Sunteți pe pagina 1din 5

C8 potetica 05-11-2009 Clase de dificultate la ma#ilar dupa aspecte morfologice creasta! torus!

! delimit distala Diagnosticul / Evaluarea gradului de dificultate in edentatia totala Tip , Cls 1 creasta inalata si lata! cu delimitare distala! fara torus Tratamentul edentatiei totale evidenta notiuni generale Tip 4 Cls 11 vesti"ul "ucal redus &cr resor"ita lat'! cu delimitare sla"a distala! fara torus Dg in edentatia totala cuprinde date privitoare la Tip C Cls 111 vesti"ul la"ial redus &3esor"tie frontala'! suport redus! creasta frontala - forma edentatitiei totala! su"totala mo"ila - topografia edentatiei ma#ilarul interesat Tip D Cls sau 12 vsti"ul &resor"tie accentuata a crestei' la"ial si "ucal redus! pre$enta - prote$at nu/ calitatea prote$arii torus si %iperpla$ie pre$enta+ - vec%imea edentatiei - dg etiologic &cau$a pierderii dd' - dg functional Cls de starii dificulate la mandi"ula aspectul mucoasei fi#e/ insertii musculare - dg generale/medicatie Tip , muc fi#a/ musculatura cu aderenta adecvata Cls 1 () *radul de dificultate a situatiei de edentatie totala+ Tip 4- muc fi#a redusa spre 2 in $ona frontala prin insertia m mentalis nefavora"ila Cls 11 Tip C muc fi#a redusa 2 / 5 datorita insertiilor mm genioglos si mentalis Cls 111 ,precierea gradului de dificultate a prote$arii Tip D mucoasa atasata numai posterior Cls 12 - conditii generale si locale de prote$are Tip E fara muoasa fi#a! mo"ili$ata de catre lim"a! o"ra6i! "u$e Cls 12 - aspecte ce cresc gradul de dificultate - aspecte generale varsta! afectiuni generale! medicatia - aspecte locale structuri osoase &resor"tia'! moi &mucoasa! musculatura'-+ Clasa de dificultate relatia mandi"ulo-ma#ilara Clasa 1 ca relatie sc%eletala poate apartine Cls 1! 11! 111! 12 ca dificultate Clasa 11 sc%eletata Cls 111! 12 pt casta"ilirea dificultate Clasificarea ,C. criterii gradului de dificultate Clasa 111 sc%eletata Cls 111! 12 ca dificultate - inaltimea osului mandi"ular &gradul resor"tiei' - morfologia ma#ilarului creasta! "olta! tu"ero$itate - insertii musculare mandi"ulare fi#a' *radul de dificultate dupa aspecte ce &mucoasa necesita interventii c%irurgicale relatii mandi"ulo-ma#ilara - interventii simple pe tesuturile moi sau dure cls 111 ca dificultate - implante simple cls 111 ca dificultate / cu grefe osoase cls 12 ca dificultate - interventii ample pe os sau pe creste partile moi cls 12 ca dificultate - limitarea spatiului dintre - anatomia lim"ii - aspecte ce necesita interventii c%irurgicale 5imitarea spatiului interarcadic modificari orale / generale suprapuse edentatiei totale - fara interventii de corectare &spatiu de 18-20mm' cls 111 ca dificultate - limitare ce necesita corectare c%irurgicala cls 12 ca dificultate Clase de dificultate () 0 clase de dificultate lim"ii 1 12 ,natomoa / functionalitatea 1 grad redus delatimea dificultate - lim"a modificata! - cls 111 ca dificultate 11 111 grade medii dificultate - lim"a %iperactiva! cu de po$itie postsrioara / inalta cls 12 ca dificultate 12- grad sporit de dificultate Cls cu grad sporit de dificultate necesita manevre terapeutice suplimentare/ alternative protetice+ 7odificari 1naltimea osului/crestei locale in cadrul mandi"ulare unor afectiuni / 3# generale 7odificari Cls de dificultate generale -Cls reduse 1 20 cls mm 11sau ca dificultate mai mult -Cls medii 11 15-20 cls 111mm ca dificultate -Cls severe 111 10-15 cls 12mm ca dificultate Cls 12 10 mm sau mai putin

1 2

Ca afectiuni generale cls - fara afectiuni generale/sanatos 0 - cu afectiuni minime 1 - cu afectiuni importante! dar trata"il protetic 2 - cu afectiuni generale ce contraindica tratamentul protetic 8 ,lte aspecte locale ce cresc gradul de dificultate - afectiuni ma#ilo-faciale &tumori+ Traumatisme etc' cls 12 ca dificultate - disfunctii mandi"ulare cls 111 ca dificultate - modificari neurologice &pare$e de facial! nevralgii de trigemen etc' cls 12 ca dificultate 7odificari generale / de comportament - aspecte psi%o-sociale moderate! ma6ore cls 111! 12 ca dificultate - pacient refractar cls 12 ca dificultate - ata#ie cls 12 ca dificultate .lanul de tratament / consimtamant informat - pre$entarea situatie clinice! a posi"ilitatilor de solutionare &interventii teraputice riscuri! durata! "eneficii'! costuri - clasificarea fiecarei pro"leme pana la un nivel a"orda"il teraputic si accepta"il pt pacient su" forma consimtamantului informat Tratamentul edentatiei totale notiuni generale ,specte pre$entate # Conceperea prote$arii toatale - factori care inf prote$aea - alternative terapeutice - etape de tratament 9"iectivele prote$arii :actorii ce influentea$a conceperea prote$arii / alternative - conditiile locale si generale de prote#$are / evolutia edentatiei - atingerea o"iectivelor prote$arii - posi"ilitatile materiale/te%nici utili$ate in reali$area prote$elor ,specte generale - varsta! se#! partic somatice - status general - medicatia - status nutritional - status social si comportamental

