Sunteți pe pagina 1din 14

SUBIECTE EXAMEN MCS:

Licent.
1.Definiti conceptele fundamentale ale metodologiei cercetrii stiintifice: Metod - prin metod se n e!e"e mod#! de cercet$re% sistem#! de re"#!i &i principii de c#no$&tere &i de tr$ns'orm$re $ re$!it ii o(iecti)e. Metodologie * repre+int ,sistem#! ce!or m$i "ener$!e principii norm$ti)e $!e in)esti"$ iei% $!e cercetrii ($+$te pe sistem#! !e"i!or "ener$!e o(iecti)e $!e 'iecr#i domeni# &tiin i'ic. Procedeu - -rocede#! repre+int o sec)en #nit$r de $p!ic$re $ #nei metode s$# $ m$i m#!tor metode. Este #n $#.i!i$r $! metodei% 'iind s#(ordon$t $cestei$. Cercetare * In)esti"$re$ re$!it$tii concrete% #rm$rind descriere$ si c!$si'ic$re$ c$!it$ti)$ dpd) !o"ic. Stiint * #n $ns$m(!# sistem$tic de c#nostinte )eridice despre re$!it$te$ s#(iecti)$ si o(iecti)$. 2. Enumerati metodele cu aplicabilitate larg n cercetarea tiinific i definii metoda/metodele utili ate n lucrarea de licen. 1.Metode cu caracter larg: Metod$ istoric$/ Metod$ 0ermene#tic$/ Metod$ $.iom$tic$/ Metod$ m$tem$tic$/ Metod$ st$tistic$/ Metod$ $n$!o"iei/ Metod$ mode!$rii/ Metod$ ci(ernetic$/ Metod$ sistemic$/ Metod$ e#ristic$/

2. Metode specifice: Metod$ o(ser)$ iei/ Metod$ $nc0etei/ Metod$ e.periment$!/ Metod$ con)or(irii/

1n !#cr$re$ de !icen se 'o!ose&te metod$ $n$!o"iei c$re pres#p#ne e.isten $ #nei $semnri 2p$r i$!3 ntre do# s$# m$i m#!te no i#ni% sit#$ ii% 'enomene etc. 4enomen c$re const n modi'ic$re$ 'ormei s$# #neori $ sens#!#i #n#i c#)5nt s#( in'!#en $ $!tei$ dintre 'orme!e s$!e s$# s#( in'!#en $ $!t#i c#)5nt. -otri)ire . 1n r$ ion$ment% prin $n$!o"ie% in'eren $ este de !$ c#nosc#t !$ nec#nosc#t &i no#$ n&ire $p$re din re!$ i$ pres#p#s c$ necesit$te dintre ns#&iri!e c#nosc#te &i no#$ ns#&ire. 6e $semene$ se m$i 'o!ose&te metod$ $.iom$tic ce este o metod &tiin i'ic de e.p#nere c$re% pornind de !$ propo+i ii prime 2$.iome3% ded#ce noi propo+i ii% n#mite teoreme. Se spri7in pe ded#c i$ !o"ic &i pe $de)r#ri!e e)idente c$re s-$# 'orm#!$t c# timp#! n 'iec$re &tiin % $de)r#ri con in#te n !e"i% $.iome% post#!$te. 6in $ceste$ se ded#c% 'r e'ort#ri de cercet$re concret s#p!iment$re% $!te $de)r#ri c# )$!o$re &tiin i'ic. !. Metoda obser"aiei: de'iniii% 'orme de m$ni'est$re% $)$nt$7e% condiii pe ($+$ cror$ se des'o$r o(ser)$i$ e.periment$!. Termen#! o(ser)$ ie 8 o(ser)$re e 'o!osit n !iter$t#r$ &tiin i'ic n m$i m#!te $ccep i#ni. Ast'e!% -$trici$ Ad!er &i -eter Ad!er 29::;3 distin" trei $ccep i#ni: antropologic # obser"a$ia direct c$re pres#p#ne cont$ct#! nemi7!ocit $! cercettor#!#i c# respecti)$ re$!it$te: este c#no$&tere$ &tiin i'ic $ #nei re$!it i prin contemp!$re inten ion$t &i metodic. sensul modern po iti"ist % obser"a$ia e&perimentala 2de !$(or$tor<3. sensul naturalist actual 2=o(ser)$ i$ de teren% 'ie!d>or?3 in c$re cercettor#! $re o po+i ie de $#to0ton% n# de strin% scop#! c#no$&terii po$te 'i e.p!or$tori# i$r cercet$re$ po$te $)e$ &i #n scop de test$re $ #nor ipote+e.

'ormele obser"atiei:

