Sunteți pe pagina 1din 181

1

ROBERT T. KIYOSAKI n colaborare cu SHARON L. LECHTER

Tat Bogat, Tat Srac Educa !a "!nanc!ar n "a#!l!e Traducere de IRINA$%AR&ARETA NISTOR Ed!tura Curtea 'ec(e B)C)RE*TI, +,,,

-e.cr!erea CI/ a B!bl!otec!! Na !onale KIYOSAKI, ROBERT T. Tat Bogat, Tat Srac0 Educa !a "!nanc!ar n "a#!l!e 1 Robert T. K!2o.a3! Traducere0 Ir!na$%argareta N!.tor Bucure4t!0 Curtea 'ec(e /ubl!.(!ng, +,,, +56 7.8 +, c# 9Cr ! c(e!e8 5:; ISBN <=>$:5+,$+5$= I. N!.tor, Ir!na$%argareta 9trad.; 5?<.<+>.+ Co7erta colec !e! de -AN /ER@O'SCHI Co7erta de -AN STANCI) Robert T. K!2o.a3! A!t( S(aron L. Lec(ter RICH -A-, /OOR -ACo72r!g(t B 5<<=, 5<<: b2 Robert T. K!2o.a3! and S(aron L. Lec(ter /ubl!.(ed b2 Carner Boo3. !n a..oc!at!on A!t( CASHDLOC Tec(nolog!e., Inc. B C)RTEA 'ECHE /)BLISHIN&, +,,,, 7entru 7reEenta Fer.!une n l!#ba ro#Gn ISBN <=>$:5+,$+5$=

Aceast carte este dedicat prinilor de pretutindeni, pentru c ei sunt cei mai importani profesori ai unui copil.

ROBERT T. KIYOSAKI e.te co7!lul bogat al unor oa#en! .rac!. El 4!$a dor!t d!ntotdeauna . nu #uncea.c a.e#en! tatlu! .au, care, n c!uda "a7tulu! c aFea un .alar!u con.!.tent, era Fe4n!c ngro7at n dator!!. ConcluE!a lu! e.te c, n 7r!nc!7al, 7roble#ele "!nanc!are 7roF!n d!n "a7tul c #ul !! an! de 4coal nu ne nFa n!#!c de.7re cu# "unc !oneaE ban!!, c! doar cu# . #unc!# d!n greu 7entru e!, !ar atunc! cGnd ! aFe# $ #ul !, 7u !n! $ nu 4t!# cu# .$! "olo.!# n "aFoarea noa.tr. Nu ne.ocot! ! "a7tul c rela !a cu ban!! e.te una de 7utere0 or! ! .t7Gn! !, or! deFen! ! .claF!! lor. /r!n !! boga ! 4! 7regte.c co7!!! . deF!n, la rGndul lor, boga !. /r!n !! .rac! le .7un co7!!lor . #earg la 4coal, . "!e cGt #a! .!l!tor! 4! .$4! g.ea.c o .luHb bun. In. calea de ur#at 7entru cG4t!garea bog !e! e.te !n! !erea n arta "!nan elor. InF a !$F co7!!! . "!e l!ber! d!n 7unct de Federe "!nanc!arJ In acea.t 7er!oad de #ar! .c(!#br! econo#!ce, lec !!le lu! Robert K!2o.a3! de.7re cu# 7ute ! "ace ban!! . #uncea.c 7entru du#neaFoa.tr .unt ne7re u!teJ Robert K!2o.a3! .$a n.cut 4! a cre.cut n HaAa!!. /roF!ne d!ntr$o !#7ortant "a#!l!e de 7ro"e.or!8 tatl .u a condu. -e7arta#entul de Educa !e al Statulu! HaAa!!. -u7 ter#!narea l!ceulu!, 4!$a cont!nuat .tud!!le la NeA Yor3. Ab.olF!nd "acultatea, !ntr n %ar!na A#er!can 4! lu7t n '!etna#, ca o"! er 4! 7!lot de el!co7ter. In 5<==, a n"!!n at o co#7an!e ce a .co. 7e 7!a 7r!#ul 7orto"el d!n na!lon 7entru .ur"er!, care n .curt Fre#e a deFen!t un 7rodu. de #are .ucce.. El 4! 7rodu.ele .ale au a7rut n RunnerK. Corld, &entle#anK. Luarterl2, Succe.. %agaE!ne, NeA.Aee3 4! c(!ar n /la2bo2. La M= de an! .$a 7en.!onat 4! .e ocu7 n cont!nuare de !nFe.t! !!, n .7ec!al n do#en!ul !#ob!l!ar. -!n 5<<?, e.te co$"ondator al une! co#7an!! !nterna !onale de nF #Gnt, care "unc !oneaE n 4a7te r!, ce 4!$a 7ro7u. !n! !erea cur.an !lor n arta a"acer!lor 4! a !nFe.t! !!lor. In cal!tate de .7ec!al!.t n educa !e, a Forb!t de la cele #a! !#7ortante tr!bune, 7e unde au trecut 4! Og %and!no, N!g N!glar .au Ant(on2 Robb!n.. E.te creatorul Hoculu! CASHDLOC, n tre! Far!ante 97entru co7!!, 7entru adul ! 4! aFan.a !;, care re7roduce cond! !!le une! 7!e e reale 4! ! !n! !aE 7e Huctor! n ta!nele ban!lor.

SHARON L. LECHTER e.te coautoare la OTat Bogat, Tat SracP. -u7 ce a ab.olF!t .trluc!t )n!Fer.!tatea de Stat d!n Dlor!da, ob !nGnd o d!7lo# n contab!l!tate, S(aron Lec(ter .$a angaHat la o #are "!r# de contab!l!tate. A deFen!t eQ7ert contab!l la o co#7an!e d!n !ndu.tr!a calculatoarelor, a7o! d!rector de !#7oE!te la o co#7an!e na !onal de a.!gurr!. E.te "ondatoare a 7r!#e! reF!.te 7entru "e#e! d!n C!.con.!n. D!!nd .o !e 4! #a# a tre! co7!!!, .$a or!entat .7re nF #Gnt. L$a aHutat 7e !nFentatorul 7r!#e! Ocr ! electron!ce de Forb!reP . eQt!nd acea.t !ndu.tr!e. E.te o 7!on!er n deEFoltarea no!lor te(nolog!! care ncearc . readuc 7e cGt 7o.!b!l cr !le n F!a a co7!!lor. Ea .$a !#7l!cat d!n ce n ce #a! #ult n "or#area celor #!c!, deFen!nd o #!l!tant n do#en!ul #ate#at!c!!, al calculatoarelor, al c!t!tulu! 4! al .cr!.ulu!. In 7reEent, 4! concentreaE e"ortur!le 7entru .7r!H!n!rea crer!! !n.tru#entelor educa !onale nece.are celor !ntere.a ! de a#el!orarea educa !e! lor "!nanc!are.

%ul u#!r!

Cu# 7o ! .7une cu!Fa O#ul u#e.cP atunc! cGnd trebu!e . #ul u#e4t! atGtor oa#en!R Categor!c, acea.t carte l! .e datoreaE celor do! ta ! a! #e! care au "o.t 7entru #!ne n!4te #odele 7utern!ce, 7recu# 4! #a#e! #ele, care #$a nF at . !ube.c 4! . "!u bun. *! totu4! 7r!ntre 7er.oanele d!rect r.7unEtoare de "a7tul c acea.t carte a deFen!t real!tate .e nu#r .o !a #ea K!#, altur! de care eQ!.ten a #ea .$a #7l!n!t. K!# e.te 7artenera #ea n c.n!c!e, n a"acer! 4! n F!a . Dr ea a4 "! 7!erdut. I! #ul u#e.c 7r!n !lor lu! K!#, C!nn!e 4! B!ll %e2er, 7entru c au cre.cut o "!!c #!nunat. I! #ul u#e.c lu! S(aron Lec(ter, 7entru c a adunat "rag#entele ace.te! cr ! nreg!.trate n co#7uter 4! le$a 7u. ca7 la ca7. So ulu! lu! S(aron, %!3e, 7entru "a7tul c e.te un #!nunat aFocat al 7ro7r!et !! !ntelectuale, 4! co7!!lor lor, /(!ll!7, S(ell2 4! R!c3, 7entru 7art!c!7area 4! colaborarea lor. I! #ul u#e.c lu! Ke!t( Cunn!ng(a#, 7entru n ele7c!unea "!nanc!ar 4! !de!le 7e care #! le$a dat8 lu! Larr2 4! L!.e! Clar3, 7entru c #!$au dru!t 7r!eten!a lor 4! #$au ncuraHat #ereu8 lu! Rol" /arta, 7entru gen!ul .u te(n!c8 Anne! NeF!n, lu! Bobb2 -e/orter 4! lu! @oe C(a7on, 7entru no! 7er.7ect!Fe a.u7ra .ub!ectulu!8 lu! -C 4! lu! @o(n Harr!.on, lu! @ann!e Ta2, lu! Sand2 K(oo, lu! R!c(ard 4! 'eron!c! Tan, lu! /eter @o(n.ton 4! lu! SuE! -a"n!., lu! @acSuel!ne SeoA, N2(l Hen.on, %!c(ael 4! %onette Ha#l!n, lu! EdA!n 4! Ca#!lla K(oo, lu! K. C. See 4! @e..!ca See, 7entru .7r!H!nul 7ro"e.!onal8 lu! KeF!n 4! Sare! de la InS2nc, 7entru .trluc!ta gra"!c8 lu! @o(n 4! S(ar! Burle2, lu! B!ll 4! C!nd2 S(o7o"", lu! 'an T(ar7, -!ane! Kenned2, lu! C. C. Allen, %ar!lu -e!gnan, K!# Arr!e. 4! To# Ce!.enborn, 7entru n ele7c!unea lor "!nanc!ar8 lu! Sa# &eorge., Ant(on2 Robb!n., En!d '!en, LaArence 4! @a2ne Ta2lor$Ce.t, lu! Alan Cr!g(t, lu! N!g N!glar 7entru l!#7eE!#ea #!n !! lor8 lu! @. C. C!l.on, lu! %art2 Ceber, Rand2 Cra"t, -on %ueller, Brad Cal3er, Bla!r 4! E!leen S!nger, lu! Ca2ne 4! L2nn %organ, lu! %!#! Brennan, @ero#e Su##er., dr. /eter /oAer., C!ll He7burn, dr. Enr!Sue Teu.c(er, dr. Robert %ar!n, Bett2 O2.ter, @ul!e Belden, @a#!e -an"ort(, C(er!e Clar3, R!c3 %er!ca, @o!a @!ta(!de, @e"" Ba..ett, dr. To# Burn. 4! lu! B!ll &alF!n, 7entru c #!$au "o.t n!4te 7r!eten! #!nuna ! 4! #!$au .u. !nut 7ro!ectele8 Centrulu! %anager!lor 4! Eec!lor de #!! de ab.olFen ! a! cur.ur!lor OTu 4! ban!!P 4! a! *col!! de a"acer! 7entru ntre7r!nEtor!8

4! lu! Dran3 Crer!e, Cl!nt %!ller, T(o#a. Allen 4! lu! Nor#an Long, 7entru c #!$au "o.t n!4te eQtraord!nar! 7artener! de a"acer!. Robert T. K!2o.a3!

INTRO-)CERE EQ!.t o cer!n

Oare 4coala ! 7regte4te 7e co7!! 7entru lu#ea realR OInFa cu .Grgu!n , !a note #ar! 4! Fe! g.! o .luHb b!ne 7lt!t, cu tot "elul de aFantaHeP, ob!4nu!au . .7un 7r!n !! #e!. Sco7ul lor n F!a era . ne a.!gure o "acultate .uror!! #ele #a! #ar! 4! #!e, a.t"el ncGt no! . aFe# cele #a! #ar! 4an.e de reu4!t n F!a . CGnd, n ."Gr4!t, #!$a# luat d!7lo#a n 5<=6 $ ab.olF!nd .trluc!t, 7r!ntre 7r!#!! d!n 7ro#o !a #ea, )n!Fer.!tatea de Stat d!n Dlor!da, .ec !a contab!l!tate $ 7r!n !! #e! 4! at!n.e.er .co7ul. Era ncununarea reu4!te! F!e !! lor. Con"or# O/lanulu! /r!nc!7alP, a# "o.t angaHat de o !#7ortant "!r# de contab!l!tate, d!ntre acele cu Oo7t Eerour!P, 4! credea# c # a4tea7t o lung car!er 4! o 7en.!onare la o FGr.t nu 7rea na!ntat. So ul #eu, %!c(ael, a ur#at o cale .!#!lar. A#Gndo! 7roFenea# d!n "a#!l!! care #unceau d!n greu, d!.7unGnd de #!Hloace #ode.te, dar cu o 7utern!c et!c a #unc!!. *! %!c(ael a ab.olF!t .trluc!t, ba c(!ar de dou or!0 #a! ntG! !ng!ner!a 4! a7o! dre7tul. A "o.t recrutat dendat de o 7re.t!g!oa. "!r# de aFocatur d!n Ca.(!ngton -.C., .7ec!al!Eat n dre7t de breFetare. '!!torul .u 7rea eQtre# de lu#!no., dru#ul car!ere! b!ne de"!n!t 4! 7en.!onarea t!#7ur!e garantat. -e4! a# aFut .ucce.e n car!erele noa.tre, lucrur!le nu au #er. cu# ne a4te7ta#. A#Gndo! a# .c(!#bat #a! #ulte 7o.tur! $ de "!ecare dat 7entru c a4a era #a! b!ne $, dar "r a .e ntreEr! Freo 7o.!b!l!tate de 7en.!onare. Dondul de 7en.!! nu cre4tea decGt 7r!n contr!bu !!le 7er.onale. %!c(ael 4! cu #!ne aFe# o c.n!c!e #!nunat, cu tre! co7!! groEaF!. CGnd .cr!u ace.te rGndur!, do! d!ntre e! .unt la "acultate, !ar cel de$al tre!lea ab!a nce7e l!ceul. A# c(eltu!t o aFere ca . ne a.!gur# c ur#eaE cele #a! bune 4col!. Intr$o E!, n 5<<6, unul d!ntre co7!!! #e! a Fen!t aca. deE!luE!onat de 4coal. Era 7l!ct!.!t 4! .e .tura.e . nFe e. O-e ce trebu!e . 7etrec atGta Fre#e .tud!!nd #ater!! care nu #! For "! n!c!odat cu adeFrat de "olo. n F!a RP $ a 7rote.tat el. Dr . # gGnde.c, !$a# r.7un.0 O/entru c dac nu !e! note #ar! nu 7o ! #erge la "acultate.P

OInd!"erent dac "ac .au nu o "acultateP, #!$a r.7un. el, Oeu tot Fo! "! bogat.P O-ac nu ter#!n! o "acultate n$o . a! o .luHb bunP, !$a# r.7un. u4or 7an!cat 4! ngr!Horat, ca or!ce #a#. O*! dac nu Fe! aFea o .luHb bun, cu# creE! c a! 7utea . te #bog e4t!RP D!ul #eu #!$a EG#b!t .u7er!or 4! a dat u4or d!n ca7 oarecu# 7l!ct!.!t. %a! 7urta.er# de #ulte or! acea.t d!.cu !e. S$a .trG#bat 4! 4!$a dat oc(!! 7e.te ca7. -!n nou cuF!ntele #ele #aterne 7l!ne de n ele7c!une .e !Ebeau de un E!d. N!c! #car nu le auEea. -e4! de4te7t 4! 7l!n de Fo!n , el a "o.t ntotdeauna 7ol!t!co. 4! re.7ectuo.. O%#!coP, a nce7ut el. )r#a . #! .e !n #!e o 7red!c. OAda7teaE$te Fre#ur!lorJ /r!Fe4te n Hurul tu8 oa#en!! ce! #a! boga ! nu .$au #bog !t dator!t .tud!!lor lor. )!t$te la %!c(ael @ordan 4! la %adonna. /Gn 4! B!ll &ate., care nu a "o.t 7r!#!t la HarFard, a n"!!n at %!cro.o"t8 acu# e.te cel #a! bogat o# d!n A#er!ca 4! nu are decGt tre!Eec! 4! ceFa de an!. )n Huctor de ba.eball 7oate cG4t!ga 7Gn la M #!l!oane de dolar! 7e an, c(!ar dac a "o.t cla.at dre7t Tar!erat #!ntalU.P Intre no! .$a a4ternut o lung tcere. %!$a# dat .ea#a d!ntr$odat c de "a7t l ."tu!.e# 7e "!ul #eu eQact ceea ce # ."tu!.er la rGndul lor 7r!n !! #e!. Lu#ea d!n Hur .$a .c(!#bat, dar ."atul a r#a. acela4!. O educa !e .ol!d 4! notele #ar! nu #a! a.!gur reu4!ta, n. 7arc n!#en! nu ob.erF a.ta, n a"ar de co7!!! no4tr!. O%#!coP, a cont!nuat el, Onu Freau . #unce.c la "el de #ult ca t!ne 4! ca tata. 'o! cG4t!ga ! o gr#ad de ban! 4! tr!# ntr$o ca. enor# 7l!n de Hucr!!. -ac$ ! Fo! a.culta ."atul, Fo! ."Gr4! ca Fo!, #unc!nd tot #a! d!n greu doar 7entru a 7lt! 4! #a! #ulte !#7oE!te 4! 7entru a # a"unda n dator!!. Nu #a! eQ!.t .luHbe .!gure8 4t!u totul de.7re re.tructurr! 4! rentab!l!Eare. %a! 4t!u c ab.olFen !! de "acultate cG4t!ga a.tE! #a! 7u !n decGt cG4t!ga ! Fo! atunc! cGnd a ! ter#!nat 4coala. )!t$te 4! tu la doctor!. Nu #a! cG4t!g n!c! 7e de7arte ca alt dat. *t!u c nu # 7ot b!Eu! 7e A.!gurr!le Soc!ale .au 7e 7en.!!le garantate de co#7an!!. Trebu!e . g.e.c no! .olu !!.P AFea dre7tate. I! trebu!au no! .olu !!, ca 4! #!e de alt"el. S"atul 7r!n !lor #e! 7oate c era Falab!l 7entru ce! n.cu ! na!nte de 5<M?, dar 7utea deFen! deEa.truo. 7entru ce! ca no!, n.cu ! ntr$o lu#e care .e .c(!#b eQtre# de ra7!d. Nu le #a! 7ot .7une 7ur 4! .!#7lu co7!!lor #e!0 O%erge ! la 4coal, lua ! note #ar! 4! cuta !$F o .luHb .!gur.P *t!u c trebu!e . g.e.c no! c! 7entru a$#! cluE! co7!!! n 7r!F!n a .tud!!lor.

Ca #a#, dar 4! ca .7ec!al!.t contab!l, a# "o.t ntotdeauna 7reocu7at de l!7.a educa !e! "!nanc!are. %ul ! d!ntre t!ner!! de a.tE! au cr ! de cred!t nc na!nte de a aHunge la l!ceu, dar nu l! .$a !nut n!c!odat un cur. de.7re ban! .au de.7re "elul n care ar 7utea .$! !nFe.tea.c, ca . nu #a! Forb!# de.7re cu# "unc !oneaE dobGnda la cr !le de cred!t. Dr . a!b no !un! "!nanc!are 4! "r . 4t!e cu# "unc !oneaE ban!!, e! nu .unt 7regt! ! . n"runte lu#ea ce$! a4tea7t, o lu#e care accentueaE con.u#ul, 4! nu econo#!!le. CGnd b!atul #eu cel #are, "!!nd nc .tudent n anul ntG! la "acultate, .$a ndatorat "r .7eran e cu cr !le lu! de cred!t, nu nu#a! c l$a# aHutat .$4! d!.trug ace.te cardur! deFen!te "r Faloare, dar a# cutat 4! un 7rogra# care . # aHute . #! educ co7!!! n 7r!F!n a 7roble#elor "!nanc!are. Anul trecut, .o ul #eu #$a .unat ntr$o E! de la b!rou. OSe a"l la #!ne o 7er.oan 7e care ar trebu! . o cuno4t!P, #!$a .7u. el. OSe nu#e4te Robert K!2o.a3!. E.te o# de a"acer! 4! !nFe.t!tor 4! toc#a! ne .ol!c!t un breFet 7entru un 7rodu. educa !onal. Cred c e.te eQact ceea ce cuta! de#ult.P Exact ceea ce cutam So ul #eu, %!3e, a "o.t atGt de !#7re.!onat de 7ro!ectul Oc!rcu!tul ban!lorP, noul 7rodu. educa !onal deEFoltat de Robert K!2o.a3!, ncGt a aranHat . 7art!c!7# a#Gndo! la o te.tare a 7rotot!7ulu!. D!!nd Forba de un Hoc educa !onal, a# ntrebat$o 4! 7e "!!ca #ea de 5< an!, care era n 7r!#ul an la un!Fer.!tatea local, dac nu Frea . 7art!c!7e, 4! ea a "o.t de acord. La ace.t te.t au 7art!c!7at Freo c!nc!.7reEece 7er.oane, care erau #7r !te n tre! gru7ur!. %!3e aFu.e.e dre7tate. Era eQact 7rodu.ul educa !onal 7e care l cuta#. AFea ceFa .7ec!"!c0 arta ca o tabl de %ono7ol2 cu un enor# 4obolan arto. n #!Hloc. -ar .7re deo.eb!re de %ono7ol2, erau dou tra.ee0 unul n !nter!or 4! unul n eQter!or. %!Ea Hoculu! era . .ca7! de 7e tra.eul !nter!or $ ceea ce Robert nu#ea Cur.a *obolanulu! $ 4! . aHung! la 7!.ta eQter!oar .au la O7!.ta ra7!dP. Robert .u. !nea c 7!.ta ra7!d .!#uleaE co#7orta#entul oa#en!lor boga ! n F!a a real. -u7 care Robert ne$a eQ7l!cat OCur.a *obolanulu!P.

10

O-ac Fe ! anal!Ea atent F!a a une! 7er.oane de "or#a !e #ed!e "oarte #unc!toare, Fe ! ntGln! o 7!.t .!#!lar. Co7!lul .e na4te 4! #erge la 4coal. /r!n !! .unt #Gndr! 4! ncGnta ! deoarece co7!lul eQceleaE luGnd note bune 4! "oarte bune 4! e.te 7r!#!t la "acultate. Co7!lul ter#!n .tud!!le 4!, eFentual, 4! le 7er"ec !oneaE, du7 care ac !oneaE con"or# 7rogra#ulu! d!na!nte .tab!l!t0 4! caut o .luHb .!gur .au o 7ro"e.!e. Co7!lul g.e4te acea.t .luHb, eFentual ca doctor .au aFocat, !ntr n ar#at or! lucreaE 7entru guFern. In general, co7!lul nce7e . "ac a7o! ban!, are tot #a! #ulte cardur! 4! nce7 cu#7rtur!le, n caEul n care nu au nce7ut c(!ar #a! na!nte. AFGnd ban! de r!.!7!t, co7!lul #erge n acele locur! la care F!.eaE 4! ce!lal ! t!ner!, cunoa4te al ! oa#en!, 4! "!QeaE ntGln!r! 4! uneor! .e c.tore4te. '!a a e.te #!nunat, 7entru c acu# 4! brba !! 4! "e#e!le lucreaE. -ou Fen!tur! .unt o b!necuFGntare. Cu to !! .!#t c au reu4!t, ! a4tea7t un F!!tor .trluc!t, .e (otr.c . cu#7ere o ca., o #a4!n, un teleF!Eor, 7leac n Facan 4! "ac co7!!. Der!c!rea F!ne gr#ad. NeFo!a de ban! g(ea e.te enor#. Der!c!tul cu7lu (otr4te c 7ro"e.!a e.te de o !#7ortan F!tal, n con.ec!n #unce.c tot #a! #ult, ur#r!nd aFan.r! 4! #r!r! de lea". Lea"a .e #re4te 4! #a! a7are un co7!l 4! neFo!a de o ca. #a! #are. E! #unce.c 4! #a! #ult, deF!n n!4te angaHa ! 4! #a! bun! 4! #a! !#7l!ca !. Se rentorc 7e bnc!le 4col!! ca . .e .7ec!al!EeEe 7entru a cG4t!ga 4! #a! #ul ! ban!. EFentual, 4! #a! !au o .luHb. 'en!tur!le cre.c, dar 4! !#7oE!tele, !nclu.!F 7e 7ro7r!et !, re.7ect!F 7e terenul ca.e! cele! no! 4! #ar!. Cre.c contr!bu !!le la A.!gurr!le Soc!ale 4! toate celelalte. Iau le"ur! tot #a! #ar! 4! .e ntreab 7e ce .e duc ban!!. Se n.cr!u la "ondur!le #utuale 4! cu#7r al!#ente cu cartea de cred!t. Co7!!! "ac ntre t!#7 ? .au 6 an! 4! 7r!n !! nce7 . .trGng ban! 7entru "acultatea lor, dar 4! 7entru 7en.!e. Der!c!tul cu7lu n.cut n ur# cu tre!Eec! 4! c!nc! de an! e.te 7r!n. acu# n Cur.a *obolanulu! 7entru tot re.tul F!e !! lu! act!Fe. Ce! do! #unce.c 7entru 7ro7r!etar!! co#7an!e!, 7entru guFern $ 7r!n 7lata taQelor 4! 7entru bnc! $ 7lt!nd !7otec! .au cr !le de cred!t. -u7 care 4! ."tu!e.c 7ro7r!!! co7!! T. nFe e te#e!n!c, . !a note #ar! 4! .$4! g.ea.c o .luHb .au o 7ro"e.!e .!gurU. N$au nF at n!#!c de.7re ban!, n .c(!#b al !! au 7ro"!tat de na!F!tatea lor 4! de a.ta au "o.t neFo! ! . #uncea.c d!n greu toat F!a a. /roce.ul .e re7et 4! genera !a ur#toare robote4te la "el. Acea.ta e.te TCur.a *obolanulu!UV.

11

S!ngura 7o.!b!l!tate de a !e4! d!n acea.t OCur. a *obolanulu!P e.te . ! doFede4t! co#7eten a atGt n contab!l!tate cGt 4! n !nFe.t! !!, categor!c, dou d!ntre cele #a! greu de .t7Gn!t d!ntre #ater!!le d!"!c!le. In cal!tate de eQ7ert contab!l care a lucrat cGndFa la o #are "!r# cu o c!"r de a"acer! cu o7t Eerour!, #$a# #!rat . con.tat c Robert reu4!.e . "ac a#uEante 4! 7al7!tante ace.te dou #ater!!. /roce.ul era atGt de b!ne #a.cat, ncGt atunc! cGnd ncerca# cu .Grgu!n . !e4!# d!n OCur.a *obolanulu!P u!ta# ra7!d c de "a7t nF a# ceFa. Te.tarea 7rodu.ulu! .$a tran."or#at 7e ne.!# !te ntr$o du7$a#!aE a#uEant cu "!!ca #ea, d!.cutGnd de.7re lucrur! 7e care nu le aborda.e# n!c!odat. D!!nd contab!l de "or#a !e, nu #! .e 7rea co#7l!cat un Hoc care 7re.u7unea o declara !e de Fen!t 4! un b!lan . -e aceea a# aFut t!#7 . o aHut 7e "!!ca #ea ca 4! 7e ce!lal ! Huctor! de la #a.a #ea, l#ur!ndu$le conce7tele 7e care nu le n elegeau. A# "o.t 7r!#a 7er.oan $ 4! .!ngura d!n ntreg gru7ul de te.tare $ care a reu4!t . !a. d!n OCur.a *obolanulu!P n acea E!. A# .c7at n ?, de #!nute, de4! Hocul a durat a7roa7e tre! ore. La #a.a #ea .e #a! a"lau un banc(er, un o# de a"acer! 4! un !n"or#at!c!an. %$a tulburat . con.tat cGt de 7u !n 4t!au ace4t! oa#en! de.7re contab!l!tate .au !nFe.t! !!, lucrur! atGt de !#7ortante n F!a a lor. %$a# ntrebat cu# de .$au de.curcat n reEolFarea 7ro7r!!lor 7roble#e "!nanc!are ntGln!te n F!a a real. /utea# n elege de ce "et! a #ea de 5< an! nu 7r!ce7ea, dar ce!lal ! erau adul !, aFeau de cel 7u !n dou or! FGr.ta e!. -u7 ce a# !e4!t d!n OCur.a *obolanulu!P, !$a# ur#r!t Fre#e de dou ore 7e "!!ca #ea 4! 7e ace.te 7er.oane cu 4coal, adul ! boga !, cu# ddeau cu Earul 4! 4! #utau 7!on!!. -e4! # bucura# c nF au cu to !! atGt de #ult, # deranHa totu4! !deea c n!4te adul ! nu cuno4teau no !un!le de baE ale contab!l!t !! 4! !nFe.t! !!lor. Le era greu . .tab!lea.c rela !a d!ntre declara !a de Fen!t 4! b!lan . /e #.ur ce cu#7rau 4! F!ndeau bunur!, 4! a#!nteau cu greu de "a7tul c "!ecare tranEac !e 7utea aFea un oarecare !#7act a.u7ra c!rcu!tulu! "!nanc!ar lunar. %$a# ntrebat cGte #!l!oane de oa#en! care .e Ebat d!n 7unct de Federe "!nanc!ar doar 7entru c nu cuno.c ace.te lucrur! or "! 7e lu#ea a.ta. SlaF -o#nulu! c .e a#uEau 4! erau 7reocu7a ! de dor!n a de a cG4t!ga 7art!da, #!$a# .7u. n .!nea #ea. -u7 ce Robert a nc(e!at concur.ul, ne$a acordat 5? #!nute n care . d!.cut# 4! . cr!t!c# OC!rcu!tul ban!lorP ntre no!.

12

O#ul de a"acer! de la #a.a #ea nu era deloc #ul u#!t. Nu !$a 7lcut Hocul. ON$a# neFo!e . 4t!u toate a.teaP, a .7u. el r.7!cat. O/entru a.ta angaHeE contab!l!, banc(er! 4! aFoca !, toc#a! ca . #! eQ7l!ce cu# .tau lucrur!le.P R!c(ard !$a re7l!cat0 ON$a ! ob.erFat n!c!odat "a7tul c nu .unt 7rea #ul ! contab!l! boga !R Ca, de alt"el, n!c! banc(er!, aFoca ! or! agen ! de Bur. .au !#ob!l!ar!. E! 4t!u "oarte #ulte lucrur! 4! n #ulte 7r!F!n e .unt oa#en! de4te7 !, dar #aHor!tatea nu .unt boga !. Cu# 4col!le noa.tre nu$! nFa 7e oa#en! ceea ce 4t!u ce! boga !, ar "! b!ne . 7r!#!# ."atur! d!n 7artea ace.tora d!n ur#. Intr$o bun E!, n Fre#e ce #erge ! 7e 4o.ea, F 7ute ! bloca n tra"!c, .trdu!ndu$F . aHunge ! la .erF!c!u8 cGnd F Fe ! u!ta n drea7ta, Fe ! con.tata c 4! contab!lul dF. e.te 7r!n. n acela4! blocaH de c!rcula !e. ' u!ta ! n .tGnga 4! l Fede ! 7e banc(er. A.ta ar trebu! . F .7un ceFa.P In"or#at!c!anul nu .$a l.at n!c! el !#7re.!onat de Hoc0 O/ot cu#7ra un 7rogra# care . # nFe e toate ace.tea.P In .c(!#b, banc(erul a "o.t "oarte #!4cat. OA# nF at a.ta la 4coal $ ad!c 7artea de contab!l!tate $, dar n$a# 4t!ut n!c!odat cu# .$o a7l!c n real!tate. Acu# 4t!u. Trebu!e . !e. d!n TCur.a *obolanulu!U.P /e #!ne n. #$au !#7re.!onat cel #a! #ult cuF!ntele "!!ce! #ele. O%$a a#uEat . nF toate a.teaP, a .7u. ea. OA# a"lat o #ul !#e de lucrur! de.7re "elul cu# c!rcul ban!! 4! cu# trebu!e e! !nFe.t! !.P -u7 care a adugat0 OAcu# 4t!u c 7ot .$#! aleg 7ro"e.!a doar !nGnd .ea#a de #unca 7e care o Fo! de7une 4! nu 7entru a "! nea7rat una .!gur .au de 7e ur#a cre!a . a# d!Fer.e aFantaHe .au .$o a7rec!eE n "unc !e de cGt .unt 7lt!t. -ac Fo! nF a ceea ce ace.t Hoc #! eQ7l!c, Fo! "! l!ber . "ac 4! . .tud!eE ce$#! dore4te .u"letul... 4! nu . .tud!eE ceFa doar 7entru c .e caut un anu#!t t!7 de 7regt!re. -ac Fo! nF a a.ta nu #a! trebu!e .$#! "ac 7roble#e legate de .!guran a loculu! de #unc .au de A.!gurr!le Soc!ale, a4a cu# 7rocedeaE deHa #aHor!tatea coleg!lor #e!.P N$a# #a! 7utut . r#Gn 7entru a Forb! cu Robert du7 ce a# ter#!nat Hocul, dar a# .tab!l!t . ne ntGln!# ulter!or 7entru a d!.cuta 7e #a! de7arte 7ro!ectul .u. *t!a# c Frea . "olo.ea.c ace.t Hoc 7entru a$! aHuta 4! 7e al !! . deF!n eQ7er ! n "!nan e 4! era# nerbdtoare . a"lu #a! #ulte de.7re 7lanur!le lu!.

13

I#7reun cu .o ul #eu a# "!Qat . ne ntGln!# la c!n cu Robert 4! .o !a lu! n .7t#Gn!le !#ed!at ur#toare. -e4! era 7r!#a dat cGnd ne Fedea# ntr$un cadru #onden, ne$a# .!# !t ca 4! cu# ne$a# "! 4t!ut de an! de E!le. A# de.co7er!t c aFe# "oarte #ulte n co#un. A# aco7er!t o ga# "oarte larg, de la .7ort la 7!e.e de teatru, la re.taurante 4! 7roble#e .oc!o$econo#!ce. A# Forb!t de.7re lu#ea n .c(!#bare. A# 7etrecut #ult Fre#e d!.cutGnd de.7re "elul cu# #aHor!tatea a#er!can!lor au 7u. "oarte 7u !n deo7arte 7entru 7en.!e .au c(!ar n$au 7u. n!#!c, dar 4! de.7re .tarea "al!#entar a A.!gurr!lor Soc!ale 4! %ed!cale. Oare co7!!lor #e! l! .e Fa cere . 7ltea.c 7en.!onarea celor =? #!l!oane de co7!! n.cu ! n an!! K6,R Ne ntreba# dac oa#en!! 4! dau .ea#a cGt de r!.cant e.te . de7!nd de un 7lan de 7en.!!. /r!nc!7ala gr!H a lu! Robert era "a7tul c .e crea.e o 7r7a.t!e d!n ce n ce #a! adGnc ntre ce! care au 4! ce! care nu au, atGt n A#er!ca, cGt 4! n ntreaga lu#e. Robert era un autod!dact care 7r!n #unca 7ro7r!e aHun.e.e ntre7r!nEtor, .trbtu.e toat lu#ea 4! 7u.e.e ca7 la ca7 d!Fer.e !nFe.t! !!, a.t"el ncGt a 7utut !e4! la 7en.!e la M= de an!. El a renun at a7o! la 7en.!onare 7entru c #an!"e.t aceea4! ngr!Horare 7e care o a# 4! eu n legtur cu co7!!! #e!. El 4t!e c lu#ea .$a .c(!#bat, dar .!.te#ul de nF #Gnt a r#a. acela4!. Robert .u. !ne c ace4t! co7!! a! no4tr! 7etrec an! ntreg! ntr$un .!.te# edu$ ca !onal .trFec(!, .tud!!nd #ater!! 7e care nu le For "olo.! n!c!odat 4! 7regt!ndu$.e 7entru o lu#e care nu #a! eQ!.t. OIn 7reEent, ."atul cel #a! 7er!culo. care 7oate "! dat unu! co7!l e.te T-u$te la 4coal, !a note #ar! 4! caut$ ! o .luHb .!gurUV, ! 7lace lu! . .7un. OAce.ta e.te un ."at .trFec(! 4! 7ro.t. -ac a ! 7utea Fedea ce .e ntG#7l n A.!a, Euro7a 4! A#er!ca de Sud, a ! "! la "el de ngr!Hora ! ca 4! #!ne.P El .ocote4te c e un ."at 7ro.t, O7entru c dac dore4t! un F!!tor .!gur d!n 7unct de Federe "!nanc!ar 7entru co7!lul tu, ace.t lucru nu .e 7oate ob !ne du7 regul!le de alt dat. E.te #ult 7rea r!.cant.P L$a# ntrebat ce n elege 7r!n Oregul!le de alt datP. OCe! ca #!ne au alte regul! decGt ale Foa.treP, a .7u. el. OCe .e ntG#7l atunc! cGnd o co#7an!e anun o reducere de 7er.onalRP OOa#en!! .unt conced!a !P, a# .7u. eu, O"a#!l!!le au de .u"er!t, cre4te 4o#aHul.P O-a. -ar ce .e ntG#7l cu co#7an!a, #a! ale. dac e.te o co#7an!e 7ubl!c 7e ac !un!RP

14

O/re ul ac !un!lor cre4te de ob!ce! atunc! cGnd .e anun o reducere de 7er.onalP, a# .7u. eu. O/!a a 7are ncGntat atunc! cGnd o co#7an!e reduce co.tur!le "or e! de #unc, "!e 7r!n auto#at!Eare, "!e 7r!n cre4terea 7roduct!F!t !! #unc!! n general.P OA4a e.teP, a .7u. el. O*! atunc! cGnd 7re ul ac !un!lor cre4te, ce! ca #!ne, ac !onar!!, .e #bog e.c 4! #a! #ult. A.ta n eleg eu 7r!n alte regul!. AngaHa !! 7!erd8 7ro7r!etar!! 4! !nFe.t!tor!! cG4t!g.P Robert, de "a7t, nu nu#a! c de.cr!a d!"eren a d!ntre un angaHat 4! un 7atron, dar 4! 7e aceea d!ntre controlarea 7ro7r!ulu! de.t!n 4! ncred!n area lu! n #G!n!le altcu!Fa. O/entru ce! #a! #ul ! oa#en! n. e.te greu de n ele. de ce .e ntG#7l a.taP, a# E!. eu. OE! 7ur 4! .!#7lu con.!der c nu e dre7t.P O-e aceea #! .e 7are o 7ro.t!e . ! .7u! co7!lulu! TTrebu!e . a! o educa !e .ol!dUV, E!.e el. OE.te o 7ro.t!e . 7re.u7u! c .tud!!le a.!gurate de .!.te#ul 4colar ! For 7regt! 7e co7!!! Fo4tr! 7entru lu#ea cu care For trebu! . .e con"runte du7 ab.olF!re. D!ecare co7!l are neFo!e de 4! #a! #ult educa !e, de un alt t!7 de educa !e. Co7!!! trebu!e . cunoa.c regul!le. Alte regul!.P OEQ!.t regul! ale banulu! du7 care .e g(!deaE ce! boga ! 4! eQ!.t regul!le du7 care .e g(!deaE ce!lal ! <?W d!n 7o7ula !eP, a .7u. el. O*! ce! <?W nFa ace.te regul! aca. 4! la 4coal. -e aceea e.te r!.cant ca n E!lele noa.tre . ! .7u! co7!lulu! doar0 TnFa te#e!n!c 4! caut$ ! o .luHb.U Co7!lul d!n E!ua de aE! are neFo!e de o educa !e #ult #a! .o"!.t!cat, !ar actualul .!.te# nu e.te ca7ab!l . "urn!EeEe a4a ceFa. Nu$#! 7a. cGte calculatoare 7un n .l!le de cur. .au cG ! ban! c(eltu!e.c 4col!le. Cu# ar 7utea un .!.te# de nF #Gnt . 7redea o #ater!e 7e care n$o cunoa4teRP Cu# 7oate un 7r!nte .$4! nFe e co7!!! ceea ce 4coala nu reu4e4teR Cu# 7oate "! 7redat contab!l!tatea unu! co7!lR N$o . .e 7l!ct!.ea.cR *! cu# 7oate "! 7redat 4t!!n a !nFe.t! !!lor atGta Fre#e cGt ca 7r!nte doFed! ! eQact contrar!ul, "!!nd #7otr!Fa or!cru! r!.cR In loc .$#! nF co7!!! . ac !oneEe ntotdeauna n l!#!tele .!guran e!, a# (otrGt ca e.te #a! b!ne .$! nF . ac !oneEe !ntel!gent. L$a# ntrebat 7e Robert0 OCu# 7oate "! nF at un co7!l de.7re ban! 4! de.7re tot ceea ce a# d!.cutat no! a!c!R Cu# a# 7utea .!#7l!"!ca .arc!na 7r!n !lor, #a! ale. atGta Fre#e cGt e! n4!4! nu n elegRP OA# .cr!. o carte de.7re a.taP, a .7u. el. O)nde e.teRP

15

OIn calculatorul #eu. E acolo de an! de E!le, n d!"er!te "rag#ente a4eEate la ntG#7lare. -!n cGnd n cGnd, #a! adaug cGte ceFa, dar n!c!odat nu a# "o.t n .tare . 7un totul ca7 la ca7. /e acea.ta a# nce7ut . o .cr!u du7 ce cealalt carte a #ea a aHun. un be.t$.eller. -ar 7e a.ta n$a# #a! ter#!nat$o. E n buc ele.P *!, ntr$adeFr, era n buc ele. -u7 ce a# c!t!t cGteFa "rag#ente #7r4t!ate, a# (otrGt c acea.t carte are un #er!t cert 4! trebu!e #7rt4!t 4! altora, #a! ale. n ace.te Fre#ur! .c(!#btoare. A# acce7tat . "!# coautor! la cartea lu! Robert. L$a# ntrebat de cGte !n"or#a !! de ord!n "!nanc!ar crede el c are neFo!e un co7!l. %!$a r.7un. c de7!nde de co7!l. El a 4t!ut de #!c c Frea . "!e bogat 4! a aFut noroc de un tat bogat 4! d!.7u. . l cluEea.c. Educa !a .t la baEa reu4!te!, a .7u. Robert. -ar la "el de !#7ortant ca "or#area un!Fer.!tar e.te 4! cea "!nanc!ar .au cea legat de co#un!care. A7o! ur#eaE 7oFe.tea celor do! ta ! a! lu! Robert, unul bogat 4! unul .rac, 7r!n care .e eQ7l!c "elul n care .$a "or#at de$a lungul ntreg!! F!e !. Contra.tul d!ntre ce! do! ta ! "urn!EeaE o 7er.7ect!F e.en !al. Cartea e.te .u. !nut cu date 7rec!.e, ed!tat 4! 7u. ca7 la ca7 de #!ne. Or!ce contab!l care c!te4te acea.t carte trebu!e . u!te de cuno4t!n ele .ale un!Fer.!tare 4! . .e arate de.c(!. la teor!!le 7reEentate de Robert. -e4! #ulte d!ntre ele contraF!n !de!lor "unda#entale ale 7r!nc!7!!lor general acce7tate de contab!l!tate, ele "urn!EeaE totu4! o 7er.7ect!F Faloroa. re"er!toare la "elul n care 4! anal!EeaE (otrGr!le adeFra !! !nFe.t!tor!. Atunc! cGnd, ca 7r!n !, ne ."tu!# co7!!!0 O-u$te la 4coal, nFa d!n greu 4! !a$ ! o .luHbP, o "ace# ade.ea d!ntr$un ob!ce! deFen!t trad! !onal. A "o.t d!n totdeauna cel #a! bun lucru de "cut. CGnd l$a# cuno.cut 7e Robert, !n! !al, !de!le lu! #$au .7er!at. D!!nd cre.cut de do! ta !, a "o.t nF at . .e Ebat 7entru dou .co7ur! d!"er!te. Tatl lu! cu 4coal 5$a ."tu!t . lucreEe la o co#7an!e. Tatl lu! bogat 5$a ."tu!t . "!e 7ro7r!etarul une! co#7an!!. A#bele dru#ur! n F!a 7re.u7uneau .tud!!, nu#a! c ob!ectele de .tud!u erau co#7let d!"er!te. Tatl lu! cu 4coal 5$a ncuraHat 7e Robert . "!e de4te7t. Tatl lu! bogat 5$a ncuraHat 7e Robert . nFe e cu# . angaHeEe oa#en! de4te7 !. Da7tul c aFea do! ta ! a creat #ulte 7roble#e. Tatl bun al lu! Robert era !n.7ector n nF #Gnt n HaAa!!. CGnd Robert #7l!n!.e 56 an!, a#en!n area0 O-ac nu !e! note #ar! n$o .$ ! g.e4t! o .luHb bunP nu #a! aFea 7rea #are e"ect. El 4t!a deHa c n F!a ur#a . "!e 7ro7r!etar de co#7an!e 4! nu angaHat al une! co#7an!!. -e "a7t, dac nu ar "!

16

aFut un ."tu!tor n ele7t 4! 7er.eFerent 7e Fre#ea l!ceulu!, 7robab!l c Robert nu ar "! "cut "acultate. El recunoa4te a.ta. -e ab!a a4te7ta . ncea7 . 7un baEele aFer!! .ale, dar n "!nal a "o.t de acord c "acultatea ar 7utea .$! "!e de "olo.. AdeFrul e.te c !de!le d!n acea.t carte 7ot 7rea 7rea .o"!.t!cate .au 7rea rad!cale 7entru 7r!n !! d!n E!ua de aE!. %ultor 7r!n ! 4! a4a le e.te greu .$4! !n co7!!! la 4coal. X!nGnd .ea#a n. de Fre#ur!le .c(!#btoare, ca 7r!n ! trebu!e . "!# de.c(!4! n "a a !de!lor no! 4! ndrEne e. A$! ncuraHa 7e co7!! . aHung angaHa ! e.te ca 4! cu# !$a ! ."tu! . 7ltea.c !#7oE!te #a! #ult decGt .e cuF!ne o F!a ntreag, .7eran ele de 7en.!e "!!nd #!n!#e .au !neQ!.tente. E.te adeFrat c #area c(eltu!al 7entru or!c!ne o re7reE!nt !#7oE!tele. -e "a7t, #aHor!tatea "a#!l!!lor #unce.c d!n !anuar!e 7Gn la Hu#tatea lu! #a! doar 7entru a$4! aco7er! !#7oE!tele ctre .tat. E neFo!e de !de! no! 4! acea.t carte F! le o"er. Robert .u. !ne c oa#en!! boga ! 4! educ alt"el co7!!!. E! 4! nFa co7!!! aca., n Hurul #e.e!, la c!n. Ace.te !de! .$ar 7utea . nu "!e !de!le 7e care . Fre ! . le d!.cuta ! cu co7!!! Fo4tr!, dar eu or!cu# F #ul u#e.c c le$a ! acordat aten !e. ' ."tu!e.c . cont!nua ! cutr!le. -u7 7rerea #ea de #a# 4! eQ7ert contab!l, !deea c e.te .u"!c!ent . !e! note #ar! 4! .$ ! g.e4t! o .luHb bun e.te de74!t. Trebu!e . ne ."tu!# co7!!! "olo.!nd n!4te .olu !! #a! .o"!.t!cate. AFe# neFo!e de !de! no! 4! de o alt educa !e. /oate c nu e.te cea #a! rea !dee . le .7une# co7!!lor no4tr! . .e .trdu!a.c . "!e n!4te bun! angaHa !, dar 4! . .e .trdu!a.c . a!b 7ro7r!a lor co#7an!e de !nFe.t! !!. Ca #a#, .7er ca acea.t carte . aHute 4! al ! 7r!n !. Robert .7er .$! "ac 7e oa#en! . a"le c or!c!ne 7oate deFen! 7ro.7er dac a.ta Frea. C(!ar dac n 7reEent e4t! grd!nar .au ngr!H!tor .au c(!ar 4o#er, a! 7o.!b!l!tatea . te "or#eE! 4! .$! nFe ! 4! 7e ce! drag! . .e de.curce d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. Nu u!ta ! c n elegerea lu#!! "!nan elor e.te acel 7roce. #ental 7r!n care ne reEolF# 7roble#ele "!nanc!are. In 7reEent, ne con"runt# cu .c(!#br! #aHore, !nclu.!F de ord!n te(nolog!c, care .unt #ult #a! #ar! decGt cele cu care .$au con"runtat to ! ce! de 7Gn acu#. N!#en! nu are un glob de cr!.tal 7entru a 7reFedea cu adeFrat F!!torul, dar un lucru e.te .!gur0 ne a4tea7t .c(!#br! #a! 7re.u. de or!ce !#ag!na !e. C!ne 4t!e ce ne reEerF F!!torulR -ar !nd!"erent ce .$ar ntG#7la, aFe# dou 7o.!b!l!t ! "unda#entale0 . Huc# "r r!.c .au . Huc# !ntel!gent, 7regt!ndu$ne, nF Gnd, treE!ndu$ne 4! treE!ndu$le 4! co7!!lor no4tr! gen!ul "!nanc!ar.

17

S(aron Lec(ter CA/ITOL)L 5 Tat Bogat, Tat Srac Aa cum povestete Robert Kiyosaki A# aFut do! ta !, unul bogat 4! unul .rac. )nul aFea #ult 4coal 4! era "oarte !ntel!gent8 aFea doctoratul 4! "cu.e 7atru an! de .tud!u n #a! 7u !n de do! an!. -u7 care #er.e.e la )n!Fer.!tatea Stan"ord, la )n!Fer.!tatea d!n C(!cago 4! la )n!Fer.!tatea Nort(Ae.tern 7entru #a.terat, 7e.te tot bene"!c!!nd de bur.e !ntegrale. Cellalt tat n$a ter#!nat n!c! o7t cla.e. A#Gndo! reu4!.er n car!er #unc!nd d!n greu toat F!a a. A#Gndo! aFeau Fen!tur! .ub.tan !ale. *! totu4!, unul .$a lu7tat cu 7roble#e "!nanc!are toat F!a a. Cellalt a deFen!t unul d!ntre ce! #a! boga ! oa#en! d!n HaAa!!. )nul a #ur!t l.Gnd Eec! de #!l!oane de dolar! 7entru "a#!l!e, .oc!et ! de b!ne"acere 4! b!.er!c, cellalt a l.at dator!!. A#Gndo! erau 7utern!c!, car!.#at!c! 4! aFeau un cuFGnt greu de .7u.. A#Gndo! ne$ au dat ."atur!, dar nu acelea4! ."atur!. A#b!! credeau cu tr!e n educa !e, dar nu reco#andau acela4! tra.eu al .tud!!lor. -ac a4 "! aFut un .!ngur tat, ar "! trebu!t . acce7t .au .$! re.7!ng ."atul. Da7tul c aFea# do! ta ! care . # ."tu!a.c #!$a o"er!t ocaE!a . aleg ntre 7uncte de Federe d!"er!te8 ale unu! o# bogat 4! ale unu! o# .rac. In loc .$5 acce7t .au .$5 re.7!ng 7ur 4! .!#7lu 7e unul .au 7e cellalt, #!$a# dat .ea#a c de "a7t 7ot re"lecta #a! #ult, co#7arGnd 7o.!b!l!t !le 4! alegGnd de unul .!ngur. /roble#a era c la Fre#ea aceea cel bogat nu era nc bogat !ar cel .rac nu era nc .rac. A#Gndo! erau la nce7ut de dru# 4! .e Ebteau ntre 7roble#ele "!nanc!are 4! cele de "a#!l!e. AFeau n. 7uncte de Federe "oarte d!"er!te n 7r!F!n a ban!lor. -e eQe#7lu, unul d!ntre e! .7unea0 OBanul e.te oc(!ul draculu!.P Cellalt E!cea0 OL!7.a banulu! e.te oc(!ul draculu!.P

18

Ca 7u4t!, aFGnd do! ta ! cu caracter 7utern!c, era greu . # la. !n"luen at de a#Gndo! la "el. 'ro!a# . "!u un "!u bun 4! .$! a.cult, doar c ta !! #e! nu .7uneau acela4! lucru. -!"eren a ntre 7unctele lor de Federe #a! ale. n 7r!F!n a ban!lor era atGt de #are, ncGt ace.t lucru #$a "cut cur!o. 4! #$a !ntr!gat. A# nce7ut . # gGnde.c tot #a! #ult la ce Fro!a de "a7t . .7un "!ecare. CGnd era# .!ngur re"lecta# #a! tot t!#7ul, ntrebGndu$#, de eQe#7lu0 O-e ce a .7u. a.taRP A7o! #! 7unea# ntrebr! n 7r!F!n a a"!r#a !e! celu!lalt tat. Ar "! "o.t #ult #a! .!#7lu . .7un doar a4a0 O%da, are dre7tate. Sunt de acord.P Sau . re.7!ng 7ur 4! .!#7lu un 7unct de Federe, E!cGnd0 OBtrGnul nu 4t!e ce Forbe4te.P In .c(!#b, "a7tul c aFea# do! ta ! 7e care ! !ubea# #$a obl!gat . re"lecteE 4! n "!nal . aleg o #odal!tate de a gGnd! eu n.u#!. /roce.ul aleger!! .$a doFed!t a "! #ult #a! Faloro. 7e ter#en lung decGt o .!#7l acce7tare .au re.7!ngere a unu! .!ngur 7unct de Federe. )nul d!ntre #ot!Fele 7entru care ce! boga ! .e #bog e.c tot #a! #ult, ce! .rac! .rce.c tot #a! #ult, !ar cla.a de #!Hloc .e Ebate n dator!! e.te "a7tul c de.7re ban! .e nFa aca., 4! nu la 4coal. Ce! #a! #ul ! d!ntre no! a"l de.7re ban! de la 7r!n !. -ec!, ce 7oate un 7r!nte .rac .$! .7un co7!lulu! .u de.7re ban!R -oar0 O'eE!$ ! de 4coal 4! nFa .er!o..P Co7!lul 7oate ter#!na cu note eQcelente, dar aFGnd o .lab 7regt!re "!nanc!ar. Lucrur!le ace.tea !$au "o.t !noculate 7e cGnd era #!c. -e.7re ban! nu .e nFa la 4coal. *col!le .e concentreaE a.u7ra ob!ectelor de .tud!u 4! a "or#r!! 7ro"e.!onale, dar nu 4! a.u7ra ca7ac!t !! de reEolFare a 7roble#elor "!nanc!are. Ace.t lucru eQ7l!c de ce banc(er!, doctor! 4! contab!l! "oarte de4te7 !, care au aFut note eQcelente la 4coal, .e Ebat toat F!a a 7entru a$4! reEolFa 7roble#ele "!nanc!are. 'e4n!ca noa.tr dator!e na !onal e.te 7rodu. n #are 7arte de 7ol!t!c!en! cu #ult 4coal 4! re7reEentan ! guFerna#ental! care !au (otrGr! "!nanc!are "r . a!b o 7regt!re n 7r!F!n a ban!lor. Ade.ea # gGnde.c la noul #!len!u 4! # ntreb ce .e Fa ntG#7la cGnd Fo# aFea #!l!oane de oa#en! care For aFea neFo!e de .7r!H!n "!nanc!ar 4! #ed!cal. E! For de7!nde de "a#!l!!le lor .au de .tat 7entru a bene"!c!a de a.!.ten "!nanc!ar. Ce .e Fa ntG#7la cGnd A.!gurr!le %ed!cale 4! Soc!ale For r#Gne "r ban!R In ce "el 7oate o na !une . .u7raF!e u!a.c, atGta Fre#e cGt abordarea 7roble#e! ban!lor cont!nu . "!e l.at n gr!Ha 7r!n !lor $ care n #aHor!tate For "! .au .unt deHa .rac!R

19

Cu# aFea# do! ta ! cu un cuFGnt greu de .7u., a# nF at de la a#Gndo!. A trebu!t . re"lecteE la ."atul "!ecru!a 4! "cGnd a.ta a# reu4!t . de.co7r un 7unct de Federe a.u7ra 7uter!! 4! e"ectulu! gGnd!r!! "!ecru!a a.u7ra 7ro7r!e! lu! F!e !. -e eQe#7lu, unul d!ntre ta ! aFea ob!ce!ul . .7un0 ONu$#! 7ot 7er#!te.P Cellalt !nterE!cea "olo.!rea ace.te! eQ7r!#r!. El !n.!.ta . .7un0 OCu# a4 7utea "ace .$#! 7er#!t a.taRP )na e.te o a"!r#a !e, !ar cealalt e.te o ntrebare. )na te la. de !Ebel!4te, !ar cealalt te obl!g . gGnde4t!. Tatl #eu care n$curGnd$Fa$"!$bogat ar eQ7l!ca "a7tul c dac .7u! auto#at0 ONu$#! 7ot 7er#!teP cre!erul nceteaE . #a! "unc !oneEe. /unGnd ntrebarea OCu# a4 7utea "ace .$#! 7er#!t a.taRP cre!erul e 7u. la #unc. A.ta nu n.e#na c dorea . .7un c 7o ! .$ ! cu#7er! tot ce Fre!. -ar aFea un adeFrat "anat!.# n 7r!F!n a eQer.r!! #!n !!, ace.t cel #a! 7utern!c calculator d!n lu#e. OCre!erul #eu e.te E!ln!c tot #a! 7utern!c 7entru c l eQer.eE. Cu cGt e.te #a! 7utern!c, cu atGt cG4t!g #a! #ul ! ban!.P El era conF!n. c dac .7une# auto#at ONu$#! 7ot 7er#!teP, ace.ta e.te un .e#n al une! leneF!r! !ntelectuale. -e4! a#b!! ta ! #unceau d!n greu, a# ob.erFat c unul d!ntre e! aFea ob!ce!ul . nu$ 4! 7un #!ntea la contr!bu !e atunc! cGnd era Forba de ban!, n Fre#e ce cellalt 4!$o eQer.a d!n 7l!n. ReEultatul 7e ter#en lung a "o.t c unul d!ntre e! a aFut o cre4tere "!nanc!ar 7utern!c, n Fre#e ce cellalt una .lab. E a.e#en! d!"eren e! d!ntre o 7er.oan care #erge . "ac .7ort n #od regulat 4! una care .t 7e cana7ea 4! .e u!t la teleF!Eor. EQerc! !ul "!E!c b!ne "cut .7ore4te 4an.a de a "! .nto., !ar eQerc! !ul #ental b!ne "cut .7ore4te 4an.a de a "! bogat. Lenea aduce 7reHud!c!! atGt .nt !!, cGt 4! aFer!!. Ce! do! ta ! a! #e! aFeau .!.te#e de gGnd!re o7u.e. )nul d!ntre e! credea c oa#en!! boga ! trebu!e . 7ltea.c #a! #ulte !#7oE!te ca . a!b gr!H de ce! #a! 7u !n noroco4!. Cellalt .7unea0 OI#7oE!tele ! 7ede7.e.c 7e ce! care 7roduc 4! ! r.7lte.c 7e ce! care nu 7roduc.P )nul d!ntre ta ! #!$a reco#andat0 OnFa .er!o. ca . g.e4t! o co#7an!e bun la care . lucreE!.P Cellalt #!$a .ugerat0 OnFa .er!o. ca . g.e4t! o co#7an!e bun 7e care .$o cu#7er!.P )nul #!$a E!.0 O%ot!Ful 7entru care nu .unt bogat e.te c F a# 7e Fo!, co7!!!.P Cellalt a .7u.0 O%ot!Ful 7entru care trebu!e . "!u bogat e.te c F a# 7e Fo!, co7!!!.P )nul ncuraHa conFer.a !!le de.7re ban! 4! a"acer! n t!#7ul #e.e!, cellalt !nterE!cea ace.t .ub!ect la #a..

20

)nul .7unea0 OCGnd e Forba de ban!, nu ! a.u#a r!.cur!.P Cellalt E!cea0 OnFa . .t7Gne4t! r!.cur!le.P )nul credea0 OC#!nul no.tru e.te cea #a! #are !nFe.t! !e 4! cel #a! #are act!F al no.tru.P Cellalt credea0 OCa.a #ea e.te un 7a.!F 4! cGnd 7ro7r!a$ ! ca. deF!ne cea #a! !#7ortant !nFe.t! !e n.ea#n c a! ncurcat$o.P A#b!! ta ! 4! 7lteau "actur!le la t!#7, unul n. 4! le 7ltea 7r!#ele, !ar cellalt la ur#. )nul d!ntre ta ! credea ntr$o co#7an!e .au ntr$un guFern care . .e ngr!Hea.c de t!ne 4! de neFo!le tale, era #ereu 7reocu7at de cre4terea .alar!ulu!, de 7lanur!le de 7en.!!, de aFantaHele #ed!cale, de conced!ul de boal, de E!lele de Facan 4! de alte a.e#enea. Era !#7re.!onat de do! d!ntre unc(!! .! care !ntra.er n ar#at 4! .e ale.e.er cu o 7en.!e 4! o gr#ad de alte aFantaHe 7e F!a du7 douEec! de an! de .erF!c!u act!F. Agrea !deea de a.!gurr! #ed!cale 7lt!te 4! 7r!F!leg!!le 7e care le acord ar#ata 7en.!onar!lor .!. -e a.e#enea, !ubea .!.te#ul de "unc !! de"!n!t!Fe Falab!l n un!Fer.!t !. )neor!, !deea 7roteHr!! loculu! de #unc 7e F!a 4! alte aFantaHe 7reau #a! !#7ortante decGt .luHba 7ro7r!u$E!.. Ade.ea .7unea0 OA# #unc!t d!n greu 7entru .tat 4! #er!t toate ace.te dre7tur!.P Cellalt credea ntr$o !nde7enden "!nanc!ar total. El era #7otr!Fa #ental!t !! Odre7tur!lorP, .ocot!nd c duce la .lb!c!un! 4! la eQ!.ten a 7er.oanelor neFo!a4e d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. El era "oarte categor!c n ceea ce 7r!Fe4te co#7eten a "!nanc!ar 7e care trebu!a .$o a!b "!ecare 4! a.!gurarea 7r!n 7ro7r!!le 7uter! a ace.te!a. )nul d!ntre ta ! .e Ebtea . 7un deo7arte cG !Fa dolar!. Cellalt 7ur 4! .!#7lu crea !nFe.t! !!. )nul d!ntre ta ! #$a nF at cu# . .cr!u un C' !#7re.!onant ca . #! g.e.c o .luHb bun. Cellalt #$a nF at cu# . "ac 7lanur! de a"acer! 4! "!nanc!are .er!oa.e a.t"el ncGt . 7ot crea locur! de #unc. D!!nd 7rodu.ul a do! ta ! 7utern!c!, #!$a# 7utut 7er#!te luQul . ob.erF e"ectele 7e care n!4te !de! d!"er!te le 7ot aFea a.u7ra F!e !! cu!Fa. A# con.tatat c oa#en!! ntr$adeFr 4! #odeleaE F!a a 7r!n gGndur!. -e eQe#7lu, tatl #eu cel .rac .7unea #ereu0 ONu Fo! "! n!c!odat bogat.P *! acea.t 7ro"e !e .$a tran."or#at n real!tate. Tatl #eu cel bogat, 7e de alt 7arte, cGnd Forbea de.7re el .7unea ntotdeauna c e.te bogat. N!cea ca# a4a0 OSunt un o# bogat 4!

21

oa#en!! boga ! nu "ac a.ta.P C(!ar 4! cGnd era le"ter du7 un recul "!nanc!ar #aHor, cont!nua . Forbea.c de.7re el ca de.7re un o# bogat. Se de.cr!a a.t"el0 OEQ!.t o d!$ "eren ntre a "! .rac 4! a "! le"ter. A "! le"ter e o .!tua !e te#7orar, a "! .rac e o .!tua !e Fe4n!c.P Tatl #eu cel .rac #a! .7unea0 ONu # !ntere.eaE ban!!P .au OBan!! nu conteaE.P Tatl #eu cel bogat .7unea ntotdeauna0 OBan!! n.ea#n 7utere.P /uterea gGndur!lor noa.tre nu 7oate "! #.urat .au a7rec!at, dar #!$a "o.t l!#7ede nc d!n co7!lr!e c trebu!e .$ ! con4t!ent!EeE! gGndur!le 4! "elul n care te eQ7r!#!. A# ob.erFat c tatl #eu cel .rac nu era .rac d!n 7r!c!na .u#e! 7e care o cG4t!ga 4! care era con.!derab!l, c! d!n 7r!c!na gGndur!lor 4! "a7telor lu!. Co7!l "!!nd 4! aFGnd do! ta !, #!$a# dat .ea#a "oarte b!ne c trebu!e . a# gr!H ce gGndur! aleg . "!e ale #ele. /e c!ne . a.cult Y 7e tatl #eu cel bogat .au 7e cel .racR -e4! a#Gndo! aFeau un enor# re.7ect "a de nF #Gnt, nu .e n elegeau deloc n 7r!F!n a lucrur!lor cu adeFrat !#7ortante ce trebu!e a"late. )nul Fro!a . .tud!eE .er!o., .$#! !au o d!7lo# 4! o .luHb 4! . #unce.c 7entru ban!. 'ro!a . nF ca . aHung un 7ro"e.!on!.t, . "!u aFocat .au contab!l .au . ur#eE 4coala oa#en!lor de a"acer! 4! . #! dau #a.teratul. Cellalt #$a ncuraHat . .tud!eE ca . "!u bogat, . n eleg cu# e cu ban!! 4! cu# .$! "ac . ac !oneEe n "aFoarea #ea. OEu nu #unce.c 7entru ban!P $ erau Forbele 7e care le re7eta #ereu, Oban!! #unce.c 7entru #!neJP La < an! a# (otrGt .$5 a.cult 4! . nF de la tatl #eu cel bogat cu# e cu ban!!. /rocedGnd a.t"el, a# ale. . nu$5 #a! a.cult 7e tatl #eu cel .rac, de4! el aFea toate d!7lo#ele d!n lu#e. Lecia lui Robert rost Robert Dro.t e.te 7oetul #eu 7re"erat. I#! 7lac #ulte d!ntre 7oeE!!le .ale, dar o 7re"er 7e acea.ta0 O-ru#ul nebtutP. Dolo.e.c nF #!ntele .ale a7roa7e E!ln!c.

22

-R)%)L NEBZT)T -ou dru#ur! #! .e artar n 7durea aur!e *! tare regreta# c$#! "u.e.e dat toc#a! #!e S aleg. Cltor "!!nd, a# .tat acolo ndelung *! a# 7r!F!t de7arte 7e cel ce ddea ntr$un crGng Iar co7ac!! #! 7rur d!ntr$odat nt!n4! la 7#Gnt. -u7 ce a# a7ucat$o 7e cellalt dru# CreEGnd c 7oate a# ale. #a! b!ne acu# Cc! 7arc aFea #a! #ult !arb %!$a# .7u. re7ede, n barb, C .unt ca# la "el. In acea d!#!nea .e#nau atGt de #ult DrunEele nu "u.e.er clcate de de#ult O(, a# 7orn!t$o 7e cel d!ntG! 4! a doua E! -e4! 4t!a# eQact unde # Fo! o7r!. *! atunc! #$a# ndo!t de el. ' .7un toate ace.tea cu un o"tat, S$a ntG#7lat cGndFa, 7e nno7tat, In 7dure dou dru#ur! a# FEut $ L$a# a7ucat 7e cel #a! 7u !n btut *! a.ta a contat. Robert Dro.t [5<56\

23

*! ntr$adeFr a contat enor#. -e$a lungul an!lor, #$a# gGnd!t ade.ea la 7oeE!a lu! Robert Dro.t. Da7tul c a# ale. . nu a.cult ."atul nF atulu! #eu tat 4! . nu 7re!au at!tud!nea .a "a de ban! a "o.t o (otrGre dureroa., dar ea #!$a #odelat ntreaga eQ!.ten . -e ndat ce #$a# (otrGt 7e c!ne . a.cult, a nce7ut 4! educarea #ea n .7!r!tul ban!lor. Tatl #eu cel bogat #$a nF at Fre#e de >, de an!, 7Gn a# #7l!n!t ><. S$a o7r!t atunc! cGnd 4!$a dat .ea#a c deHa nF a.e# 4! n ele.e.e# 7er"ect ceea ce ncerca.e . bage n ca7ul #eu .ec. Ban!! .unt o "or# de 7utere. -ar 4! #a! 7utern!c e.te educa !a "!nanc!ar. Ban!! F!n 4! .e duc, dar dac a! o anu#!t educa !e n 7r!F!n a "elulu! n care ac !oneaE ban!!, 7o ! cG4t!ga de 7e ur#a ace.te! nF tur! 4! 7o ! . nce7! .$ ! con.tru!e4t! aFerea. %ot!Ful 7entru care .!#7la gGnd!re 7oE!t!F nu "unc !oneaE e.te acela c #aHor!tatea oa#en!lor au "cut 4coal, dar n$au nF at n!c!odat de.7re "elul n care "unc !oneaE ban!!, a4a ncGt 4! 7etrec F!a a #unc!nd 7entru ban!. /entru c aFea# doar < an! cGnd a# nce7ut, lec !!le 7e care #! le$a dat tatl cel bogat au "o.t "oarte .!#7le. -u7 ce #!$a .7u. totul, n$au #a! r#a. decGt 4a.e lec !! 7r!nc!7ale, 7e care #! le$a re7etat >, de an!. Acea.t carte .e re"er la ace.te 4a.e lec !!, eQ7l!cate cGt .e 7oate de .!#7lu de ctre tatl #eu cel bogat 7entru a "! 7e n ele.ul #eu. Ace.te lec !! nu !nten !oneaE . "!e n!4te r.7un.ur!, c! n!4te 7uncte de re7er. /uncte de re7er care F For aHuta 7e Fo! to ! 4! 7e co7!!! Fo4tr! . F #bog ! !, !nd!"erent ce .$ar ntG#7la 7e lu#ea a.ta ntotdeauna 7l!n de .c(!#br! 4! ne.!guran . Lec !a ntG! $ Ce! boga ! nu #unce.c 7entru ban! Lec !a a doua $ -e ce trebu!e 7redat al"abetul "!nanc!ar Lec !a a tre!a $ 'eE!$ ! .!ngur de a"acerea ta Lec !a a 7atra $ I.tor!a !#7oE!telor 4! a 7uter!! co#7an!!lor Lec !a a c!ncea $ Ce! boga ! !nFenteaE ban!! Lec !a a 4a.ea $ %unc! ! ca . nF a ! $ nu #unc! ! 7entru ban!

