Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI FACULTATEA DE CHIMIE APLICAT I TIINA MATERIALELOR

RAPORT DE EXPERTIZARE
CAFEA, DULCIURI SI BUTURI RACORITOARE

BUCURETI 2012 UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURETI FACULTATEA DE CHIMIE APLICAT I TIINA MATERIALELOR

EXPERTIZAREA SUCULUI DE ROII

Master: Expertizarea produselor chimice, alimentelor materialelor i An: I Masterand:

BUCURETI 2012

Cupr !"
Capitolul I
1# IMPORTANTA, CARACTERISTICILE I VALOAREA NUTRITIV A SUCURILOR I BUTURILOR DIN LE$UME I FRUCTE#################################% 2# PSTRAREA &N STARE PROASPT A LE$UMELOR I FRUCTELOR############################################################################# ############################' (# PRE$TIREA MATERIILOR PRIME PENTRU PRELUCRARE########################################################################### ##########################) %# CARACTERISTICILE TOMATELOR################################################################* '# TEHNOLO$IA SUCURILOR DE LE$UME######################################################+ 5.1. Bauturi de legume cu rol nutriti ................................................................! 5.". #ehnologia producerii concentratelor de legume.......................................! 5.$. #ehnologia concentratelor de tomate........................................................% 5.&. 'actorii care in(luenteaza calitatea sucului de tomate.............................1" 5.5. )ropriet*+ile organoleptice si (izico, chimice.............................................1" )#Tr,!"p-r.u/ .-0,.1/-r, r121p3 ,, p4".r,r1,, "p4/,r1,, 51p-6 .,r1,, ,07,/,r1, "u2u/u 51 .-0,.1############################################################################1% # C,p .-/u/ II

1# C-!. !u.u/ r,p-r.u/u 18p1r. 6,###########################################################1*

51

2# Pr1,07u/############################################################################## ######################1* (# Sur", / . 9 u/u ################################################################################ ############1* %# S2ur. ".-r 2 ,/ / . 9 u/u #############################################################################1 * '# Pr !2 p,/1/1 ,"p12.1 / . 9 u/u ##############################################################1* ,/1

)# Pr-215ur, !:1". 9,. 1 ########################################################################## ###1+ *# C-!".,.,r /1 18p1r. 61 ############################################################################## 1; +# C-!2/u6 ############################################################################### ######################20 ;# B 7/ -9r,< 1########################################################################### ######################21

ANEXE############################################################################### ##########################22 CODEX STAN '*=1;+1################################################################################ #2+ 4

1# IMPORTANTA, CARACTERISTICILE I VALOAREA NUTRITIV A SUCURILOR I BUTURILOR DIN LE$UME I FRUCTE

-ucurile o.+inute din legume i (ructe ocupa un rol important /n alimenta+ia omului. Aceste alimente asigura un necesar energetic su.stan+ial: sucurile sunt ade *rate concentrate de itamine, (ermen+i, su.stan+e minerale, oligoelemente, acizi organici. 0egumele i (ructele, /n special cele cu consistenta mai tare ridic* pro.leme de mastica+ie, mai ales copiilor i .*tr1nilor, spre deose.ire de sucurile din aceste (ructe i legume, care p*streaz* toat* gama de su.stan+e nutriti e i de itamine, (iind /n acelai timp uor de digerat. 2aloarea nutruti a i energetic* a sucurilor este dat* de con+inutul /n proteine, lipide, glucide, itamine i s*ruri minerale al materiei prime din care sunt realizate. 3rganismul primete primete cea mai mare parte din itamine pe .aza alimenta+iei de natur* egetal*, respecti din legume i (ructe. 4n ta.elul 1, este prezentat 2-!3 !u.u/ >! pr !2 p,/1/1 : .,0 !1 al unor (ructe i legume proaspete: Tabelul 1. Nr# 2r.# 1 " $ & 5 8 6 ! % 15 D1!u0 r1, B1 A(ine Ananas Capsune 7rape(ruit 0amai Mere -truguri Castra eti Morco i P,./,91/1 r-" 5,5$ 5,56 5,5$ 5,5! 5,58 5,5& , 5,5$ 5,55 0,0% V .,0 !1, 09 ? B2 5,5& 5,5$ 5,1 5,58 5,51 5,5$ , 5,5& 5,55 0,0% C 1" 1! 65 &8 55 1" , 6 & 2'

B*uturile nealcoolice realizate din legume i (ructe reprezint* un grup de alimente care sat(is(ac, pe l1ng* ne oia de lichide a organismului i necesarul de su.stan+e nutriti e, pentru men+inerea st*rii de s*n*tate. 4n ta.elul ", este prezentat 2-!3 !u.u/ >! "4rur 0 !1r,/1 al unor (ructe i legume: Tabelul 2. Nr# 2r.# D1!u0 r 1, N, 1 " $ & 5 8 6 ! % 10 A(ine Ananas Capsune 7rape(ruit 0amai Mere Morco i -truguri Castra eti P,./,91/ 1 r-" 1 , " & $ $ 155 " 15 2' @ 1"5 , 185 "55 165 1"5 ""5 $55 165 (10 S,rur 0 !1r,/1, 09? C, "5 , "5 15 &5 ! 55 18 "$ 1' M9 15 , 1$ 8 1$ 5 15 1& % 20 F1 5,8 1,1 5,! 5,& 5,8 5,& 1 5,5 5,$ 0,) P !,& , "5 "! "5 15 &5 "& "6 (0 C/ 1 , 15 " 5 1,5 55 1 $5 )0

2# PSTRAREA &N STARE PROASPT A LE$UMELOR I FRUCTELOR


4n procesul de alori(icare a legumelor i (ructelor, depozitarea produselor horticole ocupa un rol important i const* /n introducerea i men+inerea acestora /n spa+iile de p*strare. Alegerea spa+iului de p*strare i a metodei de depozitare depinde de propriet*+ile (izico,chimice i (iziologice ale produsului i de timpul de depozitare. 'actorii care in(luen+eaz* p*strarea /n stare proasp*t* a (ructelor i legumelor:

1. Caracteristicile de specii i soi9 ". #emperatura de p*strare, care determin* iteza de des(*urare a reac+iilor chimice i .iochimice, precum i iteza de e aporare a a pei i acre inhi.a dez oltarea microorganismelor9 $. :mezeala relati * a aerului din spa+iul de p*strare: !5,%5;9 &. Compozi+ia atmos(erei. <educerea con+inutului de oxigen i creterea con+inutului de dioxid de car.on duce la prelungirea duratei de p*strare9 5. 2entila+ia, care uni(ormizeaz* temperatura, umezeala relati * i compozi+ia aerului din depozit. -e recomanda ehicularea aerului de 6, ! ori=or*9 8. Igiena depozitelor, care are un rol /n pre enirea in(ec+iilor. >ezin(ectarea se poate (ace prin *ruire i, apoi, tratare cu dioxid de sul(9 6. 0umina are rolul de a intensi(ica acti itatea meta.olic* a (ructelor i legumelor. >e aceea depozitarea (ructelor i legumelor se (ace la /ntuneric9 !. -u.stan+ele olatile, precum: etilena care intensi(ic* procesele de m*turare, amoniacul care poate pro eni din instala+iile (rigori(ice, ca urmare a unor pierderi accidentale. 4n procesul de industrializare a legumelor i (ructelor, depozitarea tre.uie s* (ie c1t mai scurt* sau chiar suprimat*. 4n ta.elul $, se prezint* pierderile /n greutate ale unor specii de legume i (ructe, /n (unc+ie de durat* de depozitare: Tabelul 3 Nr# 2r.# D1!u0 r1, P 1r51r ! 9r1u.,.1 ? Dur,., 51 51p-6 .,r1 12 -r1 2% -r1 P1".1 2% -r1 1 Ardei 1,5 1,5 ",5 " Castra eti 1,5 1,5 ",5 $ 2inete 5,5 1,5 1,5 & 2arza 5,5 1,5 1,5 ' T-0,.1 1,0 1,' 2,' 8 Capsune 1,5 , , 6 )ere , 5,6 , ! -truguri , 5,% , % 2isine , 5,% , 15 ?meura 1,5 , ,

(# PRE$TIREA MATERIILOR PRIME PENTRU PRELUCRARE


7

Ma@oritatea procedeelor de conser are aplicate /n industria conser elor egetale con+in aceleai opera+ii de condi+ionare. :rm*toarele opera+ii sunt aplica.ile at1t legumelor, c1t i (ructelor: 1# S-r.,r1,, are rolul de a elimina din masa produselor exemplarele necorespunz*toare sau cu de(ecte9 2# Sp,/,r1,, are rolul de a elimina impurit*+ile, de a reduce reziduul de pesticide, (iind aproape la (el de e(icient* ca i o tratare termic* timp de ",5 minute9 (# Cur,. r1,, urm*rete /ndep*rtarea p*r+ilor necomesti.ile sau greu digera.ile ale materiei primesi se poate realize prin procedee mecanice, termice, chimice9 >e exemplu, la deco@irea chimic* a tomatelor, tre.uiesc respecta+i anumi+i parametri, cum sunt: concentra+ia solu+iei utilizate la /ndep*rtarea pielitei (ructului ABa 3CD E 5;, temperatura de %5,%! grade, iar durata realiz*rii procedeului s* se /ncadreze /ntre 5,5,1 min. %# D : 6,r1,, se aplic* (ructelor i legumelor di(eren+iat, pentru t*ierea /n (elii, cu.uri, etc9 '# Op4r r1, F se aplic* (ructelor i legumelor /ntregi sau /n segmente asigur1nd: inacti area enzimelor, eliminarea aerului din +esuturi, reducerea num*rului de microorganisme, (ixarea culorii produelor egetale, eliminarea gustului nepl*cut al unor legume. Calitatea apei utilizate la op*rire este (oarte important*: de exemplu, apa dur* este contraindicata.

%# CARACTERISTICILE TOMATELOR
T-0,.1/1 reprezint* una din principalele legume utilizate /n alimentaGie /n stare proaspat* i a 1nd cea mai mare pondere /n industria conser elor de legume. 'ructul este o .ac* de culoare erde la /nceput, iar la maturitate rou, roz, gal.en, datorita propor+iei /n care se g*sesc /n (ructe pigmen+ii caroten i licopen. )rospe+imea i gustul pl*cut este con(erit de acizii li.eri /n echili.ru cu aromatizan+ii naturali i cu zaharurile solu.ile. 'ermitatea i consisten+a (ructelor, apte pentru transport i p*strare, sunt asigurate de con+inutul /n proteine, aminoacizi, su.stan+e pectice, celuloz* i hemiceluloz*.

4n industria (a.ric*rii sucului de tomate se utilizeaz* tomate de (orm* rotund*, supra(a+a neted*, culoarea roie intens*, nu se admite tomate necoapte, erzi, tre.uie s* (ie (*r* semne de (ermentare sau mucegai, neatacate de .oli, greutatea tre.uie s* (ie cuprins* /ntre 65,155g, su.stan+a uscat* nu mai mic* de &;. -e recomand* soiuri de legume, care /n urma tratamentelor mecanice i termice nu su(er* modi(ic*ri esen+iale de culoare i gust, au pierderi minime de su.stan+e solu.ile utile Az*haruri itamine etc.D i /i p*streaz* textura (*ra /nmuierea excesi * a +esuturilor. C-0p-6 . , 2A 0 2, , .-0,.1/-rB Ap* : %&,5;9 ?aharuri: ",!;9 Amidon: 5,$;9 Celuloz*: 5,!;9 -u.stan+e proteice: 5,6;9 0ipide: 5,";9 -u.stan+e minerale: 5,6;.

-ucul are un conGinut mai scazut de hidraGi de car.on /n raport cu pulpa, dar /n schim. este mai .ogat /n s*ruri minerale, cu excepGia celor de (ier Aconcentrat /n pulp*D. #omatele sunt /n primul r1nd o surs* de itamine. -unt .ogate /n special /n itamina C, A, B1, B", i sunt o surs* important* de potasiu. 4n plus licopenul existent /n compozi+ia acestora o(er* propriet*+i antioxidante care a@ut* /n cazul .olilor cardio asculare. 155 g de roii con+in gama caroten, aproximati 65 mg it. B1, "5 mg it. C i cantit*+i mari de it. B", )) si B8. Cu c1t roiile sunt mai mici ca olum, cu at1t cantitatea de it. C este mai mare. 4n rosii se mai gasesc o serie de elemente indispensa.ile ie+ii omului ca: Cl, -, ), 'e, Ca, Cu, Mg, Br, I, Cg, 'l etc, precum i cantit*+i mici de acid malic, acid citric, acid tartric.

