Sunteți pe pagina 1din 8

Sisteme de operare anul I si anul II

MULTIPLE CHOICE

1) & ĞĞƐƚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĚĞŽƉĞƌĂƌĞ͍
a. ĂŶƐĂŵďůƵůĞůĞŵĞŶƚĞůŽƌŚĂƌĚǁĂƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŠŶĐĂůĐƵůĂƚŽƌ
b. ĂŶƐĂŵďůƵůĞůĞŵĞŶƚĞůŽƌƐŽĨƚǁĂƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŠŶĐĂůĐƵůĂƚŽƌ
c. ƵŶƉƌŽŐƌĂŵƐĂƵƵŶŐƌƵƉĚĞƉƌŽŐƌĂŵĞĐĂƌĞĂƐŝŐƵƌĂĞdžƉůŽĂƚĂƌĞĂĞĨŝĐŝĞŶƚĂĂƌĞƐƵƌƐĞůŽƌŚĂƌĚǁĂƌĞ
ƐŝƐŽĨƚǁĂƌĞĂůĞƵŶƵŝƐŝƐƚĞŵĚĞĐĂůĐƵů
d. ŬĞƌŶĞůƵů

2)$hŶƐŝƐƚĞŵĚĞŽƉĞƌĂƌĞƐĞŵĂŝŶƵŵĞƐƚĞ
a. ƐŽĨƚǁĂƌĞĚĞďĂnjĂ c. ĞĚŝƚŽƌĚĞƚĞdžƚ
b. ĐŽŵƉŝůĂƚŽƌ d. ŬĞƌŶĞů

3)% Cea mai importantătehŶŝĐĂde exploatare optima a procesorului introdusă in sistemele cu procesare pe
loturi:
a. ƉĂƌƚĂũĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝ c. ƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞƉĂƌĂůĞůĂ
b. ŵƵůƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ d. ĞdžĞĐƵƚĂƌĞŝŶůĂŶƚƵŝƚĂ

4)' Un sistem de operare care permite comunicarea permanentăîntre utilizator si sistemul de calcul este un
sistem cu
a. ŵƵůƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ c. ƉĞůƵĐƌĂƌĞƉĞůŽƚƵƌŝ
b. ƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞƉĂƌĂůĞůĂ d. ƉĂƌƚĂũĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝ

5)& hŶƐŝƐƚem de operare care permite comunicarea permanentă între utilizator si sistemul de calcul este un
sistem cu
a. ŵƵůƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ c. ƚŝŵĞͲƐŚĂƌŝŶŐ
b. ƉĞůƵĐƌĂƌĞƉĞůŽƚƵƌŝ d. ŝŶƚĞƌĨĂƚĂŐƌĂĨŝĐĂ

6)% Un sistem de operare care nu permite comunicarea permanentă între utilizator si sistemul de calcul este un
sistem cu
a. ŝŶƚĞƌĨĂƚĂŠŶůŝŶŝĞĚĞĐŽŵĂŶĚĂ c. ŵƵůƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ
b. ƉƌĞůƵĐƌĂƌĞƉĞůŽƚƵƌŝ d. ŵŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ

7)& hŶƐŝƐƚĞŵĚĞŽƉĞƌĂƌĞĐƵƉƌĞůƵĐƌĂƌĞƉĞůŽƚƵƌŝƉŽĂƚĞĨŝ͗
a. ĐƵŝŶƚĞƌĨĂƚĂŐƌĂĨŝĐĂ c. ĐƵŵƵůƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ
b. ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀ d. ĐƵƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞĚĞƚŝŵƉƌĞĂů
8)' hŶƐŝƐƚĞŵĚĞŽƉĞƌĂƌĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŶƵƉŽĂƚĞĨŝ͗
a. ĐƵŝŶƚĞƌĨĂƚĂŠŶůŝŶŝĞĚĞĐŽŵĂŶĚĂ c. ĐƵƉĂƌƚĂũĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝ
b. ĐƵŵƵůƚŝƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞ d. ĐƵƉƌĞůƵĐƌĂƌĞƉĞůŽƚƵƌŝ

9)% ŽŵĂŶĚĂůƐĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ
c. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞ fisiere şi directoare şi spatiul ocupat de acestea
d. ĨŝƐĞĂnjĂ lista de partitii şi spatiul liber şi cel ocupat

10)& ŽŵĂŶĚĂƉƐĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ c. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞƉƌŽĐĞƐĞĂĐƚŝǀĞ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ d. Afiseaza lista de partitii şi spaƚŝƵůůŝďĞƌ

11)$ ŽŵĂŶĚĂĐĂƚĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ c. ŽŶĐĂƚĞŶĞĂnjĂĚŽƵĂƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞƐŝƌƵƌŝ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ d. Afiseaza lista de partitii şi spatiul liber

1
12)' ŽŵĂŶĚĂĐĂƚĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ c. Afiseaza lista de partitii şi spatiul liber
b. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞƉƌŽĐĞƐĞĂĐƚŝǀĞ d. ŽŶĐĂƚĞŶĞĂnjĂĚŽƵĂƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ

13)& ŽŵĂŶĚĂĚƵĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ
c. Afiseaza lista de fisiere şi directoare şi spatiul ocupat de acestea
d. Afiseaza lista de partitii şi spatiul liber

14)' ŽŵĂŶĚĂĚĨĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ
c. Afiseaza lista de fisiere şi directoare şi spatiul ocupat de acestea
d. Afiseaza lista de partitii şi spatiul liber şi cel ocupat
15)% ŽŵĂŶĚĂĚĨʹŚĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ c. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞƉƌŽĐĞƐĞĂĐƚŝǀĞ
b. Afiseaza lista de partitii şi spatiul liber d. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ

16)& ŽŵĂŶĚĂƚŽƉĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂƚŽƉƵůƵƐĞƌŝůŽƌůŽŐĂƚŝŠŶƐŝƐƚĞŵ
b. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞ programe şi memoria alocata acestora
c. ĨŝƐĞĂnjĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀƉƌŽĐĞƐĞůĞĂĐƚŝǀĞŠŶƐŝƐƚĞŵ
d. ĨŝƐĞĂnjĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀƉƌŝŵĞůĞůŝŶŝŝĂůĞƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ

17)% ŽŵĂŶĚĂŚĞĂĚĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
b. ĨŝƐĞĂnjĂƉƌŝŵĞůĞůŝŶŝŝĂůĞƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
c. ĨŝƐĞĂnjĂƵůƚŝŵĞůĞůŝŶŝŝĂůĞƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
d. Afiseaza lista de partitii şi spatiul liber şi cel ocupat
18)& ŽŵĂŶĚĂƚĂŝůĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
b. ĨŝƐĞĂnjĂƉƌŝŵĞůĞůŝŶŝŝĂůĞƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
c. ĨŝƐĞĂnjĂƵůƚŝŵĞůĞůŝŶŝŝĂůĞƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ
d. Afiseaza lista de partitii şi spatiul liber şi cel ocupat

19)' ŽŵĂŶĚĂƉƐĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀƉƌŽĐĞƐĞůĞĚŝŶƐŝƐƚĞŵ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶĞŝƉĂƌƚŝƚŝŝ
c. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞƉƌŽŐƌĂŵĞŝŶƐƚĂůĂƚĞŝŶƐŝƐƚĞŵ
d. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞƉƌŽĐĞƐĞĂĐƚŝǀĞ

20)& ŽŵĂŶĚĂǁŚŽĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂƵƐĞƌƵůĐƵƌĞŶƚ c. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞƵƐĞƌŝĐŽŶĞĐƚĂƚŝŝŶƐŝƐƚĞŵ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ d. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞŐƌƵƉƵƌŝĚŝŶƐŝƐƚĞŵ

21)$ ŽŵĂŶĚĂǁŚŽĂŵŝĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂƵƐĞƌƵůĐƵƌĞŶƚ c. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞƵƐĞƌŝĚŝŶƐŝƐƚĞŵ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ d. ĨŝƐĞĂnjĂůŝƐƚĂĚĞŐƌƵƉƵƌŝĚŝŶƐŝƐƚĞŵ

22)' ŽŵĂŶĚĂŬŝůůĚŝŶƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y
a. ^ƚĞƌŐĞĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĨŝƐŝĞƌ c. /ŶĐŚĞŝĞƉƌŽŐƌĂŵƵůĐƵƌĞŶƚ
b. ^ƚĞƌŐĞĐŽŶƚŝŶƵƚƵůƵŶƵŝĚŝƌĞĐƚŽƌ d. KƉƌĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƵůŝŶĚŝĐĂƚ

2
23)& ŽŵďŝŶĂƚŝĂĚĞƚĂƐƚĞ ƚƌůнĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y
a. ŽƉŝĂnjĂƵŶƚĞdžƚŠŶĐůŝƉďŽĂƌĚ c. dĞƌŵŝŶĂƉƌŽĐĞƐƵůĐƵƌĞŶƚ
b. ŽƉŝĂnjĂƵŶĚŝƌĞĐƚŽƌŠŶŵĞŵŽƌŝĂƚĞŵƉŽƌĂƌĂ d. ĚƵĐĞƚĞdžƚƵůĚŝŶĐůŝƉďŽĂƌĚ

24)' ŽŵĂŶĚĂ ƵŶĂŵĞĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ZĞĚĞŶƵŵĞƐƚĞĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ c. ĨŝƐĞĂnjĂŶƵŵĞůĞĚŝƌĞĐƚŽƌƵůƵŝĐƵƌĞŶƚ
b. ĨŝƐĞĂnjĂŶƵŵĞůĞƵƐĞƌƵůƵŝĐƵƌĞŶƚ d. ĨŝƐĞĂnjĂŶƵŵĞůĞƐŝƐƚĞŵƵůƵŝĚĞŽƉĞƌĂƌĞ

