Sunteți pe pagina 1din 4

:a-Aminoacidul trptofan contine heterociclul :benzopirolului Acidul barbituric este un derivate al : pirimidinei Acidul piruvic la decarboxilarea oxidativa se transforma

in acid : acetic Adrenalina se obtine din pirocatehina la acilarea cu cloranhidrida acidului monocloracetic, dupa care mechanism decurge aceasta etapa a reactiei: D -SN Anestezicul novocaina (esterul N, Ndietiletanolaminei se utilizeaza in medicina in forma de hidroclorura, cite centre de bazicitate arenovocaina: ! -" !a etalon (standart p#u a clasa enantiomerii in D- si $serveste subtanta: % &aldehida glicerica' !are a-aminoacid heteroc(clic contine ciclul imidazolului: histidina !are acid din cei prezentati mai )os poart denumirea de acid acetil acetic:!*"-!+-!*,-!++* !are acid gras dintre cei prezentati poarta denumirea de acid linolenic: !-.*,/!++* !are acid gras nesaturat sta la baza biosintezei tromboxanilor:!-/*"-!++* !are acid gras superior dintre cei prezentati poarta denumirea de acid arahidonic:!-/*"-!++* N(!*" " !are acizi participa in reactiile de transaminare a aaminoacizilor :oxoacizii !are atom de carbon din molecula aldozelor participa la formarea glicozidelor : !!are centru de bazicitate din molecula de novocainamida va interactiona cu acidul *!l: ! -"N* !are confonformatie a acidului succinic este mai stabile: D !are din acizii prezentati poarta denumirea triviale de acid malic: D -,-hidroxibutandioic !are din sistemele heterociclice de mai )os intra in componenta timinei(vit 0- : pirimidina !are din subst' prezentate are cea mai mare enegie de cin)ugare: ! &1-caroten !are din subst' prezentate are cea mai mica aciditat: % &!*"!++* !are din subst' prezentate mai )os este cea mai activa in reactiile de acilare: 0 &!*"-!*,!+!l !are din subst' prezentate reprezinta un derivate al purinei: ! !are din substantele enumerate reprezinta o parte componenta a acidului folic : acidul p!are din substantele prezentate mai )os dau reactie iodofornica pozitiva: 0-!*"-!*,-+* !are din substantele prezentate mai )os poarta denumirea de acetilcolina :!*"-!++-!*,-!*,!are dinre fornulele de proiectie 2isher reprezinta acidul D(3 tartaric: D !are dintre a-aminoacizi enumerate este indespensabil pentru organism: metionina !are dintre a-aminoacizi enumerate mai )os are punctual izoelectric in mediul basic :$izina !are dintre a-aminoacizi enumerate mai )os contine , centre chiralice: treonina !are dintre a-aminoacizi prezentati are punctual izoelectri in mediul basic: argenina !are dintre a-aminoacizii enumerate are punctual izoelectric in mediul acid: acidul glutamic !are dintre a-aminoacizii enumerate mai )os contin , centre chiralice: izoleucina !are dintre acizii enumerate se supune oxidarii peroxidice: !-.*""!++* !are dintre acizii grasi superiori enumerate contin " duble legaturi: $inolenic !are dintre acizii prezentati mai )os se supune oxidarii peroxidice:!-4*,/!++* !are dintre acizii prezentati poarta denumirea de acid valerianic: ! &!5*/-!++* !are dintre alcoolii prezentati se vor deshidrata cel mai usor: % &!*"-!*,-!*,-!*,-+* !are dintre aldehidele prezentate formeaza cel mai stabil hidrat in reactie cu apa: % & tricloracetaldehida !are dintre aminele prezentate poseda bazicitatea cea mai mare: D &difenilamina !are dintre configuratiile electronice de mai )os reprezinta configuratia electronica a atomului de azot pirolic: 0 !are dintre configuratiile prezentate prezinta etantiolul: D (S* !are dintre conformatiile de mai )os este cea mai stabil6: D !are dintre conformatiile de mai )os este cea mai stabile: ! !are dintre conformatiile etilenglicolului este cea mai stabile: ! !are dintre conformatiile prezentate ale -,"dibromciclohexanului este cea mai stabile: ! !are dintre conformatiile prezentate ale etilenclorhidrinei este cea mai stabile: ! !are dintre derivatii functionali ai acizilor carboxilici eset cel mai active in reactiile substitutiei nicleofile: 0 &cloranhidridele !are dintre form' de struc' de mai )os reprezinta struc' pirimidinei: % !are dintre form' de struc' prezentate mai )os reprezinta structura pirolului: ! !are dintre formulele de mai )os reprezinta conformatia cea mai stabile a colaminei: D !are dintre formulele de structura de mai )os prezinta tiazolul: % !are dintre formulele de structura de mai )os reprezinta structura purinei: % !are dintre hidroxiacizii enumerate mai )os se obtine in procesul de glicoliza:lactic

