Sunteți pe pagina 1din 158

D R U N VA LO M E L C H I Z E D E K

Spaiul Sacru
O cltorie ctre Marele Mister din Inima noastr

Living in the Heart, How to Enter into the Sacred Space within the Heart

Copyright 2003 by Drunvalo Melchizedek

Original English Language Publication 2003, by Light Technology

Copyright 2005, Editura For ou


Tehnoredactare: Felicia Drguin Descrierea !P a "ibliotecii #a$ionale a %o&'niei

D%(#)*LO +EL ,!-EDE.

/0a$iul sacru al ini&ii: o cltorie ctre +arele +ister din ini&a noastr 1 Drun2alo +elchi3ede45 6 "ucureti: For 7ou, 2008

Toate dre0turile asu0ra 2ersiunii 9n li&ba ro&'n a0ar$in Editurii For 7ou: %e0roducerea integral sau 0ar$ial, sub orice ;or&, a te<tului din aceast carte este 0osibil nu&ai cu acordul 0realabil al Editurii For 7ou:

Tel. !a". #$% &&'&$$() #(%*$+&,$*mo.ile /0one #,$*$%$&1')

Printed in %o&ania

D R U N VA LO M E L C H I Z E D E K

Spaiul Sacru

Dedicaie
pentru iubita mea soie, Claudette
!n "o"entul #n care a" #nt$lnit%o pe &o'ia "ea, a" (tiut c) ea p)&tra o tradi'ie a cunoa(terii ini"ii, veche de pe&te patru "ii de ani* +ro,e&oarele ei, Catherine -hain% berg (i .olette din /eru&ali", au #nv)'at%o &) vad) /"aginile din /ni")* De&cenden'a lui .olette &e trage din pri"ul popor de pe +)"$nt care a &cri& de&pre Mer%.a%0a 1Merkavah #n ebraica). #n&) b)rba'ii din tribul care o,ereau #n'elepciunea Mer%.a%0a, au con&iderat c) nea"ul lor nu era preg)tit pentru e2perien'a interdi"en&ional) direct) (i erau e2tre" de tulbura'i pe plan e"o'ional, #n "o"entul #n care interac'ionau direct cu alte lu"i* +entru a putea rezolva acea&t) proble"), ,e"eile tribului au creat un &i&te" de cunoa(tere prin care &) preg)tea&c) nea"ul lor pentru #nt$lnirea cu alte lu"i, ,olo&ind "i&terul ,e"i% nin al /"aginilor din /ni")* !n clipa #n care &o'ia "ea "i%a ar)tat, pentru pri"a oar), ace&te i"agini, nu putea" g)&i ni"ic #n interiorul "eu pentru a e2plica ce anu"e erau ele, &au ,elul #n care lucrau a&upra &u,letului u"an* 3ot ceea ce (tia" era c) au avut e,ect* Cei pe&te opt ani #n care a" &tudiat activitatea lui Claudette "%au condu&, #ntr%un ,inal, #n direc'ia cercet)rii pe care o prezint #n acea&t) carte* -unt convin& c), ,)r) in,luen'a ei, #nc) a( ,i c)utat r)&pun&urile #n interiorul "in'ii* +rin ur"are, #i r)"$n #ndatorat, deoarece /"aginile din /ni") "%au condu&, #n cele din ur"), &pre acea&t) e2perien') pe care o voi #"p)rt)(i cu voi*

PREFA

nc) din anul 4564, a" &tudiat inten& "edita'ia (i Corpul de 7u"in) u"an, nu"it Mer%.a%0a, iar ,iin'a "ea a ,o&t ab&orbit) #n acea&t) tradi'ie &tr)veche, pe parcur&ul #ntregii "ele vie'i de adult* Mi &%a p)rut #n% totdeauna atotcuprinz)toare, ca (i cu" ar ,i o,erit r)&% pun&ul la nenu")ratele "ele #ntreb)ri cu privire la via')* C)l)uzirea "ea interioar) "%a #nv)'at geo"etria &acr) care a condu& la de&coperirea Corpului de 7u"in), iar geo"etria &acr) #n&)(i p)rea &) ,ie co"plet), de'in$nd toat) cunoa(terea (i "i&terele univer&ului* Era cu adev)% rat ui"itor* Cu toate ace&tea, dup) "ul'i ani de e2perien') #n cadrul ace&tor c$"puri de 7u"in), a" realizat c) e2i&ta "ai "ult, #n&), pentru o lung) perioad) de ti"p, nu "i%a" dat &ea"a ce anu"e* Ca de obicei, Du"nezeu &e reveleaz) pe -ine #n&)(i8#n&u(i #n "oduri neobi(nuite (i, ade&eori, a&cun&e* 9ndeva #n cadrul lu"ilor interioare ale &pa'iilor "ele, o bi:uterie ezoteric) de o valoare &piritual) i"en&), ce dep)(e(te Mer%.a%0a, (i%a creat, treptat, dru" #n
5

Drunvalo Melc i!ede"

Dac cineva i-ar spune, ,jn orau !orti!icat a ne"uririi - corpu nostru - se a! a un otus, iar in acest otus, un "ic spaiu# oare ce cuprinde e , $nc%t cineva ar dori s- cunoasc&' (u trebuie s-i rspun)i# *La !e de i"ens precu" este acest spaiu din e+terior, este i "icu spaiu din interioru ini"ii ta e. ,eru i -"%ntu se gsesc $n e , !ocu i aeru , soare e i una, !u geru i conste aii e, orice $i aparine aici, jos, i tot ce nu este a tu, toate sunt adunate $n ace "ic spaiu din interioru ini"ii ta e.' .paniade, ,handog/a S.0.1-2

;er&et ce "i%a ,o&t o,erit de <on 7a+lace, la o zi dup) ce a" ter"inat de &cri& acea&t) carte*

#$%R&D'CERE

"ult ti"p #n ur"), noi, oa"enii, era" alt,el* +utea" co"unica (i e2peri"enta #n
9

care doar unele per&oane din lu"ea "odern) de acu" #ncep &) #n'eleag)* +utea" ,olo&i o ,or") de co"unicare (i de &i"'ire care nu i"plica deloc creierul % ci, "ai degrab) venea dintr%un -pa'iu -acru din ini"a u"an)* !n =u&tralia, aborigenii #nc) "ai &unt conecta'i la o re'ea &tr)veche a vie'ii, pe care ei o nu"e&c ti"pu de vis. #n ace&t vi& colectiv, &au &tare de con(tiin'), ei continu) &) e2i&te #n cadrul ini"ilor lor (i &) tr)ia&c) (i &) re&pire #ntr% o lu"e care a di&p)rut aproape co"plet din "intea occidental) de a&t)zi* #n apropiere, #n >oua ?eeland), "aorii pot vedea #n @"edita'iileA lor, pe&te #ntinderea &pa'iului, p$n) #n -tatele 9nite* #n acea&t) "anier), ei iau leg)tura cu indienii Bopi, pentru a &tabili #nt$lniri #n care &) ,ac) &chi"b de pro,e'ii* =ran:a"entele &unt ,)cute ,)r) nici un ,el de co"unicare @tehnologic)A* #n BaCaii, triburile .ahuna co"unic) cu Ma"a +)"$nt pentru a #ntreba unde e&te locul #n care #noat) pe(tii, ca &)%(i poat) hr)ni poporul* >orii albi de pe cerul alba&tru iau ,or"a unei "$ini o"ene(ti care arat) &pre locul

Drunvalo Melc i!ede"

no&c li"ba ,)r) cuvinte* =cea&t) li"b) provine dintr% un -pa'iu -acru, &ituat #n interiorul ini"ii lor* D, dac) ne%a" putea a"intiE #nainte de 0abilon, #n 0iblie &e &pune c) o"enirea ,u&e&e binecuv$ntat) cu o &ingur) li"b) pe care toate popoarele de pe +)"$nt o cuno(teau* #n&), dup) aceea, ne%a" #"p)r'it #n &ute de li"bi vorbite care au creat bariere #ntre noi, 'in$ndu%ne &epara'i unul de cel)lalt, ,iecare #n propria &a lu"e introvertit) (i #ngu&t)* De&tinul no&tru involuntar a ,o&t ne#ncrederea n)&cut) din #n'elegerea gre(it) a cuvintelorF #n ace&t ,el, a" ,o&t &orti'i &) ne ur$" #ntre noi* >u putea" vorbi unii cu al'ii* = ,o&t o &eparare care a #"br)cat cea "ai rece ,or")* Chiar dac) &%au n)&cut din aceea(i -ur&) Co&"ic), ,ra'ii (i &urorile nu (i%au putut e2pri"a g$ndurile (i &enti"entele, iar #n &curt ti"p, au devenit du("ani* +e ")&ur) ce &ecolele au trecut, vechea "etod) de a p)trunde #n ini") % pentru a e2peri"enta vi&ul co"un % &%a pierdut #n izolarea "in'ii u"ane* =cea&ta e&te o carte a rea"intirii* ='i avut #ntot% deauna ace&t loc #n interiorul ini"ii voa&tre (i el #nc) &e g)&e(te acolo, acu"* =ce&t &pa'iu a e2i&tat chiar dinaintea crea'iei (i va e2i&ta (i dup) ce ulti"a &tea #(i va tri"ite lu"ina &tr)lucitoare #n univer&* #n ti"pul nop'ii, atunci c$nd p)trunde'i #n vi&, v) p)r)&i'i "intea (i intra'i #n -pa'iul -acru din interiorul ini"ii* ;) aduce'i a"inte % &au v) rea"inti'i doar vi&ulG De ce v) pove&te&c de&pre ace&t @cevaA care &e
)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

ta e&te o lu"e #n care e"o'iile (i &enti"entele &unt cet)'eni de categoria a douaG Da, (tiu ace&t lucru* #n&) #nv)')torii "ei "%au rugat &) v) rea"inte&c cine &unte'i voi cu adev)rat* ;oi &unte'i "ai "ult dec$t o &i"pl) ,iin') u"an) % "ult "ai "ult % #ntruc$t #n interiorul ini"ii voa&tre &e a,l) un loc, un loc &acru #n care lu"ea poate ,i re,)cut), la propriu, prin co% creare con(tient)* Dac) v) dori'i cu adev)rat pacea &piritului (i, dac) vre'i &) v) re#ntoarce'i aca&), v) invit &) vizita'i ,ru"u&e'ea propriei voa&tre ini"i* Cu acordul vo&tru, v) voi ar)ta ceea ce "i%a ,o&t ar)tat (i "ie* ;) voi o,eri #ndru")rile e2acte c)tre calea ce duce #n ini"a voa&tr), acolo unde voi (i Du"nezeu &unte'i, #n "od inti", 9na* E&te alegerea voa&tr)* #n&) trebuie &) v) avertizezH #n cadrul ace&tei e2perien'e &e g)&e(te o "are re&pon&abilitate* ;ia'a (tie atunci c$nd un &pirit &%a n)&cut din lu"ile &uperioare (i via'a v) va ,olo&i #n ,elul #n care i%a ,olo&it pe to'i "arii "ae(trii care au tr)it vreodat)* Dac) citi'i acea&t) carte, ,ace'i "edita'ia (i apoi nu v) a(tepta'i &) &e #nt$"ple ceva #n via'a voa&tr), a&ta #n&ea"n) c) #nc) "ai trage'i un pui de &o"n &piritual* Ddat) ce a'i intrat #n @7u"ina Marelui #ntunericA, via'a voa&tr) &e va &chi"ba % #ntr%un ,inal, v) ve'i rea"inti cine &unte'i cu adev)rat* Cu ti"pul, via'a voa&tr) va deveni o via') de &erviciu pu& #n &lu:ba o"enirii*
9

Drunvalo Melc i!ede"

pre care a" &cri& #n pri"ele "ele dou) c)r'i, Strvechiu Secret a 4 orii 5ieii, volu"ele 4 (i 2I, de'ine un &ecret #n "od inerent conectat cu ace&t -pa'iu -acru din ini")* Dac) practica'i "edita'ia Mer%.a%0a, con&ider c) in,or"a'ia din acea&t) carte va ,i ,oarte i"portant) pentru c)l)toria voa&tr) de #n)l'are #n lu"ile &uperioare de lu"in)* Dac) &unte'i intere&a'i doar de -pa'iul -acru din ini"), ,ie ca ace&te cuvinte &) reprezinte o binecuv$ntare #n via'a voa&tr) (i &) v) a:ute &) v) a"inti'i adev)rata voa&tr) natur)* #nc) un ulti" co"entariu* =cea&t) carte e&te &cri&) cu cea "ai redu&) cantitate de cuvinte po&ibil, pentru a tran&"ite &e"ni,ica'ia (i pentru a p)&tra integritatea e&en'ei ace&tei e2perien'e* /"aginile

J 7a pag* 436 pute'i g)&i detalii de&pre ace&t


10

CA2ITOLUL UNU
S +$CEPEM C' M#$%EA

+uri,icarea aerului cu a:utorul tehnologiei +uri,icarea aerului cu a:utorul corpului de lu"in) u"an !nt$lnirea cu &pa'iul din interiorul ini"ii

proape la ni"ereal), "i%a" ale& un punct arbi% trar #n via') pentru a%"i #ncepe pove&teaH nu atunci c$nd ") a,la" #n "edita'ia lu"ilor &uperioare ale geo"etriei &acre, &au Mer%.a%0a, ci o &cen) &i"pl),

00

Drurtvalo Me,c i!ede"

nologiei "in'ii* Con&ider c) to'i ave" acea&t) re&pon&abilitate (i, dac) dore&c &) vorbe&c de&pre ea % a(a cu" o ,ac #n unele dintre con,erin'ele "ele publice % trebuie neap)rat &) o (i tr)ie&c* +rin ur"are, "%a" de&chi& tuturor po&ibilit)'ilor care ar ,i putut &)%"i ia&) #n cale (i care ar ,i putut &)%"i arate "odalitatea de a a:uta per&onal la vindecarea condi'iilor #n care &e a,l) "ediul #ncon:ur)tor de pe iubitul no&tru +)"$nt* Dar ca &) ") ,ac #n'ele& % nu &ubiectul puri,ic)rii "ediului e&te "otivul pentru care v) &pun acea&t) pove&te* Cele #nt$"plate atunci (i ,elul #n care "i &%a &chi"bat via'a #n ti"p ce ,)cea" e2perien'e cu un aparat ecologic, nu"it <%2, "i%au de&chi& &piritul c)tre o "anier) nou) (i di,erit) de a%"i tr)i via'a* 7a acea vre"e, nu (tia" c) ace&te e2peri"ente tehnologice ") vor conduce undeva dincolo de "inte, &pre p)r'i nee2plorate ale con(tiin'ei (i ad$nc #n interior, #n% tr%un loc &ecret din ini"a "ea*
23ri!icarea aer3l3i c3 a43tor3l te0nolo5iei

+ove&tea #ncepe #n luna "ai a anului 455K, atunci c$nd un vechi prieten de%al "eu "%a &unat &) ") #ntrebe dac) "%ar intere&a &) particip la un proiect de puri,icare a polu)rii at"o&,erice, la care lucra el #n Denver, Colorado* >u%i voi "en'iona nu"ele, #ntruc$t cred c) nu (i% ar dori a&taF #i voi &pune Lon* El e&te un o" de (tiin') nonco",or"i&t, care &tudiaz) toate a&pectele vie'ii (i ale lu"ii ,izice, #ntr%un laborator de "ici di"en&iuni, dar ,oarte &o,i&ticat, a,lat la el aca&)*
-.

SPA#'* SACR' A* #$#M##

nou) cale de a @vedeaA realitatea, prin utilizarea e"i&iilor de "icrounde, ceea ce i%a o,erit un avanta: e2traordinar #n c)utarea r)&pun&urilor #n lu"ea #n care tr)i"* Chiar (i guvernul no&tru, a,l$nd de activitatea &a, nu a reu(it &)%i copieze tehnicile, p$n) de cur$nd* Lon &pune c) el (i a&ocia'ii &)i, unul dintre ei ,iind -li" -purling 1cu cercetarea &a incredibil) legat) de bobineI, au a,lat ceva #n leg)tur) cu natura care ar putea vindeca proble"ele de "ediu ale planetei (i doreau ca eu &) a,lu "ai "ulte de&pre cercet)rile ,)cute de ei* Lon "i%a &pu& c), #n Denver, au reu(it &) cure'e poluarea din at"o&,er) (i c) aerul de acolo e&te, #n prezent, ,oarte curat* M%a rugat &) vin (i &) v)d cu ochii "ei* =" ,o&t uluit, #ntruc$t a" locuit #n 0oulder, Colorado, la doar c$'iva kilo"etri de Denver, care la acea vre"e % la &,$r(itul anilor (aptezeci % era ora(ul cu cel "ai poluat aer din ="erica, chiar "ai poluat dec$t 7o& =ngele&* De ,apt, ace&ta a ,o&t unul dintre "otivele pentru care a" plecat din 0oulder* 7a #nceput, a" crezut c) Lon e2agereaz), #n&) cuno&c$ndu%i geniul (i intelectul, a" con&iderat c) orice poate ,i po&ibil* +rin ur"are, "%a" hot)r$t &) "erg #ntr%acolo* #"i propu&e&e" de:a &) @evadezA pu'in, iar acea&t) aventur) p)rea &) ,ie cel pu'in intere&ant)* M%a" deci& &) ,iu receptiv, lip&it de pre:udec)'i
-/

Drunvalo Melc i!ede"

D &)pt)"$n) "ai t$rziu, ") a,la" #n avionul c)tre Denver, #ntr%o at"o&,er) "ai curat) dec$t v)zu&e" eu vreodat)* Era ca (i cu" nu e2i&ta at"o&,er) deloc* +utea" vedea copacii de pe "un'ii a,la'i la "are di&tan') 1la 32 de kilo"etri di&tan')I* +rivea" ca un turi&t ce vede pentru pri"a oar) un t)r$" e2otic, ui"it de li"pezi"ea aerului pe care n%o v)zu&e" c$t ti"p a" locuit #n acele locuri* = &pune c) cele v)zute "i%au trezit intere&ul, ar ,i prea pu'in % era" uluitE -) ,i ,o&t cu adev)rat opera lui LonG 7a aeroport, un ta2i &%a apropiat de "ine, iar (o,erul p)rea &) e"ane o &tare rela2at) (i lini(tit)* M%a #nde"nat &) ") a(ez pe &caunul din ,a'), ca (i cu" a" ,i ,o&t buni (i vechi prieteni, iar #n &curt ti"p, ne #ndrepta" c)tre ca&a (i laboratorul de cercetare ale lui -li" -pur% ling, un loc pe care nu%l v)zu&e" niciodat), dar de&pre care auzi&e" "ulte lucruri* #"i a"inte&c c) "%a" uitat #n ochii ta2i"etri&tului (i ace&ta p)rea &) ,ie co"plet eliberat de &tre&, o calitate de&tul de neobi(nuit) pentru un (o,er de ta2i* 7%a" #ntrebat ce p)rerea are de&pre &lu:ba &a* +rivind #n ,a'), "i% a zi& c)%i place "ult ceea ce ,ace* 7$ng) el, oa"enii &e de&chideau (i #(i pove&teau e2perien'ele avute #n c)l)toriile ,)cute pe&te tot #n lu"e* Cu acea&t) ocazie, "%a #ntrebat de ce a" venit #n Denver* /%a" &pu& c) a" venit #n c)utarea unui r)&pun& la proble"ele pe care le are lu"ea #n
-0

SPA#'* SACR' A* #$#M##

el* @3oat) lu"ea de aici &e &i"te e2traordinar de bineE Mtii cu"va ce &%a #nt$"platGA >u a" &pu& ni"ic, #ntruc$t nu (tia" r)&pun&ul la acea&t) #ntrebare* #ntr%un ,inal, a oprit "a(ina #n ,a'a unor cl)diri vechi cu dou) eta:e, pe o &trad) lung) ce duce la Mcoala de Mineri din Nolden, Colorado* #n ace&t loc, trebuia &) ") #nt$lne&c cu -li" -purling, unul dintre cercet)torii care co"pila in,or"a'ia e2peri"ental) de&pre un nou in&tru"ent de reducere a polu)rii, nu"it <%2* Era o inven'ie "inunat), care captura #ntr%un ,el ,or"a de und) a norului #nc)rcat cu ploaie, chiar #n clipa #n care ,ulgera, (i o tri"itea pe o &upra,a') de 5K de kilo"etri, &p)rg$nd hidrocarburile #n "olecule ino,en&ive, o2igen (i vapori de ap)* Era adev)ratG =(a p)rea din re&pirarea aerului curat de pe &trada lui -li"* =" b)tut la u() (i l%a" auzit pe -li" zic$ndu%"i &) intru, ceea ce a" (i ,)cut* Ca&a lui era, #ntr% adev)r, un adev)rat laborator (i nu un loc unde &) locuie(ti, &) ")n$nci (i &) dor"i* =" realizat #n&) c) locul unde tr)ia el &e a,la la eta:, &eparat de lu"ea &a de cercetare* 0obine de cupru de diver&e ")ri"i &e a,lau pe&te tot pe podea (i erau (i alte obiecte a c)ror #ntrebuin'are doar Du"nezeu (i -li" o cuno(teau* +entru ace&t o", care p)rea o co"bina'ie #ntre Merlin cu barba &a lung) (i alb) (i un coCboy, ace&te @bobine vechiA ,)ceau ceva care a:uta la puri,icarea polu)rii din aerul Denverului*
75

Drunvalo Melc i!ede"

/at) cu" ,unc'ioneaz) un <%2 % de ,apt, lucrurile &unt cu "ult "ai co"ple2e, dar nu pot dec$t &) apro2i"ezH ,or"a de und) pe care o e"ite un nor de ploaie, chiar #n clipa #n care e&te pe cale &) de&carce un ,ulger, e&te duplicat) #ntr%un aparat &pecial 1nu e&te vorba de <% 2I* =poi, e&te conectat) la un cip de co"puter din <%2, a c)rui &i&te" de tran&"i&ie 1&peaker (i raportorI o tri"ite #n at"o&,er) printr%o bobin) #nca&trat), nu"it) ar"onizator* For"a%und) cre(te apoi (i &e e2tinde #ntr%o ,or") de c$"p toroidal 1ca o gogoa()I, a,ect$nd undele de gravita'ie, pentru a cur)'a poluarea, de la di&tan')* <%2 are patru butoane ata(ate la cap)tul ti:elor de "etal ,iletate, ce ,or"eaz) un tetraedru*

=t$t Lon, c$t (i -li" con&iderau c) ace&t c$"p energetic toroidal e&te @viuA 1(i la ,el a" crezut (i eu dup) ce a" v)zut ,elul #n care interac'ioneaz) cu naturaI* Era" c$t &e poate de receptiv, #ntruc$t toate ace&te reprezentau, la acea vre"e, lucruri noi pentru "ine* 7a #nceput, a" #nv)'at cu" &) reglez un <%2 prin
-1

SPA#'* SACR' A* #$#M##

tea" cele patru butoane ale unit)'ii* Era &i"pluF av$nd "ult) e2perien') #n do"eniul e2tra&enzorial, pentru "ine ace&t lucru era ab&olut ,ire&c* 1Mai t$rziu, a" a,lat c) doar c$'iva oa"eni putea ,ace ace&t lucru, dar (i c) oricine, av$nd in&truirea adecvat), putea ob'ine rezultate*I =" continuat &) e2er&ez p$n) #n ziua #n care -li" (i Lon au con&iderat c) era" preg)tit &)%"i te&tez aptitudinile* 3rebuia &) reglez un <%2, #n aer liber, (i &) readuc #n echilibru o "ic) zon) din Denver, care &e @deregla&eA* 1Dac) un <%2 &e deregleaz), regiunea #n care lucreaz) &e va #ntoarce ,oarte repede la &tadiul ini'ial de poluare, de obicei #n doar dou) &)pt)"$ni*I =proape c) nu%"i venea &) cred c) vreo regiune a ora(ului Denver putea ,i poluat), #n&) a"$ndoi "i%au garantat c) era adev)rat* =" "er& cu "a(ina ca" 30 de kilo"etri, #n partea de &ud%e&t a Denverului, o zon) pe care nu o cuno(tea", iar apoi ne%a" #ndreptat &pre peri,eria ora(ului* =" parcat "a(ina pe (o&ea (i a" urcat pe un deal, #n v$r,ul c)ruia &e a,la o p)durice* >u voi uita niciodat) ce a" v)zut atunci c$nd a" a:un& #n v$r,ul dealului (i a" privit #n valea de pe cealalt) parte* #ntreaga vale era acoperit) de un nor de poluare, ro(u%"aroniu, care &e #ntindea pe "ai "ul'i kilo"etri* Dede&ubtul unui cop)cel, a&cun&) de privirea trec)torilor, &e a,la o unitate <%2 care%(i c$nta #ncet "elodia unui nor de ploaie* +roble"a era c) &e dezacorda&e* Lon (i -li" "i%au &pu& &) ") a(ez #n ,a'a
77

Drunvalo Me,c i!ede"

E2act #n clipa #n care a" #nceput &) rote&c butoanele, Lon "%a oprit (i "i%a &pu&H @'ine ochii de&chi(i (i ui% t)%te la norul de poluareA* >u a(a ,u&e&e" in&truit, #n&) l%a" a&cultat (i a" privit norul, #ncep$nd #nc) o dat) &) reglez butoanele* Lon "%a oprit din nou (i "i%a zi&H O=&cult) (i p)&)rile #n acela(i ti"pA* M%a" #ntor& &pre el (i l%a" #ntrebatH @+o,ti"GA >i"eni nu po"eni&e ni"ic de p)&)ri, #n ti"pul antrena"entului* = repetatH @=&cult) p)&)rile* ;ei #n'elege de ceA* >u #n'elegea" la ce &e re,erea, dar a" continuat* #n ti"p ce a" #ntor& pri"ul buton, a" &i"'it cu" regiunea #ncepea &) &e &chi"be #n :ur, dar #n lu"ea vizibil) nu &e #nt$"pla ni"ic* Cu toate ace&tea, c$nd a" reglat (i al patrulea buton, totul &%a #nt$"plat &i"ultan % ceea ce "%a &urprin& ,oarte "ult* 0ru&c, norul ro(u%"aroniu de poluare a di&p)rut, ,)c$nd loc unei at"o&,ere curate (i &enine* Era ca un "iracol* #n aceea(i clip) #n care norul a di&p)rut, #n :ur de o &ut) de p)&)ri au #nceput &) ciripea&c) (i &) c$nte pe&te tot #n :urul "eu* +$n) atunci nici nu realiza&e" c) &unt acoloE Cele dou) #nt$"pl)ri au avut un e,ect &traniu a&upra "ea, la nivel p&ihic* ;)zu&e" (i &i"'i&e" puterea aparatului <%2, iar #n acel "o"ent, a" con(tientizat c) acea&t) nou) (tiin') era real) (i c) trebuia &) #nv)' "ai "ulte de&pre ea, prin e2perien') direct)* !n acea perioad) % #n "od &pecial #n anii 4555 (i 455K % aerul din Denver deveni&e ,oarte curat, #n&) =gen'ia pentru +rotec'ia Mediului a ora(ului, (i%a arogat toate "eritele pentru ace&t ,eno"en* =gen'ia
-)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

a" #n'ele& c) =+M%ul din Denver #(i a&u"a "eritele pentru ceva ce nu era ,)cut de agen'ie* =poi, Lon (i -li" au te&tat aparatul #ntr%un laborator independent din Fort Collin&, Colorado, ceea ce a dovedit ,aptul c) <%2 ,)cea e2act ceea ce a" v)zut c) ,ace* Cei care au te&tat%o, au l)&at unitatea &) "earg) o perioad) de ti"p, iar apoi au oprit%o* =u con&e"nat (tiin'i,ic c) nivelul polu)rii a &c)zut c$t ti"p unitatea a ,unc'ionat % iar apoi, c$nd a ,o&t oprit), a cre&cut* =u repetat ace&t te&t ti"p de trei luni* 3otodat), cei de la For'ele =eriene -9= de la baza For'elor =eriene .irkland, "onitorizau at$t ace&t e2peri"ent, c$t (i cel ini'iat de "ine #n +heo% ni2 % de&pre care voi di&cuta i"ediat % (i ne%au #ntrebat dac) &unte" de acord &) ,i" te&ta'i de c)tre echipa lor (tiin'i,ic)* =" acceptat, iar acele te&te au de"on&trat de,initiv c) <%2 puri,ica, real"ente, poluarea at"o&,eric)* C$nd ne%a" #ntor& #n laborator, Lon (i -li" "i%au o,erit propria unitate <%2, pentru a ,ace e2peri"ente (i la "ine aca&), #n =rizona* 3rebuie &) recuno&c c) ") &i"'ea" e2act ca un copil care toc"ai pri"i&e "ult%dorita :uc)rie* =" a(teptat ner)bd)tor &) a:ung aca&), pentru a te&ta "ai departe ace&t aparat incredibil* C$nd a" a:un& aca&), pe data de 30 "ai 455K, ziarele din =rizona de&criau proble"a polu)rii at"o&,erice care, #n ora(ul +hoeni2, cre&cu&e la cote alar"ante* Nuvernatorul -2 =rizonei, Fi,e -y"ington,

Drunvalo Melc i!ede"

Nuvernatorul -y"ington a #n,iin'at o Strategie de conservare a stratu ui de o)on , condu&) de avocatul <o% ger Ferland* #n leg)tur) cu proble"a polu)rii, do"nul Ferland a &pu&H @;o" #ncerca orice* >u e2i&t) nici o "etod) pe care &) nu o lu)" #n con&iderare, indi,erent c$t de radical), bizar), di,icil) &au &cu"p) ar ,i* ;o" #ncerca oriceA* El &punea c) e&te ab&olut nece&ar ca ora(ul +ho% eni2 &) ,ie cur)'atF poluarea at"o&,eric) avea &) di&trug) turi&"ul (i &) a,ecteze &)n)tatea tuturor cet)'enilor* =&t,el c) i%a" &cri& o &cri&oare do"nului Ferland, cer$ndu%i a:utor pentru a"pla&area unei unit)'i <%2 #n ora(ul +hoeni2* #ntruc$t avea" dovezi (tiin'i,ice c) ace&t aparat d)dea rezultate % ate&tate at$t #ntr%un laborator (tiin'i,ic independent, c$t (i de c)tre For'ele =eriene -9= % (i dat ,iind c) nu cerea" &pri:in ,inanciar, a" pre&upu& c) ne vor a&culta* C$t de "ult "%a" #n(elatE #n &cri&oarea pe care a" tri"i&%o, nu a" ,)cut dec$t &) cer pri")riei ora(ului +hoeni2 &) ne o,ere o (an&) de a le de"on&tra c) puri,icarea aerului e&te po&ibil)* >e o,erea" &) pl)ti" toate co&turile, iar tot ce trebuiau ei &) ,ac) era &) ne recunoa&c) prezen'a (i &) ne "onitorizeze realiz)rile* =" pri"it un tele,on din partea pri")riei, de la un b)rbat pe nu"e Loe Nibb&, care "i%a &pu& c) nu &unt intere&a'i de unitatea noa&tr) <%2 (i c) nu ne vor o,eri nici un a:utor* ;) i"agina'i c$t a" ,o&t de ui"it* De abia atunci a" #nceput &) #n'eleg c) articolul din ziar ,u&e&e &cri& doar #n &cop publicitar
20

SPA#'* SACR' A* #$#M##

Din ,ericire, ni"eni nu ") putea #"piedica &) ,ac e2peri"ente, #ntruc$t <%2 ,unc'ioneaz) cu o baterie de nou) vol'i (i utilizeaz) "ilivol'i pentru a opera, iar legea ,ederal) &pune c) orice aparat care ,olo&e(te "ai pu'in de un Catt, nu e&te &upu& controlului legal* +rin ur"are, pe data de P iunie 455K, pe cont propriu, a" activat pri"ul <%2 #n Cave Creek, la "arginea de &ud a ora(ului -cott&dale* =erul era at$t de "urdar (i u&cat #n acea zi, #nc$t era greu de re&pirat* >u ploua&e de luni de zile (i p$n) (i unii cactu(i "ureau* #n pri"ele trei zile nu &%a #nt$"plat ni"ic* =poi, #n cea de%a patra zi, dea&upra ca&ei "ele a ap)rut un nor negru de ploaie* >u e2i&ta nici un nor #n toat) =rizona, cu e2cep'ia ace&tuia de dea&upra ca&ei "ele (i a "icu'ei unit)'i <%2* =poi, norul a #nceput &) &e e2tind) (i &) crea&c) #n di"en&iune* #n cea de%a zecea zi, norul cre&cu&e p$n) la 25 de kilo"etri #n dia"etru (i, pentru pri"a dat) dup) "ult ti"p, a #nceput &) plou), cu ,ulgere* Mi ce ,ulgereE >u "ai v)zu&e" a(a ceva dec$t de dou) &au de trei ori #n via'a "ea* Furtuna a continuat ore #n (ir, iar ,ulgere uria(e br)zdau cerul* =erul avea "iro&ul pl)cut al ozonului* =poi, cerul &%a de&chi& pentru o rev)r&are de ap)* #ncep$nd de atunci, a plouat aproape #n ,iecare zi, cur)% '$nd aerul de poluare (i u"pl$nd r$urile (i lacurile cu ap) proa&p)t)* +e data de 4 &epte"brie 455K, ,or"a de und) creat) de <%2 era &tabilit) (i, #ncep$nd cu acea zi, nu
21