24

CA/ITOL)L + LECXIA 5 Ce! boga ! nu #unce.c 7entru ban! OTt!cule, /o ! S$#! S7u! Cu# S % I#bog e.cRP Tatl #eu a l.at E!arul de .ear 4! #!$a E!.0 O-e ce Fre! . te #bog e4t!, "!uleRP O/entru c aE! #$a du. cu #a4!na #a#a lu! @!##2, care are un Cad!llac nou, 4! e! to ! ur#au . #earg n Aee3$end la ca.a lor de 7e #alul #r!!. @!##2 !$a !nF!tat 7e tre! d!ntre 7r!eten!! lu!, dar %!3e 4! cu #!ne nu ne$a# nu#rat 7r!ntre e!. N! .$a .7u. c nu .unte# !nF!ta ! 7entru c .unte# Tco7!! .rac!UP. OA4a au E!.RP #$a ntrebat tatl #eu nencreEtor. O-a, c(!ar a4aP, !$a# re7l!cat eu 7e un ton H!gn!t. Tatl #eu a dat tcut d!n ca7, 4!$a #7!n. oc(elar!! 7e na. 4! .$a a7ucat !ar . c!tea.c. Eu a# r#a. . a4te7t un r.7un.. Era n anul 5<?6. AFea# < an!. Cu totul ntG#7ltor, #ergea# la aceea4! 4coal 7ubl!c la care oa#en!! boga ! 4! tr!#!teau co7!!!. In! !al, a!c! a "o.t un ora4 cu o #are 7lanta !e de Ea(r. /ro7r!etar!! 7lanta !e!, 7recu# 4! alte 7er.oane !#7ortante d!n ora4, cu# ar "! doctor!, oa#en! de a"acer!, banc(er!, 4! tr!#!teau co7!!! n cla.ele I$'I la acea.t 4coal. -u7 cla.a a 'I$a, co7!!! lor erau tr!#!4! de ob!ce! la 4col! 7art!culare. Cu# "a#!l!a #ea locu!a c(!ar 7e acea.t .trad, a# #er. la 4coala re.7ect!F. -ac a4 "! locu!t 7e.te dru#, a4 "! #er. la alt 4coal, la una cu co7!! d!n "a#!l!! ca# ca a #ea. -u7 cla.a a 'I$ a, #7reun cu ace4t! co7!!, a# "! cont!nuat .tud!!le tot la o 4coal 7ubl!c 4! a7o! la un l!ceu de acela4! "el. Nu eQ!.tau 4col! 7art!culare 7entru ce! ca no!. In ."Gr4!t, tata a l.at E!arul. Era clar c .e gGnd!.e 7ro"und. OE! b!ne, "!uleP, a nce7ut el lent, Odac Fre! . "!! bogat, trebu!e . nFe ! . "ac! ban!.P O*! cu# .e "ac ban!!RP a# ntrebat. OE!, 7une$ ! ca7ul la contr!bu !e, "!uleP, #!$a .7u. el EG#b!nd. -e "a7t, a.ta n.e#na0 OA.ta e tot ce a# .$ ! .7unP .au ONu 4t!u r.7un.ul, a4a ncGt nu # #a! deranHa.P

25

!e formea" un parteneriat A doua E! d!#!nea a !$a# .7u. celu! #a! bun 7r!eten al #eu, %!3e, ce #!$a E!. tata. -!n cGte #! ddea# eu .ea#a, %!3e 4! cu #!ne era# .!ngur!! co7!! .rac! d!n acea.t 4coal. *! %!3e era a!c! tot d!n 7ur ntG#7lare. C!neFa .tab!l!.e n "unc !e de Eon c!ne #erge la acea.t 4coal, 4! a4a ne$a# treE!t no! cu co7!!! boga !. Nu era# c(!ar .rac!, dar ne .!# ea# a.t"el 7entru c to ! ce!lal ! b!e ! aFeau #nu4! no! de ba.eball, b!c!clete no! 4! totul nou. %a#a 4! cu tata ne a.!gura.er un #!n!# nece.ar, cu# ar "! #Gncarea, un aco7er!4 dea.u7ra ca7ulu!, (a!nele. -ar ca# a.ta era tot. Tatl #eu ob!4nu!a . .7un0 O-ac Fre! ceFa, #unce4te 7entru a.ta.P No! Fro!a# tot "elul de lucrur!, dar nu erau .u"!c!ente locur! de #unc, #a! ale. 7entru b!e !! de < an!. O*! atunc! ce 7ute# "ace ca . 7roduce# ban!RP #$a ntrebat %!3e. ONu 4t!uP, a# .7u.. O-ar nu Fre! . "!! 7artenerul #euRP A "o.t de acord 4! a.t"el, n acea .G#bt d!#!nea , %!3e a deFen!t 7r!#ul #eu 7artener de a"acer!. Ne$a# 7etrecut toat d!#!nea a ncercGnd . g.!# !de! de.7re cu# . "ace# ban!. -!n cGnd n cGnd, Forbea# 4! de.7re Ob!e !! #!4toP care erau n ca.a lu! @!##2 de 7e #alul #r!! 4! .e d!.trau groEaF. Ne ca# durea gGndul .ta, dar ne "cea 4! b!ne, 7entru c ne$a deter#!nat . cont!nu# . ne gGnd!# cu# a# 7utea . "ace# ban!. In cele d!n ur#, n acea du7$a#!aE ne$a .tr"ulgerat o !dee lu#!noa.. Era o !dee 7e care %!3e o lua.e d!ntr$o carte 4t!!n !"!c 7e care o c!t!.e. /l!n! de entuE!a.#, ne$a# .trGn. #Gna 4! acu# 7artener!atul no.tru aFea 4! o a"acere. In ur#toarele .7t#Gn!, eu 4! cu %!3e a# btut tot cart!erul rugGndu$! 7e Fec!n! . ne 7.treEe tubur!le de la 7a.ta de d!n !. Ace4t!a .$au artat "oarte #!ra !, n., ce$! dre7t, #aHor!tatea adul !lor au "o.t de acord. )n!! ne$au ntrebat ce Fre# . "ace# cu ele 4! le$a# r.7un.0 ONu F 7ute# .7une. E un .ecret de a"acer!.P %a#a era tot #a! ngr!Horat 7e #.ur ce .7t#Gn!le treceau. Ale.e.e# un loc lGng #a4!na e! de .7lat unde . ne adun# #ater!a 7r!#. Intr$o cut!e #aron!e de carton, n care "u.e.er cGndFa .t!cle de .o. 7!cant, nce7u.e . crea.c gr#ada noa.tr de tubur! goale de 7a.t de d!n !. In "!nal, #a#a a 7u. 7!c!orul n 7rag. O eQa.7era.e !#ag!nea #!Eer!e! tubur!lor de 7a.t de d!n ! con.u#ate ale Fec!n!lor. OCe "ace ! de "a7t, b!e !RP ne$a ntrebat. O*! . nu

26

#a! #! .7une ! c e un .ecret de a"acer!. ReEolFa ! cu #!Eer!a a.ta, 7entru c alt"el o . F arunc totul la guno!.P Eu 4! cu %!3e a# rugat$o, a# !#7lorat$o, !$a# eQ7l!cat c n curGnd o . aFe# de.tule tubur! cGt . nce7e# 7roduc !a. I$a# #a! .7u. c nc #a! a4te7t# cG !Fa Fec!n! . 4! ter#!ne 7a.ta de d!n ! ca . lu# 4! acele tubur!. %a#a ne$a #a! acordat doar o .7t#Gn de a#Gnare. -ata nce7er!! 7roduc !e! "u.e.e deFan.at. S!tua !a era 7rea ten.!onat. -eHa 7r!#ul #eu 7artener!at era a#en!n at cu eFacuarea d!n #agaE!e de c(!ar #a#a #ea. SluHba lu! %!3e a "o.t . le .7un Fec!n!lor . 4! ter#!ne #a! re7ede 7a.ta, 7entru c dent!.tul !$a ."tu!t . .e .7ele #a! de. 7e d!n !. A# nce7ut . a.a#bleE l!n!a de 7roduc !e. Intr$o E!, tata a Fen!t cu un 7r!eten ca . Fad ce "ac ce! do! b!e e! de < an! acolo, n curte, cu acea l!n!e de 7roduc !e care "unc !ona la F!teE #aQ!#. /e.te tot era o 7udr alb. /e o #a. lung erau cut!oare #!c! d!n carton n care de ob!ce! .e !ne la7tele de la 4coal, 4! grtarul "a#!l!e! era nclE!t la #aQ!#u# cu crbun! nc!n4!. Tata .$a a7ro7!at 7rudent8 "u.e.e neFo!t .$4! 7arc(eEe #a4!na ceFa #a! ncolo, aFGnd n Federe c 7roduc !a noa.tr bloca !ntrarea n garaH. In Fre#e ce .e a7ro7!a #7reun cu 7r!etenul .u, au con.tatat c 7e crbun! .e a"la un Fa. de o el n care erau to7!te tubur!le de 7a.t de d!n !. /e Fre#ea aceea, 7a.ta de d!n ! nu era n tubur! de 7la.t!c, c! de 7lu#b. A4adar, de ndat ce era ar. Fo7.eaua, tubur!le erau aruncate n ace.t !br!c de o el, to7!te 7Gn deFeneau l!c(!de, du7 care, cu aHutorul #nu4!lor de a7ucat ale #a#e!, turna# u4or 7lu#bul 7r!ntr$un or!"!c!u n cut!!le de la7te. Cut!!le de carton erau 7l!ne cu !7.o.. /udra aceea alb care 7lutea n aer era de "a7t !7.o., care ur#a . "!e a#e.tecat cu a7. In graba #ea, r.turna.e# un .ac 4! ntreaga Eon arta ca 4! cu# ar "! trecut un F!.col 7e acolo. Cut!!le de la7te erau conta!nerele care nFeleau "or#ele de !7.o.. Tatl #eu 4! cu 7r!etenul .u ne$au 7r!F!t atent n Fre#e ce turna# cu gr!H 7lu#bul 7r!n or!"!c!u 7e.te cubul acela de !7.o.. OAten !eJP, a .7u. tata. A# dat d!n ca7 "r . # u!t la el. In cele d!n ur#, du7 ce a# ter#!nat de turnat, a# l.at !br!cul 4! !$a# EG#b!t tate!. OCe "ace ! a!c!, b!e !RP, #!$a EG#b!t el 7rudent. ODace# ceea ce #!$a! .7u.. 'o# "! boga !P, !$a# E!..

27

OI(P, a .7u. %!3e rGnH!nd 4! dGnd d!n ca7. OSunte# 7artener! de a"acer!.P O*! ce e cu #ulaHele a.tea de !7.o.RP, a ntrebat tata. OD!! atentP, !$a# .7u.. OAr trebu! . "!e o 4arH eQcelent.P A# loF!t cu un c!ocnel 7e.te legtura care #7r ea cubul n dou. A# r!d!cat cu gr!H 7artea de dea.u7ra a ace.tu! #ulaH 4! de acolo a a7rut o #oned. O-u#neEeuleP, a .7u. tata. O'o! "ace ! #onede d!n 7lu#bJP OEQactP, a .7u. %!3e. ODace# a4a cu# ne$a ! E!.. Dace# ban!.P /r!etenul tate! .$a ntor. 4! a !Ebucn!t n rG.. Tata a EG#b!t 4! a dat d!n ca7. /e lGng un "oc 4! o cut!e cu tubur! de 7a.t de d!n !, n "a a lu! .e #a! a"lau do! b!e e! 7l!n! de 7ra" alb, care EG#beau cu gura 7Gn la urec(!. Ne$a .7u. . l.# totul 4! . .t# 7u !n cu el 7e tre7tele d!n "a a ca.e!. NG#b!ndu$ ne, ne$a eQ7l!cat cu blGnde e ce n.ea#n . O"al.!"!c!P ban!. '!.ul no.tru "u.e.e d!.tru.. O're ! . .7une ! c e.te !legalRP, a ntrebat %!3e cu o Foce tre#urGnd. OLa.$! n 7aceP, a .7u. 7r!etenul tate!. O/oate c de "a7t 4! deEFolt un adeFrat talent nn.cut.P Tata 5$a .tr"ulgerat cu 7r!F!rea. O-a, e.te !legalP, a .7u. tata blGnd. O-ar Fo!, b!e !, a ! dat doFad de creat!F!tate 4! de or!g!nal!tate. X!ne !$o tot a4a. Sunt #Gndru de Fo!JP -eEa#g! !, %!3e 4! cu #!ne a# r#a. "r gla. Freo douEec! de #!nute, du7 care ne$a# a7ucat . .trGnge# #!Eer!a. A"acerea noa.tr .e nc(e!a.e d!n 7r!#a E!. Cu# aduna# eu 7ra"ul acela de acolo, #$a# u!tat la %!3e 4! !$a# .7u.0 O/robab!l c @!##2 4! 7r!eten!! lu! au dre7tate. Sunte# .rac!.P CGnd .7unea# a.ta, tata toc#a! 7leca. OB!e !P, a E!. el, O.unte ! .rac! doar dac renun a !. I#7ortant e.te c a ! ncercat ceFa. %aHor!tatea doar Forbe.c .au F!.eaE cu# .e #bog e.c. 'o! a ! "cut ceFa. Sunt #Gndru de Fo! do!. *! re7et0 cont!nua !. -ar alt"el. Nu F l.a !.P Eu 4! %!3e a# r#a. "r gra!. Dru#oa.e Forbe, dar tot nu 4t!a# ce . "ace#. O*! cu# .e "ace, tat, c nu e4t! bogatRP, l$a# ntrebat. OA# ale. . "!u 7ro"e.or. /ro"e.or!! nu gGnde.c . .e #bog ea.c. Nou doar ne 7lace . 7red#. A4 Frea . te 7ot aHuta, dar 7ur 4! .!#7lu nu 4t!u cu# .e "ac ban!!.P %$a# ntor. cu %!3e 4! a# cont!nuat . "ace# ord!ne.

28

O*t!uP, a .7u. tata. O-ac Fre !, b!e !, . a"la ! cu# F 7ute ! #bog !, nu # ntreba ! 7e #!ne. 'orbe4te cu tatl tu, %!3e.P OCu tataRP, a ntrebat %!3e un 7!c ulu!t. O-a, cu tatl tuP, #!$a re7etat tata EG#b!nd. OTatl tu 4! cu #!ne aFe# acela4! banc(er, care e.te nnebun!t du7 tatl tu. %!$a .7u. de #a! #ulte or! c tatl tu e.te gen!al atunc! cGnd .e 7une 7roble#a . "ac ban!.P OTatl #euRP, a ntrebat d!n nou %!3e nencreEtor. O*! atunc!, cu# .e "ace c nu aFe# o #a4!n artoa. 4! o ca. "ru#oa., 7recu# co7!!! boga ! de la 4coalRP OO #a4!n artoa. 4! o ca. "ru#oa. nu n.ea#n nea7rat c e4t! bogat .au c 4t!! cu# . "ac! ban!P, ne$a r.7un. tata. OTatl lu! @!##2 lucreaE la 7lanta !a de Ea(r. Nu e cu #ult d!"er!t de #!ne. LucreaE 7entru o co#7an!e, !ar eu lucreE 7entru .tat. Co#7an!a !$a cu#7rat o #a4!n. In. co#7an!a de Ea(r are 7roble#e "!nanc!are 4! .$ar 7utea ca n curGnd tatl lu! @!##2 . nu #a! a!b n!#!c. Tatl tu e.te alt"el, %!3e. El 7are c 7une baEele unu! !#7er!u. *! bnu!e.c c 7e.te cG !Fa an! Fa "! un o# "oarte bogat.P Ace.tea "!!nd .7u.e, %!3e 4! cu #!ne ne$a# entuE!a.#at d!n nou. Cu alt !n!# ne$ a# a7ucat . "ace# curat 7entru a .trGnge #!Eer!a 7e care o l.a.e n ur# de"uncta noa.tr 7r!# a"acere. Cu# .trGngea# no! 7e acolo, ne$a# gGnd!t cu# . d!.cut# cu tatl lu! %!3e. /roble#a era c tatl lu! %!3e #uncea #ulte ore 4! ade.ea .e ntorcea aca. .eara tGrE!u. Tatl lu! aFea #a! #ulte de7oE!te, o co#7an!e de con.truc !!, un lan de #agaE!ne 4! tre! re.taurante. -!n 7r!c!na re.taurantelor, .ttea 7Gn .eara tGrE!u. %!3e a luat autobuEul 4! .$a du. aca. du7 ce a# ter#!nat de .trGn.. )r#a . d!.cute cu tatl lu!, cGnd ace.ta aFea . .e ntoarc aca., 4! .$5 ntrebe dac nu Frea . ne nFe e 4! 7e no! cu# . ne #bog !#. %!3e #!$a 7ro#!. . # .une or!cGt de tGrE!u 4! .$#! .7un ce$a Forb!t cu tatl lu!. Tele"onul a .unat la :0>, .eara. OOKP, a# .7u., O.G#bta F!!toare.P *! a# nc(!.. Tatl lu! %!3e .e nFo!.e . ne acorde o ntreFedere. SG#bt, la =0>, d!#!nea a, a# luat autobuEul .7re cart!erul .rac al ora4ulu!. #ncep leciile$

29

%& dau '( ceni pe or.) *+iar i ,n '-./, '( ceni pe or ,nsemna foarte puin fa de plata standard. %!c(ael 4! cu #!ne ne$a# ntGln!t cu tatl lu! n acea d!#!nea la ora :. Era deHa ocu7at. Se a7uca.e de treab de Freo or. Su7raFeg(etorul de la co#7an!a de con.truc !! toc#a! 7leca cu ca#!oneta cGnd # ndre7ta# .7re ca.a lor .!#7l 4! #!c, dar "oarte ordonat. %!3e #$a ntG#7!nat n u4. OTata Forbe4te la tele"on 4! a E!. .$5 a4te7t# 7e Feranda d!n .7ateP, #!$a E!. %!3e, n t!#7 ce$#! de.c(!dea u4a. /odeaua de le#n a nce7ut . .cGr G!e de ndat ce a# trecut 7ragul ca.e! .trFec(!. Era un 7re4 !e"t!n c(!ar cu# !ntra!. /re4ul a.cundea nenu#ratele ur#e l.ate de 7a4!! 7e care ! .u7orta.e du4u#eaua. -e4! "oarte curat, ar "! trebu!t nlocu!t. %$a# .!# !t clau.trat n #o#entul n care a# !ntrat n l!F!ng$ul ngu.t 7l!n cu #ob!l Fec(e 4! greoa!e, care aE! ar "! doar ob!ecte 7entru colec !onar!. /e cana7ea .tteau dou "e#e! 7u !n #a! n FGr.t decGt #a#a. In "a a lor .e a"la un brbat #brcat n (a!ne de lucru. /urta n!4te 7antalon! 4! o c#a4 3a3! "ru#o. clcate, dar nea7retate 4! aFea n!4te do.are 7r"u!te n #Gn. S "! aFut ca# cu 5, an! #a! #ult decGt tata8 a4 E!ce c aFea Freo M? de an!. To ! ne$au EG#b!t atunc! cGnd a# !ntrat 4! a# trecut 7e lGng e! ndre7tGndu$ne .7re buctr!e, de acolo !e4!nd 7e Feranda care ddea .7re curtea d!n .7ate. A# EG#b!t la rGndul #eu t!#!d. OC!ne .unt oa#en!! 4t!aRP, a# ntrebat. OA, lucreaE 7entru tata. Brbatul acela #a! n FGr.t .e ocu7 de de7oE!tele lu!, !ar "e#e!le de re.taurante. L$a! FEut 4! 7e .u7raFeg(etorul de la con.truc !! care lucreaE la un 7ro!ect de dru#ur!, la Freo c!nc!Eec! de #!le de a!c!. %a! are un .u7raFeg(etor care con.tru!e4te n!4te ca.e, dar a 7lecat na!nte . aHung! tu.P O*! a4a e tot t!#7ulRP, a# ntrebat. ONu c(!ar, dar a7roa7eP, a .7u. %!c(ael EG#b!nd 4! trgGndu$4! un .caun ca . .e a4eEe altur! de #!ne. OL$a# rugat . ne nFe e cu# . "ace# ban!P, #!$a .7u. %!3e. O*! ce a E!.RP, a# ntrebat eu cu o cur!oE!tate 7rudent. OE! b!ne, .$a u!tat c!udat #a! ntG!, du7 care a E!. c ne Fa "ace o o"ert.P

30

OA(aP, a# E!. eu, balan.Gndu$#! .caunul .7re 7erete 4! .7r!H!n!ndu$# a7o! doar 7e dou d!ntre 7!c!oarele lu!. %!3e .$a a4eEat 4! el la "el. O*! 4t!! n ce con.t o"ertaRP, a# ntrebat. ONu, dar Fo# a"la curGnd.P -!ntr$odat, tatl lu! %!3e a dat buEna, trGnt!nd u4a tran.7arent care ddea .7re Ferand. %!3e 4! cu #!ne a# .r!t n 7!c!oare nu atGt d!n re.7ect, cGt 7entru c ne .7er!a.e#. OSunte ! gata, b!e !RP, ne$a ntrebat tatl lu! %!3e 4! 4!$a tra. un .caun ca . .e a4eEe altur! de no!. A# dat d!n ca7 n Fre#e ce ne trgea# .caunele de lGng 7erete 4! ne$a# a4eEat n "a a lu!. Era un brbat EdraFn, ca# la 5,:, # 4! 5,, 3g. Tata era #a! nalt, dar aFea ca# aceea4! greutate 4! era ca# cu ? an! #a! #are decGt tatl lu! %!3e. Se#nau oarecu#, de4! nu "ceau 7arte d!n acela4! gru7 etn!c. /oate c 4! energ!a lor era .!#!lar. O%!$a .7u. %!3e ca Fre! . nFe ! . "ac! ban!. A4a e, RobertRP A# dat re7ede d!n ca7, u4or !nt!#!dat. Se g(!cea #ult "or n cuF!ntele 4! EG#betul .u. OB!ne. Iat care e.te o"erta #ea. A# . F nF , dar nu ca la 4coal. %unc! ! 7entru #!ne 4! eu F nF . -ac nu #unc! !, nu F nF . ' 7ot nF a #a! re7ede dac #unc! !. -e alt"el, dac a# 7roceda ca la 4coal, ar n.e#na c #!$a4 7!erde Fre#ea doar 7unGndu$F . # a.culta !. Acea.ta e.te o"erta #ea. -ac Fre !, b!ne, dac nu, nu.P OZ... a4 7utea . 7un o ntrebare #a! ntG!RP, a# E!. eu. ONu. -ac Fre !, b!ne. -ac nu, nu. A# 7rea #ult treab 4! nu Freau . #! 7!erd Fre#ea. -ac nu nF a ! . F (otrG ! ra7!d, n$o . nF a ! . cG4t!ga ! ban! n!c!odat. OcaE!!le .unt trectoare. E.te eQtre# de !#7ortant . 4t! ! . lua ! (otrGr! ra7!de. Acea.ta e.te o ocaE!e 7e care Fo! a ! Frut$o, nce7e# 7regt!rea .au o ter#!n# n ur#toarele Eece .ecundeP, a .7u. tatl lu! %!3e cu un EG#bet !ron!c. OAcce7tP, a# .7u.. OAcce7tP, a .7u. %!3e.

31

OB!neP, a .7u. tatl lu! %!3e. O-$na %art!n Fa Fen! n Eece #!nute 4!, du7 ce ter#!n de Forb!t, Fe ! 7leca cu ea la #agaE!nul #eu 4! F Fe ! a7uca de treab. ' dau 5, cen ! 7e or 4! Fe ! aFea de lucru tre! ore n "!ecare .G#bt.P O-ar eu a# #ec! de "otbal aE!P, a# .7u.. Tatl lu! %!3e #!$a r.7un. cu un ton "er#0 O-ac Fre!, b!ne, dac nu, nuP, a E!. el. O'reauP, !$a# r.7un., alegGnd . #unce.c 4! . nF n loc . Hoc "otbal. 0( de ceni mai t1r"iu /e la ora <0,, n acea "ru#oa. d!#!nea de .G#bt lucra# deHa #7reun cu %!3e 7entru d$na %art!n. Era o "e#e!e tare bun 4! rbdtoare. S7unea #ereu c %!3e 4! cu #!ne ! a#!ntea# de "!!! e!, care .e "cu.er #ar! 4! 7leca.er la ca.ele lor. -e4! era blGnd, credea n #unca .er!oa. 4! ne$a 7u. la treab. *t!a ntotdeauna . dea ord!ne. Ne$ a# 7etrecut cele tre! ore luGnd cut!!le de 7e ra"tur!, 4tergGndu$le de 7ra" 4! rearanHGndu$le a7o! cu gr!H. Era o #unc ngroE!tor de 7l!ct!.!toare. Tatl lu! %!3e, cru!a eu ! .7un tatl #eu cel bogat, aFea nou a.e#enea #!c! #agaE!ne cu #ar! .7a !! de 7arcare. Era o Fer.!une t!#7ur!e a .u7er#agaE!nelor de #a! tGrE!u. )n "el de bcn!! de cart!er, de unde lu#ea cu#7ra la7te, 7G!ne, unt 4! !gr!. /roble#a era c ne a"la# n HaAa!! na!nte de a7ar! !a aerulu! cond! !onat 4! #agaE!nele nu$4! 7uteau nc(!de u4!le d!n 7r!c!na cldur!!. La cele dou ca7ete ale #agaE!nulu!, u4!le trebu!au . "!e larg de.c(!.e .7re 4o.ea 4! .7re 7arcare. -e "!ecare dat cGnd o #a4!n !ntra n 7arcare, .e .tGrnea un nor de 7ra" care .e a4eEa n 7rFl!e. A4adar, aFea# de lucru, de Fre#e ce nu eQ!.ta aer cond! !onat. T!#7 de tre! .7t#Gn!, %!3e 4! cu #!ne ne$a# 7reEentat la d$na %art!n 4! a# #unc!t cele tre! ore. /Gn la 7rGnE, ter#!na# treaba 4! ea ne .trecura n 7al# cGte tre! #onede. C(!ar 4! la < an!, la Hu#tatea an!lor K?,, >, de cen ! nu erau #are lucru. Albu#ele cu benE! de.enate co.tau 5, cen ! 7e atunc!, a4a ncGt #! c(eltu!a# ban!! 7e ele 4! # ntorcea# aca.. In #!ercurea cele! de$a 7atra .7t#Gn! # (otrG.e# . renun . Acce7ta.e# . #unce.c doar 7entru c dorea# . nF de la tatl lu! %!3e . "ac ban!, dar ntre t!#7 deFen!.e# .claF cu 5, cen ! 7e or. %a! #ult, nu$5 #a! FEu.e# 7e tatl lu! %!3e d!n 7r!#a .G#bt.

32

OEu renun P, !$a# .7u. lu! %!3e la ora 7rGnEulu!. /rGnEul la 4coal era or!b!l. *coala era 7l!ct!coa. 4! nu #! #a! r#Gneau n!c! #car .G#betele l!bere. S!ngurul lucru care #! r#.e.e erau ce! >, de cen !. -e data a.ta, %!3e #!$a EG#b!t. O-e ce rGE!RP, l$a# ntrebat enerFat 4! "ru.trat. O%!$a .7u. tata c a4a o . .e ntG#7le. %!$a E!. . ne Fede# cu el cGnd Fe! "! gata . renun !.P OCeRP, a# E!. eu !nd!gnat. OA a4te7tat . aHung la eQa.7erareRP OCa# a4a ceFaP, #!$a .7u. %!3e. OTata e #a! alt"el. El 7red alt"el decGt tatl tu. %a#a 4! tatl tu !n #ulte 7red!c!. Tata e #a! .cu#7 la Forb, gl.u!e4te 7u !n. A4tea7t 7Gn .G#bt. A# .$! .7un c e4t! 7regt!t.P O're! . .7u! c #! .$a nt!n. o cur.RP ONu, nu c(!ar, dar .$ar 7utea. O .$ ! eQ7l!ce tata .G#bt.P Atept1nd s1mbt la coad Era# 7regt!t . l n"runt. /Gn 4! tatl #eu bun era .u7rat 7e el. Tatl #eu adeFrat, cel cru!a ! .7un cel .rac, credea c tatl #eu bogat nclca legea 7r!F!nd angaHarea #!nor!lor 4! c ar trebu! c(!ar dat 7e #Gna Hu.t! !e!. Tatl #eu cu 4coal #!$a .7u. . cer cGt #er!t. Cel 7u !n +? de cen ! 7e or. Tatl #eu cel .rac #!$a E!. c dac nu #! .e #re4te lea"a, ar "! b!ne . renun !#ed!at. O-e "a7t, n!c! nu$ ! trebu!e .luHba a.ta nenoroc!tP, #!$a .7u. !nd!gnat tatl #eu cel .rac. SG#bt d!#!nea la ora :0,, a# !ntrat 7e aceea4! u4 4ubred a ca.e! lu! %!3e. OIa un .caun 4! .ta! la coadP, #!$a .7u. tatl lu! %!3e de ndat ce a# !ntrat. S$a ntor. 7e clcG!e 4! a d!.7rut n b!roul lu! de lGng dor#!tor. %$a# u!tat 7r!n nc7ere 4! nu l$a# Er!t 7e %!3e n!c!er!. % .!# ea# .tGnHen!t, a4a c #$a# a4eEat t!#!d lGng acelea4! dou "e#e! care erau acolo 4! cu 7atru .7t#Gn! na!nte. %!$au EG#b!t 4! .$au tra. #a! ntr$o 7arte 7e cana7ea, ca .$#! "ac 4! #!e loc. Trecu.er 7atruEec! 4! c!nc! de #!nute 4! eu "!erbea#. Cele dou "e#e! .e ntGln!.er cu el 4! 7leca.er de tre!Eec! de #!nute. )n do#n #a! n FGr.t .ttu.e 4! el Freo douEec! de #!nute 4! deHa 7leca.e.

33

Ca.a era goal 4! eu .ttea# acolo, n l!F!ng$ul acela ntuneco. 4! 7r"u!t, ntr$o "ru#oa. 4! n.or!t E! (aAa!!an, a4te7tGnd . Forbe.c cu un EgGrc!t care eQ7loata co7!!!. Il auEea# cu# .e nFGrtea 7r!n b!rou, Forbea la tele"on 4! # !gnora. Era# gata$gata . 7lec, totu4! nu 4t!u de ce a# r#a.. In ."Gr4!t, du7 nc c!nc!.7reEece #!nute, "!Q la <0,,, tatl cel bogat a !e4!t d!n b!rou "r . .7un n!#!c 4! #!$a "cut .e#n cu #Gna . !ntru n nc7erea aceea Hegoa.. OA# n ele. c Fre! . ! #re.c lea"a, n caE contrar tu "!!nd (otrGt . 7lec!P, #!$a .7u. tatl cel bogat n Fre#e ce .e bG G!a cu balan.oarul. O/!, nu F$a ! !nut de cuFGntP, a# !Ebucn!t eu a7roa7e n lacr!#!. Era n.7!#Gnttor 7entru un b!e el de < an! . .e con"runte cu un adult. O%!$a ! 7ro#!. c o . # nF a !, dac #unce.c 7entru dF. A# lucrat 7entru dF. A# lucrat d!n greu. A# renun at la #ec!ur!le de ba.eball ca . #unce.c 7entru dF. *! nu F$a ! !nut de cuFGnt. Nu #$a ! nF at n!#!c. Sunte ! un e.croc, a4a cu# F crede toat lu#ea d!n ora4. Sunte ! ra7ace. 're ! to ! ban!! 7entru dF. 4! n$aFe ! gr!H de angaHa !. %$ a ! 7u. . a4te7t, doFed!nd l!7. de re.7ect "a de #!ne. O! "! eu un b!e el, dar #er!t . "!u tratat #a! b!ne.P Tatl cel bogat .$a a7lecat n "a n .caunul 7!Fotant, .7r!H!n!ndu$4! brb!a n #G!n! 4! u!tGndu$.e "!Q la #!ne, de 7arc #$ar "! .tud!at. ONu$! ru delocP, #!$a E!. el. OIn #a! 7u !n de o lun Fe! Forb! ca #aHor!tatea angaHa !lor #e!.P OCeRP a# ntrebat. Nen elegGnd 7rea b!ne ce .7une, a# cont!nuat .$#! .7un o"ul. OA# creEut c o . F !ne ! de cuFGnt 4! o . # nF a !, !ar dF. # c(!nu! !. A.ta e o cruE!#e. O #are cruE!#e.P OTe nF P, #!$a .7u. tatl cel bogat 7e un ton blGnd. OCe #$a ! nF atR N!#!cP, a# .7u. eu "ur!o.. ON$a ! Forb!t n!c! #car o dat cu #!ne de cGnd a# acce7tat . lucreE 7e n!#!ca toat. Nece cen ! 7e or. HaJ Ar trebu! . F recla# la guFern. *t! ! c eQ!.t leg! n 7r!F!n a eQ7loatr!! co7!!lor. Tata lucreaE 7entru guFern, 4t! ! a.ta.P O%a#JP, E!.e tatl cel bogat, Oacu# c(!ar c Forbe4t! ca #aHor!tatea celor care au lucrat 7entru #!ne, ad!c a.e#en! celor 7e care !$a# conced!at .au care au 7lecat.P OCe aFe ! de .7u.RP, a# ntrebat, .!# !ndu$# de.tul de curaHo. 7entru un b!e el ca #!ne. O%$a ! #!n !t. A# #unc!t 7entru dF. 4! nu F$a ! !nut de cuFGnt. Nu #$a ! nF at n!#!c.P

34

OCu# 4t!! c nu te$a# nF at n!#!cRP, #$a ntrebat cal# tatl cel bogat. O/!, n$a ! .tat de Forb cu #!ne. A# #unc!t tre! .7t#Gn! 4! nu #$a ! nF at n!#!cP, a# .7u. eu bo.u#"lat. OOare nF atul 7re.u7une .tatul de Forb .au un cur.RP, #$a ntrebat tatl cel bogat. O/!, daP, !$a# re7l!cat eu. OA.ta F nFa 7e Fo! la 4coalP, #!$a E!. el EG#b!nd. O-ar nu a.ta F nFa 4! F!a a. *!, du7 7rerea #ea, F!a a e.te cel #a! bun da.cl. In #aHor!tatea caEur!lor, F!a a nu$ ! Forbe4te, c! te #7!nge de la .7ate. -e "!ecare dat e ca 4! cu# F!a a !$ar .7une0 TTreEe4te$te, Freau . nFe ! ceFa.UP OCe tot E!ce o#ul .taRP, #$a# ntrebat eu n gGnd. OC F!a a # #7!nge de la .7ate 4! #! Forbe4teR E clar c trebu!e . renun la .luHba a.ta. Stau de Forb cu un nebun de legat.P O-ac Fe! nF a lec !!le F!e !!, te Fe! de.curca b!ne. -ac nu, F!a a Fa cont!nua . te #7!ng de la .7ate "r o !nt 7rec!.. Oa#en!! au dou 7o.!b!l!t !. )n!! la. F!a a .$! #7!ng de la .7ate "r .en., al !! .e n"ur!e 4! #7!ng 4! e!. -ar #7!ng #7otr!Fa 4e"!lor, a .luHbe! lor .au a .o ulu! or! a .o !e!. E! nu$4! dau .ea#a c de "a7t F!a a e.te cea care ! #7!nge.P Nu n elegea# n!#!c d!n ce .7unea. O'!a a ne #7!nge 7e no! to !. )n!! renun , al !! .e lu7t. /u !n! nFa 4! #erg #a! de7arte. C(!ar .unt ncGnta ! c F!a a ! #7!nge ncolo 4! ncoace. Ace4t! 7u !n! ale4! doFede.c c au neFo!e 4! dore.c . nFe e ceFa. InFa 4! #erg #a! de7arte. %aHor!tatea abandoneaE 4! cG !Fa, ca t!ne, .e lu7t.P Tatl cel bogat .e r!d!c n 7!c!oare 4! nc(!.e .trFec(ea "erea.tr de le#n care .cGr G!a ngroE!tor 4! care tare ar #a! "! trebu!t re7arat. O-ac Fe! nF a b!ne acea.t lec !e, Fe! deFen! un tGnr n ele7t, bogat 4! "er!c!t. -ac nu, ! Fe! 7etrece tot re.tul E!lelor dGnd F!na 7e F!a 7entru .luHba 7e care o a!, 7entru "a7tul c e4t! 7ro.t 7lt!t .au 7entru 7roble#ele 7e care le atr!bu! ntotdeauna 4e"ulu!. I ! Fe! tr! F!a a .7erGnd c$ ! Fa o"er! o #are 4an. care .$ ! reEolFe toate 7roble#ele "!nanc!are.P Tatl cel bogat # 7r!F! ca . Fad dac nc l #a! a.cult. /r!F!r!le noa.tre .e ntGln!r. Ne (olba# unul la cellalt, reu4!nd . co#un!c# d!n oc(!. In cele d!n ur#,

35

a# renun at de ndat ce !$a# n ele. ace.t ult!# #e.aH. %!$a# dat .ea#a c are dre7tate. -dea# F!na 7e el 4! Fro!a# . nF . % lu7ta#. Tatl cel bogat a cont!nuat0 OSau dac e4t! genul de o# care n$are curaH, renun ! de cGte or! F!a a te #7!nge ncolo 4! ncoace. -ac e4t! a4a, ! Fe! tr! F!a a "r r!.cur!, "cGnd ceea ce trebu!e 4! 7.trGndu$te 7entru ceFa ce nu .e Fa ntG#7la n!c!odat. -u7 care Fe! #ur! ca un btrGnel 7l!ct!co.. 'e! aFea #ul ! 7r!eten!, 7entru c e4t! un t!7 atGt de drgu 4! de #unc!tor. I ! Fe! tr! F!a a "r r!.cur! 4! "cGnd eQact ceea ce trebu!e, dar adeFrul e.te c Fe! l.a ca F!a a . te .u7un. In adGncul .u"letulu!, n.ea#n c e4t! ngroE!t de a.u#area r!.cur!lor. A! Frea . cG4t!g!, dar tea#a de a 7!erde e.te #a! #are decGt "er!c!rea de a cG4t!ga. In adGncul .u"letulu!, nu#a! tu 4t!! c de "a7t n$a! aFut curaHul . ncerc!. *! totu4! aleg! . tr!e4t! "r r!.cur!.P /r!F!r!le noa.tre .$au ntGln!t d!n nou. 're#e de Eece .ecunde ne$a# 7r!F!t unul 7e altul, ncetGnd . o #a! "ace# doar du7 rece7tarea #e.aHulu!. O'$a ! Hucat cu #!neRP, l$a# ntrebat. OSe 7oate .7une 4! a4aP, #!$a EG#b!t tatl cel bogat. OS E!ce# c doar te$a# l.at . FeE! ce gu.t are F!a a.P OCe gu.t are F!a aRP, a# ntrebat eu nc "ur!o., dar cur!o. acu#, nc d!.7u. . nF . O'o!, b!e !, a ! "o.t 7r!#!! care #$a ! rugat . F nF cu# . "ace ! ban!. A# 7e.te 5?, de angaHa ! 4! n!c! unul nu #$a ntrebat ce 4t!u de.7re ban!. %!$au cerut o .luHb 4! un .alar!u, dar n!c!odat nu #$au rugat .$! nF cu# e cu ban!!. A.t"el ncGt #aHor!tatea 4! For 7etrece ce! #a! bun! an! a! F!e !! lor #unc!nd 7entru ban! 4! nen elegGnd de ce #un$ ce.c, de "a7t.P A# r#a. acolo a.cultndu$5 "oarte atent. O-ec!, atunc! cGnd %!3e #!$a .7u. c Fre! . te nF cu# .e "ac ban!!, a# (otrGt . tra.eE un 7arcur. cGt #a! a7ro7!at de cel al F!e !! reale. A4 7utea .$ ! Forbe.c la ne."Gr4!t 4! . nu auE! n!#!c d!n ceea ce .7un. A4a ncGt a# (otrGt . la. F!a a . te #7!ng de la .7ate, 7entru ca tu . # auE! #a! b!ne. -e aceea !$a# 7lt!t doar 5, cen !.P O*! ce a# nF at d!n "a7tul c a# lucrat cu doar 5, cen ! 7e orRP a# ntrebat. OC .unte ! aFar 4! F eQ7loata ! #unc!tor!!RP Tatl cel bogat .$a dat !ar cu .caunul 7e .7ate 4! a nce7ut . rGd d!n toat !n!#a. In ."Gr4!t, du7 ce a ter#!nat de rG., #!$a .7u.0 OAr "! #a! b!ne .$ ! .c(!#b! 7unctul de

36

Federe. Nu #a! da F!na 7e #!ne, gGnd!ndu$te c eu .unt 7roble#a. -ac Fe! Hudeca a4a, Fa trebu! . # .c(!#b!. CGnd Fe! n elege c tu e4t! 7roble#a, atunc! te Fe! 7utea .c(!#ba, Fe! nF a ceFa 4! Fe! deFen! #a! n ele7t. Ce! #a! #ul ! dore.c ca to ! oa#en!! de 7e lu#ea a.ta . .c(!#be 7e or!c!ne altc!neFa n a"ar de e! n4!4!. Te a.!gur n. c e.te #ult #a! u4or . te .c(!#b! tu n.u ! decGt . .c(!#b! 7e altc!neFa.P ONu n elegP, a# .7u. eu. ONu da F!na 7e #!ne 7entru 7roble#ele taleP, #!$a E!. tatl cel bogat, 7!erEGndu$4! rbdarea. O-ar nu #!$a ! 7lt!t decGt 5, cen !.P O*! ce a! nF at d!n a.taRP, #$a ntrebat tatl cel bogat EG#b!nd. OC .unte ! EgGrc!tP, a# .7u. eu cu un rGnHet 4!ret. O'eE!R CreE! c eu .unt 7roble#aP, a .7u. tatl cel bogat. O/! c(!ar .unte !.P O-ac Fe! cont!nua . reac !oneE! a4a, nu Fe! nF a n!c!odat n!#!c. -ac Fe! gGnd! c eu .unt 7roble#a, ce$ ! r#Gne de "cutRP O-ac nu$#! 7lt! ! #a! #ult .au dac nu # trata ! cu ceFa #a! #ult re.7ect, nF Gndu$#, a4a cu# F$a# rugat, a# . renun .P OB!ne E!.P, .7u.e tatl cel bogat. OA.ta "ac ce! #a! #ul !. Renun , 4! caut o alt .luHb, o ocaE!e #a! bun, o 7lat #a! conFenab!l, creEGnd c noua .luHb .au o 7lat #a! #are For "! .olu !a 7roble#e!. In #aHor!tatea caEur!lor, lucrur!le nu .tau a4a.P O*! atunc! care ar "! reEolFarea 7roble#e!RP, a# ntrebat. OS acce7t a#rG !! 4t!a de 5, cen ! 7e or 4! . EG#be.cRP Tatl cel bogat .urG.e. OA.ta e ceea ce "ac ce!lal ! oa#en!. Acce7t 7lata 4t!!nd c alt"el For aFea 7roble#e "!nanc!are 4! #a! #ar!. -ar altceFa nu #a! "ac, a4te7tGnd doar o #r!re a .alar!ulu!, creEGnd c a.ta le Fa reEolFa 7roble#a. %aHor!tatea acce7t 7ur 4! .!#7lu 4! un!! 4! #a! !au nc o .luHb, #unc!nd d!n greu, d!n nou #ul u#!ndu$.e cu o lea" #!c.P A# nce7ut . 7r!Fe.c n 7odea, n elegGnd lec !a 7e care #!$o !nea tatl cel bogat. Dcu.e# cuno4t!n cu F!a a real. In ."Gr4!t, l$a# 7r!F!t 4! a# re7etat ntrebarea0 O*! atunc!, care ar "! reEolFarea 7roble#e!RP OAcea.taP, .7u.e el, #GngG!ndu$# u4or 7e ca7. OCeea ce a! ntre cele dou urec(!.P

37

Ace.ta a "o.t #o#entul n care tatl cel bogat #!$a #7rt4!t 7unctul .u 7r!nc!7al de Federe, care l .e7ara de angaHa !! .! 4! de tatl #eu cel .rac $ 4! care 5$a "cut . deF!n n cele d!n ur# unul d!ntre ce! #a! boga ! oa#en! d!n HaAa!!, n Fre#e ce tatl #eu cu #ult 4coal, dar .rac, a cont!nuat . .e Ebat n 7roble#e "!nanc!are tot re.tul F!e !!. Era un 7unct de Federe .!ngular, care .ttea la baEa ace.te! d!"eren e e.en !ale 7e ter#en lung. Tatl cel bogat #!$a re7etat !ar 4! !ar ace.t 7unct de Federe 7e care eu l$a# .u7ranu#!t Lec !a nr. 5. %2mul srac i cel din clasa de mi3loc muncesc pentru bani. *ei bo4ai pun banii s munceasc pentru ei.) In acea n.or!t d!#!nea de .G#bt, #! n.u4!.e# un cu totul alt 7unct de Federe decGt cel nF at de la tatl #eu cel .rac. La < an!, deFen!.e# con4t!ent c a#b!! tt!c! doreau . nF . A#Gndo! # ncuraHau . .tud!eE... dar nu acelea4! lucrur!. Tatl #eu cel cu #ult 4coal #! .ugera . "ac ca el. OD!ule, Freau . .tud!eE! .er!o., . !e! note #ar!, 7entru a$ ! g.! o .luHb .!gur la o co#7an!e #are. *! . te ncred!n eE! c a! 4! toate aFantaHele re.7ect!Fe.P Tatl #eu cel bogat Fro!a . nF cu# . "ac ban!! . #uncea.c 7entru #!ne. Ace.te lec !! aFea# . le nF de la F!a , dar .ub cluE!rea .a 4! nu ntr$o .al de cur.. Tatl #eu cel bogat 4!$a cont!nuat 7r!#a lec !e. O% bucur c te$a! n"ur!at c #unce4t! 7entru 5, cen ! 7e or. -ac nu te$a! "! n"ur!at 4! a! "! acce7tat .en!n, ar "! trebu!t .$ ! .7un c nu te 7ot nF a n!#!c. 'eE! tu, adeFrata nF tur 7re.u7une energ!e, 7a.!une 4! o dor!n arEtoare. Dur!a Hoac un rol !#7ortant n acea.t "or#ul, 7entru c 7a.!unea e.te un a#e.tec de "ur!e 4! de !ub!re. CGnd e Forba de ban!, #aHor!ta$ tea oa#en!lor dore.c . nu$4! a.u#e n!c! un "el de r!.cur!. -ec! nu$! cluEe4te 7a.!unea, c! "r!ca.P O-e a.ta acce7t o .luHb 7ro.t 7lt!tRP, a# ntrebat. O-aP, #!$a .7u. tatl cel bogat. O)n!! .7un c ! eQ7loateE 7e oa#en! 7entru c nu$! 7lte.c la "el de b!ne ca 4! ce! de 7e 7lanta !a de Ea(r .au ca .tatul. Eu E!c c .e eQ7loateaE .!ngur!. Lor le e "r!c, nu #!e.P

38

O-ar nu crede ! c ar trebu! .$! 7lt! ! #a! #ultRP, a# ntrebat. ONu$! neFo!e. *! a7o!, c(!ar dac le$a4 da #a! #ul ! ban!, a.ta nu le$ar reEolFa 7roble#a. )!t$te la tatl tu. CG4t!g o #ul !#e de ban! 4! tot nu$4! 7oate 7lt! "actur!le. Ce! crora l! .e dau #a! #ul ! ban!, n #aHor!tatea caEur!lor, .e nglodeaE 4! #a! tare n dator!!.P O-ec! ce! 5, cen ! 7e orP, a# .7u. eu EG#b!nd, O.unt o lec !e n .!ne.P OEQactP, #!$a .urG. tatl cel bogat. O'eE! tu, tatl tu a ur#at 4col! nalte 7entru a c7ta o .luHb b!ne 7lt!t. Ceea ce .$a 4! ntG#7lat. -ar tot are 7roble#e "!nanc!are, 7entru c la 4coal n$a nF at n!c!odat n!#!c de.7re ban!. In 7lu., el crede n !deea c trebu!e . #uncea.c 7entru ban!.P O*! dF. nu crede ! a.taRP, a# ntrebat eu. ONu 7reaP, #!$a .7u. tatl cel bogat. O-ac Fre! . nFe ! . #unce4t! 7entru ban!, atunc! FeE!$ ! de 4coal. Acela e.te locul !deal unde .e nFa a4a ceFa. -ar dac Fre! . nFe ! cu# . 7u! ban!! . #uncea.c 7entru t!ne, a.ta nu#a! eu 7ot . te nF , 4! a.ta doar n caEul n care e4t! d!.7u. 4! Fre! . nFe !.P OOare nu toat lu#ea Frea . nFe e a.taRP, a# ntrebat. ONuP, #!$a .7u. tatl cel bogat. O/ur 4! .!#7lu 7entru c e.te #a! .!#7lu . nFe ! . #unce4t! 7entru ban!, #a! ale. dac .ent!#entul 7r!nc!7al e.te cel al "r!c!! atunc! cGnd .e de.c(!de .ub!ectul ban!.P ONu n elegP, a# .7u. eu ncruntGndu$#. ONu$ ! "ace gr!H! 7entru a.ta deoca#dat. Nu u!ta n. c doar "r!ca e.te cea care ! "ace 7e ce! #a! #ul ! . #uncea.c 4! . a!b o anu#!t .luHb. Dr!ca de "a7tul c nu$4! For 7utea 7lt! "actur!le8 "r!ca de a nu "! conced!a !8 "r!ca de a nu aFea de.tu! ban!8 "r!ca de a nu "! neFo! ! .$o !a de la ca7t. Ace.ta e.te 7re ul .tud!ulu! 7entru o anu#!t 7ro"e.!une .au #e.er!e 4! a7o! al #unc!! 7entru ban!. %aHor!tatea deF!n .claF! a! ban!lor... 4! .e n"ur!e 7e 4e"!! lor.P OA nF a . "ac! ban!! . #uncea.c 7entru t!ne e.te cu totul altceFa decGt un .!#7lu .tud!uRP, a# ntrebat. OCategor!cP, #!$a r.7un. tatl cel bogat. OCategor!c.P N$a# #a! .co. n!c! unul un cuFGnt n acea "ru#oa. d!#!nea de .G#bt (aAa!!an. /r!eten!! #e! toc#a! nce7u.er #ec!ul de ba.eball. -ar, d!ntr$un #ot!F .au

39

altul, acu# era# ncGntat c (otrG.e# . #unce.c 7entru 5, cen ! 7e or. S!# ea# c era# 7e cale . nF ceFa ce 7r!eten!! #e! nu For nF a la 4coal. OE4t! gata . nFe !RP, #$a ntrebat tatl cel bogat. OCategor!cP, a# .7u. eu cu un EG#bet "or at. OEu #$a# !nut de cuFGnt. Te$a# nF at o #ul !#e de lucrur!P, #!$a .7u. tatl cel bogat. OLa < an! a! .!# !t deHa ce n.ea#n . #unce4t! 7entru ban!. In#ul e4te ult!#a lun cu ?, de an! 4! ! Fe! 7utea "ace o !dee a.u7ra "elulu! cu# 4! 7etrec eQ!.ten a #aHor!tatea oa#en!lor.P ONu n elegP, a# .7u.. OCu# te$a! .!# !t cGnd a! .tat la coad . a4te7 ! . !ntr! la #!ne, 7r!#a dat ca . te angaHeE 4! a doua oar ca . ! #re.c 7lataRP O&roaEn!cP, a# .7u.. O-ac Fe! alege . #unce4t! 7entru ban!, a.ta e.te F!a a care te a4tea7tP, #!$a .7u. tatl cel bogat. O*! ce a! .!# !t cGnd d$na %art!n !$a .trecurat tre! #onede n #Gn 7entru cele tre! ore de #uncRP OA# .!# !t c nu e de aHun.. %$a# .ocot!t un n!#!c. A# "o.t "oarte deEa#g!tP, a# .7u.. OA4a .!#t #aHor!tatea angaHa !lor atunc! cGnd 4! 7r!#e.c lea"a, #a! ale. du7 ce l! .e o7re4te !#7oE!tul 4! alte dr!. Tu #car a! 7r!#!t ban!! 5,, la .ut.P OAd!c #aHor!tatea celor care #unce.c nu 4! !au to ! ban!!RP, a# ntrebat ulu!t. O-oa#ne, .!gur c nuP, #!$a .7u. tatl cel bogat. OStatul 4! !a ntotdeauna 7artea .a #a! ntG!.P O*! cu# 7rocedeaERP, a# ntrebat. O/r!n !#7oE!teP, #!$a r.7un. tatl ce! bogat. OCeea ce cG4t!g! e.te !#7oE!tat, dar 4! ceea ce c(eltu!e4t! e.te !#7oE!tat. X! .e !a o taQ 7e ceea ce econo#!.e4t! 4! ! .e !a o taQ 4! cGnd #or!.P O-e ce la. oa#en!! .tatul . le "ac una ca a.taRP OCe! boga ! nu$5 la.P, #!$a .7u. tatl cel bogat EG#b!nd. O-oar ce! .rac! 4! ce! d!n 7tura #!Hloc!e o "ac. /un 7ar!u c eu cG4t!g #a! #ult decGt tatl tu, totu4! el 7lte4te #a! #ulte !#7oE!te.P

40

OCu# .e 7oate a.taRP, a# ntrebat. /entru #!ne, un b!e el de < an!, n$aFea n!c! o log!c 7oFe.tea a.ta. OCu# 7oate c!neFa . la.e .tatul .$! "ac una ca a.taRP Tatl cel bogat n$a #a! .7u. n!#!c. Bnu!e.c c Fro!a .$5 a.cult cu aten !e 4! nu . trncne.c ntruna. In cele d!n ur# #$a# cal#at. Nu$#! 7lcea ce auEea#. *t!a# c tata .e 7lGngea #ereu c 7lte4te 7rea #ulte !#7oE!te, dar nu 4t!a# 7rea b!ne ce n.ea#n a.ta. Oare F!a a era cea care l #7!ngea de la .7ateR Tatl cel bogat .e legna u4or 4! "r Ego#ot n .caunul lu!, 7r!F!ndu$# atent. OE4t! gata . nFe !RP, #$a ntrebat. A# dat u4or d!n ca7. OCc! trebu!e .$ ! .7un c .unt #ulte de nF at. S "ac! ban!! . #uncea.c 7entru t!ne 7oate "! un lucru care .e nFa ntr$o F!a . Ce! #a! #ul ! "ac 7atru an! de "acultate 4! a!c! .e nc(e!e 4coala 7entru e!. *t!u c .tud!erea ban!lor Fa cont!nua 7entru #!ne tot re.tul F!e !!, 7ur 4! .!#7lu 7entru c 7e #.ur ce a"lu #a! #ulte #! dau .ea#a c trebu!e . 4t!u 4! #a! #ulte. Ce! #a! #ul ! d!ntre oa#en! nu .tud!aE n!c!odat ace.t .ub!ect. %erg la #unc, 4! nca.eaE lea"a, 4! ec(!l!breaE contul 4! a.ta e tot. *! cul#ea, .e #a! 4! ntreab de ce au 7roble#e cu ban!!. -u7 care cred c dac ar aFea #a! #ul ! ban! a.ta le$ar reEolFa 7roble#a. /u !n! 4! dau .ea#a c 7roble#a con.t n l!7.a une! educa !! "!nanc!are.P O-ec! tatl #eu are 7roble#e cu !#7oE!tele 7entru c nu n elege cu# "unc !oneaE ban!!RP, a# ntrebat eu deEor!entat. O)!te cu# .tau lucrur!leP, #!$a .7u. tatl cel bogat. OI#7oE!tele .unt doar o #!c 7arte d!n ceea ce a! de nF at atunc! cGnd "ac! ban!! . #uncea.c 7entru t!ne. AE! Freau . a"lu doar dac te #a! 7a.!oneaE nc !deea de a nF a de.7re ban!. /e ce! #a! #ul ! nu$! !ntere.eaE. Oa#en!! For . #earg la 4coal, . nFe e o #e.er!e, . lucreEe cu drag 4! . cG4t!ge o #ul !#e de ban!. Intr$o bun E!, .e treEe.c c au 7roble#e .er!oa.e legate de ban! 4! c nu 7ot . nu #a! #uncea.c. Ace.ta e.te 7re ul 7e care l 7lte.c ce! care 4t!u doar . #uncea.c 7entru ban!, n loc . nFe e cu# . 7un ban!! . #uncea.c 7entru e!. A4adar, #a! a! nc acea 7a.!une 7entru .tud!uRP, #$a ntrebat tatl cel bogat. A# dat d!n ca7. ODoarte b!neP, a .7u. tatl cel bogat. O*! acu# ntoarce$te la treab. -e a.t dat n$ a# .$ ! 7lte.c n!#!c.P

41

OCeRP, a# ntrebat eu n cul#ea u!#!r!!. OA! auE!t "oarte b!ne. N!#!c. A! . #unce4t! cele tre! ore, dar de data a.ta nu Fe! #a! 7r!#! ce! 5, cen ! 7e or. S7unea! c Fre! . nFe ! . nu #unce4t! 7entru ban!, a4a ncGt n$ a# .$ ! 7lte.c n!#!c.P Nu$#! Fenea .$#! cred urec(!lor. OA# aFut acea.t d!.cu !e 4! cu %!3e. El e deHa la #unc. *terge de 7ra" 4! aranHeaE cut!!le de con.erFe 7e grat!.. &rbe4te$te . te ntorc! la treab.P O-ar nu e corectP, a# !7at eu. OTrebu!e .$#! 7lt! ! ceFa.P OS7unea! c Fre! . nFe !. -ac nu nFe ! acu#, o . cre4t! 4! o . aHung! a.e#en! celor dou "e#e! 4! brbatulu! acela #a! n FGr.t care .tteau la #!ne n l!F!ng 4! #unceau 7entru ban! cu .7eran a c n$a# .$! conced!eE. Sau ca tatl tu, care cG4t!g o #ul !#e de ban! ca . "!e nglodat 7Gn 7e.te ca7 n dator!!, .7erGnd c dac ar aFea #a! #ul ! ban! a.ta !$ar reEolFa toate 7roble#ele. -ac a.ta Fre!, Fo! cont!nua .$ ! 7lte.c ca la nce7ut, 5, cen ! 7e or. Sau 7o ! . 7rocedeE! ca #aHor!tatea adul !lor. S te 7lGng! c nu$ ! 7lte.c de.tul, . renun ! 4! . ! cau ! alt .luHb.P O*! ce . "acRP, a# ntrebat. Tatl cel bogat #$a #GngG!at 7e ca7. ODolo.e4te a.taP, #!$a .7u. el. O-ac 4t!! . "olo.e4t! b!ne ceea ce a!, n curGnd #! Fe! #ul u#! c !$a# dat ocaE!a de a deFen! un o# bogat.P Sttea# 4! nu$#! Fenea . cred cGt de 7ro.t #$a# de.curcat la negoc!ere. 'en!.e# .$! cer o #r!re de lea" 4! 7leca# . #unce.c 7e grat!.. Tatl cel bogat #$a #GngG!at !ar 7e ca7 4! #!$a .7u.0 ODolo.e4te$ ! #!ntea. Ha!, du$ te 4! a7uc$te de treab.P Lecia nr. '$ *ei bo4ai nu muncesc pentru bani Nu !$a# .7u. tatlu! #eu .rac c a# #unc!t 7e grat!.. El n$ar "! n ele. 4! nu Fro!a# . ncerc .$! eQ7l!c ceFa ce nu n elegea# n!c! eu 7rea b!ne. 're#e de nc tre! .7t#Gn!, %!3e 4! cu #!ne a# #unc!t n "!ecare .G#bt tre! ore 7e grat!.. Nu # deranHa c #uncea# 4! deFen!.e o .!#7l rut!n, dec! era #ult #a!

42

.!#7lu. Ceea ce # enerFa n. era c nu 7utea# #erge la #ec!ur!le de ba.eball 4! nu$#! #a! 7utea# cu#7ra albu#ele de benE! de.enate. Tatl cel bogat a trecut 7e la #!ne n cea de$a tre!a .7t#Gn 7e la ora 7rGnEulu!. A# auE!t cGnd a o7r!t ca#!oneta n 7arcare 4! a .t!n. #otorul. A !ntrat n #agaE!n 4! a .alutat$o 7e d$na %art!n #br !4Gnd$o. -u7 ce a a"lat cu# #erg lucrur!le la #agaE!n, .$ a du. la F!tr!na cu ng(e at, a luat de acolo dou buc !, le$a 7lt!t 4! ne$a "cut .e#n #!e 4! lu! %!3e. OB!e !, (a!de ! . #erge# la 7l!#bareP A# traFer.at .trada eF!tGnd cGteFa #a4!n! 4! .trbtGnd un cG#7 #are nFerE!t, unde Hucau "otbal cG !Fa adul !. Ne$a# a4eEat la o #a. de 7!cn!c !Eolat 4! atunc! ne$a nt!n. ng(e atele, #!e 4! lu! %!3e. OCu# #erge, b!e !RP OB!neP, .7u.e %!3e. A# dat 4! eu d!n ca7, con"!r#Gnd. OA ! nF at ceFa deHaRP, a ntrebat tatl cel bogat. %!3e 4! cu #!ne ne$a# 7r!F!t unul 7e cellalt, a# r!d!cat d!n u#er! 4! a# dat d!n ca7 la un!.on. EF!tarea une!a d!ntre cele #a! #ar! ca7cane ale F!e !! OE! b!ne, b!e !, ar trebu! . nce7e ! . F concentra ! .er!o.. Sunte ! con"runta ! cu una d!ntre cele #a! !#7ortante lec !! ale F!e !!. -ac o Fe ! nF a, F Fe ! bucura de #ult l!bertate 4! de .!guran a E!le! de #G!ne. -ac nu o Fe ! nF a, Fe ! ."Gr4! ca d$na %art!n 4! ca #aHor!tatea celor care Hoac "otbal a!c! n 7arc. E! #unce.c d!n greu 7e o n!#!ca toat, "cGndu$4! !luE!! c au o .luHb .!gur 4! a4te7tGnd cu nerbdare conced!ul anual de tre! .7t#Gn! 4! o 7en.!e a#rGt du7 M? de an! de #unc. -ac acea.t 7er.7ect!F F ncGnt, a# . F #re.c 7lata la +? de cen ! 7e or.P O-ar ace4t!a .unt n!4te oa#en! "oarte #unc!tor!. -e ce F bate ! Hoc de e!RP, a# ntrebat. /e c(!7ul tatlu! cel bogat a ncol !t un EG#bet. O-$na %art!n e.te ca o #a# 7entru #!ne. N!c!odat n$a4 "ace una ca a.ta. /oate 7rea o cruE!#e 7entru c "ac tot 7o.!b!lul . F de#on.treE un anu#!t lucru. 'reau .$ #! eQ7l!c 7unctul de Federe ca . n elege ! ceFa. CeFa ce #aHor!tatea oa#en!lor nu au

43

ocaE!a . con.tate 7entru c au o 7er.7ect!F #ult 7rea ngu.t. %ul ! nu$4! dau .ea#a de ca7cana n care .e a"l.P Lu! %!3e 4! #!e nu ne era 7rea clar ace.t #e.aH. /rea o cruE!#e 4! totu4! ne ddea# .ea#a c 4! dorea cu d!.7erare . ne "ac . 7r!ce7e# ceFa. NG#b!nd, tatl cel bogat #!$a .7u.0 ONu F! .e 7are tentant . c7ta ! +? de cen ! 7e orR Nu F .t!#uleaE !deeaRP A# dat d!n ca7 c OnuP, dar real!tatea era alta. /entru #!ne, ar "! n.e#nat "oarte #ult douEec! 4! c!nc! de cen ! 7e or. OB!ne, a# . F dau un dolar 7e orP, r.7un.e tatl cel bogat cu un rGnHet 4!ret. S!# ea# c #! .are !n!#a d!n 7!e7t. Cre!erul #eu 7arc #! .tr!ga0 OAcce7t, acce7t.P Nu$#! Fenea .$#! cred urec(!lor. Totu4! n$a# .7u. n!#!c. OB!ne, + dolar! 7e or.P Cre!era4ul 4! !n!#!oara #ea de nou an!4or! a7roa7e c au eQ7lodat de$a dre7tul cGnd a# auE!t a.ta. Ne a"la# n 5<?6, 4! dac a4 "! "o.t 7lt!t cu + dolar! 7e or a4 "! "o.t cel #a! bogat co7!l d!n lu#e. N!c! nu$#! 7utea# !#ag!na c a4 7utea cG4t!ga atG !a ban!. A4 "! Frut . .7un OdaP. I#! dorea# o a.e#enea n elegere. /arc 4! Fedea# o b!c!clet nou, o #nu4 nou de ba.eball 4! ad#!ra !a 7r!eten!lor n #o#entul n care #$a4 "! Hucat cu atG !a ban! g(ea . In 7lu., @!##2 4! to ! 7r!eten!! lu! boga ! n$ar #a! "! 7utut n!c!odat . .7un de.7re #!ne c .unt un .rntoc. *! totu4!, nu 4t!u cu# .$a "cut, dar n$a# .co. n!c! un .unet. /oate c #!ntea #ea .e .u7ranc!n.e.e 4! .r!.e Freo .!guran . -ar n adGncul .u"letulu! #! dorea# ne.7u. ace4t! do! dolar! 7e or. Ing(e ata .e to7!.e 4! #! .e .curgea 7e #Gn. B ul .e deEgol!.e co#7let 4! 7e Ho. .e aduna.e un a#e.tec de Eea# de Fan!l!e cu c!ocolat, de care .e bucurau "urn!c!le. Tatl cel bogat .e u!ta la ce! do! b!e ! care$5 7r!Feau cu oc(!! #ar! 4! cu #!ntea goal. *t!a c ne te.teaE 4! 4t!a c aFea neFo!e . treEea.c ace.te .ent!#ente n no!. *t!a c or!ce o# are .lb!c!un!le lu! 4! c 7oate "! 7ar !al cu#7rat. *! #a! 4t!a c or!ce o#, n egal #.ur, nu 7oate "! n!c!odat cu#7rat n anu#!te 7r!F!n e. Se 7unea 7roble#a care 7arte Fa reE!.ta #a! #ult. Te.ta.e #!! de .u"lete n F!a a lu!. Le 7u.e.e la ncercare de "!ecare dat cGnd c!neFa ddea un eQa#en cu el 7entru o .luHb. OB!ne, ? dolar! 7e or.P

44

-!ntr$odat, # cu7r!n.e.e o tcere ab.olut. CeFa .e .c(!#ba.e. O"erta era 7rea #are 4! deFen!.e carag(!oa.. /u !n! adul ! cG4t!gau 7e atunc! ? dolar! 7e or. I.7!ta d!.7ru.e 4! .e re!n.tala.e cal#ul. )4urel, #$a# ntor. .7re .tGnga . # u!t la %!3e. S$a u!tat 4! el la #!ne. In ."Gr4!t, acea 7arte a .u"letulu! #eu d!.7u. . cedeEe "u.e.e a#u !t. /relua.e controlul acea 7arte care nu 7utea "! cu#7rat. Se !n.tala.er n #!ntea 4! n .u"letul #eu un cal# 4! o cert!tud!ne n 7r!F!n a ban!lor. %!$a# dat .ea#a c 4! %!3e aHun.e.e n acela4! 7unct. OBunP, E!.e tatl cel bogat cu blGnde e. OA7roa7e to ! oa#en!! au un 7re . *! a.ta d!n 7r!c!na "r!c!! 4! a lco#!e!. %a! ntG!, tea#a de a r#Gne "r ban! ne #ot!FeaE . #unc!# d!n greu 4!, odat ce 7r!#!# lea"a, lco#!a .au dor!n a ne "ace . ne gGnd!# la tot "elul de lucrur! 7e care le$a# 7utea cu#7ra. Atunc! .e creeaE un anu#!t t!7ar.P OCe t!7arRP, a# ntrebat. OT!7arul con"or# cru!a .e treEe.c, #erg la #unc, 4! 7lte.c "actur!le, .e treEe.c, #erg la #unc, 4! 7lte.c "actur!le... -!n acel #o#ent, F!a a lor e.te 7entru totdeauna 7rada "r!c!! 4! a lco#!e!. -ac le o"er! #a! #ul ! ban!, e! For cont!nua ace.t c!clu, 7entru c 4! For .7or! c(eltu!el!le. A.ta e.te ceea ce eu nu#e.c Cur.a *obolanulu!.P OEQ!.t 4! o alt caleRP, a ntrebat %!3e. O-aP, a .7u. tatl cel bogat "r . .e grbea.c. O-ar 7u !n! o g.e.c.P O*! care ar "! acea.taRP, a ntrebat %!3e. OE! b!ne, b!e !, .7er ca acea.ta . "!e cea 7e care o Fe ! g.! #unc!nd 4! .tud!!nd altur! de #!ne. -e a.ta nu F #a! 7lte.c.P O*! care e !deeaRP, a ntrebat %!3e. ONe$a# ca# .turat . #unc!# d!n greu, #a! ale. 7e degeaba.P OE! b!ne, 7r!#ul 7a. ar "! .!ncer!tateaP, .7u.e tatl cel bogat. O-ar no! n$a# #!n !tP, a# E!.. ON$a# .7u. c a ! #!n !t. A# E!. . .7une ! adeFrulP, #!$a re7l!cat tatl cel bogat. OIn ce 7r!F!n aRP, a# ntrebat. ORe"er!tor la ceea ce .!# ! !P, a .7u. tatl cel bogat. ONu trebu!e . o .7une ! altcu!Fa, decGt Fou n4!F.P O're ! . .7une ! c oa#en!! d!n 7arc, ce! care #unce.c 7entru du#neaFoa.tr, d$ na %art!n, e! to ! nu "ac a.taRP, a# ntrebat.

45

O% ndo!e.cP, .7u.e tatl cel bogat. OIn .c(!#b, tr!e.c cu tea#a l!7.e! ban!lor. In loc . .e con"runte cu acea.t "r!c, e! reac !oneaE 4! nu gGnde.c. Reac !oneaE e#o !onal, n loc .$4! 7un ca7ul la contr!bu !eP, .7u.e tatl cel bogat #GngG!ndu$ne 7e ca7. O-u7 care .e aleg cu cG !Fa bnu ! 4! d!n nou 7un .t7Gn!re 7e e! bucur!a, dor!n a 4! lco#!a de a o lua de la ca7t 4! d!n nou reac !oneaE n loc . gGndea.c.P O-ec! .ent!#entele !au locul gGnd!r!!P, .7u.e %!3e. OEQactP, .7u.e tatl cel bogat. OIn loc . recunoa.c adeFrul n 7r!F!n a .ent!#entelor lor, e! reac !oneaE n ra7ort cu ele 4! nu reu4e.c . #a! gGndea.c. E! .!#t "r!ca 4! #erg la #unc, .7erGnd c ban!! ! For .c7a de "r!c. -ar lucrur!le nu .tau a4a. Acea.t tea# Fec(e de cGnd lu#ea ! bGntu!e 4! .e ntorc la #unc, .7erGnd d!n nou ca ban!! . le cal#eEe te#er!le 4! d!n nou a4a ceFa nu .e ntG#7l. Dr!ca !$a #7!n. n acea.t ca7can 4! #unce.c d!n 7r!c!na e!, cG4t!g ban!, #unce.c, !ar cG4t!g ban!, totul n .7eran a c For .c7a de "r!c. -ar n "!ecare d!#!nea de cu# .e .coal, "r!ca de o F!a .e treEe4te odat cu e!. %!l!oane de oa#en! nu 7ot dor#! d!n cauEa "r!c!!, noa7tea tran."or#Gndu$.e ntr$o Fe4n!c "r#Gntare. *! .e treEe.c 4! #erg la #unc, .7erGnd ca lea"a . uc!d 7entru totdeauna tea#a c(!nu!toare d!n .u"letul lor. E! .unt la c(ere#ul ban!lor 4! re"uE . recunoa.c a.ta. Ban!! de !n controlul a.u7ra .ent!#entelor lor, dar 4! a.u7ra .u"letelor lor.P Tatl cel bogat tcu, a4te7tGnd ca Forbele lu! .$4! "ac e"ectul. %!3e 4! cu #!ne auE!.e# ce .7u.e.e, dar nu n ele.e.e# 7rea b!ne de.7re ce era Forba. *t!a# doar c #$ a# ntrebat ade.ea de ce adul !! .e grbe.c atGta . aHung la .luHb. Nu 7rea a "! n!#!c a#uEant 4! nu 7reau 7rea "er!c! !, totu4! ceFa ! deter#!na . #earg re7ede .7re .erF!c!u. -Gndu$4! .ea#a c a# re !nut cGt .e 7utu.e d!n ceea ce ne 7oFe.t!.e, tatl cel bogat a .7u.0 OB!e !, a4 Frea ca Fo! . eF!ta ! acea.t ca7can. A.ta a4 Frea de "a7t . F nF . Nu doar . "! ! boga !, 7entru c bog !a nu reEolF 7roble#a.P ONuRP, a# ntrebat eu #!rat. ONu. -ar l.a !$# #a! ntG! . F ter#!n de Forb!t 4! de.7re cel de$al do!lea .ent!#ent, cel al dor!n e!. )n!! ! .7un lco#!e, dar eu 7re"er .$! E!c dor!n . E nor#al .$ ! dore4t! ceFa #a! bun, #a! "ru#o., #a! a#uEant 4! #a! 7al7!tant. Oa#en!! #unce.c 7entru ban! 4! d!n 7r!c!na dor!n e!. E! dore.c ban! d!n cauEa lucrur!lor de care .$ar 7utea

46

bucura 4! 7e care le$ar 7utea a.t"el cu#7ra. -ar bucur!a 7e care o aduc ban!! e.te ade.ea .curt, 7entru c "oarte curGnd For aFea neFo!e de al ! ban! 7entru #a! #ult bucur!e, #a! #ult 7lcere, #a! #ult con"ort 4! #a! #ult .!guran . *! atunc! cont!nu . #uncea.c gGnd!ndu$.e c ban!! le For do#ol! .u"letul tulburat de "r!c 4! de dor!n . -ar ban!! nu 7ot "ace a.ta.P ON!c! n caEul oa#en!lor boga !RP, ntreb %!3e. ON!c! #car n caEul lorP, .7u.e tatl cel bogat. O-e "a7t, #ot!Ful 7entru care #ul ! oa#en! .unt boga ! nu e.te dor!n a, c! "r!ca. E! cred c ban!! 7ot nde7rta "r!ca l!7.e! de ban!, "r!ca de .rc!e 4! a.t"el adun aFer! ntreg! ca . de.co7ere c tot nu .ca7 de "r!c. /entru c acu# .e te# . nu 7!ard ace4t! ban!. A# 7r!eten! care cont!nu . #uncea.c, de4! au o gr#ad de ban!. *t!u oa#en! care au #!l!oane 4! care acu# .e te# #a! #ult decGt atunc! cGnd erau .rac!. Se te# . nu$4! 7!ard to ! ban!!. Te#er!le care !$au "cut . .e #bog ea.c .e accentueaE. Su"letul acela 7l!n de .lb!c!un! e.te tot #a! d!.7erat. Nu For .$4! 7!ard ca.ele cele #ar!, #a4!n!le 4! .t!lul de F!a a.!gurat de ban!. I4! "ac gr!H! n legtur cu ce ar 7utea gGnd! 7r!eten!! lor dac 4!$ar 7!erde to ! ban!!. %ul ! .unt d!.7era ! 4! .e #bolnFe.c de nerF!, c(!ar dac 7ar boga ! 4! au o #ul !#e de ban!.P O-ec! o#ul .rac e.te #a! "er!c!tRP, a# ntrebat eu. ONu, nu credP, #!$a r.7un. tatl cel bogat. OEF!tarea ban!lor e.te tot o "or# de 7.!(oE, ca 4! ata4a#entul eQagerat "a de e!.P *!, ca eQe#7lu !#ed!at, a trecut 7e lGng #a.a la care ne a"la# cer4etorul ora4ulu!, care toc#a! aduna ntr$o cut!e toate re.tur!le. To ! tre! ne$a# u!tat la el cu #ult !ntere., n Fre#e ce altdat 7robab!l c n!c! nu l$a# "! bgat n .ea#. Tatl cel bogat a .co. d!n 7orto"el un dolar 4! ! 5$a artat btrGnulu!. 'EGnd banul, cer4etorul a Fen!t !#ed!at, a luat bancnota, !$a #ul u#!t a7.at tatlu! celu! bogat 4! a 7lecat entuE!a.#at de #!ca lu! aFere. OEl nu e.te cu #ult d!"er!t de #aHor!tatea angaHa !lor #e!P, .7u.e tatl cel bogat. OA# ntGln!t atG !a care .7un0 TA, nu # !ntere.eaE ban!!.U *! totu4! .unt d!.7u4! . #uncea.c o7t ore 7e E!. Acea.ta e.te negarea real!t !!. -ac nu !$ar "! !ntere.at cu adeFrat ban!!, atunc! de ce #a! #unce.cR Ace.t t!7 de gGnd!re e.te 7robab!l #a! bolnaF decGt al 7er.oane! care econo#!.e4te ban! 7e a.cun..P

47

Cu# .ttea# 4! l a.culta# 7e tatl cel bogat, #!$a# a#!nt!t de nenu#ratele ocaE!! n care 7ro7r!ul #eu tat .7u.e.e la rGndul lu!0 ONu # !ntere.eaE ban!!.P O E!cea de$ .eor!. *! a7o! .e Hu.t!"!ca adug!nd0 O%unce.c 7entru c$#! !ube.c #e.er!a.P O*! atunc!, ce e de "cutRP, a# ntrebat. OS nu #unc!# 7entru ban! 7Gn ce nu d!.7are 4! ult!#a ur# de tea# 4! de lco#!eRP ONu, a.ta ar "! o 7!erdere de Fre#eP, .7u.e tatl cel bogat. OSent!#entele ne "ac oa#en!, ne "ac . eQ!.t#. CuFGntul T.ent!#entU denot o energ!e n #!4care. D!! .!ncer n 7r!F!n a .ent!#entelor 4! "olo.e4te$ ! !ntel!gen a 4! .ent!#entele n "aFoarea ta, 4! nu #7otr!Fa ta.P O)auJP, E!.e %!3e. ONu "! ! 7reocu7a ! 7rea tare de ceea ce F$a# .7u.. O . n elege ! #a! b!ne cu an!!. Incerca ! doar . ob.erFa ! 4! nu . reac !ona ! la .ent!#entele Foa.tre. %aHor!tatea oa#en!lor nu 4t!u c de "a7t .ent!#entele gGnde.c n locul lor. Sent!#entele .unt .ent!#ente, dar trebu!e . nF a ! . gGnd! ! .!ngur!.P OA ! 7utea . ne da ! un eQe#7luRP, a# ntrebat eu. O-e.!gurP, #!$a re7l!cat tatl cel bogat. OCGnd o 7er.oan .7une0 TTrebu!e .$#! g.e.c o .luHbU, #a! #ult ca .!gur c ea gGnde4te e#o !onal. Dr!ca de a nu aFea ban! genereaE ace.t gGnd.P ONu n elegP, .7u.e %!3e. O-e eQe#7luP, .7u.e tatl cel bogat, OcGnd l! .e treEe4te tea#a de a nu aFea ban!, n loc . dea "uga .$4! !a o .luHb V 7entru a cG4t!ga ceFa bnu ! care . le l!n!4tea.c tea#a, ar 7utea .$4! 7un ur#toarea ntrebare0 TOare .luHba e.te cea #a! bun .olu !e 7e ter#en lung 7entru a 7une ca7t "r!c!!RU -u7 7rerea #ea, r.7un.ul e.te0 TNuU. %a! ale. atunc! cGnd a! o 7r!F!re de an.a#blu a.u7ra F!e !!. SluHba e.te de "a7t o .olu !e 7e ter#en .curt, 7entru o 7roble# 7e ter#en lung.P O-ar tatl #eu .7une #ereu0 T'eE!$ ! de 4coal 4! !a note #ar! ca .$ ! g.e4t! o .luHb .!gurUV, a# gr!t eu oarecu# deEor!entat. O-a, n eleg de ce .7une a.taP, E!.e gent!l tatl cel bogat. O%aHor!tatea oa#en!lor ! reco#and a.ta 4! l! .e 7are cea #a! bun !dee. -ar oa#en!! "ac acea.t reco#andare n 7r!#ul rGnd d!n "r!c.P OCrede ! c tata .7une a.ta 7entru c ! e.te "r!cRP

48

O-aP, .7u.e tatl cel bogat. OE.te ngroE!t c nu Fe! "! n .tare . cG4t!g! ban! 4! . te ada7teE! n .oc!etate. S nu # n eleg! gre4!t. El te !ube4te 4! Frea tot ce e #a! bun 7entru t!ne. *! cred c tea#a .a e.te Hu.t!"!cat. Stud!ul 4! o .luHb .unt "oarte !#7ortante. -ar nu reEolF tea#a. 'eE! tu, tea#a care l "ace 7e el . .e treEea.c n "!ecare d!#!nea ca . cG4t!ge cG !Fa dolar! e.te aceea4! cu tea#a care l "ace . "!e atGt de necl!nt!t cGnd ! cere . te duc! la 4coal.P O*! atunc! ce$#! reco#anda !RP, a# ntrebat. O'reau . F nF . .t7Gn! ! 7uterea ban!lor, . nu F te#e ! de e!. *! a.ta nu F! .e 7red la 4coal. -ac nu Fe ! nF a a.ta, Fe ! deFen! rob!! ban!lor.P In ."Gr4!t, aFea o log!c. -orea . ne lrgea.c 7er.7ect!Fa, . Fede# ceea ce d$na %art!n nu 7utea . Fad, ca de alt"el n!c! angaHa !! lu! 4! n!c! c(!ar tata. El "olo.ea eQe#7le ce 7reau "oarte c!n!ce 7e Fre#ea aceea, dar nu le$a# u!tat n!c!odat, n acea E!, 7er.7ect!Fa #ea .$a lrg!t 4! a# nce7ut . Fd ca7cana n "a a cre!a .e a"lau ce! #a! #ul ! oa#en!. O'ede ! Fo!, cu to !! .unte# n cele d!n ur# angaHa !! cu!Fa. -oar c lucr# la n!Fele d!"er!teP, .7u.e tatl cel bogat. OA4 Frea, b!e !, . aFe ! ocaE!a . eF!ta ! acea.t ca7can. Ca7cana creat de cele dou .ent!#ente0 "r!ca 4! dor!n a. Dolo.! !$le n "aFoarea Foa.tr, 4! nu #7otr!Fa Foa.tr. A.ta Freau eu . F nF . Nu # !ntere.eaE . F .7un doar cu# . "ace ! gr#eE! de ban!. A.ta nu F Fa aHuta . F .t7Gn! ! "r!ca .au dor!n a. -ac nu F Fe ! .t7Gn! #a! ntG! "r!ca 4! dor!n a 4! F Fe ! #bog !, nu Fe ! "! altceFa decGt n!4te .claF! b!ne 7lt! !.P OCu# 7ute# eF!ta ca7cana, atunc!RP, a# ntrebat. O/r!nc!7ala cauE a .rc!e! .au a Ebater!! n #ara.#ul "!nanc!ar o re7reE!nt tea#a 4! ne4t!!n a, 4! nu econo#!a .au .tatul .au ce! boga !. Dr!ca cu care .e !ntoQ!c 7e .!ne 4! !gnoran a .unt cele care ! !n 7e oa#en! n ca7can. 'o!, b!e !, #erge ! la 4coal, lua !$F d!7lo#ele 4! eu a# . F nF . nu cde ! n ca7can.P Ince7u.er . .e !Fea.c 7!e.ele ace.tu! 7uEEle. Tatl #eu cu #ult 4coal aFea #ulte d!7lo#e 4! o car!er #!nunat. -ar 4coala nu$5 nF a.e cu# . .e de.curce cu ban!! .au cu te#er!le .ale. -eFenea clar c eu 7utea# nF a lucrur! d!"er!te 4! "oarte !#7ortante de la a#b!! ta !. ONe$a! Forb!t de.7re tea#a de a nu aFea ban!. -ar cu# ne a"ecteaE gGnd!rea acea.t dor!n de ban!RP, a ntrebat %!3e.

