Sunteți pe pagina 1din 19

PROCESUL DE MUNC Executantul ,,OPERATOR PC,,se ocupa de culegerea, introducerea si prelucrarea de date, folosind sistemul informatic pus la dispozitie

e de catre angajator. Colaboreaza cu utilizatorii de sisteme informatice din cadrul cabinetului . Executantul este responsabil pentru utilizarea corespunzatoare a sistemelor de lucru n domeniul soft!are cat si de ec"ipamentele te"nice din dotare# dupa ce acesta a fost instruit $ %unca de birou solicita psi"icul, sistemul &izual, care sunt factori cu efecte negati&e asupra sanatatii lucratorului prin amplificarea stresului, solicitarii si oboselii. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT MIJLOACE DE PRODUCIE Calculatoare #PC$ , unitate centrala, tastatura, mouse' ( )mprimanta' ( *otocopiator' ( *ax' ( +caner' ( Telefon' ( Accesorii de birotica , papetarie' ( *oarfeca, cuter' ( %obilier specific de birou. Aparatura electrocasnica destinata folosintei salariatilor%ijloace de protectie( Trusa medicala de acordare a primului ajutor' ( Extinctor' ( %ateriale igienico.sanitare.

SARCINA DE MUNC +arcinile de munca rezultate din organigrama , in baza regulamentului intern si in concordanta cu procesul de munca desfasurat, sunt cele inscrise in fisa postului, fiind aduse la cunostita executantului, in urma aprobarii de catre angajator, pe baza de document semnat. +e ocupa de culegerea, introducerea si prelucrarea de date,folosind sistemul informatic pus la dispozitie de catre angajator' ( /tilizeaza programe de stocare a bazelor de date cat si alte programe specifice' ( *oloseste ec"ipamentul te"nic #PC$ cat si ec"ipamentul conex aferent acestuia' ( Prelucreza, indosariaza si ar"i&eaza toate documentele asigurand accesibilitatea ulterioara la informatii' ( )mplementeaza si mentine o corecta administrare a diferitelor programe sau documente ( Respecta normele de conduita si procedurile interne' ( /rmareste indeplinirea conditiilor igienico.sanitare, de protectie a muncii, de

pre&enire si stingere a incendiilor, de medicina a muncii si de protectie a mediului, pre&azute de reglementarile si normele legislati&e in &igoare' ( 0a dispozitia sefului direct realizeaza si alte sarcini de munca conform pregatirii si instruirii personale cat si conform procedurilor de lucru si a atributiilor cuprinse in fisa postului.

MEDIUL DE MUNC %ediul intern)luminarea mediului de munca realizata pe cale naturala prin ferestre practicate in peretii exteriori ai cladirii si artificial cu ajutorul corpurilor de iluminat Temperatura mediului de munca reglabila, cuprinsa intre 12 . 34 5C Curenti de aer naturali asigurati prin &entilare naturala sau artificial prin sistem de aer condifionat' Radiatii electromagnetice de intensitate mica generate de aparate de birotica' Potential electrostatic in apropierea ec"ipamentelor electronice #copiator, imprimanta$' 6gomot . intensitate mica 7ibratii generate de ec"ipamentele de munca de intensitate nesemnificati&a Pulberi pneumoconiogene in cantitate nesemnificati&a #toner imprimanta, xerox$' %ediu toxicologic . neidentificat FACTORII DE RISC IDENTIFICAI A. MIJLOACE DE PRODUCTIE

FACTORI DE RISC MECANIC . lo&ire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite, proeminente, putand

aparea leziuni, contuzii . lo&ire de catre mijloacele auto la deplasarea de la domiciliu la locul de munca sau in&ers, in curtea sau in perimetrul firmei . caderea de la inaltime a obiectelor, dosare, bibliorafturi, pac"ete, cutii care nu au fost amplasate corect pe rafturi sau dulapuri . impiedicare, alunecare pe caile de acces, scari, coridoare . lo&ire prin caderea de pe scaun, ruperea scaunului, dezec"ilibrarea scaunului datorita unor corpuri asezate pe pardoseala

