Sunteți pe pagina 1din 18

ALDEHIDE I CETONE

Definiie, clasificare, nomenclatur (denumire)


Metode de obinere: 1.Oxidarea metanului CH4 + O2 CH2=O + H2O 2. Oxidarea energic a alchenelor R2C=CH2 +[O] R2C=O + CO2 + H2O; [O] = K2Cr2O7/H+ 3. Oxidarea alchinelor R-CC-R + KMnO4 + H2O R-CO-CO-R; excepie acetilena 4. Reacia Kucerov R-CCH + HOH [R-C(OH)=CH2] R-CO-CH3 5. Acilarea Friedel-Crafts a arenelor Ar-H + R-COCl Ar-CO-R + HCl; AlCl3 anhidr 6. Autooxidarea cumenului (izopropilbenzenului) 7. Deshidratarea glicerinei acroleina (aldehida acrilica, propenal)

8. Hidroliza bazic a derivailor dihalogenai geminali 9. Oxidarea alcoolilor Primari aldehide R-CH2-OH + [O] R-CH=O + H2O; [O] = K2Cr2O7/H+ Secundari cetone R2CH-OH + [O] R2C=O + H2O; [O] = K2Cr2O7/H+ C1-OH - C4-OH prin nclzire n prezen de Cu, Ag, CuO aldehide/cetone
Aldehide i cetone, proprieti fizice i chimice

Grupa carbonil este o grup funcional polar, care imprim polaritate i reactivitate aldehidelor i cetonelor
Legturi dipol-dipol constante fizice inferioare celor ale alcoolilor corespunztori.

Cu solvenii protici (ap, etanol etc.) formeaz legturi de hidrogen.

Reacii chimice:
1. Reducerea - este o reacie de adiie; R-CH=O + H2 R-CH2-OH; (alcooli primari) n prezena Ni sau cu Na+etanol sau hidruri metalice; R2C=O + H2 R2CH-OH; (alcooli secundari) n prezena Ni sau cu Na + etanol sau cu hidruri metalice;
2. Oxidare aldehide R-CH=O + [O] R-COOH [O]=KMnO4/H2O; KMnO4/OH; KMnO4/H+; K2Cr2O7/H+; Tollens, Fehling etc.

3. Aditii Aditia HCN cianhidrine sau -hidroxinitrili R-CH=O + HCN R-CH(OH)-CN

4.Condensare; debuteaz ca o reacie de adiie; -Aldolica hidroxi aldehide; hidroxicetone -Crotonica aldehide/cetone nesaturate Aldehidele sunt mai reactive dect cetonele.

O OH cat. H3C CH + H3C CH=O H3C CH CH2 CH=O


3-hidroxi-butanal

OH cat, t H3C CH CH2 CH=O H3C CH=CH CH=O + H2O 2-butenal (aldehida crotonica)
O O OH O cat. H3C C + H3C C CH3 H3C C CH2 C CH3 CH3 CH3

4-hidroxi-4-metil-pentan-2-ona
OH O O cat, t H3C C CH2 C CH3 H3C C=CH C CH3 CH3 CH3

4-metil-3-penten-2-ona (izopropiliden-acetona)

ACIZI CARBOXILICI, R-COOH


Definiie, clasificare, denumire Metode de obinere: 1. Oxidarea energica a alchenelor R-CH=CH2 + [O] R-COOH + CO2 + H2O; [O]= K2Cr2O7/H+; KMnO4/H+ 2. Oxidarea alchinelor cu tripla legatura marginala R-CCH + [O] R-CO-COOH; [O]=KMnO4/H2O alfa-cetoacizi HCCH + [O] HOOC-COOH; [O]=KMnO4/H2O Acid etandioic (oxalic) caracter reducator 3. Hidroliza bazica a derivatilor trihalogenati geminali 4. Hidroliza esterilor
R-COOR + NaOH R-COONa + R-OH; R-COONa + H+ R-COOH + Na+

Acizi carboxilici, proprieti fizice polaritatea grupei carboxil polaritatea moleculei; legturi de hidrogen constante fizice ridicate; legturi de hidrogen solubilitate n solveni protici polari.
H O O C R R C O O H O R C O H O R C O H O C R H O

Acizi carboxilici, caracterul acid proprietate general a acizilor organici i anorganici Ionizare solutie apoasa R-COOH + H2O R-COO + H3O+; Ka Reactia cu baze (organice, anorganice) R-COOH + NH3 R-COO + NH4+ R-COOH + R-NH2 R-COO + R-NH3+; la fel cu amine secundare i teriare R-COOH + Ar-NH2 R-COO + Ar-NH3+ Reactia cu metale R-COOH + Na R-COONa + 1/2 H2 2R-COOH + Zn (R-COO)2Zn + H2 R-COOH + Na R-COONa + 1/2 H2

Reactia cu oxizi metalici 2R-COOH + Na2O 2R-COONa + H2O 2R-COOH + CaO (R-COO)2Ca + H2O Reactia cu baze anorganice R-COOH + NaOH R-COONa + H2O 2R-COOH + Ca(OH)2 (R-COO)2Ca + 2H2O 3R-COOH + Al(OH)3 (R-COO)3Al + 3H2O Comportarea fata de indicatori acido-bazici Reactii de deplasare R-COOH + R-ONa R-COONa + R-OH R-COOH + Ar-ONa R-COONa + Ar-OH R-COOH + NaHCO3 R-COONa + CO2 + H2O R-COOH + NaCl R-COOH + NaHSO4 HCOOH > CH3-COOH > CH3CH2-COOH etc.

