Sunteți pe pagina 1din 99

Maximum 100 - Minimum 20

Berbec Leu Taur Fecioara Gemeni Rac

Martie 21 - Aprilie 19 Aprilie 20 - Mai 20 Iulie 23 - August 22


Sagetator

Mai 21 - Iunie 21
Balanta

Iunie 22 - Iulie 22
Scorpion

August 23 - Sept 22
Capricorn

Sept 23 - Oct 23
Varsator

Oct 21 - Noiembrie 22
Pesti

Noiembrie 22 - ec 21

ec 22 - Ianuarie 19

Ianuarie 20 - !eb 1"

!eb 19 - Martie 20

!ata#$aiat %esti &arsator 'apricorn Sagetator Scorpion $alanta !ecioara (eu )ac *emeni +aur $erbec $erbec +aur *emeni )ac (eu Fecioara Balanta Scorpion Sagetator 80 100 20 80 0 80 40 100 20 100 80 100 40 80 40 100 40 100 0 80 80 40 0 40 0 80 0 40 0 80 40 20 80 0 40 80 80 0 40 0 20 80 80 80 80 80 0 80 100 20 100 80 80 0 80 40 80 80 20 80 20 40 80 0 80 80 80 0 20 40 80 80 80 40 80 80 80 40 80 80 80 100 20 20 80 80 80 40 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 80 40 80 80 0 0 80 80 80 80 80 0 0 0 80 80 0 40 80 20 80 40 0 40 100 40

100 80 80 80 80 80 80 80 0 20 0 80 20 40

Capricorn 100 Varsator Pesti 80 80

0 100

Ascendent in: ata de nastere: Ianuarie

$erbec Orele:

+aur Orele:

*emeni Orele:

)ac Orele:

(eu Orele:

!ecioar, Orele:

Berbec Taur 15.00 Gemeni Rac 20.20 20.20 Leu 23.00 Fecioar De la 1 la 10Ascendent 11.00 in: 12.00 12.00 13.20 13.20 15.00 17.40 17.40 De la 11 la 20 10.20 11.20 11.20 12.40 12.40 14.30 14.30 17.00 17.00 19.40 19.40 22.20 Iulie De la 21 la 31 9.40 10.30 10.30 12.00 12.00 13.40 13.40 1 .20 1 .20 19.00 19.00 21.30 De la 1 la 10 23.10 0.10 0.10 1.30 1.30 3.20 3.20 5.50 5.50 8.30 8.30 11.10 !ebruarie De la 11 la 20 22.30 23.30 23.30 1.00 1.00 2.40 2.40 5.10 5.10 7.45 7.45 10.30 De la 1 la 10 9.00 10.00 10.00 11.20 11.20 13.00 13.00 15.40 15.40 18.20 18.20 21.00 De la 21 la 31 21.40 22.40 22.40 0.00 0.00 1.50 1.50 4.20 4.20 7.00 7.00 9.40 De la 11 la 20 8.20 ! 9.20 9.20 ! 10.40 10.40 12.30 12.30 15.00 15.00 17.40 17.40 20.20 August De la 21 la 31 7.45 8.45 8.45 10.10 10.10 12.00 12.00 14.30 14.30 17.00 17.00 19.45 De la 1 la 10 21.00 22.00 22.00 23.25 23.25 1.15 1.15 3.45 3.45 .20 .20 9.00 Martie De la 11 la 20 20.25 21.25 21.25 22.45 22.45 0.30 0.30 3.00 3.00 5.45 5.45 8.25 De la 1 la 10 7.15 8.00 8.00 9.30 9.30 11.15 11.15 14.00 14.00 1 .15 1 .15 19.15 De la 21 la 31 19.40 20.40 20.40 22.00 22.00 23.45 23.45 2.30 2.30 5.00 5.00 7.40 De la 11 la 20 .30 7.30 7.30 8.45 8.45 10.30 10.30 13.15 13.15 15.30 15.30 18.30 Septembrie De la 21 la 31 5.45 .45 .45 8.00 8.00 9.50 9.50 12.30 12.30 15.00 15.00 17.45 De la 1 la 10 19.20 20.00 20.00 21.30 21.30 23.15 23.15 2.00 2.00 4.20 4.20 7.00 Aprilie De la 11 la 20 18.30 19.25 19.25 20.45 20.45 22.30 22.30 1.00 1.00 3.40 3.40 .20 De la 1 la 10 5.00 .00 .00 7.20 7.20 9.00 9.00 11.45 11.45 14.15 14.15 17.00 De la 21 la 31 17.40 18.40 18.40 20.00 20.00 21.40 21.40 0.30 0.30 3.00 3.00 5.40 De la 11 la 20 4.20 5.20 5.20 .40 .40 8.30 8.30 11.00 11.00 13.40 13.40 1 .20 Octombrie De la 21 la 31 3.40 4.40 4.40 .00 .00 7.40 7.40 10.30 10.30 13.00 13.00 15.40 De la 1 la 10 17.00 18.00 18.00 19.20 19.20 21.15 21.15 23.45 23.45 2.15 2.15 5.00 Mai De la 11 la 20 15.20 17.20 17.20 18.45 18.45 20.30 20.30 23.10 23.10 1.45 1.45 4.25 De la 1 la 10 3.00 4.00 4.00 5.30 5.30 7.00 7.00 9.45 9.45 12.15 12.15 15.00 De la 21 la 31 15.40 1 .40 1 .40 18.00 18.00 20.00 20.00 22.30 22.30 1.00 1.00 3.40 De la 11 la 20 2.25 3.20 3.20 4.50 4.50 .30 .30 9.10 9.10 11.40 11.40 14.30 Noiembrie De la 21 la 31 1.45 2.45 2.45 4.00 4.00 .00 .00 8.25 8.25 11.00 11.00 13.45 De la 1 la 10 15.00 1 .00 1 .00 17.25 17.25 19.00 19.00 21.45 21.45 0.25 0.25 3.00 Iunie De la 11 la 20 14.30 15.20 15.20 1 .45 1 .45 18.30 18.30 21.10 21.10 23.40 23.40 2.25 De la 1 la 10 1.00 2.40 2.00 3.25 3.25 5.15 5.15 7.45 7.45 10.20 10.20 13.00 De la 11 la 20 De la 21 la 31 0.25 1.25 23.45 0.45 1.25 2.45 0.45 2.00 2.45 4.30 2.00 3.50 4.30 7.10 3.50 .30 7.10 9.45 .30 9.00 9.45 12.30 9.00 11.45

De la 21 la 31 13.50 14.40 14.40 1 .00 1 .00 17.45 17.45 20.30 20.30 23.00 ecembrie De la 1 la 10 13.10 14.00 14.00 15.30 15.30 17.10 17.10 19.50 19.50 22.20 De la 11 la 20 12.30 13.25 13.25 14.50 14.50 1 .30 1 .30 19.10 19.10 21.40

23.00 1.40

22.20 1.00 21.40 0.25

De la 21 la 31 11.40 12.40 12.40 14.00 14.00 1 .45 1 .45 18.30 18.30 21.00 21.00 23.40

Ascendent in: ata de nastere Ianuarie De la 1 la 10 De la 11 la 20 De la 21 la 31 !ebruarie De la 1 la 10

$alanta Orele 23.00 1.40 22.20 1.00 21.30 0.15

Scorpion Orele 1.40 4.20 1.00 ! 3.40 0.15 2.50

S,get,tor Orele 4.20 .50 3.40 .00 2.50 5.20 2.20 5.00 1.40 4.15 1.10 3.40 0.30 3.00

'apricorn Orele .50 8.40 .00 8.00 5.20 7.15 5.00 .40 4.15 .00 3.40 5.30 3.00 4.45 2.30 4.10 1.30 3.30

&,rs,tor Orele 8.40 1.00 8.00 9.20 7.15 8.40 .40 8.00 .00 7.20 5.30 .45 4.45 .15 4.10 5.30 3.30 4.45

%esti Orele 10.00 11.00 9.20 10.20 8.40 9.40 8.00 9.00 7.20 8.20 .45 7.45 .15 7.15 5.30 .30 4.45 5.45

21.00 23.40 23.40 2.20

De la 11 la 20 20.20 23.00 23.00 1.40 De la 21 la 31 19.45 22.30 22.30 1.10 Martie De la 1 la 10 19.15 22.00 22.00 0.30

De la 11 la 20 18.30 21.15 21.15 3.45 23.45 2.30 De la 21 la 31 17.45 20.30 20.30 23.00 23.00 1.30

Aprilie De la 1 la 10 17.00 19.40 19.40 22.15 22.15 1.00 1.00 2.30 0.00 2.00 2.30 4.00 2.00 3.20 1.30 2.40 0.45 2.00 0.00 1.25 4.00 5.00 3.20 4.20 2.40 3.40 2.00 3.00 1.25 2.45 0.45 1.45 0.00 1.00 De la 11 la 20 1 .20 19.00 19.00 21.30 21.30 0.00 Mai De la 1 la 10 15.00 17.50 17.50 20.20 20.20 23.00 23.00 0.45 De la 11 la 20 14.30 17.10 17.10 19.45 19.45 22.15 22.15 0.00 Iunie De la 1 la 10 13.00 15.45 15.45 18.25 18.25 21.00 21.00 22.45 22.45 0.00 De la 11 la 20 12.30 15.10 15.10 17.45 17.45 20.10 20.10 22.00 22.00 23.25 23.25 0.25 De la 21 la 31 11.45 14.30 14.30 17.00 17.00 19.40 19.40 21.25 21.25 22.45 22.45 23.45

De la 21 la 31 15.40 18.20 18.20 21.00 21.00 23.30 23.30 1.30

De la 21 la 31 13.45 1 .25 1 .25 19.00 19.00 21.40 21.40 23.30 23.30 0.45

Ascendent in: ata de nastere Iulie De la 1 la 10 De la 21 la 31 August De la 1 la 10 De la 11 la 20 De la 21 la 31 Septembrie De la 1 la 10

Balan"a *rele

#cor$ion *rele

#%e""or *rele

&a$ricorn *rele

'r("or *rele

)e("i *rele

11.10 13.50 13.50 1 .30 1 .30 19.00 19.00 20.50 20.50 22.10 22.10 23.10 9.40 12.20 12.20 15.00 15.00 17.30 17.30 19.20 19.20 20.40 20.40 21.40 9.00 11.45 11.45 14.25 14.25 17.00 17.00 18.45 18.45 20.00 20.00 21.00 8.25 11.00 11.00 13.40 13.40 1 .15 1 .15 18.00 18.00 19.25 19.25 20.25 7.40 10.30 10.30 13.00 13.00 15.30 15.30 17.20 17.20 18.40 18.40 19.40 7.00 9.50 9.50 12.20 12.20 15.00+ 15.00 17.40 17.40 18.00 18.00 19.00

De la 11 la 20 10.30 13.10 13.10 15.45 15.45 18.30 18.30 20.10 20.10 21.30 21.30 22.30

De la 11 la 20 De la 21 la 31 Octombrie De la 1 la 10 De la 11 la 20 De la 21 la 31 Noiembrie De la 1 la 10 De la 11 la 20 De la 21 la 31 ecembrie De la 1 la 10 De la 11 la 20 De la 21 la 31

.20 9.00 5.40 8.20 5.00 7.45 4.25 ! 7.10 3.40 .30 3.00 5.50 2.25 5.00 1.40 4.20 1.00 3.50 0.25 3.10 23.40 2.20

9.00 11.30 11.30 14.15 14.15 1 .00 1 .00 17.30 17.30 18.30 8.20 11.00 11.00 13.30 13.30 15.20 15.20 1 .40 1 .40 17.40 7.45 10.20 10.20 13.00 13.00 14.45 14.45 1 .00 1 .00 17.00 7.10 9.40 8.30 9.00 5.50 8.20 5.00 7.45 4.20 7.00 3.50 .25 3.10 5.45 2.20 5.00 9.40 12.20 12.20 14.00 14.00 15.20 15.20 1 .20 9.00 11.40 11.40 13.20 13.20 14.40 14.40 15.40 8.20 11.00 11.00 12.45 12.45 14.00 14.00 15.00 7.45 10.20 10.20 12.00 12.00 13.20 13.20 14.30 7.00 9.30 .25 9.00 5.45 8.15 5.00 7.30 9.30 11.20 11.20 12.40 12.40 13.50 5.00 .40 10.45 12.00 12.00 13.10 4.15 .00 10.00 11.20 11.20 12.30 3.40 5.30 9.20 10.40 10.40 11.40

&a(a ,

)rima ca(a mai e("e cuno(cu"a (i (ub -enumirea -e ca(a e%o!ului la .el -e bine ca (i a(cen-en" (au #emnul ra(ari"ului. De(crie $er(onali"a"ea (i a"ribu"ele .i/ice. 0("e ima%inea $e care o $roiec"am in e1"erior2 ceea ce 3rem (a $a("ram ca a$aren"e (i com$or"amen"ul $e care il a3em .a"a -e ceilal"i. Domina ca$ul (i .a"a (i a.ec"ea/a (emnul Berbecului (i $lane"a 4ar"e. 5 -oua ca(a (e mai nume("e (i ca(a $o(e(iei. #e re.era la $ar"ea ma"eriala2 banii (i $o"en"ialul -e a .ace ro(" -e ei. De a(emenea (e re.era (i la 3alorile care 3ro re$re/en"a ce3a $en"ru "ine in 3ia"a. 0("e ca(a .inan"elor $er(onale. Domina %a"ul2 na( (i $ie$"ul (i marc6ea/a (emnul Taurului (i $lane"a 'enu(. 5 "reia ca(a re$re/in"a ca(a comunicarii. #e re.era la mo-ul in care ne e1$rimam $e noi in(ine 7in (cri(2 $rin 3iu %rai89 (i .elul in care %an-im2 ni3elul in"elec"ual. De(crie rela"iile cu .ra"ii (i (urorile2 3ecinii (au me-iul care ne incon:oara2 e-uca"ia2 -e1"eri"a"ea mecanica2 (i cala"oriile (cur"e. 5.ec"ea/a mainile2 umerii (i $lamanii iar ca (emn /o-iacal Gemeni (i $lane"a 4ercur.

&a(a ,,

&a(a ,,,

&a(a ,'

5 $a"ra ca(a re$re/in"a ceea ce -enumim ;aca(a<. ,n(eamna "o" ceea ce re$re/in"a $en"ru .iecare caminul2 me-iul ca(nic2 ("ramo(ii2 mo("enirea (i ra-acinile2 la .el -e bine ca (i "recu"ul. ,m$lica ima%inea mamei. 5.ec"ea/a (anii (i -i%e("ia iar ca (emn /o-iacal2 Racul (i Luna. 5 cincea ca(a mai e("e cuno(cu"a (ub -enumirea -e ca(a a $lacerii. De(crie -ra%o("ea2 crea"i3i"a"ea2 -i("rac"ia2 "alen"ul2 :ocul (i bucuria. 'orbe("e -e a(emenea -e($re la"ura -rama"ica (i "alen"ul ar"i("ic. 5.ec"ea/a inima (i ($a"ele iar ca (emn2 /o-ia Leului (i #oarele. 5 (a(ea ca(a e("e $re/en"a"a -re$" ca(a (ana"a"ii. 0("e 3orba -e (lu:ba .iecaruia2 -e an%a:a"i2 ru"ina2 re($on(abili"a"i /ilnice2 re%im alimen"ar2 animale -e ca(a (i e1erci"ii .i/ice. De(crie obli%a"iile -e care "rebuie (a "e ac6i"i (i con("iin"a -e (ine. 5.ec"ea/a ("omacul (i ca (emn /o-iacal /o-ia Fecioarei (i $lane"a 4ercur.

&a(a '

&a(a ',

5 (a$"ea ca(a e("e ca(a $ar"eneria"elor. )re/in"a a($ec"e le%a"e -e ca(a"orie2 colaborari (au a(ocia"ii in 3e-erea inc6eierii unei a.aceri. #e re.era la -i3or"2 con.run"ari -e(c6i(e2 &a(a ',, a($ec"e :uri-ice2 con"rac"e2 $roce(e (i ne%ocieri. 5.ec"ea/a %enunc6i iar ca (emn /o-iacal /o-ia Balan"ei (i $lane"a 'enu(. 5 o$"a ca(a mai $oar"a -enumirea (i -e ca(a (e1ului. &on"urea/a "o" ceea ce are le%a"ura cu $ar"ea .inanciara2 mo("eniri2 $la"i2 "a1e2 ($ri:inul $e care il $rime("i -in &a(a ',,, $ar"ea celorlal"i2 (i ca $ro.e(ii c6irur%ia. 0("e2 -e a(emenea ca(a care -omina com$or"amen"ul (e1ual2 $rocrearea2 re%enerarea2 moar"e (i reincarnarea. 5.ec"ea/a or%anele %eni"ale (i ca (emn /o-iacal /o-ia #cor$ionului (i $lane"ele 4ar"e (i )lu"o. &a(a ,= 5 noua ca(a $oar"a (i -enumirea -e ca(a .ilo/o.iei. &arac"eri/ea/a a($ec"e le%a"e -e reli%ie2 cala"orii2 "ari ("raine2 -ar (i a($ec"e le%ale2 e-uca"ie2 comer"2 :urnali(m (i e"ica. 5.ec"ea/a (ol-urile (i coa$(ele (i ca (emn /o-iacal /o-ia #a%e"a"orului (i $lane"a >u$i"er. 5 /ecea ca(a (e re.era la ceea ce -e obicei -enumim ("a"u"ul (ocial. De(crie 3oca"ia .iecaruia2 cariera2 $ro.e(ia2 ambi"iile2 re$u"a"ia2 -ar (i au"ori"a"ea2 $re("i%iul2 reali/arile $er(onale (i -eci/iile. 4ai im$lica (i ima%inea "a"alui (i a in.luen"ei $e care o are ace("a. 5.ec"ea/a $ielea2 -in"ii2 oa(ele (i %ambele. Domina (emnul &a$ricornului (i $lane"a #a"urn. 5 un($re/ecea ca(a mai $oar"a -enumirea (i -e ca(a a $rie"eniei. Face re.erire la $rie"enii2 cuno("in"e2 in ceea ce $ri3e("e ($eran"ele (i -orin"ele. Domina %ru$urile2 or%ani/a"iile2 a(ocia"iile2 ac"iunile -e cari"a"e2 $recum (i "o" ceea ce in(eamna ori%inali"a"e. 5.ec"ea/a inc6eie"urile2 li%amen"ele (i ca (emn re$re/in"a /o-ia 'ar(a"orului (i $lan"ele #a"urn (i #a"urn.

&a(a =

&a(a =,

5 -oua($re/ecea ca(a e("e cuno(cu"a (ub -enumirea -e ca(a (ubcon("ien"ului. De(crie ceea ce e("e a(cun( (au necuno(cu"2 (ubcon("ien"ul2 in"an%ibilul2 (omnul2 3i(urile2 &a(a =,, (im$a"ia2 ?arma (i le%a"urile ($iri"uale. 'orbe("e -e($re (in%ura"a"e2 limi"ari2 "emeri2 (ecre"e2 -u(mani a(cun(i2 ireali"a"e2 narco"ice2 in("i"u"ii2 buna("area $ublica (i cari"a"e. Re$re/in"a $icioarele (i e("e le%a"a -e (emnul )e("ilor (i $lane"ele >u$i"er (i @e$"un

%(AN-+-(- SI IN!(.-N+-(- (O)

#*5R0 #oarele ("a a$ro1ima"i3 1 luna in .iecare (emn (i ii "rebuie 1 an $en"ru a!(i inc6eia cala"oria $rin "o" /o-iacul. #oarele e("e cea mai .olo(i"a ;$lane"a< in a("rolo%ie. 5$roa$e "oa"a lumea ("ie care e("e (emnul (au /o-iacal care e("e -a" -e locul in care era (oarele in momen"ul in care ne!am na(cu" (i ace(" lucru (e -a"orea/a ma((!me-iei care a $o$ulari/a" "o" .elul -e 6oro(coa$e in in"rea%a lume. #oarele in/e("rea/a $e na"i3 cu ener%ie ma(culina (i in.len"ea/a (emnul Leului (i a 5!a ca(a. Re$re/in"a eu!l $er(onal2 $er(onali"a"ea2 -orin"a -e $u"ere2 unici"a"ea ca in-i3i-. #e re.era la i-en"i"a"ea .iecaruia. Re$re/in"a -e a(emenea ima%inea "a"alui (i in.luen"a barba"ului in 3ia"a la mo-ul %eneral.

LA@5 Luna $e"rece 2 /ile (i :uma"a"e in .iecare (emn (i ii "rebuie 28 -e /ile $en"ru a .ace un "ur com$le" al /o-iacului. Luna con.era ener%ie .eminina (i in.luen"ea/a /o-ia Racului (i a 4!a ca(a. 0("e (a"eli"ul )aman"ului (i con"rolea/a mareele. Re$re/in"a ima%inea mamei (i .emeia -in 3ia"a .iecaruia -in"re noi2 e-uca"ia co$iilor2 ("ramo(ii (i ra-acinile2 an"ura:ul ime-ia"2 emo"iile2 in("inc"ele (i memoria2 $recum (i ru"ina /ilnica. ,m$lica (i .elul in care ra($un-em -in $unc" -e 3e-ere emo"ional la anumi"e (i"ua"ii (i e1$erien"e. 40R&AR )lane"ei 4ercur ii "rebuie 88 -e /ile $en"ru a .ace o ro"a"ie com$le"a in :urul #oarelui. Da"ori"a mi(carii re"ro%ra-e 7crea/a a$aren"a ca (e mi(ca cu ($a"ele9 ciclul e("e com$le" in a$ro1ima"i3 1 an. ,n"re 4ercur (i #oare nicio-a"a nu e("e o -e$ar"are mai mare -e 28B. @u e("e con(i-era" ca a3anin.luen"a .eminina (au ma(culina (i i(i a(uma %enul (emnului in care (e a.la. ,n.luen"ea/a /o-iile Gemenilor (i a Fecioarei (i a 3!a (i re($ec"i32 a !a ca(a. Re$re/in"a comunicarea 7email2 "ele.on2 (cri(ul2 3orbi"ul92 in"elec"ul2 con("iin"a2 mi(carea2 -e1"eri"a"ea (i ra"iunea. '0@A# Lui 'enu( ii "rebuie 225 /ile $en"ru a!(i com$le"a orbi"a $rin "o" /o-iacul. @u (e a.la nicio-a"a la o -i("an"a mai mare -e 47B -e #oare. 5re na"ura .eminina (i in.luen"ea/a a"a" Taurul ca" (i Balan"a (i a 2!a ca(a2 re($ec"i3 a 7!a ca(a. Re$re/in"a -ra%o("ea2 roman"i(mul2 .rumu(e"ea2 cul"ura2 e("e"ica2 a.ec"iunea2 (ociabili"a"ea (i a-a$"abili"a"ea2 bunul %u("2 armonia (i 3alorile. 45RT0 )en"ru 4ar"e (un" nece(ari 2 ani $en"ru a .ace un "ur com$le" $rin "o" /o-iacul. 5re in.luen"a ma(culina (i -omina (emnele Berbec (i #cor$ion2 $recum (i $rima (i a 8!a ca(a. 4ar"e re$re/in"a ac"iunea2 $a(iunea2 ener%ia2 6o"ararea (i ($iri"ul. 0("e in rela"ie cu (e1uali"a"ea .iecarui in-i3i-2 .or"a2 -e"erminarea2 cura:ul2 -aruirea2 $u"erea2 ($iri"ul -e com$e"i"ie2 a%re(i3i"a"ea (i a.irmarea ca $er(oana. ,n an"ic6i"a"ea2 4ar"e era /eul ra/boiului (i ("a$anul "u"uror lucrurilor a((ocia"e cu i-eea -e ra/boi. >A),T0R >u$i"er .ace 12 ani $ana can- i(i com$le"ea/a orbi"a $rin "o" /o-iacul (i in me-ie ("a un an in .iecare (emn /o-iacal. &on.era o in.luen"a ma(culina (i -omina /o-iile #a%e"a"or (i a )e("i2 $recum (i a 9!a ca(a (i re($ec"i3 a 12!a. >u$i"er re$re/in"a norocul2 .ilo/o.ia2 reli%ia2 ($iri"ul ele3a"2 e"ica (i 3alorile morale2 e1$an(iunea (i abun-en"a la .el -e bine ca (i e1ce(ele. ,n.luen"ea/a marile cala"orii2 a($ira"iile (i :u-eca"a. ,n an"ic6i"a"e >u$i"er era con-uca"orul /eilor -in *lim$. #5TAR@ )en"ru #a"urn (un" nece(ari 28!30 -e /i $en"ru a .ace o cur(a com$le"a $rin "o" /o-iacul. &arac"eri("ica lui e("e ma(culina (i in.luen"ea/a /o-iile &a$ricorn (i 'ar(a"or2 $recum (i ca(ele a 10!a (i a 11!a. Tra(a"urile -ominan"e (un" -i(ci$lina2 re($on(abili"a"ea2 ambi"ia2 limi"area2 re("ric"ia2 inc6i(oarea (i in"ar/ierea. Re$re/in"a oamenii ba"rani2 "ra-i"ia2 au"ori"a"ea2 ($iri"ul obe-ien"2 ierar6ia2 rab-area (i in"ele$ciunea ob"inu"a o-a"a cu "recerea anilor (i $rin $er(e3eren"a. 0l ne in3a"a lec"iile -e($re 3ia"a. ,n an"ic6i"a"e era cuno(cu" ca /eul &rono(2 "a"al lui Ceu( (au >u$i"er. AR5@A# Aranu( .ace o cur(a com$le"a in 84 -e ani (i "im$ -e 7 ani ("a"ionea/a in"r!un (emn /o-iacal. 0("e o $lane"a an-ro%ina (i -omina /o-ia 'ar(a"orului (i a 11!a ca(a. Aranu( e("e o $lane"a e1"erioara care a .o(" -e(co$eri"a in 1781 (i a.ec"ea/a mai mul" %enera"iile -eca" in-i3i/ii in $ar"e. Re$re/in"a ceea ce e("e e1"ra3a%an"2 bi/ar (i -i.eri". &arac"eri/ea/a "o" ceea ce are le%a"ura cu liber"a"ea2 in3en"i3i"a"ea2 ori%inali"a"ea2 "e6nolo%ia2 com$u"erele2 ("iin"a2 mai ale( elec"rici"a"ea2 3ii"orul2 umanul -in .iecare2 ($iri"ul -e rebeliune (i (c6imbarea. Aranu( -arama barierele (i "ra-i"iile. 4ai e("e cuno(cu"a (i ca cea mai inal"a oc"a3a a lui 4ercur. @0)TA@ ,n 1 5 -e ani @e$"un i(i com$le"ea/a orbi"a -u$a ce "rece $rin "o" /o-iacul (i ("a"ionea/a 14 ani in"r!un (emn /o-iacal. 5re o in.luen"a .eminina (i -omina /o-ia )e("ilor (i a 12!ca(a. @e$"un e("e o $lane"a e1"erioara (i a .o(" -e(co$eri"a in 184 . &a (i Aranu( are e.ec"e a(u$ra %enera"iilor (i mai $u"in a(u$ra in-i3i/ilor. )rinci$alul lui -omeniu in care i(i mani.e("a in.luen"a e("e cel al -i3er"i(men"ului2 mu/ica2 "ele3i/iunea2 .ilmul2 mo-a2 ("ralucirea2 3i(urile2 ilu/iile2 in"an%ibilul (i "o" ceea ce i"i (ca$a $rin"re -e%e"e. #e re.era la lucruri ab("rac"e2 i-ei2 (ubcon("ien" uni3er(al2 -ro%uri2 alcool2 mi("erul (i ceea ce $oa"e .i cu$rin( in oceanul $lane"ar. 4ai e("e cuno(cu"a (i ca cea mai inal"a oc"a3a a lui 'enu(.

)LAT* )en"ru )lu"o (un" ;(u.icien"i< 248 -e ani $en"ru a!(i com$le"a orbi"a -e!a lun%ul /o-iacului. Da"ori"a e1cen"rici"a"ii orbi"ei (ale ii "rebuie in"re 12 (i 31 -e ani (a "reaca -e la un (emn la al"ul. Domina /o-ia #cor$ionului (i a 8!a ca(a. )lu"o (e %a(e("e la cea mai mare -e$ar"are -e #oare (i a .o(" -e(co$eri"a in 1930. Da"ori"a mi(cari len"e are e.ec"e $re$on-eren" a(u$ra %enera"iilor (i mai $u"in a(u$ra in-i3i/ilor in $ar"e. ,n.luen"ea/a "ran(.ormarile2 re%enerarea2 rena("erea2 -i("ru%erea2 ani6ilarea2 $u"erea (i inla"urarea celorlal"i. Re$re/in"a $e $lan ("iin"i.ic2 $u"erea a"omica2 in"en(i"a"ea2 iar $e $lan uman2 crima2 moar"ea (i lumea cealal"a. 4ai e("e cuno(cu"a (i ca cea mai inal"a oc"a3a a lui 4ar"e.

$erbec - /odia
21 martie - 20 aprilie
Semn de 0oc1 cardinal1 energic1 masculin 2extro3ertit41 gu3ernat de planeta Marte &erbu1 caracteristic: 5a exista5 ominanta: cerebralitatea Atuuri: cura6ul1 energia1 initiati3a %iatra norocoas,: diamantul si ametistul 'uloarea norocoas,: rosul asociat cu actiunea directa /iua norocoas,: marti 'i0re norocoase: 71 8 (ocurile norocoase: aglomer,ri urbane Semnul 9odiacal al $erbecului este gu3ernat de planeta Marte care :n mitologia roman,1 repre9enta pe 9eul ra9boiului1 un 9eu agresi31 cura6os si :nc,p,t;nat dar care iubea 3iolenta si

cu tendinte distructi3e< esi si semnul Scorpionului este dominat de Marte si ambele semne sunt dominate de impulsi3itate1 exista di0erente de atitudine: $erbecul repre9int, partea luminoas,1 masculinitatea si :n 0inal initiati3a1 :n timp ce Scorpionul este misterios1 se asocia9, cu noaptea si cu rolul de strateg< $erbecul este 0oarte acti31 =ot,r;t si independent1 :i place competitia dar uneori poate p,rea :n oc=ii celorlalti arogant si intolerant< %entru a-si duce la :ndeplinire planurile ar trebui sa aib, r,bdare1 dar ca toate 9odiile de 0oc $erbecul are tendinta de a actiona sub imboldul unui impuls de moment si abia dup, aceea anali9ea9, situatia< >si asum, riscuri neb,nuite din prea mult entu9iasm si din dorinta de a 0ace pe ?gro9a3ul@ :n 0ata celorlalti1 care de cele mai multe ori spun despre el c, este ?putin s,rit@< -ste considerat primul semn al 9odiacului si de aceea este asociat cu :nceputul1 cu prim,3ara si cu creatia1 care datorit, 0aptului c, $erbecul nu constienti9ea9, consecintele pe care le pot produce actiunile lui poate 0i bene0ic, sau male0ic,< >i place s, traiasc, :ntr-o permanent, stare de presiune1 are ne3oie s,-si traiasc, 3iata cu maximum de 3ite9,1 cu pasiune1 ca pe o a3entur, ca si c;nd 0iecare 9i ar 0i ultima1 0iind din punctul acesta de 3edere :n per0ect, contradictie cu $alanta at;t de calm, si meditati3,< >n comparatie cu celelalte semne de 0oc1 (eul si S,get,torul1 $erbecul repre9int, sc;nteia care aprinde 0ocul de nest,3ilit1 adolescenta si entu9iasmul :n timp ce (eul1 repre9int, 0ocul st,p;nit1 maturitatea iar S,get,torul1 6arul care nu se stinge1 :ntelepciunea care 3ine odat, cu b,tr;netea< %lin de magnetism1 :i poate molipsi cu entu9iasmul lui pe cei din 6ur si odat, ce i se 3a p,rea c, o idee este excelent, 3a 0i al,turi de dumnea3oastr, si nu 3a e9ita s, 0ac, tot ce :i st, :n putint, pentru o a pune :n aplicare< Are mentalitate de :n3ing,tor si de aceea pentru a-si duce ideile la cap,t 3a da do3ada c=iar de agresi3itate dac, :nt;mplarea :i 3a ridica un obstacol :n drum< ar nu este mai putin ade3,rat c, odat, obstacolele dep,site poate s, se plictiseasc, si s, abandone9e totul 0,r, nici cea mai mic, p,rere de r,u< -ste o persoan, extrem de orgolioas, iar dac, se simte :nselat sau tr,dat 3a su0eri :n t,cere 0,r, s, se pl;ng, cui3a pentru c, nu suport, s, 0ie comp,timit< $erbecul 0ace greseala s, :i 6udece pe cei din 6ur prin prisma propriilor sale tr,iri1 a propriilor sale sentimente si :n 0inal a6unge s, se considere o 3ictim, desi lucrul acesta nu e nici pe departe ade3,rat< ac, simte c, a gresit 0at, de cine3a din prea mult entu9iasm 0ace tot ce :i st, :n putint, s, se re3anse9e< $erbecul este n,scut pentru a 0i lider A d, do3ad, :n orice acti3itate des0,surat, de inteligent,1 =ot,r;re1 spontaneitate si are capacitatea de a lua deci9ii pe loc< -ste o persoan, autoritar,1 diciplinat, care atunci c;nd :si propune ce3a trebuie s, obtin, acel ce3a< >n 3iat, $erbecul poate a3ea suisuri dar si cobor;suri bruste dar datorit, inteligentei si entu9iasmului s,u reuseste s, ias, din orice :mpre6urare cu 0runtea sus< 'a toate 9odiile de 0oc si pe $erbec :l caracteri9ea9, genero9itatea si altruismul< Nu 3a e9ita niciodat, s, le :ntind, o ?m;n, de a6utor@ persoanelor care :nseamn, ce3a pentru el1 sacri0ic;ndu-si timpul sau banii< %entru un $erbec totul :n 3iat, trebuie cunoscut1 :ncercat cu o curio9itate aproape copil,reasc,1 0iindu-i greu s, 0ac, distinctia :ntre posibil si imposibil si mai ales :i este greu s, se opreasc, odat, ce a pornit de cele mai multe ori pe c,i neb,t,torite de altii< 'a parteneri de a0aceri sau de 3iat, sunt ideali1 prieteni de :ncredere cu un mic amendament: pot p,rea uneori lipsiti de tact si c=iar aroganti< $erbecul este puternic nu numai din punct de 3edere intelectual1 dar si 0i9ic< )emarci la el :ntodeauna pri3irea p,trun9,toare1 0runtea :n,ltat,1 spr;ncenele bine arcuite1 g;tul puternic1 p,rul :nc=is la culoare si statura sa atletic,< ),m;ne plin de 3igoare c=iar dac, :naintea9, :n 3;rst, dar stie s,-si p,stre9e su0letul t;n,r< +onul :n discutii este :ntotdeauna con3ing,tor1 0,r, e9it,ri1 0,r, :ndoieli1 ton care nu poate

apartine dec;t unui om care stie dinainte ce are de 0,cut si care 3rea s, mearg, :ntotdeauna cu 100Bm#=<

$erbec - e0ecte
'a toate 9odiile de 0oc1 nici $erbecul nu 0ace exceptie1 mani0est;ndu-si egogcentrismul prin importanta pe care si-o acord,1 mai mult dec;t merit,< -ste super0icial1 susceptibil1 ast0el :nc;t nu are :ncredere nici in prieteni1 iar acestia sunt iritati de impertinenta si aroganta lui< &orbeste prea mult1 con3ins de cea ce spune si de cele mai multe ori reuseste s,-i 6igneasc, pe ceilalti pentru c, nu se g;ndeste la consecintele celor spuse de el< Nu are tact si diplomatie si :n relatiile cu ceilalti se mani0est, destul de sarcastic si uneori c=iar dispretuitor< , do3ad, de autosu0icient,1 este :ng;m0at si :i place s, 0ie l,udat c=iar dac, :si d, seama c, unele dintre acestea laude seam,n, cu linguseala< Agresi31 0oarte autoritar1 c=iar tiranic :n relatiile cu cei care depind de el1 nu 3a e9ita s,-si mani0este dorinta de a-i domina pe ceilalti prin tot ceea ce 0ace<

$erbec - Sanatate
'el mai mult :l a0ectea9, durerile de cap si de dinti care i se par absolut insuportabile< Nu suport, s, 0ie imobili9at la pat si de aceea se teme de cel mai mic semn care i-ar putea cau9a o boal,< Si toate acestea din cau9a 0aptului c, boala :l 0ace incapabil s, mai actione9e< !iind o persoan, plin, de energie1 cu un metabolism demn de in3idiat si de ce s, nu o spunem 0oarte norocos1 $erbecul are parte :n general de o s,n,tate de 0ier1 dar nu ar trebui s, uite c, re9er3orul de energie nu este inepui9abil si c, s-ar putea s,-l lase bateriile atunci c;nd se asteapt, mai putin<

$erbec - Sexualitate
>n 3iata sentimental, are ne3oie :n permanent, de ce3a nou care s, alunge monotonia care s,-l incite< 'rede cu toat, 0orta :n dragostea la prima 3edere si atunci se las, 0urat de 3al1 tr,ind cu toat, pasiunea momentul< %entru el1 dragostea este la 0el ca toate celelalte lucruri din 3iata lui: o a3entur,< %laneta dominatoare1 Marte :l 0ace s, pun, :naintea sentimentelor dorinta1 ceea ce :nseamn, c, $erbecul 3a acorda o mai mare atentie atractiei 0i9ice dec;t tandretei< -ste un seduc,tor si dac, si-a propus s, cucereasc, o 0emeie aceasta n-are cum s,-i re9iste< 'u toate acestea1 nu de putine ori a 0ost acu9at de misoginism :n relatiile cu 0emeile< Atunci c;nd s-a :ndr,gostit cu ade3,rat poate 0i un partener atent si generos1 :n stare de orice sacri0iciu pentru persoana iubit,< esi pretinde 0idelitate el :si permite s, 0ie ce3a mai libertin1 pentru c,1 nu-i asa1 3iata trebuie tr,it,C &a 0ace cas, bun, bun, cu o persoan, dintr-o 9odie de 0oc1 pentru c, acestea :l sustin si el le acord, respect1 consider;ndu-le niste partenerii pe m,sura pretentiilor sale< ac, 3-ati :ndr,gostit de un nati3 $erbec1 trebuie s, stiti de la :nceput c, este o persoan,

0oarte energic, si noncom0ormist,< %lin de entu9iasm1 puteti 0i sigur c, nu 3, 3eti plictisi :mpreun, cu el< Inteligent si plin de umor1 poate 0ace orice con3ersatie s, 0ie plin, de spirit si caut, un partener care s, 0ie la 0el ca si el1 un intelectual ra0inat< %asiunea care-l macin,1 :l 0ace s,-si doreasc, s, 0ie :n permanent, al,turi de persoana pe care o iubeste< -ste gelos si cam agresi3 :n mani0est,rile lui1 asa c, nu este bine s, 3, 6ucati cu sentimentele lui< !oarte impulsi3 si impre3i9ibil1 nu acord, important, am,nuntelor1 doar 0aptele contea9,< +otul trebuie s, se des0,soare asa cum 3rea el1 pentru c, nu suport, s, 0ie dominat sau s, i se spun, ce s, 0ac,< >i place s,-i s, cear, p,rerea si si-o expune cu pl,cere< Nati3a din $erbec este o 0emeie sen9ual, care iubeste a3entura1 dar :n acelasi timp nu-si 0ace ilu9ii1 abord;nd toate situatiile cu 0oarte mult realism< Are ne3oie de un partener care s, o tempere9e pentru c, uneori de3ine mult prea patetic,< 'ei mai potri3iti parteneri sunt nati3ii din (eu si din S,get,tor< %asionali1 sen9uali dar si sentimentali1 inteligenti si debord;nd de energie1 toate aceste calit,ti :i 0ac pe $erbeci s, 0ie parteneri ideali si de :ncredere<

$erbec - A3erea
>i place s, c=eltuiasc, pentru a-si satis0ace micile capricii sau pentru a 0ace o bucurie celor dragi dar si pentru a-i impresiona pe ad3ersari< Nu-si poate impune limite iar dorintele sale sunt prea multe si prea aprige ca s, nu doreasc, s,-si le satis0ac,< >i plac 6ocurile de noroc si este genul de om care mi9ea9, totul pe o carte si nu se opreste p;n, c;nd nu pierde sau c;stig,< ac, a6ung :n situatia disperat, de a nu mai a3ea nici un ban se 3or :mprumuta la prieteni dar tot nu se 3a opri1 pentru c, ceea ce contea9, este :ntrecerea1 competitia cu ceilalti< $erbecii1 0iind 0iri generoase1 sunt gata oric;nd s,-i a6ute pe cei din 6ur si dac, constat, c, acestia 3or doar s, pro0ite de ei se retrag 0,r, nici un 0el de protest pentru c, nu 3or s, lase impresia c, sunt 9g;rciti<

$erbec - Iposta9e
$arbatul din 9odia $erbec 'a o persoan, orgolioas, ce este1 berbecul 3rea s, 0ie admirat1 respectat1 indispensabil pentru 0emeia pe care 3rea s, o cucereasc, sau pe care a cucerit-o de6a< Stie dinainte cum trebuie s, arate 0emeia 3isurilor sale si bine:nteles c, aceasta este inteligent,1 spiritual,1 cu mult 0armec 2care b,rbat nu si-ar dori o ast0el de 0emeieD4< -ste un b,rbat m;ndru care nu accept, compromisurile si dac, o 0emeie 0ace greseala s, :l :nsele $erbecul :i 3a :ntoarce spatele1 pur si simplu1 trat;nd-o cu indi0erent,< Are ne3oie de o 0emeie care s, merite s, 0ie cucerit, pentru c, si :n acest ca9 nati3ul $erbec simte ne3oia s, se lupte si o 0emeie i se pare mai interesant, cu c;t o obtine mai greu< !emeia din 9odia $erbec

esi ca 0i9ic pare 0ragil, 0emeia $erbec este ambitioas,1 tenace si 0oarte re9istent,< -ste o 0emeie constient, de propria 3aloare si din aceast, cau9, poate p,rea arogant, celor din 6ur1 dar ea este genul care atunci c;nd o0er, mult pretinde la 0el de mult< Nu este ceea ce poate 0i numit, ?0emeia de cas,@1 nu o pasionea9, statul :n buc,t,rie1 :ntre oale1 dar aceste minusuri se compensea9, prin inteligent,< %entru un b,rbat puternic care stie ce 3rea de la 3iat, poate 0i un spri6in ideal c,ci stie s,-l pun, :ntr-o lumin, 0a3orabil, si :l poate a6uta s, urce pe scara social,< >i place s, 0ie :n permanent, :n centrul atentiei si este 0oarte generoas, cu prietenii cu conditia ca acestia s, nu :ncerce s,-i 0ac, concurent, la ?aplau9e@< %lin, de romantism dar si de o gelo9ie 0eroce :si 3a obliga partenerul dac, nu 3rea s, o piard, s, 0ac, compromisuri si s, o accepte asa cum este1 intolerant,< 'opilul din 9odia $erbec %ustiul $erbec este 0oarte independent si de mic 3rea s, 0ie luat :n serios1 c=iar dac, 0ace o multime de n,9b;tii< e aceea1 adultii ar trebui s, :ncerce s, p,trund, :n lumea lui pentru a-l :ntelege iar atunci c;nd greseste s, i se explice ca unei persoane mature de ce a gesit si cum ar 0i trebuit s, se comporte< %edeapsa 0i9ic, :n ca9ul unui copil $erbec nu are nici un e0ect1 dimpotri3, spiritul rebel din el se 3a tre9i si 3a a3ea tendinta de a comite aceeasi greseal,< Au ne3oie de 0oarte mult, dragoste1 lipsa acesteia marc;ndu-i pentru tot restul 3ietii< Ma6oritatea sunt copiii inteligenti dar din cau9a 0irii orgolioase au impresia c, sunt :n stare s, decid, singuri ce ar trebui si ce nu s, :n3ete si de aceea studiul are de su0erit< Se0ul din 9odia $erbec Are impresia c, rolul cel mai potri3it pentru el este acela de ?sal3ator al omenirii5 de aceea se implic, :n a0aceri riscante1 :n are 3rea s, aib, ultimul cu3;nt< e cele mai multe ori datorit, entu9iasmului si a energiei inepui9abile de care d, do3ad, reuseste s, a6ung, :n postura de se0 iar de acolo 3rea s, controle9e tot ce misc,< >n place s, manipule9e oamenii si nu-i pas, dac, acestia nu sunt de acord cu el si :l b;r0esc< -ste :n stare s, gaseasc, rapid solutii la cele mai di0icile probleme si nu suport, ca cei din 6urul s,u s,-i comente9e deci9iile< (a negocieri d, do3ada de diplomatie si reuseste s,-si impun, punctul de 3edere pentru c, are capacitatea de a sinteti9a aspectele problemei mai bine dec;t partenerii de discutii1 argument;ndu-si solid propunerile< Meseriile cele mai indicate pentru un $erbec sunt: medic1 a3ocat1 o0iter1 :n general pro0esii :n care trebuie s, 3in, :n contact cu oameni multi si :n 0at, c,rora s, se impun,< Subalternul din 9odia $erbec !irea independent, si orgoliul :si spun si :n aceast, pri3int, cu3;ntul1 deoarece c=iar si :n situatia de subaltern $erbecul 3rea s, 0ie tratat asa cum crede el c, merit,1 adic, ca pe un egal c,ruia i se respect, ideile si nu i se impune s, 0ac, un anumit lucru< Ar 3rea ca numai el s, se ocupe de lucrurile importante nu de m,runtisuri care :l plictisesc< ac, atmos0era de la locul de munc, nu :i place pre0er, s,-si dea demisia dar o 3a 0ace :n mod personal1 adic, tr;ntind si bu0nind< >n aceste ca9uri i se pare c, toat, lumea unelteste :mpotri3a lui si c, el este ne:ndrept,tit si umilit<