FACTORI DE RISC TERMIC . arsuri pro&ocate de atingerea ec"ipamentelor de incalzire, aeroterme, radiatoare

calorifere . arsuri pro&ocate de atingerea aparaturii electrocasnice #filtre de cafea, etc$

FACTORI DE RISC ELECTRIC . electrocutare prin atingere directa , stec"er sau fisa de alimentare a ec"ipamentelor,

conductori cu izolatia distrusa, ec"ipamnte electrice cu protectia defecta sau distrusa . Electrocutare prin atingere indirect8 deteriorarea accidentala a legaturilor la instalatia de mp8m9ntare a unor ec"ipamente te"nice electrice' B. MEDIUL DE MUNC . /tilizarea incorecta a instalatiilor de aer conditionat . curenti de aer care apar la desc"iderea . repetata a usilor, geamurilor sau datorita unor defecte de etansare . pozitii fortate datorita lucrului sezand pe scaunul de la birou . Calamitati naturale si artificiale . pozitii fortate datorate lipsei amenajarii locului de munca in functie de structura morfo functionala a angajatului C. SARCINA DE MUNCA SUPRASOLICITARE FIZICA

. efort static, lucrul in pozitii &icioase, pozitii preponderent sezand, pozitie fortata in fata monitorului . +uprasolicitarea analizatorului &izual la expunere indelungata in fata &ideoterminalelor' . +uprasolicitarea articulatiilor membrelor superioare in special articulatia scapulo."umerala si articulatia pumnului' . %iscari repetiti&e.suprasolicitarea articulatiilor interfalangiene'

SUPRASOLICITARE PSIHICA

. solicitare ner&oasa

. ritm mare de munca, in conditii de timp limitat D. . EXECUTANT ACTIUNI GRESITE Executarea de operatii si lucrari din proprie initiati&a nepre&8zute n sarcina de munc8 sau de o alt8 manier8 dec9t pre&ederile procedurale sau cele cuprinse in instructiunile specifice postului din care sa rezulte stari periculoase sau noci&e'

. C8dere la acelasi ni&el- prin dezec"ilibrare, prin alunecare, prin mpiedicare la parcurgerea pedestr8 a traseelor n incinta sau n perimetrul exterior ' . . . /tilizarea necorespunzatoare sau neutilizarea ec"ipamentului de lucru si a mijloacelor de protectie din dotare # inclusi& cele colecti&e$'

/tilizarea si pregatirea necorespunzatoare a ec"ipamentelor te"nice din dotare' %inimalizarea pericolului prin nerespectarea instructiunilor de lucru si de securitate si sanatate in munca' . Parasirea locului de munca fara acordul conducatorului locului de munca' . Aprecierea necorespunzatoare a riscurilor existente' . )nter&entii P.+.). periculoase, necorespunzatoare' . pozitionarea gresita si neergonomica a componentelor ec"ipamentului de calcul . pozitionarea gresita a cablurilor de conectare a aparaturii de birou Comunicari si ac iuni acci!"n o#"n" $ . :esfasurarea acti&itatii sub influenta b8uturilor alcoolice, ntr.un stadiu a&ansat de oboseala sau dup8 administrarea unor medicamente #sedati&e "alucinogene si narcotice$ ' . Expunerea in afara sarcinii de munca la factori periculosi, prind deplasari, stationari in locuri sau zone cu pericol temporar sau permanent. )ntrari sau stationari in zone periculoase in timpul acti&itatii' . ;erespectarea instructiunilor specifice de electrosecuritate' . /tilizarea ec"ipamentelor te"nice defecte, cu sisteme impro&izate sau fara mijloacele de protectie cu care a fost pre&azut ec"ipamentul din fabricatie' . /tilizarea de foc desc"is #c"ibrituri, tigari aprinse$ n locuri n care acest lucru nu este permis in apropierea agentilor c"imici inflamabili' . 0ipsa ordinii si a curateniei la locul de munca' . Pozitionare incorecta a elementelor sistemului de calcul fara respectarea regulilor ergonomice' . Reglarea incorecta a caracteristicilor de displa<' OMISIUNI . omiterea pauzelor pentru personalul care lucreaza cu ajutorul te"nicii de calcul lipsa atentiei in timpul deplasarii pe caile de acces

