Sunteți pe pagina 1din 49

Dosarul meu

Titlul proiectului Dezvoltarea resurselor umane prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC si comunicare in limba engleza

Profilul meu Denumire organizaie Adres po t electronic Cod de #nregistrare fiscal *umr de #nregistrare #n registrul comerului Anul #nfiinrii Adresa po tal Cod 0ocalitate 1udeele Regiune *r" de la Registrul Asociaiilor i 3undaiilor TIPUL SOLICITANTULUI Tipul solicitantului REPREZENTANTUL LEGAL -renume i *ume 3uncie *umr de telefon Adres po t electronic Document de identitate ;mis de $ctavian -antis Director 5eneral /67) 7/6 6/7 octavianpantis!tmi"ro CI seria R89 *umarul: 7/6.7/ <ectia )& '&2/72'//% 0a data de ALTE INFORMAII Anul n*umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri=venituri din activiti fr scop patrimonial -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar = e@cedent reportat pe anul ). )"&)&"%.% R$* %+)"%)% R$* -ersoane 4uridice de drept privat )+++ TMI Romania office!tmi"ro R$ %&''(&)

,ulevardul -rimaverii *r" .)


.%//(( ,ucuresti ,ucuresti ,ucure ti2Ilfov

urmtor >conform bilan? Anul n-! *umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri=venituri din activiti fr scop patrimonial -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar = e@cedent reportat pe anul urmtor >conform bilan? Par"enerii PARTENERII IMPLICAI #N DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face #n parteneriatA ! Denumire organizaie -ersoana de contact Descrierea activitii partenerului <"C" Corpul Informational <"A" Ion -opescu CI functioneaza din )+6&, activand in prezent ca centru de instruire pentru o gama larga de cursuri in domeniul TIC, inclusiv realizate in sistem de invatamant deschis la distanta >IDD?" Dispune de autorizare C*3-A pentru diferite programe de formare pentru utilizatori TIC, pentru & ocupatii si calificari TIC si pentru formare de formatori si de manageri de proiect" ;ste acreditat international pentru cursuri Microsoft, AutodesB, ;CD0" CI este si centru de evaluare si certificare nationala si internationala a competentelor formatorilor si a )/ ocupatii din domeniul TIC" -ortofoliul de cursuri CI in '//+ cuprinde )6. titluri de curs" *umarul de absolventi ai CI, din )++/ pana in prezent, depaseste 6/"///, iar impreuna cu centrele partenere din reteaua nationala depaseste 7//"///" Activitatile curente: C formare de utilizatori TIC, de formatori, de manageri de proiect si de specialisti in domeniul TIC C proiectare, dezvoltare si implementare de platforme e20earning de instruire pentru formarea de tip Dblended learningE si IDD C evaluarea si certificarea internationala a competentelor in domeniul TIC 2 CI este centru de certificare Thomson -rometric, lider mondial in certificarea internationala a competentelor TIC C evaluarea si certificarea nationala a competentelor profesionale pentru formatori si pentru )/ ocupatii din domeniul TIC C proiectare=realizare de sisteme informatice si consultanta TIC C dezvoltarea standardelor ocupationale din domeniul TIC C cercetare privind formarea continua in TIC si domenii cone@e DA '( &")7&"/+/ R$* +/'".%) R$*

;@perienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Din )++/ si pana in prezent, CI a obtinut rezultate relevante pentru domeniul proiectului: C peste 6/"/// persoane instruite ca utilizatori si specialisti TIC, formatori si manageri de proiect? C in '//. CI a implementat faza pilot a sectiunii de formare din proiectul ;conomia ,azata pe Cunoastere finantat de ,anca Mondiala, in care au fost pegatiti formatorii de formatori, administratorii de retea si utilizatori din + comunitati locale, continuata in '//+ pentru utilizatorii TIC din alte '.. comunitati9 C in perioada '//.2'//6 CI a implementat componenta de formare a proiectului -8AR; DInformatizarea sistemului 4udiciar din RomaniaE, prin care au fost formati peste ).// de administratori de retea si de colectii de date si au fost instruiti in sistem blended learning bazat pe platforma e2learning proprie peste )/"/// utilizatori ai tehnologiilor informatice din <istemul 1udiciar, acestia parcurgand si procedurile de evaluare si certificare a competentelor dobandite si obtinand certificate cu recunoastere nationala C managementul metodologic al retelei nationale de centre de instruire autorizate de CI >peste )&/ centre? C participare la managementul si implementarea proiectului FTrainITE, finantat de Comisia ;uropeana >%("/// ;uro buget pentru Romania?, cu parteneri din 5recia, ,ulgaria, <pania, 5ermania, Romania, Turcia C dezvoltarea de standarde ocupationale prin proiecte cu autofinantare=finantare -8AR; C dezvoltarea a )/ metodologii si seturi de instrumente de evaluare a competentelor TIC bazate pe standarde ocupationale C managementul proiectelor de cercetare ca membru in consortiul de management al -rogramului *ational de cercetare I*3$<$C" R;<-$*<A,I0 -;*TRG: &"%" -roiectarea, realizarea, implementarea, intretinerea si actualizarea paginii Heb a proiectului %" -roiectarea, realizarea, utilizarea, intretinerea si actualizarea platformei electronice a proiectului 7" $rganizarea si derularea programelor de formare=dezvoltare a competentelor de utilizare TIC in regiunile *ord2;st, <ud2Iest $ltenia, <ud ;st Muntenia C IM-0ICAT I*: &") $rganizarea conferintei de lansare, a celei finale si a celor )) seminarii regionale &"&" -regatirea si difuzarea unor produse media privind obiectivele si activitatile proiectului +" Infiintarea si spri4inirea Asociatiei DIntreprinzator rural europeanE C C$*TRI,GI; 0A: )")" Realizarea planului detaliat de implementare a proiectului )"'" Managementul resurselor umane proprii" )"&"&" Derularea operatiunilor financiare )"%")" ;laborarea caietelor de sarcini pentru

Activitatea=activitile din cadrul proiectului #n care este implicat

echipamentele TIC9 )"." <tabilirea si aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii" )"7" ;laborarea si utilizarea instrumentelor de monitorizare si de evaluare a proiectului" '"' <tabilirea metodologiei si a instrumentelor de lucru ale celor ' studii privind oportunitatile de ocupare si tendintele de dezvoltare locala si a materialelor de diseminare corespondente acestora 6" <pri4in logistic si tehnic pentru activitatile de consiliere online (" Realizarea versiunii digitizate a 5hidului de bune practici si a *eHsletterului si difuzarea lor electronica" Tipul partenerului Regiune=Jara Anul n*umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar >conform bilan? Anul n-! *umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar >conform bilan? &/ )76.+'( ).&/+' &' %/'+6&6 7+%'(. -artener naional ,ucure ti2Ilfov

Denumire organizaie -ersoana de contact Descrierea activitii partenerului

<"C" -rogram de aplicatii <"A" Doru -opescu $biectul de activitate al societatii -rogram de aplicatiiconsta in realizarea proiectelor informatice si a proiectelor de formare profesionala continua" -A deruleaza de peste &/ de ani programe de formare profesionala a adultilor, avand un compartiment specializat pentru aceasta activitate" Cursurile organizate pot fi cu tematica standard sau cu tematica ceruta de beneficiar, destinate utilizatorilor sau specialistilor in TIC" Din anul '//%, -A este autorizat la nivel national in sistemul coordonat de C*3-A si inregistrat in Registrul *ational al 3urnizorilor de 3ormare -rofesionala a Adultilor, eliberand cursantilor care au promovat e@amenul de absolvire in . ani de activitate, )&// certificate cu recunoastere nationala" -A este si centru de testare acreditat ;CD0 si centru de instruire autorizat de Centrul Informational ,ucuresti pentru programe de formare de tip initiere si formare in informatica, inregistrand peste '.// de participanti" -A are o e@perienta de peste &/ de ani in dezvoltarea si realizarea proiectelor in domeniul

;@perienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

TIC si a proiectelor de formare profesionala continua, fiind implicat si in implementarea a & proiecte -8AR;: )" -hare '/// Coeziune ;conomica si <ociala 2 Dezvoltarea Resurselor Gmane in conte@tul restructurarii industriale, linia de buget R$2///6"/'"/), finantat din fonduri de pre2aderare la Gniunea ;uropeana >%7"/// ;uro?" -roiectul a primit calificativul de F-roiect de succesE din partea ADR Centru, specificandu2se faptul ca aceasta initiativa locala a reusit sa raspunda atat cerintelor cetatenilor romani cat si dezideratelor europene privind reducerea disparitatilor sociale si dezvoltarea societatii informationale" '" -hare '//. Coeziune ;conomica si <ociala 2 Dezvoltarea Resurselor Gmane 2 Masuri Active pentru $cuparea 3ortei de Munca, linia de buget: -hare='//.=/)62..&"/%"/' Referinta:/' >%."6// ;uro?, -roiectul a fost finalizat cu rezultate foarte bune" &" -hare '//7 Coeziune ;conomica si <ociala 2 Dezvoltarea Resurselor Gmane 2 -romovarea invatarii pe parcursul intregii vieti pentru calificarea si recalificarea fortei de munca, linia de buget -hare='//7=/)(2)%6"/%"/' Referinta:/& >.."/// ;uro?" Acest proiect este inca in derulare" Activitatea=activitile din cadrul proiectului #n care este implicat R;<-$*<A,I0 -;*TRG: 7" $rganizarea si derularea programelor de formare=dezvoltare a competentelor de utilizare TIC in regiunea Centru C IM-0ICAT I*: &") $rganizarea a & seminarii in regiunea de dezvoltare Centru &"%" -roiectarea, realizarea si actualizarea paginii Heb a proiectului" %" -roiectarea, utilizarea si actualizarea platformei electronice" +" Infiintarea si spri4inirea Asociatiei DIntreprinzator rural europeanE" C$*TRI,GI; 0A: )")" Realizarea planului detaliat de implementare a proiectului )"'" Managementul resurselor umane" )"&"&" Derularea operatiunilor financiare )"%")" ;laborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele TIC9 )"." <tabilirea si aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii" )"7" ;laborarea si utilizarea instrumentelor de monitorizare si de evaluare a proiectului" '"' <tabilirea metodologiei si a instrumentelor de lucru pentru cele ' studii privind oportunitatile de ocupare si tendintele de dezvoltare locala si a materialelor de diseminare corespondente acestora &") $rganizarea conferintei de lansare si a celorlalte ( seminarii regionale &"&" -regatirea si difuzarea unor produse media privind obiectivele si activitatile proiectului -artener naional Centru

Tipul partenerului Regiune=Jara Anul n-

*umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar >conform bilan? Anul n-! *umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar >conform bilan? $ Denumire organizaie -ersoana de contact Descrierea activitii partenerului

.. )"'('")++ )"676

%( )"%+6"..( )6"&7)

$rganizatia pentru 0eadership Ilie Marinescu $rganizatia pentru 0eadership actioneaza ca un actor important in domeniul educatiei din )++6, fiind implicata in peste '/ de proiecte educative si antreprenoriale de anvergura, atat individual cat si in parteneriat cu institutii importante din Romania si de nivel international" 3ondurile gestionate pentru implementarea acestor proiecte au variat intre '/// si 7+"/// euro, provenind de la bugetul de stat, din finantari private sau din fonduri europene" -roiectele au fost implementate cu resurse umane si dotari proprii" ,eneficiarii rezultatelor proiectelor implementate au fost institutii ale statului roman >5uvernul Romaniei, Departamentul pentru Relatii Interetnice, M;CI, I<M,, administratii publice locale?, companii private ><ilcotub, Astra <"A"?, $*52uri " Din '//% pana in prezent, 3undatia a participat ca invitat, in calitate de e@pert, la dezbaterea si elaborarea unor strategii nationale in domeniul educatiei, propunand masuri de ameliorare a situatiei actuale din invatamantul romanesc sau de schimbare in vederea descentralizarii iminente a sistemului de educatie ;@perienta acumulata in peste ( ani de programe de formare organizate in domeniile antreprenoriat, leadership, management, teambuilding, analiza si transformare organizationala, studiile si articolele publicate in aceleasi domenii sunt dovezi ce probeaza capacitatea $rganizatiei pentru 0eadership de a sustine seminarii de informare si sensibilizare in scoli, de a derula cursuri de antreprenoriat si consultanta pentru initierea si finantarea unor noi afaceri in mediul rural" $0 este in prezent in curs de autorizare C*3-A pentru cursuri de antreprenoriat" ;@pertii $0 au oferit asistenta pentru elaborarea a apro@imativ )./ planuri de afaceri pentru diverse intreprinderi, si au realizat numeroase studii si instruiri de cultura

