Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Programul de studii:Economia comerului,turismului i serviciilor

REFRAT LA ECONOMIA NTREPRINDERII


S.C. RAPIDTRANS S.R.L.

GALU ALEXANDRA-LAURA Anul: I Grupa: 8211

CUPRINS
1.Statutul S.c RapidTrans S.r.l 2.Memoriu de activitate: 2.1.Descrierea activitii reprezentative 2.2.Enumerarea utilitiilor 2.3.Asi urarea condiiilor de munc 2.!.Sc"ia punctului de lucru 3.#r ani rama $ntreprinderii 4.%i&a unui post din or ani ram la ale ere 5.Activitatea de mar'etin : (.1.Adoptarea si lei &i slo anul )irmei (.2.A)i&ul de pu*licitate 6.Determinarea pra ului minim de renta*ilitate 7.+i*lio ra)ie

1.STATUTUL Socie !"ii co#e$ci%&e R%'i(T$%)* c+ $!*'+)(e$e &i#i % !


CAPITOLUL 1,De)+#i$e%- .o$#% /+$i(ic!-*e(i+& 0i (+$% % *ocie !"ii 1 De)+#i$e% *ocie !"ii Denumirea societii este RA,-DTRA.S S.R./.0 con)orm dovezii de anterioritate nr. 1211 din data de 12.23.2223. S.4. RA,-DTRA.S S.R./. se or anizeaz potrivit le ii ca societate comercial cu rspundere limitat &i )uncioneaz $n *aza prezentului act constitutiv &i a le ilor $n vi oare. 5n cuprinsul acestui act constitutiv S.4. RA,-DTRA.S S.R./. este denumit societate. 5n toate actele0 )acturile0 pu*licaiile eman6nd de la societate0 denumirea va )i urmat de iniialele S.R./.0 de capitalul social0 sediul societii &i numrul de $nmatriculare de la Re istrul 4omerului: 72893(!:912.23.23. 2 Fo$#% /+$i(ic! % *ocie !"ii Societatea 4omercial RA,-DTRA.S S.R./. este persoan ;uridic rom6na0 av6nd )orma ;uridic de Societate cu Rspundere limitat. Aceasta $&i des)&oar activitatea $n con)ormitate cu le ile rom6ne si cu prezentul statut. 3 Se(i+& *ocie !"ii Sediul societii se a)l $n Rom6nia0 municipiul #ne&ti0 str +elvedere nr 11. Sediul acesteia poate )i sc"im*at pe *aza "otr6rii asociatului unic <alu Ale=andra>/aura $n orice localitate din Rom6nia0 cu e)ectuarea )ormalitilor prevzute de le e.5n vederea e=tinderii activitii0 societatea va putea construi0 cumpra &i $nc"iria alte spaii0 desc"iz6nd sucursale sau )iliale $n ar &i strintate0cu respectarea condiiilor prevzute de le e.

4 D+$% % *ocie !"ii


4

Societatea comercial RA,-DTRA.S S.R./. se $n)iineaz pe o perioad nelimitat0 $ncep6nd cu data $nmatriculrii la Re istrul 4omerului pe 12.23.2223. CAPITOLUL 2,Ac i1i % e% *ocie !"ii 5 O2iec +& (e %c i1i % e Domeniul de activitate al S.4. RA,-DTRA.S S.R./.> Seciunea ?. Transport rapid persoane: >4od 4AE. !333> Transporturi terestre de cltori@ A& e %c i1i !"i3 >4od 4AE. (212> Depozitri; Societatea poate des)&ura orice alte activiti permise de le e care au le tura direct sau indirect cu o*iectul de activitate declarat0 cu respectarea ?.<.91332 &i a ?.<. :(:91331.#*iectul de activitate se poate modi)ica $n condiiile le ii. CAPITOLUL 3 C%'i %&+& *oci%&- '!$"i&e *oci%&e- '% $i#o)i+- ($e' +$i 0i o2&i4%"ii 6 C%'i %& *oci%&- '!$"i *oci%&e 4apitalul social su*scris &i vrsat este de 822.222/ei. 4apitalul social este su*scris &i vrsat la +anca Transilvania Rom6n>A enia #ne&ti av6nd suma de 822.222 &i c"itana numrul 12:1 $mprit $n 22 pri sociale a c6te !2.222 /ei )iecare. #*li aiile societii sunt arantate cu capitalul social al acesteia0 iar asociatul unic <alu Ale=andra>/aura rspunde numai $n limita prilor pe care le deine $n societate. 7 P!$"i&e *oci%&e 4apitalul social poate )i ma;orat pe *aza deciziei asociatului unic. ,rile sociale nu pot )i reprezentate prin titluri ne ocia*ile. ,rile sociale sunt nominative.

