma s le aib cu prim-ministrul I.I.C. Brtianu. Astfel, Sazonov a sugerat ca schimbul de preri dintre el i Brtianu s aib loc n momentul unei vizite oficiale pe care arul Rusiei ar face-o n Romnia22. Propunerea fcut de Sazonov a fost acceptat de arul Nicolae al II-lea23, oficial vizita suveranului rus urmnd s fie prezentat ca fiind una de curtoazie, drept replic la cea efectuat de ctre regele Carol I la Petersburg n anul 1898. Pentru a nu se crea dificulti n vederea materializrii acestui proiect, guvernul rus a amnat organizarea festivitilor legate de dezvelirea monumentului ridicat la Chiinu n memoria arului Alexandru I. Consulul general al Romniei la Ismail informa pe data de 12 mai 1914 pe ministrul de Externe Em. Porumbaru c motivul amnrii, dup cum reieea dintr-o telegram a guvernatorului Basarabiei, este acela c la festiviti urma s participe nsui arul Rusiei24. Vorbind n faa Dumei, pe data de 10 mai 1914, despre perspectivele relaiilor ruso-romne, n contextul mai larg al politicii externe a Rusiei, Sazonov afirma: Vorbind de Balcani, nu m pot mpiedica de a meniona recenta vizit la Petersburg a Principelui motenitor i a Principesei Romniei. Primirea cordial care li s-a fcut a dovedit Augutilor notri oaspei sincerele i amicalele raporturi ale Rusiei cu ara lor i ct preuiete pe neleptul ei Suveran. n curnd se sper c M.S. mpratul va face o vizit pe teritoriul romnesc M.S. Regelui Carol. Aceast ntlnire, corespunznd sentimentelor reciproce ale celor doi Suverani, sunt n acelai timp ncredinat c ea va servi ca un nou stimulent pe calea apropierii
22

Ion M. Oprea, Romnia i Imperiul Rus. 1900-1924, vol. I, Editura Albatros, Bucureti, 1998, p. 60-61. 23 S. Sazonov, op. cit., p. 118. 24 A.M.A.E., Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Petrograd-Ismail, 1914-1924, vol. 14. Rapoarte politice de la consulatul romn din Ismail, 1914, f. 276-277.

85

mutuale a ambelor naiuni, unite prin legturile unui trecut glorios, prin interese i simpatii comune25. Blondel remarca pe data de 26 mai 1914 c tirea oficial despre viitoarea ntlnire dintre arul Nicolae al II-lea i regele Carol I a fost foarte favorabil primit de opinia public i de presa din Romnia, care au salutat-o cu o evident satisfacie26. Extrasele din presa romneasc, care nsoeau raportul su ctre ministrul de Externe al Franei, justificau aceast apreciere. ntr-un alt raport, din 6 iunie 1914, Blondel, referindu-se la pregtirile care se fceau n Romnia pentru vizita arului la Constana, semnala totui un incident care l-a nemulumit pe ministrul Rusiei la Bucureti, Poklevsky-Koziell. Este vorba de faptul c regele Carol I a decernat ministrului Austro-Ungariei, contele Czernin, Marele Cordon al Coroanei Romniei, o distincie care era n general acordat diplomailor dup cel puin un an de edere n Romnia sau n circumstane speciale. Ziarele din Viena se i grbiser s califice gestul suveranului romn ca o prob manifestat de voina regelui de a nu modifica atitudinea sa fa de Austria i de a atenua efectul pe care l-ar putea produce asupra spiritelor demersul arului. Aceleai ziare, pentru a diminua efectul vizitei efului statului rus asupra opiniei publice romneti, artau c arul Nicolae al II-lea, dup ce va prsi Constana, se va ntoarce n Basarabia, unde va inaugura monumentul ridicat n memoria arului Alexandru I, ceea ce nu putea s sublinieze, dup vizitarea regelui Romniei, dect dominaia rus n Basarabia. Raportul lui Blondel semnala i unele diferene de opinie fa de omologul su rus. Diplomatul francez avea n vedere c Rusia are interesul de a proceda pe etape i de a nu cere prea repede Romniei afirmarea unei politici noi; mai bine ar fi lsat Romnia s ia cunotin de independena sa dect s fie mpins s fac declaraii premature. Colegul su rus, n schimb, constata Blondel, nc de la venirea sa se strduia s obin dac nu angajamente, cel puin precizri, pe care guvernul s-a ferit s i le dea. Blondel regreta nerbdarea sa. Diplomatul francez compara politica extern a Romniei cu acul unei busole: lsnd oscilaiile sale naturale, el se va ndrepta singur ctre Nord, dar dac s-ar ncerca bruscarea direciei sale, ar exista riscul, dac nu de a-l deforma, cel puin de a-i ntrzia fixitatea27.
25

A.M.A.E., Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Petrograd, 1914-1924, vol. 13. Rapoarte politice de la Petersburg, 1914, f. 31. 26 A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, c. 901. 27 Ibidem, p. 251-252.

86

Vizita arului Nicolae al II-lea n Romnia a avut loc pe data de 14 iunie 1914. La propunerea lui Sazonov, ea a fost organizat pentru a se desfura la sfritul sejurului pe care familia imperial rus l efectua la Livadia, n Crimeea. eful diplomaiei ruse a avut n vedere facilitile pe care le putea oferi n acest sens o deplasare pe mare, n condiiile n care distana din Crimeea pn la litoralul romnesc nu era prea mare. Din acest motiv, de comun acord cu partea romn, n pregtirea vizitei s-a convenit ca ntlnirea dintre cei doi efi de state s aib loc la Constana. Astfel, msurile organizatorice presupuse de o asemenea ntlnire la nivel nalt aveau s fie mult simplificate28. n prezent ne sunt cunoscute aproape n detaliu toate momentele desfurrii vizitei arului Rusiei la Constana, precum i semnificaiile politice ale ntlnirii dintre cei doi monarhi. La vremea respectiv ns, coninutul convorbirilor era nvluit n mare msur de mister, n pofida preocuprilor perseverente ale diplomailor acreditai la Bucureti i ale ziaritilor de a-l cunoate. De aceea, mai ales n pres au fost emise multe speculaii, dintre cele mai fanteziste. Faptul este explicabil deoarece, sub aparena caracterului ei protocolar, comentat foarte generos n ziare, vizita arului la Constana a mascat ndelungile convorbiri politice dintre oamenii de stat ai celor dou ri vecine. Practic, cele mai importante discuii pentru relaiile dintre cele dou ri, dar i pentru exprimarea opiniilor referitoare la diverse aspecte ale situaiei internaionale, s-au desfurat ntre ministrul de Externe al Rusiei, Sazonov, i prim-ministrul romn, I.I.C. Brtianu, att la Constana, ct i ulterior la Bucureti i Sinaia, dup plecarea arului i a suitei sale imperiale din Romnia. Vizita arului a durat numai 14 ore. Totul fusese pus la punct pn la cel mai mic detaliu, iar desfurarea acesteia a avut loc conform programului stabilit 29. O foarte bun descriere ne-a lsat-o n jurnalul su generalul Al. Socec, pe atunci comandant al Comandamentului 5 teritorial (Constana). El fusese nsrcinat de ctre regele Carol I s asigure condiii optime de securitate pentru vizita arului. Fiind un bun cunosctor al detaliilor ntregului program al vizitei, nsemnrile sale prezint un mare grad de credibilitate30. Generalul Socec nu a fost preocupat, n redactarea nsemnrilor sale, numai de redarea desfurrii vizitei arului, ci i de sublinierea
28 29

S. Sazonov, op. cit., p. 118-119. Vezi pe larg A.N.I.C., Microfilme Rusia, rola 38, c. 250-546. 30 Vezi pe larg Al. Socec, 14 ore la Constana cu regele Carol I i arul Nicolae II, Magazin istoric, nr. 8 (389), august 1999, p. 38-41.

87

semnificaiei sale politice. Aprecierile sale sunt deosebit de sugestive i au fost confirmate ulterior de cercetrile istorice: Orict de puin pre se poate pune pe sinceritatea demonstraiunilor prieteneti ale Rusiei, nu se poate tgdui caracterul politic al vizitei! oaptele din culise palatiste c este vorba de o cstorie proiectat ntre (prinul n.n.) Carol i una din prinesele imperiale ar avea i ele o valoare, dar smburele politic al importanei acestei vizite trebuie cutat mai departe. i din lungile conversaii pe care le-am avut cu ministrul [Rusiei la Bucureti] Poklewsky, cu directorul de Siguran, cu colonelul Solowiew i cu ali rui de importan, am dedus c scopul adevrat este de a ne scoate din orbita de aciune a focarului austro-german! (s.n.). Europa vede dou centre puternice fa-n fa. Care pe care?! Iat misterul marilor prefaceri. Numai o mn norocoas ne va da o soluiune favorabil31. n timpul vizitei, arul nu a avut convorbiri dect cu regele Carol I, cu prim-ministrul I.I.C. Brtianu i cu ministrul de Externe Emil Porumbaru, pe care i-a primit pe yachtul Standard cu care venise la Constana din Crimeea. n cadrul acestora, arul, n afara relaiilor bilaterale ruso-romne, abordate ntr-un mod mai mult protocolar, cerut de mprejurri, a avut n vedere i unele aspecte ale situaiei internaionale, n special cea din Balcani. Grija exagerat a arului fa de situaia din Balcani nu i-a plcut lui Brtianu, ntruct nimic nu o justifica32. De fapt, arul Rusiei a abordat acele probleme care figurau pe agenda diplomatic a lui Sazonov i care i fuseser expuse acestuia, n cadrul unui raport, n perioada anterioar, pe data de 9 iunie 1914. Documentul preciza poziia Rusiei fa de anumite chestiuni care puteau s fie analizate cu partea romn n timpul vizitei la Constana. ntre acestea, problema pericolului unui conflict armat ntre Turcia i Grecia, din cauza preteniilor emise asupra insulelor din Marea Egee, meninerea Tratatului de la Bucureti ca o garanie a pstrrii statu-quo-ului balcanic, aducerea prinului de Wied pe tronul Albaniei, aprarea intereselor comerciale ruso-romne n Marea Neagr .a. n ceea ce privete relaiile ruso-romne, Sazonov considera c Rusia nu trebuie s mearg prea departe n relaiile cu Romnia i deci s nu ncheie cu aceasta o alian ofensiv sau defensiv. n cazul n care, se presupunea, c regele Carol I ar fi ridicat problema unei aliane militare, punctul de vedere rus era acela c, n ipoteza unui rzboi ntre Rusia i Austro-Ungaria, Romnia s se declare neutr33.
31 32

Ibidem, p. 41. I.G. Duca, Memorii, vol. I, Editura Expres, Bucureti, 1992, p. 31. 33 Mejdunarodnaia Otnoenija v epohu Imperializma, Seria a III-a, t. III, doc. nr. 185, p. 221-224 (se va cita M. O. E. I.).

88

n timpul scurtei ederi a arului Rusiei n Romnia nu s-au putut discuta chestiunile de fond privitoare la relaiile romno-ruse. Acestea au fost analizate ulterior, aa cum am artat deja, de ctre Sazonov cu factorii de decizie de la Bucureti n zilele urmtoare, convorbirile desfurndu-se att n capitala Romniei, ct i la Sinaia. Deosebit de semnificativ pentru relevarea inteniilor prii romne n relaiile cu Rusia este faptul c I.I.C. Brtianu a prevzut n programul vizitei lui Sazonov n Romnia o scurt deplasare pe care au efectuat-o mpreun, cu automobilul, n mprejurimile Predealului, trecnd astfel frontiera austro-ungar, n Transilvania. C a fost un gest premeditat, bine gndit dinainte i nu unul spontan, este dovedit de faptul c prim-ministrul romn a comunicat aceast intenie ministrului Austro-Ungariei la Bucureti, cerndu-i s se ia msuri pentru a nu avea dificulti la frontier34. Dincolo de coninutul convorbirilor dintre I.I.C. Brtianu i Sazonov35, caracterizat de altfel prin mult discreie, faptul evocat exprima n fond noua orientare politic a statului romn i sensul evoluiei relaiilor Romniei cu Antanta, pe de o parte, cu Puterile Centrale, pe de alt parte. La ntoarcerea n Rusia, Sazonov a ntocmit un raport ctre ar n care expunea ntreaga arie a problemelor discutate cu prim-ministrul I.I.C. Brtianu i cu regele Carol36. Se remarc faptul c n problema atitudinii Romniei fa de Austro-Ungaria prim-ministrul romn a artat ministrului de Externe rus c relaiile cu Dubla Monarhie erau prea puin prieteneti n acel moment, dar c guvernul romn se ferea s ajung la ncordarea acestora. Deoarece Sazonov era preocupat s afle dac n cazul unui rzboi dintre Rusia i Austro-Ungaria Romnia se va declara neutr, primministrul romn a dat de neles c Romnia se va angaja ntr-un conflict numai dac o vor cere interesele naionale. Acest fapt l-a determinat pe Sazonov s ajung la concluzia c Brtianu subordona apropierea romnorus unirii teritoriilor romneti din Austro-Ungaria cu patria-mam 37. n fapt, Brtianu, pe care Sazonov l gsea mai mult curios dect comunicativ38, considera c este prematur s se pronune pentru neutralitatea
34 35

Gh.N. Czan, erban Rdulescu-Zoner, op. cit., p. 376. Vezi pe larg E. Uribes, Le rencontre de Constanza du 14 juin 1914, Revue roumaine dhistoire, VII, nr. 2, 1968, p. 240-246. 36 M.O.E.I., Seria a III-a, t. III, doc. nr. 339, p. 385-387. Vezi o analiz a documentului n I.M. Oprea, op. cit., p. 63-64. 37 S. Sazonov, op. cit., p. 122. 38 Ibidem.

89

Romniei. Aa cum s-a apreciat, I.I.C. Brtianu prefera, pentru moment, o apropiere de Rusia i, n general, de Antanta, pstrndu-i astfel libertatea de aciune, chiar limitat cum era, i evitnd contractarea unor angajamente precise, care ar fi trezit suspiciunea Puterilor Centrale39. n plus, neutralitatea Romniei, de care era interesat Rusia, n cazul unui rzboi continental, avea o importan mult prea mare pentru a fi decis, atta timp ct situaia internaional nu o cerea. Presa din Rusia a prezentat n mod elogios vizita arului la Constana, apreciat, n multe articole de analiz politic, ca fiind o zi istoric. Se punea n eviden n mod deosebit importana apropierii romno-ruse i schimbarea semnificativ a orientrii politicii externe a Romniei ctre Antanta. Detaarea Romniei de Puterile Centrale era prezentat ca un succes diplomatic de mare nsemntate pentru Rusia40. Sazonov a inut s mulumeasc ministrului romn la Petersburg, dup ntoarcerea sa n Rusia, pentru primirea cordial de care s-a bucurat delegaia rus n Romnia i a apreciat optimist perspectivele pe care le-a deschis acest eveniment pentru dezvoltarea relaiilor ruso-romne41. Corespondena diplomatic francez aduce o serie de precizri importante despre semnificaia politic a vizitei arului Rusiei la Constana. De la Sofia, pe data de 15 iunie 1914, Dard, nsrcinatul cu afaceri al Franei, l informa pe Viviani, ministrul de Externe francez, c vizita arului Rusiei i a familiei imperiale la Constana a fost urmrit cu ngrijorare de ctre opinia public bulgar. Chiar i partizanii cei mai nfocai ai Rusiei au fost cuprini de o profund stare de nemulumire, constatnd realizarea unei apropieri romno-ruse. Diplomatul francez, analiznd starea de spirit a populaiei bulgare i opiniile liderilor politici, considera c Bulgaria nu poate avea pentru moment alt politic dect cea care vizeaz revizuirea Tratatului de la Bucureti, fiind susinut n acest sens de ctre AustroUngaria42. Pe data de 17 iunie 1914, Blondel, ntr-un raport amplu despre vizita arului Rusiei la Constana, remarca, printre altele, nemulumirea produs
39 40

I.M. Oprea, op. cit., p. 63. Vezi ample extrase din presa rus n A.M.A.E., Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Petrograd. 1914-1924, vol. 13. Rapoarte politice de la Petersburg. 1914, f. 44-99. 41 Ibidem, f. 100-101. 42 D.D.F., 3e srie, tome X, doc. nr. 381, p. 553-555. Dard ctre Viviani, 15 iunie 1914. O reacie contrar, de mare satisfacie, s-a nregistrat n Serbia. Vezi A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, c. 912-916.

90

colegului su rus, Poklewsky-Koziell, de faptul c, n discuiile care au avut loc ntre cele dou delegaii, guvernul romn nu a oferit precizri clare n legtur cu atitudinea pe care guvernul romn i rezerv s o adopte n viitor n ceea ce privete relaiile ruso-romne, puse n opoziie cu raporturile existente pn anul trecut ntre Romnia i Austro-Ungaria. Blondel l-a avertizat pe omologul su rus asupra inconvenientelor pe care le-ar putea prezenta nerbdarea sa. Diplomatul francez i arta c insistenele pentru a obine angajamente definitive ar pune guvernul romn ntr-o situaie delicat. De fapt, o astfel de situaie a fost creat de arul Nicolae al II-lea nsui. Blondel relata n acest sens, n acelai raport, c imediat dup plecarea de la Constana, arul Rusiei s-a deplasat n Basarabia, unde, a doua zi, a participat la inaugurarea monumentului ridicat n cinstea mpratului Alexandru I, cel care ncorporase Basarabia n mod forat la Imperiul rus n 1812. Firete c un asemenea gest nu putea s fie bine privit de opinia public din Romnia, care l aclamase pe ar cu o zi nainte la Constana. Muli romni s-au ndoit de valoarea prieteniei ruse. Majoritatea ziarelor au dedicat prima pagin aproape n ntregime acestui eveniment, cu un titlu semnificativ: Aniversarea raptului Basarabiei. Ziarul Universul, de exemplu, nu-i putea ascunde amrciunea c arul Rusiei nu a neles c umbra Basarabiei se ntinde asupra ntregului suflet romnesc43. Interesant este faptul c Blondel ataeaz raportului su ctre Viviani dou anexe. n prima prezint integral textul toasturilor rostite de cei doi efi de state la Constana, n care se exprim dorina sincer a strngerii relaiilor romno-ruse. n cea de-a doua se prezint extrase din presa romneasc n legtur cu inaugurarea monumentului de la Chiinu. Din aceasta din urm reinem cteva aprecieri: arul Nicolae prezideaz el nsui aceast solemnitate, imediat dup vizita pe care i-a fcut-o regelui Carol la Constana. Noi trebuie s reinem aceast coinciden. arul Nicolae al II-lea, care urmrete o politic destinat s atrag Romnia n sfera sa de influen ar fi trebuit s evite s ia parte la o solemnitate care redeschide o ran nc necicatrizat. Astfel, Puternicul mprat al tuturor ruilor nu se teme s rneasc sentimentele celor pe care vrea s-i atrag. Dup vizita la Constana, solemnitatea de la Chiinu este o veritabil batjocur.
43

Ibidem, doc. nr. 397, p. 572-573. Blondel ctre Viviani, 17 iunie 1914. Vezi i A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, p. 257-258.

91

Monumentul arului Alexandru [] va fi un permanent avertisment pentru cei care ar fi tentai s accepte amabilitatea Rusiei oficiale44. Pe data de 20 iunie 1914 Blondel redacta un nou raport ctre Viviani, n care sintetiza o serie de concluzii la care a ajuns n urma discuiilor pe care le-a avut cu Sazonov i cu Poklewsky-Koziell. n principal, reinem precizarea c ntrevederea de la Constana a permis celor doi suverani s-i precizeze punctele de vedere n ceea ce privete evenimentele din Peninsula Balcanic [] i s constate acordul lor pentru a face s fie respectate clauzele Tratatului de la Bucureti. n ceea ce privete tentativa ambasadorului rus de a determina pe rege i pe guvern s fac declaraii de alian sau de strns colaborare, Blondel arta c aceasta a rmas fr efect. Referitor la poziia lui I.I.C. Brtianu, diplomatul francez sintetiza: Fidel conduitei pe care de mai multe ori mi-a prezentat-o, n liniile sale generale, Preedintele de Consiliu, n perfect acord cu regele, a neles s rezerve Romniei ntreaga sa libertate de aciune i nu a ascuns aceast manier de a vedea lui Sazonov (s.n.). Blondel conchidea c apropierea romno-rus s-a conturat i, n pofida greelilor diplomaiei ruse, eforturile contelui Berchtold nu o vor mpiedica s se consolideze (s.n.)45. Pe data de 22 iunie 1914, Blondel redacta un nou raport ctre Viviani n care expunea, pe larg, diferite opinii ale regelui Carol I, pe care suveranul romn i le-a prezentat n timpul unei audiene solicitate de ministrul francez. Discuia s-a axat n exclusivitate pe abordarea problemelor balcanice, de aceea nu vom insista asupra lor. Reinem doar aprecierea clar fcut de regele Carol I c n discuiile cu arul Nicolae la II-lea cei doi monarhi au ajuns la un acord asupra tuturor chestiunilor pe care le-au abordat. n principal era scoas n eviden hotrrea celor doi efi de state de a aciona pentru meninerea cu strictee a prevederilor Tratatului de la Bucureti46.

44 45

A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, p. 259-260. D.D.F., 3e srie, tome X, doc. nr. 416, p. 595-597. Blondel ctre Viviani, 20 iunie 1914. Vezi i A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, f. 267-269. 46 Ibidem, doc. nr. 428, p. 611-615. Vezi i A.N.I.C., Microfilme Frana, rola 25, c. 318-321.

92

RELAIILE MILITARE DE COMANDAMENT ROMNO-RUSE N CAMPANIILE DIN 1916-1917


Constantin OLTEANU

Resum: Les relations militaires du commandement roumain-russe


pendant les campagnies de 1916-1917 En aot 1916, la Roumanie est adhere l`Antante, prs de la France, de l`Angleterre, de la Russie et de l`Italie, entrand dans la guerre, conformement l`angagement assum, contre l`Autriche et la Hongrie. L`arme roumaine avait fait partie du Front de l`Est, en combinant son effort avec celui de l`arme russe. Par consquent, pendant les campagnies de 1916-1917, l`arme roumaine avait collabor trs proche avec l`arme russe, sous son propre commandement, chaque arme gardant sa personalit. En 1917, sur le Front de Moldavie, le commandant des forces roumaines-russes a t le roi de la Roumanie, Ferdinand I, ayant comme supplant un gnral de Russie. Mots clf: commandant roumain-russe, le Front de l`Est, le roi Ferdinand I, l`Autriche-Hongrie, l`Antante

n zbuciumata i ndelungata sa istorie, poporul romn a acumulat o bogat experien militar, inclusiv din participarea sa la numeroase aliane militare i la rzboaie de coaliie, din care a extras preioase nvminte. Consideraii generale cu privire la conducerea forelor n rzboiul de coaliie. Relaiile dintre parteneri n cadrul alianelor politico-militare au avut n toate timpurile un impact considerabil asupra desfurrii rzboaielor de coaliie. Aceasta ntruct, independent de condiiile n care ar intra ntr-un rzboi de coaliie fie din proprie iniiativ, fie forat de mprejurri, ca urmare a aderrii din timp de pace la o alian sau doar ntr-o faz oarecare a conflictului , orice stat este confruntat cu un pachet de probleme ce se cer abordate i rezolvate dintr-o perspectiv substanial

General-colonel(rtr) dr., membru al Biroului executiv al Consiliului Naional al Societii de tiine Istorice din Romnia, preedinte al Filialei cercetare-nvmnt Bucureti, fost ministru al aprrii naionale n anii 1980-1985.

93

deosebit. n timp ce, ntr-un rzboi naional, statul, exercitndu-i atributele suveranitii, decide autonom n toate chestiunile stabilirea scopurilor strategice, pregtirea, conducerea i ntrebuinarea n lupt a forelor sale armate etc. , ntr-un rzboi de coaliie, soluionarea acelorai obiective necesit i luarea n consideraie a opiunilor unor parteneri, care sunt state independente i suverane, ce au n general interese convergente, dar i interese particulare, deosebite sau chiar opuse. Istoria ofer numeroase exemple c ntr-o coaliie cu parteneri inegali, cel superior ca fore militare tinde s-i adjudece integral prerogativele conducerii i s satisfac propriile sale interese n dauna celor ale statelor mai mici aliate1. Cum se poate ajunge, n aceste condiii, la adoptarea unor decizii comune, care s fac viabile coordonarea aciunilor i cooperarea armatelor aliate n rzboaiele de coaliie? Aceasta constituie, de fapt, ntrebarea cardinal sub semnul creia s-au dus cele mai importante rzboaie de coaliie consemnate pn acum de istorie i se poate afirma c problema comandamentului combinat suprem rezum n ea toate aspectele de conducere a aciunilor ntr-un rzboi de coaliie. n mod firesc, adoptarea hotrrilor privind conducerea de ansamblu n rzboaiele de coaliie ar trebui s se realizeze prin acorduri ntre reprezentanii autorizai ai tuturor statelor aliate. n practic, ns, aplicarea acestei proceduri validat de experiena istoric, ca singura msur s ofere soluii n interesul alianei i purtrii n comun a rzboiului, fr a mpieta asupra suveranitii partenerilor a fost ocolit sau ignorat, invocndu-se faptul c ar fi extrem de greoaie n timp de pace i inoperant n rzboi. S-a afirmat, printre altele, c ea implic n timp de pace repetate reuniuni politice i militare la toate nivelurile, negocieri prelungite etc. Asemenea puncte de vedere devin un suport pentru susinerea necesitii de a se constitui organisme supranaionale de conducere a rzboaielor de coaliie, n care cei mai mari i mai puternici au avut ntotdeauna rolul decisiv. Teoretiznd o astfel de opinie, care accept concesii n detrimentul suveranitii, profesorul canadian C.P. Stacey afirm c ntruct eficacitatea n domeniul militar impune maximum de concentrare a puterii n minile unui numr ct mai mic posibil de oameni... atunci cnd rzboiul este purtat de o coaliie, este, de regul, necesar s se accepte anumite sarificii, care sunt penibile, dar ar fi aberant s se ocroteasc suveranitatea naional n detrimentul eficacitii militare2. La rndul su,
1 2

Romnia n anii primului rzboi mondial, vol. II, Editura Militar, Bucureti, 1987, p. 378. Stacey C.P., Armes, hommes et gouvernements. Politique de guerre de Canada, 19391945, Ottawa, 1970, p. 227.

94

H. Kissinger scria n 1966, cnd era consilier al preedintelui SUA pentru problemele securitii naionale, c cea mai adnc problem ce se pune n faa alianei (NATO n.n.) este c presiunile exercitate de dezvoltarea noii tehnici (armele nucleare-n.n.) se opun noiunii tradiionale de suveranitate naional3. O concepie asemntoare formuleaz, n anul 1945, generalul romn Petre Dumitrescu, fost comandant al Armatei a 3-a romne n campania din est (22 iunie 1941-23 august 1944), dar motivaia lui se ntemeiaz numai pe considerente de ordin militar. Orice rzboi de coaliie cernd un comandament unic scrie el implic o important renunare acceptat aprioric la libertatea de aciune a fiecrui aliat. Din aceast cauz, n primul rzboi mondial nu s-a putut ajunge la acceptarea unui comandament unic dect n momentul cnd viziunea clar a nfrngerii a justificat renunarea la independena mai mare n aciune, gelos aprat, din partea comandamentelor englez i american. Aceast renunare n folosul acceptrii unui comandament unic nu numai c nu excludea, dar dimpotriv impunea: pe de o parte, statuarea bine determinat a condiiilor de participare a fiecruia dintre aliai la rzboiul de coaliie, iar, pe de alt parte, instalarea permanent pe lng comandamentul unic al coaliiei a unui reprezentant calificat din partea fiecrui aliat4. Diversele tentative nregistrate n decursul timpului privind soluionarea multiplelor probleme implicate n conducerea general a rzboaielor de coaliie i, n special, de exercitarea comenzii la nivel strategic i chiar operativ-tactic furnizeaz unele concluzii utile. 1. Formele i metodele n exercitarea conducerii supreme, coordonarea aciunilor i cooperrii armatelor statelor participante la coaliie au variat, cum era firesc, de la epoc la epoc i, n cadrul aceleiai epoci, de la alian la alian, n funcie de stadiul de dezvoltare a statelor respective, de fora lor economic i poziia lor politic, de potenialul i doctrina lor militar, precum i de ali factori. 2. Conducerea unui rzboi de coaliie a presupus prestabilirea unor condiii ct mai precise de funcionare a alianei, de cooperare a forelor angajate n aciunile de lupt. n acest scop, dintotdeauna s-au fcut demersuri, ndeosebi din partea partenerilor mai mici, pentru a se ncheia din timp convenii n care s fie stipulate ct mai concret modalitile de realizare a conducerii, convenii care au avut rolul lor bine definit, chiar
3

Colonel Corneliu Soare, Aspecte ale doctrinei militare americane, Editura Militar, Bucureti, 1969, p. 122-123. 4 Adrian Pandea, Ion Pavelescu, Eftimie Ardeleanu, Romnii la Stalingrad, Editura Militar, Bucureti, 1992, p. 431.

95

dac nu au fost riguros respectate de ctre toi partenerii, cu deosebire de cei mari. Tot din experien, uneori dureroas, a rezultat c lipsa unor astfel de reglementri genereaz n dinamica aciunilor, numeroase fenomene negative cu consecine asupra coeziunii i forei combative a coaliiei respective. 3. Este de remarcat c pn dup cel de al Doilea Rzboi Mondial nu s-a practicat, n general, din timp de pace, constituirea de comandamente unificate la nivelul alianelor i pe teatrele de aciuni militare pentru conducerea unor rzboaie de coaliie. Chiar i atunci cnd s-au schiat proiecte de operaii n comun, cum a fost cazul Angliei i Franei n 1911, instituirea de comandamente unificate a fost amnat fie pentru perioada de tensiune, fie pentru cea a declanrii conflictului. nchegarea unor comandamente unificate din timp de pace, chiar dac s-a impus, este, aadar, o inovaie a perioadei de dup cea de-a doua conflagraie mondial, fiind o expresie a nvmintelor rezultate n acest domeniu din cele dou rzboaie mondiale. 4. ntotdeauna, indiferent de formele pe care le-a mbrcat constituirea comenzii unice n cadrul diferitelor coaliii, soluie acceptat de unii, respins de alii, au aprut inegaliti interaliate. Subordonarea de armate naionale unor comandamente strine a permis partenerilor mai mari din alian s transfere asupra partenerilor mai mici o cot disproporionat de eforturi i sacrificii, s arunce asupra lor rspunderea unor insuccese ale coaliiei, s-i implice uneori n aciuni militare complet strine intereselor lor sau s-i sileasc s accepte unele tirbiri ale independenei i suveranitii. Nici un stat nu a consimit, dect forat de grave conjuncturi, s treac n contul altora, integral sau parial, atributele privind comanda propriilor fore armate. Iar atunci cnd a fcut un asemenea pas, el a ncercat prin toate mijloacele care i-au stat la ndemn s se asigure nu numai c forele sale armate, sau o parte a acestora, trecute sub comand strin nu aveau s fie ntrebuinate altfel dect se convenise n comun, dar i c, o dat depite momentele critice, cnd situaia politico-militar nu mai reclama o asemenea formul, acestea aveau s reintre nentrziat sub comanda naional. Coordonarea i armonizarea intereselor specifice ale fiecrui aliat cu cele generale ale coaliiei constituie una din problemele cele mai sensibile mai ales n planul adoptrii unor decizii politico-strategice la nceputul rzboiului, dar i n desfurarea acestuia. La izbucnirea Primului Rzboi Mondial, n august 1914, nici una din cele dou mari coaliii ANTANTA i TRIPLA ALIAN (din anul 1915 PUTERILE CENTRALE) nu avea
96

constituite organisme comune pentru planificarea i conducerea operaiilor. Problema conducerii supreme combinate s-a realizat n timpul desfurrii conflictului, cunoscnd particulariti n funcie de etapele rzboiului i de relaiile dintre aliai. n ce privete Antanta, pe frontul de vest, forele engleze expediionare, dispuse n sector distinct, i cele franceze i-au pstrat, pn n faza final a rzboiului, independena de aciune i comandamente naionale. Desfurarea aciunilor militare a impus nsrcinarea unui general francez cu coordonarea operaiilor, iar n anul 1918 s-a decis formarea unui comandament interaliat, n frunte cu generalul francez Ferdinand Foch, dar cu atribuii limitate. Aliana anglo-franco-american n acest rzboi n-a fost scutit de numeroase controverse n problemele legate de comandamentul unic, pentru c nici englezii i nici americanii nu se subordonau cu plcere unui comandant francez, fie el i Ferdinand Foch. Evideniind marile dificulti ntmpinate la nceputul rzboiului n organizarea unui comandament unic, anglo-francez, care nu fusese constituit din timp, eminentul om politic francez Georges Clemenceau (prim-ministru 1906-1909, 1917-1920) meniona i cauzele lor. Pregtirile unor aliane scria el n vederea unui rzboi inevitabil se fceau ntr-o zpceal general. Nici nu putea fi altfel ct vreme avantajul unei prevederi organizate nu s-a vzut dect n tabra german, stpn pe ofensiv. Cel dinti gnd al aliailor, n aceste ceasuri grele, se cuvenea s se ndrepte spre ideea unei supreme autoriti militare. Dar orice armat e o expresie superioar a naionalismului n aciune, iar conductorii puterii naionale pe care o reprezint nu au cedat cu uurin acest punct; ba chiar din partea celui mai puin militar popor, poporul american, s-au ivit, n momentul hotrtor, cele mai mari dificulti5. Cnd s-a ajuns la un consens, s-a pus problema: cine s fie strategul investit cu o asemenea rspundere?. Concureni nu existau. S-a pronunat numai numele lui Foch6, considerat de autor cel mai bun. Alturi de talentul strategic, unui astfel de ef militar i se cer reale aptitudini diplomatice, capacitatea de a coopera fidel cu aliaii, de a le nelege interesele. n privina numirii generalului Ferdinand Foch, greutile veneau mai ales din tabra britanic7. Reacia generalului englez Douglas Haig fa de Georges Clemenceau, la discutarea acestei probleme, care exprima o
5

Georges Clemenceau, Mreia i amrciunile unei victorii. Memorii, Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1930, p. 26. 6 Ibidem, p. 26. 7 Ibidem, p. 27.

97

chestiune de principiu, este edificatoare: Domnule Clemenceau, nu am dect un ef, i nu pot avea dect unul. Acela e Regele meu8. n cele din urm, englezul s-a pronunat pentru o soluie cu un ef francez. Dar a mai fost nevoie arat Clemenceau de cteva etape ca s se ajung la o formul care s realizeze aproximativ toate condiiile de eficacitate superioar n minile unui ef unic9. Totui, hotrrea adoptat n acest sens n final exprima punctul de vedere englez de a nu accepta titlul de comandantef. Generalul Ferdinand Foch a fost mputernicit, la 25 martie 1918, de guvernele britanic, francez i american s coordoneze aciunile armatelor aliate pe frontul occidental. n acest scop, i se confer toate puterile necesare n vederea unei realizri efective. Ca urmare specifica n continuare documentul amintit , guvernul britanic, francez i american confer generalului Foch conducerea strategic a operaiunilor militare10. Ca s nu existe dubii n privina respectrii prerogativelor limitate, la cererea prii engleze s-au precizat raporturile dintre comandantul-ef i comandanii forelor expediionare: Comandanii-efi ai armatelor franceze, engleze i americane exercit n ntregime conducerea tactic a armatelor lor. Fiecare comandant-ef va avea dreptul s apeleze la guvernul su, dac, dup prerea sa, armata sa se afl n primejdie n urma oricrei instruciuni primite din partea generalului Foch11. S-a considerat c acest comandament unic, cum a fost el conceput, n-a jucat un rol decisiv. Sub alt aspect, Clemenceau afirm: Comandamentul armatei britanice nu s-a supus totdeauna pe de-a-ntregul directivelor generalului Foch12. Rezult c cei doi comandani englez i american erau doar formal subordonai generalului francez, cu toate consecinele ce au decurs de aici n deciziile strategice majore. Numeroase nenelegeri s-au nregistrat i ntre generalul Foch i generalul american Pershing, comandantul corpului expediionar al S.U.A., care amna, sub diferite pretexte, intrarea efectiv n aciune. Cu prietenie, dar cu ncpnare scrie Clemenceau , generalul Pershing mi cerea s atept pn ce va avea n stpnire o armat complet, iar eu struiam, cu izbucniri nervoase, cnd soarta rii mele se juca n fiecare or pe cmpurile de btaie care supseser pn atunci partea cea mai bun a sngelui francez... ne despream cu sursul n care se amestecau, i
8 9

Ibidem, p. 28. Ibidem, p. 28. 10 Ibidem, p. 33. 11 Ibidem, p. 34. 12 Ibidem, p. 35.

98

dintr-o parte i din cealalt, scrnete de dini13. n cele din urm s-a recurs la formula ca armata american s fie supus autoritii directe a efului ei i s combat sub drapelul propriu14. n asemenea condiii, comandantul-ef consacra o mare parte din activitatea sa relaiilor cu aliaii, n detrimentul gndirii i aciunii strategice, fapt ce l-a determinat pe generalul Ferdinand Foch s afirme c el tindea s nu comande, ci doar s sugereze15. Pentru armonizarea aciunilor de cooperare a fost nevoie de uriae eforturi politico-diplomatice. Pe frontul de est, armata rus a operat, sub comandament propriu, singur pn n 1916, cnd i se altur i armata romn, n condiiile la care ne vom referi n cele ce urmeaz. Cele dou fronturi ale Antantei de vest i de est i-au coordonat aciunile la nivel strategic, cu deosebire, n cadrul conferinelor interaliate, ntre care cele de la Chantilly (Frana), noiembrie 1916, de la Roma, din ianuarie 1917, de la Petrograd, din februarie 1917, precum i prin legturile directe dintre Cartierele Generale cu ajutorul reprezentanilor fiecrei armate aliate. Aderarea Romniei la Antanta i reglementarea relaiilor militare cu aliaii. Romnia, care fcea parte din Tripla Alian din anul 1883, la izbucnirea Primului Rzboi Mondial, a trebuit s-i defineasc poziia, fapt decis n cadrul Consiliului de Coroan de la Sinaia din 21 iulie/3 august 1914, reuniune la care au participat membrii guvernului, fruntaii politici mai importani ai rii, n total 20 de oameni politici. Deschiznd edina, Carol I i-a exprimat opinia c Romnia, n acele condiii dramatice, era datoare s execute angajamentele ce decurgeau din tratatul n vigoare cu Tripla Alian. Toi cei de fa, cu excepia lui Petre P. Carp, au fost ns mpotriva intrrii rii n rzboi de partea Puterilor Centrale, cernd pstrarea neutralitii16. n ampla i documentata sa intervenie n cadrul Consiliului de Coroan, primul ministru, Ion I. C. Brtianu, afirma, ntre altele, c Nu se poate face un rzboi n vremurile de azi cnd acest rzboi nu este neles, nu este aprobat de contiina naional i conchidea S rmnem deci neutri17. n cei doi ani de neutralitate, august 1914 august 1916, Romnia a continuat eforturile pentru nlturarea neajunsurilor att n organizarea i
13 14

Ibidem, p. 55. Ibidem, p. 55. 15 Ibidem, p. 64. 16 Romnia n anii primului rzboi mondial, vol. I, Editura Militar, Bucureti, 1987, p. 80. 17 I. G. Duca, Amintiri politice, vol. I, Mnchen, Ion Dumitru Verlag, 1981, p. 57-58.

99

completarea efectivelor armatei, ct i n ceea ce privete dotarea ei, avnd n vedere amploarea rzboiului care se desfura i la care poporul romn avea s participe cluzit nu de intenii de cotropire i anexiune teritorial, conducerea rii hotrnd intrarea n rzboi alturi de Antant, care promitea satisfacerea dezideratului unitii noastre naionale. n acelai timp, Romnia avea n vedere faptul c experiena proprie i universal arat, aproape invariabil, c la sfritul rzboaielor de coaliie, micii parteneri, dup ce, n mai toate cazurile, au fcut sacrificiile umane i materiale care le-au stat n putin pentru obinerea victoriei comune, au fost izgonii ori umilii la masa pcii. Pentru Romnia era nc vie n memorie comportarea marelui ei aliat, Imperiul rus, care, la sfritul rzboiului victorios din 18771878, purtat mpreun, a adoptat o poziie ostil fa de ara noastr, tratnd-o ca pe un stat inamic, nu ca pe un fost aliat. Solicitat de ambele coaliii s intre n rzboi, Romnia s-a alturat Antantei n temeiul Conveniei politice i al Conveniei militare, semnate la Bucureti, la 4/17 august 1916. Convenia politic stipula18 c Frana, Marea Britanie, Rusia i Italia garanteaz integritatea teritorial a Romniei pe toat ntinderea frontierelor sale actuale; Romnia se angaja s declare rzboi i s atace Austro-Ungaria n condiiile prevzute de Convenia militar. Totodat, Romnia se obliga s nceteze, n momentul declanrii rzboiului, toate relaiile economice i schimburile comerciale cu toi inamicii aliailor. Cele patru mari puteri Frana, Anglia, Rusia i Italia recunoteau Romniei dreptul de a uni teritoriile locuite de romnii din Austro-Ungaria, stabilindu-se i traseul viitoarelor frontiere. Convenia militar19 prevedea, printre altele: Romnia se angaja, la art.1, ca mobiliznd toate forele sale de uscat i de mare, s atace Austro Ungaria cel mai trziu la 15/28 august 1916 (opt zile dup ofensiva de la Salonic). Aciunile ofensive ale armatei romne vor ncepe chiar n ziua declanrii rzboiului. Armata rus se obliga s lucreze ntr-un mod cu totul energic pe frontul austriac i mai cu seam n Bucovina, pentru a asigura mobilizarea i concentrarea armatei romne. Englezii i francezii se angajau ca intrarea Romniei n rzboi s fie precedat cu cel puin 8 zile de ofensiva forelor lor pe frontul de la Salonic. n acelai timp, Rusia se obliga ca n momentul mobilizrii armatei romne, s trimit n Dobrogea dou divizii de infanterie i una de cavalerie pentru a coopera cu armata
18 19

Ioan Scurtu, Alba Iulia 1 decembrie 1918, Editura Sport-Turism, Bucureti, 1988, p. 95. General G.A.Dabija, Armata romn n rzboiul mondial (1916-1918), vol. I, Editura I.G.Hertz, Bucureti, f. a., 22-25.

100

romn contra armatei bulgare. Flota rus din Marea Neagr va trebui s garanteze sigurana portului Constana, s mpiedice debarcarea de trupe inamice pe coastele romne i orice incursiuni pe Dunre. O prevedere deosebit de important a Conveniei militare consta n reglementarea relaiilor de comandament, n fapt romno-ruse. n acest sens, art. 8 prevedea: Cooperarea armatelor aliate nu implic dect libera acceptare a dispoziiilor sau modificrilor datorate situaiei generale, necesitilor cerute de elul urmrit i de camaraderia de arme, iar art. 9 meniona c n principiu, trupele regale romne i trupele imperiale ruse vor conserva comandamentul lor propriu, zona lor distinct de operaiuni i o complet independen n conducerea operaiunilor. Tot n plan politico-strategic, n Convenia militar se preciza c n teritoriul naional ca i n cel ocupat de armata uneia din prile contractante armata celeilalte pri contractante nu putea s intre dect dac interesul general i inta comun o reclama i cu consimmntul scris i prealabil pentru fiecare caz particular. De asemenea, prin Convenia militar, Frana, Marea Britanie, Rusia i Italia se obligau s procure Romniei muniii i material de rzboi, care urmau s fie transportate pe vase romneti sau aliate i tranzitate prin Rusia. Convenia politic i Convenia militar constituiau o ncununare a eforturilor diplomaiei romne, reflectau cu claritate succesul poziiilor romneti care vizau asigurarea prerogativelor naionale n elaborarea i ducerea la ndeplinire a orientrilor strategice proprii, n organizarea i exercitarea comenzii superioare de nivel strategic, operativ i tactic asupra forelor terestre, navale i aeriene20. Trebuie subliniat c n dinamica rzboiului, nu toate prevederile Conveniei militare aveau s se ndeplineasc ntocmai. De pild, n locul unor ofensive puternice pe frontul rus i cel de la Salonic, aa cum se promisese, s-au produs unele ciocniri locale, la nivel tactic, fr a contribui la constituirea unor condiii strategice, care s favorizeze armata romn. nainte de ncheierea Conveniei politice i a Conveniei militare, n virtutea crora Romnia a aderat la Antant, n Rusia se conturaser dou orientri n privina rii noastre. Astfel, arul Nicolae al II-lea, comandantul suprem al armatei, se pronuna pentru o cooperare cu Romnia, n timp ce Marele Cartier General, al crui ef era generalul Mihail Vasilievici Alexeev, se opunea, ntruct, susinea el, flancul de sud al frontului de est(rus) s-ar fi prelungit cu circa 1.600 km. Din punctul de vedere, limitat,
20

Istoria militar a poporului romn, vol. V, Editura Militar, Bucureti, 1988, p. 695-697.

101

exclusiv militar, al generalului rus M.V.Alexeev, pentru Rusia era avantajos ca Romnia s rmn neutr. Relaiile militare romno-ruse n campania din 1916. Conform angajamentului asumat, armata rmn a intrat n aciune la termenul convenit cu aliaii, n baza planului de campanie elaborat de Comandamentul naional, concretizat n Ipoteza-Z. n consens cu obiectivul politic fundamental, n planul de campanie se meniona c Scopul rzboiului ce vom ntreprinde este realizarea idealului nostru naional, adic ntregirea neamului. Cucerirea teritoriilor locuite de romni ce se gsesc astzi n monarhia Austro-Ungar trebuie s fie fructul rzboiului21. Potrivit prevederilor planului de campanie, armata romn opera pe dou fronturi: n nord i nord-vest contra Austro-Ungariei, unde erau concentrate majoritatea forelor Armata de Nord, comandat de generalul Constantin Prezan, Armata a 2-a, comandat de generalul Alexandru Averescu, Armata 1, comandat de generalul Ioan Culcer, reprezentnd din efectivele disponibile, destinate s opereze n Transilvania i Banat, iar Armata a 3-a, comandat de generalul Mihail Aslan, din fore, avnd misiunea s asigure libertatea de aciune a trupelor aflate n ofensiv pe frontul de nord i nord-vest, trecea n aprare pe faada de sud22. Trupele acestei armate vor coopera cu cele trei divizii ruse dou de infanterie i una de cavalerie. ns, la numai 10 zile de la intrarea Romniei n rzboi, planul de campanie a fost schimbat sub impulsul derutei provocate de primele nfrngeri pe frontul de sud, cu acordul generalului Joseph Joffre, comandantul-ef al forelor franceze i al generalului Mihail V. Alexeev, eful Marelui Cartier General Rus, ceea ce a constituit una din marile greeli ale Marelui Cartier General Romn. Aceasta a nsemnat oprirea ofensivei pe frontul de nord nord-vest, precum i transferul unor divizii de pe acest front pe cel de sud. Meninerea planului de campanie iniial ar fi dus, din punct de vedere strategic, la ceea ce afirma reputatul general german Erich Ludendorff: Dac Romnia ar fi urmrit marul ei nainte spre Transilvania, nu numai grupul arhiducelui Carol ar fi fost complet nvluit, dar drumul pentru a merge ctre inima Ungariei i contra comunicaiilor noastre cu Peninsula Balcanic ar fi fost liber, iar noi am fi fost nvini23.
21

Istoria Statului Major General Romn. Documente 1859-1947, Editura Militar, Bucureti, 1994, p. 147. 22 Romnia n anii primului rzboi mondial, vol. 1, Editura Militar, Bucureti, 1987, p. 216. 23 Lt.col. Bldescu Radu, Rzboiul naional, operaiile din 1916, vol. 1, Sibiu, 1933, p. 130.

102

Ofensiva din Transilvania, luptele din Dobrogea, btliile succesive pentru aprarea Carpailor, luptele din zona Sibiului i Braovului, din Valea Prahovei ori de pe Jiu, btlia pentru Bucureti, cea mai important aciune de pe frontul romn din anul 1916, au pus n eviden laturile pozitive, ca i minusurile armatei romne privind organizarea, pregtirea cadrelor i a trupei, dotarea, precum i consecinele influenei negative a factorilor externi ai momentului, ceea ce a fcut ca frontul romnesc s devin frontul principal n acea perioad. Dup patru luni de lupte crncene, cu succese n prima faz, n timpul ofensivei, i cu grele btlii de aprare n a doua faz, ntre 10 i 15 decembrie 1916, trupele romne i corpul rus, care operase n Dobrogea, s-au retras, prin lupte, pe aliniamentul general: Carpaii rsriteni rul Putna Siretul inferior-Dunrea maritim, oprind aici definitiv ofensiva germano-austro-ungar i turco-bulgar. Prima campanie pe frontul romn se ncheiase cu un bilan dureros: trupele romne pierduser n total, 500.000 de oameni (100.000 mori, 150.000 rnii, 250.000 prizonieri)24. Hotrtoare n generarea insuccesului de ansamblu cu care s-au soldat operaiile armatei romne n prima parte a conflictului au fost nu numai certele slbiciuni i neajunsuri ale organismului militar intern, acestea au decurs din caracterul de coaliie al rzboiului. Niciuna din acele vaste aciuni strategice aliate promise: a armatei ruse n Galiia, franco-engleze pe frontul de la Salonic, condiie esenial a unei normale ncadrri a Romniei n rzboiul de coaliie, nu s-a realizat, permind Puterilor Centrale s concentreze fore importante mpotriva armatei romne. Trupele ruse de pe frontul din Carpaii nordici nu au executat aciunile energice, cum se prevedea n Convenia militar din august 1916, care urmau s vin n sprijinul ofensivei forelor romne din Transilvania. eful Marelui Cartier General rus, generalul Mihail V. Alexeev, cerea ofierilor si de legtur s conving pe premierul romn Ion I. C. Brtianu c evenimentele impuneau retragerea forelor romne pe linia Siretului spre a realiza cu toate pierderile considerabile ce decurgeau din abandonarea Olteniei, Munteniei i Dobrogei o reducere a ntinderii frontului25. n alt ordine de idei, Marele Cartier General rus a cerut generalului Andrei Metardovici Zaincikovski, comandantul corpului expediionar rus din Dobrogea, ca, n limita posibilitilor, s evite s se angajeze n lupte de amploare cu trupele germano-bulgare, refuznd, totodat, sporirea
24 25

Istoria Romnilor, vol. VII, tom II, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2003, p. 435. Istoria militar a poporului romn, vol. V, Editura Militar, Bucureti, 1988, p. 699.

103

efectivelor acestui corp pn la 200.000 de oameni26. ntr-o telegram din 2 septembrie 1916, adresat efului Misiunii militare franceze n Romnia, generalul J.Joffre se referea la refuzul generalului rus Mihail V. Alexeev de a trimite 200.000 de oameni n Dobrogea i, n acelai timp, sublinia importana pe care el o acord ncheierii unei pci separate cu Bulgaria, ale crei consecine ar fi: posibilitatea recuperrii efectivelor din Balcani; restabilirea comunicaiilor directe ntre Romnia i Rusia i rezolvarea modalitii de aprovizionare a acestor puteri; izolarea Turciei prin acapararea comunicaiilor Imperiilor Centrale etc.27. n legtur cu cantitatea i calitatea trupelor trimise de comandamentul rus n Dobrogea, reputatul general rus, Alexei A. Brusilov, scria n Memoriile sale: Ar fi trebuit s trimitem aici nu un corp de armat compus din dou divizii de mna a doua, ci o ntreag armat format din trupe bune. ntr-adevr, n acest caz, intrarea Romniei n aciune(...) ar fi luat o cu totul alt turnur28. Istoricii i analitii militari romni consider just c una din cauzele pierderii capetelor de pod de la Turtucaia i Silistra de ctre armata romn const i n insuficientul sprijin, pe care ea trebuia s-l primeasc, n conformitate cu angajamentele asumate anterior, din partea trupelor ruse din zon, care au cedat cu mult uurin Dobrogea. Marele Cartier General rus n-a acionat nici n urma interveniei generalului J. Joffre, comandantul-ef al armatei franceze, care, prin telegrama din 16 noiembrie 1916, a doua zi dup Conferina comandanilorefi ai armatelor aliate sau reprezentanilor lor, de la Chantilly, l ateniona c pentru a rezista presiunii din ce n ce mai amenintoare pe care dumanul o exercit cu noi fore n Muntenia occidental, Comandamentul romn angajeaz n lupt cele dou divizii care constituie toat rezerva sa general; aceast situaie ar deveni foarte grav dac aprarea unei pri importante a armatei romne i invazia n Muntenia ar anula eforturile armatei ruse n sprijinul aliailor. O consecin a acestei situaii ar fi euarea proiectelor contra Bulgariei, care implic pentru forele romne i ruse securitatea pe frontul din Transilvania. n aceste condiii se sublinia n continuare n document , ar fi indicat ca armata a IX-a rus s ntreprind de urgen o ofensiv pentru restabilirea situaiei29.
26 27

Ibidem, p. 699. Documente din arhivele franceze referitoare la primul rzboi mondial, Bucureti, 1983, p. 105. 28 Istoria militar a poporului romn, vol. V, Editura Militar, Bucureti, 1988, p. 699-700. 29 Documente din arhivele franceze referitoare la primul rzboi mondial, Bucureti, 1983, p. 116.

104

Comandamentul rus n-a fost receptiv la acest mesaj. Mai mult, n timp ce se desfurau luptele din sudul Munteniei, comandamentul rus a prsit Dobrogea, retrgndu-i forele la nord de Dunre. n acest fel, comandamentul arist anihila orice posibilitate de a-i combina ulterior aciunile cu cele ale armatelor de la Salonic, n scopul de a scoate Bulgaria din rzboi i a restabili o legtur mai direct cu Frana i Anglia. Nici forele Antantei din nordul Greciei nu au ntreprins nimic pentru a uura situaia de pe frontul romn30. Comandamentul suprem rus nu a neles complexitatea i importana situaiei strategice din acea zon, n momentul dat i n perspectiv, a pierdut ocaziile unor succese, ceea ce l-a determinat ulterior s angajeze dou noi armate pentru a opri ofensiva Puterilor Centrale pe Siret31. Lipsit de sprijinul eficient i oportun al aliailor, armata romn a fost mpins spre rsrit, grupndu-i efectivele n Moldova32. Din desfurarea campaniei din 1916 de ctre armata romn rezult c aliaii nu i-au respectat angajamentele asumate, singurul criteriu de funcionare a unei coaliii politico-militare. Este de remarcat c la Conferina de la Chantilly nu a fost invitat eful Marelui Cartier General romn, ci a participat colonelul Vasile Rudeanu, care era reprezentant pe lng comandamentul aliat; partea romn nu a fost invitat nici la Conferina aliailor de la Roma, din 5-7 ianuarie 1917, i nici la cea de la Petersburg, din 1 februarie 1917. Cu toate c, la 28 octombrie/ 10 noiembrie 1918, Romnia a remobilizat armata, acionnd energic pentru alungarea invadatorilor, la Conferina de la Belgrad din 31 octombrie/ 13 noiembrie 1918, cnd aliaii au ncheiat armistiiul cu Ungaria, care-i proclamase independena, Romnia nu a fost invitat, nclcndu-se astfel prevederile documentelor semnate cu Antanta n august 1916. Mai mult, la aceast conferin, rul Mure a fost stabilit arbitrar ca linie de demarcaie ntre armata romn i armata ungar, astfel, din teritoriul Transilvaniei rmnnd sub stpnire strin. Relaiile de comandament romno-ruse n campania din 1917. La cumpna anilor 1916-1917, forele agresoare au fost oprite pe un front larg, cum mai menionam, cuprins ntre catenele sudice ale Carpailor Orientali i Marea Neagr. Trupele Puterilor Centrale germane, austro-ungare, bulgare i turce se gseau astfel fixate pe Carpaii Orientali, pe Siretul inferior i,
30

Colonel Ion Cupa, Armata romn n campaniile din 1916-1917, Editura Militar, Bucureti, 1969, p. 172. 31 Ibidem, p. 176. 32 Ibidem.

105

n continuare, pe Dunrea de Jos, de la cotul fluviului pn la vrsarea lui n Mare. n ansamblu, pe acest teatru, confruntarea armat a dobndit caracterul unui rzboi de poziie. i n anul 1917, Marele Cartier General i armata romn au continuat s-i pstreze individualitatea, organizarea proprie, trupele romne acionnd pe fronturi sau n sectoare de front distincte, n conformitate cu prevederile Conveniei militare din august 1916. Cu toate acestea, naltul Comandament rus, tinznd spre subordonarea armatei romne, continua s condiioneze orice ajutor consistent fa de armata romn de realizarea unei comenzi unificate pe frontul de la Carpai i Dunre, pretenie susinut de data aceasta i de Cartierul General Francez33. Efortul militar romnesc a trebuit, totui, s se combine cu cel al coaliiei din care Romnia fcea parte, gsindu-se soluii mai precise pentru ara noastr, privind exercitarea comenzii pe ntreaga ierarhie. n anul 1917, cnd inamicul fusese oprit pe aliniamentul menionat, cu toat prezena unor trupe ruse mai numeroase (trei armate: a 4-a, a 6-a i a 9-a), noua organizare de comandament, convenit efectiv reciproc, i-a gsit expresia n crearea unui grup de armate Front, dup terminologia oficial a armatei ruse34 pus n subordinea Comandamentului suprem romn, n fruntea cruia se afla regele Romniei, Ferdinand I, avnd ca ajutor un general rus35, asemntor situaiei din rzboiul din 1877-1878. n fapt, la nivelul Frontului s-a fcut o simpl i n general pozitiv coordonate de planuri i misiuni, n timp i spaiu, ntruct trupele romne au fost conduse prin intermediul Marelui Cartier General propriu, iar cele ruseti, de ctre ajutorul rus al comandantului Frontului romn. Rezult c Tratatul de alian i Convenia militar ncheiate n august 1916 asigurau respectarea prerogativelor naionale n elaborarea i ducerea la ndeplinire a orientrilor strategice proprii, n organizarea i exercitarea comenzii supreme la nivel strategic, operativ i tactic asupra forelor terestre, navale i aeriene36.
33 34

Istoria militar a poporului romn, vol. V, Editura Militar, Bucureti, 1988, p. 705. n Rusia denumirea indica i cea mai nalt grupare de trupe, aprut n secolul XX, intermediar ntre comandamentul de cpetenie i armata de cmp, adic ceea ce n Occident se intitula grup de armate. 35 Iniial, a fost desemnat generalul Vladimir Viktorovici Zaharov, cruia i-a succedat, pn n final, generalul Dmitri Vasilievici Scerbacev. 36 Dr. Constantin Olteanu, Coaliii politico-militare. Privire istoric, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 1996, p. 261-262.

106

n prima parte a anului 1917, o preocupare important a Marelui Cartier General romn au constituit-o reorganizarea i refacerea armatei romne. La baza aceste vaste aciuni au fost aezate principii realiste, corespunztoare att scopului, ct i posibilitilor materiale pe care Romnia le avea la dispoziie. n aceast perioad s-a dezvoltat un element cu caracter de noutate, ntruct a fost vorba de remanierea complet a organismului militar al rii fr a se ntrerupe participarea la conflict, remaniere efectuat pe propriul teritoriu. Pentru a finaliza aceast reaezare a armatei, conducerea statal a Romniei a trebuit s depeasc o problem de principiu, cu ample implicaii i consecine. Anume, la sfritul anului 1916 i nceputul anului 1917, forurile supreme politice i militare ale Rusiei, stimulate de ponderea crescut pe care i-au asumat-o n stvilirea inamicilor comuni, au cerut conducerii Romniei direct i indirect, prin autoritile Franei, ca refacerea armatei romne s se realizeze pe teritoriul Rusiei. I.G. Duca consemna c autoritatea militar suprem rus insista ca trupele romne s nu fie trimise n refacere pe teritoriul Moldovei, ci peste Prut, n Rusia. Generalul Zaharov propunea, nici mai mult nici mai puin, regiunea Donului-Harkov, ceea ce, bineneles, era inadmisibil fiindc n starea n care se afla armata noastr, dac ar fi trebuit acuma, n mijlocul iernii, s se retrag pn la Harkov, ar fi pierit toat pe drum. Dar erau puternice contradiciuni politice care se mpotriveau unei atari concepii37. Un alt martor al perioadei consemna pentru posteritate c o astfel de hotrre ar fi nsemnat abandonarea Romniei i a rezumat sugestiv consecinele aplicrii propunerii ruseti: Un simplu teritoriu de etape al armatei ruseti de o parte, i un guvern fr ar, de alt parte, Romnia i-ar fi pierdut orice putin de a depinde de soarta ei nsi38. Generalul Henri Berthelot, eful Misiunii militare franceze n Romnia, comunica, la sfritul anului 1916, efului su, generalului J.Joffre, n legtur cu aceast problem: Armata romn ndeprtat din ara sa n teritoriu strin i n fond nebinevoitor va suferi o depresiune moral lesne de neles. Locuitorii Moldovei, vznd soldaii plecnd, vor avea impresia c sunt abandonai ruilor. Aceasta echivaleaz cu anexarea Moldovei prin eliminarea armatei romne i a regelui39. Poziia ferm a conducerii rii (Parlamentul, Guvernul) a izbutit, n final, s
37 38

I.G. Duca, Amintiri politice, vol. II, Ion Dumitru Verlag, Mnchen, 1981, p. 109. Constantin Kiriescu, Istoria rzboiului pentru ntregirea Romniei 1916-1919, vol. II, Bucureti, f. a., p. 376. 39 Michel Roussin, op. cit., vol. II, p. 207-208.

107

impun punctul de vedere ntemeiat al Romniei, refacerea i reorganizarea armatei fcndu-se n Moldova. La sfritul acestei etape, armata romn, reorganizat i instruit pe baza experienei de rzboi de pn atunci, era mai puternic, mai supl, cu un moral ridicat, capabil s desfoare operaii de amploare. Eficiena acestor msuri avea s fie certificat n cadrul campaniei din anul 1917, n sngeroasele btlii de la Mrti, Mreti i Oituz. O trstur distinct a raporturilor militare romno-ruse a constat n faptul c ele s-au desfurat, ndeosebi n anul 1917, nu numai la nivel de comandament i instane diplomatice, ci au cptat i un caracter de mas sub forma contactelor, a relaiilor dintre mari grupri de trupe. Aceasta a decurs din desfurrile strategice, din faptul c spre sfritul anului 1916 conducerea politico-militar rus a dat curs, n sfrit, necesitii de asistare a aliatului romn i a introdus pe teritoriul su o cantitate considerabil de uniti i mari uniti, constituite majoritar, cum menionam, n trei armate de cmp. n acest fel, dispozitivul din Romnia a devenit, din punctul de vedere al Comandamentului rus, o prelungire a frontului propriu din Galiia i Bucovina. n situaia dat, capacitile combative, starea de spirit, comportarea general i osteasc a acestui circa un milion de militari rui nu puteau s nu influeneze cadrul efortului de rzboi autohton. Noua prezen, compact, a unor fore aliate a creat iniial pentru partea romn avantajul de a contracara considerabil presiunea inamic. De la sosirea forelor ruse n Romnia, rolul ateptat de la ele nu a cuprins domeniul instruirii i reciclrii trupelor romne, ci acela, major, ca prin meninerea unor poriuni apreciabile a frontului s bareze naintarea inamicilor comuni. Unii comandani militari rui au intervenit pe lng instanele lor de conducere pentru a urgenta transportul armamentului destinat armatei romne, expediat de aliai prin Rusia. n acest sens, generalul G. Vinogradski scria: Era necesar ndeosebi de a facilita transportarea de la Arhanghelsk a materialului trimis din Frana; noi transmiteam datele comandamentului frontului, care, la rndul su, nu pregeta niciodat s intervin insistent la forurile superioare pentru a grbi transportarea materialului cerut40. n acelai timp, au existat i unele livrri ruseti cu pondere redus, despre care autorul menionat scria: Aprovizionarea cu muniii i perfecionarea aparaturilor au czut n
40

General Winogradski, La guerre sur le front oriental. En Russie-En Roumanie, ParisLimoges-Nancy, 1926, p. 280.

108

sarcina Franei, care furnizeaz puti, tunuri, mitraliere, autocamioane, avioane etc., ca i anumite obiecte de echipament. Rusia a trimis peste 200.000 de seturi de mbrcminte, ca i telefoane i mti contra gazelor... Generalul rus arta mai departe c s-au fcut, de asemenea, experiene reuite de ntrebuinare a proiectilelor noastre pentru piesele romneti de calibru corespunztor, aceasta urmnd s uureze mult aprovizionarea lor. n materie de pregtire de lupt, potrivit aceleiai relatri, civa artileriti de la comandamentul superior rus instalat la Iai au participat la instruirea personalului unor subuniti romne de artilerie. Pentru artilerie am stabilit...un program de instrucie, care, dup ce a fost aprobat de generalul Prezan, a fost executat fr ntrziere, datorit energiei naltului comandament romn. Aveam legturi foarte frecvente cu inspectorul artileriei, generalul adjutant Toroceanu, bun tehnician, i cu lociitorul su, colonelul Popanu, om foarte energic i cult41. Principalul domeniu al combinrii eforturilor militare rusoromne s-a situat la nivelul conducerii. Pe de o parte, situaia nou creat la cumpna anilor 1916-1917 cerea instituirea unui for de dirijare i cooperare a masei mari de fore ruse desfurate acum ntre lanul Carpailor Orientali i cotul Dunrii de Jos. Pe de alt parte, era necesar o modalitate concret de legtur cu autoritatea militar suprem romneasc. Date fiind obligaiile asumate de Rusia fa de Romnia prin documentele semnate n august 1916 i, mai cu seam, presiunea exercitat de celelalte pri contractante-Frana, Anglia, Italia , partenerul rus nu a fost n msur la nceputul anului 1917 s procedeze pur i simplu la subordonarea absolut a forelor de campanie romne, la integrarea lor. n consecin, aa cum subliniam anterior, Marele Cartier General rus, dispus la Moghilev, a nfiinat n Romnia un comandament strategic intitulat Frontul romn. Pe baza nelegerii intervenite, n fruntea acestei alctuiri strategice s-a aflat comandantul suprem al otirii romne, regele Ferdinand I, cruia i s-a dat titulatura de prea augustul comandant al Frontului romn, avnd ca lociitor, un ef militar rus. Practic, sub acoperirea denumirii de Frontul romn s-a realizat doar contactul permanent ntre comandamentul superior rus din Romnia i cel suprem autohton, dei nu au lipsit presiuni din partea rus de creare a unui comandament mixt. Referitor la aceast form de comandament, G. Winogradsky consemneaz: Un moment a existat intenia de a constitui un comandament mixt, cu personal rusesc i romnesc, dar,
41

Ibidem.

109

fiindc exista riscul ca s ne izbim de anumite obstacole, aceast combinare a fost respins, i cele dou comandamente au continuat s funcioneze justapuse, dar n strns legtur42. Trupele romne au continuat s fie conduse exclusiv pe filiera proprie, la nivel suprem prin Marele Cartier General, asupra cruia partea rus nu a mpietat n vreun fel. Lociitorul rus al prea augustului comandant al Frontului Romn s-a mrginit s conduc separat armatele ruse. Comandamentul Frontului Romn de la Iai a fost mai mult o instan de contact organizat, legtur i compromis ntre cele dou pri i nu un ealon integrat de dirijare. La fel, n ce privete relaiile dintre componenta autohton a Frontului Romn i Marele Cartier General rus de la Moghilev, relaii care n practic nu au fost de subordonare, ci de informare reciproc, armonizare strategic i aranjamente pragmatice.43 Ca modalitate principal de colaborare au existat reuniuni, edine periodice ale cpeteniilor celor dou otiri (cei locali n ce-i privete pe rui), de regul partea romn fiind reprezentat de comandantul nominal al grupului de armate mixt, regele Ferdinand I (uneori acesta delega pn i aceast reprezentare ajutorului su militar nemijlocit romn), de eful Marelui Cartier General, generalul Constantin Prezan, cteodat de comandanii celor dou armate de cmp, generalii Alexandru Averescu i Constantin Cristescu (apoi generalul Eremia Grigorescu), partea rus de generalul Vladimir Viktorovici Zaharov (urmat n funcie de generalul Dmitri Grigorievici Scerbacev), sau eful su de stat-major, generalul Nikolai Golovin, eventual de unul, doi consilieri din comandamentul propriu. Dovada modului n care au funcionat relaiile de comandament romno-ruse n anul 1917 i cooperarea dintre cele dou armate, o constituie btliile victorioase de la Mrti, Mreti i Oituz, care s-au bucurat de o larg apreciere internaional. n situaia creat ca urmare a revoluiei din Rusia, spre sfritul anului 1917, n virtutea prevederilor Conveniei militare din 1916, guvernul romn a solicitat i a obinut din partea minitrilor plenipoteniari ai Franei, Marii Britanii, Italiei i S.U.A. acreditai n Romnia un act prin care statul romn era autorizat s ncheie armistiiu cu Puterile Centrale, recunoscndu-se astfel faptul c romnii i-au fcut ntreaga datorie fa de aliai. n urma
42 43

General Winogradsky, op. cit., p. 274. Dr. Constantin Olteanu, Evoluia structurilor osteti la romni, Editura Militar, Bucureti, 1986, p. 179.

110

acestor evenimente, comandamentul Frontului romn i-a ncetat existena, iar misiunile militare au fost obligate s se retrag din Romnia i Rusia. Evenimentele din anii 1916-1918 pun n lumin consecvena cu care Romnia a militat n domeniul relaiilor militare externe, n raporturile cu aliaii pentru susinerea obiectivelor legitime ale eliberrii naionale, ntregirii depline de stat. Acionnd ferm pe plan politico-diplomatic, conducerea romn a creat condiiile necesare pentru triumful cauzei Marii Uniri, neprecupeind nici un efort n vederea aprrii prerogativelor statului independent, a individualitii otirii, a asigurrii egalitii n drepturi cu partenerii de alian44.

44

Istoria Militar a Poporului Romn, vol. V, Editura Militar, Bucureti, 1988, p. 711.

111

RELAII ROMNO-SOVIETICE (1918-1940)


Oltea Rcanu GRMTICU

Abstract: The Romanian-soviet relations (1918-1940)


The Romanian-soviet relations were strained during the inter-war age, due to the fact that Soviet Russia hadnt recognized the union of Basarabia with Romania (27th of March 1918). The attempt to renew the political relations through a series of meetings and bilateral conferences failed until 1934. The talks between N. Titulescu and Maxim Litvinov, the ministers of foreign affairs of the two states, ended with the signing of a protocol at the Conference of Montreux (July 1936), which is at the basis of the romaniansoviet non-agression pact. The postponing of the signing of this pact for the 1936 fall, the removal of N. Titulescu from his position as the minister of foreign affairs, as a result of the pressures done by some right oriented circles in the country and abroad (29th of August 1936), made its accomplishment impossible. Romania condemned all the aggression acts of the Axis (Germany, Italy, Japan), that culminated in the Mnich compromise (29th30th of September 1938) and the annexation of the entire Czechoslovakia (March 1939). The tripartite negotiations between the Soviets, the English and the French in the summer of 1939 failed. The Soviet Union signed a non-aggression pact with Germany (23rd of August 1939), known as the Ribbentrop-Molotov Pact of partition of the dominance circles in Eastern Europe. The fate of Basarabia was already sealed. As the Second World War broke with the German aggression over Poland (September 1939) and several western states (April-June 1940), the U.S.S.R would directly show its intention to annex Basarabia. Following the two ultimate from 27th of June 1940 and the forced agreement of the Royal Council of king Carol the IInd, Basarabia joined Bucovina and the Hera county in being annexed by the U.S.S.R. The drama of Basarabia led the way to new territorial losses demanded by Hungary and Bulgaria, which marked the decay of Greater Romania.

Profesoar, Liceul Pedagogic, Brlad, preedinta Filialei Brlad a Societii de tiine Istorice din Romnia

112

Keywords: The romanian-soviet relations (1918-1940), N. Titulescu, Maxim Litvinov Conference of Montreux (July 1936), Mnich compromise (29th-30th of September 1938), the Ribbentrop-Molotov Pact, ultimate from 27th of June 1940, Basarabia, Bucovina, annexed

Primul Rzboi Mondial i Tratatele de Pace de la Paris (1919-1920) au modificat raportul antebelic al politicii echilibrului de fore i au impus o Nou Ordine bazat pe principiul naionalitilor mai bine reprezentat, democraie, securitate colectiv i autodeterminare1. n toat perioada interbelic Uniunea Sovietic i va menine poziia revizionist, alturi de Germania, Ungaria i Bulgaria. Tratatul de la Rapallo (1922) cu Germania, rennoit n 1926 i n 1931, acest punct de vedere comun al diplomaiei lor, dovedindu-se avantajos pentru ambele pri pe plan economic (resursele naturale sovietice) i militar (experiena logistic i militar german), i, n acelai timp, o tactic util pentru descurajarea democraiilor occidentale, fidele sistemului de la Versailles. Relaiile diplomatice romno-sovietice s-au ntrerupt n contextul proclamrii independenei Basarabiei (24 ianuarie / 6 februarie 1918) i apoi a Unirii cu Romnia, n conformitate cu Hotrrea Sfatului rii de la Chiinu (27 martie/9 aprilie 1918), act nerecunoscut de Rusia Sovietic pe tot parcursul perioadei interbelice2. Prin Decretul regal nr. 842 din
1

Frana i Marea Britanie au rmas garantele sistemului versaillez, mai ales dup retragerea Statele Unite ale Americii din afacerile europene, i puternica contestare din partea Germaniei, principala putere nfrnt ce trebuia s suporte consecinele acestor tratate de pace, creia i s-a alturat i Rusia bolevic, unde avuseser loc dou revoluii (februarie i octombrie 1917) i un distrugtor i sngeros rzboi civil. Liderii sovietici, n frunte cu V. I. Lenin, au lansat conceptul de revoluie mondial i teza comunismului de rzboi susinnd incompatibilitatea dintre un stat comunist i statele capitaliste, imperialiste. Lev Troki, primul ministru sovietic al Afacerilor Strine, se considera dator s se implice prin toate mijloacele pentru discreditarea capitalismului n general i a sistemului conceput la Versailles n special (Henry Kissinger, Diplomaia, Bucureti, Editura ALL, 2002, p. 226). 2 La 13/26 ianuarie 1918 Consiliul Comisarilor Poporului a hotrt ruperea relaiilor diplomatice cu Romnia. Anterior, la chemarea Sfatului rii, uniti militare romneti intraser n Basarabia la 6/19 ianuarie 1918. La 8/21 februarie 1918, generalul Al. Averescu, eful noului Guvern, nsrcina telegrafic pe generalul Coand i comunice comandantului suprem rusesc, pe lng care era acreditat, c scopul trimiterii trupelor romne este exclusiv acela de a garanta securitatea depozitelor militare ce avem n Basarabia i sunt destinate trupelor romne, ca i trupelor ruseti care se aflau nc n Romnia i de a asigura n acelai timp circulaia normal pe toate cile ferate din Basarabia (Al. Cretzianu, Politica de pace fa

113

22 aprilie 1918, regele a promulgat actul Unirii. Situaia tensionat era determinat i de numeroasele incidente de la noua grani3, presiuni ale diplomaiei sovietice ctre guvernul romn pentru evacuarea Basarabiei, situaie asemntoare i n Bucovina din partea autoritilor ucrainiene, care refuzau recunoaterea Hotrrii Congresului General de la Cernui din 15/28 noiembrie 1918, consfinit prin Decretul-lege din 18/30 decembrie 1918. Aciunile antiromneti au continuat i dup 1920, cnd unirea Basarabiei cu Romnia a fost recunoscut printr-un tratat semnat de Frana, Marea Britanie, Italia i Japonia. Legislaia romn adoptat dup rzboi a recunoscut tuturor cetenilor din teritoriile unite fr deosebire de naionalitate, deplintatea drepturilor lor politice i civile4. n politica extern, obiectivul fundamental a fost dup 1918, meninerea i consolidarea independenei naionale, stabilirea i dezvoltarea unor relaii de colaborare cu toate statele, realizarea unui sistem de aliane politico-diplomatice (Mica nelegere 1921, nelegerea Balcanic 1934) menit s asigure integritatea teritorial, statu-quo-ul, combaterea tendinelor revizioniste, aderarea la pacte iniiate de Societatea Naiunilor pentru meninerea reglementrilor de la Versailles (Protocolul de la Geneva 1924, Pactul Briand Kellogg 1928, Convenia pentru definirea agresiunii de la Londra 1933; Pactul de neagresiune i conciliaiune de la Rio de Janeiro 1933). Dar, toate eforturile depuse de guvernele Romniei de a asigura inviolabilitatea noilor frontiere ale rii, s-au dovedit pn la urm lipsite de succes. Uniunea Sovietic a fost singurul stat nvecinat Romniei care a refuzat s recunoasc, chiar i formal, grania comun, fapt care a determinat o stare
de Uniunea Sovietic, n Gh. Buzatu, Romnia cu i fr Antonescu, Iai, Editura Moldova, 1991, p. 52; vezi i Ioan Scurtu, Istoria Basarabiei de la nceputuri pn n 1994, Bucureti, Editura Tempus, 1994, p. 118). 3 Note diplomatice adresate guvernului romn din 15 februarie, 16 martie, 12 aprilie i 5 mai 1919 solicitau retragerea armatei romne din Bucovina. Afiele lipite de bande de provocatori comuniti i lozincile strigate aveau mesajul: Jos Romnia Mare! (vezi Ion Nistor, Istoria Basarabiei, ediie i studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureti, Editura Humanitas, 1991, p. 27-60). 4 Dac, n general, guvernul romn a artat toleran i nelegere, concretizat n luarea unor msuri imediate (coli, publicaii, instituii de cultur, nfiinarea unor partide politice, libertatea religioas), unii minoritari din teritoriile noi i-au exprimat suspiciunea i chiar ostilitatea fa de Marea Unire (unguri, bulgari, rui, ucrainieni, ruteni). Constituia democratic a Romniei din 1923, prin articolul 7 prevedea drepturi egale ntre romni i minoriti (Mircea Muat, Ion Ardeleanu, Viaa politic n Romnia (1918-1921), ediia a II-a, Bucureti, Editura Politic, 1976, p. 43).

114

de tensiune permanent n relaiile lor diplomatice. Litigiul teritorial privind Basarabia, problema tezaurului Romniei transferat n Rusia n timpul primului rzboi mondial, activitile comuniste antiromneti au constituit civa din factorii acestor adversiti politico-militare romno-sovietice. Contacte oficiale i neoficiale, directe i indirecte, la diferite niveluri au existat, imediat dup rzboi, dar toate s-au izbit de refuzul Moscovei privind recunoaterea graniei pe Nistru, condiie indispensabil pentru guvernul romn pentru iniierea unor tratative bilaterale serioase. Neintervenia Romniei n rzboiul civil nu a trecut neobservat de Rusia Sovietic i de diplomaia european5 i astfel primele contacte au avut loc pe parcursul anului 1920, ntre Dumitru N. Ciotori i Maxim Litvinov, adjunctul comisarului pentru Afacerile Externe al Rusiei Sovietice (februarie martie) la Copenhaga i ulterior, ntre Gh. V. Cicerin, eful diplomaiei sovietice i Al. Vaida Voevod, primul-ministru al Romniei6. Succesorul su, generalul Al. Averescu, declara ntr-o telegram adresat lui Cicerin, n octombrie 1920, c guvernul romn n-a ncetat s doreasc restabilirea unor bune relaiuni cu Rusia, ct mai curnd i pe baze ct mai durabile7. Un eveniment deosebit pentru statu-quo-ul romnesc l-a constituit Hotrrea Consiliului Suprem reunit la Londra (3 martie 1920) i Paris (28 octombrie 1920) de recunoatere de ctre Marile Puteri nvingtoare a Unirii Basarabiei cu Romnia, act neacceptat oficial de diplomaia sovietic (1 noiembrie 1920). Ministrul de Externe romn telegrafia omologului su sovietic, la 10 noiembrie 1920: Unirea Basarabiei cu Romnia este o chestiune definitiv nchis i guvernul romn nu o mai poate pune n
5

Diplomatul francez Saint Aulaire scria: n problema trecerii Nistrului de ctre trupele sale pentru a ndeprta pericolul bolevic de la frontier, Romnia nu se gndete n nici un fel (Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul 1940. Drama romnilor dintre Prut i Nistru, Bucureti, Editura Academiei de nalte studii militare, 1992, p. 43; vezi i Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Romnilor n secolul XX (1918-1948), Bucureti, Editura Paideia, 1999, p. 593-663. 6 La 24 februarie 1920, Cicerin telegrafiase lui Vaida-Voevod cu propunerea de a ncepe negocieri, fiind convins c toate diferendele ntre cele dou ri pot fi aplanate pe calea unor tratative panice i toate chestiunile teritoriale pot fi rezolvate de comun acord. La 3 martie 1920, Vaida-Voevod rspunde favorabil pentru nceperea negocierilor. De fapt discuiile secrete debutaser la Copenhaga ntre D. Ciotori i M. Litvinov, care declarase c Rusia Sovietic va recunoate unirea Basarabiei cu Romnia la o viitoare ntlnire. Proiectata conferin romno-sovietic a fost ntrziat de o nenelegere cu privire la locul de desfurare (Varovia sau Harkov), iar apoi de o remaniere guvernamental (Al. Cretzianu, Politica de pace a Romniei fa de Uniunea Sovietic, n Gh. Buzatu, Romnia cu i fr Antonescu, Iai, Editura Moldova, 1991, p. 53 i urm.). 7 Ibidem, p. 54.

115

discuiune. Chestiunile secundare ridicate de orice schimbare de suveranitate i care au fost rezolvate n principiu de zisa Conveniune, sunt singurele care mai rmn a fi precizate ntre Romnia i Rusia8. La Varovia a avut loc prima conferin oficial romno-sovietic (22 septembrie-25 octombrie 1921) care-i propunea stabilirea preliminar a programului unei viitoare ntlniri, dar dup ase runde de convorbiri nu s-a ajuns la o platform comun9. Ion I.C. Brtianu a solicitat guvernului sovietic printr-un memoriu, n cadrul Conferinei de la Geneva (2 mai 1922), restituirea tezaurului, angajndu-se la o politic de neintervenie fa de Uniunea Sovietic, i la disponibilitatea de a ncheia un pact de neagresiune (17 mai 1922). La iniiativa lui Maxim Litvinov de reunire a unei Conferine de dezarmare a statelor limitrofe Rusiei Sovietice, la Haga, I. Gh. Duca rspundea favorabil: Romnia nu are nici o intenie de agresiune, i n ceea ce privete n mod special Rusia, delegaia romn de la Geneva s-a pronunat n favoarea unui pact de neagresiune perpetu10. n octombrie 1922, Brtianu relua subiectul ntr-o conversaie cu Marealul Foch i exprima dorina Romniei de a ti mai nti pe care frontier trebuie s dezarmeze11. n noiembrie apreau zvonuri despre o invazie sovietic n Basarabia, fapt dezminit n decembrie 1922, la Paris, de ctre Edouard Herriot ntr-o convorbire cu Victor Antonescu, dar care sugera abordarea pe etape pn la recunoaterea regimului bolevic12. La 19 decembrie 1922, la Lausanne, C. Diamandy a avut o scurt ntrevedere neoficial cu Cicerin, cu care ocazie sugera un troc: recunoaterea Unirii Basarabiei contra tezaurului i acceptarea pactului de neagresiune. Starea de spirit a cabinetului de la Bucureti i a opiniei publice era, n continuare, nencreztoare fa de inteniile Uniunii Sovietice. n mai 1923, guvernul romn a acceptat iniierea de tratative cu URSS pentru normalizarea relaiilor comerciale, dar abia n noiembrie, la Tiraspol,
8 9

Ibidem. Delegatul sovietic Karakhan lsase s se neleag c guvernul su ar fi gata s recunoasc unirea Basarabiei n schimbul unor compensaii (tezaurul romn de la Moscova, stipulaiuni privitoare la drepturile minoritilor etc.), dar, conform instruciunilor sale, Filality delegatul romn nu a acceptat meninerea chestiunii frontierii romno-sovietice pe ordinea de zi a Conferinei (ibidem). 10 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (AMAE), fond 71, Bulgaria. Relaii cu Romnia, vol. 69, f. 27. 11 Ibidem. 12 Ibidem, f. 29.

