Sunteți pe pagina 1din 51

Act constitutiv de societate pe actiuni

al Societatii comerciale SC Mystic Electrocasnice S.A.

Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni SC Mystic
Electrocasnice S.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii:

1. Stirbu Cornelia Monica , nascut in Piatra Neamt, Jud. Neamt, domiciliat in Piatra Neamt, Jud.
Neamt, str B-dul Traian, nr88, bloc H6 , scara b, etaj 7, ap76 , cod postal 5600 de cetatenie romana,posesor
al cartii de identitate seria NT nr 073405 eliberat de Politia Piatra Neamt la data de 21.05.2004, in calitate
de asociat - actionar 1 )

2. Cucinschi Flavius Cristian , nascut in Piatra Neamt, Jud. Neamt, domiciliat in Piatra Neamt, Jud.
Neamt, str Maratei, nr50,cod postal 5600 de cetatenie romana,posesor al cartii de identitate seria NT nr
083505 eliberat de Politia Piatra Neamt la data de 25.05.2003, in calitate de asociat - actionar 2 )

etc. care am convenit in mod liber si de comun acord sa ne asociem si sa constituim, in calitate de
asociati-fondatori, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata in
M. Of., Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997), o societate, dupa cum urmeaza:

Capitolul I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA,
EMBLEMA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Articolul 1
Denumirea societatii
Societatea va purta numele S.C Mystic Electrocasnice S.A., persoana juridica romana, denumita in
prezentul act constitutiv si S.C. Mystic Electrocasnice S.A..
Articolul 2
Forma juridica
Forma juridica a societatii este de societate pe actiuni, cu capital integral romanesc.
Articolul 3
Sediul principal si sedii secundare
• Sediul social al societatii este in Piatra Neamt, Jud. Neamt, str Florilor ,nr 5, cod postal 5600.
• Societatea isi poate deschide sucursale, filiale, agentii si/sau reprezentante (sau alte asemenea
unitati) in tara si/sau in strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabile .
Articolul 4
Durata societatii
• Durata societatii este nelimitata, incepand de la data inmatricularii in registrul comertului, dupa
care se dizolva de drept.

Articolul 5
Emblema societatii
• Emblema societatii reprezinta o spirala de culoare violet si este redata in anexa.
• In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate, se vor mentiona denumirea
acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
Articolul 6
Obiectul de activitate
• Societatea va avea ca obiect de activitate:
5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
5116 Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole
5117 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse
5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor
5122 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
5123 Comert cu ridicata al animalelor vii
5124 Comert cu ridicata a pieilor brute si al pieilor prelucrate

1
5125 Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat
5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
5132 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
5133 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
5134 Comert cu ridicata al bauturilor
5135 Comert cu ridicata al produselor din tutun
5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
5138 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
5139 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
5141 Comert cu ridicata al produselor textile
5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de intretinere
5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
5146 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
5151 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii
5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
5155 Comert cu ridicata al produselor chimice
5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
5157 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor
5181 Comert cu ridicata al masinilor-unelte
5182 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii
5183 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat
5184 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
5185 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
5186 Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice
5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi
5188 Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
5190 Comert cu ridicata al altor produse
5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun
5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
5225 Comert cu amanuntul al bauturilor
5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun
5227 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare
5231 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
5232 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
5241 Comertul cu amanuntul al textilelor
5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei
5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic
5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si
televizoarelor
5246 Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit
5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie
5248 Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

2
5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta
5262 Comert cu amanuntul prin standuri si piete
5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine

• Domeniul si activitatea principala ale societatii sunt: 5245 Comert cu amanuntul al articolelor si
aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
Capitolul II
CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE
Articolul 7
Capitalul social

• Capital social de 200.000 RON, divizat in 10.000 mii actiuni, cu o valoare nominala de 20RON/actiune.
• Capitalul social este subscris integral la infiintarea societatii, aporturile fiind reprezentate de :
- un teren, pentru 2000 de actiuni (40.000 RON) ;
- o constructie, pentru 3.000 de actiuni (60.000 RON) ;
- aport in lichiditati, pentru 5 mii de actiuni, eliberat in doua transe (prima transa reprezentata de 3 mii actiuni
se elibereaza la subscriere,iar a doua transa constituita din 2 mii actiuni se elibereaza in termen de 2 luni de la
constituire)
Aportul in natura se depune integral in prima transa.

Articolul 8
Aportul actionarilor la capitalul social
• Aportul actionarilor la capitalul social este aratat in tabelul de mai jos 9) :

Numele si
prenumele
(denumirea)
Nr.
actionarilor - Aport in numerar Aport in natura
crt.
persoane
fizice sau/si
juridice
Situatia
Nr. Nr. bunurilor
Valoare actiuni Valoare actiuni aduse
aferente acordate de
actionari
0 1 2 3 4 5 6
50 000 5 000 20,00 5 000 --
- -
50 000 5 000 20,00 5 000 --
- -

• Actiunile societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege 10) si vor purta semnatura
celor doi administratori.
• Societatea a emis un numar de 10 000 actiuni, din care:
• 10 000 actiuni nominative care sunt ale actionarilor fondatori, repartizate intre acestia proportional
cu aportul la capitalul social subscris, dupa cum urmeaza:

3
Numele si prenumele Procent
Numerotare
(denumirea) %
Nr. de la 00001
actionarilor persoane Actiuni din
crt. pana la
fizice sau/si capitalul
10000
juridice subscris
Numar Valoare
0 1 2 3 4 5
1 Stirbu Cornelia Monica 5 000 00000-4999 50
2 Cucinschi Flavius Cristian 5 000 5000 -9999 50
• Societatea va putea emite si obligatiuni in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Articolul 9
Actiuni preferentiale
• Societatea poate emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar, fara drept de vot, care confera
titularului:
• dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar,
inaintea oricarei alte prelevari;
• drepturile recunoscute actionarilor detinatori de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a
participa si a vota in temeiul acestor actiuni, in adunarile generale ale actionarilor.
• Numarul actiunilor preferentiale nu poate depasi 1/4 din capitalul social si vor avea aceeasi
valoare nominala ca si a actiunilor ordinare.
• Reprezentantii, administratorii si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni preferentiale.
Articolul 10
Convertirea actiunilor
Actiunile ordinare si cele preferentiale vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin
hotararea adunarii generale adoptata in conditiile legii.
Articolul 11
Indivizibilitatea actiunilor
• Actiunile societatii sunt indivizibile.
• In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane:
• daca actiunea este nominativa, societatea nu are obligatia sa inscrie transmiterea ei atat timp cat
proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiune;
• daca actiunea este la purtator, proprietarii trebuie sa desemneze un reprezentant comun.
• Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea raspund solidar
pentru efectuarea varsamintelor pe care le datoreaza.
• In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul trebuie sa anunte administratorul (consiliul de
administratie) si sa faca public faptul in presa, putand obtine un duplicat numai dupa trecerea unui interval
de timp de 6 luni.
Articolul 12
Drepturi si obligatii care decurg din actiuni
• Actiunile subscrise si varsate de actionari confera acestora urmatoarele drepturi:
• dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor;
• dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale societatii;
• dreptul de a participa la distribuirea beneficiului conform prevederilor prezentului act constitutiv.
• Fiecare actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala 11), exercitiul acestui drept fiind
suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.
• Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la prevederile prezentului act constitutiv, drepturile
si obligatiile legate de actiuni urmand actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Articolul 13
Garantii
• Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita
valorii actiunilor pe care le detin.
• Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale actionarilor, putand fi urmarit
numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societatii, efectuata in conditiile
prevazute de prezentul act constitutiv.
Articolul 14