Societatea va ine evidena tuturor prilor sociale $ntr>un re istru numerotat &i si ilat care se va pstra la sediul societii. 5n caz de deces a asociatului unic0 societatea va continua cu mo&tenitorii acestuia. 4apitalul social poate )i ma;orat sau redus $n condiiile prevzute de le e.Mrirea capitalului social se realizeaz prin noi aporturi &i se poate )ace )ie prin emiterea unor noi pri sociale0 )ie prin ma;orarea prilor sociale e=istente. Ma;orarea poate )i )cut prin aporturi $n natur0 $n numerar sau $n am*ele0 sau prin $ncorporarea *ene)iciilor0 a rezervelor.4apitalul social poate )i redus cu respectarea prevederilor le ale.?otr6rea va arta motivele reducerii capitalului &i procedeul ce va )i )olosit pentru e)ectuarea acestei reduceri. CAPITOLUL.4 A(#i)i* $%$e% *ocie !"ii 5 A(#i)i* $% o$+& Societatea este reprezentat de Galu Alexandra-Laura unic administrator. 6 O2&i4%"i+)i %&e %(#i)i* $% o$+&+i Administratorul societii are urmtoarele atri*uii: A la "otr6ri o*li atorii privind activitatea societii; A Reprezint societatea $n relaiile cu terii0semneaz $n numele acesteia0 an a;eaz rspunderea $ntre ii societi; A Se $n ri;e&te de *una )uncionare a societii &i de patrimoniul acesteia; A /a msuri de recuperare a pa u*elor produse de salariai &i teri0 acion6nd $n acest sens cu respectarea le ilor $n vi oare; A An a;eaz personal salariat al societii &i sta*ile&te salariile acestora cu respectarea dispoziiilor le ale privind salarizarea0 asi urri sociale0 protecia muncii0 &a; A Modi)ic statutul; A Depune la or anele de stat situaiile cerute &i rspunde de e=actitatea acestora; A Se $n ri;e&te de $ntocmirea tuturor actelor societii0 de re istrele societii. CAPITOLUL 5 Ac i1i % e% *ocie !"ii

17 Pe$*o)%&+& E=erciiul economic )inanciar $ncepe la data constituirii societii. An a;area personalului societii se )ace $n cadrul sc"emei de or anizare pe *az de contract individual de munc0 care se $nre istreaz la 4amera de Munc. .ivelul salariilor pentru personalul societii0 pe cate orii de cali)icare &i )uncii se sta*ile&te &i se modi)ic de ctre administratorul societii. Drepturile &i o*li aiile personalului an a;at se sta*ilesc de administratorul societii. 11 A#o$ i8%$e% Amortizarea )ondurilor )i=e se plte&te prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de ac"iziie a )ondurilor )i=e &i se include0 dup caz0 $n preul de cost al prestrilor de servicii sau $n c"eltuielile de circulaie &i se utilizeaz pentru $nlocuirea mi;ioacelor )i=e &i alte nevoi ale societii. ,rin valoarea de ac"iziie a )ondurilor )i=e se $nele e suma c"eltuielilor de cumprare &i a altor c"elluieli e)ectuate pentru punerea $n )unciune a )ondurilor )i=e. 12 A*i4+$%$e% .o)(+$i&o$ )ece*%$e /ucrrile de reparaii capitale se vor e=ecuta pe *aza deciziei administratorului societii. %ondurile necesare se asi ur prin includerea c"eltuielilor respective0 dup caz0 $n preul de cost al prestrilor de servicii sau $n c"eltuielile de circulaie $n anul $n care au )ost e=ecutate sau e&alonate pe mai muli ani. 13 E1i(e)"% co) %2i&! Societatea RA,-DTRA.S S.R./.0 prin administratorul societii0 va ine evidena conta*il $n lei &i va $ntocmi anual *ilanul &i contul de pro)it &i pierdere0 av6nd $n vedere B .ormele metodolo ice C ela*orate de Ministerul %inanelor.

