Sunteți pe pagina 1din 86

Managementul securitii informaiilor

UNIVERSITATEA DANIUBIUS DIN GALAI,


FACULTATEA DE COMUNICARE I RELAII INTERNA IONALE
PROGRAM DE STUDII - RELAII INTERNA IONALE I STUDII EUROPENE
NOTE DE CURS
Lector univ. dr. Florin Iftode
2012
___________________________ ______________________________ 1
Managementul securitii informaiilor
MANAGEMENTUL SECURITII INFORMAIILOR
___________________________ ______________________________ 2
Managementul securitii informaiilor
Cuprins
Introducere ...... 4
Cap.1. Managementul cunoytin(elor .... 6
1.1. Noiuni generale de KM Managementul Cunotinelor ... 6
1.2. Planificare - Organiare - Comand! - Control "POCC# .......................................... $
1.%. &orme i 'tiluri de mManagement ....1(
1.4. )CM - Managementul )ocumentelor i Coninutului
12
1.*. e'M - Managementul 'ecurit!ii 'i+temului ,C- .. 16
1.6. OM - Out+ourcing Management
. 2%
1... Managementul e-/or0 i m-1o2
.. 26
1.$. 3ctorii mo2ile4 m5o++6 m'taff6 mPartner
. 2$
Cap.2. Proprietatea intelectual yi datele cu caracter personal ....................................... %(
2.1. 3+7ecte 7ri8ind 7ro7rietatea intelectual! .%(
2.2. Con+ideraii referitoare datele cu caracter 7er+onal .. 4(
Cap.3. Informa(iile clasificate ...............................................................................................4.
%.1. Noiuni generale de+7re4 date6 informaii6 continut6 cunotine cla+ificate .......... 4.
%.1.1. ,nformaiile cla+ificate +ecrete de +er8iciu ..... *4
%.1.2. ,nformaiile cla+ificate +ecrete de +tat ............................................................... **
%.1.%. ,nformaiile cla+ificate N3-O .......................................................................... *$
%.2. 'ecuritatea indu+trial! ............................................................................................... 6(
%.%. Protecia +ur+elor generatoare de informaii ,N&O'9C ........................................ 62
%.4. 37licarea te:nicilor de KM Managementul cunotinelor ;n +i+temul
informailor cla+ificate ................................................................................................6$
Concluzii si recomandri .2
Bibliografie .. .4
___________________________ ______________________________ 3
Managementul securitii informaiilor
Anexe ... ..6
Introducere
,nformaia6 7eri+a2il! +au ne7eri+a2il!6 +tatic! +au mo2il!6 re7reint! 7utere. &iina
uman! 7erce7e informaia 7rin cele * +imuri i a7oi o 7relucrea! 7rin 7roce+ele cogniti8e.
37ro<imati8 4(= din informaii +unt 7erce7ute 7e cale 8iual!6 %(= 7e cale auditi8!6 1(= 7e
cale olfacti8!6 *= 7e cale tactil!6 *= 7e cale gu+tati8! i 1(= 7e cale intuiti8-creati8!.
>olumul de informaii 7oate co7le+i utiliatorii6 daca nu +e li8rea! coninut6 a+tfel datele +unt
tran+formate ;n informaii6 care +unt tran+formate ;n coninut iar coninutul ;n cunotine.
1

Cunotintele re7reint! o acumulare de coninut ca urmare a filtr!rii i rafin!rii
informaiilor i e<tragerii e+enialului6 o7timul 7entru crearea confortului inform!rii-
comunic!rii e+te dat de 2inomul4 +uficient i nece+ar.
2

-ermenul ?K@ e<7licat de Alo+arul COB),' face trimitere la KnoCledge "cunoatere6
cunotine# ca un termen de 2a! cu referire la dre7turile de 7ro7rietate intelectual!6 miDloace
i reultate6 inclu+i8 informaii6 7atente6 7roiecte i alte forme de 7rotecie +imilare.
%
En
actuala 7erioad! de traniie la Alo2al KnoCledge 9conomF +e 7roduce dereglarea6
deintegrarea6 de+intermedierea +i de2irocratiarea economiei indu+triale6 ca urmare a
7enetr!rii te:nologiei comunic!rii informaiilor ",C-- ,nformation Communication
-ec:nologie+# ;n toate +ectoarele6 cei ce nu folo+e+c ,C- fiind dea8antaDai fa! de cei ce
lucrea! on-line.
4
Pentru a +urmonta ace+t fenomen generator de conflicte 8iitoare e+te
nece+ar! includerea tuturor ;n 7roce+ul cunoaterii 343 "?3ll-for-3ll@#G crearea tran+7arenei
totale6 a+igurarea atracti8it!ii i acce+ului ne;gr!dit la noile te:nologii de informare i
comunicare6 cum ar fi de e<em7lu /irele++ m5i.
*
Noua economie 2aat! 7e KnoCledge
1
Badu 3drian MH9IN,JK6 Cur+ m5,L Mo2ile 5u+ine++ 2((.6 :tt74MMe-cat.roMlogin.7:7G
2
,demG
%
:tt74MMf76.cordi+.luMf76Mglo++arF.cfmG
4
Badu 3drian MH9IN,JK6 o7.citG
*
,demG
___________________________ ______________________________ 4
Managementul securitii informaiilor
5u+ine++ "05,L# i 5,Ltaiment e+te interconectat! cu noua educaie "9)Ntainment# i cu noua
cultur! "CNH-ainment#.
6
En ace+te condiii managementul eficient al ace+tor re+ur+e 8aloroa+e "informaiile i
cunotinele# e+te deo+e2it de im7ortant6 fiind un factor determinant 7entru +ucce+ul +au
eecul unei acti8it!i economice.
En marea glo2al! de informaii cu rele8an! economic!6 nu toate informaiile au acelai
regim de acce+. )ac! unele informaii i cunotine +unt la li2era di+creie a 7u2licului6 7rin
7u2lic ;nelegOndu-+e i agenii economici6 7utOnd fi 7rocurate ;n mod gratuit +au contra co+t6
7rin +im7lul acord de 8oin! dintre emitent i rece7tor "+ta2ilit uneori +u2 form! a2+tract!# +au
uneori c:iar ;n li7+a unui a+tfel de acord6 e<i+t! i anumite categorii de informaii i
cunotine6 7entru acce+area c!rora tre2uie+c ;ntrunite anumite condiii +7eciale6 datorit!
regimului +7ecial al acelor informaii i cunotine6 im7u+ 7rin di8er+e reglement!ri legale.
,nformaiile i cunotinele6 care 7entru a 7utea fi acce+ate6 nece+it! ;ntrunirea unor
condiii +7eciale6 formea! categoria informaiilor cu regim +7ecial.
En BomOnia6 datorit! reglement!rilor legale ;n 8igoare6 ;n acea+t! categorie a
informaiilor cu regim +7ecial 7ot fi inclu+e4 informaiile i cunotinele din +fera 7ro7riet!ii
intelectuale6 datele cu caracter 7er+onal6 informaiile din +fera +ecretului 2ancar i informaiile
cla+ificate.
En continuare 8or fi 7reentate a+7ecte 7ri8itoare la managementul cunotinelor i la
informaiile cu regim +7ecial6 7entru a +e e8idenia 7articularit!i ale managementului ace+tei
categorii de informaii.
6
,demG
___________________________ ______________________________ 5
Managementul securitii informaiilor
Cap.1. Managementul cunoytin(elor
1.1. No(iuni generale de Managementul Cunoytintelor (KM)
Managementul 2aat 7e cunoatere "KM - KnoCledge Management# e+te definit ;n
literatura de +7ecialitate ca fiind acti8itatea de ge+tionare inteligent! a 7roce+ului POCC
"Planificare-Organiare-Comand!-Control#.
.
Ne8oia i dorina de cunoatere "?Need-to-KnoC@ P ?)e+ire-to-KnoC@#6 +unt e+eniale
;n acti8itatea de management.
En cu7rin+ul 7reentului +u2ca7itol +e 8or fi 7reentate cOte8a noiuni generale de
Managementul Cunotintelor6 a+tfel cum +unt ace+tea definite ;n literatura de +7ecialitate4
$
,nformaia re7reint! cea mai im7ortant! +ur+! a ino8aiei i com7etiti8it!ii
organiaiei. ,nformaiile utile tre2uie o2inute ;n tim7 real i utiliate eficient. ,nformaia +t!
la 2aa cuno+tinelor i de8olt! inteligena i ino8aia.
'intagma ?PoCer of KnoCledge@ "?7uterea cunoaterii@ +au ?informaia ;n+eamn!
7utere@#6 reflect! actuala 7erioad! de in+taurare a dominaiei6 celor ce dein cunotinele6
a+u7ra noii economii.
KnoCledgetii urmea! urm!toarele 7rinci7ii4
?Client &ir+t@ +au ?clientul no+tru +t!7Onul no+tru@ e+te 7rinci7iul fundamental al
mKM6 orientat +7re +ati+facerea6 ;n condiii de ma<im! eficien!6 a nece+it!ilor6
dorinelor i gu+turilor cum7!r!torilor6 con+umatorilor6 utiliatorilor i 7artenerilor.
-BN'- P &,)9H,-QG PB,>9CQ P CON&,)9N-,3H,-Q6 COMP9-9NC9 P
B9'PON',5,H,-QG
-R,NK,NA &,B'- Proce++ "t:in0 'M3HH fir+t for Ao8ernmentG t:in0 ',MPH9
fir+t for oCner+G t:in0 59'- fir+t for manager+G t:in0 &,B'- for em7loFer+
and em7loFee+#G
,no8are continu!6 com7etiti8itate6 7erforman! +i eficient! ma<im!.
Mo2ile KnoCledge Management "mKM# e definete ca re7reentOnd utiliarea
te:nologiilor de informare i comunicare mo2il! "m,C-# ;n acti8it!ile firmei
.
,demG
$
,demG
___________________________ ______________________________ 6
Managementul securitii informaiilor
"?0noCledge 2a+ed com7anF@# +i realiarea unei mo2ilit!i totale "-M# ;n admini+trarea
ace+teia 7otri8it 7rinci7iului oricine-orinde-oricOnd-orice "4-O#6 fiind deci un
management mo2il fondat 7e cunoatere.
S
Mo2ile KnoCledge Management +e 2aea!
7e 2aele de date i de7oitul de cunotinte "K/R-KnoCledge /areRou+e# al firmeiG
ordinea i di+ci7lina6 com7etena i re+7on+a2ilitatea 7er+onaluluiG creati8itatea i
ca7acitatea de a in8enta i ino8a a fiec!rui angaDatG flu<ul de idei i 7roiectele degaDateG
e<7eriena6 leciile ;n8!ate i cele mai 2une 7ractici "2e+t 7ractice+#G re+ur+ele e<terne
de cunotiinte i relaii.
1(
Mo2ile KnoCledge Management ;nglo2ea!4
11
Managementul 2unurilor intangi2ile - ;n +7ecial 7ro7rietatea intelectual! 7entru4
7atenteG m!rciG 2re8eteG liceneG de+ign6 +c:ie i 7lanuriG +ondaDe de mar0etingG 2ae de
dateG li+te de clieni +i furnioriG li+te cu +ur+e de finanareG 7lanuri de afaceri i 7roiecte de
finanareG te:nologii6 te:nici +7ecifice i KnoC RoC-ulG cunotinte tactice i +trategiceG
idei din gOndul angaDailor-clienilor-7artenerilor.
Managementul informaiilor i al reelelor ",-C ManagementG NetCor0 ManagementG
Multi-u+er 'F+tem Managemen#G
Managementul 'ecurit!ii 'i+temuluiG
Managementul 'c:im2!rii i Bi+cului "Bi+0 Management#G
Managementul Cata+trofelor i Continuit!ii "Bi+0 Beco8erF and 5u+ine++ ContinuitF
- BB5C#G
Managementul )ocumentelor ")ocument Management )M#G
Managementul Coninutului "Content Management CM#G
)3M-)igital 3++et+ Management "eContent6 /95content6 ),A,+ound6 ),A,mage+6
MultiMedia Content#6 /95M,nternet Management6 Multimedia Management.
-otal TualitF Management -TMG
S
,demG
1(
,demG
11
,demG
___________________________ ______________________________ 7
Managementul securitii informaiilor
Performance ManagementG Com7etiti8ene++ ManagementG
Mar0eting ManagementG -rade Promotion and 'ale+ ManagementG
'u77lF C:ain ManagementG
Ruman Be+ource+ ManagementG Be+ource+ ManagementG 'cenario ManagementG
'er8ice ManagementG
,nno8ation ManagementG
Production ManagementG -ime ManagementG Partner+:i7 ManagementG
3ccounting-&inancial ManagementG -angi2le+ and ,ntangi2le+ ManagementG -a< and
Be8enue Management.
Printre caracteri+ticile Mo2ile KnoCledge Management-ului +e num!r! urm!toarele4
12
3+igur! eHearningMe-raining 7entru6 in+truirea6 educarea6 7regatirea-i-formarea
continu! a angaDatilor6 cre;nd a+tfel eMm-Cor0er-ilor confortul i ada7tarea fle<i2il!6 uor-i-
ra7id ;n +7aiu fiic-i-8irtual.
,ntegrea! cunotintele interne i e<terne ;n 7roce+ul de identificare6 7relucrarea i
utiliare a ace+tora4 K, KnoCledge ,ntegrationG
3+igur! colectarea - data mining - ca7tarea culegerea4 datelor-informaiilor-
cunotintelorG
3+igur! organiarea datelor 7rin4 catalogare6 inde<are6 filtrare6 +electare6 lin0-area.G
3+igur! rafinarea datelor-informaiilor 7rin4 +incretiare6 com7actare6 e<7lorare.