25)% ŽŵĂŶĚĂ ƵƉƚŝŵĞĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ĨŝƐĞĂnjĂƚŝŵƉƵů ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ
b. ĨŝƐĞĂnjĂƚŝŵƉƵůĚĞůĂƵůƚŝŵƵůƌĞƐĞƚ
c. ĨŝƐĞĂnjĂƚŝŵƉƵůĚĞůĂƉƌŝŵƵůƌĞƐƚĂƌƚ
d. ĨŝƐĞĂnjĂƚŝŵƉƵůĚĞůĂƵůƚŝŵĂĐŽŵƉŝůĂƌĞĂŬĞƌŶĞůƵůƵŝ
26)' ŽŵĂŶĚĂ ƉĂƐƐǁĚĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y
a. ĨŝƐĞĂnjĂƉĂƌŽůĂƵƐĞƌƵůƵŝƌŽŽƚ c. ^ĞƚĞĂnjĂƉĂƌŽůĂ ƵƐĞƌƵůƵŝƌŽŽƚ
b. ĨŝƐĞĂnjĂƉĂƌŽůĂƵƐĞƌƵůƵŝĐƵƌĞŶƚ d. ^ĞƚĞĂnjĂƉĂƌŽůĂƵƐĞƌƵůƵŝĐƵƌĞŶƚ

27)% ŽŵĂŶĚĂ ƉǁĚĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ĨŝƐĞĂnjĂƉĂƌŽůĂƵƐĞƌƵůƵŝƌŽŽƚ c. ĨŝƐĞĂnjĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵů ŚŽŵĞĂůƵƐĞƌƵůƵŝĐƵƌĞŶƚ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ d. ^ĞƚĞĂnjĂƉĂƌŽůĂƵƐĞƌƵůƵŝĐƵƌĞŶƚ

28)% ŽŵĂŶĚĂ ŵǀĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ŽƉŝĂnjĂƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ c. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ
b. DƵƚĂƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ d. ^ƚĞƌŐĞƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ

29)& ŽŵĂŶĚĂ ŵǀĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ŽƉŝĂnjĂƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ c. ZĞĚĞŶƵŵĞƐƚĞƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ
b. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ d. ^ƚĞƌŐĞƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ

30)' ŽŵĂŶĚĂ ƌŵĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ŽƉŝĂnjĂƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ c. ZĞĚĞŶƵŵĞƐƚĞƵŶĨŝƐŝĞƌ
b. DƵƚĂƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ d. ^ƚĞƌŐĞƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƐŝĞƌĞ

31)& ŽŵĂŶĚĂ ĐĚĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚĐƵĚŝƌĞĐƚŽƌƵůƉĂƌŝŶƚĞ
b. DƵƚĂƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĚŝƌĞĐƚŽĂƌĞ
c. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚĐƵĚŝƌĞĐƚŽƌƵůŚŽŵĞĂůƵƚŝůŝnjĂƚŽƌƵůƵŝ
d. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚĐƵĚŝƌĞĐƚŽƌƵůƌĂĚĂĐŝŶĂ

32)% ŽŵĂŶĚĂ ĐĚĚŝŶĐŽŶƐŽůĂD^K^


a. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚĐƵĚŝƌĞĐƚŽƌƵůƉĂƌŝŶƚĞ
b. ĨŝƐĞĂnjĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ
c. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ
d. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚĐƵĚŝƌĞĐƚŽƌƵůƌĂĚĂĐŝŶĂ

33)& ŽŵĂŶĚĂ ƌŵĚŝŶĐŽŶƐŽůĂhE/y


a. ĨŝƐĞĂnjĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚ
b. DƵƚĂƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĚŝƌĞĐƚŽĂƌĞ
c. ^ƚĞƌŐĞĨŝƐŝĞƌĞůĞŝŶĚŝĐĂƚĞ
d. ^ĐŚŝŵďĂĚŝƌĞĐƚŽƌƵůĐƵƌĞŶƚĐƵĚŝƌĞĐƚŽƌƵůƌĂĚĂĐŝŶĂ
34)' hŶƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌĐĂƌĞŶƵƚƌĞďƵŝĞƐĂĂƐƚĞƉƚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞĂƵŶƵŝƉƌŽĐĞƐƐ;ĨŝƌĚĞĞdžĞĐƵƚŝĞͿƉĞŶƚƌƵĂͲŝƌĞƚƌĂŐĞ
ƉƌŽĐĞƐŽƌƵůƐŝĂͲůŽĨĞƌŝĂůƚƵŝĂĞƐƚĞ͗
a. dŝŵĞͲƐŚĂƌŝŶŐ c. DŽŶŽƵƚŝůŝnjĂƚŽƌ
b. EĞƉƌĞĞŵƉƚŝǀ d. WƌĞĞŵƉƚŝǀ

3
35)$ /ŶƚƌͲƵŶ^K͕ĐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂƵƚŝůŝnjĞĂnjĂŵĞƚŽĚĂĚĞŝŵƉĂƌƚŝƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝ͍
a. DĂŶĂŐĞƌƵůĚĞƉƌŽĐĞƐĞ c. ŝƐƉĞĐĞƌƵů
b. DĂŶĂŐĞƌƵůĚĞŵĞŵŽƌŝĞ d. ƌŝǀĞƌĞůĞĚĞƌĞƚĞĂ

36)& ĂƚĞůĞĐĞĂůĐĂƚƵŝĞƐĐƐƚĂƌĞĂƉƌŽĐĞƐƵůƵŝĐƵƌĞŶƚƐƵŶƚŵĞŶƚŝŶƵƚĞŝŶ͗
a. ĨŝƐŝĞƌ c. ƉƌŽŐƌĂŵĐŽŶƚƌŽůďůŽĐ
b. ƐƚŝǀĂ d. ƌĞŐŝƐƚƌƵƐƉĞĐŝĂůĂůƉƌŽĐĞƐŽƌƵůƵŝ