14 Mo(i.ic!$i %(+*e *ocie !"ii

Societatea comercial RA,-DTRA.S S.R./. se poate modi)ica0 dizolva sau lic"ida prin decizia asociatului unic./ic"idarea societii se )ace $n condiiile &i cu respectarea procedurilor prevzute de /e ea 3191332. /ic"idatorul urmeaz a )i numit de asociatul unic. 15 ) oc#i$e% .o$#%&i !"i&o$ Administratorul societii se va ocupa de $ntocmirea )ormalitilor de constituire0 de pu*licitate le al0 de $n)iinare0 de plata tuturor ta=elor &i c"eltuielilor ocazionate de $nre istrarea societii0 conta*iliz6ndu>le $n contul acesteia. 16 Li i4ii /iti iile societii cu persoanele )izice sau ;uridice rom6ne sunt de competena instanelor ;udectore&ti rom6ne civile. /iti iile nscute $n raporturile contractuale dintre societate &i persoane ;uridice rom6ne pot )i soluionate &i prin ar*itra;. 5n acest caz asociatul unic poate ale e &i competena 4omisiei de Ar*itra; de pe l6n 4amera de -ndustrie &i 4omer a Rom6niei. /iti iile personalului rom6n an a;at de societate0 ivite $n raporturile cu aceasta0 se rezolv $n con)ormitate cu le islaia proprie din Rom6nia. 17 Co#'&e %$e% * % + +&+i ,rezentul statut se completeaz cu dispoziiile le ale privitoare la societile comerciale. Semntura:Galu Alexandra-Laura

2.Memoriu de acti itate


8

2.1. Societatea comercial RA,-DTRA.S S.R./. o)er servicii de transport rutier intern &i e=tern de persoane.,unem la dispoziia clienilor un personal specializat $n domeniu0 comunicativ &i cu *un sim. RA,-DTRA.S S.R./ pune accentul pe relaiile cu pu*licul deoarece un client c6&ti at reprezint un pas $nainte pentru meninerea &i dezvoltarea societii. Transportul de persoane este un domeniu vast de activitate ce necesit o seriozitate $nalt &i mult e)ort0 deoarece $n cadrul acestui domeniu tre*uie soluionate un &ir de pro*leme0 care apar de cele mai multe ori spontan. Ast)el satis)acerea necesitilor clienilor no&trii reprezint un comple= de operaii0 ale cror te"nolo ie tre*uie *ine pus la punct $nc $naintea $nceperii prestrii serviciilor de transport persoane . .,rocesul te"nolo ic de transport persoane al S.4 RA,-DTRA.S S.R./. are la *az patru elemente )undamentale: transport 0conditii0si uranta si rapiditate. 2.2. Sediul social al societii &i punctul de lucru se a)l la aceia&i adres: str. +elvedere nr. 110 localitatea #ne&ti0 ;udeul +acu. Aici se sesc urmtoarele cldiri: cldirea cu *irouri0 ara; pentru ma&inile din dotare0 atelier mecanic auto0 pomp de com*usti*il proprie &i un post de paz &i suprave "ere a perimetrului )irmei. %iecare *irou este dotat cu calculator0 *az de date DproprieE0 internet0 tele)onie )i= &i )a=. De inte ritatea cldirilor &i de *una des)&urare a activitilor din cadrul )irmei $n care se se&te &i curenia se ocup )iecare an a;at $n parte prin prisma locului de munc. %irma deine !2 micro*uze marca Mercedes Sprinter > model 2228 cu o sarcin ma=im de 8F1 locuri0 cu aer conditionat si incalzire suplimentara. 2.3. An a;aii lucreaz cu carte de munc0 li se plte&te asi urarea de sntate.4on)orm contractului colectiv de munc )iecare an a;at lucreaz 8 ore sau !2 ore pe sptm6na e=cepie )c6nd &o)erii pro)esioni&ti $n deplasare care lucreaz &i $n ture de noapte. Ace&tia *ene)iciaz de un spor la salariu de minimum (G din salariul de *az pentru )iecare or de noapte prestat. Salariailor li se acord sporuri $n )uncie de volumul &i nivelul activitilor0 au drept la concediu de odi"n0 concediu medical0 prenatal sau )r plat. Administratorul societii or anizeaz la an a;are &i0 ulterior con)orm prevederilor le ale0 e=aminarea medical a salariailor0 $n scopul de
9