;@perienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

organizationala si antreprenoriala, utilizand instrumente adecvate, mai ales in mediul privat, unele fiind solicitate de mari companii din Romania" In cadrul a ' proiecte cu finantare G; prin programul RIC$- derulate cu e@pertii $0, s2a realizat &/ planuri de afaceri pentru cei care doreau sa devina intreprinzatori si s2au infiintat 7 noi intreprinderi" 3undatia are e@perienta bogata in organizarea de activitai de informare, cel mai ilustrativ fiind programul 0iderii Mileniului Trei, derulat in perioada '//'2'//( in %% de orase, +6 de licee, )& scoli generale, care a inregistrat peste (/// de elevi inscrisi in program" -rin Centrul de Dezvoltare Antreprenoriala si Management de -roiect CDAM-, $0 a organizat in luna mai '//+ evenimentul FI*TR;-RI*KAT$R D; <GCC;< L TA*AR I*$IATII M 0;AD;R CR;ATIIE in cadrul <aptamanii ;uropene a IMM2urilor, sub coordonarea Comisiei ;uropene" In prezent, 3undatia implementeaza un proiect finantat de 3<; cu un buget in valoare de %.+"/// lei >DMI )"), cu tema: Dezvoltare organizationala si descentralizare in invatamanatul preuniversitar din ,ucuresti 2 <tudiu pilot de cultura organizationala si impact de leadership? Activitatea=activitile din cadrul proiectului #n care este implicat R;<-$*<A,I0 -;*TRG: ." Activiti de informare=con tientizare in colile din localitile rurale 7" $rganizarea i derularea programelor de formare=dezvoltare a competenelor de antreprenoriat 6" Activiti de consiliere privind iniuerea i dezvoltarea afacerilor (" ;laborarea unui ghid de bune practici DIntreprinzatorul rural europeanE C IM-0ICAT I*: &") $rganizarea conferinei de lansare si a celor )) seminarii regionale &"&" -regtirea i difuzarea unor produse media privind obiectivele i activitile proiectului +" Nnfiinarea i spri4inirea Asociaiei DIntreprinzator rural europeanE" C C$*TRI,GI; 0A: )")" Realizarea planului detaliat de implementare a proiectului )"'" Managementul resurselor umane )"&"&" Derularea operaiunilor financiare )"%")" ;laborarea caietelor de sarcini pentru echipamentele TIC )"." <tabilirea i aplicarea procedurilor de asigurare a calitii )"7" ;laborarea i utilizarea instrumentelor de monitorizare i de evaluare a proiectului '"' <tabilirea metodologiei i a instrumentelor de lucru pentru cele ' studii privind oportunitile de ocupare i tendinele de dezvoltare local si a materialelor de diseminare corespondente acestora -artener naional ,ucure ti2Ilfov

Tipul partenerului Regiune=Jara Anul %%&

*umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar >conform bilan? Anul %%' *umr mediu de anga4ai Cifra de afaceri -rofitul sau pierderea net>? a e@erciiului financiar >conform bilan? INFORMA(II PROIECT Titlul proiectului

% M peste )// colaboratori '.%/%7 &7//)

% M peste )// colaboratori ')%%(+ 2 (7/(%

Dezvoltarea resurselor umane prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC si comunicare in limba engleza

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI -renume i *ume 3uncie *umr de telefon Adres po t electronic DOMENIUL MA)OR DE INTER*ENIE Domeniul ma4or de intervenie TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor LOCAIA PROIECTULUI Jara Regiunile 1udeele Altele O+IECTI*E ORIZONTALE ALE POS DRU $biective orizontale ale -$< DRG ;galitate de anse Dezvoltare durabil Inovaie i TIC Abordare interregional Centru <ud2;st <ud2Iest $ltenia *ord2;st Rural Multi2regional ."' $ctavian -antis Director 5eneral /67) 7/6 6/7 octavianpantis!tmi"ro

DURATA PROIECTULUI Durata ;@eriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului &7 >#n luni? <olicitantul este o companie care ofera cursuri de limbi straine pentru adulti, utilizand metode moderne, recunoscute in plan international" Incepand din '//., compania a avut peste ./// de cursanti, din )// de companii romanesti mici, mi4locii si mari" Din '//6, firma si2a e@tins activitatea in ./ de localitati din Romania >&/ de 4udete? iar in '//+ a deschis un al doilea centru de studiu permanent la -itesti" In anul '//( solicitantul a inceput un parteneriat cu una dintre cele mai mari scoli de limbi straine din lume, care are peste 6//// de cursanti anual, in )% de tari din toata lumea" In momentul solicitarii finantarii -$< DRG, echipa solicitantului cuprinde )/. formatori specializati in cursuri de limbi straine, care au certificari internationale pentru predarea limbii engleze pentru adulti" Din anul '//6, solicitantul a realizat cursuri si in mediul rural, peste ..O dintre cursantii centrului provenind de la sate" Actualmente, un numar de %/ de formatori sunt anga4ati in predarea de cursuri de limba engleza de afaceri in mediul rural" De peste ' ani, compania a organizat si programe de formare intensiva, in care peste ).// de cursanti au invatat limba engleza pentru afaceri in afara localitatii de resedinta" -erioada petrecuta la aceste cursuri a fost intre ' si % zile consecutive, cursantilor asigurandu2li2se toata logistica necesara >transport, cazare, masa?, acelasi sistem urmand a fi utilizat si in actualul proiect" In acelasi timp, o data cu intrarea in parteneriatul international mentionat, solicitantul a derulat numeroase campanii de informare si publicitate, utilizand instrumente diverse P outdoor media, campanii online, comunicate de presa, difuzare e@tinsa de materiale promotionale tiparite >peste &//// de unitati intr2o singura comanda?, consolidandu2si e@pertiza in domeniul -R" <olicitantul a derulat numeroase proiecte finantate in sistem privat, dintre care unul de mare anvergura, in valoare de doua milioane de euro, derulat impreuna cu -etrom" -roiectul a avut o durata de & ani, pe parcursul carora au fost instruiti %/// de oameni" Dintre participantii la proiect, &/// au fost instruiti si in regim intensiv >& zile consecutive pe saptamana a cate 7 ore?" -articipantii au reprezentat toate zonele tarii, mai mult de 4umatate dintre ei desfasurandu2si activitatea in zone rurale, acoperind toate regiunile de dezvoltare"

PARTENERIATUL #N CADRUL PROIECTULUI

Descriei parteneriatul pentru proiect

-artenerii proiectului sunt furnizori de formare continua autorizati la nivel national in sistemul coordonat de C*3-A, cu specializari diferite" -ART;*;RII )2' sunt specializati in programe de formare in domeniul TIC, partenerul ) avand si o bogata e@perienta in proiectarea, dezvoltarea si utilizarea platformelor eletronice suport pentru instruire" Ambii parteneri au o activitate de formare in TIC de peste &/ ani, cu peste 6//// de cursanti din )++/ pana azi si au o e@perienta consistenta in implementarea de numeroase proiecte cu finantare nationala >-rogramul *ational de Cercetare I*3$<$C? si internationala >-hare, ;uropeAid, fonduri de dezvoltare gestionate de Comisia ;uropeana, ,anca Mondiala?" -ART;*;RG0 & este specializat in cursuri de antreprenoriat si de dezvoltare a competentelor cheie, avand un portofoliu amplu de proiecte de initiere si dezvoltare de noi afaceri, cu finantare nationala >-rogramul *ational de ;ducatie pentru Cetatenie Democratica, -rogramul ;ducatie si Cercetare pentru <ocietatea Cunoasterii? si internationala >fonduri speciale gestionate de Comisia ;uropeana P -8AR;2 RIC$-, ,ritish Council, G<AID?" -artenerul & dispune, in acelasi timp, de o bogata e@perienta in organizarea de activitati de informare in scoli, cel mai ilustrativ fiind un vast program derulat in perioada '//'2'//( in %% de orase, +6 de licee si )& scoli generale, unde s2au inregistrat peste (/// elevi inscrisi in program" D;KI$0TAR;A ID;II D; -R$I;CT s2a facut in colaborare, fiecare partener contribuind cu e@perienta specifica 2 solicitantul pentru viziunea generala si pentru cursurile de limba engleza, partenerii ) si ' pentru programele de formare in TIC, partenerul & pentru activitatile de informare=constientizare si pentru activitatile de educatie antreprenoriala si consiliere in initierea si finantarea afacerilor" IM-0;M;*TAR;A proiectului se va desfasura pe aceleasi principii de colaborare: toti partenerii vor contribui la activitatile comune, in special la cele privind informarea si diseminarea, fiecare urmand sa raspunda de activitatile pentru care este specializat, asigurand ;Q-;RTIKA necesara si toate celelalte conditii pentru atingerea rezultatelor asteptate" C$3I*A*TAR;A va fi asigurata de toti partenerii, proportional cu bugetul propriu" <$0ICITA*TG0 va coordona toate activitatile, cu spri4inul partenerilor, va raspunde de monitorizare si evaluare, de solutionarea problemelor aparute, de realizarea achizitiilor si de derularea operatiunilor financiare, precum si de comunicarea cu AM -$< DRG" Ia raspunde, de asemenea, de

pregatirea si implementarea activitatilor de informare si publicitate privind proiectul, de realizarea studiilor incluse in proiect >impreuna cu un subcontractor?, de derularea seminariilor de informare=constientizare a oportunitatilor de ocupare si de dezvoltare profesionala in domenii non2agricole, de organizarea si derularea cursurilor de limba engleza, precum si de infiintarea si spri4inirea Asociatiei DIntreprinzator Rural ;uropeanE" -ART;*;RG0 ) va raspunde de dezvoltarea si intretinerea paginii Heb si a platformei electronice a proiectului si, impreuna cu -ART;*;RG0 ', de organizarea si derularea cursurilor in domeniul TIC" -ART;*;RG0 & va raspunde de activitatile de informare=constientizare derulate in scolile din mediul rural, de activitatile de educatie antreprenoriala si consiliere privind initierea si finantarea afacerilor, de elaborarea unui neHsletter si a unui ghid de bune practici" -entru a asigura controlul activitatilor, fiecare partener va numi un coordonator tehnic pentru activitatile de care raspunde si cate un reprezentant al managementului superior in comitetul consultativ, care va analiza semestrial derularea proiectului" -artenerii, avand o bogata e@perienta in proiecte cu finantare europeana, vor spri4ini implementarea generala a proiectului" -artenerul doi, situat in <ibiu, va spri4ini direct organizarea activitatilor derulate in Regiunea Centru" DESCRIERE PROIECT ! $biectivul proiectului $,I;CTII 5;*;RA0: imbunatatirea calitatii resurselor umane din zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non2 agricole si stimularea initiativei antreprenoriale" $,I;CTII; <-;CI3IC;: I" Cresterea gradului de informare si constientizare privind situatia ocuparii in mediul rural prin studii de teren privind evolutia fortei de munca in zone rurale si campanii de informare=constientizare privind oportunitatile de formare profesionala si ocupare in domenii non2 agricole si de promovare a culturii antreprenoriale in mediul rural" II" 3urnizarea unor programe integrate de formare si consiliere destinate dezvoltarii competentelor generale >comunicare in limba engleza, utilizare TIC, antreprenoriat? care sa permita participantilor din mediul rural sa2si consolideze pozitia pe piata muncii, sa valorifice oportunitati de ocupare in plan local=regional, sa initieze noi afaceri" III" Crearea unei retele de cooperare pentru consolidarea afacerilor nou infiintate si a celor e@istente" -roiectul propune peste &&// de participanti in .. de comunitati

rurale, )) 4udete, % regiuni, in special persoane ocupate in agricultura de subzistenta si persoane in cautarea unui loc de munca, dar si manageri si anga4ati din mediul rural, acordand o atentie deosebita femeilor si grupurilor defavorizate" -rin obiectivele sale si prin reperele cantitative si calitative, proiectul se subsumeaza obiectivului general -$< DRG: DDezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, fle@ibila si inclusivaE" -rin amploarea campaniei de constientizare a oportunitatilor de ocupare in domenii non2agricole si efectele activitatilor de formare si consiliere, cu un accent important pe diversificarea economiei rurale prin spri4inirea initierii de noi afaceri si a dezvoltarii celor e@istente, proiectul spri4ina atingerea obiectivului general al A@ei prioritare nr" .: DAtragerea si mentinerea unui numar mai mare de persoane pe piata muncii, inclusiv in zonele rurale si spri4inirea ocuparii formaleE si contribuie specific la obiectivele DMI ."' in apelul nr"(& Mediul rural 2 oportunitati de ocupare: R Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non2 agricole R Asigurarea sustenabitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor pentru dezvoltarea intreprinderilor profitabile non2 agricole" Accentul pus pe antreprenoriat si pe spri4inirea initiativei, inclusiv prin crearea de retele de cooperare, se integreaza in obiectivul strategic pe termen lung al <trategiei *ationale pentru $cupare '//%2'/)/: Dpromovarea si sustinerea educatiei si formarii profesionale continue in obtinerea de competente manageriale si antreprenoriale care sa faca din antreprenoriat o optiune de cariera pentru totiE Activitile eligibile ale proiectului Activitatile planificate urmaresc atingerea obiectivelor si asigura conditiile pentru impactul pe termen lung vizat prin obiectivul general al proiectului: A*G0 I" )" MA*A5;M;*T: vor fi asigurate conditiile materiale, 4uridice si financiare necesare unei bune derulari a activitatii, inclusiv achizitii si audit, coordonarea si controlul operatiunilor, asigurarea calitatii rezultatelor, arhivarea corecta a documentelor, monitorizarea si evaluarea implementarii" '" <TGDIG I*ITIA0 -RIII*D $CG-AR;A in mediul rural si tendintele de dezvoltare locala 2 subcontractat: are ca obiectiv analiza situatiei soma4ulului si a populatiei ocupate din mediul rural si a oportunitatilor de ocupare si de dezvoltare a

