Sunteți pe pagina 1din 193

UNIVERSITATEA DIN PETROANI FACULTATEA DE MINE CURS POSTUNIVERSITAR DE FORMARE I DEZVOLTARE PROFESIONAL CONTINU: EVALUATOR AL RISCURILOR PENTRU SECURITATE

I SNTATE N MUNC

AUDITUL DE CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGISLAIEI N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC - Suport de curs -

Conf.univ.dr.ing. BBU GABRIEL Univer i!"!e" #in Pe!r$%"ni Te&' ()** )( +( ,E./"i&' 0"1rie&21"13!45"6$$78$/

An 3niver i!"r 9(:9 . 9(:;

CUPRINS
I7AUDITAREA CONFORMITII CU PREVEDERILE LEGISLAIEI N DOMENIUL MUNC7777777777777777777777777777777777* :7C"#r3& 8$n8e<!3"& "& "3#i!3&3i =n #$/eni3& e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8>@+ 1.1.Definirea noiunii de audit6 1.2.Tipologia auditurilor realizate n domeniul securitii i sntii n munc...7 97Me!$#e&e 3!i&iA"!e =n R$/Bni" <en!r3 "3#i!"re" 8$nC$r/i!>?ii 83 <reve#eri&e &e0i &"?iei =n #$/eni3& e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8>7@7777777777777777777777777777777777:( 2.1.Metoda .!.".D.#.M. $ucureti de e%aluare a ni%elului de securitate n munc..................................................................................................................11 2.2.Metoda de autoe%aluare a securitii i sntii n ntreprinderile mici i mi&locii16 2.'.Metoda de e(pertizare a locurilor de munc n condiii deose)ite.1* 2.+.Metoda de e%aluare a pericolelor generate de ec,ipamentele te,nice21 2.-.Metoda de auditare a conformitii cu pre%ederile legislaiei n domeniul securitii i sntii n munc...26 2.-.1..copul metodei..26 2.-.2..tructura metodei...2* 2.-.'..tructura fielor i modul de utilizare'/ II7EVALUAREA CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I CU ALTE CERINE LA CARE ORGANIZAIA SUBSCRIE77777777777777777777777777777777777777777;; ;7C"#r3& 8$n8e<!3"& %i /e!$#$&$0i8 #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i 83 "&!e 8erin?e &" 8"re $r0"niA"?i" 31 8rie @@@@@@@@@@777;* '.1..copul i necesitatea e%alurii conformrii cu cerinele legale i alte cerine la
'

SECURITII

SNTII

care organizaia su)scrie ........................''.2."adrul metodologic de e%aluare a conformrii cu cerinele legale i alte cerine la care organizaia su)scrie ............................................................................'7 '.2.1.#rogramul de e%aluare a conformrii........................................................'7 '.2.2.0tapele procesului de e%aluare a conformrii............................................'* *7Me!$#" #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i 83 "&!e 8erin?e &" 8"re $r0"niA"?i" 31 8rie7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777*: +.1..tructura metodei....+2 +.2..tructura fielor i modul de utilizare.....+' +.'.1plicarea metodei la ni%elul managementului organizaiei...............................+6 +.+.1plicarea metodei la ni%elul compartimentelor2 locurilor de munc i al acti%itilor..........................................................................................................+* +7A<&i8"?ie <r"8!i8>' ev"&3"re" 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i "&!e 8erin?e =n 8"A3& 3nei $r0"niA"?ii 83 "8!ivi!"!e #e 1ir$37777777777777777777777777777777777777777777777777777+: Bi1&i$0r"Cie@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@77777-, AneD" :' Fi%e&e 3!i&iA"!e =n 8"#r3& /e!$#ei #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i 83 "&!e 8erin?e &" 8"re $r0"niA"?i" 31 8rie777777777777777--

I7
AUDITAREA CONFORMITII CU PREVEDERILE LEGISLAIEI N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC

:7
CADRUL CONCEPTUAL AL AUDITULUI N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC

:7:7
DEFINIREA NOIUNII DE AUDIT
"3#i!3& e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> . proces sistematic de o)inere a aprecierilor despre aciuni i e%enimente de natura securitii i sntii n munc2 pentru a sta)ili gradul de conformitate al aprecierilor2 cu criterii presta)ilite2 precum i de comunicare a rezultatelor ctre cei interesai 3N.G.P.M., ediia 2002 - act normativ abrogat, Ane a nr. ! "ermino#ogie4 "3#i! . proces sistematic2 independent i documentat n scopul o)inerii de 5do%ezi de audit6 i e%aluarea lor cu o)iecti%itate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite 5criteriile de audit6 7 .8 9///: 2//-2 '.9.1; 3S$ %&SAS !'00!( 200'4<
NOTA :' Independent nu nseamn n mod necesar un factor extern n raport cu organizaia. n multe cazuri, mai ales n cazul organizaiilor mai mici, independena poate fi demonstrat prin lipsa responsabilitilor n activitatea care este n curs de auditare. NOTA 9' Pentru ndrumri suplimentare referitoare la dovezile de audit i criteriile de audit a se vedea I!" #$%##.

"3#i! = proces 3procedur4 sistematic2 independent i documentat care %izeaz o)inerea i e%aluarea o)iecti% a elementelor2 pentru a determina msura n care criteriile definite sunt ndeplinite< acest termen nu desemneaz n mod necesar un audit e(tern independent2 adic un audit efectuat de una sau mai multe persoane 3auditori4 din e(teriorul organizaiei 3)*%-%S&( 200!4< "3#i! = proces sistematic2 independent i documentat n scopul o)inerii de dove+i de audit 3 E nregistrri2 declaraii ale faptelor sau alte informaii care sunt rele%ante n raport cu criteriile de audit i sunt %erifica)ile4 i e%aluarea lor cu o)iecti%itate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criterii#e de audit F > ansam)lu de politici2 proceduri sau cerine utilizate ca referin fa de care este comparat do%ada de audit4 3SR EN ISO :-(::' 9(::4. <r$8e 3n sensul definit n .? 0! .8 9///: 2//64 = ansam)lu de acti%iti corelate sau n interaciune care transform elemente de intrare n elemente de ieire< @ sistematic = acti%itatea este programat i planificat n funcie de tipul i scopul auditului< @ independent = acti%itatea nu tre)uie desfurat de persoane care au responsa)iliti directe pri%ind o)iecti%ele auditate2 pentru a se asigura o)iecti%itatea auditului< @ documentat = toate etapele auditului se desfoar pe )aza unor documentaii.
7

:797
TIPOLOGIA AUDITURILOR REALIZATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC

Fi07 :7:7 Ti<$&$0i" "3#i!3ri&$r re"&iA"!e =n #$/eni3& e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> =n C3n8?ie #e $1ie8!3& &$r F#3<> ,arabont, ,. G-HI N FUNCIE DE OBIECTUL AUDITULUI' "3#i! "& i !e/3&3i #e /"n"0e/en! "& 7 7/7' @ audit de preeva#uare -preaudit sau audit etapa ). = efectuat naintea auditului de certificare a sistemului de management al s.s.m.< @ audit de certificare -audit etapa )). = efectuat de un organism e(tern2 acreditat n %ederea certificrii sistemului de management al s.s.m. implementat< @ audit de supraveg/ere = efectuat periodic2 dup certificarea sistemului de management al s.s.m.
*

"3#i! #e 8$nC$r/i!"!e 83 <reve#eri&e &e0i &"?iei =n #$/eni3& 7 7/7' @ audit privind conformitatea #ocuri#or de munc0 cu cerine#e reg#ement0ri#or #ega#e 1n domeniu2 @ audit privind conformitatea ansamb#u#ui 1ntreprinderii -organi+aiei. cu cerine#e reg#ement0ri#or #ega#e 1n domeniu2 @ audit privind conformitatea procese#or te/no#ogice, a ec/ipamente#or de munc0, respectiv a produse#or cu cerine#e #ega#e 3i a#e standarde#or de securitate a muncii.

N FUNCIE DE DOMENIUL AUDITULUI'


"3#i! $riA$n!"& = urmrete e(aminarea fiecrei arii funcionale a unei organizaii pentru a %erifica gradul de coresponden i implementare a cerinelor< fiecare arie este e(aminat pri%ind conformitatea cu cerinele aplica)ile< "3#i! ver!i8"& = urmrete %erificarea tuturor ariilor funcionale ale unei organizaii2 care sunt implicate ntr=o anumit pro)lematic2 de e(emplu2 ac,iziionarea2 utilizarea i instruirea pri%ind utilizarea ec,ipamentelor indi%iduale de protecie< "3#i! "&e"!$r = implic e(aminarea punctual a unor aspecte2 n funcie de scopul auditului.

N FUNCIE DE SCOPUL PENTRU CARE ESTE REALIZAT AUDITUL 3SR EN ISO :-(::' 9(::4'
"3#i! in!ern 3denumit audit de prim parte4 = este efectuat de organizaie sau n numele acesteia2 pentru analiza efectuat de management sau pentru alte scopuri interne 3de e(emplu s confirme eficacitatea sistemului de management sau s o)in informaii pentru m)untirea sistemului de management4< auditul intern ale unei organizaii poate alctui )aza pentru declaraia pe proprie rspundere a conformitii< n multe cazuri2 n mod special n cazul organizaiilor mici2 independena poate fi demonstrat prin lipsa responsa)ilitilor n acti%itatea care este n curs de auditare sau prin lipsa influenelor i a conflictelor de interese< "3#i! eD!ern = include auditul de secund i auditul de ter parte< auditul de secund parte este efectuat de pri care au un interes fa de organizaie2 cum ar fi clienii sau de alte persoane n numele acestor pri< auditul de ter parte este efectuat de organizaii de auditare

independente cum ar fi autoritile de reglementare sau cele care furnizeaz certificare. N FUNCIE DE SISTEMUL DE NOTARE UTILIZAT' "3#i! 8"re 3r/>re%!e $ ev"&3"re 8"&i!"!iv> = indicatorii au aceeai importan i sunt apreciai prin ,a2 Nu sau Nu este ca+u# -Neap#icabi#.2 "3#i! 8"re 3r/>re%!e $ ev"&3"re 8"n!i!"!iv> . indicatorii pot a%ea diferite grade de importan2 marcate prin coeficieni de ponderare2 iar aprecierea se face prin acordarea unui puncta& sau a unei %alori procentuale. ALTE TIPURI DE AUDIT 3SR EN ISO :-(::' 9(::4' "3#i! 8$/1in"! = atunci cAnd sunt auditate mpreun dou sau mai multe sisteme de management n diferite domenii 3de e(emplu calitate2 mediu2 sntate i securitate ocupaionale4< "3#i! 8$/3n = atunci cAnd dou sau mai multe organizaii coopereaz pentru a audita un singur auditat.

1/

97
METODELE UTILIZATE N ROMJNIA PENTRU AUDITAREA CONFORMITII CU PREVEDERILE LEGISLAIEI N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC

11

97:7
METODA I7N7C7D7P7M7 BUCURETI DE EVALUARE A NIVELULUI DE SECURITATE N MUNC
SCOP' @ re"&iA"re" 3n3i "3#i! #e 8$nC$r/i!"!e care const n e(aminarea i analiza sistematic2 independent i documentat2 efectuat n scopul de a determina dac i n ce msur condiiile e(istente dintr=o ntreprindere corespund cu cerinele impuse de Begea proteciei muncii nr. 9/C1996 = repu)licat2 !.D.#.M. i !.....M. STRUCTUR' P"r!e" I' Pre+entarea metodei2 P"r!e" " II."' 4i3e#e pentru riscuri genera#e P"r!e" " III."' 4i3e#e pentru riscuri specifice P"r!e" " IV."' 4i3e#e pentru auditu# managementu#ui securit0ii 3i s0n0t0ii 1n munc0 #a nive#u# 1ntreprinderii AUDITAREA DE CONFORMITATE A LOCURILOR DE

MUNC
in !r3/en!e 3!i&iA"!e' @ fi3e pentru riscuri genera#e2
C$# Ci%> Te/"!i8>
luminat Fgomot Gi)raii 1m)ian termic Materiale periculoase Gentilaie 0c,ipamente te,nice Manipularea sarcinilor Terminale cu ecran

C$# Ci%>
E E E E EG EG EG EG

Te/"!i8>
1mena&area locurilor de munc 1mena&area spaiilor de lucru 3cldirilor4 ncendii i e(plozii 0lectrosecuritate ?iscuri speciale "irculaie2 riscuri orizontale i %erticale #rotecia colecti% i indi%idual 8rganizarea primului a&utor

G G G G G E

@ fi3e pentru riscuri specifice2 @ structura fi3e#or( o prezentare sintetic a factorilor de risc< o serie de indicatori su) form de ntre)ri2 care permit e%aluarea diferitelor aspecte care caracterizeaz factorul de risc< informaii calitati%e i cantitati%e pri%ind posi)ilitatea de a minimiza efectele factorilor de risc.
12

/$# #e &38r3' @ 8$n !"!>ri&e "3#i!3&3i se nregistreaz prin completarea i cuantificarea rspunsurilor la indicatorii din fiecare fi2 o)inute prin interviuri 3discuii directe4 cu anga&aii de la locul de munc analizat2 prin observarea direct0 a locului de munc sau prin ana#i+a documente#or corespunztoare< @ i !e/3& #e n$!"re' pentru fiecare indicator auditorul poate acorda / = - puncte2 n funcie de situaia gsit la locul de munc analizat< puncta&ul acordat se pondereaz n funcie de importana fiecrui indicator din punct de %edere al gra%itii sau frec%enei accidentelor de munc sau m)oln%irilor profesionale2 care pot s apar n cazul nerespectrii lor< coeficienii de ponderare presta)ilii au %alori cuprinse ntre /2- i 22/< n cazul n care e(ist indicatori care nu au rele%an2 inAnd seama de condiiile specifice de la locul de munc2 acetia %or fi apreciai prin 5Nu este ca+u#62 fr a fi acordat nici un puncta&< puncta&ul o)inut PO este reprezentat de suma produselor dintre puncta&ul acordat Pi i coeficientul de ponderare Ci2 pentru fiecare indicator i:
P" = Pi &i

puncta&ul ma(im posi)il PM se o)ine n ipoteza n care fiecrui indicator aplica)il i s=ar fi acordat puncta&ul ma(im 3- puncte4:
P' = - &i

la calculul PO i PM nu se iau n considerare indicatorii care nu au rele%an i care au fost apreciai cu 5Nu este ca+u#6< ni%elul de securitate NS se o)ine ca raport ntre puncta&ul o)inut PO i puncta&ul ma(im posi)il PM i se e(prim n procente:
(! = P" 1// P'

@ =n8"#r"re" nive&3&3i #e e83ri!"!e' 91 = 1// H: 0(celent = 0< *1 = 9/ H: Ioarte )un = I$< 71 = */ H: $un = $< 61 = 7/ H: Mediu = Me< -1 = 6/ H: Mic = Mi< su) -/ H: !esatisfctor = !.
1'

#$83/en!e reA3&!"!e' @ Ci%" #e in!eA> " ne8$nC$r/i!>?i&$r indicatorii crora li s=au acordat /2 1 sau 2 puncte sunt considerai neconformit0i n raport cu pre%ederile legale i se transfer n 4i3a de sinte+0 a neconformit0i#or.
n!re<rin#ere" 77777777777777777777777777777777 A!e&ier3& FSe8?i"I7777777777777777777777777777 L$83& #e /3n8>777777777777777777777777777777 D"!"77777777777777777777

FIA DE SINTEZ A NECONFORMITILOR


C$# Den3/ire Ci%> Nive& Ci%> e83ri!"!e GKH
/ luminat Fgomot Gi)raii ... EG 8rganizarea primului a&utor 1 2

C$# in#7
'

Ne8$nC$r/i!"!e" 8$n !"!"!>


+

M> 3ri <r$<3 e C"!e0$rii #e <en!r3 e&i/in"re" <ri$ri!"!e ne8$nC$r/i!>?i&$r A B C D


6 7 * 9

@ <r$0r"/3& #e /> 3ri !e6ni8$ . $r0"niA"!$ri8e' se ntocmete pe )aza constatrilor auditului din fia de sintez a neconformitilor.
n!re<rin#ere" 77777777777777777777777777777777 A!e&ier3& FSe8?i"I7777777777777777777777777777 L$83& #e /3n8>777777777777777777777777777777 D"!"77777777777777777777

PROGRAMUL DE MSURI TELNICO . ORGANIZATORICE


C$# Ci%>
/

Den3/ire Ci%>
1 luminat Fgomot Gi)raii 8rganizarea primului a&utor

C$# in#7
2

M> 3r" Ter/en Cine C$ !3ri <r$<3 > 8"&en#"ri !i8 r> <3n#e e !i/"!ive G/i&7 &eiH
' + 6

O1 erv"?ii
7

... EG

1+

AUDITAREA

MANAGEMENTULUI SECURITII I SNTII N MUNC LA NIVELUL NTREPRINDERII


$1ie8!ive' @ auditarea managementu#ui securit0ii 3i s0n0t0ii 1n munc0 nu trebuie confundat0 cu auditarea sistemu#ui de management a# securit0ii 3i s0n0t0ii 1n munc02 @ auditarea managementului urmrete aplicarea de ctre anga&ator a principiilor de )az ale managementului s.s.m. cuprinse n legislaie< @ aceast analiz se poate realiza atAt nainte de implementarea sistemului2 n cadrul analizei iniiale2 cu scopul de a 5pregti6 anga&atorul pentru implementarea sistemului2 cAt i ulterior implementrii2 ca instrument complementar analizei sistemului. 8"r"8!eri !i8i' @ permite identificarea atAt a punctelor forte2 cAt i a celor sla)e ale acti%itii de realizare la ni%elul ntreprinderii a securitii i sntii n munc2 n conformitate cu cerinele legislaiei< @ ofer un sistem de referin n ceea ce pri%ete performanele n domeniul managementului securitii i sntii n munc< @ e%ideniaz domeniile n care este necesar s se aduc m)untiri. in !r3/en!e 3!i&iA"!e' @ Fi%" A' )mp#icarea conducerii2 @ Fi%" B' Strategie, p#anuri, proceduri2 @ Fi%" C' Consu#tarea sa#ariai#or2 @ Fi%" D' )dentificarea, eva#uarea 3i prevenirea riscuri#or2 @ Fi%" E' )nstruirea, perfecionarea, formarea persona#u#ui 3i propaganda 1n domeniu# securit0ii 3i s0n0t0ii 1n munc0. /$# #e &38r3' @ este similar cu cel folosit n cazul fielor pentru riscuri generale i specifice< @ dup identificarea neconformitilor se ntocmete fia de sintez a neconformitilor2 @ pentru fiecare neconformitate constatat se sta)ilete cel puin o msur corecti% = pre%enti%< msurile se centralizeaz n programul de msuri te,nico = organizatorice.

1-

AVANTAME I DEZAVANTAME "v"n!"Ne' @ are o structur fle(i)il< @ acoper principalele reglementri legislati%e n domeniul s.s.m.< @ poate fi aplicat la orice loc de munc i la ni%elul oricrei ntreprinderi2 indiferent de domeniul de acti%itate i de mrimea acesteia< @ are un caracter desc,is2 care permite completarea ei cu alte liste de %erificare 3ela)orate pe )aza instruciunilor proprii de securitate4< @ poate fi utilizat atAt pentru efectuarea auditurilor interne2 cu condiia ca anga&atorul s ai) personal format ca auditor conform cerinelor !.D.#.M.2 cAt i pentru efectuarea auditurilor e(terne de ctre instituii a)ilitate. #eA"v"n!"Ne' @ sistemul de notare al indicatorilor i de prelucrare a constatrilor 3relaia de calcul a puncta&ului o)inut i a puncta&ului ma(im posi)il creeaz posi)ilitatea apariiei unor erori de calcul2 n cazul prelucrrii manuale a rezultatelor2 ceea ce impune necesitatea prelucrrii computerizate a rezultatelor4< @ nu ofer indicaii pri%ind modul de apreciere al fiecrei ntre)ri din fie2 iar structura actual a fielor las posi)ilitatea ca auditorul s aprecieze incomplet un indicator prin omiterea uneia din cele trei modaliti de culegere a informaiei 3aprecierea unui indicator tre)uie s se fac prin com)inarea2 dup caz2 a celor trei modaliti de culegere a informaiilor: analiza documentelor2 discuii directe cu personalul implicat i o)ser%area acti%itilor4< @ prelucrarea final a rezultatelor 3care const n ntocmirea fiei de sintez a neconformitilor2 a programului de msuri i sta)ilirea gradelor de prioritate a msurilor4 este destul de la)orioas2 iar descrierea neconformitilor are un caracter redundant2 aprAnd atAt n fia de sintez a neconformitilor2 cAt i n programul de msuri.

16

9797
METODA DE AUTOEVALUARE A SECURITII I SNTII N MUNC N NTREPRINDERILE MICI I MIMLOCII
SCOP' @ re"&iA"re" "3#i!3ri&$r in!erne F e&C O "3#i!I7 STRUCTUR' P"r!e" I' Pre+entarea sistemu#ui de autoeva#uare @ cuprinde un numr de 119 indicatori care acoper toate aspectele eseniale referitoare la s.s.m. i care sunt grupai pe urmtoarele tematici: capacitatea de a controla riscurile< politica de pre%enire a riscurilor< circulaia2 riscuri orizontale i %erticale< securitatea mainilor< zgomot i %i)raii< temperatura i remprosptarea aerului< iluminatul< riscuri de incendiu2 e(plozie i riscuri electrice< materiale periculoase< protecia colecti% i indi%idual la locul de munc i n mpre&urimi< transportul greutilor< acti%itatea de ntreinere< organizarea primului a&utor< participarea salariailor la procesul de asigurare a securitii n munc. @ fiecare indicator presupune efectuarea unei e%aluri i acordarea unui puncta& de la / la -2 inAnd seama de situaia real e(istent n cadrul ntreprinderii< pentru indicatorii nerele%ani pentru ntreprinderea e%aluat s=a pre%zut o csu special n care se scrie 5Neap#icabi#6. P"r!e" " II."' Caietu# de notare a re+u#tate#or eva#u0rii @ se trec aprecierile e%aluatorului pentru fiecare din indicatorii e(isteni P"r!e" " III."' Caietu# de apreciere a re+u#tate#or @ conine grilele etalon cu a&utorul crora %alorile apreciate de e%aluator pentru fiecare indicator se compar cu %alorile standard P"r!e" " IV."' 7ndrum0tor pentru e#aborarea programu#ui de m0suri
17

@ prezint un g,id util e%aluatorului pentru a=i ela)ora programul de msuri te,nico = organizatorice n %ederea eliminrii deficienelor

MOD DE LUCRU'
ev"&3"re 8"&i!"!iv>' @ e%aluarea rspunsului la un indicator: dac puncta&ul acordat de e%aluator pentru o anumit ntre)are i notat pe scala din dreptul indicatorului corespunztor din 5Caietu# de notare a re+u#tate#or eva#u0rii6 este mai mare decAt %aloarea standard2 se consider un 5punct tare6< dac puncta&ul acordat este mai mic decAt %aloarea standard2 indicatorul respecti% este considerat 5punct s#ab6 i se impune sta)ilirea unor msuri pentru eliminarea neconformitilor< @ punctele tari i punctele sla)e se grupeaz ntr=un ta)el centralizator 5Puncte s#abe - puncte tari6. ev"&3"re 8"n!i!"!iv>' @ procedura uti#i+at0( se ncercuiesc punctele tari n listele de indicatori alocai fiecrei componente a sistemului de munc< se )areaz indicatorii apreciai ca neaplica)ili< se calculeaz raportul ntre numrul indicatorilor ncercuii i diferena ntre numrul total de indicatori i indicatorii )arai< raportul se con%ertete n procente. @ interpretarea re+u#tate#or( 7- = 1// H2 Ioarte )ine: anumite aspecte pot fi m)untite< unitatea se %a menine pe acest drum< -/ = 7- H2 Mediu: tre)uie s se acorde o mai mare atenie acestei componente< 2- = -/ H2 .ituaie critic: cAt mai curAnd posi)il tre)uie s se aduc m)untiri acestei componente< su) 2- H: este timpul s se acioneze cAt mai curAnd posi)il< e(ist multe lucruri de fcut pentru a m)unti situaia. AVANTAME I DEZAVANTAME "v"n!"Ne' @ reprezint un instrument simplu i eficace la ndemAna personalului unei organizaii n %ederea e%alurii ni%elului de securitate a muncii din cadrul ntreprinderilor mici i mi&locii< @ este uor de aplicat2 inAnd cont i de faptul c2 n cele mai multe cazuri2 ntreprinderile mici i mi&locii nu dispun de personal specializat n domeniul s.s.m. #eA"v"n!"Ne'

1*

@ rezultatele o)inute cu aceast metod au un caracter mai general i nu conduc la o identificare la fel de precis a riscurilor ca i n cazul unor metode mai detaliate.

97;7
METODA DE EPPERTIZARE A LOCURILOR DE MUNC N CONDIII DEOSEBITE
SCOP' realizarea unui "3#i! #e 8$nC$r/i!"!e 83 8"r"8!er <e8i"& care utilizeaz criteriile i metodologia de ncadrare a locurilor de munc n condiii deose)ite precizate n:
&.G. nr. 28!9200! pri%ind criteriile i metodologia de ncadrare a locurilor de munc n condiii deose)ite 3modificat i completat prin: &.G. nr. 8:89200!2 &.G. nr. !;;:9200! i &.G. nr. 8!;920024< a)rogat prin &.G. nr. 2<89200: pri%ind metodologia de rennoire a a%izelor de ncadrare a locurilor de munc n condiii deose)ite 3modificat i completat prin: &.G. nr. !8229200'2 &.G. nr. !82:9200=2 &.G. nr. !;<=920!02 &.G. nr. !2'0920!! i &.G. nr. !2:<920!24< %rdinu# nr. ;>29200! a# M.M.S.S. pentru apro)area !ormelor de aplicare a &.G. nr. 28!9200! pri%ind criteriile i metodologia de ncadrare a locurilor de munc n condiii deose)ite. metod0 de audit intern = dac este utilizat de ctre anga&ator< metod0 de audit e tern = dac anga&atorul solicit consultan te,nic n %ederea realizrii e(pertizrii.

/e!$#$&$0i" <$"!e Ci =n8"#r"!> ca:


STRUCTUR' set de fi3e care deriv0 din N.G.P.M. referitoare #a mediu# de munc0(
= !o(e c,imice< = Gentilaie industrial< = Fgomot< G= Gi)raii< E = #resiune atmosferic crescut< E = !o(e )iologice.

set de fi3e corespun+0toare unor cerine din N.G.P.M. 3i din N.S.S.M(


G = ?adiaii ultra%iolete< G = ?adiaii electromagnetice din spectrul %izi)il i infrarou apropiat< G = ?adiaii laser< G = #lasm< E = "Ampuri electrice i magnetice< E = ?adiaii electromagnetice de radiofrec%en i microunde. E = 1cti%iti de %opsire< ETG = Tratamente termice i termoc,imice< EG = .udarea i tierea metalelor< 19

set de fi3e care deriv0 din prevederi#e unor N.S.S.M(

EG = 1coperiri metalice< EG = ndustria poligrafic< EG = Ba)oratoare de analize fizico=c,imice i mecanice< E E = 1cti%iti n domeniul sntii< EE = 1cti%itatea n turntorii< EE = 0la)orarea i turnarea fontei< EE = 0la)orarea i turnarea oelului.

MOD DE LUCRU'

e%aluarea 5neconformit0ii6 sau a 5conformit0ii6 unor situaii e(istente la locul de munc se face cu a&utorul unor indicatori formulai su) forma unor ntre)ri corelate cu pre%ederi ale normelor2 prin aprecierea acestora cu 5,a6, 5Nu6 sau 5Nu este ca+u#6< s=a introdus o coloan de 5%bservaii6 n care se pot face anumite precizri pri%ind neconformitatea constatat2 n %ederea facilitrii sta)ilirii msurilor te,nico = organizatorice.

n!re<rin#ere"'@@@@@@ L$83& #e /3n8>'@@@@@77 D"!"' @@@@@@

I7 NOPE CLIMICE Preve#eri "&e N$r/e&$r 0ener"&e #e <r$!e8?ie /3n8ii FN7G7P7M7I


C$# in#7
/ .

In#i8"!$ri

D" N3

N3 e !e 8"A3 &
+

O1 erv"?ii

.2

1 Ba locul de munc e(pertizat este practic e(clus e(punerea la su)stanele notate cu indicati%ul Ip menionate n ane(ele 17 i 1*2 conform art. +17J Kn cazul e(punerii la su)stanele care au indicati%ul # 3ane(a 1+4 care ptrund n organism prin piele sau mucoase2 pentru pre%enirea into(icaiilor cronice2 pe lAng respectarea concentraiilor admisi)ile s=au asociat i alte msuri speciale de protecie a pielii i a mucoaselor 3unguente2 mi&loace indi%iduale de protecie etc.4 conform pre%ederilor art. +1*J Kn %ederea cunoaterii riscurilor profesionale i pre%enirii m)oln%irilor cauzate de no(ele e(istente la locul de munc2 anga&aii au fost instruii periodic de medicul de medicina muncii sau de medicul de ntreprindere2 conform art. +2-J

'

... .1/

n coninutul fielor se regsesc doar acele pre%ederi ale !.D.#.M. i ale !.....M. care se refer la factorii de risc de m)oln%ire profesional2 deoarece factorii de risc de accidentare nu fac o)iectul criteriilor de ncadrare a locurilor de munc n condiii deose)ite<
2/

metodologia de e(pertizare a locurilor de munc pentru ncadrarea n condiii deose)ite a fost ela)orat pe )aza pre%ederilor !.D.#.M. ediia 19962 care n momentul de fa nu mai sunt n %igoare< ntre)rile din fie sunt formulate astfel ncAt un rspuns negati% semnific e(istena unei neconformiti.

DOCUMENTE REZULTATE'
Ci%" #e in!eA> " ne8$nC$r/i!>?i&$r @ neconformitile identificate sunt centralizate n 4i3a de sinte+0 a neconformit0i#or.
n!re<rin#ere" 77777777777777777777777777777777 L$83& #e /3n8>777777777777777777777777777777 D"!"77777777777777777777

FIA DE SINTEZ A NECONFORMITILOR


C$# in#7 Ne8$nC$r/i!"!e" 8$n !"!"!> M> 3r" <r$<3 > 2//1 sem E%"&$n>ri #e !er/ene F"n3&I
2//2 sem 2//' sem 2//+ sem 2//- sem 2//6 sem

<r$0r"/3& #e /> 3ri !e6ni8$ = $r0"niA"!$ri8e' @ pentru fiecare m0sur0 propus0 se sta)ilesc termene#e de rea#i+are 2 responsabi#it0i#e i se face o estimare a costuri#or necesare pentru implementarea msurilor.
n!re<rin#ere" 77777777777777777777777777777777 L$83& #e /3n8>777777777777777777777777777777 D"!"77777777777777777777

PROGRAM DE MSURI TELNICO . ORGANIZATORICE


C$# in#i8"!$r M> 3r" <r$<3 > Ter/en 8"&en#"ri !i8 Cine C$ !3ri e !i/"!ive r> <3n#e G/i&7 &eiH O1 erv"?ii

21

97*7
METODA DE EVALUARE A PERICOLELOR GENERATE DE ECLIPAMENTELE TELNICE
SCOP' re"&iA"re" #e "3#i!3ri in!erne %i eD!erne care utilizeaz2 ca i criterii de audit2 cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc i cerinele coninute n standardele pri%ind securitatea mainilor. EVALUAREA PERICOLELOR GENERATE DE

ECLIPAMENTELE TELNICE MECANICE FETMI


8ri!erii #e "3#i!' @ ,irectiva '=98>>9C?? 39-C6'C"02 2//1C+-C"04 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc2 pre%ederi transpuse iniial n !.D.#.M.2 ediia din 2//22 iar actualmente n &.G. nr. !!<8920082 @ standarde pri%ind securitatea mainilor: S$ ?N 2=2-!( !==8 3.? 0! .8 121//=1: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114 i S$ ?N 2=2-2@A!( !==' 3.? 0! .8 121//=2: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114. <r$1&e/"!i8" "1$r#"!>' @ pericole mecanice< @ pericole electrice< @ pericole termice< @ pericole generate de zgomot< @ pericole generate de %i)raii< @ pericole generate de cAmpuri electromagnetice< @ pericole generate de materialele prelucrate2 utilizate i dega&ate de 0TM< @ pericole generate de defectarea alimentrii cu energie2 de ruperea elementelor 0TM i de alte defectri funcionale< @ pericole generate de a)sena temporar a msurilorCmi&loacelor legate de securitate iCsau poziionarea lor incorect.

22

EVALUAREA PERICOLELOR GENERATE DE ECLIPAMENTELE TELNICE ELECTRICE FETEI


8ri!erii #e "3#i!' @ ,irectiva '=98>>9C?? 39-C6'C"02 2//1C+-C"04 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc2 pre%ederi transpuse iniial n !.D.#.M.2 ediia din 2//22 iar actualmente n &.G. nr. !!<8920082 @ standarde pri%ind securitatea mainilor: S$ ?N 8020<-!( !==' 32//74, S$ ?N 2=2-!( !==8 3.? 0! .8 121//=1: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114 i S$ ?N 2=2-2@A!( !==' 3.? 0! .8 121//=2: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114 3.? 0! 6/2/+=11: 2//22 .? 0! 6/2/+='1: 2//'2 .? 0! 6/2/+='2: 2//92 .? 0! 6/2/+='': 2/124. <r$1&e/"!i8" "1$r#"!>' @ prescripii generale pri%ind alegerea ec,ipamentelor electrice2 alimentarea cu energie electric2 condiii de mediu i de funcionare2 transport i depozitare2 condiii de manipulare2 instalare i funcionare< @ cone(iuni de alimentare i dispoziti%e pentru conectare i separare2 cum sunt )ornele conductoarelor de alimentare2 )orna conductorului de protecie e(terior2 dispoziti%e de deconectare a alimentrii i dispoziti%e de ntrerupere pentru pre%enirea pornirii neateptate< @ protecia ec,ipamentului electric2 cu referire la protecia conductoarelor mpotri%a supracurenilor2 protecia motoarelor mpotri%a suprasolicitrilor2 protecia mpotri%a temperaturilor anormale i protecia mpotri%a ntreruperii sau reducerii tensiunii de alimentare< @ circuite i funcii de comand2 inter)locare de protecie2 funcii de comand n caz de defectare< @ interfaa dintre operator i dispoziti%ele de comand montate pe ec,ipamentul te,nic< @ aparatura de comand2 amplasare2 montare i carcase< @ ca)luri i conductoare< @ motoare electrice i ec,ipamente asociate< @ semnale de a%ertizare i repere de identificare.

2'

EVALUAREA PERICOLELOR GENERATE DE ECLIPAMENTELE TELNICE LIDRAULICE FETLI


8ri!erii #e "3#i!' @ ,irectiva '=98>>9C?? 39-C6'C"02 2//1C+-C"04 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc2 pre%ederi transpuse iniial n !.D.#.M.2 ediia din 2//22 iar actualmente n &.G. nr. !!<8920082 @ standarde pri%ind securitatea mainilor: S$ ?N ='2( !=== 3.? 0! .8 ++1': 2/114, S$ ?N 2=2-!( !==8 3.? 0! .8 121//=1: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114 i S$ ?N 2=2-2@A!( !==' 3.? 0! .8 121//=2: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114. <r$1&e/"!i8" "1$r#"!>' @ pericole mecanice2 electrice i termice< @ pericole generate de zgomot2 %i)raii i de cAmpuri electromagnetice< @ pericole generate de materialele prelucrate2 utilizate i dega&ate de ec,ipamentul te,nic< @ pericole generate de defectarea alimentrii cu energie2 e&ectarea neateptat de elemente de main sau de fluid2 defectarea sistemului de comand< @ pericole generate de conceperea necorespunztoare a dispoziti%elor de pornire i de oprire2 a semnalelor i indicatoarelor de securitate2 a dispoziti%elor de deconectare a surselor de energie i a dispoziti%elor de oprire de urgen.

EVALUAREA PERICOLELOR GENERATE DE ECLIPAMENTELE TELNICE PNEUMATICE FETPI


8ri!erii #e "3#i!' @ ,irectiva '=98>>9C?? 39-C6'C"02 2//1C+-C"04 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc2 pre%ederi transpuse iniial n !.D.#.M.2 ediia din 2//22 iar actualmente n &.G. nr. !!<8920082 @ standarde pri%ind securitatea mainilor: S$ ?N =';( !=== 3.? 0! .8 ++1+: 2/114, S$ ?N 2=2-!( !==8 3.? 0! .8 121//=1: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114 i S$ ?N 2=2-2@A!( !==' 3.? 0! .8 121//=2: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114. <r$1&e/"!i8" "1$r#"!>' @ similar cu cea tratat la e%aluarea pericolelor generate de ec,ipamentele te,nice ,idraulice.
2+

EVALUAREA PERICOLELOR GENERATE DE SISTEMELE DE COMAND FSCI


8ri!erii #e "3#i!' @ ,irectiva '=98>>9C?? 39-C6'C"02 2//1C+-C"04 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc2 pre%ederi transpuse iniial n !.D.#.M.2 ediia din 2//22 iar actualmente n &.G. nr. !!<8920082 @ standarde pri%ind securitatea mainilor: S$ ?N =><-!( !==' 3.? 0! .8 1'*+9=1: 2//*4, S$ ?N 8020<-!( !==' 32//742 S$ ?N <!'( !==8 3.? 0! .8 1'*-/: 2//*42 S$ ?N !0;:( !==8 3.? 0! 1/'7L11: 2//*42 S$ ?N 2=2-!( !==8 3.? 0! .8 121//=1: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114 i S$ ?N 2=2-2@A!( !==' 3.? 0! .8 121//=2: 2//+ @ .? 0! .8 121//: 2/114. <r$1&e/"!i8" "1$r#"!>' @ descrierea sistemului de comand i de protecie< @ analiza sistemului de comand< @ analiza funciilor de securitate2 cum ar fi oprirea de urgen2 alegerea modului de funcionare2 protecia contra pornirii neateptate2 turaia sigur2 in,i)area automat temporar i ani,ilarea manual a funciilor de securitate< @ analiza dispoziti%elor de protecie i a celor de acceptan. MOD DE LUCRU' i !e/3& #e n$!"re' @ pentru fiecare indicator auditorul poate acorda / = - puncte2 n funcie de situaia real constatat< @ e(ist posi)ilitatea aprecierii unui indicator cu 5Nu e ca+u#6 n situaia n care acesta nu are rele%an pentru cazul analizat< @ pentru fiecare indicator2 puncta&ul acordat PA se nmulete cu coeficientul su de ponderare CP2 rezultAnd puncta&ul real pentru indicatorul respecti%< @ n final se calculeaz: puncta&ul o)inut PO'
P" = P) &P
P'P = - &P

puncta&ul ma(im posi)il PMP' ni%elul de pericol NP'


(P = P" P'P

2-

=n8"#r"re" nive&3&3i #e <eri8$&' @ /291 = 12// 0(trem de ridicat 30?4< @ /2*1 = /29/ Ioarte ridicat 3I?4< @ /271 = /2*/ ?idicat 3?4< @ /261 = /27/ Mediu 3M04< @ /2-1 = /26/ Mic 3M 4< @ su) /2-/ .atisfctor 3.4.

DOCUMENTE REZULTATE'
Ci%" #e in!eA> <en!r3 e&i/in"re" <eri8$&e&$r @ indicatorii notai cu '2 + sau - se consider c se ncadreaz n clasele de pericol Mediu -M?*, $idicat -$., 4oarte ridicat -4$. sau ? trem de ridicat -?$.< aceti indicatori se transfer n 4i3a de sinte+0 pentru e#iminarea perico#e#or n care pentru fiecare neconformitate identificat se sta)ilete modul de remediere2 constAnd n una sau mai multe msuri corecti%eCpre%enti%e2 precum i ordinea de prioritate n funcie de clasa de pericol n care se ncadreaz neconformitatea respecti%
Den3/ire ET@@@@@@77 Pr$#38>!$r ET@@@@@@ Ev"&3"!$r@@@@@@@@ D"!" ev"&3>rii@@@@@@7

FIA DE SINTEZ PENTRU ELIMINAREA PERICOLELOR


Nr7 8r!7
/

Nr7 in#i8"!$ r
1

De 8riere" ne8$nC$r/i!>?ii 0ener"!$"re #e <eri8$&


2

M$#3& #e re/e#iere
'

Or#ine" #e <ri$ri!"!e ER FR R ME
+ 6 7

26

97+7
METODA DE AUDITARE A CONFORMITII CU PREVEDERILE LEGISLAIEI N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNC

97+7:7
SCOPUL METODEI
GENERALITI'
metoda de auditare a conformit0ii cu prevederi#e #egis#aiei 1n domeniu# s.s.m are #a ba+0 metoda de eva#uare a nive#u#ui de securitate e#aborat0 de ).N.C.,.P.M. Aucure3ti< principalele modificri aduse metodei ela)orate de .!.".D.#.M. $ucureti sunt: @ pstrarea parial a coninutul fielor din metoda ela)orat de .!.".D.#.M. $ucureti2 acestea fiind actualizate n raport cu modificrile aprute n legislaie 3Begea nr. '19C2//62 M.D. nr. 1+2-C2//62 M.D. = urile din domeniul s.s.m.4< @ precizarea modalitilor prin care tre)uie culese informaiile n %ederea sta)ilirii constatrilor auditului 3n conformitate cu .? 0! .8 19/11: 2//'4: analiza documentelor< inter%iuri directe cu personalul de la diferite ni%eluri2 cu responsa)iliti n pro)lematica auditat< o)ser%area direct a acti%itilor auditate. @ sc,im)area modului de acordare a puncta&elor pentru fiecare indicator2 a modului de calcul al puncta&ului o)inut i al puncta&ului ma(im posi)il2 n sensul asigurrii unei mai mari fle(i)iliti n aprecierea indicatorilor2 a simplificrii modului de calcul i a unei adaptri mai )une la cerinele unei metode de audit< @ conceperea de modele pentru raportul de aciuni corecti%eCpre%enti%e i calculul ni%elului de securitateCconformitate general2 documente o)ligatorii care tre)uie s rezulte n urma efecturii unui audit de securitate i sntate n munc.
27

SCOPUL METODEI'
metoda vi+ea+0 componenta auditului s.s.m. care se refer la conformitatea cu prevederi#e #egis#aiei i are ca scop eva#uarea conformit0ii #ocuri#or de munc0 3i a ansamb#u#ui unit0ii cu aceste pre%ederi2 precum i cu pre%ederile altor reglementri aplica)ile unitii auditate. 8ri!erii&e #e "3#i! sunt constituite din: @ *egea securit0ii 3i s0n0t0ii 1n munc0 nr. ;!=920082 @ &.G. nr. !<2>92008 pentru aprobarea Norme#or metodo#ogice de ap#icare a prevederi#or *egii securit0ii 3i s0n0t0ii 1n munc0 nr. ;!=920082 @ &.G. - uri#e din domeniu# s.s.m. 3actele normati%e care transpun directi%ele europene deri%ate din Directi%a=cadru *9C'91C"00 referitoare la securitatea i sntatea n munc4< @ instruciunile proprii pentru completarea iCsau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc< @ alte reglementri aplica)ile unitii auditate 3cerine organizaionale specifice4. <rin ev"&3"re" 8$nC$r/i!>?ii se determin: @ gradul n care criteriile auditului sunt efecti% implementate2 e(primat prin nive#u# de securitate9conformitate2 indicator con%enional care e(prim glo)al starea de securitate a muncii ntr=un sistem de munc< @ e%entualele neconformit0i fa de criteriile auditului i msurile corecti%eCpre%enti%e care tre)uie luate pentru eliminarea acestor neconformiti. "3#i!3& #e 8$nC$r/i!"!e !re13ie eCe8!3"!: @ 1n cadru# ana#i+ei iniia#e care precede ela)orarea i implementarea unui sistem de management al s.s.m.2 a%And rolul de a sta)ili situaia iniial a unitii din punct de %edere al s.s.m. i de a ser%i ca punct de referin pentru msurarea i monitorizarea performanelor sistemului de management< @ pe parcursu# funcion0rii sistemu#ui de management a# s.s.m. 2 a%And rolul de a e%alua gradul de respectare a pre%ederilor legislaiei i de a aprecia calitati% eficiena elementelor sistemului de management al s.s.m.< ni%elul de securitate tre)uie s constituie unul din indicatorii de performan pe )aza crora se realizeaz analiza managementului s.s.m.
2*

97+797
STRUCTURA METODEI

PARTEA I PreAen!"re" /e!$#ei Le0e" nr7 ;:-Q9((R FLe0e" S7S7M7I L7G7 nr7 :*9+Q9((R FN$r/e&e /e!$#$&$0i8eI L7G7 . 3ri&e #in #$/eni3& S7S7M7

PARTEA II Fi%e <rivin# ri 83ri 0ener"&e LOC DE MUNC PARTEA III Fi%e <rivin# ri 83ri <e8iCi8e

In !r38?i3ni <r$<rii

Le0e" nr7 ;:-Q9((R FLe0e" S7S7M7I L7G7 nr7 :*9+Q9((R FN$r/e&e /e!$#$&$0i8eI

PARTEA IV M"n"0e/en!3& e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8>

UNITATE

Fi07 97: S!r38!3r" /e!$#ei #e "3#i! "& e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8>

29

FIE PRIVIND RISCURILE GENERALE'


fac referire la pre%ederile Le0ii e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> nr7 ;:-Q9((RS L7G7 nr7 :*9+Q9((R <en!r3 "<r$1"re" N$r/e&$r /e!$#$&$0i8e #e "<&i8"re " <reve#eri&$r Le0ii e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> nr7 ;:-Q9((R i L7G7 . 3ri&$r #in #$/eni3& 7 7/7 metoda cuprinde :) Ci%e #e ri 83ri 0ener"&e2 care au fost modificate fa de metoda ela)orat de .!.".D.#.M. $ucureti pentru asigurarea conformitii cu legislaia naional n %igoare n domeniul s.s.m.:
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ = luminat< = Fgomot< = Gi)raii< G = 1m)iana termic< G = 1geni c,imici< G = 1geni cancerigeni i mutageni< G = 1geni )iologici< G = Gentilare industrial< E = 0c,ipamente de munc< E = 1mena&area locului de munc< E = 1mena&area spaiilor de lucru< E = ncendii i e(plozii< E = 0lectrosecuritate< E G = .arcinile de munc< EG = "irculaie2 riscuri orizontale i %erticale< EG = #rotecia colecti% i indi%idual< EG = 8rganizarea primului a&utor.

