Sunteți pe pagina 1din 53

CECCAR Filiala Bucuresti

STUDIU DE CAZ

STAGIAR EXPERTI CONTABILI: ION ALINA MARIA

2012

1. Studiu de caz p i!i"d a#$a%a&e%e. Cum se vor inregistra in contabilitate urmatoarele operatii: a) se livreaza produse in valoare de 3 000 lei insotite de un aviz de insotire a mar!ii unde se inregistreaza ambala"ele a!erente# care circula in sistemul restituirii# in valoare de 100 lei# din care clientul retine pentru sine ambala"e in valoare de $0 lei# care se !actureaza ulterior% b) se receptioneaza ambala"e la costul de ac&izitie de ' 000 lei# care se vand ulterior la pretul de ac&izitie de 2 '00 lei% ambala"ele vandute se scot din evidenta% c) se obtin din productie proprie ambala"e inregistrate la costul de productie de 1 000 lei# care ulterior se vand cu 1 200 lei# impreuna cu produsele livrate a) - livrarea produselor si a ambalajelor: $111 Clienti ( )0) *enituriii din vanzare m! $$2) +*A colectat $1, Clienti-creditori 3.1 Ambala"e 3 )20 3 000 )20 100 100

$111 Clienti 3'. Ambala"e a!late la teri

- restituirea ambalajelor de catre client: $1, Clienti-creditori 3.1 Ambala"e $111 Clienti 3'. Ambala"e a!late la teri /0 /0

- facturarea ambalajelor nerestituite $1, Clienti-creditori $111 Clienti )0. *enituri din activitati diverse $$2) +*A colectat $0 10

- scoaterea din evidenta a ambalajelor nerestituite /0. Alte creante imobilizate 3'. Ambala"e a!late la teri $0

b) - achizitionarea ambalajelor ( 3.1 Ambala"e $$2/ +*A deductibil - vanzarea ambalajelor: $111 Clienti ( )0. *enituri din activ diverse $$2) +*A colectat 3 100 2 '00 /00 $01 Furnizori / 200 ' 000 1 200

- scoaterea din evidenta a ambalajelor: /0. C&eltuieli privind ambala"ele 3.1 Ambala"e 2 '00

c) - obtinerea de ambalaje din productie proprie: 3.1 Ambala"e - vanzarea ambalajelor: $111 Clienti ( )0. *enituri din activ diverse $$2) +*A colectat 1 $.. 1 200 2.. )11 *ariatia stocurilor 1 000

- scoaterea din evidenta a ambalajelor vandute: )11 *ariatia stocurilor 3.1 Ambala"e 1 000

'.Studiu de caz p i!i"d t a"zactii%e cu educe i c(#e cia%e )i *i"a"cia e 0ntreprinderea Al!a avea 1n stoc la 1 11 2 100 buc din mar!a 3 evaluate la costul unitar de 10lei4buc 0n cursul lunii au avut loc urm5toarele opera6ii: -3 11 2 7 ac&izi6ie 200 buc la costul unitar de 12 lei# rabat 10(# +*A 2$( 8!actura)% -' 11 2 7 ac&izi6ie 300 buc la costul unitar de 1' lei# +*A 2$(% -10 11 2 7 v9nzare m5r!uri 3'0 buc la pre6ul unitar de 20 lei# remiz5 '(# scont de decontare 2(#+*A 2$( 8!actura)% - 1' 11 2 7 se prime:te un rabat de 20( pentru ac&izi6ia care a avut loc la data de ' 11 2 8!actur5 ulterioar5)% - 2' 11 2 7 ac&izi6ie 1'0 buc la costul unitar de 20 lei# scont de decontare '(# +*A 2$( 8!actura)% - 2) 11 2 7 v9nzare 300 buc la pre6ul unitar de 2' lei# +*A 2$( 8!actura) - 30 11 2 7 se acord5 un risturn pentru v9nzarea din 2) 11 2 8!actur5 ulterioar5) ;e cere: 1)s5 se contabilizeze opera6iile de mai sus# con!orm <=F> 30''4200,# :tiind c5 pentru desc5rcarea de gestiune se utilizez5 ?@F<% 2)s5 se 1ntocmeasc5 !i:a stocului% 3)s5 se prezinte in!orma6ia 1n Contul de pro!it :i pierdere 1+ -3 11 2 7 ac&izi6ie 200 buc la costul unitar de 12 lei# rabat 10(# +*A 2$( 8!actura)% *aloare de ac&izi6ie 200 buc A 12lei4buc B 2 $00 Rabat 10( 2$00 A10( B 2$0 *aloare net5 comercial5 2$00 7 2$0 B 2 1/0 +*A 2$( 2 1/0 A 2$( B '1. $ ( 3)1 =ar!uri $$2/ +*A deductibil $01 Furnizori

2 /).#$ 2 1/0 '1.#$

-' 11 2 7 ac&izi6ie 300 buc la costul unitar de 1' lei# +*A 2$(% *aloare de ac&izi6ie 300 buc A 1'lei4buc B $ '00 +*A 2$( $ '00 A 2$( B 10.0 ( 3)1 =ar!uri $$2/ +*A deductibil $01 Furnizori ' '.0 $ '00 1 0.0

-10 11 2 7 v9nzare m5r!uri 3'0 buc la pre6ul unitar de 20 lei# remiz5 '(# scont de decontare 2(# +*A 2$( 8!actura)% *aloare de vanzare 3'0 buc A 20lei4buc B ) 000 Remiz5 '( ) 000 A'( B 3'0 *aloare net5 comercial5 ) 000 - 3'0 B / /'0 +*A 2$( / /'0 A 2$( B 1',/ ;cont de decontare 8*aloare !inanciar5 net5) / /'0 A 2( B +*A 2$( 133 A 2$( B 31 ,2 $111 Clienti ( )0) *enituri din vanzarea m! $$2) +*A colectat $111 Clienti 133

. 2$/ / /'0 1 ',/

( //) C&elt privind sconturile acordate $$2) +*A colectat

1/$#,2 133 31#,2

- 1' 11 2 7 se prime:te un rabat de 20( pentru ac&izi6ia care ulterioar5)% *aloare de ac&izi6ie 300 buc A 1'lei4buc Rabat 20( $ '00 A 20( +*A 2$( ,00 A 2$( $01 Furnizori ( /0, Reduceri comerciale primite $$2/ +*A deductibil

a avut loc la data de ' 11 2 8!actur5 B $ '00 B ,00 B 21/ 111/ ,00 21/

- 2' 11 2 7 ac&izi6ie 1'0 buc la costul unitar de 20 lei# scont de decontare '(# +*A 2$( 8!actura)% *aloare de ac&izi6ie 1'0 buc A 20lei4buc B 3 000 ;cont de decontare '( 3 000 A'( B 1'0 *aloare net5 !inanciar5 3 000 - 1'0 B 2 .'0 +*A 2$( 2 .'0 A 2$( B /.$

$01
5

3 )20

3)1 =ar!uri $$2/ +*A deductibil $01 Furnizori

Furnizori

3 000 )20

( )/) *enituri din sconturi obtinute $$2/ +*A deductibil

1./ 1'0 3/

- 2) 11 2 7 v9nzare 300 buc la pre6ul unitar de 2' lei# +*A 2$( 8!actura) *aloare de vanzare 300 buc A 2'lei4buc B ) '00 +*A 1,( ) '00 A 1,( B 1 .00 $111 Clienti ( )0) *enituri din vanzarea m! $$2) +*A colectat , 300 ) '00 1 .00

- 30 11 2 7 se acord5 un risturn pentru v9nzarea din 2) 11 2 8!actur5 ulterioar5) ( )0, Reduceri comerciale acordate $$2) +*A colectat 2)s5 se 1ntocmeasc5 !i:a stocului% 1 11 2 3 11 2 ' 11 2 10 11 2 ;+<C @ntrari @ntrari @esiri 3'0 100 200 300 100 200 '0 2'0 1'0 2'0 C C C C C C C C C 10 10#. 1' 10 10#. 1' 1' 20 1' B B B B B B B B B 1 000 2 1/0 $ '00 1 000 2 1/0 )'0 3 ,10 3 )'0 3 000 3 )'0
6

$111 Clienti

, 300 ) '00 1 .00

2' 11 2

;toc @ntrari

2) 11 2

@esiri ;toc

300

'0 100

C C

20 20

B B

1 000 $ )'0 2 000

3)s5 se prezinte in!orma6ia 1n Contul de pro!it :i pierdere 1 Descarcare de gestiune pentru v9nz5rile e!ectuate 7 Contrul /0): 3)1 =5r!uri . //0 3 ,10 $ )'0

( B 10 11 2 /0) 2) 11 2 /0) C&eltuieli privind m5r!urile 2 0nc&idere contul /0) B

121 >ro!it :i pierdere 3 0nc&idere contul )0)

/0) . //0 C&eltuieli privind m5r!urile

( B 10 11 2 )0) 2) 11 2 )0) *enituri din v9nzare m5r!uri $

121

1$ 1'0 >ro!it :i pierdere

/ /'0 ) '00

0nc&idere contul de c&eltuieli //) B //) C&eltuieli privind sconturile acordate 133

121 >ro!it :i pierdere

'

0nc&idere contul )0, 121 >ro!it :i pierdere / 0nc&idere contul /0,

)0, Reduceri comerciale acordate

)'00

/0, Reduceri comerciale primite ) 0nc&idere contul )/)

121 >ro!it :i pierdere

,00

)/) *enituri din sconturi ob6inute

121 >ro!it :i pierdere

1'0

Rula" Debit 121 B )'00E 133 E .//0 B 1/ 2,3 Rula" Credit 121 B 1'0 E ,00 E 1$ 1'0 B 1' 200 ;old !inal Debitor 121B 1/2,3 7 1'200 B 1 0,3 D FFFFFFFFFFFF121FFFFFFFFFFFFFF C / /'0 133 ,00 ) '00 1'0 3 ,10 ) '00 $ )'0 +RD 1/ 2,3 +RC 1' 200 ;FD 1 0,3

,.Studiu de caz p i!i"d dep ecie ea )t(cu i%( ;C A?FA ;A e!ectueaza o ac&izitie de materii prime in suma de 1 2$0 lei# +*A inclus# in total# cantitatea ac&izitionata !iind de 100 Gg ?a s!arsitul de an# pretul materiilor prime scade la . ron4Gg - inregistrarea ac&izitiei 8pret4Gg: 10 lei) ( 301 =aterii prime $$2/ +*A deductibil $01 Furnizori 1 2$0 1 000 2$0

-e!ectuarea unei a"ustari pentru deprecierea materiilor prime : 10 ron4Gg- . ron4Gg B 2 ron4Gg /.1$ C&eltuieli de eCploatare privind a"ustarile pentru deprecierea activelor circulante 3,1 A"ustari pentru deprecierea materiilor prime 2 000

@n cazul in care !luctuatia preturilor ar !i !ost in sens opus 8presupunem o crestere la 1#2 ron)# notele contabile ar !i !ost:
8