afacerilor rurale, precum si perceptia locuitorilor din zona asupra acestora in cele % regiuni" &" I*3$RMAR; <I -G,0ICITAT; 2 se vor pregati si difuza produse media privind obiectivele si activitatile proiectului: pliante, brosuri, afise, fluturasi, anunturi in presa, spoturi radio" Ia fi initiata o pagina Heb a proiectului, actualizata apoi cu informatii la zi despre proiect, variante electronice ale documentelor de diseminare si ale produselor" Ior fi organizate: o conferinta de lansare cu )'/ de persoane, reprezentanti ai actorilor cheie la nivel national si & seminarii in regiunile Centru, <ud2Iest, *ord2;st, a %/ de persoane, reprezentanti de nivel regional si 4udetean" %" -R$I;CTAR;, R;A0IKAR;, GTI0IKAR;, I*TR;TI*;R;, ACTGA0IKAR; -0AT3$RMA ;0;CTR$*ICA: se creeaza infrastructura informatica suport a proiectului pentru administrarea informatica a acestuia si a grupului tinta, cat si pentru activitatile e2learning" ." CAM-A*I; D; I*3$RMAR;=C$*<TI;*TIKAR; privind oportunitatile de ocupare si de dezvoltare profesionala in domenii non2agricole, inclusiv prin initiere si dezvoltare de afaceri 2 fa,a -ilo". se va derula in ). localitati din cele & regiuni >) 4udet=regiune? selectate pe baza rezultatelor primare ale studiului, in serii de activitati dedicate pe de o parte adultilor, si pe de alta tinerilor" Ior fi prezentate oportunitati de dezvoltare a competentelor asigurate prin proiect si oportunitati e@istente in plan 4udetean si regional de dezvoltare a carierei si crestere a mobilitatii ocupationale catre domenii non2agricole: locuri de munca, programe de formare, centre de evaluare a competentelor9 o sectiune speciala va fi dedicata oportunitatilor de initiere=dezvoltare a afacerilor in domenii non2agricole: comert, mestesuguri traditionale, agro2turism si activitati cone@e" 7" -R$5RAM; D; 3$RMAR;=D;KI$0TAR; A C$M-;T;*T;0$R 2 faza pilot: Cursurile de comunicare in limba engleza sunt structurate pe & module de nivel >&/ de ore=modul?: dezvoltarea vocabularului de baza9 dezvoltarea vocabularului de afaceri specific domeniului9 dezvoltarea fluentei in e@primare9 consolidarea deprinderilor de e@primare in scris9 elemente de corespondenta de afaceri9 limba4 comercial 2 engleza in vanzari si marBeting" Cursurile de dezvoltare a competentelor de utilizare TIC sunt structurate in ' module de &7 de ore in sistem frontal M )/ ore e2learning: bazele utilizarii TIC pentru antreprenoriat si afaceri9 tehnici de dezvoltare pagini Heb pentru promovarea afacerilor" Cursurile de antreprenoriat

sunt structurate pe teme: antreprenorul rural >)' ore?9 planul de afaceri >)( ore?9 marBeting si vanzari >)' ore?9 finante pentru non2finantisti >)' ore?9 leadership=conducerea afacerii >)( ore?9 management de proiect >&/ ore?" 6" C$*<I0I;R; -R$3;<I$*A0A <I A*TR;-R;*$RIA0A: completeaza activitatile .27 cu activitati de consultanta individuala, acordata direct sau la distanta in sistem de call center asincron" <e va urmari in special asistarea celor interesati sa initieze o afacere, inclusiv in negocierea obtinerii de microcredite, cu o atentie speciala acordata femeilor si grupurilor defavorizate A*G0 II" )" MA*A5;M;*T: continua pe aceleasi principii" '" <TGDIG -RIII*D ;3;CT; -R$DG<; <I T;*DI*T; D; D;KI$0TAR; RGRA0A: are ca scop evidentierea efectelor produse de proiect si a noii perceptii a oportunitatilor de dezvoltare a ocuparii" -rima faza acopera zona activitatilor2 pilot, la un an de la finalizare" Metodologia va fi similara cu cea a studiului initial, cu adaptari specifice, in anul II realizandu2se o prima analiza a datelor si materiale de diseminare aferente" &" I*3$RMAR; <I -G,0ICITAT;: continua difuzarile pe zona de e@tensie 2 cate ' 4udete din cele % regiuni >se adauga <ud2;st? si se vor organiza % seminarii regionale, cu )7/ pers" Ia fi intretinuta si actualizata pagina Heb %" GTI0IKAR;, I*TR;TI*;R;, ACTGA0IKAR; -0AT3$RMA ;0;CTR$*ICA" ." I*3$RMAR;=C$*<TI;*TIKAR; P faza ', e@tensie" Campania se va derula pe aceleasi principii, in % din 4udetele selectate >)=regiune?, )/ comunitati=4udet" 7" -R$5RAM; D; 3$RMAR; P faza ': organizare si derulare dupa principiile e@puse, tot in cele % 4udete, completandu2se cu instruire online 2 &// persoane la engleza, &// persoane la TIC" 6" C$*<I0I;R; profesionala si antreprenoriala P faza '" (" ;0A,$RAR; 58ID D; ,G*; -RACTICI DIntreprinzatorul rural europeanE si a unui *;S<0;TT;R lunar in format electronic, cu editii tiparite trimestrial, pentru actualizarea cunostintelor si informarea cu noutati privind oportunitati de initiere si dezvoltare a afacerilor in mediul rural" +" I*3II*TAR;A A<$CIATI;I DI*TR;-RI*KAT$RG0 RGRA0 ;GR$-;A*E, cu afilierea persoanelor fizice si 4uridice care au avut beneficii directe prin proiect si doresc sa spri4ine in sistem de mentorat alte persoane in situatii similare" <e va asigura asistenta necesara operatiilor de pregatire a infiintarii AAR; P identificare sediu, elaborare statut, depunere acte, pregatire logistica a sediului social si a altor & centre fara personalitate 4uridica in celelalte &

regiuni" Glterior se va acorda spri4in pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a AAR; si a unui plan de actiune pe termen scurt si mediu, folosind rezultatele preliminare ale studiului final si o analiza <S$T proprie A*G0 III" )" MA*A5;M;*T: continua pe aceleasi principii, cu atentie la finalizarea in bune conditii a proiectului" '" <TGDIG -RIII*D ;3;CT; -R$DG<; <I T;*DI*T; D; D;KI$0TAR; RGRA0A: continua cu colectarea datelor pe zona cursurilor din anul II, analiza si interpretarea finala a datelor si realizarea raportului si a materialelor de diseminare" &" I*3$RMAR; <I -G,0ICITAT;: continua difuzarea de informatii pe canale legate de faza ' finala, la care se adauga pregatirea si difuzarea unor produse de diseminare a rezultatelor finale obtinute" Ia fi intretinuta si actualizata pagina Heb, cu centrarea atentiei pe rezultatele finale" <e vor organiza % seminarii a %/ pers=regiune si o conferinta finala, cu )'/ pers" %" GTI0IKAR;, I*TR;TI*;R;, ACTGA0IKAR; -0AT3$RMA ." I*3$RMAR;=C$*<TI;*TIKAR; 2 faza ' finala: ultimele % 4udete" 7" -R$5RAM; D; 3$RMAR; 2 faza ' finala" 6" C$*<I0I;R; 2 faza ' finala" (" 3I*A0IKAR;=DI3GKAR; 58ID D; ,G*; -RACTICI9 R;A0IKAR; <I DI3GKAR; *;S<0;TT;R" +" <-RI1I* pentru activitatea curenta AAR; Activitile neeligibile care contribuie la #ndeplinirea obiectivului proiectului Rezultate anticipate *u e cazul Rezultate: <chimbarea imaginii referitoare la oportunitatile de ocupare in domenii non2agricole catre o imagine mai buna pentru cel putin '.O din respondentii la studiul final" Cresterea constientizarii oportunitatilor de ocupare si de dezvoltare a carierei pentru cel putin '.O din respondentii la studiul final" Cresterea numarului de utilizatori TIC in randul adultilor din comunitatile incluse in proiect cu cel putin '.O fata de situatia evidentiata prin studiul initial" Cresterea numarului de utilizatori de Internet in randul adultilor din comunitatile incluse in proiect cu cel putin &.O fata de situatia evidentiata prin studiul initial" -rogresul in dezvoltarea competentelor a minim 7.O din participantii la programele de formare frontala prin obtinerea de certificate cu recunoastere nationala" ;valuarea satisfacatoare a derularii operationale si tehnice a cursurilor de catre +/O din cursanti9 ;valuarea satisfacatoare a derularii operationale si tehnice a conferintelor si seminariilor de catre +/O din participanti9 ;valuarea satisfacatoare a derularii operationale si tehnice a activitatilor de informare

si constientizare din scoli de catre (/O din participanti" $utputuri pe activitati: )" $peratiuni tehnice si financiare realizate eficient, conform graficului" '" Gn raport de cercetare privind ocuparea in mediul rural si tendintele de dezvoltare locala, inclusiv imaginea populatiei din mediul rural, multiplicat in )/// de e@emplare" Gn raport de cercetare privind efectele proiectului la un an de la realizarea cursurilor si a noii perceptii a tendintelor si oportunitatilor de dezvoltare a ocuparii, multiplicat in )/// de e@emplare" &" ;laborarea si distribuirea=difuzarea a &/// de pliante, './ afise A), .// afise A&, ./// fluturasi, )./ articole in presa centrala si locala, . spoturi radio, & brosuri informative in cate './ e@emplare" Ior fi produse . bannere, pentru fiecare partener cate unul si pentru sediul AAR;, ' roll2up bannere, ' steaguri G;=R$, '/// caiete de curs personalizate, &/// calendare personalizate, &/// pi@uri personalizate, ) set autocolant pentru autovehiculul proiectului" $rganizarea a ' conferinte nationale a cate )'/ de participanti, si a )) seminarii regionale a cate %/ de participanti" -regatirea si multiplicarea a 6./ de mape de prezentare pentru participantii la evenimente si pentru presa" Realizarea unei pagini Heb a proiectului cu minim ./// de vizitatori in & ani" %" Realizarea unei platforme e2learning cu )'// utilizatori, peste %//// ore de auto2instruire e2 learning si peste '//// de accesari in & ani" ." $rganizarea de .. de actiuni in )) 4udete din % regiuni, avand durata medie de & ore pentru )7./ de adulti, ma4oritatea ocupati in agricultura, in scopul constientizarii oportunitatilor de dezvoltare profesionala si de ocupare in domenii non2agricole, inclusiv prin initiere si dezvoltare de afaceri si a .. de actiuni in scoli din )) 4udete, % regiuni, avand durata medie de & ore pentru )7./ de elevi si profesori, in scopul constientizarii oportunitatilor de dezvoltare profesionala si de initiere de afaceri in domenii non2agricole" 7" $rganizarea de cursuri de comunicare in limba engleza, cate & module, pentru ../ cursanti in total, +/ ore=cursant, %+.// ore de formare in sistem frontal in total9 pregatirea si multiplicarea a ../ seturi de materiale suport de curs si de invatare >apro@" './ pagini M ' CD2uri fiecare?" Asistarea asigurata pentru acces la cursuri online de consolidare a competentelor pentru &// cursanti, timp de 7 luni fiecare, minimum )(/// ore in total" $rganizarea de cursuri de utilizare TIC pentru (7/ cursanti, &7 ore=cursant, &/+7/ ore de formare frontala si (7// ore e2learning in total" -regatirea si multiplicarea a (7/ seturi de materiale suport de curs si de invatare >apro@" &// pagini=

modulul ), respectiv )// pagini= modulul '?" Asistarea asigurata pentru acces la cursuri online de consolidare a competentelor pentru &// cursanti, apro@" )/ ore fiecare, &/// ore in total" $rganizarea de cursuri de antreprenoriat pentru '%/ de cursanti, )/' ore=persoana, '%%(/ ore de formare in total" -regatirea si multiplicarea a '%/ seturi de materiale de invatare, inclusiv suport de curs, '%/ e@emplare D,e the bossTE distribuite participantilor" 6" &// persoane consiliate privind oportunitatile de formare si evaluare a compententelor" )'/ de persoane consiliate privind initierea unei afaceri, 7/ planuri de afaceri elaborate, &/ de persoane consiliate privind negocierea obtinerii de microcredite" (" Realizarea unui 5hid al intreprinzatorului rural european de '// pagini, in '/// de e@emplare" Realizarea unui neHsletter cu ') de editii in format electronic >aparitie lunara, echival" a % pagini? cuprinse in 6 editii tiparite >aparitie trimestriala, )/// e@emplare, )' pagini, color?" +" Infiintarea AAR;, cu % centre regionale operationale >fara personalitate 4uridica? la sfarsitul proiectului Conte@tul proiectului Romania, proaspat stat membru al Gniunii ;uropene, se confrunta, actualmente cu nevoia de a2si valorifica in ritm accelerat intreg potentialul de dezvoltare, pentru a face fata evolutiilor economice rapide si abrupte, dar si pentru a recupera decala4ul fata de alte state G;, in drumul comun catre indeplinirea obiectivelor strategice de pe agenda 0isabona revizuita" Dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman, prioritatea tematica nr" % din Cadrul <trategic *ational de Referinta '//62'/)&, care a stat la baza elaborarii -$< DRG, reprezinta o componenta esentiala pentru atingerea obiectivului general G; privind cresterea economica durabila si locuri de munca mai multe si mai bune, caruia i se subsumeaza cele 7 obiective coroborate inscrise in -*D si C*<R" -entru Romania, capitalul uman din mediul rural este legat in mod fundamental de sectorul agricol: Fpopulatia ocupata a Romaniei este in mare parte legata de agricultura, iar cea a ruralului este aproape total dependenta de agriculturaE >Diagnoza spatiului rural?" Devine necesara spri4inirea microintreprinderilor din alte domenii, care pot avea un impact mult mai pozitiv la nivelul economiei rurale" -entru aceasta, trebuie acoperit deficitul de competente prin masuri comple@e, care includ, pe langa formare profesionala specifica si o serie de alte masuri cum ar fi: spri4in pentru activitati economice, formarea si indrumarea intreprinzatorilor, spri4in in intelegerea, identificarea schemelor de finantare prin institutii