$erbec - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 21 martie - 30 martie 4

Nati3ii din primul decan sunt plini de contradictii: a9i :n 3;r01 m;ine pe ultima treapt,< Sunt impre3i9ibili1 cura6osi si pragmatici< 'um nu le lipseste inteligenta 3or a6unge prin e0orturi proprii s, obtin, postul de se0 la care 3isea9, cel mai mult1 orice altce3a 0iind de neconceput pentru ei< 21 martie: >n ciuda greut,tilor cu care se con0runt, nu abandonea9, cu nici un pret drumul pe care l-a ales< 22 martie: O persoan, care are 0oarte mult, :ncredere :n 0ortele proprii lucru care la un moment dat :i poate deran6a pe cei din 6ur< 23 martie: -ste dispus s, astepte at;t c;t este ne3oie pentru a-si atinge scopurile< 2E martie: %ercepe realitatea asa cum este si se orientea9, 0,r, probleme spre ceea ce :si doreste< 2F martie: !oarte sociabil1 3a 0i mereu :ncon6urat de prieteni< 27 martie: %oate prea in0luentabil1 ceea ce :i 3a aduce neca9uri1 risc;nd s, 0ie mereu de9am,git< 28 martie: e3otat cu trup si su0let 0amiliei1 cald si atent cu cei din 6ur1 reuseste s,-si 0ac, prieteni p;n, si din cei care :i erau dusmani< 2" martie: %erse3erenta cu care urm,reste reali9area scopurilor pe care si le-a propus este de bun augur1 dar uneori 3a 0i greu :nteles de ceilalti< 29 martie: %lin de temperament1 dac, reuseste s,-si tie :n 0r;u pornirile poate a6unge la ceea ce :si doreste1 la postul de se0< 30 martie: Ar 0i mai bine pentru el s, actione9e cu mai mult, prudent, pentru a nu-si 0ace dusmani inutil< A1 doilea decan 2 31 martie - 9 aprilie 4 %artea bun, pentru acesti $erbeci este c, datorit, calit,tilor1 cum ar 0i: sociabilitatea1 :ntelegerea1 pasiunea si nu :n ultimul r;nd1 0idelitatea1 sunt apreciati de prietenii si considerati parteneri de 3iat, ideali< in p,cate1 au prea mult, :ncredere :n oamenii si militea9, pentru cau9e pierdute de la :nceput< ac, simt c, nu mai pot atrage interesul celorlalti se 3or retrage :n carapacea lor si 3or pre0era singur,tatea< 31 martie: Stie s, manipule9e oamenii si nu e9it, s, o 0ac, pentru a a6unge :n 3;r0ul ierar=iei< 1 aprilie: !oarte intuiti3 si plin de 0armec1 3a 0ace o carier, sclipitoare< 2 aprilie: >n aparent, este o persoan, cu mult tupeu1 :n realitate :ns, este timid1 pre0er;nd singur,tatea< 3 aprilie: *enul de a3enturier care urm,reste doar distractia1 0,r, aceasta 3iata p,r;ndu-i-se lipsit, de sens< E aprilie: +actul si concentrarea :l 3or a6uta s, se reali9e9e :n 3iat,< F aprilie: %lin de sensibilitate si cu mult talent1 s-ar putea s, descopere noi modalit,ti de exprimare a 0rumosului 7 aprilie: Nati3ul este tentat s, 3ad, doar partea bun, a lucururilor< Se de3otea9, celor apropiati dar are ne3oie ca acestia s,-i respecte intimitatea< 8 aprilie: .n $erbec egocentric p;n, la extrem1 plin de ranc=iun, si r,9bun,tor< " aprilie: &isea9, la po3estile de dragoste cu ca3aleri si printese si pierde contactul cu realitatea< 9 aprilie: +emperamental1 :si asum, cu cura6 rolul de desc=i9,tor de drumuri< Al treilea decan 2 10 aprilie - 20 aprilie 4

&ointa de care dau do3ad, cei n,scuti :n al treilea decan :i 3a a6uta s, se impun, :n 0ata celorlalti< -ntu9iasmul si optimismul lor :i mobili9ea9, pe cei din 6ur1 dar este posibil ca din cau9a modului prea autoritar al $erbecului acestia s,-l p,r,seasc, si el s, se tre9easc, singur< 'u toate acestea 3a g,si resurse de energie pentru a porni lupta de la :nceput< 10 aprilie: -ste un $erbec care :si 3a centra toat, atentia pe 3iata amoroas,1 negli6;nd celelalte aspecte< 11 aprilie: >l 3a preocupa 3iata boem, cu tot ce implic, ea si :si doreste s, aib, c;t mai multi prietenii care s,-i admire eruditia< 12 aprilie: .n ca3aler cu un extraordinar succes la sexul opus< +otal de3otat persoanei iubite< 13 aprilie: esi :n relatiile cu sexul opus este plin de 3iat,1 tandru si galant1 cealalt, 0at, a sa :l arat, ca o persoan, care nu suport, s, 0ie contra9is, sub nici o 0orm,< 1E aprilie: Are ne3oie de cine3a care :n permanent, s,-l sustin,G 0iind super0icial trebuie ca respecti3a persoan, s,-i o0ere ce3a nou si interesant de 0iecare dat,1 alt0el se plictiseste si pleac,< 1F aprilie: -ste mai re9er3at si de aceea este 0oarte greu s, a6ungi la su0letul lui si s,-l cunosti< 17 aprilie: !ermec,tor si impre3i9ibil1 :si c;stiga locul :n societate datorit, acestor tr,s,turi< 18 aprilie: Are tendinta s, abandone9e totul tocmai c;nd era pe punctul de a c;stiga :n urma unor e0orturi prelungite< 1" aprilie: Se maturi9ea9, mai greu asa c, are :n permanent, ne3oie de un spri6in din partea celorlalti care 3or trebui s, aib, r,bdare si s,-l :nteleag,< 19 aprilie: Actiunile sale o iau de cele mai multe ori :naintea g;ndurilor si de aceea este considerat de ceilalti putin nai3< 20 aprilie: >si 3a pune la b,taie toat, abilitatea de care poate da do3ad, pentru a-si 0ace o carier,<

+aur - /odia
21 aprilie - 20 mai
Semn de p,m;nt 0ix1 0eminin 2intro3ertit41 gu3ernat de planeta &enus &erbu1 caracteristic: 5a a3ea5 ominanta: 3ointa Atuuri: :ncrederea :n sine :nsusi si tenacitatea %iatra norocoas,: sa0irul 'uloarea norocoas,: albastrul /iua norocoas,: 3ineri 'i0re norocoase: 11 9 (ocurile norocoase: orase mici de pro3incie Al doilea semn 9odiacal1 +aurul este gu3ernat de planeta &enus1 care repre9enta :n mitologia roman,1 9eita iubirii1 a 0rumusetii si a pl,cerii dar era :n acelasi timp asociat, cu luxul si cu des0r;narea< %oate de aceea1 +aurul aprecia9, at;t de mult posesiunile materiale si nu-si re0u9, niciodat, pl,cerile 3ietii<

>n comparatie cu 9odia $alantei1 care este la r;ndul ei gu3ernat, de &enus1 +aurul 3ede doar 0rumusetea obiectelor1 :n timp ce $alanta este preocupat, de oamenii1 de 0rumosul din interiorul si a0ara acestora< -ste pro3erbial, ?:nc,p,t;narea@ +aurului care la el se pre9int, sub dou, aspecte< .nul se :n0,tisea9, ca o nemaipomenit, tenacitate :n atingerea scopurilor1 planurile 0iind urmate cu o constiincio9itate de in3idiat iar cel,lalt ca o ambitie 0,r, rost1 iar dac, cine3a 0ace imprudenta s,-i atrag, atentia c, greseste1 de3ine impertinent< -ste 0oarte indulgent cu propria persoan,1 poate cam a3ar1 dar cu mult simt practic iar lucrul pe care :l urm,reste cu insistent, toat, 3iata este obtinerea con0ortului personal1 a sigurantei din punct de 3edere 0inanciar si a0ecti3< +aurul este o persoan, greu de scos din s,rite dar atunci c;nd se ener3ea9, 0ace ade3,rate cri9e de isterie< %,strea9, :nc=ise :n el bucuriile si neca9urile si i9bucneste :n momente total nepotri3ite1 l,s;ndu-i pe ceilalti nedumeriti< esi detest, r,9bunarea si o consider, un mi6loc bun doar pentru cei slabi1 este ranc=iunos si nu uit, niciodat, r,ul pe care i l-a 0,cut cine3a< %entru un +aur trecutul repre9int, un re0ugiu :n care :i place s, se ad;nceasc, ori de c;te ori simte c, pre9entul :l dep,seste< Munceste mult1 e :n stare de e0orturi prelungite si d, do3ad, de de3otament :n tot ceea ce 0ace< esi se poate adapta cu usurint, la oamenii cu care 3ine :n contact nu acelasi lucru se :nt;mpl, cu situatiile nepre3,9ute< .r,ste surpri9ele si pre0er, ca odat, ce a stabilit un plan s, nu se abat, sub nici o 0orm, de la el< I se poate reprosa o anume rutin,1 un automatism :n relatiile de munc, A asta stie1 asta 0ace A nu are timp s, anali9e9e dac, drumul pe care a apucat este corect1 desi intuieste c, exist, posibilitatea s, greseasc,< %re0er, s, 0ac, totul singur pentru c, nu are :ncredere :n ceilalti si pentru c, :n 0elul acesta poate controla totul< Aspectele cotidiene ale 3ietii le pri3este cu pragmatism si are un puternic simt de obser3atie1 sesi9;nd poate si din cau9a calmului pe care-l a0isea9,1 am,nunte care-i 3or 0olosi :n acti3itatea sa< %osed, o memorie de ele0ant dar se misc, lent< Anali9ea9, 0iecare aspect al problemei pentru a-si 0ixa ideile si pentru a-i cunoaste mai bine pe cei cu care 3ine :n contact< -ste 0oarte sigur pe p,rerile lui si din punctul acesta de 3edere d, do3ad, de autosu0icient,1 crede c, doar ceea ce a g;ndit sau a 0,cut el este bine< !iind un spirit materialist nu se poate abtine s, nu se apropie de lucruri1 s, le ating,1 s, le pip,ie pentru a se con3inge de realitate< -ste mare amator de art, si dac, nu are talent pentru a 0i artist1 poate de3eni un mare colectionar de art,1 pentru c, are gust< Are si imaginatie1 dar problema este c, deseori se opreste la aparente si nu reuseste s, prind, esenta lucrurilor< >n discutii1 poate de3ia de la subiect si s, se tre9easc, 3orbind de amorul artei iar :n momentul :n care-si d, seama c, a pierdut 0irul si partenerii de discutie se plictisesc1 de3ine sarcastic< +aurul este un mare gurmand1 g,teste cu pl,cere pentru el si pentru in3itatii s,i si nu e9it, s, le o0ere acestora1 preparate culinare deosebite< !amilist con3ins1 :si doreste o 0amilie numeroas,1 unit, :n 6urul s,u c=iar dac, el :si permite mici escapade extracon6ugale< A3enturile sale sunt doar o distractie1 o mic, 3ariatie la 3iata sexual,< +ocmai pentru c, :si doreste stabilitate a0ecti3,1 trece cu 3ederea de0ectele partenerului de 3iat, si poate da do3ad, de 0oarte mult, a0ectiune si tandrete< .n +aur posed, un c=ip cu tr,s,turi bine de0inite :n care un rol deosebit :l au oc=ii1 de cle mai multe ori :nc=isi la culoare si 0oarte expresi3i< 'a impresie general,1 este bine 0,cut1 poate un pic prea solid< 'u toate acestea1 :n momentele de tensiune se misc, 0oarte agil< -ste bine :n0ipt pe picioarele sale din toate punctele de 3edere1 nu numai 0i9ic<

+aur - e0ecte

+aurul este dotat cu un remarcabil simt practic1 0oarte perse3erent si dornic de a se impune :n 0ata celorlalti< >nc,p,t;narea de care do3ad, :l pune :n imposibilitatea de a se adapta la situatiile ap,rute :n 3iata de 9i cu 9i si a6ung s, po9e9e :n situatia de ne:nteles< , sen9atia c, de 0apt :i tolerea9, pe cei care sunt :n 6urul s,u dar nu are capacitatea de a :ntelege sentimentele acestora1 sau mai bine 9is putin :i pas, de ce simt acestia< e aceea 3a a6unge s, 0ie detestat iar lupta lui personal, cu 3iata se poate trans0orma :n 0anatism<

+aur - Sanatate
'a un gurmand care se respect,1 +aurul 0ace excese alimentare1 care i-ar putea crea probleme1 a6ung;nd obe9 sau s, su0ere de diabet< Nu are obiceiul s, apele9e la medicamente la cel mai mic semn de boal, si e3it, c;t se poate de mult doctorii si tot ceea ce este legat de medicin,< 'el mai 3ulnerabil punct al +aurului este g;tul si de aceea 3a su0eri :n mod 0rec3ent de laringite sau 0aringite< e asemenea1 nu este exclus s, aib, probleme circulatorii< -ste dotat cu o re9istent, 0i9ic, remarcabil, si dac, reuseste s, se 0ereasc, de stres si se mena6ea9, poate atinge linistit 3;rsta senectutii< Ma6oritatea +aurilor simt ne3oia :n permanent, ce3a1 sunt 0oarte acti3i si tocmai aceast, acti3itate neobosit, s-ar putea s,-i doboare<

+aur - Sexualitate
+aurul se :ndr,gosteste greu1 dar odat, ce crede c, a g,sit persoana pe care a 3isat-o1 nimeni si nimic nu-l poate con3inge de contrariul< -ste pasional1 tandru1 sentimental si atunci c;nd se implic, :ntr-o relatie1 cu sigurant, c, mai :nainte a anali9at persoana respecti3, 0oarte bine1 tin;nd cont de toate calit,tile si de0ectele ei< -ste 0,r, :ndoial,1 unul dintre semnele 9odiacale cele mai 0idele1 dar sexualitatea sa debordant, :l poate :mpinge spre excese< e aceea aree ne3oie de un partener pe m,sur,1 carei s, tre9easc, pasiuni de9l,ntuite si sen9atii tari< ac, 3rei s, cuceresti un +aur1 trebuie s, stii :nainte de toate cum s, cree9i o atmos0er, romantic,1 plin, de bun gust< .n restaurant select1 mu9ic, :n surdin,1 lum;n,ri1 toate armoni9ate ast0el :nc;t el s, aib, sen9atia merit, tot ce este mai bun< >i place s, depind, de partenerul de 3iat,1 de aceea :l 3a l,sa pe acesta s, 0ac, primul pas1 s, preia initiati3a1 el con0orm;ndu-se dorintelor acestuia< -ste o persoan, de3otat,1 :n care poti a3ea :ncredere si care 3, 3a da :n permanent, do3e9i de iubire neconditionat,< At;t nati3a c;t si nati3ul sunt 0oarte sen9uali< Nu posed, o 0ante9ie sexual, nelimitat,1 as, c, de cele mai multe ori asteapt, s, 0ie initiati :n tainele amorului< Odat, :ns, ce au :n3,tat lectia1 nimic nu-i mai poate opri si atunci 3eti a3ea parte de sen9atii de neuitat< !emeia +aur posed, o energie sexual, urias,1 as, c, partenerul ei s-ar putea s, simt, la un moment dat c, este dep,sit de e3enimente<<< $,rbatul +aur este amantul ideal1 dispus s, satis0ac, toate capriciile partenerei si s,-i o0ere toat, satis0actia pe care aceasta si-ar dori-o< %artenerii compatibili: nati3ii din )ac1 (eu1 Scorpion1 S,get,tor<

+aur - A3erea
'ele mai importante lucruri pentru +aurii sunt banii si posesiunile< Singurul lucru care contea9, cu ade3,rat este siguranta material, si toate e0orturile lui se :ndreapt, spre atingerea acestui obiecti3< in p,cate1 cei mai multi nati3i din 9odia +aurului :si 0ac din bani singurul scop :n 3iat,1 uit;nd c, mai exist, si alte lucruri care contea9,1 cum ar 0i dragostea si respectul celorlalti< Si nu este mai putin ade3,rat c, niciodat, nu 3or a3ea at;t de multi bani c;t :si doresc si nici 3iata de lux pe care au 3isat-o< e aceea1 poate c, ar 0i mai bine pentru ei si pentru linistea lor s,-si :ndrepte atentia spre alte planuri1 cum ar 0i de exemplu artele1 un domeniu :n care excelea9,<

+aur - Iposta9e
$arbatul din 9odia +aur -ste unul dintre putinii ca3aleri r,masi :n 3iat,< %rin galanteria1 tandretea si politetea de care d, do3ad, atrage ca un magnet 0emeile< >i place s, la satis0ac, acestora cele mai mici capricii doar din dorinta de a le 3edea 0ericite< !oarte atent cu 0amilia si cu copiii pe care :i ador, si cu care :ncearc, s, retr,iasc, momentele copil,riei< Nu este un p,rinte autoritar1 dar dac, a a6uns la conclu9ia c, o anume pro0esie s-ar potri3i copilului s,u1 3a 0ace tot posibilul s,-l :ndrepte :n directia aleas, de el< %oate p,rea sotul ideal cu conditia s, stie s,-si ascund, micile escapade amoroase< !emeia din 9odia +aur $,rbatii o g,sesc ire9istibil,1 iar ea este constient, de acest lucru< (a prima 3edere pare o 0iint, bl;nd, si supus,1 dar :n cas, ea este ade3,rata st,p;n,< >i place s, se ocupe de redecorarea interiorului pentru ca totul s, 0ie :n ordine si s, se simt, :ntr-ade3,r ca acas,< %e plan a0ecti3 se maturi9ea9, mai greu si este 0oarte pretentioas, :n alegerea partenerului de 3iat,< %retinde 0oarte mult pentru c, stie c, poate o0eri mult< >ntr-o relatie1 :ncearc, s, 0ie :nteleg,toare 0at, de tr,d,rile sotului si pre0er, s, a6ung, la un compromis cu acesta1 dec;t s,-l p,r,seasc,< -ste o mam, bun,1 dar nu :si exteriori9ea9, sentimentele 0at, de copii 'opilul din 9odia +aur -ste 0oarte tenace si :si doreste de mic s,-si c;stige independenta 0at, de p,rinti< !oarte studios1 nu pentru c, si-ar dori s, stie c;t mai multe ci pentru a do3edi ce poate< Are :nclinatii artistice1 iar p,rintii ar trebui s, 0ie atenti la preocup,rile copilului pentru ca acesta s,-si 3alori0ice talentele Se0ul din 9odia +aur 'a se01 +aurul este un 0oarte bun organi9ator1 pragmatic1 stiind s, aborde9e lucrurile dintr-un punct de 3edere 0oarte realist< Impune respect :n oc=ii subalternilor si c;stig, respectul celor cu care lucrea9,< Nu are :ncredere :n cei pe care :i conduce si :i place s,-si impun, propria p,rere dar accept, si alte puncte de 3edere< Nu este genul de se0 care 0ace planuri peste planuri

pentru a re9ol3a o situatie1 el 3rea s, actione9e rapid si s, 3ad, re9ultatele muncii depuse< Sc=imb, rar locul de munc, tocmai din dorinta de stabilitate si e :n stare s, 0ac, e0orturi supraomenesti pentru a a6unge :n 3;r0ul ierar=iei< 'ele mai indicate pro0esii pentru un +aur sunt cele legate de culti3area p,m;ntului1 de care se simte pro0und atasat1 dar este dotat si pentru cariera artistic, si a3;nd :n 3edere pl,cerea cu care m;nuieste banii1 economist sau om de a0aceri< Subalternul din 9odia +aur -ste subalternul ideal1 disciplinat si s,ritor c,ruia nu ai ce s,-i reprose9i< >ndatoritor cu colegii1 amu9ant1 :si :ndeplineste sarcinile de ser3iciu cu constiincio9itate1 nu din dorinta de se e3identia ci pentru a 0i recompensat material< Nu-i place s, lase lucrurile neterminate si 3a munci si peste program pentru a nu r,m;ne :n urm,1 cu conditia s, nu se simt, exploatat pentru c, :n acel moment iese la i3eal, :nc,p,t;narea speci0ic, si +aurul 3a re0u9a s, mai :ndeplineasc, ceea ce i se cere<

+aur - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 21 aprilie - 30 aprilie 4 otat cu mult simt practic dar si talentat1 nati3ul din primul decan 3a urm,ri cu obstinatie s, 0ac, o carier, :n domeniul artistic< Ador, s, 0ie l,udat si 3rea s, aib, c;t mai multi admiratori< %lin de imaginatie dar si inteligent se 3a 0olosi de ceilalti pentru a-si atinge scopurile< Nu accept, s, 0ie criticat si 3rea s, aib, :ntotdeauna ultimul cu3;nt 21 aprilie: 'instit si ec=ilibrat< $un orator1 cu o intuitie de in3idiat< 22 aprilie: %rudent si b,nuitor cu toti cei din 6ur< Nu-i pas, de sentimentele celorlalti si 3rea s, demonstre9e c, numai el are dreptate< 23 aprilie: !oarte :nc,p,t;nat si orgoliosG pro3oac, discutii inutile pentru c, nu 3rea s, accepte c, si el poate gresi< 2E aprilie: Singurul lucru care contea9, pentru el este bun,starea personal, si se 0oloseste de ceilalti pentru a mai urca o treapt, c;t de mic,< 2F aprilie: !oarte abil si dispun;nd de o memeorie excelent,1 0ace impresie oriunde apare pentru c, aare o capaciate de a impro3i9a nemaipomenit,< 27 aprilie: &a urm,ri s, obtin, un statut 0inanciar con0ortabil 0olosindu-se de ceilalti1 pro0it;nd de munca celorlalti sau c,s,torindu-se din interes< 28 aprilie: >n ciuda aparentelor de persoan, amabil, nu are prea multi prieteni pentru c, :n realitate nu :l interesea9, absolut deloc ce se :nt;mpl, cu ceilalti< 2" aprilie: .n ade3,rat lupt,tor pe care nu-l interesea9, mi6loacele ci doar scopul1 pentru c, :n 0inal ceea ce contea9, este doar 3ictoria< 29 aprilie: Are inclinatie spre pro0esiile umaniste sau cel care implic, talentul artistic< 30 aprilie: -ste 0oarte sensibil si de aceea pre0er, s, stea mau mult retras si cu greu cine3a 3a putea a6unge la su0letul acestui nati3< Al doilea decan 2 1 mai - 10 mai 4 otat cu tot ceea ce :i trebui pentru a se reali9a pe plan pro0esional: 0armec1 inteligent,1 umor1 capabil de e0orturi prelungite dar :si ridic, singur piedici :n cale prin :nc,p,t;narea de care do3ad,1 ambitia 0,r, masur, si 0aptul 3rea s, decid, singur ceea ce este bine si trebuie 0,cut< )eali9ea9, c, dac, 3rea s, reali9e9e ce3a si s,-si duc, a0acerile la bun s0;rsit trebuie s, dea

do3ad, de tact si s, tin, cont si de p,rerea celorlalti< 1 mai: )ecunoaste c, ceea ce :si doreste cel mai mult este s, se :mbog,teasc, 0,r, prea mult e0ort1 totusi este inclinat mai mult spre partea spiritual, dec;t spre cea pragmatic,< 2 mai: 'a mai toti +aurii este preocupat de bun,starea material, si din aceast, cau9, :i 3a mai di0icil s, se apropie de un posibil partener care ar putea 0i dera6at de dorinta lui de a 0ace a3ere cu orice pret< 3 mai: !oarte cinstit1 merg;nd p;n, la idealism1 se decide repede si este 0oarte sigur pe deci9iile pe care le ia< E mai: ornic de acti3itate1 :n permanent, are ce3a de 0,cut1 ce3a de terminat pentru a nu se plictisi si a se bla9a< F mai: e o pedanterie care :i poate aduce pe ceilalti la disperare1 care re0lect, dorinta interioar, de ordine1 doreste s,-si g,seasc, un partener pe care s, se poat, ba9a total< 7 mai: .n pic cam super0icial1 :i place 3iata monden, si primeste complimentele cu mare pl,cere< ac, si-a g,sit marea dragoste uit, de tot ceea ce este :n 6urul s,u< 8 mai: >si 0ace planuri m,rete c=iar dac, stie c, nu 3a putea s, le duc, la :ndeplinire dar 3rea ca ceilalti s, spun, despre el c, m,car a :ncercat< " mai: -ste timid si se teme de reactia celor din 6urul s,u de aceea pre0er, s,-si ascund, sentimentele sub masca arogantei< 9 mai: >i place s, practice sportul si are 0oarte mult, energie de consumatG dac, ar a3ea si ce3a mai mult, perse3erent, ar putea 0ace carier, :n acest domeniu< 10 mai: .n egocentric pe care nu-l interesea9, dec;t propria persoan, si con0ortul personal< Al treilea decan 2 11 mai - 20 mai 4 e team, c, ceilalti l-ar putea 6udeca gresit1 se i9olea9, si pre0er, singur,tatea< -ste calm si ec=ilibrat1 dar cu toate acestea dornic de complimente< Nu este sociabil si nici nu-si doreste s, se a0le :n centrul atentiei tocmai pentru c, este mai timid si mai romantic< 11 mai: >i lipseste :ncrederea :n sine si nu are sanse s, de3in, se0 pentru c, nu e :n stare s, actione9e rapid< 12 mai: >i place s, 3orbeasc, dar :n discutii se pierde :n am,nunte si uit, de la ce a pornit< 13 mai: %entru el nu contea9, mi6loacele1 singurul lucru care merit, e0ortul este scopul pe care nu :l abandonea9, cu nici un c=ip< 1E mai: 'onsider, ca dragostea l-ar putea costa prea mult si de aceea pre0er, s, nu se implice sentimental< 1F mai: !oarte deprimat1 consider, c, 3iata nu merit, tr,it, pentru c, nu-i 3ede sensul< 17 mai: Studios p;n, la extrem dar nu 3alori0ic, cunostintele acumulate< 18 mai: Ocultismul este ceea ce :l atrage cel mai mult1 dar pentru acest lucru mai trebuie s, ai si ?dotarea@ necesar,< 1" mai: *enul de lup singuratic care :si doreste un partener ideal pe care :l 3a c,uta toat, 3iata dar :n 0inal 3a a6unge la conclu9ia c, acesta nu exist,< 19 mai: !,r, =a91 ia toate lucrurile :n serios si este 0oarte intolerant ceea ce :l 3a :ndep,rta de ceilalti< 20 mai: ispune de tot ceea ce :i trebuie pentru a reusi :n 3iat,: inteligent,1 tenacitate si :n plus1 este un bun cunosc,tor al oamenilor<

*emeni - /odia

21 mai - 21 iunie
Semn de aer1 dual1 mobil1 masculin 2extro3ertit41 gu3ernat de planeta Mercur &erb caracterisitic: 5a g;ndi5 ominanta: comunicarea Atuuri: inteligenta %iatra pretioasa: smaraldul Metal: mercurul 'uloarea norocoas,: griul si argintiul /iua norocoas,: miercuri 'i0re norocoase: 31 E (ocurile norocoase: orasele de munte *emenii sunt cel de al treilea semn 9odiacal1 gu3ernat de Mercur 2aspectul diurn4 care era considerat la romanii1 9eul comertului dar totodat, si mesagerul 9eilor si poate tocmai de aceea aceast, 9odie st,p;neste at;t de bine arta comunic,rii< >i uimeste pe ceilalti prin in3enti3itate si aerul spontan pe care :l are :n tot ceea ce spune si 0ace1 dar :n acelasi timp este instabil si plin de incertitudini< M,cinat de contradictii1 d, impresia de nesigurant, pentru c, desi 3rea s, p,stre9e aparentele de persoan, pe deplin :ncre9,toare :n 0ortele proprii se descura6ea9, repede si abandonea9, ceea ce a :nceput dintr-un exces de entu9iasm< -mblema 9odiei sunt cei doi 0rati1 'astor si %ollux care repre9int, de 0apt cele dou, 0ete ale 9odiei1 pentru c, *emenii se caracteri9ea9, prin ambi3alent,1 prin dualitate< Mai mult dec;t :n oricare alt, 9odie aici se pot :nt;lni pe de o parte indi3i9i super0iciali1 0ri3oli dar si persoane de o pedanterie dus, la extrem1 *emeni generosi p;n, la risipa total, dar si *emeni cumplit de 9g;rciti< Are reactii rapide1 este 3olubil si comunic, cu mare pl,cere cu ceilalti tocami din dorinta de a 0i la curent cu ultimele nout,ti din orice domeniu1 pentru c, este si 0oarte curios< Inteligent si abil se adaptea9, cu usurint, la orice situatie nou ap,rut,1 c=iar dac, la :nceput poate reactiona un pic mai ciudat< >n societate este 0ermec,tor si destul de pre3,9,tor :nc;t s,-si 0ac, prietenii din toate categoriile sociale< %rea rece si lipsit de pragmatism1 las, impresia :n relatiile cu ceilalti c, se 0oloseste de oamenii pentru a-si satis0ace propriile interese pentru ca dup, aceea s, uite de cei care l-au a6utat< Nu are calit,ti de lider1 poate din cau9a super0icialit,tii cu care tratea9, lucrurile1 ne0iind :n stare s, se concentre9e si s, ia deci9iile cele mai bune dar se entu9iasmea9, usor de ale celorlalti si :ncearc, s, le pun, :n practic,< $un orator1 :i 0ace placere s, se aud, 3orbind si are obiceiul s, gesticule9e :n timpul discutiei pentru a-si sustine mai bine p,rerile< esi este gu3ernat de Mercur ca si 9odia !ecioarei1 singurul lucru pe care-l au :n comun este comunicarea1 interpretat, de 0iecare :n alt mod< *emenii doresc s,-si 0ac, c;t mai multi prieteni si s, cunoasc, lucruri noi :n timp ce !ecioara pre0er, s, anali9e9e oamenii si situatiile mai :n pro0un9ime pentru a :ntelege moti3atiile ascunse< >n opo9itie cu *emenii se a0l, S,get,torul1 care este 0ilo9o0ul 9odiacului si c,ruia :i 0ace pl,cere s, disece lucrurile pentru a a6unge la esenta lor< in contra1 desi 0iri cerebrale1 *emenii au tendinta de a trece mult prea repede de la un subiect la altul1 0,r, a 0ace o anali9, am,nuntit, a lucrurilor pentru c, le lipseste capacitatea de a se concentra asupra unui singur lucru< 'a mod de a reactiona1 :n 3iata de 9i cu 9i1 *emenii se 0eresc de excese de orice natur,< >n ca9ul unei dispute 3or pre0era :ntotdeauna aplanarea con0lictului :n mod pasnic1 prin mi6loace diplomatice<

>ncearc, s,-si masc=e9e =ipersensibilitatea printr-o atitudine demn,< oreste s,-si impun, propria personalitate si nu-i lipseste ambitia de a reusi1 :ns, dincolo de aparente este un timid1 pentru care contea9, excesi3 de mult p,rerea celorlalti< St,rile de anxietate si de deprimare a *emenilor alternea9, cu perioada de maxim, acti3itate< Nu se las, dominat de emotii si anali9ea9, situatiile cu mult s;nge rece1 logic si obiecti3< -ste un bun organi9ator si nu se las, pierdut :n am,nunte1 ast0el :nc;t s, piard, din 3edere esentialul< (ipsa lui de pasiune poate de3eni exasperant, pentru cei din 6ur mai ales pentru nati3ii din 9odiile de 0oc1 cunoscuti pentru temperamentul lor 3ulcanic< 'eea ce pretuieste cel mai mult este propria libertate care nu trebuie s,-i 0ie :ngr,dit, de nimeni< e aceea are ne3oie de un partener :nteleg,tor1 inteligent1 dotat cu simtul umorului si care s,-l sustin,1 mai ales :n momentele de con0u9ie< etest, s, se atase9e de o singur, persoan, si de aceea 3a e3ita relatiile de lung, durat, :n care s, 0ie implicat emotional< in punct de 3edere 0i9ic1 nati3ul :si p,strea9, aspectul t;n,r1 aproape copil,resc si la maturitate< Atrage atentia1 nu prin :n0,tisarea lui deosebit, ci prin energia pe care o dega6, :n 6urul s,u< *emenii sunt :ntr-o permanent, miscare1 gesticulea9, mult1 3orbesc repede iar atunci c;nd merg parc, ar 0i la o curs, de alerg,ri<

*emeni - e0ecte
Instabil1 sc=imb,tor1 noncon0ormist1 super0icial sunt tot at;tea de0ecte pe care inteligenta si 6o3ialiatatea sa nu le pot compensa< >n plus libertina6ul pe care :l a0isea9, ca pe o parte a dorintei lui exprese de libertate :l 0ace greu de suportat pentru partenerul s,u< %rin 0elul nestatornic de a 0i si lipsa sincerit,tii :i este greu s, :i 0ac, pe ceilalti s, aib, :ncredere :n el< >n relatiile cu ceilalti :ntotdeauna cere mai mult dec;t este dispus s, o0ere ceea ce nu este deloc ec=itabil< Oportunist1 nu las, s,-i scape nici o oca9ie1 indi0erent despre ce este 3orba1 bani1 dragoste sau a3entur,< &orbeste cam mult si nu se g;ndeste :ntotdeauna la ce spune si din aceast, cau9, poate 0i considerat de cei din 6ur b;r0itor si r,ut,cios<

*emeni - Sanatate
-ste :n permanent, miscare1 agitat si de aici apar o multime de probleme< %ot su0eri din cau9a depresiilor ner3oase cau9ate de stresul permanent la care se supune singur< >n mod 0rec3ent are insomnii si acest lucru :i poate a0ecta si 3iata sexual,< %artea cea mai a0ectat, de obicei sunt pl,m;nii si sistemul respirator1 care se mani0est, prin bronsite1astm1 tuberculo9,< e asemenea1 le pot cau9a nepl,ceri si membrele care :n ca9ul lor sunt 0oarte 0ragile si de aici :si au originea boli ca reumatismul1 osteoporo9a1 precum si 0rec3entele luxatii sau 0racturi<

*emeni - Sexualitate
(a nati3ii din *emenii se pot sesi9a dou, atitudini contradictorii: ne3oia de dragoste si de sigurant, dar si cea de noutate1 de a3entur,< St,p;neste arta de a 0lirta iar persoanele de sex opus 3or 0i cucerite de declaratiile lui de dragoste pline de sensibilitate< >si caut, :n permanent, 6um,tatea per0ect, care s,-l complete9e si aceasta ar trebui s, 0ie :n stare s,-l satis0ac, at;t din punct de 3edere mental dar si emotional si sexual< >l cuceriti dac, discutati despre subiecte care :i pot st;rni interesul din c;t mai multe domenii pentru c, nati3ul este mereu amator de lucruri noi< >n relatia cu el trebuie s, dati do3ad, de onestitate si s, nu :ncercati s,-l p,c,liti pentru c, se 3a sup,ra r,u de tot< Nu suport, s, 0ie criticat1 c=iar dac, nu sunteti de acord cu punctul lui de 3edere< Nu 3a e9ita s, 3, spun, ceea ce g;ndeste si cum are limba 0oarte ascutit, si nu este genul de om care s, tin, cont de consecintele celor spuse de el s-ar putea s, 3, simtiti 6igniti< e obicei1 e3it, s, se implice emotional :ntr-o relatie din teama c, 3a 0i de9am,git< Se :ndr,gosteste greu dar dac, a 0,cut-o are pretentia ca cel de l;ng, el s, se ridice la ni3elul astept,rilor sale si atunci nati3ul *eam,n 3a de3eni o persoan, plin, de de3otament si a0ectiune< Atunci c;nd se =ot,r,ste s, se c,s,toreasc, :si asum, rolul de 0amilist1 plin de responsabilitate si doreste ca noile rude s,-l accepte ca si cum ar 0i s;nge din s;ngele lor< Se poate s, :nc=eie mai multe c,s,torii tocmai din cau9a nestatorniciei sale dar de 0iecare dat, 3a pleca la drum :narmat cu acelasi entu9iasm< Atunci c;nd :si propune s, cucereasc, o 0emeie mai :nainte :i 3a studia comportamentul si dup, ce i-a 0,cut un portret psi=ologic 3a lua initiati3a< Nati3a din *emenii are un comportament sexual noncon0ormist si de aceea un b,rbat s-ar putea simti putin lo3it :n orgoliul s,u masculin datorit, aitudinii sale s0id,toare< 'aut, un b,rbat care s,-i acorde atentia pe care crede c, o merit, iar dac, :ncepe o relatie 3rea ca aceasta s, o satis0ac, at;t din punct de 3edere spiritual c;t si material< 'ei mai potri3iti parteneri sunt cei n,scuti :n 9odiile $erbec1 (eu1 $alant,1 Scorpion si &,rs,tor< $,rbatul *emeni este prea putin interesat de ceea ce simte 0emeia de l;ng, el1 singurul aspect care contea9, 0iind obtinerea propriei pl,ceri< .n aspect po9iti3 este dat de 0aptul c, stie s,-i partenerei ceea ce doreste aceasta s, aud,< /one erogene sunt: bratele1 palmele si regiunea axial,<

*emeni - A3erea
in acest punct de 3edere exist, dou, tipuri complet di0erite de *emeni< .nul dintre ele este preocupat doar de literatur,1 0ilo9o0ie si de tot ceea este legat de art, si nu urm,reste dec;t s, se :mbog,teasc,1 0iind total lipsit de simt practic< !oarte generos1 :i las, pe ceilalti s, pro0ite de pe urma a ceea ce a agonisit el< Atitudinea celor din 6ur1 dornici s, acumule9e c;t mai mult i se pare 3ulgar, si detest, s, aib, de a 0ace cu ast0el de oameni< -ste destul de inteligent ca s,-si dea seama c;nd ceilalti pro0it, de el dar acest lucru nu-l deran6ea9, pentru c, pentru el nu contea9, banii ci e3olutia pe plan spiritual< ac, ar 0i ce3a mai ordonat si si-ar impune atingerea unui scop anume atunci s-ar putea reali9a si pe plan 0inanciar< %entru cel de al doilea tip latura spiritual, a 3ietii nu contea9, sub nici o 0orm,1 singurul lucru pe care-l urm,reste 0iind banii si :n ca9ul acesta obtinerea lor prin orice mi6loace< -ste un

nati3 care nu de9mite 0aptul c, cel care-l gu3ernea9,1 Mercur adic,1 era si patronul =otilor si nu de putine ori1 lucrul acesta se simte si la el 0iind :n mani0est,rile sale pe muc=ie de cutit :ntre ceea ce este legal si ceea ce este ilegal< Nu se d, :n l,turi s, 0oloseasc, mi6loace mai putin ortodoxe pentru a-si atinge scopurile< Are toate sansele s, a6ung, un excelent om de a0aceri pentru c, :n a0ar, de lipsa de scrupule mai dispune de inteligent,1 dublat, de 3iclenie1 este =ot,r;t si stie s, se 0oloseasc, de oamenii< Ambele tipuri de nati3i *emenii au :ns, o problem, :n modul :n care :si c=eltuiesc banii1 pentru c, de obicei ceea ce doresc este s,-si satis0ac, capriciile de orice natur, ar 0i ele<

*emeni - Iposta9e
$arbatul din 9odia *emeni ac, :n aparent, pare distins1 un ade3,rat ca3aler1 :n realitate este un om rece si egocentric< Amabilitatea de 0orm, care :i poate cuceri pe cei cu care 3ine :n contact ascunde o persoan, insensibil,< Niciodat, nu r,m;ne singur1 pentru c, este inteligent si are simtul umorului< in dorinta de a se simti :n permanent, liber1 neconstr;ns de nici un anga6ament :si sc=imb, partenerele 0oarte des< %entru el o 0emeie trebuie s, 0ie nu numai 0rumoas, si inteligent,1 dar mai ales :nteleg,toare< 'ere 0oarte mult :ntr-o relatie1 dar el nu este dispus s, o0ere nimic :n sc=imb< etest, 0emeile posesi3e iar dac, aceasta :ncearc, s,-l Hcuminteasc,@ o 3a p,r,si urgent< >si doreste o relatie :n care 0emeia s,-i 0ie mai putin sotie sau amant, c;t mai mult amic,< O prieten, care s,-l accepte asa cum este si cu care s, poat, comunica 0,r, in=ibitii pentru c, trebuie spus c, b,rbatul *emeni este o persoan, 3ulnerabil, care tr,ieste :n permanent, cu teama c, 3a 0i de9am,git< ac, la un moment dat consider, c, a g,sit 0emeia ideal,1 0irea lui di0icil, :i 3a crea probleme din nou1 pentru c, :n loc s, se arate satis0,cut c, a g,sit :n s0;rsit ceea ce c,uta :si 3a mani0esta dimpotri3,1 nemultumirea 0at, de cea mai mica greseal, a partenerei< esi pre0er, celibatul1 g,seste c, este mai comod s, se c,s,toreasc, pentru a sc,pa de gri6ile 3ietii cotidiene1 plas;ndu-le pe umerii altora< !emeia din 9odia *emeni esi ca 0i9ic pare 0ragil, 0emeia *emeni este ambitioas,1 tenace si 0oarte re9istent,< Nati3a este genul de 0emeie pe care o cunosti 0,r, a o cunoaste de 0apt niciodat,< Atrage b,rbatii prin 3eselia debordant, si cunostintele pe care le etalea9,1 con3ersatia cu ea 0iind o pl,cere1 dar nu 3a apartine :n :ntregime unui singur b,rbat1 tocmai pentru c, 3rea s, 0ie singurul ei st,p;n< !irea contradictorie a *emenilor se mani0est, si :n ca9ul ei: desi despre ea nu poti s, a0li mai nimic1 :n sc=imb :ti 3a po3esti cu lux de am,nunte 3ietile celorlalti1 care se pare c, o preocup, :ndeosebi< Nu este o bun, gospodin,1 dar compensea9, acest de0ect prin cultura pe care o are< Are ne3oie de un sot 0oarte r,bd,tor cu o personalitate puternic,< 'opilul din 9odia *emeni %ustiul *emeni este 0oarte independent si de mic 3rea s, 0ie luat :n serios1 c=iar dac, 0ace o multime de n,9b;tii< e aceea adultii ar trebui s, :ncerce s, p,trund, :n lumea lui pentru a-l :ntelege iar atunci c;nd greseste s, i se explice ca unei persoane mature de ce a gresit si cum ar 0i trebuit s, se comporte< %edeapsa 0i9ic, :n ca9ul unui copil *emeni nu are nici un e0ect1 dimpotri3, spiritul rebel din el se 3a tre9i si 3a a3ea tendinta de a comite aceeasi greseal,< -ste

din 0ire un copil 0oarte curios si p,rintii ar trebui s, exploate9e aceast, curio9itate copil,reasc, spre un scop mai bun1 cum ar 0i acela de acumulare de noi cunostinte si e3olutia spiritual,< %roblema lui este :ns, aceea c, se plictiseste repede si nu are su0icient, r,bdare s, cunoasc, lucrurile mai :n pro0un9ime1 r,m,n;nd doar cu supra0ata< A6unge s, cunoasc, o multime de lucruri dintr-o multime de domenii dar nimic serios< Se0ul din 9odia *emeni >n permanent, agitat are tendinta de a :ncepe o multime de lucruri si de a nu termina nici unul< >si asum, responsabilit,ti prea mari si nu reuseste :ntotdeauna s, se ac=ite de sarcinile asumate< %oate a3ea idei geniale dar poate 0i dep,sit uneori de e3enimente< -ste mult prea orgolios si nu 3a recunoaste niciodat, c, si el poate gresi sau c, nu are dreptate< ac, subalternii au proasta inspiratie s,-i atrag, atentia c, lucrurile nu stau c=iar asa cum spune el s-ar putea s, aib, surpri9a nepl,cut, de a 0i concediati 0,r, nici un 0el de mena6amente1 pentru c, nu-i asa1 el este se0 si toti ceilalti subalterni< Subalternul din 9odia *emeni -ste genul de coleg pe care si-l doreste toat, lumea< >ntodeauna 3esel1 plin de idei1 stie cum s,si amu9e colegii si nu 3a e9ita s, 3a a6ute atunci c;nd a3eti ne3oie< Numai c, ar 0i bine s, 0iti atent pentru c, sc=imb,tor cum este1 s-ar putea s, se r,9g;ndeasc, la 0el de repede cum s-a o0erit< in punctul lui de 3edere este 0oarte util s, :ntretin, relatii cordiale cu toat, lumea dar aceste relatii sunt super0iciale1 ne0iind dispus s, se implice prea mult pentru a nu 0i de9am,git< >n relatiile cu se0ii are o problem, deoarece acestia au impresia c, 3orbeste prea mult si munceste prea putin< Nu este mai putin ade3,rat c, entu9iasmul cu care se apuc, de un lucru se estompea9, pe parcurs p;n, c;nd dispare total si nati3ul abandonea9, proiectul 0,r, remusc,ri< ac, :si impun autodisciplina si :si 3or :ndeplini obligatiile cu serio9itate s-ar putea s, 0ie promo3ati1 altminteri cum se0ii nu au r,bdare s,-i acorde si o doua sans, pentru a demonstra ceea ce poate1 mai mult ca sigur c, 3a 0i concediat<