'# TEHNOLO$IA SUCURILOR DE LE$UME


'#1# B,u.ur 51 /19u01 2u r-/ !u.r . :

-ucul natural de legume reprezinta lichidul extras din legumele in stare proaspata, dupa ce acestea au (ost conditionate si zdro.ite. Cantitatea de suc rezultata depinde de (orta cu care se prezeaza, de gradul de maruntire a legumelor si de calitatea acestora >atorit* con+inutului lor .ogat /n su.stan+e hr*nitoare i energetice, .*uturile din legume au o aloare alimentar* ridicat*. Acestea sunt o.+inute din sucuri de legume /n di(erite propor+ii, la care se adaug* sucuri din (ructe, legume i (ructe ca atare, precum i o serie de alteproduse de origine animal*, care au ca e((ect /m.un*t*+irea gustului, ridic1nd totodat* i aloarea nutriti e a acestor .*uturi. -ucul de tomate deoarece reprezint* o alimenta+ie energetic* i o metod* de pre enire a /m.oln* irilor. <oiile reprezint* produsul cu cea mai mare pondere /n importul de legume pe pia+a european*. 65,%5; din europeni consum* roii, acesta este unul din cel mai mare ni el al consumului din toate produsele agroalimentare. '#2# T1A!-/-9 , pr-5u21r 2-!21!.r,.1/-r 51 /19u01

In (unctie de gradul de concentrare se deose.esc: , semiconcentrate cu $5,55; s.u.s. Apasta de tomate, concentrate de citriceD. -e caracterizeaza printr,o sta.ilitate redusa, (iind necesar un procedeu de conser are suplimentar Acongelare, pasteurizare, sterilizareD9 , concentrate propriu,zise cu minimum 85; s.u.s., sta.ile in timp, (ara un alt procedeu de conser are. )entru a e ita trans(ormarile senzoriale si reducerea alorii alimentare, se recomanda racirea rapida pana la "5 grade Celsius, iar pastrarea sa se (aca la temperaturi reduse A" grade CelsiusD. '#(# T1A!-/-9 , 2-!21!.r,.1/-r 51 .-0,.1 4n aceast* grup* se include .ulionul i di(eritele tipuri de past*, cu 1",&5; s.u.s., o.+inute prin prelucrarea tomatelor a@unse la maturitatea tehnologic*. Concentratele de tomate sunt (olosite /n alimenta+ie pentru a /m.un*t*+i culoarea, gustul i aloarea nutriti * a unor produse alimentare. #ehnologia (a.ric*rii pastei de tomate cuprinde trei (aze: o.+inerea sucului .rut, concentrarea acestuia i condi+ionarea i am.alarea produsului respecti .

10

<ecep+ia materiei prime se (ace cantitati i calitati Aextractul re(ractometric tre.uie s* (ie de 5,6 ;D. #ransportul intern al tomatelor se (ace hidraulic. #omatele cad /n maina de presp*lare i apoi sunt trecute /n maina de sp*lat.. 3pera+ia de sp*lare urm*rete, /n special, reducerea indicelui CoHard i e itarea prezen+ei nisipului /n produsul (init. -ortarea se (ace pe .anda de sortare cu role. )e partea /nclinat* a .enzii de sortare se (ace o sp*lare cu duuri a tomatelor sortate, care cad /n zdro.itor. -e recomand* separarea semin+elor /nainte de pre/nc*lzire, deoarece se e ita trecerea su.stan+elor tanante /n suc i o alori(icare mai .un* a semin+elor. 7rupul de separare a semin+elor este (ormat din: zdro.itorul de tomate, separatorul de pulp*, zdro.itorul de pulp* i un separator centri(ugal pentru semin+e. -ucul i pulpa zdro.it* trec la pre/nc*lzire /n schim.*toare de c*ldur* cu serpentine. -ucul de tomate rezultat de la grupul de strecurare, ra(inare,ultrara(inare este diri@at la concentrare, deeurile (iind presate cu o pres* cu uru.. C-!21!.r,r1, "u2u/u 7ru.. 3pera+ia se (ace /n (unc+ie de tipul de produs o.+inut A.ulion cu 1";, 1!; su.stan+a uscat* solu.il*9 pasta de tomate cu "&, "!, $8, &5; su.stan+a uscat* solu.il*D. )entru concentrarea sucului de tomate se (olosesc instala+ii de conentrare cu simplu e(ect, cu du.lu e(ect sau cu triplu e(ect. 3rient*rile actuale sunt spre instala+iile de concentrare cu patru e(ecte /n contracurent i /n curent paralel.

)entru a realiza o concentrare rapida a sucului de tomate si a e ita (ormarea crustei, se recomanda aplicarea schemei tehnologice din (igura 1.

11

Figura 1. Schema de concentrare ultrarapida a sucului de tomate C-!5 . -!,r1, " ,07,/,r1, p,".1 51 .-0,.1 . In ederea asigurarii sta.ilitatii micro.iologice a produsului, se (ace tratarea termica a pastei tomate. Conser area prin termosterilizare se poate (ace prin turnarea pastei de tomate (ier.inti in recipiente de $=1 si prin sterilizare propriu,zisa a recipientelor de 1=15 si 1=1. 3 linie de conditionare a pastei de tomate este (ormata din .azine de colectare a pastei de tomate, pompa, preincalzitor de pasta, masina de dozat si masina de inchis. )asta de tomate poate (i dozata si in tu.uri de aluminiu si pasteurizata. )entru turnarea la rece, pasta de tomate se raceste la "5 de grade Celsius si se dozeaza in .utoaie para(inate. In prezent, exista tendinta pentru conser area aseptica a pastei de tomate, in rezer oare mari, (olosind linii speciale. )entru -7. !1r1, "u2u/u 51 .-0,.1, industrial se aplica o schema tehnologica ce respecta urmatoarele etapeB .r,!"p-r.,r1,, r121p. , 2,/ .,. :, " 2,!. .,. :,, p,".r,r1,, "p,/,r1,, !"p12.,r1,, 65r-7 r1,, ".r12ur,r1, 9r-" 1r,, pr1 !2,/6 r1,, 18.r,91r1, "u2u/u , -0-91! 6,r1,, pr1 !2,/6 r1,, ,07,/,r1,, ".1r / 6,r1,, 51p-6 .,r1,# In (igura ", este ilustrata linia tehnologica de (a.ricarea a sucului de tomate:

12

Figura 2. 1,",$,E aporator &,5,8,6,pompa !,%,tanc pentru depozitare 15,condensator 11,pompa de aspiratie 1",pompa 1$,pasteurizator 1&,masina de umplut 15,masina de inchidere <eGeta tehnologioc* de (a.ricare a 155 litri de suc natural din tomate (*r* adaosuri presupune utilizarea a 1$5,155 Ig de tomate proaspete a@unse la maturitate, iar /n cazul producerii sucului din tomate cu adaos de sare Ji zah*r se adaug* circa $ Ig de sare Ji 1,5 Ig de zah*r. Apr12 1r1, 2,r,2.1r ". 2 /-r 0,.1r 1 pr 01# -ucul de tomate se o.+ine prin zdro.irea i strecurarea tomatelor proaspete, (*r* adaugarea de coloran+i sau su.stan+e conser ante. )rin excep+ie i se poate pune sare i zah*r. Calitatea materiei prime reprezint* un (actor important /n asigurarea calit*+ii produsului (init. Aprecierea calit*+ii materiei prime (olosite /n (a.ricarea sucului de tomate se (ace +in/nd seama de condi+iile impuse prin procesul tehnologic de prelucrare, calitatea tomatelor proaspete (iind de(init* de indicatorii generali si indi iduali ai speciei soiului.

13

'#%# F,2.-r

2,r1 !</u1!.1,6, 2,/ .,.1, "u2u/u 51 .-0,.1

Calitatea @oas* a sucului din tomate i /n general a produselor o.Ginute din tomate este str1ns legat* de procesul de culti are a tomatelor. 1. 4n ma@oritatea cazurilor cauza o constituie utilizarea ine(icient* sau utilizarea redus* a /ngr**mintelor minerale. In(luen+eaz* negati Ji utilizarea materialului seminacer de import, care nu corespunde cerin+elor locale. ". -oiurile industriale de tomate, care sunt utilizate la producerea sucului de tomate deseori nu corespund parametrilor (iziologici, nutriti i Ji organoleptici. Bi elul sc*zut de aciditate i densitatea /nalt* a tomatelor sunt al+i parametri importan+i de care tre.uie s* se +in* cont. $. Calitatea @oas* a apei utilizate /n procesul de producGie Ji respecti prezenGa /n concentratul de tomate a ionilor de metal catalizeaz* reacGiile ce pro oac* apariGia nuanGelor ca(enii /n culoarea sucului de tomate. )re enirea acestor urm*ri negati e poate a ea loc numai /n condiGiile respect*rii riguroase a parametrilor tehnologici, r*cirii rapide a sucului imediat dup* ce a (ost produs Ji p*strarea lui la o temperatur* mai @oas* de K5 L C. &. :n alt (actor care in(luenGeaz* calitatea sucului din tomate este am.ala@ul (olosit de c*tre /ntreprinderi. -ucul de tomate este am.alat de o.icei /n pachete tetra,paI, dar mai exist* /ntreprinderi care mai produc sucuri am.alate /n .orcane de sticl* cu capacitatea de la 1 la $ litri capsate con(orm tehnologiilor anilor 85. '#'# Pr-pr 1.43 /1 -r9,!-/1p. 21 " < 6 2-C2A 0 21 4n cadrul aceluiai soi, propriet*+ile organoleptice i (izico,chimice di(er* i ele /n (unc+ie de (actori ca: )erioada de recoltare 7radul de maturitate Conditiile de sol si clima Agrotehnica aplicata Etapele de recoltare Conditiile de transport si stocare temporara

14

-tarea igienico,sanitara Capacitatea de p*strare a tomatelor /n stare proasp*t*. Pr-pr 1.,. -r9,!-/1p. 21B A"p12.u/ r12 p 1!.u/u :curat, ermetic /nchis, cu capacul ne.om.at, neruginit, cu eticheta curat*, izi.il imprimat* cu toate elementele de identi(icare. A"p12.u/ 2-!3 !u.u/u B0ichid omogen cu miez m*run+it (in i repartizat uni(orm,se admite o strati(icare ne/nsemnat* /n timpul p*str*rii9 Cu/-,r1:de la rou p1n* la rou,portocaliu9 $u". D 0 r-"Bnaturale, .ine pronun+ate, caracteristice tomatelor din care este (a.ricat sucul,nu se admite gust i miros str*in. Pr-pr 1.,. < 6 2-C2A 0 21 'ractia masica de su.stante uscate solu.ile, minim 'ractia masica de acizi titra.ili: 5,$,5,!; 'ractia masica de miez: 15,"5; pC maxim: &," Impuritati: nu se admit Corpuri straine: nu se admit. 5;

Compozitia chimica a sucului de tomate este urmatoarea: 7lucide &,"&;9 0ipide 5,55;9 )roteine 5,68;9 Ap* %$,%;. Compozi+ia sucului este (oarte asem*n*toare cu cea a tomatelor proaspete, deoarece su.stan+ele nutriti e din (ruct trec /n suc i anume: z*harurile, acizii organici, s*rurile minerale, su.stan+ele aromate, pectinele i itaminele. In cadrul meniurilor o.isnuite sau (esti e, sucul de tomate mai poate (i (olosit si drept .autura apertiti , cum ar (i: .autura de tomate cu lamaie, .autura de tomate cu oua, .autura de tomate cu lapte si oua, .autura de tomate itaminizanta, .autura de tomate cu .ranza.

15

4n micro.iologie sucul de tomate este utilizat /n prepararea uni mediu ce con+ine suc de roii i agar, (olosit pentru determinarea unor .acterii din genul 0acto.acillus.

)# Tr,!"p-r.u/ .-0,.1/-r, r121p. ,, p,".r,r1,, "p,/,r1,, 51p-6 .,r1,, ,07,/,r1, "u2u/u 51 .-0,.1 Tr,!"p-r.u/ .-0,.1/-r
-e (ace cu mi@loace de transport acoperite pentru a prote@a materia prim* de in(luen+a intemperiilor. )e parcursul transportului, roiile tre.uie (erite de ocuri i *t*mari mecanice. >e aceea, am.ala@ele recomandate pentru transportul roiilor sunt di(erite tipuri de l*zi p1n* la 18 Ig, containere, .ene, cisterne i /n rac /n maini sau remorci .asculante, /ns* grosimea stratului nu tre.uie s* dep*easc* 85 cm. Am.ala@ele tre.uie s* asigure aerisirea produselor transportate, sa (ie /n stare (unc+ional*, curate, (*r* miros str*in i s* nu modi(ice caracteristicile de calitate ale produsului transportat. 0a inter al de ! ore este o.ligatorie sp*larea i dezin(ectarea .enelor i cisternelor de transport a tomatelor. >ezin(ectarea se execut* cu ap* clorinat* A55,155 mg clor acti la litruD.

