Sunteți pe pagina 1din 13

TEMA 2 : EVALUAREA STOCURILOR DE MRFURI I AMBALAJE Evaluarea mrfurilor la intrarea n unitile comerciale 1.

Determinarea valorii de intrare a mrfurilor n unitile comerciale cu ridicata 1.1 Intrarea mrfurilor de la furnizori rezideni Aplicaia 2.1 Se cere : 1. determinarea costului de achiziie a mrfurilor procurate de ctre unitatea comercial cu ridicata,pltitoare de TVA; 2. repartizarea cheltuielilor de transport aprovizionare proportional valorii mrfurilor achiziionate ( ta elul 2.2 !. Tabel l 2.1 Operaiunile economice efectuate n luna iulie 2012 la Compania Industrial Comer Nord Nr . Cr t. 1 1. 2 +actur fiscal ,-02./0*2 din11.02.2012. Compania Industrial Comer Nord SRL a primit mrfuri de la Segal SRL. Factura fiscal cuprinde : past de dini lei unitatea' past de dini lei unitatea' past de dini )emciug "# ml fluor & 20 uniti la preul de *%0) lei .12%/0 1)1%/ lend!a!med (" ml 1)/%2* 020%10 22%0/ 12*%10 $er%al & 2/ uniti la preul de .%.) lend!a!med "# ml 1./%2/ ))%1/ $er%al & 2/ uniti la preul de /.*. 1).%/0 22%) ) economice !"# !uma% lei &'( aferent%l ei * Documentul $i coninutul operaiunilor

unitatea' Lenor * l & )0 uniti la preul de 21%0) lei unitatea' Lenor + l & 1/ uniti la preul de *.%/0 lei unitatea' ,riel -## gr automat & 1. uniti la preul de 12%*. lei unitatea' ,riel -"# gr automat & 2/ uniti la preul de 12%0) lei unitatea' ,ce clor * l & 10 uniti la preul de .%20 lei unitatea' ,ce clor + l & 10 uniti la preul de 12%20 lei unitatea' Calgon "## gr & 10 uniti la preul )021%10 .1*%22 200%00 *0%00 )12/%)2 de 2*%12 lei unitatea' Suma total pentru mrfurile procurate C$eltuieli de transport &otal spre plat +actur fiscal 3-011//*2 din 11.02.2012. Se reflect c$eltuieli de descrcare a mrfii.effectuate de ctre reprezentantul Firmei Inte/SRL: Suma c$eltuielilor "E-O#'("E4 &a5elul 2.2 "eparti6area c7eltuielilor de transport 8 aprovi6ionare 9C&(: n costul efectiv al mrfilor procurate 9proporional valorii:. Denumirea mrfurilor ;a6a de reparti6ar e% lei Coificien tul de reparti6 are C&( aferent mrfurilo r Costul efectiv al mrfurilor procurate%lei unitar total 11/%00 )1%00 122%0 2*1%2 2*%/. *0%)* 120%.0 2*%12 )00%2/ .0%1/ 221%). //%02

2.

procurat past de dini lend!a!med "# ml $er%al past de dini lend!a!med (" ml $er%al past de dini )emciug "# ml fluor Lenor * l Lenor + l ,riel -## gr automat ,riel -"# gr automat ,ce clor * l ,ce clor + l Calgon "## gr &O&(# 2(#.3# 13(."# +(3.01 0##.(" *+#.1# *++.2# +-*.(# )021%10 #.*+21+ #.*+21+ #.*+21+ #.*+21+ #.*+21+ #.*+21+ #.*+21+ 3 **+.#* 23.(* 0".30 02.12 *"."* *".(3 0*.#3 )1*%11 0+.(1 "+.-2 *3.(* *0."2 (."1 *0.21 +(.+2 3 32+.3* (2(.+* 0*".+3 003.-0 *01.** *02."3 +(+.(3 )*..%0 1 *0".+#.*+21+ *(.03 ".-" *"+.10 *1".(" #.*+21+ +*.0+ (.-2 *2(.#( *01."# #.*+21+ e % lei *(."1 1.*1 *"-.#1

&a5elul 2.2 "eparti6area c7eltuielilor de transport 8 aprovi6ionare 9C&(: n costul efectiv al mrfilor procurate 9proporional cantitii:. Denumirea mrfurilor ;a6a de reparti6 are% uniti Coificien tul de reparti6 are C&( aferent mrfuril or procurat past de dini lend!a!med "# ml $er%al +" *.3""e % lei -2.23 (.-+ *2".03 Costul efectiv al mrfurilor procurate%lei unitar total

past de dini lend!a!med (" ml $er%al past de dini )emciug "# ml fluor Lenor * l Lenor + l ,riel -## gr automat ,riel -"# gr automat ,ce clor * l ,ce clor + l Calgon "## gr &O&(#