3,1 A"ustari pentru deprecierea materiilor prime

).1$ *enituri din a"ustari pentru deprecierea activelor circulante

2 000

@n cazul in care in loc de materii prime se ac&izitioneaza ambala"e# avem urmatoarele inregistrari: ( 3.1 Ambala"e $$2/ +*A deductibil /.1' C&eltuieli de eCploatare privind a"ustarile pentru deprecierea activelor circulante $01 Furnizori 1 2$0 1 000 2$0 2 000

3,. Ambala"e

..Studiu de caz p i!i"d )i)te#e%e de c("ta$i%iza e a )t(cu i%( A in cazul utilizarii inventarului permanent ECemplu 1 : o entitate care tine evidenta stocurilor la cost de ac&izitie detine un stoc initial de 200 Gg# evaluat la cost de ac&izitie 0#.0 ron4Gg @n cursul lunii cumpara materii prime ast!el: /00 Gg la1 ron4Gg plus +*A ac&itate prin banca# la care s-au platit in numerar c&eltuieli de transport in valoare de /0 ron plus +*A ;-a e!ectuat un consum de materii prime de )00 Gg# evaluat dupa metoda ?@F< ( ac/iziti("a e de #ate ii p i#e c("*( # *actu ii: ( B $01 )1$ 301 /00 $$2/ 11$ c/e%tuie%i de t a")p( t ac/itate i" "u#e a : ( B '311 301 $$2/ o ac/ita e cu ( di" de p%ata a #ate ii%( p i#e : $01 B'121 )1$ )1 /0 11

o c(")u# de #ate ii p i#e c("*( # $("u%ui de c(")u# /01 B 301 )$0 2ota: Costul de ac&izitie unitar al materiilor prime ac&izitionate este : 8/00E/0):/00 B1#10 lei4 Gg *aloarea consumului avand in medere metoda utilizata este : /00A1#10 E100A0#.0 B)$0 ECemplu 2: < entitate care tine evidenta stocurilor la pret standard prezinta la inceputul lunii noiembrie urmatoarea situatie privind materiile prime : - stoc initial : 200 Gg A 2 ron4Gg 8pret standard)% - di!erente de pret a!erente stocului intial : 20 ron% - ac&izitie in numerar : '00 Gg la pret 2#10 ron4 Hg plus +*A# con!orm !acturii% - consum de materiale : /00 Gg o ac/iziti("a e #ate ii p i#e0 i" e1i)t a ea )e *ace %a p et )ta"da d ' ("231 ( B $01 301 30. $$2/ ( ac/ita ea i" "u#e a a *actu ii : $01 B '311 1 2$, 1 2$, 1 000 '0 8 82#10- 2 )A'00B'0) 1,, 810'0 A0#1, B 1,,)

o c(")u# de #ate ia%e i" e1i)t ate %a p et )ta"da d 8/00 Gg A 2 roni4GgB 1 200 ron) /01 B 301 1 200 Coe!icientul privind di!erente de pret H B 8;@ 30.A RD 30.)48;@ 301ERD 301)B 0#0' ( di*e e"te de p et a*e e"te c(")u#u%ui de #ate ia%e : 1 200A 0#' B /0 ron /01 B 30. /0 Ce se intampla atunci cand pretul de ac&izitie este sub valoare pretului standard I - presupunem acelasi eCemplu ca si mai sus # cu deosebirea ca pretul de ac&izitie este 1#. ron4Gg

=onogra!iile contabile in acest caz vor !i: o ac/iziti("a e #ate ii p i#e0 i" e1i)t a ea )e *ace %a p et )ta"da d 1#. ron4Gg
10

(B 301 30. $$2/

$01

1 0)1 1 000 100 1)1

o ac/ita ea i" "u#e a a *actu ii : $01 B '311 1 0)1 ( c(")u# de #ate ia%e i" e1i)t ate %a p et )ta"da d 8/00 Gg A 2 ron4GgB 1 200 ron) /01 B 301 1 200 Coe!icientul privind di!erente de pret H B 8;@ 30.A RD 30.)48;@ 301ERD 301)B -0#0')1 ( di*e e"te de p et a*e e"te c(")u#u%ui de #ate ia%e : 1 200 A -0#0')1 /01 B 30. /.#'2 B @n cazul utilizarii inventarului intermitent ECemplu1 < entitate care utilizeaza metoda inventarului intermitent tine evidenta stocurilor la cost de ac&izitie ;tocul initial de combustibil evaluat la costul de ac&izitie# care se include in c&eltuieli este de 200 ron ;-a e!ectuat o cumparare de combustibil de '00 ron plus +*A cu plata in numerar ?a inventarierea de la s!arsitul perioadei se constata un sold de combustibil de 100 ron ( i"c%ude ea i" c/e%tuie%i a a )(%du%ui i"itia% de c(#$u)ti$i% p( "i"d de %a p e#i)a ca )e !( c(")u#a i" cu )u% pe i(adei : /022 B 3022 200 ron ( ac/iziti("a ea de c(#$u)ti$i% cu p%ata i" "u#e a : ( B '311 ',' ron /022 '00 $$2/ ,' ( i" e1i)t a ea )t(cu%ui *i"a% de c(#$u)ti$i% )ta$i%it %a i"!e"ta ie e: /022 B 3022 100 ECemplu2 >resupunem un stoc initial de materii prime evaluate la cost de ac&izitie de 0#,0 ron4l# $00 l# care se include in c&eltuieli ;-a e!ectuat o cumparare de de materii prime : /00 l# la pret de !acturare de 1 ron plus +*A # ac&itate dintr-un avans de trezorerie C&eltuieli de transport : /0 ron plus +*A care se ac&ita in numerar ?a inventariere s-a constatat un stoc de materii prime de 200 l# care se evalueaza con!orm metodei costului mediu ponderat

11

( i"c%ude ea i" c/e%tuie%i a )(%du%ui i"itia% :0#,0 ron4l A $00 l B3/0 ron /01 B 301 3/0 ron

( eceptia #ate ii%( p i#e ac/itate p i"t -u" a!a") de t ez( e ie: ( B '$2 /01 $$2/ )1$ /00 11$

( c/e%tuie%i de t a")p( t ac/itate i" "u#e a : ( B '31 /01 $$2/ )1 /0 11

2ota :Costul e!ectiv unitar al materiilor prime intrate 8/00E/0):/00B 1#10 ron4l Costul unitar mediu ponderat 83/0 E //0) :1000 B 1#02 ron4l o i" e1i)t a ea )t(cu%ui *i"a% de #ate ii p i#e )ta$i%it p i" i"!e"ta ie e : 200 A 1#02 ron4lB20$ ron /01 B 301 20$

4.Studiu de caz p i!i"d e!a%ua ea )t(cu i%( %a i"t a ea i" pat i#("iu. Jn detailist 8; C +$ ; R ? ) prezint5 la 1nceputul lunii un sold de mar!5 evaluat la pre6ul de v9nzare cu am5nuntul de 11 1/0 lei 8. 000 lei pre6ul de ac&izi6ie# 1 000 lei adaosul comercial# 2 1/0 +*A neeCigibil5) ;e ac&izi6ioneaz5 m5r!uri la pre6ul de cump5rare de 1' 000 lei E +*A 2$(# care se ac&it5 prin banc5 Cota de adaos comercial pentru m5r!urile cump5rate este de 20( ;e v9nd 1n numerar 8cu bon de cas5) m5r!uri 1n valoare de 12 $00 lei# inclusiv +*A ;5 se 1nregistreze 1n contabilitate opera6iile de mai sus# inclusiv regularizarea +*A 2ot5 de calcul: Adaos comercial 8Ct 3).) B 1'000 3 20( B 3000 lei +*A neeCigibil5 8Ct $$2.) B 1.000 3 2$( B $320 lei 2ot5 de calcul: >re6 de v9nzare cu am5nuntul 8Ct 3)1) B 12 $00 lei +*A B 2 $00 lei >re6 de v9nzare cu am5nuntul !5r5 +*A B 10 000 lei GB81000E3000)48111/0E22320-21/0-$320)B0 1$. Adaos comercial 8Ct 3).) B 10 000 3 0#1$. B 1 $.0 lei

12

Cost de ac&izi6ie 8Ct /0)) B 10 000 7 1 $.0 B . '20 lei -ac&izitie mar!a ( 3)1 $$2/ -inregistrare AC si +*A 3)1 B ( 3). $$2. $230 )230 3000 B $01 1./00 1'000 3/00

-ac&itarea datoriei !ata de !urnizor $01 B '121 1./00

-vanzare mar!uri '311 B ( )0) $$2) -descarcare din gestiune ( /0) 3). $$2. B 3)1 12$00 .'20 1$.0 2$00 12$00 10000 2$00

-regularizare +*A ( B $$2/ 3/00

13

$$2) $$2$

2$00 1200

5.Studiu de caz p i!i"d i#($i%iza i%e "ec( p( a%e i" cu ) de e6e citie
; C KA==A ; R ? dore:te realizarea# 1n regie proprie# a unei aplica6ii in!ormatice 0n acest sens# societatea realizeaz5 urm5toarele opera6iuni: 01-30 11 2011: - se 1nregistreaz5 salariile datorate anga"a6ilor 1n valoare 1 '00 lei% - se 1nregistreaz5 !actura privind consumul de energie 1n valoare de 1 000 lei# +*A 2$(% - 1n 30 11 se 1nregistreaz5 stadiul actual al lucr5rilor 8recep6ia par6ial5)% 01-12 12 2011 - se 1nregistreaz5 salariile datorate anga"a6ilor 1n valoare de '00 lei - 1n 12 12 se 1nregistreaz5 recep6ia !inal5 aplica6iei Durata de utilizare a !ost stabilit5 la ' ani ;ocietatea opt9nd pentru metoda liniar5 de amortizare Dup5 3 ani de utilizare 8la data de 03 01 201') aplica6ia in!ormatic5 este v9ndut5 pre6 de v9nzare: 1 '00 lei# +*A 2$( 8concomitent se 1nregistreaz5 scoaterea din eviden65) 0ncasarea are loc 1n numerar -11 2011 inregistrare salarii datorate noiembrie /$1 -11 2011 B $21 1'00

inregistrare !actura energie ( /0' $$2/ B $01 12$0 1000 2$0 2'00

-30 11 2011 receptie partiala program 233 B )21 -12 2011

inregistrare salarii datorate decembrie /$1 B $21 '00 3000 2'00 '00 '0C3/ 1./0 1'00 3/0

-12 12 2011 receptia !inala 20. B -2012-1$

( 233 )21 inregistrare amortizare lunara /.11 B 2.0.

