Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN VASLUI STR. DONICI NR. 2 TEL:0235311928; FAX:0235311715 !"#$%:$&'(#&%)$*$&'.(&. +).,N,. +$. .

2013

D,#/$ 0-% /$1 V2 ,)/2" &2 #.#%$3#4$ , 3)%5#5 % %# &$")%#, # + %# 6AC.! ISTORIE +$. 27 "#,5$ 2013 0) % ($$ + %# 0%#& % D)". #(-#&5,2. S2 % 7, 0$3#4$ /, 8 %$% 5$7$0 %# &)9$ 05 % I 8$ II1 0:5 8$ "-+)% + , +#05#, # & )%)$ %# &)9$ 05)% III. T-5-+#521 (2 5,$"$5 " 8$ ). "-+ % + , #%$3#, # &)9$ 05 %-, + %# &$")%#, . C) &5$"21 I.&7 05-, 80-%#,1 7,-;. N. I-. &0)

SI<ULARE EXA<ENUL DE 6ACALAUREAT = 27 <ARTIE 2013 P,-9# E.0> ! ISTORIE T-#5 &)9$ 05 % &).5 -9%$/#5-,$$. S #0-,+2 10 7).05 +$. -;$0$). T$"7)% + %)0,) ; 05$( &5 + 3 -, . S)9$ 05)% I ?30 7).05 > C$5$4$ 0) #5 .4$ &),&# + "#$ '-&: Iar ducele maghiar Arpad, trecnd cteva zile dup ce s-a sftuit cu nobilii si, a trimis soli n fortrea a !ihor, la ducele "enumorut, cerndu-i ca din dreptul strmo#ului su, regele Atilla, s-i cedeze pmntul de la fluviul $ome# pn la hotarul %irului #i pn la poarta "ezes&na' (i i-a trimis daruri )'''*, iar n solia aceea au fost trimi#i doi o#teni nenfrica i: +subuu, tatl lui ,oloucu, #i -elec, din ai crui urma#i descinde episcopul .orda' /ci erau ace#tia de neam nobil )'''* .rimi#ii lui Arpad )'''* au salutat pe ducele "enumorut #i i-au prezentat darurile pe care i le trimisese ducele lor' 0n urm ns, comunicndu-i solia ducelui Arpad, au pretins teritoriul pe care l-am numit mai sus' Iar ducele "enumorut i-a primit cu bunvoin #i ncrcndu-i cu diferite daruri, a treia zi le-a spus s se ntoarc acas' .otu#i, le-a dat rspunsul zicndu-le: $pune i lui Arpad, ducele 1ungariei, domnului vostru' 2atori i suntem ca amic unui amic, cu toate ce-i sunt necesare, fiindc e om strin #i duce lips de multe' .eritoriul ns ce l-a cerut bunei voin e a noastre nu i-l vom ceda niciodat, ct vreme vom fi n via )'''* Iar ducele Arpad #i nobilii si, aflnd aceasta s-au aprins de mnie #i au poruncit numaidect s se trimit o armat mpotriva lui )'''* (i s-au luptat ntre ei 13 zile' A treisprezecea zi ns, dup ce ungurii #i secuii au umplut #an urile fortre ei #i voiau s a#eze scri pe ziduri, osta#ii ducelui "enumorut, vznd cura4ul ungurilor, le-au deschis fortrea a )'''* auzind aceasta "enumorut )'''* nu st la ndoial s-i dea ntregul su regat, #i lui ,ulta, fiul lui Arpad, pe fiica sa5' )Anon&mus, Gesta Hungarorum* 6ornind de la aceasta surs, rspunde i la urmtoarele cerin e: 1' "en iona i, pe baza sursei, un motiv al desf#urrii conflictului' 2 7).05 3' 6reciza i, pe baza sursei, o informa ie referitoare la deznodmntul conflictului' 2 7).05 7' $electa i din surs numele unui conductor al unei forma iuni politice din interiorul arcului carpatic' 3 7).05 8' 9ormula i, pe baza sursei, un punct de vedere referitor la modul n care se ntre in rela iile diplomatice ntre cele dou pr i, sus inndu-l cu dou informa ii selectate din surs' 5 7).05 :' 6rezenta i o ac iune prin care romnii din .ransilvania #i-au adus contribu ia la ntemeierea statelor medievale romne#ti e;tracarpatice' 5 7).05 <' "en iona i cte un fapt istoric prin care =ara >omneasc, respectiv "oldova, #i afirm statutul de independen fa de statele vecine n secolul al ?I--lea' @ 7).05 @' Argumenta i, prin dou fapte istorice relevante, afirma ia conform creia diploma ia este o atribu ie a domniei din spa iul romnesc e;tracarpatic n Avul "ediu' )$e puncteaz pertinen a argumentrii elaborate prin utilizarea faptelor istorice relevante, respectiv, a conectorilor care e;prim cauzalitatea #i concluzia*' 7 7).05 SU6IECTUL #% I%!