+"

*.3""-

-2.23

2."3

+*-.1-

+2

*.3""-

"-.("

1.(2

*23.33

0# *" *1 +" *2 *# *# 202

*.3""*.3""*.3""*.3""*.3""*.3""*.3""3 Aplicaia 2.2

"2.11 +3.00 0*.+3 -2.23 0".+# *3."" *3."" )1/%00

0#.32 -2.-" *3.-+ *0.33 2.11 *-.++1.*0 3

3+3."1 (+1.20 0*#.1" 0-3.1*"".2# *-+.0" +1*.+" )*..%1

"e cere # 1. determinarea costului de achiziie a mrfurilor procurate de ctre unitatea comercial cu ridicata,nepltitoare de TVA; 2. repartizarea cheltuielilor de transport aprovizionare proportional valorii mrfurilor achiziionate ( ta elul 2.2 !. Tabel l 2.! Operaiunile economice efectuate n luna martie 2012 la <nitatea comercial cu ridicata "umile= Nr . Cr t. 1 2 ) Documentul $i coninutul operaiunilor economice !"# !uma% lei &'( aferent %lei * !uma &otal%l ei /

1.

+actur fiscal !>01/2.22 din 1/.0).2012. 4ntreprinderea de comer cu ridicata Rumile/ SRL a primit mrfuri de la 5e/as SRL . Factura fiscal cuprinde : Suc )affa Select 6ango *l & *0 5uci la preul de 11%00 lei 5ucata? Suc )affa Select ,nanas *l & /0 5uci la preul de 11%00 lei 5ucata? &otal spre plat ((#$## 1(&$## 11&&$# # %%#$## 11#$## ''#$## ""#$## &&$## %2&$##

2.

+actur fiscal 3>02/*222 din 1/.0).2012. Se reflect c$eltuielile de transportare a mrfurilor.efectuate de ctre o 7ntreprindere ter : 1#&.## 21.'# 12(.'# Suma c$eltuielilor +actur de e=pediie !>0/2.22 din 22.0).2012. S!au ac$izitionat mrfuri de la Faur SRL . Factura de e/pediie cuprinde : Suc de mere +l Fur8et & 10 5uci la preul de 1)%1. lei 5ucata ? Suc de tomate +l Fur8et & 10 5uci la preul de 11%00 lei 5ucata ? Suc multifruct +l Fur8et & 10 5uci la preul de 1)%*2 lei 5ucata ? ,p dulce 7n asort. Colun *."l & 2))$2# * * 2"2$"' * * 21!$&" * * 2%1$2& * *

).

10 5uci la preul de )%00 lei 5ucata.

*.

&otal spre plat

(&"$)&

+actur fiscal 3-011//*2 din 22.0).2012. Se reflect c$eltuielile de descarcare a mrfii. efectuate de ctre reprezentantul Firmei L5rans SRL : Suma c$eltuielilor "E-O#'("E4 &a5elul 2.2 "eparti6area c7eltuielilor de transport 8 aprovi6ionare 9C&(: n costul efectiv al mrfilor procurate 9proporional valorii:. Denumirea mrfurilor ;a6a de reparti6 are% lei Coificien tul de reparti6 are C&( aferent mrfuril or procurat e % lei $(,)& (2,&& *+3.1# 1&(,*% '1,*) 1&+,(& Costul efectiv al mrfurilor procurate%lei unitar total !%1$## )#$2# "21$2#

Suc )affa Select 6ango Suc )affa Select ,nanas

$2%,&& ))&,&& **22.## 2$1,2% 21+,%* 2*2,*)

&,1&'&' &,1&'&' 9 &,*2((1 &,*2((1 &,*2((1

1*,)* 1*,)*

$%$,)& (+2,&&

&O&(#
Suc de mere +l Fur8et Suc de tomate +l Fur8et Suc multifruct +l Fur8et

9 1','+ 1),') 1',2+

*0*(.1# +$%,() +&$,+& +*),1)