37)& >ĂhŶŝdž͕ĨŝĞĐĂƌĞĚŝƐƉŽnjŝƚŝǀƉŽĂƚĞĨŝĂĐĐĞƐĂƚĐĂƐŝĐƵŵĂƌĨŝ͗
a. ŽƉĂŐŝŶĂ c. ƵŶĨŝƐŝĞƌ
b. ŽnjŽŶĂĚĞŵĞŵŽƌŝĞ d. ŽďŝĞĐƚĚĞƐŝŶĐƌŽŶŝnjĂƌĞ
38)& /ŶƐŝƐƚĞŵĞĚĞŽƉĞƌĂƌĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŶƵƉŽĂƚĞĨŝĂďƐĞŶƚƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŽƌƵůƉĞƚĞƌŵĞŶ͗
a. ůƵŶŐ c. ƐĐƵƌƚ
b. ŵĞĚŝƵ d. ŵĞĚŝƵƐŝƐĐƵƌƚ

39)& >ĂĐĂƌĞĂůŐŽƌŝƚŵƐĞĚĞƐĞƌǀĞƐĐŝŶƚĂŝƉƌŽĐĞƐĞůĞĂĨůĂƚĞŝŶůŝƐƚĂĐĞĂŵĂŝƉƌŝŽƌŝƚĂƌĂ͍
a. &&^ c. ĂĚĂƉƚŝǀĐƵĐŽnjŝŵƵůƚŝƉůĞ
b. ZŽƵŶĚZŽďŝŶ d. ^:&
40)' DDh;ŵĞŵŽƌLJŵĂŶĂŐĞƌƵŶŝƚͿĞƐƚĞ͗
a. ŽƵŶŝƚĂƚĞĚĞƐƚŽĐĂƌĞƉĞŶƚƌƵŵĞŵŽƌŝĞ c. ƵŶĨŝƐŝĞƌƐŝƐƚĞŵ
b. ŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂĂ^K d. ƵŶĚŝƐƉŽnjŝƚŝǀŚĂƌĚǁĂƌĞ

41)% ĞƐĞŽďƚŝŶĞůĂŝĞƐŝƌĞĂƵŶƵŝd>;dƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ>ŽŽŬĂƐŝĚĞƵĨĨĞƌͿ͍
a. &ůĂŐƵůWƌĞƐĞŶƚ c. hŶĚĞƉůĂƐĂŵĞŶƚ
b. KĂĚƌĞƐĂĨŝnjŝĐĂ d. KĂĚƌĞƐĂǀŝƌƚƵĂůĂ

42)' ^ƉĂƚŝƵůĚĞĂĚƌĞƐĞƉƌŽƉƌŝƵƵŶƵŝƉƌŽŐƌĂŵŝŶtŝŶĚŽǁƐEdĞƐƚĞŐĂnjĚƵŝƚůĂĂĚƌĞƐĞ͗
a. ƐƵƉĞƌŝŽĂƌĞůƵŝϰ' c. ŝŶĨĞƌŝŽĂƌĞůƵŝϰ'
b. ƐƵƉĞƌŝŽĂƌĞůƵŝϮ' d. ŝŶĨĞƌŝŽĂƌĞůƵŝϮ'

43)& ůŽĐƵƌŝůĞĨŽůŽƐŝƚĞůĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵůŵĞŵŽƌŝĞŝǀŝƌƚƵĂůĞĐƵĂĐĞĞĂƐŝĚŝŵĞŶƐŝƵŶĞƐĞŶƵŵĞƐĐ͗
a. ĐůƵƐƚĞƌĞ c. ƉĂŐŝŶŝ
b. ƐĞŐŵĞŶƚĞ d. ŝŶŽĚƵƌŝ
44)% hŶŝƚĂƚĞĂĚĞĂůŽĐĂƌĞƉĞŶƚƌƵŝŶĨŽƌŵĂƚŝĂĂĨůĂƚĂƉĞĚŝƐĐĞƐƚĞ͗
a. ƐĞĐƚŽƌƵů c. ƉĂŐŝŶĂ
b. ĐůƵƐƚĞƌƵů d. ďůŽĐƵů

45)' KƌĚŝŶĞĂĚĞŝŶĐĂƌĐĂƌĞĂƐŝƐƚĞŵƵůƵŝĚĞŽƉĞƌĂƌĞĞƐƚĞ͗
a. ůŽĂĚĞƌ͕DZ͕ƚƌĞĐŽƌĚ͕ŬĞƌŶĞů c. DZ͕ůŽĂĚĞƌ͕ƚƌĞĐŽƌĚ͕ŬĞƌŶĞů
b. ƚƌĞĐŽƌĚ͕ůŽĂĚĞƌ͕ŬĞƌŶĞů͕DZ d. DZ͕ƚƌĞĐŽƌĚ͕ůŽĂĚĞƌ͕ŬĞƌŶĞů