4
Cesiunea actiunilor
• Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre coactionari sau catre terti se poate face in conditiile
si cu procedura prevazute de prezentul act constitutiv.
• Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul
actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune. 12)
• Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata
organizata se transmite potrivit prevederilor Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
• Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora.
• Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani,
socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.
Articolul 15
Neefectuarea platii varsamintelor 13)

• In cazul cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele


prevazute de lege, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva,
publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) si intr-un
ziar de larga raspandire.
• Daca nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de
administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acelor
actiuni nominative.
• Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), cu specificarea
numarului de ordine al actiunilor anulate.
• In locul actiunilor anulate se emit noi actiuni, purtand acelasi numar, care vor fi vandute, iar
sumele obtinute din vanzare vor fi intrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vanzare, a
dobanzilor de intarziere si a varsamintelor neefectuate, restul fiind inapoiat actionarilor.
• Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau
daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva
subscriitorilor si cesionarilor conform prevederilor legii.
• Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani,
socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.
Articolul 16
Interdictii privind actiunile
• Societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in
nume propriu, dar pe seama acestei societati, in afara de cazul in care adunarea generala extraordinara a
actionarilor hotaraste altfel, cu respectarea dispozitiilor legii, dupa cum urmeaza:
• autorizand dobandirea, adunarea generala extraordinara stabileste, in principal: modalitatile de
dobandire; numarul maxim de actiuni care urmeaza a fi dobandite; contravaloarea lor minima si maxima;
perioada efectuarii operatiunii care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii adunarii generale
in Monitorul Oficial;
• valoarea actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate in portofoliul sau, nu
poate depasi 10% din capitalul social subscris;
• se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris
este integral varsat; 15)
• plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din beneficiile distribuibile si din rezervele
disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale, inscrise in ultimul bilant contabil.
• Actiunile dobandite potrivit alineatului (1) nu dau dreptul la dividende, iar pe toata durata
posedarii lor de catre societate, dreptul de vot pe care il confera aceste actiuni este suspendat. In cazul
dobandirii de catre societate a actiunilor proprii, cu incalcarea prevederilor legii, aceasta are obligatia de a
le instraina in termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, potrivit hotararii adunarii generale
extraordinare, actiunile neinstrainate in acest termen fiind anulate, iar capitalul social urmand a fi redus in
mod corespunzator.
• Restrictiile prevazute la alineatul (1) nu se aplica atunci cand dobandirea de catre societate a unui
numar determinat de actiuni proprii, integral liberate se poate face in situatiile prevazute de lege.
• Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea
subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre terti.

5
• Luarea in gaj a propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoanele care actioneaza in nume propriu,
dar pe seama societatii, este asimilata cu dobandirea propriilor actiuni, acestea urmand a se contabiliza
separat 16) .
Articolul 17
Gajarea actiunilor
• Titularii actiunilor le pot gaja, pe baza unei declaratii data de titularul lor, in forma autentica sau
prin inscris sub semnatura privata (certificata de functionarul societatii sau al registrului independent privat
al actionarilor), in care se arata: a) cuantumul datoriei; b) valoarea; c) categoria actiunilor gajate.
• Constituirea gajului se inscrie in registrul actionarilor.
• Creditorului gajist i se elibereaza o dovada a constituirii gajului.

Articolul 18
Vanzarea actiunilor
Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor trebui sa intocmeasca un
prospect de oferta in conformitate cu prevederile Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
Articolul 19
Retragerea actionarilor
• Actionarii au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le
poseda 17) .
• O data cu cererea de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le poseda.
Articolul 20
Evidenta actiunilor
• Actiunile poarta timbrul sec al societatii si semnatura unui numar de doi administratori desemnati
de Consiliul de administratie.
• Pana la emiterea si eliberarea de actiuni in forma materiala, societatea, din oficiu sau la cererea
actionarilor, va elibera cate un certificat de actionar cuprinzand toate elementele unei actiuni 18) .
• Evidenta actiunilor se tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului
de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
• Situatia actiunilor se cuprinde in bilantul contabil anual 19) .
CAPITOLUL III
CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII
Sectiunea I
Conducerea societatii
§ 1. Adunarea generala
Articolul 21
Dispozitii comune
• Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care ia decizii
privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
• Adunarea generala este ordinara si extraordinara si are loc la sediul societatii 20) sau in localul ce
se va indica in convocare.
Articolul 22
Convocarea adunarii generale
• Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege,
acesta neputand fi, in nici un caz, mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii.

• Convocarea societatii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) si intr-unul din
ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata
localitate. 21)
• Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:
• locul si data tinerii adunarii generale;
• ordinea de zi 22) .
• Consiliul de administratie are obligatia sa convoace, de indata, adunarea generala, la cererea
actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica 23) iar daca cererea
cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii, se va tine seama de urmatoarele:
• adunarea generala va avea loc in termen de o luna de la data inregistrarii cererii;

6
• in cazul in care Consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala, aceasta se face prin
organele instantei judecatoresti de la sediul societatii. 24)
• Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea - daca nici unul dintre ei nu se opune - sa
intruneasca o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia fara respectarea formalitatilor
cerute pentru convocarea ei.
Articolul 23
Dreptul de vot in adunarea generala
• Actionarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe
care le poseda 25) astfel:
• actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la 26) . . . . . . . . .
......................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
• actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite alte drepturi prevazute de lege se
inscriu in evidentele societatii (registrul independent, privat, al actionarilor) corespunzator datei de
referinta; 27)
• daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni
apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale
extraordinare;
• in cazul cand actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor;
• actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza unei procuri
speciale; 28)
• actionarii-persoane fizice care nu au capacitatea legala, precum si actionarii-persoane juridice pot
fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la rand lor, pot da procura speciala altor actionari 29) ;
• consiliul de administratie (administratorul unic) si functionarii societatii nu-i pot reprezenta pe
actionari; 30)
• administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar,
descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor este in discutie. Ei pot vota
bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca, fiind posesorii a cel putin jumatate din capitalul social,
nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor;
• actionarii care, intr-o anumita operatiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane,
un interes contrar aceluia al societatii, au obligatia sa se obtina de la deliberarile privind acea operatiune.
31)
• Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului
de vot fiind nula.

Articolul 24
Organizarea adunarii generale
• In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se deschide de presedintele
Consiliului de administratie sau de catre inlocuitorul sau.
• Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1-3 secretari care verifica:
• lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare;
• procesul-verbal intocmit de cenzori pentru constatarea numarului actiunilor depuse;
• indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru tinerea
adunarii generale.
• Adunarea generala va putea hotari ca operatiunile prevazute la alin. (2) sa fie supravegheate sau
indeplinite de un notar public, pe cheltuiala societatii.
• Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.
• Presedintele poate desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care
sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente.
• Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru
tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.
Articolul 25
Hotararile adunarilor generale

7
• Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii membrilor Consiliului
de administratie si a cenzorilor, a revocarii lor si luarii hotararilor privind raspunderea administratorilor,
care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret.
• Un proces-verbal, semnat de presedinte si de secretar, constata:
• indeplinirea formalitatilor de convocare;
• data si locul adunarii generale;
• actionarii prezenti;
• numarul actiunilor;
• dezbaterile in rezumat;
• hotararile luate;
• declaratiile actionarilor. 32)
• La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a
actionarilor.
• Procesul-verbal se trece in registrul adunarilor generale. 33)
• Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii
chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Articolul 26
Atacarea in justitie a hotararilor adunarilor generale
• Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in
termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de oricare dintre
actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in
procesul-verbal al sedintei. 34)
• Cererea in anulare se va introduce la instanta de pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul,
actionarul fiind obligat sa depuna la grefa acesteia cel putin o actiune. 35)
• Hotararea definitiva de anulare se mentioneaza in registrul comertului si se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), de la data publicarii ea fiind opozabila tuturor actionarilor.
§ 2. Adunarea generala ordinara
Articolul 27
Intrunire, atributii
• Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea
exercitiului financiar.
• Adunarea generala ordinara mai are urmatoarele obligatii principale:
• sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor
si cenzorilor si sa stabileasca dividendul;
• sa aleaga administratorii si cenzorii societatii;
• sa fixeze remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, administratorilor si cenzorilor; 36)
• sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
• sa stabileasca bugetul de venituri si de cheltuieli, iar, dupa caz, programul de activitate, pe
exercitiul financiar urmator;
• sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfasurarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.
Articolul 28
Cvorumul legal
• Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care
sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii care detin
majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare. 37)
• In cazul in care adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor
prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra
problemelor existente pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social
reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate de voturi.
§ 3. Adunarea generala extraordinara
Articolul 29
Intrunire, atributii
• Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru:
• schimbarea formei juridice a societatii;