3+igur! di+eminarea datelor-informaiilor-cunotintelor "flu<ul6 +:aring-ul6 alertarea#G
3+igur! e8itarea 7ierderii informaiilor i +ecuritatea cunotintelor.
de8olt! ca7italul digital6 intelectual i 7roce+ele cogniti8e - ino8ati8e.
a+igur! M'M - Mo2ile 'taff Management +au conducerea 7er+onalului mo2il.
12
,demG
___________________________ ______________________________ 8
Managementul securitii informaiilor
1.2. Planificare - Organizare - Comand - Control (POCC)
Managementul modern 7re+u7une ada7tarea funciilor +ale cla+ice la cerinele im7u+e de
noua economie 2aat! 7e cunoatere i te:nologii de informare i comunicare a8an+ate.
&unciile managementul 2aat 7e cunoatere +unt4
1%
1) Planificarea e+te acti8itatea 7rin care +unt e8aluate6 cuantificate i re7artiate
re+ur+ele materiale i umane6 2unurile tangi2ile i intangi2ile ale com7aniei6 7rin
intermediul 7lanurilor 7e termen +curt6 mediu +i lung. 3utomatiarea i digitaliarea
lanului de acti8it!i 7entru ela2orarea6 a7ro2area6 im7lementarea i urm!rirea
reali!rii indicatorilor de 7lan6 re7reint! condiia 7rimordial! a eficienei m-
Management. Orice o2iecti8 f!r! un 7lan intocmit r!mOne un +im7lu 8i+. Nneltele
7lanific!rii +unt4 5ugetul de >enituri i C:eltuieliG Araficul Aantt G Araficul P9B- G
3genda de Hucru G -a2loul de 5ord6 etc. Noul +til de conducere gli+ea! de la 7laning
management la 7roDect management.
Organizarea4 e+te acti8itatea de anali!6 7roiectare6 im7lementare i ada7tare
7ermanent! a com7artimentelor interne "e<. cercetare6 mar0eting6 7roducie6 logi+tic!6
financiar-conta2ilitate6 re+ur+e umane#6 7recum i a reelei interne de informare i comunicare
ale com7aniei6 la factorii e<terni ;n +co7ul reali!rii 7lanului i a +trategiilor de de8oltare
dura2il!. Meninerea unei +tructuri organiatorice fle<i2ile6 7recum i a unui +i+tem o7tim de
informare i comunicare o7erati8!6 intern! i e<tern!6 re7reint! condiia e+enial! a
com7etiti8it!ii m-Management.
)i8er+itatea cauelor care 7oate determina dificult!i i 7ertur2!ri aferente 7roce+ului de
comunicare face o2ligatorie e<i+tena ;n cadrul +i+temului a 7o+i2ilit!ilor de reglare6 de
ada7tare i de tran+formare
14
. 9lementul central al ace+tei regl!ri e+te re7reentat de feed-
2ac06 care ;i 7ermite rece7torului " 7er+oana c!reia ;i e+te de+tinat me+aDul# +!-i emit!
reaciile6 iar emi!torul "7er+oana care a emi+ me+aDul iniial# +! le ;nregi+tree.
32ilitatea comunicatorului de a r!+7unde adec8at feed-2ac0-ului
1*
"7roce+ul 7rin care
emi!torului i +e tran+mite reacia rece7torului# e+te determinant! 7entru eficiena
comunic!rii.
1%
,demG
14
,. C:iru6 ? Comunicare inter7er+onal!@6 9ditura -ritonic6 5ucureti6 2((%6 7ag.*%G
1*
>iorica 3na C:iu6 UManualul +7eciali+tului ;n re+ur+e umane@6 Ca+a de 9ditur! ,rec+on6 5ucureti 2((26
7ag.1*%G
___________________________ ______________________________ 9
Managementul securitii informaiilor
&unciile feed-2ac0-ului +unt urm!toarele4
a# funcia de control al ;nelegerii6 al rece7t!rii ;n 2une condiii a me+aDuluiG
2# funcia de ada7tare a me+aDului la caracteri+ticile 7artici7anilor ;n 7roce+ul de
comunicareG
c# funcia de reglare +ocial! 7rin fle<i2ilitatea rolurilor i funciilor ;nde7linite de
di8eri 7artici7ani la comunicare6 ;n m!+ur! +! facilitee ;nelegerea 7unctului de 8edere
al celuilaltG
d# funcia +ocio-afecti8!6 7rin creterea +iguranei interne i a +ati+faciei
7artici7anilor
Organigrama e+te forma grafica 7rin care +unt 7roiectate +i re7reentate
de7artamentele6 direciile6 2irourile6 +eciile6 atelierele intre7rinderi6 7recum i
leg!turile ierar:ice-7e-8ertical! dintre com7artimente.
Flow Chart-ul e+te forma grafic! a flu<ului oriontal de 2unuri tangi2ile i
intangi2ile6 a interaciunilor interne dintre com7artimente6 7recum i dintre ace+tea i
mediul e<tern.
2) Comanda ")eciia#4 7re+u7une 7roce+ul de anali!6 7regatire6 ela2orare6 luare i
tran+mitere a deciiilor 7rin intermediul +i+temului de informare i comunicare al
com7aniei.
3utomatiarea i digitaliarea ace+tor +u2acti8it!i duce la creterea 7erformanelor m-
Managementului.
3) Controlul4 7re+u7une analia6 8erificarea6 ra7ortarea i +ecuriarea acti8it!ilor tuturor
+ectoarelor com7aniei.
Ba7ortarea continu! i ;n tim7 real a+igur! fluiditatea i 2una de+f!urare a
acti8it!ilor.
3utomatiarea o7eraiunilor de control 7re8enti86 7ermanent i 7eriodic re7reint!
condiia de 2a! a e<i+tenei mKM- mo2ile KnoCledge Management.
Gestionare inteligent "IM - ,ntelligent Management# cumulea! managementul
tuturor acti8it!ilor organiaiei6 ;n +co7ul de8olt!rii ca7italului intelectual ",C - ,ntellectual
Ca7ital# i al creterii economice ra7ide a com7aniei.
___________________________ ______________________________ 10
Managementul securitii informaiilor
1.3. Forme yi Stiluri de m-Management
Mo2ile KnoCledge Management (mKM# e+te forma e8oluat! a Managementului
Cunotinelor6 ce 7re+u7une ;nlocuirea tre7tat! a o7eraiunilor i acti8it!ilor 2irocratice
realiate fiic6 cu cele electronic-digitale realiate de terminale inteligente 7rin ,nformation
Communication -ec:nologie+ ",C-#.
16
Mo2ile KnoCledge Management di+7une de KR-KnoC RoC +i ,' - ,ntelligent 'oft.
Caracteri+ticile unui +oftCare inteligent de management +unt4 acce+i2ilitatea6 fia2ilitatea6
fle<i2ilitatea6 ada7ta2ilitatea6 actualiarea6 +ta2ilitatea6 +cala2ilitatea6 +ecuritatea6
intero7era2ilitate cu alte +ofturi +i +tandarde6 acce+ul fle<i2il la re+ur+e6 crearea de 8aloare
adaugat! la co+turi minime6 ge+tionarea ra7id!6 utiliarea i controlul +im7lu ;n regim de -M-
mo2ilitate total!6 de 4-O oriunde-oricOnd-oricine-orice. Mo2ile KnoCledge Management
cunoate diferite forme i +tiluri 7er+onaliate 7entru fiecare m5o++ +au m-Manager. 9l e+te
un management fle<i2il i multi-u+er6 multi-7rogram6 multi-7roDect6 multi-lingua6 multi-
di+ci7linar6 multi-lateral.
Mo2ile KnoCledge Management 7re+u7une ada7tarea 7ermanent! a +tilului de
conducere la mediul dinamic al firmelor 8irtuale condiionOndu-le +u7ra8ieuirea de
ra7iditatea cu care r!+7und +timulilor e<terni i la +c:im2!rile 2rute de +ituaie.
Mo2ile KnoCledge Management e+te un management ;n condiii de ri+c i incertitudine6
folo+ind ,C- 7entru atenuarea i eliminarea ace+tora. Ntiliarea +7orit! a te:nologilor de
comunicaie electronic! reduce contactul uman direct +i creea! modific!ri im7ortante ;n +fera
relaiilor de afaceri6 a+igurOnd creterea eficacit!ii-i-eficienei acti8it!ii.
Mo2ile KnoCledge Management utiliea! m/or0 mo2ile Cor0ing ca i +til de
munc!6 2aat 7e 7rinci7iul ?*/4 Cor0-C:at-C:ere-C:en-N-Cant@.
>ec:iul +til "face-to-face#, e+te ;nlocuit tre7tat de noul +til "mo2ile teleCor0ing#.
)igitaliarea 2irocraiei reduce ineficiena i elimin! coru7iaG ;nt!rete im7arialitatea6
neutralitatea6 credi2ilitatea i ;ncrederea ;n relaiile de m-5,L.
'tilul Mo2ile KnoCledge Management e+te definit de a2ilitatea Mo2ile Manager-ului
"m5o++-ului# de a informa6 comunica i conduce afacerile 7rin m,C-- Mo2ile ,nformation
and Communication -ec:nologie+ +i m,-Mo2ile ,nternet6 fiind conectat de oriunde-oricOnd-
orice. Ha acea+tea +e adaug! cunotinele Mo2ile Manager-ului 6 tiinta i arta de a crea i
16
Badu 3drian MH9IN,JK6 Cur+ m5,L Mo2ile 5u+ine++ 2((.6 :tt74MMe-cat.roMlogin.7:7G
___________________________ ______________________________ 11
Managementul securitii informaiilor
utilia un +i+tem cola2orati8 7rin care +! audio-8iualiee +im7lu i ra7id e-documentele
"e<74 core+7ondena e-mail6 e-fiierele6 e-agenda6 e-ra7oartele...#6 7recum i relaiile cu
7artenerii "clieni-furniori-in8e+titori-+taff...#.
&olo+irea m,C- im7rim! utiliatorilor un +til 7er+onaliat de conducere6 de munc! i
8ia!6 de8olt! coo7erarea comunicarea 7entru con+truirea meninerea de8oltarea relaiilor cu
toi 7artenerii6 folo+ind 7rinci7iile4 3ll-in-One6 AP- V A,>9-and--3K9G u27 V N'9B-to-
P3BN9B'R,PG 227 V 5NQ9B-to-P3B-N9BG e2e V 9N)-to-9N)G u2u V N'9B-to-N'9B
"Fou-to-Fou#6 7recum i formele cele mai directe6 f!r! intermediari4 ?de la mine-la-tine@ +au 1-
2-1" one-to-one#.
1.4. Managementul Documentelor, Con(inutului, Informa(iei
9nter7ri+e Content Management "9CM# e+te un an+am2lu de +oluii ,- care +er8e+c la
ca7turarea6 ge+tionarea6 +tocarea6 con+er8area i di+tri2uirea de coninut digital "content
digital# din documente6 nece+are ;n 7roce+ele organiaionale.
1.
9nter7ri+e Content Management "9CM# include +oluii de /CM - /e2 Content
Management6 )M - )ocument Management6 BM - Becord+ Management6 ),M - )igital
,mage Management6 )3M - )igital 3++et Management6 )5M )ata2a+e Management6
C-M - Colla2oration -ool+ Management6 H'M - HF2rarF 'er8ice+ Management6 Metadata
Management etc.
9nter7ri+e Content Management "9CM# +e integreaa in 8P - >irtual Platform +au
UPortal 377lication+? al!turi de celelate a7licaii e+entiale4 CBM - Cu+tomer Belation+:i7
Management6 5PM - 5u+ine++ Proce++ Management6 9BP - 9nter7ri+e Be+ource Planning6
93, - 9nter7ri+e 377lication ,ntegration etc.
9nter7ri+e Content Management "9CM# ge+tionea! i e<7loatea! diferite ti7uri de
coninut digital 7e ;ntreaga +a durata de 8ia!6 re+7ecti84
1.
,demG
___________________________ ______________________________ 12
Managementul securitii informaiilor
- coninutul non+tructurat "e<7. documentele Micro+oft Office +u2 forma de
fiiere#G
- coninutul +emi+tructurat "cum ar fi continutul /e2#G
- coninutul fi< "e<. imagini6 e-mail-uri etc.#
- coninutul +tructurat "e<. 2ae de date#G
Managementul )ocumentelor i Coninutului ")ocument and Content Management
)CM# 7re+u7une 7roce+ul de ge+tionare a documentelor de-a lungul ciclului de 8ia! al
ace+tora4 idea-conce7ia6 crearea-formaliarea6 +canarea6 inde<area6 con8er+ia6 im7ortarea-
e<7ortarea6 ar:i8area6 +tocarea6 com7actarea6 reg!+irea6 recu7erarea6 +ecuriarea6 7rotecia6
controlul6 di+trugerea6 utiliarea6 tran+ferul. &orma digital! a documentelor 7ermite
automatiarea 8erigilor din lanul de acti8it!i i e+te o modalitate de cretere a 7erformanelor
Mo2ile KnoCledge Management.
O7eraiunile 7entru Managementul )ocumentelor i Coninutului +unt4
1$
Document imaging e+te o7eraiunea de con8ertire com7uteriat! a documentelor din
format :Ortie "e<7. fa<uri6 contracte6 core+7onden!6 +ituaii conta2ile# ;n format digital
"e-documente6 e-mail6 e-8ideo cli76 e-foto#G
Concep(ia yi crearea documentelor ;n format electronic e+te o e<tindere a o7eraiunii
cla+ice. )e e<em7lu un 8ec:i document cla+ic ?7e :Ortie@ 7oate fi re-dactilografiat +au
+canat +u2 forma de e)OC6 a7oi +tocat 7rin +al8are direct 7e Rard)i+cM
di+0etaMC)M)>)MminiCardM MemorF 'tic0.
Scanarea fiierelor 7roduce o imagine digital! de ;nalt! reoluie ce 7oate fi +tocat!
