Sunteți pe pagina 1din 4

XX.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale


Indicativ
Nr. reglementare Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a Observatii
tehnica aparut
Normativ pentru adaptarea clădirilor civile M.L.P.T.L. Ordin: M.Of. Înlocuieşte
şi a spaţiului urban aferent la exigenţele 649 /25.04.2001 nr. 287/31.05.2001 CPH 1–1993
XX-1 NP 051- 2001
persoanelor cu handicap. Broşură IPCT
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea, realizarea şi M.L.P.A.T. B.C. nr. 6-7/1998
exploatarea construcţiilor pentru case de 5/N/22.01.1997
XX-2 NP 009-1997
copii
Elaborator: PRINCER SA
Normativ privind proiectarea, realizarea şi M.L.P.A.T. B.C. nr. 6-7/1998
NP 010-1997
exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi 5/N/22.01.1997
XX-3
licee
Elaborator: PRINCER SA
Normativ privind proiectarea, realizarea şi M.L.P.A.T. B.C. nr. 6-7/1998
exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe 5/N/22.01.1997
XX-4 NP 011-1997
de copii
Elaborator: PRINCER SA
Normativ privind proiectarea şi verificarea M.L.P.A.T. B.C. nr. 1-2-3/1998
construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor 4/N/22.01.1997
XX-5 NP 015-1997
aferente acestora
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ pentru proiectarea, execuţia, M.L.P.A.T. B.C. nr. 14/1999 Înlocuieşte
exploatarea şi postutilizarea parcajelor 141/N/28.11.1997 P 132-1993
XX-6 NP 24-1997
etajate pentru autoturisme
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Indicativ
Nr. reglementare Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a Observatii
tehnica aparut
Normativ pentru reţeaua culturală C.C.E.S. B.C. nr. 8/1985 Înlocuieşte
XX-7 P 25-1985
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 94/27.02.1985 P 25–1975
NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construcţiilor M.L.P.A.T. B.C. nr. 14/1999
XX-8 publice subterane 142/N/28.11.1997
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor C.S.E.A.L. B.C. nr. 9/1973
XX-9 P 41/1-1973 verzi pentru localităţile urbane 157/21.06.1973
Elaborator: ISLGC
Normativ pentru proiectarea căminelor C.C.E.S. B.C. nr. 2/1987 Înlocuieşte
XX-10 P 87-1986 culturale 171/15.04.1987 P 87–1975
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind dotarea cu ascensoare a I.C.C.P.D.C B.C. nr. 2/1983 Înlocuieşte
clădirilor de locuit, social-culturale, de 116/30.09.1982 P 92–1976
XX-11 P 92-1982
turism şi administrative
Elaborator: ISLGC
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 5/1979
clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă 75/30.07.1978
din panouri mari
XX-12 P 101-1978
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Modificări la P 101 -78 I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 3/1987
/01.10.1985
Normativ pentru proiectarea căminelor I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 1/1987
XX-13 P 128-1986 pentru vârstnici 6/24.02.1987
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Normativ privind proiectarea clădirilor de M.L.P.T.L. B.C. nr. 9/2003 Inlocuieşte
XX-14 NP 057-2002 locuinţe 1383/24.09.2002 NP 016-1996
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.
Indicativ
Nr. reglementare Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a Observatii
tehnica aparut
Normativ pentru proiectarea mansardelor la M.L.P.T.L. B.C. nr.7/2003
XX-15 NP 064-2002 clădiri de locuit 1991/12.12.2002 Ordin: M. Of.. , p I ,
Elaborator: I.P.C.T.-S.A.şi U.A.U.I.M. nr. 944/23.12.2002
Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor M.T.C.T. Ordin: M.Of. , p I ,
la clădiri 1004/10.12.2003 nr. 917/20.12.2003
XX-16 GP 089-2003
Elaborator: U.A.U.I.M. Anexa: B.C.
nr.21/2004
Ghid privind adoptarea măsurilor specifice M.T.C.T. Ordin: M.Of.. , p I ,
pentru accesul persoanelor cu handicap la 914/26.11.2003 nr. 867/05.12.2003;
XX-17 GP 088-2003
monumente istorice Anexa: B.C.
Elaborator : I.N.M.I nr.2/2005
Normativ privind criteriile de performanţă M.L.P.T.L. Ordin: M.Of.. , p I ,
specifice rampelor şi scărilor pentru 1994/13.12.2002 nr. 945/23.12.2002;
XX-18 NP 063-2002
circulaţia pietonală în construcţii Anexa: B.C. nr.
Elaborator: I.P.C.T.-S.A. 6/2004
Cerinţe esenţiale.Normativ pentru M.L.P.A.T. B.C nr. 11/1996
proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie 25/N/03.04.1996
XX-19 NP 002/0-1996 publică în spiritul conceptului de
performanţă
Elaborator: I.N.C.E.R.C.
Normativ privind proiectarea de dispensare M.L.P.A.T. B.C. nr. 16/2001
şi policlinici pe baza exigenţelor de 115/N/1.09.97
XX-20 NP 021-1997
performanţă
Elaborator : Spital Proiect
Indicativ
Nr. reglementare Denumire reglementare tehnica Ordin de aprobare Publicatia in care a Observatii
tehnica aparut
Normativ privind proiectarea de creşe şi M.L.P.A.T. B.C. nr.17/2001
creşe speciale pe baza exigenţelor de 117/N/1.09.97
XX-21 NP 022-1997
performanţă
Elaborator: Spital Proiect
Normativ privind proiectarea de cămine de M.L.P.A.T. B.C. nr.18/2001
bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor 118/N/1.09.97
XX-22 NP 023-1997
de performanţă
Elaborator: Spital Proiect