non2bancare" Diverse programe nationale propun masuri specifice in acest sens, inscriindu2se, in acelasi timp, pe linia promovata de cea de2a treia a@a tematica a politicii de dezvoltare rurala a G; pentru perioada '//62'/)&: Dameliorarea calitatii vietii in zonele rurale si incura4area diversificarii economiei ruraleE" Astfel, in <trategia *ationala pentru $cuparea 3ortei de Munca '//%2'/)/, se mentioneaza ca Fvor fi promovate: programe de formare profesionala continua, noile tehnologii informatice si de comunicareU programe de consiliere profesionala pentru dezvoltarea carierei, activitati de dezvoltare a competentelor de management si promovarea spiritului antreprenorialE -roiectul raspunde direct acestor cerinte, propunand activitati multiple, integrate, care combina informarea privind oportunitatile de dezvoltare profesionala si antreprenoriala, cu formarea=dezvoltarea competentelor cheie de comunicare in limba engleza, utilizare TIC si antreprenoriat, si cu consiliere profesionala si antreprenoriala pentru un grup tinta total de &&// locuitori din mediul rural >din cele % regiuni vizate?, ma4oritatea persoane ocupate in agricultura de subzistenta, inactive sau in cautarea unui loc de munca, dar si anga4ati si manageri pentru care oferta va fi adaptata specific" <e va urmari atragerea unui numar cat mai mare de locuitori la activitatile de informare prin distribuirea de fluturasi, afise, difuzarea unor spoturi la statiile de radio locale, dar si prin atragerea spri4inului institutiilor locale >primarie, scoala, biserica, etc"? si publicitatea om la om" Aceste activitati vor asigura si baza de recrutare pentru participantii la programele de formare si de consiliere profesionala, o parte fiind organizate in sistem frontal, altele fiind oferite online" -entru a se asigura mentinerea in activitatile de durata a celor cu constrangeri financiare, au fost prevazute subventii, care vor fi acordate pe baza participarii la curs" 7/ dintre participantii la cursul de antreprenoriat, selectati pe baza unor criterii combinand rezultatele bune la curs, disponibilitatea de participare, motivatia si capacitatea de a dezvolta in viitor o activitate independenta, vor fi consiliati in realizarea unui plan de afacere detaliat, iar &/ dintre acestia, cei care vor dezvolta cele mai bune planuri de afaceri vor fi consiliati in negocierea de microcredite pe scheme disponibile prin institutii financiare nebancare" Acest grup va constitui nucleul unei viitoare retele de colaborare, menita sa consolideze capacitatile de dezvoltare e@istente, formalizata prin infiintarea unei asociatii cu centre de lucru in fiecare regiune inclusa in

proiect" Alte elemente vor intari efectele acestor activitati: realizarea unui neHsletter si a unui ghid de bune practici care sa consolideze achizitiile si sa permita multiplicarea modelului de invatare, difuzarea unor produse publicitare care sa asigure climatul favorabil mentinerii participantilor in activitatile de formare si consiliere de durata mai lunga, diseminarea rezultatelor proiectului si a bunelor practici catre alte entitati interesate, inclusiv institutii relevante la nivel national, regional, 4udetean, care pot integra concluziile in strategii si planuri operationale de nivel corespondent 1ustificarea necesitii implementrii proiectului -entru Romania, o problema specifica pentru dezvoltarea capitalului uman o reprezinta gradul ridicat de ocupare in sectorul agricol, Fcare reprezinta apro@" )=& din ocuparea totala, o mare parte fiind lucratori pe cont propriu si lucratori familiali neremuneratiE >-*R?" *umarul mare de locuitori ocupati in activitati agricole, in mare parte nefiscalizate si cu randament economic scazut, se asociaza cu niveluri 4oase de calificare si cu interese modeste pentru imbunatatirea competentelor, corelate cu o rata mica a participarii la programe de educatie si formare, caracteristici care nu pot genera schimbarea, mai ales ca informatia privind oportunitatile e@istente patrunde greu in rural, din cauza mentalitatilor traditionale, a raspandirii minore a tehnologiilor moderne de informare si comunicare si a nivelului scazut al competentelor cheie de comunicare si dezvoltare personala" In paralel, dezvoltarea antreprenoriala este si ea slab reprezentata in zonele rurale, ca efect al resurselor materiale limitate, al educatiei deficitare, al nivelului scazut al utilitatilor precum si al fenomenului de migratie temporara masiva spre urban sau peste hotare" In anul '//., la nivel national erau in medie '/,&( IMM=)/// locuitori >cam de & ori mai mica decat media G;?, in spatiul rural media fiind de 7,% IMM=)/// loc, peste ./O din microintreprinderile rurale activand in sectorul comertului >Anuar <tatistic '//7?, orientarea puternica spre comert e@plicandu2se prin resursele scazute, perioada mai scurta de recuperare a investitiilor, dar si prin lipsa de capacitati si abilitati ale capitalului uman >-*DR?" <e contureaza astfel un cerc vicios, reducerea ocuparii in agricultura de subzistenta si diversificarea economiei rurale fiind probleme comple@e si intercorelate in mai multe puncte nodale, necesitand un tip de interventie integrata, care vizeaza aspecte diverse" Analiza activitatilor comerciale, de artizanat si servicii arata ca, in ciuda asteptarilor, numarul de locuitori din zona

rurala ocupati in acest tip de activitati e nesemnificativ, dar venitul care poate fi obtinut din astfel de surse acopera doar necesarul pentru subzistenta, Fe@istand nevoia acuta de dezvoltare a acestor activitati care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, in ansamblul eiE >-*DR?" In paralel, lipsa infrastructurii si a abilitatilor TIC este considerata a fi cea mai importanta piedica in dezvoltarea unor instrumente e2business ca elemente de crestere a potentialului IMM, mai ales in domenii ca agro2turism, mestesuguri traditionale, specifice zonelor rurale si avand un potential mare de dezvoltare cu a4utorului marBetingului virtual, clientii internationali prezentand un interes deosebit in acest plan" ;ste deci nevoie de formare in domenii ca tehnologia informatiei, limbi straine >mai ales limba engleza, care este cea mai utilizata?, antreprenoriat si pe teme de interes general, cum ar fi dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, sanatatea si securitatea muncii, reglementari legale" Aceste nevoi, accentuate de informarea deficitara, cauzata de interesul redus pentru aceste tematici al operatorilor generali media, afecteaza toata populatia din mediul rural dar impieteaza cu deosebire asupra consolidarii si dezvoltarii afacerilor e@istente, anga4atii si managerii din rural beneficiind sporadic de programe de dezvoltare a competentelor" *evoile evidentiate nu sunt abordate corespunzator in activitatile e@istente, oferta de formare profesionala continua fiind redusa in mediul rural 2 peste +.O din furnizorii de formare profesionala continua autorizati sunt din mediul urban >date C*3-A?, iar posibilitatile locuitorilor din mediul rural de a accede la oferta acestora sunt reduse 2 structura de transport neadecvata, costuri mari la cazare, posibilitate redusa de a suplini responsabilitatile persoanei in gospodarie, costuri ridicate ale serviciilor de formare pentru veniturile mici ale populatiei rurale, accesul scazut la Internet, cauzat de nivelul scazut de utilizare TIC in mediul rural" IA0$AR; ADAG5ATA: -roiectul raspunde unor nevoi care nu sunt abordate corespunzator in prezent, propunand metode inovatoare, in special prin utilizarea TIC, si determinand cresterea cu &&// a persoanelor informate asupra oportunitatilor privind dezvoltarea ocuparii, prin formare profesionala, evaluare a competentelor, sau initierea unei noi afaceri, precum si derularea a )/%+%/ ore de formare in sistem clasic frontal si a '+7// ore de formare la distanta si in sistem blended learning pentru ''./ de persoane" -rin infiintarea Asociatiei Intreprinzator Rural

;uropean, proiectul creeaza o structura de spri4in pentru dezvoltarea afacerilor, care sa preia BnoH hoH2ul si produsele proiectului si sa poata continua activitatile intr2un regim de costuri minime" Resursele alocate pentru implementarea proiectului -entru realizarea cu succes a proiectului, s2a planificat alocarea resurselor necesare unei bune implementari, atat prin utilizarea resurselor e@istente ale partenerilor cat si prin achizitii realizate prin proiect" Astfel, resursele umane e@istente ale parteneriatului asigura necesarul de implementare pentru marea ma4oritate a activitatilor, posedand nivelul de e@pertiza si e@perienta manageriala si profesionala cerut, dovedit in activitatea de zi cu zi derulata pe o piata concurentiala deosebit de e@igenta si in implementarea a numeroase proiecte semnificative, de natura diversa" Acolo unde nu e@ista e@perienta necesara >consiliere 4uridica, audit? se vor incheia forme contractuale cu e@perti care sa corespunda sarcinilor alocate in proiect" -entru resursele materiale, se vor aloca spatiile necesare derularii activitatilor adminsitrative si operationale la sediul fiecarui partener: cel putin un birou de apro@" &7 m', dotat si echipat pentru derularea activitatilor: cate o statie de lucru pentru fiecare e@pert pe termen lung, imprimanta, copiator, fa@, retea telefonica, bransare la Internet" -artenerul principal va aloca un spatiu mai mare, cu dotarile si echipamentele aferente unei bune derulari a activitatii: o sala de %/ m' pentru echipa de management si e@pertii pe termen lung, & posturi de lucru in echipa administrativ=financiara, o sala de &' m' dedicata intalnirilor si sedintelor echipei de implementare, spatii pentru arhivare" Avand in vedere necesitatile deosebite legate de aspectele TIC ale activitatilor proiectului, echipamentele e@istente vor fi suplimentate cu: ' servere de mare capacitate, doua statii de lucru desB top, ' imprimante laser de retea, ). laptop pentru o clasa mobila TIC" Intrucat proiectul implica organizarea si derularea a multor activitati informative si formative, de multe ori desfasurate in paralel, in spatii echipate precar dar necesitand un numar mare de documente multiplicate, se prevede, pe langa echipamentele puse la dispozitie de parteneri, achizitionarea prin proiect a: ' multifunctionale laser color de mare capacitate9 ) desBtop9 7 laptop pentru e@pertii proiectului9 ) imprimanta portabila9 un videoproiector9 ) ecran proiectie9 ' seturi cuprinzand: lap top M flip chart M echipament proiectie M tabla interactiva" 0a acestea se adauga un echipament performant de captura video, pentru a asigura materiale documentare autentice pentru prezentari si pentru diseminarea

rezultatelor" Avand in vedere numeroasele deplasari necesare uneori pentru echipe paralele, pe langa mi4loacele de comunicare si transport ale partenerilor, se prevede achizitionarea a . echipamente de comunicatie destinate responsabililor de activitati, precum si ) automobil cu spatii mari de depozitare=microbuz >in leasing?" -entru numeroasele actiuni de informare prevazute vor fi inchiriate spatiile necesare, dar se va avea in vedere si cointeresarea factorilor locali pentru spri4inirea a multora dintre informari cu asigurarea unor spatii, mi4loace de comunicare, alte instrumente necesare" $ data cu infiintarea AAR;, echipamentele achizitionate si autovehiculul vor fi transferate progresiv acesteia, pentru dotarea sediului social si a celor & centre regionale si preluarea administrarii platformei electronice a proiectului, la care se vor adauga materiale de informare si diseminare realizate in proiect, bibliografie de specialitate" Managementul proiectului Din echipa de management fac parte: managerul, asistentul managerului, e@pertul cu studii 4uridice si responsabilul financiar" Managerul asigura alocarea resurselor, monitorizarea progresului, controlul derularii actiunilor, respectarea procedurilor de asigurare a calitatii, remedierea problemelor intervenite, evaluarea activitatilor, raportarea periodica si finala, comunicarea cu AM=$I" Managerul este absolvent de studii superioare, are o e@perienta de peste )) ani in managementul general a dou companii private, specializate in programe de dezvoltare a competentelor de comunicare in limbi straine" Are e@perienta solida in derulare de proiecte cu finantare privata >cel mai mare avand o durata de & ani si un buget de ' milioane de euro?" Asistentul managerului asigura comunicarea cu echipa de implementare, spri4ina derularea procedurilor de asigurare a calitatii, coordoneaza organizarea logisticii evenimentelor, realizarea si multiplicarea documentelor" ;ste absolvent de studii superioare, are e@perienta de peste & ani in pregatirea si implementarea proiectelor companiei, in coordonarea campaniilor de publicitate, este o persoana fle@ibila, cu bune capacitati de organizare si comunicare" ;@pertul cu studii 4uridice va asigura legalitatea operatiunilor administrative, va verifica prevederile diferitelor contracte necesare implementarii, va coordona procesul derularii achizitiilor, va asigura asistenta 4uridica in caz de litigii, va raspunde de comunicarea pe aspecte 4uridice cu e@pertii corespondenti AM=$I" ;ste absolvent de drept, cu e@perienta de consiliere 4uridica relevanta de peste & ani, membru al unei

