Sunteți pe pagina 1din 21

SR EN ISO 14001:2005

Cuprins
Introducere........................................................................................................................................................ 2 1 Domeniu de aplicare...................................................................................................................................... 4 2 Referine normative....................................................................................................................................... 4 !ermeni "i definiii.......................................................................................................................................... 4 4 #erine ale $i$temului de mana%ement de mediu ......................................................................................... 4 4.1 #erine %enerale......................................................................................................................................... 4 4.2 &olitica de mediu........................................................................................................................................ 4 4. &lanificare.................................................................................................................................................. 5 4. .1 '$pecte de mediu.................................................................................................................................... 5 4. .2 #erine le%ale "i alte cerine..................................................................................................................... 5 4. . O(iective) inte "i pro%ram *pro%rame+..................................................................................................... 5 4.4 Implementare "i operare............................................................................................................................. 5 4.4.1 Re$ur$e) atri(uii) re$pon$a(ilitate "i autoritate.......................................................................................5 4.4.2 #ompeten,) in$truire "i con"tienti-are.................................................................................................... . 4.4. #omunicare............................................................................................................................................. . 4.4.4 Documentaie........................................................................................................................................... . 4.4.5 #ontrolul documentelor............................................................................................................................ . 4.4.. #ontrol operaional................................................................................................................................... / 4.4./ &re%,tire pentru $ituaii de ur%en, "i capacitate de r,$pun$................................................................../ 4.5 0erificare..................................................................................................................................................... / 4.5.1 1onitori-are "i m,$urare......................................................................................................................... / 4.5.2 Evaluarea conform,rii.............................................................................................................................. / 4.5. Neconformitate) aciune corectiv, "i aciune preventiv,..........................................................................2 4.5.4 #ontrolul 3nre%i$tr,rilor............................................................................................................................. 2 4.5.5 'udit intern............................................................................................................................................... 2 4.. 'nali-a efectuat, de mana%ement............................................................................................................. 4 '.1 #erine %enerale....................................................................................................................................... 10 '.2 &olitica de mediu...................................................................................................................................... 11 '. &lanificare ................................................................................................................................................ 11 '. .1 '$pecte de mediu.................................................................................................................................. 11 '. .2 #erine le%ale "i alte cerine.................................................................................................................. 12 '. . O(iective) inte "i pro%ram *pro%rame+.................................................................................................. 1 '.4 Implementare "i funcionare..................................................................................................................... 1 '.4.1 Re$ur$e) atri(uii) re$pon$a(ilitate "i autoritate.....................................................................................1 '.4.2 #ompeten,) in$truire "i con"tienti-are.................................................................................................. 14 '.4. #omunicare........................................................................................................................................... 14 '.4.4 Documentaie........................................................................................................................................ 14 '.4.5 #ontrolul documentelor......................................................................................................................... 15 '.4.. #ontrol operaional................................................................................................................................ 15 '.4./ &re%,tire pentru $ituaii de ur%en, "i capacitate de r,$pun$................................................................15 '.5 0erificare.................................................................................................................................................. 1. '.5.1 1onitori-are "i m,$urare....................................................................................................................... 1. '.5.2 Evaluarea conform,rii............................................................................................................................ 1. '.5. Neconformitate) aciune corectiv, "i aciune preventiv,........................................................................1. '.5.4 #ontrolul 3nre%i$tr,rilor.......................................................................................................................... 1. '.5.5 'udit intern............................................................................................................................................ 1/ '.. 'nali-a efectuat, de mana%ement........................................................................................................... 1/ #ore$pondena 3ntre IS014001:2004 "i ISO 4001:2000.................................................................................12 !a(elul 5.1 6 #ore$pondena 3ntre ISO 14001:2004 "l ISO 4001:2000..........................................................12 !a(elul 5.2 6 #ore$pondena 3ntre ISO 4001:2000 "i ISO 14001:2004..........................................................20

SR EN ISO 14001:2005

Introducere
!oate tipurile de or%ani-aii $unt preocupate din ce 3n ce mai mult $, atin%, "i $, demon$tre-e o performan, de mediu evident,) control7nd impactul propriilor activit,i) produ$e "i $ervicii a$upra mediului "i lu7ndu6"i 3n con$iderare politica "i o(iectivele de mediu. 'ce$te a$pecte $e 3n$criu 3n conte8tul le%i$laiei din ce 3n ce mai $tricte) al de-volt,rii politicilor economice "i a altor m,$uri de$tinate $, 3ncura9e-e protecia mediului) a cre"terii preocup,rii p,rilor intere$ate privind pro(lemele le%ate de mediu "i de-voltarea dura(il,. Numeroa$e or%ani-aii 3ntreprind :anali-e: $au :audituri: de mediu 3n $copul evalu,rii performanei lor de mediu. !otu"i) ace$te :anali-e: "i :audituri: pot fi in$uficiente pentru a furni-a unei or%ani-aii certitudinea c, performana $a nu numai c, $ati$face) dar va continua $, $ati$fac, at7t cerinele le%ale c7t "i cerinele politicii $ale 3n domeniul mediului. &entru a fi eficace) ace$te :anali-e: trebuie reali-ate 3n cadrul unui $i$tem $tructurat de mana%ement) inte%rat 3n mana%ementul or%ani-aiei. Standardele internaionale referitoare la mana%ementul de mediu $unt de$tinate $, furni-e-e or%ani-aiilor intere$ate elementele unui $i$tem de mana%ement de mediu *S11+ eficace) care pot fi inte%rate cu alte cerine de mana%ement) pentru $u$inerea or%ani-aiilor 3n atin%erea o(iectivelor de mediu "i a celor economice. 'ce$te $tandarde) precum "i alte $tandarde internaionale $imilare) nu $unt de$tinate cre,rii unor (ariere comerciale netarifare) cre"terii $au modific,rii o(li%aiilor le%ale ale unei or%ani-aii. 'ce$t $tandard internaional $ta(ile"te cerinele pentru un a$tfel de $i$tem de mana%ement de mediu care $, permit, unei or%ani-aii $, de-volte "i $, implemente-e o politic, "i o(iective care iau 3n con$iderare cerine le%ale "i informaii de$pre a$pectele $emnificative de mediu. 'ce$ta a fo$t ela(orat pentru a putea fi aplicat tuturor or%ani-aiilor) de orice tip "i m,rime) "i de a fi adaptat diver$elor condiii %eo%rafice) culturale "i $ociale. 5a-a ace$tei a(ord,ri e$te repre-entat, 3n fi%ura 1. Succe$ul $i$temului depinde de an%a9amentul a$umat la toate nivelurile "i funciile or%ani-aiei) 3n $pecial) la nivelul cel mai ridicat al mana%ementului or%ani-aiei. ;n $i$tem de ace$t tip permite unei or%ani-aii $, ela(ore-e o politic, de mediu) $, $ta(ilea$c, o(iective "i proce$e pentru a 3ndeplini an%a9amentele politicii $, 3ntreprind, aciunile nece$are pentru a6"i 3m(un,t,i performanele "i pentru a demon$tra conformitatea $i$temului cu cerinele ace$tui $tandard internaional. Scopul %eneral al ace$tui $tandard internaional e$te de a $u$ine protecia mediului "i de a preveni poluarea) 3n ec<ili(ru cu nece$it,ile $ocio6economice. 'r trebui menionat faptul c, pot fi a(ordate $imultan mai multe cerine $au pot fi recon$iderate 3n orice moment. ' doua ediie a ace$tui $tandard internaional are ca principal $cop clarificarea cerinelor din prima ediie "i luarea 3n con$iderare a prevederilor ISO 4001 pentru a m,ri compati(ilitatea celor dou, $tandarde pentru (eneficiul comun. &entru a 3nle$ni utili-area) numerele $u(capitolelor din capitolul 4 al ace$tui $tandard internaional au fo$t redate "i 3n ane8a '. De e8emplu) 4. . "i '. . $e refer, am7ndou, la acelea"i o(iective) inte "i pro%ram *pro%rame+) iar 4.5.5 "i '.5.5 $e refer, am7ndou, la auditul intern. Suplimentar) ane8a 5 identific, pe lar% core$pondenele te<nice 3ntre ISO 14001:2004 "i ISO 4001:2000 "i inver$. E8i$t, o deo$e(ire important, 3ntre ace$t $tandard internaional) care de$crie cerinele pentru $i$temul de mana%ement de mediu al unei or%ani-aii "i care poate fi utili-at pentru certificarea=3nre%i$trarea "i= $au autodeclararea unui $i$tem de mana%ement de mediu al unei or%ani-aii "i %<idul care nu e$te de$tinat certific,rii) ci furni-,rii unui $pri9in %eneral or%ani-aiei pentru $ta(ilirea) implementarea $au 3m(un,t,irea unui $i$tem de mana%ement de mediu. 1ana%ementul de mediu acoper, un an$am(lu de pro(leme) inclu$iv pe cele cu implicaii de ordin $trate%ic "i concurenial. Demon$trarea implement,rii cu $ucce$ a ace$tui $tandard internaional poate fi utili-at, de o or%ani-aie pentru a a$i%ura p,rile intere$ate c, are un $i$tem core$pun-,tor de mana%ement de mediu. 3ndrum,ri cu privire la punerea 3n practic, a te<nicilor de mana%ement de mediu $unt inclu$e 3n alte $tandarde internaionale) 3n particular 3n cele referitoare la mana%ementul mediu din documentele $ta(ilite de ISO=!# 20/. Orice referire la alte $tandarde internaionale e$te doar informativ,.

SR EN ISO 14001:2005

Figura 1 - Model pentru sistemul de management de mediu conform acestui standard internaional
NO!> 6 'ce$t $tandard internaional $e (a-ea-, pe metodolo%ia cuno$cut, ca &lanific, 6 Efectuea-, 6 0erific, 6'cionea-, *&D#'+N1+. &D#' poate fi de$cri$ pe $curt a$tfel: &lanific,: $ta(ile"te o(iectivele "i proce$ele nece$are o(inerii re-ultatelor 3n concordan, cu politica de mediu a or%ani-aiei. E8ecut,: implementea-, proce$ele. 0erific,: monitori-ea-, "i m,$oar, proce$ele fa, de politica de mediu) o(iectivele cerine) intele) cerinele le%ale "i alte cerine "i raportea-, re-ultatele. 'cionea-,: 3ntreprinde aciuni pentru 3m(un,t,irea continu, a performanei $i$temului de mana%ement de mediu. 1ulte or%ani-aii 3"i conduc operaiile lor prin aplicarea unui $i$tem al proce$elor "i interaciunilor lor) care $unt numite :a(ordare pe (a-, de proce$:. ISO 4001 promovea-, utili-area a(ord,rii pe (a-, de proce$. 3n timp ce &D#' poate fi aplicat, tuturor proce$elor) cele dou, metodolo%ii $unt con$iderate ca fiind compati(ile.