*emeni - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 21 mai - 31 mai 4 esi :i lipseste randamentul si nu reuseste s,-si ating, scopurile datorit, labilit,tii psi=ice este considerat de ceilalti o persoan, 0ermec,toare1 plin, de 3iat,1 3olubil,1 a0ectuoas, si totodat, un intelectual ra0inat< -ste un prieten de :ncredere1 usor iritabil la criticile primite< >n relatiile cu 0emeile este 0oarte posesi3 dar compensea9, prin elegant,1 amabilitate si bun simt< 21 mai: Se 0oloseste de 0aptul c, cei din 6ur :i aprecia9, compania pentru a se :mbog,ti sau pentru a urca pe scara ierar=ic,< -ste :ntodeauna bine dipus1 cinstit dar cam snob< 22 mai: !oarte agitat si super0icial< 'aut, un spri6in pentru re9ol3area problemelor care-l macin, si se agat, de ceilalti care din p,cate pentru el nu-i arat, :ntelegerea pe care si-o doreste< 23 mai: >si doreste s, 0ie :n permanent, :n centrul atentiei si dac, acest lucur nu se :nt;mpl, su0er, cumplit< Inteligent si plin de imaginatie :si 0ace usor o multime de prietenii<

2E mai: Spre deosebire de ma6oritatea *emenilor1 desi este 0oarte studios1 pre0er, s, aborde9e un singur domeniu dar pe care s,-l st,p;neasc, la per0ectie si :n 0elul acesta s, a6ung, :n top< 2F mai: !ire pragmatic,1 cu idei originale1 posed;nd certe calit,ti artistice1 bun organi9ator1 ar putea 0ace carier, si situatie material, cu ce3a mai mult, perse3erent,< 27 mai: %asionat de tot ce este legat de masini1 are o dexteritate deosebit, si :i place ca atunci c;nd a :nceput un lucru s, mearg, p;n, la cap,t< -ste prudent si ec=ilibrat :n tot ceea ce 0ace< 28 mai: !oarte abil :n a construi relatii mai mult dec;t cordiale cu cei din 6ur c=iar si cu ri3alii cei mai :n3ersunati< 'apabil s, se mobili9e9e si s, dep,seasc, orice obstacol datorit, mentalit,tii de :n3ing,tor< 2" mai: (ipsit de 3oint, si putin cam prea idealist are totusi capacitatea de a sinteti9a aspectele problemelor cu care se con0runt, si reuseste s, le 0ac, 0at,< 29 mai: esi este constient c, ceilalti :l detest, pentru c, are gura cam mare nu-si 0ace probleme din cau9a asta< Ar putea 0ace carier, ca 9iarist mai ales la rubrica de scandal< 30 mai: %roblema lui este c, abandonea9, mult prea repede datorit, 3ulnerabilit,tii :n 0ata criticilor< 31 mai: +r,ieste mai mult :n trecut iar c;nd :si d, seama de acest lucru :ncearc, s, contrabalanse9e acest lucru caut;nd sen9atii tari< A1 doilea decan 2 1 iunie-10 iunie 4 Nati3ul din al doilea decan este un tip =ot,r;t1 temperamental1 cu o personalitate puternic, care nu admite s, 0ie contra9is de nimeni< >i place s,-si impun, punctul de 3edere si din punct de 3edere intelectual se poate spune despre el c, este 0oarte dotat1 cunostintele pe care le posed, l,s;ndu-i 0,r, replic, pe ceilalti< in p,cate desi este 0oarte inteligent :i lipseste perse3erenta si de aceea ma6oritatea planurilor :ncepute r,m;n ne0inali9ate< >n relatiile cu ceilalti este susceptibil si d, do3ad, uneori de un sarcasm ustur,tor< 1 iunie: !ire independent,1 este constient de propria 3aloare si :si asum, o multime de responsabilit,ti< -ste cam nai3 si se 3or g,si :ntotdeauna persoane care s, pro0ite de pe urma re9ultatelor muncii sale< 2 iunie: -ste un *eam,n de3otat 0amiliei care pentru el :nseamn, totul si pentru care este :n stare de orice sacri0iciu< %asionat de partea ascuns, a lucrurilor1 mister1 magie si ocultism< 3 iunie: !ire retras,1 nu din mi9antropie ci pentru c, se consider, un ne:nteles< 'am arogant si putin sadic nu reuseste s, se apropie nici de cei apropiati su0letului s,u< E iunie: +;n,r si nelinistit1 0ri3ol si super0icial1 ar 3rea s, r,m;n, mereu t;n,r si s, duc, o 3iat, lipsit, de gri6i< F iunie: &orbeste cam mult si :si 0ace usor dusmani1 mai ales pentru norocul care-l :nsoteste mereu< Nu este din cale a0ar, de inteligent dar se descurc,< 7 iunie: Intro3ertit1 :si pierde timpul anali9;nd o problem, din toate punctele de 3edere1 este pretentios si cere 0oarte mult de la el si de la ceilalti< 8 iunie: )elatiile sale nu sunt niciodat, stabile1 pentru c, desi leag, usor prietenii la 0el de repede renunt, la ele pentru c, este inconsec3ent si 3orbeste mai :nainte de a g;ndi< >nc=is :n sine :nsusi si meditati3< " iunie: Nu se poate spune despre el c, ar 0i cea mai cinstit, persoan, si :n plus are prostul obicei de a se 0olosi de ceilalti< >si doreste o 0amilie linistit,1 cu copii multi si e3entual animale pe care tine 0oarte mult< 9 iunie: %rea complicat1 ar 3rea s, se :mbog,teasc, rapid 0,r, prea multe e0orturi< 'eea ce interesea9, cel mai mult este s,-si satis0ac, micile capricii1 s,-si cumpere tot 0elul de 0leacuri dec;t s, pun, bani deoparte pentru 9ile negre< 10 iunie: 'eea ce :l caracteri9ea9, este pasi3itatea si pentru c, :si doreste o 3iat, comod, si :mbelsugat, 3a 0ace o c,s,torie din interes< %osed, un talent artistic deosebit si dac, are conditii 0a3orabile 3a 0ace carier,<

Al treilea decan 2 11 iunie - 21 iunie 4 %oate 0i un bun conduc,tor pentru c, este inteligent1 are simtul umorului care-l a6ut, s, treac, peste momentele de sarcasm1 autoritar dar din p,cate d, do3ad, de inconsec3ent, si din aceast, cau9, :i 3a 0i greu s, 0ac, o carier, str,lucit,< -ste in0lexibil :n p,rerile sale si nu admite replic, atunci c;nd =ot,r,ste ce3a< >i plac c,l,toriile lungi pe care 3rea s, de :ntreprind, singur< atorit, neatentiei este predispus accidentelor< 11 iunie: %rea m;ndru pentru a recunoaste c, a gresit 3a a3ea de su0erit si odat, cu el si 0amilia din cau9a orgoliului personal< -ste 0oarte sociabil si :si 0ace usor prieteni< 12 iunie: Agitat1 anxios1 cu un ascutit simt al drept,tii1 ar 3rea ca :n toat, lumea s, domneasc, pacea si corectitudinea1 un ideal imposibil de atins< 13 iunie: %entru el cel mai important lucru :l repre9int, 3iata monden,1 luxul si eleganta si pentru a-si satis0ace aceste capricii nu e9it, s, pl,teasc, oric;t< Se :ndr,gosteste la prima 3edere dar uit, la 0el de repede de ce< 1E iunie: Mai mult intuiti3 dec;t rational1 se ba9ea9, pe noroc :n tot ceea ce 0ace si se pare c, acest lucru :l a6ut,< %entru a-si 0ace o carier, :ntretine relatii amicale cu toate persoanele care i-ar putea 0i de 0olos< 1F iunie: Oriunde apare1 pre9enta lui nu :i las, indi0erenti pe ceilalti1 st;rnind de cele mai multe ori comentarii 0ie pline de admiratie1 0ie pline de dispret< 'urios din 0ire1 plin de entu9iasm1 0oarte acti31 3rea s, cunoasc, c;t mai multe< 17 iunie: Nu reuseste s,-si exprime :ntodeauna g;ndurile si sentimentele si acest lucru d, nastere multor nedumeriri :n antura6ul s,u< -ste 0oarte sensibil si din aceast, cau9, poate p,rea mai greoi :n actiunile sale< 18 iunie: !in obser3ator al realit,tii1 cu capacitate de anali9, pro0und,< (imba lui ascutit, si tentatia de a spune mai mult dec;t se cu3ine :i pot atrage nemultumirea celor din 6ur care se pot considera 6igniti< 1" iunie: %entru c, este un mare timid si :i este team, c, ceilalti ar putea sesi9a acest lucru si lar r,ni1 :ncearc, s, p,stre9e aparentele1 po9;nd :ntr-o persoan, tupeist, si lipsit, de bun simt< 19 iunie: Are toate calit,tile de a 0ace carier, mai ales :n domenii :n care trebuie s, manipule9e oamenii cum ar 0i: lipsa de scrupule1 cinismul si 3iclenia iar singurul lui scop pentru care nu tine cont de mi6loacele 0olosite sunt banii1 c;t mai multi bani< 20 iunie: 'el n,scut pe aceast, data este constient c, are ne3oie :n permanent, de aprecierile celorlalti si desi are o p,rere 0oarte bun, despre sine :nsusi1 ceea ce aduce cu :ng;m0area1 se 3a corecta si 3a :n3,ta din greselile comise< 21 iunie: atorit, super0icialit,tii sale nu reuseste s,-si aleag, prietenii care l-ar putea a6uta< *enero9itatea si amabilitatea sa le 3or determina pe 0emei s,-i acorde un spri6in total de9interesat<

)ac - /odia
22 iunie - 22 iulie
Semn de ap,1 cardinal1 acti31 0eminin 2intro3ertit41 gu3ernat de (un, &erbu1 caracteristic: 5a simti5 ominanta: sensibilitatea1 pro0un9imea

Atuuri: 0idelitatea1 de3otamentul 0at, de 0amilie %iatra norocoas,: perla Metal: argint 'uloarea norocoas,: alb1 argintiu /iua norocoas,: 3ineri 'i0re norocoase: 31 " (ocurile norocoase: orase amplasate pe malul apelor Semnul 9odiacal al )acului1 al patrulea :n ordinea =oroscopului1 este in0luentat de (un,1 simbol al 0ertilit,tii si al instinctului dominator si acest lucru se re0lect, :n desele sc=imb,ri de dispo9itie ale nati3ului< ';nd (una se a0l, :ntr-un semn a0lat :n contradictie cu )acul1 acesta de3ine =ipersensibil si reactionea9, :n consecint,< >n opo9itie cu )acul se a0l, 'apricornul care este preocupat de p,rerea celorlalti 3is-I-3is de el si de actiunile sale :n timp ce )acul se g;ndeste :n permanent, la bun,starea 0amiliei1 :ncerc;nd s, o prote6e9e c;t mai mult1 lucru care la un moment dat de3ine prea obositor pentru acestia iar pe )ac1 gri6a excesi3, :l poate trans0orma :ntr-o persoan, posesi3,< )acul are ca principal, caracteristic, de3otamentul1 :n primul r;nd 0at, de 0amilie si din aceast, cau9, de cele mai multe ori :si dedic, 3iata celorlalti1 uit;nd de sine :nsusi< 'el mai mult :si doreste stabilitatea a0ecti3,1 siguranta emotional, si de aceea :si doreste o 0amilie solid,1 numeroas, :n mi6locul c,reia s, se simt, ocrotit< 'onser3ator1 tine 0oarte mult la 3alorile traditionale1 la copii1 0amilie si p,strea9, un permanent contact cu acestea< !ire impresionabil,1 emoti3,1 :si exprim, sentimentele si emotiile :n mod 9gomotos si nu 3a e9ita s,-i manipule9e pe ceilalti prin aceste mani0est,ri pentru a obtine ceea ce :si doreste< -ste 0oarte egoist c=iar dac, :n aparent, pare 0oarte amabil si trebuie s, tineti cont c, el de 0apt nu are :ncredere :n nimeni< >si cunoaste 0oarte bine interesul si consec3ent cum este 3a sti cum s, pro0ite de orice oca9ie1 exager;nd c=iar si irit;ndu-i pe ceilalti dar pentru el nu contea9,< &ointa care-l conduce si spiritul combati31 precum si entu9iasmul :l 3or a6uta s,-si ating, scopul< %oate o0eri s0aturi bune si pertinente pentru c, are un 0in spirit de obser3atie1 posed, o memorie excelent, si este prudent< -ste legat cam prea mult de trecut si :i place s, tr,iasc, din amintiri1 pre0er;nd s, colectione9e tot 0elul de lucruri mai mult sau mai putin pretioase dar care s,-i aduc, aminte de trecut< )omantic1 plin de imaginatie1 :i place s,-si amena6e9e interiorul c;t mai cald si intim cu putint,< ac, iubeste trecutul nu :nseamn, c, :ntoarce spatele pre9entului1 dar pre0er, s, se ba9e9e pe propria experient,< Sc=imb,tor1 ca orice semn de ap,1 trece brusc de la o stare la alta si nu are r,bdare s, anali9e9e problemele1 ba9;ndu-se pe ratiune si intelect1 ci reactionea9, urm;ndu-si intuitia< e 0elul lui 9g;rcit1 )acul se pri3ea9, de micile bucurii ale 3ietii pentru c, din punctul lui de 3edere eset o prostie s, arunci banii pe tot 0elul de 0leacuri1 c=iar dac, aceste 0leacuri :ti 0ac pl,cere< +,cut1 intro3ertit1 obser3, cu atentie tot ceea ce este :n 6urul s,u1 lipsit de reactii rapide are momente de agresi3itate1 c;nd se ener3ea9, cumplit si tot at;t de rapid :i trece1 uit;nd de la ce a pornit totul< Ar 3rea s,-i conduc, pe ceilalti dar desi este inteligent1 rolul de lider nu :l prinde1 0iind prea ner3os si b,nuitor :n relatiile cu cei din 6ur ceea ce nu :i atrage 0oarte mult, simpatie< Iar acest aspect al agresi3it,tii )acului se datorea9, 3ulnerabilit,tii sale pe care :ncearc, s, o ascund,1 e3it;nd s, cear, a6utorul cui3a c=iar si atunci c;nd :si d, seama c, singur nu are nici o sans, s, se descurce< Are cura6 dar actionea9, de cele mai multe ori ba9;ndu-se mai mult pe ceea ce simte dec;t pe ratiune si acest lucru poate p,rea celorlalti nes,buint,< Nu tine neap,rat s, se implice

indi0erent despre ce este 3orba si dac, poate se detasea9, complet1 abord;nd un aer arogant< etest, s, asculte de autoritatea cui3a dar cu toate acestea1 munceste din greu pentru c, detest, tr;nd,3ia< Se 0ace greu :nteles si desi ideile sale sunt uneori excelente ceilalti nu le iau :n considerare pentru c, nu stie cum s, le pre9inte< >n ciuda 0aptului c, are o minte organi9at, este superstitios1 acord;nd prea mult, important, unor lucruri pe care ceilalti nu le consider, dec;t simple coincidente dar care pentru el capat, proportii uriase< Nu suport, s, 0ie criticat de nimeni1indi0erent dac, este 3orba de prieteni1 0amilie sau se0i si nici s, se simt, presat mai ales din punct de 3edere sentimental1 de3enind :n aceste situatii de3ine 0oarte agresi3< >i place s, c,l,toreasc,1 deoarece are o 0ire curioas, si 3rea s, a0le lucruri noi1 s, :ncerce si altce3a care i-ar putea contrabalansa puternicul conser3atorism< >ncearc, s,-si p,stre9e aer dur c=iar agresi3 :n orice :mpre6urare1 s, par, sigur de sine pentru c, :ncearc, s,-i domine pe ceilalti dar nu reuseste :ntotdeauna ast0el :nc;t 9;mbetul lui este mai degrab, un r;n6et sarcastic iar pri3irea r,ut,cioas,< Atunci c;nd este 3esel nu 3ei putea citi pe 0ata lui bucuria propriu-9is ci mai mult un aer condescendent< Sl,biciunea )acului este e3ident, si :n aspectul 0i9ic1 de cele mai multe ori 0iind palid1 cu o pri3ire tem,toare sau absent,1 departe de realitate< (a nati3ul )ac si gesturile sale sunt moi1 se misc, lent1 parc, 0,r, 3igoare ca si cum n-ar 3rea s,-si consume energia< I se pot citi cu usurint, sentimentele pe 0at, pentru c, nu-si poate ascunde paloarea c;nd are emotii sau dimpotri3, roseala c;nd se bucur,<

)ac - e0ecte
ac, 3a simti c, nu este apreciat la 6usta lui 3aloare si c, ideile si aspiratiile sale nu sunt luate :n considerare1 3a a3ea intentia de a se i9ola si a se desolidari9a de ceilalti< &a c,dea :n apatie si se 3a complace :n lene3ie1 moti3 pentru care :si 3a atrage resentimente< %oate deran6a si caraterul s,u pragmatic1 egocentrismul si prote6area po9itiei si a posesiunilor sale< Se0ii :i pot repreosa1 uneori1 idealismul proiectelor sale1 care :i a0ectea9, si 3iata pro0esional,< Nu trebuie s, se crampone9e de opiniile si credintele proprii ci 3a trebui s, 0ie mai desc=is si cooperant pentru c, nu toat, lumea este interesat, de Hma9ilirea@ lui< Nu trebuie s, 0ie asa de :ncuiat si poate 0i altruist nu doar cu cei din neamul propriu ci si cu apropiatii s,i<

)ac - Sanatate
Se bucur, de obicei de o constitutie solid,< esi nu-i preocup, su0icient de mult s,n,tatea proprie1 unii nati3i 3or exagera :n e3alu,ri si consultatii medicale1 uneori 0iind :ngri6orati 0,r, moti3< 'el mai des se poate :mboln,3i din cau9a ner3o9it,tii care-l caracteri9ea9,< Irascibil din cau9a 0r,m;nt,rilor interioare1 )acul poate contacta a0ectiuni ale sistemului ner3os si ale aparatului digesti3< $olile digesti3e sunt 0rec3ente1 printre acestea num,r;ndu-se ulcerul1 diabetul1 gastritele1 cancerul< Atunci c;nd este bolna3 trece mai usor peste acest e3eniment nepl,cut dac, se simte sustinut de cei dragi<

%osibilele tulbur,ri ner3oase pot 0i pre3enite printr-o mai bun, comunicare 2:mp,rt,sirea nelinistilor4< 'el mai bine pentru el ar 0i s, se mena6e9e si s, e3ite excesele de orice 0el< -ste predispus la un consum exagerat de m;ncare1 mai ales la adulti obser3;ndu-se o tendint, supraponderal,<

)ac - Sexualitate
)acul este sensibil1 emoti3 si sentimental< >i place postura de amore9 si se poate impune prin 0armecul s,u aparte< -ste elegant si manierat< Stie s,-si st,p;neasc, dorintele1 iar dac, consider, c, a g,sit un partener potri3it1 3a :ncerca s, se apropie de acesta cu tenacitate< Oarecum paradoxal1 odat, implicat :ntr-o relatie1 nati3ul 3a :nt;mpina greut,ti :n exprimarea proprilor sentimente1 poate dintr-un re0lex de ap,rare< Oricum 3a trebui s,-si dep,seasc, aceast, temere1 pentru c, alt0el 3a a3ea de su0erit reprosurile iubitei< %oate de3eni brutal si pasionat :ndeosebi de sex< >n c,s,torie1 se 3a dedica 0amiliei1 dorind s, :mpart, cu ei toate reali9,rile1 bucuriile si pl,cerile 3ietii< %oate 0i uneori gelos 0at, de consoarta sa si posesi3< Intro3ertit si emoti31 )acul nu Hatac,@ desc=is ci prin :n3,luire< ac, este preocupat de cine3a care-l atrage 3a consuma su0iciente resurse pentru preg,tirea Hacrosa6ului@< %entru c, este conser3ator 3a opta pentru sc=emele clasice ale unei relatii: 3i9ionarea unui 0ilm sau a unei piese de teatru1 un spectacol de oper, sau un concert sim0onic< Apoi 3a c,uta s, desc=id, o discutie despre experiente1 pasiuni si aspiratii :ntr-un cadru romantic< %oate 0i tutuit si elogiat 2si c=iar :si doreste si apreacia9, asta4< esi poate p,rea entu9iasmat dup, prima :nt;lnire1 3a calcula cu meticulo9itate calit,tile si de0ectele presupusului ales< -ste sensibil la caracteri9,rile po9iti3e< Nu :ncercati s,-l 6igniti sau s,-i 0aceti reprosuri pentru c, riscati s, de3in, un dusman de temut1 care nu 3a e3ita s, contabili9e9e remercile ironice pe care i le-ati adus< Nu trebuie s,-l bruscati si ar 0i bine s, l,sati ca relatia s, merg, de la sine< %entru c, este preocupat de o bun, situatie material,1 care s,-i permit, :mplinirea con0ortului si extra3agantelor dorite1 puteti s,-l impresionati prin o0erirea de cadouri1 0a3oruri sau de idei care s,-i permit, ascensiunea< ac, 3, in3it, :n oras1 spuneti c, pre0erati s, pl,titi nemteste1 lucru care :l 3a m,guli< Are o bun, dispo9itie molipsitoare si o imaginatie care-l a6ut, :n situatiile contro3ersate< .rm,reste s,-si asigure un con0ort interior si 3rea reciprocitate< A6ut, :ntotdeuna c;nd i se cere a6utorul1 uneori poate cu prea mult entu9iast1 moti3 pentru care 3a 0i luat drept nai31 :ns, :i place s, 0ie 0olositor< Multumirile trebuie :ns, s, 0ie pe m,sur,1 pentru a mai apela apoi la el< >n relatia de cuplu se 3a do3edi seduc,tor si preocupat de satis0acerea partenerului1 iar bucuriile pe care le 0ace astept, s, 0ie con0irmate printr-u atasament deosebit< %oate de3eni1 :ns,1 irascibil si 3iolent1 dac, se simte amenintat sau dac, presiuni exterioare :i a0ectea9, stabilitatea< ';teodat, este cu capul :n nori si entu9iasmat :n reali9area unor proiecte care sunt de la bun :nceput sortite esecului< +rebuie s,-l a6utati s,-si dea singur seama de acest lucru si s,-i spuneti de la bun :nceput cum stau lucrurile< Nu-l l,sati s, lene3easc,1 si asigurati-3, c, cuplul 3ostru este unul dinamic< %artenerul s,u trebuie s, :ncerce s, :nteleag, caracterul si comportamentul nati3ului din )ac si e ne3oie s,-i repete constant c, se poate ba9a pe suportul si a0ectiunea sa<

)ac - A3erea
-ste preocupat de bun,stare< .rm,reste s, aib, c;ti mai multi bani1 :ns, nu depune si e0ortul necesar pentru a-i dob;ndi< -ste sedus de oamenii cu autoritate si extra3aganti si crede c, 3a putea a3ea succes dac, 3a adopta comportamentul si gusturile acestora< &a 0i de9ilu9ionat dac, nu 3a constienti9a c, po9itiile socio-pro0esionale1 precum si pri3ilegiile ce decurg din acestea se obtin1 totusi1 prin munc,< esi idealul s,u este repre9entat de o situatie material, solid,1 nu este :ntotdeuna consec3ent1 compl,c;ndu-se uneori :n lene3ie1 stare util, pentru micsorarea aspiratiilor< &a a3ea greut,ti :n demararea si conducerea unei a0aceri1 pentru c, nu are :ncredere :n ceilalti< >si cunoaste destul de bine interesul si stie cum s,-l urm,reasc,< .neori poate 0i 0oarte egoist si nerecunosc,tor<

)ac - Iposta9e
$,rbatul din 9odia )ac esi este romantic si pasional1 :si 3a con0ectiona o platos, pentru protectie1 pentru c, se simte 3ulnerabil< Se preocup, de lucrurile exterioare si poate 0i impresionat usor< Are o imaginatie 0ascinant,1 pe care si-o 3a etala atunci c;nd este amore9at1 si care repre9int, un atuu important :n tentati3ele de seducere< Are :ncredere :n propriile sale p,reri1 si nu adesea 3a ignora s0aturile apropiatilor1 c=iar dac, stie c, acestea sunt corecte< -ste destul de instabil si capricios :n ceea ce pri3este optiunile sale pentru 3iat,1 :ns, este su0icient de obiecti3 pentru a sesi9a esecurile celorlati si pentru a le recomanda solutii care :i pot sustine si propulsa< .rm,reste s, g,seasc, o consoart, care s, 0ie preocupat,1 ca si el1 de stabilitatea si con0ortul unui c,min1 unde s, se poat, re0ugia dup, stresul cotidian< %ersoana iubit, trebuie s,-l sustin, :n demersurile sale si c;teodat, s, 0ie plin, de initiati3,1 :ns, s, 0ac, acest lucru cu discretie1 pentru ca nati3ul )ac s, nu cread, c, i se contest, sau i se pun la :ndoial, calit,tile si cura6ul s,u< -ste capricios si optea9, pentru dese sc=imb,ri de directie care pot s, contrarie9e persoana iubit,< -ste 0luctuant1 put;nd 0i c;nd extrem de posesi3 si atent1 c;nd nepreocupat si de9interesat de relatiile 0amiliale< >n relatiile 0iliale1 se 3a ar,ta preocupat de o bun, educatie a copiilor s,i1 pe care :i 3a :ncon6ura cu o deosebit, dragoste< 'onsider, c, este de datoria sa s,-i a6ute s,-si croiasc, un drum :n 3iat,1 si 3a opta 0ie printr-o manier, autoritar, de 0ixare a carierelor copiilor s,i1 0ie pentru o consultare si o alegere personal, a acestora< Se 3a simti :mplinit atunci c;nd copii s,i 3or reusi :n 3iata1 care 3a constitui1 totodat,1 un nou prile6 de a se e3identia 0at, de cunostintele sale< %oate scoate din minti o 0emeie 0,r, s, o de9brace< esi pare retras si nea3enit1 intenti3itatea sa 3a 0rapa si-o 3a surprinde :n mod pl,cut pe cea care a intuit sensibilitatea $,rbatului )ac< 'alculat dar si st,ruitor :si 3a st;rni partenera1 care se 3a l,sa prins, :n 6ocul 0lirtului< %otent si interesat de sen9ualitate1 caut, s, se :mplineasc, si s,-si asigure stabilitatea si din acest punct de 3edere< %retinde 0idelitate1 si nu de multe ori 3a 0i :n0ierb;ntat :n partidele con6ugale< !emeia din 9odia )ac

-ste 0eminitatea :ntruc=ipat,< Sensibil,1 atracti3,1 exuberant, si sentimental,1 este di0icil de cucerit pentru c, tine su0icient de mult la independenta ei< >si alege cu gri6, partenerul1 la care 3a aprecia 0rumusetea1 :ns, nu se 3a ori numai la aceasta pentru c, nu :i st, :n 0ire s, se opreasc, la primele impresii< Seduc,toare1 distins, si pasional,1 este capabil, de un de3otament impresionant 0at, de 0amilia ei< Aprecia9, corectitudinea si onestitatea1 si nu agrea9, indiscretiile si comentariile despre 3iata sa 0amilial, si amoroas,< +ine la stabilitatea cuplului si este interesat, de o 3iat, armonioas,1 unde 3rea s, discute de la egal la egal cu partenerul s,u si s,-i 0ie recunoscute calit,tile< Se 3a implica cu pasiune si dinamism :n toate problemele 3ietii de 0amilie si nu 3a pregeta :n a re9ol3a probleme casnice sau de alt, natur,< -ste o companie adorabil, si plin, de 3oiosie1 moti3e pentru care 3a 0i apreciat, de toti cei cu care 3ine :n contact< $un, gospodin, si organi9atoare a reuniunilor 0amiliale1 3a 0ace ca domiciliul s,u s, 0ie des 3i9itat de rudele si apropiatii s,i< +ine sa re9ol3e :n 0amilie ne:ntelegerile si discutiile< -ste iubit, de copii s,i pentru c, le 3a acorda :ncredere si 3a discuta cu ei ca si cu niste oameni adulti< Nu optea9, pentru 3iolent, :n educarea celor mici si se 3a interesa :ndeaproape de e3olutia lor< 'opiii s,i 3or aprecia spiritul s,u desc=is precum si gri6a ce le-o poart,< 'el care a :nt;lnit o 0emeie )ac1 si aceasta :l place1 trebuie s, 0ac, primul pas< -ste interesat, de deliciile si exuberantele erotice1 si 3a 0ace totul pentru ca ea si partenerul ei s, se simt, satis0,cuti< -ste pasional,1 supus, si sen9ual,< Nu se 3a sustrage de la 6ocuri amoroase ci se 3a do3edi 0rem,t,toare1 plin, de a0ectiune< %oate 0ace partide reusite cu nati3ii din 9odia %estilor1 Scorpionului1 +aurului1 (eului1 !ecioarei< 'opilul din 9odia )ac -ste 0oarte problematic si necesit, un tratament deosebit< Are ne3oie de a0ectiune si de :ncura6,ri permanente pentru a se simti con0ortabil< %oate :nt;mpina probleme :n comunicare si 3a di0icil pentru el s,-si :mp,rt,seasc, nedumeririle si problemele< Se simte terori9at atunci c;nd se r,steste la el sau i se aplic, corectii si 3a a3ea tendinta s, se i9ole9e< e obicei este ascultut,tor si cooperant1 si se 3a simti recompensat de aprecierile po9iti3e ale celorlati< atorit, comportamentului s,u re9er3at nu se 3a impune ca lider :ns, 3a 0i c,utat pentru ideile si s0aturile sale deosebite< >i place s, mearg, la scoal, pentru c, este interesat de cunoasterea lucrurilor si a 0enomenelor1 si mai ales pentru c, nu 3rea s, 0ie :n urma celorlati< -ste perse3erant si prietenos1 mai ales cu cei discreti1 cu care simte c, are o sensibilitate comun,< -0orturile sale trebuie s, 0ie apreciate la ade3,rata lor 3aloare si :n mod constant pentru a crea o punte de comunicare cu acest nati31 si pentru a nu-l 0orta s, se i9ole9e si s, se :nc,p,t;ne9e< Se0ul din 9odia )ac %onderat1 muncitor si precis1 3rea ca disciplina adoptat, de el s, 0ie urmat, si de colaboratorii s,i< eoarece una din preocup,rile sale o repre9int, o situatie 0inanciar, c;t mai bun,1 3a lupta din greu pentru a se impune si 3a munci din r,sputeri pentru a-si p,stra po9itia si pri3ilegiile dob;ndite< &rea ca cei cu care lucrea9, s, 0ie 0ideli companiei1 urm,rind :ndeaproape e3olutia 0iec,ruia< 'ontabili9ea9, e0ortul depus si bene0iciile aduse de 0iecare anga6at< Nu suport, ca po9itia si reali9,rile sale s, 0ie contestate1 si se poate mani0esta re3ansard cu cei care au :ndr,9nit asta< Nu se 3a impune dac, 3a adopta o po9itie oscilant, si 3a 0i necomunicati3 cu colegii s,i de lucru< e obicei1 este corect :n e3aluarea per0ormantelor si 3a compensa reali9,rile deosebite< %rintre pasiunile caracteristice nati3ilor acestei 9odii se num,r, colectionatul< %oate opta pentru o carier, :n stiinte umaniste 2istorie1 stinte politice1 drept4< %entru c, ador, s, cunoasc,

lumea1 poate s, aib, succes :n domenii care au leg,tur, cu aceast, pasiune: transporturi1 geogra0ie-geologie1 relatii internationale1 etc< Subalternul din 9odia )ac &rea din toat, inima s, se impun,1 asa c, nu 3a agrea po9itiile in0erioare ale ierar=iei pro0esionale< esi se distinge prin atasament si initiati3,1 i se 3or reprosa caracterul acid si tendinta de suprae3aluare< Nu accept, s, se amestece nimeni :n 3iata sa personal, si nici s, r;d, pe seama lui< etest, s, se simt, ridicol< (upt, pentru asigurarea propriului con0ort dar mai ales pentru cel al 0amiliei sale<

)ac - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 22 iunie - 1 iulie 4 -ste 0amilistul prin excelent,1 care se 3a dedica c,minului si apropiatilor s,i< -ste bla6in1 melancolic si tandru1 reusind s, impresione9e prin caracterul s,u molcom< Se 3a delecta prin regi9area unor 0arse 0oarte reusite si de bun gust1 asa c, cei care i-au picat :n plas, nu-i 3or purta ranc=iun, ci se 3or amu9a la 0el de copios ca si el< &a 0i bucuros s, p,stre9e armonia cadrului con6ugal1 si :si 3a pune la contributie imaginatia pentru a-si 0ace 0ericit, consoarta si pentru a-i 0ace cele mai pl,cute surpri9e< &iata cu el nu este monoton, pentru c, este interesat tot timpul de nou si de 3ariatie< 22 iunie: -ste dinamic si st,p;n pe sine1 si nu se 3a l,sa p;n, ce nu a dus la bun s0;rsit ceea ce si-a propus< -ste un bun pro0esionist si nu are orgolii exagerate< 23 iunie: 23 iunie: 'apricios si nedecis1 3a oscila mereu :n alegerea propriului s,u drum< ';nd 3esel si optimist1 c;nd t,cut si retras1 3a 0i destul de greu de multumit< Nu are un trend po9iti31 dar se poate implica mai mult :n acti3itatea sa pro0esional,< 2E iunie: ac, ar 0i dup, el1 toate se :n3;rtesc :n 6urul lui pentru c, el este centrul uni3ersului< +enace si altruist1 se 3a implica :n protectia celor ne3a0ori9ati1 si poate 0ace carier, :n domeniul drepturilor omului< 2F iunie: -ste omul a c,rei 0at, este :mp,rtit, :n dou,: una 3esel, si alta trist,1 dar nu 3ei sti nicioadat, pe care si-o arat,< -ste un prestidigitator remarcabil1 care 3, poate uimi cu capacitatea lui de imitare1 asa c, nu-l penali9ati pentru 0arsele pe care le pune :n scen, pentru c, asta este 3iata lui: exoticul< 27 iunie: -ste preocupat de tot ce :nseamn, realitatea :ncon6ur,toarepe pe care o 3a studia cu pasiune< Spirit sintetic1 se poate e3identia datorit, talentului :n artele 0rumoase1 pentru c, retine esentialul din lucruri si oameni< 28 iunie: Se arunc, cu capul :nainte1 si :si ia masuri de protectie de 0oarte putine ori< Nu este potri3it pentru sectorul 0inaciar1 pentru c, este :n stare s, 0ac, in3estitii nerentabile< -ste recomandabl s, 0ie mai prudent si s, se consulte cu colegii s,i< 2" iunie: +endinta lui de a se plasa :n centrul atentiei :i poate aduce mari pre6udicii< 'u toate micile sau marile lui de0ecte are toate sansele de a iesi :n3ing,tor din orice con0lict1 c,ci este 0oarte inteligent< 29 iunie: )e9er3at si intro3ertit 3a a3ea reale probleme de comunicare< Are ne3oie de prieteni ade3,rati care s,-l :nteleag, si s,-l sustin,1 pentru c, nu de putine ori 3a a3ea intentia de a se i9ola atunci c;nd 3a crede c, a 0ost bruscat< 30 iunie: %oate reactiona 3iolent atunci c;nd este c,lcat pe coad,1 mai ales pentru c, nu

agrea9, reprosurile< +ine s,-si expun, :ntodeauna propriile p,reri si nu este desc=is discutiilor1 mai ales c;nd i se demonstrea9, precaritatea lor< 1 iulie: %oate 0i luat drept nai31 moale si c=iar de mod, 3ec=e1 :ns, 3orbele si 0aptele sale sunt 0oarte expresi3e< esi este destul de des ironi9at1 3a a3ea t,ria de a se impune prin proprile sale 0orte< Al doilea decan 2 2 iulie - 12 iulie 4 Nu are :ncredere :n ceilalti si 3a 0i suspicios la orice comentariu asupra lui< -ste lucid1 aprecia9, corect realit,tile umane si se poate reali9a ca om de a0aceri< %retinde 0idelitate :n relatiile cu ceilati1 c=iar dac, uneori 3a 0olosi un limba6 nu tocmai decent< -ste greu de dep,sit si con3ins c,1 din c;nd :n c;nd1 si el mai greseste< Nu 3, l,sati usor :nselati de 9;mbetul s,u ironic si malitios1 pentru c, aceasta este masca pe care o 0oloseste pentru protectia proprie< 2 iulie: Nestatornic si liberin1 se 3a implica cu pasiune :n orice relatie< &a 0ace o c,s,torie din interes care s,-l a6ute s, urce pe scara social, c;t mai sus cu putint,< etest, sentimentalismele ie0tine< 3 iulie: inamic si :ntreprin9,tor1 nu se 3a da :n l,turi de la nici o expeditie sau a3entur, de orice 0el< in acest moti3 are ne3oie de un partener care s,-i :nteleag, dorintele si s,-i respecte libertatea< E iulie: Incisi3 si r,9boinic1 crede c, are ce3a de :mp,rtit cu toat, lumea< Nu este impresionat dec;t de ne3oile proprii prea putin p,s;ndu-i de ce 0ac cei din 6urul s,u< Are o p,rere bun, despre sine1 si 3a contracara orice critic, adus, lui c=iar dac, este real,< F iulie: -ste un tip muncitor si 3a depune un e0ort deosebit pentru a-si reali9a 3isurile< '=iar dac, este pus :ntr-un loc1 considerat de apropiati ca nepotri3it1 prin temeritatea sa 3a c,uta s, dep,seasc, aceste greut,ti< 7 iulie: %asiunile artistice nu r,m;n doar idealuri1 pentru c, ceilalti au ne3oie de 0rumos< istinctia si desc=iderea lui :l pot a6uta s,-si :mplineasc, dorintele1 c=iar dac, la un moment dat1 ele pot p,rea utopice< 8 iulie: +entat s, se retrag, :n solitudine1 3a reali9a c, pentru a 0i cu ade3,rat om trebuie s, relatione9e cu semenii s,i< '=iar dac, este intro3ertit si discret1 tocmai aceste de9a3anta6e1 :n opinia lui1 pot s, constituie atuurile proprii< " iulie: )a0inat si preocupat de 0rumos1 nu poate g,si o reali9area mai mare dec;t :n calitate de 0ilantrop< Iubeste distinctia si este atras ire9istibil de armonie si permanent,< 9 iulie: Simte ne3oia s,-si impun, propria autoritate si conceptie de 3iat,< &a a3ea succes numai dac, 3a renunta la cerintele sale1 uneori excesi3e si extra3agante< %restigiul s,u 3a creste si 3a 0i apreciat dac, nu 3a uita c, e totusi un om< 10 iulie: +emperamental si entu9iast1 este ner,bd,tor s, se implice aproape :n orice< -securile sunt inerente :n acest ca91 dar acest lucru nu :nseamn, c, nu se poate pune ba9, pe el sau c, este neserios< 11 iulie: Se poate 0olosi cu nonsalant, de buna-credint, a celor cu care 3ine :n contact :ns, nu trebuie s, abu9e9e pentru c, oric;nd roata se poate :ntoarce si 3a trebui s, returne9e o parte din pri3ilegiile obtinute< 12 iulie: -ste atr,g,tor iar compania lui este una din cele mai dorite si c,utate< -ste desc=is si pl,cut ca interlocutor1 iar ideile si capacit,tile sale analitice :l 3or 0ace remarcat< Al treilea decan 2 13 iulie - 22 iulie 4 -ste un om de :ncredere1 c,ruia puteti s, 3, con0esati si care stie s, 0ie discret< -ste oarecum paradoxal pentru c, desi se poate apela 0,r, restr;ngeri la a6utorul s,u iar usa casei sale este :ntotdeuna desc=is,1 este un indi3id c,ruia :i place solitudinea si linistea< -ste preocupat de latura e9oteric, a 3ietii si de misterele lumii< >si 3a cauta cu r,bdare partenerul dorit pentru c,

doreste ca maria6ul s,u s, 0ie armonios si s,-l :mplineasc,< 13 iulie: -ste dependent de cei din antura6ul s,u1 si poate c, ar trebui s, aib, mai mult, :ncredere :n propriile sale 0orte< Se simte st;n6enit atunci c;nd este admonestat si accept, discutiile constructi3e< 1E iulie: Nu 3rea sau nu poate s,-si m,rturiseasc, 0r,m;nt,rile< Are o bun, p,rere despre sine1 iar asta :l 3a a6uta s, dep,seasc, barierele din 3iat,< -ste inteligent1 iar intuitiile sale se con0irm, de cele mai multe ori< 1F iulie: Nu stie prea bine ce 3rea1 deci :n consecint, nu stie pe ce s, se axe9e< -ste ne:ntrecut :n 0,urirea de planuri si proiecte care s,-l propulse9e1 :ns, 3iata nu este 0,cut, numai din 3isuri si sperante1 mai are ne3oie si de cine3a care s, le pun, :n practic,< 17 iulie: -ste nestatornic si :mpr,stiat1 nereusind s, se 0ac, apreciat< Se simte i9olat si persecutat1 :ns, nu constienti9ea9, c, inconstanta sa este generatoare de de9am,giri< 18 iulie: -ste pragmatic si preocupat excesi3 de bun,starea material,< >ntruc=iparea ade3,rata a laturii p,m;ntesti a )acului1 ceea ce :l interesea9, este doar bene0iciul personal< Nu are prea multi prieteni si nu se poate spune c, ceilati se dau :n 3;nt dup, el< 1" iulie: Nu se teme de pro3oc,ri1 de orice 0el ar 0i ele< %oate 0i apreciat ca 0iind nes,buit si imprudent1 moti3 de aprinse discutii cu cei din 6urul s,u1 :ns, temeritatea sa :l 3a a6uta s, dep,seasc, momentele di0icile< 19 iulie: Inteligent1 :ns, - :n acelasi timp - plin de sine1 se 3a impune pentru c, 3a sti s, 0ructi0ice oportunit,tile< Se 0oloseste de oamenii cu abilitate urm;rind s,-si ating, scopurile< %osed, o mare putere de atractie1 iar camara9ii s,i :l 3or recunoaste ca un ade3,rat lider< 20 iulie: 'rede c, tot ce 9boar, se m,n;nc, si aceast, nai3itate este taxat, 0rec3ent de cei cu care 3ine :n contact drept prostie< Se 3a dedica partenerului s,u si nimic nu-l 3a :mpiedica s, :ncerce s,-i o0ere acestuia con0ortul material si a0ecti3 pe care acesta si-l doreste< 21 iulie: -ste intuiti3 si practic1 :ncerc;nd s, p,trund, :n misterele 3ietii< &a :ncerca s,-si explice siesi si celorlati minunatele legi ale naturii1 aceea sub a c,rei obl,duire ne a0l,m cu toti< 22 iulie: >nc,p,t;nat si greu de cap1 3a 0i di0icil de agreat de ceilalti< Nu accept, s, 0ie mustrat c=iar dac, stie c, a gresit1 si 3a a3ea tot timpul ce3a de comentat atr,g;ndu-si nemultumirile se0ilor care au impresia c, 3rea s, le submine9e autoritatea<

(eu - /odia
23 iulie - 22 august
Semn de 0oc 0ix1 2stabil41 masculin 2extro3ertit41 gu3ernat de Soare &erbu1 caracteristic: 5a 3rea5 ominanta: creati3itatea si imaginatia Atuuri: genero9itatea si entu9iasmul %iatra norocoas,: rubin Metal: aur 'uloarea norocoas,: galben1 orange /iua norocoas,: s;mb,ta 'i0re norocoase: 11 "1 10 (ocurile norocoase: orase 0oarte mari1 spatii desc=ise )epre9ent;nd cel de al cincilea semn 9odiacal1 (eul este gu3ernat de Soare si acest lucru este sesi9at imediat< (a 0el ca si Soarele1 considerat :n mitologie centrul uni3esului1 (eul simte c, este centrul uni3ersului si totul trebuie s, se roteasc, :n 6urul s,u< Semnul a0lat :n opo9itie cu