1. (bser"a$ie nt)mpltoare - este tip#! de o(ser)$ ie p$si)% d$r c$re se deose(e&te de o o(ser)$ ie com#n prin $cee$ c% 'iind 'c#t de speci$!ist#! #n#i $n#mit domeni#% po$te cond#ce !$ descoperiri interes$nte. N# ine se$m$ de nici o re"#!. 2. (bser"a$ie sistematic *acti"+ inten$ionat+ pro"ocat, - este proprie in)esti"$ iei &tiin i'ice &i se des'&o$r s#( di'erite 'orme% c# den#miri speci'ice. -orne&te de !$ o $n#mit idee $nticip$ti) $ re+#!t$te!or c$re pot 'i o( in#te &i $ consecin e!or $cestor$. !. (bser"a$ie de tip sen orial * este di'erit prin con in#t &i prin '$pt#! c se mso$r &i nre"istre$+ do$r ns#&iri!e 'enomene!or o(ser)$te. -. (bser"a$ia direct .i obser"a$ia e&perimental. 6i'eren $ dintre ce!e do# tip#ri este e)ident% 'iind d$t de condi ii!e cercetrii. -rim$ este n#mit &i n$t#r$!% 'c#t n condi ii 'ire&ti% cotidiene% 'r inter)en i$ cercettor#!#i% n timp ce o(ser)$ i$ de tip e.periment$! este pro)oc$t% cercettor#! )eri'ic5nd $n#mite re$c ii% cond#ite prin $dministr$re$ #nor stim#!i di'eri i. /. (bser"a$ia e&tensi" .i obser"a$ia intensi" * di'er din p#nct de )edere $! orientrii cercettor#!#i% n '#nc ie de scop#! #rmrit. 0. (bser"a$ia longitudinal .i trans"ersal. -rim#! tip repre+int cercet$re$ de tip istoric e)o!#ti) 2de e.emp!#% #rmrire$ cond#itei s$# per'orm$n e!or #n#i "r#p de e!e)i de-$ !#n"#! m$i m#!tor $ni de st#dii3% i$r ce! de-$! doi!e$ tip se $drese$+ cercetrii sim#!t$ne $ m$i m#!tor sit#$ ii 2de e.emp!# "r#pe de )5rst% n !e"t#r c# sport#ri!e pre'er$te3. 1. (bser"area participati" este tip#! de cercet$re nt5!nit n domeni#! stiin e!or soci$!e &i psi0o-ped$"o"ice% n c$re o(ser)$tor#!-cercettor p$rticip !$ $cti)it i!e "r#p#!#i $s#pr$ cr#i$ '$ce in)esti"$ ii. 2. (bser"a$iile pedagogice+ psi3ologice+ sociologice n# s#nt tip#ri de o(ser)$ ii propri#+ise% ci mod$!it i de $d$pt$re !$ speci'ic#! domeni#!#i in)esti"$t. 1n $ceste domenii% cercettor#! se po$te con'r#nt$ c# n#mero$se di'ic#!t i &i sit#$ ii comp!e.e 2dintre c$re o $mintim $ici do$r pe $cee$ c e! tre(#ie s o(ser)e cond#ite pentr# $ se pron#n $ $s#pr$ stri!or psi0ice3. 4. (bser"a$ia statistic * pri)e&te #n $spect $! $cestei metode de cercet$re &i $re merit#! c n c$+#! repetrii sit#$ ii!or &i $ cre&terii n#mr#!#i de d$te% prin pre!#cr$re$ speci'ic se n!t#r "re&e!i!e de o(ser)$ ie c#rent. Metod$ st$tistic indic o(ser)$ i$ speci'ic drept prim$ oper$ ie% de corectit#dine$ crei$ depinde ntre"#! e'ort de pre!#cr$re &i interpret$re. 15. 6utoobser"a$ia * este speci'ic psi0o!o"iei &i $re $p!ic$(i!it$te &i re!e)$n n cercet$re$ 'enomene!or din domeni#! ed#c$ iei 'i+ice &i sport#!#i $t#nci c5nd o(ser)$tor#! '$ce $pe! !$ e.perien $ $!tor s#(iec i s$# c5nd pe ($+$ d$te!or proprii 'orm#!e$+ ipote+e &i s$rcini de o(ser)$re $cti).

Calit$ile .i a"anta7ele obser"a$iei: c$ metod tre(#ie s de$ #n rsp#ns !$ o c#rio+it$te% !$ o ne!ini&te% !$ o ipote+ c$re tre(#ie )eri'ic$t &i din $cest moti)% o(ser)$ i$ se '$ce or"$ni+$t% metodic &i c# perse)eren % constit#ie o s#rs de in'orm$re direct% d$r &i #n $ntren$ment )erit$(i! de "5ndire $n$!itic &i sintetic% '$)ori+e$+ o percep ie m#!ti'#nc ion$! o( in#t prin di'eri i $n$!i+$tori% )+% $#+% pipit% "#st% miros etc% i$r d$te!e s#nt s#p#se re'!ec iei% criticii% este metod$ c$re nso e&te to$te ce!e!$!te metode de cercet$re% $re #n c$r$cter p$rticip$ti) &i e#ristic% permite cercettor#!#i s s#rprind #ne!e $specte n condi ii n$t#r$!e &i 'ire&ti $!e 'enomene!or. depinde de #ne!e p$rtic#!$rit i psi0oindi)id#$!e $!e o(ser)$tor#!#i de $-&i concentr$ $ten i$% de $ sesi+$ esen i$!#! etc.

Condi$iile obser"a$iei. C$r$cter#! '#nd$ment$t teoretic &i metodo!o"ic $! o(ser)$ iei este condi ion$t de ndep!inire$ #rmto$re!or cerin e: tre(#ie s se '$c de!i(er$t/ tre(#ie s $i( scop#ri precis 'orm#!$te * scop#! s 'ie n concord$n c# ipote+$ 'orm#!$t/ tre(#ie s $i( s$rcini precis 'orm#!$te &i n con'ormit$te c# scop#! s$# s$rcini!e #rmrite/ tre(#ie s se des'&o$re metodic &i sistem$tic 2d#p #n pro"r$m% c# re"#!$rit$te3/ tre(#ie s se e.iste o nre"istr$re 'ide! &i e.i"ent $ d$te!or o(ser)$te/ pre!#cr$re$ &i interpret$re$ d$te!or tre(#ie s 'ie de $semene$ e.i"ent/ tre(#ie s (ene'icie+e de o pre"tire pre$!$(i! $ o(ser)$tor#!#i &i $ o(ser)$ iei 2n p!$n pro'esion$!% psi0o!o"ic% prec#m &i o pre"tire speci'ic pentr# re$!i+$re$ cercetrii3.