7e un :ard-di+0 +au 7e un di+c o7tic "C)M)>)#.
Conversia documentelor e+te 7roce+ul de tran+formare-redactare a diferitelor formate
de documente ;n format digital de imagine +au 7o! 7entru a fi de7oitat ;ntr-un +i+tem
de imaging. 37licaiile /indoC+-Micro+oft /ord +au 3utode+0 - 3utoC3)6 7ot
?7rinta@ fiierele e<i+tente ;n imagini inaltera2ile ale documentului. 3ce+te imagini
+unt +tocate6 de regula ;n format -,&& --agged ,mage &ile &ormat.
1$
,demG
___________________________ ______________________________ 13
Managementul securitii informaiilor
O alt! a7licaie 7ri8ete "digitalizarea" filmelor ;nregi+trate cu ani ;n urm! 7e
7elicul! de celuloid +au ca+ete >R'6 7rin WtragereaW lor 7e )>)-uri +au digiMemorF-
uri.
Importarea e+te o metod! de aducere a e)OC6 grafice6 cli7uri audio +au 8ideo6 ;ntr-
un +i+tem de imaging. &iierele 7ot fi ? tra+e i 7la+ate@ "?dragged and dro77ed@# ;ntr-
un +i+tem imaging6 7ot fi editate-modificate +au 7ot r!mOne ;n formatul ;n care au fo+t
create.
Indexarea documentelor e+te o7eraiunea de etic:etare cu denumirea i
caracteri+ticile fiec!rui document6 7entru a 7utea fi uor de g!+it ;n do+are i ar:i8!.
Organiarea e-documentelor ;ntr-un +i+tem imaging +e face 7rin4
- cOm7uri de inde<are re+7ecti8 cOm7uri de categori+ire i cu8inte c:eie "metoda
cla+ic!#G
- inde<area full-te<t - te<tul documentului e+te ?;nregi+trat-citit@ de te:nologia de
recunoatere o7tic! a caracterelor "OCB - O7tical C:aracter Becognition#6 ce 7ermite
reg!+irea unui fiier du7!4 orice cu8Ont +au fra! din te<t6 locaia fiierului +au
informaiile de 7e ?cardurile de inde<are@.
- +tructura do+ar-fiier - o metoda 8iual! de g!+ire a documentelor intr-un anumit
do+ar6 +ertar6 fiier 7entru a le re-crea electronic 7rin intermediul unor ni8ele multi7le
de do+are.
Stocarea documentelor +au +al8area ;n format document ".doc6 .t<t6 .77t6 .7df6 .i7 #6
imagine "gif6 tiff#6 +unet "Ca86 m7%#6 Ce2 ":tml6 :tm6 7:7# +e 7oate face 7e urm!toarele
medii de +tocare4
- R) - Rard dri8e+-Rard di+c06 magnetic media are o mare ca7acitate i un tim7 de
r!+7un+ ra7id nece+ar 7entru +tocarea i reg!+irea unui document.
- 'i+teme de +tocare magneto-o7tice "di+c:etele MO# - 7re+u7un deo7otri8! te:nologia
magnetic! i o7tic! 7entru o2inerea de den+itate ultra-:ig:. >ec:iul ti7 de di+c:eta
magnetic! 7utea +toca 164 M5 iar actualele de la 1(( M5 7ana la cati8a A5.
___________________________ ______________________________ 14
Managementul securitii informaiilor
- C) - Com7act )i+c06 +unt mici di+curi de 7la+tic folo+ite 7entru +tocarea informaiei ;n
format digital4 C)-BOM "Com7act )i+c-Bead OnlF MemorF# cu un format 7re-+cri+G
C)-B "C)-Becorda2le# cu o +ingur! ;nregi+trareG C)-B/ "C) BeCrita2le# ce 7oate fi
;nregi+trat de mai multe ori. Ca7acitatea de +tocare e+te de la 6*( M5 7ana la cati8a A5.
C)-BOM-urile 7ot fi acce+ate 7rin intermediul unor dri8ere +7ecifice6 C) toCer+ +i
Du0e-2o<e-uri de 7ana la *(( de di+curi.
- )>) - )igital >ideo )i+c +au )igital >er+atile )i+c6 +unt di+curi o7tice ce folo+e+c
te:nologia de +tocare 7entru imagini 8ideo concomitent cu audio. 'unt la fel ca +i C)-
urile de ti7ul4 )>)-BOM6 )>)-B +i )>)-B/.
- /OBM - /rite Once-Bead ManF6 re7reint! o te:nologie de di+c o7tic care 7ermite
+crierea datelor 7e un di+c numai o +ingura data. )u7a aceea6 datele +unt 7ermanente +i
7ot fi citite de multe ori.
- N'5M/i&i MemorF 'tic0 e+te o memorie 7orta2ila ce 7ermite 7reluareaM+al8area datelor
;n orice calculator dotat cu intrare N'5 +au conectare /i&i.
- &-P - &ile -ran+fer Protocol6 e+te un 7rotocol ,nternet 7entru tran+ferul fiierelor de 7e
un calculator la altul6 ;ndeo+e2i 7e +er8ere de +tocare cu acce+ 7rin ,nternet.
- /e2'ite 7re+u7une 7u2licarea e-)OC-lor6 2aelor de date6 a7licatiilor 7e Ce2 7entru a
fi acce+ate 4-O de oricine-oriunde-oricOnd-orice +i a crea -M-mo2ilitate total!.
Ca7acitatea de +tocare e+te dat! de +er8erul de :o+ting al firmei +au al 3'PM,'P-ului.
&olderele 7ri8ate +unt 7roteDate de acce+ul 7u2licului 7rin ,) +i Parol!. 3cea+t! te:nologie +e
folo+ete la de8oltarea mK/R-de7oitelor 8irtuale de cunotinte. Managementul +toc!rii
7re+u7une un grad ;nalt de integrare-intero7era2ilitate ;ntre diferitele di+7oiti8e de +tocare
"PC6 +er8er6 +Citc:-uri6 altele# i reeaua de +tocare. Beeaua tre2uie +! fie +cala2il!6 cu un
;nalt grad de +iguran!6 7rotecie i 7a!.
Beeaua de +tocare conine4
1S
,'M - ,ntelligent 'torage Manager +au Ieful )e7oitului >irtual alege i utiliea!
+i+temul integratG
,'' - ,ntelligent 'torage 'er8ice+4 com7ati2ile6 +cala2ile6 intero7era2ile6 +igureG
1S
,demG
___________________________ ______________________________ 15
Managementul securitii informaiilor
,'/ - ,ntelligent 'oftCare4 configura2il6 fle<i2il6 uor de admini+trat i care 7ermite
monitoriarea eficace a re+ur+elor +tocate ale organiaieiG
&acilit!ile de +tocare +tandard4 'BM - 'torage Be+ource Management6 H>M - Hogical
>olume Management6 'B-'torage Bouting6 Point-in--ime >olume ,maging6
Com7re:en+i8e ClientM'er8er 'ecuritF6 ,ntuiti8e Centralied /e2-2a+ed A>,G
&acilit!ile o7ionale4 )i+arter Beco8erF6 Bemote Be7lication6 Beal--ime Mirroring6
&ile 'er8ice+-N3'6 Rig: 38ai2ilitF Clu+ter6 'er8er le++ 5ac0u7.
Recuperarea documentelor 7re+u7une o7eraiunea de c!utare i g!+ire ra7id i uor a
oric!rui document6 ;ntr-un +i+tem. )ac! +e cunoate coninutul6 un cu8Ont +au o fra! c:eie a
documentului6 atunci 7ot fi g!+ite fiierele rele8ante. C!utarea +e face cu un motor de c!utare
"+earc: engine#6 iar filtrele de rafinare +unt utiliate ulterior 7entru c!utarea a7rofundat! ;n
de7oitul de cunotine.
Distrugerea documentelor e+te o7eratiunea efectuat! 8oluntar +au in8oluntar 7rin care
un e-)OC 7oate fi ter+ definiti8 +au tem7orar. Becon+tituirea e-)OC-ului di+tru+ 7oate +! +e
fac! relati8 uor 7rintr-un reco8erF +oft dar 7oate +! fie i definiti8 7ierdut.
Controlul accesului 7re+u7une monitoriarea i inter8enia automat! ;n caul ;n care nu
+e re+7ect! regulile de creare-editare-acce+are-+al8are-modificare-co7iere-com7actare-
+tergere-+ecuritare a e)OC. Nn 2un +i+tem tre2uie4 "1# +! furniee utiliatorilor diferite
ni8ele de acce+ conforta2il6 f!r! com7romiterea confidenialit!ii i a +ecurit!iiG "2# +! 7ermit!
admini+tratorului de +i+tem +! controlee ce e-do+are i ce e-documete 7ot +! fie 8!ute de
utiliatori6 7recum i ce fel de aciuni 7ot +! ;ntre7rind! ei a+u7ra ace+tora.
9lectronic )ocument+X Management "e)M#6 7re+u7une admin+trarea electronic! a
documentelor "e3)MeM)# de-a lungul ciclului lor de 8ia!. Ntiliarea ,C- ;n managementul
documentelor generea! urm!toarele a+7ecte4
dematerialiea! forma documentelor6 elimin! o +erie de c:eltuieli materiale "e<74
:Ortia6 tonerul6 indigo6 rec:iitele6 im7rimatele6 co7iatorul# i 2irocraia furnioare de
ten+iune6 +tre++ +i coru7ieG
+cade dra+tic c:eltuielile de ar:i8are6 ;ntreinere6 de7oitare6 7a! i +ecuritate "e<74
7rin eliminarea de7oitului-ar:i8ei cla+ice ce nece+it! +7aiu e<tin+6 condiii +7eciale
de lumin!6 tem7eratur!6 umiditate#G
___________________________ ______________________________ 16
Managementul securitii informaiilor
reduce con+idera2il tim7ul-de-lucru "e<74 7entru monitoriarea +au cautarea do+arelor
i documentelor6 co7ierea anumitor 7a+aDe +au grafice#G
aduce la ni8elul unei fraciuni de +ecund - real time4 tim7ul-de-realiare6 tim7ul-de-
7roce+are +i tim7ul-de-di+eminare a unui num!r mare de documente i informaiiG
crete4 7roducti8itatea muncii6 confortul6 netCor0ing-ul6 com7etena6
re+7on+a2ilitatea6 ordinea6 di+ci7lina6 controlul i +ecuritatea +i+temuluiG
;m2un!t!ete indicatorii de 7erforman!6 com7etiti8itate i 7rofit6 7recum i confortul
utiliatorilorG
a+igur! 7!+trarea ;n +iguran! +i elimin! ri+cul 7ierderii documentelorG
definete reguli de acce+ +imultan din locaii diferite la documente6 7entru 7er+oane
+au gru7uri de 7er+oaneG
recon+tituie ar:i8a fiic! 7e 2aa documentelor electronice martor.
-e:nologiile Mo2ile Multi Media Management "4M mMmM# +e de8olt! tot mai
mult6 ca urmare a creterii num!rului a7licaiilor i o7eraiunilor de ge+tionare a acti8itii de
multimedia6 a 2i2liotecilor digitale 7entru foto-8ideo-audio6 a 7rogramelor d-> i )igiBadio.
)ocumentele inteligente - i)OC ;nlocuie+c tre7tat 7e cele cla+ice6 +oluionOnd 7ro2lemele de
natur! o7eraional!-te:nic! i o7timiOnd confortul muncii. &urniorii de +er8icii
377lication 'er8ice Pro8ider+ "3'P# ofera +olutii integrate de ge+tionare a e-)OC6 atat
+e7arate cat +i integrate in 7latforme 8irtuale. )e a+emenea genereaa mo2ilitate total! "-M#
i acce+ 4-O "oricine-oriunde-oricOnd-orice#. O7eraiunile de )M fac o2iectul out+ourcing-
ului.
1.5. Managementul Securit(ii Sistemului de Informa(ii yi Comunica(ii
___________________________ ______________________________ 17
Managementul securitii informaiilor
9lectronic 'ecuritF Management +au e'M "e'ecuritF-eProtection-eConfidenceMe-ru+t#
+au e-'ecuritF e+te un an+am2lu de +oluii +oft-:ard-netCor0ing ce confer! infra+tructurii de
informare-comunicare atOt +ecuritatea cOt i 7rotecia nece+ar! ;n tim7 real. 3cea+ta +e
realiea! 7rin +7ecialiti6 ec:i7amente6 7rograme6 a7licaii i 7rotocoale "e<74 &,B9/3HH6
'NN-'ecure Pri8ate NetCor06 C:ec0 Point6 3ladin6 ,nternet 'ecuritF 'F+tem#.
2(

3cti8itatea de e-'ecuritF e+te acti8itatea de +u7ra8eg:ere6 7a! i inter8enie ;n tim7 real
7entru4
21
"1# meninerea +i+temului ;n +tare de funcionare o7tim!6
"2# 7re8enirea6 e8itarea i minimiarea efectelor negati8e ale incidentelor4
7re8ii2ile "de natura 8oluntar! +au in8oluntar!#G
im7re8ii2ile "cauri fortuite6 for! maDor!#.
Begulile de e'M +e adre+ea! +i+temului4
intern4 - 7er+onalul nein+truit6 incom7etent6 ire+7on+a2il6 8ulnera2il6 neloial6 +a2otorG
- ec:i7amentelor in+ta2ile6 nefia2ile6 in8ec:ite +au defecteG
- +oft-ului necore+7un!tor6 e<7iratG
e<tern4 - reelei de comunicaii e<terneG
- :ac0er-ilor +au 7er+oanelor r!u-8oitoareG
- atacatorilor cu 8iru+i i +7am.