49

OCe a ! .!# !t atunc! cGnd F$a# !.7!t!t cu o cre4tere a .alar!ulu!R A ! bgat de .ea# cu# F! .e treEe4te dor!n aRP A# dat d!n ca7 a#Gndo!. ODa7tul c nu a ! cedat .ent!#entelor 4! c a ! "o.t n .tare . F a#Gna ! reac !a 4! . gGnd! ! te#e!n!c a "o.t lucrul cel #a! !#7ortant. A.ta conteaE. Intotdeauna Fo# aFea .ent!#ente de tea# 4! de lco#!e. -e a!c! ncolo cel #a! !#7ortant lucru 7entru Fo! e.te . "olo.! ! ace.te .ent!#ente n aFantaHul Fo.tru, !ar 7e ter#en lung . nu le l.a ! . 7un .t7Gn!re 7e gGnd!rea Foa.tr. %aHor!tatea oa#en!lor "olo.e.c tea#a 4! lco#!a #7otr!Fa lor. Ace.ta e.te 7unctul de 7orn!re al !gnoran e!. %aHor!tatea oa#en!lor 4! tr!e.c eQ!.ten a ntr$o 7er#anent goan du7 lea", du7 #r!rea .alar!ulu!, du7 o .luHb .!gur toc#a! d!n 7r!c!na ace.tor .ent!#ente de dor!n 4! tea#8 e! nu .e ntreab real#ente ncotro ! 7oart ace.te gGndur! .t7Gn!te de .ent!#ente. /entru a.ta, ar "! 7otr!F!t !#ag!nea unu! #gru4 care trage o cru atGta Fre#e cGt .t7Gnul .u ! trece 7e la na. un #orcoF. St7Gnul #gru4ulu! aHunge unde Frea, n .c(!#b an!#alul alearg #ereu du7 o !luE!e. %G!ne Fa "! nc un #orcoF 7entru #gru4.P O're! . .7u! c atunc! cGnd # gGnde.c la o #nu4 nou de ba.eball, la bo#boane 4! la Hucr!!, toate ace.tea .unt ec(!Falentul #orcoFulu! 7entru #gru4RP, ntreb %!3e. O%da. *! 7e #.ur ce cre4te ! Hucr!!le deF!n tot #a! co.t!.!toare. O #a4!n nou, o a#barca !une 4! o ca. #a! #are 7entru a$! !#7re.!ona 7e 7r!eten!P, .7u.e tatl cel bogat EG#b!nd. ODr!ca te #7!nge de la .7ate, !ar dor!n a te ade#ene4te ctre .tGnc! 4! acolo te a4tea7t ca7cana.P O*! atunc!, care e r.7un.ulRP, ntreb %!3e. OIgnoran a e.te cea care !nten.!"!c tea#a 4! dor!n a. -e aceea un!! oa#en! boga !, cu #ul ! ban!, .e te# d!n ce n ce #a! #ult 7e #.ur ce .e #bog e.c. Ban!! .unt #orcoFul lor, !luE!a. -ac #gru4ul ar 7utea aFea o 7er.7ect!F de an.a#blu, .$ar gGnd! #a! #ult dac . .e !n .au nu du7 #orcoF.P Tatl cel bogat cont!nu argu#entarea "a7tulu! c F!a a oa#en!lor e.te o lu7t ntre !gnoran 4! !lu#!nare. El ne$a .7u. c n #o#entul n care o 7er.oan nu #a! caut . a!b cGt #a! #ulte !n"or#a !! de.7re .!ne, nu #a! ncearc . .e cunoa.c, .e !n.taleaE !gnoran a. Acea.t lu7t e.te o dec!E!e cl!7 de cl!7 $ a nF a . de.c(!E! .au . nc(!E! #!ntea cu!Fa.

50

O)!ta ! ce e, 4coala e.te eQtre# de !#7ortant. %erge ! la 4coal 7entru a nF a o 7ro"e.!e .au o #e.er!e 4! 7entru a contr!bu! la bunul #er. al .oc!et !!. Or!c!ne are neFo!e de 7ro"e.or!, doctor!, #ecan!c!, art!4t!, buctar!, oa#en! de a"acer!, o"! er! de 7ol! !e, 7o#7!er!, .olda !. *coala ! "or#eaE a.t"el ncGt .oc!etatea noa.tr . n"lorea.c 4! . 7ro.7ereP, .7u.e tatl cel bogat. O-!n 7cate, 7entru ce! #a! #ul ! oa#en!, 4coala e.te ."Gr4!tul, 4! nu nce7utul.P S$a a4ternut o lung tcere. Tatl cel bogat EG#bea. N$a# n ele. 7e loc tot ce #!$a .7u. n E!ua aceea. -ar, a4a cu# .e ntG#7l cu #ar!! 7ro"e.or!, cuF!ntele lu! au cont!nuat . # cluEea.c an! de E!le, c(!ar #ult Fre#e du7 ce el n$a #a! "o.t. *! # n.o e.c 4! acu#. OA# "o.t 7u !n ca# crud a.tE!P, .7u.e tatl cel bogat. O-ar a# aFut un #ot!F 7entru a.ta. A# Frut . nu u!ta ! n!c!odat acea.t d!.cu !e. S F gGnd! ! #ereu la dna %art!n. S F gGnd! ! #ereu la #gru4. S nu u!ta ! n!c!odat c ace.te dou #ar! .ent!#ente, tea#a 4! dor!n a, F 7ot #7!nge n cea #a! #are ca7can a F!e !!, dac nu Fe ! con4t!ent!Ea c ele de !n controlul a.u7ra gGnd!r!! Foa.tre. Crud e.te . F 7etrece ! F!a a tr!nd n "r!c, "r a F eQ7lora F!.ele 7Gn la ca7t. S #unc! ! d!n greu 7entru ban!, creEGnd c ban!! 7ot . F 7rocure acele lucrur! care F For aduce "er!c!rea e.te tot o "or# de cruE!#e. S F treE! ! n to!ul no7 !! .7er!a ! c nu aFe ! cu ce . F 7lt! ! "actur!le e.te o cale ngroE!toare de a tr!. S tr! ! o eQ!.ten n care lea"a 7e care o cG4t!ga ! . a!b ult!#ul cuFGnt nu e.te o F!a adeFrat. A crede c o .luHb ! 7oate da .ent!#entul de .!guran n.ea#n a te #!n ! .!ngur. Ace.ta e.te un lucru crud 4! acea.ta e.te ca7cana 7e care a4 Frea .$o eF!ta ! 7e cGt .e 7oate. A# FEut cu# ban!! 7un .t7Gn!re 7e F!e !le oa#en!lor. Nu acce7ta ! . F! .e ntG#7le una ca a.ta. Nu l.a ! ca ban!! . F conduc de.t!nul.P Sub #a.a noa.tr .$a ro.togol!t o #!nge. Tatl cel bogat a r!d!cat$o 4! a aruncat$o na7o!. O-ar ce legtur are !gnoran a cu lco#!a 4! tea#aRP, a# ntrebat. OIgnoran a n 7r!F!n a ban!lor e.te cea care duce la atGta lco#!e 4! la atGta tea#P, .7u.e tatl cel bogat. OS F dau cGteFa eQe#7le. )n doctor care dore4te #a! #ul ! ban! 7entru bun.tarea "a#!l!e! .ale #re4te onorar!ul con.ulta !e!. %r!ndu$5, "ace ca 7re ul ngr!H!r!lor #ed!cale . crea.c 7entru toat lu#ea. A.ta ! a"ecteaE cel #a! tare 7e oa#en!! .rac!, care n general au o .ntate #a! 7recar decGt ce! cu ban!.

51

/entru c doctor!! 4! #re.c onorar!ul, 4!$5 #re.c 4! aFoca !!. CGnd onorar!ul aFoca !lor cre4te, 7ro"e.or!! de 4coal dore.c o #r!re de lea", care duce la cre4terea !#7oE!telor noa.tre 4.a.#.d. CurGnd, .e Fa crea o 7r7a.t!e atGt de #are ntre ce! boga ! 4! ce! .rac!, ncGt Fa !Ebucn! (ao.ul 4! o alt c!F!l!Ea !e !#7ortant .e Fa 7rbu4!. %ar!le c!F!l!Ea !! .$au 7rbu4!t atunc! cGnd d!"eren a d!ntre ce! care aFeau 4! ce! care nu aFeau a deFen!t 7rea #are. A#er!ca .e a"l 7e acela4! dru#, doFed!nd nc o dat c !.tor!a .e re7et, 7entru c nu nF # n!#!c d!n !.tor!e. No! doar #e#or# datele !.tor!ce 4! nu#ele, dar nu 4! lec !!le 7e care !.tor!a n! le d.P O-ar nu e nor#al ca 7re ur!le . crea.cRP, a# ntrebat eu. ONu. Nu 4! ntr$o .oc!etate educat, b!ne condu. de guFern. /re ur!le ar trebu! c(!ar . .cad. S!gur c ade.ea ace.t lucru e Falab!l doar n teor!e. /re ur!le cre.c d!n 7r!c!na lco#!e! 4! a "r!c!! la care .e aHunge d!n !gnoran . -aca n 4col! .$ar nF a de.7re ban!, ace4t!a ar "! #a! #ul ! 4! 7re ur!le ar .cdea, dar 4col!le .e concentreaE .$! nFe e 7e oa#en! doar . #uncea.c 7entru ban! 4! nu cu# . canal!EeEe 7uterea ban!lor.P O-ar nu eQ!.t 4! 4col! .7ec!ale de a"acer!RP, ntreb %!3e. ONu #! .ugera! tu . #erg la o 4coal de a"acer! ca . #! !au #a.teratulRP O-aP, .7u.e tatl cel bogat. O-ar #ult 7rea ade.ea 4col!le de a"acer! "or#eaE doar angaHa !, care nu .unt altceFa decGt n!4te contab!l! #a! .o"!.t!ca !. *! "erea.c -u#neEeu . 7re!a o a"acere a.e#enea contab!l! #rg!n! !. E! nu "ac altceFa decGt . anal!EeEe c!"rele, . conced!eEe d!n angaHa ! 4! . o#oare a"acerea. *t!u a.ta 7entru c a# aFut 4! eu de$a "ace cu e!. Se gGnde.c cu# . reduc #a! b!ne co.tur!le, . crea.c 7re ur!le, ceea ce duce la 4! #a! #ulte 7roble#e. S!gur c e b!ne . !! .ocoteala. %car de$ar 4t! a.ta cGt #a! #ul ! oa#en!, dar nu e.te totul. Trebu!e o 7r!F!re de an.a#bluP, adug "ur!o. tatl cel bogat. O*! eQ!.t Freun r.7un.RP, ntreb %!3e. O-aP, .7u.e tatl cel bogat. OInF a ! . F "olo.! ! .ent!#entele 7entru a gGnd! 4! nu gGnd! ! cu .ent!#entele. CGnd a ! reu4!t, b!e !, . F .t7Gn! ! .ent!#entele, acce7tGnd . #unc! ! 7e grat!. #a! ntG!, #!$a# dat .ea#a c aFe ! .7eran e. -u7 care F$a ! l.at !ar4! 7rad .ent!#entelor atunc! cGnd F$a# !.7!t!t cu #a! #ul ! ban!. -ar 7Gn la ur#, a ! nF at . gGnd! !, n c!uda ncrctur!! e#o !onale. Ace.ta e.te 7r!#ul 7a..P O-e ce e.te atGt de !#7ortant ace.t 7a.RP, a# ntrebat.

52

OA.ta trebu!e . de.co7er! ! .!ngur!. -ac Fre ! . nF a ! a.ta, b!e !, F Fo! duce 7e un dru# .7!no. ntr$un loc 7e care a7roa7e toat lu#ea l eF!t. ' Fo! duce n acel loc de care .e te#e a7roa7e toat lu#ea. -ac Fe ! #erge altur! de #!ne, Fe ! renun a la !deea de a #unc! 7entru ban! 4! Fe ! nF a n .c(!#b . 7une ! ban!! . #uncea.c 7entru Fo!.P O*! cu ce o . ne alege# dac #erge# cu dF., .au dac acce7t# . nF # de la dF.R Cu ce o . ne alege#RP, l$a# ntrebat. OCu ceea ce .$a ale. 4! !e7ura4ulP, .7u.e tatl cel bogat. O'e ! .c7a de S7er!etoare.P O-ar oare eQ!.t un a.e#enea dru#RP, a# ntrebat. O-aP, .7u.e tatl cel bogat. OE.te dru#ul .7!n!lor, care .unt te#er!le 4! lco#!a noa.tr. TrecGnd 7e.te "r!c, n"runtGnd lco#!a, .lb!c!un!le 4! neFo!le noa.tre, acea.ta e.te calea de .c7are. Iar .c7area F!ne 7r!n gGnd!re, alegGndu$ne gGndur!le.P OS ne alege# gGndur!leRP, ntreb %!3e ulu!t. O-a. S alege# lucrur!le 7e care le gGnd!#, 4! nu . reac !on# la .ent!#entele noa.tre. In loc de a.ta, oa#en!! .e .coal 7ur 4! .!#7lu 4! #erg la #unc 7entru a$4! reEolFa 7roble#ele. Tea#a c nu For aFea ban! cu care .$4! 7ltea.c "actur!le ! .7er!e. &Gnd!rea 7re.u7une un t!#7 n care . ! 7u! ntrebr!. CeFa de genul0 TOare a #unc! d!n greu e.te cea #a! bun .olu !e la acea.t 7roble#RU %aHor!tatea oa#en!lor .unt atGt de ngroE! !, ncGt nu .unt n .tare .$4! #rtur!.ea.c ace.t adeFr Y c tea#a e.te cea care ! controleaE Y 4! nu #a! 7ot . gGndea.c, n .c(!#b dau "uga re7ede 7e u4. Co#anda e.te la S7er!etoare. A.ta n eleg eu 7r!n a$ ! alege gGndur!le.P O*! cu# . "ace# a.taRP, a ntrebat %!3e. OToc#a! a.ta a# . F nF eu. S 7ute ! alege d!ntre gGndur!le Foa.tre 4! . nu aFe ! reac !! !#7ul.!Fe, cu# ar "! datul 7e gGt al ca"ele! d!#!nea a 4! alergatul re7ede 7e u4. Nu u!ta ! ce F$a# .7u. #a! na!nte0 o .luHb e.te doar o .olu !e 7e ter#en .curt 7entru o 7roble# 7e ter#en lung. %aHor!tatea oa#en!lor au n gGnd o .!ngur 7roble# 4! aceea e.te 7e ter#en .curt0 "actur!le de la ."Gr4!t de lun, S7er!etoarea. In acel #o#ent, ban!! de !n controlul a.u7ra F!e !! lor. Sau #a! degrab tea#a 4! !gnoran a n 7r!F!n a ban!lor. A.t"el ncGt e! "ac a4a cu# au "cut 4! 7r!n !! lor, .e treEe.c n "!ecare d!#!nea 4! .e duc la #unc 7entru ban!. Eu nu #a! a7uc . .e ntrebe0 TEQ!.t oare 4! alt .olu !eRU Sent!#entele le controleaE gGnd!rea 4! nu #a! gGnde.c cu ca7ul.P

53

O/o ! .$#! .7u! care e.te d!"eren a d!ntre o gGnd!re e#o !onal 4! una cu ca7ulRP, ntreb %!3e. OS!gur c da. %ereu aud a.taP, .7u.e tatl cel bogat. O%ereu aud ceFa de genul T/!, toat lu#ea trebu!e . #uncea.cU .au TCe! boga ! .unt e.croc! cu to !!U .au TA# .$#! !au alt .luHb. %er!t o #r!re de lea". Nu .e 7oate . # trata ! a4aU .au T#! 7lace .luHba a.ta 7entru c e.te una .!gurU, n loc . .7un TOare #! .ca7 #!e ceFaRU. )lt!#a ntrebare duce la o blocare a gGnd!r!! e#o !onale 4! ! d ocaE!a . gGnde4t! l!#7ede.P Trebu!e . recuno.c c era o lec !e !#7ortant, 4! anu#e .$ ! da! .ea#a cGnd c!neFa Forbe4te e#o !onal .au ra !onal. Era o lec !e care #!$a "o.t de "olo. tot re.tul F!e !!, #a! ale. atunc! cGnd la rGndul #eu a# Forb!t #Gnat de o reac !e e#o !onal, 4! nu de o gGnd!re l!#7ede. La ntoarcerea .7re #agaE!n, tatl cel bogat ne$a eQ7l!cat c oa#en!! boga ! c(!ar O"ac ban!P, nu #unce.c 7entru e!. El ne$a #a! .7u. c atunc! cGnd %!3e 4! cu #!ne a# "cut #onedele acelea d!n 7lu#b creEGnd c a.t"el "ace# ban! era# "oarte a7roa7e de "elul de a gGnd! al celor boga !. S!ngura 7roble# e c era !legal ceea ce "cu.e# no!. /entru .tat 4! bnc! e.te legal, dar nu 4! 7entru no!. El ne$a eQ7l!cat c 7entru a "ace ban! eQ!.t c! legale 4! c! !legale. Tatl cel bogat a cont!nuat 7r!n a ne eQ7l!ca c oa#en!! boga ! 4t!u c ban!! .unt doar o !luE!e, eQact ca n 7oFe.tea cu #orcoFul 7entru #gru4. -oar d!n cauEa "r!c!! 4! a lco#!e! !luE!a ban!lor reu4e4te . "unc !oneEe 7entru #!l!arde de oa#en!, care$4! !#ag!neaE c ban!! .unt ceFa real. Ban!! .unt o n.coc!re. -oar d!n cauEa !luE!e! ncreder!! 4! a !gnoran e! #a.elor ace.t ca.tel d!n cr ! de Hoc nu .$a 7rbu4!t nc. O-e "a7tP, .7u.e el, Od!n #ulte 7uncte de Federe, #orcoFul #gru4ulu! e c(!ar #a! Faloro. decGt ban!!.P El ne$a 7oFe.t!t de.7re "a7tul c aurul e .tandardul Falor!! ban!lor n A#er!ca 4! c or!ce bancnot e.te un bon de Faloare aco7er!t n arg!nt. Era 7reocu7at de EFonul 7otr!F!t cru!a ntr$o bun E! nu Fa #a! eQ!.ta .tandard n aur 4! c dolar!! no4tr! nu For #a! "! bonur! de Faloare aco7er!te n arg!nt. OCGnd .e Fa ntG#7la a.ta, b!e !, o . "!e o nenoroc!re. Ce! .rac!, ce! d!n 7tura de #!Hloc 4! ce! "r carte 4! For d!.truge eQ!.ten a 7ur 4! .!#7lu 7entru c For cont!nua .

54

cread c ban!! .unt ceFa real 4! c "!r#ele la care lucreaE .au .tatul For aFea n cont!nuare gr!H de e!.P -e "a7t, no! n$a# n ele. ce a .7u. el atunc!, dar de$a lungul an!lor totul a deFen!t #ult #a! log!c. &"1nd ceea ce pierd alii CGnd .$a urcat na7o! n ca#!oneta lu!, c(!ar n "a a #agaE!nulu!, ne$a .7u.0 OCont!nua ! . #unc! !, b!e !, 4! cu cGt Fe ! u!ta #a! curGnd de 7lat, cu atGt F Fa "! #a! u4or n F!a a adult. Dolo.! !$F #unca, #unc! ! 7e grat!. 4! curGnd Fe ! g.! .olu !! 7entru a "ace #ult #a! #ul ! ban! decGt a4 7utea eu . F dau Freodat. 'e ! 7erce7e lucrur! 7e care al !! nu le 7ot Fedea. OcaE!!le .unt c(!ar .ub oc(!! Fo4tr!. %aHor!tatea oa#en!lor nu Fd n!c!odat ace.te ocaE!!, 7entru c de "a7t caut ban! 4! .!guran 4! cu atGt .e 4! aleg. -!n #o#entul n care Fe ! ob.erFa d!n 7r!#a cl!7 o ocaE!e, le Fe ! ob.erFa 4! 7e toate celelalte tot re.tul F!e !!. CGnd Fe ! reu4! a.ta, a# . F #a! nF 4! altceFa. A.t"el Fe ! eF!ta una d!ntre cele #a! #ar! ca7cane ale F!e !! 4! nu Fe ! #a! aFea de$a "ace ab.olut n!c!odat cu S7er!etoarea.P %!3e 4! cu #!ne ne$a# luat lucrur!le d!n #agaE!n 4! !$a# "cut cu #Gna d$ne! %art!n. Ne$a# ntor. n 7arc la aceea4! #a. de 7!cn!c 4! a# #a! 7etrecut cGteFa ore gGnd!ndu$ne 4! .tGnd de Forb. )r#toarea .7t#Gn la 4coal a# 7etrecut$o gGnd!nd 4! .tGnd de Forb. 're#e de dou .7t#Gn! a# cont!nuat . re"lect#, . .t# de Forb 4! . #unc!# 7e grat!.. -u7 cea de$a doua .G#bt, #!$a# luat d!n nou r#a. bun de la d$na %art!n 7r!F!nd cu H!nd la albu#ele cu benE! de.enate. Cel #a! greu #! era c nu #a! cG4t!ga# n "!ecare .G#bt ce! >, de cen ! 7entru a$#! cu#7ra benE! de.enate. -!ntr$odat, n Fre#e ce d$na %art!n ne .7unea la reFedere #!e 4! lu! %!3e, a# ob.erFat c ea "cea ceFa ce nu ob.erFa.e# 7Gn atunc!. 'reau . .7un c FEu.e#, dar nu lua.e# n .ea#. -$na %art!n t!a co7erta albu#ulu! de benE! de.enate 7e d!n dou. /.tra doar Hu#tate d!n co7ert 4! re.tul l arunca ntr$o cut!e #are de carton #aron!u. CGnd a# ntrebat$o ce "ace cu cr !le acelea de benE! de.enate, #!$a .7u.0 OLe arunc. I! dau d!.tr!bu!torulu! de benE! de.enate doar o Hu#tate d!n co7ert, ca . 4t!e ce #ar" #!$a adu. deHa. Trebu!e . F!n ca# 7e.te o or.P

55

%!3e 4! cu #!ne a# a4te7tat tot ace.t t!#7. -e ndat ce a Fen!t d!.tr!bu!torul, a# ntrebat dac nu ne d nou benE!le de.enate. La care el ne$a .7u.0 O/ute ! . le lua !, dac lucra ! 7entru ace.t #agaE!n 4! dac nu le reF!nde !.P /artener!atul no.tru ren.cu.e. %a#a lu! %!3e aFea o ca#er n 7lu. la .ub.ol, 7e care nu o "olo.ea n!#en!. A# "cut ord!ne 4! a# 7u. acolo .utele de benE! de.enate. In curGnd, b!bl!oteca noa.tr de benE! de.enate a "o.t de.c(!. 7ubl!culu!. A# angaHat$o 7e .ora #a! #!c a lu! %!3e ca b!bl!otecar, 7entru c ! 7lcea . nFe e. Ea lua de la "!ecare co7!l 5, cen ! 7entru acce.ul n b!bl!otec, acea.ta "!!nd de.c(!. ntre +0>, 4! M0>, du7$ a#!aEa n "!ecare E! de 4coal. Cl!en !!, co7!!! d!n cart!er ad!c, 7uteau c!t! cGte benE! de.enate doreau n cele dou ore 7e care le aFeau la d!.7oE! !e. Era un adeFrat c(!l!7!r 7entru e!, aFGnd n Federe c "!ecare albu# co.ta 5, cen !, cc! 7uteau c!t! 7atru .au c!nc! n dou ore. Sora lu! %!3e ! Fer!"!ca 7e co7!! la 7lecare, ca . .e a.!gure c nu !au cu #7ru#ut Freun albu#. -e a.e#enea, ea nota ntr$un reg!.tru cG ! co7!! Feneau E!ln!c, c!ne erau ace4t!a 4! ce co#entar!! "ceau. %!3e 4! cu #!ne a# .trGn. ca# <,?, dolar! 7e .7t#Gn n ur#toarele tre! lun!. I$a# 7lt!t .uror!! lu! un dolar 7e .7t#Gn 4! !$a# dat Fo!e . c!tea.c benE!le 7e grat!., ceea ce "cea rareor!, 7entru c ea nF a #ereu. %!3e 4! cu #!ne ne$a# !nut de cuFGnt, #unc!nd n cont!nuare la #agaE!n n "!ecare .G#bt 4! adunGnd benE!le de.enate d!n d!Fer.e 7rFl!!. Ne$a# !nut de cuFGnt 4! "a de d!.tr!bu!tor, 7entru c nu a# FGndut cr !le. CGnd .e "er"en! eau 7rea tare, le ardea#. A# ncercat . de.c(!de# o "!l!al, dar d!n 7cate n$a# #a! g.!t 7e n!#en! atGt de con4t!!nc!o. 4! n care . aFe# atGta ncredere ca n .ora lu! %!3e. -e la o FGr.t "oarte "raged a# de.co7er!t cGt de greu e . g.e4t! un 7er.onal de cal!tate. La tre! lun! du7 ce de.c(!.e.er# b!bl!oteca, n nc7ere .$a nc!n. o bta!e. N!4te derbede! d!n alt cart!er !ntra.er cu "or a 4! nce7u.er .candalul. Tatl lu! %!3e ne$a .7u. . nc(e!e# cu a"acerea a.ta, a4a ncGt 7oFe.tea cu benE!le de.enate a trebu!t nc(e!at 4! n$a# #a! lucrat .G#bt la #agaE!n. Or!cu#, tatl cel bogat era "oarte ncGntat, 7entru c aFea# alte lucrur! no! de nF at. Era "er!c!t 7entru c nF a.e# atGt de b!ne 7r!#a lec !e. InF a.e# . 7une# ban!! . #uncea.c 7entru no!. Ne"!!nd 7lt! ! 7entru #unca noa.tr de la #agaE!n, a trebu!t . ne "olo.!# !#ag!na !a 7entru a g.! o .olu !e de a "ace ban!. /unGndu$ne 7e 7!c!oare 7ro7r!a a"acere, b!bl!oteca de benE!

56

de.enate, a# reu4!t . de !ne# controlul a.u7ra "!nan elor noa.tre 4! . nu #a! de7!nde# de 7atron. Lucrul cel #a! bun a "o.t c d!n acea.t a"acere !e4eau ban! c(!ar 4! atunc! cGnd nu era# 7reEen ! la "a a loculu!. Ban!! au #unc!t 7entru no!. In loc . ne 7ltea.c, tatl cel bogat ne ddu.e #ult #a! #ult.

57

CA/ITOL)L > LECXIA + -e ce trebu!e 7redat al"abetul "!nanc!ar In 5<<,, cel #a! bun 7r!eten al #eu, %!3e, a 7reluat !#7er!ul tatlu! .u 4! de "a7t c(!ar "ace o treab #a! bun decGt tatl .u. Ne ntGln!# o dat .au de dou or! 7e an 7e terenul de gol". El 4! .o !a .a .unt #a! boga ! decGt F$a ! 7utea !#ag!na. I#7er!ul tatlu! bogat .e a"l 7e #G!n! "oarte bune, !ar acu# %!3e 4! "or#eaE "!ul ca .$! !a cGndFa locul, tot a4a cu# 4! %!3e a "o.t "or#at de tatl .u. In 5<<M, #$a# retra. d!n a"acer!. AFea# M= de an!, !ar .o !a #ea aFea >=. A.ta nu n.ea#n c du7 aceea n$a# #a! #unc!t. /entru .o !a #ea 4! 7entru #!ne, a.ta n.ea#n c n caEul unor .c(!#br! cata.tro"ale ne7reFEute, !nd!"erent dac #unc!# .au nu, aFerea noa.tr Fa cre4te auto#at, ne"!!nd !n"luen at de !n"la !e. Cred c a.ta n.ea#n adeFrata l!bertate. 'alor!le 7e care le aFe# .unt .u"!c!ent de !#7ortante ca . crea.c de la .!ne. E ca atunc! cGnd 7lanteE! un co7ac. Il uE! cG !Fa an! 4! ntr$o bun E! nu #a! are neFo!e de t!ne. Rdc!n!le lu! .$au n"!7t .u"!c!ent de adGnc. A7o! co7acul ! d u#br, .7re #area ta bucur!e. %!3e a ale. .$4! conduc !#7er!ul, !ar eu a# ale. . # retrag. -e cGte or! Forbe.c unor gru7ur! #a! #ar!, .unt ntrebat ade.ea ce a4 reco#anda .au ce ar "! de "cut. OCu# . ncea7P, OEQ!.t Freo carte bun 7e care a4 7utea$o reco#andaP, OCe ar 7utea "ace ca .$4! 7regtea.c #a! b!ne co7!!!P, OCare e.te .ecretul reu4!te!P, OCu# .e "ac #!l!oaneleP. -e "!ecare dat #! a#!nte.c de un art!col care #!$a "o.t dat cGndFa. El .una a4a0 *el mai bo4at om de afaceri In 5<+>, un gru7 de l!der! 4! de oa#en! de a"acer! d!ntre ce! #a! boga ! au aFut o ntrun!re la (otelul EgdeAater Beac( d!n C(!cago. /r!ntre e! .e a"lau 4! C(arle. Sc(Aab, 7ro7r!etarul cele! #a! !#7ortante co#7an!! !nde7endente de o el8 Sa#uel In.ull, 7re4ed!ntele cele! #a! #ar! ntre7r!nder! de .erF!c!! 7ubl!ce d!n lu#e8 HoAard Ho7.on, 4e"ul cele! #a! #ar! co#7an!! de gaEe8 IFar Kreuger, 7re4ed!ntele Cor7ora !e!

58

Interna !onale %atc(, una d!ntre cele #a! #ar! co#7an!! ale acelor Fre#ur!8 Leon DraE!er, 7re4ed!ntele Bnc!! Interna !onale de -e7uner!8 R!c(ard C(!tne2, 7re4ed!ntele Bur.e! d!n NeA Yor38 Art(ur Cotton 4! @e..e L!Fer#ore, do! d!ntre ce! #a! !#7ortan ! .7eculator! de ac !un!8 4! Albert Dall, #e#bru n cab!netul 7re4ed!ntelu! Hard!ng. -ouEec! de an! #a! tGrE!u, nou d!ntre 7art!c!7an !! la acea.t ntrun!re 9ce! 7e care !$a# enu#erat; ."Gr4!.er du7 cu# ur#eaE0 Sc(Aab #ur!.e "r un ban du7 ce tr!.e c!nc! an! d!n #7ru#utur!8 In.ull #ur!.e "al!t ntr$o ar .tr!n8 Kreuger 4! Cotton #ur!.er 4! e! "al! !, Ho7.on nnebun!.e, C(!tne2 4! Albert Dall toc#a! "u.e.er el!bera ! d!n nc(!.oare, Dra.er 4! L!Fer#ore .e .!nuc!.e.er. % ndo!e.c c ar 7utea . .7un c!neFa eQact ce .$a ntG#7lat cu ace4t! oa#en!. -ac Fe ! ob.erFa cu aten !e data, Fe ! con.tata c 5<+> era cu 7u !n na!nte de 5<+<, dec! na!nte de %arele Cra( 4! de %area Cr!E, care bnu!e.c c au aFut un #are !#7act a.u7ra ace.tor oa#en! 4! a F!e !lor lor. Ideea e.te ur#toarea0 tr!# Fre#ur! n care .c(!#br!le .unt #a! ra7!de decGt cele de 7e t!#7ul ace.tor oa#en!. Bnu!e.c c For "! #ulte #o#ente de n"lor!re, dar 4! de cdere n ur#tor!! douEec! 4! c!nc! de an!, care For eQ!.ta n 7aralel cu .u!4ur!le 4! coborG4ur!le cu care .unt con"runta ! oa#en!!. % 7reocu7 "a7tul c 7rea #ult lu#e .e concentreaE eQagerat de #ult a.u7ra ban!lor, negl!HGndu$4! cea #a! !#7ortant aFere, care e.te educa !a lor. -ac oa#en!! For "! 7regt! ! . "!e "leQ!b!l!, de.c(!4! 4! . nFe e, .e For #bog ! tot #a! tare de$a lungul ace.tor .c(!#br!. -ac For cont!nua . cread c ban!! reEolF or!ce 7roble#, # te# c ace4t! oa#en! For aFea o eQ!.ten "oarte d!"!c!l. Intel!gen a reEolF 7roble#ele 4! 7roduce ban!. Ban!! "r o !ntel!gen "!nanc!ar .unt n!4te ban! care .e duc re7ede. Doarte #ul ! oa#en! nu reu4e.c . n eleag c n F!a nu conteaE cG ! ban! "ac!, c! cG ! 7.treE!. Cu to !! a# auE!t 7oFe4t! de.7re oa#en! .rac! care cG4t!g la loter!e8 .e #bog e.c d!ntr$odat 4! a7o! redeF!n .rac!. CG4t!g #!l!oane, n. curGnd .e ntorc de unde au 7lecat. Sau de.7re .7ort!F! 7ro"e.!on!4t! care la +M de an! cG4t!g #!l!oane de dolar! 7e an, !ar la >M de an! aHung . doar# 7e .ub 7odur!. AE! d!#!nea a# c!t!t n E!ar, c(!ar cGnd Fo!a# . .cr!u ace.te rGndur!, 7oFe.tea unu! tGnr ba.c(etbal!.t care anul trecut aFea #!l!oane. Acu# .u. !ne c 7r!eten!!, aFocatul 4! contab!lul !$au luat ban!! 4! a aHun. . lucreEe la o .7ltor!e de #a4!n! 7e o lea" #!n!#. Are doar +< de an!. A "o.t conced!at de la .7ltor!a de #a4!n! 7entru c re"uEa .$4! .coat !nelul de ca#7!on atunc! cGnd 4tergea #a4!n!le 4! a.t"el a aHun. 7oFe.tea n E!ar. El

59

.u. !ne c toat lu#ea are ce are cu el, c e.te tratat d!.cr!#!nator!u 4! c !nelul e.te tot ce !$a #a! r#a.. El #a! .u. !ne c dac ! .e !a 4! !nelul, a.ta l Fa dobor de"!n!t!F. In 5<<=, a# cuno.cut "oarte #ul ! oa#en! care au deFen!t 7e loc #!l!onar!. ReFen!.e 7ro.7er!tatea an!lor K+,. S!gur c #$a# bucurat c oa#en!! .unt tot #a! boga !, dar #!$ a# #an!"e.tat 7ruden a, 7entru c 7e ter#en lung nu conteaE cGt cG4t!g!, c! cGt 7.treE!, 4! de$a lungul a cGtor genera !!. A4a ncGt atunc! cGnd oa#en!! # ntreab0 O-e unde . nce7RP .au0 OS7une$#! cu# . # #bog e.cRP, e! .unt ade.ea deEa#g! ! de r.7un.ul #eu. Eu le r.7und cu cuF!ntele bogatulu! #eu tat de 7e Fre#ea cGnd era# co7!l0 O-ac Fre! . "!! bogat, trebu!e . 4t!! al"abetul "!nanc!ar.P Acea.t !dee #! Fenea n #!nte de "!ecare dat cGnd ne ntGlnea#. A4a cu# F .7unea#, tatl #eu cu .tud!! .ubl!n!a !#7ortan a c!t!tulu!, n Fre#e ce tatl #eu bogat .ubl!n!a neFo!a de a .t7Gn! al"abetul "!nanc!ar. -ac Fre! . con.tru!e4t! o cld!re 7recu# E#7!re State, 7r!#ul lucru 7e care trebu!e .$5 "ac! e.te . .a7! o groa7 adGnc 4! . torn! o "unda !e .ol!d. -ac Fre! .$ ! con.tru!e4t! o ca. la #arg!nea ora4ulu! e.te .u"!c!ent . torn! un .trat de beton de 5? c#. %aHor!tatea oa#en!lor, dor!nd . .e #bog ea.c, ncearc . con.tru!a.c E#7!re State Bu!ld!ng 7e o "unda !e de 5? c#. S!.te#ul no.tru 4colar, "!!nd creat n 7er!oada agrar, nc #a! crede n ca.ele "r "unda !e. C(!r7!c!ul e.te nc la #od. A4a ncGt co7!!! ter#!n 4coala "r . a!b n!c! un "unda#ent "!nanc!ar. Intr$o bun E!, !n.o#n!ac!! 4! ce! 7l!n! de dator!! d!n .uburb!!, tr!ndu$4! '!.ul A#er!can, (otr.c c r.7un.ul la 7roble#ele lor "!nanc!are e.te #bog !rea ra7!d. Ince7e con.tru!rea EgGr!e$nor!lor. Totul #erge ra7!d 4! curGnd, n loc . aFe# no! E#7!re State Bu!ld!ng., ne treE!# cu ec(!Falentul unu! Turn d!n /!.a al .uburb!!lor. No7 !le albe reF!n. In ceea ce ne 7r!Fe4te, 7e %!3e 4! 7e #!ne, ca adul !, 7utea# alege or!care d!ntre cele dou 7o.!b!l!t !, 7entru c "u.e.er# nF a ! . ne "or## un 7utern!c "unda#ent "!nanc!ar nc de 7e Fre#ea cGnd era# co7!!. In 7reEent, contab!l!tatea e.te #ater!a cea #a! 7l!ct!coa. d!n lu#e. /oate "! 4! cea #a! con"uE totodat. -ar dac Fre ! . F #bog ! ! 7e ter#en lung, ea 7oate deFen! cea #a! !#7ortant #ater!e. Intrebarea e.te0 cu# 7ute ! 7reda o #ater!e 7l!ct!coa. 4! neclar

60

co7!!lor Fo4tr!R R.7un.ul e.te0 eQ7r!#a !$F cGt #a! .!#7lu. /reda !$o #a! ntG! n !#ag!n!. Tatl #eu cel bogat a turnat o "unda !e "!nanc!ar "oarte .ol!d 7entru %!3e 4! 7entru #!ne. Cu# era# nc n!4te co7!!, el a !nFentat o #odal!tate .!#7l de a ne nF a. An! de E!le a "cut de.ene 4! a "olo.!t cuF!nte. Eu 4! %!3e a# n ele. de.enele .!#7le, Focabularul de .7ec!al!tate, c!rcula !a ban!lor, !ar n an!! ur#tor! tatl cel bogat a nce7ut . "olo.ea.c 4! c!"re. In 7reEent, %!3e .t7Gne4te o anal!E contab!l #ult #a! co#7leQ 4! #a! .o"!.t!cat, 7entru c n$a aFut ncotro. Trebu!a . conduc un !#7er!u de un #!l!ard de dolar!. Eu nu .unt a4a de .o"!.t!cat, 7entru c !#7er!ul #eu e #a! #!c, 4! totu4! a# aFut a#Gndo! aceea4! .!#7l "unda !e. In 7ag!n!le care ur#eaE F o"er acelea4! de.ene 7e care tatl lu! %!3e le$a !#ag!nat 7entru no!. -e4! .unt .!#7le, ace.tea !$au aHutat 7e ce! do! b!e e! . ob !n #ar! .u#e de ban! 7orn!nd de la un "unda#ent .ol!d. Regula nu#rul unu. Trebu!e . d!.t!nge ! d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe 4! . cu#7ra ! act!Fe. -ac Fre ! . F #bog ! !, a.ta e tot ce trebu!e . 4t! !. E.te 7r!#a regul. E.te .!ngura regul. /oate 7rea ab.urd de .!#7lu, dar #aHor!tatea oa#en!lor n!c! nu$4! dau .ea#a cGt de 7ro"und e.te acea.ta. E! .e Ebat d!n 7unct de Federe "!nanc!ar 7entru c nu cuno.c d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. OOa#en!! boga ! adun act!Fe. Oa#en!! .rac! .au d!n 7tura de #!Hloc adun 7a.!Fe, de.7re care e! cred c .unt act!Fe.P Atunc! cGnd tatl cel bogat ne$a eQ7l!cat lu! %!3e 4! #!e ace.t lucru, a# creEut c glu#e4te. Iat$ne a7roa7e adole.cen !, a4te7tGnd cu nerbdare ta!na #bog !r!! 4! alegGndu$ne cu ace.t r.7un.. Era atGt de .!#7lu, ncGt a trebu!t . ne gGnd!# "oarte #ult t!#7. OCe .unt act!FeleRP, ntreb %!3e. ONu trebu!e . F 7reocu7e a.ta acu#P, .7u.e tatl cel bogat. L.a ! !deea . .e a4eEe. -ac Fe ! 7utea n elege .!#7l!tatea, F!a a Foa.tr Fa aFea un 7lan b!ne .tab!l!t 4! Fa "! #a! u4oar d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. E.te .!#7lu. -e a.ta le .ca7 #ultora.P O're ! . .7une ! c tot ceea ce trebu!e . 4t!# e.te ce n.ea#n act!Fele, du7 care . le ac(!E! !on# 4! o . ne #bog !#RP, a# ntrebat. Tatl cel bogat a dat d!n ca70 OE.te cGt .e 7oate de .!#7lu.P O-ac e.te c(!ar a4a de .!#7lu, cu# de nu e toat lu#ea bogatRP, a# ntrebat.

61

Tatl cel bogat a r.7un.0 O/entru c oa#en!! nu cuno.c d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe.P I#! a#!nte.c c a# ntrebat8 OCu# 7ot adul !! . "!e atGt de l!7.! ! de #!nteR -ac e.te a4a de .!#7lu, dac e.te atGt de !#7ortant, cu# de nu$4! dau .ea#aRP Tatlu! bogat !$au trebu!t doar cGteFa #!nute ca . ne eQ7l!ce ce .unt act!Fele 4! ce .unt 7a.!Fele. Ca adult, #! F!ne greu . le eQ7l!c altor adul !. -e ceR /entru c adul !! .unt #a! de4te7 !. In #aHor!tatea caEur!lor, .!#7l!tatea !de!! le .ca7 celor #a! #ul ! d!ntre adul !, 7entru c e! au "o.t nF a ! alt"el. Au "o.t nF a ! de al ! nF a ! $ 7ro"e.!on!4t! cu# ar "! banc(er!!, contab!l!!, agen !! !#ob!l!ar!, "!nan !4t!! 4.a.#.d. -!"!cultatea !nterF!ne n ncercarea de a$! deEF a .au de a$! "ace 7e adul ! . redeF!n co7!!. )n adult !ntel!gent .ocote4te ade.ea c e greu . acorE! aten !e unor de"!n! !! .!#7l!.te. Tatl cel bogat credea n 7r!nc!7!ul KISS $ OKee7 It S!#7le Stu7!dP 9/.treaE .!#7l!tatea, de4te7tule;. Da7tul c .$a #en !nut la n!Felul .!#7l!t !! a "cut ca "unda#entul "!nanc!ar al celor do! b!e ! . "!e #ult #a! .ol!d. In ce "el .e aHunge la con"uE!!R Sau cu# 7oate ceFa atGt de .!#7lu . .e ncurce n (alul .taR -e ce cu#7r c!neFa act!Fe care, de "a7t, .unt 7a.!FeR R.7un.ul .e a"l n educa !a "unda#ental. No! ne concentr# a.u7ra cuFGntulu! Oal"abetP, 4! nu a.u7ra Oal"abetulu! "!nanc!arP. -e"!n!rea act!Felor .au 7a.!Felor nu e.te o 7roble# gra#at!cal. -e "a7t, dac Fre ! . F E7c! ! co#7let, cuta ! ace.te cuF!nte, Oact!FeP 4! O7a.!FeP n d!c !onar. S!gur c de"!n! !a 7are eQcelent 7entru un contab!l, dar 7entru o 7er.oan ob!4nu!t, nu are n!c! o log!c. -!n 7cate, no!, adul !!, .unte# 7rea #Gndr! 7entru a recunoa4te c 7ot eQ!.ta 4! lucrur! !log!ce. CGnd era# #!c!, tatl bogat .7unea0 OAct!Fele nu .unt de"!n!te de cuF!nte, c! de c!"re. *! dac nu 4t!! . c!te4t! n!4te c!"re, nu FeE! d!"eren a d!ntre act!Fe 4! o groa7.P OIn contab!l!tateP, ar .7une tatl cel bogat, Onu conteaE c!"rele, c! ceea ce ne .7un ele. E ca la cuF!nte. Nu conteaE cuF!ntele, c! 7oFe.tea 7e care !$o .7un.P %ul ! oa#en! c!te.c "r a n elege #are lucru. Acea.ta .e nu#e4te ca7ac!tatea de n elegere a ceea ce c!te4t!. Cu to !! reac !on# alt"el cGnd e.te Forba de a n elege ceea ce c!t!#. -e eQe#7lu, de curGnd a# cu#7rat un F!deo nou. El era n.o !t de un #anual cu !n.truc !un!, n care .e eQ7l!ca "elul n care ace.ta 7utea "! 7rogra#at. Eu nu Fro!a#

62

altceFa decGt . #! nreg!.treE e#!.!unea 7re"erat de F!ner! .eara. A# nnebun!t 7ur 4! .!#7lu ncercGnd . c!te.c ace.t #anual. N!#!c nu #! .e 7are #a! co#7leQ 7e lu#ea a.ta decGt . 4t!! . 7rogra#eE! un F!deo. /utea# c!t! cuF!ntele, dar nu n elegea# n!#!c. /utea# lua un O5,P 7entru c recuno4tea# cuF!ntele, dar era# de O+P cGnd Fenea Forba . le 4! n eleg. A4a .e ntG#7l cu docu#entele "!nanc!are n caEul celor #a! #ul ! oa#en!. O-ac Fre ! . F #bog ! !, trebu!e . c!t! ! 4! . n elege ! c!"rele.P Ace.t lucru l$ a# auE!t ro.t!t de #!! de or! de ctre tatl #eu cel bogat. *! a# #a! auE!t0 OCe! boga ! ac(!E! !oneaE act!Fe, ce! .rac! 4! 7tura de #!Hloc ac(!E! !oneaE 7a.!Fe.P Iat cu# 7ute# "ace d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. %aHor!tatea contab!l!lor 4! .7ec!al!4t!lor n "!nan e nu .$au 7u. de acord n 7r!F!n a de"!n! !!lor, dar ace.t de.en .!#7lu a .tat la baEa unu! "unda#ent "!nanc!ar .ol!d 7entru ce! do! b!e e!. /entru a$! 7utea educa 7e ce! do! co7!!, tatl cel bogat a 7.trat totul la un n!Fel "oarte .!#7lu, "olo.!nd cGt #a! #ulte !#ag!n!, cGt #a! 7u !ne cuF!nte 4! "r a a7ela an! de E!le la Freo c!"r. %Acesta este modelul circuitului financiar al unui activ.)

-e.enul ace.ta e.te o declara !e de Fen!tur! care .e #a! nu#e4te 4! declara !e de 7ro"!t 4! 7!erder!. El #.oar Fen!tul 4! c(eltu!el!le, ban!! care !ntr 4! ban!! care !e.. )r#torul gra"!c e.te o balan . Se nu#e4te a4a 7entru c trebu!e . creeEe un ec(!l!bru

63

ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. %ul ! nce7tor! n ale "!nan elor nu cuno.c rela !a d!ntre declara !a de Fen!tur! 4! b!lan . In. n elegerea e! e.te ab.olut F!tal. /r!nc!7ala cauE a 7roble#elor "!nanc!are o re7reE!nt "a7tul c nu .e cunoa4te d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. %ot!Ful con"uE!e! con.t n n.4! de"!n!rea celor dou cuF!nte. S!gur c 7entru contab!l!! de #e.er!e totul are o log!c. -ar 7entru o#ul ob!4nu!t, 7arc e n c(!neEe4te. C!te4t! cuF!ntele 4! de"!n! !a lor, dar n elegerea e "oarte d!"!c!l. A4a cu# .7unea# 4! #a! na!nte, tatl #eu cel bogat le$a .7u. .!#7lu celor do! b!e ! c0 Oact!Fele .unt cele care ! bag ban!! n buEunar.P Dru#o., .!#7lu 4! ut!l. %Acesta este modelul circuitului financiar al unui pasiv.)

Acu#, du7 ce a# de"!n!t 7r!n !#ag!n! act!Fele 4! 7a.!Fele, de"!n! !!le n cuF!nte For "! #a! u4or de n ele.. Act!Fele .unt ceFa care ! bag ban!! n buEunar. /a.!Fele .unt ceFa care ! .cot ban!! d!n buEunar. A.ta e.te tot ceea ce trebu!e . 4t! !. -ac Fre ! . F #bog ! !, 7etrece !$F F!a a ac(!E! !onGnd act!Fe. -ac Fre ! . "! ! .rac! .au . "ace ! 7arte d!n 7tura de #!Hloc, 7etrece !$F F!a a cu#7rGnd 7a.!Fe. Necunoa4terea ace.te! d!"eren e conduce la 7roble#ele "!nanc!are ale lu#!!. Anal"abet!.#ul atGt n ce 7r!Fe4te cuF!ntele cGt 4! c!"rele .t la baEa 7roble#elor "!nanc!are. CGnd d!"!cult !le "!nanc!are 4! "ac a7ar! !a, n.ea#n c eQ!.t ceFa ce nu a
64

7utut "! c!t!t, "!e c e Forba de c!"re, "!e c e Forba de cuF!nte. CeFa e.te n ele. gre4!t. Boga !! .unt boga ! toc#a! 7entru c n anu#!te do#en!! .unt #a! al"abet!Ea ! decGt ce! care au 7roble#e "!nanc!are. -ec! dac Fre ! . F #bog ! ! 4! . F #en !ne ! aFerea, e "oarte !#7ortant .a "! ! al"abet!Eat d!n 7unct de Federe "!nanc!ar, atGt n ce 7r!Fe4te cuF!ntele, cGt 4! c!"rele. Sge !le d!n gra"!ce re7reE!nt c!rcu!tul ban!lor .au Oca.($"loAP. C!"rele n .!ne nu n.ea#n #are lucru, a4a cu# n!c! cuF!ntele n .!ne nu n.ea#n #are lucru. /oFe.tea conteaE, n ra7oartele "!nanc!are c!t!rea c!"relor re7reE!nt de "a7t de.co7er!rea !ntr!g!!, a 7oFe4t!!. A4a a"l! care e.te "luQul #onetar, n caEul a :,W d!ntre "a#!l!!, 7oFe.tea "!nanc!ar con.t n a #unc! d!n greu "cGnd e"ortul de a #erge #a! de7arte. *! nu 7entru c n$ar "ace ban!. -ar 4! 7etrec F!a a cu#7rGnd 7a.!Fe n loc de act!Fe. -e eQe#7lu, tra.eul "luQulu! #onetar 7entru o 7er.oan .rac .au un tGnr care nu lucreaE nc e.te0

65

Ace.ta e.te tra.eul "luQulu! #onetar al 7er.oanelor d!n 7tura #!Hloc!e0

Ace.ta e.te tra.eul "luQulu! #onetar al une! 7er.oane bogate0

Toate ace.te gra"!ce .unt, b!nen ele., eQtre# de .!#7l!"!cate. Toat lu#ea are c(eltu!el! de E! cu E! 4! are neFo!e de (ran, ad7o.t 4! (a!ne. &ra"!cele !nd!c c!rcu!tul ban!lor de$a lungul F!e !! une! 7er.oane .race, de cond! !e #ed!e .au bogate. C!rcu!tul ban!lor e.te cel care ne .7une 7oFe.tea. Ne deEFlu!e "elul n care 7er.oana re.7ect!F 4! #aneFreaE ban!!, cu alte cuF!nte, ce anu#e "ace cu e! du7 ce !ntr n 7o.e.!a lor.
66

%ot!Ful 7entru care a# nce7ut cu 7oFe.tea celor #a! boga ! oa#en! d!n A#er!ca e.te c dorea# . !lu.treE gre4eala de gGnd!re a #ultora. Ea con.t n !deea c ban!! 7ot reEolFa toate 7roble#ele. -e a.ta #! .e "ace ru de "!ecare dat cGnd oa#en!! # ntreab cu# . .e #bog ea.c #a! re7ede. Sau de unde . ncea7. Ade.ea aud0 OA# dator!!, 7r!n ur#are trebu!e . cG4t!g #a! #ul ! ban!.P -e cele #a! #ulte or! n. n!c! #a! #ul ! ban! nu For reEolFa 7roble#a. -e "a7t, .$ ar 7utea c(!ar .$o a#7l!"!ce. -e #ulte or!, ban!! .cot la !Feal l!7.ur!le noa.tre ca oa#en!. E! 7un n lu#!n lucrur! 7e care nu le 4t!#. -e aceea, #ult 7rea de. o 7er.oan care 7une #Gna 7e n!4te ban! d!ntr$odat $ . E!ce# c #o4tene4te ceFa, ! e.te #r!t lea"a .au cG4t!g la loter!e $ reF!ne curGnd la acelea4! 7roble#e "!nanc!are, dac nu c(!ar la unele #a! #ar! decGt na!nte de a !ntra n 7o.e.!a ban!lor. Ban!! nu "ac decGt . accentueEe #odelul c!rcu!tulu! ban!lor 7reEent n #!ntea Foa.tr. -ac #odelul 7re.u7une c(eltu!rea a tot ce aFe !, #a! #ult ca .!gur c dac Fe ! aFea #a! #ul ! ban! Fe ! c(eltu! 4! #a! #ult. -e unde 4! 7roFerbul0 ONebunul 4! nnebune4te ban!!.P A# .7u. de #ulte or! c #erge# la 4coal ca . dobGnd!# de7r!nder! !ntelectuale 4! 7ro"e.!onale, !#7ortante a#Gndou. InF # . "ace# ban! 7r!n de7r!nder!le noa.tre 7ro"e.!onale. In an!! K6,, cGnd era# la l!ceu, dac c!neFa .e de.curca b!ne la 4coal a7roa7e !#ed!at lu#ea 7re.u7unea c acel tGnr Fa deFen! doctor. Ade.ea, co7!lul n!c! #car nu era ntrebat dac Frea . aHung #ed!c. Se n elegea de la .!ne. Era 7ro"e.!unea cu cea #a! #are r.7lat "!nanc!ar. In 7reEent, doctor!! .e con"runt cu 7roble#e "!nanc!are 7e care nu a4 dor! . le a!b n!c! cel #a! #are du4#an al #eu0 #a! ntG! cu co#7an!!le de a.!gurr!, care au 7reluat controlul ntreg!! a"acer!, ocu7Gndu$.e de ngr!H!r!le #ed!cale, a7o! !#7l!carea guFernulu! 4!, n "!nal, Hur!.7ruden a trata#entelor gre4!te, 7entru a nu #en !ona decGt o 7arte d!ntre 7roble#e. In 7reEent, co7!!! For . aHung Fedete .7ort!Fe, n ba.c(et .au n gol", 7recu# T!ger Cood., gen!! n co#7utere, .tarur! de c!ne#a, Fedete roc3, cG4t!gtor! a! concur.ur!lor de "ru#u.e e, .au oa#en! de a"acer! 7e Call Street. *! a.ta doar 7entru c ace.te #e.er!! 7re.u7un celebr!tate, ban! 4! 7re.t!g!u. Ace.ta e.te #ot!Ful 7entru care cu greu ! 7o ! #ot!Fa 7e co7!! . nFe e. E! 4t!u c reu4!ta 7ro"e.!onal nu .e #a! a"l n .trGn. legtur cu .tud!!le un!Fer.!tare, ca altdat. Cu# .tuden !! ter#!n 4coala "r . a!b o 7regt!re n do#en!ul "!nanc!ar, #!l!oane de oa#en! cu d!7lo# 4! "ac b!ne #e.er!a, dar #a! tGrE!u ! g.e4t! lu7tGndu$.e

67

cu 7roble#e "!nanc!are. %unce.c d!n greu, dar nu 7rogre.eaE. Ceea ce l!7.e4te d!n "or#area lor nu e.te #odul n care . "ac ban!, c! cu# .$! c(eltu!a.c $ 4! ce . "ac du7 ce$! cG4t!g. Acea.ta .e nu#e4te a7t!tud!ne "!nanc!ar $ re.7ect!F, ceea ce "ac! cu ban!! du7 ce ! 7roduc!. Cu# . "ac! a.t"el ncGt ce!lal ! . nu !$! !a, cGt 7o ! 7.tra or! cGt de b!ne lucreaE ban!! n "aFoarea ta. %ul ! nu n eleg de ce au 7roble#e "!nanc!are, 7entru c 7ur 4! .!#7lu nu n eleg ce e.te c!rcu!tul ban!lor. O 7er.oan 7oate aFea .tud!! ale.e, o car!er reu4!t 4! . cont!nue . "!e anal"abet d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. Ace4t! oa#en! #unce.c ade.ea #a! #ult decGt e neFo!e, 7entru c nFa . #uncea.c d!n greu 4! nu 4t!u . 7un ban!! . #uncea.c 7entru e!. *um se transform povestea cutrii &isului inanciar ,ntr5un comar financiar In "!l#e, a7ar #ul ! oa#en! care #unce.c d!n greu, ceea ce a du. la crearea unu! 4ablon. /roa.7e !! c.tor! !, cu7lur!le t!nere, "er!c!te 4! cu #ult carte .e #ut #7reun ntr$unul d!ntre a7arta#entele acelea ng(e.u!te, de nc(!r!at. I#ed!at du7 aceea, 4! dau .ea#a c 7ot econo#!.! ban!, 7entru c do! oa#en! 7ot tr! ca# cu tot atG !a ban! cGt unul .!ngur. /roble#a e.te n. a7arta#entul, care e "oarte ng(e.u!t. E! nce7 . .trGng ban!, ca .$4! cu#7ere ca.a F!.ur!lor lor 4! 7entru a "ace 4! co7!!. In 7reEent, au dou Fen!tur! 4! nce7 . .e concentreEe a.u7ra car!erelor lor. 'en!tur!le nce7 . crea.c. /e #.ur ce Fen!tur!le lor cre.c... c(eltu!el!le cre.c 4! ele. /entru ce! #a! #ul !, c(eltu!ala nr. 5 o re7reE!nt !#7oE!tele. %ul ! cred c e Forba de !#7oE!tele 7e Fen!t, dar n A#er!ca .u#a cea #a! #are .e 7lte4te la A.!gurr!le Soc!a$ le. )n angaHat .e 7are c 7lte4te la A.!gurr!le Soc!ale, #7reun cu A.!gurr!le %ed!cale, o rat a !#7oE!tulu! n #are de =,?W, dar de "a7t re7reE!nt 5?W, aFGnd n Federe c 7atronul trebu!e . 7ltea.c 7entru t!ne o .u# egal la A.!gurr!le Soc!ale. Ad!c e Forba de ban!! 7e care 7atronul nu F!$! #a! 7oate da. /e dea.u7ra, trebu!e . #a! 7lt! ! !#7oE!t 7e Fen!tul n.u#at 7entru A.!gurr!le Soc!ale, Fen!t 7e care nu$5 #a! 7r!#! ! n!c!odat, 7entru c aHunge d!rect la A.!gurr!le Soc!ale 7r!n re !ner!. A7o!, 7a.!Fele lor cre.c.

68

Ace.t lucru .e 7oate de#on.tra cel #a! b!ne luGnd ca eQe#7lu la cu7lul tGnr. Ca ur#are a "a7tulu! c Fen!tur!le lor cre.c, e! .e (otr.c . cu#7ere ca.a la care F!.eaE. Odat aHun4! acolo, trebu!e . 7ltea.c un nou !#7oE!t, re.7ect!F cel 7e 7ro7r!etate. -u7 care 4! cu#7r #a4!n nou, #ob!l nou 4! o nou a7aratur, care . .e 7otr!Fea.c locu!n e! cele! no!. -!ntr$odat .e treEe.c 4! 4! dau .ea#a c l!.ta 7a.!Felor e 7l!n de dator!! .ub "or# de !7otec! .au 7entru cr !le de cred!t. -!n acel #o#ent, .unt 7r!n4! n cur.a 4obolanulu!. %a! a7are 4! un co7!l, #unce.c 4! #a! #ult 4! 7oFe.tea .e re7et. %a! #ul ! ban! 4! !#7oE!te #a! #ar!. '!ne o carte de cred!t 7r!n 7o4t. Ce! do! o "olo.e.c. Sun o co#7an!e de #7ru#utur! 4! .7une c Oact!Fulu!P cel #a! de 7re al lor, ca.e!, !$a cre.cut Faloarea. Co#7an!a .e o"er . le acorde un #7ru$ #ut 7e ter#en 7relung!t, aFGnd n Federe c .tau a4a de b!ne cu cred!tul, 4! l! .e #a! .7une c !ntel!gent ar "! .$4! ac(!te !ntegral cartea de cred!t, lucru care !$ar .cut! . #a! 7ltea.c o dobGnd #are 7entru bunur!le de con.u#. In 7lu., dobGnda ce trebu!e 7lt!t 7e ca. .e .coate d!n !#7oE!t. E! acce7t 4! 4! 7lte.c cardur!le de cred!t cu dobGnd #are. R.u"l u4ura !. In ."Gr4!t nu #a! au dator!! la cardur!. *!$au tran."or#at dator!!le de con.u#ator! ntr$o !7otec 7e ca.. /l !le lor .cad 7entru c 4!$au 7relung!t dator!a 7e >, de an!. E un ge.t !ntel!gent. Sun Fec!nul 4! ! !nF!t la cu#7rtur! $ e E! de .oldur!. O 4an. de a "ace n!4te econo#!!. E! 4! .7un0 ON$a# . cu#7r n!#!c, doar # u!t.P -ar 7entru or!ce eFentual!tate 4! !au cardul nc ne"olo.!t 4! l 7un cu gr!H n 7orto"el. -e.eor! # ntGlne.c cu cu7lur! de t!ner!. Nu#ele lor e.te altul, dar d!le#ele "!nanc!are .unt acelea4!. '!n . .t# de Forb, . a"le 7unctul #eu de Federe. E! # ntreab0 ONe 7ute ! .7une cu# 7ute# "ace ban! #a! #ul !RP Delul n care c(eltu!e.c !$a deter#!nat . caute un Fen!t #a! #are. N!c! #car nu$4! dau .ea#a c 7roble#a e.te #odul n care aleg .$4! c(eltu!a.c ban!! 7e care ! au 4! a.ta duce la d!"!cult ! "!nanc!are. Totul 7orne4te de la anal"abet!.#ul "!nanc!ar 4! de la nen elegerea d!"eren e! d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. Rareor! 7roble#ele "!nanc!are ale cu!Fa .unt reEolFate de o .u# #a! #are de ban!. /roble#ele 7ot "! reEolFate cu !ntel!gen 4! n elegere. E o Forb 7e care un 7r!eten de$al #eu o .7une "oarte de. celor care au dator!!0 O-ac ! da! .ea#a c .!ngur !$a! .7at groa7a... nu #a! .7a.P

69

CGnd era# co7!l, tatl #eu ne .7unea de.eor! c Ha7oneE!! .t7Gneau tre! lucrur! 7e lu#ea a.ta0 O4t!au . #Gnu!a.c .ab!a, b!Huter!!le 4! ogl!nE!le.P Sab!a .!#bol!EeaE 7uterea ar#elor. A#er!ca a c(eltu!t #!l!arde de dolar! 7e ar#e 4! d!n acea.t cauE .$a aHun. la .u7re#a !a 7reEen e! e! #!l!tare n lu#e. B!Huter!!le .!#bol!EeaE 7uterea ban!lor. E un oarecare .G#bure de adeFr n !deea0 ONu u!ta regula de aur0 c!ne are aurul .tab!le4te regul!le Hoculu!.P Ogl!nda .!#bol!EeaE 7uterea cunoa4ter!! de .!ne. Cunoa4terea de .!ne, con"or# legende! Ha7oneEe, era cea #a! de 7re d!ntre cele tre!. Srac!! 4! ce! d!n 7tura de #!Hloc dau Fo!e #ult 7rea ade.ea 7uter!! ban!lor . !Ebucnea.c. /r!n "a7tul c #unce.c tot #a! #ult "r . .e ntrebe de.7re log!ca a ceea ce "ac, .!ngur! 4! 7un 7!ed!c n "!ecare d!#!nea cGnd #erg la .luHb. Da7tul c nu n eleg "oarte b!ne ce n.ea#n ban!! duce la atot7utern!c!a banulu!. /uterea ban!lor e.te "olo.!t #7otr!Fa lor. -ac ar "olo.! 7uterea ogl!nE!!, 7robab!l c .$ar ntreba0 OOare are a.ta Freo log!cRP %ult 7rea de., n loc . a!b ncredere n n ele7c!unea lor !nter!oar, n acel .7!r!du4 eQ!.tent n "!ecare, ce! #a! #ul ! #erg cu gloata. Dac d!Fer.e lucrur! 7e #ot!F c le "ace toat lu#ea. E! .e con"or#eaE, n loc . .e ntrebe. Ade.ea, "r . .e gGndea.c, re7et ceea ce l! .$a .7u. $ ad!c !de! de genul0 O-!Fer.!"!c$teP .au OCa.a ta e.te un bun act!FP8 OCa.a ta e.te cea #a! #are !nFe.t! !e a taP8 O%a! .ca7! de !#7oE!te dac te ndatoreE! 4! #a! tareP8 OIa$ ! o .luHb .!gurP8 ONu "ace gre4el!P8 ONu$ ! a.u#a r!.cur!.P Se .7une c "r!ca de a Forb! n 7ubl!c e.te 7entru ce! #a! #ul ! #a! #are decGt cea de #oarte. Con"or# 7.!(!atr!lor, tea#a de a Forb! n 7ubl!c 7roF!ne d!n o.trac!Eare, d!n "r!ca de a !e4! n "a , de a "! co#entat, de a "! r!d!col, de a nu #a! "! acce7tat. Dr!ca de a "! alt"el ! deter#!n 7e ce! #a! #ul ! . nu #a! caute no! c! de reEolFare a 7roble#elor lor. -e aceea tatl #eu cel cult!Fat .7unea c Ha7oneE!! re.7ectau cel #a! #ult 7uterea ogl!nE!!0 7entru c doar atunc! cGnd no!, oa#en!!, ne u!t# n ogl!nd a"l# adeFrul. Iar 7r!nc!7alul #ot!F 7entru care ce! #a! #ul ! .7un ONu r!.caP e.te tot "r!ca. Ace.t lucru e.te Falab!l n toate, "!e c e.te Forba de .7ort, de rela !! !nter$u#ane, de 7ro"e.!e .au de ban!. Aceea4! "r!c, aceea de o.trac!Eare, ! "ace 7e oa#en! . .e con"or#eEe 4! . nu 7un la ndo!al 7rer!le unan!# acce7tate .au tend!n ele la #od. OCa.a ta e.te un act!F.P OIa$ ! un #7ru#ut 7e ter#en 7relung!t 4! #a! .ca7 de dator!!.P O%unce4te #a! #ult.P OE.te o aFan.are.P OCGndFa Fo! aHunge F!ce7re4ed!nte.P OEcono#!.e4te ban!.P OCGnd o . #! .e

70

#rea.c lea"a o . cu#7r o ca. #a! #are.P ODondur!le #utuale .unt .!gure.P ONu #a! aFe# 77u4! de care dor! !, dar #a! a# una 7u. deo7arte 7entru un alt cl!ent care n$a #a! Fen!t .$o cu#7ere.P %ulte 7roble#e "!nanc!are graFe .unt reEultatul "a7tulu! c #erge# cu gloata 4! ncerc# . !ne# 7a.ul cu #ul !#ea. )neor!, to ! aFe# neFo!e . ne 7r!F!# n ogl!nd 4! . "!# .!ncer! cu n ele7c!unea noa.tr !nter!oar 4! nu cu te#er!le noa.tre. CGnd #7l!n!.er# 56 an!, eu 4! %!3e a# nce7ut . aFe# 7roble#e la 4coal. Nu era# co7!! r!. -ar ne d!.t!ngea# d!n #ul !#e. Lucra# 7entru tatl lu! %!3e du7 ore 4! n Aee3$ end. Ade.ea, %!3e 4! cu #!ne 7etrecea# ore ntreg! du7 ce lucra.er# la ceFa, .tGnd la o #a. cu tatl lu!, n Fre#e ce ace.ta .e ntGlnea cu banc(er!! lu!, aFoca !!, contab!l!!, agen !! de Bur., !nFe.t!tor!!, d!rector!! 4! angaHa !!. Iat un o# care renun a.e la 4coal la 5> an! 4! care acu# conducea, !n.tru!a, co#anda 4! 7unea ntrebr! unor 7er.oane cu #ult 4coal. E! Feneau 4! 4! eQ7uneau 7unctele de Federe 4! #GrG!au atunc! cGnd el nu era de acord cu ele. Iat a4adar un o# care .$a d!.t!n. d!n #ul !#e. E.te un o# care a gGnd!t de unul .!ngur 4! care a urGt cuF!ntele0 OTrebu!e . "ace# a4a 7entru c a4a "ace toat lu#ea.P -e a.e#enea, l ura 7e Onu 7otP. -ac Fre! . deter#!n! 7e c!neFa . "ac ceFa e .u"!c!ent . ! .7u! ONu cred c 7o ! . o "ac!.P %!3e 4! cu #!ne a# nF at d!n ace.te 4ed!n e #a! #ult decGt n to ! an!! de 4coal 4! de "acultate. Tatl lu! %!3e nu aFea .tud!! nalte, dar cuno4tea ABC$ul "!nanc!ar 4!, ca ur#are, aFu.e.e 7arte de o #are reu4!t. Ob!4nu!a . ne re7ete #ereu0 OO 7er.oan !ntel!gent angaHeaE oa#en! care .unt #a! !ntel!gen ! decGt el.P A.t"el, %!3e 4! cu #!ne a# aFut aFantaHul de a ne 7etrece t!#7ul a.cultGnd 7e durata ntGln!r!lor de lucru nF #!ntele unor oa#en! de4te7 !. -ar, d!n acea.t cauE, atGt %!3e cGt 4! eu nu 7utea# acce7ta dog#a .tandard 7e care ne$o 7red!cau 7ro"e.or!! no4tr!. A.ta ne$a creat 7roble#e. -e cGte or! 7ro"e.orul .7unea0 O-ac nu lua ! note #ar! n$o . F de.curca ! n F!a P, %!3e 4! cu #!ne ncrunta# d!n .7rGncene. S7unGndu$n!$.e . ur## 7rocedura .tandard 4! . nu ne abate# de la regul!, ne$a# 7utut da .ea#a c 7roce.ul de 4colar!Eare de.curaHeaE de "a7t creat!F!tatea. Ince7u.er# . n elege# de ce tatl no.tru cel bogat ne$a .7u. c 4col!le .unt "cute . 7roduc bun! angaHa ! 4! nu bun! 7atron!. )neor!, %!3e .au eu ne ntreba# 7ro"e.or!! cu# 7ute# a7l!ca ceea ce nF a#, .au ! ntreba# de ce nu .tud!e# n!c!odat ban!! 4! "elul cu# "unc !oneaE e!. La acea.t d!n ur# ntrebare, cel #a! ade.ea n! .e

71

r.7undea c ban!! nu .unt !#7ortan !, c dac ne de#on.tr# ca7ac!tatea 7ro"e.!onal ban!! For Fen! de la .!ne. Cu cGt 4t!a# #a! #ulte de.7re 7uterea ban!lor, cu atGt ne d!.tan a# de 7ro"e.or!! 4! de coleg!! no4tr!. Tatl #eu cel cu carte nu #$a 7re.at n!c!odat cu notele. Ade.ea #$a# ntrebat de ce. -ar a# nce7ut . ne cert# cGnd Forbea# de.7re ban!. La 56 an!, 7robab!l c deHa aFea# o baE #a! .ol!d n do#en!ul "!nanc!ar decGt a #a#e! .au a tate!. /utea# !ne reg!.tre, ! a.culta# 7e contab!l!! .7ec!al!Ea ! n !#7oE!te 4! 7e aFoca !! d!n cor7ora !!, 7e banc(er!, 7e ce! cu a"acer! !#ob!l!are, 7e !nFe.t!tor! 4.a.#.d. Tatl #eu Forbea cu 7ro"e.or!!. Intr$o E!, tata #!$a eQ7l!cat de ce ca.a noa.tr e.te cea #a! #are !nFe.t! !e a lu!. A ur#at o d!.cu !e nu 7rea 7lcut, n care !$a# artat de ce credea# eu c o ca. nu e.te o bun !nFe.t! !e. )r#torul gra"!c !lu.treaE d!"eren a de 7erce7 !e ntre tatl #eu cel bogat 4! tatl #eu cel .rac n ceea ce 7r!Fea ca.ele lor. )nul d!ntre ta ! credea c e Forba de un Oact!FP, !ar cellalt .ocotea c e.te un O7a.!FP.