% # ?30 + 7).05 > C$5$4$ 0) #5 .4$ &),& % $&5-,$0 + "#$ '-& : A. Idealurile fasciste au fost mbr i#ate rapid de ctre masele de oameni, care erau formate din categorii amestecate de popula ie, incluznd agricultori, proprietari de terenuri, oameni de afaceri, veterani de rzboi #i multe altele)'''*' /a ideologie, fascismul s-a manifestat mpotriva sloganului BCibertate, egalitate, fraternitateD' )'''* 0n scurt timp, Italia fusese transformat ntr-un stat poli ienesc' /odul de legi a fost rescris pentru a favoriza fascismul' .oate institu iile educative au primit ordinul s apere regimul'

"ussolini a cutat s se asigure c acesta a intrat n casa fiecrui individ, iar tot ceea ce citeau oamenii erau de fapt propriile sale gnduri'5 )/' "isEuitta, Dictatori nemiloi)
B. /a #ef al guvernului, "ussolini nu mai era un prim-ministru votat de 6arlament #i responsabil n fa a lui' $ituat n afara #i deasupra planului pe care se aflau mini#trii, simpli agen i de e;ecu ie, el era investit de rege cu depline puteri e;ecutive #i nu depindea dect de suveran' Ca 71 ianuarie 1F3<, puterile sale legislative au fost e;tinse' G0n ItaliaH nici o lege nu putea fi prezentat fr consim mntul lui #i era, totodat, autorizat s legifereze prin decrete-legi, n afara controlului parlamentar' )'''* /odurile de legi au fost revizuite n sens autoritar, iar libert ile locale au fost reduse n folosul prefec ilor, agen i ai despotismului'5 )6' Iuichonnet, Mussolini i fascismul)

6ornind de la aceste surse istorice, rspunde i urmtoarelor cerin e: 1. 6reciza i, din sursa A, sloganul mpotriva cruia s-a manifestat fascismul' 2 7).05 2. 6reciza i, din sursa !, o informa ie referitoare la codurile de legi' 2 7).05 3. "en iona i spa iul istoric #i conductorul politic la care se refer att sursa A, ct #i sursa !' @ 7).05 4. "en iona i, pe baza sursei A, un punct de vedere referitor la practicile politice fasciste, sus inndu-l cu o e;plica ie din te;t' @ 7).05 5. "en iona i, pe baza sursei !, un punct de vedere referitor la rela ia dintre puterea e;ecutiv #i puterea legislativ, sus inndu-l cu o e;plica ie din te;t' @ 7).05 6. "en iona i dou trsturi ale democra iei din spa iul european, n prima 4umtate a secolului al ??-lea' A 7).05 7. 6rezenta i o practic politic specific democra iei din Auropa, n a doua 4umtate a secolului al ??-lea' A 7).05 SU6IECTUL III ?30 + 7).05 > Alabora i, n apro;imativ dou pagini, un eseu despre R-%)% % /$%-, ;).+#" .5#% B. #;$,"#, # &5#5)%)$ ,-":., avnd n vedere: prezentarea unei cauze a adoptrii uneia dintre constitu iile >omniei n epoca modern sau contemporanJ men ionarea a dou asemnri #i a dou deosebiri dintre prevederile a dou dintre constitu iile >omnieiJ precizarea unei consecin e a aplicrii uneia dintre cele dou constitu iiJ formularea unui punct de vedere cu privire la rolul legilor fundamentale pentru statul romn #i sus inerea acestuia printr-un argument istoric' N-52C $e puncteaz #i utilizarea %$"9#')%)$ $&5-,$0 #+ 0(#5, &5,)05),#, # prezentrii, eviden ierea , %#4$ $ 0#)32! ; 051 sus inerea unui punct de vedere cu #,/)" .5 $&5-,$0 )coeren a #i pertinen a argumentrii elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care e;prim cauzalitatea #i concluzia*, respectarea &)00 &$).$$ 0,-.-%-/$0 D %-/$0 a faptelor istorice #i B.0#+,#, # eseului n limita de spa iu precizat'