-. Metoda anc3etei pe ba de c3estionar: de'iniie% et$pe!e pre"tirii #n#i c0estion$r% tip#ri!e de ntre(ri.

Metod$ c0estion$r#!#i% se $p!ic $t#nci c5nd se $n$!i+e$+ concord$n $ s$# discord$n $% m$i r$r )$ri$(i!it$te$ #nor rsp#ns#ri !$ ntre(ri c# c$r$cter de prospect$re% eco#% re$c ie 2'eed-($c?3 etc. C3estionarul este o s#it de propo+i ii% $)5nd o $n#mit 'orm &i o $n#mit ordine pe ($+$ cror$ se so!icit prere$% 7#dec$t$ s$# e)$!#$re$ #n#i s#(iect intero"$t. Constr#c i$ oricr#i c0estion$r tre(#ie s nce$p c# speci'ic$re$ 'o$rte c!$r $ pro(!emei de cercet$t: @ se!ec i$ indic$tori!or este #rm$t de tr$d#cere$ !or n ntre(ri &i $&e+$re$ !or nc0estion$r. @ tre(#ie 'o!osit #n !im($7 c$re s 'ie n e!es de ctre to$t !#me$ &i s 'ie n e!es de ctre to$t !#me$ !$ 'e!. @ n ntocmire$ #n#i c0etion$r $p$r pro(!eme de con in#t 2indic$tori% tr$d#cere$ !or3 &i de 'orm 2n)e!i&#! )er($!% ordine$ ntre(ri!or% e!emenete de st$nd$rdi+$re% etc.

Etapele pregtirii unui c3estionar:


1n$inte de e!$(or$re #n#i c0estion$r tre(#ie s se s$tis'$c do# e!emente pre$!$(i!e: M$i nt5i tre(#ie p#s pro(!em$% tre(#ie de!imit$te o(iecti)e!e $nc0etei &i tre(#ie 'orm#!$te princip$!e!e ipote+e. Cercettor#! tre(#ie s $i( o idee c5t m$i precis despre n$t#r$ in'orm$ iei pe c$re dore&te s o o( in c# pri)ire !$ o(iecti)#! prop#s. Ce! de-$! doi!e$ e!ement pre$!$(i! pri)e&te se!ect$re$ pop#!$ iei ce tre(#ie intero"$t 2#n e&$ntion repre+ent$ti) pentr# sond$7% #n e&$ntion mpr it pentr# c0estion$re!e de test de ipote+e3. 6#p ce $ceste do# e!emente $# 'ost s$tis'c#te% e!$(or$re$ c0estion$r#!#i po$te s nce$p. Ast'e! se cont#re$+ cele trei etape de ntocmire ale unui c3estionar: 9. Delimitatea temei anc3etei - $ce$st et$p const n $ sond$ responden ii s$# $ cons#!t$ o ($+ de d$te ce se r$porte$+ !$ tem% $st'e! s $p$r proprii!e repre+entri !e"$te de tem$ s#p#s in)esti"$ iei. Totod$t $nc0et$tor#! tre(#ie s se $si"#re de pertinen $ &i re!e)$n $ $cestei teme% c p$rticip$n ii n e!e" ntre(ri!e ce !e s#nt p#se etc. A. 8edactarea ntrebrilor - et$p$ c$re comport se!ect$re$ 'orm$t#!#i s$# $ 'orm$te!or de ntre(ri $d$t$te e.$minrii temei &i red$ctrii ntre(ri!or. 1ntr-o prim '$+ $ceste$ )or 'i s#p#se #n#i e.$men critic 2pretest#! s$# pi!ot$7#!3. Bre&e!i!e ce se pot nt5!ni n $ce$st et$p s#nt: 'orm#!$re$ de ntre(ri pre$ comp!e.e 'o!osire$ de re'eren i )$"i s$# $m(i"#i%

propo+i ii c$re se contr$+ic% so!i$p#de$ pre$ direct $ n#i comport$ment s$# $ #nei opinii% introd#cere$ de pres#po+i ii%

-entr# $ se "$r$nt$ c!$rit$te$ ntre(ri!or &i posi(i!it$te$ de rsp#ns#ri!or de $ 'i comp$r$te% este neces$r s se 'orm#!e+e en#n #ri c5t m$i inte!i"i(i!e% concise% e.0$#sti)e &i #ni)oce. C ntre($re tre(#ie s nce$p c# de'inire$ temei 2de e.mp!# $cti)it$te 'i+ic de'init c$ $!er"$re3. E$ )$ tre(#i s contin#e c# tit!#! ntre(rii propri#-+ise 2A i pr$ctic$t o $cti)it$te 'i+ic n dec#rs#! #!time!or do# sptm5niD3 &i s se termine c# pre+ent$re$ $!tern$ti)e!or de rsp#ns 2c# re"#!$rit$te% dest#! de des% c5teod$t% niciod$t3. E. 9nln$uirea ntrebrilor - se )or n!n #i ntr-o ordine $rmonio$s di'erite teme &i ntre(ri c$re s se r$porte+e !$ $ceste$ &i se )or red$ct$ cerin e $dec)$te pri)ind c0estion$r#!.

:ipurile de ntrebri:
9ntrebri desc3ise .i nc3ise. C ntre($re este desc0is $t#nci c5nd n# pres#p#ne rsp#ns#ri prest$(i!ite &i o'er respondent#!#i posi(i!it$te$ de $-&i e.prim$ !i(er prere/ o ntre($re este nc0is d$c rsp#ns#ri!e posi(i!e 2re'erito$re !$ con in#t% ni)e! de sc$! etc.3 s#nt pre)+#te din$inte% i$r respondent#! e'ect#e$+ o $!e"ere dintre $ceste rsp#ns#ri.

