Sunteți pe pagina 1din 2

XV.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice


Indicativ
Nr. reglementare Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a Observatii
tehnica aparut
XV-1 I 20-2000 Normativ privind protecţia construcţiilor M.L.P.A.T. B.C. nr. 2/2001 Înlocuieşte
împotriva trăsnetului 48/N/30.06.2000 Broşură ICECON I 20–1994
Elaborator: ICECON
XV -2 I 43-1989 Instrucţiuni tehnice privind autorizarea I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 12/1988
întreprinderilor care execută, verifică şi 17/26.04. 1989
predau la beneficiari instalaţii electrice de
automatizare, încălzire şi ventilaţie în medii
cu pericol de explozie
Elaborator: I.C.C.P.D.C
XV -3 GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni M.L.P.A.T. B.C. nr. 3/2001 Inlocuieşte
de până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. 49/ N/30.06.2000 Broşură ICECON I 7/1–1994
Elaborator ICECON
XV –4 I 7/2-2001 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor M.L.P.T.L. B.C. nr. 2/2002
electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1606/02.11.2001 Broşură ICECON
1500V c.c.
Elaborator:ICECON
XV -5 NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea M.L.P.T.L. B.C. nr.10/2003
sistemelor de iluminat artificial din clădiri 939/02.07.2002
Elaborator U.T.C.B.
XV -6 NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de M.L.P.T.L. B.C. nr.10/2003
iluminat rutier şi pietonal 938/02.07.2002
Elaborator U.T.C.B.
Indicativ
Nr. reglementare Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a Observatii
tehnica aparut
XV -7 NP-I 7-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea M.L.P.T.L. B.C. nr. 1/2003 Înlocuieşte
instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1055/26.07.2002 Broşură ICECON I 7-1998
1000V c.a. şi 1500V c.c.
Elaborator ICECON
XV -8 I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea M.L.P.T.L. B.C. nr. 12/2002
instalaţiilor interioare de curenţi slabi 1617/02.11.2001
aferente clădirilor civile şi de producţie.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
XV-9 I 18/2-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea M.L.P.T.L. B.C.nr.6/2004 Înlocuieşte
instalaţiilor electrice de semnalizare a 2014/18.12.2002 I 18-1998
incendiilor şi a sistemelor de alarmare
contra efracţiei din clădiri
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.