Sunteți pe pagina 1din 24

Cap.

6 Biela
Biela transmite forta de presiune a gazelor F
p
si forta de inertie a grupului piston F
gp
la arborele cotit. Impreuna cu arborele cotit, biela transforma miscarea de translatie
alternativa in miscare de rotatie.
Componentele bielei sunt: piciorul, ce serveste la articularea cu pistonul, capul, prin
care se asambleaza cu arborele cotit si corpul, constituind zona centrala. Capul are o
zona separabila, numita capac, care permite prinderea cu suruburi pe fusul maneton al
arborelui cotit.
Ca material pentru biele se alege oteul aliat 41CrNi12, cu urmatoarele proprietati:
- rezistenta la rupere prin tractiune
rt
1100 :=
MPa;
- limita de curgere
r
850 := MPa;
- lungirea procentuala A
1
12 := %.
Semifabricatul se elaboreaza prin deformare la cald, dintr-o bucata si este
supus tratamentelor de normalizare, calire si revenire. Capacul este separat in
timpul prelucrarii mecanice sau dupa aceea, prin rupere. Pentru a asigura forma
riguros cilindrica a orificiului din capul bielei - ovalitate maxima 8m - acest orificiu
se prelucreaza dupa prinderea capacului in pozitia de montaj. De multe ori, corpul
bielei pastreaza dimensiunile si calitatea suprafetelor semifabricatului.
La bielele greu solicitate, corpul se prelucreaza prin lustruire, pentru marirea
rezistentei la oboseala. In acelasi scop se poate recurge la cementare, nitrurare .
Pentru orificiul din picior se admite ovalitatea maxima de 5..10 m. Abaterea
de la coplaneitatea si paralelismul axelor piciorului si capului 0.03..0.06 mm,
toleranta pentru lungimea bielei -0.05..0.01 mm, rugozitatea alezajelor 1.6 m
inainte de presarea bucsei in picior si 0.8 m dupa prelucrarea definitiva a
acesteia, respectiv 1.6..3.2 m pentru cap inainte de montarea cuzinetilor;
rugozitatea suprafetelor frontale ale piciorului si capului 3.2 m.
La cuzinetii bielei, carcasa se construieste din otel moale, de exemplu OLC
08. Pe carcasa, stratul antifrictiune se aplica de obicei prin turnare de precizie.
Di mensi onare
Pi ci orul bi el ei
La motoarele rapide, piciorul bielei este rigid de forma:
Tinand cont de diametrul exterior al boltului d 25.76 = mm, rezulta
cotele:
diametrul interior al piciorului bielei d
ib
1.18 d 30.397 = := mm -
diametrul exterior al piciorului bielei d
e
1.56d 40.186 = := mm -
inaltimea (grosimea) piciorului h
p
0.19 d 4.894 = := mm -
grosimea bucsei din picior h
b
0.09d 2.318 = := mm -
Conditii de indeplinit: d
ib
= d+2*h
b
si d
e
= d
ib
+2*h
p
; sunt atinse.
Corpul + capul bi el ei
Dimensiunile din figura de mai sus sunt:
inaltimea I-ului, cu dimensiuni diferite la cap si la picior, astfel: -
- la picior zona m-m: H
p
0.56d
e
22.504 = := mm
- la cap: H
t
1.3H
p
29.255 = := mm
- in zona de mijloc: H
M
H
p
H
t
+
2
25.88 = := mm
B
p1
0.167 H
p
3.758 = := mm; L
p1
B
p1
3.758 = := mm; B
l
0.167 H 0.284 = := mm -
L
p2
0.667 H
p
15.01 = := mm; L
2
0.667 H 1.134 = := -
B
p
0.75 H
p
16.878 = := mm ; L
1
B
l
0.284 = := -
Capul bielei:
d
m
0.62D 57.04 = := mm; h
cuzinet
2 := mm -
diametrul interior al capului bielei d
ci
d
m
2 h
cuzinet
+ 61.04 = := mm -
R 46 := mm
L
x
R