-03 01 201' vanzare aplicatie in!ormatica $/1 B ( )'.3 $$2) -03 01 201' scoatere din evidenta program

14

-03 01 201' '311

( B 20. 2.0. /'.3 incasare creanta B $/1 1./0

3000 1.00 1200

7.Studiu de caz p i!i"d i#($i%iza i%e c( p( a%e i" cu ) de e6ecutie. I. I"!e)titie ea%izata i" e1ie p (p ie < entitate &otaraste construirea in regie proprie a unei &ale industriale @n acest scop in prima luna au loc urmatoarele c&eltuieli:
- cu materiale auCiliare :3 000 lei -cu salariile :2 //0 lei

@n a doua luna se mai c&eltuiesc materiale in valoare de 1 000 lei # apoi se receptioneaza si se da in !olosinta Durata normala de !unctionare este de 10 ani. -cheltuieli cu materialele auxiliare in prima luna: 58'1 C&eltuieli cu materialele auCiliare B ,8'1 =ateriale auCiliare 3 000 -cheltuieli cu salariil : 5.1 C&eltuieli cu salariile personalului B .'1 >ersonal salarii datorate 2 //0 -inregistrarea investitiei neterminate la sfarsitul lunii: ',1 @mob corporale in curs de eCecutie 97'' *enituri din prod de imob corp ' //0 -cheltuieli cu materialele consumate in luna a doua: 58'1 C&eltuieli cu materialele auCiliare B ,8'1 =ateriale auCiliare 1 000 -decontarea cheltuielilor de investitii in luna a doua: ',1 @mob corporale in curs de eCecutieB 7'' *enit din prod de imob corporale 1 000 -receptia finala si darea in functiune a cladirii : '1' Constructii B ',1 @mob corporale in curs de eCecutie / //0 -amortizarea lunara a magaziei 8/ //0:10 ani :12 luni)

15

5:11 C&elt de eCpl privind amortiz imob B ':1' Amortizarea constructiilor '0#'0 II. Investitie realizata de antreprenor < societate comerciala inc&eie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit pentru materiale de constructie ?a s!arsitul primei luni # constructorul !actureaza lucrarile de investitii la valoarea de / 000 ron @n a doua luna se !inalizeaza lucrarile de investitii si se !actureaza restul lucrarilor in valoare de $ 000 ron Ac&itarea !acturilor se !ace cu ordin de plata Durata de utilizare a depozitului este de 2' ani Dupa 30 ani de utilizare # depozitul se vinde cu pretul de 3 000 ron# !actura incasandu-se cu ordin de plata. - I" e1i)t a ea i#($i%iza i%( c( p( a%e i" cu ) de e6ecutie %a )*a )itu% p i#ei %u"i : ',1 @mobilizari corporale in curs de eCecutie B .8. Furnizori de imobilizari / 000 ..'5 +*A deductibila B ..'7 +*A colectata 1 1$0 - I" e1i)t a ea i#($i%iza i%( c( p( a%e i" cu ) de e6ecutie i" %u"a a d(ua: ',1 @mobilizari corporale in curs de eCecutieB .8. Furnizori de imobilizari $ 000 ..'5 +*A deductibila B ..'7 +*A colectata )/0 - Da ea i" e6p%(ata e a ($iecti!u%ui de e6ecutie: '1' Constructii B ',1 @mobilizari corporale in curs de eCecutie 10 000 - Ac/ita ea dat( ii%( cat e a"t ep e"( : .8. Furnizori de imobilizari B 41'1 Conturi la banci in lei 10 000 - A#( tiza ea %u"a a a dep(zitu%ui :18.888 :'4 a"i9 ,,;,, %ei 5:11C&eltuieli de eCpl privind amort imob .9 ':1'Amortiz constructiilor 33#33 - <a"za ea dep(zitu%ui .51 Debitori diversi B 74:, *enituri din vanzarea activelor 3 000 ?ivrarea de constructii si terenuri este o operatiune scutita de +*A # cu eCceptia constructiilor noi si a terenurilor construibile# daca persoana si-a eCercitat dreptul de deducere a +*A-ului la ac&izitia acestora -Sc(ate ea di" e!ide"ta a dep(zitu%ui c(#p%et a#( tizat: ':1' Amortizarea constructiilor 9 '1' Constructii 10 000
16

-I"ca)a ea c ea"tei cu ( di" de p%ata: 41'1 Conturi la banci in lei B .51 Debitori diversi 3 000 :.Studiu de caz p i!i"d e!a%ua ea )t(cu i%( %a ie)i ea di" pat i#("iu ;5 se 1nregistreze 1n contabilitate opera6iunile legate de stocurile de materiale consumabile cunosc9ndu-se: 1 -;toc la 1nceputul lunii: ' 000 buc la 1. lei4 buc% 2 -@ntr5ri 1n data de $ a lunii , 000 buc la 1, lei4buc% 3 -@ntr5ri 1n data de 1/ a lunii: 2 000 buc la 20#' lei4buc% $ -@e:iri 1n data de 2' a lunii: 1' 000 buc Evaluarea ie:irilor se !ace prin metoda Cost mediu ponderat contabile 1n cazurile: 1 -inventarului permanent% 2 -inventarului intermitent Jtiliza6i @A; 2 L;tocuriM ;e vor e!ectua 1nregistr5rile

=etoda costului mediu ponderat 8C=>) calculeaz5 costul !iec5rui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare a!late 1n stoc la 1nceputul perioadei :i a costului elementelor similare produse sau cump5rate 1n timpul perioadei =edia poate !i calculat5 periodic sau dup5 recep6ia !iec5rei intr5ri# 1n !unc6ie de circumstan6ele 1n care se g5se:te 1ntreprinderea Calculul C=> dupa !iecare intrare: Data 01 0$ 1/ 2' 31 @ntrari Cantitate >ret ' 000 , 000 2 000 1. 1, 20#' @esiri *aloare Cantitate >ret ,0 000 1)1 00 0 $1 000 1' 000 1.#.) ' 2.3 12 ' ;toc *aloare Cantitate >ret ' 000 1$ 000 1/ 000 1 000 1 000 1. 1.#/$ 3 1.#.) ' 1.#.) ' 1.#.) '

*aloare ,0 000 2/1 000 302 000 1. .)' 1. .)'

C=> determinat lunar 8la s!9r:itul lunii):

17

C=> B 8;toc initial A pret) E 8Cantitati intrare A pret) B ;toc initial E Cantitati intrare C=> B 8'000A1.)E8,000A1,E2000A20#') B ,0 000 E 212 000 B 1.#.)' u m n '000 E 11 000 1/ 000 @esiri 1' 000 A 1.#.)' B 2.3 12' ;toc 1 000 buc la valoarea 1. .)' u m n >rin aplicarea acestei metode# stocul r5mas la !inele perioadei este de 1000 buc B 1. .)' u m 1. I"!e"ta pe #a"e"t a) ?a data de 0$ a lunii 7 intrare de , 000 buc A 1,lei4buc B 1)1 000 ( 302 =ateriale consumabile $$2/ +*A deductibil $01 Furnizori 212 0$0 1)1 000 $1 0$0

b) ?a data de 1/ a lunii 7 intrare de 2 000 buc A 20#' lei4buc B $1 000 ( 302 =ateriale consumabile $$2/ +*A deductibil $01 Furnizori '0 .$0 $1 000 , .$0

c) ?a data de 2' a lunii 7 ie:iri de 1' 000 buc A 1.#.)'lei4buc B 2.3 12' /02 C&eltuieli cu materialele consumabile '. I"!e"ta i"te #ite"t a) ?a 1nceputul lunii stocul ini6ial se anuleaz5 /02 C&eltuieli cu materialele 302 =ateriale consumabile ,0 000
18

302 =ateriale consumabile

2.3 12'

consumabile b) @ntr5ri 1n cursul lunii , 000 buc A 1,lei4buc E 2 000 buc A 20#' u m n4buc B 212 000 u m n ( /02 C&eltuieli cu materialele consumabile $$2/ +*A deductibil $01 Furnizori 2/2 ..0 212 000 '0 ..0

c) ?a s!9r:itul lunii se preia stocul pe baza inventarului !aptic 302 =ateriale consumabile /02 C&eltuieli cu materialele consumabile 1. .)'

=.Studiu de caz p i!i"d p (ductia i" cu ) de e6ecutie a*e e"ta )t(cu i%( . ;ocietatea comercial5 A?N+3# 1n baza inventarierii de la !inele eCerci6iului curent 831 decembrie 2) a produc6ie 1n curs de eCecu6ie# stabile:te c5 valoarea produc6iei neterminate este '000 lei De asemenea# pentru deprecierea produc6iei 1n curs de eCecu6ie# se constituie un provizion 1n sum5 de ,'0 lei >" e1i)t a ea ?" c("ta$i%itate a p (duc@iei "ete #i"ate %a ,1.1'.N
, ,,1 >roduse 1n curs de eCecu6ie B B 711 *enituri a!erente costurilor stocurilor de produse 7 4 4888

>" e1i)t a ea ?" c("ta$i%itate a p (!izi("u%ui pe"t u dep ecie ea p (duc@iei ?" cu ) de e6ecu@ie
5 5:1. LC&eltuieli de eCploatare privind amortiz5rile# provizioanele :i a"ust5rile pentru deprecierea activelor circulanteM B B ,=, LA"ust5ri pentru deprecierea produc6iei 1n curs de eCecu6ieM , = =48

Re%ua ea ?" a"u% u #At( a p (duc@iei "ete #i"ate; )ta$i%itA p i" i"!e"ta u% e*ectuat a"te i(
7 B , 4

19

711 *enituri a!erente costurilor stocurilor de produse

,,1 >roduse 1n curs de eCecu6ie

4888

>" e1i)t a ea ?" c("ta$i%itate a p (du)e%( *i"ite; ?" cu )u% %u"ii ia"ua ie; %a c()tu% de p (duc@ie 7'88 %ei
, ,.4 >roduse !inite B B 7 711 *enituri a!erente costurilor stocurilor de produse 7'88 7

Se de)ca cA 1e)tiu"ea pe"t u p (du)e%e *i"ite !B"dute ?" cu )u% %u"ii ia"ua ie; %a c()tu% de p (duc@ie de 4488 %ei
7 711 *enituri a!erente costurilor stocurilor de produse B B , ,.4 >roduse !inite 4488 4

La )*B Citu% %u"ii ia"ua ie ND1; )e e!ide"@iazA p (duc@ia "ete #i"atA; ?" u #a i"!e"ta ieii Ci e!a%uA ii %a c()tu% de p (duc@ie de '488 %ei
, ,,1 >roduse 1n curs de eCecu6ie B B 711 *enituri a!erente costurilor stocurilor de produse 7 ' '488

La ?"ceputu% %u"ii *e$ ua ie ND1; )e eia p (ce)u% de *a$ ica@ie Ci )e ?" e1i)t eazA )cAde ea di" 1e)tiu"e a p (duc@iei "ete #i"ate; c(")tatatA %a ?"c/ide ea %u"ii ia"ua ie ND1
7 711 *enituri a!erente costurilor stocurilor de produse B B ,,1 >roduse 1n curs de eCecu6ie , ' '488

La ,1.1'.ND1; pe $aza i"!e"ta u%ui )e c(")tatA cA p (!izi("u% c(")tituit %a ?"ceputu% a"u%ui; "u )e #ai &u)ti*icA Ci ca u #a e )e a"u%eazA pe"t u )u#a de =48 %ei
, ,=, A"ust5ri pentru deprecierea produc6iei 1n curs de eCecu6ie B B 7:1. C&eltuieli de eCploatare privind amortiz5rile# provizioanele :i a"ust5rile pentru deprecierea activelor circulante 5 = =48

