Sunteți pe pagina 1din 2

Tema: Criminalitatea in RM I 1 Cauzele criminalitatii in RM 1.

In anii 60 reforma taraneasca care a rezolvat probleme in defavoarea taranilor 1917-1919 distrugerea tarii, criza economica, razb civil ca rezultat a fost creat mediu favorabil pt activizarea lumii criminale destramarea sistemului legislative azi starea criminalitatii depinde de starea statalitatii, nivelul organizarii si ordinii sociale in stat perioada postsovietica instabilitatea politica, economica, criza nationala care se simte si azi autoritatile statului nu sunt sufficient organizate, dotate sin nu colaboreaza nerespect fata de lege si de ordine sociala ! anar"ie, violenta cresterea soma#ului, degradarea nivelului de trai creste crima organizata, infractiuni contra patrimoniului, evaziuni fiscale etc. 2Impactul criminalitatii organizate si a coruptiei in RM $riminalitatea organizata si coruptia a fost si sunt stagnate in primul rind de factorii politici si economici care le creaza conditii favorabile de dezvoltare. %destramarea &'((, economia de piata). *ceste + fenomele sunt interconditionate si favorizate reciproc %crima organizata e prote#ata prin coruptie). $rima organizata in ', e prezentata de circa -00 grupari criminale condusi de asa-numitii "oti in lege care practica traficul de droguri, de armament, persoane, si pune in pericol intreaga tara, care in multe cazuri e si prote#ata de autoritati statale. . /afacere0 profitabila si larg desfasurata a grupurilor criminale este traficul de droguri, care are foarte multe consecinte negative. 1 afel si traficul de auto, de pers, de prostitutie, de valuta falsa, de plasare in cimpul muncii peste "otare illegal etc. 2e asemenea criminalitatea organizata a fost favorizata de destructurarea sociala, de lic"idarea autoritatilor competente sa lupte cu ea, insuficienta prevederilor legislative in domeniu etc. Insa daca creste criminalitatea organizata creste si nivelul coruptiei si criminalitatea gulerelor albe. 3le se completeaza, si atita timp cit nu va fi diminuata coruptia va evalua si crima organizata. 3Masuri de prevenire si combatere a criminalit in RM *rmonizarea legislatiei 4 la nivel regional si elaborarea unor politici preventive si combatere a acestui fenomen la nivel international. masuri care sa bloc"eze spalarea banilor din actiuni ilicite 2e implementat $onventia 5iena impotriva traficului de droguri caracter penal pt actvit de spalarea a banilor din trafic de droguri evaluarea, studierea procedeelor concrete de aparare sociala contra criminalitatii interventie preventive-educativa perfectionarea sistemului de sanctiuni 4 etc. II 1.Cauzele criminalitatii 6oile autoritati ale statului de drept sunt uneori lipsite de personalitate uneori c"iar insuficient dotate si instruite. In aceste conditii respectul pentru lege si ordinea de drept este scazut iar statu de drept devine pentru unii ec"ivalentul anar"iei violentei si bunului plac. 2e aici si pina la comiterea faptelor ramine o distanta mica pe care foarte multi indivizi o parcurg. $onditiile social-economice favorizeaza adaptarea unor comportamente antisociale.$resterea soma#ului incertitudinea mi#loacelor de e7istenta, degradarea nivelului de trai a unor categrii de persoane se recruteaza viitorii infractori. *u loc tot mai mult savirsirea unor infractiuni contra patrimoniului atit in domeniul privat cit si cel public iar acesta se datoreaza faptului unei stari de indisciplina si dezordine in gestionarea bunurilor unitatilor economice negli#enta agentilor economice referitoare la prote#area bunurilor din patrimoniul public. *ctualmente suntem intr-o societate unde orientarile la criminalitate si fara de legi au devenit dominante . 2.Desemneaza starea structura si dinamica si tendintele criminalitatii in RM (tructura-aceasta desemneaza ansamblul infractiunilor si raporturile dintre acesta.(tructura se determina pe un anumit teritoriu intr-o anumita perioada de timp si se calculeaza in procente Formula: ! "#I$1%% s-structura p-tipul concret de infractiune i-nr total de infractiuni comise spre e7emplu anul curent pina in noembrie au fost savirsite +1-8+ de infract iar tipul concret de infractiune va fi cele contra vietii care constitue 1960 deci structura va fi de 6.8+: (tarea se refera la un anumit nr de infractiuni pe un anumit teritoriu la o anumita perioda ca de e7; 6r;infractiunilor comise-+1-8+ 6r.infractorilor condamnati spre e7emplu +900 pe anul +006 iar pe anul +00< -++00 deci cu +00 mai putin in +006 decit in +00<. 2inamica - reprezinta modificarile de ordin cantitativ si calitativ intervenite in structura fenomenului infractional prin comparatie cu anumite intervale de timp si spatii succesive .1a determinarea dinamicii se folosesc doua metode ; ,et.bazei fi7e-presupune compararea valorilor anilor precedenti ce ne intereseaza cu valorile aceluiasi an care serveste drept baza de comparatie ,et bazei mobile presupune compararea anilor ce ne intereseaza cu cifrele anului precedent =endintele se refera la cresterea si raspindirea cr organizate specializarea si prifisionalizarea infractorilor, raspindirea crminalitatii femenine, cresterea recidivismului, cresterea insemnata a criminalitatii #uvenile.3.Masuri de combatere a criminalitatii. "er&ectionarea cadrului legislativ si

asigurarea aplicarii legislatiei 'eforma legislativa trebuie sa contribuie la consolidarea statului de drept, la stabilitatea si securitatea vietii sociale, la dezvoltarea unei economii de piata viabile, la eliminarea factorilor de risc, ce duc la criminalitate, prin simplificarea si corelarea normativa, eliminarea dublei interpretari, codificarea, adoptarea unor acte normative care sa reglementeze cadrul legal al activitatilor de prevenire criminalitatii. In domeniul legislativ, se vor elabora acte normative cu reglementari eficiente, conform normelor, recomandarilor si standardelor internationale. "revenirea criminalitatii in institutiile publice si in procesul politic 1armonizarea legislatiei 4 la nivel regional si elaborarea unor politici preventive si combatere a acestui fenomen la nivel international. + masuri care sa bloc"eze spalarea banilor din actiuni illicit.- 2e implementat $onventia 5iena impotriva traficului de droguri caracter penal pt actvit de spalarea a banilor din trafic de droguri. 9evaluarea, studierea procedeelor concrete de aparare sociala contra criminalitatii. <interventie preventive-educativa perfectionarea sistemului de sanctiuni 4 etc.