3tacurile la +ecuritatea unei com7anii +e manife+t! 7rin multi7le i diferite 7rocedee6
cum ar fi4 di8er+iunea6 into<icarea6 7enetrarea6 e<tragerea6 coru7erea6 fraudarea6
deinformarea6 inducerea ;n eroare6 a2aterea ateniei6 ;nelarea 8igilenei6 dereglarea6
2locarea6 di+trugerea +i+temului.
22

2(
,demG
21
,demG
22
)i8er+e te:nici de fraudare6 7rin utiliarea internetului "c:ain-letter6 +cri+ori nigeriene6 fraude ;n in8e+tiii
online etc.#6 +unt 7reentate 7e +ite-ul CCC.efrauda.ro6 :tt74MMCCC.efrauda.roMefraudaMadminMdefault.a+7<G
___________________________ ______________________________ 18
Managementul securitii informaiilor
En continuare +unt 7reentate unele 7rocedee de atac ;m7otri8a +ecurit!ii +i+temului4
Ascultarea comunica(iilor. 3ce+t ti7 de atac 7oate conduce la furtul unor informaii
im7ortante ale clienilor6 7artenerilor6 concurenilor6 cum ar fi num!rul cardului de
credit6 num!rul de cont 2ancar6 note de 7lat!6 2alane financiare etc.6 de a+emenea6 7ot
conduce la furtul unor +er8icii6 acce+i2ile in mod normal numai celor care 7late+c6 cum
ar fi cele de informare +au de di+tri2uire de +oftCare6 ori informarea unei firme de+7re
tratati8ele de afaceri ale altor firme6 decon+7irarea unor date cu caracter 7er+onal ale
cum7!r!torilor etcG
Diversiunea yi intoxicarea. 'unt atacuri informaionale concertate fiic i 8irtual
7entru crearea unei +t!ri de confuie6 7recum i 8ulnera2iliarea i creterea gradului
de 7enetrare ;n +i+tem.
Furtul parolelor. 3tacurile de ace+t ti7 7ot fi folo+ite 7entru a 7ermite acce+ul la
+i+teme informatice unde +e afl! informaii +au +er8icii im7ortante. )e e<em7lu6
folo+irea unor algoritmi cri7tografici tot mai 7uternici 7entru 7roteDarea ace+tor date a
mutat inta atacurilor de la ;ncercarile de a @+7arge 7arola@ la ;ncercarile de o2inere a
informaiilor de la nodurile mai 7uin 7roteDate.
Modificarea datelor. 3ce+te atacuri folo+e+c la +c:im2area coninutului unor
tranacii.
nregistrarea. 3ce+t ti7 de atac 7oate fi folo+it 7entru a 7ermite unei 7!ri
comunicante +! +e dea dre7t alta de cOt e+te de fa7t. )e e<em7lu6 atacatorul 7la+ea! ;n
,nternet un calculator de+tinat colect!rii numerelor cardurilor de credit6 numerelor de
cont +au altor informaii de+7re diferiii clienti ai e-Commerce. &olo+ind ace+te
informaii6 atacatorii 7ot e<ecuta 7l!i ;n numele unor 7er+oane care nu 2!nuie+c ce +e
;ntOm7l! cu 2anii lor +au 7ot colecta ta<e i im7oite de la diferii comerciani.
Repudierea e+te refuul de a recunoate o tranacie f!cut! 7rin reea6 creOnd +erioa+e
daune 7!rilor im7licate ;n contract "de e<em7lu6 +ituaia unui cec 2ancar refuat nu
7entru c! nu are aco7erire ;n cont6 ci 7entru c! 2anca nu are miDloace de autentificare a
ace+tuia#.
___________________________ ______________________________ 19
Managementul securitii informaiilor
Phising e+te furtul de identitate financiar! 8irtual!. )e cele mai multe ori ace+te
furturi +e realiea! 7rin Wco7ii 7erfecteW ale +ite-urilor originale ale unor 2!nci +au e-
':o7-uri. Poate fi com2!tut 7rin monitoriarea domeniilor i 7aginilor Ce26 a
di+cutiilor on-line "c:at#6 e-mailurilor6 7entru a-i de+co7erii 7e cei ce 7ractica
e&rauda.
2%

Hackers: +unt 7er+oane care atac!6 folo+ind reeaua ,- e<tern! +au cea intern! a unei
firme6 7rin lan+area de +7amuri i 8irui +au 7rin 7!trunderea6 datorit! maie+triei lor
informatice6 la informaiile i +i+temele de cri7tare. 9i 7ot modifica fiierele i
documentele6 7ot introduce informaii fal+e6 7ot e<trage fonduri financiare6 7ot lan+a
amenin!ri6 aDungOnd 7On! la anumite forme de terori+m6 ;n acea+t! +ituaie numindu-
+e Crakers.
Pirateria de Software: e+te acti8itate de 7reluare6 in+talare i folo+ire a +oft-ului f!r!
licena i im7licit f!r! a 7l!ti 7rodu+ul informatic.
FIREWALL
24
e+te o ma+ur! de 7rotecie la atacurile din e<terior i interior a fiec!rui
calculator din reeaua intranet i internet a firmei. &ire/all ,ntegrat com2in! 7l!cile de
reea fireCall cu +oftul ce a+igura filtrarea traficului ;n i din H3N catre ,nternet.
'oluiile fireCall integrat a8an+ate au4 admini+trarea centraliat!G o7oiie acti8! la
atacuriG +iguran!6 fle<i2ilitateG com7ati2ilitate cu a7licaiile e<i+tente6 +i+teme de
o7erare i fireCall de 7erimetru.
SPAM
25
: e+te un me+aD e-mail6 'M'6 MM' ne+olicitat tran+mi+ la 7er+oane care nu au
autoriat comunicarea +au 7rimirea core+7ondenei de la +7amer. Bi+cul +7amurilor
e+te dat de fa7tul c! +unt 7urtatori de 8irui.
2%
Nn e<em7lu ti7ic de 7:i+:ing 7rin e-mail con+t! ;n trimiterea unui e-mail6 care creea! a7arena unui
e-mail oficial al unei 2!nci6 7rin care e<7editorul ;ncearc! +!-l induc! ;n eroare 7e de+tinatar i +!-l determine6 7e
ace+ta din urm!6 +! de8!luie informaii confideniale6 +olicitOndu-i +! ?confirme@ re+7ecti8ele informaii 7e
Ce2+ite-ul indicat de e<7editor. En a ce+t +en+ a +e 8edea :tt74MMen.Ci0i7edia.orgMCi0iMP:i+:ingG
24
Pentru mai multe date de+7re m!+urile &ireCall a +e 8edea :tt74MMen.Ci0i7edia.orgMCi0iM&ireCallY"netCor0ing#G
25
'7amming "+au +7am# 7oate fi definit i ca fiind 7roce+ul de e<7ediere a me+aDelor electronice ne+olicitate6 de
cele mai multe ori cu caracter comercial6 de 7u2licitate 7entru 7rodu+e i +er8icii du2ioa+e6 7racticat ;n indu+tria
e-mar0etingului i de 7ro7rietarii de +ituri 7ornografice. '7am-ul +e di+tinge 7rin caracterul agre+i86 re7etat i
7rin 7ri8area de dre7tul la o7iune.Nn me+aD care 8ine ;n urma con+im!mOntului e<7rimat ;n 7reala2il de
de+tinatar nu e+te +7am. )etalii legale referitoare la +7am +unt 7re8!ute ;n Hegea *(6M2((4 7ri8ind 7relucrarea
datelor cu caracter 7er+onal i 7rotecia 8ieii 7ri8ate ;n +ectorul comunicaiilor electronice "3rt. 12# -
:tt74MMro.Ci0i7edia.orgMCi0iM'7amG
___________________________ ______________________________ 20
Managementul securitii informaiilor
Anti-SPAM: e+te un +er8iciu de e-'ecuritF con+tOnd ;ntr-un +et de m!+uri ce tre2uie
luate 7entru filtrarea "e-mailMCe2 filter# i 2locarea +7am-urilor 7rin4 crearea li+tei cu
adre+e agreate ;n addre++2oo0G crearea unei li+te cu terminaiile de la care +! fie
re+7in+eMacce7tate e-mailurileG in+talarea mai multor 7rograme anti-+7am atOt la ,'P cOt i
la u+er.
26
SPYWARE: e+te un 7rogram luat 7rin ,nternet6 fara dorina utiliatorului6 i care
7oate da 7o+i2ilitate hijacker-ului +a 7enetree ulterior ;n calculator. Modalitatea
fec8enta de a ?infecta@ calculatorul cu a+tfel de 7rograme e+te na8igarea 7e +ite-urile
cu reclame +au doCnlod!ri in8oluntare de imagini +au muica.
2.
Anti-SPYWARE: e+te un 7rogram de monitoriare6 detectare6 ra7ortare6 carantiniare
i +tergere a 7rogramelor nedorite.
VIRUS de calculator M electronic M informatic6 e+te un 7rogram 7roiectat +au o
a7licaie lan+at! 7entru +c!derea 7erformanelor iM+au di+trugerea +i+temelor de
o7erare informatic! iM+au a celor de comunicaii6 cu urm!toarele caracteri+tici
2$
4
- +e re7lic!6 multi7lic!6 reface ;n noi forme 7entru a +e ;m7r!tia ;n +i+temele
electronice6 infectOnd calculatoarele6 reele6 di+c:etele C)-urile6 )>)-urile6
f!r! ca iniial +! fie o2+er8ai de utiliatori. >iruii +e ataea! de alte
7rograme6 fiiere6 documente6 e-mail-uri +au infectea! +ectorul 2oot al R)-
ului. 3de+ea r!mOn reideni i +e declanea! du7! o 7erioad! de tim7 +au la
efectuarea unei anumite o7eraiuni.
- de8in 7ericuloi atunci cand au a2ilitatea de a e<ecuta actiuni in calculator i a
crea 7ro2leme gra8e +i+temului de o7erare6 ca de e<em7lu4 tergerea fiierelor
+au documentelor6 2locarea ;ntregul +i+tem.
- +! +e r!+7Ondea+c! 7rin reea de la un calculator la altul6 mult mai re7ede decOt
alte 8iru+uri.
Anti-Virus de calculator6 e+te un 7rogram 7entru detectarea6 filtrare6 2locarea6
re+7ingerea6 carantiniarea6 cur!area6 tergerea +au ge+tionarea 8iruilor ;n tim7 real6 7entru a
26
Badu 3drian MH9IN,JK6 o7.citG
2.
3 +e 8edea i :tt74MMen. Ci0i7edia.orgMCi0iM'7FCareG
2$
Pentru 8iru+ de calculator a +e 8edea i :tt74MMen. Ci0i7edia.orgMCi0iMCom7uterY8iru+G
___________________________ ______________________________ 21
Managementul securitii informaiilor
o7ri infectarea +i+temului i reelei. 'e utiliea! ;m7reun! cu infra+tructura de +ecuritate
7entru 7rotecia i 7aa +i+temelor informatice i de comunicaie.
2S
3nti->iru+ 7re+u7une o actualiare 7ermanent! 7rin crearea de noi a7licaii ;n funcie de
8iruii netrata2ili a7!rui. 3nti->iru+ e+te o acti8itate a e'ecuritF i 7re+u7une4
1. 'canarea 7ermanent! +au 7eriodic! a core+7ondenei e-mail i a calculatorului
7entru c!utare de 8iruii du7!4 coninut 7ericulo+ +au interi+6 cu8inte c:eie6
ata+amente6 etc.G
2. Ba7ortarea 8iruilor identificati6 2locai6 re+7ini6 neutraliai6 di+trui6 ;n
carantin!6 7recum i m!+urile luate +au 7ro7u+eG
%. Ntiliarea concomitent! a mai multor 7rograme 3nti->iru+ 7entru creterea
eficacit!ii e-+ecuritF.
Pentru a+igurarea unei e-'ecuritati eficiente a com7aniei6 Managementul 'ecurit!ii
"'M# are ;n 8edere nu doar factorul uman4 +elecia6 angaDarea6 moti8area6 +u7ra8eg:erea6
controlul6 7rotecia6 7aa ci i 7rotecia i 7aa +i+temului i reelei de informare6 comunicare6
deciie a firmei.
)BP5C - )i+a+ter Beco8erF and 5u+ine++ ContinuitF 4 recu7erarea documentelor ;n ca
de dea+tru i continuarea afacerii6 e+te o acti8itate a e-'ecuritF.
Pierderea unor date confideniale +au de mare 8aloare aduce 7reDudicii firmei6 co+turi
+u7limentare6 2locarea +au falimentul ace+teia. )e aceea6 +i+temele )BPB5 ale+e tre2uie +!
functionee non-+to7G +! 7re8ina incidentele "e<74 8iru+i6 +7am +i :ac0eriG caderea +i+temului
+au reelei#G +! tratee ;n tim7 real6 imediat cOnd a7are6 7ro2lemaG +! recu7eree automat i
imediat f!r! 7ierdere dateleG +! nu nece+ite co+turi i re+ur+e +u7limentare 7entru refacere.
,ndicatorii de recu7erare +unt4
%(
BPO - Beco8erF Point O2Decti8e6 e+te momentul ultimului 2ac0-u7M7oint-in-time de la
care +e recon+tituie datele. Cu cOt e+te mai a7roa7e de momentul dea+trului 7ierderea
de date e+te mai mic!.
2S
Badu 3drian MH9IN,JK6 o7.cit.G
%(
,demG
___________________________ ______________________________ 22
Managementul securitii informaiilor
B-O - Beco8erF -ime O2Decti8e6 e+te durata ma<im! de tim7 7entru recu7erarea
integral! a datelor 7ierdute +i relan+area 2u+ine++-ului.