<ODEL DE REEOLVARE
S)9$ 05)% I ?30 7).05 > 1' "enumorut refuzase preten iile ducelui maghiar Arpad privind cedarea pmntului de la $ome# pn la hotarul %irului #i pn la poarta "ezes&na5' 3' /onfruntarea dintre "enumorut #i armata lui Arpad s-a ncheiat cu nfrngerea primului' "enumorut i-a cedat lui Arpad ara sa, iar pe fiica sa i-a oferit-o ca so ie fiului lui Arpad: A treisprezecea zi ns, dup ce ungurii #i secuii au umplut #an urile fortre ei )'''* osta#ii ducelui "enumorut, vznd cura4ul ungurilor, leau deschis fortrea a'5 7' "enumorut 8' 6otrivit sursei istorice, Arpad #i "enumorut au fcut schimb de daruri, spernd s-#i ating scopurile' Astfel, trimi#ii lui Arpad )'''* au salutat pe ducele "enumorut #i i-au prezentat darurile pe care i le trimisese ducele lor5, n timp ce ducele "enumorut i-a primit cu bunvoin #i ncrcndu-i cu diferite daruri, a treia zi le-a spus s se ntoarc acas5' :' 0ntemeierea "oldovei s-a realizat la mi4locul secolului al ?I--lea prin unificarea forma iunilor politice prestatale e;istente la est de /arpa i' /onstituirea "oldovei este rezultatul unui dublu desclecat5: al lui 2rago# )17:K* #i apoi al lui !ogdan )17:F*' 0n cazul "oldovei, realitatea persona4ului desclector5 este n afara oricrei ndoieli' 2rago# #i !ogdan au fost voievozi ai "aramure#ului )nordul .ransilvaniei* care, n anumite condi ii, au trecut la est de /arpa i' $tatutul lor aici a fost diferit: 2rago# a fost voievod dependent de regele +ngariei iar !ogdan a fost voievod independent' 2omina ia ttarilor la est de /arpa i a slbit' 2e aceast situa ie au profitat regii maghiari, mai ales Cudovic I cel "are, care #i-a fcut un program din lichidare a domina iei ttare la est de /arpa i' 0n 178: Cudovic I a organizat o e;pedi ie mpotriva lor la care au participat #i romnii din "aramure# sub comanda voievodului 2rago#' A;pedi ia a avut loc n sudul "oldovei #i s-a terminat cu un succes' .tarii au fost nvin#i dar mai constituiau nc un pericol #i amenin au nc +ngaria dinspre est' 2e aceea, Cudovic I a hotrt s nfiin eze aici o marc de aprare a regatului n fruntea creia l-a numit pe 2rago#' Aceast marc de grani se afla n nordul "oldovei, se numea "oldova "ic #i avea capitala la !aia' 2rago# a acceptat suzeranitatea maghiar' /arol >obert #i Cudovic I au dorit s desfiin eze vechile libert i ale romnilor din =ara "aramure#ului unde domnea !ogdan' !ogdan era stpnul unui cnezat compus din 33 de sate, #i avnd re#edin fortificat la /uhea' !ogdan s-a opus presiunilor venite din partea regalit ii maghiare #i cnd nu a mai putut rezista a trecut la est de /arpa i' -enirea lui !ogdan la est de /arpa i a coincis cu o revolt a boierimii locale rsculat mpotriva domina iei maghiare' 2ependen a lui 2rago# #i a urma#ilor si )$as #i !alc* de coroana maghiar, contravenea aspira iilor clasei conductoare autohtone #i a determinat decizia acesteia de a-i ndeprta pe ace#tia #i de a nltura suzeranitatea maghiar' !ogdan i-a alungat pe urma#ii lui 2rago#, cu a4utorul boierimii locale, #i a eliminat