'ce$t $tandard internaional conine doar acele cerine care pot fi auditate 3n mod o(iectiv. &entru acele or%ani-aii care au nevoie de mai multe 3ndrum,ri privind pro(lematica $i$temului de mana%ement de mediu) $e recomand, utili-area ISO 14004. 'ce$t $tandard internaional nu $ta(ile"te cerine a($olute pentru performana de mediu) cu e8cepia an%a9amentului re-ultat din politica de mediu) de a $e conforma cu cerinele le%ale aplica(ile precum "i alte cerine la care or%ani-aia $u($crie) pentru prevenirea polu,rii "i 3m(un,t,irea continu,. '$tfel) dou, or%ani-aii care de$f,"oar, activit,i $imilare) dar au performane de mediu diferite pot am(ele $ati$face cerinele ace$tui $tandard. 'doptarea "i implementarea 3ntr6un mod $i$tematic a unui an$am(lu de te<nici pentru mana%ementul de mediu pot contri(ui la o(inerea unor re-ultate optime) pentru toate p,rile intere$ate. !otu"i) numai adoptarea ace$tui $tandard internaional nu va %aranta re-ultate de mediu optime. &entru reali-area o(iectivelor de mediu) $i$temul de mana%ement de mediu poate $, 3ncura9e-e or%ani-aiile $, aplice cele mai (une te<nolo%ii di$poni(ile) dac, $unt adecvate "i via(ile din punct de vedere economic) 3n plu$) $e recomand, $, $e ia 3n con$iderare eficiena co$turilor unor a$tfel de te<nolo%ii. 'ce$t $tandard internaional nu include cerine $pecifice altor $i$teme de mana%ement) cum e$te mana%ementul calit,ii) al $,n,t,ii "i $ecurit,ii ocupaionale) financiar $au mana%ementul de ri$c) de"i elementele $ale pot fi aliniate $au inte%rate cu cele ale altor $i$teme de mana%ement. E$te po$i(il pentru o or%ani-aie $, 3"i adapte-e $i$temul *$i$temele+ $,u *$ale+ pentru a $ta(ili un $i$tem de mana%ement de mediu conform cu cerinele ace$tui $tandard internaional. !otu"i) ar trebui $, $e 3nelea%,) c, utili-area diferitelor elemente ale $i$temului de mana%ement poate varia 3n funcie de $copurile propu$e "i de p,rile intere$ate implicate. Nivelul detaliului "i comple8itatea $i$temului de mana%ement de mediu) m,rimea documentaiei "i re$ur$ele alocate depind de num,rul factorilor) a"a cum $unt domeniul de aplicare al $i$temului) m,rimea unei or%ani-aii "i natura activit,ilor) produ$elor "i $erviciilor $ale. 'ce$ta poate fi un ca- particular pentru 3ntreprinderi mici "i mi9locii.

SR EN ISO 14001:2005

Sisteme de management de mediu - Cerine cu ghid de utilizare


1 Domeniu de aplicare
'ce$t $tandard internaional $pecific, cerinele referitoare la un $i$tem de mana%ement de mediu care permite unei or%ani-aii $,6"i formule-e "i $,6"i implemente-e politica "i o(iectivele in7nd $eama de cerinele le%ale "i de alte cerine la care or%ani-aia $u($crie precum "i de informaiile referitoare la impacturile $emnificative a$upra mediului. 'ce$t $tandard $e aplic, acelor a$pecte de mediu pe care or%ani-aia le identific,) le poate controla "i pe care le poate influena. Standardul nu $ta(ile"te criterii $pecifice de performan, de mediu. 'ce$t $tandard internaional e$te aplica(il oric,rei or%ani-aii care dore"te: a+ $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e) $, menin, "i $, 3m(un,t,ea$c, un $i$tem de mana%ement de mediu) (+ $, $e a$i%ure de conformitatea cu politica de mediu declarat,) c+ $, demon$tre-e conformitatea cu ace$t $tandard internaional prin: 1+ reali-area unei autoevalu,ri "i autodeclaraii $au 2+ urm,rirea confirm,rii de c,tre p,rile intere$ate 3n or%ani-aie) cum $unt clienii) a conform,rii $ale $au + urm,rirea confirm,rii de c,tre o parte e8tern, a auto declaraiei $ale $au 4+ urm,rirea certific,rii = 3nre%i$tr,rii $i$temului $,u de mana%ement de mediu de c,tre o or%ani-aie e8tern,. !oate cerinele $pecificate 3n ace$t $tandard internaional $unt prev,-ute a fi inte%rate 3n oricare $i$tem de mana%ement de mediu. Domeniul de aplicare depinde de diver"i factori) cum $unt politica de mediu a or%ani-aiei) natura activit,ilor $ale) a produ$elor "i $erviciilor precum "i de locaia "i condiiile 3n care acea$ta funcionea-,. De a$emenea) ace$t $tandard internaional furni-ea-,) 3n ane8a ') un %<id pentru utili-area $a.

Referine normati e

Nu $unt citate referine normative. 'ce$t capitol e$te inclu$ pentru a menine numerotarea capitolului identic cu ediia precedent, *ISO 14001:144.+.

"ermeni #i definiii

?n ace$t $tandard internaional $e utili-ea-, urm,torii termeni "i urm,toarele definiii:

$
$%1

Cerine ale sistemului de management de mediu Cerine generale

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, documente-e) $, implemente-e) $, menin, "i $, 3m(un,t,ea$c, 3n mod continuu $i$temul de mana%ement de mediu 3n conformitate cu cerinele ace$tui $tandard internaional "i $, determine modul 3n care va 3ndeplini ace$te cerine. Or%ani-aia trebuie $, definea$c, "i $, documente-e domeniul $i$temului $,u de mana%ement de mediu.

$%2

&olitica de mediu

1ana%ementul la cel mai 3nalt nivel trebuie $, definea$c, politica de mediu a or%ani-aiei "i $, $e a$i%ure c, 3n cadrul domeniului definit al $i$temului $,u de mana%ement de mediu) acea$ta: a+ core$punde naturii) dimen$iunilor "i impacturilor a$upra mediului ale activit,ilor) produ$elor "i $erviciilor) (+ include un an%a9ament de 3m(un,t,ire continu, "i de prevenire a polu,rii) c+ include un an%a9ament de conformare cu cerinele le%ale "i cu alte cerine aplica(ile la care or%ani-aia $u($crie) referitor la a$pectele $ale de mediu) d+ ofer, cadrul pentru $ta(ilirea "i anali-area o(iectivelor "i a intelor de mediu) e+ e$te documentat') implementat,) "i meninut,) f+ e$te comunicat, 3ntre%ului per$onal care lucrea-, 3n or%ani-aie $au 3n numele or%ani-aiei) "i %+ e$te di$poni(il, pentru pu(lic.

SR EN ISO 14001:2005

$%!
$%!%1

&lanificare
(specte de mediu

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru: a+ identificarea a$pectelor de mediu ale activit,ilor) produ$elor "i $erviciilor $ale conform domeniului definit al $i$temului $,u de mana%ement de mediu pe care le poate controla "i pe care le poate influena) lu7nd 3n con$iderare de-volt,ri planificate $au noi) $au activit,i) produ$e "i $ervicii noi $au modificate "i (+ determinarea acelor a$pecte care au $au pot avea impact *impacturi+ $emnificativ *$emnificative+ a$upra mediului *adic, a$pecte de mediu $emnificative+. Or%ani-aia trebuie $, documente-e "i $, actuali-e-e ace$te informaii. Or%ani-aia trebuie $, $e a$i%ure c, a$pectele de mediu $emnificative $unt luate 3n con$iderare 3n $ta(ilirea) implementarea "i meninerea $i$temului $,u de mana%ement de mediu.

$%!%2

Cerine legale #i alte cerine

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru a+ a identifica "i a permite acce$ul la cerinele le%ale aplica(ile "i la alte cerine la care or%ani-aia $u($crie referitoare la a$pectele $ale de mediu) "i (+ a determina modul 3n care $e aplic, ace$te cerine la a$pectele $ale de mediu. Or%ani-aia trebuie $, $e a$i%ure c, acele cerine le%ale "i alte cerine aplica(ile la care or%ani-aia $u($crie $unt luate 3n con$iderare 3n $ta(ilirea) implementarea "i meninerea $i$temului $,u de mana%ement de mediu.

$%!%!

)biecti e* inte #i program +programe,

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o(iective "i inte de mediu documentate) la nivelurile "i funciile relevante din cadrul or%ani-aiei. O(iectivele "i intele trebuie $, fie m,$ura(ile) acolo unde e$te po$i(il) "i 3n conformitate cu politica de mediu) inclu$iv cu an%a9amentele de prevenire a polu,rii) cu cerinele le%ale) cu alte cerine aplica(ile Ia care or%ani-aia $u($crie "i cu 3m(un,t,irea continu,. #u oca-ia $ta(ilirii "i anali-,rii o(iectivelor "i a intelor de mediu) o or%ani-aie trebuie $, ia 3n con$iderare cerinele le%ale "i alte cerine la care or%ani-aia $u($crie "i a$pectele de mediu $emnificative. De a$emenea) or%ani-aia trebuie $, ia 3n con$iderare opiunile $ale te<nolo%ice "i cerinele $ale financiare) operaionale "i de afaceri) precum "i punctele de vedere ale p,rilor intere$ate. &entru 3ndeplinirea o(iectivelor "i a intelor) or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, un pro%ram *pro%rame+. &ro%ramul *pro%ramele+ trebuie $, includ,: a+ de$emnarea re$pon$a(ilit,ilor la funciile "i nivelurile relevante ale or%ani-aiei pentru 3ndeplinirea o(iectivelor "i a intelor) "i (+ mi9loacele "i termenele privind reali-area ace$tora.