'trategiile 7entru )BP5C +unt4
Pro7riul SAN - 'torage 3rea NetCor06 ce rulea! a7licaiile ;n 7aralel 7e mai
multe reele de +tocareG una 7rimar! i celelalte +ecundare numite N3'
"NetCor0 3ttac:ed 'torage#. 'i+temul 7re+u7une4
Front Office WebBased4 e+te un Portal folo+it atOt de clienii cOt i +taff cu un
+ingur 2roC+er 7entru efectuarea o7eraiunilor cu acce+ 7er+onaliat. 9l are un
?mirroring@ 7e un alt +er8er ;n caul +ite-urilor 7entru tranacii +au care cer
7reena 8irtual! f!r! ;ntreru7ere.
Cel 7utin 2 R)-:ard di+c0-uri ;n +i+temul de o7erare-+tocare al firmei care +!
lucree +imultan 7entru a face ;n tim7 util 53NCK-NP ";nregi+trareaM+tocarea
datelor automat6 la 7erioade +curte +au lungi# i 9mergencF Co7FG
NP-AB3)9-uri 7ermanente la :ard i +oftCare.
Out+ourcing )BP5C ;n+eamn! e<ternaliarea +er8iciului la o com7anie +7ecialiat! i
care4 ela2orea! i im7lementea! 7roiectul i 7lanul )BP5CG monitoriea! ;n tim7
realG acord! auditG e<ecut! analie de ri+cG efectuea! training-ul 7er+onaluluiG a+igur!
;n tim7 real +tocarea i 7rotecia datelorG ada7tea! 7ermanent +i+temul la +c:im2!rile
interne i e<terne.
>ulnera2ilitatea +i+temului ;nce7e din interior. 3+igurarea +ecurit!ii tre2uie facut! ;n
7rimul rOnd de 7roduc!torul informaiei i a7oi de )e7artamentul de ,-C 'ecuritF.
)ein!torul informaiei tie ce re+ur+e 7roteDea! i a7oi ;m7reun! cu +7ecialitii 8a +ta2ili4
gradul de 8ulnera2ilitate6 7enetrare6 e<tragere6 afectare "2locare +au di+trugere#G
de+ignul +ecuri!rii +i+temuluiG
eficacitatea i eficiena +ecurit!ii "efectMcalitateMco+t#G
alte detalii te:nice.
___________________________ ______________________________ 23
Managementul securitii informaiilor
Mo2ile 'ecuritF Management "m'M# re7reint! forma a8an+at! a acti8it!ii de e'9C
de+f!urat! ;n total! mo2ilitate - -M6 conform modelului 4-O6 folo+ind ;n mod com2inat ,C-
cu miDloacele fiice mo2ile.
Mo2ile 'ecuritF Management 7re+u7une e3ctualiarea continu! +i automat! a datelor i
7rogramelor informatice. Concomitent tre2uie 8erificate +i+temele de comunicaii 7rin
ca2luMfi2ra +au Cirele++ "A'M6 NM-'6 5road5and6 /H3N6 'atelit# i efectuat! u7gradarea
,C-.
Mo2ile 'ecuritF Management e+te o acti8itate im7ortanta a mKM6 articulat! cu4
Bi+c Management6 deoarece 7ermanent tre2uie +! tim 8aloarea ri+curilor generate de
8ulnera2ilit!ile +i+temului "cOt ne 7utem 7ermite +! 7ierdem6 dac! 7utem identifica
ri+curile ;n tim7 util6 dac! 7utem reduce im7actul 7ierderilor ri+curilor6 etc.#
Content Management, deoarece tre2uie a+igurat! 7ermanent filtrarea6 8alidarea i
7rotecia e-Coninutului ;n cadrul Cogniti8e 'F+tem-'emantic KnoCledge 'F+tem.
Hanul de Princi7ii4 'ecuritF ConfidentialitF -ru+t Pri8acF ,ntegritF
3ut:entitF -rut:.
&urniorii de e-'ecuritF +au e-ru+t 'ecureContent Management "'CM# +unt firme
+7ecialiate care ofer! +olutii +oft i :ard 7entru firme i 7er+onae. En maDoritatea caurilor
m'M face o2iectul out+ourcing-ului.
3+igurarea +i+temului informatic4 e+te o m!+ur! de 7recauie ce +e im7une 7entru
recu7erarea unei +ume de 2ani ;n+cri+! ;n 7olia de a+igurare a ec:i7amentelor i ri+curilor
electronice6 ;n caul4 8iru+!rii +i+temului de o7erare6 7iederii informaiilor din caua
:ac0erilor6 2loc!rii +er8iciilor de ,nternet6 di+trugerii R)-ului +au a unui dea+tru. Primele de
a+igurare +e +ta2ile+c i 7olia de a+igurare +e emite inOnd cont de 8aloarea e+timat! a
7rofitului 7ierdut i de co+tul o7eraiunilor de recu7erare6 +al8are6 reintroducere6 regenerare a
datelor +i a +oftului. Conducerea tre2uie +! creee i +! de8olte ;n intre7rindere ?cultura
+ecurit!ii@ 7entru a ;nt!ri ;ncrederea6 re+7on+a2ilitatea i confidenialitatea. Beultatul unui
+i+tem +ecuriat e+te +! funcionei 2ine cOnd toi nu mai functionea!. Piratii-Rac0erii sunt
+7ecialiti ;n crearea de +oft i 7enetrare ;n +i+teme f!r! autoriare.
%1
%1
Pentru mai multe informaii de+7re :ac0eri6 2lac0-:at :ac0eri6 greF-:at+6 academic :ac0er6 +e 7oate 8edea
:tt74MMen. Ci0i7edia.orgMCi0iMRac0erY=2$com7uterY+ecuritF=2SG
___________________________ ______________________________ 24
Managementul securitii informaiilor
1.6. OM - Outsourcing Management
Out+ourcing-ul e+te tran+ferul +au delegarea c!tre un furnior e<tern de +er8icii a unor
o7eraiuni efectuate ;n firm!. Clientul 7rimete +er8iciile ca i o acti8itate di+tinct! integrat!
;n o7eraiunile com7aniei +ale.
%2
'e mai folo+ete termenul de 9&,, "9<ternaliarea &unciilor
,nterne ale Ente7rinderii#. )e e<em7lu4 ,C- :o+ting6 Ce2mail6 netCor0ing6 conta2ilitate6
i5an0ing6 managementul Platformei >irtuale6 )CM la un 3'P6 logi+tic!6 admini+trarea i
cur!enia +7aiilor6 +ecuritatea +i+temului i 7aa6 eHearning-e-raining6 e3+igurarea6
ePromo8area6 eBeclama6 eMar0eting6 eProduction. 9<ternaliarea 7oate merge 7On! la
ni8elele +u7erioare de conducere i deciie ale firmei.
%%
Out+ourcing Managenent +au Managementul 'er8iciilor 9<ternaliate e+te acti8itatea
conducerii com7aniei de a ;nc:eia i urm!ri realiarea contractelor de out+ourcing6 7rin care o
;ntre7rindere ;i renta2ilieaa +er8iciile 7e care le e<ecut! ineficient +au ;n 7ierdere.
Out+ourcingul e+te fi o +trategie de management dinamic i mo2il6 7arte com7onent! a mKM.
9<ternaliarea e+te o modalitate inteligent! de4
%4
a tran+fera +au delega c!tre un furnior de +er8icii e<tern6 +7ecialiat i eficient6
anumite o7eraiuni +ecundare +au c:iar managementul ilnic al unui 7roce+ de afaceri6
o7eraiune ce 7ermite conducerii +! +e concentree a+u7ra com7etenelor 7rinci7ale
ale organiaiei6 +! economi+ea+c! 2ani i tim7G
a ada7ta ra7id o com7anie la +c:im2!rile de mediu +i 7iat!G a con+er8a +au realoca
o7tim re+ur+eleG
a e<ecuta mai ieftin i calitati8 +u7erior unele o7eraiuniG
a reduce c:eltuielile admini+trati8-2irocratice ne7roducti8e cu 7er+onalul6
ec:i7amentele6 con+uma2ilele6 energia etc.G
%2
Badu 3drian MH9IN,JK6 Cur+ m5,L Mo2ile 5u+ine++ 2((.6 :tt74MMe-cat.roMlogin.7:7G
%%
,demG
%4
,demG
___________________________ ______________________________ 25
Managementul securitii informaiilor
a reduce ri+curile financiare i o7erationale6 a le face controla2ile i im7licit a crete
8aloarea afaceriiG
a +7ori 8eniturile6 a ;m2unatati ra7ortul co+t-7erforman!6 a admini+tra mai eficient
lanul POCCG
a 2eneficia de idei i +oluii noi6 de cele mai 2une 7ractici6 +tandarde i te:nologii
a8an+ate.
9<i+t! i anumite temeri legate de out+ourcing6 du7! cum urmea!4
%*
Bei+tena organiaiei fa! de +c:im2area +tilului +au metodelor admini+trati8eG
Beacia negati8! a 7er+onalului care +e teme c! Wnu 8a mai fi ca ;nainteW +au ;i 8a
7ierde locul de munc!G
Pierderea controlului a+u7ra 7ro7riului +i+temG
Endoieli 7ri8ind calitatea6 7erformana ;n caul unei e<ternaliari necontrolateG
Hi7+a de e<7erien! ;n out+ourcing.
En literatura de +7ecialitate +e di+ting mai multe ti7uri de out+ourcing4
%6

out+ourcing ?tradiional@ - cOnd 7er+onalul com7aniei e+te 7reluat de c!tre furniorul
de +er8icii "out+ourcer# 7entru realiarea o7eraiunilor contractateM+u2contractate6
al!turi de +7ecialitii +!iG
out+ourcing ?green-field@ - cOnd com7ania ii modific! 7roce+ele de afaceri i
angaDea! o firm! care +!-i furniee un nou +er8iciu.
)u7! +u2iectul out+ourcing-ul6 di+tingem trei categorii4
3cti8it!i 7rinci7ale ";ngriDirea 7acienilor6 7roducia ;ntre7rinderii6 admini+trarea
imaginii 7e 7ia!6 8Onarea de +er8icii#
3cti8it!i +ecundare6 dar e+eniale 7entru funcionare "conta2ilitatea6 admini+trarea
ac:iiiilor6 re+ur+ele umane6 7u2licitatea#.
3cti8it!i teriare "+ecuritatea6 cur!enia6 ti7!riturile#.
%*
,demG
%6
,demG
___________________________ ______________________________ 26
Managementul securitii informaiilor
)in 7unct de 8edere al o2iecti8elor ce tre2uie atin+e6 di+tinge4
Out+ourcing-ul tactic6 e+te limitat ;n com7le<itate i tim7 i are ca +co7 degaDarea unor
+oluii ra7ide de r!+7u+ 7ro8oc!rilor de moment ale 7ieeiG
Out+ourcing-ul +trategic, 7re+u7une o cola2orare 7e termen lung ;n care 2eneficiarul
+e concentrea! a+u7ra 7ro7riului 2u+ine++ i e<ternaliea! re+tul 7roce+elorG
Out+ourcing-ul tran+formaional, urm!rete un 7arteneriat ;ntre firma de out+ourcing i
ec:i7ele interne ale organiaiei6 a8Ond ca +co7 ;m7!rt!irea cunotinelor6
com7etenelor i a e<7erienelor com7lementare.
)in 7unct de 8edere al a2ord!rii out+ourcing-ul 7oate inti4
32ordarea integral! 7rin care funciile +unt efectuate e<clu+i8 de 7er+onalul
e<ternaliatG
32ordarea 7arial! 7rin care funciile +unt efectuate de o ec:i7! mi<t!6 com7u+! din
angaDai interni a+i+tai de +7ecialiti e<terniG
Parteneriatul cOnd funciile +unt e<ecutate ;n coo7erare6 7rin integrarea ec:i7elor
interne i e<terne6 realiOndu-+e a+tfel ;m7!rt!irea cunotinelor6 com7etenelor i
e<7erienei com7lementare.
1.7. Managementul e-Work yi m-1ob
Acti8itatea de+f!urat! de o 7er+oan! folo+ind un com7uter i un +i+tem de
telecomunicaii con+tituie e-/or0 "Telework / telecommuting / flexible work / home-based
telework#.
3cea+ta e+te o acti8itate uman! caracteriat! 7rin4 delocaliareG dematerialiare "reduce
+au elimin! com7onentele materiale4 :Ortia6 con+uma2ilele6 +7aiul de 2irou i mo2ilierul
aferent6 tran+7ortul ilnic la 2irou cu maina i con+umul de car2urantG +al8ea! energia
electric! i alte re+ur+e#G deteritorialiareG deintermediariareaG de2irocratiareG
de7er+onaliare. 3cea+ta din urm! 7oate crea 7ericolul de+ociali!rii6 indi8iduali!rii
e<ce+i8e6 ;n+tr!in!rii i marginali!rii. )e aceea6 mKM tre2uie +! im7rime o educare continu!
7rin e-learningMe-training tuturor e/or0er-ilor 7entru tran+formarea lor ;n KNO/H9)A9
___________________________ ______________________________ 27
Managementul securitii informaiilor
/OBK9B' mem2ri ai unei KnoCledge Com7anF i contieni de fa7tul c! 8iaa +ocial! ;n
KnoCledge CommunitF 7oate fi frumoa+! i mo2il!.
%.
Per+oanele care folo+e+c noile te:nologii ale informaiei i comunic!rii -,C-6 7entru a-i
realia munca alternati8 de aca+a6 la 2irou +au din teren +e nume+c 9-/or0er+.
Nn m-/or0er e+te un e-/or0er ce di+7une de o mo2ilitate total! "-M#6 7utOnd +! +e
de7la+ee ;n +7aiul fiic i 8irtual f!r! re+tricii6 ;n regim 4-O 4 oricine-oriunde-oricOnd-orice.
&orma a8an+at! de e/or0 +e numete m-/or0ing i re7reint! o alternati8! inteligent!
de a ?recicla@ angaDaii care ar urma +! fie concediai. Munca 8irtual!6 munca mo2il!
