Sunteți pe pagina 1din 10

Grila 1 Anul 1, Semestrul 2 Preluare dupa Anatomie FMVB 1.

. Artera testicular nu are raporturi cu coada epididimului la: a) numai la armsar, ) numai la !ap, c) la c"ine, d) la iepuroi, e) la c"ine, cotoi #i iepuroi. 2. Glanda $i%omatic: a) este pre$ent la ec&ine, ) repre$int %landa su lin%ual monostomatic, c) re$ult din a%lomerarea %landelor molare in'erioare, d) este pre$ent la 'eline, e) este por!iunea pro'und a %landei lacrimale la taurine. (. )a leporide cecumul este: a) oselat cu 2 tenii, ) ne oselat, c) ne oselat cu * tenii, d) oselat cu 1 tenie, e) oselat, dar nu pro$int tenii. +. ,i&erticulul na$al #i nara 'als sunt pre$ente la: a) ec&ine #i suine, ) carni&ore #i leporide, c) rume%toare, suine #i ec&ine, d) ec&ine, e) leporide. *. Supra'a!a carunculilor uterini este e-ca&at la: a) iap, ) &ac, c) capr, d) oaie, e) iepuroaic. .. Procesul uretral se /nt"lne#te la: a) armsar #i !ap, ) &ier, c) cotoi, d) c"ine, e) taur, er ec #i iepure. 0. Forma!iunile moi care 'ac parte din structura unui dinte sunt: a) pulpa dentar, dentina, li%amentul al&eolo1 dentar #i %in%ia, ) al&eola dentar, pulpa dentar #i %in%ia,, c) pulpa dentar, li%amentul al&eolo1dentar #i %in%ia, d) li%amentul al&eolo1dentar, dentina #i %in%ia e) dentina, cementul, pulpa dentar #i %in%ia. 2. Glanda mandi ular se /ncadrea$ /n cate%oria: a) %landelor disociate, ) %lande %enitale, c) %lande diseminate, d) %landelor a%lomerate, e) nici un rspuns corect. 3. Cordonul testicular #i %"tul pun%ii &a%inale sunt scurte la: a) armsar, ) &ier #i iepuroi, c) numai la iepuroi, d) &ier, carni&ore #i iepuroi, e) cotoi #i &ier. 14. Testicule relati& mici /n raport cu talia animalului, u#or o&alare, cu a-ul o lic, situate /n re%iunea perineal #i cu epididimul 'oarte &oluminos ce acoper e-tremit!ile testiculului sunt pre$ente la: a) armsar, ) taur, c) &ier, d) canide, e) iepuroi. 11. 5artila6ul larin%ian care o'er inser!ie li%. &ocal este: a) cartila6ul inelar, ) cartila6ul epi%lotic, c) cartila6ul aritenoidian, d) cartila6ul cricoid, e) nici un rspuns corect. 12. Fa!a &entral a ca&it!ii a dominale este ocupat /n cea mai mare parte de ctre cecum la: a) canide, ) 'eline, c) suine, d) ec&ine, e) leporide. 1(. )o ul intermediar drept al 'icatului 'oarte de$&oltat #i cu aspect dreptun%7iular #i canalul cistic 'le-uos sunt pre$en!e constante la: a) canide, ) suine, c) leporide, d) 'eline, e) nici un rspuns corect. 1+. Glanda an%ular este pre$ent la: a) ec&ine, ) suine, c) psri, d) canide, e) leporide. 1*. 5restele palatine au mar%inea a oral dantelat la: a) ec&ine #i 'eline, ) nici un rspuns corect, c) suine #i canide, d) leporide #i palmipede, e) o&ine #i caprine. 1.. 5are dintre urmtorii mu#c7i se inser pe procesul muscular al temporalului 8por!iune timpanic): a) m. palato1sta'ilin, ) nici un rspuns corect, c) m. palato1'arin%ian, d) m. pteri%o1'arin%ian, e) m. ridictor al &lului palatin. 10. 9rmtoarea 'ormul dentar permanent : 2;1, 5 4;4, PM (;2, M (;2 este caracteristic: a) suinelor, ) ec&inelor, c) leporidelor, d) 'elinelor, e) nici un rspuns corect. 12. Mu#c7iul ariteno1tiroidian este: a) mu#c7i al 'arin%elui, ) mu#c7i e-trinsec al larin%elui, c) mu#c7i e-trinsec pro'und al larin%elui, d) mu#c7i tensor al cor$ilor &ocale, e) mu#c7i constrictor al %lotei.