UNITATEA% C.M.I. DR.MITRE ILEANA LOCUL DE MUNC% OPERATOR PC COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNC FACTORI DE RISC IDENTIFICAI

FI&A DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNC

NUMR PERSOANE EXPUSE% ' DURATA EXPUNERII% ( )*sc). EC+IPA DE EVALUARE% S.C. EXPERT PREV S.R.L. CONSE0 CINA CLASA DE CLASA DE MAXIM 3RAVI0 PRO2A0 PREVI0 TATE 2ILITATE 1I2IL )T% =>. 124 zile :ECE+

FORMA CONCRET DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC ,!"scri"r"- .aram" ri/ 1. lo&ire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite, proeminente, putand aparea leziuni, contuzii ?. lo&ire de catre mijloacele auto la deplasarea de la domiciliu la locul de munca sau in&ers, in curtea sau in perimetrul firmei 3. caderea de la inaltime a obiectelor, dosare,

NIVEL PAR0 IAL DE RISC

MIJLOACE DE PRODUCIE

>

*ACTOR) :E R)+C %ECA;)C

bibliorafturi, pac"ete, cutii care nu au fost amplasate corect pe rafturi sau dulapuri =. impiedicare, alunecare pe caile de acces, scari, coridoare >. lo&ire prin caderea de pe scaun, ruperea scaunului, dezec"ilibrarea scaunului datorita

:ECE+

)T% =>. 124 zile

>

:ECE+ )T% 3.=> zile

@ ?

1 >

3 3

*ACTOR) :E R)+C TER%)C

unor corpuri asezate pe pardoseala A. arsuri pro&ocate de atingerea ec"ipamentelor de incalzire, aeroterme, radiatoare calorifere

@. arsuri

pro&ocate

de

atingerea

aparaturii )T% 3.=> zile ? > 3

electrocasnice #filtre de cafea, cuptoare cu microunde$ 2 electrocutare prin atingere directa , stec"er sau fisa de alimentare a ec"ipamentelor, conductori cu izolatia distrusa, ec"ipamnte electrice cu protectia defecta sau distrusa B. Electrocutare prin atingere indirectCdefectarea leg8turilor la instalaDia de mp8m9ntare si a unor ec"ipamente te"nice electrice 14. /tilizarea incorecta a instalatiilor de aer conditionat 11.curenti de aer care apar la desc"iderea repetata a usilor, geamurilor sau datorita unor defecte de etansare 1?.pozitii fortate datorita lucrului sezand pe scaunul de la birou 13Calamitati naturale si artificiale 1=.pozitii fortate datorate lipsei amenajarii locului de munca SARCINA DE MUNCA +/PRA+O0)C)TAR E *)6)CE in functie de structura morfo functionala a angajatului 1>.efort static, lucrul in pozitii &icioase, pozitii preponderent sezand, pozitie fortata in fata monitorului 1A.+uprasolicitarea analizatorului &izual la expunere indelungata in fata &ideoterminalelor' 1@.+uprasolicitarea articulatiilor membrelor superioare in special articulatia scapulo."umerala si articulatia pumnului'

:ECE+

>

*ACTOR) :E R)+C E0ECTR)C

:ECE+ )T% 3.=> zile )T% 3.=> zile )T% 3.=> zile :ECE+ )T% 3.=> zile )T% 3.=> zile

@ ? ? ? @ ?

? > > A 1 A

= 3 3 3 3 3

*ACTOR) :E R)+C *)6)C

MEDIUL DE MUNCA

);7 FR.))) )T% 3.=> zile

= ?