46)% ĚƌĞƐĂĚĞŝŶĐĂƌĐĂƌĞĂƵŶƵŝƐĞĐƚŽƌĚĞƚ͗
a. &&&&, c. ϬϬϬϬ,
b. ϳĐϬϬ, d. ĐϳϬϬ,

47)% DĞŵŽƌŝĂĞdžƚĞƌŶĂĞƐƚĞĨŽƌŵĂƚĂĚŝŶ͗
a. ĚŽĂƌĨůŽƉƉLJĚŝƐŬ͕͕s͕DĞŵŽƌLJƐƚŝĐŬ
b. ,ĂƌĚĚŝƐŬ͕ĨůŽƉƉLJĚŝƐŬ͕͕s͕DĞŵŽƌLJƐƚŝĐŬ͕ĞƚĐ
c. ,ĂƌĚĚŝƐŬƉŽƌƚĂďŝů
d. DĞŵŽƌLJĐĂƌĚ
48)% ^ŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞ^ŽůĂƌŝƐĂƌĞŽĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂ͗
a. ŵŽŶŽůŝƚŝĐĂ c. ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂ
b. ŵŽĚƵůĂƌĂ d. ŚŝďƌŝĚĂ

4
49)& ^ŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞtŝŶĚŽǁƐyWĂƌĞŽĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂ͗
a. ŵŽŶŽůŝƚŝĐĂ c. ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂ
b. ŵŽĚƵůĂƌĂ d. ŚŝďƌŝĚĂ

50)$ ^ŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞ>ŝŶƵdžĂƌĞŽĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂ͗
a. ŵŽŶŽůŝƚŝĐĂ c. ƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂƚĂ
b. ŵŽĚƵůĂƌĂ d. ŚŝďƌŝĚĂ

51)& ^ŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞDŝŶŝdžĂƌĞŽĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂ͗
a. ŵŽŶŽůŝƚŝĐĂ c. ŵŝĐƌŽŬĞƌŶĞů
b. ŵŽĚƵůĂƌĂ d. ŚŝďƌŝĚĂ

52)$ ^ŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞD^K^ĂƌĞŽĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂ͗
a. ŵŽŶŽůŝƚŝĐĂ c. ŵŝĐƌŽŬĞƌŶĞů
b. ŵŽĚƵůĂƌĂ d. ŚŝďƌŝĚĂ

53)% ^ŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞhE/y;^ͿĂƌĞŽĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌĂ͗
a. ŵŽŶŽůŝƚŝĐĂ c. ŵŝĐƌŽŬĞƌŶĞů
b. ŵŽĚƵůĂƌĂ d. ŚŝďƌŝĚĂ

54)& &ƵŶĐƚŝĂĐĂƌĞĐƌĞĂnjĂƵŶŶŽƵƉƌŽĐĞƐŝŶh/Ey͗
a. ĞdžĞĐů c. ĨŽƌŬ
b. ĞdžĞĐ d. ƌĞĂƚĞWƌŽĐĞƐƐ

55)% &ƵŶĐƚŝĂĐĂƌĞƌĞƚƵƌŶĞĂnjĂŝĚͲƵůĚĞƉƌŽĐĞƐŝŶh/Ey͗
a. ŐĞƚƉƉŝĚ;Ϳ c. ŝĚ;Ϳ
b. ŐĞƚƉŝĚ;Ϳ d. ƉƐ;Ϳ

56)$ &ƵŶĐƚŝĂĐĂƌĞƌĞƚƵƌŶĞĂnjĂŝĚͲƵůƉƌŽĐĞƐƵůƵŝƉĂƌŝŶƚĞŝŶh/Ey͗
a. ŐĞƚƉƉŝĚ;Ϳ c. ŝĚ;Ϳ
b. ŐĞƚƉŝĚ;Ϳ d. ƉƐ;Ϳ

57)& &ƵŶĐƚŝĂĐĂƌĞƌĞƚƵƌŶĞĂnjĂŝĚͲƵůƉƌŽĐĞƐƵůƵŝĐŽƉŝů ŝŶh/Ey͗


a. ŐĞƚĐƉŝĚ;Ϳ c. ĨŽƌŬ;Ϳ
b. ŐĞƚĐŝĚ;Ϳ d. ĐŝĚ;Ϳ
58)$ &ƵŶĐƚŝĂĐĂƌĞĂƐƚĞĂƉƚĂƚĞƌŵŝŶĂƌĞĂƵŶƵŝƉƌŽĐĞƐĐŽƉŝů ŝŶh/Ey͗
a. ǁĂŝƚ c. ǁĂŝƚƉŝĚ
b. tĂŝƚĨŽƌ^ŝŶŐůĞKďũĞĐƚ d. ƐůĞĞƉ

59)$ &ƵŶĐƚŝĂĐĂƌĞĂƐƚĞĂƉƚĂƚĞƌŵŝŶĂƌĞĂƚƵƚƵƌŽƌƉƌŽĐĞƐĞůŽƌĐŽƉŝů ŝŶh/Ey͗


a. ǁĂŝƚ c. ǁĂŝƚƉŝĚ
b. tĂŝƚĨŽƌ^ŝŶŐůĞKďũĞĐƚ d. ƐůĞĞƉ

60)' &ƵŶĐƚŝĂĐĂƌĞƐƚĞƌŐĞƵŶĨŝƐŝĞƌ ŝŶh/Ey͗


a. Ŭŝůů c. ƵŶůŝŶŬ
b. ĚĞů d. ƌĞŵŽǀĞ

61)& &ŝƌĞůĞĚŝŶƵƐĞƌŵŽĚĞƐƵŶƚŐĞƐƚŝŽŶĂƚĞƉƌŝŶĨŝƌĞĚŝŶŬĞƌŶĞů͕ĐĂƌĞŵŽĚĞůŶƵĞƐƚĞƉŽƐŝďŝů;hƐĞƌͲ<ĞƌŶĞůͿ͗
a. DĂŶLJƚŽŽŶĞ c. KŶĞƚŽŵĂŶLJ
b. DĂŶLJƚŽŵĂŶLJ d. KŶĞƚŽŽŶĞ