suzeranitatea maghiar' Ca 17<:, regele maghiar Cudovic I de An4ou a recunoscut independen a "oldovei' <' Independen a =rii >omne#ti de sub domina ia +ngariei a fost ob inut de !asarab I n urma luptei de la 6osada )F-13 noiembrie 177K* mpotriva regelui /arol >obert de An4ou' Cupta este descris n /ronica pictat de la -iena5' Independen a "oldovei de sub domina ia +ngariei a fost ob inut de !ogdan I' Ca 17<:, regele maghiar Cudovic I de An4ou a recunoscut independen a "oldovei' $uccesul lui !ogdan a fost facilitat #i de faptul c n aceast perioad, regele Cudovic I era preocupat de o cruciad mpotriva otomanilor'

@' 2omnii din =ara >omneasc #i "oldova aveau importante atribu ii de politic e;tern, precum: ncheierea pcii #i semnarea tratatelor, declararea rzboiului, primirea solilor strini' 2e e;emplu, n "oldova, dup ob inerea victoriei de la -aslui-6odul 0nalt )1K ianuarie 18@:*, pentru c se a#tepta la o nou confruntare cu turcii, (tefan cel "are a trimis o scrisoare principilor cre#tini din Auropa prin care anun a victoria #i solicita a4utor' $ingurul rezultat concret a fost tratatul ncheiat cu regele maghiar "atei /orvin la 13 iulie 18@:' /ele dou pr i se anga4au s pstreze, n orice mpre4urri, rela ii de bun vecintate bazate pe respectarea frontierei e;istente, s rezolve nen elegerile pe cale pa#nic, s nu acorde azil pretenden ilor la tron' Ca cerere, fiecare stat se obliga s-i acorde celuilalt asisten militar' (tefan se obliga s spri4ine un rzboi al +ngariei mpotriva Imperiului Ltoman numai dac acesta se fcea prin =ara >omneasc )deci, "oldova nu era datoare s intervin n conflictele ungaro-otomane pe teritoriile vestice*' 0n =ara >omneasc, "ihai -iteazul a aderat din proprie ini iativ la Ciga /re#tin #i a ncheiat tratate cu principele .ransilvaniei, $igismund !athor& #i cu mpratul Austriei, >udolf al II-lea' 0n 1:FM, "ihai a ncheiat un tratat cu >udolf al II-lea, mpratul Austriei la "nstirea 2ealu ).rgovi#te*' >udolf se obliga s pun la dispozi ia lui "ihai, lunar, o sum echivalnd cu plata a : KKK de mercenari #i, eventual, s dubleze subven ia' "ihai #i asuma, n schimb, rspunderi militare: ndeprtarea turcilor din .ransilvania, =ara >omneasc #i pr ile +ngariei5' "ihai l recuno#tea de suzeran pe >udolf, care recuno#tea domnia ereditar n familia lui "ihai, fiind asigurat libertatea comer ului #i a credin ei' 6rin urmare, diploma ia a fost o atribu ie principal a domniei din spa iul romnesc e;tracarpatic n Avul "ediu deoarece domnii din =ara >omneasc #i "oldova, pentru a-#i atinge obiectivele de politic e;tern, au semnat tratate cu statele vecine' "oldova s-a orientat n special ctre 6olonia, n timp ce =ara >omneasc a cutat spri4in antiotoman mai ales n +ngaria' S)9$ 05)% II ?30 7).05 > 1' NCibertate, egalitate, fraternitate5' 3' 6otrivit sursei !, legile au fost modificate astfel nct s asigure puterea lui "ussolini: N/odurile de legi au fost revizuite n sens autoritar5' 7' $pa iul istoric: Italia /onductorul: !enito "ussolini 8' 6otrivit sursei A, una dintre practicile politice fasciste este controlul #i politizarea societ ii prin propagand #i ndoctrinare' 6entru a-#i impune domina ia regimul fascist a urmrit anihilarea oricrui spirit critic #i transformarea comunit ii de indivizi ntr-o Ncolectivitate5 amorf, supus voin ei