1 1

? 1

12%iscari repetiti&e.suprasolicitarea articulatiilor interfalangiene +/PRA+O0)C)TAR E P+)G)CH 1Bsolicitare ner&oasa ?4ritm mare de munca, cu solicitarea simultana la mai multe locuri de munca, in conditii de timp limitat ?1Executarea de operatii si lucrari din proprie initiati&a nepre&8zute n sarcina de munc8 sau de o alt8 manier8 dec9t pre&ederile procedurale sau cele cuprinse in instructiunile specifice postului din care sa rezulte stari periculoase sau noci&e' ?? C8dere la acelasi ni&el- prin dezec"ilibrare, prin alunecare, prin mpiedicare la parcurgerea pedestr8 a traseelor n incinta sau n perimetrul exterior ' ?3/tilizarea necorespunzatoare sau neutilizarea ec"ipamentului de lucru si a mijloacelor de protectie din dotare # inclusi& cele colecti&e$' ?=%inimalizarea pericolului prin nerespectarea instructiunilor de lucru si de securitate si sanatate in munca' ?>Parasirea locului de munca fara acordul conducatorului locului de munca' ?AAprecierea necorespunzatoare a riscurilor existente'

)T% 3.=> zile )T% 3.=> zile )T% 3.=> zile

? ? ?

1 A >

1 3 3

EXECUTANT

ACT)/;) FRE+)TE

:ECE+

)T% =>. 124 zile

:ECE+

:ECE+

:ECE+ :ECE+

@ @

1 1

3 3

?@)nter&entii P.+.). periculoase, necorespunzatoare' ?2 :esfasurarea acti&itatii sub influenta b8uturilor alcoolice, ntr.un stadiu a&ansat de oboseala sau dup8 administrarea unor medicamente #sedati&e "alucinogene si narcotice$ ' ?B Expunerea in afara sarcinii de munca la factori periculosi, prind deplasari, stationari in locuri sau zone cu pericol temporar sau permanent. )ntrari sau stationari in zone periculoase in timpul acti&itatii' Comunicari si ac iuni acci!"n o#"n" $ 34.;erespectarea instructiunilor specifice de electrosecuritate 31./tilizarea ec"ipamentelor te"nice defecte, cu sisteme impro&izate sau fara mijloacele de protectie cu care a fost pre&azut ec"ipamentul din fabricatie' 3?/tilizarea de foc desc"is #c"ibrituri, tigari aprinse$ n locuri n care acest lucru nu este permis in apropierea agentilor c"imici inflamabili 33.Pozitionare incorecta a elementelor sistemului de calcul fara respectarea regulilor ergonomice' 3=Reglarea incorecta a caracteristicilor de displa<' O%)+)/;) 3>omiterea pauzelor pentru personalul care

:ECE+

:ECE+

:ECE+

:ECE+

:ECE+

:ECE+

)T% =>. 124 zile )T% 3.=> zile )T% 3.=> zile

3 ? ?

1 1 A

? 1 3

lucreaza cu ajutorul te"nicii de calcul

3Alipsa atentiei in timpul deplasarii pe caile de acces

)T% 3.=> zile

Ni4"5u5 !" risc #5o6a5 a5 5ocu5ui !" munc7 "s "% 3A Riri iI1 3A ri iI1

Nr# 8

4#@x@$ J 4#AxA$ J1#>x>$ J3#=x=$ J?A#3x3$ J3#?x?$ J 3#1x1$ 4x@ J 4xA J 1x> J 3x= J ?Ax3 J 3x? J3x1

3?? 14=

8 9-:;

Fig.1 NIVELURILE PARIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de munc ! OPERATOR PC NIVEL 3LO2AL DE RISC% 9-:;
7