FIE PRIVIND RISCURILE SPECIFICE'


fac referire la pre%ederi ale in !r38?i3ni&$r <r$<rii <en!r3 8$/<&e!"re" %iQ "3 "<&i8"re" re0&e/en!>ri&$r #e e83ri!"!e %i >n>!"!e =n /3n8>S precum i la aspecte facultati%e2 cu caracter de recomandare2 rezultate din 5)una = practic6 in domeniu<

FIE PRIVIND MANAGEMENTUL SECURITII I SNTII N MUNC LA NIVELUL UNITII


au la )az pre%ederi ale Le0ii e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> nr7 ;:-Q9((R i ale L7G7 nr7 :*9+Q9((R <en!r3 "<r$1"re" N$r/e&$r /e!$#$&$0i8e #e "<&i8"re " <reve#eri&$r Le0ii e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> nr7 ;:-Q9((R i au ca scop ev"&3"re" 0r"#3&3i =n 8"re "n0"N"!$r3& =%i =n#e<&ine%!e $1&i0"?ii&e 8"re.i revin =n #$/eni3& /"n"0e/en!3&3i 7 7/72 conform legislaiei n %igoare< e "De"A> <e + $1ie8!ive #e 1"A>:
@ @ @ @ @ implicarea conducerii 3fia 14< strategie2 planuri2 proceduri 3fia $4< consultarea anga&ailor 3fia "4< identificarea2 e%aluarea i pre%enirea riscurilor 3fia D4< instruirea2 perfecionarea2 formarea personalului i propaganda n domeniul s.s.m. 3fia 04. '/

97+7;7
STRUCTURA FIELOR I MODUL DE UTILIZARE
STRUCTURA FIELOR'
fiele sunt concepute su) form de c/ecB-#ist-uri 3liste de %erificare4 i sunt formate dintr=un numr de indicatori 3ntre)ri4 care se refer la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul n care sunt respectate pre%ederile din legislaie cu pri%ire la acest risc< toate fiele din cadrul metodei au aceeai structur i cuprind urmtoarele informaii: @ codul indicatorului2 format din numrul fiei i numrul de ordine al indicatorului n cadrul fiei< @ te(tul indicatorului< @ modalitatea de %erificare a indicatorului respecti%< @ puncta&ul ma(im care poate fi acordat indicatorului< @ puncta&ul acordat.
C$#
.1 .2 .' .1-

In#i8"!$r
"ondiiile de iluminat au constituit o)iectul unor analize la ni%elul seciei sau atelieruluiJ !i%elul de iluminare de la locul de munc corespunde cerinelor sarcinii de muncJ .alariaii se plAng de o)oseal %izual 3nepturi2 lcrimri4J Dup efectuarea unor modificri ale instalaiei de iluminat s=a fcut %erificarea ni%elului de iluminareJ TOTAL

DQIQO
D D

P3n8!"N M"Di/ A8$r#"!


2/ 11-

D :)+

1/

MODUL DE UTILIZARE'
#$veAi&e "3#i!3&3i reprezint totalitatea informaiilor care se e%alueaz n raport cu criteriile de audit< modalitile prin care pot fi culese informaiile pe )aza crora se apreciaz un indicator sunt: @ D' prin analiza documentelor rele%ante< @ I' prin inter%iuri cu anga&aii care desfoar acti%itatea la care se refer indicatorul analizat i cu cei care au responsa)iliti pri%ind aceast acti%itate2 de la toate ni%elurile< @ O' prin o)ser%are direct de ctre ec,ipa de auditori a acti%itii desfurate.

'1

i !e/3& #e n$!"re' @ > puncte pentru indicatorii mai puin importani< @ !0 puncte pentru indicatorii de importan medie< @ !> puncte pentru indicatorii importani< @ 20 puncte pentru indicatorii foarte importani< @ n cazul n care n cadrul unei fie analizate e(ist indicatori care nu au rele%an2 inAnd seama de condiiile specifice o)iecti%ului auditat2 la ru)rica pre%zut pentru nscrierea puncta&ului acordat se %a face precizarea 5Neap#icabi#6. 8$n !"!>ri&e "3#i!3&3i se o)in prin eva#uarea dove+i#or auditu#ui 1n raport cu criterii#e de audit i cuprind dou categorii de rezultate: @ identificarea e%entualelor o)ser%aii iCsau neconformiti n raport cu criteriile de audit i identificarea msurilor corecti%eCpre%enti%e< @ determinarea ni%elului de securitateCconformitate al o)iecti%ului auditat. #$83/en!e reA3&!"!e' "7 "3#i!"re" #e 8$nC$r/i!"!e " &$83ri&$r #e /3n8> @ raportu# de aciuni corective9preventive = conine o)ser%aiile i neconformitile identificate pentru fiecare o)iecti% auditat.
Uni!"!e"' O1ie8!iv "3#i!"!' D"!"'

RAPORT DE ACIUNI CORECTIVEQPREVENTIVE


C$# in#i8"!$r De 8riere" ne8$nC$r/i!>?ii A8?i3ni 8$re8!iveQ<reven!ive Re <$n "1i&i!>?i Ter/en #e re"&iA"re

@ tabe#u# care pre+int0 nive#u# de securitate genera# pentru obiectivu# auditat( pentru fiecare fi utilizat se calculeaz punctaCu# obinut2 prin nsumarea puncta&elor acordate fiecrui indicator< n cazul n care n cadrul fiei utilizate e(ist indicatori care au fost notai cu 5Neap#icabi#62 tre)uie recalculat i puncta&ul ma(im posi)il< punctaCu# ma im posibi# pentru fia respecti% %a fi o)inut prin scderea puncta&elor ma(ime corespunztoare indicatorilor notai cu 5Neap#icabi#6< %alorile puncta&elor o)inute i ale puncta&elor ma(ime posi)ile pentru fiecare fi utilizat se centralizeaz ntr=un tabe# care pre+int0 nive#u# de securitate genera# pentru obiectivu# auditat< nive#u# de securitate reprezint raportul dintre puncta&ul acordat i puncta&ul ma(im posi)il2 raport e(primat procentual<
'2

nive#u# de securitate genera# reprezint raportul dintre total puncta& acordat i total puncta& ma(im posi)il.
Uni!"!e"' O1ie8!iv "3#i!"!' D"!"'

NIVELUL DE SECURITATE GENERAL


C$# Ci%> Den3/ire P3n8!"N M"Di/ A8$r#"! Nive& #e e83ri!"!e

G G G G G E E E E E EG EG EG EG

RISCURI GENERALE luminat 17Fgomot 29Gi)raii 171m)ian termic 26/ 1geni c,imici *7/ 1geni cancerigeni i mutageni 2*1geni )iologici '6Gentilare industrial +90c,ipamente de munc -9/ 1mena&area locului de munc 16/ 1mena&area spaiilor de lucru '7/ ncendii i e(plozii 2*/ 0lectrosecuritate +2/ .arcinile de munc +9"irculaie2 riscuri orizontale i %erticale 29#rotecia colecti% i indi%idual 218rganizarea primului a&utor 1'RISCURI SPECIFICE

TOTAL

Nive& #e e83ri!"!e 0ener"&

17 "3#i!"re" /"n"0e/en!3&3i e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> &" nive&3& 3ni!>?ii' @ raportu# de aciuni corective9preventive2 @ tabe#u# care pre+int0 nive#u# de conformitate genera# pentru obiectivu# auditat.
Uni!"!e"' O1ie8!iv "3#i!"!' D"!"'

NIVEL DE CONFORMITATE GENERAL


C$# Ci%>
1 $ " D 0

Den3/ire
mplicarea conducerii .trategie2 planuri2 proceduri "onsultarea anga&ailor dentificarea2 e%aluarea i pre%enirea riscurilor nstruirea2 perfecionarea2 formarea personalului i propaganda n domeniul s.s.m.

P3n8!"N M"Di/ A8$r#"!


-'/ 2-19/ 2*'//

Nive& #e 8$nC$r/i!"!e GKH

''

TOTAL

:+,(

'+

II7
EVALUAREA CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I CU ALTE CERINE LA CARE ORGANIZAIA SUBSCRIE

'-

;7
CADRUL CONCEPTUAL I METODOLOGIC DE EVALUARE A CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I CU ALTE CERINE LA CARE ORGANIZAIA SUBSCRIE

'6

;7:7
SCOPUL I NECESITATEA EVALURII CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I ALTE CERINE LA CARE ORGANIZAIA SUBSCRIE
Le0e" e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> nr7 ;:-Q9((R'
n vederea asigurrii condiiilor de securitate i sntate n munc i pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale, angaCatorii au urmtoarele obligaii+ ... s0 asigure 3i s0 contro#e+e cunoa3terea 3i ap#icarea de c0tre toi #ucr0torii ... a prevederi#or #ega#e 1n domeniu# securit0ii 3i s0n0t0ii 1n munc0, prin lucrtorii desemnai, prin propria competen sau prin servicii externe -art. !;, #it. f..

SR OLSAS :,((:' 9((, . Si !e/e #e /"n"0e/en! "& >n>!>?ii %i e83ri!>?ii $83<"?i$n"&e7 Cerin?e'
Cerin?" *7+797 Ev"&3"re" 8$nC$r/>rii' consec%ent cu anga&amentul su de conformare 7a se %edea +.2 c4;2 $r0"niA"?i" !re13ie s: sta)ileasc2 s implementeze i s menin o <r$8e#3r> F<r$8e#3riI <en!r3 ev"&3"re" <eri$#i8> " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e "<&i8"1i&e 3a se %edea +.'.24< i ev"&3eAe 8$nC$r/"re" 83 "&!e 8erin?e &" 8"re 31 8rie 3a se %edea +.'.24< organizaia poate dori s com)ine aceast e%aluare cu e%aluarea conformrii legale sau s sta)ileasc o procedur 3proceduri4 separat 3separate4 pentru fiecare< s pstreze nregistrri ale rezultatelor e%alurilor periodice. Cre8ven?" ev"&3>ri&$r <eri$#i8e poate %aria n funcie de: cerinele legale< diferite alte cerine la care organizaia su)scrie. $1&i0"?i" !"1i&irii %i /en?inerii 3n3i <r$8e 8$n!in33 #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i 83 "&!e 8erin?e rezult atAt din pre%ederile Begii securitii i sntii n munc nr. '19C2//62 cAt i din cele ale standardul .? 8M.1. 1*//1: 2//*2 fiind "<&i8"1i&> $ri8>rei

'7

$r0"niA"?iiS in#iCeren! #e $<?i3ne" i !e/ #e /"n"0e/en!7

" <en!r3 i/<&e/en!"re" 3n3i

Ev"&3"re" 8$nC$r/>rii e re"&iAe"A> =n r"<$r! 83'


8erin?e&e &e0"&e coninute n urmtoarele acte normati%e: Le0e" securitii i sntii n munc nr7 ;:-Q9((RT L7G7 nr7 :*9+Q9((R pentru apro)area !ormelor metodologice de aplicare a pre%ederilor Begii securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 3modificat i completat prin: L7G7 nr7 -++Q9(:( i L7G7 nr7 :9*9Q9(::4< 6$!>rBri #e G3vern n domeniul securitii i sntii n munc2 inclusi% cele care transpun directi%e ale Nniunii 0uropene< $r#ine #e /ini !r3S $r#$n"n?e #e Ur0en?>T in !r38?i3ni <r$<rii pentru completarea iCsau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc. "&!e 8erin?e &" 8"re $r0"niA"?i" 31 8rie' !"n#"r#e in!erne< <r$!$8$"&e <rivin# e83ri!"!e" %i >n>!"!e" =n /3n8>S nc,eiate cu )eneficiarii sau furnizorii 3de e(emplu2 n cadrul unui contract ntre antreprenor i su)contractor4.

S8$<3& ev"&3>rii 8$nC$r/>rii'


#ire8! = de %erificare a gradului de cunoatere i respectare a cerinelor legale i a altor cerine la ni%elul locurilor de munc sau organizaiei< in#ire8! . de apreciere a eficienei sistemului de management al securitii i sntii n munc.

Ev"&3"re" 8$nC$r/>rii !re13ie eCe8!3"!>'


ca <"r!e " "n"&iAei ini?i"&e care precede ela)orarea i implementarea unui sistem de management al securitii i sntii n munc2 n %ederea fundamentrii deciziilor managementului n acest sens< dup implementare2 ca in !r3/en! #e veriCi8"re " C3n8?i$n>rii i !e/3&3i #e /"n"0e/en! al securitii i sntii n munc n %ederea sta)ilirii deciziilor necesare pentru asigurarea m)untirii continue a sistemului.
'*

;797
CADRUL METODOLOGIC DE EVALUARE A CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I ALTE CERINE LA CARE ORGANIZAIA SUBSCRIE

;797:7
PROGRAMUL DE EVALUARE A CONFORMRII
Ev"&3"re" 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i 83 "&!e 8erin?e &" 8"re $r0"niA"?i" " 31 8ri poate fi realizat:
ca <"r!e " <r$0r"/3&3i #e "3#i! in!ern #e e83ri!"!e %i >n>!"!e =n /3n8> sau =n 8"#r3& <r$0r"/3&3i #e in <e8?ii in!erne <eri$#i8eT n i!3"?ii <e8i"&eS cum ar fi: re&3"re" "8!ivi!>?ii dup un accident de munc< /$#iCi8>ri i/<$r!"n!e "&e 8erin?e&$r &e0"&e "3 " 8e&$r &" 8"re $r0"niA"?i" " 31 8ri T in!r$#38ere" 3n$r e86i<"/en!e n$i sau /$#iCi8"re" 8e&$r eDi !en!eT in!r$#38ere" 3n$r <r$8e#3ri "3 !e6n$&$0ii n$i sau /$#iCi8>ri i/<$r!"n!e "&e 8e&$r eDi !en!e7

Pr$0r"/3& #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii !"1i&e%!e ev"&3>ri&e 8"re v$r Ci eCe8!3"!e &" nive&3& $r0"niA"?iei <e $ "n3/i!> <eri$"#> #e !i/<S #e re03&> 3n "n FCi07 ;7:I7
..". ... ..?.B. 1pro)at2 PROGRAM DE EVALUARE A CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I ALTE CERINE PE ANUL 22222222

Nr7 C$/<"r!i/en!Q 8r! L$8 #e /3n8> 7

L3n" #e #e C>%3r"re * + R ) , -

O1 erv"?ii :( :: :9

Kntocmit2

Data:

'9

Fi07 ;7: M$#e& #e <r$0r"/ #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii

+/

;79797
ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A CONFORMRII
E!"<e&e #e #e C>%3r"re "&e ev"&3>rii 8$nC$r/>rii'
:7 F$r/"re" e86i<ei #e ev"&3"reT 97 DeCinire" i !e/3&3i #e /3n8> ev"&3"!T ;7 Pre0>!ire" &i !e&$r #e veriCi8"reT *7 C3&e0ere" inC$r/"?ii&$r %i 8$/<&e!"re" &i !e&$r #e veriCi8"reT +7 F$r/3&"re" %i #$83/en!"re" 8$n !"!>ri&$r %i 8$n8&3Aii&$r ev"&3>rii7

:7 F$r/"re" e86i<ei #e ev"&3"re'


e86i<" #e ev"&3"re tre)uie constituit astfel ncAt s se asigure o 8$/<e!en?> "#e8v"!> pri%ind e83ri!"!e" %i >n>!"!e" =n /3n8>S &e0i &"?i" =n #$/eni3S dar i !e6n$&$0i" 3!i&iA"!> &" &$83& #e /3n8> 8e 3r/e"A> " Ci ev"&3"!T /e/1rii e86i<ei #e ev"&3"re pot fi selectai din cadrul ervi8i3&3i in!ern #e <revenire %i <r$!e8?ie sau din cadrul 8$r<3&3i #e "3#i!$ri in!erni "i $r0"niA"?ieiT ev"&3"re" poate fi realizat i cu <er $n"& #in eD!eri$r3& $r0"niA"?ieiS de e(emplu2 ser%iciul e(tern de pre%enire i protecie.

97 DeCinire" i !e/3&3i #e /3n8> ev"&3"!'


const n #e 8riere" 8e&$r <"!r3 e&e/en!e 8"re 8$/<3n i !e/3& #e /3n8> ce %a fi e%aluat: e(ecutantul2 sarcina de munc2 mi&loace de muncC ec,ipamente de munc i mediul de munc< pe )aza descrierii acestor elemente e i#en!iCi8> 8erin?e&e &e0"&e %i 8erin?e&e <r$<rii "&e $r0"niA"?ieiS care sunt "<&i8"1i&e i !e/3&3i #e /3n8> "n"&iA"!7

;7 Pre0>!ire" &i !e&$r #e veriCi8"re'


pentru o a)ordare sistematic a e%alurii este necesar ca aceast acti%itate s se realizeze cu a&utorul unor &i !e #e veriCi8"re care s cuprind toate aspectele ce urmeaz a fi e%aluate< aceste liste cuprind =n!re1>ri "3 in#i8"!$ri 8"re e r"<$r!e"A> =n /$# #ire8! &" 8erin?e&e &e0"&e "3 &" "&!e 8erin?e &" 8"re $r0"niA"?i" " 31 8ri i care sunt rele%ante pentru locul de munc ce urmeaz a fi e%aluat.
+1

ev"&3"re" acestor ntre)ri sau indicatori se poate face: ca#itativ 3a%And rspunsuri posi)ile ,a, (u sau (u este cazul4< cantitativ 3prin acordarea unui puncta&4< mai la)orioas2 dar ofer a%anta&ul determinrii unui ni%el de conformare e(primat procentual2 care poate reprezenta un indicator de realizare al unui o)iecti% general sau specific n domeniul securitii i sntii n munc.

*7 C3&e0ere" veriCi8"re'

inC$r/"?ii&$r

%i

8$/<&e!"re"

&i !e&$r

#e

pentru ca ntre)rile din listele de %erificare s fie apreciate cu o)iecti%itate2 iar procesul de e%aluare a conformrii s produc2 rezultate reale2 tre)uie ca "8!ivi!"!e" #e 83&e0ere " inC$r/"?ii&$r s se realizeze n mod sistematic2 prin urmtoarele !rei /$#"&i!>?i 3!i&iA"!e %i =n "3#i!"re' "n"&iA" #$83/en!e&$r rele%ante 3D4< in!ervi3ri 83 &38r>!$rii de la toate ni%elurile care au responsa)iliti rele%ante pentru aspectele e%aluate 3 4< $1 erv"re" #ire8!> de ctre mem)rii ec,ipei " "8!ivi!>?i&$r #e C>%3r"!e &" &$83& #e /3n8> ev"&3"! 384. #$83/en!e&e re&ev"n!e care pot fi analizate sunt: lucrarea care cuprinde ev"&3"re" ri 83ri&$r #e "88i#en!"re %i =/1$&n>vire <r$Ce i$n"&>T <&"n3& #e <revenire %i <r$!e8?ieT Ci%e&e #e in !r3ire in#ivi#3"&> "3 8$&e8!iv> n domeniul securitii i sntii n munc< #$83/en!e&e #e 8$/3ni8"re %i =nre0i !r"re " eveni/en!e&$r' formular de comunicare a e%enimentelor2 dosar de cercetare2 registre unice de e%iden2 formular pentru nregistrarea accidentului de munc etc.< =nre0i !r>ri <rivin# in !r3ire" %i "3!$riA"re" &38r>!$ri&$r' teste de %erificare a cunotinelor2 diplome sau certificate de a)sol%ire ale unor cursuri2 autorizaii pentru efectuarea anumitor acti%iti 3transport intern2 lucrri n instalaii electrice2 legtor de sarcin4< Ci%e !e6ni8e #e e83ri!"!e pentru produsele c,imice utilizate la locul de munc< =nre0i !r>ri "&e reviAii&$r <eri$#i8e "&e e86i<"/en!e&$r #e /3n8>T 13&e!ine #e #e!er/in>ri #e n$De7

+2

in!ervi3ri&e 83 &38r>!$rii constau din ntre)ri formulate n &urul indicatorilor din listele de %erificare2 prin care se urmrete %erificarea cunoaterii de ctre lucrtori a cerinelor legale i a celorlalte cerine care fac o)iectul e%alurii precum i a aspectelor precizate n documentele analizate. $1 erv"re" #ire8!> " "8!ivi!>?i&$r #e C>%3r"!e &" &$83& #e /3n8> ev"&3"! are drept scop confirmarea aplicrii n practic de ctre lucrtori a cerinelor la care se raporteaz e%aluarea2 precum i a aspectelor precizate n documentele analizate.

+7 F$r/3&"re" %i #$83/en!"re" 8$n !"!>ri&$r %i 8$n8&3Aii&$r ev"&3>rii'


8$n !"!>ri&e ev"&3>rii urmresc !"1i&ire" " <e8!e&$r 8"re #e/$n !re"A> re <e8!"re" 8erin?e&$r &e0"&e =n r"<$r! 83 8"re ." re"&iA"! ev"&3"re"S precum i a " <e8!e&$r 8"re "r"!> ne8$nC$r/i!"!e" C"?> #e "8e !e 8erin?eT " <e8!e&e ne8$nC$r/e !re13ie #$83/en!"!e i pentru fiecare dintre acestea tre)uie !"1i&i!e "8?i3ni 8$re8!ive "3 "8?i3ni <reven!iveT 8$n8&3Aii&e ev"&3>rii pot cuprinde: "<re8iere" 0&$1"&> " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e C"?> #e 8"re ." re"&iA"! ev"&3"re" 3de e(emplu2 un nive& #e 8$nC$r/"re 0ener"&4< i#en!iCi8"re" <3n8!e&$r 8ri!i8e "&e 8$nC$r/>rii 3de e(emplu2 8erin?e 8"re 3n! !$!"& ne=n#e<&ini!eS re <e8!"!e =n /i8> /> 3r> "3 =n8>&8"!e Cre8ven!I7

+'

*7
METODA DE EVALUARE A CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I CU ALTE CERINE LA CARE ORGANIZAIA SUBSCRIE

++

*7:7
STRUCTURA METODEI
Begea nr. '19C2//6 M.D. nr. 1+2-C2//6 Begea nr. '19C2//6 M.D. nr. 1+2-C2//6 1cte normati%e n domeniul ..M nstruciuni proprii ..M i alte FIA A 8)ligaiile anga&atorului FIA B Drepturile i o)ligaiile lucrtorilor FIELE C "erine generale FIELE D "erine specifice MANAGEMENT ORGANIZAIE

COMPARTIMENTS LOC DE MUNCS ACTIVITATE

cerine

Fi07 *7: S!r38!3r" /e!$#ei #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i "&!e 8erin?e &" 8"re $r0"niA"?i" 31 8rie

Metoda este format din urmtoarele e!3ri #e Ci%e in#e<en#en!e' Fi%" A . 5%b#igaii#e angaCatoru#ui6(
cuprinde in#i8"!$ri formulai pe )aza articolelor din Le0e" e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> nr7 ;:-Q9((R i din N$r/e&e /e!$#$&$0i8e #e "<&i8"re a acestei legi care fac referire la $1&i0"?ii "&e "n0"N"!$r3&3i pri%ind asigurarea securitii i protecia sntii lucrtorilor.

Fi%" B . 5,repturi#e 3i ob#igaii#e #ucr0tori#or6(


cuprinde in#i8"!$ri pri%ind #re<!3ri&e %i $1&i0"?ii&e &38r>!$ri&$r sta)ilite prin pre%ederi ale Le0ii nr7 ;:-Q9((R i N$r/e&$r /e!$#$&$0i8e #e "<&i8"re a acesteia.

Fi%e&e C . 5Cerine genera#e6(


cuprind 9; #e Ci%e corelate cu pre%ederi ale unor "8!e n$r/"!ive =n #$/eni3& e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8> "<&i8"1i&e =n /$# 0ener"& "0en?i&$r e8$n$/i8i7

Fi%e&e D . 5Cerine specifice6(


sunt e&"1$r"!e =n /$# <"r!i83&"r <en!r3 Cie8"re $r0"niA"?ie i sunt corelate cu pre%ederile in !r38?i3ni&$r <r$<rii #e e83ri!"!e %i >n>!"!e =n /3n8> i cu "&!e 8erin?e <e8iCi8e $r0"niA"?iei7
+-

*797
STRUCTURA FIELOR I MODUL DE UTILIZARE
STRUCTURA FIELOR'
pentru fiecare fi sunt indicate 8ri!erii&e #e "3#i! reprezentate de e&e/en!e&e #e &e0i &"?ie n"?i$n"&>2 precum i #ire8!ive&e e3r$<ene <e 8"re &e !r"n <3n "8e !e "8!e n$r/"!iveS acolo unde este cazul< Ci%" conine o &i !> #e veriCi8"re format din in#i8"!$ri formulai astfel ncAt s fie n mod direct 8$re&"?i 83 <reve#eri "&e "8!e&$r n$r/"!ive 8"re 8$n !i!3ie 8ri!erii&e #e "3#i!7
C7R7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU MANIPULAREA MANUAL A MASELOR CARE PREZINT RISCURI PENTRU LUCRTORIS N SPECIAL DE AFECIUNI DORSOLOMBARE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&>
M.D. 1/-1C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori2 n special de afeciuni dorsolom)are !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet

Le0i &"?ie UE
Directi%a 199/C269C"00

N$!" :' "onform art. '2 prin manipularea manual a maselor se nelege orice tip de transport sau susinere a unei mase de ctre unul ori mai muli lucrtori2 inclusi% ridicarea2 aezarea2 mpingerea2 tragerea2 purtarea sau deplasarea unei mase2 care2 datorit caracteristicilor acesteia sau condiiilor ergonomice necorespunztoare2 prezint riscuri pentru lucrtori2 n special de afeciuni dorsolom)are.

C$#
".6.1.

In#i8"!$r
Manipularea manual a maselor de ctre lucrtori este e%itat prin msuri te,nico=organizatorice sau utilizarea de mi&loace corespunztoare2 n special ec,ipamente mecanice. art. + Dac manipularea manual a maselor de ctre lucrtori nu poate fi e%itat2 au fost luate msurile te,nice i organizatorice pentru e%itarea sau reducerea riscurilor2 n special de afeciuni dorsolom)are. art. -2 62 7 1nga&atorul asigur informarea2 instruirea2 consultarea i participarea lucrtorilor pri%ind manipularea manual a maselor. art. *2 92 1/

NQA ( : 9 ;

P$n#ere
'

".6.2.

'

".6.'.

'

+6

MODUL DE UTILIZARE' i !e/3& #e n$!"re'


Cie8"re in#i8"!$r al fiei este ev"&3"! <e 1"A" inC$r/"?ii&$r veriCi8"!e 83&e e #in !eren #e 8>!re e86i<" #e ev"&3"re i n$!"! <rin "8$r#"re" 3n3i <3n8!"NS n funcie de msura n care aceste informaii arat ndeplinirea cerinelor la care face referire indicatorul< i !e/3& #e n$!"re permite aprecierea fiecrui indicator astfel: Ne"<&i8"1i& FNQAI n situaia n care cerina la care face referire indicatorul nu este aplica)il o)iecti%ului e%aluat< ( <3n8!e = n cazul n care cerina descris de indicator este total nendeplinit< : <3n8! = n cazul n care cerina descris de indicator este ndeplinit partiial2 dar n proporie de ma(im -/ H< 9 <3n8!e = n cazul n care cerina descris de indicator este ndeplinit parial2 dar n proporie de peste -/ H< ; <3n8!e = n cazul n care cerina descris de indicator este ndeplinit n totalitate. indicatorii au asociai 8$eCi8ien?i #e <$n#er"reS a%And ca v"&$ri <$ i1i&e :S 9 "3 ;S n funcie de importana cerinei la care face referire indicatorul respecti%<

nive&3& #e 8$nC$r/"re FNCI'


e(prim /> 3r" =n 8"re <en!r3 $1ie8!iv3& "n"&iA"! 3n! re <e8!"!e 8erin?e&e 8"re C$r/e"A> 8ri!erii&e #e "3#i!S "8$r#Bn# "8ee"%i i/<$r!"n?> !3!3r$r 8erin?e&$rT se o)ine ca r"<$r! ntre P3n8!"N3& $1?in3! FPOI i P3n8!"N3& /"Di/ FPMI i se e(prim procentual2 conform relaiei:
!" = #8 1// 7H; #M

<3n8!"N3& $1?in3! FPOI este calculat cu relaia:


#8 = a + ) + c

a = totalul puncta&elor acordate la ntre)rile care au coeficientul de ponderare '< ) = totalul puncta&elor acordate la ntre)rile care au coeficientul de ponderare 2<

+7

c = totalul puncta&elor acordate la ntre)rile care au coeficientul de ponderare 1. <3n8!"N3& /"Di/ FPMI este calculat cu relaia:
#M = ' ( d + e + f )

d = numrul de ntre)ri aplica)ile care au coeficientul de ponderare '< e = numrul de ntre)ri aplica)ile care au coeficientul de ponderare 2< f = numrul de ntre)ri aplica)ile care au coeficientul de ponderare 1.

nive&3& #e e83ri!"!e FNSI'

e(prim /> 3r" =n 8"re 3n! 8$n!r$&"!e ri 83ri&e #e "88i#en!"re %i =/1$&n>vire <r$Ce i$n"&> <en!r3 $1ie8!iv3& "n"&iA"!T nive&3& #e e83ri!"!e se calculeaz cu relaia:
!. = #8 1// 7H; #M

<3n8!"N3& $1?in3! FPOI este calculat cu relaia:


#8 = a ' + ) 2 + c 1

<3n8!"N3& /"Di/ FPMI este calculat cu relaia:


#M = ' ( d ' + e 2 + f 1)

/e!$#" e !e "<&i8"!> =n /$# #iCeren?i"!'


&" nive&3& =n!re0ii $r0"niA"?ii n %ederea ev"&3>rii /"n"0e/en!3&3i e83ri!>?ii %i >n>!>?ii =n /3n8>S prin Ci%e&e A %i BT &" nive&3& 8$/<"r!i/en!e&$rS &$83ri&$r #e /3n8> "3 "8!ivi!>?i&$rS prin Ci%e&e C %i D7

+*

*7;7
APLICAREA METODEI LA NIVELUL MANAGEMENTULUI ORGANIZAIEI
8"!e0$rii #e inC$r/"?ii o)inute prin "<&i8"re" /e!$#ei &" nive&3& /"n"0e/en!3&3i $r0"niA"?iei'
ne8$nC$r/i!>?i&e C"?> #e 8ri!erii&e #e "3#i!S constituite din cerine care nu sunt ndeplinite n totalitate< nive&3& #e 8$nC$r/"re 0ener"& n raport cu criteriile de audit.

:7 D$83/en!"re" ne8$nC$r/i!>?i&$r'
neconformitile identificate sunt centralizate n $aportu# de aciuni corective9preventive 3ta)elul +.1.4<
T"1e&3& *7:7 Or0"niA"?i"' O1ie8!iv "3#i!"!' D"!"'
RAPORT DE ACIUNI CORECTIVEQPREVENTIVE

C$# De 8riere" ne8$nC$r/i!>?ii in#i8"!$r

A8?i3ni 8$re8!iveQ<reven!ive

Re <$n "1i&

Ter/en #e re"&iA"re

97 De!er/in"re" nive&3&3i #e 8$nC$r/"re 0ener"&'


puncta&ele ma(ime 3#M42 puncta&ele o)inute 3#84 i ni%elurile de conformare pariale 3!"42 o)inute pentru fiele 1 i $ se centralizeaz n ta)elul +.2 n %ederea calculrii nive#u#ui de conformare genera# al managementului organizaiei n raport cu cerinele legale n domeniul securitii i sntii n munc.
T"1e&3& *797 Or0"niA"?i"' O1ie8!iv "3#i!"!' D"!"'
NIVEL DE CONFORMARE GENERAL

C$# Ci%> A B

Den3/ire O1&i0"?ii&e "n0"N"!$r3&3i Dre<!3ri&e %i $1&i0"?ii&e &38r>!$ri&$r

P3n8!"N /"Di/ FPMI $1?in3! FPOI

Nive& #e 8$nC$r/"re

TOTAL +9

NC0

Nive&3& #e 8$nC$r/"re 0ener"& FNC0I este dat de relaia:


!"g = #8 1 + #8 $ 1// 7H; #M 1 + #M $

#81 i #8$ = puncta&ele o)inute pentru fiele 1 i $< #M1 i #M$ = puncta&ele ma(ime posi)ile pentru fiele 1 i $.

-/

*7*7
APLICAREA METODEI LA NIVELUL COMPARTIMENTELORS LOCURILOR DE MUNC I AL ACTIVITILOR
8"!e0$rii #e inC$r/"?ii o)inute prin "<&i8"re" /e!$#ei &" nive&3& 8$/<"r!i/en!e&$rS &$83ri&$r #e /3n8> %i "& "8!ivi!>?i&$r'
ne8$nC$r/i!>?i&e C"?> #e 8ri!erii&e #e "3#i!S constituite din cerine care nu sunt ndeplinite n totalitate< nive&3& #e 8$nC$r/"re 0ener"& n raport cu criteriile de audit< nive&3& #e e83ri!"!e 0ener"& al o)iecti%ului e%aluat< nive&3& #e ri 8 "& $1ie8!iv3&3i ev"&3"!S apreciat pe )aza ni%elului de securitate general.

:7 D$83/en!"re" ne8$nC$r/i!>?i&$r'
pentru centralizarea neconformitilor identificate se utilizeaz i n acest caz2 $aportu# de aciuni corectiv9preventive prezentat n ta)elul +.1.

97 De!er/in"re" nive&3&3i #e 8$nC$r/"re 0ener"&'


puncta&ele ma(ime 3#M42 puncta&ele o)inute 3#84 i ni%elurile de conformare pariale 3!"4 o)inute pentru fiecare din fiele " i D aplicate se centralizeaz n ta)elul +.' n %ederea calculrii nive#u#ui de conformare genera# al o)iecti%ului analizat n raport cu criteriile de audit.
T"1e&3& *7; Or0"niA"?i"' O1ie8!iv "3#i!"!' D"!"' NIVEL DE CONFORMARE GENERAL C$# Ci%> C7 Cerin?e 0ener"&e D7 Cerin?e <e8iCi8e Den3/ire P3n8!"N /"Di/ FPMI $1?in3! FPOI Nive& #e 8$nC$r/"re

TOTAL

NC0

-1

Nive&3& #e 8$nC$r/"re 0ener"& FNC0I este dat de relaia:


!" g =

#8 1// #M

;7 De!er/in"re" nive&3&3i #e e83ri!"!e 0ener"&'


puncta&ele ma(ime 3#M42 puncta&ele o)inute 3#84 i ni%elurile de securitate pariale 3!.4 determinate pentru fiele 1 i $2 dar i pentru fiecare din fiele " i D utilizate2 se centralizeaz n ta)elul +.+2 unde se calculeaz nive#u# de securitate genera# al o)iecti%ului analizat.
T"1e&3& *7* Or0"niA"?i"' O1ie8!iv "3#i!"!' D"!"' NIVEL DE SECURITATE GENERAL C$# Ci%> Den3/ire P3n8!"N /"Di/ $1?in3 FPMI ! FPOI Nive& #e e83ri!"!e Nive& #e ri 8

A O1&i0"?ii&e "n0"N"!$r3&3i B Dre<!3ri&e %i $1&i0"?ii&e &38r>!$ri&$r C7 Cerin?e 0ener"&e

D7 Cerin?e <e8iCi8e

TOTAL

NS0

NR0

Nive&3& #e e83ri!"!e 0ener"& FNS0I este dat de relaia:


!.g =

#8 1// #M

#8 i #M puncta&ele o)inute2 respecti% cele ma(ime posi)ile determinate pentru fiele 1 i $ utilizate la e%aluarea managementului organizaiei2 precum i pentru fiele " i D aplicate n mod direct o)iecti%ului e%aluat.

-2

*7 De!er/in"re" nive&3&3i #e ri 8 0ener"&'


nive&3& #e e83ri!"!e este un in#i8"!$r 8$nven?i$n"& in!e!i8S inver <r$<$r?i$n"& 83 nive&3& #e ri 8T nive&3& #e ri 8 al sistemului de munc analizat poate fi "<re8i"! =n C3n8?ie #e v"&$"re" nive&3&3i #e e83ri!"!e pe )aza unei relaii de coresponden cum este cea prezentat n ta)elul +.-.
T"1e&3& *7+ Re&"?i" #e 8$re <$n#en?> =n!re nive&3& #e e83ri!"!e %i nive&3& #e ri 8 "& $1ie8!iv3&3i "n"&iA"! Nive& #e e83ri!"!e 91=1// H *1=9/ H 71=*/ H su) 71 H Nive& #e ri 8 ?isc mic ?isc mediu ?isc mare ?isc foarte mare

-'

+7
APLICAIE PRACTIC' EVALUAREA CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I ALTE CERINE N CAZUL UNEI ORGANIZAII CU ACTIVITATE DE BIROU

-+

CARACTERISTICILE SOCIETII EVALUATE'


..". ... ..?.B. are 6 lucrtori care desfoar e(clusi% acti%itate de )irou< acti%itile de pre%enire i protecie sunt realizate de ctre un ser%iciu e(tern cu care societatea a nc,eiat un contract.