18.Studiu de caz p i!i"d c("ta$i%izatea t a"zactii%( i" )i)te# )ec("d-/a"d < societate ac&izitioneaza si importa bunuri second-&and in scopul revanzarii Contabilizati operatiile a!erente speci!ice obiectului sau de activitate
20

@nregistrari contabile: 1 Ac&izitia mar!urilor# la valoarea nominala a !acturii# inclusiv +*A: 3)1 B =ar!uri $01 Furnizori

2 Ac&itarea !acturii emisa de !urnizorul eCtern: $01 Furnizori B '12$ Conturi la banci in valuta

3 *anzarea mar!urilor: >e !actura emisa nu se va inscrie in mod distinct +*A aplicata la mar"a pro!itului# a!erenta livrarilor de bunuri supuse regimului special =entiunea +*A inclusa si nedeductibila va inlocui suma taCei datorate# pe !acturi si alte documente emise cumparatorului '3114$111 Casa in lei4 Clienti B ( )0) *enituri din vanzarea mar!urilor $$2) - +*A aplicata la mar"a pro!itului +*A colectata

$ Descarcarea gestiunii de mar!urile vandute: /0) B C&eltuieli privind mar!urile 3)1 =ar!uri

11. Studiu de caz p i!i"d t a"zactii%e i" e1i# de c(")i1"atie. ;ocietatea Comercial5 L3M a primit de la un deponent m5r!uri 1n consigna6ie evaluate la 300 000 Comisionul consigna6iei 20( Contabiliza6i opera6iile a!erente <a ia"ta I E cB"d dep("e"tu% "u e)te p%Atit( de T<A E pe )(a"A *izicA pa ticu%a A: ?a primirea mar!urilor se inregistreaza eCtracontabil valoarea primita in regim de consignatie .033 300 000 a) ?a primirea m5r!urilor 1n consigna6ie se stabile:te pre6ul de v9nzare cu am5nuntul ast!el: >re6 pretins de deponent :i acceptat 7 300 000 Comision 20( - /0 000 +va 2$( numai asupra comisionului de /0 000 - 1$ $00 >re6ul cu am5nuntul - 3)$ $00

21

*alori materiale primite in pastrare sau custodie b) '311 Casa in lei *9nzarea m5r!urilor cu numerar ( )0) *enituri din vanzarea m! $$2) +*A colectat

3)$ $00 3/0 000 1$ $00

c) 0nc5rcarea gestiunii pe conturile de bilan6 3)1 =5r!uri ( $/2 Creditori diver:i $$2. +*A neeCigibil 3). Di!eren6e de pre6 la m5r!uri 3)$ $00 300 000 1$ $00 /0 000

d) ?a s!9r:itul lunii# desc5rcarea gestiunii unit56ii cu valoarea m5r!urilor v9ndute pe conturile de bilan6 ( 3)1 =5r!uri 3)$ $00 /0) 300 000 C&elt privind m5r!urile 1$ $00 $$2. /0 000 +*A neeCigibil 3). Di!eren6e de pre6 la m5r!uri e) Concomitent :i desc5rcarea gestiunii :i pe conturile de ordine :i eviden65 .033 300 000 *alori materiale primite in pastrare sau custodie

!) 0nc&iderea conturilor 121 /0) >ro!it :i pierdere C&elt privind m5r!urile )0) 121 *enituri din v9nzarea>ro!it :i pierdere

300 000 3/0 000

22

m5r!urilor

g) Ac&itarea drepturilor deponen6ilor $/2 Creditori diver:i '311 Casa 1n lei 300 000

<a ia"ta II E cB"d dep("e"tu% e)te p%Atit( de T<A E pe )(a"A &u idicA: &) ?a primirea m5r!urilor 1n consigna6ie se stabile:te pre6ul de v9nzare cu am5nuntul ast!el: - >re6 pretins de deponent :i acceptat 7 300 000 - Comision 20( - /0 000 3/0 000 - +va 2$( - ./ $00 - >re6ul cu am5nuntul - $$/ $00 *eniturile din comision pot !i eviden6iate separat 1n contul )0. L*enituri din activit56i diverseM *9nzarea m5r!urilor cu numerar '311 ( Casa in lei )0) *enituri din vanzarea m! )0. *enituri din activit56i diverse $$2) +*A colectat 0nc5rcarea gestiunii pe conturile de bilan6 3)1 =5r!uri ( $01 Furnizori $$2. +*A neeCigibil 3). Di!eren6e de pre6 la m5r!uri $$/ $00 300 000 ./ $00 /0 000 $$/ $00 300 000 /0 000 ./ $00

1'.Studiu de caz p i!i"d t a"zactii%e %a ( ca)a de a#a"et La data de 02.05.20 ! casa de amanet S.C. AMANET S.R.L. incheie un contract cu o persoana fizica "lorescu #oana! proprietara a unui set de bijuterii din aur. #n baza contractului i se imprumuta

23

persoanei fizice suma de .500 lei! pe termen de 2 luni. $ersoana "lorescu #oana va achita casei de amanet un comision de 20%. &omision ' .500 x 20% ' (00 I" e1i)t a i c("ta$i%e Acordarea imprumutului: 2/). Alte creante imobilizate '311 Casa in lei 1 '00

si# concomitent# eCtracontabil se inregistreaza bunurile primite in regim de amanet: .033 *alori materiale primite in pastrare sau custodie %a )cade"ta; p(t e6i)ta #ai #u%te )ituatii: A+ Pe )(a"a *izica a#$u )eaza c("t a!a%(a ea i#p u#utu%ui; *a a a ce e p e%u"1i ea te #e"u%ui de a#$u )a e a i#p u#utu%ui )obanzile sau comisioanele incasate de casele de amanet pentru acordarea de imprumuturi sunt considerate a fi venituri din prestarea de servicii financiare care! potrivit prevederilor &odului fiscal! sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata! indiferent daca bunurile mobile depuse de catre debitor drept gaj sunt sau nu returnate. '311 Casa in lei ( 2/). Alte creante imobilizate )0$ *enituri din servicii prestate 1 .00 1 '00 300 1 '00

&oncomitent! casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului .033 *alori materiale primite in pastrare sau custodie 1 '00

B+ Ca)a de a#a"et /(ta a)te eti"e ea $u"u%ui i" pat i#("iu% )(cietatii; ca ($iect de i"!e"ta . &aracteristicile bunurilor primite drept gaj:
24

-1 lantisor ' grame B 3)'lei - 1 perec&e cercei 10 grame B )'0 lei -1 bratara ' grame B 3)'lei +<+A?: 20 grame B 1 '00lei ;e inregistreaza bunurile retinute ca obiectele de inventar# prin compensare cu imprumutul acordat: 303 =ateriale de natura obiectelor de inventar 2/). Alte creante imobilizate 1 '00

*aloarea de piata a pretului unui gram de aur este .' lei4gramul# prin urmare se !ace evaluarea setului la valoarea de piata: 1 lantisor ' grame B $2'lei 1 perec&e cercei 10 grame B .'0 lei 1 bratara ' grame B $2'lei +<+A?: 20 grame B 1 )00lei ;e inregistreaza obiectele de inventar la valoarea de piata 8di!erenta pana la valoarea de piata trece pe venituri) : 303 )'. =ateriale de natura obiectelor Alte venituri din eCploatare de inventar 200

C+ Pe )(a"a *izica "u etu "eaza i#p u#utu% %a )cade"ta; ia ca)a de a#a"et )e /(ta a)te )a !a"da $i&ute ii%e #n cazul in care imprumutatul nu restituie imprumutul casei de amanet! casa de amanet datoreaza *.+.,. pentru valoarea obtinuta din vanzarea bunurilor care au devenit proprietatea sa. >ret evaluat 1 '00 Adaos comercial '0(B )'0 +*A 2$( B '$0 @ntrarea in gestiune a bi"uteriilor retinute vandute ca mar!a tertilor: 3)1 =ar!uri ( 2/).
25

2 )00 1 '00

Alte creante imobilizate 3). Di!erente de pret la mar!uri $$2. +*A neeCigibila Concomitent# scoaterea din gestiune a bunurilor ga"ate: .033 *alori materiale primite in pastrare sau custodie *anzarea bi"uteriilor catre un tert: '311 Casa in lei ( )0) *enituri din vanzarea mar!urilor $$2) + * A colectat

)'0 '$0

1 '00

2 )00 2 2'0 '$0

Descarcarea din gestiune a mar!urilor vandute: ( /0) C&eltuieli privind mar!urile 3). Di!erente de pret la mar!uri $$2. + * A neeCigibila ECigibilitatea + * A : $$2) +*A colectata $$23 +*A de plata '$0 3)1 =ar!uri 2 )00 1 '00 )'0 '$0

>lata + * A in luna urmatoare vanzarii bi"uteriilor: $$23 +*A de plata '311 Casa in lei '$0

D+ Pe )(a"a *izica ce e p e%u"1i ea te #e"u%ui de a#$u )a e a i#p u#utu%ui cu ' %u"i Data scadentei: 01 10 2011

26

>entru aceasta operatiune# presupunem ca se percepe un comision# in plus# de 1'( Comision perceput: 1 '00 A 1'( B 22' lei @n !isa contului .033 se mai adauga urmatoarele sume: comision suplimentar ' 225 lei *otal de plata -0 . 0.20 ) (00 . 50 '/50 lei de incasat

#mprumut acordat ' .500 lei +<+A? KE2ERA? B 1 ,'0 ?E@ NOTA In cazul in care persoana fizica se prezinta la scadenta si returneaza suma imprumutata se procedeaza conform situatiei A . In caz contrar! se procedeaza conform situatiilor " si C . E+ Ca)a de a#a"et; de c(#u" ac( d cu p (p ieta u% eti"e c(#i)i("u% pe ceput; di" i#p u#utu% ac( dat Comision 1 '00 A 20( B 300 Acordarea imprumutului# plata a 1200 lei si retinerea bi"uteriilor cu o valoare de 1 '00 lei: 2/). Alte creante imobilizate '311 Casa in lei 1200

&oncomitent! extracontabil! se inregistreaza bunurile gajate cu toata valoarea imprumutului acordat de .500 lei: .033 *alori materiale primite in pastrare sau custodie 1 '00

?a scadenta# proprietarul bi"uteriilor returneaza suma imprumutata plus comisionul: '311 Casa in lei ( 2/). Alte creante imobilizate $/2 Creditori diversi )0$ *enituri din servicii prestate 1 .00 1 200 300 300

27

&oncomitent! casa de amanet va returna bunurile din custodie proprietarului: .033 *alori materiale primite in pastrare sau custodie 1 '00

@n cazul in care# la scadenta# proprietarul nu se prezinta cu suma reprezentand contravaloarea imprumutului# casa de amanet devine proprietar al bi"uteriilor si ii restituie di!erenta pana la valoarea evaluata initial $/2 Creditori '311 Casa in lei 300