138.014 = := mm -
L
y
L
x
d
ib
2

d
ci
2
92.295 = := mm -
diametrul exterior al capului bielei (cu j 2 := mm): d
ce
D j 90 = := mm -

p

6
:= radiani -
raza de racordare a piciorului de corp
d
e
2
cos
p
( )

H
p
2

1 cos
p
( )

45.896 = := -
distanta de unde se incepe racordarea x
d
e
2
+
|

\
|
|
.
sin
p
( )
32.994 = := -

cap
5
18
:= -
raza de racordare a capului de corp
c
d
ce
2
cos
cap
( )

H
t
2

1 cos
cap
( )

40.026 = := -
distanta de unde se incepe racordarea xc
c
d
ce
2
+
|

\
|
|
.
sin
cap
( )
65.134 = := -
Dimensiuni din figura X:
lungimea manetonului l
m
0.6d
m
34.224 = := mm -
lungimea capului l
t
l
m
34.224 = := mm -
d
surub
10.093 := - calculat mai in fata
distanta dintre axele suruburilor capacului -
l
v
d
ci
d
surub
+ 3 + 74.133 = :=
6.2 Veri fi carea l a rezi stenta
Veri fi carea pi ci orul ui
Tensiunile produse de forta de inertie: (din calculele precedente m
gp
0.607377 := kg)
F
ip
m
gp
R
2
1 + ( )
1000
1.236 10
4
= := N
Pentru inceput se alege unghiul de racordare a piciorului de corp. Acesta trebuie ales
astfel incat sectiunea periculoasa sa fie incadrata intr-o zona cu grosime cat mai mare si sa
dea un aspect cat mai zvelt al bielei. S-a constatat ca domeniul de valori optime pentru
aceasta raza de racordare este:
r
=(110..125) grade.
Se alege
r
115 := radiani.
Reactiunea No si Mo din sectiunea A-A a planului de simetrie al piciorului bielei sunt
date de relatiile:
r
ep
d
e
2
20.093 = := mm
r
ip
d
2
12.88 = := mm
h'
p
r
ep
r
ip
7.213 = := mm
r
mb
r
ip
r
ep
+
2
16.486 = := mm
N
0
F
ip
5720 8
r

( )
10
4
5.932 10
3
= := N
M
0
F
ip
r
mb
3.3
r
297
( )
10
4
1.681 10
3
= := Nm
Momentul M
c
si forta normala N
c
in sectiunea C-C a piciorului bielei se determina cu
relatiile pentru grinzi curbe:
M
c
M
0
N
0
r
mb
1 cos
r
( )

( )
+
F
ip
r
mb

2
sin
r
( )
cos
r
( )

( )
1.837 10
3
= :=
N
c
N
0
cos
r
( )

F
ip
2
sin
r
( )
cos
r
( )

( )
+ 5.922 10
3
= :=
modulul de elasticitate al materialului bielei E
biela
2.110
5
:= N/mm
2 -
momentul de inertie polar al sectiunii piciorului I
pbiela
b h'
p
3

12
863.057 = := -
modulu de elasticitate al materialului bucsei E
bucsa
11.510
4
:= N/mm
2 -
Se considera parametrii:
O parte din reactiune si o parte din moment sunt preluate de bucsa, iar cealalta parte
de picior:
k
N
1 :=
k
M
1 :=
Astfel:
Np
c
k
N
N
c
5.922 10
3
= :=
Mp
c
k
M
M
c
1.837 10
3
= :=
Tensiunile in fibrele interioara si exterioara produse de forta care intinde piciorul
bielei sunt:
ie
c
2 M
c

6 r
mb
h'
p
+
h'
p
2 r
mb
h'
p
+
( )

Np
c
+

(
(

1
b h'
p

36.505 = := [MPa]
ii
c
2 M
c

6 r
mb
h'
p

h'
p
2 r
mb
h'
p

( )

Np
c
+

(
(

1
b h'
p

20.64 = :=
[MPa]
Pentru a stabili zona de incastrare se procedeaza astfel:
Se dau valori pentru unghiul :

0
3
6
9
12
15
18
2
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
:= grade radiani

rad


180

0
0.052
0.105
0.157
0.209
0.262
0.314
0.035
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
= :=
h
p
r
ep
+
( )
cos
rad
( )
r
ip

2
r
ep
+
( )
2
sin
rad
( )
2
|
\
|
.