+7:7
PROGRAMUL DE EVALUARE A CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I ALTE CERINE
#entru anul 2/12 la ni%elul ..". ... ..?.B. a fost sta)ilit Pr$0r"/3& #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii 83 8erin?e&e &e0"&e %i "&!e 8erin?e prezentat n figura -.1. 0%alurile %or fi realizate de ctre ser%iciul e(tern de pre%enire i protecie.
..". ... ..?.B. 1pro)at2 PROGRAM DE EVALUARE A CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I ALTE CERINE PE ANUL 9(:9 Nr7 C$/<"r!i/en!Q 8r! L$8 #e /3n8> 7 1. Director Deneral 2. #ersonal cu acti%itate de )irou Kntocmit2 : 9 ; E E Data: 1-.12.2/11 L3n" #e #e C>%3r"re * + R ) , O1 erv"?ii :( :: :9

Fi07 +7: Pr$0r"/3& #e ev"&3"re " 8$nC$r/>rii

--

+797
EVALUAREA MANAGEMENTULUI ORGANIZAIEI
+797:7FIELE UTILIZATE pentru e%aluarea managementului organizaiei2 asigurat de ctre Directorul
Deneral2 se utilizeaz fiele 1 i $< fiele completate n urma culegerii informaiilor de ctre ec,ipa de e%aluare sunt prezentate n continuare. A7 OBLIGAIILE ANGAMATORULUI
Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Begea securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !ormele metodologice de aplicare a pre%ederilor Begii securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *9C'91C"00 =

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1.1. 1nga&atorii care au lucrtori n acelai loc de munc cola)oreaz pentru asigurarea msurilor de ..M. E ' art. 22 73-42 163242 2/3'4 art. *22 171.2. .unt realizate acti%itile de pre%enire i protecie prin lucrtori desemnai sau ser%icii de pre%enire i protecie interneCe(terne. E ' art. 73142 *3142 *3242 *3'42 *3+42 *3-42 93242 93+4 art. 1'2 1+2 1-2 162 172 1*2 192 2/2 2+3142 2+3'42 2*2 '' 1.'. #ersonalul care realizeaz acti%itile de pre%enire i protecie este competent i suficient. E ' art. 73142 93142 93+4 art. 212 223142 2'2 263142 263'4 1.+. .unt e%aluate riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor i sunt sta)ilite msurile de pre%enire adec%ate2 E ' inclusi% pentru grupurile sensi)ile la riscuri. art. 73242 73+42 12314a2 12314)2 '-2 '6 1.-. 1nga&atorul sta)ilete i implementeaz msurile de securitate i sntate n munc pe )aza principiilor generale de pre%enire. E 2 art. 73'4 -6

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1.6. Msurile pri%ind securitatea2 sntatea i igiena n munc nu comport o)ligaii financiare pentru lucrtori. E 1 art. 7364 1.7. 1tri)uiile lucrtorilor desemnaiCser%iciilor interne pri%esc numai ..M i aspectele complementare2 iar acetia au la dispoziie timpul necesar i mi&loacele adec%ate pentru E 2 e(ercitarea acestor atri)uii. art. *364 art. 223242 2+3242 2-2 26324 1.*. Bucrtorii desemnai i ser%iciile interneCe(terne cola)oreaz ntre ei ori de cAte ori este necesar. E 2 art. 93'4 art. 263+42 '/ 1.9. 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru acordarea primului a&utor2 stingerea incendiilor i e%acuarea lucrtorilor 3inclusi% a altor persoane prezente n unitate4 i a sta)ilit legturile cu E ' ser%iciile e(terne de urgen. art. 1/314 1.1/. 1nga&atorul a desemnat lucrtorii care aplic msurile de prim a&utor2 de stingere a incendiilor i de e%acuare a lucrtorilor. E ' art. 1/324 1.11. !umrul acestor lucrtori2 instruirea i ec,ipamentul pus la dispoziie este adec%at mrimii iCsau riscurilor specifice E 2 ntreprinderii iCsau unitii. art. 1/3'4 1.12. Bucrtorii sunt instruii pri%ind msurile care tre)uie aplicate n cazul unui pericol gra% i iminent. E ' art. 113142 113'4 art. 1/12 1/22 1/'2 1/+ 1.1'. 1nga&atorul ine e%idena accidentelor de munc2 accidentelor uoare2 a )olilor profesionale i a incidentelor periculoase. E art. 12314c2 '23142 '+3-4 2 art. 1'-2 1'62 1'72 1'*2 1'92 1+/2 1+12 1+22 1622 1722 17'2 17+ 1.1+. 1nga&atorul comunic i ela)oreaz pentru autoritile competente rapoarte pri%ind accidentele suferite de anga&aii si i e%enimentele produse. E 2 art. 12314d2 273142 '2324 art. 1/*2 1/9 1.1-. Kn faza de cercetare2 proiectare i e(ecuie a construciilor2 a ec,ipamentelor de munc precum i de ela)orare a te,nologiilor de fa)ricaie sunt adoptate soluii conforme E 2 pre%ederilor legale n %igoare pri%ind securitatea i sntatea n munc. art. 1' a4

-7

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1.16. 0(ist i se aplic un plan de pre%enire i protecie compus din msuri te,nice2 sanitare2 organizatorice i de alt natur2 )azat pe e%aluarea riscurilor. E ' art. 1' )4 art. +6 1.17. Nnitatea are autorizaie de funcionare din punct de %edere al securitii i sntii n munc. E 2 art. 1' c4 art. '2 +2 -2 62 11 1.1*. 1nga&atorul a sta)ilit pentru lucrtori2 prin fia postului atri)uiile i rspunderile ce le re%in n domeniul securitii i E 2 sntii n munc2 corespunztor funciilor e(ercitate. art. 1' d4 1.19. 1nga&atorul a ela)orat instruciuni proprii pentru completarea iCsau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc2 inAnd seama de particularitile acti%itilor i a E ' locurilor de munc. art. 1' e4 1.2/. 1nga&atorul asigur i controleaz cunoaterea i aplicarea de ctre toi lucrtorii a msurilor pre%zute n planul de pre%enire i protecie i a pre%ederilor legale n domeniul securitii i E ' sntii n munc. art. 1' f4 1.21. 1nga&atorul asigur materialele necesare informrii i instruirii lucrtorilor 3afie2 pliante2 filme etc.4. E 2 art. 1' g4 art. 1*93142 1*9324 1.22. 1nga&atorul asigur informarea fiecrei persoane2 anterior anga&rii n munc2 asupra riscurilor la care aceasta este e(pus la locul de munc2 precum i asupra msurilor de pre%enire i E ' protecie necesare. art. 1' ,4 1.2'. 1nga&atorul a luat msuri pentru autorizarea e(ercitrii meseriilor i a profesiilor pre%zute de legislaia specific. E ' art. 1' i4 1.2+. .unt anga&ate persoane care2 n urma e(amenului medical i2 dup caz2 a testrii psi,ologice a aptitudinilor corespund E ' sarcinii de munc pe care urmeaz s o e(ecute. art. 1' &4. 1.2-. 1nga&atorul asigur controlul medical periodic i2 dup caz2 controlul psi,ologic periodic al anga&ailor. E ' art. 1' &42 2-3142 2-324 art. 27 1.26. 1nga&atorul ine e%idena zonelor cu risc ridicat i specific. E art. 1' Q4 ' art. 1/-2 1/62 1/7

-*

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1.27. 1nga&atorul asigur funcionarea permanent i corect a sistemelor i dispoziti%elor de protecie2 a aparaturii de msur i control2 precum i a instalaiilor de captare2 reinere i E ' neutralizare a su)stanelor noci%e dega&ate n desfurarea proceselor te,nologice. art. 1' l4 1.2*. 1nga&atorul cola)oreaz corespunztor cu inspectorul de munc 3prezint documentele i d relaiile solicitate2 desemneaz lucrtorii care s participe la efectuarea E 2 controlului sau la cercetarea e%enimentelor4. art. 1' m42 1' o4 1.29. 1nga&atorul asigur realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munc cu prile&ul %izitelor de control i a cercetrii E ' e%enimentelor. art. 1' n4 1.'/. 1nga&atorul cunoate i respect o)ligaia de a nu modifica starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colecti%2 n afar de cazurile n care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita %iaa accidentailor i a E 1 altor persoane. art. 1' p4 art. 111 1.'1. 1nga&atorul asigur ec,ipamente de munc fr pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor. E ' art. 1' R4 1.'2. 1nga&atorul asigur ec,ipamente indi%iduale de protecie i inlocuirea acestora n cazul degradrii sau al pierderii E ' calitilor de protecie. art. 1' r42 1' s4 1.''. 1limentaia de protecie se acord o)ligatoriu i gratuit persoanelor care lucreaz n condiii care impun acest lucru. E ' art. 1+ 1.'+. "ondiiile de acordare a alimentaiei de protecie sunt sta)ilite prin contractul colecti% de munc iCsau contractul indi%idual. E 2 art.1+ 1.'-. 1nga&atorul acord n mod o)ligatoriu i gratuit materiale igienico=sanitare. E 2 art. 1-314 1.'6. "ondiiile de acordare a materialelor igienico=sanitare sunt sta)ilite prin cotractul colecti% de munc iCsau contractul E 2 indi%idual. art. 1-324 1.'7. Bucrtorii iCsau reprezentanii acestora primesc informaiile necesare pri%ind riscurile pentru securitate i sntate n munc2 msurile de pre%enire i protecie atAt la ni%elul ntreprinderiiCunitii cAt i la ni%elul fiecrui post de lucru E ' iCsau funcii2 msurile de prim a&utor2 stingere a incendiilor i e%acuare a lucrtorilor. art. 163142 1*374 -9

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1.'*. Bucrtorii desemnai sau reprezentanii lucrtorilor au acces la e%aluarea riscurilor i msurile de protecie2 e%idena e%enimentelor i rapoartele pri%ind aceste e%enimente2 E 2 informaii pri%ind msurile din domeniul ..M i informaii de la instituiile de control i autoritile competente din domeniu. art. 17 1.'9. 1nga&atorul consult lucrtorii iCsau reprezentanii lor i permite participarea acestora 3incusi% cu propuneri4 la discutarea pro)lemelor ..M. E 2 art. 1*3142 1*3242 1*3'42 1*3+42 1*3-4 art. 292 -6 1.+/. ?eprezentanii lucrtorilor dispun de timp i mi&loace adec%ate pentru e(ercitarea atri)uiilor. E 2 art. 1*364 1.+1. ?eprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul ..M au posi)ilitatea de a=i prezenta o)ser%aiile inspectorilor E 2 de munc i inspectorilor sanitari n timpul %izitelor de control. art.1*3*4 1.+2. 0ste nfiinat i organizat comitetul de securitate i sntate n munc. E ' art. 19 art. -72 -*2 -92 6/2 612 622 6'2 6+ 1.+'. 1nga&atorul asigur funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc. E ' art. 19 art. 6-2 66 1.++. .e e(ercit atri)uiile comitetului de securitate i sntate n munc pentru realizarea informrii2 consultrii i participrii E ' lucrtorilor. art. 67 1.+-. 1nga&atorul i ndeplinete o)ligaiile referitoare la comitetul de securitate i sntate n munc. E 2 art. 6*2 692 7/2 712 722 7' 1.+6. 1nga&atorul asigur condiiile pentru ca fiecare lucrtor s primeasc o instruire suficient i adec%at n domeniul ..M2 n special su) form de informaii i instruciuni de lucru E ' specifice locului de munc i postului su. art. 2/3142 2/3242 2/3+4 art. --2 772 *1 1.+7. nstruirea n domeniul ..M nu se realizeaz pe c,eltuiala luctorilor iCsau a reprezentanilor2 are loc n timpul programului de lucru iar pentru reprezentanii lucrtorilor se E 1 poate realiza i n e(teriorul ntreprinderii iCsau unitii. art. 21 art. 763142 76324 1.+*. 1nga&atorul asigur )aza material corespunztoare unei instruiri adec%ate. E 2 art. 7*2 792 */

6/

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1.+9. 1nga&atorul asigur realizarea instruirii introducti%=generale. E ' art. *'2 *+2 *-2 *62 *72 **2 *9 1.-/. 1nga&atorul asigur realizarea instruirii la locul de munc. E ' art. 9/2 912 922 9'2 9+ 1.-1. 1nga&atorul asigur realizarea instruirii periodice. E ' art. 9-2 962 972 9*2 992 1// 1.-2. 0%enimentele care au produs incapactitate temporar de munc sunt cercetate de ctre anga&ator2 iar rezultatele cercetrilor sunt consemnate n procese %er)ale. E 2 art. 29314 a42 29324 art. 11+2 11-2 11*2 1192 12/3142 12/3242 122=1'+ 1.-'. "ontractul colecti% de munc2 regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare sta)ilesc condiiile de alegere de ctre lucrtori a reprezentanilor lor cu rspunderi E 2 specifice n domeniul ..M. art. -22 -' 1.-+. 1nga&atorul cunoate i respect o)ligaiile sale pri%ind comunicarea2 cercetarea i nregistrarea e%enimentelor produse n afara granielor ?omAniei2 n care sunt implicai lucrtori ai E 2 si2 aflai n ndeplinirea sarcinilor de stat2 de interes pu)lic su a ndatoririlor de ser%iciu. art. 1+'2 1++2 1+-2 1+6 1.--. 1nga&atorul cunoate i respect o)ligaiile pri%ind comunicarea e%enimentelor produse pe teritoriul ?omAniei2 n care sunt implicai ceteni strini aflai n ndeplinirea E 2 atri)uiilor de ser%iciu. art. 1+7314 1.-6. 1nga&atorul este prezent sau este reprezentat la cercetarea cazurilor de )oal profesional. E 1 art. 1-22 1-+2 1--2 1-62 1-7 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #81 > a L ) L c > 99 P3n8!"N /"Di/' #M1 > '3d L e L f4 > 1/NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #81 > a' L )2 L c1 > 2-/ P3n8!"N /"Di/' #M1 > '3d' L e2 L f14 > 261 a > -* ) > 'c>6 d > 2/ e > 12 f>' Nive& #e 8$nC$r/"re' !"1 > #81C #M1 1// > 9+ H Nive& #e e83ri!"!e' !.1 > #81C #M1 1// > 96 H

61

B7 DREPTURILE I OBLIGAIILE LUCRTORILOR


Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Begea securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !orme metodologice de aplicare a pre%ederilor Begii securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *9C'91C"00 =

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere $.1. Bucrtorii care n cazul unui pericol gra% i iminent prsesc locul de munc iCsau o zon periculoas nu sunt pre&udiciai i sunt prote&ai mpotri%a oricror consecine negati%e i ne&ustificate pentru acetia2 cu e(cepia situaiilor n care E ' acioneaz imprudent sau dau do%ad de negli&en gra%. art. 113242 113+4 art. 1/12 1/2 $.2. Bucrtorii iCsau reprezentanii lor formuleaz propuneri pri%ind pre%enirea accidentelor de munc i a m)oln%irilor profesionale2 precum i propuneri i cereri pentru E 1 m)untirea condiiilor de munc. art. 1* art. 67 g42 67 i4 $.'. Bucrtorii i desfoar acti%itatea n conformitate cu pregtirea i instruirea lor2 precum i cu instruciunile primite din partea anga&atorului2 astfel ncAt s nu e(pun la pericol de accidentare sau m)oln%ire profesional atAt propria persoan2 E ' cAt i alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n procesul de munc. art. 22 $.+. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc utilizeaz corect mainile2 aparatura2 uneltele2 su)stanele periculoase2 ec,ipamentele de transport i alte mi&loace de E ' producie. art. 2'314a2 2'324 $.-. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc utilizeaz corect ec,ipamentul indi%idual de protecie acordat i2 dup utilizare2 l napoiaz sau l depun n locul destinat E ' pentru pstrare. art. 2'314)2 2'324 $.6. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc nu scot din funciune2 nu modific2 nu sc,im) i nu nltur ar)itrar dispoziti%ele de securitate proprii2 n special ale mainilor2 E ' aparaturii2 uneltelor2 instalaiilor te,nice i cldirilor i utilizeaz corect aceste dispoziti%e. art. 2'314c2 2'324

62

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere $.7. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc comunic imediat anga&atorului iCsau lucrtorilor desemnai orice situaie despre care au moti%e ntemeiate s o considere E ' un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 precum i orice deficien a sistemelor de protecie. art. 2'314d2 2'324 $.*. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc aduc la cunotina conductorului locului de munc iCsau E 2 anga&atorului accidentele suferite de propria persoan. art. 2'314e2 2'324 $.9. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc coopereaz cu anga&atorul iCsau cu lucrtorii desemnai2 atAt timp cAt este necesar2 pentru a face posi)il realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i E 1 inspectorii sanitari2 pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor. art. 2'314f2 2'324 $.1/. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc coopereaz2 atAt timp cAt este necesar2 cu anga&atorul iCsau cu lucrtorii desemnai2 pentru a permite anga&atorului s se asigure c mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i E 1 fr riscuri pentru securitate i sntate2 n domeniul su de acti%itate. art. 2'314g2 2'324 $.11. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc i=au nsuit i respect pre%ederile legislaiei n domeniul securitii E ' i sntii n munc i msurile de aplicare a acestora. art. 2'314,2 2'324 $.12. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc dau relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii E 2 sanitari. art. 2'314i2 2'324 $.1'. 0%enimentele sunt comunicate de ndat anga&atorului de ctre conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care E 2 are cunotin despre producerea acestora. art. 26 $.1+. Bucrtorii i=au ales reprezentanii cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc. E 1 art. -2 $.1-. Bucrtorii au comunicat n scris anga&atorului numrul i numele reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n E 1 domeniul securitii i sntii n munc. art. -+ $.16. Bucrtorii i=au desemnat reprezentanii n comitetul de securitate i sntate n munc dintre reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n E 1 munc. art. 6/324

6'

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8$ > a L ) L c > 26 P3n8!"N /"Di/' #M$ > '3d L e L f4 > 27 NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8$ > a' L )2 L c1 > -9 P3n8!"N /"Di/' #M$ > '3d' L e2 L f14 > 6/

a > 1)>' c>* d>e>1 f>' Nive& #e 8$nC$r/"re' !"$ > #8$C #M$ 1// > 96 H Nive& #e e83ri!"!e' !.$ > #8$C #M$ 1// > 9* H

+79797RAPORTUL DE ACIUNI CORECTIVEQPREVENTIVE


Or0"niA"?i"' S7C7 777 S7R7L7 O1ie8!iv "3#i!"!' Dire8!$r Gener"& D"!"' :(7(;79(:9 RAPORT DE ACIUNI CORECTIVEQPREVENTIVE
C$# in#i8"!$r De 8riere" ne8$nC$r/i!>?ii A8?i3ni 8$re8!iveQ<reven!ive 1c,iziionarea i amplasarea unei truse de prim a&utor. 1.9 Kn societate nu este disponi)il o trus de prim a&utor. Nrmrirea i completarea coninutului trusei de prim a&utor. Desemnarea unei persoane care s acorde primul a&utor n caz de necesitate. nstruirea persoanei desemnate prin participarea la un curs e(tern de prim a&utor. "ompletarea procedurii de in%estigare a incidentelor cu pre%ederi pri%ind o)ligaia anga&atorului de a fi prezent sau de a asigura reprezentarea sa la cercetarea cazurilor de )oal profesional. Meninerea de nregistrri scrise ale propunerilor lucrtorilor pri%ind securitatea i sntatea n munc. Re <$n "1i& Director Deneral .er%iciu e(tern de pre%enire i protecie Director Deneral Director Deneral Ter/en #e re"&iA"re 19./'.2/12 #ermanent

1.1/ 1.11

Kn societate nu sunt desemnai lucrtorii care aplic msurile Kn societate nu e(ist personal instruit pentru acordarea primului a&utor. #rocedura de in%estigare a incidentelor nu pre%ede prezena sau reprezentarea anga&atorului la cercetarea cazurilor de )oal profesional. !u sunt nregistrate propunerile lucrtorilor pri%ind securitatea i sntatea n munc.

19./'.2/12 '/./+.2/12

1.-6

Director Deneral

'/./+.2/12

$.2

Director Deneral

#ermanent

6+

+797;7NIVELUL DE CONFORMARE GENERAL


Or0"niA"?i"' S7C7 777 S7R7L7 O1ie8!iv "3#i!"!' Dire8!$r Gener"& D"!"' :(7(;79(:9 NIVEL DE CONFORMARE GENERAL
C$# Ci%> 1 $ Den3/ire 8)ligaiile anga&atorului Drepturile i o)ligaiile lucrtorilor P3n8!"N /"Di/ FPMI $1?in3! FPOI 1/99 27 26 TOTAL :;9 :9+ Nive& #e 8$nC$r/"re 9+ H 96 H NC0 -+ K

+7;7
EVALUAREA ACTIVITII DE BIROU
i !e/3& #e /3n8> ev"&3"!'
eDe83!"n!' personal cu studii medii sau superioare care desfoar e(clusi% acti%itate de )irou< "r8in" #e /3n8>' lucrri efectuate cu a&utorul calculatorului 3te,noredactare i tiprire documente2 gestionare )aze de date etc.4< nlocuirea consuma)ilelor pentru imprimante2 cu e(cepia celor pentru copiator< efectuarea de operaii )ancare n numerar 3depuneri2 ncasri2 retrageri4 i transport sume de )ani2 n cazul casierului< meninerea cureniei n spaiile de lucru i n spaiile ane(e 3oficiu4.

/iN&$"8e #e /3n8>Qe86i<"/en!e #e /3n8>' calculator #"< imprimant laser< copiator< mo)ilier de )irou< rec,izite 3cutter2 foarfec2 perforator2 capsator2 creioane2 pi(uri etc.4< instalaie de aer condiionat< instalaie de nclzire central< instalaie de alimentare cu energie electric 322/ G4<

6-

cldirea n care funcioneaz societatea2 pre%zut cu scri interioare i lift pentru transport persoane2 fr nsoitor. /e#i3& #e /3n8> este caracterizat de: iluminat de tip mi(t 3natural i artificial de tip general4< posi)ilitatea reglrii temperaturii n spaiile de )irouri prin instalaia de nclzire central i instalaia de aer condiionat.

&e0i &"?i" "<&i8"1i&> i !e/3&3i #e /3n8> ev"&3"!'


1. Le0e" securitii i sntii n munc nr7 ;:-Q9((RT 2. L7G7 nr7 :*9+Q9((R pentru apro)area !ormelor metodologice de aplicare a pre%ederilor Begii securitii i sntii n munc nr. '19C2//6< '. L7G7 nr7 :(-:Q9((R pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc< +. L7G7 nr7 -):Q9((R pri%ind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc< -. L7G7 nr7 ::*RQ9((R pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc< 6. L7G7 nr7 :(9,Q9((R pri%ind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea ec,ipamentelor cu ecran de %izualizare< 7. L7G7 nr7 ;++Q9(() pri%ind supra%eg,erea sntii lucrtorilor< *. O7U7G7 nr7 --Q9((( pri%ind msurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc. la aceste acte normati%e se mai adaug 5)nstruciuni#e proprii de securitate 3i s0n0tate 1n munc0 pentru activitatea de birou6 F8$# IP.(:I pe )aza crora se ela)oreaz Ci%" D7: 5Activitate de birou6

+7;7:7FIELE UTILIZATE Ci%e&e 3!i&iA"!e <en!r3 ev"&3"re" "8!ivi!>?ii #e 1ir$3 3r/>!$"re&e' 3n!

C:7 Cerine minime de securitate 3i s0n0tate pentru #ocu# de munc02 C97 Cerine minime pentru semna#i+area de securitate 3i9sau de s0n0tate #a #ocu# de munc02 C;7 Cerine minime de securitate 3i s0n0tate pentru ut#i+area 1n munc0 de c0tre #ucr0tori a ec/ipamente#or de munc02 C*7 Cerine minime de securitate 3i s0n0tate 1n munc0 referitoare #a uti#i+area ec/ipamente#or cu ecran de vi+ua#i+are2 C9:7 Supraveg/erea s0n0t0ii #ucr0tori#or2
66

C997 M0suri ce pot fi ap#icate 1n perioade#e cu temperaturi e treme pentru protecia persoane#or 1ncadrate 1n munc02 D7: Activitate de birou.

fiele completate cu puncta&ele acordate2 corespunztor constatrilor


efectuate n teren2 sunt prezentate n continuare.
C7:7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU LOCUL DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/91C16./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 19*9C6-+C"00

N$!" :' "onform art. 22 pre%ederile M.D. 1/91C2//6 nu se aplic: a. mi&loacelor de transport utilizate n afara ntreprinderii iCsau unitii sau locurilor de munc din interiorul mi&loacelor de transport< ). antierelor temporare sau mo)ile< c. industriilor e(tracti%e< d. %aselor de pescuit< e. cAmpurilor2 pdurilor i altor terenuri care aparin unei ntreprinderi agricole sau forestiere2 dar sunt situate n afara ariei cldirilor ntreprinderii. N$!" 9' "onform art. -2 se consider c un lucrtor lucreaz n condiii de izolare atunci cAnd nu are contact %izual i comunicare %er)al direct cu ali lucrtori2 n cele mai multe cazuri pentru o perioad de timp mai mare de o or2 i cAnd nu este posi)il s i se acorde a&utor imediat n caz de accident sau cAnd se afl ntr=o situaie critic. C$# In#i8"!$r L$83ri&e #e /3n8> 3!i&iA"!e <en!r3 <ri/" #"!> #3<> (:7:(79((R ndeplinesc urmtoarele cerine minime de securitate i sntate: :7 S!"1i&i!"!e %i reAi !en?>7 "ldirile care adpostesc locurile de munc au o structur i o rezisten corespunztoare naturii utilizrii lor. art. 62 ane(a 12 pct. 2 97 In !"&"?ii e&e8!ri8e nstalaiile electrice sunt proiectate i construite astfel ncAt s nu prezinte pericol de incendiu sau e(plozie. art. 62 ane(a 12 pct. ' Bucrtorii sunt prote&ai mpotri%a riscului de accidentare prin atingere direct iCsau atingere indirect. art. 62 ane(a 12 pct. ' NQA ( : 9 ; P$n#ere

'

'

'

67

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere #roiectarea2 construcia i alegerea materialului i dispoziti%elor de protecie au inut seama de tensiunea nominal2 influena condiiilor e(terne i de competena E ' lucrtorilor care au acces la prile componente ale instalaiei. art. 62 ane(a 12 pct. ' ;7 C>i %i ie%iri #e 3r0en?> "ile i ieirile de urgen sunt meninute n permanen li)ere i conduc n mod cAt mai direct posi)il n aer li)er sau E ' n spaii li)ere. art. 62 ane(a 12 pct. +.1 !umrul2 amplasarea i dimensiunile cilor i ieirilor de urgen corespund utilizrii2 ec,ipamentului2 dimensiunilor locului de munc2 precum i numrului ma(im de persoane care pot fi prezente2 asigurAnd e%acuarea rapid i n condiii E ' cAt mai sigure a lucrtorilor de la toate posturile de lucru2 n caz de pericol. art. 62 ane(a 12 pct. +.22 +.' Nile de ieire n caz de urgen se desc,id spre e(terior i nu sunt glisante sau turnante. E ' art. 62 ane(a 12 pct. +.+ Nile de ieire n caz de urgen nu sunt ncuiate sau fi(ate i pot fi desc,ise cu uurin de ctre orice persoan n caz de E ' urgen. art. 62 ane(a 12 pct. +.+ "ile i ieirile de urgen sunt semnalizate2 iar semnalizarea este rezistent i plasat n locurile corespunztoare. E 2 art. 62 ane(a 12 pct. +."ile i ieirile de urgen2 precum i cile de circulaie i uile de acces spre acestea sunt meninute li)ere de orice E ' o)stacole. art. 62 ane(a 12 pct. +.6 "ile i ieirile de urgen care necesit iluminare sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen2 n cazul n care E ' se ntrerupe alimentarea cu energie electric. art. 62 ane(a 12 pct. +.7 *7 De!e8!"re" %i <revenire" in8en#ii&$r Bocurile de munc sunt pre%zute cu dispoziti%e corespunztoare pentru stingerea incendiilor i2 dac este E ' cazul2 cu detectoare de incendii i sisteme de alarm. art. 62 ane(a 12 pct. -.1 Dispoziti%ele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt uor accesi)ile2 simplu de mane%rat i semnalizate E ' corespunztor. art. 62 ane(a 12 pct. -.2 +7Ven!i&"?i" &$83ri&$r #e /3n8> =n <"?ii =n86i e Ba locurile de munc n spaii nc,ise se asigur suficient aer proaspt2 a%And n %edere metodele de lucru utilizate i E ' cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 6.1 6*

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere .istemul de %entilare forat este meninut n stare de funcionare. E ' art. 62 ane(a 12 pct. 6.1 1%ariile sunt semnalizate de un sistem de control2 dac acest lucru este necesar pentru sntatea lucrtorilor. E ' art. 62 ane(a 12 pct. 6.1 nstalaiile de %entilare mecanic sau de aer condiionat funcioneaz astfel ncAt s nu creeze disconfort prin E 1 e(punerea lucrtorilor la cureni de aer. art. 62 ane(a 12 pct. 6.2 Depunerile sau impuritile care pot crea un risc imediat pentru sntatea lucrtorilor prin poluarea atmosferei sunt E 2 eliminate fr ntArziere. art. 62 ane(a 12 pct. 6.2 R7 Te/<er"!3r" =n =n8><eri Temperatura din ncperile ce cuprind posturi de lucru este adec%at organismului uman2 inAnd seama de metodele de E 1 lucru utilizate i ce cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 7.1 Temperatura din camerele de odi,n2 ncperile pentru personalul de ser%iciu permanent2 grupurile sanitare2 cantine i ncperile pentru acordarea primului a&utor corespunde E 1 destinaiei specifice. art. 62 ane(a 12 pct. 7.2 Ierestrele2 luminatoarele i glas%andurile permit e%itarea luminii solare e(cesi%e la locurile de munc. E 1 art. 62 ane(a 12 pct. 7.' )7 I&3/in"!3& n"!3r"& %i "r!iCi8i"& Kn msura n care este posi)il2 locurile de munc au iluminat natural suficient i sunt pre%zute cu iluminat artificial E 1 adec%at. art. 62 ane(a 12 pct. *.1 nstalaiile de iluminat din ncperile cu posturi de lucru i de pe cile de acces i de circulaie sunt amplasate astfel ncAt s nu e(iste riscul de accidentare al lucrtorilor ca E 1 rezultat al tipului de iluminat montat. art. 62 ane(a 12 pct. *.2 Bocurile de munc n care lucrtorii sunt n mod deose)it e(pui riscurilor n caz de ntrerupere a iluminatului artificial sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen de o E ' intensitate suficient. art. 62 ane(a 12 pct. *.' ,7 P"r#$ e&iS <ere?iS <&"C$"ne %i "8$<eri%3ri "&e =n8><eri&$r #ardoselile locurilor de munc sunt lipsite de proeminene2 E 2 de guri sau de planuri nclinate periculoase2 sunt fi(e2 sta)ile i nealunecoase. art. 62 ane(a 12 pct. 9.1

69

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere Kncperile care cuprind posturi de lucru sunt izolate termic2 corespunztor tipului de ntreprindere i acti%itii fizice a E 1 lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 9.1 .uprafeele pardoselilor2 pereilor i plafoanelor din ncperi sunt meninute curate i sunt reno%ate. E 1 art. 62 ane(a 12 pct. 9.2 #ereii transpareni sau translucizi2 n special pereii de sticl sunt semnalizai clar i sunt construii din materiale securizate sau sunt separai de posturile de lucru i cile de E ' circulaie. art. 62 ane(a 12 pct. 9.' 1ccesul pe acoperiurile construite din materiale cu rezisten insuficient este permis numai dac e(ist ec,ipamente care s asigure e(ecutarea lucrrii n condiii de E ' securitate. art. 62 ane(a 12 pct. 9.+ -7 Fere !re %i &3/in"!$"re Bucrtorii pot desc,ide2 nc,ide2 regla i fi(a ferestrele2 luminatoarele i %entilatoarele n condiii de securitate E 2 3inclusi% poziionarea i fi(area acestora la desc,idere4. art. 62 ane(a 12 pct. 1/.1 Ierestrele i luminatoarele sunt concepute n raport cu ec,ipamentele de curare sau sunt pre%zute cu dispoziti%e care permit curarea lor fr riscuri pentru lucrtorii care E 2 e(ecut aceast operaie sau pentru lucrtorii prezeni n cldire sau n &urul acesteia. art. 62 ane(a 12 pct. 1/.2 :(7 U%i %i <$r?i #oziia2 numrul i dimensiunile uilor i porilor precum i materialele folosite la construcia acestora corespund naturii E 2 i utilizrii ncperilor sau incintelor. art. 62 ane(a 12 pct. 11.1 Nile transparente sunt marcate corespunztor2 la nlimea %ederii. E ' art. 62 ane(a 12 pct. 11.2 Nile i porile )atante sunt transparente sau au un panou transparent. E 1 art. 62 ane(a 12 pct. 11.' .uprafeele transparente sau translucide ale uilor i porilor care nu sunt construite dintr=un material securizat sunt prote&ate mpotri%a spargerii dac e(ist periocul rnirii E 2 lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 11.+ Nile glisante sunt pre%zute cu un sistem de siguran care s mpiedice ieirea de pe ine i cderea lor. E 1 art. 62 ane(a 12 pct. 11.Nile i porile care se desc,id n sus sunt pre%zute cu un sistem de siguran care s mpiedice cderea lor. E 1 art. 62 ane(a 12 pct. 11.6 7/

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere Nile i porile situate de=a lungul cilor de sal%are sunt marcate corespunztor2 pot fi desc,ise din interior n orice moment2 fr a&utor special2 inclusi% cAnd sunt ocupate toate E ' locurile de munc. art. 62 ane(a 12 pct. 11.7 Dac utilizarea de ctre pietoni a porilor destinate n principal circulaiei %e,iculelor prezint pericol de accidentare2 au fost create ui pentru pietoni n %ecintatea E ' imediat a acestor pori2 marcate clar i dega&ate n permanen. art. 62 ane(a 12 pct. 11.* Nile i porile mecanice nu prezint riscuri de accidentare pentru lucrtori2 sunt pre%zute cu dispoziti%e de oprire de urgen accesi)ile i uor de identificat i pot fi desc,ise E 2 manual n cazul ntreruperii alimentrii cu energie2 dac nu se desc,id automat n aceast situaie. art. 62 ane(a 12 pct. 11.9 ::7 C>i&e #e 8ir83&"?ie . A$ne <eri83&$" e "ile de circulaie2 inclusi% treptele2 scrile fi(e2 c,eiurile i rampele de ncrcare sunt amplasate i dimensionate astfel ncAt s asigure un acces uor2 sigur i adec%at pentru pietoni E 2 i %e,icule2 fr a pune n pericol lucrtorii aflai n %ecintate. art. 62 ane(a 12 pct. 12.1 "ile utilizate pentru circulaia pietonal iCsau pentru transportul intern sunt dimensionate n concordan cu E 1 numrul potenial de utilizatori i tipul de acti%itate. art. 62 ane(a 12 pct. 12.2 "ile de circulaie destinate %e,iculelor sunt amplasate astfel ncAt s e(iste o distan suficient fa de ui2 pori2 treceri E ' pentru pietoni2 culoare i scri. art. 62 ane(a 12 pct. 12.' "ile de circulaie sunt marcate clar dac ec,ipamentele din ncperi i utilizarea acestora impun acest lucru. E 2 art. 62 ane(a 12 pct. 12.+ Fonele periculoase unde e(ist riscul cderii lucrtorului sau a unor o)iecte sunt pre%zute cu dispoziti%e care s e%ite E ' ptrunderea lucrtorilor neautorizai i sunt marcate clar. art. 62 ane(a 12 pct. 12..unt luate msuri corespunztoare pentru prote&area lucrtorilor autorizai s ptrund n zonele periculoase. E ' art. 62 ane(a 12 pct. 12.:97 M> 3ri <e8iCi8e <en!r3 8>ri r3&"n!e %i !r"n <$r!$"re .crile rulante i transportoarele funcioneaz n condiii de securitate2 sunt pre%zute cu dispoziti%ele de securitate E 2 necesare i sunt dotate cu dispoziti%e de oprire de urgen accesi)ile i uor de identificat. art. 62 ane(a 12 pct. 1'

71

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere :;7 C6ei3ri %i r"/<e #e =n8>r8"re ",eiurile i rampele de ncrcare corespund dimensiunilor ncrcturilor care se transport i au cel puin un punct de E 2 ieire 3pentru docurile lungi2 e(ist un punct de ieire la fiecare capt2 dac este posi)il4.. art. 62 ane(a 12 pct. 1+.12 1+.2 ?ampele de ncrcare asigur pre%enirea cderii lucrtorilor. E ' art. 62 ane(a 12 pct. 1+.' :*7 Di/en i3ni&e =n8><eri&$r %i v$&3/3& #e "er =n =n8><eri . &i1er!"!e" #e /i%8"re &" <$ !3& #e &38r3 Kncperile de lucru au o suprafa2 nlime i un %olum de E 1 aer suficiente. art. 62 ane(a 12 pct. 1-.1 Dimensiunile neocupate a postului de lucru sunt calculate astfel ncAt s permit lucrtorilor s ai) suficient li)ertate de micare pentru a=i ndeplini sarcinile de munc sau2 dac acest lucru nu este posi)il din moti%e specifice postului de E 1 lucru2 lucrtorul are suficient li)ertate de micare n apropierea postului su de lucru. art. 62 ane(a 12 pct. 1-.2 :+7 n8><eri <en!r3 $#i6n> Bucrtorii au la dispoziie ncperi pentru odi,n uor accesi)ile2 dac securitatea sau sntatea lucrtorilor impun acest lucru 3cu e(cepia )irourilor sau ncperilor de lucru E 1 similare2 care ofer posi)iliti ec,i%alente de rela(are n timpul pauzelor4. art. 62 ane(a 12 pct. 16.1 Kncperile pentru odi,n sunt suficient de mari i sunt pre%zute cu un numr de mese i scaune cu sptar E 2 corespunztor numrului de lucrtori. art. 62 ane(a 12 pct. 16.2 Kn ncperile pentru odi,n sunt luate msuri pentru protecia nefumtorilor mpotri%a disconfortului cauzat de fumul de E 2 tutun. art. 62 ane(a 12 pct. 16.' Dac orele de lucru sunt cu regularitate i frec%ent ntrerupte i nu e(ist o ncpere pentru odi,n2 sunt asigurate alte ncperi n care lucrtorii s poat sta2 ori de cAte ori este necesar pentru securitatea sau sntatea lor2 cu asigurarea E 2 proteciei nefumtorilor mpotri%a disconfortului cauzat de fumul de tutun. art. 62 ane(a 12 pct. 16.+ :R7 Fe/ei 0r"vi#e %i /"/e 8"re "&><!e"A> Iemeile gra%ide i mamele care alpteaz au posi)ilitatea de E ' a se odi,ni n poziie culcat n condiii corespunztoare. art. 62 ane(a 12 pct. 17

72

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere :)7 In !"&"?ii "ni!"re Dac lucrtorii tre)uie s poarte m)cminte de lucru special i dac din moti%e de sntate sau decen nu li se poate cere s se sc,im)e n alt spaiu2 acetia au la dispoziie E 1 %estiare cu dimensiuni suficiente2 separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei2 uor accesi)ile i pre%zute cu scaune. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.1.1.2 1*.1.22 1*.1.' Gestiarele permit depozitarea separat a m)rcmintei de lucru de %estimentaia i efectele personale2 cAnd este necesar 3de e(emplu su)stane periculoase2 umiditate2 E 2 murdrie4. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.1.2 Bucrtorii i pot ncuia m)rcmintea personal n timpul programului de lucru n %estiar sau alt loc sta)ilit. E 1 art. 62 ane(a 12 pct. 1*.1.22 1*.1.+ Dac natura acti%itii impune2 lucrtorii au la dispoziie duuri cu ap curent rece i cald2 suficient de ncptoare i n numr suficient2 separate sau utilizate separat de )r)ai E 1 i femei. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.2.12 1*.2.2 Dac duurile nu sunt necesare2 sunt pre%zute c,iu%ete cu ap curent 3i cald2 dac este necesar42 adec%ate i n numr suficient2 amplasate n apropierea posturilor de lucru E 1 i a %estiarelor i separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.2.' Dac ncperile cu duuri sau c,iu%ete sunt separate de %estiare2 e(ist o cale uoar de comunicare ntre ele. E 1 art. 62 ane(a 12 pct. 1*.2.+ Bucrtorii dispun de locuri speciale2 dotate cu un numr suficient de S"=uri i de c,iu%ete2 n apropierea posturilor de lucru2 a ncperilor de odi,n2 a %estiarelor i a slilor de E 1 duuri sau c,iu%ete2 cu ca)ine de S"=uri separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.' :,7 n8><eri <en!r3 "8$r#"re" <ri/3&3i "N3!$r Kn funcie de dimensiunile spaiilor de lucru2 de tipul acti%itii i de frec%ena accidentelor2 sunt asigurate una sau mai multe ncperi pentru acordarea primului a&utor2 E ' semnalizate corespunztor2 ec,ipate cu instalaii i dispoziti%e corespunztoare i care permit accesul cu )rancarde. art .62 ane(a 12 pct. 19.12 19.2 0c,ipamentul de prim a&utor este disponi)il n toate locurile unde condiiile de lucru o cer2 este marcat corespunztor i E ' este uor accesi)il. art. 62 ane(a 12 pct. 19.'

7'

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere :-7 L38r>!$ri 83 #iA"1i&i!>?i Ba organizarea locurilor de munc s=a inut seama de lucrtorii cu diza)iliti2 n special n ceea ce pri%ete uile2 cile de comunicaie2 scrile2 duurile2 c,iu%etele2 S"=urile E ' i posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de aceti lucrtori. art. 62 ane(a 12 pct. 2/ 9(7 L$83ri #e /3n8> =n "er &i1er F#i <$Ai?ii <e8i"&eI #osturile de lucru2 cile de circulaie i alte zone sau instalaii n aer li)er2 utilizate sau ocupate de ctre lucrtori E ' n cursul acti%itii sunt organizate astfel ncAt pietonii sau %e,iculele s circule n condiii de securitate. art. 62 ane(a 12 pct. 21.1 Bocurile de munc n aer li)er sunt iluminate corespunztor cu un sistem de iluminat artificial2 dac lumina natural nu E 2 este suficient. art. 62 ane(a 12 pct. 21.2 #osturile de lucru n aer li)er sunt amena&ate2 pe cAt posi)il2 astfel ncAt lucrtorii s fie prote&ai mpotri%a condiiilor meteo nefa%ora)ile2 cderii o)iectelor2 zgomotului2 influenelor e(terioare %tmtoare2 alunecrii i cderii i s E ' poat prsi rapid posturile de lucru sau s poat primi rapid asisten n caz de pericol. art. 62 ane(a 12 pct. 21.' 9:7 L$83ri #e /3n8> =n 8$n#i?ii #e iA$&"re F#i <$Ai?ii <e8i"&eI 1nga&atorul a numit prin decizie o persoan cu atri)uii E ' concrete care s supra%eg,eze lucrtorii care lucreaz n condiii de izolare. art. 62 ane(a 12 pct. 22.1 Bocurile de munc n condiii de izolare sunt asigurate cu mi&loace te,nice care permit legtura cu persoana care E ' asigur supra%eg,erea. art. 62 ane(a 12 pct. 22.2 997 Prin8i<ii er0$n$/i8e Dimensiunea locului de munc s=a realizat n funcie de particularitile anatomice2 fiziologice2 psi,ologice ale organismului uman2 de ec,ipamentul de munc2 de mo)ilierul de lucru2 de micrile i deplasrile lucrtorului n E 2 timpul acti%itii2 de distanele de securitate2 dispoziti%ele pentru manipularea maselor i necesitatea asigurrii confortului psi,ofizic. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.1 1u fost eliminate poziiile forate2 nenaturale ale corpului lucrtorului i s=a asigurat posi)ilitatea de modificare a E 2 poziiei n timpul lucrului. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.2

7+

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere Bocurile de munc unde se lucreaz n poziie aezat sunt pre%zute cu scaune corespunztoare caracteristicilor antropometrice i funcionale ale organismului uman2 E 2 precum i acti%itii desfurate. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.' Ba locurile de munc unde se lucreaz n poziie ortostatic sunt asigurate mi&loace pentru aezarea lucrtorului cel puin E 2 pentru perioade scurte de timp 3scaune2 )nci4. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.+ 0c,ipamentele de munc2 mesele i )ancurile de lucru asigur spaiu suficient pentru spri&inirea comod i sta)il a mem)relor inferioare n timpul acti%itii2 cu posi)ilitatea E 2 micrii acestora. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.Knlimea planului de lucru pentru poziia aezat sau ortostatic a fost sta)ilit n funcie de distana optim de %edere2 de precizia lucrrii2 de caracteristicile E 2 antropometrice ale lucrtorului i de mrimea efortului mem)relor superioare. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.6 .unt luate msuri pentru e%itarea micrilor de rsucire i aplecare a corpului2 precum i a micrilor foarte ample ale E 2 )raelor. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.7 L$83ri&e #e /3n8> "C&"!e #eN" =n C$&$ in?> &" (:7:(79((R ndeplinesc urmtoarele cerine minime de securitate i sntate: :7 S!"1i&i!"!e %i reAi !en?>7 "ldirile care adpostesc E ' locurile de munc au o structur i o rezisten corespunztoare naturii utilizrii lor. art. 72 ane(a 22 pct. 2 97 In !"&"?ii e&e8!ri8e nstalaiile electrice sunt proiectate i construite astfel ncAt E ' s nu prezinte pericol de incendiu sau e(plozie. art. 72 ane(a 22 pct. ' Bucrtorii sunt prote&ai mpotri%a riscului de accidentare prin atingere direct iCsau indirect. E ' art. 72 ane(a 22 pct. ' nstalaiile electrice i dispoziti%ele de protecie corespund tensiunii nominale2 condiiilor e(terioare i competenei E ' persoanelor care au acces la pri ale instalaiei. art. 72 ane(a 22 pct. ' ;7 C>i %i ie%iri #e 3r0en?> "ile i ieirile de urgen sunt meninute n permanen li)ere i conduc n mod cAt mai direct posi)il n aer li)er sau E ' n spaii sigure. art. 72 ane(a 22 pct. +.1

7-

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; !umrul de ci de sal%are i ieiri de urgen este corespunztor i asigur2 n caz de pericol2 e%acuarea rapid i n condiii cAt mai sigure a lucrtorilor de la toate posturile E de lucru. art. 72 ane(a 22 pct. +.22 +.' Nile de ieire n caz de urgen se desc,id spre e(terior i nu sunt glisante sau turnante. E art.72 ane(a 2 pct.+.+ Nile de ieire de urgen nu sunt ncuiate sau fi(ate i pot fi desc,ise imediat i cu uurin de ctre orice lucrtor. E art. 72 ane(a 22 pct. +.+ "ile i ieirile de urgen sunt semnalizate2 iar semnalizarea este rezistent i plasat n locurile corespunztoare. E art. 72 ane(a 22 pct. +."ile i ieirile de urgen2 precum i cile de circulaie i uile de acces spre acestea sunt meninute li)ere de orice E o)stacole. art. 72 ane(a 22 pct. +.6 "ile i ieirile de urgen care necesit iluminare sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen2 n cazul n care E se ntrerupe alimentarea cu energie electric. art. 72 ane(a 22 pct. +.7 *7 De!e8!"re" %i <revenire" in8en#ii&$r Bocurile de munc sunt pre%zute cu dispoziti%e corespunztoare pentru stingerea incendiilor i2 dac este E cazul2 cu detectoare de incendii i sisteme de alarm. art. 72 ane(a 22 pct. -.1 Dispoziti%ele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt uor accesi)ile2 simplu de mane%rat i semnalizate E corespunztor. art. 72 ane(a 22 pct. -.2 +7Ven!i&"?i" &$83ri&$r #e /3n8> =n <"?ii =n86i e Ba locurile de munc n spaii nc,ise se asigur suficient aer proaspt2 a%And n %edere metodele de lucru utilizate i E cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 72 ane(a 22 pct. 6 .istemul de %entilare forat este meninut n stare de funcionare. E art. 72 ane(a 22 pct. 6 1%ariile sunt semnalizate de un sistem de control2 dac acest lucru este necesar pentru sntatea lucrtorilor. E art. 72 ane(a 22 pct. 6 R7 Te/<er"!3r" =n =n8><eri Temperatura din ncperile ce cuprind posturi de lucru este adec%at organismului uman2 inAnd seama de metodele de E lucru utilizate i ce cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 72 ane(a 22 pct. 7.1

P$n#ere '

' ' 2

'

'

'

'

'

' '

76

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; Temperatura din camerele de odi,n2 ncperile pentru personalul de ser%iciu permanent2 grupurile sanitare2 cantine i ncperile pentru acordarea primului a&utor corespunde E destinaiei specifice. art.72 ane(a 22 pct. 7.2 )7 I&3/in"!3& n"!3r"& %i "r!iCi8i"& Kn msura n care este posi)il2 locurile de munc au iluminat natural suficient i sunt pre%zute cu iluminat artificial E adec%at. art. 72 ane(a 22 pct. *.1 Bocurile de munc n care lucrtorii sunt n mod deose)it e(pui riscurilor n caz de ntrerupere a iluminatului artificial sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen de o E intensitate suficient. art. 72 ane(a 22 pct. *.2 ,7 U%i %i <$r?i Nile transparente sunt marcate corespunztor2 la nlimea E %ederii. art. 72 ane(a 22 pct. 9.1 Nile i porile )atante sunt transparente sau au un panou transparent. E art. 72 ane(a 22 pct. 9.2 -7 Z$ne <eri83&$" e Fonele periculoase unde e(ist riscul cderii lucrtorului sau a unor o)iecte sunt pre%zute cu dispoziti%e care s e%ite E ptrunderea lucrtorilor neautorizai i sunt marcate clar. art. 72 ane(a 22 pct. 1/ .unt luate msuri corespunztoare pentru prote&area lucrtorilor autorizai s ptrund n zonele periculoase. E art. 72 ane(a 22 pct. 1/ :(7 n8><eri %i A$ne <en!r3 $#i6n> Bucrtorii au la dispoziie ncperi pentru odi,n uor accesi)ile sau zone pentru odi,n corespunztoare2 dac securitatea sau sntatea lucrtorilor impun acest lucru 3cu E e(cepia )irourilor sau ncperilor de lucru similare2 care ofer posi)iliti ec,i%alente de rela(are n timpul pauzelor4. art. 72 ane(a 22 pct. 11.1 Kncperile i zonele pentru odi,n sunt pre%zute cu mese i scaune cu sptar. E art. 72 ane(a 22 pct. 11.2 Kn ncperile pentru odi,n sunt luate msuri pentru protecia nefumtorilor mpotri%a disconfortului cauzat de fumul de E tutun. art. 72 ane(a 22 pct. 11.' ::7 Fe/ei 0r"vi#e %i /"/e 8"re "&><!e"A> Iemeile gra%ide i mamele care alpteaz au posi)ilitatea de E a se odi,ni n poziie culcat n condiii corespunztoare. art. 72 ane(a 22 pct. 12

P$n#ere 1

'

'

'

'

'