116

a fost semnat un acord bilateral privind prevenirea i soluionarea conflictelor de la frontiera nistrean. La Conferina Micii nelegeri de la Belgrad (ianuarie 1924) au fost evocate problema ruseasc i contactele romno-sovietice privind deschiderea unor negocieri oficiale, viznd normalizarea relaiilor politice. Dup mai multe discuii controversate desfurate la Salzburg i Odessa, s-a convenit locul viitoarei Consftuiri romnosovietice: Viena. Dup cinci runde de negocieri Conferina de la Viena (27 martie-2 aprilie 1924) s-a ncheiat fr nici un rezultat13. Tentative de reglementare a relaiile cu Uniunea Sovietic au avut loc cu ocazia aderrii la Protocolul de la Moscova (1929)14 i a discuiilor de la Riga (1932). Reluarea relaiilor diplomatice dintre Romnia i Uniunea Sovietic (9 iulie 1934) trebuie considerat un succes diplomatic, mai ales c n textul scrisorilor schimbate ntre cei doi minitri de externe, N. Titulescu i M. Litvinov se spunea: Guvernele rilor noastre i garanteaz mutual deplinul i ntregul respect al suveranitii fiecruia dintre statele noastre15. Admiterea Uniunii Sovietice n Societatea Naiunilor n acelai an a corespuns cu o nou etap n care intraser relaiile internaionale, politica de narmare a Germaniei i Italiei strnind mult ngrijorare. Nicolae Titulescu a reluat convorbirile n vederea semnrii unui pact de asisten mutual16. Dup tatonrile de la Geneva (septembrie 1935), Nicolae Titulescu a ales prilejul oferit de Conferina de la Montreux (iunie-iulie 1936) pentru semnarea unui astfel de document de o mare valoare geopolitic17. Titulescu dorea ca pactul de asisten mutual s se semneze imediat, dar ministrul de externe sovietic, la indicaia Kremlinului, a amnat
13

Partea sovietic vorbea despre organizarea unui plebiscit n Basarabia, lucru cu care delegaia romn nu putea fi de acord. Poziia antiromneasc a reieit mai bine cu ocazia numeroaselor incidente de la grania de pe Nistru, care au culminat cu Afacerea Tatar Bunar (septembrie 1924). Toate aciunile ntreprinse n deceniul al treilea de guvernele romneti de a restabili relaiile cu Uniunea Sovietic s-au dovedit zadarnice, mrul discordiei rmnnd Basarabia (ibidem). 14 Eliza Campus, Mica nelegere, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1997, p. 146-147. 15 Al. Cretzianu, op. cit, p. 56-57. 16 ntrevznd o apropiere mai serioas ntre Germania i U. R. S. S, Titulescu atrgea atenia c Pactul cu Romnia va trebui fcut la timpul potrivit; altminteri, apropierea rusogerman va avea loc fr noi i mpotriva noastr... Apropierea ruso-german trebuie, prin urmare s ne gseasc deja aliai cu U.R.S.S (Nicolae Titulescu, Politica extern a Romniei, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1994, p. 131). n iulie 1935, regele Carol al II-lea i guvernul Ttrescu i acordau depline mputerniciri pentru a negocia un pact de asisten mutual cu Uniunea Sovietic (ibidem). 17 Keith Hitchins, Romnia.1966-1947, Bucureti, Editura Humanitas, 1996, p. 463 i urm.

117

oficializarea sa pentru toamna aceluiai an, cu ocazia Adunrii Societii Naiunilor de la Geneva. Politica extern promovat de Nicolae Titulescu de apropiere de Uniunea Sovietic a strnit reacii puternice, pe plan intern, n tabra adversarilor si politici18, ct i pe plan extern, n rndul statelor revizioniste, ducnd la nsprirea relaiilor cu cel de-al III-lea Reich i Italia fascist. La 29 august 1936, Nicolae Titulescu, diplomatul de care era legat ntreaga politic extern romneasc pus n slujba securitii colective sub egida Societii Naiunilor, a fost demis din funcia de ministru de externe, ceea ce pentru unii reprezenta o dovad de realism politic, i nlocuit cu Victor Antonescu19. Aceast reorientare nu modifica postulatele de baz, un rol deosebit revenindu-i regelui Carol al II-lea, iar dup instaurarea regimului autoritar, lui Armand Clinescu i Grigore Gafencu. Conjunctura internaional deosebit de tensionat a anilor 1938-1939, a determinat pruden din partea Kremlinului, care promova un joc diplomatic dublu: purta discuii i cu anglo-francezii i cu germanii, ultimii oferind tehnologie modern militar, pe de o parte, i soluionarea revendicrilor teritoriale ruseti pierdute n urma Primului Rzboi Mondial. Vizitele ntreprinse de regele Carol al II-lea, n iunie 1937 i noiembrie 1938, n capitalele occidentale viza obinerea unor garanii colective de securitate din partea Franei i Marii Britanii20. Promisiunile vagi din partea celor dou mari democraii europene, au determinat pe monarhul romn s poposeasc i la Berlin, n ncercarea disperat de a obine un sprijin din partea Reich-ului fa de preteniile teritoriale sovietice i ungare21.
18

ntr-o scrisoare din 14 iulie 1936, adresat de Octavian Goga, liderul Partidului Naional Cretin, regelui Carol al II-lea, se atrgea atenia asupra unei eventuale schimbri a ministrului de externe i o revizuire a politicii externe romneti: ... Necontestat c nu Titulescu este chemat s duc la bun sfrit o astfel de nsrcinare. El, pe drept sau pe nedrept, reprezint astzi noiunea unei lipse de credit desvrite (Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Casa Regal, dosar 7/1936, f. 9). 19 Gh. Buzatu, Titulescu i strategia pcii, Iai, Editura Junimea, 1982, p. 257-304. 20 n cadrul vizitei ntreprinse de Carol al II-lea, n iunie 1937, i a convorbirilor avute cu regele Marii Britanii, cu primul ministru N. Chamberlaine i cu A. Eden, s-a atras din nou atenia asupra pericolului unei aliane ruso-germane (Valeriu F. Dobrinescu, Diplomaia Romniei. Titulescu i Marea Britanie, Iai, Editura Moldova, 1994, p. 42). Carol al II-lea a revenit n Marea Britanie pentru o nou vizit n noiembrie 1938 (Keith Hitchins, op. cit., p. 469). 21 Aceste sperane s-au dovedit dearte, ba mai mult primul-ministru Chamberlain i-a sugerat c forele naturale i-ar putea da Germaniei o preponderen n economia Europei de Sud-Est (Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol i Marealul Antonescu. Relaiile romno-germane 1938-1944, Bucureti, Editura Humanitas, 1994, p. 60).

118

Intrarea trupelor germane n 15 martie 1939 n Cehoslovacia i destrmarea acestui stat22, a nsemnat sfritul Micii nelegeri, i creterea factorilor de risc asumai de statele mici din centrul i sud-estul Europei, printre care i Romnia. n condiiile lipsei unor garanii din partea democraiilor occidentale i a presiunilor germane, Romnia a fost silit s semneze un acord economic cu Germania, la 23 martie 193923. Din primvara anului 1939 i pn la ncheierea pactului sovieto-german din 23 august 1939, Romnia s-a aflat sub presiunea crescnd a Germaniei care i cerea s extind legturile economice ntre cele dou ri i s evite angrenarea n orice bloc de securitate, care s-i fie ostil24. Convorbirile economice romno-germane, din martie 1939, i demersul ntreprins de V. V. Tilea, ministru plenipoteniar romn la Londra, pe lng Foreign Office a reinut atenia diplomaiei i presei sovietice25. Garaniile unilaterale anglo-franceze acordate Romniei i Greciei, la 13 aprilie 1939, au avut o real semnificaie moral, dar ntruct nu erau nsoite de o susinere militar concret, ele au rmas lipsite de orice valoare practic26. Eforturile ministrului de externe Gafencu ca marile puteri s respecte statu-quo-ul romnesc i balcanic s-au dovedit zadarnice27.
22

Auric Simion, Agresiunile naziste din Europa n anii 1938-1939, Bucureti, Editura Eminescu, 1983, p. 69. 23 Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrat a Romnilor, Bucureti, Editura Sport-Turism, 1981, p. 512. 24 Keith Hitchins, op. cit., p. 470. 25 La 16 martie 1939, V.V. Tilea l-a informat pe P. H. Nicholas eful Departamentului SudEst din Foreign Office, despre o comunicare neoficial primit de la ambasadorul sovietic, Ivan Maiski, potrivit creia dac Germania ar ncerca vreodat s creeze dificulti Romniei prin Ungaria, Rusia ar acorda ajutor Romniei att ct i st n putin. Ministrul romn de la Moscova a dezminit, cteva zile mai trziu (20 martie 1939), tirea ultimatului german i a mobilizrii armatei romne i a cerut ca aceste informaii s fie comunicate lui Maxim Litvinov. Corespondentul Ageniei TASS de la Londra explica negaia Bucuretiului ca o manevr menit s permit Germaniei a da napoi (AMAE, fond 71, Anglia, dosar 40/1938-1939, f. 176-177; telegrama nr. 778, de la Moscova, 20 martie 1939, semnat Dianu). 26 La Moscova, Litvinov a aprobat garania anglo-francez, dar a exprimat rezerve referitoare la atitudinea Varoviei, n condiiile n care, iniial, britanicii condiionaser acordarea acestor garanii de extinderea alianei romno-polone (idem, fond 71 Romnia, vol. 503/1939, f. 99). 27 Grigore Gafencu, nsemnri politice, Bucureti, Editura Humanitas, 1991. Hitler declarase lui Gr. Gafencu, ministrul de externe, la Berlin c nu are nimic de zis mpotriva unor garanii franco-britanice, dar c poziiunea s-ar schimba dac aceasta garanie ar fi legat de asistena ruseasc (Al. Cretzianu, op. cit, p. 59-60).

119

n raport cu evoluia relaiilor internaionale, Romnia, n baza principiilor de drept internaional i propunea s continue fa de Uniunea Sovietic, politica sa de bun vecintate, defensiv28, fapt exprimat i la 8 mai 1939, de ctre Grigore Gafencu n discuia la Bucureti cu Potemkin, adjunctul comisarului poporului pentru afacerile externe29. ntruct tratativele tripartite anglo-franco-sovietice bteau pasul pe loc, diplomaia sovietic era gata de semnarea pactului cu Germania hitlerist. n urma a dou runde de negocieri, purtate de Joachim von Ribbentrop i consilierii si Stalin i Molotov, au acceptat coninutul Pactului de neagresiune. Actul cuprindea dou dispoziii: excluderea rzboiului ntre contractani i intrarea sa imediat n vigoare. Un protocol adiional privea delimitarea sferelor de influen n Europa de Est. Ribbentrop a solicitat pentru a-l semna, acceptul Berlinului, personal al lui Hitler. Rspunsul a sosit la Moscova pe 23 august, orele 23: Hitler este gata s in cont de tot ceea ce URSS ar dori s fie reglementat prin pact30. Pactul de neagresiune sovieto-german, semnat la Kremlin, a fost publicat, a doua zi n ziarul Pravda, fiind semnat de cei doi minitri de Externe, Joachim von Ribbentrop i Viaceslav Molotov. La punctul trei al actului adiional al pactului de neagresiune se preciza: n privina sudestului Europei partea sovietic atrage atenia asupra interesului ei n Basarabia. Partea german i declar totalul dezinteres politic fa de acest teritoriu. Conform punctului patru Acest protocol va fi considerat de ambele pri ca strict secret31. Guvernul romn nu a fost informat, imediat, de aceste nelegeri secrete, protocolul adiional a devenit cunoscut abia la sfritul rzboiului mondial32. Pactul de neagresiune sovieto-german a strnit consternare la Bucureti i n toate capitalele europene33. La 25 august 1939, guvernul romn a comunicat guvernului polonez c n cazul unui conflict germano-polonez, Romnia va pstra o strict neutralitate.
28 29

Arhivele Ministerului de Rzboi (AMR), fond 5418, dosar 15/1939, f. 2. Ioan Scurtu, Carol al II-lea, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2001, p. 257. 30 Emilian Bold, Ilie Seftiuc, Pactul Ribbentrop-Molotov, Iai, Institutul European, 1998, p. 144-145. 31 *** Romnia n anii celui de-al Doilea Rzboi Mondial, I, Bucureti, Editura Militar, 1989, p. 200; Pactul Ribbentrop-Molotov i consecinele lui pentru Basarabia. Culegere de documente, Chiinu, Editura Universitas, 1991, p. 10. 32 Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol al II-lea..., p. 91. 33 Conform afirmaiei unui ministru al ambasadei germane de la Londra, transmis de V. V. Tilea la Bucureti, pactul sovieto-german urma s aib consecine asupra Romniei privind cedarea Transilvanei i Basarabiei. (AMAE, fond 71, dosar 115, f. 27).

120

n urma agresiunii militare germane n Polonia (1 septembrie 1939), se declana cel de-al Doilea Rzboi Mondial. La 17 septembrie a urmat invazia trupelor sovietice i mprirea statului polonez conform protocolului adiional al Pactului Ribbentrop-Molotov. Dup invadarea Finlandei de ctre U.R.S.S (noiembrie 1939 martie 1940), rzboiul se deplasa spre Nordul i Vestul Europei. Consiliul de Coroan prezidat de regele Carol al II-lea, n seara zilei de 6 septembrie 1939, a hotrt publicarea unei declaraii privind meninerea neutralitii Romniei n rzboiul declanat cu o sptmn n urm34. Dup desfiinarea Poloniei ca stat i aciunea furtunoas a Germaniei pe Frontul de Vest, o asisten militar anglo-francez n favoarea Romniei devenea o ipotez fr o perspectiv de materializare35. Opinia public a fost informat despre aceast neutralitate, n strictele ei limite stabilite prin convenia de la Haga, cu dorina sincer i deseori afirmat de a ntreine bune relaiuni cu toi vecinii notri36. n septembrie 1939, Romnia a fcut pai serioi n vederea realizrii Blocului Balcanic al Neutrilor, dar drumul a fost, definitiv, blocat. Atitudinea Uniunii Sovietice fa de Romnia a devenit rezervat datorit prevederilor secrete care o vizau prin Pactul Ribbentrop-Molotov. Diplomaia Bucuretilor cuta, cu mult discreie, s afle mai multe detalii legate de inteniile Uniunii Sovietice. n acest scop, Ambasada de la Ankara reprezenta un loc important pentru descifrarea unora din planurile Moscovei. Din discuiile avute de ambasadorul de la Ankara, Vasile Stoica, cu Saracioglu, reiese interesul Romniei pentru mbuntirea raporturilor cu Uniunea Sovietic. eful diplomaiei turce considera neutralitatea proclamat la Moscova un cap de fir pe care nu trebuie s-l scpm i c se impun eforturi ca Uniunea Sovietic s fie admis n blocul anglo- francez37. n acelai sens s-a pronunat i ambasadorul englez, Sir Knatchbull-Hugessen, care ne sftuia s ntrim aciunea la Moscova38. Chiar i ambasadorul
34

AMAE, fond 71, Romnia, VII. nsemnrile lui Grigore Gafencu asupra Consiliului de Coroan din 6 septembrie 1939 de la Palatul Cotroceni; Ion Mamina, Consilii de Coroan, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1997, p. 178-186; Carol al II-lea, nsemnri zilnice, II, Bucureti, Casa de editur i pres ANSA S.R.L., 1996, p. 204-207. 35 Dinu C. Giurescu, Romnia n al Doilea Rzboi Mondial, Bucureti, ALL Istoric, 1999, p. 8; vezi i Gh. Buzatu, Romnia i Marile Puteri (1939-1947), Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003. 36 Universul, 19 septembrie 1939, p. 1. 37 AMAE, fond 71, Romnia, dosar 115/1939, f. 32-34. 38 Ibidem, f. 34.

121

francez, Massigli, a aprobat argumentele efului diplomaiei turce39. ntre 9 i 11 septembrie 1939, Vasile Stoica a avut discuii cu Trentiev, ambasadorul sovietic n capitala Turciei, n legtur cu coninutul pactului din 23 august 1939, care l-a asigurat c acordul ncheiat cu Reich-ul este un instrument de pace, nicidecum o alian n vederea unei politici de agresiune i explica concentrrile de trupe, din URSS prin eventualele dificulti care se puteau ivi la retragerea polonezilor40. Ministrul de Externe romn, Grigore Gafencu, transmitea, la 17 septembrie 1939, ambasadorului romn la Moscova, Nicolae Dianu, c suntem dornici a consolida acordurile noastre de bun vecintate i l ruga s comunice oficialitilor sovietice c Romnia a avut, totdeauna, grij s se in n afar de conflictul ideologic dintre Germania i Rusia, i c este gata s ncheie un pact de neagresiune cu Moscova41. Ministrul de Externe sovietic, Molotov, n cursul unor discuii, la Moscova, cu Nicolae Dianu, i-a exprimat aprehensiunea lui fa de numrul mare de avioane poloneze adpostite n Romnia, i de staionarea statului major polonez, mpreun cu trupe i 500 de avioane, fapt care l-a determinat s ntrebe retoric: Oare se ntmpl ceva neprevzut pentru U.R.S.S. ?42. Explicaiile diplomatului romn nu au reuit s-l satisfac pe interlocutorul sovietic. Dorina Bucuretilor de a strnge tot mai mult relaiile de bun vecintate i de amiciie cu U.R.S.S., pe baza direciilor externe o politic pacifist i de strict neutralitate a fost din nou exprimat cu ocazie audienei de prezentare la Molotov, a noului ministru Davidescu la Moscova43. Marealul Voroilov ntr-o discuie cu generalul Pallasse i-a spus c Uniunea Sovietic nu are nimic s cear Romniei44. La 14 octombrie 1939, cu prilejul unei audiene a lui Gh. Davidescu la Kalinin, preedintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., acesta a accentuat c Moscova dorete, nu numai s pstreze bune relaiuni de vecintate cu ara Romneasc, dar s le i dezvolte ct mai mult, i c n viitor preocuprile ei, n direciunea statelor balcanice va putea lua o form mai insistent. n acelai raport trimis ministerului de resort la Bucureti, Davidescu informa c von Ribbentrop i
39 40

Ibidem. Ibidem, dosar 115, f. 394-396. 41 Idem, fond 71, Romnia, dosar 7/1939, f. 204. 42 Idem, fond 71, URSS, dosar 89/1939, f. 200. 43 ANC, fond Preedinia Consiliului de Minitri, dosar 269/1939, f. 76. 44 Ibidem, f. 79-80.

122

spusese ambasadorului Italiei la Moscova, Rosso, la 28 septembrie 1939, c Uniunea Sovietic nu va ntreprinde nimic ce ar putea atinge direct interesele Romniei45. Rapoartele ageniilor diplomatice romneti din unele state nordice erau mai tranante: Uniunea Sovietic atepta ca Reich-ul s se angajeze ntr-o ofensiv puternic pe Frontul de Vest pentru a trece la o a doua etap de revendicri fa de rile ce se gsesc n spaiul ei vital 46. La sfritul lunii octombrie 1939, corespondentul ageniei Associeted Press de la Budapesta informa oficialitile de la Washington c orice aciune din partea Rusiei, pentru ocuparea Basarabiei, va gsi Romnia lipsit de asisten sau ajutor i sugera ca Ungaria s intre n Transilvania pentru a opri pe rui n Carpai47. Presa argentinian sublinia, la 26 octombrie 1939, c aciunea sovietic este probabil i iminent i c ea va fi urmat de o agresiune bulgar n Dobrogea i de una ungar n Transilvania, situaie disperat n care Romnia, ar fi obligat s lupte singur, neputnd conta pe ajutorul Turciei, nici pe al Angliei sau Franei48. n acest timp oficialii politici i diplomatici asigurau, n continuare, guvernul romn c nu trebuie s ne facem griji fa de elanul rusesc, i c, pentru Romnia, nu este nici o primejdie49. Convorbirile oficiale purtate la Moscova de eful delegaiei de la Ankara, Saracioglu, ca mandatar al nelegerii Balcanice, cu reprezentanii diplomaiei sovietice privind un acord care s garanteze statu-quo-ul n Balcani, Marea Neagr i Mediterana Oriental au ntmpinat rezisten, n schimb au aprut pe masa dezbaterilor alte probleme privind chestiunea strmtorilor i clauza german, chestiunea bulgar .a. Rentors n ar, Saracioglu i comunica, la 24 octombrie 1939, lui Vasile Stoica, c a constatat la Moscova, simpatii pentru Bulgaria i tendina de a-i sprijini revendicrile50 i c Uniunea Sovietic ar dori s conteze pe neutralitatea Turciei, fa de Sofia, n orice mprejurri51. La 28 octombrie 1939, dup consultarea lui Grigore Gafencu
45 46

Ibidem, f. 100. Ibidem, f. 15. 47 Ibidem, f. 113. 48 Ibidem, f. 116. 49 Aprecierile lui Schnurre, preedintele Comisiei Economice Germane, relatate de ambasadorul romn la Moscova, Gheorghe Davidescu (ibidem). 50 AMAE, fond 71, URSS, dosar 90/1940, f. 25. 51 Ibidem, dosar 89/1940, f. 120.

123

cu ambasadorii romni din capitalele statelor nelegerii Balcanice, s-a prezentat proiectul de constituire a blocului de state neutre n sud-estul european52, proiect abandonat dou luni mai trziu ca urmare a atitudinii adoptate de Marile Puteri, i mai ales opoziia Germaniei, Italiei i Uniunii Sovietice53. Ratificarea tratatului sovieto-german de ctre Prezidiul Sovietului Suprem, la 28 octombrie 1939 precum i al protocolului adiional la 4 octombrie 1939, au fost grbite de eecul negocierilor cu Turcia. La 1 noiembrie 1939, V. Molotov declara c vechile noiuni de agresiune i agresor sunt inaplicabile n noua situaie internaional54. La sfritul lunii decembrie 1939 i nceputul anului 1940, Romnia a desfurat o vie aciune diplomatic la Roma i Ankara, n sperana c va trezi interesul Italiei i al Turciei pentru cauza rezistenei romneti, la o aciune sovietic din ce n ce mai probabil i pentru a se ngdui, astfel, funcionarea garaniei britanice. Atacurile n presa sovietic i coninutul unor convorbiri ale diplomaiei sovietice scoteau tot mai mult n eviden inteniile URSS fa de problema revizuirii graniei de pe Nistru, cu alte cuvinte recuperarea ntr-o form sau alta a Basarabiei. n aceast situaie, Romnia a intensificat eforturile pe lng cancelariile democraiilor occidentale. La 4 ianuarie 1940, ministrul sovietic la Bucureti, ntr-o discuie avut cu Mihail Stnescu la sediul Ministerului Afacerilor Strine, i-a declarat surprinderea c anumite personaliti romne i-au manifestat ngrijorarea n ce privete inteniile Moscovei, fa de noi i c aceast atitudine se datoreaz, exclusiv propagandei declanate de Londra i Paris, n scopul de a tulbura relaiile romno-sovietice55. Regele Carol al II-lea nutrea bnuiala c ntre Germania i Soviete exist un aranjament scris n ceea ce privete Basarabia, i n tot cazul, cert este c nemii au abandonat aceast parte a rii, URSS-ului, de aceea considera necesar s sublinieze n cuvntarea rostit la Chiinu, la 6 ianuarie 1940, c Basarabia este pmnt romnesc56. Gheorghe Davidescu reconfirma lui Molotov, cu ocazia unei audiene din 17 ianuarie 1940, inteniile guvernului romn de a se vedea strngndu-se
52 53

Ibidem, dosar 270/1939, f. 48-49. AMAE, fond nelegerea Balcanic, vol. 39, f. 536. 54 Ibidem, f. 126. 55 Ibidem, fond 71, URSS, dosar 89/1940, f. 14. 56 Carol al II-lea, op. cit., 83-85.

124

relaiile de bun vecintate57. Reprezentanta diplomaiei sovietice la Stockholm, Kollontay, ntr-o discuie cu Haidar, ambasadorul turc, a adugat c URSS nu a renunat niciodat la Basarabia58. Ministrul sovietic la Bruxelles mprtea aceeai opinie. n urma sondajelor fcute de Foreign-Office n legtur cu poziia Germaniei fa de o posibil agresiune sovietic asupra Romniei, a reieit clar c Reich-ul nu va ajuta Romnia. La 29 martie, Molotov, n discursul susinut n Sovietul Suprem, afirma printre altele c exist o chestiune litigioas nerezolvat, aceea a Basarabiei59, fapt ce a strnit o mare nelinite la Bucureti. Ministrul romn la Roma, Raoul Bossy, a fost vizitat de nsrcinatul sovietic al Afacerilor Strine, Helfant, care considera c, la Bucureti, s-a interpretat greit, discursul lui Molotov, deoarece poziia fa de Basarabia nu ar avea ceva nou, i Moscova nu e n msur a ncheia un pact cu noi sau a ne da vreo garanie60. Un buletin Informativ din 1 aprilie 1940 al Serviciului Secret, aprecia discursul lui Molotov drept un avertisment dat vecinilor de la sud de a nu se lsa atrai ntr-o aciune dumnoas fa de Soviete61. Ambasadorul german la Ankara, Franz von Papen l asigura pe trimisul romn, Vasile Stoica, nu trebuie s ne temem de nici o agresiune, sub nici un motiv, ct nu vin Aliaii n Balcani62. Ambasadorul sovietic, Lavrentiev, ntr-o convorbire cu adjunctul ministrului de externe iugoslav, comenta c Bulgaria a fost ndrumat a-i orndui litigiile cu Romnia pe calea unei nelegeri directe63. n Directivele pentru Partidul Comunist din Romnia, adoptate la 8 mai 1940 de Comitetul Executiv al Internaionalei a III-a, se recomanda acestuia s contribuie la rezolvarea problemei Basarabiei64. La 22 mai, Grigore Gafencu s-a adresat ministrului german la Bucureti, Wilhelm Fabricius, solicitnd ajutorul Germaniei n aceast problem, dar acesta l-a sftuit s reglementeze relaiile romno-sovietice pe cale panic65.
57

AMAE, fond 71, URSS, dosar 89/1940, f. 12 (telegrama nr. 204, de la Moscova, 17 ianuarie 1940, semnat Davidescu.) 58 Ibidem, dosar 89/1940, f. 422 (telegrama nr. 185, 12 martie 1940, de la Stockholm). 59 Ibidem, f. 406 (telegrama 452, 30 martie 1940, de la Moscova, semnat de Davidescu). 60 Ibidem, f. 140; vezi i Mihai Pelin, Diplomaie de rzboi: Romnia-Italia, 1939-1945, Bucureti, Editura Elion, 2005. 61 Arhiva Ministerului Aprrii Naionale (AMR), fond 5417, dosar 2b/1940, poziia 902, f. 753. 62 AMAE, fond 71, URSS, dosar 90/1940, filele 117-118. 63 Idem, dosar 89/1940, f. 434. 64 ANC, Arhiva C.C. al PCR, fond 1, inv.8, dosar 167, f. 15-20. 65 Andreas Hillgruber, Hitler, regele Carol i marealul Antonescu, p. 105.

125

Blitzkreg-ul (rzboiul fulger), fcuse din Fhrer n mai puin de 18 luni, stpnul Europei, cu excepia Marii Britanii aflat sub asediu. Garaniile franco-britanice deveneau astfel inoperante i Romnia se grbea s schimbe orientarea politicii sale externe spre Germania i aliaii din Ax66. Schimbarea liniei politice nu a salvat Romnia de agresivitatea nedisimulat a Uniunii Sovietice i a Ungariei. Pe data de 23 iunie 1940, Viaceslav Molotov l anuna pe ambasadorul german la Moscova, Schulenburg, c: Soluionarea chestiunii Basarabiei nu mai sufer nici o amnare. Guvernul sovietic... intenioneaz s foloseasc fora n cazul n care guvernul romn va respinge acordul panic67. Acestei pretenii, Molotov adug i Bucovina, cerere care i-a luat prin surprindere i i-a nemulumit pe germani, deoarece se nclcau prevederile articolului 3 al protocolului adiional al Pactului Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop a prezentat pe 25 iunie URSS-ului rspunsul german: 1. Germania rmne fidel acordurilor de la Moscova. De aceea ea nu manifest nici un interes fa de chestiunea Basarabiei. 2. Preteniile guvernului sovietic n ceea ce privete Bucovina constituie ceva nou. Bucovina a fost o provincie a Coroanei austriece i este dens populat de nemi. 3. n alte regiuni ale Romniei, Germania are interese economice foarte importante. Aceste interese includ cmpiile petroliere i pmnturile agricole. De aceea, Germania... este extrem de cointeresat ca aceste teritorii s nu devin un teatru al aciunilor militare68. Pe 26 iunie, Molotov anuna reprezentantul Reich-ului la Moscova c se va face un compromis privind Bucovina: hotarul... s treac din cel mai sudic punct al Ucrainei apusene sovietice, de lng muntele Kniatosa spre est de-a lungul rului Suceava i apoi mai spre nord-est de Hera pe Prut69. n felul acesta sovieticii obineau legtura feroviar direct din
66

Primul pas l-a constituit semnarea la Bucureti, la 27 mai 1940, a unui acord economic n domeniul petrolier (Olwaffen Pakt), exporturile de iei fiind ndreptate prioritar spre Germania. n cadrul audienei lrgite a membrilor Consiliului de Minitri, din 28 mai 1940, Carol al II-lea a recomandat promovarea unei politici externe de adaptare la realiti, adic orientarea spre Germania mai ales (Carol al II-lea, ntre datorie i pasiune. nsemnri zilnice, II, 1939-1940, Bucureti, Casa de editur i pres ANSA SRL, 1996, p. 177). 67 Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, op. cit., p. 25. 68 Pactul Ribbentrop-Molotov i consecinele lui pentru Basarabia, Culegere de documente, Chiinu, Universitas, 1991, p. 11. 69 Ibidem, p. 16. Ultimatumul rusesc va rmne unic n istorie n ceea ce privete cererea cedrii nordului Bucovinei, pe care o stpnise circa 150 de ani, Imperiul Habsburgic i nu Rusia arist. Adevrul era c Uniunea Sovietic avea nevoie de Bucovina pentru a stabili o punte spre Rutenia Carpatic.

126

Basarabia, prin Cernui spre Lvov. Molotov avea acordul Italiei n problema litigioas cu Romnia, nc din 20 iunie, n urma discuiei avute cu ministrul plenipoteniar la Moscova, Rosso. Pe 26 iunie, noul ministru de Externe, Ion Gigurtu, telegrafia lui Davidescu la Moscova s cear Kremlinului s-i defineasc poziia i inteniile fa de Romnia. n aceeai zi la orele 22, Molotov convoc pe ministrul romn la Moscova, cruia i nmneaz o not ultimativ privind cedarea imediat a Basarabiei i a Bucovinei de Nord, dei aceast cerere contravenea att dreptului istoric, ct i normelor juridice internaionale70. n not se preciza: n anul 1918, Romnia, folosindu-se de slbiciunea militar a Rusiei, a desfcut de la Uniunea Sovietic o parte a teritoriului ei, Basarabia, clcnd prin aceasta unitatea secular a Basarabiei, populat n principiu de ucrainieni, cu Republica Sovietic Ucrainian... Guvernul sovietic consider c chestiunea ntoarcerii Basarabiei este legat n mod organic cu chestiunea transmiterii ctre URSS a acelei pri a Bucovinei a crei populaie este legat n marea ei majoritate cu Ucraina Sovietic71. Pentru intimidarea guvernanilor romni, la grania de pe Nistru sovieticii masaser 40 de divizii acompaniate de 14 brigzi blindate, 30 de regimente i 4 divizioane de artilerie grea, sub comanda generalului Jukov, gata s intervin contra Armatei a 4-a romne din Basarabia. Se aduga i puternica propagand antiromneasc n Basarabia, dirijat de Serviciul de Informaii sovietic condus de la faa locului de Lavrenti Beria, nc din 19 iunie 1940, cu ajutorul comunitilor. La apelurile disperate fcute de Gheorghe Ttrescu pe lng guvernele italian, german, i partenerii din nelegerea Balcanic (Grecia, Turcia, Iugoslavia), s-a rspuns cu pruden i cu recomandarea acceptrii cererilor sovietice, cu excepia Ankarei care s-a artat gata s-i asume obligaiile. Ribbentrop a transmis verbal prin Wilhelm Fabricius, sfatul Germaniei de a accepta preteniile sovietice, iar Mussolini a refuzat chiar s l primeasc pe ministrul romn n Italia, Raoul V. Bossy, Galeazzo Ciano lsndu-l s neleag c nu va primi nici un sprijin din partea rii sale72. Fr nici un ajutor din afar, izolat politic ntr-un context geostrategic continental rsturnat de victoriile rapide ale germanilor, Romnia se afla la un punct de rscruce al istoriei sale. n ziua de 27 iunie,
70 71

I. Scurtu, C. Hlihor, op. cit., p. 25.; Andreas Hillgruber, op. cit., p. 55-57,70-74. Pactul Ribbbentrop-Molotov...., p. 17. 72 Raoul V. Bossy, Amintiri din viaa diplomatic, II, Bucureti, Editura Humanitas, 1999, p. 250.

127

regele Carol al II-lea a convocat dou edine ale Consiliului de Coroan, la orele 1230 i 2100 pentru discutarea ultimatumului sovietic. n cadrul primei edine primul-ministru i ministrul de externe au fcut cunoscute membrilor Consiliului att cuprinsul notei ultimative ct i rspunsurile membrilor Axei, apoi eful Statului Major romn, generalul Florea enescu a subliniat riscul Romniei de a fi angajat concomitent pe trei fronturi n cazul unei rezistene armate, ceea ce ar avea consecine catastrofale pentru pstrarea fiinei naionale. n cursul dezbaterilor aprinse s-au conturat dou curente de opinie, unul pentru rezisten militar, exprimat mai cu seam de Nicolae Iorga, i altul pentru respectarea condiiilor ultimatumului, reprezentat de Constantin Argetoianu. n aceste mprejurri 11 membri ai Consiliului de Coroan au votat pentru respingerea notei, 10 pentru acceptarea ei, unul s-a abinut, 5 s-au pronunat pentru continuarea discuiilor73. ncercarea prii romne de a negocia s-a lovit de refuzul categoric al sovieticilor. n urma celei de-a doua edine, doar 6, din 26 de participani s-au mai pronunat pentru rezisten. Hotrrea Consiliului de Coroan a fost considerat imprecis, de aceea Moscova a expediat o a doua not ultimativ la Bucureti, privind evacuarea teritoriilor n cauz, n decurs de patru zile, not acceptat de Romnia la 28 iunie 1940, orele 11, cu o or naintea expirrii ultimatumului: Guvernul romn pentru a evita gravele urmri pe care le-ar avea recurgerea la for i deschiderea ostilitilor n aceast parte a Europei, se vede silit s primeasc condiiile de evacuare specificate n rspunsul sovietic74. Guvernul sovietic, prin reprezentanii si, generalii Kosloc i Bodin, propune ca loc de ntlnire pentru discuiile de trasare a frontierei, Odessa75. n noaptea de 27-28 iunie 1940, orele 3, trupele sovietice ptrund n spaiul terestru i aerian al Romniei, nainte ca aceasta s rspund pozitiv la cererea sovietic. URSS-ul nclcase astfel Convenia de la Londra din 1933, constituindu-se n stat agresor. n 24 de ore, armata sovietic a ajuns la Prut, ocupnd principalele orae ale Basarabiei. inutul Hera care nu era
73

Ion Gigurtu, Politica extern a Romniei prezint o continuitate perfect n care se vede precis elul urmrit: pstrarea fiinei statului i armatei, memoriu din 10 octombrie 1944, n Gh. Buzatu, Romnia cu i fr Antonescu, p. 102-113. 74 Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smrcea, Documente privind istoria Romniei ntre anii 1918-1944, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1995, p. 529-530; Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, op. cit., p. 22-23; Valeriu F. Dobrinescu, Btlia diplomatic pentru Basarabia (1948-1940), Iai, Editura Junimea, 1991, p. 147-149; Al. Cretzianu, op. cit., p. 62-63. 75 Pactul Ribbentrop-Molotov..., p. 19-20.

128

inclus n nota ultimativ este ocupat, dintr-o eroare. Protestele lui Gheorghe Davidescu i ale succesorului su, Grigore Gafencu, rmn fr ecou. Notele ultimative sovietice nu numai c au inaugurat ci, pur i simplu, au declanat procesul dezintegrrii teritoriale a Romniei Mari. Odat satisfcute preteniile Moscovei, cine mai putea, ntr-adevr, stvili aciunile revizioniste ale Ungariei i Bulgariei, ambele ncurajate de Germania, Italia i URSS?76 Romnia pierduse 50.762 km2 cu 3,9 milioane de locuitori. Pentru a sparge unitatea teritorial a teritoriilor anexate, sovieticii au ncorporat administrativ nordul Bucovinei, inutul Hera. Nordul i sudul Basarabiei, Ucrainei Sovietice, iar restul Basarabiei devine Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc, creat la 2 august 1940. Opinia public romneasc a reacionat puternic, dar fr nici un rezultat. Pe data de 2 iulie, n comisiile reunite ale Senatului i Adunrii Deputailor, Gheorghe Ttrescu i Constantin Argetoianu au artat n discursurile lor c armata romn a fost retras din teritoriile cedate Uniunii Sovietice fr a se recunoate legalitatea aciunii. Ziua de 3 iulie a fost declarat zi de doliu naional. Dei trupele romne s-au retras dincoace de Prut pn la 3 iulie 1940, ora 12, ciocnirile violente pe noua grani77 au continuat toat luna n curs, remarcndu-se atacul sovietic din 2 iulie 1940 asupra Diviziei 32 infanterie cu scopul de a distruge podurile de la Oancea i Giurgiuleti. Bilanul acestei agresiuni simulate a fost deosebit de dur78. Sub presiunea necrutoare a evenimentelor i aruncat brutal n faa agresiunii sovietice, pentru a-i salva existena statal, Romnia ncepu s ruleze ctre abisul alianei cu Germania79. Poziia geo-strategic a fcut-o s penduleze n alegerea aliailor n ambele rzboaie mondiale, a recuperat i pierdut n acelai timp!
76

Gh. Buzatu, Romnia. Rzboiul Mondial din 1939-1945, Iai, Centrul de Istorie i Civilizaie European, 1995, p. 12. 77 Al. Cretzianu, op. cit., p. 63-65. 78 Romnia pierdea 50.762 km2 (Basarabia 44500 km2 i nordul Bucovinei 6262 km2), cu 4.021.086 ha teren agricol (20,5 % din suprafaa agricol a rii); 3.776.309 locuitori (53,4% romni, 10,34% rui, 15,3% ruteni i ucrainieni, 7,27% evrei, 4,91% bulgari, 3,31% germani, 5,12 % alii), mii de prizonieri umilii i tratai n afara oricror norme internaionale; confiscarea unei importante cantiti de muniie i armament: 52704 puti, 14.196.198 cartue pentru puc, 60.494 de cartue pentru pistol, 54.309 grenade, 289 piese de artilerie, 79.320 de proiectile etc. (Pactul Ribbentrop-Molotov, p. 40-45). 79 Constantin Vioianu, Raporturile sovieto-romne, 1939-1940, n Gheorghe Buzatu, Romnia cu i fr Antonescu, p. 82-90.

129

Agresiunile teritoriale sovietice au fost n final, dup nfrngerea forelor Axei, trecute la soldul istoriei de ctre Aliaii nvingtori, dintre care nu putea lipsi Imperiul Rou de la Rsrit. Dramele statelor mici, personaje secundare n vrtejul istoriei, nu mai prezenta un interes la masa nvingtorilor!!!

130

RELAII MILITARE DE COMANDAMENT ROMNO-SOVIETICE N PERIOADA 23 AUGUST 1944 9 MAI 1945


Alesandru DUU

Abstract: Romanian-Soviet military command relationships between


August 23, 1944 May 9, 1945 During the war period Romania fought together with the United Nations against the Nazi Germany and the Horthys Hungary (between August 23, 1944 May 9, 1945, on the territories of Romania, Hungary, Czechoslovakia and Austria), the Romanian-Soviet command and cooperation relationship have registered numerous positive aspects (which are largely presented in the Romanian historiography and memoires), but also some tensioned situations in which the Soviet ally imposed its conception towards leading the fight, often neglecting, ignoring and affecting the Romanian interests. Many times, the missions were established without consulting the Romanian commanders and without having in mind the operative situation or the fighting capacity of the big unities, often placing the Romanian commands, especially the superior ones (The General Staff and the army commands), in an inferior positions and, sometimes, causing great human loses. However, during the war, the Romanian-Soviet cooperation was efficient, contributing to the victory of May 1945. Keywords: Romania, Soviet Union, Allied Control Council (the Soviet part), Romanian General Staff, Second Ukrainian Front, Romanian-Soviet military protocol

Prof. univ. dr. la Facultatea de Relaii Internaionale, Istorie i Filozofie a Universitii Spiru Haret

131

Concepia cooperarea

comandamentelor

romne

sovietice

privind

Imediat dup 23 august 1944, cnd Romnia a trecut de partea Naiunilor Unite, pornind de la cerinele demnitii naionale i de la principiile relaiilor dintre state libere i independente, guvernul i Marele Stat Major romn au ncercat s creeze cele mai bune condiii cooperrii cu comandamentele i trupele sovietice i pentru ndeplinirea misiunilor armatei romne. Relevant n acest scop este precizarea fcut de generalul Gheorghe Mihail n Directiva operativ din 23 august 1944 conform creia atitudinea fa de trupele Naiunilor Unite (sovietice) trebuia s fie prietenoas, fr a cdea n servilism1. n ceea ce privete cadrul cooperrii, naltul comandament romn a dorit de la nceput ca armata romn s acioneze sub comandament naional, ntr-un sector bine definit. n conformitate cu aceast concepie i cu coninutul Proclamaiei regale, care cerea ca militarii sovietici s fi primii cu ncredere2, documentele militare emise n seara zilei de 23 august 1944 i n perioada urmtoare prevedeau ncetarea luptelor i a oricror acte de agresiune mpotriva forelor sovietice, dar i opunerea de rezisten n faa oricror ncercri de dezarmare, chiar cu orice sacrificiu3. La rndul lor, comandanii romni sau delegaii acestora au ncercat s stabileasc legturi cu comandamentele sovietice, propunnd modaliti de cooperare de lupt pornind de la situaia de partener aliat i nu de la o situaie inferioar, care ar duna moralului ofierilor i trupei4, aa cum aprecia, la 27 august 1944, locotenent-colonelul Gheorghe Matei, comandantul Detaamentului blindat care aciona n Carpaii Orientali5. n total dezacord cu viziunea romneasc, sovieticii au adoptat o atitudine agresiv, n majoritatea situaiilor, interzicnd categoric orice
1

Documente privind istoria militar a poporului romn, 23 31 august 1944, vol. I, Bucureti, Editura Militar, 1977, p. 16 (n continuare se va cita DIMPR). 2 Ibidem, p. 5. 3 Ibidem, p. 39, 44. 4 Arh. M.Ap. N., fond 248, dosar nr. 1957, f. 296. 5 La unele comandamente dislocate n nordul Moldovei (Comandamentul 104 munte, Regimentul 3 grniceri, Batalionul 1 din Regimentul 6 grniceri, regimentul 17 infanterie) s-a reuit stabilirea unor relaii de comandament normale. n multe situaii ns reprezentanii armatei romne au fost arestai sau, n cel mai fericit caz, nu au fost luai n seam. Rezultate nesatisfctoare s-au nregistrat i n tratativele duse de rerezentanii guvernului romn i ai Mareleui Stat Major (generalul Eftimiu, ministrul Lucrrilor Publice, generalii Nicolae Stoenescu, Emanoil Leoveanu, Dumitru Tudose, Romulus Stnescu .a.).

132

discuie cu reprezentanii armatei romne n vederea stabilirii modalitilor de cooperare. Ordinele au fost emise de generalul R.I.Malinovski (viitor mareal)6 i de la Moscova, de ctre nsui I.V.Stalin i colaboratorii si apropiai7, care au cerut trupelor s-i ndeplineasc n continuare misiunile de lupt. Aa a fost posibil drama pe care au trit-o militarii romni pe frontul din Moldova, dezarmai de trupele sovietice, dei ntorseser armele i doreau s lupte pentru eliberarea Transilvaniei, n timp ce n restul rii celelalte trupe romne eliminau singure, succesiv, prezena militar german i fceau posibil, la 30 august 1944, intrarea trupelor sovietice n Bucureti, n formaie de parad, cu orchestra n frunte, aa cum ceruse R.I.Malinovski, i nu prin lupte, aa cum s-a raportat ulterior la Moscova i cum a fost prezentat situaia mult vreme n memorialistic i istoriografie. Prin urmare, cele dou concepii, romneasc i sovietic, s-au deosebit n mod radical, dei obiectivul luptei era acelai. Dezarmarea diviziilor romne pe frontul din Moldova n mod cu totul incredibil i paradoxal, la scurt timp dup trecerea Romniei de partea Naiunilor Unite, la 23 august 1944, act care adusese Uniunii Sovietice imense avantaje strategice, marile uniti romne aflate pe frontul din Moldova, au fost puse ntr-o situaie fr precedent n istoria rzboaielor, fiind atacate i dezarmate de noul aliat dei ncetaser luptele mpotriva acestuia i doreau s intre ct mai rapid n lupt pentru eliberarea prii de nord-vest a Romniei ocupat de Ungaria n 1940. n afara marilor uniti care nregistraser mari pierderi umane n luptele duse pn la 23 august 19448 au fost dezarmate i alte numeroase mari uniti i uniti romne, care se retrgeau9.
6

n mod cu totul paradoxal, la scurt timp dup trecerea Romniei de partea Naiunilor Unite, ganeralul R.I.Malinovski, comandantul Frontului 2 ucrainean, a ordonat trupelor din subordine, la 24 august orele 16, s nu se acorde atenie fa de nici un act al inamicului, s-i ndeplineasc strict misiunile de lupt, s nu primeasc nici un parlamentar (sic!) i s nu intre n tratative (Arhivele Ministerului Aprrii al Rusiei, fond 249, dosar nr. 106, f. 600). 7 La 24 august 1944, la orele 21,15, I.V.Stalin i marealul Timoenko, semnau ordinul prin care se cerea: 1. Trupele fronturilor 2 i 3 ucraineene vor continua misiunile stabilite prin directivele Cartierului General al Armatei, nelund n seam nici o declaraie a romnilor despre ncetarea aciunilor militare(Ibidem, f. 611). 8 Diviziile 4 munte, 3, 5, 7 infanterie i comandamentele 101 i 102 munte. 9 Pri importante din diviziile 2 i 15 infanterie, Comandamentul 110 infanterie, n sudul Basarabiei, precum i din diviziile 11, 14 infanterie i 5 cavalerie la nord de Hui (24 august 1944), diviziile 1, 4, 6, 8, 13, 20 infanterie, 1 gard, 1 blindat i Comandamentul

133

La intervenia generalului Radu Gherghe, comandantul Corpului 1 armat, ca trupele romne s nu fie dezarmate, comandamentul sovietic a dispus concentrarea marilor uniti romne n zona Buhui, Roman, Bacu n vederea reorganizrii, completrii armamentului i a relurii luptei mpotriva germanilor. n mod surprinztor, cteva zile mai trziu (2 septembrie 1944) marile uniti romne au fost dezarmate fr nici o explicaie, iar personalul ndreptat, ntr-o atmosfer de consternare i durere spre lagrele de internare din Uniunea Sovietic. Aceeai soart au avut-o i comandanii i efii de state majore, i cu observaia c ei au fost reinui la Bacu i la Roman. Numrul militarilor romni dezarmai oscileaz n documentele romneti ntre 60 000 i 160 000, cifra maxim fiind emis de Comisia Romn pentru Aplicarea Armistiiului n ianuarie 1945. Comandamentele sovietice au recunoscut internarea a circa 26 000-40 000 de militari romni. Indiferent ns ci au fost, msura a fost abuziv i de neacceptat n condiiile n care armata romn ncetase luptele i i manifestase cu hotrre dorina de cooperare cu trupele sovietice10. Interveniile autoritilor militare i civile romne pentru ncetarea acestei situaii de neconceput nu au avut nici un rezultat. Mai mult, trupele sovietice au capturat pe frontul din Moldova i importante cantiti de armament (290 tunuri, 222 arunctoare de mine, 146 mitraliere, 659 puti mitralier etc.). Cu toate c nu greiser cu nimic, majoritatea comandanilor romni de pe front au fost pui n situaii imposibile i de neacceptat. n funcie de situaia tactic n care se aflau i de personalitatea fiecruia, comandanii romni au manifestat fermitate n tratativele duse, acolo unde acestea s-au putut desfura, unii dintre ei neezitnd s ordone deschiderea focului pentru a evita dezarmarea i a putea continua replierea spre zonele ordonate de Marele Stat Major11.
104 munte din corpurile 1, 5 i 7 armat (25 august 1944). Dintre marile uniti ncercuite la vest de Siret nu au fost dezarmate comandamentele 103 i 104 munte, Brigada 6 artilerie, Regimentul 7 artilerie grea i un detaament din Divizia 1 blindat, care au luptat apoi alturi de trupele sovietice n Carpaii Orientali. 10 Dup multe insistene din partea reprezentanilor Marelui Stat Major romn s-a reuit eliberarea (16 septembrie 1944) doar a 3 generali, 18 ofieri (majoritatea din statele majore ale Corpului 1 armat i ale diviziilor 13, 20, 4 infanterie i 1 gard) i a 22 de gradai i soldai. 11 ntre acetia s-a aflat generalul Ioan Teodorescu, comandantul Brigzii 20 infanterie, care a ordonat Regimentului 91 infanterie, n zorii zilei de 24 august 1944, n momentul n care sovieticii ocupaser satul Davideni s se trag i s se ncerce un contraatac.

134

nainte de transportarea lor n Uniunea Sovietic, militarii romni au fost internai n lagre improvizate n Moldova, unde au stat n condiii extrem de grele, majoritatea dormind sub cerul liber12. Unii dintre militarii romni nu au acceptat dezonoarea dezarmrii, prefernd s se sinucid. Aa a procedat generalul Hugo Schwab, comandantul Corpului 7 armat, care la 24 august 1944, n momentul n care fusese nconjurat de militarii sovietici, n apropiere de Humuletiul lui Creang, i-a tras un glonte n tmpl. Sinuciderea sa nu a fost un act de laitate, de fric sau de refuz de a lupta mpotriva germanilor deoarece n dimineaa aceleeai zile declarase c va executa ntocmai ordinele i dispoziiile comandamentului i guvernului romn13. Capturarea flotei romne n mod asemntor, i la Marea Neagr, n loc ca surpriza s apar din partea germanilor, cu care ne aflam deja n lupt, aceasta a aprut din partea aceluiai aliat sovietic. Adoptnd o atitudine agresiv, comandamentele sovietice au cerut i au impus n mod ultimativ sechestrarea navelor de rzboi romne i dezarmarea echipajelor care ncepuser lupta cu germanii, n timp ce aviaia sovietic a continuat s bombardeze porturile romneti, n pofida faptului c artileria antiaerian romn nu a ripostat. Explicaiile, protestele i cererile comandamentelor romne, inclusiv ale reprezentanilor guvernului, nu au mai contat. n acest context, Statul Major al Marinei a ordonat punerea navelor la dispoziia sovieticilor. Cu toate c monitoarele erau angajate n lupt cu navele germane, acestea au fost obligate s-i ntrerup misiunile de lupt (ntre Oltenia i Turnu Mgurele) i s se deplaseze spre Brila (apoi la Reni), unde au intrat (mpreun cu alte nave romneti) n subordinea i n posesia Comandamentului sovietic, la cererea expres i ultimativ a acestuia.
12

,,ntr-unul din lagrele de la Iai, la Universitate informa generalul Ion Eftimiu, secretarul general al Subsecretariatului de Stat al Armatei de Uscat erau 200 de bolnavi de dizenterie. n ultimul timp li s-a ameliorat hrana: 300-400 grame de pine i carne de cteva ori pe sptmn. Pn acum cteva zile ns se ddeau cteva buci de mmlig... Comandanii sovietici din Iai i Focani nu au permis domnului ministru general Dmceanu i subsemnatului nu numai vizita n lagre, dar nici convorbirea cu un colonel romn. Cred c este uor de neles motivul (A.M.R., fond 333, dosar nr. 30, f. 32-33). 13 Apud Marian tefan, Alesandru Duu, Generalul din cimitirul mnstirii Agapia, n Magazin Istoric, nr. 8/1992, p. 11.

135

Acelai caracter imperativ l-a avut i cererea amiralului F. I.Oktiabrski, comandantul Flotei sovietice din Marea Neagr, care a adresat (29 august 1944) contraamiralului Horia Mcellariu, comandantul Forelor Navale maritime romne, un ultimatum, care prevedea ca toat flota romneasc de rzboi i auxiliar s fie mutat la Sulina i predat Comandamentului maritim sovietic n aceeai zi pn la orele 12, n caz de refuz sau de neprimire a rspunsului, flota sovietic urmnd s nceap atacul flotei i a bazei dvs. de pe mare i din aer14. Atitudinea sovieticilor dovedea ns clar (aa cum consemna la 30 august jurnalul de operaii al Comandamentului Forelor Navale maritime), c noii aliai ne consider nc inamici, sau o ar care a capitulat fr condiii. Apreciarea avea s fie confirmat i de contraamiralul Azorov, care la scurt timp dup intrarea primelor motocanoniere sovietice n portul Constana15 a cerut (ntre altele) instalarea a cte unui ofier controlor sovietic la fiecare nav, interzicerea micrii navelor romneti n port sau ieirea lor n larg, instalarea unui comandament sovietic n ora, blocarea tuturor carburanilor, controlul tuturor materialelor din depozite, precum i automobile i locuine n port pentru o mie de militari i pentru comandant o vil care s nu aib nici o alt cas mprejur16. Natura raporturilor cu noul aliat sovietic avea s fie precizat cu claritate de comandamentul sovietic n dimineaa zilei de 30 august 1944, cnd locotenent-comandorului Boris Leviki, ofier de legtur al comandantului Forelor Navale Maritime romne i al Teritoriului Dobrogei, i s-au pus n vedere urmtoarele: Sovieticii sunt n Constana n calitate de nvingtori17. Afirmaia a fost confirmat n dup-amiaza aceleeai zile
14

n conformitate cu instruciunile primite din partea guvernului romn, contraamiralul Horia Mcellariu a rspuns c deoarece forele romne ncepuser deja luptele mpotriva forelor germane pe care le-au alungat de pe litoralul romnesc nu vede necesitatea ultimatumului. Preciznd c flota romn era gata s coopereze cu cea sovietic, comandantul forelor maritime romne arta c ateapt n acest sens directiva de lupt de la Comandamentul Flotei Roii din Marea Neagr mpotriva germanilor. Aprobnd poziia adoptat de Horia Mcellariu, eful Marelui Stat Major a ordonat: Marina romn va coopera cu Flota sovietic numai n uniti constituite romne, sub comand romn, care intr sub comandamentul Flotei sovietice i numai n lupta contra forelor germane (A.M.R., fond 379, dosar nr. 10, f. 45-46). 15 Pilotate de canonierele romneti Dumitrescu i Ghiculescu i de Vedeta nr. 7. 16 Ibidem, f. 53. 17 Ibidem, f. 54.

136

prin replica contraamiralului Azorov Nu exist minitri romni cnd te chem eu18. n pofida acestei poziii abuzive i arogante, guvernul i autoritile militare romne au continuat s manifeste demnitate i s acioneze pentru impunerea punctului de vedere i a intereselor romneti19. Protestele fcute s-au dovedit a fi ns total inutile. Msurile luate de sovietici au pus n acelai timp comandamentele romne n situaia de nu i mai putea ndeplini aa cum trebuie atribuiile funcionale. Msurile abuzive au culminat cu dezarmarea navelor i internarea echipajelor romneti (5 septembrie 1944)20. n final, navele romne de rzboi au luat ruta porturilor caucaziene, pavilionul naional schimbat cu cel sovietic, iar marinarii dezarmai i umilii. Asemenea generalului Hugo Schwab, cpitanul comandor Alexandru Dumbrav, comandantul Escadrilei de distrugtoare, s-a sinucis la nvlirea ruilor la bordul navei comandant al Escadrilei de distrugtoare, N.M.S. Regina Maria21.
18

Ibidem, f. 58. La explicaiile contraamiralului Horia Mcellariu c nu putuse participa la trecerea n revist a trupelor datorit sosirii n ora a subsecretarului de stat R. Georgescu. 19 Semnificative sunt n acest sens instruciunile Ministerului Afacerilor Externe pentru subsecretarul de stat R. Georgescu, delegatul guvernului romn pe lng generalul F.I.Tolbuhin, comandantul Frontului 3 ucrainean, pentru discutarea problemelor cu caracter economic i financiar ridicate de prezena trupelor sovietice n Dobrogea: 1) Forele terestre i navale sovietice nu se gsesc n teritoriul romnesc i n apele romneti n calitate de fore ocupante ci cu scopul de a duce mpreun cu forele romne lupta mpotriva inamicului comun. n consecin, forele sovietice nu pot efectua n Romnia capturi de rzboi. Aceasta reiese att din termenii amistiiului, ct i din declaraiunea domnului Molotov din 25 august a.c. 2) Forele romne sunt dispuse a ajuta forele sovietice punndu-le la dispoziie materialele de care au nevoie. n ce privete fondurile unitilor romne, ele nu pot fi remise forelor sovietice. Domnul subsecretar de stat Georgescu are tocmai misiunea de a discuta cu comandamentul sovietic mijloacele de finanare ale trupelor sovietice din Romnia. Guvernul romn va pune la dispoziia Comandamentului sovietic fondurile necesare. Ct despre celelalte materiale necesare forelor sovietice, inclusiv capturile germane, care constituie proprietatea armatei romne, forele terestre i navale romne, vor ajuta ntr-o msur rezonabil i pn la limita la care armata sau flota noastr nu ar rmne ea nsi lipsit de mijloacele indispensabile funcionrii ei (Ibidem, f. 59). 20 Aa-zisele explicaii (n realitate pretexte), date acestei inacceptabile msuri au constat n urmtoarele: 1. Comandantul sovietic este informat c la bordul navelor romne s-ar pregti o revolt; 2) Torpilarea vasului Oituz i a dragorului sovietic a fost posibil datorit activitii unor ageni germani ce se gsesc printre marinarii romni i lipsa de vigilen a marinei romne; 3) Plecarea comandantului Forelor Maritime din Constana. 21 Concomitent, ofierul de gard, cpitanul Nicolae Tudor a fost rnit fiind mpuns cu baioneta n piept.

137

Preluarea marealului Ion Antonescu i a generalilor germani prizonieri Un alt moment relevant pentru modul n care sovieticii i-au impus punctul de vedere n faa autoritilor statale i militare romne l-a reprezentat preluarea marealului Ion Antonescu, la 31 august 1944, generalul A.H.Tevcenkov, avertiznd c n caz contrar vom face aceasta fr voina dumneavoastr, dar aceasta va fi mai ru pentru dumneavoastr22. Preluarea, sub presiunea forei a marealului Ion Antonescu, fostul conductor al statului romn, a reprezentat un nou act de ingerin n activitatea statal i politic a Romniei, care avea s fie urmat de alte asemenea abuzuri. Prin aceleai procedee, la 2 septembrie 1944, generalul Gorohov a impus romnilor predarea generalilor germani Erik Hansen, Alfred Gerstenberg, Reiner Stahel, Ekart von Tschammer und Osten i dr. Spalke, cu toate c generalul Aurel Aldea, ministru de Interne, declarase c guvernul romn consider acest lucru de nedorit23. Ulterior aveau s fie preluai majoritatea prizonierilor germani capturai de armata romn n Campania din Vest, dei acest lucru nu era prevzut n Convenia de armistiiu din 12 septembrie 1944 i era n contrazicere cu toate regulile internaionale24. Subordonarea armatei romne operative Cu toate c Marele Stat Major romn a dorit ca armata romn s lupte ntr-un sector propriu i sub comandament naional i a fcut cunoscut n repetate rnduri acest lucru la 5 septembrie 1944, comandamentul Frontului 2 ucrainean a cerut naltului comandament romn s pun la dispoziie 2-3 divizii pentru acoperire pe Dunre i s foloseasc trupele din zona Braov n operaia ofensiv spre Cluj. Cteva zile mai trziu
22

n momentul prelurii, Emil Bodnra a declarat generalului Tevcenkov c ar fi mai bine dac arestaii ar rmne pe loc i ar fi fost ntrit paza cu soldai sovietici i a fcut cunoscut c guvernul romn,,nu dorete ca Antonescu s ajung la Moscova. 23 Dup o somaie categoric aa cum raportau la 3 septembrie 1944 generalii M.V.Zaharov i A.H.Tevcencov generalul Aurel Aldea a luat legtura cu ceilali membri ai guvernului, dup care a comunicat c va preda pe generalii germani, dar consider necesar s fac acest lucru n vzul opiniei publice, n felul acesta declar el fcnd un protest formal mpotriva aciunii respective a reprezentanilor comandamentului sovietic. 24 Numai n perioada 3 septembrie 5 octombrie 1944 sovieticii au preluat 36 433 de prizonieri germani, ntre care nou generali, 1 215 ofieri, 4 244 subofieri i 30 965 trup.

138

(naintea semnrii Conveniei de armistiiu), marealul R.I.Malinovski (comandantul Frontului 2 ucrainean) i-a subordonat toate marile uniti romne operative, generalului Gheorghe Mihail (eful Marelui Stat Major romn) nermnndu-i dect s transmit ordinele de subordonare. Ca urmare, Armata 1, care aciona n Banat i n Criana, a fost subordonat Armatei 53 sovietice, Armata a 4-a, din podiul transilvan, a fost subordonat Armatei a 27-a sovietice, iar Corpul 4 armat, care urma s se instaleze n defensiv pe Dunre (ntre Turnu Severin i Clrai) Corpului 75 armat sovietic. Concomitent, Corpul de munte, din zona Braov, a fost subordonat Corpului 3 armat sovietic, n compunerea cruia aciona i Divizia de voluntari romni Tudor Vladimirescu (constituit din prizonieri romni pe teritoriul Uniunii Sovietice), iar Corpul 1 aerian Armatei a 5-a aeriene. Urmnd acelai procedeu, comandanii de corpuri de armate sovietice i-au subordonat unele divizii romne care acionau n zona lor de aciune, rezultnd, o suprapunere de dispozitive i de responsabiliti, fapt care l-a determinat pe generalul Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a 4-a romne, s ordone (10 septembrie 1944) marilor uniti din subordine s nu se mai angajeze n aciuni de lupt fr ordinul su. Aceast situaie a durat pn la 20 septembrie 1944, cnd marile uniti sovietice au fost regrupate n fii de aciune proprii. Subordonarea comandamentelor romne fa de cele sovietice a creat i alte situaii speciale prin faptul c unii comandani romni de corpuri de armat i de divizii aveau grade mai mari dect cei sovietici i au refuzat (cu demnitate, dar i cu risc) s accepte subordonarea. Pentru aplanarea conflictului, eful Marelui Stat Major i-a nlocuit temporar de la comenzile deinute, rezervndu-le dreptul de control i ndrumare a marilor uniti respective. Ca urmare a subordonrii a cte unei armate romne unei armate sovietice a rezultat o structur de comandament denumit grup de armate al crui comandant era comandantul armatei sovietice respective, care emitea ordine i dispoziii prin intermediul statului major propriu (sovietic). Concomitent, pe lng fiecare unitate i mare unitate romn au fost afectai ofieri sovietici, fr ca acest procedeu s fie aplicabil i prii romne. n final, subordonarea armatei romne operative a fost oficializat prin Convenia de armistiiu din 12 septembrie 1944, care a prevzut c operaiile militare din partea forelor armate romne, inclusiv forele navale i aeriene, mpotriva Germaniei i Ungariei vor fi purtate sub conducerea naltului Comandament Aliat (sovietic).
139

Subordonarea armatei romne operative Frontului 2 ucrainean a afectat grav competenele Marelui Stat Major, care a fost privat de orice atribuii operativ-strategice, rmnnd doar cu sarcini de aprovizionare, completare a pierderilor, instruire a trupelor din interior etc. Protestnd mpotriva acestei situaii, generalul Gheorghe Mihail, eful Marelui Stat Major a cerut (7 septembrie 1944) s-i fie acceptat demisia. Solicitarea i-a fost respins deoarece n acel moment marile uniti romne din podiul transilvan duceau lupte grele mpotriva trupelor germane i ungare care urmreau mpingerea frontului pe aliniamentul Carpailor Meridionali. La 12 octombrie 1944, ns, dup eliberarea Clujului i Oradei, generalul Gheorghe Mihail a cerut din nou s fie demis, cererea fiindu-i acceptat de aceast dat. Aceeai demnitate au manifestat i ali generali romni, relevante fiind n acest sens recomandrile generalului Nicolae Stoenescu, comandantul Corpului 4 armat, din 9 septembrie 1944: V vei considera deci pe picior de egalitate din toate punctele de vedere. Nu admit nici o diminuare a nimnui i unde se vor ivi situaii critice vei proceda cu demnitate, fr ca prin aceasta s ajungei la acte de violen... Niciodat laitatea n-a dat rezultate. numai atitudinea demn este generatoare de stim i aceasta de ncredere. Impunerea Protocolului militar din 26 octombrie 194425 n dezacord total cu prevederile Conveniei de armistiiu din 12 septembrie 1944, Comisia Aliat de Control (partea sovietic), profitnd de neimplicarea prilor american i englez, a desfurat imediat dup constituire o susinut activitate de subminare a structurilor militare (i nu numai) ale statului romn, care a vizat, n esen, destructurarea forelor militare romne care nu participau nemijlocit la operaiile militare de pe front, dar care, n concepia Marelui Stat Major trebuiau s devin o rezerv strategic pentru sporirea capacitii combative a trupelor operative i s contribuie, n caz de necesitate, la asigurarea independenei i integritii teritoriale a rii. Acionnd n afara literei i spiritului Conveniei de armistiiu, Comisia Aliat de Control (partea sovietic) a impus, dup multe presiuni, Protocolul militar din 26 octombrie 1944, care avea s duc la desfiinarea unui numr considerabil de uniti i mari uniti romne i la demobilizarea personalului militar.
25

Alesandru Duu, Sub povara armistiiului, 1944-1947, Bucureti, Editura Tritonic, 2003.

140

ncepute la 25 septembrie 1944, cu generalul Gheorghe Mihail (care a respins succesiv variantele oferite de ctre sovietici), discuiile au fost finalizate la 26 octombrie 1944, dup ce generalul Vasiliev (al treilea n ordine ierarhic n cadrul prii sovietice a Comisiei Aliate de Control) a declarat generalului Constantin Sntescu, preedintele Consiliului de Minitri, i generalului Nicolae Rdescu, eful Marelui Stat Major: Am primit nsrcinarea, din ordinul marealului Malinovski i ca mputernicit al generalului Vinogradov, s v nmnez protocolul semnat de generalul Vinogradov, pentru a fi transmis generalului Rdescu, eful Marelui Stat Major. Toate condiiile din protocol sunt definitive, nu mai pot fi discutate. Mine, 26 octombrie 1944, ora 12, Comisia Aliat de Control, ateapt pe generalul Rdescu cu Protocolul, n patru exemplare (dou n limba rus i dou n limba romn) pentru a fi semnat. Sunt nsrcinat s fac cunoscut c protocolul este definitiv i nesemnarea lui poate duce la unele rezultate serioase, mergnd pn la demobilizarea i desfiinarea prin fora armatei sovietice a tuturor marilor uniti romne, care nu particip la operaiuni, potrivit prevederilor Conveniei de armistiiu. Deloc intimidat, generalul Nicolae Rdescu i-a exprimat regretul c dei a sporit numrul marilor uniti operative i le-a sczut la limita minim pe cele din interior, nu a reuit s se bucure de ncrederea Comisiei Aliate de Control. n ncheirea expunerii sale a conchis: Totui, ca s nu se cread c Marele Stat Major nu interpreteaz n mod just condiiile prescrise de Convenia de armistiiu, vom cere avizul competent al Comisiei Romne pentru Aplicarea Armistiiului. Dac Comisia romn va gsi c Marele Stat Major interpreteaz greit aceste condiii vom semna protocolul, n caz contrar ns nu vom semna. Situaia concret a rii, n care ameninrile directe ce fuseser fcute puteau fi oricnd aplicate n practic, l-a obligat ns pe generalul Nicolae Rdescu s semneze protocolul, nu nainte ns de a-i anexa o Not adiional n care consemna: Protocolul l semnez ca fiindu-ne impus de Comisia Aliat (sovietic) de Control i n scopul de a evita consecine duntoare operaiilor comune contra Germaniei i Ungariei. Referindu-se la aceleai condiii n care a fost semnat documentul, generalul Constantin Sntescu releva i el: Generalul Nicolae Rdescu a semnat un protocol militar, protocol care ne-a fost impus contrar clauzelor de armistiiu. Opunerea mea n calitate de preedinte al Consiliului de Minitri, ct i a generalului Rdescu, ca ef al Marelui Stat Major, n-au avut nici un rezultat favorabil pentru noi.
141

Dup ce meniona unitile i marile uniti romne care participau la operaiile militare de pe front, Protocolul militar romno-sovietic din 26 octombrie 1944 prevedea desfiinarea comandamentelor Armatei a 3-a, ale corpurilor 1 i 3 armat, al Corpului de cavalerie i al trupelor motomecanizate, precum i a 10 divizii de infanterie i de munte, o divizie motomecanizat i trei divizii de cavalerie. Concomitent trebuiau demobilizate la efective de pace comandamentele Corpului 5 armat i al trupelor de munte, precum i trei divizii de infanterie sau de munte. n perioada care a urmat, Comisia Aliat de Control (partea sovietic) a impus armatei romne neangajat n operaii militare noi servitui care au vizat chiar cadrul general al otirii, structura organizatoric a unitilor, sistemul de mobilizare, capacitile de producie militar. n faa acestor abuzuri, Marele Stat Major a aprat cu demnitate prestigiul armatei, generalul Nicolae Rdescu artnd, ntr-un document naintat Preediniei Consiliului de Minitri, la 28 noiembrie 1944, c toate acestea reprezentau atingeri aduse direct att suveranitii, ct i independenei naionale. Alte abuzuri i consecine ale lipsei de cooperare Diferene de vederi au aprut i n ceea ce privete concepia luptei i modul de aciune, n unele situaii consecinele fiind tragice pentru militarii romni. Relevant din acest punct de vedere a fost episodul sngeros de pe dealul Sngeorgiu o nlime masiv, n form de amfiteatru, cu o deschidere de 5 km i cu flancurile sprijinite pe Mure , puternic aprat de un inamic foarte bine pregtit i dotat, care a tiut s valorifice excelent avantajele oferite de teren26. Insistena comandamentului sovietic de a cuceri aceast nlime prin atacuri frontale, fr a pune la dispoziie mijloacele de ntrire necesare (aviaie, artilerie, tancuri etc.) a fcut ca Armata a 4-a romn s nregistreze, ntr-o perioad de timp scurt (n special ntre 22 i 29 septembrie) pierderi umane foarte mari, care au fost apreciate pe 30 septembrie 1944 de generalul Gheorghe Avramescu la 6 753 militari (897 mori, 4118 rnii i 1738 disprui27). Asigurnd pe marealul R.I.Malinovski de marea noastr dorin de a alunga ct mai repede inamicul spre vest, departe de grani, i de a lua parte ct mai larg la
26

Alesandru Duu, Florica Dobre, Leonida Loghin, Armata romn n al doilea rzboi mondial, 1941-1945, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1999, p. 362. 27 Arh. M.Ap. N., fond 4, dosar nr. 244, f. 160. Chiar dac cifra oferit de comandantul armatei la scurt timp dup lupt ar fi incomplet, considerm c ea este mult mai aproape de adevr dect cifra de 11 000 de mori, care a fost pus n circulaie de alte surse.

142

aceast aciune, generalul Gheorghe Mihail i cerea n acelai timp s ordone generalului Trofimenko s nu mai dea Armatei a 4-a misiuni disproporionate cu capacitatea ei combativ i fr s-i mai asigure mijloace suplimentare n care de lupt, armament anticar, artilerie i avioane absolut necesare28. Dei n aceast perioad comandamentele sovietice au continuat s manifeste suspiciune fa de comandamentele i trupele romne, documentele epocii relev i faptul c au fost situaii n care diveri comandani au subliniat deseori efectele benefice ale cooperrii. ntre acetia s-au situat generalul I.M.Managarov, comandantul Armatei a 53-a sovietice, generalul V.M.Merkulov, comandantul Corpului 50 armat, generalul M.S.umilov, comandantul Armatei a 7-a de gard, i chiar ziarul Pravda, care consemna (17 septembrie 1944) c Romnii lupt alturi de noi cu aceeai drzenie, cucerind cu vitejie fiecare metru de pmnt, fiecare nod de cale ferat, fiecare sat. Un alt caz tragic s-a petrecut n capul de pod de la Szolnok29, unde Divizia a 4-a infanterie romn introdus n lupt la capul de pod de la vest de Tisa (pe un front de 35 km, cu unitile desprite pe ambele maluri ale rului, cu posibiliti limitate de manevr datorit inexistenei podurilor) a fost contraatacat puternic (19 octombrie 1944) de dou divizii blindate. Cu toate acestea, marea unitate romn a rezistat eroic, timp de dou zile, atacurilor furibunde executate de inamic, fr a primi vreun ajutor. n final, a fost obligat s se retrag, nregistrnd mari pierderi umane (179 ofieri, 272 subofieri i 4 680 trup mori, rnii i disprui) i cantiti importante de armament i materiale de lupt (23% la pistoale-mitralier, 79% la puti-mitralier, 82% la mitraliere terestre, 30% la mitraliere antiaeriene, 64-100% la arunctoare etc.) ntre militarii romni capturai de inamic s-a aflat i generalul Platon Chirnoag, comandantul diviziei. Analiza concepiei i conducerii aciunilor militare din zona Szolnok relev faptul c generalul Platon Chirnoag i statul su major nu au greit n timpul pregtirii luptei i nici n timpul acesteia30. Comportarea n lupt a
28 29

Ibidem, f. 34. Alesandru Duu, Florica Dobre, Leonida Loghin, op. cit., p. 376. 30 ntre cauzele care au dus la scoaterea marii uniti romne din lupt s-a situat n primul rnd superioritatea zdrobitoare a inamicului n efective i mai ales n mijloace de lupt, ntre care i circa 100 tancuri Tigru i Pantera. Apoi, situaia extrem de grea i plin de riscuri n care a fost pus s lupte divizia de ctre comandamentul sovietic (cu flancurile descoperite i cu dispozitivul de lupt fracionat de rul Tisa etc.), insuficiena armamentului antitanc, n special, i nu n ultimul rnd perseverena comandamentului

143

generalului Platon Chirnoag exclude, de asemenea, varianta trdrii, deoarece, la 20 octombrie 1944, dup ce unitile diviziei fuseser ncercuite aproape complet i muniia se terminase, a trecut, mpreun cu ofierii de stat major, pe malul de est al Tisei (n zona Kantn) unde nu se semnalase prezena inamicului, fiind capturat, seara, de trupe germane infiltrate n dreptul localitii Martf. Cu toate acestea, comandamentele sovietice nu au ezitat s acuze comanadamentul i trupele romne c nu au conceput, condus i executat n mod corespunztor misiunile ncredinate31. Aceste acuzaii grave (nefondate), ca i tirea transmis la 14 decembrie 1944 de postul de radio Dunrea despre completarea guvernului naional romn, constituit de legionari n strintate, cu generalul Platon Chirnoag, au determinat anchete i analize, inclusiv din partea comandamentelor romne32. Chiar dac la Budapesta33, la mijlocul lunii ianuarie 1945, nu a fost vorba de o nfrngere militar, situaia a fost la fel de neplcut, prin faptul c n momentul n care mai era puin pn la cucerirea total a prii de est a Capitalei ungare, comandamentul sovietic a ordonat scoaterea Corpului 7 armat din dispozitivul de lupt i deplasarea sa pe frontul din Cehoslovacia34, dup ce la 12 ianuarie 1945, a adus acuzaii privind nendeplinirea
sovietic de a menine divizia n capul de pod, ordonndu-i s reziste cu orice pre. n momentul n care s-au decis s intervin aciunea era deja tardiv. 31 Arh. M.Ap. N., fond 948, dosar nr. 832, f. 10. 32 Comisia constituit de Ministerul de Rzboi, la 16 decembrie 1944, condus de generalul Vasile Atanasiu, inspectorul general al artileriei, a ajuns ns la urmtoarele concluzii: 1) Nu se poate imputa nimic unitilor romne, nici comandamentelor i nici trupelor, care lupt continuu ca nite bravi din luna octombrie i pn astzi, n condiiuni extrem de grele 2) nfrngerile locale ale diviziilor 4 i 2 infanterie sunt inerente unor aciuni de mare anvergur care pot s se soldeze cu victoria final, dei, uneori, succesele au alternat cu insuccesele locale Concluziilor generalului Vasile Atanasiu li se mai pot aduga urmtoarele precizri: mpotriva evidentelor defeciuni aprute n timpul luptei, militarii Diviziei a 4-a infanterie au rezistat n capul de pod pn la epuizarea rezervelor, iar la est de Tisa s-au opus tancurilor inamice chiar i atunci cnd acestea pulverizau cu enilele traneele din dispozitivul de aprare; conducerea unitilor de lupt a fost ferm, coman danii au avut o vedere de ansamblu corect asupra cmpului de lupt, unitile nu s-au retras dect atunci cnd a fost clar c orice rezisten devenise inutil. 33 Alesandru Duu, Florica Dobre, Leonida Login, op. cit., p. 67-69. 34 n adoptarea acestei decizii, sovieticii au invocat interveniile anterioare ale generalului Nicolae Macici, din prima decad a lunii noiembrie 1944, care solicitase dispunerea corpurilor 4 i 7 armat ntr-un sector de lupt apropiat, chiar n compunerea unei armate sovietice. Marealul R.I.Malinovski a amnat ns mereu rspunsul invocnd dificulti de ordin operativ.

144

corespunztoare a misiunilor de lupt i diverse comentarii ale ofierilor romni n ceea ce privete cooperarea de lupt cu trupele sovietice etc35. n final, la 15 ianuarie, dup 78 de zile de lupte crncene desfurate de la Tisa pn la nici 2 km de Dunre, perioad n care Corpul 7 armat romn a nregistrat pierderi cifrate la 10 708 militari (mori, rnii i disprui), adic 29% din efective, acesta a fost ndeprtat n mod nemeritat i necamaraderete, cnd momentul victoriei, al recompensei i al onoarei se apropia, de la onoarea de a participa la lichidarea complet a rezistenelor inamice din Budapesta, aa cum preciza, la 16 ianuarie 1945, generalul Nicolae ova. Hotrrea comandamentului sovietic nu a constituit o premier, marile uniti romne fiind scoase din lupt i n alte momente n care erau pe punctul de a cuceri orae sau localiti mai importante. Aceste situaii extrem de neplcute s-au dovedit a fi de neneles pentru comandanii romni, care considerau c relaiile de comandament i cooperarea de lupt trebuiau s fie sincere i fructuoase, s se bazeze pe ncredere reciproc, pe respectul armatei i a populaiei noastre din partea trupelor sovietice, inclusiv pe repunerea fireasc n graniele fireti36, aa cum releva, la rndu-i, generalul Nicolae Macici. Preciznd c n numeroase situaii, comandamentele romne au fost puse n situaii critice, care au cerut eforturi fizice i materiale aproape de nenvins, comandantul Armatei 1 reliefa c unele eecuri s-au datorat numai lipsei armamentului anticar i concluziona c pentru a se ajunge la bun colaborare este absolut necesar, ca mai nainte de toate, s ni se acorde ncrederea deplin pe care o binemeritm, s fim tratai ca adevrai aliai i s fim pui la adpost de orice porniri nepotrivite a acelor ostai sovietici care obinuiesc s se dedea la jafuri37. Chiar dac n Cehoslovacia, mai ales dup impunerea guvernului dr. Petru Groza (6 martie 1945), relaiile de comandament romno-sovietice s-au mai mbuntit, au fost ntlnite i aici situaii de neacceptat ntre aliai. Relevant este, n acest sens, arestarea comenzii Armatei a 4-a romne, la 2 martie 1945, ntr-un moment n care armata lupta din greu n munii Cehoslovaciei, dar n care, n ar, era n toi lupta pentru impunerea unui guvern cu prepondeen comunist. La fel de grav a fost faptul c generalul
35

Generalul Nicolae Macici a replicat declarnd c militarii romni nu erau mpotriva continurii rzboiului alturi de sovietici, ci doreau s nceteze abuzurile acestora n ar, s se reglementeze situaia din partea de nord-vest a Romniei, de unde autoritile romne, recent reinstalate, fuseser izgonite, s se asigure linitea i sigurana familiilor etc. 36 Ibidem, fond 1, dosar nr. 228, f. 53. 37 Ibidem.

145

Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a 4-a, i generalul Nicolae Dragomir, eful de stat major, au fost arestai38, fr ca regele Mihai I, ministrul de Rzboi sau eful Marelui Stat Major s fie ntiinai. Mult vreme dispariia celor doi generali a rmas o enigm, cauzele sau pretextele care au determinat pe sovietici s procedeze n acest fel, precum i situaia generalului i a familiei sale rmnnd neelucidate. Referitor la acuzaiile aduse39, sigur este doar faptul c, dup ce n toamna anului 1944 trecuser la inamic (prin dispozitivul Armatei a 4-a) fostul su ginere (fiul fostului ministru de Externe Mihail Sturdza din timpul guvernrii legionare) i profesorul Ion Sngeorgiu (care avea s devin ministrul Instruciunii n guvernul legionar condus de Horia Sima), n cercurile legionare se conta pe sprijinul generalului Gheorghe Avramescu, n ncercarea de a realiza (mpreun cu germanii) o rstunare de front n cazul unei contraofensive a Wehrmachtului. Acest lucru l tiau i sovieticii (prin agenii lor dubli). Acest lucru nu nsemna ns implicarea generalului Gheorghe Avramescu ntr-un asemenea plan, ci doar o dorin (speran) a conducerii micrii legionare i a altor grupri (inclusiv a unei pri a familiei generalului Gheorghe Avramescu, care avea sentimente prolegionare) nemulumite de intensificarea abuzurilor sovietice n ar i pe
38

La scurt timp i-a fost arestat i familia (soia Adela a fost dus la Moscova unde a fost reinut sub stare de arest pn la 11 ianuarie 1956, fiica Felicia s-a sinucis la 6 martie 1945, nepotul Paltin care nu mplinise un an .a.) care l nsoea, de regul, pe front. 39 La 10 ianuarie 1945 (n urma interveniei fcute de generalul Nicolae Dragomir pe lng generalul Socrate Mardari, subeful Marelui Stat Major, prin colonelul Grosu, eful Marelui Stat Major), generalul Constantin Sntescu, eful Marelui Stat Major, a cerut generalului Avramescu s se prezinte imediat la Ministerul de Rzboi i s lase comanda Armatei a 4-a generalului Nicolae Dsclescu. Referindu-se la acest lucru, generalul Constantin Sntescu precizeaz n jurnalul su, c n seara zilei de 9 ianuarie 1945, a fost anunat de colonelul Grosu c generalul Avramescu are o atitudine foarte suspect. Merge singur pe front, i are toat familie la postul de comand, i familia sa este recunoscut ca legionar, apoi, mai grav, a lsat s treac frontul la germani pe un legionar nfocat, Sngeorgiu, care fusese capturat pe front de ctre Corpul 2 armat. n acest context, la 22 ianuarie 1945, generalul Constantin Sntescu l-a informat pe generalul Vinogradov, lociitorul preedintelui Comisiei Aliate de Control n Romnia, c generalul Avramescu a solicitat un concediu de odihn de 25 de zile i c la expirarea termenului va fi trecut n rezerv. La 30 ianuarie 1945, marealul R.I.Malinovski, comandantul Frontului 2 ucrainean, a cerut ns efului Marelui Stat Major s dispun rechemarea lui Gheorghe Avramescu pe front i s schimbe de la comanda Armatei 1 pe generalul Nicolae Macici i de la comanda Corpului 7 armat pe generalul Nicolae ova. Sosit pe front, generalul Avramescu a preluat la 19 februarie 1945 comanda Armatei 4, pe care a condus-o n grelele lupte de pe cursul superior al Hronului, n Munii Tatra Mic i Munii Metalici Slovaci pn la 2 martie 1945, cnd a fost arestat.