NIVELURI PARTIALE DE RISC

0 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35

FACTORI DE RISC

LE3END 1.lo&ire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite, proeminente, putand aparea leziuni, contuzii ?. lo&ire de catre mijloacele auto la deplasarea de la domiciliu la locul de munca sau in&ers, in curtea sau in perimetrul firmei 3.caderea de la inaltime a obiectelor, dosare, bibliorafturi, pac"ete, cutii care nu au fost amplasate corect pe rafturi sau dulapuri

=.impiedicare, alunecare pe caile de acces, scari, coridoare

>.lo&ire prin caderea de pe scaun, ruperea scaunului, dezec"ilibrarea scaunului datorita unor corpuri asezate pe pardoseala A.arsuri pro&ocate de atingerea ec"ipamentelor de incalzire, aeroterme, radiatoare calorifere @.arsuri pro&ocate de atingerea aparaturii electrocasnice #filtre de cafea, cuptoare cu microunde$ 2.electrocutare prin atingere directa , stec"er sau fisa de alimentare a ec"ipamentelor, conductori cu izolatia distrusa, ec"ipamnte electrice cu protectia defecta sau distrusa B.Electrocutare prin atingere indirectCdefectarea leg8turilor la instalaDia de mp8m9ntare si a unor ec"ipamente te"nice electrice 14./tilizarea incorecta a instalatiilor de aer conditionat 11.curenti de aer care apar la desc"iderea repetata a usilor, geamurilor sau datorita unor defecte de etansare 1?.pozitii fortate datorita lucrului sezand pe scaunul de la birou 13Calamitati naturale si artificiale

1=.pozitii fortate datorate lipsei amenajarii locului de munca in functie de structura morfo functionala a angajatului 1>.efort static, lucrul in pozitii &icioase, pozitii preponderent sezand, pozitie fortata in fata monitorului 1A.+uprasolicitarea analizatorului &izual la expunere indelungata in fata &ideoterminalelor' 1@.+uprasolicitarea articulatiilor membrelor superioare in special articulatia scapulo."umerala si articulatia pumnului' 12%iscari repetiti&e.suprasolicitarea articulatiilor interfalangiene 1Bsolicitare ner&oasa ?4ritm mare de munca, cu solicitarea simultana la mai multe locuri de munca, in conditii de timp limitat ?1Executarea de operatii si lucrari din proprie initiati&a nepre&8zute n sarcina de munc8 sau de o alt8 manier8 dec9t pre&ederile procedurale sau cele cuprinse in instructiunile specifice postului din care sa rezulte stari periculoase sau noci&e' ?? C8dere la acelasi ni&el- prin dezec"ilibrare, prin alunecare, prin mpiedicare la parcurgerea pedestr8 a traseelor n incinta sau n perimetrul exterior ' ?3/tilizarea necorespunzatoare sau neutilizarea ec"ipamentului de lucru si a mijloacelor de protectie din dotare # inclusi& cele colecti&e$' ?=%inimalizarea pericolului prin nerespectarea instructiunilor de lucru si de securitate si sanatate in munca' ?>Parasirea locului de munca fara acordul conducatorului locului de munca'

?AAprecierea necorespunzatoare a riscurilor existente' ?@)nter&entii P.+.). periculoase, necorespunzatoare' ?2 :esfasurarea acti&itatii sub influenta b8uturilor alcoolice, ntr. un stadiu a&ansat de oboseala sau dup8 administrarea unor medicamente #sedati&e "alucinogene si narcotice$ ' ?B Expunerea in afara sarcinii de munca la factori periculosi, prind deplasari, stationari in locuri sau zone cu pericol temporar sau permanent. )ntrari sau stationari in zone periculoase in timpul acti&itatii' 34.;erespectarea instructiunilor specifice de electrosecuritate 31./tilizarea ec"ipamentelor te"nice defecte, cu sisteme impro&izate sau fara mijloacele de protectie cu care a fost pre&azut ec"ipamentul din fabricatie' 3?/tilizarea de foc desc"is #c"ibrituri, tigari aprinse$ n locuri n care acest lucru nu este permis in apropierea agentilor c"imici inflamabili 33.Pozitionare incorecta a elementelor sistemului de calcul fara respectarea regulilor ergonomice' 3=Reglarea incorecta a caracteristicilor de displa<' 3>omiterea pauzelor pentru personalul care lucreaza cu ajutorul te"nicii de calcul 3Alipsa atentiei in timpul deplasarii pe caile de acces