Conditii locale 1+ structurile de suport os/ mucoasa &grd resor"tiei osoase! $one retentive! $one fi"roase! calitatea mucoasei fi#e' 2+ structuri din periferie mucoasa pasiv mo"ila intindere! insertii musculoligamentare din periferie! pliuri! %iperpla$ie 8+ raportul crestelor cls 1! 11! 111 / cu antagonistii 0+ relatia cu musculatura %ipo-pertonii / insertii aproape de creasta Evolutia - resor"tia osoasa ritm! grad! tipar - calitatea mucoasei / evolutia - aspecte functionale - aspecte estetice Conceperea prote$arii - tipul de prote$are/alternative - etapele prote$arii pre/proprotetice si protetice - prote$are ca particularitati in cursul etapelor de tratament! ca raport mucoprotetic! sc%ema oclu$ala - prote$area purtatorului de prote$e ,lternative / tip de prote$are materiale 1+ prote$area totala conventionala - imediat - precoce - taridva 2+ supraprote$are - pe dinti - pe implante! nr implante! elemente de ancorare 8+ prote$are partiala / punte pe implante 0+ ca materiale! prote$e cu - "a$a; rigide! fle#i"ile - dintii acrilat/portelan - culoare "a$ei

<upraprote$a pe implante # cea mai frecventa alternativa ! cu implante aplicate in $ona frontala mandi"ulara <upraprote$are pe un nr diferit de implante 1-= - doua! trei sau mai multe implante mandi"ulare - supraprote$a Tip de supraprote$are infra/me$o si suprastructura pro- implante separate dau unite prin "are/ cu sau fara sistem de ancorare - sisteme speciale capse! "are! telescoape! magneti

.lasarea favora"ila a dintilor / implantelor pt supraprote$are # ,legerea dd! a plasarii implantelor in rapodt de - alti dinti restanti - alte retentivitati anatomice/ $one retentive - a#a de mentinere Conceperea prote$arii aspecte locale - campul protetic - antagonisti/ raportul dintre creste / sc%eletal - musculatura - implicatii practice alternavia!-!-+!-+ .rote$are in pre$enta unor modificari ale structurilor osoase - resor"tii severe/$one fi"roase - stomatita/%iperpla$ii - implicatii practice intervetnii pregatitoare! te%nici adectate .rote#area in raport cu musculatura - %ipo/%iperonie/ disc%ine$ie - po$itia lim"ii / or"icularului - insertii musculare - practic interventii preprotetice - te%nici adecvate / ade$ivi conceperea tratamentului <olutie /pregatire+ Ca particularitati # in raportu cu antagonistii pt - asigurarea ec%ili"ului prote$ei - e#ercitarea presiunilor asupra structurilor de suport # practice - supraprote$are mandi"ulara/ solutii pe implante - corectarea modificarilor structurilor orale preprotetice - sc%ema oclu$ala corecta .rote$are in rapor cu cls sc%eletala # evaluare - decala6ul dintre creste - comportamentul functiona - aspectele estetice # implicatii practice - sta"iliea 317 - oclu$ie/ aran6amentul dintilor

.rote$area purtatorului de prote$e # Evaluarea - cp/ prote$e/ modificarile structurilor orale/ relatii oclu$ale # utili$area prote$elor in pregatirea preprotetica # utili$area prote$elor in cursul protearii - evaluarea aspectelor estetice! functionale - ca suport pt amprentare &portamprenta' # utili$area unor date pt alegerea si aran6amentul dentar 9"iectivele prote$arii / refacerea morfo-functonala a structurilor pierdute prin edentatie () - resta"ilirea functiilor ,dm tul"urate de pierderea dd masticatie! fonatie - rea"ilitarea estetica - ec%ili"rul prote$elor spri6in! mentinere! sta"ilitate - profila#ia structurilor orale - confortul - re$istenta mecanica a prote$elor 3esta"ilirea masticatiei / eficienta masticatorie # ec%ili"rul prote$elor in dinamica mandi"ulara! legat de - "a$a - arcade &dd! oclu$ie' - morfologia cp! raportul dintre creste! musculatura # relieful oclu$al cuspidare # masticatia se reface partial - nu se reface capacitate ca pacientul sa faca inci$ia alimentelor - insta"ilitatea in miscari e#centice cu contacte dentare miscari predominant verticale - a"senta receptorilor parodontali

3esta"ilirea fonatiei - plasarea corecta a dintilor in raport cu "u$ele si lim"a dar si cu antagonistii &D29! inoclu$ie sagitala' - "a$ele corecte ca grosime! modelare! intindere distala - adaptare relativ rapida/compensare 3esta"ilirea estetica - evaliarea estetica; tul"urari determinate de edentatie! varsta! resor"tie! %ipotonie musculara! particularitati somatice - resta"ilirea plentitudinii partilor moi! a raporturilor faciale! conururi faciale caracterisitice - resta"ilirea $am"etului