146

front. Militar de carier i foarte bine pregtit profesional, generalul Gheorghe Avramescu era contient de riscurile i pericolele pe care le implica o asemenea aciune asupra ntregii ri, de faptul c, n martie 1945, ea nu avea nici o ans de succes n condiiile n care Armata 4 lupta din greu n zona muntoas din estul Cehoslovaciei (mai mult pe crestele nzpezite ale munilor) i abia supravieuia, n contextul n care Comisia Aliat de Control (partea sovietic) preluase controlul asupra ntregii ri (inclusiv a mijloacelor de aprovizionare pentru trupele romne de pe front) i provoca numeroase dificulti guvernului condus de Nicolae Rdescu (nvinuit c nu ndeplinete integral prevederile Conveniei de armistiiu din 12 septembrie 1944) spre a determina nlocuirea acestuia cu unul obedient (aa cum s-a ntmplat la 6 martie 1945). Cu pregtirea pe care o avea, generalul Gheorghe Avramescu nu putea s nu-i dea seama c o asemenea aciune ar fi reprezentat un pretext excelent pentru sovietici pentru a trece la ocuparea militar propriu-zis a Romniei. n situaia n care s-ar fi declanat, ntoarcerea de arme preconizat de conducerea legionar ar fi avut doar un efect simbolic, fiind anihilat rapid de armatele sovietice care acionau la ambele flancuri ale Armatei a 4-a romne. Chiar dac nu s-a produs, aciunea dorit de legionari (i de germani) a fost folosit de ctre sovietici la nceputul lunii martie 1945 ca mijloc de presiune asupra regelui Mihai I spre a-l determina s accepte numirea dr. Petru Groza n fruntea unui guvern controlat de Moscova (prin comunitii romni)40. Grav a fost i faptul c n cadrul scenariului, conceput i realizat de sovietici, generalul Gheorghe Avramescu i-a pierdut viaa la 3 martie 1945, n apropierea oraului Jsberny, n Ungaria, n urma unui bombardament al aviaiei germane (dup cum au fcut cunoscut autoritile de la Moscova
40

Semnificativ pentru poziia generalului Avramescu referitoare la continuarea luptei mpotriva Wehrmacht-ului consider a fi reacia sa fa de acuzaiile aduse de generalul Jmacenko, comandantul Armatei 40 sovietice, la 15 decembrie 1944, fa de situaiile n care grupuri importante de soldai i ofieri au trecut de bun voie de partea inamicului. n urma cercetrilor ntreprinse, generalul a apreciat, la 20 decembrie 1944, c s-a comis o mare eroare calificnd drept trecerea la inamic un episod nefericit de lupt. Niciodat ostaii romni nu au comis asemenea fapte i niciodat ofierii romni nu le-au acoperit i nu le vor acoperi... n realitate, numrul mare de pierderi dovedete voina, afirmat continuu, a ostailor romni de a lupta pn la victoria final, fiind convini c duc o lupt dreapt i necesar neamului nostru. Dac aceasta a fost concepia sa fa de continuarea rzboiului alturi de Naiunile Unite este greu de crezut c, n martie 1945, n condiii operativ-tactice dificile, cnd victoria asupra Germaniei era clar, ar fi fost n stare s ordone Armatei a 4-a ntoarcerea armelor i trecerea de partea Germaniei.

147

abia n 196341), fiind nmormntat apoi n cimitirul de la Saholom, n apropierea Budapestei, fr ca autoritile romne s fie ntiinate pn n 196342. Chiar dac pe parcursul rzboiului antihitlerist au fost numeroase i situaiile n care relaiile de comandament i cooperare de lupt romnosovietic au nregistrat aspecte pozitive (att pe teritoriul Romniei, ct i pe cel al Ungariei, Cehoslovaciei i Austriei), care sunt prezentate pe larg n istoriografia romn, faptele menionate mai sus sunt probate de numeroase documente aflate n arhive, ele confirmnd supremaia aliatului sovietic care i-a impus concepia de ducere a luptei, neglijnd, ignornd i prejudiciind deseori interesele romneti. De multe ori relaiile tensionate s-au datorat modului n care sovieticii au neles s-i exercite actul de comand, misiunile de lupt fiind stabilite de multe ori fr consultarea comandanilor romni i fr a ine seama de situaia operativ sau de capacitatea combativ a marilor uniti. n multe locuri s-a ajuns la suprapuneri de dispozitive i responsabiliti, iar comandanii de corpuri de armat i de divizii sovietice i-au subordonat diviziile romne gsite n zonele lor de aciune. Eforturi romneti pentru reglementarea cooperrii43 Din primele momente ale apariiei nenelegerilor, Marele Stat Major romn i alte comandamente romne au fcut tot posibilul pentru a se ajunge la o situaie normal. Pentru realizarea ncrederii reciproce se impunea ns eliberarea de urgen a militarilor romni capturai dup 23 august 1944. Problema a fost ridicat de toate comandamentele romne, de toi delegaii guvernului romn, care au luat legtura cu comandamentele sovietice care se deplasau la sud de linia fortificat Focani Nmoloasa Brila44.
41

Din acest punct de vedere extrem de interesante ar fi i constatrile i concluziile medicilor care au asistat la renhumarea rmielor pmnteti ale generalului. 42 Acum civa ani, rmiele pmnteti ale Generalului Gheorghe Avramescu au fost readuse n ar i nhumate n Cimitirul eroilor din Cluj-Napoca. 43 Alesandru Duu, ntre Wehrmact i Armata Roie, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2000, p. 249-252. 44 Sintetiznd demersurile fcute, gen eralul Gheorghe Mihail cerea comandamentelor (11 octombrie 1944) s aduc la cunotina tuturor militarilor c Marele Stat Major a depus toate eforturile pentru a recupera ofierii i trupa ce se gsesc n Moldova n situaia de dezarmai dup 23 august i meninui de sovietici n mod arbitar. Acelai distins general ceruse Moscovei (prin generalul Dumitru Dmceanu, delegatul militar n comisia care s-a deplasat n Capitala Uniunii Sovietice pentru ncheierea armistiiului) restituirea trupelor romne dezarmate n zona neocupat.

148

Concomitent, generalii romni au ridicat problema coordonrii aciunilor de lupt mpotriva trupelor germane, necesitatea realizrii unui schimb de ofieri romni de legtur pentru o mai bun informare reciproc, reinstalarea administraiei romne n teritoriul romnesc eliberat din nordvestul rii, stabilirea unui curs al rublei i modaliti acceptate de aprovizionare a trupelor sovietice etc. ncercnd s aminteasc noilor aliai c Romnia se considera un stat independent, contraamiralului Horia Mcellariu, comandantul Marinei militare romne, preciza generalului Tolbuhin, comandantul Frontului 3 ucrainean, c forele terestre i navale sovietice nu se gsesc n teritoriul i apele romneti ca trupe de ocupaie, ci cu scopul de a duce mpreun cu trupele romne lupta mpotriva inamicului comun. n consecin, forele sovietice nu pot efectua n Romnia capturi de rzboi. Pentru comandamentele romne, relaiile cu comandamentele sovietice au constituit nu numai o problem de prestigiu, ci i o necesitate stringent pentru eficiena aciunilor operative, pentru ndeplinirea misiunilor cu pierderi minime, pentru crearea condiiilor normale de asigurare logistic. n acest scop, Marele Stat Major nu a ncetat o clip s depun toate eforturile pentru a scoate cooperarea de sub imperiul arbitrariului i bunului plac, ntocmind, pe baza propunerilor i sugestiilor venite de la armate, norme de detaliu pentru cooperarea cu Armata Roie, care precizau c scopul cooperrii l reprezenta: o deplin nelegere i ajutorul reciproc n vederea celei mai perfecte conlucrri. S-au stabilit, astfel, norme concrete de colaborare din punct de vedere organizatoric i al efectivelor, informativ, operativ, logistic, propagandistic etc. S-a insistat asupra necesitii libertii de aciune a comandanilor i a stabilirii misiunilor n funcie de capacitatea operativ a marilor uniti. Pornindu-se de la faptul c grupurile de armate sovieto-romne nu aveau state majore i c fuseser destinai doar ofieri sovietici pe lng unitile i marile uniti romne, Marele Stat Major a mai solicitat realizarea unui schimb reciproc de ofieri de stat major. Majoritatea propunerilor au rmas ns fr rspuns, deoarece comandamentele sovietice au neles s-i rezerve numai drepturi fa de trupele romne, fr a-i asuma i obligaiile necesare. Mai mult, au continuat s comit abuzuri i s impun un mod de conducere i de desfurare a aciunilor militare care nu se ncadrau n concepia comandamentului romn. Cu toate acestea, corpul de comand al armatei romne a manifestat demnitate n relaiile cu comandamentele sovietice, relevante n acest sens
149

fiind recomandrile fcute de comandamentele superioare n relaiile cu comandamentele i trupele sovietice45. Hotrrea de a pstra comandamentelor romne libertatea de decizie a fost exprimat i n Directiva nr. 51 a Marelui Stat Major din 30 august 1944 n care se preciza c armatele 1 i a 4-a romne depind direct de Marele Stat Major din toate punctele de vedere. n acelai scop al unei mai bune cooperri a fost ntocmit documentul intitulat Norme de detaliu pentru colaborarea cu armata sovietic n care s-a insistat pentru o deplin nelegere i ajutor reciproc n vederea celei mai perfecte conlucrri46. Documentul releva nc odat atitudinea demn i corect a comandamentelor romne. Concepia sovietic despre cooperare era ns cu totul alta, crend deseori mari probleme comandamentelor, comandanilor i trupelor romne. * n pofida situaiei dificile creat comandamentelor i trupelor romne de ctre comandamentele sovietice, care a pus instanele militare romne, n special pe cele superioare (Marele Stat Major i comandamentele de armat) n poziii de inferioritate i a provocat uneori mari pierderi umane,
45

Pe aceast linie de demnitate naional i personal au avut loc discuiile purtate la Ploieti (31 august 1944) ntre generalul Sertiuk, reprezentantul Frontului 2 ucrainean, cu care prilej s-au stabilit msuri comune pentru coordonarea aciunilor forelor romne i sovietice n zona petrolifer, inclusiv pentru ncetarea incidentelor provocate de noii aliai. A doua zi, colonelul Gheorghe Zamfirescu a fost trimis ca ofier de legtur al Armatei a 4-a pe lng comandamentul sovietic din Ploieti, iar la 6 septembrie au fost desemnai ca ofieri de legtur locotenent-colonelul Marcel Mihilescu (pe lng Armata a 27-a sovietic) i maiorul Scegalov (pe lng Armata a 4-a romn). Dorina realizrii unei legturi rapide i eficiente ntre comandamentele romne i sovietice a fost reafirmat n dup-amiaza aceleai zile n Nota oferit ofierului de legtur al Armatei a 27-a (sosit la comandamentul Armatei a 4-a) n care se preciza cuantumul forelor romne i msurile de lupt luate pn n acel moment, inclusiv cerinele cooperrii cu trupele sovietice din Armata a 7-a de gard, care acionau n Carpaii Orientali. 46 Documentul fcea referiri la colaborarea din punct de vedere organizatoric i operativ, al ncadrrii i schimbului de informaii, al logisticii etc. n capitolul Colaborare n domeniul operativ se exprima dorina ca: 1. n misiunile ce se dau armatei romne s se in seama ct mai riguros de capacitatea operativ a unitilor; 2. n cadrul misiunii s se lase libertatea hotrrii i libertatea de alegere a direciilor i unitilor ce vor aciona; 3. S se lase timpul necesar pregtirii aciunii; 4. Dotarea detaamentelor de legtur ruse cu tot ce le este necesar (mijloace de transport spre a nu se mai cere armatei romne); 5. Libertate de aciune diferiilor comandani n subordine, care, prin instrucie i doctrin tiu, n cadrul misiunii ce au, ce la revine s execute.

150

necesitatea cooperrii pe cmpul de lupt a determinat corpul de comand al armatei romne s continue eforturile n vederea realizrii unei conlucrri eficiente. n multe locuri acest lucru a fost realizat, armatele romne i sovietice coopernd eficient i nfrngnd trupele germane i ungare n operaiile militare desfurate n Romnia, Ungaria, Cehoslovacia i Austria.

151

PRIMII PAI SPRE INDEPENDEN: CONSOLIDAREA INTERN A REGIMULUI GHEORGHIU-DEJ (1957-1960)


Cezar STANCIU

Abstract: The First Steps towards Independence: the Domestic


Consolidation of the Gheorghiu-Dej regime (1957-1960) In the aftermath of the Hungarian Revolution of 1956, the Gheorghiu-Dej regime in Romania undertook great efforts in order to overcome the status of a submissive Soviet satellite. One of the main directions of Dejs policy focused on economic development. Ambitious plans of industrial construction were aimed at reducing the countrys vulnerability in relations to Moscow. Also, removing all potential opponents to his dominant position was another priority for Dej. In the field of foreign relations, discrete measures focused on establishing contacts in Asian countries and also in the Western world, in order to improve the regimes international legitimacy. Such measures were accompanied by numerous reassurances to Kremlin that Romania will continue to remain its faithful ally. As long as Moscow had no doubts about the loyalty of the Romanian regime, Dej enjoyed a certain freedom to move. He used it in a very subtle manner, quietly pursuing his aim: to escape Moscows control. Keywords: Communism, Romania, Soviet Union, development, foreign relations, satellite state.

Intervalul 1957-1962 reprezint o etap de consolidare a regimului i de acomodare a acestuia la noile realiti impuse att de destalinizare, ct i de evenimentele din 1956. n timpul lui Stalin, consolidarea intern a regimului era una de for, bazat pe sprijinul sovietic. Insecuritatea conducerii n raport cu Kremlinul nu permitea nici ea o alt interpretare a consolidrii politice. Destalinizarea a periclitat situaia echipei de conducere, sporindu-i vulnerabilitile, ns paralel cu destalinizarea,

Profesor dr., Colegiul Naional Nicolae Titulescu Pucioasa.

152

conducerea moscovit resimea ea nsi slbiciunile tranziiei i ale luptei pentru putere. Acest fapt a lsat elitelor locale din Romnia rgazul pentru a se reorganiza, pentru a lua msuri n sensul unui alt tip de consolidare. De aceast dat, consolidarea trebuia fcut n lipsa Moscovei i, la o adic, mpotriva intereselor acesteia. Evenimentele din Ungaria, dar i intervenia brutal a Moscovei pentru a le lichida au reprezentat o lecie n plus pentru Dej i echipa sa. Istoricul Dan Ctnu identific trei direcii principale ale vulnerabilitii regimului n aceti ani: intervenia direct a Moscovei, o lo vitur din interiorul partidului sau o revolt popular1. Dup 1956, contracararea acestor bree n securitatea regimului va fi prioritatea absolut. Atingerea acestor obiective ns, va necesita o abilitate politic deosebit. Pentru a se pune la adpost de o intervenie sovietic, regimul Dej va ncerca s menajeze toate suspiciunile Moscovei, poznd n aliatul cel mai loial, pentru a-i ctiga astfel ncrederea i a obine n mod discret concesiile pe care i le dorea. Totodat, demersurile pentru normalizarea relaiilor cu Occidentul se vor intensifica, deoarece relaiile cu rile din aceast parte a Europei reprezentau o alternativ economic solid la sprijinul Moscovei. Pe plan intern, Dej va ncerca s mbunteasc relaiile regimului cu societatea, printr-o serie ntreag de cedri strategice, menite s construiasc o relaie nou, n termenii dictai de regim: societatea recunosctoare pentru iniiativele venite de sus, paralel cu refuzul ferm de a accepta iniiative de jos. n interiorul partidului, lupta pentru putere a fost combtut nc din anii 1957-1958, prin nlturarea altor dou grupuri. Toate aceste obiective erau ns strict legate de dezvoltarea economic. Aceasta contribuia att la destinderea relaiilor cu societatea, prin mbuntirea nivelului de trai, dar i la ntrirea poziiei regimului n faa presiunilor din exterior. Importana deosebit pe care Dej a acordat-o dezvoltrii economice a fost n bun msur subestimat, istoriografia romneasc prefernd s se concentreze asupra altor aspecte. Dezvoltarea economic a rii era vzut de regim ca fiind ntr-o legtur direct, de intercondiionare, cu propria securitate. n contextul evenimentelor din Ungaria, Partidul Muncitoresc Romn obinuse premise foarte bune pentru a negocia cu sovieticii, avnd n vedere att stabilitatea intern din Republica Popular Romn, ct i contribuia
1

Dan Ctnu, Relaiile externe ale Romniei i influena factorului sovietic asupra acestora n primele dou decenii postbelice, n Studii i Materiale de Istorie Contemporan, vol. 1/2002, p. 222

153

lui Dej la reorganizarea partidului conductor din Ungaria. Moscova era astfel mult mai dispus la concesii fa de Bucureti, lucru care s-a putut observa nc din decembrie 1956, cnd o delegaie a CC al PMR s-a deplasat la Moscova pentru discuii economice. Delegaia a fost condus de Chivu Stoica, cu scopul de a obine ajutor economic sovietic pentru acoperirea balanei deficitare de pli. Delegaia a fost primit, dup cum s-a relatat la ntoarcere, cu un fast deosebit iar sovieticii au dovedit foarte mult receptivitate fa de problemele ridicate de romni2. Ajutorul era cu att mai necesar cu ct, n contextul post-1956, regimul urmrea s creasc semnificativ nivelul de trai, n condiiile n care recolta acelui an era slab iar investiiile n industrie ar fi trebuit s rmn la un nivel foarte ridicat. Aceast contradicie ntre creterea nivelului de trai i dezvoltarea industriei va persista pentru mult timp, ca una dintre cele mai importante provocri ale regimului pe plan economic, i va ridica pentru prima oar problema eficienei n economie, a randamentului cheltuielilor bugetare. Obiectivul principal al planului de stat pe anul 1957 era ridicarea nivelului de trai al muncitorilor, ns, dup cum observa Comitetul de Stat al Planificrii, acest obiectiv se afla n contradicie cu respectarea sarcinilor de plan pentru al doilea plan cincinal. Pentru nlturarea acestei contradicii, muli indicatori de dezvoltare adoptai de al doilea Congres al PMR au fost revizuii, ca i directivele generale de dezvoltare. Astfel planul pe 1957 stabilea c o cretere semnificativ a nivelului de trai nu se poate face dect n condiiile dezvoltrii agriculturii, deoarece se pstra nc o mare disproporie ntre cererea populaiei i producia efectiv din domeniul agricol3. Aceast situaie, combinat cu rezultatele slabe ale agriculturii n anul anterior fcea ca n acest an s fie prevzut un volum ridicat de importuri de produse agro-alimentare. Comitetul de Stat al Planificrii admitea faptul c nici pn la acea dat nu fusese atins nivelul de producie agricol antebelic. Producia industrial global era prevzut s creasc cu doar 3,8%, fa de creterea de 10,2% care fusese calculat pentru 1956. Planul prevedea totodat o reducere semnificativ a investiiilor n industrie, comparativ cu anii anteriori, ca i o reducere a importurilor de utilaje i produse industriale, cu scopul echilibrrii balanei comerciale, puternic deficitare4. Majoritatea
2

Stenograma edinei Biroului Politic al CC al PMR din ziua de 5 decembrie 1956, n Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond CC al PCR secia Cancelarie, dosar nr. 135/1956, f. 4-5. 3 Prezentarea Proiectului Planului de Dezvoltare a Economiei Naionale pe anul 1957, n loc. cit., dosar nr. 138/1956, f. 103-104. 4 Ibidem, f. 105-108

154

investiiilor erau ndreptate ctre ramuri industriale care aveau o bogat surs intern de materii prime (petrolul i materialele de construcii reuneau 30% din totalul lor). Biroul Politic a aprobat, cu mici completri, planul de stat prezentat de CSP. edina Biroului Politic din 24 decembrie 1956 a adoptat ns i alte msuri, printre care o reorganizare instituional care urmrea eficientizarea activitii n administraie i reducerea cheltuielilor. Consiliului de Minitri i s-a cerut s adopte imediat msuri pentru reducerea i simplificarea aparatului de stat i nlturarea paralelismelor, prin contopirea unor ministere i instituii5. Se cerea n acelai timp eliberarea specialitilor i tehnicienilor din munca administrativ i trimiterea acestora n producie. Consiliul de Minitri era nsrcinat de asemenea s ia msuri pentru creterea randamentului n industrie i scderea costului de producie. n agricultur, prioritatea era mecanizarea deplin a culturii grului i porumbului6. Aceeai edin a Biroului Politic a hotrt alctuirea unui nou sistem de salarizare cu scopul mbuntirii sale. n aceast privin, se constata faptul c dei n ultimii ani salariile muncitorilor crescuser semnificativ, ele nu au contribuit la mbuntirea nivelului de trai, deoarece paralel cu creterea salariilor crescuser i preurile, att la produsele alimentare de pe piaa rneasc, ct i la produsele industriale din sectorul socialist de producie. n acelai timp, salariul depindea prea puin de performanele economice i rmnea redus, n condiiile unor norme reduse. Consiliul de Minitri era chemat s analizeze situaia i s adopte un nou sistem de salarizare, care s nlture aceste deficiene, crescnd salariul pe baza creterii normelor de lucru i al performanelor economice. O asemenea soluie, se credea c va contribui i la creterea productivitii7. La sfritul lunii decembrie a fost convocat Plenara amintit a Comitetului Central pentru a dezbate concluziile lui 1956, dar i msurile economice pe care i le propunea partidul pentru perioada urmtoare. Discuiile din cadrul Plenarei vor accentua importana educaiei ideologice i a propagandei pentru formarea omului nou i necesitatea mbuntirii pregtirii teoretice a muncitorilor, pentru a evita ceea ce s-a ntmplat n Ungaria. S-a atras atenia asupra deficienelor din munca politico-ideologic
5

Protocol nr. 67 al edinei Biroului Politic al CC al PMR din 24 decembrie 1956, n loc. cit., f. 1. 6 Ibidem, f. 2. 7 Referat pentru mbuntirea sistemului actual de salarizare, n loc. cit., f. 150-151.

155

n ntreprinderi, dar i asupra formalismului acesteia. S-a subliniat c n aceste mprejurri construcia socialismului, nu se poate face n absena unei educaii politice corespunztoare a muncitorilor i a tineretului8. Creterea influenei partidului n societate, a controlului acestuia, era cu att mai necesar pentru regim cu ct anii 1953-1956 lsaser impresia vulnerabilitii. Plenara a luat n discuie i a aprobat mai multe msuri economice i corespunztor, discuiile s-au concentrat mai ales asupra acestor chestiuni. Manea Mnescu s-a referit la problema centralismului i birocratismului care dominau activitatea economic i la necesitatea unei simplificri a cadrului organizatoric i administrativ. Deseori, proasta organizare duce la risip, a atras atenia acesta, cum era cazul cu deplasrile numeroase i rareori justificate. Manea Mnescu s-a referit i la controalele fcute de Ministerul de Finane n cursul anului 1956, care evideniaser mult risip, mai ales n privina utilajelor nefolosite i a materiei prime pierdute9. Problema centralismului a fost abordat i de Gaston Marin, copleit de sarcinile prea numeroase care reveneau CSP, multe dintre acestea putnd fi rezolvate i n teritoriu. Miron Constantinescu a ncercat n schimb s evidenieze i reuitele CSP, precum faptul c dezvoltarea industriei uoare i a bunurilor de consum a fost facilitat n noua etap, tocmai datorit faptului c n anii trecui CSP a realizat mari progrese n dezvoltarea industriei grele i a mijloacelor de producie10. Activitatea Comitetului de Stat al Planificrii va fi dezbtut ns n mod critic ntr-o edin viitoare, n decembrie 1957, dup demiterea lui Miron Constantinescu. A fost evideniat cu acea ocazie criza de personal calificat cu care se confrunta CSP, mai ales n ceea ce privea incompetena funcionarilor si, nepriceperea lor n probleme economice. A ieit la iveal cu acea ocazie un fapt care era cunoscut fr a fi pus n discuie, acela c din 1953, cnd n urma Plenarei din august fuseser modificate prevederile planului cincinal, CSP nu mai lucrase dect pe baza planurilor anuale, fr a mai avea n vedere indicatorii din cincinal. Desigur c o mare parte din responsabilitate revenea instabilitii conducerii politice a acelor ani, n ceea ce privea mai ales relaia cu Moscova. Funcionari ai CSP au fcut cunoscut faptul c proasta organizare a comerului exterior ridica mari dificulti, deoarece
8

Stenograma edinei Plenare a CC al PMR din 27-29 decembrie 1956, n loc. cit., dosar nr. 139/1956, f. 63-66. 9 Ibidem, f. 151. 10 Ibidem, f. 155-157.

156

planurile de import i export erau deseori modificate: fie importurile prevzute nu se puteau realiza, fie exporturi pe care se conta pentru venituri erau contramandate. CSP-ul a pus i o alt problem: slaba legtur ntre organele de conducere ale economiei i partid. Se ddea ca exemplu faptul c n conducerea CSP nu se afla nici un membru al Comitetului Central, dar i faptul c n cele mai multe rnduri se luau decizii la partid i la guvern, n importante chestiuni economice, fr consultarea cadrelor de specialitate, a economitilor, a CSP11. Nuana discuiilor ne ndeamn s credem c era vorba de mai mult dect o simpl rfuial n fieful lui Miron Constantinescu, aceasta avnd n vedere i iniiativele anterioare ale regimului de mbuntire a randamentului economic. Preocuparea pentru creterea eficienei economice va rmne constant n anii urmtori, reprezentnd o faz incipient pentru viitoarele msuri de dezvoltare intensiv a economiei. n noiembrie 1958, cu ocazia discutrii Planului de stat pe anul 1959, Biroul Politic solicita CSP s ia n calcul o mrire a sarcinilor de plan, ns nu prin creterea investiiilor, cum se fcea n anii precedeni, ci prin creterea randamentului, prin folosirea intensiv a resurselor materiale i financiare. n acelai timp, se solicita realizarea unor economii fa de consumul prevzut la materii prime, prin utilizarea mult mai judicioas a acestora12. n ceea ce privea agricultura, s-a hotrt creterea suprafeelor cultivate cu sfecl de zahr i floarea soarelui, pentru a putea satisface prin producie proprie necesarul intern de zahr i ulei. Pentru aceasta, s-a mai decis i construirea unor fabrici noi de procesare a acestor plante, cu scopul de a renuna pe viitor la importuri. Al. Brldeanu i Gh. Gaston Marin erau responsabilizai cu rezolvarea acestei probleme. Ulterior, n cursul anului 1959, Gaston Marin a semnat o serie de contracte n Frana, pentru livrarea unor fabrici de zahr. n aceeai edin, au fost luate alte dou hotrri cu mare impact asupra economiei: alctuirea unui plan de perspectiv pentru dezvoltarea economiei naionale pe 10-15 ani, precum i alctuirea unei comisii pe lng Consiliul de Minitri care s studieze posibilitile introducerii tehnologiei noi, moderne, n procesele de fabricaie din diverse ramuri economice13. Aceste probleme vor fi dezbtute n cadrul Plenarei CC din 26-28 noiembrie 1958, unde Dej a anunat suplimentarea cu 15% a investiiilor
11 12

ANIC, fond CC al PCR secia Cancelarie, dosar 102/1957, f. 7-12. Protocol nr. 17 al edinei Biroului Politic al CC al PMR din 1 noiembrie 1958, n loc. cit., dosar 29/1958, f. 1. 13 Ibidem, f. 2-3.

157

pentru anul urmtor i a pus n discuie problemele organizatorice din economie: utilizarea extensiv a resurselor, demararea unor investiii majore fr studii aprofundate, calcule greite n ceea ce privete indicatorii economici. Cu aceeai ocazie, a fost anunat intenia partidului de a lichida importul de zahr i ulei n urmtorii ani14. Plenara a cerut reducerea cheltuielilor i creterea productivitii, pentru ca n acest mod s se ating un dublu obiectiv: creterea att a investiiilor n industrie, ct i a nivelului de trai al populaiei. Printre msurile economice adoptate de partid la sfritul lui 1958 se mai numrau i noi mriri de salarii, paralel cu reducerea preurilor i posibilitatea achiziiei n rate a bunurilor de consum. Creterile salariale, mai mari pentru muncitorii cu venituri mici, erau completate de o reducere a impozitului pe salariu15. Ctre sfritul lui 1959, au fost adoptate noi msuri ce vizau n primul rnd creterea investiiilor din industrie. Pentru aceasta, se avansa drept soluie utilizarea judicioas a resurselor i reducerea drastic a investiiilor n domeniul socio-cultural, pe seama implicrii populaiei n realizarea unor astfel de lucrri. Industria trebuia s asigure o cretere rapid a exporturilor i soluia cea mai potrivit era considerat reutilarea ntreprinderilor i dotarea lor cu tehnica cea mai modern. Ministerele erau supuse unei critici severe pentru risipa pe care au permis-o prin demararea unor investiii nestudiate cu atenie i pentru lipsa calculelor i a controlului n ceea ce privea utilizarea veniturilor de la buget16. Problema cu care se confrunta regimul Dej era comun tuturor statelor comuniste: cum se poate trece de la dezvoltarea extensiv la cea intensiv, respectiv cum se poate asigura eficien, randament i productivitate, adic dezvoltare calitativ, n condiiile unui sistem economic centralizat, condus prin msuri birocratice, administrative. Ctre sfritul deceniului al aselea regimul a nceput s ia msuri i n sensul dezvoltrii intensive a economiei. n 1960 s-a decis la nivelul Comitetului Central s se adopte un plan de msuri care privea mbuntirea pregtirii tehnice a cadrelor din economie. Hotrrea Plenarei
14

Gh. Gheorghiu-Dej, Articole i cuvntri decembrie 1955-iulie 1959, Bucureti, Editura Politic, 1960, p. 532-547. 15 Not de sintez cu privire la ansamblul msurilor ce se propun, n ANIC, fond CC al PCR secia Cancelarie, dosar 27/1959 vol. I, f. 202-207. 16 Msuri cu privire la redistribuirea i folosirea mai eficient a fondurilor de investiii i de reparaii capitale n scopul accenturii ritmului de dezvoltare a industriei, n loc. cit., dosar 41/1959 vol. I, f. 20-22.

158

CC preciza faptul c de la 1 august 1960 posturile de conducere din economie (director, director tehnic, inginer ef, ef de serviciu, etc.) nu mai puteau fi ocupate dect de persoane cu studii superioare tehnice17. Totodat, n 1960 a fost nfiinat Comitetul pentru tehnic nou care funciona pe lng Consiliul de Minitri. Sarcinile acestuia erau de a urmri promovarea i utilizarea eficient a celor mai noi tehnologii disponibile, n toate ramurile economice. Pentru aceasta, Comitetul era nsrcinat s alctuiasc propuneri de msuri pentru nlocuirea tehnologiei existente i s avizeze planurile economice astfel nct acestea s prevad utilizarea tehnicii moderne18. Aceste msuri vizau, n mod evident, mbuntirea productivitii i randamentului n economie, prin exploatarea mult mai eficient a mijloacelor de producie i a resurselor existente. Investiiile masive n industrializare i dezvoltare i-au spus cuvntul n deceniul al aselea, din punct de vedere macroeconomic, dei acestea nu erau traduse ntr-o cretere proporional a nivelului de trai. Statistici din 1960 artau ritmul impresionant al creterii economice, mai ales n industria grea. Volumul produciei industriale globale crescuse cu de trei ori fa de nivelul antebelic n anul 1955, urmnd apoi o cretere mai lent, dar stabil. n 1956, volumul crescuse cu 130% fa de 1955, iar n anii 1957-1958 creterea a rmas la doar 10-15%. Pentru anul 1965, planul de perspectiv viza o cretere de trei ori a produciei industriale globale, comparativ cu anul 1958 i de zece ori fa de perioada antebelic19. Comparativ cu celelalte democraii populare, creterea produciei industriale n RPR se afla pe o poziie de mijloc, fiind mai mare n URSS, Polonia i Bulgaria, dar depind ca ritm Cehoslovacia, Ungaria i RDG. n principiu se observ c rile mai puin dezvoltate (exceptnd URSS) au avut o cretere mult mai puternic dect cele mai bine dezvoltate. Situaia era aceeai i ntr-o comparaie la nivel mondial. La nivelul anului 1956, Statele Unite, de pild, au cunoscut o cretere de 130% fa de perioada antebelic, pe cnd RPR nregistra o cretere de 230%20. Marea majoritate a rilor apusene aveau un ritm de cretere mai redus fa de Romnia i Bulgaria. Aceasta se explic
17

Hotrrea CC al PMR i a Consiliului de Minitrii al Republicii Populare Romne cu privire la pregtirea i promovarea cadrelor tehnice, economice i de cercetare tiinific precum i mbuntirea salarizrii lor, n loc. cit., dosar nr. 99/1960, f. 7. 18 Hotrrea CC al PMR i a Consiliului de Minitrii al RP Romne cu privire la ridicarea nivelului tehnic al produciei, n loc. cit., dosar nr. 102/1960, f. 12. 19 Culegere de date economice privind Republica Popular Romn, celelalte ri membre ale CAER i unele ri capitaliste, n loc. cit., dosar nr. 4/1960, f. 8. 20 Ibidem.

159

prin creterea extensiv practicat de rile mai puin dezvoltate, care aveau la dispoziie resurse neutilizate i o numeroas for de munc rural ce putea fi cu uurin dislocat n mediul urban. Pe ramuri industriale, cea mai mare cretere o cunoscuse n Romnia industria chimic, industria construciilor de maini i industria energetic. Planul de perspectiv preconiza creteri la fel de mari n primul rnd n domeniul chimiei i energiei. Cele mai mici creteri, la nivelul anului 195921 fa de anul 1950 luat ca etalon, fuseser atinse n industria uoar i n industria alimentar. Interesant este c planul de perspectiv prevedea, de asemenea, cele mai mici creteri tot n aceste domenii. Comparativ cu alte ri socialiste, producia de alimente rmnea la un nivel foarte sczut n RPR, avnd n vedere baza de materie prim foarte bogat. Astfel, producia de zahr pe cap de locuitor era n 1958 de 10,4 kg pe cap de locuitor n Romnia, fa de 26,3 kg n URSS, 64 kg n Cehoslovacia, 45 kg n RDG sau 30 kg n Polonia. Planul de perspectiv preconiza atingerea unui nivel de 25,2 kg pe cap de locuitor abia n 1965, astfel nct nici n apte ani de la alctuirea statisticilor nu se preconiza o ajungere din urm a celorlalte democraii populare22. Nici la producia de carne lucrurile nu erau cu mult diferite. n 1958, RPR producea 12,5 kg carne pe cap de locuitor, fa de Cehoslovacia cu 31,8 kg, RDG cu 33,8 kg, Polonia cu 36,2 kg. Chiar i Bulgaria depea Romnia cu cca. 50%. Edificatoare este i comparaia cu rile occidentale: de pild Frana avea n 1958 o producie de 51,7 kg pe cap de locuitor. Planul de perspectiv preconiza atingerea cifrei de 34,6 kg abia n 196523. Rezult astfel n mod limpede orientarea pe care partidul o ddea dezvoltrii economice a rii, ctre aceeai direcie stalinist ce punea accentul pe industria mijloacelor de producie n defavoarea industriei bunurilor de consum. Industrializarea rii se fcea prin sacrificarea necesitilor imediate ale populaiei, concentrnd resurse imense ctre industria grea sau chiar ctre investiii socio-culturale, totul ns n defavoarea consumului. Dezvoltarea economic, dup cum s-a artat, era considerat un pas fundamental ctre consolidarea regimului i creterea autonomiei sale (reducerea vulnerabilitii). Dar consolidarea regimului era strict legat de
21

Dinamica produciei globale n RPR total i pe ramuri industriale, n loc. cit., dosar nr. 7/1960 vol. I, f. 71. 22 Producia de zahr pe cap de locuitor n RPR comparativ cu alte ri, n loc. cit., dosar nr. 7/1960 vol. II, f. 27. 23 Producia de carne pe cap de locuitor n RPR comparativ cu alte ri, n loc. cit., f. 32.

160

consolidarea poziiei personale a lui Gheorghiu-Dej. Din punctul su de vedere, relaia Romniei cu URSS era strict legat de relaia sa personal cu conducerea moscovit. Din punctul de vedere al acestei relaii, el nu-i permitea nici o vulnerabilitate: nici extern, dar nici intern. Dej a fost interesat n nlturarea tuturor factorilor de risc la adresa puterii i stabilitii regimului su, mai ales dup leciile nvate n toamna lui 1956. De aceea, imediat ce a beneficiat de rgazul necesar, el i-a ndreptat atenia asupra a ceea ce el percepea a fi opoziia intern. n aceast privin, Dej avea n vedere mai ales grupul Miron Constantinescu Iosif Chiinevschi, care n contextul publicrii Raportului Secret, prezentat de N.S. Hruciov manifestaser tendine centrifuge. La sfritul lui iunie i nceputul lui iulie 1957, Comitetul Central al PMR se ntrunete ntr-o edin plenar unde va fi luat n discuie atitudinea deviaionist a grupului anti-partinic Miron Constantinescu Iosif Chiinevschi24. Plenara le-a adus critici aspre celor doi privind atitudinea lor fa de activitatea de pn atunci a partidului. Li s-a reproat c au subestimat realizrile partidului, exagernd n schimb eecurile i nerealizrile. De asemenea, reprourile au vizat atitudinea lor fa de conducerea de partid, pe care au ncercat s o fac rspunztoare de toate nerealizrile i mai ales de cultul personalitii. Prin acestea, se concluziona, Constantinescu i Chiinevschi dovediser o atitudine anti-partinic, motiv pentru care au fost nlturai din toate funciile i ulterior exclui din partid. Rfuielile lui Gheorghiu-Dej cu opozanii sau potenialii opozani vor continua i n anul urmtor. ntre 9-13 iunie 1958, o nou Plenar a Comitetului Central va lua n discuie alte abateri de la linia partidului, care se va ncheia cu excluderi din partid. De aceast dat era vorba de un grup de vechi membri de partid, ilegaliti, dintre care cea mai mare parte nu deinuser funcii de conducere, precum: Constantin Doncea, Grigore Rceanu, Ovidiu andru, Eugen Genad, tefan Pavel, Iacob Cooveanu, Vasile Negoi25. Pe plan extern, regimul Dej a dus o politic extrem de delicat, caracterizat prin pruden i moderaie n atingerea scopurilor. Acestea constau n dobndirea unei autonomii mai ridicate fa de Moscova, prin cultivarea unor relaii mai strnse cu occidentul, n aa fel nct s nu atrag atenia Uniunii Sovietice. Din aceste raiuni, se observ o diferen destul de
24

Alina Tudor, Dan Ctnu, O destalinizare ratat. Culisele cazului Miron Constantinescu Iosif Chiinevschi 1956-1961, Bucureti, Editura Elion, 2001, p. 14-19. 25 idem, Amurgul Ilegalistilor. Plenara PMR din 9-13 iunie 1958, Bucureti, Editura Vremea, 2000.

161

mare ntre discursul de politic extern, care a rmas pentru muli ani loial Uniunii Sovietice, i iniiativele propriu-zise, conduse cu mult discreie, pentru promovarea propriilor interese. Imediat dup Consftuirea de la Moscova din noiembrie 1957, a fost convocat o Plenar a Comitetului Central care a aprobat cu mult entuziasm activitatea delegaiei PMR la Consftuire, ct i declaraia final26. Refluxul reprezentat de Consftuirea din noiembrie era pe placul lui Dej, anunnd, cel puin pentru o perioad, diminuarea elanului reformator al lui Hruciov. Unitatea internaional i lupta contra revizionismului i dogmatismului aveau n PMR o puternic component de politic intern. Concluzia Plenarei era c: organele i organizaiile de partid trebuie s munceasc pentru continua ntrire a rolului conductor al partidului, pentru ntrirea disciplinei i unitii sale de monolit, pentru dezvoltarea legturilor cu masele27. Ceea ce nelegea partidul prin ntrirea disciplinei i unitii s-a putut observa n vara anului urmtor, cnd au fost adoptate o serie de modificri ale Codului Penal, prin care erau majorate pedepsele pentru infraciuni legate de sigurana statului, precum trdarea, uneltirea contra ornduirii sociale, rzvrtirea, complotul, insurecia, etc.28 Prudent, discursul utilizat de regimul Dej referitor la revoluia maghiar pleca de la premise conservatoare, respectnd tezele acreditate la Moscova i fr a arta nimic din planurile de viitor. Nu era ns lipsit de coninut, pentru c poziia sa conservatoare referitoare la destalinizare i la consecinele acesteia reprezint premisa fundamental de la care a plecat efortul regimului de a-i dobndi autonomia. n planul politicii externe, un rol important n acei ani a fost jucat i de propunerea romneasc privind crearea unei zone denuclearizate n Balcani. Eecul sovietic n a preveni renarmarea Germaniei i includerea acesteia n NATO, ca i insistena lui Hruciov asupra soluiilor non-militare la problemele rzboiului rece prin prisma tezei coexistenei panice, au fcut ca Uniunea Sovietic s dea o mare atenie, civa ani la rnd, unor propuneri de creare a unor zone denuclearizate prin care ncerca s ndeprteze anumite state membre de NATO, pentru a reduce influena alianei. n privina Germaniei, de pild, Moscova a susinut planul ministrului polonez de externe, Adam Rapacki privind crearea unei zone denuclearizate n
26

Hotrrea edinei Plenare a CC al PMR din 14 decembrie 1957, n ANIC, fond CC al PMR secia Cancelarie, dosar nr. 57/1957, f. 43. 27 Ibidem. 28 Decret pentru modificarea Codului Penal, n loc. cit., dosar nr. 29/1958, f. 147-152.

162

Europa central. Enunat n faa Adunrii Generale a ONU n octombrie 1957, Planul Rapacki invita cele dou state germane i Cehoslovacia s se alture Poloniei n formarea unei zone fr arme nucleare29. Planul prevedea c nu se va permite depozitarea de arme nucleare sau dispozitive de lansare pe teritoriul celor patru ri i c nici un stat nu va folosi arme nucleare contra celor patru ri, totul sub garania marilor puteri. Puterile occidentale au respins planul deoarece acesta ar fi presupus pierderea unui punct strategic vital pentru NATO, respectiv Germania de Vest30. Cercetri recente arat c Planul Rapacki n-ar fi fost formulat totui cu acordul Moscovei, dei existaser propuneri sovietice similare anterior. Istoricul Vojtech Mastny arat c, de fapt, Polonia ncerca astfel s se pun sub garania mai multor puteri pentru a scpa astfel de presiunea sovietic. Tocmai de aceea, consider Mastny, Uniunea Sovietic i-a exprimat sprijinul pentru plan cu mult ntrziere, dup ce s-a asigurat c puterile occidentale l vor respinge31. n privina planului lui Chivu Stoica, sprijinul sovietic este cert, ns. n septembrie 1957, premierul romn Chivu Stoica a lansat n numele Guvernului RPR propuneri ctre guvernele Albaniei, Bulgariei, Iugoslaviei, Greciei i Turciei, de a participa la o conferin balcanic pe teme de securitate. Scopul era crearea unei zone a pcii, denuclearizate i fr baze militare strine, n Balcani. Uniunea Sovietic i-a exprimat imediat acordul i susinerea, ns Grecia i Turcia au respins-o32. n ianuarie 1958, ns, la o ntlnire cu comunitii italieni, ministrul sovietic de externe, Andrei Gromko a reiterat propunerea romneasc invitnd i Italia s ia parte. Mai mult, acesta a lsat s se neleag c n schimbul participrii Italiei la zona denuclearizat din Balcani, Uniunea Sovietic ar putea garanta c nu va trimite arme nucleare n Albania. NATO nu a agreat deloc ideea i, mai mult, n 1959 Grecia i Turcia au acceptat amplasarea armelor nucleare americane pe teritoriul lor33.
29

Jost Delbrck, In search for a lasting system of European security chances and hazards of some models of European security systems, n Annuaire Europen, vol. XX, Conseil de lEurope, 1972, p. 75. 30 Ibidem, p. 75-76. 31 Vojtech Masty, The Warsaw Pact as History, n Vojtech Mastny, Malcolm Byrne, eds., A Cardboard Castle? An Inside History of the Warsaw Pact 1955-1991, Budapest, CEU Press, 2005, p. 10-11. 32 Nicholas V. Gianaris, Geopolitical and economic changes in the Balkan countries, Praeger Publishers, 1996, p. 160. 33 John Van Oudenaren, Dtente in Europe. The Soviet Union and the West since 1953, Durham, Duke University Press, 1991, p. 190.

163

n iunie 1959, Romnia a reluat propunerea, cu sugestia extinderii zonei spre Adriatica. Turcia i Grecia au respins ns din nou ideea34. ntr-un interviu acordat revistei sovietice Novoie vremea n toamna lui 1960, Chivu Stoica insista asupra faptului c nelegerea i colaborarea ntre popoarele balcanice este posibil indiferent de ornduirea social, dnd ca exemplu intensificarea relaiilor comerciale dintre Romnia i Grecia. Fa de acuzele c n acest fel s-ar ncerca scoaterea Greciei i Turciei din NATO, Chivu Stoica susinea c acestea nu sunt fundamentate, deoarece nici rile membre ale Organizaiei Tratatului de la Varovia n-ar iei din aliana din care fac parte, ca urmare a semnrii unui asemenea acord35. Pe linie guvernamental ns, propunerile romneti s-au soldat n final cu un eec. Cu toate acestea, Romnia a continuat s rmn vigilent n privina evoluiilor din Balcani. n ianuarie 1960, Secia de Relaii Externe a CC aviza favorabil o propunere a MAE de a rspunde unei invitaii greceti privind constituirea unei Micri pentru nelegere balcanic. Aceasta luase fiin n Grecia i viza intensificarea colaborrii culturale i economice ntre rile balcanice. Albania i Bulgaria deja rspunseser favorabil invitaiei. MAE propunea ca i n RPR s fie constituit un Comitet pentru strngerea legturilor dintre popoarele balcanice36. Ministerul a venit cu noi propuneri n toamna lui 1960, viznd intensificarea colaborrii n Balcani. Nota preciza c avnd n vedere eecul propunerilor romneti pe linie guvernamental, noua iniiativ ar trebuie s vizeze domeniile cultural i tiinific, opinia public, etc. Printre propunerile formulate figurau: o ntlnire a comitetelor de aciune balcanic la Atena, o conferin interbalcanic a intelectualilor cu tema Balcanii zon a pcii, renfiinarea Uniunii Medicale Balcanice cu sediul la Istanbul (fa de care oficialitile turceti se exprimaser deja favorabil), precum i renfiinarea Institutului de Studii i Cercetri Balcanice cu sediul la Bucureti. Specializat n istorie, limbi, arte i economie, acesta din urm ar fi trebuit nfiinat n colaborare cu Academia RPR37. Dup 1956, Romnia a acordat o atenie sporit relaiilor sale cu rile occidentale, ncercnd s ajung la o reglementare a problemelor mai vechi, rezultate din naionalizare. Relaiile economice i schimburile comerciale au reprezentat puntea care a facilitat mbuntirea relaiilor politice.
34 35

Ibidem. Ctre Preedintele Consiliului de Minitrii al Republicii Populare Romne, n ANIC, fond CC al PCR secia Cancelarie, dosar nr. 75/1960, f. 6-7. 36 Not CC al PMR Secia Relaii Externe, n loc. cit., dosar nr. 2/1960, f. 236. 37 Not MAE ctre Comitetul Central al PMR, n loc. cit., dosar nr. 49/1960, f. 9-12.

164

Necesitile industrializrii fceau ca Romnia s fie dependent de importurile de tehnologie, care puteau fi procurate din Occident. Totodat, relaiile constructive cu rile democratice din Vestul Europei puteau spori prestigiul i legitimitatea intern i extern a regimului. n 1959 Romnia a semnat un protocol financiar cu Frana care punea capt diferendelor existente referitoare la sumele care se cuveneau cetenilor francezi ca despgubire pentru bunurile lor naionalizate. n acelai an, o delegaie guvernamental romn s-a deplasat n mai multe ri occidentale precum Frana, Marea Britanie, Belgia, Olanda, unde a semnat mai multe acorduri economice ce priveau n special importul de tehnologie. n general, preteniile occidentale la despgubiri au fost acoperite cu aurul BNR depozitat n bnci occidentale i care fusese blocat dup naionalizare38. Romnia a manifestat un interes deosebit i pentru Republica Federal a Germaniei, datorit posibilitilor de a importa tehnologie i produse industriale. n anul 1960, comerul cu aceast ar reprezenta 30% din volumul total al schimburilor comerciale romneti cu rile occidentale, ceea ce ilustreaz foarte bine gradul ridicat de interes. O piedic aparent insurmontabil n calea stabilirii de relaii normale o reprezenta ns faimoasa doctrin Hallstein, conform creia RFG refuza s ntrein relaii diplomatice cu orice ar care recunotea RDG. Romnia recunoscuse statul est-german nc de la crearea acestuia n 1949. Cu toate acestea, direct sau prin intermediere, schimburile comerciale s-au intensificat, i la fel i contactele politice neoficiale. Romnia a acordat o atenie deosebit problemei etnicilor germani din RPR, fa de care RFG era n mod special sensibil. Foarte muli dintre acetia ajunseser aici dup rzboi, unde principala lor prioritate era rentregirea familiilor, aciune de care se ocupa, cu dificultile inerente, Crucea Roie german39. n mai 1958, Biroul Politic a aprobat o lung list de cereri de plecare n strintate, mare majoritate ctre RFG, precum i o serie de indicaii n legtur cu acest subiect. Se cerea organelor competente s continue aprobarea plecrilor, mai ales ctre RFG i Israel, n scopul rentregirii familiilor, cu excepia cazurilor cnd persoana n cauz ar fi putut aduce prejudicii securitii statului. Aprobrile trebuiau date treptat, pentru a nu lsa impresia unei
38

Lavinia Betea, Alexandru Brldeanu despre Dej, Ceauescu i Iliescu, Bucureti, Editura Evenimentul Romnesc, 1997, p. 133. 39 Claudiu Mihail Florian, Preliminariile stabilirii relaiilor diplomatice ntre Romnia i RFG, n M. Anton, F. Anghel, C. Popa, Hegemoniile trecutului, Bucureti, Editura Curtea Veche, 2006, p. 384-386.

165

campanii. Mai mult, se cerea Ministerului de Externe n mod expres ca aprobrile de plecare n RFG pentru rentregirea familiilor s fie folosite n scopul normalizrii relaiilor cu aceast ar40. Numai pentru RFG i Israel existau n mai 1958 peste 30 000 de cereri de plecare definitiv, care ateptau soluionare i pentru care se primeau foarte multe memorii i reclamaii la organizaiile de partid, cerndu-se soluionarea mai rapid41. Aprobarea plecrilor era n mod evident o concesie fcut RFG, dar i Occidentului n general, pe linia ameliorrii relaiilor. Relaiile cu Statele Unite au cunoscut o uoar destindere nc din 1955, cnd Gheorghiu-Dej a transmis la Washington c Romnia este disponibil s nceap negocieri comerciale. O prim delegaie oficial a vizitat Statele Unite n noiembrie 1955, la invitaia unui fermier american, pentru schimb de experien n domeniul agriculturii42. Reglementarea relaiilor a mai avut ns de ateptat pn n 1960. Dei depunea mari eforturi diplomatice n acest scop, regimul Dej a pstrat retorica antiamerican n politica extern, din precauie. n 1958, de pild, s-au luat msuri pentru organizarea a numeroase manifestaii de protest fa de intervenia american n Liban, inclusiv un miting de protest n faa Ambasadei SUA din Bucureti43. Acelai gen de manifestaii publice antiamericane a fost organizat i n februarie 1959 pentru a condamna intervenia american n Republica Democrat Vietnam solicitat de ambasadorul acestei ri la Bucureti, cerere satisfcut cu promptitudine44. Cu toate acestea, eforturile diplomatice au dat roade, cu att mai mult cu ct regimul Dej era dispus la concesii. n 1959, Congresul american a modificat Legea Battle, care interzicea comerul cu rile comuniste, printr-un amendament care l permitea cu acele ri considerate importante pentru SUA. La 20 martie 1960, cele dou guverne au semnat un acord prin care Romnia convenea s plteasc despgubiri cetenilor americani care fuseser afectai de naionalizare. n acest fel, tensiunile din relaiile
40

Protocol nr. 9 al edinei Biroului Politic al CC al PMR din ziua de 31 mai 1958, n ANIC, fond CC al PCR secia Cancelarie, dosar nr. 15/1958, f. 2. 41 Not cu privire la cererile de plecare definitiv n strintate a unor ceteni ai RPR i la cererile de repatriere n RPR, n loc. cit., f. 31-34. 42 Silviu Brucan, Generaia irosit. Memorii, Bucureti, Editurile Universul i Calistrat Hoga, 1992, p. 112. 43 Plan de msuri pentru organizarea manifestrilor de protest mpotriva agresiunii imperialismului american i englez n Liban i Iordania, n ANIC, fond CC al PCR secia Cancelarie, dosar nr. 19/1958, f. 4. 44 Informare, n loc. cit., dosar nr. 6/1959, f. 15-16.

166

bilaterale au fost nlturate iar Romnia i SUA au putut dezvolta schimburi comerciale constructive n anii urmtori45. Regimul va manifesta aceeai deschidere i ctre regimuri comuniste din spaiul extra-european, ndeosebi din Asia. n afar de China i Coreea, cu care relaiile fuseser stabilite anterior, RPR va dezvolta o relaie destul de strns cu Republica Democrat Vietnam. n 1956 fusese semnat un acord la nivel de guverne prin care Romnia i acorda un ajutor economic nerambursabil n valoare de 15 milioane de ruble, constnd n tractoare i utilaj agricol, medicamente i produse chimice. n acelai timp, a fost acordat i un credit de 10 milioane ruble, constnd n echipament industrial i naval, care urma s fie restituit n mrfuri46. Relaiile s-au intensificat dup vizita liderului comunist nord-vietnamez, Ho i Min la Bucureti, n august 1957. Dej i-a exprimat cu acea ocazie interesul n dezvoltarea unor relaii strnse cu R.D. Vietnam47. Dezvoltarea legturilor n Asia urmrea att obinerea prestigiului pe care politica extern activ l putea aduce, ct i obiective concrete, precum schimbul de experien sau importul de materii prime. n mai 1959, Dej a primit o delegaie nord coreean de partid n faa creia i-a exprimat interesul pentru experiena acestei ri i a Chinei n materie de irigaii. Oaspeii au artat c succesul lor se datoreaz mai ales micrii de mas pe care au organizat-o. Japonezii au ncercat acelai lucru, a artat Toi En Chen, membru al delegaiei coreene, dar n-au reuit, pentru c n-au mobilizat poporul48. Exact aceast msur a fost propus la sfritul lui 1959, pentru eficientizarea investiiilor amintite anterior: se cerea atunci reducerea investiiilor n lucrri de hidro-amelioraie i mobilizarea rnimii pentru asemenea munci. Dej s-a interesat i la chinezi despre experiena lor n domeniul irigaiilor, artndu-i interesul pentru dezvoltarea colaborrii economice i tehnico-tiinifice n timpul unei vizite care a avut loc n vara anului 1959. Discuiile au evoluat i n direcie politic, mai
45

Joseph F. Harriton, Bruce J. Courtney, Relaii romno-americane 1940-1990, Iai, Institutul European, 2002, p. 201. 46 Acord ntre Guvernul Republicii Populare Romne i Guvernul Republicii Democrate Vietnameze privind ajutorul economic i tehnic acordat n cursul anilor 1956-1957 Republicii Populare Vietnameze de ctre Republica Popular Romn, n ANIC, fond CAER, dos. de colaborare economic nr. 20/1956, f. 2. 47 Gh. Gheorghiu-Dej, op. cit., p. 306-313. 48 Note de la primirea delegaiei RPD Coreene, n frunte cu Toi En Chen, la CC al PMR, n ziua de 21 mai 1959, n ANIC, fond CC al PMR secia Cancelarie, dosar nr. 21/1959, f. 2-6.

167

ales n ceea ce privea relaia cu cultele religioase. Dej dorea s tie cum au soluionat chinezii problema. Ct privete politica PMR n aceast chestiune, el a artat c partidul nu urmrete s provoace un conflict religios, ci s intensifice educaia materialist49. n intervalul 1957-1960, regimul Dej s-a concentrat deci asupra propriului program de dezvoltare, urmrind discret cultivarea unor relaii mai bune cu rile occidentale i implementnd politici ambiioase n domeniul industrializrii. Orizontul extern a fost lrgit prin dezvoltarea relaiilor n spaiul asiatic, care mai trziu va reprezenta o important pia de desfacere pentru economia romneasc. Dej a avut grij n acelai timp s se pun la adpost de o eventual opoziie, eliminnd toate grupurile care, mai mult sau mai puin explicit, se manifestaser mpotriva sa.

49

Note de la primirea la CC al PMR a delegaiei militare a RP Chineze, n frunte cu tov. Pn De-huai, n ziua de 22 mai 1959, n loc. cit., dosar nr. 22/1959, f. 3-6.

168

INVESTIIILE COMPANIEI PETROLIERE LUKOIL N ROMNIA


Valentin MAIER

Abstract: The Investments of the Oil Company Lukoil in Romania


This paper is about the investments in the Romanian economy of the Russian oil company Lukoil. First of all, we noticed that except maybe with the Sovroms of 1945-1956, the Russian investments in the Romanian economy were never significant. This fact changed after the fall of the communist regime and especially from the late 90s, when Russian companies started to take part in the privatisation process in Romania. Among those companies was Lukoil which invested in the strategic sector of the oil industry. In 1998 Lukoil became the major shareholder in Petrotel Refinery from Ploieti and through massive investments (over half a billion U.S. dollars) is nowadays one of the most important companies in Romania. We will focus on Lukoils investments in the oil industry and its sectors: exploration and production (E&P), refining and marketing (R&M). Keywords: economic history, oil industry, postcommunism, Romania, Lukoil, Petrotel, foreign direct investments

Consideraii introductive nainte de 1989, investiiile ruseti n Romnia nu au fost importante dac nu lum n considerare societile mixte romno-ruse denumite Sovrom. Ele au funcionat ntre 1945 i 1956 n diverse sectoare economice: industria crbunelui, petrolului, metalurgiei, sectorul bancar i al construciilor i altele1. ntr-un fel paradoxal, cele mai importante investiii
1

Doctorand la Universitatea din Bucureti. n perioada funcionrii Sovromurilor era rspndit ideea c ele sunt,,ntreprinderi socialiste de un tip deosebit, prin care,,Patria Socialismului [U.R.S.S. V.M.] ne acord un ajutor imens (Al. Iacob, Rolul i importana societilor sovieto-romne, f. l., 1951, p. 38). Aprecieri echilibrate asupra Sovromurilor se pot regsi la Ion Alexandrescu, Economia Romniei n primii ani postbelici (1945-1947), Bucureti, Editura Economic, 1986,

169

ruseti n Romnia le ntlnim dup cderea regimului comunist i ieirea Romniei din sfera de dominaie politic i militar a Rusiei, n special de la sfritul anilor 19902. Printre companiile ruseti care au investit n Romnia menionm Lukoil (n industria petrolier), Mechel (n industria siderurgic) i OMZ (n industria construciilor de maini). Ne-am propus s urmrim activitatea companiei petroliere Lukoil n Romnia. n cele ce urmeaz vom arta firmele prin care Lukoil este prezent n diferitele sectoare ale economiei romneti, i vom continua prin detailierea activitilor din domeniul petrolier. nainte de toate se impun cteva precizri generale asupra companiei Lukoil. Lukoil este o companie petrolier ce a fost nfiinat n Federaia Rus n anul 1991 sub numele de LangepasUraiKogalymneft. Astzi ea este una dintre cele mai importante companii n lume3 i i desfoar activitile economice n peste 30 de ri i are peste 150000 de angajai, deinnd n prezent 1,1% din rezervele globale de iei i 2,3% din producia global4. Activitatea investiional a companiei Lukoil n Romnia Compania petrolier rus Lukoil a nceput s-i extind afacerile n afara Federaiei Ruse n 1998 odat cu achiziionarea pachetului majoritar la rafinria Petrotel din Ploieti, Romnia5, care reprezint i principala investiie a companiei ruse n aceast ar. A urmat construirea unei reele de staii de distribuie a produselor petroliere, ajungnd ca astzi Lukoil s
p. 214-218; Florian Banu, Asalt asupra economiei Romniei de la Solagra la Sovrom (1936-1956), Bucureti, Editura Nemira, 2004, p. 123-174. 2 Despre situaiia economic i mersul privatizrii n Romnia sfritului de ani 1990 se pot afla informaii printre altele i n Ilie erbnescu, Romnia sub tirania cifrelor mici!, f. l., 2002, p. 213, 221, 480; Bogdan Murgescu, Romnia i Europa: acumularea decalajelor economice (1500-2010), Iai, Editura Polirom, 2010, p. 467-468, 471; D. Adumitrcesei, Niculae G. Nicolescu, Economia romneasc post-socialist, Bucureti, Editura Economic, 1998, p. 49. 3 Revista american Fortune realizeaz n fiecare an un top 500 al celor mai importante corporaii din ntreaga lume. Criteriul de clasare l reprezint veniturile nregistrate la finalul anului fiscal. n ultimii trei compania Lukoil s-a clasat n top 100: n 2008 poziia 90, n 2009 poziia 65 i n 2010 poziia 93. (http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008/companies/L.html;http://money. cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/companies/L.html;http://money.cnn.com/magaz ines/fortune/global500/2010/snapshots/10657.html, 30-11-2010. Atunci cnd nu se precizeaz alt dat, sursele documentare de pe internet au fost accesate n luna noiembrie 2010). 4 http://www.lukoil.ro/. 5 http://www.lukoil.ro/istoric.php.

170

dein n Romnia un portofoliu nsemnat de afaceri. Investiiile totale ale Lukoil n Romnia sunt estimate la peste 230 milioane dolari n modernizarea rafinriei i alte 285 milioane dolari n reeaua de benzinrii i depozite de produse petroliere6. Salariaii companiilor Lukoil din Romnia depesc cifra de 50007. Lukoil i desfoar activitile economice din Romnia prin mai multe subsidiare. Rafinria este administrat de S.C. Petrotel Lukoil S.A. Ploieti care a fost nfiinat n 1991 sub numele de S.C. Petrotel S.A. i a intrat n componena Lukoil odat cu privatizarea sa din 1998. Activitatea de distribuire a carburanilor i a altor produse prin staiile de distribuie din ar este purtat de S.C. Lukoil Romania S.R.L. Bucureti. Compania a fost nfiinat n 19988 i controleaz activitatea de downstream (comercializarea produselor petroliere) de pe tot cuprinsul rii prin intermediul sucursalelor. De exemplu pentru judeul Prahova exist S.C. Lukoil Romania S.R.L. Bucureti sucursala Ploieti. Continum prezentarea companiilor Lukoil cu S.C. Agenia LUKOM-ARomnia S.R.L. Ploieti. nfiinat la 31 iulie 1998 compania se ocup cu paza obiectivelor, bunurilor i valorilor, fiind specializat n asigurarea pazei i proteciei obiectivelor din domeniul industriei de petrol i gaze9. O alt form de protejare a investiiilor Lukoil a fost i nfiinarea n aceeai perioad a S.C. Lukoil Asito S.A. Bucureti pentru a desfura activiti de asigurare i reasigurare10. n luna iunie 2005 compania a primit o nou denumire: S.C. Asito Kapital S.A.11 n prezent este deinut de Norcross Insurance12 n proporie de peste 99%13 i desfoar activiti de asigurare-reasigurare pentru mai multe companii, nu doar pentru Lukoil14.
6

http://www.bloombiz.ro/business/lukoil-romania-ar-putea-sa-si-extinda-reteaua-cu-50-debenzinarii-_74636. 7 http://www.lukoil.ro/lukoil-romania.php. 8 Sub denumirea S.C. Lukoil Downstream S.R.L. schimbat la 19.12.2005 n S.C. Lukoil Romania S.R.L. 9 http://www.lukoil.ro/protectie.php. 10 http://www.lukoil.ro/asigurare-reasigurare.php; http://www.1asig.ro/CompaniaLUKOIL-ASITO-face-parte-din-Grupul-de-Asigurare-LUKOIL-unul-dintre-lideriiincontestabili-ai-pietei-de-asigurari-din-Rusia-si-implicit-din-Grupul-Petrolier-LUKOILunul-dintre-cele-mai-puterni-compania-saptamanii-2,72,75-7-160.htm,01-12-2010; http://www.asitokapital.ro/despreasito.asp, 01-12-2010. 11 http://www.wall-street.ro/articol/International/3153/LukOil-Asito-devine-Asito-Kapital.html. 12 Companie britanic deinut i ea de Lukoil. 13 http://www.asitokapital.ro/despreasito_actionariat.asp. Anterior structura acionariatului era format din Westlink Consultancy Services Ltd. i Lukoil Black Sea. 14 http://www.asitokapital.ro/despreasito.asp.

171

S.C. Lukoil Technology Services Romania S.R.L. Bucureti, subsidiar a Lukoil, este o companie ce a fost nfiinat n 200515 i care ofer diverse servicii necesare unei bune desfurri a activitilor economice (activiti de inginerie i consultan tehnic, instalare de maini i echipamente industriale i altele). Compania este deinut de Lukoil Technology Services GmbH din Viena, Austria i Lukoil Technology Services Bulgaria Ltd16. n anul 2006 a fost nfiinat S.C. LLK Lubricants Romania S.R.L. Ploieti care desfoar activiti n sectorul lubrifianilor, sub dou mrci: Lukoil i Petrotel. n acelai an s-a format S.C. Lukoil Energy & Gas Romania S.R.L. Ploieti. Compania opereaz o central electric i ofer energie electric i termic n special pentru rafinria Petrotel, dar i pentru alte companii i chiar pentru consumatorii casnici din oraul Ploieti17. Compania de electricitate i gaze este deinut de Lukoil Europe Holdings B.V. i S.C. Petrotel Lukoil S.A.18 Lukoil a mai avut trei companii n Romnia. Dintre acestea dou au fost absorbite de alte companii Lukoil19 i una a fost desfiinat. Ne vom referi pe larg doar la ultima companie i anume S.C. Lukoil Aviation Romania S.R.L. ce a fost nfiinat la 14 martie 2007 de ctre Lukoil Aviation B.V. din Olanda i Lukoil Aero din Rusia, ambele fiind subsidiare ale companiei Lukoil20. Compania comercializa combustibili pentru aviaie, dar nu a rezistat prea mult pe pia nchizndu-i operaiunile n ara noastr n anul 2009 pe fondul scderii cifrei de afaceri21. Faptul poate fi explicat datorit crizei economice, dar i pentru c activa ntr-un domeniu de ni, cel al carburanilor de aviaie, n care ntlnea o concuren acerb din partea companiilor Petrom sau Total.
15 16

http://www.kurtyan.ro/mof/MOF4/2009/mof4_2009_1766.pdf. Ibid. 17 http://www.lukoil.com/press.asp?div_id=1&id=2776&year=2007, 01-12-2010. 18 http://www.scribd.com/doc/39287358/mof4-2010-1690. 19 n anul 2006 Petrotel-Lukoil a fuzionat prin absorbie cu Litasco Romania (nfiinat n 2003). Ea avea ca obiect de activitate procurarea ieiului i furnizarea acestuia rafinriei Petrotel. Doi ani mai trziu, S.C. Lukoil Black Sea Romania S.R.L. Bucureti (nfiinat n 1998), a intrat n componena S.C. Lukoil Romania S.A. 20 http://www.adevarul.ro/actualitate/Lukoil-infiinteaza-Romania-furnizorcombustibili_0_41396318.html; http://www.sfin.ro/articol_8732/lukoil_va_produce_energie_si_biodiesel_la_ploiesti.html; http://www.gandul.info/financiar/dupa-afacerile-pompa-lukoil-vrea-vanda-combustibiliavioane-304196. 21 http://www.bursa.ro/s=autentificare&s_a=companii_afaceri&a_articol=43803.html.

172

Subsidiarele Lukoil din Romnia sunt deinute de alte subsidiare ale companiei ruse. Astfel, Lukoil Europe Holdings B.V. Amsterdam, Olanda alturi de Lukoil International GmbH Viena, Austria dein S.C. Lukoil Romania S.R.L.22, prima companie avnd pachetul majoritar i n rafinrie23. De altfel, precizm c Lukoil este format dintr-un numr impresionant de subsidiare rspndite n diverse ri i domenii n care activeaz24. Trebuie s menionm c pe lng activitile economice desfurate, Lukoil a contribuit cu sume de bani i cantiti de carburani la refacerea zonelor din Romnia care au fost afectate de inundaii25, este preocupat de protejarea mediului nconjurtor, genereaz locuri de munc i este un contribuabil important pentru statul romn. Toate aceste aciuni se ncadreaz n ceea ce astzi numim responsabilitate corporativ, facilitat ce-i drept i de rentabilitatea afacerilor companiei ruseti n Romnia. n cele ce urmeaz ne vom concentra atenia asupra celor trei sectoare petroliere n care Lukoil i desfoar activitile n Romnia: explorare i producie, rafinare, comercializare de produse petroliere. Explorare i producie Compania petrolier Lukoil nu are activiti de extracie a petrolului n Romnia. Aceast stare de fapt s-ar putea schimba n viitorii ani datorit interesului acordat de Lukoil pentru sectorul off-shore din Romnia. Astfel, n vara anului 2010, Agenia Naional pentru Resursele Minerale (A.N.R.M.) a prezentat un comunicat de pres cu firmele ctigtoare ale apelului public de ofert organizat pentru concesionarea unor perimetre de explorare (din Depresiunea Panonic, Dobrogea i platoul continental al Mrii Negre) cu prilejul celei de-a X-a Runde de apel public de ofert. Lukoil a fost prezent la aceast licitaie prin compania Lukoil Overseas n asociere cu Vanco International26 i a ctigat dreptul de a explora pe platoul continental al Mrii Negre n perimetrele 29 Est-Rapsodia i 30 Trident27, n defavoarea ofertelor prezentate de ExxonMobil E&P Romania Ltd asociat cu OMV Petrom i SNGN Romgaz S.A. pe de o parte i Repsol Exploracion
22 23

http://www.scribd.com/doc/39282261/mof4-2010-0715. http://www.sfin.ro/articol_4846/petrotel_lukoil_inghite_litasco_romania_srl.html. 24 O list cu subsidiarele Lukoil se poate consulta pe http://www.lukoil.com/static_6_5id_214_.html. 25 http://www.lukoil.ro/massmedia.php?id=4. 26 http://www.wall-street.ro/articol/Companii/14075/Petrotel-Lukoil-inghite-LitascoRomania-SRL.html, 09-05-2006, 05-05-2010. 27 http://www.namr.ro/Comunicate_ANRM/Comunicat02072010.pdf.

173

S.A., pe de alt parte28. Remarcm interesul mare din parte unor companii de top din ar i strintate, cel puin pentru respectivele perimetre (care pot conine rezerve de iei, dar i de gaze). Interesul pe care Lukoil l arat explorrii de petrol din Romnia este dovedit de asocierea cu Vanco International Ltd.29 precum i de intenia de a prelua concesiunile ctigate deja de ctre Sterling Resources Ltd30. Figura 1. Perimetrele de Exploarare n Runda a X-a de apel public de ofert

Sursa:http://www.adevarul.ro/financiar/Harta_perimetrelor_scoase_la_concesiune_ADVFI L20100523_0002.bmp.

28 29

http://www.namr.ro/Comunicate_ANRM/Comunicat21052010.pdf. Compania nfiinat n anul 1953, n statul american Houston, menioneaz participarea la explorare off-shore din Romnia (http://www.vancoexploration.com/about-us.html, 01-122010). 30 http://www.bursa.ro/exclusiv-batalia-pentru-resurse-lukoil-tatoneaza-preluareazacamintelor-sterling-din-marea-neagra101019&s=companii_afaceri&articol=101019.html.

174

Rafinarea ieiului Conform datelor din 2009 grupul petrolier Lukoil are n componen 9 rafinrii. Dintre acestea 6 sunt amplasate n Federaia Rus, iar cte una n Romnia, Ucraina, Bulgaria. De asemenea, Lukoil deine participaii semnificative n dou rafinrii din Olanda i Italia31. n Romnia Lukoil deine rafinria Petrotel (construit n 1904 i denumit Complexul petrochimic Teleajen n perioada comunist) din Ploieti. Rafinria a fost preluat n luna februarie 1998, cnd pentru pachetul majoritar de aciuni de 51% s-au pltit 53,2 milioane de dolari32. La 12 iunie 1998 rafinria a fost redenumit Petrotel-Lukoil, iar participaia a urcat succesiv la 93% i n final la aproape 100%33. nainte de privatizare S.C. Petrotel S.A. nu era ntr-o situaie bun. Rafinria nu funciona i figura pe lista societilor n curs de lichidare, ntocmit n luna august 1997. n aceste condiii cea mai mare parte din cei 6100 de salariai se aflau n omaj. Dup privatizarea Petrotel cu Lukoil o parte dintre acetia au fost reangajai i rafinria i-a repornit activitatea34. n 2008 la rafinrie lucrau 1100 de muncitori35. Petrotel a beneficiat de investiii masive n perioada scurs de la privatizare. Ultimele investiii din anul 2009 au dat posibilitate rafinriei de a produce carburani la standarde Euro-536. Pn n anul 2001 la PetrotelLukoil se investiser deja peste 300 de milioane de dolari clasnd compania n rndul celor mai mari investiii n companii privatizate37. Rafinria a fost oprit n 2001 i repornit de abia la 28 octombrie 2004 dup lucrri de modernizare. n urma lor, capacitatea de prelucrare a ieiului a sczut de la 3,5 milioane tone pe an la doar 2,438. Reducerea operat poate fi explicat prin msurile de eficientizare a companiei pentru a se nscrie n limitele rentabilitii i ale strategiei Lukoil.
31 32

http://www.lukoil.com/materials/images/Refining/2010/AR2009ENG_48-52.pdf. http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1252903-lukoil-investit-120-milioane-combinatulpetrotel-ploiesti.htm. 33 http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/NOC_Lukoil_Gorst.pdf. 34 http://www.ziaruldeiasi.ro/economic/rafinaria-petrotel-si-a-reluat-oficial-activitatea~ni8qk. 35 http://www.zf. ro/companii/vanzarile-benzinariilor-lukoil-au-trecut-de-un-miliard-deeuro-si-au-inregistrat-un-profit-operational-de-50-mil-euro-3091953/. 36 http://www.lukoil.com/materials/images/Refining/2010/AR2009ENG_48-52.pdf. 37 http://www.sar.org.ro/files/EWR%203%202001%20deficit%20comercial%20investitii%2 0directe%20mediu.pdf; http://economie.hotnews.ro/stiri-companii-5859831-retrospectivaprivatizarilor-romania-multe-societati-fost-vandute-dupa-scazut-valoarea-urmadevalizarilor-facute-firmele-capusa-potrivit-unui-top-privatizarilor-cel-mai-mare-succesfost-vanzarea-bcr.htm. 38 http://stiri.kappa.ro/economie/28-10-2004/lukoil-redeschide-rafinaria-petrotel-ploiesti64867.html.

175

Dintre toate rafinriile Lukoil, rafinria din Romnia are cel mai nalt indice Nelson de complexitate al prelucrrii petrolului, i anume 1039. Comparativ, doar rafinriile din Olanda i Italia se apropie de aceast valoare, ns acestea nu sunt n totalitate n portofoliul Lukoil. n ceea ce privete capacitatea anual de prelucrare a ieiului, rafinria Petrotel cu ale sale 2,4 milioane tone de iei /an (2009) se ncadreaz n rndul rafinriilor mici ale companiei ruse. Precizm c n anul 2009 rafinriile Lukoil aveau o capacitate de prelucrare nominal de 71,5 milioane tone de iei i au rafinat 62,7 milioane tone de iei. La nivel mondial Lukoil reprezenta n 2009 1,58% din capacitatea de prelucrare instalat i 1,71% din totalul prelucrrii de iei40. La acestea date raportate de Lukoil, Petrotel a contribuit cu 3,52% din totalul de iei rafinat i cu 3,35% din capacitatea total de prelucrare. Chiar dac pare puin, interesul artat de Lukoil pentru rafinria din Ploieti este explicabil prin consumul important de produse petroliere din Romnia, transportul ctre alte piee de desfacere nefiind ntru totul rentabil41. Este o schimbare de viziune dac ne gndim c la preluarea rafinriei Petrotel, preedintele Lukoil, Vagit Alekperov, declara c: ,,Se prefigureaz c Romnia va juca un rol semnificativ n rafinarea petrolului livrat n cantiti din ce n ce mai mari din portul Novorossiisk precum i n transportul produselor petroliere ctre Europa Central i de Rsrit. Astfel, implicarea Lukoil n privatizarea rafinriei este n conexiune cu dezvoltarea sectorului de downstream, unul dintre obiectivele importante ale companiei42. Tabelul 1. Datele generale ale Rafinriei Petrotel-Lukoil (2005-2009)
An Capacitate de prelucrare folosit (%) iei rafinat (mil. t.) Produse petroliere obinute (mil. t.) 2005 94,9 2,41 2,23 2006 96,8 2,32 2,03 2007 96,8 2,54 2,39 2008 97 2,42 2,22 2009 97,6 2,21 2,06

Sursa: http://www.lukoil.com/materials/images/Refining/2010/DB_2010_eng.pdf.
39

http://www.lukoil.com/materials/images/Refining/2010/AR2009ENG_48-52.pdf. Trebuie s menionm c dup ultimele lucrri de modernizare la rafinrie, ntr-o lucrare de specialitate s-a avansat i indicele Nelson de 6,7 (Gheorghe Ivnu (coord.), Industria de petrol i gaze din Romnia, Bucureti, 2008, p. 679). 40 http://www.lukoil.com/materials/images/Refining/2010/FB_2010_eng.pdf. 41 http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/lukoil-romania-ar-putea-sa-si-extinda-reteauacu-50-benzinarii-cand-vor-fi-construite-noi-autostrazi-44860. 42 http://www.lukoil.com/press.asp?div_id=1&id=333&year=1998, 01-12-2010.

176

Rafinria Petrotel este specializat43 n producia de carburani, n principal motorin44. Specializarea rafinriei este n consonan cu specificul pieei romneti de rafinare i vnzare de produse petroliere i cu strategia de afaceri a companiei ruseti. Oferta mare i variat de produse petroliere din partea celorlalte rafinrii romneti (n special Petrobrazi i Petromidia), precum i cererea mare de carburani, proprie unei economii emergente cum a fost cea a Romniei n ultimii ani45, sunt cele dou mari caracteristici ale pieii romneti de produse petroliere. Iar n ceea ce privete strategia Lukoil, sectorul de prelucrare al ieiului din cadrul companiei se adapteaz cerinelor pieii n rile unde desfoar activiti economice, fapt posibil prin numrul relativ mare de rafinrii cu posibilitate de distribuie regional a produselor petroliere. Tabelul 2. Ponderea carburanilor n producia total a rafinriei Petrotel-Lukoil (2005-2009)
An Motorin (%) Benzin (%) 2005 45,3 36,4 2006 48 35,1 2007 49,4 35,3 2008 50,4 34,8 2009 54 31

Sursa: http://www.lukoil.com/materials/images/Refining/2010/DB_2010_eng.pdf. Comercializarea produselor petroliere Produsele Lukoil (iei, produse derivate din iei) sunt comercializate n 26 de ri. n Romnia Lukoil vinde dou tipuri principale de produse: carburani i lubrifiani. Carburanii sunt n mare parte produi la rafinria Petrotel i comercializai prin reeaua proprie de staii de distribuie, iar lubrifianii sunt n general preparai din materii prime provenite de la alte companii Lukoil i distribuii printr-o firm specializat local. Reeaua Lukoil de distribuie a carburanilor numra n anul 2009 la nivel mondial 6620 de staii de distribuie (proprii sau francize) i 4 branduri: Getty (n S.U.A.), Akpet (n Turcia), Teboil (n Finlanda) i Lukoil. n Romnia reeaua de comercializare a carburanilor este administrat de Lukoil Romania i era format n 2009 din 328 de staii, totaliznd 25% din piaa produselor petroliere romneti46. Pentru Lukoil sectorul de downstream
43

Specializarea n producia unui anumit tip de produs petrolier este ntlnit i n cazul altor rafinrii mici romneti cum ar fi Vega Ploieti, Steaua Romn Cmpina sau Astra Ploieti. 44 http://www.lukoil.com/materials/images/Refining/2010/DB_2010_eng.pdf. 45 Tot n ultimii ani se observ o tendin n Uniunea European, de cretere a cererii de motorin, datorat numrului mare de nmatriculri de autovehicule cu motoare pe motorin: (http://www.dieselnet.com/news/2008/02acea.php). 46 Pe primele dou locuri se situeaz OMV Petrom S.A. i Rompetrol S.A.

177

este purtat n Europa prin 2349 de staii47, pe cale de consecin activitile din Romnia reprezint pentru Lukoil 13,9% din sectorul downstream pe care l are n Europa i aproape 5% la nivel global. n 2005 s-a nfiinat n cadrul Lukoil compania LLK-International care se ocup de producia i vnzarea de lubrifiani. n Romnia, lubrifianii Lukoil sunt distribuii mpreun cu brandul Petrotel-Lukoil de ctre compania LLK Lubricants Romania. Alturi de compania bulgar Lukoil Neftochim Burgas, LLK Lubricants Romania reprezint compania Lukoil n relaia cu Uniunea European, n ceea ce privete respectarea normelor n vigoare pentru producerea i comercializarea produselor petroliere48. Comercializarea produselor marca Lukoil se desfoar i en-gros prin vnzare direct de la rafinrie sau din cele 8 depozite din ar aflate printre altele la Constana, Iai, Galai sau Ploieti. Din cele prezentate reiese c Lukoil desfoar n Romnia importante activiti economice. Camera de Comer i Industrie a Romniei i-a recunoscut companiei Lukoil din Romnia performanele economice49. n plus, Lukoil este prezent cu dou companii din Romnia ntr-un top 500 al celor mai importante companii din Europa Centrala i de Rsrit. Topul a fost realizat de compania de consultan Deloitte dup criteriul cifrei de afaceri (rezultat n anul precedent ntocmirii topului). Cele dou companii Lukoil din Romnia clasate n acest top sunt: Petrotel Lukoil i Lukoil Romnia. Tabelul 3. Locul ocupat de companiile Lukoil din Romnia n topul Deloitte
Anul 2008 2009 2010 Petrotel Lukoil 162 139 196 Lukoil Romania 136 144 198

Sursele: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Global/Local%20Assets/Documents/ Deloitte%20Research/CETOP500/2010/CETOP500_Ranking_2010.pdf; http://www.deloitte.com/view/en_LB/lb/insights-ideas/deloitte-researchstrategy-crossindustry-research/e265ab8f876ea210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm; http://www.deloitte.com/assets/DcomGlobal/Local%20Assets/Documents/Deloitte%20 Research/CETOP500/ce_top_500_2008.pdf


47

Numrul de staii reprezint 27,9 din activitatea total de comercializare a produselor petroliere a Lukoil i nu include statele baltice, Finlanda i C.S.I. (http://www.lukoil.com/ static_6_5id_2173_.html). 48 http://www.lukoil-lubricants.ro/f/document/0l473k3W07taj4H97At69680L76r10/ catalog_produse.pdf. 49 http://www.ccir.ro/media-si-publicatii-proprii/comunicate-de-presa/view/topului-nationalal-firmelor-editia-a-xvii-a-2010-mediul-economic-are-nevoie-de-stabilitate-sipredictibilitate-politica-legislativa-si-fiscala.

178

Concluzii Merit s remarcm c Lukoil a realizat una dintre primele privatizri importante n Romnia, prin achiziionarea rafinriei Petrotel, pe care a transformat-o ntr-o companie rentabil. De asemenea, Petrotel Lukoil este una dintre companiile privatizate n care s-au investit printre cele mai importante sume de bani n perioada postprivatizare. Interesant este i destinul rafinriei Petrotel, aparinnd la nceput societii Romno-American, filial a companiei americane Standard Oil i n zilele noastre funcionnd sub capital rusesc. Se cuvine s remarcm i faptul c animozitile anti-ruse din societatea romneasc nu au afectat climatul afacerilor Lukoil n Romnia. Profesionalismul dovedit n administrarea rafinriei a fost ntlnit i n cazul celorlalte activiti economice desfurate, de unde i evoluia pozitiv a companiilor romneti din grupul petrolier Lukoil. De faptul acesta au profitat i alte companii romneti care colaboreaz cu subsidiarele Lukoil. Amintim aici Conpet, Oil Terminal i Unifertrans, dar lista poate continua, innd cont de diversitatea afacerilor Lukoil n Romnia50. Din cele artate putem afirma c n Romnia Lukoil a avut o contribuie pozitiv nu numai n domeniul petrolier, ci i n cel economic n general.