7re+u7une 7artici7area m-/or0er-ului la 7roiecte ;n ec:i7! "8irtual team# a c!rei mem2rii +e
g!+e+c ;n locaii diferite dar i ;n mo2ilitate total! i 7re+u7une coordonarea i +u7er8iarea
direct!6 de la di+tan!6 efectuata de m5o++ +au mManager.
9ficiena m/or0er-ilor reult! i din numeroa+ele a8antaDe 7er+onale6 7recum
fle<i2ilitatea de a 7etrece mai mult tim7 aca+! cu familia +au ;n locul dorit6 eliminarea +tre++-
ului de la 2irou i a co+turilor 7entru de7la+area la +er8iciu.
Comunicarea dintre angaDai +e realiea! cu aDutorul e-mail-ului6 me++enger-ului iM+au
al audio-8ideo-conferinei 7rin ,nternet.
O tr!+!tur! a organiaiilor e+te aceea c! ele +e 2aea! 7e efort de gru76 ceea ce
;n+eamn! c! 7entru a-i realia +co7urile de7ind de interaciunea oamenilor i coordonarea
lor6 o 7arte im7ortant! din munca ;n organiaii fiind 7re+tat! de gru7uri6 ;n toate organiaiile
a7!rOnd i gru7uri informale datorit! fa7tului c! +e de8olt! leg!turi de 7rietenie i indi8iii
formea! aliane 7entru a-i realia munca.
%$
Hiteratura de +7ecialitate a remarcat cOte8a forme ale reuniunilor 8irtuale4
%S
- >ideoconferina e+te folo+it! 7entru4 con+iliile de conducere +au edinele
o7erati8e ale factorilor deciionali aflai ;n locaii diferiteG in+truirea de la
di+tan! a 7er+onalului angaDatG analia de 7roiecte i contracte ;ntre
conduc!torii de 7roiect i e<7erii aflai la di+tan!G con+ultaiile de mar0eting
;ntre centru i direciile teritoriale ;n 8ederea lan+!rii de noi 7rodu+e i +er8icii
etcG
- -eleconferina 7re+u7une ca mai multe 7er+oane aflate la di+tan!6 +! +e
;ntOlne+c! 7rintr-un +i+tem audio i +! con8er+ee +imultan. 38antaDul
+er8erului de 8ideoconferin! e+te c! 7oate fi folo+it i ca +er8er de
%.
,demG
%$
AarF 1o:n+6 UCom7ortament organiaional@6 9ditura economic!6 5ucureti6 1SS$6 traducere 7rof. uni8. dr.
,oan Nr+ac:i6 7ag.*G
%S
Badu 3drian MH9IN,JK6 o7.citG
___________________________ ______________________________ 28
Managementul securitii informaiilor
teleconferin!6 dac! nu toi 7artici7anii au 8ideo-telefoane +au +i+teme de
8ideoconferin! ei 7ot fi conectai 7rin telefonul fi< +au mo2il 7entru a a+culta
i inter8eni cu 8oce ;n de2ateri.
- /e2Conferina 7re+u7une ca toate 7er+oanele +! fie conectate la ,nternet cu
terminalele mo2ile "dotate cu microfon-ca+ca i 8ideocam#.
9c:i7ele >irtuale includ gru7uri multidi+ci7linare de oameni care lucrea! ;n one
geografice diferite6 folo+ind ,C- 7entru a-+i de+f!ura acti8it!ile. Mem2rii ec:i7ei 8irtuale
+unt +e7arai fiic i interacionea! 7e cale electronic!. 9c:i7ele 8irtuale +e caracteriea!
7rin urm!torii factori4
4(
Mem2rii +unt reci7roc re+7on+a2ili 7entru reultatele ec:i7eiG
Mem2rii +unt di+7er+ai geografic "naional +au internaional#G
Mem2rii lucrea! mai mult +e7arat decOt ;n aceeai locaieG
9c:i7a reol8! 7ro2lemele i ia deciiile ;n mod unitarG
9c:i7a are de o2icei mai 7uin de 2( de mem2riG
Nu e+te nece+ar ca mem2ri ec:i7ei +! fie +trOni la un locG
Nu e ne8oie +! c!l!torea+c! 7entru a +e ;ntOlniG
Mem2rii ec:i7ei 7ot lucra ;n +c:im2uri diferiteG
Mem2rii ec:i7ei 7ot fi +au nu 7rieteni6 cuno+cui +au necuno+cui.
Hiteratura de +7ecialitate a identificat mai multe modele de ec:i7e 8irtuale4
41
9c:i7ele e<ecuti8e6 care +unt formate din manageri6 care de8in mem2ri datorit!
7oiiei lor ;n organiaie. 3ce+te ec:i7e au6 de o2icei6 caracter +emi7ermanent6 cu
re+7on+a2ilit!i fa! de di8iiile +7ecifice din organiaieG
9c:i7ele de 7roiect6 care +unt create 7entru realiarea unor 7roiecte +7ecifice. Mem2rii
ec:i7ei +unt +electai du7! rolul i e<7eriena 7e care le au fa! de 7roiect. 3ce+te
ec:i7e +unt create 7entru 7erioada 7roiectului.
9c:i7ele de 7ractic! +unt cele care aDut! oamenii6 care au aceleai +arcini +au care
lucrea! ;n acelai domeniu i care 7ot 2eneficia de 7e urma ;m7!rt!irii e<7erienei.
4(
,demG
41
,demG
___________________________ ______________________________ 29
Managementul securitii informaiilor
Mem2rii ace+tor ec:i7e +unt 8oluntari. 3ce+te ec:i7e nu au ;n general caracteri+tici
+7ecifice6 dar +unt con+tituite ;n +co7ul de a ;n8!a i 7entru +c:im2 de e<7erien!.
1.8. Actorii mobile: mBoss, mStaff, mPartner
Ieful mo2il "m5o++# e+te managerul care lucrea! ;n mo2ilitate total! 7entru a conduce
un m5,L i m-/or0er+6 folo+ind modelul 4-O4 oricine-oriunde-oricOnd-orice. En continuare
+unt 7reentate cOte8a caracteri+tici ale efului mo2il fiic i 8irtual4
utiliea! nu doar miDloacele mo2ile tere+tre dar mai ale+ ,C-6 re+7ecti8 terminale
mo2ile inteligente 7entru a7licatiile POCCG
e+te inde7endent6 autonom i mereu ;n micareG
e+te cel care 7une ;n micare re+ur+ele i 7e m-/or0er+G
folo+ete Mo2ile KnoCledge Management 7entru realiarea o2iecti8elor i
acti8it!ilor com7aniei i uneltele 7latformei 8irtuale 7rin reelele Cirele++ "NM-'6
5road5and#G
a+igur! conducerea 7er+onalului mo2il "acti8itatea M'M - Mo2ile 'taff Management#.
37licarea ace+tui conce7t de m5O''6 +-a f!cut6 cu caracter de 7ionierat6 7rin +ite-ul
7rimului ora 8irtual multicultural "multicultural cF2er citF# :tt74MMCluDNa7oca.ro6
:tt74MMKolo+8ar.ro6 :tt74MMKlau+en2urg.ro.
42
37licaia +-a numit PB,M3BNH >,B-N3H.
3cea+t! a7licaie a fo+t com7letat! cu un Con+iliu Hocal >irtual6 &orum6 >ot on-line6
/e2Mail i alte unelte 8irtual de+tinate comunit!ii locale i celei glo2ale6 de+c:iOnd drumul
7rimelor a7licaii de e-go8ernment.
4%
3ngaDatii mo2ili "m'taff# +unt m-Cor0er+ angaDai de m5o++ 7entru a realia +arcinile
de la di+tan! ;n mo2ilitate total! i cu re+7ectarea 7rinci7iului 4-O4 oricine-oriunde-oricOnd-
orice. Prin 7reocu7area lor i a conducerii firmei +unt tran+formai din e-Cor0er+ ;n
42
3 +e 8edea :tt74MMCluDNa7oca.ro6 :tt74MMKolo+8ar.ro6 :tt74MMKlau+en2urg.ro6 CCC.e-cat.roG
4%
Cu titlu de e<em7lu a +e 8edea i CCC.+i2iu.ro6 CCC.alau.ro6 CCC.7rimariade8a.roG
___________________________ ______________________________ 30
Managementul securitii informaiilor
0noCledge Cor0er+6 7entru a face fa! noilor im7erati8e im7u+e de +c:im2!rile ra7ide ale
mediului de afaceri.
Prin mPartener +e ;neleg cola2oratorii6 clienii6 furniori6 in8e+titorii care lucrea! i
cola2orea! fle<i2il i mo2il cu com7ania " 0noCledge 2a+ed com7anF#6 du7! cum urmea!4
mClientul &ericit e+te acela care 7l!tete 7e loc marfa +au +er8iciul 7entru c! e con8in+
c! a f!cut o in8e+tiie 2un!. Pe cOt 7o+i2il6 el tre2uie +! fie con+umatorul final 7entru a
nu +e ;nc!rca 7reul cu co+turile intermediarilor.
mCon+umatorul tre2uie +! +e +imt! conforta2il i +igur6 +! ai2! tot tim7ul a7etitul de a
con+uma i cum7!ra.
m&urniorul e+te 7artenerul care li8rea! direct 7rodu+ele6 materiile 7rime6 energia +au
+er8iciile firmei6 7e cOt 7o+i2il f!r! intermediari.
m,n8e+titorii +unt 7artenerii care in8e+te+c direct ;n mCom7anF a+igurOnd creterea ei
ra7id!.
___________________________ ______________________________ 31
Managementul securitii informaiilor
Cap.2. Proprietatea intelectual yi datele cu caracter personal
2.1. Aspecte privind proprietatea intelectual
Pro7rietatea intelectual! e o form! de titlu legal care 7ermite 7o+e+orului +! controlee
utiliarea anumitor intangi2ile6 cum ar fi idei +au e<7re+ii6 formele comune de 7ro7rietate
intelectual! incluOnd4
44
2re8etul de in8enieG
dre7tul de autorG
m!rcile ;nregi+trateG
+ecretul indu+trial.
)re7tul de autor 7roteDea! forma unei lucr!ri e<7re+i8e originale "literare6 arti+tice +au
te:nice#.
5re8etul de in8enie 7roteDea! +oluii +au idei originale iar marca ;nregi+trat! 7roteDea!
modul de identificare a unui 7roduc!tor +au a altei +ur+e de re7utaie.
3ce+te dre7turi 7ot fi cedate6 ;nc:iriate " liceniate#6 uneori c:iar folo+ie ca garanie6
+imilar unei 7ro7riet!i reale. 3ce+te dre7turi au i limit!ri +7ecifice6 cum ar fi limit!ri ;n tim7.
9<i+t! anumite diferene +u2+taniale fa! de 7ro7rietatea cla+ic!G con+umul 7ro7riet!ii cla+ice
e+te e<clu+i8 iar ;n caul intangi2ilelor ace+t lucru nu +e ;nt;m7l! "o carte 7utOnd fi
multi7licat! ;n oricOte e<em7lare f!r! +! afectee cititorul#.
)re7turile de 7ro7ietate intelectual! +;nt acordate de +tat ;n +co7ul ;ncuraD!rii cre!ri de
a+emenea intangi2ile. 3ce+te dre7turi dau 7ro7rietarului dre7tul de a aciona ;n Du+tiie 7e cei
care le ;ncalc!.
4*
44
:tt74Mro.Ci0i7edia.orgMCi0iMPro7rietateYintelectual=C4=$%G
4*
,demG
___________________________ ______________________________ 32
Managementul securitii informaiilor
Ha ni8el internaional 7ro2lematica 7ro7riet!ii intelectuale e+te ;n atenia Organiaiei
Naiunilor Nnite.
Organiaia Mondial! 7entru Pro7rietate ,ntelectual! "/orld ,ntellectual Pro7ertF
Organiation - /,PO# e+te o agenie ONN6 cu +ediul ;n Aene8a6 9l8eia6 care are ca o2iecti8
declarat crearea unui +i+tem internaional ec:ili2rat i acce+i2il de reguli ;n domeniul
7ro7riet!ii intelectuale6 care +! a+igure ;ncuraDarea creati8it!ii6 +timularea ino8aiei i
+7riDinirea de8olt!rii economice ;n condiiile +al8gard!rii intere+ului 7u2lic6 organiaia ;n
di+cuie luOnd fiin! 7rintr-o con8enie din 1S6.6 ai c!ror +emnatari +-au angaDat +! 7romo8ee
7rotecia 7ro7riet!ii intelectuale ;n lume 7rin cola2or!ri ;ntre +tate i cu organiaii
internaionale.
46
Printre o2iecti8ele +trategice declarate ale /,PO +e num!r!4
4.
Promo8area unei culture a 7ro7riet!ii intelectualeG
,ntegrarea 7ro2lematicii 7ro7riet!ii intelectuale ;n 7oliticile i 7rogramele naionale
de de8oltareG
)e8oltarea unor legi i +tandarde internaionale 7ri8itoare la 7ro7rietatea intelectual!G
3+igurarea unor +er8icii de calitate ;n cadrul +i+temelor glo2ale de 7rotecie a
7ro7riet!ii intelectualeG
Organiaia /,PO are ;n 7reent 1$4 de +tate mem2re.
4$
'tarea actual! de lucruri ;n
domeniu e di+7utat! ;n unele !ri ;n cur+ de de8oltare datorit! dren!rii re+ur+elor interne de
c!tre +tatele indu+trialiate 7rin intermediul 7ro7riet!ii intelectuale. 'tatele Nnite i Marea
5ritanie +unt +ingurele +tate care au 8enituri nete con+i+tente aferente 7ro7riet!ii intelectuale6
ele +unt i 7rinci7alele 7romotoare a ;nt!ririi ace+tor dre7turi 7e 7lan internaional.