13. )a leporide pulmonul: a) are lo ul apical st"n% de 'orm triun%7iular, ) pre$int inci$uri interlo ulare super'iciale, c) are lo ul apical drept cu aspect patrulater, d) este dispus /n ca&itatea pleural, e) pre$int simetrie lo ar. 24. Pericardul 'i ros deri& din: a) pleura parietal, ) 'ascia endotoracic #i pleura mediastinal, c) doar din 'ascia endotoracic, d) doar din pleura mediastinal, e) doar din pleura &isceral. 21. )imita dintre &e$ica urinar #i uretr corespunde: a) a$ei tri%onului &e$ical, ) coliculului seminal, c) ori%inii ureterale, d) ori'iciilor canalelorejaculatoare, e) &"r'ului tri%onului &e$ical. 22. Succesiunea straturilor ce alctuiesc bursele testiculare din plan super'icial spre pro'un$ime este urmtoarea: a) scrotum, dartos, 'ascie spermatic intern, 'ascie spermatic e-tern, seroas, ) scrotum, celuloas, dartos, seroas, c) scrotum, dartos, celuloas, 'i roas, seroas &isceral, seroas parietal, d) scrotum, dartos, celuloas, 'i roas, seroas, e) scrotum, dartos, celuloas, seroas. 2(. Felinele sunt animale: a) doar i$o%nate, ) numai ani$o%nate, c) selenodonte #i ani$o%nate, d) numai selenodonte, e) numai 7ipselenodonte. 2+. <ri'iciile 'arin%o1timpanice: a) sunt marcate de clape cu structur cartila%inoas la ec&ine #i canide, ) sunt marcate de clape cu structur cartila%inoas numai la ec&ine, c) sunt marcate de clape cu structur cartila%inoas numai la canide, d) se desc7id /n comun la ec&ine, e) se desc7id /n comun la rume%toare. 2*. Sc7eletul pentru peretele dorso1lateral al 'arin%elui este: a) apone&ro$a sta'ilin, ) prelun%irea periostului de la pres'enoid, c) prelun%irea periostului de la a$is'enoid, d) o structur musculo1mucoas, e) m. pteri%o'arin%ian. 2.. <ri'iciul 'arin%o1eso'a%ian este plasat: a) dorsal de ori'iciul 'arin%o1larin%ian, ) &entral de ori'iciul larin%o1 'arin%ian, c) cranio1dorsal de ori'iciul 'arin%o1timpanic, d) la ori%inea pilierului anterior al &lului palatin, e) su arcada palato1'arin%ian la rume%toare. 20. ,i&erticulul &entricular repre$int: a) dilata!ia stomacului la ec&ine, ) por!iunea ini!ial a duodenului, c) por!iunea terminal a c7ea%ului, d) por!iunea stomacului la suine, e) ori'iciul piloric. 22. 9n dop musculo1mucos pediculat e-ist la: a) ori'iciul cardia la ec&ine, ) ni&elul di&erticulului %astric la suine, c) ni&elul ori'iciului piloric la suine #i canide, d) ni&elul ori'iciului ceco1colic la leporide, e) ni&elul ori'iciului piloric la suine. 23. Ve$iculele conice 8dorsal #i &entral): a) sunt ine%ale la taurine, ) sunt ine%ale la o&ine, c) prelun%esc cranial sacii ruminali, d) nu au raport cu sacii ruminali, e) sunt ine%ale, cea dorsal 'iind mai &oluminoas. (4. =e!eaua: a) este primul compartiment al prestomacelor, ) comunic cu sacul ruminal &entral, c) se proiectea$ pe mica cur ur a c7ea%ului, d) se proiectea$ pe partea st"n% a ca&it!ii a dominale, e) are mucoasa cu aspect de 'a%ure #i o%at /n %lande di%esti&e. (1. )imita dintre ileon #i 6e6un este marcat prin: a) li%. duodeno1colic, ) li%. duodeno16e6unal, c) li%. duodeno1 tran&ers, d) ori%inea li%. ileo1cecal, e) desc7iderea /n comun a canalului coledoc #i pancreatic principal. (2. 5reasta su lin%ual: a) repre$int locul de desc7idere al %landei su lin%uale monostomatice, ) repre$int locul de desc7idere al %landei su lin%uale polistomatice, c) repre$int mar%inea &entral a lim ii, d) are la taurine #i suine dispo$i!ie tran&ersal, e) este locul unde se desc7id in comun canalele >arton #i Bart7olin. ((. 5arunculii su lin%uali: a) au la taurine mar%inile rotun6ite #i plate, ) sunt la rume%toare doar pliuri mucoase #i mar%inea $im!at, c) repre$int locul unde la ec&ine se desc7ide canalul Bart7olin, d) lipsesc la suine, e) prelun%esc posterior cutele carunculare. (+. )a ec&ine, papilele calici'orme: a) sunt /n numr de dou ca la celelalte specii, ) sunt dispuse ca la suine, c) au dispo$i!ie /n 'orma literei ?V@ cu &"r'ul orientat posterior, d) au dispo$i!ie su 'orma literei ?V@ cu &"r'ul orientat anterior, e) lipsesc 'iind suplinite prin numrul mare al papilelor 'oliate.