7.213
7.252
7.373
7.576
7.869
8.26
8.762
7.23
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
= :=
Se calculeaza grosimea piciorului pentru fiecare unghi:

c

r
+
115
118
121
124
127
130
133
117
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
= :=
M
c
M
0
N
0
r
mb
1 cos
c
( )

( )
+
F
ip
r
mb

2
sin
c
( )
cos
c
( )

( )

1.837 10
3

2.003 10
5

2.471 10
3

2.005 10
5

1.341 10
3

1.927 10
5

1.297 10
4

1.668 10
5

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
= :=
N
c
N
0
cos
c
( )

F
ip
2
sin
c
( )
cos
c
( )

( )
+
5.922 10
3

6.114 10
3

6.183 10
3

6.129 10
3

5.952 10
3

5.656 10
3

5.247 10
3

4.082 10
3

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
= :=
Iteratia 1
ie
c1
2 Mp
c

6 r
mb
7.213 +
7.213 2 r
mb
7.213 +
( )

Np
c
+

(
(

1
7.213 b
36.504 = :=
MPa
ii
c1
2 Mp
c

6 r
mb
7.213
7.213 2 r
mb
7.213
( )

Np
c
+

(
(

1
7.213 b
20.639 = :=
MPa
Iteratia 2
ie
c2
2 Mp
c

6 r
mb
7.252 +
7.252 2 r
mb
7.252 +
( )

Np
c
+

(
(

1
7.252 b
36.267 = :=
MPa
ii
c2
2 Mp
c

6 r
mb
7.252
7.252 2 r
mb
7.252
( )

Np
c
+

(
(

1
7.252 b
20.567 = :=
MPa
Iteratia 3
ie
c3
2 Mp
c

6 r
mb
7.373 +
7.373 2 r
mb
7.373 +
( )

Np
c
+

(
(

1
7.373 b
35.552 = :=
MPa
ii
c3
2 Mp
c

6 r
mb
7.373
7.373 2 r
mb
7.373
( )

Np
c
+

(
(

1
7.373 b
20.346 = :=
MPa
Iteratia 4
ie
c4
2 Mp
c

6 r
mb
7.576 +
7.576 2 r
mb
7.576 +
( )

Np
c
+

(
(

1
7.576 b
34.413 = :=
MPa
ii
c4
2 Mp
c

6 r
mb
7.576
7.576 2 r
mb
7.576
( )

Np
c
+

(
(

1
7.576 b
19.981 = :=
MPa
Iteratia 5
ie
c5
2 Mp
c

6 r
mb
7.864 +
7.864 2 r
mb
7.864 +
( )

Np
c
+

(
(

1
7.864 b
32.913 = :=
MPa
ii
c5
2 Mp
c

6 r
mb
7.864
7.864 2 r
mb
7.864
( )

Np
c
+

(
(

1
7.864 b
19.48 = :=
MPa
Iteratia 6
ie
c6
2 Mp
c

6 r
mb
8.26 +
8.26 2 r
mb
8.26 +
( )

Np
c
+

(
(

1
8.26 b
31.048 = :=
MPa
ii
c6
2 Mp
c

6 r
mb
8.26
8.26 2 r
mb
8.26
( )

Np
c
+

(
(

1
8.26b
18.82 = :=
MPa
Iteratia 7
ie
c7
2 Mp
c

6 r
mb
8.762 +
8.762 2 r
mb
8.762 +
( )

Np
c
+

(
(

1
8.762 b
28.962 = :=
MPa
ii
c7
2 Mp
c

6 r
mb
8.762
8.762 2 r
mb
8.762
( )

Np
c
+

(
(

1
8.762 b
18.032 = :=
MPa
Iteratia 8
ie
c7
2 Mp
c

6 r
mb
7.23 +
7.23 2 r
mb
7.23 +
( )