77

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; :97 In !"&"?ii "ni!"re Dac lucrtorii tre)uie s poarte m)cminte de lucru special i dac din moti%e de sntate sau decen nu li se poate cere s se sc,im)e n alt spaiu2 acetia au la dispoziie E %estiare corespunztoare2 separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 72 ane(a 22 pct. 1'.1.1.2 1'.1.' Bucrtorii ii pot incuia m)rcmintea personal n timpul programului de lucru n %estiar. E art. 72 ane(a 22 pct. 1'.1.2. Gestiarele permit depozitarea separat a m)rcmintei de lucru de %estimentaia i efectele personale2 cAnd este necesar 3de e(emplu su)stane periculoase2 umiditate2 E murdrie4. art. 72 ane(a 22 pct. 1'.1.2 Bocurile de munc au n apropierea lor duuri 3dac natura acti%itii impune acest lucru4 i locuri speciale pre%zute cu un numr corespunztor de ca)ine de S"=uri i c,iu%ete2 E dotate cu ap curent rece 3i cald2 dac e cazul42 separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 72 ane(a 22 pct. 1'.2.12 1'.2.22 1'.2.' :;7 E86i<"/en!e #e <ri/ "N3!$r Bocurile de munc sunt dotate cu ec,ipamente de prim E a&utor2 marcate corespunztor i uor accesi)ile. art. 72 ane(a 22 pct.1+ :*7 L38r>!$ri 83 #iA"1i&i!>?i Ba organizarea locurilor de munc s=a inut seama de lucrtorii cu diza)iliti2 n special n ceea ce pri%ete uile2 cile de comunicaie2 scrile2 duurile2 c,iu%etele2 S"=urile E i posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de aceti lucrtori. art. 72 ane(a 22 pct. 1:+7 Cir83&"?i" <ie!$ni&$r %i ve6i83&e&$r Bocurile de munc n spaii nc,ise sau n aer li)er sunt organizate astfel ncAt pietonii i %e,iculele s poat circula E n condiii de securitate. art. 72 ane(a 22 pct. 16 :R7 L$83ri #e /3n8> =n "er &i1er F#i <$Ai?ii <e8i"&eI #osturile de lucru n aer li)er sunt amena&ate2 pe cAt posi)il2 astfel ncAt lucrtorii s fie prote&ai mpotri%a condiiilor meteo nefa%ora)ile2 cderii o)iectelor2 zgomotului2 E influenelor e(terioare %tmtoare2 alunecrii i cderii i s poat prsi rapid posturile de lucru sau s poat primi rapid asisten n caz de pericol. art. 72 ane(a 22 pct. 17

P$n#ere

'

'

'

'

7*

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; :)7 L$83ri #e /3n8> =n 8$n#i?ii #e iA$&"re F#i <$Ai?ii <e8i"&eI 1nga&atorul a numit prin decizie o persoan cu atri)uii E concrete care s supra%eg,eze lucrtorii care lucreaz n condiii de izolare. art. 72 ane(a 22 pct. 1*.1 Bocurile de munc n condiii de izolare sunt asigurate cu mi&loace te,nice care permit legtura cu persoana care E asigur supra%eg,erea. art. 72 ane(a 22 pct. 1*.2 :,7 Prin8i<ii er0$n$/i8e Dimensiunea locului de munc s=a realizat n funcie de particularitile anatomice2 fiziologice2 psi,ologice ale organismului uman2 de ec,ipamentul de munc2 de mo)ilierul de lucru2 de micrile i deplasrile lucrtorului n E timpul acti%itii2 de distanele de securitate2 dispoziti%ele pentru manipularea maselor i necesitatea asigurrii confortului psi,ofizic. art. 72 ane(a 22 pct.1 9.1 1u fost eliminate poziiile forate2 nenaturale ale corpului lucrtorului i s=a asigurat posi)ilitatea de modificare a E poziiei n timpul lucrului. art. 72 ane(a 22 pct. 19.2 Bocurile de munc unde se lucreaz n poziie aezat sunt pre%zute cu scaune corespunztoare caracteristicilor antropometrice i funcionale ale organismului uman2 E precum i acti%itii desfurate. art. 72 ane(a 22 pct. 19.' Ba locurile de munc unde se lucreaz n poziie ortostatic sunt asigurate mi&loace pentru aezarea lucrtorului cel puin E pentru perioade scurte de timp 3scaune2 )nci4. art. 72 ane(a 22 pct.219.+ 0c,ipamentele de munc2 mesele i )ancurile de lucru asigur spaiu suficient pentru spri&inirea comod i sta)il a mem)relor inferioare n timpul acti%itii2 cu posi)ilitatea E micrii acestora. art.272 ane(a 22 pct.219.Knlimea planului de lucru pentru poziia aezat sau ortostatic a fost sta)ilit n funcie de distana optim de %edere2 de precizia lucrrii2 de caracteristicile E antropometrice ale lucrtorului i de mrimea efortului mem)relor superioare. art.272 ane(a 22 pct. 19.6 .unt luate msuri pentru e%itarea micrilor de rsucire i aplecare a corpului2 precum i a micrilor foarte ample ale E )raelor. art. 72 ane(a 22 pct. 19.7 a > '2 ) > 2*

P$n#ere

'

'

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 79

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"1 > a L ) L c > ** P3n8!"N /"Di/' #M"1 > '3d L e L f4 > 1/2 NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"1 > a' L )2 L c1 > 1*/ P3n8!"N /"Di/' #M"1 > '3d' L e2 L f14 > 2/+

c > 2* d > 11 e > 12 f > 11 Nive& #e 8$nC$r/"re' !""1 > #8"1C #M"1 1// > *6 H Nive& #e e83ri!"!e' !."1 > #8"1C #M"1 1// > ** H

*/

C797 CERINE MINIME PENTRU SEMNALIZAREA DE SECURITATE IQSAU DE SNTATE LA LOCUL DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 971C26./7.2//6 pri%ind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 92C-*C"00

N$!" :' "onform art. 22 pre%ederile M.D. 971C2//6 nu se aplic semnalizrii pre%zute de reglementrile referitoare la introducerea pe pia a su)stanelor i preparatelor periculoase2 a produselor iCsau a ec,ipamentelor2 cu e(cepia cazului n care aceste reglementri fac referire n mod e(pres la acest lucru. N$!" 9' "onform art. '2 pre%ederile M.D. 971C2//6 nu se aplic semnalizrii utilizate n reglementarea traficului rutier2 fero%iar2 flu%ial2 maritim i aerian. C$# ".2.1. In#i8"!$r Dac riscurile nu au putut fi e%itate sau reduse suficient prin mi&loace te,nice de protecie colecti% ori prin msuri2 metode i procedee de organizare a muncii2 anga&atorul a pre%zut semnalizare de securitate iCsau de sntate la locul de munc i %erific e(istena acesteia. art. 6314 1legerea semnalizrii de securitate s=a fcut luAnd n considerare e%aluarea riscurilor de accidentare i m)oln%ire profesional. art. 6324 .emnalizarea referitoare la interdicii este realizat prin utilizarea panourilor permanente de form rotund2 cu pictogram neagr pe fond al)2 margine i )and diagonal roie 3partea roie ocup cel puin '-H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.1 .emnalizarea referitoare la a%ertismente este realizat prin utilizarea panourilor permanente de form triung,iular2 cu pictogram neagr pe fond gal)en i margine neagr 3partea gal)en acoper cel puin -/H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.2 .emnalizarea referitoare la o)ligati%itate este realizat prin utilizarea panourilor permanente de form rotund2 cu pictogram al) pe fond al)astru 3partea al)astr ocup cel puin -/H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.' NQA ( : 9 ; P$n#ere

'

".2.2.

'

".2.'.

'

".2.+.

'

".2.-.

'

*1

C$# ".2.6.

".2.7.

".2.*.

".2.9.

".2.1/.

".2.11.

".2.12.

".2.1'. ".2.1+.

".2.1-.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere .emnalizarea pri%ind localizarea i identificarea mi&loacelor de sal%are ori de prim a&utor se realizeaz prin utilizarea panourilor permanente de form dreptung,iular sau ptrat2 E ' cu pictogram al) pe fond %erde 3partea %erde ocup cel puin -/H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.+ .emnalizarea pri%ind localizarea i identificarea materialelor i ec,ipamentelor de pre%enire i de stingere a incendiilor se realizeaz prin panouri permanente de form dreptung,iular sau ptrat2 cu pictogram al) pe fond rou 3partea roie E ' acoper cel puin -/H din suprafaa panoului4 iCsau printr=o culoare de securitate. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.-2 ane(a +. .emnalizarea pe recipiente i conducte se face prin etic,ete sau panouri de a%ertizareCtransport2 completate cu informaii E ' suplimentare. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 ane(a '2 pct. 1 .emnalizarea pe recipiente i conducte este su) form rigid2 autocolant sau pictat2 amplasat pe parteaCprile E ' %izi)ilC%izi)ile. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 ane(a '2 pct. 22 ' 0tic,etele utilizate pentru semnalizarea pe conducte sunt amplasate %izi)il2 n %ecintatea locurilor care prezint cele mai mari pericole 3%ane2 puncte de racordare4 i la distane E ' apro(imati% egale. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 ane(a '2 pct. + .uprafeele2 slile sau incintele utilizate pentru depozitarea su)stanelor sau a preparatelor periculoase n cantiti mari sunt semnalizate prin panouri de a%ertizare 3dac am)ala&ele nu sunt etic,etate corespunztor42 amplasate n apropierea E ' suprafeei de depozitare sau pe ua de acces n depozitul respecti%. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 122 ane(a '2 pct. #ictogramele utilizate sunt cAt mai simple posi)il2 fr detalii inutile 3pot fi uor diferite de cele sta)ilite prin M.D. 971C2//62 dac semnificaia lor rmAne nesc,im)at i nu E 2 pro%oac confuzie asupra semnificaiei4. art.72 ane(a 2 pct.1.22 1.' #anourile sunt confecionate din materiale cAt mai rezistente la ocuri2 intemperii i agresiuni cauzate de mediul am)iant. E 2 art. 72 ane(a 22 pct. 1.+ Dimensiunile i caracteristicile colorimetrice i fotometrice ale panourilor asigur o )un %izi)ilitate i nelegere a E ' mesa&ului acestora. art. 72 ane(a 12 pct. +2 ane(a 22 pct. 1.#anourile sunt instalate corespunztor din punct de %edere al nlimii2 %izi)ilitii i apropierii de risculCo)iectul E ' semnalat. art. 72 ane(a 22 pct. 2.1

*2

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere ".2.16. .e asigur nlturarea panourilor n cazul n care situaia care le &ustific nu mai e(ist. E 2 art. 72 ane(a 22 pct. 2.2 ".2.17. Bocurile n care e(ist risc de coliziune cu o)stacole i de cdere a persoanelor sunt semnalizate permanent cu o E ' culoare de securitate iCsau cu panouri. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.'2 ane(a -2 pct. 1 ".2.1*. "ile de circulaie sunt marcate permanent cu o culoare de securitate. E ' art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.+2 ane(a -2 pct. 2 ".2.19. Ba utilizarea semnalelor luminoase sunt respectate caracteristicile intrinseci i regulile generale i specifice de E ' utilizare. art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.12 *2 92 1/2 112 ane(a 6 ".2.2/. Ba utilizarea semnalelor acustice sunt respectate cerinele minime pri%ind caracteristicile intrinseci i codul utilizat. E ' art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.12 *2 921/2 112 ane(a 7 ".2.21. Ba utilizarea comunicrii %er)ale sunt respectate cerinele minime pri%ind caracteristicile intrinseci i regulile specifice E ' de utilizare. art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.12 2.2.22 ane(a * ".2.22. Ba utilizarea gesturilor=semnal sunt respectate cerinele minime pri%ind caracteristicile2 regulile de utilizare specifice E ' i gesturilor codificate utiliza)ile. art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.22 ane(a 9 ".2.2'. Ba alegerea semnalizrilor s=a inut cont de interan&a)ilitatea i com)inarea semnalizrilor. E 2 art. 72 ane(a 12 pct. ' ".2.2+. Ba sta)ilirea semnalizrii s=a inut cont de cerinele de eficien a acesteia. E ' art. 72 ane(a 12 pct. ".2.2-. Mi&loacele i dispoziti%ele de semnalizare sunt curate2 ntreinute2 %erificate2 reparate i nlocuite periodic pentru asigurarea meninerii calitilor lor intrinseci iCsau E 2 funcionale. art. 72 ane(a 12 pct. 6 ".2.26. !umrul i amplasarea mi&loacelor i a dispoziti%elor de semnalizare a fost sta)ilit n funcie de importana E 2 riscurilor2 a pericolelor ori de zona care tre)uie acoperit. art. 72 ane(a 12 pct. 7 ".2.27. Kn interiorul ntreprinderilor iCsau unitilor este pre%zut2 dup caz2 semnalizare corespunztoare traficului rutier2 E ' fero%iar2 flu%ial2 maritim i aerian. art. * ".2.2*. Bucrtorii iCsau reprezentanii acestora sunt informai referitor la toate msurile care tre)uie luate pri%ind semnalizarea de securitate iCsau de sntate utilizat la locul E ' de munc. art. 9 *'

C$# In#i8"!$r ".2.29. 0ste asigurat instruirea lucrtorilor pri%ind semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc2 inclusi% prin instruciuni care s cuprind semnificaia semnalizrii i comportamentul general i specific ce tre)uie adoptat. art. 1/ ".2.'/. "onsultarea i participarea lucrtorilor include i aspectele pri%ind semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc. art. 11 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"2 > a L ) L c > '/ P3n8!"N /"Di/' #M"2 > '3d L e L f4 > '6 NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"2 > a' L )2 L c1 > *1 P3n8!"N /"Di/' #M"2 > '3d' L e2 L f14 > 99 a > 21 )>9 c>/ d>9 e>' f>/

NQA ( : 9 ;
E

P$n#ere '

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""2 > #8"2C #M"2 1// > *' H Nive& #e e83ri!"!e' !."2 > #8"2C #M"2 1// > *2 H

*+

C7;7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU UTILIZAREA N MUNC DE CTRE LUCRTORI A ECLIPAMENTELOR DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 11+6C'/./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *9C6--C"00 Directi%a 9-C6'C"0 Directi%a 2//1C+-C"0

N$!" :' "onform art. 22 termenii i e(presiile utilizate n ,otrAre au urmtoarea semnificaie: a. ec-ipament de munc = orice main2 aparat2 unealt sau instalaie folosit la locul de munc< ). utilizarea ec-ipamentului de munc = orice acti%itate referitoare la ec,ipamentul de munc2 cum ar fi pornirea sau oprirea ec,ipamentului2 folosirea2 transportul2 repararea2 modificarea2 ntreinerea2 inclusi% curarea lui< c. zon periculoas = orice zon din interiorul iCsau din &urul ec,ipamentului de munc n care prezena unui lucrtor e(pus l supune pe acesta unui risc pentru sntatea i securitatea sa< d. lucrtor expus = orice lucrtor aflat integral sau parial ntr=o zon periculoas< e. operator = lucrtorulClucrtorii nsrcinatCnsrcinai cu utilizarea ec,ipamentului de munc. C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1nga&atorul a luat msurile necesare2 inclusi% la alegerea ec,ipamentului de munc2 pentru ca acest ec,ipament pus la dispoziia lucrtorilor s poat fi utilizat de ctre lucrtori2 E ' fr a le pune n pericol securitatea sau sntatea. art. '3142 art. '324 1nga&atorul a luat msurile corespunztoare pentru reducerea riscurilor2 atunci cAnd nu este posi)il s se asigure utilizarea ec,ipamentelor de munc fr niciun risc pentru E ' securitatea i sntatea lucrtorilor. art. '3'4 .istemele de comand ndeplinesc cerinele minime generale aplica)ile ec,ipamentelor de munc. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.12 2.1.12 2.1.22 2.1.'2 2.22 2.2.12 2.2.22 2.'2 2.'.12 2.'.22 2.+ #rotectorii i dispoziti%ele de protecie ndeplinesc cerinele minime generale aplica)ile ec,ipamentelor de munc. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.-2 2.*

*-

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere .unt luate msuri de protecie adec%ate pentru: sta)ilizarea sau fi(area ec,ipamentelor te,nice< riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale ec,ipamentului de munc< E ' riscul de contact sau de apropiere a lucrtorilor de prile ec,ipamentului de munc e(puse unor temperaturi nalte sau foarte sczute. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.62 2.72 2.1/ Fonele i punctele de munc sau cele de ntreinere ale unui ec,ipament de munc sunt iluminate corespunztor2 n funcie de lucrrile realizate i permit accesul lucrtorilor n E ' condiii de securitate n toate zonele necesare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.92 2.16 Dispoziti%ele de a%ertizare i semnalizare ale ec,ipamentului de munc sunt uor de perceput i de neles i lipsite de E ' am)iguiti. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.112 2.10c,ipamentul de munc este utilizat numai pentru operaiunile i n condiiile pentru care a fost realizat. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.12 8peraiile de ntreinere sunt efectuate numai cAnd ec,ipamentul de munc este oprit sau2 dac acest lucru nu E ' este posi)il2 cu luarea msurilor de protecie adec%ate. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1' #rogramul de ntreinere al ec,ipamentului de munc este respectat i inut la zi. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1' 0c,ipamentul de munc este pre%zut cu dispoziti%e uor de identificat2 destinate separrii de fiecare din sursele de E ' energie. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1+ ?econectarea nu genereaz riscuri pentru lucrtorii n cauz. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1+ 0c,ipamentul de munc este adec%at pentru protecia lucrtorilor mpotri%a: riscurilor de incendiu sau de supranclzire a ec,ipamentului de munc< riscurilor de dega&are de gaze2 pul)eri2 lic,ide2 %apori sau alte su)stane produse de ctre ec,ipamentul de munc E ' sau utilizateCdepozitate n acesta< riscurilor de e(plozie a acestuia sau a su)stanelor produse de acesta ori utilizateCdepozitate n acesta< riscurilor de electrocutare prin atingere direct sau indirect. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.172 2.1*2 2.19 0c,ipamentele de munc mo)ile2 cu sau fr autopropulsie ndeplinesc cerinele minime suplimentare aplica)ile. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.1

*6

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 0c,ipamentele de munc folosite pentru ridicarea sarcinilor ndeplinesc cerinele minime suplimentare aplica)ile. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.2 nstalaiile i ec,ipamentele de munc electrice sunt proiectate i fa)ricate astfel ncAt s se asigure protecia mpotri%a riscurilor generate de energia electric2 precum i E ' protecia mpotri%a pericolelor datorate influenelor e(terne. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.12 '.'.1.22 '.'.62 '.'.72 '.'.*2 '.'.92 '.'.1/2 '.'.16.1 nstalaiile i ec,ipamentele de munc electrice sunt montate astfel ncAt s se asigure protecia mpotri%a riscurilor generate de energia electric2 precum i protecia mpotri%a E ' pericolelor datorate influenelor e(terne. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.12 '.'.1.2 )2 '.'.1.2 c nstalaiile i ec,ipamentele de munc electrice sunt ntreinute i e(ploatate astfel ncAt s se asigure protecia mpotri%a riscurilor generate de energia electric2 precum i E ' protecia mpotri%a pericolelor datorate influenelor e(terne. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.12 '.'.1.22 '.'.16.22 '.'.16.'2 '.'.172 '.'.1* Ba instalaiile i ec,ipamentele de munc electrice2 pentru protecia mpotri%a electrocutrii prin atingere direct se E ' aplic msuri te,nice. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.1.12 '.'.2.12 '.'.2.2 Ba instalaiile i ec,ipamentele de munc electrice2 pentru protecia mpotri%a electrocutrii prin atingere direct2 E ' msurile te,nice sunt completate cu msuri organizatorice. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2.12 '.'.2.'2 '.'.2.+ Ba instalaiile i ec,ipamentele de munc electrice2 pentru protecia mpotri%a electrocutrii prin atingere indirect se realizeaz i se aplic numai msuri te,nice2 una principal2 care s asigure protecia n orice condiii i una suplimentar2 E ' care s asigure protecia n cazul deteriorrii msurii principale2 i care s nu se anuleze una pe cealalt. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.'.12 '.'.'.2 !u sunt folosite drept protecie principal urmtoarele msuri2 cu e(cepia instalaiilor electrice casnice i a stAlpilor liniilor electrice aeriene de &oas tensiune: izolarea amplasamentului< egalizarea iCsau diri&area potenialelor< E ' deconectarea automat n cazul apariiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase< folosirea mi&loacelor de protecie electroizolante. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.'.'2 '.'.'.+ Ba instalaiile i ec,ipamentele electrice de nalt tensiune2 sistemul de potecie mpotri%a electrocutrii prin atingere indirect se realizeaz prin legarea la pmAnt de protecie2 ca E ' msur o)ligatorie2 cumulat cu alte msuri de protecie. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.+ *7

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere nstalaiile i ec,ipamentele electrice sunt alese cu grad corespunztor de protecie2 n funcie de zonele cu atmosfer E ' potenial e(plozi%. art. +3142 +3242 ane(a 1 pct. '.'.-.1 Fonarea a fost efectuat de ctre proiectantul instalaiilor i ec,ipamentelor electrice2 la cererea )eneficiarului. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.-.2 1utomacaralele care lucreaz n apropierea liniilor electrice aeriene sunt ec,ipate cu dispoziti%e de semnalizare a intrrii E ' )raului n zona de influen a acestora. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.11 0c,ipamentul de munc electricCinstalaia de clasa de protecie are asigurat protecia mpotri%a atingerii directe i este pre%zut34 cu legturi de protecie pentru asigurarea E ' proteciei n caz de defect. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.122 '.'.1' 0c,ipamentul de munc electricCinstalaia de clasa de protecie are asigurat protecia mpotri%a atingerii directe i s fie pre%zut342 din fa)ricaie2 cu o izolaie suplimentar E ' du)l sau ntrit. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.1+ 0c,ipamentul de munc electricCinstalaia de clasa de protecie are asigurat protecia mpotri%a atingerii directe i nu produce o tensiune mai mare decAt tensiunea foarte &oas E ' de alimentare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.1Ntilizarea ec,ipamentului de munc electricCinstalaiei de clasa de protecie se face n condiiile pre%zute de E ' reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.19 Ntilizarea ec,ipamentului de munc electricCinstalaiei de clasa de protecie se face n condiiile pre%zute de E ' reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2/ Ntilizarea ec,ipamentului de munc electricCinstalaiei de clasa de protecie se face n condiiile pre%zute de E ' reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.21 Bucrrile cu scoatere de su) tensiune la instalaiile sau ec,ipamentele de munc electrice se e(ecut n condiiile E ' pre%zute de reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.22 Ba e(ecutarea lucrrilor la instalaiile sau ec,ipamentele de munc electrice se utilizeaz mi&loace de protecie electroizolante. E ' art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2'.12 '.'.2'.22 '.'.2'.'2 '.'.2+

**

C$#

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere nstalaiile sau ec,ipamentele de munc electrice sunt e(ploatate2 ntreinute2 reglate2 reparate i puse su) tensiune numai de ctre personal calificat n meseria de electrician E ' autorizat din punct de %edere al securitii muncii. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2'.+2 '.'.21nga&atorul asigur msurile pri%ind %erificarea ec,ipamentelor de munc dup instalare2 dup fiecare montare ntr=un alt loc2 periodic2 n situaii speciale2 precum E ' i ncercrile periodice necesare. art. Dac utilizarea unui ec,ipament de munc este suscepti)il s prezinte un risc specific pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 anga&atorul a luat msurile necesare pri%ind E ' utilizarea2 efectuarea reparaiilor2 modificrilor i ntreinerii acestui ec,ipament. art. 6 Ba aplicarea cerinelor minime de securitate i sntate2 anga&atorul a luat n considerare postul de lucru2 poziia E ' lucrtorilor i principiile ergonomice. art. 7 1nga&atorul a asigurat informarea adec%at a lucrtorilor i2 dac este cazul2 fiele de lucru referitoare la ec,ipamentele E ' de munc utilizate la locul de munc. art. *2 9 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru instruirea adec%at a lucrtorilor nsrcinai cu utilizarea2 efectuarea reparaiilor2 modificrilor i ntreinerii ec,ipamentelor de E ' munc. art. 1/ a > 62 )>/ c>/ d > 21 e>/ f>/ Nive& #e 8$nC$r/"re' !""' > #8"'C #M"' 1// > 9* H Nive& #e e83ri!"!e' !."' > #8"'C #M"' 1// > 9* H

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE #uncta& o)inut: #8"' > a L ) L c > 62 #uncta& ma(im: #M"' > '3d L e L f4 > 6' NIVEL DE SECURITATE #uncta& o)inut: #8"' > a' L )2 L c1 > 1*6 #uncta& ma(im: #M"' > '3d' L e2 L f14 > 1*9

*9

C7*7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE N MUNC REFERITOARE LA UTILIZAREA ECLIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/2*C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea ec,ipamentelor cu ecran de %izualizare !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 199/C27/C"00

N$!" :' "onform art. '2 pre%ederile M.D. 1/2*C2//6 nu se aplic: a. ca)inei oferului sau ca)inei de comand n cazul %e,iculelor i mainilor< ). sistemelor informatice de la )ordul mi&loacelor de transport< c. sistemelor informatice destinate n principal utilizrii pu)lice< d. sistemelor porta)ile care nu se utilizeaz n mod prelungit la postul de lucru< e. mainilor de calculat2 caselor de marcat i oricrui ec,ipament pre%zut cu un mic dispoziti% de afiare sau de msurare a datelor2 necesar pentru utilizarea direct a acestui ec,ipament< f. mainilor de scris de concepie clasic2 de tipul 5maini de scris cu fereastr6. N$!" 9' "onform art. +2 termenii i e(presiile utilizate n M.D. 1/2*C2//6 sunt definite astfel: a. ec-ipament cu ecran de vizualizare = ecran de %izualizare grafic sau alfanumeric2 indiferent de procedeul de afiare folosit< ). post de lucru = ansam)lu care cuprinde un ec,ipament cu ecran de %izualizare2 pre%zut cu tastatur sau un dispoziti% de introducere a datelor iCsau un program care sta)ilete interfaa operatorCmain2 accesorii opionale2 periferice2 inclusi% unitate de disc,et iCsau unitate optic2 telefon2 modem2 imprimant2 suport pentru documente2 scaun2 mas sau suprafa de lucru2 precum i mediul de munc ncon&urtor< c. lucrtor = orice persoan anga&at2 definit conform pre%ederilor art. - lit. a4. din Begea nr. '19C2//62 care folosete n mod o)inuit un ec,ipament cu ecran de %izualizare pe o durat semnificati% a timpului normal de lucru. C$#
".+.1.

".+.2.

".+.'.

".+.+.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere 1nga&atorul a e%aluat condiiile de securitate i sntate oferite lucrtorilor2 n special n ceea ce pri%ete e%entualele E 2 riscuri pentru %edere2 pro)leme fizice i solicitare mental. art. 1nga&atorul a luat msurile corespunztoare pentru remedierea riscurilor e%aluate. E 2 art. 62 * 0c,ipamentele ndeplinesc cerinele minime de securitate i sntate n munc. E 2 art. 72 ane(2 pct. 1 Mediul de munc ndeplinete cerinele minime de securitate i sntate n munc. E 2 art. 72 ane(2 pct. 2

9/

C$#
".+.-.

".+.6.

".+.7.

".+.*.

".+.9.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere nterfaa operatorCcomputer ndeplinete cerinele minime de securitate i sntate n munc. E 2 art. 72 ane(2 pct. ' Bucrtorii sunt informai i instruii asupra aspectelor legate de securitatea i sntatea n munc. E 2 art. 92 1/ 0ste asigurat consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind pro)lemele specifice E 2 locurilor de munc. art. 11 Bucrtorii )eneficiaz de un e(amen corespunztor al oc,ilor i al %ederii i2 dac este necesar2 de un e(amen E ' oftalmologic. art. 122 1' 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru protecia oc,ilor i a %ederii lucrtorilor. E ' art. 1+2 1a>6 ) > 21 c>/ d>2 e>7 f>/ Nive& #e 8$nC$r/"re' !""+ > #8"+C #M"+ 1// > 1// H Nive& #e e83ri!"!e' !."+ > #8"+C #M"+ 1// > 1// H

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"+ > a L ) L c > 27 P3n8!"N /"Di/' #M"+ > '3d L e L f4 > 27 NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"+ > a' L )2 L c1 > 6/ P3n8!"N /"Di/' #M"+ > '3d' L e2 L f14 > 6/

91

C79:7 SUPRAVEGLEREA SNTII LUCRTORILOR Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. '--C11./+.2//7 pri%ind supra%eg,erea sntii lucrtorilor !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE =

N$!" :' "onform M.D. '--C2//7 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarea semnificaie: a. supraveg-erea sntii lucrtorilor reprezint totalitatea ser%iciilor medicale care asigur pre%enirea2 depistarea2 dispensarizarea )olilor profesionale i a )olilor legate de profesie2 precum i meninerea sntii i a capacitii de munc a lucrtorilor< ). aptitudinea n munc reprezint capacitatea lucrtorului din punct de %edere medical de a desfura acti%itatea la locul de munc n profesiaCfuncia pentru care se solicit e(amenul medical< c. inaptitudinea temporar de munc reprezint incapacitatea medical a lucrtorului de a desfura acti%itatea la locul de munc n profesiaCfuncia pentru care se solicit e(amenul medical pri%ind aptitudinea n munc2 pAn la ree%aluarea sntii de ctre medicul de medicina muncii< d. inaptitudinea permanent de munc reprezint incapacitatea medical permanent a lucrtorului de a desfura acti%itatea la locul de munc n profesiaCfuncia pentru care se solicit e(amenul medical pri%ind aptitudinea in munc< e. promovarea sntii la locul de munc reprezint supra%eg,erea acti% a sntii lucrtorilor n raport cu caracteristicile locului de munc i2 n mod particular2 cu factorii profesionali. C$# ".21.1. ".21.2. ".21.'. In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere .upra%eg,erea sntii lucrtorilor este asigurat de ctre medici specialiti de medicina muncii. E ' art. + 1nga&atorul se afl n posesia unei e%aluri actualizate a riscului asupra sntii lucrtorilor. E ' art. 1nga&atorii asigur fondurile i condiiile efecturii tuturor ser%iciilor medicale profilactice necesare pentru E ' supra%eg,erea sntii lucrtorilor. art. 62 72 * 0(amenul medical la anga&area n munc a lucrtorilor este efectuat de medicul de medicina muncii. E ' art. 93242 1/2 113242 123242 1'2 1+2 1-2 163'42 163+42 163-42 163642 163742 172 +-. 1nga&atorul solicit efectuarea e(amenului medical la anga&are2 completeaz fia de solicitare a e(amenului medical la anga&are i fia de identificare a factorilor de risc E ' profesional. art. 16314. 92

".21.+.

".21.-.

C$# ".21.6.

".21.7. ".21.*. ".21.9. ".21.1/. ".21.11. ".21.12.

".21.1'. ".21.1+. ".21.1-.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere Kn situaia sc,im)rii locului de munc2 lucrtorul are la dispoziie o copie a dosarului su medical i a fiei de e(punere la riscuri profesionale de la locul de munc E ' anterior. art. 163242 +1 Ba indicaia medicului specialist de medicina muncii se efectueaz e(amenul medical de adaptare n munc. E ' art. 1*2 +1nga&atorul asigur efectuarea e(amenului medical periodic pentru toi lucrtorii. E ' art. 192 2/2 212 222 +-. 1nga&atorul asigur efectuarea e(amenului medical la reluarea acti%itii. E ' art. 2'2 2+2 2-2 +Medicul de medicina muncii efectueaz acti%iti specifice de promo%are a sntii la locul de munc. E ' art. 272 2*2 29 Bucrtorii sunt informai asupra drepturilor i o)ligaiilor pe care le au pri%ind supra%eg,erea sntii. E ' art. '/2 '12 '22 ''2 '+2 '92 +/2 +7 Ba aplicarea msurilor pre%enti%e te,nico=organizatorice la locurile de munc2 anga&atorii in seama de rezultatele E ' supra%eg,erii sntii. art. '0ste asigurat informarea lucrtorilor pri%ind rezultatele proprii ale supra%g,erii sntii lor. E ' art. '6 0ste asigurat pstrarea nregistrrilor medicale ale lucrtorilor. E 2 art. '72 '*2 +22 +'2 +6 Medicul specialist de medicina muncii i medicul de familie al lucrtorului se informeaz reciproc i operati% referitor la apariia unor modificri n starea de sntate a E ' lucrtorului. art. ++

9'

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"21 > a L ) L c > '6 P3n8!"N /"Di/' #M"21 > '3d L e L f4 > '6 NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"21 > a' L )2 L c1 > 1/P3n8!"N /"Di/' #M"21 > '3d' L e2 L f14 > 1/-

a > '' )>' c>/ d > 11 e>1 f>/ Nive& #e 8$nC$r/"re' !""21 > #8"21C #M"21 1// > 1// H Nive& #e e83ri!"!e' !."21 > #8"21C #M"21 1// > 1// H

9+

C7997 MSURI CE POT FI APLICATE N PERIOADELE CU TEMPERATURI EPTREME PENTRU PROTECIA PERSOANELOR NCADRATE N MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> 8rdonan de urgen nr. 99 din 29./6.2/// pri%ind msurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc !orm metodologic din /6./7.2/// de aplicare a pre%ederilor 8rdonanei de urgen a Du%ernului nr. 99C2/// pri%ind msurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE =

N$!" :' Kn sensul pre%ederilor 8rdonanei de urgen nr. 99C2///2 prin temperaturi extreme se nelege temperaturile e(terioare ale aerului2 care: a. depesc L'7T" sau2 corelate cu condiii de umiditate mare2 pot fi ec,i%alate cu acest ni%el< ). scad su) =2/T" sau2 corelate cu condiii de %Ant intens2 pot fi ec,i%alate cu acest ni%el. N$!" 9' 1ceste temperaturi sunt temperaturi monitorizate i certificate de nstitutul !aional de Meteorologie i Midrologie i transmise de centrele regionale ale acestuia. N$!" ;' Kn sensul pre%ederilor 8rdonanei de urgen nr. 99C2///2 termenii i e(presiile de mai &os au urmtoarele semnificaii: a. temperatura exterioar a aerului reprezint gradul de nclzire a aerului atmosferic< ). umiditatea este umiditatea relati% i reprezint proporia de %apori de ap e(isteni n aer fa de cantitatea ma(im posi)il2 e(primat n procente< c. v.ntul intens este %Antul a crui %itez depete 1/ mCs< d. temperatura ec-ivalat ridicat este temperatura e(terioar a aerului2 corelat cu umiditatea relati% i e(primat printr=o mrime deri%at2 respecti% indicele temperatur= umiditate< e. temperaturi ridicate extreme sunt considerate temperaturile de peste '7T" sau cAnd indicele temperatur = umiditate depete pragul %aloric de */< f. temperatura ec-ivalat sczut este temperatura e(terioar a aerului corelat cu %iteza %Antului i e(primat printr=o mrime deri%at2 respecti% indicele de rcire< g. temperaturi sczute extreme sunt considerate temperaturile su) minus 2/T" sau cAnd indicele de rcire scade su) pragul %aloric de minus '2. C$# In#i8"!$r ".22.1. Kn perioadele cu temperaturi ridicate e(treme2 anga&atorii asigur msurile minimale necesare pentru protecia lucrtorilor. art. '2 + art. 62 72 12 9NQA ( : 9 ; P$n#ere

'

C$# In#i8"!$r ".22.2. Kn perioadele cu temperaturi sczute e(treme2 anga&atorii asigur msurile minimale pentru meninerea sntii salariailor care lucreaz n aer li)er. art. '2 art. 62 72 12 ".22.'. Kn cazul n care anga&atorii nu pot asigura ndeplinirea msurilor minimale necesare2 sta)ilesc msurile organizatorice alternati%e. art. 62 72 9 art. 62 72 *2 92 1/2 12 ".22.+. 1nga&atorul a asigurat msurile necesare pentru pre%enirea unor m)oln%iri determinate de munca n condiii de temperaturi e(treme. art. * art. 112 12 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"22 > a L ) L c > 6 P3n8!"N /"Di/' #M"22 > '3d L e L f4 > 6 NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"22 > a' L )2 L c1 > 1* P3n8!"N /"Di/' #M"22 > '3d' L e2 L f14 > 1* a>6 )>/ c>/ d>2 e>/ f>/

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

'

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""22 > #8"22C #M"22 1// > 1// H Nive& #e e83ri!"!e' !."22 > #8"22C #M"22 1// > 1// H

96

D7:7 ACTIVITATEA DE BIROU Cri!erii #e "3#i! In !r38?i3ni&e <r$<rii #e e83ri!"!e %i >n>!"!e =n /3n8> <en!r3 "8!ivi!"!e" #e 1ir$3 F8$# IP.(:I !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet C$#
D.1.1.

D.1.2.

D.1.'.

D.1.+.

D.1.-.

D.1.6. D.1.7.

D.1.*.

D.1.9.

D.1.1/.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere PARTEA I . PREVEDERI GENERALE #re%ederile instruciunilor proprii sunt prelucrate lucrtorilor n cadrul instruirii la locul de munc2 al instruirilor periodice E ' programate i al celor suplimentare. art. ' nstruirile periodice programate pentru personalul care desfoar acti%itate de )irou au loc la un inter%al de 6 luni. E ' art. + .unt respectate duratele sta)ilite ale instruirilor la locul de munc2 periodice i suplimentare. E 2 art. PARTEA A II.A O PREVEDERI SPECIFICE :7Cir83&"?i" <e #r3/3ri&e <31&i8e Bucrtorii respect regulile de circulaie pe drumurile E ' pu)lice2 corespunztor categoriei de participani la trafic. art. 6 Iiele de instruire pre%d traseul i durata de deplasare laCde la ser%iciu. E ' art. 7 Deplasarea domiciliu = ser%iciu se face pe traseul declarat. E 1 art. 7 97U!i&iA"re" &iC!3&3i .unt respectate cerinele pri%ind utilizarea corect a liftului E ' n condiii normale de funcionare. art. *2 92 1/2 11 Bucrtorii cunosc regulile de securitate pri%ind utilizarea liftului n situaii de urgen 3)locare2 incendii2 cutremur4. E ' art. 122 1'2 1+ ;7Mi8r$8&i/"! Bucrtorii cunosc i respect recomandrile pri%ind E 1 microclimatul la locul de munc. art. 1-2 162 17 *7Prevenire" ri 83ri&$r #e 8>#ere #e &" =n>&?i/e Bucrtorii cunosc i respect msurile specifice de pre%enire E ' a riscurilor de cdere de la nlime. art. 1*

97

C$#
D.1.11.

D.1.12.

D.1.1'.

D.1.1+.

D.1.1-.

D.1.16.

D.1.17.

D.1.1*.

D.1.19.

D.1.2/.

D.1.21.

D.1.22.

D.1.2'.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere +7Prevenire" ri 83ri&$r #e 8>#ere #e &" "8e&"%i nive& .paiile de lucru i suprafeele de circulaie sunt meninute n E 2 stare adec%at. art. 192 2/2 212 22 Bucrtorii cunosc i respect regulile i recomandrile pentru pre%enirea riscurilor de cdere de la acelai ni%el. E 2 art. 2'2 2+2 2-2 26 R7Prevenire" ri 83ri&$r #e &$vire <rin 8>#ere" 3n$r $1ie8!e Bucrtorii cunosc i respect msurile de pre%enire a E 2 riscurilor de lo%ire prin cderea unor o)iecte7 art. 272 2*2 292 '/ )7Prevenire" ri 83ri&$r #e !>iereQ=n?e<"re Bucrtorii cunosc i respect msurile de pre%enire a E 1 riscurilor de tiereCnepare. art. '12 '22 ''2 '+ ,7U!i&iA"re" 8"&83&"!$"re&$r 1mplasarea ec,ipamentelor de calcul pe )irouri este E 2 adec%at. art. '-2 '62 '7 Bucrtorii cunosc i respect recomandrile pri%ind lucrul la calculator. E 2 art. '*2 '92 +/2 +1 -7U!i&iA"re" i/<ri/"n!e&$r &" er %i " 8$<i"!$"re&$r Bucrtorii cunosc i respect regulile pri%ind utilizarea E 2 imprimantelor laser i a copiatoarelor. art. +22 +' :(7Prevenire" ri 83ri&$r #e e&e8!r$83!"re Bucrtorii cunosc i respect interdiciile de efectuare a inter%eniilor neautorizate la ec,ipamentele i instalaiile E ' electrice. art. ++2 +-2 +9 Bucrtorii cunosc i respect regulile de securitate la utilizarea ec,ipamentelor i instalaiilor electrice. E ' art. +62 +72 +*2 -/2 -12 -22 -'2 -+2 -::7Prevenire" ri 83ri&$r #e in8en#i3 Bucrtorii cunosc i respect msurile specifice de pre%enire E ' a riscurilor de incendiu art. -62 -7 Bucrtorii cunosc msurile care tre)uie aplicate n cazul constatrii unor defecte de funcionare a ec,ipamentelor i E ' instalaiilor electrice. art. -*2 -92 6/2 612 62 :97U!i&iA"re" <r$#3 e&$r 86i/i8e #e 83r>?"! "3 <>&"! #rodusele c,imice de curat sau splat sunt pstrate n E ' am)ala&ele originale2 separat fa de produsele alimentare. art. 6' Bucrtorii cunosc i respect msurile de securitate pri%ind utilizarea produselor c,imice de curat sau splat. E 2 art. 6+2 69*

C$#
D.1.2+.

In#i8"!$r :;7Prevenire" "0re i3ni&$r CiAi8e Bucrtorii cunosc i respect msurile de securitate pentru pre%enirea agresiunilor fizice. art. 662 672 6* a > '9 ) > 2' c>7 d > 1' e>* f>'

NQA ( : 9 ;
E

P$n#ere '

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8D1 > a L ) L c > 69 P3n8!"N /"Di/' #MD1 > '3d L e L f4 > 72 NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8D1 > a' L )2 L c1 > 17/ P3n8!"N /"Di/' #MD1 > '3d' L e2 L f14 > 17+

Nive& #e 8$nC$r/"re' !"D1 > #8D1C #MD1 1// > 96 H Nive& #e e83ri!"!e' !.D1 > #8D1C #MD1 1// > 9* H

+7;797RAPORTUL DE ACIUNI CORECTIVEQPREVENTIVE


Or0"niA"?i"' S7C7 777 S7R7L7 O1ie8!iv "3#i!"!' A8!ivi!"!e" #e 1ir$3 D"!"' (-7(*79(:9 RAPORT DE ACIUNI CORECTIVEQPREVENTIVE
C$# in#i8"!$r ".1.9 ".2.6 De 8riere" ne8$nC$r/i!>?ii "ile i ieirile de urgen nu sunt semnalizate cu indicatoare de semnalizare de securitate. Bocul de amplasare al stingtorului nu este semnalizat cu indicator de semnalizare de securitate. Nnitatea intern a instalaiei de aer condiionat este amplasat n imediata apropiere a dou posturi de lucru. Ierestrele nu permit e%itarea luminii solare e(cesi%e la A8?i3ni 8$re8!iveQ<reven!ive Montarea indicatoarelor de semnalizare de securitate pentru identificarea cilor i ieirilor de urgen2 conform pre%ederilor M.D. nr. 971C2//6 Montarea indicatorului de semnalizare de securitate pentru semnalizarea locului de amplasare al stingtorului porta)il2 conform pre%ederilor M.D. nr. 971C2//6 .c,im)area poziiei posturilor de lucru astfel ncAt lucrtorii s nu mai fie e(pui direct curenilor de aer de la instalaia de aer condiionat. 1c,iziionarea i montarea unor &aluzele pentru a e%ita Re <$n "1i& .er%iciu e(tern de pre%enire i protecie .er%iciu e(tern de pre%enire i protecie Ter/en #e re"&iA"re 2'./+.2/12

".1.1' ".2.7

2'./+.2/12

".1.17 D.1.9 ".1.21

Director Deneral Director Deneral

16./+.2/12 1/./-.2/12

99

C$# in#i8"!$r

De 8riere" ne8$nC$r/i!>?ii locurile de munc. "onfiguraia postului de lucru nu asigur e%itarea poziiilor incomode2 forate ale mem)relor superioare

A8?i3ni 8$re8!iveQ<reven!ive lumina solar e(cesi% 1c,iziionarea i montarea unor suporturi pentru tastatur2 care s asigure poziia ergonomic a mem)relor superioare n timpul lucrului. Dotarea posturilor de lucru cu scaune de tip ergonomic2 regla)ile. nstruirea lucrtorilor pri%ind reglarea scaunelor pentru asigurarea poziiei ergonomice a corpului n timpul lucrului. Dotarea posturilor de lucru cu prize cu protecie mpotri%a supratensiunilor. "ontientizarea lucrtorilor pri%ind riscurile de accidentare n timpul deplasrii ntre domiciliu i ser%iciu.

Re <$n "1i&

Ter/en #e re"&iA"re

".1.7' ".1.77

Director Deneral .er%iciu e(tern de pre%enire i protecie Director Deneral Director Deneral .er%iciu e(tern de pre%enire i protecie

1/./-.2/12

'/./6.2/12

".1.7+ D.1.16

!u se poate asigura poziia ergonomic a corpului la masa de lucru

#ermanent

".'.17

D.1.6

!u este asigurat protecia ec,ipamentelor de munc electrice mpotri%a supratensiunii. Deplasarea lucrtorilor ntre domiciliu i ser%iciu nu se face ntotdeauna pe traseul declarat n fia de instruire indi%idual pri%ind securitatea i sntatea n munc.