4S

En BomOnia dre7tul de autor e+te reglementat ;n 7reent6 ;n 7rinci7al6 7rin Hegea $M1SS6
7ri8ind dre7tul de autor i dre7turile cone<e6 care a fo+t modificat! i com7letat! 7rin mai
multe acte normati8e +u2+ec8ente4 Hegea nr. 146M1SS.G Hegea nr. 2$*M2((4G Ordonana de
urgen! a Au8ernului nr. 12%M2((*6 a7ro2at! cu modific!ri 7rin Hegea nr. %2SM2((6G
Ordonana de urgen! a Au8ernului nr. 1S(M2((*6 a7ro2at! cu modific!ri 7rin Hegea nr.
%%2M2((6G Hegea nr. %2SM2((6.
46
3 +e 8edea CCC.Ci7o.intG
4.
,demG
4$
,demG
4S
:tt74Mro.Ci0i7edia.orgMCi0iMPro7rietateYintelectual=C4=$% G
___________________________ ______________________________ 33
Managementul securitii informaiilor
Prin Hegea nr...M1SS$ BomOnia a aderat la Con8enia de la 5erna 7entru 7rotecia
o7erelor literare i arti+tice din (S.(S.1$$66 ;n forma re8iuit! 7rin 3ctul de la Pari+ la
24.(..1S.1 i modificata la 2$.(S.1S.S.
Conform art.. din Hegea nr.$M1SS66 con+tituie o2iect al dre7tului de autor o7erele
originale de creaie intelectual! ;n domeniul literar6 arti+tic +au tiinific6 oricare ar fi
modalitatea de creaie6 modul +au forma de e<7rimare i inde7endent de 8aloarea i de+tinaia
lor6 cum +unt4
a# +crierile literare i 7u2lici+tice6 conferinele6 7redicile6 7ledoariile6 7relegerile i orice alte
o7ere +cri+e +au orale6 7recum i 7rogramele 7entru calculatorG
2# o7erele tiinifice6 +cri+e +au orale6 cum ar fi4 comunic!rile6 +tudiile6 cur+urile
uni8er+itare6 manualele colare6 7roiectele i documentaiile tiinificeG
c# com7oiiile muicale cu +au f!r! te<tG
d# o7erele dramatice6 dramatico-muicale6 o7erele coregrafice i 7antonimeleG
e# o7erele cinematografice6 7recum i orice alte o7ere audio8iualeG
f# o7erele fotografice6 7recum i orice alte o7ere e<7rimate 7rintr-un 7rocedeu analog
fotografieiG
g# o7erele de art! grafic! +au 7la+tic!6 cum ar fi4 o7erele de +cul7tur!6 7ictur!6 gra8ur!6
litografie6 art! monumental!6 +cenografie6 ta7i+erie6 ceramic!6 7la+tica +ticlei i a metalului6
de+ene6 de+ign6 7recum i alte o7ere de art! a7licat! 7rodu+elor de+tinate unei utili!ri
7racticeG
:# o7erele de ar:itectur!6 inclu+i8 7lanele6 mac:etele i lucr!rile grafice ce formea!
7roiectele de ar:itectur!G
i# lucr!rile 7la+tice6 :!rile i de+enele din domeniul to7ografiei6 geografiei i tiinei ;n
general.
Hegea confer! autorului unei o7ere atOt dre7turi de natur! 7atrimonial! cOt i dre7turi de
natur! moral!.
Conform art.1( din din Hegea nr.$M1SS66 autorul unei o7ere are urm!toarele dre7turi
morale4
a# dre7tul de a decide dac!6 ;n ce mod i cOnd 8a fi adu+! o7era la cunotin! 7u2lic!G
2# dre7tul de a 7retinde recunoaterea calit!ii de autor al o7ereiG
c# dre7tul de a decide +u2 ce nume 8a fi adu+! o7era la cunotin! 7u2lic!G
___________________________ ______________________________ 34
Managementul securitii informaiilor
d# dre7tul de a 7retinde re+7ectarea integrit!ii o7erei i de a +e o7une oric!rei
modific!ri6 7recum i oric!rei atingeri adu+e o7erei6 dac! 7reDudicia! onoarea +au re7utaia
+aG
e# dre7tul de a retracta o7era6 de+7!gu2ind6 dac! e+te caul6 7e titularii dre7turilor de
utiliare6 7reDudiciai 7rin e<ercitarea retract!rii.
3utorul o7erei are o +erie de dre7turi de natur! 7atrimonial!6 cum ar fi6 dre7tul
e<clu+i8 de a decide dac!6 ;n ce mod i cOnd 8a fi utiliat! i e<7loatat! o7era +a. 3cea+ta
im7lic! i dre7tul de a con+imi la utiliarea o7erei de c!tre alte 7er+oane. 3utorul o7erei e+te
+ingurul care 7oate autoria4
*(
1. re7roducerea 7arial! +au integral! a o7ereiG
2. difuarea o7ereiG
%. im7ortul o7ereiG
4. re7reentarea +cenic!G
*. e<7unerea 7u2lic! a o7erei de art! 7la+tic!6 fotografice i de ar:itectur!G
6. 7roiecia 7u2lic! a o7erei cinematografice i a altor o7ere audio8iualeG
.. tran+miterea unei o7ere c!tre 7u2lic 7rin fir6 ca2lu6 7rin fi2r! o7tic! +au orice alt
7rocedeuG
$. comunicarea 7rin intermediul inregi+tr!rilor +onore i audio8iualeG
S. acce+ul 7u2lic la 2aele de date 7e calculator6 ;n caul ;n care ace+te 2ae de date
conin +au con+tituie o7ere 7roteDateG
1(. traducerea6 7u2licarea ;n culegeri6 ada7tarea i orice alt! tran+formare a o7erei 7rin
care +e o2ine o o7er! deri8at!G
'u2iectul dre7tului de autor e<ercit! ace+te dre7turi 7atrimoniale tot tim7ul 8ieii. )u7!
moarte ace+tea +e tran+mit 7rin motenire. -itularii dre7tului de autor i ai de7turilor cone<e
;i 7ot e<ercita dre7turile recuno+cute de lege 7er+onal +au6 la cererea lor6 7rin intermediul
organi+melor de ge+tiune colecti8!. ,nc!lcarea de c!tre orice 7er+oan! a dre7turilor
recuno+cute i garantate de c!tre lege atrage r!+7underea ci8il!6 contra8enional! +au 7enal!
du7! ca a 7er+oanei 8ino8ate. Per+oanele 8!t!mate ;n dre7turile lor +e 7ot adre+a in+tanelor
de Dudecat! 7entru a +olicita recunoaterea ace+tora6 con+tatarea ;nc!lc!rii lor6 7recum i
re7ararea 7reDudiciului ;n conformitate cu di+7oiiile legale. ,n+tana de Dudecat! 7oate
*(
Badu 3drian MH9IN,JK6 Cur+ m5,L Mo2ile 5u+ine++ 2((.6 :tt74MMe-cat.roMlogin.7:7G
___________________________ ______________________________ 35
Managementul securitii informaiilor
di+7une6 la cererea celor intere+ai6 luarea unor m!+uri 7entru 7re8enirea 7roducerii unor
7agu2e iminente +au 7entru a+igurarea re7ar!rii ace+tora.
Hegea nr.$M1SS6 +ta2ilete fa7tele care con+tituie ;nc!lc!ri ale legii6 7recum i
+anciunile care +e 8or a7lica ;n caul +!8Oririi lor. En BomOnia e<i+t! mai multe in+tituii al
c!ror o2iect de acti8itate are leg!tur! cu 7rotecia dre7tului de 7ro7rietate intelectual!.
Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor are com7eten! ;n o2+er8area i controlul
a+u7ra acti8it!ilor ce 7ot da natere la ;nc!lc!ri ale legi+laiei dre7tului de autor i a
dre7turilor cone<e i 8a ;nc:eia 7roce+e-8er2ale de con+tatare ale ;nc!lc!rii legii.
*1
Conform
art.1%. i art.1%$ din Hegea nr.$M1SS66 Oficiul BomOn 7entru )re7turile de 3utor
funcionea! ca organ de +7ecialitate ;n +u2ordinea Au8ernului6 fiind autoritate unic! de
reglementare6 e8iden! 7rin regi+tre naionale6 +u7ra8eg:ere6 autoriare6 ar2itraD i con+tatare
te:nico-tiinific! ;n domeniul dre7turilor de autor i al dre7turilor cone<e.
&inanarea c:eltuielilor curente i de ca7ital ale Oficiului BomOn 7entru )re7turile de
3utor +e face integral i di+tinct de la 2ugetul de +tat6 7rin intermediul 2ugetului Mini+terului
Culturii i Cultelor6 mini+trul coordonator fiind ordonator 7rinci7al de credite. Organiarea6
funcionarea6 +tructura 7er+onalului i dot!rile nece+are ;nde7linirii atri2uiilor Oficiului
BomOn 7entru )re7turile de 3utor +e +ta2ile+c 7rin :ot!rOre a Au8ernului. Oficiul BomOn
7entru )re7turile de 3utor e+te coordonat de mini+trul culturii i cultelor i e+te condu+ de un
director general6 aDutat de un director general adDunct6 numii 7rin deciie a 7rimului-mini+tru6
la 7ro7unerea mini+trului coordonator.
*2
Princi7alele atri2uii ale Oficiului BomOn 7entru )re7turile de 3utor +unt urm!toarele4
- reglementea! acti8itatea din domeniu 7rin deciii ale directorului general6 7otri8it
legiiG
- ela2orea! 7roiecte de acte normati8e ;n domeniul +!u de acti8itateG
- ine e8idena re7ertoriilor tran+mi+e de organi+mele de ge+tiune colecti8!G
- organiea! i admini+trea! contra co+t ;nregi+trarea ;n regi+trele naionale i ;n alte
e8idene naionale +7ecifice6 7re8!ute de legeG
- a8iea! con+tituirea i +u7ra8eg:ea! funcionarea organi+melor de ge+tiune
colecti8!G
*1
3 +e 8edea CCC.orda.roG
*2
Hegea nr.$M1SS6G
___________________________ ______________________________ 36
Managementul securitii informaiilor
- a8iea!6 ca organ de +7ecialitate al admini+traiei 7u2lice centrale6 7otri8it legii6
;n+crierea ;n regi+trul aflat la grefa Dudec!toriei a a+ociaiilor i fundaiilor con+tituite
;n domeniul dre7turilor de autor i al dre7turilor cone<e6 inclu+i8 ;n ceea ce 7ri8ete
a+ociaiile 7entru com2aterea 7iraterieiG
- controlea! funcionarea organi+melor de ge+tiune colecti8! i +ta2ilete m!+urile de
intrare ;n legalitate +au a7lic! +anciuni6 du7! caG
- a+igur! +ecretariatul 7rocedurilor de ar2itraD de+f!urate 7otri8it legiiG
- efectuea! contra co+t6 7e c:eltuiala incul7ailor6 ;n caul ;n care +-a do8edit
8ino8!ia6 con+tat!ri te:nico-tiinifice cu 7ri8ire la caracterul original al 7rodu+elor
7urt!toare de dre7turi de autor +au de dre7turi cone<e6 la +olicitarea organelor de
cercetare 7enal!G
- efectuea! la cerere e<7ertie contra co+t6 7e c:eltuiala 7!rilor intere+ateG
- de+f!oar! acti8it!i de informare 7ri8ind legi+laia din domeniu6 7e c:eltuiala
7ro7rie6 7recum i acti8it!i de in+truire6 7e c:eltuiala celor intere+aiG
- de+f!oar! acti8it!i de re7reentare ;n relaiile cu organiaiile de +7ecialitate
+imilare i cu organiaiile internaionale din domeniu6 la care +tatul romOn e+te
7arteG
- ;nde7linete orice alte atri2uii 7re8!ute de lege.
Pentru ;nde7linirea atri2uiilor +ta2ilite 7rin lege Oficiul BomOn 7entru )re7turile de
3utor are acce+ la informaiile nece+are ;n mod o7erati8 i gratuit de la Centrul Naional al
Cinematografiei6 Oficiul Naional al Begi+trului Comerului6 3utoritatea Naional! a >!milor6
3genia Naional! de 3dmini+trare &i+cal! i de la ,n+7ectoratul Aeneral al Poliiei de
&rontier!6 ,n+7ectoratul Naional 7entru 98idena Per+oanelor i )irecia Aeneral! de
Paa7oarte din cadrul Mini+terului 3dmini+traiei i ,nternelor6 7recum i de la in+tituiile
financiar-2ancare6 ;n condiiile legii.
Oficiul de Stat pentru Inven(ii yi Mrci, e+te o alt! in+tituie 7u2lic! im7licat! ;n
domeniul 7roteciei dre7turilor de 7ro7rietate intelectual!.
Conform Rot!rOrii de Au8ern nr.*.%M(..(S.1SS$ Oficiul de 'tat 7entru ,n8enii i M!rci
;i de+f!oar! acti8itatea ca organ de +7ecialitate al admini+traiei 7u2lice centrale ;n
+u2ordinea Au8ernului i are autoritate unic! 7e tertoriul BomOniei ;n a+igurarea 7roteciei
7ro7riet!ii indu+triale6 ;n conformitate cu legi+laia naional! ;n domeniu i cu 7re8ederile
con8eniilor i tratatelor internaionale la care BomOnia e+te 7arte.