!are dintre polizaharidele prezentate are catena ramificata : amilopectina !are dintre polizaharidele prezentate mai )os este de origine animala: glicogenul !are dintre polizaharidele prezentate mai )os este de origine bacteriana : dextranul !are dintre radicalii de mai )os este radicalul butilic secundar: 0 &!*"-!*- !are dintre rect de mai )os este cea mai active in reactiile de aditie electrofila: 0 &!*,7!-!*" !are dintre rectiile de mai )os reprezinta o reactie de aditie electrofila: D !*,7!*-!++* 3 *!l !are dintre sistemele con)ugate cu catena deschisa este mai stbila !*,7!*-!*7!*-!*7!*, !are dintre sistemele heterociclice enumerate mai )os intra in componenta vitaminei 0-:tiazolul !are dintre sistemele prezentate este cea mai stabile termodonamic: % !are dintre subst' de mai )os poarta denumirea S8 de propanona: ! &acetona !are dintre subst' de mai )os poseda cea mai mica aciditate: A -,-metilpropanol-!are dintre subst' de mai )os reprezinta o nucleozida: ! &uridina !are dintre subst' enumerate mai )os are cea mai mare bazicitate: 0 &N-metilanilina !are dintre subst' prezentate are bazicitate cea mai mica: 0 &sulfura de dietil !are dintre subst' prezentate mai )os are aciditatea mai pronuntata: D &glicerina !are dintre subst' prezentate mai )os este cea mai active in reactia cu alcoolul etilic: ! &*-!+* !are dintre subst' prezentate poseda aciditate cea mai mare: 0 &glicerina !are dintre subst' prezentate poseda bazicitate cea mai mare: D &p-hidroxianilina !are dintre subst' prezentate poseda bazicitate cea mai mica: 0 &!,*4-S* !are dintre subst' prezentate poseda cea mai mare bazicitate: D &p-hidroxianilina !are dintre subst' prezentate servesc ca agenti de acilare biologica: % &anhidridele !are dintre subst' prezentatemai )os va fi mai activa in reactia de substitutie electrofila: D -toulen !are dintre substantele de mai )os reprezinta o nucleozida: timidina !are dintre substantele de mai )os reprezinta o nucleozida: uridina !are dintre substantele de mai )os se obtine din chinolina : nitroxolina !are dintre substantele prezentate grupa hidraxil manifesta concomitant efecte electronice inductiv si miezomer:0 &alcool vinilic !are dintre substituentii reprezentati manifesta efect mezomer pozitiv, fiind con)ugat cu inelul benzenic: % &N*, !are dintre tipurile glicozidice prezentate mai )os se contin in macromolecula de gl(cogen: a(--5 si a(-9 !are dintre urmatoarele subst' are character aromatic cel mai pronuntat: A &benzenul !are este denumirea corecta dupa nomenclatura S8 a citralului: ! -",.-dimetiloctadien-,,9-al !are este denumirea dupa S8 a produsului de condensare aldolica a acetaldehidei: ! -"hidroxibutanal !are este denumirea S8 a xilitolului: % pentanpentol-,,,",5,4 !are este legatura glicozidica din acidul g-adenilic: 0!,N/ !are este mecanismul reactiei de hidroliza bazica a bromurii de alil (!*,7!*-!*,-0r : ! &SN, !are este numarul de etantiomeri pentru aldohexoze: -9 !are este produsul final al reactiei de 0-oxidare a acidului stearic: acetilcoenzima A !are este tipul legaturii glicozidice din molecula adenozinei:0-!-- N/ !are este tipul legaturii glicozidice din molecula de citidina: 0-!--,N-!are este tipul legaturii glicozidice din molecula dezoxiadenozinei: 0-!--, N/ !are form' de struc' dintre cele prezentate este a fenantrenului: ! !are form' de struc' reprezinta inmidazolul: % !are heterociclu intra in componenta antibioticilor din seria penicilinelor: tiazolidinei !are hidroxi acid se obtine la hidroliza acida a caprolactonei: 9-hidroxihexanonoic !are monozaharida din cele :prezentate este epimerul D glucozei: D galactoza !are polialcool intra in componenta coenzimei 2AD : D-ribitol !are sistem heterociclic condensat intra in componenta molec' de A;<: 0 &purinic !are substanta sta la temelia sintezei tubazidelor: (picolina aminobenzoic !are sunt cele , fractiuni polizaharidice ce constituie granula de amidon: amilaza si amilopectina !are s(stem heterociclioc dintre cele prezentate intra in componenta histaminei: imidazol !are s(stem heteroc(clic condensate intra in componenta moleculei de A;<: purinic !are s(stem heteroc(clic intra in componenta biotinei : tiofenul !e a-aminoacid se obtine la hidroxilarea fenilalaninei: tirozina !e acid heteroc(clic sta la temelia structurii chimice a substantelor antituberculoase tubazidei si ftivazidei : izonicotinic