1,.Studiu de caz p i!i"d t a"zactii%e %a ( ca)a de )c/i#$ !a%uta La ( ca)a de )c/i#$ !a%uta )e e*ectueaza i" %u"a dece#$ ie '818 u #at(a e%e (pe atii de !a"za e2cu#pa a e !a%uta de %a2cat e pe )(a"e *izice.:
01 12 2010 : ;old casa lei 3000 01 12 2010: ;old casa euro 1'00 01 12 2010: Curs B2R $ 2' 1' 12 2010 : Curs B2R $ 3 1' 12 2010 : Curs Cumparare euro $ '$ 1' 12 2010: Curs *anzare euro $ '' 31 12 2010: Curs B2R $ $

Jn client vinde 1'00 O la curs a!isat de $ '$ lei4O 8casa de sc&imb cumpara euro) '31$ Casa in devize '31$ Casa in devize '311 Casa in lei )0. *enituri din activitati diverse /000 lei 81'00 OA$ 0 curs a!isat) $'0 lei 8/$'0 O val la curs B2R 7 /000 val la curs cumparare)

C("*( # %e1i)%atiei %a !e"itu i )e !a i" e1i)t a "u#ai )u#a ce ep ezi"ta c(#i)i("u% ca)ei de )c/i#$ !a%uta %a #(#e"tu% t a"zactiei. S(%d *i"a% %a )*a )itu% zi%ei: S(%d ca)a %ei : ,888 %eiD:588D.:8-5888958:8 %ei S(%d ca)a eu ( : 1488 F - '888 F D 1488 F 9 1888 F S(%d ca)a eu ( ec/i!a%e"t %ei: 5,74-:588D5888D.489.''4 %ei

28

S(%d ca)a eu ( ,1.1'.'818 : 1888F G cu ) BNR ... 9..88 %ei ,1.1'.'818 ?a !inalul lunii4anului se !ace reevalurarea la curs B2R al soldului din casa devize ast!el: Di!erente de curs !avorabile: '31$ B)/' Casa *enituri din di!erente de curs Daca di!erentele ar !i !ost ne!avorabile inregistrarea era: //' B'311 C&eltuieli din di!erente de Casa curs 3 lei 8di!erenta dintre valoarea in devizeA cursul din ultima zi a lunii minus di!erenta dintre valoarea contabila in lei a soldului in devize

1)' lei 8$$00lei-$22'lei)

Ca acti!itati )peci*ice ca)ei de )c/i#$ !a%uta #ai pute# i"ta%"i u #at(a e%e cazu i: 1. P%u)u i%e )i #i"u)u i%e in casa stabilite de catre persoana desemnata in !irma sa veri!ice zilnic numerarul din casieria lei si casieria devize si registrele contabile a!erente >resupunem ca la casa in lei# soldul registrului de casa este ' /00 lei iar numerar se stabileste o suma de ' ,00 deci un plus de 300 lei iar la casa in valuta un sold de 3 000 O iar numerar 3 100 un plus de 100 O la curs B2R de $ $ ;e inregistreaza plusul ast!el: '311 B)'. 300 lei Casa in lei Alte venituri din eCploatare '31$ B)'. $$0 lei Casa in devize Alte venituri din eCploatare 8100O A$ $ curs B2R) >resupunem ca la casa in lei# soldul registrului de casa de de ' 000 lei iar numerar se stabileste o suma de $.00 lei deci un minus de 200 lei# sold casa valuta 1'00 O# numerar se stabileste o suma de 1$20 O# un minus de .0 O# ambele se imputa casieruluiP Constatarea minusului: /'. B'311 Alte c&eltuieli de eCploatare /'. B'31$ Alte c&eltuieli de eCploatare 200 lei 3'2 lei 8.0O-$ $ curs B2R)

Recuperarea debitului de la persoana vinovata prin !acturare:


29

$/1 Debitori diversi $/1 Debitori diversi

B)'. ''2 lei Alte venituri din eCploatare 8200lei E 3'2lei) B$$2) 132 $. lei +va colectat

@ncasarea debitului: '311 Casa in lei '31$ Casa in devize

B$/1 Debitori diversi B$/1 Debitori diversi

200 lei 3'2 lei 8valoarea la data imputarii)

>resupunem ca incasarea debitului la casa in devize se !ace la curs de $ ' curs B2R '31$ Casa in devize B)/' *enituri din di!erente de curs . lei 83/0 lei adica .0OA$ ' 7 3'2 adica .0OA$ $)

'. Ba"c"(te dete i( ate )i a)cu#pa ate >resupunem ca la s!arsitul unei zile se constata deteriorarea unei bancnote de 100O ce nu mai poate !i pusa in circulatie si se &otaraste ca aceasta sa !ie returnata Bancii 2ationale care o rascumpara la o valoare de )'( din valoarea de pe piataP Curs B2R din data predarii bancnotei: $ $ lei4O

>redarea bancnotei: /)1 C&eltuieli eCtraordinare B'31$ evenimenteCasa devize $$0 8100OA$ $) lei

Recuperarea a )'( din valoarea bancnotei# valoarea rascumparata se !ace in lei pe baza unui document speci!ic: '311 Casa in lei B)/. Alte venituri !inanciare 330 8$$0 leiA)'() lei

30

,.Ba"c"(te *a%)e >rintre obligatiile casei de sc&imb valutar se numara si veri!icarea veridicitatii bancnotelor iar in cazul in care se constata bancnote !alse# se va anunta imediat organele competente Constatarea bancnotelor !alse dupa tranzactie !ara a putea identi!ica persoana raspunzatoare de plasarea de bancnote !alse pe piata duce la imputarea pre"udiciului de la personalul raspunzator# articol contabil prezentat mai susP 1.. Studiu de caz p i!i"d i#p( tu% de )t(cu i < societate comerciala specializata in activitati de import deruleaza intr-o perioada de gestiune# urmatoarele operatiuni: - import de materii prime '000 euro la cursul valutar 3#' ron4euro% - obligatiile vamale sunt: taCe vamale 10(# accize 2(# +*A 2$( Aceste materii prime se trans!orma in produse !inite# motiv pentru care !irma ac&izitioneaza pe baza de !actura !iscala urmatoarele stocuri: material auziliare 1000 ron E +*A# materiale consumabile .00 ron E +*A Costul de obtinere al produselor !inite este 30 000 ron >rodusele !inite se vand prin depozit engross cu adaos comercial 1( si +*A 2$( >entru obtinerea valutei necesare ac&itarii !urnizorului eCtern# !irma participa la licitatie valutara# comision de licitatie 0#)( si curs valutar de 3#) ron4eur ?a inventariere se constata un minus de produse !inite de 1000 ron# ce se imputa persoanei vinovate de paguba produsa 1 2 3 $ ' *aloarea in vama: ' 000 euro C 3#' ron4eur B 1) '00 ron +aCe vamale: 1) '00 C 10( B 1 )'0 ron Accize: 1) '00 C 2( B 3'0 ron Baza impozabila pentru +*A: 1) '00 E 1 )'0 E 3'0 B 1, /00 ron +*A: 1, /00 C 2$( B $ )0$ ron

-inregistrarea importului de materii prime 8!actura# D*@# document de transport): 301 =aterii prime /01 C&eltuieli cu materiile prime 1) '00

-inregistrarea obligatiile vamale: 301 =aterii prime ( $$/ 01 Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate -+*A $$/ 02 2 100 1)'0 3'0

31

Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate -Accize -inregistrare +*A: $$2. +*A eCigibil $$/ 03 Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate -+*A $ )0$

<bservatie: se inregistreaza +*A de pe D*@ ca +*A neeCigibil -ac&itarea prin banca a obligatiilor vamale 8ordin de plata): ( $$/ 01 Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate -+*A $$/ 02 Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate 7Accize $$/ 03 Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate -+*A $$2/ +*A deductibil '121 Conturi curente la banci / .0$ 1)'0 3'0 $ )0$

$$2. +*A eCigibil

$ )0$

-ac&izitia altor stocuri8!actura !iscala): ( 3021 =ateriale auCiliare 302. Alte materiale consumabile $$2/ +*A deductibil ( $01 Furnizori 2 232 1 000 .00 $32

-darea in consum a stocurilor 8bonuri de consum): /021 3021 1 000


32

C&eltuieli cu materiale auCiliare

=ateriale auCiliare .00 1, /00 21 $00

/02. 302. C&eltuieli privind alte Alte materiale consumabile materiale consumabile /01 301 C&eltuieli cu materii prime =aterii prime ,21 ,01 C&eltuielile activitatii de baza Decont5ri interne privind c&eltuielile obtinerea produselor !inite 8raport de productie): )11 *ariatia stocurilor ,02 Decontari interne privind productia obtinuta

3$' >roduse !inite ,31 Costul productiei obtinute

30 000 30 000

- vanzarea produselor !inite ( $111 Clienti )01 *enituri din vz prod !inite $$2) +*A colectat 3'13) . 30 300 $.3)3 .

-descarcarea de gestiune pentru produsele !inite vandute: )11 3$' *ariatia stocurilor >roduse !inite -ac&izitionarea de valuta prin licitatie: ' 000 euro C 3#)0 ron4euro B 1. '00 ron Comision 0#)(: 1. '00 ron C 0#)( B 12,#'0 ron '12' ;ume in curs de decontare /2) C&letuieli cu serv bancare '121 Conturi curente la banci '12' ;ume in curs de decontare
33

30 300

1./2, ' 12, '

'12$ Conturi la banci in valuta

'12' ;ume in curs de decontare

1./2, '

Ac&itarea !acturii eCterne prin valuta obtinuta prin licitatie valutara: Evaluarea obligatiei de plata la data importului: ' 000 euro C 3#'0 ron B 1) '00 ron Evaluarea obligatiei de plata la data platii: ' 000 euro C 3#)0 ron B 1. '00 ron Di!erenta de curs negativa 1 000 ron ( $01 Furnizori //' C&eltueili cu di! de curs '12$ Conturi la banci in valuta 1.'00 1)'00 1000

-inregistrarea rezultatului inventarierii: )11 *ariatia stocurilor -imputarea minusului: $2'2 Avansuri acordate personalului ( )'. Alte venituri din eCploatare $$2) +*A colectat 11)1 2/ 1010 1/1 2/ 3$' >roduse !inite -1000