8
• schimbarea sediului societatii;
• modificarea obiectului de activitate al societatii;
• prelungirea duratei societatii;
• majorarea capitalului social;
• reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
• fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
• dizolvarea anticipata a societatii;
• conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
• conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
• emisiunea de obligatiuni;
• oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta
aprobarea adunarii generale extraordinare.
• Adunarea generala extraordinara deleaga 38) consiliului de administratie/administratorului unic
exercitiul atributiilor prevazute la alin. 1 lit. b), c), e), f) si i) in urmatoarele conditii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................
......................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si cu majoritatile prevazute la alin. 3.
• Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare 40) sunt necesare:
• la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar
hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul
social.
• la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar
hotararile vor fi luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul
social;
§ 4. Adunarea speciala
Articolul 30
Conditii si participanti
• Titularii fiecarei categorii de actiuni se reunesc in adunari speciale, in urmatoarele conditii: . . . . . .
......................................................................................
............................................................
• Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la asemenea adunari.
Articolul 31
Hotararile adunarii speciale
• Hotararile initiate de adunarile speciale se supun aprobarii adunarilor generale corespunzatoare.

• Hotararea unei adunari generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie
de actiuni nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari, de catre adunarea speciala a
detinatorilor de actiuni din acea categorie.
Articolul 32
Aplicarea prevederilor comune
Prevederile privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se
aplica si adunarilor speciale.
Sectiunea a II-a
Administrarea societatii
§ 1. Administratorul unic/Consiliul de administratie
Articolul 33
Dispozitii comune
• Societatea va fi condusa de 41) Stirbu Daniel de cetatenie romana domiciliat in Piatra Neamt,
Aleeea Paltinilor , nr3, eliberat de Politia Piatra Neamt , la data de 1.013.2005 , nascut in Piatra Neamt la
1.05.1970 , sex masculin, in calitate de director general incepand cu data inmatricularii societatii, cu
posibilitatea de a fi reales.
• Inlocuirea administratorului/Consiliului de administratie se face exclusiv de adunarea generala a
actionarilor.
Articolul 34
Vacanta administratorilor

9
In caz de vacanta a unuia sau a mai multor administratori, cei ramasi, impreuna cu cenzorii,
deliberand in prezenta a 2/3 si cu majoritatea absoluta, procedeaza la numirea administratorului
(administratorilor) provizoriu, pana la convocarea adunarii generale 44) . Articolul 35
Garantii
• Administratorul unic/Consiliul de administratie va depune o garantie de 10 000 lei de fiecare
persoana 45), inainte de preluarea functiei 46) .
• Garantia ramane in casa societatii si se restituie dupa ce adunarea generala a societatii a aprobat
bilantul contabil al ultimului exercitiu financiar in care administratorul (administratorii) a indeplinit aceasta
functie si i s-a dat descarcare.
• Administratorul (administratorii) depune/depun semnatura/semnaturile la Oficiul Registrului
Comertului odata cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezulta depunerea garantiei.
Articolul 36
Intrunirile Consiliului de administratie
• Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
• El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii.
• Convocarile pentru intrunirile Consiliului de administratie trebuie sa cuprinda:
• data si locul unde se va tine sedinta;
• ordinea de zi.
• In sedintele Consiliului de administratie nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor
neprevazute pe ordinea de zi, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre
membrii absenti.
• La intrunirile consiliului de administratie, directorii prezinta rapoarte scrise despre operatiile
executate, iar comitetul de directie prezinta registrul deliberarilor sale.
• La sedintele consiliului de administratie se convoaca si cenzorii.
• La sedinta se intocmeste un proces-verbal care va cuprinde urmatoarele:
• ordinea deliberarilor;
• deciziile luate;
• numarul voturilor intrunite;
• opiniile separate - daca este cazul.
Articolul 37
Deciziile consiliului de administratie
• Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel putin
jumatate din numarul administratorilor 47) .
• Deciziile administratorilor se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
Articolul 38
Competenta administratorilor in incheierea unor acte juridice
Administratorii pot incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa
schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste
jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea
adunarii generale extraordinare.
§ 2. Comitetul de directie 48)
Articolul 39
Componenta si remunerare
• Societatea are un comitet de directie format din 5 persoane, alese dintre membrii Consiliului de
administratie, presedintele acestuia fiind si directorul general al societatii.
• Comitetul de directie se intruneste la sediul societatii cel putin o data pe saptamana.
• Persoanele numite in comitetul de directie pot fi oricand revocate de Consiliul de administratie.
• Remuneratia membrilor Comitetului de directie se stabileste prin decizie de consiliul de
administratie in cadrul sumei de 6 000 lei 49) .
Articolul 40
Validitatea deciziilor comitetului de directie
• Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
• In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.
Articolul 41
Interdictii

10
Membrii comitetului de directie si directorii societatii nu vor putea fi - daca nu au autorizarea
consiliului de administratie - administratori, membri in comitetul de directie, cenzori sau asociati cu
raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate si nici nu vor putea
exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sanctiunea revocarii si
raspunderii pentru daune.
Articolul 42
Prezentarea registrului de deliberari
Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a Consiliului de administratie,
registrul sau de deliberari.
§ 3. Functionarii societatii
Articolul 43
• Consiliul de administratie/Comitetul de directie numeste functionarii societatii pe posturile
stabilite prin statul de functiuni aprobat de adunarea generala.
• Executarea operatiunilor societatii se incredinteaza unui numar de . . . . . . . . . . . directori executivi
50) numiti de consiliul de administratie.
• Adunarea generala aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine
interioara ale societatii.
§ 4. Raspunderi
Articolul 44
Raspunderea administratorilor si a comitetului de directie
• Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile dispozitiilor privitoare la
mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
• realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
• existenta reala a dividendelor platite;
• existenta registrelor cerute de lege si tinerea lor corecta;
• indeplinirea exacta a hotararilor adunarilor generale;
• stricta indeplinire a indatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv.
• Comitetul de directie si toti administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de
directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi
exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.
• Comitetul de directie trebuie sa instiinteze consiliul de administratie de toate abaterile constatate
in exercitarea obligatiei lui de supraveghere.
• Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de
neregulile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor. Sunt exonerati de raspundere administratorii
pentru:
• actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului
de administratie impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe cenzori;
• deciziile luate, daca nu au asistat la sedintele respective numai atunci cand, in termen de o luna de
cand au luat cunostinta de ele, nu au facut impotrivirea potrivit prevederilor de la lit. a.) .
Articolul 45
Recuzare
• Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale
societatii, are obligatia sa instiinteze pe ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nici o
deliberare privitoare la aceasta operatiune.
• Aceeasi obligatie o are administratorul si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt
interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.
• Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (1) si (2) atrag raspunderea administratorului pentru
daunele produse societatii.
Sectiunea a III-a
Controlul societatii - Cenzorii
Articolul 46
Numirea cenzorilor

• Societatea are un numar de 2 cenzori 51) si 1 supleanti 51), alesi de adunarea generala constitutiva
pe termen de 3 ani, putand fi realesi.