a constata dac sunt api pentru des)&urarea activitii $n posturile pe care ar urma s le ocupe sau pe care le ocup0 precum &i pentru prevenirea im*olnvirilor pro)esionale. Hestimentaia de lucru este una o))ice. 4ontravaloarea ec"ipamentului este suportat inte ral de patronul societii. Administratorul )irmei rspunde de meninerea contractelor cu )urnizorii de ener ie electric0 az metan0 ap0 com*usti*il. 2.4. Sc"ia punctului de lucru este a)i&at $n ANE9A 1 iar structura detaliat a personalului este sta*ilit ast)el: 82 de &o)eri pro)esionisti: studii mediiFe=perien $n domeniu; 2 portari: studii mediiFcali)icare; 1 &e) de lo istic: studii superioareFe=perien; 1 &e) atelier: studii superioare; 1 director>ad;unct: studii superioareFmaster $n domeniu; 3 conta*ili: studii superioare de economistFe=perien; 1 secretar: studii superioareFe=perien; 1 director>mana er: studii superioareFmaster.

/e end ANE9A 13 ,-ntrarea micro*uzelor se )ace prin )aa postului de paz; >,ostul de paz se a)l $n aproprierea a ara;ului &i a atelierului; >,ompa de com*usti*il din incinta societii este plasat $n )aa curii0 )erit de alte *unuri@ >4entrala termic este situat $ntr>o camer special amena;at cu dotri speci)ice pentru de a;area azelor emanate; -Teras pentru )umtori. >-ntrarea din )aa cldirii cu *irouri este destinat at6t clienilor c6t &i an a;ailor; >4ldirea destinat *irourilor are un rup sanitar0*irouri pentru an a;ai &i un "ol;

10

>,arcarea din curtea societii este poziionat ast)el $nc6t s poat )i util ma&inilor )irmei0 pasa erilor dar &i a an a;ailor.

11

A e&ie$ #ec%)ic %+ o

:%$%/ %+ o

e. % e&ie$

;o&

:$+' S%)i %$ 1

M%4%8ie Co) %2i&i :$+' S%)i %$ Po#'! co#2+* i2i& Di$ec o$ e. &o4i* ic! A(/+)c I) $%$e

Di$ec o$ Sec$e %$! M%)%4e$

Te$%*! I) $%$e

12

ANE9A 1. Sc<i"% '+)c +&+i (e &+c$+

!. Or"a#i"rama $ociet!"ii

DIRECTOR, MANA:ER DIRECTOR, AD=UNCT SEF ATELIER MECANIC

SECRETAR>

CONTA?ILI

SEF LO:ISTIC>

SOFER SOFER PROFESIONIS PROFESIONIS T1 T2

2 PORTAR

ANE9A1

%. &i'a de (o$t)o*er (ro*e$io#i$t


13

S.C. RAPIDTRANS S.R.L.

FIA POSTULUI,OFER PROFESIONIST


NUME I PRENUME : Vasilescu Ion 1. DENUMIREA FUNCIEI 3 Io)er autoturisme; 2. CODUL FUNCIEI 3 832221; 3. SCOPUL POSTULUI 3 Realizarea o*iectului contractului individual de munc@

4. STUDII I@SAU CALIFIC>RI NECESARE : studii medii0 permis de conducere cate oria +0 40410 4FE0D0D1; atestate pro)esionale: >pentru transport mar) cu autove"icule cu o reutate mai mare de 10( tone; 5. RELAII OR:ANIAATORICE 3 1 1 2 2 Relaii ierar"ice: > se su*ordoneaz directorului mana er > are $n su*ordine: nu are an a;ai $n su*ordine Relaii )uncionale: cu personalul )irmei Relaii de cola*orare: cu personalul )irmei