DrunvaloMelc Melc i!ede" i!ede" Drunvalo SPA#'* SACR' A* #$#M##

acestuia era pus din cau)a prob $n (ul a -e pri"it pri"a alert) pe anul 455K* #n e"e. ti"pul data de$nCperico iunie 0773, a"acestei insta at un siste" artico sete&t spunea guvernatoru S/"ington a iniiat ace&tui 1dec ,apt, in&tala&e" o ade doua unitate "ini"a in ,ave ,ree9, care are 4i!e o ra) apro+i"ativ o Strategie de ora(ul conservare a stratu ui luna de condus de <%2 chiar #n +hoeni2, #n "artie 4556, >> de 9i o"etri. Siste"u are nevoie deo)on, trei )i e pentru a avocatu :oger 4ercare and. =" ane+at artico !ina u "otiv #ncepu&er) &e a vad) se activapentru i de trei uni pentru a se acest stabi&) i)a. -e data de scrisorii. Do"nu 4er!unciona and spus, de e"a rezultateI, nivelul de ahidrocarburi dinprob ora(ul 0 septe"brie 0773, co"pegat et. $ntr-un ora ca po urii# @ 5o" $ncerca orice. ?u este ni"ici o "etod pe +hoeni2 nu a variat aproape deloc* 9neori, #n "i:% -hoeni+ ar trebui s !uncione)e ce puin )ece ast!e de locul nivelul ci,ra ucru. zero* Din care sora(ului, nu onu u" $n considerare, indi!erent c%t de radiuniti, $ns ne-a" putut indica per"ite acest =ctivane,ericire, <% 2 nu a scu"p #nl)turat (i 5o" nitra'ii, care &unt ca , bi)ar, di!ici sau ar puin, !i. $ncerca orice'. rea unei singure uniti era prea dar era "ai bine cauza polu)rii ozonului, dar chiar a datcare rezultate dec%t=tunci ni"ic. a" vorbit cu do"nu @oe Aibbs, se a! #n $n cazul hidrocarburilor* 3otul e&te #nregi&trat #n echipa strategiei de de conservare a stratu uiorau de o)on, Dnainte de data 0 septe"brie 0773, -hoactele o,iciale* despre siste"u de puri!icare a aeru ui pe care -a" eni+ $nregistra "u te )i e cu nive uri de po uare autiar7a ,inalul ace&tui e2peri"ent, (tia" i)at $n Denver, ,o orado, $n anu 077>. $n perioada de "ant i era pe ca e s !ie trecut, $n eva uarea =-E-u cu ui, &iguran') c) <%2 era un &ucce&, #n&) For'ele ti"p $n care orae a" !oor osit acest siste", orau Denver a $n$n categoria !oarte po uate. Dar dup 0 septe"=eriene -9=, care #"i "onitoriza&er) ac'iunile, "i% registrat anu at"os!era cea "ai curat sa. brie 0773, nucu s-a "ai $nregistrat nici o )i din cu istoria nive uri de au cerut &) #nchid activitatea* ;roiau &) vad) ce &e po uare D . Aibbs $ngrijortoare, ne-a spusiar c nu po uarea este interesat a sc)ut de siste"u conside#nt$"pl) (i, #n acela(i ti"p, "%au in,or"at c) =+M rabi . Bndar, una "ai 0776, a" "ai insta at unitate $n nostru, $ntruc%t consu" puin de o un watt, nu -9= nu va per"ite niciodat) ca ace&t &i&te" &) &e apropierea ui. =ceasta a s !cut ca siste"u s e+ista vreo aeroportu ege care s ne inter)ic !ace" e+peri"endezvolte* Mi%au &ugerat &) plec din -tatele 9nite (i devin "ai puternic a dat "ai do"nu "u te re)u tate. c vo" te, dac dori". B-a"si co"unicat ui Aibbs &) #ncerc #n che alt) parte* =&t,el, av$nd aprobarea suporta toate tuie i e testu ui and pe care vo" e!ectua. Fa)a 4ore or =eriene Gir9 din $?ew Ee+ico a For'elor =eriene -9=, a" #nceput &)%"i conduc :spunsu ui a !ost, i deactivitatea aceast dat, negativ. L-a" $npre)entat interes pentru noastr. =u e!ectuat cercetarea pe puin p)"$nturi &tr)ine* Din lunasuntei iunie trebat teste pe dac o parte ce din echipa"entu va "onitori)a nostru e+peri"entu i, dac i a 4Q55K, p$n) #n "ai 455R, a" lucrat cu <%2 (i a" interesat de prerea putei suna pe re!u)at. ,onsider c nu a !or"at, vrut s ne $ajute de oc. =" perob'inut rezultate ui"itoare, care, din ne,ericire, nu ocotenentu co one -a" Furr, ca a !iind nu"ru de te e!on# ceput atitudinea do"nu ui Aibbs !oarte di!erit de au ,o&t recuno&cute de pri")ria +hoeni2* >;> ce a co"unicat do"nu 4er and $n artico u "enceea !ntr%un ,inal, a" "ai tri"i& o &cri&oareH ionatEotivu "ai sus. Dup c%teva uni, atunci c%nd a" $ncercat pentru care scrie" aceast scrisoare este 6 "ai 0778 s-i trans"ite" date e e+peri"entu ui tiini!ic indece de a v in!or"a c vo" de"onta siste"u , $ncep%nd +ri")ria +hoeni2 pendent cu data e!ectuat de 01 "ai $n 4ort 0778. ,o =" ins, sat ,o orado, ca siste"u care de"onss se $n atenia -ri"aru ui S9ip :i"s)a dereg e)e $nc de acu" trei spt"%ni. $n decursu tra c echipa"entu nostru !unciona, era prea ocupat 1;; <. <ashington ur"toare or 7;, p%n 01; c%nd de cei )i e, uarea pentru a !i contactat. ,hiar ia atunci de po a 4ore e -hoeni+, =ri)ona 8>;;2 at"os!eric se poate $ntoarce a nive u a care se gsea =eriene, cu care co abor", au uat egtura cu do"nu Sti"ate do"nu e 0773. -ri"ar, :i"s)a, $n una "ai anu ui $nainte denu una iunie @udec%nd dup !e u a$n care Aibbs, tot a !ost interesat de siste"u nostru. 0773, a !ost scris un artico de ctre Statu =ri)ona, $n care pri"ria -hoeni+ a rspuns p%n acu" acestei tiine,
./ .. .0

SPA#'* SACR' A* #$#M##

v pute" !i de !o os $n $ncercarea du"neavoastr de a $ndeprta po uarea din orau nostru, v rug" s ne contactai. ,u respect pentru p aneta -"%nt, Drunva o Ee chi)ede9, Director Aenera ,c# Lt. ,o . -a" Furr, Statu =ri)ona Auvernatoru @ane Hu i !n ti"pul ace&tei perioade de te&t)ri, a" #nceput &) #n'eleg treptat ceea ce &e #nt$"pla #n realitate (i ,elul #n care con(tiin'a u"an) interac'iona cu c$"pul <%2* =" de&coperit c), din punct de vedre ,izic, unitatea <%2 era creat) dup) a&e")narea corpului de lu"in) % Mer%.a% 0a* +rin ur"are, ar trebui &) ,ie po&ibil ca o per&oan) care cunoa(te "edita'ia Mer% .a%0a (i, totodat), cunoa(te vibra'ia @norului de ploaieA, &) poat) uni ace&te dou) co"ponente, iar apoi &) i"ite ac'iunea unui <%2, utiliz$nd doar con(tiin'a pur), ,)r) a:utorul unui aparat* Dre #ntregi a" "editat a&upra ace&tei po&ibilit)'i* =poi, #ntr%o zi, c$nd preda" o lec'ie de&pre Mer%.a%0a, #n =u&tralia, unul dintre &tuden'i "i%a &pu&H @+)i, dac) <%2 poate "odi,ica at"o&,era dintr%o regiune, de ce nu poate ,ace acela(i lucru (i o per&oan) care cunoa(te Mer% .a%0aGA <o&ti&e e2act ceea ce g$ndea" eu ***

23ri!icarea aer3l3i /rin intermedi3l cor/3l3i de l3min 3man


.5

Drunvalo Melc i!ede"

trebuie &) ,i ,o&t #n 4556, &au #n 455R* +e&te tot izbucneau incendii, ,)r) &) e2i&te &e"ne c) &eceta &e va opri, iar aerul era greu de re&pirat* Era incredibil de u&catE !"preun) cu ace&t &tudent (i cu alte trei per&oane care erau de ,a'), a" #nceput "edita'ia Mer%.a%0a (i a" tri"i& vibra'ia unei ,or"e de und) a norilor de ploaie, prin corpul "eu de lu"in), #n a,ar), #n at"o&,era din :ur* !n acea dup)%a"iaz) nu &%a #nt$"plat ni"ic, #n&) a doua zi di"inea'), a" ,o&t trezi'i de &unetul pic)turilor de ploaie care c)deau pe acoperi(ul de "etal al c)&u'ei noa&tre, iar cerul era acoperit de cea') (i nori* =" &)rit la gea" pentru a ") uita la rev)r&area de ap) de a,ar)* Entuzia&"ul din ini"a "ea "%a ,)cut &) ") &i"t ca un copil* Mtia" c) ,unc'iona&e, dar #n acela(i ti"p, era" con(tient c) &e #nt$"pla&e o &ingur) dat) % iar o &ingur) dat) poate ,i o coinciden')* +loaia a 'inut trei zile (i nu &e opri&e nici atunci c$nd a" plecat &pre ="erica* Mai t$rziu, pe c$nd ") a,la" aca&), a" pri"it un tele,on de la prietenul "eu din =u&tralia, care "i%a &pu& c), dup) dou) &)pt)"$ni, #nc) ploua puternic* M%a in,or"at c) toate incendiile ,ore&tiere &%au &tin&, iar guvernul a declarat c) &eceta &e #ncheia&e* Deveni&e" curio&* -) ,i ,o&t adev)ratG +utea un o" obi(nuit &) &chi"be vre"ea, prin inter"ediul "edita'ieiG =poi, dup) dou) luni, #n ti"p ce lucra" cu un grup de oa"eni #n Me2ico City, le%a" &pu& pove&tea de&pre ploaia din =u&tralia* Cineva din
.1

SPA#'* SACR' A* #$#M##

tea" vedea "ai departe de dou) blocuri, c)ci re&tul era e&to"pat* De ,apt, nici nu putea" vedea cerul #n "iezul zilei* =r)ta de parc) tr)ia" cu to'ii #ntr%o cupol) cenu(ie, iar de ,iecare dat) c$nd inhala", avea" &enza'ia c) ") a,lu #n &patele unui ca"ion* Era un loc care "i%ar ,i te&tat, cu adev)rat, capacit)'ile* !n&o'i'i de pe&te patruzeci de "artori, a" "er& #n "i:locul ora(ului, la o pira"id) &tr)veche, localizat) l$ng) c$teva (o&ele* =" urcat #n v$r,, de unde putea" vedea ora(ul #n toate direc'iile, dar nu"ai la o di&tan') "ic), din cauza polu)rii* >e%a" a(ezat #ntr%un cerc, pe o &upra,a') "are, plat) (i acoperit) de iarb), a,lat) #n v$r,ul pira"idei* Cu to'ii (tia" ce voi ,ace #n continuareH avea" &) #ncep o "edita'ie, utiliz$ndu%"i c$"pul "eu Mer%.a% 0a natural, pe po&t de anten), pentru a e"ite vibra'ia ,or"ei de und) a unui nor de ploaie, e2act ca #n clipa #n care &e preg)tea un ,ulger &) taie cerul*

7a cinci&prezece "inute de la #nceperea "edita'iei, direct dea&upra capului "eu &%a de&chi&
.(

Drunvalo Melc i!ede"

de culoare alba&tr)* 3oat) lu"ea &e uita #n &u& (i ar)ta cu degetul* Naura a #nceput &) &e ")rea&c) % tot "ai "ultE Dup) #nc) cinci&prezece "inute, cre&cu&e, av$nd apro2i"ativ patru kilo"etri #n dia"etru* #n aerul poluat de dea&upra ora(ului, &e crea&e o gaur) rotund), care ar)ta ca (i cu" cineva ,olo&i&e o ,or") de t)iat ,ur&ecuri* !n :urul no&tru, #n toate direc'iile, r)")&e&e un @zidA de nori cenu(ii, #n&) dea&upra locului #n care ne a,la", #n "i:loc, aerul era curat (i li"pede* Miro&ea a tranda,iri, iar pe cerul de dea&upra noa&tr) &%a ,or"at un nor ,ru"o& de culoare roz* Era i"pre&ionant* 3i"p de trei ore (i cinci&prezece "inute, zidul nu &%a clintit* Nuvernul a tri"i& elicoptere pentru a vedea de ce &e ,or"a&e acea gaur), dar nu a" auzit niciodat) &) "en'ioneze ceva de&pre ea* 7a ,inalul "edita'iei, le%a" &pu& celor din grup c) ") voi opri pentru a ") uita &) v)d ce &%a #nt$"plat* /"ediat ce a" #ntrerupt "edita'ia, zidul de poluare a #nceput &) &e #ndrepte &pre noi* #n doar cinci&prezece "inute, (i%a preluat locul ini'ial, #nv)luindu%ne #nc) o dat) #n "iro&ul greu al ora(ului* >e a,la" din nou #ntr%un do" de poluare, care a&cundea ora(ul de privirea noa&tr)* !"i aduc a"inte cu" ") &i"'ea" #n ini"a "ea, #n ti"p ce ") a,la" #n avion, #ndrept$ndu%") #napoi #n -tatele 9nite* Era" convin& c) r)&pun&ul la toate proble"ele noa&tre era con(tiin'a u"an)* Mi% a" &t)p$nit cu greu bucuria #n ti"pul acelui lung dru" &pre ca&)* Dup) acea&t) #nt$"plare, a"
.)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

6nt7lnirea c3 8/a9i3l din interior3l inimii

>u%"i "ai a"inte&c unde anu"e era" #n =nglia, dar ne a,la" la o "la(tin) unde &oarele nu &e ar)ta&e de pe&te (a&e luni de zile* #ntregul pei&a: era a,undat #ntr%o cea') groa&), care ,)cea ca totul &) ,ie u"ed* +reda" unui grup de apro2i"ativ cincizeci de oa"eni de&pre Mer%.a%0a (i, #n a patra (i ulti"a zi a atelierului de lucru, a" &ugerat &) #ncerc)" &) puri,ic)" poluarea din aer prin acea&t) "edita'ie % #n&) aici nu era poluare at"o&,eric), ci doar cea')* C)l)uzirea "ea interioar) "i%a &pu&H @>u te #ngri:ora* F) "edita'ia (i vezi ce &e #nt$"pl)A*

>%a ,o&t u(or &) conving ace&t grup de englezi &) ia&) #n cea') (i ploaie (i &) ne a(ez)" #n cerc, pe un c$"p u"ed (i aluneco& % dar, #ntr%un ,inal, au acceptat* Cred c) au crezut c) &unt pu'in nebun, dar totu(i "%au crezut* Cu to'ii (i%au adu& u"brele (i &aci negri de pla&tic pe care &) &e a(eze* >e%a" a(ezat #n cerc, #n cea') (i ploaie, 'in$nd #n "$ini u"brele pentru a ne
.2

Dru n va #o Me,c

i!ecic"

!n t)cere, a" #nceput "edita'ia, a(tept$ndu%") &) &e #nt$"ple ceva, #n&) ,)r) &) (tiu ce anu"e* Dup) cinci&prezece "inute, dea&upra capetelor noa&tre &%a ,or"at o pat) alba&tr), care a #nceput &) &e e2tind) e2act ca cea din Me2ico City* >u"ai c), de acea&t) dat), &%a e2tin& "ult "ai repede, a:ung$nd &) ")&oare ca" 43 kilo"etri #n dia"etru* >e a,la" acu" &ub un cer &enin (i alba&tru, &oarele ap)r$nd de dup) zidul de cea') care ne #ncon:ura ca un gard #nalt de 43 kilo"etri* Mi, dintr%o dat), &%a #nt$"plat* Cu to'ii a" ,o&t cople(i'i de un &enti"ent &pecial (i a" &i"'it prezen'a lui Du"nezeu* Mi &e ,urnica&e pielea pe "$ini* >e%a" uitat la cer (i a" v)zut luna plin), &tr)lucind puternic dea&upra noa&tr)* >u"ai c) ceva era di,erit* Cerul era at$t de &enin, #nc$t p)rea c) nu e2i&t) deloc at"o&,er)* #n :urul lunii era ceva de&pre care auzi&e", dar nu v)zu&e" niciodat)H &tele*** &tele #n :urul lunii, #n "iezul zileiE Era ,a&cinantE Dintr%o dat), aten'ia "i &%a #ndreptat c)tre p)"$nt (i a" re"arcat c) pe l$ng) noi erau tot ,elul de ani")% lu'e % veveri'e, roz)toare, c$ini % care ne priveau* Multe p)&)ri &e aduna&er) #n copacii din :ur, c$nt$nd u(or* M%a" uitat la oa"enii din cerc (i era evident c) &e g)&eau #ntr%o &tare "odi,icat) de con(tiin')* =" z$"bit, g$ndindu%") la -,$ntul Franci&c (i a" privit cu" ani"alele #ncercau &) &e apropie c$t "ai "ult de noi* !"i a"inte&c c) doar "i%a trecut prin "inte
/3

SPA#'* SACR' A* #$#M##

?idul de cea') a&cun&e&e &oarele, #n&) #n clipa #n care a ap)rut dorin'a "ea de a avea c)ldur), &%a creat o gaur) #n acel v)l de abur, e2act unde &e a,la di&cul &olar, l)&$nd &) treac) o raz) de lu"in) cald)* 3i"p de o or) (i :u")tate, gaura a 'inut pa&ul cu &oarele (i grupul no&tru a ,o&t #"b)iat #n acea&t) lu"in) &tr)lucitoare, #n ti"p ce ne ruga"* !ntr%un ,inal, a" hot)r$t c) v)zu&e" &u,icient, iar &oarele avea &) apun) #n ca" dou)zeci de "inute* =&t,el c) a" &pu& tuturor c) voi #ncheia "edita'ia, iar c$nd a" ,)cut%o, cercul de cea') den&) &%a #ntor& #n &pa'iul #n care ne g)&ea"* #n doar c$teva "inute, a" ,o&t cuprin(i din nou de negur) (i ploaie* =tunci c$nd ne%a" ridicat #n picioare, &%a produ& un adev)rat "iracol* 7a ace&t atelier veni&e, #n&o'it de &o'ia /ui, un b)rbat care era 'intuit, de zece ani, #ntr%un &caun cu rotile* >u putea &ta #n picioare dec$t pentru c$teva &ecunde, ti"p #n care #(i &chi"ba pozi'ia, &au &e "uta #n alt &caun, iar &o'ia era "ereu al)turi de el* #n clipa #n care cercul a #nceput &) &e de&tra"e, ace&t b)rbat &%a ridicat de unul &ingur (i a #nceput &) "earg), l)&$ndu &caunul cu rotile #n ur"a &aE MergeaE Era incredibilE -e cl)tina pu'in, #n&) "ergeaE -o'ia lui a r)"a& ,)r) cuvinte, #n&) "i%a &pu& "ai t$rziu c) nu nu"ai c) a #nceput &) "earg), dar (i coloana i &e #ndrepta&e (i c$(tiga&e 45 centi"etri #n #n)l'i"e* /ni"ile ne%au ,o&t inundate de bucurie, aduc$nd (i "ai "ult) ,or') #n c$"pul din :urul no&tru*
/-

Drunvalo Melc i!ede"

Cuno(tea" o doa"n) care le era prieten) (i, #n ,iecare an, ") &una pentru a%"i &pune ve(ti de&pre acel b)rbat* Dup) cinci ani de zile, el era &)n)to& (i "ergea nor"al* /at) cazul unui o" care a v)zut adev)rata natur) a realit)'ii, ca rezultat al e2perien'ei din c$"pul energetic creat de noi* -unt de p)rere c) el a realizat c) totul e&te lu"in) (i c) lu"ea e&te creat) din interiorul &u,letului u"an* Mtia, ,)r) #ndoial), c)% (i putea vindeca boala prin inter"ediul propriei &ale con(tiin'e % ceea ce a (i ,)cutE =cea&t) e2perien') din =nglia "i%a &chi"bat via'a (i "i%a o,erit #nc) o revela'ie* M%a ,)cut &) #n'eleg c), #n interiorul &u,letului u"an, &e a,la un @cevaA "ult "ai ")re' dec$t #(i puteau i"agina (tiin'a &au "intea ra'ional)* 7u"ea din e2terior e&te creat) de o lu"e interioar) (i (tia", #n "od intuitiv, c) acea&ta &e a,l) #n ini"a u"an) % de ace&t lucru era" &igur* Mtia" c) ace&t @cevaA &e g)&ea #n interiorul ini"ii, deoarece, #n ti"p ce &t)tea" #n c$"pul "eu Mer%.a%0a, e"i'$nd vibra'ia unui nor de ploaie, putea" &i"'i loca'ia #n care &e a,la &ur&a vibra'iei %

/.

CA2ITOLUL DOI
A 4EDEA +$ +$%'$ER#C

D ,e"eie oarb) poate vedea Copiii clarv)z)tori ai Chinei /nge 0ardor % = vedea cu "$inile (i cu picioarele Copiii cu capacit)'i e2tra&enzoriale deo&ebite din China =cade"ia /nterna'ional) de Dezvoltare 9"an) de l$ng) Mo&cova Li""y 3Cy"an (i copiii &peciali din 0ulgaria
t

O !emeie oar. /oate :edea

u c$'iva ani #n ur"), era" bun prieten cu +ete Carroll care, #n acea vre"e, era antrenorul prin% cipal al >eC neap)% ork Let&J* #"i tot &punea c) trebuia

//

Drunvalo Melc i!ede"

rat &) cuno&c o ,e"eie ab&olut neobi(nuit), #ntruc$t el era de p)rere c) ") va intere&a ,oarte "ult ceea ce avea ea de #"p)rt)(it* Era" at$t de ocupat, #nc$t l%a" tot a"$nat ti"p de c$teva luni* =poi, #ntr%o zi, "%a #ntrebat dac) poate &)%i dea nu")rul "eu de tele,on (i dac) putea &) ") &une* =" ,o&t de acord (i a&t,el a" #nt$lnit%o pe Mary =nn -chin,ield, o ,e"eie ,oarte &pecial)* 1=" "en'ionat%o pe &curt #n pri"ul "eu volu", Strvechiu Secret a 4 orii 5ieii.) Mary =nn era co"plet oarb) % "ai e2act, nu avea ochi (i nu putea vedea ab&olut ni"ic* Cu toate ace&tea, reu(ea &) &e ocupe de treburile zilnice % putea chiar citi o carte (i &e putea uita la televizor, ,)r) vreun a:utor din e2terior* Cercet)torii de la >=-= au realizat te&te e2ten&ive pentru a de&coperi ,elul #n care reu(ea ea &) @vad)A* =u #ntrebat%o ce vedea #n interiorul capului ei #n ti"p ce &e a,la #ntr%o ca"er), iar ea % a(a cu" "i%a pove&tit "ai t$rziu % le%a &pu& c) &e "i(ca prin &pa'iul co&"ic (i ur")rea #n per"anen') ce &e #nt$"pla #n &i&te"ul &olar* Mi "ai intere&ant a ,o&t ,aptul c) le%a &pu& c) era #nchi&) #n ace&t &i&te" &olar (i nu putea pleca* De&igur, >=-= nu a crezut c) ea @&e "i(ca prin &pa'iuA % prin ur"are, au creat un te&t pentru a vedea dac) &pune adev)rul* =u rugat%o &) &e depla&eze pe l$ng) &ateli'ii lor (i &) citea&c) ceva % un nu")r de #nregi&trare, &au ceva de genul ace&ta* >u (tiu e2act ce anu"e a citit, #n&) a ,)cut%o cu
/0

SPA#'* SACR' A* #$#M##

>u i%au "ai dat dru"ul (i continu) &) &e ,olo&ea&c) de aptitudinile ei, #n &copuri per&onale* Eu nu cred c) a( ,i ,)cut ace&t :oc cu ei % #n&) ea l%a ,)cut* !ntr%o zi, "%a &unat (i a" #nceput &) conver&)" #n ,iecare &)pt)"$n), ti"p de apro2i"ativ patru luni* Era" ,oarte i"pre&ionat de ,elul #n care aborda natura realit)'ii #n care tr)i", pe care ea o percepea ca pe o &erie de i"agini ce%(i au originea #n propria "inte* Ea nu a con&iderat vreodat) c) acea&t) realitate e&te @real)A, #n &en&ul dat de noi ace&tui ter"en* ;orbea" la tele,on #n ,iecare Ceekend, abord$nd orice &ubiect po&ibil, "ereu din per&pectiva @i"aginilorA ei* !ntr%o zi, dup) apro2i"ativ dou) luni, Mary =nn "%a #ntrebat dac) "i%a( dori &) @v)dA prin ochii ei* >% a" ezitat (i a" #ntrebat i"ediat ce trebuie &) ,ac* Ea "i%a &pu&H @+ur (i &i"plu, #ntinde%te pe pat (i ,) ca #n ca"er) &) ,ie c$t "ai #ntunecat po&ibilA* -o'ia "ea, Claudette, a&culta&e conver&a'ia noa&tr), a(a c) a tra& draperiile (i a &tin& lu"ina din ca"er)* -e ,)cu&e t$rziu, iar a,ar) era lun) nou), a(a c) era ,oarte #ntuneric* #n "o"entul #n care Claudette a &tin& (i ulti"a veioz), nu a" "ai putut vedea ab&olut ni"ic* =poi, Mary =nn "i%a zi& &)%"i iau o pern) (i &) ,i2ez receptorul tele,onului, #n a(a ,el #nc$t &) a" "$inile libere* =" ,)cut e2act a(a cu" "i%a &pu&* M) a,la" acu" #ntr%un &pa'iu total #ntunecat, 'inea" ochii #nchi(i (i a(tepta" &) &e #nt$"ple ceva* #"i a"inte&c c) ") &i"'ea" ,oarte ner)bd)tor, #ntruc$t
/5

Drunvalo Melc i!ede"

Dup) alte cinci "inute, "%a #ntrebat din nou, dar tot nu pute" vedea ni"ic* #n&), dup) pu'in ti"p, a" putut vedea cu ochii interiori o i"agine nea(teptat), ca (i cu" a( ,i aprin& lu"ina* ;edea" un ecran de televizor % (i era at$t de real, #nc$t #"i venea greu &) cred ce &e #nt$"pla* Dchii "ei l)untrici au #nceput &) analizeze ace&t televizor interior, #ntruc$t nu "ai v)zu&e" a(a ceva niciodat)* Mary =nn a (tiut c) ") conecta&e" la viziunea ei (i "i%a zi&H @=cu" po'i vedea, nu%i a(aGA >%a" putut &pune dec$tH @Da, dar ce e&te a&taGA @E&te doar o alt) ,or") de a vedea* +o'i &) vezi ecranele "ai "ici din :urul celui "areGA !n centru, a" v)zut un ecran "are, care p)rea &) ,ie la o di&tan') de 35 c" de ochii "ei* Mai "ulte ecrane "ici erau aliniate de%a lungul peri"etrului &)u % ca" (apte ecrane &u& (i :o& (i (a&e pe laterale* +e ele vedea" i"agini care &e "i(cau ,oarte rapid, ,iecare o,erind in,or"a'ii de&pre ecranul central*

/1

SPA#'* SACR' A* #$#M##

ur"at in&truc'iunile* =ce&t ecran ar)ta i"agini cu ,iin'e vii (i cu ,or"e geo"etrice* Cu alte cuvinte, vedea", &) zice", un c$ine, care era ur"at de un copac (i un cub, iar apoi un c$ine (i o ,loare, iar apoi un octaedru &au o i"agine geo"etric) de orice ,el* /"aginile au continuat &) curg) a&t,el, la o vitez) at$t de "are, #nc$t "intea "ea de abia putea &) di&ting) ,or"ele* Mary =nn "i%a &pu& c) ace&t ecran "ai "ic #i ar)ta ce anu"e &e a,la #n apropierea corpului ei ,izic % #i per"itea &) @vad)A, de(i era oarb)* 9i"itorE =poi, "%a invitat &) ") uit la ecranul "ai "ic din &t$nga%:o&* Din nou a" v)zut i"agini care &e "i(cau ,oarte rapid, dar ar)tau oarecu" ciudat* #n,)'i(au oa"eni care nu p)reau &) ,ie u"ani % iar uneori, #(i ,)ceau apari'ia (i del,ini* Mary =nn "i%a &pu& c) ace&ta era &i&te"ul &)u de co"unicare cu @,ra'ii (i &urorileA ei din &pa'iul co&"ic (i din alte di"en&iuni* -e re,erea, bine#n'ele&, la e2tratere&triE !nainte &) ") pot g$ndi la cele v)zute, "i%a &pu& &) ") uit la ecranul central (i &)%i &pun ce anu"e v)d* =" v)zut o ,erea&tr) % era per,ect real), nu p)rea deloc c) ") uita" la un "onitor % (i a" v)zut &pa'iul co&"ic (i "ii de &tele, pe&te tot* >u v)zu&e" niciodat) &telele a&t,el (i putea" @&i"'iA #n corpul "eu pro,unzi"ea e2tre") a &pa'iului* Era e"o'ionant, captivantE !n acea vre"e, Mary =nn lucra cu &avan'ii de la >=-= care i%au cerut &) g)&ea&c) cele dou)zeci (i una de ,rag"ente ale co"etei -hoe"aker%7evy 5, care aveau &) &e lovea&c) de Lupiter* =&ta &e
/(

Drunvalo Melc i!ede"

Mary =nn "i%a &pu&H @Drunvalo, ne vo" #ntoarce &pre partea dreapt)* ;ei &i"'i totul #n corpul t)u, dar nu te #ngri:oraA* Dintr%o dat), a" #nceput &) &i"t ca (i cu" #"i #ntorcea" corpul, dar, de&igur, #nc) ") a,la" #ntin& pe pat* /"aginea de pe ecran a #nceput &) &e &chi"be, ca (i cu" "%a( ,i g)&it #ntr%o cap&ul) &pa'ial) care &e rotea #n &en&ul acelor de cea&ornic* =colo, e2act #n ,a'a "ea, a" v)zut unul dintre ,rag"entele co"etei pe care re&tul lu"ii o privea de la dep)rtare* Cred c) ne a,la" la 42 "etri di&tan') de acea&t) &,er) &tr)lucitoare de pra, (i ghea')* Era e2tre" de lu"inoa&) (i p)rea &) &tea ne"i(cat)* +rivea" ,i2 acea&t) @che&tieA, de parc) "%a( ,i uitat la un ,il"* !ntr%un ,inal, Mary =nn a #nceput &) vorbea&c)H @7ucrez cu >=-=, acu"* ;or &) le r)&pund la unele #ntreb)ri de&pre ace&te ,rag"ente de co"et), dar a" dorit &) vezi (i tu ceea ce pot vedea eu* Ce p)rere aiGA /"ediat, aten'ia "ea &%a concentrat a&upra altui nivel de e2perien')* Mi%a" dat &ea"a c) eu (i Mary =nn vedea" #n aceea(i "anier) ca (i ceilal'i oa"eniH privea" #nainte, dar nu putea" vedea ce &e a,la #n &patele no&tru, dac) nu ne #ntorcea"* Din e2perien'ele pe care le%a" avut #n trecut, cu alte ,or"e de via'), (tia" c), uneori, e2tratere&trii puteau vedea &,eric % #n toate direc'iile, #n acela(i ti"p* @Mary =nn, ce &e a,l) #n &patele t)uG >u #n
/)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

M%a" #ntor& &) v)d ce &e a,la #n &patele ei, iar ceea ce a" v)zut "%a ,rapat at$t de tare, #nc$t p$n) (i acu", dup) tot ace&t ti"p, a" o &enza'ie &tranie, pe ")&ur) ce #"i a"inte&c acea&t) e2perien')* Mary =nn avea o con(tiin') care nu era u"an)F #n &patele ei &e g)&ea cea de%a patra di"en&iune, iar #n ,a') era cea de%a treia* =vea o con(tiin') care interac'iona cu a"bele di"en&iuni* +$n) #n acel "o"ent, nu a" (tiut c) ace&t lucru e&te po&ibil* +entru aceia care n%au e2peri"entat cea de%a patra di"en&iune, acea&t) e2perien') e&te aproape i"po&ibil de de&cri&* 3ot ce pot &pune e&te c) partea din &pate a con(tiin'ei ei era co"plet unic)* Era o per&oan) neobi(nuit), nu doar prin ,aptul c), ,iind oarb), poate @vedeaA, #n "od cert, nu era de pe +)"$nt % ")car at$t #"i era li"pede* Era" convin& c), dac) cineva i%ar ,i analizat =D>% ul, ar ,i de&coperit ano"alii care ar indica ,aptul c) #(i are originea undeva #n a,ara i&toriei biologice a +)"$ntului* =" continuat &) co"unic)" ti"p de dou) luni* Dup) ce a" v)zut acele ecrane, ea "i%a cerut &) vorbi" nu"ai #n i"agini (i &i"boluri, pe care "%a rugat &) le notez* E2act ca #n ecranul din dreapta% &u&, ceea ce co"unica ea erau i"agini ale unor ,iin'e vii, al)turi de ,or"e geo"etrice* #ntr%un ,el, (tia" #ntotdeauna ce%"i &punea, chiar dac) "intea "ea con(tient) #nt$"pina di,icult)'i #n a #n'elege* =poi, #ntr%o zi, a" #n'ele& c) rela'ia noa&tr) &%a #ncheiat (i ,iecare (i%a ur"at dru"ul per&onal* #"i a"inte&c c), la acea vre"e, acea&t) e2perien') nu
/2

Drunvalo Melc i!ede"

vante* #n&), #n realitate, nu avea" nici o a(teptare* +ur (i &i"plu, a" ad)ugat acea&t) tr)ire la toate celelalte din ciudatul "eu do&ar % (i a" "er& "ai departe*
Co/iii clar:;tori ai C0inei

=" di&cutat ace&t &ubiect (i #n c)r'ile "ele anterioare, dar con&ider c) e&te i"portant &)%l relatez, #nc) o dat), pentru cei care nu au citit ace&te in,or"a'ii* #n ianuarie 45R5, a" citit un articol din revi&ta H"ni, care vorbea de&pre copiii paranor"ali din China, copii cu capacit)'i e2traordinare* =v$nd #n vedere c) articolul &e g)&ea #n revi&ta H"ni, i%a" o,erit aten'ia cuvenit)* -e pare c) guvernul chinez le ceru&e unor reporteri de la H"ni &) vin) (i &)%i &tudieze pe ace(ti copii deo&ebi'i* 7i &%a apu& c) "icu'ii puteau vedea cu di,erite p)r'i ale corpului, #n ti"p ce ochii le &unt acoperi'i, pentru a nu per"ite &) intre lu"ina* 7i &%a &pu& c) pot vedea cu urechile, cu v$r,ul na&ului, cu gura (i, uneori, chiar (i cu li"ba, p)rul, a2ilele, "$inile (i picioarele* !n anul 456P, #n China a ,o&t de&coperit pri"ul b)ie'el care putea @vedeaA cu urechile* Chiar dac) ochii lui erau bine acoperi'i, putea @vedeaA #n continuare, #ntorc$n% du%(i urechile &pre orice dorea &) vad)* =poi, treptat, au ,o&t g)&i'i (i al'i copii, "a:oritatea cu v$r&te &ub pai&prezece ani, care puteau vedea cu diver&e p)r'i ale corpului* =ce&t lucru i%a intrigat pe reporterii revi&tei, iar #n anul 45RP, au tri"i& #n China o echip) de 03

SPA#'* SACR' A* #$#M##

9nul dintre te&te con&ta #n alegerea, la ni"ereal), a unei c)r'i dintr%un teanc "ai "are* =poi, tot la ni"ereal), cineva rupea o pagin) (i o "ototolea i"ediat, #nainte ca cineva &) aib) ocazia &) vad) ce cuprinde* B$rtia "ototolit) era pu&) &ub a2ila unuia dintre copii, de a&e"enea, ale& la ni"ereal)* De ,iecare dat), copiii chinezi au reu(it &) citea&c) toate cuvintele de pe pagin), ,)r) nici o gre(eal)E Cu" era po&ibil a(a cevaG Nrupul de cer% cet)tori nu (tiau cu" &) r)&pund)* 3ot ce au putut &pune dup) te&tarea copiilor #n "ulte privin'e, a ,o&t c), #n "od cert, ,eno"enul era real, (i nu &ca"atorie*
In5e <ardor = A :edea c3 m7inile >i c3 /icioarele

!n al doilea volu" al c)r'ii Strvechiu Secret a 4 orii 5ieii, a" de&cri& ,elul #n care /nge 0ardor (i%a de"on&trat capacitatea de a vedea cu "$inile (i picioarele, #n cadrul unei con,erin'e de&chi&e pe care a" 'inut%o #n Denver, Colorado, #n anul 4555* M%a" #nt$lnit cu /nge #n ti"pul unui cur& de&pre "edita'ia Mer%.a%0a, pe care #l preda" #n Me2ic* Era un atelier de lucru de patru zile, iar #n cea de%a treia zi a" vorbit de&pre copiii clarv)z)tori din China, care puteau vedea cu di,erite p)r'i ale corpului* Deodat), o t$n)r) de vreo opt&prezece ani &%a ridicat (i a &pu&H @Drunvalo, (i eu pot ,ace a&ta* +ot vedea cu "$inile (i cu picioarele, cu ochii co"plet acoperi'i* =i vrea &)%'i de"on&trezGA M%a luat total pe nea(teptate, #n&), bine#n'ele& c) #"i dorea" &) ne
0-

Drunvalo Melc i!ede"

e2i&t) &ceptici #n acea #nc)pere, care nu credeau c) e&te po&ibil ca cineva &) poat) vedea cu ochii acoperi'i* -%au ridicat doi tineri* /nge i%a rugat &) vin) pe &cen) (i le%a &pu& &) #"p)turea&c) dou) bati&te (i &) (i le pun) pe ochi, #ntr%un ,el anu"e* =poi ea le%a legat ochii cu dou) e(ar,e lungi pentru a nu l)&a &) intre deloc lu"in), iar a"$ndoi au con,ir"at c) nu "ai puteau vedea ni"ic % era co"plet #ntuneric* Cei doi tineri (i%au &co& e(ar,ele, apoi /nge a ,)cut acela(i lucru % (i%a acoperit ochii % (i i%a rugat &) veri,ice (i &) &e a&igure c) nu tri(eaz) cu ni"ic* Dup) ce &%au ,)cut toate veri,ic)rile, /nge a continuat* Ea &%a a(ezat pe un &caun cu &p)tar drept, cu t)lpile lipite pe podea (i a #ntrebat dac) avea cineva o ,otogra,ie pe care &) o poat) ,olo&i* D ,e"eie a &co& o poz) din geant) (i i%a dat%o lui /nge* /nge a #ntor& i"ediat ,otogra,ia cu ,a'a #n &u&* ;$r,urile degetelor ei &%au pli"bat pe &upra,a'a pozei ti"p de trei &ecunde (i apoi a #nceput &) o de&crie #n ,a'a grupului, ca (i cu" ar ,i @v)zutA cu" ar)ta* Era o ,otogra,ie cu o &u,ragerie, #n care patru per&oane &t)teau a(ezate pe o canapea* +e peretele din &patele canapelei era ag)'at un tablou "are (i, #n re&t, nu "ai erau "ulte detalii* Era o ,otogra,ie obi(nuit), nor"al)* /nge a #ntrebatH @;re'i &) v) &pun c$te ceva de&pre oa"enii din poz), &au de&pre ca&)GA =ce&t lucru ne%a luat prin &urprindere* Fe"eia care i%a dat ,otogra,ia a pu& c$teva #ntreb)ri re,eritoare la oa"enii din i"agine, iar /nge le%a &pu& nu"ele (i,
0.