!e acid intra in componenta novocainei: D &paminobenzoic !e acid se obtine la interactiunea a-alaninei cu acidul azotos: lactic !e amina se obtine la decarboxilarea lizinei: pentametilendiamina !e aminoalcool intra in componenta glucoceribrozidelor: sfingozina !e compus se obtine la decarboxilarea treoninei: -amino-,-propanol !e compus se obtine la interactiunea unui a-aminoacid cu sulfatul de cupru in mediul basic: compus complex !e denumire au substantele ce se obtin in reactia specifica pentru a-hidroxiacizi(incalzire fara catalizator :lactide !e denumire poarta aminoalcoolul din componenta stingomielinelor: sfingozina !e denumire poarta forma enolica a acidului piruvic: acid a-oxopropionic !e denumire poarta reactia de transformare a fenilaninei in tirozina: hidroxilare !e denumire poarta reactia de transformare a noradrenalinei in adrenalina: de alchilare !e denumire poarta reactia specifica pentru 0hidroxiacizi: dehidratare !e legaturi glicozidice se intilnesc in macromolecula de amilopectina: a(--5 si a(--9 !e monozaharida se obtine la decarboxilarea acidului b-Dglucoronic : D xiloza !e monozaharida sta la temelia structurii chimice a acizilor sealici : nonuloza !e monozaharide intra in componenta cerobrozidelor : glucoza si galactoza !e produs se obtine la interactiunea acetaldehidei cu apa: !-un diol !e produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul azotos : uracilul !e produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul ortofosforic : citidina !e produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul ortofosforic: % &citidina !e produse se obtin la interactiunea adeninei cu acidul azotos:hipoxantina !e reactive se utilizeaza pentru determinarea aaminoacizilor in mare terminali la degradarea peptidelor dupa metoda lui %dman: fenilizotioceanura !e reprezinta nucleotidele: acizi !e reprezinta nucleotidele: D &acizi !e se obtine la acetilarea D glucozei cu anhidrida acetica: pentaacetilglucoza !e se obtine la codensarea de tip aldolic a --monofosfat de dihidroxiacetona si "-monofosfatul de gliceraldehida: !--,9-difosfat de fructoza !e se obtine la hidroliza acida a pirolidonului : acidul (-aminobutiric !e se obtine la hidroliza acida a produsului de interactiune a maltozei cu dimetilsulfat: ,,",5,9tetra metal glucoza si ,,",9-trimetilglucoza !e se obtine la hidroliza acida a (-valerolactonei :acid 5-hidroxipentanoic !e se obtine la interactiunea a-alaninei cu clorura de acetil: acidul &N acetilaminopropanoic !e se obtine la interactiunea cloranhidridei a unui acid carboxilic cu o sare a aceluias acid carboxilic: 0 &o anhidrida !e se obtine la interactiunea D glucozei cu anhidrida acetica: pentaacetilglucoza !e se obtine la interactiunea D ribozei cu anhidrida acetica : tetracetil riboza !e se obtine la oxidarea blinda a etantiolului: disulfuri !e se obtine la sulfonarea directa a indolului cu acidul sulfuric: trisulfoindol !e sistem heterociclic intra in componenta acidului barbituric : pirimidinic !e sitem herociclic intra in componenta coenzimei NAD3: ! &purinic !e subst' se obtina la interactiune acetaldehidei cu molecula de alcool metilic: D &un semiacetal !e subst' se obtina la interactiune aldehidei propionice cu aniline:0 &o imina !e subst' se obtina la interactiune metiletilcetonei cu $iAl*5: ! &un alcool !e substanta se obtine la interactiunea timinei cu 0-Driboza: timina !e substanta se obtine la metilarea complecta a colaminei:colina !e substanta se obtine la oxidarea cu acid azotic a Dgalactozei: acid galactaric !e substanta serveste ca materie prima pentru obtinerea tubazidei: (-picolina !e substanta serveste ca materie prima pentru sinteza vitaminei <<(nicotinamidei : b-picolina !e substante se obtin la hidroliza acida a lactamelor: aminoacizi !e s(stem heteroc(clic intra in componenta acidului folic : pteridinic !e s(stem heteroc(clic intra in componenta coenzimei NAD: purinic !e tip de legatura glicozidica este in molec' acidului 4=guanilic: ! &1-!--, N-/ !e tip de legatura glicozidica este in molecula acidului 4-guanilic: 0-!--,N-/ !ea mai active aldehida in reactia de aditie nucleofila este: %-;ricloracetaldehida !ea mai active subst' din reactia de substitutie nucleafila cu mecanismul SN- va fi: D -,-brom-,metilpropan !ea mai mare stabilitate termodinamica are subst': A -1-carotenul !ea mai mica aciditate o poseda subst': ! &!,*4-+*