16./+.2/12

#ermanent

+7;7;7NIVELUL DE CONFORMARE GENERAL


Or0"niA"?i"' S7C7 777 S7R7L7 O1ie8!iv "3#i!"!' A8!ivi!"!e" #e 1ir$3 D"!"' (-7(*79(:9 NIVEL DE CONFORMARE GENERAL
C$# Den3/ire Ci%> C7 Cerin?e 0ener"&e ".1 "erine minime de securitate i sntate pentru locul de munc ".2 "erine minime pentru semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc ".' "erine minime de securitate i sntate pentru utlizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc ".+ "erine minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea ec,ipamentelor cu ecran de %izualizare ".21 .upra%eg,erea sntii lucrtorilor ".22 Msuri ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc D7 Cerin?e <e8iCi8e P3n8!"N /"Di/ FPMI $1?in3! FPOI 1/2 '6 6' 27 '6 6 ** '/ 62 27 '6 6 Nive& #e 8$nC$r/"re *6 H *' H 9* H 1// H 1// H 1// H

1//

D.1

1cti%itate de )irou

72 TOTAL ;*9

69 ;:,

96 H NC0 -; K

+7;7*7NIVELUL DE SECURITATE GENERAL


Or0"niA"?i"' S7C7 777 S7R7L7 O1ie8!iv "3#i!"!' A8!ivi!"!e" #e 1ir$3 D"!"' (-7(*79(:9 NIVEL DE SECURITATE GENERAL
C$# Ci%> Den3/ire P3n8!"N /"Di/ $1?in3! FPMI FPOI 261 2-/ 6/ -9 2/+ 99 1*9 6/ 1/1* 1*/ *1 1*6 6/ 1/1* Nive& #e e83ri!"!e 96 H 9* H ** H *2 H 9* H 1// H 1// H 1// H 9* H NS0 -+ K Nive& #e ri 8 Mic Mic Mediu Mediu Mic Mic Mic Mic Mic NR0 Mi8

A O1&i0"?ii&e "n0"N"!$r3&3i B Dre<!3ri&e %i $1&i0"?ii&e &38r>!$ri&$r C7 Cerin?e 0ener"&e ".1 "erine minime de securitate i sntate pentru locul de munc ".2 "erine minime pentru semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc ".' "erine minime de securitate i sntate pentru utlizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc ".+ "erine minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea ec,ipamentelor cu ecran de %izualizare ".21 .upra%eg,erea sntii lucrtorilor ".22 Msuri ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc D7 Cerin?e <e8iCi8e D.1 1cti%itate de )irou

17+ 17/ TOTAL ::)( ::(-

1/1

BIBLIOGRAFIE
:7 B>13?S G7S M$r"r3S R7S M"!eiS I7S B>n8i&>S N7S !isteme de management al securitii i sntii n munc, 0ditura Iocus2 #etroani2 2//2. 97 D"r"1$n!S A&7S Pe8eS !7S Protecia muncii, 0ditura Didactic i #edagogic2 $ucureti2 1996. ;7 D"r"1$n!S A&7 %7"72 /-id pentru evaluarea nivelului de securitate n munc, nstitutul de "ercetri Utiinifice pentru #rotecia Muncii2 $ucureti2 1997. *7 D"r"1$n!S A&7S U$v"8 S !7S D"r"1$n!S D7S /-id pentru autoevaluarea securitii n munc la nivelul unitilor economice mici i mi0locii, nstitutul de "ercetri Utiinifice pentru #rotecia Muncii2 $ucureti2 1997. +7 D"r"1$n!S A&7S D"r"1$n!S D7S C$n !"n!inS G7S D"r"1$n!S D7S 1valuarea calitii de securitate a ec-ipamentelor te-nice, 0ditura 1D ?2 $ucureti2 2//1. R7 D"r"1$n!S A&7S Ni i<e"n3S S7S D"r"1$n!S D7S )uditul securitii i sntii n munc, 0ditura 1D ?2 $ucureti2 2//2. )7 D"r"1$n!S A&7S Pe8eS !7S D> 8>&e 83S A7S 'anagementul securitii i sntii n munc 2vol. I i II*2 0ditura 1D ?2 $ucureti2 2//2. ,7 D"r"1$n!S D7S )uditarea de securitate i sntate n munc, 0ditura Nni%ersitii 5Bucian $laga6 din .i)iu2 2//+. -7 D"r"1$n!S D7S 'anagementul securitii i sntii n munc+ g-id de evaluare a conformrii cu cerinele legale2 0ditura 1D ?2 $ucureti2 2/1/. :(7 S!$/CCS S7S /-id pentru implementarea corect a sistemului de management al sntii i securitii ocupaionale 3 1diia a II3a2 0ditura .tandardizarea2 $ucureti2 2//9. ::7 Ni i<e"n3S S7S !e<"S R7S Implementarea sistemului de management al securitii i sntii n munc2 0ditura Iundaiei "ulturale Bi)ra2 $ucureti2 2//'. :97 Te$#$r3S T7S )uditul sistemelor de management, 0ditura "onteca 9+2 $ucureti2 2//-. :;7 V V V2 4egea securitii i sntii n munc nr. 5#$67%%8, Monitorul 8ficial al ?omAniei2 #artea 2 nr. 6+6C26./7.2//6. :*7 V V V2 9./. nr. #:7;67%%8 pentru aprobarea (ormelor metodologice de aplicare a prevederilor 4egii securitii i sntii n munc nr. 5#$67%%82 Monitorul 8ficial al ?omAniei2 #artea 2 nr. **2C'/.1/.2//6. :+7 V V VS 9./. nr. $;;67%#% pentru modificarea i completarea (ormelor metodologice de aplicare a prevederilor 4egii securitii i sntii n munc nr. 5#$67%%8, aprobate 9./. nr. #:7;67%%8, Monitorul 8ficial al ?omAniei2 #artea 2 nr. 661C27./9.2/1/. :R7 V V VS 9./. nr. #7:767%## pentru modificarea (ormelor metodologice de aplicare a prevederilor 4egii securitii i sntii n munc nr. 5#$67%%8, aprobate prin 9./. nr. #.:7;67%%82 Monitorul 8ficial al ?omAniei2 #artea 2 nr. 92-C27.12.2/11. :)7 V V V2 /uidelines on occupational safet< and -ealt- management s<stems 2I4"3"!9+ 7%%#*2 nternational Ba)our 8rganization2 Dene%a2 2//1. :,7 V V VS != "9!)! #>%%#+ 7%%> 3 !isteme de management al sntii i securitii ocupaionale. &erine2 1sociaia de .tandardizare din ?omAnia 31.?842 $ucureti2 2//*. :-7 V V VS != "9!)! #>%%7+ 7%%$ 3 !isteme de management al sntii i securitii ocupaionale. 4inii directoare pentru implementarea "9!)! #>%%#+ 7%%?, 1sociaia de .tandardizare din ?omAnia 31.?842 $ucureti2 2//9. 9(7 V V V2 != 1( I!" #$%##+ 7%## = /-id pentru auditarea sistemelor de management, 1sociaia de .tandardizare din ?omAnia 31.?842 $ucureti2 2/11. 1/2

ANEPA :
FIELE UTILIZATE N CADRUL METODEI DE EVALUARE A CONFORMRII CU CERINELE LEGALE I CU ALTE CERINE LA CARE ORGANIZAIA SUBSCRIE

1/'

Fi%" A . O1&i0"?ii&e "n0"N"!$r3&3i


A7 OBLIGAIILE ANGAMATORULUI Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Begea securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !ormele metodologice de aplicare a pre%ederilor Begii securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *9C'91C"00 =

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1.1. 1nga&atorii care au lucrtori n acelai loc de munc cola)oreaz pentru asigurarea msurilor de ..M. art. 22 73-42 163242 2/3'4 art. *22 171.2. .unt realizate acti%itile de pre%enire i protecie prin lucrtori desemnai sau ser%icii de pre%enire i protecie interneCe(terne. art. 73142 *3142 *3242 *3'42 *3+42 *3-42 93242 93+4 art. 1'2 1+2 1-2 162 172 1*2 192 2/2 2+3142 2+3'42 2*2 '' 1.'. #ersonalul care realizeaz acti%itile de pre%enire i protecie este competent i suficient. art. 73142 93142 93+4 art. 212 223142 2'2 263142 263'4 1.+. .unt e%aluate riscurile pentru securitatea i sntatea lucrtorilor i sunt sta)ilite msurile de pre%enire adec%ate2 inclusi% pentru grupurile sensi)ile la riscuri. art. 73242 73+42 12314a2 12314)2 '-2 '6 1.-. 1nga&atorul sta)ilete i implementeaz msurile de securitate i sntate n munc pe )aza principiilor generale de pre%enire. art. 73'4 1.6. Msurile pri%ind securitatea2 sntatea i igiena n munc nu comport o)ligaii financiare pentru lucrtori. art. 7364 1.7. 1tri)uiile lucrtorilor desemnaiCser%iciilor interne pri%esc numai ..M i aspectele complementare2 iar acetia au la dispoziie timpul necesar i mi&loacele adec%ate pentru e(ercitarea acestor atri)uii. art. *364 art. 223242 2+3242 2-2 26324

P$n#ere '

'

'

'

2 1

1/+

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1.*. Bucrtorii desemnai i ser%iciile interneCe(terne cola)oreaz ntre ei ori de cAte ori este necesar. art. 93'4 art. 263+42 '/ 1.9. 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru acordarea primului a&utor2 stingerea incendiilor i e%acuarea lucrtorilor 3inclusi% a altor persoane prezente n unitate4 i a sta)ilit legturile cu ser%iciile e(terne de urgen. art. 1/314 1.1/. 1nga&atorul a desemnat lucrtorii care aplic msurile de prim a&utor2 de stingere a incendiilor i de e%acuare a lucrtorilor. art. 1/324 1.11. !umrul acestor lucrtori2 instruirea i ec,ipamentul pus la dispoziie este adec%at mrimii iCsau riscurilor specifice ntreprinderii iCsau unitii. art. 1/3'4 1.12. Bucrtorii sunt instruii pri%ind msurile care tre)uie aplicate n cazul unui pericol gra% i iminent. art. 113142 113'4 art. 1/12 1/22 1/'2 1/+ 1.1'. 1nga&atorul ine e%idena accidentelor de munc2 accidentelor uoare2 a )olilor profesionale i a incidentelor periculoase. art. 12314c2 '23142 '+3-4 art. 1'-2 1'62 1'72 1'*2 1'92 1+/2 1+12 1+22 1622 1722 17'2 17+ 1.1+. 1nga&atorul comunic i ela)oreaz pentru autoritile competente rapoarte pri%ind accidentele suferite de anga&aii si i e%enimentele produse. art. 12314d2 273142 '2324 art. 1/*2 1/9 1.1-. Kn faza de cercetare2 proiectare i e(ecuie a construciilor2 a ec,ipamentelor de munc precum i de ela)orare a te,nologiilor de fa)ricaie sunt adoptate soluii conforme pre%ederilor legale n %igoare pri%ind securitatea i sntatea n munc. art. 1' a4 1.16. 0(ist i se aplic un plan de pre%enire i protecie compus din msuri te,nice2 sanitare2 organizatorice i de alt natur2 )azat pe e%aluarea riscurilor. art. 1' )4 art. +6 1.17. Nnitatea are autorizaie de funcionare din punct de %edere al securitii i sntii n munc. art. 1' c4 art. '2 +2 -2 62 11 1.1*. 1nga&atorul a sta)ilit pentru lucrtori2 prin fia postului atri)uiile i rspunderile ce le re%in n domeniul securitii i sntii n munc2 corespunztor funciilor e(ercitate. art. 1' d4 1/-

P$n#ere 2

'

'

'

'

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1.19. 1nga&atorul a ela)orat instruciuni proprii pentru completarea iCsau aplicarea reglementrilor de securitate i sntate n munc2 inAnd seama de particularitile acti%itilor i a locurilor de munc. art. 1' e4 1.2/. 1nga&atorul asigur i controleaz cunoaterea i aplicarea de ctre toi lucrtorii a msurilor pre%zute n planul de pre%enire i protecie i a pre%ederilor legale n domeniul securitii i sntii n munc. art. 1' f4 1.21. 1nga&atorul asigur materialele necesare informrii i instruirii lucrtorilor 3afie2 pliante2 filme etc.4. art. 1' g4 art. 1*93142 1*9324 1.22. 1nga&atorul asigur informarea fiecrei persoane2 anterior anga&rii n munc2 asupra riscurilor la care aceasta este e(pus la locul de munc2 precum i asupra msurilor de pre%enire i protecie necesare. art. 1' ,4 1.2'. 1nga&atorul a luat msuri pentru autorizarea e(ercitrii meseriilor i a profesiilor pre%zute de legislaia specific. art. 1' i4 1.2+. .unt anga&ate persoane care2 n urma e(amenului medical i2 dup caz2 a testrii psi,ologice a aptitudinilor corespund sarcinii de munc pe care urmeaz s o e(ecute. art. 1' &4. 1.2-. 1nga&atorul asigur controlul medical periodic i2 dup caz2 controlul psi,ologic periodic al anga&ailor. art. 1' &42 2-3142 2-324 art. 27 1.26. 1nga&atorul ine e%idena zonelor cu risc ridicat i specific. art. 1' Q4 art. 1/-2 1/62 1/7 1.27. 1nga&atorul asigur funcionarea permanent i corect a sistemelor i dispoziti%elor de protecie2 a aparaturii de msur i control2 precum i a instalaiilor de captare2 reinere i neutralizare a su)stanelor noci%e dega&ate n desfurarea proceselor te,nologice. art. 1' l4 1.2*. 1nga&atorul cola)oreaz corespunztor cu inspectorul de munc 3prezint documentele i d relaiile solicitate2 desemneaz lucrtorii care s participe la efectuarea controlului sau la cercetarea e%enimentelor4. art. 1' m42 1' o4 1.29. 1nga&atorul asigur realizarea msurilor dispuse de inspectorii de munc cu prile&ul %izitelor de control i a cercetrii e%enimentelor. art. 1' n4

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

'

'

1/6

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1.'/. 1nga&atorul cunoate i respect o)ligaia de a nu modifica starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortal sau colecti%2 n afar de cazurile n care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita %iaa accidentailor i a altor persoane. art. 1' p4 art. 111 1.'1. 1nga&atorul asigur ec,ipamente de munc fr pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor. art. 1' R4 1.'2. 1nga&atorul asigur ec,ipamente indi%iduale de protecie i inlocuirea acestora n cazul degradrii sau al pierderii calitilor de protecie. art. 1' r42 1' s4 1.''. 1limentaia de protecie se acord o)ligatoriu i gratuit persoanelor care lucreaz n condiii care impun acest lucru. art. 1+ 1.'+. "ondiiile de acordare a alimentaiei de protecie sunt sta)ilite prin contractul colecti% de munc iCsau contractul indi%idual. art.1+ 1.'-. 1nga&atorul acord n mod o)ligatoriu i gratuit materiale igienico=sanitare. art. 1-314 1.'6. "ondiiile de acordare a materialelor igienico=sanitare sunt sta)ilite prin cotractul colecti% de munc iCsau contractul indi%idual. art. 1-324 1.'7. Bucrtorii iCsau reprezentanii acestora primesc informaiile necesare pri%ind riscurile pentru securitate i sntate n munc2 msurile de pre%enire i protecie atAt la ni%elul ntreprinderiiCunitii cAt i la ni%elul fiecrui post de lucru iCsau funcii2 msurile de prim a&utor2 stingere a incendiilor i e%acuare a lucrtorilor. art. 163142 1*374 1.'*. Bucrtorii desemnai sau reprezentanii lucrtorilor au acces la e%aluarea riscurilor i msurile de protecie2 e%idena e%enimentelor i rapoartele pri%ind aceste e%enimente2 informaii pri%ind msurile din domeniul ..M i informaii de la instituiile de control i autoritile competente din domeniu. art. 17 1.'9. 1nga&atorul consult lucrtorii iCsau reprezentanii lor i permite participarea acestora 3incusi% cu propuneri4 la discutarea pro)lemelor ..M. art. 1*3142 1*3242 1*3'42 1*3+42 1*3-4 art. 292 -6 1.+/. ?eprezentanii lucrtorilor dispun de timp i mi&loace adec%ate pentru e(ercitarea atri)uiilor. art. 1*364

P$n#ere

'

'

' 2 2

'

1/7

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1.+1. ?eprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul ..M au posi)ilitatea de a=i prezenta o)ser%aiile inspectorilor de munc i inspectorilor sanitari n timpul %izitelor de control. art.1*3*4 1.+2. 0ste nfiinat i organizat comitetul de securitate i sntate n munc. art. 19 art. -72 -*2 -92 6/2 612 622 6'2 6+ 1.+'. 1nga&atorul asigur funcionarea comitetului de securitate i sntate n munc. art. 19 art. 6-2 66 1.++. .e e(ercit atri)uiile comitetului de securitate i sntate n munc pentru realizarea informrii2 consultrii i participrii lucrtorilor. art. 67 1.+-. 1nga&atorul i ndeplinete o)ligaiile referitoare la comitetul de securitate i sntate n munc. art. 6*2 692 7/2 712 722 7' 1.+6. 1nga&atorul asigur condiiile pentru ca fiecare lucrtor s primeasc o instruire suficient i adec%at n domeniul ..M2 n special su) form de informaii i instruciuni de lucru specifice locului de munc i postului su. art. 2/3142 2/3242 2/3+4 art. --2 772 *1 1.+7. nstruirea n domeniul ..M nu se realizeaz pe c,eltuiala luctorilor iCsau a reprezentanilor2 are loc n timpul programului de lucru iar pentru reprezentanii lucrtorilor se poate realiza i n e(teriorul ntreprinderii iCsau unitii. art. 21 art. 763142 76324 1.+*. 1nga&atorul asigur )aza material corespunztoare unei instruiri adec%ate. art. 7*2 792 */ 1.+9. 1nga&atorul asigur realizarea instruirii introducti%=generale. art. *'2 *+2 *-2 *62 *72 **2 *9 1.-/. 1nga&atorul asigur realizarea instruirii la locul de munc. art. 9/2 912 922 9'2 9+ 1.-1. 1nga&atorul asigur realizarea instruirii periodice. art. 9-2 962 972 9*2 992 1// 1.-2. 0%enimentele care au produs incapactitate temporar de munc sunt cercetate de ctre anga&ator2 iar rezultatele cercetrilor sunt consemnate n procese %er)ale. art. 29314 a42 29324 art. 11+2 11-2 11*2 1192 12/3142 12/3242 122=1'+

P$n#ere 2

'

'

'

'

2 ' ' '

1/*

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1.-'. "ontractul colecti% de munc2 regulamentul intern sau regulamentul de organizare i funcionare sta)ilesc condiiile de alegere de ctre lucrtori a reprezentanilor lor cu rspunderi specifice n domeniul ..M. art. -22 -' 1.-+. 1nga&atorul cunoate i respect o)ligaiile sale pri%ind comunicarea2 cercetarea i nregistrarea e%enimentelor produse n afara granielor ?omAniei2 n care sunt implicai lucrtori ai si2 aflai n ndeplinirea sarcinilor de stat2 de interes pu)lic su a ndatoririlor de ser%iciu. art. 1+'2 1++2 1+-2 1+6 1.--. 1nga&atorul cunoate i respect o)ligaiile pri%ind comunicarea e%enimentelor produse pe teritoriul ?omAniei2 n care sunt implicai ceteni strini aflai n ndeplinirea atri)uiilor de ser%iciu. art. 1+7314 1.-6. 1nga&atorul este prezent sau este reprezentat la cercetarea cazurilor de )oal profesional. art. 1-22 1-+2 1--2 1-62 1-7 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #81 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M1 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #81 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M1 > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re' !"1 > #81C #M1 1// > VVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !.1 > #81C #M1 1// > VVV 7H;

P$n#ere 2

1/9

Fi%" B . Dre<!3ri&e %i $1&i0"?ii&e &38r>!$ri&$r


B7 DREPTURILE I OBLIGAIILE LUCRTORILOR Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Begea securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !orme metodologice de aplicare a pre%ederilor Begii securitii i sntii n munc nr. '19C2//6 !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *9C'91C"00 =

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; $.1. Bucrtorii care n cazul unui pericol gra% i iminent prsesc locul de munc iCsau o zon periculoas nu sunt pre&udiciai i sunt prote&ai mpotri%a oricror consecine negati%e i ne&ustificate pentru acetia2 cu e(cepia situaiilor n care acioneaz imprudent sau dau do%ad de negli&en gra%. art. 113242 113+4 art. 1/12 1/2 $.2. Bucrtorii iCsau reprezentanii lor formuleaz propuneri pri%ind pre%enirea accidentelor de munc i a m)oln%irilor profesionale2 precum i propuneri i cereri pentru m)untirea condiiilor de munc. art. 1* art. 67 g42 67 i4 $.'. Bucrtorii i desfoar acti%itatea n conformitate cu pregtirea i instruirea lor2 precum i cu instruciunile primite din partea anga&atorului2 astfel ncAt s nu e(pun la pericol de accidentare sau m)oln%ire profesional atAt propria persoan2 cAt i alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n procesul de munc. art. 22 $.+. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc utilizeaz corect mainile2 aparatura2 uneltele2 su)stanele periculoase2 ec,ipamentele de transport i alte mi&loace de producie. art. 2'314a2 2'324 $.-. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc utilizeaz corect ec,ipamentul indi%idual de protecie acordat i2 dup utilizare2 l napoiaz sau l depun n locul destinat pentru pstrare. art. 2'314)2 2'324

P$n#ere

'

'

'

'

11/

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; $.6. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc nu scot din funciune2 nu modific2 nu sc,im) i nu nltur ar)itrar dispoziti%ele de securitate proprii2 n special ale mainilor2 aparaturii2 uneltelor2 instalaiilor te,nice i cldirilor i utilizeaz corect aceste dispoziti%e. art. 2'314c2 2'324 $.7. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc comunic imediat anga&atorului iCsau lucrtorilor desemnai orice situaie despre care au moti%e ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 precum i orice deficien a sistemelor de protecie. art. 2'314d2 2'324 $.*. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc aduc la cunotina conductorului locului de munc iCsau anga&atorului accidentele suferite de propria persoan. art. 2'314e2 2'324 $.9. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc coopereaz cu anga&atorul iCsau cu lucrtorii desemnai2 atAt timp cAt este necesar2 pentru a face posi)il realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari2 pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor. art. 2'314f2 2'324 $.1/. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc coopereaz2 atAt timp cAt este necesar2 cu anga&atorul iCsau cu lucrtorii desemnai2 pentru a permite anga&atorului s se asigure c mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate2 n domeniul su de acti%itate. art. 2'314g2 2'324 $.11. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc i=au nsuit i respect pre%ederile legislaiei n domeniul securitii i sntii n munc i msurile de aplicare a acestora. art. 2'314,2 2'324 $.12. Bucrtorii i ceilali participani la procesul de munc dau relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari. art. 2'314i2 2'324 $.1'. 0%enimentele sunt comunicate de ndat anga&atorului de ctre conductorul locului de munc sau de orice alt persoan care are cunotin despre producerea acestora. art. 26 $.1+. Bucrtorii i=au ales reprezentanii cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc. art. -2 $.1-. Bucrtorii au comunicat n scris anga&atorului numrul i numele reprezentanilor lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc. art. -+

P$n#ere

'

'

'

111

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; $.16. Bucrtorii i=au desemnat reprezentanii n comitetul de securitate i sntate n munc dintre reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc. art. 6/324

P$n#ere 1

112

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8$ > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M$ > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8$ > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M$ > '3d' L e2 L f14 >

a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re' !"$ > #8$C #M$ 1// > VVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !.$ > #8$C #M$ 1// > VVV 7H;

11'

Fi%e&e C . Cerin?e 0ener"&e


C7 CERINE GENERALE CUPRINS C$#
".1. ".2. ".'.

".+.

".-.

".6.

".7.

".*.

".9.

".1/. ".11.

".12.

".1'.

Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Le0i &"?ie UE "erine minime de securitate i sntate pentru M.D. 1/91C2//6 19*9C6-+C"00 locul de munc "erine minime pentru semnalizarea de M.D. 971C2//6 92C-*C"00 securitate iCsau de sntate la locul de munc "erine minime de securitate i sntate pentru M.D. 11+6C2//6 *9C6--C"00 utilizarea n munc de ctre lucrtori a 9-C9'C"0 ec,ipamentelor de munc 2//1C+-C"0 "erine minime de securitate i sntate n M.D. 1/2*C2//6 199/C27/C"00 munc referitoare la utilizarea ec,ipamentelor cu ecran de %izualizare "erine minime de securitate i sntate pentru M.D. 1/+*C2//6 *9C6-6C"00 utilizarea de ctre lucrtori a ec,ipamentelor indi%iduale de protecie la locul de munc "erine minime de securitate i sntate pentru M.D. 1/-1C2//6 199/C269C"00 manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori2 n special de afeciuni dorsolom)are "erine minime de securitate i sntate M.D. +9'C2//6 2//'C1/C"0 referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscurile M.D. 6/1C2//7 generate de zgomot "erine minime de securitate i sntate M.D. 1*76C2//2//2C++C"0 referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscurile M.D. 6/1C2//7 generate de %i)raii "erine minime de securitate i sntate n M.D. 121*C2//6 9*C2+C"0 munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor 91C'22C"00 mpotri%a riscurilor legate de prezena 2///C'9C"0 agenilor c,imici 2//6C1-C"0 #rotecia lucrtorilor mpotri%a riscurilor legate M.D. 1/92C2//6 2///C-+C"0 de e(punerea la ageni )iologici n munc "erine minime de securitate i sntate pentru M.D. 1/9'C2//6 2//+C'7C"0 protecia lucrtorilor mpotri%a riscurilor legate de e(punerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc #rotecia sntii i securitii lucrtorilor fa M.D. 1*7-C2//*'C+77C"00 de riscurile datorate e(punerii la az)est M.D. 6/1C2//7 91C'*2C"00 9*C2+C"0 2//'C1*C"0 "erine minime pentru m)untirea securitii M.D. 1/-*C2//6 99C92C"00 i protecia sntii lucrtorilor care pot fi e(pui unui potenial risc datorat atmosferelor e(plozi%e Den3/ire &i !>

11+

C$#
".1+.

Den3/ire &i !> "erine minime de securitate i sntate referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscuri generate de cAmpuri electromagnetice "erine minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mo)ile "erine minime de securitate i sntate referitoare la asistena medical la )ordul na%elor "erine minime pentru asigurarea securitii i sntii n munc n industria e(tracti% de suprafa i su)teran "erine minime pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din industria e(tracti% de fora& "erine minime de securitate i sntate la )ordul na%elor de pescuit #rotecia tinerilor la locul de munc .upra%eg,erea sntii lucrtorilor Msuri ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc "erine minime de securitate i sntate referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscurile generate de radiaiile optice artificiale

Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Le0i &"?ie UE M.D. 11'6C2//6 2//+C+/C"0 M.D. '//C2//6 M.D. 6/1C2//7 M.D. 1//7C2//6 M.D. 1/+9C2//6 M.D. 1/-/C2//6 M.D. 11'-C2//6 M.D. 6//C2//7 M.D. '--C2//7 8.N.D. 99C2/// 8rdin 7/6C2//6 3M.D. -1/C2/1/4 92C-7C"00 92C29C"00 92C1/+C"00 92C91C"00 9'C1/'C"00 9+C''C"0 = = 2//6C2-C"0

".1-. ".16.

".17.

".1*.

".19. ".2/. ".21. ".22.

".2'.

11-

C7:7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU LOCUL DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/91C16./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 19*9C6-+C"00

N$!" :' "onform art. 22 pre%ederile M.D. 1/91C2//6 nu se aplic: a. mi&loacelor de transport utilizate n afara ntreprinderii iCsau unitii sau locurilor de munc din interiorul mi&loacelor de transport< ). antierelor temporare sau mo)ile< c. industriilor e(tracti%e< d. %aselor de pescuit< e. cAmpurilor2 pdurilor i altor terenuri care aparin unei ntreprinderi agricole sau forestiere2 dar sunt situate n afara ariei cldirilor ntreprinderii. N$!" 9' "onform art. -2 se consider c un lucrtor lucreaz n condiii de izolare atunci cAnd nu are contact %izual i comunicare %er)al direct cu ali lucrtori2 n cele mai multe cazuri pentru o perioad de timp mai mare de o or2 i cAnd nu este posi)il s i se acorde a&utor imediat n caz de accident sau cAnd se afl ntr=o situaie critic. C$# ".1.1. In#i8"!$r L$83ri&e #e /3n8> 3!i&iA"!e <en!r3 <ri/" #"!> #3<> (:7:(79((R ndeplinesc urmtoarele cerine minime de securitate i sntate: :7 S!"1i&i!"!e %i reAi !en?>7 "ldirile care adpostesc locurile de munc au o structur i o rezisten corespunztoare naturii utilizrii lor. art. 62 ane(a 12 pct. 2 97 In !"&"?ii e&e8!ri8e nstalaiile electrice sunt proiectate i construite astfel ncAt s nu prezinte pericol de incendiu sau e(plozie. art. 62 ane(a 12 pct. ' Bucrtorii sunt prote&ai mpotri%a riscului de accidentare prin atingere direct iCsau atingere indirect. art. 62 ane(a 12 pct. ' #roiectarea2 construcia i alegerea materialului i dispoziti%elor de protecie au inut seama de tensiunea nominal2 influena condiiilor e(terne i de competena lucrtorilor care au acces la prile componente ale instalaiei. art. 62 ane(a 12 pct. ' NQA ( : 9 ; P$n#ere

'

".1.2.

'

".1.'. ".1.+.

'

'

116

C$# ".1.-.

".1.6.

".1.7. ".1.*.

".1.9. ".1.1/.

".1.11.

".1.12.

".1.1'.

".1.1+.

".1.1-. ".1.16.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ;7 C>i %i ie%iri #e 3r0en?> "ile i ieirile de urgen sunt meninute n permanen li)ere i conduc n mod cAt mai direct posi)il n aer li)er sau n spaii li)ere. art. 62 ane(a 12 pct. +.1 !umrul2 amplasarea i dimensiunile cilor i ieirilor de urgen corespund utilizrii2 ec,ipamentului2 dimensiunilor locului de munc2 precum i numrului ma(im de persoane care pot fi prezente2 asigurAnd e%acuarea rapid i n condiii cAt mai sigure a lucrtorilor de la toate posturile de lucru2 n caz de pericol. art. 62 ane(a 12 pct. +.22 +.' Nile de ieire n caz de urgen se desc,id spre e(terior i nu sunt glisante sau turnante. art. 62 ane(a 12 pct. +.+ Nile de ieire n caz de urgen nu sunt ncuiate sau fi(ate i pot fi desc,ise cu uurin de ctre orice persoan n caz de urgen. art. 62 ane(a 12 pct. +.+ "ile i ieirile de urgen sunt semnalizate2 iar semnalizarea este rezistent i plasat n locurile corespunztoare. art. 62 ane(a 12 pct. +."ile i ieirile de urgen2 precum i cile de circulaie i uile de acces spre acestea sunt meninute li)ere de orice o)stacole. art. 62 ane(a 12 pct. +.6 "ile i ieirile de urgen care necesit iluminare sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen2 n cazul n care se ntrerupe alimentarea cu energie electric. art. 62 ane(a 12 pct. +.7 *7 De!e8!"re" %i <revenire" in8en#ii&$r Bocurile de munc sunt pre%zute cu dispoziti%e corespunztoare pentru stingerea incendiilor i2 dac este cazul2 cu detectoare de incendii i sisteme de alarm. art. 62 ane(a 12 pct. -.1 Dispoziti%ele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt uor accesi)ile2 simplu de mane%rat i semnalizate corespunztor. art. 62 ane(a 12 pct. -.2 +7Ven!i&"?i" &$83ri&$r #e /3n8> =n <"?ii =n86i e Ba locurile de munc n spaii nc,ise se asigur suficient aer proaspt2 a%And n %edere metodele de lucru utilizate i cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 6.1 .istemul de %entilare forat este meninut n stare de funcionare. art. 62 ane(a 12 pct. 6.1 1%ariile sunt semnalizate de un sistem de control2 dac acest lucru este necesar pentru sntatea lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 6.1 117

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

'

'

' '

C$# ".1.17.

".1.1*.

".1.19.

".1.2/.

".1.21. ".1.22.

".1.2'.

".1.2+.

".1.2-.

".1.26.

".1.27.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; nstalaiile de %entilare mecanic sau de aer condiionat funcioneaz astfel ncAt s nu creeze disconfort prin e(punerea lucrtorilor la cureni de aer. art. 62 ane(a 12 pct. 6.2 Depunerile sau impuritile care pot crea un risc imediat pentru sntatea lucrtorilor prin poluarea atmosferei sunt eliminate fr ntArziere. art. 62 ane(a 12 pct. 6.2 R7 Te/<er"!3r" =n =n8><eri Temperatura din ncperile ce cuprind posturi de lucru este adec%at organismului uman2 inAnd seama de metodele de lucru utilizate i ce cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 7.1 Temperatura din camerele de odi,n2 ncperile pentru personalul de ser%iciu permanent2 grupurile sanitare2 cantine i ncperile pentru acordarea primului a&utor corespunde destinaiei specifice. art. 62 ane(a 12 pct. 7.2 Ierestrele2 luminatoarele i glas%andurile permit e%itarea luminii solare e(cesi%e la locurile de munc. art. 62 ane(a 12 pct. 7.' )7 I&3/in"!3& n"!3r"& %i "r!iCi8i"& Kn msura n care este posi)il2 locurile de munc au iluminat natural suficient i sunt pre%zute cu iluminat artificial adec%at. art. 62 ane(a 12 pct. *.1 nstalaiile de iluminat din ncperile cu posturi de lucru i de pe cile de acces i de circulaie sunt amplasate astfel ncAt s nu e(iste riscul de accidentare al lucrtorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat. art. 62 ane(a 12 pct. *.2 Bocurile de munc n care lucrtorii sunt n mod deose)it e(pui riscurilor n caz de ntrerupere a iluminatului artificial sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen de o intensitate suficient. art. 62 ane(a 12 pct. *.' ,7 P"r#$ e&iS <ere?iS <&"C$"ne %i "8$<eri%3ri "&e =n8><eri&$r #ardoselile locurilor de munc sunt lipsite de proeminene2 de guri sau de planuri nclinate periculoase2 sunt fi(e2 sta)ile i nealunecoase. art. 62 ane(a 12 pct. 9.1 Kncperile care cuprind posturi de lucru sunt izolate termic2 corespunztor tipului de ntreprindere i acti%itii fizice a lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 9.1 .uprafeele pardoselilor2 pereilor i plafoanelor din ncperi sunt meninute curate i sunt reno%ate. art. 62 ane(a 12 pct. 9.2 11*

P$n#ere 1

'

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.2*. #ereii transpareni sau translucizi2 n special pereii de sticl sunt semnalizai clar i sunt construii din materiale securizate sau sunt separai de posturile de lucru i cile de circulaie. art. 62 ane(a 12 pct. 9.' ".1.29. 1ccesul pe acoperiurile construite din materiale cu rezisten insuficient este permis numai dac e(ist ec,ipamente care s asigure e(ecutarea lucrrii n condiii de securitate. art. 62 ane(a 12 pct. 9.+ ".1.'/. -7 Fere !re %i &3/in"!$"re Bucrtorii pot desc,ide2 nc,ide2 regla i fi(a ferestrele2 luminatoarele i %entilatoarele n condiii de securitate 3inclusi% poziionarea i fi(area acestora la desc,idere4. art. 62 ane(a 12 pct. 1/.1 ".1.'1. Ierestrele i luminatoarele sunt concepute n raport cu ec,ipamentele de curare sau sunt pre%zute cu dispoziti%e care permit curarea lor fr riscuri pentru lucrtorii care e(ecut aceast operaie sau pentru lucrtorii prezeni n cldire sau n &urul acesteia. art. 62 ane(a 12 pct. 1/.2 ".1.'2. :(7 U%i %i <$r?i #oziia2 numrul i dimensiunile uilor i porilor precum i materialele folosite la construcia acestora corespund naturii i utilizrii ncperilor sau incintelor. art. 62 ane(a 12 pct. 11.1 ".1.''. Nile transparente sunt marcate corespunztor2 la nlimea %ederii. art. 62 ane(a 12 pct. 11.2 ".1.'+. Nile i porile )atante sunt transparente sau au un panou transparent. art. 62 ane(a 12 pct. 11.' ".1.'-. .uprafeele transparente sau translucide ale uilor i porilor care nu sunt construite dintr=un material securizat sunt prote&ate mpotri%a spargerii dac e(ist periocul rnirii lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 11.+ ".1.'6. Nile glisante sunt pre%zute cu un sistem de siguran care s mpiedice ieirea de pe ine i cderea lor. art. 62 ane(a 12 pct. 11.".1.'7. Nile i porile care se desc,id n sus sunt pre%zute cu un sistem de siguran care s mpiedice cderea lor. art. 62 ane(a 12 pct. 11.6 ".1.'*. Nile i porile situate de=a lungul cilor de sal%are sunt marcate corespunztor2 pot fi desc,ise din interior n orice moment2 fr a&utor special2 inclusi% cAnd sunt ocupate toate locurile de munc. art. 62 ane(a 12 pct. 11.7

P$n#ere '

'

' 1

1 1

'

119

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.'9. Dac utilizarea de ctre pietoni a porilor destinate n principal circulaiei %e,iculelor prezint pericol de accidentare2 au fost create ui pentru pietoni n %ecintatea imediat a acestor pori2 marcate clar i dega&ate n permanen. art. 62 ane(a 12 pct. 11.* ".1.+/. Nile i porile mecanice nu prezint riscuri de accidentare pentru lucrtori2 sunt pre%zute cu dispoziti%e de oprire de urgen accesi)ile i uor de identificat i pot fi desc,ise manual n cazul ntreruperii alimentrii cu energie2 dac nu se desc,id automat n aceast situaie. art. 62 ane(a 12 pct. 11.9 ".1.+1. ::7 C>i&e #e 8ir83&"?ie . A$ne <eri83&$" e "ile de circulaie2 inclusi% treptele2 scrile fi(e2 c,eiurile i rampele de ncrcare sunt amplasate i dimensionate astfel ncAt s asigure un acces uor2 sigur i adec%at pentru pietoni i %e,icule2 fr a pune n pericol lucrtorii aflai n %ecintate. art. 62 ane(a 12 pct. 12.1 ".1.+2. "ile utilizate pentru circulaia pietonal iCsau pentru transportul intern sunt dimensionate n concordan cu numrul potenial de utilizatori i tipul de acti%itate. art. 62 ane(a 12 pct. 12.2 ".1.+'. "ile de circulaie destinate %e,iculelor sunt amplasate astfel ncAt s e(iste o distan suficient fa de ui2 pori2 treceri pentru pietoni2 culoare i scri. art. 62 ane(a 12 pct. 12.' ".1.++. "ile de circulaie sunt marcate clar dac ec,ipamentele din ncperi i utilizarea acestora impun acest lucru. art. 62 ane(a 12 pct. 12.+ ".1.+-. Fonele periculoase unde e(ist riscul cderii lucrtorului sau a unor o)iecte sunt pre%zute cu dispoziti%e care s e%ite ptrunderea lucrtorilor neautorizai i sunt marcate clar. art. 62 ane(a 12 pct. 12.".1.+6. .unt luate msuri corespunztoare pentru prote&area lucrtorilor autorizai s ptrund n zonele periculoase. art. 62 ane(a 12 pct. 12.".1.+7. :97 M> 3ri <e8iCi8e <en!r3 8>ri r3&"n!e %i !r"n <$r!$"re .crile rulante i transportoarele funcioneaz n condiii de securitate2 sunt pre%zute cu dispoziti%ele de securitate necesare i sunt dotate cu dispoziti%e de oprire de urgen accesi)ile i uor de identificat. art. 62 ane(a 12 pct. 1' ".1.+*. :;7 C6ei3ri %i r"/<e #e =n8>r8"re ",eiurile i rampele de ncrcare corespund dimensiunilor ncrcturilor care se transport i au cel puin un punct de ieire 3pentru docurile lungi2 e(ist un punct de ieire la fiecare capt2 dac este posi)il4.. art. 62 ane(a 12 pct. 1+.12 1+.2

P$n#ere

'

'

'

'

12/

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.+9. ?ampele de ncrcare asigur pre%enirea cderii lucrtorilor. art. 62 ane(a 12 pct. 1+.' ".1.-/. :*7 Di/en i3ni&e =n8><eri&$r %i v$&3/3& #e "er =n =n8><eri . &i1er!"!e" #e /i%8"re &" <$ !3& #e &38r3 Kncperile de lucru au o suprafa2 nlime i un %olum de aer suficiente. art. 62 ane(a 12 pct. 1-.1 ".1.-1. Dimensiunile neocupate a postului de lucru sunt calculate astfel ncAt s permit lucrtorilor s ai) suficient li)ertate de micare pentru a=i ndeplini sarcinile de munc sau2 dac acest lucru nu este posi)il din moti%e specifice postului de lucru2 lucrtorul are suficient li)ertate de micare n apropierea postului su de lucru. art. 62 ane(a 12 pct. 1-.2 ".1.-2. :+7 n8><eri <en!r3 $#i6n> Bucrtorii au la dispoziie ncperi pentru odi,n uor accesi)ile2 dac securitatea sau sntatea lucrtorilor impun acest lucru 3cu e(cepia )irourilor sau ncperilor de lucru similare2 care ofer posi)iliti ec,i%alente de rela(are n timpul pauzelor4. art. 62 ane(a 12 pct. 16.1 ".1.-'. Kncperile pentru odi,n sunt suficient de mari i sunt pre%zute cu un numr de mese i scaune cu sptar corespunztor numrului de lucrtori. art. 62 ane(a 12 pct. 16.2 ".1.-+. Kn ncperile pentru odi,n sunt luate msuri pentru protecia nefumtorilor mpotri%a disconfortului cauzat de fumul de tutun. art. 62 ane(a 12 pct. 16.' ".1.--. Dac orele de lucru sunt cu regularitate i frec%ent ntrerupte i nu e(ist o ncpere pentru odi,n2 sunt asigurate alte ncperi n care lucrtorii s poat sta2 ori de cAte ori este necesar pentru securitatea sau sntatea lor2 cu asigurarea proteciei nefumtorilor mpotri%a disconfortului cauzat de fumul de tutun. art. 62 ane(a 12 pct. 16.+ ".1.-6. :R7 Fe/ei 0r"vi#e %i /"/e 8"re "&><!e"A> Iemeile gra%ide i mamele care alpteaz au posi)ilitatea de a se odi,ni n poziie culcat n condiii corespunztoare. art. 62 ane(a 12 pct. 17 ".1.-7. :)7 In !"&"?ii "ni!"re Dac lucrtorii tre)uie s poarte m)cminte de lucru special i dac din moti%e de sntate sau decen nu li se poate cere s se sc,im)e n alt spaiu2 acetia au la dispoziie %estiare cu dimensiuni suficiente2 separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei2 uor accesi)ile i pre%zute cu scaune. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.1.1.2 1*.1.22 1*.1.'