I#! a#!nte.c cGnd !$a# de.enat tatlu! #eu gra"!cul care ur#eaE, artGndu$! #odelul c!rcu!tulu! ban!lor. I$a# #a! eQ7l!cat 4! care .unt c(eltu!el!le auQ!l!are, n caEul n care ca.a e.te o 7ro7r!etate. O ca. #a! #are n.ea#n c(eltu!el! #a! #ar! 4! c!rcu!tul ban!lor cre4te 7e coloana c(eltu!el!lor.

72

Cred n cont!nuare c o ca. nu re7reE!nt un Oact!FP. *! 4t!u c 7entru #ul ! oa#en! e.te F!.ul lor, dar 4! cea #a! #are !nFe.t! !e. S de !! 7ro7r!a ta ca. e #a! b!ne decGt n!#!c. -ar eu o"er o 7r!F!re alternat!F n ra7ort cu acea.t dog# "oarte 7o7ular. -ac eu 4! .o !a #ea ar ur#a . cu#7r# o ca. #a! #are, #a! .trluc!toare, ne$a# da .ea#a !#ed!at c n$ar "! Forba de un act!F, c! de un 7a.!F, aFGnd n Federe c ne$ar lua 4! #a! #ul ! ban! d!n buEunar. Iat a4adar care e.te 7unctul #eu de Federe. Nu # a4te7t ca #aHor!tatea oa#en!lor . "!e de acord cu el, 7entru c o ca. "ru#oa. !ne de latura noa.tr .ent!#ental. *! cGnd e Forba de ban!, .ent!#entele 7ro"unde au tend!n a . reduc !ntel!gen a "!nanc!ar. *t!u d!n 7ro7r!e eQ7er!en c ban!! au un "el al lor de a tran."or#a or!ce (otrGre ntr$una .ent!#ental. 5. CGnd e Forba de ca.e .ubl!n!eE "a7tul c a7roa7e or!ce o# #unce4te toat F!a a 7entru a 7lt! o ca. al cre! 7ro7r!etar nu aHunge . "!e n!c!odat. Cu alte cuF!nte, #aHor!tatea oa#en!lor 4! cu#7r o nou ca. de "!ecare dat cGnd a7eleaE la un nou #7ru#ut 7e >, de an! ca . o 7ltea.c 7e cea !n! !al. +. C(!ar dac oa#en!lor l! .e acord o reducere la !#7oE!te 7entru dobGnE!le !7otec!lor, e! 7lte.c toate celelalte c(eltu!el! cu ban!! deHa !#7oE!ta !. C(!ar 4! du7 ce 4! ac(!t !7oteca. >. I#7oE!tele 7e 7ro7r!etate. /r!n !! .o !e! #ele au "o.t 4oca ! cGnd !#7oE!tul 7e 7ro7r!etatea lor a aHun. la 5.,,, de dolar! 7e lun. Ace.t lucru .$a ntG#7lat du7 ce au

73

!e4!t la 7en.!e, a4a ncGt cre4terea .u#e! a n.e#nat un e"ort 7rea #are 7entru bugetul lor de 7en.!onar!8 7r!n ur#are, au "o.t neFo! ! . .e #ute. M. 'aloarea ca.elor nu cre4te ntotdeauna. Inc #a! a# 7r!eten! care datoreaE un #!l!on de dolar! 7entru o ca. care .$ar F!nde n 7reEent cu doar =,,.,,, de dolar!. ?. Cele #a! #ar! 7!erder! .unt cele 7roFen!te d!n ocaE!!le ratate. -ac to ! ban!! For "! !nFe.t! ! n ca., Fe ! "! obl!ga ! . #unc! ! #a! #ult, 7entru c 7e coloana de c(eltu!el! .e For aduna tot #a! #ulte lucrur!, n loc . .e adune 7e coloana de act!Fe. A.ta .e ntG#7l n caEul #odelulu! c!rcu!tulu! ban!lor 7entru cla.a de #!Hloc t!7!c. -ac un cu7lu tGnr reu4e4te nc de la nce7ut . treac #a! #ul ! ban! n coloana act!Felor, n anul ur#tor le Fa "! #a! u4or, 4! n .7ec!al cGnd .e For 7regt! .$4! tr!#!t co7!!! la "acultate. Act!Fele lor For cre4te n t!#7 4! ! For aHuta .$4! aco7ere c(eltu!el!le. %ult 7rea de. ca.a .erFe4te dre7t Fe(!cul 7entru un #7ru#ut contractat .7re a "ace "a c(eltu!el!lor #ereu cre.cGnde. /e .curt, reEultatul "!nal la (otrGr!! !n! !ale de a ac(!E! !ona o ca. co.t!.!toare n locul une! !nFe.t! !! de 7orto"ol!u con.t n cel 7u !n tre! con.ec!n e, du7 cu# ur#eaE0 5. Iro.!rea t!#7ulu! n care altor act!Fe le$ar "! 7utut .7or! Faloarea. +. /!erder! de ca7!tal .u7l!#entar8 ace.ta ar "! 7utut "! !nFe.t!t n loc . .erFea.c la 7lata c(eltu!el!lor r!d!cate de ntre !nere .tr!ct a ca.e!. >. Iro.!rea une! 7oten !ale educa !!. %ult 7rea ade.ea, oa#en!! .ocote.c ca.a, econo#!!le 4! 7lanul de 7en.!! dre7t .!ngurele lucrur! de 7e coloana act!Felor. Cu# nu au ban! de !nFe.t!t, 7ur 4! .!#7lu nu !nFe.te.c. Ace.t lucru ! l!7.e4te de o eQ7er!en a !nFe.t! !!lor. %aHor!tatea nu aHung n!c!odat ceea ce .e nu#e4te O!nFe.t!tor! .o"!.t!ca !P 4! cele #a! bune !nFe.t! !! .unt de ob!ce! FGndute O!nFe.t!tor!lor .o"!.t!ca !P, care a7o! le reFGnd celor care nu For .$4! a.u#e r!.cur!. Eu nu .7un . nu cu#7ra ! o ca.. S7un doar c e b!ne . n elege ! d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. CGnd #! dore.c o ca. #a! #are, #a! ntG! cu#7r act!Fe care . genereEe un c!rcu!t al ban!lor cu care . 7lte.c ca.a. S!tua !a n care F!a a cu!Fa !ntr n acea.t cur. a 4obolanulu! e.te !lu.trat cel #a! b!ne 7r!n c(!ar eQe#7lul tatlu! #eu cu .tud!! 4! al declara !e! .ale de Fen!tur!. C(eltu!el!le lu! 7ar ntotdeauna . !n 7a.ul cu Fen!tul, dar nu$! ngdu!e n!c!odat . !nFe.tea.c n act!Fe. Ca ur#are, 7a.!Fele cu# ar "! !7oteca .au dator!!le la cardur! .unt #a! #ar! decGt act!Fele.

74

)r#torul de.en FaloreaE #a! #ult decGt o #!e de cuF!nte.

-eclara !a de Fen!tur! a tatlu! #eu cel bogat, 7e de alt 7arte, re"lect reEultatele une! F!e ! ded!cate !nFe.t! !!lor 4! reducer!! la #!n!#u# a 7a.!Felor0

Trecerea n reF!.t a declara !e! de Fen!tur! a tatlu! #eu bogat eQ7l!c de ce oa#en!! boga ! .e #bog e.c 4! #a! tare. Coloana act!Felor genereaE Fen!t #a! #ult decGt .u"!c!ent 7entru a aco7er! c(eltu!el!le, a.!gurGndu$! o re$!nFe.t!re ec(!l!brat n coloana act!Felor. Coloana act!Felor cont!nu . crea.c 4! de aceea Fen!tul 7e care l 7roduc ace.tea cre4te odat cu ele. ReEultatul e.te0 ce! boga ! .e #bog e.c 4! #a! tareJ
75

Cla.a #!Hloc!e .e a"l ntr$o cont!nu lu7t cu 7roble#ele "!nanc!are. 'en!tul de baE 7roF!ne d!n .alar!!, !#7oE!tul cre.cGnd odat cu ele. C(eltu!el!le au tend!n a . crea.c n ra7ort d!rect cu cre4terea .alar!!lor. -e a!c! 4! eQ7r!#area Ocur.a 4obolanulu!P. E! 4! con.!der ca.a dre7t 7r!nc!7alul act!F, n loc . !nFe.tea.c n bunur! aductoare de Fen!t.

Ace.t #odel con"or# cru!a ca.a e.te tratat ca o !nFe.t! !e 4! teor!a c o cre4tere a .alar!ulu! n.ea#n 7o.!b!l!tatea de a cu#7ra o ca. #a! #are .au de a c(eltu! #a! #ult .t la baEa .oc!et !! actuale, care e.te 7er#anent ndatorat. /roce.ul de cre4tere a c(eltu!el!lor ndatoreaE 4! #a! #ult "a#!l!!le, ducGnd la o 4! #a! #are ne.!guran
76

"!nanc!ar, c(!ar dac #e#br!! ace.tora .unt aFan.a ! 4! 7r!#e.c o lea" lunar #a! #are. Acea.ta e.te o #odal!tate r!.cant de a tr! 4! 7orne4te de la o .lab educa !e "!nanc!ar. /!erderea #a.!F a .luHbelor n an!! K<, Y datorat reducer!! a"acer!lor Y a dat la !Feal "rag!l!tatea cla.e! de #!Hloc d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. Bru.c, 7lanur!le de 7en.!! ale co#7an!!lor au "o.t nlocu!te cu un alt t!7 de 7lan. A.!gurr!le Soc!ale au categor!c 7roble#e 4! nu #a! 7ot "! .ocot!te ca o .ur. 7entru 7en.!!. In 7tura de #!Hloc .$a !n.taurat 7an!ca, n 7reEent, .!ngurul lucru bun e.te c #ul ! d!ntre ace4t! oa#en! au n ele. ace.te c(e.t!un! 4! au nce7ut . cu#7ere "ondur! #utuale. Cre4terea !nFe.t! !!lor e n #are 7arte d!rect r.7unEtoare de enor#ele 7rogre.e de la Bur.. In 7reEent, .e creeaE tot #a! #ulte "ondur! #utuale 7entru a r.7unde cerer!lor cla.e! de #!Hloc. Dondur!le #utuale .unt 7o7ulare 7entru c re7reE!nt o !nFe.t! !e .!gur. Cu#7rtor!! #ed!! de "ondur! #utuale .unt #ult 7rea ocu7a ! .$4! 7ltea.c !#7oE!tele 4! !7otec!le, . .trGng ban! 7entru "acultatea co7!!lor 4! .$4! ac(!te cr !le de cred!t. E! nu #a! au t!#7 . nFe e cu# . !nFe.tea.c. *! atunc! .e b!Eu!e 7e eQ7er!en a d!rector!lor "ondur!lor #utuale. Cu# "ondur!le #utuale !nclud d!Fer.e t!7ur! de !nFe.t! !!, e! au !#7re.!a c ban!! lor .unt #a! n .!guran dac .olu !!le .unt Od!Fer.!"!cateP. Ace.t gru7 cu 4coal d!n cla.a de #!Hloc .ub.cr!e dog#e! Od!Fer.!"!cr!!P eQ7u.e de agen !! "ondur!lor #utuale 4! de "!nan !4t!. %erge ! la .!gur. Nu F a.u#a ! r!.cur!. AdeFrata traged!e e.te c l!7.a une! educa !! "!nanc!are t!#7ur!!, duce la r!.cur!le cu care .unt con"runta ! ce! d!n cla.a de #!Hloc. %ot!Ful 7entru care nu$4! a.u# r!.cur! 7roF!ne d!n "a7tul c 7oE! !a "!nanc!ar e.te una cel #ult .ub !r!c. B!lan ul lor nu e.te ec(!l!brat, .unt 7l!n! de 7a.!Fe, "r act!Fe reale care . genereEe un Fen!t. -e ob!ce!, .!ngura lor .ur. de Fen!t e.te lea"a. Intreaga lor eQ!.ten deF!ne de7endent de 7atron. A.t"el ncGt, atunc! cGnd a7are Oo a"acere un!cP, ace4t! oa#en! nu 7ot 7ro"!ta de acea.t ocaE!e. E! cont!nu . nu$4! a.u#e r!.cur! 7ur 4! .!#7lu 7entru c #unce.c 7rea d!n greu, taQele .unt #ar! 4! .unt ngloda ! n dator!!. A4a cu# .7unea# la nce7utul ace.tu! ca7!tol, regula cea #a! !#7ortant e.te cunoa4terea d!"eren e! d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. Odat ce Fe ! n elege d!"eren a, e b!ne . F concentra ! e"ortur!le doar a.u7ra ac(!E! !onr!! de act!Fe generatoare de Fen!t. Acea.ta e.te cea #a! bun .olu !e de a 7orn! 7e dru#ul #bog !r!!. Cont!nua ! . 7roceda ! a4a 4! coloana act!Felor Fa cre4te. Strdu! !$F ca 7a.!Fele 4! c(eltu!el!le . r#Gn .cEute. A.t"el Fe ! aFea #a! #ul ! ban! la d!.7oE! !e 7e care .$! trece ! n coloana act!Felor.

77

CurGnd, baEa act!Felor Fa "! atGt de .ol!d, ncGt F Fe ! 7utea 7er#!te !nclu.!F !nFe.t! !! .7eculat!Fe. InFe.t! !!le care aduc ntre .ut la .ut 4! !n"!n!t 7ro"!t. InFe.t! !!le n care de la ?.,,, de dolar! .e aHunge curGnd la 5 #!l!on de dolar! .au c(!ar 4! #a! #ult. InFe.t! !!le 7e care ce! d!n 7tura #!Hloc!e le nu#e.c de ob!ce! O7rea r!.canteP. InFe.t! !!le nu .unt r!.cante. Da7tul c .e 7orne4te de la o n elegere .!#7l!.t a "!nan elor, nce7Gnd cu al$ "abetul "!nanc!ar, duce la ceea ce .e c(ea# O7rea r!.cantP. -ac Fe ! 7roceda ca #area #a., Fe ! ob !ne ur#torul gra"!c0

Ca angaHat 4! ca 7ro7r!etar de ca., du#neaFoa.tr #unc! ! du7 cu# ur#eaE0 5. %unc! ! 7entru altc!neFa. %aHor!tatea oa#en!lor #unce.c 7entru lea" 4! ! #bog e.c 7e 7atron! .au 7e ac !onar!. E"ortur!le 4! reu4!tele du#neaFoa.tr For n.e#na o reu4!t 7entru 7atron 4! 7entru 7en.!a lu!. +. %unc! ! 7entru Stat. Statul 4! !a 7artea .a d!n lea"a du#neaFoa.tr 7e care n!c! nu a7uca ! .$o Fede ! !ntegral. %unc!nd 4! #a! #ult, 7ur 4! .!#7lu .7or! ! .u#a d!n !#7oE!te 7erce7ut de Stat $ #aHor!tatea oa#en!lor #unce.c d!n !anuar!e 7Gn n #a! doar ca .$4! 7ltea.c dr!le ctre Stat. >. %unc! ! 7entru Banc. -u7 !#7oE!te, cea #a! #are c(eltu!al o re7reE!nt de ob!ce! !7oteca 4! cr !le de cred!t. /roble#a cu O7ur 4! .!#7lu a #unc! d!n greuP e.te c la "!ecare d!ntre ace.te tre! n!Fele .e 7erce7e o taQ 4! #a! #are cGnd e"ortur!le Foa.tre cre.c. Trebu!e . nF a ! .

78

7ro"!ta ! de 7e ur#a e"ortur!lor Foa.tre .7or!te #7reun cu "a#!l!a Foa.tr, n #od d!rect. Odat ce F$a ! (otrGt . F concentra ! a.u7ra 7ro7r!e! a"acer!, cu# F .tab!l! ! .co7ur!leR In caEul #aHor!t !! oa#en!lor, e! trebu!e . 4! 7.treEe .luHba 4! . .e b!Eu!e 7e .alar!u 7entru a$4! "!nan a ac(!E! !onarea act!Felor. CGnd act!Fele cre.c, oare cu# 7oate "! #.urat reu4!ta lorR Cu# 4! d c!neFa .ea#a c .$a #bog !t, c a "cut aFereR A4a cu# a# o de"!n! !e 7ro7r!e 7entru act!Fe 4! 7a.!Fe, a# 4! una 7entru aFere. -e "a7t, a# 7reluat$o de la un brbat 7e nu#e Buc3#!n.ter Duller. )n!! .7un c e.te un 4arlatan, !ar al !! .7un c e.te un gen!u. Cu an! de E!le n ur#, 7r!ntre ar(!tec ! .$a EFon!t c ace.ta ar "! cerut n 5<65 un breFet 7entru ceea ce el nu#ea do#ul geodeE!c. In cererea .a n., Duller 7o#enea 4! ceFa de.7re aFere. Era de.tul de con"uE la nce7ut, dar dac c!tea! #a! atent, deFenea log!c0 aFerea e.te ca7ac!tatea une! 7er.oane de a .u7raF!e u! cGt #a! #ulte E!le la rGnd... .au a.t"el0 dac nu #a! #unce4te, cGt ar 7utea .u7raF!e u!R S7re deo.eb!re de aFerea net $ d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe, care ade.ea con.t n c(eltu!el!le !ra !onale 4! 7rer!le gre4!te a.u7ra Falor!! $, acea.t de"!n! !e creeaE 7o.!b!l!tatea deEFoltr!! une! .cr! de eFaluare reale 4! 7rec!.e. /ot #.ura acu# 4! 7ot 4t! eQact n ce 7oE! !e # a"lu n ra7ort cu .co7ul "!Qat, acela de a "! !nde7endent d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. -e4! 7ro7r!etatea net !nclude ade.ea 4! acele act!Fe care nu .unt aductoare$de$ ban!$l!c(!E!, ca, de eQe#7lu, lucrur!le 7e care le$a ! cu#7rat 4! acu# Eac n garaH, aFerea #.oar cG ! ban! 7roduc ban!! Fo4tr! 4!, a.t"el, 7o.!b!l!tatea de .u7raF!e u!re "!nanc!ar. AFerea e.te #.ura c!rcu!tulu! ban!lor d!n coloana act!Felor n co#7ara !e cu coloana c(eltu!el!lor. S lu# un eQe#7lu. S E!ce# c d!n c!rcu!tul "!nanc!ar al act!Felor a# 5.,,, de dolar! 7e lun. C(eltu!el!le #ele lunare .e r!d!c la +.,,, de dolar!. Care e.te aFerea #eaR S reFen!# la de"!n! !a lu! Buc3#!n.ter Duller. Dolo.!nd de"!n! !a .a, cGte E!le de acu# na!nte 7ot .u7raF!e u! a.t"elR S lu# caEul une! lun! de >, de E!le. Con"or# de"!n! !e!, a# un "luQ de ban! l!c(!E! .u"!c!ent 7entru o Hu#tate de lun. CGnd Fo! aFea +.,,, de dolar! d!n c!rcu!tul "!nanc!ar al act!Felor, Fo! "! un o# cu aFere. -e4! nu .unt nc bogat, a# ceFa aFere. A# acu# un Fen!t generat de act!Fe care aco7er co#7let c(eltu!el!le #ele lunare. -ac Freau .$#! .7ore.c c(eltu!el!le, trebu!e

79

#a! ntG! .$#! .7ore.c c!rcu!tul "!nanc!ar de la rubr!ca act!Fe, a.t"el ncGt . #en !n ace.t n!Fel al aFer!!. Ob.erFa ! c d!n acel #o#ent nu #a! de7!nd de lea". %$a# concentrat 4! a# reu4!t . clde.c o coloan a act!Felor care #$a tran."or#at ntr$o 7er.oan !nde7endent d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. C(!ar dac a4 renun a aE! la .luHba #ea, #!$ a4 7utea aco7er! c(eltu!el!le lunare d!n c!rcu!tul "!nanc!ar al act!Felor. )r#torul #eu .co7 ar "! . a# un c!rcu!t al ban!lor eQcedentar d!n act!Fe 7e care .$! re!nFe.te.c n coloana act!Felor. Cu cGt #erg #a! #ul ! ban! n coloana act!Felor, cu atGt coloana act!Felor cre4te. Cu cGt act!Fele #ele cre.c, cu atGt cre4te 4! "luQul de ban! l!c(!E!. AtGta Fre#e cGt #en !n c(eltu!el!le .ub "luQul de ban! l!c(!E! d!n act!Fe, # #bog e.c 4! #a! tare, aFGnd un Fen!t tot #a! #are d!n alte .ur.e decGt #unca #ea "!E!c. /e #.ur ce ace.t 7roce. de re!nFe.t! !! cont!nu, .unt 7e dru#ul bun al #bog !r!!. -e"!n! !a actual a o#ulu! bogat 7roF!ne d!n "elul n care e.te el 7erce7ut. N!c!odat nu 7o ! "! 7rea bogat. &Gnd! !$F la acea.t ob.erFa !e .!#7l0 Ce! boga ! cu#7r act!Fe. Ce! .rac! au nu#a! c(eltu!el!. /tura de #!Hloc cu#7r 7a.!Fe 7e care le con.!der act!Fe. -ec! cu# nce7 eu . #! Fd de a"acerea #eaR Care ar "! r.7un.ulR A.culta !$5 7e "ondatorul co#7an!e! %c-onaldK..

80

CA/ITOL)L M LECXIA > 'eE!$ ! .!ngur de a"acerea ta In 5<=M, Ra2 Kroc, "ondatorul co#7an!e! %c-onaldK., a "o.t rugat . Forbea.c la un cur. %BA d!n cadrul )n!Fer.!t !! TeQa. d!n Au.t!n. )n bun 7r!eten de$al #eu, Ke!t( Cunn!ng(a#, ur#a ace.t cur.. -u7 o con"er!n eQtre# de .er!oa. 4! !n.7!ratoare, .$a "cut o 7auE 4! .tuden !! l$au !nF!tat 7e Ra2 . #earg la barul lor 7re"erat 4! . bea o bere. Ra2, "oarte a#ab!l, a acce7tat. OCe a"acere a# eu de "a7tRP, a ntrebat Ra2 de ndat ce toat lu#ea a aFut cGte un 7a(ar cu bere n #Gn. OToat lu#ea a nce7ut . rGdP, 7oFe.tea Ke!t(. O%aHor!tatea .tuden !lor la %BA credeau c Ra2 doar glu#e4te.P N$a r.7un. n!#en!, a4a ncGt Ra2 a re7etat ntrebarea. OCe a"acere crede ! Fo! c a# euRP Studen !! au rG. !ar 4! n ."Gr4!t unul #a! curaHo. a E!.0 ORa2, creE! c eQ!.t c!neFa 7e lu#ea a.ta care . nu 4t!e c a! o a"acere cu (a#burg(er!RP Ra2 a Hub!lat. OA# bnu!t eu c a.ta o . .7une !.P A "cut o 7auE 4! a7o! a adugat !ute0 O-oa#nelor 4! do#n!lor, nu # ocu7 de (a#burg(er!, c! de 7ro7r!et ! !#ob!l!are.P Ke!t( #!$a .7u. c Ra2 a eQ7l!cat a7o! 7e ndelete 7unctul .u de Federe. In 7lanul de a"acer! al "!r#e!, Ra2 4t!a c 7r!nc!7ala 7reocu7are era FGnEarea "ranc!Eelor de (a#burg(er!, dar n!c! o cl!7 nu .c7a d!n Federe locul ocu7at de ace.te "ranc!Ee. El 4t!a c 7ro7r!et !le !#ob!l!are .unt "actorul cel #a! !#7ortant n reu4!ta "!ecre! "ranc!Ee n 7arte. /ract!c, 7er.oana care cu#7r "ranc!Ea 7lte4te n acela4! t!#7 terenul unde e.te a#7la.at, care a7ar !ne co#7an!e! lu! Ra2 Kroc. In 7reEent, %c-onaldK. e.te cel #a! !#7ortant 7ro7r!etar !#ob!l!ar d!n lu#e, aFGnd un teren c(!ar #a! nt!n. decGt B!.er!ca Catol!c. In 7reEent, %c-onaldK. de !ne cele #a! !#7ortante !nter.ec !! .au col ur! de .trad d!n A#er!ca, dar 4! d!n alte locur! d!n lu#e.

81

Ke!t( #! 7oFe.tea c a "o.t una d!ntre cele #a! !#7ortante lec !! d!n F!a a .a. In 7reEent, Ke!t( de !ne .7ltor!! de #a4!n!, dar adeFrata lu! a"acere con.t n terenul 7e care .e a"l ace.te .7ltor!! de #a4!n!. A# nc(e!at ca7!tolul 7recedent cu gra"!cele care !lu.trau "a7tul c #aHor!tatea oa#en!lor #unce.c 7entru or!c!ne altc!neFa n a"ar de e! n4!4!. %a! ntG!, #unce.c 7entru 7ro7r!etar!! co#7an!e!, a7o! 7entru .tat 7r!n !#7oE!te 4!, n "!nal, 7entru banc, 7entru c acolo .e a"l !7oteca lor. CGnd era# co7!l, nu aFea# n!c! un %c-onaldK. n a7ro7!ere. *! totu4!, tatl #eu cel bogat ne$a nF at aceea4! lec !e ca 4! cea la care .$a re"er!t Ra2 Kroc la )n!Fer.!tatea TeQa.. Ace.ta e.te .ecretul nr. > al celor boga !. Secretul e.te ur#torul0 O'eE!$ ! .!ngur de a"acerea ta.P /roble#ele "!nanc!are .unt ade.ea reEultatul d!rect al "a7tulu! c oa#en!! #unce.c o F!a ntreag 7entru altc!neFa. La ."Gr4!t, ce! #a! #ul ! nu .e For alege cu n!#!c de 7e ur#a #unc!! lor. -!n nou un de.en "ace #a! #ult decGt o #!e de cuF!nte. Iat un gra"!c al declara !e! de Fen!t 4! al b!lan ulu! 7r!n care .e 7oate eQ7r!#a cel #a! b!ne ."atul lu! Ra2 Kroc.

Actualul no.tru .!.te# de nF #Gnt .e concentreaE a.u7ra 7regt!r!! t!neretulu! 7entru ob !nerea une! .luHbe bune 7r!n deEFoltarea ca7ac!t !! !ntelectuale. Intreaga lor eQ!.ten .e Fa nFGrt! n Hurul .alar!!lor .au, a4a cu# a# de.cr!. anter!or, n Hurul coloane! de Fen!t. -u7 deEFoltarea ca7ac!t !! !ntelectuale, .e ur#re4te un n!Fel .u7er!or de educa !e 7entru a #bunt ! ab!l!t !le 7ro"e.!onale. E! .tud!aE 7entru a deFen!

82

!ng!ner!, oa#en! de 4t!!n , buctar!, 7ol! !4t!, art!4t!, .cr!!tor! 4.a.#.d. Ace.te ab!l!t ! 7ro"e.!onale le 7er#!t . !ntre 7e 7!a a "or e! de #unc 4! . #uncea.c 7entru ban!. EQ!.t o #are d!"eren ntre 7ro"e.!e 4! a"acere. Ade.ea, ! ntreb 7e oa#en!0 OCu ce te ocu7!RP, 4! e! #! r.7und0 OA, .unt banc(er.P A7o! ! ntreb dac .unt 7ro7r!etar!! bnc!!, 4! e! de ob!ce! #! r.7und0 ONu, lucreE acolo.P In ace.t #o#ent n.ea#n c e! "ac o con"uE!e ntre 7ro"e.!e 4! a"acere. Ca 7ro"e.!e 7ot "! banc(er!, dar trebu!e . a!b 4! o a"acere a lor. Ra2 Kroc a eQ7l!cat "oarte clar d!"eren a d!ntre 7ro"e.!e 4! a"acere n caEul lu!. /ro"e.!a lu! a r#a. aceea4!. El era agent de FGnEr!. La un #o#ent dat, a FGndut #!Qere 7entru ng(e at 4! a7o! a nce7ut . FGnd "ranc!Ee de (a#burg(er!. -ar n Fre#e ce 7ro"e.!a lu! era . FGnd "ranc!Ee de (a#burg(er!, a"acerea lu! era . acu#uleEe 7ro7r!et ! .ub "or#a unu! Fen!t care . 7roduc. /roble#a cu 4coala e.te c ade.ea deF!! ceea ce .tud!eE!. -ec! dac .tud!a !, de eQe#7lu, buctr!a, deFen! ! buctar!. -ac .tud!a ! dre7tul, deFen! ! aFoca !. *! dac "ace ! 4coala de #ecan!c! auto, deFen! ! #ecan!c!. &re4eala a7are n #o#entul n care deFen! ! ceea ce nF a !, u!tGnd . F ocu7a ! de a"acerea 7er.onal. Oa#en!! 4! 7etrec ntreaga F!a ocu7Gndu$.e de a"acer!le altora 4! #bog !ndu$! 7e ace4t!a. /entru a ob !ne o .!guran "!nanc!ar, oa#en!! trebu!e .$4! Fad de a"acerea lor. A"acerea Foa.tr .e nFGrte4te n Hurul coloane! de act!Fe, .7re deo.eb!re de coloana de Fen!t. A4a cu# declara# 4! #a! na!nte, regula nr. 5 e.te . cuno4t! d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe 4! . cu#7er! act!Fe. Ce! boga ! .e concentreaE a.u7ra coloane! de act!Fe, n Fre#e ce to ! ce!lal ! .e concentreaE a.u7ra declara !!lor de Fen!t. -e aceea auE!# ade.ea0 OA# neFo!e de o #r!re de lea"P, O-ac #$ar aFan.a 4! 7e #!neP, OA# . # a7uc !ar de 4coal, ca . "!u #a! b!ne 7regt!t 7entru a ob !ne o .luHb #a! bunP, OA# . "ac ore .u7l!#entareP, O/oate reu4e.c . #! #a! !au o .luHbP, OIn dou .7t#Gn! #! dau de#!.!a, a# g.!t o .luHb unde .unt 7lt!t #a! b!ne.P In unele cercur!, ace.tea .unt n!4te !de! de bun .!# . *! totu4!, dac l Fe ! a.culta 7e Ra2 Kroc, F Fe ! da .ea#a c nc nu F Fede ! de a"acerea Foa.tr. Ace.te !de! cont!nu . .e concentreEe 7e coloana de Fen!t 4! nu For aHuta 7er.oana re.7ect!F . ob !n o .!guran "!nanc!ar #a! #are decGt n caEul n care ban!! .u7l!#entar! .unt "olo.! ! 7entru ac(!E! !onarea unor act!Fe generatoare de Fen!t.

83

%ot!Ful 7r!nc!7al 7entru care oa#en!! .rac! .au d!n 7tura #!Hloc!e cont!nu . "!e con.erFator! d!n 7unct de Federe "!.cal $ ceea ce n.ea#n0 ONu$#! 7ot 7er#!te .$#! a.u# r!.cur!P $ e.te c nu au o educa !e "!nanc!ar #!n!#. Trebu!e . .e aga e de .luHbele lor. Trebu!e . nu$4! a.u#e r!.cur!. Atunc! cGnd a aHun. Ola #odP reducerea de 7er.onal, #!l!oane de #unc!tor! au de.co7er!t c a4a$E!.ul cel #a! !#7ortant act!F al lor, ca.a, ! ng(! ea de F!!. Act!Ful lor, ca.a, cont!nua .$! co.te ban! lun de lun. %a4!na lor, un alt Oact!FP, ! co.ta 4! ea oc(!! d!n ca7. Cro.ele de gol" d!n garaH, care co.ta.er 5.,,, de dolar!, acu# nu #a! Falorau 5.,,, de dolar!. Dr .!guran a .luHbe!, nu aFeau 7e ce .e .7r!H!n!. Ceea ce l! .e 7ru.er n!4te act!Fe nu le 7uteau "! de aHutor 7entru a .u7raF!e u! ntr$un #o#ent de cr!E "!nanc!ar. /re.u7un c ce! #a! #ul ! d!ntre no! au co#7letat cGte o cerere de #7ru#ut la banc 7entru a cu#7ra o ca. .au o #a4!n. E !ntere.ant de ur#r!t ce .cr!e n coloana OFaloare netP. E.te !ntere.ant 7entru c a.t"el con.tat# ce acce7t8 banca 4! 7ract!c!le contab!le dre7t act!Fe. Intr$o bun E!, FrGnd . ob !n un #7ru#ut, #!$a# dat .ea#a c .!tua !a #ea "!nanc!ar nu .e 7reEenta 7rea b!ne. A.t"el ncGt a# adugat cro.ele cele no! de gol", colec !a #ea de tablour!, cr !le, co#b!na, teleF!Eorul, co.tu#ele Ar#an!, cea.ur!le, 7anto"!! 4! alte bunur! 7er.onale ca . ngro4 nu#rul lucrur!lor d!n coloana act!Felor. %! .$a re"uEat n. #7ru#utul 7entru c !nFe.t!.e# 7rea #ult n 7ro7r!et ! !#ob!l!are. Co#!.!e! de #7ru#utur! nu !$a conFen!t c a# !nFe.t!t atGt de #ul ! ban! n a7arta#ente. Ea Fro!a . 4t!e de ce nu a# 4! eu o .luHb nor#al, cu un .alar!u. Nu au luat n con.!derare co.tu#ele Ar#an!, cro.ele de gol" .au colec !a de art. '!a a deF!ne "oarte dur atunc! cGnd nu core.7unE! 7ro"!lulu! O.tandardP. % !a cu "r!g de "!ecare dat cGnd aud 7e c!neFa c$#! .7une c Faloarea .a net e.te de un #!l!on de dolar!, .au de 5,,.,,, de dolar!, .au cGt o "!. )nul d!ntre 7r!nc!7alele #ot!Fe 7entru care Faloarea net nu e.te corect e "a7tul c atunc! cGnd nce7! .$ ! F!nE! bunur!le e4t! taQat 7entru "!ecare cG4t!g n 7arte. Doarte #ul ! oa#en! .$au aruncat .!ngur! n necaEur! "!nanc!are atunc! cGnd l! .$a #!c4orat Fen!tul. /entru a$4! .7or! ban!! l!c(!E!, e! 4! FGnd act!Fele. %a! ntG!, bunur!le 7er.onale 7ot "! FGndute n general doar la o Faloare #a! #!c decGt aceea care a7rea n l!.ta balan e! 7er.onale a Fen!tur!lor 4! c(eltu!el!lor. -ac eQ!.t n. un cG4t!g d!n

84

FGnEarea bunur!lor, el e d!n nou !#7oE!tat. /r!n ur#are, .tatul 4! !a d!n nou 7artea .a d!n cG4t!g, reducGndu$.e a.t"el .u#a d!.7on!b!l 7entru a .c7a de dator!!. -e aceea .7un c, n general, Faloarea net a cu!Fa e.te ade.ea #a! #!c decGt crede. Ince7e ! . F 7reocu7a ! de 7ro7r!a Foa.tr a"acere. /.tra !$F .luHba de E! cu E!, dar a7uca !$F . cu#7ra ! act!Fe reale 4! nu 7a.!Fe .au bunur! 7er.onale care nu #a! au aceea4! Faloare real de ndat ce le aduce ! aca.. O #a4!n nou 7!erde a7roQ!#at!F +?W d!n 7re ul 7e care l 7lt! ! n #o#entul n care !e4! ! cu ea d!n #agaE!n. Nu e.te un act!F real, c(!ar dac banc(erul F la. . o trece ! 7e l!.t. Su7ortul nou de t!tan!u 7entru #!ngea de gol" care Falora.e M,, de dolar! nu #a! "cea decGt 5?, n #o#entul cGnd a# nce7ut .$5"olo.e.c. Adul !, aFe ! gr!H . nu "ace ! 7rea #ulte c(eltu!el!J Reduce ! 7a.!Fele 4! con.tru! ! cu !ntel!gen o baE .ol!d 7entru act!Fe. /entru t!ner!! care nc #a! .tau cu 7r!n !!, e.te !#7ortant ca ace4t!a .$! nFe e d!"eren a d!ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. -eter#!na !$! . 4! con.tru!a.c o coloan .ol!d de act!Fe na!nte de a 7leca la ca.a lor, de a .e c.tor!, de a$ 4! cu#7ra o locu!n , de a aFea co7!! 4! de a .e treE! ntr$o .!tua !e "!nanc!ar r!.cant, ag Gndu$.e cu d!.7erare de .luHb 4! cu#7rGnd totul 7e cred!t. A# FEut atGt de #ulte cu7lur! t!nere care .e c.tore.c 4! cad n ca7cana unu! .t!l de F!a care nu le #a! d 7o.!b!l!tatea de a !e4! d!n dator!! a7roa7e tot re.tul eQ!.ten e! lor act!Fe. In #aHor!tatea caEur!lor, de ndat ce 4! ult!#ul co7!l 7leac d!n ca., 7r!n !! 4! dau .ea#a c nu .unt b!ne 7regt! ! 7entru 7en.!e 4! nce7 . .e .trdu!a.c . 7un n!4te ban! deo7arte. A7o!, 7ro7r!!! lor 7r!n ! .e #bolnFe.c 4! .e treEe.c cu no! r.7under!. A4adar, ce "el de bunur! F$a4 .ugera . ac(!E! !ona ! Fo! 4! co7!!! Fo4tr!R In lu#ea #ea, act!Fele reale .e #7art n #a! #ulte categor!!0 5. A"acer!le care nu 7re.u7un 7reEen a #ea. Le a#, dar .unt condu.e de alte 7er.oane. -ac ar trebu! . #unce.c acolo, n$ar #a! "! o a"acere, ar deFen! o .luHb. +. Ac !un!. >. Obl!ga !un!. M. Dondur! #utuale. ?. 'en!tur! ce genereaE 7ro7r!et ! !#ob!l!are. 6. -e7uner!.

85

=. -re7tur! de autor de 7e ur#a 7ro7r!et !lor !ntelectuale cu# ar "! #uE!c, .cenar!!, breFete. :. *! or!ce altceFa are Faloare, 7roduce Fen!t .au cre4te ca Faloare 4! e.te or!cGnd Fandab!l. Co7!l "!!nd, tatl #eu cu 4coal #$a ncuraHat .$#! g.e.c o .luHb .!gur. /e de alt 7arte, tatl #eu bogat #$a ncuraHat . ac(!E! !oneE act!Fele care #! 7lac. O-ac nu$ ! For 7lcea, nu Fe! aFea gr!H de ele.P A# adunat 7ro7r!et ! !#ob!l!are 7entru c #! 7lac cld!r!le 4! 7#Gntul. I#! 7lace . le cu#7r 7entru ele n.ele. A4 "! n .tare . # u!t toat E!ua la cld!r!. Atunc! cGnd !nterF!n 7roble#e, ele nu .unt atGt de graFe ncGt .$#! a"ecteEe 7lcerea de a aFea 7ro7r!et ! !#ob!l!are. Cu! nu$! 7lac 7ro7r!et !le !#ob!l!are ar "! #a! b!ne . nu le cu#7ere. I#! 7lac ac !un!le de la co#7an!!le #!c!, #a! ale. de la cele care ab!a .$au 7u. 7e 7!c!oare. Ace.ta e.te #ot!Ful 7entru care .unt antre7renor 4! nu a# "!r#a #ea. In 7r!#!! an!, a# lucrat la co#7an!! #ar!, cu# ar "! Standard O!l d!n Cal!"orn!a, la %ar!na Co#erc!al A#er!can 4! la Co#7an!a ]eroQ. %!$a "cut 7lcere . lucreE 7entru e! 4! a# n!4te a#!nt!r! "ru#oa.e, dar 4t!u c nu .unt genul . a# o co#7an!e, #! 7lace . 7un 7e 7!c!oare o co#7an!e, dar nu . o conduc. -e aceea, de ob!ce! cu#7r ac !un! de la co#7an!!le #!c!, 7e care uneor! c(!ar eu le aduc 7e 7!a . AFer!le .e "ac d!n no!le e#!.!un! de ac !un! 4! #! 7lace Hocul ace.ta. %ultor oa#en! le e "r!c de co#7an!!le #!c!8 le con.!der r!.cante 4! a4a 4! .unt. -ar r!.cul .e d!#!nueaE ntotdeauna dac ! 7lac lucrur!le n care !nFe.te4t!, le n eleg! 4! cuno4t! Hocul. In ce 7r!Fe4te co#7an!!le #!c!, .trateg!a #ea de !nFe.t! !! e.te . renun la ac !un! ntr$un an. In caEul 7ro7r!et !lor !#ob!l!are, 7e de alt 7arte, .trateg!a #ea e.te de a nce7e cu 7u !n 4! de a !ne 7ro7r!et !le 7Gn le cre4te Faloarea, ntGrE!!nd a.t"el 7lata !#7oE!telor 7e Fen!t. Ace.t lucru 7er#!te ca Faloarea . crea.c .e#n!"!cat!F. -e ob!ce!, 7.treE o 7ro7r!etate ceFa #a! 7u !n de 4a7te an!. An! de E!le, c(!ar cGnd lucra# n %ar!na Co#erc!al A#er!can .au la Co#7an!a ]eroQ, a# "cut ceea ce$#! reco#anda.e tatl bogat. %!$a# 7.trat .luHba, dar #!$a# FEut 4! de a"acerea #ea. Ac !ona# n coloana act!Felor. Negoc!a# bunur! !#ob!l!are 4! ac !un! nu 7rea #ar!. Intotdeauna tatl bogat a .ubl!n!at "a7tul c e.te eQtre# de !#7ortant . cuno4t! ABC$ul "!nanc!ar. Cu cGt n elegea# #a! b!ne contab!l!tatea 4!

86

#anage#entul ban!lor l!c(!E!, cu atGt reu4ea# . anal!EeE #a! b!ne !nFe.t! !!le8 n cele d!n ur# #$a# a7ucat 4! de con.tru!rea 7ro7r!e! #ele co#7an!!. Nu ."tu!e.c 7e n!#en! n. . .e a7uce de o co#7an!e dac nu 4! dore4te a.ta cu adeFrat. Cu# 4t!u #ulte de.7re "elul cu# .e conduce o co#7an!e, nu a4 nde#na 7e n!#en! . o "ac. EQ!.t #o#ente n care ce! care nu$4! g.e.c de lucru nu #a! au decGt .olu !a .$4! "ac o "!r#. *an.ele de reu4!t .unt #!n!#e0 nou d!n 5, co#7an!! dau "al!#ent n c!nc! an!. -!ntre cele care .u7raF!e u!e.c celor c!nc! an!, nou d!n 5, dau 4! ele "al!#ent 7Gn la ur#. -ec! nu#a! dac !ne ! cu tot d!nad!n.ul . aFe ! "!r#a Foa.tr F reco#and . F a7uca ! de a4a ceFa. Alt"el, Fede !$F de .luHb 4! de a"acerea 7e care o aFe !. Atunc! cGnd .7un . F Fede ! de a"acerea Foa.tr Freau . .7un . con.tru! ! n a4a "el ncGt coloana act!Felor . "!e una .ol!d. -e ndat ce un dolar !ntr acolo, nu$5 #a! l.a ! . !a.. Socot! ! n "elul ur#tor0 or!ce dolar care !ntr n coloana act!Felor deF!ne angaHatul Fo.tru. Cel #a! bun lucru e.te ca ban!! . #uncea.c +M de ore d!n +M 4! a.ta de$ a lungul #a! #ultor genera !!. /.tra !$F .luHba, #unc! ! .er!o., dar con.tru! ! n coloana act!Felor. /e #.ur ce c!rcu!tul ban!lor .e eQt!nde, 7ute ! . F 7er#!te ! 4! luQul. I#7ortant de re !nut e.te c oa#en!! boga ! 4! 7er#!t a.e#enea ac(!E! !! la ."Gr4!t, n Fre#e ce .rac!! .au ce! d!n 7tura #!Hloc!e le cu#7r de la nce7ut. Ce! .rac! 4! ce! d!n cla.a de #!Hloc 4! cu#7r lucrur! luQoa.e, cu# ar "! ca.e #ar!, d!a#ante, blnur!, b!Huter!! .au a#barca !un!, 7entru c For . 7ar boga !. E! 7ar boga !, dar n real!tate .e ndatoreaE 4! #a! tare. Ce! boga ! cu adeFrat, ad!c 7e ter#en lung, #a! ntG! 4! con.tru!e.c .ol!d coloana de act!Fe. A7o!, d!n Fen!tul generat d!n act!Fe, 4! cu#7r ob!ecte de luQ. Ce! .rac! 4! ce! d!n 7tura de #!Hloc 4! le cu#7r d!n 7ro7r!a lor .udoare 4! d!n ceea ce ar trebu! . la.e #o4ten!re co7!!lor. Ob!ectele de luQ ar trebu! . "!e o r.7lat 7entru o !nFe.t! !e .au 7entru deEFoltarea unor act!Fe reale. -e eQe#7lu, atunc! cGnd .o !a #ea 4! cu #!ne a# aFut n!4te ban! n 7lu. 7roFen! ! d!n a7arta#entele noa.tre, ea .$a du. 4! 4!$a cu#7rat un %ercede.. A.ta n$a n.e#nat o #unc .u7l!#entar .au un r!.c 7entru ea, 7entru c 7ract!c a7arta#entele !$ au cu#7rat #a4!na. E dre7t n. c a trebu!t . a4te7te 7atru an! 7Gn ce !nFe.t! !a de 7orto"ol!u . aHung .u"!c!ent de #are ncGt . eQ!.te un c!rcu!t "!nanc!ar .u7l!#entar 7entru ac(!tarea #a4!n!!. Ace.t ob!ect de luQ, %ercede.$ul, a "o.t n. o adeFrat

87

r.7lat, 7entru c a doFed!t c ea 4t!e . .7orea.c act!Fele. Acu#, #a4!na n.ea#n #a! #ult decGt un auto#ob!l "ru#o.. In.ea#n c 4!$a "olo.!t !ntel!gen a "!nanc!ar 7entru a$ 4! 7utea 7er#!te un auto#ob!l de luQ. %aHor!tatea oa#en!lor .unt n. !#7ul.!F! 4! .e duc 7ur 4! .!#7lu 4!$4! cu#7r o #a4!n nou .au alt ob!ect de luQ 7e dator!e. Se .!#t 7l!ct!.! ! 4! For o Hucr!e nou. Cu#7rarea unu! ob!ect de luQ 7e dator!e "ace ca 7er.oana re.7ect!F, #a! deFre#e .au #a! tGrE!u, . ura.c acel ob!ect, 7entru c dator!a re.7ect!F deF!ne o 7oFar "!nanc!ar. -u7 ce F$a ! acordat un rgaE, a ! !nFe.t!t 4! a ! con.tru!t o a"acere, n.ea#n c .unte ! 7regt! ! . aduga ! 4! tu4a "!nala, #ag!c $ cel #a! #are .ecret al oa#en!lor boga !. Ace.t .ecret ! "ace 7e ce! boga ! . "!e cu #ult na!ntea celorlal !. E.te Forba de r.7lata de la ca7tul dru#ulu! 7entru "a7tul c a ! acordat t!#7 4! .Grgu!n a"acer!! Foa.tre.

88

CA/ITOL)L ? LECXIA M I.tor!a !#7oE!telor 4! 7uterea co#7an!!lor I#! a#!nte.c c la 4coal #! .$a .7u. 7oFe.tea lu! Rob!n Hood 4! a oa#en!lor .!. InF torul .7unea c e Forba de.7re o 7oFe.te #!nunat 4! c eroul era unul ro#ant!c, de genul lu! KeF!n Co.tner, care ! He"u!a 7e ce! boga ! 7entru a le da celor .rac!. Tatl #eu bogat nu$5 con.!dera 7e Rob!n Hood un erou. N!cea c e un e.croc. Rob!n Hood nu #a! e de#ult, dar au r#a. ur#a4!! lu!. Oare de cGte or! nu$! aud 7e oa#en! .7unGnd0 O-e ce n$ar 7lt! ce! boga ! 7entru a.taRP Sau0 OCe! boga ! ar trebu! . 7ltea.c #a! #ulte !#7oE!te 4! . #a! dea 4! .rac!lor.P Acea.t !dee de ORob!n HoodP, re.7ect!F de a lua de la ce! boga ! 7entru a le da celor .rac!, a adu. #ult .u"er!n celor .rac! 4! celor d!n cla.a #!Hloc!e. %ot!Ful 7entru care cla.a de #!Hloc are de 7lt!t atGt de #ulte !#7oE!te e.te c Rob!n Hood a "o.t !deal!Eat. Real!tatea e.te c oa#en!! boga ! nu .unt !#7oE!ta !. Ce! d!n cla.a de #!Hloc 7lte.c 7entru ce! .rac!, n .7ec!al ce! cu 4coal 4! cu un Fen!t #are. /entru a n elege cu adeFrat cu# #erg lucrur!le, Fa trebu! . 7r!F!# d!n nou d!ntr$o 7er.7ect!F !.tor!c. Trebu!e . anal!E# !.tor!a !#7oE!telor. C(!ar dac tatl #eu cu #ult 4coal era un eQ7ert n !.tor!a educa !e!, tatl #eu bogat .e con.!dera un eQ7ert n !.tor!a !#7oE!telor. Tatl cel bogat ne$a eQ7l!cat #!e 4! lu! %!3e c n Angl!a 4! n A#er!ca !#7oE!tele nu eQ!.t d!ntotdeauna. -!n cGnd n cGnd, a7reau n!4te taQe te#7orare, 7erce7ute 7entru 7lata rEboa!elor. Regele .au 7re4ed!ntele ddea de 4t!re c toat lu#ea trebu!e . Ocontr!bu!eP. TaQele au "o.t 7erce7ute n %area Br!tan!e 7entru 7r!#a dat n t!#7ul rEbo!ulu! #7otr!Fa lu! Na7oleon, ad!c ntre 5=<< 4! 5:56, !ar n A#er!ca, 7entru 7lata REbo!ulu! C!F!l, ntre 5:65 4! 5:6?. In 5:=M, Angl!a a nce7ut .a 7ercea7 7er#anent !#7oE!te 7e Fen!t de la cet en!! .!. In 5<5>, !#7oE!tul 7e Fen!t a deFen!t 7er#anent 4! n Statele )n!te, odat cu ado7tarea celu! de$al 56$lea A#enda#ent al Con.t!tu !e!. La nce7ut, a#er!can!! au "o.t #7otr!Fa !#7oE!telor. TaQa eQce.!F 7e cea! a generat celebra ntG#7lare d!n 7ortul Bo.ton, !nc!dent care a .tat la baEa ReFolu !e! a#er!cane. Au "o.t nece.ar! a7roa7e ?, de

89

an!, atGt n Angl!a cGt 4! n Statele )n!te, 7entru ca !deea unu! !#7oE!t 7er#anent 7e Fen!t . "!e #7#Gnten!t. Ace.te date !.tor!ce o#!t n. . deEFlu!e "a7tul c !#7oE!tele erau 7erce7ute !n! !al doar de la ce! boga !. Toc#a! la ace.t 7unct !nea "oarte #ult tatl bogat. Trebu!a ca eu 4! %!3e . n elege# b!ne 7oFe.tea a.ta. El ne$a eQ7l!cat c !deea !#7oE!telor a deFen!t 7o7ular 4! acce7tat de #aHor!tate atunc! cGnd celor .rac! 4! celor d!n cla.a de #!Hloc l! .$a .7u. c !#7oE!tele au "o.t create 7entru a$! 7ede7.! 7e ce! boga !. A4a au Fotat #a.ele acea.t lege, care a deFen!t legal d!n 7unct de Federe con.t!tu !onal. -e4! ea ur#rea !n! !al 7ede7.!rea celor boga !, n real!tate !$a 7ede7.!t toc#a! 7e ce! care au Fotat$o, re.7ect!F 7e ce! .rac! 4! 7e ce! d!n cla.a #!Hloc!e. O-e ndat ce .tatul a 7r!n. gu.tul ban!lor, ! .$a de.c(!. a7et!tulP, .7unea tatl cel bogat. OTatl tu 4! cu #!ne "ace# 7arte d!n tabere o7u.e. El e.te un b!rocrat al .tatulu!, !ar eu .unt un ca7!tal!.t. No! .unte# 7lt! !, dar reu4!ta noa.tr e.te #.urat 7r!ntr$un co#7orta#ent total d!"er!t. El e.te 7lt!t ca . c(eltu!a.c ban!! 4! . angaHeEe oa#en!. Cu cGt c(eltu!e4te #a! #ult, cu atGt angaHeaE #a! #ul ! oa#en! 4! cu atGt deF!ne #a! #are organ!Ea !a .a. La n!Felul .tatulu!, cu cGt organ!Ea !a e.te #a! #are, cu atGt e.te #a! re.7ectat. /e de alt 7arte, la n!Felul co#7an!e! #ele, cu cGt angaHeE #a! 7u !n! oa#en!, cu atGt c(eltu!e.c #a! 7u !n! ban! 4! cu atGt .unt #a! re.7ectat de ctre !nFe.t!tor!! #e!. -e a.ta nu$#! 7lac ce! care lucreaE 7entru guFern. E! au cu totul alte ob!ect!Fe decGt #aHor!tatea oa#en!lor de a"acer!. /e #.ur ce guFernul cre4te, are neFo!e de !#7oE!te n dolar! tot #a! #ar! 7entru a .e ntre !ne.P Tatl #eu cu 4coal credea .!ncer c .tatul ar trebu! .$! aHute 7e oa#en!. El l ndrgea n .7ec!al 7e @o(n D. Kenned2, 7entru !deea lu! cu Cor7ur!le /c!!. I! 7lcu.e atGt de #ult !deea a.ta, ncGt 4! el 4! #a#a lucrau 7entru Cor7ur!le /c!!, 7regt!nd Foluntar! 7entru %alaeE!a, T(a!landa 4! D!l!7!ne. 'e4n!c .e Ebtea . ob !n no! "ondur! 4! cre4terea bugetulu! 7entru a angaHa #a! #ult lu#e, atGt n -e7arta#entul Educa !e!, cGt 4! n Cor7ur!le /c!!. A.ta era .luHba lu!. Inc de cGnd aFea# 5, an! l auEea# 7e tatl #eu cel bogat .7unGnd c 7er.oanele care lucreaE 7entru .tat nu .unt decGt n!4te (o ! lene4!, n Fre#e ce tatl #eu cel .rac E!cea c oa#en!! boga ! .unt n!4te e.croc! (r7re !, care ar trebu! . "!e 7u4! . 7ltea.c !#7oE!te #a! #ar!. A#bele tabere aFeau 7uncte de Federe .ol!de. Era greu . #unce4t! 7entru unul d!ntre ce! #a! #ar! ca7!tal!4t! d!n ora4 4! . te ntorc! aca. la un tat care era

90

un !#7ortant re7reEentant guFerna#ental. Nu era deloc .!#7lu . ! da! .ea#a 7e c!ne trebu!e, de "a7t, . creE!. *! totu4!, atunc! cGnd anal!EeE! !.tor!a !#7oE!telor, ! .e reFeleaE o 7er.7ect!F !ntere.ant. A4a cu# .7unea#, Fotarea leg!! !#7oE!telor "u.e.e 7o.!b!l doar 7entru c #a.ele au creEut n teor!a lu! Rob!n Hood a.u7ra econo#!e!, re.7ect!F n luatul de la ce! boga ! 7entru a l! .e da tuturor celorlal !. /roble#a era c a7et!tul .tatulu! 7entru ban! era atGt de #are, ncGt !#7oE!tele au "o.t 7erce7ute n curGnd 4! de la cla.a de #!Hloc, 4! de acolo #a! de7arte, Otot #a! Ho.P. /e de alt 7arte, ce! boga ! au FEut n a.ta o o7ortun!tate. E! n$au Hucat du7 acelea4! regul!. A4a cu# #en !ona#, ce! boga ! 4t!au deHa ce n.ea#n co#7an!!le, 7entru c ele eQ!.tau nc de 7e Fre#ea corb!!lor. Ce! boga ! au creat ace.te co#7an!! ca #!Hloc 7entru a$4! l!#!ta r!.cur!le n 7r!F!n a bunur!lor la "!ecare tran.7ort. Ce! boga ! 4!$au bgat ban!! n co#7an!! 7entru "!nan area cltor!!lor. Co#7an!!le angaHau a7o! ec(!7aHul, care 7leca n Lu#ea Nou . caute co#or!. -ac .e .cu"unda corab!a, ec(!7aHul 4! 7utea 7!erde F!a a, n .c(!#b, 7!erderea celor boga ! era l!#!tat eQclu.!F la ban!! !nFe.t! ! n cltor!a re.7ect!F. &ra"!cul care ur#eaE arat "elul n care e.te .tructurat o co#7an!e ne !nGnd .ea#a de declara !a de Fen!t 4! de b!lan .

Ceea ce$! "ace 7e ce! boga ! . a!b un aFantaH net a.u7ra celor .rac! 4! a cla.e! de #!Hloc e.te "a7tul c e! 4t!u care e.te 7uterea .tructur!! legale a co#7an!e!. Cu# eu a# aFut do! ta ! care #$au nF at, unul .oc!al!.t 4! unul ca7!tal!.t, a# nce7ut re7ede .$#!
91

dau .ea#a c "!loEo"!a celu! ca7!tal!.t aFea #a! #ult log!c "!nanc!ar. %! .e 7rea c, n "!nal, .oc!al!4t!! .e 7ede7.e.c .!ngur! d!n cauEa l!7.e! une! educa !! "!nanc!are. Ind!"erent ce ar .7une #ul !#ea n legtur cu OLua ! de la ce! boga !P, ace4t!a d!n ur# g.e.c ntotdeauna o 7o.!b!l!tate de a$! 7cl!. A.t"el, !#7oE!tele au "o.t 7erce7ute n "!nal de la cla.a de #!Hloc. Ce! boga ! au reu4!t .$! 7clea.c 7e !ntelectual! 7ur 4! .!#7lu 7entru c n elegeau 7uterea ban!lor, o #ater!e care nu .e nFa la 4coal. Cu# au reu4!t ce! boga ! .$! 7clea.c 7e !ntelectual!R -e ndat ce a trecut legea !#7oE!tr!! Ode la ce! boga !P, nu#erarul a nce7ut . curg n F!.ter!a .tatulu!. In! !al, oa#en!! au "o.t "oarte ncGnta !. Ban!! erau #aneFra ! de angaHa !! guFerna#ental! 4! de ce! boga !. Ctre angaHa !! guFerna#ental! ban!! .e ntorceau .ub "or# de .luHbe 4! 7en.!!. Ctre ce! boga !, 7r!n !nter#ed!ul "abr!c!lor care 7r!#eau contracte guFerna#entale. Statul deFen!.e o #are F!.ter!e de ban!, dar r#Gnea 7roble#a #anage#entulu! ace.tor ban!. A!c! nu eQ!.ta o nou c!rcula !e a ban!lor. Cu alte cuF!nte, 7ol!t!ca .tatulu!, 7u. n a7l!care 7r!n !nter#ed!ul "unc !onar!lor guFerna#ental!, e.te de a nu aFea un eQcedent de ban!. -ac nu reu4ea! .$ ! c(eltu!e4t! "ondul alocat, r!.ca! . l 7!erE! la ur#toarea #7r !re a bugetulu!. *! categor!c nu 7utea! "! con.!derat un "unc !onar e"!c!ent. /e de alt 7arte, oa#en!! de a"acer! .unt r.7lt! ! atunc! cGnd au ban! eQcedentar 4! .unt luda ! 7entru e"!c!en a lor. /e #.ur ce ace.t cerc al c(eltu!el!lor guFerna#entale .e lrgea, neFo!a de ban! cre4tea, !ar !deea OTaQr!! celor boga !P a "o.t #od!"!cat 7entru a !nclude 4! n!Felele #a! #!c! de Fen!t, re.7ect!F Fen!tur!le celor care o Fota.er, ale celor .rac! 4! ale cla.e! de #!Hloc. AdeFra !! ca7!tal!4t! 4!$au "olo.!t cuno4t!n ele "!nanc!are 7entru a de.co7er! 7ur 4! .!#7lu o .olu !e .alFatoare. E! .$au rentor. la u#brela cor7ora !!lor. Ace.tea .unt cele care ! 7roteHeaE 7e ce! boga !. Ceea ce nu 4t!u n. ce! care n$au aFut n!c!odat o cor7ora !e e.te c, de "a7t, ace.te co#7an!! nu eQ!.t. Ele .unt doar n!4te do.are cu cGteFa acte legale nreg!.trate de un b!rou de aFocatur 4! de o agen !e guFerna#ental. Ele nu au neFo!e de o cld!re 4! de un nu#e. Nu e ca n caEul une! "abr!c! .au al unu! gru7 de 7er.oane. O co#7an!e e.te un docu#ent legal care creeaE un cor7 legal "r .u"let. -!n nou aFerea celor boga ! era 7roteHat. -!n nou a deFen!t "oarte 7o7ular ut!l!Earea ace.tor cor7ora !! $ odat ce a "o.t a7robat legea !#7oE!tr!! Fen!tulu! 7er#anent $ 7entru c !#7oE!tul 7e Fen!tul cor7ora !e! e.te #a! #!c decGt cel 7e Fen!tul !nd!F!dual. In 7lu., a4a

92

cu# .7unea# 4! #a! na!nte, anu#!te c(eltu!el! 7uteau "! "cute cu dolar! 7re!#7oE!ta ! la n!Fel de cor7ora !!. Ace.t rEbo! ntre ce! care au 4! ce! care n$au dureaE de .ute de an!. E.te Forba de tabra #ul !#!! lu! OLua ! de la boga !P "a n "a cu ce! boga !. Btl!a are loc de "!ecare dat cGnd .e "ac leg! no!. Lu7ta nu Fa nceta n!c!odat. /roble#a e.te c au ntotdeauna de 7!erdut ce! care .unt ne!n"or#a !. Ce! care .e .coal n "!ecare d!#!nea 4! #erg .Grgu!nc!o. la #unc 4! 7lte.c !#7oE!te. -ac ar n elege "elul cu# ac !oneaE ce! boga !, ar 7utea 7roceda 4! e! la "el 4! .$ar a"la 7e dru#ul cel bun, re.7ect!F cel al !nde7enden e! "!nanc!are. -e a.ta # !r!t de "!ecare dat cGnd aud un 7r!nte care 4! ."tu!e4te co7!lul . #earg la 4coal 7entru a$4! g.! o .luHb .!gur. )n angaHat cu o .luHb .!gur, dar "r un "unda#ent de cuno4t!n e "!nanc!are, n$are n!c! o .c7are. A#er!can!! ob!4nu! ! de a.tE! #unce.c ntre c!nc! 4! 4a.e lun! 7entru .tat, ca .$4! 7oat 7lt! !#7oE!tele. -u7 7rerea #ea, e.te o 7er!oad 7rea lung. Cu cGt #unc! ! #a! #ult, cu atGt 7lt! ! #a! #ult la .tat. -e aceea con.!der c !deea OLua ! de la boga !P a aFut un e"ect negat!F c(!ar a.u7ra celor care au Fotat$o. -e "!ecare dat cGnd oa#en!! ncearc .$! 7ede7.ea.c 7e ce! boga !, ace4t!a nu cedeaE, c! reac !oneaE. E! au ban!!, 7uterea 4! dor!n a de a .c(!#ba lucrur!le. E! nu .tau cu bra ele ncruc!4ate, 7lt!nd de bun Fo!e !#7oE!te 4! #a! #ar!. E! caut .olu !! 7entru a reduce 7oFara !#7oE!telor lor. AngaHeaE aFoca ! 4! contab!l! de4te7 ! 4! ! conF!ng 7e 7ol!t!c!en! . .c(!#be leg!le .au . creeEe .ubter"ug!! legale. E! au re.ur.ele nece.are 7entru a 7roduce .c(!#barea. In Statele )n!te Legea I#7oE!telor 7er#!te, de a.e#enea, 4! alte #odal!t ! de a econo#!.! la 7lata taQelor. Ace.te Fe(!cule .unt d!.7on!b!le or!cu!, dar de ob!ce! nu .unt a7l!cate decGt de ce! boga !, 7entru c e! 4! Fd de a"acerea lor. -e eQe#7lu O5,>5P $ n Hargon, eQ7re.!a "olo.!t 7entru Art!colul 5,>5 d!n Codul 'en!tur!lor Interne $ ! 7er#!te unu! FGnEtor . a#Gne 7lata !#7oE!telor 7e FGnEarea une! 7ro7r!et ! !#ob!l!are atunc! cGnd ea e.te .c(!#bat, cu o cre4tere de ca7!tal, 7e o 7ro7r!etate #a! co.t!.!toare. /ro7r!et !le !#ob!l!are .unt un Fe(!cul 7entru !nFe.t! !!, ele 7er#! Gnd #ar! aFantaHe "!.cale. AtGta Fre#e cGt tranEac !!le .e "ac 7e o Faloare #a! #are, nu Fe ! "! !#7oE!ta ! 7e cG4t!g 7Gn la l!c(!dare. Ce! care nu 7ro"!t de ace.te aFantaHe "!.cale o"er!te n #od legal 7!erd o #are 4an. de a$.! con.ol!da coloana act!Felor.

93

Ce! .rac! 4! cla.a de #!Hloc nu au acelea4! re.ur.e. E! .tau 4! acce7t ca acele guFerna#entale . le !ntre n bra 4! .$4! doneEe .Gngele. In 7reEent, .unt 7er#anent 4ocat de nu#rul celor care 7lte.c !#7oE!te #a! #ar! .au bene"!c!aE doar de 7u !ne reducer! 7ur 4! .!#7lu 7entru c .e te# de Stat. *t!u cGt de n.7!#Gnttor 4! cGt de #ult !nt!#!deaE un agent guFerna#ental de la D!.c. A# 7r!eten! care au dat "al!#ent 4! a7o! au de.co7er!t c era o gre4eal a Statulu!. Eu n eleg toate ace.te lucrur!. -ar #! .e 7are 7rea #ult . .e #uncea.c d!n !anuar!e 7Gn la Hu#tatea lu! #a! 7entru a .e 7lt! acea.$ t "or# de !nt!#!dare. Tatl #eu cel .rac nu a reac !onat n!c!odat n a.e#enea .!tua !!. N!c! cel bogat, de alt"el. -oar c ace.ta d!n ur# a ac !onat #a! !ntel!gent 7r!n !nter#ed!ul cor7ora !!lor $ cel #a! #are .ecret al celor boga !. /oate F #a! a#!nt! ! de 7r!#a lec !e 7e care a# nF at$o de la tatl #eu cel bogat. AFea# < an! 4! a trebu!t . .tau .$5 a4te7t . catad!c.ea.c .$#! Forbea.c. Ade.ea .ttea# la el n b!rou a4te7tGnd . O.e !a de #!neP. % !gnora nad!n.. 'ro!a .$! recuno.c 7uterea 7entru ca ntr$o bun E! . de !n acea.t 7utere. In to ! an!! n care a# nF at de la el, #!$a a#!nt!t #ereu c 7uterea n.ea#n cunoa4tere. Odat cu ban!!, ca7e ! 4! #ult 7utere care 7re.u7une cunoa4tere n a 7.tra ban!! 4! a$! n#ul !. Dr acea.t cunoa4tere, lu#ea "ace ce Frea d!n t!ne. Tatl cel bogat ne a#!ntea #ereu lu! %!3e 4! #!e c oa#en!! ce! #a! dur! nu erau 4e"ul .au .u7raFeg(etorul, c! ce! de la D!.c. Ace4t!a ntotdeauna .unt gata .$ ! !a 4! #a! #ult, dac ! la4!. /r!#a lec !e de.7re a 7une ban!! . #uncea.c 7entru t!ne, .7re deo.eb!re de a #unc! 7entru ban!, con.t de "a7t n 7utere. -ac #unce4t! 7entru ban!, 7uterea e.te n #G!n!le 7atronulu!. -ac ban!! #unce.c 7entru t!ne, 7.treE! 4! de !! 7uterea. Odat ce a# deFen!t con4t!en ! de 7uterea ban!lor care #unce.c 7entru no!, el a dor!t . "!# !ntel!gen ! d!n 7unct de Federe "!nanc!ar 4! . nu ne l.# la c(ere#ul dur!lor. Trebu!e . cunoa4te ! legea 4! "elul cu# "unc !oneaE ea. -ac .unte ! ne4t!utor!, .unte ! 4! u4or de #aneFrat. -ac 4t! ! de.7re ce e Forba, #car aFe ! ocaE!a . F lu7ta !. -e a.ta ! 4! 7ltea atGt de b!ne 7e contab!l!! 4! 7e aFoca !! ce! de4te7 !. Era #a! 7u !n co.t!.!tor .$! 7ltea.c 7e e! decGt . 7ltea.c Statulu!. Lec !a cea #a! bun 7entru #!ne 4! 7e care a# "olo.!t$o cel #a! de. n F!a a "o.t0 OD!! de4te7t 4! nu Fe! #a! "! la c(e re#ul altora.P El cuno4tea legea 7entru c era un cet ean care re.7ecta legea. El 4t!a legea 7entru c era co.t!.!tor . nu o cuno4t!. OAtunc! cGnd 4t!! c a! dre7tate nu te te#! . reac !oneE!.P C(!ar 4! atunc! cGnd Forbe4t! de.7re Rob!n Hood 4! de.7re banda lu!.