(*. 5are din speciile urmtoare nu pre$int 'loare in&olt: a) iapa, ) &aca, c) scroa'a, d) oaia, e) iepuroaica. (.. 5ornetul dentar e-tern repre$int: a) mi#una, ) e-ca&a!ie de pe mar%inea de mastica!ie a incisi&ilor la rume%toare, c) e-ca&a!ie de pe mar%inea de tiere a incisi&ilor doar la o&ine, d) e-ca&a!ie de pe mar%inea de tiere a incisi&ilor numai la carni&ore, e) ca&itatea cea mai lar% a camerei pulpare. (0. An panta 'lancului st"n% se proiectea$: a) 6e6unul la canide, ) colonul descendent la ec&ine, c) colonul descendent la rume%toare, d) 6e6unul la suine #i canide, e) colonul ascendent la rume%toare. (2. 5analul pancreatic secundar: a) este pre$ent doar la ec&ine, ) este pre$ent doar la canide, c) se desc7ide /mpreun cu canalul coledoc, d) este pre$ent la ec&ine #i canide, e) este pre$ent la ec&ine, canide #i 'eline. (3. 5ornetul etmoido1tur inal este pre$ent la: a) ec&ine #i taurine, ) numai la taurine #i leporide, c) la rume%toare #i leporide, d) speciile unde comunic cu sinusul ma-ilar superior, e) numai la leporide #i psri. +4. ,esen lo ular doar pe lo ii cardiaci #i apicali e-ist la: a) ec&ine, ) taurine, c) o&ine, d) caprine, e) suine. +1. )i%amentul pulmonar: a) repre$int 7ilul pulmonar, ) deri& din 'ascia endotoracic, c) suspend &ena ca& caudal #i ner&ul 'renic drept, d) repre$int continuitatea pleurei dia'ra%matice cu pleura mediastinal, e) repre$int continuitatea pleurei medistinale cu pleura &isceral. +2. =inic7iul de tip pluripapilar: a) este doar cel st"n% la taurine, ) este cel st"n% la taurine #i o&ine, c) se /nt"lne#te la carni&ore #i leporide, d) se /nt"lne#te la taurine #i suine, e) apare la taurine, unde papilele sunt indi&iduali$ate prin #an!urile ad"nci de pe supra'a!a rinic7ilor. +(. Sinusul renal: a) este spa!iul din interiorul a$inetului, ) repre$int prelun%irile laterale ale a$inetului, c) este ca&itatea intrarenal delimitat de parenc7im, d) este spe!iul din 6urul rinic7iului, e) ocup lo6a renal. ++. Bri%onul &e$ical: a) este amprenta &e$icii iliare, ) are a$a la ori%inea crestei uretrale, c) este plasat pe podeaua &e$icii urinare, d) are a$a pe linia ori'iciilor ureterale, e) este 'lancat de cele 2 creste uretrale. +*. Glandele &e$iculare: a) lipsesc la speciile la care nu e-ist ampule de'eren!iale, ) lipsesc la carni&ore #i leporide, c) au la ec&ine ca&itatea lar% #i pere!ii su !iri, d) au la ec&ine #i taurine pere!ii %ro#i, osela!i #i un aspect torsionat, e) nu au raport cu canalul e6aculator. +.. Reeaua testicular: a) repre$int in'le-iunile epididimului, ) este inclus /n capul epididimului, c) este dependent de septurile din al u%inee, d) este dependent de tu ii semini'eri, e) este inclus /n coada epididimului. +0. Vlul palatin lipse#te la: a) canide, ) leporide, c) %alinacee, d) 'eline, e) ro$toare. +2. 5el mai scurt colon este /nt"lnit la: a) canide, ) caprine, c) palmipede, d) o&ine, e) toate rspunsurile sunt corecte. +3. Sirin-ul cu 'unc!ie e-clusi& respiratorie este pre$ent la: a) canide, ) porum el, c) palmipede, d) %alinacee, e) toate rspunsurile sunt incorecte. *4. Corpii cavernosi sunt /n totalitate torsiona!i la: a) motan, ) &ier, c) coco#, d) armsar, e) %"scan. *1. Sc7emati$a!i ca&it!ile na$ale 8sec!iune trans&ersal) la ec&ine, rume%toare #i carni&ore. *2. Sc7emati$a!i mediastinul cordial la ec&ine. *(. Sc7emati$a!i por!iunea 'i- a intestinului su !ire la ec&ine. *+. Sc7emati$a!i colonul, cecumul, rectumul #i anusul la ec&ine. **. Sc7emati$a!i %lota #i raporturile acesteia cu 'arin%ele.

*., Sc7emati$a!i rinic7ii la speciile cu rinic7i de tip monopapilar. *0. Sc7emati$a!i #i descrie!i aparatul genital mascul la canide. *2. Sc7emati$a!i #i descrie!i ursele testiculare. *3. Sc7emati$a!i uterul la iap #i &ac. .4. Sc7emati$a!i sacii aerieni la psri.

Grila 2 Anul 1 Semestrul 2 Preluare dupa Anatomie FMVB 1. Artera testicular nu are raporturi cu coada epididimului la: a) numai la armsar, ) numai la !ap, c) la c"ine, d) la iepuroi, e) la c"ine, cotoi #i iepuroi. 2. Glanda $i%omatic: a) este pre$ent la ec&ine, ) repre$int %landa su lin%ual monostomatic, c) re$ult din a%lomerarea glandelor molare in'erioare, d) este pre$ent la 'eline, e) este por!iunea pro'und a glandeilacrimale la taurine. (. )a leporide cecumul este: a) oselat cu 2 tenii, ) ne oselat, c) ne oselat cu * tenii, d) oselat cu 1 tenie, e) oselat, dar nu pro$int tenii. +. ,i&erticulul na$al #i nara 'als sunt pre$ente la: a) ec&ine #i suine, ) carni&ore #i leporide, c) rume%toare, suine #i ec&ine, d) ec&ine, e) leporide. *. Supra'a!a carunculilor uterini este e-ca&at la: a) iap, ) &ac, c) capr, d) oaie, e) iepuroaic. .. Procesul uretral se /nt"lne#te la: a) armsar #i !ap, ) &ier, c) cotoi, d) c"ine, e) taur, er ec #i iepure. 0. Forma!iunile moi care 'ac parte din structura unui dinte sunt: a) pulpa dentar, dentina, li%amentul al&eolo1 dentar #i %in%ia, ) al&eola dentar, pulpa dentar #i %in%ia,, c) pulpa dentar, li%amentul al&eolo1dentar #i %in%ia, d) li%amentul al&eolo1dentar, dentina #i %in%ia e) dentina, cementul, pulpa dentar #i %in%ia. 2. Glanda mandi ular se /ncadrea$ /n cate%oria: a) %landelor disociate, ) glande genitale, c) %lande diseminate, d) %landelor a%lomerate, e) nici un rspuns corect. 3. 5ordonul testicular #i %"tul pun%ii &a%inale sunt scurte la: a) armsar #i iepuroi, ) &ier #i iepuroi, c) numai la iepuroi, d) &ier, carni&ore #i iepuroi, e) cotoi #i &ier. 14. Besticule relati& mici /n raport cu talia animalului, u#or o&alare, cu a-ul o lic, situate /n re%iunea perineal #i cu epididimul 'oarte &oluminos ce acoper e-tremit!ile testiculului sunt pre$ente la: a) armsar, ) taur, c) &ier, d) canide, e) iepuroi. 11. 5artila6ul larin%ian care o'er inser!ie li%. &ocal este: a) cartila6ul inelar, ) cartila6ul epi%lotic, c) cartila6ul aritenoidian, d) cartila6ul cricoid, e) nici un rspuns corect. 12. Fa!a &entral a ca&it!ii a dominale este ocupat /n cea mai mare parte de ctre cecum la: a) canide, ) 'eline, c) suine, d) ec&ine, e) leporide. 1(. )o ul intermediar drept al 'icatului 'oarte de$&oltat #i cu aspect dreptun%7iular #i canalul cistic 'le-uos sunt pre$en!e constante la: a) canide, ) suine, c) leporide, d) 'eline, e) nici un rspuns corect. 1+. Glanda angular este pre$ent la: a) ec&ine, ) suine, c) psri, d) canide, e) leporide. 1*. 5restele palatine au mar%inea a oral dantelat la: a) ec&ine #i 'eline, ) nici un rspuns corect, c) suine #i canide, d) leporide #i palmipede, e) o&ine #i caprine.