/. Metoda anc3etei pe ba de c3estionar: definiie+ funciile ntrebrilor+ a"anta7e+ de a"anta7e ale acestei metode. 6nc3eta pe ba de c3estionar. 6specte definitorii
C0estion$r#! repre+int o s#ccesi#ne !o"ic &i psi0o!o"ic de ntre(ri scrise s$# im$"ini "r$'ice c# '#nc ie de stim#!i% n r$port c# ipote+e!e cercetrii% c$re prin $dministr$re de ctre oper$torii de $nc0et s$# prin $#to$dministr$re% determin din p$rte$ ce!#i $nc0et$t #n compot$ment )er($! s$# non)er($!% ce #rme$+ $ 'i nre"istr$t n scris .

Dup func$ia lor ntrebrile pot fi:


9. ;ntroducti"e - s#nt ce!e c$re permit introd#cere$< perso$nei c0estion$te n s#(iect#! $nc0etei/ $ceste$ n# tre(#ie s 'ie nici 'o$rte di'ici!e &i nici pre$ speci'ice/ scop#! este de $ sp$r"e "0e$ $< &i de $ d$ ncredere repondent#!#i. Ttre(#ie e)it$te ntre(ri!e e.trem de "enr$!e &i ($n$!e c$re pot p#ne oper$tor#! de $nc0et$ ntr-o !#min ne'$)or$(i!. A. De trecere sau de tampon - m$rc0e$+ trecere$ s$# s$!t#! de !$ o c$te"orie de ntre(ri !$ $!t$ s$# de !$ o dimensi#ne $ c0estion$r#!#i !$ $!t$/ scop#! !or este $t$t de $ semn$!i+$<% c5t &i de $ '$ci!it$ $ce$st sc0im($re. E. 'iltru - menite s permit trecere$ $n#mitor c$te"orii de reponden i &i s (!oc0e+e $cces#! $!tor$ !$ itemii c0estion$r#!#i% ntre(ri!e 'i!tr# $!t#ri de ce!e (i'#rc$te $# #n ro!

e.trem de import$nt n economi$ instr#ment#!#i. Intre(ri!e 'i!tr# $# ce!e m$i #+#$!e )$ri$nte de rsp#ns de tip 6$8N# #rm$te de preci+$re$ $c i#nii pe c$re o $re de #rm$t repondent#! 2-entr# )$ri$nt$ 6$ se mer"e m$i dep$rte3. ;. <ifurcate - ntre(ri!e (i'#rc$te s#nt $semnto$re ce!or 'i!tr# do$r c n# (!oc0e$+ $cces#! nici#nei perso$ne s$# c$te"orii de reponden i% ci !e redirec ione$+ ctre sec i#ni di'erite $!e instr#ment#!#i 2c#m $r 'i: -entr# )$ri$nt$ 6$ se mer"e !$ #rmto$re$ ntre($re% pentr# )$ri$nt$ N# se trece direct !$ ntre($re$ X3. F. :ip =de ce> - $ceste ntre(ri $# ro!#! de $ pro)oc$ e.p!ic$ ii. 6e o(icei $# 'ie m#!te )$ri$nte de rsp#ns prest$(i!ite% 'ie s#nt ntre(ri desc0ise c# rsp#ns#ri !i(ere. G. De control - s#nt menite de $ )eri'ic$< $ten i$ &i corectit#dine$ rsp#ns#ri!or d$te de perso$ne!e c0estion$te. C# scop#! de $ cre&te "r$d#! de ncredere n rsp#ns#ri!e o( in#te% ntre(ri!e de contro! s#nt pr$ctic ntre(ri $nterio$re c$re se re"sesc n $!t 'orm s$# ntr-o $!t 'orm#!$re. H. De indentificare - s#nt repre+ent$te de itemii c# )$!o$re st$tistic s$# de d$te!e person$!e. Se.% )5rst$% ni)e! de )enit#ri% ni)e! de &co!$ri+$re% st$re ci)i!$% n#mr de copii etc. s#nt $st'e! de ntre(ri. E!e s#nt introd#se n '#nc ie de o(iecti)e!e &i de ipote+e!e c$re tre(#ie test$te prin respecti)#! st#di#.

Principalele a"anta7e ale c3estionarului sunt urmtoarele: - o'er r$pid &i comod in'orm$ ii orient$ti)e c# c$r$cter de prospect$re% eco# psi0o-soci$! &i tendin e de opinie/ - neomo"enit$te$ e&$ntion#!#i perso$ne!or c0estion$te este $si"#r$t prin r$ndomi+$re/ - sincerit$te$ rsp#ns#ri!or po$te 'i promo)$t de $nonimie/ - pot s#rprinde in'!#en $ #n#i '$ctor sistem$tic 2'$ci!it$tor &i pert#r($tor3% n$inte c$ e'ecte!e s 'ie '$ptic )i+i(i!e. Principalele de a"anta7e ale c3estionarului sunt urmtoarele: - s#nt s#(iecti)e/ - ntre(ri!e &i pre!#crri!e rsp#ns#ri!or pot 'i m$nip#!$te/ - st$nd$rdi+$re$ c0estion$re!or este% n ci#d$ $p$ren e!or% o tre$( 'o$rte "re$ &i ine n#m$i de competen $ speci$!i&ti!or $credit$ i 2psi0o!o"i% socio!o"i etc.3/

- proiect$re$ "re&it 2s$# )oit tenden io$s3 $ c0estion$re!or erode$+ ncredere$ n )$!idit$te$ !or% $t5t $ $ce!or$ c$re s#nt c0estion$ i% c5t m$i $!es $ poten i$!i!or (ene'ici$ri 2e)ent#$! $ $ce!or$ c$re !-$# com$nd$t3.