62)% &ŝƌĞůĞĚŝŶƵƐĞƌŵŽĚĞƐƵŶƚŐĞƐƚŝŽŶĂƚĞƉƌŝŶĨŝƌĞĚŝŶŬĞƌŶĞů͕ƵŶŵŽĚĞůŚŝďƌŝƚĞƐƚĞƌĞƉƌĞnjĞŶƚĂƚĚĞ͗
a. DĂŶLJƚŽŽŶĞнŽŶĞƚŽŽŶĞ c. KŶĞƚŽŵĂŶLJнŽŶĞƚŽŽŶĞ
b. DĂŶLJƚŽŵĂŶLJнŽŶĞƚŽŽŶĞ d. KŶĞƚŽŽŶĞнDĂŶLJƚŽŽŶĞ

5
63)% ůŐŽƌŝƚŵƵůĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞ&&^;ĨŝƌƐƚĐŽŵĞʹĨŝƌƐƚƐĞƌǀĞĚͿ͗
a. ƐƚĞƉƌĞĞŵƚŝǀ c. ƐƚĞĐƵƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝ
b. ƐƚĞŶĞƉƌĞĞŵƚŝǀ d. ĂƐŝď

64)& ůŐŽƌŝƚŵƵůĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞZŽƵŶĚͲZŽďŝŶ͗
a. ƐƚĞƉƌĞĞŵƚŝǀ c. ƐƚĞĐƵƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝ
b. ƐƚĞŶĞƉƌĞĞŵƚŝǀ d. Ă Ɛŝď

65)' ůŐŽƌŝƚŵƵůĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞ^:&;ƐŚŽƌƚĞƐƚũŽďĨŝƌƐƚͿ͗
a. WŽĂƚĞĨŝƉƌĞĞŵƚŝǀ c. ƐƚĞĐƵƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝ
b. WŽĂƚĞĨŝŶĞƉƌĞĞŵƚŝǀ d. Ăşiď

66)' ůŐŽƌŝƚŵƵůĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞĚƵƉĂƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝ͗
a. WŽĂƚĞĨŝƉƌĞĞŵƚŝǀ c. ƐƚĞĐƵƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝ
b. WŽĂƚĞĨŝŶĞƉƌĞĞŵƚŝǀ d. ĂƐŝď

67)& ůŐŽƌŝƚŵƵůĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞĐƵĐŽnjŝƉĞŵĂŝŵƵůƚĞŶŝǀĞůĞ͗
a. ĞƐƚĞƉƌĞĞŵƚŝǀ c. ĞƐƚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀ
b. ĞƐƚĞŶĞƉƌĞĞŵƚŝǀ d. ĂƐŝď
68)% WƌŽďůĞŵĂĂůŐŽƌŝƚŵƵůƵŝ&&^͗
a. /ŶĨŽŵĞƚĂƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ c. ŝŵďĂƚƌĂŶŝƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ
b. ĐŽŶǀŽŝ d. a Ɛi c

69)$ WƌŽďůĞŵĂĂůŐŽƌŝƚŵƵůƵŝĐƵƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝ͗
a. ŝŶĨŽŵĞƚĂƌĞ c. ŝŵďĂƚƌĂŶŝƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ
b. ĞĨĞĐƚƵůĚĞĐŽŶǀŽŝ d. ĂƐŝĐ

70)& ^ŽůƵƚŝĂƉƌŽďůĞŵĞŝĂůŐŽƌŝƚŵƵůƵŝĐƵƉƌŝŽƌŝƚĂƚŝ͗
a. /ŶĨŽŵĞƚĂƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ c. ŝŵďĂƚƌĂŶŝƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ
b. ĐŽŶǀŽŝ d. ĂƐŝď

71)' ůŐŽƌŝƚŵƵů&&^ĞƐƚĞƉŽƚƌŝǀŝƚƉĞŶƚƌƵƐŝƐƚĞŵĞ͗
a. ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ c. ĐƵƚŝŵĞͲƐŚĂƌŝŶŐ
b. ĚĞƚŝŵƉƌĞĂů d. ĐƵƉƌŽĐĞƐĂƌĞƉĞůŽƚƵƌŝ

72)' ůŐŽƌŝƚŵƵů&&^ĞƐƚĞƉŽƚƌŝǀŝƚƉĞŶƚƌƵƐŝƐƚĞŵĞ͗
a. ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ c. ĐƵƚŝŵĞͲƐŚĂƌŝŶŐ
b. ĚĞƚŝŵƉƌĞĂů d. ĐƵƉƌŽĐĞƐĂƌĞƉĞůŽƚƵƌŝ