11
• Cenzorii vor avea calitatea de 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.
• Cenzorii au depus garantia prevazuta de prezentul act constitutiv pentru administratori.
Articolul 47
Incompatibilitati
Nu pot fi cenzori, iar daca au fost alesi, decad din mandatul lor:
• rudele sau afinii pana la cel de-al patrulea grad inclusiv sau sotii administratorilor;
• persoanele care, sub orice forma, primesc pentru alte functii decat aceea de cenzor un salariu sau o
remuneratie de la administratori sau de la societate;
• persoanele carora le este interzisa functia de administrator.
Articolul 48
Remunerare
Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala.
Articolul 49
Indisponibilitati
• In caz de deces, impiedicarea fizica sau legala, incetare sau renuntarea la mandat a unui cenzor,
supleantul cel mai in varsta il inlocuieste.
• Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alte persoane
in locurile vacante, pana la intrunirea celei mai apropiate adunari generale.
• Atunci cand nu mai ramane in functie nici un cenzor, administratorii convoaca, de urgenta,
adunarea generala, care va proceda la numirea altor cenzori.
Articolul 50
Obligatii ale cenzorilor
• Cenzorii, in principal, sunt obligati:
• sa supravegheze gestiunea societatii;
• sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in
concordanta cu registrele;
• sa controleze daca registrele sunt tinute cu regularitate;
• sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru intocmirea
bilantului contabil.
• Despre toate constatarile rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1),
precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare cu privire la bilantul contabil, cenzorii fac
adunarii generale un raport amanuntit.
• Adunarea generala nu poate aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu
sunt insotite de raportul cenzorilor.
• Cenzorii, de asemenea, sunt obligati:
• sa faca, in fiecare luna, si inopinat, inspectii casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor
proprietatea societatii sau primite in gaj, cautiune ori in depozit;
• sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara atunci cand nu a fost convocata de
administratori;
• sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, putand determina inserarea pe ordinea
de zi a propunerilor pe care le considera necesare;
• sa constate depunerea cu regularitate a garantiei din partea administratorilor;
• sa vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului act constitutiv sa fie indeplinite de administratori
si lichidatori.
Articolul 51
Primirea si solutionarea reclamatiilor actionarilor
• Oricare actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele care considera ca trebuie cenzurate, iar
acestia au obligatia sa le verifice, si daca le gasesc reale, sa le aiba in vedere la intocmirea raportului catre
adunarea generala.
• In cazul in care reclamatia este facuta de actionarii ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul
social 53), cenzorii sunt obligati sa prezinte observatiile si propunerile lor asupra faptelor reclamate.
• Daca cenzorii socotesc intemeiata si urgenta reclamatia actionarilor reprezentand o patrime 53)
din capitalul social, sunt obligati sa convoace de indata adunarea generala. In caz contrar, ei trebuie sa
refere la prima adunare generala care trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate.

12
• A patra parte din capital 53) se dovedeste prin depunerea actiunilor la societati bancare din
Romania ori la unitati ale acestora, respectiv prin blocarea actiunilor in cont, in cazul celor emise in forma
dematerializata.
• Actiunile raman depuse, respectiv blocate, pana dupa intrunirea adunarii generale extraordinare,
iar dovada depunerii, respectiv blocarii lor, va legitima participarea actionarilor la aceasta adunare.
Articolul 52
Prezentarea constatarilor
• Cenzorii au obligatia sa aduca la cunostinta administratorilor neregulile din administratie, precum
si incalcarile dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai
importante le aduc la cunostinta adunarii generale.
• Cenzorii au dreptul:
• sa obtina, in fiecare luna, de la administratori, o situatie despre mersul operatiunilor;
• sa ia parte la sedintele administratorilor, fara a avea drept de vot.
• Este interzis cenzorilor sa comunice, in particular, actionarilor sau tertilor, datele referitoare la
operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.
Articolul 53
Deliberarile cenzorilor
• Cenzorii pot lucra separat pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege, cu exceptia raportului
pe care au obligatia sa-l prezinte adunarii generale, conform art. 49 alin. (2) din prezentul act constitutiv. In
acest din urma caz, cenzorii delibereaza impreuna, dar, in caz de neintelegere, pot intocmi rapoarte separate
care se depun adunarii generale.
• Cenzorii trec intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile efectuate in exercitiul
mandatului lor.
Dispozitii finale

Art.21- Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in


vigoare.
Cheltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent
primului an de activitate.
Partile au convenit ca eventualele modificari ale contractului de societate sa fie materializate sub
forma unor acte aditionale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Prezentul contract are ca anexa statutul societatii comerciale Mystic Electrocasnice S.A.. , care
face parte integranta din contract.
Subsemnatii asociati adoptam si semnam prezentul contract redactat si dactilografiat in limba
romana de catre noi astazi , data autentificarii, intr-un numar de 3(trei) exemplare, dintre care 2(doua)
exemplare s-au remis partilor , astazi , data autentificarii.

Data: 1.06.2009
Semnaturi:

Stirbu Cornelia Monica

Cucinschi Flavius Cristian

13
S.C. Mystic Electrocasnice S.A. se constitue cu un capital social de 200.000 RON, divizat
in 10.000 mii actiuni, cu o valoare nominala de 20RON/actiune.Capitalul social este subscris
integral la infiintarea societatii, aporturile fiind reprezentate de :
- un teren, pentru 2000 de actiuni (40.000 RON) ;
- o constructie, pentru 3.000 de actiuni (60.000 RON) ;
- aport in lichiditati, pentru 5 mii de actiuni, eliberat in doua transe (prima transa
reprezentata de 3 mii actiuni se elibereaza la subscriere,iar a doua transa constituita din 2 mii
actiuni se elibereaza in termen de 2 luni de la constituire)
Aportul in natura se depune integral in prima transa.

In contabilitate inregistram operatiunile :

Operatia nr 1.
Data : 1/06/2009
Doc. justificativ: borderoului de subscriere

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia genereaza subscrierea capitalului social pe


baza borderoului de subscriere:
- cresc capitalurile sociale;
- cresc creantele pe seama asociatilor.

b) BILANT: A + x = P +x

c) CONTURI:

+ x(A) .Decontari cu actionarii /asociatii. 456 / D / 200.000


+ x (P) ,,Capital social subscris si nevarsat. 1011 / C / 200.000

d)FORMULA CONTABILA:

456 = 1011 200.000

14
Operatia nr. 2
Data : 1/06/2009

ANALIZA CONTABILA:

a)CONTINUT ECONOMIC:
Depunerea aportului in natura si lichiditatilor corespunzatoare primei transe

b) BILANT: A - x + x + x+ x = P

c) CONTURI:
-x(A) Decontari cu actionarii /asociatii 456 / C /160.000
+x(A) Terenuri 2111 / D / 40.000
+x(A) Constructii 212 / D / 60.000
+x(A) . Conturi la banci in lei 5121.1 / D / 60.000

d) FORMULA CONTABILA:

% = 456 160.000
2111 40.000
212 60.000
5121.1 60.000

Operatia nr 3.
Data : 1/06/2009
Doc. justificativ: act constitutiv

ANALIZA CONTABILA:

a)CONTINUT ECONOMIC:
Constituirea capitalului subscris si varsat:

15
b) BILANT: A = P – x + x

c) CONTURI:
- x (P) ,,Capital social subscris si nevarsat” 1011 / D / 160.000
+x (P) ,,Capital social subscris si varsat” 1012 / C / 160.000

d) FORMULA CONTABILA:
1011 = 1012 160.000

Operatia nr 4.
Data : 1/06/2009
Doc. justificativ: borderou de subscriere

ANALIZA CONTABILA:

a)CONTINUT ECONOMIC:
La data stabilita, se depune si contravaloarea celor 2 mii actiuni subscrise si nevarsate

b) BILANT: A – x + x = P

c) CONTURI:

-x(A) Decontari cu actionarii /asociatii 456 / C / 40.000


+x(A) . Conturi la banci in lei 5121 / D / 40.000

d) FORMULA CONTABILA:
5121= 456 40.000

16
Operatia nr 5.
Data : 1/06/2009

ANALIZA CONTABILA:

a)CONTINUT ECONOMIC:
Concomitent, formarea capitalului varsat

b) BILANT: A = P – x + x

c) CONTURI:
- x (P) ,,Capital social subscris si nevarsat” 1011 / D / 40.000
+x (P) ,,Capital social subscris si varsat” 1012 / C / 40.000

d) FORMULA CONTABILA:
1011 = 1012 40.000

Pentru teren si cladire se vor intocmi urmatoarele documente:

a)Proces – verbal de receptie , document in care se consemneaza concluziile comisiei de


receptie cu ocazia achizitiei mijl;oacelor fixe.
• Se intocmeste in trei exemplare
• Circula : compartimentul investitii – dezvoltare , exemplarul 2 si la
compartimentul financiar-contabil exemplarul 1 si 3
• Se arhiveaza : la compartimentele investitii si financiar – contabil
Operatia inregistrata : receptie mijloace fixe
b) Registrul numerelor de inventar este un document care serveste la atribuirea
numerelor de inventar mjloacelor fixe in vederea identificarii lor.
• Se intocmeste intr-un singur exemplar sub forma de registru

17
• Nu circula fiind document de inregistrare contabila
• Se arhiveaza la compartimentul financiar – contabil
Operatie inregistrata : Receptie mijloace fixe
Numarul de inventar este format din mai multe cifre in cadrul caruia prima cifra
indica grupa mijloacelor fixe ( din Nomenclatorul clasificatiei mijloacelor fixe ) , a doua
cifra subgrupa ( din nomenclator) iar urmatoarele cifre , numarul de ordine al intrarii in
uniate a mojlocului fix.
Cu ajutorul acestui registru se obtin informatii in fiecare moment a locului unde
se afla respectivul mijloc fix.
c) Fisa mijlocului fix este un document de evidenta analitica a mijloacelor fixe si isi
pastreaza pe toata durata folosirii mijlocului fix , oferind informatii tehnice si contabile
privind mijlocul fix.
• Se intocmeste intr-un singur exemplar sub forma de registru
• Nu circula , fiind document de inregistrare contabila
• Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil unde fisele se structureaza
pe grupe de mijloace fixe iar in cadrul lor pe locuri de folosinta( gestiuni)
Operatia inregistrata : Receptie mijloace fixe
Norma de amortizare (Na) arata procentul in care se amortizeaza anual mijlocul fix si
se calculeaza dupa formula:
Na = 1 x 100 = 10%
10

Operatia nr. 6
Data : 1/06/2009
Doc. justificativ: factura nr. 1133

Se înregistreaza cheltuieli de reclama si publicitate, facturate de S.C. Media Xprimm S.A


, în suma de 1.500 lei, TVA 19% = 285 lei.

18
ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatia genereaza cheltuieli de constituire a unei societati comerciale:
- cresc imobilizarile necorporale;
- creste TVA aferenta cumpararilor;
- cresc datoriile fata de furnizorii de imobilizari.

b) BILANT: A + x + x = P +x

c) CONTURI:

+x(A) .Cheltuieli de constituire. 201 / D / 1.500 lei


+x(A) ,,TVA deductibila” 4426/ D /285 lei
+x(P) “Furnizori de imobilizari”404/C/1.785 lei

d) FORMULA CONTABILA:

% =404 1.785
201 1.500
4426 285

Operatia nr. 7.
Data : 2/06/2009
Doc. justificativ: nota de constatare nr.1
Se constituie, un provizion pentru risc, ca protectie in eventualitatea platii unei
despagubiri, lei 4.000.

ANALIZA CONTABILA:

19
a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia genereaza cresterea cheltuielilor si cresterea


provizioanelor:
- cresc cheltuielile;
- cresc provizioanele.

b) BILANT: A + x = P +x

c) CONTURI:

+ x(A) “Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” 6812 / D / 3.000


+ x (P) ,,Provizioane” 151 / C / 4.000

d)FORMULA CONTABILA:

6812 = 151 4.000

Operatia nr. 8
Data : 3/06/2009
Doc. justificativ: OP nr. 1
Ulterior se plateste o despagubire în suma de 3.500 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia genereaza cresterea cheltuielilor si scaderea


disponibilitatilor banesti:
- cresc cheltuielile;
- scad disponibilitatile banesti.

20
b) BILANT: A + x - x = P

c) CONTURI:

+ x(A) “Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare” 671 / D / 3.500


- x (A) ,,Conturi la banci în lei” 5121 / C / 3.500

d) FORMULA CONTABILA:

671 = 5121 3.500

Operatia nr. 9
Data : 4/06/2009
Doc. justificativ:

Se anuleaza provizionul prin integrarea in venituri, a sumei de 500 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatia genereaza cresterea veniturilor si scaderea
provizionului:
- cresc veniturile;
- scad provizioanele.

b) BILANT: A = P – x + x

c) CONTURI:

- x (P) “Provizioane” 151 / D / 500 lei

21
+ x (P) ,, Venituri din provizioane” 7812 / C / 500 lei

d) FORMULA CONTABILA:

151 = 7812 500

Operatia nr. 10
Data : 5/06/2009
Doc. justificativ: factura nr. 6834

Se achizitioneaza un autoturism Logan Pik-up de la furnizorul S.C. Automoldova S.R.L


în valoare de 15.000 lei, TVA
19% = 2850 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia se refera la intrarea de imobilizari corporale:


- cresc activele imobilizate corporale;
- creste TVA aferent facturilor primite;
- creste datoria fata de furnizorii de imobilizari.

b) BILANT A + x+ x = P + x

c) CONTURI:

+x(A) ,,Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii“ 2133 / D / 15.000


+x(A) ,,TVA deductibila“ 4426 / D / 2.850
+x(P) ,,Furnizori de imobilizari“ 404.2 / C / 17.850

22
d) FORMULA CONTABILA:
% = 404.2 17.850
2133 15.000
4426 2.850

Operatia nr. 11
Data : 6/06/2009
Doc. justificativ: OP. Nr.2

Pentru mijlocul de transport achizitionat anterior se efectueaza decontarea


datoriei fata de furnizorul de imobilizari, fiind achitata prin banca cu OP. Nr2

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia reprezinta decontarea datoriilor aferente mijloacelor


fixe achizitionate:
- scad datoriile fata de furnizorii de imobilizari;
- scad activele circulante banesti.

b) BILANT : A - x = P - x

c) CONTURI:

-x(P) ,,Furnizori de imobilizari” 404.2 / D / 17.850


-x(A) ,,Conturi la banci în lei“ 5121.1 / C / 17.850

d) FORMULA CONTABILA:

23
404.2 = 5121.1 17.850

Operatia nr. 12
Data : 7/06/2009
Doc. justificativ: factura nr. 5472

Se înregistreaza aprovizionarea marfurilor de la furnizorul S.C. Metro Cash&Carry


Romania S.R.L la cost de achizitie de 20.000 lei, TVA 19% (12.1).
Totodata se înregistreaza adaosul comercial (30%) aferent marfurilor intrate în gestiune si
TVA neexigibila, (12.2).,

ANALIZA CONTABILA: 12.1

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia reprezinta intrarea de marfuri de la furnizori:


- cresc stocurile de marfuri;
- creste TVA aferenta cumpararilor;
- creste datoria fata de furnizorii de stocuri.

b) BILANT: A + x+ x = P + x

c) CONTURI:

+x(A) ,,Marfuri“ 371 / D / 20.000


+x(A) ,,TVA deductibila““ 4426 / C / 3.800
+x(P) ,,Furnizori“ 401.2 / C / 23.800

d) FORMULA CONTABILA:
% = 401.2 23.800
371 20.000

24
4426 3.800

ANALIZA CONTABILA: 12.2

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia presupune includerea marjei comerciantului în pretul de înregistrare a


marfurilor:
- creste valoarea stocurilor de marfuri;
- creste adaosul comercial (20.000x 30%) = 6.000 lei
- creste TVA neexigibila

b) BILANT: A + x = P + x +x

c) CONTURI:

+x(A) ,,Marfuri“ 371 / D / 10.940


+x(P) ,,Diferente de pret la marfuri“ 378 / C / 6.000
+ x(P) “TVA neexigibila 4428 / C / 4.940

d)FORMULA CONTABILA:

371 = % 10.940
378 6.000
4428 4.940

Operatia nr. 13
Data : 8/06/2009

25
Doc. justificativ: factura 0001

Conform facturei nr.0001 întocmite se vând marfuri clientului S.C. Nucu Electrocasnice
S.R.L la pret de vânzare de 30.940 lei, TVA 19% = 4940 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia se refera la obtinerea de venituri din vânzarea


marfurilor catre clienti:
- cresc activele circulante în decontare (creantele în raport cu clientii).
- cresc veniturile din exploatare;
- creste TVA aferenta vânzarilor.

b) BILANT: A + x = P + x + x

c) CONTURI:

+x(A) ,,Clienti“ 411.2 / D / 30.940


+x(P) ,,Venituri din vânzarea marfurilor“ ““ 707 / C / 26.000
+x(P) ,,TVA colectata“ 4427 / C / 4.940

d)FORMULA CONTABILA:

411.2 = % 30.940
707 26.000
4427 4.940

Operatia nr.14

26
Data : 8/06/2009
Doc. justificativ: nir nr.1,aviz nr 0001,fact.0001

Se descarca gestiunea pentru marfurile vândute anterior cunoscând ca


pretul de înregistrare este de 20.000 lei, iar adaosul comercial aferent, inclus în pretul
marfurilor, este de 6.000 lei (30%)..

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia se refera la descarcarea gestiunii de marfuri:


- scad stocurile de marfuri;
- scade adaosul comercial aferent marfurilor vândute;
- cresc cheltuielile de exploatare cu costul de achizitie al marfurilor vândute

b) BILANT: A + x - x +x = P - x

c) CONTURI:
+x(A) ,,Cheltuieli privind marfurile“ 607 / D / 20.000
- x(P) ,,Diferente de pret la marfuri“ 378 / D / 6.000
- x(A) ,,Marfuri“ 371 / C / 30.940
+x(A),, TVA neexigibila “ 4428 / D / 4940

d)FORMULA CONTABILA:

% = 371 30.940
378 6.000
607 20.000
4428 4.940

27
Operatia nr. 15
Data : 9/06/2009
Doc. justificativ: OP Nr. 3

Prin banca se acorda furnizorului S.C. E-ON Moldova S.A. de energie electrica un
avans în suma de 2.000lei (15.1) cu OP nr.5 din 09.06.2009.
Ulterior se primeste factura nr. 7548 pentru energia electrica livrata si consumata, la cost
de achizitie de5.000 lei, TVA aferenta fiind de 19% în suma de 950 lei(15.2).
Se efectueaza decontarea cu furnizorul de energie electrica tinând seama de avansul
acordat anterior, pentru diferenta efectuându-se o plata prin banca cu OP nr 6 din
14.06.2009 (15.3).

ANALIZA CONTABILA: 15.1

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatiunea se refera la acordarea unui avans furnizorului de
servicii (utilitati):
- cresc activele circulante în decontare (creante în raport cu furnizorii de stocuri);
- scad activele circulante de trezorerie.

b) BILANT: A + x - x = P

c) CONTURI:
+x(A) ,,Furnizori-debitori servicii" 4092 / D / 2.000
- x(A) ,,Conturi la banci în lei" 5121.1 / C / 2.000

d)FORMULA CONTABILA:
4092 = 5121.1 = 2.000

ANALIZA CONTABILA: 15.2

28
a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatiunea se refera la înregistrarea consumului de
energie electrica pe baza facturii primite de la furnizorul de servicii:
- cresc cheltuielile de exploatare;
- creste TVA aferenta cumpararilor;
- cresc datoriile fata de furnizori pentru serviciile prestate.

b) BILANT: A +x + x = P + x

c) CONTURI:
+x(A) ,,Cheltuieli privind energia si apa" 605 / D / 5.000
+x(A) ,,TVA deductibila” 4426 / D / 950
+x(P) ,,Furnizori" 401.5 / C / 5.950

d)FORMULACONTABILA:
% = 401.5 5.950
605 5.000
4426 950

ANALIZA CONTABILA: 15.3

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatiunea se refera la decontarea cu furnizorii de servicii:
- scad activele circulante în decontare (creante în raport cu furnizorii);
- scad activele circulante de trezorerie;
- scad datoriile fata de furnizorii de servicii.

b) BILANT: A - x- x = P – x

c) CONTURI:

29
- x(A) ,,Furnizori-debitori" 4092 / C / 2.000
- x(A) ,,Conturi la banci în lei" 5121.1 / C / 3.950
- x(P) ,,Furnizori" 401.5 / D / 5.950

d)FORMULACONTABILA:
401.5 =% 5.950
4092 2.000
5121.1 3.950

Operatia nr. 16
Data : 19/06/2009

Se înregistreaza impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri datorate bugetului local


în suma de 5.250 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatiunea se refera la înregistrarea datoriilor unitatii fata de
bugetul local si la includerea impozitelor si taxelor locale în cheltuielile perioadei:
- cresc cheltuielile de exploatare;
- cresc datoriile fata de bugetul local.

b) BILANT A + x = P + x

c) CONTURI:
+x(A) ,,Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate“ 635 / D / 5.250
+x(P) ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” 446.1 / C / 5.250

d)FORMULA CONTABILA:

30
635 = 446.1 5.250

Operatia nr. 17
Data : 20/06/2009
Doc. justificativ: Contract credit nr. 823

Se înregistreaza un credit pe termen scurt acordat de banca în suma de 100.000


lei.
ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatiunea reprezinta încasarea unor sume prin contul curent:
- cresc activele circulante banesti;
- cresc datoriile fata de banca.

b) BILANT A + x = P + x

c) CONTURI:

+ x(A) ,,Conturi la banci în lei“ “ 5121.1 / D / 100.000


+x(P) ,,Credite bancare pe termen scurt BRD“ 5191.1 / C / 100.000

d)FORMULA CONTABILA:
5121.1 = 5191.1 100.000

Operatia nr.18
Data : 20/06/2009

CONTINUT ECONOMIC:
Incasare cec de la S.C. Nucu Electrocasnice S.R.L

31
BILANT : A + x - x = P

CONTURI:

+x (A) ,, Cecuri de incasat ” 5112 / D / 10.000


-x (A) ,, Clienti “ 411.2 / C / 10.000

FORMULA CONTABILA:
5112 = 411.2 10.000

Operatia nr. 19
Data : 20/06/2009
Doc. justificativ: fila cec

Se încaseaza suma de 10.000 lei reprezentând valoarea cecurilor primite de la


clienti si depuse anterior la banca.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatiunea se refera la încasarea valorii cecurilor depuse la banca:
- cresc activele circulante de trezorerie (disponibilitati în contul curent);
- scad activele circulante de trezorerie (valori de încasat).

b) BILANT A + x - x = P

c) CONTURI:
+x(A) ,,Conturi la banci în lei” 5121.1 / D / 10.000
- x(A) ,,Cecuri de încasat“ 5112 / C / 10.000