!ea mai mica aciditate o poseda subst': ! &<aminofenol !ea mai raspindita in stare libera monozaharida in natura este: glucoza !ea mai stabile conformatie a ciclohexanului este: D !el mai active nucleofil in rectie cu !,*40r va fi: ! &!l!el mai simplu hidroxiacid aliphatic raspindit in plante este : acidul glicolic !ite centre de aciditate are acidul p-aminosalicilic (5amino-,-hidroxibenzoic : D -5 !ite centre de aciditate sunt in molec' de Nacetiltirozina: % -4 !ite conformatii stabile formeaza acidu succinic: % -, !ite dizaharide dintre cele studiate sunt nereducatoare: !ite forme tautomere formeaza fructoza in solutie: 4 !ite forme tautomere formeaza galactoza in solutie : , !ite grupe carboxilice se contin in acidul citric: " !ite legaturi duble se contin in molecula acidului arahidonic: 5 !ite molecule de acetilcoenzima A se obtin in procesul de 0-oxidare a acidului stearic:/ !ite molecule de acetilcoenzima A se obtin in reactia de 0-oxidare a acidului miristic:. !ite perechi de enatiomeri va avea substanta cu 5 centre chiralice: ! -" !iti a-aminoacizi din gupul acizilor monoaminomonocarboxilici sunt indenspensabili: " !iti a-aminoacizi dintre cei ,> care intra in componenta proteinelor naturale sunt indispensabili :/ !iti acizi grasi nesaturati intra in componenta lecitinilor:!iti acizi grasi superiori dintre cei prezentati pot participa in reactia de oxidare peroxidica : palmitooleic, oleic linolic, linolenic, arahidonic: !iti acizi se obtin la oxidarea metaletilcetone:, !iti atomi de carbon contine acidul arahic: ,> !iti electroni ? sunt in molec' 2enantrenului: % --5 !iti enantiomeri are acidul tartaric: 0 -, !iti etantiomeri formeaza aldeheptozele : ", !iti etantiomeri formeaza cetotetrozele: , !iti oxoacizi participa in reactiile din ciclu crebs: " !iti radicali di cei prezentati sunt primari: metal, etil, propil, izopropil, butil, sec'butil, tert'butil, venil, benzil, fenil, alil: ! -. !iti radicali dintre cei prezentati mai )os sunt tertiari: A -!iti sterioizomeri(etantiomeri au cetopentozele : 5 !itozina este complementara cu : guanina !u a)utorul carei reactii se poate dovedi ca D glucoza contine 4 grupe hidroxidice: de acilare !u a)utorul carei rectii se poate transforma acidul cisaconitic in acidul izocitric: ! &hidratare !u a)utorul caror formule se redau pe plan structura enantiomerilor: % &formulele de proiectie 2isher !u a)utorul caror formule se reprezinta configuratia unei molecule organice: 0 cu fomule steriochimice !u ce subst' dintre cele de mai )os va interactiona acetilcoenzima A p#u a obtine malonilcoenzima A: ! &!+, !u ce substanta intra in reactie colina in organism pentru obtinerea acetilcolinei:acetilcoenzima A !u ce substanta si in ce mediu e necesar sa interactioneze o monozaharida pentru a obtine o glicozida : cu un alcool in mediu acid Dehdrobromuararea --brombutanului decurge dupa mecanismul: ! &SN Denmirea corecta a substantei ce se obtine la interactiunea etoxidului de sodiu in sol' Alcoolica cu ,-metil ,-clorpropan este: D &tart-izobutoxietan Denumiea substantei @ din seria data de transformari chimice este:'' D--,--dietoxipropna Denumirea compusului ce se obtine la interactiunea guaninei cu acidul azotos este: Aantina Denumirea corecta a produsului de interactiune a aDglucozei cu alcoolul metilic este : o-metil-a- Dgluco piranozid Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a timinei este : ,,5-dioxo-4-metilpirimidina Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a uracilului este: ,,5-dioxopirimidina Denumirea dupa nomenclatura sistematica a guaninei este : ,-amino-9-oxopurina Denumirea produsului ce se obtine la interactiunea valinei cu acidul azotos este : acidul-,- hidroxi"metilbutanoic Denumirea produsului de oxidare blinda a glucose este: acid Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin colina este: $ecitine Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin etanolamina este: cefaline D-glucoza la interactiunea cu A;< in prezenta enzimei glucopinaza se transforma in : glucoza-9-fosfat Din care a-aminoacid in organism se sintetizeaza adrenalina:fenilalanina Din care a-aminoacid la decarboxilare se obtine colamina:serina Din care acid gras nesaturat in organismul uman se obtin leicotriene:!-/*"-!++* Din care acid gras superior dintre cei prezentati in organism se sintetizeaza prostacicline:!-/*"-!++* Din care acid gras superior in organismul uman se obtin prostaglandine: Arahidonic Din care dintre acizii grasi superiori nesaturati contine 5 legaturi duble: Arahidonic