(eul este &,rs,torul si :n timp ce acesta este preocupat de bun,starea celorlalti1 de ideea de colecti3itate la (eu se mani0est, din plin egocentrismul1 pentru el cont;nd propria personalitate si bun,stare< Ambitios si plin de energie1 (eul are ne3oie s,-si g,seasc, un mediu care s,-i stimule9e creati3itatea si :n care s,-si poat, pune :n 3aloare calit,tile de care este constient< !orta de con3ingere si 3ointa de 0ier tipice 9odiei le 3a pune :ntotdeauna :n slu6ba unor idealuri nobile pentru c, ceea ce contea9, pentru el cel mai mult este ade3,rul si dreptatea pentru care e :n stare s, mearg, p;n, :n p;n9ele albe< !oarte orgolios :si doreste s, 0ie tratat ca un rege si ceilalti s,-l asculte< %osed, o energie 0i9ic, si psi=ic, urias, care-l 0ac s,-si duc, :ntodeauna la :ndeplinire planurile< Ambitia si :ncrederea :n 0ortele proprii spri6inite de o puternic, personalitate pe care stie s, si-o pun, :n e3ident, :l 3or conduce spre o carier, str,lucit, indi0erent de domeniul abordat< intre toate semnele 9odiacale1 (eul este cel care dispune de certe calit,ti actoricesti1 0iind o 0igur, teatral, si c=arismatic, care-i atrage pe ceilalti ca un magnet< (a popularitatea de care se bucur, contribuie umorul s,u si altruismul de care d, do3ad,< Iubeste oamenii si simte ne3oia s, 0ie :n permanent, :ncon6urat de acestia si desi este 0oarte egocentric poate 0i :n acelasi timp generos si a0ectuos :n mani0est,rile sale< -ste inteligent dar uneori temperamentul impulsi3 :i poate crea probleme pentru c, nu suport, 6um,t,tile de m,sur, iar ceea ce detest, cel mai mult este incompetenta1 lasitatea si minciuna< >n relatiile cu cei din 6ur poate 0i c;teodat, cam nai3 dar are noroc si se descurc, :n orice situatie< >i place s, 0ie primul :n orice 0ace si este cu sigurant, semnul 9odiacal care are calit,ti :nn,scute de lider< emn de :ncredere si bun organi9ator1 sociabil si comunicati31 :i place s, tr,iasc, bine si are toate sansele s, reuseasc, acest lucru< Idealul (eilor este s, de3in, cunoscuti de toat, lumea si at;t timp c;t sunt :n centrul atentiei se simt excelent iar lucrul acesta :i conduce spre succes< Se a0irm, prin propriile 0orte si dorinta de a obtine 3ictoria1 dublat, de o 3oint, de neegalat :l a6ut, s, re9iste :n conditii oric;t de 3itrege< Memoria excelent,1 modul de a g;ndi practic si intuitia 3in de asemenea :n spri6inul lui si 0ac din el o persoan, de in3idiat< Se poate c;teodat, s, reactione9e exagerat :n 0ata unui obstacol1 dar 0elul lui decis si optimist de a 3edea lucrurile la care se adaug, m;ndria si :nc,p,t;narea :l determin, s, nu abandone9e si s, :ncerce s, resol3e totul singur 0,r, a cere a6utorul cui3a< 'a semn de 0oc care se respect,1 caracteristica lui este de a actiona mai :nainte de a anali9a situatia< &rea s, tr,iasc, 3iata cu entu9iasm1 pentru el momentul de acum contea9,1 nu ce a 0ost sau ce 3a 0i< Idealist1 pasional1 cald si sensibil1 nu tine cont dac, ceea ce 3rea el este posibil sau nu< 'u toate c, mereu pare sigur de sine :i este team, c, ceilalti l-ar putea critica sau1 mai r,u1 c, ar 0i ridicol< Are ne3oie :n permanent, de atentia celor din 6ur si 3or 0i destui cei care s,-i 0late9e orgoliul1 spun;ndu-i c, este cea mai 3esel,1 dr,gut, si atr,g,toare 0iint, pe care au :nt;lnit-o dar acestia nu urm,resc de 0apt dec;t s, pro0ite de bun,tatea si genero9itatea (eului< !oarte risipitor1 nu e9it, s,-si c=eltuiasc, toti banii pentru a-si satis0ace capriciile si pentru a do3edi celorlati de ce sunt :n stare1 impresion;ndu-i< >si doreste at;t de mult s, primeasc, complimente din partea tuturor si c=iar dac, :si d, seama c, aceste complimente nu sunt dec;t linguseli nu se sup,r,< ac, nu se simte apreciat se :nc=ide :n sine :nsusi si de3ine agresi3 cu cei din 6ur< Nu are r,bdare s,-i asculte pe ceilalti si nici nu se poate controla mai ales c, are tendinta de a dramati9a si con3ins cum este c, are :n permanent, dreptate 3a :ncerca s,-si con3ing, antura6ul c, lucrurile stau asa cum spune el< >n atitudinea lui predomin, eleganta si un aer usor ostentati3< %oate p,rea inaccesibil si arogant dar cu toatea acestea este departe de a 0i un bloc de g=eat,< impotri3,1 are toate calit,tile pentru a atrage partenerii de sex opus1 prin 0elul :n carea arat, si se misc,< +r,s,turile lui sunt 0oarte bine conturate iar dincolo de pri3irea lui poti simti puterea pe care o dega6,< Nu-si ascunde sentimentele niciodat, si :i 3a molipsi si pe ceilalti cu mani0est,rile lui

de bucurie sau de m;nie< >n permanent, :ncordat pentru c, (eul este o persoan, acti3,1 gata s, 0ac, 0at, oric,rei situatii< Are re0lexe rapide si gesticulea9, mult pentru c, 3rea s, impresione9e dar si s, se impun, oricum1 oricui si oric;nd<

(eu - e0ecte
Nu stie s, 0ac, compromisuri1 consider;nd :ntodeauna c, el are dreptate1 ceea ce :l 0ace s, 0ie nesu0erit< )eplicile malitioase si aroganta a0isat, :i poate irita pe cei din antura6ul s,u dar acest lucru nu-l interesea9, pe nati3ul (eu< Are o p,rere prea bun, despre el si este 0oarte m;ndru1 nerecunosc;ndu-si niciodat, greselile< 'omportamentul in0lexibil si tendinta de a despica 0irul :n patru :i atrag critici din partea celorlalti1 lucru pe care nu-l suport,< 'eea ce contea9, din punctul lui de 3edere este propria p,rere1 0,c;ndu-l s, par, :n oc=ii celorlalti egoist si l,ud,ros<

(eu - Sanatate
'a puncte sensibile1 cei mai multi (ei au probleme cu spatele si capul< >si suprasolicit, organismul si din aceast, cau9, au probleme cu circulatia1 sunt =ipertensi3i si aceasta datorit, 0elului lor de a 0i1 a implic,rii maxime pentru a-si :ndeplini planurile< Niciodat, nu se 3a pl;nge c, este obosit sau c, :i este de a6uns1 el se a0l, :ntr-o permanent, stare de agitatie< Are noroc pentru c, :n general dispune de o s,n,tate de 0ier si de o energie c3asi-inepui9abil, ceea ce :l a6ut, s, 0ac, tot ceea ce si-a propus< in cau9a dramatismului lor pot a6unge neurastenici1 dar ceeace :i :ngri6orea9, cu ade3,rat nu este boala :n sine ci 0aptul c, aceasta I-ar putea :mpiedica s, probe9e de ce sunt :n stare prin actiunile lor<

(eu - Sexualitate
esi :ntretine relatii 0oarte bune cu cei cu care 3ine :n contact1 pentru c, nu se poate d,rui total din punct de 3edere a0ecti3 s-ar putea s, se c,s,toreasc, t;r9iu sau deloc< !oarte complicat :n relatiile sale1 se poate :nt;mpla s, se :ndr,gosteasc, la prima 3edere dar totul s, 0ie doar un simpu 0oc de paie si (eul s, porneasc, :n c,utarea unei noi a3enturi< Nu este super0icial1 numai c, se implic, 0oarte greu :ntr-o relatie1 dar atunci c;nd o 0ace totul pentru el de3ine 0oarte serios A 3rea totul sau nimic si pasiunea lui ardent, s-ar putea s,-l copleseasc, pe cel,lalt< 'eea ce nu suport, :ntr-o relatie este minciuna si tr,darea din partea partenerului si pe c;t de :ndr,gostit a 0ost1 dragoste mani0estat, si prin genero9itatea si :n0l,c,rarea cu care :ncon6oar,

persoana iubit,1 pe at;t de intolerant si neiert,tor 3a de3eni< Nati3ul (eu simte ne3oia :n permanent, s,-i 0ie =r,nit orgoliul leonin si de aceea dac, doriti s,-l cuceriti si mai ales s,-l p,strati nu 3, s0iiti s,-i 0aceti complimente A nimic nu o s,-i plac, mai mult pentru c, el crede c, merit, tot ce e mai bun< e asemenea :l interesea9, sc=imbul de idei pentru c, el are p,reri personale pe care trebui s, le :mp,rt,seasc,< &eti descoperi :n el o latur, dominatoare1 c=iar tiranic,1 dar :n acelasi timp bl;nd,1 cald, si calin,1 gata s, 3, satis0ac, orice dorint,< 'ere de la partenerul s,u 0idelitate1 dar detest, accesele de gelo9ie pentru c, din punctul lui de 3edere odat, ce s-a implicat serios :ntr-o relatie 3a r,m;ne credincios1 c=iar dac, :n drumul lui apar si alte posibile a3enturi< !emeia (eu obtine :ntotdeauna ceea ce 3rea< >n materie de sex un b,rbat trebuie s, tin, cont de pretentiile ei1 pentru c, :i place s, domine< >i place s,-si impun, propriile reguli p;n, si :n materie de sex< %lin, de pasiune1 temperamental,1 3rea s, plac, si acord, mult, atentie :n pri3inta 0elului :n care arat,< Ador, sc=imbarea si lucrul pe care-l detest, este monotonia1 care o deprim,< (a 0el ca nati3a1 nici b,rbatul nu suport, s, i se impun, o anume conduit, :n relatiile sale< , do3ad, de tandrete si sensibilitate dorind din tot su0letul s,-si satis0ac, partenera< Aprecia9, partenerele cu o personalitate la 0el de puternic, ca a lui :ncerc;nd totodat, s, le domine prin 3irilitatea sa<

(eu - A3erea
*eneros cu sine :nsusi si cu ceilalti1 nu urm,reste s, str;ng, bani albi pentru 9ile negre1 dorind doar s,-si satis0ac, micile capricii iar prin c=eltuielile pe care le 0ace :ncearc, doar s,-si 0ac, 3iata mai 0rumoas,< !ace cu pl,cere cadouri celor dragi1 important 0iind 0aptul ca acestia s, se simt, bine si s, :mpart, bucuria cu el< Stie s, c;stige bani pentru c, indi0erent de domeniul abordat lucrea9, bine si r,splata 3a 0i pe m,sur,< Nu :si 0ace probleme din cau9a banilor si nici nu are de ce1 pentru c, niciodat, nu-i 3or lipsi1 norocul 0iind de partea sa< 'eea ce urm,reste de 0apt este o carier, solid, care s,-l impun, :n 0ata celorlalti si s,-i aduc, si bani1 bine:nteles<

(eu - Iposta9e
$arbatul din 9odia (eu !oarte m;ndru de 0elul :n care arat,1 - de obicei b,rbatii (ei sunt :n9estrati cu un 0i9ic atr,g,tor - orgolios si plin de sine atrage persoanele de sex opus1 a3;nd multe a3enturi la acti31 doar din dorinta de a 0i admirat< -ste 0oarte inteligent dar si cam :ng;m0at din p,cate1 de0ect care :l poate trans0orma :ntr-un indi3id 0,r, scrupule< Se eri6ea9, :n lider oriunde s-ar a0la1 :n 0amilie sau :n antura6ul s,u< Are 0ort, de con3ingere si stie o multime de lucruri cu care :si uimeste prietenii< orinta lui de a tr,i 3iata intens si de a 0i adulat de ceilalti :l 0ac s, duc, lucrurile la extrem< Se :mbrac, extra3angant1 :si c=eltuieste toti banii la petreceri1 pro3oac, scandaluri1 bea p;n, c;nd cade sub mas, si totul nu pentru c, :i place1 ci pentru a-i impresiona pe ceilalti< >n 0amilie 3rea sa 0ie nr< 11 el este capul 0amiliei si lui trebuie s, i se dea ascultare< &a 0ace orice

sacri0icii pentru 0amilia sa1 pentru ca acesteia s, nu-i lipseasc, nimic< -ste cald si :nteleg,tor1 :ncerc;nd s,-i prote6e9e pe cei apropiati lui 0,r, a de3eni posesi3 pentru c, :n primul r;nd 3rea s, se simt, el :nsusi liber< Sotia lui trebuie s, 0ie o 0emeie 0rumoas, si cu mult bun simt pentru a nu :ncerca s,-i submine9e autoritatea< Nu admite s, 0ie contra9is si odat, ce a =ot,r;t :ntr-un anume 0el asa r,m;ne< incolo de aparentele explo9i3e si temperamentul 3ulcanic se ascunde :ns, singur,tatea si mai ales teama c, i-ar putea de9am,gi pe ceilalti< !emeia din 9odia (eu Inteligent, si plin, de 0armec1 nu are probleme :n a-i cuceri pe repre9entantii sexului opus si :si doreste l;ng, ea un b,rbat puternic< &a a3ea putine prietene 0emei deoarece st;rneste in3idii datorit, 0elului :n care arat, si :i cucereste pe b,rbati< !oarte orgolioas, si plin, de :ncredere :n 0ortele sale1 :si doreste o dragoste pro0und,1 dar este constient, c, este inutil s,-l astepte pe !,t-!rumos1 care s, o :nteleag, si s, o iubeasc, asa cum 3isea9, ea< %entru o (eoaic, contea9, 0oarte mult aspectul exterior1 =ainele scumpe1 bi6uteriile si nu 3a e9ita s, le etale9e ori de c;te ori 3a a3ea oca9ia< >n dragoste este 0oarte pretentioas, si 3a g,si 0oarte greu un b,rbat care s,-i satis0ac, toate pretentiile< &rea s, 0ie :n permanent, admirat, si :ncon6urat, de oameni care s,-i 0ac, complimente< esi se :ndr,gosteste greu1 atunci c;nd o 0ace se trans0orm, :n 0emeia cea mai tandr, si a0ectuoas,< -ste sotia ideal, pentru un b,rbat ambitios1 pentru c, 0emeia (eu este spri6inul ideal pentru partenerul s,u :n tot ceea ce 3rea acesta s, reali9e9e< >si iubeste copii 0oarte mult1 r,s0,t;ndu-i exagerat1 prin 0aptul c, le o0er, o 3iat, de lux1 mult, libertate si mult, dragoste matern,< Nu-si 3a pierde pea mult timp pentru a le 0ace educatie 0iind o 0ire independent, care tine 0oarte mult la libertatea sa< %e ansamblu este genul de 0emeie original, care stie ce 3rea de la 3iat,< 'opilul din 9odia (eu Orgoliul caracteristic se mani0est, :nc, din 0raged, copil,rie1 copilul (eu nesuport;nd s, 0ie admonestat sau criticat :n 0ata unor straini< >n antura6ul s,u1 bine:nteles c, este se0 pentru c, este generos si :ntodeauna prietenii stiu c, pot conta pe el< -ste din 0ire curios1 niciodat, multumit cu ceea ce stie1 dorind s, cunoasc, c;t mai multe si s, se per0ectione9e< &esel1 exuberant1 0oarte acti31 :si ascunde cu abilitate emoti3itatea si teama c, ceilalti s-ar putea :ndoi de calit,tile sale< -ste inutil ca p,rintii s, :ncerce s,-l educe 0olosind 0orta pentru c, se 3a :nc,p,t;na si mai mult :n con3ingerile sale si atunci dintr-un copil dr,gut si a0ectuos se 3a trans0orma :ntr-un rebel de nest,p;nit< ac, este :ncon6urat de a0ectiune si tratat cu :ntelegerea pe care crede el c, o merit, are toate sansele s,-si pun, :n 3aloare c;t mai bine calit,tile< Se0ul din 9odia (eu Incontestabil1 (eul are calit,ti nati3e de lider si :n spri6inul acestor a0irmatii se pot enumera calit,ti cum ar 0i: puternica :ncredere :n sine1 simtul organi9atoric1 3ointa de 0ier si c=arisma cu care :i cucereste pe ceilalti< Stie s, se pun, :n situatii 0a3orabile iar 0armecul si optimismul de care d, do3ad, :l 0ac s, aib, succes iar popularitatea lui s, 0ie :n permanent, crestere< >n relatiile cu anga6atii si colaboratorii s,i este 0oarte exigent1 dar :n acelasi timp 0oarte generos< >i este greu s, recunoasc, c, uneori subordonatii s,i pot a3ea idei mai bune dec;t ale sale dar 3a tine cont :ntotdeauna de p,rerile lor1 0iind corect si r,spl,tindu-i1 uneori mai mult dec;t merit,1 pentru c, 3rea s, lase o impresie bun,< -ste 0oarte m;ndru1 nu accept, criticile si doamne 0eresteC s, te :ndoiesti c, deci9iile luate de el

nu sunt tocmai cele mai corecte< Aprecia9, un subaltern cu simtul umorului1 dinamic1 ordonat si spiritual1 care stie s,-i 0late9e orgoliul< &a practica meserii care s,-i pun, :n 3aloare calit,tile si pe care exercit;ndu-le s, se a0le :n centrul atentiei tuturor1 s, culeag, aplau9e la scen, desc=is,1 s, 0ie admirat si s, repre9inte un ade3,rat exemplu pentru ceilalti Subalternul din 9odia (eu '=iar si :n situatia de subaltern1 (eul :ncearc, s,-si mani0este rolul de conduc,tor< inamismul s,u si-l 3a pune :n slu6ba unui singur ideal1 acela de a a3ansa c;t mai repede si de aceea 3a 0ace mari e0orturi pentru a do3edi de ce este :n stare1 con3ing;ndu-i pe ceilalti c, merit, s, 0ie se0< !oarte greu se acomodea9, cu o po9itie in0erioar,1 s, primeasc, ordine sau s, suporte autoritatea altei persoane< 'eea ce :l deran6ea9, cel mai mult este nerecunoasterea meritelor sale< 'onstiincios :n ceea ce pri3este pro0esia sa1 nu-i place sa-si piard, timpul cu 0leacuri pe care le las, :n seama altora< ac, :n postul pe care :l are nu reuseste s, urce pe scara ierar=ic, 3a p,r,si imediat acel post si :si 3a c,uta un altul :n care s, se simt, propriul s,u st,p;n<

(eu - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 23 iulie - 2 august 4 -ste un 3is,tor cu o do9, prea mare de idealism pentru timpul pe care :l tr,ieste< Are o g;ndire ra0inat, si 3a :n3,ta din experientele 3ietii1 3indec;ndu-se pentru totdeauna de nai3itatea din copil,rie< 'am suspicios :n relatiile cu ceilalti1 3anitos1 are o p,rere 0oarte bun, despre sine si nu are r,bdare s,-i asculte pe ceilalti< -ste norocos si 3a reusi s, reali9e9e ceea ce si-a propus< +rebuie doar s, dea do3ad, de ce3a mai mult entu9iasm< 23 iulie: Jot,r;t1 merge p;n, la cap,t1 0,r, s, se abat, din drum< &ointa de 0ier si cinstea de care do3ad, :i cuceresc pe cei din 6ur< 2E iulie: Inteligent si abil1 nu are probleme s,-si impun, propriul punct de 3edere manipul;ndu-i pe ceilalti< Se a0l, :ntr-o permanent, :ntrecere si singurul lucru pe care :l urm,reste cu :nd;r6ire este 3ictoria< 2F iulie: +emperamental si impre3i9ibil1 :i surprinde pe ceilalti cu reactiile sale< Stie s,-si pun, :n 3aloare calit,tile si 3a 0ace orice e0ort pentru a-si atinge scopurile c=iar dac, asta :nseamn, s, 0ac, sacri0icii< 27 iulie: .neori cam indolent si indecis dar tandru si a0ectuos1 :si doreste s, :ntemeie9e o 0amilie cu multi copii pe care s,-i 3ad, str;nsi :n 6urul s,u si de aceea se 3a c,s,tori de timpuriu< 28 iulie: %rudenta si r,badrea este ceea ce :l caracteri9ea9, cel mai bine< -ste putin mai retras 0at, de ma6oritatea nati3ilor dar acest lucru nu-l 3a :mpiedica s, obtin, ceea ce doreste< 2" iulie: -ste posibil s, 0ie de9am,git din cau9a oamenilor care pro0it, de pe urma prea marii lui :ncrederi :n ceilalti< in 0ericire pentru el nu se simte 0oarte a0ectat de acest lucru si :si contiunu, drumul mai departe< 29 iulie: %lin de pasiune1 se aprinde repede dar la 0el de repede se stinge si caut, altce3a< -ste indecis si nici un partener nu i se pare c, ar 0i ceea ce doreste el si atunci mai :ncearc,< 30 iulie: 'am agresi3 si imprudent1 :i uimeste prin 0elul de a reactiona p;n, si pe cei apropiati de su0letul lui< Nu accept, s, 0ie contra9is si 3rea s, urme9e doar calea pe care si-a ales-o 0,r, nici un 0el de inter3entii ale altcui3a<

31 iulie: 'am dur si rigid :n mani0est,rile sale1 cu mult simt practic simte totusi ne3oia s, 0ie spri6init de ceilalti< >i lipseste 3ointa de a se impune prin 0ortele proprii< 1 august: *eneros1 altruist :si c;stig, usor un nume si c=iar dac, d, do3ad, de prea mult, exigent, :n raporturile cu cei din 6ur1 acestia :l aprecia9, pentru ceea ce 0ace< ';teodat, se simte cam singur si ne:nteles< 2 august: Ambitios dar :n acelasi timp 3unerabil1 simte ne3oia s, ascund, acest lucru 0at, de ceilalti si de aceea are un aer misterios< &a cunoaste 0aima dar si dec,derea brusc,< A1 doilea decan 2 3 august - 12 august 4 )ational1 calm1 plin de idei1 spontan1 se 3a a0la mereu :n centrul atentiei1 con3ing;ndu-i pe ceilalti c, cel mai bun este punctul lui de 3edere< >si doreste s, obtin, aprecierea antura6ului stiind c, acest lucru :nseamn, a3ansarea pe scara ierar=ic,< Are impresia c, lui nu i se poate :nt;mpla nimic r,u c=iar dac, ceilalti sunt de alt, p,rere< Nu este r,9bun,tor dar d, do3ad, de 0oarte mult, intolerant, ceea ce :i poate atrage critici din partea celor din 6ur care :l consider, putin cam paranoic< 3 august: &a a3ea :n 3iat, un drum 0,r, obstacole si se 3a bucura de protectie< 'a mani0estare este c;nd calm si supus1 c;nd 0oarte ner3os si cu iesiri necontrolate< E august: Are 0oarte mult, personalitate dar nu 3a reusi s, 0ac, o carier, str,lucit, pentru c, se las, in0luentat de cei din 6ur< -ste 0oarte sensibil si dac, consider, c, a g,sit pe cine3a care s, repre9inte iubirea 3ietii lui nu 3a e9ite s,-i :ndeplineasc, orice dorint,< F august: Nu-si pierde capul :n nici o :mpre6urare d;nd do3ad, de 0oarte mult calm si st,p;nire de sine< Se 3a c,s,tori mai degrab, din interes dec;t din dragoste< 7 august: Sensibil si impresionabil1 spre deosebire de ma6oritatea (eilor :i place s, tr,iasc, mai retras1 departe de lumea de9l,ntuit,< 8 august: %roduce o puternic, impresie celor din 6ur si este genul de persoan, care :ntotdeauna alege pre9entul de team, c, 3iitorul ar putea 0i ne0ast si i-ar anula toate planurile pe care si le-a 0,cut< " august: !oarte de3otati partenerilor de 3iat, c=iar dac, acestia nu merit, :ncrederea pe care el le-o acord,< Su0er, atunci c;nd se simte tr,dat1 mai ales c, ceea ce doreste el este de 0apt s, se simt, :n sigurant, din punct de 3edre a0ecti3< 9 august: %e ansamblu nu 3a str,luci dar este un spirit conciliant si datorit, 0aptului c, posed, 0oarte mult, energie1 ar putea s, o 0oloseasc, practic;nd un sport de per0ormant,< 10 august: >ncearc, s, c,l,toreasc, c;t mai mult si nici un obstacol nu 3a 0i prea greu de trecut pentru el :n dorinta de a-si atinge scopul1 acela de a cunoaste lumea c;t mai bine< 11 august: ac, cei din 6ur nu 0ac e0ortul s,-l cunoasc, mai bine l-ar putea crede un mincinos incurabil dar el 3rea doar s, le c;stige simpatia si s, se a0le :n centrul atentiei< 12 august: >n aparent, 0oarte dur1 are un caracter amabil si re9er3at< Nu posed, destul, 3oint, si acest lucru se 3a re0lecta mai t;r9iu :n planurile :ncepute si abandonate< Al treilea decan 2 13 august - 22 august 4 !ire de lupt,tor cu o existent, agitat,1 dinamic si entu9iast1 ambitios si risipitor1 0,c;nd tot 0elul de excese< 'eilalti se plictisesc repede de lungile lui monologuri despre situatia str,lucit, pe care o 3a dob;ndi1 consider;ndu-l doar un l,ud,ros< 'u conditia s, nu tin, seama de p,rerile lor si s, 0ac, ceea ce si-a propus ar putea a6unge acolo unde si-a propus< 13 august: Impulsi3 si imprudent se ba9ea9, pe a6utorul prietenilor pentru a reusi s, 0ac, ceea ce a :nceput< Ne3oia permanent, de prietenii poate 0i si un =andicap :n momentul c;nd acestia :l 3or p,r,si si el nu 3a mai a3ea pe cine s, se ba9e9e<

1E august: +alent artistic ra0inat care :ns, trebuie sustinut de e0orturi prelungite pentru ca acest talent s, 0ie 3alori0icat< 1F august: Stie s, se impun, ca lider dar :si sacri0ic, 3iata personal, :n 0a3oarea celei pro0esionale si din acest moti3 3a a3ea probleme :n 0amilie care :i 3or 0ace nenum,rate reprosuri< 17 august: &isea9, cu oc=ii desc=isi si datorit, 0irii lui boeme nu :l interesea9, aspectele materiale ale 3ietii de 9i cu 9i si de aceea nu se 3a agita niciodat, s, c;stige bani< 18 august: Abil si plin ce complicatii1 se simte atras de tot ceea ce str,luceste: aur1 bi6uterii< >si doreste un post sigur si bine pl,tit< 1" august: etest, 6um,t,tile de m,sur, si nu este :n stare s, 0ac, compromisuri ceea ce :i 3a creea mari neca9uri din punct de 3edere pro0esional sau sentimental< 19 august: Ambitios dar :n acelasi timp si 0oarte generos1 nu reuseste s, :nteleag, cum pot unii oameni c=iar 0oarte apropiati lui s, pro0ite de bun,tatea lui si atunci se simte 6ignit< 20 august: !ire mai retras,1 introspecti31 sensibil1 pre0er, de cele mai multe ori s, medite9e :n singur,tate1 dorindu-si o existent, calm,1 0,r, a3enturi< 21 august: - :ntotdeauna bine dispus1 plin de 3iat, si :si doreste o 0amilie numeroas,1 cu multi copii care s, 3ad, :n el un patriar=< Nu este 0oarte sigur c, 3a a6unge s,-si :ndeplineasc, dorinta deoarece el caut, mereu ce3a nou si incitat< 22 august: !ace promisiuni pe care nu le 3a onora niciodat,< Are multi pietenii pentru c, stie s, 6ongle9e cu 3orbele si s,-si con3ing, auditoriul cu 0armecul s,u<

!ecioara - /odia
23 august - 22 septembrie
Semn de p,m;nt mobil 2sc=imbare41 0eminin1 intro3ertit1 gu3ernat de planeta Mercur 2aspect nocturn4 &erbu1 caracteristic: 5a anali9a5 ominanta: simtul practic Atuuri: minutio9itatea1 amabilitatea %iatra norocoas,: onix Metal: mercur 'uloarea norocoas,: gri1 galben /iua norocoas,: miercuri 'i0re norocoase: E1 " (ocurile norocoase: t;rguri de pro3incie Al saselea semn al 9odiacului1 !ecioara este gu3ernat, de Mercur ca si 9odia *emenilor ceea ce :i con0er, o disponibilitate aparte pentru anali9, si o 3i9iune pragmatic, asupra 3ietii< Spre deosebire de *emeni1 !ecioara nu se opreste la aspectele super0iciale ale lucrurilor si caut, esenta lor< >n opo9itie cu semnul !ecioarei se a0l, 9odia %estilor iar acest lucru se e3identia9, :n primul r;nd prin 0aptul c, %estilor le place s, se integre9e :ntr-un grup1 au ne3oie ce compania celorlalti1 :n timp ce !ecioara este mai indi3idualist, si pre0er, s,-si asume rolul care i-a 0ost :ncredintat cu responsabilitate< ac, semnele care :l preced sunt axate pe cunoasterea si de93oltarea propriei personalit,ti1 cei n,scuti sub semnul !ecioarei utili9ea9, toate disponibilit,tile proprii pentru a-i a6uta pe

ceilalti< Nati3ul din !ecioar, este 0oarte ordonat< -0icient si =arnic1 are simt practic si o logic, solid,< 'ea mai important, calitate este capacitatea de a anali9a :n pro0un9ime toate aspectele unei probleme< Metodic1 atent la detalii si capabil s, re9iste muncilor de rutin,1 se poate impune :n lumea a0acerilor< !iind un semn de %,m;nt1 nati3ul anali9ea9, lumea cu obiecti3itate si detasare emotional,< e obicei1 nu actionea9, :nainte de a 0i con3ins de utilitatea demersului s,u< %e de alt, parte1 din cau9a meticulo9it,tii poate de3eni pedant1 cic,litor si c=iar ener3antG se poate lansa :n incisi3e ironii1 nes0iindu-se s,-i critice 3e=ement pe cei apropiati< -ste deosebit de interesat de bun,stare< %oate 0i considerat cam a3ar atunci c;nd este 3orba de bunurile pe care le posed, si :i este :n permanent, 0ric, c, s-ar putea s, piard, ceea ce a agonisit< >n a0aceri este a6utat de aceeasi g;ndire practic,: tatonea9, :ntotdeauna terenul1 este sceptic atunci c:nd i se 0ac promisiuni si acord, o deosebit, important, negocierilor< atorit, atentiei acordat, detaliilor1 nu poate 0i altcum3a dec;t per0ectionist< Intr, repede :n panic, atunci c;nd lucrurile nu 0unctionea9, asa cum si-ar dori el< in p,cate1 multi dintre cei care :l :ncon6oar, con0und, dorinta sa de a se autodep,si cu o pedanterie inutil, si excesi3,< %re0er, s,-si petreac, ma6oritatea timpului medit;nd la lucrurile importante pentru el< )areori accept, s, 0ac, lucruri neasteptate care s,-l scoat, din rutin,< %oate p,rea rece si inabordabil din cau9a 0aptului c, impartialitatea de care d, do3ad, nu este perceput, asa cum trebuie1 :ns, tendinta de a critica1 sarcasmul si 9e0lemeaua :i poate deran6a pe ceilalti< esi :ncearc, s,-i domine pe ceilalti1 atunci c;nd reali9ea9, c, atitudinea lui nu este cea mai potri3it, renunt, la tentati3a de a-si impune punctul s,u de 3edere< !oarte modest si emoti3 nu reuseste :ntotdeauna s,-si expun, propria p,rere1 desi dispune de argumente con3ing,toare< Are :ncredere :n instinctele sale1 dar nu actionea9, :ntotdeauna con0orm lor< )eactiile lui pot p,rea :ncete si nesigure1 pentru c, 3in dup, o :ndelungat, anali9,< -ste sensibil la in0luentele exterioare1 intuind cu usurint, mesa6ele negati3e 3enite din partea celorlalti< Acest lucru c=iar :i crea9, stari de indispo9itie care :l 0ac ne0ericit1 si care a0ectea9, relatiile sale cu apropiatii< +imid si cam ner3os :n mani0est,rile sale1 nati3ul este retras si :si doreste s, nu deran6e9e pe nimeni< -ste prea orgolios pentru a cere a6utorul celor din 6ur1 detest;nd s, 0ie comp,timit1 asa c, se str,duieste s, ascund, emotiile :n spatele unei m,sti impenetrabile< atorit, capacitatii sale de a desprinde ideile importante din context1 nati3ul poate impresiona auditoriul 0,r, un e0ort deosebitG datorit, acestor arti0icii reuseste s,-si masc=e9e caracterul s,u intro3ertit1 sensibil si meditati3< >si doreste o 3iata din toate punctele de 3edere linistit,1 e3it;nd s, de3in, patetic< Nu tine s, de3in, un :n0l,carat care trebuie sa cucereasc, inima persoanei iubite sau respectul rudelor< ',minul1 :n opinia lui1 este locul unde se poate retrage dup, con0runt,rile cu problemele cotidiene care din punctul lui de 3edere sunt prea multe si prea grele< Nu poate 0i acu9at c, nu tr,ieste cu intensitate 0ecare clipaG pre0er, s,-si ascund, sentimentele1 s, sa3ure9e :n solitudine bucuriile si s, nu dea curs resentimentelor< ';teodat,1 are sen9atia c, nu poate exprima ade3aratele sale g;nduri si tr,iri su0letesti< %retinde sinceritate apropiatilor si le acord, cu bun,3oint, s0aturi< -ste 0oarte critic si uneori d, do3ad, de cinism :n raporturile cu cei pe care :i consider, mai putin inteligenti dec;t el< !iind 0oarte ner3os1 nati3ul din !ecioar, nu are o constitutie 0i9ic, puternic,1 0iind mai mereu uscati3 si nu 0oarte :nalt< 'eea ce este distincti3 la !ecioare este pri3irea lor inteligent,1 expresia sarcastic,1 rictusul nelipsind din coltul gurii< Sunt genul de persoane care nu :mb,tr;nesc niciodat,1 netr,d;ndu-si dec;t 0oarte rar 3;rsta< Manierat si sobru1 de team, s, nu de3in, ridicol nu-si mani0est, tr,irile ade3,rate control;ndu-se :n permanent,< Misc,rile nati3ului !ecioar, sunt calculate< Mersul este calm iar pasii mici si egali< Nu ridic, dec;t 0oarte rar 3ocea1 tonul s,u calm 0iind mai mult persuasi3 dec;t unul art,gos< -ste o persoan, ordonat,1 prudent, si ec=ilibrat,1 ast0el c, are toate sansele s, urce :n ierar=ia social,<

!ecioara - e0ecte
Are tendinta de a critica :n permanent, iar aprecierile ei de cel mai multe ori malitioase :i irit, din cale a0ar, pe cei care sunt :n 6urul ei< >n plus1 stie s,-si ascund, prea bine sentimentele1 pentru a nu intra :n con0lict cu cei mai temperamentali dec;t ea1 ast0el :nc;t acestia nu stiu niciodat, ce g;ndeste si ce simte de 0apt< ac, a6unge la conclu9ia c, partenerul de discutie nu este pe m,sura pretentiilor sale se plictiseste si nu are remusc,ri :n a-i :ntoarce spatele< Niciodat, nu este multumit de ceea ce 0ace pentru c, este un per0ectionist si nici de ce 0ac ceilalti1 nee9int;nd s,-i critice :n mod desc=is< )eplicile sale ustur,toare s-ar putea s,-i atrag, multi dusmani<

!ecioara - Sanatate
in punct de 3edere 0i9ic este destul de 0ragil si din aceast cau9, se :mboln,3este destul de des1 dar cu toate acestea nu se pl;nge niciodat,1 deoarece consider, c, durerea este ce3a mult prea personal si nu doreste s, 0ie comp,timit de cei din 6ur< -ste o 0ire mai agitat, si din aceast, cau9, su0er, des de migrene1 neurastenii1 boli care a0ectea9, :ntregul organism1 consecintele resimtindu-le mai ales stomacul< 'el mai indicat lucru pentru ei ar 0i s,-si exteriori9e9e sentimentele si :n 0elul acesta energia ner3oas, s-ar disipa mult mai usor si nu s-ar mai simti 0rustati a0ecti3<

!ecioara - Sexualitate
Si :n 3iata sentimental, nati3ul re0u9, s, se implice emotional pentru c, :n 0elul acesta crede el c, si-ar pierde simtul realit,tii la care tine at;t de mult< e aceea de 0iecare data :ncearc, s,-si controle9e pasiunile si s, se detase9e< 'eea ce :l interesea9, :ntr-o relatie nu este de 0apt pasiunea ci respectul1 :ntelegerea1 comunicarea< Si acest lucru trebuie s, 0ie reciproc< >i 3a destul de greu s,-si g,seasc, un partener de 3iat, care s, se :mpace cu 0elul lui de a 0i< %entru c, pre0er, un mod de 3iat, linistit1 0,r, con0licte interioare se 3a :mp,ca cu propria solitudine consider;nd c, este mai con0ortabil< atorit, unui simt de conser3are 0oarte de93oltat1 !ecioara s-ar putea s, par, rece si inabordabil, pentru posibilii parteneri de sex opus< +eama de a nu 0i ridicol1 0olosind cu3inte mari care s, impresione9e partenerul care asteapt, o mani0estare de a0ectiune din partea lui :l 0ac s, se esc=i3e9e si s, adopte o atitudine re9er3at,1 tocmai acolo unde nu ar 0i ca9ul< >n primul r;nd prietenii nati3ului din !ecioar, trebuie sa 0ie caracteri9ati de mobilitate1

nonsalant, si curio9itate pentru c, el este atras de persoanele comunicati3e< >i displac locurile 9gomotoase sau de prost-gust< -ste re9er3at si detest, 3ulgarit,tile de orice natur,< Nu :i place s, se con0ese9e< e 0elul lui 0oarte critic1 nu 0ace complimente si nici nu doreste s, le primeasc,< %reocupat de starea lui material, nu se 3a gr,bi niciodat, s, 0ac, cadouri si niciodat, acestea nu 3or 0i costisitoare< 'aut, pe cine3a la 0el de practic si ambitios ca si el si nu se 3a arat, entu9iasmat dup, primele :nt;lniri cu cel care 3rea s,-i de3in, partener< ac, crede c, a g,sit persoana care i se potri3este 3a de3eni extrem de loial si posesi3< >n aparent, distant si cinic este sen9ual si sensibil< %oate s, 3, :mp,rt,seasc, multe1 put;nd o0eri :n orice :mpre6urare un s0at bun< Nati3a !ecioar, nu acord, important, sexului si nici nu o interesea9, s,-si :mbog,teasc, experienta din acest punct de 3edere< %re0er, o relatie :n care s, prime9e aspectul spiritual1 dorind ca partenerul s, o trate9e cu mult, diplomatie si r,bdare< ac, g,seste un ast0el de partener se 3a trans0orma :ntr-o alt, persoan,1 plin, de tandrete1 lucru care s-ar putea s,-l surprind, pe cel care are norocul s, o descopere< 'ei mai indicati parteneri sunt cu cei nascuti :n 9odia *emenilor1 )acului sau a &,rs,torului< Nati3ul este prea timid pentru a a3ea initiati3a :n cadrul unei relatii< >ns, :n momentul :n care ia aceast, deci9ie1 e gata s, 0aca orice pentru partenera lui1 satis0,c;ndu-i cele mai caudate dorinte< 'u meticulo9itatea caracteristic, 3a a0la ce :i place si c=iar dac, nu d, do3ad, de o imaginatie extraordinar, puteti 0i siguri c, 3a 0ace tot ce :i st, :n putint, s, o 3ad, satis0,cut,<

!ecioara - A3erea
Nati3ul din !ecioar, este econom si c=ib9uit1 uneori a3ar1 pre0er;nd s,-si asigure strictul necesar< 'aut, sa detin, su0iciente resurse1 0ie :n perspecti3a b,tr;netii1 0ie pentru a-si a6uta 0amilia< etest, s, umble mult prin maga9ine1 s,-si permit, lucruri extra3agante si costisitoare1 c=iar dac, b,nuie c, uneori ar 0i bine s,-si dep,seasc, precautia1 si s, se bucure de 3iat, asa cum o 0ac cei mai multi din 6urul lui< e cele mai multe ori se pri3ea9, de lucruri importante1 numai pentru c, sper, c, peste o 3reme 3a putea s, demare9e un plan de an3ergur,: construirea unei case la care n,9uise1 :ntreprinderea unei c,l,torii1 ac=i9itionarea unui nou produs et=nic de care e pasionat1 demararea unei a0aceri1 urmarea unor cursuri etc< Nu acord, :ncredere c;stigurilor acumulate :ntr-o perioad, 0oarte scurt,1 ba9;ndu-se pe ideea c, nu poti reusi

!ecioara - Iposta9e
$,rbatul !ecioar, Static1 re9er3at si prudent1 pare un nobil engle9 care a depus un 6ur,m;nt de castitate< %entru c,1 pur si simplu1 crede c, are lucruri mai importante de 0,cut nu este 0oarte interesat de latura romantic, a 3ietii< Nu dispretuieste 0emeile1 :ns, :i e team, c, nu s-ar putea ridica la :n,ltimea exigentelor partenerei de 3iat,< >n bun, parte conser3ator si puritan1 este practic incapabil de e0u9iuni sentimentale1 de :n0l,c,rate declaratii de dragoste1 de 6ur,minte de 0idelitate1 desi aceasta constituie unul dintre principiile lui< -3it, s, po9e9e :ntr-un romantic1 c=iar dac, :n interiorul s,u 3isea9, la iposta9a

unei morti pentru persoana iubit,1:ntr-un duel< esi nu este extro3ertit1 cunoaste :ndea6uns arta seductiei1 con3ersatia cu el 0iind o ade3,ra delectare< ac, se =ot,r,ste s, renunte la celibat 2destul de t;r9iu4 3a pre0era o sotie bl;nd, si nepretentioas,1 pe care s, o prote6e9e< Nati3ul este capabil de cura6 pentru a-si ap,ra consoarta si 3a 0ace orice pentru a-i o0eri un trai :ndestul,tor< Nepun;nd mare accent pe 3iata sa sexual,1 pre0era mai degrab, s,-si :mp,rt,seasc, ideile si s, simt, c, e pe 0rec3ent, similar, cu partenera sa< lubeste copiii1 dar nu-si doreste prea multi din con3ingerea c, nu 3a 0i tat,l per0ect si c, nu se 3a apropia su0icient de ei iar acestia nu 3or :ntelege indisponibilitatea lui de a se exteriori9a< !emeia !ecioar, -legant,1 0in, si ra0inat,1 produce adesea o impresie deosebit, :n societate< esi atrage pri3irile b,rbatilor datorit, ra0inamentului ei si a usurintei cu care abordea9, unele domenii delicate1 este :n realitate rece1 intro3ertit, si incapabil, de a 0ace primul pas :ntr-o relatie< -ste greu accesibil,1 re9er3at, si sceptic, :n pri3inta celor care o curtea9,1 numai un b,rbat extrem de insistent put;nd a6unge la inima ei< -ste di0icil de descoperit ade3,rata ei personalitate1 si cele mai multe :ncerc,ri de a sparge g=eata 3or 0i sortite esecului: 3a l,sa impresia c, nu are nici o tain, 2desi ea :ns,si este una41 c, este 0oarte comunicati3, 2desi poate 0i catalogat, si ursu9,41 c, se apropie de bl;ndetea :ntruc=ipat, 2c;nd1 de 0apt1 se c=inuie s, :si reprime accesele de sarcasm4< 'opilul !ecioar; >n relatiile cu copiii de 3;rsta lui1 d, do3ad, de timiditate si nesigurant,1 simtindu-se bine :n compania adultilor< )e0u9, adesea sugestiile p,rintilor1 pe care le consider, prea 0ante9iste< Nu :ncearc, s, se re0ugie9e :n lumi imaginare c,ci se plictiseste usor de ele< +entati3a de a 0i adormit prin lectura unei po3esti nu 3a a3ea succesul scontat pentru c, copilul 3a adormi de plictiseal,1 g;ndindu-se la treburile lui1 nu imagin;ndu-si c, are ce3a :n comun cu persona6ele de legend,< Are un simt critic de93oltat1 lucru care nu prea e pe placul prietenilor lui 2care e posibil s, nu-l mai caute4 si nici al p,rintilor sau rudelor care 3or 0i agasate de corecturile lui< e3ine s;rguincios dac, e con3ins c, 0ace un lucru util< Se0ul !ecioar, esi nu are calit,ti :nn,scute de conduc,tor1 cu certitudine poate de3eni un excelent :ntreprin9,tor< A6uns :n 0unctii de conducere1 3a 0i :ns, un se0 greu de suportat pentru c, nu este neap,rat exigent1 ci 0oarte critic1 c;teodat, doar pentru a ar,t, c, este mai puternic dec;t ceilalti< &a da :ns, do3ad, de spirit analitic si de mult, perse3erent,< >n relatiile cu colaboratorii s,i 3a aprecia :ntotdeuna serio9itatea1 sinceritatea si lucrul bine 0,cut1 si mai ales 0idelitatea 0at, de compania pe care o conduce< esi a0acerea pe care o detine nu 3a :nregistra cresteri spectaculoase1 munceste pentru a o mentine mereu pe o linie ascendent,< %oate l,sa impresia c, este necomunicati3 si 0ixat :n cadre proprii de g;ndire si actiune1 si c;teodat, c=iar asa si este< Nu agrea9, planurile =a9ardatate si riscante< Nu este lipsit de 0ante9ie1 :ns, rigiditatea si luciditatea de care nu se dispensea9, :l pot 0ace s, rate9e sansa de a se :mbog,ti 0oarte repede1 ci numai dup, e0orturi sustinute si :ndelungate< +in;nd seama de tendinta lui de a controla1 de a disciplina si de a anali9a1 ar putea 0ace carier, :n munca de cercetare-ino3are< Subalternul !ecioar,

-ste 0oarte potri3it pentru aceast, po9itia de colaborator 2subaltern41 c,ci este un bun executant1 metodic1 precis si e0icient< Minutio9itatea1 perse3erenta si modestia lui 3or 0i 0oarte apreciate de se0i1 care stiu c, pot conta pe discretia si pe corectitudinea sa1 mai ales c, nu se 3or pl;nge niciodat, de lene3ia sau de :nc,p,t;narea lui< >n biroul s,u 3a domni ordinea si 3a :ncerca s,-si con3ing, si colegii de utilitatea acesteia< >si asum, responsabilit,ti si este sigur c, le 3a indeplini1 c,ci stie 0oarte bine s,-si e0icienti9e9e munca< Nu are pretentia de a 0i r,spl,tit cu sume um0late sau s, 0ie a3ansat1 dar se asteapt, ca e0orturile lui s, 0ie recompensate la ade3,rata lor 3aloare< >n ca9ul in care se 3a considera nedrept,tit1 3a a6unge s,-si desconsidere se0ii si nu se 3a putea abtine s, nu-i ironi9e9e1 ceea ce poate duce la clasarea lui drept arogant1 impertinent1 sau c=iar inutil si deci bun de dat a0ar,< Meseriile cele mai indicate1 :n aceast, postur,1 sunt cele de operator calculator1 stenogra01 secretar1 bibliotecar1 ar=i3ar1 te=nician1 matematician1 statistician1 0armacist1 c=imist1 bi6utier sau ceasornicar1 contabil<