94

Tatl #eu cu #ult 4coal #$a ncuraHat #ereu .$#! g.e.c o .luHb .!gur la o co#7an!e 7utern!c. El #!$a eQ7u. !#7ortan a O#unc!! d!n greu 7entru a aHunge n "runtea co#7an!e!P. Ceea ce nu a n ele. el e.te c atunc! cGnd te b!Eu! doar 7e lea"a 7r!#!t d!n 7artea 7atronulu! une! co#7an!! deF!! de "a7t o "oarte doc!l Fac de #ul.. CGnd !$a# .7u. tatlu! #eu bogat de.7re ."atul tatlu! #eu bun, el a rG. 7l!n de .at!."ac !e 4! a adugat0 O-e ce n$a! aFea co#7an!a re.7ect!FRP Co7!l "!!nd, nu a# n ele. ce Fro!a . .7un tatl cel bogat cGnd Forbea de.7re de !nerea une! co#7an!!. %! .e 7rea o !dee !#7o.!b!l 4! # !nt!#!da. -e4! # "a.c!na acea.t .olu !e, n 7r!#a t!nere e nu Fedea# deloc 7o.!b!l ca n!4te adul ! . #uncea.c ntr$o bun E! 7entru o co#7an!e al cre! 7ro7r!etar . "!u c(!ar eu. AdeFrul e.te c dac nu ar "! "o.t tatl cel bogat, 7robab!l c a4 "! ur#at ."atul tatlu! cu 4coal. Da7tul c tatl cel bogat #! a#!ntea d!n cGnd n cGnd ca a4 7utea aFea o co#7an!e #$a deter#!nat .$o a7uc 7e alt dru#. CGnd a# #7l!n!t 5? .au 56 an!, 4t!a# deHa c nu Fo! #a! #erge 7e dru#ul 7e care #!$5 .ugera.e tatl #eu cu .tud!!. Nu 4t!a# 7rea b!ne cu# o Fo! "ace, dar era# (otrGt . nu # ndre7t 7e calea 7e care o ale.e.er #aHor!tatea coleg!lor #e! de cla.. Acea.t dec!E!e #!$a .c(!#bat ntreaga eQ!.ten . Ab!a cGnd a# aHun. 7e la douEec! 4! ceFa de an!, ."atul tatlu! bogat a nce7ut . 7r!nd #a! #ult contur, . #! .e 7ar #a! log!c. Toc#a! 7leca.e# de la %ar!na Co#erc!al A#er!can 4! lucra# 7entru ]eroQ. CG4t!ga# o #ul !#e de ban!, dar de cGte or! # u!ta# 7e .tatul de 7lat era# deEa#g!t. Re !ner!le d!n .alar!u erau "oarte #ar! .! cu cGt #uncea# #a! #ult, ele cre4teau. /e #.ur ce reu4ea# #a! b!ne 7ro"e.!onal, 4e"!! #e! Forbeau de.7re aFan.r! 4! #r!r! de .alar!u. S!gur c a.ta # #gulea, dar 7arc l auEea# 7e tatl #eu bogat cu# # ntreab0 O/entru c!ne #unce4t! tu de "a7tR /e c!ne #bog e4t!RP In 5<=M, cGnd nc lucra# la ]eroQ, #!$a# de.c(!. 7r!#a "!r# 4! a# nce7ut O. #! Fd de 7ro7r!a #ea a"acereP. EQ!.tau deHa cGteFa act!Fe n coloana re.7ect!F, dar acu# era# (otrGt . # concentreE a.u7ra .7or!r!! lor. Le"ur!le cu toate !#7oE!tele lor de$a lungul an!lor #$au "cut . n eleg log!ca ."atulu! tatlu! celu! bogat. N$a4 "! 7utut .$ #! Fd F!!torul dac a4 "! ur#at ."atul tatlu! #eu cel educat. %ul ! 7atron! .ocote.c c dac$4! ."tu!e.c angaHa !! .$4! Fad de 7ro7r!a a"acere ace.t lucru le duneaE lor ca "!r#. /robab!l c a4a 4! e.te, n unele caEur!. In ceea ce # 7r!Fe4te, "a7tul c #!$a# FEut de a"acerea #ea 4! #!$a# .7or!t act!Fele #$a "cut . "!u

95

un 4! #a! bun angaHat. Acu# aFea# un .co7 7rec!.. 'enea# cGt .e 7oate de deFre#e 4! #uncea# cu .Grgu!n , adunGnd cGt #a! #ul ! ban!, ca . 7ot . nce7 . !nFe.te.c n 7ro7r!et ! !#ob!l!are. HaAa!!$ul toc#a! cuno4tea o 7er!oad de n"lor!re 4! 7r!n ur#are .e 7uteau "ace aFer! .er!oa.e. Cu cGt #! ddea# .ea#a de cGt de n"lor!toare e.te .!tua !a, cu atGt F!ndea# #a! #ulte co7!atoare #arca ]eroQ. Cu cGt F!ndea# #a! #ulte, cu atGt cG4t!ga# #a! #ul ! ban! 4!, eF!dent, cu atGt 7ltea# #a! #ulte !#7oE!te 7e lea". A.ta n. #!$a dat o !dee. 'ro!a# atGt de #ult . .ca7 d!n ca7cana angaHatulu!, ncGt a# #unc!t #a! #ult, 4! nu #a! 7u !n. In 5<=:, era# unul d!ntre 7r!#!! c!nc! agen ! de FGnEr!, ade.ea c(!ar nr. 5. I#! dorea# d!n r.7uter! . .ca7 d!n cur.a 4obolanulu!. In #a! 7u !n de tre! an! a# cG4t!gat cu "!r#a #ea cea #!c, una de 7ro7r!et ! !#ob!l!are, #a! #ult decGt n to ! an!! #unc! ! la co#7an!a ]eroQ. Ban!! 7e care ! "cea# n coloana act!Felor 7r!n "!r#a #ea #unceau n "aFoarea #ea. /entru e! nu trebu!a . bat 7e la u4! ca . FGnd co7!atoare. S"atul tatlu! bogat aFea d!ntr$odat #ult #a! #ult log!c. CurGnd, c!rcu!tul ban!lor d!n 7ro7r!et !le #ele aFea . "!e atGt de #are, ncGt 7r!n co#7an!e a# reu4!t .$#! cu#7r 7r!#ul /or.c(e. Coleg!! #e! de la co#7an!a ]eroQ, re.7ect!F ce! de la FGnEr!, credeau c #!$a# !nFe.t!t co#!.!oanele n ace.t auto#ob!l. Nu era caEul. Eu #! !nFe.tea# co#!.!oanele n act!Fe. Ban!! #e! .e .trdu!au .er!o. . 7roduc al ! ban!. D!ecare dolar d!n coloana act!Felor deFenea un angaHat de ndeHde, care .e .trdu!a d!n r.7uter! . adune cGt #a! #ul ! angaHa ! 4! .$! cu#7ere 4e"ulu! un /or.c(e nou cu dolar!! re.7ect!F! na!nte de a "! !#7oE!ta !. A# nce7ut . #unce.c cu 4! #a! #ult elan 7entru ]eroQ. /lanul "unc !ona 4! /or.c(e$ul #eu era o doFad gr!toare. Dolo.!nd lec !!le 7e care le$a# nF at de la tatl cel bogat, a# reu4!t . !e. d!n O7roFerb!ala cur. a 4obolanulu!P, re.7ect!F aceea de a "! Fe4n!c angaHat. Ace.t lucru a "o.t 7o.!b!l dator!t unor cuno4t!n e "!nanc!are .ol!de dobGnd!te 7r!n !nter#ed!ul acelor lec !!. Dr ele $ 7e care le nu#ea# coe"!c!ent de !ntel!gen "!nanc!ar 9IL "!nanc!ar; $ dru#ul .7re !nde7enden a "!nanc!ar ar "! "o.t #ult #a! greu. In 7reEent, ! nF 7e al !! n cadrul .e#!nar!!lor "!nanc!are 7e care le !n, cu .7eran a c a4 7utea . le #7rt4e.c d!n cunoa4terea #ea. -e cGte or! .u. !n o con"er!n , le rea#!nte.c oa#en!lor de.7re IL$ul "!nanc!ar 4! de.7re "a7tul c el 7re.u7une cunoa4terea a 7atru #ar! do#en!!. Nr. 5 e.te contab!l!tatea. E.te ceea ce nu#e.c eu ABC$ul "!nanc!ar, ad!c datele F!tale 7entru con.tru!rea unu! !#7er!u. Cu cGt r.7unde ! 7entru o .u# #a! #are de

96

ban!, cu atGt trebu!e #a! #ult acurate e, 7entru c alt"el totul .e 7rbu4e4te. Ace.ta e.te lobul .tGng al cre!erulu! .au detal!!le. ABC$ul "!nanc!ar e.te ca7ac!tatea de a c!t! 4! de a n elege declara !!le de Fen!tur!. Acea.t ca7ac!tate 7er#!te !dent!"!carea 7unctelor tar! 4! a 7unctelor .labe d!ntr$o a"acere. Nr. + e.te !nFe.t! !a. E.te ceea ce eu nu#e.c 4t!!n a ban!lor care "ac ban!. Acea.ta 7re.u7une .trateg!! 4! "or#ule. Ace.ta e.te lobul dre7t al cre!erulu! .au 7artea creatoare. Nr. > e.te n elegerea econo#!e! de 7!a . Acea.ta e.te 4t!!n a cerer!! 4! a o"erte!. Trebu!e cuno.cute a.7ectele Ote(n!ceP ale 7!e e!, care "unc !oneaE e#o !onal8 /7u4a T!c3le %e El#o, la Crc!unul d!n 5<<6, a re7reEentat un caE t!7!c de te(n!c a 7!e e! .au de e#o !e care deter#!n 7!a a. Cellalt "actor de 7!a e.te .!# ul O"unda#entalP .au .!# ul econo#!c ntr$o !nFe.t! !e. -ec!E!a dac o !nFe.t! !e #er!t .au nu 7orne4te de la un "ler baEat 7e cond! !!le actuale de 7!a . %ul ! oa#en! cred c !de!le de a !nFe.t! 4! de a n elege 7!a a .unt 7rea co#7leQe 7entru co7!!. E! nu$4! dau .ea#a c ace.tea .unt n!4te .ub!ecte 7e care co7!!! le n eleg !ntu!t!F. Celor care nu 4t!u de 77u4a la care # re"erea#, a# . le .7un c e.te Forba de unul d!ntre 7er.onaHele d!n OSe.a#e StreetP, care a "o.t #a.!F #ed!at!Eat n rGndul co7!!lor c(!ar na!nte de Crc!un. A7roa7e to ! co7!!! 4! doreau una 4! o treceau 7e l!.ta 7entru %o4 Crc!un. %ul ! 7r!n ! .$au ntrebat dac nu cu#Fa co#7an!a nad!n. nu a .co. 7rodu.ul 7e 7!a , de4! cont!nua . "ac recla# 7entru Crc!un. S$a creat 7an!c d!n 7r!c!na #ar!! cerer! 4! a l!7.e! o"erte!. NeeQ!.tGnd 77u4! de FGnEare n #agaE!ne, .7eculan !lor l! .$a 7rut o #are ocaE!e de a "ace #!c! aFer! 7e .ea#a d!.7err!! 7r!n !lor. /r!n !! g(!n!on!4t! care n$au g.!t 77u4a au "o.t obl!ga ! . cu#7ere alt Hucr!e 7entru Crc!un. Incred!b!la 7o7ular!tate a 77u4!! T!c3le %e El#o #! .$a 7rut log!c, 7entru c re7reE!nt un eQe#7lu t!7!c de anal!E a cerer!! 4! o"erte!. Acela4! lucru .e ntG#7l 7e 7!a a ac !un!lor, a obl!ga !un!lor, !#ob!l!ar 4! a !lu.tratelor cu Huctor! de ba.eball. Nr. M e.te Legea. -e eQe#7lu, "olo.!nd o co#7an!e 4! toate .ubter"ug!!le contab!le, !nFe.t! !!le 4! 7!e ele 7ot duce la o cre4tere enor#. C!neFa care .e 7r!ce7e la aFantaHe n do#en!ul !#7oE!telor 4! la 7rotec !a o"er!t de o co#7an!e .e 7oate #bog ! #ult #a! ra7!d decGt un !n. care e.te un .!#7lu angaHat .au are o "!r# la care e.te un!c ac !onar. E.te eQact ca d!"eren a d!ntre c!neFa care #erge 7e Ho. 4! c!neFa care Eboar. -!"eren a e.te 7ro"und atunc! cGnd e Forba de o #bog !re 7e ter#en lung.

97

A. AFantaHele n do#en!ul !#7oE!telor. O "!r# 7oate "ace "oarte #ulte lucrur! 7e care o 7er.oan "!E!c nu le 7oate "ace. -e eQe#7lu, 7oate 7lt! c(eltu!el! na!nte de a$4! 7lt! !#7oE!tele. Acea.ta e.te o ntreag Eon de cunoa4tere eQtre# de 7al7!tant, dar nu nea7rat ut!l, dac nu eQ!.t n!4te act!Fe .ol!de .au o a"acere. AngaHa !! cG4t!g 4! .unt !#7oE!ta !, ncercGnd . tr!a.c d!n ceea ce le r#Gne. O "!r# cG4t!g, c(eltu!e4te tot ce 7oate 4! e.te !#7oE!tat 7e ceea ce r#Gne. Ace.ta e.te unul d!ntre cele #a! !#7ortante .ubter"ug!! legale n ce 7r!Fe4te !#7oE!tarea 4! 7e care ce! boga ! l "olo.e.c ade.ea. D!r#ele .unt u4or de ob !nut 4! nu .unt co.t!.!toare, dac !nFe.t! !!le 7ro7r!! genereaE un bun c!rcu!t "!nanc!ar. -e eQe#7lu, atunc! cGnd aFe ! o "!r# 7ro7r!e $ Facan ele .unt ntGln!r! de lucru n HaAa!!. /lata #a4!n!!, a.!gurr!le, re7ara !!le !ntr n c(eltu!el!le "!r#e!. In.cr!erea la un club de .ntate e.te o c(eltu!al a "!r#e!. %aHor!tatea #e.elor la re.taurant .unt 7lt!te 7ar !al de "!r# 4.a.#.d. $ dar nu u!ta ! .$o "ace ! legal, cu dolar!! d!na!nte de !#7oE!tare. B. /rotec !a #7otr!Fa 7roce.elor. Tr!# ntr$o .oc!etate 7orn!t 7e 7roce.e. D!ecare Frea . cG4t!ge cGte ceFa. Ce! boga ! 4! a.cund n #are 7arte aFerea, "olo.!ndu$.e de d!Fer.e .olu !!, cu# ar "! "!r#ele 4! "ondur!le .7ec!ale, 7entru a$4! 7roteHa act!Fele de cred!tor!. CGnd c!neFa d n Hudecat o 7er.oan bogat, acea.ta are aFoca ! .er!o4! 4! o 7rotec !e legal, aHungGndu$.e ade.ea la concluE!a c bogta4ul re.7ect!F nu de !ne de "a7t n!#!c. Bogta4!! controleaE totul, dar nu de !n n!#!c. Ce! .rac! 4! cla.a de #!Hloc ncearc . de !n totul 7entru a 7!erde a7o! .u#ele re.7ect!Fe n "olo.ul .tatulu! .au al celor care 4! "ac o 7lcere d!n a$! da n Hudecat 7e ce! boga !. E! au nF at de la Rob!n Hood. Lua ! de la ce! boga ! 4! da !$le celor .rac!. Acea.t carte nu$4! 7ro7une n #od .7ec!al . anal!EeEe datele 7rec!.e ale n"!!n r!! une! "!r#e. -ar dac aFe ! n!4te act!Fe legale, Fe ! bene"!c!a #a! #ult de 7e ur#a lor 7roteHGndu$le totodat 7r!n !nter#ed!ul une! "!r#e. EQ!.t #ulte cr ! 7e ace.t .ub!ect, d!n care Fe ! a"la aFantaHele 4! c(!ar F For ndre7ta 7a4!! n "aEele nece.are 7uner!! baEelor une! "!r#e. In #od .7ec!al, eQ!.t o carte care "urn!EeaE !n"or#a !! eQcelente n legtur cu 7uterea 7e care o con"er "!r#ele 7ro7r!!, 4! anu#e O-e.c(!de$ ! o "!r# 4! #bog e4te$teP 9Inc. and &roA R!c(;. Coe"!c!entul de !ntel!gen "!nanc!ar e.te, de "a7t, .!nerg!a #a! #ultor 7r!ce7er! 4! talente. In. doar co#b!nGnd cele 7atru te(n!c! 7e care le$a# enu#erat #a! na!nte 7ute ! de !ne datele "unda#entale ale !ntel!gen e! "!nanc!are. -ac F!.a ! #ar! aFer!, doar co#b!$ nGnd ace.te .olu !! F Fe ! 7utea .7or! 7ro7r!a !ntel!gen "!nanc!ar.

98

/e .curt Ce! boga ! cu "!r#e 5. CG4t!g +. C(eltu!e.c >. /lte.c !#7oE!te d!n ce r#Gne Ce! care #unce.c 7entru "!r#e 5. CG4t!g +. /lte.c !#7oE!te >. C(eltu!e.c ce #a! r#Gne

Ca 7arte !ntegrant a .trateg!e! "!nanc!are globale, reco#and# cu tr!e de !nerea une! "!r#e 7ro7r!!, care . .ub.cr!e 7r!nc!7alele Foa.tre act!Fe.

99

CA/ITOL)L 6 LECXIA ? Ce! boga ! !nFenteaE ban!! A.ear a# "cut o 7auE 4! n$a# #a! .cr!., dar a# 7r!F!t la teleF!Eor un "!l# de.7re F!a a unu! tGnr 7e nu#e AleQander &ra(a# Bell. Bell toc#a! 4! breFeta.e tele"onul 4! aFea 7roble#e tot #a! #ar!, 7entru c eQ!.ta o #are cerere n 7r!F!n a !nFen !e! .ale. Cu# aFea neFo!e de o co#7an!e #a! #are, .$a adre.at #arelu! 7otentat al acelor Fre#ur!, Ce.tern )n!on, rugGndu$! .$! cu#7ere breFetul #7reun cu #!ca lu! "!r#. El a cerut 5,,.,,, de dolar! 7entru toat 7oFe.tea a.ta. /re4ed!ntele Co#7an!e! Ce.tern )n!on !$a rG. n na., re"uEndu$5 4! .7unGndu$! c 7re ul e.te carag(!o.. Re.tul e.te !.tor!e. S$a n.cut o !ndu.tr!e #ult!#!l!ardar n dolar! 4! a4a a a7rut AT^T. I#ed!at ce .$a ter#!nat 7oFe.tea lu! AleQander &ra(a# Bell, au ur#at 4t!r!le. La 4t!r! .$a 7o#en!t de o reducere de 7er.onal la o co#7an!e local. %unc!tor!! erau "ur!o4! 4! .e 7lGngeau c 7ro7r!etar!! "!r#e! .unt !ncorec !. )nul d!ntre d!rector!! conced!a ! aFea Freo M? de an!, o neFa.t 4! do! co7!! 4! ! !#7lora 7e ce! de la 7aE . l la.e . Forbea.c cu 7ro7r!etarul, 7entru a red!.cuta 7unerea lu! 7e l!ber. Toc#a! 4! cu#7ra.e o ca. 4! .e te#ea . n$o 7!ard. Ca#era de luat Feder! a luat un 7r!# 7lan cu el cu# .e ruga de Eor, ca .$5 Fad b!ne toat lu#ea. EF!dent c 7oFe.tea a.ta #!$a .tGrn!t !ntere.ul. %!$a# "cut o #e.er!e d!n 7redat d!n 5<:M. Ace.t lucru a re7reEentat o #are eQ7er!en , dar #$a# .!# !t 4! r.7lt!t. E.te n. o 7ro"e.!e nu "oarte co#od, 7entru c a# nF at #!! de oa#en! 4! a# ob.erFat c eQ!.t un lucru co#un tuturor, !nclu.!F #!e. Cu to !! aFe# un eQtraord!nar 7oten !al 4! .unte# (rE! ! de -u#neEeu. *! totu4!, .!ngurul lucru care ne !ne 7e loc e.te ndo!ala de .!ne. Nu atGt o l!7. de !n"or#a !! te(n!ce ne bloc(eaE, cGt #a! degrab o l!7. de ncredere de .!ne. *! un!! .unt #a! a"ecta ! decGt al !!. -u7 ce ter#!n# 4coala, ce! #a! #ul ! d!ntre no! 4! dau .ea#a c d!7lo#ele 4! notele nu conteaE 7rea #ult. In lu#ea real, n a"ara "acult !lor, #a! eQ!.t 4! altceFa decGt note. )n!! ! .7un Otu7euP, al !! OcuteEan P, al !! OndrEnealP, Onen"r!careP, Oncu#etareP, ObraFadP, O4!reten!eP, Otenac!tateP 4! O#re !eP. Ind!"erent cu# a#

100

categor!.! ace.t !ngred!ent, n cele d!n ur# el (otr4te F!!torul no.tru ntr$o #.ur #a! #are decGt notele de la 4coal. In "!ecare d!ntre no! eQ!.t un 7er.onaH curaHo., .trluc!t 4! ndrEne . -ar eQ!.t 4! cealalt "a et a "!r!!0 ce! care .unt n .tare, dac e.te caEul, . .e #!logea.c 4! n genunc(!. -u7 un an n '!etna# 4! du7 ce a# "o.t 7!lot n %ar!na Co#erc!al A#er!can, #!$a# dat .ea#a c a#Gndou ace.te 7er.onaHe .l4lu!e.c n #!ne. N!c! unul nu e #a! bun decGt cellalt. *! totu4!, ca 7ro"e.or, #!$a# dat .ea#a c neaHun.ur!le cele #a! #ar! ale gen!ulu! 7er.onal .unt "r!ca eQce.!F 4! ndo!ala de .!ne. %$a durut .u"letul . Fd cur.an ! care 4t!au r.7un.ul 4! totu4!, d!n l!7. de curaH, nu ndrEneau .$5 .7un. In real!tate, nu cel de4te7t aHunge cel #a! ade.ea de7arte, c! cel ndrEne . -!n eQ7er!en a #ea, a# con.tatat c gen!ul "!nanc!ar 7re.u7une atGt cuno4t!n e te(n!ce, cGt 4! curaH. -ac "r!ca e.te 7rea #are, gen!ul e.te nbu4!t. La ore, ! nde#n d!n .u"let 7e .tuden ! . nFe e .$4! a.u#e r!.cur!, . "!e ndrEne !, . la.e gen!ul . conFertea.c "r!ca n 7utere 4! .trluc!re. In unele caEur!, .!.te#ul "unc !oneaE. /e al !! ! n.7!#Gnt. /Gn la ur# a# n ele. c #aHor!tatea oa#en!lor, atunc! cGnd e.te Forba de.7re ban!, 7re"er . nu$4! a.u#e r!.cur!. A trebu!t . "ac "a unor ntrebr! de genul0 -e ce . ne a.u## r!.cur!R -e ce trebu!e .$#! deEFolt IL$ul "!nanc!arR -e ce trebu!e . # al"abet!EeE n "!nan eR La toate ace.tea r.7un.ul #eu e.te0 O/entru a aFea #a! #ulte o7 !un!.P )r#eaE n!4te .c(!#br! enor#e. /entru c toc#a! a# 7o#en!t de.7re 7oFe.tea tGnrulu! !nFe.t!tor AleQander &ra(a# Bell, #! dau .ea#a c n an!! ce F!n For "! tot #a! #ul ! ca el. 'or "! cel 7u !n o .ut de oa#en! ca B!ll &ate. 4! co#7an!! cu reu4!te enor#e, a4a cu# e.te %!cro.o"t, ce For a7are an de an n lu#ea ntreag. S!gur c For "! 4! #a! #ulte "al!#ente, conced!er! 4! re.tructurr! de 7er.onal. -e ce e bun deEFoltarea unu! IL "!nanc!arR La acea.t ntrebare nu 7ute ! r.7unde decGt Fo!. Totu4!, F 7ot .7une la ce #!$a "olo.!t #!e. A# "cut$o 7entru c e "a.c!nant . "!! n ac !une. /re"er . .7un bun$Fen!t .c(!#br!lor decGt . "!u 7an!cat de ele. /re"er . # entuE!a.#eE la !deea c 7ot cG4t!ga #!l!oane decGt . # .7er!e "a7tul c nu #! .e #re4te lea"a. /er!oada 7e care o tr!# e.te una d!ntre cele #a! 7al7!tante, "r 7recedent n !.tor!a lu#!!. &enera !! ntreg! de acu# na!nte For 7r!F! na7o! .7re acea.t

101

7er!oad 4! For con.tata ce "a.c!nant trebu!e . "! "o.t. E.te era ."Gr4!tulu! Fec(!ulu! 4! a na4ter!! noulu!, o adeFrat FGltoare 7al7!tant. A4a ncGt de ce F$a ! o.ten! . F deEFolta ! IL$ul "!nanc!arR /entru c dac o Fe ! "ace, Fe ! 7ro.7era .er!o.. *! dac n$o "ace !, acea.t 7er!oad F! .e Fa 7rea n.7!#Gnttoare. 'a "! o Fre#e n care lu#ea .e Fa #!4ca eQtre# de ndrEne #ereu na!nte, n Fre#e ce al !! .e For cra#7ona de o F!a care 7!ere. Acu# >,, de an! 7#Gntul re7reEenta o aFere. Cel care de !nea terenul de !nea 4! aFer!le. -u7 care au ur#at "abr!c!le 4! 7roduc !a, !ar A#er!ca a nce7ut . do#!ne lu#ea. Indu.tr!a4!! de !neau aFer!. In 7reEent, !n"or#a !a e.te totul. Cel care de !ne cele #a! #ulte !n"or#a !! la t!#7 de !ne aFer!. /roble#a e.te c !n"or#a !!le Eboar n lu#ea ntreag cu F!teEa lu#!n!!. No!le aFer! nu #a! ntGlne.c o7rel!4t! n gran! e 4! l!#!te 7recu# terenur!le 4! "abr!c!le de alt dat. Sc(!#br!le For "! #a! ra7!de 4! #a! 7utern!ce. 'a "! o cre4tere eQtraord!nar a nu#rulu! no!lor #ult!#!l!onar!. -ar For eQ!.ta 4! d!n ce! care For r#Gne undeFa n ur#. Socote.c c n 7reEent #ult 7rea #ul ! oa#en! .e c(!nu!e.c 4! ade.ea #unce.c #a! d!n greu doar 7entru c .e aga de Fec(!le !de!. E! For ca lucrur!le . "!e ca altdat. Se o7un .c(!#br!!. Cuno.c 7er.oane care 4!$au 7!erdut .luHba .au ca.a 4! dau F!na 7e te(nolog!e, .au 7e econo#!e, .au 7e 4e"!! lor. -!n 7cate, e! nu n eleg c 7roble#a ar 7utea . "!e e! n4!4!. Ide!le nFec(!te .unt 7a.!Fele lor cele #a! #ar!. Ele re7reE!nt n!4te 7a.!Fe 7ur 4! .!#7lu 7entru c nu n eleg c un lucru care a "o.t un act!F 7Gn #a! !er! a ncetat . #a! "!e, 7entru c !er! nu #a! eQ!.t. Intr$o du7$a#!aE, 7reda# de.7re !nFe.t! !! "olo.!nd un Hoc 7e care l !nFenta.e# $ nu#!t CASHDLOC $ 4! care re7reEenta o unealt de nF are. O 7r!eten #a! adu.e.e 7e c!neFa . a.!.te la cur.ur!. Acea.t 7r!eten a une! 7r!etene toc#a! d!For a.e 4! 7!erdu.e "oarte #ult la 7artaH, !ar acu# cuta n!4te .olu !!. /r!etena e! .e gGnd!.e c ace.t cur. ! 7utea "! de aHutor. @ocul e.te conce7ut a.t"el ncGt oa#en!! . n eleag cu# "unc !oneaE ban!!. @ucGndu$5, e! a"l de.7re !nterac !unea d!ntre declara !a de Fen!t 4! b!lan . E! #a! nFa de.7re Oc!rcu!tul "!nanc!arP d!ntre cele dou 4! cu# dru#ul .7re aFere 7re.u7une ncercarea de .7or!re a c!rcu!tulu! ban!lor lunar d!n coloana act!Felor, 7entru a de74! c(eltu!el!le lunare. Odat ce Fe ! reu4! a.ta, Fe ! 7utea !e4! d!n OCur.a *obolanulu!P 4! Fe ! 7utea !ntra 7e 7!.ta ra7!d.

102

A4a cu# .7unea#, un!! urau ace.t Hoc, altora nu le 7lcea, !ar al !! nu$5 n elegeau. Acea.t "e#e!e a ratat ocaE!a eQtraord!nar de a nF a ceFa. -!n 7r!#a rund a tra. o carte cu o a#barca !une 7e ea. La nce7ut, a "o.t "oarte ncGntat. OA, a# cG4t!gat o a#barca !une.P A7o!, cGnd 7r!etena e! a ncercat .$! eQ7l!ce n ce #od c!"rele au un !#7act a.u7ra declara !e! .ale de Fen!t 4! a.u7ra b!lan ulu!, .$a .!# !t de$a dre7tul "ru.$ trat, 7entru c e! nu$! 7lcu.e n!c!odat #ate#at!ca. Ce!lal ! Huctor! a4te7tau cGt Fre#e 7r!etena e! cont!nua .$! eQ7l!ce rela !a d!ntre declara !a de Fen!t, b!lan 4! c!rcu!tul "!nanc!ar lunar. -!ntr$odat, cGnd a n ele. cu# "unc !oneaE c!"rele, ace.tea au nce7ut . ac !oneEe #7otr!Fa e!, !ar a#barca !unea a co.tat$o 4! oc(!! d!n ca7. %a! tGrE!u, de$a lungul 7art!de!, a "o.t conced!at la o Oreducere de 7er.onalP 4! a #a! "cut 4! un co7!l. /entru ea era ab.olut or!b!l. -u7 cur.ur!, 7r!etena e! a trecut 7e la #!ne 4! #!$a .7u. c 7er.oana 7e care o adu.e.e era "oarte .u7rat. 'en!.e la ore ca . nFe e cu# . !nFe.tea.c 4! nu !$a 7lcut !deea c ! 7!erE! atGta t!#7 cu un Hoc 7ro.te.c. /r!etena e! a ncercat .$! .7un c ar "! #a! b!ne . ncerce . .e 7r!Fea.c 7e .!ne 4! . con.tate dac nu cu#Fa ace.t Hoc .e Ore"lectP a.u7ra e! n Freun "el. La acea.t 7ro7unere, "e#e!a a cerut ban!! na7o!. Nu#a! !deea c ace.t Hoc ar 7utea "! o re"lectare a 7er.onal!t !! e! ! .e 7rea r!d!col. Ban!! !$au "o.t returna ! !#ed!at 4! a 7lecat. -!n 5<:M ncoace, a# ob !nut #!l!oane "cGnd eQact ceea ce nu "ace 4coala. In 4col!, #aHor!tatea 7ro"e.or!lor !n cur.ur!. A# urGt cur.ur!le cGnd era# .tudent. % 7l!ct!.ea# "oarte re7ede 4! #! "ugea gGndul n alt 7arte. In 5<:M, a# nce7ut . 7redau 7r!n Hocur! 4! .!#ulr!. Intotdeauna !$a# ncuraHat 7e cur.an !! adul ! . 7ercea7 Hocur!le ca 7e o re"lectare a ceea ce 4t!u 4! a ceea ce trebu!e . nFe e. %a! #ult, Hocur!le re"lect co#7orta#entul "!ecru!a. E.te un .!.te# de "eed$bac3 !n.tantaneu. In loc ca 7ro"e.orul . !n un cur., Hocul o"er "eed$bac3$ul unu! cur. 7er.onal!Eat real!Eat 7e #.ura "!ecru!a. /r!etena "e#e!! care a renun at ulter!or #$a .unat ca .$#! .7un ce .$a #a! ntG#7lat. Ea #!$a .7u. c 7r!etena e! .e .!#te #ult #a! b!ne 4! .$a cal#at, n 7er!oada de l!n!4t!re, a nce7ut . Fad n!4te Fag! legtur! ntre Hoc 4! F!a a e!. C(!ar dac ea 4! .o ul e! nu aFu.e.er o a#barca !une, de !nu.er a7roa7e or!ce altceFa !#ag!nab!l. Ea .e enerFa.e du7 d!For nu nu#a! 7entru c el "ug!.e cu o "e#e!e #a! tGnr, dar 4! 7entru c du7 douEec! de an! de c.tor!e acu#ula.e "oarte 7u !n la

103

ca7!tolul act!Fe. /ract!c, nu aFeau ce #7r !. Ce! douEec! de an! de c.tor!e "u.e.er eQtre# de a#uEan !, dar acu#ula.er doar o ton de 7ro.t!oare. *!$a dat .ea#a c .u7rarea e! d!n #o#entul n care a nce7ut . .e 7reocu7e de c!"re $ declara !a de Fen!t 4! b!lan ul $ 7roFenea d!n Hena de a nu le n elege. CreEu.e c "!nan ele .unt treaba brbatulu!. Se ocu7a.e de ca. 4! de d!.trac !!, !ar de "!nan e r.7un.e.e el. Acu# era a7roa7e .!gur c n ult!#!! c!nc! an! de c.tor!e el 7u.e.e deo7arte n!4te ban! "r 4t!rea e!. Era "ur!oa. 7e ea n.4! 7entru c nu 4!$a dat .ea#a n!c! unde .$au du. ban!!, n!c! c a7ru.e o alt "e#e!e. EQact ca n caEul Hoculu!, ntotdeauna lu#ea ne o"er un "eed$bac3 !n.tantaneu. A# 7utea nF a #a! #ulte de la el, cu cond! !a .$5 .e.!E#. Intr$o E!, nu de#ult, #$a# 7lGn. .o !e! #ele .7unGndu$! c #!$au !ntrat 7antalon!! la .7lat. So !a #ea #!$a EG#b!t a#ab!l 4! #$a btut 7e burt, dGndu$#! a.t"el . n eleg c nu 7antalon!! au !ntrat la a7, c! altceFa a cre.cut0 euJ @ocul CASHDLOC a "o.t conce7ut n a4a "el ncGt . o"ere "!ecru! Huctor un "eed$bac3 7er.onal. Sco7ul lu! e.te . o"ere o7 !un!. -ac trage ! cartea cu a#barca !unea 4! o trece ! la dator!!, ntrebarea e.te0 OCe 7ute ! "ace acu#RP CGte o7 !un! "!nanc!are d!"er!te aFe !R Ace.ta e.te .co7ul Hoculu!0 .$! nFe e 7e ce! care l 7ract!c . gGndea.c 4! . creeEe no! 4! d!Fer.e o7 !un! "!nanc!are. A# ur#r!t 7e.te 5.,,, de 7er.oane care au !ntrat n Hoc. Ce! care !e. cel #a! re7ede d!n OCur.a *obolanulu!P .unt ce! care n eleg c!"rele 4! au o #!nte "!nanc!ar creatoare. E! d!.t!ng ntre d!Fer.ele o7 !un! "!nanc!are. Cel #a! greu e.te 7entru ce! care nu .unt "a#!l!ar!Ea ! cu c!"rele 4! care ade.ea nu n eleg !#7ortan a !nFe.t! !!lor. Oa#en!! boga ! .unt ade.ea creator! 4!$4! a.u# r!.cur! calculate. Au eQ!.tat 4! d!n ce! care au Hucat CASHDLOC 4! au cG4t!gat o #ul !#e de ban! la #a.a de Hoc, ne4t!!nd a7o! ce . "ac cu e!. Ce! #a! #ul ! nu au reu4!t "!nanc!ar n!c! n F!a a real. /arc toat lu#ea le$a luat$o na!nte, c(!ar dac e!, !n! !al, au aFut ban!. Ace.t lucru .e ntG#7l n real!tate. Sunt o #ul !#e de oa#en! care au o gr#ad de ban! 4! totu4! nu .e de.curc "!nanc!ar. A$ ! l!#!ta o7 !un!le e ca# acela4! lucru cu a te ag a de !de! Fec(!. A# un 7r!eten d!n l!ceu care n 7reEent are tre! .luHbe. Acu# tre!Eec! de an!, era cel #a! bogat d!n cla.. CGnd 7lanta !a de Ea(r a dat "al!#ent, co#7an!a la care a lucrat a d!.7rut odat cu 7lanta !a. -u7 7rerea lu!, nu aFea decGt o 7o.!b!l!tate, cea de #od Fec(e0 #unc!tul d!n greu. /roble#a era c nu 4!$a #a! g.!t o .luHb ec(!Falent, ad!c n!c! o co#7an!e nu !$a recuno.cut Faloarea 7e care o aFea la Fec(ea co#7an!e. Ca ur#are, el era .u7ra$cal!"!cat

104

7entru .luHbele 7e care le aFea n #od curent, !ar lea"a era #a! #!c. In 7reEent 4!$a luat tre! .luHbe ca . cG4t!ge cGt . 7oat .u7raF!e u!. A# FEut cu# un!! d!ntre ce! care Hoac CASHDLOC .e 7lGng c acele cr ! cu ocaE!! OeQce7 !onaleP n!c!odat nu cad la e!. Cuno.c oa#en! care 7rocedeaE a4a 4! n F!a . A4tea7t ocaE!a OeQce7 !onalP. A# #a! FEut 4! Huctor! care trag cartea ocaE!e! O!dealeP, dar ntre t!#7 nu #a! au de.tu! ban!. *! atunc! .e 7lGng .7unGnd c dac ar "! aFut #a! #ul ! ban! ar "! 7utut !e4! d!n Cur.a *obolanulu!. *! .tau 7e loc. *! n real!tate eQ!.t oa#en! care 7rocedeaE a4a. Se !Fe.c tot "elul de ocaE!!, dar nu au ban!. %a! .unt 4! ce! care trag o carte cu o #are ocaE!e, o c!te.c cu gla. tare 4! nu$4! dau .ea#a c e.te o ocaE!e. Au ban!! nece.ar!, e #o#entul, au cartea, dar nu n eleg c ocaE!a le .t la d!.7oE! !e. Nu reu4e.c .$4! dea .ea#a c acea carte .$ar 7otr!F! 7er"ect 7lanulu! lor "!nanc!ar toc#a! 7entru a .c7a d!n cur.a 4obolanulu!. Ace4t!a .unt ce! #a! nu#ero4!, #a! #ul ! decGt to ! ce!lal ! la un loc. %aHor!tatea au o ocaE!e un!c c(!ar la 7!c!oarele lor 4! n$o ob.erF. )n an #a! tGrE!u a"l de.7re ea, dar a.ta ab!a du7 ce to ! ce!lal ! .$au #bog !t deHa. Intel!gen a "!nanc!ar n.ea#n a aFea #a! #ulte o7 !un!. -ac o7 !un!le nu F!n n ntG#7!narea Foa.tr, cu# F 7ute ! #bunt ! .!tua !a "!nanc!arR -ac a7are o ocaE!e 7!cat d!n cer 4! n$aFe ! ban! 4! banca n!c! nu Frea . d!.cute cu Fo!, cu# 7ute ! "ace ca acea.t ocaE!e . "!e n "aFoarea Foa.trR -ac "lerul F n4eal 4! nu .e ntG#7l ceea ce .conta !, cu# 7ute ! tran."or#a un g(!n!on n #!l!oaneR A.ta e.te !ntel!gen a "!nanc!ar. Nu conteaE ce .e ntG#7l, c! cGte .olu !! "!nanc!are d!"er!te !e! n con.!derare 7entru a tran."or#a un g(!n!on n #!l!oane. E.te #.ura n care e4t! creator n reEolFarea 7roble#elor "!nanc!are. %aHor!tatea au o .!ngur .olu !e0 #unce.c d!n greu, econo#!.e.c 4! !au cu #7ru#ut. A4adar, de ce a ! Frea . F .7or! ! !ntel!gen a "!nanc!arR /entru c a ! dor! . "! ! acea 7er.oan care 4! "ace norocul de unul .!ngur. /ro"!ta ! de or!ce .e !Fe4te. /u !n! n eleg c o#ul 4! con.tru!e4te .!ngur norocul. Tot a4a "ace 4! ban!!. *! dac Fre ! . "! ! #a! noroco4! 4! . crea ! ban! n loc . #unc! ! d!n greu, atunc! conteaE enor# !ntel!gen a "!nanc!ar. -ac e4t! genul care a4tea7t .$! a7ar ocaE!a O7otr!F!tP, o . a4te7ta ! #ult 4! b!ne. E ca 4! cu# a ! a4te7ta ca toate .to7ur!le . "!e 7e Ferde 7e o d!.tan de cel 7u !n c!nc! #!le na!nte de a 7orn! la dru#.

105

Co7!! "!!nd, tatl #eu cel bogat ne .7unea #ereu #!e 4! lu! %!3e c OBan!! nu eQ!.t.P -!n cGnd n cGnd, tatl cel bogat ne a#!ntea cGt de #ult ne$a# a7ro7!at de ta!na ban!lor n acea 7r!# E! n care ne$a# ntGln!t 4! a# nce7ut . "ace# ban! d!n 7lu#b. OCe! .rac! 4! ce! d!n cla.a de #!Hloc #unce.c 7entru ban!P, .7unea el. OCe! boga ! "ac ban!.P Cu cGt Fe! .ocot! #a! #ult c ban!! .unt o real!tate, cu atGt Fe! #unc! #a! #ult 7entru e!. -ac Fe! 7r!ce7e !deea c ban!! nu eQ!.t, te Fe! #bog ! #ult #a! re7ede. O*! atunc! ce .untRP a ntrebat %!3e8 4! a# adugat 4! eu0 OCe .unt ban!!, dac nu eQ!.tRP OSunt ceea ce acce7t# . "!eP, a4a cu# .7unea tatl cel bogat. Cel #a! Faloro. 4! #a! 7utern!c act!F al tuturor e.te #!ntea noa.tr. -ac e.te b!ne 7regt!t, ea 7oate crea o aFere enor# n ceea ce 7oate 7rea o cl!7. O aFere #a! #are decGt cea la care F!.au reg!! 4! reg!nele acu# >,, de an!. O #!nte ne"or#at 7oate crea n. o .rc!e eQtre# care . dureEe o F!a de o# 4! 7e care . o tran.#!t 4! "a#!l!e!. In Era In"or#a !e!, ban!! cre.c eQ7onen !al. O #Gn de oa#en! deF!n cu#7l!t de boga ! d!n n!#!c, ad!c d!n .!#7le !de! 4! contracte. 'e ! con.tata c ace.t lucru .e ntG#7l #ereu, #a! ale. dac F gGnd! ! cu# cG4t!g ce! care negoc!aE ac !un! .au alte !nFe.t! !!. Ade.ea, #!l!oanele .e 7ot "ace !n.tantaneu, d!n n!#!c. /r!n n!#!c nu n eleg c .e "ace un .c(!#b de ban!. E! 7roF!n d!n contracte. )n .e#nal cu #Gna la o l!c!ta !e8 un cl!c 7e calculatorul unu! co#erc!ant d!n L!.abona d!n 7artea unu!a d!n Toronto 4! r.7un.ul tran.#!. n acela4! #od la L!.abona ar "! de aHun.8 un tele"on ctre agentul #eu de Bur., 7r!n care ! .7un . cu#7ere 4! a7o! . FGnd. Nu ban!! trec d!ntr$o #Gn n alta. C! contractele. -e ce . ne deEFolt# gen!ul "!nanc!arR Nu#a! Fo! 7ute ! r.7unde la acea.t ntrebare. ' 7ot .7une n. de ce #!$a# deEFoltat eu acea.t Eon a !ntel!gen e!. /entru c Freau . "ac ban! ra7!d. Nu nea7rat 7entru c a# neFo!e, c! 7entru c a4a Freau. E.te un 7roce. de nF are "a.c!nant. #! deEFolt IL$ul "!nanc!ar 7entru c Freau . 7art!c!7 la cel #a! ra7!d 4! #a! #re Hoc d!n lu#e. In "elul #eu, Freau . "!u 7rta4 la acea.t eFolu !e "r 7recedent a o#en!r!!, n acea Eon n care oa#en!! lucreaE .tr!ct cu #!ntea 4! nu cu tru7ul. *! a7o!, a.ta e.te adeFrata F!a . Se ntG#7l ceFa. E.te .t!#ulator. E.te n.7!#Gnttor. E.te a#uEant.

106

-e aceea !nFe.te.c n !ntel!gen a #ea "!nanc!ar, deEFoltGndu$#! cel #a! !#7ortant bun 7e care l de !n. 'reau . "!u altur! de ce! care aFan.eaE cu ndrEneal. Nu Freau . "!u altur! de ce! care .unt l.a ! n ur#. A# . F dau un .!#7lu eQe#7lu de creare a ban!lor. La nce7utul an!lor 5<<,, econo#!a n /(oen!Q era cu#7l!t. % u!ta# la e#!.!unea de teleF!E!une OBun d!#!nea a, A#er!caP 4! la un #o#ent dat a a7rut un "!nan !.t, care a 7reFEut o .!tua !e econo#!c tot #a! .u#br. Solu !a lu! era Oecono#!.! ! ban!P. O/une ! deo7arte 5,, de dolar! 7e lunP, .7unea el, O4! n 7atruEec! de an! Fe ! "! #ult!#!l!onar!P. E! b!ne, !deea econo#!.!r!! lunare e.te una .ntoa.. E.te o o7 !une $ o7 !unea la care .ub.cr!e a7roa7e toat lu#ea. /roble#a e.te n. ur#toarea. O#ul nu #a! Fede b!ne ce .e ntG#7l de "a7t. RateaE #aHor!tatea ocaE!!lor 7r!n care ar 7utea . .e #bog ea.c .er!o.. Totul trece 7e lGng e!. Cu# .7unea#, .!tua !a econo#!c era ngroE!toare n acel #o#ent. /entru !nFe.t!tor! era n. 7!a a !deal. O 7arte d!n ban!! #e! erau !nFe.t! ! n ac !un!, !ar al !! n a7arta#ente. AFea# 7u !n! ban! g(ea . /entru c toat lu#ea F!ndea, eu cu#7ra#. Nu econo#!.ea# ban!8 !nFe.tea#. So !a #ea 4! cu #!ne aFea# 7e.te un #!l!on de dolar! care lucrau 7e o 7!a care cre4tea ra7!d. Era cea #a! bun ocaE!e de a !nFe.t!. S!tua !a econo#!c era ngroE!toare. Nu .e 7utea . trec 7e lGng o a.e#enea ocaE!e, .$o rateE. Ca.ele care Falorau cGndFa 5,,.,,, de dolar! aHun.e.er la =?.,,,. In loc n. . cu#7r de la "!r#ele de 7ro7r!et ! !#ob!l!are, ac(!E! !ona# de la aFoca !! .7ec!al!Ea ! n "al!#ente .au c(!ar de 7e tre7tele tr!bunalulu!. In ace.te locur! o ca. la =?.,,, 7utea "! ac(!E! !onat uneor! cu +,.,,, .au c(!ar #a! 7u !n. Ce! +.,,, de dolar! 7e care #!$! #7ru#uta.e un 7r!eten 7entru <, de E!le cu o dobGnd de +,, de dolar! !$a# dat unu! aFocat .$! dea ca aFan. 7entru ca.. In t!#7 ce .e 7etrecea ac(!E! !a 7ro7r!u$E!., a# dat re7ede anun la E!ar c FGnd o ca. de =?.,,, cu doar 6,.,,, 4! "r aFan.. Tele"onul nu #a! contenea . .une. /oten !al!! cu#7rtor! erau nreg!.tra ! 4! de ndat ce 7ro7r!etatea deFenea a #ea legal, 7oten !al!! cu#7rtor! 7uteau . 4! Fad ca.a. Intra.e# ntr$o adeFrat "reneE!e. Ca.a .$a FGndut n cGteFa #!nute. Ceru.e# o taQ de + ?,, de dolar! de la un cu#7rtor, 7e care el #! !$a dat bucuro., 4! #a! de7arte .$a ocu7at "!r#a de !nter#ed!er!. I$a# dat na7o! ce! +.,,, de dolar! 7r!etenulu! #eu 7lu. ce! +,,. El a "o.t ncGntat. Ce! care au cu#7rat ca.a au "o.t 4! e! ncGnta !, aFocatul a "o.t 4! el ncGntat. *! eu era# ncGntat. A# FGndut cu 6, ,,, o ca. care # co.ta.e +,.,,,. Ce!

107

M,.,,, de dolar! au "o.t crea ! n coloana de act!Fe unde "!gurau .ub "or#a une! 7ol! e a cu#7rtorulu!. Ore de lucru 7er total0 c!nc!. *! acu#, celor care .unte ! al"abet!Ea ! d!n 7unct de Federe "!nanc!ar 4! F 7r!ce7e ! la c!"re, a# . F art cu# ace.ta e.te de "a7t un eQe#7lu de ban! 7ur 4! .!#7lu !nFenta !.

In t!#7ul cr!Ee! de 7e 7!a , .o !a #ea 4! cu #!ne a# reu4!t . "ace# 4a.e a.e#enea tranEac !! .!#7le n t!#7ul no.tru l!ber. Cu# #area 7arte a ban!lor no4tr! era !nFe.t!t n 7ro7r!et ! #a! #ar! 4! n ac !un!, a# reu4!t . cree# 7e.te 5<,.,,, de dolar! n act!Fe 9!7otec! cu 5,W dobGnd;, n cele 4a.e tranEac !! de cu#7rare, creare 4! FGnEare. A.ta a du. la a7roQ!#at!F 5<.,,, de dolar! 7e an Fen!t, n #aHor!tate ad7o.t! ! n "!r#a noa.tr 7art!cular. %are 7arte d!n ace4t! 5<.,,, de dolar! 7e an au "o.t "olo.! ! 7entru cu#7rarea #a4!n!lor, a benE!ne!, 7entru cltor!!, a.!gurr!, #e.ele cu cl!en !! 4! altele. /Gn . a7uce .tatul . !#7oE!teEe ace.t Fen!t, el a "o.t "olo.!t 7e c(eltu!el!le legale 7er#!.e d!n ban!! d!na!nte de !#7oE!tare.

108

Ace.ta a "o.t un eQe#7lu .!#7lu 7entru "elul n care ban!! .unt !nFenta !, crea ! 4! 7roteHa ! "olo.!nd !ntel!gen a "!nanc!ar. Intreba !$F cGt ar dura . econo#!.! ! 5<,.,,, de dolar!. Oare banca F$ar da o dobGnd de 5,W 7e ace4t! ban!R Iar 7ol! a e.te Falab!l 7e >, de an!. S7er . nu$#! 7ltea.c n!c!odat ce! 5<,.,,, de dolar!, 7entru c ar trebu! . 7lte.c !#7oE!te, 4! a7o! 5<.,,, de dolar! 7e >, de an! ar n.e#na un Fen!t de 7e.te ?,,.,,, de dolar!. )n!! #$au ntrebat ce .e ntG#7l dac 7er.oana nu 7lte4te. Se 7oate 4! a.ta 4! e o Fe.te bun. /!a a de 7ro7r!et ! !#ob!l!are a /(oen!Q$ulu!, ntre 5<<M 4! 5<<=, a "o.t una d!ntre cele #a! "!erb!n !. Ca.a de 6,.,,, de dolar! 7utea "! reFGndut la =,.,,, de dolar! 4! .e #a! ob !neau +.?,, de dolar! 7entru taQa de #7ru#ut. /entru noul cu#7rtor ar "! "o.t tot o tranEac !e cu aFan. Eero. *! 7roce.ul 7oate cont!nua. -ec!, dac e4t! .u"!c!ent de atent, 7r!#a dat cGnd FGnd ca.a dau na7o! ce! +.,,, de dolar!. /ract!c nu !nFe.te.c ban! n tranEac !e. CG4t!gul d!n !nFe.t! !e e.te n. !n"!n!t. Ace.ta e.te un eQe#7lu clar 7entru "a7tul cu# 7o ! . "ac! o #ul !#e de ban! "r ban!. In cea de$a doua tranEac !e, cGnd o reFGnd, bag n buEunar +.,,, de dolar! 4! 7relunge.c d!n nou #7ru#utul la >, de an!. Care ar "! cG4t!gul #eu dac #! .$ar 7lt! n!4te ban! ca . "ac ban!R Nu 4t!u, dar e .!gur c dac econo#!.e4t! 5,, de dolar! 7e lun, .unt de "a7t 5?, de dolar! 7e lun, 7entru c e.te un Fen!t du7 !#7oE!tare t!#7 de M, de an! cu ?W, !#7oE!ta ! "!!nd doar ce! ?W. Ace.t lucru nu e 7rea !ntel!gent. E "r r!.cur! 7oate, dar nu e o treab de4tea7t. In 5<<=, cGnd .cr!u acea.t carte, .!tua !a 7!e e! e.te eQact la 7olul o7u. "a de acu# ? an!. /!a a de 7ro7r!et ! !#ob!l!are la /(oen!Q e.te

109

!nF!d!at de ntreaga A#er!c. Ca.ele 7e care le F!ndea# cu 6,.,,, de dolar! FaloreaE acu# 55,.,,, de dolar!. Inc #a! .unt ocaE!! d!.7on!b!le, dar #$ar co.ta 7rea #ult t!#7ul 7e care l$a4 7!erde ca . Ie caut. OcaE!!le .unt rare. In 7reEent, .unt #!! de cu#7rtor! care caut a.e#enea a"acer! 4! doar 7u !n! .unt ce! care cG4t!g cu adeFrat ceFa d!n a.ta. /!a a .$a .c(!#bat. Trebu!e #er. #a! de7arte 4! cutate alte ocaE!! ce 7ot "! !nclu.e n coloana act!Felor. ONu 7o ! . "ac! a.ta a!c!.P OContraF!ne leg!!.P O%!n !.P Aud a.e#enea co#entar!! #ult #a! ade.ea decGt cele de genul0 O/ute ! .$#! arta ! eQact cu# "ace ! a.taRP %ate#at!ca e.te .!#7l. Nu e neFo!e de algebr .au de calcule .o"!.t!cate. Nu .cr!u 7rea #ulte, 7entru ca "!r#a de !nter#ed!ere .e ocu7 de tranEac !!le legale 4! de 7l !. Nu trebu!e . re7ar aco7er!4ur! .au . de."und toalete, 7entru c de a.ta .e ocu7 7ro7r!etar!!. E.te ca.a lor. -!n cGnd n cGnd, cGte c!neFa nu 7lte4te. *! a.ta e.te #!nunat, 7entru c .unt n!4te rate ne7lt!te 4! curGnd 7ro7r!etatea e.te reFGndut. -e a.ta .e ocu7 tr!bunalul. S$ar 7utea ca ace.t .!.te# . nu "unc !oneEe n Eona Foa.tr. Cond! !!le de 7!a 7ot "! d!"er!te. -ar eQe#7lul !lu.treaE "elul cu# un 7roce. "!nanc!ar .!#7lu 7oate crea .ute de #!! de dolar! cu ban! 7u !n! 4! r!.cur! 7u !ne. E.te un eQe#7lu care doFede4te c ban!! .unt un .!#7lu contract. Or!c!ne are l!ceul 7oate .$o "ac. *! totu4!, #aHor!tatea n$o "ac. E! a.cult ."atul t!7!c0 O%unce4te d!n greu 4! econo#!.e4te ban!.P In ur#a a >, de ore de #unc, .$au creat a7roa7e 5<,.,,, de dolar! !nclu4! n coloana act!Felor 4! nu .$a 7lt!t n!c! un "el de !#7oE!t. Ce F! .e 7are #a! co#7l!catR 5. S #unc! ! d!n greu, . 7lt! ! ?,W !#7oE!te 4! . econo#!.! ! ce r#Gne 4! a.t"el . cG4t!ga ! d!n econo#!! ?W ban! !#7oEab!l! la rGndul lor. Sau0 +. S F acorda ! rgaEul de a F deEFolta !ntel!gen a "!nanc!ar 4! de a F .t7Gn! 7uterea #!n !! 4! coloana act!Felor.

110

Aduga ! la toate ace.tea cGt t!#7 F$ar lua, t!#7ul "!!nd unul d!ntre cele #a! !#7ortante bunur! act!Fe, 7entru a econo#!.! 5<,.,,, de dolar!, n caEul n care a ! alege o7 !unea nr. 5. Acu# n elege ! de ce dau d!n ca7 n gGnd atunc! cGnd ! aud 7e 7r!n ! .7unGnd0 OCo7!lul #eu .e de.curc b!ne la 4coal 4! 7r!#e4te o educa !e eQcelentPR /oate c e b!ne, dar e.te .u"!c!entR *t!u c acea.t .trateg!e de !nFe.t! !e 7e care a# !lu.trat$o e.te una #runt. Ea e.te "olo.!t 7entru a arta cu# ceFa nen.e#nat 7oate deFen! ceFa #a.!F. -!n nou reu4!ta #ea re"lect !#7ortan a une! 7utern!ce baEe "!nanc!are, care 7orne4te de la o educa !e "!nanc!ar .ol!d. A# #a! .7u.$o, dar #er!t .$o re7et $ !ntel!gen a "!nanc!ar n.ea#n ur#toarele 7atru te(n!c! 7r!nc!7ale0 5. ABC$ul "!nanc!ar. Ca7ac!tatea de a c!t! c!"re. +. Strateg!! de !nFe.t! !!. *t!!n a ban!lor care "ac ban!. >. /!a a. Cererea 4! o"erta. AleQander &ra(a# Bell a o"er!t 7!e e! ceea ce$4! dorea. Ca 4! B!ll &ate., de alt"el. O ca. de =?.,,, de dolar! o"er!t cu 6,.,,, de dolar! 4! care a co.tat +,.,,, de dolar! e.te tot reEultatul "a7tulu! de a 7ro"!ta de o ocaE!e creat 7e 7!a . C!neFa cu#7ra 4! altc!neFa F!ndea. M. Legea. Cunoa4terea leg!lor 4! a regul!lor de contab!l!tate la n!Felul co#7an!!lor, al .tatulu! 4! la n!Fel na !onal. ' ."tu!e.c . Huca ! du7 regul!. Ace.t "unda#ent e.en !al care e.te co#b!narea celor 7atru te(n!c! conteaE n reu4!ta ncercr!! de a "ace aFere, !nd!"erent c .e recurge la cu#7rarea de ca.e #a! #!c!, a7arta#ente #ar!, co#7an!!, ac !un!, obl!ga !un!, "ondur! #utuale, #etale 7re !oa.e, !lu.trate cu Huctor! de ba.eball .au or!ce altceFa. In 5<<6, 7!a a !#ob!l!ar a cuno.cut un nou aFGnt 4! toat lu#ea .$a !#7l!cat n ace.te a"acer!. /!a a de ac !un! era n"lor!toare 4! toat lu#ea a cu#7rat ac !un!. Econo#!a S)A .e redre.a.e. In 5<<6, a# nce7ut . FGnd 4! a# cltor!t n /eru, NorFeg!a, %alaeE!a 4! D!l!7!ne. InFe.t! !!le erau altele. Renun a.e# la 7!a a !#ob!l!ar cel 7u !n n ceea ce 7r!Fe4te ac(!E! !!le. In ace.t #o#ent, Fedea# doar cu# cre4te Faloarea act!Felor 4! cu# 7robab!l o . nce7 . FGnd la ."Gr4!tul anulu! re.7ect!F. -e7!nde 4! de leg!le care 7ot "! Fotate ntre t!#7 n Congre.. Bnu!e.c c o 7arte d!ntre cele 4a.e c.u e

111

.e For F!nde de la M,.,,, de dolar! n .u. 4! Fo! 7utea tran."or#a totul n ban! g(ea . Trebu!e doar .$#! .un aFocatul, . "!e 7regt!t 7entru ace4t! ban! l!c(!E!, .7re a le g.! o ntrebu!n are. Ceea ce a4 Frea . .ubl!n!eE e.te c !nFe.t! !!le F!n 4! 7leac, 7!e ele cre.c .au .cad, econo#!!le 7rogre.eaE .au .e 7rbu4e.c. Lu#ea F o"er 7er#anent ocaE!! un!ce, n "!ecare E!, dar #ult 7rea de. nu le ob.erF#. -ar ele eQ!.t. Cu cGt lu#ea .e .c(!#b #a! tare, cu atGt .e .c(!#b 4! te(nolog!a 4! cu atGt ocaE!!le de a F a.!gura .ecur!tatea "!nanc!ar 7entru Fo! 4! "a#!l!!le Foa.tre 4! 7entru genera !!le care ur#eaE For "! tot #a! nu#eroa.e. *! atunc! de ce . F #a! obo.! ! . F deEFolta ! !ntel!gen a "!nanc!arR -!n nou, nu#a! Fo! 7ute ! r.7unde la a.ta. Eu 4t!u de ce cont!nu! . nF 4! . 7rogre.eE. O "ac 7entru c 4t!u c ur#eaE n!4te .c(!#br!. /re"er .c(!#barea, cc! nu$#! 7lace . # ag de trecut. *t!u c For eQ!.ta 7er!oade n"lor!toare 4! 7er!oade de 7rbu4!re a 7!e e!. 'reau .$#! deEFolt 7er#anent !ntel!gen a "!nanc!ar, 7entru c la "!ecare .c(!#bare a 7!e e! For eQ!.ta un!! care .e For ruga n genunc(! 7entru o .luHb. Intre t!#7, al !! For lua "ructul F!e !! n #G!n!le lor $ 4! cu to !! aFe# acce. d!n cGnd n cGnd la ace.te "ructe ale F!e !! $ 4! l For tran."or#a n #!l!oane. A.ta e.te !ntel!gen a "!nanc!ar. A# "o.t ntrebat ade.ea cu# e cu ace.te "ructe tran."or#ate n #!l!oane. Eu 7er.onal eE!t . "olo.e.c 7rea #ulte eQe#7le re"er!toare la 7ro7r!!le #ele !nFe.t! !!. EE!t 7entru c # te# . nu .e .7un c # laud .au c # #7uneE cu reEultatele #ele. N$ a# deloc acea.t !nten !e. Dolo.e.c eQe#7lele doar ca !lu.tra !! nu#er!ce 4! cronolog!ce ale unor caEur! reale 4! .!#7le. Dolo.e.c eQe#7lele 7entru c Freau . 4t! ! c e .!#7lu. *! cu cGt .unte ! #a! "a#!l!ar!Ea ! cu baEele !ntel!gen e! "!nanc!are, cu atGt e #a! .!#7lu. /er.onal, "olo.e.c dou Fe(!cule 7r!nc!7ale 7entru ob !nerea aFantaHelor "!nanc!are0 7ro7r!et !le !#ob!l!are 4! ac !un!le #!c!. /ro7r!et !le !#ob!l!are .unt baEa. /er#anent, ele 7roduc un c!rcu!t "!nanc!ar 4! d!n cGnd n cGnd o cre4tere .7ectaculoa. a Falor!!. Totodat, ac !un!le cu Faloare #!c .unt "olo.!te 7entru o cre4tere ra7!d. Eu nu reco#and n!#!c d!n ceea ce "ac. EQe#7lele .unt .!#7le eQe#7le. -ac .e !Fe.c n!4te ocaE!! 7rea co#7leQe 4! nu n eleg !nFe.t! !a, n$o "ac. %ate#at!ca .!#7l 4! bunul .!# e tot ceea ce trebu!e 7entru o reu4!t "!nanc!ar. Iat c!nc! #ot!Fe 7entru care "olo.e.c eQe#7lele.

112

5. /entru a$! nde#na 7e oa#en! . nFe e #a! #ult. +. /entru a$! "ace . a"le c e.te u4or dac eQ!.t o baE .ol!d. >. /entru a arta c or!c!ne .e 7oate #bog ! .e#n!"!cat!F. M. /entru a arta c eQ!.t #!l!oane de #odal!t ! de at!ngere a .co7ur!lor. ?. /entru a de#on.tra c nu e.te o 4t!!n 7rea .o"!.t!cat. In 5<:<, ob!4nu!a# . "ac Hogg!ng ntr$un "oarte "ru#o. cart!er d!n /ortland, Oregon. Era o .uburb!e cu n!4te c.u e ca d!n turt dulce. Erau "oarte dulc! 4! drgu e. A7roa7e c # a4te7ta# . a7ar Scu"! a Ro4!e a"lat n dru# .7re bun!cu a. /e.te tot erau 7ancarte 7e care .cr!a O-e FGnEareP. /!a a c(ere.tele! #ergea groaEn!c, cea a ac !un!lor toc#a! .e 7rbu4!.e, !ar econo#!a era n 7l!n cr!E. /e una d!ntre .trE! a# ob.erFat c n dre7tul une! ca.e .cr!a0 O-e FGnEareP de #a! #ult t!#7 decGt la celelalte. /rea "oarte btrGnea.c. DcGnd Hogg!ng, a# trecut ntr$o E! 7e lGng ea 4! #$a# ntGln!t cu 7ro7r!etarul, care 7rea "oarte ngr!Horat. OCGt cere ! 7e ca.RP a# ntrebat. /ro7r!etarul .$a ntor. 4! #!$a EG#b!t t!#!d0 OS7une !$#! cGt #! da !P, .7u.e el. OA# .co.$o la FGnEare de #a! b!ne de un an 4! n!c! #car .$o Fad nu #a! F!ne n!#en!.P OA4 Frea eu .$o FdP, a# .7u. 4! n #a! 7u !n de o Hu#tate de or a# cu#7rat$o cu +,.,,, de dolar! #a! 7u !n decGt 7re ul 7e care l ceru.e. Era o c.u tare drgu , cu dou dor#!toare 4! d!c(!.!t cu turt dulce la toate "ere.trele. Era de un alba.tru de.c(!. cu 7u !n cenu4!u, 4! "u.e.e con.tru!t n 5<>,. Inuntru era un "ru#o. c#!n 4! dou dor#!toare #!nu.cule. Ca.a !deal 7entru nc(!r!at. I$a# dat 7ro7r!etarulu! ?.,,, de dolar! acont 7entru o ca. de M?.,,, de dolar!, care Falora de "a7t 6?.,,,, dar n!#en! nu Fro!a .$o cu#7ere. Intr$o .7t#Gn, 7ro7r!etarul .$ a #utat "er!c!t c .c7a.e 4! .$a !n.talat 7r!#ul #eu c(!r!a4, un 7ro"e.or la 4coala d!n cart!er. -u7 7lata !7otec!!, a taQelor 4! a c(eltu!el!lor, a# bgat n buEunar a7roa7e M, de dolar! la ."Gr4!tul "!ecre! lun!. Nu era 7rea #ult. )n an #a! tGrE!u, cr!Ea de 7e 7!a a !#ob!l!ar d!n Oregon a nce7ut . treac. /re ur!le au #a! cre.cut. InFe.t!tor!! d!n Cal!"orn!a au dat buEna cu ban! cG4t!ga ! de 7e n"lor!toarea lor 7!a !#ob!l!ar 4! au nce7ut . cu#7ere #a! la nord, n Oregon 4! Ca.(!ngton.

113

A# FGndut c.u a 7e <?.,,, de dolar! unu! tGnr cu7lu d!n Cal!"orn!a, care a .ocot!t c e un #are c(!l!7!r. CG4t!gul #eu n ca7!tal, care a "o.t de a7roQ!#at!F M,.,,, de dolar!, l$a# 7la.at con"or# leg!! 5,>5 de a#Gnare a !#7oE!tr!! 4! a# cutat ceFa de cu#7rat, ceFa n care .$#! !nFe.te.c ban!!. Ca# ntr$o lun, a# g.!t o ca. cu 5+ a7arta#ente c(!ar lGng "abr!ca Intel d!n BeaFerton, Oregon. /ro7r!etar!! locu!au n &er#an!a, dec! nu 4t!au cGt FaloreaE 4! Fro!au doar . .ca7e de ea. A# o"er!t +=?.,,, de dolar! 7e o cld!re care Falora M?,.,,, de dolar!. Au acce7tat >,,.,,,. A# cu#7rat$o 4! a# !nut$o + an!. Dolo.!nd acela4! 7rocedeu 5,>5, a# FGndut cld!rea 7e .u#a de M<?.,,, de dolar! 4! a# cu#7rat o cld!re cu >, de a7arta#ente n /(oen!Q, Ar!Eona. ntre t!#7, ne$a# #utat la /(oen!Q ca . #a! .c7# de 7lo! 4! or!cu# trebu!a . F!nde#. EQact ca n caEul 7!e !! d!n Oregon de altdat, 7!a a !#ob!l!ar d!n /(oen!Q era n cr!E. /re ul une! cld!r! cu >, de a7arta#ente la /(oen!Q era :=?.,,, de dolar!, cu un aFan. de ++?.,,,. C!rcu!tul "!nanc!ar d!n cele >, de a7arta#ente era cu 7u !n 7e.te ?.,,, de dolar! 7e lun. /!a a d!n Ar!Eona a nce7ut . crea.c 4! n 5<<6 un !nFe.t!tor d!n Colorado #!$a o"er!t 5,+ #!l!oane de dolar! 7entru acea.t 7ro7r!etate. So !a #ea 4! cu #!ne ne$a# gGnd!t . F!nde#, dar a# (otrGt . #a! a4te7t#, 7entru a Fedea dac legea cG4t!gur!lor d!n ca7!tal nu Fa "! #od!"!cat n Congre.. -ac ur#a . .e ntG#7le a4a, atunc! Faloarea 7ro7r!et !! #a! cre4tea cu 5? 7Gn la +,W. *! n 7lu. ce! ?.,,, de dolar! 7e lun re7reEentau un c!rcu!t "!nanc!ar con.!derab!l. Log!ca ace.tu! eQe#7lu e.te de#on.trarea "a7tulu! c o .u# #!c .e 7oate tran."or#a ntr$o .u# #are. -!n nou e.te o c(e.t!une de n elegere a declara !!lor de Fen!tur!, a .trateg!!lor de !nFe.t! !!, de "ler n ce 7r!Fe4te 7!a a 4! de leg!. -ac oa#en!! nu .unt Fer.a ! n ace.te d!rec !!, .!gur c atunc! trebu!e . ur#eEe regul!le .tandard, ad!c "r r!.cur!, !nFe.t!nd eQclu.!F n lucrur! .!gure. /roble#a !nFe.t! !!lor O.!gureP e.te c .unt ade.ea an!(!late, 4! anu#e "a7tul c .unt 7rea .!gure "ace ca n "!nal cG4t!gur!le . "!e #ult 7rea #!c!. %aHor!tatea "!r#elor #ar! de bro3eraH n!c! nu .e at!ng de tranEac !!le .7eculat!Fe 7entru a$4! 7roteHa cl!en !!, dar 4! 7e .!ne. Acea.ta e.te o 7ol!t!c n elea7t. A"acer!le cu adeFrat .er!oa.e nu .unt de ob!ce! la nde#Gna nce7tor!lor. Ade.ea, cele #a! bune a"acer! care ! #bog e.c 4! #a! #ult 7e ce! boga ! .unt reEerFate celor care n eleg regul!le Hoculu!. /ract!c, e.te !legal . o"er! cu!Fa con.!derat a "! !n.u"!c!ent de O.o"!.t!catP a.e#enea a"acer! .7eculat!Fe, dar .!gur c .e #a! ntG#7l.

114

Cu cGt dau 7e.te #a! #ulte a"acer! a4a$E!. O.o"!.t!cateP, cu atGt #! !e. #a! #ulte ocaE!! n cale. O alt .!tua !e n care .e deEFolt !ntel!gen a "!nanc!ar 7entru o F!a de o# e.te cea n care a7ar 4! #a! #ulte ocaE!!. Cu cGt !ntel!gen a Foa.tr "!nanc!ar e.te #a! #are, cu atGt e #a! u4or de .7u. dac o a"acere e.te bun .au nu. Intel!gen a F aHut . !dent!"!ca ! o a"acere bun .au 7roa.t .au c(!ar . "ace ! o a"acere bun .au 7roa.t. Cu cGt nF #a! #ulte $ 4! .unt #ulte de nF at $ cu atGta cG4t!g #a! #ul ! ban!, 7ur 4! .!#7lu deoarece cG4t!g totodat eQ7er!en 4! n ele7c!une, odat cu trecerea an!lor. A# 7r!eten! care nu r!.c n!c!odat, #unce.c d!n greu n #e.er!a lor 4! nu reu4e.c . dobGndea.c acea n ele7c!une "!nanc!ar care 7re.u7une t!#7 7entru a .e deEFolta. In an.a#blu, "!loEo"!a #ea de F!a con.t n .e#natul n coloana act!Felor. Acea.ta e.te "or#ula #ea. Ea nce7e cu o ac !une de #!c anFergur, 7lantGnd .e#!n e. )nele cre.c, altele nu. In cadrul "!r#e! noa.tre de 7ro7r!et ! !#ob!l!are aFe# 7ro7r!et ! n Faloare de cGteFa #!l!oane de dolar!. Ace.ta e.te ceea ce nu#!# no! REIT, ad!c Real E.tate InFe.t#ent Tru.t 9Tru.tul de InFe.t! !! n /ro7r!et ! I#ob!l!are;. Ideea 7e care Freau .$o .ubl!n!eE e.te c #aHor!tatea ace.tor #!l!oane au nce7ut cu !nFe.t! !! ntre ?.,,, 4! 5,.,,, de dolar!. Toate ace.te aFan.ur! a# aFut norocul . crea.c ra7!d 7e 7!a , au cre.cut "r a "! !#7oE!tate, "!!nd negoc!ate de #a! #ulte or! de$a lungul an!lor. -e a.e#enea, de !ne# un .et de ac !un! n cadrul une! co#7an!! 7e care eu 4! .o !a #ea o nu#!# "ondul no.tru #utual 7er.onal. AFe# 7r!eten! ce trateaE anu#e cu !nFe.t!tor! ca no!, care au lunar ban! de !nFe.t!t. No! cu#7r# cu r!.cur! #ar! co#7an!! 7r!Fate .7eculat!Fe care .unt 7e cale de a "! .coa.e 7e 7!a la Bur., n S)A .au Canada. )n eQe#7lu de.7re cu# 7ot cre4te ra7!d cG4t!gur!le e.te #o#entul n care .unt ac(!E! !onate 5,,.,,, de ac !un! cu#7rate la +? de cen ! "!ecare na!nte ca "!r#a . !a. 7e 7!a . *a.e lun! #a! tGrE!u, co#7an!a e.te !nclu. la Bur. 4! cele 5,,.,,, de ac !un! FaloreaE acu# + dolar! "!ecare. -ac acea.t "!r# e.te b!ne condu., 7re ul ac !un!lor cont!nu . crea.c 4! 7oate aHunge la +, de dolar! .au c(!ar #a! #ult. Au eQ!.tat an! n care ce! +?.,,, de dolar! a! no4tr! au aHun. la 5 #!l!on n #a! 7u !n de 5+ lun!. Ace.ta nu e.te un .!#7lu Hoc de noroc, dac 4t!! eQact ce a! de "cut. -eF!ne un Hoc de noroc doar atunc! cGnd arunc! ban!! ntr$o a"acere 4! a7o! te rog! . !a. b!ne. Ideea n toate e.te .$ ! "olo.e4t! cuno4t!n ele te(n!ce, n ele7c!unea 4! 7lcerea de a Huca 7entru a .cdea cGt #a! tare r!.cur!le. EF!dent c eQ!.t ntotdeauna r!.cur!. Intel!gen a "!nanc!ar

115

.7ore4te n. 4an.ele. A.t"el, ceea ce e.te r!.cant 7entru o 7er.oan e.te #a! 7u !n r!.cant 7entru o alt 7er.oan. Ace.ta e.te 7r!nc!7alul #ot!F 7entru care eu ncuraHeE 7er#anent oa#en!! . !nFe.tea.c #a! #ult n educa !a "!nanc!ar decGt n ac !un!, n 7ro7r!et ! !#ob!l!are .au n alte 7!e e de ca7!tal. Cu cGt .unte ! #a! de4te7 !, cu atGt aFe ! #a! #ulte 4an.e . cG4t!ga !, n c!uda tuturor greut !lor. Delul n care !nFe.te.c eu n ac !un! e.te unul eQtre# de r!.cant, dec! nu F!$5 reco#and. Dolo.e.c aceea4! #etod nc d!n 5<=< 4! a# aFut 4! eu #ulte e4ecur!. -ar dac Fe ! rec!t! de ce a.e#enea !nFe.t! !! .unt "oarte r!.cante 7entru #aHor!tate, Fe ! 7utea . F organ!Ea ! a.t"el F!a a ncGt ce! +?.,,, de dolar! . .e tran."or#e ntr$un #!l!on ntr$un an, dar cu r!.cur! #ult #a! #!c!. A4a cu# .7unea# 4! #a! na!nte, n!#!c d!n ceea ce .cr!u a!c! nu e.te o reco#andare d!rect de a 7roceda la "el. Toate ace.tea .unt eQe#7le de lucrur! .!#7le 4! 7o.!b!le. In #area .c(e# a a"acer!lor, eu F!n cu lucrur! #runte, totu4!, 7entru o 7er.oan ob!4nu!t, un Fen!t de 7e.te 5,,.,,, de dolar! 7e an e #ul u#!tor 4! nu e "oarte greu de ob !nut. In "unc !e de 7!a 4! de cGt de !ntel!gen ! .unte !, el 7oate "! ob !nut ntr$o 7er!oad de c!nc! 7Gn la Eece an!. -ac Fe ! cont!nua . tr! ! #ode.t, "r #ar! c(eltu!el!, ce! 5,,.,,, de dolar! ca Fen!t .u7l!#entar F For "ace 7lcere, !nd!"erent unde lucra !. -e acu# ncolo 7ute ! . #unc! ! dac Fre ! .au . nu o "ace !, n "unc !e de cu# alege !, "olo.!nd .!.te#ul de !#7oE!tare n "aFoarea Foa.tr 4! nu #7otr!Fa Foa.tr. La #!ne, baEa o con.t!tu!e 7ro7r!et !le !#ob!l!are. I#! 7lace . # ocu7 de a.ta 7entru c e.te ceFa .tab!l 4! care .e #od!"!c lent. BaEa, dec!, r#Gne .tab!l. C!rcu!tul "!nanc!ar e.te de.tul de .tab!l, la rGndul lu!, dac e b!ne #aneFrat, 4! c(!ar are toate 4an.ele . crea.c n Faloare. Dru#u.e ea une! baEe .ol!de n a"acer!le !#ob!l!are e.te c a.ta #! 7er#!te . r!.c ceFa #a! #ult n caEul ac !un!lor .7eculat!Fe 7e care le cu#7r. Atunc! cGnd a# 7ro"!tur! #ar! de 7e 7!a a de ac !un!, #! 7lte.c !#7oE!tul 7e cG4t!gur!le d!n ca7!tal d!n c(!ar ace.t cG4t!g 4! a7o! re!nFe.te.c ceea ce #a! r#Gne n 7ro7r!et ! !#ob!l!are, rea.!gurGndu$#! baEa act!Felor. Inc ceFa de.7re a"acer!le !#ob!l!are. A# cltor!t n toat lu#ea 4! a# !nut cur.ur! de.7re cu# .e !nFe.te4te. In "!ecare ora4, oa#en!! #!$au .7u. c nu 7o ! cu#7ra !e"t!n 7ro7r!et ! !#ob!l!are. Eu, d!n eQ7er!en , 4t!u c lucrur!le .tau alt"el. C(!ar 4! la NeA Yor3 .au la To3!o or! n Hurul or!cru! ora4 eQ!.t adeFrate c(!l!7!rur!, 7e care n!#en! nu le bag n .ea#. La S!nga7ore, unde Fe4n!c cre.c 7re ur!le la 7ro7r!et !le

116

!#ob!l!are, eQ!.t nc #ulte c(!l!7!rur! la tot 7a.ul. -e cGte or! aud 7e c!neFa c #! .7une0 OA4a ceFa nu .e 7oate a!c!P, re"er!ndu$.e la "elul n care !nFe.te.c eu, le rea#!nte.c tuturor c dac ar "! "o.t . .e eQ7r!#e corect, ar "! trebu!t . .7un0 ONu 4t!u cu# .$ar 7utea "ace a4a ceFa a!c!... deoca#dat.P %ulte ocaE!! nu .e Fd cu oc(!ul, c! cu #!ntea. %ul ! oa#en! nu .e #bog e.c n!c!odat 7ur 4! .!#7lu 7entru c nu au 7regt!rea "!nanc!ar nece.ar 7entru a detecta ocaE!!le a"late c(!ar .ub na.ul lor. Ade.ea .unt ntrebat0 OCu# . nce7RP In ult!#ul ca7!tol o"er Eece 7a4! 7e care !$a# ur#at 7e dru#ul l!bert !! #ele "!nanc!are. Nu u!ta ! n. ca ntotdeauna . F 4! d!.tra !, 7entru c e.te un .!#7lu Hoc. )neor! cG4t!ga !, alteor! nF a !. -ar d!.tra !$F. %aHor!tatea oa#en!lor nu cG4t!g n!c!odat 7entru c .e te# 7rea tare . nu 7!ard. -e aceea 4coala trad! !onal #! .e 7are o 7ro.t!e. La 4coal nF # c nu e b!ne . gre4e4t! 4! .unte# 7ede7.! ! de "!ecare dat cGnd gre4!#. *! totu4!, dac 7r!F! ! cu aten !e "elul cu# .unt conce7u ! oa#en!!, e! nFa toc#a! d!n gre4el!. InF # . #erge# cEGnd #a! ntG!. -ac n$a# "! cEut n!c!odat, n$ a# "! #er. n!c!odat. Acela4! lucru e.te Falab!l 4! 7entru #er.ul cu b!c!cleta. Inc #a! a# c!catr!ce 7e genunc(!, dar acu# 7ot #erge 7e b!c!clet "r . # gGnde.c #car. Acela4! lucru e.te Falab!l 4! n caEul #bog !r!!. -!n 7cate, 7r!nc!7alul #ot!F 7entru care #aHor!tatea oa#en!lor nu .unt boga ! e.te c .e te# . nu 7!ard. InF!ngtor!! nu .e te# de 7!erder!, de e4ecur!. -ar rata !! .e te#. E4ecur!le .unt 7arte co#7onent a 7roce.ulu! reu4!te!. Ce! care eF!t e4ecul eF!t 4! reu4!ta. Eu 7r!Fe.c ban!! #a! curGnd ca 7e un #ec! de ten!.. @oc .er!o., gre4e.c, # corecteE, a7ar alte gre4el!, # corecteE 4! # ndre7t. CGnd 7!erd #ec!ul, # duc la 7la., ! .trGng #Gna adFer.arulu!, ! EG#be.c 4! ! .7un0 ONe Fede# .G#bta F!!toare.P EQ!.t dou t!7ur! de !nFe.t!tor!. 5. /r!#ul 4! cel #a! ob!4nu!t t!7 de !nFe.t!tor e.te cel care cu#7r un 7ac(et de !nFe.t! !!. E! .un un !nter#ed!ar, cu# ar "! o co#7an!e de 7ro7r!et ! !#ob!l!are, un agent de Bur. .au un "!nan !.t, 4! cu#7r ceFa. /oate . "!e o 7art!c!7are la un "ond #utual, ac !un! .au obl!ga !un!. E.te o #odal!tate bun, c!n.t!t 4! .!#7l de a !nFe.t!. )n eQe#7lu ar "! acela al unu! cl!ent care #erge la un #agaE!n de calculatoare 4! cu#7r un calculator d!rect de 7e ra"t.