R121p3 ,
<ecep+ia se realizeaz* /n dou* etape: cantitati i calitati . <ecep+ia cantitati * se e(ectueaz* cu a@utorul c1ntarelor de tip pod .asculant*. <ecep+ia calitati * se e(ectueaz* organoleptic i con(orm condi+iilor tehnice pre azute /n standardele pentru tomate prelucrate /n industrie.

16

#omatele tre.uie s* (ie proaspete, /ntregi (ar* lo ituri mecanice, neatacate de .oli, curate, (*r* urme de produse (ito(armaceutice, de culoare, m*rime i (orma speci(ic* soiului, recoltate la stadiul de maturitate industrial* cu un con+inut de su.stan+* uscat* nu mai mic* de &;. 3.iecti ele urmarite prin receptia calitati a sunt: gradul de prospe+ime starea igienico,sanitar*:se poate determina prin metode mocro.iologice rapide de depistare a /nc*rc*turii micro.iene de pe supra(a+a tomatelor. gradul de maturitate: se poate determina izual sau prin eri(icarea (ermit*+ii texturii utiliz1nd maturometrul sau penetrometrul. aspectul exterior, (orma, m*rimea i culoarea gust i arom* su.stan+a uscat* solu.il*.

P4".r,r1,
)*strarea tomatelor se e(ectueaz* /n .azine cu ap* /n raport de 1:1, sau /n depozite simple sau (rigori(ice /n containere cu masa "5 Ig sau l*zi care tre.uie sa (ie curate, c1t mai pu+in supuse ac+iunii directe a radia+iilor solare i ploilor cu posi.ilit*+i .une de entila+ie natural* sau mecanic* a atmos(erei interioare. >epozitarea /ndelungat* /n condi+ii necorespunzatoare poate duce la apari+ia unor (enomene micro.iologice nedorite Amucegaire i (ermentareD cu degradarea calit*+ii materiei prime. )*strarea tomatelor /n .azine cu ap* dureaz* nu mai mult de 15 ore, deoarece deza anta@ul acestei metode const* /n pierderea su.stan+elor solu.ile, glucidelor, itaminelor, su.stan+elor minerale, etc. 4n cazul p*str*rii /n containere sau /n l*zi, (iecare lot este /nso+it cu paaport unde este indicat* masa, gospod*ria i calitatea tomatelor. 4n timpul p*str*rii temporare, tomatele pot su(eri o serie de modi(ic*ri de natur* (izic*, .iochimic* i micro.iologic*. modificrile fizice: pierderea apei datorit* e apor*rii, a /nd ca rezultat scaderea greut*+ii i deshidratarea super(icial* Az./rcireaD transformari biochimice: /nmuierea +esuturilor egetale ca urmare a hidrolizei enzimatice sau su.stan+elor pectice insolu.ile, pierderi de su.stan+e zaharoase prin trans(ormarea lor 17

/n .ioxid de car.on i ap* /n procesul de respira+ie, reducerea con+inutului de itamine cauzat* de procesul de oxidare modificrile microbiologice: muceg*irea, (ermentarea i putre(ac+ia.

Sp4/,r1,
)entru o sp*lare e(icient* se aplic* tratarea termic* la 155 L C timp de ",5 min. )entru /m.un*t*+irea procesului de sp*lare pot (i (olosite su.stan+e detergente cu condi+ia c* (aza de cl*tire s* (ie mai intens*. Cl*tirea se e(ectueaz* cu maina de sp*lat cu duuri care pul erizeaz* apa pe tomatele sp*late . )resiunea apei la duuri se recomand* a (i de 1,1,5 atm. Controlul sp*l*rii se e(ectueaz* izual. E(icien+a sp*l*rii se apreciaz* prin num*rul total de microorganisme de pe supra(a+a tomatelor /nainte i dup* sp*lare, care tre.uie s* scad* de cel pu+in ase ori. 4n caz contrar se intensi(ic* procesul de sp*lare.

D1p-6 .,r1,
>epozitarea /ndelungat* /n condi+ii necorespunzatoare poate duce la apari+ia unor (enomene micro.iologice nedorite Amucegaire i (ermentareD cu degradarea calit*+ii materiei prime. )*strarea tomatelor /n .azine cu ap* dureaz* nu mai mult de 15 ore, deoarece deza anta@ul acestei metode const* /n pierderea su.stan+elor solu.ile, glucidelor, itaminelor, su.stan+elor minerale, etc. 4n cazul p*str*rii /n containere sau /n l*zi, (iecare lot este /nso+it cu paaport unde este indicat* masa, gospod*ria i calitatea tomatelor.

A07,/,r1, "u2u/u 51 .-0,.1

-e e(ectueaz* /n recipiente de sticl*, cutii metalice i cutii tetrapac. Mai des sunt utilizate pachete M#etra,Bric,AsepticN, (a.ricate din material de am.ala@ com.inat, con(orm documentelor normati e /n igoare, cu capacitatea de "559 555 i 1 555 cm$. 4nchiderea recipientelor este (aza tehnologic* cu rol hot*r1tor /n asigurarea conser *rii produselor. :na din cauzele principale ale apari+iei de re.uturi i .om.a@e este calitatea in(erioar* a am.ala@elor. >in punct de edere calitati .orcanele, cutiile i capacele utilizate /n industria conser elor tre.uie s* corespund* condi+iilor tehnice din normati ele de calitate /n igoare. Marcarea i etichetarea sucurilor de tomate tre.uie s* se (ac* cu respectarea reglement*rilor /n igoare pri ind etichetarea alimentelor, /nscrierea tuturor in(orma+iilor necesare, ast(el /nc1t consumatorul s* (ie in(ormat corect la momentul cump*r*rii produsului. 18

S.1r / 6,r1,
<eprezint* tratamentul termic aplicat produselor am.alate i /nchise ermetic, care /mpiedic* alterarea micro.iologic* i le asigur* sta.ilitatea /n timp. )rin sterilizare, sunt distruse (ormele egetati e ale microorganismelor i par+ial sporii acestora. -terilizarea termic* tre.uie s* asigure conser a.ilitatea produselor, men+inerea calit*+ii i alorii nutriti e. -terilizarea sucului de tomate se realizeaz* /n sistem discontinuu Aautocla eD i sistem continuu /n sterilizatoare de di(erite tipuri. -terilizarea /n autocla e erticale se realizeaz* la temperaturi de 1"5 L C, la care corespund presiuni de peste 1 atmos(er*, care se dez olt* /n interiorul recipientelor