!ecioara - /odia pe 9ile


23 august - 22 septembrie
Semn de p,m;nt mobil 2sc=imbare41 0eminin1 intro3ertit1 gu3ernat de planeta Mercur 2aspect nocturn4 &erbu1 caracteristic: 5a anali9a5 ominanta: simtul practic Atuuri: minutio9itatea1 amabilitatea %iatra norocoas,: onix Metal: mercur 'uloarea norocoas,: gri1 galben /iua norocoas,: miercuri 'i0re norocoase: E1 " (ocurile norocoase: t;rguri de pro3incie %rimul decan 2 23 august - 2 septembrie 4 +rebuie s, munceasc, mult cu sine insusi pentru a-si putea exprima personalitatea deoarece are un ne6usti0icat complex de in0erioritate< -ste 0oarte sociabil1 0ermec,tor1 dotat cu o 0ante9ie inepui9abil,1 pasionat de art,G :si poate 0ace cu usurint, prieteni care :l 3or stimula si :l 3or a6uta s,-si 0ructi0ice numeroasele talente< 23 august: Se poate simti persecutat pentru c, desi initia9, numeroase proiecte1 rareori are su0icient, energie pentru a le duce la s0;rsit< 2E august: esi dispretuieste snobismul si ipocri9ia :ncerc, s, p,trund; :n cercuri sus-puse< Se poate c,s;tori din interes< 2F august: St,p;neste bine te=nica discursului si datorit acestui lucru pentru el sunt posibile

ocupatii cum ar 0i: 9iarist1 purt,tor de cu3;nt1 scriitor1 agent de 3;n9,ri< 27 august: otat cu calit,ti 0i9ice de in3idiat si cu perse3erent,1 poate excela :n orice sport1 cu conditia s, nu 0ie al doilea< 28 august: )atea9, numeroase oportunit,ti din cau9a incapacit,tii de a reactiona prompt< ac, :si corectea9, acest nea6uns poate ocupa o po9itie :nalt, :n societate< 2" august: >si administre9, cu atentie 0inanteleG nu este 0oarte critic si re0ractar ca ma6oritatea nati3ilor1 :ns, este mai suspicios< 29 august: 'olectionarul prin excelenta< Atentie1 =obbK-ul t,u poate constitui o surs, de 3enituriC 30 august: etectea9, si 0ructi0ic, sl,biciunile celorlalti1 deseori 0,r, un scop anume1 doar din tendinta de a se distra pe seama celor mai slabi dec;t el< 31 august: -ste 0oarte inteligent dar nu stie s, se pun, :n 3aloare< Nu acord, important, 3estimentatiei1 normelor de bon-ton< 1 septembrie: Nu are r,bdare s, 0ac, un lucru p;n, la s0;rsit1 lucru care :i pot a0ecta 3iata pro0esional, si maria6ul< 2 septembrie: 'omunicati3 dar si ironic1 este interlocutorul dorit pentru persoanele c,rora le place s, se 6oace cu cu3intele< Al doilea decan 2 3 - 12 septembrie 5a anali9a51 5a m,sura@1 5a num,ra@ si 5a 3eri0ica@ :l de0inesc pe nati3ul n,scut :n aceast, perioad,< -ste interesat s, ating, pro0un9imile lucrurilor< - mai putin critic si stie cum s, se 0ereasc, de cei care doresc s,-i 0ac, r,u< Are succes la repre9entantii sexului opus si se 3a c,s,tori din dragoste< 3 septembrie: e el ai ne3oie c;nd ce3a nu merge< Mester al casei1 este :n9estrat cu o r,bdare extraordinar, si cu o minutio9itate pe m,sur,< E septembrie: $un,tatea si nai3itatea lui pot atrage lingusitori1 care 3or :ncerca s, pro0ite de calit,tile sale< F septembrie: Nu are mare increderea :n sine insusi< >i trebuie un partener de 3iata puternic care s,-l sustin,< 7 septembrie: Nu se simte bine dac, nu se a0l, :n 3;ltoarea e3enimentelor< 8 septembrie: esi nu excelea9, :n 3reun domeniu1 poate a3ea succes :n ceea ce intreprinde< ispune de o mare do9, de ambitie si poate :ncerca s, se ocupe de o a0acere de 0amilie< " septembrie: >ncearc, constant s,-si g,seasc, 6um,tatea per0ect,< -ste ce3a mai 0ri3ol alti nati3i si preocupat su0icient de mult de sex< 9 septembrie: -ste un erudit< 'apacitatile sale intelectuale trebuiesc 0ructi0icate :n proiecte concrete pentru c, 3rea s, stie doar de dragul de a sti<

10 septembrie: Si-ar putea g,si partenerul dac, ar 0i dispus s, mai scad, din pretentiile sale si si-ar pune imaginatia la treb,< 11 septembrie: -xist, probleme importante ale 3ietii dar nu :nseamn, c, trebuie s, 0ie re9ol3ate toate de un singur om< %entru nati3ul n,scut :n aceast, 9i ar 0i bine s, se speciali9e9e :ntr-un singur domeniu< 12 septembrie: Nu distinge ade3,rul de minciun,< Are ne3oie de prieteni care s,-l s0,tuiasc,< Al treilea decan 2 13 septembrie - 22 septembrie 4 Se poate spune c, astept, uneori prea mult aprecierile celor care :l :ncon6oar,< >n po0ida acestui =andicat1 r,m;ne totusi o persoan, puternic,1 cu mari sanse de reusit,< &a lua :n considerare partea bun, a lucrurilor1 acord;nd :ncredere oamenilor< 13 septembrie: Optimismul s,u 6u3enil exagerat poate contraria< 1E septembrie: Se r,9bun,1 de obicei1 pe cei care-l nedrept,tesc< Semne po9iti3e :n 9ona 0inanciar,< 1F septembrie: -ste interesat de tot ce este esoteric< 'aut, s, elucide9e misterele1 0iind atras de latura ocult, a 3ietii< 17 septembrie: %oate :nt;mpina greut,ti :n 3iat, pentru c, are tendinta de a pune r,ul :n 0at,< -ste mereu susceptibil< 18 septembrie: Mai putin 9g;rcit1 se 3a lansa :n di3erse initiati3e sau ac=i9itii< - capabil de reactii 3iolente dac, sesi9ea9, c, este tapat de bani< 1" septembrie: &a alege :ntotdeauna s, obtin, ce3a numai prin e0ort propriu< 19 septembrie: Are certe calit,ti de analist al e3enimentelor care se :nt;mpl, l;ng, el< Nu numai c, le obser3, dar le si anali9ea9, scrupulos< !in obser3ator al realit,tii1 se poate exersa :n critica de art,< 20 septembrie: -3it, s,-si asume responsabilit,ti ma6ore1 desi este capabil s, le duc, la buns0;rsit< 21 septembrie: %lin de 3oie bun,1 poate 0ermeca cu usurinta asistenta st;rnind buna dispo9itie prin aparitia lui< 22 septembrie: Nu este genul care s, r,m;n, pentru mult, 3reme :n postura de subaltern< -ste capabil s, se adapte9e oric,ror conditii de munc,<

$alanta - /odia

23 septembrie - 22 octombrie
Semn de aer1 cardinal12acti341 masculin 2extro3ertit41 gu3ernat de planeta &enus 2aspectul diurn4 &erbu1 caracteristic: 5a pendula1 a ec=ilibra5 ominanta: altruism1 paci0ism %iatra norocoas,: c=rKsolitul1 aLuamarin Metalul: cuprul 'uloarea norocoas,: albastru pastel1 ro9 /iua norocoas,: 3ineri 'i0re norocoase: 71 9 (ocurile norocoase: centre de :ntruniri sociale >n :ncercarea de reastabilire a atmos0erei idilice de la :nceputul lumii1 semnul $alantei este preocupat de altruism1 :ndrept;ndu-si atentia :ndeosebi aspra celorlalti dec;t asupra propriei persoane< Sare :n a6utorul tuturor si se mobili9ea9, pentru reglarea situatiilor con0lictuale sau tensionate1 c=iar dac, nu este implicat, :n mod direct< Spre deosebire de semnul opus1 $erbecul1 care 3rea s, se cunoasc,1 nati3ul din $alant, este interesat mai mult de relatiile interumane< &enus1 planeta care gu3ernea9, 9odia $alantei1 semni0ica :n panteonul roman iubirea1 0rumusetea si pl,cerea< /eita repre9enta bucuria de a tr,i si bunul gust1 care exarcebat poate de3eni decadent< &enus gu3ernea9, at;t $alanta 2aspectul masculin41 c;t si +aurul 2aspectul 0eminin4< Ambele semne 9odiacale aprecia9, :n mod deosebit 0rumusetea1 +aurul - pe cea a lucrurilor - iar $alanta pe cea a oamenilor< Spiritul de dreptate si ec=idistant, o posed,< Nu suport, con0lictele< Are tendinta de a anali9a 0oarte mult lucrurile pentru c, se teme s, 0ie incorect< in acest moti3 nu poate lua rapid deci9ii1 c,ci nu 3rea s, se pripeasc, si s, 0ac, greseli< e 0apt1 teama c, ar putea gresi si c, nu ar sti cum s, reactione9e diminuea9, mult din spontaneitatea nati3ului care ar putea 0i unul dintre punctele lui 0orte< esi 3ede clar toate aspectele unei probleme1 re0lect, :ndelung p;n, a6unge la o conclu9ie1 pentru acest moti3 este etic=etat ca ne=ot,r;t si oscilant< , do3ad, de mult tact si diplomatie1 reusind s, e3ite multe situatii di0icile< Are oroare de situatiile tensionate1 desi i se poate :nt;mpla c;teodat, s, le pro3oace c=iar el< Atunci c;nd consider, c, ceilalti sunt niste ingrati1 :si 0ocali9ea9, toat, energia si perse3erenta :n atingerea scopurilor personale< e obicei reuseste1 pentru c, :si doreste :ndea6uns s, reuseasc,< Autocontrolul si autodisciplina pe care si le impune :l a6ut, :n a0aceri< Nati3ul este o pre9ent, agreabil, :n societate1 mereu 3esel si plin de energie< -ste usor dependent de p,rerea celorlalti1 semn de sl,biciune pe care1 cel mai adesea1 :l constienti9ea9,< 'rede :n utilitatea compromisurilor< >si :mp,rt,seste experienta de 3iat,1 reli9,rile sau esecurile1 bucuriile sau tristetile< $ucuria nati3ului din $alant, este alimentat, de num,rul cunostintelor 0,cute< >i place s, 0ie :ncon6urat de oameni bine-crescuti si loiali< Nu suport, 3iclenia si b;r0a< -ste atr,g,tor :n orice antura61 iar uluitoarea sa capacitate de comunicare :l 0ac dorit ca interlocutor< -ste generos1 o0erindu-si a6utorul camara9ilor s,i1 :ns, are mari di0icult,ti :n :ntelegerea problemelor personale ale acestora< Acumulea9, experient,1 pentru a o utili9a ulterior< Nu 0ace altce3a dec;t s, stea :n expectati3,1 :n e3entualitatea posibilit,tii implic,rii sale :n acti3it,tile care o pasionea9,< Are o memorie bun,1 simt analitic de93oltat si o logic, solid,< %entru a-si asigura succesul :n 3iat, :si 3a 0olosi propriile calit,tile si nu sl,biciunile celorlalti< >n comparatie cu !ecioara 2semnul 9odiacal anterior4 - critic, si protestatar, - $alanta este discret,1 retras, si lipsit, de pretentii costisitoare<

>n general nati3ul este optimist iar con3ingerile lui 0erme :l 0ac s, 3ad, :n mod obiecti3 realitatea< %ropria dorinta de per0ectiune este 0oarte puternic, si :i poate 0ace 3iata insuportabil,< 'u toate c, este rational1 desc=is si prietenos1 accept, cu greu si opinii contrare celor proprii< -ste sensibil si 3is,tor1 0iind interesat de art,< Modul s,u de g;ndire si de actiune poate 0i un atuu :n domeniul relatiilor publiceG poate 0i un bun psi=olog1 6udec,tor1 arbitru sau diplomat< -ste 0oarte acti3 din punct de 3edere emotional1 tr,ind din plin 0iecare clip,< -ste 0oarte pasional si exuberant din punct de 3adere erotic< esi nu este un partener usor de tolerat1 se simte :mplinit doar atunci c;nd se d,ruieste trup si su0let :ntr-o relatie sentimental,< ';nd este :ndr,gostit1 nati3ul de3ine coc=et1 0oarte romantic si dinamic< +r,ieste totul la intensitatea maxim,1 iar dac, a3ansurile lui sunt respinse sau ignorate1 dragostea de p;n, atunci oarb, se poate trans0orma :n ur,< Nati3ii n,scuti :n aceast, 9odie au o tinut, :ngri6it,1 ca9urile :n care nati3ii sunt negli6enti 0iind rare pentru c, pune mare pret pe aspectul s,u 0i9ic - un 0el de completare1 :n opinia sa1 a calit,tilor sale intelectuale si etice< $alanta 9;mbeste aproape :n permanent, si transmite o stare de liniste1 cre;nd bun,-dispo9itie< Nu se agit, dec;t atunci cind este ne3oie<

$alanta - e0ecte
in cau9a predispo9itiile artistice1 :i este greu s, accepte realitatea care nu ese pre9int, prea ro9< &a a3ea de su0erit din cau9a instabilit,tii sale1 :ndeosebi pe plan sentimental si 0inanciar< esi posed, o inteligent, nati3, 3a 0i acu9at ca 0iind nestatornic< Sc=imb, 0rec3ent partenerii si locurile de munc,1 l,s;nd impresia c, nu se poate pune ba9, pe ea< Instabilitatea emotional, a $alantei o :mpiedic, s, reali9e9e c, a 3enit momentul s, ia o anume deci9ie si c, ar trebui s, o pun, :n aplicare si din aceast, cau9, 3a a3ea de su0erit< Numai cu un mare e0ort de 3oint, nati3ul s-ar putea mobili9a1 lupt;nd :mpotri3a propriului 0el de a 0i<

$alanta - Sanatate
>n general1 nati3ul se bucur, de o s,n,tate excelent,< +endinta de a pune totul la inim,1 de a exagera si dramati9a aspectele nesemni0icati3e :i poate a0ecta :ns, sistemul ner3os< %rintre alte punctele 3ulnerabile ale nati3ului se mai num,r, aparatul renal 2este mai expus riscului aparitiei pietrelor la rinic=i41 9ona dorsal, 2dureri musculare4 si 0icatul< esele depresii ner3oase pot 0i contracarate prin respectarea strict, a unui programului 9ilnic< >si poate 0ructi0ica energia1 prin practicarea un sport de pre0erint, de ec=ip,< -ste recomandabil s, apele9e 0rec3ent la masa6e1 care-i pot aduce un extraordinar con0ort 0i9ic si psi=ic<

$alanta - Sexualitate
(a 0el ca talerul unei balante1 nu-si g,seste ec=ilibrul dec;t atunci c;nd este :ncredintat c, si-a g,sit perec=ea c,reia s, i se dedice si al,turi de care s, descopere deliciile 3ietii< $alanta este1 mai :nainte de orice1 semnul iubirii< 'alit,tile intelectuale si sarmul s,u se e3identia9, cu predilectie atunci c;nd nati3ul este :ndr,gostit< -ste deosebit de sentimental iar dorintele lui sexuale sunt puternice< )omantic si pasional1 3a 0ace tot ce-i 3a sta :n putint, pentru a 0ace persoana de l;ng, el s, se simt, deosebit de con0ortabil< Ne3oia lui de a iubi1 de a-si :mp,rt,si sentimentele si emotiile este imperioas,< Nu este impulsi3 si nu se :ndr,gosteste la prima 3edere1 asa cum se :ntimpl, :n ca9ul semnelor de 0oc< Nu este scla3ul simturilor ca +aurul sau Scorpionul1 si nici nu-si 3a 0ace ilu9ii precum )acul sau %estii< Nu-si reprim, dorintele asa cum 0ace nati3ul din !ecioar,1 se controlea9, si r,spunde atunci c;nd este con3ins c, cel,lalt i se dedic, cu aceeasi intensitate< >n pri3inta c,s,toriei este opusul (eului1 care cel mai adesea pre0er, celibatul< $alanta actione9, in3oluntar si crede :n :mplinirea iubirii prin c,s,torie< %rincipala tint, a $alantei este reali9area sentimental,1 moti3 pentru care urm,reste :ndelung alegerea 3iitorului s,u partener< Nati3ul are ne3oie de un companion care s,-l :nteleag, si s,-l aprecie9e< etine atuurile unei con3ersatii :nc;nt,toare< Are o precupare special, pentru arte 2plastice1 audio-3i9uale1 mu9ic,4 c;t si pentru distractiile extra3agante< O calitate de ba9, a $alantei o repre9int, r,bdarea1 0iind con3ins, c, seductia este o art,< Nati3a este plin, de in=ibitii si pre6udec,ti dar odat, ce s-a creat :ntre ea si partener un ec=ilibru si se simte :n sigurant, 3a satis0ace orice capriciu al partenerului s,u< Are si tendinte ex=ibitioniste1 considered c, trupul ei este un obiect care trebuie admirat< Nati3ul este caracteri9at de r,bdare si :ncearc, s, 0ie la :naltimea dorintelor partenerei1 0iind ceea ce se c=eam, amantul ideal< >si doreste o 0emeie deosebit,1 ra0inat,1 dr,gut, si sen9ual,< Accept, orice sugestie si este capabil s, 0ac, orice a-si satis0ace partenera1 de pre0erat nati3ii din 9odiile $erbecului1 *emenilor1 (eului1 Scorpionului1 S,get,torului sau &,rs,torului<

$alanta - A3erea
(upta pentru bani i se pare de9gust,toare si inutil,< -ste genul de persoan, care nu risc,1 deci nu se asteapt, s, se :mbog,teasc, peste noapte< %oate de3eni un bun om de a0aceri1 pentru c, e diplomat si stie s,-si 0oloseasc, atuurile: inteligenta si putere de con3ingere< !iind timid1 se decide greu s, cear, o ma6orare a c=en9inei1 c=iar dac, stie c, merit,< e obicei pre0er, s, nu 0ac, datorii1 iar dac, are nu le uit,< %re0er, s, se descurce singur1 neagre;nd ideea c,1 pentru a 0ace bani1 trebuie s, te 0olosesti de ceilati< Nu este 9g;rcit1 :si doreste bani doar pentru a-i :mp,rti cu cei din 6urul s,u< Indi0erent de starea sa material,1 bugetul s,u 3a 0i ec=ilibrat: nu se 3a 9bate :n cea mai neagr, s,r,cie dar nici nu 3a opta pentru c=eltuieli costisitoare< -xplicatia pentru acest aspect o constituie dorinta de de93oltare a laturii sale spirituale care i se pare mult mai important, dec;t prosperitatea din punct de 3edere material<

$alanta - Iposta9e

$,rbatul din 9odia $alanta Impresionea9, sexul opus prin cunostinte si 3estimentatie< Oriunde apare 0ace impresie si se a0l, :n centrul atentiei tuturor pentru c, este comunicati31 manierat si 3esel< Atunci c; doreste s, cucereasc, pe cine3a acord, mai mult, important, cu3intelor sale :n pri3inta c,rora este un abil m;nuitor dec;t 0aptelor sale< Nu utili9ea9, atacul ci asteptarea: se 3a 0ace remarcat :nainte de trece la 0lirt< $,rbatul $alant, poate 0i partenerul ideal pentru c, atunci c;nd s-a :ndr,gostit de3ine bl;nd si supus1 capabil de orice sacri0iciu pentru persoana iubit, pe care o copleseste cu daruri< Se las, dominat de o 0emeie inteligent,1 cu un caracter puternic< .rm,reste s, g,seasc, o 0emeie ra0inat,1 educat, si decis,< O relatie cu nati3ul din $alanta este pasionant, si :n acelasi timp comod,< -ste :n stare s, 0ac, compromisuri oric;t de mari1 numai pentru a a3ea liniste :n c,min< Nu ridic, tonul si nici nu urm,reste s,-si impun, punctul de 3edere1 dar din p,cate acest lucru este interpretat de partenerele sale ca un semn de sl,biciune1 iar c;nd ele sunt si persoane 0oarte =ot,r;re1 indeci9ia lui este de-a dreptul iritant,< e aceea ar trebui s, :ncerce s, se impun, :n 3iata con6ugal, pentru c, desi este 0oarte conciliant1 poate 0i considerat oscilant< Nati3ul optea9, pentru o 3iat, comod, si un c,min con6ugal armonios1 unde s,-si poat, :nt;lni consoarta< Adeptul educatiei mai mult camaraderesti dec;t a uneia autoritare1 este desc=is dialogului si comunic,rii si :n relatiile cu copiii1 care :l 3or accepta ca pe un prieten< %une accent pe o instructie aleas, o0erit, progeniturilor sale1 pe care 3a :ncerca s,-le :n3ete s, g;ndeasc, :n mod obiecti3< !emeia din 9odia $alanta 'oc=et,ria este una din principalele sale ocupatii< %lin, de 0eminitate1 gratioas,1 0oarte preocupat, de ra0inamentul 3estimentar1 0lirtea9, ori de c;te ori are oca9ia1 dar :i lipseste cura6ul s, mearg, p;n, la cap,t< >i place 0lirtul si nu 3a re0u9a niciodat, s, r,spund, a3ansurilor unei persoane pe care o consider, atr,g,toare1 c=iar dac, nu este la 0el de inteligent,< Accept, cu bucurie complimentele< >si poate modi0ica personalitatea :n 0unctie de partenerul pe care :l accept, l;ng, ea1 0,r, s, considere c, a 0,cut un sacri0iciu< %articip, cu trup si su0let la reali9,rile sau esecurile acestuia dar caut, un partener =ot,r;t< -ste di0icil de p,strat pentru c, desi :si sustine companionul1 3a r,m;ne al,turi de acesta at;ta 3reme c;t consider, c, i se r,spunde cu aceeasi intensitate emotional,< -ste cucerit, de b,rbatii sarmanti si generosi1 capabili de 0apte deosebite care s, o impresione9e< -ste inteligent,1 de bun, credint,1 nu e3it, discutiile sau relatiile iar un b,rbat care 3rea s, se reali9e9e trebuie s, stie c, se poate ba9a pe ea< ac, :ns, reali9ea9, c, partenerul ei nu 0ace altce3a dec;t s, se 0oloseasc, de ea1 ner,spun9;ndu-i din punct de 3edere a0ecti31 :l 3a p,r,si imediat 0,r, nici un 0el de remusc,ri si se 3a r,9buna pe urm,torul b,rbat cu care 3a a3ea o relatie< %are mai 0ragil, dec;t este :n realitate si :n domeniul sentimental este oscilant,< -ste desc=is, 0at, de copii si :i creste :n 0unctie de optiunile acestora1 0iind un s0,tuitor util si abil< >i place s, 3ise9e cu oc=ii desc=isi la ceea ce si-ar 0i dorit s, aib, si ceea ce are <<<<< 'opilul din 9odia $alanta Se 3a distinge :nc, din copil,rie prin inteligenta si ideile sale mai mult dec;t originale< &a :ncerca s, pun, :n aplicare di3ersele sale Hin3entii@ una mai n,strusnic, dec;t alta1 pre0er;nd s, descopere lucruri noi dec;t s,-si piard, timpul cu 0leacuri< %,rintii ar trebui s, tin, cont c, este recomandabil s,-si educe copilul $alant, 0,r, a se recurge la clasica Haltoire@< Nu suport, s, 0ie umilit si dac, acest lucru se :nt;mpl, totusi1 se

trans0orm, 0ie :ntr-un copil retras1 :nc=is :n sine1 consider;nd :n sinea lui c, a 0ost pedepsit pe nedrept1 0ie :ntr-un rebel 0,r, cau9,< >n ma6oritatea ca9urilor este un copil ascult,tor1 disciplinat si de aceea trebuie discutat cu el1 ca si cu un adult pentru c, este un 0oarte inteligent si :ntelege ceea ce doresc p,rintii de la el< Nu agrea9, corectiile 0i9ice sau pedepsele c=iar si atunci c;nd a 0ost obra9nic si dac, este pedepsit1 3a r,spunde prin :nc,p,t;nare1 consider;nd c, nu a 0ost tratat cum merita< %lin de entu9iasm1 0ermec,tor p;n, si :n r,spunsurile impertinente pe care obiceiul s, le mai dea1 copilul $alant, stie s,-i cucereasc, pe adulti cu 0armecul si inteligenta pe care le are< Se0ul din 9odia $alanta -ste potri3it pentru po9itia de lider pentru c, :n acest post :si poate e3identia cunostintele1 creati3itatea si puterea de con3ingere< )a0inamentul s,u intelectual :l determin, s, aleag, metoda de conducere care nu cere prea mult e0ort 0i9ic ci mai mult unul ba9at pe rationament si comunicare interuman,< Optea9, pentru un mod desc=is de colaborare si :n tot ceea ce 0ace :si urmea9, propriul ideal1 ec=ilibrul si armonia< 'onsider, c, c=eia succesului o repre9int, e0icienti9area permanent, a muncii1 calmul si optimismul si c, nu are rost s, te 9bati aiurea1 0,c;ns exces de 9el< Nu se impune prin 0ort, ci prin tact si diplomatie< -3it, lo3iturile sub centur,1 pled;nd pentru cooperare< Nu reuseste s,-i domine pe cei care-i contest, calit,tile1 dar nu suport, s, 0ie contra9is mai ales atunci c;nd el consider, c, are dreptate si :n cele mai multe ca9uri c=iar are< Are o logic, de 0ier si argumente solide pe care stie cum s, le 0oloseasc, :ns, are di0icult,ti :n luarea deci9iilor rapide si de aceea ceilalti au tendinta de a-l considera lipsit de randament si e0icient,< etest, con0lictele si tensiunile de la locul de munc, si poate c, ar 0i mai bine pentru el s,-si urme9e 3ocatia :n domeniul artelor plastice si audio-3i9uale1 :n litere si mu9ic,1 :n diplomatie sau :n domeniul stiintelor socio-umane 2psi=o-sociologie1 6urnalistic,1 relatii publice1 6ustitie4< Subalternul din 9odia $alanta +rebuie s, se discipline9e si s, se preocupe si de calitatea ser3iciului pe care :l prestea9,< -ste prea combati3 si cu mult spirit critic ceea ce :l 0ace s, nu 0ie prea bine 3,9ut :n oc=ii se0ilor< esi ma6oritatea aprecia9, soliditatea rationamentelor sale1 acestea nu pot constitui :ntotdeauna o scu9, pentru super0icialitate1 de9ordine si slab, implicare< Se poate :nt;mpla s, nu 0ie persoana cea mai potri3it, pentru postul pe care :l ocup,1 dar inteligenta si rationamentul de necomb,tut 0ac din el un subaltern apreciat de se0i< Nu se pricepe s, demare9e o a0acere1 nu are initiati3e str,lucite :n acest sens1 de aceea el trebuie l,sat s, termine ceea ce au :nceput altii1 s, 0inise9e1 s,-i dea 0orma 0inal,< esi nu este un temerar consider, c, metodele sale de management sunt mai e0iciente dec;t ale celorlati1 0ie ei si se0i< atorit, caracterului s,u contestatar 3a depune e0orturi serioase pentru a a6unge la consens cu ierar=ia 0irmei1 iar c;nd :si d, seama c, nu este spri6init de ceilalti 3a :ncerca s, ia totul pe cont propriu c=iar dac, nu este 0oarte sigur c, 3a reusi s, se descurce cu problema respecti3, si 3a a3ea tendinta s, abandone9e< esi are ne3oie de aprecierile antura6ului nu trebuie s, s, se descura6e9e dac, consider, c, nu i se d, su0icient, atentie<

$alanta - /odia pe 9ile

%rimul decan 2 23 septembrie - 2 octombrie 4 Nati3ul n,scut :n aceast, perioad, se bucur, de protectia astrelor< >nclinat spre meditatie si spiritualitate1 nu :si consum, timpul pentru a-si asigura o po9itie stabil, :n plan social1 0inanciar si pro0esional< Nu trebuie comp,timit pentru c, desi nu dedic, acestor acti3it,ti importanta cu3enit,1 se bucur, de pri3ilegiile ce i le o0er, personalitatea sa atr,g,toare< 23 septembrie: -ste retras1 discret si aproape imposibil de scos din s,rite prin 3iolente 0i9ice sau 3erbale< >nteleg,tor si pasnic1 :l irit, totusi 0aptul c, ceilalti :ncearc, s, pro0ite de bun,tatea lui< 2E septembrie: Are :nclinatii spre a3entur,1 este b,nuitor cu ceilalti dar reuseste s, se impun, pentru c, este 0oarte perse3erent< Atunci c;nd :si doreste ce3a1 indi0erent c, 3i9ea9, latura a0ecti3, sau pe cea material, nu renunt, p;n, c;nd nu obtine ceea ce :si doreste< 2F septembrie: !oarte adaptabil la orice persoan, sau situatie si reuseste s, stabileasc, 0oarte repede relatii cu ceilalti dar le poate termina la 0el de repede cum si le-a 0,cut< -ste destul de super0icial :n relatiile sale1 neinteres;ndu-l dec;t 0lirtul< 27 septembrie: >si doreste s, 0ie :ncon6urat :n permanent, de prieteni si de aceea le acord, tuturor o atentie exagerat, iar acestia :l consider, cam nai3< >ncearc, s,-i mena6e9e pe cei dragi1 trat;ndu-i cu mult, :ntelegere si simpatie< 28 septembrie: Abil si cu tendinte dominatoare 3rea s,-i conduc, pe ceilalti dar are si calit,ti care s,-i spri6ine aceste tendinte< -ste 0oarte organi9at si posed, mult simt practic ceea ce :l a6ut, s, se impun, :n 0ata celor din 6ur< 2" septembrie: Se las, in0luentat de ceilalti1 ascult;ndu-le s0aturile si execut;nd 0,r, nici o :mpotri3ire ordinele acestora< -ste lipsit de proprie initiati3,1 lipsit de pragmatism dar este loial si la locul de munc, :si reali9ea9, constiincios sarcinile< 29 septembrie: otat cu o 3oint, de 0ier :n ciuda aspectului nu tocmai aspectuos< Ambitia si =ot,r;rea de care d, do3ad,1 precum si intuitia care nu d, gres aproape niciodat, :l a6ut, s, se descurce :n orice :mpre6urare< -ste un 0in obser3ator al reactiilor umane< 30 septembrie: (inistea si con0ortul sunt dorintele sale cele mai ar9,toare si pentru a le obtine este :n stare s, 0ac, orice< >n ciuda acestor dorinte are idei re3olutionare dar este prea comod pentru a le pune :n practic,< 1 octombrie: Intro3ertit1 inclinat spre autoanali9, ar 3rea s, 0ie :ncon6urat :n permanent, de a0ectiunea celorlalti iar c;nd aceasta :i lipseste se :nc=ide :n turnul s,u de 0ildes1 po9;nd :ntrun ne:nteles al 3ietii< 2 octombrie: Inteligent si cu o memorie excelent,1 bine organi9at1 pasionat de tot ce :nseamn, progres si 3iitor1 poate 0ace o carier, de succes :n acti3itatea de cercetare stiinti0ic,<

Al doilea decan 2 23 septembrie - 2 octombrie 4 %retuieste mai putin 3alorile spirituale si se dedic, aproape :n exclusi3itate cunoasterii 3ietii din punct de 3edere practic< >ncearc, s, aborde9e domenii aproape inaccesibile pentru ceilalti1 de cele mai multe ori a0late la granit, :ntre real si 0antastic< -ste 0oarte dinamic1 :ndr,9net1 puternic1 =ot,r;t iar randamentul s,u e3oluea9, constant1 posed;nd o energie aproape inepui9abil,< ac, simt c, nu mai pot atrage interesul celorlalti se 3or retrage :n carapacea lor si 3or pre0era singur,tatea< 3 octombrie: Nu este prea sociabil si atitudinea lui negati3ist, :i deran6ea9, pe ceilalti< %re0er, singur,tatea mai mult dec;t compania oamenilor si permanenta agitatie pentru supra3ietuire :l oboseste< E octombrie: Spiritual si putin cam cinic1 exercit, o atractie deosebit, asupra celor care :l

:ncon6oar,1 reusind s,-si 0ac, prietenii 0oarte usor< -ste 0oarte spontan1 uimindu-i pe ceilalti cu r,spunsurile sale< %edant1 munceste cu constiincio9itate si elan1 dorind ca :n 6urul s, domine ordinea si disciplina< F octombrie: Intelectual ra0inat1 bun obser3ator al realit,tii1 posed, certe :nclinatii artistice1 put;nd s, se ocupe de art, cu succes< Analist 0in al lucrurilor1 poate trece dincolo de supra0etele limitate1 a6ung;nd la esenta lor1 :nteleg;ndu-le asa cum nu reusesc multi oamenii< 7 octombrie: Se :ndoieste mult timp :nainte de a lua o deci9ie si atunci c;nd o 0ace este de regul, prea t;r9iu< -ste susceptibil :n pri3inta celor din 6ur si nu reuseste :ntotdeauna s, comunice 0oarte bine si s, se 0ac, :nteles< Nu este mi9antrop si :si doreste s, 0ie :ncon6urat :n permanent, de prietenii 0,r, de care nu poate tr,i< 8 octombrie: Stie cum s, 0ac, bani si este 0oarte persuasi31 a3;nd mult, 0ort, de con3ingere< -ste a3id s,-si cl,deasc, o stare material, c;t mai solid, si de aceea cei mai multi nati3i n,scuti pe aceast, dat, de3in oamenii de a0aceri sau comercianti1 capabili s, 0ac, orice sacri0iciu pentru a o reali9a< " octombrie: Are tendinta de 3edea 3iata asa cum ar 3rea el s, 0ie nu asa cum este< Ar 3rea s, sc=imbe lumea si s, se trans0orme :ntr-un 0el de 6ustitiar si de aceea se i9olea9, :n singur,tate1 consider;ndu-se un ne:nteles pentru c, el are o p,rere 0oarte bun, despre sine :nsusi1 nimeni nereusind s, ating, per0ormantele lui intelectuale< 9 octombrie: >nc=is :n sine :nsusi si taciturn1 dar inteligenta sa si spiritul analitic :i atrag spri6inul celorlalti si reuseste :n 0elul acesta s,-si 0ac, o carier, si s, urce pe scara ierar=ic,1 put;nd a6unge c=iar se0< 10 octombrie: +r,ieste 3iata din plin1 entu9iasm;ndu-se din orice< %oate si de aceea cei din antura6ul s,u cred c, este cam 0raier< -ste din 0ire 0oarte curios si din cau9a bunei sale credinte poate 0i usor :nselat de ceilalti care 3or c,uta s, pro0ite de el< %asionat de 3iata animalelor ar putea a6unge un ap,r,tor al drepturilor acestora sau 3eterinar< 11 octombrie: >si consacr, cea mai mare parte a 3ietii carierei1 0iind apreciat de colaboratori pentru acti3itatea des0,surat, si 0elul :n care stie s, coordone9e planurile pe care tot el le-a pus la cale< 12 octombrie: -ste at;t de prins de relatia cu partenerul s,u :nc;t toate actiunile sale depind de dorintele acestuia1 0iind 0oarte de3otat 0amiliei< , do3ad, de mult optimism si se adaptea9, usor la di0eritele situatii cu care se con0runt, :n 3iata de 9i cu 9i< &a a3ea parte de mari satis0actii pe toate planurile< 13 octombrie: .n tip super0icial mai ales :n ceea ce pri3este 3iata sentimental,< -ste :n permanent, dornic de noi a3enturi si nu se poate decide usor ceea ce 3rea cu ade3,rat s, 0ac,< Nu suport, con0lictele si caut, s,-si impun, de 0iecare data propria p,rere< %e plan pro0esional 3a a3ea succese dar nu acelasi lucru se poate spune si despre 3iata personal,< Al treilea decan 2 1E octombrie - 23 octombrie 4 -ste preocupat de ascensiunea sa pro0esional,< &ointa de a reusi si obiecti3itatea sa :l 3or propulsa spre po9itii importante< esi este un excelent organi9ator al acti3it,tilor personale si ale institutiei unde lucrea9,1 odat, a6uns :n 3;r0ul iera=iei 3a :nt;mpina di0icult,ti :n abordarea unei po9itii autoritare pentru c, colaboratorii s,i 3or 3edea :n el un camarad si nu un se0< -ste o persoan, altruist,1 generoas,1 simpatic, c=iar dac, uneori :si arat, si cealalt, 0at, a sa1 susceptibil, :n raporturile cu ceilalti si dominatoare< Nati3ul $alant, din cel de al treilea decan are o 0ire cam sentimental, si 3a reali9a c, ideal pentru el este munca de creatie si mai putin cea care implic, deci9ii rapide si =ot,r;te 'u toate acestea 3a g,si resurse de energie pentru a porni lupta de la :nceput< 1E octombrie: -ste dependent de opiniile apropiatilor s,i dar 3a :ncerca s,-si cree9e propriul stil caracteristic< Are de cele mai multe ori succes :n actiunile sale datorit, inteligentei sale si bine :ndrumat si decis cum este s-ar putea s,-si ating, scopul<

1F octombrie: Se poate spune c, este prea entu9iasmat de caracterul si posibilit,tile pe care1 consider, el1 c, le posed,< >si supraestimea9, calit,tile si :si asum, riscuri inutile1 nereusind :ntotdeauna s, 0ac, 0at, solicit,rilor la care este supus< >n ceea ce :l pri3este1 sentimentele domin, ratiunea1 put;nd din cau9a aceasta s, comit, greseli ireparabile< 17 octombrie: %e ansamblu se comport, ca un spirit plin de bun,3oint, si optimist< >si doreste s, g,seasc, partenerului de 3iat, ideal< ac, crede c, a :nt;lnit marea iubire1 3a 0ace totul ca 3iitoarea c,snicie c,reia i-a pus ba9ele s, 0ie una ca :n po3esti< 18 octombrie: .n tip ne=ot,r;t si intrigant si prima persoan, care 3a a3ea de su0erit 3a 0i el :nsusi< Nu reuseste s,-si g,seasc, linistea din cau9a 3esnicelor sale :ndoieli si ne=ot,r;ri< 1" octombrie: 'ompania sa este 0oarte c,utat,1 3eselia si optimismul s,u 0iind 0orti0iante pentru apropiatii s,i< Iubeste 3iata monden, si 0armecul s,u 0ace agreabil, orice reuniune la care particip,< -ste 3anitos dar are asigurat succesul at;t din punct de 3edere pro0esional c;t si a0ecti3< 19 octombrie: rumul lui :n 3iat, este plin de obstacole si uneori :i 3a 0i greu s, le ocoleasc, dar cu mai mult, perse3erent, si cum ambitia nu-i lipseste 3a reusi s, dep,seasc, momentele critice1 bine:nteles cu conditia s, 0ie mai calm si mai ec=ilibrat< -ste 0oarte apreciat de repre9entantii sexului opus pentru altruismul si s0aturile sale< 20 octombrie: inamic si entu9iast1 se 3a implica cu pasiune :n tot ce :ntreprinde1 0iind interesat continuu de lucruri c;t mai extra3agante si exotice< uce :n general o 3iat, linistit,1 0,r, mari excese A modest, si la locul ei< -ste 0ericit cu ceea ce are si nu-si doreste mai mult< 21 octombrie: +enace si muncitor1 capabil de e0orturi sustinute1 :si asum, mai multe sarcini dec;t poate re9ol3a< 'eea ce :l sal3ea9, este calitatea si disponibilitatea prietenilor s,i care-l 3or a6uta :n orice :mpre6urare si el nu uit, acest lucru< 22 octombrie: Nati3ul este lipsit de 3oint,1 aspect sesi9at si de ceilalti care :l 3or 0olosi 0,r, scrupule< $un,tatea si mai ales disponibilitatea sa a0ecti3, :i 3a atrage simpati9anti c=iar si printre dusmani< 23 octombrie: -ste plin de initiati3, si caut, :n permanent, s, se implice :n actiuni cu caracter re3endicati3< ac, 3a dispune de resurse 3a perse3era :n solutionarea c=estiunilor de interes general<

Scorpion - /odia
-ste gu3ernat de %luto 29eul misterelor1 al subteranelor4 si de Marte 29eul r,9boiului41 deci personalitatea sa 3a 0i marcat, de o latur, :n3,luitoare1 e9oteric,1 ascuns,1 si de una 3ictorioas,1 acerb,1 dinamic,1 lupt,toare< -ste tenace si 3a astepta momentele prielnice pentru atac< Nu este de interesat de a acumula 3alori materiale ci de a-si 0ace relatii care :i pot aduce con0ortul dorit< oreste si reuseste s, relatione9e cu oamenii1 pentru c,1 :n opinia lui1 ei sunt cu ade3,rat importanti si cei pe care te poti ba9a atunci c;nd ai ne3oie< -ste interesant si 3ast1 0iind greu de cuprins si :nteles< Anali9ea9, cu tr,inicie 0iecare context si 0iecare miscare1 pentru a 0ace urm,torul pas< '=iar dac, se a0l, :ntr-o situatie 6alnic, nu se las, coplesit de aceasta1 ci asa cum coada Scorpionului se re0ace dup, ce a 0ost pierdut,1 asa si nati3ul are t,ria de a re3eni< Iar dac, nu pare su0icient de ambitios1 este pentru c,1 de-a lungul 3ietii1 3a constata c, poate dob;ndi orice1 0,r, prea mare e0ort< 'eea ce-i caracteri9ea9, pe nati3ii acestei 9odii este tendinta de introspectie a interiorului celorlati1 anali9a psi=ologic, a indi3idului< Nu se multumesc s, cunoasc, supra0ata1 super0icialul ci 3or 0i preocupati de pro0und1 de ascuns1 de misterios< Sunt interesati de latura emoti3, si sentimental, a persoanei1 de maniera :n care aceasta 3ede si reactionea9, :n contexte di0erite< -ste considerat simbolul sexualit,tii si al mortii< Nu renunt, usor la caracteri9area situatiilor1 ci 3or c,uta s, 0ie onesti si obiecti3i1 0iind preocupati de latura de dreptate a 3ietii<

%unctele lui 0orte sunt 3ointa si perse3erenta< Scorpionul repre9int, !orta si deci nu se 3a da :n l,turi de la escamontarea greut,tilor< &a c,uta s,-si simpli0ice munca1 pentru a-si atinge :ntrun timp c;t mai scurt telurile propuse< Apropiatii s,i 3or 0i nedumeriti dac, 3or :ncerca s, desci0re9e intentiile Scorpionului1 pentru c, acesta si le camu0lea9, cu dib,cie< Opusul Scorpionului este +aurul1 am;ndoi 0iind caracteri9ati de tendinte dominatoare< >n timp ce +aurul este preocupat de agonisirea si dob;ndirea a numeroase psesiuni1 Scorpionul este interesat de controlul oamenilor cu care 3ine :n contact si de care are ne3oie< ominatia lui Marte se exercit, si asupra $erbecului1 care 3a 0i tot timpul la :naintare pe c;nd Scorpioanul este strategul< Are un impresionat spirit de initiati3,1 un 0ond po9iti3 si un trend ascendent< Nu-i place s, 0ie la m;na altora1 ci 3a c,uta s, se impun, pentru a-si asigura independenta< atorit, caracterului s,u temerar1 poate a6unge unde :si propune< -ste :nc,p,t;nat si nu se las, p;n, nu duce la bun-s0;rsit ceea ce 3rea< %oate a3ea accente de melancolie1 :ns, are puterea pentru a le dep,si< ecis1 tenace si agresi3 se implic, :n ceea ce-l pasionea9,< Stie s,-si ascund, ade3,ratele intentii si este un polemist e temut< Nu 3a uita cu usurint, pre6udiciile aduse1 si 3a astepta momentul c;nd s, r,spund, neprietenilor s,i< Are un psi=ic solid si o capacitate sporit, de regenerare1 dup, un esec sau o experient, ne0ast,< %rietenos1 entu9iast si popular 3rea s,-si tr,iasc, intens 3iata< Nu are pretentia ca ceilalti s,-l :nteleag, si poate riposta 3iolent dac, este admonestat< -ste dur si studia9, 0eluritele 0atete ale ade3,rului< -c=idistant si obiecti31 3a pri3i realitatea cu detasare1 0apt pentru care 3a 0i apreciat< esi pare retras1 se exteriori9ea9, 0,r, probleme iar con3ersatia cu el este agreabil,< 'a semn de Ap,1 Scorpionul este caracteri9at si de sensibilitate< +r,ieste intens 3iata si stie s, interprete9e si s, :nteleag, 3aloarea sentimental, a 0iec,rei persone cu care 3ine :n contact< atorit, laturii :nclinat, spre misterios dar1 :n acelasi timp1 si realiste1 nati3ul 3a sesi9a :ntotdeauna ceea ce gra3itea9, si se des0,soar, :n 6urul lui< %oate usor :ns, s,-si supradimensione9e calit,tile1 de3enind ast0el 0oarte m;ndru de sine si orgolios< Nu re0u9, aprecierile po9iti3e1 :ns, aceste :i pot modi0ica propria p,rere despre sine< Se lansea9, :n a3enturi de orice gen1 0ie si ele amoroase1 pentru c, 3rea s, a0le caracterul si pasiunile genului opus< Inteligenta lui 0iltrea9, emotiile1 dar nu le anali9ea9, si nici nu le critic,1 ci doar se mir, si :ncearc, s, le :nteleag,< -ste un colectionar1 :ns, unul deosebit1 care 3rea s, surprind,1 s, imortali9e9e si s, expun, 0rumusetea ascuns, a indi3i9ilor< !at, de $alant,1 care este bla6in, si romantic,1 nati3ul din Scorpion tinde s, 0ie posesorul minun,tiilor pentru a le contempla :n singur,tate< 'aracterul s,u temerar si combati31 :l 3a determina s,-si asume responsabilit,ti dar s, si s, pro0ite de oportunit,ti< >si :mp,rt,seste 0rust,rile1 succesele si experientele1 :ncerc;nd s, 0ie un bun s0,tuitor< Simte ne3oia s, 0ie respectat si apreciat si 3a specula cu abilitate 0armecul s, personal< Se poate :ns, mani0esta si ironic si nepoliticos1 autoritar1 per0id si r,9bun,tor1 moti3 pentru care prestigiul s,u 3a a3ea de su0erit< Are o pre9ent, agreabil, si 0ermec,toare iar compania sa este urm,rit, :n toate iposta9ele< +inde s,-si acorde o prea mare important, :n 0ata partenerului s,u iar calit,tile sale nu sunt :ntotdeauna cele care pretinde c, le are< >si poate atrage1 pe bun,-dreptate1 reprosuri pentru c, prin 9e0lemeaua de care este capabil 3a r,ni pe cei care-l simpati9ea9,< Iubeste libertatea de miscare si de actiune1 ripost;nd cu brutalitate la constr;ngerile de orice 0el< in cau9a suspiciunii1 gelo9iei adesea ne6usti0icate si al libertismului pe care-l in3oc, 3a a3ea discutii :n0l,c,rate cu partenerul s,u< %retinde reciprocitate :n relatiile cu ceilalti si 3rea s, primeasc, la 0el de mult c;t o0er, el< 'onser3ator1 :n mare parte1 nu :si reprim, pasiunile: :i plac expeditiile1 sporturile1 sau exta3agantele< %entru c, este atras de potentialul po9iti3 al 0iec,rui1 nu 3a insista pe accidentele sau esecurile 3ietii< -ste atras de :ntelepciune< >si iubeste 0amilia si are ne3oie de suportul ei dar nu e9it, si nu e3it, escapadele< 'eea ce impresionea9, la c=ipul acestui nati3 este proeminenta nasului s,u care :i con0er, un

aspect interesant si atr,g,tor< Nu are o statur, 0oarte :nalt,1 :ns, are un corp bine proportionat< inamismul si 0orta sa interioar, pot 0i sesi9ate :n mobilitatea globilor s,i oculari< 'uloarea pielii este maronie1 iar oc=ii de culoare :nc=is,1 sunt p,trun9,toari si pot c=estiona cu usurinta1 din pri3iri1 pe oricine< +onul cu care se adresea9, persoanelor cu care 3ine :n contact este 0oarte nuantat1 0iind 0ie bla6in si unduitor atunci c;nd 0lirtea9,1 0ie penetrant si distins atunci c;nd 3rea s,-si exteriori9e9e 0orta sa interioar,1 precum si pentru a-si impune punctul de 3edere< esi nu su0er, de limbarnit,1 are o capacitate ridicat, de persuasiune<