Din care monozaharida se obtine acidul ascorbic(Bit'! : glucoza Din ce subst' se obtin anhidridele la interactiune cu cloranhidridele: D &din sarurile acizilor carboxilici Din substantele enumerate mai )os in componenta heparinei intra: D-glucozamina Dintre combinatiile carbonilice prezentate mai )os cea mai active in reactiile de aditie nucleofila este : 0 & formaldehida Dintre subst' prezentate mai active in reactiile de aditie electrofila este: D -!*"-!7!*, Dizaharida care se obtine la hidroliza necompleta a amidonului este: maltoza Dupa care mecanism decurge urmatoarea reactie: !*"!*,-!*-!*" 3C+* : % &%, Dupa care mecanism decurge reactia : D &SN, Dupa care mecanism decurge reactia D-!*-!++* 3 Na+* D-!*-!++* 3 Na!l 3 *,+ % &SN, Dupa care mecanism decurge reactia de acilare a etanolului cu clorananhidrida acidului propionic: A -SN Dupa care mecanism decurge reactia de alchilare a anizolului: ! -S% Dupa care mecanism decurge reactia de bromurare a acidului oleic: A -A% Dupa care mecanism decurge reactia de clorurare a fenolului: 0 -S% Dupa care mecanism decurge reactia de condensare aldolica a acetaldehidei: ! -AN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza a bromurii de tert-butil cu Na+* in solutie apoasa: D &SNDupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a benzoatului de finil: ! -SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a cefalinei ce contine acizii si oleic:SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a unei triacilglicerina:SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza bazica a iperitinei: % SN, Dupa care mecanism decurge reactia de interactiune a bromurii de etil cu etoxidul de sodiu: %-SN, Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a Ehidroxichinolinei: ! -S% Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a tirozinei: ! -S% Dupa care mecanism decurge reactia de obtinere a clorbenzenului din benzen: D &S% Dupa care mecanism decurge reactia de preparare a etenei din bromura de etil: % &%, Dupa care mecanism decurge reactia de transformare a acidului fumaric in acidul malic: ! -A% Dupa care mecanism decurge reactia dintre ",5dihidroxifenilclormetil-cetona si ammoniac: 0 -AN Dupa care mecanism decurge reactia dintre acetaldehida si etilamina: 0 &AN Dupa care mecanism decurge reactia dintre acidul acr(lic si bromura de hidrogen : ! -A% Dupa care mecanism decurge reactia dintre bromura de etil si hidroxidul de sodium in mediul apos: % &SN, Dupa care mecanism decurge reactia dintre clorura de h(drogen si propena: A &A% Dupa care mecanism decurge reactia dintre $-,brombutan si hidroxidul de sodium in mediul apos: A &SNDupa care mecanism se desfasoara reactia: !*"-!*!*,-!*" 3 C+* alcool D &SNDupa care mecanism va decurge reactia: !*"-!*,-0r 3 N*": % &SN, Dupa care mecanism va decurge reactia de condensare aldolica a acetaldehidei cu benzaldehida: 0-AN Dupa care mecanism va decurge reactia de hidratare a acetaldehidei: D -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre ,-brom ,-metilbutan si hidroxidul de potasiu in mediul apos: D &SNDupa care mecanism va decurge reactia dintre acetaldehida si alcool etilc: 0 -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre aldehida propionica si metilamina: 0 -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si aniline: 0 -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si methanol: D -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si ,, 5 dinitrofenil-hidrazina: ! -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si apa: 0-AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre o aldehida si o amina primara: A-AN Dupa care mechanism decurge reactia dintre iodura de etil si etoxidul de sodium: % &SN, Dupa care mechanism decurge reactia dintre metilbenzen si clorura de metal in prezenta catalizatorului Al!l": ! &SN2enacetina se obtine la reducerea si acetilarea ulterioara a p-nitrofenetolului, care mechanism decurge reactia de nitrare a fenitolului (!9*4-+!,*4 : % -S% 2orma metaludica active a D glucozei este: in forma de fosfotida 2ormula de structura a antracenului dintre cele propuse este: A 8minoacidul prolina are in componenta sa heterociclul : pirolidinei 8n calitate de antidot la otravirea cu compusii arseniului se aplica ,, "- dimercapopropanol--, cite centre de aciditate are aceasta subst': D -5