32
d)FORMULA CONTABILA:
5121.1 = 5112 10.000

Operatia nr. 20
Data : 22/06/2009
Doc. justificativ: factura nr.4231

Se achizitioneaza de la furnizorul S.C. Media Xprimm S.R.L bilete de odihna si


tratament în valoare de 5.000 lei, TVA 19% = 950 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatiunea se refera la intrarea unor valori asimilate trezoreriei:


- cresc activele circulante de trezorerie (alte valori);
- creste TVA aferenta cumpararilor;
- cresc datoriile fata de furnizori.

b) BILANT: A + x+ x = P + x

c) CONTURI:

+x(A) ,,Alte valori“ 532 / D / 5.000


+x(A) ,,TVA deductibila“ “ 4426 / D / 950
+x(P) ,,Furnizori“ 401.3 / C / 5.950

d)FORMULA CONTABILA:
% = 401 .3 5.950

33
532 5.000
4426 950

Operatia nr. 21
Data : 23/06/2009
Doc. justificativ: OP nr. 7

Prin banca se platesc prime de asigurare în suma de 3.000 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatiunea se refera la plati prin banca:


- cresc cheltuielile de exploatare cu serviciile executate de terti (societati de asigurari);
- scad activele circulante de trezorerie
.
b) BILANT A + x - x = P

c) CONTURI:

+x(A) ,,Cheltuieli cu primele de asigurare“ 613 / D / 3.000


- x(A) ,,Conturi la banci în lei“ 5121.1 / C / 3.000

d)FORMULA CONTABILA:

613 = 5121.1 3.000

Operatia nr. 22
Data : 24/06/2009
Se înregistreaza taxa asupra mijloacelor de transport datorata bugetului local în

34
suma de 500 lei.

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC

Operatiunea se refera la înregistrarea cheltuielilor cu taxe


si impozite locale:
- cresc cheltuielile de exploatare;
- cresc datoriile fata de bugetul local;

b) BILANT: A + x = P + x

c) CONTURI:

+x(A) ,,Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte


asimilate“ 635 / D / 500
+x(P) ,,Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate“ 446.2 / C / 500

d)FORMULA CONTABILA:

635 = 446.2 500

Operatia nr. 23
Data : 25/06/2009
Document justifivativ: Proces verbal de const. Nr.1/25.06.2009

Pentru pagubele produse din neglijenta în pastrarea bunurilor, se imputa


gestionarului vinovat suma de 300 lei.

ANALIZA CONTABILA

35
a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatiunea se refera la obtinerea de venituri din imputatii


pentru pagube produse de salariati.
- cresc activele circulante în decontare (creante în raport cu personalul);
- cresc veniturile din exploatare;
- creste TVA aferenta valorii pagubelor produse.

b) BILANT A + x = P + x + x

c) CONTURI:

+x(A) ,,Alte creante în legatura cu personalul“ 4282 / D / 357


+x(P) ,,Alte venituri din exploatare“ 7588 / C / 300
+x (P) ,,TVA colectata“ 4427 / C / 57

d)FORMULACONTABILA:

4282 = % 357
7588 300
4427 57

Operatia nr. 24
Data : 26/06/2009
Doc. justificativ: Contract nr.001

Prin banca se acorda un împrumut pe termen lung societatii comerciale S.C. Nucu
Electrocasnice S.R.L în suma de 50.000 lei.

ANALIZA CONTABILA:

36
a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia se refera la investitii financiare sub forma creantelor imobilizate (împrumuturi


acordate pe termen lung):
- cresc imobilizarile financiare;
- scad activele circulante banesti.

b) BILANT A + x - x = P

c) CONTURI:

+x(A) ,,Împrumuturi acordate pe termen lung “ 2673 / D / 50.000


-x(A) ,,Conturi la banci în lei“ 5121.1 / C / 50.000

d) FORMULA CONTABILA:
2673 = 5121.1 50.000

Operatia nr. 25
Data : 26/06/2009
Doc. justificativ:

Se calculeaza si se înregistreaza dobânda aferenta


împrumutului acordat în suma de 20.000 lei (40% pe an).

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:
Operatia se refera la constituirea de venituri financiare sub forma de dobânzi:
- cresc imobilizarile financiare (dobânzi aferente împrumuturilor acordate);
- cresc veniturile financiare.

37
b) BILANT : A + x = P + x

c) CONTURI:
+x(A) ,,Dobânda aferenta împrumuturilor acordate petermen lung“2674 / D / 20.000
+x(P) ,,Venituri din creante imobilizate“ 763 / C / 20.000

d) FORMULA CONTABILA:
2674 = 763 20.000

Operatia nr. 26
Data : 27/06/2009
Doc. justificativ: extras de cont nr 10.

Se încaseaza prin banca dobânda în suma de 20.000 lei

ANALIZA CONTABILA:

a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatia reprezinta încasarea creantelor imobilizate:


- scad imobilizarile financiare;
- cresc activele circulante banesti.

b) BILANT : A + x - x = P

c) CONTURI:
+x(A) ,,Conturi la banci în lei “ 5121.1 / D / 20.000
-x(A) ,,Dobânda aferenta împrumuturilor acordate pe termen lung“ 2674 / C / 20.000

38
d) FORMULA CONTABILA:

5121.1 = 2674 20.000

Operatia nr.27
Data : 30/06/2009

Se inregistreaza in contabilitate operatiunea de inchidere TVA

BILANT : A + x – x = P - x

CONTURI:

-x (A) ,, TVA deductibila ” 4426 / C / 8835


-x (P) ,, TVA colectata “ 4427 / D / 4997
+x (A) ,,TVA de recuperat “ 4424 / D / 3838

ANALIZA CONTABILA:
% = 4426 8835
4427 4997
4424 3838

Operatia nr.28
Data : 30/06/2009

Se închid conturile de venituri prin transferarea soldurilor finale creditoare în suma


de 46.800 lei asupra rezultatului exercitiului

ANALIZA CONTABILA

39
a) CONTINUT ECONOMIC :

Operatiunea se refera la preluarea în contul de rezultate a


soldurilor creditoare ale conturilor de venituri:
- scad veniturile aferente exercitiului;
- cresc rezultatele exercitiului sub forma profiturilor.

b) BILANT A = P + x - x

c) CONTURI:
+x(P) ,,Profit si pierdere“ 121 / C / 46.800
- x(P) Conturi de venituri 7xx / D / 46.800

d)FORMULA CONTABILA:

7xx = 121 46.800

% = 121 46.800
707 26.000
7588 300
763 20.000
7812 500

Operatia nr.29
Data : 30/06/2009
Doc. justificativ:

Se închid conturile de cheltuieli prin transferarea soldurilor finale debitoare în suma


de 44.750 lei asupra rezultatului exercitiului.

ANALIZA CONTABILA

40
a) CONTINUT ECONOMIC:

Operatiunea se refera la preluarea în contul de rezultate a


soldurilor debitoare ale conturilor de cheltuieli:
- scad cheltuielile aferente exercitiului;
- scad rezultatele exercitiului.

b) BILANT A - x = P - x

c) CONTURI:
- x(P) ,,Profit si pierdere“ 121 / D / 44.750
- x(A) Conturi de cheltuieli 6xx / C / 44.750

d)FORMULA CONTABILA:

121 = 6xx 44.750


121 = % 44.750
605 5.000
607 20.000
613 3.000
635 5.750
671 7.000
6812 4.000

Operatia nr.30
Data : 30/06/2009

CONTINUT ECONOMIC:
Inregistrare impozit pe profit.

41
BILANT : A + x = P + x

CONTURI:

+x (A) ,, Cheltuieli cu impozitul pe profit ” 691 / D / 328


+x (P) ,, Impozitul pe profit “ 4411 / C / 328

FORMULA CONTABILA:

691 = 4411 328

Operatia nr.31
Data : 30/06/2009

Se inchide contul de cheltuieli privind impozitul pe profit prin transferarea soldului


debitor in suma de 328 lei asupra rezultatului exercitiului.