50

Companiile Lukoil sunt prezente ca membri n asociaii precum patronatul productorilor i importatorilor de lubrifiani Lubrichem sau n Uniunea Naional a Societilor de Asigurare i Reasigurare din Romnia.

179

II. DIDACTIC, METODIC I MANAGEMENT EDUCAIONAL


ANUL IORDNESCU, O SCURT PRIVIRE RETROSPECTIV
Bogdan TEODORESCU Rsum: Le centenaire de la naissance du professeur Aurel Iordnescu Le centenaire de la naissance du professeur Aurel Iordnescu est une bonne occasion pour quelques souvenirs sur an grand pdagogue et un minent homme de lettres. Parmi ces ouvrages lauteur a choisi Fundamentarea tiinific a leciei de istorie une tude publi dans le recueil SAI (Etude et Articles dHistoire) en 1985 une position, relevante sur le rle est la place du matre dans lcole Mots-clf: antiquit, didactique, SSI, SAI, recherche scientifique

n vara acestui an, la 7 iunie, se vor mplini 100 de ani de la naterea profesorului Aurel Iordnescu. Este un prilej pentru a ne aduce aminte de un strlucit profesor din nvmntul preuniversitar, de un reputat specialist n didactica istoriei i nu n ultimul rnd de un eminent crturar cu expertiz remarcabil n cultura clasic. Trebuie s adaug imediat c absolvise nu mai puin de 5 faculti, competenele sale extinzndu-se i n teologie, studii juridice i chiar i n dicie i art teatral, domenii cu care se familiarizase la cursurile Luciei Sturdza Bulandra. La 25 de ani finaliza o tez de doctorat despre Lusius Quietus, principele maur care luptase n rzboaiele lui Traian cu dacii, dar i cu parii, i dispruse n mprejurri tragice n vltoarea instalrii imperiale a lui Hadrian. Viaa sa prea deschis unei cariere excepionale i la jumtatea anilor 30 se perfeciona la nalte coli universitare din Frana. ntors n ar, dei i

Profesor dr., secretar general al Societii de tiine Istorice din Romnia

180

pstra catedra din preuniversitar, era recomandat ca asistent la Institutul de istorie naional i, mai apoi, profesor la seminarul pedagogic de pe lng Liceul Titu Maiorescu din Bucureti, unde l-a cunoscut, pentru a avea apoi pentru el un cult pn la sfritul vieii, i profesorul meu de istorie din anii liceului. Din pcate schimbarea regimului politic i venirea la putere a comunitilor a marcat definitiv destinul su. Din motive complicate i asupra crora nu dorea s discute a suferit ani lungi privarea de o catedr stabil fiind obligat s lucreze n regim de suplinire concomitent la mai multe coli, cu ore de muzic sau educaie fizic n completare. Abia n a doua jumtate a anilor 50 a fost reintegrat la liceul Gh. Lazr, timp n care ntre elevii si s-a numrat i Gabriel Liiceanu, care i-a adus aminte mereu de el cu respect i nedezminit afeciune i unde a rmas pn la pensionarea sa prea timpurie la 60 de ani n 1971. Dar partea cea mai semnificativ a carierei sale profesionale se leag de Societatea de tiine Istorice, unde a fost promovat n 1968 vicepreedinte cu activitile metodice, odat cu disjungerea celor dou secii din asociaia comun. Era aceasta o rsplat potrivit pentru anii de umilin i marginalizare care nu putuser ngenunchea un om de valoarea sa. De altfel, nc n 1960 la Breaza, la un curs de formare, profesorul Iordnescu, aflat printre participani, ajunsese att de temut unor lectori cu mai puin tiin de carte, dar cu mai mari merite politice, nct acetia ezitau s-l ntlneasc la seminarii. n anii de entuziasm care au urmat el i-a luat foarte n serios menirea i a diversificat i dezvoltat activitatea curent oferindu-i dimensiunea i relevana pe care urmaii lui s-au strduit s o pstreze pn azi. Cursurile de var organizate anual, ntr-unul sau mai multe centre, din 1969, preluau modelul impus de Nicolae Iorga nc la nceputul secolului trecut i deveneau n acelai timp o tribun a cercetrii tiinifice i excelenei didactice, armonios articulat cu evaluarea trecutului n monumente, personaliti exemplare i instituii. Am prezentat recent (n Studii i articole de istorie, LXXVII / 2010) excepionalele caliti de confereniar ale profesorului Iordnescu, deci nu voi insista. Ani de zile, cu deosebire n deceniul 8 al secolului trecut, el a fost principalul moderator al cursurilor de var. i n acest rol a impus participanilor prin sobrietate, respect desvrit pentru adevr, spirit critic i mai cu seam la concluzii, prin nedezminita sa calitate de a pune la locul lor i pe savanii adevrai, dar mai cu seam pe cei improvizai, pentru toi deopotriv o conferin cu Iordnescu fiind un examen dintre cele mai grele.
181

Avusesem ansa extraordinar de a descoperi Romnia istoric, dar i Romnia profund, nc n anii liceului i ai studeniei. Fusesem astfel ntr-o aventuroas expediie la mnstirile cu fresc exterioar, mergnd pe jos, din sat n sat, i remarcasem nc de atunci c bogia de culori a picturilor de patru ori seculare nu era egalat dect de bogia sufleteasc a celor ce ne gzduiau peste noapte, tratndu-ne ca pe nite extrateretri poposii n curtea lor din alte galaxii. Dar cu profesorul Iordnescu la Histria, la Vorone, la Sucevia i Moldovia sau la cetatea Sucevei, n fine, n satul Luna de lng Cluj, unde arheologii din capitala Transilvaniei cutau pe atunci urmele cnezatului lui Gelu, era cu totul altceva. Explicaiile ghizilor oficiali sau ocazionali erau completate cu luxuriante arborescene n care intrau epoca n detalii semnificative, personalitile implicate, semnificaia i valoarea monumentului, modificrile suferite n timp. Culegerea Studii i articole de istorie a fost marea oper a vieii sale, din 1968, cnd a fost numit redactor adjunct i pn la retragerea sa efectiv, dup ce l-am srbtorit pentru 75 de ani mplinii n primvara anului 1986. Profesorul Aurel Iordnescu i-a construit structura, s-a strduit s o diversifice tematic pn la nivelul unei adevrate enciclopedii didactice, singura i cea mai valoroas n epoc. I-a format echipa de autori i a vegheat aproape pn n ultimul ceas s-i pstreze spiritul originar. Aici i-a publicat toate lucrrile scrise n ultimii 25 de ani de via, n general dezvoltate pe dou mari direcii: antichitatea i didactica disciplinei. n legtur cu ultimul domeniu amintim: Surse istorice comentate, nu doar n factologie i semnificaie, dar i n determinarea lor didactic, Personaliti i evenimente relevante n perspectiva programelor colare, dar i teme de mare interes metodic, precum Folosirea izvoarelor istorice (n 1972), Profesorul factor hotrtor n realizarea leciei (n 1972), Explicaia n lecia de istorie (n 1973), Implicaiile procesului de modernizare (1973), dar i studiile trzii: Schema la tabl (n 1974), Fundamentarea tiinific a leciei de istorie (n 1985), Manualul de istorie (1987) i Planul de lecie (n 1992). Rolul profesorului n elaborarea fiecrui numr era esenial. n prima edin de redacie anual el scotea dintre dou coperi vechi o foaie de hrtie pe care i notase subiectele la care se gndise pentru numrul urmtor. Pentru articolele cu coninut tiinific erau consultai academicienii i universitarii prezeni. Pentru cele de didactic profesorii din preuniversitar. Concepia sa era ca Studii i articole de istorie s publice numai lucrri inedite, de regul special comandate, rubrica Miscellanea fiind singura unde puteau fi gzduite i contribuii mai vechi, n general de istorie
182

local. Dup ce se stabilea astfel sumarul se desfura un foarte anevoios i ndelungat proces de redactare a fiecrui articol. Aurel Iordnescu prezenta autorilor o structur i, n general, o urmrea pn la elaborarea materialului finit. Dac textul cuprindea inexactiti cronologice sau factuale, sau interpretri eronate, dac fraza nu avea suficient claritate, dac exprimarea era nesigur sau doar stngace, profesorul intervenea de regul cu blndee, dar foarte tranant, pn obinea ceea ce i dorea. Erau respini doar cei care perseverau n a-i impune punctul de vedere de multe ori scufundat n stereotipurile i prejudecile timpurilor comuniste. Era necrutor i cu bazaconiile preluate din unele cuvntri politice, precum statul centralizat dac a lui Burebista, revoluia de la Boblna, tricolorul lui Mihai Viteazul i cte altele. Fa de debutanii rbdtori i perfecioniti avea ns o mare ngduin, n situaii extreme fiind dispus chiar s le stilizeze i s le fac publicabile lucrrile. n fine, n calitate de vicepreedinte al Societii de tiine Istorice cu resortul didactic, Iordnescu nu se mulumea doar s redacteze articole de profil sau s-i ndrume pe alii s le scrie. n fiecare vineri, ntre orele 11,30 13,30, n anii 70 i 80, pn la retragerea sa, el oferea tuturor doritorilor consultaii, desigur gratuite, pentru elaborarea unor planuri de lecie punctuale. Am rmas surprins cnd, invitat pentru o edin i sosit ntmpltor mai devreme, am descoperit n sala E5 de la parterul Facultii de Istorie mai muli colegi ateptndu-i n linite rndul. Curios s vd ce se ntmpl, m-am aezat i am urmrit scena. Profesorul corecta cu comentariile de rigoare proiecte didactice, adugnd sfaturi despre modul cum trebuie structurat tema, locul i felul n care se utilizeaz sursele (vechiul discipol al doamnei Bulandra indica chiar cum trebuie citit un text pentru a se obine maximum de efect emoional) cum se face o schem la tabl sau cum se difereniaz evaluarea la clase paralele, dar fatalmente cu colective diferite de elevi. Am admirat atunci calmul, rbdarea sa, dar i atenia i respectul interlocutorilor. Munca cea mai grea, urmrindu-l apoi mult timp pe profesor n aceast ndeletnicire, era la clasa a X-a. Aici se studia n ultimul trimestru istoria recent, dup un manual care transcria pe pagini ntregi citate din rapoartele la Congresele PCR sau din discursurile politice ale lui Ceauescu. Cum putea Aurel Iordnescu s transforme limba de lemn a acestor texte n substana unor planuri de lecie fezabile este un mister i pentru mine nc nedezlegat. Pentru cei tineri care nu l-au cunoscut i nu l-au auzit vorbind niciodat era un om scund fr nicio ostentaie vestimentar, modest n inut i n viaa de fiecare zi, profesorul Miroiu din Steaua fr nume a
183

lui Mihail Sebastian, ajuns ns la vrsta sexagenarilor. Modest i era i locuina unde am fost acceptat de cteva ori, ultima dat cu puin timp nainte s ne prseasc definitiv. Un mobilier vechi, dar care i pstra demnitatea; o mas la care mi-a spus c obinuia uneori s lucreze; biblioteca cu o vitrin n spatele creia erau aezate cri de aceleai dimensiuni, care preau luminoase pentru c erau toate nvemntate n coli albe de hrtie, argumente implacabile ntr-o discuie contradictorie, cnd erau extrase de pe raft i cu precizie profesorul le deschidea exact acolo unde tia c se afl cea mai de pre susinere a sa. Nimic din boema altor cabinete de intelectuali prestigioi, cu toate crile cu titluri la vedere, descrcate peste tot n dezordine sau deversnd de pe masa de lucru, firm strlucitoare pentru cel ce le-a citit, desigur, nu degeaba. Privirea sa era vie i ptrunztoare, vorba blnd avea ns fermitatea marilor caractere. Am ales, dei mi-ar fi plcut s publicm un text inedit, micul su studiu Fundamentarea tiinific a leciei deja aprut n Studii i articole de istorie n 1985. Sunt de atunci mplinii mai bine de 25 de ani, timp n care s-au schimbat multe i n noi, i cu noi, i n jurul nostru. Mi se pare ns c ntr-un timp care este nc al confuziei i al cutrii, cteva din gndurile i credinele lui Aurel Iordnescu ne mai pot fi utile mcar ca o tem de reflecie, iar dou dintre ele mi se par fr moarte: Profesorul este att ct este i lecia, iar a doua, lecia, ei da, lecia, nu este nici rodul unei inspiraii divine, nici divagaie amuzant, nici joac perpetu s treac vremea, ci, spaiul unei munci grele, n fiecare zi renoite, pentru aflarea adevrului n care vor fi nfrii pe veci toi profesorii i elevii lumii.

Fundamentarea tiinific a leciei de istorie


Aurel IORDNESCU

Dintre cele trei elemente care determin eficiena nvmntului istoriei: nnoirea continu a cunotinelor istorice, nnoirea concepiilor profesorului i folosirea adecvat a mijloacelor auxiliare, fr ndoial c cel mai de seam este primul, deoarece numai structurarea ei din perspectiva nivelului actual al tiinei istorice asigur leciei de istorie fundamentarea tiinific pe care o postuleaz un nvmnt corespunztor exigenelor actuale i prin aceasta valoarea ei informativ i formativ.
184

Nivelul actual al tiinei istorice este reprezentat printr-un ansamblu de concluzii date i interpretri asupra crora nvaii sunt de acord ntr-un anumit moment al dezvoltrii tiinei istorice. Dar dac fundamentarea tiinific rezid, nainte de toate, n nnoirea cunotinelor istorice, se ridic ntrebarea: de care nouti este vorba?; ce i ct din toate datele noi sunt indispensabile fundamentrii tiinifice a coninutului leciei? i cum se face integrarea noului? La prima ntrebare rspunsul este: numai ceea ce a intrat n circulaia tiinific comun poate intra ca element de nnoire n coninutul leciei; descoperirile ndoielnice i interpretrile contestabile trebuie s rmn excluse, cel puin pn cnd primesc un nceput de confirmare. Dar dintre datele i interpretrile acceptate, al cror numr crete vertiginos, nu trebuie reinute dect acelea care contribuie la nnoirea coninutului din perspectiva necesitilor nvmntului. n fine, integrarea datelor noi trebuie s fie nsoit n chip riguros, de renunarea la tot ce este perimat sau depit, deoarece fiecare noutate duce la perimarea unor date vechi, care, deci, trebuie nlturate. Nu trebuie pierdut din vedere faptul c nnoirea coninutului nu trebuie s reprezinte att un spor cantitativ, ci mai ales o cretere calitativ i c erudiia fr valene educative este nefolositoare. Ce se nelege atunci prin fundamentarea tiinific a leciei de istorie? Ea reprezint redarea cu maximum de coresponden cu realitatea obiectiv a Coninutului concret al proceselor istorice care structureaz coninutul unei lecii, pe baza celor mai noi concluzii ale cercetrii istorice general acceptate i cu folosirea unor modaliti metodice care s contribuie prin rigoarea lor (rigoare rezultat din respectarea neabtut a principiilor metodice strict tiinifice, a cror eficien este dovedit de practic) la realizarea aspectului demonstrativ, de natur a genera nelegerea pe calea unei reprezentri adecvate. Ea mbrac, deci, dou aspecte: aspectul material, adic de coninut i aspectul formal, adic al modalitilor de nfiare a coninutului. Pentru c la fundamentarea tiinific a leciei de istorie nu contribuie numai coninutul ei tiinific, ci i modalitatea de prezentare a acestui coninut n chip organizat i sistemic, adic din mbinarea coninutului tiinific cu prezentarea lui ntr-o form riguros demonstrativ. Care sunt, atunci, condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc o lecie de istorie pentru a fi fundamentat tiinific? O lecie de istorie este fundamentat tiinific atunci cnd:
185

1) abordeaz problemele care-i structureaz coninutul din perspectiva cercetrilor i soluiilor recente: nu mai este ngduit a face din plebei un element etnic deosebit de patricieni, atunci cnd cercetrile ultime au demonstrat c deosebirile dintre ei sunt rezultatul unei diferenieri sociale pe baz economic, n cadrul aceleiai comuniti etnice. Tot astfel, n lumina cercetrilor recente, politica intern a lui Dimitrie Cantemir reflect tendinele domnului moldovean de nlturare a regimului nobiliar, care limita puterea domneasc i nlocuirea lui cu un regim autoritar i centralizat, sprijinit pe aliana cu Rusia. 2) cnd se sprijin pe o ierarhizare a faptelor istorice care s reflecte ct mai exact rolul pe care ele l-au jucat n desfurarea procesului istoric considerat. Cu alte cuvinte, centrarea cu precdere pe acelea a cror aciune hotrtoare a determinat n chip efectiv cursul evenimentelor. Numai nfind domnia lui Alexandru cel Mare din perspectiva cuceririi imperiului persan i a ntreptrunderii civilizaiei greceti cu cea oriental (care, deci, vor sta pe primul plan) se pot integra celelalte evenimente ntr-o optic cu adevrat tiinific. n acelai fel, n desfurarea leciei privind domnia lui Mircea cel Btrn faptul central care a determinat n chip efectiv att politica lui intern, respectiv raporturile cu boierii i cu rnimea i adunarea de pmnturi romneti, ct i politica extern, adic alianele cu Ungaria, Polonia i Moldova, a fost primejdia otoman, n funcie de care urmeaz a fi introduse celelalte iniiative politice, inclusiv amestecul Domnului muntean n treburile interne ale Imperiului otoman; 3) cnd faptele nfiate, ierarhizate potrivit gradului lor de eficien, sunt nsoite de analize care le stabilesc valoarea i sunt ncadrate ntr-un sistem de idei care le precizeaz sensul i aspectul cauzal, cu alte cuvinte atunci cnd se stabilete i se formuleaz problematica pe care coninutul o ridic. Numai procednd aa vor nelege elevii, de ce rile romneti s-au ntemeiat att de trziu (trzia cristalizare a relaiilor feudale ca rezultat al duratei neobinuit de ndelungate a migraiei popoarelor n spaiul carpatodanubian); de ce ncercarea lui Litovoi nu a reuit (dei condiiile interne erau ndeplinite, aa cum arat Diploma Cavalerilor Ioanii din 1247, cele externe, respectiv slbirea monarhiei maghiare i a hanatului ttresc, nc nu se realizaser n jurul anilor 1273-1279, aa nct ncercarea lui Litovoi a fost mpiedicat de Ladislau al IV-lea Cumanul) i de ce a reuit Basarab (consolidarea feudalismului intern, care nu mai voia s mai mpart cu regele maghiar veniturile rezultate din exploatarea intern i nici s mai suporte supremaia mongol, conjugat cu criza forelor externe, care se opuseser pn atunci formrii statului: anarhia maghiar ntre 1301-1310 i
186

anarhia mongol dup moartea hanului Nogai). Numai c nu trebuie s confundm problematica leciei ca nfiare a problemelor reale care structureaz procesul istoric, cu modalitatea metodic a problematizrii; 4) cnd ordinea n care sunt nfiate faptele i procesele istorice reflect dezvoltarea organic real, cu marcarea conexiunilor i a interferenelor de planuri, adic de serii independente de fapte i procese care se ncrucieaz la un moment dat, dnd fenomenului istoric considerat configuraia lui specific. n structurarea leciei privind formarea statului feudal ara Moldovei trebuie avut n vedere existena a trei planuri: a) Planul maghiar: interesul regatului maghiar de a opri nvlirile de prad ale ttarilor n Transilvania, prin trimiterea unor expediii militare la Est de Carpai; b) Planul maramurean: conflictul voievodului Bogdan cu coroana maghiar, care urmrea nlocuirea Voievodatului (ca form tradiional i autonom a Maramureului) cu comitatul (form feudal maghiar) i promovarea catolicismului; c) Planul local moldovenesc reprezentat prin tendina formaiunilor statale locale de a scpa mai nti de dominaia mongol i, apoi, de tendinele de catolicizare sprijinite de coroana maghiar. Revolta lui Bogdan din Maramure s-a desfurat independent de aciunea coroanei maghiare mpotriva dominaiei ttreti de pe teritoriul de la Est de Carpai, aa nct numai cnd aceste dou planuri au interferat cu cel de al treilea procesul de formare al statului feudal independent al rii Moldovei i-a cptat aspectul diferenial; 5) cnd explicaia momentelor succesive care o structureaz se sprijin pe stabilirea riguroas a cauzelor care le-au generat i a condiiilor care le-au nlesnit apariia i le-au provocat transformrile ulterioare. Dac n cucerirea Transilvaniei de ctre Mihai Viteazul cauzele eseniale au fost: necesitatea de a sparge cercul dumanilor care-l nconjurau (respectiv turcii la Sud, Ieremia Movil n Moldova i Andreas Bthory n Transilvania, acetia doi din urm oamenii Poloniei, care la acea dat era n bune raporturi cu turcii i dumana Habsburgilor, pe care se sprijinea Mihai), precum i nevoia de a reface aliana politico-militar a celor trei ri romneti n lupta antiotoman, condiiile care au favorizat aciunile Domnului au fost: anularea privilegiilor secuieti de ctre Bthoreti i atitudinea sailor care, n calitatea lor de germani, sprijineau stpnirea lui Rudolf al II-lea. De aici i drumul pe care otile lui Mihai l-au urmat cu ocazia ptrunderii n Transilvania: pasul Buzului, care ducea n secuime i Turnu Rou, care ducea n regiunea sailor; 6) cnd folosete, n scop explicativ, preciziunea cronologic cu toate implicaiile ei, n ordine de concomiten sau de subsecven. Variaiile
187

atitudinii Angliei fa de problema Unirii Principatelor Romne ntre 1856 1858 se lumineaz dac inem seama c n 1857 anul Adunrilor ad-hoc Anglia se gsea confruntat cu rscoala cipailor din India, aa c nu voia s supere nici Austria, nici Turcia, pe cnd n 1858, micarea fiind nbuit, ea a putut lua o atitudine mai ferm, care a dus la compromisul Conveniei de la Paris; 7) cnd se menine continuu n planul concret-istoric, cu toat varietatea de situaii concrete care individualizeaz procesul istoric considerat n ansamblul unor procese similare, dar avndu-i fiecare individualitate proprie, evitnd schematismul sociologic care se menine la nivelul trsturilor generale. Nimic mai potrivit dect indicarea cauzelor celor trei mari micri rneti din Transilvania printr-o expresie general i stereotip: exploatarea crncen i sngeroas a rnimii, cnd tiut este c, potrivit momentului n care s-a desfurat fiecare, fiecare i are cauzele bine individualizate, aa nct chiar dac sunt generate de aceeai baz feudal, etapa nsi n care se gsea feudalismul la data izbucnirii rscoalei determin aspectul diferenial pe care cauzele l mbrcau; 8) cnd stabilete o distincie net ntre certitudine, ipotez sau simpla opinie i cnd deosebete cauzele reale ale unui proces istoric de cele aparente sau de pretexte ridicate la rangul de cauze, contribuind prin aceasta la trezirea spiritului critic al elevilor i la nsuirea unei atitudini tiinifice. Dac venirea n Moldova a lui Bogdan din Maramure este o certitudine, identificarea lui Drago din Bedeu este numai o ipotez, iar noua cronologie propus de Aurelian Sacerdoeanu sau de tefan Gorovei o prere personal, dup cum atacul Saguntului este numai o cauz secundar a celui de al doilea rzboi punic, iar atentatul de la Sarajevo numai un pretext pe care Puterile Centrale l-au potenat transformndu-l n cauza izbucnirii primului rzboi mondial. 9) Cnd folosete intuiia direct n vederea crerii unei imagini adecvate privind mediul n care se desfoar un proces istoric; numai c aici se ridic redutabila problem pe care o reprezint modalitatea de integrare a imaginilor statice n fluxul procesului istoric, pentru a-i da sprijinul intuiiei directe. Dar toate aceste condiii nu sunt dect suficiente pentru a da leciei de istorie ntreaga ei fundamentare tiinific, deoarece aceast fundamentare este complet numai n msura n care procesele istorice care i structureaz coninutul, reflect aspectul dialectic pe care ele l mbrac n diferitele momente ale desfurrii lor. De aceea: a) fiecare fapt sau proces istoric trebuie considerat n ansamblul conexiunilor cu celelalte fapte i procese
188

concomitente, pentru a se vedea legtura lui cu acelea dintre ele de care este condiionat, precum i gradul acestei condiionri la un moment dat. Astfel, atitudinea Senatului roman fa de rzboiul cu Jugurta nu poate fi neleas dect innd seama c n acelai moment o primejdie mult mai mare amenina Italia nsi, primejdia cimbrilor i teutonilor, aa c legiunile trebuiau pstrate n peninsul pentru a face fa acestei primejdii; iar cnd triburile cimbro-teutonice s-au ndreptat spre Gallia i Spania, Senatul, nemaiconsidernd primejdia iminent, l-a trimis mpotriva regelui numid pe unul dintre cei mai proemineni membri ai si, Quintus Caecilius Mettellus. b) se impune determinarea momentelor i aspectelor contradictorii ale procesului istoric, pentru a-l face s apar n nfiarea lui concret de unitate a contrariilor. Raporturile lui Mihai Viteazul cu boierimea care-l sprijinea au fost contradictorii: n timp ce boierimea ncerca s instaureze regimul nobiliar (aa cum a fcut-o prin acordul cu Sigismund Bthory), Mihai a urmrit constant instaurarea unui regim de centralizare domneasc (de care s-a apropiat prin acordul cu Rudolf al II-lea); dar nici boierii nu s-au desprit de Mihai, nici domnul de boieri, ci amndou contradiciile s-au subsumat ideii superioare de lupt pentru independen. c) este necesar analiza luptei interne din snul fenomenelor istorice, provocate de contradiciile existente, pentru a dezvlui tendinele ce se prefigureaz din aceast lupt. n revoluia burghez din Anglia, contradicia fundamental dintre burghezie (Parlament) i feudalitate (monarhia) a determinat instaurarea republicii, adic saltul calitativ de trecere a puterii politice din mna feudalitii n minile burgheziei; dar nlocuirea exploatrii feudale cu cea capitalist, a generat o nou contradicie ntre mase i burghezie, exprimat de micarea diggerilor. Se vede astfel c jocul contradiciilor explic nu numai cursul general al procesului istoric, ci i tendinele particulare care apar pe fondul acestui curs. d) reliefarea c forele motrice ideale care acioneaz n desfurarea procesului istoric nu sunt cauzele ultime ale evenimentelor istorice, ci c, n spatele lor i determinndu-le, stau cauzele economice. Toate afirmaiile filantropice ale boierilor munteni din hrisovul de eliberare a rumnilor, din 1746: a fi fraii notri sub jugul robiei noastre nu este alt pcat mai greu i mai mare, care nu este lucru cretinesc, ci de mare pagub sufletelor noastre, nu pot ascunde c adevrata cauz a acestei msuri era interesul boierimii de a preveni fuga ranilor i a-i asigura pe aceast cale veniturile rezultate din renta feudal. Apelul la documentul original, ca mijloc de confirmare a afirmaiilor profesorului sau de deprindere a elevilor de a desprinde singuri elementele
189

din a cror mbinare se reconstituie procesul istoric ce urmeaz a fi studiat, constituie i el un mijloc de fundamentare tiinific. i pe aceiai linie se nscrie i abordarea inter i intradisciplinar a problemelor a cror complexitate necesit luminile mai multor discipline sau comparaii cu situaii anterior cunoscute. Din toate cele de pn aici se desprinde trstura caracteristic a leciei fundamentat tiinific: continua ei reconsiderare i restructurare att din perspectiva coninutului, ct i din aceea a tehnologiei didactice; dar prin aceasta ea reflect dinamica nsi a progresului tiinific sub cele dou aspecte ce-i sunt constitutive sub raport didactic: mbogirea i precizarea continu a coninutului i adaptarea corespunztoare a modalitilor de transfer la acest coninut aflat n continu restructurare i nuanare. Ea este nu un esse, ci un fieri. i de aceasta este att de grea.

190

CHESTIONARUL I ORA DE ISTORIE


Iulia Cristina BULACU

Abstract: The questionnaire and the history class


The questionnaire is a method and, at the same time, a means of learning, reinforcement and assessment of skills, knowledge. It can play the role of a barometer of history classes when it contains specific questions related to the development of history classes. Through a well-designed questionnaire students and teachers can learn new information on a given subject. The student can play the role of investigator or assessor, depending on the purpose of each questionnaire separately. It is important that in all cases those who are put in the position to do this exercise, improve their research skills, compare, observe, assess,; this is vital for the understanding of any historical event or document. Keywords: questionnaire, knowledge, expertise, history, research, observation

Chestionarul reprezint un instrument (procedeu) de evaluare1 i autoevaluare pe care muli profesori l folosesc. El poate fi utilizat cu success att n cadrul orelor de istorie ct i n timpul sau la finalul unor activiti extracolare i extracurriculare. Cnd i cum poate poate fi aplicat un chestionar la ora de istorie? Teoretic oricnd dac a fost pregtit din timp i profesorul a gndit foarte bine scopul, obiectivele, implicaiile i rezultatele ateptate. Orice chestionar are n primul rnd o funcie de evaluare, o metod care se aplic n permanen la orice or de istorie, direct sau indirect. Ca orice aciune de evaluare poate avea funcii sociale, pedagogice i manageriale. Cele mai importante putem afirma c sunt: funcia de orientare

Profesor drd., Colegiul Costin Neniescu, Bucureti, membru al Biroului Executiv al S..I.R. 1 Sorin Cristea, Dicionar de termeni pedagogici, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1998, p. 154.

191

colar, social i profesional, funcia de informare pedagogic, funcia de prognoz i diagnoz pedagogic, funcia de estimare i cea de ameliorare a activitii aflate n studiu. Elevii i profesorii au deopotriv nevoie s se autoevalueze. Un loc aparte n acest demers l ocup autoevaluarea comportamentelor la nivelul dezvoltrii personale. Acest lucru se poate realiza relativ uor i eficient prin intermediul chestionarelor i scrilor de clasificare. Dintre valenele formative ale acestor metode complementare de evaluare putem meniona: oportunitatea creat profesorului de a obine noi i importante informaii asupra nivelului de pregtire al elevilor si; posibilitatea elevului de a arta ce tie i de a-i exprima liber opiniile; asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-nvare, adaptarea nevoilor de individualizare a variantelor de lucru. Chestionarul poate constitui i o prob de autoevaluare a muncii elevilor, a nelegerii unor mecanisme de ctre acetia, o dovad a dobndirii unor competene dar i pentru profesori un barometru al muncii lor cu o clas n special i cu elevii n general. Chestionarul poate fi aplicat: legat de o tem, ca sarcin de lucru pentru acas sub forma unui interviu sau exerciiu, n legtur cu un proiect realizat de un grup de elevi, un studiu de caz, chestionarul de satisfacie la sfritul unui an colar etc. Aplicarea unui astfel de procedeu didactic poate ndeplini mai multe funcii precum acelea: de constatare, de informare, de diagnoz, de prognosticare, de decizie i mai ales de formare a unor deprinderi sau competene. n cazul chestionarului de tip interviu-exerciiu putem vorbi despre formarea de competene profesionale i interumane2, datorit implicrii elevilor n lucrul direct cu oamenii de pe strad, din comunitate, vecini i chiar cu prinii. Apoi rezultatul muncii lor urmeaz s fie prelucrat, prezentat i susinut n faa colegilor de clas. Prin rezolvarea unei astfel de sarcini de lucru i ajutm pe tineri s deprind capacitatea de a se organiza (prin stabilirea unui plan de lucru) i chiar de a lucra n echip. Sarcina de lucru poate fi individual sau pe echipe de 2-3-4 elevi. A doua etap poate consta n prelucrarea datelor de ctre elevi pe baza unor cerine date de ctre profesori. Acetia nva s foloseasc informaii noi, s le interpreteze i s descopere c au anumite abiliti. Cei ce au talent se pot orienta spre anumite meserii pentru viitor.
2

Constantin Cuco (coord), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare i grade didactice, Iai, Editura Polirom, 1998, p. 272.

192

Pe lng temele din manual i din program este bine s punem elevii n postura de a rezolva o problem controversat sau sensibil oferindu-le noi posibiliti de abordare a istoriei. Este foarte important ca educabilii s aib tangen cu viaa practic, s fie stimulai s lucreze la proiecte i s descopere cum procedeaz adulii. Un astfel de procedeu ar putea s contribuie la dezvoltarea unei atitudini deschise fa de problemele existente la un moment dat, o oportunitate de explorare i rezolvare a unei situaii prin colectarea mai multor puncte de vedere, informaii, impresii i sentimente. Dac profesorul nu are maturitatea de a-i asuma unele sesizri poate exista pericolul generrii de noi probleme. n final cel mai important dup o discuie cu tact i rbdare este s se poat ajunge la gsirea unor posibili pai de aplicare a soluiilor identificate, gsirea unor noi criterii i modaliti de colaborare. ntre domeniile de coninut ale disciplinei istorie se regsesc i informaii despre viaa cotidian, ncercndu-se surprinderea pe ct posibil a unor situaii din realitate. Un chestionar de tip interviu poate s pun elevul n faa unei mprejurri noi fa de cea pe care el credea c o cunoate foarte bine. De exemplu la un astfel de chestionar n abordarea temei migraiilor contemporane au fost formulate dou ntrebri referitoare la importana studiilor n gsirea unui loc de munc mai bun i importana culturii generale n meninerea unui loc de munc. Am avut surpriza c majoritatea respondenilor s recunoasc att importana studiilor superioare n obinerea unui loc de munc bun i bine pltit, precum i aceea a culturii generale n susinerea unor discuii cu efii, colaboratorii i subalternii de la serviciu. Astfel chestionarul i-a ajutat s-i formeze o alt imagine a lumii n care triesc dect cea promovat mai ales n mass-media, imagine conform creia este de ajuns s fii mecher, s ai bani i relaii ca s reueti n via iar coala este o instituie inutil ce furnizeaz cunotine care nu folosesc la nimic. Mai mult, toi cei care au rspuns la chestionar le-au recomandat elevilor s nvee acum ct de mult pot, pentru c n via ai nevoie s fii ct mai bun n ct mai multe domenii. Acum, n perioada colii, se pot forma cel mai uor competene generale precum: utilizarea vocabularului i a informaiei n comunicarea oral sau scris; dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale; formarea imaginii pozitive despre sine i despre ceilali; sensibilizarea fa de valorile estetice ale culturii i utilizarea surselor istorice, a metodelor i tehnicilor adecvate istoriei pentru
193

rezolvarea de probleme3. Impactul a fost cu att mai mare cu ct au fost chestionai oameni de pe strad care nu aveau un interes direct n evoluia colar i social a reporterilor pentru o zi. Putem afirma fr s greim c pe lng informaiile culese pe baza ntrebrilor, prin rspunsuri se formeaz totodat o serie de competene i de valori sau atitudini, ori sunt aprofundate celor deja existente. Astfel n predarea, nvarea istoriei, cele mai importante ar fi: coeren i rigoare n gndire i aciune; gndire critic i flexibil, relaionare pozitiv cu ceilali; respectarea drepturilor fundamentale ale omului; dezvoltarea atitudinilor pro-active n viaa personal i cea social; antrenarea gndirii prospective prin nelegerea rolului istoriei n viaa prezent i ca factor de predilecie a schimbrilor; rezolvarea pe cale non-violent a conflictelor; asumarea toleranei etnice, religioase i culturale4. Dac profesorul ndeplinete la modul general i simultan mai multe funcii: organizator, educator, partener al educaiei, cel care pred disciplina noastr datorit complexitii tiinei istorice i a impactului acesteia n viaa viitorului cetean trebuie s se ncadreze perfect acestei triade educaionale. Cadrul didactic nu este doar un transmitor de informaii ci i un antrenor care, prin ntrebri analitice poate stimula gndirea elevilor prin crearea premiselor accesului la o mai bun nelegere a problemelor5. Ca educator orice profesor are obligaia de a folosi ct mai multe metode prin intermediul crora s formeze elevilor deprinderi de munc independent, s dezvolte virtui sociale i s le ntreasc ncrederea n propria valoare. Se poate ajunge astfel la stadiul n care indiferent ce sarcin de lucru le-ar fi dat spre rezolvare elevii s fie capabili: s o rezolve, s descopere, s prelucreze i s-i susin prerile pornind de la lucruri foarte concrete, de la realitatea nconjurtoare creia trebuie s-i fac fa n viaa de zi cu zi. Pentru profesori chestionarul poate fi i o prob de evaluare a propriei performane. Un astfel de test poate arta dac: au fost atinse obiectivele propuse; diagnoza pus clasei a fost corect; trebuie i pot fi operate schimbri n procesul de predare nvare. Astfel n funcie de rspunsuri i n urma prelucrrii lor cu obiectivitate profesorul poate -i evalueze i reevalueze demersul didactic i, dac este cazul, s adapteze activitile elevilor la posibilitile lor reale. n fapt s opereze anumite schimbri n beneficiul elevilor, chiar dac aceste schimbri presupun un efort n plus din
3

Laura Cpi, Carol Cpi, Tendine n didactica istoriei, Piteti, Editura Paralela 45, 2005, p. 45. 4 Ibidem. 5 Constantin Cuco (coord), op. cit, p. 274.

194

partea profesorului. n acest caz putem considera chestionarul de satisfacie ca o evaluare intern deoarece aciunea evaluativ este efectuat de ctre aceeai persoan care este implicat direct i n activitatea de instruire6 i o evaluare sumativ ce se bazeaz pe probe scrise i orale. Un exemplu n acest sens poate fi un chestionar de satisfacie pe care l-am aplicat la clasele a XII-a n anul colar 2009/2010, la final, imediat dup ncheierea mediilor. Am procedat astfel avnd n vedere c n aceste condiii era exclus teama elevilor c ar putea fi pedepsii pentru opiniile lor. ntrebrile au fost: Chestionar model 1
Nr. crt. 1.

ntrebri si cerine
Precizai trei lucruri care v-au plcut la ora de istorie: a)............................................................................................................................................ b)........................................................................................................................................... c)........................................................................................................................................... Precizai trei lucruri care nu v-au plcut la ora de istorie: a)............................................................................................................................................ b)........................................................................................................................................... c)........................................................................................................................................... Ce activiti extracolare v-au plcut cel mai mult? a)............................................................................................................................................ b)........................................................................................................................................... c)........................................................................................................................................... Menionai cinci caracteristici ale unui profesor ideal: a)............................................................................................................................................ b)........................................................................................................................................... c)........................................................................................................................................... d).......................................................................................................................................... e).......................................................................................................................................... O concluzie de final privind ora de istorie i profesorul de istorie.

2.

3.

4.

5.

Rezultatele dup prelucrarea textelor au fost mai mult dect revelatoare. Astfel 80% din elevii care au rspuns i-au declarat deplina mulumire fa de: modul de desfurare a orelor de istorie, deschiderea profesorului spre nou i atmosfera din clas. Aproximativ 40% i-au manifestat nemulumirea fa de: numrul mare de informaii, numrul mic de ore atribuit unor probleme importante precum cele dou rzboaie mondiale sau viaa n Grecia i Roma antic; lipsa unor resurse materiale pentru achiziionarea de atlase i cri de istorie noi de ctre coal.
6

Ghid de evaluare pentru istorie, Bucureti, Editura Prognosis, 2002, p. 11.

195

ntr-o proporie de 90% au afirmat c cel mai mult le-au plcut excursiile, vizitele la muzee i vizionrile de filme istorice. Am avut surpriza ca 10% s afirme c lor nu le place coala la modul general, deoarece o consider inutil pentru viaa real i implicit nu au fost i nu sunt interesai nici de disciplina istorie. Unii mi-au reproat c am fost cteodat prea exigent la notare. Au fost i trei elevi care mi-au imputat c le-am cerut s aib caiete i s nvee la ora mea. Rspunsurile m-au ajutat foarte mult s-mi observ plusurile i minusurile ca profesor de istorie, s aflu ce-i doresc de fapt elevii mei i ce nemulumiri are majoritatea. Cel mai interesant este c aproape toi mi-au spus c ar fi foarte bine dac astfel de chestionare ar fi date de toi profesorii la fiecare sfrit de an i dac s-ar pstra formula anonimatului. Precizez c le-am repartizat pe elevi la toate clasele cu care am lucrat i c nici unul nu i-a indicat numele, asigurndu-m astfel c rspunsurile vor fi obiective i c voi realiza o radiografie ct mai fidel a orei de istorie. Un alt exemplu l reprezint folosirea chestionarului la finalul unui proiect care poate conine ntrebri i cerine dup modelul de mai jos: Chestionar model 2
Nr. crt 1. 2. 3.

ntrebri si cerine
Care sunt etapele pe care le-ai parcurs n vederea rezolvrii efective a sarcinii de lucru Prin rezolvarea acestei sarcini am nvat........................................................................ Dificultile pe care le-am ntmpinat au fost urmtoarele: a)............................................................................................................................................ b)........................................................................................................................................... Cred c mi-a putea mbunti performana dac: a)............................................................................................................................................ b)........................................................................................................................................... Cred c activitatea mea ar putea fi apreciat ca fiind:.....................................................

4.

5.

Ca rezultate finale pot fi enumerate n acest caz: identificarea problemelor, descoperirea unor idei noi, evidenierea soluiilor i descoperirea necesitii i posibilitii acceptrii reciproce. Se poate ajunge la un feed-back profund cognitiv, pentru c citirea i prelucrarea rspunsurilor date de ctre elevi presupune s ncercm s distingem adevrata semnificaie a celor spuse de ctre cealalt parte7.
7

Ioan Ovidiu Pnioar, Comunicarea eficient Metode de interaciune educaional, Iai, Editura Polirom, 2003, p. 32.

196

O astfel de comunicare n scris, sub anonimat, poate fi un important canal de comunicare ce permite difuzarea unui mesaj ctre o persoan pe care majoritatea educabililor n principiu o consider intangibil. Poate juca, cum am mai afirmat, cu succes rolul unui feed-back care s scoat elevii din abloane i s le ofere ocazia de a cunoate, a cerceta i exprima propriile opinii. Poate fi chiar un feed-back colectiv n cazul unui chestionar de satisfacie care poate realiza tabloul unei reacii a clasei asupra activitii lor la ore i n comunitate. n toate cazurile vorbim de un feed-back pozitiv, ncurajator pentru elevii. Ca o concluzie a acestui demers pentru aplicarea chestionarelor ct mai des posibil elevilor notri, putem afirma c n perspectiv curricular, fiecare metod-fiind conceput ca metod de predare-nvare-evaluare include procedee de evaluare, aplicabile n diferite contexte i situaii didactice8. Chestionarele se ncadreaz n categoria instrumentelor de evaluare perfecte printre cele mai cunoscute i des uzitate probe de acest gen: chestionarea oral, lucrrile scrise, testele docimologice, chestionarele i scrile de apreciere. Toate acestea sunt procedee didactice aplicabile la nivelul ntregului sistem al metodelor de instruire. Chestionarul se distinge ntre ele prin particularitile sale i prin aplicabilitatea sa mai facil i cu mai mult succes la disciplina istorie.

Sorin Cristea, op. cit, p. 374-375.

197

REALIZAREA DEMERSULUI DIDACTIC LA ISTORIE N MANIER INTERDISCIPLINAR


Irina MILOTINESCU

Resume: Realisation de lenseignements de lhistoire dans une


perspective interdisciplinaire La conception et lorganisation du curriculum actuel a la discipline ,,Histoire favorise lapproche interdisciplinaire, les interpretations alternatives, la multiperspectivite. Lintgration des connaissances issues de toutes les autres disciplines tudis et des comptences ciblees de celle ci, represente l'une des caractristiques fondamentales de l'histoire, approche interdisciplinaire et transdisciplinaire, par excellence. La pratique de l'enseignement favorise l'apprentissage de l'histoire travers la recherche, en utilisant une varit de sources, des tmoignages contemporains, des projets et des enqutes historiques, pratiquer la pense critique travers diverses stratgies de lecture active, l'intgration des nouvelles technologies informatiques. L'histoire contribue directement, ct des autres disciplines, a la formation des comptences cls. Mots clf: interdisciplinarit, multiperspectivit, competences-cles, apprendre lhistoire a travers la recherche, projets, enqutes historiques, pages web

Interdisciplinaritatea a devenit un principiu fundamental al tiinei contemporane i al tuturor sistemelor moderne de nvmnt. Ea nu este o noutate a ultimilor ani, ci o necesitate exprimat i construit din nevoia de a nelege lumea n ansamblul ei n condiiile exploziei informaionale i a globalizrii din nevoia de a surprinde complexitatea acestei lumi dincolo de hotarul strict al unor discipline. n fond, viaa nu este monodisciplinar, mprit pe felii uor de abordat i cunoscut.

Profesoar la Grupul colar Industrial Transporturi Ci Ferate, Craiova

198

n prezent, profesorul de istorie i-a asumat c trebuie s vorbeasc despre specialitatea lui ntr-un spirit constant interdisciplinar, adic s tie s generalizeze el nsui structurile pe care le folosete i s fie n stare s le reaeze n sistemul de ansambluri, nglobnd celelalte discipline1 i c trebuie s fie cte puin din toate: geograf i lingvist, jurist i matematician, etnograf i critic de art2. Proiectarea i organizarea actual a curriculumului la istorie promoveaz abordrile interdisciplinare, interpretrile alternative, multiperspectivitatea. Informaiile i cronologia nu mai sunt un scop n sine, ci mijloace prin care se formeaz competene generale i specifice complexe, valori i atitudini precum: coeren i rigoare n gndire i aciune, gndire critic i flexibil, relaionare pozitiv cu ceilali, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, dezvoltarea atitudinilor pro-active n viaa personal i cea social, antrenarea gndirii prospective prin nelegerea rolului istoriei n viaa prezent i ca factor de predicie a schimbrilor, rezolvarea pe cale non-violent a conflictelor, acceptarea reprezentrilor multiple asupra istoriei, culturii, vieii sociale, asumarea toleranei, a diversitii etnice, sociale, religioase i culturale.3 Unul dintre principiile pe care este fundamentat Programa naional la disciplina istorie este acela de asigurare a coerenei i progresului la nivelul disciplinei, precum i a transferabilitii competenelor-cheie, prin deschiderea ctre abordri inter i transdisciplinare cu celelalte discipline de studiu. Integrarea cunotinelor propuse de toate celelalte discipline studiate i a competenelor vizate de acestea este una din trsturile de baz ale istoriei, demers prin excelen interdisciplinar i transdisciplinar. Sunt promovate: nvarea istoriei prin cercetare, folosirea unei diversiti de surse, utilizarea mrturiilor contemporane, realizarea de proiecte i argumentarea acestora, exersarea gndirii critice prin diverse strategii de lectur activ, utilizarea investigaiei, integrarea noilor tehnologii informatice, multiperspectivitatea. Programa formuleaz explicit formarea unor competene care presupun: construirea unor explicaii i argumente intra- i multidisciplinare cu privire la evenimente i procese istorice; utilizarea termenilor/conceptelor specifici(e) istoriei n contexte care implic interpretri i explicaii interdisciplinare, descoperirea n sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor i proceselor istorice.
1 2

J. Piaget, Baze tiinifice despre educaie n Revista de pedagogie nr. 9-10/1972, p. 142. Constantin C. Giurescu, Interviu, Tomis V, 12/1970, p. 15. 3 Programa colar n vigoare la disciplina Istorie, v. www.edu.ro .

199

n practica colar se realizeaz corelri inter/multidisciplinare la nivelul fiecrei teme i domeniu de coninut prin utilizarea strategiilor didactice activ-participative care favorizeaz gsirea unor asemenea conexiuni, implicarea elevilor n realizarea unor proiecte de cercetare, investigaii istorice cu coninut interdisciplinar, cds-uri, concursuri, activiti extracolare diverse, etc. n cadrul orelor de istorie se pot realiza corelri interdisciplinare frecvente la nivelul coninuturilor disciplinelor ariei curriculare Om i societate (n special cu geografia, religia, economia, psihologia), dar i la nivelul celorlalte arii (ex. cu literatura, informatica, etc). Relaia istorie-geografie este una special, avnd n vedere c ambele discipline opereaz cu probleme referitoare la mediul geografic i importana acestuia n apariia primelor civilizaii i n evoluia comunitilor umane, marile descoperiri geografice, evoluia n timp a hrii politice, migraii, ansambluri economice i geopolitice ale lumii, etc. n ceea ce privete relaia istorie-religie, abordrile interdisciplinare se pot realiza la nivelul fiecrui an de studiu, avnd n vedere c unul dintre domeniile de coninut al Programei de Istorie se refer la Religie i viaa religioas. Elevii sunt familiarizai cu probleme referitoare la: marile religii, reforma religioas, rolul religiei i a bisericii de-a lungul timpului, diversitatea religioas n Romnia, protectorat religios i identitate cultural n Europa i n spaiul romnesc, pelerinajul religios i prozelitismul. Pe baza acestor coninuturi, elevii nva s neleag ce nseamn identitatea cultural, etnic, religioas, diversitatea, dialogul intercultural, tolerana, acceptarea celuilalt, etc. Relaia Istoriei cu Literatura este, de asemenea, una complex, literatura oferind numeroase surse (n special literatura memorialistic, jurnale) ce pot fi utilizate pentru extragerea informaiei istorice pe baza unei lecturi interogativ-analitice, pentru reconstituirea atmosferei unei epoci, pentru caracterizarea i nelegerea complex a aciunilor unor personaje i personaliti ale istoriei. Analiza aciunilor unor actori ai istoriei poate fi interpretat i prin prisma psihologiei, raportndu-ne la motivaia, voina, temperamentul, gndirea, inteligena personajului respectiv. Beneficiul esenial al unei abordri interdisciplinare nseamn nu numai nelegerea complet i profund a unui coninut (din mai multe perspective), ct mai ales transferul de metode de la o disciplin la alta, formarea i dezvoltarea unor competene transversale care susin nvarea permanent.
200

Pentru exemplificare, vom oferi cteva repere, care nu sunt modele de abordare interdisciplinar, ci expresia unei diversiti a utilizrii acestui demers n funcie de mai muli factori: competenele ce trebuie formate i dezvoltate, particularitile de vrst ale elevilor, resursele de care dispunem la un moment dat, experien, etc. Selectarea surselor istorice n vederea nelegerii unor fapte, evenimente i procese istorice, reprezint tot attea oportuniti de abordare interdisciplinar. De exemplu, utilizarea imaginilor, a picturilor cu tematic istoric reprezint un instrument important n studierea istoriei, avnd n vedere c imaginea n general are o for de evocare deosebit i permite elevilor exersarea capacitii de observare, a gndirii critice, nelegerea atmosferei artistice a unei epoci4. Astfel, pornind de la competena 5.1 (Construirea de afirmaii pe baza surselor i formularea de concluzii relative la sursele istorice) la clasa a X-a (Romnia modern) pot fi utilizate/corelate ntr-o secven de nvare unele imagini precum: portretul pictorului Th.Aman, pictura istoric Hora Unirii la Craiova i textele: I. Theodor Aman Pictor, profesor nscut la 20 martie 1831 la Cmpulung mort la 19 august 1891 la Bucureti. Copilria i-a petrecut-o n casa printeasc de la Craiova. Dup studii la coala Central din Craiova (prof. C.Lecca), a urmat Colegiul Sf. Sava din Bucureti (prof. Carol Walenstein). n 1850 pleac la Paris, unde studiaz pictura cu Martin Drolling i Fr. Picot. Membru post-mortem al Academiei Romne (10 sept. 1991). Animat de puternice sentimente patriotice, particip la Revoluia de la 1848, alturi de Ioan Maiorescu, Eugeniu Carada, Gheorghe Chiu i alii. Membru al Clubului revoluionar local, care i avea sediul n cldirea colii Centrale din Craio va. A cltorit la Constantinopol fiind primit de sultan, cruia i-a prezentat tabloul Btlia de la Oltenia. n Crimeea a pictat Btlia de la Alma, tablou expus la Paris (1855). La 12 octombrie 1857 se afla la Craiova, martor al scenei de entuziasm din faa colii Centrale, cnd a avut loc o ntlnire public, pro-unionist. Evenimentul i-a inspirat tabloul Hora Unirii la Craiova, pictat n acelai an. A contribuit la nfiinarea primelor dou coli de Belle-Arte, de la Bucureti i Iai (1864). A fost numit directorul colii din Bucureti, prin decretul semnat de Alexandru Ioan Cuza, la 5 octombrie 1864. A fost un pictor foarte productiv (3000 de lucrri), gravor i sculptor, muzicant amator.
4

Elemente de didactic a Istoriei (colectiv), Bucureti, Editura Nomina, 2010, p. 41 i 93.

201

Opera are o tematic variat: mitologic, istoric, social i portrete. Din istoria naional a ales momente i personaje ilustrative, de exemplu: Proclamarea Unirii (1861), Cea din urm noapte a lui Mihai Viteazul (1857), Jurmntul pe Constituie al M.S. Domnitorului Carol I (1868), Vlad epe i solii, Btlia de la Clugreni. (Repere spirituale romneti. Un dicionar al personalitilor din judeul Dolj, Craiova, Editura Aius, 2005) II. Dup aflarea vetii c Adunrile ad-hoc au votat Unirea o bucurie universal izbucni cu iueala unei scntei electrice din toate inimile locuitorilor Craiovei i ntr-acel moment de spontaneitate nu se auzi pretutindeni dect un singur strigt. S-a fcut Unirea! A triumfat naiunea! Triasc toi deputaii! Seara, muzica i mai multe perechi de lutari renviau poporul cu sunetele lor nveselitoare i atrgea din toate prile n piaa public i n strzile principale. n multe locuri se vedeau transperante pe care se citea n litere colorate: Triasc Romnia Unit! Triasc deputaii romni! Triasc noul stat romn! Sala cazinoului Minerva, edificiul teatrului Teodorini strluceau, iar steagurile cu zimbrul i vulturul reunite fluturau n aer. Peste 5-6.000 de oameni din toate clasele societii se adunaser n faa edificiului colii publice la flacra torelor i sunetul muzicii i strigau cu toii: Ura! S triasc Unirea! S triasc noua Romnie! (Ziarul Vocea Oltului octombrie 1857) Pe baza acestor resurse se poate solicita elevilor rezolvarea unor sarcini de nvare care se refer la: descrierea impresiei create de pictur, identificarea unor detalii (culori, personaje, lumin, umbre); stabilirea legturii dintre pictor i evenimentul istoric nfiat n tablou, a circumstanelor n care a fost creat tabloul, a msurii n care pictura corespunde realitii istorice, a mesajului transmis de pictur; formularea unui punct de vedere referitor la Unirea Principatelor prin corelarea celor dou surse (pictura lui Th Aman i textul din ziarul Vocea Oltului), etc. Implicarea elevilor n realizarea de proiecte interdisciplinare reprezint o modalitate de nvare prin aciune (learning by doing), o metod interactiv ampl i un instrument de evaluare complex prin care se formeaz omul independent, practic i creativ5. Un astfel de proiect de nvare ar putea avea ca tem: Independena de stat a Romniei reflectat n literatur i art. Proiectul urmrete:
5

Maria Eliza Dulam, Metodologii didactice activizante, Cluj, Editura Clusium, 2008, p. 307.

202

dezvoltarea deprinderii de a lucra n grup (spiritul de echip, colegialitatea, tolerana, dialogul); consolidarea interesului elevilor pentru abordarea interdisciplinar a subiectelor istorice; aplicarea cunotinelor dobndite la orele de istorie n analiza informaiilor istorice oferite de operele literare, folclor, art, film; formularea unui punct de vedere privind sursele studiate, susinut cu exemple. Etape: mprirea elevilor pe grupe, repartizarea sarcinilor pentru fiecare grup; explorarea, investigarea domeniilor stabilite (literatur, art, pictur, muzic, film); procesarea materialului, realizarea formei finale; prezentarea raportului ntocmit asupra domeniului investigat; evaluare, feedback. Produsele proiectului (dosar documentar, album, etc) pot fi valorificate i n cadrul altor activiti educative, dezbateri, srbtorirea Zilei Independenei Romniei, etc. Repere oferite elevilor: 1. Reflectarea luptei pentru Independen n creaia literar (folclor, poeziile lui Vasile Alecsandri, George Cobuc, Alexandru Macedonski, activitatea publicistic a lui Mihai Eminescu referitoare la rzboiul pentru neatrnare) i artistic; inventarierea operelor respective i formularea unor judeci de valoare referitoare la rolul literaturii, artei, muzicii, cinematografiei, n promovarea valorilor naionale. 2. Creaia muzical n slujba Independenei (Ciprian Porumbescu, Eduard Caudella). 3. Pictorii Independenei: Nicolae Grigorescu, Sava Henia, Carol Pop de Szathmary, Gheorghe Tattarescu, Theodor Aman, Ion Andreescu; realizarea unui reportaj de front susinut de imagini. 4. Istoria unui film: Independena Romniei (1912). 5. Monumente dedicate Independenei (2-3 exemple) Realizarea unei investigaii istorice cu coninut interdisciplinar cu tema Rolul Postului de Radio Europa Liber n istoria recent a romnilor, avnd n vedere urmtorul plan: 1. Cauzele emigraiei romneti postbelice i direciile principale ale exilului. 2. Caracterizarea rolul diasporei romneti n lupta anticomunist exemple. 3. Penetrarea Europei Libere de ctre Securitate. 4. Aprecierea rolului avut de emisiunile postului de radio Europa Liber n prezentarea realitilor Romniei comuniste i a impactului acestor emisiuni asupra celor aflai n spaiul concentraionar; identificarea n mediul apropiat (prini, bunici, cunotine) a unor persoane care au ascultat Radio Europa Liber i realizarea unui interviu pe aceast tem. 5. Fenomenul Europa Liber (1951-2008). Explorarea fonotecii postului de radio, concluzii.
203

Surse obligatorii: filmul documentar Cold Waves. Rzboi pe calea undelor, realizat de Alexandru Solomon, 2007; Denis Deletant, Romnia sub regimul comunist, Bucureti, Editura Fundaia Academia Civic, 2006; Rene Al. De Flers, Radio Europa Liber i exilul romnesc, o istorie nc nescris, Bucureti, Editura Saeculum, 2005; www.europalibera.org n realizarea evalurii se va ine seama de urmtoarele criterii: modul de selectare i analiz a datelor relevante din sursele oferite; corelarea datelor identificate cu informaii istorice care ofer o viziune de ansamblu asupra temei; formularea ntrebrilor, realizarea interviului, redactarea/nregistrarea interviului; formularea unor concluzii clare privind investigaia fcut. Utilizarea calculatorului i explorrile interdisciplinare n momentul de fa, aproape c nu se mai poate concepe desfurarea unei activiti fr utilizarea calculatorului i a Internetului, fie c realizm prezentri Power Point sau utilizm web search. Dealtfel, se spune c folosirea calculatorului este limitat doar de lipsa de imaginaie a utilizatorului. Noile tehnologii nu vor putea nlocui total aciunea profesorilor ns utilizarea lor a devenit o necesitate din mai multe motive: ofer o nou perspectiv asupra activitii didactice; implic activ elevii n procesul de nvare, evaluare, autoevaluare, stimuleaz motivaia nvrii; asigur posibilitatea de informare, documentare n domeniu, schimb de opinii prin participarea la diverse forumuri de discuii, platforme educaionale, accesarea de materiale utile stocate ca resurse pe diverse site-uri; permite organizarea unor activiti didactice i educative extracolare prin care s se comunice experiene, s se foloseasc mijloace diverse pentru transmiterea informaiilor. n studierea istoriei, un rol important l au enciclopediile i site-urile specializate de tipul www.herodote.net, www.enciclopediabritanica.com, www.history.com,www.iiccr.ro, www.memoria.ro, www.memorialsighet.ro, www.procesulcomunismului.com, etc. Prin utilizarea acestor site-uri se pot realiza explorri interdisciplinare complexe, putem avea acces la literatura memorialistic a victimelor comunismului, holocaustului, fotografii, la surse istorice diverse ce pot contribui la formarea competenelor specifice studierii istoriei, dar mai ales a competenelor de transfer, transcurriculare. Necesitatea utilizrii noilor tehnologii n procesul didactic a determinat i organizarea unor concursuri specifice, adresate elevilor i profesorilor
204

deopotriv. n acest sens, menionm Concursul Naional interdisciplinar Istorie i societate n dimensiune virtual, adresat elevilor cu aptitudini i nclinaii deosebite n domeniul istoriei, tiinelor socio-umane i informaticii. Concursul are drept scop realizarea unor materiale cu ajutorul computerului pe teme de istorie (istoria romnilor, istorie universal) i tiine socio-umane, sub forma unor Pagini web sau SOFT-uri educaionale. Am implicat elevii n realizarea unei pagini web referitoare la Participarea Romniei la primul rzboi mondial i realizarea Marii Uniri. Aceasta a cuprins ntre altele: informaia esenializat referitoare la tem; un dicionar de termeni istorici specifici temei abordate; secvene de film din timpul primului rzboiului mondial; imagini reprezentative, hri privind evoluia teritorial a Romniei ntre 1878-1918; surse istorice diverse (memorii ale unor oameni politici, dezbateri parlamentare pe baza crora se puteau construi jocuri de rol; Declaraiile de Unire din 1918, Imnul Naional), biografii ale unor personaliti istorice din perioada abordat (ex. Carol I, Ferdinand I, Regina Maria, Ion I. C. Brtianu, s.a), teste de autoevaluare. O alt competiie cu caracter interdisciplinar adresat elevilor de liceu o reprezint concursul naional Cultur i civilizaie n Romnia6. Concursul ofer elevilor posibilitatea de a realiza studii privind: particulariti etnografice/etnologice i lingvistice locale, mentaliti culturale, cercetare sociologic, monografii istorice locale. n acest context, elevii sunt ndemnai s contribuie n mod direct la cunoaterea i pstrarea identitii culturale, s identifice i s prezinte obiceiuri, tradiii/ mentaliti/srbtori locale i s le evidenieze specificul; s identifice i s prezinte: modul specific de reflectare a caracterului local n particulariti de limbaj, comportamente, obiecte, port, etc., interdependenele dintre particularitile geografice, istorice, religioase, etnice locale; stereotipii/ prejudeci/modele culturale implicate; factorii locali ai schimbrii, tendinele i riscurile acesteia, dimensiunile interculturale, etc Proiectarea unor opionale cu tematic interdisciplinar Pornind de la recunoaterea importanei jocului de rol ca metod activ de a nva istoria i avnd n vedere c aceast metod consum mult timp i nu o putem utiliza n cadrul orelor att de des cum ne-am dori, proiectarea unui opional cu tema Arta teatral i Istoria ar putea fi un
6

www.edu.ro, Olimpiade i concursuri

205

pas important n direcia diversificrii abordrii curriculum-ului la disciplina Istorie n manier interdisciplinar. Printr-un asemenea curs opional s-ar putea urmri: familiarizarea elevilor cu istoria teatrului romnesc i universal, cu importana artei teatrale n formarea personalitii, n consolidarea culturii generale. Coninuturile specifice pot fi stabilite de fiecare profesor, n funcie de resursele avute la dispoziie, iar rezultatele trebuie s aib n vedere: determinarea elevilor de a interrelaiona, de a socializa, de a se autocunoate, de a comunica ntr-o manier deschis prin mijloace de expresie diverse, de a nelege mai bine perspectiva multipl prin asumarea/interpretarea de roluri ale unor personaje i personaliti ale istoriei, de a-i descoperi potenialul creativ, de a-i cultiva deschiderea spre nvarea permanent, ncrederea n propriile posibiliti de exprimare n public cu scopul de a transmite mesaje, gnduri, emoii diverse, etc Concluzionnd, abordarea interdisciplinar prezint multiple avantaje: realizarea unor interconexiuni; integrarea mai multor perspective, cunotine, abiliti; ofer experiene noi de nvare i o nelegere mai profund a temelor studiate; contribuie la promovarea i dezvoltarea creativitii la elevi, la construirea unor personaliti capabile s reacioneze adecvat ntr-un context multicultural; valorific informaii dobndite de elevi i din alte surse, asigurnd nelegerea, selectarea, interpretarea lor critic; elevii implicai sistematic ntr-un asemenea demers se formeaz ca ceteni informai, capabili s analizeze, s argumenteze, s evalueze, s sintetizeze informaii din surse multiple, s ia decizii motivate, s se implice n viaa comunitii, s se angajeze n realizarea unor activiti i proiecte autentice, care s le fie folositoare, s gseasc mai multe soluii n rezolvarea unor probleme. Trecerea la societatea bazat pe cunoatere presupune pregtirea interdisciplinar, multidisciplinar a elevilor notri pentru a se putea integra activ pe piaa dinamic a muncii (pe baza competenelor-cheie formate n coal) sau pentru a-i continua studiile. A nva s nvei exprim cel mai bine necesitatea unei disponibiliti de formare continu ntr-o lume aflat n schimbare, iar disciplina Istorie contribuie n mod direct, alturi de celelalte discipline, la formarea competenelor-cheie.

206

METODA JOCULUI DE ROL I METODA DEZBATERII PHILIPS 6/6. APLICAIE LA TEMA REVOLUIA FRANCEZ
Negua PETCU

Abstract: The role-play method and the debate Philips 6/6 method.
Application for lesson French Revolution The Role-play method, is the method that requires the simulation of a situation (conflicts, decision making) which, accordingly to the given subject, motivates the participants to perform as different characters. The purpose of this method is to put the participants in those places that could help them understand the complexity of some historical events, the roles of various historical personalities, the responsibilities, their interests and motivations; it all helps the development of a critical thinking, the ability of expressing themselves and reasoning. The method is used, as a directed trial, so that the students can deepen and organize the information regarding the causes of the French Revolution, its carrying and inportance, for the French society as well for the modern Europe. The students are split in teams, as supporters of the French Royalties, as opponents of the Old Regime, in teams of witnesses and judges. They represent the revolutionary political parties: the Jacobs and Girondins, supporting with for and against reasons, the conceptions, the political, economical options, the decisions made regarding the controversial issues of the carrying of the revolution, the measure they are supporting. The political groups simulate the taking over the power, the responsibilities taken for the ruling of France, motivating in front of the class, their governance. Keywords: the simulation of a conflictual situation, learning by simulated experience, the meeting of some atribution that belong to some historical characters, the assuming of responsibilities, the transposition of a historical event in a directed trial.

Profesoar de istorie, Colegiul Naional Mircea cel Btrn, Constana

207

Metoda Jocului de rol este o metod de explorare, de percepere a relaiilor dinamice dintr-un sistem. Este vorba despre simularea unei situaii (adeseori conflictuale, de luare de decizie) care, n raport cu tema dat, determin participanii s interpreteze anumite roluri, uneori foarte bine precizate, alteori mai confuze, i n aceste condiii s ajung la realizarea obiectivelor prestabilite. Metoda jocului se bazeaz pe ideea c se poate nva nu numai din experiena direct ci i din cea simulat. Scopul este de a-i pune pe participani n ipostaze care nu le sunt familiare, tocmai pentru a-i ajuta s neleag situaiile respective i pe alte persoane care au puncte de vedere, responsabiliti, interese, preocupri i motivaii diferite.1 Juctorii urmresc atingerea obiectivelor ntr-un anumit context, reglat pe baza unei informaii dobndite deja sau n curs de nsuire i a unor reguli ale jocului bine precizate. n cursul desfurrii unui asemenea exerciiu simulativ, participanii ndeplinesc anumite funcii i atribuiiroluri (care aparin n realitate unor personaje); iau atitudine, i asum rspunderi, propun alternative, iau decizii. Interpretarea de roluri i oblig s intre ntr-o reea de relaii interpersonale, de reciprocitate. Pn n prezent au fost imaginate, experimentate i aplicate cu succes o multitudine de variante de astfel de jocuri, de grade diferite de complexitate. Metoda poate fi aplicat pretutindeni unde o situaie de nvare se preteaz transpunerii ei ntr-un model de joc. Este adaptabil att activitilor specifice vrstei colare, ct i celor ale instruciei universitare i postuniversitare, dovedindu-se eficient n predarea tiinelor socio-umaniste.2 Etapele metodei Stabilirea obiectivelor, tema pe care jocul de rol trebuie s o ilustreze i personajele de interpretat. Pregtirea fielor de descriere de rol. Stabilirea rolurilor. Stabilirea modului n care se va desfura jocul de rol: ca o povestire (un narator i personaje), ca o scenet (personajele interacioneaz), ca un proces care respect n mare msur procedura oficial. (se organizeaz echipe de acuzatori, de aprtori, martori, judectori)
1

Ministerul Educaiei i Cercetrii, Consiliul naional pentru pregtirea profesorilor, nvarea activ, ghid, Bucureti, 2001, p. 26. 2 Ioan Cerghit, Metode de nvmnt. Ediia a IV-a revzut i adugit, Iai, Editura Polirom, 2006, pp 265-266.

208

Pregtirea rolurilor. Interpretarea jocului de rol: sunt adresate ntrebri de genul: ce s-a ntmplat n situaia cercetat, care sunt prile implicate, ce elemente sunt importante, de ce au acionat cei implicai n acel mod? Sunt stabilite toate datele problemei, ierarhizate i sistematizate Se pot folosi ntrebri de genul: care sunt argumentele pro/contra, cu care eti/nu eti de acord, care sunt consecinele pentru partea advers? Conceptualizarea. n aceast faz, discuiile pot fi orientate n urmtoarele direcii: privete n urm asupra condiiilor i contextului n care s-a petrecut situaia analizat privete dedesubt asupra principiilor operaionale care pot fi generalizate privete n jur asupra situaiilor similare3 Evaluare ce sentimente avei n legtur cu situaiile interpretate? a fost rezolvat problema coninut de situaie? Dac da, cum? Dac nu, de ce? ce ai nvat din aceast experien? Jocul de rol Jocul de rol trebuie s ilustreze: Criza Vechiului Regim. Revoluia moderat 1. Stabilirea obiectivelor 2. Modul de desfurare a jocului de rol: proces regizat - se organizeaz echipe de acuzatori, de aprtori, de martori i judectori 3. Stabilirea rolurilor - Ludovic al XVI-lea i aprtorii Vechiului Regim -aprtorii - Adunarea Naional Constituant -acuzatorii - martorii: care vor oferi detalii a) ai aprrii: Regina Maria Antoaneta, mpratul Imperiului Habsburgic-Leopold al II-lea (cumnatul regelui); Ministrul de finane Jacques Necker b) ai acuzrii: Abatele Sieys; Senac de Meilhan, un observator din epoc - judectorii: stabilesc valoarea de adevr a afirmaiilor
3

Ibidem, pp. 26-27.

209

4. Repartizarea fielor cu descrierile de rol 5. Pregtirea rolurilor 6. Interpretarea jocului de rol 7. Evaluarea activitii Metoda dezbaterii Philips 6/64 utilizat n secvena didactic referitoare la gruprile politice: iacobini i girondini n funcie de complexitatea subiectului luat n discuie sau a cazului analizat, cadrul didactic poate s mpart clasa de elevi n mai multe grupe de discuii. Pentru fiecare grup se desemneaz un conductor de discuie care dirijeaz dezbaterea i raporteaz n faa clasei concluziile i un secretar, care are sarcina de a consemna ideile colegilor. Acestea vor fi asamblate de cadrul didactic, iar dac exist puncte de vedere sau hotrri diferite, el are sarcina s asigure, cu participarea tuturor elevilor, gsirea soluiei optime i s releve motivele pentru care au fost respinse alte variante. Etapele metodei Constituirea grupurilor de cte 6 participani nmnarea temei ce urmeaz a fi dezbtut Desfurarea discuiilor pe baza temei, n cadrul grupului, timp de 6 minute Colectarea soluiilor elaborate Discuia colectiv ncheierea discuiei cu oferirea din partea profesorului a concluziilor privind participarea la desfurarea activitii i a eficienei demersurilor ntreprinse. Avantaje se asigur o participare colectiv i activ la rezolvarea sarcinii; se obinuiete cu tehnica argumentrii, susinerea de preri; facilitarea comunicrii; obinerea n scurt timp a numeroase idei; cooperarea din interiorul echipei se mbin cu competiia dintre grupuri;

Ioan Cerghit, op cit., p. 152: Simbolul numeric 6/6 provine de la mprirea unei clase de 36 de elevi n 6 grupe de cte 6 membri; Vezi i Crengua Lcrmioara Oprea, Strategii Didactice Interactive, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, R.A., 2006, pp. 214-215: organizarea grupelor de cte 6 participani, care i desfoar discuiile pe baza temei timp de 6 minute.

210

Dezavantaje conductorul discuiei nu poate participa la dezbaterile din fiecare grup; este nevoie de timp pentru ca fiecare grup n parte s-i prezinte concluziile; pericolul ca grupele s se deranjeze reciproc. Proiect de lecie Colegiul Naional Mircea cel Btrn Constana Clasa: a X-a Obiectul: Istorie Unitatea de nvare: Organizarea statelor moderne Titlul leciei: Revoluia Francez Forme de activitate: activitate individual, activitate pe grupe cu sarcini diferite, activitate frontal Competene specifice C1 S exprime opinii referitoare la Revoluia Francez, utiliznd corect noiunile: Vechiul Regim, Starea a III-a, Adunare Naional Constituant, iacobini, girondini, Convenia Thermidorian, Directorat. C2 S formuleze argumente referitoare, la importana demersului politic al Strii a III-a n cadrul Revoluiei Franceze. C3 S utilizeze surse istorice diverse, pentru a alctui planul unei investigaii, privind concepiile politice, economice, sociale ale gruprilor politice revoluionare: girondini, iacobini. C4 S analizeze factorii politici, economici, sociali, ideologici care alctuiesc imaginea societii franceze n preajma revoluiei. C5 S examineze consecinele directe ale msurilor luate de Adunarea Naional Constituant, ale adoptrii n Frana a Constituiilor din perioada 1791-1795, ale guvernrii iacobine. C6 S plaseze evenimentele Franei revoluionare ntr-un context mai larg european i universal i s stabileasc corelaii ntre revoluiile moderne din Anglia, Frana i coloniile engleze din America de Nord, privind principiile enunate de documentele: Declaraia Drepturilor Omului i ale Ceteanului (1789), Declaraia drepturilor (1689 Anglia), Declaraia de independen a coloniilor americane (1776). C7 S construiasc afirmaii, pe baza surselor, referitoare la consecinele pentru Frana i pentru Europa ale Revoluiei Franceze. C8 S recunoasc perspective multiple asupra evenimentelor desfurate n Frana n perioada 1789-1799.
211

Evaluarea: 1. de coninut: rspunsuri la ntrebrile prevzute de fiele de sarcini i la cele formulate n cadrul dezbaterii, completarea tabelelor 2. de utilizare a operaiilor gndirii: formularea unor preri proprii referitoare la problemele analizate participarea la dezbaterea ideilor propuse de ctre fiecare persoan, n mod individual sau n grup alegerea raional a unei soluii optime rezolvarea de probleme n timp optim i cu eficien analizarea documentelor sistematizarea informaiilor formularea argumentelor i contraargumentelor Metode didactice: tehnica de actualizare tiu/ Vreau s tiu/ Am nvat, jocul de rol de tip proces, metoda dezbaterii Philips 6/6, explicaia, comparaia, descoperirea pe baza surselor istorice, jocul de decizie Mijloace didactice: Abatele Sieys Ce este starea a treia? din Valentin Bluoiu, Constantin Vlad, Istorie, manualul pentru clasa a X-a, Bucureti, Editura All Educaional, 1999, p. 110. Jurmntul deputailor Adunrii Naionale Constituante, 20 iunie 1789; Ibidem, p. 111. Bilanul cu privire la cheltuielile i veniturile Franei, 1781; Ibidem, p. 108. Declaraia Drepturilor Omului i Ceteanului, 26 august 1789 din Eugen Palade, Liviu Burlec, Elena Cozma, Istorie, manualul pentru clasa a X-a, Bucureti, Editura Corint, 2000, p. 110. Discursul lui Adrien Duport, membru al Adunrii Naionale Constituante, 17 mai 1791 din Valentin Bluoiu, Constantin Vlad, op. cit., p. 112. fragment din proclamaia Patria n pericol, 11 iulie 1792; Ibidem, p. 112 discursul lui Robespierre la procesul lui Ludovic al XVI-lea, 3 decembrie 1792; Ibidem, p. 113 fragment din Manifestul egalilor 1796 din Eugen Palade, Liviu Burlec, Elena Cozma, op. cit., p. 113. Pascu Vasile, Atlas istoric didactic, Bucureti, Editura Clio Nova, 1998, pp. 29-30
212

Bibliografie: R. John Barber, Istoria Europei Moderne, Bucureti, Editura Lider, 1993 Jean Carpentier, Francois Leburn, Istoria Europei, Bucureti, Editura Humanitas, 1993 Townson Duncan, Frana n Revoluie, Bucureti, Editura All Educaional, 2000 Francois Furet, Revoluia n dezbatere, Bucureti, Editura Polirom, 2000 Imanuel Geiss, Istoria lumii din preistorie pn n anul 2000, Bucureti, Editura All Educaional, 2002 Jacques Madaulle, Istoria Franei, vol. I-III, Bucureti, Editura Politic, 1973 Friederich Sieburg, Robespierre, Timioara, Editura Helicon, 1998 Jean Starobinski, 1789 emblema raiunii, Bucureti, Editura Meridiane, 1990 Scenariu didactic Revoluia Francez (3 ore) Succesiunea momentelor leciei (Prima or) 1. Momentul organizatoric 2. Reactualizarea informaiilor ancor Anunarea titlului leciei, a obiectivelor, organizarea echipelor, repartizarea sarcinilor 3. Desfurarea jocului de rol (a doua or) 4. Dezbatere constituirea gruprilor politice revoluionare: iacobinii i girondinii susinerea de argumente pro i contra privind concepiile, deciziile luate cu privire la problemele controversate ale desfurrii revoluiei (a treia or) 5. Jocul de decizie: se analizeaz o situaie problem Frana n perioada 1793-1794 pentru a se desprinde concluziile referitoare la modalitile de rezolvare i consecinele acestora. 6. Activitate frontal de realizare a unui organizator grafic de tip comparaie Succesiunea elementelor de coninut Vechiul Regim, caracteristici, criz *societatea celor trei ordine *organizare social tradiional, nchis
213

*criz financiar, cheltuielile monarhiei *criz a instituiei monarhice *ideologii revoluionare Cauzele politice, sociale, economice, ideologice ale revoluiei Obiectivele urmrite de Starea a III-a Activitatea Adunrii Naionale Constituante Revoluia moderat Adunarea Naional Constituant (iunie 1789) asediul Bastiliei (14 iulie 1789) Declaraia drepturilor omului i ale ceteanului (26 august 1789) adoptarea Constituiei (septembrie 1791) rzboaiele revoluionare cu Austria i Prusia proclamarea republicii condamnarea i executarea regelui Dictatura iacobin (iunie 1793-iulie 1794) contextul extern contextul intern msuri politice, economice, militare organismele puterii Convenia Themidorian (1794-1795) Directoratul (1795-1799) definirea regimurilor msuri interne i externe ale Directoratului comparaie: Dictatura iacobin, Convenia Thermidorian i Directoratul Activitatea profesorului Aplicarea tehnicii de actualizare tiu/Vreau s tiu/Am nvat li se cere elevilor s inventarieze individual ideile pe care consider c le dein cu privire la tema ce se va discuta Pregtirea clasei pentru activitatea pe echipe Organizarea clasei pentru prima activitate:jocul de rol Organizeaz jocul de rol sub forma unui proces Echipele I i II: vor susine poziia regelui n raport cu Adunarea Naional Constituant, pe baza unei fie de sarcini i a unui plan dat Echipele III i IV: reprezint n desfurarea evenimentelor, interesele Adunrii Naionale Constituante, pe baza unei fie de sarcini i a unui plan dat
214

Echipa V martorii Echipa VI judectorii Organizarea clasei care reprezint Convenia Naional n funcie de opiunile politice: stnga democrat-iacobinii dreapta liberal-girondinii Fiecare grupare susine un discurs rezumat cu argumente; i adreseaz ntrebri reciproc Echipa care a reprezentat n secvena anterioar gruparea iacobin va simula preluarea puterii n Frana n perioada 1793-1794 Profesorul conduce discuia pentru descoperirea asemnrilor i a deosebirilor privind opiunile politice, economice, msurile pe care le susin Activitatea elevului Pregtirea mijloacelor de nvare noteaz ideile n tabel la rubrica potrivit noteaz acele fapte despre care au ndoieli sau ceea ce ar dori s afle rubrica a treia se completeaz n faza de realizare a sensului (a nelegerii, cnd se inventariaz noile idei asimilate) Echipele I i II prezint: caracteristicile monarhiei absolutiste motivul pentru care regele convoac Adunarea Strilor Generale atitudinea sa fa de aciunile Strii a III-a implicarea regelui n desfurarea evenimentelor n perioada 14 iulie 1789 i pn la executarea sa n ianuarie 1793 Echipele III i IV Adunarea Naional Constituant explic: componena i obiectivele sale msurile pe care le ia pentru organizarea Franei: politic, social, religios, economic Echipa V martorii identific martori importani i poziiile lor, pe baza indicaiilor bibliografice Echipa VI judectorii sintetizeaz informaiile ntr-un tabel la tabl Elevii sunt organizai n echipe ca reprezentani ai celor dou grupri politice revoluionare importante, n funcie de opiunile lor (se are n vedere i asigurarea unui echilibru al repartizrii numerice)
215

Lucreaz n echipe pentru a organiza un discurs n care s-i prezinte opiunile politice, economice, msurile pe care le susin i argumentele necesare Desprinderea iacobinilor i preluarea controlului lor asupra Conveniei Naionale Echipa se constituie din elevi care mprtesc ideile i practicile iacobinilor i i vor asuma rspunderea conducerii Franei. Vor argumenta n faa clasei guvernarea lor. Descoper definiiile i caracteristicile acestor regimuri politice i le trec n Organizatorul Grafic Metode, procedee, Mijloace didactice tehnica tiu/Vreau s tiu/Am nvat jocul de rol discuia explicaia abatele Sieys Ce este starea a treia? din Valentin Bluoiu, Constantin Vlad, op. cit., 1999, p. 110. Jurmntul deputailor Adunrii Naionale Constituante, 20 iunie 1789 din Valentin Bluoiu, Constantin Vlad, op. cit., p. 111. Bilanul cu privire la cheltuielile i veniturile Franei, 1781 din Eugen Palade, Liviu Burlec, Elena Cozma, op. cit., p. 108 analiz i interpretare Declaraia Drepturilor Omului i Ceteanului, 26 august 1789 din Eugen Palade, Liviu Burlec, Elena Cozma, op. cit., p. 110 metoda dezbaterii Philips 6/6 comparaie descoperirea pe baza surselor istorice Fragmente din: Discursul lui Adrien Duport, membru al Adunrii Naionale Constituante, 17 mai 1791 din Valentin Bluoiu, Constantin Vlad, op. cit., p. 112 Patria n pericol, 11 iulie 1792; Ibidem, p. 112 Declaraia drepturilor 1689 Anglia Declaraia de independen 1776 America; discursul lui Robespierre la procesul lui Ludovic al XVI-lea, 3 decembrie 1792; Ibidem, p. 113 Townson Duncan, op. cit., pp. 76-77, 98
216

jocul de decizie Discursul lui Adrien Duport, membru al Adunrii Naionale Constituante, 17 mai 1791; Ibidem, p. 112 fragment din proclamaia Patria n pericol, 11 iulie 1792; Ibidem, p. 112 discursul lui Robespierre la procesul lui Ludovic al XVI-lea, 3 decembrie 1792; Ibidem, p. 113 descoperirea comparaia fragment din Manifestul egalilor 1796 din Eugen Palade, Liviu Burlec, Elena Cozma, op. cit., p. 113 Declaraia Drepturilor Omului i Ceteanului, 26 august 1789; Ibidem, p. 110 Evaluare Observarea sistematic a activitii i comportamentului elevilor Teme de lucru n clas Mine-fie de evaluare (la sfritul orei) Chestionare oral Observarea participrii elevilor la dezbatere Rezolvarea sarcinilor pe baza fielor i a planului dat Observarea sistematic a activitii elevilor Test gril n ultimele 20 minute ale orei Fie de sarcini pentru echipele de lucru. Revoluia Francez I. Poziia monarhiei n desfurarea evenimentelor n Frana revoluionar (1789-1793) Echipa nr. I 1. Ludovic al XVI-lea. Caracterizare Townson Duncan, op. cit., pp. 19-20, 22-23, 25 2. Sfidarea autoritii regale John R. Barber, op. cit., pp. 110-111 3. Criza financiar i confruntarea cu parlamentele locale John R. Barber, ibidem, pp. 114-115 4. Atitudinea fa de Adunarea Naional Constituant John R. Barber, ibidem, pp. 118-119
217

Echipa nr. II 1. Poziia monarhiei fa de msurile Adunrii Naionale Constituante Townson Duncan, op. cit., pp. 83-84 2. Execuia lui Ludovic al XVI-lea John R. Barber, op. cit., p. 128 Townson Duncan, op. cit., p. 101 II. Msurile Adunrii Naionale Constituante Echipa nr. III 1. Constituirea Adunrii Naionale Constituante Barber R. John, op. cit., pp. 116-117 2. Cderea Bastiliei-simbol Ibidem, pp. 119 3. Decretele din august(4 august 1789) Ibidem, p. 121 Echipa nr. IV 1. Declaraia Drepturilor Omului i Ceteanului (26 august 1789) Ibidem, p. 122 2. Constituia civil a clerului Ibidem, p. 123 3. Constituia din 1791 Ibidem, pp. 123-124 Echipa nr. V: Martorii 1. Ministrul de finane Jacques Necker Townson Duncan, op. cit., p. 39 2. Regina Maria Antoaneta Townson Duncan, ibidem, p. 83-84 3. Abatele Sieys Ibidem, p. 28 4. Senac de Meilhan, un observator din epoc Ibidem, p. 30 Echipa nr. VI (Judectorii) sintetizeaz informaiile ntr-un tabel sinoptic la tabl

218

Schema leciei Revoluia Francez


Criterii Caracteristicile Vechiului Regim Msuri luate de Adunarea Naional Constituant Constituia din sept.1791 fixeaz drepturile regelui i ale cetenilor Regele se angajeaz prin semntur s respecte Constituia Suveranitatea poporului exprimat prin vot Separarea puterilor n stat: puterea legislativ, executiv i judectoreasc Adunare legislativ permanent aleas pe baza votului censitar Regele deine puterea ca delegat al naiunii

P O L I T I C

Regim care blocheaz evoluia democratic Arbitrariu guvernamental = monarhie absolutist Regele deinea puterea legislativ, executiv i judiciar Regalitatea era de drept divin Nu exista o adunare legislativ permanent

E C O N O M I C

Privilegiile feudale mpiedicau dezvoltarea economiei Impozitele i legile variau de la o regiune la alta Limitarea dreptului de a deschide ntreprinderi, numeroasele vmi interne, care mpiedicau dezvoltarea capitalist Preul crescut la cereale,concurena produselor britanice, recolta slab Sistemul unitilor de msur nu era unitar Dreptul seniorului asupra pmntului Reglementarea muncii meteugarilor de ctre bresle, care limita accesul la unele meserii

Tarife interne desfiinate Sistem de msuri zecimal unificat Bresle desfiinate Suprimarea vmilor interne Abolirea dreptului seniorial asupra pmntului Protecie vamal

219

Criterii Caracteristicile Vechiului Regim

Msuri luate de Adunarea Naional Constituant Constituia Civil a Clerului (iulie 1790) prin care clerul era subordonat statului Confiscarea averilor clerului i punerea lor la dispoziia naiunii Abolirea impozitelor percepute de Biseric Remunerarea clerului din bugetul pentru culte Dreptul de a primi donaii, care a permis Bisericii s-i refac averea

R E L I G I O S

Biserica, obstacol n calea gndirii libere i deintoare de mari averi Clerul beneficia de impozite fr a plti vreunul

Inegalitate social

Msuri

S O C I A L

Clasa social

Clerul i aristocraia - 400.000 persoane - preocupate de titlurile nobiliare i privilegiile lor

Statut: liberti/ privilegii - clase privilegiate (privilegii fiscale, juridice, sociale) - participare slab la plata taxelor i impozitelor

Aspiraii

Desfiinarea privilegiilor feudale (4 aug.1789)

- controlul absolut i permanent al monarhiei - cutau prin adunrile din capital i provincie s preia controlul asupra regalitii

Aplicarea principiilor Declaraiei drepturilor omului i ceteanului - libertate i egalitate - abolirea titlurilor de noblee - proprietatea, un drept inalienabil i sacru Cetenii erau mprii n dou categorii: activi care plteau impozit i aveau drept de vot i pasivi care nu plteau impozit i nici nu aveau drept de vot

220

Criterii Caracteristicile Vechiului Regim

Msuri luate de Adunarea Naional Constituant

Burghezia - 2 mil. persoane - alctuit din financiari, industriai, negustori i liberi profesioniti - putea cumpra titluri - se mbogea prin activitile desfurate - dorea puterea i s aibe un cuvnt de spus n viaa politic a statului - s fie restrnse prerogativele monarhiei - instalarea unei monarhii constituionale - abolirea privilegiilor nobilimii - egalitate n faa legii

Muncitorii - 1 mil. persoane - alctuit din meteugari, muncitori necalificai, servitori - salarii sczute - for social exploziv - condiii economice vitrege - poziie social neprivilegiat

- dorea creterea nivelului de trai - scderea preurilor i a drilor ctre stat

221

Criterii Caracteristicile Vechiului Regim

Msuri luate de Adunarea Naional Constituant

rnimea - 20 mil. persoane - datorau regelui impozite directe, seniorilor drepturi feudale, preoilor dijme - proprietarii deineau o treime din teritoriul rii - aproape toi fuseser eliberai din iobgie - populaie oprimat de nobili - meninerea inflaiei i sistem nedrept de impozite - nemulumii de condiia lor - doreau pmnt, desfiinarea drepturilor feudale i reducerea impozitelor

222

Schema leciei Revoluia Francez Girondinii i Iacobinii


Girondinii (dreapta politic) - liberali - reprezentau marea burghezie - se pronunau pentru vot censitar - mprteau ostilitatea iacobinilor fa de puterea monarhic i aristocratic - se opuneau suveranitii poporului - considerau c revoluia s-a ncheiat odat cu preluarea puterii de ctre acetia i susineau desfiinarea monarhiei absolutiste - au adoptat msuri n favoarea burgheziei (aug. 1789-sept.1791) - iniial au fcut parte din Clubul iacobinilor dei se gseau ntr-un conflict permanent cu acetia - credeau n revoluie i republic, detestau privilegiile, erau anticlericali - se deosebeau prin sursele de sprijin i prin suspiciunile pe care le aveau unii fa de ceilali - ei credeau c Robespierre era adeptul unei dictaturi sngeroase, iar iacobinii credeau c girondinii ar fi n stare de un compromis cu forele conservatoare i i acuzau c sprijin contrarevoluia Iacobinii (stnga politic) - cel mai radical dintre grupuri; avea sediul ntr-o mnstire din strada St. Jacques - erau democrai - reprezentau mica burghezie, micii negustori, meseriaii, proletariatul i servitorii - se pronunau pentru vot universal i susineau principiul suveranitii poporului - luptau pentru supremaia guvernrii centrale asupra autoritii publice - au jucat un rol n organizarea aprrii mpotriva agresiunii externe n vara anului 1792 - au susinut judecarea regelui, Saint Just considernd c a fost executat nu pentru ce fusese ci pentru ceea ce reprezentase: o ameninare la adresa republicii Discursul lui Robespierre: Nu trebuie s pronunai o sentin pentru sau mpotriva unui om ci trebuie s luai o msur n interesul salvrii publice, s svrii un act de providen naional. Reprezentani: 1. Robespierre - conductorul acestei grupri Incoruptibilul Instaurarea unei republici a virtuii i a terorii Justiie prompt, sever, inflexibil, ea este deci o emanaie a virtuii. 2. Jean-Paul Marat, 3. Saint Just, 4. George Danton

223

Girondinii (dreapta politic) Convenia girondin (21 sept. 1792-2 iunie 1793) - proclamarea republicii - victoria de la Valmy mpotriva Austriei - judecarea i executarea regelui

Iacobinii (stnga politic) Sans-Culottes - oameni de rnd (cei fr pantaloni bufani), meteugari, muncitori necalificai, servitori - au fost un sprijin vital pentru revoluie n 1789-1791 i apoi, principala fora a micrilor radicale - au fost autorii micrii din 31 mai2 iunie 1793 care i-a adus pe iacobini la putere - susineau egalitatea real n drepturi a oamenilor i doreau participarea egal la guvernare

Dictatura Iacobin (2 iunie 1793-27 iulie 1794) Contextul extern - ameninarea armatelor strine - formarea primei coaliii mpotriva Franei republicane alctuit din Austria, Anglia, Prusia, Spania (febr. 1793) - criz economic, cheltuieli mari de rzboi, inflaie - izbucnirea rscoalei din Vandeea cauzat de foamete i de impozitele funciare prea mari - comploturi contrarevoluionare - iacobinii decii s salveze revoluia prin orice mijloace Constituia iacobin-1793 - cea mai democratic - reprezenta doar un ideal politic,nefiind pus n aplicare - decreta c scopul societii este fericirea comun - garanta drepturile individului: libertate, siguran, proprietate i egalitatea oamenilor Comitetul Salvrii Publice deinea puterea executiv Comitetul Siguranei Generale asigura ordinea public Tribunalului Revoluionar i fusese ncredinat judecarea sumar a suspecilor revoluiei, ncheiat de regul cu ghilotinarea Republica Virtuii ntemeiat pe suveranitatea poporului i pe democraie dar care nu putea exista fr virtute politic prin care se nelegea devotamentul absolut fa de naiunea revoluionar i noile ei legi Mijloace - instaurarea terorii creia i cad victime oponenii regimului iacobinilor, n mod special monarhiti i girondini

Contextul intern

Organizarea puterii

Obiectiv. Mijloace

224

Msuri

Militare - rechiziii,nrolarea obligatorie pentru ntreaga populaie - numirea unor ofieri tineri de origine modest, dar talentai i dedicai revoluiei - vara anului 1794 victoria de la Fleurus:eliberarea teritoriului naional i ocuparea Belgiei Economice - legea maximului general: preuri fixe pentru mrfuri de strict necesitate Religioase - instaurarea unei religii a raiunii - atacuri mpotriva bisericii - introducerea calendarului revoluionar Politice - o nou constituie neaplicat - vot universal, plebiscite Vara anului 1794 Robespierre dorea s menin teroarea

225

CULTURA ORGANIZAIONAL N SISTEMUL EDUCAIONAL


Paul DOMINTE

Abstract: The organizational culture in the educational system


Any type of organization (even the informal ones) can be analyzed from a managerial point of view, which implies good knowledge of the mechanisms that can destabilize, or on the contrary, reinforce its entire activity. The dynamic of the groups that can appear within an organization is proportional with the inter and intra-personal relationships. In this context the organizational culture represents an important motivational factor, especially in a country facing a crisis of values, as it is the case with our country. It is obvious that the lack of community values is not a characteristic of Romanian history, but it has its origins in the communist dictatorial regime, which imposed a single type of organizational culture, especially in education, whose purpose was mainly indoctrination. The manager who knows and uses the mechanisms which can motivate the staff of the organization has all the chances to become a successful manager, since it is well known that man does not work exclusively for money. Belonging to a community can stimulate not only teachers, but also students, more than material earnings, especially if the team supports you. Keywords: education, manager, motivation, organizational culture, team

n ultimii douzeci de ani s-au impus civa temeni cheie n ceea ce privete managementul educaional. Ministerele ce s-au perindat la conducerea Romniei au cutat s familiarizeze personalul didactic n colaborare cu unele instituii mai mult sau mai puin guvernamentale, dar care, n orice

Profesor dr., Liceul Teoretic Decebal, Constana, secretar general adjunct al Societii de tiine Istorice din Romnia.