Np
c
+

(
(

1
7.23 b
36.4 = :=
MPa
ii
c7
2 Mp
c

6 r
mb
7.23
7.23 2 r
mb
7.23
( )

Np
c
+

(
(

1
7.23b
20.608 = :=
MPa
In acest calcul iterativ tensiunile or sa scada, apoi vor creste din nou. In momentul cand a
atins valoarea minima si la urmatoarea iteratie incep sa creasca, inseamna ca s-a atins valoarea
minima care reprezinta sectiunea de incastrare.
Se alege sectiunea de incastrare conform iteratiei 7:
c
133 :=
o
Cal cul ul l a compri mare
Forta care comprima biela F
c
, este egala cu diferenta dintre forta generata de
presiunea gazelor din piston si forta de inertie data de masa grupului piston. Forta
care comprima biela se considera sinusoidal distribuita pe jumatatea inferioara a
piciorului.
Se considera p
z
74.32 := MPa
F
cp

D
2
4

p
z
10

m
gp
R
2
1 + ( )
1000
3.705 10
4
= := N
Pe baza figurii (pg. 21!) s-au determinat:
x 1.2 10
3
:=
y 6 10
3
:=
Apoi se calculeaza:
M'
0
x r
mb
F
cp
10
3
0.733 = := N m
N'
0
y F
cp
10
3
0.222 = :=
N
M'

M'
0
N'
0
r
mb
1 cos
c
( )

( )
+
F
cp
r
mb

2

c

\
|
|
.
sin
c
( )
cos
c
( )

(
(

2.23 10
7
= :=
Nm
N'

N'
0
cos
c
( )

F
cp

2

c

\
|
|
.
sin
c
( )
cos
c
( )

(
(

+ 1.353 10
6
= :=
N
c
ec
2 M'

6 r
mb
8.762 +
8.762 2 r
mb
8.762 +
( )

N'

(
(

1
b 8.762
4.871 10
4
= := MPa
c
ic
2 M'

6 r
mb
8.762
8.762 2 r
mb
8.762
( )

N'

(
(

1
b 8.762
8.397 10
4
= := MPa
(, k, h se iau de la iteratia unde a dat cea mai mica valoare din calculul intinderii)
Tensi uni l e produse de montaj ul cu strangere a bucsei sau a bol tul ui i n pi ci orul bi el ei
Se considera parametrii:

b
1810
6
:=
L
10
5
:=
t
L
373 := K t
0
288 := K
(temperatura
bielei)
S
t
d
ib

b

L

( )
t
L
t
0

( )
0.021 = := d
ip
d
ib
0.001 + 30.398 = :=
S
m
4010
6
:= mm
b
0.32 :=
I
0.28 :=
p
f
S
m
S
t
+
d
ip
d
e
2
d
ip
2
+
d
e
2
d
ip
2


I
+
E
biela
d
ip
2
d
2
+
d
ip
2
d
2

E
+
|

\
|
|
|
|
|
.

15.503 = :=
MPa
Tensiunile produse de acest fretaj sunt:

fe
p
f
2 d
ip
2

d
e
2
d
ip
2

41.472 = :=
Mpa

fi
p
f
d
2
d
ip
2

|
\
|
.
d
e
2
d
ip
2

5.845 = :=
MPa
Eforturi admisibile:
a
=200...240 MPa.
Coefi ci entul de si guranta l a oboseal a
Se dau caracteristicile otelului aliat din care este confectionat piciorul bielei:

l
370 := MPa

0.12 :=

1 :=

0.92 := 0.92 :=

maxj
ie
c7

fe
+ 77.872 = :=

minj
ii
c7

fe
+ 62.08 = :=

vl

maxj

minj

2
7.896 = :=
MPa

m1

maxj

minj
+
2
69.976 = :=
MPa
c
l

lvl


m1
+
20.873 = :=
Corpul bi el ei
Intereseaza 2 zone: zona de sub piciorul bielei, numita sectiune minima si sectiunea mediana
a corpului.
In sectiunea minima m-m:
Solicitarea la intindere de catre forta: F
im
m
gp
R
2
1 + ( )
1000