D1p-6 .,r1, "u2u/u 51 .-0,.1


-e (ace /n spa+ii /nchise AmagaziiD curate, uscate, .ine aerisite, (erite de /nghet, la temperaturii de 1!,"5 L C i umiditate relati * a aerului de maxim !5;. #emperatura ridicat* pe timpul depozit*rii pro oac* degradarea culorii, gustului, consisten+ei produselor i reducerea con+inutului de itamine. #emperatura sc*zut* (r1neaz* procesele de degradare, /n cazul /n care /nghea+* produsele se depreciaz* prin modi(icarea consisten+ei. :miditatea aerului in(luen+eaz* /n special procesele de coroziune. -e (ace paletizat, dup* e(ectuarea opera+iilor de condi+ionare indicate mai sus. )aletele cu conser e se prote@eaz* cu (olie de polietilen* prin care se asigur* i un aspect exterior corespunz*tor.

CAPITOLUL II CONINUTUL RAPORTULUI DE EXPERTIZ Pr1,07u/


-u.semnata, >ragomir Anca,Iuliana, cu domiciliul in Bucuresti, str -plaiul Independentei nr. "%, in calitate de expert in produse alimentare cu carnet nr 15&="!$ eli.erat de Ministerul Oustitiei, numita expert in litigiul care (ormeaza o.iectul dosarului cu nr. "5="51" in

19

.aza reclamatiei "5="51" emisa de BI3,#3MA#3E- -.A, consemnez in prezentul raport rezultatul sarcinii ce mi s,a incredintat de catre BI3,#3MA#3E- -.A.

Sur", / . 9 u/u
-ursa litigiului este una asupra produsului si anume : prezenta unui miros nespeci(ic si alterarea gustului unui lot de suc de rosii.

S2ur. ".-r 2 ,/ / . 9 u/u


)artile a(late in litigiul care (ormeaza o.iectul dosarului nr. "5="51", in .aza reclamatiei "5="51" sunt: R12/,0,!.: Codrescu Anghel, cu domiciliul in Bucuresti, in calitate de consumator. P,r,.: -C. #3MA#3)<3> -.A, producatoare de suc de rosii.

Pr !2 p,/1/1 ,"p12.1 ,/1 / . 9 u/u


0a data de ".55."51", Mihai Cosmin, comerciant, a inregistrat o reclamatie la sediul -C M:0#I0AB -.A, aducand la cunostinta constatarile (acute in momentul eri(icarii calitatii sucului de rosii achizitionat de la BI3,#3MA#3E- -.A. primit de la (irma producatoare -C. #3MA#3)<3> -.A spre a (i dat spre consum. Cola.orarea intre cele doua (irme a (unctionat cu succes pana in momentul de (ata, cand s,au inregistrat dis(unctionalitati in ceea ce pri este calitatea sucului de rosii receptionat pentru a (i dat spre consum. >in e aluarea acestor aspecte s,au putut constata urmatoarele: - Alterarea organoleptica a sucului de rosii: miros de ranced, culoare usor inchisa, gust alterat, nespeci(ice unui produs de calitate .una. <uginirea capacelor metalice ale sticlelor in care era am.alat produsul suc de rosii.

In urma acestor constatari, reprezentantii (irmei comerciante BI3,#3MA#3E- -.A au adus la cunostinta celor de la -C. #3MA#3)<3> -.A situatia intalnita, cerand totodata remedierea situatiei si inlocuirea in intregime a lotului de suc de rosii li rat. -C. #3MA#3)<3> -.A. a spus ca produsul gasit necon(orm are drept cauza modalitatile de depozitare si nu procesul de productie . Ast(el s,a a@uns la o situatie de litigiu intre cele doua (irme. 3.iecti ele expertizei sunt: 1. E aluarea documentelor care constituie (ondul spetei nr. "5="51"

20

". Identi(icarea

cauzelor care au dus la modi(icarea calitatii produsului suc de rosii receptionat de (irma BI3 ,#3MA#3E- -.A

Pr-215ur, !:1". 9,. 1


0a data de 5".55."51", expertul >ragomir Anca,Iuliana, a (ost desemnat pentru e aluarea reclamatiei inregistrate in dosarul "5="51". 0a data de 5$.55."51", expertul accepta implicarea in solutionarea reclamatiei. 0a data de 5&.55."51" expertul consulta 5-2u01!.1/1 2,r1 <,2 r1<1r r1 /, pr-5u" : , SR EN ISO %120B200*CAnaliz* senzorial*. Metodologie. #estul triunghiului , determinare a existen+ei unei di(eren+e senzoriale percepti.ile sau similitudine /ntre eantioanele a dou* produse9 , SR ISO 1((02B200+ Analiz* senzorial*. Metode pentru e aluarea modi(ic*rilor aromei alimentelor, cauzate de am.ala@e , e aluarea modi(ic*rilor /nsuirilor senzoriale ale
produselor alimentare sau ale simulan+ilor lor, pro ocate de am.ala@9 C SR EN 11(2B1;;) -ucuri de (ructe i de legume. M*surarea pC,ului9 , SR EN 121%*B1;;;=C1B2000C -ucuri de (ructe i de legume. >eterminarea acidit*+ii titra.ile9 C SR )B1;;' Bulion i past* de tomate9

, <egulamentul CE nr. !5"="55& al )arlamentului European si al Consiliului din "% aprilie "55& pri ind igiena produselor alimentare9 Expertul preia pro.e de suc de rosii atat din depozitul (irmei comerciante cat si din depozitul (irmei producatoare in cauza si documentele a(erente rezultatelor de la analizele e(ectuate. Analize e(ectuate: - Inspectarea caracteristicilor organoleptice ale sucului de rosii con(orm conditiilor tehnice speci(icate pentru produs in (isa tehnica9 E(ectuarea analizelor (izico,chimice9 Inspectarea etichetei produsului.