$%$
$%$%1

Implementare #i operare
Resurse* atribuii* responsabilitate #i autoritate

1ana%ementul trebuie $, a$i%ure di$poni(ilitatea re$ur$elor iniiale pentru a $ta(ili) a implementa) a menine "i a 3m(un,t,i $i$temul de mana%ement de mediu. Re$ur$ele includ re$ur$e umane "i a(ilit,i $peciali-ate) infra$tructur, or%ani-aional,) te<nolo%ie "i re$ur$e financiare. &entru a facilita eficacitatea mana%ementului de mediu) atri(uiile) re$pon$a(ilit,ile "i autorit,ile trebuie $, fie definite) documentate "i comunicate. 1ana%ementul or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel trebuie $, numea$c, unul $au mai muli repre-entani care) 3n afara altor re$pon$a(ilit,i) trebuie $, ai(, definite atri(uiile) re$pon$a(ilit,ile "i autoritatea pentru: a+ a $e a$i%ura c, $i$temul de mana%ement de mediu e$te $ta(ilit) implementat "i meninut 3n conformitate

SR EN ISO 14001:2005 cu cerinele ace$tui $tandard internaional) (+ a raporta mana%ementului or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel) performana $i$temului de mana%ement de mediu) pentru anali-are) inclu$iv recomand,ri pentru 3m(un,t,ire.

$%$%2

Competen'* instruire #i con#tientizare

Or%ani-aia trebuie $, $e a$i%ure c, orice per$oan, *per$oane+ care lucrea-, pentru $au 3n numele $,u "i care poate *pot+ provoca un impact *impacturi+ $emnificativ *$emnificative+ a$upra mediului identificat *identificate+ de or%ani-aie) e$te *$unt+ competent, *competente+ prin $tudii) in$truire "i e8perien, core$pun-,toare "i trebuie $, p,$tre-e -nregistr'rile a$ociate. Or%ani-aia trebuie $, identifice nece$it,ile de in$truire a$ociate a$pectelor $ale de mediu "i $i$temului $,u de mana%ement de mediu. Ea trebuie $, in$truia$c, $au $, 3ntreprind, aciuni care $, 3ndeplinea$c, ace$te cerine "i $, p,$tre-e -nregistr'rile re$pective. Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru ca per$onalul care lucrea-, pentru $au 3n numele $,u $, fie con"tient de: a+ importana conformit,ii cu politica de mediu) cu procedurile "i cerinele $i$temului de mana%ement de mediu) (+ a$pectele de mediu $emnificative "i impacturile a$ociate) reale $au po$i(ile) ale activit,ilor "i de efectele (enefice adu$e mediului prin 3m(un,t,irea performanei lor individuale) c+ atri(uiile "i re$pon$a(ilit,ile lor 3n reali-area conformit,ii cu cerinele $i$temului de mana%ement de mediu "i d+ con$ecinele po$i(ile ale a(aterilor de la procedurile $pecificate.

$%$%!

Comunicare

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ referitoare la a$pectele de mediu "i la $i$temul de mana%ement de mediu pentru: a+ comunicarea intern, 3ntre diferitele niveluri "i funcii ale or%ani-aiei) (+ primirea) documentarea "i tran$miterea r,$pun$urilor core$pun-,toare la $olicit,rile pertinente ale p,rilor intere$ate din e8terior. Or%ani-aia trebuie $, $e <ot,ra$c,) dac, e$te ca-ul) a$upra unei comunic,ri e8terne privind a$pectele de mediu $emnificative) iar deci-ia $a trebuie documentat,. Dac, deci-ia $a e$te aceea de a comunica) or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c, "i $, implemente-e o metod, *metode+ pentru acea$t, comunicare e8tern,.

$%$%$

Documentaie

Documentaia $i$temului de mana%ement de mediu trebuie $, cuprind,: a+ politica de mediu) o(iectivele "i intele) (+ de$crierea domeniului $i$temului de mana%ement de mediu) c+ de$crierea elementelor principale ale $i$temului de mana%ement de mediu) interaciunea lor "i referirea la documentele cone8e) d+ documentele "i 3nre%i$tr,rile) cerute de ace$t $tandard internaional "i e+ documentele "i 3nre%i$tr,rile determinate de or%ani-aie ca fiind nece$are pentru a $e a$i%ura de planificarea) operarea "i controlul eficace al proce$elor referitoare la a$pectele de mediu $emnificative.

$%$%.

Controlul documentelor

Documentele cerute de $i$temul de mana%ement de mediu "i de ace$t $tandard internaional trebuie $, fie inute $u( control. ?nre%i$tr,rile $unt un tip $pecial de documente "i trebuie inute $u( control 3n conformitate cu cerinele date 3n 4.5.4. Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru: a+ apro(area documentelor pentru acceptare 3nainte de a le pune 3n circulaie) (+ revi-uirea "i actuali-area) atunci c7nd e$te nece$ar) "i reapro(area documentelor) c+ a $e $i%ura c, $unt identificate $c<im(,rile "i $tadiul revi-uirilor documentelor) d+ a $e a$i%ura c, $unt di$poni(ile) la locurile de utili-are) ver$iuni relevante ale documentelor aplica(ile) e+ a $e a$i%ura c, documentele $e menin li-i(ile "i u"or de identificat) f+ a $e a$i%ura c, documentele de provenien, e8tern, determinate de or%ani-aie ca fiind nece$are pentru

SR EN ISO 14001:2005 planificarea "i funcionarea $i$temului de mana%ement de mediu $unt identificate "i difu-area lor e$te controlat, "i %+ a 3mpiedica utili-area neintenionat, a documentelor dep,"ite "i a le identifica 3n mod core$pun-,tor indiferent de motivul retra%erii lor.

$%$%/

Control operaional

Or%ani-aia trebuie $, identifice "i $, planifice acele operaii "i activit,i care $unt a$ociate a$pectelor de mediu $emnificative identificate) core$pun-,tor politicii de mediu) a o(iectivelor "i intelor $ale) pentru a $e a$i%ura c, ace$tea $e reali-ea-, 3n condiii $pecificate) prin: a+ $ta(ilirea) implementarea "i meninerea unei *unor+ proceduri documentate pentru a ine $u( control $ituaiile 3n care a($ena unor a$tfel de proceduri ar putea conduce la a(ateri de la politica de mediu) o(iectivele "i intele de mediu) (+ $tipularea 3n procedur, *proceduri+ a criteriilor de operare "i c+ $ta(ilirea) implementarea "i meninerea procedurilor referitoare la aspectele semnificati e de mediu identificate) ale (unurilor "i $erviciilor utili-ate de or%ani-aie "i comunicarea c,tre furni-ori "i contractani a procedurilor "i cerinelor relevante.

$%$%0

&reg'tire pentru situaii de urgen' #i capacitate de r'spuns

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru a identifica po$i(ilele $ituaii de ur%en, "i accidente care pot avea impact *impacturi+ a$upra mediului "i a modului de a r,$punde unor a$tfel de $ituaii. Or%ani-aia trebuie $, r,$pund, unor $ituaii de ur%en, "i accidente care pot ap,rea 3n mod curent precum "i $, previn, $au $, reduc, impacturile d,un,toare a$upra mediului) a$ociate. Or%ani-aia trebuie $, anali-e-e "i $, revi-uia$c, periodic) acolo unde e$te nece$ar) procedurile de preg'tire pentru situaii de urgen' #i capacitate de r'spuns ) 3n $pecial dup, producerea accidentelor $au apariia unor $ituaii de ur%en,. De a$emenea) or%ani-aia trebuie $, aplice 3n practic,) periodic a$tfel de proceduri) acolo unde e$te po$i(il.

$%.
$%.%1

1erificare
Monitorizare #i m'surare

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru monitorizarea #i m'surarea) 3n mod re%ulat) a caracteri$ticilor principale ale activit,ilor $ale care pot avea un impact $emnificativ a$upra mediului. &rocedura *procedurile+ trebuie $, includ, documentarea informaiilor care permit monitori-area performanei) a controlului operaional aplica(il "i a conformit,ii cu o(iectivele "i cu intele de mediu ale or%ani-aiei. Or%ani-aia trebuie $, $e a$i%ure c, e$te folo$it "i meninut un ec<ipament de monitori-are "i m,$urare etalonat $au verificat) iar -nregistr'rile ace$tui proce$ trebuie p,$trate.

$%.%2

2 aluarea conform'rii

$%.%2%1 ?n concordan, cu an%a9amentul $,u de conformitate) or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru evaluarea periodic, a conform'rii cu cerinele legale aplicabile. Or%ani-aia trebuie $, p,$tre-e -nregistr'ri ale re-ultatelor evalu,rilor periodice. $%.%2%2 Or%ani-aia trebuie $, evalue-e conformarea cu alte cerine la care subscrie . Or%ani-aia poate $, com(ine acea$t, evaluare cu evaluarea conform,rii cu cerinele le%ale la care $e face referire 3n $%.%2%1 $au poate $ta(ili o procedur' *proceduri+ $eparat, *$eparate+. Or%ani-aia trebuie $, p,$tre-e -nregistr'ri ale re-ultatelor evalu,rilor periodice.

SR EN ISO 14001:2005

$%.%!

3econformitate* aciune corecti ' #i aciune pre enti '

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru a trata o neconformitate +neconformit'i, e4istent' +actuale, sau potenial' "i pentru a 3ntreprinde aciuni corective "i aciuni preventive. &rocedurile trebuie $, definea$c, cerine pentru a+ identificarea "i corectarea neconformit,ii *neconformit,ilor+ "i luarea aciunii *aciunilor+ de reducere a impacturilor a$upra mediului) (+ inve$ti%area neconformit,ii *neconformit,ilor+) determinarea cau-ei *cau-elor+ lor "i 3ntreprinderea aciunilor pentru a 3mpiedica revenirea lor) c+ evaluarea nece$it,ilor de aciune *aciuni+ preventiv, *preveniei pentru a preveni neconformitatea *neconformit,ile+ "i implementarea aciunilor core$pun-,toare de$emnate a 3mpiedica apariia lor) d+ -nregistrarea re-ultatelor aciunii *aciunilor+ corective "i a aciunii *aciunilor+ preventive 3ntreprin$e "i e+ anali-area eficacit,ii aciunii *aciunilor+ corective "i a aciunii *aciunilor+ preventive 3ntreprin$e. 'ciunile 3ntreprin$e trebuie $, core$pund, dimen$iunii pro(lemelor "i a impacturilor a$upra mediului 3nt7lnite. Or%ani-aia trebuie $, $e a$i%ure c, orice $c<im(,ri nece$are $unt f,cute documentaiei $i$temului de mana%ement de mediu.