(
(
(

1.236 10
4
= :=
Sectiunea zonei minime: S
m
0.36 H
p
2
182.314 = :=

min_m
F
im
S
m
67.78 = := N/mm
2

Solicitarea la compresiune de catre forta: F
mmax
F
g
F
im
+ 3.144 10
4
= := unde Fg este
maximul fortei Fg din calculul dinamic.

max_m
F
mmax
S
m
172.463 = := N/mm2
Sectiunea mediana M-M:
Planul de miscare:
Intindere: F
iM
m
tr
R
2
1 + ( )
1000

(
(
(

1.756 10
4
= :=
Sectiunea zonei mediane: S
M
0.36H
M
2
241.11 = :=

min_M
F
iM
S
M
72.848 = := N/mm
2
Compresiune: F
Mmax
F
g
F
iM
+ 2.624 10
4
= :=

max_M
F
Mmax
S
m
143.902 = :=
I
x
B H
3
B B
l

( )
L
2
3

12
9.306 = := momentul de inertie polar al sectiuniii de miscare
k
x
1 0.000526
L
x
2
S
M

I
x
+ 260.595 = := unde Lx este lungimea bielei
Planul de incastrare:
0.92 :=

min_M
F
iM
S
M
72.848 = := N/mm2
Compresiune: F
Mmax
F
g
F
iM
+ 2.624 10
4
= :=
I
y
2 L
1
B
3
L
2
B
l
3
+
12
1.58 10
3
= := momentul de inertie polar al sectiunii de incastrare
k
y
1 0.000526
L
y
2
S
M

I
y
+ 1.684 = :=

max_M
k
y
F
Mmax

S
M
183.224 = :=
Coeficientul de siguranta la oboseala:
In sectiunea minima: (se dau: 1.3 := ;
1
360 := N/mm
2)

v_m

max_m

min_m

2
120.122 = :=

m_m

max_m

min_m
+
2
52.341 = :=
c
_s_min

1v_m


m_m
+
:= unde:

1 := 1.3 :=
1
350 := N/mm2 pentru otel aliat

0.16 :=

0.8 :=
c
_s_min

1v_m


m_m
+
2.825 = :=
Valori admisibile pentru coeficientul de siguranta: c

=2...3
Valori admisibile pentru solicitari:
adm
= 200...400 N/mm
2
Capul bi el ei :
C l bi l i ifi d l i ti d
Coeficientul de uzura:
K
uz
p
mmed
w
m
3

|
\
|
.
0.5
220.186 = :=
K
uzadm
= 130
Veri fi carea ul ti mul ui fus pal i er
Ultimul fus palier este solicitat de momentul motor total M
t
(suma de M
1
+M
2
+M
3
+M
4
).
Se extrag M
tmax
si M
tmin.
M
tmax
507.064 := N m M
tmin
134.856 := N m
Tinand cont de modulul de rezistenta polar W
p
d
p
3

1610
3

79.566 = := cm
3
, se
calculeaza efortul de torsiune:

max
M
tmax
W
p
6.373 = := MPa
min
M
tmin
W
p
1.695 = := MPa

v

max

min

2
4.034 = := MPa
m

max

min
+
2
2.339 = := MPa
Coeficientul de siguranta: (tinand cont de
r
800 = MPa,
1
0.5
r
400 = := MPa,

1
0.6
1
240 = := MPa,

0.12 := ,

3 := , 1.1 := ,

0.6 := )
c


m
+
12.892 = :=
Veri fi carea manetonul ui
Manetonul este solicitat la incovoiere si torsiune. Din punct de vedere al incovoierii, este
solicitat in doua plane: planul manivelei si un plan perpendicular pe aceasta.
In planul manivelei, momentul de incovoiere este dat de relatia:
Marimi necesare calculului momentelor de incovoiere: ( 25 := unghiul la care
se face orificiul pentru ungere).
m
A
0.675 = kg F
mA
m
A
R
2

1000
1.03 10
4
= := N
m
m
10
6
4
d
m
2
l
m
0.615 = := kg
m
R 46 = := mm
F
m
m
m

m

2

1000
9.392 10
3
= := N
m
fl
10
6
4
b h L ( ) 1.191 = := kg
E
R
2
23 = := mm

fl
E 23 = := mm
F
fl
m
fl

fl

2

1000
9.089 10
3
= := N
m
cg
10
6
b R
3
2
R
2
2

|
\
|
.