FI&A DE MSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNC


;r. Crt 4 *ACTOR :E R)+C 1 ;i&el de risc ? %H+/R) PROP/+E ;ominalizarea mCsurii 3 Msuri tehnice: 1. 0o&ire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite, proeminente, putand aparea leziuni, contuzii = Crearea unui spatiu ergonomic, fara aglomerariin birouri Msuri organizatorice: nu se &or depozita dosare, bibliorafturi, etc pe caile de acces Msuri tehnice: ?. )mpiedicare, alunecare pe caile de acces, scari, coridoare = Existenta unei suprafete aderente pe caile de acces, scari Msuri organizatorice: )nstruirea pri&ind circulatia pe acile de acces, scari, semnalizarea cu mijloace adec&ate, folosirea instalatiei de iluminat Msuri tehnice: 3. Electrocutare prin atingere directa , stec"er sau fisa de alimentare a ec"ipamentelor, conductori cu izolatia distrusa, ec"ipamente electrice cu protectia defecta sau distrusa > Executarea mCsurilor te"nice de securitate de cCtre personal instruit Ki autorizat Msuri organizatorice: )nstruirea Ki autorizarea potri&it pre&ederilor legale n &igoare precum Ki testarea periodicC a cunoKtinDelor te"nice Ki de securitate a muncii dob9ndite de cCtre executanDi. Msuri tehnice: Executarea mCsurilor te"nice de securitate de cCtre personal instruit Ki autorizat conform pre&ederilor Msuri organizatorice:

=.

Electrocutare prin atingere indirectCdefectarea leg8turilor la instalaDia de mp8m9ntare Ki a celorlalte mijloace de protecDie din dotare

3 )nstruirea Ki autorizarea potri&it pre&ederilor legale n &igoare precum Ki testarea periodicC a cunoKtinDelor te"nice Ki de securitate a muncii dob9ndite de cCtre executanDi.

INTERPRETAREA
RE1ULTATELOR EVALURII PENTRU LOCUL DE MUNC OPERATOR PC

;i&elul de risc global calculat pentru locul de muncC OPERATOR PC este egal cu 9-:; - &aloare ce l ncadreazC n categoria locurilor de muncC cu ni&el de risc acceptabil. Rezultatul este susDinut de LFi<a !" "4a5uar"M, din care se obser&C cC din totalul de 3A factori de risc identificaDi , numai = depCKesc, ca ni&el parDial de risc, &aloarea 3Cei = factori de risc ce se situeazC n domeniul inacceptabil suntF' F= F( F; lo&ire de mobiler si usi in timpul deplasarii, corpuri ascutite, proeminente, putand aparea leziuni, contuzii impiedicare, alunecare pe caile de acces, scari, coridoare electrocutare prin atingere directa , stec"er sau fisa de alimentare a ec"ipamentelor, conductori cu izolatia distrusa, ec"ipamnte electrice cu protectia defecta sau distrusa Electrocutare prin atingere indirectCdefectarea leg8turilor la instalaDia de mp8m9ntare Ki a celorlalte mijloace de protecDie din dotare = = > =

Pentru diminuarea sau eliminarea celor = factori de risc #care se situeazC n domeniul inacceptabil$, sunt necesare mCsurile generic prezentate n LFi<a !" m7suri .ro.us"M pentru locul de muncC. Nn ceea ce pri&eKte repartiDia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaDia se prezintC dupC cum urmeazC ?>.4133O, factori proprii mijloacelor de producie' 13.22O, factori proprii mediului de munc' 1A.AAO, factori proprii sarcinii de munc' ==.=>O, factori proprii executantului.