SPA #'* SACR' A* #$#M##

@Merg acu" pe hol, iar pri"a ca"er) pe &t$nga e&te dor"itorul t)uA* /nge @a intratA #n dor"itor (i a de&cri& ca"era e2act a(a cu" eraF i%a &pu& ,e"eii chiar (i ce avea pe noptier)* =poi, @a "er&A din nou pe hol, &pre baie (i a de&cri&, (i de acea&t) dat), tot ce &e a,la acolo* Fe"eia era uluit) (i a con,ir"at c) tot ce a &pu& era corect* !n acel "o"ent, unul dintre &ceptici a &)rit de pe locul lui (i a #nceput &) &trige c) totul era o ,ar&) (i c) va de"on&tra ace&t lucru* Mi%a &co& din porto,el carnetul de conducere, i l%a dat lui /nge cu ,a'a #n :o& (i a #ntrebat%oH @0ine, zi%"i ce e&teA* F)r) &) ezite, /nge l%a #ntor& cu ,a'a #n &u& (i i%a &pu&H @E&te carnetul t)u de conducere, ce dore(ti &) (tiiGA @Cite(te%"i &eria*A /nge a citit nu")rul, adre&a (i alte in,or"a'ii de pe per"i&, dar el tot nu era convin&* @-pune%"i un lucru pe care #l (tiu doar eu (i apoi te voi crede*A ?$"bind u(or, /nge #i r)&pundeH @=i venit aici cu prietena ta, dar aca&) ai alt) prieten) pe nu"e *** 1/nge i%a &pu& nu"eleI (i ai 'inut ace&t lucru &ecret, a&t,el #nc$t ele &) nu (tie de e2i&ten'a celeilalteA* 3$n)rul i%a &"ul& carnetul din "$n) (i &%a #ntor& c)tre prietena lui, care &e vedea clar c) era &up)rat)* >%a "ai &co& un cuv$nt* /nge a continuat &)%(i de"on&treze capacit)'ile, p$n) c$nd a devenit evident &) abilit)'ile &ale dep)(eau cu "ult vederea obi(nuit)* Ea nu nu"ai c) putea percepe e2act, dar (tia (i nu"ele per&oanelor din ,otogra,ii (i ceea ce g$ndeau #n "o"entul #n care au pozat* Cu totii era" ,a&cina'i ce cele v)zute*
0/

Drunvalo Melc i!ede"

&)%(i trezea&c) alte capacit)'i paranor"ale* /nge (tia de e2i&tenta a cel pu'in o "ie de copii "e2icani care puteau percepe in,or"a'ii #n ace&t "od &pecial*I S SS /nge (i "a"a ei, E""a, "%au vizitat pentru c$teva zile aca&), #n =rizona* =" deci& &) ,ace" unele te&te pentru a e2plora poten'ialul u"an #ntr%un "od "ai direct, #"preun) cu cele dou) ,iice ale "ele, Mia (i Marlee % care aveau (apte (i re&pectiv opt ani la acea vre"e % era" "artorul unei realit)'i pe care "ul'i oa"eni ar ,i nu"it%o ,antezie* Mia a ob&ervat%o #n t)cere pe /nge, ti"p de c$teva ore* #ntr%un ,inal, nu &%a "ai putut ab'ine (i a &pu&H @;reau &) ,ac ce ,aci (i tuA* /nge &%a #ntor& c)tre ea, i &%a uitat #n ochi (i i%a &pu&H @Mia, oricine poate ,ace a&ta* Ti%ai dori &) vezi ce ,ac euGA Mia a #nceput &) 'op)ie entuzia&"at)H @Da, da, daEA Deci /nge (i%a &co& e(ar,a (i a legat%o la ochi* = #ntrebat%o dac) "ai vede ceva (i a potrivit e(ar,a, #n a(a ,el #nc$t &) ,ie co"plet #ntuneric* =poi /nge a c)utat p$n) a g)&it o revi&t) cu o ,otogra,ie a unui rinocer care traver&a un r$u alba&tru, ce p)rea a ,i ,)cut) #n =,rica* /%a pu& revi&ta #n bra'e (i i%a a(ezat "$inile pe "arginea ,otogra,iei, pentru a%i indica locul unde &e a,l) i"aginea* =poi i%a &pu& Miei &) &e uite, pur (i &i"plu, #n #ntuneric* Dup) c$teva "inute, /nge a #ntrebat%o ce vede, iar Mia a &pu&H @>u pot vedea ni"ic* 3otul e negruA* /nge i%a &ugerat &) &e uite #n continuare* Dup) #nc)
44

SPA#'* SACR' A* #$#M##

Mia nu a pronun'at corect, #n&) (tia" cu to'ii ce vroia &) &pun)* Era li"pede c) Mia nu putea vedea ca /nge* =" #ntrebat%o pe /nge dac) atin&e&e u")rul Miei, #ntr%un loc anu"e* = con,ir"at (i "i%a &pu& c) e&te de p)rere c) deveni&e un ,el de anten) pentru Mia, a&t,el #nc$t &) poat) @vedeaA* 7a (coala unde #nv)'a&e &) ,ac) ace&t lucru, ,u&e&e a:utat), la #nceput, #n aceea(i "anier)* !n alt) zi, #n ti"pul unei di&cu'ii, a" #ntrebat%o cu" #i ap)reau i"aginile #n "inte, atunci c$nd @vedeaA* Dintr%un "otiv anu"e, ea a ezitat, #n&) a" in&i&tat p$n) c$nd "i%a e2plicatH @0ine, dar e&te pu'in ciudat (i de aia nu%"i place &) vorbe&c de&pre a&ta* ;)d ceva care &ea")n) cu un ecran de televizor, cu alte ecrane "ai "ici #n :urul celui din centru* Ecranele "ai "ici #"i o,er) in,or"a'ii de&pre ceea ce &e g)&e(te #n ecranul centralA* >u ") a(tepta" &)%"i &pun) a(a ceva* Era" &urprin& (i toate ace&tea "%au ,)cut &)%"i a"inte&c de Mary =nn* Mtia" per,ect la ce &e re,er) /nge, #n&) nu ,)cu&e" p$n) acu" leg)tura #ntre ecranul interior al lui Mary =nn (i copiii cu capacit)'i e2tra&enzoriale* +entru c$teva "inute, nu a" putut ro&ti nici un cuv$nt* =&ta #n&e"na c) trebuia &) reanalizez tot ce credea" c) (tiu de&pre ace(ti copii* Era adev)ratG #n&ea"n) c) to'i copiii clarv)z)tori v)d ecranul de televizor din interiorG +otrivit celor &pu&e de /nge, cel pu'in cei o "ie
05

Drunvalo Melc i!ede"

<a,ill, cei care au &cri& cartea ,opiii cu capaciti e+tra- sen)oria e deosebite ai ,hinei. +otrivit lor, guvernul chinez a te&tat pe&te o &ut) de "ii de copii cu capacit)'i e2% tra&enzoriale, care puteau @vedeaA ,)r) a%(i ,olo&i ochii* Nuvernul chinez #n,iin'a&e (coli care #i in&truiau pe ace(ti copii* #n realitate, #i #nv)'au (i #i &tudiau #n acela(i ti"p, pentru a #n'elege ace&t "are "i&ter care &e de&,)(ura chiar #n ,a'a ochilor lor* +aul Dong relateaz) ,elul #n care ace(ti copii realizau acte incredibile, #n ti"p ce cercet)torii &tudiau (i controlau ,iecare e2peri"ent, pentru a &e a&igura c) totul e&te corect* /at) un e2e"plu de e2peri"ent ,)cut acoloH &e pla&a o "a&) goal), #ntr%o zon) de&chi&)* 3otul era "onitorizat prin ca"ere video, de c)tre oa"eni de (tiin') care &tudiau ,iecare "i(care* 9nul dintre cercet)tori punea #n centrul "e&ei o &ticlu') nede&chi&) cu pilule % vita"ine, de e2e"plu % iar pe "argine, o "oned), o pietricic), &au orice altceva de di"en&iuni "ici* =poi, l)&au ca de "a&) &) &e apropie un copil, #n&) nu ,oarte aproape, pentru a nu putea atinge ceva* Folo&indu%(i capacit)'ile e2tra&en% zoriale, copilul putea ,ace ca pilulele &) treac) prin &ticla ,laconului (i &) le aduc) la "arginea "e&ei, iar "oneda &au pietricica, pluteau dea&upra "e&ei, intr$nd #n &ticla goal), dar #nc) &igilat)* -e pare c) nu era un act prea di,icil, av$nd #n vedere c) pe&te cinci "ii de copii chinezi au reu(it &) ,ac) ace&t e2peri"ent, &ub e2a"inarea "inu'ioa&) a guvernului*
01

SPA#'* SACR' A* #$#M##

de&chideau (i deveneau, #n doar c$teva "inute, tranda,iri #n,lori'i* Dac) a&ta a ,o&t o &ca"atorie, #n&ea"n) c) e&te una ,oarte bun)* =u ,o&t "ulte alte de"on&tra'ii de ace&t ,el care ar)tau capacit)'ile e2tra&enzoriale ale ace&tor copii, #n&) ideea de baz) era de&tul de u(or de #n'ele&H #n China (i #n Me2ic &e #nt$"pla ceva e2traordinar* =cu" trebuia &) a,lu dac) era vorba de un ,eno"en ce avea loc la &car) planetar), &au dac) totul &e li"ita doar la ace&te dou) ')ri* !ntruc$t at$t Mary =nn, c$t (i /nge ,olo&eau acela(i ecran l)untric pentru a vedea, trebuia &)%l #ntreb pe +aul, care i%a &tudiat "ult ti"p pe ace(ti copii, c$teva lucruri legate de copiii cu capacit)'i e2tra&enzoriale din China* 1!ncep$nd cu anul 45R5, &%au ,)cut "ulte &tudii #n China, pe baza con(tiin'ei &uperioare (i a ,eno"enelor paranor"ale la copii, care au a:un& &) ,ie publicate #n pre&tigioa&e revi&te (tiin'i,ice, precu" ?ature @urna (i "ulte altele* -unt ,eno"ene care au ,o&t docu"entate (i cercetate ,oarte "inu'io&*I 7%a" &unat pe +aul #n Cali,ornia, acolo unde lo% cuia* =" vorbit ca" dou) ore, iar &pre ,inalul conver&a'iei, i%a" pu& #ntrebarea la care dorea" at$t de "ult &) a,lu r)&pun&H @+aul, ce v)d copii ace(tia, atunci c$nd #(i 'in ochii #nchi(iG =dic), ce v)d ei #n "intea lorGA +aul a #nceput &) &e co"porte ca /nge, atunci c$nd i%a" pu& aceea(i #ntrebare, &pun$nd c) e&te
0(

Drunvalo Melc i!ede"

ginile de care au nevoieA* 7%a" #ntrebat i"ediat dac) #n :urul ecranului vedeau (i ni(te ecrane "ai "ici* +aul "i% a &pu& c) nu (tia a&taF copiii nu%i &pu&e&er) niciodat) de a(a ceva* +rin ur"are, acu" (tia" c) (i copiii chinezi vedeau un ,el de ecran, dar nu era" &igur dac) era acela(i* Da, era ,oarte e"o'ionantE -i"'ea" c) de&coperi&e" un ,eno"en univer&al, iar acu" era" (i "ai hot)r$t &) a,lu adev)rul*
Academia Interna9ional Uman de l7n5 Mosco:a de De;:oltare

9nul dintre :urnali(tii ru(i ai revi&tei electronice de &piritualitate, Spiritu ui EaIat, .o&tya .ovalenko, citi&e unul dintre articolele "ele de&pre copiii clarv)z)tori (i ecranul interior (i "i%a &pu& c), l$ng) Mo&cova, e2i&ta o (coal) &pecial), unde copii erau #nv)'a'i &) vad) ecranul l)untric* Mcoala ,)cea ni(te a,ir"a'ii ,oarte #ndr)zne'e, care, dac) erau adev)rate, aveau &) &chi"be lu"ea pentru totdeauna* >u nu"ai c) ace(ti copii puteau percepe ecranul l)untric (i puteau vedea ,)r) &) &e ,olo&ea&c) de ochi, dar puteau (i &) citea&c) o carte #ntreag), #n doar c$teva "inute, doar prin atingerea ei % #ntreaga carte le ap)rea pe ecranul din interior* Ddat) introdu&), copiii puteau parcurge paginile ca pe un co"puter (i puteau citi (i vedea tot te2tul (i i"aginile a,late #n carte* Mai "ult dec$t at$t, copiii a,lau i"ediat con'inutul #ntregii c)r'i* 0)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

D*C*, #ntruc$t Bilary Clinton, #n ti"pul ad"ini&tra'iei &o'ului ei, a c)l)torit la Mo&cova pentru a vedea (coala #n "od direct* = a,lat cevaG +oate c) #n ,elul ace&ta a a:un& &enatoare a >eC ork%ului* .o&tya "i%a "ai &pu& de #nc) alte dou) (coli din <u&ia care #i #nv)'au pe copii idei a&e")n)toare, dar care ,olo&eau "etode de predare di,erite* =tunci a" #nceput &) #n'eleg c) de&coperi&e" ceva cu "ult "ai a"plu dec$t #"i i"agina&e" la #nceput* !n anul 4555, a" "er& eu #n&u"i #n Mo&cova (i a" ,o&t invitat la .re"lin &) vorbe&c la =cade"ia de Mtiin'e, de&pre Corpul de 7u"in) u"an % Mer%.a%0a* =,l$n% du%") acolo, a" #ntrebat de&pre copii clarv)z)tori, iar "e"brii acade"iei au con,ir"at c) e2i&tau "ii de a&t,el de copii #n <u&ia (i c) "ul'i dintre ei aveau, #n prezent, #n :ur de treizeci de ani* Nuvernul ru&e&c (tia de e2i&ten'a copiilor cu capacit)'i e2tra&enzoriale, ca" din aceea(i perioad) ca (i guvernul chinez % #nc) din anii 4560* Ce trezireE /ar "ie "i &e &pu&e&e, ini'ial, c) Mary =nn era o raritate*
?imm@ TA@man >i co/iii s/eciali din <3l5aria

Mult) lu"e #l cunoa(te pe La"e& 3Cy"an, cel care e&te nu"it ade&eori @3rubadurul p)ciiA* El a c)l)torit #n toat) lu"ea, c$nt$nd c$ntece de pace* -% a #nt$"plat de "ulte ori ca atunci c$nd Li""y #(i c$nta c$ntecele dedicate p)cii, &) ,ie ini'iate "i(c)ri "a:ore pentru pace #ntre guverne* 7%a" #nt$lnit pe La"e& 3Cy"an atunci c$nd "i%a ,)cut o vizit) aca&), #"preun) cu Nregg 0raden, un vechi prieten* ="
02

Drunvalo Melc i!ede"

cuno(tea ni"ic de&pre ei (i nici nu intra&e #n contact cu ace(ti copii* =poi, #ntr%o zi, Li""y a ,o&t atra& #n vie'ile copiilor paranor"ali, #n ti"p ce 'inea o prelegere #n ,a'a unui "ic grup de oa"eni, #ntr%o ca&) particular)* /ni'ial, au ,o&t prezen'i doar adul'i, dar nu dup) "ult ti"p de la #nceperea di&cur&ului, a ap)rut #n ca% "er) un b)ie'el de doi&prezece ani (i &%a a(ezat #n ,a'a /ui Li""y, #n ti"p ce ace&ta vorbea* 0)iatul i%a atra& aten'ia (i, #n &curt ti"p, a realizat c) 'inea prelegerea doar pentru acel copil* Cei doi au #nceput &) conver&eze, ti"p #n care Marco % b)iatul % i%a ,)cut ceva lui Li""y, iar ace&ta a v)zut ecranul l)untric* Li""y nu "ai v)zu&e a(a ceva #nainte, dar (i%a a"intit de ce i%a" pove&tit eu (i "%a &unat #n acea &ear), pentru a di&cuta de&pre acea&t) #nt$"plare e2traordinar)* =ce&ta a ,o&t #nceputul unei aventuri e2traordinare, pe care o de&crie #n cartea &a intitulat) E"isarii iubiriiJ. El &crie de&pre cu" a a:un& #n 0ulgaria, 'ara din care provenea b)iatul (i cu", #ntr%un ,inal, a de&coperit o ")n)&tire undeva departe, #n "un'i, unde c)lug)rii in&% truiau copii &) vad) ecranul interior (i &) vad) cu di,erite p)r'i ale corpului* !n prezent, Li""y co"unic) telepatic cu ace(ti copii din 0ulgaria, de&pre cu" &e poate aduce pacea J +ublicat) la ED/39<= FD< D9, #"preun) cu cartea E"isarii u"inii. >* 3*
53

SPA#'* SACR' A* #$#M##

ca ,iind e"i&ari ai iubirii, atunci, cuno&c$nd ace&t adev)r, cu" ne vo" tr)i vie'ileGA /ar ei ne &pun, de a&e"eneaH @#ncepe'i acu"EA !"i devenea tot "ai li"pede c) vederea #n #ntuneric era o realitate, cu toate c) #nc) nu #n'elegea" pe deplin cu" ,unc'ioneaz)* =,la&e" c) pute" vedea cu a:utorul lu"inii, utiliz$ndu%ne ochii (i "intea, &au pute" vedea cu o alt) parte a noa&tr), ,olo&ind #ntunericul* =,la&e" c) pute" vedea (i cunoa(te cu "ult "ai "ult dec$t doar &upra,a'a lucrurilor* >u (tia" #ncotro ") conduc ace&te in,o"a'ii, dar a" avut dintotdeauna #ncredere #n Marele -pirit (i (tia" c) totul e #ntreg, co"plet (i per,ect e2act a(a cu" e&te* Mtia" c) trebuie doar &) a(tept (i &)%"i p)&trez con(tien'a treaz), pentru ca

5-

CA2ITOLUL TREI
S +$4M DE *A %R#5'R#*E #$D#6E$E

0)tr$nii aborigeni #(i #"p)rt)(e&c din cuno(tin'e +uterea unei rug)ciuni "aori, ro&tit) din ini") E2perien'a .ogi Fe"eia colu"bian) = deveni una cu caii /nvitarea altei per&oane #n -pa'iul -acru per&onal
n ti"p ce a" avut parte de toate ace&te e2peri% en'e cu copiii clarv)z)tori, un alt ,ir a #nceput &)% (i 'ea&) calea #n &tudiul "eu legat de vederea #n #ntune%

5 .

SPA#'* SACR' A* #$#M##

gini incredibile pe care le vedeau copii (i care le o,ereau cunoa(terea* 3reptat, triburile indigene din toat) lu"ea "i%au o,erit c$te o pie&) din "arele "i&ter, #"ping$ndu% ") &)%"i a"inte&c de laturile &tr)vechi ale &piritului "eu* Me"brii ai "ultor triburi "i%au &pu& c) &perau ca, prin inter"ediul "eu, &) &e produc) &chi"b)ri #n lu"ea tehnologic), care &) duc), #ntr%un ,inal, la pace "ondial) (i echilibru #n "ediul #ncon:ur)tor*
<tr7nii c3no>tin9e a.ori5eni B>i Bm/rt>esc din

+e la "i:locul anilor 4550, "i &%a cerut &) 'in o prelegere la Con,erin'a Do phin K <ha e din =u&tralia* #n "o"entul #n care a" a:un& #n Ueen&land, a" ,o&t ,a&cinat de ,ru"u&e'ea ace&tui t)r$", cu Marele &)u <eci, de Corali care dep)(e(te, ca lungi"e, 4500 de kilo"etri* Ce loc "inunatE -ute de oa"eni din toat) lu"ea &e a,lau acolo pentru a di&cuta de&pre del,ini (i balene, abord$nd #n&) (i alte &ubiecte, cu" ar ,i proble"ele "ediului #ncon:ur)tor* 1-ubiectul central era c) del,inii, balenele % (i via'a, #n general % nu vor &upravie'ui, dac) noi, oa"enii, nu ne &chi"b)" "odul #n care ne duce" e2i&ten'a*I !n acea perioad) ,)cea" e2peri"ente cu <%2 (i de&coperi&e", #n &,$r(it, c) o &ingur) per&oan), conectat) la Ma"a +)"$nt, poate &chi"ba "ediul #ncon:ur)tor, prin ,olo&irea propriului corp de lu"in)
5/

Drunvalo Melc i!ede"

durile (i e"o'iile noa&tre creeaz) lu"ea din :ur (i, dac) r)"$ne" conecta'i cu Ma"a +)"$nt #n ini"a noa&tr), totul devenea po&ibil % p$n) (i puri,icarea "ediului #ncon:ur)tor % nu"ai prin corpul de lu"in) u"an* 7a ,inalul prelegerii "ele, a" cobor$t de pe &cen), a" "er& #n &patele #nc)perii, preg)tindu%") &) a&cult ur")torul di&cur&, #n&) a" ,o&t abordat de un grup de (a&e b)tr$ni aborigeni* Mi%au propu& &) ") al)tur cercului lor, lucru pe care l%a" ,)cut i"ediat* =ce(ti b)rba'i "%au luat #n "i:locul lor (i "i%au &pu& c) era" pri"ul o" alb pe care l%au auzit vreodat) prezent$nd adev)rul a(a cu" #l cuno(teau ei* Mi%au pove&tit cu" Ma"a +)"$nt le o,erea tot ceea ce aveau nevoie, ,)r) ca ei &) depun) e,ort, c) lu"ea e&te doar lu"in), iar con(tiin'a u"an) era "ai "ult dec$t #n'elegeau, #n general, oa"enii albi* 1Ei ne con&iderau a ,i o "uta'ie a con(tiin'ei lor, "ici copii care #nva') #nc) &) perceap) lu"ea e2terioar)*I Mi%au &pu& c) ") vor &pri:ini pe parcur&ul (ederii "ele #n =u&tralia, dac) &unt de acord &) le accept a:utorul* >u #n'elegea" prea bine la ce &e re,ereau c$nd &puneau @&pri:inA, dar, bine#n'ele& c) a" acceptat % la ur"a ur"ei, ace(tia erau, cu adev)rat, #n'elep'ii lu"ii noa&tre* Dup) acea #nt$lnire, a" "ai 'inut con,erin'e (i #n alte ora(e ale =u&traliei, cu" ar ,i 0ri&bane, Melbourne (i -ydney* De ,iecare dat) c$nd #"i #ncepea" di&cur&ul, privea" #n public (i #i vedea" "ereu pe ace(ti b)tr$ni, &t$nd a(eza'i #ntr%un cerc, #n &patele
50

SPA #'* SACR' A* #$#M##

rea&c) di&tan'e at$t de "ari, #ntruc$t nu aveau "a(ini % dar erau #ntotdeauna prezen'i la prelegerile "ele* !nainte de p)r)&i cercul lor, la Con,erin'a Do$phin K <ha e "i%au "ai &pu& un lucruH @=tunci c$nd creezi, adu%'i a"inte de #ntuneric (i de ini")A* 7a acea vre"e, ace&te cuvinte nu%"i &puneau ni"ic*
23terea 3nei r35ci3ni maori- rostite din inim

7a &curt ti"p dup) ce "%a" #ntor& din =u&tralia, liderul &piritual al tribului Vaitaha Maori, din >oua ?e% eland), "i%a cerut per"i&iunea de a veni la "ine aca&), #n ="erica, pentru a%"i co"unica ceva* Macki <uka "i%a ,)cut acea&t) propunere prin Mary 3hunder, o a"erindian), care "%a contactat i"ediat (i l%a adu& la "ine aca&)* Mi &e p)rea intere&ant, #ntruc$t nu avu&e&e" nici un contact p$n) acu" cu ace(ti oa"eni (i a" acceptat bucuro&, chiar dac) nu (tia" de&pre ce anu"e dorea &)%"i vorbea&c)* Mary 3hunder l%a adu& pe Macki <uka, #"preun) cu al'i c$'iva a&i&ten'i de%ai lui* Ea e&te o ,e"eie "inunat), din tribul Cheye% nne, cu care a" r)"a& prieten p$n) #n prezent* Macki <uka era un b)rbat i"pre&ionant, care c$nt)rea apro2i"ativ 4K0 de kilogra"e* ;eni&e #n&o'it de al'i c$'iva tineri din tribul &)u, care l%au a:utat &) aduc) toate obiectele &acre de cere"onie de care avea nevoie #n acea&t) vizit)* 9nele dintre ace&te obiecte c$nt)reau pe&te 50 de kilogra"eE
55

Drunvalo Melc i!ede"

Conver&a'ia noa&tr) a alunecat rapid &pre o di&% cu'ie de&pre (an&ele de &upravie'uire ale lu"ii (i de&pre ,elul #n care noi, "e"brii civiliza'iei "oderne, trebuia &) ne aduce" a"inte de vechea #n'elepciune, pentru a pro&pera* El "i%a &pu& c) e2i&t) ,or"e de co"unicare care, dac) ar ,i a"intite, ar &chi"ba totul #n lu"ea #n care tr)i"* Mi%a devenit li"pede c) ace&ta era "e&a:ul &)u principal* =" di&cutat ti"p de patru ore, abord$nd (i alte &ubiecte* !nainte de a pleca, "i%a &pu& c) va tri"ite pe cineva din tribul lui, o per&oan) pe care trebuia &) o #nt$lne&c* >ici de acea&t) dat) nu a" #n'ele& de ce ,)cea ace&t lucru, dar a" acceptat* C$'iva ani "ai t$rziu, locuia" #"preun) cu ,a"ilia #n =rizona (i inten'iona" &) ne "ut)" din -edona, #n Cave Creek* #nchiria&e" o "a(in) "ai "are, #n care ") &tr)duia" &) #ncarc cutii dup) cutii de obiecte* 1>ici nu v) vine &) crede'i c$t de "ulte lucruri a" adunat, odat) ce ne%a" c)&)torit* C$nd ne%a" #nt$lnit, Claudette avea, ca (i "ine, o ca&) plin) cu tot ,elul de lucruri*I !n ti"p ce &cotea" lucrurile din ca&) pentru a le pune #n "a(in), &%a apropiat de "ine un t$n)r pe care nu%4 "ai v)zu&e" niciodat)* @0un)A, "%a &alutat* @=i nevoie de a:utor la c)ratGA =vea #n :ur de dou)zeci (i opt de ani (i vorbea cu un accent cali,ornian per,ect* +urta pantaloni din blue%:ean&, un tricou alb (i avea un z$"bet larg (i genero&* De ,apt,
51

SPA#'* SACR' A* #$#M##

torul lui, #n&) nu voia" &) pro,it de a"abilitatea &a* M%a privit direct #n ochi (i a in&i&tat cu bl$nde'eH @-erio&, n%a" ni"ic de ,)cut (i "i%ar ,ace "are pl)cere &) dau o "$n) de a:utorA* Cu" a( ,i putut re,uzaG =(adar, ne%a" pu& pe lucru* >u prea vorbea (i p)rea c) doar &e concentreaz) pe ceea ce avea de ,)cut* +rin ur"are, a" lucrat #"preun), #n t)cere* C$nd a" ter"inat de #nc)rcat, i%a" "ul'u"it (i l%a" #ntrebat dac) #i pot ,i de ,olo& #n vreun ,el* Mi%a r)&pun&H @>u, dar a( dori ,oarte "ult &) te a:ut &) de&carci lucrurile la noua ca&)* +ot &) te a:utGA Era" ui"it de at$ta generozitate* @>u, ar ,i prea "ult &)%'i cer a&ta, dar #'i "ul'u"e&c pentru tot ce%ai ,)cut*A -%a uitat iar #n ochii "ei (i a zi&H @3e rog, la&)%") &) te a:ut* =i nevoie de cineva (i eu chiar nu a" ni"ic de ,)cut* -erio&, e #n regul)A* -i"'ea" c)%l cuno&c de undeva* #n ini"a "ea, #l &i"'ea" ca pe un ,rate, a(a c) a" capitulat #n ,a'a rug)"in'ii lui* @D., &)ri #n)untru, dar nu e(ti #ntreg la "inteEA >ici nu ie(i&e" din -edona, c$nd l%a" #ntrebat de unde vine* M) a(tepta" &) &pun) c) vine din Cali,ornia, dar el a r)&pun&H @Din >oua ?eeland)A* F)r) nici o alt) e2plica'ie* 7%a" privit, ui"it* @Credea" c) e(ti din Cali,ornia* =i tr)it acolo o perioad)GA F)r) &) &e uite la "ine, "i%a &pu&H @>u, a&ta e pri"a oar) c$nd vin #n ="erica* =" a:un& acu" dou) &)pt)"$niA*
',

Drunvalo Melc i!ede"

o lun)GA @Da, e &i"plu*A =poi, #nainte &)%"i pot reveni dup) a,ir"a'ia lui incredibil), "i%a &pu&H @Ti%4 a"inte(ti pe Macki <ukaG El "%a tri"i& la tineA* =proape c) uita&e" de pro"i&iunea ,)cut) de Macki <uka, a&t,el #nc$t a" ,o&t luat co"plet prin &urprindereF nici n%a" putut &pune ")carH @Nlu"e(tiEA, ceea ce, #n orice caz, ar ,i ,o&t ridicol* >i"eni nu ar ,i putut &pune c) a ,o&t tri"i& de Macki <uka, dac) nu ar ,i ,o&t adev)rat* >i"eni, #n a,ar) de "ine, nu (tia ce "i%a &pu&* Dintr%o dat), a" realizat c) ") a,la" #n "i:locul unei pro,unde e2perien'e &piritualeF energia din corpul "eu &%a &chi"bat* M%a" #ntor& c)tre el (i l%a" #ntrebatH @Cu" "%ai g)&itGA <)&pun&ul lui era at$t de previzibilH @-i"plu, "i%a" ur"at ini"aA* Dup) o "ic) pauz), a continuatH @De ,apt, "ai #nt$i a trebuit &) "erg la tribul Bopi* Mi &%a &pu& c) tribul "eu (i tribul Bopi trebuiau &) #"p)rt)(ea&c) pro,e'iile, iar eu a" ,o&t cel ale& &) "erg la ei* Dup) aceea, "i &%a &pu& &) te g)&e&c pe tine* M%a" du& direct la indienii Bopi* +ot &)%'i pove&te&c ce &%a #nt$"plat acoloGA De parc) l%a( ,i opritE Mi%a &pu& o pove&te incredibil), dar crede'i%"), v) reproduc cuvintele lui e2acteH -%a a(ezat "ai con,ortabil #n &caunul "a(inii (i &%a #ntor& &pre "ine* @=" a:un& la a 3reia Me&), J .iva % #nc)pere &ubteran) &au par'ial% &ubteran), cu o gaur) dea&upra pentru a per"ite intrarea lu"inii, utilizat) de b)rba'ii unei co"unit)'i +ueblo pentru #nt$lniri cere"oniale &au ,or"ale* >*3*
5)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