conductorului, cci a#a cum reiese #i din sursa A, idealurile fasciste au fost mbr i#ate rapid de ctre masele de oameni5 iar institu iile educative au primit ordinul s apere regimul5' Italianul se afla sub controlul statului, iar conductorul suprem, !enito "ussolini, este pretutindeni: "ussolini a cutat s se asigure c acesta a intrat n casa fiecrui individ, iar tot ceea ce citeau oamenii erau de fapt propriile sale gnduri5' :' 6otrivit sursei !, n Italia fascist, "ussolini de ine ntreaga putere #i nu se mai poate vorbi despre o separa ie a puterilor n stat deoarece ca #ef al gvernului, "ussolini )'''* fusese investit de rege cu depline puteri e;ecutive5 iar puterile sale legislative au fost e;tinse5' Astfel, "ussolini putea adopta decrete-legi fr a mai fi nevoie de acordul 6arlamentului care, ntr-un stat democratic, este institu ia care de ine puterea legislativ' 0n concluzie, nici o lege nu putea fi adoptat fr acordul lui "ussolini' <' 6rincipalele trsturi ale democra iei din spa iul european, n prima 4umtate a secolului al ??-lea, sunt: separarea puterilor n stat, guvernarea reprezentativ, suveranitatea na ional, respectarea drepturilor #i libert ilor cet ene#ti, pluripartidismul' Aceste trsturi ale democra iei au fost aplicate #i n >omnia pn n anul 1F7M' @' L practic specific democra iei din Auropa, n a doua 4umtate a secolului al ??-lea, este separarea puterilor n stat' /ele trei puteri sunt e;ercitate de autorit i publice distincte, fiecare dintre ele avnd organizare #i componen proprii, atribu ii specifice' Astfel, puterea legislativ are rolul de a adopta legile, puterea e;ecutiv de a le pune n aplicare, n cadrul politicii interne #i e;terne, iar puterea 4udectoreasc de ,,a apraN legile' $epararea celor trei puteri nu nseamn izolarea acestora, ci interdependen a #i controlul reciproc' 2e e;emplu, legile sunt adoptate de ctre 6arlament #i sunt obligatorii pentru celelalte autorit i ale

statului-guvern, autorit ile 4udectore#ti, etc' 0n acest fel, puterea autorit ilor este limitat, #i cu ct puterea celor care conduc este mai mic, cu att puterea este mai mare la cei care sunt condu#i' 6uterea legislativ, e;ecutiv #i 4udectoreasc sunt separate, pentru a-i apra pe cet eni de eventuale abuzuri din partea institu iilor statului' 2e e;emplu, n a doua 4umtate a secolului al ??-lea, aceast practic democratic este aplicat n "area !ritanie, 9ran a, rile scandinave, !elgia, Llanda' 0n "area !ritanie, puterea e;ecutiv era de inut de guvern #i rege, puterea legislativ de 6arlamentul bicameral format din /amera /omunelor #i /amera Corzilor' S)9$ 05)% #% III!% # ?30 7).05 > %ecesitatea unei constitu ii a aprut n societatea romneasc n condi iile procesului de modernizare a vie ii social O economice, politice #i culturale de la sfr#itul secolului al ?-III-lea #i nceputul secolului al ?I?-lea, n conte;tul ptrunderii #i difuzrii ideilor >evolu iei 9ranceze' 0n 1F7M, marele istoric %icolae Iorga desemna ideea de constitu ie ca cea dinti necesitate n statele romne#ti5' 6rima constitu ie a >omniei n adevratul sens al cuvntului a fost adoptat n epoca modern, n anul 1M<<' 0nainte de acest an au fost elaborate cteva proiecte constitu ionale #i documente care au 4ucat rolul unei constitu ii: /onstitu ia crvunarilor5 )1M33*, >egulamentele Lrganice )care au fost aplicate ncepnd cu anii 1M71-1M73 #i au rmas n vigoare pn n 1M:M*, /onven ia de la 6aris )1M:M*, $tatutul 2ezvolttor al /onven iei de la 6aris )1M<8-1M<<*, care mbina democra ia )era men inut principiul separrii puterii n stat* cu domnia personal )deoarece domnului i reveneau importante atribu ii*' Adoptarea acestor documente cu caracter constitu ional din prima 4umtate a secolului al ?I?