0. 6nc3eta pe ba de inter"iu: definiie+ tipuri de inter"iu+ a"anta7e+ de a"anta7e ale acestei metode.
Inter)i#! repre+int o con)or(ire ntre do# perso$ne% #n #n inter)ie)$tor &i #n inter)ie)$t% cond#s &i nre"istr$t de inter)ie)$tor. Scop#! $cestei con)or(iri este de $ '$)ori+$ prod#cere$ #n#i disc#rs pe o tem de'init de #n c$dr# de cercet$re.

:ipurile de inter"iu
C$ &i n c$+#! o(ser)$ ie% s#nt identi'ic$te trei tip#ri m$7ore $!e inter)i#!#i% n '#nc ie de scop#! &i "r$d#! !or de e!$(or$re : 9. ;nter"iurile fa$ n fa$ 2d#p "en#! con)or(irii3. Inter)i#! c$!it$ti) de tip c!$sic #ti!i+$t n cercetri!e etno"r$'ice n c$re cercettorii% !#5nd p$rte !$ )i$ $ &i $cti)it i!e #nei c#!t#ri% re$!i+e$+ $#tom$t &i con)or(iri in'orm$!e% spont$ne% d$r% de ce!e m$i m#!te ori% ei &i pro)o$c disc# ii c# #n c$r$cter m$i or"$ni+$t% centr$te pe $n#mite s#(iecte. A. ;nter"iuri structurate+ semistructurate .i nestructurate 2d#p "r$d#! de !i(ert$te n 'orm#!$re$ ntre(ri!or de ctre cercettor n c#rs#! con)or(irii3. - inter)i#! str#ct#r$t s$# de tip c$ntit$ti) nse$mn c ntre(ri!e &i ordine$ !or s#nt din$inte st$(i!ite% de o(icei s#nt d$te &i $!tern$ti)e!e de rsp#ns#ri% s#(iect#! $)5nd s$rcin$ de $ $!e"e )$ri$nt$ s$# )$ri$nte!e de rsp#ns ce i se p$r potri)ite. - n inter)i#! semistr#ct#r$t prest$(i!ite s#nt do$r teme!e n 7#r#! cror$ se )$ p#rt$ disc# i$% $s'et! c oper$tor#! )$ p!ec$ pe teren c# #n "0id de inter)i# &i n# c# #n instr#ment e!$(or$t n det$!i# 2c0estion$r3.B0id#ri!e de inter)i# c#nosc o m$re )$riet$te de 'orme% ncep5nd de !$ #ne!e ce c#prind do$r c5te)$ teme m$i "ener$!e% p5n !$ $!te!e c# o !ist !#n" de s#(iecte &i ntre(ri speci'ice. E. ;nter"iul indi"idual .i de grup 2nestr#ct#r$t3 pres#p#ne c cercettor#! po$rt disc# ii tot$! !i(ere c# $n#mi i mem(ri $i com#nit ii 2pop#!$ iei3 )i+$te% pe #n$ s$# m$i m#!te pro(!eme. ;. ;nter"iul clinic repre+int 'orm$ e.trem $ inter)i#!#i nestr#ct#r$t &i e.emp!i'ic$ ce! m$i (ine speci'ic#! inter)i#!#i nondirecti). Inter)i#! n# se #ti!i+e$+ n#m$i n scop ter$pe#tic% ci &i pentr# psi0odi$"no+% pentr# orient$re$ pro'esion$! s$# n $cti)it$te$ de $sisten soci$! n )edere$ c#no$&terii person$!it ii. F. ;nter"iul cu copii

Inter)i#ri!e c# copii ridic #ne!e pro(!eme ce! p# in din p#nct#! de )edere $! )oc$(#!$r#!#i !imit$t $! copii!or d$r si $! di'ic#!t$tii copii!or de $ n e!e"e sit#$ i$ de inter)i#<. 1n inter)i#ri!e c# copii tre(#ie cre$te o sit#$ ie de $&$ n$t#r c$re s-i $7#te s n e!e$" ce se $&te$pt de !$ ei. G. ;nter"iul cu elitele 8eguli pri"ind reali area inter"iurilor cu elitele: 9. pentr# c$ inter)i#! s 'ie $cord$t% este indispens$(i! recom$nd$re$ person$! din p$rte$ #nor '$mi!ii prietene din c!$s$ pri)i!e"i$t% A. !$ pre+ent$re% cercettor#! tre(#ie s $dopte o $tit#dine de de'eren 2de.: 6in 'r. dI'Irence% respect#os% c$re $r$t de'eren 3. E. este neces$r s se dec!$re de !$ ncep#t ori"ine$ soci$! &i itiner$r#! pro'esion$! $!e cercettor#!#i% ;. pre+ent$re$ cercetrii &i $ 'in$!it ii $cest#i$% F. t$ct#! &i contro!#! !e.ic#!#i s#nt decisi)e pentr# re$!i+$re$ inter)i#!#i% G. se imp#ne s se $r$te (#n)oin &i respect pentr# m$niere!e ce!#i!$!t% prin in#t$ )estiment$r% H. cercettor#!8socio!o"#! tre(#ie s-&i e.prime $cord#! c# ce!e re!$t$te de perso$n$ inter)ie)$t 2ce! p# in n prim$ et$p $ der#!rii3% J. 'r s!#"rnicie% cercettor#! )$ $dopt$ o )estiment$ ie c$re s e.prime respect#! pentr# #+$n e!e perso$ne!or din n$!t$ societ$te% :. !#$re$ n consider$re $ posi(i!it i!or c$ din $nc0et$tor cercettor#! s de)in perso$n c0estion$t% 9K. con&tienti+$re$ '$pt#!#i c% de ce!e m$i m#!te ori% e!ite!e d$# do)$d de de+in)o!t#rdisc#rsi)% d$t 'iind '$pt#! c $# n) $t s-&i stp5ne$sc emo ii!e &i s-&i contro!e+e )or(e!e. 99. tre(#ie m$ni'est$t pr#den n !e"t#r c# ni)e!#! &i mod#! de $c#m#!$re $ $)erii.