#ntuneric co"plet* =" vorbit #n li"ba &paniol), dar #n general a" co"unicat #n viziuni (i i"agini, #n ti"p ce%"i dezv)luiau pro,e'iile lor* #n &chi"b, le%a" ar)tat (i eu adev)rurile noa&tre de&pre viitor* =poi, #n cea de%a treia noapte, "i%au #n"$nat o veche cup) de lut (i "%au #ntrebat ce &i"t* -incer, la #nceput nu a" &i"'it ni"ic, #n&) dup) ce a" 'inut%o #n "$ini ti"p de c$tva ore, a" ,o&t invadat de un val de cunoa(tere, ur"at de o viziune zguduitoare* =" putut vedea cu", cu &ute de ani #n ur"), a" ,o&t un indian Bopi (i c) ,u&e&e" per&oana care ,)cu&e acea cup)* Mi%a" a"intit (i c) pu&e&e" #n interiorul ei o i"agine pe care &) "i%o a"inte&c #n viitor, dup) &ute de ani* !n acea viziune, "i%a" a"intit toate detaliile de&pre "ine (i via'a tr)it) #n tribul Bopi* Era at$t de pl)cut (i ui"itor &)%"i a"inte&c totul* 3otodat), "i% a" a"intit (i cu" &) vorbe&c #n li"ba Bopi* Din acea clip) a" co"unicat doar #n li"ba lor* =&ta &%a #nt$"plat acu" trei zileA *=" r)"a& ,)r) cuvinte* Dup) o "ic) pauz), a" #ntrebatH @#"i po'i &pune de&pre ce erau acele pro,e'iiGA M%a privit ca (i cu" (i%ar ,i dorit &)%"i &pun), #n&) a r)&pun&H @#"i pare r)u, dar nu%"i e&te per"i& &) vorbe&c cu ni"eni de&pre pro,e'iiA* +$n) la ur"), conver&a'ia a alunecat &pre &ubiectul e2perien'elor avute de c$nd a venit #n -tate* El con&idera c) tr)i" #ntr%o lu"e ciudat), #n care &unte" prea deconecta'i de natur) (i de realitate, petrec$nd prea "ult ti"p #n ,a'a televizorului, pe care #l con&idera un ,el de
52

Drunvalo Melc i!ede"

o,icia o cere"onie pentru noul p)"$nt, #nainte de a ne #ntoarce la -edona* +$n) la ur"), acea&t) cere"onie "%a #nv)'at "ulte de&pre puterea pe care o are rug)ciunea % "ai ale& atunci c$nd acea&t) rug)ciune vine din ini")* +)"$ntul pe care #l cu"p)ra&e" avea o ,or") pen% tagonal), aproape per,ect)* +rietenul "eu "aori "%a #ntrebat dac) &e poate ruga la ,iecare dintre cele cinci v$r,uri % (i bine#n'ele& c) a" ,o&t de acord* =" "er& #"preun) #n acele puncte (i ne%a" rugat cu pro,und) reveren')H @Creator preaiubit, te rog, a&cult) rug)ciunea pentru prietenul "eu, DrunvaloA* = continuat prin a cere ca toate ani"alele &) g)&ea&c) ad)po&t pe ace&t p)"$nt, ca to'i cei care vor tr)i aici &) ,ie &)n)to(i, ,erici'i (i &) nu &e r)nea&c) niciodat) % (i ca ni"eni &) nu%"i r)pea&c) ace&t t)r$"* = &pu& "ai "ulte, #n&) acea&ta a ,o&t e&en'a* 7a pu'in ti"p dup), ne%a" #ntor& la -edona, unde "%a #"br)'i(at puternic, &%a uitat #n ochii "ei pentru ulti"a oar) (i a plecat* >u l%a" "ai v)zut niciodat)* C$nd ne%a" "utat #n noua ca&), eu (i &o'ia "ea a" re"arcat c) pe #ntreaga &upra,a') a terenului no&tru dor"eau tot ,elul de ani"ale* =vea" doar un acru de p)"$nt (i ca" :u")tate era #ngr)dit pentru ca&)* #n&), oric$t de pu'in &pa'iu ar ,i ,o&t, ani"ale care #n "od nor"al nu &%ar apropia unele de altele, cu" ar ,i c)prioara, "i&tre'ii (i coio'ii, dor"eau #n apropiere* De ,apt, coio'ii obi(nuie&c &) doar") &ub p)"$nt, dar nu (i aici % aici dor"eau doar la c$'iva
13

SPA#'* SACR' A* #$#M##

pla&at) #ntr%o zon) ,oarte bun), iar agentul de v$nz)ri era convin& c) &e va vinde #n doar dou) &)pt)"$ni, "a2i" treizeci de zile* Dar dup) aproape un an de zile (i &ute de poten'iali cu"p)r)tori, #nc) nu reu(i&e" &) ne vinde" ,ru"oa&a locuin')* >u (tia" ce &) ,ace"* !ntr%o noapte, Claudette &%a trezit dintr%un vi& (i "i%a zi&H @Drunvalo, #'i a"inte(ti ce a zi& acel t$n)r % c) ni"eni nu ne va r)pi proprietateaG 3rebuie &) de&,ace" acea&t) rug)ciune, c)ci alt,el nu ne vo" "ai vinde ca&aA* = doua zi, a" "er& #"preun) la ,iecare col' al terenului (i ne%a" rugat pentru a &chi"ba cele &pu&e de t$n)rul "aoriF pe&te cinci zile, ca&a noa&tr) &%a v$ndut*
E"/erien9a Ko5i

=l)turi de tribul .ogi, e2perien'ele "ele cu popoarele indigene au #nceput &)%"i dezv)luie "ai "ult dec$t &i"ple lec'ii de &piritualitate (i poten'ial u"an* Ceea ce ei "%au #nv)'at (i "i%au ar)tat, "%au ,)cut &) #n'eleg ,elul #n care &e putea vedea #n #ntuneric* F)r) a:utorul lor n%a( ,i de&coperit &pa'iul &ecret din interiorul ini"ii* 7e voi ,i #ntotdeauna #ndatorat pentru a:utorul pe care "i l%au acordat* 3oc"ai #ncheia&e" un atelier de lucru de&pre +)"$nt8Cer, #n Maryland, -9=, c$nd "%a abordat un t$n)r* =ce&ta "i%a &pu& c) a ,o&t tri"i& de Maya din Nuate"ala pentru a%"i tran&"ite un "e&a: din partea tribului .ogi din Mun'ii -ierra >evada 1Colu"bia, ="erica de -udI* 7%a" a&cultat, de(i nu auzi&e" niciodat) de&pre tribul .ogi*
1-

Drunvalo Melc i!ede"

(ai&prezecelea, a&cunz$ndu%&e la altitudini ,oarte #nalte, #n -ierra >evada de -anta Marta* =colo nu &e putea a:unge u(or (i a&t,el au reu(it &)%(i p)&treze o parte din cultura (i credin'ele lor religioa&e* Chiar (i #n prezent tr)ie&c la ,el ca acu" o "ie de ani*

!n cadrul tribului lor e2i&t) un grup nu"it "a"ai, de&pre care .ogi cred c) nu &unt cu adev)rat u"ani, ci ,ac parte din con(tiin'a +)"$ntului ce "en'ine echilibrul #n &i&te"ul ecologic al lu"ii* Ei con&ider) c), ,)r) "a"a(i, +)"$ntul ar "uri* =ce(ti "a"a(i &unt (i liderii religio(i ai tribului .ogi (i &unt la ,el de re&pecta'i precu" e&te /i&u& printre cre(tini, &au Maho"ed printre "u&ul"ani* Con,or" celor &pu&e de t$n)r, "a"a(ii pot vedea #n #ntuneric total (i vegheaz) a&upra lu"ii, prin inter"ediul vederii lor interioare (i a leg)turii puternice cu Ma"a +)"$nt, pe care o nu"e&c =luna* Foarte intere&ant e&te c), atunci c$nd unul
1.

SPA#'* SACR' A* #$#M##

cre&cut (i in&truit intr%un "od "ai &pecial* /n trecut, ace&t loc era o pe(ter) co"plet #ntunecat) % #n&), #n prezent, copilul e&te du& #ntr%o cl)dire &pecial), con&truit) din "ateriale naturale, unde nu poate intra deloc lu"ina* /n% tr%un #ntuneric aproape total, copilul va ,i hr)nit nu"ai cu ali"ente de culoare alb) (i i &e va o,eri &u,icient) lu"in) pentru a nu orbi* 3otodat), copilul pri"e(te (i o preg)tire &piritual) neobi(nuit)* 3i"p de nou) ani, ace&t copil r)"$ne #n #ntuneric (i #nva') &) vad) ,)r) a%(i ,olo&i ochii % e2act ca (i copii clarv)z)tori care apar pe&te tot #n lu"e* 7a v$r&ta de nou) ani, copilul e&te &co& la lu"in) pentru a #nv)'a &) vad) (i prin inter"ediul ochilor* Ce e2perien')E ;) pute'i i"agina cu" e&te &) vezi pentru pri"a oar) acea&t) planet) "agni,ic), ,)r) a%'i ,olo&i de ochiG 3$n)rul care "i%a pove&tit de&pre tribul .ogi (i "a"a(i a #nceput &)%"i &pun) alt) pove&te % "otivul pentru care a ,o&t tri"i& la "ine* Mi%a &pu& c) "a"a(ii .ogi nu nu"ai c) puteau vedea oriunde #n 1/

Drunvalo Melc i!ede"

(i alte triburi indigene din #ntreaga lu"e* Mi%a "ai &pu& c) "a"a(ii .ogi nu &%au #n(elat niciodat) #n privin'a vreunei predic'ii legate de viitor* +otrivit "a"a(ilor, p$n) la ulti"a eclip&) &olar) din &ecolul al dou)zecilea, pe data de 44 augu&t 4555, toate popoarele culturii tehnologice ale lu"ii ar trebui &) plece #n alt) di"en&iune a con(tiin'ei +)"$ntului, l)&$nd planeta ,izic) #n gri:a popoarelor indigene ale lu"ii* 1#n 0iblie &e &pune c) @cei bla:ini vor "o(teni p)"$ntulA, iar acea&t) predic'ie &ea")n) ,oarte "ult (i cu ceea ce a &pu& Edgar Cayce, @pro,etul ador"itA % (i anu"e, c) p$n) #n iarna 455R va e2i&ta o &chi"bare #n polii +)"$ntului (i &e vor produce "odi,ic)ri uria(e* Mul'i adep'i >eC =ge au pre&upu& c) a&ta #n&ea"n) c) cea "ai "are parte a con(tiin'ei colective va trece #n cea de% a patra di"en&iune*I 3$n)rul &%a apropiat (i "ai "ult de "ine, (i%a cobor$t vocea (i "i%a (optitH @+e data de 42 augu&t 4555, "a"a(ii .ogi au v)zut c) noi, cultura tehnologic), vo" ,i #nc) pe +)"$nt* =u intrat #n "edita'ie pro,und) pentru a vedea care e&te "otivul, #ntruc$t acea&ta a ,o&t pri"a oar), din lunga lor i&torie, c$nd una dintre predic'ii nu &%a adeveritA* +otrivit celor &pu&e de el, "a"a(ii au putut vedea, #n "arele #ntuneric, "ulte lu"ini ce &tr)luceau pe toat) &upra,a'a planetei % lu"ini care nu e2i&tau #nainte* =naliz$nd ace&te lu"ini, Ma"a(ii au de&coperit c) erau lu"inile oa"enilor care #(i activa&er) corpul
10

SPA#'* SACR' A* #$#M##

!n calitate de pro,e&or al (tiin'ei de&pre Mer%.a% 0a, (tiu c), odat) ce ne a"inti" de corpul no&tru de lu"in), pute" "odi,ica lu"ea e2terioar), prin anu"ite tehnici ce ,olo&e&c g$ndurile (i &enti"entele noa&tre* Con,or" "a"a(ilor, unii dintre noi a" "odi,icat #ntr%at$t lu"ea din e2terior, #nc$t &%a creat o nou) realitate* =ce&t lucru nu a putut ,i v)zut de c)tre "a"a(ii .ogi, deoarece &%a n)&cut #n viitor, (i nu #n trecut* De&igur, dac) ace&t lucru e&te adev)rat, ne dezv)luie un nivel (i "ai pro,und al naturii poten'ialului u"an* 1Ma"a(ii nu credeau c) noi (ti" &) ,olo&i" acea&t) capacitate din interiorul no&tru*I /at) c$teva in,or"a'ii intere&anteH For'ele =eriene ale -tatelor 9nite "%au contactat #n perioada #n care lucra" la puri,icarea polu)rii at"o&,erice % "ai #nt$i cu a:utorul aparatului <%2, iar apoi prin utilizarea Mer%.a% 0a % iar dup) c$teva di&cu'ii, "i%au de&t)inuit ceva ,oarte intere&ant* Mul'i dintre &tuden'ii "ei care #nva') de&pre c$"pul Mer%.a%0a "i%au &pu& % (i eu #n&u"i a" re"arcat acela(i lucru % c), #n "o"entul #n care (i%au activat corpul de lu"in) pentru pri"a oar), au &i"'it c) &unt #ncon:ura'i de elicoptere negre* =de&eori, elicopte% rele #i ur")reau (i r)"$neau al)turi de ei ti"p de &)pt)"$ni, &au chiar luni de zile* D doa"n) "aior din For'ele =eriene "i%a &pu& c), pe ")&ur) ce di&cul Mer%.a%0a &e e2tinde, per&oana care #(i activeaz) c$"pul corpului de lu"in) e"an) ca" aceea(i energie 1pul& "agneticI ca un ora( cu apro2i"ativ cinci&prezece "ii de oa"eni* Ea "i%a &pu& c) &ateli'ii lor pot vedea corpul de lu"in) al unei per&oane, iar acea&t) i"agine
&'

Drunvalo Melc i!ede"

c) ace&t proce& ,ace parte din noua con(tiin') care &e dezvolt) #n prezent pe +)"$nt* +rin ur"are, dac) For'ele =eriene -9= pot @vedeaA c$"pul Mer%.a%0a, de ce nu l%ar ,i putut percepe (i "a"a(ii .ogiG 3$n)rul "%a privit cu naturale'e (i "i%a &pu&H @Ma"a(ii dore&c &)%'i "ul'u"ea&c) pentru c) #i #nve'i pe oa"eni de&pre Mer%.a%0a (i c), prin acea&t) activitate, a:u'i la &chi"barea lu"iiA* =poi "i%a dat un pache'el cu tutun, #"p)turit #ntr%o p$nz) de un ro(u aprin& % un cadou din partea "a"a(ilor* >u era" preg)tit pentru acea&t) cere"onie nea(teptat), a(a c) a" privit #n :ur (i i%a" o,erit dintr%un aran:a"ent ,loral, un tranda,ir ro(u, pentru a%4 da "a"a(ilor* Dup) plecarea lui, "%a" tot g$ndit la acea e2perien'), dar, #n ti"p, a" uitat de tribul .ogi, #ntruc$t g$ndurile "ele &%au #ntor& la lu"ea obi(nuit) #n care tr)ia"* >%a" crezut c) voi "ai auzi de ei vreodat)* Dup) c$teva luni, tot #n cadrul unei #nt$lniri de lucru, a venit acela(i b)rbat, ca &)%"i tran&"it) #nc) un "e&a: din partea "a"a(ilor .ogi* Mi%a &pu& c) ace(tia doreau &) ne #nt$lni" (i &) ") #nve'e @li"ba:ul ,)r) cuvinteA* Mi%a "ai &pu& c) pentru ei ar ,oarte neobi(nuit &) vin) #n -tatele 9nite, #ntruc$t doar trei dintre ei au p)r)&it vreodat) Colu"bia, dar dac) ar ,i nevoie, ar g)&i o "odalitate &) vin)* Dorin'a lor era #n&) ca eu &) "erg #n -ierra >evada de -anta Marta (i &) ne #nt$lni" acolo* M%a" g$ndit la ace&t "e&a: (i a" intrat #n "edita'ie pro,und) pentru a cere celor doi #ngeri ai
11

SPA #'* SACR' A* #$#M##

=vea" de ale& #ntre a "erge #n "un'ii Colu"biei &au a%i l)&a pe "a"a(i &) ") g)&ea&c)* Mtiind c) progra"ul "eu era ,oarte aglo"erat, av$nd de:a planuri &tabilite pe durata unui an de zile, a" #ntrebat dac) ar putea ca ei &) vin) la "ine* F)r) &) ezite, b)rbatul "i%a r)&pun&H @7e voi tran&"ite "e&a:ulA % (i plec) ,)r) &) "ai &pun) ni"ic* !n dru" &pre ca&), a,l$ndu%") #n avion, a" g)&it #n &,$r(it ti"pul pentru a ") g$ndi la cele #nt$"plate* Cu toate c) nu (tia" cu" aveau &) ") g)&ea&c) ace(ti "a"a(i .ogi, era" convin& c) vor a:unge la "ine* ;)zu&e" de:a "etodele prin care b)(tina(ii interac'ionau cu re&tul lu"ii, #n "oduri #n care "a:oritatea oa"enilor nici nu (i le%ar putea #nchipui* /at) un e2e"pluH Cei din tribul 3ao& +ueblo, din >eC Me2ico, "% au invitat &) particip la o cere"onie de vindecare a durerii create, de%a lungul ti"pului, #ntre o"ul alb (i o"ul ro(u* Cere"onia ur"a &) ,ie realizat) de di&cipolii cultului peyoteJ % bi&erica a"erindienilor % din tribul 3ao& +ueblo (i trebuia &) #nceap) la J +eyoti&" % "i(care religioa&) a nativilor nord% a"eri% cani, ce utilizeaz) #n ritualurile &ale planta halucinogen) pe/ote. =de&eori, ea #"bin) credin'a tradi'ional) de&pre &pirite, cu ele"entele din religia cre(tin)* >*3* JJ Co"unitate de indieni ce tr)ie(te #n zonale "untoa&e din nordul Me2icului, de&cenden'i ai aztecilor (i #nrudi'i cu indienii Bopi din =rizona, -9=, cu care #"p)rt)(e&c aceea(i li"b)F reprezentan'i ai tradi'iei (a"anice precolu"biene* >*3*
1(

Drunvalo Melc i!ede"

cercul no&tru de cere"onie (i au cerut per"i&iunea de a participa* Ei erau #"br)ca'i #n haine rituale, cu pene #n p)r, av$nd ,e'ele (i corpurile pictate* Li""y <eyna, un nativ al 3ao& +ueblo care conducea cere"onia, i%a #ntrebat cu" au a,lat de cere"onie, #ntruc$t cei i"plica'i au ,o&t ruga'i &) nu &pun) ni")nui de&pre ea* Ei au &pu& c), #n ti"p ce &e a,lau #n Me2ic, #n cadrul unui ritual peyote, au avut o viziune de&pre cere"onia de aici* 7iderii lor le% au dat per"i&iunea de a pleca, a&t,el #nc$t &%au #"br)cat core&punz)tor (i au "er& pe :o& p$n) la 3ao& +ueblo* De&tul de i"pre&ionant, av$nd #n vedere c) tr)iau la 500 de k" di&tan') de grani'a -9=, iar, dup) ce au traver&at%o, "ai aveau de "er& #nc) 500 de k" pentru a a:unge #n 3ao& +ueblo % #n total 4000 de k"E =u traver&at <io Nrande, au "er& pe (o&ele, au &)rit pe&te garduri ghi"pate (i au a:un& cu doar cinci "inute #naintea #nceperii cere"oniei % (i au ,)cut toate ace&tea ,iind #"br)ca'i #n 'inut) de cere"onie* ;ia'a (i poten'ialul u"an &unt cu "ult "ai ")re'e dec$t accept) "a:oritatea oa"enilor* Mi a&t,el, a" a(teptat ca "a"a(ii .ogi &) ") contacteze, cu toate c) nu%"i putea" i"agina cu" de vor reu(i &) ") g)&ea&c)*
Cemeia col3m.ian

Dup) alte trei luni, a" plecat #n Cuernavaca,


1)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

9nul dintre ace(ti colu"bieni, o ,e"eie de vreo patruzeci de ani, #"i atr)gea aten'ia ori de c$te ori grupul realiza o cere"onie, dan&a &au incanta ceva @realA, adic) ceva care #i ,)cea pe oa"eni &) devin) con(tien'i de prezen'a lui Du"nezeu* #n acele "o"ente, per&onalitatea ei &e &chi"ba co"plet* Devenea lip&it) de inhibi'ii, aproape pri"itiv)F dan&a cu "i(c)rile, abandonarea (i inten&itatea cuiva care &%a dedicat total incanta'iei &au "uzicii din #nc)pere % ceva la care nu te%ai ,i a(teptat din partea unei ,e"ei "oderne* Mie "i &e p)rea e2traordinar, #n&) ceilal'i colu"bieni erau :ena'i de ac'iunile ei* +e ")&ur) ce ,e"eia a continuat cu co"porta"entul ei @neobi(nuitA, cei din grup au #nceput &)%(i piard) r)bdarea* !n cea de%a treia zi a atelierului, grupul trebuia &) &e 'in) de "$ini (i &) intoneze anu"ite &unete, cu o con(tient) a"pli,icat)* #n &tilul ei natural, acea&t) ,e"eie a rupt cercul (i a "er& #n centru, dan&$nd &)lbatic pe rit"ul incantat* Dup) vreo cinci&prezece "inute, colu"bi% enii n%au "ai rezi&tat (i "i%au ,)cut &e"n &) o opre&c* >u "i%a( ,i dorit &) ,ac a&ta, #ntruc$t "i(c)rile ei "i &e p)reau e2re" de ,ru"oa&e, #n&), din re&pect pentru ceilal'i, a" intrat #n centrul cercului, pentru a o duce #napoi #n grup* M%a" apropiat, iar ea era cu &patele la "ine* =" atin&%o u(or pe u")r (i &%a #ntor&* -%a uitat prin ochii "ei, #n &u,letul "eu, iar corpul ei a e"i& un &unet &traniu, care p)rea &)%"i #ncon:oare trupul*
12

Drunvalo Melc i!ede"

,el de palpabil precu" realitatea* Chiar (i un c$ine alerga #n :urul no&tru* >u ") "ai a,la" #n corpul "eu, ci #ntr%un trup de ,e"eie care &e uita la cele din :ur* D &enza'ie ciudat) (i necuno&cut) p)rea &) clocotea&c) #n "ine (i p)rea &) ,ie de natur) &e2ual), dar "ult "ai &ubtil)* -) zice" c) ") &i"'ea" ,oarte, ,oarte bine* Dar, e2act c$nd a" #nceput &)%"i accept noua realitate, "%a" trezit dintr%o dat) #napoi #n #nc)perea din Cuernavaca, privind #n ochii ace&tei ,e"ei bizare* >u "ai avu&e&e" o a&t,el de e2perien') p$n) atunci % (i doar avu&e&e" parte de e2perien'e de&tul de neobi(nuite, p$n) la acea vre"e* !n acel "o"ent nu (tia" dec$t c)%"i dorea" &) &i"t din nou acea &enza'ie* =&t,el #nc$t, renun'$nd co"plet la po&tura "ea de lider al grupului (i a,l$ndu%") #n "i:locul incanta'iei, a" luat%o pe acea ,e"eie de "$n) (i ne%a" #ndreptat #ntr%un col' al &)lii* >e%a" a(ezat, "%a" uitat #n ochii ei "ari (i c)prui (i i%a" zi&H @3e rog, repet) ceea ce ai ,)cutA* Ea "i%a z$"bit, a repetat &unetul (i, din nou, a" p)r)&it &pa'iul din Cuernavaca, Me2ic, (i a" a:un& #n Colu"bia* 3i"p de dou) ore, dup) cele &pu&e de cei din grup, care &e opri&er) din incantat pentru a vedea ce &e #nt$"pl), "%a" a,lat #ntr%o &tare "odi,icat) de con(tiin')* !n ti"pul &curt pe care l%a" petrecut al)turi de ea, a" a,lat (i #n'ele& ce &e #nt$"pla #n realitate* #"i deveni&e at$t de li"pede* De ,apt, doi b)tr$ni "a"a .ogi "iau e2plicat totul, #n ti"p ce ") a,la" #n ace&t
(3

SPA#'* SACR' A* #$#M##

pare c) ,e"eia, a c)rei nu"e era E"a, &%a a(ezat pe un pat ,)cut din iarb) groa&), #ntr%o colib) rotund), con&truit) tot din iarb)* -piritul ei i%a p)r)&it corpul (i a c)l)torit p$n) la poalele "untelui, acolo unde tr)ia o ,e"eie colu"bian), #ntr%o veche ca&) &paniol)* E"a a intrat #n corpul ace&tei ,e"ei % nu (tiu dac) avea &au nu per"i&iunea de a o ,ace % (i i%a in&u,lat ideea de a "erge la atelierul "eu din Me2ic, a&t,el #nc$t ea, E"a, &) ") poat) #nv)'a @li"ba:ul ,)r) cuvinteA* Ceea ce era (i "ai intere&ant, e c) acea&t) ,e"ei colu"bian) nu avea bani, pa(aport &au viz), certi,icat de na(tere &au orice alt "i:loc de a%(i de"on&tra identitatea % (i nici bilet de avion* Cu toate ace&tea, ea a reu(it &) a:ung) #n Me2ic, la atelierul "eu de lucru* Cineva i%a cu"p)rat un bilet de avion (i, #nainte ca eu &) plec din -9=, #ngerii "i% au &pu& &)%i o,er un loc liber la atelierul "eu* Mi totu(i, cu" a reu(it ea &) treac) de toate ,or"a% lit)'ile, ,)r) &) aib) vreun act de identitateG Cu" a reu(it &) c)l)torea&c) din Colu"bia #n Me2ic, cu avionul, ,)r) &) #nti"pine di,icult)'iG +re&upun c), pur (i &i"plu, nu a ,o&t @v)zut)A* Dar a" a,lat "ai "ulte lucruri de la E"a, pe l$ng) ,elul #n care "a"a(ii .ogi au realizat acea&t) tran&,or"are &pa'ial)* +rin inter"ediul capacit)'ilor nou% dob$ndite, a" reu(it &) p)(e&c #n adev)rata lu"e din t)r$"ul .ogi, #ntr%un trup de ,e"eie, #ncon:urat de (a"ani Ma"a* =" #n'ele& c) ei (tiu c) &unt eu #n acel corp % (i, unul c$te unul, &e apropiau de ,a'a "ea (i &coteau &unete neobi(nuite* De ,iecare dat) c$nd &e e"itea un &unet, (-

Drunvalo Melc i!ede"

de&pre acea&t) ,e"eie c)reia #i ,olo&ea" corpul* #i cuno(tea" pe &o'ul (i cei trei copii ai ei, de parc) ar ,i ,o&t ai "ei* De%a lungul #ntregii e2perien'e, l$ng) "ine au &tat doi b)tr$ni "a"a(i pe care a" a:un& &)%i cuno&c ca (i cu" a( ,i ,)cut parte din ,a"ilia lor* +e unul dintre ei #l che"a Ma"o& 0ernardo (i, pe parcur&ul lunilor care au ur"at, a devenit ghidul "eu* M) &i"'ea" de parc) "%a( ,i ren)&cut #ntr%o lu"e nou) (i incredibil), unde &e renun'a&e la toate regulile vechi* 7u"ea veche (i obi(nuit) din care venea" p)rea "ai "ult un vi& dec$t realitate, #n ti"p ce acea&t) nou) lu"e era cea real)* Medin'a "ea cu E"a &%a #ncheiat la ,el de bru&c cu" a #nceput, iar eu "%a" #ntor& #n corpul "eu, #n Me2ic, o,erind ni(te lec'ii pe o te") care, la aceea vre"e, con&idera" c) nu are nici o leg)tur) cu ceea ce toc"ai e2peri"enta&e"* !ncet, pe parcur&ul &)pt)"$nilor care au ur"at, a" #nceput &) #n'eleg cele #nt$"plate (i &) accept "odalitatea prin care "a"a(ii .ogi ") #nv)'au* =" a,lat c) &unetele nu veneau din "inte % prin g$ndire (i cuvinte % ci veneau din ini"), dintr%un -pa'iu -acru din interiorul ini"ii (i erau direc'ionate prin vi&are, &enti"ente (i e"o'ii* 1=t$t "intea, c$t (i ini"a, produc i"agini #n corp, dar nu"ai ini"a creeaz) i"agini care par co"plet reale*I De&coperi&e" un "i:loc de co"unicare care de% p)(ea orice co"peten') a "in'ii* 3oc"ai e2peri"en% ta&e" @li"ba:ul ,)r) cuvinteA, care "%a &chi"bat pentru totdeauna* Era" e2tre" de entuzia&"at de
72

SPA#'* SACR' A* #$#M##

"anier) (i cu ani"alele, ca &) pot te&ta eu #n&u"i adev)rul #"p)rt)(it*


A de:eni 3na c3 caii

Claudette avea trei cai ce tr)iau pe un i"en& c$"p de&chi&* Dup) ce "%a" #ntor& din Me2ic, a" luat%o de "$n) (i a" "er& a,ar) pentru a%i vedea* #i pove&ti&e" de:a de&pre e2perien'a avut) al)turi de E"a (i a"$ndoi ne dorea" &) vede" ce &e va #nt$"pla* =" a:un& pe c$"p (i a" g)&it c)lu'ii p)&c$nd pe l$ng) garduri, la vreo 50 de "etri dep)rtare unul de altul, ignor$ndu%&e reciproc* Eu a" "er& #n "i:locul c$"pului, #n ti"p ce Claudette &e preg)tea &)%i hr)nea&c)* 3o'i trei p)reau &) doar") &ub &oarele ,ierbinte (i u&cat al =rizonei* !ncet, "i%a" depla&at aten'ia din "inte, #n ini"a "ea, e2act a(a cu" a" ,o&t #nv)'at, iar din corpul "eu a ie(it un &unet #nalt* >u l%a" intonat eu % pur (i &i"plu a ie(it a,ar), iar #n interior "i%a ap)rut i"aginea unui "$nz* Dintr%o dat), to'i trei caii au #ntor& capul (i (i%au a'intit ochii a&upra "ea* =poi, ca (i cu" li &%ar ,i dat un &e"n, au #nceput &) alerge, c$t puteau de rapid, #n direc'ia #n care ") g)&ea" eu* C$nd au a:un& l$ng) "ine, pe r$nd, (i%au lipit capul de ,a'a "ea* #n doar c$teva &ecunde, "%au #ncon:urat (i avea" &enza'ia c) a( ,i p)(it #ntr%o lu"ea a cailor* +e nea(teptate, cu to'ii (i%au plecat capetele, iar eu a" i"itat "i(c)rile ,)cute de ei* 3i"p de treizeci de "inute a" devenit un cal* -cotea" &unete &curte (i necheza" #ncet unii la al'ii*
,(

Drunvalo Melc i!ede"

"o"ente din via'a "ea, ,iind cople(it de bucuria de a vorbi cu ace(ti cai* =poi, la ,el de repede cu" a #nceput, a" ie(it din acea &tare* #n&) era" &chi"bat pentru totdeauna, iar caii p)reau &) #"p)rt)(ea&c) acela(i &enti"ent* Din acea clip), rela'ia "ea cu ei nu "ai era una de tip o"%cal % era o rela'ie de la "e"bru de ,a"ilie, la "e"bru de ,a"ilie* Ce dar "inunatE #n acel "o"ent (tia", cu certitudine, c) e2perien'a "ea din Me2ic a ,o&t real)* ;ia'a devenea din ce #n ce "ai intere&ant)E =ceia dintre voi care cunoa(te'i 0iblia cre(tin), v) aduce'i a"inte de pilda 0abilonuluiG Con,or" 0ibliei, #nainte de 0abilon, #n #ntreaga lu"e &e vorbea o unic) li"b), prin inter"ediul c)reia oa"enii puteau co"unica (i cu ani"alele* Dup) 0abilon, Du"nezeu ne%a &eparat #n popoare cu li"bi di,erite, ceea ce ne%a #ndep)rtat unii de al'ii, #ntruc$t nu a" #n'ele& #ntotdeauna ce vre" &) &pune"* Cu toate ace&tea, arheologii nu au de&coperit niciodat) vreo ur") a ace&tei li"bi unice, nic)ieri #n lu"e* De ceG Eu cred c) nu au g)&it%o, deoarece acea&t) unic) li"b) nu e&te un li"ba: &cri& &au vorbit, ci e&te "ai degrab) creat prin &unete venite din ini")* Doar atunci c$nd ini"a o"ului &e va de&chide din nou, ne vo" putea a"inti ace&t "i:loc de co"unicare (i vo" ,i, din nou, uni'i % nu nu"ai cu ani"alele, ci (i cu #ntreaga via') de pretutindeni*
In:itarea altei /ersoane tn 8/a9i3l 8acr3 /ersonal
(0

SPA#'* SACR' A* #$#M##

atelier de lucru de&pre +)"$nt8Cer* Cele #nv)'ate de la "a"a(ii .ogi, #nc) #"i per&i&tau #n "inte* Cea care ") a:uta &) organizez atelierul, a a&cultat cu aten'ie ce a" pove&tit de&pre -pa'iul -acru al ini"ii (i, ner)bd)toare, "%a #ntrebatH @=i putea &)%"i ar)'i (i "ieGA 7a #nceput a" ezitat, pentru c) oa"enii au prea "ulte proble"e e"o'ionale nerezolvate (i re'ineri, ceea ce ,ace ca p)r)&irea "in'ii &) ,ie un lucru #n,rico()tor* Dar ea a in&i&tat (i, #ntr%un ,inal, a" ,o&t de acord &) #ncerc, ,)r) &) ") a(tept &) &e #nt$"ple ceva* >e%a" a(ezat :o&, unul #n ,a'a celuilalt, cu picioarele #ncruci(ate (i a" #nceput printr%o "edita'ie &i"pl) de ob&ervare a re&pira'iei, "ai "ult pentru a ne rela2a* =poi, a(a cu" "i%au ar)tat "a"a(ii .ogi, &piritul "eu a p)r)&it la propriu &pa'iul "in'ii (i a intrat #n ini"), iar aproape i"ediat, din corpul "eu au ie(it &unete &tranii (i "i% a ap)rut o viziune interioar)* =" a:un& #n pei&a:ul verde al r$ului ="azon, iar #n dreapta "ea era un copac "a&iv* =rborele avea o ra"ur) enor"), care cre&cu&e paralel cu p)"$ntul (i &e #ntindea la (a&e "etri de trunchi* <idic$ndu%"i &piritul la doi "etri de p)"$nt, a" ob&ervat c), &ub "ine, &e a,la un uria( "a&cul pu"a, care "ergea rapid (i hot)r$t* =ni"alul a &)rit pe acea creang) enor") (i a "er& p$n) la cap)tul ei* De acolo, a &)rit cu agilitate pe p)"$nt (i (i% a continuat dru"ul de%a lungul r$ului* Dintr%o dat), "%a" #ntor& #n #nc)perea de unde
,'