P$n#ere '

'

121

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.-*. Gestiarele permit depozitarea separat a m)rcmintei de lucru de %estimentaia i efectele personale2 cAnd este necesar 3de e(emplu su)stane periculoase2 umiditate2 murdrie4. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.1.2 ".1.-9. Bucrtorii i pot ncuia m)rcmintea personal n timpul programului de lucru n %estiar sau alt loc sta)ilit. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.1.22 1*.1.+ ".1.6/. Dac natura acti%itii impune2 lucrtorii au la dispoziie duuri cu ap curent rece i cald2 suficient de ncptoare i n numr suficient2 separate sau utilizate separat de )r)ai i femei. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.2.12 1*.2.2 ".1.61. Dac duurile nu sunt necesare2 sunt pre%zute c,iu%ete cu ap curent 3i cald2 dac este necesar42 adec%ate i n numr suficient2 amplasate n apropierea posturilor de lucru i a %estiarelor i separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.2.' ".1.62. Dac ncperile cu duuri sau c,iu%ete sunt separate de %estiare2 e(ist o cale uoar de comunicare ntre ele. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.2.+ ".1.6'. Bucrtorii dispun de locuri speciale2 dotate cu un numr suficient de S"=uri i de c,iu%ete2 n apropierea posturilor de lucru2 a ncperilor de odi,n2 a %estiarelor i a slilor de duuri sau c,iu%ete2 cu ca)ine de S"=uri separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 62 ane(a 12 pct. 1*.' ".1.6+. :,7 n8><eri <en!r3 "8$r#"re" <ri/3&3i "N3!$r Kn funcie de dimensiunile spaiilor de lucru2 de tipul acti%itii i de frec%ena accidentelor2 sunt asigurate una sau mai multe ncperi pentru acordarea primului a&utor2 semnalizate corespunztor2 ec,ipate cu instalaii i dispoziti%e corespunztoare i care permit accesul cu )rancarde. art .62 ane(a 12 pct. 19.12 19.2 ".1.6-. 0c,ipamentul de prim a&utor este disponi)il n toate locurile unde condiiile de lucru o cer2 este marcat corespunztor i este uor accesi)il. art. 62 ane(a 12 pct. 19.' ".1.66. :-7 L38r>!$ri 83 #iA"1i&i!>?i Ba organizarea locurilor de munc s=a inut seama de lucrtorii cu diza)iliti2 n special n ceea ce pri%ete uile2 cile de comunicaie2 scrile2 duurile2 c,iu%etele2 S"=urile i posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de aceti lucrtori. art. 62 ane(a 12 pct. 2/

P$n#ere 2

'

'

'

122

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.67. 9(7 L$83ri #e /3n8> =n "er &i1er F#i <$Ai?ii <e8i"&eI #osturile de lucru2 cile de circulaie i alte zone sau instalaii n aer li)er2 utilizate sau ocupate de ctre lucrtori n cursul acti%itii sunt organizate astfel ncAt pietonii sau %e,iculele s circule n condiii de securitate. art. 62 ane(a 12 pct. 21.1 ".1.6*. Bocurile de munc n aer li)er sunt iluminate corespunztor cu un sistem de iluminat artificial2 dac lumina natural nu este suficient. art. 62 ane(a 12 pct. 21.2 ".1.69. #osturile de lucru n aer li)er sunt amena&ate2 pe cAt posi)il2 astfel ncAt lucrtorii s fie prote&ai mpotri%a condiiilor meteo nefa%ora)ile2 cderii o)iectelor2 zgomotului2 influenelor e(terioare %tmtoare2 alunecrii i cderii i s poat prsi rapid posturile de lucru sau s poat primi rapid asisten n caz de pericol. art. 62 ane(a 12 pct. 21.' ".1.7/. 9:7 L$83ri #e /3n8> =n 8$n#i?ii #e iA$&"re F#i <$Ai?ii <e8i"&eI 1nga&atorul a numit prin decizie o persoan cu atri)uii concrete care s supra%eg,eze lucrtorii care lucreaz n condiii de izolare. art. 62 ane(a 12 pct. 22.1 ".1.71. Bocurile de munc n condiii de izolare sunt asigurate cu mi&loace te,nice care permit legtura cu persoana care asigur supra%eg,erea. art. 62 ane(a 12 pct. 22.2 ".1.72. 997 Prin8i<ii er0$n$/i8e Dimensiunea locului de munc s=a realizat n funcie de particularitile anatomice2 fiziologice2 psi,ologice ale organismului uman2 de ec,ipamentul de munc2 de mo)ilierul de lucru2 de micrile i deplasrile lucrtorului n timpul acti%itii2 de distanele de securitate2 dispoziti%ele pentru manipularea maselor i necesitatea asigurrii confortului psi,ofizic. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.1 ".1.7'. 1u fost eliminate poziiile forate2 nenaturale ale corpului lucrtorului i s=a asigurat posi)ilitatea de modificare a poziiei n timpul lucrului. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.2 ".1.7+. Bocurile de munc unde se lucreaz n poziie aezat sunt pre%zute cu scaune corespunztoare caracteristicilor antropometrice i funcionale ale organismului uman2 precum i acti%itii desfurate. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.' ".1.7-. Ba locurile de munc unde se lucreaz n poziie ortostatic sunt asigurate mi&loace pentru aezarea lucrtorului cel puin pentru perioade scurte de timp 3scaune2 )nci4. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.+

P$n#ere

'

'

'

'

12'

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.76. 0c,ipamentele de munc2 mesele i )ancurile de lucru asigur spaiu suficient pentru spri&inirea comod i sta)il a mem)relor inferioare n timpul acti%itii2 cu posi)ilitatea micrii acestora. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.".1.77. Knlimea planului de lucru pentru poziia aezat sau ortostatic a fost sta)ilit n funcie de distana optim de %edere2 de precizia lucrrii2 de caracteristicile antropometrice ale lucrtorului i de mrimea efortului mem)relor superioare. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.6 ".1.7*. .unt luate msuri pentru e%itarea micrilor de rsucire i aplecare a corpului2 precum i a micrilor foarte ample ale )raelor. art. 62 ane(a 12 pct. 2'.7 ".1.79. L$83ri&e #e /3n8> "C&"!e #eN" =n C$&$ in?> &" (:7:(79((R ndeplinesc urmtoarele cerine minime de securitate i sntate: :7 S!"1i&i!"!e %i reAi !en?>7 "ldirile care adpostesc locurile de munc au o structur i o rezisten corespunztoare naturii utilizrii lor. art. 72 ane(a 22 pct. 2 ".1.*/. 97 In !"&"?ii e&e8!ri8e nstalaiile electrice sunt proiectate i construite astfel ncAt s nu prezinte pericol de incendiu sau e(plozie. art. 72 ane(a 22 pct. ' ".1.*1. Bucrtorii sunt prote&ai mpotri%a riscului de accidentare prin atingere direct iCsau indirect. art. 72 ane(a 22 pct. ' ".1.*2. nstalaiile electrice i dispoziti%ele de protecie corespund tensiunii nominale2 condiiilor e(terioare i competenei persoanelor care au acces la pri ale instalaiei. art. 72 ane(a 22 pct. ' ".1.*'. ;7 C>i %i ie%iri #e 3r0en?> "ile i ieirile de urgen sunt meninute n permanen li)ere i conduc n mod cAt mai direct posi)il n aer li)er sau n spaii sigure. art. 72 ane(a 22 pct. +.1 ".1.*+. !umrul de ci de sal%are i ieiri de urgen este corespunztor i asigur2 n caz de pericol2 e%acuarea rapid i n condiii cAt mai sigure a lucrtorilor de la toate posturile de lucru. art. 72 ane(a 22 pct. +.22 +.' ".1.*-. Nile de ieire n caz de urgen se desc,id spre e(terior i nu sunt glisante sau turnante. art.72 ane(a 2 pct.+.+ ".1.*6. Nile de ieire de urgen nu sunt ncuiate sau fi(ate i pot fi desc,ise imediat i cu uurin de ctre orice lucrtor. art. 72 ane(a 22 pct. +.+ 12+

P$n#ere 2

'

'

'

'

'

'

' '

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.*7. "ile i ieirile de urgen sunt semnalizate2 iar semnalizarea este rezistent i plasat n locurile corespunztoare. art. 72 ane(a 22 pct. +.".1.**. "ile i ieirile de urgen2 precum i cile de circulaie i uile de acces spre acestea sunt meninute li)ere de orice o)stacole. art. 72 ane(a 22 pct. +.6 ".1.*9. "ile i ieirile de urgen care necesit iluminare sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen2 n cazul n care se ntrerupe alimentarea cu energie electric. art. 72 ane(a 22 pct. +.7 ".1.9/. *7 De!e8!"re" %i <revenire" in8en#ii&$r Bocurile de munc sunt pre%zute cu dispoziti%e corespunztoare pentru stingerea incendiilor i2 dac este cazul2 cu detectoare de incendii i sisteme de alarm. art. 72 ane(a 22 pct. -.1 ".1.91. Dispoziti%ele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt uor accesi)ile2 simplu de mane%rat i semnalizate corespunztor. art. 72 ane(a 22 pct. -.2 ".1.92. +7Ven!i&"?i" &$83ri&$r #e /3n8> =n <"?ii =n86i e Ba locurile de munc n spaii nc,ise se asigur suficient aer proaspt2 a%And n %edere metodele de lucru utilizate i cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 72 ane(a 22 pct. 6 ".1.9'. .istemul de %entilare forat este meninut n stare de funcionare. art. 72 ane(a 22 pct. 6 ".1.9+. 1%ariile sunt semnalizate de un sistem de control2 dac acest lucru este necesar pentru sntatea lucrtorilor. art. 72 ane(a 22 pct. 6 ".1.9-. R7 Te/<er"!3r" =n =n8><eri Temperatura din ncperile ce cuprind posturi de lucru este adec%at organismului uman2 inAnd seama de metodele de lucru utilizate i ce cerinele fizice impuse lucrtorilor. art. 72 ane(a 22 pct. 7.1 ".1.96. Temperatura din camerele de odi,n2 ncperile pentru personalul de ser%iciu permanent2 grupurile sanitare2 cantine i ncperile pentru acordarea primului a&utor corespunde destinaiei specifice. art.72 ane(a 22 pct. 7.2 ".1.97. )7 I&3/in"!3& n"!3r"& %i "r!iCi8i"& Kn msura n care este posi)il2 locurile de munc au iluminat natural suficient i sunt pre%zute cu iluminat artificial adec%at. art. 72 ane(a 22 pct. *.1

P$n#ere 2

'

'

'

'

'

' '

12-

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.9*. Bocurile de munc n care lucrtorii sunt n mod deose)it e(pui riscurilor n caz de ntrerupere a iluminatului artificial sunt pre%zute cu iluminat de siguranCurgen de o intensitate suficient. art. 72 ane(a 22 pct. *.2 ".1.99. ,7 U%i %i <$r?i Nile transparente sunt marcate corespunztor2 la nlimea %ederii. art. 72 ane(a 22 pct. 9.1 ".1.1//. Nile i porile )atante sunt transparente sau au un panou transparent. art. 72 ane(a 22 pct. 9.2 ".1.1/1. -7 Z$ne <eri83&$" e Fonele periculoase unde e(ist riscul cderii lucrtorului sau a unor o)iecte sunt pre%zute cu dispoziti%e care s e%ite ptrunderea lucrtorilor neautorizai i sunt marcate clar. art. 72 ane(a 22 pct. 1/ ".1.1/2. .unt luate msuri corespunztoare pentru prote&area lucrtorilor autorizai s ptrund n zonele periculoase. art. 72 ane(a 22 pct. 1/ ".1.1/'. :(7 n8><eri %i A$ne <en!r3 $#i6n> Bucrtorii au la dispoziie ncperi pentru odi,n uor accesi)ile sau zone pentru odi,n corespunztoare2 dac securitatea sau sntatea lucrtorilor impun acest lucru 3cu e(cepia )irourilor sau ncperilor de lucru similare2 care ofer posi)iliti ec,i%alente de rela(are n timpul pauzelor4. art. 72 ane(a 22 pct. 11.1 ".1.1/+. Kncperile i zonele pentru odi,n sunt pre%zute cu mese i scaune cu sptar. art. 72 ane(a 22 pct. 11.2 ".1.1/-. Kn ncperile pentru odi,n sunt luate msuri pentru protecia nefumtorilor mpotri%a disconfortului cauzat de fumul de tutun. art. 72 ane(a 22 pct. 11.' ".1.1/6. ::7 Fe/ei 0r"vi#e %i /"/e 8"re "&><!e"A> Iemeile gra%ide i mamele care alpteaz au posi)ilitatea de a se odi,ni n poziie culcat n condiii corespunztoare. art. 72 ane(a 22 pct. 12 ".1.1/7. :97 In !"&"?ii "ni!"re Dac lucrtorii tre)uie s poarte m)cminte de lucru special i dac din moti%e de sntate sau decen nu li se poate cere s se sc,im)e n alt spaiu2 acetia au la dispoziie %estiare corespunztoare2 separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 72 ane(a 22 pct. 1'.1.1.2 1'.1.' ".1.1/*. Bucrtorii ii pot incuia m)rcmintea personal n timpul programului de lucru n %estiar. art. 72 ane(a 22 pct. 1'.1.2.

P$n#ere '

'

'

'

'

126

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.1/9. Gestiarele permit depozitarea separat a m)rcmintei de lucru de %estimentaia i efectele personale2 cAnd este necesar 3de e(emplu su)stane periculoase2 umiditate2 murdrie4. art. 72 ane(a 22 pct. 1'.1.2 ".1.11/. Bocurile de munc au n apropierea lor duuri 3dac natura acti%itii impune acest lucru4 i locuri speciale pre%zute cu un numr corespunztor de ca)ine de S"=uri i c,iu%ete2 dotate cu ap curent rece 3i cald2 dac e cazul42 separate sau utilizate separat de ctre )r)ai i femei. art. 72 ane(a 22 pct. 1'.2.12 1'.2.22 1'.2.' ".1.111. :;7 E86i<"/en!e #e <ri/ "N3!$r Bocurile de munc sunt dotate cu ec,ipamente de prim a&utor2 marcate corespunztor i uor accesi)ile. art. 72 ane(a 22 pct.1+ ".1.112. :*7 L38r>!$ri 83 #iA"1i&i!>?i Ba organizarea locurilor de munc s=a inut seama de lucrtorii cu diza)iliti2 n special n ceea ce pri%ete uile2 cile de comunicaie2 scrile2 duurile2 c,iu%etele2 S"=urile i posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de aceti lucrtori. art. 72 ane(a 22 pct. 1".1.11'. :+7 Cir83&"?i" <ie!$ni&$r %i ve6i83&e&$r Bocurile de munc n spaii nc,ise sau n aer li)er sunt organizate astfel ncAt pietonii i %e,iculele s poat circula n condiii de securitate. art. 72 ane(a 22 pct. 16 ".1.11+. :R7 L$83ri #e /3n8> =n "er &i1er F#i <$Ai?ii <e8i"&eI #osturile de lucru n aer li)er sunt amena&ate2 pe cAt posi)il2 astfel ncAt lucrtorii s fie prote&ai mpotri%a condiiilor meteo nefa%ora)ile2 cderii o)iectelor2 zgomotului2 influenelor e(terioare %tmtoare2 alunecrii i cderii i s poat prsi rapid posturile de lucru sau s poat primi rapid asisten n caz de pericol. art. 72 ane(a 22 pct. 17 ".1.11-. :)7 L$83ri #e /3n8> =n 8$n#i?ii #e iA$&"re F#i <$Ai?ii <e8i"&eI 1nga&atorul a numit prin decizie o persoan cu atri)uii concrete care s supra%eg,eze lucrtorii care lucreaz n condiii de izolare. art. 72 ane(a 22 pct. 1*.1 ".1.116. Bocurile de munc n condiii de izolare sunt asigurate cu mi&loace te,nice care permit legtura cu persoana care asigur supra%eg,erea. art. 72 ane(a 22 pct. 1*.2

P$n#ere 2

'

'

'

'

'

'

127

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1.117. :,7 Prin8i<ii er0$n$/i8e Dimensiunea locului de munc s=a realizat n funcie de particularitile anatomice2 fiziologice2 psi,ologice ale organismului uman2 de ec,ipamentul de munc2 de mo)ilierul de lucru2 de micrile i deplasrile lucrtorului n timpul acti%itii2 de distanele de securitate2 dispoziti%ele pentru manipularea maselor i necesitatea asigurrii confortului psi,ofizic. art. 72 ane(a 22 pct.1 9.1 ".1.11*. 1u fost eliminate poziiile forate2 nenaturale ale corpului lucrtorului i s=a asigurat posi)ilitatea de modificare a poziiei n timpul lucrului. art. 72 ane(a 22 pct. 19.2 ".1.119. Bocurile de munc unde se lucreaz n poziie aezat sunt pre%zute cu scaune corespunztoare caracteristicilor antropometrice i funcionale ale organismului uman2 precum i acti%itii desfurate. art. 72 ane(a 22 pct. 19.' ".1.12/. Ba locurile de munc unde se lucreaz n poziie ortostatic sunt asigurate mi&loace pentru aezarea lucrtorului cel puin pentru perioade scurte de timp 3scaune2 )nci4. art. 72 ane(a 22 pct.219.+ ".1.121. 0c,ipamentele de munc2 mesele i )ancurile de lucru asigur spaiu suficient pentru spri&inirea comod i sta)il a mem)relor inferioare n timpul acti%itii2 cu posi)ilitatea micrii acestora. art.272 ane(a 22 pct.219.".1.122. Knlimea planului de lucru pentru poziia aezat sau ortostatic a fost sta)ilit n funcie de distana optim de %edere2 de precizia lucrrii2 de caracteristicile antropometrice ale lucrtorului i de mrimea efortului mem)relor superioare. art.272 ane(a 22 pct. 19.6 ".1.12'. .unt luate msuri pentru e%itarea micrilor de rsucire i aplecare a corpului2 precum i a micrilor foarte ample ale )raelor. art. 72 ane(a 22 pct. 19.7 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"1 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"1 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE 12* a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere

!""1 > #8"1C #M"1 1// > VVVV 7H;

P3n8!"N $1?in3!' #8"1 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"1 > '3d' L e2 L f14 >

Nive& #e e83ri!"!e' !."1 > #8"1C #M"1 1// > VVVV 7H;

129

C797 CERINE MINIME PENTRU SEMNALIZAREA DE SECURITATE IQSAU DE SNTATE LA LOCUL DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 971C26./7.2//6 pri%ind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 92C-*C"00

N$!" :' "onform art. 22 pre%ederile M.D. 971C2//6 nu se aplic semnalizrii pre%zute de reglementrile referitoare la introducerea pe pia a su)stanelor i preparatelor periculoase2 a produselor iCsau a ec,ipamentelor2 cu e(cepia cazului n care aceste reglementri fac referire n mod e(pres la acest lucru. N$!" 9' "onform art. '2 pre%ederile M.D. 971C2//6 nu se aplic semnalizrii utilizate n reglementarea traficului rutier2 fero%iar2 flu%ial2 maritim i aerian. C$# ".2.1. In#i8"!$r Dac riscurile nu au putut fi e%itate sau reduse suficient prin mi&loace te,nice de protecie colecti% ori prin msuri2 metode i procedee de organizare a muncii2 anga&atorul a pre%zut semnalizare de securitate iCsau de sntate la locul de munc i %erific e(istena acesteia. art. 6314 1legerea semnalizrii de securitate s=a fcut luAnd n considerare e%aluarea riscurilor de accidentare i m)oln%ire profesional. art. 6324 .emnalizarea referitoare la interdicii este realizat prin utilizarea panourilor permanente de form rotund2 cu pictogram neagr pe fond al)2 margine i )and diagonal roie 3partea roie ocup cel puin '-H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.1 .emnalizarea referitoare la a%ertismente este realizat prin utilizarea panourilor permanente de form triung,iular2 cu pictogram neagr pe fond gal)en i margine neagr 3partea gal)en acoper cel puin -/H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.2 .emnalizarea referitoare la o)ligati%itate este realizat prin utilizarea panourilor permanente de form rotund2 cu pictogram al) pe fond al)astru 3partea al)astr ocup cel puin -/H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.' NQA ( : 9 ; P$n#ere

'

".2.2.

'

".2.'.

'

".2.+.

'

".2.-.

'

1'/

C$# ".2.6.

".2.7.

".2.*.

".2.9.

".2.1/.

".2.11.

".2.12.

".2.1'. ".2.1+.

".2.1-.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; .emnalizarea pri%ind localizarea i identificarea mi&loacelor de sal%are ori de prim a&utor se realizeaz prin utilizarea panourilor permanente de form dreptung,iular sau ptrat2 cu pictogram al) pe fond %erde 3partea %erde ocup cel puin -/H din suprafaa panoului4. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.+ .emnalizarea pri%ind localizarea i identificarea materialelor i ec,ipamentelor de pre%enire i de stingere a incendiilor se realizeaz prin panouri permanente de form dreptung,iular sau ptrat2 cu pictogram al) pe fond rou 3partea roie acoper cel puin -/H din suprafaa panoului4 iCsau printr=o culoare de securitate. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.12 +2 ane(a 22 pct. '.-2 ane(a +. .emnalizarea pe recipiente i conducte se face prin etic,ete sau panouri de a%ertizareCtransport2 completate cu informaii suplimentare. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 ane(a '2 pct. 1 .emnalizarea pe recipiente i conducte este su) form rigid2 autocolant sau pictat2 amplasat pe parteaCprile %izi)ilC%izi)ile. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 ane(a '2 pct. 22 ' 0tic,etele utilizate pentru semnalizarea pe conducte sunt amplasate %izi)il2 n %ecintatea locurilor care prezint cele mai mari pericole 3%ane2 puncte de racordare4 i la distane apro(imati% egale. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 ane(a '2 pct. + .uprafeele2 slile sau incintele utilizate pentru depozitarea su)stanelor sau a preparatelor periculoase n cantiti mari sunt semnalizate prin panouri de a%ertizare 3dac am)ala&ele nu sunt etic,etate corespunztor42 amplasate n apropierea suprafeei de depozitare sau pe ua de acces n depozitul respecti%. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.22 122 ane(a '2 pct. #ictogramele utilizate sunt cAt mai simple posi)il2 fr detalii inutile 3pot fi uor diferite de cele sta)ilite prin M.D. 971C2//62 dac semnificaia lor rmAne nesc,im)at i nu pro%oac confuzie asupra semnificaiei4. art.72 ane(a 2 pct.1.22 1.' #anourile sunt confecionate din materiale cAt mai rezistente la ocuri2 intemperii i agresiuni cauzate de mediul am)iant. art. 72 ane(a 22 pct. 1.+ Dimensiunile i caracteristicile colorimetrice i fotometrice ale panourilor asigur o )un %izi)ilitate i nelegere a mesa&ului acestora. art. 72 ane(a 12 pct. +2 ane(a 22 pct. 1.#anourile sunt instalate corespunztor din punct de %edere al nlimii2 %izi)ilitii i apropierii de risculCo)iectul semnalat. art. 72 ane(a 22 pct. 2.1

P$n#ere

'

'

'

'

'

'

'

'

1'1

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".2.16. .e asigur nlturarea panourilor n cazul n care situaia care le &ustific nu mai e(ist. art. 72 ane(a 22 pct. 2.2 ".2.17. Bocurile n care e(ist risc de coliziune cu o)stacole i de cdere a persoanelor sunt semnalizate permanent cu o culoare de securitate iCsau cu panouri. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.'2 ane(a -2 pct. 1 ".2.1*. "ile de circulaie sunt marcate permanent cu o culoare de securitate. art. 72 ane(a 12 pct. 2.1.+2 ane(a -2 pct. 2 ".2.19. Ba utilizarea semnalelor luminoase sunt respectate caracteristicile intrinseci i regulile generale i specifice de utilizare. art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.12 *2 92 1/2 112 ane(a 6 ".2.2/. Ba utilizarea semnalelor acustice sunt respectate cerinele minime pri%ind caracteristicile intrinseci i codul utilizat. art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.12 *2 921/2 112 ane(a 7 ".2.21. Ba utilizarea comunicrii %er)ale sunt respectate cerinele minime pri%ind caracteristicile intrinseci i regulile specifice de utilizare. art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.12 2.2.22 ane(a * ".2.22. Ba utilizarea gesturilor=semnal sunt respectate cerinele minime pri%ind caracteristicile2 regulile de utilizare specifice i gesturilor codificate utiliza)ile. art. 72 ane(a 12 pct. 2.2.22 ane(a 9 ".2.2'. Ba alegerea semnalizrilor s=a inut cont de interan&a)ilitatea i com)inarea semnalizrilor. art. 72 ane(a 12 pct. ' ".2.2+. Ba sta)ilirea semnalizrii s=a inut cont de cerinele de eficien a acesteia. art. 72 ane(a 12 pct. ".2.2-. Mi&loacele i dispoziti%ele de semnalizare sunt curate2 ntreinute2 %erificate2 reparate i nlocuite periodic pentru asigurarea meninerii calitilor lor intrinseci iCsau funcionale. art. 72 ane(a 12 pct. 6 ".2.26. !umrul i amplasarea mi&loacelor i a dispoziti%elor de semnalizare a fost sta)ilit n funcie de importana riscurilor2 a pericolelor ori de zona care tre)uie acoperit. art. 72 ane(a 12 pct. 7 ".2.27. Kn interiorul ntreprinderilor iCsau unitilor este pre%zut2 dup caz2 semnalizare corespunztoare traficului rutier2 fero%iar2 flu%ial2 maritim i aerian. art. * ".2.2*. Bucrtorii iCsau reprezentanii acestora sunt informai referitor la toate msurile care tre)uie luate pri%ind semnalizarea de securitate iCsau de sntate utilizat la locul de munc. art. 9 1'2

P$n#ere 2

'

'

'

'

'

'

2 '

'

'

C$# In#i8"!$r ".2.29. 0ste asigurat instruirea lucrtorilor pri%ind semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc2 inclusi% prin instruciuni care s cuprind semnificaia semnalizrii i comportamentul general i specific ce tre)uie adoptat. art. 1/ ".2.'/. "onsultarea i participarea lucrtorilor include i aspectele pri%ind semnalizarea de securitate iCsau de sntate la locul de munc. art. 11 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"2 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"2 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"2 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"2 > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""2 > #8"2C #M"2 1// > VVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."2 > #8"2C #M"2 1// > VVV 7H;

1''

C7;7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU UTILIZAREA N MUNC DE CTRE LUCRTORI A ECLIPAMENTELOR DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 11+6C'/./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a ec,ipamentelor de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *9C6--C"00 Directi%a 9-C6'C"0 Directi%a 2//1C+-C"0

N$!" :' "onform art. 22 termenii i e(presiile utilizate n ,otrAre au urmtoarea semnificaie: a. ec-ipament de munc = orice main2 aparat2 unealt sau instalaie folosit la locul de munc< ). utilizarea ec-ipamentului de munc = orice acti%itate referitoare la ec,ipamentul de munc2 cum ar fi pornirea sau oprirea ec,ipamentului2 folosirea2 transportul2 repararea2 modificarea2 ntreinerea2 inclusi% curarea lui< c. zon periculoas = orice zon din interiorul iCsau din &urul ec,ipamentului de munc n care prezena unui lucrtor e(pus l supune pe acesta unui risc pentru sntatea i securitatea sa< d. lucrtor expus = orice lucrtor aflat integral sau parial ntr=o zon periculoas< e. operator = lucrtorulClucrtorii nsrcinatCnsrcinai cu utilizarea ec,ipamentului de munc. C$# ".'.1. In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a luat msurile necesare2 inclusi% la alegerea ec,ipamentului de munc2 pentru ca acest ec,ipament pus la dispoziia lucrtorilor s poat fi utilizat de ctre lucrtori2 fr a le pune n pericol securitatea sau sntatea. art. '3142 art. '324 1nga&atorul a luat msurile corespunztoare pentru reducerea riscurilor2 atunci cAnd nu este posi)il s se asigure utilizarea ec,ipamentelor de munc fr niciun risc pentru securitatea i sntatea lucrtorilor. art. '3'4 .istemele de comand ndeplinesc cerinele minime generale aplica)ile ec,ipamentelor de munc. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.12 2.1.12 2.1.22 2.1.'2 2.22 2.2.12 2.2.22 2.'2 2.'.12 2.'.22 2.+ #rotectorii i dispoziti%ele de protecie ndeplinesc cerinele minime generale aplica)ile ec,ipamentelor de munc. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.-2 2.* P$n#ere

'

".'.2.

'

".'.'.

'

".'.+.

'

1'+

C$# ".'.-.

".'.6.

".'.7.

".'.*. ".'.9.

".'.1/. ".'.11.

".'.12. ".'.1'.

".'.1+.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; .unt luate msuri de protecie adec%ate pentru: sta)ilizarea sau fi(area ec,ipamentelor te,nice< riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale ec,ipamentului de munc< riscul de contact sau de apropiere a lucrtorilor de prile ec,ipamentului de munc e(puse unor temperaturi nalte sau foarte sczute. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.62 2.72 2.1/ Fonele i punctele de munc sau cele de ntreinere ale unui ec,ipament de munc sunt iluminate corespunztor2 n funcie de lucrrile realizate i permit accesul lucrtorilor n condiii de securitate n toate zonele necesare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.92 2.16 Dispoziti%ele de a%ertizare i semnalizare ale ec,ipamentului de munc sunt uor de perceput i de neles i lipsite de am)iguiti. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.112 2.10c,ipamentul de munc este utilizat numai pentru operaiunile i n condiiile pentru care a fost realizat. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.12 8peraiile de ntreinere sunt efectuate numai cAnd ec,ipamentul de munc este oprit sau2 dac acest lucru nu este posi)il2 cu luarea msurilor de protecie adec%ate. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1' #rogramul de ntreinere al ec,ipamentului de munc este respectat i inut la zi. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1' 0c,ipamentul de munc este pre%zut cu dispoziti%e uor de identificat2 destinate separrii de fiecare din sursele de energie. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1+ ?econectarea nu genereaz riscuri pentru lucrtorii n cauz. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.1+ 0c,ipamentul de munc este adec%at pentru protecia lucrtorilor mpotri%a: riscurilor de incendiu sau de supranclzire a ec,ipamentului de munc< riscurilor de dega&are de gaze2 pul)eri2 lic,ide2 %apori sau alte su)stane produse de ctre ec,ipamentul de munc sau utilizateCdepozitate n acesta< riscurilor de e(plozie a acestuia sau a su)stanelor produse de acesta ori utilizateCdepozitate n acesta< riscurilor de electrocutare prin atingere direct sau indirect. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. 2.172 2.1*2 2.19 0c,ipamentele de munc mo)ile2 cu sau fr autopropulsie ndeplinesc cerinele minime suplimentare aplica)ile. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.1

P$n#ere

'

'

'

'

'

'

' '

'

'

1'-

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".'.1-. 0c,ipamentele de munc folosite pentru ridicarea sarcinilor ndeplinesc cerinele minime suplimentare aplica)ile. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.2 ".'.16. nstalaiile i ec,ipamentele de munc electrice sunt proiectate i fa)ricate astfel ncAt s se asigure protecia mpotri%a riscurilor generate de energia electric2 precum i protecia mpotri%a pericolelor datorate influenelor e(terne. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.12 '.'.1.22 '.'.62 '.'.72 '.'.*2 '.'.92 '.'.1/2 '.'.16.1 ".'.17. nstalaiile i ec,ipamentele de munc electrice sunt montate astfel ncAt s se asigure protecia mpotri%a riscurilor generate de energia electric2 precum i protecia mpotri%a pericolelor datorate influenelor e(terne. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.12 '.'.1.2 )2 '.'.1.2 c ".'.1*. nstalaiile i ec,ipamentele de munc electrice sunt ntreinute i e(ploatate astfel ncAt s se asigure protecia mpotri%a riscurilor generate de energia electric2 precum i protecia mpotri%a pericolelor datorate influenelor e(terne. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.12 '.'.1.22 '.'.16.22 '.'.16.'2 '.'.172 '.'.1* ".'.19. Ba instalaiile i ec,ipamentele de munc electrice2 pentru protecia mpotri%a electrocutrii prin atingere direct se aplic msuri te,nice. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.1.12 '.'.2.12 '.'.2.2 ".'.2/. Ba instalaiile i ec,ipamentele de munc electrice2 pentru protecia mpotri%a electrocutrii prin atingere direct2 msurile te,nice sunt completate cu msuri organizatorice. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2.12 '.'.2.'2 '.'.2.+ ".'.21. Ba instalaiile i ec,ipamentele de munc electrice2 pentru protecia mpotri%a electrocutrii prin atingere indirect se realizeaz i se aplic numai msuri te,nice2 una principal2 care s asigure protecia n orice condiii i una suplimentar2 care s asigure protecia n cazul deteriorrii msurii principale2 i care s nu se anuleze una pe cealalt. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.'.12 '.'.'.2 ".'.22. !u sunt folosite drept protecie principal urmtoarele msuri2 cu e(cepia instalaiilor electrice casnice i a stAlpilor liniilor electrice aeriene de &oas tensiune: izolarea amplasamentului< egalizarea iCsau diri&area potenialelor< deconectarea automat n cazul apariiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase< folosirea mi&loacelor de protecie electroizolante. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.'.'2 '.'.'.+ ".'.2'. Ba instalaiile i ec,ipamentele electrice de nalt tensiune2 sistemul de potecie mpotri%a electrocutrii prin atingere indirect se realizeaz prin legarea la pmAnt de protecie2 ca msur o)ligatorie2 cumulat cu alte msuri de protecie. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.+ 1'6

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

'

'

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".'.2+. nstalaiile i ec,ipamentele electrice sunt alese cu grad corespunztor de protecie2 n funcie de zonele cu atmosfer potenial e(plozi%. art. +3142 +3242 ane(a 1 pct. '.'.-.1 ".'.2-. Fonarea a fost efectuat de ctre proiectantul instalaiilor i ec,ipamentelor electrice2 la cererea )eneficiarului. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.-.2 ".'.26. 1utomacaralele care lucreaz n apropierea liniilor electrice aeriene sunt ec,ipate cu dispoziti%e de semnalizare a intrrii )raului n zona de influen a acestora. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.11 ".'.27. 0c,ipamentul de munc electricCinstalaia de clasa de protecie are asigurat protecia mpotri%a atingerii directe i este pre%zut34 cu legturi de protecie pentru asigurarea proteciei n caz de defect. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.122 '.'.1' ".'.2*. 0c,ipamentul de munc electricCinstalaia de clasa de protecie are asigurat protecia mpotri%a atingerii directe i s fie pre%zut342 din fa)ricaie2 cu o izolaie suplimentar du)l sau ntrit. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.1+ ".'.29. 0c,ipamentul de munc electricCinstalaia de clasa de protecie are asigurat protecia mpotri%a atingerii directe i nu produce o tensiune mai mare decAt tensiunea foarte &oas de alimentare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.1".'.'/. Ntilizarea ec,ipamentului de munc electricCinstalaiei de clasa de protecie se face n condiiile pre%zute de reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.19 ".'.'1. Ntilizarea ec,ipamentului de munc electricCinstalaiei de clasa de protecie se face n condiiile pre%zute de reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2/ ".'.'2. Ntilizarea ec,ipamentului de munc electricCinstalaiei de clasa de protecie se face n condiiile pre%zute de reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.21 ".'.''. Bucrrile cu scoatere de su) tensiune la instalaiile sau ec,ipamentele de munc electrice se e(ecut n condiiile pre%zute de reglementrile n %igoare. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.22 ".'.'+. Ba e(ecutarea lucrrilor la instalaiile sau ec,ipamentele de munc electrice se utilizeaz mi&loace de protecie electroizolante. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2'.12 '.'.2'.22 '.'.2'.'2 '.'.2+

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

1'7

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".'.'-. nstalaiile sau ec,ipamentele de munc electrice sunt e(ploatate2 ntreinute2 reglate2 reparate i puse su) tensiune numai de ctre personal calificat n meseria de electrician autorizat din punct de %edere al securitii muncii. art. +3142 +3242 ane(a 12 pct. '.'.2'.+2 '.'.2".'.'6. 1nga&atorul asigur msurile pri%ind %erificarea ec,ipamentelor de munc dup instalare2 dup fiecare montare ntr=un alt loc2 periodic2 n situaii speciale2 precum i ncercrile periodice necesare. art. ".'.'7. Dac utilizarea unui ec,ipament de munc este suscepti)il s prezinte un risc specific pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 anga&atorul a luat msurile necesare pri%ind utilizarea2 efectuarea reparaiilor2 modificrilor i ntreinerii acestui ec,ipament. art. 6 ".'.'*. Ba aplicarea cerinelor minime de securitate i sntate2 anga&atorul a luat n considerare postul de lucru2 poziia lucrtorilor i principiile ergonomice. art. 7 ".'.'9. 1nga&atorul a asigurat informarea adec%at a lucrtorilor i2 dac este cazul2 fiele de lucru referitoare la ec,ipamentele de munc utilizate la locul de munc. art. *2 9 ".'.+/. 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru instruirea adec%at a lucrtorilor nsrcinai cu utilizarea2 efectuarea reparaiilor2 modificrilor i ntreinerii ec,ipamentelor de munc. art. 1/ Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE #uncta& o)inut: #8"' > a L ) L c > #uncta& ma(im: #M"' > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE #uncta& o)inut: #8"' > a' L )2 L c1 > #uncta& ma(im: #M"' > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere '

'

'

'

'

'

!""' > #8"'C #M"' 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."' > #8"'C #M"' 1// > VVVV 7H;

1'*

C7*7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE N MUNC REFERITOARE LA UTILIZAREA ECLIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/2*C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate n munc referitoare la utilizarea ec,ipamentelor cu ecran de %izualizare !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 199/C27/C"00

N$!" :' "onform art. '2 pre%ederile M.D. 1/2*C2//6 nu se aplic: a. ca)inei oferului sau ca)inei de comand n cazul %e,iculelor i mainilor< ). sistemelor informatice de la )ordul mi&loacelor de transport< c. sistemelor informatice destinate n principal utilizrii pu)lice< d. sistemelor porta)ile care nu se utilizeaz n mod prelungit la postul de lucru< e. mainilor de calculat2 caselor de marcat i oricrui ec,ipament pre%zut cu un mic dispoziti% de afiare sau de msurare a datelor2 necesar pentru utilizarea direct a acestui ec,ipament< f. mainilor de scris de concepie clasic2 de tipul 5maini de scris cu fereastr6. N$!" 9' "onform art. +2 termenii i e(presiile utilizate n M.D. 1/2*C2//6 sunt definite astfel: a. ec-ipament cu ecran de vizualizare = ecran de %izualizare grafic sau alfanumeric2 indiferent de procedeul de afiare folosit< ). post de lucru = ansam)lu care cuprinde un ec,ipament cu ecran de %izualizare2 pre%zut cu tastatur sau un dispoziti% de introducere a datelor iCsau un program care sta)ilete interfaa operatorCmain2 accesorii opionale2 periferice2 inclusi% unitate de disc,et iCsau unitate optic2 telefon2 modem2 imprimant2 suport pentru documente2 scaun2 mas sau suprafa de lucru2 precum i mediul de munc ncon&urtor< c. lucrtor = orice persoan anga&at2 definit conform pre%ederilor art. - lit. a4. din Begea nr. '19C2//62 care folosete n mod o)inuit un ec,ipament cu ecran de %izualizare pe o durat semnificati% a timpului normal de lucru. C$#
".+.1.

".+.2.

".+.'.

".+.+.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a e%aluat condiiile de securitate i sntate oferite lucrtorilor2 n special n ceea ce pri%ete e%entualele riscuri pentru %edere2 pro)leme fizice i solicitare mental. art. 1nga&atorul a luat msurile corespunztoare pentru remedierea riscurilor e%aluate. art. 62 * 0c,ipamentele ndeplinesc cerinele minime de securitate i sntate n munc. art. 72 ane(2 pct. 1 Mediul de munc ndeplinete cerinele minime de securitate i sntate n munc. art. 72 ane(2 pct. 2

P$n#ere 2

2 2 2

1'9

C$#
".+.-.

".+.6.

".+.7.

".+.*.

".+.9.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; nterfaa operatorCcomputer ndeplinete cerinele minime de securitate i sntate n munc. art. 72 ane(2 pct. ' Bucrtorii sunt informai i instruii asupra aspectelor legate de securitatea i sntatea n munc. art. 92 1/ 0ste asigurat consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind pro)lemele specifice locurilor de munc. art. 11 Bucrtorii )eneficiaz de un e(amen corespunztor al oc,ilor i al %ederii i2 dac este necesar2 de un e(amen oftalmologic. art. 122 1' 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru protecia oc,ilor i a %ederii lucrtorilor. art. 1+2 1a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere 2 2

'

'

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"+ > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"+ > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"+ > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"+ > '3d' L e2 L f14 >

!""+ > #8"+C #M"+ 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."+ > #8"+C #M"+ 1// > VVVV 7H;

1+/

C7+7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU UTILIZAREA DE CTRE LUCRTORI A ECLIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECIE LA LOCUL DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/+*C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a ec,ipamentelor indi%iduale de protecie la locul de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *9C6-6C"00

N$!" :' "onform art. '314 i 324 din M.D. 1/+*C2//62 prin ec-ipament individual de protecie se nelege orice ec,ipament destinat s fie purtat sau inut de lucrtor pentru a=l prote&a mpotri%a unuia ori mai multor riscuri care ar putea s i pun n pericol securitatea i sntatea la locul de munc2 precum i orice element suplimentar sau accesoriu proiectat n acest scop2 cu urmtoarele e(cluderi: a. m)rcmintea de lucru i uniformele o)inuite care nu sunt proiectate n mod special pentru a prote&a securitatea i sntatea lucrtorului< ). ec,ipamentul folosit de ser%iciile de urgen i sal%are< c. ec,ipamentul indi%idual de protecie purtat sau folosit de armat2 poliie ori de alte instituii de ordine pu)lic< d. ec,ipamentul indi%idual de protecie pentru mi&loace de transport rutier< e. ec,ipamentul sporti%< f. ec,ipamentul de autoaprare sau de descura&are< g. dispoziti%ele purta)ile pentru detectarea i semnalizarea riscurilor i factorilor noci%i. C$#
".-.1.

".-.2.

".-.'.

".-.+.

".-.-.

In#i8"!$r 0c,ipamentul indi%idual de protecie este acordat i utilizat n situaiile n care riscurile nu pot fi e%itate sau limitate suficient prin mi&loacele te,nice de protecie colecti% sau prin msuri2 metode sau proceduri de organizare a muncii. art.+ 0c,ipamentul indi%idual de protecie ndeplinete cerinele eseniale de securitate2 condiiile de introducere pe pia i condiiile specifice. art.-2 6 1u fost sta)ilite condiiile i msurile pentru utilizarea corect a ec,ipamentelor indi%iduale de protecie. art.72 *2 1/2 1' 1nga&atorul asigur informarea i instruirea lucrtorilor pri%ind ec,ipamentul indi%idual de protecie. art.92 112 12 1nga&atorul asigur e%aluarea ec,ipamentului indi%idual de protecie nainte de alegerea acestuia. art.1+2 1-

NQA ( : 9 ;

P$n#ere

'

'

' ' '

1+1

C$#
".-.6.

In#i8"!$r 1nga&atorul asigur informarea2 consultarea i participarea lucrtorilor n pro)lemele referitoare la ec,ipamentul indi%idual de protecie. art.192 2/ a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"- > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"- > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"- > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"- > '3d' L e2 L f14 >

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""- > #8"-C #M"- 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."- > #8"-C #M"- 1// > VVVV 7H;

1+2

C7R7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU MANIPULAREA MANUAL A MASELOR CARE PREZINT RISCURI PENTRU LUCRTORIS N SPECIAL DE AFECIUNI DORSOLOMBARE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Le0i &"?ie UE M.D. 1/-1C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime Directi%a 199/C269C"00 de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori2 n special de afeciuni dorsolom)are !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet N$!" :' "onform art. '2 prin manipularea manual a maselor se nelege orice tip de transport sau susinere a unei mase de ctre unul ori mai muli lucrtori2 inclusi% ridicarea2 aezarea2 mpingerea2 tragerea2 purtarea sau deplasarea unei mase2 care2 datorit caracteristicilor acesteia sau condiiilor ergonomice necorespunztoare2 prezint riscuri pentru lucrtori2 n special de afeciuni dorsolom)are. C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; P$n#ere ".6.1. Manipularea manual a maselor de ctre lucrtori este e%itat prin msuri te,nico=organizatorice sau utilizarea de mi&loace ' corespunztoare2 n special ec,ipamente mecanice. art. + ".6.2. Dac manipularea manual a maselor de ctre lucrtori nu poate fi e%itat2 au fost luate msurile te,nice i organizatorice pentru e%itarea sau reducerea riscurilor2 n special de afeciuni ' dorsolom)are. art. -2 62 7 ".6.'. 1nga&atorul asigur informarea2 instruirea2 consultarea i participarea lucrtorilor pri%ind manipularea manual a ' maselor. art. *2 92 1/ Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"6 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"6 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"6 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"6 > '3d' L e2 L f14 > 1+' a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re' !""6 > #8"6C #M"6 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."6 > #8"6C #M"6 1// > VVVV 7H;

C7)7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE REFERITOARE LA EPPUNEREA LUCRTORILOR LA RISCURILE GENERATE DE ZGOMOT Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. +9'C12./+.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot M.D. 6/1C1'./6.2//7 pentru modificarea i completarea unor acte normati%e din domeniul securitii i sntii n munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 2//'C1/C"0

N$!" :' "onform M.D. +9'C2//62 art. +2 parametrii fizici utilizai ca predictori de risc au urmtoarele semnificaii: a. presiunea acustic de v.rf 2pv.rf* = %aloarea ma(im a presiunii acustice instantanee2 msurat cu ponderea n frec%en 5"6< ). nivelul de expunere zilnic la zgomot 241@, >-* AdB2)* re.7%CPaD = media ponderat n timp a ni%elurilor de e(punere la zgomot pentru o zi de lucru nominal de * ore2 definit de standardul .? .8 1999: 1996 pct. '.6. 1ceast noiune acoper toate zgomotele prezente la locul de munc2 inclusi% zgomotul cu caracter de impuls< c. nivelul de expunere sptm.nal la zgomot 24 1@, >-* W media ponderat n timp a ni%elurilor de e(punere zilnic la zgomot ntr=o sptmAn nominal de - zile de lucru de * ore2 definit de standardul .? .8 1999: 1996 pct. '.6 3nota 24. N$!" 9' #entru aplicarea pre%ederilor M.D. +9'C2//62 %alorile limt de e(punere i %alorile de e(punere de la care se declaneaz aciunea anga&atorului pri%ind securitatea i protecia sntii lucrtorilor n raport cu ni%elurile de e(punere zilnic la zgomot i presiunea acustic de %Arf sunt fi(ate dup cum urmeaz: a. %alori limit de e(punere: 41@, >- > *7 d$314 i respecti%2 p%Arf > 2// #a1< ). %alori de e(punere superioare de la care se declaneaz aciunea: 41@, >- > *- d$314 i respecti%2 p%Arf > 1+/ #a2< c. %alori de e(punere inferioare de la care se declaneaz aciunea: 41@, >- > */ d$314 i respecti%2 p%Arf > 112 #a'. N$!" ;' "onform M.D. +9'C2//62 art. 6 3142 n cazul %alorilor limit de e(punere2 determinarea e(punerii efecti%e a lucrtorului la zgomot tre)uie s in seama de atenuarea realizat de mi&loacele indi%iduale de protecie auditi% purtate de acesta. N$!" *' "onform M.D. +9'C2//62 art. 6 3242 %alorile de e(punere de la care se declaneaz aciunea anga&atorului pri%ind securitatea i protecia sntii lucrtorilor nu tre)uie s ia n considerare efectul utilizrii mi&loacelor indi%iduale de protecie auditi% purtate de lucrtor.