Scorpion - e0ecte
!iti precaut si pre3,9,tor :n relatia cu acest nati3< -ste 3iclean si poate oric;nd s,-:nlocuiasc, pe oricine la locul de munc, 0,r, remusc,ri< oreste s, se impun, si s, reuseasc,1 asa c, dac, oportunit,tile sunt create1 scrupulele nu mai contea9,< Are o capacitate impre3i9ibil, de a-i manipula pe oameni< -ste r,9bun,tor si nu doreste imixtiunea altora :n problemele sale< Atunci c;nd cine3a :l calc, su00icient de mult pe coad, poate riposta 3e=ement si acid1 iar prieteniile sale pot 0i pierdute1 uneor1 datorit, slobo9enie gurii lui< -ste :nc,p,tanat si 0rec3ent obtu91 necomunicati3 sau orgolios< >l relatiile de cuplu se poate mani0esta discretionar1 tiranic si brutal<

Scorpion - Sanatate
Are o stare de s,n,tate de0icitar,1 0iind cel mai expus :mboln,3irilor dintre toti repre9entantii celorlalte 9odii< 'u toate acestea are o putere 0antastic, de a dep,si aceste probleme medicale1 nesuport;nd s, se pl;ng, sau s, 0ie comp,timit< Acest, re9istent, se ba9ea9, pe 0ondul s,u interior si pe dorinta de nu se l,sa prad, de9n,de6dii1 c=iar dac,1 uneori nu sunt 0oarte multe sperante< Are sensibilit,ti mai acute la aparatul digesti3e 20icatul41 renal si excretor 2rinic=ii1 anusul si uretra4 si genital< atorit, 0aptului c, :si sc=imb, des parteneri de 3iat, iar pasiunile si extra3agantele sexuale nu :i sunt indi0erente1 si nu se prote6ea9,1 3a 0i un client constant al bolilor 3enerice< eoarece depune un impresionant e0ort1 at;t psi=ic c;t si emotional1 se 3a resimti atunci c;nd 3a 0ace excese1 si 3a 0i obligat s,-si ia pau9e pentru a se re0ace si pentru a dep,si pasele proaste care pot ap,rea dac, nu a a3ut succes :n ceea ce a :ntreprins< atorit, nestatorniciei sale1 3a 0i sensibil de atent la 3ariatiile st,rii sale de s,n,tate1 si nu trebuie s, exagere9e la aparitia 0ebrei sau la primul str,nut<

Scorpion - Sexualitate
'a simbol al sexualit,tii1 se implic, cu pasiune :n 3iata amoroas,< -ste interesat de tot ce :nseamn, sexul opus si se dedic, acti3it,tii de seducere< Nu este c=iar partenerul potri3it pentru discutii1 ci pentru Hactiune@1 preocuparea :n acest domeniu este debordant,< &a tr,i

intens orice relatie1 si 3a oscila :ntre ca3alerism si b,r,d,nie< %urtarea sa este contradictorie1 0iind c;nd tandru1 sen9ual si atent c;nd impulsi31 distant si 9e0lemitor< +rece prin aceste st,ri cu repe9iciune1 reusind s,-si derute9e partenerul1 care nu 3a sti s, reactione9e< Nu este adeptul unei apropieri doar sentimentale1 ci 3a c,uta s,-si 0ac, partenerul s, se simt, c;t mai con0ortabil1 si mai :mplinit din punct de 3edere 0i9ic< &iata cu el este agitat,1 iar momentele de dragoste de9l,ntuit, 3or alterna cu cele mai sordide reprosuri si b,nuieli< Nu se poate spune c, este monogam1 pentru c, desi este 0idel 3ietii de cuplu1 3a c,uta a3entura< Nu este lipsit de principii morale sau de sensibilitate1 :ns, are ne3oie s,-si g,seasc, marea iubire< Are o 0orta deosebit, de atractie1 stiind s,-si plani0ice atacurile si Hacrosa6ele@< -ste 3iril si seduc,tor iar iubirea pentru el1 este o c=estiune 0undamental, de 3iat,< Nati3ul Scorpion nu este adeptul clasicelor metode erotice si 3a 0i interesat tot timpul s, descopere si s, experimentea9e ultimele Hdescoperiri@ :n domeniu< Nu trebuie s,-l :ntelegeti gresit pentru c, el stie c, pasiunea si cuplul sunt ce3a mai mult dec;t un raport sexual< Se controlea9, per0ect si stie cum s, procede9e pentru ca partenerul s, nu oboseasc, niciodata< .tili9ea9, a0rodisiace si c,uta s, explore9e trupul partenerului< %oate p,rea agresi3 si repe9it1 :ns, acestea pot 0i din cau9a 3ulnerabilit,tii sale< Ia :ntotdeuna iubirea :n serios1 iar cerinta 0undamental, a 3ietii sale este admiratia si respectul< -ste greu de sesi9at ade3,rata lui personalitate< %oate crea sen9atia c, este este un tip retras si :nd,gostit de solitudine1 :ns, aceast este perioada de re0acere< ac, a optat pentru un maria6 3a :ncerca s, 0ie 0idel1 si 3a lupta pentr a-i asigura partenerului s,u con0ortul material si armonia con6ugal,< >i place s, relatione9e cu numeroase persoane< ac, 3reti s, a3eti o :nt;lnire cu acest nati3 in3itati-l :ntr-o discotec,1 :ntr-un club1 la un concert sau pe stadion< Nati3ului ii place s, se exteriori9e9e< -l caut, un partener a0ectuoas1 tandru pe care s, se poate ba9a oric;nd< >n sc=imb1 3a a3ea de o0erit pasiunea si de3otamentul lui<

Scorpion - A3erea
Semnul Scorpionului simboli9ea9, %uterea si datorit, acestui aspect1 nati3ul 3a :ncerca s, manipule9e oamenii :n 0a3oarea sa1 pun;nd st,p;nire pe su0letul si mintea lor iar pentru a atinge acest scop nu 3a e9ita s, 0oloseasc, orice mi6loace< Aceste caracteristici se 0ac resimtite1 mai ales1 :n ceea ce pri3este aspectul 0inanciar al 3ietii Scorpionului< - ade3,rat c, munceste mult dar pro0it, de sl,biciunile altora si caut, s, aib, mereu ce3a de c;stigat1 oric;t de putin< >si doreste s, str,luceasc, :n societate si acest lucru cost, bani1 de ceea 3a urm,ri :ntodeauna s, a6ung, :ntr-o po9itie dominant,1 care s,-i permit, s, c;stige su0icienti bani pentru a-si satis0ace dorinta de lux sau se 3a c,s,tori din interes pentru acest scop< esi :i place s,-i soc=e9e pe ceilalti cu posibilit,tile sale materiale1 :n general este a3ar si cu greu 3a 0i con3ins s, :mprumute bani cui3a1 oric;t de apropiat i-ar 0i acesta< Se poate sesi9a la acesti nati3i o s0;siere :ntre dou, tendinte opuse: o parte din su0letul lor tinde spre e3olutia spiritual, iar cealalt, parte este dominat, de dorinta de a obtine c;t mai multi bani1 de a-si impune 3ointa :n mod absolut<

Scorpion - Iposta9e
$arbatul din 9odia Scorpion )epre9int, un magnet pentru 0emei pentru c, impresionea9, prin 3irilitatea si prin constitutia sa atletic,< .rm,reste s, g,seasc, o partener, pe care s, o domine< Actionea9, instincti3 si se comport, autoritar1 0iind exuberant si m;ndru< Scorpionul este cel mai posesi3 semn 9odiacal1 iar o relatie cu el este pasionant,< (i se reprosea9, mar6ele extreme :ntre care se misc,1 0iind c;nd protectori1 0ermec,tori1 onesti1 generosi1 :nteleg,tori si sinceri1 c;nd 3iolenti1 egoisti1 r,9bun,tori1 orgoliosi si de o gelo9ie 0eroce< &rea s, g,seasc, o consoart, pe care supun, si s-o pl,m,deasc, din nou dup, propriul model1 singurul scop al 3ietii ei 0iind acela de a i se d,rui si de a-l slu6i< 'ea pe care o 3;nea9,1 trebuie s, aib, 0orte similare cu ale lui pentru ca 3ictoria s, 0ie pe deplin sa3urat,< '=iar dac, este amore9at se poate comporta tiranic1 iar partenera sa poate 0i derutat, de alternarea dintre accesele sale1 0ie de romantism si pasiune1 0ie de r,ceal, si indi0erent,< -ste sigur pe sine iar potenta sa este apreciabil,< Are o imaginatie erotic, debordant,< esi :si contraria9, partenera prin sc=imb,rile sale comportamentale1 prin caracterul misterios al 3ietii sale si prin modul s,u curios de a 0i1 si desi aceasta se 3a adapta greu la cerintele sale1 c;nd :l 3a descoperi 3a remarca loialitatea si d,ruirea sa1 sensibilitatea si interesul ardent pentru ea< -ste atasat de c,min si de 3alorile 0amiliale1 :ns, pretinde libertatea sa pentru a-si permite mici escapade si extra3agante< >i place tot ceea ce este necon3entional1 straniu1 paradoxal1 iar printre lucrurile pe care le detest, este con0ormismul< %;n, la maria61 nu scap, nici o a3entur, sau 3reun 0lirt< 'aut, s, :nteleag, natura intim, a 0emeilor1 si 3a 0ace totul pentru ca acestea s, 0ie satis0,cute< Nu se d, :n l,turi de la a3enturi si de la c=estii ne0ormale< -ste libertin si 3a 9bura dintr-o relatie :n alta1 :n c,utarea iubirii 3ieti sale< Nimeni nu este st,p;nul s,u si :si prote6ea9, cu 0ermitate intimitatea< St;rneste pasiuni pe care nu le poate controla< Nu neap,rat pentru c, este usuratic1 ci pentru c, stie c, nu se poate d,rui :ntr-un totul dec;t alesei inimii sale< %oate 0i deopotri3, amant1 prieten1 s0,tuitor si tat,< -ste 3i3ace1 3olubil si expansi31 :ns, si instabil sau inconsec3ent< >si 3a creste cu autoritate copii1 pe care 3a :ncerca s,-i determine s, aib, un caracter puternic< oar :n calitate parental, 3a opta pentru un parteneriat cu copiii s,i1 pentru de93oltarea unei personalit,ti armonioase< !emeia din 9odia Scorpion Apartin;nd celui mai sen9ual semn al 9odiacului1 0emeia-Scorpion este pasional,< -ste genul de 0emeie care nu este sedus, ci seduc,toare< Are o personalitate 0oarte puternic, si are numeroase ambitii personale< 'ariera ei implic, de cele mai multe ori un grad de duritate1 care este :n concordant, cu temperamentul lor< Munceste din greu si nu se mena6a atunci c;nd e 3orba de reli9area unei lucr,ri importante< +emperamental, si sentimental,1 desc=is, si 0,r, prea multe complexe1 se str,duieste s, 0ie mereu :n centrul atentiei< Are un 0armec aparte pe care stie s,-l pun, :ntotdeuna :n 3aloare< -ste o 0emeie energic,1 de aici adoptarea unor tendinte masculini9ante< Stie 0oarte bine ce 3rea si :si urmareste cu tenacitate interesele si scopurile< Are mare pri9, la b,rbati si se 3a a3;nta :n 0lirturi1 nu nep,rat pentru a se :mplini si pentru a 0i iubit,1 ci pentru 3rea s, domine si s, nu 0ie dominat,< %oate si pentru c, este si o modalitate de a-si ap,ra independenta si intimitatea< -ste orgolioas,1 sigur, pe sine si doreste :ntotdeauna s, aib, ultimul cu3;nt< >si 3a atrage multe gelo9ii si in3idii 0eminine< Nu o interesea9, care sunt reputatiile b,rbatilor1 iar dac, 3a pune oc=ii pe cine3a nu se 3a l,sa p;n, nu a3ea o a3entur, cu acesta< inamic, si dominatoare1 nu 3a opta dec;t pentru un tip special de relatie1 partenerul ei trebuind s, 0ie cura6os si puternic1 care s, o sustin, si s,-i accepte independenta1 pe care s,-l

in0luente9e :ntr-o m,sura important,< 'eea ce 3rea de la un b,rbat este ca acesta s, 0ie bine dotat intelectual si 0i9ic1 si nu 3a e9ita s, i se d,ruiasc, cu 0rene9ie< Impulsi3, si exuberant,1 3a 0i ne0ericit, dac, b,rbatul s,u o 3a trata cu brutalitate sau 3a a3ea accese de lasitate< ac, acest tratament 3a continua nu 3a e9ita s, se re3olte1 iar dac, se 3a prelungi :si 3a p,r,si partenerul< %oate trece si prin puseuri de ne0ericire sau de depresie1 :ns, nu se 3a complace :n aceast, stare ci 3a c,uta s, g,seasc, pe cine3a care s-o :mplineasc,< esi este interesat, de ascensiunea pro0esional, 2prin care :si poate suporta cele mai multe c=eltuieli41 ea poate 0i o partener, ideal, pentru maria6< &a pune :ntotdeauna piciorul :n prag1 deci are ne3oie de b,rbat care s,-i poat, tine piept< >n ceea ce pri3este copiii1 :i 3a creste cu a0ecti3itate si 3a :ncerca s, le imprime propria conceptie despre 3iat,< 'um :ns, este o 0ire libertin,1 nu :si 3a consacra tot timpul educ,rii lor1 c,ci este bine ca 0iecare s, aib, propriul spatiu< 'opilul din 9odia Scorpion Au o mare putere de intuitie si de anali9,1 care :i 3a mira si si :i 3a impresiona :n mod pl,cut pe p,rintii s,i< 'urios si plin de energie1 se a3;nta la 3;rsta necesar, :n Hmisiuni@ de explorare si se 3a cu0unda :n lectur,< -ste interesat de pro0un9imea lucrurilor1 deci anali9a asupra naturii 3a 0i incisi3,< 'onstiincios si inteligent1 3a 0i un ele3 silitor< Nu trebuie s, 0ie pedepsit prin metode se3ere1 ci mai degrab, s0,tuit si :ndrumat< Sunt 0oarte dotati pentru studiu si sunt constienti de propriile a3anta6e< Se apleac, cu interes asupra di3erselor pasiuni1 si trag adeseori conclu9ii corecte1 surprin9,tor de mature pentru 3;rsta sa< >si a0irm, personalitatea si se :nc,p,t;nea9, s,-si sustin, propriul punct de 3edere1 c=iar dac, uneori stiu c, nu are dreptate< Nu accept, ca spatiul s,u intim s, 0ie agresat< %,rintii 3or constata c, le e 0oarte greu s,-l struneasc,1 si este recomandabil s, 0ie tratat cu delicatete< >si 3a descoperi singur din timp propriile :nclinatii si 3a sti s, opere9e selecti3 :n alegerile sale< Se0ul din 9odia Scorpion Acest, po9itie este nimerit, pentru nati3ul Scorpion1 pentru c, temperamentul s,u de :n3ing,tor :l 3a determina :ntotdeuna s, lupte pentru a se situa pentru o po9itie c;t mai :nalt,< -ste inteligent si persuasi31 decis si exigent1 iar capacitatea sa ridicat, de munc, :l 3or a6uta s, strMbat, toate pistele pentru a-si atinge scopurile< 'a si )acul1 este preocupat de bun,starea material,1 iar dac, este co-interesat :n di3erse initiati3e 3a lupta din r,sputeri pentru a con0irma :ncrederea acordat, si pentru a-si asigura succesul< -ste dinamic si tenace1 iar reputatia este unul din lucrurile la care tine cel mai mult< 'unoaste :n detaliu punctele 3ulnerabile si 0orte ale institutiei unde lucrea9,1 0iind abil pentru a sesi9a potentialit,tile 0iec,rui departament1 c;t si ale 0iec,rei persoane< 'rede c, succesul poate 0i asigurat numai prin munc, de ec=ip,1 de aceea 3a c,uta s, stie care sunt intuitiile si per0ormantele 0iec,rui muncitor< >n ceea ce pri3este negocierile1 Scorpionul adopt, un stil elaborat1 de anali9, consistent, a 0iec,rei oportunit,ti< %ropunerile =a9ardate si concu9iile eronate :l agasea9,1 iar subalternii lui care s-au lansat :n ast0el de initiati3e trebuie s, se astepte la mustr,ri din partea lui< >n relatiile cu colaboratorii s,i este autoritar1 inspir;nd respect prin tinuta si comportamentul s,u< 'onclu9iile pe care le 0ormulea9, sunt adesea 6uste1 iar ideile sale sunt e0icace< >ncearc, s,-I con3ing, pe oameni c, g;ndeste mai pro0und dec;t ei1 iar competenta sa este unanim recunoscut,< St,rile sale 0luctuante si metodele sale de lucru pot 0i contestabile :ns, experienta :si 3a spune cu3;ntul1 iar sl,biciunile temporare se recomand, a nu 0i comentate< '=iar dac, nati3ii acestei 9odii pot oscila :ntre extreme1 ceea ce impune este pasiunea pentru preci9ie si disciplin,< Aprecia9, 0idelitatea1 sinceritatea si serio9itatea1 iar cel care 3a c,lca gresit 3a putea s, simt, pe propria lui piele 9e0lemeaua si bat6ocura1 pe care Scorpionul o are preg,tit, pentru ast0el de situatii< %oate 0i caracteri9at drept rigid1 :ns, moti3atiile pe care 0oloseste :n orice discutie sunt

solide si abile< %ri3este cu circumspectie orice politete si caracteri9are m,gulitoare1 c=iar dac, acestea :l 0ac s, 0ie binedispus< Are o dorint, ire9istibil, de a se impune si de a-si asuma riscuri1 0iind dependent de principalele roluri< &a pune mare accent pe a6utorul si ideile subalternilor1 c=iar dac, uneori are probleme :n a le recunoaste :nt;ietatea pro0esional,< Ambitia si capacitatea de a duce la 0inal ceea ce si-a propus :l 0ac pe Scorpion s, se remarce< Meticulos1 per0ectionist si bun organi9ator1 cu o bun, perceptie a realit,tii si cu spirit intuiti3 se 3a putea impune :n numeroase domenii: medicin, 2c=irurg1 stomatolog1 neurolog sau psi=iatru41 politie 2in3estigator41 transporturi 2so0er1 pilot1 marinar41 drept 2a3ocat1 procuror4 etc< Subalternul din 9odia Scorpion Nu se simte con0ortabil :n aceast, po9itie1 :ns, este omul :n care se poate pun, ba9a< atorit, tendintelor sale ascensioniste 3a c,uta s, se 0ac, necesar si s, de3in, un 0oarte bun pro0esionist< Nu accept, conditia de subordonat pentru c, este greu adaptabil unui sistem1 spiritul s,u liber ne0iind interesat de :ngr,diri< &a :ncerca s, se 0ac, remarcat1 at;t prin solicitudine A este capabil s, se dedice ser3iciului A c;t si prin capacitatea sa de a r,9bate< &a consuma ner3i si energie pentru a se impune si pentru a se ac=ita re9onabil de sarcinile :ncredintate< Nu :si 3a 0ace public, 0rustrarea si nici nu-si 3a tr;mbita aspiratiile1 pentru c, este omul care tace si 0ace< *radul ridicat de competent, si constiincio9itatea sa :l 3or recomanda1 iar scopurile sale se 3or modi0ica cu c;t po9itia sa pro0esional, 3a 0i mai important,< >si urm,reste cu prudent, si tenacitate propriile interese1 moti3 pentru care :si poate atrage critici din partea colegilor1 si 3a tinti s,-si con0ectione9e un sistem de relatii care s,-l propulse9e< -ste un camarad necesar1 poate nu c=iar 0oarte iubit1 :ns, 3a r,spunde 0erm la solicit,rile iera=iei< -ste carierist si nu :si g,seste linistea interioar, p;n, c;nd nu 3a a6unge :ntr-un post cu responsabilitate si cu putere de deci9ie< O calitate important, o repre9int, ingenio9itatea de care d, do3ad, :n orice situatie<

Scorpion - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 2E 0ctombrie - 2 noiembrie 4 )e9er3at1 metodic si elegant1 3a a3ea unele greut,ti a a se cunoaste pe sine si a se impune< &a 0i 0luctuant :n aspiratii si sentimente1 :n leg,turi si amicitii< Nu se poate decide ce traseu s, aleg, si ce metode s, utili9e9e< +ocmai aceste nesigurante :i poate 0ace s, 0ie :n acelasi timp un lupt,tor :nn,scut1 m;ndru si plin de orgoliu< Are un simt de93oltat al datoriei si poate 0i uneori1 egocentric< 2E octombrie: 'alculat si meticulos1 poate deran6a prin pasiunea sa pentru ordine< Aceasi pasiune nu se reg,seste si :n plan sentimental1 oscil;nd :ndelung pentru g,sirea unui con0ident< 2F octombrie: Are ne3oie de sustinerea si suportul celorlalti pentr a-si asigura ec=ilibrul intim< 'eea ce-l poate propulsa este 0lerul s,u si dorinta de a duce la 0inal ceea ce a :nceput< 27 octombrie: &is,tor si melancolic1 are tendinta de a 0ugi de realitate< &a su0eri esecuri :n mod 0rec3ent1 :ns, nu se poate spune c, nu e consec3ent< 28 octombrie: esi 3ede clar toate aspectele unei probleme1 3a e3ita s, trag, o conclu9ie< Nu este 0oarte perse3erent :n actiunile sale< Indecis si nestatornic< 2" octombrie: %er0ormantele sale se ba9ea9, pe un e0ort sustinut1 pe in3enti3itatea si de

dinamismul s,u< Succesul 3a sur3eni t;r9iu dar atunci 3a 0i pe deplin constienti9at iar inteligenta peste medie< 29 octombrie: !oarte producti3 :n l,rgirea patrimonial lui material< -ste desc=is si comunicati31 calit,ti care :i pot con0eri un prestigiu stabil< Autoritatea sa nu 3a 0i contestat,< 30 octombrie: %oli3alent si constiincios1 urm,reste s, 0inali9e9e orice idee producti3,< +enace si acti31 3a sti s, pro0ite de oportunit,tile ce pot ap,rea la un moment dat< 31 octombrie: %rea idealist1 3a :mp,rt,si camara9ilor s,i toate initiati3ele sale< &a 0i pro0und de9am,git c;nd unii dintre ei le 3or pune :n practic, si nu :i 3or recunoaste c, el este autorul< 1 noiembrie: Se aprinde repede si se stinge la 0el de repede< +ine :ntotdeauna s, r,spund, pro3oc,rilor si in6uriilor aduse lui de ceilalti< Aceste dispute :l pot marca1 pentru c, :n 0ond tine la demnitate si la onestitate< 2 noiembrie: Are tendinta de a-si sustine punctul de 3edere p;n, :n p;n9ele albe1 c=iar dac, aceasta nu-l a6ut, :n 3iata de 9i cu 9i< e obicei nu poate r,m;ne obiecti3 0at, de per0ormantele apropiatilor s,i< A1 doilea decan 2 3 noiembrie - 12 noiembrie 4 Se ba9ea9, pe propriul instinct1 este un bun pro0esionist1 temerar si greu de contra9is1 nu se 3a l,sa p;n, nu 3a reali9a ceea ce si-a propus< -ste dur si e0icace1 iar stilul s,u polemic si ironic1 poate produce mai multe nepl,ceri dec;t si-ar 0i :nc=ipuit< -ste constient de a3anta6ele sale si nu 3rea s, recunoasc, c, a gresit< %erse3erent1 realist si responsabil1 poate a3ea succese din punct de 3edere 0inanciar mai mari dec;t alti nati3i din aceast, 9odie< 3 noiembrie: %oate c, precautiile pe care si le ia sunt numeroase1 :ns, genero9itatea sa este larg,< Ar trebui s, 0ie mai circumspect cu oamenii care :l :ncon6oar,1 pentru c, unii dintre ei ar putea s,-l lucre9e pe la spate< E noiembrie: -ste onest si pretinde 0idelitate< Abil1 diplomat si transant1 este 0oarte exigent :n cee ce pri3este calitatea oamenilor care-l :ncon6oar,< Nu aprecia9, lo3iturile sub centur, si se de9l,ntuie plin de temperament atunci c;nd se simte pro3ocat< F noiembrie: Nu-si d, seama de 0aptul c, desi 3orbeste cu oamenii1 nu le comunic, aprope nimic< %aradoxal1 sinceritatea sa poate cam brutal,1 3a 0i apreciat, ca dispretuitoare de c,tre ceilalti< 7 noiembrie: >si poate sup,ra 0amilia prin 0elul lui de a 0i 0oarte 9g;rcit< In0lexibil si prea exigent cu altii1 3a trebui s, renunte la spiritul s,u antreprenorial1 de a se 0olosi de bunurile altora si de a renunta la tendinta c,m,t,reasc,< 8 noiembrie: *;ndeste po9iti3 si este :ntodeauna amator de pro3oc,ri< -ste :ncre9,tor :n propriile puteri si stie cum s,-si canali9e9e e0ortul pentru a se 0ace apreciat si recunoscut< " noiembrie: Spirit in3enti3 si :nclinat spre lucruri practice< Nati3ul are excelente aptitudini organi9atorice1 este 0oarte popular iar altruismul s,u este deosebit de apreciat de cunoscutii s,i< 9 noiembrie: Onest1 tenace si modest1 are tendinta de munci din r,sputeri pentru pentru a se reali9a pe plan pro0esional< -ste interiori9at si nu se amestec, cu ma6oritatea1 :ns, se poate simti 0rustrat dac, nu reuseste s, g,seasc, r,spunsuri la :ntreb,rile sale< 10 noiembrie: Are o 0ire impulsi3, si o 3iat, 0r,m;ntat,< rumul :n 3iat, :i 3a 0i pres,rat cu numeroase obstacole1 pe unele ridic;ndu-si-le singur prin comportamentul s,u agresi3 si limba6ul colorat< 11 noiembrie: -c=ilibrat si muncitor1 se 3a 9bate pentru asigurarea con0ortului personal< Nu :i place =a9ardul si are o pasiune deosebit, pentru 3iata de 0amilie1 care :i si recompensea9, e0ortul depus< 12 noiembrie: Ne:ncre9,tor si pesimist1 are tendinta de i9olare si de :nc=idere :n sine1 aceste mani0est,ri put;nd a3ea consecinte gra3e asupra 3ietii sale< Nu stie s,-si exploate9e resursele 0i9ice sau intelectuale<

Al treilea decan 2 13 noiembrie - 21 noiembrie 4 %recis1 ordonat si =ot,r;t1 este plin de initiati3,< Nati3ii n,scuti :n aceast, perioad, sunt :ncre9,tori :n propriile 0orte1 :si cunosc bine propria 3aloare si au un talent extraordinarde a obtine ceea ce si-au propus< Sunt constienti de 3aloarea muncii depuse de ei1 o0er, ser3icii de bun,-calitate dar si costisitoare< inn aceast, cau9, pot a3ea discutii aprinse cu se0ii1 care recunosc 3aloarea lor :ns, le contest, em0atismul lor si care :ncearc, s,-i tempere9e pentru a a asigura un climat constructi3 de munc,< .neori sunt prea plini de ei1 :ng;m0ati si orgoliosi< 13 noiembrie: >ndr,9net si a3enturos1 este pasionat de expeditii pline de nepre3,9ut< ac, nu are mi6loacele necesare e0ectu,rii unei ast0el de c,l,tori1 nu 3a dispera ci 3a 0i consec3ent :n alc,tuirea planurilor si a procur,rii 0ondurilor< 1E noiembrie: -ste un tip re9er3at si misterios >n dragoste este 0idel1 iubeste cu pasiune1 iar partenera sa se 3a bucura de o atentie deosebit,< Are un su0let nobil si este omul pe al c,rui um,r se poate pl;nge< 1F noiembrie: -ste un tip 6o3ial si exercit, o mare putere de seductie< 'omunic, 0oarte bine cu oamenii apartin;nd di3erselor categoriilor sociale< Nu-I plac discutiile :n contradictoriu si nici con0lictele1 pe care stie s, le e3ite prin diplomatia sa< 17 noiembrie: %lin de 3italitate1 este colaboratorul supus care :si cunoaste 0oarte bine interesul< >si sutine si a6ut, colegii1 si nu poart, pic, nici c=iar persoanelor care i-au adus pre6udicii< 18 noiembrie: -ste inteligent si creati3 si stie cum s, se pun, :n 3aloare< (upt,tor si dornic de con0runt,ri1 autodidact1 citeste si studia9, pentru a-si l,rgi uni3ersul de cunoastere< 1" noiembrie: >i place s, studie9e oamenii si s, le cunoasc, punctele slabe pentru a le 0olosi :n atingerea propriilor scopuri< -ste 0oarte ancorat :n realitate si urm,reste s, accead, pe plan pro0esional si social1 indi0erent de metode< 1 9 noiembrie: -ste idealist1 :i place s, 3ise9e cu oc=ii desc=isi< )e9er3at si nostalgic1 nu caut, s, se integre9e :ntr-un grup< -0orturile pe care le depune :n reali9area unor proiecte 3or 0i r,spl,tite :n cele din urm,< 20 noiembrie: Acest nati3 se 9bate 0oarte e0icient atunci c;nd este stimulat1 iar munca sa este recompensat, corespun9,tor< '=iar dac, pare strict interesat de success si stabilitate 0inanciar,1 este generos si nu 3rea dec;t s,-si satis0ac, capriciile personale< 21 noiembrie: %ractic1 realist1 experimentat si decis1 se simte responsabil 0at, de institutia unde lucrea9,1 0at, de 0amilie si de apropiati< -ste onest1 ec=ilibrat si este :n9estra cu o g;ndire clar,<

Sagetator - /odia
22 noiembrie - 20 decembrie
Semn de 0oc 2sc=imbator41 masculin 2extro3ertit41 gu3ernat de planeta Nupiter &erbu1 caracteristic: 5a 3edea5 ominanta: cunoasterea Atuuri: intuitie1 anticipare %iatra norocoas,: turcoa9 2peru9ea4 Metal: cositor 'uloarea norocoas,: purpura1 bleumarin /iua norocoas,: 6oi

'i0re norocoase: 21 8 (ocurile norocoase: spatiile exterioare1 desc=ise ac, semnul 9odiacal care :l precede este caracteri9at de ambitie iar cel care :i succede de disciplin,1 S,get,torul consider, c, singura modalitate de a :ntelege lumea si 3iata este de a cerceta1 de a studia< N,scut sub H9odia@ cunoasterii1 nati3ul n,scut :n aceast, perioad,1 3a considera c, pentru a se impune si a se 0ace respectat este ne3oie de de93oltarea ni3elului s,u de cunostiinte si recunoasterea calit,tilor sale intelectuale< Sigla acestei 9odii const, :n imaginea unui centaur 2pe 6um,tate om iar pe 6um,tate cal41 care :n mitologia greco-roman, simboli9a dou, tendinte care caracteri9ea9, personalitatea nati3ului - uman, si animal,: d,ruire pentru semenii s,i1 respecti3 primiti3ism :n g;ndire si comportament< Aceste traiectorii pot 0iinta at;t :ntr-o singur, persoan,1 dar pot contura si dou, tipuri de caractere< Aspiratia po9iti3, :l 3a determina pe S,get,tor s,-si de93olte 3irtutii de genul: sinceritate1 0idelitate1 onestitate1 corectitudine1 ec=ilibru interior1 tolerant, care s, contrabalanse9e b,d,r,nia 0i9ic, si moral,1 de in0luent, animal,< Acest, 9odie 2semnul masculin4 este gu3ernat, de planeta Nupiter1 simbolul puterii absolute :n mitologia roman,1 care mai domin, semnul 0eminin al %estilor< ac, acestia din urm, urm,resc :ntr-un mod idealist per0ectiunea1 S,get,torul 3a pune accent pe de0risarea intelectual, a lumii1 pe descompunerea stiinti0ic, a p,m;ntului1 a naturii si a omului pentru ca aceast, con3ietuire s, 0ie reconstituit, :ntr-un sistem 0ilo9o0ic< S,get,torul este caracteri9at de remarcabil, disponibilitate intelectual,1 care :l 0ace s, 0ie un om lipsit de idei preconcepute sau de imobilism :n g;ndire< -ste un spirit liber1 apreciind si milit;nd pentru libertatea de g;ndire1 a cu3;ntului si de mani0estare< Nu-i plac constr;ngerile de orice 0el si este interesat de independent,< -ste simbolul 0iloso0ului iar :n 9odiac se a0l, :n op9itie cu *emenii1 care simboli9ea9, comunicarea< S,get,torul se 3a opri s, anali9e9e :n pro0un9ime lucrurile1 pe c;nd nati3ul din *emeni A desi are aceeasi pasiune pentru descoperire A 3a c,uta s, stie c;t mai multe din di0erite domenii< -ste ordonat si perse3erent1 agitat si insistent1 :nregistr;nd progrese uimitoare< esi este un semn de !oc nu este at;t de gr,bit precum nati3ul din $erbec si nici la 0el de impulsi3 ca (eul1 cu toate c, are tendinta de a actiona instantaneu1 c=iar :nainte de a anali9a toate datele problemei< Nati3ul din aceast, 9odie nu 3a r,m;ne :ns, doar la stadiul preliminar de cunoastere teroretic, ci 3a c,uta s, :nteleag, 3iata :n ansambulul ei prin intermediul experientelor personale< &a accepta cu reticent, s0aturile pri3ind modalitatea de abordare si de re0lexie asupra realit,tii< Nu-i plac Hpo3estile@ despre anumite 0enomene1 0apte sau persoane1 nu consider, c, sunt c=estiuni care s, 0ie discutate si 3a :ncerca s, aib, propria lui opinie despre toate acestea1 dac, se poate1 c;t mai obiecti3,< Are o p,rere 0oarte bun, despre el iar uneori1 s-ar putea s,-si suprae3aluae9e importanta< S,get,torul este omul pe care se poate ba9a1 are o 0ire 0oarte sociabil,1 este deosebit de simpatic si comunic, 0oarte bine cu ceilalti< atorit, pasiunii sale pentru in0ormatie1 i s-ar putea reprosa c, este arti0icial si :ng;m0at1 c, d, uneori r,spunsuri Hdin c,rti@ si care nu au 0ost probate :nc, :n practic,1 :ns, nu trebuie s, se uite c, este preocupat de problemele celorlati si altruist< -ste amu9ant1 6o3ial si 0ermec,tor1 :ns, ar trebui s, 0ie mai atent la ceea ce spune pentru c, tocmai datorit, exuberantei sale 3erbale1 poate r,ni< Actiunile pe care le 3a proiecta sunt :ntotdeauna de mare an3ergur, si tinde s, ocupe po9itii c;t mai :nalte pe plan sociopro0esional< Stie exact ce pist, trebuie s, urm,reasc, pentru a se impune< Nu este lipsit de contradictii1 pentru c, este c;nd atent1 prudent1 studiind am,nuntit cele mai mici detalii1 c;nd negli6ent si a3enturos< Are idei progresiste pe care nu 3a e9ita s, le pun, :n aplicare< -ste non-con0ormist iar c;teodat, preocupat de necon3entional< %oate aborda usor orice tem,< -ste de obicei consec3ent :n tot ce :ntreprinde1 este 0erm pe po9itii si crede c, orice problem,1 indi0erent de gradul ei de di0icultate1 poate 0i re9ol3at,< -ste 0oarte spontan si cu un deosebit

simt al umorului1 c,ut;nd :ntotdeuna s,-si binedispun, companionii< .rm,reste s, nu-i de9am,geasc, pe cei care au :ncredere :n el< %osed, din belsug abilitatea de a purta un dialog si de 0i persuasi31 iar datorit, tenacit,tii sale 3a sesi9a care este sensul unui dialog sau al unui demers1 c=iar :nainte ca acesta s, se 0i terminat< ac, prin soliditatea argumentatiei sale 3a reusi s,-i 0ac, pe ceilalti s,-si re3i9uiasc, opiniile1 nu acelasi lucru se 3a :nt;mpa atunci c;nd cine3a 3a :ncerca s,-i sc=imbe conceptiile< .neori poate 0i cam agresi3< Are o calitate 0oarte important,1 aceea de a-i :ntelege si de a-i lua pe oameni asa cum sunt< esi :i repugn, b;r0a si comentariile ne0ondate1 nu-si 3a putea reprima obiectiile si criticile1 de alt0el 0ondate1 :ns, poate r,ni ast0el1 in3oluntar1 sentimentele altora1 dar acest lucru nu :nseamn, c, ar 0i insensibil< Agitat si ner,bd,tor1 nu-si g,seste niciodat, linistea1 tr,ind st,ri deosebit de tensionate datorit, 0aptului c, nu :ntotdeuna energia pe care o in3esteste :n proiectele sale este r,spl,tit,< Nati3ii sunt oameni de actiune1 :ntreprin9,tori si nu :n putine ca9uri a3enturieri1 iar :n spatele acestui dinamism st, dorinta de sc=imbare< Nu are probleme de comunicare cu oamenii1 indi0erent de statut social sau de gradul de inteligent,< -ste un umanist si simte ne3oia s, se implice :n a6utorarea semenilor s,i< Se 3a simti teribil de 0rustrat atunci c;nd 3a reali9a c, nu :ntotdeauna acest lucru este posibil< >ns, se 3a implica cu pasiune :n di3erse actiuni umanitare< Nu se las, aproape niciodat, descura6at si nu se 3a simti con0ortabil dec;t atunci c;nd 3a reali9a c, nimeni nu poate sti toate sensurile lumii< >si 0ixea9, niste reguli dup, care s, se g=ide9e :n 3iat, pe care le 3a urma cu consec3ent,< -ste un conduc,tor si 3a 0i :ntotdeauna apreciat din punct de 3edere pro0esional< -ste detasat si 3a lucra cu un randament sporit atunci c;nd 3a 0i pro3ocat sau este la mi6loc prestigiul s,u< >n general1 cu toat, atractia lor spre bog,tie1 nati3ul 3a 3i9a recunoasterea capacit,tilor sale si nu neap,rat reusita material,< -ste unul dintre cele mai 0lexibile dintre semne1 0iind caracteri9ati de 3eselie si optimism< Are numerosi prieteni1 0rec3entea9, cercuri de discutie1 0iind simpati9at de numeroase persoane< -ste 3olubil si 6o3ial1 iar la birou sau acas, nu-l 3or deran6a num,rul ridicat de persoane1 cu care 3a glumi sau se 3a destinde< >i place s, se distre9e si s,-si tr,iasc, din plin 3iata< >i plac petrecerile1 iar dup, o acti3itate grea 3a sti cu sigurant, unde si cum s,-si petreac, 3acanta1 pentru a se delecta< Sunt excelenti camara9ii1 onesti si loiali1 rareori in3idiosi si nesinceri< Au un ade3,rat cult al prieteniei< !ind atrasi de miscare si de 3ite9,1 sunt pasionati de masini< Iubeste mult animalele si se 3or :ncon6ura cu pl,cere de tot 0elul de anim,lute de cas,< Nu se poate a0irma c, are o 0rumusete nati3, sau un 0i9ic impo9ant< -ste bine 0,cut1 iar prestanta sa este asigurat, de personalitatea puternic,< Are c=ipul o3al1 0runtea lat,1 nasul care iese :n e3ident, si un ten cati0elat< -ste agil1 iar mersul s,u este alert< >si alege :ntotdeauna o 3estimentatie care s,-i scoat, :n e3ident, nu neap,rtat alura1 ci spiritul s,u liber< >i place s, 0ie distinst1 si nu 3a e9ita s, surprind, sau s, impresione9e 0ie prin comportament1 tinut, sau cunostinte< Are un glas 0oarte melodios1 care Hm;ng;ie@ cu3intele si trebuie s, 0iti 0oarte atent la sensul si directia dicutiei atunci c;nd purtati o con3orbire cu el< -ste un arti9an al cu3;ntului si un bun m;nuitor al condeiului<

Sagetator - e0ecte
!aptul c, :si 0ace :ntotdeauna probleme :i poate agasa pe cei care :l :ncon6oar,< Nu crede c, co3rigii umbl, :n coada c;inilor1 dar se poate :nt;mpla s, astepte s, pice para din pom drept :n gura sa< Nu este :ntotdeauna at;t de extraordinar pe c;t se crede iar genero9itatea si umanismul pe care :l a0isea9, nu sunt mereu :n concordant, cu mi9antropia sa< Nu totdeuna el este cel care are dreptate si este recomandabil ca discutiile :n contradictoriu s, 0ie 0,cute 0,r, se ridica 3ocea si a-l ironi9a pe ceilalti< Multi S,get,tori sunt predispusi la excese de tot 0elul1

0ie gastronice sau alcoolice1 0ie erotice< +endintele negati3e ale acestei 9odii se concreti9ea9, :n arogant,1 0ante9ism1 :ng;m0are1 susceptibilitate1 rigiditate1 conser3atorism1 :nc,p,t;nare si impulsi3itate< >n relatiile interumane 3a 0i in3idios si nesincer1 si poate 0olosi 3orbe dure sau replici t,ioase< Nu sunt constienti de consecintele exceselor lor de 0urie si nu agreea9, ideea de i se spune c, a gresit< %oate 0i nepoliticos sau indolent

Sagetator - Sanatate
Nati3ul din S,get,tor are o s,n,tate solid,< epune mult e0ort 0i9ic si ner3os :n tot ceea ce :ntreprinde1 at;t :n acti3itatea pro0esional, c;t si :n acti3it,tile recreati3e< >i place sportul si miscarea1 0iind pasionat de 6ocurile de ec=ip, sau cele extreme< +ocmai din acest moti3 este predispus la a0ectiuni legate de sistemul muscular si arterial1 punctele cele mai sensibile din organismul lor 0iind epiderma 26ulituri1 3;n,t,i4 picioarele 2crampe musculare1 0racturi41 spatele1 ba9inul 2sciatic,4 si g;tul< %entru a-si :ntretine constitutia1 m,n;nc, si beau bine1 0iind interesati de un meniu di3ersi0icat si so0isticat< -xcelesele alimentare :i pot a0ecta aparatul digesti31 cel mai expus 0iind 0icatul< Nu are un psi=ic labil :ns, 0rec3entele accidente :l pot a0ecta din punct de 3edere ner3os1 0iind cuprins de anxietate :ns, nu pentru perioade :ndelungate