14.Studiu de caz p i!i"d e6p( tu% de )t(cu i < societate care are ca obiect de activitate comercializarea m5r!urilor cu ridicata# se ac&izitioneaza m5r!uri 1n valoare de .' 000 lei E +*A 1,( pe care ulterior le eCport5 la pretul eCtern F<B de 2' 000 euro# la cursul de $#12 lei4euro Factura privind m5r!urile se 1ncaseaz5 prin banc5 la cursul de $#0, lei4euro a) receptia m5r!urilor: ( B $01 LFurnizoriM 3)1 L=ar!uriM $$2/ L+*A deductibil5 101 1'0 lei .' 000 lei 1/ 1'0 lei 101 1'0 lei

b) ac&itarea prin banc5 a m5r!urilor cump5rate 1n lei: $01 QFurnizoriM B '121QConturi la b5nci 1n leiM

c) livrarea la eCport a m5r!urilor:2' 000 euro C $#12 lei4euroB 103 000 lei
34

$111 LClientiM

)0) L*enituri din v9nzarea m5r!urilorM103 000 lei

2ota: Con!orm art 1$3 din codul !iscal sunt scutite de +*A:- livr5rile de bunuri eCpediate sau transportate 1n a!ara comunit5tii de c5tre !urnizor sau de alt5 persoan5 1n contul s5u%- livr5rile intracomunitare de bunuri de c5tre o persoan 5 care 1i comunic5 !urnizorului un cod valabil de 1nregistrare 1n scopuri de +*A# atribuit de autorit5tile !iscale din alt stat membru d) desc5rcarea gestiunii de m5r!urile v9ndute: /0) LC&eltuieli privind m5r!urileM B 3)1 L=5r!uriM .' 000 lei

e) 1ncasarea 1n valut5 a creantei eCterne:2' 000 euro C $#0, lei4euro B 102 2'0 lei Di!erenta de curs valutar 8 103 000 7 102 2'0 B )'0) se va 1nregistra 1n conturile de c&eltuieli: ( B $111 LClientiM 103 000 lei '12$ LConturi la b5nci 1n valut5 102 2'0 lei //' LC&eltuieli din di!erene de curs valutar )'0 lei 15. Studiu de caz p i!i"d c("ta$i%itatea t a"zactii%( pe $aza de c(#i)i(". ; C *E;+ ; R ? vinde creanta in valoare de 2 )'1 lei !ata de EJR<=<D unei !irme specializate contra unui comision de 1'( @nregistrarile contabile a!erente acestei cesiuni sunt urmatoarele >rimirea sumei de la !irma care a ac&izitionat creanta: '311 B Casa in lei Clienti >rimirea !acturii pentru servicul de preluare a creantei neincasate: ( B /2. Alte c&eltuieli cu serviciile eCecutate de terti ). $$2/ +*A deductibila Compensarea creantei cu datoria si ac&itarea +*A: Furnizori $13 $01 $,1 $111 2 33.

35

$01 B Furnizori

( $111 Clienti '311 Casa in lei

$,1 $13 ).

17.Studiu de caz p i!i"d )t(cu i%e i" cu ) de ap (!izi("a e @n luna martie 2010# societatea A?FA cump5r5 de la un !urnizor cu sediul 1n ;tatele Jnite ale Americii# materii prime 1n valoare de $' 000 dolari Bunurile sunt transportate pe cale naval5# iar cump5r5torul intr5 1n posesia materiilor prime din momentul 1n care bunurile sunt 1nc5rcate pe nav5# 1n portul v9nz5torului 0n data de 10 03 2010# transportatorul e!ectueaz5 1n numele cump5r5torului# at9t 1nc5rcarea# c9t :i recep6ia bunurilor Cursul valutar din 0, 03 2010# utilizat la data recep6iei: este de 3#02 lei4dolar >lata !urnizorului se !ace pe 1) 03 2010 Cursul valutar utilizat la plata !acturii este de 2#,0 lei4dolar Cu aceast5 ocazie# v9nz5torul trans!er5 cump5r5torului# at9t proprietatea# c9t :i riscurile :i bene!iciile Recep6ia bunurilor se !ace de c5tre transportator 1n numele cump5r5torului >e toat5 perioada transportului p9n5 la predarea bunurilor c5tre cump5r5tor# acestea se a!l5 1n proprietatea cump5r5torului :i 1n r5spunderea transportatorului Bunurile a"ung 1n 6ar5 1n data de 12 0' 2010 <dat5 a"unse 1n 6ar5# transportatorul pred5 cump5r5torului materiile prime :i !actureaz5 c5tre acesta c&eltuielile de transport 1n valoare de ' 000 dolari Data la care cump5r5torul a acceptat !actura de transport este 12 0' 2010# iar cursul valutar utilizat la re!lectarea 1n contabilitate a acestor c&eltuieli este de 3#20 lei4dolar 0n perioada imediat urm5toare# cump5r5torul v5muie:te bunurile importate :i pl5te:te taCele vamale 1n sum5 de 12 .00 lei :i +*A 1n sum5 de 2) 3/0 lei >lata c&eltuielilor de transport se !ace 1n data de 1$ 0' 2010# la cursul valutar de 3#22 lei4dolar <dat5 a"unse la cump5r5tor# materiile prime importate sunt date 1n consum 1n vederea prelucr5rii acestora >" c("ta$i%itatea cu#pA At( u%ui; #ate ii%e p i#e ?" cu ) de ap (!izi("a e pe"t u ca e )-au t a")*e at i)cu i%e Ci $e"e*icii%e a*e e"te )e e*%ectA a)t*e%: 1 18.8,.'818- ecu"(aCte ea )t(cu i%( %a #(#e"tu% t a")*e u%ui i)cu i%( Ci $e"e*icii%(

*aloarea stocului este de 13' ,00 lei 8$' 000 dolari C 3#02 lei4dolar) 321 =aterii prime in curs de aprovizionare $01 Furnizori 13' ,00

36

17.8,.'818 -)e p%AteCte *u "iz( u%ui )u#a de .4.888 d(%a i; %a cu )u% !a%uta de ';=8 %ei2d(%a

Contravaloarea 1n lei a sumei pl5tite 1n valut5 reprezint5 130 '00 lei 8$' 000 dolari C 2#,0 lei4dolar) Di!eren6ele de curs valutar !avorabile# 1nregistrate la data pl56ii# sunt de ' $00 lei R$' 000 dolari C 83#02 lei4dolar - 2#,0 lei4dolar)S $01 Furnizori ( '12$ Conturi la b5nci 1n valut5 )/' *enituri din di!eren6e de curs valutar 13' ,00 130 '00 ' $00

3 P e%ua ea e*ecti!A de %a t a")p( tat( ; a #ate ii%( p i#e i#p( tate; !A#ui ea ace)t( a Ci ecu"(aCte ea $u"u i%( p i#ite %a "i!e%u% c()tu%ui de ac/izi@ie p i" ?" e1i)t a ea tutu ( c/e%tuie%i%( at i$ui$i%e c()tu%ui de ac/izi@ie. Ast!el# costul de ac&izi6ie al materiilor prime# 1n valoare de 1/$ )00 lei# cuprinde: - pre6 de ac&izi6ie# stabilit la data recep6iei# 1n valoare de 13' ,00 lei% - c&eltuieli de transport-aprovizionare# 1n valoare de 1/ 000 lei 8' 000 dolari C 3#20 lei4dolar)% - taCele vamale# 1n valoare de 12 .00 lei +*A pl5tit5 1n vam5 1n sum5 de 2) 3/0 lei nu este inclus5 1n costul de ac&izi6ie 1ntruc9t aceast5 taC5 este recuperabil5 301 =aterii prime ( 321 =aterii prime 1n curs de aprovizionare $01 Furnizori $$/ Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate 1/$ )00 13' ,00 1/ 000 12 .00

.. P%ata c/e%tuie%i%( de t a")p( t ?" !a%(a e de 15.188 %ei H4.888 d(%a i 6 ,;'' %ei2d(%a + Ci ?" e1i)t a ea di*e e"@e%( de cu ) !a%uta "e*a!( a$i%e; a*e e"te p%A@ii ace)t( a; ?" !a%(a e de 188 %ei I4.888 d(%a i 6 H,;'8 %ei2d(%a - ,;'' %ei2d(%a +J: ( '12$
37

1/ 100

$01 Furnizori //' C&eltuieli din di!eren6e de curs valutar

Conturi la b5nci 1n valut5 1/ 000 100

4. P%ata ta6e%( !a#a%e Ci a T<A; ca%cu%ate ?" !a#A: ( $$/ Alte impozite# taCe :i v5rs5minte asimilate $$2/ +*A deductibil '121 Conturi la b5nci 1n lei $0 1/0 12 .00 2) 3/0

5. >" e1i)t a ea c(")u#u%ui de #ate ii p i#e: /01 C&eltuieli cu materiile prime 301 =aterii prime 1/$ )00

1:. Studiu de caz p i!i"d )t(cu i%e t i#i)e )p e p e%uc a e %a te ti. < societate comercial5# av9nd ca obiect de activitate produc6ia# trimite materii prime 1n valoare de 2 '00 lei :i ambala"e 1n valoare de 1 '00 lei la un ter6 1n vederea prelucr5rii lor :i ob6inerii produselor !inite 0n vederea ob6inerii de produse !inite# ter6ul adaug5 manopera :i restul de materii prime# 1n valoare de .00 lei# +*A 2$( >rodusele !inite se v9nd direct din depozitele prelucr5torului# cu o valoare de / '00 lei Ac/izi@i("a e #ate ii p i#e ( 301 =aterii prime 3.1 Ambala"e B $01 Furnizori $ ,/0 lei 2 '00 lei 1 '00 lei
38

$$2/ +*A deductibil5 T i#ite ea #ate ii%( p i#e Ci a#$a%a&e%( %a te @ 3'1 B =aterii :i materiale a!late la ter6i ( 301 =aterii prime 3.1 Ambala"e

,/0 lei

$ 000 lei 2 '00 lei 1 '00 lei

>" e1i)t a ea p (duc@iei ea%izate de te @ 8pe baza rapoartelor de produc6ie :i gestiune) 3'$ >roduse a!late la ter6i B ( 3'1 =aterii :i materiale a!late la ter6i $01 Furnizori $ .00 lei $ 000 lei .00 lei

>" e1i)t a ea T<A a*e e"tA *actu ii p i#ite de a te @ pe"t u #a"(pe A )i #ate ii p i#e $$2/ B $01 1,/ lei +*A deductibil5 Furnizori

<B"za ea p (du)e%( *i"ite $11 Clienti

( )01 *enituri din vanzarea de produse !inite $$2) +*A colectata

. 0/0 lei

/ '00 lei

1 '/0 lei De)cA ca ea 1e)tiu"ii A valoarea materiilor prime si ambala"elor trimise la ter6 E valoarea materiilor E manopera !acturate de tert )11 B 3'$ $ .00 lei *aria6ia stocurilor >roduse a!late la ter6i 1=. Studiu de caz p i!i"d )t(cu i%e a*%ate i" cu)t(die %a te ti.