1.. 5are dintre urmtorii mu#c7i se inser pe procesul muscular al temporalului 8por!iune timpanic): a) m. palato1sta'ilin, ) nici un rspuns corect, c) m. palato1'arin%ian, d) m. pteri%o1'arin%ian, e) m. ridictor al &lului palatin. 10. 9rmtoarea 'ormul dentar permanent : 2;1, 5 4;4, PM (;2, M (;2 este caracteristic: a) suinelor, ) ec&inelor, c) leporidelor, d) 'elinelor, e) nici un rspuns corect. 12. Mu#c7iul ariteno1tiroidian este: a) mu#c7i al 'arin%elui, ) mu#c7i e-trinsec al larin%elui, c) mu#c7i e-trinsec pro'und al larin%elui, d) mu#c7i tensor al cor$ilor &ocale, e) mu#c7i constrictor al %lotei. 13. )a leporide pulmonul: a) are lo ul apical st"n% de 'orm triun%7iular, ) pre$int inci$uri interlo ulare super'iciale, c) are lo ul apical drept cu aspect patrulater, d) este dispus /n ca&itatea pleural, e) pre$int simetrie lo ar. 24. Pericardul 'i ros deri& din: a) pleura parietal, ) 'ascia endotoracic #i pleura mediastinal, c) doar din 'ascia endotoracic, d) doar din pleura mediastinal, e) doar din pleura &isceral. 21. )imita dintre &e$ica urinar #i uretr corespunde: a) a$ei tri%onului &e$ical, ) coliculului seminal, c) ori%inii ureterale, d) ori'iciilor canalelor e6aculatoare, e) &"r'ului tri%onului &e$ical. 22. Succesiunea straturilor ce alctuiesc ursele testiculare din plan super'icial spre pro'un$ime este urmtoarea: a) scrotum, dartos, 'ascie spermatic intern, 'ascie spermatic e-tern, seroas, ) scrotum, celuloas, dartos, seroas, c) scrotum, dartos, celuloas, 'i roas, seroas &isceral, seroas parietal, d) scrotum, dartos, celuloas, 'i roas, seroas, e) scrotum, dartos, celuloas, seroas. 2(. Felinele sunt animale: a) doar i$o%nate, ) numai ani$o%nate, c) selenodonte #i ani$o%nate, d) numai selenodonte, e) numai 7ipselenodonte. 2+. <ri'iciile 'arin%o1timpanice: a) sunt marcate de clape cu structur cartila%inoas la ec&ine #i canide, ) sunt marcate de clape cu structur cartila%inoas numai la ec&ine, c) sunt marcate de clape cu structur cartila%inoas numai la canide, d) se desc7id /n comun la ec&ine, e) se desc7id /n comun la rume%toare. 2*. Sc7eletul pentru peretele dorso1lateral al 'arin%elui este: a) apone&ro$a sta'ilin, ) prelun%irea periostului de la pres'enoid, c) prelun%irea periostului de la a$is'enoid, d) o structur musculo1mucoas, e) m. pteri%o'arin%ian. 2.. <ri'iciul 'arin%o1eso'a%ian este plasat: a) dorsal de ori'iciul 'arin%o1larin%ian, ) &entral de ori'iciul larin%o1 'arin%ian, c) cranio1dorsal de ori'iciul 'arin%o1timpanic, d) la ori%inea pilierului anterior al &lului palatin, e) su arcada palato1'arin%ian la rume%toare. 20. Diverticulul &entricular repre$int: a) dilata!ia stomacului la ec&ine, ) por!iunea ini!ial a duodenului, c) por!iunea terminal a c7ea%ului, d) por!iunea stomacului la suine, e) ori'iciul piloric. 22. 9n dop musculo1mucos pediculat e-ist la: a) ori'iciul cardia la ec&ine, ) ni&elul di&erticulului %astric la suine, c) ni&elul ori'iciului piloric la suine #i canide, d) ni&elul ori'iciului ceco1colic la leporide, e) ni&elul ori'iciului piloric la suine. 23. Ve$iculele conice 8dorsal #i &entral): a) sunt ine%ale la taurine, ) sunt ine%ale la o&ine, c) prelun%esc cranial sacii ruminali, d) nu au raport cu sacii ruminali, e) sunt ine%ale, cea dorsal 'iind mai &oluminoas. (4. =e!eaua: a) este primul compartiment al prestomacelor, ) comunic cu sacul ruminal &entral, c) se proiectea$ pe mica cur ur a c7ea%ului, d) se proiectea$ pe partea st"n% a ca&it!ii a dominale, e) are mucoasa cu aspect de 'a%ure #i o%at /n %lande di%esti&e. (1. )imita dintre ileon #i 6e6un este marcat prin: a) li%. duodeno1colic, ) li%. duodeno16e6unal, c) li%. duodeno1 tran&ers, d) ori%inea li%. ileo1cecal, e) desc7iderea /n comun a canalului coledoc #i pancreatic principal.