Sagetator - Sexualitate
&iata le este caracteri9at, de gustul pentru a3entur,< esi este sincer1 agreabil1 sensibil1 generos si comunicati31 nu se atasea9, usor de cine3a< Nu 3a renunta pentru nimic :n lume la propria independent,1 nici c=iar :n numele iubirii< Nu pune un acent deosebit pe 0rumusetea partenerului s,u1 ci pe inteligenta si disponibilitatea a0ecti3,< Atunci c;nd iubeste1 este pasionant si nu 3a e9ita s,-si surprind,1 :n mod pl,cut1 persoana pe care o simpati9ea9,< -ste cald si si temperamental1 si 3a c,uta s, descopere treptat calit,tile iubitei sale1 pe care le 3a elogia de 0iecare data c;nd 3a considera de cu3iint,< in punct de 3edere erotic este desc=is oric,rui experiente< Nu-l interesea9, restrictiile1 si 0ace orice pentru a e3ita monotonia< >ncearc, s, a6ung, la o simbio9, cu persoana iubit,1 la re0acerea unit,tii primordiale< >ncearc, s, nu standardi9e9e :nt;lnirile sexuale1 imagin;nd comple9e si ra0inate metode de satis0acere a partenerului< Nu este genul cu care s, te plictisesti :n pat 2si nu numai41 ci este un explorator care te 0ace s, tr,iesti pl,cerea< I se poate reprosa 0aptul c, nu este stabil si c, a a3ut numeroase amoruri1 :ns, nu este neserios ci interesat de plenitudine< Nu-si etalea9, suucesiunea de cuceriri pentru a impresiona prin 3irilitatea sa1 ci doar e3olutia sa pe plan a0ecti3 si sexual< Nu are liniste :n 3iata sa intim, pentru c, nu este niciodat, multumit< Iubeste cu pasiune si se resimte dup, 0iecare esec<

Sagetator - A3erea
Nu se poate spune c, exist, o tendint, general, re0eritoare la starea 0inanciar,< >n 0unctie de dominant,1 0ie nu 3or 0i interesati :n mod deosebit de asigurarea unei situatii extraordinare1 0ie

3or 0i a3i9i dup, bani si putere< Sunt nati3i care urm,resc :mplinirea lor spiritual,1 care iubesc :ntelepciunea si cultura1 si din acest moti3 nu se 3or implica1 sau mai bine spus1 nu 3or opta pentru o creati3itate si agitatie :n 6urul 3alorilor materiale< Asta nu :nseamn, c, 3a dispretui banii sau a3erea sau c, 3a contesta elanul si 0ragilitatea 3alorilor celor care agonisesc mai mult dec;t el1 ci 3a c,uta s,-si asigure un trai decent1 0,r, s,-si :ncalce principiile sau s,-si modi0ice aspiratiile< 'ealalt, mani0estare a S,get,torului este cea predispus, spre con0ort1 reali9are material,1 bun,-stare si extra3agant,< Acest nati3 are un 0ler si o intuitie :nn,scute< &a mirosi de la distant, a0acerile pro0itabile si oportunit,tile care s,-l 0ac, cunoscut si apreciat< &a lucra ore :n sir dac, este ne3oie de el la 0inali9area unui proiect si1 totodat,1 3a 0ace orice pentru a-si satis0ace capriciile< Are o minte ager, si nici un obiecti3 propus nu e ireali9abil pentru el< &a urm,ri toate pistele pentru a accede :n posturi care s,-i asigure independenta 0inanciar,1 3a explora di3erse s0ere ale societ,tii1 iar scopul :na3utirii :l 3a determina :ntotdeauna s, actione9e :n consecint,< Asta nu :nseamn, c, se 3a m,rgini s,-si toace banii :n alcool1 a3enturi erotice1 ca9inouri1 sau plimb,ri cu ia=tul1 ci 3a sustine constant creati3itatea te=nic, si arta<

Sagetator - Iposta9e
$arbatul din 9odia Sagetator -ste 0oarte simpatic1 elegant si cura6os1 0,c;nd impresie :n orice con6unctur,< ac, 3-ati compl,cut :ntr-o existent, oarecum monoton,1 nu aceasi impresie 3eti a3ea dac, a3eti o leg,tur, cu un nati3 din S,get,tor< Nu-l asteptati acas, cu m;ncarea preg,tit, ci optati pentru un program comun :n oras< Nu este un contemplati3 ci unul care se implic, cu pasiune :n 3iata de 9i cu 9i< Are un umor seduc,tor si este sarmant< Iubeste compania 0eminin, si nici acestea nu-l pri3esc cu indi0erent,< -ste elegant1 cu o tinut, impecabil, si impun,toare1 curat1 :ngri6it si par0umat1 iar imaginea sa 3a a3ea impact asupra 0emeilor< >n societate 3a 0i c;nd 0oarte 3orb,ret si a3enturos1 c;nd retinut si discret< >i 0ace o deosebit, pl,cere s, 0ie :n lumina re0lectoarelor si1 :n consecint, nu-l prea 3eti g,si la propriul domiciliu< >i plac copii si 3rea s, aib, c;t mai multi1 sper, c, sotia sa :i 3a :ntelege personalitatea si 3a accepta di3ersele escapade< esi nu-i place s, 0ie burlac1 se decide greu pentru o leg,tur, stabil,< Se 3a 9bate pentru a procura tot con0ortul necesar unei 0amilii< %artenera sa1 e recomandabil s, nu 0ie cic,litoare1 pentru c, s-ar putea s,-l sperie si s,-l contrarie9e< %ersonalitatea sa este capti3ant,1 :n el :mbin;ndu-se 0rec3ent preocup,rile intelectuale cu gustul pentru misterios si inter9is< >n dragoste este exuberant si subtil< Sotia sa nu trebuie s, aib, exigente sporite1 ci trebuie s, aib, :n atentie metode ra0inate de potentare a abilit,tilor partenerului s,u< 'opii s,i 3or a3ea parte de o educatie :n care 3a pune accent pe capacitatea lor critic, si pe progresismul ideilor lor< -ste :ndr,gostit de natur, si animale1 iar aceste pasiuni :i pot contamina si pe cei cu care 3ine :n contact< -ste extro3ertit1 :ndr,9net si direct1 un tip 6o3ial1 care nu are probleme de comunicare cu persoanele apartin;nd altor categorii sociale< Mani0est, compasiune pentru cei nec,6iti1 pe care nu e9ita s,-i spri6ine de c;te ori are posibilitatea1 0ie prin bani1 0ie prin di3erse a6utoare< esi este adeptul iubirii totale si pro0unde1 nu se poate spune c, este constant :n dragoste< !emeia din 9odia Sagetator !oarte :ngri6it,1 coc=et, si manierat,1 0ace o impresie deosebit, oriunde se duce< -xercit, o mare putere de seductie asupra barbatilor prin elegant,1 bl;ndete si dr,g,l,senie< %are :ntotdeuna m;ndr, si retinut,1 dega6;nd o anume a0ectare si 0iind 0oarte =ot,r;t, :n tot ceea

ce 0ace< &a 0i :ntotdeuna cu 9;mbetul pe bu9e1 amu9ant,G este o bun, prieten,< >i place s, 0ie apreciat, pentru ceea ce 0ace la locul de munc,1 si 3a acorda o bun, parte din timpul si preocup,rilor sale carierei< Are ne3oie de independent, pe care si-o ap,r, cu 0ermitate1 ripost;nd atunci c;nd cine3a atentea9, la libertatea ei< e obicei este rational, :ns, nu de9aprob, c;tusi de putin a3entura< 'a sotie e deosebit de agrebil,< -ste o gospodin, model 0,r, a-si irosi toate resursele :n mena6 si buc,t,rie< oreste ca 3iata ei matrimonial, s, 0ie linistit, si totodat, pasionant,< ac, partenerul ei nu 3a :ntelege si preocup,rile ei exterioare c,minului si pe deasupra 3a 0i si posesi31 :si 3a :ndrepta energia spre reali9are unei cariere de succes< Sotul s, trebuie s, 0ie inteligent1 cult si mobil1 si trebuie s,-i o0ere c;t mai dese 3oia6e la s0;rsit de s,pt,m;n,< >si p,strea9, tineretea 0i9ic, si spiritual, p;n, la 3;rste 0oarte :naintate1 l,s;nd un aer inocent de 0emeie copil< >n relatiile de cuplu 3a c,uta s, a0le pasiunile sau problemele sotului s,i1 0iind :ntotdeauna o bun, s0,tutitoare< Nu-i place s, 0ie mintit, sau :nselat,< -ste sen9ual, si este capabil, de tr,iri intense< -ste o mama deosebit, pentru odraslele sale1 cu care 3a petrece mult timp si pe care :i 3a r,s0,ta< Nu 3a 0i tiranic, si nu la 3a =ot,r: cariera ci 3a c,uta s, le acorde un grad su0icient de ridicat de libertate< (e 3a asigura o educatie aleas, si 3a c,uta s, le stie preocup,rile 'opilul din 9odia Sagetator Acord, o important, deosebit, studiului si 3a a3ea parte de r,ut,ti din partea colegilor care :l considera un tocilar< -ste silitor si 3a 0i interesat s,-si l,rgeasc, c;mpul de cunostinte< Nu 3a 0i usor de crescut pentru c, :si 3a etala propria opinie :nc, de mic< -ste deosebit de precoce si curios< &a :n3,ta s, scrie si s, citeasc, de la 3;rste 0oarte 0ragede< o3edeste mari :nclinatii spre sudiu1 parcurge 0oarte multe c,rti si publicatii1 c=iar dac, nu sunt indicate 3;rstei lui lui1 ci a unora mai mari< %,rintii 3or a3ea de 0urc, cu el1 pentru c, 3a cere s, 0ie considerat ca un adult< &a a3ea multi prieteni multi si 3a participa des la acti3it,ti extrascolare< -ste bine s, nu-i 0ie impus un program riguros1 pentru c, stie c;nd s, se pun, pe treab,< -ste inteligent iar per0ormanta sa 3a e3oua odat, cu ra0inarea gustului pentru a3entur,< &a 0i printre primii at;t la :n3,t,tur, c;t si la experimentarea problematicilor speci0ice 3;rstei< &a 0i ironic de t;n,r1 si c;teodat, 9e0lemitor si sarcastic< Se0ul din 9odia Sagetator -ste locul unde se simte cel mai con0ortabil1 pentru c, stie c, este superior celorlalti iar aceast, po9itie este recunoasterea meritelor si e0orturilor personale< esi nu pot 0i contestate calit,tile sale pro0esionale si manageriale1 accede cu di0icultate :n posturile c=eie< Nu se 3a bosum0la dac, nu a 0ost nominali9at pentru o 0unctie de conducere1 pentru c, :si cunoaste 3aloarea si oricum se a0l, 0rec3ent :n centrul atentiei< 'eea ce-l 0a3ori9ea9, este abilitatea de a se 0ace util si modul :n care :i con3inge pe ceilalti s,-i recunoasc, autoritatea< Nu 3a e9ita s, se pronunte asupra c=estiunilor litigioase< Stie cum s, organi9e9e acti3itatea institutiei pe care o conduce1 si 3a :ncerca s, 0ie :n tem, cu orice nedumerire sau nemultumire a personalului< -ste amabil1 politicos si :ntotdeauna bine-dispus< .sa biroului s,u 3a 0i :ntotdeauna desc=is,< Nu suport, rutina si monotonia1 :ns, nu se poate a0irma c, este inconsec3ent sau c, nu-i place meticulo9itatea< Atunci c;nd prestigiul s,u 3a 0i pus :n discutie 3a r,spunde 0ranc pro3oc,rilor< Nu se teme de polemici si nici nu se ascunde dup, cu3inte< 'alculea9, cu atentie 0iecare miscare< Obiecti3ele pe care si le propune pot p,rea generoase :ns, le 3a urm,ri cu tenacitate< %oate 0ace carier, :n toate domeniile ce presupun mobilitate: comert1 6urnalism1 explorator1 misionar1 medic< Subalternul din 9odia Sagetator

ac, lucrati cu un nati3 din S,get,tor nu :ncercati s,-l legati de birou< Nu se poate spune c, este 0ericit :n aceast, postur, dar se 3a ac=ita cu constincio9itate de :ns,rcin,rile sale< Munceste sustinut c=iar dac, nu este renumerat pe m,sura e0ortului depus< %entru a-i m,ri randamentul puteti s,-i di3ersi0icati atributiile1 :n care s, alterne9e munca de teren cu acti3itatea de birou< &a 0i considerat uneori nesu0erit1 tocmai pentru c, din cau9a 0aptului c, doreste s, 0ie ec=itabil1 nu se abtine de la a-si spune propria p,rere1 c=iar dac, uneori aceast, poate strica bunele relatii :ntre colegii s,i< Stie cum s, se 0ac, apreciat si nu desconsider, munca celorlati< Are un ritm propriu de munc, si nu trebuie s, 0ie 0ortat s,-l adopte pe al altora< Nu uitati c, reusita este asigurat, de producti3itate si nu neap,rat de num,rul de ore de lucru petrecute la birou< Are un simt al umorului deosebit si este 0oarte 3olubil< Nu abu9ati de bun,tatea si de altruismul s,u pentru c,1 desi optea9, uneori pentru munc, patriotic,1 nu :nseamn, c,-l puteti 0olosi constant ca 3oluntar< Are :ncredere :n propriile 0orte1 :si cunoaste 3aloarea si nu este super0icial< )elatiile lui cu colegii si superiorii sunt cordiale< -ste un bun camarad pe care se poate conta la ne3oie< Nu agreea9, ideea de a 0i :nselat si nu este executantul 0idel al capriciilor se0ilor< Nu contati :ntotdeauna pe suportul lui1 pentru c, dac, nu au 0ost satis0,cute cererile sale despre care 3-a 3orbit su0icient1 poate s,-si ia trans0erul atunci c;nd este mai mare ne3oie de el<

Sagetator - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 22 noiembrie - 1 decembrie 4 -ste un tip plin de sarm1 6o3ial si :ntreprin9,tor1 care 3a a3ea un succes deosebit< I se poate reprosa c, este in0atuat si :si arat, coltii c;nd este ner3os< Nu 3a :ncerca s,-si corecte9e aceste de0ecte dec;t atunci c;nd 3a reali9a c, :i :mpiedic, ascensiunea social,< -ste cura6os si consec3ent1 iar dac, 3a a3ea o situatie material, bun, 3a :ncerca s, se :ncon6oare de c;t mai multe lucruri de bun-gust< 22 noiembrie: -ste 0oarte competent :n tot ceea ce :ntreprinde1 0iind :n9estrat cu o minte agil, si e0icient,< Are un discern,m;nt de in3idiat1 :ns, nu trebuie s, explice tuturor aspiratiile sale< 23 noiembrie: -ste consec3ent si intuiti31 iar 0armecul s,u personal :l 3a a6uta s, dep,seasc, anumite con6uncturi ne3a0orabile< Are un simt analitic bine de93oltat si acord, o atentie sporit, detaliilor< 2E noiembrie: Istet si r,9b,t,tor1 3a munci din greu pentru a-si reali9a proiectele< -ste comunicati3 si se :ncon6oar, de nenum,rati prieteni< -ste o pre9ent, 0oarte agreabil, si este 0oarte apreciat de cei cu care 3ine :n contact< 2F noiembrie: %oate p,rea o persoan, 3iclean,1 orgolioas, si nestatornic, si c=iar asa este :n bun, parte< Nu 3a :ncearc, s, se sc=imbe< -ste 0oarte independent si nu-i place s,-i 0ie :ngr,dit, libertatea< 27 noiembrie: >si asum, 0oarte multe responsabilit,ti :ns, nu are 0orta necesar, pentru a le duce la cap,t< Are ne3oie de o mai bun, st,p;nire de sine< -ste o 0ire 0oarte agitat, si care se poate risipi 0,r, s,-si dea seama< 28 noiembrie: esi poate p,rea static si lipsit de initiati3,1 se 3a implica cu pasiune :n toate proiectele :n care este cooptat< &a 0ace totul pentru a-si asigura o situatie 0inanciar, stabil,< 2" noiembrie: -ste o persoan, c,ruia nu-i place s, stea :ntr-un singur loc< ac, reali9,rile sale nu 3or 0i considerate satis0,c,toare 3a tinde s, se i9ole9e< Nu-i place incertitudinea si 3a :n3,ta s, ocoleasc, obstacolele cu abilitate< 29 noiembrie: +rebuie s,-si dea seama c, linia 3ietii nu este drept, ci c, mai exist, si curbe< Nu trebuie s, 0ie :nd,r,tnic ci este su0icient s,-si dea seama c, nu trebuie s, renunte la 3erticalitatea sa pentru a 0i considerat un om onest<

30 noiembrie: Nu-i place s, se implice :n proiecte de an3ergur,< e obicei este constant :n gusturile sale< Are mare :ncredere :n oameni si s-ar putea s, aib, de pierdut din acest moti31 :ns, trebuie s, stie c, bun,tatea este o 3irtute< 1 decembrie: Are constiinta propriei 3alori si 3a munci cu 0oarte mult elan atunci c;nd recompensa este pe m,sura e0ortului depus< &a pro0ita de toate oportunit,tile care se i3esc pentru c, doreste s, aib, o situatie material, con3enabil,< A1 doilea decan 2 2 decembrie - 11 decembrie 4 Mai putin dinamic decat nati3ul din prima perioad,1 3a pune un accent deosebit pe :ntelepciune si pe :mplinirea din punct de 3edere spiritual< -ste o pre9ent, agreabil,1 are un simt sa3uros al umorului si maniere distinse< >nclinat spre introspectie1 poate a3ea probleme :n adaptarea la locul de munc,1 dar 3a c,uta s, se impun, prin aplicare 3astelor sale cunostiinte< >n dragoste este tandru si romantic1 0iind mai putin agresi3 :n urm,rirea intereselor sale 2 decembrie: -ste destul de 0ixat :n propria g;ndire si 3a sesi9a :ntotdeuna care sunt modalit,tile de promo3are< -ste 0r,m;ntat1 instabil si preocupat de e0ectul demersurilor sale pe plan intelectual< 3 decembrie: Nu 3a depune un e0ort considerabil pentru a se impune pentru c, inima sa bun, 3a atrage numeroase persoane1 dornice s, se re3anse9e prin 0a3oruri si cadouri care :i 3or 0ace 3iata 0oarte bogat,< E decembrie: Jot,r;t si transant1 :si 3a urm,ri cu consec3ent, scopurile< -ste deosebit de inteligent si 3a 0olosi c,ile si metodele cele mai e0iciente pentru :ndeplinirea demersurilor sale1 0ie c, sunt intelectuale 0ie antreprenoriale< F decembrie: Inconstant si 0ri3ol1 3a 0i preocupat :ndea6uns de mult de seductie si amor< Apelea9, la tot 0eluri de tertipuri pentru a se 0ace remarcat< -ste :nsetat de 0rumusete si armonie1 a3;nd o 0ire 0oarte pasional,< 7 decembrie: Are probleme de comunicare cu ceilalti1 pentru c, nu-si pune :n ordine g;ndurile si nu reuseste s, comunice e0icient< esi este plin de 0ante9ie nu 3a reusi s,Ai 0ac, pe ceilalti s,-i :nteleag, initiati3ele< 8 decembrie: -ste un nati3 0oarte capricios1 mai intro3ertit1 care nu se poate mobili9a su0icient de bine atunci c;nd este necesar< -securile nu-l sperie ci1 dimpotri3,1 :l ambitionea9,< Are un su0let cinstit care :l scoate din multe impasuri< " decembrie: -ste dependent de opinile apropiatilor re0eritoare la propria persoan,< -ste labil si poate reactiona brutal atunci c;nd se 3a simti ignorat sau calitatea muncii prestate de el 3a 0i :ndoielnic, iar se0ii :l 3or critica< 9 decembrie: -9itant si 0rustrat1 nu :i d, seam, c, ceilalti :l e3it, tocmai din cau9a susceptibilit,tii1 rigidit,tii si orgoliului s,u nem,surat< Nu are :ncredere :n ceilalti si nu accept, s0aturi1 a3;nd :ncredere doar :n propria 6udecat,< 10 decembrie: -ste un tip cu picioarele pe p,m;nt1 care nu se teme de obstacole si de greut,ti ci le 3a 0ace 0at, cu cura6< -ste deosebit de inteligent si competent :n tot ceea ce 0ace< >si urm,reste cu consec3ent, obiecti3ele< 11 decembrie: Are un 0armec aparte1 pentru c, 3a 0i deopotri3, entu9iast1 mobil si :ndem;natic< %ersonalitatea sa poate 3a 0i contestat, :n momentul :n care ceilalti nu 3or reusi s, :nteleag, coordonatele sale existentiale< Al treilea decan 212 decembrie - 20 decembrie 4 %retios si :ntelept1 se 3a dedica 3ietii de 0amilie< -ste 3olubil si descurc,ret1 depun;nd e0orturi consistente pentru a a3ea succes< -ste a6utat constant de optimismul s,u molipsitor< -ste o persoan, 0oarte =ot,r;t, care stie exact ce 3rea de la 3iat,< -ste cald si 3esel1 asigur, bun,-

dispo9itie oriunde 3a 0i in3itat1 moti3 pentru care este si apreciat de o bun, parte din cunoscutii s,i< -ste atras de necunoscut si iar piedicile nu-l sperie< -ste 0oarte 3iril si pune pret pe aceast, calitate a sa< &rea s, detin, controlul :n dragoste1 c=iar dac, el este cel care mai calc, pe al,turi< 12 decembrie: Altruismul1 de3otamentul1 genero9itatea si caramaraderismul s,u 3or 0i apreciate de toat, lumea1 c=iar si de cei care nu-l simpati9ea9,< S0aturile sale sunt bene0ice pentru c, are o minte desc=is, si pre3e9,toare< 13 decembrie: &a 9bura dintr-o a3entur, :n alta1 :ns, c;nd a :nt;lnit marea iubire 3a 0ace totul pentru a o p,stra< -ste sarmant si 0ermec,tor1 iar compania sa 3a 0i des c,utat,< -ste un prieten de n,de6de pe care se poate conta< 1E decembrie: -ste bl;nd si inocent1 si nu se 3a implica cu pasiune :n 3iata socio-pro0esional,< *;ndurile sale nu pot 0i sesi9ate usor iar actiunile lui 3or surprinde :ntotdeauna< -ste pro0und :ns, si impre3i9ibil< 1F decembrie: Are ne3oie de a0ectiunea celor care :l :ncon6oar, si crede c, aceasta se poate o0eri neconditionat< Solicit, constant spri6in moral1 laude si tandrete< Apelea9, 0rec3ent la 0orta sa de seductie< 17 decembrie: -ste sentimental si dedicat c,minului1 :ns, umorul ra0inat sau 9e0lemeaua de care d, do3ad, 2atunci c;nd este ner3os4 poate pro3oca r,ni care pot a0ecta relatii de lung, durat,< 18 decembrie: esi se bucur, de simpatia si a6utorul neconditionat al apropiatilor s,i1 nu 3a aprecia la ade3,rata lor 3aloare toate aceste 0a3oruri< -ste 3anitos si 3a reactiona pasional atunci c;nd i se 3a aminti c, a 0ost spri6init< 1" decembrie: -ste un tip cura6os si tenace1 care 3a pune mult su0let :n tot ceea ce 0ace< -ste un tip sen9ual si 3a iubi cu toat, 0iinta lui A trup si su0let - dac, 3a :nt;lni un partener c,ruia s, i se dedice< 19 decembrie: Nu se poate a3ea :ncredere :n el pentru c, nu-i place s, 0ie constant si nu are r,bdare s, duc, la bun s0;rsit ceea ce a :nceput< -ste o 0ire cald, si nu-i place s, 0ie stresat de prea multe responsabilit,ti< 20 decembrie: Niciodat, nu este prea prudent si d, adeseori do3ad, de inconstient,1 a3;nd o 0ire repe9it,< Asta nu :nseamn, c, nu are s;nge rece si c, nu :si urm,reste :ndeaproape telurile<

'apricorn - /odia
21 decembrie - 19 ianuarie
Semn de pamant1 cardinal 2spirit intreprin9ator41 0eminin 2intro3ertit41 gu3ernat de planeta Saturn &erbu1 caracteristic: 5a 0olosi1 a organi9a5 ominanta: constiincio9itatea1 disciplina Atuuri: organi9area1 ambitie1 perse3erenta %iatra norocoas,: onixul Metal: plumbul 'uloarea norocoas,: BaBi1 negru /iua norocoase: duminica 'i0re norocoase: 31 71 2F (ocurile norocoase: cele linistite si retrase

'apricornul repre9int, cel de al 9ecelea semn 9odiacal si este este total di0erit de 9odiile care-l preced1 adic, Scorpionul si S,get,torul care pre0er, s, cunoasc, lumea din interior cu a6utorul sen9atiilor :n ca9ul Scorpionului si al intelectului1 :n ca9ul S,get,torului< -ste dominat de planeta Saturn1 planeta destinului1 ceea ce :nseamn, c, nati3ii acestei 9odii 3or a3ea ca ideal suprem progresul spiritual si social c=iar dac, pentru a-si atinge acest obiecti3 3a trebui s, consume mult, energie< Simbolistica 9odiei este data de imaginea 9eului %an1 protector al oierilor si turmelor1 care era repre9entat :n antic=itate cu barba rosie1 0ata ars, de soare si picioarele bi0urcate< 'a semn de p,m;nt este pro0und legat de acesta si nu :nt;mpl,tor se spune despre el c, este cu picioarele pe p,m;nt1 la propriu si la 0igurat< in p,m;nt el ia energia si 0orta de care are ne3oie pentru reali9area planurilor sale< >n cadrul 9odiacului1 semnul 'apricornului este opus )acului1 care :si 0ixea9, toat, atentia asupra 0amiliei :n timp ce 'apricornul este preocupat mai mult de statutul lui social< 'apricornul este gu3ernat de planeta Saturn< >n mitologia roman,1 Saturn repre9enta puterea suprem,1 +at,l tuturor 9eilor< Simboli9a disciplina1 responsabilitatea1 e0icienta< At;t 'apricornul c;t si &,rs,torul sunt semne dominate de Saturn1 primul repre9ent;nd aspectul masculin iar cel de-al doilea1 pe cel 0eminin< Ambele semne au predispo9itii pentru e0ortuti :ndelungate pentru reali9area scopurilor1 dar &,rs,torul este ce3a mai idealist si doreste s,-si 3ad, 3isurile transpuse :n realitate1 :n timp ce 'apricornul este dispus s, munceasc, din greu numai pentru a-si consolida statutul social1 pentru a obtine puterea< -ste 0oarte ambitios si disciplinat si pri3este lucrurile extrem de =ot,r,t1 practic si realist< Nati3ul este o persoan, re9er3at,1 :nc=is, :n sine :nsusi care se dedic, :n totalitate scopurilor sale urm;rind s, se reali9e9e pro0esional si material< Are un pro0und simt al datoriei si nu 3a l,sa pe altcine3a s, se ocupe de treburile lui1 c=iar dac, acest lucru implic, un e0ort mult mai mare din partea lui< Acord, un 0oarte mare respect titlurilor si autorit,tilor1 impun;nd si celorlalti atitudinea lui si acest comportament al 'apricornului se datorea9, ne3oii sale de organi9are1 pentru a obtine o imagine clar, a situatiei :n care se reg,seste< ispune de atuu-ri importante cum ar 0i: disciplina1 tenacitatea si organi9area< +raiectoria nati3ului se poate compara cu ascensiunea :nceput, la cel mai de 6os ni3el si se continu, p;n, c;nd a6unge pe cea mai :nalt, treapt, ierar=ic,< Stie per0ect c, drumul pentru el nu este prea usor1 dar nu se 3a abate niciodat, de la el1 urm,rindu-si scopul cu o rar, perse3erent,< >n tot ceea ce :ntreprinde se 3ede c, urm,reste stabilitatea si siguranta material,< Nati3ul 3rea din tot su0letul s, lase o impresie bun, celorlalti1 0iind generos si loial1 disciplinat si :ncre9,tor :n ceea ce poate 0ace1 dar 3esnica lupt, pe care o d, pentru a-si p,stra libertatea pe care 3rea s, si-o a0irme cu orice pret prin actele si 0aptele sale1 neaccept;nd nici o constr;ngere sau contra9icere ea :l poate :mpinge1 c;teodat,1 spre o abordare 0atalist, a 3ietii sau1 dimpotri3,1 : pun :n imposibilitatea de a-si exprima ade3,ratele sentimente< %entru c, nu 3a abdica niciodat, de la dorinta de a-si atinge idealul1 ambitia lui ar putea 0i con0undat, cu egocentrismul sau cu dorinta de a domina1 0,r, a a3ea o ba9, real,< 'apricornul este o persoan, practic,1 nu se las, dominat de sentimente1 actiunile sale a3;nd la ba9, :ntotdeauna de ratiune si nu primul impuls sau de emotii< %entru c, el din 0ire este conser3ator1 nu 3a renunta sub nici o 0orm, la principiile sale1 mani0est;ndu-se :n orice :mpre6urare plin de scrupule< esi este 9g;rcit are toate sansele s, de3in, un bun om de a0aceri1 pentru c, stie :ntotdeauna cum si de unde 3a dob;ndi banii de care are ne3oie< !oarte inteligent si pragmatic1 stie s, anali9e9e perspecti3ele care i se o0er, si nu las, :nselat de capcanele :ntinse :n drumul spre obiecti3ul propus< -ste :n stare s,-si dedice :ntreaga 3iat, unui singur scop1 cucerind nu numai toate b,t,liile ci r,9boiul1 ca atare< esi pare rece si c=iar sumbru :n relatiile cu ceilalti1 este sensibil din punct de 3edere emotional< -ste tem,tor 0at, de multe lucruri care-l :ncon6oar, si :ncearc, s,-si ascund,

aceast, team, cu demnitate si s, do3edeasc, c, este :n stare s,-si :ndeplineasc, responsabilit,tile asumate< %re0er, lucrurile simple1 0,r, extra3angante inutile1 3iata la tar,1 dac, se poate spune asa1 al,turi de oamenii simpli1 cu care s, munceasc, pentru a obtine o situatie economic, stabil,1 nu o 3iat, de lux< -ste pro0und :n g;ndire1 ambitios si multumit de propria persoan,1 nepun;nd pret pe p,rerea celorlalti< .neori are tendinta de a-si pl;nge de mil, c;nd se simte obosit de toate luptele pe care trebuie s, le dea1 dar cu toate acestea :si continua disciplinat drumul :nainte< -ste 0oarte critic cu cei din 6ur si c=iar dac, pare insensibil1 nemani0est;ndu-si pe 0at, emotiile sau mila 0at, de problemele unor persoane cu care 3ine :n contact 'apricornul este =ipersensibil dar nu-si poate st,p;ni accesele de 0urie si de contra9icere1 c=iar dac, :si d, seama c, nu are dreptate< ac, :ns,1 :l interesea9, cine3a sau ce3a de3ine 0oarte bl;nd si :nteleg,tor< Nu reuseste s,-si p,stre9e interesul mult timp pentru ce3a anume1 ast0el c, se plictiseste si se a0und, :n Hborcanul cu melancolie@< )eali9ea9, c, este mult mai pro0itabil pentru el s, 0ie o persoan, sociabil, iar cei din 6ur s, aib, o p,rere Hconstructi3e@ dec;t s, le :ntoarc, spatele< -ste ade3,rat c, posed, mult simt practic1 o g;ndire analitic, si pragmatic,1 0iind :n stare s, transpun, :n realitate ideile1 dar n-ar strica s, pun, putin su0let :n ceea ce 0ace< 'apabil s, surprind, esentialul lucrurilor 0,r, o prea mare anali9,1 cu un de93oltat simt de obser3atie stie s,-si in0luente9e partenerii de discutie1 action;nd plin de tact si abilitate< >l a6ut, 0oarte mult nu numai simtul de obser3atie dar si memeoria excelent, pe care o are asupra 0igurilor si a 0aptelor la care particip,< -ste dotat pentru studii si c=iar dac, nu acord, 0oarte mult, important, acestora poate aborda 3ariate domenii1 0iind :n principal atrasi de pro0esiile care implic, :ntr-o mai mare m,sur, latura uman,1 socialul1 cum ar 0i medicina1 6urnalistica< %oate 0i :n acelasi timp un bun politician si principala orietare 3a 0i spre p,strarea 3alorilor traditionale1 el din 0ire 0iind un conser3ator plin de realism care nu se las, cuprins de emotii< >n 3iat, 3a 6uca mai mult rolul de arbitru sau de obser3ator neutru pentru c, nu-i place s, se implice emotional< Stie c, uneori este cam snob :n mani0est,rile sale dar ascunde acest lucru cu abilitate ast0el :nc;t nimeni s, nu poat, s,-l critice din cau9a acestui moti3< Instincti31 nati3ul se opune c,s,toriei care dup, el i-ar suprima libertatea dar :si doreste o uniune care s,-i lase deplina libertate de miscare< Nu este o persoan, in0idel, dar simte ne3oia ca persoana cu care :si :mparte existenta s, 0ie demn, de :ncrederea lui< Nu iart, niciodat, dac, a 0ost :nselat si desi este capabil de emotii pro0unde1 iar pe plan sexual este romantic1 ar9;nd de pasiune1 toat, dragostea lui se 3a trans0orma :ntr-o 0urie oarb,1 r,9bun;ndu-se 0,r, mil, pe cel care l-a tr,dat< ac, simte c, nu i se r,spunde cu aceeasi intensitate si sentimentele lui sunt bat6ocorite 3a socoti c, orgoliul s,u a 0ost c,lcat :n picioare si atunci se :ndep,rtea9, si marea lui dragoste de3ine doar o mare de ur,< Structura lui interioar, :l 3a a6uta :n e0orturile pe care le 0ace pentru a se :ntelege cu toat, lumea si de a nu a3ea con0licte< &rea s, binedispun, pe toat, lumea dar cu toate c, este optimist are momente de tristete care :i descump,nesc pe ceilalti< Nu suport, s, 0ie comp,timit pentru c, este 0oarte m;ndru si niciodat, nu-i 3a l,sa pe ceilalti s, 3ad, c, se simte r,nit si se 3a retrage :n castelul lui de 0ildes pentru a-si linge r,nile1 c=iar dac, :si d, seama c, asa :i :ndep,rtea9, pe toti din 6urul s,u< esele lui con0licte interioare :l pot 0ace s, abandone9e lupta pentru ce3a timp dar :n sinea lui el stie c, mai de3reme sau mai t;r9iu 3a dob;ndi ceea ce altii doar 3isea9, c, 3or a3ea :ntr-o 9i< Simte ne3oia de a 0i singur1 din c;nd :n c;nd1 pentru a se aduna si pentru a medita :n liniste unde3a departe :n mi6locul naturii1 departe de oameni1 de agitatia de 9i cu 9i< e aceea are ne3oie ca partenerul lui s, 0ie o persoan, :nteleg,toare care s,-i respecte dorinta de singur,tate< S-ar putea ca :n tinerete s, nu aib, o situatie material, prea bun, dar acest lucru se 3a ameliora pe m,sur, ce 3a a6unge la maturitate si 3a putea s,-si 0oloseasc, mai bine capitalul1

adic, munca si tot ceea ce 3a dob;ndi se 3a datora propriilor merite< 'a 0i9ic1 'apricornul este de obicei o persoan, robust,1 mai degrab, scund iar impresia general, este completat, de temperamentul s,u ner3os1 care se e3identia9, mai mult :n 0i9ionomia sa: 0ata prelung,1 oc=ii mici si 3ioi1 bu9ele subtiri1 nasul ascutit< Merge :ntotdeauna calm1 cu pasii egali1 ca un om decis si tenace care stie ce are de 0,cut si cel asteapt, mai departe< );n6etul sarcastic din coltul gurii poate t,ia c=e0ul de orice al interlocutorului care a a3ut proasta dispo9itie s, se a0le :n prea6ma nati3ului tocmai c;nd acesta se simtea mai c=inuit de propriile probleme< >n discutii nu :ncearc, s,-si impun, punctul de 3edere personal1 simpla lui pre9ent, este de a6uns pentru ce ceilalti s,-l asculte< incolo de masc, impenetrabil, pe care o a0isea9, se a0l, un om timid cu tendinte rebele pe care si le reprim, de team, c, acestea i-ar putea strica imaginea :n oc=ii celorlati< )emercabila inteligent,1 simtul umorului si un su0let plin de a0ectiune se ascund :n spatele aparentelor pe care :ncearc, s, le p,stre9e cei n,scuti sub semnul 'apricornului iar persoanele care 3or a3ea r,bdarea s,-i cunoasc, mai bine 3or a3ea surpri9e pl,cute<

'apricorn - e0ecte
atorit, unor in0luente negati3e pro3enind 0ie din circumstantele concrete :n care se des0,soar, 3iata lor1 0ie unei misc,ri retrograde a planetei Saturn nati3ul 'apricon poate a3ea un comportament caracteri9at prin: pesimism1 intolerant,1 a3aritie si o :nc,p,t;nare dus, la absurd< (as, impresia c, se 0oloseste de ceilati dar de 0apt :n realitate nu 0ace altce3a dec;t s,si ridice singur piedici :n drum< Si :nc, ce3a A trebuie s, :nteleag, c, 3iata nu :nseamn, numai succese sau esecuri pro0esionale< -ste bine pentru ceilalti s,-l e3ite :n momentele lui de depresie pentru c, :i 3a agasa 0,r, rost< Nu poate s, recunoasc, c, este plin de snobism si ipocrit pentru c, are impresia c, asa 0ace impresie bun,< ac, :nt;lneste persoane pe care el le consider, mai putin moti3ate este in0lexibil1 d;nd do3ad, de obtu9itate :n g;ndire si 0oloseste un ton 0oarte sarcastic

'apricorn - Sanatate
(a o pri3ire general,1 'apricornul este o persoan, robust, care nu se las, dobor;t de boli si are mari sanse de tr,i multi ani1 cu conditia s, nu 0ac, excese1 mena6;ndu-se si lu;ndu-si din timp m,suri de precautie< ac, doreste s, 0ie mereu :n 0orm, si s, se simt, bine trebuie s, practice mai mult sport si mai ales s, e3ite pe c;t posibil inacti3itatea< %unctele lui cel mai expuse sunt articulatiile ast0el c, :n mod 0rec3ent 3a su0eri de pe urma entorselor1 a luxatiilor sau a 0racturilor< >i este team, de boli dar din p,cate pentru el acestea nu-l 3or ocoli1 a3;nd mult de 0urc, cu dantura si :n general cu aparatul osos si asta si datorit, 0aptului c, pe el :l a0ectea9, cel mai mult 0rigul si la cel mai mic semn de 0rig1 gata1 :l dor genunc=ii< e asemenea1 poate 0i a0ectat g;tul si 9ona rinic=ilor< A 0i bine pentru el s, e3ite excesul de m;ncare1 alcool sau de tig,ri pentru c, toate cumulate :i pot sc,dea tonusul si :l pun :n imposibilitatea de a mai actiona1 limit;ndu-i 0oarte mult sansele de a obtine ceea ce :si doreste< -ste predispus insomniilor1 lucru care :l 3a surmena si acest 0apt se 3a simti :n acti3itatea lui1 c=iar dac, 0ace e0orturi prelungite s, acopere lipsurile<

'apricorn - Sexualitate
intre toate semnele 9odiacale1 'apricornul nu este un om de societate si :i place s, aborde9e problemele la modul cel mai serios1 c=iar dac, ast0el de3ine antipatic< >i este team, c, s-ar putea s, 0ie repins de persoana de sex opus pe care o abordea9, si atunci se retrage mai :nainte de a :ncepe 0lirtul cu aceea persoan,< %entru el nu are sens s, caute 0iinta per0ecta1 ceea ce contea9, cu ade3,rat din punctual lui de 3edere este stabilitatea iar idealul este s, obtin, puterea indi0erent c;t l-ar costa acest lucru< >ntr-o relatie nu se implic, niciodat, cu ade3,rat1 0iind taciturn si plin de replicii malitioase si nu se poate spune c, o ast0el de atitudine poate cuceri pe cine3a< ac, totusi o persoan, :si 0ace cura6 si :n0runt, sloiul de g=eat, si reuseste s, treac, dincolo de platosa lui de 0ier s-ar putea s, descopere un 'apricorn pasional1 gata s, erup,1 precum un 3ulcan si 3a a3ea parte de tot ceea ce :nseamn, pasiune1 d,ruire total,1 sensibilitate1 romantism1 0iind de a dreptul coplesit< >n ciuda tenacit,tii care-l caracteri9ea9,1 domeniul sentimental este singurul pe care :l abordea9, cu pudoare ca si cum i-ar 0i 0ric, c, i s-ar putea :nt;mpla ce3a r,u< e aceea de cele mai multe ori pre0er, solitudinea1 desi si aici are o atitudine cel putin paradoxal,1 pe de o parte :i este team, s, se :ndr,gosteasc,1 iar pe de alt, parte :si doreste nebuneste s, iubeasc, si s, 0ie iubit< espre el se poate spune c, asteapt, s, 0ie cucerit pentru c, el nu este dispus s, ia nici o initiati3,< Iar pentru a 0i cucerit persoana :n c=estiune trebuie s, 0ie pasionat, de teatru1 mu9ic,1 de art, :n general care s,-l pro3oace la discutii erudite pe di0erite teme si mai ales s, se tin, de cu3;nt1 atunci c;nd promite ce3a< >l interesea9, starea material, a partenerului lui1 tocmai pentru c, doreste s, se simt, :n sigurant, nu pentru c, este materialist< -3it, persoanele prea patetice care se las, dominate de emotii deoarece 'apricornul este 0oarte re9er3at si se controlea9, :n permanent,< Atunci c;nd se :ndr,gosteste1 nati3ul se trans0orm, :ntr-o persoan, plin, de tandrete si a0ectiune1 de3otat, 0iintei iubite1 dorind s, 0ie r,s0,tat1 alintat1 :ncon6urat de dragoste< At;t 0emeia c;t si b,rbatul din 9odia 'apricornului nu-si pierd timpul cu preludii inutile dup, ei1 trec direct la 0apte< Nu au pretentii 0oarte mari1 pre0er;nd lucrurile pe care le stiu1 ne0iind amator de extra3agante1 cu c;t mai simplu cu at;t mai bine< %e nati3, nu o interesea9, dec;t obtinerea propriei pl,ceri si :i place s,-si domine partenerul1 impun;nd propriile reguli< %entru ea1 sexul este un 0el de competitie iar orgasmul premiul pe care trebuie s,-l c;stige< Se pricepe s, simule9e pl,cerea maxim,1 c=iar dac,1 :n realitate1 este la 0el de rece ca un sloi de g=eat,C 'ei mai potri3iti parteneri sunt cei n,scuti :n 9odia +aurului1 Scorpionului si %estilor< 'apricornul b,rbat este 0oarte prudent si :si 0ace planuri dinainte pentru a nu a3ea surpri9e< >si doreste o partener, care s,-l cunoasc, 0oarte bine1 s,-i stie pre0erintele si s,-i satis0ac, oric;nd dorintele< Sunt 0oarte re9istenti :n pat si 3or 0ace tot ce le st, :n putint, pentru ca partenera lor s, 0ie multumit,<

'apricorn - A3erea
.rm,reste s, c;stige bani cu orice pret1 dar ceea ce contea9, cu ade3,rat pentru el este lupta :n sine si mai putin obtinerea lor< %oate a6unge un bun om de a0aceri pentru c, dispune de mult, energie creatoare si mai ales pentru c, stie s, specule9e lucrurile :n 0a3oarea sa< in 0ire econom1 c=iar a3ar1 :n lupta pe care o d, pentru a-si 0ace o stare material, 3a 0i prudent1 abil dar tenace si 3a i9buti :n cele din urm, s, reali9e9e ceea ce si-a propus< >n relatiile cu ceilalti este susceptibil1 :n permanent, tem;ndu-se c, 3a 0i tr,dat si :nselat si aceast, lips, de :ncredere :l a6ut, s, 0ie preg,tit si s, se descurce :n orice :mpre6urare< -ste tentat s, str;ng, bani albi pentru 9ile negre si :ncetul cu :ncetul 3a a6unge s, 0ie in3idiat pentru ceea ce are :ns, nu stie ce s, 0ac, cu ei si de aceea cei care 3or pro0ita de pe urma a3erii str;nse de el 3or 0i cei apropiati< e 0elul lui este 0oarte modest1 o persoan, care pre0er, singur,tatea si :si 3a sacri0ica 3iata personal, :n 0a3oarea carierei pro0esionale1 negli6;nd s,-si tr,iasc, 3iata si s, se bucure de reali9,rile sale1 l,s;nd acest lucru pe seama copiii s,i 0at, de care :si 3a mani0esta o genero9itate 0,r, margini<