-lea a fost impus de necesitatea modernizrii societ ii romne#ti' Au mai fost adoptate legi fundamentale n >omnia n anii 1F37, 1F7M, 1F8M, 1F:3, 1F<:, 1FF1' 0n prezent este n vigoare constitu ia adoptat n 1FF1 #i revizuit n anul 3KK7' 0n epoca modern a fost adoptat /onstitu ia din 1M<<' 0nlturarea lui Al' I' /uza #i aducerea prin ului strin )1M<<* a urgentat adoptarea unei noi legi fundamentale a statului' $e dorea ca noua lege fundamental s creeze un cadru institu ional solid #i s inaugureze un regim politic de monarhie constitu ional, bazat pe principiile fundamentale ale liberalismului' 0n plus, domnul /arol I #i oamenii politici romni doreau modernizarea politic a >omniei prin adoptarea unei constitu ii' Ca 1K mai 1M<<, principele /arol de 1ohenzollern O$igmaringen a sosit n ar #i apoi a fost acceptat de popula ia cu drept de vot printr-un plebiscit' 2up alegerea ei, Adunarea /onstituant a nceput s discute proiectul de constitu ie' 6rima constitu ie adoptat n >omnia contemporan a fost /onstitu ia +nificrii din 1F37' 2up revizuirea /onstitu iei din 1F1@ )n 1F1@, n vederea cre#terii moralului solda ilor, regele 9erdinand I promisese c la sfr#itul rzboiului va adopta votul universal #i o reform agrar* #i "area +nire din 1F1M, era necesar o nou constitu ie care s reflecte noile realit i politice, sociale, economice #i teritoriale, care s impun unificarea organizrii de stat #i a legisla iei menite s favorizeze progresul ntregii na iuni' /onstitu ia din 1F37 reproduce multe dintre articolele /onstitu iei din 1M<<, motiv pentru care pot fi identificate mai multe asemnri' Ambele constitu ii au la baz principii democratice separarea puterilor n stat, guvernarea reprezentativ, suveranitatea na ional, respectarea drepturilor #i libert ilor cet ene#ti, responsabilitatea ministerial etc'*' /onstitu ia consacra principiul potrivit cruia toate puterile statului eman de la na iune, care nu le poate e;ercita dect numai prin delega ie5 )principiul suverna it ii poporului #i cel al guvernrii reprezentative*' 0n ceea ce prive#te principiul separrii puterilor n stat, la fel ca #i la 1M<<, n /onstitu ia din 1F37 puterea e;ecutiv era ncredin at regelui #i guvernului, puterea legilativ era e;ercitat colectiv de ctre rege #i >eprezentan a %a ional, alctuit din $enat #i Adunarea 2eputa ilor' 6rin urmare, n ceea ce prive#te raporturile dintre puterile statului #i func ionarea principalelor institu ii, modificrile nu sunt de substan ' Ambele constitu ii prevedeau c forma de guvernmnt a >omniei este monarhia constitu ional ereditar, tronul fiind mo#tenit n cadrul familiei 1ohenzolern $igmaringen' 0n acela#i timp, e;ist mai multe deosebiri ntre /onstitu ia din 1M<< #i cea din 1F37' /onstitu ia din 1M<< prevedea votul cenzitar iar cea din 1F37 a introdus votul universal pentru brba ii peste 31 de ani )de la vor fceau e;cep ie femeile, magistra