21

Expertul eri(ica de asemenea documentatia: - Certi(icat de atestare a dreptului de comercializare la solicitarea producatorului Certi(icat de con(ormitate A iz de insotire a mar(ii Buletin de analiza 'actura )roces er.al de receptie. A!,/ 61/1 21ru.1 p1!.ru pr-5u"u/ "u2 51 r-" B Analiza senzoriala, SR ISO 1((02B200+ 9 Analize (izico,chimice: ,pC C SR EN 11(2B1;;) acizi titra.ili SR EN 121%*B1;;;=C1B20009 su.stanta uscata solu.ila9 continutul de apa9 S.u5 1r1, 5-2u01!.1/-r -p1r,. :1 1. >ocumente care reglementeaz* relatia dintre p*rti Contract 'actura (iscal*9 )roces er.al de receptie Certi(icatul de con(ormitate Buletinul de analiz* ". >ocumente de li rare,primire:

$. >ocumente care atest* calitatea:

C-!".,.,r /1 18p1r. 61
In urma eri(icarii etichetei produsului, s,a constatat ca aceasta este con(orma. In urma analizelor prele ate din cele doua surse mentionate s,au constatat conditii necon(orme de depozitare, ast(el s,a constatat ca sursa nea@unsurilor aduse produsului este modalitatea de depozitarea la .ene(icia, si anume in depozitul

22

(irmei comerciante BI3,#3MA#3E- -.A, umiditatea aerului din depozit


depaseste alorile recomandate. Ast(el, ruginirea capacelor metalice conduce la per(orarea ta.lei si alterarea produsului, aducand modi(icari organoleptice si (izico,chimice din cauza depozitarii in conditii necorespunzatoare.

Insa, in urma e(ectuarii analizelor de la.orator si a in estigarii documentelor operati e solicitate, s,a constatat ca produsul suc de rosii comercializat intruneste conditiile de calitate prescrise.

C-!2/u6

)e parcursul in estigatiei litigiului s,au eri(icat toate documentele operati e puse la dispozitie de cele doua parti, s,au eri(icat conditiile de depozitare, transport si s,au e(ectuat si e aluat toate analizele necesare produsului. In urma acestor in estigatii s,au constatat a.ateri de la normele admise, acestea (iind nerespectarea normelor tehnice de depozitare a lotului in cauza, iar nerespectarea acestor conditii a dus la icierea calitatii sucului de rosii dat spre comercializare. In urma acestei expertize, (irma producatoare ia hotararea de a remedia situatia creata prin inlocuirea lotului de suc de rosii in cauza. 'irma comercianta ia decizia de a cola.ora cu (irma producatoare numai dupa ce a (i despagu.ita pentru pre@udiciile aduse de comercializarea lotului de suc de rosii necorespunzator.

23

B 7/ -9r,< 1

1. Banu C. Acoord.D, 1%%!, Manualul inginerului de industrie alimentar, ol. II, Ed. #ehnic* , Bucureti, capitolul 6, Industria conser arii legumelor si (ructelor9 ". Munteanu, #eodora, -ucuri si .auturi din (ructe si legume: preparare si aloare alimentara, pag. 6,"!9 $. -eptilici, georgeta, Bauturi din legume, pag. 55,6$9 &.http:==HHH.google.ro=urlP
saEtQrctE@QREQesrcEsQsourceEHe.QcdE1Q edE5C7&S'@AAQurlEht tp;$A;"';"'chimie,.iologie.u.m.ro;"'Cursuri;"5"5on,line ;"'MICA0T;"5"5C3?M:#A;"5"5ABCA;"'A0IMEB#E;"5"5C: ;"5"59 5. http:==legestart.ro=Borma,"55",cu,pri ire,continutul, (a.ricarea,calitatea,am.alarea,etichetarea,marcarea,pastrarea, .ulionului,pastei,tomate,AB@:13#I,D.htm9

24

ANEXE

25

C*tre: Andreescu Mihai -.C. M:0#I0AB -.A. -tr.Agricultori 116, Bl.!1, -ector $ U cod postal: 5$5$&1 Bucuresti , <omania E,mail: contactVmultila..ro #el. AsecretariatD : K& 5"1 $1" 61&& = K& 5"1 $1" 61&5 #el. A-er ice inter entieD : K& 56"! %$55$5 'ax. AsecretariatD : K& A5"1D $1" 61&1

Nr#R19# 2'=0;#02#2011

FISA DE SESIZARECRECLAMATIE

1. Bumele si prenumele: Musatescu -er.an, reprezentant legal al (irmei -C #3MA#3)<3> -.A., (irma producatoare. ". Bumele (irmei reclamante: BI3,#3MA#3E- -.A. $. )rodusul sau ser iciul reclamat: -:C >E <3-II.

26

&. >etalii cu pri ire la de(icientele reclamate: nerespectarea conditiilor de >E)3?I#A<E. -ucul de rosii prezinta alterarea proprietatilor organoleptice si ruginirea capacelor metalice. 5. )retentiile reclamantului: e(ectuarea unei expertize in aprecierii corecte a produsului reclamat. ederea

-emnatura reclamantului, tului care

-emnatura reprezentan

preia (isa,

S.C. MULTILAB S.A. Str.Agricultori 11 ! Bl."1! Sector # $ cod %ostal& '#'#(1 Bucuresti ) *omania +)mail& contact,multilab.ro Tel. -secretariat. & /( '01 #10 1(( 1 /( '01 #10 Tel. -Ser3ice inter3entie. & /( ' 0" 4#'2#'

1(2

Nr#R19# (%=0;#02#2011

C4.r1 D!,=D!u/ 18p1r. Dr,9-0 r A!2,CIu/ ,!,, 2* aducem la cunotin+* c* prin decizia 8&=5!.55."511 a -.C. M:0#I0AB -.A. a+i (ost desemnat* /n calitate de expert pentru e aluarea reclama+iei nr. "5="511, /naintat* de c*tre BI3,#3MA#3E-.A. B:C:<E-#I i /nregistrat* miercuri 5% mai "51" la sediul nostru, prin care se solicit*: testarea produsului suc de rosii (urnizat de -.C. #3MA#3)<3> -A. Con+inutul dosarului cauzei "5="511, precum i containerele cu do ezi pro.atorii remise de reclamant * or (i puse la dispozi+ie de c*tre secretariatul nostru, prin intermediul >nei ing. chim. Ionescu 27