226

caz, s-au dovedit apropiate ministerului educaiei n intenia sa de a reforma nvmntul cu unii termeni care n opinia acestor autori definesc excelena: calitatea n educaie, metodele interactive de nvare-predareevaluare; management educaional, reform etc. Unii dintre aceti termeni ni se par total nepotrivii, fiind introdui n lexicul uzual n mod forat, muli din limba englez, dup cum cere moda timpului: actori educaionali, pentru a-i defini pe cei implicai n procesul de nvmnt; furnizorul de educaie, pentru a defini unitatea de nvmnt sau instituia care educ; servicii educaionale, probabil pentru a ne aminti permanent c noi, cei de la catedr, suntem prestatori de servicii; sau i mai grav: clieni i prestatori de servicii educaionale, elemente care provoac o adevrat repulsie n rndul corpului profesoral; or utilizarea unor arhaisme, ca de pild dascli, element utilizat n exces de minister de cte ori cheam la cuminenie corpul profesoral, asemuit n atare mprejurri cu martirii neamului i cei al cror rol este s se sacrifice pentru patrie, pe supoziia c aa a fost ntotdeauna. Trecnd peste aceste elemente, care tim din proprie experien ct sunt de agasante, merit remarcat c majoritatea lucrrilor de management, indiferent ct de complexe i atotcuprinztoare par, au o mare deficien, n sensul c accentul este pus mereu pe atingerea finalitilor (obiectivelor)1 pe care i le propune fiecare organizaie n parte, n detrimentul prezentrii abilitilor de care ar trebui s dea dovad conductorii de organizaie (n spe directorul, inspectorul, membrii consiliilor de administraie etc.) pentru a crea un mediu motivant pentru cei ce-i desfoar activitatea la catedr. Dar, n fond, tocmai aceste abiliti constituie baza construciei culturale. Ce este ns cultura organizaional i de ce ar trebui s fim noi preocupai de aa ceva? La aceast ntrebare vom cuta s rspundem n acest studiu. Termenul de cultur, generic vorbind, provine din antropologie i reprezint (conform Webster dictionary) studiul omenirii din perspectiva sa social i a obiceiurilor, ritualurilor, sensurilor ascunse, a valorilor comun mprtite2, deci a ceea ce definete n mod specific o comunitate n raport cu altele.
1

erban IOSIFESCU (coordonator), Management educaional pentru instituiile de nvmnt, Ministerul Educaiei i Cercetrii, Bucureti, 2001, p. 134. 2 Gordon G. PEARSON, Startegic thinking, Prentice Hall International, Hertforshire, U. K., 1990, p. 162-163

227

Cultura organizaional are ns o accepiune aparte, derivat din cea de mai sus, i reprezint mediul intern care caracterizeaz fiecare organizaie, n care activeaz i relaioneaz indivizii i grupurile ce fac parte din ea, determin comportamentul n interiorul organizaiei i care, n ultim instan, poate da o direcie i asigura un climat de succes gruprii respective3. Termenul de organizaie, la rndul su, este generic folosit pentru a desemna orice fel de colectiv, n special formal. De aceea, n calitatea noastr de profesori de istorie, putem citi n loc de organizaie: ministerul, inspectoratul, coala, clasa, echipa de proiect i, de ce nu: Societatea de tiine Istorice, filialele (acolo unde acestea funcioneaz i nu exist numai cu numele, n.n.) etc., toate componentele cu grupurile i subgrupurile sale unei structuri organizate ce implic existena i funcionarea dinamic a unei colectiviti. Cultura organizaional se reflect ntr-un set de comportamente considerate normale de ctre membrii echipei, inclusiv modul n care acetia neleg s comunice ntre ei dar i cu lumea din afar. Mai pe scurt ea poate fi descris ca modul n care facem noi s mearg lucrurile pe aici! [n organizaie]4. Eficiena unei echipe este dat tocmai de realitatea acestor raporturi, n sensul c dac membrii sprijin obiectivele asumate de organizaie, aceasta este funcional, dac, dimpotriv, acetia-i frneaz dezvoltarea operaional efectiv, ea devine disfuncional5. Ajuni n acest punct al discuiei, poate c ar trebui s reflectm cu toii la filialele S..I.R. al cror scop nedeclarat a devenit mai ales acela de umfla C.V.-uri (o spunem fr ur i prtinire). O cultur puternic i pozitiv reprezint o imens valoare organizaional. Aceasta permite oamenilor s comunice repede, n propriul limbaj, s fac lucrurile corect i bine, fr s consulte seturi de reguli detaliate, ori s fie nevoie a inventa altele. Pe scurt, ntr-o astfel de echip, lucrurile merg repede i bine6, sau, cum am spune noi, romnii, merg ca pe roate!. Pentru a nelege i mai bine sensul de organizaie, echip mai ales cnd vine vorba de a relaiona cu alte echipe/organizaii tiina managerial se folosete de noiunea de joc. Aici jocul nu este ns neles ca o
3 4

Ibidem, p. 161 Max LANDSBERG, The tools of leadership. Vision, inspiration, momentum, Harper Collins Business, Hammersmith, London, 2000, p. 128. 5 Michael ARMSTRONG, A handbook of mamagement tehniques, Second Edition, Kogan Page Limited, London, England, 1993, p. 37. 6 Ibidem.

228

simpl distracie, ci n maniera c fiecare echip dispune de un set de strategii menite a aduce beneficii organizaiilor respective, dar toi trebuie s plece de la ideea de a respecta cteva reguli dinainte stabilite. Cu alte cuvinte jocul nu poate avea loc n afara regulilor comun i raional acceptate. De aceea jocul se desfoar dup un anumit ritual (a se citi reguli) i nu este ceva care implic neaprat competiie, ca pe stadion, ci ideea de bine comun, de a avea ctig de ambele pri7. Cel puin aa stau lucrurile cnd se negociaz n lumea afacerilor. Managementul educaional reprezint o adaptare a acestor reguli din business la mediul colar. n privina rezultatelor finale obinute de o organizaie fie ea educaional, economic, O.N.G., cum este cazul S..I.R., sau de orice alt tip acestea trebuie traduse prin eficien i reprezint rodul istoriei proprii, la care se adaug componentele construite de-a lungul timpului prin determinri i condiionri externe. Caracterizarea culturii unei organizaii are un nivel foarte general i de aceea este extrem de dificil de realizat, pentru c ridic o serie de obstacole. n linii mari aceste probleme apar deoarece: n mai toate marile organizaii nu exist o cultur monolitic i coerent, ci aglomerri de subculturi ce au n comun o serie de trsturi i componente specifice (cazul filialelor S..I.R., sau a claselor de elevi cu profiluri diferite, ori ai cror membri provin din medii cu valori diferite, n.n.); cultura unei organizaii este determinat, la rndul ei, de ceea ce ofer diferit fa de celelalte organizaii de gen. Aceasta face ca diferenele culturale determinate de spaiul geografic n care activeaz organizaia respectiv s fie mari, n detrimentul coeziunii la nivel de conducere8. Cu alte cuvinte nelegerea conceptului de cultur organizaional ne poate ajuta s construim bazele solide ale unei organizaii, care s funcioneze eficient i metodic. Pentru aceasta ns este necesar respectarea ctorva condiii, asupra crora merit s reflectm cu toii, att n ceea ce privete comportamentul nostru la clas, ct i a ceea putem face unii pentru alii n cadrul Societii de tiine Istorice, astfel nct aceast organizaie s devin un spaiu al binelui comun i s avem cu toii de ctigat. n ceea ce privete elementele de comportament, cercettorii englezi recomand managerilor care vor s devin eficieni: - nu i asuma niciodat ipoteza c ceilali au acelai punct de vedere cu al tu;
7

John MATTOCK, Jns EHRNBORG, How to be a betternegociator, The Industrial Society, London, 1996, p. 44-45. 8 erban Iosifescu (coord.), op. cit., p. 134.

229

- fii deschis fa de valorile personale i criticile altora; - clarific obiectivele decizionale i f-le publice, astfel nct s nlturi orice confuzie; - stabilete o baz de date comune, astfel nct toi membrii corpului decizional s aib aceeai surs de informaie9. Cultura organizaional este dual avnd dou pri: una vizibil mai mult de imagine i prim impact, ce nu poate s ofere mereu o fizionomie real sau ntreag a organizaiei respective (ci doar una trunchiat, de percepie public, n.n.) i o parte ascuns, care ns cuprinde elementele primare. Din pcate descrierea i analiza unei culturi organizaionale se poate realiza de ctre cei din afar numai pe baza elementelor evidente, de suprafa, oferite de ctre cei ce conduc organizaia. Partea invizibil poate fi reconstruit numai n funcie de criteriile vizibileconcret, tangibile, eventual de unele presupoziii teoretice10. Partea vizibil a culturii organizaionale cuprinde cu precdere imagini oferite n exterior: obiceiuri, tradiii (datini), simboluri, sloganuri, ritualuri, ceremonii, mituri i eroi, doctrine11, modele comportamentale, vestimentare, atitudini fizice, precum i jargonul utilizat de membrii organizaiei respective12. Alturi de aceasta exist ns i o parte mental, mai puin vizibil, care ine de: totemuri, tabuuri, limbaje, mitologii, dar i o parte nucleu (numit n management: core creed, n.n.), crezurile care in de: valori, convingeri, precum i filozofia organizaiei respective13. Elementele care constituie partea vizibil, cele pe care le afieaz organizaia n mod public, pot s coincid cu realitatea sau pot s-o acopere i s descrie o cu totul alt situaie dect cea real. 1. Simbolurile i sloganurile au tendina n ultimul timp de se exprima cu ajutorul unor imagini simple i n cuvinte puine. Aceasta este o modalitate eficient de a face publice setul de valori fundamentale, de a creiona personalitatea organizaiei respective, mai ales c tehnicile digitale,
9

Steve COOK, Nigel SLACK, Making management decisions, Second edition, Prentice Hall International, Hertforshire, U. K., 1991, p. 60. 10 erban Iosifescu (coord.), op. cit., p. 135. 11 Max Landsberg, op. cit., p. 128. Vezi i Eugen BURDU, Gheorghi CPRRESCU, Fundamentele managementului organizaiei, Bucureti, Editura economic, 1999, p. 183189. 12 Pentru domeniul educaional vezi erban Iosifescu (coord.), op. cit., p. 135. 13 Max Landsberg, op. cit., p. 128.

230

din ce n ce mai prezente n viaa de zi cu zi a oamenilor, pun la dispoziie astfel de mijloace atrgtoare: bannere, anteturi, reclame, chiar imagini animate. De altfel este bine de tiut c lumea contemporan este tributar imaginii sub forma publicitii, cu ct mai agresiv cu att mai eficient 14. De aceea tot mai multe organizaii au nceput s se alinieze la aceast tendin general, n ciuda rezistenei iniiale a mediului educaional la atare transformri. 2. Ritualurile i ceremoniile exprim valorile promovate de ctre organizaia respectiv. Ritualurile de trecere exprim asumarea unor noi roluri sociale. Din aceast categorie poate fi dat cu titlu de exemplu, primirea noilor venii n organizaie. Acolo unde noii venii sunt primii printr-o ceremonie, uneori chiar cu valene familiale, coeziunea colectivului crete, iar sinceritatea, empatia, devin valori reale. n cazurile colectivelor unde noul venit este tratat cu indiferen, mai mult ca un intrus ce stric linitea, nu i se explic mai nimic i este lsat s se descurce cum poate, uneori devenind chiar victima unor glume maliioase, se constat existena unui colectiv dominat de egoism, dezbinare, carierism, invidie i dispre fa de ceilali. Ritualurile i ceremoniile de ntrire constituie o alt categorie important. Aici este vorba de recunoaterea oficial a meritelor reale, ceea ce aduce un dublu beneficiu, persoanei n cauz i colectivului din care face parte. De aceea acordarea public a unor premii, stimulente, ntrete statutul persoanei respective i confer trie valorilor pe care aceasta le susine-promoveaz. Dac n acest caz motivarea devine un crez al celui rspltit pentru eforturile sale i pentru ceilali ce tind s obin acelai statut, demotivarea este aproape sigur n organizaiile n care prevaleaz: prieteniile, preferinele, atitudinea obedient, cultul liderului, toate n detrimentul calitii i muncii cinstite. Ritualurile i ceremoniile de integrare urmresc creterea coeziunii n interiorul organizaiei, ca de pild ntlnirile organizate de manager (Team bilding-urile) cu scopul manifest de a apropia membrii respectivei organizaii, ca n cazul meselor i petrecerilor organizate cu diferite prilejuri (8 Martie, zilele onomastice, Crciun, Pati, Revelion, zilele festive din calendarul organizaiei etc.), excursiile.
14

Vezi i erban Iosifescu, op. cit., p. 135.

231

Ritualurile i ceremoniile de rennoire cum este de pild participarea n comun la diferite activiti de formare continu, sunt n Romnia destul de puin accesibile datorit posibilitilor materiale reduse ale personalului didactic15. Dac adugm i faptul c ascunderea informaiei este practicat pe larg, cu egoism, la nivel de echipe manageriale, astfel nct la aceste manifestri s participe numai cine trebuie, observm c acestea pot cpta la noi veritabile valene elitiste. 3. Miturile (povestirile) i eroii pot furniza i ele informaii relative la cultura unei organizaii. Cu alte cuvinte, care dintre ntmplrile ce au marcat organizaia sunt primele relatate noilor venii, cum sunt acestea povestite, tendenios, obiectiv, care sunt eroii acestor povestiri. Aceasta l poate ajuta pe manager s ptrund sensurile uneori ascunse chiar ale organizaiei pe care o conduce, bineneles atta vreme ct demersul su este cognitiv i are ca scop feed-back-ul, nu instaurarea unei situaii de teroare care s vizeze controlul absolut al subordonailor. Putem descoperi, astfel, dac predomin interdiciile sau permisivitatea, conformismul fa de normele externe sau auto-normarea, spiritul inovator sau conservatorismul, respectul sau dispreul fa de elevi, dac sunt urmrite performane nalte sau se merge pe linia minimei rezistene etc. 16. 4. Modelele comportamentale (vestimentaia, machiajul i atitudinile fizice) de la modul n care subordonaii l salut pe ef, pn la rspunsul acestuia, pot dezvlui un set de atitudini care exprim multe realiti despre organizaia respectiv. Cum se salut subordonaii cu efii, care este tonul pe care efii formuleaz cererile etc., toate aceste spun foarte mult despre colectiv i valorile sale dominante. n sfrit, aceste elemente pot continua cu vestimentaia i jargonul, importante i ele din perspective percepiei despre organizaia respectiv. Tot acest demers nu trebuie s fie ns pur cognitiv, ci s constituie un mecanism de reconstrucie cultural. Pentru ca eficiena unei organizaii s fie maxim, important este s existe mecanismele necesare promovrii celor care sunt creativi i care au capacitatea de a depi conservatorismul, ineria, pentru a se alinia la schimbrile benefice pentru colectiv (element ce nu exclude conservarea valorilor perene, ce dau for organizaiei respective).
15 16

Ibidem, p. 135-136. Ibidem, p. 136.

232

n general vorbind, cam orice organizaie are i indivizi creativi (altfel ea este supus dispariiei), ca s nu spunem nalt performani. Din pcate aceasta nu garanteaz c respectiva organizaie poart semnele creativitii i ale performanei. Dac indivizii creativi ocup poziii de decizie real n organizaia respectiv, clasa de elevi n cazul nostru, ca profesori, atunci ei pot s-i influeneze stilul n ntregime. ntrebarea se pune cum putem recunoate o organizaie performant. n general vorbind organizaiile creative/performante sunt cele care au capacitatea de a utiliza la maxim talentele indivizilor care le compun17, sau, cum am spune noi romnii: Copacul se cunoate dup roade. De aceea un manager performant ar trebui: - s deschid canale de comunicare, s uneasc ideile, s stabileasc veritabile ci de contact cu exteriorul; - s aib o bun politic de recrutare (ceea ce din pcate n nvmnt nu este totdeauna posibil, n.n.), s nu evite tipuri neobinuite, chiar aparent excentrice de persoane, bazndu-se numai pe cliee; - s evalueze oamenii dup merit, nu dup statut; - s aib capacitatea i curajul de a experimenta idei noi; - s tolereze solicitrile de schimbare (pornite de jos n sus, n.n.); - s ncurajeze libertatea opiniilor i gndirii, dar i veselia, glumele, voia bun18. Iar pentru a evita capcanele i a produce creteri propriei organizaii, este bine ca managerul s neleag: - c obiectivul unui manager este s creeze vedete, nu s se cread el nsui vedet; - c ingredientul-cheie n conducere este nu puterea, ci influena; - c un manager, pentru a fi puternic i convingtor, nu trebuie dect s s nvee s asculte; - c membrii echipei i colaboratorii trebuie fcui s se simt importani; - c nu exist un tip de management (o anumit manier de a conduce, n.n.) general valabil; - puterea laudelor i ncurajrilor sincere; - c motivaia vine din interior, nu este o aciune extern reciproc;
17 18

Steve Cook, Nigel Slack, op. cit., p. 60. Viziunea lui Garry Steiner asupra organizaiei creative vezi n Steve Cook, Nigel Slack, op. cit., p. 60.

233

- c trebuie s cear informaii de la subordonai nainte s fac schimbri care le afecteaz responsabilitile; - c trebuie s fie permanent pregtit pentru viitor; - c politicile sunt un ndreptar general, nu tipare de comportament; - c trebuie s fii deschis spre exterior, s creezi contacte permanente cu toi cei care ar putea influena n bine dezvoltarea organizaiei, pentru a nelege ce doresc acetia de fapt; - c datul din coate este o strategie viabil; - c exist o strns relaie ntre control-respectul de sine i eficien; - c cei mai importani factori ai succesului nu sunt talentul sau metoda, ci efortul i dorina; - c performanele trebuie evaluate i rspltite corect; - c printre responsabilitile managerului se afl i aceea de a face munca plcut; - c adevratul avantaj provine din crearea valorii, nu a produselor; - c trebuie s pui n practic tot ce ai nvat n teorie; - c dac bun-sim nu e, nimic nu e; - c inta sa predilect trebuie s fie a se ridica la nlimea ateptrilor19. Dei aceste cerine par greu de ndeplinit n societatea romneasc, obinuit cu modele tradiionale, conservate de multe ori cu ncpnare, pn la blocarea sistemului i anchiloza total, n realitate este vorba doar de alegere. n fond nu ne cost nimic s ncercm a ne schimba stilul de conducere! Chiar dac profesorului i se poate prea sub presiunea evenimentelor i tratamentului lipsit de deferen fa de educaie afiat de politicieni c este insignifiant, n realitate puterea sa de influen este foarte mare. Dac vom avea curiozitatea s ntrebm ce a contat cel mai mult n formarea unui om, vom avea surpriza (care nu ar trebui de fapt s fie o surpriz) s constatm c majoritatea subiecilor vor rspunde c prinii i profesorii. De ce ar fi necesar n acest context s ne schimbm stilul de conducere ? n primul rnd pentru a dezvolta organizaia respectiv (fie ea i o simpl clas de elevi) i a-i da anse de viitor. De aceea specialitii ne dau cteva sfaturi utile n ceea ce privete elementele demne de luat n seam n procesul de dezvoltare a organizaiei pentru viitor: - organizaiile competente reclam oameni competeni;
19

Mark EPPLER, Capcanele managementului. Soluii pentru a transforma eecul n victorie, Bucureti, Editura Polirom, 2007, passim.

234

- cnd organizaia i-a definit misiunea i scopurile comune (care trebuie s fie mprtite de toi membrii, n.n.), atunci putem aciona eficient20; - organizaiile eficiente au nevoie de oameni care s aib capacitatea de a-i asista pe alii, dar i pe sine nsele (de a nva din propriile experiene, n.n.); - nvarea i schimbarea sunt unul i acelai lucru (cine a renunat s nvee nu se mai poate schimba, n.n.)21; n ceea ce privete cultura organizaional i care sunt standardele la care aceasta ar trebui s ajung, dm jos schematic elementele de succes ale muncii n echipele performante (evident c totul depinde aici de stilul adoptat de lider, n.n.): - echipele veritabile sunt compuse din membri interdependeni, iar eficiena ntregului este determinat de eforturile coordonate, interactive, ale tuturor membrilor; - echipele eficiente sprijin membrii s lucreze mai eficient; - echipele eficiente sunt cele ale cror performane le depesc pe cele individuale (avantajul afilierii fiind dat de interesul candidailor pentru acea echip); - n echipele eficiente membrii acestora sunt unii, in unii la alii; - niciun membru nu este subevaluat sau subapreciat; - fiecare membru este testat ca parte a echipei; - ncurajrile sunt rezervate pentru fiecare membru n parte; - n echipele eficiente exist o mare doz de ncredere ntre membrii care le compun; - membrii sunt interesai de succesul celorlali ca i de cel propriu22. Reconstrucia cultural permanent, schimbarea, adaptarea la realiti, stilul de conducere flexibil, reprezint tot attea condiii ale succesului unei organizaii n lumea contemporan, fie ea i una de tip educaional. Altfel orice colectiv ar fi condamnat la dezagregare. Prin articolul de fa am ncercat creionarea unor aspecte ale culturii organizaionale subiectul fiind mult mai larg n sperana de a lmuri
20

Margret ATWOOD, Stuart DIMMOCK, Personel Management, Third edition, Macmillan Press LTD, London, U.K., 1996, p. 114 21 Ibidem, p. 121 22 David A. WHEETEN, Kim S. CAMERON, Mike WOODS, Developing management skills, Pearson Education Limited, Second edition, Edinburgh, England, 2000, p. 457.

235

unele lacune terminologice, dar i ca o modalitate de a reflecta la propria activitate, att ca profesori, la clas, ct i ca specialiti n istorie, n cadrul S..I.R., de a contientiza puterea acestei fore invizibile care este cultura organizaional i care a propulsat, ncepnd cu deceniul 6 al secolului al XX-lea, adevrai titani pe arena economiei mondiale: Hewlett-Packard, IBM, Procter Gamble, Digital Equipement23 etc. Astfel se ridic fireasca ntrebare: de ce n-am putea face i noi n aa fel nct, n activitatea noastr la clas, la S..I., s provocm eficien, satisfacii, ncntare? Dup cum deja am afirmat este doar o chestiune de alegere!!!

23

Eugen Burdu, Gheorghi Cprrescu, op. cit., p. 183-189.

236

III. ANIVERSRI ISTORICE


ACTIVISMUL CULTURAL I SPIRITUL CIVIC LA NICOLAE IORGA La a 140-a sa aniversare
Florentina NIU Andra JUGNARU Elena ZAMFIR

Abstract: Cultural activism and civic spirit at Nicolae Iorga


Nicolae Iorga was an encyclopedic personality of Romanian culture, unique through the variety of areas he approached. In many ways, especially during his last 40 years, N. Iorga developed an ample cultural activity, which proposed itself to make cultural phenomena accessible to all social categories and to create through culture a spiritual unity of Romanians, which would lead to political unity. To this purpose, he founded in Vlenii de Munte a series of educational and cultural institutions that made this city a real citadel of Romanian culture. Nicolae Iorgas cultural activity was blended with the political one, especially in his lectures or press articles. Beyond all his publications, N. Iorga developed an intense missionary activity, not only by supporting cultural courses, conferences or meetings, but also through popularization works of national history. Above all, it was added a huge correspondence with various figures of the time. We can therefore affirm that through his entire activity, Nicolae Iorga remains a mark in Romanian culture and an important example of civic courage.

Conf. univ. dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureti. Masterand la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureti, secia Studii medievale. Student anul III la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureti, secia Istoria Artei.

237

Keywords: Nicolae Iorga, cultural activity, public conferences, books and library, art of speech, inter-war press, Vlenii de Munte school, national unity of Romanians.

Motto: Istoricul e dator a fi un animator neobosit al tradiiei rii sale, un mrturisitor al unitii poporului su, un descoperitor de idealuri (discursul de recepie la Academie intitulat Dou concepii istorice).

Nicolae Iorga a fost o personalitate enciclopedic a culturii romneti, unic prin varietatea domeniilor abordate1. Aceste domenii au fost analizate i discutate de exegeii operei lui Iorga; ei nu sunt puini ca numr i au realizat pagini de o deosebit elocin despre numeroasele faete ale savantului N. Iorga. Noi dorim s ne referim n materialul de fa la dou aspecte mai puin discutate sau accentuate n discuiile despre N. Iorga, i anume activismul su cultural i spiritul civic. Pe numeroase ci, de-a lungul mai ales al ultimilor 40 de ani ai si, N. Iorga a desfurat o ampl activitate care i propunea s fac accesibile fenomenele culturale la nivelul tuturor categoriilor sociale i s creeze astfel consolidarea, unitatea sufleteasc a romnilor, care s conduc apoi la realizarea unitii politice. n acest scop, el a nfiinat la Vlenii de Munte o serie de instituii care au fcut din acest ora o adevrat citadel a culturii romneti. Astfel, N. Iorga s-a impus drept un important pol al activismului cultural, misiune pe care i-a impus-o i cauz pe care a servit-o cu nverunare pn la sfritul vieii. De aceea, putem afirm c prin ntreaga sa activitate, Nicolae Iorga rmne un mare reper n cultura romn dar n egal msur i un important exemplu de curaj civic. Activitatea cultural a lui N. Iorga s-a mpletit cu cea politic, fapt pe care l ntlnim i n cadrul conferinelor susinute sau a articolelor de pres. Dincolo de crile sau articolele publicate, N. Iorga a desfurat o intens activitate de misionarism cultural prin susinerea de cursuri, conferine ori
1

Cercetrile noastre privind viaa i activitatea lui Nicolae Iorga au fost prilejuite de comemorarea la 27 noiembrie 2010 a 70 de ani de la asasinarea acestuia, ocazie cu care a fost vernisat o expoziie la Facultatea de istorie a Universitii din Bucureti, intitulat N. Iorga O via de om aa cum a fost. De asemenea, trebuie amintit c anul acesta 2011 se mplinesc 140 de ani de la naterea lui N. Iorga.

238

mitinguri dar i prin numeroasele sale lucrri de popularizare a istoriei neamului, adresate cu precdere poporului. Peste toate acestea se aduga o coresponden uria, cu diferite personaliti ale epocii dar i cu oameni simpli, care i se adresau cu diverse rugmini. Valorile dup care se cluzea au fost exprimate ntr-o scrisoare din 1927 adresat unui prieten: Fiecare s triasc din munca lui i s druiasc rii prisosul ei. Cu aceast norm triesc eu i ea trebuie s-mi nsufleeasc prietenii2. De altfel, este tiut c Iorga cerea celor din jurul su devotament pentru valorile situate deasupra individului, el fiind primul care li se supunea, ndemnnd i familia s-i urmeze exemplul. Astfel, n octombrie 1916 i scria soiei sale c fiecare trebuie s rmnem acolo unde putem face ceva bine. i trebuie s rmnem pn la sfrit i bucuroi c totui putem face ceva3. Sau, ctre sfritul aceleai luni: Dar fericirea aceia n-avem dreptul s-o cutm atta vreme ct ne nconjur o suferin obteasc imens4. Obsedat de rspunderea exemplului personal, aprecia mai ales pe aceia care i-au fcut datoria. Pentru el, munca nu era nchinat unor scopuri personale, ci patriei pentru c unul dintre principiile importante care asigur dinuirea unui popor este solidaritatea naional. De asemenea, considera c ndeplinirea idealurilor sale se poate realiza prin ridicarea la acelai nivel cultural al tuturor locuitorilor, cu accent pe educarea rnimii, pe care o considera boierimea adevrat i veche5. Iorga argumenta nevoia unei culturi a tuturor de sus pn jos, dintr-un hotar al Romnimii pn n altul artnd c altfel, neamul este condamnat la pieire: O nou epoc de cultur trebue s nceap pentru noi. Trebue, sau altfel vom muri! i e pcat, cci rnduri lungi de strmoi cinstii ne stau n urm, i n-avem dreptul s ne nstrinm copiii!6. Cultul pentru carte i bibliotec N. Iorga a fost atras nc din copilrie de cri, pe care le-a citit fie n biblioteca familiei, fie le-a mprumutat de la anticarii ieeni. Dup cei trei ani
2

N. Iorga. Coresponden: documente literare, vol. 3, ediia Ecaterina Vaum, Bucureti, Editura Minerva, 1991, p. 123. 3 N. Iorga, Scrisori ctre Catinca, 1900-1939, ediia Andrei Pippidi, Bucureti, Editura Minerva, 1991, p. 131-132, doc. 198. 4 Ibidem, p. 135, doc. 202. 5 Barbu Theodorescu, N. Iorga, Bucureti, Editura Tineretului, 1968, p. 350. 6 ntr-un articol din 18 mai 1903 apud N. Bnescu, N. Iorga. Elogiu academic, n Analele Academiei Romne. Memoriile Seciunii Istorice, seria III, tomul XXIII, 1940-1941, mem. 19, p 486.

239

de studiu n strintate, el aducea n ar cca 10.000 de volume cumprate de la anticari. Cu timpul, aceast comoar a crescut cantitativ i l-a nsoit prin casele bucuretene unde a locuit cu chirie, apoi la Vleni, de unde o parte a i disprut n timpul ocupaiei germane din primul rzboi mondial. Dar crile cumprate i mai apoi primite ori publicate nu le-a pstrat doar pentru el. A ridicat la Iai acolo unde fusese ales deputat o bibliotec public pe care a nzestrat-o cu 3.000 de cri pentru a cror ntreinere a donat diurna sa de deputat. De asemenea, a nfiinat o mare bibliotec a Ligii Culturale la Bucureti n 1908 pentru care a donat 10.000 de volume. n anul comemorrii Unirii (1909), energia lui N. Iorga s-a ndreptat printre altele ctre deschiderea unei liste de subscripie prin care s-au strns banii necesari ridicrii unui monument la Iai dedicat lui Al. I. Cuza7. n paralel, a organizat prin intermediul Ligii Culturale o serie de manifestri nchinate actului de la 24 ianuarie 1859: serbri la sate i orae, n coli i diferite instituii. Obiectivul nfiinrii de biblioteci a fost inclus i n programul Partidului Naionalist Democrat din 1910, la articolul 43. n perioada n care a fost preedinte al Consiliului de Minitri, Iorga a dat legea pentru organizarea bibliotecilor i muzeelor publice comunale (aprilie 1932). A luat cuvntul n Parlament pentru a cere fonduri pentru biblioteci. A iniiat cursuri pentru bibliotecari i a cerut nc din 1899 s se in prelegeri de biblioteconomie la Universitate. De asemenea, a militat pentru nfiinarea de biblioteci circulante n staiunile climaterice i balneare i a donat un numr important de cri micilor biblioteci din ar, o dovad n acest sens fiind corespondena care i era adresat i care cuprindea astfel de cereri. Iat o astfel de rugminte primit dintr-o comun transilvnean, n aprilie 1906: n anii trecui s-a nfiinat n comuna noastr o Reuniune de lectur cu o bibliotec poporal, care are menirea a propaga cultura general ntre poporul romn din aceast comun i mprejurime. Reuniunea noastr de lectur fiind foarte srac, nu e n plcuta posiie de a-i putea procura crile de lips pentru bibliotec. V rugm cu tot respectul (...) s binevoii a dona cte un exemplar din operele scrise de magnificiena voastr, pentru biblioteca Reuniunei noastre de lectur...8. Iorga a distribuit gratuit carte romneasc n Transilvania, Banat, Bucovina i Basarabia; aciunile acestea au devenit tot mai intense dup
7

N. Iorga. Coresponden: documente literare, vol. 2, ediia Ecaterina Vaum, Bucureti, Editura Minerva, 1984, anex cronologic, p. 625. 8 Studii i documente literare, coordonate de Ilie E. Torouiu, vol. X, Bucureti, Editura Bucovina, 1940, p. 177, doc. XI.

240

instalarea tipografiei la Vleni. Cei care distribuiau crile erau studenii i nvtorii care participau la cursurile de var organizate n aceast localitate. Aciunile sale aveau ca obiectiv educaia istoric a naiunii care s asigure legtura cu tradiia legitimatoare. Romnii au putut afla istoria neamului prin intermediul lucrrilor adresate de Iorga poporului. Manualul colar alctuit de Iorga i privind Istoria romnilor pentru clasa a IV-a i a VIII-a secundar a cunoscut de pild, o larg circulaie, mai ales n Transilvania. ntruct lucrrile sale erau interzise de autoriti, manualul a ptruns aici cu coperi false, care purtau denumiri ca De-ale noastre, Noul metod de a cultiva cartofii etc9. n anul 1909 ns, volumul intitulat Din faptele strbunilor, trimis n Transilvania ntr-un numr de 7.000 exemplare a fost confiscat de autoritile maghiare. Din aceeai serie fac parte i marile sale cri de popularizare: Viaa lui Mihai Viteazul, Istoria lui tefan cel Mare pentru poporul romn, Tudor Vladimirescu, Oameni i fapte din trecutul romnesc, Unirea Principatelor etc. De pild, cele dou ediii din anul 1904 ale Istoriei lui tefan cel Mare povestit pentru Neamul Romnesc au avut un tiraj cu mult peste media acelor vremuri, de 40.000 exemplare10, ceea ce sugereaz o distribuire a sa n tot spaiul romnesc. Pentru muncitori a publicat dou cri intitulate Ce poate ajunge un meseria romn i Carte de cetire pentru meseriaul i lucrtorul romn (1927). ncepnd cu 1907 scotea anual Calendarul Ligii Culturale iar din 1927 a tiprit calendare cu foi volante ilustrate: pe fiecare foaie a zilei era reprezentat un peisaj, o cetate sau cas memorial, monumente de art, oameni de seam din toate rile i din toate epocile istorice. Acelai scop de culturalizare l avea i revista Neamul romnesc pentru popor tiprit ncepnd cu ianuarie 1910 i pn n 1940; aici se puteau gsi tot felul de sfaturi practice legate de agricultur, medicin, folclor, dar i economice sau literatur iar articolele erau semnate de nvtori, rani ceva mai luminai i chiar scriitori consacrai11. n ciuda eforturilor financiare fcute de Iorga, aceast revist nu a cunoscut o mare popularitate. De altfel, ntr-o societate doar parial alfabetizat, revista atingea n 1935 doar cifra de 2.000 exemplare12.
9

N. Iorga. Coresponden: documente literare, vol. 2, anex cronologic, p. 624. Petre urlea, Nicolae Iorga la Vlenii de Munte, Bucureti, Editura Romnia Pur i Simplu, 2008, p. 51. 11 B. Theodorescu, op. cit., p. 277. 12 Andrei Pippidi, N. Iorga, ntemeietorul, n vol. Institutul de Istorie Nicolae Iorga 1937-1948, Bucureti, Editura Oscar Print 2009, p. 11.
10

241

n perioada n care a ndeplinit mandatul de prim ministru, deinnd i portofoliul Ministerului Instruciunii Publice i Cultelor, Iorga se adresa primarilor din marile orae pentru nfiinarea de biblioteci. Iat ce scria primarului din Craiova, la 9 iulie 1931: Domnule primar, / O fundamental necesitate a timpurilor de civilizaie, pe cari le trim, este luminarea sufleteasc ct mai intens a pturilor adnci ale populaiunii (...) Dar fiindc i cartea, ca toate celelalte, este scump i nu o poate avea mai ales populaiunea nevoia, care trebuie cu deosebire ridicat sufletete, se impune organizarea i funcionarea de biblioteci publice. Aa fiind, Ministerul Instruciunii Publice i Cultelor face apel la d-voastr, ca printe sufletesc al tuturor cetenilor din acel ora, s facei toate forrile pentru nfiinarea unei biblioteci comunale, nzestrat ct mai puternic cu tot felul de publicaiuni, de care s se poat folosi de la umilul absolvent de curs primar pn la intelectualul cel mai recunoscut13. Nicolae Iorga animator al maselor. Conferinele susinute. Iorga s-a dovedit a fi un orator nnscut i un confereniar neobosit. Dincolo de comunicrile susinute la Academie sau n diverse cercuri savante i dincolo de lurile de cuvnt n Parlament, el a inut cuvntri la mari adunri populare i nenumrate conferine la sate pe teme precum: contiina naional, cercetarea crilor din biblioteca popular, Badea Cran. Iat, de pild n anul 1906: dup o serie de eztori inute n ar14 (n martie la Iai i Galai, n aprilie la Bucureti, Ploieti, Piatra Neam, Brlad, Bacu, Giurgiu, Tulcea, Flticeni, Botoani, Cmpulung, n mai la Craiova i Turnu Severin) trecea munii i tot n luna mai inea o conferin la Sibiu despre Cultura i literatura romneasc de astzi, apoi susinea o alt conferin la Craiova, intitulat Ce am fcut i ce trebuie s facem. Dac pe timpul verii a lucrat n arhivele constantinopolitane, n septembrie l gsim la adunarea general a Astrei, la Braov, alturi de Vasile Goldi, Octavian Goga, Ioan Lupa, Sextil Pucariu iar pe 15 octombrie participa la dezvelirea statuii lui Vasile Alecsandri, n Iai, alturi de o delegaie de bucovineni15. n afara acestor activiti, Iorga a publicat n acelai an 17 cri, a susinut comunicri la Academie, a publicat documente
13 14

N. Iorga. Coresponden: documente literare, vol. 3, p. 124. Cu participarea scriitorilor t. O. Iosif, M. Sadoveanu i E. Grleanu; v. N. Iorga, Scrisori ctre Catinca, p. 112, nota. 50. 15 N. Iorga. Coresponden: documente literare, vol. 2, Bucureti, Editura Minerva, anex cronologic, p. 622.

242

(dou volume din colecia Studii i documente cu privire la Istoria romnilor) i note de cltorie, a inut dou cursuri la Universitatea din Bucureti i a desfurat o bogat activitate publicistic la Smntorul i Neamul Romnesc. n acelai timp, s-a ocupat de bogata sa coresponden, care depete 3.000 de scrisori numai n acel an. Pn n 1918, legturile lui N. Iorga cu romnii bucovineni i transilvneni au constituit o permanen a activitii sale, concretizate fiind n vizite i conferine ale istoricului n teritoriile de dincolo de muni dar i n aciuni organizate de acesta n ar, spre folosul lor. De pild, n 1908, Iorga cluzea peste 600 de tineri bucovineni, muli dintre ei rani, ntr-un pelerinaj la mormntul domnitorului Cuza, de la Ruginoasa16. La 9 noiembrie 1909 un alt pelerinaj avndu-l n frunte pe Iorga se ndrepta ctre mnstirea Dealul pentru a comemora un alt unificator, pe Mihai Viteazul. n 1936 a inut 180 de conferine i discursuri n Bucureti (la Ateneul Romn, Academia Romn, Academia Comercial, Liga Cultural, Tinerimea Romn, Radio, Fundaia Dalles, Camera de Comer, Parlament, Teatrul Naional, Institutul Italian, Societatea Principele Mircea, Internatul Teologic, coala de Rzboi, Facultatea de Litere sau Institutul de Studii sudest europene), Vlenii de Munte, Alexandria, Iai, Braov, Trgovite. Temele erau dintre cele mai diverse, de la problemele social-politice ale anului, la comemorarea unor figuri culturale romneti sau strine la relaiile culturii romneti cu alte culturi etc. Astfel, la sala Dalles a confereniat despre Numele de familie la romni, la Teatrul Naional despre Ceti etrusce, la un festival armenesc despre Trecutul i viitorul armenilor, la Alexandria, despre Oraul Alexandria i Alexandru vod Ghica17. De asemenea, a susinut conferine seara pentru elevii colilor militare sau pentru cercetai. Conform lui H. Stahl, Iorga inea pn la 11 conferine pe lun18, care l purtau de la Bucureti la Iai, apoi la Craiova, Galai, Roman, Botoani, Piatra Neam i Giurgiu. O propunere care viza rspndirea culturii la nivelul maselor largi privea organizarea de cursuri serale pentru oamenii n vrst i de atenee populare, la care s se in conferine i spectacole pe nelesul maselor, iar la un congres al studenilor, le-a recomandat acestora s desfoare n oraele de provincie i la sate activiti culturale n perioada vacanei.
16 17

Petre urlea, Nicolae Iorga la Vlenii de Munte, p. 55. Barbu Theodorescu, op. cit., p. 280 18 Ibidem, p. 267.

243

Difuzarea cuvintelor sale la toate nivelurile societii romneti s-a produs i prin intermediul Radiodifuziunii, unde a iniiat n ultimii ani ai vieii un ciclu de conferine intitulate Sfaturi pe ntunerec. Tematica conferinelor susinute aici era dintre cele mai diverse: chestiuni legate de reorganizarea nvmntului, noiunea de carte la romni, datoria n concepia poporului nostru, nelesul cuvntului de ar, limba ca element al sufletului romnesc precum i apeluri la solidaritate naional sau pentru o politic de austeritate19. Merit amintit evocarea realizat de Constantin Blceanu Stolnici n legtur cu aceste conferine: Dintre toate amintirile mele despre Iorga, cele mai interesante sunt legate de conferinele sale la radio. Urmream n program cu nerbdare anunarea prelegerilor sale. Subiectul nu conta. De altfel N. Iorga nu trata sistematic o tem, ci se avnta ntr-o serie de improvizaii care te plimbau prin toat istoria politic dar mai ales cultural a omenirii. Vocea sa avea un farmec deosebit, o recunoteai de ndat prin timbrul ei special i prin felul cum pronuna litera r20. Toate acestea l-au transformat ntr-un factor de influenare a opiniei publice din vremea sa, chiar dac uneori aceast influen a fost folosit de oamenii politici. Pentru c atribuia teatrului un rol educativ n formarea maselor populare, Iorga a scris piese de teatru destinate lor n mod special; aceste piese au fost jucate de Teatrul popular al Ligii Culturale din Bucureti dar i la Vlenii de Munte, mai ales de ctre actori diletani. Astfel, n 1921 a scris o serie de piese care fceau trimitere la probleme de actualitate: Zidirea Mnstirii din Arge, Omul care ni trebuie, Sarmal, amicul poporului. De asemenea, pentru teatrul de var de la Vleni a scris numeroase piese cu scop propagandistic (educativ, moralizator sau patriotic) dup cum el nsui mrturisete, dintre care menionm: Cderea mtilor, O jertf simpl, Carte i via, Puterea obinuinei, mbogii de rzboi, Convertirea Doamnei Preedinte, Rzbunarea pmntului etc21. Tot n domeniul activismului cultural se nscrie nfiinarea de institute de cercetare. Astfel, n 1914 Iorga punea bazele Institutului de studii sudest europene, proiectat nc din 1911, cnd acest domeniu nu se conturase
19

N. Iorga. Sfaturi pe ntuneric: conferine la radio, ed. Sanda Rpeanu, Bucureti, Editura Militar, 1976. 20 N. Iorga: opera omul prietenii. Evocri, interpretri. Documentar, ed. Valeriu Rpeanu, Bucureti, Editura Artemis 1992, p. 15. 21 Ibidem.

244

foarte clar ca disciplin tiinific. Se vor desfura aici cicluri de conferine, cursuri de limbi balcanice i se va public un buletin al Institutului n limba francez (devenit ulterior Revue des Etudes Sud-Est Europeennes). Biblioteca institutului avea la baz o donaie de 700 volume a lui Iorga. n acelai domeniu al cercetrii tiinifice a creat Institutul de Studii Bizantine, n 1935, i Institutul de Istorie Universal, al crui director a fost numit prin decret regal la 1 aprilie 1937; inaugurarea oficial a avut loc la 17 decembrie 1939. n 1915 aprea Revista Istoric, al crui program era alctuit de Iorga. Revista cuprindea dri de seam, documente i notie i avea ca el cuprinderea n paginile sale de informaii n legtur cu tot ceea se publica n Romnia i strintate n domeniul su. Fondurile pentru tiprirea revistei proveneau de la Casa coalelor. De asemenea, lui Iorga i se datoreaz nfiinarea colii romne de la Roma, a celei de la Fontenay-aux-Roses precum i a Institutului romn de Arheologie de la Santi Quaranta; n 1930 inaugura Casa romn de la Veneia, n 1938 a nfiinat un institut de arheologie n Albania, la Saranda pentru o mai bun colaborare ntre oamenii de tiin romni i cei din rile balcanice, avnd printre obiective: cercetarea arheologic, istoric, lingvistic, etnografic i de folclor. n 1923 a pus bazele Fundaiei culturale Nicolae Iorga, justificnd n felul acesta iniiativa: Voind s pun la ndemna studenilor, doritori de tiin, mijloacele de a se cultiva i pentru ca tezaurele literare, istorice i artistice pe care le-am adunat ntr-o via ntreag de munc, s nu rmn mprtiate i necercetate, am hotrt ca n casele mele din Bucureti, oseaua Bonaparte nr. 8, date mie... s nfiinez un aezmnt, constnd dintr-o bibliotec, cuprinznd toate operile pe care le-am adunat i le voi mai aduna, n decursul vieii mele, precum i din obiectele de art i de importan istoric, de orice natur adugite la dnsa22. Oratorul Nicolae Iorga Ca ntreaga sa activitate public, oratoria era pentru Iorga o cale de a modela publicul, transmindu-i entuziasmul su pentru valorile n care credea i imboldul de a aciona pentru cauza pe care o credea just: se adresa publicului nu pentru a-l epata cu virtuozitatea verbului su, ci pentru a crea o stare de spirit, a forma convingeri i a determina o aciune sau a
22

B. Theodorescu, op. cit., p. 362.

245

demonstra dreptatea unei cauze, pentru a preveni un pericol i a denuna o nedreptate, un ru comis sau unul iminent, a oferi un exemplu de conduit civic, de jertf pentru obte sau numai de munc modest i ncordat n slujba celor muli, a rii23. Un astfel de discurs emoionant a rostit n decembrie 1916, la Teatrul Naional din Iai, acolo unde i inea edinele Parlamentul aflat n exil. Considernd c discursul lui Iorga a fost unul din cele mai mari ce s-au rostit vreodat de pe tribuna romn, I.G. Duca spunea c Iorga a tiut s exprime ceea ce era n contiina fiecruia, s aprind flacra care lncezea n toate sufletele, s redetepte, prin evocarea gloriei trecutului, speranele naionale, cu o intensitate mictoare [...] cu capul aplecat spre spate, cu barba fluturnd, cu o voce tremurnd de emoie, cu gesturi de iluminat, azvrlind peste adunare ca un semntor peste ogor sentine care cucereau, imagini care minunau, perioade oratorice care printr-un avnt nentrecut rpeau toate inimile. Cnd s-a aezat a fost un adevrat delir, aproape toat lumea plngea, n acele clipe Iorga a reuit s ntrupeze gndul i simirea unui ntreg neam crunt lovit de soart. Din punctul de vedere emotiv, este cea mai puternic senzaie oratoric ce mi-a fost dat s resimt24. Majoritatea contemporanilor care descriu discursurile lui Iorga arat c atunci cnd vorbea, ca i atunci cnd scria, Iorga nu urma un plan viguros, stabilit dinainte. Improviza cu o spontaneitate i o verv care cucerea auditoriul din primul moment. Lecia era nviorat de dialoguri cu personajele evocate, de portrete creionate din cteva cuvinte aruncate ntr-o parantez, de destinuiri personale, cu imprecaii prilejuite de contrastul dintre gndirea i simirea curat a acestora i prezentul pe care-l vedea n culori negre, ilustrate cu date i citaii izbucnite dintr-o memorie fenomenal rar ajutat de un petec de hrtie cu nsemnri25. Vorbind despre tehnica discursului lui Iorga, Lovinescu arta c acesta era un vorbitor de un debit uimitor, n ton minor i familiar, i cu o putere remarcabil de nsufleire; era un animator: iat caracterizarea cea mai potrivit acestei specii de oratorie [...] Nu vorbea un singur om, ci doi, trei; catedra devenea o mic scen pe care se juca un guignol, uneori naiv, totdeauna ns viu i interesant26.
23 24

http://www.avocatura.com/stiri/nicolae-iorga/, accesat la 18.01.2011. I.G.Duca, Amintiri politice, II, Munchen, Dumitru Verlag, 1981, p. 102 apud N. Iorga, Scrisori ctre Catinca, p. 148. 25 http://www.avocatura.com/stiri/nicolae-iorga/, accesat la 18.01.2011. 26 Ibidem.

246

Muli dintre contemporanii si apreciaz c Nicolae Iorga a dat msura perfeciunii ca orator n prelegerile pe care le-a inut de la catedr, ca profesor. Memorabile sunt amintirile lui George Clinescu despre oratoria profesorului Iorga: numai cine-i reevoc inefabila voce graseiat, trgnat, ciclitoare, conspirativ ori nfuriat a marelui polemist poate gusta toata seva frazelor scrise Marele istoric i potolea respiraia accelerat cu cteva spirite, cuta neliniti prin sal, fulgera ua cutremurat de spatele staionrilor pe culoar, se aprindea, vocifera, decapita, cu degetul prin aer un duman nevzut. Apoi devenea vesel! Gsise legturi spirituale, pe care ns deseori uita s le comunice i auditorului. Vorbea cu graia lene a femeii creia i se face o dulce violen Cutndu-i febril batista prin buzunare, gsea felurite nsemnri suspecte pe care le rsucea cu bnuial, le citea mirat ca pentru sine i gsindu-le interesante, le adpostea din nou n receptorul profund al redingotei. Cteodat privea cu ngrijorare spre ui i ferestre ca spre a sustrage unor spioni ascuni. Vocea sa se cobora, se prefcea ntr-o oapt prudent, cu aerul de a face auditoriului destinuiri grave... Deodat, N. Iorga devenea mnios. Simise n freamtul lanului de capete trdarea, ostilitatea. Vindicativ, oratorul supunea publicul unui rechizitor zgomotos. Sala se umplea de grindin, de cea i de tunete. Strpuni de degetul rzbuntor al lui N. Iorga, dumanii invizibili se prbueau surd pe duumele, n timp ce cuvintele cdeau ca trznetele ntr-un copac noduros. Apoi furtuna se potolea. Dup cum copiii, dup un gest de violen, i descarc inima grea de hohote de plns, tot astfel oratorul extenuat se fcea supus, implorator: cerea protecie, bunvoin, puina iubire. Cuta printre asculttori un chip prietenos, un zmbet de speran unui biet asculttor terorizat. Confereniarul avea aerul de a-l lua la o parte de a-i face confidene mgulitoare, l btea cu vorbele amical pe umeri, i fcea mulime de gingii nespuse, n vreme ce restul publicului asista respectuos la o ntrevedere ce s-ar fi prut c nu-l privete. Repede ns N. Iorga redevenea nemulumit. Pacientul era dispreuit, mustrat, mpins cu degetul in direcia coastelor, apoi, printr-un proces clamoros, consemnat vindictei publice. n cele din urm, confereniarul, urmrit ddea semnale unei decepiuni unice. n sentine biblice se ridica deasupra patimilor mrunte, se nchidea n negura de fum a unei nlimi inaccesibile i tocmai ca Moise, sprgnd tablele legii aduse unui popor netrebnic, tunnd asupra slii profeii grozave, fugea ntunecat de o just mnie, n aplauzele ropotitoare ale auditoriului27.
27

George Clinescu, Istoria literaturii romne, Bucureti, Editura Fundaiilor Regale, 1941.

247

Activitatea n cadrul Societilor, Asociaiilor, Ligilor Iorga a fost ales secretar general al Ligii Culturale n 1908, activitatea sa n acest cadru desfurndu-se pe mai multe paliere. n numele Ligii au fost organizate cursurile de var de la Vleni, scopul fiind acela de a aduna laolalt tinerii romni de pretutindeni ntr-un gest de solidaritate naional. Entuziasmul lui Iorga a dat un mare impuls activitilor Ligii, care a nfiinat secii ale sale n provincie, dotate cu biblioteci. La fiecare nfiinare de secie a Ligii n provincie, Iorga susinea o conferin iar banii primii intrau n fondul destinat ridicrii monumentului Cuza din Iai (creaie a sculptorului italian Rafaello Romanelli)28. n felul acesta a confereniat la Brila, Clrai, Cmpina, Constana, Drgani, Focani, Piteti, Ploieti, Piatra Neam, Roman, Slatina, Tg. Jiu, Tg. Neam, Tulcea, Vaslui i Zimnicea29. Dup 1920, Liga i propunea printre obiective: nlarea cultural a ranului romn, crearea unui Teatru popular pentru muncitorime, apoi a unui teatru n aer liber i al altuia de ppui, cultivarea memoriei marilor eroi i oameni de cultur ai neamului, biblioteci populare la sate i orae, ncurajarea portului i cntecului popular, colaborarea cultural cu populaia minoritar din ar, tiprirea i rspndirea crilor potale ilustrate cu figurile marilor crturari, voievozi i a monumentelor istorice i de art etc. Aceste puncte nu s-au realizat dect n parte i fragmentar. De pild, n 1929 s-a inaugurat palatul Ligii, unde se vor deschide un teatru popular i o bibliotec popular, att de dorite de Iorga i care reprezentau idei progresiste pentru epoc. La 1 mai 1919, N. Iorga i expunea ideile legate de cultivarea maselor n timp ce se afla la fabrica de chibrituri din Bucureti: el cerea aici, precum i la Fabrica de tutun i la atelierele CFR s se nfiineze un cinematograf pentru nvtur, gratuit pentru muncitori i familiile lor i de asemenea, o bibliotec cu cel puin 10.000 de volume, deschis seara, duminicile i de srbtori. Contient fiind de limitele alfabetizrii muncitorilor, Iorga propunea dou ci de aplicare: pe de o parte, o odaie pentru acei care pot ceti iar pe de alt parte o odaie n care acei care nu pot ceti ei, s se foloseasc de cetitul altuia30. Dincolo de acele propuneri, Iorga venea i cu unele de-a dreptul utopice, reminiscen probabil a elanurilor socialiste din tineree: tiprirea unei colecii speciale de cri pentru muncitori care s fie date acestora la sfritul sptmnii, o dat cu plata.
28 29

N. Iorga. Coresponden: documente literare, vol. 2, anex cronologic, p. 626. Ibidem. 30 B. Theodorescu, op. cit., p. 276.

248

La ntrunirea de la Iai (19 martie 1906) a studenilor i profesorilor se nfiina Fria Bunilor Romni, organizaie care avea drept scop de a sprijini n orice mprejurare limba, literatura i interesele cele mai nalte ale poporului romn, privit ca o singur fiin sufleteasc. Se mai prevedea ca rnimea s fie luminat prin conferine i biblioteci populare. Pentru popularizarea micrii culturale-naionale se organizau eztori literare susinute de Iorga i un grup de scriitori smntoriti (Mihail Sadoveanu, Emil Grleanu, t.O. Iosif). coala de la Vleni n 1904, Nicolae Iorga, aflat la Putna cu ocazia comemorrii a 400 de ani de la moartea lui tefan cel Mare, discuta despre ideea nfiinrii unei instit uii n care s se adune romnii animai de acelai ideal: unitatea naional31. Primul anun public al Cursurilor de var a aprut n Neamul romnesc din 22 iunie 1908: Mai muli profesori au luat hotrrea de a ine cursuri de vacan la Vlenii de Munte. Ele vor ncepe la 1 iulie i vor ine pn la 1 septembrie. Iat numele profesorilor i materiile ce se vor face: N. Iorga: Istoria Romnilor i istoria literaturii romneti, G. Murgoci: Geografia Romniei, N. Dobrescu: Istoria bisericii romneti, t. Bogdan: Economia naional romneasc, V. Bogrea: Istoria literaturilor moderne. Alte cursuri i leciuni se vor anuna la timp32. Conferina de deschidere susinut de Iorga s-a referit la Romanitatea noastr. Cursurile erau destinate mai ales romnilor din Bucovina i Ardeal: preoi, nvtori, studeni i elevii de liceu din ultimele clase. Regele Carol I a trimis pe principele Carol s audieze cursurile de la Vleni n 1912 ceea ce a contat ca o form de consacrare a acestor cursuri. Leciile inute cu aceast ocazie s-au referit la nsemntatea romnilor n istoria universal. Programul de studiu de la Vleni era completat cu activiti culturale variate: smbta era ziua eztoarei, duminica era ziua excursiilor. Pe data de 14 august se organiza un festival artistic cu dansuri populare, concursuri de costume populare, cntece i piese de teatru iar pe 15 august se pleca ntr-o cltorie prin ar n cutarea specificului naional. n perioada 19211922, numrul cursanilor de la Vleni a depit 400 persoane. Autoritile romneti au manifestat la nceput o atitudine ostil fa de Universitatea popular de la Vleni, ncercnd chiar s orienteze o parte din
31 32

Petre urlea, Nicolae Iorga la Vlenii de Munte, p. 51. Ibidem, p. 59.

249

posibilii participani spre Iai, unde se iniiase un ciclu de prelegeri33. De asemenea, autoritile austro-ungare au nceput o campanie denigratoare n presa maghiar i german i au nsprit cenzura pentru publicaiile venite din Romnia 34. n ciuda acestor piedici, mai muli nvtori i studeni bucovineni i braoveni au reuit s ajung la Vleni. Tot la Vleni a funcionat i o tipografie, inaugurat n mai 1908. Aici au fost tiprite att publicaiile periodice conduse de Nicolae Iorga ct i o serie de lucrri care fceau parte din mai multe colecii: Biblioteca naionalist, Biblioteca de poei a Neamului Romnesc, Scriitori noi, Biblioteca de teatru a Neamului Romnesc, Biblioteca de folclor a Neamului Romnesc. n primele apte luni au fost tiprite peste 30 de volume, dintre care 12 aparineau lui N. Iorga35. Activitatea Universitii populare i a tipografiei a fost ntrerupt n timpul primului rzboi mondial, cldirile fiind luate n stpnire de forele de ocupaie strin. Cursurile au fost reluate n 1920 sub patronajul Ligii Culturale, iar din 1922 i-au schimbat titulatura n Universitatea Popular Nicolae Iorga. Cursurile de la Vleni au continuat pn n 1940. Dei izolat oarecum la Vleni, n vara anului 1940, N. Iorga a deschis cursurile de aici, a cror tematic a fost dedicat evenimentelor prin care trecea ara; programele cultural-artistice au fost ns mult mai restrnse dect la ediiile precedente36. Gazetarul Nicolae Iorga Gazetria a reprezentat poate cea mai important tribun de la care Iorga a predicat ideile sale despre idealul naional, datorit faptului c ziarele sale i mai ales Neamul romnesc erau destinate tuturor categoriilor de cititori. Iorga considera c ridicarea i educarea publicului se realizeaz de ctre i prin ziare. Miile sale de articole, publicate aproape zilnic nregistrau evenimentele politice, sociale sau culturale cu regularitate. Pe de alt parte, ncepnd cu 1908 el i instala o tipografie proprie la Vleni, ceea ce i-a permis s publice mai mult. Gazetarul Nicolae Iorga a abordat toate subiectele care-l interesau, a fcut critic literar, social sau
33 34

P. urlea, Ibidem, p. 60, 63. Ibidem, p. 47-49. 35 Ibidem, p. 43. 36 Ibidem, p. 425-431.

250

politic, a spus adevrul sau ceea ce n opinia sa era adevrat fr rezerve. Totui, n cadrul polemicilor sale, atacurile nu erau personale ci se ntemeiau pe concepia sa despre credin, onoare i binele public. Criticile la adresa societii, publicate la nceput n Lupta i L'Indpendance roumaine, strnse apoi n volumul Opinions sincres. La vie intellectuelle des Roumains en 1899 sau n Opinions pernicieuses d'une mauvais patriote cuprindeau o critic dur, pe alocuri chiar excesiv la adresa instituiilor romneti dar i a unor personaliti culturale de prim rang. De aceea, ca ziarist, Iorga a strnit o reacie puternic nc de la nceput, dup care a intrat n lupta literar i cultural prin intermediul revistei Smntorul. Revista apruse la sfritul lui 1901, din iniiativa i cu sprijinul lui Spiru Haret, fiind condus de Al. Vlahu i G. Cobuc. Era dedicat nvtorilor care aveau misiunea de a ridica nivelul de cultur al satelor. Colaboratorii revistei erau mai ales ardeleni. Din 1904, Iorga a preluat conducerea revistei, a crei redacie a fost mutat n locuina sa de pe strada Buzeti. Influena lui Iorga s-a vzut i n orientarea revistei care nu va mai fi doar una stric literar, ci una care promova unitatea cultural a romnilor. El a ncercat s impun o concepie de tip eminescian despre societate, fiind de altfel un admirator al publicisticii marelui poet. n 1906, Iorga a nfiinat o revist proprie, Neamul Romnesc, care va supravieui pn n 1940, la nceput cu dou numere pe sptmn i apoi devenind cotidian, dup 1916. Subiectele abordate erau problema rnimii, romnii de peste hotare, rolul presei, organizarea nvmntului sau viaa politic. n articolul de fond al primului numr se arta c ziarul va scrie despre nevoile cele mari ale neamului, nu va sluji interese de partid sau dorine de ctig iar atenia sa va fi ndreptat ctre toate inuturile romneti, inclusiv cele ocupate37. Dei articolele erau semnate de nume sonore, precum Onisifor Ghibu, Ion Agrbiceanu, V. Prvan, C. Moisil, N. Bnescu, Andrei Rdulescu, V. Madgearu sau A. C. Cuza, articolul de fond i-a aparinut ntotdeauna lui Iorga, care i spunea rspicat prerea asupra celor mai diferite aspecte ale vieii, ncepnd cu cele cotidiene, chestiuni de politic intern i extern, portrete sau impresii de cltorie. Obiectivul su fundamental se referea la moralizarea vieii politice i socialculturale, ns a militat n egal msur pentru unitatea naional sau pentru propirea ranilor. Neamul Romnesc a nregistrat un ecou puternic mai ales n mediul romnesc din Transilvania.
37

Petre urlea, Ibidem, p. 20.

251

n 1907 aprea Floarea darurilor, revist bilunar, apoi sptmnal, destinat a forma gustul literar i care cuprindea mai ales traduceri din marii poei strini, majoritatea realizate de N. Iorga. O alt revist creat de Iorga a fost Neamul romnesc literar, aprut la nceput ca publicaie lunar (1908-1912), apoi sptmnal (1925-1926). n timpul refugiului de la Iai, din timpul primului rzboi mondial, Iorga a continuat publicarea Neamului Romnesc, ca i a Revistei Istorice sau a Buletinului, ncercnd s pstreze o stare de normalitate cultural, dar i s insufle ncredere n victoria ce trebuia s vin i care ar fi fost victoria ntregului neam romnesc. Unele dintre articolele sale din Neamul romnesc erau rspndite chiar ca manifeste, citite de soldai n tranee sau afiate38. La acestea se adugau conferinele publice i publicaiile istorice, toate alctuite pentru a ridica moralul sau a servi drept propagand politic n afar. Descriind refugiul de la Iai, I.G.Duca spunea Singur Iorga plutea senin deasupra acestei nvlmeli de patimi, i instala tipografia adus de la Vlenii de Munte i era grbit s renceap pentru front apariia Neamului Romnesc39. Era acesta momentul n care istoria cobora din cri pentru a fi nfptuit iar istoricul N. Iorga nu putea s stea deoparte. Merit amintit faptul c Iorga nu putuse rmne indiferent la curajul ostailor romni nici n timpul rzboiului balcanic, cnd profesor fiind la coala de Rzboi a plecat ca voluntar peste Dunre mpreun cu trupele40. n aceast perioad, N. Iorga s-a aflat n deplin consonan cu timpul su, fiind catalizatorul i simbolul spiritului general romnesc de atunci, dominat de problema naional, mai precis, de furirea Romniei Mari. De aceea, tineretul a fost atras de ideile sale i s-a creat chiar un curent al susintorilor si, cunoscui sub numele de iorghiti. Pe de alt parte, datorit ideilor susinute i mai ales entuziasmului cu care susinea chestiunea rneasc, Iorga le aprea unora dintre contemporanii si ca un agitator periculos. Una dintre cele mai reuite caracterizri ale impactului pe care gazetarul Iorga l-a avut ns asupra societii romneti gsim la Pamfil eicaru care arta c scrisul lui militant a turburat continuu, mobiliznd uri sectare i nrolnd devotamente, dar nu a ngduit nimnui indiferena, de aceea a fecundat curente, a frmntat mereu cultura romneasc, smucind
38 39

N. Iorga, Scrisori ctre Catinca, p. 148. Ibidem, p. 147. 40 Ibidem, p. 112.

252

din somnolen, mbrncind pe absenii de la marile dezbateri ale vieii romneti, exaspernd pe potoliii tuturor acomodrilor41. Cu anul 1918 se ncheia de fapt una dintre fazele importante ale vieii sale, aceea de lupt pentru unitatea romnilor, n folosul creia nu precupeise nici un efort. n anii ce au urmat, Iorga a cltorit mult mai mult n strintate, dup ce, timp de dou decenii, energia sa se revrsase cu precdere ctre romnii din ar, din toate straturile societii i mai ales ctre romnii din afara granielor. Pe de alt parte, perioada interbelic i-a adus lui Iorga insatisfacii numeroase n plan public, mai ales n domeniul politic, unde a euat n ncercarea de a aplica n practic ideile sale despre propirea neamului, ntr-un context economic extrem de dificil, cel al crizei din anii 1928-1932. Aa cum sesiza foarte plastic Valeriu Rpeanu dup primul rzboi mondial i n special n cel de-al patrulea deceniu al secolului nostru prezena lui Iorga a creat unul dintre cele mai fascinante paradoxuri din istoria rii noastre: acut contemporan i profund atemporal42. Iorga a rmas oarecum acordat la sensibilitatea veacurilor medievale, n dezacord cu evoluiile epocii sale; am putea aduga pentru nelegerea acestei forme de conservatorism i faptul c avea totui 50 ani la nceputul perioadei interbelice. Iorga i-a pstrat ncrederea n valorile profunde ale neamului romnesc i mai ales n valorile civice. l gsim astfel, n septembrie 1940 adresnd o scrisoare ctre Academia Romn, n care le cerea membrilor acesteia s nu abdice de la libertatea de gndire i exprimare precum i la independena instituiei, artnd c ea s-a bucurat de stabilitate i continuitate tocmai datorit pstrrii autonomiei i libertii de exprimare a opiniilor n toate domeniile culturii43. Scrisoarea ncepea prin a arta dorina de a vedea restabilindu-se o concordie naional fr de care nu se poate o activitate public senin i continua prin exprimarea unor puncte de vedere, care considera c ar trebui s cluzeasc instituia Academiei n acele vremuri tulburi. Totui, n ultimii ani ai vieii, vocea lui Iorga nu mai avea ecoul profund pe care l avusese la nceputul secolului, mai ales pn la Marea Unire. Contestat de unii pentru sprijinul acordat regimului Carol al II-lea, dei nu puine au fost actele de insubordonare ale lui Iorga fa de deciziile monarhului, icanat de studenii legionari i acuzat de ei pentru moartea
41 42

N. Iorga: opera omul prietenii..., p. 82. Valeriu Rpeanu, N. Iorga, Bucureti, Editura Demiurg, 1994, p. 11. 43 N. Iorga. Coresponden: documente literare, vol. 3, p. 155.

253

cpitanului Corneliu Zelea Codreanu, Iorga se retrgea la Vleni, unde a continuat publicarea Neamului Romnesc. Ultimul su articol a fost scris la 11 octombrie 1940, dup mai multe episoade n care ziarul a fost oprit sau cenzurat. ntr-un articol din vara aceluiai an gsim exprimat crezul lui Iorga despre misiunea i rostul su: Cnd s-a produs o nfrngere, steagul nu se pred, ci pnza lui se nfoar n jurul inimii. Inima luptei noastre a fost ideea cultural naional44.

44

Neamul romnesc, XXXV (1940), nr. 158, p. 1, apud B. Theodorescu, op. cit., p. 369.

254

STUDIU DESPRE PROCLAMAREA REGATULUI ROMNIEI. FESTIVISM I POLITIC


Paul DOMINTE

Abstract: Study on the proclamation of the Kingdom of Romania.


Politics and festivity Proclaiming the kingdom of Romania in 1881 represented a milestone both in terms of affirmation fight of the Romanian state internationally and for strengthening the rule of Charles I. The proclamation of the Kingdom was a highly trained and committed action, a considerable diplomatic effort of the leaders of Romania. Celebrations on the event were also a success of the organizers and opened an era of festivities which would mark the Romanian public life after this event. No less important is the monarchs gesture not make himself a crown of gold, as tradition demanded, but from the steel of a Turkish cannon captured on the battlefield in 1877, a gesture that symbolized the fact that independence was not an act of will of the Great Powers, but a quality won on the battlefield with the sacrifice of the entire nation. Proclaiming the kingdom of Romania strengthened its international position, our country being perceived, up to the First World War, as the most stable democracy and a balancing factor in the region. Moreover, its geostrategic importance has led to major neighbouring powers, a more realistic approach in order to attract the interest of Romania in their field, although there were trends of interference in internal affairs. Therefore, Romania was able after 1881 to deal with an independent policy, generated by its own interests, whose happy ending will be the great achievement in 1918, the creation of Greater Romania. Keywords: Independence, Royal Highness, Charles I, the Kingdom of Romania, King

Profesor dr., Liceul Teoretic Decebal, Constana, secretar general adjunct al Societii de tiine Istorice din Romnia.

255

Rzboiul de Independen s-a ncheiat n 1878 cu o soluie grea pentru Romnia, abandonarea celor trei judee din sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad i Ismail n favoarea Rusiei, ceea ce ar fi putut s zdruncine serios poziiile lui Carol I la Bucureti. Nu numai c nu s-a ntmplat aa, dar factorii politici din capital au demarat o rapid aciune de poziionare a monarhiei romne n marea familie a celei europene, n care recunoaterea regatului era obiectivul final, o aciune de orgoliu n egal msur pentru clasa politic i monarh, dar i una de protecie mpotriva aroganei panslaviste a Rusiei. Proclamarea regatului a fost precedat de o serioas activitate diplomatic pe lng curile europene, n condiiile n care, pe plan intern, victoria de la Plevna, din 1877, contribuise serios la cimentarea raporturilor dintre Carol I i romni, fapt de natur s asigure stabilitatea domniei. Perioada cuprins ntre pacea de la Berlin i proclamarea regatului, n 1881, este deosebit de agitat pentru viaa politic din Romnia, n general i pentru monarhie n special. Dac pentru clasa politic principala problem era aceea a ndeplinirii clauzelor dezavantajoase ale tratatului de pace impus de marile puteri la Berlin, ca o condiie a recunoaterii independenei Romniei ceea ce va da ap la moar conservatorilor din opoziie pentru a-i ataca pe liberalii de la putere pentru domnitorul Carol, aureolat de victoriile ctigate pe fronturile de lupt ale Bulgariei mpotriva turcilor, la fel de important a fost problema recunoaterii de ctre areopagul european a unei titulaturi care s-l aeze pe picior de egalitate cu ceilali suverani europeni. Venind n ntmpinarea domnitorului, liberalii, aflai la putere nc din 1876, au abordat gradual problematica titlului pe care trebuia s-l poarte monarhul, n acord cu noile stri de lucruri generate de Congresul de Pace de la Berlin. Cum recunoaterea independenei a durat, Romnia fiind presat s ndeplineasc condiiile necesare acestei recunoateri: cedarea celor trei judee din sudul Basarabiei ctre Rusia, acordarea de drepturi politice necretinilor i despgubirea acionarilor germani ai cii ferate Roman-Vrciorova, ntr-o prim etap lui Carol i-a fost conferit titlul de Alte Regal. Conform memoriilor regelui Carol I de un martor ocular, lucrare a crei paternitate nu a putut fi stabilit cu exactitate, dar care are un caracter memorialistic oficial, primul care a propus modificarea numelui statului i a titulaturii domnitorului a fost Mihail Koglniceanu, ministrul de externe n acel moment, la 2/14 iulie 1878, aadar la o zi dup semnarea
256

Tratatului de Pace de la Berlin. Demnitarul romn i-ar fi propus lui Carol titlul de Mare Ducat pentru ar i de Alte Regal pentru Suveranul su, mai potrivite pentru noul statut de independen atribuit Romniei. Koglniceanu i-a exprimat chiar dorina de a trimite o circular marilor puteri pentru a le sonda n aceast privin, dar monarhul afirm c nu a dat pentru moment importan chestiunii acesteia de titlu1. Totui lucrurile nu au evoluat favorabil, n special din cauza scandalului iscat n parlament de clauzele Tratatului de la Berlin considerate de ctre opoziie ca nedrepte i nrobitoare pentru ar. La rndul su contele Andrassy, eful diplomaiei austro-ungare, a comunicat lui M. Koglniceanu, la 11/23 august 1878, c nici o putere nu va recunoate independena Romniei nainte ca aceasta s comunice c se supune Tratatului de la Berlin2. Aa c cercul de politicieni liberali de la guvernare, grupai n jurul monarhului, au cutat s aplaneze ecoul vocilor din parlament ce se opuneau punerii n practic a clauzelor tratatului de pace. Puin cte puin situaia politic intern s-a stabilizat i evenimentele au nceput s evolueze n favoarea ideii de a schimba titulatura rii i implicit, a monarhului care pn atunci o purtase oficial pe cea de principe mai ales n faa puterilor strintii, pentru c n ar oamenii de rnd continuau s-l numeasc domn sau, simplu: vod. La 8-20 septembrie 1878 Consiliul de Minitri a hotrt s adreseze principelui rugmintea s poarte de aici nainte titlul de Alte Regal, n timp ce Mihail Koglniceanu a expus un referat n care arta c, dei titlul ce se cuvenea principelui nu fusese hotrt: Cu neatrnarea Romniei, care prin ntindere i populaie ntrece oarecare Regate europene, a devenit necesar s se recunoasc oficial Domnitorului acestei ri predicatul de Alte Regal. La 12/24 septembrie 1878, monarhul, care venea de la Sinaia, a fost ntmpinat la Chitila de brigada de roiori comandat de colonelul Creeanu. Acesta a condus defilarea corpului de gard naintea lui Carol, cruia probabil c i s-a dat pentru ultima oar onorul ca principe, pentru c la Cotroceni, M. Koglniceanu, venit n audien, i-a comunicat suveranului c Italia, Frana i Rusia au recunoscut titlul de alte regal3. A doua zi, la 13/25 septembrie 1878, conductorul legaiei britanice la Bucureti, sir William Arhur White, transmitea efului su de la Foreign Office c Austria i Italia
1

Stelian NEAGOE (editor), Memoriile Regelui Carol I al Romniei de un martor ocular, vol. IV. 1878-1881, Bucureti, Editura Machiavelli, 1994, p. 140. 2 Ibidem, p. 151. 3 Ibidem, p. 158-159.