Drunvalo Melc i!ede"

>u%"i venea &) cred* Func'iona&eE F)r) &)%"i dea ti"p &) ") g$nde&c la cele #nt$"plate, ea "%a rugat, entuzia&"at), &) "ai #ncerc)" o dat)* #"i rea"inti&e de ,elul #n care "% a" &i"'it (i eu atunci c$nd E"a #"i tran&"i&e&e, pentru pri"a oar), acele &unete* +rin ur"are, ne%a" #nchi& ochii (i, din nou, din trupul "eu a ie(it un &unet* =" ,o&t tran&portat i"ediat l$ng) tavanul uneia dintre ca"erele din ca&a ,e"eii colu"biene, (i a" privit #n :o&, #n ti"p ce acea&ta dor"ea #n patul &)u* -e ,)cu&e di"inea'), iar ca&a ei veche, ,)cut) din chirpici, &e &c)lda #ntr%o lu"in) pal)* -piritul E"ei a ie(it din trupul ,e"eii (i &%a #n)l'at pentru a "i &e al)tura* -piritele noa&tre &%au unit (i, #"preun), a" ie(it prin perete, a,ar)* >e%a" ridicat "ult #n aer, de unde putea" vedea :ungla (i "un'ii* =poi, ca un avion cu reac'ie, a" zburat pe&te v$r,urile copacilor (i ne%a" #ndreptat &pre "un'i* ?bura" cu o vitez) a"e'itoare, la o di&tan') de 30 de "etri dea&upra copacilor, pe l$ng) ver&an'ii "un'ilor, p$n) c$nd a" cobor$t #n% tr%o vale "untoa&), unde &e g)&ea un &at de colibe rotunde, din paie* =" zburat drept la una dintre colibe (i a" trecut direct prin pere'i, acolo unde corpul E"ei &t)tea #ntin& pe un pat de iarb)* 1De obicei, tribul .ogi, ca (i alte triburi care tr)ie&c #n "un'i, dor" #n ha"acuri 'e&ute de "$n), dar #n cazul E"ei, au ,o&t #ngri:ora'i &)%i la&e corpul #ntr%un ha"ac, pe o perioada #ndelungat), #n lip&a con(tiin'ei ei*I =" intrat #"preun) #n corpul E"ei, iar c$nd
(1

SPA #'* SACR' A* #$#M##

rect la &$nul ei (i a #nceput &) &ug)* -o'ul ei (i al'i doi "a% "a(i b)tr$ni erau #n apropiere* M%a" uitat la ei, iar ace(tia "i%au recuno&cut prezen'a* =poi totul &%a #ncheiat* M) a,la" din nou #n #nc)perea de pe coa&ta de e&t a -tatelor 9nite, al)turi de organizatoarea "ea* Din nou, ne%a" de&chi& ochii #n acela(i ti"p* F)r) &) ro&te&c vreun cuv$nt, ea a #nceput &) de&crie e2perien'a, #n "od a")nun'it % cu o &ingur) e2cep'ie, pe care nu o #n'eleg nici #n ziua de a&t)zi* #n ti"p ce &piritul E"ei a ie(it din corpul ,e"eii colu"biene, ea l%a v)zut ca av$nd ,or") de g$ndac* Cine (tieG +oate c) avea leg)tur) cu propriul &i&te" de credin'e* Cu e2cep'ia acelui detaliu, ea avut e2act aceea(i e2perien') ca (i "ine* =proape nici nu pot de&crie #n cuvinte ceea ce a" &i"'it* >u "ai avea" nici o #ndoial) de&pre validitatea unui loc &pecial #n interiorul ini"ii* =cea&t) e2perien') indica un poten'ial u"an enor", care ne%ar putea &chi"ba cu adev)rat cur&ul i&toriei* Ma"a(ii .ogi #(i doreau ca eu &) predau &au &) tran&"it ace&t dar (i altor oa"eni* De ceG Deoarece, #n calitate de ocrotitori ai echilibrului din lu"e, "a"a(ii .ogi &unt de p)rere c), dac) noi ne%a" rea"inti ce (i cine &e a,l) #n ini"ile noa&tre, nu vo" "ai putea ucide +)"$ntul prin inter"ediul tehnologiei noa&tre ire&pon&abile* Con&ider c) au dreptate* !n &)pt)"$nile care au ur"at, "a"a(ii .ogi au
,,

Drunvalo Melc i!ede"

le (tiu* Din ace&te vi&e, reie(ea ,oarte li"pede c) ei voiau ca eu &) prezint acea&t) in,or"a'ie culturilor tehnologice ale lu"ii* !ntr%un ,inal, a" avut (i o #nt$lnire per&onal) cu ace(ti .ogi, #n&) de:a #nv)'a&e" tot ce trebuia &) (tiu* 3otu(i, au "ai ,)cut unele &uge&tii pe care le ,olo&e&c pentru a preda cele #nv)'ate, #n&) unele dintre &,aturile lor nu le pot ,olo&i* De e2e"plu, "a"a(ii .ogi &puneau c) dac) #i pun pe &tuden'i &) &tea #n picioare, #ntr%o #nc)pere #ntunecat), ,)r) &o"n &au "$ncare, ti"p de nou) zile, ei vor putea intra #n -pa'iul -acru al ini"ii* +oate c) e&te adev)rat, dar nu ar ,unc'iona #n lu"ea "odern)* Folo&ind drept ghid e2perien'a per&onal), a" de&coperit, p$n) la ur"), dou) "etode care &)

()

CA2ITOLUL 2ATRU
SPA#'* SACR' A* #$#M##

-tudierea (i predarea "odului de acce&are a -pa'iului -acru ;ibra'ia ini"ii % calea &i"pl) de #ntoarcere E2perien'a "ea per&onal) legat) de -pa'iul -acru al ini"ii = "erge =ca&) Ce e&te ti"pulG -pa'iile -acre ale altora % c$teva e2e"ple Ce v) poate #"piedica &) ave'i acea&t) e2perien')
pa'iul -acru al ini"ii % nu"it uneori (i ca"era &ecret) a ini"ii % e&te o di"en&iune ate"poral)

(2

Drunvalo Melc i!ede"

acu"* #n &crierile &tr)vechi (i #n tradi'iile tran&"i&e pe cale oral) e2i&t) re,eriri la un loc &ecret (i &pecial din interiorul ini"ii* ;er&etul din 9pani(ada Chandogya o,erit la #nceputul ace&tei c)r'i, e&te unul dintre e2e"ple* =lt e2e"plu e&te cartea a&ociat) cu 3ora, nu"it) ,a"era secret a ini"ii. Mtiin'a #ncepe acu" &) &e apropie de acea&t) cunoa(tere* 9n grup de cercetare % /n&titutul BeartMath din 0oulder Creek, Cali,ornia, a&ociat cu 9niver&itatea -tan,ord % a de&coperit unele in,or"a'ii ,oarte intere&ante* =ce&te in,or"a'ii v) pot ,i de ,olo& pentru a #n'elege "odul #n care ,unc'ioneaz) ini"a* >u e &i"plu, #n&) atunci c$nd "intea coopereaz), ini"a r)&punde* = e2i&tat dintotdeauna ace&t parado2H atunci c$nd e&te conceput un copil, ini"a u"an) #ncepe &) bat) #nainte ca creierul &) ,ie ,or"at* =cea&ta i%a ,)cut pe doctori &) &e #ntrebe de unde #ncepe inteligen'a (i de unde apare b)taia regulat) a ini"ii* -pre &urprinderea lu"ii "edicale, cercet)torii de la BeartMath au de&coperit c) ini"a are un creier propriu % da, un creier adev)rat, cu neuroni reali* E&te ,oarte "ic, are doar #n :ur de patruzeci de "ii de celule, dar e&te un creier (i, #n "od evident, e tot ce are nevoie ini"a pentru a ,unc'iona* =cea&ta a ,o&t o de&coperire uria() (i #i valideaz) pe aceia care, ti"p de &ecole, au vorbit &au au &cri& de&pre inteligen'a ini"ii* Cercet)torii de la BeartMath au ,)cut #n&) o de&coperire (i "ai "are #n ceea ce prive(te ini"a* Ei
)3

SPA#'* SACR' A* #$#M##

For"a &a &ea")n) cu cea a unei gogo(i dintr% un torJ, care e&te con&iderat) a ,i cea "ai original), dar (i principala ,or") a univer&ului* Cei care au &tudiat a"bele volu"e ale c)r'ii Strvechiu Secret a 4 orii 5ieii, vor de&coperi ceva ,oarte cuno&cut la c$"pul toroidal al ini"ii* !n Cubul lui Metatron ve'i vedea c) cele cinci corpuri platonice &unt a(ezate unul #n interiorul celuilalt, ,iecare cuprinz$nd, #n cadrul lui, o copie "ai "ic) a ,or"ei originale % un cub #n interiorul unui

J Corp geo"etric care rezult) din rotirea unui cerc #n :urul unei a2e &ituate #n planul cercului, dar care nu trece prin centrul cercului* >*3*
)-

Drunvalo Melc i!ede"

=ici, din -pa'iul -acru al ini"ii, &e na(te un c$"p electro"agnetic toroidal ce con'ine #n interior un c$"p toroidal "ai "ic, a"bele ,iind centrate pe aceea(i a2), e2act ca cele cinci corpuri platonice din Cubul lui Metatron* =" de&coperit dou) a&pecte ,oarte i"portante ale ace&tui c$"p toroidal* #n pri"ul r$nd, poate ,i ,olo&it pe po&t de portal pentru a p)trunde #n ca"era &ecret) a ini"ii* Mai t$rziu, #n carte, voi o,eri in&truc'iuni de&pre ,elul #n care pute" acce&a, prin utilizarea ace&tui vorte2, locul &ecret din interior* =l doilea a&pect are leg)tur) cu torul l)untric, cel de di"en&iuni "ai "ici* >u voi e2plica aici c$t e&te i"portant ace&t tor interior, dar voi reveni a&upra &ubiectului, atunci c$nd voi vorbi de&pre ,elul #n care pute" crea din ini")* -pa'iul -acru al ini"ii e&te creat #n aceea(i "anier) #n care &e ,or"eaz) torul #n interiorul torului* E2i&t) -pa'iul -acru propriu%zi&, #n&), dup) cu" ve'i vedea, #n interiorul ace&tui -pa'iu -acru e&te un altul, "ult "ai "ic, dar ,oarte &pecial, cu calit)'i di,erite (i aplica'ii unice* Chirurgii cardiologi au a,lat ceva ce poate avea leg)tur) cu ace&t ,eno"en, #n&) nu &unt ,oarte &igur de c$t e&te de relevant* Ei au de&coperit c) #n ini") e2i&t) un loc ,oarte "ic, ce nu trebuie atin& niciodat) % alt,el per&oana ar "uri i"ediat, ,)r) nici o (an&) de a "ai ,i re&u&citat)* Dricare ar ,i &e"ni,ica'ia ace&tui loc, #n "od &igur e&te crucial pentru via')* -unt convin& c) ace&t c$"p electro"agnetic toroidal trece e2act prin punctul re&pectiv (i c) e&te
).

SPA#'* SACR' A* #$#M##

8t3dierea >i /redarea mod3l3i de accesare a 8/a9i3l3i 8acr3

!nc) din 4555, a" &tudiat (i o,erit ateliere de lucru de&pre Spaiu Sacru. +$n) #n prezent, a" cercetat ace&t proce& al)turi de patru "ii de oa"eni* =" #nv)'at ,oarte "ulte lucruri de la ei % (i continuu &) #nv)'* -unt convin& c) la acea&t) carte &e vor "ai ad)uga capitole #n viitor, #ntruc$t de abia #ncepe" &) #n'elege" i"aginile create de ini")* !n continuare, voi prezenta unele lucruri pe care le% a" a,lat, dar "ai #nt$i "i%a( dori &) ,ac o &peci,icare* Ceea ce a" a:un& &) cuno&c p$n) #n acea&t) clip), a" #nv)'at din e2perien') direct) (i din e2perien'ele unora dintre &tuden'ii "ei % dar uneori nu #n'elege" ce &e petrece cu adev)rat, pentru o lung) perioad) de ti"p* ;) voi &pune ceea ce con&ider eu c) e&te adev)rat, de(i e po&ibil &) ") r)zg$nde&c #n privin'a ace&tor in,or"a'ii* 3rebuie &) v) ur"a'i ini"a (i &) ,i'i &inceri cu voi #n(iv)* Dac) unele concepte din acea&t) carte nu vi &e potrive&c, pur (i &i"plu nu le lua'i #n con&iderare* -unt convin& c) pentru ,iecare dintre noi e2i&t) o cale pentru a ne g)&i -pa'iul -acru al ini"ii* !n pri"ii doi ani #n care a" o,erit atelierele de lucru Spaiu Sacru a ini"ii, putea" co"unica doar cu :u")tate din participan'iF :u")tate dintre oa"enii din ,iecare grup @&e prindeauA i"ediat, #n ti"p ce cealalt) :u")tate con&iderau c) in,or"a'iile #i dep)(eau* #ncepu&e" de:a &) "en'ionez, la #nceputul ,iec)rui atelier, c) cele prezentate s-ar
)/

Drunvalo Melc i!ede"

acea&t) e2perien'), #n ti"p ce ceilal'i vor pleca, ,)r) &) ,i e2peri"entat ni"ic* De ce se $nt%"p a ast!e &, ") #ntreba" #n &inea "ea* =" petrecut "ulte ore conte"pl$nd acea&t) #ntrebare* +e baza r)&pun&urilor a &ute de oa"eni care n%au putut de&coperi -pa'iul -acru, &%a dovedit c) unul dintre "otive &e a,l) #n corpurile lor e"o'ionale* Cei care au avut trau"e e"o'ionale la un "o"ent dat #n via'a lor, &i"t acea durere din nou, atunci c$nd p)trund #n -pa'iul -acru al ini"ii % (i vor &) plece i"ediat* =&ta #n&ea"n) c) trebuie &) v) elibera'i de otrava e"o'ional), #nainte de a #ncepe ace&t proce&* Cei care g)&e&c o cale de a &e elibera de energia negativ), indi,erent cu" o ,ac, reu(e&c &) intre #n ini") ,)r) nici o ur") de di&con,ort* Ddat) a,la'i #n interiorul ini"ii % chiar (i dac) nu"ai pentru cinci&prezece "inute % tot ceea ce v%a #"piedicat ini'ial &) p)trunde'i aici, &e dizolv) (i nu ve'i "ai #nt$"pina proble"e la re#ntoarcerea #n ace&t -pa'iu -acru* D alt) proble") pe care a" #nt$lnit%o e&te ,elul di,erit #n care @v)dA oa"enii* 9nii v)d prin utilizarea vederii interne, #n ,or") de vi&e (i viziuniF al'ii ,olo&e&c &unetul (i auzul, pentru a percepe lu"ile interioareF iar al'ii ,olo&e&c &i"'uri precu" "iro&ul, gu&tul (i &enza'iile corporale* Ca rezultat, a(tept)rile cu privire la ,elul #n care acea&t) e2perien') @ar trebuiA &) aib) loc, pot ,r$na proce&ul* ;oi clari,ica, printr%o &curt) pove&te* 7a ,inalul uneia dintre #nt$lniri, un cuplu a plecat &pre ca&), dup) ce unul dintre parteneri
)0

SPA#'* SACR' A* #$#M##

dera c) nu reu(i&e &) p)trund) #n interiorul ini"ii, #i &pu&e &o'iei luiH @M) &i"t pro&t c) nu &%a #nt$"plat ni"ic atunci c$nd a" intrat #n "edita'ie* >%a" v)zut ni"ic* Dar trebuie &) recuno&c c) CD%ul pu& de Drunvalo, cu del,inii (i balenele, a ,o&t ,anta&tic* Muzica era at$t de ,ru"oa&), #nc$t aproape putea" &i"'i cu" curge apa pe corpul "euA* 9i"it), &o'ia lui i%a &pu& c) nu pu&e&e" nici un CD* De ,apt, nu ,u&e&e nici un ,el de "uzic)* >u i%a venit &) cread), a&t,el #nc$t a "ai #ntrebat pe cineva care ,u&e&e la atelier (i care i%a con,ir"at c) nu ,u&e&e "uzic) % nici un ,el de &unet de del,ini &au balene* D" era "uzician, iar ace&ta e&te ,elul #n care @vedeA el* -e a(tepta &) aib) o viziune, #n&), #n &chi"b, a v)zut cu urechile* De&coperi" acu" c) "ul'i dintre cei care au crezut c) nu au avut o e2perien'), #n realitate au p)trun& #n interiorul ini"ii, #n&), pentru c) nu a core&pun& cu a(tept)rile lor, au negat #ntreaga tr)ire de a ,i &pa'iul ini"ii*
Vi.ra9ia inimii = calea sim/l de Bntoarcere

9nul dintre pri"ele lucruri pe care le%a" re"arcat, atunci c$nd a" intrat #n -pa'iul -acru al ini"ii, a ,o&t vibra'ia care p)rea &) vin) de pretutindeni* Era clar c) vibra'ia nu era pul&ul propriu%zi& al ini"ii, dat ,iind c) &unetul era continuu % precu" &unetul D", dar di,erit* 1De ,iecare dat) c$nd a" ,o&t #n Ca"era <egelui din Marea +ira"id) din Egipt, a" &i"'it o vibra'ie care p)rea &) vin) de pe&te tot din pira"id), chiar (i din pietrele pe care le atingea"* =" vorbit cu "ul'i al'ii care au e2peri%
)5

Drunvalo Melc i!ede"

#ndat) ce auzi'i vibra'ia, e&te &) i"ita'i ace&t &unet interior cu vocea voa&tr) ,izic)* >u trebuie &) ,ie per,ect, ci doar &) reda'i acel &unet, c$t de bine pute'i* =ce&t lucru ,ace leg)tura dintre lu"ea interioar) a ini"ii (i lu"ea e2terioar) a "in'ii* -o'ia "ea a &tudiat, al)turi de doa"na .olette din /eru&ali", &tr)vechile #nv)')turi ebraice de&pre ini"), care "en'ioneaz) c) ace&t lucru e&te #ntotdeauna i"portant % (i &unt de acord, dup) ce a" v)zut at$t de "ul'i oa"eni p)(ind #n -pa'iul -acru, #ntruc$t #"p)"$nteaz) #n lu"ea ,izic) tr)irea "ur"urului interior al ini"ii, care dezv)luie apoi (i un alt "otiv pentru a o ,aceH o,er) o cale de re#ntoarcere* Ddat) ce a'i e2peri"entat -pa'iul -acru al ini"ii (i dori'i &) v) #ntoarce'i, pute'i acorda vibra'ia ini"ii, prin intonarea &unetului (i, bine#n'ele&, prin p)r)&irea &pa'iului "in'ii, pentru a p)trunde #n cel al ini"ii* ;ibra'ia v) duce direct #n -pa'iul -acru, iar calea de #ntoarcere devine din ce #n ce "ai &i"plu de acce&at* #ntr%un ,inal, ve'i putea realiza acea&t) trecere de la "inte la ini"), #n doar dou) &au trei &ecunde*
E"/erien9a mea /ersonal a 8/a9i3l3i 8acr3 al inimii

!nainte de a #ncepe, v) rog &) #n'elege'i c) e2perien'a "ea poate di,eri co"plet de a voa&tr), ,)r) &) aib) ni"ic #n co"un* De(i e2i&t) "ulte corela'ii #ntre doi oa"eni, &) nu ave'i a(tept)ri* Dac) p)(i'i #n interiorul vo&tru ca un copil, cu ochii (i &i"'urile de&chi&e, e2perien'a va ,i "ai &i"pl) (i "ai
)1

SPA#'* SACR' A* #$#M##

+e la "i:locul anilor 45R0, #n ti"p ce ,)cea" o "edita'ie #n interiorul Mer%.a%0a, corpul de lu"in) u"an, a" ,o&t purtat, pe nea(teptate, #ntr%o pe(ter) cioplit) #n piatr), care "ie #"i ap)rea ,oarte real)* 9nul dintre capetele pe(terii era rotun:it, ca un do", #n care nu era ni"ic, cu e2cep'ia unei &upra,e'e circulare cu dia"etrul de 2 "etri, av$nd o "argine de piatr) #nalt) de 30 de centi"etri, ca un recipient, plin cu ni&ip de &ilicon alb* De%a lungul peretelui din &t$nga al pe(terii &e g)&eau #n :ur de dou)zeci de ,otogra,i cu portretele unor oa"eni, care p)reau &) ,ie ,i2ate #n peretele de piatr) dur)* >u a" recuno&cut nici o per&oan) din acele i"agini (i nici nu #n'elegea" de ce &e a,lau acolo* #n peretele opu& vedea" o de&chidere ne,ini&at), de apro2i"ativ P "etri l)'i"e (i 5 "etri #n)l'i"e* 9n zid de lu"in) alb) bloca vederea &pre ceea ce &e a,la dincolo de acea de&chiz)tur)* Mtia" in&tinctiv c) orice &%ar ,i a,lat dincolo de ace&t zid, era ceva ce ,u&e&e a&cun& de "ine $nsu"i. Mtia" c)

) (

Drunvalo Melc i!ede"

+e ")&ur) ce "%a" @pli"batA prin acea&t) pe(ter), totul "i &e p)rea cuno&cut % (i totu(i, (tia" c) ") g)&ea" acolo pentru pri"a oar)* 7a cap)tul "ai dep)rtat al pe(terii, era cioplit) o &car) din piatr), care &e r)&ucea #n :o&, la un alt nivel* =colo putea" vedea o lu"in) verde, care nu avea nici o u"br)F p)rea &) vin), pur (i &i"plu, din aer* =" v)zut "ulte ca"ere #nchi&e % erau &ute de ca"ere* C)l)uzirea "ea interioar) "i%a dat de #n'ele& c) acea&t) parte a pe(terii trebuia acce&at) "ai t$rziu, a&t,el #nc$t "%a" du& din nou #n #nc)perea principal)* !n "edita'iile "ele "%a" tot #ntor& #n pe(ter), de(i nu #ncerca" &) ,ac ace&t lucru* Ca" la ,iecare dou) &)pt)"$ni era" purtat #n ace&t &pa'iu* >i"ic nu era &chi"bat (i nici nu de&coperea" ceva nou* 7a un an dup) ce a" de&coperit pe(tera, lucrurile &%au &chi"bat* -t)tea" cu picioarele #ncruci(ate pe &upra,a'a cu ni&ipul de &ilicon, cu ,a'a &pre peretele de piatr) 1de&coperi&e" c), odat) intrat #n ace&t &pa'iu, nu putea" ie(i dec$t atunci c$nd "edita'ia &e #ncheia, "otiv pentru care ") obi(nui&e" &) "erg #n acel cerc (i &) ") a(ez pe ni&ip, #ntruc$t era un loc ,oarte con,ortabilI, c$nd a" devenit con(tient de acea vibra'ie ui"itoare care p)rea &) vin) de pretutindeni* Cu toate ace&tea, cu" ie(ea" din cerc, vibra'ia &c)dea ca a"plitudine* Cu trecerea ti"pului, a" realizat c) acea&t) vibra'ie era la ,el pe&te tot #n pe(ter), cu e2cep'ia zonei cercului cu ni&ip de &ilicon* -chi"barea &unetului a ,o&t pri"a indica'ie c) acea zon) era unic) #n &pa'iul din
88

SPA#'* SACR' A* #$#M##

!ntr%o zi, #n ti"p ce "edita" &t$nd pe ni&ip, cu ,a'a #ndreptat) c)tre peretele de piatr), a" ob&ervat c) zidul #ncepea &) devin) tran&parent* -pre &urprinderea "ea, atunci c$nd a" atin& peretele #n zona tran&parent), "$na "i%a trecut direct prin piatr)* +lin de entuzia&", "%a" aplecat #nainte (i a" #ntin& "$na c$t "ai "ult po&ibil* =" intrat cu tot corpul prin perete (i "%a" g)&it #n a,ara pe(terii, pe &upra,a'a unei planete, #ntr%o creva&) de pe "arginea unui "unte ,oarte #nalt* =" ie(it din creva&), pentru a vedea ce e&te #n :ur* Era noapte (i a" v)zut pe cer acelea(i &tele pe care le cuno(tea"* #n&) nic)ieri nu vedea" vreo ,or") de via'), ci nu"ai piatr)F nu g)&ea" nici p)"$nt* Dup) c$teva "inute, "%a" urcat din nou #n creva&) (i a" #ncercat &) ") #ntorc #n pe(tera "ea, dar la #nceput nu a" reu(it* M) g)&ea" #n ,a'a unui perete de piatr) dur)* >u (tia" ce &) ,ac* Tin "inte c), pentru o clip), a" &i"'it c) #"i e&te ,ric)* =" &tat #n ,a'a peretelui i"penetrabil (i, dup) un ti"p, "i%a" a"intit de vibra'ia din cercul cu ni&ip* De #ndat) ce a" intonat &unetul (i vibra'ia a p)trun& #n corpul "eu, peretele de piatr) a devenit tran&parent, d$n% du%"i po&ibilitatea &) trec prin el (i &) a:ung, din nou, #n pe(ter)* De ,iecare dat) c$nd ,)cea" ace&t lucru, aproape c) nu%"i venea &) cred c) &e #nt$"pl) cu adev)rat, #ntruc$t totul p)rea ,oarte real* Dup) ce a" de&coperit ace&t (iretlic, ti"p de un an a" tot ie(it prin peretele de piatr) (i ,)cea" lungi pli"b)ri pentru a e2plora #"pre:uri"ile* Era la
)2

Drunvalo Melc i!ede"

cep'ia ace&tei vibra'ii care nu &e oprea niciodat) (i a lu"inii ,)r) u"br)* !n acea perioad) din via'a "ea, locuia" cu o ,a"ilie de a"erindieni, #n c$"piile din de(ertul din a,ara 3ao&%ului, >eC Me2ico* Ca&a "ea era ,or"at) dintr%un vechi autobuz (colar, Chevrolet 4556, (i un tipiJ alb tradi'ional, cuib)rit l$ng) autobuz* 3i"p de doi ani (i :u")tate a" locuit #n acea&t) locuin') "ode&t)* !ntr%o noapte #ntunecoa&), #n ti"pul unei puternice ,urtuni de iarn), a" auzit o b)taie #n u(a autobuzului* Era" ui"it c) cineva &e a,l) la u(), pentru c) a,ar) era un vi&col violent, iar locuin'a "ea &e g)&ea la circa doi k" de cel "ai apropiat dru" pavat* 7a u() &t)tea, degerat) de ,rig, o ,at) de vreo dou)zeci de ani, cer$ndu%"i ad)po&t % bine#n'ele& c) a" po,tit%o #n)untru* C$nd (i%a dat :o& gluga de pe cap (i a" putut &)%i v)d ,a'a, a" avut o &enza'ie de de:$ vu, #n&) nu% "i d)dea" &ea"a de unde o cuno(tea"* =(a c) a" #nceput &) o #ntreb de&pre locurile po&ibile unde ne% a" ,i putut #nt$lni* =poi, a" #n'ele& dintr%o dat) % ea era per&oana din pri"a ,otogra,ie de pe peretele din pe(tera "eaE Cu pri"a ocazie, a" intrat #n "edita'ie, #n pe(tera "ea, (i a" putut vedea c) poza J -cri& (i tepee % un cort conic con&truit #n :urul unor crengi &au poli de le"n lungi, care &e #nt$lne&c (i &e inter&ecteaz) la v$r,F e&te ,)cut, de obicei, din piele de ani"al (i utilizat pe po&t de locuin') de c)tre triburile de a"erindieni* >*3*
23

SPA #'* SACR' A* #$#M##

De%a lungul anilor, #n via'a "ea au intrat, unul c$te unul, oa"enii din ,otogra,iile de pe perete, o,erindu%"i in,or"a'ii (i e2perien'e care, pentru "ine, au ,o&t % (i #nc) &unt % nepre'uite* Cu toate ace&tea, #n perioada #n care a" cuno&cut%o pe acea t$n)r), nu (tia" ce &e"ni,ica'ie are pe(tera, &au de ce ") ducea" acolo #n ti"p ce "edita"* 3ot ce (tia" era c) acea&t) pe(ter) e&te, #ntr%un ,el, e2tre" de i"portant) pentru "otivul venirii "ele pe +)"$nt*
A mer5e Acas

De&chiz)tura #nalt) de cinci "etri, din care e"ana lu"in), a r)"a& ne&chi"bat) p$n) #n ianuarie 2002* M) a,la" #n Ner"ania, 'in$nd un atelier de lucru de&pre Spaiu Sacru a ini"ii, iar grupul cu care lucra" toc"ai intra&e, pentru pri"a oar), #n -pa'iul -acru din interior* =" p)trun& (i eu #n -pa'iul "eu -acru (i, ca de obicei, a" ,o&t purtat #n interiorul pe(terii* =:un&e&e" &) #n'eleg c) ace&ta era &pa'iul din ini"a "ea, #n&), de acea&t) dat), pe ")&ur) ce a" #naintat pe l$ng) zidul de lu"in), a" v)zut c), pentru pri"a oar), lu"ina opac) ce a&cun% dea de&chiderea deveni&e u(or tran&parent)* Era" ,oarte entuzia&"at, deoarece a&ta nu &e "ai #nt$"pla&e #nainte (i "%a" #ntrebat ce avea &) &e #nt$"ple #n continuare* =" ie(it cu to'ii din &pa'iile &acre (i a" luat o &curt) pauz), de aproape o :u")tate de or)* M%a" #ndreptat c)tre ca"era "ea, c$nd o ,e"eie "%a abordat (i "i%a &pu& c) are un dar pentru "ine* Ea "i%a &pu& c), odat), pe c$nd &e pli"ba pe o
2-

Drunvalo Melc i!ede"

"i%a o,erit%o* /%a" "ul'u"it (i "%a" du& #n ca"era "ea* C$nd a" de&p)turit piatra, a" ,o&t uluit*

>u "ai v)zu&e" niciodat) ceva a&e")n)tor % p)rea &) ,ie de origine e2tratere&tr)* M%a" a(ezat #n "edita'ie, 'in$nd piatra pe cel deal treilea ochi* =" ,o&t purtat #n ,a'a zidului de lu"in) din pe(tera "ea interioar)* #n &curt ti"p, zidul de lu"in) a di&p)rut co"plet (i putea" vedea acu" prin de&chiz)tura care ") ,)cu&e at$t de curio& pe parcur&ul ace&tor ani*
2.