117

+. Cel de$al do!lea t!7 de !nFe.t!tor! .unt ce! care creeaE !nFe.t! !!. Ace.t !nFe.t!tor de ob!ce! 7une 7e 7!c!oare o a"acere, a.e#en! celor care cu#7r co#7onente de calculatoare 4! a7o! le a.a#bleaE. E.te un "el de a cro! du7 #.ura cl!entulu!. Eu (abar n$a# cu# .e a.a#bleaE co#7onentele ntr$un calculator. -ar 4t!u . a.a#bleE ocaE!!le .au cuno.c al ! oa#en! care 4t!u .$o "ac. Ace.t al do!lea t!7 de !nFe.t!tor e.te #a! #ult ca .!gur !nFe.t!torul 7ro"e.!on!.t. )neor!, dureaE an! de E!le 7entru a 7une ca7 la ca7 toate 7!e.ele co#7onente. *! uneor! nu .e 7otr!Fe.c n Fec!. Ace.t al do!lea t!7 de !nFe.t!tor e.te cel 7e care #!$5 .ugera.e tatl #eu cel bogat . #!$5 !au ca #odel. E !#7ortant . nF # cu# . a.a#bl# 7!e.ele, 7entru c a!c! .unt cG4t!gur!le ur!a4e 4! uneor! 4! 7!erder!le ur!a4e, atunc! cGnd curentul e.te #7otr!Fa noa.tr. -ac Fre ! . "ace ! 7arte d!n cea de$a doua categor!e de !nFe.t!tor!, trebu!e . F deEFolta ! tre! ab!l!t ! 7r!nc!7ale. Ace.te ab!l!t ! .e adaug celor nece.are 7entru a deFen! !ntel!gen ! d!n 7unct de Federe "!nanc!ar0 5. Cu# . de.co7er! ! o ocaE!e 7e care to ! ce!lal ! au ratat$o. Trebu!e . Fede ! cu oc(!! #!n !! ceea ce al !! nu reu4e.c .a Fad cu oc(!!. -e eQe#7lu, un 7r!eten a cu#7rat ca.a aceea 7rg!n!t. Era .!n!.tr nu#a! cGnd te u!ta! la ea. Toat lu#ea .e ntreba de ce o "! cu#7rat$o. Ceea ce n. el a con.tatat 4! no! nu e.te c acea ca. era n.o !t 4! de 7atru terenur! goale. El a n ele. ace.t lucru atunc! cGnd .$a adre.at co#7an!e! de la care a cu#7rat dre7tul de 7ro7r!etate. -u7 ce a cu#7rat ca.a, a de#olat$o 4! a FGndut cele c!nc! 7arcele de 7#Gnt unu! con.tructor 7entru o .u# de tre! or! #a! #are decGt cea 7e care o ddu.e el. A cG4t!gat =?.,,, de dolar! 7entru o #unc de dou lun!. Nu e o .u# "oarte #are, dar de74e4te cu #ult .alar!ul anual #!n!# 4! nu e deloc greu d!n 7unct de Federe 7ract!c. +. Cu# .e .trGng ban!!. Oa#en!! ob!4nu! ! #erg doar la banc. Cel de$al do!lea t!7 de !nFe.t!tor trebu!e . 4t!e n. cu# . adune ca7!tal 4! eQ!.t #ulte "elur! de a aduna "r a "! neFo!e de o banc. /entru nce7ut, a# nF at . cu#7r# ca.e "r .7r!H!nul bnc!!. Nu atGta ca.ele conteaE, c! dobGnd!rea ca7ac!t !! de a .trGnge ban!, lucru ab.olut ne7re u!t.

118

%ult 7rea ade.ea ! aud 7e oa#en! .7unGnd0 ONu$#! d #!e banca ban!.P Sau0 ON$ a# cu ce . cu#7r.P -ac Fre ! . "ace ! 7arte d!n a doua categor!e de !nFe.t!tor! trebu!e . nF a ! . reEolFa ! 7roble#ele care ! bloc(eaE 7e ce! #a! #ul ! oa#en!. Cu alte cuF!nte, #aHor!tatea oa#en!lor la. ca ban!! . "!e o o7rel!4te n nc(e!erea une! a"acer!. -ac Fe ! 7utea de74! ace.t ob.tacol, Fe ! "! cu #ult na!ntea celor care nu nFa ace.te lucrur!. -e #ulte or! a# cu#7rat o ca., ac !un! .au un bloc "r un ban n banc. Odat, a# cu#7rat o ca. cu #a! #ulte a7arta#ente cu 5,+ #!l!oane de dolar!. A# nc(e!at ceea ce .e nu#e4te o OObl!ga !e de 7latP, cu un contract .cr!. ntre FGnEtor 4! cu#7rtor. -u7 care a# adunat 5,,.,,, de dolar! 7entru aFan. 4! #!$au r#a. <, de E!le n care . adun re.tul ban!lor. -e ce a# "cut$oR /ur 4! .!#7lu 7entru c 4t!a# c, de "a7t, FaloreaE + #!l!oane de dolar!. Nu a# reu4!t n!c!odat . .trGng ban!! n .c(!#b, 7er.oana care de7u.e.e 5,,.,,, de dolar! #!$a dat ?,.,,, de dolar! 7entru c !$a# g.!t a"acerea a.ta. A 7reluat$o n locul #eu, !ar eu #!$a# FEut de treab. Total E!le de lucru0 tre!. -!n nou 7rec!EeE c de "a7t conteaE #ult #a! #ult ceea ce 4t!!, 4! nu ceea ce cu#7er!. InFe.t! !a nu n.ea#n cu#7rare. E.te #a! degrab o "or# de cunoa4tere. >. Cu# .$! organ!Ea ! 7e oa#en!! de4te7 !. Oa#en!! !ntel!gen ! .unt ce! care #unce.c altur! de o 7er.oan 7e care eFentual o angaHeaE 4! care e.te #a! !ntel!gent decGt e!. CGnd aFe ! neFo!e de un ."at, aFe ! gr!H . F lua ! con.!l!er!! ce! #a! bun!. Sunt #ulte de nF at, dar r.7lata 7oate "! a.trono#!c. -ac nu Fre ! . F n.u4! ! ace.te ta!ne, alege ! atunc! 7r!#ul t!7 de !nFe.t!tor! 7entru c F e.te #ult #a! 7otr!F!t. Ceea ce 4t! ! e.te cea #a! #are aFere 7e care o de !ne !. Ceea ce nu 4t! ! e.te cel #a! #are r!.c 7e care F!$5 a.u#a !. R!.cul eQ!.t ntotdeauna, a4a c nF a ! . r!.ca ! 4! nu . eF!ta ! r!.cur!le.

119

CA/ITOL)L = LECXIA 6 %unc! ! ca . nF a ! _ nu #unc! ! 7entru ban! In 5<<?, a# acordat un !nterF!u unu! E!ar d!n S!nga7ore. TGnra E!ar!.t a Fen!t la t!#7 4! ne$a# a7ucat !#ed!at de !nterF!u. Ne a"la# n (olul unu! (otel luQo., .orb!ndu$ne ca"eaua 4! d!.cutGnd de.7re .co7ul F!E!te! #ele la S!nga7ore. )r#a . !n con"er!n e altur! de N!g N!glar. El Forbea de.7re #ot!Fa !e, !ar eu de.7re OSecretele celor boga !P. OCGndFa, a4 Frea . "!u 4! eu autoarea unu! be.t$.eller, a4a ca du#neaFoa.trP, .7u.e ea. C!t!.e# o 7arte d!ntre art!colele 7e care le .cr!.e.e la E!ar 4! "u.e.e# !#7re.!onat. AFea un .t!l 7utern!c 4! "oarte l!#7ede. Art!colele e! treEeau !ntere.ul c!t!torulu!. O-ar aFe ! un .t!l eQcelentP, !$a# r.7un. eu. OCe F #7!ed!c . F real!Ea ! F!.ulRP O%unca #ea 7are c nu duce n!c!er!P, .7u.e ea cal#. OToat lu#ea .7une c ro#anele #ele .unt eQcelente, dar nu .e ntG#7l n!#!c. -e a.ta #!$a# 7.trat .luHba la E!ar. %car cu a.ta #! 7lte.c "actur!le. AFe ! Freo .uge.t!e n acea.t d!rec !eRP OS!gur c daP, a# .7u. eu o7t!#!.t. O)n 7r!eten de$al #eu d!n S!nga7ore are o 4coal care 7regte4te agen ! de FGnEr!. El organ!EeaE ace.te cur.ur! 7entru #ulte d!ntre #ar!le co#7an!! d!n S!nga7ore 4! cred c dac a! ur#a unul d!ntre ele, !$ar "! de #are aHutor n car!er.P Ea # ntreb contrar!at0 OCrede ! c ar trebu! . #erg la 4coal . nF . FGndRP A# dat d!n ca7 c da. OC(!ar Forb! ! .er!o.RP A# dat d!n nou d!n ca7. OCe e ru n a.taRP, a# btut eu n retragere. Se .!# !.e H!gn!t 4! acu# a4 "! Frut . nu$! "! .7u. n!#!c. In ncercarea #ea de a "! de aHutor a# aHun. .$#! a7r 7unctul de Federe. OEu a# o d!7lo# n l!teratura engleE. -e ce . #erg la 4coal . nF . "!u agent de FGnEr!R A# o 7ro"e.!e. A# ur#at o 4coal 7entru a "ace o car!er, toc#a! 7entru a nu "! neFo!t . aHung . "!u agent de FGnEr!. I! ur.c 7e ce! de la FGnEr!. Nu For decGt ban!.

120

-ec! eQ7l!ca !$#! de ce ar trebu! . .tud!eE a.ta.P Intre t!#7, 4! .trGngea .erF!eta "oarte energ!c. InterF!ul .e ter#!na.e. /e #.u .e a"la un eQe#7lar al unu! alt be.t$.eller 7e care l .cr!.e.e# #a! de#ult. L$a# luat #7reun cu not! ele 7e care 4! le "cu.e 7e un carne el. O'ede !RP, a# E!. eu artGnd ctre not! e. S$a u!tat la not! e 4! a .7u. deEor!entat0 OCeRP -!n nou, n #od del!berat, !$a# artat not! ele. /e carne el nota.e ORobert K!2o.a3!, autor de be.t$.eller$ur!P. OA!c! .cr!e Tautor de be.t$.eller$ur!U, 4! nu cel #a! bun .cr!!torP. I#ed!at a de.c(!. oc(!! #ar!. OEu .unt un .cr!!tor groaEn!c. -F. .unte ! o #are .cr!!toare. Eu a# ur#at cur.ur!le de agent de FGnEr!, du#neaFoa.tr aFe ! o d!7lo#. -ac ar "! . 7une# a#bele 4col! la un loc, .$ar aHunge la Tun autor de be.t$.eller$ur!U 4! Tcel #a! bun .cr!!torUP. %$a .tr"ulgerat d!n 7r!F!r!. OInc n$a# decEut n a4a (al ncGt . nF . FGnd. Ce! ca du#neaFoa.tr nu$4! "ac o #e.er!e d!n .cr!.. Eu .unt o 7ro"e.!on!.t a .cr!.ulu!, !ar du#neaFoa.tr .unte ! un agent de FGnEr!. Nu$! corect.P *!$a luat 4! re.tul not! elor 4! .$a ndre7tat !ute .7re u4!le acelea #ar! de .t!cl, 7!erEGndu$.e n d!#!nea a u#ed a ora4ulu! S!nga7ore. A doua E! d!#!nea , #car a 7ubl!cat un art!col corect 4! "aForab!l #!e. Lu#ea e.te 7l!n de oa#en! !ntel!gen !, talenta !, cu 4coal 4! cu (ar. I! ntGln!# E!ln!c. Sunt 7retut!nden! n #!Hlocul no.tru. Acu# cGteFa E!le, #a4!na #ea nu #ergea 7rea b!ne. A# #er. la un atel!er 4! tGnrul #ecan!c #!$a re7arat$o n doar cGteFa #!nute. *!$a dat .ea#a ce are doar a.cultGnd #otorul. A# "o.t ulu!t. Tr!.tul adeFr e.te c un #are talent nu e.te de aHun.. Sunt 7er#anent 4ocat cGt de 7u !n cG4t!g oa#en!! talenta !. A# a"lat deunE! c doar .ub ?W d!ntre a#er!can! cG4t!g 7e.te 5,,.,,, de dolar! 7e an. A# cuno.cut oa#en! .trluc! !, cu #ult 4coal 4! care cG4t!g .ub +,.,,, de dolar! 7e an. )n con.ultant n a"acer!, .7ec!al!Eat n co#er ul cu a7aratur #ed!cal, #! .7unea cGt de #ul ! doctor!, .to#atolog! 4! #ed!c! general!4t! au 7roble#e "!nanc!are. Eu a# creEut c n #o#entul n care 4!$au luat o d!7lo# au 4! nce7ut . curg dolar!!. Ace.t con.ultant n a"acer! #!$a .7u. a4a0 OLe l!7.e4te o ab!l!tate ca . aHung . "ac #ar! aFer!.P

121

Ace.t lucru n.ea#n c oa#en!! nu trebu!e decGt . nFe e 4! . .t7Gnea.c ace.t ceFa, du7 care Fen!tul le Fa cre4te eQce7 !onal. A# #a! 7o#en!t de.7re !ntel!gen a "!nanc!ar ca "or# de .!nerg!e a contab!l!t !!, !nFe.t! !!lor, #ar3et!ngulu! 4! leg!lor. Co#b!na ! ace.te 7atru ab!l!t ! 7ract!ce 4! Fa "! u4or . "ace ! ban! d!n ban!. CGnd e.te Forba de.7re ban!, oa#en!! nu 4t!u . "ac altceFa decGt . #uncea.c d!n greu 7entru e!. EQe#7lul cla.!c de .!nerg!e a talentelor l re7reEenta tGnra E!ar!.t. -ac ar "! nF at te#e!n!c cu# . FGnd 4! . "ac #ar3et!ng, Fen!tul e! ar "! cre.cut .!# !tor. In locul e!, a4 "! ur#at 4! n!4te cur.ur! de 7ubl!c!tate, nu nu#a! de FGnEr!. A7o!, n loc . lucreE la E!ar, #!$a4 "! cutat o .luHb ntr$o agen !e de 7ubl!c!tate. C(!ar dac ar "! n.e#nat #a! 7u !n! ban!, ar "! nF at . co#un!ce O7e .curtP, a4a cu# .e reu4e4te cu .ucce. 7r!n !nter#ed!ul recla#elor. Ar #a! "! 7etrecut ceFa Fre#e 4! nF Gnd cGte ceFa de.7re rela !!le 7ubl!ce, o alt ab!l!tate !#7ortant. Ar "! nF at cu# . cG4t!ge #!l!oane d!n 7ubl!c!tate. Iar a7o! noa7tea 4! la ."Gr4!tur!le de .7t#Gn ar "! 7utut . .cr!e #arele e! ro#an. CGnd l$ar "! ter#!nat, ar "! reu4!t .$4! FGnd #a! b!ne cartea. A7o!, du7 o .curt Fre#e, ar "! 7utut deFen! un Oautor de be.t$.eller$ur!P. CGnd a# .co. 7r!#a #ea carte O-ac Fre ! . deFen! ! boga ! 4! "er!c! ! nu #erge ! la 4coalP, un ed!tor #!$a .ugerat .$! .c(!#b t!tlul n OEcono#!a educa !e!P. I$a# eQ7l!cat c un a.e#enea t!tlu ar n.e#na . FGnd dou eQe#7lare, unul "a#!l!e! 4! altul celu! #a! bun 7r!eten. /roble#a e.te c 7Gn 4! e! ar a4te7ta . ob !n unul 7e grat!.. T!tlul 4ocant O-ac Fre ! . deFen! ! boga ! 4! "er!c! !, nu #erge ! la 4coalP "u.e.e ale. toc#a! 7entru c 4t!a# c a.ta Fa n.e#na o enor# 7ubl!c!tate. Eu .unt 7entru nF #Gnt 4! cred n re"or#a nF #Gntulu!. Alt"el, de ce a4 cont!nua . lu7t 7entru .c(!#barea .trFec(!ulu! .!.te#R A4a ncGt a# ale. un t!tlu care .$#! "ac!l!teEe acce.ul la e#!.!un!le de teleF!E!une 4! rad!o toc#a! 7entru c Fro!a# . deF!n un 7er.onaH controFer.at. )n!! credeau c .unt nebun de legat, dar cartea .e F!ndea al na!b!! de b!ne. CGnd a# ab.olF!t, n 5<6<, Acade#!a Co#erc!al de %ar!n a S)A, tatl #eu cu 4coal a "o.t "oarte ncGntat. Co#7an!a Standard O!l d!n Cal!"orn!a #$a angaHat 7entru "lota lor de Fa.e 7etrol!ere. Era# o"! er tre! 4! cG4t!ga# #a! 7u !n decGt coleg!! #e!, dar nu era ru 7entru 7r!#a .luHb de du7 ab.olF!rea "acult !!. In! !al, era# 7lt!t cu M+.,,, de dolar! 7e an, n care erau !nclu.e orele .u7l!#entare 4! nu trebu!a . #unce.c decGt 4a7te lun!. AFea# c!nc! lun! Facan . -ac a4 "! Frut, a4 "! 7utut . 7lec n '!etna# cu o alt co#7an!e naFal 4! .$#! dubleE u4or Fen!tul, n loc .$#! !au cele c!nc! lun! de Facan .

122

% a4te7ta o car!er .trluc!t 4! totu4!, du7 4a.e lun!, #!$a# dat de#!.!a 4! #$a# alturat %ar!ne! Co#erc!ale ca . nF . 7!loteE. Tatl #eu cu 4coal a "o.t d!.tru.. Tatl #eu bogat #$a "el!c!tat. In 4coal 4! la locul de #unc 7r!nde "oarte #ult !deea O.7ec!al!Er!!P. Ad!c 7entru a cG4t!ga #a! #ult .au a "! aFan.at trebu!e . te O.7ec!al!EeE!P. -e aceea #ed!c!!, !#ed!at du7 ce ter#!n "acultatea, ncearc . .e .7ec!al!EeEe, cu# ar "! n orto7ed!e .au n 7ed!atr!e. Acela4! lucru e.te Falab!l 7entru contab!l!, ar(!tec !, aFoca !, 7!lo ! 4! altele. Tatl #eu cu 4coal credea n acea.t !dee. -e aceea a "o.t ncGntat atunc! cGnd n ."Gr4!t 4!$a ter#!nat doctoratul. Recuno4tea n. ade.ea c 4col!le ! r.7lte.c tot #a! 7ro.t 7e ce! care nFa tot #a! #ult. Tatl cel bogat #$a ncuraHat . "ac eQact contrar!ul. OTrebu!e . 4t!! cGte 7u !n d!n cGt #a! #ulteP, #!$a .ugerat el. -e aceea an! de E!le a# lucrat n d!Fer.e de7arta#ente ale co#7an!!lor .ale. )n t!#7, a# lucrat 4! la contab!l!tate. C(!ar dac 7robab!l nu Fo! aHunge n!c!odat contab!l, el Fro!a . nF 7r!n Oo.#oEP. Tatl cel bogat 4t!a c o . 7r!nd #car OHargonulP, l!#baHul de .7ec!al!tate, 4! a# . ca7t "lerul nece.ar 7entru a d!.t!nge ce e.te !#7ortant de ceea ce nu e.te. A# lucrat 4! ca 7!colo, 4! n con.truc !!, dar 4! n FGnEr!, reEerFr! 4! #ar3et!ng. El ne O7unea la curent cu toateP, 7e #!ne 4! 7e %!3e. -e aceea !n.!.ta . 7art!c!7# la ntGln!r!le cu banc(er!!, aFoca !!, contab!l!! 4! agen !! de Bur.. 'ro!a . cunoa4te# cGte 7u !n d!n toate do#en!!le !#7er!ulu! .u. CGnd a# renun at la .luHba #ea b!ne 7lt!t de la Standard O!l, tatl #eu cu .tud!! a aFut o d!.cu !e de.c(!. cu #!ne. Era ulu!t. Nu 7utea n elege de ce a# (otrGt . #! dau de#!.!a d!ntr$o .luHb care #! o"erea o 7lat bun, #ar! aFantaHe, #ult t!#7 l!ber 4! ocaE!! de aFan.are. CGnd #$a ntrebat ntr$o .ear0 O-e ce a! renun atRP, n$a# "o.t n .tare .$! eQ7l!c, or!cGt #$a# .trdu!t. Log!ca #ea nu core.7undea log!c!! .ale. %area 7roble# era c log!ca #ea era de "a7t log!ca tatlu! cel bogat. S!guran a loculu! de #unc era totul 7entru tatl #eu cu 4coal. EQ7er!en a era n .c(!#b totul 7entru tatl #eu cel bogat. Tatl cu .tud!! credea c a# #er. la 4coal ca . nF . "!u o"! er de #ar!n. Tatl cel bogat 4t!a c a# #er. la 4coal 7entru a .tud!a co#er ul !nterna !onal. In Fre#ea .tuden !e!, a# 7art!c!7at la tran.7ortur! !#7ortante, naF!gGnd 7e Fa.e #ar!, 7e 7etrol!ere 4! 7e Fa.e cu 7a.ager!, .7re Or!entul nde7rtat 4! .7re !n.ulele /ac!"!culu! de Sud. Tatl #eu bogat .u. !nea c e #a! b!ne . r#Gn n /ac!"!c decGt . #erg cu Fa7orul n Euro7a,

123

7entru c 4t!a c O7o7oarele care acu# .e "or#auP .e a"lau n A.!a, 4! nu n Euro7a. In Fre#e ce #aHor!tatea coleg!lor #e!, !nclu.!F %!3e, 7etreceau la clubur!le .tuden e4t!, eu nF a# co#er ul, nF a# . cuno.c oa#en!!, .t!lul n a"acer! 4! cultura d!n @a7on!a, Ta!Aan, T(a!landa, S!nga7ore, Hong Kong, '!etna#, Coreea, Ta(!t!, Sa#oa 4! D!l!7!ne. *! eu #a! 7etrecea# d!n cGnd n cGnd, dar nu n "r !!le .tuden e4t!. %$a# #atur!Eat ra7!d. Tatl #eu cu 4coal nu 7utea n elege de ce #$a# (otrGt . #! dau de#!.!a 4! . !ntru n %ar!na Co#erc!al. I$a# eQ7l!cat c Freau . nF . 7!loteE aF!oane 4! #a! ale. . conduc tru7ele #!l!tare. Tatl cel bogat #!$a eQ7l!cat c lucrul cel #a! co#7l!cat n a conduce o co#7an!e #!l!tar e.te #aneFrarea oa#en!lor. El "u.e.e n ar#at tre! an!8 tatl #eu cu 4coal "u.e.e .cut!t de ar#at. Tatl #eu bogat #!$a .7u. cGt de !#7ortant e.te . nFe ! . conduc! oa#en!!, #a! ale. n .!tua !! 7er!culoa.e. OArta conducer!!, a.ta e.te ceea ce trebu!e . nFe ! acu#P, #!$a .7u. el. O-ac nu e4t! un bun conductor, te For nHung(!a 7e la .7ate, a4a cu# .e ntG#7l 4! n lu#ea a"acer!lor.P CGnd #$a# ntor. d!n '!etna#, n 5<=>, a# renun at la ace.t 7o.t, c(!ar dac #! 7lcea enor# . 7!loteE aF!oane. %!$a# g.!t o .luHb la Co#7an!a ]eroQ. %$a# angaHat acolo d!ntr$un .!ngur #ot!F, 4! nu 7entru aFantaHe. Era# o 7er.oan t!#!d 4! n!#!c nu # n.7!#Gnta #a! tare 7e lu#ea a.ta decGt !deea de a F!nde ceFa. Co#7an!a ]eroQ aFea cele #a! bune 7rogra#e de 7regt!re d!n A#er!ca 7entru agen !! de FGnEr!. Tatl #eu cel bogat era #Gndru de #!ne. Celu! cu 4coal ! era ru4!ne cu #!ne. Ca !ntelectual, con.!dera c agen !! de FGnEr! ! .unt !n"er!or!. A# lucrat 7atru an! la ]eroQ, 7Gn ce a# nF at .$#! .t7Gne.c "r!ca de a bate 7e la u4! 4! de a "! re"uEat. -e ndat ce a# reu4!t . "!u 7er#anent ntre 7r!#!! c!nc! la FGnEr!, d!n nou #!$a# dat de#!.!a 4! a# #er. #a! de7arte, l.Gnd n ur# o alt .trluc!t car!er la o co#7an!e eQcelent. In 5<==, a# 7u. baEele 7r!#e! #ele co#7an!!. Tatl cel bogat ne nF a.e 7e #!ne 4! 7e %!3e cu# . !ne# ( ur!le ntr$o co#7an!e. Acu# trebu!a . 7ro"!t de ace.te !n"or#a !! 4! . le 7un ca7 la ca7. /r!#ul #eu 7rodu., 7orto"elul d!n na!lon, era "cut n Or!entul nde7rtat 4! adu. ntr$un de7oE!t d!n NeA Yor3, nu de7arte de unde "cu.e# eu 4coala. I#! nc(e!a.e# .tud!!le o"!c!ale 4! era caEul . #! !au Eborul. -ac ddea# gre4, ddea# "al!#ent. Tatl #eu cel bogat era de 7rere c e #a! b!ne . da! "al!#ent 7Gn n >, de an!. OI ! #a! r#Gne t!#7 .$ ! reF!!P, ne ."tu!a el. In aHunul cele! de$a tre!Eecea an!Fer.r!, 7r!#ul tran.7ort toc#a! 7leca d!n Coreea ndre7tGndu$.e .7re NeA Yor3.

124

*! n 7reEent "ac a"acer! !nterna !onale. *! n cont!nuare, a4a cu# # ."tu!.e tatl #eu cel bogat, # a7lec n .7ec!al a.u7ra 7o7oarelor n "or#are. Actual#ente, co#7an!a #ea de !nFe.t! !! o7ereaE n A#er!ca de Sud, A.!a, NorFeg!a 4! Ru.!a. EQ!.t o butad Fec(e care .un ca# a4a0 O@OB e.te acron!#ul lu! T@u.t OFer Bro3eU 9I#ed!at -u7 Dal!#ent;.P *!, d!n 7cate, trebu!e . #rtur!.e.c c ace.t lucru .e a7l!c n caEul a #!l!oane de oa#en!. /entru c 4col!le nu gGnde.c n ter#en! de !ntel!gen "!nanc!ar, #aHor!tatea celor care #unce.c Otr!e.c la #!n!#a reE!.ten P, #unce.c 4!$4! 7lte.c "actur!le. %a! eQ!.t o alt teor!e ngroE!toare de #anage#ent, care .un ca# a4a0 OAngaHa !! .e .trdu!e.c cGt . nu "!e conced!a !, !ar 7atron!! ! 7lte.c cGt . nu$4! dea de#!.!a.P *! dac ur#r! ! n!Felul .alar!!lor d!n #aHor!tatea co#7an!!lor, Fe ! con.tata c eQ!.t un .G#bure de adeFr n acea.t a"!r#a !e. In general, reEultatul e.te c #aHor!tatea celor care #unce.c nu 7rogre.eaE n!c!odat. E! "ac ceea ce au "o.t nF a ! . "ac, O4! !au o .luHb .!gurP. %aHor!tatea celor care #unce.c .e concentreaE a.u7ra #unc!! 7entru 7lat 4! aFantaHe, care con.t!tu!e o r.7lat 7e ter#en .curt 4! care ade.ea e.te deEa.truoa. 7e ter#en lung. In .c(!#b, le$a4 reco#anda t!ner!lor .$4! caute de lucru n "unc !e de ce ar 7utea nF a d!n acea .luHb, 4! nu 7entru ceea ce cG4t!g. E! ar trebu! #a! ntG! . caute . de.co7ere de ce a7t!tud!n! e.te neFo!e 7entru o anu#!t 7ro"e.!e, 4! a.ta na!nte de a !ntra n !n"ernala Ocur. a 4obolanulu!P. Odat ce oa#en!! .unt 7r!n4! n ca7cana de o F!a a 7l !! "actur!lor, aHung ca #!c!! (a#.ter! care nFGrt rot! ele de #etal d!n cu4t!le lor. Lbu ele lor alearg cu 7at!#, roata .e nFGrte4te cu 7at!#, dar F!ne 4! E!ua de #G!ne 4! .e treEe.c n aceea4! cu4c0 groEaF .luHb, n$a# ce .7une. In "!l#ul O@err2 %agu!reP, cu To# Cru!.e, eQ!.t #ulte re7l!c! eQcelente. Cea #a! #e#orab!l e.te0 OS Fd ban!!.P -ar eQ!.t una 4! #a! adeFrat. Ea e.te .7u. atunc! cGnd To# Cru!.e 7leac de la "!r#. Toc#a! "u.e.e conced!at 4! ntreab ntreaga co#7an!e0 OC!ne Frea . F!n cu #!neRP *! .e a4terne o tcere #or#Gntal. -oar o "e#e!e .e r!d!c 4! .7une0 OEu a4 Fen!, dar 7e.te tre! lun! ur#eaE . # aFan.eEe.P Acea.t a"!r#a !e e.te 7oate cea #a! real d!n ntreg "!l#ul. E genul de a"!r#a !e 7e care oa#en!! 4!$o #rtur!.e.c n gGnd, 7reocu7a ! "!!nd .$4! 7ltea.c "actur!le. *t!u c tatl #eu cu 4coal a4te7ta cu nerbdare n "!ecare an #r!rea .alar!ulu! 4! de "!ecare dat

125

era deEa#g!t. -re7t 7entru care .e a7uca !ar de .tud!u, ca . ob !n no! d!7lo#e 4! o #r!re de .alar!u, dar d!n nou .e alegea cu o deEa#g!re. Intrebarea 7e care o 7un ade.ea e.te0 O)nde duce acea.t act!F!tate E!ln!c, de "a7tRP EQact ca n caEul #!cu ulu! (a#.ter, # ntreb dac oa#en!! 4! 7un 7roble#a unde ! duce de "a7t #unca de E! cu E!. Ce le reEerF F!!torulR C2r!l Br!c3"!eld, "o.tul d!rector eQecut!F de la A.oc!a !a A#er!can a /en.!onar!lor, declara c0 O/en.!!le 7r!Fate .e a"l ntr$o .tare de adeFrat (ao.. %a! ntG!, ?,W d!n "or a de #unc actual nu are n!c! un "el de 7en.!e. D!e 4! nu#a! a.ta, 4! ar trebu! . "!e un #ot!F .er!o. de ngr!Horare. Iar ntre =? 4! :,W d!ntre ce!lal ! ?,W au 7en.!! !n.u"!c!ente, de ?? .au 5?, .au >,, de dolar! 7e lun.P In cartea .a OT(e Ret!re#ent %2t(P 9O%!tul 7en.!onr!!P;, Cra!g S. Kar7el .cr!e0 OA# "o.t la .ed!ul une! "!r#e de !#7ortan na !onal ce .e ocu7 de con.ultan n 7r!F!n a 7en.!!lor 4! a# cuno.cut$o 7e cea care ocu7a "unc !a de d!rector .7ec!al!Eat n conce7erea 7lanur!lor de 7en.!! #ar! 7entru ce! d!n conducere. CGnd a# ntrebat$o la ce ar trebu! . .e a4te7te ce! care n$au "unc !! de conducere n 7r!F!n a Fen!tulu! d!n 7en.!!, ea #!$a .7u. cu un EG#bet ncreEtor0 T&lon ul de Arg!ntU. TCe n.ea#n &lon ul de Arg!ntRU a# ntrebat. Ea a r!d!cat d!n u#er!0 T-ac acea.t genera !e nu#eroa. de t!ner! 4!$ar da .ea#a c nu Fa aFea ban! d!n care . tr!a.c la btrGne e, 4!$ar Ebura cre!er!!.UP Kar7el cont!nu 7r!n a eQ7l!ca d!"eren a d!ntre Fec(!ul 7lan de 7en.!onare cu bene"!c!! clare 4! 7lanul cel nou, M,5K, care e.te r!.cant. Nu e n!#!c #bucurtor 7entru ce! care #unce.c n E!ua de aE!. *! acu# # re"er doar la 7en.!!. -ar dac ar "! . adaug a.!gurr!le #ed!cale 4! c#!nele de btrGn!, totul ar deFen! 4! #a! n.7!#Gnttor. In cartea .a d!n 5<<?, autorul arat c taQele 7entru c#!nele de btrGn! au cre.cut de la >,.,,, de dolar! 7e an la 5+?.,,, de dolar! 7e an. El a #er. la un aE!l de btrGn! cur el, "r 7reten !!, d!n cart!erul lu!, 4! a de.co7er!t c n 5<<? co.ta ::.,,, de dolar! 7e an. -eHa #ulte .7!tale d!n r!le cu un .!.te# #ed!cal .oc!al trebu!e . !a n!4te (otrGr! eQtre# de graFe, cu# ar "! Oc!ne tr!e4te 4! c!ne #oareP. Ace.te (otrGr! 7orne.c 7ur 4! .!#7lu de la .u#a 7e care o de !n 4! de la cGt de btrGn! .unt 7ac!en !!. -ac e Forba de un 7ac!ent btrGn, ade.ea Fa "! tratat un altul #a! tGnr. /ac!entul btrGn 4! .rac e.te trecut undeFa 7e l!.ta de a4te7tare. -ec! a4a cu# ce! boga ! 4! 7ot 7er#!te un .!.te# de

126

nF #Gnt #a! bun, tot a4a e! For r#Gne n F!a , n Fre#e ce ace!a care n$au 7rea #ul ! ban! For #ur!. In con.ec!n , # ntreb0 ce! care #unce.c .e gGnde.c oare la F!!tor .au la ur#toarea lea", 4! "ac oare gGndur! 7entru ce$! a4tea7tR CGnd d!.cut cu adul !! care dore.c . cG4t!ge #a! #ul ! ban!, le reco#and de "!ecare dat acela4! lucru $ . ncerce . a!b o 7r!F!re n 7er.7ect!F a.u7ra F!e !! lor. In loc . #uncea.c 7ur 4! .!#7lu 7entru ban! 4! 7entru .!guran a E!le! de #G!ne, ceea ce recuno.c c e.te !#7ortant, le .ugereE .$4! #a! !a o .luHb, dobGnd!nd a.t"el o nou ab!l!tate. Le reco#and ade.ea . !ntre ntr$o re ea de co#7an!! de #ar3et!ng, ceea ce .e nu#e4te 4! O#ult!leFel #ar3et!ngP, dac ntr$adeFr For . nFe e cu# . FGnd ceFa. O 7arte d!ntre ace.te co#7an!! au n!4te 7rogra#e de 7regt!re eQcelente, care ! aHut 7e oa#en! .$4! de74ea.c "r!ca de e4ec 4! re"uEul, ace.tea "!!nd 7r!nc!7alul #ot!F 7entru care .e aHunge la !n.ucce.e. Educa !a e.te #a! 7re !oa. decGt ban!!, #a! ale. 7e ter#en lung. Ade.ea, cGnd "ac acea.t .uge.t!e, #! .e r.7unde0 OE 7rea #are e"ortulP .au0 ONu Freau . "ac decGt ceea ce # !ntere.eaE.P In caEul a"!r#a !e! OE 7rea #are e"ortulP, ! ntreb0 O*! atunc! 7re"era ! ca o F!a ntreag . da ! .tatulu! ?,W d!n ceea ce cG4t!ga !RP Celorlal !, care r.7und c ONu Freau . "ac decGt ceea ce # !ntere.eaEP, le .7un0 ONu # !ntere.eaE . #erg . "ac g!#na.t!c, dar totu4! # duc 7entru c Freau . # .!#t #a! b!ne 4! . tr!e.c #a! #ult.P -!n 7cate, eQ!.t un .G#bure de adeFr n eQ7re.!a ONu nFe ! cal btrGn la bu!e.tru.P -ac o 7er.oan nu e.te ob!4nu!t cu .c(!#br!le, ! Fa "! greu . .e .c(!#be. -ar 7e ace!a d!ntre no! care nu .unt conF!n4! c trebu!e . #unce4t! 7entru a nF a ceFa nou a4 Frea .$! ncuraHeE0 O'!a a .ea#n #ult cu #er.ul la .ala de .7ort.P Cel #a! greu e . te urne4t!. -u7 aceea, e .!#7lu. -e #ulte or!, #!$a "o.t greu . # duc, dar odat aHun. acolo 4! a7ucGndu$# de treab, #!$a "cut 7lcere. -u7 ce ter#!na# eQerc! !!le de g!#na.t!c, # bucura# de "!ecare dat c a# reu4!t . # conF!ng . #erg. -ac nu .unte ! d!.7u4! . #unc! ! ca . nF a ! ceFa nou .! !n.!.ta ! n .c(!#b a.u7ra une! nalte .7ec!al!Er! n do#en!ul Fo.tru, !ntere.a !$F #a! ntG! dac "!r#a la care lucra ! are .!nd!cat. S!nd!catele a7r .7ec!al!4t!!. Tatl #eu cu .tud!!, du7 ce a !e4!t d!n gra !!le guFernatorulu!, a aHun. l!derul .!nd!catulu! 7ro"e.or!lor d!n HaAa!!. El #!$a .7u. c a "o.t cea #a! grea .luHb 7e care a aFut$o Freodat. /e de alt 7arte, tatl #eu cu ban! .$a .trdu!t toat F!a a ca nu cu#Fa

127

co#7an!!le lu! . aHung . a!b .!nd!cat. *! a reu4!t. Cu toate c .!nd!catele erau a7roa7e de "!ecare dat, tatl cel bogat a reu4!t . le nF!ng. /er.onal, nu .unt de 7artea n!#nu!, 7entru c #! dau .ea#a de aFantaHele a#belor .!tua !!. -ac Fe ! "ace a4a cu# .unte ! nF a ! la 4coal, ad!c . dobGnd! ! o nalt .7ec!al!Eare, cuta ! 7rotec !a .!nd!catelor. -e eQe#7lu, dac #!$a4 "! cont!nuat car!era de 7!lot, #$a4 "! or!entat .7re o co#7an!e care ar "! aFut un 7utern!c .!nd!cat al 7!lo !lor. -e ceR /entru c #!$a4 "! ded!cat F!a a nF r!! unu! .!ngur lucru care are Faloare ntr$o .!ngur d!rec !e. -ac a4 "! "o.t eQclu. d!n ace.t do#en!u, .7ec!al!Earea #ea de o F!a n$ar #a! "! aFut n!c! o Faloare ntr$un alt do#en!u. )n 7!lot cu Fec(!#e $ cu 5,,.,,, de ore de tran.7ort aer!an .er!o. 4! care cG4t!g 5?,.,,, de dolar! 7e an $ greu 4! g.e4te de lucru, ad!c o .luHb de 7ro"e.or, de eQe#7lu, 7e un .alar!u .!#!lar. In ce 7r!Fe4te .7ec!al!Earea, nu e.te ntotdeauna 7o.!b!l ca ea .a "!e tran."erat d!ntr$un do#en!u n altul, 7entru c .7ec!al!Earea unu! 7!lot n aF!a !a co#erc!al nu e.te la "el de !#7ortant 4! n .!.te#ul educa !onal. Acela4! lucru e.te Falab!l 4! 7entru #ed!c!. Cu toate ace.te .c(!#br! d!n do#en!ul #ed!cal, #ul ! .7ec!al!4t! trebu!e . .e con"or#eEe unor organ!Ea !! cu# ar "! H%O. Categor!c c 7ro"e.or!! de 4coal general trebu!e . "!e #e#br! de .!nd!cat. Actual#ente n A#er!ca .!nd!catul 7ro"e.or!lor e.te cel #a! #are 4! cel #a! bogat d!ntre toate. Nat!onal Educat!on A..oc!at!on 9A.oc!a !a Na !onal 7entru nF #Gnt; are un cuFGnt "oarte greu de .7u. d!n 7unct de Federe 7ol!t!c. /ro"e.or!! au neFo!e de 7rotec !a .!nd!catulu! lor 7entru c 4! .7ec!al!Earea lor are o Faloare l!#!tat eQclu.!F la do#en!ul nF #Gntulu!. A4adar, regula 7r!nc!7al e.te0 OS7ec!al!Ea !$F 4! a7o! !ntra ! n .!nd!cat.P Acea.ta e.te o #!4care !ntel!gent. Atunc! cGnd !$a# ntrebat 7e ce! crora le 7reda#0 OCG ! d!ntre Fo! 7ute ! "ace un (a#burg(er #a! bun decGt %c-onaldK.RP, a7roa7e to ! au r!d!cat #Gna. -u7 care !$a# ntrebat0 O-ac atGt de #ul ! d!ntre Fo! 7ute ! "ace un (a#burg(er #a! bun, cu# .e "ace c %c-onaldK. cG4t!g #a! #ul ! ban! decGt Fo!RP R.7un.ul e.te clar0 %c-onaldK. eQceleaE n a"acer!. Are un .!.te# !#batab!l. %ot!Ful 7entru care atG !a oa#en! talenta ! .unt .rac! con.t n "a7tul c ! 7reocu7 #odul n care . "ac un (a#burg(er #a! bun, ne4t!!nd n .c(!#b #a! n!#!c de.7re cu# .e "ac a"acer!le.

128

)n 7r!eten de$al #eu d!n HaAa!! e.te un #are art!.t. El cG4t!g con.!derab!l. Intr$o bun E!, aFocatul #a#e! lu! 5$a .unat, .7unGndu$! c acea.ta !$a l.at >?.,,, de dolar!. A.ta #a! r#.e.e d!n aFerea e! du7 ce aFocatul 4! .tatul 4! lua.er 7artea lor. El a 7ro"!tat !#ed!at de ocaE!e 7entru a$4! .7or! a"acer!le, "olo.!nd o 7arte d!n ban! 7e recla#. -ou lun! #a! tGrE!u, 7r!#ul anun de o 7ag!n la 7atru culor! a a7rut ntr$o "oarte co.t!.!toare reF!.t, care ! aFea ca 7ubl!c !nt 7e ce! "oarte boga !. Anun ul a a7rut Fre#e de tre! lun!. Nu a 7r!#!t n!c! un r.7un. n ur#a anun ulu! 4! ! .$a du. 4! toat #o4ten!rea. In 7reEent, el Frea . dea n Hudecat reF!.ta 7entru c nu !$a re7reEentat b!ne !ntere.ele. Ace.ta e.te un eQe#7lu cGt .e 7oate de banal al cu!Fa care 4t!e . "ac un (a#burg(er #!nunat, dar nu .e 7r!ce7e la a"acer!. Atunc! cGnd l$a# ntrebat ce a nF at, .!ngurul r.7un. 7e care #! 5$a dat a "o.t c de "a7t Oce! de la FGnEr! d!n 7ubl!c!tate .unt n!4te e.croc!P. A7o! l$a# ntrebat dac nu dore4te . ur#eEe un cur. de FGnEr! 4! unul de #ar3et!ng d!rect. R.7un.ul lu! a "o.t0 ON$a# t!#7 4! nu Freau .$#! !ro.e.c ban!!.P Lu#ea e.te 7l!n de oa#en! talenta !. %ult 7rea de. e! .unt .rac! .au au 7roble#e "!nanc!are .au cG4t!g #a! 7u !n decGt ar "! n .tare, 4! a.ta nu 7entru ceea ce 4t!u, c! d!n cauEa a ceea ce nu 4t!u. E! 4! concentreaE toat aten !a a.u7ra "elulu! cu# .e "ace (a#burg(erul 4! nu a.u7ra "elulu! n care .e F!nde .au .e l!FreaE (a#burg(erul. /oate c %c-onaldK. nu "ace ce! #a! bun! (a#burg(er!, dar categor!c ce! care lucreaE acolo .unt ce! #a! bun! n 7r!F!n a FGnEr!! 4! a l!Frr!! unu! (a#burg(er de cal!tate #ed!e. Tatl #eu cel .rac dorea . # .7ec!al!EeE n ceFa. A4a credea el c .e 7oate cG4t!ga #a! #ult. C(!ar 4! du7 ce guFernatorul HaAa!!$ulu! ! .7u.e.e c nu #a! lucreaE 7entru guFern, tatl #eu cu .tud!! cont!nua . # ncuraHeEe . # .7ec!al!EeE n ceFa. A7o!, tatl #eu cu 4coal .$a a7ucat . a7ere cauEa 7ro"e.or!lor 7r!n !nter#ed!ul unu! .!nd!cat, organ!EGnd o ca#7an!e de 7roteHare 4! de ob !nere de aFantaHe 7entru 7ro"e.!on!4t!! "oarte b!ne 7regt! !. Ne$a# certat ade.ea, dar n!c!odat nu a acce7tat c .u7ra$.7ec!al!Earea e.te cea care cauEeaE neFo!a de 7rotec !e a .!nd!catelor. El nu a n ele. n!c!odat c de "a7t cu cGt te .7ec!al!EeE! #a! #ult cu atGt caE! n acea.t ca7can 4! deF!! de7endent de .7ec!al!Earea re.7ect!F. Tatl cel bogat ne$a ."tu!t 7e %!3e 4! 7e #!ne O. ne #ut# cGt #a! de.P. %ulte co#7an!! 7rocedeaE la "el. &.e.c cGte un tGnr .tudent .trluc!t care toc#a! a ter#!nat o "acultate econo#!c 4! nce7 . l O7regtea.cP n a4a "el ncGt ntr$o bun E! . 7re!a

129

co#7an!a. A.t"el, ace4t! .trluc! ! t!ner! angaHa ! nu .e .7ec!al!EeaE ntr$un .!ngur de7arta#ent8 e! .unt #uta ! de la un de7arta#ent la altul 7entru a cunoa4te toate a.7ectele .!.te#ulu! ut!l!Eat n lu#ea a"acer!lor. Ade.ea, ce! boga ! 4! O7regte.cP co7!!! .au 7e co7!!! altora. /rocedGnd a.t"el, co7!!! lor au o !#ag!ne de an.a#blu a.u7ra o7era !un!lor d!n a"acerea re.7ect!F 4! 7ot n elege "elul n care d!Fer.ele de7arta#ente de7!nd unul de altul. &enera !a celu! de$al do!lea rEbo! #ond!al con.!dera c e OruP . te #u ! de la o co#7an!e la alta. In 7reEent, ace.t lucru e.te con.!derat o #!4care !ntel!gent. Cu# oa#en!! trec de la o co#7an!e la alta n loc . .e .7ec!al!EeEe tot #a! tare, de ce n$ar ncerca 4! . OnFe eP n loc . OcG4t!geP doarR /e ter#en .curt, a.ta .$ar 7utea . n.e#ne c Fe ! cG4t!ga #a! 7u !n. -ar 7e ter#en lung #er!t n.ut!t. /r!nc!7alele cal!t ! n do#en!ul #anage#entulu! nece.are reu4!te! .unt0 5. %anage#entul c!rcu!tulu! ban!lor8 +. %anage#entul .!.te#elor 9!nclu.!F n ce te 7r!Fe4te 7e t!ne n.u ! 4! t!#7ul acordat "a#!l!e!;8 >. %anage#entul oa#en!lor. Cele #a! !#7ortante cal!t ! .7ec!"!ce .unt cele re"er!toare la FGnEr! 4! la n elegerea #ar3et!ngulu!. Ab!l!tatea de a F!nde $ de a co#un!ca cu al !!, "!e c e Forba de un cl!ent, de un angaHat, de un 4e", de un 7artener de F!a .au de un co7!l $ .t la baEa reu4!te! 7er.onale. Ca7ac!tatea de a co#un!ca n .cr!., oral .au la negoc!er! e.te de o !#7ortan ca7!tal 7entru o F!a reu4!t. E.te o ca7ac!tate la care eu lucreE 7er#anent, ur#Gnd cur.ur! .au cu#7rGnd ca.ete 7regt!toare toc#a! 7entru a$#! lrg! cuno4t!n ele. A4a cu# a# #en !onat, tatl #eu cu 4coal, 7e #.ur ce #uncea tot #a! #ult, deFenea tot #a! co#7etent. -ar .e 4! a"unda tot #a! tare n ca7cana .u7er$.7ec!al!Er!!. C(!ar dac .alar!ul lu! cre4tea, 7o.!b!l!t !le .cdeau. CGnd n$a #a! aFut acce. la "unc !a guFerna#ental, 4!$a dat .ea#a cGt de Fulnerab!l e.te de "a7t d!n 7unct de Federe 7ro"e.!onal. EQact ca 4! n caEul .7ort!F!lor 7ro"e.!on!4t!, care d!ntr$odat au un acc!dent .au #btrGne.c 4! nu #a! 7ot "ace .7ort. Bru.c, .luHba lor "oarte b!ne 7lt!t d!.7are 4! au ca7ac!t ! l!#!tate de a o lua de la nce7ut. Cred c de aceea tatl #eu cu .tud!! .$a ndre7tat a7o! .7re .!nd!cate. *!$a dat .ea#a cGt de #ult ar aFea de cG4t!gat cu ele.

130

Tatl cel bogat ne$a ncuraHat 7e %!3e 4! 7e #!ne . 4t!# cGte 7u !n d!n toate. Ne$a ncuraHat . lucr# cu 7er.oane #a! de4te7te ca no! 4! . aduce# oa#en! !ntel!gen ! cu care . ne "or## ec(!7e. In 7reEent, a.ta .$ar c(e#a o .!nerg!e a .7ec!al!Er!lor 7ro"e.!onale. Actual#ente, ntGlne.c "o4t! 7ro"e.or! care cG4t!g .ute de #!! de dolar! 7e an. CG4t!g atGt de #ult 7entru c .$au .7ec!al!Eat n do#en!ul lor, dar au dobGnd!t 4! alte cuno4t!n e ut!le. E! 7ot 7reda tot a4a de b!ne 7e cGt 7ot F!nde 4! "ace #ar3et!ng. *t!u c nu eQ!.t talent #a! !#7ortant decGt acela de a F!nde 4! de a "ace #ar3et!ng. Ca7ac!tatea de a F!nde 4! de a "ace #ar3et!ng nu e.te la nde#Gna celor #a! #ul ! n 7r!#ul rGnd dator!t "a7tulu! c .e te# de a nu "! re"uEa !. Cu cGt Fe ! "! #a! 7r!ce7u ! n arta co#un!cr!!, a negoc!er!! 4! a .t7Gn!r!! "r!c!! de a "! re"uEa !, cu atGt F Fa "! #a! u4or n F!a . A4a cu# o ."tu!a# 7e acea E!ar!.t care Fro!a . deF!n Oautoare de be.t$.eller$ur!P ! ."tu!e.c 7e to ! ce!lal !. O .7ec!al!Eare 7ro7r!u$E!. are 7unctele e! tar!, dar 4! 7unctele e! .labe. A# 7r!eten! care .unt n!4te gen!!, dar nu 7ot co#un!ca e"!c!ent cu ce!lal ! oa#en! 4!, ca ur#are, cG4t!gur!le lor .unt Haln!ce. I! ."tu!e.c .$4! 7etreac un an nF Gnd cu# . FGnd. C(!ar dac nu cG4t!g n!#!c, arta co#un!cr!! .e Fa #bunt ! n caEul lor con.!derab!l. *! ace.t lucru e.te ne7re u!t. /e lGng "a7tul c trebu!e . 4t!# . acu#ul# !n"or#a !!, . F!nde# 4! . "ace# #ar3et!ng, trebu!e . "!# bun! 7ro"e.or!, dar 4! bun! nF ce!. /entru a "! cu adeFrat boga ! trebu!e . "!# ca7ab!l! . o"er!# a4a cu# .unte# ca7ab!l! . 7r!#!#. In caEul unor 7roble#e "!nanc!are .au 7ro"e.!onale, !nterF!ne toc#a! acea.t !nca7ac!tate de a o"er! 4! de a 7r!#!. *t!u #ul ! oa#en! care .unt .rac! 7entru c nu .unt n!c! bun! eleF!, n!c! bun! 7ro"e.or!. A#b!! #e! ta ! erau genero4!. A#Gndo! 7uneau 7e 7r!#ul loc dru!rea. /redatul era una d!ntre #odal!t !le lor de a o"er! ceFa. Cu cGt o"ereau #a! #ult, cu atGt 7r!#eau #a! #ult. EQ!.ta n. o d!"eren !Eb!toare n 7r!F!n a darur!lor n ban!. Tatl #eu cel bogat dru!a #ul ! ban!, dona la b!.er!c, 7entru o7ere de car!tate, 7entru "unda !!le .ale. El 4t!a c 7entru a 7r!#! ban! trebu!e . da! ban!. A da ban! e.te .ecretul #aHor!t !! "a#!l!!lor "oarte bogate. -e aceea eQ!.t organ!Ea !! 7recu# Dunda !a Roc3e"eller 4! Dunda !a Dord. Ace.tea .unt organ!Ea !! conce7ute 7entru a .7or! aFer!, dar 4! 7entru a dru! 7er#anent. Tatl #eu cel cu 4coal .7unea #ereu0 OCGnd o . a# un ban n 7lu. a# .$5 dru!e.c.P /roble#a era c n!c!odat n$aFea un ban n 7lu.. %uncea tot #a! #ult 7entru

131

a ob !ne #a! #ul ! ban!, n loc . .e concentreEe a.u7ra leg!! cele! #a! !#7ortante a ban!lor0 O- 4! ! .e Fa da.P n loc de a crede n a.ta, el credea n O/r!#e4te 4! a7o! Fe! da.P In concluE!e, eu a# deFen!t ntr$un "el a.e#en! a#b!lor #e! ta !. /arte d!n #!ne e.te un ca7!tal!.t nr!t, cru!a ! 7lace Hocul de noroc al ban!lor care "ac ban!. Cealalt 7arte l re7reE!nt 7e 7ro"e.orul cu r.7undere .oc!al, 7ro"und 7reocu7at de Fe4n!ca 7r7a.t!e d!ntre ce! care au 4! ce! care n$au. /er.onal, .ocote.c c 7r!nc!7alul F!noFat de adGnc!rea ace.te! 7r7.t!! e.te .!.te#ul de nF #Gnt ar(a!c.

132

CA/ITOL)L : -e74!rea ob.tacolelor C(!ar 4! du7 ce oa#en!! .tud!aE 4! .e al"abet!EeaE d!n 7unct de Federe "!nanc!ar, e! tot .e #a! loFe.c de ob.tacole n ob !nerea !nde7enden e! "!nanc!are. EQ!.t c!nc! #ot!Fe 7r!nc!7ale 7entru care ce! !n! !a ! d!n 7unct de Federe "!nanc!ar nu reu4e.c totu4! . a!b o coloan a act!Felor .u"!c!ent de bogat. Coloana act!Felor e.te cea care 7oate 7roduce #ar! .u#e de ban! d!n c!rcu!tul "!nanc!ar. Coloana act!Felor e.te cea care ! 7oate .c7a de 7roble#e, a.t"el ncGt e! . duc eQ!.ten a la care F!.eaE n loc . #uncea.c tot t!#7ul doar 7entru a$4! 7lt! "actur!le. Cele c!nc! #ot!Fe .unt0 5. Dr!ca. +. Sce7t!c!.#ul. >. Lenea. M. Ob!ce!ur!le 7roa.te. ?. Arogan a. %ot!Ful nr. 5. In"rGngerea "r!c!! de a 7!erde ban!. N$a# cuno.cut n!c!odat 7e n!#en! cru!a .$! "ac 7lcere . 7!ard ban!. *! de cGnd # 4t!u n$a# cuno.cut n!c! un o# bogat care . nu "! 7!erdut ban!. In .c(!#b, cuno.c o #ul !#e de oa#en! .rac! care n$ au 7!erdut n!c! un bnu ... !nFe.t!ndu$5, ad!c. Tea#a de a 7!erde ban! e.te "!rea.c. Toat lu#ea o are. C(!ar 4! ce! boga !. -ar 7roble#a nu e.te tea#a, c! "elul cu# e.te ea .t7Gn!t. Delul cu# reac !ona ! la 7!erder!. Delul cu# #aneFra ! e4ecul. A.ta conteaE de "a7t. A.ta are cea #a! #are Faloare n F!a , nu ban!!. /r!nc!7ala d!"eren d!ntre un o# bogat 4! un o# .rac con.t n "elul n care 4! .t7Gne4te "r!ca. E nor#al . F "!e "r!c. E nor#al . "! ! la4! cGnd e Forba de ban!. -ar nc F 7ute ! #bog !. Cu to !! .unte# ero! n unele d!rec !! 4! la4! n altele. So !a 7r!etenulu! #eu e.te a.!.tent la urgen e. CGnd Fede .Gnge, .e a7uc !#ed!at de treab. CGnd ! 7o#ene.c de !nFe.t! !!, o !a la "ug. Eu cGnd Fd .Gnge nu "ug. Le4!n.

133

Tatl #eu cel bogat a n ele. "oarte b!ne "ob!a ban!lor. O)nora le e "r!c de 4er7!, altora le e "r!c . nu 7!ard ban!. In a#bele caEur! e.te Forba de "ob!!P, .7unea el. Solu !a lu! 7entru "ob!a 7!erder!! ban!lor erau n!4te Fer.ur! care .unau ca# a4a0 O-ac ur4t! r!.cul 4! gr!H!le... a7uc$te de treab cGt #a! deFre#e.P -e aceea bnc!le le reco#and t!ner!lor .$4! "or#eEe ob!ce!ul de a econo#!.!. -ac nce7e ! de "oarte t!ner!, e.te #a! u4or . F #bog ! !. Nu a# . a7ro"undeE ace.te !de! a!c!, dar e.te o #are d!"eren ntre o 7er.oan care nce7e . 7un deo7arte la +, de an! 4! una care o "ace la >, de an!. E.te o d!"eren !Eb!toare. Se .7une c una d!ntre #!nun!le lu#!! e.te 7uterea de a co#b!na d!Fer.e !ntere.e. Cu#7rarea In.ule! %an(attan .e E!ce c ar "! "o.t cel #a! #are c(!l!7!r al tuturor t!#7ur!lor. NeA Yor3$ul a "o.t cu#7rat cu ec(!Falentul a +M de dolar! n gablon ur! 4! #rgele. *! totu4!, dac ce! +M de dolar! ar "! "o.t !nFe.t! ! cu :W dobGnd anual, ar "! Falorat 7Gn n 5<<? 7e.te +: de #!l!arde de dolar!. %an(attan$ul ar "! 7utut "! cu#7rat d!n nou cu ceea ce #a! r#Gnea du7 ac(!E! !onarea une! #ar! 7r ! d!n Lo. Angele., #a! ale. la n!Felul 7re ur!lor de 7e 7!a a !#ob!l!ar d!n 5<<?. 'ec!nul #eu lucreaE la o !#7ortant co#7an!e de calculatoare. E.te acolo de +? de an!. /e.te nc ? an!, el Fa 7leca de la co#7an!e aFGnd M #!l!oane de dolar! !nclu4! n 7lanul de 7en.!! M,5K. %aHor!tatea ban!lor .unt !nFe.t! ! n "ondur! #utuale cu cre4tere ra7!d, 7e care el le Fa tran."or#a n obl!ga !un! 4! t!tlur! de .tat. 'a aFea doar ?? de an! cGnd Fa !e4! la 7en.!e 4! n cont!nuare Fa bene"!c!a de un c!rcu!t 7a.!F de ban! de 7e.te >,,.,,, de dolar! 7e an, #a! #ult decGt cG4t!g acu# d!n lea". -ec! .e 7oate, c(!ar dac nu F 7lace . 7!erde ! .au urG ! r!.cul. Trebu!e doar . nce7e ! "oarte deFre#e 4! . F 7reocu7e o .c(e# de 7en.!!, angaHGnd un .7ec!al!.t n "!nan e n care . aFe ! ncredere 4! care . F cluEea.c na!nte de a !nFe.t!, !nd!"erent n ce. -ar dac nu #a! aFe ! #ult t!#7 la d!.7oE! !e .au dor! ! . F 7en.!ona ! #a! deFre#eR Cu# 7ute ! . F .t7Gn! ! "r!ca de a 7!erde ban!R Tatl #eu cel .rac n$a "cut n!#!c. /ur 4! .!#7lu n$a de.c(!. d!.cu !a, re"uEGnd ace.t .ub!ect. /e de alt 7arte, tatl #eu cel bogat #$a ."tu!t . gGnde.c ca teQan!!. OI#! 7lace TeQa.$ul 4! #! 7lac teQan!!P, ob!4nu!a el . .7un. OIn TeQa., totul e.te #a! #are. In TeQa., cGnd .e cG4t!g, .e cG4t!g #a.!F. CGnd .e 7!erde, .e 7!erde .7ectaculo..P OLe 7lace . 7!ardRP a# ntrebat eu.

134

ON$a# .7u. a.ta. N!#nu! nu$! 7lace . 7!ard. Arat$#! tu #!e 7e c!neFa cru!a ! 7lace . 7!ard 4! n #od .!gur c 7er.oana e un ratatP, .7u.e tatl cel bogat. O%!e$#! 7lace at!tud!nea teQanulu! n ra7ort cu r!.cul, cu r.7lata 4! cu e4ecul. La a.ta # re"er. Delul cu# 4! ad#!n!.treaE F!a a. E! tr!e.c n .t!l #are 4! nu ca #aHor!tatea celor de 7e a!c!, care reac !oneaE ca n!4te gGngn!! cGnd e Forba de ban!. N!4te gGngn!! .7er!ate . nu$! ob.erFe careFa, care .e .#!orc!e or! de cGte or! bcanul nu le d un ."ert de dolar re.t.P Tatl cel bogat 4!$a cont!nuat eQ7l!ca !a0 OCeea ce$#! 7lace cel #a! #ult la teQan! e.te at!tud!nea lor. E! .unt #Gndr! cGnd cG4t!g 4! .e "le.c cGnd 7!erd. TeQan!! au 4! un 7roFerb0 T-ac tot e . da! "al!#ent, . "!e unul .7ectaculo..U Nu$ ! "ace 7lcere . recuno4t! cGnd da! "al!#ent. %aHor!tatea celor de 7e a!c! .e te# atGt de tare . nu 7!ard, ncGt au gr!H . nu a!b ce . 7!ard.P /er#anent ne .7unea lu! %!3e 4! #!e c #ot!Ful cel #a! !#7ortant al !n.ucce.ulu! "!nanc!ar l re7reE!nt "a7tul c oa#en!! nu For deloc .$4! a.u#e r!.cur!. OOa#en!! .e te# atGt de tare . nu 7!ard, ncGt 7Gn la ur# 7!erdP, .7unea el. Dran Tar3enton, o "o.t Fedet a "otbalulu! a#er!can, E!cea alt"el0 OS cG4t!g! n.ea#n . nu$ ! "!e tea# c a! . 7!erE!.P -e$a lungul F!e !! #ele, a# ob.erFat c de ob!ce! .e cG4t!g du7 ce .e 7!erde ceFa. Ina!nte de a nF a . #erg 7e b!c!clet, a# cEut de #a! #ulte or!. N$a# cuno.cut n!c! un Huctor de gol" care . nu "! ratat o #!nge. N$a# cuno.cut 7e n!#en! care . nu .e "! ndrgo.t!t la un #o#ent dat "r .7eran . *! n$a# cuno.cut n!c! un o# bogat care . nu "! 7!erdut Freodat ban!. A4adar, 7entru ce! #a! #ul ! #ot!Ful 7entru care nu cG4t!g d!n 7unct de Federe "!nanc!ar con.t n "a7tul c .u"er!n a cauEat de 7!erderea ban!lor ar "! cu #ult #a! #are decGt bucur!a de a "! bogat. )n alt 7roFerb teQan .un a4a0 OToat lu#ea Frea . aHung n Ra!, dar n!#en! nu Frea . #oar.P %aHor!tatea F!.eaE . "!e boga !, dar ! .7er!e gGndul c ar 7utea 7!erde ban!. -ec! nu aHung n!c!odat n Ra!. Tatl cel bogat ob!4nu!a . ne 7oFe.tea.c lu! %!3e 4! #!e de.7re cltor!!le .ale n TeQa.. O-ac Fre ! ntr$adeFr . nF a ! cu# . aborda ! r!.cul, cu# . 7!erde ! 4! cu# . "ace ! "a e4eculu!, #erge ! la San Anton!o 4! F!E!ta ! Ala#o. Ala#o e.te 7oFe.tea #!nunat a unor oa#en! curaHo4! care au (otrGt . lu7te de4! 4t!au c n$au .or ! de !EbGnd, totul "!!ndu$le 7otr!Fn!c. E! au 7re"erat . #oar decGt . .e 7redea. Acea.ta e.te

135

o 7oFe.te care !n.7!r 4! #er!t .tud!at8 totu4!, ea r#Gne o trag!c n"rGngere #!l!tar. Au "o.t btu ! #r. )n e4ec, dac Fre !. Au 7!erdut. *! cu# au n"runtat teQan!! e4eculR Au cont!nuat . .tr!ge n gura #are0 TNu u!ta ! de Ala#oJUP %!3e 4! cu #!ne a# auE!t de #ulte or! 7oFe.tea a.ta. Tatl cel bogat ne$o .7unea #ereu, #a! ale. n aHunul une! a"acer! !#7ortante, cGnd era nerFo.. -u7 ce 4! ter#!na cu .cru7uloE!tate toate ndator!r!le 4! nu$! #a! r#Gnea decGt . "ac 7a.ul na!nte .au . .tea 7e loc, ne .7unea acea.t 7oFe.te. -e cGte or! .e te#ea . nu gre4ea.c .au . nu 7!ard ban!, ne .7unea acea.t 7oFe.te. I! ddea curaH, 7entru c ! a#!ntea de "a7tul c or!cGnd o 7!erdere n 7lan "!nanc!ar .e 7oate tran."or#a ntr$un cG4t!g. Tatl cel bogat 4t!a c e4ecul l Fa "ace #a! 7utern!c 4! #a! de4te7t. Nu c ar "! Frut . 7!ard8 dar 4t!a eQact care e.te Faloarea lu! 4! cu# Fa aborda 7!erderea. El o Fa tran."or#a ntr$un cG4t!g. -e a.ta era un nF!ngtor, !ar al !! n!4te rata !. Ace.t lucru ! ddea curaH . "ac acel 7a. !#7ortant cGnd al !! bteau n retragere. O-e a.ta #! 7lac atGt de #ult teQan!!. Iau un #are e4ec 4!$5 tran."or# ntr$un 7unct tur!.t!c d!n care cG4t!g #!l!oane.P -ar 7oate c Forbele lu! de cea #a! #are n.e#ntate 7entru #!ne, #a! ale. acu#, r#Gn ace.tea0 OTeQan!! nu$4! ngroa7 e4ecur!le. Se !n.7!r d!n ele. E! !au nereu4!tele 4! le tran."or# n .tr!gte de !EbGnd. E4ecur!le ! !n.7!r 7e teQan! .7re a deFen! nF!ngtor!. Acea.ta n. nu e.te o "or#ul eQclu.!F a teQan!lor. E.te "or#ula tuturor nF!ngtor!lor.P A4a cu# .7unea# 4! de.7re "a7tul c a cdea de 7e b!c!clet "ace 7arte d!n 7roce.ul nF r!! #er.ulu! 7e b!c!clet. I#! a#!nte.c c acele cEtur! # "ceau . "!u 4! #a! (otrGt . nF . #erg. *! nu d!#7otr!F. N$a# ntGln!t n!c!odat un Huctor de gol" care . nu "! ratat #car o #!nge. /e Huctor!! de gol" 7ro"e.!on!4t! ratarea une! #!ng! .au a unu! turneu ! "ace . "!e 4! #a! bun!, . eQer.eEe .u7l!#entar, . .tud!eEe n 7lu.. A4a deF!n #a! bun!. InF!ngtor!! .e !n.7!r d!n e4ecur!. Rata !! .unt n"rGn ! de e4ecur!. Iat un c!tat d!n @o(n -. Roc3e"eller0 OIntotdeauna a# ncercat . tran."or# or!ce deEa.tru ntr$o ocaE!e.P Ca Ha7oneEo$a#er!can, F a.!gur c lucrur!le .tau c(!ar a4a. Ce! #a! #ul ! .7un c /earl Harbor a "o.t o gre4eal a a#er!can!lor. Eu cred c a "o.t o gre4eal a Ha7oneE!lor. In "!l#ul OTora, Tora, ToraP, un .obru a#!ral Ha7oneE le .7une .ubordona !lor .! care$5 oFa !oneaE0 O% te# c a# treE!t un #on.tru.P ONu u!ta ! de /earl HarborP a deFen!t un .tr!gt de #ob!l!Eare. )na d!ntre cele #a! #ar! 7!erder! ale A#er!c!! a "o.t

136

tran."or#at ntr$un #ot!F de a "! nF!ngtor!. Acea.t #are n"rGngere !$a dat tr!e A#er!c!! 4! curGnd .$a doFed!t a "! o 7utere #ond!al. E4ecur!le ! !n.7!r 7e nF!ngtor!. *! tot e4ecur!le ! n"rGng 7e rata !. Ace.ta e.te cel #a! #are .ecret al nF!ngtor!lor. )n .ecret 7e care rata !! nu$5 cuno.c. Cel #a! #are .e$ cret al nF!ngtor!lor e.te "a7tul c e4ecul !n.7!r reu4!ta8 a.t"el, nF!ngtor!! nu .e te# de e4ec. 'o! re7eta c!tatul d!n Dran Tar3enton0 OS cG4t!g! n.ea#n . nu$ ! "!e tea# c a! . 7!erE!.P Ce! ca Dran Tar3enton nu .e te# . 7!ard 7entru c 4! cuno.c eQact Faloarea. E! ur.c e4ecul, c(!ar dac 4t!u c !$ar aHuta . deF!n 4! #a! bun!. E.te o #are d!"eren ntre a ur e4ecul 4! a te te#e de el. Ce! #a! #ul ! .e te# atGt de tare . nu 7!ard ban!, ncGt ! 7!erd. -au "al!#ent d!ntr$o n!#!ca toat. -!n 7unct de Federe "!nanc!ar, e! 4! 7lnu!e.c F!a a #ult 7rea "r r!.cur! 4! la un n!Fel 7rea #!c. I4! cu#7r ca.e #ar! 4! #a4!n! #ar!, dar nu cu !nFe.t! !! #ar!. /r!nc!7alul #ot!F 7entru care <,W d!ntre a#er!can! au 7roble#e "!nanc!are e.te "a7tul c e! nu For . 7!ard n!c!odat. E! nu Hoac 7entru a cG4t!ga. A7eleaE la .7ec!al!4t!! n "!nan e .au contab!l!tate .au la bro3er! 4! cu#7r un 7orto"ol!u de ac !un! .!gure. %aHor!tatea au #ul ! ban! bga ! n cert!"!cate de de7oE!t, n obl!ga !un! cu dobGnd .cEut, n #!c! "ondur! #utuale care o7ereaE ca n "a#!l!e 4! doar n cGteFa ac !un! !nd!F!duale. Ace.ta e.te un 7orto"ol!u .!gur 4! reEonab!l. -ar nu .e cG4t!g d!ntr$un a.e#enea 7orto"ol!u. Ace.ta e.te 7orto"ol!ul cu!Fa care Hoac 7entru a nu 7!erde. S nu # n elege ! gre4!t. E 7oate un 7orto"ol!u #a! bun decGt ce de !ne =,W d!n 7o7ula !e, 4! a.ta e n.7!#Gnttor. /entru c un 7orto"ol!u .!gur e.te #a! bun decGt n!#!c. E.te un 7orto"ol!u !deal 7entru un o# care !ne . nu$4! a.u#e r!.cur!. -ar a Huca la .!gur, ur#r!nd #ereu ec(!l!brul ntre !nFe.t! !e 4! cG4t!g, nu e.te o cale a !nFe.t!tor!lor care Hoac cu .ucce.. -ac aFe ! ban! 7u !n! 4! Fre ! . F #bog ! !, trebu!e #a! ntG! . F Oconcentra !P 4! a7o! . F Oec(!l!bra !P. -ac Fe ! anal!Ea o 7er.oan care a reu4!t, Fe ! con.tata c la nce7ut nu aFea ace.t ec(!l!bru. Ce! care caut 7rea #ult ec(!l!bru nu aHung n!c!er!. R#Gn 7e loc. /entru a "ace 7rogre.e e neFo!e #a! ntG! de un deEec(!l!bru. &Gnd! !$F la "elul cu# a ! nF at . #erge !. T(o#a. Ed!.on nu era ec(!l!brat. El .e concentra.e a.u7ra unu! lucru. N!c! B!ll &ate. n$a "o.t ec(!l!brat, c! .$a concentrat. -onald Tru#7 .e concentreaE. &eorge Soro. .e concentreaE. &eorge /atton nu 4!$a du. tancur!le 7e.te tot. Le$a concentrat ntr$un loc

137

4! a loF!t eQact n 7unctele .labe ale l!n!e! ger#ane. DranceE!! au lu7tat n cG#7 de.c(!. 7e L!n!a %ag!not 4! 4t! ! ce .$a ntG#7lat. -ac ntr$adeFr dor! ! . F #bog ! !, trebu!e . F concentra !. Trebu!e . 7une ! cGt #a! #ulte ou doar n cGteFa co4ur!. Nu 7roceda ! a.e#en! celor .rac! .au a.e#en! celor d!n 7tura de #!Hloc0 nu 7une ! 7u !nele ou n #ulte co4ur!. -ac F e "r!c . nu 7!erde !, ac !ona ! "r r!.cur!. -ac e4ecul F de.tab!l!EeaE, ac !ona ! "r r!.cur!. A7ela ! la !nFe.t! !! ec(!l!brate. -ac aFe ! 7e.te +? de an! 4! F .7er!e r!.cur!le, nu F Fe ! #a! .c(!#ba. Ac !ona ! "r r!.cur!, dar a7uca !$F deFre#e de treab. Ince7e ! . F aduna ! oule n cu!b nc d!n Fre#e, 7entru c Fa "! un 7roce. de durat. -ar dac aFe ! F!.e de l!bertate $ .au Fre ! . !e4! ! d!n cur.a 4obolanulu! $ 7r!#a ntrebare 7e care trebu!e . F$o 7une ! e.te0 OCu# reac !oneE n "a a e4eculu!RP -ac e4ecul F ndea#n . nF!nge !, 7oate c ar "! #a! b!ne .$5 cunoa4te ! $ dar acea.ta e.te doar o eFentual!tate. -ac e4ecul F "ace . "! ! .lab! .au F .coate d!n "!re $ 4! F #an!"e.ta ! ca n!4te co7!! r." a ! care a7eleaE la aFocat 4! de.c(!d 7roce.e de cGte or! ceFa nu le !e.e cu# For $, atunc! ac !ona ! "r r!.cur!. /.tra !$F .luHba. Sau cu#7ra ! obl!ga !un! or! "ondur! #utuale. *! #a! ale. nu u!ta ! c 4! n ace.te !n.tru#ente "!nanc!are eQ!.t r!.cur!, c(!ar dac .unt #a! .!gure. S7un toate a.tea 4! 7o#ene.c de TeQa. .au de Dran Tar3enton 7entru c e u4or . u#7l! coloana act!Felor. Nu$ ! trebu!e 7rea #ult 7regt!re. N!c! 7rea #ult 4coal. %ate#at!ca de cla.a a c!ncea aHunge. I#7ortant e.te ca ace.te act!Fe . "!e Faloroa.e. /entru a.ta trebu!e curaH, rbdare 4! o at!tud!ne 7otr!F!t n ra7ort cu e4ecul. Rata !! eF!t e4ecul. *! e4ecul ! tran."or# 7e rata ! n nF!ngtor!. A#!nt! !$F de Ala#o. %ot!Ful nr. +. -e74!rea .ce7t!c!.#ulu!. O/!c cerul. /!c cerul.P A7roa7e to ! 4t!# 7oFe.tea O/u!4orulu! cel la4P care alearg de Eor n curtea de 7.r! ca . Fe.tea.c deEa.trul. Cunoa4te# 4! #ul ! oa#en! care 7rocedeaE a4a. Cu to !! aFe# cGte un O/u!4or la4P n no!. A4a cu# .7unea# #a! na!nte, .ce7t!cul e.te de "a7t un O7u!4or la4P. Cu to !! deFen!# 7u !n la4! cGnd .e adun nor! de tea# 4! de ndo!al n gGndur!le noa.tre. Cu to !! aFe# ndo!el!. ONu .unt de4te7t.P ONu .unt de.tul de bun.P OCutare e #a! bun decGt #!ne.P )neor! .unte# 7aral!Ea ! de ndo!el!le noa.tre. *! atunc! nce7e# Hocul

138

!n"ernal al lu! O*! dac...P O*! dac econo#!a .e 7rbu4e4te !#ed!at du7 ce eu !nFe.te.cRP Sau0 O*! dac 7!erd controlul 4! nu 7ot . dau ban!! na7o!RP O*! dac lucrur!le nu !e. a4a cu# a# 7lnu!tRP Sau 7r!eten!! 4! c(!ar ce! drag! ne a#!nte.c de neaHun.ur!le noa.tre, !nd!"erent ce !$a# ntreba. Ade.ea ne .7un0 OCe te "ace . creE! c a! "! n .tareRP Sau0 O-ac e o !dee c(!ar a4a de groEaF, cu# de nu !$a #a! Fen!t n!#nu!RP Sau0 ON$o . #earg n!c!odat. Nu$ ! da! .ea#a ce .7u!.P Ace.te Forbe de ndo!al .unt ade.ea atGt de 7utern!ce, ncGt nu #a! 7ute# "ace n!#!c, ne bloc(eaE. Se treEe4te un .ent!#ent de tea# cu#7l!t n .to#ac. )neor! nu #a! 7ute# dor#!, nu #a! 7ute# aFan.a 4! r#Gne# la lucrur!le .!gure 4! ocaE!!le trec 7e lGng no!. Ne u!t# cu# trece F!a a 7e lGng no!, n Fre#e ce r#Gne# !#ob!l!Ea ! cu un nod n .to#ac. Cu to !! a# .!# !t a.ta #car o dat n F!a , un!! #a! #ult decGt al !!. /eter L2nc( de la "ondul #utual D!del!t2 %agellan .e re"er la aFert!.#entele de genul Odrobul de .areP con.!derGndu$le n!4te OEgo#ote de "ondP 7e care le auE!# cu to !!. Ace.t OEgo#ot de "ondP "!e !a na4tere n #!ntea noa.tr, "!e !e.e la !Feal. Ade.ea n!$5 .7un 7r!eten!!, "a#!l!a, coleg!! .au #a.$#ed!a. L2nc( 4! a#!nte4te de 7er!oada d!n t!#7ul an!lor 5<?,, cGnd eQ!.ta a#en!n area unu! rEbo! ato#!c, lucru atGt de 7utern!c 7reEentat la 4t!r!, ncGt oa#en!! au nce7ut .$4! con.tru!a.c ad7o.tur! 4! .$4! "ac reEerFe de al!#ente 4! a7. -ac ar "! !nFe.t!t ace4t! ban! n #od n ele7t, n loc .$! c(eltu!a.c n ad7o.tur! 7recare, 7robab!l c n 7reEent ar "! cuno.cut o adeFrat !nde7enden "!nanc!ar. CGnd au nce7ut lu7tele de .trad de acu# cG !Fa an! la Lo. Angele., FGnEr!le de ar#e n toat ara au cre.cut .7ectaculo.. O 7er.oan #oare d!n cauEa crn!! crude d!ntr$ un (a#burg(er #Gncat n .tatul Ca.(!ngton 4! de7arta#entul de .ntate al .tatulu! Ar!Eona d un ord!n ctre toate re.taurantele . "r!g b!ne carnea de Fac. O co#7an!e de #ed!ca#ente 7reE!nt o recla# de.7re "elul n care oa#en!! !au gr!7a 7e un 7o.t na !onal de teleF!E!une. Anun ul .e "ace n "ebruar!e, rcel!le .unt tot #a! nu#eroa.e, dar 4! FGnEr!le de #ed!ca#ente 7entru gr!7. %aHor!tatea oa#en!lor .unt .rac! 7entru c atunc! cGnd e.te Forba de !nFe.t! !!, lu#ea e 7l!n de O7u!4or! la4!P care .tr!g d!.7era !0 O/!c cerulJ /!c cerulJP *! e! .unt "oarte e"!c!en !, 7entru c n "!ecare d!ntre no! eQ!.t cGte un O7u!4or la4P. )neor! trebu!e #ult curaH 7entru a nu l.a EFonur!le 4! 7reF!E!un!le .u#bre . "ac . ncol ea.c ndo!ala 4! tea#a.