$%.%$

Controlul -nregistr'rilor

Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c, "i $, menin, -nregistr'ri dup, cum e$te nece$ar pentru a demon$tra conformitatea cu cerinele $i$temului $,u de mana%ement de mediu) cu ace$t $tandard internaional "i cu re-ultatele o(inute. Or%ani-aia trebuie $, $ta(ilea$c,) $, implemente-e "i $, menin, o procedur' *proceduri+ pentru identificarea* p'strarea* protecia* retragerea* reinerea #i eliminarea -nregistr'rilor . ?nre%i$tr,rile trebuie $, fie "i $, r,m7n, li-i(ile) identifica(ile "i tra$a(ile.

$%.%.

(udit intern

Or%ani-aia trebuie $, $e a$i%ure c, auditurile interne ale $i$temului de mana%ement de mediu $unt efectuate la intervale planificate) pentru: a+ a determina dac, $i$temul de mana%ement de mediu 1+ e$te conform di$po-iiilor convenite pentru mana%ementul de mediu) inclu-7nd cerinele ace$tui $tandard internaional "i 2+ a fo$t implementat "i e$te meninut core$pun-,tor) (+ a furni-a conducerii or%ani-aiei informaii referitoare la re-ultatele auditurilor &ro%ramul *pro%ramele+ de audit trebuie planificate) $ta(ilite) implementate "i meninute de or%ani-aie) lu7nd 3n con$iderare importana activit,ii *activit,ilor+ implicate referitoare la mediu "i re-ultatele auditurilor precedente. &rocedura *procedurile+ de audit trebuie $ta(ilit,*e+) implementat,*e+ "i meninut,*e+) "i $, $e refere la: re$pon$a(ilit,ile "i cerinele pentru planificarea "i reali-area auditurilor) raportarea re-ultatelor "i p,$trarea -nregistr'rilor core$pun-,toare) determinarea criteriilor) domeniului) frecvenei "i metodelor de audit. Selecia auditorilor "i reali-area auditurilor trebuie $, a$i%ure o(iectivitatea "i imparialitatea proce$ului de audit.

SR EN ISO 14001:2005

$%/

(naliza efectuat' de management

1ana%ementul or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel trebuie $, anali-e-e $i$temul de mana%ement de mediu la intervale planificate) pentru a $e a$i%ura c, ace$ta e$te 3n permanen, core$pun-,tor) adecvat "i eficace. 'nali-a efectuat, de mana%ement trebuie $, cuprind, evaluarea oportunit,ilor de 3m(un,t,ire "i nece$itatea $c<im(,rilor 3n $i$temul de mana%ement de mediu) inclu-7nd politica de mediu "i o(iectivele "i intele de mediu. "rebuie p,$trate -nregistr'ri ale anali-elor efectuate de mana%ement. Elemente de intrare ale anali-elor efectuate de mana%ement trebuie $, includ,: a+ a+ (+ c+ d+ e+ (+ c+ re-ultatele auditurilor interne "i evalu,rile conform,rii cu cerinele le%ale "i cu alte cerine la care or%ani-aia $u($crie) comunicarea *comunic,rile+ cu p,rile e8terne intere$ate) inclu$iv reclamaiile) performana de mediu a or%ani-aiei) m,$ura 3n care o(iectivele "i intele au fo$t 3ndeplinite) $tadiul aciunilor corective "i preventive) aciuni de urm,rire din precedentele anali-e efectuate de mana%ement) $c<im(area 3mpre9ur,rilor) inclu$iv de-volt,ri ale cerinelor le%ale "i a celor referitoare la a$pectele de mediu "i recomand,ri pentru 3m(un,t,ire.

Elemente de ie"ire ale anali-elor efectuate de mana%ement trebuie $, cuprind, orice deci-ii "i aciuni referitoare la po$i(ile $c<im(,ri 3n politica de mediu) o(iective) inte "i alte elemente ale $i$temului de mana%ement de mediu) conform cu an%a9amentul de 3m(un,t,ire continu,.

SR EN ISO 14001:2005

(ne4a ( *Informativ,+ 5hid pentru utilizarea acestui standard internaional (%1 Cerine generale

!e8tul $uplimentar pre-entat 3n acea$t, ane8, e$te $trict informativ "i are intenia $, previn, interpretarea %re"it, a cerinelor din capitolul 4 al ace$tui $tandard internaional. Deoarece ace$te informaii fac referire "i $unt 3n conformitate cu cerinele capitolului 4) nu $e intenionea-, $, $e adau%e) $, $e elimine $au $, $e modifice 3n orice fel ace$te cerine. Se intenionea-, ca implementarea unui $i$tem de mana%ement de mediu $pecificat de ace$t $tandard internaional $, duc, la 3m(un,t,irea performanei de mediu. De aceea) ace$t $tandard internaional $e bazeaz pe premi-a c, or%ani-aia 3"i va anali-a "i 3"i va evalua periodic $i$temul $,u de mana%ement de mediu pentru a identifica oportunit,ile de 3m(un,t,ire "i de implementare a lor. Raportul) m,rimea "i pro%ramarea ace$tui proce$ de 3m(un,t,ire continu, $unt determinate de or%ani-aie din punct de vedere al condiiilor economice "i a altor 3mpre9ur,ri. 3m(un,t,irile adu$e $i$temului de mana%ement de mediu au ca $cop 3m(un,t,iri viitoare ale performanei de mediu. 'ce$t $tandard internaional $olicit, unei or%ani-aii: a+ $, $ta(ilea$c, o politic, de mediu core$pun-,toare) (+ $, identifice a$pectele de mediu care re-ult, din activit,ile) produ$ele $au $erviciile $ale) e8i$tente) anterioare $au planificate) pentru a determina impactul $emnificativ a$upra mediului) c+ $, identifice cerinele le%ale "i alte cerine aplica(ile la care or%ani-aia $u($crie) d+ $, identifice priorit,ile "i $, $ta(ilea$c, o(iectivele "i intele de mediu core$pun-,toare) e+ $, $ta(ilea$c, o $tructur, "i un pro%ram *pro%rame+ pentru implementarea politicii "i 3ndeplinirea o(iectivelor "i a intelor) f+ $, permit, activit,ile de planificare) control) monitori-are) aciuni preventive "i aciuni corective) audit "i anali-, pentru a $e a$i%ura c, politica de mediu e$te 3n conformitate cu $i$temul6de mana%ement de mediu "i c, ace$ta r,m7ne core$pun-,tor "i %+ $, fie capa(il, $, $e adapte-e la $c<im(,ri. O or%ani-aie f,r, un $i$tem de mana%ement de mediu iniial ar trebui $,6"i $ta(ilea$c, po-iia $a curent, referitoare la mediu prin intermediul unei anali-e. Scopul ace$tei anali-e ar trebui $, fie luarea 3n con$iderare a tuturor a$pectelor de mediu ale or%ani-aiei ca (a-, pentru $ta(ilirea $i$temului de mana%ement de mediu. 'nali-a ar trebui $, cuprind, patru domenii c<eie: identificarea a$pectelor de mediu) inclu$iv a celor a$ociate cu condiiile normale) condiiile anormale de funcionare inclu$iv pornirile "i opririle) $ituaiile de ur%en, "i accidentele@ identificarea cerinelor le%ale "i a altor cerine aplica(ile la care or%ani-aia $u($crie@ e8aminarea practicilor "i procedurilor de mana%ement de mediu e8i$tente) inclu$iv cele a$ociate cu activit,ile de aprovi-ionare "i contractare@ evaluarea $ituaiilor de ur%en, "i accidentelor anterioare. 1i9loacele "i metodele de reali-are a anali-ei pot $, includ, li$te de verific,ri) interviuri) in$pecii "i m,$ur,ri directe) re-ultate ale auditurilor anterioare $au ale altor anali-e) 3n funcie de natura activit,ilor. O or%ani-aie are li(ertatea "i fle8i(ilitatea $,6"i definea$c, limitele "i $, opte-e pentru implementarea ace$tui $tandard internaional 3n 3ntrea%a or%ani-aie $au 3n anumite unit,i operaionale ale $ale. Or%ani-aia ar trebui $,6"i definea$c, "i $,6"i documente-e domeniul de aplicare al $i$temului $,u de mana%ement de mediu. Definirea domeniului are $copul de a clarifica limitele or%ani-aiei 3n care $e aplic, $i$temul de mana%ement de mediu) 3n $pecial dac, or%ani-aia e$te parte dintr6o or%ani-aie mai mare 3ntr6o locaie dat,. Din momentul definirii domeniului e$te nece$ar ca toate activit,ile) produ$ele "i $erviciile or%ani-aiei din ace$t domeniu $, fie inclu$e 3n $i$temul de mana%ement de mediu. #7nd $e $ta(ile"te domeniul) ar trebui $, $e in, $eama c,) credi(ilitatea $i$temului de mana%ement de mediu va depinde de ale%erea limitelor or%ani-aionale. Dac, o parte dintr6o or%ani-aie e$te e8clu$, din domeniul $i$temului $,u de mana%ement de mediu) or%ani-aia ar trebui $, fie capa(il, $, e8plice e8cluderea. Dac, ace$t $tandard internaional e$te implementat pentru o unitate operaional, $pecific,) politicile "i procedurile ela(orate de alte p,ri ale or%ani-aiei pot fi utili-ate pentru a 3ndeplini cerinele ace$tui $tandard internaional) dovedind c, ele $unt aplica(ile acelei unit,i operaionale $pecifice.