SPA#'* SACR' A* #$#M##

=colo, #n ,ru"u&e'ea &a ab&olut), &e g)&ea cerul* E2act #n centrul de&chiderii &e a,la con&tela'ia Drion, dezv)luindu%(i cele trei &tele ale centurii* Dintr%o dat), din regiunea din :urul &telei centrale a Centurii Drion, a '$(nit o raz) de lu"in) aurie &piralat) (i &%a e2tin&, p$n) "i%a cuprin& tot corpul* !n acel "o"ent, "i%a" a"intit tot ce "i%a &pu& 3at)l, atunci c$nd a" p)r)&it cea de%a trei&prezecea di"en&iune, #n leg)tur) cu ,elul #n care &piritul "eu ar trebui &) &e depla&eze pentru a%(i g)&i calea c)tre +)"$nt % doar c) acu" #"i a"intea" totul (i (tia" cu" &)%"i g)&e&c, din nou, calea &pre ca&)E Era" ,ericit % ,ericit &)%"i a"inte&c at$t de "ulte lucruri pe care le%a" uitat #n "od voit % (i, totodat), avea" o &tranie pre&i"'ire* Dare a&ta #n&e"na c) era" pe cale &) p)r)&e&c +)"$ntul (i &) "erg aca&)G /"ediat, a ap)rut unul dintre #ngerii "ei pentru a ") lini(ti (i a pentru a%"i &pune c) nu trebuia &) plec, ci c) vorte2ul % raza de lu"in) aurie &piralat) % #"i de&chi&e&e o alt) ,or") de co"unicare, pe care o voi ,olo&i #n viitor (i care va ,i e2tre" de i"portant) #n via'a "ea* Dintr%un alt "otiv, pe care avea" &) "i%4 a"inte&c "ai t$rziu, &i"'ea" &) e&te i"portant &) re'in acea&t) dina"ic) a -piritului* =" ie(it din "edita'ie, 'in$nd #nc) pe ,runte acea&t) piatr) neobi(nuit) (i a" #nceput &) pl$ng* E"o'iile tr)ite #n clipa #n care a" reluat leg)tura cu 3at)l "eu, reprezentau o "are eliberare* C$nd "%a" #ntor& din pauz), aceea(i ,e"eie a
2/

Drunvalo Melc i!ede"

s se $ntoarc acas'. >u putea" vorbi % #n &chi"b, a" #"br)'i(at%o pentru a%i "ul'u"i din ad$ncul ini"ii* ;ia'a e&te cu adev)rat "inunat)E N$ndindu%") #n retro&pectiv), #"i a"inte&c c) nu con(tientiza&e" ,aptul c) pe(tera #n care intra" #n ti"pul "edita'iei "ele Mer%.a%0a avea leg)tur) cu -pa'iul -acru al ini"ii, p$n) c$nd nu i%a" #nt$lnit pe cei din tribul .ogi din Colu"bia* Ei au ,o&t cei care "i%au ar)tat acea&t) leg)tur) % lucru pentru care le voi ,i "ereu recuno&c)tor*
Ce este tim/3lD

Magia #ncepu&e *** #n ti"pul altui atelier de lucru pe te"a Spaiu Sacru a ini"ii ,din anul 2002, ") a,la" #n "edita'ie (i a" intrat #n -pa'iul -acru* Ca de obicei, a" "er& #n locul "eu &pecial, pentru a ") a(eza pe ni&ip (i pentru a "edita, c$nd a" v)zut c) cercul era plin ochi cu ap), ca o cad) de baie* Mai putea" vedea (i c) apa d)dea pe a,ar) (i curgea pe ,undul pe(terii, &pre un loc din cealalt) parte a zonei rotun:ite, unde di&p)rea prin% tr%un &pa'iu dintre podea (i perete* =" avut un &enti"ent ciudat* >u ") a(tepta" la a(a ceva (i era" &urprin&, a&t,el c) a" r)"a& #n")r"urit, privind la ap), ne(tiind ce &) ,ac &au care era "otivul ace&tei &chi"b)ri* 0ru&c, un val de ap) a #nceput &) &e #nal'e cu aproape 30 de c" dea&upra "arginii cercului, v)r&$ndu%&e pe&te (i
20

SPA#'* SACR' A* #$#M##

Cantitatea de ap) a continuat &) crea&c), p$n) c$nd &itua'ia a #nceput &) devin) alar"ant)* >u (tia" ce &) ,ac (i doar a" privit la ceea ce deveni&e o ,$nt$n) artezian), g$ndindu%")H @Doa"ne, Du"nezeule, ce &e #nt$"pl) aiciGA +$n) la ur"), a" ie(it din "edita'ie, &i"% 'indu%") pu'in dezorientat* = doua zi, #n ti"pul lec'iilor, a" intrat din nou #n &pa'iul ini"ii, unde a" tr)it o e2perien') ce avea &)% "i &chi"be, pentru totdeauna, ,elul #n care "edita"* Depla&area de ap) a continuat, dar p)rea &) &e ,i cal"at, av$nd un ,lu2 continuu (i puternic* Marginea cercului de piatr) cre&cu&e (i avea o #n)l'i"e de apro2i"ativ un "etru, cre$nd ceva care &e")na cu o cad) plin) cu ap)* ;oia" &) intru #n -pa'iul "eu -acru, dar a" r)"a& pe loc, g$ndindu%") pro,und dac) trebuia &) ,ac ace&t pa&* #ntr%un ,inal, a" &i"'it c) ar trebui &) #ncerc, a&t,el #nc$t a" intrat #n cada plin) cu ap) 2
5

Drunvalo Melc i!ede"

"erei (i era ,oarte li"pede* -t$nd #n "i:locul apei curg)toare, a" #nceput &) "editez cu ochii de&chi(i, ,i2a'i pe peretele de piatr) din ,a'a "ea* +eretele a #nceput &) devin) tran&parent, a(a cu" v)zu&e" de "ulte ori #nainte, iar eu a" &i"'it dorin'a irezi&tibil) de a trece dincolo* !n ti"p ce cobora" din obi(nuita creva&), a" ,o&t oprit de o priveli(te nea(teptat)* =cea&t) planet) @i"aginar)A nu "ai era pu&tieE +e&te tot, c$t cuprindea" cu ochii, erau plante % o :ungl) virtual) care &e #ntindea #n ,a'a "ea, #n toate direc'iile, p$n) la linia orizontului* Ce &e #nt$"pla&eG >ici n%a" #ncheiat bine g$ndul, c$nd "i%a ap)rut i"aginea ,lu2ului de ap) din -pa'iul "eu -acru (i a" #n'ele& c) acea&t) ap) a dat na(tere vie'ii de pe planet)* Dar plantele erau at$t de "atureE =&ta #n&e"na c), #n acea&t) lu"e, ti"pul nu era ceea ce credea" eu c) e&teG =vea" at$t de "ulte #ntreb)riE Dup) ce a" conte"plat (i ad"irat priveli(tea, "%a" #ntor& #n -pa'iul -acru interior (i a" reintrat #n corpul "eu* Ddat) a:un& #n acea&t) lu"e, a" petrecut zile #ntregi analiz$nd &e"ni,ica'ia ulti"ei "ele e2perien'e* Ce anu"e reprezenta eaG #ngerii % c)l)uzirea "ea interioar) % &t)teau t)cu'i, l)&$ndu% ") &) a:ung la propriile concluzii*
8/a9iile sacre ale altora = c7te:a e"em/le
21

SPA#'* SACR' A* #$#M##

>atura e2perien'elor ace&tor oa"eni acoper) un &pectru larg* =ve'i gri:) #n privin'a a(tept)rilor pe care le ave'i* Fi'i a&e"enea copiilor, av$nd ini"a de&chi&) #n ti"p ce p)trunde'i #n &pa'iul interior* #n "od cert, e2perien'a voa&tr) va ,i unic)* /at) c$teva e2e"ple a ceea ce au e2peri"entat al'i oa"eni, a&t,el #nc$t &) v) ,ace'i o i"pre&ie a c$t de diver&i,icate &unt &pa'iile &acre din interiorul ini"ii* @ =tunci c%nd a" cerut ca Spaiu "eu Sacru s se u"p e de u"in, s-a $nt%"p at $ntoc"ai. =" !ost !oarte !ericit c%nd s-a $nt%"p at asta, $ntruc%t, de obicei nu se petrece ni"ic atunci c%nd cer. Era o u"in !in i str ucitoare -nu una strident, aa cu" a" acas. =" privit $n jur i a" descoperit c " a! a" $ntr-un te"p u i"ens, ase"ntor cu ce e din Egipt. -iatra prea s !ie e ectric i e"itea u"in. -e perei erau hierog i!e i, c%nd "-a" apropiat pentru a e vedea "ai bine, au $nceput s% danse)e de parc ar !i !ost vii. Bntr-un !e anu"e, $ne egea" per!ect un r%nd cu apro+i"ativ dou)eci de i"agini. ?u v pot spune ce anu"e spuneau % pur i si"p u, $n ini"a "ea tia" ce $nsea"n. =tunci a" $nceput s p %ng.' *E-a" $ntors i a" v)ut o u !oarte $na t. =" trecut prin ea, $n a t ca"er, unde era o !e"eie !ru"oas, cu !inut rega , cu pr negru, ochi negri i era $"brcat $ntr-o rob ung, aurie. -rea s !ie egipteanc. 4r s rosteasc un cuv%nt, "-a uat de "%n i "-a dus $ntr-o ca"er "ic i si"p L "-a dus aco o i a disprut. =" tiut i"ediat c toc"ai
2(

Drunvalo Melc i!ede"

*Frusc, $ncperea a $nceput s-i schi"be !or"a i s se "reasc, p%n c%nd a depit un 9i o"etru, de a o "argine a a taL a tot crescut, p%n c%nd pereii au disprut. =tunci a" tiut c toc"ai intrase" $ntr-un spaiu pro!und. =poi, tu WDrunvaloX ne-ai cerut s ne $ntoarce".' 9n t$n)r care #"i &pu&e&e c) nu credea c) i &e va #nt$"pla ceva &pecial, #ntruc$tH @>u "i &%a #nt$"plat niciodat) ni"icA, "i%a #"p)rt)(it ur")toareleH *=tunci c%nd a" cerut s !ie u"in, nu s-a $nt%"p at ni"ic, ast!e $nc%t a" $nceput s vd dac pot si"i ceva $n jur, aa cu" ai sugerat tu WDrunvaloX* Bntr-un !e , tia" unde " a! uL totu $"i prea !oarte cunoscut. E-a" $ntors spre st%nga "ea i, aproape ca $ntr-un tab ou i"presionist, putea" vedea conturu vag a ceva ce prea s !ie $n apropiere. Dncet, a" $nceput s disting diverse !or"e care au devenit apoi "ai str ucitoare, p%n c%nd " a! a" $ntr-o u"e p in de u"in - adic nu era de oc so id - ci, "ai degrab, ca o ho ogra". Lu"ina a $nceput s se "ite, !or"%nd tipare geo"etrice. =" si"it c i eu " "ic, ur"%nd ca ea unui !ascicu de u"in, $napoi spre sursa sa. 4ru"useea era cop eitoare, iar sen)aia c " "ic !oarte rapid " !cea e+tre" de !ericit =ce ceva - orice ar !i !ost " trgea $n continuare i a" putut s- vd. Linii de u"in se $ntorceau de peste tot din univers, $napoi spre acest oc ctre care care " $ndrepta" $n
2)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

-e "sur ce curgea" ca "ercuru $n centru acestui c%"p de u"in, tia" c ajunsese" =cas cu "ajuscu M Eai !usese" aici. $n centru acestei e+periene "agni!ice era o "inge rotund de ap vie. =" a unecat $n "ij ocu acestei "ingi de ap u"inoas, e+act $n c ipa $n care ne-ai cerut s ne $ntoarce". Niu c " voi $ntoarce aco o. ?u voia" ca e+periena s $ncete)e. ?u-"i dorea" s vin $napoi. Era" at%t de viu.' +ove(tile continu) % "ereu di,erite, "ereu de&% criind o parte inti") a celui care "editeaz)* Dup) ce a" a&cultat &ute de a&t,el de pove&tiri, a devenit li"pede c) #n ini"a noa&tr) e2i&t) o alt) realitate % la ,el de i"portant) (i poate "ai #n&e"nat) dec$t acea&t) lu"e &tructurat) a "in'ii, #n care tr)i" cu to'ii*
Ce : e"/erien9 /oate Bm/iedica s a:e9i aceast

E2i&t) unele "otive pentru care unii oa"eni nu pot intra #n &pa'iul ini"ii, &au, dac) reu(e&c totu(i &) de&copere ace&t loc &pecial, &e &i"t obliga'i &)%l p)r)&ea&c) i"ediat* =" avut nevoie de doi ani de zile, #n care a" a&cultat pove(tile celor care nu puteau p)trunde #n &pa'iul interior, pentru a putea #n'elege de ce &e #nt$"pla ace&t lucru* Dup) cu" a" "en'ionat (i #nainte, aceia care au avut #n via') e2perien'e e"o'ionale trau"atizante % #n "od &pecial e2perien'e negative legate de rela'ii (i drago&te, ade&ea #(i retr)ie&c &u,erin'a atunci c$nd intr) #n -pa'iul -acru al ini"ii % 22

Drunvalo Melc i!ede"

Mai e2i&t) (i proble"a ,ricii % ,rica de necuno&cut* 9nii oa"eni realizeaz) in&tantaneu c$t &unt de @realeA i"aginile din ini") (i atunci intervine tea"a care #i alung)* =" de&coperit c), #n a&t,el de cazuri, dac) per&oana re&pectiv) reu(e(te &) r)"$n) pentru c$teva clipe #n acel &pa'iu, #n general ,rica di&pare (i totul decurge bine* +roble"a e&te cu" &) reu(e(ti &) &tai &u,icient de "ult pentru ca ,rica &) di&par)* = treia proble"), pe care a" "en'ionat%o de:a "ai devre"e #n acea&t) carte, e&te dat) de a(tept)rile pe care le au oa"enii de a @vedeaA #ntr%un anu"it ,el, ,)r) &) poat) conceape c) &unt #n &tare &) @vad)A (i #n alte "oduri % prin auz, atingere, "iro& &au gu&t* Dup) cu" a" "ai &pu&, la #nceput putea" co"unica doar cu 50Y din public % dar, pe parcur&, a" #nv)'at "ai "ulte #n leg)tur) cu ceea ce #i #"piedic) pe oa"eni &) p)trund) #n -pa'iul -acru al ini"ii lor* 7a atelierul de lucru din Ner"ania, 46P de

-33

CA2ITOLUL CINCI

'$#REA D#$%RE CER 7l PM8$%

<e&pira'ia 9ni,ic)rii = intra pe &cen) E&te at$t de &i"plu


opoarele indigene "%au #nv)'at c), #naintea ori% c)rei cere"onii i"portante, trebuie &) ne conec% t)" #n iubire la Ma"a +)"$nt, apoi la 3at)l Cer (i, prin acea&t) e2perien'), la -piritul -upre", &au Du"nezeu* 7a ,el trebuie ,)cut (i c$nd intr)" #n -pa'iul -acru al ini%

-3-

Drunvalo Melc i!ede"

ter"eni elegan'i, unul dintre cei "ai "ari #nv)')tori ai tradi'iei .riya yoga* 3oc"ai trebuia &) intru pe &cen), la un eveni"ent nu"it Bni"a So ar, de pe in&ula Lekyll, Neorgia, #n anul 455P* Mai "ul'i #nv)')tori &pirituali c)l)uzeau pe r$nd publicul, pentru a crea o &tare din ce #n ce "ai #nalt) de unitate cu -piritul* ;eni&e r$ndul "eu* M) a,la" #n &patele &cenei, #ntr%o ca"er) "ic), &t$nd #n ,a'a unui altar de "edita'ie, unde cineva pu&e&e o lu"$nare aprin&) (i ni(te ,otogra,ii ale Fr)'iei pentru <ealizarea de -ine* Erau i"agini cu .ri&hna, /i&u&, 0aba:i, 7ahiri Ma% hari&hi, -ri ukte&Car (i ogananda* Mtia" c) #nainte de a "erge pe &cen) va veni cineva &) ") che"e (i ale&e&e" de:a &ubiectele pe care avea" &) le prezint, a&t,el #nc$t nu%"i r)"$nea ni"ic de ,)cut,

-3 .

SPA#'* SACR' A* #$#M##

7e%a" "ul'u"it #nv)')torilor pentru ")re'ia lor (i a" #nchi& ochii pentru a "edita* #ncet, lu"ea din :urul "eu a #nceput &) &e &ting) #n dep)rtare (i, pe ")&ur) ce energia a #nceput &) crea&c), a" avut o viziune* =cea&t) clip) unic) a "odi,icat cur&ul eveni"entelor din acea &ear) petrecut) al)turi de public % (i, "ai t$rziu, a "odi,icat aproape totul #n lu"ea "ea &piritual)* !n &curt ti"p, "i%a ap)rut #n ,a') -ri ukte&Car, av$nd o e2pre&ie nobil)* Cu toate c) avu&e&e" o rela'ie &tr$n&) cu ogananda, di&cipolul lui -ri ukte&aCar, nu ") g$ndi&e" niciodat) c) ") voi #nt$lni cu ace&t "ae&tru* Dar iat) c) ap)ru&e*
Res/ira9ia Uni!icrii

-ri ukte&Car a trecut direct la &ubiect, ceea ce voi ,ace (i eu* El "i%a &pu& c), #n /ndia, ni"eni nici ")car nu &%ar g$ndi &) abordeze divinitatea ,)r) &) aib) o anu"it) &tare a "in'ii (i a ini"ii (i "i%a dat in&truc'iuni &peci,ice cu privire la ,elul #n care &) ") conectez con(tient la tot ce e&te Divin (i, #n ,inal, la Du"nezeu* /at) ce "i%a &pu&H @ (e poi a! a oriunde, dar $n ca)u "eu, eu !o osesc un a tar cu o singur u"%nare pentru a-"i concentra atenia "inii. $ncep s si"t i s contienti)e) pre)ena $nvtori or "ei i $ncepe" s respir" $"preun, ca unu '.
Uni!icarea c3 Mama Di:in

*Las ca atenia s-i !ie purtat ctre un oc de pe -"%nt pe care $ consideri a !i ce "ai !ru"os oc din u"e. -oate !i oriunde - o i"agine de "unte, cu
-3/

Drunvalo Melc i!ede"

De e+e"p u, dac ai a es "unte e, privete v%r!uri e "untoase i norii a bi i groi. -rivete i si"te cu" pdurea i copacii se "ic odat cu v%ntu . -rivete ani"a e e - cprioare e i e anii, iepuraii i veverie e. -rivete apa i"pede a r%uri or. $ncepe s si"i iubire pentru acest Boc i pentru $ntreaga natur. E+tinde-te $n acest spaiu a iubirii pentru natur, p%n ce ini"a $ncepe s-i bat cu c dura dragostei din tine. =tunci c%nd consideri c a venit "o"entu potrivit, tri"ite aceast iubire $n centru -"%ntu ui, !o osin- du-i intenia, ast!e $nc%t Ea"a -"%nt s poat si"i, $n "od direct, iubirea pe care o ai pentru ea. Di poi p asa iubirea $ntr-o "ic s!er i i-o poi tri"ite Ea"ei, dac doreti, $ns intenia pe care o ai este cea care contea). =poi ateapt, aa cu" ar !ace-o un copi . =tept p%n c%nd Ea"a -"%nt $i tri"ite iubirea $napoi ctre tine i p%n c%nd o si"i. Eti copi u ei, iar eu tiu c te iubete. -e "sur ce iubirea Ea"ei $i intr $n trup, des- chide-te co"p et, s%nd ca aceast iubire s se "ite peste tot $n trupu tu. -er"ite-i s intre $n toate ce u e e. Las-o s treac prin corpu tu de u"in. D-i voie s se "ite oriunde vrea. Si"te cu" aceast iubire !er"ectoare a Ea"ei te $nconjoar i r"%i $n aceast uniune cu Ea"a -"%nt, p%n ce si"i c este co"p et.'
Uni!icarea c3 Tatl Di:in
-30

SPA#'* SACR' A* #$#M##

a (at tu % a (at tu ,eresc. -rivete a restu creaiei de dinco o de -"%nt. ,oncentrea)-i atenia asupra unui cer de noapte. -rivete cu" ,a ea Lactee erpuiete de-a ungu spaiu ui. .r"rete cu" p anete e i Luna se rotesc $n juru tu i a -"%ntu ui. Si"te Soare e care se ascunde $n spate e -"%ntu ui. ,ontienti)ea) aceast pro!un)i"e incredibi a spaiu ui. Si"te iubirea pe care o ai pentru (at - $ntruc%t (at Divin este spiritu $ntregii creaii, cu e+cepia Ea"ei Divine. Bar c%nd aceast iubire devine at%t de "are, $nc%t nu o "ai poi ine $n interior, d-i voie s se "ute $n ceruri, prin intenia ta. Din nou, dac doreti, poi tri"ite aceast iubire $n ceruri, p as%ndo $ntr-o "ic s!er.' -ri ukte&Car &pune &) pune" acea&t) iubire #ntr%o "ic) &,er) (i, cu inten'ia noa&tr), &) o tri"ite" #n &pa'iu* El &pune &) o tri"ite" re'elei de con(tiin') uni,icat) din :urul +)"$ntului* Dac) nu (ti'i ce e&te acea&t) re'ea, atunci nu v) ,ace'i gri:i, ,ace'i doar ceea ce ,ac "a:oritatea popoarelor indigene din lu"eH tri"ite'i%v) iubirea c)tre -oare* Ca (i re'elele, -oarele e&te conectat cu to'i ceilal'i &ori, cu &telele (i cu #ntreaga via') de pretutindeni* 9nii oa"eni, cu" ar ,i indienii Bopi din &ud%ve&tul -tatelor 9nite, #(i tri"it iubirea c)tre Marele -oare Central % alt concept de&pre care nu a auzit toat) lu"ea, dar care e&te la ,el de valid* =lege'i orice, nu conteaz)* /nten'ia e&te ca iubirea voa&tr) &) a:ung) la #ntreaga via'), de pe&te tot* -ri ukte&Car a continuatH *Hdat ce iubirea ta a !ost tri"is $n ceruri, a (at Divin, din nou,
-35

Drunvalo Melc i!ede"

)u iubirii Ea"ei, atunci c%nd si"i c dragostea (at ui Divin intr $n !iina ta, d-i voie s se "ite oriunde dorete. Este iubirea (at ui tu i este pur'.
8!7nta Treime este :ie

*Dn acest "o"ent are oc ceva ce rareori se $nt%"p # S!%nta (rei"e este vie pe -"%nt. Ea"a Divin i (at Divin s-au unit cu tine, $n iubire % iar tu, ,opi u Divin, co"p ete)i triunghiu .' Con,or" lui -ri ukte&Car, Du"nezeu poate ap)rea #n "od direct, nu"ai atunci c$nd ne g)&i" #n acea&t) &tare &pecial) de con(tiin')* =(adar, ulti"ul pa& al ace&tei "edita'ii e&te cel de a deveni con(tient de prezen'a lui Du"nezeu % pe&te tot #n :urul (i #n interiorul no&tru* +entru acea&t) parte a "edita'iei, -ri ukte&Car "i%a prezentat o "etod) ,oarte co"ple2) de a deveni con(tient de Du"nezeu, dar dup) ce a" vorbit cu "ul'i #n'elep'i din diver&e triburi din lu"e, &i"t c) pute" &i"pli,ica ,elul #n care pute" atinge acea&t) &tare ,inal) de con(tiin')* E&te chiar ,oarte &i"pluH #n "o"entul #n care a'i intrat #n -,$nta 3rei"e, pute'i dob$ndi acea&t) e2perien') prin &i"plul ,apt de a v) de&chide ini"a c)tre prezen'a lui Du"nezeu* Dintr%un "otiv cuno&cut doar de Divinitate, #n &tarea de -,$nt) 3rei"e, prezen'a lui Du"nezeu poate ,i perceput) "ai u(or* -ri ukte&Car "i%a o,erit (i nu"ele ace&tei "edita'iiH <e&pira'ia 9ni,ic)rii* Du"nezeu e&te o"niprezent, #n&) oa"enii nu%7 percep #ntotdeauna* <e&pira'ia 9ni,ic)rii v) poart) direct (i con(tient #n
-31

SPA#'* SACR' A* #$#M##

via') % &au, alt,el &pu&, reprezint) intrarea prin care pute" aborda toate cere"oniile vie'ii, precu" na(terea noa&tr) #n acea&t) lu"e, c)&)toria &acr) (i "oartea* Dup) p)rerea a"erindienilor, p$n) (i ritualurile &)ditului (i &eceri(ului nece&it) acea&t) leg)tur) &pecial) cu Marele -pirit, pentru ca recolta &) crea&c) (i &) ,ie &)n)toa&)* -tarea natural) de a ,i e&te cea de a cocrea al)turi de Du"nezeu, &au Marele -pirit, pentru a ,ace ca ace&te cicluri ale naturii &) aduc) echilibru #n via')* +otrivit celor &pu&e #n 0iblie, noi &unte" ocrotitorii Nr)dinii 1ai naturiiI, a(a cu" e&te de&cri& #n legenda lui =da" (i Eva (i, #nc) &unte" protectorii ei % doar c), #n ace&te vre"uri "oderne, ne%a" uitat "enirea* F)r) leg)tura interioar) cu Du"nezeu, &unte" &epara'i (i pierdu'i % prin ur"are, acea&t) "edita'ie o,erit) de -ri ukte&Car reprezint) de&chiderea &pre a"intirea Divinit)'ii, care ne per"ite, totodat), &) ne a"inti" (i &) p)trunde" #n -pa'iul -acru al ini"ii*
A intra /e scen

=poi, -ri ukte&Car a devenit ,oarte ,er"* M%a privit direct #n ochi (i "i%a &pu&H @ Drunva o, vreau ca ast)i, c%nd vei urca pe scen, s pre)ini pub icu ui aceast "editaie pe care toc"eai ti-a" artat-o'. +)rea ,oarte &erio&, iar eu "%a" g$ndit c) ar ,i bine &) nu%4 contrazic* =poi a ,)cut o plec)ciune (i a di&p)rut* !"i a"inte&c c) a" auzit o b)taie #n u() (i a"
-3 (

Drunvalo Melc i!ede"

"inut, a" #nchi& u(a (i "i%a" che"at repede #ngerii* Ei "%au &,)tuit &) ,ac a(a cu" "i%a &pu& -ri ukte&Car (i "i%au &pu& c), #ntr%un ,inal, voi #n'elege tot ce &e #nt$"pl)* 7e%a" a&cultat &,atul (i, #n ti"p, a" #n'ele&* De #ndat) ce "%a" a,lat #n ,a'a publicului, a" pove&tit ce "i &e #nt$"pla&e (i c) vo" intra #n &tarea de "edita'ie pe care -ri ukte&Car "i%a reco"andat% o cu at$ta ,or')* =" condu& publicul prin pa(ii "edita'iei, #n ti"p ce eu avea" gri:) &)%"i a"inte&c toate cuvintele* =poi &%a l)&at lini(tea (i*** e2tazul* Dup) un ti"p, a" ,o&t &co& din "edita'ie de c)tre un t$n)r care "%a tra& de "$nec) (i "%a anun'at c), #n zece "inute, trebuia &) lu)" pauza de "a&)* 3o'i cei din #nc)pere, cu e2cep'ia celor re&pon&abili cu paza, &e a,lau #n "edita'ie pro,und)* 7e%a" cerut oa"enilor &) &e #ntoarc) #ncet, dar, pentru pri"a oar) #n via'a "ea, a" de&coperit c) #n public erau ,oarte "ulte per&oane care intra&er) at$t de ad$nc #n "edita'ie, #nc$t nu puteau, &au nu #(i doreau &) ia&) din ea* Dup) "ai "ulte #ncerc)ri de recuperare a tuturor, "ai r)")&e&er) #nc) treizeci de oa"eni care nu vroiau &) &e #ntoarc)* =" tri"i& la ,iecare per&oane care &) #ncerce &)%i trezea&c) (i, #ntr%un ,inal, au revenit cu to'ii % cu e2cep'ia unui t$n)r care, la #nceput, a" crezut c) va trebui du& la &pital* Dup) #nc) dou)zeci de "inute, #n ti"p ce to'i pleca&er) la "a&), t$n)rul &%a deci& &)%(i de&chid) ochii* >u ") putea" g$ndi dec$tH @Ce &%a #nt$"platGA
-3)

SPA #'* SACR' A* #$#M##

!n ti"p, a" #nv)'at &) ,iu ,oarte atent #n privin'a "edita'iei <e&pira'iei 9ni,ic)rii* Ddat) ce per&oana intr) #n acea&t) &tare, nu%(i "ai dore(te &) plece prea repede % e&te o &enza'ie "ult prea pl)cut)* =(adar, dac) practica'i acea&t) "edita'ie, a&igura% 'i%v) c) ave'i &u,icient ti"p la di&pozi'ie* #nchide'i%v) tele,oanele (i lua'i toate ")&urile pentru a nu ,i deran:a'i pe o perioad) neli"itat) de ti"p* 7)&a'i ca e2perien'a &) &e de&chid) ca o ,loare de var)*
Este at7t de sim/l3

Ddat) ce a'i #nv)'at <e&pira'ia 9ni,ic)rii, #ntotdeauna &) intra'i #n acea&t) &tare de con(tiin') #nainte de a p)trunde #n -pa'iul -acru al ini"ii* =lt,el, oric$t de "ult v%a'i &tr)dui &) g)&i'i &pa'iul interior, v) va &c)pa de ,iecare dat)F &e va a&cunde, ,)r) &) la&e nici o ur")* Dup) ce a'i atin& nivelul de con(tiin') o,erit de <e&pira'ia 9ni,ic)rii, ve'i de&coperi'i c) proce&ul devine tot "ai &i"plu, p$n) c$nd v) ve'i a,la #n acel loc tot ti"pul* +otrivit tuturor "entorilor "ei care cuno&c "edita'ia, ace&ta e&te idealul* -unt de p)rere c) <e&pira'ia 9ni,ic)rii creeaz) vibra'ia din interior care v) per"ite &) de&coperi'i &,$ntul graal % -pa'iul -acru al ini"ii, locul #n care Du"nezeu a creat la #nceput tot ceea ce e2i&t)*

-3 2

CA2ITOLUL EA8E
PRS#REA M#$## 7l P%R'$DEREA +$

+ri"ul e2erci'iu % a v) "i(ca prin corp =l doilea e2erci'iu % p)trunderea #n &pa'iul ini"ii =l treilea e2erci'iu % "antra @o"A pentru cap (i @aahA pentru ini") Dou) c)i ce duc c)tre -pa'iul -acru al ini"ii
e&pira'ia 9ni,ic)rii con&tituie o condi'ie pentru p)trunderea #n -pa'iul -acru din ini")* Cu toate ace&tea, "ai &unt #nc) dou) ob&tacole de trecut, #nainte de a intra #n -pa'iul -acru*

--3

SPA#'* SACR' A* #$#M##

locului #n care &e a,l) -pa'iul -acru al ini"ii* De ceG Deoarece "intea voa&tr) va crea #ntotdeauna o iluzie pentru a v) #ndep)rta de adev)r % "intea v) va &pune "ereuH @>u #'i a&culta ini"a* >u"ai eu cuno&c -ur&a* 9r% "eaz)%") pe "ine (i logica "ea (i totul va ,i per,ect* Mtiin'a o,erit) de "ine e&te unicul "od de a cunoa(te adev)rulA* 9tiliz$nd ra'iunea (i proce&ul de g$ndire, "intea v) va 'ine captivi #n interiorul capului* =t$t ti"p c$t r)"$ne'i acolo, nu ve'i g)&i niciodat) -pa'iul -acru al ini"ii* 3i"p de "ii de ani, "intea a a&cun& puterea pe care o are ini"a* #n al doilea r$nd, trebuie &) cunoa(te'i "obilitatea pe care o are &piritul #n corpul u"an* F)r) acea&t) cunoa(tere, nici un e,ort de a de&coperi -pa'iul -acru nu va da rezultate* 3rebuie &) #n'elege" c) &piritul &e poate "i(ca prin corp (i c) poate p)r)&i, la propriu, loca'ia capului (i a "in'ii, pentru a intra #n &tarea total "odi,icat) de con(tiin') (i inteligen') care poate ,i g)&it) #n ini")* Din e2perien'a per&onal) (i a "iilor de oa"eni cu care a" interac'ionat, a" de&coperit c) dep)(irea proce&ului de g$ndire devine ceva &i"pl), atunci c$nd (ti" e2act ce ave" de ,)cut* Dac) doar a&culta'i (i8&au r)&punde'i la g$ndurile pe care le ave'i, nu ,ace'i dec$t &) r)"$ne'i prizonieri ai "in'ii, iar g$ndurile voa&tre vor continua &) &e perpetueze, oprindu%v) &) v) atinge'i &copul dorit* E2i&t) unele &i&te"e de "edita'ie care v) a:ut) &) dep)(i'i &au &) evita'i "intea, cu" ar ,i "edita'ia ;ipa% &&ana, care pre&upune &) &ta'i #n "edita'ie
---

Drunvalo Mclc i!ede"

trunderea #n &pa'iul &acru al ini"ii, acea&ta e&te unica "etod) pe care o cuno&c* <areori a" #nt$lnit oa"eni care &) (tie c) &piritul u"an &e poate "i(ca prin trupul u"an* Ma:oritatea &e uit) la "ine de parc) a( ,i #nnebunit, atunci c$nd vorbe&c de&pre a&ta* Cu toate ace&tea, "a:oritatea indigenilor #n'eleg per,ect % ei e2peri"enteaz) #n proce&ele lor &pirituale, e2act ace&t ,eno"en* -piritul u"an e&te &eparat de corp* =tunci c$nd "uri", noi 1&piritul no&truI p)r)&i" corpul (i ne #ntoarce" #ntr%o lu"e care pare a ,i &eparat) de cea #n care tr)i" acu"* Corpul u"an e&te ca o hain) % o #"br)c)" pentru a deveni oa"eni (i o d)" :o& pentru a deveni altceva* #n &tudiile e,ectuate de "ine, a" de&coperit c), #n prezent, &piritul u"an e&te concentrat, #n general, #n glanda pi% neal), #n centrul capului* Faptul c) &piritul e&te localizat #n glanda pineal) #n&ea"n) c) ne e2peri"ent)" corpul din per&pectiva perceperii lu"ii prin inter"ediul ochilor (i a &enti"entului c) lu"ea e2terioar) e&te &eparat) de noi* =ve" &enza'ia c) ne a,l)" e2act #n &patele ochilor, de(i pute" e2peri"enta (i alte p)r'i ale copului* Mul'i dintre noi au avut tr)irea de a%(i pla&a aten'ia #n alte p)r'i ale corpului % de e2e"plu, #n "$n) &au #n picior % dar ,ace" ace&t lucru, av$nd #n continuare &piritul localizat #n glanda pineal)*
--.