(2. 5reasta sublingual: a) repre$int locul de desc7idere al %landeisublinguale monostomatice, ) repre$int locul de desc7idere al %landei su lin%uale polistomatice, c) repre$int mar%inea &entral a lim ii, d) are la taurine #i suine dispo$i!ie tran&ersal, e) este locul unde se desc7id in comun canalele >arton #i Bart7olin. ((. 5arunculii su lin%uali: a) au la taurine mar%inile rotun6ite #i plate, ) sunt la rume%toare doar pliuri mucoase #i mar%inea $im!at, c) repre$int locul unde la ec&ine se desc7ide canalul Bart7olin, d) lipsesc la suine, e) prelun%esc posterior cutele carunculare. (+. )a ec&ine, papilele calici'orme: a) sunt /n numr de dou ca la celelalte specii, ) sunt dispuse ca la suine, c) au dispo$i!ie /n 'orma literei ?V@ cu &"r'ul orientat posterior, d) au dispo$i!ie su 'orma literei ?V@ cu &"r'ul orientat anterior, e) lipsesc 'iind suplinite prin numrul mare al papilelor 'oliate. (*. 5are din speciile urmtoare nu pre$int 'loare in&olt: a) iapa, ) &aca, c) scroa'a, d) oaia, e) iepuroaica. (.. 5ornetul dentar e-tern repre$int: a) mi#una, ) e-ca&a!ie de pe mar%inea de mastica!ie a incisi&ilor la rume%toare, c) e-ca&a!ie de pe mar%inea de tiere a incisi&ilor doar la o&ine, d) e-ca&a!ie de pe mar%inea de tiere a incisi&ilor numai la carni&ore, e) ca&itatea cea mai lar% a camerei pulpare. (0. An panta 'lancului st"n% se proiectea$: a) 6e6unul la canide, ) colonul descendent la ec&ine, c) colonul descendent la rume%toare, d) 6e6unul la suine #i canide, e) colonul ascendent la rume%toare. (2. 5analul pancreatic secundar: a) este pre$ent doar la ec&ine, ) este pre$ent doar la canide, c) se desc7ide /mpreun cu canalul coledoc, d) este pre$ent la ec&ine #i canide, e) este pre$ent la ec&ine, canide #i 'eline. (3. 5ornetul etmoido1tur inal este pre$ent la: a) ec&ine #i taurine, ) numai la taurine #i leporide, c) la rume%toare #i leporide, d) speciile unde comunic cu sinusul ma-ilar superior, e) numai la leporide #i psri. +4. ,esen lo ular doar pe lo ii cardiaci #i apicali e-ist la: a) ec&ine, ) taurine, c) o&ine, d) caprine, e) suine. +1. )i%amentul pulmonar: a) repre$int 7ilul pulmonar, ) deri& din 'ascia endotoracic, c) suspend &ena ca& caudal #i ner&ul 'renic drept, d) repre$int continuitatea pleurei dia'ra%matice cu pleura mediastinal, e) repre$int continuitatea pleurei medistinale cu pleura &isceral. +2. =inic7iul de tip pluripapilar: a) este doar cel st"n% la taurine, ) este cel st"n% la taurine #i o&ine, c) se /nt"lne#te la carni&ore #i leporide, d) se /nt"lne#te la taurine #i suine, e) apare la taurine, unde papilele sunt indi&iduali$ate prin #an!urile ad"nci de pe supra'a!a rinic7ilor. +(. Sinusul renal: a) este spa!iul din interiorul a$inetului, ) repre$int prelun%irile laterale ale a$inetului, c) este ca&itatea intrarenal delimitat de parenc7im, d) este spe!iul din 6urul rinic7iului, e) ocup lo6a renal. ++. Bri%onul &e$ical: a) este amprenta &e$icii iliare, ) are a$a la ori%inea crestei uretrale, c) este plasat pe podeaua &e$icii urinare, d) are a$a pe linia ori'iciilor ureterale, e) este 'lancat de cele 2 creste uretrale. +*. Glandele veziculare: a) lipsesc la speciile la care nu e-ist ampule de'eren!iale, ) lipsesc la carni&ore #i leporide, c) au la ec&ine ca&itatea lar% #i pere!ii su !iri, d) au la ec&ine #i taurine pere!ii %ro#i, osela!i #i un aspect torsionat, e) nu au raport cu canalul e6aculator. +.. =e!eaua testicular: a) repre$int in'le-iunile epididimului, ) este inclus /n capul epididimului, c) este dependent de septurile din al u%inee, d) este dependent de tu ii semini'eri, e) este inclus /n coada epididimului. +0. Vlul palatin lipse#te la: a) canide, ) leporide, c) %alinacee, d) 'eline, e) ro$toare. +2. 5el mai scurt colon este /nt"lnit la: a) canide, ) caprine, c) palmipede, d) o&ine, e) toate rspunsurile sunt corecte. +3. Sirin-ul cu 'unc!ie e-clusi& respiratorie este pre$ent la: a) canide, ) porum el, c) palmipede, d) %alinacee, e) toate rspunsurile sunt incorecte.