asociatii profesionale recomandate de AM -$< DRG" Responsabilul financiar asigura derularea operatiunilor financiare necesare, controlul inregistrarilor contabile, elaborarea rapoartelor financiare periodice, alcatuirea documentatiei suport pentru cererile de prefinantare si de rambursare, comunicarea cu e@pertii financiari AM=$I" ;ste absolvent de studii superioare de specialitate, are e@perienta de . ani in coordonare de operatiuni financiare, inclusiv proiecte de mare anvergura" ;l va colabora direct cu cate un contabil de la fiecare partener, care vor asigura inregistrarile contabile curente, controlul documentelor, relatiile cu banca si cu furnizorii" In stransa colaborare cu echipa de management, vor lucra, pe perioade definite de necesitatile de implementare, si alti specialisti care vor contribui la buna gestiune a proiectului: ) responsabil de resurse umane, ) specialist in achizitii, ) arhivar, alt personal administrativ" -entru a asigura un nivel tehnic ridicat al implementarii, fiecare partener va numi un coordonator tehnic pentru activitatile de care este responsabil, absolvent de studii superioare, cu vechime relevant de cel putin . ani pentru activitatile pe care le coordoneaza si cu e@perienta in implementarea proiectelor de mare anvergura" Acestia vor coordona direct activitatile, vor realiza alocarea sarcinilor pe e@pertii in implementare, vor raspunde de indeplinirea procedurilor de asigurare a calitatii pe componente, vor contribui direct la realizarea produselor proiectului, vor asigura colectarea informatiilor pentru monitorizarea progresului si evaluarea rezultatelor, vor solutiona problemele aparute pe teren, vor raporta periodic despre progresul activitatilor de care raspund, vor furniza documentele necesare pentru fundamentarea rapoartelor de etapa si a celor financiare" 0a nivelul solicitantului coordonatorul tehnic va raspunde si de strategia de publicitate si diseminare a proiectului" Activitatea echipei de management si a coordonatorilor va fi analizata semestrial de comitetul consultativ, alcatuit din cate un reprezentant al managementului superior al fiecarui partener, emitand recomandari privind validarea rezultatelor si propunerea de remediere a eventualelor nonconformitati" -entru monitorizarea implementarii se va organiza o intalnire lunara a comitetului de coordonare, alcatuit din coordonatorii tehnici ai celor % parteneri, managerul, asistentul managerului, responsabilul financiar" -artenerii vor asigura si alti e@perti pe termen lung si pe termen scurt, care vor asigura realizarea tehnica a activitatilor proiectului: e@perti

in dezvoltare, design si editare materiale de informare=diseminare si de invatare sau actualizare a cunostintelor, e@perti in design si editare softHare pentru dezvoltare=intretinere=actualizare platforma electronica9 formatori, evaluatori de competente profesionale=formare profesionala, mentori pentru invatare la distanta si consiliere in sistem de call center asincron P in total peste )// de e@perti cu studii de specialitate si minimum & ani e@perienta relevanta pentru activitatea in care sunt angrenati Metodologia de implementare Metodologia implementarii va urmari obtinerea beneficiilor scontate in cele mai bune conditii C MA*A5;M;*TG0 va fi de tip participativ, coordonatorii raportand progresul activitatilor in sedinta de monitorizare lunara, managerul asigurand rezolvarea problemelor aparute si evaluarea etapelor, pe baza planului detaliat si a graficului de aplicare" <e vor elabora si aplica proceduri de asigurare a calitatii, de monitorizare si evaluare a activitatilor" <e vor realiza achizitiile, auditul si se vor lua masuri pentru arhivarea corecta a documentelor" <emestrial, rapoartele de evaluare si propunerile de a4ustare a planului vor fi validate de comitetul consultativ C C;0; D$GA <TGDII vor fi subcontractate, solicitantul monitorizand etapele de realizare9 la stabilirea metodologiei si instrumentelor de lucru si la realizarea materialelor de diseminare vor colabora toti partenerii C ACTIG*I0; D; I*3$RMAR; <I -G,0ICITAT; au trei paliere: a" national, urmarind captarea atentiei factorilor nationali, diseminarea ulterioara a rezultatelor si asigurarea conditiilor pentru integrarea lor in strategiile nationale si planurile de actiune relevante, mai ales avand in vedere studiile realizate9 b" regional si 4udetean, cu obiective similare la nivel teritorial, vizand si spri4in pentru afacerile initiate in proiect si asociatia infiintata9 c" local, cu obiective similare la nivel local, vizand si atragerea autoritatilor in spri4inul direct al proiectului si in difuzarea informatiilor despre acesta, pentru recrutarea participantilor si crearea unui climat favorabil mentinerii lor in activitati" Ior fi prezentate mecanisme si servicii de spri4in in identificarea si valorificarea diverselor oportunitati, vor fi incluse dezbateri pe teme orizontale: egalitate de sanse, dezvoltare durabila C -0AT3$RMA ;0;CTR$*ICA va fi un instrument comple@, cu utilizari multiple, continand: componenta de administrare informatizata a proiectului9 componenta e2learning cu documente si materiale de instruire digitizate, instrumente de lucru online si de asistare a utilizatorilor prin tehnici de Vcall

centerW asincron, instrumente de formare pentru utilizatorii platformei9 baze de date: formatori, grup tinta, comunitati incluse in proiect, afaceri initiate" -rin instrumentele sale specifice, va permite autoinstruire online, cu testare si evaluare automata pentru '// de persoane pe modulul ) TIC si )// persoane pe modulul ' TIC" -entru limba engleza, se va asigura monitorizarea a &// de persoane care vor avea acces timp de 7 luni la utilizarea unor mi4loace e2learning comple@e ale unui sistem international de formare a competentelor de comunicare in limba engleza recunoscut in )% tari la nivel mondial" -latforma va fi transferata in final catre AAR; si va fi intretinuta un an de zile pe fondurile proprii ale parteneriatului, asigurandu2se actualizarea paginii Heb, consultanta online pentru utilizatori si asistarea noilor administratori C CAM-A*IA D; I*3$RMAR;=C$*<TI;*TIKAR; privind oportunitati de ocupare si dezvoltare a afacerilor in domenii nonagricole: pentru organizare vor fi contactate autoritati si organisme interesate in plan local=4udetean care sa spri4ine actiunile, asa incat informatia oferita sa fie cat mai completa, logistica accesibila si participarea cat mai larga" Actiunile vor fi duble in fiecare localitate: una dedicata adultilor, si o a doua organizata in scoli, asigurand constientizarea temelor de antreprenoriat de la varste foarte tinere" <unt prevazute doua etape de derulare: etapa pilot, in ). localitati din trei 4udete din regiunile Centru, <ud2Iest si *ord2;st >) 4udet=regiune?, apoi etapa de e@tensie, in %/ de localitati din ( 4udete >cate '=regiune P se adauga <ud2;st?" Activitatile vor fi realizate in sistem interactiv, conceptia fiind actualizata in urma fazei pilot, materialele fiind permanent adaptate pe baza informatiilor de interes local, ele avand si o varianta electronica pe Hebsite C CGR<GRI0; vor fi organizate in mod profesional, partenerii fiind autorizati C*3-A" <e vor forma grupele de studiu: la engleza 2 ma@imum )' pers=grupa, la celelalte cate '/ pers=grupa cu care lucreaza ' formatori simultan, o persoana putand opta pentru unul sau mai multe module pe unul sau mai multe domenii" -rogramul este prevazut in pachete saptamanale de cate &/ de ore la limba engleza si antreprenoriat si de cate &7 de ore la TIC" <e va asigura logistica: identificare=inchiriere spatii, asigurare dotari=consumabile, multiplicare materiale de invatare" Cursurile vor fi organizate tot pe doua etape P faza pilot si faza de e@tensie" ;le vor contine: adaptare module pe baza de chestionare completate de participanti inainte de curs9 elaborare slide2uri si continut test de lucrari9

predarea propriu2zisa9 corectarea testelor9 evaluarea participantilor de comisia mi@ta C*3-A>' persoane? si trainer" Continuturile si materialele de invatare vor fi adaptate nevoilor de formare identificate pe baza rezultatelor studiului si a informatiilor colectate la inscrierea la curs, in faza de e@tensie folosindu2se si e@perienta din faza2pilot" Cursurile se vor derula cu formatori e@perimentati, utilizand o gama larga de materiale clasice si electronice, putandu2se adapta la nevoi diverse si utilizand metode interactiv2aplicative, intr2un model centrat pe cel ce invata" 3ormarea clasica frontala va fi completata cu activitati de tip blended learning, auto2instruire, formare la distanta si mentorat, cu a4utorul platformei electronice" ;@amenele finale vor respecta prevederile legale pentru eliberarea de certificate recunoscute national" Cursantii vor avea acces si la certificare de nivel international, toti partenerii proiectului fiind inclusi in sisteme cu larga recunoastere internationala C 58IDG0 D; ,G*; -RACTICI DIntreprinzator rural europeanE va avea la baza e@perienta realizata si va fi editat in '/// de e@emplare, fiind difuzat in toate scolile si primariile din localitatile incluse in proiect, precum si organizatiilor 4udetene, regionale si nationale care isi vor manifesta interesul" *;S<0;TT;RG0 se va realiza din anul II, cu ') de editii lunare in format electronic, cu difuzare prin e2mail, pe baza de abonament deschis utilizatorilor platformei, si cu 6 editii tiparite, trimestriale, in .// de e@, difuzate cursantilor de antreprenoriat, scolilor incluse in proiect si managerilor locali care isi vor e@prima interesul" -ublicatia va avea si varianta electronica pe Hebsite" C +" I*3II*TAR;A A<$CIATI;I DI*TR;-RI*KAT$RG0 RGRA0 ;GR$-;A*E, care va deveni propietara a instrumentelor dezvoltate in proiect >platforma electronica, materiale de invatare, studii de caz? si a echipamentelor achizitionate" ;a va reuni beneficiari ai proiectului, persoane fizice si 4uridice care doresc sa spri4ine in sistem de mentorat alte persoane, constituind retele locale printre beneficiarii proiectului, atragand participantii de succes ca membri, si difuzand informatii pe canale informale si formale catre alti locuitori din comunitatile rurale" <e va asigura asistenta necesara operatiilor de pregatire a infiintarii AAR;Pidentificare sediu, elaborare statut, depunere acte, pregatire logistica" -e langa sediul social, AAR; va avea si & centre fara personalitate 4uridica in celalte & regiuni, in comunitati in care vor fi mai multi participanti interesati de asociatie

si=sau autoritati=institutii locale dispuse sa spri4ine activitatea acesteia, prin logistica, informatii, e@pertiza" Asistenta acordata AAR; dupa infiintare va asigura intarirea capacitatii sale strategice si operationale, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare si a unui plan operational pe termen scurt si mediu, folosind rezultatele preliminare ale studiului final si o analiza <S$T proprie" Ia fi vizata consolidarea capacitatii de identificare si accesare a surselor de finantare disponibile P microcredite, finantari pentru $*5uri si=sau dezvoltare rurala, fonduri private, alte scheme de finantare nationale si internationale -roiect generator de venit DESCRIERE PROIECT <ustenabilitatea proiectului Abordarea asigura beneficii durabile, care duc la replicabilitate" Astfel, beneficiarii directi ai activitatilor de informare, formare si consiliere, vor deveni surse de informare pentru alti membri ai comunitatii, in rural retelele informale fiind mult mai eficace decat canalele publice" Informatiile privind oportunitatile de crestere a ocupabilitatii, cu largirea accesului la informare si la serviciile de spri4in pentru identificarea unui loc de munca, a ofertelor adecvate de formare sau certificare a competentelor nonformale, cat si prin initierea si dezvoltarea unor noi afaceri >inclusiv identificarea de surse de finantare? vor fi raspandite in comunitate si vor constitui modele de bune practici pentru cvasi2totalitatea locuitorilor" In activitatile de informare=constientizare vor fi implicati moderatori locali, reprezentanti ai institutiilor publice sau profesionisti=intreprinzatori de succes, care devin persoane resursa active si dupa incheierea proiectului" Dupa faza pilot, in toate activitatile de informare vor fi inclusi beneficiari ai etapelor anterioare care vor relata e@periente proprii de succes" *eHsletterul va asigura informarea si a altor locuitori din zonele rurale cu informatie corecta si credibila, varianta tiparita fiind difuzata participantilor dar si institutiilor locale" ;fecte similare va produce ghidul de bune practici, cu o difuzare si mai larga" Iariantele electronice ale acestor produse, si toate resursele digitale realizate in proiect, disponibile pe platforma electronica, vor completa efectele, accesul la acestea fiind largit in urma dezvoltarii capacitatii de utilizare TIC prin activitatile proiectului" -latforma electronica va asigura efecte de multiplicare prin linB2urile la site2uri si documente utile >institutii si structuri relevante: *G