257

au fcut cunoscut disponibilitatea lor de a i se adresa pe viitor prinului Romniei cu formula de Alte Regal i c un act similar de curtoazie se atepta i de la celelalte puteri europene4. Astfel, la 9/21 septembrie 1878, printr-o decizie a Consiliului de Minitri, domnitorului i-a fost atribuit titlul de Alte Regal, iar la 8/20 octombrie 1878 noua titulatur a fost folosit pentru prima oar oficial, ea fiind recunoscut de marile puteri europene: Anglia, Frana, Marea Britanie, Germania, Italia i Rusia5. Este clar ns c domnitorul vroia mai mult de att, mai ales c era oarecum presat i de propriile rude. n memoriile amintite se acrediteaz ideea c sfatul de a proclama Romnia regat i-a fost dat lui Carol de tatl su, Carol-Anton, dup cum ne reveleaz o scrisoare a acestuia din 13/ 25 septembrie 1878: n privina schimbrii de titlu, ar trebui s chibzuii dac, cu ntinderea i importana Romniei, care ntrec (!) pe ale multor Regate n-ar fi mai potrivit acela de Rege! i Belgia s-a ridicat ea nsi la titlul de regat i a fost recunoscut fr mari greuti de toate puterile6. La rndul su, principele Bulgariei, Alexandru de Battenberg, nrudit cu monarhul romn, i scria acestuia la 12/24 octombrie 1878: Poi s-i nchipui cum am urmrit evenimentele politice i nu pot s-i ascund c titlul tu de Alte Regal m-a dezamgit, deoarece ateptam cu siguran s te felicit ca Majestate7. Aa c tatonarea n legtur cu obinerea titlului regal a continuat. De altfel, tatl domnitorului a considerat c acordarea titlului de alte regal a fost o eroare i c Romnia ar fi trebuit s se proclame de la bun nceput regat: n privina chestiunii titlului, regret c nu s-a luat a priori titlul de rege. El n-ar fi ridicat atunci mai mult praf ca acela de Alte Regal. A reveni acum asupra acestei afaceri, prin iniiativa Camerei, ar fi a face pe toi s strige c suntei ambiioi i trufai i nu e sigur c Puterile vor recunoate Regatul. Dei eu personal in foarte mult la acest titlu, v sftuiesc s fii totui cu prevedere, cci nimic nu e mai neptor dect s poarte cineva titlu nerecunoscut8, scria Carol-Anton fiului su la
4

Arhivele Naionale Istorice Centrale [infra A.N.I.C.], Colecia Microfilme, Fond Anglia, Public Record Office, Foreign Office, 104/1, rola 120, c. 139. 5 Ion BULEI, Evoluia vieii politice la sfritul secolului al XIX-lea i la nceputul secolului al XX-lea (1878-1914), n Gheorghe PLATON (coordonator), Istoria romnilor, vol. VII, Tom II, De la independen la Marea Unire (1878-1918), Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 223. 6 Stelian Neagoe (editor), Memoriile Regelui, p. 160. 7 Ibidem, p. 171. 8 Ibidem, p. 191.

258

24 noiembrie 1878. Aadar moravurile monarhice ale epocii, pe lng opinia propriei familii, pot explica ezitrile pe care le-a avut Carol n momentul n care i s-a propus de ctre ministrul Koglniceanu atribuirea titlului de Alte Regal. Venind n ntmpinarea dorinei domnitorului, guvernul liberal a nceput s tatoneze terenul pentru acordarea titulaturii de rege i regat. n martie 1880, I. C. Brtianu a efectuat o vizit n Germania i n timpul unei ntrevederi cu Otto von Bismarck, cancelarul imperiului, a primit asigurri din partea acestuia c nu se va opune proclamrii regatului9. Austro-Ungaria i Anglia i-au exprimat ns rezerve n legtur cu noua titulatur10. De aceea, pentru a uura acceptarea noului statut de ctre areopagul european, factorii politici romni i monarhul nsui au grbit soluionarea problemei succesiunii la tron. n vara11 anului 1880 Carol a fcut turul capitalelor germanice12. n Austria, n trecere prin Viena, Carol I l-a vizitat pe Frantz Iosif la Ischl, care i-a dat cu aceast ocazie comanda unui regiment imperial. Cltoria a urmat prin Germania unde monarhul s-a ntlnit cu mpratul Willhelm I, apoi l-a vizitat pe fratele su, care fcea parte din garda imperial, la Berlin, unitate n care servise pe vremuri nsui Carol, dar tot aici a avut o ntrevedere i cu Bismarck, cancelarul german sftuindu-l s nu ia o atitudine prea provocatoare fa de Rusia. Cltoria n Vest s-a ncheiat cu o ntlnire n mijlocul familiei, n Elveia, ce a durat cteva sptmni. Aici s-a pus la cale problema motenirii tronului n nelegere cu tatl suveranului13, pentru ca la 21 noiembrie 1880 s se semneze la Sigmaringen pactul de familie, act prin care prinul Ferdinand de Hohenzollern devenea
9

Ion Bulei, loc. cit., p. 167. Ibidem. 11 Ion Mihai CANTACUZINO, O mie de ani n Balcani, Bucureti, Editura Albatros, 1996, p. 362. Mite Kremnitz indic vara anului 1880 ca timp al vizitei suveranului romn n Germania, n lucrarea nchinat domniei lui Carol I vezi Mite KREMNITZ, Regele Carol al Romniei O biografie de Mite Kremnitz, Iai, Editura Porile Orientului, 1995, p. 100. 12 Memoriile Regelui Carol I de un martor ocular descriu cu amnunte cltoria monarhului n Austria i Germania, care s-a fcut prin Predeal, pe o vreme foarte dificil, cu ploi toreniale ce au provocat chiar prbuirea de pietre pe vagoanele trenului ce conducea cuplul princiar, precum i ngrijorarea c trenul nu va putea ajunge la Ischl, unde era programat ntlnirea cu mpratul austriac, din cauza inundaiilor vezi Stelian Meagoe (editor), Memoriile Regelui, p. 339-341 i despre restul cltoriei la p. 341-355. Despre vizita din Austria i Germania vezi i Ion Mihai Cantacuzino, op. cit, p. 362. 13 n lucrarea sa nchinat lui Carol I, Mite Kremnitz ncurc evenimentele, vizita la Ischl fiind datat dup cea din Germania vezi Mite Kremnitz, op. cit., p. 101.
10

259

motenitor prezumtiv al coroanei Romniei14. Atribuirea motenirii tronului ctre Ferdinand, nepotul de frate al lui Carol I, s-a fcut printr-un schimb de scrisori ntre familia princiar a Hohenzollern-ilor i camerele de la Bucureti, gest care a fost elogiat de Parlamentul Romniei. Primul ministru ar fi afirmat dup spusele lui Mite Kremnitz c perechea princiar a svrit o fapt de cel mai nalt eroism i de lepdare de sine cnd a dezlegat chestiunea motenirii tronului, cu toate c Ei amndoi sunt nc n floarea vrstei i mai pot avea sperana, mprtit de toat ara c mai pot avea urmai15. n sfrit, actul de succesiune a fost votat de ctre Senat la 1/13 decembrie 1880 i de Camer la 4/16 decembrie 188016. n ciuda succesului cltoriei sale n afara rii, ntors la Bucureti Carol a gsit clasa politic n plin confruntare, n mare parte datorit opoziiei conservatoare doritoare s pun mna pe putere, dup ce liberalii i asumaser laurii victoriei din timpul Rzboiului din 1877-1878. Situaia politic tensionat i va pune amprenta asupra evenimentelor, devansnd proclamarea regatului de actul ncoronrii cu aproape 2 luni. Aadar exist dou evenimente legate de ceea ce ndeobte numim Proclamarea Regatului cu un termen generic: proclamarea propriu-zis, n Camer, la 14/26 martie 1881 i ncoronarea lui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen i a soiei sale, Elisabeta de Wied, ca regi ai Romniei, la 10/22 mai 1881. Nu a fost ceva premeditat ci evenimentele din Rusia, mai precis asasinarea arului Alexandru al II-lea, au grbit decizia politic. Elementul cel mai pitoresc, n cazul proclamrii regatului, a fost caracterul su neateptat, generat de situaia aparte n care s-a realizat evenimentul. La nceputul anului 1881 semnalele dinspre marile puteri erau tot mai favorabile n privina ridicrii Romniei la rangul de regat17, dar
14

Mihail POLIHRONIADE, Viaa politic a Romniei sub Carol I, n Iuliu RAIU (Redactor), Regii Romniei o istorie adevrat, Bucureti, Editura Tess expres, 1998, p. 18. 15 Mite Kremnitz, op. cit., p. 102. 16 Prin actul de succesiune, Ferdinand de Hohenzollern Sigmaringen, fiul fratelui mai mare al lui Carol I, prinul Leopold, devenea motenitorul tronului Romniei, (n cazul n care Carol I murea fr motenitori direci pe linie masculin, ceea ce s-a i ntmplat, n.n.) vezi Ion Bulei, loc. cit., p. 167. 17 La 4-6 ianuarie 1881, Iorgu Vrnav Liteanu, ministrul plenipoteniar al Romniei n capitala german, i transmitea lui Carol c diferii ambasadori la Berlin sunt pentru regat, care, dup cum spun ei, depinde doar de Romnia vezi CAROL I al Romniei, Jurnal, volumul I. 1881-1887, traducerea din limba german, studiu introductiv i note de Vasile Doncea, Iai, Editura Polirom, 2007, p. 44.

260

Carol vroia s amne evenimentul pentru 10 mai, astfel nct s-l poat asocia cu srbtorirea prelurii tronului n 1866, idee pe care o agreea i primul ministru I. C. Brtianu18. Mai mult dect att, monarhul ar fi dorit ca ncoronarea sa s se fac sub un guvern naional ceea ce ar fi consolidat domnia, dnd actului ncoronrii girul ntregii clase politice romneti dar negocierile lui I. C. Brtianu cu Petre P. Carp, membru proeminent al Junimitilor conservatori, pe tema unei coaliii, au euat din cauza opoziiei lui Lascr Catargiu, liderul conservatorilor19. Factorul extern va grbi derularea evenimentelor, n contextul emoiei provocate de asasinarea arului rus Alexandru al II-lea, la 1 martie 1881, de ctre un grup de nihiliti20. Pe fundamentul atentatelor antidinastice declanate de nihiliti n toat Europa, parlamentarii conservatori din opoziia antibrtienist s-au folosit de ntrzierea proclamrii regatului pentru a-i acuza pe liberali, nici mai mult, nici mai puin, dect de sentimente republicane21. De aceea lucrurile s-au precipitat i premierul i-a comunicat principelui la 8/20 martie 1881 c proclamarea regatului mai putea fi amnat maxim o sptmn, acesta temndu-se i de un protest al Austriei. La 11/23 martie proclamarea a fost fixat pentru 3 aprilie 1881, stil nou22. Atacurile opoziiei au devenit ns i mai virulente, astfel nct, la 13/25 martie 1881, Titu Maiorescu a adresat guvernului o interpelare n care-i acuza pe membrii acestuia c sunt antidinastici23. Coaliia conservatoare i-a continuat acuzele cu atacuri la persoane, proiectnd asupra primului ministru, Ion C. Brtianu, bnuiala c n sinea sa mai poart idealuri antidinastice. De aceea, pentru a elimina orice suspiciuni, premierul a propus de ndat proclamarea regatului, ca un rspuns la adevratele sale sentimente fa de tron. Astfel, la 14/26 martie 1881, ora 11.30, toi minitrii s-au prezentat la palat unde i-au declarat lui Carol c nu mai pot fi oprite camerele Parlamentului s proclame regatul, n special din cauza atacurilor opoziiei din ziua precedent din Camera deputailor, ceea ce
18

La 11/23 ianuarie 1881, venit ntr-o audien la rege, I. C. Brtianu i-a exprimat prerea c regatul trebuia proclamat pe 10 mai, ideea reluat la 25 februarie/9 martie ntr -un context asemntor vezi ibidem, p. 45, 54. 19 Mihail Polihroniade, op. cit., p. 18. 20 Carol a primit informaii foarte exacte despre asasinarea arului de la prefectul poliiei. Alexandru al II-lea a fost victima unui atentat al nihilitilor, o bomb sfiindu-i pntecele i pieptul vezi ibidem, p. 55. 21 Mite Kremnitz, op. cit., p. 102. 22 Carol I al Romniei, Jurnal .., p. 56. 23 Sorin Ovidiu DAMEAN, Carol I al Romniei, vol. I, (1866-1881), Bucureti, Editura Paideia, 2000, p. 218.

261

scosese din fire majoritatea parlamentar. Dei principele mai dorea s atepte o zi, pentru ca mpratul Alexandru al II-lea s fie nmormntat, Camerele au votat rnd pe rnd proclamarea regatului n unanimitate, cu mare entuziasm. La ora 6 dup-amiaza senatorii i deputaii, venii pe jos la Palat, au fost primii n sala tronului fr fracuri, aa cum cerea eticheta, ntruct ajunseser direct de la sala de edin24. Legea, care a fost sancionat ndat de monarh, avea 2 articole: Articolul I: Romnia se ridic la rangul de regat; Prinul ei ia pentru Sine i pentru motenitorii Si titlul de Rege al Romniei. Articolul 2: Motenitorul tronului va purta titlul de Prinul de coroan al Romniei [s.a.]25. Astfel era definitiv rezolvat i problema succesiunii. Monarhul a rostit unul dintre acele discursuri pline de abilitate ce i-au marcat domnia, n care arta c evenimentul deschide o nou pagin n istoria Romniei, dar c aceasta nu slbete n nici un fel legturile dintre popor i monarhie, i, cu modestie, c dragostea poporului i era mai scump i mai preioas dect toate mririle cari nconjur Coroana!26, dup care proasptul rege a ieit cu reprezentanii Camerelor la balcon, n vzul mulimii i sunetele muzicii, totul terminndu-se la 6.30 (18.30, n.n.). Seara, dup cin, regelui i s-a fcut o mare ovaie cu muzic, oraul fiind decorat cu steaguri i iluminat, n timp ce pe strzi era o micare enorm. n sfrit comerul a trimis suveranului o delegaie, pe care acesta a primit-o n salonul alb27. Dei Carol nu s-a putut bucura de nvestitur chiar de a doua zi, manifestaiile fiind suspendate din cauza nmormntrii arului asasinat, el a savurat sutele, poate miile de depee de felicitare sosite din toat ara, iar n zilele urmtoare i festivitile organizate n cinstea evenimentului, inclusiv o defilare a corpului ofieresc i trupei. La 23 martie/ 4 aprilie 1881, Anglia, Italia i Frana au recunoscut regatul, n timp ce Rusia, Austria i Germania legau recunoaterea de o lege n privina socialitilor28.
24

Carol I al Romniei, Jurnal .., p. 57. La rndul ei Mite Kremnitz arta c dup votarea legii membrii celor dou camere cu nalta preoime n frunte, au plecat in corpore [s.a.] la palat, unde prinul a sancionat legea prin semntura Sa, n vederea tuturor vezi Mite Kremnitz, op. cit., p. 102. 25 Mite Kremnitz, op. cit., p. 103. 26 Regele Carol I al Romniei. Cuvntri i scrisori. Tomul II, 1877-1886, Institutul de Arte Grafice Karol Gbl, Bucureti, 1909, p. 427. Mite Kremnitz, creia, voit sau nu, amintirea i-a mai jucat unele feste, a transmis textual puin altfel cele spuse de Carol: c dragostea poporului i era monarhului mai scump dect toat mrirea unei coroane!, dnd astfel alt semnificaie celor afirmate de suveran vezi Mite Kremnitz, op. cit., p. 103. 27 Carol I al Romniei, Jurnal, p. 57. 28 Ibidem, p. 57-59.

262

De aceea, n cursul lunii aprilie 1881, parlamentul a votat legea mpotriva strinilor (legea de expulzare), aciune primit cu o deosebit satisfacie de Rusia i Austria29. Astfel au fost eliminate i ultimele obstacole n calea recunoaterii regatului. Furtuna politic din parlament nu se potolise ns, ceea ce l-a determinat pe Carol s formeze, la ndemnul primului ministru Ion C. Brtianu, un guvern liberal n frunte cu fratele premierului, Dimitrie Brtianu de nuan zis roie, care s-a ntins pe perioada ceremoniilor legate de ncoronare: 22 aprilie 21 iunie 1881, pentru ca mai apoi preedinia Consiliului de Minitri s fie din nou cedat lui I. C. Brtianu30. Perioada cuprins ntre proclamarea regatului i ceremoniile ncoronrii a fost o epoc de satisfacii, dar i de tumult organizatoric pentru Carol I. n cursul lunilor martie-aprilie Regatul Romniei a fost recunoscut rnd pe rnd de statele europene. Primul care a prezentat felicitrile n numele regelui Leopold al II-lea i al guvernului su a fost ministrul plenipoteniar al Belgiei la Bucureti, la 19/31 martie 1881. Au urmat felicitrile transmise prin reprezentanii lor n capitala Romniei ale: regelui Greciei, principelui de Monaco i sultanului, la 18/30 martie, Serbiei, la 22 martie/3aprilie, Italiei, Angliei i Franei, la 23 martie/4 aprilie, rilor de Jos, AustroUngariei, Rusiei i Germaniei, la 24 martie/5 aprilie i S.U.A., la 26/ 7 aprilie 1881. Felicitrilor instituiilor romneti: naltului cler romn, Curii de Justiie i Casaie, naltei Curi de Conturi, Academiei Romne, Consiliului Municipal al Capitalei, corpului profesoral i nvtoresc, Curii de apel Bucureti, Eforiei Spitalelor, Bncii Naionale, funcionarilor din capital i minister Carol le-a rspuns prin scrisori deschise. Cu trei zile nainte de ncoronare, la 7/19 mai 1881, fratele monarhului, Leopold i fii acestuia, Carol i Ferdinand (ultimul fiind chiar motenitorul tronului romnesc), au sosit n Bucureti pentru a participa la ceremonie i au descins la palatul Cotroceni. n sfrit, la 9/21 mai a fost primit n audien la suveran, locotenent-feldmarealul Bauer, comandantul de corp al Transilvaniei i trimisul extraordinar al mpratului Austro-Ungariei, care va participa la ceremonia ncoronrii mpreun cu suita sa31.
29

Sorin Ovidiu Damean, op. cit., p. 218. Legea asupra strinilor a fost votat la 6/ 18 Aprilie 1881 vezi 1866-1896, trei-deci de ani de domnie ai Regelui Carol I. Cuvntri i acte, vol II, 1881-1896, Ediiunea Academiei Romne, Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, 1897, Bucureti, p. 11. 30 Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 362-363. 31 1866-1896, trei-deci de ani de domnie ai Regelui Carol I. Cuvntri , p. 4-12.

263

264

O problem care l-a preocupat pe monarh a fost confecionarea simbolurilor regale. Despre vestita coroan de oel a lui Carol I s-a vorbit mult, ea devenind un adevrat simbol al triei de caracter a principelui, nenfricat n faa turcilor, dumanii de veacuri ai suveranitii romneti, dar i al ctigrii independenei pe cmpul de lupt. De altfel coroana inclusiv unele ornamente este realmente furit din oelul unui tun turcesc capturat la Plevna. Despre forma acesteia un material interesant ne-a transmis Constantin Moisil. Coroana nu respecta tradiia celor voievodale/domneti romneti din evul mediu, deschise, furite din aur, cu un numr impar de raze (fleuroane n text), ci a fost fcut dup moda occidental, nchis, adic prins la mijloc. Iat descrierea acesteia: Forma este cea obinuit a coroanelor regale: un cerc de oel, mpodobit cu pietre oblonge, rombice i perle tot de oel. De la marginea superioar a cercului se ridic 8 fleuroane mari, alternnd cu 8 coli mai mici, terminai n perle. Din vrful fleuroanelor pleac spre mijlocul coroanei 8 lame nguste, de form arcuit i mpodobite cu mrgritare. Ele se unesc la mijloc ntr-un glob, n care este nfipt crucea Trecerii Dunrii. Toate elementele coroanei sunt de oel, chiar i perlele, numai cptueala interioar este de catifea purpurie32. n ceea ce privete coroana Elisabetei, aceasta a fost confecionat din aur. Ceremonia ncoronrii se poate considera c a nceput cu o zi naintea evenimentului propriu-zis. La 9/21 mai 1881, ora 6 seara, cele 2 coroane regale au fost transportate de la minister, unde fuseser aduse cu cteva zile nainte, la Mitropolie, unde urma s aib loc ceremonialul sfinirii lor. Coroanele au fost transportate n trsura de gal a curii plecarea fiind anunat prin 24 de lovituri de tun de un adevrat cortegiu din care fceau parte minitrii i o escort de jandarmi i roiori. n prima trsur, unde se aflau coroanele inute deasupra pernelor de catifea, era: premierul i ministrul de finane, iar n a doua minitrii de rzboi, interne, justiie i lucrri publice. Ministrul cultelor a ateptat cortegiul naintea bisericii mpreun cu mitropoliii i naltul cler, de unde arhiereii au luat coroanele n primire i le-au dus la sfntul loca. Aici atepta o gard de onoare compus din elevi ai colilor militare i patru steaguri decorate cu proasptul ordin al Romniei i s-a svrit ceremonialul sfinirii coroanelor, simultan (la ora stabilit) aceleai rugciuni fiind rostite n
32

Constantin MOISIL, nsemnele regalitii romne, n Iuliu RAIU (Redactor), Regii Romniei o istorie adevrat, Bucureti, Editura Tess Expres, 1998, p. 59.

265

ntreaga ar. Evenimentele au atras populaia capitalei, mai ales c la 8.30 seara au fost duse la palat n sunet de muzici, toate steagurile armatei, urmnd apoi o mare retragere cu tore33. Ceremonia festivitilor de ncoronare a lui Carol I i soiei sale, Elisabeta, ca regi ai Romniei au fost grandioase, evident la posibilitile Romniei de atunci. Au participat: ntregul corp diplomatic, fratele regelui, Leopold, i fii si, nalii funcionari publici i 4.000 de delegai din ntreaga ar34. O descriere amnunit a festivitilor ncoronrii, pe lng cele din memoriile i jurnalul personal al lui Carol I, ne-au parvenit de la Ion Mihai Cantacuzino, n lucrarea sa consacrat Balcanilor i cea a lui Mite Kremnitz, nchinat monarhului, cele din urm confirmnd, cu unele erori cronologice, datele transmise de suveranul nsui. Ceremonia a fost anunat nc din zorii zilei de 10/22 mai 1881 prin 24 de lovituri de tun, pe o vreme destul de nchis, spre ngrijorarea organizatorilor. La ora 10.25 monarhii i nalii oaspei au plecat de la Cotroceni, pe linia de centur, spre Gara de Nord, unde trebuia s se formeze cortegiul ncoronrii, dar primirea organizat aici de toi funcionarii a fost ntrerupt de o mic ploaie, dup care cerul s-a limpezit. Funcionarii cilor ferate au dat n dar familiei domnitoare un vagon n miniatur, nconjurat de semnale optice, care avea nuntru o adres cu punctele cheie ale reelei feroviare din Romnia. Apoi s-a format cortegiul ncoronrii, regina fiind purtat de trsur, iar regele clare35. Interesant este c ni s-au pstrat informaii nu doar despre ceremonia ncoronrii, dar i despre costumaia protagonitilor, n special despre soia monarhului, nvestmntat n alb (obicei pe care-l va pstra toat viaa), de mare gal, la nlimea momentului. Elisabeta purta o rochie de brocart alb, cu guler de tip Valois i o tren nesfrit garnisit cu dantele, avea gtul mpodobit cu un colier de perle multicolore, pe umeri o earf de satin alb, garnisit cu zibelin, iar n pr prins o diadem de perle ce-i fusese oferit de oraul Bucureti.

33 34

Stelian Neagoe (editor), Memoriile Regelui, p. 394-395. 1866-1896, trei-deci de ani de domnie ai Regelui Carol I. Cuvntri , p. 12. 35 Stelian Neagoe (editor), Memoriile Regelui, p. 395. Mihai Cantacuzino sare n prezentarea sa peste aceast prim etap, afirmnd c ceremonia a nceput la ora zece a zilei de 10/22 mai 1881, cnd cortegiul regal a ieit pe porile Cotrocenilor lund drumul Mitropoliei vezi Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani n Balcani, Bucureti, Editura Albatros, 1996, p. 363.

266

267

268

Alturi de regin sttea Leopold, fratele lui Carol I, n inut de mare general prusac, iar n faa acestuia cei doi fii: Carol, cel mai mare i Ferdinand, mezinul, motenitorul tronului Romniei. Caleaca era capitonat n catifea purpurie, tras de opt cai albi, cu harnaamente bogat mpodobite, pe care clreau nsoitori mbrcai n costume de gal, argintii cu rou, n timp ce pe o parte i alta a portierelor erau lachei, de asemenea costumai de gal. Suveranul clrea n faa caletii nconjurat de o strlucitoare escort de ofieri36. Cortegiul care a traversat Bucuretiul spre Mitropolie era uria, fiind ordonat dup cum urmeaz: un pluton de jandarmi, prefectul poliiei, al doilea pluton de jandarmi, un escadron de roiori, doi furieri de curte, marealii curii cu 2 adjutani regali, 62 de steaguri ale armatei nsoite de muzica roiorilor, regele clare, marele stat major al armatei, trsura de gal a reginei, generalul comandant al diviziei teritoriale i generalul inspector al grzii naionale, poziionai de o parte i alta a trsurii, un mare grup de ofieri de cavalerie, cortegiul fiind ncheiat de un escadron de roiori. De o parte i alta a drumului pn la mitropolie era niruit garnizoana, iar balcoanele mpodobite cu steaguri, covoare i ghirlande, nesate de lume care a cernut o adevrat ploaie de flori asupra cortegiului. La ora 12 suveranii au fost ntmpinai la poalele Dealului Mitropoliei de arhierei, minitri i parlamentari. Cortegiul a urcat panta n sunetele clopotelor i cntecele corurilor, pe ambele coaste ale dealului fiind nirate delegaiile districtelor i comunelor din ntreaga ar, nu mai puin de 6.000 de persoane, care aclamau pe suverani. Familia regal a intrat n biseric i s-a nchinat la icoane, n faa crora erau depuse coroanele, apoi au ieit afar, spre tribuna regal, nconjurat de naltele autoriti i corpul diplomatic, unde s-a celebrat serviciul divin. Patru generali nsoii de purttorii steagurilor i dorobani au adus coroanele, acestea primind binecuvntarea solemn de la ambii mitropolii, al Moldovei i cel primat, al Munteniei, ceremonialul fiind nsoit de 101 lovituri de tun. Actul de ncoronare, prezentat de premierul Dumitru Brtianu, a fost semnat att de ctre monarh ct i de fratele acestuia, Leopold, probabil ca o garanie, o legitimare a calitii de motenitor al tronului acordat prinului Ferdinand, viitorul suveran al romnilor din timpul Primului Rzboi Mondial, dar i de minitri, efii camerelor i ai Curii de Casaie37.
36 37

Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 363. Stelian Neagoe (editor), Memoriile Regelui, p. 396-397. Mihai Cantacuzino afirm c dup celebrarea slujbei ortodoxe, Carol ar fi fost ncoronat de mitropolit vezi Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 363.

269

De la Mitropolie cortegiul s-a ndreptat ctre Palatul regal pe Calea Victoriei38, ntr-o stare de entuziasm debordant a mulimii. Interesante sunt amintirile euforice ale participanilor legate de eveniment vzute prin ochii unor copii sau adolesceni, triri ce infirm ideea c ceremoniile legate de proclamarea regatului reflect mai degrab miestria organizatoric a oficialitilor locale dect entuziasmul poporului39. Constantin Argetoianu, de pild, care se mut cu familia la Bucureti chiar n 1881, n ajunul ncoronrii, asist de pe Podul Mogooaiei la toate memorabilele serbri din acel 10 Mai istoric cu o emoie vie ce s-a ntiprit, dup propria expresie, n inima sa de copil. La btrnee, cnd i scria memoriile, autorul nc gusta acele clipe de fericire: nchid ochii, i dup mai bine de 50 de ani vd toate amnuntele defilrii, carele simbolice ale diferitelor bresle i regiuni, iluminaiile seara tot. Apoi l amintete pe generalul Manu i ali 5-6 generali, amnunte legate de trsurile lor mpodobite, imaginaia de copil aprins de legenda coroanei de oel a monarhului, furit din tunul capturat la Plevna, pe care micul Argetoianu ine mori s-o vad i nu-i d pace tatlui su pn ce nu-i ndeplinete aceast dorin40. Dac pentru biatul Argetoianu legendele eroice sunt importante, pentru Elencua Vcrescu, nscut n 1864, deci avnd 17 ani n 1881, lumea sentimentelor primeaz. Ea este vrjit de tnrul motenitor al tronului, Ferdinand i are un semnificativ schimb de priviri cu el n momentul n care caleaca regal se oprete sub balcoanele casei printeti, situat probabil undeva pe Calea Victoriei (Elencua privete cortegiul regal tot pe drumul de la Mitropolie spre palat): Privirile ni se ntlnesc; ochii mei de feti zburdalnic i vd pe ai si. Ah!, de-am ti. Apoi imaginaia i se avnt crend planuri n legtur cu tnrul prin de care tnra este prins n mrejele sentimentelor. Interesant este c Elencua confirm c regina era mbrcat n alb, sunetele de trompet ce nsoesc cortegiul, puzderia de oameni Steaguri, lume ct vezi cu ochii, aclamaii, fericirea familiei domnitoare, florile aruncate de la balcoane fluviul mictor al mulimii. Ea nsi nu poate s priveasc dect de la fereastr, balconul fiind ticsit de musafiri venii s se bucure de trecerea cortegiului regal41.
38 39

Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 363. Vezi Mihai BRBULESCU, Dennis DELETANT, Keith HITCHINS, erban PAPACOSTEA, Pompiliu TEODOR, Istoria Romniei, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1998, p. 389. 40 Constantin ARGETOIANU, Pentru cei de mine. Amintiri din vremea celor de ieri. Voumul I. Partea 1. Pn la 1888, Bucureti, Editura Humanitas, 1999, p. 59. 41 Mariuca VULCNESCU, Ioana FLCOIANU (traductori), Din amintirile Elencuei Vcrescu, Bucureti, Editura Paideia, 2000, p. 23.

270

La Palat suveranii au ajuns la ora 2 dup-amiaza i au fost primii n sunete de trompete i ntmpinai de veteranii de la Plevna care purtau 60 de drapele ciuruite de gloane pe cmpurile de lupt ale Bulgariei, din timpul Rzboiului de Independen42. Aici suveranii au fost felicitai de membrii corpului diplomatic i minitri, nsoii de soii, precum i de membrii Comisiei Europene a Dunrii, demnitarii statului i delegaii Societii Elisabeta. ntre timp au fost aduse i coroanele de la Mitropolie, acestea fiind purtate de un al doilea cortegiu, din care fceau parte cte un pluton din toate armele, nsoit de muzica militar, veteranii de la 1848, rniii de rzboi, membrii n via ai Divanurilor Ad-hoc, mitropoliii, deputaii i senatorii, generali, precum i alte autoriti, membri ai corpului profesoral, ai breslelor, toi nsoii de steaguri i cocarde, cortegiul fiind de asemenea ncheiat cu un detaament de dorobani. Acest al doilea cortegiu a fost att de mare nct, n timp ce partea sa din fa ajunsese deja la Palat, coada n-a plecat de pe dealul Mitropoliei43. La ora dou i jumtate dup-amiaza suveranii au urcat pe tron, iar preedintele senatului, Dimitrie Ghica, a inut un discurs, oferindu-i regelui coroana de oel44. Carol a luat coroana i emoionat a rostit: Cu fal primesc aceast coroan; ea este btut din metalul unui tun, udat cu sngele eroilor notri i sfinit de biseric; o primesc ca un simbol al independenei i puterii Romniei! Ca un preios giuvaer, ea va fi martor grelelor i glorioaselor timpuri petrecute mpreun, va aminti generaiilor viitoare vitejia strmoilor lor i buna nelegere ce a domnit ntre principe i popor. Cea mai frumoas coroan ns, att pentru Mine, ct i pentru Regin, va fi i va rmnea, iubirea i ncrederea poporului cruia aparine toate grijile i simirile noastre. Suveranul i-a ncheiat discursul cu: Triasc iubita noastr Romnie, astzi ncoronat prin propriul ei merit!45. Merit remarcat c regele Carol I s-a ncoronat n uniform de general.

42

Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani n Balcani, Bucureti, Editura Albatros, 1996, p. 363. 43 Stelian Neagoe (editor), Memoriile Regelui, p. 397-398. 44 Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 363. 45 Paul LIMBERG, Regele Carol al Romniei. 70 de ani de via a unui Viteaz 7/20 Aprilie 1839 7/20 Aprilie 1909, [s.n., s.l., s.a., cel mai probabil o lucrare jubiliar], p. 75-76.

271

272

Abia Ferdinand va ntrebuina mantia de brocart rou cu hermin46, simbol al regalitii bine-cunoscut n Occident. Dup ncoronarea lui Carol, preedintele Camerei, C. A. Rosetti pe care Mihai Cantacuzino l numete cu oarecare maliiozitate Ex-republicanul, date fiind simpatiile sale republicane insuflate de legturile cu Mazzini i o parte a revoluionarilor italieni, pe care nu i le ascundea, precum i opoziiei deschise fa de monarh n trecut a naintat spre regin i, cu un genunchi plecat la pmnt, i s-a adresat cu: Doamn, privindu-te, naiunea se vede frumoas, dup care i-a srutat mna i i-a nmnat coroana, gest simbolic n care putem descifra i un semn al concilierii, al mpcrii liberalilor ce mai nutreau sentimente republicane cu realitatea monarhiei constituionale. A urmat defilarea demnitarilor i reprezentanilor celor 3.000 de comune, oraul i oseaua Kiseleff fiind iluminate toat noaptea47. Ceremoniile au continuat i n zilele urmtoare. A doua zi suveranii au primit carele alegorice cortegiul istoric i alegoric al grupurilor artei, comerciului, industriei i societilor48, cum era numit n epoc, care simboliza toate activitile rii, n faa statuii lui Mihai Viteazul49. Dei dimineaa a czut ploaie, ceremoniile s-au desfurat dup amiaza, ntre orele 14 i 16, pe o vreme minunat, n timp ce procesiunea de pe Bulevard a fost catalogat de suveran drept magnifique. Parada militar care ar fi trebuit s aib loc a treia zi, pe 12/24 mai, a fost contramandat, dup ce o ploaie a udat trupa pn la piele, pentru 13/25 mai, cnd la ora 13.30 au defilat pe bulevard toate drapelele, cu enorm de mult lume pe strzi. n sfrit, seara, la 8.30, suveranul a participat la noi ceremonii cu ovaii pe strzile iluminate50. Festivitile proclamrii Regatului au fost momente de neuitat, ce au provocat o mare ncntare pentru vechiul Bucureti. Petrecerile l-au determinat chiar pe Mihail Cantacuzino s plaseze La belle epoque ntre anii 1880 i 1907, cnd ara a fost zguduit de vestita rscoal51. Proclamarea regatului reprezint un important moment n istoria noastr. Prin proclamarea regatului s-au consolidat poziiile monarhiei strine i s-a stabilizat domnia lui Carol I, care a avut tria de a-i menine postura, autoasumat, de arbitru n stat (n fond constituia ddea suveranului drept de veto absolut), atribut esenial al oricrei monarhii constituionale. Merit
46 47

Constantin Moisil, op. cit., p. 59. Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 363. 48 1866-1896, trei-deci de ani de domnie ai Regelui Carol I. Cuvntri , p. 13. 49 Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 364. 50 Carol I al Romniei, Jurnal .., p. 72. 51 Ion Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 364.

273

a fi remarcat c proclamarea regatului a avut drept efect i o serioas consolidare a poziiilor lui Ion C. Brtianu n viaa politic a Romniei, care dup acest eveniment a nceput s fie desemnat cu termenul de vizirul, datorit influenei i guvernrii sale ndelungate (12 ani cu mici ntreruperi), spre disperarea conservatorilor52. Unii autori de la 1900 au vzut n perioada ce ncepea cu proclamarea regatului o epoc bogat n ntocmiri de tot felul care fac din Romnia un stat modern53. De altfel chiar n raportul Consiliului de minitri se sublinia c: Romnia, constituit n Regat, completeaz i ncoroneaz opera regenerrii sale. Ea i d un nume care este n acord cu poziia ce a dobndit ca stat independent, act oficial ce semnific ncheierea uneia dintre etapele operei de modernizare a Romniei54. Pe plan internaional Romnia i-a sporit prestigiul prin noul statut de regat55 i a fost recunoscut ca un factor de stabilitate, cel puin pn la Rzboaiele Balcanice, iar potenialul su militar, poziia sa strategic, au nceput s conteze din ce n ce mai mult n calculele diplomatice ale cancelariilor europene56. Proclamarea regatului a fost comentat i n presa european a timpului: gazeta austriac Deutsche Zeitung a subliniat importana evenimentului n ceea ce privete reluarea locului n familia statelor europene de ctre Romnia, precum i c prin acest act Carol I devenea cu totul egal n drepturi (de jure, n.n.), cu ceilali suverani ai Europei; un alt cotidian vienez: Neue Freise Presse, scotea n eviden importana pe care avea s o joace pentru viitor Romnia n calea expansiunii ruseti, motiv pentru care era considerat un aliat i prieten preios pentru orice stat ale crui interese pot fi atinse de cele petrecute n Orient; cotidianul francez La Republique francaise aprecia c prin proclamarea regatului romnii i afirmau dreptul de a rezista la orice tendin de nfeudare; iar italienii vedeau n eveniment o dovad a rolului civilizator pe care l juca Romnia n Orient (n fond este o epoc n care italienii considerau Romnia sora estic mai mic a ginii latine)57. n sfrit, proclamarea regatului a ntrit securitatea rii i va crea
52 53

Ion Bulei, loc. cit. p. 168. Tribuna de Arad, 5/18 Aprilie 1909, n Aniversarea a 70 de ani a M. S. Regelui Carol I al Romniei, 1939-1909, Imprimeria Statului, Bucureti, 1910, p. 39. 54 Ion Bulei, loc. cit., p. 167-168. 55 Florin CONSTANTINIU, O istorie sincer a poporului romn, ediia a III-a revzut i adugit, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 2002, p. 238. 56 Sorin Ovidiu Damean, op. cit., p. 219-220. 57 Ibidem. Nicolae Isar apreciaz i el aportul pe care l-a avut proclamarea regatului n afirmarea treptat a Romniei i n procesul de reintegrare n marea familie a statelor civilizate la nivel european vezi Nicolae ISAR, Istoria Modern a romnilor, 1774/17841918, Bucureti, Editura Universitar, 2006, p. 320.

274

premisele constituirii nucleului statal n jurul cruia se va realiza ulterior Romnia Mare, motiv pentru care, att oamenii politici, ct i Carol I nsui, nu au ezitat s se pronune n favoarea romnilor din Austro-Ungaria, atunci cnd evenimentele presante au reclamat-o, dei diplomaii maghiari au cerut ca n tratatul de aderare la Tripla Alian din 1883 Romnia s se angajeze n scris c se va abine de la orice amestec n afacerile interne ale Ungariei58. Personal, autorul acestor rnduri consider c proclamarea regatului a fost important n primul rnd pentru Carol I, a crui domnie s-a stabilizat i ale crui decizii nu vor mai suporta prea multe critici de aici ncolo, cel puin pn la Consiliul de coroan de la Sinaia, din 3 august 1914. Regele nsui a avut aceast percepie i nu s-a sfiit s o afirme public: La 10/ 22 Maiu 1881, Naiunea Romn, prin Reprezentanii si, a pus pe Capul Nostru Coroana de oel, furit n arsenalul armatei din Dealul Spirei din unul din tunurile luate vitejete de la inamic, Coroana prin care ara a simbolizat stabilitatea [s.n.] i Independena sa59. De altfel i percepia din epoc a fost c ntr-o ar unde tradiia rsturnrii de domni era nrdcinat regele Carol I a reuit s dea stabilitate domniei s echilibreze acele energii cari erau menite s se sfie reciproc, pentru ca s le ndrepte ctre inta comun, care s fie mrirea neamului romnesc60.

58

Dumitru SUCIU, Monarhia i furirea Romniei Mari, Bucureti, Editura Albatros, 1997, p. 117-118. Presiunile maghiare au fost generate de declaraia politic fcut la Iai de senatorul Petre Grditeanu, n 1883, c din coroana Romniei lipsesc trei perle, Transilvania, Basarabia i Bucovina, discurs considerat iredentist de puterile vecine, de natur s trezeasc reacia foarte virulent a Austro-Ungariei i Rusiei, acestea neezitnd chiar s mobilizeze la graniele Romniei. Ulterior ameninarea unei invazii va fi eliminat ca urmare a aderrii Romniei la Tripla Alian. 59 10 Maiu 1866 10 Maiu 1891, un ptrar de veac de domnie a Regelui Carol I, Imprimeria Statului, Bucureti, 1891, p. 31. 60 C. DUMITRESCU-IAI (rectorul Universitii Bucureti), Regele i poporul romn, n Aniversarea a 70 de ani a M. S. Regelui Carol I al Romniei, 1939-1909, Imprimeria Statului, Bucureti, 1910, p. 39. Barbara Jelavich remarc n lucrarea sa nchinat Balcanilor, c ntr-o zon mcinat de conflicte Romnia era cea mai avansat ar i se bucura de stabilitate politic, prinul Carol avnd s se dovedeasc a fi unul dintre cei mai capabili monarhi europeni vezi Barbara JELAVICH, Istoria Balcanilor. Secolul al XX-lea, vol. II, Bucureti, Institutul European, 2000, p. 30.

275

IV. ISTORIA NVMNTULUI


COALA I VIAA SPIRITUAL DIN ORAUL VASLUI N SECOLUL AL XIX-LEA
Melania IONESCU Nicolae IONESCU

Abstract: The school and spiritual life in Vaslui town


in the 19th century To conclude, after the brief presentation of the school and of the cultural and religious life, we claim that in the 19th century, the town of Vaslui goes through a slow process of modernization. Indeed, we believe that in the Romanian society in general, but especially in Vaslui town, in the 19th century, were some signs of modernization, though it was far from modern still. Like the Romanian society, Vaslui would not manage to get through the first industrial revolution this century. Of course, in the town of Vaslui we had elites that are a part of the modern world, but the agrarian economy was extremely poor and outdated. Therefore, in 1907 the town was devastated, like in the medieval age. We had manufacturers, as well as owners of the towns hearth, practically a combination of archaic and modern, of East and West, a world in a rapid change among elite, but in a slow one among population, a population that cannot adapt to a new modern reality, in he whole Romania. With these changes, the education system and spiritual life began having an important role, with renowned schools as Mihail Kogalniceanu Gymnasium and remarkable churches as Saint John Church, founded by Steven the Great. This is the town of Vaslui of the 19th century, in a rather small Romania, a town where new is blended with the old, where modernization cannot occur, unless it is slow. Keywords: school, spiritual life, Vaslui, 19th century, education, culture, Mihai Eminescu.

Institutor, coala nr. 8 Alexandra Nechita, Vaslui. Profesor dr., Liceul Teoretic Mihail Koglniceanu, Vaslui, Preedintele Filialei Vaslui a S..I.R.

276

ara are nevoie mai mult de caractere dect de talente Regele Carol I (1866-1914) coala a avut un rol deosebit n cultivarea spiritului naional i n dezvoltarea modernismului romnesc. La sfritul secolului al XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea, nvmntul n Principatele Romne, n Epoca Luminilor, a cunoscut dou importante etape: n prima, Academiile domneti de limb greac prin reformele lui Grigore al III-lea Ghica i Al. Ipsilanti, timp de mai multe decenii, continuau s aib un rol preponderent n micarea cultural; n a doua etap, pe fondul refluxului nvmntului n limb greac, i datorit ntemeierii colilor de la Iai i Bucureti, sub conducerea lui Gh. Asachi i Gh. Lazr, nvmntul n limba naional i-a cptat rolul firesc, ctignd o poziie dominant n viaa cultural, ndeosebi dup 1821, cnd Academiile greceti i nceteaz existena1. Dezvoltarea nvmntului premodern romnesc ncepe ns, nc la 1741, cnd domnul Constantin Mavrocordat a dat ordin s se nfiineze coli pe lng episcopii i marile orae. Existena acestora (poate i la Vaslui) este atestat de hrisovul domnesc din octombrie 1766 emis de domnul Moldovei, Grigore al III-lea Ghica. Documentul viza organizarea Academiei domneti de la Iai i amintea de douzeci i trei de dascli moldoveneti, ce s-au rnduit pe la inuturi. Aceste coli pentru populaie sunt atestate la: Tecuci, Covurlui, Putna, Vaslui, Flciu i Hui2. Este prima form de nvmnt premodern cunoscut la Vaslui. Sistemul colar din Moldova la nceputul secolului al XIX-lea era ntr-un intens proces de prefacere influenat de marile personaliti ale culturii i colii din aceast parte a spaiului romnesc n frunte cu mitropolitul Moldovei, Veniamin Costachi i marele nvat Gheorghe Asachi. Ei au contribuit la dezvoltarea nvmntului n limba naional din Moldova. Datorit rzboaielor dintre Imperiul Rus i Imperiul Otoman din anii 1806-1812 i 1828-1829, ct i revoluiei de la 1821, proiectele de refacere a sistemului de nvmnt n Moldova, nu vor putea fi duse la bun sfrit3. Pentru localitatea Vaslui, ncepea o nou etap n domeniul nvmntului abia odat cu intrarea n vigoare a Regulamentului Organic la 1/13 ianuarie 1832. Acesta prevedea nfiinarea de coli nceptoare, n anumite orae, coli naionale, iar n unele sate, coli de ocoale.
1

Nicolae Isar, Principatele Romne n Epoca Luminilor (1770-1830). Cultura, spiritul critic, geneza ideii naionale, Editura Universitii din Bucureti, 1999, p. 13. 2 Stan N. Cucu, C. Oprescu, Brladul odinioar i astzi, Bucureti, 1984, p. 120. 3 Nicolae Isar, op. cit., pp. 13-23.

277

Regulamentul Organic, prevedea ca fiecare coal nceptoare din inut s aib un comitet de inspecie format din ispravnicul inutului i un inspector recrutat dintre persoanele nalte ale locului. La Vaslui, proprietarul vetrei i al moiei trgului, Elena ubin, ncepea demersurile pentru deschiderea unei coli publice nc din anul 1840. Cursurile s-au inaugurat la coala nceptoare din Vaslui4, la 1 decembrie 18415, devenit peste puin timp, coala primar urban nr. 1 de biei6. La nceput neavnd local, coala funciona n tinda unei biserici i apoi n curtea gospodriei cminarului Nicolae Hagi Chiriac. n 1843 Elena ubin i Neculai Hagi Chiriac au luat iniiativa construirii unui local propriu. Pentru aceasta, cea dinti dona terenul i deschidea lucrrile. Noul local era inaugurat n 1846 i inscripia din piatr a acestei coli se afl astzi, la Liceul Mihail Koglniceanu din Vaslui, unde sunt nscrise urmtoarele: Cas zidit n trgul Vaslui ca coal public, o parte cu ajutorul unor boieri i negutori, iar dou pri din cheltuiala cminarului Nicolae Chiriac Hagiu, anul 1846, luna iunie 307. coala cuprindea dou cldiri: una pentru nvmnt, iar alta era locuina nvtorului Iordache Galerie8. coala ale crei cursuri erau urmate de 54 de copii, ncepea bine, apreciat fiind n 1844 de Comisia de inspecie din care fcea parte i polcovnicul rus, Alexei ubin, soul proprietresei vetrei trgului Vaslui, Elena ubin. Examenul de absolvire era trecut de toi elevii colii, iar pentru bunele rezultate obinute se mpreau premii hrzite elevilor srguincioi de unele persoane nstrite cum erau: cminarul Neculai Chiriac, serdarii Dimitrie Duca, Toma Buzdugan, Iordachi Teliman, stolnicul Mihailovici, dregtorul inutului Dimitrie Sturdza, comisul George Ciurea i alii9. Activitatea colii este remarcat de autoritile vremii. La 6 iunie 1847, ispravnicul inutului Vaslui, aga Grigorie Krupenski, ine un discurs de felicitare profesorilor colii, iar la 23 iulie 1851, Epitropia nvturilor Publice din Vaslui trimite Inspectorului colii Publice din ora, serdarului Dimitrie Duca, o scrisoare de mulumire pentru sprijinul acordat colii10.
4

Aurel Zugravu .a., File de monografie. Judeul Vaslui, Intreprinderea Poligrafic Iai, 1972, p. 44. 5 Constantin erban, Modernizarea oraului Vaslui n timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, n A.M.M.,Vaslui, vol. VII-VIII, 1985-1986, Galai, p. 243. 6 Mihai Ciobanu, (coord.), Cronica Vasluiului, Bucureti, Editura Publirom, 1999, p. 176. 7 Aurel Zugravu .a., op. cit. p. 33. 8 Constantin erban, op. cit., p. 243. 9 Ionel Honzoc, Aspecte privind dezvoltarea Vasluiului n secolul al XIX-lea n A.M.M., Vaslui, vol. VII-VIII, Intreprinderea Poligrafic Galai, 1985-1986, p. 470. 10 Ibidem, p. 470.

278

ntre timp, nvmntul din Vaslui progreseaz. Anul 1858 marcheaz prin raportul Comitetului de inspecie al colii din localitate o nou etap, ca urmare a ntemeierii colii publice de fete, ce s-a deschis la 3 noiembrie, n prezena membrilor comitetului, a corpului profesoral, a unui numeros public i a notabilitilor oraului11. Aceast coal primete o donaie de 30 de galbeni i 5 stnjeni de lemne din partea lui Dimitrie Castroian, nepotul cminarului Neculai Hagi Chiriac12. coala nr. 1 de biei la Vaslui i continua activitatea fiind amintit i cu prilejul prezenei n ora a domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica n august 1851, care a vizitat-o printre instituiile urbei. n 1860 la Vaslui funciona i un pension francez condus de profesorul Alexandre Leblanch. Elevii si erau obligai acum s susin examen n faa comisiei colare centrale13. Sistemul de nvmnt era ncurajat prin reformele nfptuite de domnitorul Unirii, Alexandru Ioan Cuza. Astfel, printr-un decret, era promulgat la 25 noiembrie / 7 decembrie 1864, importanta Lege a Instruciunii Publice, care n cele 262 de articole ale sale organiza sistemul de nvmnt modern n Romnia. Principala prevedere a noii legi era stipulat n articolul 6 din Dispoziiunile generale, unde se afirma c instruciunea primar elementar este obligatorie i gratuit14. La Vaslui, n timpul lui Alexandru Ioan Cuza, se nmulesc semnele modernizrii sistemului de nvmnt. n 1860, coala public de biei nr. 1 avea 4 clase aflate ntr-o cas a statului. Acum este menionat la Vaslui, merituosul nvtor G. Chrisoscoleu (sau Hrisoscoleu). Acesta ntocmete un memoriu prin care cerea mobilier, construirea unei buctrii i cumprarea unui clopoel pentru marcarea orelor de clas15. n acest timp, se pare c coala funciona cu trei clase. Astfel c la clasa I preda supleantul, n clasa a II-a preda adjunctul, iar n clasa a III-a i a IV-a directorul. n 1863 Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice aloca suma de 300 de galbeni pentru cele dou coli din Vaslui (coala de biei i cea de fete), iar dup 1859, se nfiina i o grdini public16.
11 12

Ibidem. Ibidem. 13 Aurel Zugravu .a., op. cit, p. 244. 14 Nicolae Isar, Istoria modern a romnilor. Edificarea Statului Naional (1848-1866), Editura Universitii Bucureti, 2002, pp. 348-360. 15 Constantin erban, op. cit., p. 243. 16 Lahovary Gheorghe i colaboratorii, Marele dicionar geografic al Romniei, Bucureti, 1902, pp. 723-724.

279

ntre 1861-1876 director al colii de biei nr. 1 era Grigore Hrisoscoleu (menionat i mai sus). Acesta era apreciat de Mihai Eminescu (revizor colar pentru judeele Iai i Vaslui) care afirma c: Metoda de predare a Domnului Hrisoscoleu e demn de toat lauda17. Datorit meritelor sale, Hrisoscoleu devine secretarul Comitetului colar ce verifica i examina condiiile n care i desfurau activitatea nvtorii din comunele judeului18. n anii 1850-1864 au absolvit coala de biei nr. 1 din Vaslui 1.485 de elevi, la o medie anual de 92 de elevi. ntre 1864-1934 coala a avut un numr de 14.464 de absolveni, dintre ei jumtate urmnd i cursurile secundare. Amintim civa absolveni marcani ai colii publice nr. 1 de biei Vaslui, cum ar fi: N. Batr (promoia 1877), Gh. Petala (promoia 1877), generalul Ion Rcanu (promoia 1882, viitor primar al oraului, ministru i senator), L. Chihodariu (secretar de stat promoia 1877), Gheorghe G. Mironescu (viitor Preedinte al Consiliului de Minitri, promoia 1883 cu nota 10) etc.19. Un moment important n evoluia nvmntului vasluian l constituie inspeciile efectuate, n anii 1875-1876, de revizorul colar, Mihai Eminescu, n oraul i judeul Vaslui. Marele poet fusese numit nc de la 1 iulie 1875 de Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice, condus de Titu Maiorescu, n funcia de revizor colar pentru judeele Iai i Vaslui20. nc din august 1875, el porni pe drumurile de ar, n trsur sau cru, cum i-a fost la ndemn, s viziteze colile din judeul Vaslui, n vederea reorganizrii nvmntului primar. Impresia general pe care i-o fcur aceste coli fu rea. Frecvena redus a elevilor, abuzurile primarilor, srcia i mortalitatea ranului, silit s presteze munci n natur spre a acoperi vechile datorii, toate acestea l fcur s cread c coala devenise un lucru de prisos21. Eminescu rmne n aceast funcie o perioad scurt, pn la 4 iulie 1876. El iniiaz unele aciuni pentru bunul mers al colilor vasluiene i inspecteaz urmtoarele uniti de nvmnt din jude: coala primar nr. 1 de biei din Vaslui, coala primar de fete din Vaslui, colile din urneti,
17 18

Mihai Eminescu, Scrieri pedagogice, Iai, Editura Junimea, 1977, p. 81. Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., p. 180. 19 Ibidem, p. 183. 20 George Clinescu, Viaa lui Mihai Eminescu, Bucureti, Editura Pentru Literatur, 1964, p. 206. 21 Ibidem, p. 208-209.

280

ibneti, Butucrie, Laza, Hrova, Poieneti-Floreti, Rediu, Brodoc, Pucai, Blteni, Mreni, Rafaila, Deleti, Bleti, Brzeti, Codeti, Grceni i Lipov22. Interesant este prerea lui Eminescu despre cele vzute, pe care o redm n continuare: impresia general pe care mi-au fcut-o colile rurale din acest jude a fost rea. Pretutindeni, frecvena mic i incuria administrativ mare, pretutindeni srcia muncitorului agricol, mortalitatea, adesea nspimnttoare, greutile publice i angajamentele de munc nscute din aceste greuti aproape insurmontabile. n final, prezentm cele nscrise de poet n raportul 220 din activitatea sa de inspector la Vaslui: La inspecia fcut la 26 aprilie 1876 colilor urbane din Vaslui, am constatat la coala de biei un mers regulat de dezvoltare. Metoda de predare a d-lui Hrisoscoleu (clasa a patra) e demn de toat lauda. La celelalte clase nu poate fi att de metodic, dar cu destul aptitudine i srguin, promit rezultate satisfctoare.23 Mihai Eminescu face i alte aprecieri interesante despre colile din jude.n mprejurrile (acestea n.n.) colile din judeul Vaslui sunt cele mai bune posibile, precum lumea lui Leibniz cu toat miseria i nimicnicia ei vdit, este cea mai bun lume posibil, cci posibilitatea i existena sunt identice i ceea ce este posibil exist. Precum soarele st locului de milioane de ani, oricare ar fi fost prerile omeneti, fie geocentriste, fie heliocentriste, tot astfel prerile oamenilor nu schimb nimic din mersul firesc, material al lucrului. Prini miseri i viioi, copii goi i bolnavi, nvtori ignorani i ru pltii, administratori superficiali, toate acestea ngreuiate de creterea impozitelor, menite a hrni aceast stare de lucruri, nu sunt condiiunile normale pentru coli bune... coala va fi bun, cnd popa va fi bun, darea mic, subprefecii oameni s tie administraie, finane i economie politic, nvtorii pedagogi, pe cnd va fi coala-coal, statul-stat i omul-om, precum e n toat lumea, iar nu ca la noi adic la nimeni24. n anul colar 1879-1880 n Vaslui era constituit prima clas de gimnaziu, fapt care va ncuraja autoritile n iniiativa de a avea un gimnaziu sau liceu cu un curs inferior n ora. Acest lucru se va realiza peste civa ani. Dar pn atunci crete numrul instituiilor colare primare, ntruct n februarie 1887 se nfiineaz coala primar nr. 2 de biei, iar n 1889 coala primar nr. 2 de fete25.
22 23

Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., p. 510. Mihai Eminescu, op. cit., p. 17. 24 Ibidem, p. 81. 25 Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., pp. 203-204.

281

La 1 septembrie 1890 are loc un nou eveniment foarte important n procesul de nvmnt din Vaslui, prin nfiinarea Gimnaziului real Mihai Koglniceanu cu patru clase de studiu. Aici au funcionat profesori i directori remarcabili precum: Constantin Calmuschi (profesor i director), Alexandru Nicolau (1893), Grigore Mlinescu (1895), N. Gdei (1897), Ion Cheanu (1900), Spiridon Popescu (va publica la Viaa Romneasc) etc.26. n 1898, Ministerul Cultelor i Instruciunii Publice care era condus de Spiru Haret, a emis o serie de legi importante cum au fost cele din 1898 Legea nvmntului public i 1899 Legea nvmntului profesional, n consecina crora au fost nfiinate la Vaslui o coal profesional de fete, iar la 1904 o alta de meserii27. Dup prezentarea instituiilor de nvmnt, considerm c este interesant s amintit localurile n care aceste coli i-au desfurat activitatea. Astfel, n ce privete gimnaziul menionm c la 1 septembrie 1890 s-au deschis cursurile colii Mihai Koglniceanu ntr-o prvlie din strada tefan cel Mare, pn la Sfntul Dumitru, cnd gimnaziul avea s se mute ntr-un loc mai acceptabil28. La 15 martie 1891 a nceput construcia noului local i la 1 septembrie 1893 cldirea era inaugurat chiar n prezena regelui Carol I. Alturi de fosta coal Normal de Biei, ambele construite n ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, erau construcii funcionale cu arhitectur de tip neoclasic i eclectic29. n acelai timp s-a dezvoltat i nvmntul populaiei evreieti din Vaslui. n 1896 se nfiineaz coala Asei-Tow, apoi coala israelit de fete Cultura. Prima avea 4 profesori i 160 de elevi, n fruntea sa fiind personaliti de marc ale intelectualitii evreieti, precum: Albert Spaier i M. Braunstein-Mebasan i Lucreia Constant. Primii doi au studiat i n strintate, cu doctorate la Berlin i Sorbona. coala israelito-romn Asei-Tow avea n 1907, o clas gimnazial cu predare n limba romn i n limba ebraic30. Concomitent la Vaslui
26 27

DJAN Vaslui, Fondul Liceului M. Koglniceanu, dosar 203/1890,f. 16 Mihai Ciobanu .a., op. cit., p. 207. 28 Gheorghe Stnescu, Anuarul comemorativ al Liceului Mihail Koglniceanu din Vaslui pe anii colari 1890-1935, Tipografia, Librria i legtoria Al. Ocneanu, Vaslui, 1935, p. 9. 29 Maria Popa, Monumente istorice din Judeul Vaslui, n A.M.M., Vaslui, vol. XV-XX, partea a II-a, 1993-1998, Vaslui, p. 383. 30 Liviu Rotman, coala israelito-romn (1851-1914), Bucureti, Editura Hasefer, 1999, p. 284.

282

erau trei azile confesionale (cu trei profesori) i o grdin cu 33 de copii31. n ce privete celelalte instituii culturale, prezentm unele aspecte despre micile biblioteci dar i despre personalitile culturale nscute pe aceste meleaguri n secolul al XIX-lea. Desigur, primele biblioteci au fost gzduite n vechile case boiereti, din trgul Vaslui, aparinnd unor ilustre familii care au condus destinele Moldovei. Se pare c locuina familiei Ghica-ubin din apropierea bisericii vechi a oraului, avea o ncpere destinat bibliotecii cu operele clasicilor literaturii franceze, germane i ruse. Cuprindea i dicionarele enciclopedice aprute la nceputul secolului al XIX-lea32. O alt bibliotec era n frumosul edificiu ridicat de familia Mavrocordat la 1892, i care firesc i purta numele. Aici gsim cri remarcabile din literatura romn i universal foarte citite, n acea vreme. n acest veac, la Vaslui lipseau bibliotecile publice. Primele dintre ele, aadar, apar nti pe lng colile din ora. Astfel, coala primar nr. 1 avea un fond de carte provenit din donaia boierilor luminai i a dasclilor devotai colii. nvtorul Grigore Hrisoscoleu, directorul colii primare nr. 1 de biei din Vaslui (1861-1876), din achiziiile de cri i publicaii, a pus bazele primei biblioteci pe lng coala unde funciona. nc 308 volume se adugau, conform actului din 22 noiembrie 1861, bibliotecii colare publice din Vaslui33. A doua bibliotec era cea a Liceului Mihail Koglniceanu din Vaslui. Primii directori ai Gimnaziului, tefan Severin i Constantin Calmuschi nfiineaz biblioteca colii la 8 noiembrie 1892. n acelai an, se achiziionau patru dicionare franco-romne cu suma de opt lei. Conducerea i autoritile locale pun problema strngerii de fonduri pentru procurarea materialului didactic, coala fiind lipsit de cele necesare. Pentru aceasta, n decembrie 1891, autoritile n frunte cu primarul oraului, C. State i prefectul Judeului, Panaite Donici, organizeaz un bal, banii strni cu acest prilej, fiind donai bibliotecii Gimnaziului. Cu suma de 1.200 de lei s-au procurat cri i hri pentru bibliotec34. Astzi, biblioteca Liceului Mihail Koglniceanu are peste 28.000 de volume, cea mai veche carte Viaa Sfinilor, scris n chirilic, dateaz din 1813. n final, prezentm succint personalitile culturale pe care Vasluiul le-a dat rii n secolul al XIX-lea: Constantin Calmuschi (profesor de
31 32

Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., p 205. Ibidem, p. 345. 33 Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., p. 246. 34 Ibidem, pp. 246-247.

283

istorie i scriitor; a fost cadru didactic la Vaslui, Ploieti, Alexandria, Focani, Galai i Brlad; a publicat manuale, monografii folclorice precum n Munii Neamului, poeme n volumul Din vremea Unirii (1909), Geografia Romniei i a rilor vecine locuite de romni (1897), Gh. Asachi. Viaa i activitatea lui (1887), Principalele dri ale Moldovei i ale rii Romneti n secolul al XVIII-lea (1891) etc.35, Ioan Adam (scriitor smntorist nscut la 26 noiembrie 1875 la Vaslui, decedat la 18 mai 1911, la Iai). Este autorul unor lucrri interesante precum: Pe lng vatr (1900), Flori de cmp (1900), Leagnul viselor (1902(, poemul Sybaris (1902), romanul Nzuini (1908), povestirile Constana pitoreasc (1908) etc. 36. Aglae Pruteanu (actri dramatic nscut la 1866 n Vaslui, joac la teatrul Maior Gh. Pastia din Focani i la Teatrul Naional Vasile Alecsandri din Iai) i Constantin Tnase, marele actor de comedie, nscut la 5 iulie 1880, la Vaslui. A copilrit pe strada Huiului i a absolvit n 1905 Conservatorul din Bucureti. Devine ncepnd cu 23 mai 1919, director al Teatrului Crbu, unde i-a ctigat notorietate cu o serie de cuplete celebre, cum ar fi: Pn cnd?, Este? Este!, Ai, n-ai dai, Cu ce?, Nu mai pot, ori renumitul cuplet dup 23 august 1944 ndreptat mpotriva trupelor sovietice de ocupaie n care afirma urmtoarele: De la Nistru pn la Don/ Davai ceas, davai palton./ De la Nistru pn la Tisa/ Davai ceas, davai valiza./ Davai ceas, davai soie/ Harao tovrie/. Se pare c de la o rceal venit de la Moscova i nu de la rceala de la berea din Cimigiu, C.Tnase a murit pe 29 august 1945. Ultimele sale cuvinte au fost: Doctore, s tii c asta-i ultima noapte a lui Mihai Viteazul37. Dup prezentarea acestor aspecte privind coala i viaa cultural la Vaslui, ne vom referi pe scurt i la viaa confesional a oraului. n secolul al XIX-lea populaia localitii Vaslui aparinea n mare parte celor dou confesiuni religioase importante n ora: cultele ortodox i mozaic. n cei privete pe adepii celui de-al doilea cult (mozaic) acetia erau evreii, care reprezentau ntre 40% -50% din populaia oraului. Astfel, pentru ei, n ora funcionau 4 sinagogi, prima fiind construit la 1870, primul cimitir evreiesc fiind menionat n anul 189038.
35

Mihai Ciobanu, Petru Necula, Dicionarul personalitilor vasluiene, Vaslui, Editura Cutia Pandorei, 2001, p. 31 36 Ibidem, pp. 7-10. 37 Ibidem, pp. 150-153. 38 Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., p. 240.

284

Comunitatea ortodox beneficia de 3 biserici, ultima ridicat la sfritul secolului al XIX-lea. Lundu-le n ordine cronologic, primul lca de cult ortodox a fost construit n prima jumtate a secolului al XV-lea. Pe locul actualei biserici, Sf. Ioan Boteztorul, a existat o alt biseric mai veche, unde, probabil, au fost nmormntai boierii moldoveni: vornicul Isaiia, paharnicul Negril i stolnicul Alexa, pedepsii de nenduplecatul voievod, tefan cel Mare, n 1471. Astfel, mormntul dezvelit n cursul lucrrilor de restaurare din 1923, aparinea unuia dintre aceti mari boieri moldoveni, care au fcut parte din divanul rii, vornicul Isaiia fiind, chiar i rud domneasc, ceea ce ndreptete i nhumarea sa n haine bogate, conform rangului39. tefan a construit o nou biseric, pe ruinele vechiului lca, nceput n aprilie 1490 i terminat n septembrie acelai an. De atunci se pstreaz pisania cu inscripia: Io tefan Voievod cu mila lui Dumnezeu, Domn al rii Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod zidit-am acest loca cu hramul Tierii cinstitului cap al Sfntului i slvitului prooroc i nainte boteztor Ioan. nceputu-s-a n anul 6998 (1490) luna aprilie 27 i svritu-s-a n acelai an septembrie 2040. Desigur, construirea unei biserici din piatr i crmid, n cadrul curilor domneti din Vaslui face parte dintr-un program potrivit cruia n ultimii ani ai domniei marelui voievod au fost ridicate lcauri de curte domneasc n oraele Moldovei biserici de ora, cea de la Vaslui fiind prima41. Biserica Sf. Ioan avea un pronaos lrgit, pereii laterali erau mpini spre exterior, dou contraforturi ncadrau spre apus absidele laterale care erau ndeprtate, iar decoraiunea exterioar folosea crmizi i discuri ornamentale smluite cu motive geometrice i figuri n relief. Biserica din Vaslui avea un plan triconc format din: pronaos (tinda), naosul (nava central) i altarul. n timpul lui tefan cel Mare se pare c biserica avea i o turl42. n secolul al XIX-lea, biserica a fost supus mai multor reparaii, nregistrate, n special, dup mari cutremure. n timpul celui din 1802, lcaul de cult se va crpa de sus pn jos, iar bolta bisericii domneti a fost deteriorat pentru ca n anul 1818, turla bisericii s se drme complet. Cnd n 1820 are loc prima refacere a bisericii, susinut financiar de soia
39

Alexandru Andronic, Oraul Vaslui n vremea lui tefan cel Mare, n A.M.M. Vaslui, vol. XII-XIV, 1990-1992, Galai, p. 110. 40 George Bal, Bisericile lui tefan cel Mare, Bucureti, 1926, p. 59. 41 Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii n Romnia, vol. I, Bucureti, 1963, p. 234. 42 Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., p. 103.

285

logoftului, Costachi Ghica, Maria Cantacuzino, a fost construit lng peretele de apus turnul clopotni, aa cum reiese dintr-o inscripie de la 1820.43 La 10 februarie 1886 are loc un nou cutremur care va duce la crparea turnului refcut n 1820. n anul 1889 primria ncepe lucrrile de reparaie pentru care constructor a fost Giovani Costaldo. Totodat, a fost solicitat i un ajutor bnesc de la Ministerul Cultelor i Instruciunii. Lucrrile se ncheie n 1890, iar la 14 octombrie 1890 are loc resfinirea ctitoriei tefaniene. Acum se reface pictura n interior i se realizeaz un cafas din fier. Pictura aparine lui G. Ioanid, un discipol al lui Gheorghe Tattarscu lucrat ntr-un stil renascentist, n tehnica uleiului, pe suport de gled, preparat special. n interior, n pronaos, sunt fcute n imitaie de mozaic, portretele lui tefan cel Mare i Bogdan al III-lea. n 1894 pe cheltuiala Episcopului Huilor, P. S. Silvestru Blnescu, se realizeaz poleirea catapetesmei format din 40 de icoane pictate n ulei. n interiorul bisericii se afl, probabil, tot din aceast perioad, o icoan din secolul al XIX-lea de Nicolae Grigorescu care nfieaz pe Iisus Hristos pe drumul Golgotei. Tot la 1894, acelai Episcop va polei n argint i iconostasul Maicii Domnului44. Biserica Sf. Ioan rmne pn n zilele noastre una din cele mai interesante i respectate cldiri ale oraului Vaslui. Aici n al doilea rzboi mondial a fost adpostit, pentru a nu fi distrus de armata sovietic, statuia lui tefan cel Mare i Sfnt de la Chiinu simbol al romnismului din Basarabia. Cea de-a doua biseric din Vaslui dateaz din 30 iulie 1628. Ea avea hramul Sfntului Gheorghe i a fost nchinat Mnstirii Zografu de la Muntele Athos. Mai trziu, mnstirea primete numele de Adormirea Maicii Domnului Uspenia. Mnstirea este menionat n mai multe hrisoave domneti emise de diveri domni ai Moldovei ca: Miron Barnowski Movil (30 iulie 1628), Alexandru Coconul la 2 aprilie 1630 i Moise Movil la 5 august 1631. Mnstirea devine apoi mitoc al mnstirii Dobrov, care la 9 august 1796 face schimb cu noul proprietar al Vasluiului, hatmanul Costachi Ghica, el lund n stpnire mnstirea i moia acesteia45. n anul 1859 mica bisericu din lemn este mistuit de focul care a distrus o mare parte din ora.
43

Ioan Olaru .a., Biserica Domneasc Sf. Ioan Boteztorul din Vaslui nlat de tefan cel Mare n anul 1490 important monument de art medieval romneasc, n A.M.M. Vaslui, vol. XII-XIV, S.C. Porto-Franco S.A., Galai, 1990-1992, p. 324. 44 Mihai Ciobanu (coord.), op. cit., pp. 105-128. 45 Gheorghe Ghibnescu, Vasluiul, studiu i documente, Iai, Institutul de Arte Grafice Viaa Romneasc, 1926, pp. 184-185.

286

n acelai an, marele boier filantrop vasluian, cminarul Neculai Hagi Chiriac, dup ce construise o clopotni n 1831, ncepe ridicarea unui nou lca de cult din piatr, n mijlocul oraului, aceast biseric devenind astfel Catedrala oraului. Cminarul nu ajunge s vad terminat lucrarea, deoarece moare la 1859, lucrarea fiind finalizat, un an mai trziu, de nepotul su, Dimitrie Castroian, ns tot cu banii provenii din averea cminarului. n anul 1866, Biserica Adormirii Maicii Domnului Uspenia este reparat de preotul Constantin Maria mpreun cu presvitera Elena, cu Ion Blaa i Dumitru Aftinoaie din Vaslui, reparaia rezistnd timp de 50 de ani pn dup primul rzboi mondial46. O parte din pictura actual s-a fcut cu sprijinul financiar al marelui actor Constantin Tnase i al fostului primar, generalul Ion Rcanu. A treia biseric ortodox din ora se construiete n anul 1889. Era de fapt o biseric paraclis a cimitirului Eternitatea din Vaslui, construit de noul proprietar al moiei trgului Vaslui, Vera Mavrocordat. Aceasta poart hramul Sfnta Treime. Biserica se construiete n mijlocul noului cimitir, nfiinat la jumtatea secolului al XIX-lea. Se aduc aici pietrele funerare din secolele XVII-XIX care se observ pn azi. Acum se construiete i o troi n cimitirul Eternitatea dinVaslui. n acest cimitir se gsesc cavourile marilor familii boiereti vasluiene: Temistocle, Bastaki, Vonograski, Mironescu, Rcanu, dr. Scarlat47. n 1925 din ordinul autoritilor este dezafectat vechiul cimitir din jurul bisericii Sf. Ioan, rmnnd doar cavourile din secolul al XIX-lea, cunoscute sub numele de rezervaia Ghica-ubin. Aici se afl, mormintele proprietarilor moiei trgului Vaslui, ale colonelului Alexei ubin, decedat la 1854 i al Elenei Ghica48. n ce privete populaia catolic, menionm c n Evul Mediu, oraul avea o puternic comunitate de acest rit, reprezentat de o biseric, dup cum afirma la 7 noiembrie 1646, Marco Bandini. Biserica n-a rezistat visicitudinilor timpurilor, ns comunitatea a rmas la Vaslui, pn n zilele noastre. Acest fapt este atestat de unele documente. La 1842 avem o hart a comunitilor catolice din Moldova, realizat de inginerul Josef Anton Bayardi. n acest document oraul este trecut sub numele de Waslui, avnd o comunitate catolic49.
46 47

Ibidem, p. 205. Ibidem, p. 210. 48 Ibidem, p. 130. 49 Ibidem.

287

n concluzie, dup prezentarea succint a vieii colare, culturale i religioase, afirmm c n veacul al XIX-lea, oraul Vaslui cunoate un proces lent de modernizare. ntr-adevr, credem c att societatea romneasc, n general, dar mai ales oraul Vaslui, n secolul al XIX-lea a cunoscut semnele vizibile ale modernizrii, dar considerm c era nc departe de termenul de modern. La fel ca societatea romneasc, Vasluiul avea elite care fceau parte dintr-o lume modern, dar exista i o ptur agrar srac i napoiat, care la 1907 a devastat localitatea. Aici funcionau manufacturi, dar triau i proprietari ai vetrei trgului, ceea ce constituia o combinaie ntre arhaic i modern, ntre Orient i Occident, o lume n schimbare, ntr-o transformare rapid la nivelul elitelor, dar ntr-o schimbare lent la nivelul populaiei, care nu va reui s se adapteze la noile realiti moderne. n cadrul acestor schimbri nvmntul i viaa spiritual au ocupat un loc aparte, cu coli de referin ca Gimanaziul M. Koglniceanu i biserici cum era Biserica Sf. Ioan, ctitorit de tefan cel Mare. Acesta este Vasluiul la nivelul secolului al XIX-lea, o mic Romnie, un ora n care noul se ntlnete cu vechiul, iar modernismul i face loc cu greu.

288

V. FILE DE VIA COTIDIAN


AFIRMAREA MICRII FEMINISTE N ROMNIA INTERBELIC (1918- 1938)
Marian CURCULESCU

Rsum: L'affirmation du mouvement fministe dans la Roumanie


dentre les deux guerres Pendant la priode dentre les deux guerres, le mouvement fministe sest affirm en Roumanie, visant parvenir un nouveau statut des femmes dans la socit. On souhaitait l'galit des droits avec les hommes et l'accs aux fonctions publiques. Le mouvement fministe tait fond principalement sur lactivit des intellectuels dans les villes et les villages, en connaissant de diverses formes de manifestation: des mesures pour largir l'horizon culturel, des articles de presse, la cration des socits nationales des femmes, des appels adresss au gouvernement et au parlement, des confrences, la cration des sections fminines au sein des partis politiques, des campagnes pour dfendre la paix, etc. En consquence, on a obtenu certains succs: la Constitution de 1923 prvoyait que par une loi ordinaire on accorde des droits civils aux femmes, et par les lois d'unification administrative de 1925 et de 1929 llection des femmes dans les conseils municipaux et dans les conseils de comt tait devenue possible. Dans l'ensemble, on a eu des tapes importantes dans la revalorisation du rle des femmes dans la socit roumaine, ce qui a conduit obtenir le suffrage universel. Mots clf: mouvement fministe, nouveau statut social, droit de vote, solidarit, associations fministes.

Profesor dr. Colegiul Naional Constantin Cantacuzino, Trgovite, judeul Dmbovia

289

Dup anul 1918, n Romnia i n alte ri europene s-a afirmat micarea feminist, avnd drept scop obinerea unui nou statut al femeii n societate, care s-i acorde egalitatea n drepturi cu brbatul i accesul la funcii publice. n legtur cu dorina femeii de a se emancipa civil i politic, prerile erau mprite n societatea romneasc. Unii pledau pentru nfptuirea real a egalitii cu brbatul, alii limitau participarea ei doar la viaa public, neacceptndu-se intrarea pe scena politic pe motivul c ar apare elemente de tulburare n organizaia politic a societii moderne. Era i o a treia categorie care vedea n micarea feminist un pericol! Acest subiect a determinat diverse opinii reflectate n pres, n lurile de cuvnt ale politicienilor, n programele partidelor politice, n parlament. Trebuiau nvinse i depite vechile mentaliti care considerau femeia inferioar brbatului i care erau puternice mai ales n lumea satului. Micarea feminist s-a bazat ndeosebi pe aciunile variate ale intelectualelor (nvtoare, profesoare, cadre medicale, juriste) care au reuit s atrag un numr mare de participante de la orae i sate. Prin orizontul cultural i prin activitatea desfurat n diverse structuri de conducere ale acestei micri, s-au afirmat Calypso Botez, Alexandrina Cantacuzino, Elena Meissner, Ella Negruzzi. Micarea feminist s-a bucurat de un sprijin diferit la nivelul provinciilor. Aa de pild, n vreme ce basarabencele se artau hotrte s obin egalitatea n drepturi cu brbaii, n Ardeal se auzeau voci care considerau c acest obiectiv mai putea fi amnat.1 Mentalitatea femeilor privind locul i rolul lor n societate a fost influenat de o serie de factori: condiiile de via, nivelul cultural, rolul presei, atitudinea politicienilor, aciunile unor organizaii etc. Evident c sperana ctre o via mai bun i ctre un alt statut social pornea de la condiiile materiale. La sate, femeile aveau un regim de via destul de greu, cci munceau mult att la cmp, ct i n familie (unde se ocupau de treburile gospodreti i de ngrijirea copiilor).2 Unele rmseser vduve n urma rzboiului i se zbteau pentru a fi mproprietrite; acestea sufereau din cauza dificultilor materiale, mult amplificate de anii crizei economice. Altele, trebuiau s administreze gospodria n timpul cnd brbaii lor erau plecai la ora sau prin ar pentru a face rost de bani (Oltenia, ara Moilor). La orae, multe femei munceau n industrie, avnd
1 2

Emilia Duganu, Rostul nostru, n Tribuna femeii, I, nr. 9, 1930, p. 2. Sfarm piatr, II, nr. 28, 1936, p. 1.

290

condiii grele i o plat modest. n 1930, ele reprezentau 27% din cei 1 385 493 de lucrtori, 13,4% din totalul de 95 821 de ucenici i 89% din cei 257749 de salariai casnici.3 Erau sectoare industriale unde aveau o pondere nsemnat: fabricile de tutun i industria textil (femeile reprezentau 4050%).4 Deseori, femeile au activat, ndeosebi sub forma grevelor, cernd ziua de lucru de 8 ore, legiferarea ajutorului de omaj, ncetarea concedierilor, salarii mai bune. Aciuni mai bine organizate au fost desfurate de Uniunea Femeilor Muncitoare din Romnia (sub conducerea Partidului SocialDemocrat): adunri de protest, greve n Bucureti5, Buhui (1930), Arad (1936), Cluj (1937).6 Dar condiiile materiale nu nsemnau totul. Erau femei care nu ntrezreau sau nu puteau defini noul ideal. De aceea, unele ncercau s obin lmuriri adresndu-se presei. Este semnificativ scrisoarea publicat de Viitorul n 6 mai 1927, care reflect starea de spirit a acelora care nu aveau un orizont spre care s mearg: Pe lng ocupaiile casnice, pe lng dragostea soului, pe lng viaa tihnit, calm, sufletul i cere nc viaa lui. Mi-e team s nu ajung de plictiseal s m interesez de toate nimicurile din viaa altora, s nu ajung dornic de cancanuri, adic o provincial de rnd, fr ideal i fr alte bucurii dect ale curiozitii mereu n goan dup tiri noi, dup nimicuri meschine. Dai-mi un mic ideal, o mic ndreptare n viaa monoton cci mrturisesc, nu mai tiu pentru ce triesc.7 Nichifor Crainic considera c femeile aveau un conglomerat bizar de atitudini contradictorii i de idei antinomice, caracterizndu-se prin incoeren n mentalitate, n preferin i atitudini.8 Avnd n vedere aceast stare de fapt, precum i nivelul modest de instrucie, ndeosebi la sate, micarea feminist a acionat pentru creterea nivelului de cunotine i pentru lrgirea orizontului cultural. n acest scop s-au folosit diferite modaliti: cursuri i conferine (privind buna organizare a gospodriei9, educaia
3

Elisabeta Ioni, Micarea revoluionar i democratic de femei din Romnia n perioada 1918-1944, n Anale de istorie, nr. 5/1987, p. 21. 4 Aron Petric (coord.), Istoria Romniei n anii 1918-1981, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1981, p. 29. 5 Elisabeta Ioni, loc. cit., p. 23. 6 Elisabeta Ioni, Uniunea Femeilor Muncitoare din Romnia, n Revista de istorie, nr. 10/1980, p. 1923. 7 Viaa la ar, f. a., n Viitorul, XX, nr. 5757, 1927, p. 2. 8 Nichifor Crainic, Numrul e fora, n Sfarm piatr, II, nr. 28, 1936, p. 2. 9 Vremea nou, XI, nr. 76, 1935, p. 3.