*4. 5orpii ca&erno#i sunt /n totalitate torsiona!i la: a) motan, ) &ier, c) coco#, d) armsar, e) %"scan. *1. Sc7emati$a!i stomacul la rume%toare. *2. Sc7emati$a!i colonul, cecumul, rectumul #i anusul la leporide #i suine. *(. Sc7emati$a!i 'icatul la mami'erele domestice. *+. Sc7emati$a!i topo%ra'ia &iscerelor de pe podeaua ca&it!ii a dominale la ec&ine, canide #i leporide. **. Sc7emati$a!i mu#c7ii intrinseci ai larin%elui. *., Sc7emati$a!i structura rinic7iului. *0. Sc7emati$a!i structura penisului de tip musculo1ca&ernos #i 'i ro1elastic prin sec!iune tran&ersal. *2. Sc7emati$a!i #i descrie!i ursele testiculare la armsar. *3. Sc7emati$a!i se%mentul copulator 8al aparatului %enital 'emel) la scroa', c!ea #i iepuroaic. .4. Sc7emati$a!i ca&itatea toracic la psri 8sec!iune trans&ersal).

Grila ( Anul 1 Semestrul 2 Preluare dupa Anatomie FMVB 1. Bolta palatin este lipsit de creste palatine /n treimea a oral la: a) ec&ine, ) nici un rspuns corect, c) suine, d) leporide, e) rume%toare. 2. 5are dintre urmtorii mu#c7i se inser pe procesul muscular al temporalului 8por!iune timpanic): a) m. palato1sta'ilin, ) m. tensor al vlului palatin, c) m. palato1 'arin%ian, d) m. pteri%o1'arin%ian, e) nici un rspuns corect. (. Glanda su lin%ual por!iunea polistomatic nu este pre$ent la: a) canide, ) ec&ine #i leporide, c) suine #i leporide, d) rume%toare, e) nici un rspuns corect. +. 9rmtoarea 'ormul dentar permanent : (;(, 5 1;1, PM +;+, M (;( este caracteristic: a) suinelor, ) ec&inelor, c) rume%toarelor, d) 'elinelor, e) nici un rspuns corect. *. 5analul cistic 'le-uos se /nt"lne#te la: a) ec&ine, ) canide, c) suine, d) 'eline, e) leporide. .. Mu#c7iul crico1aritenoidian lateral este: a) mu#c7i al 'arin%elui, ) mu#c7i e-trinsec al larin%elui, c) mu#c7i intrinsec pro'und al larin%elui, d) mu#c7i intrinsec su'icial al larin%elui, e) mu#c7i constrictor al %lotei. 0. )a ec&ine mu#c7iul tiro1aritenoidian: a) este mu#c7i e-trinsec al larin%elui, ) este mu#c7i intrinsec super'icial al larin%elui, c) are rol de rela-ator al cor$ilor &ocale #i dilatator al %lotei, d) are rol de constrictor al %lotei, e) constituie a$a anatomic a cor$ilor &ocale. 2. )a leporide pulmonul drept: a) are lo ul apical asemntor cu cel al pulmonului stan%, ) este simplu #i aerat de on7ia tra7eal, c) are lo ul apical 'r desen lo ular #i &entilat de ron7ia tra7eal, d) pre$int desen lo ular pe toat supra'a!a, e) lo ul apical este ipartit #i &entilat de ron7ia tra7eal. 3. )a canide pulmonul drept: a) are lo ul apical de 'orm triun%7iular, ) pre$int inci$uri interlo ulare super'iciale, c) are lo ul apical cu aspect patrulater, d) este dispus /n ca&itatea pleural, e) pre$int desen lo ular numai pe lo ul dia'ra%matic. 14. Septumul mediastinal deri& din: a) pleura parietal, ) 'ascia endotoracic #i pleura mediastinal, c) doar din 'ascia endotoracic, d) doar din pleura mediastinal, e) doar din pleura &isceral.