A1$3M, 5A02uri, oferte de formare si de evaluare a competentelor, site2uri de informare privind mecanisme de finantare disponibile, $*5uri zonale de interes?, prin documentele digitizate continute, inclusiv materiale de autoinstruire, prin bazele de date, prin cone@iunile create intre participanti" Infiintarea AAR; va amplifica aceste procese, prin trasferul de BnoH hoH catre beneficiari locali ai proiectului, pe masura ce capacitatea asociatiei creste aceasta putand prelua intretinerea platformei electronice si e@tinderea modalitatilor sale de utilizare" -latforma va fi intretinuta un an de zile pe fondurile proprii ale parteneriatului, asigurandu2se actualizarea paginii Heb si consultanta on2line pentru utilizatori si asistarea noilor administratori, pana la transferul final catre AAR;" Transferul de BnoH hoH va viza si consolidarea capacitatii de accesare a surselor de finanare disponibile: microcredite, finantari pentru $*5uri si=sau dezvoltare rurala, programe nationale >programe de investitii, planuri pentru ocupare, fonduri pentru cultura, programul pentru turism etc"?, programe operationale bazate pe fonduri europene de coeziune, fonduri private, alte scheme de finantare nationale si internationale" AAR; va beneficia astfel de legaturile cu parteneriatul proiectului, care va functiona si ulterior, putand asista, cu costuri reduse, pe bazele asigurate prin implementare, transferul la nivelul celorlalte 4udete din cele % regiuni si al celorlalte % regiuni" Acest proces va fi facilitat=consolidat prin spri4inul autoritatilor incluse in activitatile de informare si publicitate 2 conferinte si seminarii organizate pe parcurs, transmiterea neHsletterului, a ghidului de bune practici" Acestea vor putea spri4ini AAR;, vor putea raspandi informatia la alti actori interesati de procese de transfer, facilitate de functionarea platformei electronice si de e@istenta documentelor tiparite si digitizate" Colaborarea cu factorii de nivel national are in vedere si actiuni care privesc integrarea rezultatelor proiectului in strategiile nationale si planurile de actiuni pe domenii relevante pentru tematica abordata prin proiect, mai ales avand in vedere studiile realizate" ;galitate de anse -roiectul urmareste promovarea principiilor egalitatii de sanse in multiple planuri: )" -rin obiectivele sale si prin activitatile realizate, proiectul contribuie direct la imbunatatirea accesului persoanelor la informatiile privind oportunitatile de imbunatatire a ocupabilitatii si cresterii fle@ibilitatii ocupationale a populatiei din mediul rural, precum si a capacitatii de valorificare a acestor oportunitati, inclusiv prin initierea de noi afaceri si dezvoltarea celor e@istente" ;fectele

asteptate privesc, in fapt, cresterea sanselor de ocupare si de mentinere a unui loc de munca pentru persoanele participante la proiect, ceea ce corespunde obiectivului principal al temei orizontale a egalitatii de sanse in -$< DRG" '" -rincipiile egalitatii de sanse si de gen, ale nediscriminarii si respectarii diversitatii vor constitui elemente tematice constante in cadrul campaniilor de informare=constientizare privind oportunitatile de ocupare si in activitatile de formare si consiliere antreprenoriala, in vederea combaterii discriminarii la locul de munca si asigurarii accesului egal la ocupare, indiferent de varsta, gen, rasa, etnie, categorie sociala, convingeri, orientare se@uala, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare 8II, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau e@ercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice" Toate documentele utilizate in cadrul proiectului vor include o formula sintentica de promovare a acestor principii" &" -roiectul va aplica permanent o politica solid fundamentata privind asigurarea participarii la activitati a tuturor persoanelor, tratamentul egal si non2discriminatoriu asigurat participantilor pe parcursul implementarii fiind dublat de o atentie speciala acordata femeilor si grupurilor defavorizate, pentru asigurarea conditiilor necesare accesului acestora la activitatile proiectului 2 se preconizeaza ca cel putin ./O din participanti sa fie femei, ceea ce corespunde tintei -$< DRG pentru anul '/)&" Aceste principii vor fi urmarite consecvent in politica de recrutare si dezvoltare a resurselor umane ale proiectului, asigurandu2se cooptarea si promovarea egala in implementare a barbatilor si femeilor si tratamentul non2 discriminatoriu, conform declaratiei privind respectarea principiului egalitatii de sanse" Alte obiective orizontale D;KI$0TAR; DGRA,I0A: -roiectul urmareste promovarea dezvoltarii durabile in sensul sau larg, de calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare, prin dezvoltare economica echilibrata si echitabila, niveluri inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune, un inalt nivel de protectie a mediului si o utilizare responsabila a resurselor naturale" <pecific, proiectul va contribui la indeplinirea obiectivului general definit de <trategia 5othenburg, '//), de a avea si in mediul rural

oameni pregatiti pentru a face fata mai bine provocarilor prezente si viitoare si pentru a actiona cu responsabilitate fata de generatiile viitoare" -rin continuturile si metodologia utilizata in cadrul activitatilor de informare, formare si consiliere, vor fi promovate e@plicit diferitele aspecte ale dezvoltarii durabile, si vor fi urmarite toate domeniile fundamentale ale invatarii din perspectiva dezvoltarii durabile, respectiv a invata pentru a cunoaste, pentru a actiona, pentru a convietui si a se innoi atat pe sine cat si societatea" In implementare, metodologia utilizata va urmari sa asigure protectia mediului, a resurselor si a bio2 diversitatii, prin utilizarea materialelor biodegradabile si evitarea risipei resurselor neregenerabile" In acest scop, promovarea dezvoltarii durabile va fi urmarita permanent prin indicatori definiti pentru monitorizarea si evaluarea implementarii" I*$IAR; <I TIC: -roiectul promoveaza comple@ inovarea si creativitatea in cadrul activitatilor realizate, abordarea personalizata si stimularea initiativei fiind obiective operationale de baza ale acitivitatilor de formare si consiliere planificate" -rovocarea avansurilor tehnologice rapide este abordata specific atat din perspectiva dezvoltarilor antreprenoriale cat si a necesitatii imbunatatirii competentelor profesionale, atat in privinta compentetelor tehnice specifice, cat si a celor generale, mai ales la cele care asigura accesul la societatea informationala" Aceste competente sunt dezvoltate si e@ersate continuu pe parcursul proiectului, atat prin cursurile de utilizare TIC cat si prin activitatile de formare si consiliere la distanta si in sistem blended learning, cu a4utorul platformei electronice de e2learning, care ocupa un loc important in economia proiectului" In paralel, in cadrul activitatilor de formare si consiliere antreprenoriala, se va sublinia importanta acestui factor pentru imbunatatirea competitivitatii si a capacitatii de dezvoltare a afacerii, fiind prevazute teme specifice de tele2marBeting, gestiune asistata TIC, in paralel, in cadrul cursurilor TIC fiind oferit un modul specific de dezvoltare de pagini Heb adaptate la necesitatile antreprenoriale din mediul rural" A,$RDAR;A I*T;RR;5I$*A0A este asigurata in proiect la mai multe niveluri, prin: R aspectele comparative interregionale incluse in studiile realizate in proiect R modelul unitar de interventie in cele % regiuni, bazat pe diagnoza multiregionala a problematicii ocuparii in mediul rural si a dezvoltarii afacerilor=diversificarii economiei rurale9 R schimbul multiregional de informatii si de e@perienta asigurat prin utilizarea

platformei electronice, accesata de participanti din toate regiunile incluse in proiect9 R invitarea la seminariile de diseminare a unor participanti care sa2si impartaseasca e@perienta pentru colegi din alte regiuni, generand contacte care sa fie valorificate in cadrul AAR;9 R neHsletterul lunar care va difuza la nivel interregional informatii privind oportunitatile de ocupare si dezvoltare antreprenoriala si e@emple de bune practici9 R 5hidul Intreprinzatorului Rural va fi elaborat pe baze multiregionale, cuprinzand studii de caz si e@emple de bune practici privind crearea si consolidarea afacerilor rurale R AAR; va avea o baza multiregionala si va promova abordarea complementara si coeziva, cu vocatie de dezvoltare a retelei la nivel national si european Complementaritatea cu alte strategii=programe=proiecte -roiectul se inscrie in a@ele generale de complementaritate ale DMI &"' cu diferitele programe nationale legate de dezvoltarea rurala, subsumate <trategiei *ationale de Dezvoltare Durabile si -oliticii de Dezvoltare Rurala '//62 '/)&, materializate in -rogramul *ational de Dezvoltare Rurala >-*DR? P -rogramul 0eader, Infiintarea si spri4inirea Retelei *ationale de Dezvoltare Rurala" Gn set special de masuri vizeaza crearea de locuri de munca in mediul rural prin diversificarea activitatilor agricole, promovarea antreprenoriatului, crearea de servicii pentru populatia rurala, incura4area activitatilor agro2turistice, precum si a celor mestesugaresti cu finantare din 3ondul ;uropean pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala" In vederea absorbtiei tinerilor someri ocupati in agricultura de subzistenta, 5uvernul spri4ina constituirea de microintreprinderi care vor fi incura4ate sa demareze activitati economice in zonele rurale si sa diversifice modelul traditional al ma4oritatii ofertelor orientate spre servicii din localitatile rurale" In acelasi timp, proiectul spri4ina direct obiectivele -lanului *ational de Reforme >-*R? '//62'/)/: R -romovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea R Cresterea accesului si participarii la formarea profesionala continua R 3urnizarea de spri4in financiar pentru programe de formare profesionala continua si cresterea sanselor de scolarizare a adultilor din mediul rural" In -*R se evidentiaza necesitatea dezvoltarii culturii antreprenoriale: Gn element cheie al dezvoltarii bazei antreprenoriale il reprezinta serviciile suport in domeniul larg al consultantei si pregatirii antreprenoriale" In absenta unei culturi reale a afacerilor, a serviciilor de calitate, precum si datorita dezvoltarii insuficiente

a retelelor de diseminare a informatiilor pentru IMM, consolidarea antreprenoriatului in Romania ramane inca un deziderat" <tudiile efectuate indica un grad scazut de participare la cursuri destinate managerilor sau anga4atilor" De aceea este necesara promovarea modulelor de pregatire si a cursurilor adecvate necesitatilor IMM in vederea adoptarii unor sisteme moderne de imbunatatire a managementului, productivitatii, fle@ibilitatii si competitivitatii" -artenerii proiectului au o bogata e@perienta in implementarea proiectelor de tip -hare DRG, la care actualul proiect aduce elemente complementare si ofera o arie de aplicare a lectiilor invatate din implementarea acestora: R -hare DRG '///=R$2///6"/'"/) >%7"/// ;uro?, care a primit calificativul de F-roiect de succesE din partea ADR Centru, specificandu2se faptul ca aceasta initiativa locala a reusit sa raspunda atat cerintelor beneficiarilor romani cat si dezideratelor europene privind reducerea disparitatilor sociale si dezvoltarea societatii informationale" R -hare DRG='//&=//.2..)"/."/&"/' >)%.6(/ lei? R -8AR;='//%=/)7266'"/%"/' >').6)/,// lei? -hare='//.=/)62..&"/%"/' >)(&)./ lei? R -hare DRG '//.=/)62..&"/%"/' >%."6// ;uro? -e aceeasi linie de complementarite putem nota si participarea la alte tipuri de programe, cu proiecte de natura complementara actualului proiect: -artenerul ), in '//72'//(: R implementarea fazei pilot a sectiunii de formare din proiectul ;conomia ,azata pe Cunoastere finantat de ,anca Mondiala R membru in consortiul de management al -rogramului *ational de cercetare I*3$<$C R managementul si implementarea proiectului FTrainITE, finantat de Comisia ;uropeana cu parteneri din 5recia, ,ulgaria, <pania, 5ermania, Romania, Turcia >%("/// ;uro buget pe Romania?9 -artenerul &, in mai '//+, a organizat evenimentul I*TR;-RI*KAT$R D; <GCC;< L TA*AR I*$IATII M 0;AD;R CR;ATII in cadrul <aptamanii ;uropene a IMM2urilor, sub coordonarea Comisiei ;uropene >?" -e langa aceste proiecte finalizate, partenerii au calitate de solicitant in alte proiecte tip -hare DRG dar si -$< DRG 3<;, care vor permite e@tinderea e@perientei si a lectiilor invatate catre acest proiect, asigurand conditiile pentru o buna implementare operationala si financiara: R -hare DRG '//7=/)(2)%6"/%"/' >.."/// ;uro?9 R -$<DRG=&+=&"' >))7"/// ;uro? -$<DRG=')=)") <tudiu pilot de cultura organizationala si impact de leadership >%.+"/// lei? Alte informaii relevante 2

GRAFICUL ACTI*IT/ILOR PROIECTULUI A0"i1i"a"ea 234 Dura"5 Or6ani,a(ia 0are im-lemen"ea,5 -roie0"ul 234 <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """

Anul 2 ) ) )" Asigurarea m""" ' )")")" Realizar""" & )")"'" <tabilir""" % )")"&" Coordona""" . )")"%" Rapoarte""" 7 )")"%" Rapoarte""" 6 )")"%" Rapoarte""" ( )")"%" Rapoarte""" + )"'")" Deschide""" )/ )"'"'" Derulare""" )) )"'"&" Raport""" )' )"'"&" Raport""" )& )"'"&" Raport""" )% )"'"&" Raport""" ). )"&")" 0ansarea""" )7 )"&"' 3inalizar""" )6 )"%") Gtilizare""" )( )"%"' Rapoarte """ )+ )"%"' Rapoarte """ '/ )"%"' Rapoarte """ ') )"%"' Rapoarte """

'' )"%"& IntXlnir""" '& )"%"& IntXlnir""" '% )"%"& IntXlnir""" '. )". Arhivarea d""" '7 '" Realizarea s""" '6 '")" <tabilirea""" '( '"'" Colectarea""" '+ '"&" Analiza pr""" &/ '"%" Analiza """ &) '"." Realizarea""" &' &" Realizarea a""" && &")" -regtire""" &% &"' -roiectarea""" &. &"&" Multiplica""" &7 &"%" $rganizare""" &6 &"." $rganizare""" &( %" -roiectarea,""" &+ %")" Analiza ce""" %/ %"'" ;laborarea""" %) %"&" ;laborarea""" %' %"%" Management""" %& %"." Digitizare""" %% %"7" Incarcarea""" %. %"6" Activitati""" %7 ." $rganizarea """

<olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ -artener naio""" <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ -artener naio""" -artener naio""" -artener naio""" -artener naio""" -artener naio""" -artener naio""" -artener naio""" -artener naio""" <olicitantului """

%6 .") <electarea """ %( ."' $rganizarea""" %+ ."& Derularea a""" ./ ."% Derularea a""" .) 7" $rganizarea """ .' 7") Recrutarea """ .& 7"' Realizarea """ .% 7"& -regtirea""" .. 7"% 3ormare gru""" .7 7". Derularea p""" .6 7"7" Activit""" .( 7"+ ;valuare fi""" .+ 6" Activiti""" 7/ 6") -regtirea""" 7) 6"' Activit""" 7' 6"' Activit""" Anul 2 ' + )" Management g""" )/ )")" Rapoarte t""" )) )")" Rapoarte t""" )' )")" Rapoarte t""" )% )")" Rapoarte""" ). )"'" Rapoarte d""" )7 )"'" Rapoarte d""" )6 )"'" Rapoarte d"""

<olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ -artener naio"""

<olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """

)( )"'" Rapoarte d""" )+ )"&"IntXlniri """ '/ )"&" IntXlniri""" ') '" <tudiu privi""" '' '")" Adaptarea """ '& '"&" Colectarea""" '% '"& Realizare a""" '. &" Iinformare, """ '7 &"' $rganizarea""" '6 %" Gtilizarea, """ '( ." Activiti""" '+ 7" $rganizarea """ &/ 6" Activiti""" &) (" ;laborarea u""" &' +" Nnfiinare""" Anul 2 & ) )" Management g""" ' )")" Rapoarte t""" & )")" Rapoarte t""" % )")" Rapoarte t""" . )")" Rapoarte t""" 7 )"'" Rapoarte d""" 6 )"'" Rapoarte d""" ( )"'" Rapoarte d""" + )"'" Rapoarte d"""

<olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ -artener naio""" <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ -artener naio""" <olicitantului """

<olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """

)/ )"&" Intalniri """ )) )"&" Intalniri """ )' '" <tudiu privi""" )& '")" Adaptarea """ )% '"'"Colectarea """ ). '"& Analiza pri""" )6 '"%" Realizarea""" )( &" Iinformare, """ )+ &"' $rganizarea""" '/ &"%" $rganizare""" ') %" Gtilizarea, """ '' ." Activiti""" '& 7" $rganizarea """ '% 6" Activiti""" '. (" ;laborarea, """ '7 +" <pri4in pent"""

<olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ -artener naio""" <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """ <olicitantului """

A0"i1i"a"ea 234

Or6ani,a(ia 0are im-lemen"ea,5 -roie0"ul 234 <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

Anul 2 ) ) )" Asigurarea managementului general al proiectului" R

'

)")")" Realizarea planului detaliat de implementare a proiectului9 <olicitantului -artener formarea echipei de implementare i organizarea condiiilor de naional ) -artener naional ' lucru" -artener naional & )")"'" <tabilirea procedurilor de asigurare a calitii9 elaborarea instrumentelor de monitorizare i evaluare a proiectului" )")"&" Coordonarea implementrii, aplicarea procedurilor de asigurare a calitii <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional '

&

-artener naional & . )")"%" Rapoarte tehnice i operaionale <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

)")"%" Rapoarte tehnice i operaionale

)")"%" Rapoarte tehnice i operaionale

)")"%" Rapoarte tehnice i operaionale

)"'")" Deschiderea contului proiectului9 stabilirea procedurilor privind operaiunile financiare

)/ )"'"'" Derularea operaiunilor financiare

)) )"'"&" Raportri periodice, cereri de rambursare insotite de audit <olicitantului )' )"'"&" Raportri periodice, cereri de rambursare insotite de audit <olicitantului )& )"'"&" Raportri periodice, cereri de rambursare #nsoite de audit <olicitantului )% )"'"&" Raportri periodice, cereri de rambursare #nsoite de audit <olicitantului ). )"&")" 0ansarea achiziiilor, elaborarea caietelor de sarcini <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

)7 )"&"' 3inalizarea=actualizarea caietelor de sarcini, solicitarea i #nregistrarea ofertelor9 decizia de atribuire9 semnarea i e@ecutarea contractelor de achiziii )6 )"%") Gtilizarea instrumentelor de monitorizare si evaluare, edine lunare de monitorizare ale comitetului de coordonare )( )"%"' Rapoarte trimestriale de evaluare )+ )"%"' Rapoarte trimestriale de evaluare '/ )"%"' Rapoarte trimestriale de evaluare ') )"%"' Rapoarte trimestriale de evaluare '' )"%"& IntXlniri semestriale ale comitetului consultativ

'& )"%"& IntXlniri semestriale ale comitetului consultativ

'% )"%"& IntXlniri semestriale ale comitetului consultativ

'. )". Arhivarea documentelor

'7 '" Realizarea studiului iniial privind situaia ocuprii #n mediul <olicitantului

rural i tendinele de dezvoltare local '6 '")" <tabilirea metodologiei i elaborarea instrumentelor de lucru, testarea si finalizarea lor '( '"'" Colectarea datelor '+ '"&" Analiza primar a datelor &/ '"%" Analiza i interpretarea final a datelor &) '"." Realizarea raportului final i a materialelor de diseminare" <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & -artener naional ) <olicitantului <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & -artener naional ) -artener naional ) -artener naional ) -artener naional ) -artener naional ) -artener naional ) -artener naional ) -artener naional )

&' &" Realizarea activitilor de informare i publicitate privind proiectul && &")" -regtirea i difuzarea unor produse media privind obiectivele i activitile proiectului9 &% &"' -roiectarea, realizarea, implementarea, intretinerea i actualizarea paginii Heb a proiectului" &. &"&" Multiplicarea i difuzarea de produse media privind obiectivele i activitile proiectului9 &7 &"%" $rganizarea unei conferine de lansare pentru )'/ de participani, actori cheie la nivel naional, dublat de o conferin de pres &6 &"." $rganizarea a trei seminarii regionale, pentru apro@" %/ de participani fiecare, reprezentani ai instituiilor interesate de nivel regional i local" &( %" -roiectarea, realizarea, utilizarea, #ntreinerea i actualizarea platformei electronice a proiectului" &+ %")" Analiza cerintelor si proiectarea arhitecturii platformei electronice a proiectului %/ %"'" ;laborarea suportului softHare al platformei electronice a proiectului %) %"&" ;laborarea ghidului de utilizare a platformei electronice %' %"%" Managementul utilizarii platformei electronice suport a proiectului %& %"." Digitizarea materialelor de instruire pentru grupul tinta" %% %"7" Incarcarea sectiunii de formare e2learning a platformei electronice si a bazelor de date ale grupului tinta" %. %"6" Activitati de asistare a utilizatorilor prin tehnici de V call center W asincron"

%7 ." $rganizarea de activiti de informare i sensibilizare privind <olicitantului -artener oportunitile de ocupare i de dezvoltare profesional, precum naional ) -artener naional ' i de dezvoltare a afacerilor 2 faza pilot" -artener naional & %6 .") <electarea comunitilor rurale pe baza rezultatelor primare ale studiului" <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

%( ."' $rganizarea logistic i pregtirea tehnic a activitilor de <olicitantului -artener informare i sensibilizare privind oportunitile de ocupare i de naional ' -artener naional &

dezvoltare a afacerilor" %+ ."& Derularea activitilor de informare=con tientizare #n comunitile selectate <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

./ ."% Derularea activitilor de informare=con tientizare #n fiecare <olicitantului -artener coal din comunitile selectate R naional & .) 7" $rganizarea i derularea programelor de formare=dezvoltare a <olicitantului -artener competenelor P faza pilot" naional ) -artener naional ' -artener naional & .' 7") Recrutarea participanilor i formarea grupelor de studiu pentru cele & domenii de formare P limba englez, TIC, antreprenoriat <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

.& 7"' Realizarea analizei de nevoi de formare, pe baza rezultatelor <olicitantului -artener preliminare ale studiului i a informaiilor culese la recrutarea naional ) -artener naional ' participanilor i adaptarea consecutiva a curriculumului i a -artener naional & materialelor suport .% 7"& -regtirea i derularea instruirii formatorilor din perspectiva <olicitantului -artener obiectivelor specifice ale proiectului9 naional ) -artener naional ' -artener naional & .. 7"% 3ormare grupelor de cursani si asigurarea logisticii necesare <olicitantului -artener cursurilor9 naional ) -artener naional ' -artener naional & .7 7". Derularea programelor de formare pe cele & domenii <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

.6 7"7" Activiti de formare la distan i mentorat pentru <olicitantului -artener spri4inirea #nvrii continue a participanilor, prin platforma de naional ) -artener naional ' e2learning -artener naional & .( 7"+ ;valuare final, certificare si elab rapoarte cursR <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional &

.+ 6" Activiti de consiliere profesional i antreprenorial

7/ 6") -regtirea activitilor de consiliere, pe baza studiului i a <olicitantului -artener informaiilor specifice dezvoltrilor la nivel naional i regional" naional & 7) 6"' Activiti de consiliere privind oportunitile de dezvoltare profesional i personal, inclusiv in sistem de call centre asincron, cu a4utorul platformei electronice 7' 6"' Activiti de consiliere pentru iniierea unor afaceri #n mediul rural, inclusiv in sistem de call centre asincron, cu a4utorul platformei electronice Anul 2 ' + )" Management general 2 coordonare implementare, asigurarea <olicitantului -artener calitii,R derulare operaiuni financiare, achiziii, monitorizare si naional ) -artener naional ' evaluare continua, edine lunare Comitet Coordonare, arhivare -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener <olicitantului

-artener naional &

)/ )")" Rapoarte tehnice i operaionale

)) )")" Rapoarte tehnice i operaionale

naional ) -artener naional ' -artener naional & )' )")" Rapoarte tehnice i operaionale <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

)% )")" Rapoarte tehnice i operaionale ). )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit )7 )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit )6 )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit )( )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit )+ )"&"IntXlniri semestriale ale comitetului consultativ

'/ )"&" IntXlniri semestriale ale comitetului consultativ

') '" <tudiu privind efectele proiectului i tendinele de dezvoltare <olicitantului rural finale '' '")" Adaptarea metodologiei i a instrumentelor9 <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului

'& '"&" Colectarea datelor pe zona cursurilor din faza de e@tensie 2 etapa I, la ) an de la finalizarea cursurilor9 analiza primar a datelor '% '"& Realizare ade materiale de diseminare pe baza primelor rezultate '. &" Informare, publicitate, diseminare: pregtirea i difuzarea unor produse de informare privind rezultatele obinute #n faza pilot i in studiul initial, inclusiv prin actualizare site

<olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

'7 &"' $rganizarea a patru seminarii regionale 2 total )7/ persoane <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & '6 %" Gtilizarea, #ntreinerea i actualizarea platformei electronice a -artener naional ) proiectului" R '( ." Activiti de informare i sensibilizare in comunitati si in scoli <olicitantului -artener P faza ', e@tensie >% 4udete, '/ comunitati, %/ activitati? naional ) -artener naional ' -artener naional & '+ 7" $rganizarea i derularea programelor de formare=dezvoltare a <olicitantului -artener competenelor P faza ', e@tensie naional ) -artener naional ' -artener naional & &/ 6" Activiti de consiliere profesional i antreprenorial P faza ', inclusiv in sistem call centre asincron &) (" ;laborarea unui ghid de bune practici DIntreprinzatorul rural <olicitantului -artener naional & -artener naional &

europeanE, pe baza e@perienei realizate" &' +" Nnfiinarea Asociaiei DIntreprinzator rural europeanE" <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

Anul 2 & ) )" Management general 2 coordonare implementare, asigurarea <olicitantului -artener calitii,R derulare operaiuni financiare, achiziii, monitorizare si naional ) -artener naional ' evaluare continua, edine lunare Comitet Coordonare, arhivare -artener naional & )")" Rapoarte tehnice si operationale <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

'

&

)")" Rapoarte tehnice si operationale

)")" Rapoarte tehnice si operationale

. 7 6 ( +

)")" Rapoarte tehnice si operationale )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit )"'" Rapoarte de evaluare, rapoarte financiare, cereri de rambursare, audit

)/ )"&" Intalniri semestriale ale comitetului consultativ

)) )"&" Intalniri semestriale ale comitetului consultativ

)' '" <tudiu privind efectele proiectului i tendinele de dezvoltare <olicitantului rural finale )& '")" Adaptarea metodologiei i a instrumentelor9 <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

)% '"'"Colectarea datelor pe zona cursurilor din faza de e@tensie 2 etapa I, la ) an de la finalizarea cursurilor ). '"& Analiza primar a datelor9 realizarea de materiale de diseminare pe baza rezultatelor analizei primare )6 '"%" Realizarea raportului final si a materialelor de diseminare finale )( &" Iinformare, publicitate, diseminare: pregtirea i difuzarea unor produse de informare privind rezultatele obinute #n faza pilot si in cele dou studii initial inclusiv prin actualizare site

)+ &"' $rganizarea a patru seminarii regionale 2 total )7/ persoane <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional & '/ &"%" $rganizarea conferintei finale <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

') %" Gtilizarea, #ntreinerea i actualizarea platformei electronice a -artener naional ) proiectului" R '' ." Activiti de informare i sensibilizare in comunitati si in scoli <olicitantului -artener P faza ' finala >% 4udete, '/ comunitati, %/ activitati? naional ) -artener naional ' -artener naional & '& 7" $rganizarea i derularea programelor de formare=dezvoltare a <olicitantului -artener competenelor P faza ' finala naional ) -artener naional ' -artener naional & '% 6" Activiti de consiliere profesional i antreprenorial P faza ' <olicitantului -artener finala, inclusiv in sistem call centre asincron naional & '. (" ;laborarea, producerea si difuzarea unui ghid de bune practici <olicitantului -artener DIntreprinzatorul rural europeanE, pe baza e@perienei realizate, naional & si a unui *eHslette '7 +" <pri4in pentru activitatea curent a AAR; <olicitantului -artener naional ) -artener naional ' -artener naional &

Da"e Finan0iare PAC7ETUL DE FINANARE A PROIECTULUI Anul ! ) Resurse umane ' -articipani & Alte tipuri de costuri &") Din care 3;DR >)/O pentru A- )2. inclusiv, ).O pentru A- 7? Anul Anul $ To"al %)//+6/"// '&&').."// &/..//"// &/////"//

%&%)7&+"// &6&.%//"// %.666/'"7/ )'7.%6%)"7/ ))'.')/"// )%(6((/"// )%(6((/"// )/(7++."// .+'+.."// 7.''/."// &/..//"// /"// /"//

% Rezerva de contingenta .O ma@" . Total costuri directe >)M'M&M%? 7 6 Total cheltuieli generale de administraie IA0$AR;A ;0I5I,I0Y A -R$I;CTG0GI >.M7?