'apricorn - Iposta9e
$arbatul din 9odia 'apricorn $,rbatul 'apricorn este :n general a3anta6at de un 0i9ic aspectuos care atrage partenerele< %ro0und atasat de 3iat, pe care o pri3este cu 0oarte mult pragmatism< -ste genul de om care tace si 0ace1 la el dragostea nemani0est;ndu-se prin cu3inte ci prin 0apte1 demonstr;nd c, este un om plin de a0ectiune si genero9itate< (a prima 3edere poate 0i considerat o persoan, nesociabil, dar compensea9, lipsa de amabilitate :n relatiile cu ceilalti prin =ot,r;rea cu care :si duce planurile de :n0,ptuire< -ste intro3ertit1 emoti3e :n 0ond si nu permite nim,nui s, a0le ce se a0l, dincolo de aparentele de om posac si plicticos< !oarte re9istent la e0orturi sustinute1 stei cum s-si 0oloseasc, energia pentru c, :n 0inal s, obtin, 3ictoria de care toti cei din 6ur se :ndoiau< Siguranta sa aproape s0id,toare pe care o a0isea9, :n 0ata 0emeilor este doar masca care trebuie s, ascund, 3ulnerabilitatea de care d, do3ad, atunci c;nd s-a :ndr,gostit de cine3a< Nu este persoana care s, aprecie9e e0u9iunile sentimentale1 p,r;nd din acest punct de 3edere 0oarte rece< >si doreste1 cu toate c, se mani0est, tipic ca misogin s, :nt;lneasc, o 0emeie care s,-l :nteleag, si care mai ales s, nu se 0oloseasc, de el1 pentru c, atunci 3a de3eni cel mai :n3ersunat dusman al ei< %re0er, s, se lase cucerit dec;t s, 0ac, el primul pas iar :n ca9ul lui 0emeia ideal, trebuie s, 0ie sincer,1 linistit, care s,-i lase deplina libertate de miscare1 ne:ncerc;nd s,-si impun, propria 3oint,< Ar 0i bine pentru el dac, si-ar g,si o partener, din acelasi semn pentru c, ar a3ea sansa ca :n 0elul acesta s, 0orme9e o uniune 0oarte solid,1 durabil,1 ambii a3;nd :n comun dorinta de libertate personal,1 dar si linistea1 pacea interioar, si ne3oai de singur,tate pentru a putea medita< 'a o conclu9ie1 b,rbatul 'apricorn este adeseori :nc=is :n el :nsusi1 intolerant si re0u9, s, comunice cu cei din 6ur1 pre0er;nd s, se re0ugie9e :ntr-o lume ireal,1 pe care si-a construit-o singur< >n ceea ce pri3este relatiile cu copiii s,i 3a 0ace tot ce :i st, :n putint, pentru ca acestora s, nu lipseasc, nimic1 implic;ndu-se :n mod e0ecti3 la educatia< !emeia din 9odia 'apricorn Nati3a 'apricorn este genul de 0emeie pe care maturitatea o 0ace mult mai atr,g,toare dec;t

era :n tinerete< !rumoas,1 inteligent, dar si cinic, :si uimeste admiratorii dar acestia de cele mai multe ori trebuie s, se multumeasc, cu 0rumusetea de g=eat, a unei statui pentru c, ea este inaccesibil, si 0oarte conser3atoare1 scopul pe care :l urm,reste cu obstinatie 0iind reali9area unei cariere solide< Nu o preocup, 3iata sentimental,1 un loc c;t mai important :n ierar=ia social, p,r;ndui-se mult mai 3aloros de c;t :mplinirea din punct de 3edere a0ecti31 adic, :ntemeierea unei 0amilii - un sot1 copiii< Nu renunt, s, :n0runte orice obstacol care :i apare :n drum oric;t de greu i-ar 0i< Se :mbrac, elegant dar sobru si pre0er, culorile :nc=ise1 :n special negrul< Nu 3a accepta l;ng, ea dec;t un sot care s, o considere egalul lui si care s, 0ie la 0el de ambitios si pragmatic ca si ea< %re0er, compania b,rbatilor mai mult dec;t pe cea a 0emeilor si :ncearc, s,-i domine1 demonstr;ndu-le c, din multe pri3inte le poate 0i superioar,< '=iar dac, :ncearc, s, arate tuturor c, este o persoan, 0oarte sigur, pe sine si ec=ilibrat,1 0emeia 'apricorn este :n spatele acestor para3ane o 0iint, c=inuit, de propriile nelinisti pe care ar 3rea s, se ascund, si 0at, de propria persoan,< %e plan sexual nu excelea9, si s-ar putea s,si de9am,geasc, partenerii1 acestia consider;nd-o prea rece si c=iar 0rigid,1 pentru c, nu se oboseste s, 0ac, 3reun e0ort pentru a-si satis0ace partenerul< Aceste mani0est,ri Hmai :ng=etate@ se datorea9, 0aptului c, 0emeia 'apricorn a a6uns la conclu9ia c, ceea ce :si doreste mai mult este s, 0ie respectat, dec;t iubit,< ac, se simte tr,dat, de sot 3a taxa 0oarte dureros acest 0apt1 plec;nd 0,r, s, astepte nici o explicatie si 0,r, putinta de a se mai :ntoarce< >si creste copiii acord;nd 0oarte mult, important, educ,rii lor :n spiritul responsabilit,tii si le 3a permite s, :si 0orme9e propriile lor personalit,tii c;t se poate de independent< 'opilul din 9odia 'apricorn Sunt 0oarte inteligenti1 ordonati si constiinciosi si se consacr, studiului din pl,cere dar si pentru c, reali9ea9, c, dac, 3or s, a3anse9e trebuie s, dispun, de 0oarte multe cunostinte din c;t mai 3ariate domenii< -ste un copil mai sensibil pe care p,rintii trebuie s,-l spri6ine :n permanent, si s,-l :ncura6e9e pentru a nu r,m;ne cu impresia permanent, c, 3iata are numai p,rti ur;te< 'opiii 'apricorn sunt prietenosi1 expansi3i1 pasionati de sporturile :n aer liber si amicii stiu c, :ntodeauna pot conta pe ei dac, au ne3oie de a6utor< Sunt mai atasati de mama lor si au tendinta de a-si 6udeca tat,l 0oarte se3er dac, crede ei c, acestea nu 0ace 0at, rolului de se0 al 0amiliei< >i caracteri9ea9, bunul simt si p,rintii le pot :ncredinta mici responsabilit,ti de care 3or 0i m;ndri s, le duc, la bun s0;rsit singuri< Sunt prudenti si anali9ea9, :n mod matur lucrurile si de aceea :n antura6ul lor de multe ori sunt considerati lideri< >nclinati mai mult spre meditatie :si 3a crea o lume imaginar, :n care s, se poat, re0ugia ori de c;te ori se 3a simti ignorat de ceilalti< in p,cate spiritul lui contemplati3 :n 0ata 3ietii :l 3a aduce de3reme la conclu9ia c, tr,ieste degeaba dar :si 3a pune la b,taie 3ointa de 0ier si 3a reusi s, reali9e9e ceea ce si-a propus< Sunt 0oarte inteligenti1 ordonati si constiinciosi si se consacr, studiului din pl,cere dar si pentru c, reali9ea9, c, dac, 3or s, a3anse9e trebuie s, dispun, de 0oarte multe cunostinte din c;t mai 3ariate domenii< -ste un copil mai sensibil pe care p,rintii trebuie s,-l spri6ine :n permanent, si s,-l :ncura6e9e pentru a nu r,m;ne cu impresia permanent, c, 3iata are numai p,rti ur;te< 'opiii 'apricorn sunt prietenosi1 expansi3i1 pasionati de sporturile :n aer liber si amicii stiu c, :ntodeauna pot conta pe ei dac, au ne3oie de a6utor< Sunt mai atasati de mama lor si au tendinta de a-si 6udeca tat,l 0oarte se3er dac, crede ei c, acestea nu 0ace 0at, rolului de se0 al 0amiliei< >i caracteri9ea9, bunul simt si p,rintii le pot :ncredinta mici responsabilit,ti de care 3or 0i m;ndri s, le duc, la bun s0;rsit singuri< Sunt prudenti si anali9ea9, :n mod matur lucrurile si de aceea :n antura6ul lor de multe ori sunt considerati lideri< >nclinati mai mult spre meditatie :si 3a crea o lume imaginar, :n care s, se poat, re0ugia ori de c;te ori se 3a simti ignorat de ceilalti< in p,cate spiritul lui contemplati3 :n 0ata 3ietii :l 3a aduce de3reme la conclu9ia c, tr,ieste degeaba dar :si 3a pune la b,taie 3ointa de 0ier si 3a reusi s, reali9e9e ceea ce si-a propus< Sunt 0oarte inteligenti1 ordonati si constiinciosi si se consacr, studiului din pl,cere dar si pentru c, reali9ea9, c, dac, 3or s, a3anse9e trebuie s, dispun, de 0oarte multe cunostinte din c;t mai 3ariate domenii< -ste un copil mai sensibil pe care p,rintii trebuie s,-l spri6ine :n permanent, si s,-l :ncura6e9e pentru a nu r,m;ne cu

impresia permanent, c, 3iata are numai p,rti ur;te< 'opiii 'apricorn sunt prietenosi1 expansi3i1 pasionati de sporturile :n aer liber si amicii stiu c, :ntodeauna pot conta pe ei dac, au ne3oie de a6utor< Sunt mai atasati de mama lor si au tendinta de a-si 6udeca tat,l 0oarte se3er dac, crede ei c, acestea nu 0ace 0at, rolului de se0 al 0amiliei< >i caracteri9ea9, bunul simt si p,rintii le pot :ncredinta mici responsabilit,ti de care 3or 0i m;ndri s, le duc, la bun s0;rsit singuri< Sunt prudenti si anali9ea9, :n mod matur lucrurile si de aceea :n antura6ul lor de multe ori sunt considerati lideri< >nclinati mai mult spre meditatie :si 3a crea o lume imaginar, :n care s, se poat, re0ugia ori de c;te ori se 3a simti ignorat de ceilalti< in p,cate spiritul lui contemplati3 :n 0ata 3ietii :l 3a aduce de3reme la conclu9ia c, tr,ieste degeaba dar :si 3a pune la b,taie 3ointa de 0ier si 3a reusi s, reali9e9e ceea ce si-a propus< Se0ul din 9odia 'apricorn esi nu este :n9estrat cu calit,ti deosebite de lider1 ne0iind :n stare s, anticipe9e e3enimentele 3iitoare :n des0,surarea unei a0aceri1 prin tenacitatea1 3ointa de a reusi1 atentia si nu :n ultimul r;nd puternicului simt de organi9are pe care :l posed, se 0ace remarcat si :i este recunoscut, e0icienta< %romo3ea9, genul de munc, entu9iast1 tin;nd cont mai putin de consecinte1 important 0iind s, :n0r;ng, obstacolele pe care le :nt;lneste :n cale< (a locul lui de munc, :ncearc, s, impun, stilul de munc, H2E din 2E@ si dac, unii dintre subalternii nu se con0ormea9, nu 3or a3ea nici o sans, s, se a0irme :n 0ata sa< Nu se a3enturea9, :n actiuni riscante datorit, modului lui prudent de abordare a problemelor si dac, este un lucru pe care :l detest, este acela s, rate9e1 indi0erent c;t de mare sau de mica ar 0i ratarea1 este un lucru care :l poate opri din drum< Nu este un se0 autoritar dar :i displac 0amiliarismele cu anga6atii si reuseste prin atitudinea lui s, impun, respect si c=iar team, :n r;ndul subalternilor despre care se crede c, nu pot 0i dominati dec;t cu a6utorul 0ortei< Nu este 0oarte Hmintos@ dar dac, practic, o pro0esie care :i place 3a depune toat, energia de care dispune si cum are o mare 0ort, de munc, 3a acoperi cu succes celelalte minusuri< esi nu este deloc sociabil si cei din 6ur :l consider, o 0iint, posac,1 lipsit, de 0ante9ie el este un om care datorit, abilit,tii si a cunostintelor sale poate trans0orma o a0acere 0alimentar, :ntr-una de success1 0iind cu alte cu3inte omul potri3it la locul potri3it< &rea s, tin, totul sub control1 nee9it;nd s, anali9e9e orice situatie si s, trag, conclu9ii si de aceea meserii potri3ite pentru el ar cele de: contabil1 6urist1 politician1 0ilo9o0 dar si cele de anticar sau de mu9eogra0 i se potri3esc pentru c, :i place s, se ocupe de lucruri m,runte 0oate minutios< -ste 0oarte legat de p,m;nt si de aceea :n ca9ul lui :i este indicat, si pro0esia de agricultor iar pentru c, el personal crede cu toat, t,ria :n ceea ce 0ace si are un deosebit cura6 ar putea 0i un extraordinar desc=i9,tor de drumuri :n orice domeniu< Subalternul din 9odia 'apricorn espre subalternul 'apricorn nu se poate spune c, nu se d,ruieste trup si su0let pro0esiei sale< &a prelua sarcinile cele mai di0icile1 mobili9;ndu-i si pe ceilalti :n 6urul s,u< -ste 0oarte constiincios si decis :n actiunile sale dar toate acestea le 0ace nu pentru c, doreste s, 0ie luat drept exemplu de colegii s,i sau s, 0ie remarcat de se0ii si s, 0ie recompensat material< %e el nu-l interesea9, dec;t ascensiunea social,1 saltul pe scara ierar=ic, si :n 0inal obtinerea puterii ceea ce i-ar permite s,-i conduc, pe ceilalti< Nu are ne3oie s, 0ie :ncura6at pentru c, stie 0oarte bine ce are de 0,cut si nu comite erori1 datorit, prudentei< ),bdarea si e0icienta de la locul de munc,1 precum si :mp,carea cu muncile de rutin, pe care aceasta le presupune1 acceptate 0,r, nici cel mai mic protest din partea lui 0ac parte din 0elul lui de a 0i si niciodat, nu 3a e9ita s,-si sacri0ice 3iata personal, pentru a-si duce la :ndeplinire sarcinile oric;t de di0icile ar 0i acestea<

'apricorn - /odia pe 9ile


%rimul decan 2 21 decembrie A 31 decembrie 4 'ei n,scuti :n primul decan se caracteri9ea9, printr-un de93oltat simt al datoriei cu care :ncearc, s, contrabalanse9e egoismul care-l :ndrum, :n 3iat, si-l 0ac s,-si doreasc, pentru sine totul cu orice pret< -ste perse3erent1 0,r, scrupule1 par3enit si plin de sine dar pe c;t de multe de0ecte are1 pe at;t de multe calit,ti care :l 3or a6uta s,-si g,seasc, directia< Are r,bdare si stie c;nd s, atace si de aceea poate 0ace carier, :n domeniul politic< -ste e3itat de cei din 6ur mai mult din instinct1 dar lui nu-i pas, de acest lucru1 0iind constient c, el nu are ne3oie de nimeni pentru a-si demonstra 3aloarea< 21 decembrie: -ste amabil si 3a 0i :ncon6urat de prieteni buni< &a aduce o 3iat, linistit,1 reali9at, pe toate planurile pentru c, are su0icient de mult tact pentru a se concentra asupra scopului propus< 22 decembrie: Nu are cura6ul s, se a3enture9e :n actiuni riscante si de aceea c=iar dac, ideile lui sunt str,lucite1 prudent, exagerat, :i 3a :mpiedica e3olutia< -ste mai re9er3at dar 3a 0i :ncon6urat de colaboratori care :l 3or spri6ini< 23 decembrie: !ire meditati3,1 0,r, a :nregistra succese pe plan sentimental1 se 3a :nc=ide :n sine :nsusi si :n 0inal 3a a6unge s, se c,s,toreasc, din interes1 nu pentru c, ar 0i o solutie mai comod, ci pentru c, ur,ste sentimentalismele ie0tine< 2E decembrie: atorit, norocului dar poate si a unei mosteniri nesperate se poate spune despre acest nati3 c, nu 3a duce niciodat, lips, de bani< Stie s, manipule9e oamenii :n 0a3oarea sa< 2F decembrie: %osed, o 0oarte bun, intuitie care :i 3a 0i de 0olos :n orice situatie s-ar a0la< -ste constiincios dar se ba9ea9, mai mult pe instinct1 dec;t pe ratiune sau experient,< 27 decembrie: .n om la locul lui A modest si cinstit< Nu iart, niciodat, dac, a 0ost tr,dat< !oarte calm si de3otat 0amiliei si prietenilor pentru care este :n stare s, se sacri0ice< 28 decembrie: !r,m;nt,rile si e9it,rile 0ac parte din 3iata lui si-l macin, :n continuu< &rea s, reuseasc, :n 3iat, si de aceea e :n stare s, sacri0ice con0ortul personal1 inclusi3 0amilia :n scop< 2" decembrie: Nu are tr,s,tur, de0initorii care s,-l repre9inte singure1 0,r, ca el s, 0ac, cel mai mic e0ort< !iind constient de acest lucru1 precum si de 0aptul c, :n 3iata c;stig, doar cel mai tare1 nu are :ncredere :n nimeni si reuseste s,-si 0ac, dusmani c=iar si din cei apropiatii lui< 29 decembrie: Are mari pretentii de la propria persoan, si din p,cate cum nu se poate ca :n 3iat, s, ai totul1 nu 3a stii cum s, :mpace ascensiunea pe scara ierar=ic, cu 3iata de 0amilie1 :n 0inal sacri0ic;nd 0amilia :n 0a3oarea carierei< 30 decembrie: &a a3ea succese neasteptate pentru c, stie s,-si ordone9e :n mod clar priorit,tile< >si cunoaste limitele si atunci c;nd :si d, seama c, nu 3a reusi s, se reali9e9e din punct de 3edere 0inanciar 3a :ncerca s,-si 3alori0ice talentul artistic< 31 decembrie: -ste :nc,p,t;nat si nu reuseste s, se 0ac, :nteles de ceilalti datorit, prea marii sale exigente :n raporturile cu acestia< Succesele sale pot pro3eni din relatiile cu partenerii de sex opus< A1 doilea decan 2 1 ianuarie A 10 ianuarie 4 Sunt un amestec de-a dreptul explo9i3 nati3ii din acest decan< Imaginea lor poate 0i creionat, pornind de la repre9ent,ri ale 3iolentei1 cru9imii1 ari3ismului la care se adaug, lipsa de scrupule si dispretul 0at, de ceilalti toate ridicate la p,trat<

in p,cate nu se poate spune c, 9eita !ortuna este de partea lui si 3a a3ea probleme si :n 0amilie< !oarte critic cu antura6ul lui pe care 3a reusi :n 0inal s,-l :ndep,rte9e datorit, replicilor pur si simplu malitioase< %asiunea care-l domin, :l 3or impinge :n mod 0rec3ent s,-si :nsele partenerul c=iar dac, recunoaste c,-l iubeste< 1 ianuarie: Are ne3oie de ce3a mai mult realism si clar3i9iune1 ne0iindu-i su0icient, inteligenta nati3, pentru a a3ansa pe scara ierar=ic,< Are noroc c, prietenii 3or 0i mereu al,turi de el si :l 3or spri6ini :n actiunile sale< 2 ianuarie: -ste mult prea impulsi31 nesuport;nd s, 0ie contra9is c=iar dac, stie c, a gresit< >si urm,reste scopul propus aproape cu obstinatie1 cei din 6ur consider;ndu-l c=iar 0anatic< 3 ianuarie: >n 3iata acestui nati3 pot exista mari r,sturn,ri de situatie1 :n sensul c, poate c;stiga 0oarte bine dar poate si pierde datorit, lipsei sale de perse3erent, si a st,rii de apatie care :l cuprinde deseori< E ianuarie: &a a3ea succes mai putin datorit, g;ndirii sale sclipitoare c;t mai mult intuitiei< Are un 0armec aparte1 apreciat de ceilalti1 desi este un tip mai agresi31 usor iritabil si ale c,rui mani0est,ri produc mirare :n societate< F ianuarie: Se controlea9, :n permanent,1 at;t din punct de 3edere sentimental c;t si 0inanciar si 3a 0ace a3ere prin 0elul lui mai str;ng,tor< in p,cate :si 3a g,si cu greu o partener, sau un partener1 mai ales dac, acesta :si doreste mai mult sentiment si mai putin, contabilitate< 7 ianuarie: %une propria dorint, de libertate mai presus c=iar de relatia cu partenerul de 3iat,< 'am sarcastic :n remarcile sale1 lucru care :i poate 6igni ad;nc pe cei care tin la el< -ste 3iclean si crede c, cea mai bun, ap,rare este atacul si aceste atitudini :l 3or duce sigur la succes din punct de 3edere material< 8 ianuarie: Stie s, manipule9e masele1 0iind un abil m;nuitor de cu3inte< No3ial1 mereu bine dispus1 reuseste s, c;stige :ncrederea antura6ului care :si doreste s, 0ie :n prea6ma lui :n permanent, iar el se 0oloseste de acest lucru pentru a c;stiga experient,< " ianuarie: -ste posac1 lipsit de perspecti3, asupra 3ietii :n general1 nesociabil1 pre0er;nd singur,tatea< %osed, o 0oarte bun, memorie si o inteligent, remarcabil, dar din p,cate accesele lui de r,utate :i scad din 3aloare< 9 ianuarie: Se ba9ea9, mai mult pe 0orta 0i9ic, dec;t pe inteligent,< %oate sinteti9a clar aspectele unei probleme dar este 0oarte e9itant si nestatornic1 nereusind s, a6ung, :n 0inal la o conclu9ie pertinent,< &a dob;ndi o situatie material, stabil, si mai ales satis0,c,toare< 10 ianuarie: 'onsider, c, pragmatismul si tenacitatea sunt aliatii lui cei mai importanti dar este mesc=in si nu cunoaste ce este mila sau comp,timirea 0at, de ceilalti< 'u toate acestea se 3a 0eri s, ia =ot,r;ri :n numele altora< Al treilea decan 2 11 ianuarie A 19 ianuarie 4 Nati3ii din cel de al treilea decan se 0ac remarcati :n mediul :n care tr,iesc relati3 usor1 pentru c, de cele mai multe ori au idei geniale si sunt perse3erenti< -ste un tip spiritual1 0oarte original dar pre0er, s,-si culti3e talentul :n singur,tate< Nu se poate spune c, are parte numai de noroc sau numai de g=inion1 a0l;du-se unde3a la mi6loc< >n relatiile cu cei din 6ur sunt plini de tact si amabili1 dar :n 3iata personal, sunt s0;siati de dou, tendinte opuse: pe de o parte ratiunea :i oblig, s, 0ac, lucrurile dup, un anume tipic1 tin9;nd spre per0ectiune iar pe de alt, parte sen9ualitatea lor puternic, nu le d, pace1 :ndemn;ndu-i s, lase totul deoparte si s, :si asculte instinctul< %re9enta lor 0ermec,toare cucereste orice antura6 :n care se a0l,< 11 ianuarie: -ste 0oarte greu de cunoscut :n ade3,rata lui :n0,tisare pe care o disimulea9,1 :ncerc;nd s, p,stre9e anumite aparente care i se par lui mai con3enabile< oar 0at, de cei mai apropiati 3a 0i :n mod real sincer si 3a recunoaste ceea ce simte sau ceea ce g;ndeste<

12 ianuarie: -ste constient c, sansa este de partea lui si cum este 0oarte in3enti3 premisele unei reusite sunt ca si garantate< >ncearc, s, 0ie c;t mai altruist cu putint, desi :ntre dorint, si 0apt, uneori este cam mare distanta< 13 ianuarie: Se adaptea9, usor la situatii sau la oamenii cu care 3ine :n contact si este din 0ire 0oarte curios1 dorind s, a0le c;t mai multe lucruri< %ractic1 nepier9;ndu-si timpul cu 0leacuri 3a a3ea re9ultate bune dac, e0orturile sunt pe m,sura astept,rilor sale< 1E ianuarie: Are aptitudini pentru a de3eni un bun cercet,tor stiinti0ic1 0iind dotat cu o memorie 0enomenal,1 spirit analitic si logic, de 0ier< %artea lui 0orte este :ns, mai mult teoria dec;t practica dar 3a reusi dac, perse3erea9,< 1F ianuarie: Nu are prea multi prieteni1 :n sc=imb dispune de importante resurse 0inanciare< &rea s, duc, o 3iat, de lux si s, bene0icie9e de c;t multe titluri1 mai mult sau mai putin onori0ice1 dar care s,-i 0late9e orgoliul propriu< 17 ianuarie: !oarte 3anitos1 este o persoan, care :si supraestimea9, calit,tile1 :n special inteligenta< e aceea1 :ncetul cu :ncetul :n sinea lui se 3a instaura o stare de autosu0icient,1 nu 3a mai 0ace nici un e0ort si de aceea succesele lui 3or 0i rare si aproape 0,r, nici o semni0icatie< 18 ianuarie: +r,ieste mai mult :ntr-o lume ideal, si c;nd d, oc=ii cu realitatea 3a su0eri mari de9ilu9ii< )etras1 0,r, mari pretentii are impresia c, ceilalti nu 3or dec;t s, specule9e greselile lui :n 0a3oarea lor< 1" ianuarie: Nu :i st, :n obicei s, se implice emotional :ntr-o relatie sentimental,< Se aprinde repede dar tot la 0el de repede se stinge si uit, de la ce a pornit totul< %entru ca 3iata lui s, 0ie ce3a mai sigur, ar trebui s, anali9e9e mai bine situatiile< 19 ianuarie: Super0icial si instabil nu 3a 0i luat niciodat, :n serios de ceilalti< 'u un limba6 mai 3ulgar si libertin :n mani0est,ri1 pune mult, pasiune :n actiunile sale si 3a obtine succese pe plan 0inanciar<

&arsator - /odia
20 ianuarie - 1" 0ebruarie
Semn de aer1 0ix 2stabilitate41 masculin 2extro3ertit41 gu3ernat de planetele Saturn si .ranus &erbu1 caracteristic: 5a sti5 ominanta: clar3i9iunea Atuuri: intuitie1 de3otiunea1 indemanare %iatra norocoas,: ametistul1 granatul Metal: uraniu 'uloarea norocoas,: 3erde1 argintiu /iua norocoas,: miercuri 'i0re norocoase: E1 " (ocurile norocoase: orasele1 locurile aglomerate %lanetele .ranus si Saturn domin, 9odia &,rs,torului< ac, :n mitologia roman,1 Saturn repre9enta puterea suprem, si creatorul tuturor di3init,tilor1 &,rs,torul 20emeia4 a mostenit e0icienta1 riguro9itatea si responsabilitatea< .ranus1 asociat senectutii si :ntelepciunii di3init,tilor1 asigur, acestui semn discern,m;ntul si tendinta spre progres< Nati3i pot 0i capriciosi si necon3entionali1 de9ordonati1 lenesi sau lipsiti de consistent,1 :ns, nu le lipseste

sc;nteia de genialitate< Saturn domin, deopotri3, &,rs,torul 2masculinul4 si 'apricornul 20emininul41 ambele semne 0iind dispuse s, canali9e9e energia pentru a-si atinge scopurileG &,rs,torul este mai idealist si 3a dori reali9area propriilor aspiratii pe c;nd 'apricornul este interesat s,-si consolide9e po9itia :n planul socio-pro0esional< %rincipalele caracteristici ale personalit,tii persoanelor n,scute :n &,rs,tor sunt repre9entate de absenta pre6udec,tilor con3entionale1 inteligenta1 intuitia si ne=ot,r;rea< Nati3ul este independent1 orientat spre normele morale si pe responsabilitate personal,< Se poate spune c, &,rs,torul este un umanist1 pentru c, este preocupat :n mod deosebit de crearea si buna-0unctionare a unor organisme care s, coordone9e asistenta si protectia social,< Numerosi nati3i 3or :ncerca s, organi9e9e campanii umanitare1 s, colabore9e sau s, conduc, institutii care s, :ngri6easc, bolna3i sau s,raci sau s, milite9e pentru ameliorarea ni3elului de trai al celor ne3oiasi< ac, (eul este asociat pl,cerii de a tr,i si a reali9,rii con0ortului personal1 &,rs,torul :si 3a dedica energia celorlalti1 0ilantropia 0iind termenul care-l desemnea9, :n totalitate< Nu se 3a concentra doar asupra unui singur indi3id ci 3a :ncerca s, se dedice unor proiecte care s, pri3easc, comunit,ti sau grupuri de persoane cu di0erite dis0unctionalit,ti< &ars,torul consider, c, destinul lui este de a crea si pune :n aplicare idei necesare progresului umanit,tii< Inteligent si meticulos1 3a depune o munc, asidu, pentru a-si punce :n practic, proiectele< Nu cedea9, cu usurint,1 lupt, cu :nd;r6ire si poate 0i caracteri9at drept :nc,p,t;nat< -3entualul esec al proiectelor pe care le concepe sau le derulea9, nu :l 3or a0ecta psi=ic1 pentru c, 3-a :n3,ta s, le pri3easc, cu detasare< -ste sensibil1 sentimental si emoti3< %retuieste :n mod special libertatea de exprimare si mani0estare1 at;t personal, c;t si colecti3,< -ste impre3i9ibil pentru c, desi este un paci0ist con3ins1 se poate comporta brutal cu persoanele care nu-i :mp,rt,sesc ideile sau metodele de lucru< 'a semn de aer1 nati3ul 3a a3ea tendinta s, anali9e9e mediul :ncon6ur,tor< >n 0iecare persoan, n,scut, sub semnul &,rs,torului se 3a g,si un spirit ingenios1 priceput si in3enti31 preocupat de imaginarea si con0ectionarea unor obiecte utile si practice< >i place s, experimente9e si s, re0orme9e< Original1 special sau c=iar excentric1 nu g,seste c, este potri3it personalit,tii sale s, se aplece cu serio9itate asupra detaliilor< Are capacitatea de transpunere :n lucruri practice sau :n idei simple a sc=emelor te=nice sau a conceptiilor abstracte< Se poate spune c, este un autodidact1 iar cunostiintele sale sunt 3aste si complexe< Ostil pedanteriei1 lucrurilor si conceptiile comune1 nutreste un interes deosebit asupra lucrurilor iesite din comun1 necon3entionale1 originale1 paranormale sau excentrice< 'onsider, c, unul din obiecti3ele 3ietii sale este descoperirea ade3,ratelor calit,ti si capacit,ti ale indi3i9ilor1 care s, le poat, asigura situarea corect, :n societate< Acest semn este cel al dorintei si sperantei1 al sociabilit,tii si comunicati3it,tii1 al :ntelegerii si tolerantei< Iubeste 3iata si :i place s, tr,iasc, cu intensitate< Acord, o deosebit, important, tuturor e3enimentelor1 c=iar dac, acestea sunt neimportante< -ste prietenos si altruist1 si 3a :ncerca constant s,-si m,reasc, num,rul cunostintelor< Nati3ul este sociabil si a0ectuos1 reusind cu usurint, s, se 0ac, simpati9at :n orice circumstant,< 'urtenitor1 discret si :n9estrat cu do9, important, de umor1 are ne3oie de recunoasterea si respectul celor care :l :ncon6oar,< Nu este greu de satis0,cut pentru c, nu 3rea dec;t ca ceilalti s,-i aprecie9e e0ortul si st,ruinta1 :ncura6;ndu-l din c;nd :n c;nd< Simte ne3oia de a stabili contacte :n plan socio-pro0esional1 pentru c, nu poate tr,i dac, nu 3ede c, initiati3ele sale sunt cunoscute si apreciate< Independent si acti31 simte permanent ne3oia de a 0ace ce3a util si pe m,sura aptitudinilor sale< Sesi9ea9, cu usurint, sensul exact al e3enimentelor :ns, nu are 0rec3ent abilitatea de a lua deci9ii1 desi :n po0ida etic=etei de idealist se ascunde un lupt,tor< +otodat,1 desi are idei ingenioase sau re3olutionare nu 3a reusi s, le pun, :n practic,< %entru &,rs,tor actiunea de a 5g;ndi5 este mai important, dec;t a 5executa5< -3aluarea persoanelor cu care 3ine :n contact o reali9ea9, mai degrab, prin intuitia sa deosebit, 2ba9at, si pe experient,4 dec;t printr-o

anali9, pro0und, a naturii umane< -ste o companie pl,cut, cu care puteti s, a3eti 0rec3ent discutii interesante< &ocabularul s,u este impresionabil si cunoaste sensul cu3intelor pe care le utili9ea9,< -ste obiecti3 si inteligent1 dar de cele mai multe ori nu abdic, de la ideile si principiile lui dec;t dac, i se pre9int, argumente imbatabile1 teorii so0isticate cu care trebuie s, 0ie de acord p;n, la proba contrar,< Are reguli stabile dup, care se g=idea9, si pe care le respect, cu strictete< %oate 0i si indolent sau dispretuitor1 poate nu :n mod 3i9ibil1 atunci c;nd argumentele sale 3or 0i contestate1 :ns, de cele mai multe ori este :ng,duitor cu cei din 6urul s,u< -moti3 si sentimental poate 0i acaparat de pasiuni 0oarte 3iolente1 anim;ndu-l at;t dorinta de posesiune c;t si ne3oia de de3otement< Se poate :ndr,gosti 0ulger,tor :ns, relatia poate s0;rsi la 0el de rapid pe c;t a :nceput< 'aut, s, g,seasc, un partener care s,-i 0ie deopotri3, prieten si amant1 si care s,-l :nteleag, si care s,-l :nsoteasc, :n pasionantele a3enturi sau escapade de orice gen< oreste s,-si :mp,rt,seasc, toate succesele si esecurile1 iar partenerul s,u s,-i 0ie al,turi si la bine si la r,u< Nati3ul dispune de o 0ort, intim,1 este riguros si :si cunoaste 3aloarea< .neori este cam idealist si pri3este cu bun,-3oint, oamenii1 c=iar dac, acestia nu se ridic, la m,sura astept,rile sale sau c=iar :l de9am,gesc< -ste conser3ator si in0lexibil1 care 3a 0i incapabil s, recurg, la compromisuri< -ste 0oarte re9er3at :n relatiile cu cei care nu 3,d si :nteleg moti3ele actiunilor sale< 'u toate c, este tolerant si are o 3i9iune pro0und, asupra 3ietii1 c;teodat, de3ine arogant si ener3ant pentru c, se :nc,p,t;nea9, s,-si sustin, la nes0;rsit punctul de 3edere< Are tendinta de a-si suprae3alua abilit,tile si reali9,rile< eoarece nu aprecia9, :ngr,direa actiunilor sale1 poate de3eni un rebel nest,p;nit1 desi ar trebui s, recurg, mai des la diplomatie si negocieri< in punct de 3edere 0i9ic este seduc,tor1 are o tinut, atr,g,toare si tr,s,turi distincti3e< Silueta sa este una atletic,1 iar c=ipul s,u este expresi3< e obicei 0igura lui se detasea9, de a celorlalti prin 0aptul c, are 0runtea lat, iar b,rbia :ngust, si alungit,< &;rsta si scurgerea timpului nu par s,-i a0ecte9e c=ipul1 prospetimea sa 0i9ic, impresion;nd pe toat, lumea< &orbeste clar si r,spicat1 cu un ton amabil1 poate usor autoritar< %oate 0i carateri9at ca un tip ec=ilibrat si discret1 care :si p,strea9, o do9, de mister esi pare retras si neinteresant1 d, :ntotdeuna do3ad, de o ingenio9itate surpin9,toare< +ocmai din acest moti3 3a c,p,ta etic=eta de necon3entional1 :n po0ida temperamentului s,u aparent linistit< Iesirile sale la ramp, nu :l 3or 0ace dependent de atentia cunoscutilor1 pentru c, de obicei nu este de acord cu snobismul sau dorinta de a impresiona< Se 0ace remarcat prin naturaletea1 ec=idistanta si bunul s,u simt<

&arsator - e0ecte
.nul din de0ectele ma6ore este acela a3iditatea de complimente si nu reuseasc, s, 0ac, distinctia :ntre aprecierile bine-intentionate si cele care urm,resc s,-l linguseasc,< Are o :ncredere exagerat, :n capacit,tile sale 2si ele sunt 3eridice :n bun, parte41 :ns, nu trebuie s, conte9e :ntotdeauna pe suportul si admiratia celorlalti< Nati3ul poate de3eni critic1 malitios si capricios< Se :nc,p,t;nea9, s, urme9e aceleasi drum c=iar dac, data precedent, a dat gres< Nu stie cum si unde s, se opreasc,1 si uneori :nt;mpin, greut,ti pentru este :mpr,stiat< %oate de3eni snob1 arogant si plin de sine<

&arsator - Sanatate
Nati3ul din &,rs,tor se bucur,1 de obicei1 de o stare bun, a s,n,t,tii< eoarece depune un e0ort considerabil pentru conceperea si materiali9area ideilor sale 3a a3ea tendinta de a munci p;n, la epui9are< +ulbur,rile cele mai 0rec3ente care :l a0ectea9, sunt cele ale aparatului digesti3 si locomotor1 punctele cele mai 3ulnerabile 0iind picioarele< -ste un client obisnuit al entorselor si 0racturilor1 cu extensie spre reumatisme si artrite< Alte a0ectiuni sunt cele care implic, unele tulbur,ri ale glandelor si al sistemului circulator1 la ma6oritatea nati3ilor constat;ndu-se o insu0icient, oxigenare a s;ngelui< Indi3id emoti3 si instabil1 oscilea9, :ntre exaltare si disperare1 trec;nd cu usurint, de la optimism la depresie< in acest moti31 aceste 3ariatii :i pot a0ecta sistemul ner3os< Se pl;nge de migrene si poate c,dea prad, depresiilor atunci c;nd idealurile pe care le sustine si :n care crede sunt contestate<-ste recomandabil s, i se acorde o atentie deosebit, :n aceste perioade1 c,ci cu sigurant, simte c, nu se 3a putea descurca singur< -ste mirat c;nd organismul s,u d, Hrateuri@ si nu acord, atentie semnalelor care ar indica o posibil, 3,t,mare< Nu 3rea s, r,m;n, la pat pentru a se :ngri6i1 pentru c, a0irm, c, bolile se 3indec, singure<

&arsator - Sexualitate
!emeia &,rs,tor are tendinta de a ideali9a dragostea1 :ns, dup, ce a sesi9at gustul s,u aparte nu se mai poate s,tura< in acest moment nu 3a pregeta :n a-si satis0ace curio9itatea1 si nu 3a rata nici o propunere interesant,< -ste interesat, de satis0acerea reciproc, si poate g,si parteneri care 3or 0i dispusi s,-i satis0ac, orice capriciu :n propria 9odie1 dar si :n $erbec1 *emeni1 (eu si $alant,< $arbatul &,rs,tor este 0oarte sensual si are tendinta de a trata 0emeile ca pe niste obiecte sexuale< '=iar dac, pare re9er3at si distant1 :n realitate este cald1 in3enti3 si inepui9abil1 iar orice partid, cu el nu se poate termina dec;t prin atingerea unei st,rii de ade3,rat, pl,cere dup, care 3eti t;n6i p;n, data 3iitoare< %asiunea sau gelo9ia sunt sentimente pe care nu le :ntelege si c;nd le sesi9ea9, la altii este terori9at< >n relatiile sale nu :ncearc, s,-si :nsele partenerul1 d;nd do3ad, de 0idelitate si :si doreste mai mult un prieten dec;t o iubit,< ac, doriti s,-i atrageti atentia 3a trebui s,-i do3editi c, sunteti la 0el de inteligent ca si el< >ncearc, s, :nteleag, modul :n care ceilalti percep lucrurile1 iar dac, 3, 0r,m;nt, 3reo problem,1 3, 3a asculta cu atentie deosebit,< Se ener3ea9, greu1 nu :l :ncearc, sentimentul gelo9iei si nu poate s, pri3easc, relatia cu detasare emotional,< 'eea ce realmente :l interesea9, este personalitatea real, a 0iec,rei persoane si nu ceea ce 3rea s, par,< Se implic, cu destul, greutate :ntr-o relatie amoroas,1 dar este si 3a r,m;ne un prieten pe care te poti ba9a< )elatia cu nati3ul din &,rs,tor 3a 0i de cele mai multe ori pasionant, si extra3agant, si are ne3oie de un partener care s,-i :mp,rt,seasc, gustul pentru a3enturi1 care s, accepte pro3oc,rile si s, ia tot ceea ce 3iata poate o0eri<

&arsator - A3erea

Nu este deosebit de interesat de acest aspect al 3ietii pentru c, idealul s,u este mai degrab, de natur, spiritual, dec;t de natur, material,< Nu 3a :ncerca cu orice pret s, se 0ac, cunoscut si nici s, dob;ndeasc, bunuri sau pri3ilegii1 ci urm,reste s,-si extind, aria de cunostiinte< %ersoanele n,scute sub semnul &,rs,torului se a0irmO :n pro0esii care solicit, un punct de 3edere obiecti31 concentare si perse3erent,< Mena6ul s,u 3a su0eri mereu 0luctuatii continue1 de la s,r,cie la bun,-stare si reciproc< %oate opta pentru o existent, mai modest,1 :ns, ar 0i bine s, nu-i trate9e pe ceilati cu arogant, dac, nu 3or :ntelege Hascetismul@ s,u< Actionea9, de9interesat si impulsi31 asa c, :si poate c=eltui propriile economii pentru a a6uta pe cine3a sau pentru a e3ita o situatie nepl,cut,< Nu este un bun administrator si :i poate dispretui pe cei care se dedic, unor ast0el de acti3it,ti< '=iar dac, initiati3ele sale se 3or do3edi ine0iciente1 nu :nseamn, c, stie s, se impun, sau s, conduc, o a0acere1 ci 0aptul c, nu prea :l interesea9, s, 0ac, asta< %entru el a3erea se a0l, :n interior1 :n 3irtutii si cultur,< Are o metod, de lucru cu totul personal,1 care :l determin, s, caute o acti3itate independent,< Nu este interesat de ceea ce cred altii despre el si despre lucrurile pe care le 0ace< Nati3ul din aceast, 9odie 3a c,uta s,-si 0ac, prieteni in0luenti si luminati care s,-i :nteleag, pasiunile< Nu trebuie s, uit,m c, este un tip in3enti3 si 0oarte practic< >l pasionea9, tot ce tine de te=nic,1 iar c,minul s,u 3a 0i utilat cu toate obiectele necesare unei gospod,rii< -ste deopotri3, a3angardist :n tot ccea ce :ntreprinde asa c, poate obtine succese 0inanciare prin patentarea si producerea :n serie a unor ast0el de instrumente1 at;t de necesare :n orice gospod,rie<

&arsator - Iposta9e
$arbatul din 9odia &arsator -ste cel mai interesant si mai original dintre toate semnele 9odiacale1 dar :n acelasi timp este di0icil de :nteles si de urmat< Se a0l, deseori :n atentia 0emeilor1 :ns, nu este usor de sedus< atorit, 0aptului c, este amabil si generos :n a o0eri spri6in oricui :i solicit, acest lucru este realmente apreciat< Aceast, 3irtute poate 0i speculat, de orice 0emeie materialist,< >n aparent, este un om linistit1 totdeauna disponibil1 :ns, re3oltele sale si sc=imb,rile nu sunt totdeauna exteriori9ate1 ci mai mult sesi9ate prin atitudinea sa absent,< Nu agrea9, con3entiile sociale si p,strea9, o atiudine noncom0ormist, si rebel,< -ste di0icil de :nteles si de multumit pentru c, 3rea s, tr,iasc, si s, dea sens 0iec,rei clipe a 3ietii< Nu este interesat :n mod deosebit de aspectul 0i9ic 0eminin ci urm,reste mai degrab, a0initatea de gusturi si precup,ri< -ste 0idel1 iar sentimental gelo9iei nu :l :ncerc,< Nu-si exprim, sau arat, de9am,girea atunci c;nd cine3a l-a 6ignit1 ci 3a :ncerca s, nu pun, la su0let :ns, nu 3a uita< -ste loial :n c,snicie iar consoarta sa 3a trebui s,-si :nsuseasc, regulile pe care el si le-a 0ixat< 'aut, mai ales o con0ident,1 care s,-i raspl,tesc, prin reciprocitate1 de3otiunea 0amilial,< -ste idealist1 impre3i9ibil si contradictoriu1 plin de surpri9e1 generos dar nu c=eltuitor< Nu poate 0i descris ca un pasional si nu are opinii misogine< Nu suport, 3ulgaritatea1 si la r;ndul s,u nu 0oloseste un limba6 decent :ns, se poate mani0esta 3iolent c;nd este deosebit de ne3os< >n educatia copiilor 3a pune accent pe de93oltarea laturii lor intelectuale1 nu :ns, la 0el si :n ceea ce pri3este abordarea realist,< -ste a0ectuos cu progeniturile1 se implic, :n 6ocurile lor si :i 3a spri6ini :n tot ce :ntreprind< -ste dispus s, munceasc, mult pentru a 0i :n stare s, le o0ere ceea ce :si doresc< !emeia din 9odia &arsator Nati3a are un 0armec real: este 93elt,1 cu oc=i expresi3i1 picioare bine arcuite si o 3oce

unduitoare< -ste dinamic, si :ntotdeauna la curent cu ultimele nout,ti :n ceea ce pri3este 3estimentatia si cosmetic,< -leganta 3estimentar,1 0inetea intelectual, si maniera noncon0ormist, :n care actionea9, :i 3a atrage pe b,rbatii care 3in :n contact cu ea< -ste re9er3at, iar aceast, atitudine o poate i9ola de ceilalti< Nu trebuie s, se team, c, :si pierde independenta1 pentru c, stie 0oarte bine cum s, reactione9e si ceea ce 3rea s, 0ac, :n 3iat,< &iata ei este una contra cronometru< >si 3a alege o carier, sau o pro0esie care s,-i o0ere un grad ridicat de libertate1 pentru c, are ne3oie s,-si tr,iasc, 3iata asa cum 3rea< Are numeroase cunostinte1 care sunt atrase de bun,tatea si atentia pe care le-o acord,1 si care o 3or :ntelege atunci c;nd 3a reactiona impre3i9ibil< Nu-si pierde usor capul si nici nu iubeste cu pasiune1 pentru c, se simte 3ulnerabil, si :si ap,r, intimitatea< Se interesea9, din bun,-3oint, de problemele si succesele altora< Are ne3oie de dragostea si de3otamentul unui b,rbat< -ste o 0ire deosebit de atasabil,1 capabil, s, atrag, simpatie c=iar dac, uneori este distrat, si :ng;ndurat,< Stie s, se distre9e si este capabil, s, sustin, discutii pe di3erse teme< .rm,reste s, aib, cu partenerul s,u o relatie ba9at, pe prietenie si :ncredere reciproc,< 'u toate c, optea9, relati3 t;r9iu pentru maria61 3a 0i 0idel, sotului ei si nu se 3a l,sa atras, :n a3enturi extracon6ugale< .neori poate 0i posesi3,1 geloas,1 irascibil, si cic,litoare1 :ns, compania ei poate 0i descris, ca agreabil, si interesant,< Acord, partenerului s,u un spri6in neconditionat1 :ns, e bine ca acesta s, aprecie9e acest e0ort< -ste o sotie excelent, si o mama care stie s,-si organi9e9e cu temeinicie c,minul< >si iubeste mult copii1 si 3a :nclina pentru o instructie ba9at, :ntelegere si libertate< 'opilul din 9odia &arsator Sunt di0icil de crescut si educat< %,r