6"anta7e .i de a"anta7ele inter"iului 6"anta7e:


'!e.i(i!it$te$% posi(i!it$te$ de $ o( ine rsp#ns#ri speci'ice !$ 'iec$re ntre($re/ r$t$ m$i ridic$t $ rsp#ns#ri!or% $si"#r$t de o( inere$ rsp#ns#ri!or &i de !$ perso$ne!e c$re n# &ti# s cite$sc &i s scrie% c$ &i de !$ perso$ne!e c$re se simt m$i prote7$te c5nd )or(esc dec5t c5nd scri#/ o(ser)$re$ comport$mente!or non)er($!e% '$pt ce spore&te c$ntit$te$ &i c$!it$te$ in'orm$ ii!or/

$si"#r$re$ st$nd$rdi+rii condi ii!or de rsp#ns% !#cr# imposi(i! de re$!i+$t n c$+#! c0estion$re!or po&t$!e/ $si"#r$re$ contro!#!#i $s#pr$ s#ccesi#nii ntre(ri!or% '$pt ce $re consecin e po+iti)e $s#pr$ $c#r$te ei rsp#ns#ri!or/ co!ect$re$ #nor rsp#ns#ri spont$ne% &ti#t 'iind c prime!e re$c ii s#nt m$i semni'ic$ti)e dec5t ce!e re$!i+$te s#( contro! norm$ti)/ $si"#r$re$ #nor rsp#ns#ri person$!e% 'r inter)en i$ $!tor$/ $si"#r$re$ rsp#ns#!#i !$ to$te ntre(ri!e &i prin $ce$st$ '#rni+$re$ in'orm$ ii!or pentr# test$re$ t#t#ror ipote+e!or cercetrii/ preci+$re$ d$tei &i !oc#!#i con)or(irii% '$pt ce $si"#r comp$r$(i!it$te$ in'orm$ ii!or/ st#diere$ #nor pro(!eme m$i comp!e.e prin #ti!i+$re$ #nor 'orm#!$re% c0estion$re s$# "0id#ri de inter)i# m$i $mn#n ite% c# m$i m#!te ntre(ri% de o m$i m$re s#(ti!it$te.

De a"anta7e:
cost#! ridic$t% n# n#m$i $! ore!or de inter)ie)$re% d$r &i $! ce!or!$!te et$pe &i momente $!e proiectrii &i re$!i+rii cercetri!or pe ($+ de inter)i#/ timp#! nde!#n"$t neces$r pentr# identi'ic$re$ perso$ne!or inc!#se n e&$ntion% pentr# o( inere$ $cord#!#i &i des'&#r$re$ con)or(irii% #neori 'iind neces$re m$i m#!te )i+ite !$ $cee$&i $dres/ erori!e d$tor$te oper$tori!or de inter)i# n cee$ ce pri)e&te p#nere$ ntre(ri!or &i nre"istr$re$ rsp#ns#ri!or% $s$-n#mit#! e'ect de oper$tor/ imposi(i!it$te$ cons#!trii #nor doc#mente n )edere$ 'orm#!rii #nor rsp#ns#ri precise/ incon)eniente !e"$te de '$pt#! c se cere indi)i+i!or s rsp#nd% indi'erent de dispo+i i$ !or psi0ic% de st$re$ de o(ose$! etc./ ne$si"#r$re$ $nonim$t#!#i% 'iind c#nosc#te $dres$ &i n#mr#! de te!e'on $!e perso$ne!or c$re #rme$+ s 'ie inter)ie)$te/ !ips$ de st$nd$rdi+$re n 'orm#!$re$ ntre(ri!or% cee$ ce !imite$+ comp$r$(i!it$te$ in'orm$ ii!or/

1. Metoda con"orbirii: definiie+ formele con"orbirii+ a"anta7e+ de a"anta7e.

Con"orbirea% c$ metod este o disc# ie $n"$7$t ntre cercettor &i s#(iect#! in)esti"$t
c$re pres#p#ne: re!$ i$ '$ n '$ ntre cercettor &i s#(iect sc0im($re$ !oc#!#i &i ro!#!#i p$rteneri!or * ce! c$re $ ntre($t po$te s &i rsp#nd% ce! c$re $ rsp#ns po$te s &i ntre(e% sincerit$te$ dep!in $ s#(iect#!#i% e)it$re$ rsp#ns#ri!or incomp!ete% $ ce!or de '$ $d% $ ce!or c$re-! p#n ntr-o !#min '$)or$(i!% $ de'ormri!or )o!#nt$re% s#(iect#! s $i( o o$rec$re c$p$cit$te de $#to$n$!i+% $#toe)$!#$re% introspec ie% cercettor#!#i s de$ do)$d de $(i!it$te pentr# $ o( ine $n"$7$re$ $#tentic $ s#(iec i!or% &i de emp$tie% $dic tr$nsp#nere$ $cest#i$ n stri!e s#(iect#!#i% pentr# $-i int#i re$c ii!e% pentr# $-! n e!e"e m$i (ine.

