Sunteți pe pagina 1din 2

"Dacia Hiperboreeanã" de Vasile Lovinescu.

Iatã ce spune Jordanes, istoricul Dacilor: "Primii dintre ei erau Sarabii terei, dintre care se consacrau
regi ºi preoþi". Exista deci o singurã castã pentru funcþiunile sacerdotalã ºi regalã: sarabii cumulau
ambele funcþiuni. ªi într-adevãr au fost Mari-Preoþi care erau în acelaºi timp Regi: Dion Chrysostom
vorbeºte de Comosicus care i-a urmat simultan lui Burebista, Regele, ºi lui Deceneus, Marele Preot,
cumulând aceste douã funcþiuni, ca acest rege Anius de care vorbeºte Virgil în Eneida:

Rex hominum, Phoebique sacerdos.

Fratele ultimului rege al Dacilor, Decebal, era mare preot.

Dacii îl numeau pe Zalmoxis "Zeul nostru ºi Regele nostru."(Platon, Charmides, 5).


Marele-Preot dac locuia în muntele sacru într-o peºterã: el era Zeu(Strabon). Nimeni n-avea dreptul
sã-l viziteze afarã de Rege. El nu cobora decât cu foarte rare prilejuri, când avea sã dea porunci.

1. Herodot nu spunea cã "geþii sunt cei mai viteji ºi drepþi dintre traci" fraza era cam aºa
"Hiperborenii de la nord de Dunãre sunt nemuritori ºi pot vindeca orice boalã".
2. Chinezii antici au fãcut referire la niºte oameni albi ce trãiesc în vest ºi care pot
zbura.

Mărturii cutremurătoare ale unor foşti masoni

"Francmasoneria este nevoită să aibă 2 organizaţii: una pe care o cunoaştem cu toţii şi alta ascunsă, rămasă
necunoscută chiar pentru imensa majoritate a propriilor ei aderenţi până în ziua de astăzi” scriau Radu Comănescu şi
Emilian Dobrescu în cartea "Istoria masoneriei".

Iată cum secretul păzit de jurăminte îngrozitoare face ca doar cei din cercurile superioare să cunoască teribilul adevăr
despre francmasonerie. Aceia care se lasă înşelaţi de masca de societate de binefacere creată de intensa propagandă
pro masonică nici nu bănuiesc cui servesc de fapt.

Despre aceste lucruri stau însă mărturie declaraţiile unor foşti masoni care ajungând să cunoască adevărată faţă a
francmasoneriei s-au dezis imediat de aceasta. Pentru faptul de a fi vorbit despre lucruri interzise, unii dintre ei au
plătit chiar cu viaţa!

Cazul Dianei Vaughan, fostă «Mare Preoteasă» a lui Lucifer (I)


Cazul Dianei Vaughan, fostă «Mare Preoteasă» a lui Lucifer (II)
Interviu cu Leo Zagami, fost francmason de grad 33 în cadrul lojii Propaganda Due
Mărturiile unui fost francmason, Albert Vigneau
Dezvăluirile lui Franz Bardon despre macabrele ritualuri ale lojii FOGC - Ordinul Francmasonic al Centurionului de Aur
Catafalcul, sicriul, scheletul – decoruri sataniste în templele masonice
ORDINUL «SKULL & BONES» («Cap de mort»)
Charles G. Finney: «De ce am părăsit francmasoneria?»
Jack Harris: «Satana este dumnezeul francmasoneriei»
Omorârea căpitanului William Morgan