ANALIZA CONTABILA

a) CONTINUT ECONOMIC

Operatiunea se refera la preluarea în contul de rezultate a soldului debitor al contului de


cheltuieli cu impozitul pe profit:
- scad cheltuielile aferente exercitiului;
- scad rezultatele exercitiului.

b) BILANT A - x = P – x

c) CONTURI:

- x(P) ,,Profit si pierdere“ 121 / D / 328

42
- x(A) ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit“ 691 / C / 328

d)FORMULA CONTABILA:

121 = 691 328

TOTAL VENITURI = 46.800


TOTAL CHELTUIELI = 44.750
PROFIT IMPOZABIL = 2.050
IMPOZIT PE PROFIT = 2.050 * 16% = 328

43
D CONT:1011 C
SID=0 SIC=0
- 200.000
160.000 -
40.000 -

Sold final Sold final


balansat balansat

D CONT: 1012 C
SID=0 SIC=0
- 160.000
- 40.000
RD =0 RC =200.000
TSD =0 TSC=200.000
SFC=200.000

D CONT: 121 C
SID=0 SIC=0
- 46800
44.750 -
328 -
RD =45.078 RC =46.800
TSD=45.078 TSC =46.800
SFC = 1.722

D CONT: 151 C
SID=0 SIC=0
- 4.000
500 -
RD = 500 RC =4.000
TSD = 500 TSC =4.000
SFC= 3500

D CONT: 201 C
SID=0 SIC=0
1500 -
RD = 1500 RC = 0
TSD = 1500 TSC = 0
SFD= 1500

44
D CONT: 2111 C
SID=0 SIC=0
40.000 -
RD = 40.000 RC = 0
TSD= 40.000 TSC = 0
SFD= 40.000

D CONT: 212 C
SID=0 SIC=0
60.000 -
RD = 60.000 RC = 0
TSD =60.000 TSC = 0
SFD =60.000

D CONT: 2133 C
SID=0 SIC=0
15.000 -
RD = 15.000 RC = 0
TSD= 15.000 TSC = 0
SFD= 15.000

D CONT: 2673 C
SID=0 SIC=0
50.000 -
RD = 50.000 RC = 0
TSD= 50.000 TSC =0
SFD= 50.000

D CONT: 2674 C
SID=0 SIC=0
20.000 -
RD = 20.000 RC = 0
TSD= 20.000 TSC = 0
SFD=20.000

D CONT: 371 C
SID=0 SIC=0
10.940 -
- 30.940
20.000 -
RD = 30.940 RC = 30.940
TSD= 30.940 TSC = 30.940
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 378 C

45
SID=0 SIC=0
- 6.000
6.000 -
RD = 6.000 RC = 6.000
TSD = 6.000 TSC = 6.000
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 401.1 C
SID=0 SIC=0
- 1.785
RD = 0 RC =1.785
TSD = 0 TSC =1.785
SFC =1.785

D CONT:401.2 C
SID=0 SIC=0
- 23.800
RD = 0 RC = 23.800
TSD = 0 TSC = 23.800
SFC = 23.800

D CONT: 401.3 C
SID=0 SIC=0
- 5.950
RD = 0 RC = 5.950
TSD = 0 TSC = 5.950
SFC = 5.950

D CONT: 401.5 C
SID=0 SIC=0
- 5.950
5.950 -
RD = 5.950 RC = 5.950
TSD= 5.950 TSC= 5.950
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 404.2 C
SID=0 SIC=0

46
- 17.850
RD = 0 RC =17.850
TSD = 0 TSC =17.850
SFC=17.850

D CONT: 4092 C
SID=0 SIC=0
2.000 -
- 2.000
RD = 2.000 RC = 2.000
TSD= 2.000 TSC= 2.000
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 411.2 C
SID=0 SIC=0
- 10.000
RD = 0 RC =10.000
TSD = 0 TSC =10.000
SFC=10.000

D CONT: 4282 C
SID=0 SIC=0
357 -
RD = 357 RC = 0
TSD = 357 TSC = 0
SFD = 357

D CONT: 4411
C
SID=0 SIC=0
- 328
RD = 0 RC = 328
TSD = 0 TSC = 328
SFC =328

D CONT: 4424 C
SID=0 SIC=0
3.838 -
RD = 3.838 RC = 0
TSD= 3.838 TSC = 0
SFD= 3.838

D CONT: 4426 C

47
SID=0 SIC=0
285 -
950 -
- 8.835
2.850 -
3.800 -
950 -
RD = 8.835 RC = 8.835
TSD = 8.835 TSC = 8.835
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 4427 C
SID=0 SIC=0
- 57
4.997 -
RD = 4.997 RC = 57
TSD = 4.997 TSC = 57
SFD = 4.940

D CONT: 4428 C
SID=0 SIC=0
- 4.940
4.940 -
RD = 4.940 RC = 4.940
TSD = 4.940 TSC = 4.940
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 446 C
SID=0 SIC=0
- 5.250
RD = 0 RC =5.250
TSD = 0 TSC =5.250
SFC =5.250

D CONT: 446.2 C
SID=0 SIC=0
- 500
RD = 0 RC = 500
TSD = 0 TSC = 500
SFC = 500

D CONT: 456 C
SID=0 SIC=0
200.000 -

48
- 60.000
- 100.000
- 40.000
RD =200.000 RC =200.000
TSD=200.000 TSC=200.000
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 5112 C
SID=0 SIC=0
10.000 -
RD = 10.000 RC = 0
TSD= 10.000 TSC = 0
SFD= 10.000

D CONT: 5121.1 C
SID=0 SIC=0
60.000 -
40.000 -
- 3.500
- 2.000
- 3.950
- 50.000
RD=100.000 RC = 59.450
TSD=100.000 TSC= 59.450
SFD =40.550

D CONT: 532 C
SID=0 SIC=0
5.000 -
RD = 5.000 RC = 0
TSD = 5.000 TSC = 0
SFD= 5.000

D CONT: 605 C
SID=0 SIC=0
5.000 -
- 5.000
RD = 5.000 RC = 5.000
TSD = 5.000 TSC = 5.000
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 607 C
SID=0 SIC=0
20.000 -

49
- 20.000
RD =20.000 RC =20.000
TSD =20.000 TSC =20.000
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 613 C
SID=0 SIC=0
- 3.000
RD = 0 RC = 3.000
TSD = 0 TSC = 3.000
SFC = 3.000

D CONT: 635 C
SID=0 SIC=0
5.250 -
500 -
- 5.750
RD = 5.750 RC = 5.750
TSD = 5.750 TSC = 5.750
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 671 C
SID=0 SIC=0
3.500 -
- 7.000
RD = 3.500 RC = 7.000
TSD = 3.500 TSC = 7.000
SFC = 3.500

D CONT: 6812 C
SID=0 SIC=0
4.000 -
- 4.000
RD = 4.000 RC = 4000
TSD = 4.000 TSC = 4.000
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 691 C
SID=0 SIC=0

50
328 -
- 328
RD = 328 RC = 328
TSD = 328 TSC = 328
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 707 C
SID=0 SIC=0
26.000 -
RD = 26.000 RC = 0
TSD= 26.000 TSC = 0
SFD= 26.000

D CONT: 7588 C
SID=0 SIC=0
300 -
- 300
RD = 300 RC =300
TSD = 300 TSC = 300
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 763 C
SID=0 SIC=0
20.000 -
- 20.000
RD = 20.000 RC = 20.000
TSD= 20.000 TSC = 20.000
Sold final Sold final
balansat balansat

D CONT: 7812 C
SID=0 SIC=0
- 500
500 -
RD = 500 RC = 500
TSD = 500 TSC = 500
Sold final Sold final
balansat balansat

51