11. Aspectul ar orescent al &enelor su capsulare este pre$ent la rinic7iul de: a) ec&ine, ) rume%toare, c) suine,. d) carni&ore, e) 'eline. 12. )imita dintre &e$ica urinar #i uretr corespunde: a) a$ei tri%onului &e$ical, ) coliculului seminal, c) ori%inii ureterale, d) ori'iciilor canalelor e6aculatoare, e) &"r'ului tri%onului &e$ical. 1(. Succesiunea straturilor ce alctuiesc ursele testiculare din plan super'icial spre pro'un$ime este urmtoarea: a) scrotum, dartos, celuloas, seroas, ) scrotum, celuloas, dartos, seroas, c) scrotum, dartos, celuloas, 'i roas, seroas &isceral, seroas parietal, d) scrotum, dartos, celuloas, 'i roas, seroas, e) scrotum, dartos, 'ascie spermatic intern, 'ascie spermatic e-tern, seroas. 1+. ,esenul arterei testiculare pe mar%inea li er a testiculului apare su 'orm de ramuri paralele u#or 'leuoase la: a) numai la armsar, ) la er ec #i !ap, c) la c"ine, d) la iepuroi, e) la c"ine, cotoi #i iepuroi. 1*. 5analul e6aculator: a) repre$int por!iunea ini!ial a uretrei, ) este comun %landei &e$iculare #i ampulei de'eren!iale, c) lipse#te la c"ine, /ns este pre$ent la cotoi, specii la care %landele &e$iculare sunt reduse, d) se desc7ide la ni&elul uterului masculin, e) este mascat la &ier de ctre &al&ula isc7iatic. 1.. Glanda $i%omatic: a) este pre$ent la ec&ine, ) repre$int %landa su lin%ual monostomatic, c) re$ult din a%lomerarea %landelor molare in'erioare, d) este pre$ent la canide, e) este por!iunea pro'und a %landei lacrimale la taurine. 10. )i%amentul duodeno1trans&ers la ec&ine repre$int: a) primul li%ament al duodenului, ) al doilea li%ament al duodenului, c) li%amentul mi6lociu al duodenului, d) ultimul li%ament al duodenului, e) lea% duodenul la cur ura tran&ers a colonului ascendent. 12. )a suine cecumul este: a) oselat cu 2 tenii, ) ne oselat, c) ne oselat cu * tenii, d) oselat cu ( tenii, e) oselat, dar nu pro$int tenii. 13. ,i&erticulul na$al #i nara 'als sunt pre$ente la: a) ec&ine #i suine, ) carni&ore #i leporide, c) rume%toare, suine #i ec&ine, d) ec&ine, e) leporide. 24. Val&ula isc7iatic se /nt"lne#te la: a) rume%toare #i ec&ine, ) rume%toare #i carni&ore, c) carni&ore #i leporide, d) rume%toare mari #i suine, e) rume%toare #i leporide. 21. )a rume%toarele mari pe partea dreapt al peretelui a dominal al ca&it!ii a dominale se proiectea$: a) rumenul, 'oiosul, #i re!eaua, ) rumenul, splina, re!eaua #i rinic7iul st"n%, c) rumenul, re!eaua #i splina, d) colonul ascendent, e) rumenul, colonul ascendent #i rinic7iul st"n%. 22. =inic7ii pre$int supra'a! neted #i sunt pluripapilari la: a) taurine, ) o&ine, c) suine, d) taurine #i o&ine, e) leporide #i suine. 2(. Supra'a!a carunculilor uterini este plan la: a) iap, ) &ac, c) capr, d) oaie, e) iepuroaic. 2+. Mu#c7iul dia'ra%m la taurine se proiectea$ pe supra'a!a corporal tras"nd o linie cur cu con&e-itatea orientat cranial #i care une#te: a) ultima coast 8pe linia ta&anului), 6umtatea coastei a V::1a #i articula!ia costo1 condral V:, ) ultima coast 8pe linia ta&anului), 6umtatea coastei a C1a, articula!ia costo1condral V::, c) ultima coast 8pe linia ta&anului), 6umtatea coastei a C:1a, articula!ia costo1condral V:, d) ultima coast 8pe linia ta&anului), 6umtatea coastei a :C1a, articula!ia costo1condral V::, e) ultima coast 8pe linia ta&anului), 6umtatea coastei a :C1a, articula!ia costo1condral V:. 2*. Procesul uretral se /nt"lne#te la: a) armsar, ) &ier, c) cotoi, d) c"ine, e) taur, er ec #i !ap. 2.. < ra6ii, tapeta!i pe 'a!a ucal cu piele cu pr, sunt /nt"lni!i la: a) ec&ine #i leporide, ) rume%toare mici, c) leporide, d) canide, e) 'eline #i leporide.

20. Mu#c7iul care atunci cand ac!ionea$ /n comun cu simetricul tra%e lim a /napoi, iar c"nd ac!ionea$ sin%ur de&ia$ lateral lim a este: a) m. %enio%los, ) m. cerato%los, c) m. a$io%los 87io%los), d) m. stilo%los #i 'i rele posterioare ale m. %enio%los, e) m. micul 7io%los. 22. Forma!iunile moi care 'ac parte din structura unui dinte sunt: a) pulpa dentar, dentina, li%amentul al&eolo1 dentar #i %in%ia, ) li%amentul al&eolo1dentar, dentina #i %in%ia, c) pulpa dentar, li%amentul al&eolo1dentar #i %in%ia, d) pulpa dentar, cement, %in%ia, e) dentina, cementul, pulpa dentar #i %in%ia. 23. Glanda parotid se /ncadrea$ /n cate%oria: a) %landelor disociate, ) %lande %enitale, c) %lande diseminate, d) %landelor a%lomerate, e) nici un rspuns corect. (4. Pre$en!a acinilor %landulari disemina!i pe traiectul canalului parotidian este 'rec&ent /nt"lnit la: a) ec&ine, ) suine, c) canide, d) leporide, e) rume%toare. (1. 