,p dulce 7n asort. Colun

2((,2& 10*%20

&,*2((1 3

11%,$) *21%20

*,*& 3

+'$,() 1*0/%1 0

&O&(#

&a5elul 2.2 "eparti6area c7eltuielilor de transport 8 aprovi6ionare 9C&(: n costul efectiv al mrfilor procurate 9proporional cantitii:. Denumirea mrfurilor ;a6a de reparti6 are% uniti Coificien tul de reparti6 are C&( aferent mrfuril or procurat e % lei Suc )affa Select 6ango Suc )affa Select ,nanas &O&(# Suc de mere +l Fur8et Suc de tomate +l Fur8et Suc multifruct +l Fur8et ,p dulce 7n asort Colun *."l &O&(# 1% 1% '& 1** 2,'2$ 2,'2$ 2,'2$ 3 $2,)$ $2,)$ 2)+,2$ *21%20 1*,%1 1),*& ),&1 3 2)),*' 2'$,11 $*&,*$ 1*0/%1 0 *& $& 3# 1% 1,** 1,** 9 2,'2$ $(,)& (2 *+3.1 $2,)$ 1*,)* 1*,)* 9 1),%' $%$,)& (+2,&& *0*(.1# +&+,'+ Costul efectiv al mrfurilor procurate%lei unitar total

Aplicaia 2.!

"e cere # 1. determinarea costului de achiziie a mrfurilor procurate de ctre unitatea comercial cu ridicata , pltitoare de TVA; 2. repartizarea cheltuielilor de transport aprovizionare proportional valorii mrfurilor achiziionate ( ta elul 2.2 !. Tabel l 2.! Operaiunile economice efectuate n luna septem5rie 2012 la <nitatea comercial cu ridicata Crina Nr . Crt . 1 1. 2 +actura fiscal !-012020*2 din 10.01.2012. 4ntreprinderea de comer cu ridicata Crina SRL a primit de la Romantim SRL mrfuri comform facturii fiscale. care cuprinde : :in Ca%ernet c;c $7rtie #.(l Crico:a & 2* sticle la preul de 1/%2/ lei sticla ? :in Sau:ignon c;c $7rtie #.(l Crico:a & 2* sticle la preul de 1*%1/ lei sticla ? :in ,ligote c;c $7rtie #.(l Crico:a & 2* sticle la preul de 1*%1/ lei sticla ? :in Ca%ernet ,:angard c;c #.(" l Crico:a & )0 sticle la preul de 1.%00 lei sticla ? :in ,:angard 6erlot c;c #.(" l 1&($## 2'1$## !)$&# %2$2# 1)1$## !"$2# "&#$## ('$## "&#$## ('$## !!($'# ')$(2 !!($'# ')$(2 !)&$## )%$'# ) Documentul $i coninutul operaiunilor economice !"# !uma% lei &'( aferent%le i *

Crico:a & )0 sticle la preul de 1.%00 lei sticla ? :in sec Sau:ignon 6elancolie #.( l & 12 sticle la preul de 1*%2/ lei sticla ? :in tare Lidia 6elancolie #.( l & 12 sticle la preul de 1/%2/ lei sticla ? :in de marc <inot noir #.(" l osta:an & 12 sticle la preul de 21%2/ lei sticla ? 2. &otal spre plat Decontul de avans din 10.01.2012 . Se reflect c$eltuielile titularului de a:ans ce in de 7ncrcarea mrfurilor . fr acordarea preala%il a a:ansului . ). Calculul conta5il . S!a calculat salariul lucrtorilor ocupai de descrcarea mrfurilor intrate 7n timpul *. lunii . Calculul conta5il . Calculul contri%uiilor pri:ind asigurarea social aferent salariului calculat . /. Calculul conta5il . Calculul asigurrii medicale o%ligatorii aferente salariului calculat . .. &O&(#

2'!&$2#

%2)$'"

"%&$##

'"2$##

1")$''

22$") 12)#$1!

"E-O#'("E4 &a5elul 2.)

"eparti6area c7eltuielilor de transport 8 aprovi6ionare 9C&(: n costul efectiv al mrfilor procurate 9proporional valorii:.
Denumirea mrfurilor ;a6a de reparti6a re% lei Coificient ul de reparti6a re C&( aferent mrfurilo r procurat e % lei Costul efectiv al mrfurilor procurate%lei unitar total

:in Ca%ernet :in Sau:ignon :in ,ligote


:in Ca%ernet ,:angard :in ,:angard 6erlot

+(%,&& ++',)& ++',)& *%&,&& *%&,&& 1(1,&& 1%',&& 2)1,&& 2.)0%20

&,*%1** &,*%1** &,*%1** &,*%1** &,*%1** &,*%1** &,*%1** &,*%1** 3

1%1,'% 1)+,$& 1)+,$& 2+1,&' 2+1,&' %2,++ '&,'' 12$,)$ 1220%1)