'ormele .i tipurile con"orbirii:


- con)or(ire$ st$nd$rdi+$t% diri7$t% str#ct#r$t ($+$t pe 'orm#!$re$ $ce!or$&i ntre(ri% n $cee$&i 'orm &i ordine t#t#ror s#(iec i!or% indi'erent de p$rtic#!$rit i!e !or indi)id#$!e. - con)or(ire$ !i(er% spont$n% $soci$ti)% c$re se '$ce n '#nc ie de p$rtic#!$rit i!e sit#$ iei n c$re $re !oc Marele a"anta7 al con"orbirii - permite reco!t$re$ #nor in'orm$ii n#mero$se% )$ri$te i preio$se ntr-#n timp re!$ti) sc#rt i 'r $ necesit$ m$teri$!e i inst$!$ii speci$!e. De a"anta7ul - posi(i!$ !ips de recepti)it$te $ s#(iect#!#i% din s#(iecti)it$te$ s$/ de $cee$ se imp#ne c# necesit$te c$ d$te!e o(in#te s 'ie comp!et$te i )eri'ic$te prin $!te metode .

2. Metoda e&perimental: definiie+ caracteristicile e&perimentului+ tipuri de e&perimente.


E&perimentul este #n demers !o"ic &i sistemic $! cercetrii &tiin i'ice const$t$ti)e &i interpret$ti)e. Caracteristicile e&perimentului: E.periment#! se c$r$cteri+e$+ prin $cee$ c% n scop#! identi'icrii re!$ iei sistemice dintre c$#+ &i st$re% pe de o p$rte% &i e'ect% pe de $!t p$rte% #n$ dintre mrimi% n#mit de re"#! )$ri$(i! independent% este modi'ic$t de!i(er$t &i contro!$t% i$r $!te!e s#nt o(ser)$te c$!i'ic$t% pentr# con'irm$re$ #nor e'ecte &i consecin e pres#p#se.

-ornim de !$ '$pt#! c e.periment#! este #n concept &tiin i'ic% #n 'e! de te+ im#$(i! c$re% mpre#n c# #n procede#% "enere$+ o metod% n spe ce$ e.periment$!. Principalele caracteristici ale e&perimentului sunt: @ e.periment#! $re #n c$r$cter $cti)% 'iind o o(ser)$ ie pro)oc$t% @ e.periment$tor#! n# $&te$pt c$ 'enomen#! st#di$t s se prod#c% ci e! inter)ine $cti) n prod#cere$ 'enomene!or% cre5nd condi ii!e c$re s d#c !$ $p$ri$ i$ !#i% !$ timp#! &i !oc#! potri)it% @ o(ser)$tor#! #rmre&te 'enomene!e n des'&#r$re$ !or 'r $ modic$ st$re$ n$t#r$!% pe c5nd e.periement$tor#! e.ercit o $c i#ne inter)enind perm$nent $s#pr$ re$!#!#i. @ e.isten $ #nor premise !$ sor"inte$ e.periement#!#i c$re i! direc ione$+ 2pres#p#neri% ipote+e etc.3% @ e.periement#! imp!ic prod#cere$ #n#i $n#mit 'enomen prin e!imin$re$ condi ii!or neesen i$!e8 nt5mp!to$re% $st'e! de)ine posi(i! c#no$&tere$ !e"it ii% $ "ener$!#!#i. @ posi(i!it$te$ e.periment#!#i de $ 'i repet$t. Lepet5nd% e.periment$tor#! i&i po$te )eri'ic$ d$te!e o( in#te n e.perimente!e $nterio$re. @ c#no$&tere$ e.periement$! pstre$+ o(ser)$ i$ c$ o condi ie esen i$! pentr# e!$(or$re$ ipote+e!or% d$r &i e'ect#$re$ perm$nent $ o(ser)$ ii!or n timp#! des'&#rrii e'ecti)e $ e.periment#!#i. @ #n$ din critici!e $d#se metodei e.periment$!e% m$i $!es e.periment#!#i de !$(or$tor% este c$r$cter#! $rti'ici$! $! condi ii!or n c$re este s#p#s 'enomen#! s$# s#(iect#!. 6e $cee$ d$te!e s$# conc!#+ii!e $pr#te d#p e.periment tre(#ie )eri'ic$te de )i$ % de re$!it$te$ speci'ic domeni#!#i st#di$t% @ e.periement#! este $cti)it$te$ comp!e. c# c$r$cter premedit$r% pe ($+$ r$ ion$mente!or !o"ice% c$re #rmre&te c#no$&tere$ re!$ ii!or% @ esen $ e.periment#!#i este d$t de c$p$cit$te$ de $ e.ercit$ contro!#! $s#pr$ )$ri$(i!e!or c$re in'!#en e$+ re+#!t$te!e e.periment#!#i. A contro!$ nse$mn $ introd#ce $n#mi i '$ctori% $-i men ine const$n i% $ e!imin$ s$# s#prim$ $! i '$ctori% @ c$ metod '#nd$ment$! de cercet$re% e.periment#! pres#p#ne o $cti)it$te intens $ om#!#i de &tiin c$re pro)o$c% or"$ni+e$+ interprete$+ &i n e!e"e. E.periemtn#! pres#p#ne ipote+e% !e"i% principii% $p$r$te% interpretri de d$te etc .