Fig." PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAI DUP ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNC Locul de munc OPERATOR PC NIVEL 3LO2AL DE RISC% 9-:;

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 44.45%

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 25.01%

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 13.88%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 16.66%

PARTEA a ))).a Conc5u?ii .ri4in! ni4"5u5 !" risc si !" s"curi a " ."n ru ac i4i a i5" !"s@asura " in ca!ru5 C.M.I. DR.MITRE ILEANA )n cadrul prezentei lucrari s.a realizat studiul ni&elului de risc de accidentare, imbolna&ire profesionala pentru locurile de munca din unitate si determinarea ni&elului global de securitate pe unitate.. Rezultatele studiului de e&aluare a ni&elului de securitate si in mod special fisele de masuri propuse constituie baza realista pentru. elaborarea unui program de masuri te"nice si organizatorice pe termen scurt #1.3 ani$, eficient pentru pre&enirea riscurilor profesionale' . informarea corecta si instruirea mai eficienta salariatilur pri&ind riscurile de la locurile lor de munca. implicarea corecta si la obiect a mijloacelor te"nice si financiare care sa permita realizarea masurilor preconizate, ceea ce in perspecti&a modificarii 0egii de asigurare la accidente de munca si imbolna&iri profesionale constituie un cert a&antaj de ordin economic #a&and in &edere faptul ca in cadrul tarilor din /niunea Europeana cuantumul asigurarii este stabilit in&ers proportional cu ni&elul de securitate la ni&elul agentului economic$. Totodata e&aluarea ni4"5u5ui de securitate sprijina conducerea societatii in. selectionarea celor mai sigure ec"ipamente te"nice, ec"ipamente indi&iduate de protecti&e' substante c"imice sau ser&icii prestate de terti' . organizarea si amenajarea ergonomica a locurilor do munca' . ierar"izarea actiunilor de pre&enire in ordinea prioritatilor' .demonstrarea pentru ea insasi, pentru autoritatile competente si nu in ultimul rand salariatilor si reprezentantilor acestora ca s.a tinut seama de toti factorii legati de munca. ca sunt cunoscute si luate in considerare toate masurile necesare in &ederea asigurarii unor conditii corespunzatoare de securitate si sanatate in munca. Pentru e&aluarea sistemelor si a subsistemelor de munca din cadrul C.M.I. DR.MITRE ILEANA- s.a utilizat metoda analitica #a&izata de %inisterul %uncii si +olidaritatii +ociale$. care a rezol&at cel putin doua probleme, deficitare in alte metode practicate in Romania. realizarea analizei in contextul real al sistemului de munca, respecti& tratarea unitara, cu acelasi grad de rigurozitate a tuturor elementelor implicate in realizarea procesului de munca #executant, sarcina de munca, mijloace de productie si mediul de munca$' . obtinerea unci aprecieri calitati&e si cantitati&e #cuantificate$ asupra ni&elului de securitate al sistemului analizat. :upa cum a reiesit din calculele efectuate, NIVEL 3LO2AL DE RISC al acti&itatii OPERATOR PC desfasurate in cadrul cabinetului -a&and &aloarea de 3,4B se situeaza in limita de acceptabilitate. Rezultatele prezentului studiu de e&aluare reprezinta clar o etapa importanta in pre&enirea riscurilor profesionale in subsistemele analizate. /rmatorul pas important este elaborarea planului de masuri pe baza fiselor de masuri propuse, si e&ident punerea in aplicare al planului c"iar daca acest lucru cere si eforturi financiare. Conducerea societatii trebuie sa implementeze masurile de protectie stabilite si totodata sa urmareasca eficienta aplicarii acestor masuri. Aplicarea masurilor determina scaderea numarului de accidente, a gra&itatii consecintelor acestora, a costurilor legate de acestea si implicit determina normalizarea conditiilor de munca al personalului din societate. +C EPPERT PRE7 +R0