SR EN ISO 14001:2005

(%2

&olitica de mediu

&olitica de mediu e$te elementul motor pentru implementarea "i 3m(un,t,irea $i$temului de mana%ement de mediu al unei or%ani-aii) a$tfel 3nc7t or%ani-aia $, poat, menine "i 3m(un,t,i performana de mediu. 3n con$ecin,) acea$t, politic, ar trebui $, reflecte an%a9amentul mana%ementului or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel de a $e conforma cerinelor le%ale 3n vi%oare "i altor cerine) pentru prevenirea polu,rii "i pentru 3m(un,t,irea continu,. &olitica de mediu repre-int, (a-a pe care $e $pri9in, or%ani-aia pentru a6"i fi8a o(iectivele "i intele de mediu. Se recomand, ca politica de mediu $, fie $uficient de clar, pentru a fi 3nelea$, de p,rile intere$ate at7t din cadrul or%ani-aiei c7t "i din e8terior "i $, fie anali-at, "i revi-uit, periodic pentru a reflecta modificarea condiiilor "i a informaiilor. Se recomand, ca domeniul $,u de aplicare $, fie clar identificat "i $, reflecte numai natura) m,rimea "i impacturile a$upra mediului ale activit,ilor) produ$elor "i $erviciilor din domeniul definit al $i$temului de mana%ement de mediu. &olitica de mediu ar trebui comunicat, tuturor per$oanelor care lucrea-, 3n $au 3n numele or%ani-aie) inclu$iv contractanilor care lucrea-, pe teritoriul or%ani-aiei. #omunicarea cu contractanii $e poate face prin re%uli) directive "i proceduri) care pot e8i$ta ca forme alternative fa, de declaraia de politic,) "i pot include doar capitole pertinente ale politicii. &olitica de mediu a or%ani-aiei ar trebui $, fie definit, "i documentat, de mana%ementul la cel mai 3nalt nivel 3n conte8tul politicii de mediu al oric,rui or%ani$m6 mam, de care aparine or%ani-aia "i cu apro(area or%ani$mului6mam,. NO!> 6 1ana%ementul or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel repre-int, per$oana $au %rupul de per$oane care conduce "i controlea-, or%ani-aia la cel mai 3nalt nivel.

(%!

&lanificare

(%!%1 (specte de mediu


&ara%raful 4. .1 are drept $cop pre-entarea proce$ului de identificare a a$pectelor de mediu "i determinarea a$pectelor $emnificative "i care ar trebui luate 3n con$iderare cu prioritate de c,tre $i$temul de mana%ement de mediu al unei or%ani-aii. O or%ani-aie ar trebui $,6"i identifice a$pectele de mediu 3n domeniul $i$temului $,u de mana%ement de mediu) lu7nd 3n con$iderare elemente de intrare "i elemente de ie"ire *at7t cele pre-ente c7t "i cele viitoare+ a$ociate cu activit,ile $ale curente "i cu cele relevante din trecut) produ$ele "i $erviciile) planificate $au nou ela(orate) activit,ile) produ$ele "i $erviciile noi $au modificate. 'ce$t proce$ ar trebui $, ia 3n con$iderare condiii de funcionare normale $au anormale) condiii de pornire $au oprire) precum "i $ituaii de ur%en, anticipate. Or%ani-aiile nu trebuie $, ia con$iderare 3n mod individual fiecare intrare de produ$) component $au materie prim,. Ele pot $electa cate%orii de activit,i) produ$e "i $ervicii pentru a6"i identifica a$pectele de mediu. De"i) nu e8i$t, o $in%ur, a(ordare pentru identificarea a$pectelor de mediu) a(ordarea $electat, ar putea $, ia 3n con$iderare) de e8emplu: a+ emi$iile 3n aer) (+ dever$,rile 3n ap,) c+ dever$,rile pe $ol) d+ utili-area materiilor prime "i a re$ur$elor naturale) e+ utili-area ener%iei) f+ ener%ia emi$,) de e8emplu c,ldur,) radiaie) vi(raie) %+ de"euri "i $u(6produ$e) "i <+ 3n$u"irile fi-ice) de e8emplu dimen$iune) form,) culoare) a$pect. ?n plu$ fa, de acele a$pecte de mediu pe care o or%ani-aie le poate controla 3n mod direct) $e recomand, ca o or%ani-aie $, ia) de a$emenea) 3n con$iderare a$pectele pe care le poate influena) de e8emplu cele referitoare la (unurile "i $erviciile utili-ate de or%ani-aie "i cele referitoare la produ$ele "i $erviciile pe care le furni-ea-,. 1ai 9o$ e$te pre-entat un %<id pentru evaluarea controlului "i a influenei. !otu"i) 3n toate ca-urile or%ani-aia e$te cea care determin, %radul de control "i de a$emenea a$pectele pe care le poate influena. 'r trebui $, $e ia 3n con$iderare a$pectele referitoare la activit,ile) produ$ele "i $erviciile unei or%ani-aii) cum $unt

SR EN ISO 14001:2005 proiectare "i de-voltare) proce$e de fa(ricaie) am(alare "i tran$port) performana de mediu "i practicile contractanilor "i furni-orilor) mana%ementul de"eurilor) e8tracia "i di$tri(uia materiilor prime "i a re$ur$elor naturale) di$tri(uia) utili-area "i $f7r"itul duratei de via, a unui produ$ "i eco$i$temul natural "i (iodiver$itatea.

#ontrolul "i influena a$upra a$pectelor de mediu a$ociate unui produ$ furni-at de o or%ani-aie poate varia $emnificativ) 3n funcie de po-iia pe pia, a or%ani-aiei "i de furni-orii $,i. O or%ani-aie care e$te r,$pun-,toare pentru proiectarea propriului produ$ poate influena a$tfel de a$pecte 3n mod $emnificativ $c<im(7nd) de e8emplu) un $in%ur material intrat) 3n timp ce o or%ani-aie care are nevoie $, $e aprovi-ione-e conform $pecificaiilor produ$ului $ta(ilite din e8terior) poate avea o po$i(ilitate mic, de ale%ere. Referitor la produ$ele furni-ate) e$te recuno$cut faptul c, or%ani-aiile pot avea control limitat a$upra utili-,rii "i elimin,rii produ$elor lor) de e8emplu de c,tre utili-atori) dar ele au 3n vedere) acolo unde e$te ca-ul) $, comunice ace$tor utili-atori mecani$mele core$pun-,toare de manipulare "i eliminare pentru a6"i e8ercita influena. Sc<im(,rile a$upra mediului) at7t d,un,toare c7t "i (enefice) care re-ult, parial $au total din a$pectele de mediu $unt numite impacturi a$upra mediului. Relaia 3ntre a$pectele de mediu "i impacturi e$te aceea dintre cau-, "i efect. ?n anumite locaii mo"tenirea cultural, poate fi un element al mediului 3ncon9ur,tor 3n care funcionea-, o or%ani-aie "i de aceea $e recomand, $, $e ia 3n con$iderare 3n 3nele%erea impacturilor a$upra mediului. ?n timp ce o or%ani-aie poate avea mai multe a$pecte de mediu "i impacturi a$ociate) $e recomand, $, $e $ta(ilea$c, criterii "i o metod, de a le determina pe cele con$iderate $emnificative. Nu e8i$t, o $in%ur, metod, pentru determinarea a$pectelor de mediu $emnificative. !otu"i) $e recomand, ca metoda utili-at, $, furni-e-e re-ultate con$ecvente "i $, includ, $ta(ilirea "i aplicarea criteriilor de evaluare) cum $unt cele referitoare la pro(lemele de mediu) pro(lemele le%ale "i preocup,rile p,rilor intere$ate interne "i e8terne. 'tunci c7nd $e de-volt, informaii referitoare la a$pectele $ale de mediu $emnificative) or%ani-aia ar trebui $, ia 3n con$iderare nece$itatea de a p,$tra informaiile pentru $copuri de i$toric al ampla$amentului precum "i pentru a le utili-a 3n proiectarea "i implementarea $i$temului $,u de mana%ement de mediu. &roce$ul de identificare "i evaluare a a$pectelor de mediu ar trebui $, ia 3n con$iderare locaia unde $e de$f,"oar, activit,ile) co$turile "i timpul nece$ar pentru anali-, "i di$poni(ilitatea datelor credi(ile. Identificarea a$pectelor de mediu nu cere o evaluare detaliat, a ciclului de via,. &ot fi utili-ate 3n ace$t proce$ informaii de9a ela(orate pentru conformarea le%i$lativ, $au alte $copuri. Nu $e intenionea-, ca ace$t proce$ de identificare "i evaluare a a$pectelor de mediu $, $c<im(e $au $, crea$c, o(li%aiile le%ale ale or%ani-aiei.

(%!%2 Cerine legale #i alte cerine


Or%ani-aia trebuie $,6"i identifice cerinele le%ale care $unt aplica(ile a$pectelor $ale de mediu. 'ce$tea pot include a+ cerine le%ale naionale "i internaionale) (+ cerine le%ale $tatale=re%ionale=departamentale) c+ cerine le%ale %uvernamentale locale. E8emple de alte cerine la care poate or%ani-aia $u($crie) dac, $unt aplica(ile) acorduri 3nc<eiate cu autorit,ile pu(lice) acorduri 3nc<eiate cu clienii) %<iduri ne6re%Aementate) principii voluntare $au coduri de (un, practic,) an%a9amente reciproce de etic<etare voluntar, de mediu $au produ$)

SR EN ISO 14001:2005 cerine ale a$ociaiilor din comer) 3nele%eri cu %rupuri comunitare $au or%ani-aii ne%uvernamentale) an%a9amente pu(lice ale or%ani-aiei $au ale or%ani-aiei6mam,) cerine ale corporaiei=or%ani-aiei.

Determinarea modului 3n care $e aplic, cerinele le%ale $au alte cerine a$pectelor de mediu ale unei or%ani-aii e$te reali-at, 3n mod curent 3n proce$ul de identificare al ace$tor cerine. &rin urmare) poate $, nu fie nece$ar $, ai(, o procedur, $eparat, $au $uplimentar, pentru a face acea$t, determinare.