2+,++ 2&,') 2&,') 2+,(& 2+,(& 21,11 2+,++ +2,22 3

$$','% $&+,1& $&+,1& (11,&' (11,&' 2$+,++ 2(','' +%),)$ )100%) )

:in sec Sau:ignon :in tare Lidia


:in de marc <inot noir

&O&(#

&a5elul 2.) "eparti6area c7eltuielilor de transport 8 aprovi6ionare 9C&(: n costul efectiv al mrfilor procurate 9proporional cantitii:. Denumirea mrfurilor ;a6a de reparti6 are% uniti Coificien tul de reparti6 are C&( aferent mrfuril or procurat :in Ca%ernet :in Sau:ignon :in ,ligote :in Ca%ernet ,:angard :in ,:angard 2* 2* 2* +& (,$)&+ (,$)&+ (,$)&+ (,$)&+ e % lei 1%1,*$ 1%1,*$ 1%1,*$ 22),%1 2+,+1 21,(1 21,(1 2+,$) $$',*$ $21,&$ $21,&$ (&),%1 Costul efectiv al mrfurilor procurate%lei unitar total

6erlot :in sec Sau:ignon :in tare Lidia :in de marc <inot noir &O&(#

+& 12 12 12 1.0

(,$)&+ (,$)&+ (,$)&+ (,$)&+ 3

22),%1 '&,(2 '&,(2 '&,(2 1220%1)

2+,$) 21,%1 2+,+1 2',+1 3

(&),%1 2)1,(2 2(',(2 +$1,(2 )100%) )

Aplicaia 2."
"e cere # ,eterminarea costului de achiziie a mrfurilor procurate de ctre unitatea comercial cu ridicata , pltitoare de TVA; Da+ele aplicaiei : -a unitatea comercial ./aprice0 "1- la &%.&%.2&12 , 2n aza facturii de e3pediie , au avut loc intrri de mrfuri de la furnizor , care cuprinde .#

&a5elul 2.* Denumirea mrfii <nitatea de <ast de tomate "-# gr =a$r * >g Fin de gr7u *;"# >g Cimi8lia @ri8c *;"# >g Rusia Ar7u crupe *;+" >g 6azre :erde "*# gr Fur8et &O&(# msur %uc. %uc. ?g ?g ?g %uc. 3 Cantitat ea ++ "# "# *## +" +3 @reul % lei (.*2 2.3# "."# *#.+" -.+" 1."# 3 !uma % lei *"(.31 --".## +(".## *#+".## *#1.+" *"1.## 21./%21

Tabel l 2."
Operaiunile economice efectuate n luna septem5rie 2012 la <nitatea comercial cu ridicata Crina !"#

Nr. Crt . 1 1.

Documentul $i coninutul operaiunilor economice

!uma % lei

2 +actur fiscal ,-02/*/*. din 00.00.2012. Se reflect c$eltuielile de transportare a mrfurilor. efectuate de ctre o 7ntreprindere ter : Suma c$eltuielilor 5B,

11/%00 )1%00 210%00 /0%1* 2%.)

2. ).

Calculul conta5il . S!a calculat salariul lucrtorilor ocupai de descrcarea mrfurilor intrate 7n timpul lunii. Calculul conta5il . Calculul C,S aferent salariului calculat .

*.

Calculul conta5il . Calculul C,6 aferent salariului calculat .

"E-O#'("E4 &a5elul 2.* "eparti6area c7eltuielilor de transport 8 aprovi6ionare 9C&(: n costul efectiv al mrfilor procurate 9proporional valorii:.
Denumirea mrfurilor ;a6a de reparti6a re% lei Coificient ul de reparti6a re C&( aferent mrfurilo r procurat e % lei Costul efectiv al mrfurilor procurate%lei unitar total

<ast de tomate "-# gr =a$r * >g Fin de gr7u *;"# >g Cimi8lia @ri8c *;"# >g Rusia *"(.31 --".## +(".## *#+".## #.+*(-+ #.+*(-+ #.+*(-+ #.+*(-+ 0-.031.(" "3.(3 +++.21 2.(*#.21.(# *+.-2 *3+.0# "-*.(" 00-.(3 *+-(.21

Ar7u crupe *;+" >g 6azre :erde "*# gr Fur8et &O&(#

*#1.+"

#.+*(-+

+0.*#

".*(

*+3.0"

*"1.## 21./%21

#.+*(-+ 3

00.3+ *20%2.

(.3* 3

*23.3+ 2.)/%1 2