180
0.261 = := kg

cg
2
3
180

R
3
3
R
2
3

R
3
2
R
2
2

sin

180

\
|
|
.

54.601 = := mm
=>
cg
55 := mm
F
cg
m
cg

cg

2

1000
4.768 10
3
= := N
l
g
l
2
55 = := mm l
d
l
2
55 = := mm
T
d
T
l
g
l
168.999 = := N T
s
T
l
d
l
168.999 = := N
L R
2
R + R
1
+ 116 = := mm
Momentul de incovoiere in planul manivelei: M
z
Momentul de incovoiere in planul perpendicular pe manivela: M
T
Acestea dau un moment rezultant: M

Momentul de rasucire este dat de relatia: M

Urmeaza calculul tabelar (excel).


Rezulta valorile M
max
, M
min
, M
max
, M
min
.
Astfel avem:
M
max
284.527 := -
N*m
M
min
715.28 := N*m -
M
max
590.103 := N*m -
M
min
199.767 := -
N*m
Folosind marimile:
X
m
0.6 := W X
m
d
m
3

32
9.8 10
3
= := mm
3
W
p
2 W 1.96 10
4
= := mm
3
Se calculeaza solicitarile:

max
M
max
10
3

W
29.032 = := MPa

min
M
min
10
3

W
p
36.493 = := MPa

max
M
max
10
3

W
p
30.106 = := MPa
min
M
min
10
3

W
p
10.192 = :=
MPa
c


m
+
7.718 = :=
c


m
+
12.892 = :=
c
global
c

2
c

2
+
6.622 = :=
Veri fi carea bratel or
Solicitarea maxima este in zona de racordare cu palierul.
Se iau din tabelele facute valorile maxime ale lui M
z
, M
t
, Z
g
pentru care se obtine acest
maxim.
M
zmax
427.278 :=
N*m
M
tmax
344.1074 :=
N*m
Z
g
12230.56 := N
Z
fl
Z
g
F
cg
1.7 10
4
= := N

6 M
zmax

h b
2

Z
fl
h b
+ 12.234 = := MPa
Avand
h
b
3.5 = =>
X
fl
0.28 :=

M
tmax
10
3

X
fl
h b
2

43.891 = := MPa
Cap.8 Sistemul de distributie
Descri erea mecani smul ui :
Mecanismul de distributie este compus din:
un arbore cu came montat in chiulasa motorului si antrenat de la arborele cotit prin -
intermediul unei curele de distributie, arborele cu came antrenand si pompa de inalta
presiune a sistemului de injectie;
2 supape pe cilindru, amplasate in chiulasa. -
Schema mecanismului de distributie:
1 - cama;
2 - culbutor;
3 - supapa;
4 - galerie de evacuare.
Fazel e di stri buti ei :
Avansul la deschiderea supapei de admisie:
DSA
20 := RAC
Intarzierea la inchiderea supapei de admisie:
ISA
60 := RAC
Durata deschiderii supapei de admisie:
A

DSA
180 +
ISA
+ 260 = := RA
C
Avansul la deschiderea supapei de evacuare:
DSE
60 := RAC
Intarzierea la inchiderea supapei de evacuare:
ISE
20 := RAC
Durata deschiderii supapei de evacuare:
E

DSE
180 +
ISE
+ 260 = := RA
C
Durata suprapunerii deschiderii supapelor:
supr

DSA

ISE
+ 40 = := RAC
Cal cul ul supapei de admi si e
Predimensionare:
diametrul talerului: d
SA
0.45 D 41.4 = := mm -
diametrul canalului de admisie: d
z
0.866 d
SA
35.852 = := mm => d
z
36 := -
mm
diametrul tijei: 0.2d
z
7.2 = := mm -
diametrul locasului pentru sigurantele arcului:
SA
0.7 5.04 = := mm -
=>
SA
5 := mm
unghiul de inclinare al talerului:

6
:= radiani. -
lungimea de sprijin: b
d
SA
d
z

2 cos ( )
3.118 = := mm => b 3 := mm -
inaltimea portiuni cilindrice a talerului: l' 0.04d
z
1.44 = := mm => l' 1.5 := -
mm
raza de racordare a talerului cu tija: r 0.3d
z
10.8 = := mm => r 11 := mm -
Verificarea vitezei medii de curgere a incarcaturii proaspete prin canalul de admisie:
wpm 16.133 =
m
s
w
g
D
2
wpm
d
z
( )
2

109.755 = :=
m
s
apartine intervalului [80..110] m/s
Stabilirea inaltimii maxime de ridicare a supapei:
h
lim
b
sin ( )
6 = :=
h
SAmax
d
z
d
z
2
4 sin ( ) cos ( )
d
z
2

4 cos ( )
|

\
|
|
|
.
+ +
2 sin ( ) cos ( )
9.002 = := mm
*depaseste valoarea limita
h
SAmax
2 b sin ( ) 2 b sin ( ) ( )
2
4 b
2
d
z
2

4
|

\
|
|
|
.
2
1
d
z
b cos ( ) +
|

\
|
|
.
2

(
(
(

+
2
9.128 = :=
Se alege h
SAmax
9 := mm
Jocul termic: h
0
0.25 := mm
Raza cercului primitiv: r
0
2.5h
SAmax
22.5 = := mm
Raza cercului de baza: r r
0
h
0
+ 22.75 = := mm
Diametrul arborelui cu came: d
a
0.18 D 2 + ( ) 2 37.12 = :=
mm
mm
=> d
a
37 :=
mm
Cal cul ul arcul ui supapei de admi si e
Diagrama caracteristica a arcului:
Predimensionare arc:
D
a
1 d
z
36 = := mm q 1.7 := d 5.5 := mm
Acceleratia maxima de ridicare pe cama: j
max
1477.42 :=
m
s
2
Acceleratia maxima a supapei: j
SAmax
j
max
i
369.355 = :=
m
s
2
Forta de inertie maxima: ( )
s
0.2 :=
g
mm
2
F
imax
d
z
( )
2

4

s
10
3

j
max
0.7
429.666 = := N
x 0.4 :=
Forta maxima din arc: F
max
q F
imax
730.432 = :=
N
Forta minima din arc: F
min
x F
max
292.173 = := N
Sageata maxima: f
max
h
SAmax
F
max
F
max
F
min

15 = := => f
max
15 :=
mm
i
Gd
4
f
max

8 F
max
D
a
3

5.035 10
9
T = :=
=>
i 4 :=
spire active
Numarul de spire active: G 8 10
4
:= MPa
Veri fi carea l a vi brati i a arcul ui :
n
a
2.1710
6

d
i D
a

8.288 10
4
= :=
n
a
n
2
30.139 =
c'
4 D
a
d
4 D
a
d
( )

1.135 = :=
c''
0.615 d
D
a
0.094 = :=
c c' c'' + 1.229 = :=
Veri fi carea l a rezi stenta:
max
c 8 F
imax
D
a

5
3

387.336 = := MPa

min

max
F
min
F
max
154.934 = := MPa
Coeficientul de siguranta:
c
360
1

max

min

2
0.2

max

min

2
+
2.582 = :=
Numarul total de spire:
i
total
i 2 + 6 = := spire
d 5 := mm
Jocul minim dintre spire:
s
min
0.8d 4 = :=
Lungimea in stare comprimata:
l
c.arc
i
total
d s
min
i + 46 = := mm
Lungimea in stare montata:
l
m.arc
l
c.arc
h
SAmax
+ 55 = := mm
Lungimea in stare libera:
l l
m.arc
h
SAmax
F
min
F
max
F
min

+ 61 = := mm

S-ar putea să vă placă și