SPA#'* SACR' A* #$#M##

2rim3l e"erci9i3 = a : mi>ca /rin cor/

=ce&t e2erci'iu devine "ai u(or de realizat, dac) v) g$ndi'i la el ca ,iind un :oc % (i chiar "ai &i"plu, dac) v) per"ite'i &) g$ndi'i c) &unte'i un copil* >u lua'i totul #n &erio& % &eriozitatea, care provine din "inte, nu va ,ace dec$t &) &e inter,ereze cu rezultatul ace&tui e2erci'iu* Di&tra'i%v)E 3oc"ai natura voa&tr) de copil v) va per"ite &) p)trunde'i #n ini") % nu adultul din voi, care veri,ic) totul prin proce&ele "in'ii* Concentra'i%v) aten'ia a&upra "$inii drepte* -i"'i'i%v) interiorul "$inii (i @r)"$ne'iA acolo c$t de "ult pute'i* -piritul vo&tru ere &i"te "$na, &e a,l) #nc) #n zona capuluiG =ce&ta ar ,i calea obi(nuit)* 1;) pun &) ,ace'i ace&t e2erci'iu pentru c) nu de&pre a&ta e&te vorbaF concentrarea a&upra "$inii #n&ea"n) &) r)"$ne'i #n interiorul capului*I N$ndi'i%v) c) &piritul vo&tru % adic) voi #n(iv) % e&te ceva &eparat de corp* /"agina'i% v) c) &piritul e&te o &,er) ,oarte "ic) de lu"in), ca" de ")ri"ea unei bilu'e* !n ur")torul pa& pe care #l vo" ,ace, vo" ie(i din zona capului, &ub ,or"a unei &,ere "icu'e de lu"in) (i vo" p)trunde #n chakra g$tului* Dar, "ai #nt$i, haide'i &) ave" o di&cu'ie intelectual), pentru a preg)ti "intea* N$ndi'i%v) la o cl)dire #nalt), care are un a&cen&or "ontat #n a,ara ei* 7i,tul e&te din &ticl),
--/

Drunvalo Melc i!ede"

de voi* +ozi'ia voa&tr) relativ) &e &chi"b) (i vede'i cl)direa dintr%o loca'ie di,erit), nu%i a(aG =cu", #nchide'i ochii 1ace&t lucru e&te ,oarte i"portantI (i ,olo&i'i%v) doar i"agina'ia pentru a vedea* /"agina'i%v) c) &unte'i o "ic) &,er) de lu"in) care ie&e din glanda pineal), &au din zona capului (i &e depla&eaz) #n :o&, e2act ca li,tul de care vorbea", &pre chakra g$tului* +e ")&ur) ce ie(i'i din zona capului, ve'i vedea #n i"agina'ia voa&tr) c) v) #ndep)rta'i de capul ,izic, e2act ca de v$r,ul cl)dirii* >u v) g$ndi'i la ace&t proce& % a&ta v) va inco"oda #n ceea ce v) propune'i &) ,ace'i* Doar :uca'i% v)* C$nd a:unge'i la chakra g$tului, ve'i vedea, &au ve'i &i"'i cu" capul vo&tru &e a,l) "ult dea&upra (i ve'i avea &enza'ia c) v) uita'i prin g$t, ,iind #n interiorul lui* Con(tientiza'i "oliciunea g$tului din :urul vo&tru* ;e'i &i"'i c) v) a,la'i ca" la nivelul u"erilor* Dac), la #nceput, nu reu(i'i &) ,ace'i ace&t lucru, opri'i% v) pentru o clip), rela2a'i%v) (i a"inti'i%v) c) e2erci'iul e&te ca un :oc* Continua'i &)%l ,ace'i p$n) c$nd, cu a:utorul vizualiz)rii interioare, pute'i vedea &au &i"'i cu" &piritul vo&tru ie&e din regiunea capului (i &e depla&eaz) &pre g$t* !ntoarce'i%v) #n zona capului* +rin vederea interioar), ve'i vedea &au ve'i &i"'i c) trupul vo&tru &e "i(c) #n :o&, #n ti"p ce &piritul &e apropie de interiorul capului* Ddat) ce a'i
--0

SPA#'* SACR' A* #$#M##

#nt$"pl) de la &ine, #n&) unii oa"eni &%au #ntor& #n capul lor, cu ,a'a #n direc'ia gre(it) (i ace&t lucru i%a dezorientat* +oate nu vi &e va #nt$"pla vou), #n&) dac) &e #nt$"pl), pur (i &i"plu #ntoarce'i%v) #n direc'ia ochilor (i totul va reintra #n nor"al*I =cu", p)r)&i'i%v) din nou capul (i #ndrepta'i%v), #nc) o dat), c)tre zona g$tului* C$nd a:unge'i acolo, con(tientiza'i 'e&utul "oale din :ur* #ntoarce'i%v) din nou #n cap, ,iind aten'i la &chi"barea produ&) #n viziunea voa&tr) interioar)* Ddat) a:un(i #n cap, ve'i &i"'i duritatea oa&elor craniului ce v) #ncon:oar)* -i"'i'i di,eren'a* Din nou, cobor$'i #n chakra g$tului (i con(tientiza'i 'e&utul "oale care v) #ncon:oar)* -i"'i'i di,eren'a* De acea&t) dat) vo" "erge "ai departe* Depla% &a'i%v) din zona g$tului, &pre u")rul drept* #n vizualizarea interioar), pre&upun$nd c) &unte'i #nc) #ndrepta'i &pre partea din ,a') a corpului vo&tru, ob&erva'i cu" capul e&te #n &t$nga voa&tr)* -i"'i'i oa&ele u")rului* =cu", cobor$'i de%a lungul bra'ului drept (i intra'i #n zona pal"ei* +rivi'i degetele din :ur* ;i &e vor p)rea ,oarte "ari, #ntruc$t di"en&iunea voa&tr) &%a "ic(orat* -i"'i'i c) degetele &e a,l) #n :urul vo&tru* !ntoarce'i%v) #n u")r (i apoi #n g$t* Dpri'i%
--5

Drunvalo Melc i!ede"

='i #ncheiat pri"ul e2erci'iu* Dac) dori'i, pute'i e2er&a "ai "ult, depla&$ndu%v) &pre di,erite p)r'i ale corpului* Deoca"dat) nu v) apropia'i de ini"), dar "erge'i oriunde altundeva dori'i* E&te corpul vo&tru* De ,iecare dat), #ntoarce'i%v) #n zona g$tului (i opri'i% v) acolo, &u,icient de "ult ti"p pentru a v) reorienta, #nainte de a reintra #n cutia cranian)*
Al doilea e"erci9i3 = /tr3nderea Bn s/a9i3l inimii

=cu" &unte" preg)ti'i &) intr)" #n ini"), #n&) nu vo" p)trunde deoca"dat) #n -pa'iul -acru* Mai #nt$i, trebuie &) &i"'i'i di,eren'a dintre cap (i ini")* !ncepe'i dup) cu" a'i #nv)'at, #nchiz$nd ochii (i ie(ind din regiunea capului, &pre chakra g$tului* =(tepta'i p$n) &i"'i'i c) e&te "o"entul potrivit (i, apoi depla&a'i%v) &pre ini"a ,izic), nu &pre chakra 1chakreleI ini"ii* +rin vizualizare intern), privi'i &au &i"'i'i ini"a ,izic) (i &i"'i'i cu" v) #ndrepta'i c)tre ea* C$nd a:unge'i la ea, intra'i chiar prin "e"brana ini"ii, #n interior* =&culta'i (i &i"'i'i b)taia ini"ii* -i"'i'i c$t de "oale e&te 'e&utul care v) #ncon:oar)* -i"'i'i c$t e&te de di,erit) &enza'ia, #n co"para'ie cu duritatea craniului* /ni"a e&te ,e"inin), iar capul e&te "a&culin* E&te at$t de evident*
--1

SPA #'* SACR' A* #$#M##

=tunci c$nd con&idera'i c) e "o"entul, ie(i'i din ini"), prin "e"bran), (i urca'i &pre g$t* Dpri'i% v) acolo pentru o clip), pentru a &i"'i g$tul, (i apoi continua'i &) v) depla&a'i p$n) la cap* =&i% gura'i%v) c) &unte'i orienta'i &pre partea din ,a'), c)tre ochi* -i"'i'i cu" e&te &) ,i'i #napoi #n cap (i co"para'i cu &enza'ia pe care a'i avut%o c$nd a'i ,o&t #n ini")* Con(tientiza'i duritatea craniului (i co"para'i%o cu ,r)gezi"ea'e&utului ini"ii* ='i #ncheiat cel de%al doilea e2erci'iu*
Al treilea e"erci9i3 = mantra .omF /entr3 ca/ >i -aa0G /entr3 inim

=cu" vo" ,ace cel de%al treilea e2erci'iu, de trei ori de la #nceput p$n) la &,$r(it* =tunci c$nd v) a,la'i #n regiunea capului, incanta'i &unetul @o"A, iar c$nd intra'i #n ini"), incanta'i &unetul @aahA* +rin ur"are, v) cer &) v) ,olo&i'i vocea pentru a e"ite ace&te &unete* =ce&t e2erci'iu e&te &ubtil, dar v) a:ut) &) #n'elege'i, la nivel celular, tot ce a'i ,)cut p$n) acu"* !nchide'i ochii (i &i"'i'i oa&ele dure din :urul vo&tru* /ntona'i &unetul @o"A, o &ingur) dat)* +e ")&ur) ce e"ite'i ace&t &unet, &i"'i'i cu" rezoneaz) #n cutia cranian)* Con(tientiza'i* =poi, cobor$'i #n zona g$tului (i opri'i%v) acolo pentru o clip)* #n continuare, depla&a'i%
(((

Drunvalo Melc i!ede"

/ncanta'i &unetul @aahA, o &ingur) dat), (i &i"'i'i cu" ace&t &unet rezoneaz) #n "oliciunea ini"ii* Din nou, con(tientiza'i totul* +)r)&i'i ini"a (i urca'i &pre g$t* =(tepta'i un "o"ent, (i apoi depla&a'i%v) &pre cap* -i"'i'i duritatea craniului (i e"ite'i &unetul @o"A* <epeta'i de dou) ori ace(ti pa(i (i apoi &ta'i doar (i &i"'i'i di,eren'a dintre ace&te dou) &pa'ii % o di,eren') ca #ntre b)rbat (i ,e"eie*

='i #ncheiat cel de%al treilea e2erci'iu*


Do3 ci ce d3c ctre 8/a9i3l 8acr3 al inimii

!n perioada #n care a" #nv)'at cu #n'elep'ii din tribul .ogi din ="erica de -ud, ace(tia "i%au &pu& c) cea "ai bun) cale de a intra #n -pa'iul -acru al ini"ii e&te &) &tai #n picioare #ntr%o ca"er) #ntunecat), cu ochii #nchi(i, ,)r) a con&u"a "$ncare &au ap) (i ,)r) &o"n, ti"p de nou) zile (i nou) nop'i* Ei au &pu& c), prin ace&t proce&, Ma"a +)"$nt va veni (i va ar)ta calea* -tilul lor de via') le per"ite o a&t,el de "edita'ie, #n&) pentru noi ar ,i ceva ,oarte greu de #ndeplinit* #n'elep'ii .ogi, care nu #n'eleg prea bine &ocietatea tehnologic), "%au rugat &) prezint publicului p)trunderea #n -pa'iul -acru al ini"ii #n ace&t ,el, #n&) eu (tia" c) nu va ,i deloc u(or* 7e%a" &pu& c) pentru oa"enii din lu"ea "odern), acea&t) --)

SPA#'* SACR' A* #$#M##

=&t,el #nc$t "i%a" #ntrebat c)l)uzirea interioar) (i, #ncet, "i%au ,o&t dezv)luite alte dou) c)i* -unt convin& c) e2i&t) (i altele, #n&) ace&tea dou) aduc cu &iguran') rezultate* >u conteaz), de ,apt, cu" a:unge'i #n)untru (i, at$ta ti"p c$t ini"a r)"$ne #ntr%o &tare de puritate, ve'i reu(i &) v) #ntoarce'i acolo "ereu* +)trunderea #n -pa'iul -acru al ini"ii nu i"plic) un proce& de #nv)'are % "ai degrab), e&te un proce& de rea"intire, deoarece noi a" ,o&t dintotdeauna #n ace&t loc, #nc) de la #nceputuri* =" ale& &) ne #ndrept)" aten'ia &pre acea&t) cale a con(tiin'ei polarizate % #n&), odat) ce lec'ia va ,i #nv)'at), &unt convin& c) ne vo" #ntoarce la &tarea pri"ordial) a 9ni"ii* +ri"a cale pe care a" #ncercat%o &%a bazat pe de&coperirile ,)cute de /n&titutul BeartMath #n leg)tur) cu c$"pul toroidal al ini"ii % #n "od deo&ebit, de&coperirea torului "ai "ic, din cadrul torului "are* +re"i&a era c) &ur&a propriu%zi&) a ace&tui c$"p electro"agnetic enor" &e a,la #n interiorul -pa'iului -acru al ini"ii* +rin ur"are, dac) era &) ur")ri" liniile geo"etrice de energie ale ace&tui c$"p, a" ,i a:un& direct #n ace&t -pa'iu &,$nt, iar eu a" de&coperit c) ace&t lucru e&te adev)rat* +ri") "etod) prezentat) e&te de natur) "a&culin), #n&e"n$nd c) poate ,i tran&"i&) altcuiva (i, dac) per&oana re&pectiv) ,ace e2act ce i &e &pune, rezultatul va ,i #ntotdeauna acela(i* Din
--2

Drunvalo Melc i!ede"

&acru al ini"ii* Deoca"dat), trebuie #n'elege'i, nivel "ental, ceea ce vi &e cere &) ,ace'i*

doar

&) la

E2perien'a propriu%zi&) va veni #n cur$nd % vo" a:unge #n locul #n care ini"a ,izic) &e va a,la #n ,a'a noa&% tr), iar atunci vo" vedea &au &i"'i, prin vizualizare inte% rioar), cu" c$"pul toroidal vibreaz) #n :urul ini"ii, concentr$ndu%ne a&upra torului interior*
Calea masc3lin de a /tr3nde Bn inim

/at) calea "a&culin)H pe ")&ur) ce v) #ndrepta'i &pre ini") (i vede'i c$"pul toroidal de di"en&iuni "ai "ici, ridica'i%v) dea&upra lui p$n) c$nd #l vede'i de &u&* =ce&t c$"p energetic e&te un vorte2, a(a cu"

SPA#'* SACR' A* #$#M##

e2act ca apa care cade prin canalul de &curgere* +entru unii oa"eni, vorte2ul &e "i(c) #n &en&ul acelor de cea&ornic, iar pentru al'ii &e "i(c) #n cealalt) direc'ie* Direc'ia #n care &e rote(te poate ,i legat) de pre,erin'ele &e2uale (i nu pare &) aib) vreo i"portan') #n ace&t proce&* !n acea&t) "edita'ie, atunci c$nd vede'i v$r,ul c$"pului toroidal, uita'i%v) &au &i"'i'i #n ce direc'ie &e "i(c)* =poi, ca o ,runz) ce plute(te pe un r$u, da'i%i voie &piritului &) &e odihnea&c) pe energia &piralat)* -i"'i'i cu" v) roti'i % la #nceput #ncet, dar pe ")&ur) ce v) apropia'i de centru, #ncepe'i &) v) "i(ca'i "ai repede % p$n) c$nd, #ntr%un ,inal, intra'i #n centru (i #ncepe'i &) c)de'i* >u ave'i de ce &) v) ,ie ,ric)* Da'i%v) dru"ul (i c)de'i* #n &curt ti"p ve'i con(tientiza c) totul e&te ,oarte, ,oarte lini(tit* Ca (i cu" a'i ,i #n ochiul unui uragan, v) a,la'i acu" #n -pa'iul -acru al ini"ii* Chiar a'i a:un&*
Calea !eminin de a /tr3nde Bn inim

/at) calea ,e"inin)H dup) cu" a" "en'ionat, acea&t) cale e&te at$t de &i"pl), #nc$t la #nceput nu a" re"arcat%o* /n&truc'iunile &unt &i"ple, iar e2perien'a va di,eri, #n ,unc'ie de natura ,iec)rei per&oane ce ,olo&e(te acea&t) "etod)* >u conteaz) dac) trupul vo&tru e&te de ,e"eie &au de b)rbat, #n&), dac) #n "od nor"al v) l)&a'i condu(i de ini"), atunci acea&t) cale vi &e potrive(te* +entru calea ,e"inin) de a p)trunde #n ini"),
(.-

Drunvalo Melc i!ede"

preia controlul (i per"ite'i ca intui'ia &) v) conduc) &pre -pa'iul -acru* =poi abandona'i%v) (i #ncepe'i &) v) "i(ca'i, (tiind c) v) ve'i #ndrepta direct &pre ace&t loc &,$nt din interiorul vo&tru* !ncerca'i una dintre c)i (i, dac) nu ,unc'ioneaz), atunci #ncerca'i%o (i pe cealalt)* ="inti'i%v), &unte'i copilul lui Du"nezeu* Cu% noa(te'i ace&t loc, #ntruc$t, aici, voi (i Du"nezeu a'i ,o&t dintotdeauna uni'i* #ntotdeauna*

-..

CA2ITOLUL EA2TE
MED#%A#A SPA#'* SACR' A* #$#M##

+reg)tirea pentru "edita'ie <e&pira'ia 9ni,ic)rii =lege'i%v) calea de a p)trunde #n &pa'iul ini"ii E2plorarea -pa'iului -acru al ini"ii pentru pri"a oar) <e#ntoarcerea #n -pa'iul -acru al ini"ii
venit ti"pul &) aplic)" tot ce a" #nv)'at, pen% tru a e2peri"enta cu adev)rat -pa'iul -acru din ini"a voa&tr)* Dac) dori'i, cuvintele din ace&t capitol

-./

Drunvalo Melc i!ede"

1+entru a nu ,i nevoi'i &) citi'i #n ti"p ce "edita'i, v) reco"and &) #nregi&tra'i ace&te cuvinte pe un CD (i &) le a&culta'i #n ti"p ce 'ine'i ochii #nchi(i*I -) nu ave'i nici un ,el de a(tept)ri* Fi'i a&e"enea unui copil (i :uca'i%v) cu po&ibilit)'ile prezentate* Dac) e2perien'a voa&tr) e&te real), ve'i (ti i"ediat* ="inti'i% v) c) /i&u& a &pu&H @Cine nu va pri"i #"p)r)'ia lui Du"nezeu ca un prunc, nu va intra #n eaAF 17uca, 4RH46I
2re5tirea /entr3 medita9ie

N)&i'i un loc care &) reprezinte pentru voi un &pa'iu per,ect pentru "edita'ie* Con&trui'i un altar &i"plu, cu o lu"$nare (i ,lori proa&pete* =lege'i un loc #n care &) nu ,i'i deran:a'i % c)ci, #n ace&t ,el, nu nu"ai c) v) va ,i "ai u(or &) "edita'i, ci v) va garanta o #ntoarcere &igur)* Folo&i'i o pern) pentru a v) &u&'ine coloana, dac) &ta'i pe podea* Dac) &ta'i a(eza'i #ntr%un &caun, l)&a'i picioarele &) ,ie lipite de podea (i 'ine'i%v) &patele drept* Dac) &ta'i #n picioare, g)&i'i%v) centrul de gravita'ie (i le% g)na'i%v) &au "i(ca'i%v) #ncet, dac) trupul vo&tru v%o cere* +entru acea&t) "edita'ie, e&te indicat &) &ta'i #ntr%un loc ,oarte #ntunecat % cu c$t e&te "ai #ntunecat, cu at$t "ai bineH de ,apt, la #nceput, p$n) (i lu"$narea poate inco"oda* Dup) ce a'i ,)cut "edita'ia de "ai "ulte ori, nu "ai e&te at$t de i"portant dac) e per,ect #ntuneric, #ntruc$t ve'i putea intra #n ace&t loc, chiar (i atunci c$nd doar v) #nchide'i ochii* /n&), la #nceput, #ntunericul e ,oarte
-.0

SPA #'* SACR' A* #$#M##

#nchide'i ochii (i #ncepe'i &) re&pira'i rit"ic, a&t,el #nc$t durata in&pira'iei &) ,ie egal) cu cea a e2pira'iei* <e&pira'i u(or (i lini(tit* 9r")ri'i re&pira'ia (i renun'a'i la g$ndurile cotidieneF uita'i de gri:i, pentru un ti"p* 9r% ")ri'i%v) re&pira'ia pentru c$teva "inute, p$n) c$nd v) rela2a'i co"plet* >u e2i&t) nici o grab)* =colo unde dori'i &) "erge'i, nu e2i&t) ti"p* =tunci c$nd &i"'i'i c) a &o&it "o"entul potrivit, "uta'i aten'ia de pe re&pira'ie, pe vizualizarea interi% oar), (i #ncepe'i "edita'ia <e&pira'iei 9ni,ic)rii, punctul de #nceput pentru toate cere"oniile &acre*
Res/ira9ia Uni!icrii

+entru o de&criere a")nun'it) "edita'ii, vezi capitolul cinci*

ace&tei

=lege'i un loc din natur) pe care #l con&idera'i a ,i ,ru"o& (i vizualiza'i ace&t loc cu c$t "ai "ulte detalii po&ibil* Dac) nu &unte'i un tip vizual, ci unul care @&i"teA #n alte ,eluri, atunci ,olo&i'i alte "odalit)'i de percep'ie* -i"'i'i iubirea pe care o ave'i pentru natur) (i pentru Ma"a +)"$nt* +er"ite'i ca acea&t) iubire &) crea&c) #n ini"a voa&tr), p$n) c$nd o &i"'i'i #n tot corpul* C$nd &i"'i'i c) e&te "o"entul potrivit, lua'i acea&t) iubire (i pla&a'i%o #ntr%o "ic) &,er) (i, prin inten'ie, tri"ite'i%o ad$nc #n +)"$nt, chiar #n centrul +)"$ntului* =r)ta'i%i Ma"ei Divine c$t de "ult o iubi'i* 7)&a'i%o &) v) &i"t) iubirea* =poi a(tepta'i ca Ma"a +)"$nt
-.5

Drunvalo Melc i!ede"

=tunci c$nd &i"'i'i c) iubirea tri"i&) de Ma"a +)"$nt v) intr) #n corpul energetic, l)&a'i%o &) &e "i(te oriunde vrea* 7)&a'i ca totul &) decurg) &pontan* -i"'i'i ,lu2ul de iubire dintre voi #n(iv) (i +)"$nt* +ute'i r)"$ne #n ace&t loc, oric$t de "ult ti"p dori'i* =tunci c$nd vi &e pare potrivit, ,)r) &) #ntre% rupe'i ,lu2ul de iubire dintre voi (i Ma"a +)% "$nt, #ndrepta'i%v) aten'ia a&upra 3at)lui Divin* +rin vizualizare interioar), privi'i &au &i"'i'i cerul #n ti"pul nop'ii, Calea 7actee, pro,unzi"ea &pa'iului co&"ic* +rivi'i planetele (i 7una cu" &tr)luce&c pe cer (i &i"'i'i prezen'a -oarelui ce &t) a&cun& #n &patele +)"$ntului* +er"ite'i%v) &) &i"'i'i iubirea pe care o ave'i pentru #ntreaga crea'ie (i pentru 3at)l Divin* C$nd &i"'i'i c) e&te "o"entul potrivit, pune'i acea&t) iubire #ntr%o "ic) &,er) (i tri"ite'i%o #n &pa'iu, cu inten'ia de a a:unge direct la 3at)l Divin* 3ri"i% te'i%o re'elelor din :urul +)"$ntului, &au -oarelui &au Marelui -oare Central* =r)ta'i%i 3at)lui vo&tru c$t de "ult #l iubi'i (i*** a(tepta'i* =(tepta'i ca iubirea &) &e #ntoarc) de la 3at)l Divin, &) vin) pe +)"$nt (i &) intre #n corpul vo&tru* =poi, da'i%i voie &) &e "i(te #n orice direc'ie dore(te (i #n orice loc* >u #ncerca'i &) controla'i acea&t) iubire % &i"'i'i%o doar* =cu", -,$nta 3rei"e a prin& via') pe
-.1

SPA #'* SACR' A* #$#M##

Din ace&t loc al iubirii pure, de&chide'i%v) &pre con(tientizarea prezen'ei lui Du"nezeu, care &e a,l) pretutindeni #n :urul vo&tru (i care tr)ie(te #n interior* -i"'i'i acea&t) uniune a ,or'elor co&"ice (i re&pira'i &u,lul vie'ii*
Ale5e9i=: calea de a /tr3nde Bn 8/a9i3l inimii

=lege'i%v) calea care vi &e potrive(te pentru a p)trunde #n -pa'iul -acru al ini"ii % ,olo&ind vorte2ul "a&culin al c$"pului toroidal, &au calea ,e"inin) a intui'iei* >u conteaz) ce "etod) alege'iF voi hot)r$'i* +rin inter"ediul inten'iei (i al voin'ei, p)r)&i'i "intea (i cobor$'i &pre zona g$tului* -i"'i'i regiunea g$tului (i #ndrepta'i%v) apoi &pre ini"a ,izic)* Dac) alege'i calea "a&culin), atunci ridi% ca'i%v) dea&upra ini"ii, p$n) c$nd pute'i vedea &au &i"'i c$"pul toroidal interior, vorte2ul* =poi, ca o ,runz) dea&upra unui r$u, l)&a'i ca &piritul vo&tru &) plutea&c) pe&te vorte2ul a,lat #n "i(care, #n direc'ia #n care &e rote(te ace&ta* -i"'i'i cu" v) "i(ca'i #n &piral), p$n) c$nd c)de'i #n centrul vorte2ului* Continua'i &) c)de'i, p$n) c$nd &i"'i'i c) a'i atin& un loc ne"i(cat* ;) g)&i'i acu" #n -pa'iul -acru al ini"ii* Dac) alege'i calea ,e"inin), intuitiv), privi'i &au &i"'i'i cu" v) apropia'i de ini") (i trece'i prin "e"brana ei, direct #n interior* Ddat) a,la'i #n)untru, abandona'i%v) intui'iei (i l)&a'i%v) c)l)uzi'i &pre -pa'iul -acru al ini"ii*
-.(

Drunvalo Melc i!ede"

&) intona'i &unetul pe care #l (ti'i din interiorul -pa'iului -acru* ;ibra'ia ace&tui &unet v) va purta ,oarte rapid #n -pa'iul -acru* ='i a:un&* Devine at$t de &i"plu, atunci c$nd cunoa(te'i de:a calea* Cu a:utorul inten'iei, l)&a'i%v) c)l)uzi'i c)tre "icul &pa'iu din interiorul -pa'iului -acru al ini"ii* =ce&t &pa'iu e&te di,erit pentru ,iecare per&oan), dar are calit)'i a&e")n)toare* Ddat) ce (ti'i c) a'i de&coperit ace&t loc al crea'iei, intra'i (i ,a"iliariza'i%v) cu &enza'ia din)untru* Db&erva'i c) &unetul e&te "ai #nalt (i c) ace&t loc di,er), ca &enza'ie, de orice alt loc din ini")* =ici a #nceput crea'ia* +oate c) v) va lua ceva ti"p, &au poate ve'i #n'elege i"ediat unde v) a,la'iH Creatorul a tot ce #n&ea"n) via') locuie(te #n ace&t locF #n ace&t &pa'iu, toate lucrurile devin po&ibile* Da"enii cu care a" lucrat "i%au ar)tat c) una dintre cele "ai &i"ple c)i de a%7 vedea pe Du"nezeu e&te &) invita'i per&oana pe care o iubi'i cel "ai "ult &) ,ie al)turi de voi #n ace&t &pa'iu* Dac) &unt "ai "ulte per&oane pe care le iubi'i ,oarte tare, alege'i una dintre ele* J Fil" -F 14556I bazat pe ro"anul cu acela(i nu"e al lui Cari -agan, #n care actri'a principal), Dr* Eleanor =rroCay 1Lodie Fo&terI, de&coper) un "e&a: de la o inteligen') e2tratere&tr), al c)rui decodi,icare o conduce, #ntr%un ,inal, &) #ntreprind) o c)l)torie #n ini"a univer&ului* >*3*
-/ 3

SPA#'* SACR' A* #$#M##

&ub ,or"a tat)lui ei pe care #l iubea "ai "ult dec$t pe oricine* =ce&t lucru a ,)cut ca ea &) accepte, cu "ai "ult) u(urin'), ceea ce i &e #nt$"pla* =(adar, invita'i per&oana pe care o iubi'i cel "ai "ult % indi,erent dac) e&te &au nu #n via') % #ntruc$t #n ace&t loc, toate ini"ile &unt &tr$n& conectate* Ddat) ce acea&t) per&oan) apare al)turi de voi #n -pa'iul interior, nu "ai e2i&t) indica'ii* +er"ite'i &) &e #nt$"ple ceea ce trebuie &) &e #nt$"ple, c)ci Du"nezeu va (ti ce trebuie ,)cut* !ntoarce'i%v) #n -pa'iul -acru al ini"ii #n ,iecare zi (i continua'i &)%l e2plora'i* E&te dreptul vo&tru din na(tere de a v) a"inti cine &unte'i cu adev)rat (i de ce v) a,la'i aici, pe +)"$nt* ;oi &unte'i preaiubitul copil al lui Du"nezeu, care are un vi& c) e&te ,iin') u"an), pe o "ic) planet), #n "i:locul neantului* Ce &e va #nt$"pla atunci c$nd v) rea"inti'i cine &unte'i cu adev)ratG >u"ai voi pute'i (ti a&ta* =cu" (ti'i cu" &) a:unge'i =cas. #n interiorul -pa'iului -acru al ini"ii au luat na(tere toate lu"ile,

-/-

CA2ITOLUL O2T

MER9:A95A 7l SPA#'* SACR' A* #$#M##

9nirea -pa'iului -acru al ini"ii cu Mer%.a%0a #ngerii ne e2plic)


ui'i &tuden'i au dorit &) a,le "ai "ulte de&pre ur")torul nivel de in&truc'iuni pentru corpul de lu"in), Mer%.a%0a* 3oate ace&te in,or"a'ii le%a" acu"ulat de%a lungul a nou)&prezece ani, #ntruc$t totul &e #nt$"pl) la "o"entul potrivit, #ntr%o ordine Divin)* Mai e2i&t) un nivel, &au o parte, dar acea&ta &e va revela #n viitor, atunci c$nd va decide Du"nezeu*

-/.

SPA#'* SACR' A* #$#M##

Mul'i oa"eni au preluat #nv)')tura Mer%.a%0a din cele dou) volu"e Strvechiu Secret a 4 orii 5ieii, au ,recventat un atelier de lucru de%al "eu, &au au vizionat ca&etele video FD7J (i &%au deci& &) predea acea&t) in,or"a'ie* 9n a&e"enea lucru e&te grav pentru +)"$nt* =ce(ti oa"eni con&ider) c) #nv)')tura Mer%.a%0a e&te #ncheiat) (i c), prin &chi"barea unor a&pecte ale ei, vor reu(i &) a:ung) la nivelul @adecvatA de con(tiin')* >u e&te adev)rat* >ici o cantitate de cunoa(tere a (tiin'ei Mer%.a%0a, care &e bazeaz) nu"ai pe ,or"ele de energie, nu va ,ace ace&t lucru % indi,erent de unde &au de la cine vine din univer&* Con(tiin'a Melchizedek, care e&te "ai veche dec$t #n&)(i toat) acea&t) crea'ie, a ,o&t "artora #nceputului crea'iei din ace&t univer& &pa'iu8ti"p8di"en&iune, unul dintre "ultitudinea de univer&uri* Din acea&t) e2perien'), tradi'ia Melchizedek a #n'ele& c), prin tr)irea celor trei p)r'i ale Mer%.a%0a, &piritul individualizat e&te #ntotdeauna adu& #napoi la prezen'a con(tient) a lui Du"nezeu, din interiorul -pa'iului -acru al ini"ii % pentru a #ncepe din nou crea'ia, #ntr%o nou) ,or")* Mi e2act aici duce, #n cele din ur"), e2perien'a Mer%.a%0a* Dar #nainte &) poat) avea loc, &piritul trebuie &)%(i a"intea&c) de cele trei p)r'i, &) le co"bine #n una &ingur) (i &) tr)ia&c) e2perien'a* #n ace&t capitol (i #n ur")torul, ve'i a,la care e&te cea de%a doua parte % co"binarea -pa'iului -acru al ini"ii, cu c$"pul Mer%.a%0a u"an* J =breviere pentru 4 ower o! Li!e % 4 oarea 5ieii. >* 3*
-//

Drunvalo Melc i!ede"

de lu"in) e&te o parte nece&ar) din e2perien'a voa&tr) ca o", chiar (i dac) tr)i'i #n -pa'iul -acru al ini"ii, #ntruc$t ,ace leg)tura #ntre ini") (i "inte, a&t,el #nc$t ini"a &) poat) crea dinuntru "in'ii* E2i&t) un nu")r "are de tipare geo"etrice Mer% .a%0a % &unt cuno&cute pe&te o &ut) de "ii de "odele #n tot univer&ul* = ,o&t nece&ar) #ntrega perioad) #nc) de la #nceputul crea'iei pentru a #n'elege ace&te ,or"e ale Mer% .a%0a (i a le lega de e2i&ten') (i con(tiin')* D"enirea lucreaz) cu pri"ul (i cel de%al doilea tipar po&ibil, care &unt a&ociate cu tetraedrul #n ,or") de &tea* De(i e2i&t) "ult "ai "ulte, deoca"dat) celelalte ,or"e nu &e potrive&c con(tiin'ei u"ane, indi,erent de ce &u&'in unele per&oane* #n realitate, ele pot chiar d)una* !n ti"p, toate vor ,i revelateF ni"ic nu va r)"$ne necuno&cut* 3otul &e #nt$"pl) la ti"pul potrivit* Doar nu v%a'i l)&a copila(ul de trei ani &) conduc) un ca"ion, nu%i a(aG
Unirea 8/a9i3l3i 8acr3 al inimii c3 Mer=Ka=<a

Mi%a( dori &) #"p)rt)(e&c e2perien'a pe care a" avut%o atunci c$nd -pa'iul -acru din ini") &%a unit cu Mer%.a%0a, #ntruc$t pove&tea #n &ine va da "ulte e2plica'ii* Cu toate ace&tea, &) ave'i #n vedere c) atunci c$nd va veni ti"pul &) ave'i (i voi acea&t) e2perien'), #n "od cert va ,i di,erit) de a "ea* E2perien'a "ea p)rea
-/0

&)

&e

,i

#nt$"plat

SPA#'* SACR' A* #$#M##

-acru* M%a" a(ezat #n cercul "eu plin cu ap) care cur% (ea #n a,ar), cu ,a'a &pre perete % a(a cu" ,)cu&e" de "ulte ori #nainte* F)r) &) ") g$nde&c la ceva anu"e, a" #nceput &) Hiu con(tient de propria re&pira'ie* De&chiz$nd ochii, "%a" uitat la peretele de piatr) din ,a'a "ea* +eretele a devenit tran&parent, e2act ca (i #nainte % cu e2cep'ia c), de acea&t) dat), &pa'iul dintre pietre a #nceput &) &e u"ple cu o lu"in) alb), &tr)lucitoare* 7u"ina devenea tot "ai puternic), p$n) c$nd pe(tera a di&p)rut (i eu "%a" Zi"'it cu,undat #ntr%un c$"p &olid de lu"in) alb), din Hare nu putea" vedea ni"ic* +arc) orbi&e"* Era un lucru ,oarte neobi(nuit % nu "ai v)zu&e" niciodat) a(a ceva* >u &i"'ea" ,ric)* Cu toate ace&tea, Fira &pin)rii "i &%a #ndreptat (i era" ,oarte

-/5

Drunvalo Melc i!ede"

&enza'ie &i"ilar) cu cea e2peri"entat) atunci c$nd a" avut pri"a trezire .undalini* +)rea &) nu a" nici un control a&upra &itua'iei* Drice ar ,i ,o&t, pur (i &i"plu &e #nt$"pla (i era e2tre" de puternic* 3reptat, lu"ina alb) a cedat (i a" putut vedea cu" ie(ea" #ncet prin peretele de piatr) (i plutea" pe &upra,a'a planetei, #n &pa'iul din :urul ei* Mi%a trebuit un "inut ca &) #n'eleg (i &)%"i dau &ea"a c) ") a,la" #n c$"pul "eu Mer%.a%0a, #n)l'$ndu%") rapid #n &pa'iul co&"ic* !n "od in&tinctiv (tia" c) -pa'iul -acru al ini"ii "ele &%a co"binat cu"va (i a ,uzionat #n interiorul "eu cu Mer%.a%0a, dar nu avea" ti"p &) ") g$nde&c la a&ta* =" privit #n ur") pentru a vedea cu" acea&t) zon) a planetei, pe care a:un&e&e" &) o cuno&c at$t de bine, r)"$nea #n ur"a "ea* M%a" #ntor& (i a" privit c)tre &pa'iul va&t al &telelor (i la &pa'iul aproape egal al #ntregii planete de dede&ubtul "eu* Era" uluit (i e2tre" de entuzia&"at* Ce anu"e a provocat ace&t lucruG >u (tia"* Ce #n&e"naG >u (tia"* >u avea" de ale& dec$t &) prive&c ce &e #nt$"pla cu "ine* M) a,la" #ntr%un vehicul de a&cen&iune, la apro2i"ativ un k" dea&upra &upra,e'ei planetei, "i(c$ndu% ") cu "are vitez)* -ub "ine &e a,la o lu"e pri"itiv), cu :ungl), p)duri (i oceane va&te, dar ,)r) via') ani"al) pe care &) o v)d &au &i"t* Chiar #n clipa #n care "%a" g$ndit &) ") apropii de &upra,a'a planetei, vehiculul de a&cen&iune a cobor$t, e2act a(a cu" "i%a" dorit*
-/1