39

;ocietatea 3 trimite spre depozitare la o alta societate T un stoc de combustibil# in valoare de 30 000 lei +rimiterea lui se inregistreaza ast!el: ( 3022 Combustibili $$2/ +*A dedcutibil B $01 Furnizori 3) 200 30 000 )200

3'1 =aterii si materiale a!late la terti B3022 Combustibili

30 000 lei

'8.Studiu de caz p i!i"d !a"za i%e de )t(cu i p i" ceda ea de c(#i)i(" >entru a m5ri ritmul des!acerilor de m5r!uri# societatea Al!a cedeaza m5r!uri altor unit56i pentru v9nzare# urm9nd ca decontarea s5 se e!ectueze pe m5sura v9nz5rii m5r!urilor Ast!el# in cazul v9nz5rii 1n comision# societatea 1nc&eie un protocol cu partenerii de sc&imb prin care se men6ioneaz5 obligativitatea primitorului ca pe m5sura v9nz5rii m5r!urilor s5 1ntocmeasc5 o situa6ie privind v9nz5rile pe care o transmite pred5torului# ca pe baza ei acesta s5 1ntocmeasc5 !actura !erm5 de livrare a m5r!urilor# desc5rcarea e!ectiv5 a gestiunii :i 1ncasarea !acturii de acordare de comision ;e considera o societate comerciala A?FA# care eCporta mar!uri in comision in urmatoarele conditii: -valoarea mar!urilor la unitatea producatoare 10 000 euro# la cursul de $#23lei4euro% -costul asigurarii mar!urilor 100 euro# la un curs de $#23 lei4euro% -costul transportului eCtern 2'0 euro# la un curs de sc&imb $#23 lei4euro% -valoarea negociata la portul de descarcare mar!a 8C@F) 10 3'0 euro% -comisionul societatii de eCport 8intermediar) 10( calculata la valoarea mar!urilor la portul de incarcare# mai putin transportul si asigurarea 8F<B)% -c&eltuieli de administratie 3 000 lei% -incasarea contravalorii mar!urilor de la clientul eCtern se !ace la un curs de $#'lei4euro% -plata !urnizorilor se !ace la un curs de $ lei4euro Cursul de sc&imb valutar de la data !acturarii este de $#23 lei4euro @nregistrarea in contabilitatea operatiunilor a!erente eCportului: 1. Kactu a ea #a *u i%( cat e c%ie"tu% e6te " $11 B( LClientiM 7 analitic distinct clienti eCterni $01 $3 .)0#' $2 300
40

LFurnizoriM 7 analitic distinct producator $01 $23 LFurnizoriM 7 analitic distinct asigurari $01 1 0')#' LFurnizoriM 7 analiticdistinct transportator 2. I" e1i)t a ea c(#i)i("u%ui "e1(ciat $11 LClientiM 7 analitic distinct producator B )0$ L*enituri din lucrari eCecutate si servicii prestateM $ 230

3 Reti"e ea c(#i)i("u%ui de %a u"itatea p (ducat(a e $01 LFurnizoriM 7 analitic B $11 $ 230 LClientiM 7 analitic distinct producator distinct producator

$ I"ca)a ea c("t a!a%( ii *actu ii e#i)e de %a c%ie"tu% e6te " '12$ B ( LConturi la banci in valutaM $11 LClientiM 7 analitic distinct clienti eCterni )/' L*enituri din di!erente de curs valutar $/ ')' $3 .)0#' 2 )0$#'

'1-''.Studiu de caz p i!i"d #i"u)u i%e de )t(cu i %a i"!e"ta )i )tudiu de caz p i!i"d p%u)u i%e de )t(cu i %a i"!e"ta ;a se inregistreze in contabilitate di!erentele constatate la inventarierea mar!urilor e!ectuata la s!arsitul eCercitiului !inanciar 200,# daca situatia !aptica este redata de lista de inventariere# iar situatia scriptica este urmatoarea:

Cantar B 11 bucati +ele!on B 1. bucati

Cota medie de rabat calculata la s!arsitul perioadei este de 20( =ar!urile sunt inregistrate la pretul de vanzare cu amanuntul *aloarea de inventar a mar!urilor este:

41

Cantar B 1 $00 lei +ele!on B 310 lei L#0*, )1 #2+12*,3#131 #ata ( . 2 2004 2r. )enumirea &od 567 crt. bunurilor inventariate 0 . cantar 2 2: ( buc +al. +al. &ant. $ret unitar de )eprecierea inregistrare in contabila de contabilitate inventar +aloarea 7oitvul / 0 5 .500 8 5.000 9 /.000 : .000 pret 2. telefon 9 buc 20 (00 8.000 8.000 4 3ed

Daca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea contabila# in listele de inventariere se inscrie valoarea contabila a+ Inre$istrarea minusului de i"!e"ta la articolul!!Cantar% =inus de inventar B 8cantitati !aptice -cantitati scriptice) C pretul de inregistrare in contabilitate B 810 -11) C 1 '00 B 1'00#00 lei % +*A neeCigibila a!erenta mar!urilor lipsa: 1 '00 A 1, :11, B 23,0#00 lei% Adaosul comercial a!erent mar!urilor lipsa: 81 '00 - 23,) C 20( B 2'2#20 lei Costul de ac&izitie al mar!urilor lipsa la inventar: 1 '00 - 23, - 2'2#20 B 1 00.#.0 lei% 587 B ,71 C&eltuieli privind mar!urile =ar!uri ,7: B ,71 Di!erente de pret la mar!uri =ar!uri ..': B ,71 +*A neeCigibila =ar!uri b) I#puta ea cat e !a"zat( a #i"u)u%ui de i"!e"ta : .':' B Alte creante in legatura 74:1 *enituri din despagubiri# 12/1#00 lei
42

1 00.#.0 lei 2'2#20 lei 23,#00 lei

cu personalul .':' B Alte creante in legatura cu personalul

amenzi si penalitati ..'7 +*A colectata

23,#00 lei

c) Reti"e ea de$itu%ui pe )tatu% de )a%a ii : .'1 B >ersonal - salarii datorate .':' 1 '00#00 lei Alte creante in legatura cu personalul

@n cazul in care minusul de inventar este neimputabil si nu s-au inc&eiat contracte de asigurare# se calculeaza +*A a!erenta costului de ac&izitie al mar!urilor in minus# care se include in c&eltuieli nedeductibile !iscal :1 00.#.0 C1,( B1,2#00 lei 5,4 B C&eltuieli privind impozite# taCe si varsaminte asimilate ..'7 +*A colectata 1,2#00 lei

d) I" e1i)t a ea dep ecie ii #a *u i%( cu 1.888 %ei; ca u #a e a )cade ii p etu%ui; )u$ *( #a u"ei a&u)ta i pe"t u dep ecie e: 5:1. B ,=7 1,2#00 lei C&eltuieli de eCploatare A"ustari pentru deprecierea privind a"ustarile pentru mar!urilor deprecierea activelor circulante e) I" e1i)t a ea p%u)u%ui de i"!e"ta %a a tic(%u% ;; Te%e*("L >lus de inventar: 820 - 1.) A 300 B /00#00 lei +*A neeCigibila a!erenta plusului de inventar: 300 A 1, :11, B ,/#00 lei Adaosul comercial a!erent mar!urilor in plus: 8 /00 - ,/) C 20( B 100#.0 lei Costul de ac&izitie al mar!urilor in plus: /00 - ,/ -100#.0 B $03#20 lei ,71 =ar!uri ,71 =ar!uri ,71 =ar!uri 587 C&eltuieli privind mar!urile B ,7: Di!erente de pret privind mar!urile B ..'7 +*A neCigibila B $03#20 lei 100#.0 lei ,/#00 lei

43

',. Studiu de caz p i!i"d c("ta$i%itatea )t(cu i%( de1 adate; e6pi ate )au a%te *( #e de )c(ate e di" e!ide"ta c("ta$i%a Cu ocazia inventarierii gestiunii de mar!uria societatii Al!a s-au constatat ca eCista mar!uri eCpirate# deteriorate care nu mai pot !i vandute ;unt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) bunurile nu sunt imputabile% b) degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu documente% c) se !ace dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic @n situatia in care nu sunt indeplinite aceste conditii scoaterea din gestiune a mar!urilor eCpirate este asimilata unei livrari de bunuri# in sensul +*A @nregistrarile contabile in acest caz# sunt urmatoarele: - inregistrarea scoaterii din gestiune a mar!urilor eCpirate /0) C&eltuieli privind mar!urile B 3)1 =ar!uri

-inregistrarea +*A nedeductbila pentru mar!urile eCpirate la nivelul +*A -ului dedus: /3' C&eltuieli cu alte taCe# impozite si varsaminte asimilate B $$2) +*A colectata @n acest caz# suma inregistrata pe c&eltuiala in contul /0) C&eltuieli privind mar!urile este nedeductibila la calculul impozitului pe pro!it intrucat nu se incadreaza in limitele perisabilitatilor admise con!orm UK .314200$ +otodata este nedeductibila si suma integistrata in contul /3' C&eltuieli cu alte taCe# impozite si varsaminte asimilate

'.. Studiu de caz p i!i"d t a"zactii%e p i!i"d )t(cu i%e p (du)e ca u #a e a u"( cauze de *( ta #a&( a. Jn incendiu a distrus mar!uri in valoare de 20 000 lei @nregistrarea in contabilitate va !i urmatoarea: /)1 C&eltuieli privind calamitatile si alte evenimente eCtraordinare B 3)1 =ar!uri 20 000

44

'4.Studiu de caz p i!i"d t a"zactii%( p i!i"d e#ite ea; ac/izitia )i uti%iza ea tic/ete%( de #a)a < societate comerciala ac&izitioneaza tic&ete de masa in valoare de '000 de lei in vederea acordarii lor catre salariati 1 @nregistrarea !acturii pentru ac&izitia tic&etelor: ( '32. QAlte valoriM /2. QAlte c& cu serv eCecutate de tertiM $$2/ Q+*A deductibilaM 2 @nregistrarea c&eltuielii cu tic&ete distribuite: /$2 QC&eltuieli cu tic&etele de masaM B '32. QAlte valoriM 3 Ac&itarea !acturii la !urnizor: $01 QFurnizoriM B '121 QConturi la banci in leiM /2/2 '000 B $01 QFurnizoriM /2/2 '000 '0 1212

@n cazul in care punctele acumulate in urma ac&izitionarii tic&etelor de masa sunt trans!ormate in tic&ete de masa putem avea linie separata de discount pe aceeasi !actura cu tic&etele comandate sau !actura separata cu valoare zero ( '32. QAlte valoriM //) QC&elt privind sconturile acordateM acumulate si# /$2 QC&eltuieli cu tic&etele de masaM B '32. QAlte valoriM in momentul distribuirii acestor tic&ete @n cazul in care punctele acumulate in urma ac&izitionarii tic&etelor de masa sunt trans!ormate in bani# o societate va avea linie separata de discount pe !actura de tic&ete# valoare care va diminua suma de plata catre !urnizorul de tic&ete de masa ( B $01 QFurnizoriM B $01 QFurnizoriM 0

cu valoarea tic&etelor din puncte acumulate cu minus val tic&etelor din puncte

45

'32. QAlte valoriM /2. QAlte c& cu serv eCecutate de tertiM $$2/ Q+*A deductibilaM //) QC&eltuieli privind sconturile acordateM Evidenta punctelor acumulate in urma ac&izitionarii tic&etelor de masa se poate e!ectua eCtracontabil '5. Studiu de caz p i!i"d dec("ta i%e cu *u "iz( ii )i c%ie"tii. ; C A?FA ;R? 1ncaseaz5 prin virament bancar de la ; C BE+A ;R? un avans 1n sum5 de $, /00 lei 8+*A 2$( inclus) pentru care emite 1n prealabil o !actur5 de avans ;C A?FA ;R? livreaz5 ; C BE+A ;R? m5r!uri# pre6 de v9nzare de 1/0 000 lei# +*A 2$(# cost de ac&izi6ie 100 000 lei Decontarea restului de plat5 se realizeaz5 prin virament bancar ;5 se e!ectueze 1nregistrarea 1n contabilitatea ambelor societ56ii Rez(%!a e: -?" c("ta$i%itatea c%ie"tu%ui - !acturare avans ( B $01 $0, $$2/ -ac&itare avans $01 B '121 -receptia mar!urilor ( B 3)1 $$2/ -regularizarea avansului ( B $01 $0, $$2/ -plata datoriei $01 B '121 -i" c("ta$i%itatea *u "iz( u%ui -!acturarea avansului $,/00 $0000 ,/00 $,/00 $01 1,.$00 1/0000 3.$00