:ipologia e&perimentelor:
E&perimentul de "erificare sau confirmare este tipul fundamental+ $)5nd c$ scop )eri'ic$re$ #nei ipote+e 'orm#!$te n pre$!$(i!. Ipote+$ este 'ie 'r#ct#! #nei e.perien e de e.p!or$re% 'ie este ded#s ntr-o teorie% n st$di#! m$i de+)o!t$t $! cercetrii. E&perimentul pilot este #n e.periment pre!imin$r 2o ,repeti e "ener$!<3% prin c$re cercettor#! &i )eri'ic te0nici!e de !#cr# 2)$!o$re$ )$ri$(i!ei m$ne)r$te% condi ii!e optime de $p!ic$re $ ei%

te0nici!e de $dministr$re $ stim#!i!or &i de reco!t$re $ rsp#ns#ri!or etc.3. Acest tip de e.periment este nr#dit c# ce! e.p!or$tor. 6e $!t'e!% e! em$n din necesit$te$ con'irmrii e.$ctit tii r$ ion$ment#!#i e.periment$! n )eri'ic$re$ #nei ipote+e. E&perimentul func$ional *ca e&periment de "erificare, #rmre&te st$(i!ire$ re!$ iei '#nc ion$!e dintre o )$ri$(i! independent &i $!t$ dependent.

4. ;pote a de lucru: definiie+ i "oarele ipote ei. Elaborai ipote a de lucru a lucrrii de licen.
;pote a cercetrii este o pres#p#nere% o e.p!ic$ ie pro)i+orie c# c$re in'erm $s#pr$ #nei re!$ ii ntre 'enomene% $s#pr$ !e"t#ri!or !or c$#+$!e% $s#pr$ mec$nisme!or s$# str#ct#ri!or $cestor$. 6e re"#! se e.prim printr-#n r$ ion$ment de 'orm$: ,d$c A% $t#nci B, &i se en#n pe ($+$ '$pte!or% d$te!or &i !e"i!or c#nosc#te. 'ormularea ipote elor poate a"ea dou i "oare: 1. Practica+ datele concrete+ faptele obser"ate sau aprute c3iar n cadrul e&perien$elor .i care au ne"oie de o e&plica$ie - $ceste$ s#nt ipote+e ind#cti)e 2din c$te"ori$ #nor o(ser)$ ii re'erito$re !$ '$pt#! c !$ $!tit#dine s-$# o( in#t per'orm$n e s#perio$re s-$ i)it ipote+$ &i $poi teori$ $ntren$ment#!#i !$ $!tit#dine% c$ metod de cre&tere $ ni)e!#!#i de pre"tire $! sporti)i!or3. 2. ?egile .i teoriile de7a cunoscute .i prin care se caut s se fundamente e alte fenomene din realitate - ipote+e ded#cti)e s$# ipote+e "ener$!e. Condi$iile pe c$re tre(#ie s !e ndep!ine$sc ipote+$% $t5t n pri)in $ 'orm#!rii% c5t &i n pri)in $ ci!or de )eri'ic$re: 1. ipote+$ tre(#ie s 'ie n concord$n c# ($+$ empiric din c$re s-$ i)it% consecin e!e c$re dec#r" din 'orm#!$re$ ipote+ei tre(#ie s coincid c# 'enome!e de ($+ o(ser)$te. 2. ipote+$ se 7#sti'ic n#m$i d$c n#m$i d$c e.p!ic &i $!te 'enomene% m#!t m$i n#merose dect ce!e c#prinse n o(ser)$ i$ ini i$!/ !. Ipote+$ tre(#ie s 'ie )eri'ic$(i! -. Ipote+$ n# tre(#ie s 'ie n contr$dic ie c# $!te teorii s$# !e"i consider$te $dec)$te &i nici s contr$+ic !e"i!e !o"ice $!e "5ndirii. 1n $cest c$+ ipote+$ este )eridic. Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc ipote a pentru a fi "alid 2$de)r$t8corect3: 1. ;pote a trebuie s fie general - cee$ ce pres#p#ne #n con in#t m$re $! ipote+ei: n orice condi ii sp$ io-tempor$!e concrete% re!$ ii!e dintre )$ri$(i!e tre(#ie s 'ie $de)r$te<. 2. ;pote a trebuie s fie comple&. Se distin" ipote+e de ni)e! 9% c# o sin"#r )$ri$(i!% ipote+e de ni)e! A% c# do# )$ri$(i!e% etc.

!. Specifiacitatea ipote ei se re'er !$ n#mr#! de )$!ori. ,Se pre'er ipote+e!e n c$re )$ri$(i!e!e $# trei )$!ori ce!or n c$re )$ri$(i!e!e $# do# )$!ori,. -. Determinarea ipote ei se re'er !$ pre'erin $ $n$!i&ti!or pentr# ipote+e!e c# "r$d n$!t de determin$re% n detriment#! ipote+e!or n$!t pro($(i!iste. /. 'alsificabilitatea ipote ei se re'er !$ '$pt#! c% n cercetri!e empirice se re in do$r ipote+e!e ce pot 'i in'irm$te. 0. ;pote ele trebuie s fie testabile. 1n cercetri!e empirice se re in do$r ipote+e!e ce pot 'i test$te 2con'irm$te s$# in'irm$te3. 1. ;pote ele trebuie s fie predictibile+ s descrie &i s e.p!ice 'enomen#!. 2. Comunicabilitatea ipote ei se re'er !$ $ce$ c$!it$te pe c$re tre(#ie s o de in o ipote+ $st'e! nc5t s $i( n e!es $t5t pentr# speci$!i&ti% d$r &i pentr# p#(!ic#! !$r". 4. 8eproductibilitatea ipote ei pres#p#ne c$% prin repet$re$ demers#!#i cercetrii se o( in $ce!e$&i conc!#+ii. C0e!ce$ 2AKK9% p.HH3 s#(!ini$ c% pentr# socio!o"ie% de ce$ m$i m$re import$n este ,criteri#! o(iecti)it ii,% ($+$t pe reprod#cti(i!it$te$ inters#(iecti) 2reprod#cere$ 'enomene!or &i $n$!i+$ !or de ctre m$i m#! i cercettori3. 15. ;pote a trebuie s fie util.