291

copiilor, alimentaia sntoas, ngrijirea sntii, lupta contra imoralitii, egalitatea dintre brbat i femeie), expoziii de art i de produse ale industriei casnice10, serbri, eztori, publicarea n pres a unor sfaturi practice11, apeluri de a nu prsi satele12, sprijin pentru construirea unor coli i internate. O nsemnat contribuie pe plan instructiv i informativ o avea ziarul Tribuna femeii (aprut n 1930), unde se publicau articole despre viaa politic, nivelul de trai, situaia economic, mod, omaj, viaa cotidian, medicin, cultur, drepturile civile, ncurajri pentru mplinirea speranelor de prosperitate i progres13. O real contribuie n acest sens au adus-o diferite societi: Societatea Doamnelor Romne, Societatea Reuniunea Femeilor Romne, Societatea ortodox naional a femeilor din Romnia (condus de Alexandrina Cantacuzino) .a. n aceast aciune de luminare a satelor, un rol important l-a avut coala de misionare naionale i morale14 de la Vlenii de Munte (care i-a nceput activitatea n 1923). Aici erau pregtite nvtoare pe care N. Iorga le trimitea n ar ca s poarte cultura romneasc n inuturile nstrinate prin vitregia vremurilor.15 La aceast coal, alturi de romnce nvau i unguroaice, ssoaice, rusoaice din Basarabia, realizndu-se astfel acel fond moral de unde pot pleca apoi toate iniiativele.16 n lumea satelor, nvtoarele exercitau o necesar i benefic influen asupra mentalitii colective. Ele acionau convinse de menirea pe care o aveau i erau animate de dorina de a ameliora suferina sau netiina celor din jur. Sunt semnificative cuvintele unei nvtoare care, sosit ntrun sat pe care nu-l cunotea, a reuit treptat s-l atrag: tii ce m-a salvat? Durerea. Da, ea durerea cea fr lacrimi i fr cuvinte. Suferind, am nceput a privi n jurul meu, am vzut suferina celor din jurul meu, ignorana lor, singurtatea lor i ca s-mi uit plictisul meu, am nceput s m ocup de ea.17 Multe dintre ele contribuiau la rspndirea noutilor, a modei (rujul, fusta scurt, mbrcmintea de la ora).
10 11

Glasul Bucovinei, XI, nr. 2754 din 5 septembrie 1928, p. 1. Georgeta Popescu, Ce putem face pentru femeia la sate, n Vremea nou, XI, nr. 64-65 din 1-15 aprilie 1935, p. 5. 12 Margareta Nicolau, S nu ne dezrdcinm, n Tribuna femeii, I, nr. 10 din 7 decembrie 1930, p. 1. 13 Tribuna femeii, I, nr. 3 din 19 octombrie 1930, p. 1. 14 N. Iorga, O via de om. Aa cum a fost, Bucureti, Editura Minerva, 1976, p. 699. 15 C. Argetoianu, Memorii, vol. VII, Bucureti, Editura Machiavelli, 1996, p. 129. 16 N. Iorga, op. cit., p. 702. 17 H. Stahl, Amintiri i gnduri, Bucureti, Editura Minerva, 1981, p. 191.

292

La orae, o serie de intelectuale (nvtoare, profesoare) se preocupau pentru cunoaterea i ameliorarea condiiilor de via, participnd la anchetele sociale efectuate de Institutul Social Romn: Veturia Manuil, Constana Georgescu, Natalia Slivici .a.18 n teritoriile unite, femeile au avut un rol important n afirmarea culturii n limba romn. Spre exemplu, ele s-au solidarizat n ianuarie 1922 cu aciunile studeneti din Cernui, contribuind la transformarea teatrului orenesc n Teatrul Naional.19 O problem important care preocupa micarea feminist era obinerea dreptului de vot. n acest scop, n deceniul al treilea au fost folosite diferite modaliti de aciune: apeluri adresate parlamentului20 i guvernului21, articole n pres semnate de Elena Meissner i Sofia Ndejde n care se afirma c nainte de orice, nou ne trebuie dreptul de vot22; constituirea i activitatea unor organizaii precum Asociaia pentru emanciparea civil i politic a femeilor, condus de Elena Meissner, Societatea ortodox naional a femeilor din Romnia, condus de Alexandrina Cantacuzino. Atitudinea politicienilor fa de aceast revendicare era diferit23. Unii o susineau n parlament, ca de exemplu Dem Nicolaescu (deputat de Prahova) care la 1 mai 1925 argumenta c muli intelectuali, inclusiv n alte ri, solicitau votul universal; el le caracteriza pe femei drept albine harnice, cu totul egale brbatului.24 De asemenea, existau organizaii sau partide care aveau nscris n programul lor dreptul de vot pentru femei: Partidul rnesc, Partidul Naional Romn, Partidul Naionalist-Democrat, Partidul Maghiar25, organizaia Blocul Muncitoresc rnesc .a.26 Alii priveau cu rezerv acordarea acestui drept. Ca urmare a micrii feministe i a mutaiilor care aveau loc n societatea romneasc i pe plan european, s-au spart unele bariere, obinndu-se cteva succese: n Constituia din 1923 s-a prevzut ca printr-o lege ordinar s poat fi acordate drepturi civile femeilor; legea pentru
18 19

Viitorul, XX, nr. 5767, 1927, p. 2. Glasul Bucovinei, V, nr. 888, 1922, p. 1. 20 Buletinul Asociaiei pentru emanciparea civil i politic a femeilor din Oltenia, Craiova, 1922, p. 19. 21 Ibidem, p. 18. 22 Elena Meissner, Ce zic femeile, n Adevrul, XXXV, nr. 11623, 1922, p. 1. 23 Adevrul, 50, nr. 16002, 1936, p. 3. 24 Buletinul Asociaiei pentru emanciparea civil i politic a femeilor din Oltenia, Craiova, 1922, p. 12. 25 I. Scurtu, L. Boar (coord.), Minoritile naionale din Romnia (1918-1925), Bucureti, 1995, p. 500. 26 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dosarul 605/1927, p. 3.

293

organizarea administrativ (1925) preciza c n consiliile comunale puteau intra consilieri femei n numr de 7 pentru oraele cu cel puin 250.000 de locuitori, 5 n oraele cu peste 100.000 de locuitori, 3 n oraele cu peste 50.000 de locuitori i 2 n celelalte orae. Liberalii declarau c prin aceast msur au dorit ca femeia s aduc n consiliu munca sa, priceperea sa n ngrijirea sntii celor mici i nevoiai.27 De asemenea, prin legea de organizare a administraiei din 1929 se acorda femeii dreptul de a fi aleas n consiliile comunale i judeene.28 Lupta pentru obinerea votului universal s-a afirmat n mod deosebit n deceniul al patrulea. Femeile scria Sofia Ndejde n martie 1936 cer drepturi nu mnate de pofte politice, ci mpinse de simul datoriei i ngrijorrii ce le impune evoluia economiei de azi: ca funcionare, ca muncitoare i mai ales ca mame, au sfnta datorie s lupte pentru pace i bunstarea copiilor. [] Noi nu avem cheia care e votul universal.29 Pentru mplinirea acestor aspiraii, un rol important l aveau articolele n pres, diferitele asociaii precum Frontul feminin pentru dobndirea drepturilor politice i sociale (1936)30, Asociaia feminist condus de Elena Meissner31, Frontul femeilor (1935 n Basarabia)32, Gruparea femeilor romne33, Liga drepturilor i datoriilor femeii34. ntr-o telegram trimis guvernului de Congresul Gruprii Femeilor Romne din 22 noiembrie 1937, semnat de Alexandrina Cantacuzino, se arta: Noi credem n dreapta noastr cauz; nu luptm din ambiie personal i deart, ci pentru ntrirea familiei, a societii, a naiei ntregi, prin valorificarea elementului de elit sufleteasc, femeia.35 Congresul solicita partidelor s-i nscrie n program obinerea drepturilor politice pentru femei.36 O problem care privea mentalitatea colectiv din Romnia era obinerea egalitii dintre brbat i femeie, pornind nu numai de la acordarea dreptului de vot, ci i de la recunoaterea rolului femeii n societate. Pentru recunoaterea acestui rol erau folosite variate argumente: contribuia adus
27 28

Viitorul Dmboviei, I, nr. 6, 1930, p. 1. I. Scurtu, Istoria Partidului Naional rnesc, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1994, p. 138. 29 Sofia Ndejde, Drepturile femeilor, n Adevrul, 50, nr. 15989, 1936, p. 1. 30 Adevrul, 50, nr. 16002, 1936, p. 1. 31 Dimineaa, 32, nr. 10650, 1936, p. 13. 32 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Inspectoratul general al jandarmeriei, dosarul. 37/1935, p. 68. 33 N. Batzaria, Lupta pentru drepturile femeii, n Adevrul, 47, nr. 15314, 1933, p. 1. 34 Elisabeta Ioni, loc. cit., p. 30. 35 Viitorul, XXIX, nr. 8964, 1937, p. 5. 36 Adevrul, 51, nr. 16531, 1937, p. 1.

294

de femei n timpul rzboiului mondial, participarea la munca i la afirmarea familiei37, faptul c femeia a dat dovad n toate ramurile de activitate de inteligen, munc i mai ales cinste.38 Presa atrgea atenia c ndeosebi la sate, femeia era considerat sclava brbatului i slug gratuit fr vreun drept la ceva39, iar pentru eliminarea situaiei erau propuse diferite forme de aciune: intensificarea muncii de educaie, creterea nivelului cultural, adoptarea unei legislaii de ocrotire, cu penaliti de severitate excepional pentru orice atingere a drepturilor femeii.40 nfptuirea acestor frumoase aspiraii era sprijinit de asociaii ca Gruparea femeilor ortodoxe, Asociaia pentru educaia ceteneasc a femeii (1929), Uniunea femeilor muncitoare din Romnia (1930-1938), Blocul democratic, Frontul feminin (1936-1938), Societatea pentru protecia femeii i a copilului (1934-1935), Gruparea femeilor romne .a. Aa de exemplu, pe adresa organizaiei Frontul feminin (aflat sub influen comunist), soseau scrisori de adeziune de la muncitoare i funcionare n care se arta c forelor reacionare i obscurantiste care amenin s desfiineze puinele drepturi ctigate de femei n decursul anilor, trebuie s le opunem lupta noastr solidar pentru ctigarea tuturor drepturilor economice i politice.41 De asemenea, un rol important l aveau presa (Adevrul, Viitorul, Tribuna femeii) i conferinele desfurate n diferite localiti din ar.42 Femeia scria n 23 noiembrie 1930 ziarul Tribuna femeii va fi n stare s triasc patriotismul, naionalismul i toate preocuprile de ordin social, dar numai n momentul cnd va avea senzaia uurrii de sub apsarea absurdei dominaiuni a brbatului. Ea va fi femeia emancipat nu n societate i n politic, nu n faa brbatului ori n faa statului, ci n faa tovarului ei de existen, brbatul so.43 Articole scrise de nvtoare i profesoare, care cunoteau bine lumea satelor, atrgeau atenia c statul trebuia s arate mai mult grij pentru problematica familiei i pentru asigurarea egalitii dintre soi.44 Sub impulsul schimbrilor din societatea romneasc i a micrii feministe, n perioada interbelic au aprut evidente mutaii n mentalitatea
37 38

Constantin Rdulescu, Rolul social al femeii, n Viitorul, XXIV, nr. 7480, 1932, p. 1. Dimineaa, 29, nr. 9694, 1933, p. 10. 39 D. Mociorni, Steanca noastr, n Viitorul, XXV, nr. 7766, 1933, p. 1. 40 Ibidem. 41 apud. Elisabeta Ioni, loc. cit, p. 6. 42 Dreptatea, XI, nr. 3014, 1937, p. 2. 43 Marilena Dragomireascu, Femeia i pacea, n Tribuna femeii, I, nr. 8, 1930, p. 1. 44 Maria Mihon, Moaele, n Tribuna femeii, I, nr. 8, 1930, p. 3.

295

colectiv. Astfel, dac pn acum femeia era considerat inferioar brbatului i incapabil s stea alturi de acesta, treptat a nceput s i se recunoasc dreptul la munc, activitatea sa n domeniul asistenei sociale i n consiliile comunale. Ea ncepea s aib alte aspiraii, avea sentimentul demnitii proprii, simea atracia pentru cultur i pentru munca productiv, l nelegea pe brbat mai mult ca n trecut. Lumea a vzut c din toate aceste aspecte care artau c sufletul femeii s-a renscut45, societatea avea de ctigat. Atitudinea politicienilor fa de micarea feminist era diferit. Unii au dovedit receptivitate i nelegere i au sprijinit-o: N. Lupu, Grigore Filipescu, Dem Dobrescu, Constantin Titel Petrescu, Dinu Brtianu, Gheorghe Brtianu46, Ion Mihalache47, Iuliu Maniu .a. Aa de pild, la 28 februarie 1936, deputatul Dem Nicolaescu declara: Noi legiuitorii brbai ne-am arogat dreptul s stabilim principiile i sanciunile fr ca mcar glasul femeii s fie auzit. [] E timpul s recunoatem sfntul drept de autodeterminare cuvenit oricrei persoane majore. La datorii egale, drepturi egale.48 n mod asemntor, Iuliu Maniu susinea cu trie: Sunt de mult convins c femeile trebuie s aib aceleai drepturi pe care le au brbaii.49 n 1937, Maniu le cerea femeilor care fceau parte din Partidul Naional rnesc s lupte pentru ca ntreaga via particular a indivizilor s fie ptruns de regulile moralei i afirma c de moral depind fericirea i mrinimia naiunii50. Alii, erau ns mpotriva acordrii drepturilor politice i civile pentru femei: cuzitii51, Alexandru Averescu, Grigore Gafencu .a.52 Spre exemplu, Averescu i motiva atitudinea prin teama c soiile ar fi putut vota chiar mpotriva propriilor soi: Nu pot concepe ca nevast-mea s voteze pe altcineva.53 Ca o expresie a mutaiilor aprute n starea de spirit din societatea romneasc, aveau loc discuii contradictorii n legtur cu intrarea femeilor
45 46

Maria Budeanu, Drepturile femeilor, n Micarea, XXV, nr. 445, 1932, p. 1. Adevrul, 51, nr. 16532, 1937, p. 8. 47 Elena Constantinescu, Drepturi politice complete pentru femei, n Vremea nou, XI, nr. 85-86, 1936, p. 2. 48 Dem Nicolaescu, Ctre Frontul feminin, n Adevrul, 50, nr. 16002, 1936, p. 3. 49 I. Maniu, Testament moral politic, Bucureti, Editura Gndirea romneasc, 1991, p. 74. 50 Ibidem. 51 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne Diverse, dosarul 13/1930, p. 327. 52 Tribuna femeii, I, nr. 1, 1930, p. 3. 53 Ibidem.

296

n viaa politic i cu dimensiunea rolului pe care acestea l puteau juca. O parte a presei (Viitorul, Tribuna femeii, Femeia muncitoare) saluta prezena lor pe scena politic. Ziarul Viitorul invoca (iunie 1927) exemplul Germaniei unde Elsa Matz era deputat de Berlin. Muli din cei care erau de aceast prere reaminteau proverbul: Ce vrea femeia, vrea i Dumnezeu54. Atitudinea femeilor fa de scena politic era diferit. Unele, au stat deoparte, n ciuda apelurilor la aciune pe care le formula presa (n special ziarul Tribuna femeii).55 Altele ns au intrat n politic avnd o puternic motivaie: complexitatea vieii impunea s iei parte activ la lupta ce se d n jurul tu, chemrile de a iei din pasivitate, dorina de a tri o via mai activ i mai variat, nelegerea rolului pe care l aveau de jucat n plan economico-social etc.56 Opiunile politice erau diferite, mergnd spre liberali, georgiti, naional-rniti, social-democrai, comuniti, radical-rniti, organizaii extremiste de dreapta .a. n cadrul partidelor s-au constituit secii feminine care desfurau activiti diverse: propagand electoral, aciuni culturale, participarea la ntruniri i demonstraii, articole n pres, susinerea drepturilor politice, economice i civile, combaterea pericolului revizionist etc. Spre exemplu, femeile care n mai 1932 au format la Cluj secia feminin a Partidului Naional Liberal, declarau: Aducem cu noi emoia unui nceput care ne rscolete sufletele i care s fie realizat n forma cea mai nalt, nceput n care noi credem i ne e drag i vrem s-l intensificm din ce n ce mai mult cu entuziasm, cu tact i cu seriozitate.57 n cadrul Partidului Naional rnesc, Iuliu Maniu aprecia rolul important pe care femeile l aveau nu numai pe plan politic, ci i pe plan moral i social. Astfel, la 18 decembrie 1937, Maniu declara: Doamnelor, dumneavoastr care suntei nzestrate de Dumnezeu cu un dezvoltat sim pentru lucrurile care ating sufletul, dumneavoastr suntei datoare s facei ca brbaii i fiii dumneavoastr s nu uite nici un moment naltele inte spre care trebuie s trudeasc o soie i care trebuie s aibe venic naintea ochilor, dac vor ntr-adevr s-i ndeplineasc o datorie fa de neam, fa de familie i fa de ei nii.58 ntre cadrele naional-rniste s-au afirmat Ella Negruzzi, Calypso Botez .a.59
54 55

Viitorul, XX, nr. 5780, 1927, p. 2. Micaela Catargi, Facei politic, n Tribuna femeii, nr. 1, 1930, p. 1. 56 Viitorul, XXIV, nr. 7295, 1932, p. 1. 57 Ibidem, p. 2. 58 Dreptatea, XI, nr. 3029, 1937, p. 1. 59 I. Scurtu, op. cit, p. 285.

297

Femeile au acionat i n cadrul unor organizaii de orientare socialdemocrat sau socialist (UFMR 1930-1938, Uniunea femeilor muncitoare socialiste60, nfiinat n 1930, Cercul femeilor socialiste), precum i n organizaii de orientare comunist (Cercul feminin comunist 1922192461, Frontul feminin 1936-1938, Seciunile feminine ale Blocului democratic)62. Dup anul 1925 s-au nfiinat Cercuri ale femeilor muncitoare (conduse de comuniste), pe lng Sindicatele unitare, care activau legal. O contribuie important au avut-o Elena Filipovici, Elena Ivnu, Ana Pauker, Jeni Popescu-Doreanu, Riva Vasilescu .a.63 Micarea feminist a contribuit la rezolvarea unor probleme specifice: propagand, educaie politic, popularizarea unor noiuni de cultur general. n acest scop erau folosite ntrunirile, edinele, excursiile, eztorile, presa. De asemenea, femeile au luat parte la aciuni greviste i la ajutorarea material a celor rmai fr lucru. n anii interbelici nu au lipsit orientrile extremiste de dreapta. Astfel de opiuni s-au afirmat chiar de la nceputul perioadei interbelice, numrul lor fiind totui relativ modest. Spre exemplu, n 1923, Elena Bacaloglu (admiratoare a lui Mussolini cu care de altfel coresponda) a iniiat Fascia Naional Romn n care au fost atrase ndeosebi studente.64 Odat cu ascensiunea dreptei extremiste, n cadrul su s-au constituit secii feminine. Aa de pild, n noiembrie 1937, ziarul ara noastr ndemna secia feminin a Partidului Naional Cretin s acioneze pe linia antisemitismului pentru a scrie o glorioas pagin de biruin asupra cotropirii iudaice.65 Este interesant de subliniat c unele opiuni i atitudini politice apreau i n rndul liceenelor.66 n perioada interbelic, numeroase femei grupate sau nu n diverse organizaii sau partide, i-au fcut o datorie de onoare din a lupta mpotriva revizionismului i pentru salvarea integritii teritoriale a Romniei. Aceast lupt s-a desfurat sub diferite forme: congrese, ntruniri, demonstraii,
60 61

Elisabeta Ioni, loc. cit., p. 30. M. C. Stnescu, Micarea muncitoreasc din Romnia n anii 1924-1928, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1981, p. 262. 62 Elisabeta Ioni, loc. cit., p. 30. 63 M. C. Stnescu, op. cit., p. 263. 64 Francisco Veiga, Istoria Grzii de Fier. 1919-1941, Bucureti, Editura Humanitas, 1995, p. 179. 65 ara noastr, XVI, nr. 1505, 1937, p. 3. 66 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Justiie Direcia Judiciar, dosarul 19/1937, vol. I, p. 123; vezi i fond Inspectoratul general al jandarmeriei, dosarul 43/1937, p. 40.

298

articole n pres, adoptarea unor apeluri i moiuni. Ea a antrenat un numr mare de intelectuale, studente, rnci, funcionare, muncitoare. Astfel, este elocvent faptul c Congresul feminin de la Bucureti, n rezoluia adoptat la 1 iunie 1933, exprima hotrrea de a contribui la aprarea rii n faa pericolelor externe: Suveranitatea naional trebuie s ne rmn sfnt. Puterea neamului romnesc, este nrdcinat n pmntul sacru al scumpei noastre patrii. Aceast iubire de pmnt, ne d puterea de a-l apra pn la ultima suflare. Fa de acest popor nu va cuteza nimeni s-i calce hotarele pentru c noi femeile le vom apra cu sufletul nostru, iar fiii notri bravi le vor apra cu arma.67 Ascensiunea Germaniei hitleriste i creterea aciunilor revanarde au fcut s creasc atitudinea antirzboinic a organizaiilor feministe din cadrul majoritii partidelor. n 1933 s-au nfiinat Comitete locale ale femeilor antifasciste, iar n iulie 1934 s-a constituit Comitetul Naional Antifascist al Femeilor care avea n conducere pe Zoe Frunz. 68 Comitetul Naional Antifascist al Femeilor a adresat apeluri pentru aciunea unit contra mizeriei i a fascismului i pentru salvarea celor care umplu pucriile din toat lumea fiindc ncearc s stvileasc valul reacionar al fascismului i rzboiului.69 De asemenea, a organizat mari ntruniri antifasciste n toat ara. Micarea feminist din Romnia a participat (prin delegate alese) la Congresul mondial al femeilor contra fascismului i a rzboiului de la Paris (4-6 august 1934). Zoe Frunz, ntr-o scrisoare adresat acestui congres exprima starea de spirit din Romnia: Romncele, contiente de datoria lor de mame, surori i soii, i mai presus de toate de fiine exploatate pe toate cmpurile de activitate, nu au dect o dorin: reuita Congresului pentru a pune capt carnajului rzboiului i pentru a mpiedica ntronarea regimului fascist.70 Este interesant de subliniat c ideea aprrii rii n faa pericolului extern a fost neleas de femei din diferite stri sociale sau de opiuni politice deosebite, existnd o solidaritate care exprima realism i maturitate. Spre exemplu, organizaia Frontul feminin s-a afirmat prin propaganda pentru pace, participarea la marile aciuni antifasciste, sprijin pentru
67 68

apud. Elisabeta Ioni, loc. cit., p. 25. Ibidem, p. 34. 69 apud. I. Bodunescu, Diplomaia romneasc n slujba independenei, vol. III, Iai, Editura Junimea, 1984, p. 17. 70 apud. C. Petculescu, Comitetele naionale ale tineretului i femeilor, organizaii de aciune i de lupt contra pericolului fascist, n Comitetul Naional Antifascist Romn, Bucureti, Editura Politic, 1985, p. 235.

299

Congresul universal al pcii (Bruxelles septembrie 1936), ntruniri contra discursului revizionist rostit de Mussolini la Milano (1 noiembrie 1936).71 n conducerea Frontului feminin au activat Sofia Ndejde, Lucia Sturdza Bulandra .a. n mod asemntor, femeile care simpatizau ideile social democrate luau parte la campania antifascist a Uniunii Femeilor Muncitoare din Romnia. Aciuni similare desfurau i secia feminin a Blocului democratic, a Institutului Cultural Feminin72, Gruparea Femeilor Romne, Asociaia intelectual a femeilor romne, Federaia femeilor universitare. O form de exprimare a atitudinii antirevizioniste o reprezentau articolele publicate n diferite ziare: Femeia muncitoare (1930-1931), Gazeta femeii (1933), Ecoul (1934), Adevrul, Dimineaa, Dreptatea, Micarea, Tribuna femeii .a. Aa de exemplu, muncitoarea textilist Maria Ionescu scria n ziarul Ecoul (5 august 1934) c nu va rmne o singur femeie care s nu lupte contra rzboiului de pe urma cruia suferim att de mult.73 n pres erau lansate apeluri la unitate, aciune i realism, atrgndu-se atenia c ape tulburi i nvolburate lovesc znatec la temeliile zidirii noastre strmoeti.74 Este important de reliefat c multe femei, indiferent de opiunile politice, participau la marile ntruniri antirevizioniste, exprimndu-i hotrrea de a sta alturi de fiii neamului romnesc contra oricrui ar cuteza a se atinge de integritatea pmntului sfnt.75 Micarea feminist s-a afirmat i n rndul minoritilor, subliniindu-se ideea c era nevoie de emanciparea spiritului feminin pentru a se realiza purificarea aerului moral al societii.76 n acest sens, un rol important l-au avut intelectualele, presa, diversele societi precum Reuniunea femeilor maghiare (nfiinat n 1926)77, Reuniunea femeilor israelite (constituit n 1922)78, Asociaia cultural a femeilor evreice79, Asociaia femeilor
71 72

Elisabeta Ioni, loc. cit., p. 37. Ion Iaco, Comitetul romn al Reuniunii universale pentru pace, n Organizaii de mas legale i ilegale, create, conduse sau influenate de P. C.R. (1921-1944), vol. II, Bucureti, Editura Politic, 1981, p. 149. 73 apud. C. Petculescu, loc. cit., p. 219. 74 tefania Cerna, Femei, strngei rndurile, n Tribuna femeii, I, nr. 11-12, 1930, p. 5. 75 apud. Elisabeta Ioni, loc. cit., p. 38. 76 E. Hoenig, Femeia evree i feminismul, n Tribuna evreiasc, II, nr. 52, 1933, p. 2. 77 C. Groforeanu, Situaia politic i cultural a minoritilor etnice din Romnia la finele anului 1930, Timioara, 1944, p. 121. 78 I. Scurtu, L. Boar, op. cit., p. 494. 79 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne Diverse, dosarul 18/1933, p. 3.

300

minoritare (1921-1938), Reuniunea femeilor germane, Organizaia David Francisc (a femeilor maghiare)80. n rndul femeilor minoritilor, se ntlneau dou atitudini: unele artau realism, afirmnd c femeile trebuiau chemate la deteptare naional, la via contient i la nlare moral81; altele, dovedeau indiferen, stnd departe de via i de micare, ngropate n incontien i inactivitate.82 Ca orientare politic, ele se ndreptau n general spre partidele proprii minoritilor, dar existau i alte opiuni (socialdemocraie, comunism .a.)83 n ansamblu, perioada interbelic a nsemnat afirmarea unui nou statut al femeii, n concordan cu mutaiile petrecute n societatea romneasc i pe plan european.

80 81

Ibidem, fond Inspectoratul general al jandarmeriei, dosarul 6/1934, p. 8. E. Hoenig, loc. cit., p. 2. 82 Ibidem. 83 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Inspectoratul general al jandarmeriei, dosarul 24/1935, p. 113.

301

LUPTA FEMEILOR DIN MEDIUL URBAN PENTRU OBINEREA EGALITII N DREPTURI N CONSTITUIA DIN 1923
Emilena Irinela TATU*

Abstract: The 1923 Constitution and the urban women's fight to


obtain equal rights. The woman's position in modern society led to a moral, philosophic and political debate, given the numerous pre-conceptions and economic estimations which placed women below men. The members of feminist organizations demanded equal civil and political rights as their sons and husbands. They demanded this knowing that they were just as smart, energetic and hard-working as men were. Many of the written statements addressed to the political figures of the time were accompanied by signatures from all over the country. What the AECPFR pointed out was that women should have equal rights as men because of the fact that they were members of society, who worked, paid taxes and who wanted practical social changes. In 1923, all representatives of the "Associations for the Rights of Romanian Women" sent a manifesto to the king, in which they pleaded for their sustained efforts to obtain equal rights, arguing that they have remained faithful to their cause for more than 15 years. The feminists took part in the discussions held in the Parliament, where members were divided into advocates of women's rights and detractors. Ammonium sulfate was thrown in the Parliament and the discussions about women -and not about their rights- gave rise to real conflicts. The political figures who supported women's rights were sent thankful letters, although women had obtained only civil rights. A written statement addressed to the Government and to the members of the Senate thanked on behalf of more than 100 associations- "the Government of 1923 and the Honorable Members of the Parliament for doing a bit of justice to women through the Constitution of 1923".

Profesoar la Colegiul Naional Alexandru Vlahu, din Rmnicu-Srat, jud. Buzu

302

Keywords: feminists, "The Women's House", "stay at home women", uncultivated, "moral complaints", women's ungratefulness, equality.

Mutaiile survenite n baza economic i n structura social i-au gsit expresie pe plan politic n activitatea partidelor, parlamentului i guvernelor. n noile condiii se impunea adoptarea unei noi Constituii. Practic, toate forele politice s-au pronunat n acest sens, unele elabornd chiar proiecte proprii pe care le-au supus ateniei opiniei publice. Ideea dominant a fost aceea ca Parlamentul s dezbat o nou Constituie i nu s fie revizuit textul vechi, de la 1866, acum i cu participarea reprezentanilor de pe cuprinsul Romniei unite1. La sfritul rzboiului o alt Romnie se ntrezrea, iar acestei Romnii noi i revenea menirea de a ncorpora reformele anunate i n parte nfptuite i a le da rezolvare n practic. O cerin de baz a oricrui stat modern era aceea ca parlamentul s fie reprezentantul ntregii naiuni, nu numai al unei categorii restrnse. Constituiile unor state europene precum i cea a SUA rezolvaser deja n favoarea femeii problema drepturilor politice. Un raport realizat de Cecilia Cuescu-Storck evidenia acest fapt. Femeile aveau drepturi politice n multe ri. n Marea Britanie ele votau din 1869, iar n 1918 intrau n Camera Comunelor. n Germania, Austria (1920), Cehoslovacia (1918), Olanda (1922), Polonia, SUA (1920), chiar i n Jamaica femeile aveau dreptul de a participa la viaa politic. n 1925 de pild votau 11.800.000 femei, iar 34 state le acordaser dreptul la vot. 500 de femei erau deputate i 850 consiliere. Alice Collins din Chicago a reuit s ajung prefect n SUA. Cteva ajunseser minitri: doamna Kolontay n URSS, Nina Bang n Danemarca, Kenal n Turcia. Femeile din alte ri erau ofieri la starea civil, judectori de tribunal la New-York, raportoare la comisiile bugetare, n comitetele executive ale partidelor politice, n comitete universitare, inspectoare ale muncii. Membre n Parlamentele diverselor ri, femeile reuiser adoptarea unor legi privind combaterea alcoolismului i imoralitii, cutarea paternitii, mortalitatea infantil, protecia femeilor gravide, abolirea caselor de toleran, ridicarea nivelului moral i cultural al femeii, organizarea Crucii Roii2.
1

Ioan Scurtu, Ion Bulei, Democraia la romni 1866-1938, Bucureti, Editura Humanitas, 1990, p. 212. 2 Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/32, 1918-1937, f. 12.

303

Dup 1918, sistemul constitituional urmrea consfinirea statului naional unitar romn, a mutaiilor economice, sociale i politice survenite dup 1866. Un nou cadru corespunztor pentru organizarea statului era o necesitate recunoscut. Noua Constituie trebuia s oglindeasc schimbarea raporturilor social-politice ntre clase. Se avea n vedere ca aezamntul fundamental s fie nu numai naional ci i larg democratic. Un element nou care ddea consisten principiului votului universal era recunoaterea dreptului de vot femeilor potrivit Declaraiei de la Alba Iulia. La apelul organizaiilor feminine i n special a Asociaiei pentru Emanciparea Civil i Politic a Femeii Romne, multe partide politice au inclus n programele lor drepturi pentru femei 3. n 1919-1920, membrele seciunii Bucureti a A.E.C.P.F.R, printr-un ciclu de conferine publice au atras atenia asupra micrii, ce se aeza pe un nou fga. Pe 18 iulie 1919 regina Maria a acordat o audien delegatelor A.E.C.P.F.R., declarnd c mbrieaz cu cldur micarea femeilor din Romnia pentru emancipare4. Intelectualii i fruntai politici au aderat la aciunile Asociaiei, fcndu-i cunoscute punctele lor de vedere. Printre ei s-au numrat N. Iorga, V. Goldi, I. G. Duca, Polizu Micuneti, C. Dissescu, I.Teodorescu, D. Negulescu5. n noiembrie 1918 primului ministru Coand i-a fost adresat un memoriu-apel al Asociaiei ieene. Se arat rolul deosebit al femeii ca soie, mam... ntr-un regim de sufragiu universal, egal i de reprezentare proporional a opiniilor nu se poate nesocoti populaia femeiasc, care reprezint un procent att de nsemnat n populaia general a rii i nu i se poate contesta dreptul reprezentrii intereselor i opiniunilor ei6. n general feministele erau soii ale unor cunoscui oameni politici ori de cultur. De exemplu Elena Meissner, preedinta Comitetului Dirigent al asociaiilor feministe era soia lui C. Meissner. Acesta fusese ministrul industriei i comerului n guvernul Marghiloman, apoi n guvernul Averescu instituit la 30 martie 1926 a fost ministrul lucrrilor publice. Alexandrina Gr. Cantacuzino, preedinta multor organizaii feminine cum ar fi: Societatea Ortodox Naional a Femeilor Romne, Consiliul Naional al Femeilor Romne, Asociaia Casa Femeii etc a fost soia lui Grigore G. Cantacuzino, fost senator i ministru secretar de stat. Nu era att o lupt
3

Calypso Botez, Problema feminismului o sistematizare a elementelor ei, n Arhiva pentru tiin i reform social, anul II, nr. 1-3, 1920, p. 82. 4 Ibidem, p. 81. 5 Ibidem, p. 82. 6 Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/31, 1918-1929, f. 6.

304

mpotriva brbailor, ct a mentalitilor vremii. Claudia Alexieff relata c vorbind cu un avocat despre problema dreptului de vot pentru femei, acesta i-a zis: am da drepturi femeilor, dar ne temem s nu intre n politic7. Neamul Romnesc i implicit N. Iorga au prezentat articole n sprijinul campaniei feministe. ntre 2-17 ianuarie 1920 ziarul a publicat fragmente dintr-o conferin inut de N. Iorga pentru Societatea doamnelor romne. Dup ce fcea un istoric al activitii femeilor de la ntemeierea statelor feudale, arta c nu e de acord ca soia primului ministru ntr-o ar democratic, s nu poat vota, pe cnd sergentul de la poart poate vota8. El continua: ...totdeauna am socotit, chiar nainte ca acesta chestiune s se fi nfiat n chip mai consecvent i mai serios naintea publicului romn c este cel mai absurd lucru de pe lume ca femeia s nu se mprteasc n viaa public, n viaa naional a poporului ei de aceleai drepturi de care se ndreptesc brbaii9. Nu toi brbaii erau de aceeai prere cu Iorga. ntr-o discuie despre aceast problem, un domn aplaudat cu verv de prietenii si, apostrofa pe o femeie trimind-o dup o veche prerogativ de drept divin la buctrie, la oale, la vatr10. n decembrie 1918, ntr-o edin a A.E.C.P.F.R s-a hotrt ca doamnele Meissner i Ella Negruzi s redacteze o cerere referitoare la acordarea printr-un decret-lege a drepturilor de vot pentru femei 11. Tuturor minitrilor li s-au trimis scrisori, semnate de Comitetul Central al Asociaiei, n care se arat: E necesar ca noua Constituie s determine n mod formal drepturile i libertile ce se garanteaz femeii i s fac imposibil pe viitor interpretarea arbitrar care stabilete azi o incapacitate politic general din incapacitatea civil excepional a femeii mritate12. Nu era ns singura opinie. Margareta Ene n articolul Feminismul la noi din Lumea Nou cerea ntoarcerea femeii la coada tigii i ndeplinirea, mai nti, a rostului ei firesc de educatoare. Majoritatea imens a femeilor romne sunt inculte, cunosc att de puin viaa social i politic ce le depete cminul, c eu una, nu vd cu ce ar putea contribui la o superiorizare a manifestrilor noastre publice. n viziunea ei cel mai mare ru al feminismului era acela al interesului prea mare acordat numai laturii
7 8

Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/32, 1918-1937, f. 59. Neamul romnesc din 4 ianuarie 1920. 9 Ibidem din 2 ianuarie 1920. 10 Ibidem din 24 ianuarie 1920. 11 Arhiva Naional Istoric Central, Fon d Meissner, dosar XI/32, 1918-1937, f. 9. 12 Ibidem, dosar XI/31, 1918-1929, f. 72.

305

politice. Noi nu avem nc o exemplar via de familie, nu putem nc oferi, prin femei, modele de educaie n cminuri i luptm aa de aprig pentru drepturile politice?13. Avocata Elena Popovici publica n Universul din ianuarie 1919 articolul Drepturile politice i femeia. Ea arta Admitem c femeia are drepturi egale cu ale brbatului, c de dimineaa i pn seara trebuie s-i mpart orele ntre postul ce-l ocup, ntre ntruniri i diferite alte chestiuni; ce se face cu rolul ei de menajer, ce va fi cu bieii copilai, lipsii de cldura i dragostea de mam, cine se va ocupa de educaia acestor nenorocii? Cerea ...s ne ndeprtm deci de la drepturile politice i s luptm pentru ridicarea moralului i prin purtarea noastr demn s le inspirm brbailor respectul pentru femeie i s ne ocupm ct se poate de mult de creterea i educaia copiilor14. Elena Meissner a ncercat s explice femeilor necesitatea dreptului de vot. n februarie 1919 ea spunea: ...lumea nu tie precis ce voim. Unii cred c voim s rsturnm forma de azi a familiei, c voim s lum locul brbailor, c voim ca brbaii s rmn acas la gospodrie, iar noi femeile s facem politic n afar, c se va distruge astfel familia, cci nu va avea cine s se ocupe minuios de copii, care vor crete pe minile nimnui, n voia soartei sau c va fi nevoie de aziluri...nct mini mercenare vor nlocui braele pline de dragoste ale mamei15. Situaia femeii n societatea modern a antrenat o dezbatere pe plan filozofic, moral i politic, dat fiind numeroasele prejudeci i calcule economice care o plasau ntr-o condiie social inferioar brbatului. n timpul Adunrii Constituante aleas n 1919, o comisie parlamentar compus din: Vasile Goldi, O.Tzloanu, Gr. Iunian, A.Teodorescu, Spiridon Popescu etc. a ntocmit, la iniiativa guvernului, un proiect de lege n care s-au prevzut i drepturi pentru femei16. Adunarea a fost ns dizolvat n martie 1920. n sesiunea parlamentar din iulie 1921 s-a luat n discuie proiectul de lege pentru reforma administrativ care, printre altele, prevedea dreptul de vot pentru femei la comun. n urma dezbaterilor, Senatul a respins acest aliniat, invocnd preocuparea de a feri femeile i
13 14

Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/32, 1918-1937, f. 84. Universul din 30 ianuarie 1919. 15 Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/32, 1918-1937, f. 75. 16 Calypso Botez, Problema feminismului o sistematizare a elementelor ei, n loc. cit., p. 82.

306

familia de influena nefast a politicii 17. A.E.C.P.F.R. a hotrt ca terenul ctigat s nu fie pierdut. Au continuat s trimit apeluri oamenilor politici. n 1919 Olga Sturza cerea ...Rugm s ni se acorde drepturi civile i politice integrale cu fiii i soii notri. Cerem aceasta cu contiina c nu suntem inferioare lor nici cu inteligena, nici cu puterea de munc, nici n energie18. La multe din aceste apeluri sau memorii s-au anexat adrese cu mii de semnturi din diverse pri ale rii. ncepnd cu 12 decembrie 1922 elaborarea proiectului de Constituie a intrat n a doua faz i anume trecerea la dezbateri n Comisia Constituional Mixt, la captul crora urma s fie finisat proiectul de Constituie. Discuii aprinse a suscitat acordarea de drepturi civile i politice femeilor. Formularea din anteproiect prevedea s li se acorde femeilor numai drepturi civile integrale. Unii membri ai Comisiei Constituionale au cerut acordarea de drepturi depline, att civile ct i politice femeilor 19. Printre acetia s-au numrat senatorii liberali D. Drghicescu, N. N. Sveanu i ministrul justiiei Ion Th. Florescu. Acesta a cerut ca, n ultim instan s se acorde femeilor cel puin dreptul de a alege n consiliile judeene i comunale. Pentru aceeai formul s-a pronunat i V. Brtianu. Ali membri ca D. Ioaniescu i G. Mrzescu au aprat redactarea din anteproiect. Au fost i membri ai comisiei care s-au pronunat categoric mpotriva acordrii de drepturi, att civile ct i politice femeilor. P. Grboviceanu, Em. Pangrati i G. Constantinescu s-au ntrecut prin a afirma c prin recunoaterea drepturilor civile femeilor viaa de familie ar fi slbit, iar cele politice ar duce la perturbri de natur social n ptura rneasc20. Majoritatea membrilor comisiei mprtind punctul de vedere al raportului au hotrt s se acorde femeilor numai drepturi civile, cele politice urmnd a se adopta printr-o lege special cu o majoritate de 2/3. Pn cnd s-a ajuns la respingerea dreptului de vot pentru femei, n decembrie 1922, drumul a fost lung. C.G. Disesscu, raportorul Comisiunii mixte din 1922 a cerut ca aliniatul 6 s fie astfel redactat: Se recunosc femeilor drepturile civile pe baza deplinei egaliti a celor dou sexe. El i-a motivat cererea prin aceea c altfel s-ar putea crede c recunoaterea acestor
17

Ion Bitoleanu, Din istoria Romniei moderne, 1922-1926, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1981, p. 85. 18 Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/31, 1918-1929, f. 18. 19 Eufrosina Popescu, Din istoria politic a Romniei. Constituia din 1923, Bucureti, Editura Politic, 1983, p. 130. 20 Ibidem, p. 131.

307

drepturi ar fi supus la elaborareaa unor legi civile n viitor 21. Despre chestiunea referitoare la femei s-a discutat n edinele Comisiei Constituionale din 1 iulie i 2 noiembrie 1922. La edina din 2 noiembrie au participat M. Pherekyde, preedintele Senatului, deputaii N. Blnescu, I. Boieriu, D. Ioaniescu, Romul Reu, senatorii Dissescu, Nicolaescu, Policrat i Mihaly. Erau prezeni primul ministru I. I. C. Brtianu, minitrii Al. Constantinescu, V. Brtianu, generalul Mrdrescu, I.G.Duca, C. Angelescu, I.Th.Florescu22. S-a discutat aceast problem chiar la primul punct. Pe 21 noiembrie Ministerul de Interne a gzduit ntre orele 21-23,30 o edin a ctorva parlamentari. Au participat gen. N. N. Gveanu, C. Dumitriu, C. Panaitescu din partea comisiei administrative i C.Dissescu, D. Ioaniescu din partea comisiei constituionale. S-a ncercat s se ajung la un acord privind prevederile anteproiectului constituional. S-a discutat despre drepturile femeii, mprirea judeelor, compunerea consiliilor judeene etc23. Anteproiectul noii Constituii din 11 decembrie 1922, redactat de C. Dissescu purta parafa personal i strict confidenial. La articolul 6 se arta c noua stare social i politic de dup rzboi cere admiterea mcar n parte a revendicrilor feministe... Mentalitatea femeii din timpurile noastre, calitile ei sufleteti de a tri mai mult pentru alii (altruism), subtilitatea spiritului feminin i fineea sentimentului i dau dreptul la egalitate n viaa social i politic. Totui majoritatea comisiunii apreciind oportunitatea momentului conferirii exerciiului drepturilor depline ceteneti, a lsat la aprecierea legiuitorului de drept comun alegerea acelui moment24. Se fceau referiri la femeile din alte ri, la drepturile lor, la micarea feminist romneasc, dar obieciunile ce se fac pentru respingerea revindecrilor feministe erau: a / Intelectuale: Inferioritatea sexului b / De ordine fiziologic ca i cum numai n viaa politic, de stat, se cere munc. S-a zis: ce drepturi politice s aib femeia dac ea nu este soldat nu poate fi supus recrutrii. O femeie de spirit a rspuns lui Napoleon, cnd acesta i-a fcut aceast brutal obieciune: Sire, nu facem rzboiul, e adevrat, dar nu facem noi pe soldai? Neg c femeile nu fac i ele, chiar de mult, servicii mai grele dect soldatul. Nu merg n ambulane, n spitale, nu ngrijesc pe rnii? Nu i asist pe front?
21 22

Arhiva Naional Istoric Central, Fond Parlament, dosar 2010, 1923, f. 170. Ibidem, dosar 9048/ 1923-1924, vol. I, f. 253. 23 Ibidem, dosar 2010/ 1923, f. 325. 24 Ibidem, f. 212.

308

c / Obieciuni politice: lsnd s intre n parlament, n administraie, un mare numr de femei, turburm, dezechilibrm organizarea politic actual. Femeile prin temperament, fiind ori reacionare prin legturile cu elitele sociale ori revoluionare n-au sentimentul msurii i al ordinii. d / Obieciuni morale. Sunt cele mai puternice: distrugerea familiei, dispariia supunerii soiilor... Ni se spune: De ce vrei ca femeia s-i piard farmecul ei, s o luai din saloanele ei pentru a o duce n cluburi i ntruniri publice? Ce devine graia, dulceaa, persuasiunea femeii? Nu e destul c suntem noi amestecai n luptele politice pasionale i vulgare? S mai bgm i pe femei n aa atmosfer? Rspund: Va s zic s pedepsim pe femei pentru calitile lor i gusturile noastre?25. Pentru c anteproiectul nu acorda drepturi integrale, civile i politice femeilor, numeroase organizaii feministe din ar au convocat ntruniri i au adoptat moiuni. Pe adresa Parlamentului i a Preedeniei Consiliului de Minitri au sosit telegrame i memorii din partea acestora. Se cerea s se in seama de rolul ndeplinit de femei n domeniile economic, social, cultural. n ziua de 13 decembrie 1922 pe adresa Preedeniei Consiliului de Minitri au sosit dou telegrame trimise de Asociaia feminist din sudul Bucovinei i de Asociaiile feministe din Moldova. Se protesta cu energie mpotriva acestei nedrepti26. Asociaiile din Moldova considerau inadmisibil ca numai femeile ce reprezint jumtate din populaia rii s nu poat avea reprezentai n Parlament. Telegrama era semnnat de Elena Meissner, Olga Sturza, Lucia Poni, Ella Negruzzi, Otilia Cazimir27. Astfel de telegrame au trimis organizaiile din Iai i Oltenia i lui Dissescu. Pe 20 decembrie 1922 o moiune a Asociaiilor feministe cerea recunoaterea integral a drepturilor, pentru c numai astfel femeia romn prin cultur i nsuirile ei specifice va avea posibilitatea de a contribui alturi de brbat la nfptuirea unor noi concepii de via i nlare a patriei. Semnau Calypso Botez, Ella Negruzzi, Eugenie Reuss-Ianculescu28. Apelurile A.E.C.P. F. R. subliniau c femeile trebuie s aib drepturi egale cu brbaii deoarece i ele fac parte din popor, muncesc, pltesc impozite, doresc reforme sociale practice29. Astfel de telegrame s-au trimis
25 26

Ibidem. Ibidem, dosar 2048/ 1923-1924, vol I, f. 250. 27 Ibidem, f. 251. 28 Ibidem, f. 261. 29 Ibidem, Fond Meissner, dosar XI/31, 1918-1929, f. 41.

309

n 1922 lui C. Dissescu i lui C. Argetoianu. Acestuia i se cerea sprijin contra proiectului liberal ce excludea femeile de la vot 30. Lui Iuliu Maniu i s-a spus c e mprtit prerea dumneavostr c nu e admisibil ca ara ntreag s primeasc constituia unui singur partid31. La 21 februarie 1923 au nceput lucrrile Comitetului de delegai ai seciunilor. Odat cu aceasta s-a intrat n ultima faz a elaborrii proiectului de Constituie. n cadrul discuiilor s-a struit i asupra articolului 6 privitor la acordarea de drepturi civile i politice femeilor. nc din 19 februarie 1923 raportorul C. Dissescu cerea: Pentru ce nu se recunoate de acum i prin noua Constituie exerciiul drepturilor politice femeilor? Pentru ce s-a crezut c lipsesc elementele statistice pentru a se putea ti n ce numr sunt dup condiia lor social i intelectual, cum trebuie organizat dreptul de vot, n ce proporie i care drepturi politice li se pot acorda, toate sau unele?32. D.Ioaniescu a opiniat ca femeilor s li se dea dreptul de a fi alese la comune i judee. Generalul A.Vitoianu a insistat pentru meninerea vechiului text constituional prin care femeile erau excluse de la astfel de drepturi. Problema a rmas n suspensie urmnd a fi supus dezbaterii Parlamentului33. n luna martie 1923 ntreaga atenie a factorilor politici i a opiniei publice a fost concentrat asupra dezbaterilor legate de adoptarea proiectului de Constituie. La 2 martie Parlamentul i-a reluat activitatea. Pe 5 martie raportorul N. D. Chirculescu arat c pentru motive de oportunitate, ns, pentru consideraiunea c marea majoritate a femeilor sunt indiferente rezolvrii acestei chestiuni, multe chiar contrarii, comitetul delegaiilor a admis posibilitatea acordrii acestor drepturi, dar a lsat legiuitorului de drept comun s aleag momentul potrivit, fr a-l stnjeni prin dispoziii care, n lipsa aliniatului II, i-ar ridica putina de a o face34. Noul articol proclama egalitatea sexelor naintea legii civile. Pe 9 martie s-a discutat textul propus de Comisiunea constituional mixt, iar articolului 6 i s-au adus doar modificri privind aranjarea ordinii frazelor. Pe 17 martie n Senat au nceput dezbaterile pe articole ale proiectului de Constituie, iar pe 20 martie i n Camer. Problema reglementrii drepturilor femeilor a preocupat att atenia opiniei publice, a unor juriti,
30 31

Ibidem, f. 42. Ibidem, f. 44. 32 Ibidem, Fond Parlament, dosar 2010, 1923, f. 2. 33 Eufrosina Popescu, op. cit., p. 150. 34 Arhiva Naional Istoric Central, Fond Parlament, dosar 2048, 1923-1924, vol. I, f. 121.

310

cercuri politice, mai ales c situaia femeii era diferit n noile provincii faa de restul rii. n Vechiul Regat femeile, conform Constituiei din 1866 nu erau considerate egale n drepturi cu brbaii. n Transilvania i Banat vechile coduri de legi acordau femeilor unele drepturi civile. Declaraia de la Alba Iulia nscrisese principiul acordrii de drepturi civile i politice femeilor35. Unii membri ai comisiilor constituionale au obiectat c femeile nu voiau i nu cereau dreptul de vot. M. Djuvara a artat c n materie politic nu trebuie s ateptm maturitatea cu braele ncruciate, ci trebuie s-o provocm i desigur, unul din mijloacele cele mai active cu care se provoac maturitatea era nsi crearea ocaziunilor ct mai numeroase de practic, este cu alte cuvinte, acordarea dreptului de vot femeilor36. Popescu Pasre, senator P. N.L a rememorat femeile de seam ale istoriei noastre: soii de voievozi, Ecaterina Teodoroiu, Regina Maria. L-a citat pe Bolintineanu care considera c un popor devine mare sau dispare cum femeii i place. El a menionat c articolul 6 ...cuprinde o inovaie fa de Constituia veche, cci nscrie pentru prima dat principiul drepturilor civile i politice ale femeii. Era contrariat de aciunile micrii feministe: de ce asistm acum la attea protestri din partea femeilor romne?37. Senatorul I.Trufin, naionalist democrat spunea: ...n ce stare de inferioritate am ajunge atunci cnd femeile de la ar, inculte, n care nu s-a deteptat nc contiina de ar, vor trebui s mearg distane de 20 km ca s voteze prsindu-i gospodria i copiii i c marea lor majoritate nici nu vor veni la vot. n momentul cnd se vor da drepturi femeilor toate cele de la orae i mai ales femeile celor streini, vor merge la vot i ele vor determina majoritatea38. M. Policrat nu vedea nici o deosebire ntre ranul romn netiutor de carte, care merge la urn n regimul votului universal i ntre femeia necunosctoare de carte, care ar merge i ea la urn, cci pn cnd colile ce le vom da i vor face contieni de drepturile politice, ei sunt egali n ceea ce privete cultura39. Dissescu era nemulumit de ingratitudinea femeiasc ce este revoltat c nu le dm de pe acum i aceste drepturi. Se plng de ce nu au, dar nu se arat sensibile la ce le-am dat40.
35 36

Eufrosina Popescu, op. cit., p. 185. Ibidem, p. 186. 37 Dezbaterile Senatului, sedina nr. 45 din 19 martie 1923, p. 718. 38 Ibidem, p. 719. 39 Ibidem. 40 Ibidem, p. 720.

311

Pe 12 martie 1923 n Camer a avut loc discuia general a Constituiei. Vintil Brtianu arta: Nu sunt duman al femeilor. Cnd am fost primar am dat asistena pe mna femeilor Societii ortodoxe naionale a femeilor din Romnia. Un partizan sincer i activ al aprrii drepturilor femeii a fost N. Iorga. El considera c votul femeilor este un act de dreptate general i un act de ndreptire fa de condiiile cu totul particulare ale rii noastre41. Cum majoritatea parlamentarilor au mprtit punctul de vedere al raportorului s-a hotrt s se acorde numai drepturi civile femeilor, cele politice urmnd a fi lsate pe seama unor legi speciale adoptate cu o majoritate de 2/3. Ca atare textul din anteproiectul de Constituie n-a suferit modificri eseniale, fiind sub urmtoarea formulare a articolului 6. Constituiunea de fa i celelalte legi relative la drepturile politice determin care sunt, osebit de calitatea de romn, condiiunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. Drepturile civile ale femeilor se vor stabili de legile civile pe baza deplinei egaliti a celor dou sexe. Legi speciale, votate n majoritate de 2/3, vor determina condiiunile sub care femeile pot avea exerciiul drepturilor politice42. Referitor la acest problem, o vie disput a avut loc chiar ntre deputaii liberali. G. Mrzescu a chemat la ordin pe cei care nu nelegeau s respecte armonia i unitatea majoritii. n timpul dezbaterii proiectului, Parlamentului i-au fost naintate moiuni din partea unor organizaii feministe. Printre acestea s-au numrat cele ale Asociaiilor feministe unite i a Asociaiei din Buzu, ce revendicau acordarea de drepturi integrale femeilor43. Pe 19 martie n sala Eforie, n faa unei asistene numeroase a avut loc o ntrunire a Consiliului Naional al femeilor din Romnia la care s-au raliat toate asociaiile feministe din ar. Erau prezente Calypso Botez, Ella Negruzzi, Alexandrina Cantacuzino, Elena Meissner. Domnioara Rissia Brtianu a vorbit n numele studenilor i studentelor romne. Virginia Alexandrescu a fcut o trecere n revist a activitii femeilor n nvmnt. n numele Ligii drepturile i datoriilor femeilor a luat cuvntul Eugenia Reuss Ianculescu. Calypso Botez a combtut argumentele celor ce susineau c atragerea femeii n viaa politic ar duce la distrugerea familiei44.
41

Mircea Muat, Ion Ardeleanu, Romnia dup Marea Unire, vol. II, partea I (1918-1933), Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986, 331. 42 Eufrosina Popescu, op. cit., p. 187. 43 Mircea Muat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 332. 44 Eufrosina Popescu, op. cit., p. 188.

312

n edina din 20 martie 1923, raportorul C.G.Dissescu, n expunerea de motive a precizat c articolul 6 fusese discutat de 4 ori, c guvernul, n principiu, se pronunase pentru acordarea de drepturi civile femeilor. n ceea ce privete drepturile politice, pentru c lipseau datele necesare privind numrul de femei crora s li se acorde, s-a considerat c nscrierea acestui principiu era prematur, urmnd s se fac ulterior pe baza unor legi speciale. El considera c spre deosebire de drepturile civile, cele politice depeau interesele personale, ele privind necesitile generale ale statului45. Au propus amendamente la articolul 6: V.Atanasovici, I. Th. Florescu, C. Dimitriu, N. N. Sveanu, V.Brtianu, E.Pangratti, D. Ioaniescu, N. Blnescu etc46. N. N. Sveanu cerea ca legea de organizare administrativ s fixeze exerciiul dreptului de vot i de eligibitate al femeilor la comun47. Majoritatea amendamentelor au fost respinse. Deputaii liberali Em. Dan, tefan Bogdan, N. N. Sveanu au apreciat articolul 6 ca un act de dreptate, deoarece deschidea posibilitatea obinerii dreptului de vot pentru femei. Irimescu Cndeti a cerut ns ca s se lase femeile s-i vad de cea mai sfnt datorie a lor. El a fost de acord s se discute ct mai larg asupra problemei, dar numai pentru a afirma cu curaj i convingere ceea ce nu se poate da. n epoca reformelor exagerate, cea a drepturilor politice pentru femei, o considera o mod care avea s treac48. Ali senatori s-au pronunat pentru acordarea de drepturi numai femeilor cu studii universitare. P. Grboviceanu afirma c privind lucrurile n perspectiv omul politic trebuie s prevad i s previn, pentru c nu tim ce se poate ntmpla peste 20-25 ani. G. G. Mrzescu, ministrul Sntii Publice, Muncii i Ocrotirii Sociale a reamintit c PNL nu poate retrage nimic din ceea ce a acordat pn acum femeilor. El a accentuat c ceea ce s-a hotart a fost maximum ce s-a putut obine de la spiritul majoritii actuale parlamentare49. Considernd c articolul 6 e doar un principiu, el a cerut votarea lui. S-a produs nvlmeal, muli deputai au nceput s discute violent, au ieit din bnci50. n 1923 reprezentantele din toat ara a Asociaiilor pentru Drepturile Femeilor Romneau trimis un apel ctre rege, n care artau lupta lor
45 46

Ibidem Arhiva Naional Istoric Central, Fond Parlament, dosar 2048, 1923-1924, vol. I, f. 141-150. 47 Ibidem, f. 147. 48 Eufrosina Popescu, op. cit., p. 189. 49 Ibidem. 50 ndreptarea din 22 martie 1923.

313

pentru drepturi, desfurat de mai bine de 15 ani. El era semnat de E. Meissner, Maria Baiulescu din Braov, Maria Pop din Craiova, Claudia Nstase de la Cernui, Ella Negruzzi, Margareta Ghelmegeanu etc51. Feministele au luat parte i la discuiile din Camer, n loje. Asistena era mprit n pro i contra. n climatul din Camer, unde se sprgeau fiole cu sulfur de amoniu, discuiile referitoare, mai mult la femei, dect la drepturile lor nregistrau adevrate conflicte52. Pe 28 martie guvernul I. I. C.Brtianu a prezentat regelui decretul de sancionare a Constituiei. Odat promulgat pe 29 martie a fost publicat n Monitorul Oficial. Printre lipsurile ei era i acela c nu s-a acordat egalitate politic deplin ntre sexe drepturile femeii fiind incomplete. P. P. Negulescu considera c din acest punct de vedere Constituantul din 1923 n-a fcut nici un pas nainte. Articolul 6 prevedea ca legi speciale, votate cu majoritate de 2/3 vor determina condiiunile sub care femeile pot avea exerciiul drepturilor politice. Acest articol nu a format ulterior, obiectul unei atenii speciale, astfel c femeile au rmas tot fr drept de vot, exceptnd organele administrative alese n 192953. Constituia din martie 1923 a fost cea mai naintat lege fundamental din istoria de pn atunci a Romniei i una dintre cele mai avansate din Europa acelor ani. Ea rspundea unei reale necesiti istorice i asigura cadrul necesar dezvoltrii statului naional unitar. Este semnificativ faptul c i partidele care s-au declarat mpotriva acesteia au acceptat-o, au guvernat pe baza ei. Adoptarea Constituiei nu a nsemnat pentru asociaiile feministe renunarea la lupta pentru obinerea dreptului de vot. n fiecare joi ziarul Dimineaa avea Pagina femeii. Comitetul Naional al Femeilor din Romnia a profitat de acest fapt pentru a-i face publice punctele de vedere. Iat cele apte ntrebri ale unei anchete publicate aici: Credei oportun la noi intrarea femeii n viaa politic? Dac da, care ar trebui s fie rolul femeii n viaa politic? Credei c ar fi preferabil ca femeile s intre n partidele politice existente ori s formeze un partid al lor? Credei c un partid internaional al femeilor din rile Orientului european ar fi folositor att pentru dezvoltarea femeii, ct i pentru ntrirea rapoartelor cordiale cu vecinii notri?
51 52

Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/31, 1918-1929, f. 33. ndreptarea din 22 martie 1923. 53 Ioan Scurtu, Ion Bulei, op. cit., p. 37.

314

Credei c ar fi mai potrivit pentru ara noastr sufragiul femeilor universitare sau pe categorii? Ce mijloace mai prielnice s-au putea ntrebuina pentru a ridica nivelul cultural i moral al femeilor din ara noastr i a le pregti la priceperea menirii lor n viaa politic? Care ar fi mijloacele cele mai practice pentru a aduce prin nrurirea femeii o colaborare mai strns sub punctul de vedere economic, politic i intelectual ntre rile din Orientul european care alctuiesc Micarea Internaional feminin?54. Tot Dimineaa a publicat extrase din prelegerea Chestiunea feminin a profesorului universitar tefnescu Goang inut la Universitatea popular de la Vlenii de Munte. El arta asemnrile i deosebirile dintre brbat i femeie. Printre acestea se numrau emotivitatea femeilor, sensibilitatea, care le fcea unilaterale i fr posibilitatea de a utiliza experiena trecutului. n privina inteligenei, n vreme ce un brbat analizeaz, femeia concretizeaz, iar ceea ce o intereseaz pe ea e lucrul, ntregul i nu pricina. tefnescu Goang era de acord ca femeia s poat ndeplini funcii sociale, ce sunt mai aproape de firea ei, dar nu s se preocupe i de politic 55. Oamenilor politici ce sprijiniser drepturile femeilor le-au fost trimise scrisori de mulumire. Un apel din 1925 al A.E.C.P.F.R. adresat guvernului, deputailor, senatorilor mulumea n numele a peste o sut de societi guvernului din 1923 i onorailor Membri ai Parlamentului pentru nceputul de dreptate nscris n Constituia din 1923 n favoarea celei mai numeroase populaii a acestei ri reprezentat prin femei56. Campania pentru egalitatea n drepturi a femeii cu brbatul presupunea, n primul rnd, schimbarea mentalitii vremii. Lupta dus de femeile din mediul urban n acest sens a avut un rol primordial. Dup Unirea din 1918 opiunile sociale, morale, spirituale au fost mai complicate i delicate. Alturi de o stare de optimism, de convingerea c noua societate se va cldi ntr-un ritm rapid, s-a nregistrat i o alta, diametral opus. Exist deci o diversitate de opinii, o stare de spirit foarte variat, de care factorii politici erau nevoii s in seama n aciunile lor.

54 55

Dimineaa din 10 august 1923. Ibidem din 31 august 1923. 56 Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/32, 1918-1937, f. 12.

315

SNTATEA RANULUI ROMN N PERIOADA INTERBELIC


Sorin BUZATU

Abstract: The healt of the romanian peasant in the interwar period


The diseases were frequent and the medical system was precarious. Nor the living condition was better. The dwelling houses were overcrowded, helping the dispersion of the diseases. Not even the water the vital element of life it wasnt always collected in conditions of hygiene so very often their lives were not safety. In the Romanian rural world the death rate and infant mortality it was almost at the highest level from the entire Europe. Despite those negative situations there appear new elements of the progress in medical field of the rural population. The number of physician from the country side it was increased compared to the previous situation. Keywords: birth rate, death rate, hope of life, diseases, nutrition, education, medical system

n perioada interbelic sntatea omului de la ar era destul de ubred. Romnia avea o mortalitate ridicat, att n mediul urban, ct mai ales n mediul rural, la toate categoriile de vrst, ndeosebi la sugari i copii mici. De fapt era consecina suprapopulrii locuinelor. Casele suprapopulate, prost aerisite i slab luminate, favorizau transmiterea maladiilor i debilitatea organismului dnd un numr ridicat de mori, uneori dublu comparativ cu acele case mai ngrijite i n care locuiau mai puine persoane.1 Cea mai mare mortalitate o ntlnim n Moldova unde mureau 22,7 persoane la mia de locuitori, n timp ce, cei mai puini mureau n Bucovina, 18,2 la mie.2 n anii 30 din totalul mortalitii generale, o treime (n medie
1

Profesor, Colegiul Naional Victor Babe, Bucureti D. andru, Populaia rural a Romniei ntre cele dou rzboaie mondiale, Iai, Editura Academiei, 1980, p. 165. 2 Idem, Sntatea poporului romn, Bucureti, 1935, p. 80-81.

316

120.000 decese anual) era reprezentat de mortalitatea copiilor cuprini n categoria 0-1 ani.3 Aceast cifr sublinia c un procent de peste 30% dintre copiii nscui ntr-un an mureau n primele 12 luni de via. Dac adugm nc un procent de 7-8% din categoria mortalitii infantile cuprins ntre vrstele 1-5 ani ajungem la concluzia c aproximativ 40% dintre morii unui an erau copii sub 5 ani. De altfel, Romnia fcea parte dintre primele trei state din Europa cu cea mai mare mortalitate infantil. Tributul pltit morii n perioada interbelic a fost uria. Numai copiii din mediul rural cuprini ntre vrstele 0-5 ani decedai pe durata celor 22 de ani ai acestei epoci nsumau cifra uria de aproape 3 milioane. Din numrul total al deceselor dintr-un singur an al perioadei interbelice aproape jumtate reprezentau copii i tineri pn n 20 ani. n statele din nordul i vestul Europei precum Belgia, Danemarca i Germania procentele pe categorii de vrst erau invers proporionale cu procentele mortalitii din Romnia. De altfel, aceste state aveau nc de atunci o speran de via de aproximativ 70-75 de ani comparativ cu cea din Romnia care se cifra spre 40 de ani (cifr valabil mai ales la populaia rural i din mahalalele oraului). Cauza principal a mortalitii infantile a fost debilitatea congenital a copiilor nscui, ca urmare a faptului c mamele erau prost hrnite n perioada graviditii. Se adugau surmenajul i efortul fizic intens pe care acestea l depuneau n gospodrie i la cmp n perioada de sarcin. Majoritatea femeilor nteau fr asisten medical, chiar pe cmp n timpul muncilor agricole, i fr s fi beneficiat de o ngrijirea adecvat. De altfel, 90% dintre decedaii dintr-un an, copii i aduli, nu beneficiaser de ngrijire medical, fapt ce ar fi putut salva foarte multe viei.4 Nu este de neglijat nici numrul deceselor femeilor nainte de natere, n timpul acesteia, sau n perioada imediat urmtoare. Astfel, numai n 1932 mureau la natere n mediul rural un numr de 2.191 de femei. Un numr mare de copii mureau mai ales vara datorit afeciunilor digestive, mai exact a gastro-enterocolitelor i diareelor (16,2%), lucru posibil din cauza neglijenei mamelor prinse de treburile casnice, care nu asigurau o igien corespunztoare i nu erau atente la hrana pe care o consumau att ele (care alptau), ct i micuii. Un numr mare de decese, 13,1%, era cauzat de maladii ale aparatului respirator i bronho-pneumonii, mai ales pe perioada de iarn. Dar ele nu lipseau nici vara, pentru c sugarii,
3 4

Dr. George Banu, Mari probleme de medicin social, Bucureti, 1938, p. 38-39. Ibidem, p. 48.

317

malnutrii sau chiar subnutrii, nu dispuneau de un sistem imunitar puternic. O descriere a preocuprii materne la ar o fcea dr. George Banu n felul urmtor: Femeia mam, preocupat de munca fizic, nu poate satisface i ngrijirea copilului mic, ci prefer ntre munca cmpului i copil, s sacrifice pe acesta din urm. Sunt universale cazurile n mediul rural din Romnia, cnd copilul mic, sau este lsat acas n grija unui alt copil mai mricel, sau este adus cu mama pe cmp i minit cu o alimentaie fictiv, dndu-i-se dintr-o coaj de pine, de mmlig, sau s sug o crp n care este legat o bucic de zahr. Copilului i se d din primele luni din alimentaia adulilor, dup cum i se d de asemenea vin i uic.5 Sntatea copiilor i a tinerilor din mediul rural, ca de altfel i a celei mai mari pri a populaiei oreneti, nu era deloc bun. n anul 1930, dr. George Banu a ntreprins cercetri amnunite asupra unui numr de 2.149 de copii de vrst colar, de la ora i de la ar. Rezultatele sale au fost stupefiante. Copii de la ar aveau o greutate subnormal ntr-o proporie de 36,9%. Fetele cunoteau o stare a subnutriiei chiar mai rea, ce se observa n jurul vrstei pubertii (12-14 ani), perioad n care organismul lor necesita cantiti apreciabile de proteine, vitamine i minerale. La biei starea de subnutriie ncepea s se accentueze dup vrsta de 10 ani, tot din cauza unor tulburri de cretere, ce necesitau o hran de calitate. De asemenea, a atras atenia un fapt extrem de dureros, nu mai puin de 67,5% dintre copii cercetai de la ar aveau cel puin unul dintre frai decedai, n timp ce echivalentul de la ora era ceva mai mic, i anume, de 53,8%.6 Dintre copiii supui analizei medicale de ctre reputatul specialist romn amintit mai sus, 61,4% aveau amigdale mult mrite, 75,3% aveau dinii cariai, 20,1% aveau defecte nazale, ali 11,1% aveau vegetaii adenoide, 18,9% aveau paloarea anemiei, 12% aveau vederea slab, 9,5% aveau tulburri de auz. Aproape jumtate dintre ei(46,2%) nu aveau esutul adipos suficient de dezvoltat i, foarte grav, 70% dintre ei prezentau semnele infeciei cu tuberculoz.7 n legtur cu aceast grav maladie, George Banu a stabilit c acei copii care prezentau simptomele tuberculozei erau subnutrii, n proporie de peste 70%. El a mai constatat c 75,6% dintre cei care dormeau ntr-o camer suprapopulat, cu pn la 8 persoane, aveau microbul respectiv. La cei care dormeau singuri infectarea era ceva mai mic (48,7%). Procentul de
5 6

Idem, Biologia satelor, Bucureti, Editura Cultura Naional, 1927, p. 32. Ibidem, p. 172. 7 Ibidem.

318

tuberculoz era deosebit de mare n toat ara. Astfel dintr-un studiu asemntor efectuat n Basarabia, n judeul Bli, n satul apte-bani, din 476 de copii consultai medical nu mai puin de 63,65% erau infectai cu tuberculoz. Dintre acetia 30% erau copii sub trei ani.8 Toate aceste probleme medicale grave erau cauzate de lipsurile financiare evidente ale prinilor, dar i de o proast cultur alimentar i igienic a romnului de rnd, i nu numai. Apoi, muli prini preferau s rabde mpreun cu numeroii lor copii pentru a strnge bani pe care s-i investeasc n cumprarea de pmnt, acesta fiind obsesia ranului i chiar a oreanului din mahala, ca s nu mai vorbim de negustori. i adulii erau suferinzi din cauza unei game variate de boli, ce-i aveau aceleai rdcini ca i n cazul bolilor copiilor lor, adic hrana deficient i condiiile precare de trai i de igien. Se adugau n cazul adulilor: tabagismul, alcoolismul i bolile venerice. Pe fondul unui organism deja slbit, fumatul, practicat pe scar larg de ctre rani, att brbai, ct i un numr alarmant, aflat n cretere, de femei, a cauzat, alturi de condiiile improprii de locuit, rspndirea uimitoare a tuberculozei. n 1932, serviciile sanitare de stat au nregistrat un numr de 91.838 de bolnavi, adic 5 la mia de locuitori.9 Dar numrul celor care purtau deja bacilul aflat n diferite stadii de evoluie era de cteva zeci de ori mai mare. Dup opinia reputatului specialist n medicin social, George Banu, n 85% dintre cazurile infectrii cu bacilul Koch, se ajungea sigur la moarte, dup un numr de ani, n funcie de rezistena genetic a respectivului bolnav. Potrivit unei statistici din 1923, mureau n medie 37 de romni bolnavi de tuberculoz la 10.000 de locuitori, n timp ce n Statele Unite media procentual era de 9,9 la 10.000 de locuitori, iar n Danemarca de doar 9,5 la 10.000 de locuitori.10 n general, mortalitatea tuberculozei reprezenta aproximativ 10% din mortalitatea general.11 O alt cauz a deteriorrii organismului ranului romn a fost alcoolismul cronic. Dup primul rzboi mondial, n doar civa ani, numrul crciumilor a crescut de peste 4 ori. n unele judee din Moldova (Iai i Vaslui) el a crescut chiar de peste 5 ori. Mari butori de trie (palinc) erau i ranii ardeleni. n general, la ar erau preferate rachiurile i spirtul. Apoi urma vinul, mai ales n regiunile viticole, i abia la urm se situa berea, a crei cantitate consumat a crescut i ea. Numai n anii 20, un brbat adult
8 9

Ibidem, p. 173. Ibidem, p. 55. 10 Dr. George Banu, Biologia satelor, Bucureti, Editura Cultura Naional, Ibidem, p. 28. 11 Idem, Sntatea poporului romn, Bucureti, 1935, p. 198.

319

consuma n medie aproximativ 150 de litri de alcool pe an.12 n anii urmtori media nregistrat era chiar mai mare, crescnd de la an la an. Ba, chiar i copiii consumau n mod constant alcool. n colile din Banat s-a constatat c numai 10% dintre ei erau abstineni la aceste buturi.13 O informaie frapant venit din partea unui cercettor n acest domeniu, profesorul Obreja, ne arat c stenii cheltuiau de dou ori mai muli bani pe alcool dect pe pine. Consumul de alcool afecta grav ereditatea i influena starea de pauperizare i promiscuitate a familiilor nevoiae de la ar, care erau de altfel cele mai numeroase, precum i a locuitorilor oreni, cu precdere a celor din mahalalele marilor orae. Dup o statistic publicat de Direcia Jandarmeriei n anul 1926, alcoolismul era cauza a 24% din totalul crimelor din mediul rural i a 15% dintre delicte, incluznd aici tlhria i furtul.14 De altfel, alcoolismul a determinat n zonele srace i suprapopulate, o via promiscu. Acelai George Banu, observa cu pertinena ce l caracteriza c efectele negative ale alcoolismului se vedeau i n viaa de familie. Astfel, el remarca c n mediul rural din Bucovina Viaa de familie este n disoluie. Concubinajele constituie un procent enorm. Fetele-mam se ntlnesc la fiecare pas. Petrecerile i nunile sunt cele mai bune ocazii pentru prostituie, care vara se practic pe o scar i mai ntins n stnele la care se retrage tineretul satelor. Medicul afirma c adesea mi-au venit la consultaii fete ntre 16-18 ani, care stteau de mult izolate la trl, prezentnd ancre i alte leziuni sifilitice contagioase. Rezultatele unei asemenea maniere de a tri era c avorturile i mortalitatea infantil precoce sunt extreme de frecvente.15 Demn de menionat este c i n mediul rural, la fel ca i n mediul urban, se ntea un numr mare de copii nelegitimi, n cazul satelor el fiind de peste 60.000 anual, adic cu puin peste 10% din numrul total al nounscuilor dintr-un an.16 Fa de copii legitimi nscui mori, cei provenii dintr-o relaie ilegitim reprezentau un numr dublu de decese.17 Cercetri similare a ntreprins i A. Mihilescu n anul 1924, de ast dat n Ardeal, iar constatrile au fost sumbre. Nu mai puin de 20-25%
12 13

Al. Obreja, Alcoolismul, scriere de propagand antialcoolic, Bucureti, 1925. Dr. Hilda Drgan, Ravagiile alcoolismului n Banat i nceputurile de combatere a lui, Revista de igien social, 1931, p. 385. 14 Dr. George Banu, op. cit., p. 17. 15 Idem, Mari probleme de medicin social, Bucureti, 1938, p. 267. 16 Dr. Sabin Manuil, Demografie rural, Bucureti, Editura Institutului Central de Statistic, 1940, p. 20. 17 Ibidem.

320

dintre locuitorii unui mare numr de sate transilvnene erau bolnavi de sifilis.18 Din aceste studii a reieit c aproape 60% dintre subieci erau de sex feminin, lucru extreme de grav n cazul unor sarcini rezultate din aceast via promiscu. Sifilisul era o boal extrem de grav dac avem n vedere c n 1932 producea un deces la 1000 de locuitori, n acelai an fiind depistate 176.710 cazuri de bolnavi de sifilis n Romnia.19 Desigur mai erau i alte multe cazuri care rmneau nedescoperite. O alt boal veneric a fost blenoragia, la fel de rspndit ca i sifilisul printre ranii cu vrste cuprinse ntre 25-40 de ani, femei sau brbai. Cele dou maladii au afectat numeroi copii nou-nscui, care i-au pierdut vederea din cauza infectrii mamei cu aceste boli nc nainte de naterea lor. Dup cum constata medicul George Banu 50% dintre orbii din Romnia i-au pierdut vederea n mica copilrie, iar principala cauz de orbire, susinea el, a constituit-o oftalmia purulent a noilor nscui cauzat de blenoragia i sifilisul mamei.20 n special, din aceast cauz, n Romnia interbelic exista un numr relativ mare de copii orbi, mai ales printre cei aflai n orfelinate care se nscuser n urma unor relaii pasagere ntre prini i care au fost repede prsii. De altfel, din rndul categoriilor sociale marginale de la sat i ora au rezultat numeroi copii din flori care au fost internai n diverse orfelinate. i numrul lor nu era mic. Alte boli grave ntlnite n mod frecvent n mediul rural, care erau de asemenea letale, au fost: paludismul (malaria), pelagra, scarlatina, tifosul exantematic, dizenteria, variola, difteria, febra tifoid, tusea convulsiv, febra recurent, rujeola, gripa, oreionul, poliomielita, encefalita letargic, tetanosul, pustula malign, holera i existau chiar i cazuri de lepr. O boal la fel de grav, de ast dat nu infecioas, ci, de origine alimentar, a fost pelagra.21 Ea era produs de consumul excesiv de porumb i, mai ales, de porumb stricat, fie din cauza unei proaste depozitri, fie din cauza unor ani ploioi care afectau calitatea boabelor de porumb. Acestora din urm le lipseau o serie de vitamine, printre care vitamina PP, dar i cele din grupul de vitamine B, precum i unii aminoacizi eseniali. Consumul n exces a acestei cereale, n condiiile lipsei altor produse alimentare n procesul nutriiei ranilor, ndeosebi a celor sraci, care de altfel reprezentau majoritatea absolut, a fcut ca n anul 1932 morbiditatea la 100.000
18

A. Mihilescu, Bolile venerice i combaterea lor la ar, Revista de igien social, 1932, p. 763. 19 Dr. George Banu, Sntatea poporului romn, Bucureti, 1935, p. 205. 20 Idem, Mari probleme de medicin social, Bucureti, 1938, p. 51. 21 Dr. George Banu, Ibidem, p. 93-94.

321

de locuitori s fie de 298,5. Femeile adulte i fetele erau i mai afectate de aceast boala, ele reprezentnd 70% din totalul bolnavilor de pelagr. Toate aceste suferine pe care le-au suportat copii i adolescenii romni din fraged pruncie i pn n preajma armatei a fcut ca n momentul n care acetia au ajuns la vrsta recrutrii s nu poat fi ncorporai. Astfel, din numrul total al bieilor care s-au nscut n acelai an i care ar fi trebuit s fac parte din acelai contingent, o parte nsemnat dintre ei nu au putut fi recrutai pentru c fie muriser ntre timp, fie sufereau de diverse boli grave, fie au fost amnai sau chiar reformai. De exemplu, n anul 1925, 52,93% din totalul tinerilor ce trebuiau recrutai nu au ndeplinit dintr-un motiv sau altul condiiile pentru ncorporare. n acest sens, media procentual a celor declarai inapi pentru incorporare n perioada interbelic s-a situat ntre 30-50% din totalul brbailor tineri ce ar fi trebuit s fac parte din acelai contingent.22 Cauza principal care a deteriorat din punct de vedere biologic sntatea ranilor a fost alimentaia defectuoas care a ntreinut starea de malnutriie i chiar de subnutriie. Principalul aliment consumat de ctre ranii romni a fost porumbul, mai ales n Muntenia, Oltenia i Moldova. n Vechiul Regat i n Basarabia de nord consumul de porumb ajungea la 3 kg zilnic de persoan adult. El reprezenta 70-96% din totalul produselor cerealiere consumate aici. Doar n Bucovina, Dobrogea, Transilvania i Sudul Basarabiei el ajungea la doar 50% din consumul de cereale, aici fiind nlocuit parial cu grul, secara i chiar cu hrica (Basarabia). n general, mmliga era consumat zilnic i mpreun cu toate alimentele, chiar cu legume verzi sau murate, cu fructe i cu ciorbe. Bineneles, acest consum exagerat a cauzat tulburri metabolice care au contribuit la meninerea rahitismului i xeroftalmiei23. De altfel, un numr nsemnat dintre copii sufereau de diferite boli i afeciuni ale ochilor. De asemenea, cei mai muli sufereau de un deficit de calciu, magneziu i fosfor, motiv pentru care corpurile lor erau supuse rahitismului. n vestul rii, n sudul Basarabiei i n Dobrogea se folosea pine fcut pe cuptor sau pe vatr, din gru i din orz, care, totui, era consumat n cantiti mai mici dect porumbul, din care se fcea mmliga. Se constat ns, un consum exagerat de carbohidrai n detrimentul proteinelor animale i a lipidelor. Laptele i produsele lactate se consumau n special n
22 23

Ibidem, 1938, p. 50. Sau xeroz. Boal de ochi caracterizat prin uscarea i contractarea conjunctivei, prin dispariia secreiei lacrimale i opacifierea corneei, care, n unele cazuri, devine alb.

322

zonele pastorale ale Bucovinei, Transilvaniei i n sudul Basarabiei, dar n alte pri ale rii consumul de lapte era foarte sczut. n 1930 s-a constatat, n urma unui studiu efectuat n Moldova, c 60,5% dintre elevii supui anchetei nu consumaser lapte niciodat.24 Nu este de mirare dac inem cont c 48% dintre gospodriile rneti nu aveau nici mcar o vac. 25 De asemenea, un numr mare dintre familiile rneti nu consumau ou deoarece le pstrau pentru a le vinde la ora. Dup cercetrile fcute n teren n unele sate din Moldova, consumul oulor se cifra la 40-70 ou pe an de persoan.26 Ct despre consumul de carne situaia era i mai grav. Carnea de vit se consuma ocazional. Carnea de pui era insuficient, deoarece ranul sacrifica, dac avea posibiliti materiale mai bune, o pasre la sfrit de sptmn, pe care trebuia s o consume o familie foarte numeroas. De regul, ranii vindeau ou i gini la ora pentru a-i procura banii necesari pentru o multitudine de cheltuieli (taxe, impozite, chibrituri, petrol lampant, cri i caiete pentru colari, diverse alte cheltuieli). De asemenea, iarna mncau cantiti mici de carne de porc, deoarece, n medie, unei gospodrii i revenea un porc, dar raia era modest, n familie fiind muli membri. Dup unele calcule, ranii romni mncau pn la 20 kilograme de carne anual, aceasta fiind consumat n special iarna.27 Dar la aceste cantiti trebuie adugat petele care, n zonele cu ape curgtoare sau iazuri, era consumat frecvent. Totui, existau diferene cu privire la consumul de carne de la o regiune la alta. De exemplu, n vestul rii era preferat porcul, i chiar o cantitate apreciabil de slnin, inclusiv n timpul verii. n partea de est a rii, acest consum era mai sczut dect media general pe ar. n alimentaia ranului legumele i zarzavaturile nu ocupau un loc important pentru c acesta avea o slab pregtire legumicol fiind orientat spre monocultura cerealelor. Totui, cteva legume i leguminoase reprezentau hrana de baz a acestei populaii: cartoful i fasolea, consumate cel mai des. n perioada fertil a anului se consumau varza, ceapa, castraveii, roiile, napii, conopida, prazul (mai ales n Oltenia), morcovii, i anumite zarzavaturi ce creteau pe lng cas (lobod, tevie, spanac, tir, ptrunjel,
24 25

D. andru, op cit., p. 141. Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria romnilor n secolul XX (1918-1920), Bucureti, Editura Paideia, 1999, p. 79. 26 Dr. M. Enescu, Alimentaia populaiei rurale din Moldova, n Revista de igien social, Bucureti, an. X (1940), nr. 1-6, Ianuarie-Iunie, p. 348. 27 D. andru, op. cit, p. 142.