(%!%! )biecti e* inte #i program +programe,


Se recomand, ca o(iectivele "i intele $, fie m,$ura(ile acolo unde $e poate. Se recomand, ca ele $, acopere pro(lemele pe termen $curt "i lun%. #7nd $e iau 3n con$iderare opiunile $ale te<nolo%ice) o or%ani-aie ar trebui $, ai(, 3n vedere utili-area celor mai (une te<nici di$poni(ile) acolo unde e$te via(il din punct de vedere economic) $unt core$pun-,toare din punct de vedere al eficienei co$turilor "i al raionamentelor. Referirea la cerinele financiare ale or%ani-aiei nu intenionea-, $, implice faptul c, or%ani-aiile $unt o(li%ate $, utili-e-e metodolo%iile de conta(ili-are a co$turilor de mediu. #rearea "i utili-area unuia $au mai multor pro%rame e$te important, pentru implementarea cu $ucce$ a unui $i$tem de mana%ement de mediu. Se recomand, ca fiecare pro%ram $, de$crie modul 3n care vor fi atin$e o(iectivele "i intele unei or%ani-aii) inclu$iv termenele) re$ur$ele nece$are "i per$onalul re$pon$a(il pentru implementarea pro%ramului *pro%ramelor+. 'ce$t *ace$te+ pro%ram *pro%rame+ poate *pot+ fi $u(divi-at*e+ a$tfel 3nc7t $, $e adre$e-e elementelor $pecifice ale activit,ilor or%ani-aiei. &ro%ramul ar trebui $, includ,) atunci c7nd e$te po$i(il "i practic) con$ideraii privind etapele de planificare) proiectare) producie) marBetin% "i eliminare. 'ce$ta poate fi reali-at at7t pentru activit,ile) produ$ele $au $erviciile curente c7t "i pentru cele noi. &entru produ$e) ace$ta $e poate referi la proiectare) materiale) proce$e de producie) utili-are "i eliminare final,. 3n ca-ul in$talaiilor $au a modific,rilor $emnificative ale proce$elor) ace$ta $e poate referi la planificare) proiectare) con$trucie) dare 3n e8ploatare) funcionare "i) la timpul core$pun-,tor determinat de or%ani-aie) oprirea e8ploat,rii.

(%$

Implementare #i funcionare

(%$%1 Resurse* atribuii* responsabilitate #i autoritate


Succe$ul implement,rii unui $i$tem de mana%ement de mediu pre$upune an%a9amentul 3ntre%ului per$onal care lucrea-, pentru or%ani-aie $au 3n numele ei. 3n con$ecin,) $e recomand, ca atri(uiile "i re$pon$a(ilit,ile 3n domeniul mediului $, nu fie l,$ate numai funciilor referitoare la mana%ementul de mediu) ci "i celor care pot include alte -one ale unei or%ani-aii) cum e$te mana%ementul operaional $au per$onal de conducere altul dec7t cel pentru mediu. Se recomand, ca ace$t an%a9ament $, pornea$c, de la mana%ementul la cel mai 3nalt nivel. 3n con$ecin,) mana%ementul or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel ar trebui $, $ta(ilea$c, politica de mediu a or%ani-aiei "i $, $e a$i%ure c, $i$temul de mana%ement de mediu e$te implementat. 3n cadrul ace$tui an%a9ament) mana%ementul la cel mai 3nalt nivel ar trebui $,6"i de$emne-e unul $au mai muli repre-entani cu re$pon$a(ilit,i "i autorit,i definite pentru implementarea $i$temului de mana%ement de mediu. ?n or%ani-aiile mari $au comple8e) pot fi de$emnai mai muli repre-entani. 3n 3ntreprinderile mici "i mi9locii) ace$te re$pon$a(ilit,i pot reveni unei $in%ure per$oane. De a$emenea) mana%ementul or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel ar trebui $, $e a$i%ure c, re$ur$ele core$pun-,toare) cum e$te infra$tructura or%ani-aional,) $unt pu$e la di$po-iie pentru a $e a$i%ura c, $i$temul de mana%ement de mediu e$te $ta(ilit) implementat "i meninut. E8emple de infra$tructur, or%ani-aional, $unt cl,dirile) liniile de comunicaie) re-ervoarele $u(terane) $i$temul de drenare etc. De a$emenea) e$te important ca atri(uiile "i re$pon$a(ilit,ile c<eie 3ntr6un $i$tem de mana%ement de mediu $, fie (ine definite "i comunicate 3ntre%ului per$onal care lucrea-, pentru or%ani-aie $au 3n numele ei.

SR EN ISO 14001:2005

(%$%2 Competen'* instruire #i con#tientizare


Se recomand, ca or%ani-aia $, identifice con"tienti-area) cuno"tinele) 3nele%erea "i a(ilit,ile nece$are oric,rei per$oane care are re$pon$a(ilitatea "i autoritatea $, 3ndeplinea$c, $arcini 3n numele $,u. 'ce$t $tandard internaional cere ca a+ acele per$oane a c,ror munc, ar putea cau-a impact *impacturi+ $emnificativ *$emnificative+ a$upra mediului identificate de or%ani-aie) $, fie competente $, 3ndeplinea$c, $arcinile pentru care $unt de$emnate@ a+ $, fie identificate in$truirile nece$are "i $, fie 3ntreprin$e aciunile pentru a $e reali-a ace$te in$truiri@ (+ toate per$oanele $, fie con"tienti-ate referitor la politica de mediu a or%ani-aiei) la $i$temul de mana%ement de mediu "i la a$pectele de mediu ale activit,ilor) produ$elor "i $erviciilor or%ani-aiei care ar putea fi afectate de activitatea lor. #on"tienti-area) cuno"tinele) 3nele%erea "i competena pot fi o(inute $au 3m(un,t,ite prin in$truire) $tudiu $au e8perien, practic,. Or%ani-aia ar trebui $, cear, contractanilor care lucrea-, 3n numele $,u $, fie capa(ili $, demon$tre-e c, an%a9aii lor au competena cerut, "i=$au in$truire core$pun-,toare. 1ana%ementul or%ani-aiei la cel mai 3nalt nivel ar trebui $, determine nivelul de e8perien,) competen, "i in$truire nece$are pentru a $e a$i%ura capa(ilitatea per$onalului) 3n $pecial a celor 3n$,rcinai cu funcii $peciali-ate 3n mana%ementul de mediu.

(%$%! Comunicare
#omunicarea intern, e$te important, pentru a $e a$i%ura implementarea eficace a $i$temelor de mana%ement de mediu. 1etodele de comunicare intern, pot include 3nt7lniri o(i"nuite ale %rupei de lucru) (uletine informative) panouri "i $ite6uri intranet. Se recomand, ca or%ani-aiile $, implemente-e o procedur' de primire* de documentare #i de r'spuns la comunic'rile rele ante cu p'rile interesate . 'cea$t, procedur, poate include) un dialo% cu p,rile intere$ate "i luarea 3n con$iderare a preocup,rilor lor relevante. 3n anumite 3mpre9ur,ri) r,$pun$urile la preocup,rile p,rilor intere$ate pot include informaii relevante privind a$pectele de mediu "i impacturile a$ociate activit,ilor or%ani-aiei. De a$emenea) $e recomand, ca ace$te proceduri $, a(orde-e comunicarea nece$ar, cu autorit,ile pu(lice privind planurile referitoare la $ituaiile de ur%en, "i la alte pro(leme relevante. Or%ani-aia poate dori $,6"i planifice comunicarea lu7nd 3n con$iderare deci-iile referitoare la %rupurile int, relevante) me$a9ele "i $u(iectele core$pun-,toare "i ale%erea mi9loacelor. Se recomand, ca or%ani-aia $, in, cont de p,rerile "i informaiile nece$are tuturor p,rilor intere$ate atunci c7nd $e ia 3n con$iderare comunicarea e8tern, referitoare la a$pectele de mediu. Dac, or%ani-aia decide $, comunice 3n e8terior a$pectele $ale de mediu) atunci poate $ta(ili o procedur' pentru a face ace$t lucru. 'cea$t, procedur, $e poate $c<im(a 3n funcie de anumii factori care includ tipul informaiilor comunicate) %rupul int, "i 3mpre9ur,rile proprii or%ani-aiei. 1etodele de comunicare e8tern, pot cuprinde rapoarte anuale) (uletine informative) Ce($ite6uri "i 3nt7lniri ale comunit,ii.

(%$%$ Documentaie
Se recomand, ca nivelul de detaliere al documentaiei $, fie $uficient pentru a de$crie $i$temul de mana%ement de mediu) modul 3n care interacionea-, p,rile $ale "i pentru a indica modul de o(inere a informaiilor detaliate privind funcionarea unor p,ri $pecifice a $i$temului de mana%ement de mediu. 'cea$t, documentaie poate fi inte%rat, 3n documentaia altor $i$teme implementate de or%ani-aie. Nu e$te nece$ar ca documentaia $, $e pre-inte $u( forma unui manual. 1,rimea documentaiei $i$temului de mana%ement de mediu poate diferi de la o or%ani-aie la alta) 3n funcie de: a+ m,rimea "i tipul or%ani-aiei) precum "i de activit,ile) produ$ele $au $erviciile $ale) (+ comple8itatea proce$elor "i interaciunea lor "i) c+ competena per$onalului. E8emple de documente:

SR EN ISO 14001:2005 declaraia de politic,) o(iective "i inte) informaii de$pre a$pectele $emnificative de mediu) proceduri) informaii de$pre proce$) or%ani%rame) $tandarde interne "i e8terne) planuri ale $ituaiilor de ur%en, "i 3nre%i$tr,ri.

Orice deci-ie referitoare la documentarea procedurii *procedurilor+ ar trebui $, $e (a-e-e pe a$pecte cum ar fi: con$ecinele) inclu$iv cele referitoare la mediu) 3n ca-ul 3n care nu $e procedea-, a"a cum $e propune) nece$itatea de a demon$tra conformarea cu cerinele le%ale "i cu alte cerine la care or%ani-aia $u($crie) nece$itatea de a $e a$i%ura c, activitatea $e de$f,"oar, 3n mod con$ecvent) avanta9ele de a proceda 3ntr6un mod cuno$cut) care poate cuprinde o mai u"oar, implementare prin comunicare "i in$truire) o mentenan, "i o revi-uire mai u"oar,) un ri$c mai mic de am(i%uitate "i de a(atere precum "i demon$tra(ilitate "i vi-i(ilitate) cerinele ace$tui $tandard internaional. Documente create iniial pentru alte $copuri dec7t $i$temul de mana%ement de mediu pot fi utili-ate ca parte a ace$tui $i$tem "i) dac, $e utili-ea-,) e$te nece$ar $, $e fac, trimitere la ele 3n $i$tem.