SPA#'* SACR' A* #$#M##

=tunci a" devenit con(tient de prezen'a lui Du"nezeu #n tot ce ") #ncon:ura (i #n interiorul "eu (i #n principiile c)l)uzitoare care #"i o,ereau acea&t) e2perien') % oricare ar ,i ,o&t ele* =" ,o&t inundat de cunoa(tere (i a" a,lat r)&pun&urile la toate #ntreb)rile "eleF r)&pun&ul venea i"ediat ce ap)rea o nou) #ntrebare* =" continuat &) planez dea&upra planetei, &i"'indu%") ca (i cu" "%a( ,i n)&cut #ntr% un univer& cu totul nou, pe care nu l%a" "ai v)zut p$n) acu"* Era ,anta&ticE Dup) apro2i"ativ o or), "%a" trezit ca dintr%un vi&, cu i"aginile (i &enza'iile acelui loc #nc) vii #n &u,letul "eu* =poi, zile #ntregi nu "%a" putut g$ndi la ni"ic altceva*
6n5erii ne e"/lic

!ngerii au venit la "ine la &curt ti"p dup) acea&t) e2perien')* +)reau a ,i ,oarte #nc$nta'i, iar 7u"ina lor &tr)lucea "ai puternic dec$t v)zu&e" vreodat)* Mi%au &pu& c) a:un&e&e", #n &,$r(it, la al doilea nivel* -incer, la acea vre"e nu #n'elegea" la ce &e re,er), dar uneori #n'eleg "ai greu * !ngerii "i%au e2plicat ce &%a #nt$"platH a2a propriului Mer%.a%0a (i cea a c$"pului toroidal generat de -pa'iul -acru, &%au aliniat (i au devenit una &ingur)* =lt,el &pu&, c$"pul toroidal al Mer%.a% 0a (i cel al ini"ii, &%au &incronizat* #ntre a2ele a"belor c$"puri &unt doar (apte centi"etri, dar ar putea la ,el de bine &) ,ie (apte kilo"etri, pentru c)
-/(

Drunvalo Melc i!ede"

!ngerii "i%au "ai &pu& c) acea&t) e2perien') va ,i di,erit) pentru ,iecare per&oan) #n parte, dar c) e util &) (ti" de&pre acea&t) po&ibilitate % (i c) trebuie doar &) ave" r)bdare* +entru unii, acea&t) &incronizare va ap)rea repede, #n ti"p ce pentru al'ii poate dura ani de zile* Dricu" (i oric$nd va avea loc, va ,i per,ect (i &e va #ncadra #n ordinea Divin)* 7a ,inal, "i%au &pu& c) atunci c$nd cineva &e &i"te preg)tit, e&te util &) ,olo&ea&c) at$t i"agina'ia "in'ii, c$t (i vi&area ini"ii, pentru a vedea (i &i"'i cu" cele dou) a2e &e une&c #n una &ingur), dar &) nu ave" nici un ,el de a(tept)ri* Mo"entul #n care &e va #nt$"pla, depinde de Du"nezeu (i nu &e poate ,ace ni"ic pentru a ,or'a ca ace&t proce& &) aib) loc*

-/)

CA2ITOLUL NOUH
C&9CREAREA C&$7%#E$% D#$ #$#MA C&$EC%A% *A M#$%E

T0ot0 ne :or.e>te A crea /rin intermedi3l inimii


-/ 2

Drunvalo Melc i!ede"

za direct #n lu"ea e2terioar)* -) (ti'i #n&) c), #n ace&t &tadiu, crea'ia e&te #nc) li"itat), #ntruc$t nu a'i atin& #nc) cel de%al treilea nivel* 3otu(i, e&te locul per,ect pentru #nceperea proce&ului de #nv)'are* =( dori &) v) prezint po&ibilitatea co%cre)rii con(tiente #n interiorul "icului loc din -pa'iul -acru al ini"ii* Din)untrul ace&tui &pa'iu &tr)vechi pute" vindeca toate proble"ele (i recrea o lu"e de iubire (i echilibru* =cea&t) po&ibilitate e2i&t) chiar (i dac) nu &unte'i con(tien'i de Mer%.a%0a, #n&) unirea corpului de lu"in) cu -pa'iul -acru al ini"ii prezint) un nivel di,erit de po&ibilit)'i* =ve'i totu(i #n vedere c) po&ibilit)'ile depline ale poten'ialului u"an (i ale co% cre)rii con(tiente nu &e vor ar)ta dec$t atunci c$nd &unt cuno&cute (i &t)p$nite toate cele trei niveluri % #n&) trebuie &) #ncepe" de undeva*
T0ot0 ne :or.e>te

3hoth (i al'i "ae(tri #n)l'a'i, inclu&iv perechea &a ,e"inin), -he&at, &%au #ntor& de cur$nd din di"en&iunea &pa'iu8ti"p de dincolo de @Marele ?idA % &au vidul dintre octavele &pre care &e #ndreapt), #n prezent, o"enirea, #n evolu'ia ei* #n trecut, prenu"ele lui 3hoth reprezenta o calitate a &a % (i era ,hiOuetet, care #n&ea"n) @c)ut)torul #n'elepciuniiA* C$nd 3hoth &%a #ntor& din ur")toarea octav) a univer&ului, per&onalitatea &a era co"plet &chi"bat)* Dorin'a lui con&tant) de a #n'elege realitatea, ,u&e&e #nlocuit) printr%o cunoa(tere care tran&cendea acea&t) c)utare (i era at$t de cal" #n
-03

SPA#'* SACR' A* #$#M##

ri$e ti"puri or. ?oi toi Wre,erindu%&e la "ae(trii #n)l'a'iX a" $ncercat s $ne ege" !e u $n care g%ndirea u"an, aciuni e i "iraco e e sunt egate $ntre e e. .n ti"p a" cre)ut c a" $ne es - $ns acu" ti" c este "ai "u t dec%t at%t. =cu" ti" c atunci c%nd cineva creea) dinuntru capu ui, !o osindu-i "intea, aceast persoan uti i)ea), pentru a crea, un instru"ent a po aritii - "intea. ,hiar dac intenia este cea de a crea ceva bun, $ntr-un "od sau a tu , "intea va crea $ntotdeauna at%t bine, c%t i ru, $ntruc%t aceasta este natura ei. Eu v sugere) s creai nu"ai dinuntru Spaiu ui Sacru a ini"ii, cci ini"a nu cunoate dec%t unitatea i va crea intenia, $ntruc%t aceasta este conceput !r partea sa $ntunecat'. +entru "ine, acea&ta a ,o&t o revela'ie ,eno"enal)* 7%a" privit pe 3hoth (i a" (tiut i"ediat c) ceea ce &pune e&te adev)rat* Era" ,oarte entuzia&"at % a(a cu" devin "ereu, atunci c$nd #n'eleg ceva de "are i"portan') % (i de abia a(tepta" &) #ncerc ceea ce "i%a &ugerat*
A crea din 8/a9i3l inimii

Da"enii &%au rugat la Du"nezeu pentru a &chi"ba circu"&tan'ele din lu"ea e2terioar), #nc) de la #nceputul con(tientiz)rii ,aptului c) El e2i&t) % #n&) &e pare c) El nu ne a&cult) #ntotdeauna rug)ciunile* De ceG ;%a'i #ntrebat vreodat)H De ce nu ne d Du"ne)eu ceea ce cere"& #n 0iblie &e &puneH @Cere
-0-

Drunvalo Melc i!ede"

Baide'i &) di&cut)" de&pre crea'ie (i actul de a crea* =de&eori ni &e &pune, la (coal) (i aca&), c) ne a,l)" la "ila ele"entelor (i a e,ectelor #nt$"pl)toare ale legilor ,izicii* De&igur, dac) ace&ta e&te adev)rul vo&tru, atunci &unte'i li"ita'i de acea&t) credin') (i ea devine realitatea #n care tr)i'i* Dar, cu "ult ti"p #n ur"), oa"enii nu g$ndeau a(a* Ei credeau #ntr%o latur) &piritual) a realit)'ii #n care &piritul u"an putea &chi"ba lu"ea din e2terior, prin inten'ia lor interioar)* !n cartea E!ectu BsaiaJ, Nregg 0raden ,ace re,erire la ,aptul c), #n anul 45P6, arheologii au de&coperit l$ng) Manu&cri&ele de la Marea Moart), un docu"ent nu"it Cartea lui /&aia* =ce&t "anu&cri& vechi de&crie ,elul #n care oa"enii au puterea de a in,luen'a po&ibilit)'ile viitoare (i pro,e'iile (i de a &chi"ba lu"ea, pornind din interiorul lor* !n prezent, cultura noa&tr) tehnologic) con&ider) c) acea&t) capacitate 'ine de do"eniul ,anteziei* Chiar a(a &) ,ieG Dac) nu pute" in,luen'a prezentul (i viitorul, atunci #n&ea"n) c) tot ceea ce ne%a &pu& /i&u& au ,o&t "inciuni* >u a #n,)ptuit /i&u& "iracole, cu" ar ,i "odi,icarea &tructurii "oleculare a apei, pre&chi"b$nd%o #n vinG El chiar a #nviat o per&oan) din "or'iE Mtiin'a "odern) con&ider) c) ace&te pove&tiri &unt &i"ple legende, #ntruc$t e2i&t) pu'ine lucruri #n (tiin') care &) poat) &u&'ine ace&te "iracole* J +ublicat) la ED/39<= FD< D9* >* 3*
-0.

SPA#'* SACR' A* #$#M##

pot ,ace ceea ce a ,)cut /i&u&, iar lu"ea (tiin'i,ic) a #nregi&trat ace&t ,eno"en #n publica'ii periodice pre&tigioa&e, precu" ?ature @urna (i revi&ta H"ni. -avan'ii nu #n'eleg #nc) "odul prin care ace(ti copii pot crea ,eno"ene paranor"ale at$t de ui"itoare, #n&) con&e"neaz) ceea ce &e #nt$"pl)* =cea&ta e&te, de acu", o dovad) "aterial)* =(adar, cu" &e #ncadreaz), #n toate ace&tea, -pa'iul -acru al ini"iiG !nainte &) e2plic, trebuie &) arunc)" o privire a&upra ,elului #n care "intea creeaz) un "iracol, iar apoi &) co"par)" ace&t lucru cu actul creativ al -pa'iului -acru din interiorul no&tru*
A crea din interior3l min9ii

=de&eori, atunci c$nd ne rug)" la Du"nezeu pentru ceva de care ave" nevoie, nu &e #nt$"pl) ni"ic* E!ectu Bsaia e2plic) #n "od clar "otivul pentru care lucrurile &tau a&t,el* Manu&cri&ele &tr)vechi &pun c) ,iecare "iracol #ncepe cu aten'ia, &au concentrarea "in'ii % v) concentra'i aten'ia "in'ii a&upra a ceea ce vre'i &) &e #nt$"ple* De e2e"plu, &) pre&upune" c) dori'i &) v) vindeca'i de o boal) di,icil) (i, prin ur"are, v) concentra'i g$ndurile pe vindecarea ace&tei p)r'i din corp* 0ine#n'ele& c) acea&ta nu e &u,icient pentru a crea cu adev)rat, dar e&te un pa& e&en'ial pentru #nceperea proce&ului de vindecare* Dup) aten'ie, ad)uga'i
-0/

inten'ia*

+entru

Drunvalo Melc i!ede"

trebuie i"plicate trei alte p)r'i % corpul "ental, cel e"o'ional (i cel ,izic* Corpul "ental, &au "intea, trebuie &)%(i i"agineze c) partea re&pectiv) e&te de:a vindecat)F trebuie &) "en'in) #n "inte acea&t) i"agine a organului re&pectiv ca ,iind co"plet vindecat (i &)n)to&* +e dea&upra, trebuie &) (tie &igur dac) acea&t) vindecare e&te #n cur& de de&,)(urare #n prezent, &au &e va ,ace la o anu"it) dat) din viitor, #n ,unc'ie de ceea ce &unte'i #n &tare &) accepta'i* +ute'i accepta o vindecare in&tantanee, &au tiparul vo&tru de credin'e are nevoie de "ai "ult ti"p pentru a &e obi(nui cu ideeaG =ce&t lucru e&te ,oarte i"portant, dar tot nu e &u,icient* !n continuare, trebuie &) &e i"plice (i corpul e"o'ional* +er&oana trebuie &) &i"t) &enti"entul a ce #n&ea"n) &) ,ii co"plet vindecat, a nu "ai ,i bolnav* 3rebuie &) &i"'i'i cu adev)rat acea&t) e"o'ie (i nu nu"ai &) v) g$ndi'i c) ave'i acel &enti"ent*

-00

SPA#'* SACR' A* #$#M##

Dar tot "ai lip&e(te ceva* ;) pute'i ruga &) ,i'i vindeca'iF aten'ia poate ,i concentrat) co"plet a&upra boliiF inten'ia e&te aceea ca boala &e vindec)F "intea poate (ti c) organi&"ul e&te vindecat, &au c) e&te pe cale &) &e vindeceF iar corpul e"o'ional poate &i"'i e"o'ia % &) &pune", bucuria % ca (i c$nd corpul vo&tru ar ,i pe deplin &)n)to&* #n&), p$n) c$nd nu e&te i"plicat) (i a treia parte, nu ve'i ob'ine nici un rezultat* C$'i oa"eni &%au rugat pentru ceva, utiliz$nd cele de "ai &u&, (tiind c) a(a va ,i, cer$nd ore #ntregi un rezultat (i totu(i % ni"ic* =&ta pentru c) nu a ,o&t introdu&) #n ecua'ie (i cea de%a treia parte* =cea&ta e&te partea pe care toat) lu"ea o uit), &au nu o recunoa(te* 9lti"a parte, a&pectul trecut cu vederea, e&te corpul ,izic* #n e2e"plul no&tru, per&oana trebuie &) &i"t) c) partea a,ectat) e&te co"plet nor"al) (i &)n)toa&)* =&ta nu #n&ea"n) &) &i"'i'i un tipar "ental, &au o con(tientizare a ceea ce e #n trup, ci &) ave'i chiar &enza'ia corporal) #n care &) &i"'i'i ,elul #n care v) r)&punde corpul* >u "ai &i"'i'i durereF #n &chi"b, &i"'i'i vitalitate #n zona a&upra c)reia v) concentra'i* -i"'i'i &)n)tatea (i ,ru"u&e'ea trupului vo&tru* =tunci c$nd ace&t ulti" pa& al ,eedback%ului dat de corp #ncepe, vor ur"a (i "iracolele* !n&) ar "ai ,i de ad)ugat ceva ce nu &%a di&cutat #n E!ectu Bsaia, #ntruc$t 3hoth &pune c) atunci c$nd cre)" din)untrul "in'ii, cre)" a"bele polarit)'i ale inten'iei noa&tre* +rin ur"are, dac) ne
-05

Drunvalo Melc i!ede"

zone de r)zboi* 1#n prezent, pe planet) &unt patruzeci (i (a&e de r)zboaie*I =(adar, haide'i &) apro,und)" &itua'ia*
Ra9i3ne :ers3s sentimente >i emo9ii

Mintea creeaz) prin inter"ediul g$ndurilor, iar g$ndurile vin unele dup) altele, ,olo&ind ra'iunea* +rin ur"are, #n &itua'iile create de "inte, &e poate ur")ri #n "od logic calea prin care realitatea a ,o&t tran&,or"at) dintr%o &tare #n alta* Chiar dac) e&te vorba de un "iracol, tot va avea un ,ir logic care poate ,i ur")rit* !n&), a(a cu" a" &pu&, va genera #ntotdeauna a"bele p)r'i ale polarit)'ii inten'iei ini'iale* !n&) ini"a e&te co"plet di,erit)* /ni"a creeaz) prin inter"ediul vi&elor (i al i"aginilor, care &e "ani,e&t) prin &enti"ente (i e"o'ii* =cea&t) ,or") de crea'ie nu ,olo&e(te logica (i, prin ur"are, nu trebuie &) aib) o ra'iune pentru a trece dintr%un &tadiu #n altul* De e2e"plu, dac) v) ruga'i &) plou), ,olo&indu% v) ini"a, ploaia poate #ncepe i"ediat, chiar dac), cu doar c$teva clipe #n ur"), nu e2i&ta nici un nor pe cer* E&te e2act ca #n vi&eF acu" te a,li #n /talia, iar #n doar c$teva "o"ente, #n Canada, #ntr%un cadru co"plet di,erit* Cu" ai a:un& din /talia #n Canada, #n doar c$teva &ecundeG 0ine#n'ele&, noi accept)" c) ace&t lucru e&te po&ibil #n vi&ele noa&tre, dar nu (i #n lu"ea tridi"en&ional)* -) ,ie chiar a(aG
Visa9i 3n :is des/re o L3me No3
-01

SPA#'* SACR' A* #$#M##

cru al ini"ii va e2i&ta #ntotdeauna o leg)tur) direct) cu realitatea tridi"en&ional) a &telelor (i planetelor* 9neori, acea&t) leg)tur) nu &e va prezenta i"ediat, dar dac) ve'i continua &) p)trunde'i #n acel &pa'iu &,$nt, o ve'i g)&i* =ce&t lucru e&te ,oarte i"portant, deoarece toc"ai leg)tura cu &telele (i planetele per"ite ca vi&ele ini"ii &) &e "aterializeze #n acea&t) lu"e* =(adar, #nainte de a #ncepe &) crea'i din)untrul -pa'iului -acru al ini"ii, de&coperi'i leg)tura de #ntoarcere #n acea&t) lu"e, cu a:utorul &telelor (i planetelor, pentru a a,la adev)rul* ;) cer &) intra'i #n -pa'iul -acru, &) v) uni'i ini"a cu c$"pul Mer%.a%0a (i &) #ncepe'i &) vi&a'i un vi& de&pre o lu"e nou) (i &)n)toa&)* =plica'i tot ce cunoa(te'i pentru a co%crea con(% tient, al)turi de Du"nezeu, un nou corp, o nou) via') (i, #ntr%un ,inal, o nou) lu"e* =cea&t) putere reprezint) dreptul vo&tru din na(tere (i "o(tenirea voa&tr), #ntruc$t &unte'i ,iul &au ,iica lui Du"nezeu* Din)untrul rela'iei voa&tre inti"e cu Du"nezeu, toate lucrurile devin po&ibile* =ce&te in&truc'iuni reprezint) o cale care duce la #n'elegerea c) trupul vo&tru e&te lu"in), c) lu"ea #n care tr)i'i e&te lu"in) (i c) a"bele &unt conectate la con(tiin'a voa&tr)* = tr)i #n -pa'iul ini"ii #ncon:urat) de c$"pul energetic al propriului Mer%.a%0a, a tr)i (i a crea
-0(

Drunvalo Melc i!ede"

ta'i* #n ace&t punct, ve'i #n'elege cu &iguran') c) v) a,la'i #n proce&ul de #n)l'are &pre ceruri*** Dore&c &) #nchei cu cuvintele unui vechi prieten al no&tru, al tuturorH

*-utei considera c sunt un vistor, dar nu sunt singuru . -oate c intr-o )i ni te vei a tura, iar u"ea va tri ca .nu .

J ;er&urile re,renului din c$ntecul B"agine, co"pu& de Lohn 7ennon #n anul 4564* >*3*
-0)

C7nd am creat l3mea

E% si"ea" singur sd !iu doar .nicu =st!e a" !cut doi. Ni apoi ai aprut tu. Erai at%t de !ru"os, cu ochii ti p ini de inocen, Dns te iubea" de a deprtare - i, totui, =t%t de aproape. (e iubea" in !e uri in care nu e puteai $ne ege. ?u tiai c privea" prin ochii 4iecrei persoane pe care o $nt% neai, Ni nici nu i"i au)eai vocea in adierea v%ntu ui. =i cre)ut c -"%ntu este doar noroi i pietre, ?u i-ai dat sea"a c este corpu "eu. =tunci c%nd dor"eai, ne $nt% nea" in ini"a ta Ni !cea" dragoste cu spirite e noastre, ca .nu . Ddea" natere unor u"i noi, cu at%ta pasiuneM Dns c%nd te tre)eai, nu-i "ai a"inteai ni"ic. ,redeai c este doar un a t vis. Era doar $nc o )i in singurtate, Dns eu te atept in ini"a ta, iubirea "ea, pentru totdeauna.
-02

CITEVA EJ2LICAKII DE82RE Mer9:a95a

Ce nseamn Mer-Ka-Ba? Termenul Mer=Ka=<a este alctuit din trei cuvinte mai mici: Mer- Ka i <a. Aceste cuvinte, aa cum le folosim noi, provin din limba egiptean strveche. Exist mai multe feluri n care poate fi pronunat cuv ntul !er"#a"$a, cum ar fi Eer-GaFah, Eer9ava i Eer9avah. Eu pronun n general cuv ntul, accentu nd a doua silab: !er"#A"ba. Alii l pronun pun nd accentul simetric, pe fiecare silab: !er"%a"ba.
Mer se refer la un anumit tip de lumin ce era neleas n Egipt, n timpul celei de"a optspre&ecea dinastii. '!er( era privit ca fiind dou c mpuri de lumin care se rotesc n sensul invers al acelor de ceasornic i n acelai spaiu. Aceste c mpuri sunt create atunci c nd o persoan execut anumite tipare de respiraie. Ka se refer la spiritual individual al unei persoane. <a se refer la interpretarea pe care o d spiritul propriei sale realiti. n realitatea uman, $a este considerat a fi realitatea corpului, sau cea fi&ic. n alte realiti, unde spiritele nu au corpuri, $a definete conceptul sau interpretarea realitii din tr mul n care aceste spirite exist.

Ce este Mer-Ka-Ba?

-53

SPA#'* SACR' A* #$#M##

Este un vehicul ce poate a)uta mintea, corpul i spiritul s ac" cese&e i s experimente&e alte planuri ale realitii sau alte posibiliti n via. *e fapt, !er"#a"$a repre&int mult mai mult. El este un instrument care i a)ut pe oameni s"i ating potenialul deplin. !er"#a"$a este un c mp energetic cristalin, ce cuprinde anumite forme geometrice sacre care alinia& mintea, corpul i inima. Acest c mp energetic creat din geometrie sacr se ntinde n )urul corpului, pe o distan de +, metri. n general, aceste corpuri energetice se rotesc n )urul corpului nostru cu o vite& apropiat de cea a luminii, ns, n ca&ul celor mai muli dintre noi, ele s"au ncetinit sau au ncetat s se mai roteasc complet, din cau&a lipsei de atenie i folosire. Atunci c nd acest c mp este reactivat i se rotete corespun&tor, se numete !er"#a"$a. -n c mp !er"#a"$a complet activat arat exact ca structura unei galaxii, sau ca un ./0. !er"#a"$a ne permite s experimentm viaa din per" spectiva unei contiene extinse, ne conectea& la potenialul contiinei i reface accesul ctre infinitele posibiliti ale fiinei noastre, amintindu"ne de ele. Atunci c nd meditaia !er"#a" $a e reali&at corect, corpul de lumin ne integrea& aspectele feminin 1intuitiv, receptiv2 i masculin 1activ, dinamic2 ale minii i spiritului nostru !ai exact, !er"#a"$a repre&int liniile de energie din in" teriorul i din )urul corpului, ce au aspectul unor forme geometrice interconectate ntre ele. n cea de"a treia dimensiune, aceast energie este de natur electromagnetic. !er"#a"$a are componente n toate celelalte niveluri dimensionale, deci nu este doar electromagnetic. !er"#a"$a se extinde n toate dimensiunile, iar n cadrul acelor dimensiuni, are aspecte corespun&toare care
-5-

Drunvalo Melc i!ede"

geometria care a creat realitatea, de la bun nceput. n cadrul !er" #a"$a se afl tiparele geometrice care au creat tot ceea ce este. El se gsete n )urul corpului nostru. Acest c mp devine !er"#a" $a, atunci c nd mintea cuiva percepe unitatea absolut " atunci c nd ncepe s se deschid la tot ce este viu, de peste tot. Atunci c nd mintea i inima se unesc ntr"un anumit fel, formele geometrice din )urul corpului prind via. Ele devin c mpuri vii. n momentul n care aceste c mpuri sunt activate n mod corespun&tor, discul i sfera " forma care arat ca o farfurie &burtoare " apare n )urul corpului. Tocmai acest aspect este cel pe care oamenii l numesc !er"#a"$a " aspectul ce seamn cu o farfurie &burtoare. Exist multe tipuri diferite de !er"#a"$a. 3unt create n multe feluri diferite, n funcie de c mpul la care suntem conectai i a felului n care ne conectm la el. !er"#a"$a poate fi orice, absolut orice. 4oate fi orice a fost creat vreodat, care va fi creat vreodat, sau orice care se gsete, pentru totdeauna, n creaie. 4oate fi chiar multe lucruri, aflate chiar i dincolo de aceast realitate materiali&at. Atunci c nd un nvcel ncepe s neleag ce nseamn !er"#a"$a, el reali&ea& cu nu este ceva ce nvei ntr"o secund sau ntr"un minut. Este ca un copac care crete. 5u c t respiri i trieti n cadrul su, cu at t ve&i felul n care tot ce nseamn via, pretutindeni i din ntreaga creaie, este conectat la !er"#a"$a. 4oate fi orice i dorete imaginaia, inima i mintea s fie. !er"#a"$a este o structur de c mp viu. 5u adevrat profund este ceea ce creea& acest c mp, i nu c mpul pro" priu" &is. 5 mpul este creat printr"o nelegere profund a realitii, a lui *umne&eu i a propriului 3ine. n principal, c mpul
-5.

SPA#'* SACR' A* #$#M##

este creat prin iubire. 4entru mine, cel mai profund aspect al !er" #a"$a este iubirea nsi. 5e sunt ree e e p anetare& 1prelucrare dup interviul dat de *runvalo, doamnei 6ebecca 7off, n aprilie +8892 6eelele sunt o copie a c mpurilor din )urul corpului uman. 5 mpurile despre care am discutat n ca&ul !er"#a"$a " acele c mpuri electromagnetice " se ntind pe o suprafa de +, metri n )urul nostru. Aceleai c mpuri se gsesc i n )urul !amei 4m nt. Ele se exist i n )urul lunii i al soarelui, galaxiilor i atomilor etc. mereu sunt aceleai. 5 mpurile sunt ntotdeauna identice, dei fiecare form de via activea& c mpuri diferite. :n cadrul acestor tipare primare de reele, exist posibilitile de a crea tipare absolut unice, ce"i au originea n geometriile originale. *e exemplu, fiecare form de via i are propriul tipar geometric unic. ;ormele de via, chiar i dac ar exista doar dou n ntreaga lume, una masculin i una feminin, ar avea o reea care s se extind n )urul ntregii planete. Aceste reele geometrice se ntind n medie pe o suprafa de +< metri n pm nt i <= de %ilometri deasupra 4m ntului. n +8==, pe 4m nt existau aproximativ >=.===.=== de specii, ceea ce n" seamn c n )urul 4m ntului se ntindeau >=.===.=== de reele. 6eelele acestor specii sunt ntreesute, iar strlucirea lor luminoas radia& n afara planetei. .amenii pre&int trei reele. Acestea sunt unice i sunt difereniate de nivelurile de cromo&omi din interiorul nostru. ;iecare dintre aceste reele se aseamn cu o lentil prin care interpretm realitatea. Totul este perceput conform reelei umane la care suntei conectai. Aborigenii sunt conectai la cea mai veche reea uman, reeaua primordial. 0oi suntem conectai la a doua reea ca
-5/

Drunvalo Melc i!ede"

vechime. 6ealitatea noastr tridimensional este ba&at pe tri" unghiuri i ptrate. 0oua reea " 6eeaua 5hristic, sau contiina unitii spre care ne ndreptm cu toii " este ba&at pe pentagoane i
=

repre&int o legtur ntre dodecaedru i icosaedru. :ntre aceste dou forme geometrice exist o form specific. Aceast form are limita maxim de +, metri, p n la <= de %ilometri n )urul fiinelor umane. Este una dintre cele mai nalte reele de deasupra 4m ntului, din pre&ent. Aceste reele sunt foarte importante pentru noi, fie c suntem sau nu contieni de ele. 4e msur ce ne aliniem cu dimensiunea spiritual, descoperim ceva n legtur cu noi nine, ce n"am tiut p n acum. 4e msur ce ne ndreptm ctre contiina 5hristic, vom descoperi c suntem doar celulele unui organism mai mare. 7 ndurile i sentimentele oricrei persoane din lume, indiferent cine este ea, pot deveni cu adevrat propriile g nduri i sentimente. ?om putea cunoate i experimenta orice " fie c este vorba de o persoan anume, o ar sau o ntreag planet. Toate acestea ne vor fi accesibile. Aborigenii triesc de)a acest lucru. Ei l numesc 'Timpul de vis(. Au capacitatea de a intra cu ochii deschii n aceast stare de vis, unde pot fi i vedea ceea ce orice aborigen a fost sau a v&ut nainte. :n reeaua n care ne aflm acum, noi nu putem accesa aceast stare, deoarece lentilele contiinei prin care privim este o lentil a dualitii, iar noi ne percepem a fi separai. 0e vedem ca fiind n interiorul unui corp, iar ceea ce afl n exteriorul nostru nu suntem noi. $ineneles, aceasta este doar o ilu&ie. 3untem pe cale s renunm la acest fel de a vedea lucrurile. 3untem pe cale s pim pe un drum n care vom deveni 4m ntul n sine i vom
-50

SPA#'* SACR' A* #$#M##

m ntui i, literalmente, vom fi el. ?om cunoate i vom simi tot ce mic i g ndete pe suprafaa lui, n aer i n ap. ?a fi o parte a corpului nostru. Acesta este un mod de a tri care ne depete capacitatea de nelegere, deocamdat... se afl la extrema posibilitilor noastre. .dat aflai n reea, aceasta devine accesibil pentru toat lumea de pe 4m nt. .dat ce o anumit trire este resimit de o persoan, ea este simit de toat lumea. *e aceea *umne&eu @i"a trimis ;iul aici. A fost nevoie ca o singur persoan s treac prin renviere, ca aceasta s fie acce"
8[

sibil tuturor. *ar cineva trebuia s fac nceputul. :n acest ca& vorbim despre contiina de grup " iar momentul este aici, acum. A fost nevoie de +>.=== de ani pentru a se a reeaua actual, la care au contribuit multe culturi " i, iat"oA Este vie. Este absolut intact. :ar oamenii sunt conectai la ea. *e fapt, n acest moment, exist convingerea c aproape toate persoanele din lume sunt conectate, n inima lor, la acest nou mod de a tri. !ai sunt foarte

-55

C'PR#$S

2re!a9....................................................... '

Introd3cere ................................................ ,

Ca/itol3l 3n3 S; ,ncepem cu mintea................................... -+uri,icarea aerului cu a:utorul tehnologiei\\\\\***42 +uri,icarea aerului cu a:utorul corpului de lu"in) u"an*******************************************************************25 !nt$lnirea cu &pa'iul din interiorul ini"ii **************25

Ca/itol3l doi A vedea ,n ,ntuneric...................................... (( D ,e"eie oarb) poate vedea*******************************33 Copiii clarv)z)tori ai Chinei********************************* P0 /nge 0ardor % = vedea cu "$inile (i cu picioarele*************************************************************P4 Copiii cu capacit)'i e2tra&enzoriale deo&ebite

-51

SPA#'* SACR' A* #$#M##

Fe"eia colu"bian)********************************************* KR = deveni una cu caii******************************************** 63 /nvitarea altei per&oane #n -pa'iul -acru per&onal\\*6P

Ca/itol3l /atr3

8/a9i3l 8acr3 al inimii.................................. ,1 -tudierea (i predarea "odului de acce&are a -pa'iului -acru****************************************************R3 ;ibra'ia ini"ii % calea &i"pl) de #ntoarcere R5 E2perien'a "ea per&onal) a -pa'iului -acru al ini"ii*******************************************************************RK = "erge =ca&)**************************************************** 54 Ce e&te ti"pulG*************************************************** 5P -pa'iile &acre ale altora % c$teva e2e"ple ********** 5K Ce v) poate #"piedica &) ave'i acea&t) e2perien')\\55

Ca/itol3l cinci

Unirea dintre Cer >i 2m7nt........................%#% <e&pira'ia 9ni,ic)rii******************************************* 403 9ni,icarea cu "a"a divin)******************************* 403 9ni,icarea cu tat)l divin************************************ 40P -,$nta 3rei"e e&te vie*************************************** 40K
-5(

Drunvalo Melc i!ede"

Ca/itol3l >a/te Medita9ia Spaiul Sacru al inimii.............-./ +reg)tirea pentru "edita'ie****************************** 42P <e&pira'ia 9ni,ic)rii******************************************* 425 =lege'i%v) calea de a p)trunde #n &pa'iul ini"ii** 426 E2plorarea -pa'iului -acru al ini"ii pentru pri"a oar)********************************************************42R <e#ntoarcerea #n -pa'iul -acru al ini"ii************425 Ca/itol3l o/t Mer9:a95a <i Spaiul Sacru al inimii.........-/. 9nirea -pa'iului -acru al ini"ii cu Mer%.a%0a*** 43P #ngerii ne e2plic)****************************************436 Ca/itol3l no3 Co9crearea con<tient; din3ntr3l inimii >i al min9ii****************************************************************435 3hoth ne vorbe(te********************************************* 4P0 = crea din -pa'iul ini"ii************************************ 4P4 = crea din interiorul "in'ii******************************** 4P3 <a'iune ver&u& &enti"ente (i e"o'ii *****************4PK ;i&a'i un vi& de&pre o 7u"e >ou)********************* 4PK C7nd am creat l3mea = o /oe;ie..............%*1 C7te:a e"/lica9ii des/re Mer=Ka=<a.........%'#

S-ar putea să vă placă și