6. CONDIII SPECIFICE DE MUNC> 3 /ucreaz la sediul societii0 e)ectueaz )recvent deplasri@ utilizeaz: > autove"icule. A.CERINELE POSTULUI 3 4uno&tine : le islaia $n domeniul comercial0 rutier &i vamal0 documentele necesare transportului de mr)uri &i persoane &i modul de asi urare &i predare a acestora0 Decretul nr. 3289:: privind circulaia pe drumurile pu*lice cu modi)icrile la zi0 re ulamente de $ntreinere &i e=ploatare a autove"iculelor0 te"nica &i mecanica auto inclusiv dia nosticarea &i repararea de)eciunilor auto0 te"nica msurtorilor mrimilor mecanice.

14

Deprinderi : comunicare0 lucrul cu documentele speci)ice0 respectarea instruciunilor scrise &i ver*ale0 $ndem6nare0 precizie0 ri urozitate0 deinerea a*ilitilor )izice necesare $ndeplinirii atri*uiilor din prezenta )i&. Alte cerine : responsa*ilitate0 punctualitate0 ec"ili*ru &i stp6nire de sine0 corectitudine0 capacitate de lucru $n condiii de stres0 inut corespunztoare0 promptitudinea reaciilor0 preocupare pentru per)ecionarea pre tirii pro)esionale. ?.ATRI?UIUNI 0i SARCINI DE SERBICI 3 Aprovizioneaz cu piese de sc"im*0 com*usti*ili &i lu*ri)iani; identi)ic pro ramele de transport sta*ilite de unitate@ respect &i aplic normele de circulaie pe drumurile pu*lice $n ceea ce prive&te conducerea preventiv &i $ntreinerea elementelor de rulare0 )r6nare0 iluminat &i pstrare a vizi*ilitii pre te&te autove"iculul $n vederea e)ecturii transportului $n special $n ceea ce prive&te starea te"nic0 splarea interioar &i e=terioar0 actele necesare plecrii $n curs@ e=ecut transportul pe rutele &i traseele indicate de an a;ator cu respectarea le islaiei rutiere@ urmre&te poziionarea corect a autove"iculului0 poziionarea pasa erilor pe scaune@ e=ecut transportul con)orm pro ramului de transport dat de an a;ator@ urmre&te respectarea rutelor &i traseelor indicate0 adaptarea vitezei de circulaie la restriciile impuse de traseu0 de timp &i condiiile atmos)erice; asi ur &i suprave "eaz urcarea si co*or6rea pasa erilor@ e=ecut reparaiile $n timpul procesului de transport Ddepanri $n parcursE; pred autove"iculul la ara;ul unitii sau la locul indicat de an a;ator imediat dup $nc"eierea cursei; pred documentele de $nc"idere a cursei or anelor ierar"ice ale an a;atorului; pre te&te &i veri)ic autove"iculul pentru curs;
15

C. ALTE ATRI?UIUNI 3

respect prevederile Re ulamentului intern0 a le islaiei $n domeniu0 procedurile de lucru0 precum &i celelalte re uli &i re ulamente e=istente $n unitate0 dispoziii0 decizii &i "otr6ri ale 4onducerii;

respect atri*uiile sta*ilite $n prezenta )i& a postului precum &i alte sarcini sta*ilite de conductorul ierar"ic superior@ asimileazJ cuno&tinele necesare $ndeplinirii sarcinilor de serviciu precum &i a le ilor0 re ulamentelor0 instruciunilor &i ordinelor re)eritoare la sarcinile de serviciu@ $n cazul unor situaii de e=cepie ce impun rezolvarea operativ a altor situaii sau pro*leme ivite0 va rspunde acestor cerine inclusiv $n zilele nelucrtoare0 prin prelun irea pro ramului de munc sptm6nal0 la solicitarea conducerii@

respect con)idenialitatea in)ormaiilor o*inute cu ocazia e=ercitrii atri*uiilor &i sarcinilor de serviciu@ rspunde de deteriorarea autove"iculelor0 utila;elor0 ma&inilor>unelte0 sculelor urmare unor aciuni necorespunztoare@ plte&te toate amenzile ce s>au primit ca urmare a nerespectrii le islaiei rutiere@ rspunde de avarierea autoturismului c6nd acesta s>a produs din culpa sau ne li;ena sa.