1+/ d$3"4 cu %aloarea de referin 2/ X#a 1'7 d$3"4 cu %aloarea de referin 2/ X#a 3 1'- d$3"4 cu %aloarea de referin 2/ X#a
1 2

1++

C$# ".7.1.

".7.2.

".7.'.

".7.+.

".7.-.

".7.6.

".7.7.

".7.*.

".7.9.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a asigurat e%aluarea i msurarea ni%elurilor de zgomot la care sunt e(pui lucrtorii2 cu participarea ser%iciilor competente i identificarea msurilor care tre)uie luate pentru securitatea i sntatea lucrtorilor. art. 16314 art. G pct. 22 '2 - i ane( Metodele i aparatura folosite sunt adaptate la condiiile e(istente2 permit determinarea parametrilor fizici utilizai ca predictori de risc i sta)ilesc dac2 ntr=o situaie dat2 %alorile limit de e(punere i %alorile de e(punere de la care se declaneaz aciunea anga&atorului sunt depite. art. +2 -2 62 72 92 1/2 112 1+ Datele o)inute din e%aluarea iCsau msurarea ni%elului de e(punere la zgomot sunt pstrate ntr=o form care permite consultarea lor la o dat ulterioar. art. 1'2 16324 0%aluarea riscurilor pri%ind e(punerea la zgomot a fost realizat acordAndu=se atenie elementelor precizate de legislaie. art.1art. G pct. + 0%aluarea riscurilor este actualizat periodic i ori de cAte ori s=au produs modificri semnificati%e care pot s conduc la e(punerea lucrtorilor la zgomot sau atunci cAnd rezultatele supra%eg,erii sntii fac necesar acest lucru. art. 163'4 ?iscurile generate de e(punerea la zgomot sunt eliminate la surs sau sunt reduse la minimum. art. 172 1*2 19 art. G pct. 6 1u fost luate msurile te,nice i organizatorice necesare n cazul n care lucrtorii pot fi e(pui la un zgomot care depete %alorile de e(punere superioare de la care se declaneaz aciunea anga&atorului pri%ind securitatea i protecia sntii lucrtorilor. art. 2/2 21 Msurile de eliminare sau reducere la minimum a riscurilor generate de e(punerea la zgomot sunt adaptate la ne%oile lucrtorilor care aparin grupurilor sensi)ile la riscuri specifice. art. G pct. 7 Dac riscurile generate de e(punerea la zgomot nu pot fi pre%enite prin alte mi&loace2 lucrtorii au la dispoziie mi&loace indi%iduale de protecie auditi%2 adec%ate i corect a&ustate. art.2' art. G pct. *

P$n#ere

'

'

'

'

'

'

'

'

'

1+-

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".7.1/. Bucrtorii utilizeaz n mod corect i curent mi&loacele indi%iduale de protecie auditi% pe care le au la dispoziie. art. 2' art. G pct. * ".7.11. 1nga&atorul a luat msuri pentru a asigura folosirea mi&loacelor indi%iduale de protecie auditi% de ctre lucrtorii si. art. 2+2 2".7.12. 1nga&atorul a luat msuri pentru limitarea e(punerii la zgomot. art. 262 27 ".7.1'. 1nga&atorul a asigurat informarea i formarea lucrtorilor e(pui la locul de munc la un ni%el de zgomot egal sau superior %alorilor de e(punere inferioare de la care se declaneaz aciunea iCsau a reprezentanilor acestor lucrtori2 pri%ind riscurile generate de e(punerea la zgomot. art. 2* art. G pct. 9 ".7.1+. 1nga&atorul a asigurat consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora n pro)lemele pri%ind e(punerea la zgomot la locul de munc. art. 29 art. G pct. 1/ ".7.1-. 1nga&atorul asigur supra%eg,erea sntii lucrtorilor a cror e(punere la zgomot depete %alorile de e(punere superioare de la care se declaneaz aciunea anga&atorului. art. '12 '22 '' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"7 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"7 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"7 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"7 > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere '

'

'

'

'

'

!""7 > #8"7C #M"7 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."7 > #8"7C #M"7 1// > VVVV 7H;

1+6

C7,7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE REFERITOARE LA EPPUNEREA LUCRTORILOR LA RISCURILE GENERATE DE VIBRAII Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1*76C22.12.2//- pri%ind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscurile generate de %i)raii M.D. 6/1C1'./6.2//7 pentru modificarea i completarea unor acte normati%e din domeniul securitii i sntii n munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 2//2C++C"0

N$!" :' 0(presiile utilizate de M.D. 1*76C2//- au urmtoarea semnificaie: a. vibraie transmis sistemului m.n3bra = %i)raia mecanic2 n cazul n care este transmis sistemului uman mAn=)ra2 care genereaz riscuri pentru sntatea i securitatea lucrtorilor2 n special afeciuni %asculare2 leziuni osoase sau articulare2 afeciuni neurologice sau musculare< ). vibraie transmis ntregului corp = %i)raia mecanic2 n cazul n care este transmis ntregului corp2 care genereaz riscuri pentru sntatea i securitatea lucrtorilor2 n special lom)algie i traumatisme ale coloanei %erte)rale. N$!" 9' "onform M.D. 1*76C2//-2 art. -3142 pentru %i)raiile transmise sistemului mAn=)ra: a. %aloarea limit de e(punere zilnic profesional2 calculat pe o perioad de referin de * ore2 este de - mCs2< ). %aloarea e(punerii zilnice de la care se declaneaz aciunea2 calculat pentru o perioad de referin de * ore2 este de 22- mCs2. N$!" ;' "onform M.D. 6/1C2//72 art. pct. 22 pentru %i)raiile transmise ntregului corp: a. %aloarea limit de e(punere zilnic profesional2 calculat pe o perioad de referin de * ore2 tre)uie s fie de 121- mCs2< ). %aloarea e(punerii zilnice de la care se declaneaz aciunea2 calculat la o perioad de referin de * ore2 tre)uie s fie de /2- mCs2. C$#
".*.1.

".*.2.

".*.'.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a asigurat e%aluarea i2 dup caz2 msurarea ni%elurilor de %i)raii mecanice la care sunt e(pui lucrtorii2 cu a&utorul ser%iciilor competente. art. 73242 * i ane( art. pct. '2 +2 Datele o)inute din e%aluarea iCsau msurarea ni%elului de e(punere la %i)raii mecanice sunt pstrate ntr=o form care permite consultarea lor la o dat ulterioar. art. 9324 art. pct. 0%aluarea riscurilor pri%ind e(punerea la %i)raii mecanice a fost realizat acordAndu=se atenie elementelor precizate de legislaie. art. 1/ 1+7

P$n#ere

'

'

'

C$#
".*.+.

".*.-.

".*.6.

".*.7.

".*.*.

".*.9.

".*.1/.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 0%aluarea riscurilor este actualizat periodic i ori de cAte ori s=au produs modificri semnificati%e sau atunci cAnd rezultatele supra%eg,erii sntii arat c este necesar. art. 113'4 ?iscurile generate de e(punerea la %i)raiile mecanice sunt eliminate la surs sau reduse la minimum2 inAndu=se seama de progresul te,nic i de e(istena msurilor de reducere a riscului la surs. art. 123142 1'2 1+2 1art. pct. 6 1nga&atorul a adaptat msurile de e%itare sau reducere a e(punerii la %i)raiile mecanice2 la necesitile lucrtorilor e(pui la riscuri specifice. art. pct. 7 1nga&atorul a asigurat informarea i formarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind riscurile e(punerii la %i)raii mecanice. art. 17324 art. pct. * 1nga&atorul a asigurat consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora n pro)lemele pri%ind e(punerea la %i)raii mecanice la locul de munc. art. pct. 9 1nga&atorul asigur supra%eg,erea sntii lucrtorilor e(pui la %i)raii mecanice care prezint risc pentru sntate. art. 2/3142 212 222 2'2 2+2 2-314 lit.a42 )42 c42 e42 2-324 art. pct. 112 12 0c,ipamentele de munc puse la dispoziia lucrtorilor nainte de 1 iulie 2//7 i care nu permit respectarea %alorilor limit ale e(punerii2 inAndu=se seama de ultimele progrese te,nice iCsau de msurile organizatorice luate2 pot fi utilizate pAn la 1 iulie 2/1/ 3respecti% 1 iulie 2/1+ pentru ec,ipamentele de munc utilizate n agricultur i sil%icultur4. art. 26314 art. pct. 1'

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

1+*

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"* > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"* > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"* > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"* > '3d' L e2 L f14 >

a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re' !""* > #8"*C #M"* 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."* > #8"*C #M"* 1// > VVVV 7H;

1+9

C7-7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE N MUNC PENTRU ASIGURAREA PROTECIEI LUCRTORILOR MPOTRIVA RISCURILOR LEGATE DE PREZENA AGENILOR CLIMICI Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 121*C/6./9.2//6 pri%ind sta)ilirea cerinelor minime de securitate i sntate n munc pentru asigurarea proteciei lucrtorilor mpotri%a riscurilor legate de prezena agenilor c,imici !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 9*C2+C"0 Directi%a 91C'22C"00 Directi%a 2///C'9C"0 Directi%a 2//6C1-C"0

N$!" :' Termenii i e(presiile utilizate de M.D. 121*C2//6 au urmtoarea semnificaie2 conform art.-: 1. agent c-imic = orice element sau compus c,imic2 singur ori n amestec2 n stare natural sau fa)ricat2 utilizat ori eli)erat2 inclusi% su) form de deeuri2 prin orice acti%itate profesional2 fie c este produs intenionat sau nu2 fie c este introdus pe pia ori nu< 2. agent c-imic periculos: a. orice agent c,imic care ntrunete criteriile de clasificare ca su)stan periculoas n conformitate cu ane(a nr. 1 la !ormele metodologice de aplicare a 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. nr. +9/C2//22 cu modificrile i completrile ulterioare2 fie c acea su)stan este clasificat n temeiul ,otrArii menionate sau nu2 cu e(cepia su)stanelor care ntrunesc numai criteriile de clasificare ca su)stane periculoase pentru mediu< ). orice agent c,imic care ntrunete criteriile de clasificare ca preparat periculos n sensul !ormelor metodologice pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. nr. 92C2//'2 fie c acel preparat este clasificat n temeiul ,otrArii menionate sau nu2 cu e(cepia acelor preparate care ntrunesc numai criteriile de clasificare ca preparate periculoase pentru mediu< c. orice agent c,imic care2 dei nu ntrunete criteriile de clasificare ca fiind periculos n conformitate cu pre%ederile menionate la lit.a4 i )42 poate prezenta un risc pentru securitatea i sntatea lucrtorilor datorit proprietilor sale fizico=c,imice2 c,imice sau to(icologice i a modului n care este utilizat sau prezent la locul de munc2 inclusi% orice agent c,imic cruia i s=a atri)uit o %aloare limit de e(punere profesional potri%it pre%ederilor art. 6=1/< '. activitate care implic ageni c-imici = orice proces de munc n care sunt utilizai sau se intenioneaz s se utilizeze ageni c,imici2 n orice proces2 inclusi% producerea2 manipularea2 depozitarea2 transportul ori eliminarea i tratarea2 sau orice asemenea proces de munc din care rezult ageni c,imici< +. valoare limit de expunere profesional = dac nu se specific altfel2 limita mediei ponderate n funcie de timp a concentraiei unui agent c,imic n aerul zonei n care respir un lucrtor2 pentru o perioad de referin specificat2 pentru * ore sau pentru un termen scurt de ma(imum 1- minute< -. valoare limit biologic = limita concentraiei2 n mediul su )iologic de referin2 a unui agent c,imic rele%ant2 a meta)olitului su ori a unui indicator al efectului< 1-/

6. supraveg-erea sntii = e%aluarea medical a unui lucrtor pentru a se determina starea sntii acelui indi%id2 n relaie cu e(punerea la ageni c,imici specifici n munc< 7. pericol = proprietatea intrinsec2 cu potenial de a duna2 a unui agent c,imic< *. risc = pro)a)ilitatea ca potenialul de a duna s produc efecte n condiiile utilizrii iCsau e(punerii. C$#
".9.1.

".9.2.

".9.'.

".9.+.

".9.-.

".9.6.

".9.7.

".9.*.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a luat msuri pentru eliminarea sau reducerea la minimum a riscului pentru securitatea i sntatea lucrtorilor n procesul de munc2 indus de un agent c,imic periculos. art. 11 1nga&atorul a asigurat e%aluarea riscurilor care decurg din prezena agenilor c,imici periculoi la locul de munc2 luAnd n considerare i rezultatele msurtorilor atunci cAnd acestea sunt necesare. art. 122 1'2 1+3142 1+3'42 1+3+42 2'314 0%aluarea riscurilor este actualizat2 n special2 dac s=au produs sc,im)ri semnificati%e din cauza crora e%aluarea ar fi depit sau atunci cAnd rezultatele supra%eg,erii strii de sntate fac necesar acest lucru. art. 1+324 Kn cazul unei acti%itile noi2 care implic ageni c,imici periculoi2 procesul de munc ncepe numai dup ce a fost realizat o e%aluare a riscului acelei acti%iti i dup luarea msurilor de pre%enire identificate ca necesare. art. 1Dac rezultatele e%alurii au artat c2 datorit cantitii de agent c,imic periculos prezent la locul de munc e(ist doar un risc redus pentru securitatea i sntatea lucrtorilor au fost luate msuri de diminuare sau eliminare a riscului. art. 172 1*324 Dac rezultatele e%alurii riscurilor au indicat prezena unui risc pentru securitatea i sntatea lucrtorilor2 au fost luate msuri specifice de protecie i pre%enire. art. 1*3142 192 2/2 2+ Msurile specifice de protecie i pre%enire sunt completate cu msuri de supra%eg,ere a strii de sntate2 dac natura riscului o cere. art. 1*3142 212 '*=+2 Dac nu demonstreaz clar c au fost luate msuri adec%ate de pre%enire i protecie2 anga&atorul efectueaz msurrile necesare ale agenilor c,imici care pot prezenta un risc pentru sntatea lucrtorului la locul de munc2 n mod regulat i ori de cAte ori se produce %reo sc,im)are a condiiilor care pot afecta e(punerea lucrtorilor la ageni c,imici2 n special cu pri%ire la %alorile limit de e(punere profesional. art. 1*3142 22

P$n#ere

'

'

'

'

'

'

'

1-1

C$#
".9.9.

".9.1/.

".9.11. ".9.12.

".9.1'.

".9.1+. ".9.1-.

".9.16.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; Dac este depit o %aloare limit de e(punere profesional sta)ilit efecti% la ni%el naional2 anga&atorul ia msuri imediat2 inAnd cont de natura acelei limite2 pentru a remedia situaia2 prin aplicarea msurilor de pre%enire i protecie. art. 1*3142 2'324 1nga&atorul a sta)ilit msuri sau planuri de aciune care s fie aplicate n cazul producerii de accidente2 incidente sau urgene i care s includ e(erciii de protecie adec%ate. art. 21nga&atorul asigur mi&loace adec%ate de prim a&utor. art. 21nga&atorul asigur efectuarea la inter%ale regulate a e(erciiilor de protecie pre%zute n msurile sau planurile de aciune pentru accidente2 incidente sau urgene. art. 2Kn cazul producerii unui accident2 incident sau urgen2 anga&atorul ia imediat msuri pentru a reduce efectele e%enimentului i a informa lucrtorii interesai. art. 262 272 2*2 29 1nga&atorul asigur informarea i instruirea lucrtorilor. art. '/2 '1 1nga&atorul asigur consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind pro)lemele legate de agenii c,imici periculoi. art. '' Ba locul de munc nu se produc2 nu se fa)ric sau nu se utilizeaz agenii c,imici pre%zui n ane(a '2 n condiiile pre%zute n aceast ane(2 cu e(cepiile pre%zute de legislaie. art. '+2 '-2 '62 '7 a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere '

' ' '

' ' '

'

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"9 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"9 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"9 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"9 > '3d' L e2 L f14 >

!""9 > #8"9C #M"9 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."9 > #8"9C #M"9 1// > VVVV 7H;

1-2

C7:(7 PROTECIA LUCRTORILOR MPOTRIVA RISCURILOR EPPUNEREA LA AGENI BIOLOGICI N MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/92C16./*.2//6 pri%ind protecia lucrtorilor mpotri%a riscurilor legate de e(punerea la ageni )iologici n munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet

LEGATE

DE

Le0i &"?ie UE Directi%a 2///C-+C"0

N$!" :' Termenii i e(presiile utilizate de M.D. 1/92C2//6 au urmtoarea semnificaie2 conform art.+: a. ageni biologici = microorganisme2 inclusi% microorganisme modificate genetic2 culturile celulare i endoparaziii umani2 care sunt suscepti)ile s pro%oace infecie2 alergie sau into(icaie< ). cultur celular = creterea in vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare< c. microorganism 3 o entitate micro)iologic2 celular sau nu2 capa)il s reproduc sau s transfere material genetic. N$!" 9' "onform M.D. 1/92C2//6 art. -2 agenii )iologici sunt clasificai n + grupe de risc2 n funcie de importana riscului de infecie pe care l reprezint2 astfel cum se pre%ede n ane(a ': a. grupa 1 = ageni )iologici care nu sunt suscepti)ili s pro%oace o )oal la om< ). grupa 2 = ageni )iologici care pot pro%oca o )oal omului i constituie un pericol pentru lucrtori< propagarea lor n colecti%itate este impro)a)il< e(ist2 n general2 o profila(ie sau un tratament eficace< c. grupa ' = ageni )iologici care pot pro%oca m)oln%iri gra%e la om i constituie un pericol serios pentru lucrtori< ei pot prezenta un risc de propagare n colecti%itate2 dar e(ist n general o profila(ie sau un tratament eficace< d. grupa + = ageni )iologici care pot pro%oca )oli gra%e omului i constituie un pericol serios pentru lucrtori< ei pot s prezinte un risc ridicat de propagare n colecti%itate i nu e(ist n general o profila(ie sau un tratament eficace. N$!" ;' Dac agentul )iologic care tre)uie e%aluat conform pre%ederilor M.D. 1/92C2//6 nu poate fi clasificat clar n una dintre grupele 1 = +2 el tre)uie clasificat n grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posi)ile. C$#
".1/.1.

".1/.2.

In#i8"!$r #entru orice acti%itate suscepti)il s prezinte un risc de e(punere la ageni )iologici2 anga&atorul a determinat natura2 ni%elul i durata de e(punere. art. *3142 *324 1nga&atorul asigur e%aluarea riscurilor pentru securitatea i sntatea lucrtorilor i rennoirea e%alurii riscurilor periodic i la orice modificare a condiiilor de lucru care pot s determine e(punerea lucrtorilor la ageni )iologici2 precum i atunci cAnd crete numrul )olilor profesionale pe care le=a nregistrat. art. *3142 *3242 *3'42 92 2+3'4 1-'

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

C$#
".1/.'.

".1/.+.

".1/.-.

".1/.6.

".1/.7.

".1/.*.

".1/.9.

".1/.1/.

".1/.11.

".1/.12.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul furnizeaz autoritii de sntate pu)lic sau nspeciei Muncii2 la cererea acestora2 elementele care au stat la )aza e%alurii riscurilor profesionale. art. *3+4 Dac rezultatele e%alurii riscurilor profesionale pentru acti%itile care implic o e(punere la ageni )iologici arat c e(punerea iCsau poteniala e(punere se raporteaz la un agent )iologic de grupa 1 fr risc identifica)il pentru sntatea lucrtorilor2 se respect pre%ederile generale de securitate2 sntate i de igien la locul de munc. art. 1/3142 1/3242 ane(a 6 pct. 1 1nga&atorul a luat msurile necesare e%itarea sau reducerea riscurilor cauzate de e(punerea la ageni )iologici. art. 1/3'42 112 122 2+3+42 ane(a 7 1nga&atorul asigur transmiterea informaiilor care tre)uie furnizate autoritilor competente 3inspectorul de munc2 medicul de medicina muncii2 autoritatea de sntate pu)lic &udeean sau a municipiului $ucureti4. art. 1/3'42 1'2 1+ 1nga&atorul asigur msurile de igien i protecie indi%idual pentru toate acti%itile n care se utilizeaz ageni )iologici de constituie un risc pentru sntatea i securitatea lucrtorilor. art.1/3'42 1-2 162 17 1nga&atorul asigur informarea2 pregtirea i consultarea lucrtorilor pri%ind e(punerea la ageni )iologici. art. 1/3'42 1*2 192 2/2 21 1nga&atorul deine i pstreaz lista lucrtorilor e(pui la ageni )iologici din grupele ' iCsau +. art. 1/3'42 223142 223242 223'4 Medicul de medicina muncii2 inspectorul de munc pe domeniul securitii i sntii n munc2 precum i orice alt persoan responsa)il cu sntatea i securitatea la locul de munc au acces la lista lucrtorilor e(pui la ageni )iologici din grupele ' iCsau +. art. 1/3'42 223+4 1nga&atorul asigur notificarea autoritii de sntate pu)lic &udeean i inspectoratului teritorial de munc pri%ind utilizarea agenilor )iologici din grupele 22 ' i +. art. 1/3'42 2' Kn cazul n care se confirm c un lucrtori prezint o infecie iCsau o )oal profesional care ar fi putut rezulta din e(punerea la ageni )iologici2 medicul de medicina muncii sau ser%iciul medical propune i celorlali lucrtori care au fost e(pui n mod similar s se supun supra%eg,erii medicale. art. 1/3'42 2-

P$n#ere '

'

'

'

'

' '

'

'

'

1-+

C$#
".1/.1'.

".1/.1+.

".1/.1-.

".1/.16.

".1/.17.

".1/.1*.

".1/.19.

".1/.2/.

In#i8"!$r .er%iciul medical de medicina muncii deine i pstreaz dosarele medicale indi%iduale cu datele o)inute n cursul supra%eg,erii medicale. art. 1/3'42 262 27 .er%iciul sau medicul de medicina muncii aflat ntr=o relaie contractual cu anga&atorul propune msuri de protecie sau pre%enire utile indi%idual2 fiecrui lucrtor i asigur supra%eg,erea medical a lucrtorilor. art. 1/3'42 2*2 '/ Bucrtorii au acces la rezultatele supra%eg,erii medicale care i pri%esc personal. art. 29 Kn cazul ser%iciilor medicale i %eterinare2 altele decAt la)oratoarele de diagnostic2 la e%aluarea riscurilor au fost luate n considerare aspectele specifice. art. 1/3'42 '1314 Kn cazul ser%iciilor medicale i %eterinare2 anga&atorii au luat msurile corespunztoare pentru protecia sanitar i securitatea lucrtorilor respecti%i. art. 1/3'42 '13242 '13'4 Kn ser%iciile de izolare sau n seciile de carantin unde se gsesc pacieni umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminai cu ageni )iologici din grupele ' i +2 anga&atorul a luat msurile de izolare corespunztoare. art. '22 ane(a Kn la)oratoare2 inclusi% n la)oratoarele de diagnostic i n ncperile destinate animalelor de la)orator contaminate deli)erat cu ageni )iologici din grupele 22 ' i +2 care sunt sau ar putea fi purttori ai acestor ageni2 anga&atorul a luat msuri speciale de pre%enire i protecie. art. ''3142 '+ 1nga&atorul a luat msurile speciale de pre%enire n cazul procedeelor industriale care utilizeaz ageni )iologici din grupele 22 '2 i +. art. ''3242 '+ a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

'

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"1/ > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"1/ > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"1/ > a' L )2 L c1 > 1--

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""1/ > #8"1/C #M"1/ 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e'

P3n8!"N /"Di/' #M"1/ > '3d' L e2 L f14 >

!."1/ > #8"1/C #M"1/ 1// > VVVV 7H;

1-6

C7::7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU PROTECIA LUCRTORILOR MPOTRIVA RISCURILOR LEGATE DE EPPUNEREA LA AGENI CANCERIGENI SAU MUTAGENI LA LOCUL DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/9'C16./*.2//6 pri%ind sta)ilirea cerinelor minime de securitate i sntate pentru protecia lucrtorilor mpotri%a riscurilor legate de e(punerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 2//+C'7C"0

N$!" :' "onform M.D. 1/9'C2//6 art. +2 n situaia n care se folosete n munc az)estul2 situaie care face o)iectul M.D. 1*7-C2//- pri%ind protecia sntii i securitii lucrtorilor fa de riscurile datorate e(punerii la az)est2 dispoziiile M.D. 1/9'C2//6 se aplic ntotdeauna cAnd sunt mai fa%ora)ile sntii i securitii n munc. N$!" 9' Termenii i e(presiile utilizate de M.D. 1/9'C2//6 au urmtoarea semnificaie2 conform art.-: 1. agent cancerigen+ a. su)stan care corespunde criteriilor de clasificare n categoria 1 sau 2 de ageni cancerigeni2 astfel cum sunt pre%zute n ane(a 1 la !ormele metodologice de aplicare a 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. +9/C2//22 cu modificrile i completrile ulterioare< ). un preparat compus din una sau mai multe su)stane pre%zute la lit.a42 atunci cAnd concentraia uneia sau a mai multor astfel de su)stane corespunde cerinelor impuse n materie de limite de concentraie pentru clasificarea unui preparat n categoria 1 sau 2 de ageni cancerigeni2 astfel cum sunt pre%zute fie n ane(a 2 la !ormele metodologice de aplicare a 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. +9/C2//22 cu modificrile i completrile ulterioare2 fie n ane(a 1 la !ormele metodologice pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. 92C2//'2 atunci cAnd su)stana sau su)stanele nu figureaz n ane(a 2 la !ormele metodologice de aplicare a 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. +9/C2//22 cu modificrile i completrile ulterioare2 sau nu au pre%zute n aceasta limite de concentraie< c. su)stan2 un preparat sau un procedeu2 pre%zute n ane(a nr.1 la M.D. 1/9'C2//62 precum i o su)stan sau un preparat care este dega&at printr=un procedeu pre%zut n aceast ane(< 2. agent mutagen+ a. o su)stan care corespunde criteriilor de clasificare n categoria 1 sau 2 de ageni mutageni2 astfel cum sunt pre%zute la ane(a 1 la !ormele metodologice de aplicare a 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. +9/C2//22 cu modificrile i completrile ulterioare< 1-7

'. +.

-. 6.

). un preparat compus din una sau mai multe su)stane pre%zute la lit. a42 atunci cAnd concentraia uneia sau a mai multor astfel de su)stane corespunde cerinelor impuse n materie de limite de concentraie pentru clasificarea unui preparat n categoria 1 sau 2 de ageni mutageni2 astfel cum sunt pre%zute fie n ane(a 2 la !ormele metodologice de aplicare a 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. +9/C2//22 cu modificrile i completrile ulterioare2 fie n ane(a 1 la !ormele metodologice pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. 92C2//'2 atunci cAnd su)stana sau su)stanele nu figureaz n ane(a 2 la !ormele metodologice de aplicare a 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)ate prin M.D. +9/C2//22 cu modificrile i completrile ulterioare2 sau nu au pre%zute n aceasta limite de concentraie< valoare limit = cu e(cepia cazului n care se pre%ede altfel2 limita mediei ponderate n timp a concentraiei agentului cancerigen sau mutagen n aer n zona de respiraie a lucrtorului2 pe o perioad de referin specificat n M.D. 1/9'C2//6< substan = termenul definit potri%it pre%ederilor art. 6 lit. a4 din 8.N.D. nr. 2//C2/// pri%ind clasificarea2 etic,etarea i am)alarea su)stanelor i preparatelor c,imice periculoase2 apro)at cu modificri prin Begea nr. +-1C2//12 cu modificrile i completrile ulterioare: 5element c-imic i compu ii si n stare natural sau obinui printr3un proces de producie, conin.nd orice aditiv necesar pentru prote0area stabilitii produsului i orice impuritate care deriv din procedeul utilizat, except.nd orice solvent care poate fi separat fr a afecta stabilitatea substanei i fr a3i modifica compoziia6< preparat = termenul definit potri%it pre%ederilor art. 6 lit. )4 din 8.N.D. nr. 2//C2/// apro)at cu modificri prin Begea nr. +-1C2//12 cu modificrile i completrile ulterioare: 5amestecuri sau soluii de dou sau mai multe substane6< zon de respiraie a lucrtorului 3 zona de form emisferic2 situat la ni%elul feei lucrtorului2 a%And raza de /2' m2 msurai de la mi&locul unei linii imaginare ce unete urec,ile. In#i8"!$r NQA ( : 9 ; #entru orice acti%itate suscepti)il s prezinte un risc de e(punere la ageni cancerigeni sau mutageni2 anga&atorul a determinat natura2 gradul i durata de e(punere. art. 6324 1nga&atorul asigur e%aluarea riscurilor pentru securitatea i sntatea lucrtorilor i rennoirea e%alurii riscurilor periodic i la orice modificare a condiiilor de munc prin care poate fi influenat e(punerea lucrtorilor la ageni cancerigeni sau mutageni. art. 63'42 72 * 1nga&atorul furnizeaz inspectoratului teritorial de munc iCsau autoritii de sntate pu)lic &udeene sau a municipiului $ucureti2 la cererea acestora2 elementele care au ser%it la e%aluarea riscurilor profesionale. art. 63+4 1nga&atorul a luat msuri de reducere a utilizrii i de nlocuire a agenilor cancerigeni sau mutageni la locul de munc. art. 92 1/ 1-* P$n#ere '

C$#
".11.1.

".11.2.

'

".11.'.

'

".11.+.

'

C$#
".11.-.

".11.6.

".11.7.

".11.*.

".11.9.

".11.1/.

".11.11.

".11.12.

".11.1'.

".11.1+.

In#i8"!$r Bucrtorii nu sunt e(pui la ageni cancerigeni sau mutageni peste %alorile limit pre%zute de legislaie. art. 11 1nga&atorul a luat msuri de pre%enire i reducere a e(punerii la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc. art. 12 Dac rezultatele e%alurii riscurilor e%ideniaz e(istena unui risc pentru sntatea i securitatea lucrtorilor2 anga&atorul asigur informarea corespunztoare a inspectoratului teritorial de munc iCsau autoritii de sntate pu)lic &udeene sau a municipiului $ucureti2 la cererea acestora. art. 1'2 1+ 1nga&atorul a luat msurile necesare n cazul e(punerii impre%izi)ile i a e(punerii pre%izi)ile. art. 1-2 162 172 1* 1nga&atorul a sta)ilit msuri de igien i protecie indi%idual. art. 192 2/ 1nga&atorul asigur informarea2 instruirea2 consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind e(punerea la ageni cancerigeni sau mutageni la locul de munc. art. 212 222 2'2 2+ 1nga&atorul asigur supra%eg,erea medical a strii de sntate a lucrtorilor. art. 2-2 292 '/ Medicul de medicina muncii iCsau cu competen n medicina de ntreprindere deine i pstreaz un dosar medical indi%idual pentru fiecare lucrtor pentru care se asigur supra%eg,ere medical. art. 263142 '12 '2 Medicul de medicina muncii iCsau medicul cu competen n medicina de ntreprindere2 responsa)il cu supra%eg,erea medical propune msurile de protecie indi%idual sau msurile de pre%enire care tre)uie luate pentru fiecare lucrtor. art. 26324 1nga&atorul asigur informaii i recomandri pri%ind supra%eg,erea medical. art. 272 2*

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

'

' '

'

'

'

'

'

1-9

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"11 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"11 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"11 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"11 > '3d' L e2 L f14 >

a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re' !""11 > #8"11C #M"11 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."11 > #8"11C #M"11 1// > VVVV 7H;

16/

C7:97 PROTECIA SNTII I SECURITII LUCRTORILOR RISCURILE DATORATE EPPUNERII LA AZBEST Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1*7-C22.12.2//- pri%ind protecia sntii i securitii lucrtorilor fa de riscurile datorate e(punerii la az)est M.D. 6/1C1'./6.2//7 pentru modificarea i completarea unor acte normati%e din domeniul securitii i sntii n munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a *'C+77C"00 Directi%a 91C'*2C"00 Directi%a 9*C2+C"0 Directi%a 2//'C1*C"0

FA

DE

N$!" :' "onform M.D. 1*7-C2//6 art. 22 pre%ederile acestei ,otrAri se aplic fr a pre&udicia alte pre%ederi care asigur lucrtorilor o protecie mai mare2 n special cele referitoare la nlocuirea az)estului cu produse mai puin periculoase. N$!" 9' Kn sensul M.D. 1*7-C2/62 termenul azbest desemneaz urmtorii silicai fi)roi: a. actinolit de az)est "1. nr. 77-'6=66=++< ). grYnerit 3amosit4 de az)est "1. nr. 12172=7'=-< c. antofilit de az)est "1. nr. 77-'6=67=-< d. crizotil "1. nr. 12//1=29=-< e. crocidolit "1. nr. 12//1=2*=+< f. tremolit de az)est "1. nr. 77-'6=6*=6. C$# ".12.1. In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a luat msuri pentru ca nici un lucrtor s nu fie e(pus la o concentraie de az)est n suspensie n aer mai mare de /21 fi)reCcm'2 msurat n raport cu o medie ponderat n timp pe o perioad de * ore 3TS14. art. -2 2+2 262 272 2*2 '63'42 '63+42 '63-42 '63742 '7 art. pct. +2 6 1nga&atorul nu desfoar acti%iti interzise care implic utilizarea az)estului sau a unor materiale cu coninut de az)est. art. 62 7 1nga&atorul asigur e%aluarea i monitorizarea riscului de e(punere la pul)erea pro%enit din az)est sau din materiale cu coninut de az)est. art. pct.1 P$n#ere

'

".12.2.

'

".12.'.

'

!umrul din registrul ",emical 1)stract .er%ice 3"1.4

161

C$# ".12.+.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul asigur transmiterea notificrii ctre inspectoratul teritorial de munc nainte de nceperea acti%itilor n care lucrtorii sunt e(pui sau sunt suscepti)ili de a fi e(pui2 n timpul desfurrii acti%itii2 la pul)erea dega&at de az)est sau din materiale cu coninut de az)est. art. 93142 112 122 1' art. pct. 2 ".12.-. Bucrtorii iCsau reprezentanii acestora n ntreprindereCunitate au acces la documentul de notificare referitor la ntreprindereaCunitatea n care i desfoar acti%itatea. art. 93142 1+ art. pct. 2 ".12.6. 1nga&atorul asigur transmiterea unei noi notificri ori de cAte ori o modificare a condiiilor de munc este suscepti)il s conduc la o cretere semnificati% a e(punerii la pul)erea pro%enit din az)est sau din materiale cu coninut de az)est. art. 93142 1art. pct. 2 ".12.7. 0%aluarea riscurilor a fcut o)iectul consultrii cu lucrtorii iCsau reprezentanii lor din ntreprindereCunitate i este re%izuit atunci cAnd e(ist moti%e pentru a se crede c este incorect sau inter%ine o modificare material n procesul de munc. art. 1/ ".12.*. 1nga&atorul a luat msurile pentru reducerea e(punerii lucrtorilor la pul)erea pro%enit din az)est sau din materiale cu coninut de az)est. art. 16 ".12.9. 1nga&atorul asigur efectuarea msurtorilor concentraiei de fi)re de az)est n aer la locul de munc cu regularitate i ori de cAte ori este necesar. art. 172 1*2 2/=2'2 2".12.1/. 1nga&atorul asigur consultarea i informarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor lor din ntreprindereCunitate. art. 192 '/2 '* ".12.11. Bucrtorii utilizeaz n mod corect ec,ipamentul indi%idual de protecie din dotare. art. 29 ".12.12. 1nga&atorul a sta)ilit un plan de lucru nainte de nceperea lucrrilor de demolare ori de ndeprtare a az)estului iCsau a materialelor cu coninut de az)est din cldiri2 structuri2 aparate2 instalaii i %apoare. art. '13142 '13242 '13'4 art. pct. -

P$n#ere

'

'

'

'

'

'

' '

'

162

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".12.1'. 1nga&atorii asigur o instruire adec%at pentru toi lucrtorii care sunt sau pot fi e(pui la pul)ere care conine az)est. art. '2 ".12.1+. Knainte de a e(ecuta lucrri de demolare sau de ndeprtare a az)estului2 ntreprinderile fac do%ada capacitii lor n acest domeniu. art. '' ".12.1-. 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru locurile de munc la care din e%aluarea riscurilor rezult n mod clar c limita e(punerii la az)est nu %a fi depit n aerul din zona de acti%itate. art. '+2 '".12.16. 1nga&atorul asigur supra%eg,erea strii de sntate a lucrtorilor. art. '93142 '93242 '93'42 +2 ".12.17. Medicul de medicina muncii deine i pstreaz un dosar medical pentru fiecare lucrtor. art. '93+42 ++ ".12.1*. Medicul de medicina muncii recomand anga&atorului sau determin msurile de indi%iduale de protecie sau de pre%enire care tre)uie luate. art. +/2 +13242 +23'4 ".12.19. Medicul de medicina muncii furnizeaz lucrtorilor %izai informaii i recomandri cu pri%ire la e%aluarea strii lor de sntate. art. +1314 ".12.2/. 1nga&atorul deine i pstreaz registrul de e%iden a lucrtorilor desemnai s efectueze acti%iti n care sunt e(pui sau suscepti)ili de a fi e(pui n timpul desfurrii acti%itii la pul)ere de az)est. art. +'3142 ++ ".12.21. 1nga&atorul asigur accesul medicului de medicina muncii2 a lucrtorilor iCsau reprezentanilor lor la informaiile din registrul de e%iden. art. +'3'42 +'3+4 art. pct. 7 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"12 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"12 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE 16' a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere '

'

'

' '

'

'

'

'

!""12 > #8"12C #M"12 1// > VVVV 7H;

P3n8!"N $1?in3!' #8"12 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"12 > '3d' L e2 L f14 >

Nive& #e e83ri!"!e' !."12 > #8"12C #M"12 1// > VVVV 7H;

16+

C7:;7 CERINE MINIME PENTRU MUNTIREA SECURITII I PROTECIA SNTII LUCRTORILOR CARE POT FI EPPUI UNUI POTENIAL RISC DATORAT ATMOSFERELOR EPPLOZIVE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1/-*C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime pentru m)untirea securitii i protecia sntii lucrtorilor care pot fi e(pui unui potenial risc datorat atmosferelor e(plozi%e !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 99C92C"00

N$!" :' Termenul de atmosfer exploziv este definit conform art. 2 alin. 314 lit. $ din M.D. 7-2C2//+ pri%ind sta)ilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a ec,ipamentelor i sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial e(plozi%e2 cu modificrile ulterioare: 5amestecul cu aer, n condiii atmosferice, al substanelor inflamabile sub form de gaze, vapori, cea sau pulberi n care, dup ce s3a produs aprinderea, combustia se propag n ntregul amestec nears6. N$!" 9' "onform M.D. 1/-*C2//6 art. +2 pre%ederile acestei ,otrAri nu se aplic pentru: a. zonele utilizate direct pentru i n timpul tratamentelor medicale ale pacienilor< ). utilizarea dispoziti%elor de ardere a com)usti)ilior gazoi n conformitate cu pre%ederile M.D. +-'C2//' pri%ind sta)ilirea condiiilor de introducere pe pia a aparatelor consumatoare de com)usti)ili gazoi2 repu)licat< c. producerea2 mane%rarea2 utilizarea2 depozitarea i transportul su)stanelor e(plozi%e sau cu o structur c,imic insta)il< d. industriile e(tracti%e reglementate prin M.D. 1/-/C2//6 pri%ind cerinele minime pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din industria e(tracti% de fora& sau prin M.D. 1/+9C2//6 pri%ind cerinele minime pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din industria e(tracti% de suprafa sau su)teran< e. utilizarea mi&loacelor de transport terestre2 na%ale i aeriene cuprinse n dispoziiile adec%ate ale acordurilor internaionale i n legislaia naional care transpune directi%ele care aplic aceste acorduri. Mi&loacele de transport destinate utilizrii n atmosfer potenial e(plozi% nu sunt e(cluse. C$# In#i8"!$r ".1'.1. 1nga&atorul a luat msurile te,nice iCsau organizatorice de pre%enire i protecie necesare. art. -2 72 * ".1'.2. 1nga&atorul a asigurat e%aluarea riscurilor specifice din atmosferele e(plozi%e. art. 6 ".1'.'. 1nga&atorul a calsificat n zone locurile unde pot aprea atmosfere e(plozi%e. art. 9314 NQA ( : 9 ; P$n#ere ' ' '

16-

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1'.+. 1nga&atorul a asigurat ndeplinirea cerinelor minime pentru m)untirea proteciei sntii i securitii lucrtorilor aflai n potenial pericol n atmosfere e(plozi%e i2 dup caz2 marcarea cu indicatoare la punctele de intrare n locurile unde pot aprea atmosfere e(plozi%e. art. 93242 93'4 ".1'.-. 1nga&atorul asigur ela)orarea i actualizarea documentului privind protecia mpotriva exploziilor. art. 1/ ".1'.6. 0c,ipamentul de munc necesar n locurile unde pot aprea atmosfere e(plozi%e ndeplinete cerinele minime. art. 113142 11324 ".1'.7. Bocurile de munc ndeplinesc cerinele minime. art. 113'42 113+42 113-4. Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"1' > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"1' > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"1' > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"1' > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere

'

' ' '

!""1' > #8"1'C #M"1' 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."1' > #8"1'C #M"1' 1// > VVVV 7H;

166

C7:*7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE REFERITOARE LA EPPUNEREA LUCRTORILOR LA RISCURI GENERATE DE CJMPURI ELECTROMAGNETICE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 11'6C'/./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscuri generate de cAmpuri electromagnetice. !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 2//+C+/C"0

N$!" :' "onform M.D. 11'6C2//6 art. 22 pre%ederile acestei ,otrAri: a. se refer la riscurile pentru sntatea i securitatea lucrtorilor datorate efectelor recunoscute ca noci%e pe termen scurt asupra corpului uman2 pro%ocate de circulaia curenilor indui i de a)sor)ia de energie2 precum i de curenii de contact< ). nu %izeaz posi)ilele efecte pe termen lung< c. nu %izeaz riscurile care decurg din contactul cu conductori su) tensiune. N$!" 9' "onform M.D. 11'6C2//6 art. +2 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarele definiii: a. c.mpuri electromagnetice 3 cAmpuri magnetice statice i cAmpuri electrice2 magnetice i electromagnetice care %ariaz n timp cu frec%ene pAn la '// DMz< ). valori limit de expunere = limitele de e(punere la cAmpuri electromagnetice care se )azeaz direct pe efectele cunoscute asupra sntii i pe consideraii )iologice< respectarea acestor limite asigur protecia lucrtorilor e(pui la cAmpuri electromagnetice mpotri%a oricrui efect noci% cunoscut asupra sntii< c. valori de declan are a aciunii = ni%elul parametrilor direct msura)ili2 e(primai n termeni de intensitate a cAmpului electric 3042 de intensitate a cAmpului magnetic 3M42 de inducie magnetic 3$4 i de intensitate a puterii 3.42 ncepAnd de la care tre)uie s fie luate una sau mai multe msuri pre%zute n prezenta ,otrAre< respectarea %alorilor de declanare a aciunii asigur respectarea %alorilor limit de e(punere rele%ante. N$!" ;' Galorile limit de e(punere i %alorile de declanare a aciunii pentru cAmpurile electromagnetice sunt pre%zute n ta)elele nr. 1 i 2 din ane(a la M.D. 11'6C2//6. N$!" *' #entru e%aluarea2 msurarea iCsau calculul e(punerii lucrtorilor la cAmpuri electromagnetice se poate recurge la standardele naionale n domeniu2 pAn la data pu)licrii standardelor naionale adaptate standardelor europene armonizate care acoper ntreaga serie de e%aluri2 msurri i calcule2 sta)ilite de "omitetul 0uropean pentru .tandardizare n 0lectrote,nic 3&1(141&4. C$# ".1+.1. In#i8"!$r 1nga&atorul asigur e%aluarea2 msurarea iCsau calcularea ni%elurilor cAmpurilor electromagnetice la care sunt e(pui lucrtorii2 cu a&utorul ser%iciilor sau persoanelor competente. art. 72 *2 92 1/2 122 1'3142 1'3'4 167 NQA ( : 9 ; P$n#ere