-$,/00 -$0000 -,/00 1$..00

46

$111

( $1,

$,/00 $0000 $$2) ,/00 $,/00 1,.$00 1/0000 3.$00

-incasare avans '121 B $111 --livrarea mar!urilor $111 B ( )0)

$$2) -scoaterea din gestiune a mar!urilor vandute /0) B -regularizare avans $111 3)1 B ( $1, $$2) -incasarea creantei '121 B $111 1$..00 100000 -$,/00

-$0000 -,/00

'7. Studiu de caz p i!i"d e*ecte%e c(#e cia%e de p i#it )i de p%atit. < societate LAM 8pl5titoare de +*A) livreaz5 unei alte societ56i LBM 8pl5titoare de +*A) produse !inite evaluate la pre6 de v9nzare de '0 000 lei# +*A 2$(# costul lor de produc6ie !iind de $$ 000 lei 81n contabilitatea societ56ii LBM bunurile respective sunt considerate m5r!uri) ;ocietatea LBM livreaz5 la r9ndul ei m5r!uri unei alte societ56i LCM 8pl5titoare de +*A) cu pre6 de v9nzare de '0 000 lei# +*A 2$(# costul lor de ac&izi6ie !iind de $/ 000 lei 81n contabilitatea societ56ii LCM bunurile respective sunt considerate tot m5r!uri) >entru decontare# cu acceptul societ56ilor LAM :i LCM# societatea LBM emite o cambie cu o valoare nominal5 de /2 000 lei prin care d5 un ordin societ56ii LCM s5 pl5teasc5 suma direct societ56ii LAM# la scaden65 ?a scaden65 contravaloarea cambiei este ac&itat5 de societatea LCM societ56ii LAM

a)i" c("ta$i%itatea )(cietatii A -vanzarea produselor $111 B ( /2000 )01 '0000 $$2) 12000

47

-descarcarea din gestiune a produselor vandute )11 B 3$' $$000 -acceptarea cambiei $13 B $111 /2000 -primirea cambiei '113 B $13 -incasarea cambiei '121 $+ i" c("ta$i%itatea )(cietatii B -ac&izitia mar!urilor ( B $01 /2000 3)1 '0000 $$2) 12000 -vanzarea mar!urilor $111 B (

/2000 B '113 /2000

/2000 )0) '0000 $$2) 12000 -scoaterea din evidenta a mar!urilor /0) B 3)1 $/000 -emiterea cambiei $01 B

$111 /2000 d+ i" c("ta$i%itatea )(cietatii C -ac&izitia mar!urilor ( B $01 /2000 3)1 '0000 $$2) 12000 -acceptarea cambiei $01 B $03 /2000 -ac&itarea datoriei privind e!ectul comercial la scadenta $03 B '121 /2000

':.Studiu de caz p i!i"d e!a%ua ea c e"te%( )i dat( ii%( i" %ei )i i" !a%uta %a )*a )itu% e6e citiu%ui *i"a"cia . 1 Entitatea ;C ;+ARVAR; ;R? a !acturat societ56ii ;C E+ ;R?# 1n luna ianuarie 2010# m5r!uri 1n valoare de 2$. 000 lei 8+*A inclus)# 8cost de ac&izi6ie 1'0 000 lei) din care a 1ncasat prin banc5 suma de 21. 000 lei ?a 31 12 2010# cu ocazia inventarierii crean6elor# ;C ;+ARVAR; ;R?# constat5 c5 este posibil ca suma restant5 de la ;C E+ ;R?# s5 nu se mai 1ncaseze 1n viitorul apropiat deoarece aceast5
48

societate a intrat 1n incapacitate de plat5 0n anul 2011# se pronun65 !alimentul ;C E+ ;R?# iar lic&idatorii vireaz5 entit56ii ;C ;+ARVAR; ;R? suma de / 000 lei -vanzarea produselor !inite $111 B ( )01 2$.000 200000

$$2) $.000 -scoaterea din evidenta a produselor !inite )11 B 3$' 1'0000

-incasarea partiala a creantei '121 B $111 21.000

-inregistrarea creantei incerte $11. B $111 30000 -constituirea a"ustarii pentru deprecierea creantei la s!arsitul anului /.1$ B $,1 30000 -incasarea partiala a sumei restante# din lic&idare '121 B $11. /000 -anularea creantei incerte /'$ B $11. 2$000 -anularea a"ustarii pentru deprecierea creantei $,1 B ).1$

2 ;e prime:te de la un client eCtern# la 12 decembrie 2010# un avans 1n valoare de 10 000 euro# cursul valutar !iind de $#2000 lei4euro# pentru care s-a emis 1n prealabil o !actur5 de avans ?a 31 decembrie 2010 cursul valutar este de $#1'00 lei4euro ?a 12 ianuarie 2011 se livreaz5 clientului eCtern produse !inite 1n condi6ia de livrare F<B# 1n valoare de $0 000 euro# cursul valutar la data !actur5rii !iind de $#2'00 lei4euro Costul m5r!urilor v9ndute este de '0 000 lei ?a 30 ianuarie 2011 se emite o !actur5 pentru regularizarea avansului :i se 1ncaseaz5 contravaloarea produselor v9ndute 8mai pu6in avansul primit)# cursul valutar !iind de $#2)00 lei4euro

-12 12 2010 !acturare avans $111 B $1, $2000

-12 12 2010 primirea avansului '12$ B $1, $2000

49

-31 12 2010 reevaluarea datoriei la s!arsitul eCercitiului 8curs $ 1'lei4euro) $1, B )/' '00 -12 01 2011 livrarea produselor !inite curs 8$ 2'00lei4euro) $111 B )01 1)0000 -12 01 2011 descarcarea gestiunii produselor !inite )11 B 3$' '0000 -30 01 2011 regularizarea avansului 8curs $ 2)00lei4euro) ( B $111 $2)00 $1, $1'00 //' 1200 -30 01 2011 incasarea creantei 8curs $ 2)00lei4euro) 830000euro C8$ 2)00-$ 2'00) '12$ B ( $111 )/' 12.100 12)'00 /00

'=.Studiu de caz p i!i"d i#p(zitu% pe p (*it. ;5 se calculeze :i s5 se 1nregistreze 1n contabilitate impozitul pe pro!it 8i plata acestuia) pentru 2010# 6in9nd cont de datele de mai "os :i de !aptul c5 ci!ra de a!aceri a !ost de 100 000 lei:

50

T i#e)t u% I >imp @ B *tot-C&totEC&ned-*neimp B 22 000-11 000E1 000-2000B10 000 @mp dat @B1/( C 10 000B1 /00 -31 03 /,1 -31 03 121 -2' 0$ $$11 inregistrare impozit pe pro!it trim 1 B $$11 1/00 inc&iderea contului /,1 B /,1 1/00 plata impozitului pe pro!it B '121 1/00

T i#e)t u% II: >imp @E@@ B *cum 7 C&cum E C&ned 7 *neimp B B '2 000 7 23 .$0 E 81 /00E1 000E1 2$0) 7 2 000 B 30 000 @mp datorat @E@@ B 1/( C 30 000 B $ .00 @mp ac&itat @ B 1 /00 BW @mp dat @@ B $ .00 7 1 /00 B 3 200 -30 0/ /,1 inregistrare impozit pe pro!it trim 2 B $$11 3200

51

-30 0/ 121 -2' 0) $$11

inc&iderea contului /,1 B /,1 3200 plata impozitului pe pro!it B '121 3200

T i#e)t u% III: > imp @E@@E@@@ B *cum 7 C&cum E C&ned 7 *neimp B B )2 000 7 3) 0$0 E 8$ .00E1 000E1 2$0) 7 2 000 B $0 000 @mp dat @E@@E@@@ B 1/( C $0 000 B / $00 @mp ac&it @E@@ B $ .00 BW @mp datorat @@@ B / $00-$ .00 B 1 /00 -30 0, /,1 -30 0, 121 -2' 10 $$11 inregistrare impozit pe pro!it trim 3 B $$11 1/00 inc&iderea contului /,1 B /,1 1/00 plata impozitului pe pro!it B '121 1/00

T i#e)t u% I<: C& de protocol deductibile B 2( C 8*cumul 7 C&cumul E C&imp @-W@@@ E C&protoc - *neimp) B 2( C 811/ 000 7 '3 /$0 E / $00 E 2 000 7 / 000) B 2( C /$ )/0 B 1 2,' C& de protocol nedeductibile B 2 000 7 1 2,' B )0' > imp @E@@E@@@E@* B *cum 7 C&cum E C&ned 7 *neimp B B 11/ 000 7 '3 /$0 E 8/ $00E1 000E1 2$0E)0'E3 000) - / 000 B /. )0' @mp dat @E@@E@@@E@* B 1/( C /. )0' B 10 ,,3 Reducere imp a!erent5 c& de sponsorizare B min 8c& spons% 341 000 C CA% 20( C @mp @-W@*) 341 000 C CA B 0#003 C 100 000 B 300 20( C @mp B20( C 10 ,,3 B 2 1,) BW reducere impozit 300 lei @mp net dat @-W @* B 10 ,,3 7 300 B 10 /,3 @mp ac&it @-W@@@ B / $00 BW @mp dat @* B 10 /,3 7 / $00 B $ 2,3 -31 12 /,1 -31 12 121 -2' 03 $$11 inregistrare impozit pe pro!it trim $ B $$11 $2,3 inc&iderea contului /,1 B /,1 $2,3 plata impozitului pe pro!it B '121 $2,3

52

,8.Studiu de caz p i!i"d c/e%tuie%i%e de p (t(c(%. ; C E*A ; R ? # platitor de impozit pe pro!it# a e!ectuat pe parcursul eCercitiului !inanciar 200)# activitati de protocol atat in baza bonurilor !iscale# cat si a !acturilor >e parcursul anului 200)# au !ost inregistrate in contabilitate si auto!acturi reprezentand c4val bauturilor alcoolice ac&izitionate de companie a) inregistrare protocol in baza bonurilor !iscale: /23 XC&eltuieli privind protocolulX b) inregistrarea protocol !acturi: ( B /23 XC&eltuieli privind protocolulX $$2/ X+*A deductibilaX $01 XFurnizoriX B '311 XCasa in leiX

c) presupunem o auto!acturare bauturi alcoolice# +*A 1,(: /3' B XC&eltuieli privind alte impozite si taCeX $$2) X+*A colectataX

@n baza auto!acturii din data depunerii situatiilor !inanciare# inregistrarea contabila corespunzatoare este: /3' B XC&eltuieli privind alte @mpozite si taCeX $$2) X+*A colectataX

53