Emilia, persoana de contact desemnat* de -.C. M:0#I0AB -.A. pentru dosarul nr. "5="511. 4n calitate de expert numit /n in estigarea acestei cauze, sunte+i /mputernicit*, prin decizia nr. 8&=5!.55."511 a -.C. M:0#I0AB -.A., s* contacta+i p*r+ile i oricare alte organiza+ii implicate /n icierea calit*+ii produsului suc de rosii, care (ace o.iectul litigiului, solicit1nd de la acetia documentele pe care le considera+i rele ante, precum i acces /n loca+iile i la personalul pe care le identi(ica+i drept pro.atorii pentru spe+a /n cauz*. 3.iecti ele expertizei sunt: 1. e aluarea documentelor care constituie (ondul spe+ei nr. "5="511 ". sta.ilirea st*rii de calitate a produsului suc de rosii (urnizat de -.C. #3MA#3)<3> -.A. Campina. )entru anaga@area de ser icii din partea unor organiza+ii de ter+* parte, * rug*m s* o.+ine+i /n preala.il permisiunea scris* a reprezentatului desemnat de centrul nostru pentru spe+a nr. "5="511. 2* rug*m s* comunica+i /n scris persoanei de contact desemnate de centrul nostru -C M:0#I0AB -.A. acceptul dumnea oastr* pentru des(*urarea lucr*rilor de expertizare /n spe+a nr. "5="511. >ata pentru depunerea raportului de expertiz*, /n (ormat electronic i tip*rit pe h1rtie este 18 mai "51", orele 18:55, la >na ing. chim. Ionescu Emilia, persoana de contact desemnat* de -C M:0#I0AB -.A. pentru dosarul nr. "5="511.

5!.55."51" directorului,

-emn*tura

tampila

28

C4.r1, D!, !9# 2A 0# I-!1"2u E0 / ,,


S.C. MULTILAB S.A. Str.Agricultori 11 ! Bl."1! Sector # $ cod %ostal& '#'#(1 Bucuresti ) *omania +)mail& ionescu.emilia,5ahoo.com Tel. -secretariat. & /( '01 #10 1(( 1 /( '01 #10 Tel.& /( ' 0" 4(26#22

1(2

-u.semnata >ragomir Anca,Iuliana, Ca urmare a adresei > s. de numire a mea ca expert pentru e aluarea reclama+iei "5="511, /nregistrat* miercuri 5% mai "51" de c*tre -.C. BI3,#3MA#3E- -.A. B:C:<E-#I, prin care se solicit* eri(icarea calit*+ii improprii a lotului &8="511 din produsul -:C >E <3-II (urnizat de -.C. #3MA#3)<3> -.A., * aduc la cunotin+* c* sunt de acord cu numirea i responsa.ilit*+ile care /mi re in prin aceasta. 2oi depune raportul de expertiz*, /n (ormat electronic i tip*rit pe h1rtie, la data de 18 mai "51", orele 18:55, la >na ing. chim. Ionescu Emilia, persoana de contact desemnat* de -C M:0#I0AB -.A. pentru dosarul "5="511. 15.55. "51" Expert Bume i prenume /n clar al expertului ><A73MI< ABCA,I:0IABA -emn*tura expertului,

29

-.C. BI3,#3MA#3E- -.A. -ucursala B:C:<E-#I tel=(ax: 5"1,55"$1&& C*tre, >na >irector Amalia )opescu,
-.C. M:0#I0AB -.A. -tr.Agricultori 116, Bl.!1, -ector $ U cod postal: 5$5$&1 Bucuresti , <omania

tel=(ax: 5"1,&6$&&1$9 e,mail: amaliaWpopescuVXahoo.com A 1nd /n edere preocup*rile i acreditarea la.oratorului dumnea oastr* ca organiza+ie etalon pri ind instruirea personalului, monitorizarea calit*+ii mediului i siguran+a alimentar*, precum i ar.itra@ pentru medierea con(lictelor /n domeniul ie+ii economice, * rug*m s* testa+i produsul -:C >E <3-II (urnizat de -.C. #3MA#3)<3> -.A. 0a ultima li rare am primit 155 litri produs suc de rosii, lot &8="511, con(orm speci(ica+iei prezentate /n anex*. Acesta a (ost utilizat la (a.ricarea lotului !"="511 de produs (inal suc de rosii. )entru eri(icarea calit*+ii produsului (init, con(orm normei interne de produc+ie, -.C. BI3,#3MA#3E- -.A. a demarat executarea analizelor de tip. Ca mostr* de testare se utilizeaz* lotul de -:C >E <3-II !"="511 i toate materiile prime i materialele utilizate la producerea -:C:0:I >E <3-II. Consider*m c* este necesar* implicarea unui organism independent, pentru a aprecia corect calitatea materialelor utilizate /n aceast* etap*. 4n acest scop am prele at o mostr* de produs -:C >E <3-II, pe care o depunem /mpreun* cu aceast* /nt1mpinare scris*, solicit1nd eri(icarea st*rii reale de calitate a lotului &8="511 produs de -.C. BI3, #3MA#3E- -A. B:C:<E-#I. 15.55."511 >I<EC#3< 7EBE<A0, 7rigorescu Andrei

30

PROCES VERBAL DE PREDARE E PRIMIRE )rin prezentul proces er.al se certi(ic* (aptul c* /ntreprinderea -.C. BI3,#3MA#3E- -.A. B:C:<E-#I, a predat o pro.* de 1 0 produs -:C >E <3-II la la.oratorul acreditat din cadrul -C M:0#I0AB -.A. pentru eri(icarea propriet*+ilor (izicoFchimice solicitate ApC, acizi titra.ili, metale grele D. -e precizeaz* c* acest produs este utlizat ca material auxiliar /n tehnologia de (a.ricare a produsului (init suc de rosii i tre.uie s* /ndeplineasc* anumite condi+ii de calitate: Aspectul recipientului :curat, ermetic inchis, cu capacul ne.om.at, neruginit, cu eticheta curata, Aspectul continutului : masa omogena, (in strecurata, (ara corpuri straine , (ara semne de alterare9 Culoare : rosie intensa pana la rosie caramizie, uni(orma in toata masa produsului 7ust si miros: speci(ice concentratelor de tomate, (ara gust si miros strain: de a(umat, ars, (ermentare, mucegai

"1.5"."511 -C M:0#I0AB -.A. )ersoana de contact: Ing. chim. Ionescu Emilia -.C. BI3 ,#3MA#3E- -.A. Ye( ser iciu C#C, Ing. Manolche 7eorge

31

BULETIN DE ANALIZA SUC DE ROSII D1!u0 r1, 2,r,2.1r ". 2


-u.stanta uscata solu.ila Aexclusi adaosul de sareD, ;grade re(ractometrice, la "5C, min Acizi titra.ili, ; Impuritati minerale insolu.ile, raportate la su.stanta uscata solu.ila, ; Indice de culoare, exprimat in grade 7ardner pC Continut de apa, ;

R16u/.,.1
"5

5,55 5,56 1,! ",6 6",5;

32

S-ar putea să vă placă și