Acizi carboxilici, alte proprieti chimice

1. Esterificare R-COOH + R-OH R-COO-R + H2O R-COOH + Ar-OH 2. Obtinerea clorurilor de acid R-COOH + PCl5 R-COCl + POCl3 + HCl 3. Obtinerea amidelor R-COOH + NH3 R-CONH2 + H2O R-COOH + R-NH2 R-CO-NH-R + H2O R-COOH + (R)2NH R-CO-N(R)2 + H2O Comportarea la nclzire: a. Decarboxilare R-COOH R-H + CO2 CH3-CO-CH2-COOHCH3-CO-CH3+CO2 HOOC-CH2-COOH CH3-COOH + CO2 b. Deshidratarea anhidride
H2C COOH H2C COOH t H2C CO O + H2O H2C CO

Derivai funcionali ai acizilor carboxilici Definiie: compui care prin hidroliz formeaz acizi carboxilici Cloruri de acizi/de acil: R-CO-Cl (R-CO-X); Anhidride de acizi: (R-CO)2O; Esteri carboxilici: carboxilai de alchil, R-COOR; carboxilai de aril, R-COOAr;

Lactone = esteri ciclici; Amide: R-CONH2; R-CO-NHR; R-CON(R)2 Lactame = amide ciclice; Nitrili: R-CN; etc.

Cloruri de acil, R-COCl Definiie, denumire, exemple Preparare: R-COOH + PCl5 R-COCl + POCl3 + HCl Proprieti chimice: Hidroliza R-COCl + H2O R-COOH + HCl R-COCl + 2NaOH R-COONa + NaCl + H2O Esterificare (alcooli, fenoli) R-COCl + ROH R-COOR + HCl R-COCl+Ar-OH (Ar-ONa)R-COOAr+HCl (NaCl) Transformare in amide R-COCl + NH3 R-CONH2 + HCl R-COCl + 2NH3 R-CONH2 + NH4Cl R-COCl + R-NH2 R-CONH-R + HCl R-COCl + (R)2NH R-CON(R)2 + HCl Acilare Friedel-Crafts C6H6 + R-COCl C6H5-CO-R + HCl/ AlCl3 anhidr

Anhidride de acizi, (R-CO)2O Definiie, denumire, anhidride aciclice (simetrice i mixte), anhidride ciclice Exemple Metode de obinere: R-COOH + Cl-OC-R R-CO-O-OC-R + HCl R-COONa+Cl-OC-R R-CO-O-OC-R +NaCl
+ 9/2 O2 V2O5/t HC CO O -2CO2 HC CO -2H2O

+ 9/2 O2

V2O5/t -2CO2 -2H2O

CO O CO

Anhidride de acizi, proprieti chimice


Hidroliza (R-CO)2O + H2O 2R-COOH (R-CO)2O + 2NaOH 2R-COONa + H2O Esterificare (alcooli, fenoli) (R-CO)2O + R-OH R-COOR + R-COOH (R-CO)2O + Ar-OH R-COOAr + R-COOH Transformare in amide (R-CO)2O + NH3 R-CONH2 + R-COOH (R-CO)2O + R-NH2 R-CONH-R + R-COOH (R-CO)2O + (R)2NH R-CON(R)2 + R-COOH

Esteri carboxilici, R-COOR


Definiie, denumire, clasificare, exemple Metode de obinere: R-COOH + R-OH R-COOR + H2O R-COCl + ROH R-COOR + HCl R-COCl + Ar-OH (Ar-ONa) R-COOAr + HCl (NaCl) Exemplu: obinerea acidului acetilsalicilic (R-CO)2O + R-OH R-COOR + R-COOH (R-CO)2O + Ar-OH R-COOAr + R-COOH Exemplu; obinerea acidului acetilsalicilic Trans-esterificarea: R-COOR + R-OH R-COOR + R-OH

Esteri carboxilici, proprieti chimice Hidroliza n cataliz acid: R-COOR + H2O R-COOH + ROH R-COOAr + H2O R-COOH + Ar-OH Hidroliza n cataliz bazic (saponificare): R-COOR + NaOH R-COONa + R-OH R-COOAr + 2NaOH R-COONa + Ar-ONa + H2O Trans-esterificarea: R-COOR + R-OH R-COOR + R-OH Reacia cu amoniacul, cu aminele primare i secundare R-COOR + NH3 R-CONH2 + R-OH

AMIDE Definiie, clasificare, denumire, exemple Lactame Anilide Metode de obinere: Acilarea R-COOH + NH3; R-NH2; (R)2NH la nclzire R-COCl + NH3; R-NH2; (R)2NH la nclzire (R-CO)2O + NH3; R-NH2; (R)2NH la nclzire R-COOR + NH3 R-CONH2 + R-OH Hidroliza nitrililor R-CN + H2O R-CONH2

Amide, Proprieti chimice


Hidroliza
R-CONH2 + H2O R-COOH + NH3 R-CONH-R + H2O R-COOH + R-NH2 R-CON(R)2 + H2O R-COOH + (R)2NH Reducere R-CONH2 + 2H2 R-CH2-NH2 + H2O; Ni; Na+etanol, hidruri metalice Degradarea Hoffman amine cu un C in minus (la cald) R-CONH2 + Br2 + 2NaOH R-NH2 + 2NaBr + H2O + CO2 Obtinerea nitrililor R-CONH2 + P2O5 R-CN + H3PO4

Nitrili, R-CN
Definiie, denumire, exemple Metode de obinere: R-X + NaCN R-CN + NaX R-CONH2 + P2O5 R-CN + H3PO4 R-CH=O + HCN R-CH(OH)-CN HCCH + HCN H2C=CH- CN Proprieti chimice: Hidroliza R-CN + H2O R-CONH2 R-CN + 2H2O R-COOH + NH3 Reducere R-CN + 2H2 R-CH2-NH2; Ni Na+etanol, hidruri metalice