323

leutean). n anumite zone ale rii se cultivau pepenii verzi i galbeni. Toamna trziu se consumau dovleci. ranul cumpra n cantiti reduse orez i zahr, puin ceai, chiar i cafea, boia de ardei, sare de lmie, msline i oet. De asemenea, i fructele erau consumate n cantiti mici, numai din ceea ce se afla n gospodrie sau putea fi cules de prin pdure. ranii cutau diferite plante slbatice pe cmp, dar mai ales n pdure, pe care le foloseau pentru suplimentarea alimentaiei (untiorul, diverse soiuri de ciuperci, merior, corcodue, mere pduree, coarne i diferite alte fructe de pdure, etc). De altfel, din corcodue, zarzre i prune ei realizau o fiertur fr zahr cunoscut n epoc sub denumirea de chiseli. Despre aceasta din urm, dr. I. Claudian i dr. D.C. Georgescu, afirmau c era fr gust i fr valoare nutritiv... o trist mncare de mizerie.28 Aceast alimentaie mai degrab frugal era nesatisfctoare att pentru aduli, ct i pentru copii. Potrivit profesorului C. Jornescu, n anul 1930, n diferite zone ale rii, 29,7% dintre copii nu mncau dect una sau dou mese pe zi, 21,4% nu serveau niciodat dejunul, 11,8% nu consumau leguminoase, iar 42,3% mncau doar o dat pe sptmn carne. n schimb, 83,9% dintre cei cercetai consumau zilnic mmlig.29 Regimul alimentar deficitar al ranului romn a avut multe consecine negative: o capacitate redus de munc, o rezisten mic la contagiuni, o stare de deficien constituional i de lips de rezisten la toate afeciunile n general i la tuberculoz n special. De altfel, absena vitaminelor n perioada dinspre sfritul iernii era cronic n lumea satelor. Numrul mare de copii al familiilor rneti greva asupra posibilitilor lor financiare i aa reduse. Se aduga de cele mai multe ori, chiar atunci cnd situaia financiar era ceva mai bun, zgrcenia de a arunca cu banii pe mncare, prefernd s-i investeasc n noi proprieti funciare, care nsemnau alte cheltuieli (mici investiii, plata unor zilieri, impozit mai mare la stat etc.), iar veniturile s le reinvesteasc tot n pmnt sau n lucruri, mai ales pentru zestrea fetelor, neglijndu-i constant sntatea nutriional, dar i pe cea medical, consultaiile la doctori fiind foarte rare. Pn i masa se consuma de obicei n comun, dintr-un blid foarte mare, cu o singur lingur confecionat din lemn, subliniindu-se astfel neimportana ei. ranii se aezau s mnnce, doar pentru a-i potoli instinctele. Lingura se plimba din mn n mn pe la toi membri familiei care apucau
28

Dr. I. Claudian i dr. D.C. Georgescu, Pregtirea alimentelor n gospodria rural, n Revista de igien social, Bucureti, an. X (1940), nr. 1-6, Ianuarie Iunie, p. 421. 29 D. andru, op. cit., p. 157.

324

s ia cteva nghiituri din mncarea oferit spre consum de soia i totodat, mama casei. Fiind muli comeseni, cantitatea de mncare care revenea era mic, dar blidul prea mare i ndestultor. Tradiia aceasta se pstrase chiar la familiile care aveau posibiliti materiale i puteau deci s-i cumpere vesel pentru toi membri familiei.30 Nici apa, elementul vital al vieii, nu era ntotdeauna captat n condiii de igien i, deci, de siguran a vieii. Aprovizionarea se fcea de obicei de la fntn. Existau pn la 3-4 fntni ntr-un sat mai mare. Unele erau realizate din tuburi de ciment, dar altele erau simple tiubeie sau benturi, adic fntni primitive, cu ghizduri de lemn sau chiar i fr acestea. De obicei, vitele aduse la fntn beau din aceeai cldare care era folosit i de ctre oameni. De multe ori n jurul fntnii se fcea cte o bltoac n care se scldau porcii. ranii nu obinuiau s se spele prea des pe mini i nici pe corp. Doar dimineaa se splau cu o can de ap pe fa, iar nainte de mas se splau doar cu ap pe mini. Spunul era o raritate, iar pasta de dini aproape c nu era cunoscut n satul romnesc.31 O ap de multe ori contaminat cu diverse microorganisme, la care se aduga o igien precar, nu puteau dect s alimenteze o gam larg de parazii intestinali, virusuri, bacterii i diverse ciuperci, care sleiau organismul populaiei rurale i aa destul de expus vitregiilor vieii. De altfel, nerespectarea regulilor de igien personal elementar a contribuit i la rspndirea dizenteriei. Dintre bolnavii de dizenterie, aproape 8.500 de cazuri nregistrate n anul 1932, aproximativ 10% au decedat. n urma campaniei sanitare din 1938 efectuat sub patronajul Fundaiei Regale Carol al II-lea, care avea ca obiectiv mbuntirea vieii ranului romn prin depistarea i tratarea maladiilor de care suferea acesta, dintr-un total de 7,7 milioane de rani au fost gsii cu pduchi i deparazitai nu mai puin de 2,7 milioane dintre ei.32 Astfel c, un procent de 35% dintre ranii investigai erau infestai cu pduchi. Se observ ns i elemente de progres n domeniul medical. n anul 1934 funcio nau 1.000 medici rurali care aveau obligaia s asiste o populaie steasc de aproape 15,5 milioane de locuitori, adic, n medie, un medic la 15.500 de rani. n aceeai vreme, n Italia, un medic revenea la 3.000 de locuitori rurali, iar n Germania, la doar 2.317 locuitori.33
30 31

Dr. George Banu, op. cit., p. 259. Ioan Scurtu, Viaa cotidian a romnilor n perioada interbelic, Bucureti, Editura RAO, 2001, p. 207. 32 Cf. Breviarul Statistic al Romniei, Institutul Central de Statistic al Romniei, 1939. 33 D. andru, Populaia rural a Romniei ntre cele dou rzboaie mondiale, Iai, Editura Academiei, 1980, p. 192.

325

La sfritul deceniului patru al secolului XX numrul medicilor rurali a crescut, apropiindu-se de cifra de 2000. Medicul de circumscripie deservea un numr mare de sate unde ajungea o dat la cteva luni. Neavnd sediu n care s dea consultaii, examenul era fcut sumar, fr ca bolnavii s se dezbrace.34 Prin efortul financiar al Fundaiei Regale Carol al II-lea s-au ridicat mai multe dispensare steti dar numrul era insuficient. Medicaia recomandat nu era gratuit, iar muli dintre rani nu dispuneau de bani pentru procurarea medicamentelor. Pe de alt parte, ranii nu aveau ncredere n medici i fiind foarte superstiioi, considerau c atunci cnd acetia clcau n casa lor era semn ru, aductor de necazuri.35 Concluzionnd, putem afirma c opinia unor contemporani, conform creia ranul romn din perioada interbelic era plin de vitalitate i sntate, nu este confirmat de datele statistice i de mrturiile unor specialiti n domeniul medical din epoca respectiv. Ba, dimpotriv, sntatea lui era destul de firav. Ea era n strns corelaie cu situaia financiar i cu instrucia colar a familiilor rurale. Totui, progresul medical i eforturile fcute de statul romn n direcia educrii populaiei pentru o bun cunoatere a regulilor de igien aveau s dea n timp rezultate satisfctoare.

34 35

Ibidem, p. 199. Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, op. cit., p. 83.

326

BRLADUL: OAMENI, CASE I LOCURI, ZONE NCRCATE DE ISTORIE


Marcel PROCA Abstract: The Brlad: people, houses and places, Regions beoring the burden of history Apparently, there aren t any sights in our town. But, at a closer look, Brlad is filled with history and legends from different civilization. Among the important landmarks in Brlad we can mention: Nicolae Blcescu Street, Manolache Costache Epureanu Boulevard, The National College Gh. Roca Codreanu, School No. 1Iorgu Radu, Stoian House, T. B. C. Hospital. One of the most famous people born in Brlad was N. D. Netian, teacher of history and latin at Gh. Roca CodreanuHighschool, a remarkable political personality in our town in the first decades of the 20th century, politicaly persecuted after 1947. Keywords: history, cultural inheritance, legends, past, present, politics, civilization.

Brladul de astzi reprezint, pentru cei mai muli dintre noi, un ora lipsit de obiective turistice i de patrimoniu cultural. Istoria unui ora, indiferent de mrimea sa, nu este dect suma istoriilor particulare a celor ce au locuit aici, a povetilor care le-au marcat vremelnica existen. A dezvlui povetile necunoscute sau uitate ale Brladului, a vorbi despre destinele unor personaje fascinante, a pune n lumin locuri ce nc mrturisesc despre trecut, nseamn pai pe care este necesar s-i parcurgem pentru a nelege i ndrgi oraul. S dm oraului o nou ans! De aici ncepe totul! Strada Nicolae Blcescu din oraul Brlad. O strad aparent banal, cale de circulaie pentru devierea traficului greu din ora, n lipsa att de

Profesor coala Nr. 1, Iorgu Radu, Brlad, vicepreedintele filialei Brlad a Societii de tiine Istorice din Romnia.

327

necesarei....i disputatei politic oselei de centur. ncepe de la celebrul Pod verde, considerat i clasificat monument istoric (fiind primul pod de beton din localitate, dat n folosin n anul 1910) i continu sinuos printre o serie de cldiri ce se constituie n rmie, nc vii, a cea ce reprezint cultura i arhitectura vechiului ora. Prelungire a bulevardului Manolache Costache Epureanu, ne aduce aminte de parfumul vremurilor trecute i de ce nu chiar... recente. Urmeaz cldiri, mai puin importante, unele moderne, altele cu vechime i trecut aparte gen restaurantul La Toma Dsclau II (o fost locaie hibrid de crcium-han), dar i locuri ce sunt ncrcate de istorie. Dintre toate se remarc Colegiul Naional Gh. Roca Codreanu unde s-au format cele mai multe personaliti brldene, coala nr. 1 Iorgu Radu primul Liceu de fete din ora (1921), sediul Protoieriei Brlad (fost Greceanu/Cristescu), Casa Stoian (fost Corbu/ ulterior Rotaru str. N. Blcescu nr. 13/i pentru o scurt perioad internat al Liceului Gh. Roca Codreanu1 cu o arhitectur specific sfritului de secol XIX, Spitalul T. B. C. (cldire finalizat n 1955 n stil neoclasic i care iniial se dorea ca destinaie pentru internatul liceului), dar i case mai modeste dar cu un trecut aparte datorit oamenilor ce au locuit aici. Alturate i modeste vizavi de impozantul monument istoric al colii nr. 1 se afl casa fostei directoare a Liceului de fete Veronica Tuchil (str. N. Blcescu nr. 5, actualmente Bclea) i a unei persoane ce s-a remarcat n pleiada cadrelor didactice i politice brldene Nicolae D. Netian, a crui monogram (N&N) nc se remarc pe frontispiciul imobilului (ridicat n anul 1912 dup cum apare pe faad) aflat azi ntr-o stare din ce n ce mai avansat de degradare. Cldirea ce nc mai amintete de tipologia vechilor case boiereti a fost naionalizat n anii 50, pentru ca ulterior la nceputul anilor 60 s adposteasc Palatul Pionerilor i diferii chiriai ai Regiei Autonome de Gospodrie Comunal Local Brlad, actualmente n cea mai mare parte proprietate particular. n trecut cldirea era mai mare, mergnd pn n apropierea interseciei cu actuala strad Nicolaie Iorga. Schi biografic a unui ilustru necunoscut N. D. Netian Istoria tinde s in ascunse unele amnunte despre viaa persoanelor care au devenit faimoase n timp sau au scris istoria. Probabil una din cauzele lipsei de mndrie naional la romni este i faptul ca nu ne cunoatem istoria.
1

Traian Nicola, Liceul Gh Roca Codreanu din Brlad. Monografie, Iai, 1981, p. 138.

328

Cum poate cineva s aib idee de propria identitate i s i iubeasc neamul, dac nu i cunoate trecutul i consecinele faptelor din trecut asupra prezentului. Printre cei mai ferveni susintori ai ntemeierii unui Liceu de fete n Brlad s-au numrat att profesori dedicai meseriei de dascl, precum N. D. Netian (fcnd parte i din primul comitet al colii) i Ursu Cezar, scriitorul G. Tutoveanu, avocatul Georgescu Vasile i numeroi prini. Neculai D. Netian a contribuit la atragerea ca principal sponsor a moierului cruia coala i poart numele, dar a avut i o contribuie proprie donnd o sum de 1500 de lei, desigur minor fa de necesiti, dar major la salariile de atunci i de acum2. Frate al ilustrului i cunoscutului profesor brldean Gheorghe (cunoscut n general cu prenumele de Ghi) D. Netian (profesor de Limba latin, elen i drept/15 noiembrie 1899-ianuarie 1932/director ntre 19091910)3 a fost ca i acesta profesor de istorie i latin la Colegiul Gh. Roca Codreanu unde a predat economie politic, drept i istorie ntre 1 octombrie 1908 -1 septembrie 1938 i unde a fost director ntre anii 1914-19164. A funcionat, de asemenea, la coala Normal Principele Ferdinand i Liceul de fete Iorgu Radu (profesor de Limba latin ntre 1921- 1922). N. D. Netian s-a nscut n satul Tuchilai, comuna Vutcani, judeul Flciu, ntr-o familie de rani nevoiai nevoiai.5 A urmat liceul i seminarul Veniamin din Iai. A fost liceniat n filologie clasic i n drept i a absolvit Academia de Teologie din Bucureti6. Unul dintre fotii si elevi (de la coala Normal Principele Ferdinand Gh. Silion-1909/1915), i face un portret inedit surprinznd calitile acestuia, artndu-i admiraia pentru profesorul, omul, prietenul i politicianul pe care l-a cunoscut n multiple ipostaze: Netian Neculai profesor de istorie i drept a fost o fire mai linitit. Cu nfiarea plcut i mult proporionat ca fizic, ne domina cu maniera lui corect n haine i vorb, cu laude i mustrri scurte i serioase, ne impresiona, ruinndu-ne de necuviin sau mici greeli fa de el.
2

Aceste date rezult din Memoriul Liceului de fete Iorgu Radu din Brlad (aa cum au fost consemnate n Cartea de onoare a colii. 3 Traian Nicola, Liceul Gh. Roca Codreanu din Brlad. Monografie, Iai, 1971, p. 327. 4 Profesor definitiv de latin i drept din aprilie 1910, vezi Anuarul Liceului Codreanu pe anul colar 1923-1924, Brlad, Tipografia Constantin D. Lupacu, 1925, p. 20. 5 Nscut 4/16 noiembrie 1878 /fiu al lui Dumitrache i Anica/ decedat Bucuresti la 23 februarie 1966, avnd ca ultim adres str. Stavropoleos, nr. 3. 6 Lucian Predescu, Enciclopedia Romniei, Cugetarea, Ediie anastatic, Editura Saeculum I. O. i Editura Vestala, Bucureti, 1999, p. 595.

329

Cnd un elev nu tia, el i punea un punct n catalog i-i zicea: S tii, drag, c te mai ascult i dac nu vei rspunde, cu prere de ru, dar, vei cpta nota, care... nu-i va aduce bucurie nici ie, nici prinilor ti. Dac elevul rspundea bine, l onora cu note pn la 9.00, i l considera ca fiind bun, inndu-i minte numele. Eu cptasem o atitudine de respect i ascultare fa de el, pe care i-am pstrat-o tot timpul n coal; iar n societate dup ce am devenit nvtor la Dragomireti Tutova, l-am respectat i rugndu-l pentru multiplele nevoi ale mele i ale colii i cnd era prefect de Tutova, el m-a ajutat cu cea mai mare bunvoin, primindu-i cu ngduin i ascultare observaii la care din punct de vedere politic i social avea dreptate. Prin 1926, toamna m-am dus la el acas pentru un sfat i o struin. M-a primit foarte mulumit, c un elev vine s-l consulte. Dup ce mi-a dat sfatul pentru mine i fgduina pentru ajutor s-mi fac coal de crmid n sat, m-a oprit cu mult insisten la mas. Masa i-a fost modest: un bor de fasole foarte bine gtit i consistent, cartofi prjii cu murturi i mmligu cald. Totul bine gtit i servit de doamna, soia lui. Era de nuan politic liberal ca Vintil Brtianu. n discuie liber asupra politicii, am plecat de la constatarea explicat de el c permanent n timp i spaiu pentru toate popoarele politica este i va fi apanajul unei clici ce se erijeaz, insinundu-se cu mijloacele cele mai bizare abjecte cteodat n fruntea popoarelor naionale, impunndu-le cu fora, idei, munc i directive cu totul personale i-n dauna tuturor. Principiul ntregului eafod politic se bazeaz pe: scopul puterea scuz mijloacele chiar abominabile: Fora primeaz dreptul i nelciunea liber consimit e nenorocirea dreptii. Odat liberalii venind la putere i propaganda rnist fiind tare i mai ales omorrea poliaiului Manciu7 la Iai de ctre Corneliu Zelea Codreanu pe sala Tribunalului, unde se judeca procesul unor studeni provocatori de dezordini,8 s-a ordonat strngerea armelor. Eu aveam o panoplie muzeu cu revolvere cu 6 i 12 focuri cu roat, pistoale turceti i o flint polonez, toate motenire de la tata i bunica, dar care, nu mai aveau nici o valoare fiind toate cu defecte i fr cartue i praf i petiele necesare. Lng ele aveam i o arm de rzboi ungureasc, adus de mine ca amintire. Eu n-am fost acas cnd s-au strns armele din sat. Cu struina domnului prefect
7 8

Constantin Manciu era de fapt prefectul Poliiei (n. red.) Evenimentele de la Iai, care au culminat cu asasinarea lui C. Manciu (1924) s-au produs n contextul unor micri studeneti cu caracter naionalist, instigate, la originile lor, de C. Z. Codreanu, i Ion Mota, ulterior lideri ai extremei drepte n Romnia. (n. red.)

330

Neculai Netian mi s-a dat arma de rzboi pentru panoplie. Celelalte ns nu, fiindc fuseser trimisese la Reia ca fier vechi. Dealtfel, aceasta arm am scos-o, satisfcndu-mi un orgoliu de putere. De fapt nu mai era bun de nimic decalibrat i fr cartue. Cele 10 cartue dum-dum ce le posedam se alteraser i nu mai luau foc. Dar cel mai bine, cu satisfacii morale pentru mine i mbuntire cultural pentru sat i comun, a fost ajutorul ce mi l-a dat la cererea mea, la construirea colii de crmid din satul Dragomireti judeul Tutova. n timpul struinelor pentru coal, m-a luat cu el de la prefectur spre casa lui i printre multe discutate mi-a rspuns despre Mihalache, al crui ziar se vindea ca pinea cald pentru luarea n derdere a activitii liberalilorca afaceriti i mai ales c era vorba s vie la putere, urmtoarea apreciere valabil oricnd: E bun Mihalache eful rnitilor; dar pentru liberali e mai ru i periculos, tii de ce ??...fiindc nu e al nostru. Vorbe cu tlc i valabile n timp oricnd Profesorul Neculai Netian de origine din satul Vutcani ca profesor i apoi ca prefect a fost un bun gospodar, ndrumtor i cu mare bunvoin pentru a ajuta pe nvtori. n timpul lui ca prefect s-au fcut aproape toate colile din jude. n inspeciile care le fcea i plcea s ridice prestigiul nvtorului oricare ar fi fost gndurile politice chemndu-i la consftuiri, unde avea bunvoina i era posibil pentru nvtori, i onora cu vizite acas, ludndu-le gospodria i-i ncuraja n activitatea colar. n acest sens am avut ocazia s-l cunosc i eu. ntrziind la Primrie peste ora 12, l-am invitat la mine la mas cu tot anturajul celor trei persoane. Dei aveam casa mic atunci motenire de la tata totui a mers cu mare bunvoin, observnd toat gospodria i strdania mea de a lucra mereu. Cnd m ncurcasem n datorii i eram mprumutat la bncile liberale, el a fost primul care mi-a spus direct c, eful partidului conu Nae Simionescu, zis Celibatarul e hotrt s m persecute pentru c am fcut un memoriu contra datoriilor i m-am pus n fruntea micrii (1932); iar desprindu-m de el mi-a zis: Drag Silion, eu cred c, bine ar fi s te descotoroseti de giruri i datorii chiar dac vei pierde ceva, ca s nu mai dai ocazia la compromisuri.9 Din autobiografia profesorului G. D. Netian, lefuit de fostul su elev Gheorghe Ivnescu, rezult c nc din timpul studeniei devenise prieten cu Grigore Vasiliu, care mai trziu avea s devin ajutor de primar la Brlad, iar mai apoi, prefect al judeului:
9

Gh. Silion, Amintiri, n mss.

331

La 1910 (de fapt 1908 cnd l regsim profesor n oraul Brlad/ anterior ntre 1 mai 1907 i octombrie 1908 a fost director al Gimnaziului Anastasie Panu din Hui)10 am fcut totul i am adus n Brlad pe fratele meu, Neculai, care era profesor la Gimnaziul, devenit Liceul din Hui [...]. Mai pe urm s-a nsurat cu fata preotului Slobozeanu de la coala Normal11 relateaz profesorul Gh. D. Netian n textul prelucrat de profesorul Gh. Ivnescu12. ntr-un alt volum al aceleiai lucrri (Brladul odinioar i astzi) n articolul Strada mare a oraului Brlad" autorii scriu urmtoarele despre Grigore Vasiliu i fraii Netian: Se povestete c la nceputul secolului, cnd fraii profesori Ghi i Neculai Netian au venit la Brlad, acest Grigore Vasiliu i-a chemat la el (era eful Partidului Liberal) i le-a spus: Pe unul din voi l iau n partid i-l fac om! Dar numai pe unul! Hotri ntre voi care va fi acela! Celebrul latinist de mai trziu, profesorul Ghi Netian a rspuns prompt cu o fraz care a rmas celebr n Brlad: Coane Grigore, ia-l pe frate-meu, c tot e prost i altfel n-ajunge nimic! Conu' Ghi Netian, a rmas un savant, dar srac, i nici n-a fcut politic, n timp ce conu' Neculai, frate-su, conform recomandrii, a fost primar, prefect (1922-1926 n. ns.) i deputat i senator n mai multe legislaturi (1927-1933) i moier (a avut moie la Perieni)13. Dar tot aa cum a spus frate-su a rmas. Niciodat nu a putut s stea n faa fratelui su Ghi. Ascensiunea sa politic rapid i diferitele funcii pe care le-a ocupat ne fac ns s credem c nu a reprezentat o realitate afirmaia mai sus menionat, i a fost o simpl rutate din partea adversarilor si politici.
10

Direcia Judeean a Arhivelor Naionale Vaslui, Fond Liceul Teoretic Cuza Vod din Hui, Dosar nr. 149/ 1934, fila 206; apud Costin Clit, Liceul Teoretic Cuza Voda din Hui Studiu monografic, Vaslui, Editura Thalia, 2003, p. 26. n. ns. M. P.; vezi i G. Constantinescu-Rmniceanu, Monografia Liceului Codreanu din Brlad, cu ocazia jubileului de 50 de ani de la nfiinarea lui, 1858-1908, Tipografia i legtoria de cri Constantin D. Lupacu, Brlad, 1910 unde la pagina 90 l regsim ca fiind deja cadru didactic la mai multe discipline, i citm: profesor de latin la clasele III-IV, drept la clasa a IV-a i tiine Naturale, detaat de la Hui n locul domnului Grigore Foru, detaat la Galai. 11 Elena Slobozeanu a avut, se pare, trei copii, ntre care un biat Neculai, nscut la 11 septembrie 1912 la Brlad i care a decedat la Bucuresti la 29 martie 1982 i o fat Maria cstorit Manolescu, nscut n 1914. Un alt fiu al acestuia care a purtat numele de Emil, nscut probabil n 1913 a decedat dup numai un an.. 12 Profesorul G. Netian, trubadurul Academiei Brldene, din volumul Brladul de odinioar i astzi, vol. II,1983, p. 231. 13 Moia cuprindea o pdure cumprat de la proprietara Jeana Athanasovici 248 hectare la Perieni 200 de h. padure i 48 de h. teren arabil.

332

Fiecare dintre cei doi frai a ales s urmeze cariere diferite. Unul pe cea didactic i tiinific cellalt s-a axat pe cea politic, chiar dac n plan secund a fost n continuare preocupat de nvmnt, n calitate de profesor, director i mai apoi ca prefect. A avut i o variat activitate publicistic putnd fi regsit cu diferite articole n periodicul brldean Viitorul, organ al Partidului Naional Liberal (1900-1911, 1911-1916, 1918 i 1921-1929). n Calendarul Tutovei pe anul 1920, revista Romnia Administrativ, anul II, Tipografia C. D. Lupacu Brlad sunt prezentate portrete (foto i text) ale mai multor funcionari i oameni politici printre care i cel al profesorului Neculai D. Netian. i n Foaia Ligii Culturale, publicaie a seciei din Brlad, al crei numr 1 a aprut n anul 1916, luna ianuarie, anul VI, ca o continuare a Buletinului Ligii Culturale din localitate, ntlnim semntura profesorului Neculai D. Netian14 Din cauza opiniilor politice, a pltit din greu dup 194815, fiind nevoit s plece din ora i s devin cntre la Biserica Stavropoleos din Bucureti16. Acest lucru ar putea constitui i explicaia faptului de ce despre unul din frai s-a putut pomeni n diferite lucrri n perioada comunist, precum Brladul de odinioar i astzi, iar despre cellalt numai n subsidiar i denigrator. Nici regretatul profesor Traian Nicola n monumentala sa lucrare, deja citat, nu ne ofer mai multe informaii despre aceast persoan ce a jucat un rol important n viaa politic din perioada interbelic a oraului i a fostului jude Tutova. Considerm c prin ntreaga sa activitate merit s fie menionat n galeria personalitilor politice brldene, nu neaprat emblematice i de prim rang, dar nici nu putem fi de acord ca uitarea s se aeze peste numele su.

14 15

Gh. Clapa, n mss. Potrivit mrturiei nepotului su a fost deportat n Brgan (mrturie oral). 16 Traian Nicola, Valori spirituale tutovene. Biobliografii, vol. 5, M-P, Brlad, Editura Sfera, 2003, p. 288.

333

VI. MISCELLANEA
CONSIDERAII PRIVIND ROLUL REGINEI MARIA N CONSOLIDAREA STATUTULUI EXTERN AL ROMNIEI MARI N PRIMII ANI POSTBELICI
Gheorghe Nichifor

Abstract: Considerations regarding Queen Marys role in the


consolidation of the external statute of Great Romania in the early post-war years. Queen Mary of Romania (1875-1938) distinguished herself during World War I as a vivid presence on the front and hospitals, becoming an emblematic character in the mythical gallery of heroines. In the early postwar years she promoted her countrys interests in the international diplomatic circles. She visited France, Switzerland, Great Britain, and The United States of America, succeeding in obtaining economical and political support. Abroad, the public opinion favoured her, regarding her as both a picturesque character as well as an authentic ambassador. Her diplomatic undertaking was tragically interrupted by her husbands death, King Ferdinand, after which the queen became an excessively discreet image. Keywords: Queen Mary, the early post-war years, Paris Peace Conference, Great Romania, diplomacy

n galeria mitic a istoriei neamului, dominat de personaje masculine ce s-au remarcat prin fapte strlucite, n slujba patriei sau ilustre aciuni diplomatice, i face apariia la nceputul secolului al XX-lea, sfidnd canoanele de promovare n acest Pantheon, o figur luminoas, nou, nscut pe alte meleaguri, n vinele creia curgea sngele Romanovilor rui,

Prof. dr. la Colegiul Naional Ecaterina Teodoroiu Trgu-Jiu, vicepreedinte al Societii de tiine Istorice din Romnia

334

amestecat cu cel al dinastiei engleze. Aceast strlucitoare eroin este regina Maria, intrat n atenia furitorilor de mit n timpul uneia dintre cele mai grele ncercri prin care a trecut poporul romn, Rzboiul de Rentregire Naional. Precizm, de la nceput, c ilustra principes, nc nainte de moartea regelui Carol I cu siguran, nainte de toate, datorit originii ei i-a clarificat poziia n direcia apropierii Romniei de rile Antantei, ceea ce mai trziu, soul ei Ferdinand, devenit rege, avea s resimt ca pe o autentic dram moral, cutnd s-i nving tririle sentimentale foarte greu pentru el i s nu asculte dect glasul datoriei. Ce au nsemnat toate acestea pentru monarh, ne dezvluie, n parte, regina, care nota: ncercai, cu toat dragostea mea, s-l ajut s priveasc n fa cea mai mare durere a vieii lui: lupta mpotriva rii natale, mpotriva frailor si, a prietenilor lui, a tot ceea ce iubise i crezuse, a tot ceea ce fusese tinereea lui, dragostea lui.1 Cunoscut sub numele de mama rniilor, suverana Romniei a fost o prezen constant n spitale, orfelinate i alte aezminte din Moldova, unde se retrseser armata i autoritile civile. Presa i subliniaz curajul, iar dup terminarea rzboiului, o ipostaziaz n surs de inspiraie pentru diferite monumente ale eroilor.2 Chiar din partea final a primei conflagraii mondiale, cnd otile aliate trec Dunrea, iar mpratul Wilhelm al II-lea al Germaniei abdic,3 regina Maria are parte de recunoatere internaional. La Iai, unde se bucur de o primire triumfal, i se acord din partea reprezentantului Franei, Saint Aulaire, Crucea de Rzboi, pentru c a fost o prieten neclintit, loial i credincioas, tot att de statornic n ceasurile de nenorocire ca i n cele de izbnd4. n aceste zile, au loc i ceremoniile religioase dedicate omagierii lui Mihai Viteazul, primul ntregitor al neamului romnesc. Cu minile ei, regina a mpodobit catafalcul unde a fost aezat craniul eroului asasinat pe Cmpia Turzii, luat de la Mnstirea Dealul de ctre autoritile romne n retragere. Socoteam relateaz I.G. Duca, martor ocular c n clipa n care se nfptuise unirea tuturor romnilor, acest omagiu al recunotinei se
1 2

Apud, I. Scurtu, Regele Ferdinand, Bucureti, Editura Garamond, 1995, p. 30. Pe larg, despre participarea reginei la Rzboiul de Rentregire a Neamului, n Gh. Nichifor, Maria Bizomescu, Regina Marii Uniri, Trgu-Jiu, Editura Spicon, 1997, p. 29-73. 3 Zorin Zamfir, Jean Banciu, Primul rzboi mondial, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1995, p. 324-328. 4 Regina Maria, Povestea vieii mele, Bucureti, Editura Eminescu, 1991, p. 478.

335

cuvine aceluia care prin viaa ca i prin moartea lui pstrase viu n contiina neamului nostru idealul ntregirii lui.5 ntoarcerea la Bucureti a fost un adevrat triumf i coincidea nu numai cu ncheierea unui capitol din procesul eroic al nfptuirii Marii Uniri, ci i cu unul din viaa reginei. Transilvania, Bucovina, pn i Basarabia! se entuziasmeaz ea. Parc mi venea o ameeal cnd mi ddeam seama de mrinimia soartei.6 Suveranii au cobort din tren la Gara Mogooaia, de unde, clare, au strbtut oraul prsit de curnd de Puterile Centrale, n fruntea detaamentelor romneti, engleze i franceze, pn la statuia lui Mihai Viteazul, unde s-a organizat defilarea armatei. Drumul a trecut i pe sub Arcul de Triumf. 7 Perioada interbelic, mai cu seam la nceput, a adus noi elemente n desvrirea imaginii reginei Maria. Dup ce flagelul mondial a ncetat, ea a devenit ntruchiparea mesagerilor pcii, fcnd cunoscut n lume, noul stat Romnia Mare, la nfptuirea cruia participase din plin. Momentul coincide cu afirmarea rii noastre pe plan internaional, ca un factor de iniiativ diplo matic, avnd o conduit exemplar n sensul meninerii stabilitii i securitii europene, contra politicii de revizuire a tratatelor de pace, a oricrui atentat la adresa stat-quo-ului teritorial. S reinem, n acelai timp, familiarizarea deplin a personajului nostru cu atmosfera cercurilor diplomatice care stabileau noua nfiare a Europei, cunotinele din medii diferite, supleea i determinarea n rezolvarea problemelor imediate ale rii. Prima etap n conturarea acestei noi dimensiuni o reprezint vizita efectuat la Paris, n primvara anului 1919, unde se hotra soarta rii i se discutau hotarele Romniei. Simplu, dar ilustrativ, Ionel Brtianu scria surorii sale Sabina, cu acest prilej: Frumuseea femeii e deja apreciat. Pe strad mulimea o aclam. Am cutat s-i stabilim aici o popularitate de eroism care cred c o merit8. Ca de obicei, la rspndirea informaiilor, n legtur cu acest moment, cel mai mult a contribuit presa. Urmrind satisfacerea tuturor gusturilor cititorilor, ziarele ofer date din cele mai diverse, de la toaletele etalate de regin, pn la rezultatele efective obinute. Ceea ce se accentueaz, ndeosebi, sunt cererile de ajutor pe care suverana le-a fcut n favoarea poporului
5 6

I.G. Duca, Memorii, vol. III, Bucureti, Editura Machiavelli, 1993, p. 178. Regina Maria, op. cit., p. 487. 7 Vasile Cucu, Marian tefan, Romnia. Ghid atlas al monumentelor istorice, Bucureti, Editura Sport Turism, 1979, p. 35. 8 Apud Anastase Iordache, Ion I.C. Brtianu, Editura Albatros, Bucureti, 1994, p. 423.

336

ei, acesta prnd a fi scopul principal al deplasrii. Aceast regin, scrie Universul care are un ndoit colier de perle splendide, n cadrul radios al acestui salon, pe care sute de buchete l preschimb ntr-o pdure de liliac i orhidee, nu e dect o sor care face chet pentru sracii ei. Ea nu se gndete dect la sracii, la orfanii, la bolnavii ei.9 Cu obstinen, am putea spune, suverana i folosete n mod strlucit spiritul de convingere, fiind un autentic ambasador al intereselor romneti, mbinnd aspectul fizic plcut, ce o avantaja puternic, cu tactul unui iscusit diplomat. Ea pune n acest scop relateaz aceeai publicaie o pasiune arztoare, convingtoare, care nu exclude nici logica, nici calculul i e un spectacol totodat curios i mictor la aceast lupttoare, la care renate cu mai mult nerv i mai mult flacr geniul ptrunztor i subtil al unchiului ei, Eduard al VIII-lea10. Regina a avut ntlniri cu toate personalitile importante ale momentului, de la: Georges Clemenceau, preedintele Conferinei de Pace, la Woodrow Wilson, preedintele Statelor Unite ale Americii, Albert Thomas, Herbert Hoover, Aristide Briand, Eleutherios Venizelos, premierul britanic Lloyd George, Robert Cecil. 11 Succesele obinute n capitala Franei i-au fost recunoscute i prin acordarea Legiunii de Onoare, precum i a invitaiei de a vizita Academia de Belle Arte, al crei membru corespondent devenise din timpul rzboiului, fiind prima femeie care s-a bucurat de un asemenea privilegiu. De la tribuna prestigioasei instituii, cu modestie, ea spunea: Nu mie mi s-a adresat acest omagiu, ci rii creia sunt mndr c-i sunt regin. Pentru asta i sunt i mai recunosctoare Academiei pentru alegerea sa.12 Sosirea suveranei Romniei la Paris a impulsionat opinia public din Occident n a recunoate jertfele noastre din rzboi, drept care se cuvine ca romnimea s arate c tie s preuiasc ce se face pentru ea. Nu este ntmpltoare, aadar, propunerea de a se deschide o list de subscriere, o adevrat mod pe atunci, n vederea confecionrii unei mantii pentru regin.13 n acelai timp poporul francez, cu generozitatea sa recunoscut, a imortalizat n piatr chipul eroic al reginei, ntr-unul din cele mai mari
9

Ce ne spune Regina Maria, n Universul, din 2 martie 1919. Regina Maria a vorbit, n Universul, din 28 februarie 1919. 11 Ioan Scurtu, Istoria Romnilor n timpul celor patru regi (1866-1947), Ferdinand I, vol. II, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2010, p. 90. 12 Regina Maria a vorbit, n Universul, din 28 februarie 1919. 13 O mantie pentru regin, n Universul, din 20 aprilie 1919.
10

337

cimitire din Alsacia, unde odihnesc militarii romni czui n captivitate n anii grei ai rzboiului.14 Prezentarea vizitei nu ar fi complet dac nu am preciza c au fost glasuri care au considerat aceast cltorie o grav greeal politic, principalul vinovat fiind considerat Ionel Brtianu. Liderul liberal nu ar fi fcut dect s contribuie la tirbirea prestigiului regelui, prezentnd Romnia ca o ar ale crui destine sunt conduse, peste capul suveranului de regin15. Unul dintre comentatori, I.G. Duca, noteaz dup ntlnirea suveranei cu primul-ministru al Franei: Nu pot pricepe nici azi, cum Clemenceau, care era un cavaler, a putut consimi la un gest att de incompatibil cu elegana francez i cum Brtianu, de obicei att de mndru, a putut admite ca Regina rii lui s fie tratat n acest chip.16 Pe la mijlocul lunii martie, acelai an (1919), regina Maria i-a continuat turneul ei occidental trecnd Canalul Mnecii. Printre persoanele de vaz care au ateptat-o la Londra s-a aflat i Boyle, devotatul colonel canadian din timpul rzboiului, care s-a preocupat de stabilirea programului ei zilnic i de obinerea unor ajutoare strict necesare Romniei. La palatul Buchingham a avut o cordial ntlnire cu regele George al V-lea (19101936) al Marii Britanii. O sarcin care i-a cerut considerabile eforturi a fost achiziionarea unei mari cantiti de gru pentru smn, necesar locuitorilor din teritoriile recent revenite la patria mam. Maria nu era o regin de carton scrie un memorialist strin. i-a dat seama c revoluiile se nasc din burile goale i a luat problema hranei sub controlul ei direct, naintnd lui Boyle o list de urgene, scrise cu propria ei mn. Solicita 2.375 vagoane de smn, 70 de tractoare, 1.500 semntori, 3.000 secertori, o mulime de unelte mai mici, inclusive 600.000 trncoape 133.000 cazmale i lopei, 190.000 furci etc. cu ct mai repede suntem ajutai, cu att mai bine pentru linitea noastr i pentru Tron avea s declare ea.17 n capitala britanic, suverana a luat parte la mai multe recepii i reuniuni. Un grup select, invitat la Legaia Romniei s-a ntreinut cu regina, discutnd despre Joe Boyle, subiectul ei favorit, cruia i se acordase titlul de
14

Gh. Nichifor, Eroii romni din Alsacia, n Gorjeanul, Trgu-Jiu, din 9-10 noiembrie 1990. 15 I.G. Duca, Memorii, vol. IV, Bucureti, Editura Machiaveli, 1994, p. 223. 16 Ibidem, p. 224. 17 Leonard W. Taylor, Regele aurului i Regina Maria, Bucureti, Editura Atos, 1996, p. 266-267.

338

Duce de Iai, pentru serviciile aduse rii noastre. Este un brbat miracol declara ea E salvatorul Romniei. Cnd toi ceilali au fugit, ne-au prsit, doar colonelul Boyle n-a tiut ce e frica. El a rmas. El mi-a salvat poporul.18 Un aspect important al activitii reginei n primii ani postbelici, l reprezint atitudinea ei fa de rzboiul cu Ungaria, vecinul de la vest care nu se mpca nicidecum cu noile realiti teritoriale.19 Prezent pe front, ca i n cazul btliilor din Moldova, perechea regal a fost ovaionat de ostaii romni, muli dintre ei fiind decorai de suverani pentru faptele lor de arme.20 n 1920, regina s-a deplasat din nou n strintate pentru a urma un regim special de slbire la Paris, i n Elveia, unde trebuia s se decid cstoria fiicei sale, Elisabeta, cu prinul George al Greciei. n prima parte a anului urmtor (1921) a avut loc o dubl cstorie: la 27 februarie la Bucureti, George i Elisabeta, iar la 10 martie la Atena, Carol (viitorul rege al Romniei) i Elena (sora princepelui George).21 De asemenea, n Mesajul Tronului din martie 1922, regele Ferdinand anunase logodna fiicei sale Maria, cu suveranul Alexandru al srbilor, croailor i slovenilor. Aceast unire spunea el va strnge desigur i mai mult bunele i tradiionalele legturi de prietenie ce ne unesc de veacuri cu vecinii notri22. Pe drept cuvnt, regina Maria era numit cu simpatie n opinia public soacra Balcanilor. Depirea cu succes a vremurilor grele din timpul rzboiului, comportamentul demn i curajos din anii urmtori i-au adus reginei, alturi de soul ei Ferdinand, ca bine-meritat recompens, ncoronarea din 1922, de la AlbaIulia. La ceremonie au participat reprezentani din 15 state, ceea ce semnifica o larg recunoatere internaional a existenei Romniei Mari. ntre ei, regina Maria a Iugoslaviei, Ducele de York, reprezentantul regelui Angliei, marealul F. Foch din partea Republicii Franceze, numeroi ambasadori i diplomai din partea rilor aliate sau prietene cu Romnia.23 n acelai timp, n ar, aa cum ne relev arhivele locale, au avut loc timp de trei zile festiviti publice, fiind nchise toate colile, magazinele, instituiile i fabricile.24
18 19

Ibidem, p. 266. Pe larg, despre rzboiul cu Ungaria, n Ioan epelea, 1919. O campanie pentru linitirea Europei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995. 20 Valentin Hosu Longin, Monarhia romneasc, Bucureti, Editura Litera, 1994. 21 Ioan Scurtu, op. cit., p. 104-106. 22 Dezbaterea Adunrii Naionale Constituante a Senatului, nr. 1, din 29 martie 1922, p. 1. 23 Neculai Moghior, I. Dnil, Leonida Moise, Ferdinand I. Cuvnt pentru ntregirea neamului romnesc, Bucureti, Editura Metropol, 1994, p. 48. 24 Direcia General a Arhivelor Naionale Gorj, fond Liceul Ecaterina Teodoroiu, dosar 9/1921-1923, f. 46, 48.

339

Cum era de ateptat, presa a fcut i din acest eveniment un mijloc special de a menine n centrul ateniei persoana suveranei. Regele scria o cunoscut publicaie o ia (coroana n.n. G.N.) cu minile amndou, n timp ce regina ngenunche pe perna de catifea roie ce-i fusese dinainte adus. i deodat, clamoarea uria amui, ochii tuturor aintii spre regina ngenuncheat, care ntr-o suprem nchinare primea proba i povara coroanei ce regele i-o punea pe frunte ochii tuturora se umezesc. Glasurile amuesc, nimeni nu mai poate striga doar clopotele i tunurile strbat cu glasurile lor prelungi tcerea acestui moment de religioas emoie a mulimii.25 n acelai sens mergea i discursul rostit de preedintele Adunrii Deputailor, M. Orleanu, n care era evocat datoria mplinit n modul cel mai strlucit de ctre suveran, atunci cnd a fost nevoie de ea. Datorit acestui comportament, regina avea dreptul de a intra n rndul doamnelor din epoca eroic a trecutului nostru, devenind pild de ceea ce trebuia s fie o regin.26 Dup cum s-a vzut, unul dintre cei mai fideli colaboratori ai reginei Maria a fost colonelul Boyle, personaj bine-cunoscut n cercurile politice din Anglia. Din nefericire, la 14 aprilie 1923, n vrst de numai 56 de ani, el cdea rpus de o grav maladie. Suverana Romniei nu a participat la funeralii, dar se pstreaz de la ea una dintre cele mai emoionante scrisori, conceput la numai dou sptmni de la eveniment. A fost o nelegere special ntre noi, se destinuia unui apropiat ceva adnc, adevrat, puternic, pot spune sfnt, bazat pe o desvrit ncredere, credin i respect A fost ceva curat n noi amndoi, curat, simplu i fr pcat, lsnd impresia c-a fost dorina destinului s ne ntlnim.27 Deasupra sicriului, transportat n cimitirul bisericii St. James din Wavside (Anglia), a fost aezat un mare portret al reginei, purtndu-i semntura. Peste cteva luni, locul a fost vizitat de suverana Romniei, care a aezat pe mormnt o lespede purtnd emblema Ordinului Regina Maria i un epitaf ales chiar de ea, cuprinznd urmtoarele cuvinte: Brbat cu inim de viking / i credin simpl de copil28. Periodic, venea n acest loc punnd ntr-o urn de beton flori. A mers mai departe, sugernd ca s fie nmormntat la Bran, unde urma s-i gseasc odihna i inima ei.29
25 26

ncoronarea, n Adevrul, din 17 octombrie 1922. Discursul preedintelui Adunrii Deputailor, n Serbrile ncoronrii Majestilor Lor Regelui i Reginei Romniei, Imprimeria Statului, Bucureti, 1923, p. 66. 27 Leonard W. Taylor, op. cit., p. 305-306. 28 Ibidem, p. 307. 29 Guy des Cars, Frumoasele regine ale Romniei, Braov, Editura Dorana, 1995, p. 97.

340

Perechea regal a hotrt n mprejurrile generate de noul statut al Romniei Mari s extind contactele internaionale, preconiznd o mai lung cltorie pe continent. Dup ce au ajuns n iunie 1923 la Varovia, ei au fcut vizite oficiale la Paris, Bruxelles, Londra i Berna, n lunile aprilie i mai 1924. Pretutindeni au fost ntmpinai cu mult simpatie, dar cel mai bine s-au simit n Frana, unde se bucurau de o mare popularitate. Dup un popas la Paris, cei doi suverani au vizitat castelele de pe Loire, apoi cele de la Lude i Sarthe.30 O alt etap important a prezenei reginei peste hotare este cea a vizitei din Statele Unite i Canada, derulat ntre 18 octombrie i 24 noiembrie 1926. Traseul a inclus cteva orae mari precum New York, Montreal, Otawa i Winnipeg i cteva aezri din Dakota de Nord, regina fiind botezat Steaua dimineii de ctre tribul Blackfoot. De aceast dat, dac ar fi s ne lum dup Robert de Flers, menirea suveranei de a face cunoscut tnrul stat romnesc peste Ocean era dublat de aceea de a reprezenta ntregul continent. Btrna Europ spune el n-ar fi putut gsi niciodat un mesager mai nzestrat s apropie pentru a o servi, trandafirul cu ramura de mslin31. Iat cum statul romn ajunge s se simt important i datorit calitilor diplomatice ale reginei sale. Succesul repurtat n aceast cltorie se vede chiar de la debarcarea pe pmnt american, unde suverana este primit ca o adevrat stea de cinema, cu strigte de Hello, Mary, cu drumuri mpodobite cu ghirlande de flori i sute de reporteri dornici de informaii ct mai spectaculoase despre viaa i gusturile acestui personaj nou pentru ei. Simpatia pe care regina i-a atras-o din partea opiniei publice americane are explicaii diverse, din care nu poate lipsi amintirea druirii i energiei de care a dat dovad n anii rzboiului. Ziarele (din S.U.A. n.n. G.N.) scrie un periodic romnesc public pe larg amnunte asupra vizitei subliniind firea democratic a suveranei i faptul c, dei englezoaic din natere, regina Maria s-a adaptat complet vieii romneti, mprtind n totul zilele grele prin care a trecut Romnia n timpul rzboiului.32 Primirea la Casa Alb, vizitele fcute n numeroase orae din Statele Unite, recepiile pe care le onoreaz cu prezena i nu n ultimul rnd
30 31

Ibidem. Misiunea Majestii Sale Regina Maria n America, n Universul, din 11 octombrie 1926. 32 Opinia public american despre vizita Majestii Sale Regina, n Universul, din 18 octombrie 1926.

341

interviurile la radio, prin care lansa apeluri ctre asculttorii americani, cerndu-le susinere pentru Romnia, care lucreaz la opera de restaurare i constituie ultima fortrea a civilizaiei n contra Rusiei comuniste,33 au constituit tot attea motive de mediatizare a rezultatelor efective ale acestei vizite. Evenimentul este reflectat nu numai de ctre pres, ci i de unele brouri ce aveau ca tem prezentarea raporturilor Romniei cu Statele Unite. n acest sens, Nicolae Petrescu, fcnd un istoric al relaiilor dintre cele dou ri, arat c, pn acum, acestea aproape c nu existau. Se cuvine susine el optimist s cunoatem cu toii rezultatul pozitiv pe care l-a obinut ara din acest eveniment. S-a creat o atmosfer de simpatie sincer, izvort din nelegerea unui popor generos.34 Despre modul n care a fost primit regina pe pmnt american, aflm i de la Constantin Constante. Oraul New York spune el unul din cele mai populate i mai comerciale ale Statelor Unite, n-a cunoscut o animaie i o micare mai mare ca n ziua sosirii Majestii Sale, Regina Maria. Populaia din toate clasele sociale a rezervat iubitei regine a Romniei cea mai spontan i mai entuziast primire ce s-a fcut cndva unui suveran.35 Acest comportament, arat mai departe autorul, se datoreaz faimei de femeie inteligent, cult i pe deasupra de o frumusee puin comun, care n timpul marelui rzboi s-a artat la nlimea mprejurrilor prin care au trecut ara i poporul ei.36 Interesul pe care vizita suveranei Romniei l-a strnit n rndul populaiei americane este dovedit i de sutele de scrisori venite pe adresa reginei, att n timpul vizitei ct i dup aceea. Erau scrisori de admiraie, n special n legtur cu frumuseea ei, fiind considerat cea mai atrgtoare regin a Europei, personificnd tot ce e mai bun i mai sfnt.37 Altele i fceau invitaii, solicitau autografe sau impresii n legtur cu locurile vzute. Aceste dosare, aflate n fondurile arhivistice din Bucureti, cuprinznd sute de scrisori, vin s demonstreze c vizita fcut de suverana rii noastre
33

Regina Maria apeleaz prin radio n favoarea Romniei, n Adevrul, din 26 octombrie 1926. 34 N. Petrescu, Relaiile Romniei cu S.U.A., Imprimeria Fundaiei Culturale Principele Carol, Bucureti, 1927, p. 17. 35 C. Constante, Cum a fost primit Majestatea Sa Regina n America, Tipografia Dorneanu, Bucureti, 1927, p. 5. 36 Ibidem, p. 6. 37 DGAN, fond Regina Maria, dos. II (8)/1926, f. 19-20, 147.

342

n lumea nou a strnit interesul unui mare numr de ceteni americani, neobinuii cu astfel de personaje regale printre ei. La rndul su, regina Maria a transmis mesaje prin intermediul radioului n care susinea cauza poporului romn i necesitatea strngerii raporturilor ntre cele dou state. i acestea au fost pozitiv recepionate, mrturie fiind scrisorile trimise de americani diferitelor posturi de radio.38 Au existat i reacii adverse, cu prilejul cltoriei suverana fiind apostrofat de unii oameni politici. De exemplu, Mihail Manoilescu considera de prost gust compania dansatoarei Lole Fuller, alturi de care Maria a efectuat o cltorie zgomotoas din care nu lipsea niciunul din aspectele vulgare ale exhibiionismului american.39 Existau informaii c aceast artist a realizat la Paris spectacolul coregrafic The Lili of Life, bazat pe o poveste scris de regin, tot ea fiind cea care a convins-o pe Maria s efectueze turneul american.40 Starea grav a sntii regelui Ferdinand a determinat rechemarea de urgen a Mariei n ar, n zilele de 6 i 8 decembrie 1926, suveranul fiind supus unei intervenii chirurgicale complexe. 41 La 20 iulie 1927, s-a anunat oficial decesul, dar legat de momentul morii sale au aprut nc din epoc speculaii. Se pare c adevrul a fost ascuns deliberat pentru c la acea dat, imediat dup alegerile din iunie 1927, ctigate de liberali, nu era legal constituit Parlamentul, existnd riscul s se ntruneasc vechiul legislativ dominat de averescani. Regina Maria considera c, dup moartea soului, ea rmnea singurul garant al legitimitii dinastice, reprezentat de un copil-rege, confruntat cu ambiiile unui om care i-a artat de multe ori dezinteresul fa de Coroan i lipsa absolut a simului datoriei.42 De aici, soluia regenei colegiale, care a durat pn n 1930, cnd prinul Carol a urcat pe tron. ncet-ncet, rolul ei s-a estompat, cu att mai mult n plan extern. Momentele curajoase cnd i-a reprezentat n chip remarcabil ara peste hotare, promovndu-i noul statut au rmas ns n contiina opiniei publice romneti. Cu prilejul aniversrii mplinirii a 60 de ani, la 29 octombrie 1935, ministrul de Externe, Nicolae Titulescu, nota: M.S. Regina Maria a
38 39

Ibidem, f. 346-362. M. Manoilescu, Memorii, vol. I, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1993, p. 66. 40 Ibidem. 41 Ioan Scurtu, Regele Ferdinand, Bucureti, Editura Garamond, 1995, p. 110. 42 Gheorghe Nichifor, Tribulaiile unui principe motenitor sau puin despre monarhia din Romnia, n Almanahul Gorjanul, Trgu-Jiu, 1991, p. 45-47.

343

rmas pentru mine aceeai, de cnd am avut onoarea s-o cunosc n zilele de restrite de la Iai, unde, alctuit numai din ndejde i energie, ea aprea tuturor ncoronaiunea Victoriei i pn azi, cnd, prima dr de lumin ce arunc pretutindeni peste hotare, ea nfieaz aureola Romniei ntregite.43

43

Gorjanul, (Trgu-Jiu), an XII, nr. 43, din 31 octombrie 1935, p. 6.

344

CTEVA CONCLUZII CU PRIVIRE LA DESFURAREA RZBOIULUI NAVAL N PRIMA CONFLAGRAIE MONDIAL N MAREA MEDITERAN
Olimpiu Manuel GLODARENCO Florin STAN** Abstract: Some considerations regarding naval battles in the first world war in the Mediterannean Sea The Great Powers fleets fought on the battlegrounds of the Mediteranean Sea facing the France and Great Britan warships on one hand and the Germans and Austro-Hungarians on the other hand. Firepower balance was favorable to Allies on every king of warships. On this theatre there was no major fleet-to-fleet engagement even if the Allied commandment wished it for banishing the enemy fleet. Keywords: battle, Dardanelles, fleet, Mediterannean Sea, warship

Pe teatrul de operaii navale ale Mrii Mediterane au acionat flotele marilor puteri beligerante, pe de o parte ale Franei i Marii Britanii i, pe de alta, cea a Germaniei, apoi a Imperiului Austro-Ungar. Raportul de fore a fost favorabil forelor aliate, la toate categoriile de nave. n acest areal nu au fost executate btlii navale de tipul flot contra flot, cu toate c aliaii doreau un astfel de angajament, prin care ar fi scos din aciune marinele inamice. n primele zile ale rzboiului s-a desfurat urmrirea navelor germane GEBEN i BRESLAU, dar ezitarea conducerilor navale ale Franei i Marii Britanii a determinat evadarea acestora n spaiul Mrii Negre, navele germane reprezentnd un pericol real pn n ultimele zile de rzboi1.

Conf. univ. dr, Directorul Muzeului Marinei Romne Muzeograf dr, ef Secie Istorie Muzeul Marinei Romne 1 P. Halpern, The Naval War in the Mediterranean, 1914-1918, Allen & Unwin, London, 1987, pp. 65-78.
**

345

Caracterul tacticii de ducere a luptei pe mare n aceea perioad nu diferea, substanial, de tactica confruntrilor dintre navele cu vele, diferit fiind doar distana de tragere cu armamentul de artilerie. Posibilitile de descoperire erau limitate, navele fiind dotate doar cu mijloace optice, care permiteau realizarea contactului vizual cu adversarul, cel mult la nivelul orizontului, n caz ideal, dar, n realitate, descoperirea era influenat de condiiile hidro-meteorologice sau, chiar, de fumul emanat de navele flotelor care se duelau. Din aceast cauz, cele 2 nave de lupt germane au reuit s scape de urmritori, suprafaa mrii fiind prea mare pentru a putea fi descoperite. Dac Amiralitile aliate ar fi intuit c acestea, dup cteva operaii demonstrative, prin care au lovit obiective de la coast fr efecte importante, urmau s debueze prin strmtori, poate c ar fi putut, cu fore reduse la cteva cuirasate sau crucitoare de btlie, s realizeze blocada i s interzic accesul n Marea Neagr, iar cu forele principale s execute o cutare sistematic i s pieptene marea. n loc de aceast concepie, acetia au preferat s urmreasc o himer pe imensitatea mrii. Armata srb, chiar slbit sau demoralizat, ar fi putut realiza o rezerv de fore suficient pe care comandamentele aliate ar fi putut-o ntrebuina, la un moment dat, pentru realizarea unei balane de putere care s ncline n favoarea lor, astfel c retragerea acesteia pentru refacere a devenit o misiune primordial pentru marin2. Campania din Dardanele a durat 324 de zile, dac este datat pe 19 februarie, ziua primului bombardament naval, sau 259 de zile, dac se calculeaz de cnd a nceput debarcarea, pe 25 aprilie. n urma aciunilor militare au rezultat pierderi care nu au putut fi evaluate niciodat, cu exactitate, mori datorate mcelurilor i bolilor, rnii i disprui3. Aciunile pentru strpungerea Dardanelelor au costat, pe de alt parte, sume enorme, imposibil de calculat, apoi distrugerea sau imobilizarea unui imens material militar sau naval. Acestea s-au terminat cu un eec pentru aliai4, care s-a repercutat de-a lungul ntregului rzboi, determinnd intrarea n rzboi a Bulgariei, nfrngerea iremediabil a Rusiei datorit revoluiei bolevice i necesitatea efortului realizat de forele expediionare de la Salonic, iar rzboiul a fost prelungit, astfel, cu doi ani5.
2

S. W. C. Pack, Sea Power in the Mediterranean, Arthur Barker, London, 1971, pp. 145167. 3 A. Thomazi, La guerre navale aux Dardanelles, Payot, Paris, 1926, p. 253. 4 Raymond Lestonnat, Aux Dardanelles, n LIllustration, nr. 3760, 27 mars, 1915, p. 17. 5 N. Monasterev, Dans la Mer Noire (1912-1924), Payot, Paris, 1928, p. 159.

346

Fr s poat fi prevzut, la nceputul anului 1915, ncercarea de cucerire a Constantinopolului a modificat cursul evenimentelor, fiind, n aceea perioad, argumentat prin faptul c orice sacrificiu ar fi justificat succesul. n Frana, ca de altfel i n Marea Britanie, s-au socotit greit dificultile de executare a aciunilor militare i imensitatea efortului necesar. Planificatorii militari nu au putut opta, n mod determinant, pentru un atac pur naval sau o aciune combinat, tergiversndu-se acolo unde ar fi trebuit s se acioneze repede i cu fermitate. Pentru c erau, mereu, ntrebuinate n lupt mijloace insuficiente, au fost puse n joc efective din care jumtate ar fi putut s fie mai mult dect suficiente, la nceputul operaiilor, pentru asigurarea victoriei6. Concepia atacului naval s-a lovit de anumite principii binecunoscute, fondate pe experiena istoric a btliilor marilor veliere, dar istoria a furnizat, de asemenea, i exemple descurajante. n sfrit, proiectul ndrzne care a fost elaborat de amiralii Sir Sackville Carden i Sir John de Robeck ar fi reuit, probabil, n condiiile n care acesta ar fi fost dus pn la capt, urmnd, apoi, s fie detaate nave pentru transporturile de trupe. Fortificaiile turceti, lipsite de muniii, puteau fi n imposibilitatea de a mai putea mpiedica navele aliate, care ar fi acionat ntr-o zi asemntoare celei de 18 martie i care, fr ndoial, ar fi costat mai puin flota. Dar, pierderile suferite n aceea zi, care au depit previziunile, au influenat comandamentul naval, apoi Amiralitile, astfel c tentativa nu a mai fost repetat7. Operaia combinat ar fi avut, de asemenea, mai multe anse de succes, ntr-o perioad n care aliaii deineau supremaia naval, iar turcii nu organizaser o aprare stabil8, putndu-se afecta suficiente fore pentru a realiza o naintare rapid, pentru c pe frontul occidental aceasta a fost oprit, iar principalul efort al germanilor a fost ndreptat spre Rusia. Dar, astfel, s-a optat pentru atacul strmtorii ntr-un mod favorabil forelor din rezisten. Extraordinara acumulare de greeli a fcut steril eroismul combatanilor9.
6

Amiral Dumesnil, LExpdition des Dardanelles (aot 1914 janvier 1916) n La guerre navale racontre par nos amiraux, vol. 2, Librairie Schwartz, Paris, 1923, p. 196. 7 Ardouin-Dumazet, Le forcement des Dardanelles, n LIllustration, nr. 3757, 26 mars 1915, pp. 19-21. 8 Djemal Pasha, Memories of a Turkish Statesman, 1913-1919, Hutchinson, London, 1922, p. 77. 9 Hermann, Lorey La guerra nelle acque turce, vol. 1, Provveditorato Generale dello Stato Libreria, 1930, p. 156.

347

Rolul Armatei Navale franceze, chiar din momentul declaraiei de rzboi a Austro-Ungariei, a fost, n primul rnd, acela de a mpiedica inamicul s perturbe comunicaiile aliailor n Mediterana. n aceste condiii, a blocat Marea Adriatic, aa cum Marea Flot britanic, n nord, a blocat flota german n porturile de bazare10. Proporia efectivelor combatante pe cele dou teatre de operaii a fost aproape identic, dar situaia flotelor a fost mult diferit. Flota francez nu avea la dispoziie, nicio rad de unde s poat aciona, n faa Canalului Otranto, i de unde s poat interveni n timp oportun, i nicio for de cercetare capabil s menin blocada compact i cu economia resurselor navelor mari de lupt, care riscau executarea unei patrulri continue pe mare. Cuirasatele au jucat rolul pe care ar fi trebuit s l aib crucitoarele uoare, astfel c blocada a fost meninut cu ntreruperi iar, n rest, nu a avut prea mare importan, deoarece austro-ungarii nu aveau nicio dorin de a o fora, iar principalele uniti franceze au rmas expuse pericolului unor incursiuni inamice11. Dac ieirea din Adriatica a fost, cu toate acestea, mai mult sau mai puin interzis pentru forele navale austro-ungare, coastele sale au rmas libere. Numrul insuficient de crucitoare i distrugtoare aliate a fcut ca marea s nu poat fi supravegheat n permanen. Cnd au fost executate aciuni asupra bazelor inamice fortificate, acestea au presupus mijloace suplimentare, care erau n numr redus. Aportul forelor srbe a fost mai mult dect insuficient, Serbia fiind ocupat, de altfel, acest teatru de operaii avnd o poziie foarte excentric n raport cu posibilitile marinei franceze. Un succes important, obinut n aceast zon, nainte de intrarea n rzboi a Italiei, nu putea avea repercusiuni sensibile pentru frontul din Frana. Aceasta s-a urnit prea trziu dar, cu toate acestea, cu consecine importante pentru rzboiul submarin12. Cu toate c guvernul francez i-a ndreptat toate resursele n direcia respingerii invaziei teritoriului propriu, escadra amiralului Bou de Lapeyrre i-a fcut prezena n faa coastelor inamicului, cu mari riscuri pe care le reprezentau fiecare dintre incursiunile acestuia13. Dac flota austroungar a acionat n avantajul surprinderii, totui, replicile franceze au
10 11

A. Thomazi, La guerre navale dans lAdriatique, Payot, Paris, 1927, pp. 43-47. idem, La Marine franaise dans la Grande guerre (1914-1918), Payot, Paris, 1925, pp. 53-59. 12 ibidem, pp. 77-87. 13 Amiral Salaun, Les oprations en Mditerrane sous le commandement du vice-admiral Bou de Lapeyrre (12 aot 1914 14 octombre 1915) n La guerre navale racontre par nos amiraux, vol. 2, Librairie Schwartz, Paris, 1923, p. 11.

348

provocat pierderi sensibile. Aceasta nu a fost, aproape deloc, interesat s acioneze mpotriva forelor navale franceze, fie datorit faptului c nu a dat importan apariiilor intermitente ale acestora, care nu deranjau, ctui de puin, fie pentru a-i conserva puterea pentru ziua n care urma s se lupte cu marina italian, adversar prevzut nc din timp de pace, n pofida existenei unui tratat de alian care nu a fost, niciodat, un obstacol n calea unei aversiuni reciproce tradiionale. Intrnd n rzboi, Italia a indicat, n mod logic, direcia de ducere a rzboiului n Marea Adriatic, astfel c flotilele franceze i britanice meninute n aceast mare au trecut n subordinea marinei italiene, care le-a folosit n conformitate cu concepia proprie de ducere a rzboiului. Prin numrul de cuirasate, Italia se afla, aproape, la egalitate cu Austro-Ungaria; ntririle britanice i, mai cu seam, meninerea escadrelor franceze n proximitatea Capului Otranto, a oferit forelor aliate, sub acest raport, o superioritate zdrobitoare, care a sporit, mai mult, rolul noilor uniti navale. Atunci cnd, ca urmare a dezvoltrii rzboiului submarin, n tabra aliat s-a pus problema gsirii resurselor necesare armrii a numeroase nave de patrulare, nu a existat niciun inconvenient n a menine n rezerv o parte important din aceste escadre, restul de fore fiind asigurat printr-un efort comun i instituirea unui comandament unic, care a oferit un randament militar maxim. Pe mare s-a pus problema de a nominaliza un comandant suprem. Au intervenit considerentele de amor propriu naional, de altfel respectate, aliaii continund s menin, la intrarea n Adriatica, pn la sfritul rzboiului, o for principal mai mult inactiv i disproporionat fa de cea pe care inamicul o putea folosi n lupt14. Marina austro-ungar, n rest, nu a avut niciun motiv de a abandona atitudinea de expectativ pe care a impus-o, de la nceput, inferioritatea efectivelor sale. Aceasta a inut s execute primele aciuni, a doua zi dup declaraia de rzboi a Italiei dar, imediat dup aceea, s-a nchis n porturile sale. Un cuirasat a avut misiunea de a bombarda bateriile franceze de la Lovcen, crucitoare cuirasate au aprut, n dou reprize, pentru a sprijini distrugtoarele urmrite dup un raid, i acestea au fost toate aciunile executate, dar libertatea de aciune a submarinelor n Mediterana a reprezentat un pericol, astfel c, n iunie 1918, dreadnought-urile (cuirasatele) care urmau s execute o operaie important au fost retrase nainte de a intra n aciune, datorit torpilrii unuia dintre acetia15.
14 15

A. Thomazi, La guerre navale dans lAdriatique, pp. 134-145. ibidem, pp. 121-178.

349

n aceste condiii, din moment ce submarinele germane au realizat baze n porturile Adriaticii, micarea navelor de suprafa austro-ungare a fost o garanie a libertii de aciune a acestora ntre porturile mediteraneene. Crucitoarele i distrugtoarele, folosindu-i capacitile, au acionat n alte cteva incursiuni asupra portului Pelagosa, coastelor italiene sau albaneze, apoi au escortat convoaie ntre Cattaro i Durazzo; cnd numrul acestor nave a crescut, ele au fost ntrebuinate, n special, pentru a ataca navele aliate care aveau ca misiune blocarea Canalului Otranto i, mai cu seam, cnd aceste nave au fost inferioare din punct de vedere al mijloacelor de lupt, au scufundat un submarin aliat16. Pe acest teatru de operaii au rezultat cteva angajamente ntre flotile, terminate, invariabil, prin derobarea celor austro-ungare la apariia forelor principale aliate. Graie acestei tactici prudente, pierderile austro-ungare au fost minore iar, datorit faptului c nu au construit, pe timpul rzboiului, dect un numr mic de nave, efectivele acestora nu au variat semnificativ17. n timp ce flotilele austro-ungare erau angajate n sprijinul submarinelor germane, obiectivul celor aliate a fost acela de a le combate. n afar de escort i patrulri de recunoatere, aceste flotile aliate au avut, pentru ndeplinirea acestei misiuni, dou inte principale, anume s acapareze bazele sau s mpiedice aciunea navelor adverse. Portul Pola era aproape inexpugnabil iar, pentru a asedia Cattaro, era nevoie de o ntreag armat. Aprarea unuia sau a altuia dintre aceste porturi cu ajutorul minelor ori a submarinelor era deosebit de facil, blocarea acestora fiind imposibil. Instalarea ntr-una dintre insulele dalmate era tentant i, relativ, uor de realizat, dar stabilirea acolo era foarte costisitoare. Statele majore franceze, britanice, americane, au propus realizarea unei asemenea expediii, pe care statul major italian trebuia s o duc la executare, dar pe care acesta nu o dorea, din cauza pierderilor mari n nave care puteau s se produc. Este dificil de evaluat care ar fi fost avantajele oferite ca o contrapondere la aceste pierderi. Rzboiul din Marea Adriatic, n tot cazul, ar fi cptat un alt aspect dac acest proiect ar fi fost dus la ndeplinire, deoarece austroungarii nu ar fi putut accepta izolarea portului Cattaro fr a riposta cu
16

S. R. Williamson, Austria-Hungary and the Origins of the First World War, Macmillan, London, 1991, pp. 235-265. 17 A. Thomazi, op. cit., pp. 166-169.

350

putere, la fel ca n cazul tentativei italiene contra Lissei, n 1866, cnd aciunile au fost angajate ntre fore importante18. Ideea unei operaii ofensive fiind dat de o parte, nu a mai rmas dect hruirea austro-ungarilor n porturile lor, prin atacurile aviaiei. Cu toate acestea, rzboiul aerian pe acest teatru a avut intensitate mai mic dect cel asupra porturilor nordice, unde distanele erau mari, dar numrul de aparate de zbor a fost considerabil. Fr s produc pierderi la Durazzo, bombardamentele nu au fost foarte frecvente, i nu au adus niciun prejudiciu real submarinelor sau navelor de lupt de suprafa. Contra acestora, submarinele aliate au fcut eforturi ndelungate i perseverente, dar rezultatele au fost mediocre, mai ales din cauza condiiilor nefavorabile n care acionau. Submarinele germane nu au avut succese importante n Adriatica, cum nu au avut n ntreaga Mediteran, dar navigaia la suprafa le-a oferit posibiliti de care submarinele aliate au dus lips, datorit faptului c acionau n comun. ansa aliailor de a descoperi submarinele inamice a fost determinat de patrularea continu a pescadoarelor ntre Insula Fano i Capul Santa Maria di Leuca. Principiul a fost excelent, deoarece a realizat numeroase piedici submarinelor care ieeau n Marea Adriatic, concentrndu-i eforturile n dispersarea acestora. Dar, acolo unde barajele au fost eficace, au fost afectate uniti numeroase, ofensiva fiind, astfel, sacrificat n favoarea defensivei. n Canalul Suez, Egipt, Siria, Tripolitania ori Marea Roie, forele navale aliate au acionat n sprijinul trupelor de uscat, fiind folosite ca baterii plutitoare sau n scopuri demonstrative, nefiind angajate fore navale inamice, deoarece acestea nu existau19. Apreciem c Orientul Mijlociu a fost o zon n care aliaii s-au aflat n ofensiv, cutnd, nu numai s frustreze orice avans al germanilor ctre India, dar dorind i s-i desvreasc controlul n acel semicerc din zona Oceanului Indian, i s ctige cmpurile de petrol att de valoroase din punct de vedere strategic. Aici, trebuie spus, britanicii au ntmpinat mai multe dificulti n discuiile politice cu francezii i arabii dect n campaniile militare, odat ce pierderile timpurii din Mesopotamia au fost compensate. Este de neles faptul c Parisul suspecta frecvent c Londra i-ar fi
18

Admiral Fatou, Les oprations en Mditerrane sous le Commandement de lamiral Dartige du Fournet, n La guerre navale racontre par nos amiraux, vol. 5, Librairie Schwartz, Paris, 1923, p. 9. 19 Brig.-Gen. F. J. Moberly, Operations in Persia, HMSO, London, reprint, 1987, pp. 256276.

351

reluat strategia sa tradiional din secolul al XVIII-lea de a culege fructele cele mai coapte de peste ocean, n timp ce aliaii si europeni se concentrau pe lupta pe via i pe moarte pe continent. Din punct de vedere al strategiei navale, asemenea ctiguri nu puteau fi dect de aplaudat; ele au consolidat puterea britanic asupra Egiptului i Canalului de Suez, au inut la adpost Oceanul Indian de orice provocare venit din nord i au asigurat cmpurile petroliere.

352

POLITICA EXTERN ROMNEASC LA 1933 DUP O GAZET MACEDO-ROMN


Doru NEAGU

Resumen: La politica exterior de Rumana en 1933 segn una


gaceta macedorrumana La gaceta Armatolii (= Los Armatoles) apareci slo en 6 nmeros (desde el 1 de noviembre hasta el 24 de diciembre de 1933). Fue publicada por algunos jvenes macedorrumanos perteneciendo a algunas familias emigradas en Rumana entre 1925-1930. Milit por que Rumana adaptara sus relaciones con los Estados balcnicos de acuerdo con el regimen que los ltimos aplicaran a las minoras rumanas de Macedonia y de la Valle del Timok. Sus redactores criticaban sobre todos los estranjeros escondidos que se haban infiltrado para dirigir los destinos de Rumana segn las rdenes de la francmasoneria internacional. La gaceta protest fuertemente contra la prohibicin de la Guardia de Hierro (el 9 de diciembre de 1933). Esta decisin fue atribuida al nuevo primer ministro I.G. Duca y al ministro del Exterior, N. Titulecu. ste ltimo fue atacado por su poltica que sacrificaba los intereses rumanos a los de la francmasoneria internacional y por supuesto fue juzgado cmo el principal instigador y culpable para la prohibicin de la Guardia de Hierro. Por eso la gaceta instigaba al matar el primer ministro. Ms de esto dos de sus redactores (I. Caranica y D. Belimace) participaron el atentado en cual I.G. Duca fue matado el 29 de diciembre de 1933. Con este acontecimiento se acab tambin la existencia de esta gaceta. Palabras llave: macedorrumanos, poltica exterior de Rumana, Pennsula Balcnica, N. Titulescu, I.G. Duca.

Muzeograf, Muzeul Judeean Olt

353

1. Anul 1933 a fost unul de cotitur. Romnia ieea din criz i din ndelungata guvernare naional rnist ateptat cu attea sperane i isprvit cu attea decepii. Pe plan extern se produceau puternice frmntri. Adolf Hitler ajungea cancelar al Germaniei i la 14 octombrie 1933 scotea ara din Liga Naiunilor i din Conferina pentru Dezarmare1. Viaa politic francez era zguduit de puternice nfruntri ntre stnga i dreapta2. La 18 martie 1933 Benito Mussolini propunea formarea unui Pact al celor 4 mari Puteri europene Italia, Frana, Marea Britanie i Germania care s asigure o cooperare strns ntre semnatari pentru a reglementa de comun acord toate problemele economice i politice din Europa3. Diplomaia francez a intuit politica german. De aceea ea a ncercat s consolideze flancul estic. Alianele cu Polonia i statele Micii nelegeri erau utile dar nu suficiente n cazul unui conflict franco-german, astfel c Parisul i-a ndreptat atenia spre Moscova. Guvernul sovietic fusese recunoscut de diplomaia francez nc din 19244. Cu acceptul Franei sunt semnate Protocolul Litvinov (1929)5 i tratatele de neagresiune ntre U.R.S.S. i Finlanda (21 ian. 1932), Letonia (5 febr. 1932), Estonia (4 mai 1932), Polonia (25 iul. 1932)6. La 29 nov. 1932 nsi Frana semneaz un astfel de tratat7. 2. ntr-un asemenea climat diplomaia romneasc, n fruntea creia se gsea Nicolae Titulescu (1932-19368), a fost foarte activ. La 16 februarie 1933
1

C. NICOLESCU, Gheorghe RDULESCU, Lumea contemporan, n: Istoria lumii n date sub conducerea Acad. Prof. Andrei OETEA, Bucureti: Editura Enciclopedic Romn, 1972, p. 382b-383a; Alexandru VIANU, Zorin ZAMFIR, Constantin BUE, Gheorghe BDESCU (ed.), Relaii internaionale n acte i documente, I, (1917-1939), [Bucureti]: Editura Didactic i Pedagogic (Ministerul Educaiei i nvmntului), [1974], doc. 53, p. 186-188 (infra: RIAD). 2 C. Nicolescu, G. Rdulescu, l.c., p. 379. 3 Mircea BABE, Ion CALAFETEANU, Cristian POPITEANU, erban RDULESCU-ZONER, Valeriu STAN, Nicolae STOICESCU, Politica extern a Romniei. Dicionar cronologic. Coord. Ion CALAFETEANU, Cristian POPITEANU, Bucureti: Editura tiinific i Enciclopedic, 1986, p. 201 (infra: PER). 4 C. Nicolescu, G. Rdulescu, l.c., p. 379a. 5 Ibid., p. 375b-376a. 6 Ibid., p. 376a. 7 Ibid., p. 376a; RIAD, doc. 45, p. 169-171. 8 n aceast perioad Titulescu a fost ministru de Externe n 5 guverne conduse succesiv de Iuliu Maniu (1932-1933), Al. Vaida-Voevod (1933), I.G. Duca (1933), C. Angelescu (1933-1934) i dou guverne G. Ttrescu (1934-1936) Detalii: Stelian NEAGOE, Istoria guvernelor Romniei de la nceputuri 1859 pn n zilele noastre 1999, ed. II-a

354

la Geneva se semna Pactul de reorganizare a Micii nelegeri care ducea la strngerea relaiilor dintre semnatari9. Iniiativa italian a unui directorat al celor 4 n problemele europene a provocat ngrijorarea vdit a aliailor esteuropeni ai Franei. n numele Micii nelegeri, Nicolae Titulescu ntreprindea vizite la Geneva, Paris i Londra ntre 29 martie i 9 aprilie 1933. Atunci s-a nfiat fr echivoc poziia celor 3 ri estice: acordul trebuia s vizeze numai problemele care interesau direct cele 4 mari Puteri, nu se accepta nici un acord care s lezeze egalitatea n drepturi ntre state, revizuirile trebuiau s in seama de Pactul Ligii Naiunilor ntruct altfel s-ar fi ajuns la rzboi10. Intervenia lui Titulescu a avut ecou: dei a fost semnat la Roma la 15 iulie 1933, Pactul celor 4 nu a fost ceea ce i-a propus iniiatorul su11. Italia era din ce n ce mai nemulumit de politica dus de Nicolae Titulescu n cadrul Ligii Naiunilor unde diplomatul romn se bucura de un mare prestigiu. La 17 ianuarie 1933, printr-o scrisoare adresat prinului D.I. Ghika, B. Mussolini declara nule i neavenite scrisorile secrete semnate la 16 sept. 1926 odat cu Tratatul bilateral romno-italian12. ase luni mai trziu se prelungea pentru ultima dat Pactul de amiciie i colaborare dintre cele dou ri care i va nceta oficial valabilitatea la 17 ianuarie 193413. n aceste condiii, Romnia va ncerca s se plieze i mai mult pe politica parizian. Titulescu a acionat n acest sens pe dou planuri: 1) apropierea de U.R.S.S. i 2) strngerea legturilor cu statele balcanice. Pentru apropierea de U.R.S.S. Romnia ntreprinsese pai importani. nc din 1929 semnase Protocolul Litvinov14 ce prevedea punerea n aplicare ntre semnatari a Pactului Briand-Kellogg (care interzicea recurgerea la for n relaiile interstatale)15. La 3-4 iulie 1933 Nicolae Titulescu a semnat Convenia pentru definirea agresorului alturi de Polonia, U.R.S.S., Afganistan, Persia, Letonia, Estonia i Turcia i o alta identic, cu Cehoslovacia, Iugoslavia, U.R.S.S. i Turcia16.
revizuit i adugit, Bucureti: Editura Machiavelli (col. Istorie & Politic: Sinteze, monografii, dicionare, enciclopedii), 1999, p. 95, 108-109, 113, 116. 9 RIAD, doc. 47, p. 172-179; PER, p. 201. 10 PER, p. 202. 11 C. Nicolescu, G. Rdulescu, l.c., p. 378b, 383a; cf. RIAD, doc. 51, p. 183-185. 12 PER, p. 201. 13 Ibid., p. 203. 14 Ibid., p. 189. 15 RIAD, doc. 38, p. 133-134. 16 Ibid., doc. 43 G-H, p. 159-163; PER, p. 203.

355

N. Titulescu lucra n numele Romniei i la crearea unei aliane balcanice. n acest scop ministrul romn de Externe a ntreprins vizite n Bulgaria (12-13 octombrie 1933), Turcia (semnnd la Ankara, la 17 octombrie 1933, un Tratat de amiciie, neagresiune, arbitraj i conciliaiune) i Iugoslavia (22-27 octombrie 1933)17. La 30 oct. 1933 are loc la bordul yachtului regal tefan cel Mare o ntrevedere ntre Carol al II-lea, secondat de primul ministru Alexandru Vaida-Voevod i de Nicolae Titulescu, pe de o parte, i regele Boris al Bulgariei mpreun cu primul su ministru Nikola Muanov, pe de alt parte. Au fost discutate probleme economice i regimul bilateral al minoritilor. La a 3-a reuniune a Consiliului Permanent al Micii nelegeri de la Zagreb (22-23 ianuarie 1934) s-au luat n discuie att problemele general europene (respingndu-se politica german n Saar i Austria), ct i de interes particular. Reprezentanii celor 3 state s-au artat dispuse s realizeze o apropiere de U.R.S.S. n problema Pactului Balcanic se insista pe ncercarea de atragere a Bulgariei i pe reformularea acontului iniial al nelegerii balcanice astfel nct s fac posibil i aderarea Albaniei. Vizita n Romnia a regelui Boris i a premierului bulgar Nikola Muanov (25-28 ianuarie 1934) nu a convins ns Bulgaria18. Astfel c Pactul de fondare al nelegerii Balcanice (Atena, 9 februarie 1934) s-a semnat ntre Romnia, Grecia, Turcia i Iugoslavia19, dar fr participarea Bulgariei i Albaniei. 3. Frontierele stabilite prin Conferina de Pace de la Paris din 19191920 consfineau crearea Romniei Mari. De aceea ele erau acceptate de marea mas a clasei politice i a opiniei publice din ar. n epoca interbelic doar iredentismele maghiar, rus (susinut de marea majoritate a comunitilor din Romnia) i bulgar respingeau aceste granie. Erau ns i unii care le voiau extinse nspre Timoc i Transnistria, dar vocea acestora nu a fost luat serios n considerare. Activitatea diplomatic a lui Nicolae Titulescu era ndreptat, firesc, ctre pstrarea acestui echilibru de fore. Ca diplomat, el a pliat politica romneasc dup Frana, Puterea european care avea interes n conservarea frontierelor stabilite dup primul rzboi mondial. Implicarea Romniei n crearea i funcionarea Micii nelegeri era de fapt o continuare a politicii
17

PER, p. 203-204; Dr. Mihai FTU, dr. Ion SPLELU, Garda de Fier, organizaie terorist de tip fascist, ed. II-a revzut i adugit, Bucureti: Editura Politic, 1980, p. 133. 18 PER, p. 204. 19 RIAD, doc. 58, p. 193-194; Dr. Mihai FTU, dr. Ion SPLELU, o.c., p. 131-132; PER, p. 204-205.

356

franceze de izolare a tendinelor revanarde germane20. O astfel de politic era n cea mai mare parte favorabil rii i trebuia susinut. Crearea nelegerii Balcanice urmrea acelai scop dar Frana, fr a fi ostil proiectului, nu l-a prea luat n considerare. El era ns vital intereselor Romniei ca ar sud-est european. Cnd Frana i rile din rsritul Europei s-au apropiat de U.R.S.S. (o alt ncercare de a izola Germania dinspre est), Romnia nu a avut obiecii. Ba chiar a adoptat cu cldur i ct a diriguit Titulescu destinele diplomaiei romneti i cu nelepciune, aceast idee. Din pcate ntre Moscova i Bucureti se afla problema Basarabiei. Romnia nu putea renuna la ea pe temeiul istoric i etnic. Rusia, din orgoliu. Romnia a cutat i o apropiere de Italia. Dac ea nu s-a realizat dect temporar i incomplet, cauzele trebuie cutate mai degrab la Roma dect la Bucureti. Roma avea planuri expansioniste. Ele contraveneau ns Ligii Naiunilor, organizaie n care Frana i Romnia i puseser attea sperane. 4. Acestea erau cile diplomaiei. Puini le nelegeau ns n opinia public romneasc. Din pcate, nici presa scris, principala formatoare de opinie din acea perioad, nu le prea nelegea. Exemplificm cu un periodic obscur, mult vreme aflat la fondul special al Bibliotecii Academiei Romne. 5. Este vorba despre gazeta Armatolii din care au aprut 6 numere ntre 1 noiembrie i 24 decembrie 1933. Avea 4 pagini i ieea la fiecare 10 zile (termenul nu a fost ns respectat). Redacia, aflat n Bucureti (str. Sf. Ioan Nou nr. 3), includea tineri studeni macedoromni. Se imprima la Tipografia Capuzeanu (str. Izvor 9). Articolele erau semnate de: I<ancu> Caranica, St<erie> Dulliu, Ion Foti, I<on> Goschin, G<eorge> Marcu, D. Mecabara, I. Nica, B. (?) P