(%$%. Controlul documentelor


Scopul 4.4.5 e$te de a $e a$i%ura c, or%ani-aiile ela(orea-, "i menin documentele 3ntr6un mod adecvat implement,rii $i$temului de mana%ement de mediu. !otu"i) $e recomand, ca preocup,rile principale ale or%ani-aiilor $, $e a8e-e pe implementarea eficace a $i$temului de mana%ement de mediu "i a performanei de mediu "i nu pe crearea unui $i$tem comple8 de control al documentelor.

(%$%/ Control operaional


Se recomand, ca o or%ani-aie $, 3"i evalue-e acele activit,i care $unt a$ociate cu a$pectele $ale de mediu $emnificative identificate "i $, $e a$i%ure c, ele $unt reali-ate 3ntr6un mod 3n care vor putea $, controle-e $au $, reduc, impacturile d,un,toare a$ociate lor) pentru a 3ndeplini cerinele politicii $ale de mediu "i a6"i atin%e o(iectivele "i intele. 'cea$t, evaluare ar trebui $, includ, toate activit,ile) inclu$iv activit,ile de mentenan,. Deoarece acea$t, parte a $i$temului de mana%ement de mediu furni-ea-, linia directoare a prelu,rii cerinelor $i$temului 3n activit,ile -ilnice) 4.4.. a+ cere utili-area procedurii *procedurilor+ documentate pentru a ine $u( control $ituaiile 3n care a($ena procedurilor documentate ar putea duce la a(ateri de la politica de mediu "i de la o(iective "i inte.

(%$%0 &reg'tire pentru situaii de urgen' #i capacitate de r'spuns


E$te re$pon$a(ilitatea fiec,rei or%ani-aii $, ela(ore-e o procedur, *proceduri+ referitoare la pre%,tirea pentru $ituaiile de ur%en, "i capacitate de r,$pun$ care $, fie adecvate nece$it,ilor $ale particulare. 3n de-voltarea ace$tor proceduri or%ani-aia ar trebui $, ia 3n con$iderare: a+ natura pericolelor de la faa locului) cum $unt lic<idele inflama(ile) re-ervoarele de depo-itare "i a %a-elor $u( pre$iune "i m,$uri care trebuie luate 3n ca-ul $cur%erilor $au emanaiilor accidentale) (+ cel mai pro(a(il tip "i dimen$iune a $ituaiilor de ur%en, $au a accidentelor) c+ cea *cele+ mai core$pun-,toare metod, *metode+ pentru a r,$punde unui accident $au unei $ituaii de ur%en,) d+ planuri de comunicare intern, "i e8tern, e+ aciunea *aciunile+ cerut, *cerute+ pentru a reduce deteriorarea mediului 3ncon9ur,tor) f+ reducerea "i aciunea *aciunile+ de r,$pun$ care trebuie luate pentru diferite tipuri de accidente $au $ituaii de ur%en,) %+ nece$itatea unui *unor+ proce$ *proce$e+ pentru evaluare po$t6accident pentru a $ta(ili "i implementa aciuni corective "i aciuni preventive) <+ verific,ri periodice ale procedurii *procedurilor+ privind r,$pun$ul la $ituaii de ur%en,)

SR EN ISO 14001:2005 i+ 9+ in$truirea per$onalului privind r,$pun$ul la $ituaii de ur%en,) o li$t, a per$onalului c<eie "i a a%eniilor care pot oferi a9utor) inclu$iv detalii de contact *de e8emplu pompieri) $ervicii de cur,are a $cur%erilor+) B+ c,i de evacuare "i puncte de adunare) I+ $ituaii de ur%en, $au accident *accidente+ poteniale) la facilit,ile din apropiere *de e8emplu fa(ric,) drum) cale ferat,+ "i m+ po$i(ilitatea a$i$tenei mutuale de la or%ani-aiile 3nvecinate.

(%.

1erificare

(%.%1 Monitorizare #i m'surare


'ctivit,ile or%ani-aiei pot avea o varietate de caracteri$tici. De e8emplu) caracteri$tici referitoare la monitori-area "i m,$urarea apelor u-ate dever$ate pot cuprinde determinarea nece$arului de o8i%en c<imic "i (iolo%ic) temperaturii "i acidit,ii. Datele colectate de la monitori-are "i m,$urare pot fi anali-ate pentru a identifica pro(ele "i pentru a o(ine informaii. #uno"tinele do(7ndite din ace$te informaii pot fi utili-ate pentru implementarea aciunilor corective "i preventive. #aracteri$ticile c<eie $unt acelea pe care or%ani-aia are nevoie $, le ia 3n con$iderare pentru a determina modul 3n care $unt admini$trate a$pectele $ale $emnificative de mediu) pentru atin%erea o(iectivelor "i a intelor "i pentru 3m(un,t,irea performanei de mediu. #7nd e$te nece$ar $, $e a$i%ure re-ultate valide) $e recomand, ca ec<ipamentul de m,$urare $, fie etalonat $au verificat la intervale $pecificate $au 3nainte de utili-are) fa, de etaloane tra$a(ile la etaloanele naionale $au internaionale. Dac, nu e8i$t, a$tfel de etaloane $e recomand, ca (a-ele utili-ate pentru etalonare $, fie 3nre%i$trate.

(%.%2 2 aluarea conform'rii


Se recomand, ca or%ani-aia $, fie capa(il, $, demon$tre-e c, a evaluat conformarea cu cerinele le%ale identificate) inclu$iv autori-aiile $au licenele aplica(ile. Se recomand, ca or%ani-aia $, fie capa(il, $, demon$tre-e c, a evaluat conformarea cu alte cerine identificate la care a $u($cri$.

(%.%! 3econformitate* aciune corecti ' #i aciune pre enti '


3n funcie de natura neconformit,ii) prin $ta(ilirea procedurilor care tratea-, ace$te cerine) or%ani-aia poate fi 3n $tare $, le 3ndeplinea$c, cu un minimum de planificare formal,) $au poate $, fie o activitate mai comple8, "i pe termen lun%. Orice documentaie ar trebui $, fie core$pun-,toare nivelului de aciune.

(%.%$ Controlul -nregistr'rilor


6nregistr'rile referitoare la mediu pot cuprinde) printre altele) a+ -nregistr'ri ale reclamaiilor) (+ -nregistr'ri referitoare la in$truire) c+ -nregistr'ri ale proce$ului de monitori-are) d+ -nregistr'ri referitoare la in$pecii) mentenan, "i etalon,ri) e+ -nregistr'ri pertinente privind contractanii "i furni-orii) f+ rapoarte cu privire la incidente) %+ -nregistr'ri ale verific,rilor privind pre%,tirea pentru $ituaiile de ur%en,) <+ re-ultatele auditurilor) i+ re-ultatele anali-ei efectuate de mana%ement) 9+ deci-ii referitoare la comunic,rile e8terne) B+ -nregistr'ri referitoare la cerinele le%ale aplica(ile) I+ -nregistr'ri referitoare la a$pectele de mediu $emnificative) m+ -nregistr'ri ale 3nt7lnirilor pe pro(leme de mediu) n+ informaii privind performana de mediu) o+ -nregistr'ri referitoare la conformarea le%al, "i

SR EN ISO 14001:2005 p+ comunic,ri cu p,rile intere$ate.


Relat,ri core$pun-,toare ar trebui luate 3n con$iderare pentru informaii confideniale. NO!> 6 3nre%i$tr,rile nu con$tituie $in%ura $ur$, de dove-i pentru a demon$tra conformitatea cu ace$t $tandard internaional.

(%.%. (udit intern


'uditurile interne ale $i$temului de mana%ement de mediu pot fi reali-ate de per$onal din interiorul or%ani-aiei $au per$onal e8tern $electat de or%ani-aie) care lucrea-, 3n numele $,u. 3n am(ele ca-uri) ar trebui ca per$oanele care efectuea-, auditul $, fie competente) impariale "i o(iective. 3n or%ani-aiile mai mici) independena poate fi demon$trat, prin faptul c, auditorul e$te independent de re$pon$a(ilit,ile fa, de activitatea auditat,. NO!' 1 6 Dac, o or%ani-aie dore"te $, com(ine auditurile $i$temului de mana%ement de mediu cu auditurile de conformare cu mediul) ar trebui ca $copul "i domeniul fiec,ruia $, fie definit 3n mod clar. 'uditurile de conformare cu mediul nu $unt acoperite de ace$t $tandard internaional. NO!' 2 6 ;n %<id referitor la auditarea $i$temului de mana%ement de mediu e$te pre-entat 3n ISO 14011.

(%/

(naliza efectuat' de management

Se recomand, ca anali-a efectuat, de mana%ement $, acopere domeniul $i$temului de mana%ement de mediu) de"i nu e$te nece$ar ca toate elementele $i$temului de mana%ement $, fie anali-ate toate odat,) "i proce$ul de anali-, poate avea loc pe$te o perioad, de timp.

SR EN ISO 14001:2005

'ne8a 5
*Informativ,+

Corespondena -ntre IS71$7718277$ #i IS) 977182777


!a(elele 5. 1 "i 5.2 pre-int, core$pondena te<nic, dintre ISO 14001:2004 "i ISO 4001:2000 "i inver$. O(iectivul ace$tei compar,ri e$te de a demon$tra c, cele dou, $i$teme $e pot utili-a 3mpreun, 3n ca-ul acelor or%ani-aii care au aplicat unul din ace$te $tandarde internaionale "i care dore$c $, le aplice pe am7ndou,. 3ntre $u(capitolele celor dou, $tandarde internaionale $e $ta(ile"te o le%,tur, direct, numai dac, dou, $u(capitole pre-int, cerine 3n mare m,$ur, a$em,n,toare. 3n plu$) e8i$t, mai multe le%,turi puin relevante care nu $unt pre-entate aici.