'

C$# ".1+.2.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a sta)ilit i implementat un program de msuri te,nice iCsau organizatorice pentru e%itarea sau reducerea riscurilor generate de cAmpurile electromagnetice. art. 1'3142 1+ W 19 ".1+.'. Datele rezultate din e%aluarea2 msurarea iCsau calculul ni%elului de e(punere sunt pstrate ntr=o form care s permit consultarea lor ulterioar. art. 112 1'324 ".1+.+. 0%aluarea riscurilor este actualizat periodic i ori de cAte ori este s=au produs modificri semnificati%e n urma crora aceasta poate de%eni caduc sau atunci cAnd rezultatele supra%eg,erii medicale demonstreaz c este necesar. art. 1'3+42 2'324 ".1+.-. 1nga&atorul asigur informarea i formarea lucrtorilor e(pui la locul de munc la riscuri generate de cAmpuri electromagnetice iCsau a reprezentanilor acestor lucrtori. art. 2/ ".1+.6. 1nga&atorul asigur consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind riscurile generate de cAmpurile electromagnetice. art. 21 ".1+.7. 1nga&atorul asigur supra%eg,erea medical a strii de sntate a lucrtorilor. art. 222 2'314 ".1+.*. 1nga&atorul asigur accesul medicului de medicina muncii la rezultatele e%alurii riscurilor. art. 2+ ".1+.9. Dosarele medicale cuprinzAnd rezultatele supra%eg,erii medicale sunt pstrate ntr=o form adec%at astfel ncAt s poat fi consultate ulterior2 cu respectarea secretului medical. art. 2".1+.1/. 1nga&atorul asigur accesul lucrtorilor2 la cerere2 la dosarele medicale personale. art. 26

P$n#ere '

'

'

'

'

' '

'

'

16*

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"1+ > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"1+ > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"1+ > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"1+ > '3d' L e2 L f14 >

a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re' !""1+ > #8"1+C #M"1+ 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."1+ > #8"1+C #M"1+ 1// > VVVV 7H;

169

C7:+7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE PENTRU ANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. '//C/2./'.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele temporare sau mo)ile M.D. 6/1C1'./6.2//7 pentru modificarea i completarea unor acte normati%e din domeniul securitii i sntii n munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 92C-7C"00

N$!" :' "onform M.D. '//C2//6 art. 22 pre%ederile acestei ,otrAri nu se aplic acti%itilor de fora& i e(tracie din industria e(tracti%. N$!" 9' "onform M.D. '//C2//62 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarele definiii: a. antier temporar sau mobil2 denumit antier = orice antier n care se desfoar lucrri de construcii sau inginerie ci%il2 a cror list nee(,austi% este pre%zut n ane(a nr. 1 la M.D. '//C2//6< ). beneficiar 2investitor* = orice persoan fizic sau &uridic pentru care se e(ecut lucrarea i care asigur fondurile necesare realizrii acesteia< c. manager de proiect = orice persoan fizic sau &uridic2 autorizat n condiiile legii i desemnat de ctre )eneficiar2 nsrcinat cu organizarea2 planificarea2 programarea i controlul realizrii lucrrilor pe antier2 fiind responsa)il de realizarea proiectului n condiiile de calitate2 costuri i termene sta)ilite< d. proiectantul lucrrii = orice persoan fizic sau &uridic competent care2 la comanda )eneficiarului2 ela)oreaz documentaia de proiectare< e. ef de antier = persoana fizic desemnat de ctre antreprenor s conduc realizarea lucrrilor pe antier i s urmreasc realizarea acestora conform proiectului< f. antreprenor 2constructor, contractant, ofertant* = orice persoan fizic sau &uridic competent care e(ecut lucrri de construcii=monta&2 n )aza unui proiect2 la comanda )eneficiarului< g. subantreprenor 2subcontractant* = orice persoan fizic sau &uridic care i asum contractual fa de antreprenor sarcina de a e(ecuta lucrri de construcii=monta& de specialitate2 pre%zute n proiectul lucrrii< ,. lucrtor independent = orice persoan fizic autorizat care realizeaz o acti%itate profesional n mod independent i i asum contractual fa de )eneficiar2 antreprenor sau su)antreprenor sarcina de a realiza pe antier lucrri pentru care este autorizat< i. coordonator n materie de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii = orice persoan fizic sau &uridic competent2 desemnat de ctre )eneficiar iCsau de ctre managerul de proiect pe durata ela)orrii proiectului2 a%And atri)uiile pre%zute la art. -+ din M.D. '//C2//6< &. coordonator n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii = orice persoan fizic sau &uridic desemnat de ctre )eneficiarul lucrrii iCsau de ctre managerul de proiect pe durata realizrii lucrrii2 a%And atri)uiile pre%zute la art. -* din M.D. '//C2//6. 17/

C$# ".1-.1.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; $eneficiarul iCsau managerul de proiect a desemnat un coordonator n materie de securitate i sntate pe durata ela)orrii proiectului lucrrii. art. -2 62 *2 -' ".1-.2. $eneficiarul iCsau managerul de proiect a desemnat un coordonator n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii. art. -2 72 *2 -7 ".1-.'. .unt asigurate condiiile pentru ndeplinirea de ctre coordonatorii n materie de securitate i sntate a atri)uiilor ce le re%in. art. 9 ".1-.+. 1 fost ela)orat i este meninut la zi planul de securitate i sntate. art. 1/2 122 1'2 1+2 1-2 162 21 ".1-.-. #lanul de securitate i sntate ndeplinete cerinele legale pri%ind coninutul. art. 112 172 1*2 192 2/2 ane(a 2 art. pct. *2 9 ".1-.6. #lanul de securitate i sntate se afl n permanen pe antier i poate fi consultat2 la cerere2 de ctre inspectorii de munc2 inspectorii sanitari2 mem)rii comitetului de securitate i sntate n munc sau de reprezentanii lucrtorilor cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii. art. 22 ".1-.7. Managerul de proiect asigur pstrarea planului de securitate i sntate timp de - ani de la data recepiei finale a lucrrii. art. 2' ".1-.*. #lanul propriu de securitate ndeplinete cerinele legale pri%ind coninutul. art. 2+2 272 292 '1 ".1-.9. 1ntreprenorul asigur celor interesai punerea la dispoziie a planului propriu de securitate i a documentului cu msurile generale de securitate i sntate pentru lucrrile antierului. art. 2-2 2* ".1-.1/. 1ntreprenorulCsu)antreprenorul a ela)orat i menine la zi planul propriu de securitate. art. 262 '/2 '' ".1-.11. Knainte de nceperea lucrrilor planul propriu de securitate i sntate a fost consultat i a%izat de ctre coordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii2 medicul de medicina muncii i mem)rii comitetului de securitate i sntate sau de ctre reprezentanii lucrtorilor2 cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor. art. '2 171

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1-.12. Nn e(emplar actualizat al planului propriu de securitate i sntate se afl n permanen pe antier pentru a putea fi consultat2 la cerere2 de ctre inspectorii de munc2 inspectorii sanitari2 mem)rii comitetului de securitate i sntate n munc sau reprezentanii lucrtorilor2 cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii lucrtorilor. art. '+ ".1-.1'. 1ntreprenorul asigur pstrarea planului propriu de securitate i sntate timp de - ani de la data recepiei finale a lucrrii. art. '".1-.1+. ?egistrul de coordonare ndeplinete cerinele legale pri%ind coninutul. art. '62 '7 ".1-.1-. "oordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata ela)orrii proiectului lucrrii a transmis registrul de coordonare coordonatorului n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii2 pe )aza unui proces= %er)al ataat la registru. art.'* ".1-.16. "oordonatorii n materie de securitate i sntate prezint registrul de coordonare2 la cerere2 managerului de proiect2 inspectorilor de munc i inspectorilor sanitari. art. '9 ".1-.17. "oordonatorul n materie de securitate i sntate asigur pstrarea registrului de coordonare timp de - ani de la data recepiei finale a lucrrii. art. +/ ".1-.1*. Dosarul de inter%enii ulterioare ndeplinete cerinele legale pri%ind coninutul i actualizarea datelor. art. +12 +6 ".1-.19. "oordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata ela)orrii proiectului lucrrii sau proiectantul a ntocmit dosarul de inter%enii ulterioare nc din faza de proiectare a lucrrii. art. +2 ".1-.2/. Dosarul de inter%enii ulterioare a fost transmis coordonatorului n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii2 pe )aza unui proces=%er)al ataat la dosar. art. +' ".1-.21. Dosarul de inter%enii ulterioare a fost transmis )eneficiarului dup recepia final a lucrrii2 pe )aza unui proces=%er)al ataat la dosar. art. ++

P$n#ere

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

172

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1-.22. Kn cazul inter%eniilor ulterioare2 )eneficiarul pune la dispoziia coordonatorului n materie de securitate i sntate desemnat pe durata inter%eniilor ulterioare un e(emplar al dosarului de inter%enii ulterioare. art. +".1-.2'. $eneficiarul lucrrii sau managerul de proiect a ntocmit declaraia preala)il i asigur actualizarea ei. art. +72 +*2 -/2 ane(a ' ".1-.2+. Declaraia preala)il este comunicat inspectoratului teritorial de munc i afiat pe antier2 n loc %izi)il2 nainte de nceperea lucrrilor. art. +*2 +9 ".1-.2-. Kn faza de concepie2 studiu i ela)orare a proiectului lucrrii2 managerul de proiect2 proiectantul i )eneficiarul au luat n considerare principiile generale de securitate i sntate. aplica)ile. art. -12 -2 art. pct. 2 ".1-.26. "oordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata ela)orrii proiectului i ndeplinete atri)uiile pre%zute de legislaie. art. -+ ".1-.27. "oordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata ela)orrii proiectului ndeplinete cerinele de competen necesare e(ercitrii funciei. art. -".1-.2*. #e durata realizrii lucrrii2 anga&atorii i lucrtorii independeni respect o)ligaiile generale ce le re%in. art. -6 art. pct. ' ".1-.29. "oordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii i ndeplinete atri)uiile pre%zute de legislaie. art. -* ".1-.'/. "oordonatorul n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii ndeplinete cerinele de competen necesare e(ercitrii funciei. art. -9 ".1-.'1. $eneficiarulCmanagerul de proiect i ndeplinesc o)ligaiile ce le re%in. art. 6/2 61 ".1-.'2. 1nga&atorul i ndeplinete o)ligaiile care i re%in conform legislaiei. art. 6'2 6+ art. pct. + ".1-.''. Bucrtorii independeni respect o)ligaiile care le re%in conform legislaiei. art. 6-2 ane(a + art. pct. +2 1/ 17'

P$n#ere '

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

C$# In#i8"!$r ".1-.'+. 1nga&atorul asigur informarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor lor pri%ind msurile de securitate i sntate pe antier. art. 662 67 ".1-.'-. 1nga&atorul asigur consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind securitatea i sntatea n munc pe antier. art. 692 7/ art. pct. 6 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"1- > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"1- > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"1- > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"1- > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""1- > #8"1-C #M"1- 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."1- > #8"1-C #M"1- 1// > VVVV 7H;

17+

C7:R7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE REFERITOARE LA ASISTENA MEDICAL LA BORDUL NAVELOR Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 1//7C/2./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la asistena medical la )ordul na%elor !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 92C29C"00

N$!" :' "onform M.D. 1//7C2//6 art. 22 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarele definiii: a. nav 3 orice na% maritim sau na% de pescuit care ar)oreaz pa%ilionul romAnesc2 aflat n proprietate pu)lic ori pri%at2 cu e(cepia na%elor de na%igaie interioar2 na%elor militare2 am)arcaiunilor de agrement utilizate n scopuri necomerciale i care nu au ec,ipa& profesionist2 precum i a remorc,erelor care i desfoar acti%itatea n )azinele i radele portuare< ). lucrtor = mem)ru al ec,ipa&ului sau persoana care e(ercit o acti%itate profesional la )ordul unei na%e2 inclusi% stagiarii i ele%ii2 cu e(cepia piloilor portuari i a personalului de la uscat care desfoar o acti%itate la )ordul unei na%e acostate la c,eu< c. armator = proprietarul na%ei2 cu e(cepia cazurilor n care na%a a fost nc,iriat fr ec,ipa& i materiale sau al crei management este asigurat2 n totalitate ori parial2 de ctre o persoan fizic sau &uridic2 alta decAt proprietarul2 n )aza unui contract de management< n aceste cazuri persoana fizic sau &uridic care a nc,iriat na%a sau cea care asigur managementul na%ei este considerat armator< d. dotare medical = medicamente2 ec,ipament medical i antidoturi2 a cror list nee(,austi% este pre%zut n ane(a 2 la M.D. 1//7C2//6< e. antidot = su)stana utilizat pentru pre%enirea sau tratamentul efectului ori efectelor %tmtoare2 directe sau indirecte2 ale uneia ori mai multor su)stane incluse n lista cu su)stane periculoase pre%zut n ane(a ' la M.D. 1//7C2//6. C$# ".16.1. ".16.2. In#i8"!$r !a%a are n permanen la )ordul su dotarea medical necesar2 calitati% i cantitati%. art. +2 -2 ane(a 2 "oninutul dotrilor medicale2 n ceea ce pri%ete medicamentele i materialele sanitare2 este detaliat ntr=un document de control. art. 62 73242 ane(a + #lutele i )rcile de sal%are dispun de o cutie etan cu materiale sanitare. art. 73142 ane(a 2 !a%a dispune de un spaiu care s permit acordarea ngri&irilor medicale n condiii materiale i igienice corespunztoare. art. *314 NQA ( : 9 ; P$n#ere '

".16.'. ".16.+.

'

17-

C$# ".16.-.

In#i8"!$r !a%a are la )ord un medic responsa)il cu ngri&irea medical a lucrtorilor. art. *324 ".16.6. !a%a dispune la )ord de antidoturile necesare2 corespunztor su)stanelor periculoase transportate. art. 92 1/2 ane(a 2 ".16.7. "oninutul dotrii medicale pri%ind antidoturile este nscris n documentul de control. art. 112 ane(a + ".16.*. 1rmatorul i comandantul na%ei asigur apro%izionarea2 completarea i administrarea dotrii medicale a na%ei. art. 122 1'2 1+2 1".16.9. Dotarea medical este nsoit de instruciuni de folosire2 inclusi% pentru antidoturi. art. 16 ".16.1/. Bucrtorii cu responsa)iliti n domeniul medical au urmat cursuri de specialitate corespunztoare. art. 172 1*2 ane(a Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"16 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"16 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"16 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"16 > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere ' ' 2 ' ' '

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""16 > #8"16C #M"16 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."16 > #8"16C #M"16 1// > VVVV 7H;

176

C7:)7 CERINE MINIME PENTRU ASIGURAREA SECURITII I SNTII LUCRTORILOR DIN INDUSTRIA EPTRACTIV DE SUPRAFA SAU SUBTERAN Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Le0i &"?ie UE M.D. 1/+9C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime Directi%a 92C1/+C"00 pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din industria e(tracti% de suprafa sau su)teran !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet N$!" :' "onform M.D. 1/+9C2//6 art. 22 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarele definiii: a. industria extractiv de suprafa sau subteran 3 toate ramurile industriei e(tracti%e n care se desfoar acti%iti de e(tracie la suprafa sau su)teran a su)stanelor minerale utile2 n sensul strict al termenului2 iCsau prospeciuni i e(plorri n %ederea e(traciei2 iCsau pregtirea materiilor prime e(trase n %ederea comercializrii2 e(clusi% acti%itile de prelucrare ori preparare a materiilor prime e(trase2 cu e(cepia ramurilor industriei e(tracti%e prin fora& definite prin pre%ederile legislaiei naionale care transpun Directi%a 92C91C"00< ). loc de munc = ansam)lul locurilor destinate amplasrii posturilor de lucru2 n cadrul acti%itilor i instalaiilor legate direct sau indirect de ramurile industriei e(tracti%e de suprafa sau su)teran2 inclusi% ,aldele de steril ori alte zone de depozitare2 precum i locurile de cazare n care lucrtorii au acces n cadrul acti%itii lor. N$!" 9' #re%ederile M.D. 1/+9C2//6 nu se aplic industriei e(tracti%e prin dragare dac se asigur protecia lucrtorilor2 n conformitate cu principiile generale de protecie a sntii i securitii lucrtorilor cuprinse n aceast ,otrAre2 a%Andu=se n %edere riscurile specifice acestei acti%iti. C$#
".17.1.

".17.2.

".17.'.

".17.+.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor. art. +2 12 1nga&atorul asigur ntocmirea i meninerea la zi a documentului de securitate i sntate. art. -2 62 7 Kn situaia n care la acelai loc de munc i desfoar acti%itatea lucrtori din diferite ntreprinderi2 fiecare anga&ator i ndeplinete o)ligaiile care i re%in. art. *2 92 1/ 1nga&atorul asigur raportarea cAt mai repede posi)il ctre inspectoratele teritoriale de munc2 asigurtor i organele de urmrire penal2 dup caz2 a oricrui accident de munc gra% iCsau mortal2 precum i a oricrui pericol gra%. art. 11

P$n#ere ' '

'

177

C$#
".17.-.

".17.6.

".17.7.

".17.*.

".17.9.

In#i8"!$r 1nga&atorul a asigurat pre%ederea2 procurarea i ntreinerea mi&loacelor corespunztoare de e%acuare i sal%are a lucrtorilor n caz de pericol. art. 1' 1nga&atorul a asigurat pre%ederea sistemelor de alarm i a altor mi&loace de comunicare pentru declanarea imediat a operaiunilor de acordare a primului a&utor2 e%acuare i sal%are n caz de pericol. art. 1+ 1nga&atorul asigur informarea2 consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor lor cu pri%ire la securitatea i sntatea n munc. art. 1-2 162 17 1nga&atorul asigur supra%e,erea medical a strii de sntate a lucrtorilor2 nainte de nceperea lucrrilor i periodic. art. 1*2 192 2/ Bocurile de munc ndeplinesc cerinele minime de securitate i sntate. art. 212 222 2'2 262 ane(a 12 22 ' a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

'

'

'

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"17 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"17 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"17 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"17 > '3d' L e2 L f14 >

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""17 > #8"17C #M"17 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."17 > #8"17C #M"17 1// > VVVV 7H;

17*

C7:,7 CERINE MINIME PENTRU ASIGURAREA SECURITII I SNTII LUCRTORILOR DIN INDUSTRIA EPTRACTIV DE FORAM Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Le0i &"?ie UE Directi%a 92C91C"00 M.D. 1/-/C/9./*.2//6 pri%ind cerinele minime pentru asigurarea securitii i sntii lucrtorilor din industria e(tracti% de fora& !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet N$!" :' "onform M.D. 1/-/C2//6 art. 22 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarele definiii: a. industria extractiv de fora0 3 toate ramurile industriei n care se desfoar acti%itile de e(tracie2 n sensul strict al termenului2 de su)stane minerale utile prin forare de puuri de sonde iCsau prospeciuni de asemenea e(tracii iCsau pregtirea pentru %Anzarea materiilor prime e(trase< ). loc de munc = ansam)lul locurilor destinate amplasrii de posturi de lucru n cadrul acti%itilor i instalaiilor legate direct sau indirect de industriile e(tracti%e de fora&2 inclusi% locurile de cazare la care lucrtorii au acces n cadrul acti%itii lor. N$!" 9' #re%ederile M.D. 1/-/C2//6 nu se aplic acti%itilor de prelucrare a materiilor prime e(trase. C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".1*.1. 1nga&atorul a luat msurile necesare pentru a asigura securitatea i sntatea lucrtorilor. art. +2 12 ".1*.2. 1nga&atorul asigur ntocmirea i meninerea la zi a documentului de securitate i sntate. art. -2 62 7 ".1*.'. Kn situaia n care la acelai loc de munc i desfoar acti%itatea lucrtori din diferite ntreprinderi2 fiecare anga&ator i ndeplinete o)ligaiile care i re%in. art. *2 92 1/ ".1*.+. 1nga&atorul asigur raportarea cAt mai repede posi)il ctre inspectoratele teritoriale de munc2 asigurtor i organele de urmrire penal2 dup caz2 a oricrui accident de munc gra% iCsau mortal2 precum i a oricrui pericol gra%. art. 11 ".1*.-. 1nga&atorul a asigurat pre%ederea2 procurarea i ntreinerea mi&loacelor corespunztoare de e%acuare i sal%are a lucrtorilor n caz de pericol. art. 1' ".1*.6. 1nga&atorul a asigurat pre%ederea sistemelor de alarm i a altor mi&loace de comunicare pentru declanarea imediat a operaiunilor de acordare a primului a&utor2 e%acuare i sal%are n caz de pericol. art. 1+ 179 P$n#ere ' '

'

'

'

C$# In#i8"!$r ".1*.7. 1nga&atorul asigur informarea2 consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor lor cu pri%ire la securitatea i sntatea n munc. art. 1-2 162 17 ".1*.*. 1nga&atorul asigur supra%e,erea medical a strii de sntate a lucrtorilor2 nainte de nceperea lucrrilor i periodic. art. 1*2 192 2/ ".1*.9. Bocurile de munc ndeplinesc cerinele minime de securitate i sntate. art. 212 222 2'2 262 ane(a 12 22 ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"1* > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"1* > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"1* > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"1* > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

'

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""1* > #8"1*C #M"1* 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."1* > #8"1*C #M"1* 1// > VVVV 7H;

1*/

C7:-7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE N MUNC LA BORDUL NAVELOR DE PESCUIT Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 11'-C'/./*.2//6 pri%ind cerinele minime de securitate i sntate n munc la )ordul na%elor de pescuit !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 9'C1/'C"00

N$!" :' "onform M.D. 11'-C2//6 art. 22 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarele definiii: a. nav de pescuit 3 orice na% care ar)oreaz pa%ilion romAn aflat n proprietate pu)lic ori pri%at i care este folosit n scopuri comerciale fie pentru prinderea2 fie pentru prinderea i prelucrarea petelui sau a altor resurse %ii ale mrii< ). nav de pescuit existent = orice na% de pescuit a crei lungime ntre perpendiculare este mai mare sau egal cu 1* m i care nu este o na% de pescuit nou< c. nav = orice na% de pescuit nou sau e(istent< d. lucrtor = orice persoan2 mem)ru al ec,ipa&ului2 care desfoar o acti%itate profesional la )ordul unei na%e2 inclusi% stagiarii i ucenicii2 cu e(cepia piloilor portuari i a personalului de la uscat care e(ercit o acti%itate la )ordul unei na%e acostate la c,eu< e. armator = proprietarul na%ei2 cu e(cepia cazului n care na%a a fost nc,iriat fr ec,ipa& i materiale sau al crei management este asigurat 2 n totalitate sau parial2 de ctre o persoan fizic sau &uridic2 alta decAt proprietarul2 n )aza unui contract de management< n aceste cazuri2 persoana care a nc,iriat na%a fr ec,ipa& i materiale sau cea care asigur managementul na%ei este considerat armator< f. comandantul navei = lucrtorul care deine comanda na%ei sau are responsa)ilitatea acesteia. N$!" 9' (av de pescuit nou este orice na% de pescuit a crei lungime ntre perpendiculare este de 1- m sau mai mare i: a. pentru care contractul de construcie sau de transformare ma&or s=a nc,eiat la data intrrii n %igoare a M.D. 11'-C2//6 sau dup aceast dat< ). pentru care contractul de construcie sau de transformare ma&or s=a nc,eiat nainte de data intrrii n %igoare a M.D. 11'-C2//6 i aceasta este li%rat la ' sau mai muli ani dup aceast dat< ori c. la care2 n lipsa unui contract de construcie nc,eiat la data intrrii n %igoare a M.D. 11'-C2//6 sau dup aceast dat2 a fost pus c,ila sau construcia ncepe s fie identificat cu o na% specific ori asam)larea na%ei respecti%e a nceput2 cuprinzAnd cel puin -/ de tone sau 1 H din masa total estimat a ntregului material structural2 luAndu=se n considerare %aloarea cea mai mic dintre acestea. "od ndicator ".19.1. 1rmatorii asigur utilizarea na%elor n condiii de securitate i sntate a lucrtorilor. art. '2 +2 92 1/2 112 ane(a 12 22 '2 + !C1 / 1 2 ' #ondere '

1*1

"od ndicator !C1 / 1 2 ' ".19.2. 8rice e%eniment care are loc pe mare i care are efect sau ar putea s ai) un efect asupra securitii i sntii lucrtorilor la )ord este menionat n detaliu ntr=un raport transmis 1utoritii !a%ale ?omAne i este menionat n detaliu n &urnalul de )ord sau2 n lipsa acestuia2 ntr=un document similar. art. -314 ".19.'. !a%ele de pescuit noiCe(istente ndeplinesc cerinele minime de securitate i sntate. art. 62 72 *2 ane(a 12 2 ".19.+. Bucrtorii iCsau reprezentanii acestora sunt informai asupra msurilor pri%ind securitatea i sntatea la )ordul na%elor. art. 122 1' ".19.-. #ersoanele care pot comanda o na% primesc informaiile i instruirea specific pre%zut de legislaie. art. 1+ ".19.6. 0ste asigurat participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor lor la acti%itile pri%ind securitatea i sntatea n munc. art. 1Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"19 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"19 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"19 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"19 > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

#ondere

'

'

'

'

!""19 > #8"19C #M"19 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."19 > #8"19C #M"19 1// > VVVV 7H;

1*2

C79(7 PROTECIA TINERILOR LA LOCUL DE MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. 6//C1'./6.2//7 pri%ind protecia tinerilor la locul de munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE Directi%a 9+C''C"0

N$!" :' #re%ederile M.D. 6//C2//7 se aplic oricrei persoane n %Arst de pAn la 1* ani care are nc,eiat un contract indi%idual de munc n conformitate cu legislaia n %igoare. N$!" 9' "onform M.D. 6//C2//7 art.22 termenii i noiunile utilizate au urmtoarele definiii: a. t.nr 3 orice persoan n %Arst de cel puin 1- ani i de cel mult 1* ani< ). copil = orice persoan care nu a atins %Arsta de 1- ani sau orice tAnr n %Arst de cel puin 1- ani i de cel mult 1* ani care face nc o)iectul colarizrii o)ligatorii pe )az de program integral2 sta)ilit de lege< c. munc u oar = toate acti%itile care2 prin natura proprie a sarcinilor pe care le presupun i a condiiilor specifice n care acestea sunt efectuate2 nu pot pre&udicia securitatea2 sntatea sau dez%oltarea copilului i tAnrului i nu sunt de natur s pre&udicieze frec%ena colar2 participarea la programe de orientare ori de formare profesional2 apro)ate de conducerea unitii de n%mAnt2 sau capacitatea acestora de a )eneficia de instruirea primit< d. timp de lucru = orice perioad n care tAnrul presteaz munca2 se afl la dispoziia anga&atorului i ndeplinete sarcinile i atri)uiile sale2 conform pre%ederilor contractului indi%idual de munc2 contractului colecti% de munc aplica)il iCsau ale legislaiei n %igoare< e. perioad de repaus = orice perioad care nu este timp de lucru. C$# In#i8"!$r ".2/.1. 1nga&atorul asigur tinerilor condiii de munc adaptate %Arstei lor. art. +2 1/2 112 122 1'2 1+2 1".2/.2. Kncadrarea n munc a copiilor i tinerilor se face cu respectarea cerinelor legale. art. ".2/.'. 1nga&atorul asigur e%aluarea i supra%eg,erea sntii tinerilor. art. 63142 63242 63+4 ".2/.+. 1nga&atorul a efectuat e%aluarea riscurilor nainte ca tinerii s nceap munca i asigur actualizarea acesteia la orice modificare semnificati% a condiiilor de munc. art. 63'4 ".2/.-. 1nga&atorul informeaz2 n scris2 tinerii asupra e%entualelor riscuri i asupra tuturor msurilor luate n ceea ce pri%ete securitatea i sntatea lor. art. 7314 NQA ( : 9 ; P$n#ere ' ' '

'

'

1*'

C$# In#i8"!$r NQA ( : 9 ; ".2/.6. 1nga&atorul informeaz2 n scris2 prinii sau reprezentanii legali ai copiilor anga&ai asupra tuturor msurilor luate n ceea ce pri%ete securitatea i sntatea lor. art. 7324 ".2/.7. 1nga&atorul apeleaz la ser%iciile de pre%enire i protecie n %ederea planificrii2 aplicrii i controlului condiiilor de securitate i sntate aplica)ile n munca tinerilor. art. * ".2/.*. 1nga&atorul asigur protecia tinerilor mpotri%a riscurilor specifice pentru securitatea2 sntatea i dez%oltarea lor. art. 92 ane( Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"2/ > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"2/ > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"2/ > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"2/ > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re'

P$n#ere '

'

'

!""2/ > #8"2/C #M"2/ 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."2/ > #8"2/C #M"2/ 1// > VVVV 7H;

1*+

C79:7 SUPRAVEGLEREA SNTII LUCRTORILOR Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> M.D. '--C11./+.2//7 pri%ind supra%eg,erea sntii lucrtorilor !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE =

N$!" :' "onform M.D. '--C2//7 termenii i e(presiile utilizate au urmtoarea semnificaie: a. supraveg-erea sntii lucrtorilor reprezint totalitatea ser%iciilor medicale care asigur pre%enirea2 depistarea2 dispensarizarea )olilor profesionale i a )olilor legate de profesie2 precum i meninerea sntii i a capacitii de munc a lucrtorilor< ). aptitudinea n munc reprezint capacitatea lucrtorului din punct de %edere medical de a desfura acti%itatea la locul de munc n profesiaCfuncia pentru care se solicit e(amenul medical< c. inaptitudinea temporar de munc reprezint incapacitatea medical a lucrtorului de a desfura acti%itatea la locul de munc n profesiaCfuncia pentru care se solicit e(amenul medical pri%ind aptitudinea n munc2 pAn la ree%aluarea sntii de ctre medicul de medicina muncii< d. inaptitudinea permanent de munc reprezint incapacitatea medical permanent a lucrtorului de a desfura acti%itatea la locul de munc n profesiaCfuncia pentru care se solicit e(amenul medical pri%ind aptitudinea in munc< e. promovarea sntii la locul de munc reprezint supra%eg,erea acti% a sntii lucrtorilor n raport cu caracteristicile locului de munc i2 n mod particular2 cu factorii profesionali. C$# ".21.1. ".21.2. ".21.'. In#i8"!$r NQA ( : 9 ; .upra%eg,erea sntii lucrtorilor este asigurat de ctre medici specialiti de medicina muncii. art. + 1nga&atorul se afl n posesia unei e%aluri actualizate a riscului asupra sntii lucrtorilor. art. 1nga&atorii asigur fondurile i condiiile efecturii tuturor ser%iciilor medicale profilactice necesare pentru supra%eg,erea sntii lucrtorilor. art. 62 72 * 0(amenul medical la anga&area n munc a lucrtorilor este efectuat de medicul de medicina muncii. art. 93242 1/2 113242 123242 1'2 1+2 1-2 163'42 163+42 163-42 163642 163742 172 +-. 1nga&atorul solicit efectuarea e(amenului medical la anga&are2 completeaz fia de solicitare a e(amenului medical la anga&are i fia de identificare a factorilor de risc profesional. art. 16314. P$n#ere ' '

'

".21.+.

'

".21.-.

'

1*-

C$# ".21.6.

".21.7. ".21.*. ".21.9. ".21.1/. ".21.11. ".21.12.

".21.1'. ".21.1+. ".21.1-.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; Kn situaia sc,im)rii locului de munc2 lucrtorul are la dispoziie o copie a dosarului su medical i a fiei de e(punere la riscuri profesionale de la locul de munc anterior. art. 163242 +1 Ba indicaia medicului specialist de medicina muncii se efectueaz e(amenul medical de adaptare n munc. art. 1*2 +1nga&atorul asigur efectuarea e(amenului medical periodic pentru toi lucrtorii. art. 192 2/2 212 222 +-. 1nga&atorul asigur efectuarea e(amenului medical la reluarea acti%itii. art. 2'2 2+2 2-2 +Medicul de medicina muncii efectueaz acti%iti specifice de promo%are a sntii la locul de munc. art. 272 2*2 29 Bucrtorii sunt informai asupra drepturilor i o)ligaiilor pe care le au pri%ind supra%eg,erea sntii. art. '/2 '12 '22 ''2 '+2 '92 +/2 +7 Ba aplicarea msurilor pre%enti%e te,nico=organizatorice la locurile de munc2 anga&atorii in seama de rezultatele supra%eg,erii sntii. art. '0ste asigurat informarea lucrtorilor pri%ind rezultatele proprii ale supra%g,erii sntii lor. art. '6 0ste asigurat pstrarea nregistrrilor medicale ale lucrtorilor. art. '72 '*2 +22 +'2 +6 Medicul specialist de medicina muncii i medicul de familie al lucrtorului se informeaz reciproc i operati% referitor la apariia unor modificri n starea de sntate a lucrtorului. art. ++

P$n#ere '

' ' ' ' '

'

' 2

'

1*6

Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"21 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"21 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"21 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"21 > '3d' L e2 L f14 >

a> )> c> d> e> f> Nive& #e 8$nC$r/"re' !""21 > #8"21C #M"21 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."21 > #8"21C #M"21 1// > VVVV 7H;

1*7

C7997 MSURI CE POT FI APLICATE N PERIOADELE CU TEMPERATURI EPTREME PENTRU PROTECIA PERSOANELOR NCADRATE N MUNC Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> 8rdonan de urgen nr. 99 din 29./6.2/// pri%ind msurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc !orm metodologic din /6./7.2/// de aplicare a pre%ederilor 8rdonanei de urgen a Du%ernului nr. 99C2/// pri%ind msurile ce pot fi aplicate n perioadele cu temperaturi e(treme pentru protecia persoanelor ncadrate n munc !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet Le0i &"?ie UE =

N$!" :' Kn sensul pre%ederilor 8rdonanei de urgen nr. 99C2///2 prin temperaturi extreme se nelege temperaturile e(terioare ale aerului2 care: a. depesc L'7T" sau2 corelate cu condiii de umiditate mare2 pot fi ec,i%alate cu acest ni%el< ). scad su) =2/T" sau2 corelate cu condiii de %Ant intens2 pot fi ec,i%alate cu acest ni%el. N$!" 9' 1ceste temperaturi sunt temperaturi monitorizate i certificate de nstitutul !aional de Meteorologie i Midrologie i transmise de centrele regionale ale acestuia. N$!" ;' Kn sensul pre%ederilor 8rdonanei de urgen nr. 99C2///2 termenii i e(presiile de mai &os au urmtoarele semnificaii: a. temperatura exterioar a aerului reprezint gradul de nclzire a aerului atmosferic< ). umiditatea este umiditatea relati% i reprezint proporia de %apori de ap e(isteni n aer fa de cantitatea ma(im posi)il2 e(primat n procente< c. v.ntul intens este %Antul a crui %itez depete 1/ mCs< d. temperatura ec-ivalat ridicat este temperatura e(terioar a aerului2 corelat cu umiditatea relati% i e(primat printr=o mrime deri%at2 respecti% indicele temperatur= umiditate< e. temperaturi ridicate extreme sunt considerate temperaturile de peste '7T" sau cAnd indicele temperatur = umiditate depete pragul %aloric de */< f. temperatura ec-ivalat sczut este temperatura e(terioar a aerului corelat cu %iteza %Antului i e(primat printr=o mrime deri%at2 respecti% indicele de rcire< g. temperaturi sczute extreme sunt considerate temperaturile su) minus 2/T" sau cAnd indicele de rcire scade su) pragul %aloric de minus '2. C$# In#i8"!$r ".22.1. Kn perioadele cu temperaturi ridicate e(treme2 anga&atorii asigur msurile minimale necesare pentru protecia lucrtorilor. art. '2 + art. 62 72 12 1** NQA ( : 9 ; P$n#ere

'

C$# In#i8"!$r ".22.2. Kn perioadele cu temperaturi sczute e(treme2 anga&atorii asigur msurile minimale pentru meninerea sntii salariailor care lucreaz n aer li)er. art. '2 art. 62 72 12 ".22.'. Kn cazul n care anga&atorii nu pot asigura ndeplinirea msurilor minimale necesare2 sta)ilesc msurile organizatorice alternati%e. art. 62 72 9 art. 62 72 *2 92 1/2 12 ".22.+. 1nga&atorul a asigurat msurile necesare pentru pre%enirea unor m)oln%iri determinate de munca n condiii de temperaturi e(treme. art. * art. 112 12 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"22 > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"22 > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"22 > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"22 > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

'

'

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""22 > #8"22C #M"22 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."22 > #8"22C #M"22 1// > VVVV 7H;

1*9

C79;7 CERINE MINIME DE SECURITATE I SNTATE REFERITOARE LA EPPUNEREA LUCRTORILOR LA RISCURILE GENERATE DE RADIAIILE OPTICE ARTIFICIALE Cri!erii #e "3#i! Le0i &"?ie n"?i$n"&> Le0i &"?ie UE Directi%a 2//6C2-C"0 M.D. -1/C/2./6.2/1/ pri%ind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la e(punerea lucrtorilor la riscurile generate de radiaiile optice artificiale !C1 = !eaplica)il / = Deloc 1 = #arial 3O -/ H4 2 = #arial 3P -/ H4 ' = "omplet N$!" :' "onform pre%ederilor art. - i 6 din M.D. -1/C2/1/2 termenii utilizai sunt definii astfel: a. radiaii optice = toate radiatiile electromagnetice cu lungimea de und cuprins ntre 1// nm si 1 mm< ). radiaii ultraviolete = radiaii optice cu lungimea de und cuprins ntre 1// nm i +// nm< spectrul ultra%iolet este di%izat n radiatii NG1 3'1-=+// nm42 NG$ 32*/='1- nm4 si NG" 31//=2*/ nm4< c. radiaii vizibile = radiaiile optice cu lungimea de und cuprins ntre '*/ nm i 7*/ nm< d. radiaii infraro ii = radiaiile optice cu lungimea de und cuprins ntre 7*/ nm i 1 mm< spectrul infrarou este di%izat n radiaii ?1 37*/=1+// nm42 ?$ 31+//='/// nm4 i ?" 3'/// nm=1 mm4< e. laser 3amplificarea luminii printr=o emisie stimulat de radiaii4 = orice dispoziti% realizat pentru a produce sau amplifica radiaii electromagnetice cu lungimea de und corespunztoare radiaiilor optice2 n special prin procedeul de emisie stimulat controlat< f. radiaii laser = radiaiile optice care pro%in de la un laser< g. radiaii incoerente = toate radiaiile optice2 altele decAt radiaiile laser< ,. valori3limit de expunere = limitele de e(punere la radiaiile optice care sunt )azate direct pe efecte do%edite asupra sntii i pe consideraii )iologice< respectarea acestor limite %a asigura protecia lucrtorilor e(pui la surse artificiale de radiaii optice mpotri%a oricrui efect noci% cunoscut asupra sntii lor< i. iluminare energetic 21* sau densitate de putere = puterea radiat incident pe unitate de suprafa pe o suprafa2 e(primat n Zatt pe metru ptrat 3S[m=24< &. expunere energetic 29* = integrala iluminrii energetice n raport cu timpul2 e(primat n &oule pe metru ptrat 3\[m=24< Q. luminan energetic 24* = flu(ul energetic sau puterea pe unitate de ung,i solid i pe unitate de suprafa2 e(primatCe(primat n Zai pe metru ptrat pe steradian3S[m=2[sr=14< l. nivel = com)inatia de iluminare energetic2 e(punere energetic si luminant energetic la care este e(pus lucrtorul. C$# ".2'.1. In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 0ste asigurat respectarea %alorilor=limit de e(punere pentru radiaiile incoerente2 altele decAt cele emise de surse naturale de radiaii optice. art. 7 P$n#ere '

19/

C$# ".2'.2. ".2'.'.

".2'.+.

".2'.-.

".2'.6.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 0ste asigurat respectarea %alorilor=limit de e(punere pentru radiaiile laser. art. 6 1nga&atorul e%alueaz2 n cazul lucrtorilor e(pui la surse artificiale de radiaii optice2 i2 dac este necesar2 msoar iCsau calculeaz ni%elurile de radiaii optice la care pot fi e(pui lucrtorii2 n scopul de a putea defini i pune n aplicare msurile necesare pentru a reduce e(punerea la ni%elurile limitelor aplica)ile. art. 9314 Metodologia utilizat la e%aluarea2 msurarea iCsau calcularea ni%elurilor de radiaii optice este n conformitate cu: standardele "omisie 0lectrote,nice nternaionale 3"0 42 pentru radiaiile laser< recomandrile "omisiei nternaionale de luminat 3" 04 i ale "omitetului 0uropean de .tandardizare 3"0!42 pentru radiaiile incoerente< recomandrile sta)ilite tiinific la ni%el naional sau internaional2 pentru situaiile de e(punere care nu sunt reglementate de standardele i recomandrile menionate anterior< datele furnizate de ctre productorii ec,ipamentelor2 atunci cAnd acestea din urm fac o)iectul unor reglementri comunitare specifice. art. 93242 3'42 3+4 1nga&atorul a asigurat e%aluarea2 msurarea iCsau calcularea ni%elurilor de radiaii optice2 cu a&utorul unor ser%icii sau persoane competente la inter%ale corespunztoare. art. 1/314 Datele o)inute din e%aluare sunt pstrate ntr=o form care s asigure consultarea lor ulterioar. art. 1/324

P$n#ere '

'

'

'

191

C$# ".2'.7.

In#i8"!$r NQA ( : 9 ; 1nga&atorul ia n considerare la e%aluarea riscului generat de e(punerea la radiaiile optice artificiale urmtoarele elemente: ni%elul2 domeniul lungimilor de und i durata e(punerii la surse artificiale de radiaie optic< %alorile=limit de e(punere< orice impact asupra securitii i sntii lucrtorilor care aparin unor grupuri sensi)ile la riscuri specifice< orice impact e%entual asupra securitii i sntii lucrtorilor rezultat din interaciuni2 la locul de munc2 ntre radiaii optice i su)stane c,imice fotosensi)ile< orice impact indirect2 precum pierderea temporar a %ederii2 o e(plozie sau un incendiu< e(istena unor ec,ipamente de sc,im)2 proiectate pentru a reduce ni%elul de e(punere la radiaii optice artificiale< informaii corespunztoare o)inute n urma supra%eg,erii sntii2 inclusi% informaii pu)licate2 n msura posi)ilitilor< e(punerea la mai multe surse de radiaii optice artificiale< clasificarea unui laser potri%it standardului rele%ant al "0 i2 n ceea ce pri%ete sursele artificiale care pot pro%oca leziuni similare celor pro%ocate de laserele din clasa '$ sau +2 orice clasificare similar< informaii furnizate de productorii surselor de radiaii optice i ai ec,ipamentelor de munc2 asociate potri%it reglementrilor comunitare specifice. art. 11 ".2'.*. 0%aluarea riscului generat de e(punerea la radiaiile optice artificiale este actualizat periodic. art. 12 ".2'.9. ?educerea riscurilor datorate e(punerii la radiaii optice artificiale are la )az principiile generale de pre%enire pre%zute de Begea nr. '19C2//6. art. 1+ ".2'.1/. 1nga&atorul ela)oreaz i aplic un plan de msuri te,nice iCsau organizatorice destinate pre%enirii e(punerii lucrtorilor peste %alorile=limit. art. 1-2 162 17 ".2'.11. 1nga&atorul adapteaz msurile de e%itare sau reducere a riscurilor legate de e(punerea la radiaii optice artificiale la ne%oile lucrtorilor care aparin unor grupuri sensi)ile la riscuri specifice. art. 1* ".2'.12. 1nga&atorul asigur informarea2 formarea2 consultarea i participarea lucrtorilor iCsau a reprezentanilor acestora pri%ind riscurile generate de e(punerea la radiaiile optice artificiale. art. 192 2/ 192

P$n#ere

'

'

'

'

C$# In#i8"!$r ".2'.1'. 1nga&atorul asigur supra%eg,erea corespunztoare a sntii lucrtorilor e(pui sau posi)il s fie e(pui la riscuri generate de radiaiile optice artificiale. art. 212 222 2'2 2+2 2Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea ' Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 2 Total puncta& acordat la ntre)rile cu ponderea 1 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea ' !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 2 !umr de ntre)ri aplica)ile2 cu ponderea 1 NIVEL DE CONFORMARE P3n8!"N $1?in3!' #8"2' > a L ) L c > P3n8!"N /"Di/' #M"2' > '3d L e L f4 > NIVEL DE SECURITATE P3n8!"N $1?in3!' #8"2' > a' L )2 L c1 > P3n8!"N /"Di/' #M"2' > '3d' L e2 L f14 > a> )> c> d> e> f>

NQA ( : 9 ;

P$n#ere '

Nive& #e 8$nC$r/"re' !""2' > #8"2'C #M"2' 1// > VVVV 7H; Nive& #e e83ri!"!e' !."2' > #8"2'C #M"2' 1// > VVVV 7H;

19'