Sunteți pe pagina 1din 2

Carusel flip chart

Participanții scriu ideile pe foi de flip chart care au teme


diferite.
Resurse: cartonașe albe, 1. Pregătiți mai multe foi de flip chart cu diferite teme scrise
markere colorate, flip chart, în partea de sus a foii și lipiți-le pe perete.
hârtie de flip chart, bandă
adezivă 2. Prezentați toate elementele pe care urmează să le folosiți
în timpul activității şi etapele pe care le veți parcurge.
Timp: 30 minute Începeți de la primul element și continuați cu următoarele
Licenţă: deschisă în secvență logică.
Nivel de participare: 3. Clarificați informația și răspundeți la toate întrebările îna-
grup, condusă de partici- inte de a trece la pasul următor. Este crucial ca participanții
panţi, structurat să aibă o înțelegere clară și comună asupra informației
care va face subiectul activității.
Cuvinte cheie: analiza
problemelor, construirea pe 4. Pentru mai multă claritate puteți să exemplificați lucrând
idei, clarificarea probleme- împreună cu participanții pe câteva concepte relaţionate
lor, conectarea ideilor, idei cu elementele de lucru.
divergente, generare de idei,
interpretarea ideilor 5. Distribuiţi fiecărui participant un set de cartonaşe şi unul
de markere.

Faza C Generarea și organizarea ideilor 56


6. Puneți foile de flip chart cu temele pe pe- să genereze idei noi.
rete. Asigurați-vă că participanții au sufi-
cient spațiu pentru a se mişca în jurul lor 12. Repetați același proces de trei ori.
fără a fi deranjați. 13. Rugaţi grupele să delege o persoană care
7. Separați participanții în grupuri de lucru. să prezinte rezultatele şi invitaţi raportorii
Puteți alege o activitate din cele sugerate să vină, rând pe rând, în faţa grupului.
de noi în secțiunea Deschidere. 14. După ce toate grupurile au terminat pre-
8. Planificați patru runde progresive pentru zentarea, invitaţi participanţii să își expri-
generarea de idei. Invitați participanții să me orice preocupare, neînţelegere, între-
se așeze în fața unui flip chart, să citească bare pe care le pot avea în relaţie cu ceea
tema postată și să genereze idei. ce tocmai a fost prezentat.
9. Solicitați participanților să desemneze un
raportor pentru fiecare grup în parte, care
va nota toate ideile generate de către grup.
10. După terminarea primei runde de genera-
re de idei, rugați grupurile de participanții
să se mute, concomitent, în ordinea acelor
de ceasornic, la flip chart-ul următor.
11. Invitați-i să citească toate ideile postate și

Faza C 57