Sunteți pe pagina 1din 2

SCALA DE DEPRESIE BURNS

BDC – CHECKLIST

În cursul interviului psihologic sau la finalul lui marcaţi răspunsul care se potriveşte
subiectului/interlocutorului/pacientului, din relatările sale. Folosiţi relatările subiectului (concret)
ca argumente în susţinerea punctajului obţinut.

1. Tristeţe
Se simte trist sau cuprins de stări de tristeţe
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
2. Descurajare
Viitorul i se conturează ca lipsit de speranţă
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
3. Self-esteem scăzut
Se simte fără valoare (inutil, neînsemnat, o povară pentru ceilalţi)
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
4. Culpă
Se acuză, se critică, se condamnă pentru ceea ce a făcut în trecut
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
5. Inferioritate
Simte că nu răspunde cerinţelor, solicitărilor, că este inferior celor din jur
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
6. Indecizie
Îi este greu să ia decizii, să găsească soluţii problemelor personale
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
7. Pierderea interesului pentru viaţă
Şi-a pierdut interesul pentru activitate (ocupaţie, profesie), distracţii, familie, prieteni
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
8. Iritabilitate
Se simte nervos, furios, iritat
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
9. Scăderea motivaţiei
Îi trebuie un impuls deosebit (să fie împins de la spate) pentru a face ceva
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
10. Modificarea negativă a imaginii de sine (eul fizic)
Se simte bătrân, neatractiv, neatrăgător pentru cei din jur
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
11. Schimbări de apetit
Şi-a pierdut pofta de mâncare. Are senzaţii de foame nepotolită şi mănâncă prea mult
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
12. Tulburări de somn
Noaptea nu are un somn bun şi odihnitor
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
13. Probleme legate de sex
Pierderea interesului pentru viaţa sexuală
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
14. Preocupări privind starea de sănătate
Îngrijorări, preocupări legate de starea de sănătate
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)
15. Impulsuri suicidare
Se gândeşte că viaţa nu merită să fie trăită, că ar fi mai bine să nu mai existe.
Deloc Uneori Moderat Mult
(0) (1) (2) (3)

Calcularea scorului
Scor total la itemii 1-15=

Argumentarea punctajului
1 – fraze citate din relatarea subiectului/pacientului
2 – argumente deduse din context

BDC
Scorurile obţinute pot fi cuprinse între 0 – 45

Interpretarea scorurilor
0-4 absenţa depresiei – simptomele depresiei sunt absente, dispoziţiile sunt pozitive cea mai
mare parte a timpului
5-10 normal, unele momente de deprimare – subiectul nu se simte aşa de bine cum ar dori
11-20 scor de graniţă, spre depresie uşoară
21-30 depresie moderată
31-45 depresie severă

Scor peste 10 puncte + 3 self-esteem scăzut +2 descurajare +7 pierderea interesului pentru viaţî –
cotate cu 3 puncte – marchează expresii semnificative ale instalării depresiei

Concluzii