D. .erespectarea atri*uiilor din prezenta )i& atra e sanciuni disciplinare $n limitele prevzute de 4odul muncii &i contractul colectiv de munc0 rspunderea patrimonial sau penal dup caz. ,rezenta )i& a postului )ace parte inte rant din 4.-.M. semnat $ntre salariat &i conducere. Data:12.23.2223 Director mana er K Galu Alexandra-Laura Io)er autoturisme &i camionete K Vasilescu Ion

5.Activitatea de mar etin!


5.1.Si la &i slo anul )irmei au )ost alese pentru a evidenia )aptul c an a;aii no&tri sunt capa*ili
16

de a pune la dispoziia clienilor o am diversi)icat de servicii de transport rapid pun6nd $n *alan &i nevoile )iecrui client. S.4. RA,-DTRA.S S.R./.pune *aza unui transport $n timp util &i si ur indi)erent de distana parcurs sau de di)icultatea traseului.Soluiile optime o)erite clienilor no&tri iau $n considerare calitatea transporturilor0 )actorul timp0 nevoile de satis)cut &i costurile reduse. 5.2.A.i0+& (e '+2&ici % e>ANE9A 3 Muli productori sunt $n cutarea unui mi;loc de transport rapid &i si ur a transporturilor de persoane. #)erta noastr de transport include: pentru clienii )ideli se )ace discount de p6n la 12G din valoarea preului9'm; a"#nament pentru naveti&ti; pentru cursele e)ectuate Dat6t interne c6t &i e=terneE coordonatorul de transport v poate o)eri in)ormaii prompte cu privire la poziia autove"iculelor &i starea acestora; pentru transport e=tern se ne ociaz per curs $n )uncie de destinaie.

,entru mai multe detalii accesai pa ina noastr de internet: $ttp:%%&&&.rapidtran'.r# sau consulta>i *ro&ura noastr:

Cauti un mijloc de trans ort ra id si si!ur " Ra idTrans este solutia #


17

ANE9A 3

6.De e$#i)%$e% '$%4+&+i #i)i# (e $e) %2i&i % e


,ra ul minim de renta*ilitate reprezint cantitatea minim de servicii pe care tre*uie s le realizeze societatea noastr care s acopere totalul costurilor de producie.,entru a calcula pra ul
18

minim de renta*ilitate0 se calculeaz mai int6i amortismentulDcota parte din *anii alocai unei investiii care se $nlocuie&te $n timpE. Metoda statistic: Total supra)a cldiriL1222 mpLM*irouri0dou rupuri sanitare0 ara;0atelier mecanic Total investiii utila;eL!2=112.222/eiL!!2.222/ei Total investiii cldiriLM1222mp=122EuroD1 EuroL!0!/eiELM1222=!!2/eiL(28.222/ei TOTAL INBESTIIIL:38.222/ei. Haloarea amortismentului: > pentru cldiri: (28.222=:2GL31:.822/ei9(2 ani amortizareD:22luniEL(28022 /ei9lun > pentru utila;e:!!2.222=!2GL11:.222/ei912 ani amortizareD122luniEL1!::0:1/ei9lun Total amortisment lunar:(28F10!:L133!0:1/ei ,min renta*L12NTamort lunarL133!:012/ei>at6ia *ani tre*uie s produc pe lun societatea din serviciile prestate pentru a acoperii totalul costurilor de producie.

7.?i2&io4$%.ie3
5ndrumar pentru E4TS &i MO><u a /ucian; 4urs Economia 5ntreprinderii 2211><u a /ucian; Seminar Economia 5ntreprinderii 2211>-.+u;oreanu;
19

codcaen.sinard.net; coduri>caen.com; "ida)aceri.ro; )acultate.re ielive.ro; *est>transport.ro; )ml.ro; seomania.ro@ e>transport.ro@

20