8n care din form' acidului p-aminobenzosulfonic de mai )os sunt prezentate grafic corect ef' electr' ale substit': D 8n care din form' de mai )os a acidului sulfanilic sunt corecte prezentate graphic ef'electronice ale substit': 0 8n care din form' de mai )os ef' electr' a grupei carbonilice sunt prezentate in mod grafic corect : ! 8n care din form' de mai )os sunt prezentate corect in mod grafic ef'electronice ale substit': % 8n care din form' prezentate tipul si semnul efectelor electronice ale substit' in molec' de m-anizidina (mmetoxianilina sunt aratate corect: D 8n care din raspunsurile de mai )os semnele efectelor electronice ale substituentilor din molecula acidului p-aminobenzoic sunt prezentate corect: ! &N*,-8, 3FG !++*-8,-F 8n care din seriile de mai )os urmatorele subst' sunt aran)ate corect in ordinea micsorarii aciditatii lor: % --H5H,H4H" 8n care din seriile propuse subst' de mai )os sunt aran)ate corect in ordine maririi bazicitatii lor:-' dimetilamina :% -4I5I,I"I8n care din substantele prezentate mai )os efectul electronic miezomer este prezentat graphic correct: ! 8n care din sust' prezentate grupa carboxilica manifesta efect mezomer: 0 -!9*4-!++* 8n care din urmatoarele subst' grupa functionala amina manifesta numai efect (-8 : % -0enzilamina 8n care dintre subst' prezentate mai )os are cea mai mica bazicitate: % &p-nitroanilina 8n care dintre substantele enumerate se contine acidul piridinei: timina 8n care forma tautamera bazele nucleice intra in componenta acizilor nucleici: ! &lactam 8n care forma tautomera bazele nucleice intra in componenta acizilor nucleici : lactama 8n care reactie din cele prezentate mai )os substitutia nucleofila decurge mai usor: A &!l-!*,-!++* 3 N*" 8n care substanta de mai )os grupa hidroxil manifesta cocnomitent efecte inductiv si miezomer: % &alcoolul vinilic 8n care substanta dintre cele de mai )os substituentul manifesta concomitent efecte electronice inductiv si miezomer: % &anilina 8n ciclul !rebs acidul malic (,-hidroxibutandioic se obtine din acidul fumaric, care macanism decurge aceasta reactie: A &A% 8n cite forme tautomere poate exista acidul uric : , 8n cite polizaharide dintre cele studiate se intilnesc ca parte componenta acidul b-D-glucuronic: " 8n componenta cafeinei intra ciclul : purinei 8n componenta carui a-aminoacid intra ciclul imidazolului: histidinei 8n componenta carui heteropolizaharid intra bDgalactozamina: acid condro-furic 8n componenta carui polizaharid intra b-- glucoza: celulozei 8n componenta carui polizaharid intra b-Dglucozamina: acid hialuronic 8n componenta coenzimei A intra acidul : pantotenic 8n componenta prepararatului JBalidolK se contine mentol (,-izopropmetilciclohexanol crea dintre conformatiile mentolului este cea mai stabile: % 8n componenta serotoninei intra ciclul : indolului 8n glanda tiroida se sintetizeaza , hormoni tiroidieni & triiodtironina si tetraiodtironina, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -S% 8n molec' ' avem 5 centre de aciditate, in care din seriile de mai )os aceste centre sunt aran)ate corect in ordinea micsorarii aciditatii lor: D -"H-H,H5 8n molec' prezentata se contin 5 centre de bazicitate, in care din seriile de mai )os aceste centre sunt repartizate correct in ordinea micsorarii bazicitatii lor: D -5H-H,H" 8n molecula carei substante dintre cele prezentate se obtine colina: lecitina 8n reactia dintre acidul nicotinic si amoniac se obtine: nicotinamida 8ncare din subt' <rezentate mai )os !l nu manifeste ef' electronic mezomer: 0 &clorura de etil 8odura de benzil se obtine din alcool benzenic, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: ! -S% $a alchilarea etantiolului se obtine: ! &disulfura $a bromurarea piridinei se obtine : "-brompiridina $a condensarea de tip aldolic a acetalului de etil in mediu alcoholic in prezenta de !,*4+Na se obtine: A &ester acetilacetic $a condensarea de tip aldolic a doua molecule de acetilcoenzima A reactia decurge dupa mecanismul: 0-AN $a decarboxilarea acidului glutamic se obtine : acid aaminobutiric $a decarboxilarea neoxidativa a acidului peruvic se obtine: acetaldehida $a decarboxilarea oxidativa a triptofanului se obtine : triptamina $a dezaminarea in vitro a treoninei se obtine : acidul ,,"-dihidroxobutanoic $a dezaminarea oxidativa a acidului asparagic se obtine: a-cetosuccinic $a dezaminarea oxidative a acidului asparagic se obtine :acid ,-oxobutandioic $a hidroliza acida a acetidinei se obtine: 0-D-riboza si citozina $a hidroliza acida a g-valerolactamei se obtine :acidul g-aminopentanoic

$a hidroliza acida a (-buterolactone se obtine:acid 5hidroxibutanoic $a hidroliza in mediu acid a lactozei se obtine : glucoza si galactoza $a hidroliza zaharozei in meiu acid se obtine : glucoza si fructoza $a incalzirea acidului lactic cu acidul sulfuric se obtine: aldehida acetica $a incalzirea fara catalizatori a carui acid dicarboxilic saturat se obtine acid acetic de oxid de carbon (8B : 0 &malonic $a interactiune anhidridei acetice cu dietilamina se obtine: 0 &N, N-dietilacetamida $a interactiunea a-aminoacidului-leucina cu acidul azotos se obtine : un hidroxiacid $a interactiunea acetaldehidei cu doua molecule de methanol se obtine: 0-un acetal $a interactiunea glicerinei cu acizii grasi si cu acidul fosforic se obtine: un acid fosfatidic $a interactiunea guaninei cu acidul azotos se obtine : xantina $a interactiunea unui a-aminoacid cu formaldehida se obtine : un metileniminoacid $a nitrarea piridinei cu amestec nitrant se obtine: "nitropiridina $a reducerea acidului oxalilacetic se obtine acid:oxalic $a reducerea carei monozaharide se obtine alcoolul pol(atomic cunoscut sub denumirea de docitol (dulcita : galactozei $a reducerea D monozaharidelor se obtine: alcooli $a sulfonarea pirolului cu sulfoxidul de piridina se obtine :,-sulfopirol $egatura glicozidica din molec' de adenozina este de tip: A -1-!--, N-/ $egatura glicozidica din molecula de adenozida este de tipul 0-!--,N/ $egatura glicozidica din molecula zaharoza este de tipul : a,b(--, $egatura glicozidica in molec' uridinei este de tipul: A & 1-!--, N-$egatura glicozidica in molecula uridinei este de tipul : 0-!--,N-$egaturile glicozidice din macromolecula de amilaza sunt de tipul: a(--5 $egaturile glicozidice din macromolecula de amilopectina suntn de tipul: a(--5 si a(--9 $egaturile glicozidice din macromolecula de celuloza sunt de tipul : b(--5 $egaturile glicozidice dintre glucozamina- ,,9-disulfat si acizii uronici(glucuronic si iduronic din macromolecula de heparina sunt de tipul :0(--" $egaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice de structura din macromolecula de acid hialuronic sunt de tipul : b(--5 $egaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice din macromolecula de acid condroitinsulfuric sunt de tipul : b(--5 Fetanul (--metil-5-izopropilciclohexanul este predecesorul unui grup de terper naturale, care dintre conformatiile prezentate este cea mai stabile: ! Fioinozitolul este un hexitol (ciclohexanhexol cite grupe functionale comioinozitorul: ! -9 Novocainamida are urmatoarea struc'cite cenre de bazicitate are novocainamida: % -4 Numarul de etantiomeri pentru aldopentozei este : E Numarul de etantiomeri pentru cetohexoze este : E +btinerea p-aminofeniletilcetona (p-N*,-!9*5-!+!,*4 pe calea acilarii anilinei dupa 2riedel-!rafts, dupa care mecanism decurge aceasta reactie: D -S% <entru a obtine o cefalina,colamina trebuie sa interactioneze cu: acid fosfatidic <entru a-hidroxiacizi sunt caracteristice (specifice reactiile :%<entru care acid dintre cei prezentati este caracteristic fenomenul de tautomeri enolica:Acid lactic <entru obtinerea ftevazidei, tubazida (izoneazida intra in reactie cu: vanilina <oseda aciditatea cea mai mare subst': D &acidul oxalic <rima etapa a sintazei efidrinei consta in interactiune benzenului cu cloranhidrida acidului ,clorpropanoic, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: ! -S% <rin care legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de catena principala in molecula de dextran: a(--" si a(--5 <rin ce se deosebeste manoza de galactoza: prin configuratia atomului de carbon !5 <rin ce tip de legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de catena principala in macromolecula de gl(cogen: a(--5 <rin ce tip de legaturi glicozidice se leaga unitatile dizaharidice intre ele in macromolecula de de acid hialuronic:b(--5 <rin ce tip de legaturi glicozidice sunt legate intre ele unitatile dizaharidice din macromolecula acid hialuronic: b(--5 <rodusul intermediar A intra in reactia de mai )os poarta denumirea de :4-nitrofulfurol <rodusul reactiei dintre acidul propiionic si clorura de tionil este: ! &cloranhidrida acidului propionic <rodusul reactiei dintre D galactoza si dimetilsulfat este: o-metil-a-D-,,",5,9-tertrametilgalactopiranozid <roprietati bazice mai slabe poseda subst': D &pnitrofenilamina <unctul izoelectric al tripeptidului $eu-2en-Llu se afla in mediul: acid

Deacrtia dintre aldehida butirica si acetaldehida decurge dupa mecanismul: A &AN Deactia de acetilare a benzenului cu clorura de acetil in prezenta catalizatorului Al!l" duce la formarea: D Deactia de acetilare a colinei decurge dupa mecanismul:SN Deactia de bromurare a aninilinei decurge cantitativ si se utilizeaza la dozarea anilinei, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -S% Deactia de condensare a benzaldehidei cu aldehida propionica decurge mecanismul: 0-AN Deactia de condensare aldolica a acetaldehidei decurge dupa mecanismul: D -AN Deactia de formare si hidroliza a acetamidei decurge dupa mecanismul: -0 SN Deactia de hidratare va decurge impotriva regulii lui Farcovnicov, in cazul subtantei: ! &!*,7!*-!*,!++* Deactia de hidroliza a buteratului de matil decurge dupa mecanismul: ! -SN Deactia de hidroliza acida a acetalului obtinut la interactiunea aldehidei propionica cu alcoolul metilic decurge dupa mecanismul: ! -AN Deactia de hidroliza bazica a acetamidei decurge dupa mecanismul: ! -SN Deactia de seterificare a alcoolilor cu acizii carboxilici decurge dupa mecanismul: ! -SN Deactia dinte tricloracetaldehida si apa decurge dupa mecanismul: D-AN Deactia dintre --brombutan si hidroxidul de potasiu in mediul alcoholic decurge dupa mecanismul: ! &%, Deactia dintre --brompropan si C+* in sol' Alcoolica decurge dupa mecanismul: D &%, Deactia dintre --clorbutan si C+* in mediu alcoholic conduce la obtinerea unei alchene, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: % &%, Deactia intre metionina si alcoolul etilic decurge dupa mecanismul :SN Deactiile dintre etanol si clorura de h(drogen in mediu acid decurge dupa mecanismul: ! -SN Dectia dintre ,-butanol si *0r decurge dupa mecanismul: % &SN, Sa se determine configuratia acidului lactic dintre cele propuse mai )os: D Sistemul heteroc(clic ce intra in componenta coenzimei 2AD poarta denumirea: izoaloxozina Sistemul heteroc(clic ce intra in componenta coenzimei 2AD poarta denumire: ! &izoaloxazina Sulfonarea pirolului decurge dupa mecanismul reactiei: ! -S% ;ipul legaturii glicozidice din molec' acidului 4=-adenilic este: ! &1-!--, N-/ ;ipul legaturii glicozidice din molec' acidului 4=-citidilic este: 0 &1-!--, N-;ipul legaturii glicozidice din molecula acidului 4 citidil este : 0-!--,N-;ipul legaturii glicozidice din molecula acidului 4adenilic este : 0-!--,N-/ ;ripeptidul Bal-Llu-$eu are punctul izoelectric in domeniul : neutru Mna din etapele sintezei efedrinei consta in interactiunea --cloretilfenilcetonei !9*4-!(+ !*!l-!*" cu metilamina, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: A -AN Mna din etapele sintezei mezatonului consa in nitrareaa metilfenilcetonei (!9*4-!-!*" dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -S% Mnitatea dizaharidica de structura a amilazei este : maltoza Mnitatile monozaharidice din macromolecula de muramina sunt legate intre ele prin legaturi glicozidice de tipul :b(--5 Ba poseda aciditatea cea mai mare subst': 0 &acid pnitrobezoic Bit' 09 (piridoxalul are struc': !are din acesti substituenti manifesta efect miezomer poz': % & +*(alcoolica 1-Fetilindolul reprezinta produsul final al metabolismului triptofanului , dupa care mechanism decurge reactia de matilare directa a indolului p#u obtinera 1-met''i: ! -SN