"abelul :%1 - Corespondena -ntre IS) 1$7718277$ #l IS) 977182777


IS71$7718277$ IS) 977182777

#erine pentru $i$temul de mana%ement de 4 mediu *numai titlul+ #erine %enerale &olitica de mediu 4.1 4.2

4 4.1 5.1 5. 2.5.1 5.4 5.2 /.2.1 /.2.2

Si$tem de mana%ement al calit,ii *numai titlul+ #erine %enerale 'n%a9amentul mana%ementului &olitica referitoare la calitate 3m(un,t,ire continu, &lanificare *numai titlul+ Orientare c,tre client Determinarea cerinelor referitoare la produ$ 'nali-a cerinelor referitoare la produ$ Orientare c,tre client Determinarea cerinelor referitoare la produ$ O(iectivele calit,ii &lanificarea $i$temului de mana%ement al calit,ii 3m(un,t,ire continu, Reali-area produ$ului *numai titlul+ 'n%a9amentul mana%ementului Re$pon$a(ilitate "i autoritate Repre-entantul mana%ementului '$i%urarea re$ur$elor Infra$tructur, *Re$ur$e umane+ Deneralit,i #ontrolul documentelor #omunicarea intern, #omunicarea cu clientul *#erine pentru documentaie+ Deneralit,i #ontrolul documentelor

&lanificare *numai titlul+ '$pecte de mediu

4. 4. .1

#erine le%ale "i alte cerine

4. .2

5.2 /.2.1 5.4.1 5.4.2 2.5.1 / 5.1 5.5.1 5.5.2 ..1 .. ..2.1 ..2.2 5.5. /.2. 4.2.1 4.2.

O(iective) inte "i pro%ram *pro%rame+

4. .

Implementare "i operare *numai titlul+ Re$ur$e) atri(uii) re$pon$a(ilitate "i

4.4 4.4.1

#ompeten,) in$truire "i con"tienti-are #omunicare Documentaie #ontrolul documentelor

4.4.2 4.4. 4.4.4 4.4.5

SR EN ISO 14001:2005 "abelul :%1 - Corespondena -ntre IS) 1$7718277$ #i IS) 977182777 +continuare, IS) 1$7718277$ #ontrol operaional IS) 977182777 /.1 &lanificarea reali-,rii produ$ului /.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la produ$ /.2.2 /. .1 /. .2 /. . /. .4 /. .5 /. .. /. ./ /.4.1 /.4.2 /.4. /.5.1 /.5.2 'nali-a cerinelor referitoare la produ$ &lanificarea proiect,rii "i de-volt,rii Elemente de intrare ale proiect,rii $i de-volt,rii Elemente de ie"ire ale proiect,rii "i de-volt,rii 'nali-a proiect,rii "i de-volt,rii 0erificarea proiect,rii "i de-volt,rii 0alidarea proiect,rii "i de-volt,rii #ontrolul modific,rilor 3n proiectare "i de-voltare &roce$ul de aprovi-ionare Informaii pentru aprovi-ionare 0erificarea produ$ului aprovi-ionat #ontrolul produciei "i al furni-,rii $erviciului 0alidarea proce$elor de producie "i de furni-are de $ervicii /.5.5 &,$trarea produ$ului 2. #ontrolul produ$ului neconform 2 /.. 1,$urare) anali-, "i 3m(un,t,ire *numai titlul+ #ontrolul di$po-itivelor de m,$urare "i monitori-are 2.1 *1,$urare) anali-, "i 3m(un,t,ire+ Deneralit,i 2.2. 1onitori-area "i m,$urarea proce$elor 2.2.4 1onitori-area "i m,$urarea produ$ului 2.4 'nali-a datelor 2.2. 1onitori-area "i m,$urarea proce$elor 2.2.4 1onitori-area "i m,$urarea produ$ului 2. #ontrolul produ$ului neconform 2.4 'nali-a datelor 2.5.2 2.5. 4.2.4 2.2.2 5.1 5.. 5...1 5...2 5... 2.5.1 'ciune corectiv, 'ciune preventiv, #ontrolul 3nre%i$tr,rilor 'udit intern 'n%a9amentul mana%ementului 'nali-a efectuat, de mana%ement *numai titlul+ Deneralit,i Elemente de intrare ale anali-ei Elemente de ie"ire ale anali-ei 3m(un,t,ire continu,

4.4..

&re%,tire pentru $ituaii de ur%en, "i capacitate de r,$pun$ 0erificare *numai titlul+ 1onitori-are "i m,$urare

4.4./ 4.5 4.5.1

Evaluarea conform,rii

4.5.2

Neconformitate) aciune corectiv, "i aciune 4.5.

#ontrolul 3nre%i$tr,rilor 'udit intern 'nali-a efectuat, de mana%ement

4.5.4 4.5.5 4..

SR EN ISO 14001:2005

"abelul :%2 - Corespondena -ntre IS) 977182777 #i IS) 1$7718277$


IS) 977182777 Si$tem de mana%ement al calit,ii #erine %enerale #erine referitoare la documentaie *numai titlul+ Deneralit,i 1anualul calit,ii #ontrolul documentelor #ontrolul 3nre%i$tr,rilor Re$pon$a(ilitatea mana%ementului *numai titlul+ 'n%a9amentul mana%ementului Orientare c,tre client &olitica referitoare la calitate &lanificare *numai titlu+ O(iectivele calit,ii &lanificarea $i$temului de mana%ement al calit,ii Re$pon$a(ilitate) autoritate "i comunicare *numai titlu+ Re$pon$a(ilitate "i autoritate Repre-entantul mana%ementului #omunicarea intern, 'nali-a efectuat, de mana%ement *numai titlu+ Deneralit,i Elemente de intrare ale anali-ei Elemente de ie"ire ale anali-ei 1ana%ementul re$ur$elor *numai titlu+ '$i%urarea re$ur$elor Re$ur$e umane *numai titlu+ Deneralit,i #ompeten,) con"tienti-are "i in$truire Infra$tructur, 1ediu de lucru Reali-area produ$ului *numai titlu+ &lanificarea reali-,rii produ$ului &roce$e referitoare la relaia cu clientul *numai titlu+ Determinarea cerinelor referitoare la produ$ 'nali-a cerinelor referitoare la produ$ 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2. 4.2.4 5 5.1 5.2 5. 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5. 5.. 5...1 5...2 5... . ..1 ..2 ..2.1 ..2.2 .. ..4 / /.1 /.2 /.2.1 4.. 4.. 4.. 'nali-a efectuat, de mana%ement 'nali-a efectuat, de mana%ement 'nali-a efectuat, de mana%ement 4.4.1 Re$ur$e) atri(uii re$pon$a(ilitate "i autoritate. 4.4.1 Re$ur$e) atri(uii) re$pon$a(ilitate "i autoritate 4.4. #omunicare 4.4.4 Documentaie 4.4.5 #ontrolul documentelor 4.5.4 #ontrolul 3nre%i$tr,rilor 4.2 &olitica de mediu 4.4.1 Re$ur$e) atri(uii) re$pon$a(ilitate "i autoritate 4. .1 '$pecte de mediu 4. .2 #erine le%ale "i alte cerine 4.. 'nali-a efectuat, de mana%ement 4.2 &olitica de mediu 4. &lanificare 4. . O(iective) inte "i pro%ram *pro%rame+ 4. . O(iective) inte "i pro%ram *pro%rame+ IS) 1$7718277$ 4 #erine pentru $i$temul de mana%ement de mediu 4.1 #erine %enerale

4.4.1 Re$ur$e) atri(uii re$pon$a(ilitate "i autoritate. 4.4.2 #ompeten,) in$truire "i con"tienti-are 4.4.2 #ompeten,) in$truire "i con"tienti-are 4.4.1 Re$ur$e) atri(uii) re$pon$a(ilitate "i autoritate 4.4 Implementare "i operare 4.4.. #ontrol operaional

/.2.2

4. .1 4. .2 4.4.. 4. .1 4.4..

'$pecte de mediu #erine le%ale "i alte cerine #ontrol operaional '$pecte de mediu #ontrol operaional

SR EN ISO 14001:2005 "abelul :%2 6 Corespondena -ntre IS) 977182777 #i IS) 1$7718277$ +continuare, IS) 977182777 #omunicarea cu clientul &roiectare "i de-voltare *numai titlu+ &lanificarea proiect,rii "i de-volt,rii Elemente de intrare ale proiect,rii "i de-volt,rii Elemente de ie"ire ale proiect,rii "i de-volt,rii 'nali-a proiect,rii "i de-volt,rii 0erificarea proiect,rii "i de-volt,rii 0alidarea proiect,rii "i de-volt,rii #ontrolul modific,rilor 3n proiectare "i de-voltare 'provi-ionare *numai titlu+ &roce$ul de aprovi-ionare Informaii pentru aprovi-ionare 0erificarea produ$ului aprovi-ionat &roducie "i furni-are de $ervicii *numai titlu+ #ontrolul produciei "i al furni-,rii $erviciului 0alidarea proce$elor de producie "i de furni-are de $ervicii Identificare "i tra$a(ilitate &roprietatea clientului &,$trarea produ$ului #ontrolul di$po-itivelor de m,$urare "i monitori-are 1,$urare) anali-, "i 3m(un,t,ire *numai titlul+ Deneralit,i 1onitori-are "i m,$urare *numai titlu+ Sati$facia clientului 'udit intern 1onitori-area "i m,$urarea proce$elor 1onitori-area "i m,$urarea produ$ului #ontrolul produ$ului neconform IS7 1$7718277$ 4.4. #omunicare 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. 4.4.. #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional #ontrol operaional

/.2. /. /. .1 /. .2 /. . /. /. /. /. .4 .5 .. ./

/.4 /.4.1 /.4.2 /.4. /.5 /.5.1 /.5.2 /.5. /.5.4 /.5.5 /.. 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2. 2.2.4 2.

4.4.. 4.5.1 4.5 4.5.1

#ontrol operaional 1onitori-are "i m,$urare 0erificare 1onitori-are "i m,$urare

4.5.5 4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 4.4./ 4.5.

'udit intern 1onitori-are "i m,$urare Evaluarea conform,rii 1onitori-are "i m,$urare Evaluarea conform,rii &re%,tire pentru $ituaii de ur%en, "i capacitate de r,$pun$ Neconformitate) aciune corectiv, "i aciune preventiv, 1onitori-are "i m,$urare &olitica de mediu O(iective %enerale) inte "i pro%ram *pro%rame+ 'nali-a efectuat, de mana%ement

'nali-a datelor 3m(un,t,ire *numai titlu+ 3m(un,t,ire continu,

2.4 2.5 2.5.1

4.5.1 4.2 4. . 4..