73)% hŶŵƵƚĞdž͗
a. WĞƌŵŝƚĞĞdžĞĐƵƚĂƌĞĂƵŶĞŝĨƵŶĐƚŝŝĚĞĐĂƚƌĞŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƌĞŠŶĂĐĞůƐŝƚŝŵƉ
b. ďůŽĐŚĞĂnjĂĞdžĞĐƵƚĂƌĞĂƵŶĞŝĨƵŶĐƚŝŝĚĞĐĂƚƌĞŵĂŝŵƵůƚĞĨŝƌĞŠŶĂĐĞůƐŝƚŝŵƉ
c. ƉĞƌŵŝƚĞĂĐĐĞƐƵůůĂŽƌĞƐƵƌƐĂĂĚŽƵĂĨŝƌĞŠŶĂĐĞůĂƐŝƚŝŵƉ
d. ƉĞƌŵŝƚĞĂĐĐĞƐƵůůĂŽƌĞƐƵƌƐĂĂĐĞůŵƵůƚĚŽƵĂĨŝƌĞŠŶĂĐĞůĂƐŝƚŝŵƉ

74)' hŶƐĞŵĂĨŽƌ͗
a. WĞƌŵŝƚĞĞdžĞĐƵƚĂƌĞĂƵŶĞŝĨƵŶĐƚŝŝĚĞĐĂƚƌĞĚĞƵŶŶƵŵĂƌŶĞůŝŵŝƚĂƚĚĞ ĨŝƌĞŠŶĂĐĞůƐŝƚŝŵƉ
b. ďůŽĐŚĞĂnjĂĞdžĞĐƵƚĂƌĞĂƵŶĞŝĨƵŶĐƚŝŝĚĞĐĂƚƌĞĚŽƵĂĨŝƌĞŠŶĂĐĞůƐŝƚŝŵƉ
c. ƉĞƌŵŝƚĞĂĐĐĞƐƵůůĂŽƌĞƐƵƌƐĂƉĞŶƚƌƵĞdžĂĐƚĚŽƵĂ ĨŝƌĞŠŶĂĐĞůĂƐŝƚŝŵƉ
d. ƉĞƌŵŝƚĞĂĐĐĞƐƵůůĂŽƌĞƐƵƌƐĂĂƵŶƵŝŶƵŵĂƌůŝŵŝƚĂƚĚĞĨŝƌĞŠŶĂĐĞůĂƐŝƚŝŵƉ

75)% hŶƉƌŽĐĞƐŶŽƵĐƌĞĂƚƚƌĞĐĞĚŝŶĐŽĂĚĂEtŠŶĐŽĂĚĂ͗
a. ZƵŶŶŝŶŐ c. tĂŝƚŝŶŐ
b. ZĞĂĚLJ d. dĞƌŵŝŶĂƚĞĚ

6
76)& hŶƉƌŽĐĞƐƚƌĞĐĞĚŝŶĐŽĂĚĂZĞĂĚLJŠŶĐŽĂĚĂ͗
a. EĞǁ c. ZƵŶŶŝŶŐ
b. tĂŝƚŝŶŐ d. dĞƌŵŝŶĂƚĞĚ

77)& hŶƉƌŽĐĞƐƚƌĞĐĞĚŝŶĐŽĂĚĂZƵŶŝŶŐŠŶĐŽĂĚĂ͗
a. ZĞĂĚLJƐĂƵtĂŝƚŝŶŐ c. ZĞĂĚLJƐĂƵǁĂŝƚŝŶŐƐĂƵdĞƌŵŝŶĂƚĞĚ
b. ZĞĂĚLJ d. dĞƌŵŝŶĂƚĞĚ

78)% hŶƉƌŽĐĞƐƚƌĞĐĞĚŝŶĐŽĂĚĂtĂŝƚŝŶŐŠŶĐŽĂĚĂ͗
a. ZƵŶŶŝŶŐ c. ZƵŶŶŝŶŐƐĂƵdĞƌŵŝŶĂƚĞĚ
b. ZĞĂĚLJ d. dĞƌŵŝŶĂƚĞĚ

79)& hŶƉƌŽĐĞƐĞƐƚĞ͗
a. hŶƉƌŽŐƌĂŵ c. KƵŶŝƚĂƚĞĚĞůƵĐƌƵĂƵŶƵŝƐŝƐƚĞŵĚĞĐĂůĐƵů
b. hŶĨŝƌĚĞĞdžĐƵƚŝĞ d. hŶĂůŐŽƌŝƚŵ

80)% hŶ ĂůŐŽƌŝƚŵĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞ ƵƌŵĂƌĞƐƚĞ͗


a. DĂdžŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝƉƵůƵŝƚŽƚĂůĚĞƌƵůĂƌĞ c. DĂdžŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝƚŽƚĂůĚĞĂƐƚĞƉƚĂƌĞ
b. DĂdžŝŵŝnjĂƌĞĂƚƌŽƵŐŚƚƉƵƚ d. DĂdžŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝĚĞƌĞĂĐƚŝĞ

81)& hŶ ĂůŐŽƌŝƚŵĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞ ƵƌŵĂƌĞƐƚĞ͗


a. DĂdžŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝƉƵůƵŝƚŽƚĂůĚĞƌƵůĂƌĞ c. DŝŶŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝƚŽƚĂůĚĞĂƐƚĞƉƚĂƌĞ
b. DŝŶŝŵŝnjĂƌĞƚƌŽƵŐŚƚƉƵƚ d. DĂdžŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝĚĞƌĞĂĐƚŝĞ

82)' hŶ ĂůŐŽƌŝƚŵĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƌĞ ƵƌŵĂƌĞƐƚĞ͗


a. DŝŶŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝƉƵůƵŝƚŽƚĂůĚĞƌƵůĂƌĞ c. DĂdžŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝƚŽƚĂůĚĞĂƐƚĞƉƚĂƌĞ
b. DŝŶŝŵŝnjĂƌĞƚƌŽƵŐŚƚƉƵƚ d. DŝŶŝŵŝnjĂƌĞĂƚŝŵƉƵůƵŝĚĞƌĞĂĐƚŝĞ

83)& ƉĞůƵůƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌƐŝƐƚĞŵƵůƵŝĚĞŽƉĞƌĂƌĞůĂD^K^ƐĞƌĞĂůŝnjĞĂnjĂƉƌŝŶŝŶƚƌĞƌƵƉĞƌĞĂĐƵŶƵŵĂƌƵů͗
a. ϮϬ c. ϮϭŚ
b. Ϯϭ d. ϮϮŚ

84)% ƉĞůƵůƐĞƌǀŝĐŝŝůŽƌƐŝƐƚĞŵƵůƵŝĚĞŽƉĞƌĂƌĞůĂhE/yƐĞƌĞĂůŝnjĞĂnjĂƉƌŝŶŝŶƚƌĞƌƵƉĞƌĞĂĐƵŶƵŵĂƌƵů͗
a. ϴϬ c. Ϯϭ
b. ϴϬŚ d. ϮϭŚ
85)& ŽŵƉŽŶĞŶƚĂĚĞŐĞƐƚŝƵŶĞĂƐŝƐƚĞŵƵůƵŝĚĞŝŶƚƌĂƌĞͬŝĞƐŝƌĞŶƵĂƌĞĐĂƐĐŽƉ͗
a. 'ĞƐƚŝŽŶĂƌĞĂƉĞƌŝĨĞƌŝĐĞůŽƌ
b. ƐŝŐƵƌĂƌĞĂĂůŽĐĂƌĂƌŝŝĐŽƌĞĐƚĞĂĚŝƐƉŽnjŝƚŝǀĞůŽƌĚĞ/ͬK ĐĂƚƌĞƉƌŽĐĞƐĞ
c. 'ĞƐƚŝƵŶĞĂĨŝƐŝĞƌĞůŽƌ
d. ŽŶƚƌŽůƵůŽƉĞƌĂƚŝŝůŽƌĚĞŝŶƚƌĂƌĞͬŝĞƐŝƌĞ
86)% ŽŵƉŽŶĞŶƚĂĚĞŐĞƐƚŝƵŶĞĂĨŝƐŝĞƌĞůŽƌ ŶƵĂƌĞĐĂƐĐŽƉ͗
a. 'ĞƐƚŝŽŶĂƌĞĂĚŝƌĞĐƚŽĂƌĞůŽƌ c. 'ĞƐƚŝƵŶĞĂĨŝƐŝĞƌĞůŽƌ
b. ůŽĐĂƌĞĂƐƉĂƚŝƵůƵŝƉĞĚŝƐŬ d. ƐŝŐƵƌĂƐƵƉŽƌƚƉĞŶƚƌƵŽƉĞƌĂƚŝĂĚĞďĂĐŬƵƉ

87)& ŽŵƉŽŶĞŶƚĂĚĞŐĞƐƚŝƵŶĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌŶƵĂƌĞĐĂƐĐŽƉ͗
a. ƌĞĂƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ c. 'ĞƐƚŝƵŶĞĂĨŝƐŝĞƌĞůŽƌ
b. ůŝďĞƌĂƌĞĂƉƌŽĐĞƐĞůŽƌ d. ^ŝŶĐƌŽŶŝnjĂƌĞŝŶƚƌĞƉƌŽĐĞƐĞ

88)& ĚƌĞƐĞůĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĞĐĂƚƌĞƉƌŽĐĞƐŽƌƐƵŶƚĂĚƌĞƐĞ͗
a. ZĞĂůĞ c. >ŽŐŝĐĞ
b. &ŝnjŝĐĞ d. >ŝŶŝĂƌĞ

89)$ ĚƌĞƐĞůĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĞĐĂƚƌĞDDhƐƵŶƚĂĚƌĞƐĞ͗
a. ZĞĂůĞ c. >ŽŐŝĐĞ
b. sŝƌƚƵĂůĞ d. >ŝŶŝĂƌĞ

7
90)% ^ƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĂůŽĐĂƌĞĂŵĞŵŽƌŝĞŝŠŶďůŽĐƵƌŝĚĞĚŝŵĞŶƐŝƵŶĞĨŝdžĂĚƵĐĞůĂ͗
a. &ƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞƐŝŵƉůĂ c. &ƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞĞdžƚĞƌŶĂ
b. &ƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞŝŶƚĞƌŶĂ d. EƵƉƌŽĚƵĐĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞ

91)& ^ƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞĂůŽĐĂƌĞĂŵĞŵŽƌŝĞŝŠŶďůŽĐƵƌŝĚĞĚŝŵĞŶƐŝƵŶĞǀĂƌŝĂďŝůĂĚƵĐĞůĂ͗
a. &ƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞƐŝŵƉůĂ c. &ƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞĞdžƚĞƌŶĂ
b. &ƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞŝŶƚĞƌŶĂ d. EƵƉƌŽĚƵĐĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƌĞ