Sunteți pe pagina 1din 7

Campanie de relatii publice

Student : Jipa Cristina Ioana

Facultatea de Administraie Public Anul II , SNSPA, Bucureti

CA PANI! "! #!$A%II P&B$IC!

%ema :

IN%A#I#!A CAPACI%A%II INS%I%&%I'NA$!

Pre(atit pentru :

Autoritatea Nationala de #e(lementare si onotori)are a Ac*i)itiilor Publice

Autor :

Jipa Cristina Ioana

+,-./-+.00

I-

Anali)a institutiei

"espre A-N-#- -A-P-

n mai 2005, Comisia European a solicitat Romniei s dezvolte n cel mai scurt timp o strategie de reform a sistemului de achiziii pu lice care s pun accent pe restructurarea instituional a sistemului! pe reformarea mentalitilor "i! nu n ultimul rnd! care s fie susinut financiar prin alocarea de resurse adecvate# n acest conte$t a luat na"tere! prin '-&-1- nr- 2,3+..4, Autoritatea Naional pentru #e(lementarea i onitori)area Ac*i)iiilor Publice! instituie pu lic n su ordinea %uvernului "i coordonarea direct a &rim ' ministrului! menit s formuleze! la nivel de concepie! s promoveze "i s implementeze n Romnia politica n domeniul achiziiilor pu lice# isiunea A-N-#- -A-P(utoritatea )aional pentru Reglementarea "i *onitorizarea (chiziiilor &u lice este instituia care gestioneaz sistemul de achiziii pu lice din Romnia! avnd ca rol fundamental formularea la nivel de concepie! promovarea "i implementarea politicii n domeniul achiziiilor pu lice# )oi asi(urm dezvoltarea "i evoluia continu a mecanismelor prin care instituiile "i structurile din cadrul sistemului naional de achiziii pu lice interacioneaz cu autoritile contractante! iar acestea din urm cu operatorii economici# )e aflm aici pentru a crea premisele de cre"tere a eficienei! a transparenei "i competitivitii achiziiilor n sectorul pu lic# 'biecti5ul nostru este s ntrim capacitatea de implementare a legislaiei n domeniul achiziiilor pu lice la nivelul autoritilor contractante "i s promovm! prin aciunile noastre! un nivel ridicat de profesionalism! astfel nct sistemul de achiziii pu lice din Romnia! n ansam lul su! s fie apreciat "i perceput ca un e$emplu de un practic la nivel european#

Structura or(ani)atoric a A-N-#- -A-P este formata din urmatoarele directii + , Directia Generala Supraveghere, Monitorizare si Evaluare ; Directia Generala Politici, Reglementare si Analiza; Serviciul Juridic si Resurse mane; !a"inetul Presedintelui; Departamentul de !omunicare si Relatii Pu"lice; !ompartimentul Audit #ntern; Serviciul $inanciar !onta"il; Serviciul Administrativ;
(lturi de activitatea legislativ! care decurge din rolul fundamental al (#)#R#*#(#&#! respectiv de formulare! promovare "i implementare a politicii n domeniul achiziiilor pu lice! activitile desf"urate de instituie au vizat ndeplinirea funciilor "i atri uiilor acesteia! cu un accent deose it pe ntrirea capacitii instituionale#

II-

"e6inirea si anali)a problemei

&lanul de intarire a capacitatii institutionale a ()R*(& se refera la intentia de a spori nivelul de perfectionare profesionala al anga-atilor# .n scopul realizarii acestui lucru este necesara asigurarea participarii personalului institutiei la cursuri de perfectionare profesionala# .ntarirea capacitatii institutionale a institutiei se refera si la o mai una functionare a sistemului national de achizitii pu licesi la realizarea unui echili ru intre institutie si autoritatile contractante# (cest lucru este posi il printr'o mai una comunicare! care se duce la indeplinire prin o mai una promovare a cadrului legislativ prin actiuni/sesiuni de informare si cursuri de instruire! dar si prin indrumare metodologica si consultanta de specialitate# (ceasta pro lema poate cauza! in timp! sincope in activitatea institutiei datorate in primul rand necunoasterii sau cunoasterii gresite a legii achizitiilor pu lice si a modului de atri uire a contractelor! de catre autoritatile contractante si nu numai# .n acest moment ()R*(& are posi ilitatea de a organiza programe de instruire si perfectionare profesionala! in limita resurselor ugetare e$istente# E$istenta unui personal specializat si crearea unui cadru legislativ eficient reprezinta punctele forte ale institutiei! precum si crearea premiselor de crestere a eficientei! transparentei si competivitatii achizitiilor in sectorul pu lic# &rofilul si e$perienta specialistilor institutiei confera acesteia prestanta si credi ilitate#

&e de alta parte! resursa umana si materiala insuficienta atrage dupa sine erori in activitate si o imagine negativa a institutiei fata de presa si cetateni# Este de precizat faptul ca diminuarea schemei de personal cu 012 in cursul anului 2003 se resimte in continuare! in special in domeniul activitatii de monotorizare si supraveghere# 4e confirma inca o data ca principala amenintare pentru una desfasurare a activitatii institutiei o reprezinta situatia personalului insuficient# (ceasta pro lema a generat supraincarcarea personalului e$istent si depasirea termenelor! stimuland intr'o proportie si mai mare fenomenul de migratie a personalului catre alte institutii din administratia pu lica centrala sau catre domeniul privat! unde eneficiaza de o salarizare superioara#

III-

Stabilirea obiecti5elor

(sadar! aceasta campanie presupune atingerea urmatoarelor o iective+ ' ' perfectionarea profesionala a anga-atilor im unatatirea cadrului legislativ si promovarea sa#

(tingerea acestor o iective va atrage dupa sine atingerea o iectivului principal! si anume intarirea capacitatii institutionale# 5iind un proces destul de anevoios! ne propunem ca programele de instruire si perfectionare profesionala sa se desfasoare organizat! pe o perioada de 6 luni! pentru a evita sincope in activitate si pentru a permite tuturor anga-atilor sa participe#

I7-

1rupul tinta

5iind o autoritate a administratiei pu lice centrale care se ocupa de sistemul national de achizitii pu lice! ()R*(& se adreseaza in primul rand autoritatilor contractante si operatorilor economici interesati in a efectua o achizitie pu lica# (ceasta campanie vizeaza ineinteles si personalul institutiei! acesta fiind legatura dintre institutie si contractanti! dar nu in ultimul rand vizeaza si cetatenii! care tre uie sa fie informati in legatura cu activitatea ()R*(&#

7-

Canale si te*nici de comunicare

&romovarea cadrului legislativ se va realiza prin actiuni/sesiuni de informare si cursuri de instruire dedicate celor care doresc a efectua o achizitie pu lica si nu sunt la curent cu prevederile legale in domeniu sau nu le inteleg# 7or e$ista de asemenea seminarii de indrumare metodologica si consultanta de specialitate! atat in cadrul institutiei ()R*(& cat si la cererea autoritatilor contractante sau a operatorilor economici# &ersonalul institutiei specializat pe aceasta pro lema! va efectua deplasari in teritoriu pentru a facilita comunicarea cu grupul tinta#

7I-

Ale(erea mesa8ului

(ceasta campanie doreste ca cei interesati de incheierea unui contract de achizitii pu lice sa se informeze fie apeland la lege! fie apeland la personalul institutiei 8 intruire si consiliere9! inainte de a demara formalitatile necesare# (cest lucru ar usura intregul proces de atri uire a unui contract si ar reprezenta un avanta- nu numai pentru ()R*(&# (stfel! institutia ()R*(& ar reusi sa'si atinga o iectivele iar contractantii ar evita situatii neplacute#

7II- Calendarul de acti5itati


&e parcursul campaniei se vor desfasura! cum am precizat de-a! activitati de instruire si consiliere metodologica# .n paralel! personalul institutiei va participa la activitati de perfectionare profesionala# :re uie precizat faptul ca va e$ista in permanenta personal disponi il pentru activitatile de consiliere si pentru a oferi informatiile necesare celor interesati# .ncepand de azi! cei interesati pot accesa si site'ul ()R*(& 8 ;;;#anrmap#ro 9 pentru a o tine mai multe informatii despre modul de desfasurare al activitatilor#

(ctivitatile de instruire si consiliere se vor desfasura pe o perioada nedeterminata! ori de cate ori institutia considera ca este necesar sau este contactata in acest scop# (ceste activitati vor fi conduse de personalul specializat in acest domeniu din cadrul ()R*(&# (ctivitatile de perfectionare profesionala a personalului institutiei se vor desfasura pe o perioada de 6 luni! insa perioada va fi prelungita daca va fi necesar#