139

In 5<<+, un 7r!eten 7e nu#e R!c(ard a Fen!t de la Bo.ton . ! "ac o F!E!t .o !e! #ele, dar 4! #!e n /(oen!Q. El a "o.t "oarte !#7re.!onat de ceea ce a# reu4!t no! cu ac !un!le 4! 7ro7r!et !le !#ob!l!are. /re ur!le la 7ro7r!et !le !#ob!l!are .cEu.er n /(oen!Q. Ne$a# 7etrecut dou E!le eQ7l!cGndu$! c ace.tea .unt n!4te ocaE!! eQcelente 7entru cre4terea c!rcu!tulu! ban!lor 4! a ca7!talulu!. So !a #ea 4! cu #!ne nu .unte# de "a7t agen ! !#ob!l!ar!. Sunte# doar !nFe.t!tor!. -u7 ce a# !dent!"!cat o cld!re ntr$o Eon bun, a# .unat un agent care !$a FGndut$o n acea du7$a#!aE. /re ul a "o.t de doar M+.,,, de dolar! 7entru o ca. de ora4 cu dou dor#!toare. Ca.ele .!#!lare #erg 7Gn la 6?.,,, de dolar!. /r!etenul no.tru ddu.e de un c(!l!7!r. IncGntat, a cu#7rat$o 4! .$a ntor. la Bo.ton. -ou .7t#Gn! #a! tGrE!u, agentul a .unat .7unGndu$ne c 7r!etenul no.tru .$a rEgGnd!t. L$a# .unat !#ed!at . a"lu de ce. %!$a E!. doar c a Forb!t cu Fec!nul lu!, care !$a .7u. c e o a"acere 7roa.t. C a 7lt!t 7rea #ult. L$a# ntrebat 7e R!c(ard dac Fec!nul lu! e !nFe.t!tor. R!c(ard #!$a .7u. c OnuP. CGnd l$a# ntrebat de ce l$a a.cultat, R!c(ard a nce7ut . .e a7ere d!n r.7uter! 4! #!$a E!. c el Frea . #a! caute. /!a a !#ob!l!ar d!n /(oen!Q .$a #od!"!cat d!n nou 4! n 5<<M c.u a re.7ect!F .e nc(!r!a cu 5.,,, de dolar! 7e lun _ +.?,, n lun!le de !arn grea. Ca.a Falora <?.,,, de dolar! n 5<<?. /entru R!c(ard, ar "! "o.t .u"!c!ent . 7ltea.c un aFan. de ?.,,, de dolar! 4! ar "! !e4!t d!n cur.a 4obolanulu!. N!c! 7Gn n 7reEent n$a "cut n!#!c. *! totu4!, c(!l!7!rur!le n /(oen!Q nc eQ!.t8 trebu!e doar cutate atent. Da7tul c R!c(ard .$a rEgGnd!t nu #$a .ur7r!n.. Ace.ta re"lect Ore#u4cr!le cu#7rtorulu!P, care ne a"ecteaE 7e no! to !. Indo!el!le a.tea ne F!n de (ac. O/u!4orul cel la4P a cG4t!gat 4! a# 7!erdut o 4an. de a ne de.ctu4a. Iat un alt eQe#7lu. O 7arte d!ntre act!Fele #ele .unt .ub "or# de dre7tur! a.u7ra bunur!lor deb!torulu! n loc de cert!"!cate de de7oE!t. CG4t!g 56W 7e an 7entru ban!! #e!, ceea ce .!gur c de74e4te cu #ult cele ? 7rocente o"er!te de banc. Ace.t t!7 de cert!"!cate .unt n 7ro7r!et ! !#ob!l!are 4! .ub 7uterea leg!!, ceea ce d!n nou e.te un .!.te# #a! .!gur decGt banca. Dor#ula 7r!n care .unt cu#7rate le "ace . "!e #a! .!gure. Ele nu .unt .ub "or# de l!c(!d!t !. Le$a# 7r!F!t co#7arat!F cu cert!"!catele de de7oE!t ntre + 4! = an!. A7roa7e de "!ecare dat cGnd .7un cu!Fa, #a! ale. celor care au ban! n cert!"!catele de de7oE!t, c eu #! !n ban!! n a.t"el de cert!"!cate, #! .e r.7unde c e r!.cant. %! .e eQ7l!c de ce n$ar trebu! . 7rocedeE a4a. Atunc! cGnd ! ntreb de unde de !n ace.te

140

!n"or#a !!, #! .7un c de la un 7r!eten .au d!ntr$o reF!.t de !nFe.t! !!. E! 7er.onal nu au 7rocedat n!c!odat a4a, dar ! .7un cu!Fa care a cuno.cut acea.t eQ7er!en de ce nu tre$ bu!e .$o "ac. Cel #a! #!c 7ro"!t 7e care l$a# aFut a "o.t de 56W, dar ce! care 4! #an!"e.t nencrederea 7re"er . acce7te ?W. Indo!ala co.t .cu#7. -u7 7rerea #ea, ace.te ndo!el! 4! ace.t .ce7t!c!.# ! "ace 7e ce! #a! #ul ! . "!e .rac! 4! . ac !oneEe "r r!.cur!. Lu#ea de "a7t de$ab!a a4tea7t . F #bog ! !. Indo!el!le ! "ac 7e oa#en! . r#Gn .rac!. A4a cu# .7unea#, teoret!c, !e4!rea d!n cur.a 4obolanulu! .e "ace .!#7lu. Nu trebu!e 7rea #ult 4coal, dar ndo!el!le ace.tea ! 7aral!EeaE 7e ce! #a! #ul !. Tatl cel bogat .7unea0 OSce7t!c!! nu cG4t!g n!c!odat.P OIndo!el!le necontrolate 4! te#er!le duc la .ce7t!c!.#. Sce7t!c!! cr!t!c 4! nF!ngtor!! anal!EeaEP era o alt !dee 7e care ! 7lcea . o re7ete. Tatl cel bogat eQ7l!ca "a7tul c anal!Ea ! de.c(!de oc(!!, !ar Fe4n!cele co#entar!! negat!Fe te orbe.c. Anal!Ea le 7er#!te nF!ngtor!lor . con.tate cGt de orb! .unt cr!t!c!! 4! . d!.cearn ocaE!!le 7e care to ! ce!lal ! le rateaE. C(e!a or!cru! .ucce. e.te . de.co7er! ceea ce al !! nu ob.erF. /ro7r!et !le !#ob!l!are .unt o "or# .er!oa. de !nFe.t! !e 7entru or!c!ne 4! dore4te o !nde7enden .au o l!bertate "!nanc!ar. E.te o unealt un!c de !nFe.t! !e. *! totu4! de cGte or! 7o#ene.c de a"acer!le !#ob!l!are ca Fe(!cul !deal, aud ade.ea0 ONu Freau . re7ar clo.ete.P A.ta e.te ceea ce nu#e4te /eter L2nc( OEgo#otul de "ondP. A4a ar .7une 4! tatl #eu cel bogat c Forbe4te un .ce7t!c. E, de "a7t, 7er.oana care cr!t!c 4! nu anal!EeaE. /er.oana care la. ndo!el!le 4! te#er!le . ! ntunece #!ntea n loc .$! de.c(!d oc(!!. A4adar, cGnd c!neFa .7une0 ONu Freau . re7ar clo.eteP #! F!ne !#ed!at . re7l!c, .7unGnd0 OCe te "ace . creE! c eu a4 dor! a4a ceFaRP A.ta n.ea#n c toaleta e.te #a! !#7ortant decGt ceea ce$4! dore.c de "a7t. Toc#a! a# Forb!t de.7re el!berarea d!n cur.a 4obolanulu! 4! oa#en!! cont!nu . .e concentreEe 7e toalete. Acea.ta e.te gGnd!rea 4ablon 7e care cont!nu .$o a!b #aHor!tatea celor .rac!. E! cr!t!c n loc . anal!EeEe. OAce.te Tnu FreauU de !n c(e!a reu4!te! taleP, ar .7une tatl cel bogat. Cu# n!c! eu nu Freau . re7ar clo.ete, #$a# .trdu!t . g.e.c un ad#!n!.trator care . .e ocu7e de a.ta. /entru c a# g.!t 7e c!neFa "oarte 7r!ce7ut care . .e ocu7e de ca.e 4! blocur!, c!rcu!tul "!nanc!ar a cre.cut. Ceea ce e.te 4! #a! !#7ortant e "a7tul c ace.t bun ad#!n!.trator #!$a 7er#!. . cu#7r #ult #a! #ulte 7ro7r!et ! !#ob!l!are atGta Fre#e cGt nu trebu!a . re7ar eu clo.ete. )n bun ad#!n!.trator e.te c(e!a reu4!te! n

141

a"acer!le !#ob!l!are. /entru #!ne, el e c(!ar #a! !#7ortant decGt 7ro7r!et !le !#ob!l!are rentab!le. )n bun ad#!n!.trator a"l #a! #ulte de 7e 7!a a de 7ro7r!et ! !#ob!l!are 4! #a! re7ede c(!ar decGt agen !! .7ec!al!Ea !, ceea ce "ace ca 7ro7r!et !lor re.7ect!Fe . le crea.c Faloarea. A.ta n elegea tatl cel bogat 7r!n OAce.te Tnu FreauU de !n c(e!a reu4!te! tale.P /entru c nu Freau n!c! eu . re7ar toalete, #$a# gGnd!t cu# . !nFe.te.c n 7ro7r!et ! !#ob!l!are 4! cu# . !e. d!n cur.a 4obolanulu!. Ce! care cont!nu . .7un ONu Freau . re7ar clo.eteP ade.ea nu$4! dau .ea#a de !#7ortan a !nFe.t! !!lor. Ace.te toalete 7ar . conteEe c(!ar #a! #ult decGt l!bertatea lor. Legat de 7!a a de ac !un!, de.eor! ! aud 7e un!! .7unGnd0 ONu Freau . 7!erd ban!.P -e ce or "! creEGnd e! c eu .au c altc!neFa ar Frea . 7!ard ban!R E! nu reu4e.c . "ac ban! 7entru c aleg . nu 7!ard ban!. In loc . anal!EeEe, e! re"uE un alt !#7ortant Fe(!cul n !nFe.t! !! $ 7!a a de ac !un!. In dece#br!e 5<<6, trecea# cu un 7r!eten 7e lGng benE!nr!a d!n cart!er. El .$a u!tat 4! a FEut c a cre.cut d!n nou 7re ul benE!ne!. /r!etenul #eu 4! "ace gr!H! d!n or!ce, ad!c e.te un "el de O/u!4or la4P. /entru el nu eQ!.t decGt drobul de .are care uneor! c(!ar ! cade n ca7. /Gn a# aHun. aca., #!$a eQ7l!cat n ce (al o . crea.c 7re ul benE!ne! n ur#tor!! cG !Fa an!. *t!a tot "elul de .tat!.t!c! de care eu nu #a! auE!.e#, de4! 7er.onal de !n un nu#r con.!derab!l de ac !un! n co#7an!!le 7etrol!ere. /r!#!nd acea.t !n"or#a !e, !#ed!at a# cutat 4! a# g.!t o nou co#7an!e 7etrol!er .ubeFaluat, care era 7e cale . de.co7ere no! Ec#!nte. Bro3erul #eu era "oarte ncGntat de acea.t nou co#7an!e 4! a cu#7rat 5?.,,, de ac !un! la 6? de cen ! bucata. In "ebruar!e 5<<=, #7reun cu 7r!etenul #eu, a# trecut 7e lGng aceea4! benE!nr!e 4! ntr$adeFr 7re ul cre.cu.e cu a7roa7e 5?W. -!n nou O/u!4orul cel la4P 4!$a "cut gr!H! 4! .$a 7lGn. de #a#a "oculu!. Eu a# EG#b!t, 7entru c n !anuar!e 5<<= acea co#7an!e #!c de 7etrol de.co7er!.e un nou Ec#Gnt 4! cele 5?.,,, de ac !un! au aHun. la > dolar! bucata "a de #o#entul n care el #!$a dat 7r!#a !n"or#a !e. /re ul benE!ne! Fa cont!nua . crea.c dac .e adeFere4te ceea ce .7une 7r!etenul #eu. In loc . anal!EeEe, ace4t! #!c! .7er!a ! 4! bloc(eaE #!ntea. -ac #aHor!tatea oa#en!lor ar n elege cu# "unc !oneaE !nFe.t! !!le 7e 7!a a de ac !un! 4! ce n.ea#n un O.to7P, #ult #a! #ul ! ar !nFe.t! ca . cG4t!ge 4! nu ca . nu 7!ard. OSto7P e.te o .!#7l

142

co#and 7e calculator, 7r!n care ! .unt FGndute auto#at ac !un!le n #o#entul n care 7re ul .cade abru7t, aHutGnd la reducerea 7!erder!lor 4! la cre4terea la #aQ!#u# a unor cG4t!gur!. Acea.ta e.te o eQtraord!nar unealt 7entru ce! care .e te# . nu 7!ard. A.t"el, de cGte or! ! aud 7e ce! care .e concentreaE a.u7ra lu! Onu FreauP n loc . ! !ntere.eEe ce anu#e For, 4t!u c ace.t OEgo#ot de "ondP d!n #!ntea lor trebu!e . "!e unul tare 7utern!c. O/u!4orul cel la4P e de74!t de .!tua !e 4! a nce7ut . 7!u!e. O/!c cerul 4! .e .tr!c toaletele.P A.t"el, eF!t ceea ce Onu ForP, dar 7lte.c enor# 7entru a.ta. S$ar 7utea c(!ar . nu ob !n n!c!odat n F!a ceea ce For. Tatl cel bogat #$a nF at .$! 7r!Fe.c alt"el 7e O/u!4or!! ce! la4!P. O/rocedeaE 7recu# colonelul Sander..P La 66 de an!, el a dat "al!#ent 4! a nce7ut . tr!a.c d!n A.!gurr!le Soc!ale. EF!dent, ban!! nu$! aHungeau. A btut toat ara FGnEGndu$4! re eta de 7u! "r!7t. A "o.t re"uEat de 5,,< !n4! na!nte . .7un c!neFa OdaP. *! a cont!nuat, deFen!nd #ult!#!l!onar la o FGr.t la care ce! #a! #ul ! .e retrag d!n a"acere. OEra un o# curaHo. 4! tenaceP, .7unea tatl cel bogat de.7re Harlan Sander., nte#e!etorul re ele! KDC. A4adar, atunc! cGnd aFe ! dub!! 4! F e.te 7u !n "r!c, 7roceda ! 7recu# col. Sander. cu 7u!4or!! lu!0 "r!ge !$!. %ot!Ful nr. >. Lenea. Oa#en!! ocu7a ! .unt ade.ea ce! #a! lene4!. Cu to !! a# auE!t 7oFe4t! de.7re un o# de a"acer! care #unce4te d!n greu ca . cG4t!ge ban!. El #unce4te .er!o. ca . a.!gure tra!ul neFe.te! 4! al co7!!lor. /etrece #ulte ore la b!rou 4! #unce4te 4! aca. n Aee3$end$ur!. -ar ntr$o bun E! .e treEe4te .!ngur n ca.. NeFa.ta l 7r.e4te 4! !a 4! co7!!!. El 4t!a c neFa.ta aFea 7roble#e. -ar n loc . .e .trdu!a.c . ndre7te rela !a d!ntre e!, a cont!nuat . .tea cu ne#!lu!ta la .luHb. -e#oral!Eat, el nce7e . nu #a! #uncea.c b!ne 4! 4! 7!erde .luHba. A# ntGln!t ade.ea oa#en! care .unt 7rea ocu7a ! ca . a!b gr!H de aFerea lor. A4a cu# un!! oa#en! .unt 7rea ocu7a ! ca . .e 7reocu7e de .ntatea lor. %ot!Ful e.te acela4!. Sunt ocu7a ! 4! cont!nu 7e l!n!a a.ta 7entru a eF!ta ceFa cu care nu For . .e con"runte. Nu e neFo!e . le .7un n!#en!, n adGncul .u"letulu! e! 4t!u. -e "a7t, dac le atrage ! aten !a, ade.ea reac !a lor e.te de "ur!e .au !r!tare. -ac nu .unt ocu7a ! cu #unca .au cu co7!!!, .unt ocu7a ! . .e u!te la teleF!Eor, . 7e.cu!a.c, . Hoace gol" .au . #earg la cu#7rtur!. In adGncul .u"letulu!, e! 4t!u c de

143

"a7t eF!t ceFa !#7ortant. Acea.ta e.te "or#a de lene cea #a! de. ntGln!t. E.te o lene #an!"e.tat 7r!ntr$o ocu7are eQce.!F. *! care e.te leacul leneF!e!R R.7un.ul e.te 7u !n lco#!e. %ul ! d!ntre no! a# "o.t educa ! n !deea c lco#!a .au dor!n a 7t!#a4 ar "! ceFa ru. OOa#en!! (r7re ! .unt oa#en! r!P, ob!4nu!a . .7un #a#a #ea. *! totu4! n no! to ! eQ!.t dor!n a de a aFea lucrur! "ru#oa.e, no! .au de a tr! ceFa 7al7!tant. /entru a .t7Gn! ace.t .ent!#ent al dor!n e! 7t!#a4e, 7r!n !! g.e.c ade.ea ca .olu !e nbu4!rea dor!n e! 7r!n !nocularea !de!! de F!noF !e. OTe gGnde4t! nu#a! la t!ne. Nu 4t!! c #a! a! 4! "ra ! 4! .uror!RP, era unul d!ntre lucrur!le care ! 7lceau cel #a! tare #a#e! . #! le re7ete. Sau0 O're! .$ ! cu#7r a.taRP, ! 7lcea tate! . .7un. OCreE! c .unt "abr!c de ban!R CreE! c ban!! .e g.e.c 7e .tradR *t!! c no! nu .unte# boga !.P Nu atGt cuF!ntele, cGt tonul lor #! treEea un .ent!#ent de F!noF !e. ReFer.ul .ent!#entulu! de F!noF !e era0 O% .acr!"!c ca .$ ! cu#7r a.ta. X!$o cu#7r doar 7entru c eu nu a# aFut norocul .ta cGnd era# co7!l.P A# un Fec!n care de4! e.te .rac l!7!t, nu$4! #a! 7oate bga #a4!na n garaH. Ace.ta e.te 7l!n cu Hucr!! 7entru co7!!! lu!. ObrEn!ctur!le a.tea r." ate au ob !nut tot ceea ce 4!$au dor!t. ONu Freau . tr!a.c 4! e! .ent!#entul ne.at!."acer!! dor!n elorP, re7eta el E!ln!c. Nu 7u.e.e n!#!c deo7arte 7entru an!! de "acultate a! co7!!lor .au 7entru 7en.!e, dar co7!!! lu! 7uteau ob !ne or!ce Hucr!e 4! doreau. Recent, toc#a! 7r!#!.e o carte de cred!t 7r!n 7o4t 4! 4!$a du. co7!!! la La. 'ega.. OO "ac 7entru co7!!P, .7u.e el .co Gnd n eF!den .acr!"!c!ul de care d doFad. Tatl cel bogat !nterE!cea eQ7re.!a ONu$#! 7ot 7er#!te.P La #!ne aca. nu#a! a.ta auEea#. In .c(!#b, tatl cel bogat cerea . .e 7un ntrebarea0 OCu# #!$a4 7utea 7er#!te a.taRP Ra !ona#entul .u era c eQ7r!#area ONu$ #! 7ot 7er#!teP bloc(eaE cre!erul. El nu #a! 7oate gGnd!. OCu# #!$a4 7utea 7er#!te a.taRP ! de.c(!dea #!ntea, "or Gnd$o . gGndea.c 4! . caute o reEolFare. Ceea ce e.te n. 4! #a! !#7ortant e.te c el con.!dera c ONu$#! 7ot 7er#!teP eQ7r!#, de "a7t, o #!nc!un. O#ul 4t!e a.ta. OS7!r!tul o#ene.c e.te "oarte, "oarte 7utern!cP, .7unea el. OEl 4t!e c 7oate "ace or!ce.P n., atunc! cGnd e.te Forba de o #!nte lene4 care .7une ONu$#! 7ot 7er#!teP, !Ebucne4te un adeFrat rEbo! !nter!or. S7!r!tul .e .u7r, !ar #!ntea cea lene4 trebu!e .$4! a7ere #!nc!una. S7!r!tul .tr!g d!n r.7uter!0 OHa! . #erge# la .al 4! . "ace# #!4care.P In .c(!#b, #!ntea cea lene4 .7une0 O-ar

144

.unt obo.!t, a# #unc!t d!n greu 7e E!ua de aE!.P Sau .7!r!tul .7une0 O%$a# .turat 7Gn 7e.te ca7 . "!u .rac. Ha! . "ace# ceFa . ne #bog !#.P La care #!ntea cea lene4 r.7unde0 OOa#en!! boga ! .unt (r7re !. *! a7o!, e 7rea #are o.teneala. EQ!.t r!.cur!, .$ar 7utea . 7!erd ban!!. *! a4a #unce.c de.tul. Or!cu#, a# 7rea #ulte de "cut la .erF!c!u. )!te nu#a! cGte a# de "cut n .eara a.ta. *e"ul Frea . ter#!n treaba 7Gn #G!ne d!#!nea .P ONu$#! 7ot 7er#!teP aduce tr!.te ea, neaHutorarea care duce la deEndeHde 4! ade.ea la de7re.!e. )n alt cuFGnt 7entru a.ta e.te Oa7at!eP. Intrebarea OCu# #!$a4 7utea 7er#!te a.taRP de.c(!de 7o.!b!l!t !, !nc!t 4! creeaE F!.ur!. Tatl cel bogat nu era 7reocu7at de ceea ce Fo!a! .$ ! cu#7er!, c! de 7uterea #!n !! 4! de .7!r!tul d!na#!c 7e care l crea OCu# #!$a4 7utea 7er#!te a.taRP A.t"el, rareor! ne ddea ceFa lu! %!3e .au #!e. In .c(!#b, ne ntreba0 O*! cu# !$a! 7utea 7er#!te a.taRP, cu re"er!re la .tud!!le un!Fer.!tare 7e care n! le$a# 7lt!t .!ngur!. Nu era Forba de un .co7 a!c!, c! de 7roce.ul de at!ngere a unu! .co7 7e care el dorea . n!$5 n.u4!#. /roble#a 7e care a# .e.!Eat$o n E!lele noa.tre e.te c eQ!.t #!l!oane de oa#en! care au un .ent!#ent de F!noF !e "a de lco#!a lor. Sunt cond! !ona ! . "!e a.t"el d!n co7!lr!e. E Forba de acea dor!n de a aFea cele #a! "ru#oa.e lucrur! 7e care ! le 7oate o"er! F!a a. Ce! #a! #ul ! oa#en! .unt cond! !ona ! .ubcon4t!ent .$4! .7un0 ONu 7o ! tu . a! a4a ceFaP .au ONu$ ! Fe! 7utea 7er#!te a4a ceFa n!c!odat.P CGnd a# (otrGt . !e. d!n cur.a 4obolanulu!, #!$a# 7u. o ntrebare "oarte .!#7l0 OCu# #!$a4 7utea 7er#!te . nu #a! #unce.c n!c!odatRP *! atunc! #!ntea #ea a nce7ut . .e ag!te 7entru a g.! r.7un.ur! 4! .olu !!. /artea cea #a! co#7l!cat a "o.t . lu7t #7otr!Fa !de!! !noculate de 7r!n !! #e! $ ONu ne 7ute# 7er#!te a.ta.P Sau0 ONu te #a! gGnd! nu#a! la t!ne.P Sau0 O-e ce nu te gGnde4t! 4! la al !!RP *! alte eQ7re.!! conce7ute 7entru a .trecura !deea de F!noF !e 4! a an!(!la lco#!a. -ec!, cu# F 7ute ! bate cu leneaR R.7un.ul ar "!0 cu 7u !n lco#!e. Sau cu# .7une n.u4! nu#ele 7o.tulu! de rad!o CII$D%, care n.ea#n OC(atK. In It $ Dor %eRP 9O-aK eu cu ce # alegRP;. O#ul trebu!e . .tea 4! . .e ntrebe0 O-aK eu cu ce # aleg dac .unt .nto., .eQ2 4! arto.RP Sau0 OCu# ar arta F!a a #ea dac n$ar #a! trebu! . #unce.c n!c!odatRP Sau0 OCe a4 "ace dac a4 aFea to ! ban!! de care a# neFo!eRP Dr acea.t u#br de lco#!e 4! "r dor!n a de a aFea ceFa #a! bun nu eQ!.t 7o.!b!l!tate de

145

7rogre.. Lu#ea noa.tr 7rogre.eaE 7entru c no! to ! ne dor!# o F!a #a! bun. No!le !nFen !! a7ar 7entru c ne dor!# ceFa #a! bun. %erge# la 4coal 4! .tud!e# .er!o. 7entru c Fre# ceFa #a! bun. A4adar, de cGte or! F da ! .ea#a c eF!ta ! ceFa ce ar trebu! . "ace !, trebu!e doar . F ntreba !0 O-aK eu cu ce # alegRP D! ! 7u !n laco#!. E cel #a! bun leac #7otr!Fa lene!. /rea #ult lco#!e n., ca or!ce lucru n eQce., nu e bun. A#!nt! !$F n. ce .7unea %!c(ael -ougla. n "!l#ul Call Street0 OLco#!a e.te bun.P Tatl cel bogat .7unea alt"el0 OSent!#entul de F!noF !e e.te #a! ru decGt lco#!a. /entru c F!noF !a ! He"u!e4te tru7ul de .u"let.P -u7 7rerea #ea, cel #a! b!ne a .7u.$o Eleanor Roo.eFelt0 OD ceea ce ! .7une .u"letul c e b!ne $ 7entru c or!cu# Fe! "! cr!t!cat. 'e! "! conda#nat de ce!lal ! 4! dac "ac! ceFa 4! dac nu "ac!.P %ot!Ful nr. M. Ob!ce!ur!le 7roa.te. '!a a noa.tr e.te o re"lectare a ob!ce!ur!lor, 4! nu atGt a educa !e!, a .tud!!lor. -u7 ce a FEut "!l#ul Conan cu Arnold Sc(AarEenegger, un 7r!eten #!$a .7u.0 O%!$ar 7lcea . a# un tru7 ca al lu! Sc(AarEenegger.P %aHor!tatea brba !lor .unt de aceea4! 7rere. OA# auE!t c era de.tul de "!raF 4! de .lbnog la nce7utP, a adugat un alt 7r!eten. O-a, 4! eu a# auE!tP, a .7u. un altul. OA# #a! auE!t c "cea .7ort a7roa7e n "!ecare E! la .ala de antrena#ent.P O%da, 7! n$aFea ncotro.P ONu credP, E!.e .ce7t!cul gru7ulu!. O/un 7ar!u c a4a .$a n.cut. *! a7o!, !a . nu #a! Forb!# de Arnold 4! . #a! be# n!4te bere.P Ace.ta e.te un eQe#7lu al ob!ce!ulu! de a$ ! controla co#7orta#entul, #! a#!nte.c c l$a# ntrebat 7e tatl cel bogat de.7re ob!ce!ur!le celor boga !. In loc .$#! r.7und d!rect, el a Frut . a"lu totul 7r!ntr$un eQe#7lu, ca de ob!ce!. OCGnd 7lte4te tatl tu "actur!leRP, #$a ntrebat tatl cel bogat. OLa nce7utul lun!!P, !$a# r.7un.. O*! ! #a! r#Gne ceFaRP, #$a ntrebat. ODoarte 7u !nP, #!$a .7u.. OZ.ta e.te #ot!Ful 7entru care .e o#oar atGtP, #!$a .7u. tatl cel bogat. OAre ob!ce!ur! 7roa.te. El ! 7lte4te ntG! 7e ce!lal !, .e 7une 7e el 7e ult!#ul loc, 4! a.ta n caEul n care ! #a! r#Gne ceFa.P

146

OCeea ce de ob!ce! nu$! 7rea r#GneP, a# .7u. eu. O-ar trebu!e .$4! 7ltea.c "actur!le, nuR Oare n$ar trebu! . 4! le 7ltea.cRP ON!c! nu .e 7une 7roble#aP, .7u.e tatl cel bogat. Cred cu tr!e c "actur!le trebu!e 7lt!te la t!#7. -ar eu #a! ntG! # 7lte.c 7e #!ne, na!nte . 7lte.c .tatulu!.P O*! ce .e ntG#7l cGnd nu a! de.tu! ban!RP, a# ntrebat. OCe e de "cutRP OAcela4! lucruP, #!$a .7u. tatl cel bogat. OEu ntG! # 7lte.c 7e #!ne, c(!ar 4! cGnd nu a# 7rea #ul ! ban!. Coloana act!Felor e.te #ult #a! !#7ortant 7entru #!ne decGt Statul.P O-arP, a# .7u. eu, Onu F!n . F .o#eEeRP O-oar dac nu 7lte4t!P, .7u.e tatl cel bogat. O)!te ce e, eu n$a# .7u. . nu 7lte4t!. A# .7u. . # 7lte.c #a! ntG! 7e #!ne, c(!ar 4! cGnd nu a# de.tu! ban!.P OB!neP, a# re7l!cat eu, Odar cu# "ace ! atunc!RP ONu conteaE cu#. /roble#a e.te T-e ceUV, .7u.e tatl cel bogat. OB!ne, de ceRP O%ot!Fa !aP, .7u.e tatl cel bogat. OC!ne creE! c .e Fa 7lGnge #a! tare dac nu 7lte.c0 eu .au cred!tor!! #e!RP OCategor!c, cred!tor!! For "ace #a! #are .candalP, a# .7u. eu, reac !onGnd a4a cu# #! .e 7rea log!c. ONu F Fe ! 7lGnge dac nu F Fe ! 7lt!.P O'eE! tu, du7 ce # 7lte.c 7e #!ne, con.trGngerea de a$#! 7lt! !#7oE!tele 4! celelalte dr! e.te atGt de #are ncGt # obl!g . g.e.c alte "or#e de Fen!t. Con.trGngerea de a 7lt! deF!ne #ot!Fa !a #ea. %!$a# #a! luat 4! alte .luHbe, a# de.c(!. no! co#7an!!, #$a# a7ucat . tranEac !oneE ac !un!, a# "cut tot ce a# 7utut a.t"el ncGt ce! crora le datoreE ban! . nu ncea7 . !7e la #!ne. Acea.t con.trGngere #$a de$ ter#!nat . #unce.c #a! #ult, . # gGnde.c la o .olu !e 4!, n general, #$a "cut #a! de4te7t 4! #a! act!F n 7r!F!n a ban!lor. -ac #$a4 "! l.at 7e #!ne 7e ult!#ul 7lan, n$ar #a! "! eQ!.tat con.trGngerea, dar a4 "! r#a. "r o 7ara c(!oar.P O-ec! "r!ca de Stat .au de al !! crora le datora ! ban! F$a #ot!FatRP OEQactP, .7u.e tatl cel bogat. O'eE! tu, 7erce7tor!! guFerna#ental! .unt "oarte dur! n general, !nd!"erent dac .unt a! Statulu! .au nu. Ce! #a! #ul ! cedeaE n "a a dur!t !! lor. Le dau lor ban!! 4! 7e e! n4!4! nu .e #a! 7lte.c n!c!odat. *t!! 7oFe.tea .lbnogulu! de M: de 3!logra#e care .e alege cu 7ra" n oc(!RP

147

A# dat d!n ca7. A# FEut tot t!#7ul anun ul 7entru cur.ur!le de r!d!care de greut ! 4! de bod2bu!ld!ng n cr !le cu benE! de.enate. E! b!ne, #aHor!tatea oa#en!lor ! la. 7e dur! . le arunce 7ra" n oc(!. Eu a# (otrGt . tran."or# acea.t tea# de ce! dur! ntr$o 7o.!b!l!tate de a # ntr!. Al !! deF!n 4! #a! .lab!. Obl!gGndu$# . # gGnde.c cu# . #a! cG4t!g n!4te ban!, e ca 4! cu# a4 #erge la .ala de .7ort 4! a4 r!d!ca greut !. Cu cGt #! lucreE #a! #ult #u4c(!! #!n !! cu .co7ul de a "ace ban!, cu atGt deF!n #a! 7utern!c. Acu# nu # #a! te# de ace4t! dur!. %!$a 7lcut ce #!$a .7u. tatl cel bogat. O-ac # 7lte.c 7e #!ne n 7r!#ul rGnd, deF!n #a! 7utern!c d!n 7unct de Federe "!nanc!ar, #ental 4! "!.cal.P Tatl cel bogat a dat d!n ca7 a"!r#at!F. O*! dac # 7lte.c 7e #!ne n ult!#ul rGnd .au deloc, deF!n tot #a! .lab. -ec! oa#en!! 7recu# 4e"!!, d!rector!!, 7erce7tor!! de !#7oE!te 4! "actur! or! 7ro7r!etar!! reu4e.c . # (!tu!a.c toat F!a a. *! a.ta doar 7entru c nu .unt n .tare . #! "ac n!4te ob!ce!ur! .ntoa.e n 7r!F!n a ban!lor.P Tatl cel bogat ddu d!n ca7 a"!r#at!F. OEQact ca 7e .lbnogul de M: de 3!logra#e.P %ot!Ful nr. ?. Arogan a. Arogan a n.ea#n orgol!u 7lu. !gnoran . OCeea ce 4t!u e.te ceea ce # aHut . "ac ban!. Ceea ce nu 4t!u # "ace . 7!erd ban!. -e cGte or! a# "o.t arogant a# 7!erdut ban!. /entru c atunc! cGnd .unt arogant cred .!ncer c lucrur!le 7e care nu le 4t!u nu .unt !#7ortanteP, #! .7unea ade.ea tatl cel bogat. A# de.co7er!t c #ul ! oa#en! .e "olo.e.c de arogan 7entru a$4! a.cunde !gnoran a. A.ta .e ntG#7l de.eor! atunc! cGnd d!.cut declara !!le de Fen!t cu contab!l!! .au c(!ar cu al ! !nFe.t!tor!. E! ncearc . "ac 7e groEaF!! n t!#7ul d!.cu !e!. E clar c nu 4t!u de.7re ce e Forba. E! nu #!nt, dar n!c! nu .7un adeFrul. EQ!.t #ul ! oa#en! n lu#ea ban!lor, a "!nan elor 4! a !nFe.t! !!lor care (abar n$au de.7re ce Forbe.c. %ul ! d!ntre ce! care a7ar !n !ndu.tr!e! ban!lor doar 4! laud #ar"a 7recu# negu.tor!! de #a4!n! la #Gna a doua. Atunc! cGnd 4t! ! c nu cunoa4te ! .u"!c!ent un anu#!t lucru, educa !$F a7elGnd la un eQ7ert n do#en!u .au la o carte 7e acel .ub!ect.

148

149

CA/ITOL)L < /orn!rea A4 Frea . F 7ot .7une c #!$a "o.t u4or . "ac aFere, dar n$ar "! adeFrat. -re7t 7entru care, ca r.7un. la ntrebarea0 OCu# . nce7RP o"er de ob!ce! tra.eul 7e care l$a# ur#at E! de E! 7entru a aHunge n acea.t "aE. E "oarte u4or . g.e4t! a"acer! 7ro"!tab!le. ' garanteE eu c a4a e.te. E ca #er.ul 7e b!c!clet. -u7 cGteFa bu4!tur!, deF!ne cGt .e 7oate de .!#7lu. CGnd e.te n. Forba de ban!, (otrGrea de a #erge 7Gn la ca7t 4! de a de74! bu4!tur!le de7!nde de "!ecare. /entru a g.! Oa"acer! cu care te ntGlne4t! doar o dat n F!a P, d!ntre cele de #!l!oane de dolar!, trebu!e . a7el# la gen!ul no.tru "!nanc!ar. Eu cred c "!ecare d!ntre no! are un gen!u "!nanc!ar nn.cut. /roble#a e.te . de.co7er!# unde Eace 4! . l treE!#. El nc doar#e 7entru c a# "o.t educa ! . crede# c banul e.te oc(!ul draculu! 4! .t la rdc!na tuturor relelor. A# "o.t ncuraHa ! . nF # o #e.er!e ca . #unc!# 7entru ban!, dar n!#en! nu ne$a nF at cu# . "ace# . #uncea.c ban!! 7entru no!. A# "o.t nF a ! . nu ne "ace# gr!H! 7entru F!!torul no.tru "!nanc!ar, 7entru c "!r#a .au Statul For aFea gr!H de no! la 7en.!e. *! totu4!, co7!!! no4tr! educa ! n acela4! .!.te# de nF #Gnt For "! ce! care For ."Gr4! 7r!n a ne 7lt! acea.t 7en.!e. %e.aHul cont!nu .a "!e cel de a #unc! d!n greu, de a cG4t!ga ban!, de a$! c(eltu! 4! de a #7ru#uta ban!. -!n 7cate, <,W d!ntre occ!dental! .ub.cr!u la acea.t !dee 7ur 4! .!#7lu 7entru c e #a! u4or .$ ! g.e4t! o .luHb .au . #unce4t! 7entru ban!. -ac nu Fre ! . "ace ! 7arte d!n #a.ele larg!, F o"er o .olu !e, re.7ect!F Eece 7a4! care aHut la treE!rea gen!ulu! "!nanc!ar. ' o"er .olu !a 7e care a# ur#at$o 4! eu la rGndul #eu. -ac Fre ! . ur#a ! o 7arte d!ntre e!, "oarte b!ne. -ac nu, !#ag!na !$F al !!. &en!ul Fo.tru "!nanc!ar e .u"!c!ent de !ntel!gent 7entru a$4! ntoc#! 7ro7r!a l!.t. A"lGndu$# n /eru #7reun cu un cuttor de aur de M? de an!, l$a# ntrebat 7e ace.ta cu# de e.te a4a de .!gur c Fa g.! o #!n de aur. El #!$a r.7un.0 OAurul e.te 7retut!nden!. -ar oa#en!! nu .unt nF a ! .$5 ob.erFe.P Trebu!e . recuno.c c a4a e.te. In a"acer!le !#ob!l!are 7ot g.! ntr$o .!ngur E! 7atru .au c!nc! 7oten !ale a"acer! .trluc!te, n Fre#e ce o#ul ob!4nu!t nu Fa g.! n!#!c, cutGnd c(!ar n acela4! loc. *! a.ta 7entru c nu 4!$a g.!t rgaEul .$4! deEFolte gen!ul

150

"!nanc!ar. )r#tor!! 7a4! F!$! o"er 7entru a F deEFolta ace.t (ar dat de -u#neEeu, (ar a.u7ra cru!a doar Fo! de !ne ! controlul. 5. A% NE'OIE -E )N %OTI' %AI /)TERNIC -EC`T REALITATEA. /uterea .7!r!tulu!. In caEul n care ! Fe ! ntreba dac For . .e #bog ea.c .au . deF!n !nde7enden ! d!n 7unct de Federe "!nanc!ar, ce! #a! #ul ! F For r.7unde c OdaP. A7o! .e treEe.c la real!tate. -ru#ul 7are 7rea lung 4! 7rea aneFo!o.. E #a! .!#7lu . #unce4t! 7entru ban! 4! . da! .ur7lu.ul unu! agent de Bur.. A# cuno.cut cGndFa o tGnr care F!.a . noate 7entru ec(!7a ol!#7!c a Statelor )n!te. AdeFrul e c trebu!a . .e treEea.c E!ln!c la ,M0,, d!#!nea a 4! . noate tre! ore na!nte . #earg la 4coal. Nu #ergea cu 7r!eten!! la 7etrecer! .G#bt .eara 4! trebu!a . nFe e 4! . a!b note #ar! ca to ! ce!lal !. CGnd a# ntrebat$o ce a nde#nat$o . aHung . a!b acea.t a#b! !e .u7rao#enea.c 4! . "ac atGtea .acr!"!c!!, #!$a r.7un. 7ur 4! .!#7lu0 OO "ac 7entru #!ne 4! 7entru ce! drag!. Iub!rea # aHut . de74e.c ob.tacolele 4! .acr!"!c!!le.P )n #ot!F .au un .co7 e.te o co#b!na !e ntre ceea ce OFre!P 4! ceea ce Onu Fre!P. Oa#en!! # ntreab care a "o.t #ot!Ful 7entru care #!$a# dor!t . "!u bogat. *! eu le eQ7l!c c e.te o co#b!na !e de .ent!#ente 7ro"unde care 7re.u7un ceea ce OFreauP 4! ceea ce Onu FreauP. 'o! "ace o l!.t cu cGteFa d!ntre ele. %a! ntG!, ceea ce Onu FreauP, 7entru c ace.te lucrur! creeaE ceea ce OFreauP. Nu Freau . #unce.c toat F!a a. Nu Freau ceea ce au .7erat 7r!n !! #e! 7entru #!ne, ad!c o .luHb .!gur 4! o ca. la #arg!nea ora4ulu!. Nu$ #! 7lace . "!u angaHatul cu!Fa. %!$a d!.7lcut 7ro"und "a7tul c tatl #eu a l!7.!t la #ulte d!ntre #ec!ur!le #ele de "otbal 7entru c era 7rea ocu7at .$4! Fad de car!era lu!. %!$a d!.7lcut 7ro"und "a7tul c tatl #eu a #unc!t d!n greu toat F!a a 4! Statul !$a luat cea #a! #are 7arte d!n #unc 7Gn la ."Gr4!tul eQ!.ten e! .ale. N!c! #car nu a 7utut . tran.#!t #a! de7arte na!nte de a #ur! reEultatul e"ortur!lor .ale de o F!a . Cu boga !! nu .e ntG#7l a4a ceFa. E! #unce.c d!n greu, dar la. o #o4ten!re co7!!lor lor. *! acu#, ceea ce Freau. 'reau . "!u l!ber . cltore.c n lu#ea ntreag 4! . tr!e.c n .t!lul n care #! 7lace. *! Freau . "ac a.ta cGt .unt nc tGnr. /ur 4! .!#7lu Freau . "!u l!ber. 'reau . de !n controlul a.u7ra t!#7ulu! 4! F!e !! #ele. 'reau ca ban!! . #uncea.c 7entru #!ne.

151

Ace.tea .unt #ot!Fele #ele e#o !onale 7ro"unde. Ale Foa.tre care .untR -ac nu .unt .u"!c!ent de 7utern!ce, atunc! real!tatea dru#ulu! care F a4tea7t 7oate "! #a! 7utern!c decGt #ot!Fa !a. A# 7!erdut ban! 4! a# ntGln!t #ulte o7rel!4t!, dar acea.t (otrGre 7ro"und #$a aHutat . # r!d!c de la 7#Gnt de "!ecare dat 4! .$o !au de la ca7t. A# Frut ca de la M, de an! . "!u l!ber, dar a trebu!t . a4te7t 7Gn la M=, trecGnd 7r!n #ulte eQ7er!en e, d!n care a# aFut enor# de nF at. A4a cu# .7unea#, #! 7are ru c nu 7ot . E!c c a "o.t u4or. N$a "o.t, dar n$a "o.t n!c! greu. -ar "r o #ot!Fa !e .er!oa. .au un .co7, totul e.te greu n F!a . -ACZ N) A'EXI )N %OTI' SERIOS, N) ARE ROST SZ CITIXI %AI -E/ARTE. O SZ 'I SE /ARZ /REA %)LTZ %)NCZ. +. ALE& NILNIC. /uterea aleger!!. Ace.ta e.te 7r!nc!7alul #ot!F 7entru care oa#en!! dore.c . tr!a.c ntr$o ar l!ber. -or!# 7uterea de a alege. -!n 7unct de Federe "!nanc!ar, cu "!ecare dolar 7e care l cG4t!g# ob !ne# 4! 7uterea de a ne alege F!!torul 4! de a "! boga !, .rac! .au d!n cla.a de #!Hloc. Ob!ce!ur!le de a c(eltu! re"lect eQact c!ne .unte#. Oa#en!! .rac! au ob!ce!ur! 7roa.te n 7r!F!n a c(eltu!el!lor. A# aFut #ulte aFantaHe de 7e ur#a "a7tulu! c atunc! cGnd era# co7!l #!$a 7lcut . Hoc %ono7ol2. N!#en! nu #!$a .7u. c %ono7ol2 ar "! un Hoc doar 7entru co7!!, a4a ncGt a# cont!nuat .$5 7ract!c 4! ca adult. A# aFut 4! un tat bogat care #!$a eQ7l!cat care e.te d!"eren a ntre act!Fe 4! 7a.!Fe. CGndFa de #ult, cGnd era# #!c, a# ale. . "!u bogat 4! a# 4t!ut c nu trebu!a . "ac altceFa decGt . nF . dobGnde.c act!Fe, act!Fe adeFrate. Cel #a! bun 7r!eten al #eu, %!3e, aFea deHa acea.t coloan a act!Felor o"er!t 7e taF, dar tot trebu!a . aleag 7entru a nF a . 4!$o #en !n. %ulte "a#!l!! bogate 4! 7!erd act!Fele la genera !a ur#toare 7ur 4! .!#7lu 7entru c n$a "o.t n!#en! "or#at n !deea 7.tor!r!! ace.tor act!Fe. Ce! #a! #ul ! aleg . nu "!e boga !. <,W d!n 7o7ula !e .ocote4te c a "! bogat Oe 7rea co#7l!catP. *! atunc! !nFenteaE eQ7re.!! n ace.t .en.0 ONu # !ntere.eaE ban!!.P Sau0 ON$a# . # #bog e.c n!c!odat.P Sau0 ONu trebu!e .$#! "ac gr!H!, .unt nc tGnr.P Sau0 OCGnd o . adun n!4te ban! a# . # gGnde.c 4! la F!!torul #eu.P Sau0 OSo ul 1 .o !a #ea .e ocu7 de 7artea "!nanc!ar.P /roble#a ace.tor a"!r#a !! e.te c aHung . l!7.ea.c

152

7er.oana care le alege de ca7ac!tatea de a .e gGnd! la ur#toarele dou lucrur!0 t!#7ul, care e.te bunul cel #a! de 7re , 4! nF atul. Da7tul c nu aFe ! ban! nu trebu!e . deF!n o Hu.t!"!care 7entru a nu nF a. A.ta e.te o alegere 7e care o "ace# E!ln!c "!ecare, ad!c ce "ace# cu t!#7ul no.tru, cu ban!! no4tr! 4! cu ceea ce nF # no!. Acea.ta e.te 7uterea aleger!!. Cu to !! aFe# de ale.. Eu 7ur 4! .!#7lu a# ale. . "!u bogat 4! acea.t alegere o "ac E!ln!c. IN'ESTIXI %AI INT`I IN E-)CAXIE. In real!tate, .!ngurul bun 7e care l aFe ! e.te #!ntea Foa.tr, care e cea #a! 7utern!c, unealt 7e care o Fo# 7utea .t7Gn! Freodat. A4a cu# .7unea# 4! de.7re 7uterea aleger!!, "!ecare are de ale., odat aHun. la FGr.ta 7otr!F!t, ce anu#e Frea .$4! bage n ca7. ' 7ute ! u!ta la %T' toat E!ua .au 7ute ! c!t! reF!.te de gol" .au #erge la ore de olr!t .au de 7lan "!nanc!ar. 'o! alege !. %aHor!tatea #a! curGnd cu#7r !nFe.t! !! decGt . !nFe.tea.c #a! ntG! n .tud!ul a.u7ra !nFe.t! !!lor. O 7r!eten de$a #ea, care e.te o "e#e!e bogat, a "o.t He"u!t de curGnd. Ho !! !$au luat teleF!Eorul 4! a7aratul F!deo, dar !$au l.at toate cr !le. Cu to !! aFe# de ale.. <,W d!n 7o7ula !e cu#7r teleF!Eoare 4! doar 5,W cu#7r cr ! de.7re cu# .e "ac a"acer!le .au ca.ete de.7re cu# . !nFe.te4t!. *! atunc!, ce a# "cutR A# #er. la .e#!nar!!. I#! 7lac #a! ale. atunc! cGnd dureaE cel 7u !n dou E!le, 7entru c #! 7lace . # cu"und ntr$un anu#!t .ub!ect. In 5<=>, # u!ta# la teleF!Eor 4! toc#a! .e "cea recla# la un .e#!nar de tre! E!le de.7re "elul n care 7o ! . "ac! !nFe.t! !! n a"acer! !#ob!l!are "r . 7lte4t! n!c! un aFan.. A# c(eltu!t >:? de dolar! 4! dator!t ace.tu! cur. a# cG4t!gat cel 7u !n + #!l!oane de dolar!, dac nu c(!ar #a! #ult. -ar ceea ce e 4! #a! !#7ortant e.te c #!$a# cu#7rat alt F!a . N$a #a! trebu!t . #unce.c tot re.tul E!lelor dator!t ace.tu! cur.. %erg la cel 7u !n dou a.e#enea .e#!nar!! anual. I#! 7lac "oarte #ult ca.etele aud!o. -e ceR Le 7ot derula na7o! cu u4ur!n . Toc#a! a.culta# o ca.et a lu! /eter L2nc(, care .7unea ceFa cu care n$a# "o.t deloc de acord. In loc . deF!n arogant 4! cr!t!c, 7ur 4! .!#7lu a# a7.at 7e OreA!ndP 4! a# a.cultat ace.te ? #!nute d!n ca.et de cel 7u !n +, de or!. /oate c(!ar de #a! #ulte or!. -!ntr$odat, "!!nd "oarte rece7t!F, a# n ele. de ce .7u.e.e a.ta. Era ca o FraH. Era ca 4! cu# a4 "! de.c(!. o "erea.tr n #!ntea unu!a d!ntre ce! #a! #ar! !nFe.t!tor! a! tuturor t!#7ur!lor. A#

153

cG4t!gat n!4te !n"or#a !! eQtre# de 7ro"unde 7r!n !nter#ed!ul eQ7er!en e! .ale 4! a "elulu! n care 4t!a . o #7rt4ea.c. ReEultatul net0 nc #a! gGnde.c ca 7e Fre#ur!, dar a# 7.trat 4! 7unctul de Federe al lu! /eter n 7r!F!n a 7roble#elor 4! .!tua !!lor re.7ect!Fe. Acu# a# dou gGndur! n loc de unul .!ngur, nc o 7o.!b!l!tate de a anal!Ea o 7roble# .au de a o aborda, 4! ace.ta e.te un lucru ne7re u!t. Acu# .7un de.eor!0 OOare cu# ar 7roceda /eter L2nc( .au -onald Tru#7 .au Carren Bu""ett .au &eorge Soro.RP S!ngura 7o.!b!l!tate de a aFea acce. la acea.t #are 7utere #ental a lor e.te . "!u .u"!c!ent de u#!l ncGt . c!te.c .au . a.cult ce au de .7u.. Oa#en!! arogan ! .au cu 7rea #ult .7!r!t ade.ea au o 7rere 7roa.t de.7re .!ne 4! .e te# . 4! a.u#e r!.cur!. 'ede ! Fo!, dac nF a ! ceFa nou, .e 7re.u7une c trebu!e . "ace ! 4! n!4te gre4el! 7entru a n elege b!ne ceea ce a ! nF at. -ac a ! aHun. . c!t! ! 7Gn a!c!, n.ea#n c nu aFe ! 7roble#e cu arogan a. Rareor! ce! arogan ! c!te.c .au cu#7r ca.ete. -e ce ar "ace$oR E! .unt bur!cul 7#Gntulu!. E! .unt cu #ult #a! O!ntel!gen !P, a4a ncGt co#enteaE or!ce nou !dee care contraF!ne .t!lulu! lor de gGnd!re. In ace.t caE, a4a$nu#!ta lor O!ntel!gen P co#b!nat cu Oarogan aP duce la O!gnoran P. Cu to !! cunoa4te# oa#en! cu #ulte .tud!! 4! .ocot!# c .unt "oarte de4te7 !, de4! b!lan ul lor contab!l arat cu totul altceFa. O 7er.oan cu adeFrat !ntel!gent acce7t !de!le no! 7entru c ele adaug .!nerg!e celorlalte !de! deHa acu#ulate. A.cultatul e.te #a! !#7ortant decGt Forb!tul. -ac n$ar "! "o.t a4a, -u#neEeu nu ne$ar "! dat dou urec(! 4! doar o gur. %ul ! gGnde.c cu gura n loc . a.culte 4! .$4! n.u4ea.c no! !de! 4! 7o.!b!l!t !. E! co#enteaE, n loc . 7un ntrebr!. A durat #ult 7Gn #$a# #bog !t. Nu .ub.cr!u !de!! O#bog e4te$te re7edeP, 7e care o au #aHor!tatea celor care Hoac la loter!e .au la caE!no. /ot aFea .au 7ot 7!erde ac !un!, dar # concentreE a.u7ra "or#r!!, a educa !e!. -ac Fre! . 7!loteE! un aF!on, trebu!e . !e! #a! ntG! lec !! de Ebor. Intotdeauna #$au 4ocat ce! care cu#7r ac !un! .au 7ro7r!et !, dar nu !nFe.te.c n!c!odat n act!Fele !#7ortante, cu# ar "! #!ntea lor. Da7tul c reu4e4t! . cu#7er! o ca. .au dou nu n.ea#n c deF!! eQ7ert n a"acer! !#ob!l!are. >. ALE&E C) &RI@Z /RIETENII. /uterea a.oc!er!!. %a! ntG! de toate, nu #! aleg 7r!eten!! n "unc !e de declara !!le lor de Fen!tur!. A# 7r!eten! care .$au Hurat . "!e

154

.rac!, dar 4! d!n ce! care cG4t!g #!l!oane anual. Ideea e.te c a# aFut de nF at de la to ! 4! a# "cut un e"ort con4t!ent de a nF a de la e!. Recuno.c c eQ!.t oa#en! 7e care$! "recFenteE 7entru c au ban!. -ar nu 7entru c alerg du7 ban!! lor. 'ro!a# . dobGnde.c o 7arte d!n cunoa4terea lor. In unele caEur!, ace4t! oa#en! care au ban! #!$au deFen!t bun! 7r!eten!, dar nu to !. EQ!.t o d!.t!nc !e 7e care a4 Frea .$o .ubl!n!eE. A# ob.erFat c 7r!eten!! #e! cu ban! Forbe.c de.7re ban!. Nu .e laud, c! ! !ntere.eaE .ub!ectul. -ec! a# nF at de la e! 4! e! au nF at de la #!ne. /r!eten!lor #e! care au cu#7l!te 7roble#e "!nanc!are nu le 7lace . Forbea.c de.7re ban!, a"acer! .au !nFe.t! !!. L! .e 7are c(!ar c e.te o gro.oln!e .au un ge.t ne!ntelectual. A4a ncGt a# nF at 4! de la 7r!eten!! care .e Ebat d!n 7unct de Federe "!nanc!ar. A# a"lat de la e! ce nu trebu!e . "ac. A# cG !Fa 7r!eten! care au creat 7e.te un #!l!ard de dolar! ntr$o F!a .curt de o#. La tre! d!ntre e! a# ntGln!t acela4! "eno#en0 7r!eten!! lor care nu aFeau ban! n$au Fen!t n!c!odat .$! ntrebe cu# au reu4!t. In .c(!#b, au Fen!t . le cear unul d!ntre ace.te dou lucrur! .au a#Gndou0 5. un #7ru#ut 4! 1 .au +. o .luHb. )N A'ERTIS%ENT0 Nu$! a.culta ! 7e ce! .rac! .au .7er!a !. A# a.e#enea 7r!eten!, #! .unt "oarte drag!, dar .unt O7u!4or!! ce! la4!P a! F!e !!. CGnd e Forba de ban! 4! #a! ale. de !nFe.t! !!, ntotdeauna O7!c cerulP. Intotdeauna 4t!u d!n ce cauE n$o . #earg treaba. /roble#a e c lu#ea ! a.cult. Nu#a! c ace!a care acce7t ace.te 7reF!E!un! .u#bre .unt la rGndul lor n!4te O7u!4or! la4!P. 'orba 7roFerbulu!0 OC!ne .ea#n .e adun.P -ac F u!ta ! la 7o.tul de teleF!E!une CNBC, care e.te o adeFrat #!n de aur n 7r!F!n a !n"or#a !!lor de.7re !nFe.t! !!, Fe ! con.tata c eQ!.ta ade.ea cGte un gru7 de a4a$ nu#! ! OeQ7er !P. )nul d!ntre eQ7er ! Fa .7une c 7!a a Fa .cdea 4! cellalt Fa .7une c Fa n"lor!. -ac .unte ! de4te7 !, ! Fe ! a.culta 7e a#Gndo!. D! ! rece7t!F!, 7entru c a#Gndo! au n!4te 7uncte de Federe Falab!le. -!n 7cate, #aHor!tatea ! a.cult doar 7e O7u!! ce! la4!P. A# aFut #a! #ul ! 7r!eten! a7ro7!a ! care au ncercat . # conF!ng . renun la o a"acere .au la o !nFe.t! !e. Acu# cG !Fa an!, un 7r!eten #!$a .7u. c e "oarte ncGntat 7entru c a g.!t n!4te cert!"!cate de de7oE!t cu 6W. I$a# eQ7l!cat c eu cG4t!g 56 7rocente d!n cert!"!cate de .tat. A doua E! #!$a tr!#!. un art!col, eQ7l!cGndu$#! de ce !nFe.t! !!le #ele .unt 7er!culoa.e. /r!#e.c 56W de an! de E!le, !ar el cont!nu . 7r!#ea.c 6W.

155

A4 7utea .7une c unul d!ntre cele #a! co#7l!cate lucrur! n 7r!F!n a con.tru!r!! une! aFer! e.te . a! ncredere n t!ne 4! . nu #erg! nea7rat cu #ul !#ea. /entru c 7e 7!a de ob!ce! tur#a duce la ntGrE!er! 4! la abator. -ac o #are a"acere a7are 7e 7r!#a 7ag!n a E!arelor, n #aHor!tatea caEur!lor e.te 7rea tGrE!u. Cuta ! ceFa nou. Sau, a4a cu# .7une# no!, ce! care "ace# .ur"!ng0 Ontotdeauna a7are alt Fal.P Ce! care alearg . 7r!nd un Fal ntGrE!at .unt de ob!ce! #tura ! de ace.ta. InFe.t!tor!! !ntel!gen ! nu 7!erd Fre#ea 7e 7!a . -ac rateaE un Fal, l caut 7e ur#torul, 7regt!ndu$.e deHa 7entru el. Ace.t lucru 7are d!"!c!l 7entru #aHor!tatea !nFe.t!tor!lor, 7entru c a cu#7ra ceFa ne7o7ular n.7!#Gnt. InFe.t!tor!! t!#!E! .unt ca o!le. -au buEna doar atunc! cGnd !nFe.t!tor!! ce! n ele7 ! 4!$au cule. ntreg 7ro"!tul 4! deHa au trecut la altceFa. InFe.t!tor!! n ele7 ! cu#7r ceFa cGnd ace.ta nc nu e "oarte b!ne cuno.cut de ce!lal !. E! 4t!u c 7ro"!tul .e "ace la cu#7rare 4! nu la FGnEare. E! a4tea7t cu rbdare. A4a cu# .7unea#, nu$4! 7!erd Fre#ea. EQact ca 4! cel care "ace .ur"!ng, .e 7regte.c 7entru ur#torul Fal !#7ortant. Totul e.te o c(e.t!une de Oa "! n !nter!orul a"acer!lorP. EQ!.t un #od !legal de a "! n !nter!orul une! a"acer!, dar eQ!.t 4! "or#e de a "! n !nter!or care .unt legale. Calea e.te .7re !nter!or. /roble#a e.te cGt de de7arte F a"la ! "a de ace.te !n"or#a !! d!n !nter!or. %ot!Ful 7entru care Fre ! . aFe ! 7r!eten! boga ! e.te c e! .unt #a! n #!eEul 7roble#e!, acolo unde .e "ac ban!!. E! "ac !n"or#a !!le. -ac Fre ! . a"la ! de.7re ur#toarea #are a"acere, !ntra ! n ea 4! nc(e!a !$o na!nte . .e r.u"le. Nu .7un . 7roceda ! !legal, dar cu cGt a"la ! #a! re7ede, cu atGt aFe ! 4an.e #a! #ar! de 7ro"!t la un r!.c #!n!#. /entru a.ta eQ!.t 7r!eten!. A.ta e.te !ntel!gen a "!nanc!ar. M. STZ/`NE*TE O DOR%)LZ *I A/OI IN'AXZ )NA NO)Z. /uterea nF r!! ra7!de. /entru a "ace 7unea, "!ecare brutar are o anu#!t re et, c(!ar dac ea e doar n ca7ul lu!. Acela4! lucru e.te Falab!l 4! n caEul ban!lor. -e a.ta ban!! .e #a! nu#e.c 4! OboabeP. %ul ! au auE!t de Forba a.ta0 OE4t! ceea ce #nGnc!.P Eu a# o alt Far!ant. Eu .7un0 O-eF!! ceea ce nFe !.P Cu alte cuF!nte, aFe ! gr!H ce nF a !, 7entru c #!ntea Foa.tr e.te atGt de 7utern!c, ncGt deFen! ! ceea ce aFe ! n ca7. -e eQe#7lu, dac nF a ! . gt! !, aFe ! tend!n a . gt! !. -eFen! ! buctar!. -ac nu Fre ! . #a! "! ! buctar!, atunc! trebu!e . nF a ! altceFa. S E!ce# c Fre ! . F "ace ! 7ro"e.or!. -u7

156

ce ter#!na ! "acultatea, deFen! ! 7ro"e.or!. *! a4a #a! de7arte. Alege ! cu aten !e ceea ce .tud!a !. CGnd e Forba de ban!, #a.ele au n general o .!ngur "or#ul, 7e care au nF at$o la 4coal, 4! anu#e . #uncea.c 7entru ban!. Acea.t "or#ul, 7redo#!nant n lu#ea ntreag, "ace ca E!ln!c #!l!oane de oa#en! . .e .coale 4! . #earg la .erF!c!u, . cG4t!ge ban!, .$4! 7ltea.c "actur!le, . a!b de c(eltu!al, . #a! ac(!E! !oneEe n!4te ac !un! la "ondur!le #utuale 4! . #earg !ar la .erF!c!u. Acea.ta e.te "or#ula 7r!nc!7al .au re eta. -ac F$a ! .turat de ceea ce "ace ! .au nu cG4t!ga ! de.tul, e .u"!c!ent . .c(!#ba ! "or#ula 7r!n care "ace ! ban!. Cu #ult t!#7 n ur#, cGnd aFea# +6 de an!, a# ur#at un cur. de un Aee3$end, care .e nu#ea OCu# . cu#7er! 7ro7r!et !le 7re.cr!.e n ur#a une! !7otec!P. A# nF at o "or#ul. )r#toarea treab a "o.t . ca7t d!.c!7l!na nece.ar 7entru a 7une n 7ract!c ceea ce a# nF at. A!c!, #aHor!tatea .e bloc(eaE. In ce! tre! an! cGt a# lucrat la co#7an!a ]eroQ, #!$a# 7etrecut t!#7ul nF Gnd . .t7Gne.c arta de a cu#7ra 7ro7r!et !le 7re.cr!.e n ur#a une! !7otec!. A# cG4t!gat cGteFa #!l!oane de dolar! "olo.!nd acea.t "or#ul, dar n 7reEent treaba #erge #ult #a! ncet 4! .unt 7rea #ul ! ce! care .e ocu7 de a4a ceFa. -u7 ce a# nF at . .t7Gne.c acea.t "or#ul, a# cutat altele. -e la #ulte cur.ur! nu a# "olo.!t !n"or#a !a d!rect, dar de "!ecare dat a# aFut cGte ceFa de nF at. A# ur#at cur.ur! 7entru !nter#ed!ar!, dar 4! unul 7entru FGnEtor! de bunur! 4! nc unul de.7re Hao. 9o !ntroducere ele#entar n ace.t do#en!u g.! ! n cartea OCGte ceFa de.7re Hao.P, de N. Sardar 4! I. Abra#., Ed!tura Curtea 'ec(e, +,,,;. % a"la# n$ tr$o lu#e cu #ult 7e.te 7o.!b!l!t !le #ele, cu oa#en! cu doctorate n "!E!c nuclear 4! 4t!!n a .7a !ulu!. *! totu4! a# nF at #ulte lucrur! care au "cut ca ac !un!le 4! !nFe.t! !!le #ele n !#ob!l!ar . "!e 7ro"!tab!le. %aHor!tatea "acult !lor au 4! ore de.7re 7lanul "!nanc!ar 4! de.7re cu#7rarea de !nFe.t! !! trad! !onale. -e a!c! .e 7oate nce7e b!ne. Intotdeauna a# cutat o "or#ul ra7!d. -e aceea cG4t!g uneor! ntr$o .!ngur E! #a! #ult decGt al !! ntr$o F!a . Inc o 7rec!Eare. In acea.t lu#e actual, n care totul .e .c(!#b eQtre# de ra7!d, nu #a! conteaE atGt de #ult ce 4t!!, 7entru c ade.ea e deHa b!necuno.cut. ConteaE cGt de re7ede a"l!. Acea.t cal!tate e.te ne7re u!t. E.te ne7re u!t n g.!rea unor "or#ule

157

ra7!de $ a re etelor 7entru ob !nerea OboabelorP. S #unce4t! d!n greu 7entru ban! e.te o "or#ul de #od Fec(e, care a a7rut odat cu oa#en!! caFernelor. ?. /LZTIXI$'Z %AI INT`I /E 'OI. /uterea auto$d!.c!7l!ne!. -ac nu reu4! ! . F .t7Gn! !, nu ncerca ! . F #bog ! !. E #a! b!ne . !ntra ! la %ar!n .au la #n.t!re ca . F 7ute ! controla. N$are ro.t . !nFe.t! ! ca . cG4t!ga ! ban! 4! a7o! .$! "ace ! 7ra". L!7.a de auto$d!.c!7l!n ! "ace 7e #ul ! d!ntre ce! care cG4t!g la loter!e . aHung .rac! l!7! ! la 7u !n Fre#e du7 ce .$au ale. cu #!l!oane. L!7.a de auto$d!.c!7l!n ! "ace 7e ce! crora l! .e #re4te lea"a .$4! cu#7ere !#ed!at o #a4!n nou .au . 7lece ntr$o croaE!er. E greu de .7u. care d!ntre ce! Eece 7a4! e.te cel #a! !#7ortant. -ar d!ntre to ! 7a4!!, ace.ta e.te 7oate cel #a! greu de .t7Gn!t, dac nu F$a !ntrat n re"leQ. A4 ndrEn! c(!ar . .7un c l!7.a de auto$d!.c!7l!n e.te "actorul nr. 5 care ! del!#!teaE 7e ce! boga ! de ce! .rac! .au de ce! de n!Fel #ed!u. %a! .!#7lu .7u., ce! care nu au o 7rere de.tul de bun de.7re e! 4! .unt "oarte toleran ! n 7r!F!n a con.trGnger!lor "!nanc!are nu 7ot n!c!odat, real#ente n!c!odat, . "!e boga !. A4a cu# a# #a! .7u. d!ntr$o lec !e 7e care a# nF at$o de la tatl #eu cel bogat, Olu#ea Fa cont!nua . F controleEe de.t!nulP. *! a.ta nu 7entru c un!! .unt #a! dur! decGt al !!, c! 7entru c un o# anu#e nu are un control 4! o d!.c!7l!n de .!ne. Ce! l!7.! ! de tr!e .u"letea.c deF!n ade.ea F!ct!#ele celor care 4t!u . .e auto$d!.c!7l!neEe. In cur.ur!le 7entru ntre7r!nEtor! 7e care le !n, le a#!nte.c ade.ea celor 7reEen ! . nu .e concentreEe a.u7ra 7rodu.elor, a.u7ra .erF!c!!lor .au a.u7ra #rc!!, c! a.u7ra deEFoltr!! cal!t !lor #anager!ale. Cele #a! !#7ortante tre! cal!t ! #anager!ale nece.are de#arr!! ntr$o a"acere .unt0 5. %anage#entul c!rcu!tulu! "!nanc!ar. +. %anage#entul oa#en!lor. >. %anage#entul t!#7ulu! 7er.onal. A4 .7une c(!ar c ace.te tre! cal!t ! de ad#!n!.trare .e a7l!c tuturor, nu nu#a! ntre7r!nEtor!lor. Ele conteaE n "elul n care F tr! ! F!a a ca !nd!F!E! .au ca 7arte

158

d!ntr$o "a#!l!e, d!ntr$o "!r#, d!ntr$o organ!Ea !e cu .co7ur! car!tab!le, d!ntr$un ora4 .au d!ntr$un 7o7or. D!ecare d!ntre ace.te cal!t ! e.te .7or!t de ca7ac!tatea de .t7Gn!re a auto$ d!.c!7l!ne!. Eu nu con.!der c ar "! o Forb goal 7oFe.tea cu O/lte4te$te #a! ntG! 7e t!neP. O/lte4te$te #a! ntG! 7e t!neP e.te o eQ7re.!e care a a7rut 7r!#a dat n OT(e R!c(e.t %an !n Bab2lonP 9Cel #a! bogat o# d!n Bab!lon; de &eorge Cla..en. S$au FGndut #!l!oane de eQe#7lare. -ar n Fre#e ce #!l!oane de oa#en! au re7etat de bunFo!e acea.t a"!r#a !e, "oarte 7u !n! .Gnt ce! care !$au ur#at ."atul. A4a cu# .7unea#, al"abet!Earea "!nanc!ar 7er#!te c!t!rea c!"relor, !ar c!"rele .7un cGte o 7oFe.te. -ac c!te.c declara !a de Fen!t a cu!Fa 4! b!lan ul .u, #! dau .ea#a !#ed!at dac 7er.oana re.$ 7ect!F a 7u. n 7ract!c !deea lu! O/lte4te$te #a! ntG! 7e t!neP. )n de.en FaloreaE cGt o #!e de cuF!nte. A4a ncGt . co#7ar# !ar4! declara !a de Fen!tur! a celor care .e 7lte.c #a! ntG! 7e e! cu a celor care n$o "ac.

Stud!a ! ace.te gra"!ce 4! Fe ! ob.erFa c eQ!.t n!4te d!"eren e. -!n nou, ele .e re"er la n elegerea c!rcu!tulu! "!nanc!ar, care are la rGndul .u de .7u. o 7oFe.te. %ul ! oa#en! .e u!t la c!"re, dar le .ca7 7oFe.tea. -ac Fe ! reu4! . n elege ! cu adeFrat 7uterea c!rcu!tulu! "!nanc!ar, F Fe ! da .ea#a curGnd ce e.te n neregul la de.enul care ur#eaE #a! Ho., .au de ce <,W d!ntre oa#en! #unce.c d!n greu toat F!a a 4! au neFo!e de un

159

.7r!H!n d!n 7artea Statulu!, cu# ar "! ban!! de la A.!gurr!le Soc!ale atunc! cGnd nu #a! 7ot lucra. ' da ! .ea#a de ceR &ra"!cul anter!or re"lect "a7tele celu! care alege . .e 7ltea.c #a! ntG! 7e .!ne. In "!ecare lun aloc ban! 7entru coloana act!Felor na!nte de a 7lt! c(eltu!el!le lunare. -e4! #!l!oane de oa#en! au c!t!t cartea lu! Cla..en 4! au n ele. ce n.ea#n O/lte4te$te #a! ntG! 7e t!neP, n real!tate 7e e! .e 7lte.c la ur#. -eHa aud reac !!le .u7rate ale celor care cred .!ncer c #a! ntG! trebu!e .$ ! 7lte4t! "actur!le. *! ! aud 7e ce! Ore.7on.ab!l!P, care 4! 7lte.c "actur!le la t!#7. Eu nu .7un . "! ! !re.7on.ab!l! 4! . nu F 7lt! ! "actur!le. Eu .7un doar . "ace ! a4a cu# .cr!e n carte, 4! anu#e O7lt! !$F 7e Fo! #a! ntG!P. &ra"!cul anter!or e.te !#ag!nea contab!l corect a ace.tu! 7rocedeu. N!c!decu# o cale de ur#at.

So !a #ea 4! cu #!ne a# aFut #ul ! contab!l!, con.!l!er! "!nanc!ar! 4! banc(er! care au aFut 7roble#e .er!oa.e cu "elul n care trebu!e abordat 7roble#a lu! O/lte4te$te 7e t!ne #a! ntG!.P %ot!Ful e.te c ace4t! .7ec!al!4t! n "!nan e 7rocedeaE a.e#en! #a.elor larg!, ad!c .e 7lte.c 7e e! n ult!#ul rGnd. I! 7lte.c 7e to ! ce!lal ! #a! ntG!. Au eQ!.tat #ulte lun! n F!a a #ea cGnd d!n d!Fer.e #ot!Fe c!rcu!tul "!nanc!ar era #ult #a! lent decGt neFo!a de nu#erar 7entru "actur!. A# cont!nuat . # 7lte.c 7e #!ne #a! ntG!. Contab!l!! #e! au !ntrat n 7an!c. OOr . F!n du7 t!ne. Or . te bage ce! de la D!.c n 7u4cr!e.P ON$o . #a! ob !! n!c! un "el de #7ru#utur!.P OO .$ ! ta!e lu#!na.P A# cont!nuat . # 7lte.c 7e #!ne #a! ntG!.
160

O . F ntreba ! O-e ceRP /entru c a.ta era de "a7t 7oFe.tea de baE d!n OCel #a! bogat o# d!n Bab!lonP, 7uterea auto$d!.c!7l!ne! 4! 7uterea tr!e! .u"lete4t!. OTu7eulP e.te un ter#en #a! 7u !n elegant. A4a cu# # nF a.e tatl #eu cel bogat nc d!n 7r!#a lun cGnd a# #unc!t 7entru el, #aHor!tatea .e la. #7!n4! de la .7ate de lu#e. '!ne cGte un 7erce7tor 4! .7une0 O/lte4t!, c de nu...P *! 7lte4t!, dar nu te 7lte4t! 7e t!ne. )n FGnEtor F .7une0 ONu$! n!#!c, trece# n cont.P Agentul !#ob!l!ar F .7une0 O-a !$! bta!e $ Statul 7er#!te o reducere a !#7oE!tulu! 7e ca..P -e "a7t, de.7re a.ta e.te cartea a#!nt!t. S a! curaHul . #erg! #7otr!Fa curentulu! 4! . te #bog e4t!. C(!ar dac .unte ! curaHo4!, atunc! cGnd e Forba de ban! #ul ! oa#en!! deF!n neaHutora !. Eu nu .7un . "! ! !re.7on.ab!l!. %ot!Ful 7entru care nu a# dator!! 7e cr !le de cred!t .au alt"el de ntGrE!er! de 7lat con.t n "a7tul c Freau . # 7lte.c 7e #!ne #a! ntG!. %ot!Ful 7entru care ncerc . #! #!n!#!EeE Fen!tul e.te "a7tul c nu Freau . 7lte.c 7rea #ult Statulu!. -e aceea, ce! care a ! F!E!onat ca.eta OSecretele celor boga !P, 4t! ! c Fen!tul #eu 7roF!ne d!n coloana act!Felor, 7r!n !nter#ed!ul une! co#7an!! d!n NeFada. -ac a4 #unc! 7entru ban!, #! !$ar lua Statul. -e4! #! 7lte.c "actur!le la ."Gr4!t, .unt de.tul de ab!l d!n 7unct de Federe "!nanc!ar ca . nu !ntru n .!tua !! graFe. Nu$#! 7lace . a# dator!! 7entru ceea ce con.u#. -e "a7t, a# 7a.!Fe #a! #ar! decGt <<W d!n 7o7ula !e, dar nu 7lte.c 7entru ele. Al !! 7lte.c 7a.!Fele #ele. E! .e nu#e.c c(!r!a4!. Regula nr. 5 7entru a F 7lt! 7e Fo! #a! ntG! e.te . nu "ace ! dator!!. C(!ar dac #! 7lte.c "actur!le la ."Gr4!t, a# gr!H . le a#Gn doar 7e cele ne!#7ortante. In al do!lea rGnd, cGnd ocaE!onal nu a# ban! g(ea , tot 7e #!ne # 7lte.c #a! ntG!. Cred!tor!! 4! Statul n$au decGt . !7e cGt For. C(!ar #! 7lace cGnd deF!n dur!. -e ceR /entru c de "a7t ace4t!a #! "ac un .erF!c!u. Sunt un #ot!F de !n.7!ra !e 4! # deter#!n . "ac n a4a "el ncGt . ob !n #a! #ul ! ban!. -ec! ntG! # 7lte.c 7e #!ne, !nFe.te.c ban!! 4! ! la. 7e cred!tor! . "ac .candal. -e ob!ce!, 7Gn la ur# ! 7lte.c, c(!ar de.tul de re7ede. *! eu 4! .o !a #ea aFe# cred!te eQcelente. Nu ced# 7re.!un!lor, nu ne c(eltu!# econo#!!le 4! n!c! nu l!c(!d# d!n ac !un! ca . ne 7lt!# dator!!le de la bonur!le de con.u#. Ace.t lucru nu ar "! o doFad de !ntel!gen "!nanc!ar. -ec!, r.7un.ul e.te0

161

5. Nu "ace ! dator!! 7rea #ar! 7e care . "!e neFo!e . le 7lt! ! a7o!. /.tra ! c(eltu!el!le la un n!Fel .cEut. Con.tru! !$F #a! ntG! act!Fele. -u7 aceea ab!a cu#7ra$ !$F o ca. #are .au o #a4!n "ru#oa.. Nu e deloc !ntel!gent . r#Gne ! n cur.a 4obolanulu!. +. CGnd nu #a! aFe ! ban! 7e care .$! 7ute ! rula, l.a ! con.trGnger!le . .e acu#uleEe 4! nu !ntra ! n econo#!! .au n !nFe.t! !!. Dolo.! ! ace.te con.trGnger! ca . F !n.7!re gen!ul "!nanc!ar 7entru a g.! no! c! de a cG4t!ga #a! #ul ! ban! 4! de a F 7lt! a7o! "actur!le. In "elul ace.ta F Fe ! .7or! ca7ac!tatea de a "ace ban!, dar 4! !ntel!gen a "!nanc!ar. -e4! de "oarte #ulte or! a# !ntrat n ncurctur! d!n 7unct de Federe "!nanc!ar, #!$ a# 7u. #!ntea la contr!bu !e 7entru a ob !ne un Fen!t #a! #are, a7rGndu$#! cu ndGrH!re ac !un!le deHa ob !nute. Contab!lul #eu a "cut .candal 4! .$a a.cun., dar eu a# r#a. un .oldat FaHn!c, a7rGndu$#! Dortul Act!Felor. Oa#en!! .rac! au ob!ce!ur! 7roa.te. )nul d!ntre cele #a! de. ntGln!te ob!ce!ur! 7roa.te .e nu#e4te cu na!F!tate O!ntratul n econo#!!P. Ce! boga ! 4t!u c econo#!!le .e "olo.e.c doar 7entru a crea 4! #a! #ul ! ban!, 4! nu 7entru a 7lt! "actur!le. *t!u c 7are dur, dar, a4a cu# .7unea#, dac nu .unte ! dur! n "orul Fo.tru !nter!or, lu#ea F Fa #7!nge care ncotro. -ac nu F 7lac con.trGnger!le "!nanc!are, g.! ! o "or#ul care . F conF!n. )na ar "! reducerea c(eltu!el!lor, de7unerea ban!lor la Banc, 7lata !#7oE!telor 7e Fen!t na!nte de ter#en, cu#7rarea de "ondur! #utuale 4! 7er.7ect!Fa de a r#Gne 7entru totdeauna un oarecare. Nu#a! c a.ta ncalc regula lu! O/lte4te$te 7e t!ne #a! ntG!P. Acea.t regul nu ncuraHeaE .acr!"!c!ul de .!ne .au ab.t!nen a "!nanc!ar. Nu n.ea#n 7lte4te$te #a! ntG! 7e t!ne 4! a7o! #or! de "oa#e. '!a a e "cut ca . ne bucur# de ea. -ac Fe ! a7ela la gen!ul Fo.tru "!nanc!ar, Fe ! 7ro"!ta de toate aFantaHele F!e !!, F Fe ! #bog ! 4! F Fe ! 7lt! "actur!le "r a F .acr!"!ca .t!lul de F!a . A.ta e.te !ntel!gen a "!nanc!ar. 6. /LZTIXI$'Z BINE BROKERII. /uterea unu! ."at bun. Ade.ea, Fd d!Fer4! oa#en! care 7un n "a a ca.e! lor cGte o 7ancart 7e care .cr!e O/entru FGnEare, adre.a !$

162

F 7ro7r!etarulu!P. Sau Fd la teleF!Eor tot #a! de. o #ul !#e de oa#en! care .u. !n c .unt Obro3er! cu reducereP. Tatl #eu cel bogat #$a nF at . 7rocedeE eQact !nFer.. El credea c eQ7er !! trebu!e b!ne 7lt! ! 4! a# a7l!cat la rGndul #eu acea.t 7ol!t!c. In 7reEent, a# aFoca !, contab!l!, agen ! !#ob!l!ar! 4! agen ! de Bur. co.t!.!tor!. -e ceR /entru c dac, nu#a! dac, oa#en!! .unt eQ7er !, n.ea#n c .erF!c!!le 7e care le 7re.teaE #er!t ban!!. Cu cGt cG4t!g e! #a! #ult, cu atGt cG4t!g 4! eu #a! #ult. Tr!# n E7oca In"or#a !onal. In"or#a !a e.te ne7re u!t. )n bun bro3er trebu!e nu nu#a! . F "urn!EeEe !n"or#a !!, c! 4! . F nFe e #ulte. A# cG !Fa bro3er! d!.7u4! . "ac a.ta 7entru #!ne. )n!! #$au nF at cGnd aFea# 7u !n! ban! .au deloc 4! nc #a! lucr# 4! acu# #7reun. CGnd 7lte.c un bro3er, e.te o n!#!ca toat n co#7ara !e cu ban!! 7e care ! "ac dator!t !n"or#a !!lor 7r!#!te de la el. I#! 7lace cGnd agentul !#ob!l!ar .au cel de Bur. cG4t!g o gr#ad de ban!, 7entru c a.ta n.ea#n de ob!ce! c 4! eu cG4t!g o #ul !#e de ban!. In 7lu., un bun bro3er #! 7roteHeaE t!#7ul care #!$ar "! nece.ar . "ac ace4t! ban! $ ca atunc! cGnd a# cu#7rat un teren F!ran 7e <.,,, de dolar! 4! l$a# FGndut !#ed!at 7e +?.,,, ca .$#! 7ot cu#7ra #a! re7ede un /or.c(e. Bro3er$ul e.te oc(!ul 4! urec(ea Foa.tr n ra7ort cu cur.ul 7!e e!. E! .unt acolo E! de E!, dec! nu trebu!e . "!u 4! eu. /re"er . Hoc gol" n ace.t t!#7. -e a.e#enea, ce! care FGnd c(!ar e! ca.ele 7robab!l c nu 7un 7rea #ult 7re 7e t!#7ul lor. -e ce . Freau . econo#!.e.c cG !Fa dolar! cGnd a4 7utea "olo.! t!#7ul .ta ca . "ac #a! #ul ! ban! .au ca .$5 7etrec n #od 7lcutR Ceea ce #! .e 7are c!udat e.te c #ul ! oa#en! .rac! .au d!n cla.a #!Hloc!e dau bac4!4ur! #ar! la re.taurant, ntre 5? 4! +,W, c(!ar cGnd .unt 7ro.t .erF! !, n .c(!#b nu .e ndur . dea ntre > 4! = 7rocente 7entru un bro3er. Le 7lace . dea bac4!4ur! care !ntr n coloana c(eltu!el!lor 4! . .e .cu#7ea.c la ce! 7e care !$ar 7utea .ocot! n coloana act!Felor. Ace.ta nu e.te un ge.t "!nanc!ar !ntel!gent. Nu to ! bro3er!! .unt la "el. -!n 7cate, #ul ! d!ntre e! .unt doar .!#7l! FGnEtor!. Cel #a! ru e.te n caEul agen !lor !#ob!l!ar!. E! FGnd, dar 7er.onal nu au 7ro7r!et ! .au au "oarte 7u !ne. E o d!"eren enor# ntre un bro3er care F!nde ca.e 4! unul care F!nde !nFe.t! !!. Acela4! lucru e.te Falab!l 7entru bro3er!! care FGnd ac !un!, obl!ga !un!, "ondur!

163

#utuale 4! a.!gurr! 4! 4! .7un eQ7er ! "!nanc!ar!. A.tea .unt ba.#e. Sru ! o #ul !#e de bro.co! 7Gn . a7ar un 7r!n . 'orba aceea0 ONu ntreba ! n!c!odat un FGnEtor de enc!clo7ed!! dac F trebu!e o !n"or#a !e d!ntr$o enc!clo7ed!e.P CGnd !nterF!eFeE un eQ7ert 7lt!t 7entru a$5 angaHa, #a! ntG! l ntreb ce 7ro7r!et ! are .au ce ac !un! 4! care e.te 7rocentul 7e care l 7lte4te n !#7oE!te. Acela4! lucru e.te Falab!l 4! 7entru aFocatul care .e ocu7 de 7lata !#7oE!telor, cGt 4! 7entru contab!l. A# o contab!l care 4! Fede de a"acerea e!. %e.er!a e! e.te . !n .ocotel!le, dar a"acerea e! e.te n do#en!ul !#ob!l!ar. A# aFut un contab!l care aFea o a"acere #!c, dar nu aFea 7ro7r!et ! !#ob!l!are. L$a# .c(!#bat 7entru c nu ne 7lcea acela4! t!7 de a"acer!. &.! !$F un bro3er care . 7un la .u"let !ntere.ele Foa.tre. %ul ! bro3er! 4! For 7etrece Fre#ea educGndu$F 4! a.t"el 7ot deFen! cel #a! bun act!F 7e care l Fe ! ntGln! Freodat. D! ! corec ! 4! #aHor!tatea For "! la rGndul lor corec !. -ac nu F gGnd! ! tot t!#7ul decGt cu# .$! reduce ! co#!.!oanele, de ce ar #a! "! oare !ntere.a ! . r#Gn n 7reaH#a Foa.trR E o log!c ele#entar. A4a cu# F .7unea# 4! #a! na!nte, una d!ntre cal!t !le ad#!n!.trat!Fe o re7reE!nt "elul n care F de.curca ! cu oa#en!!. %ul ! nu 4t!u decGt . d!r!HeEe oa#en!! 7e care$! Fd #a! !ntel!gen ! 4! #a! .t7Gn! 7e un do#en!u ca 7e n!4te .ubordona ! la #unc. %ul ! #anager! #ed!! r#Gn #ed!! 4! nu reu4e.c . "!e aFan.a ! 7entru c 4t!u . .e 7oarte cu .ubaltern!! lor, dar nu 4t!u . .e 7oarte cu 4e"!! lor. %arele talent e.te . F de.curca ! 4! .$! 7lt! ! b!ne 7e ce! care .unt #a! de4te7 ! decGt Fo! n anu#!te do#en!! .7ec!"!ce. -e aceea co#7an!!le au un co#!tet d!rector. Ar trebu! 4! Fo! . aFe !. A.ta e.te adeFrata !ntel!gen "!nanc!ar. =. DIXI O-ARNIC /REC)% )N IN-IANP. Acea.ta e.te 7uterea de a ob !ne ceFa d!n n!#!c. CGnd 7r!#!! colon!4t! au Fen!t n A#er!ca, au "o.t .ur7r!n4! de un ob!ce! .7ec!"!c !nd!en!lor de a!c!. -ac unu! colon!.t ! era "r!g, !nd!anul ! ddea o 7tur. CreEGnd c e.te Forba de un dar, colon!.tul .e .!# ea H!gn!t atunc! cGnd !nd!anul !$o cerea na7o!. Ind!en!!, la rGndul lor, .e .u7rau atunc! cGnd 4! ddeau .ea#a c !nd!F!E!! Fen! ! 7e #eleagur!le lor ar "! Frut . nu le #a! dea 7tura na7o!. -e a!c! F!ne eQ7re.!a de Odarn!c ca un !nd!anP. E, de "a7t, o .!#7l nen elegere ntre dou cultur! d!"er!te.

164

In acea.t lu#e a Ocoloane! act!FelorP, 7entru a F #bog ! e.te F!tal . "! ! darn!c! ca !nd!en!!. /r!#a ntrebare a !nFe.t!torulu! .o"!.t!cat e.te0 OCGt de re7ede #! 7ot recu7e$ ra ban!!RP -e a.e#enea, Frea . 4t!e cu ce .e alege, ad!c lu! ce$! r#Gne. -e aceea ceea ce .e nu#e4te ROI _ OReturn O" and On InFe.t#entP 97ro"!tul la !nFe.t! !!; $ e.te atGt de !#7ortant. -e eQe#7lu, a# g.!t un #!c a7arta#ent la cGteFa .trE! de unde locu!a# ce "u.e.e 7re.cr!. n ur#a une! !7otec!. Banca dorea 6,.,,, de dolar! 4! eu a# l!c!tat ?,.,,,, ban! 7e care !$au acce7tat 7ur 4! .!#7lu 7entru c a# n.o !t o"erta cu un cec de ?,.,,, de dolar!. Au n ele. c era ceFa .er!o.. %ul ! !nFe.t!tor! # For ntreba dac nu cu#Fa #! bloc(eE 7rea #ul ! ban! n "elul ace.ta. Nu era #a! b!ne . ob !n un #7ru#utR In ace.t caE, r.7un.ul #eu e.te nu. Co#7an!a #ea de !nFe.t! !! l "olo.e4te actual#ente ca un a7arta#ent de nc(!r!at 7entru lun!le de !arn, cGnd n Ar!Eona F!n O7.r!le cltoareP 4! c(!r!a e.te de +.?,, de dolar! 7e lun, Fre#e de 7atru lun! 7e an. In a"ara .eEonulu! .e nc(!r!aE doar cu 5.,,, de dolar! 7e luna. Ca# n tre! an!, #!$a# recu7erat ban!!. Acu# de !n ace.t bun care #! 7o#7eaE ban! lun de lun. Acela4! lucru .e 7oate "ace 4! cu ac !un!le. Agentul #eu de Bur. # .un "recFent 4!$#! reco#and . #ut o .u# !#7ortant de ban! ntr$un anu#!t lot de ac !un! ale une! co#7an!! care ur#eaE . "ac o #!4care ce Fa deter#!na cre4terea 7re ulu! ac !un!lor, cu# ar "!, de eQe#7lu, anun area unu! nou 7rodu.. I#! #ut ban!! acolo o .7t#Gn .au o lun, 7Gn #! cre.c ac !un!le. A7o! #! retrag .u#a !n! !al 4! nu # #a! !ntere.eaE "luctua !!le de 7e 7!a , 7entru c ban!! !nFe.t! ! !$a# recu7erat 4! .e 7ot "olo.! n alte act!Fe. Ban!! #e! !ntr 4! !e. 4! ob !n 7ract!c n!4te bunur! gratu!t. AdeFrul e.te c uneor! a# 7!erdut ban! cu ace.t .!.te#. -ar ntotdeauna nu # Hoc decGt cu ban!! 7e care #! 7ot 7er#!te .$! 7!erd. /ot .7une c d!ntr$o #ed!e de Eece !nFe.t! !! dau loF!tura cu dou .au tre!, c!nc! .au 4a.e .tau 7e loc 4! 7!erd doua .au tre!. I#! l!#!teE n. 7!erder!le doar la ban!! 7e care ! de !n n #o#entul re.7ect!F. Ce! care ur.c r!.cur!le 4! bag ban!! n banc. /e ter#en lung, econo#!!le .unt #a! bune decGt n!#!c. -ar dureaE . F recu7era ! ban!! 4! n #aHor!tatea caEur!lor nu ob !ne ! n!#!c 7e grat!.. /e Fre#ur! te #a! alegea! cu ceFa, dar acu# rareor! .e #a! ntG#7l. In caEul "!ecre!a d!ntre !nFe.t! !!le #ele trebu!e . eQ!.te un cG4t!g, ceFa 7e grat!., un a7arta#ent, o #!c #agaE!e, o bucat de teren, o ca., n!4te ac !un! .au n!4te b!rour!

165

7e grat!.. R!.cur!le trebu!e . "!e l!#!tate .au, n general, . .e 7ornea.c de la acea.t !dee. EQ!.t cr ! ded!cate eQclu.!F ace.tu! .ub!ect, 7e care nu$5 Fo! a7ro"unda a!c!. Ra2 Kroc, celebru 7entru %c-onaldK., a FGndut "ranc!Ee de (a#burg(er! nu 7entru c !$ar "! 7lcut (a#burg(er!!, c! 7entru c dorea . ob !n gratu!t terenur!le 7e care .e a"lau ace.te "ranc!Ee. -ec!, !nFe.t!tor!! !ntel!gen ! trebu!e . .e concentreEe #a! #ult a.u7ra 7ro"!tulu! la !nFe.t! !!8 eQ!.t n!4te act!Fe 7e care le 7ute ! ob !ne gratu!t odat ce F recu7era ! ban!!. A.ta n.ea#n !ntel!gen "!nanc!ar. :. ACTI'ELE -)C LA C)%/ZRAREA OBIECTELOR -E L)]. /uterea concentrr!!. Co7!lul unu! 7r!eten 4! lua.e 7ro.tul ob!ce! de$a .7GnEura to ! ban!! 7e care$! aFea. CGnd a #7l!n!t 56 an!, eF!dent c 4!$a dor!t 7ro7r!a #a4!n. @u.t!"!carea era0 OTo ! 7r!n !! 7r!eten!lor #e! le$au luat co7!!lor cGte o #a4!n.P Co7!lul a Frut . !ntre n econo$ #!!le lu! 4! . le "olo.ea.c 7entru un aFan.. Atunc! #$a c(e#at tatl lu!. OCreE! c ar trebu! .$5 la. .$o "acR Sau . 7rocedeE ca al ! 7r!n ! 4! .$! cu#7r eu #a4!naRP Eu a# r.7un.0 OA.ta ar de.t!nde at#o."era 7e ter#en .curt, dar cu ce .e Fa alege el ca lec !e de F!a 7e ter#en lungR Oare nu ar trebu! . "olo.e4t! acea.t dor!n a b!atulu! de a aFea 7ro7r!a lu! #a4!n 7entru a$5 nF a ceFaRP -!ntr$odat .$au a7r!n. lu#!n!le 4! el .$a grb!t .7re ca.. -ou lun! #a! tGrE!u, #$a# ntGln!t d!n nou cu 7r!etenul #eu. O*!$a luat b!atul tu #a4!na cea nouRP, a# ntrebat. ONu. -ar !$a# dat >.,,, de dolar! 7entru #a4!n. I$a# .7u. . "olo.ea.c ban!! #e! n loc . !ntre n ce! de .tud!!.P ODoarte genero. d!n 7artea taP, a# .7u.. ONu c(!ar. EQ!.ta un !#7ed!#ent n ob !nerea ban!lor. X!$a# ur#at ."atul 4! a# 7ro"!tat de 7utern!ca lu! dor!n de a$4! cu#7ra #a4!n .7re a$5 nF a ceFa n 7lu..P O*! care era ob.tacolulRP a# ntrebat. OTrebu!a . #a! Huc# o dat o 7art!d de Ca.(DloA. A# Hucat 4! a# aFut o lung d!.cu !e de.7re cu# 7ot "! "olo.! ! ban!! n #od n ele7t. I$a# "cut abona#ent la Call Street @ournal 4! a# #a! luat cGteFa cr ! de.7re Bur..P *! a7o! a# ntrebat0 OCare era !deeaRP

166

OI$a# .7u. c$! dau ce! >.,,, de dolar!, dar cu 4t!a nu 7utea .$4! cu#7ere d!rect o #a4!n. I! 7utea "olo.! ca . ac(!E! !oneEe 4! . negoc!eEe ac !un!, .$4! g.ea.c 7ro7r!ul agent 4! du7 ce Fa "ace 6.,,, de dolar! d!n ce! >.,,,, ace! ban! ! For a7ar !ne 7entru #a4!n, !ar ce! >.,,, For !ntra n "ondul de .tud!!.P O*! care a "o.t reEultatulRP a# ntrebat. OA aFut noroc la 7r!#a negoc!ere, dar cGteFa E!le #a! tGrE!u a 7!erdut tot ce a cG4t!gat. -u7 care a nce7ut . 7r!nd gu.tul. In 7reEent, nc #a! are o 7!erdere de +.,,, de dolar!, dar !ntere.ul e.te cre.cGnd. A c!t!t toate cr !le 7e care ! le$a# cu#7rat 4! 4!$a #a! cu#7rat 4! altele. -eForeaE Call Street @ournal, caut !nd!c!! 4! acu# .e u!t la CNBC n loc de %T'. I$au #a! r#a. doar 5.,,, de dolar!, dar !$a cre.cut !ntere.ul 4! a 4! nF at ceFa d!n a.ta. El 4t!e c dac 7!erde ban!!, n ur#tor!! do! an! Fa #erge 7e Ho., "r #a4!n. -ar nu 7are .$! 7e.e. A7roa7e c nu$5 #a! !ntere.eaE #a4!na, 7entru c Hocul ace.ta ! .e 7are #ult #a! a#uEant.P O*! ce .e ntG#7l dac 7!erde to ! ban!!RP, a# ntrebat. OO# tr! 4! o# Fedea. /re"er . 7!ard totul acu# decGt cGnd Fa "! de FGr.ta noa.tr 4! ar aFea #ult #a! #ult de 7!erdut. *! a7o!, ace4t! >.,,, de dolar! .unt ban!! cel #a! b!ne !nFe.t! ! n educa !a .a. Ceea ce nFa acu# ! Fa .erF! o F!a 4! 7are c d!ntr$ odat doFede4te un cu totul alt re.7ect "a de 7uterea ban!lor. Cred c a ncetat . ! #a! .7GnEure.P A4a cu# .7unea# 4! la 7unctul ?, cGnd c!neFa nu e.te n .tare . .e auto$ d!.c!7l!neEe, e.te #a! b!ne . nu ncerce . .e #bog ea.c. /entru c dac 7roce.ul de deEFoltare a c!rcu!tulu! "!nanc!ar d!n coloana act!Felor e.te .!#7lu n teor!e, e greu . .e aHung la o tr!e .u"letea.c n 7r!F!n a d!rec !onr!! ban!lor. -!n 7r!c!na tenta !!lor d!n a"ar e #ult #a! u4or ca n E!ua de aE!, n acea.t lu#e a bunur!lor de con .u#, . .ar n aer coloana c(eltu!el!lor. -!n cauEa l!7.e! de tr!e .u"letea.c ban!! .e .curg 7r!ntre degete. Ace.ta e.te #ot!Ful .rc!e! 4! al 7roble#elor "!nanc!are. A# . dau 4! un eQe#7lu n c!"re re"er!tor la !ntel!gen a "!nanc!ar, care .e re"er n ace.t caE la ca7ac!tatea de a d!rec !ona ban!! .7re a "ace #a! #ul ! ban!. -ac d# la 5,, de 7er.oane 5,.,,, de dolar! la nce7utul anulu!, du7 7rerea #ea, la ."Gr4!tul anulu!0

167

5. :, nu For #a! aFea n!#!c. -e "a7t, #ul ! d!ntre e! c(!ar For aFea dator!! #a! #ar!, 7entru c d!n ban!! 4t!a au 7lt!t un aFan. la o #a4!n nou, la un "r!g!der, la un teleF!Eor, la un F!deo .au 7entru o Facan . +. 56 For .7or! ce! 5,.,,, de dolar! cu ntre ? 4! 5, 7rocente. >. M For aHunge la +,.,,, de dolar! .au c(!ar la cGteFa #!l!oane. %erge# la 4coal ca . nF # o #e.er!e 4! ca . #unc!# 7entru ban!. -u7 7rerea #ea, e.te !#7ortant 4! . nF # cu# . 7une# ban!! . #uncea.c 7entru no!. I#! 7lac ob!ectele de luQ, a4a cu# 7lac tuturor. -!"eren a e.te c o 7arte 4! cu#7r ace.te ob!ecte de luQ 7e dator!e. Acea.ta e.te ca7cana, dac Fre ! . 7roceda ! a.e#en! #a.elor. CGnd a# Frut .$#! cu#7r un /or.c(e, cel #a! .!#7lu ar "! "o.t .$#! .un banc(erul 4! . ob !n un #7ru#ut. In loc . # concentreE a.u7ra coloane! c(eltu!el!lor, eu #$a# concentrat a.u7ra coloane! act!Felor. -e ob!ce!, # "olo.e.c de acea.t dor!n de a ac(!E! !ona d!Fer.e lucrur! .7re a # !n.7!ra 4! a # #ot!Fa la n!Felul gen!ulu! #eu "!nanc!ar n !nFe.t! !!. In 7reEent, #ult 7rea ade.ea ne concentr# a.u7ra #7ru#utur!lor nece.are ob !ner!! lucrur!lor 7e care n! le dor!#, n loc . "ace# ban!. /e ter#en .curt, e #a! .!#7lu cu #7ru#utul, dar e #a! greu 7e ter#en lung. E.te un ob!ce! 7ro.t, 7e care n! l$ a# "or#at ca 7er.oane 4! ca 7o7or. Nu u!ta ! c ade.ea o cale .!#7l deF!ne d!"!c!l, !ar o cale d!"!c!l de #ulte or! deF!ne .!#7l. Cu cGt reu4! ! . F "or#a ! #a! deFre#e 4! .$! "or#a ! 4! 7e ce! drag! . .t7Gnea.c ban!!, cu atGt F Fa "! #a! b!ne. Ban!! .unt o "or "oarte 7utern!c. -!n 7cate, oa#en!! "olo.e.c acea.t "or a ban!lor #7otr!Fa lor. -ac !ntel!gen a Foa.tr "!nanc!ar e.te una .cEut, ban!! or . F .ca7e 7r!ntre degete. E! For "! #a! !.te ! decGt Fo!. -ac ban!! .unt #a! de4te7 ! ca Fo!, Fe ! #unc! 7entru e! toata F!a a. /entru a .t7Gn! ban!! trebu!e . "! ! #a! de4te7 ! decGt e!. Atunc! ban!! or . F dea a.cultare, or . F! .e .u7un. In loc . deFen! ! .claF!! lor, Fe ! deFen! .t7Gn!! lor. A.ta n.ea#n !ntel!gen "!nanc!ar. <. NE'OIA -E EROI. /uterea #!tulu!. CGnd era# co7!l, ! ad#!ra# "oarte tare 7e C!ll!e %a2., Han3 Aaron, Yog! Berra. E! erau ero!! #e!. Era# 7u4t!, Huca# n L!ga %!c de ba.eball 4! dorea# . "!u ca e!. Colec !ona# !#ag!n! ale lor. 'ro!a# . 4t!u ab.olut

168

totul de.7re e!. *t!a# tot "elul de detal!! te(n!ce, cGt erau 7lt! ! 4! cu# au aHun. ntr$o ec(!7 de FGr". 'ro!a# . 4t!u totul 7entru c Fro!a# . "!u ca e!. /e la <$5, an!, de "!ecare dat cGnd Huca#, # credea# Yog! .au Han3. Acea.ta e.te una d!ntre cele #a! e"!c!ente c! de a nF a, dar 7e care n$o #a! "olo.!# cGnd deFen!# adul !. Nu #a! aFe# ero!. Ne 7!erde# !nocen a. A.tE!, # u!t la 7u4t!! care Hoac ba.c(et nu de7arte de ca.a #ea. E! nu #a! .unt n!4te @o(nn2 #!c!. E! deF!n %!c(ael @ordan, S!r C(arle. .au Cl!de. Co7!!ndu$4! .au luGndu$4! dre7t eQe#7lu ace4t! ero!, nFa cu adeFrat. Toc#a! de aceea atunc! cGnd cade n d!Egra !e c!neFa 7recu# O.@. S!#7.on 7rote.tul e.te a4a de Ego#oto.. Nu e Forba doar de 7roce.ul de la tr!bunal. Se 7!erde un erou. O 7er.oan cu care un!! au co7!lr!t n gGnd, l$au 7r!F!t cu ad#!ra !e 4! ar "! Frut . "!e ca el. -!ntr$odat, trebu!e . ne de.cotoro.!# de 7er.oana re.7ect!F. CGnd a# #a! cre.cut, al !! au deFen!t ero!! #e!. -!n lu#ea gol"ulu!, cu# ar "! /eter @acob.en, Dred Cou7le. 4! T!ger Cood.. Le co7!a# #!4cr!le 4! "cea# tot 7o.!b!lul . c!te.c cGt #a! #ulte de.7re e!. %a! a# 4! al ! ero!, 7recu# -onald Tru#7, Carren Bu""ett, /eter L2nc(, &eorge Soro. 4! @!# Roger.. La #atur!tate, 4t!u tot atGt de #ulte de.7re e! 7e cGt 4t!a# de.7re ero!! #e! Huctor! de ba.eball. )r#re.c cu aten !e n ce !nFe.te4te Carren Bu""ett 4! c!te.c tot ce 7ot de.7re 7er.7ect!Fa .a a.u7ra 7!e e!. A# c!t!t cartea lu! /eter L2nc( 7entru a n elege cu# . aleg ac !un!le. *! a# c!t!t de.7re -onald Tru#7, ncercGnd . a"lu cu# negoc!aE 4! cu# 4! !ne a"acer!le. Tot a4a cu# 7arc nu era# eu atunc! cGnd Huca# ba.eball n co7!lr!e, cGnd .unt la Bur. .au negoc!eE un contract ac !oneE "r .$#! dau .ea#a cu a7lo#bul lu! Tru#7. Sau cGnd anal!EeE o tend!n , 7arc a4 "! /eter L2nc(. AFGnd ace.te #odele, ne al!#ent# d!ntr$o .ur. enor# de gen!u 7ur. -ar ero!! nu doar ne !n.7!r, e! "ac ca lucrur!le . 7ar #a! .!#7le. *! a.ta ne conF!nge c ne dor!# . "!# eQact ca e!. O-ac e! 7ot, 7ot 4! eu.P /rea #ult lu#e Forbe4te de !nFe.t! !! ca de.7re ceFa "oarte greu. %a! b!ne g.! !$F ero! care . F u4ureEe .!tua !a. 5,. IN'ZXAXI$I *I /E ALXII *I 'EXI DI RZS/LZTIXI. /uterea de a dru!. A#b!! #e! ta ! erau 7ro"e.or!. Tatl #eu bogat #$a nF at o lec !e care #$a cluE!t toat F!a a, 4! anu#e c trebu!e . "!! darn!c .au genero.. Tatl #eu cu 4coal #$a nF at .

169

"olo.e.c t!#7ul 4! cuno4t!n ele dobGnd!te, dar a7roa7e n!c!odat nu #!$a dat ban!. Cu# .7unea#, el E!cea c #! Fa da atunc! cGnd Fa aFea ceFa n 7lu.. *!, b!nen ele., rareor! .e ntG#7la . a!b ceFa n 7lu.. Tatl #eu bogat #!$a dat 4! ban! 4! educa !e. El credea cu tr!e n .c(!#b. O-ac Fre! ceFa trebu!e #a! ntG! . da! ceFaP, .7unea el #ereu. CGnd .ttea 7ro.t cu ban!!, ddea ban! la b!.er!c .au n .co7ur! car!tab!le. -ac ar "! . aleg o un!c !dee cu care a4 Frea . r#Gne !, acea.ta ar "!. -e cGte or! .!# ! ! c OF l!7.e4teP .au OaFe ! neFo!eKKK de ceFa, #a! ntG! da ! ceea ce dor! ! 4! Fe ! 7r!#! na7o! n.ut!t. Ace.t lucru e.te Falab!l 7entru ban!, EG#bete, !ub!re 4! 7r!eten!e. *t!u c ace.ta e.te ult!#ul lucru 7e care Frea c!neFa . l "ac, dar 7entru #!ne a "o.t Falab!l de "!ecare dat. Cred n 7r!nc!7!ul rec!7roc!t !! 4! dau ceea ce Freau. 'reau ban!, dau ban!. *! #! F!n n.ut!t. 'reau . FGnd, aHut 7e c!neFa . FGnd ceFa 4! reu4e.c . FGnd 4! eu. 'reau contracte, aHut 7e c!neFa . ob !n n!4te contracte 4! ca 7r!n "ar#ec contractele F!n .!ngure la #!ne. Cu #ul ! an! n ur#, a# auE!t o Forb care .7unea a4a0 O-u#neEeu nu are neFo!e . 7r!#ea.c, dar oa#en!! trebu!e . dea.P Tatl #eu cel bogat .7unea de.eor!0 OOa#en!! .rac! .unt #a! (r7re ! decGt ce! boga !.P *! el eQ7l!ca a4a0 o 7er.oan bogat 7rocur ceea ce 4! dore.c al !!. -e$a lungul F!e !!, n to ! ace4t! an!, de cGte or! a# aFut neFo!e .au a# "o.t n cr!E de ban! .au de aHutor, a# .tab!l!t b!ne ce$#! dore.c de "a7t 4! a# (otrGt . o"er #a! ntG!. -e cGte or! a# dat, totul #! .$a ntor. na7o!. A.ta #! a#!nte4te de o 7oFe.te de.7re un t!7 care .ttea cu n!4te le#ne de "oc n bra e ntr$o noa7te geroa. 4! !7a la .oba lu!0 OCGnd o .$#! da! ceFa cldur o . bag n!4te le#ne 7e "oc.P CGnd e Forba de ban!, de !ub!re, de "er!c!re, de FGnEr! 4! de contracte trebu!e doar . ne a#!nt!# c #a! ntG! trebu!e . dru!# ceea ce dor!# 4! o . "!# r.7lt! ! n.ut!t. )neor! doar cGt #$a# gGnd!t la ceea ce Freau 4! cu# a# . dau la rGndul #eu altcu!Fa 4! #$a# ale. cu o gr#ad de darur!. -e cGte or! .!#t c oa#en!! nu$ #! EG#be.c, nce7 eu . EG#be.c, dGnd bun E!ua, 4! ca 7r!n #!nune toat lu#ea #! EG#be4te n Hurul #eu. E.te adeFrat c lu#ea nu e.te n "a7t decGt o ogl!nd a "!ecru!a. -e aceea .7un0 OInF a !$! 4! 7e al !! 4! Fe ! "! r.7lt! !.P A# de.co7er!t c 7e #.ur ce ! nF 7e al !! d!n tot .u"letul, 4! eu nF #a! #ult. -ac Fre ! . a"la ! #a! #ulte de.7re ban!, nF a !$! 7e al !! #a! ntG!. *! o 7loa!e de !de! no! 4! de r.7l ! F For cu7r!nde. Sunt #o#ente cGnd a# dat 4! n$a# 7r!#!t n!#!c na7o! .au n$a# 7r!#!t ceea ce

170

dorea#. /r!F!nd n. #a! atent 4! "cGnd o !ntro.7ec !e .u"letea.c, a# con.tatat c n acele #o#ente o"erea# 7entru a #! .e o"er! n loc de a da de dragul de a da. Tatl #eu ! nF a 7e 7ro"e.or! 4! a deFen!t un #ae.tru al lor. Tatl #eu cel bogat ! nF a 7e t!ner! cu# "ace el a"acer!. /r!F!nd retro.7ect!F, #! dau .ea#a c generoE!tatea lor "a de ceea ce 4t!au !$a "cut . "!e #a! de4te7 !. EQ!.t 7e lu#ea a.ta 7uter! #ult #a! #ar! decGt no!. /ute# aHunge acolo .!ngur!, dar e.te #a! u4or cu aHutorul ace.tor 7uter!. Tot ceea ce trebu!e e.te . "! ! genero4! cu ceea ce aFe ! 4! ace.te 7uter! For "! generoa.e cu Fo!.

171

CA/ITOL)L 5, %a! Fre! . "!! bogatR Iat ce a! de "cut %ul ! oa#en! .$ar 7utea . "!e ne#ul u#! ! de ce! Eece 7a4! a! #e!. I$ar 7utea con.!dera #a! curGnd o "!loEo"!e decGt o 7ract!c. Eu con.!der c n elegerea "!loEo"!e! e.te la "el de !#7ortant ca 4! n elegerea 7ract!c!!. Sunt #ul ! oa#en! care For . "ac n loc . gGndea.c, dar .unt 4! oa#en! care For . gGndea.c, nu . "ac. A4 .7une c eu "ac 7arte d!n a#bele categor!!, #! 7lac !de!le no! 4! #! 7lace . le a7l!c n 7ract!c. /entru ce! care For O. "acP, !at cu# ar 7utea e! nce7e. A# . F #7rt4e.c cGteFa d!ntre lucrur!le 7e care le "ac la rGndul #eu, dar F! le Fo! .7une .ub o "or# 7re.curtat. 5. Nu #a! "ace ! ceea ce "ace !. Cu alte cuF!nte, lua !$F o 7auE 4! l#ur! !$F ce "unc !oneaE 4! ce nu. -e"!n! !a nebun!e! e.te . "ac! #ereu acela4! lucru a4te7tGnd re$ Eultate d!"er!te. Nu #a! "ace ! ceea ce nu #erge 4! cuta ! ceFa nou de "cut. +. Cuta ! !de! no!. /entru no! !de! de !nFe.t! !! #erg 7r!n l!brr!! 4! caut cr ! de.7re .ub!ecte d!"er!te 4! un!ce. Eu le .7un "or#ule. Cu#7r cr ! cu "or#ule de.7re care nu 4t!u n!#!c. -e eQe#7lu, a# g.!t ntr$o l!brr!e cartea lu! @oel %o.3oF!tE0 OT(e 56 /ercent Solut!onP 9Solu !a celor 56 7rocente;. A# cu#7rat$o 4! a# c!t!t$o. TRECEXI LA DA/TEJ @o!a ur#toare a# "cut eQact ca n carte, 7a. cu 7a.. A# "cut la "el 4! cu g.!rea 7ro7r!et !lor !#ob!l!are !e"t!ne la b!rour! de aFoca ! 4! la bnc!. %ul ! nu trec la "a7te .au .e la. conF!n4! de ctre c!neFa . renun e la noua "or#ul 7e care toc#a! au nF at$o. )n Fec!n c(!ar #!$a eQ7l!cat de ce nu "unc !oneaE !deea celor 56 7rocente. Nu !$a# dat a.cultare 7entru c eu n$o ncerca.e# n!c!odat. >. %a! ntG! g.! !$! 7e ce! care au "cut ceea ce Fre ! . "ace !. InF!ta !$! n ora4 la #a., ruga !$! . F de.t!nu!e .ecretele .au #!c!le 4!retl!cur! ale a"acer!!. CGt 7r!Fe4te cert!"!catele cu 56 7rocente a# #er. la un b!rou de !#7oE!te 4! a# cutat o angaHat guFerna#ental care lucreaE acolo. A# a"lat c 4! ea !nFe.t!.e n ace.t .!.te#. I#ed!at

172

a# !nF!tat$o la #a.. A "o.t "oarte ncGntat .$#! 7oFe.tea.c tot ceea ce 4t!a 4! cu# a 7rocedat. -u7 7rGnE #!$a artat toat du7$a#!aEa cu# a a7l!cat .!.te#ul. /Gn a doua E! a# g.!t cu aHutorul e! dou 7ro7r!et ! 4! de atunc! cG4t!g o dobGnd de 56 la .ut. %!$a luat o E! . c!te.c cartea, o E! . trec la "a7te, o or 7rGnEul 4! o E! ca . ac(!E! !oneE dou a"acer! 7e c!n.te. M. )r#a ! cur.ur! 4! cu#7ra ! ca.ete. %ereu caut 7r!n E!are no! 4! !ntere.ante cur.ur!. %ulte .unt gratu!te .au co.t "oarte 7u !n. /art!c!7 n. 4! la .e#!nar!! co.t!.!$ toare atunc! cGnd .e d!.cut un .ub!ect 7e care dore.c nea7rat .$5 nF . Sunt bogat 4! l!ber. Nu #a! a# neFo!e de o .luHb nu#a! dator!t cur.ur!lor 7e care le$a# ur#at. A# 7r!eten! care nu au ur#at ace.te cur.ur! 4! #!$au .7u. c #! !ro.e.c ban!!, dar e! au r#a. n aceea4! .luHb. ?. Dace ! cGt #a! #ulte o"erte. CGnd dore.c . !nFe.te.c n 7ro7r!et ! !#ob!l!are, F!E!teE #a! #ulte 7ro7r!et ! 4! n "!nal .cr!u o o"ert. Nu 4t! ! ce n.ea#n Oo"erta !de$ alPR S 4t! ! c n!c! eu nu 4t!u. A.ta e.te treaba agen !lor #e! !#ob!l!ar!. E! "ac o"ertele. Eu #unce.c cGt #a! 7u !n. O 7r!eten #$a rugat . ! art cu# .$4! cu#7ere o ca. cu #a! #ulte a7arta#ente. A.t"el ncGt ntr$o .G#bt ea, agentul e! 4! cu #!ne a# F!E!tat n!4te ca.e cu cGte 4a.e a7arta#ente. /atru erau Haln!ce, dar dou erau bune. A# 7ro7u. . "ace# o"erte 7entru toate 4a.e, dGnd Hu#tate d!n ceea ce ceru.er 7ro7r!etar!!. Ea 4! agentul e! erau . #oar de !n!#. L! .$a 7rut tare gro.olan, .ocot!nd c e o H!gn!re adu. celor care FGnd, dar de "a7t cred c agentul re.7ect!F nu Fro!a . .e o#oare #unc!nd. A4a ncGt n$au "cut n!#!c 4! au cont!nuat . caute o a"acere #a! rentab!l. Nu .$au "cut n!c! un "el de o"erte 4! 7er.oana nc #a! caut a"acerea O!dealP la 7re ul !deal. E! b!ne, n$aFe ! cu# . 4t! ! care e.te 7re ul !deal 7Gn ce nu eQ!.t cealalt 7arte cu care . nc(e!a ! a"acerea. %aHor!tatea FGnEtor!lor la rGndul lor cer 7rea #ult. Rareor! .e ntG#7l ca c!neFa care F!nde . cear un 7re #a! #!c decGt ar "ace a"acerea. %orala ntG#7lr!! e.te ur#toarea0 Dace ! o"erte. Ce! care nu .unt !nFe.t!tor! n!c! nu 4t!u .ent!#entul de a ncerca . F!nE! ceFa. A# o 7ro7r!etate !#ob!l!ar 7e care ncerc .$o FGnd de lun! de E!le. A4 "! acce7tat or!ce. Nu #!$ar "! 7.at cGt de #!c e 7re ul. % #ul u#ea# 4! cu Eece 7orc!. Nu atGt d!n 7r!c!na o"erte!, c! 7entru c 7ur 4! .!#7lu n

173

."Gr4!t c!neFa .e arta !ntere.at. /oate c a4 "! "cut un .c(!#b cu c!neFa de la o "er# de 7orc!. A.tea .unt regul!le Hoculu!. S cu#7er! 4! . F!nE! e a#uEant, nu u!ta ! a.ta. E no.t!# 4! e doar un Hoc. Dace ! o"erte. S$ar 7utea ca c!neFa . .7un OdaP. Intotdeauna "ac o"erte cu 7ort! e de .c7are. In !#ob!l!ar "ac o"erte la care adaug0 OA"acerea trebu!e a7robat 4! de 7artenerul #eu.P Nu .7ec!"!c n!c!odat c!ne e.te ace.t 7artener de a"acer!. %ul ! nu 4t!u c 7artenerul e.te 7!.!ca #ea. -ac acce7t o"erta 4! nu Freau . "ac a"acerea .un aca. 4! Forbe.c cu 7!.!ca. Dac acea.t a"!r#a !e ab.urd 7entru a !lu.tra cGt de eQtraord!nar de .!#7lu e.te ace.t Hoc. %ult lu#e .e co#7l!c 7rea tare 4! lucrur!le .unt luate 7rea n .er!o.. &.!rea contractulu! !deal, a a"acer!! !deale, a oa#en!lor !deal!, a !nFe.t!tor!lor !deal! .au or!ce altceFa e.te ca atunc! cGnd ! cau ! un 7artener de .u"let. Trebu!e . #erge ! la "a a loculu! 4! . Forb! ! cu cGt #a! #ult lu#e, . "ace ! #ulte o"erte, contra o"erte, . negoc!a !, . re"uEa ! 4! . acce7ta !. Cuno.c #ul ! cel!batar! care .tau aca. 4! a4tea7t . .une tele"onul, dar n caE c nu .unte ! C!nd2 CraA"ord .au To# Cru!.e cred c e #a! b!ne . !e4! ! d!n ca. #car cGt . #erge ! la cu#7rtur!. Cuta !, o"er! !, re"uEa !, negoc!a ! 4! acce7ta !, cc! ace.tea .unt 7r !le co#7onente ale 7roce.ulu! or!cru! lucru care .e ntG#7l n F!a . 6. Dace ! Hogg!ng, 7l!#ba !$F .au #erge ! cu #a4!na n aceea4! Eon o dat 7e lun Fre#e de Eece #!nute. Cele #a! bune !nFe.t! !! n a"acer! !#ob!l!are le$a# g.!t n t!#7 ce "cea# Hogg!ng. 'o! alerga n acela4! cart!er Fre#e de un an. -e "a7t, caut o .c(!#bare. /entru ca o a"acere . "!e 7ro"!tab!l trebu!e . cu7r!nd dou ele#ente0 . "!e un c(!l!7!r 4! . "!e o .c(!#bare. Sunt o #ul !#e de c(!l!7!rur!, dar .c(!#barea e.te cea care tran."or# c(!l!7!rul ntr$o ocaE!e 7ro"!tab!l. -ec!, cGnd "ac Hogg!ng, l "ac n cart!erul n care dore.c . !nFe.te.c. /r!n re7et! !e ob.erF n!4te #!c! d!"eren e. I#! dau .ea#a c eQ!.t 7ro7r!et ! 7u.e n FGnEare de #ult. -ec! cel care F!nde Fa "! #a! d!.7on!b!l 7entru o a"acere. % u!t du7 ca#!oane de #utat #ob!la, .tau 4! Forbe.c cu 4o"er!!, d!.cut cu 7o4ta4!!, n!c! nu F 7ute ! da .ea#a cGte !n"or#a !! 7ute ! ob !ne a.t"el de.7re o anu#!t Eon. &.e.c o Eon 7roa.t, #a! ale. o Eon n care 4t!r!le de la teleF!Eor alung 7e toat lu#ea de acolo. %erg uneor! 4! un an a4te7tGnd un .e#n de .c(!#bare n b!ne. -!.cut cu deta!l!4t!!, #a! ale. cu ce! nou Fen! !, 4! a"lu de ce .$au #utat acolo. Sunt .u"!c!ente cGteFa

174

#!nute 7e lun 4! o "ac n t!#7 ce a# o alt ocu7a !e, cu# ar "! 7u !n #!4care .au #er.ul la un #agaE!n. =. In 7r!F!n a ac !un!lor, #! 7lace cartea lu! /eter L2nc(, OBeat!ng t(e Street.P 9Btutul .trE!lor;, n .7ec!al 7entru "or#ula .a n 7r!F!n a aleger!! ac !un!lor a cror Faloare Fa cre4te. A# de.co7er!t c 7r!nc!7!!le de.co7er!r!! Falor!! .unt acelea4!, !nd!"erent dac e.te Forba de 7ro7r!et ! !#ob!l!are, ac !un!, "ondur! #utuale, no! "!r#e, un nou an!#al de ca., o nou locu!n , un nou 7artener de F!a .au un detergent la un 7re care e.te un adeFrat c(!l!7!r. S!.te#ul e.te ntotdeauna acela4!. Trebu!e . 4t! ! eQact ceea ce cuta ! 4! a7o! . 7orn! ! la treabJ :. -e ce con.u#ator!! For "! ntotdeauna .rac!. -e cGte or! a7ar n!4te FGnEr! cu 7re redu. ntr$un .u7er#agaE!n, . E!ce# la (Grt!e !g!en!c, con.u#atorul d "uga 4! 4! "ace o reEerF. CGnd .unt FGnEr! cu 7re redu. la ac !un!, ceea ce cel #a! ade.ea .e nu#e4te o cdere .au o corec !e, con.u#atorul "uge de acolo. CGnd la .u7er#agaE!n cre.c 7re ur!le, con.u#atorul cu#7r d!n alt 7arte. CGnd cre.c 7re ur!le 7e 7!a a de ac !un!, atunc! con.u#atorul nce7e . cu#7ere. <. Cuta ! unde trebu!e. )n Fec!n 4!$a cu#7rat un a7arta#ent cu 5,,.,,, de dolar!. Eu a# cu#7rat unul !dent!c, altur! de al lu!, cu ?,.,,, de dolar!. I#! .7une c el a4tea7t . crea.c 7re ur!le. I! eQ7l!c c 7ro"!tul .e "ace cGnd cu#7er!, nu cGnd F!nE!. El a cu#7rat 7r!n !nter#ed!ul unu! adeFrat agent !#ob!l!ar, dar care nu de !ne 7ro7r!et !. Eu a# cu#7rat de la de7arta#entul de !7otec! ner.cu#7rab!le al une! bnc!. A# 7lt!t ?,, de dolar! 7entru un cur. unde a# nF at . 7rocedeE a.t"el. 'ec!nul #eu #!$a .7u. c ?,, de dolar! !nFe.t! ! ntr$un cur. cu ace.t .ub!ect e ceFa #ult 7rea co.t!.!tor. %!$ a .7u. c nu$4! 7oate 7er#!te 4! c n$are n!c! t!#7. A4a ncGt a4tea7t . crea.c 7re ur!le. 5,. IntG! caut 7e c!neFa care Frea . cu#7ere 4! a7o! caut 7e c!neFa care Frea . FGnd. )n 7r!eten cuta un anu#!t teren. AFea ban!!, dar n$aFea t!#7. A# g.!t o bucat de teren #a! #are decGt ceea ce Frea el . cu#7ere. L$a# arFun!t, #!$a# .unat 7r!etenul 4! el a acce7tat . !a o bucat. I$a# FGndut acea bucat, du7 care a# cu#7rat terenul.

175

A# ob !nut re.tul de teren gratu!t. %orala ace.te! ntG#7lr!0 Cu#7ra ! 7lc!nta 4! t!a !$o buc !. Lu#ea n general caut ceea ce$4! 7oate 7er#!te, ad!c buc ! #a! #!c!. E! cu#7r doar o bucat de 7lc!nt, dar ."Gr4e.c 7r!n a 7lt! #a! #ult 7entru #a! 7u !n. %ar!le a"acer! nu .unt 7entru ce! care nu au anFergur n gGnd!re. -ac Fre ! . F #bog ! !, gGnd! ! n .t!l #are. Ce! care FGnd cu a#nuntul "ac reducer! la cant!t !le #ar!, 7ur 4! .!#7lu 7entru c ce! #a! #ul ! oa#en! de a"acer! !n la ce! care c(eltu!e.c n .t!l #are. -ec! c(!ar dac nu aFe ! 7rea #ul ! ban!, 7ute ! gGnd! n .t!l #are. Cu# co#7an!a #ea ur#a . ac(!E! !oneEe calculatoare, #!$a# .unat cG !Fa 7r!eten! 4! !$a# ntrebat dac nu For 4! e! . cu#7ere. A# #er. la d!Fer.e "!r#e, ne$a# toc#!t #ult toc#a! 7entru c Fro!a# . cu#7r# atGt de #ulte buc !. La "el a# 7rocedat 4! cu ac !un!le. Ce! cu cG4t!gur! nen.e#nate r#Gn a4a 7entru c gGnde.c #e.c(!n8 ac !oneaE .!ngur! .au deloc. 55. InF a ! d!n !.tor!e. Toate #ar!le co#7an!! de la Bur. au nce7ut ca "!r#e #!c!. Colonelul Sander. nu .$a #bog !t decGt du7 ce a 7!erdut totul 4! a.ta cGnd aFea 7e.te 6, de an!. B!ll &ate. a "o.t unul d!ntre ce! #a! boga ! oa#en! d!n lu#e nc na!nte . #7l!nea.c >, de an!. 5+. Da7ta e.te ntotdeauna #a! de 7re decGt 7a.!F!tatea. Ace.tea .unt doar o 7arte d!ntre lucrur!le 7e care le$a# "cut 4! cont!nuu . le "ac 7entru a detecta ocaE!!le. CuF!ntele cele #a! !#7ortante .unt O. "ac!P 4! Oa "aceP. Cu# ele au "o.t re7etate de atGtea or! n acea.t carte, .$ar 7utea . F deter#!ne . trece ! la "a7te na!nte . 7r!#! ! r.7lata "!nanc!ar a4te7tat. Ac !ona ! c(!ar acu#J

176

E/ILO& Cu# 7ute ! 7lt! "acultatea co7!lulu! cu doar =.,,, de dolar! Cu# cartea .e a7ro7!e de "!nal 4! ur#eaE a "! 7ubl!cat, a4 Frea . F #7rt4e.c un ult!# gGnd. /r!nc!7alul #ot!F 7entru care a# .cr!. acea.t carte a "o.t . F "urn!EeE !n"or#a !! 7orn!nd de la care . F 7ute ! .7or! !ntel!gen a "!nanc!ar 7e care .$o "olo.! ! n reEolFarea nenu#ratelor 7roble#e ntGln!te n F!a a or!cu!. Dr o 7regt!re "!nanc!ar, #ult 7rea de. "olo.!# "or#ula .tandard de F!a , ad!c #unc!tul d!n greu, econo#!.!tul, #7ru#utatul 4! 7lata unor !#7oE!te eQce.!Fe. A.tE! aFe# neFo!e de !n"or#a !! #a! bune. Dolo.e.c 7oFe.tea care ur#eaE ca un eQe#7lu "!nal re"er!tor la o 7roble# "!nanc!ar cu care .e con"runt #ulte t!nere "a#!l!! n E!ua de aE!. Cu# F 7ute ! 7er#!te o 4coal bun 7entru co7!!, a.!gurGndu$F totodat 4! 7en.!aR Ace.ta e.te un eQe#7lu de "olo.!re a !ntel!gen e! "!nanc!are n loc de a #unc! d!n greu 7entru a at!nge acela4! ob!ect!F. )n 7r!eten de$al #eu .e 7lGngea ntr$o E! cGt de greu !$a "o.t . .trGng ban! 7entru "acultatea co7!!lor. El de7unea lunar >,, de dolar! ntr$un "ond #utual 4! reu4!.e . .trGng deoca#dat 5+.,,, de dolar!. El e.t!#a c ar "! aFut neFo!e de M,,.,,, de dolar! 7entru ce! 7atru co7!! a! .!. %a! aFea nc 5+ an! la d!.7oE! !e, aFGnd n Federe c b!e elul cel #are aFea doar 6 an! deoca#dat. Ne a"la# n anul 5<<5 4! 7!a a !#ob!l!ar era "oarte 7roa.t n /(oen!Q. Toat lu#ea 4! F!ndea ca.ele. I$a# .ugerat colegulu! #eu de cla. . cu#7ere o ca. cu o 7arte d!n ban!! d!n "ondur!le .ale #utuale. Ideea 5$a #!rat 4! a# nce7ut . d!.cut# acea.t 7o.!b!l!tate. /r!nc!7ala lu! gr!H era c nu are cred!t n banc 7entru a cu#7ra nc o ca., aFGnd n Federe c ab!a 4!$5 7relung!.e 7e cel eQ!.tent. L$a# a.!gurat c eQ!.t 4! alte 7o.!b!l!t ! decGt 7r!n Banc de a "!nan a o 7ro7r!etate. 're#e de dou .7t#Gn! a# cutat o ca. care . core.7und tuturor cr!ter!!lor dor!te. AFea# de unde alege, a4a ncGt c(!ar ne$a a#uEat !deea. In ."Gr4!t a# g.!t una cu > dor#!toare 4! + b! ntr$un cart!er "oarte elegant. /ro7r!etarul "u.e.e re.tructurat 4! trebu!a . FGnd 7entru c ur#a . .e #ute cu "a#!l!a n Cal!"orn!a, unde 4! g.!.e alt .luHb.

177

El dorea 5,+.,,, de dolar!, dar !$a# o"er!t doar =<.,,,. A acce7tat !#ed!at. /e ca. era ceea ce .e nu#e4te un #7ru#ut necal!"!cat, ceea ce n.e#na c 4! un Fagabond 7utea . o cu#7ere "r a7robarea bnc!!. /ro7r!etarul datora =+.,,, de dolar!, a4a ncGt 7r!etenul #eu n$a trebu!t . .coat decGt =.,,,, d!"eren a de 7re ntre ceea ce datora 4! .u#a 7e care o cu#7ra.e. -e ndat ce 7ro7r!etarul .$a #utat, 7r!etenul #eu a .co. ca.a la nc(!r!at. -u7 ce .$au 7lt!t toate c(eltu!el!le, !nclu.!F !7oteca, a cont!nuat . bage n buEunar cGte 5+? de dolar! 7e lun. /lanul .u era . !n ca.a 5+ an! 4! . ac(!te !7oteca #a! ra7!d, adug!nd la 7lat ce! 5+? de dolar! 7e lun. A# calculat c n 5+ an! #are 7arte d!n !7otec Fa "! 7lt!t 4! c ar cG4t!ga net :,, de dolar! 7e lun du7 ce aHunge la "acultate 7r!#ul co7!l. Ar #a! 7utea 4! . FGnd ca.a n caEul n care !$ar cre4te Faloarea. In 5<<M 7!a a !#ob!l!ar .$a .c(!#bat d!ntr$odat n /(oen!Q 4! ! .$au o"er!t 7e aceea4! ca. 5?6.,,, de dolar! de ctre c(!ar c(!r!a4ul care locu!a acolo 4! cru!a ! 7lcu.e. -!n nou #$a ntrebat ce 7rere a# 4! eF!dent !$a# .7u. . FGnd 7ro"!tGnd de legea de a#Gnare a !#7oE!tulu! nr. 5,>5. Se ale.e.e bru.c cu a7roa7e :,.,,, de dolar! de care 7utea 7ro"!ta. %!$a# .unat un alt 7r!eten d!n Au.t!n, TeQa., care !$a tran."erat ban!! ntr$un de7oE!t. -u7 tre! lun! a nce7ut . 7r!#ea.c cecur! de a7roa7e 5.,,, de dolar! 7e lun Fen!t 7e care !$a bgat la loc n "ondur!le #utuale 7entru "acultate, "ondur! care acu# cre4teau #ult #a! ra7!d. In 5<<6, de7oE!tul a "o.t FGndut 4! .$a ale. cu un cec n Faloare de >>,.,,, de dolar!, care d!n nou a "o.t !nFe.t!t ntr$un alt 7ro!ect care !$a adu. >.,,, de dolar! 7e lun Fen!t, ban! care au !ntrat tot n "ondur!le #utuale 7entru "acultate. Acu# e.te "oarte ncreEtor c ob!ect!Ful lu! Fa "! u4or de at!n., re.7ect!F ce! M,,.,,, de dolar!, 4! nu !$au trebu!t decGt =.,,, ca . ncea7 4! 7u !n !ntel!gen "!nanc!ar. Co7!!! 4! For 7utea 7er#!te . .tud!eEe la "acultatea 7e care o dore.c, !ar celelalte act!Fe de la "!r#a .a For .ta la baEa 7en.!e! .ale. Ca ur#are a ace.te! .trateg!! de !nFe.t! !e reu4!t, Fa 7utea !e4! la 7en.!e #a! deFre#e. ' #ul u#e.c c a ! c!t!t acea.t carte. S7er c F$a o"er!t n!4te !n"or#a !! ut!le n "olo.!rea 7uter!! ban!lor care . #uncea.c 7entru Fo!. Actual#ente aFe# neFo!e de o 4! #a! #are !ntel!gen "!nanc!ar 7entru a .u7raF!e u!. Ideea c trebu!e ban! 7entru a "ace ban! e.te un t!7 de gGnd!re "!nanc!ar 7ro7r!e celor neeQ7er!#enta !. A.ta nu n.ea#n c nu .unt !ntel!gen !, dar nu au nF at arta de a "ace ban!.

178

Ban!! .unt o .!#7l !dee. -ac Fre ! #a! #ul ! ban!, .c(!#ba !$F #odul de gGnd!re. Or!ce 7er.oan care a reu4!t 7r!n .!ne n.4! a nce7ut cu 7u !n, dar cu o !dee 7e care a tran."or#at$o n ceFa #re . Acela4! lucru .e a7l!c 4! n caEul !nFe.t! !!lor. Trebu!e doar cG !Fa dolar! 7entru nce7ut 4! e! .e 7ot tran."or#a ntr$o .u# !#7re.!onant. A# cuno.cut "oarte #ul ! oa#en! care 4! 7etrec F!a a n cutarea #ar!! a"acer! .au .trGngGnd o #ul !#e de ban! ca . "ac #area a"acere, dar du7 7rerea #ea a.ta e o 7ro.t!e. %ult 7rea de. a# FEut !nFe.t!tor! neeQ7er!#enta ! 7unGndu$4! totul ntr$o .!ngur a"acere 4! 7!erEGnd #are 7arte ra7!d. Or "! "o.t n!4te oa#en! #unc!tor!, dar categor!c nu erau n!4te bun! !nFe.t!tor!. /regt!rea 4! n ele7c!unea n 7r!F!n a ban!lor .unt eQtre# de !#7ortante. A7uca !$ F deFre#e de treab. Cu#7ra !$F o carte. %erge ! la un .e#!nar. EQer.a !. Ince7e ! cu 7u !n. A# tran."or#at ?.,,, de dolar! ntr$un #!l!on 7roducGnd 4! un c!rcu!t "!nanc!ar de ?.,,, de dolar! 7e lun n #a! 7u !n de 4a.e an!. -ar a# nce7ut . nF de co7!l. ' ."tu!e.c . nF a ! 7entru c nu e c(!ar a4a de greu. -e "a7t e c(!ar de.tul de u4or, odat ce nce7e . F !ntere.eEe .ub!ectul. S7er c #e.aHul #eu e.te l!#7ede. Ceea ce aFe ! n #!nte deter#!n ceea ce aFe ! n #Gn. Ban!! .unt doar o !dee. EQ!.t o carte ne#a!7o#en!t care .e nu#e4te O-e la !dee, la ban!P 9de Na7oleon H!ll, Ed!tura Curtea 'ec(e, 5<<:;. T!tlul, du7 cu# Fede !, nu e.te O%unce4te d!n greu 4! #bog e4te$teP. InF a ! . 7une ! ban!! . #uncea.c d!n greu 7entru Fo! 4! Fe ! aFea o F!a #a! u4oar 4! #a! "er!c!t. In E!ua de aE!, nu ncerca ! . eF!ta ! r!.cur!le, c! ncerca ! . "! ! de4te7 !.

179

C)/RINS

%ul u#!r! Introducere0 EQ!.t o cer!n LE*677 Ca7!tolul 50 Tat bogat, tat .rac Ca7!tolul +0 Lec !a 5 $ Ce! boga ! nu #unce.c 7entru ban! Ca7!tolul >0 Lec !a + $ -e ce trebu!e 7redat al"abetul "!nanc!ar Ca7!tolul M0 Lec !a > $ 'eE!$ ! .!ngur de a"acerea ta

> M

5, 5M >5 M? ?, ?6 6=

Ca7!tolul ?0 Lec !a M $ I.tor!a !#7oE!telor 4! 7uterea co#7an!!lor Ca7!tolul 60 Lec !a ? $ Ce! boga ! !nFenteaE ban!! Ca7!tolul =0 Lec !a 6 $ %unc! ! ca . nF a !, nu #unc! ! 7entru ban! #8*E9:;:R7 Ca7!tolul :0 -e74!rea ob.tacolelor Ca7!tolul <0 /orn!rea Ca7!tolul 5,0 %a! Fre! . "!! bogatR Iat ce a! de "cut =M :> <?

E7!log0 Cu# 7ute ! 7lt! "acultatea co7!lulu! cu doar = ,,, de dolar!

<:

180

Ed!tor0 &r. Ar.ene C)RTEA 'ECHE /)BLISHIN& .tr. ar(. Ion %!ncu 55, Bucure4t! tel.1"aQ0 aM,$+5$+++.?=+6, aM,$+5$+++.M=6? e$#a!l0 ar.eneb3a77a.ro Aeb0 AAA.Curtea'ec(e.ro Aeb0 AAA.R!c(-ad.co# T!7r!t la C.N.I. OCore.!P S.A.

181