)/////"// )/////"// )/////"//

77.&(%%"// .+)7'&."// 7()66(6"7/ )+&(6(77"7/ %%%&(%")/ %)%)&7"./ %66'%.")/ )&&.67."6/

6/+(''(")/ 7&&/&6)"./ 6'+./&'"6/ '/6'&7&'"&/ /"// /"// /"// /"// )/&7)()"6/

( Din care activiti transnaionale + Contribuia solicitantului A<I<T;*JY 3I*A*CIARY )/ *;RAM,GR<A,I0Y <$0ICITATY >62+?

&.%+))"%/ &)7.)("7/ &7%6.)"6/

76%&&)7"6/ 7/)&(.'"+/ 7+&/'()"// )+7(6%./"7/

)) Ialoarea neeligibil a proiectului )' Ialoarea total a proiectului >6M))? I rugm s 4ustificai i s detaliai bugetul

/"//

/"//

/"//

/"//

6/+(''(")/ 7&&/&6)"./ 6'+./&'"6/ '/6'&7&'"&/ ,ugetul a fost alcatuit pe baza categoriilor din 5hid: <A0ARII si asimilate au fost estimate la . niveluri de salarizare orara, conform nivelului de responsabilitate si e@pertiza: *ivel ) >manager de proiect?: './ lei=ora9 *ivel ' >coordonatori tehnici?: ''/ lei=ora9 *ivel & >e@pert 4uridic, e@perti pe termen scurt?: '// lei=ora9 *ivel % >formator, proiectant=dezvoltator= administrator soft, consultant, evaluator?: )(/ lei=ora9 *ivel . >asistent manager, asistent coordonator, contabil?: )%/ lei=ora" Aceste cote au fost stabilite pentru a se asigura motivarea si fidelizarea e@pertilor care pot oferi rezultate de calitate, tinandu2se cont ca apro@" %'O din aceste sume sunt ta@e si contributii legale, iar salariile efective sunt strict normate" Activitatea managerului a fost estimata la min" ' ore=zi L . zile=luna, adica )(/ de zile in & ani, la care s2au adaugat cate )/ zile suplimentare pentru raportari in anii ),' si ( zile in anul &: )+(z @ ( @ './ lei L %'7/// lei" Munca asistentului managerului a fost apreciata, pe responsabilitatile sale multiple, la ./O norma L&7/ zile in & ani, la care s2au daugat cate )/ zile pregatire la cele )) seminarii si cate )/z @' conferinte L %+/z @ )")'/ lei=zi L .%((// lei" Coordonatorii tehnici sunt estimati la '.O norma >L)(/z=& ani?, la care s2au adaugat cate &z @7 raportari semestriale la CC M 'z raport final M ..z actiuni constientizare M .z @ )) seminarii reg M %z conferinte L &)%z @)67/ lei L ..'7%/ lei" Coordonatorul tehnic al partenerului ) are mai putine cursuri si seminarii de acoperit, dar raspunde de dezvoltare=utilizare platforma, care ia mult timp, in special in prima perioada, implicarea coordonatorului partenerului & este mult mai mica, fiind estimata la '.O din norma celorlalti" <uma rezultata este de %+%.7/ @ &"'. L )7/6&'/" Coordonatorii tehnici vor fi a4utati de cate un asistent de proiect la nivelul fiecarui partener, pentru care s2au considerat %@)(/z @))'/ lei L (/7%// lei" -entru informare=constientizare >adulti? si consiliere profesionala s2au prevazut & e@perti @ 'z @.. sesiuni @)"%%/ lei L %6.&// lei" -entru informare=constientizare in scoli L ' pers" @ 'z @.. sesiuni @ )"%%/ lei L ).(%//, iar consilierea antreprenoriala ' e@perti @ %.z @)"%%/ lei L )'+7// lei" 0a acestia se adauga formatorii: engleza .. @).z @)"%%/ lei=zi L ))((/// lei9 TIC: >' @ %% @ 7z L &'(z @)"%%/ lei=zi L 67/&'/ lei9 antreprenoriat: '@)'@)' z @)"%%/ lei=zi L %)%6'/ lei9 evaluatorii: .. ;* @)"%%/ lei=zi M & @>%% grupe

TIC M )' ;A? @)"%%/ lei=zi L %6+.'/ lei9 e@perti pentru dezvoltare=actualizare platforma, design materiale de informare=diseminare, mentori de invatare la distanta si consiliere in sistem de call center asincron, de la ) la ( persoane diferite pe subactivitati, totalizand '&+6 zile @ )"%%/lei=zi L &%.)7(/lei" <e mai adauga e@perti pe termen scurt pentru dezvoltare=prezentare de materiale de informare=diseminare=actualizare >inclusiv 5hid si *eHsletter?, in total '(+z @)"7// lei=zi L %7'%// lei" Total salarii M asimilate, inclusiv ta@e=contributii: ))%6(+7/ lei" In costurile de deplasare, la evenimentele de informare=constientizare au fost utilizate preturi medii de deplasare cu masina in cele & apoi % regiuni, raportate la apro@" .// de Bm dus2intors pe regiune, L (/ Bm=zi deplasari locale pentru diferitele evenimente @ .z si .// de Bm >dus2 intors? in medie pentru celelalte evenimente, inclusive modulele de curs, rezultand un total de '&.')% lei9 cazarea a fost estimata la ')/=noapte P .7+&76"7 lei, iar diurna la )// lei=zi, &6)'// lei, rezultand ))6.6() lei pentru cheltuieli de deplasare pentru cei & ani si cele peste '// de evenimente de informare, formare si consiliere organizate, totalul la RG fiind de )'7.%6%)"7 lei" -ARTICI-A*TI 2 au fost incluse: cheltuieli de transportul in cuantum de +/ lei=participant=deplasare modul >dus2intors?, in total &&7+// lei9 cazare: ')/,&7 lei=participant=noapte, total &%'./6/ lei9 subventii si burse: '6&/// lei9 premii: &7/// 2 total capitol -articipanti: %)//+6/ lei" A0T; C8;0TGI;0I intra: Cheltuieli aferente managementului de proiect: multiplicare documente: 676/// pagini Q /") lei=pagina L &(&./ lei9 prelucrare date9 dezvoltare softHare9 ' studii in mediul rural >subcontractare? L &)'/// lei9 conectare la retele informatice: ' @(&"&& lei=luna @&7 luni L 7/// lei9 cheltuieli aferente achizitiilor: 7/// lei9 achizitionare de publicatii P carti pentru participanti: )6)6+/ lei9 0icente: &'///9 Materiale consumabile pentru cei )76/ de cursanti la cursurile frontale, cei &&// de participanti la activitatile de informare=constientizare si cei .(/ participanti la evenimentele de informare=diseminare, si, pentru activitatile curente legate de implementarea proiectului: )+%)// lei" &"& Cheltuieli financiare si 4uridice: -rime de asigurare: 76.//" Audit: s2au prevazut %6/// lei anual, in total )%)/// lei" Cheltuieli pentru inchirieri, amortizari si leasing: Chirii spatii pentru engleza si antreprenoriat: 77 zile @ .// lei=locatie=zi L &&/// lei9 chirii spatii si echipamente TIC: '7% zile @ )/// lei=locatie=zi L

&///// lei" Total &&&/// lei9 Amortizare active L )'//// lei9 Rate de leasing autovehicul: )777 lei=luna @&7 luni L 7/"/// lei" Cheltuieli de informare si publicitate L )7./// lei, care includ &/// de pliante, './ afise A), .// afise A&, ./// fluturasi, )./ articole in presa, . spoturi radio=&/ de difuzari, & brosuri @'./ e@, . bannere, ' roll2up bannere, ' steaguri G;=R$, '/// caiete M &/// calendare M &/// pi@uri personalizate, ) set autocolant, '/// e@" 5hid a '// pagini, )/// e@" *eHsletter @ )' pag @ 6 editii" Achizitiile tip 3;DR reprezinta mult sub cele )/O din total costuri proiect permise de program, totalizand &/..// >),.O din valoarea eligibila a proeictului? si includ: ). laptop pentru clasa mobila TIC M( laptop e@perti @'.// lei L '/"/// lei9 ) desBtop @).// L ).// lei9 ' servere de mare capacitate @."/// L )//// lei9 ' imprimante multifunctionale de mare capacitate @'/"/// L %/"/// lei9 ' imprimante retea @).// L &/// lei9 ) imprim" portabila @).// L ).// lei9 ' echip" proiectie @&/// L 7"/// lei9 ) ecran proiectie @)"/// L )// lei9 ' table interactive @+/// L )(/// lei" C8;0TGI;0I0; 5;*;RA0; D; ADMI*I<TRATI; >6O din total costuri directe minus 3;DR? sunt in total )&)(+'& lei, in acestea, pe langa cheltuieli generale si utilitati fiind incluse si salariile pentru 4uristul proiectului: 6' z @)"7// lei=ziL ))."'// lei si pentru responsabilul financiar: )(/ z @)7// lei=zi L '((/// lei, si pentru contabilii partenerilor L % pers @.z @&7 luni @)''/ lei L ')+7// lei" In final, a fost adaugata si o rezerva de contingenta, cate )///// lei=an, mult sub limita permisa de program, de .O din cheltuielile directe" *eavand cheltuieli neeligibile, bugetul eligibil al proiectului insumeaza astfel '/6%'6)7,(/ lei, sub plafonul din 5hid L %++.)/) ;uro >curs Info;uro aprilie '//+ 2 %,'' lei=;uro? In8i0a"ori In8i0a"ori ID In8i0a"ori 9! ou"-u": *aloare &// '%/ &&// ))./ &//

&7& *umrul participanilor din zonele rurale la programe integrate &76 *umr de participani la instruire 2 sustenabilitate zone rurale &7( *umr de participani 3<; din mediul rural &7+ *umr de participani 3<; P femei &6/ *umr de presoane care beneficiaz de consiliere=orientare 2 sustenabilitate zone rurale

&6) *umrul participanilor din zonele rurale &6' *umrul participanilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate #n agricultura de subzisten

&&// )'// &&// ''./ &/ / *aloare 7. ./ / '. / / )6. / *aloare ' ))/ '/// 7/ &/ *aloare )/%+%/ '+7// 7(/ '. )

&6& *umrul participanilor la campanii de informare i con tientizare &6% *umrul participanilor la programe de formare profesional &6. *umrul participanilor la activiti de evaluare a #nvrii anterioare &67 ID *umrul participanilor la programe de spri4in pentru membrii de familie dependeni In8i0a"ori 9 resul": -onderea participanilor din mediul rural la programe integrate certificai >O?, dintre care: femei -onderea participanilor din zonele rurale certificai #n cadrul programelor integrate, care au obinut un loc de munc >O? -onderea persoanelor care #n termen de 7 luni dup participarea la programe integrate urmeaz o alt form de pregtire sau i2au gsit un loc de munc >O? *umr de participani la instruire care i2au gsit un loc de munc #n termen de 7 luni 2 sustenabilitate zone rurale *umr de participani la instruire care urmeaz o alt form de pregtire P sustenabilitate zone rurale

&7% -onderea participanilor din mediul rural la programe integrate certificai >O? &7. &77 &66 &6( &6+

&(/ *umr de participani la instruire certificai 2 sustenabilitate zone rurale &() -arteneri transnaionali implicai #n proiect 2 sustenabilitate zone rurale ID ) In8i0a"ori a8i(ionali 9ou"-u": <tudii finalizate cu rapoarte de cercetare privind situatia ocuparii in mediul rural si impactul activitatilor proiectului in comunitatile implicate

' ;venimente de informare=constientizare organizate & 5hidul de bune practici Intreprinzator rural european 2 e@emplare % -lanuri de afacere dezvoltate . ID -ersoane consiliate privind negocierea obtinerii de microcredite cu institutii financiare nebancare In8i0a"ori a8i(ionali 9resul": $re de instruire e2learning prin utilizarea platformei electronice suport a proiectului

7 $re de instruire frontala asigurate in proiect 6

-articipanti la evenimentele organizate in scop de ( informare=publicitate=diseminare, reprezentanti ai actorilor nationali, regionali, locali + )/ -onderea persoanelor care si2au imbunatatit imaginea referitoare la oportunitaile de ocupare in domenii non2agricole printre respondentii la studiul final Reele de colaborare infiintate care sa spri4ine populatia din comunitatile implicate in cresterea ocuparii in domenii non2agricole >AAR;?

Gru- (in"5 GRUP INT/ ID 67 -ersoane inactive 66 -ersoane ocupate #n agricultura de subzisten )'' Zomeri )'& Zomeri de lung durat )'. Zomeri tineri ).+ Manageri din mediul rural )7/ Anga4ati din mediul rural Finan"are an"erioara ASISTEN/ FINANCIAR/ NERAM+URSA+IL/ PRIMIT/ #N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PU+LICE Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de #mprumut din partea Institutelor 3inanciare Internaionale #n ultimii & ani, relevant pentru domeniul proiectuluiA *G Gru- (in"5 *aloare 7// (// )'// / / / '// .//

6. -ersoane #n cutarea unui loc de munc

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA SI MANAGEMENTUL AFACERILOR

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Tanase Gabriel Valentin MASTER MANAGEMENTUL CALITATII