5oloanele ureterale repre$int: a) cele dou pliuri ce pornesc de la ostium1urile ureterale #i a6un% la ori%inea crestei uretrale, ) relie'area ureterelor pe plan#eul &e$icii urinare la mascul, c) relie'area traiectului su mucos al ureterelor pe ta&anul &e$icii urinare, d) relie'area ureterelor pe podeaua &e$icii urinare la 'emel, e) nici un rspuns corect. (2. 5oliculul seminal: a) este /nt"lnit la mascul #i 'emel, ) este pre$ent la 'emel, c) marc7ea$ limita dintre uretra urinar #i cea uro1%enital la mascul, d) repre$int ori%inea crestei uretrale, e) marc7ea$ &"r'ul tri%onului &e$ical. ((. Bri%onul &e$ical repre$int: a) supra'a!a delimitat de uretere pe ta&anul &e$icii urinare, ) ta&anul &e$icii urinare, c) supra'a!a delimitat de ostium1urile ureterale #i ori%inea crestei uretrale, d) podeaua &e$icii urinare, e) podeaua ca&it!ii pel&ine. (+. Sin%urele %lande ale cror canale se desc7id constant indi'erent de specie /n por!iunea pel&in a uretrei la mascul sunt: a) %landele &e$iculare, ) %landele ul ouretrale, c) prostata, d) %landele uretrale 8)ittre), e) nici un rspuns corect. (*. ,i&erticulul su uretral este pre$ent la: a) iap #i scroa', ) &ac #i pisic, c) &ac #i c!ea, d) iap #i c!ea, e) &ac #i scroa'. (.. =inic7iul cu mar%inea lateral e-trem de con&e- este pre$ent la: a) rinic7iul st"n% la ec&ine, ) rinic7ii de o&ine, c) rinic7iul drept de suine, d) rinic7iul drept de ec&ine, e) rinic7ii de canide. (0. Glandele ureterale sunt pre$ente /n mod constant la: a) suine, ) canide, c) ec&ine, d) taurine, e) leporide. (2. )a mascul, dispunerea 'orma!iunilor la ni&elul plicii uro1%enitale este: a) ureter, %land &e$icular, canal de'erent, utricul prostatic, canal de'erent, %land &e$icular, ureter, ) ureter, canal de'erent, utricul prostatic, canal de'erent, ureter, c) canal de'erent, utricul prostatic, canal de'erent, d) ureter, utricul prostatic, ureter, e) ureter, canal de'erent, %land &e$icular, canal de'erent, ureter. (3. 5ornetul etmoido1tur inal este pre$ent la: a) ec&ine #i taurine, ) numai la taurine #i leporide, c) la rume%toare #i leporide, d) speciile unde comunic cu sinusul ma-ilar superior, e) numai la leporide #i psri. +4. 5ordonul testicular #i %"tul pun%ii &a%inale scurte sunt pre$ente la: a) armsar #i iepuroi, ) &ier #i iepuroi, c) numai la iepuroi, d) &ier, carni&ore #i iepuroi, e) numai la &ier. +1. Besticule relati& mici /n raport cu talia animalului, %lo uloase sau u#or o&alare, cu a-ul o lic, situate /n re%iunea perineal #i cu epididimul 'oarte &oluminos ce acoper e-tremit!ile testiculului sunt pre$ente la: a) armsar, ) taur, c) &ier, d) c"ine, e) iepuroi. +2. Mu#c7iul protractor penian este pre$ent la: a) taur, er ec #i !ap, ) cotoi #i iepuroi, c) c"ine #i iepuroi, d) taur #i cotoi, e) nici un rspuns corect.

+(. <&are alun%ite, de culoare %al en1ro$ #i neincluse /n ursa o&arian se /nt"lnesc la: a) iap, ) oaie, c) &ac, de) c!ea, e) iepuroaic. ++. Sinusurile para na$ale pre$ente la carni&orte sunt: a) sinusul 'rontal, sinusul ma-ilar, sinusul s'eno1palatin, sinusul $i%omatic, ) sinusul 'rontal, sinusul ma-ilar, sinusul s'enoidal, c) sinusul 'rontal #i sinusul ma-ilar, d) sinusul ma-ilar #i sinusul s'enoidal, e) sinusul lacrimal #i sinusul 'rontal. +*. 5artila6ul larin%ian care pre$int patru supra'e!e articulare acoperite cu cartila6 articular este: a) cartila6ul tiroid, ) cartila6ul epi%lotic, c) cartila6ul aritenoidian, d) cartila6ul cricoid, e) nici un rspuns corect. +.. ,esenul lo ular pe toat suprafaa pulmonar #i ron7ia tra7eal sunt pre$ente constant la: a) suine #i caprine, ) o&ine #i caprine, c) suine #i taurine, d) taurine #i caprine, e) numai la taurine. +0. 9terul de tip icornual neseptat este pre$ent la: a) &ac, ) oaie #i scroa', c) &ac #i scroa', d) iap, e) iap #i c!ea. +2. 5analele epo'orice sunt pre$ente /n su mucoasa &a%inal la: a) iap #i scroa', ) &ac, scroa' #i iepuroaic, c) scroa', iepuroaic, c!ea, d) iap #i iepuroaic, e) c!ea #i pisic. +3. Glandele &esti ulare mari sunt inconstante la: a) iap, ) &ac #i iepuroaic, c) oaie, d) capr #i pisic, e) scroa'. *4. Besticulele acoperite cu o al u%inee 'in #i elastic sunt pre$ente la: a) armsar, ) taur, c) coco#, d) &ier, e) c"ine. *1. Sc7emati$a!i mu#c7ii 'arin%e. *2. Sc7emati$a!i ar orele ron#ic. *(. Sc7emati$a!i li%amentele duodenului #i mu#c7ii anusului la ec&ine. *+. Sc7emati$a!i olta palatin la ec&ine, o&ine, suine, canide #i 'eline. **. Sc7emati$a!i or%anul &omero1na$al. *., Sc7emati$a!i &e$ica urinar #i uretra la 'emel. *0. Sc7emati$a!i lo6ele renale #i structura rinic7iului. *2. Sc7emati$a!i testiculul la armsar, er ec, &ier, cotoi #i iepuroi. *3. Sc7emati$a!i cile %enitale la &ac. .4. Sc7emati$a!i ca&itatea toracic #i pulmonii la psri.