ii #i militarii*' Astfel, /onstitu ia din 1F37, legifera desfiin area sistemului electoral cenzitar' /onstitu ia din 1M<< prevedea c proprietatea este sacr #i inviolabil5 n timp ce, potrivit constitu iei din 1F37, proprietatea avea o func ie social #i c interesele colectivit ii trebuie s primeze n fa a intereselor individuale' 0n caz de necesitate public, statul putea e;propria proprietatea cuiva n schimbul unei despgubiri' !og iile subsolului erau declarate proprietate de stat' Astfel, dreptul de proprietate nu mai era unul absolut ca la 1M<<' $pre deosebire de /onstitu ia din 1M<<, se prevedea dreptul la cet enie indiferent de religie, limb #i etnie' Astfel, au fost eliminate toate obstacolele de natur religioas la dobndirea calit ii de cet ean romn' 0n plus, bog iile subsolului au fost declarate proprietate

<

de stat )art' 1F*, iar cile de comunica ie, apele navigaile #i flotabile, spa iul atmosferic erau incluse n domeniul public )art' 3K*' Aplicarea /onstitu iei din 1M<< a avut consecin e importante, precum crearea cadrului necesar func ionrii institu iilor moderne prin impunerea unor principii precum separarea puterilor n stat, guvernare reprezentativ, responsabilitatea ministerial #i reglementarea statutului monarhiei n >omnia' /onstitu ia din 1F37 a avut o mare importan , fiind cea mai naintat constitu ie din istoria de pn atunci a >omniei #i una dintre cele mai avansate constitu ii din Auropa' A asigurat func ionarea regimului democratic din >omnia, consolidnd separarea puterilor n stat #i legifernd anularea sistemului de vot cenzitar' $ub impactul votului universal, numrul alegtorilor a sporit considerabil, iar caracterul reprezentativ al /orpurilor legiuitoare a devenit mai pregnant' 0n plus, prin /onstitu ia din 1F37 erau eliminate toate piedicile de natur religioas la dobndirea calit ii de cet ean, iar prin afirmarea egalit ii 4uridice dintre se;e se deschidea perspectiva e;tinderii dreptului de vot #i asupra femeilor' Adoptarea unei legi fundamentale este foarte necesar deoarece constitu ia este fundamentul organizrii institu ional-politice a unui stat' Lrice sistem politic, democratic, autoritar sau totalitar are la baz o constitu ie, care stabile#te principalele repere ale regimului politic' .oate legile fundamentale adoptate n >omnia de la 1M<< #i pn n prezent au capitole separate despre puterile statului, e;primate prin institu ii, despre drepturile #i )dup 1F7M* #i despre ndatoririle cet enilor' /omponentele unui sistem politic interac ioneaz ntre ele, dar atribu iile fiecrei componente #i regimul politic sunt cuprinse n legea fundamental a statului' /onstitu iile elaborate n >omnia au avut un rol important n evolu ia societ ii romne#ti' /onstitu ia legitimeaz un regim politic' /onstitu iile au fost rezultatul schimbrilor din societatea romneasc' Ca rndul lor, ele au determinat schimbri n societate' $pre e;emplu, instaurarea regimului comunist impunea punerea de acord a /onstitu iei cu regimul politic dictatorial, n timp ce prbu#irea regimului comunist n >omnia #i revenirea la un regim democratic dup 1FMF a impus necesitatea elaborrii unei noi constitu ii' 6entru dezvoltarea unei societ i democratice este important modul n care legea fundamental a statului este pus n practic #i respectat'