*%

Oficiul de 'tat 7entru ,n8enii i M!rci are o +erie de atri2uii6 7rintre care +e num!r!4
*4
*%
3 +e 8edea CCC.o+im.roG
*4
,demG
___________________________ ______________________________ 37
Managementul securitii informaiilor
- ela2orea! i +u7une +7re a7ro2are Au8ernului +trategia de8olt!rii 7roteciei
7ro7reit!ii indu+triale ;n BomOnia i a7lic! 7olitica ;n domeniuG
- a+igur! 7rotecia 7ro7riet!ii indu+triale6 ;n conformitate cu legi+laia naional! ;n
domeniu i cu 7re8ederile con8eniilor i tratatelor internaionale la care BomOnia e+te 7arteG
- ela2orea! i +u7une +7re a7ro2are Au8ernului +trategia de8olt!rii 7roteciei
7ro7reit!ii indu+triale ;n BomOnia i a7lic! 7olitica ;n domeniuG
- ;nregi+trea! i e<aminea! cererile din domeniul 7ro7riet!ii indu+triale6 eli2erOnd
titluri de 7rotecie care confer! titularilor dre7turi e<clu+i8e 7e teritoriul BomOniei.
- e+te de7oitarul regi+trelor naionale ale cererilor de7u+e i ale regi+trelor naionale
ale titlurilor de 7rotecie acordate 7entru in8enii6 m!rci6 indicaii geografice6 de+ene i
modele indu+triale6 to7ografii ale circuitelor integrate i noi +oiuri de 7lanteG
- editea! i 7u2lic! 5uletinul Oficial al Pro7riet!ii ,ndu+triale al BomOnieiG
- editea! i 7u2lic! fa+ciculele 2re8etelor de in8enieG
- admini+trea!6 con+er8! i de8olt!6 ;ntreinOnd o 2a! de date informatiat!G
- efectuea!6 la cerere6 +er8icii de +7ecialitate ;n domeniul 7ro7riet!ii indu+trialeG
- de+faoar! cur+uri de 7reg!tire a +7ecialitilor ;n domeniul 7ro7riet!ii indu+trialeG
- editea! i 7u2lic! Be8i+ta BomOn! de Pro7rietate ,ndu+trial!G
- ate+t! i autorieaa con+ilierii ;n domeniul 7ro7riet!ii indu+triale6 inand e8idena
ace+tora ;n regi+trul naionalG
- emite 5re8etul de in8enie, ce confer! titularului dre7tul de a interice terilor +!
efectuee f!r! autoriaia +a urm!toarele acte4
1. 7entru 7rodu+e4 fa2ricarea comercialiarea6 oferirea +7re 8Onare6 folo+irea6 im7ortul
+au +tocarea ;n 8ederea comerciali!rii6 oferirii +7re 8Onare +au folo+iriiG
2. 7entru 7rocedee +au metode4 folo+irea ace+tora.
Oficiul de 'tat 7entru ,n8enii i M!rci6 urm!rete re+7ectarea ;n +7ecial a urm!toarelor
acte normati8e6 care define+c legi+laia romOn! ;n domeniul 7roteciei 7ro7riet!ii indu+triale4
**
- Hegea nr. 64M1SS1 7ri8ind 2re8etele de in8enieG
**
,demG
___________________________ ______________________________ 38
Managementul securitii informaiilor
- R.A. nr. 1*2M1SS2 cu 7ri8ire la Begulamentul de a7licare a Hegii nr.64M1SS1 7ri8ind
2re8etele de in8enieG
- Hegea nr. 12SM1SS2 7ri8ind 7rotecia de+enelor i modelelor indu+trialeG
- Hegea nr. 16M1SS* 7ri8ind 7rotecia to7ografiilor 7rodu+elor +emiconductoareG
- Hegea nr. $4M1SS$ 7ri8ind m!rcile i indicaiile geograficeG
- O.A. nr. 41M1SS$ 7ri8ind ta<ele in domeniul 7roteciei 7ro7riet!ii indu+triale i
regimul de utiliare a ace+toraG
- Hegea nr. 2**M1SS$ 7ri8ind 7rotecia noilor +oiuri de 7lanteG
- Hegea nr. .*M1SSS 7ri8ind recunoaterea internaional! a de7oitului de
microorgani+me ;n +co7ul 7rocedurii de 2re8etare6 conform -ratatului de la
5uda7e+ta la care BomOnia a aderatG
- Hegea nr. S%M1SS$ 7ri8ind 7rotecia tranitorie a 2re8etelor de in8enieG
- Normele nr.242M1SSS 7ri8ind +7riDinirea 2re8et!rii ;n +tr!in!tate a in8eniilor
romOneti.
3lte in+tituii cone<e domeniului 7roteciei 7ro7riet!ii intelectuale +unt4 5iroul BomOn
de Metrologie Hegal!G 3+ociaia BomOn! de 'tandardiareG 3+ociaia de 3creditare din
BomOnia.
*6

En BomOnia e<i+t! un cor7 de 7rofe+ioniti care +e ocu7! cu 7ro2lematica 7roteciei
dre7turilor de 7ro7rietate intelectual! i indu+trial!. 3cetia +unt con+ilierii ;n 7ro7rietate
intelectual!6 acea+t! 7rofe+ie 2eneficiind de un cadru normati8 7ro7riu i o organiare
in+tituional! la ni8el naional +u2 forma Camerei Naionale a Con+ilierilor ;n Pro7rietate
,ntelectual! din BomOnia.
*.
Cadrul legal 7ri8itor la 7rofe+ia de con+ilier ;n 7ro7rietate
indu+trial! e+te +ta2ilit 7rin O.A. nr. 66 din 1. augu+t 2((( 7ri8ind organiarea i e<ercitarea
7rofe+iei de con+ilier ;n 7ro7rietate indu+trial!. 3ctul normati8 a fo+t re7u2licat ;n Monitorul
Oficial al BomOniei6 Partea ,6 nr. .*$ din 1. octom2rie 2((2 i a fo+t modificat 7rin Hegea nr.
%%1M2((6.
Enainte de 1S$S6 legile de 7roteDare a o2iectelor de 7ro7rietate indu+trial! 7re8edeau
fa7tul ca re7reentarea titularilor e<terni +e 7oate face numai de c!tre mandatari din BomOnia
;n+!6 acti8itatea fiind cu +7ecific de comer e<terior6 era mono7ol de +tat. Ca atare6 numai
Oficiul +7ecialiat de 2re8ete i m!rci 7entru +tr!inatate de 7e langa Camera de Comer i
,ndu+trie a BomOniei a8ea dre7tul de re7reentare i6 core+7unator6 +ingurii +7ecialiti care
*6
:tt74MMe-cat.roMircMre+ur+einterne.7:7Z G CCC.2rml.roG CCC.a+ro.roG CCC.renar.ro; CCC.e&rauda.roG
*.
CCC.7atent-c:am2er.roG
___________________________ ______________________________ 39
Managementul securitii informaiilor
efectuau acti8it!i +7ecifice con+ilierilor ;n 7ro7rietate indu+trial! +e aflau la ace+t oficiu.
,ntre7rinderile a8eau un re+7on+a2il cu 7ro2lemele de 7ro7rietate indu+trial!6 +i+tem care
+ati+facea nece+arul de a+i+ten! de +7ecialitate ;n domeniu. Odat! cu trecerea la economia de
7ia! i a7ariia a +ute de mii de +ociet!i comerciale 7ri8ate6 +ectorul m!rcilor de 7rodu+e i
+er8icii a cuno+cut o de8oltare e<7loi8!6 im7unOnd 7entru toate faele 7roteciei6 ca i
7entru urm!rirea ulterioar! a ;nc!lc!rii dre7turilor de 7ro7rietate indu+trial!6 un num!r mult
+7orit de +7ecialiti6 re+7ecti8 de con+ilieri ;n 7ro7rietate indu+trial!.
*$

9<amenul de autoriare organiat la Oficiul de 'tat 7entru ,n8enii i M!rci din anul
1SS2 a 7ermi+ ;nfiinarea Begi+trului Naional al Con+ilierilor ;n Pro7rietate ,ndu+trial!. En
acelai an +-a ;nfiinat 3+ociaia Naional! a Con+ilierilor ;n Pro7rietate ,ndu+trial! din
BomOnia6 a+ociaie 7rofe+ional! care a +7riDinit 7erfecionarea 7reg!tirii 7rofe+ionale a
con+ilierilor ;n 7ro7rietate indu+trial! i a con+olidat regulile de etic! i conduit! 7rofe+ional!
a ace+tora.
*S
En BomOnia acti8ea! i o +erie de ONG-uri6 care au ca o2iect de acti8itate declarat
com2aterea contrafacerilor i +7riDinirea re+7ect!rii dre7turilor de autor6 a 7ro7riet!ii
intelectuale. Cu titlu de e<em7lu ar!t!m c! 7rintre ace+te organiaii +e num!r! i 3+ociaia
BomOn! 7entru Com2aterea Contrafacerilor. 3+ociaia BomOn! 7entru Com2aterea
Contrafacerilor "3BCC# a fo+t con+tituit! a8Ond ca +co7 7rinci7al monitoriarea caurilor de
contrafacere 7rin identificarea lor ;n orice mod i ela2orarea unor +trategii i 7rograme de
aducere a lor la cunotina 7u2lic!.
6(
3+ociaia BomOn! 7entru Com2aterea Contrafacerilor +e dorete a fi 8ectorul maDor ;n
mo2iliarea eforturilor +ectorului 7ri8at i de +tat 7rin crearea unui 7arteneriat ;ntre in8e+titori6
7roduc!tori6 con+umatori i autorit!i6 ;ntr-o cam7anie +u+inut! ;m7otri8a contrafacerilor 7rin
crearea unui climat economic +olid +i de+c:i+ de8olt!rii i in8e+tiiilor6 +trategiile declarate
ale 3+ociaiei BomOne 7entru Com2aterea Contrafacerilor fiind
61
4
- 9<tinderea cola2or!rii ;n mediul de afaceri 7entru reducerea caurilor de
contrafacere a 7rodu+elor comercialiate ;n BomOniaG
- )e8oltarea 7arteneriatelor cu autorit!ile6 in+tituiile 7u2lice i organiaiile
re7reentati8e ale +ociet!ii ci8ileG
*$
,demG
*S
,demG
6(
3 +e 8edea CCC.anticontrafaceri.orgG
61
,demG
___________________________ ______________________________ 40
Managementul securitii informaiilor
- ,ntegrarea a+ociaiei ;n reeaua international! a organiaiilor de com2atere a
contrafacerilorG
- 'tructurarea acti8it!ilor economice 7ro7rii 7entru +u+inerea o2iecti8elor
a+ociaieiG
Entre organiaiile negu8ernamentale i in+tituii ale +tatului au ;nce7ut +! a7ar!
cola2or!ri6 7e linia lu7tei 7entru a7!rarea dre7turilor de 7ro7rietate intelectual!6 cola2or!ri
care 2eneficia! c:iar i de un cadru reglementat de relaionare. Cu titlu de e<em7lu6 ;n ace+t
+en+6 amintim Grupul de Lucru pe Probleme de Proprietate Intelectual.
Aru7ul de Hucru 7e Pro2leme de Pro7rietate ,ntelectual! e+te e<7re+ia unui efort
conDugat la care in+tituiile +tatului i +tructuri 7ri8ate au ;nele+ c! tre2uie +! +e angaDee
7entru com2aterea fenomenului 7irateriei6 contrafacerilor i 7entru de+curaDarea 8!t!marii
creati8i!ii 7rin ;nc!lcarea dre7turilor de 7ro7rietate intelectual!6 7rintre 7artici7anii la
Aru7ul de Hucru 7e Pro2leme de Pro7rietate ,ntelectual! num!rOndu-+e4 Parc:etul de 7e lO ng!
E nalta Curte de Ca+aie i 1u+tiie a Bom O niei 6 Mini+terul 1u+tiiei6 ,n+titutul Naional al
Magi+traturii6 Mini+terul Culturii i Cultelor6 ,n+7ectoratul Aeneral al Poliiei Bom O ne 6
,n+7ectoratul Aeneral al Poliiei de &rontier!6 3utoritatea Naional! a >!milor6 Oficiul BomO n
7entru )re7turile de 3utor6 3utoritatea Naional! 7entru Protecia Con+umatorilor6 Oficiul de
'tat 7entru ,n8enii i M!rci6 Camera de Comert i ,ndu+trie a BomO niei 6 ,n+7ectoratul
Aeneral 7entru Comunicaii i -e:nologia ,nformaiei6 Aarda &inanciar!6Camera Naional! a
Con+ilierilor ;n Pro7rietate ,ndu+triala 6 Con+iliul Naional al 3udio8iualului6 3+ociaia
Itiinific! de )re7tul Pro7riet!ii ,ntelectuale6 Centrul de Pro7rietate ,ntelectual! din cadrul
&acult!ii de )re7t a Nni8er+it!ii 5ucureti6 3+ociaia Naional! 7entru Protecia
Con+umatorilor i Promo8area Produ+elor i 'er8iciilor din BomO nia 6 3+ociaia BomO n!
7entru Com2aterea Contrafacerilor6 5u+ine++ 'oftCare 3lliance6 9lectronic 3rt+6 >i8endi
Aame+6 R5O BomO nia 6 3+ociaia BomO n! 3nti-contrafacere B93C- Bom O nia 6 Bomanian
Organiation 3gain+t Co7Frig:t -:eft BO-3C-6 Bomin8ent6 COPQ-BO6 Centrul BomO n
7entru 3dmini+trarea )re7turilor 3rtitilor ,nter7rei CB9),)3M6 'ocietatea 7entru )re7turi
de 3utor ;n Cinematografie i 3udio8iual6 'ocietatea 3utorilor Bom O ni din 3udio8iual
)3C,N '3B36 'ocietatea de Ae+tiune Colecti8! a )re7tului de 3utor ;n domeniul 3rtelor
>iuale >,'3B-36 Nniunea Produc!torilor de &onograme din BomO nia NP&B 6 Nniunea
Produc!torilor de &ilm i 3udio8iual din BomO nia6 3+ociaia Bom O n! de Ae+tiune a
O7erelor din 3udio8iual
___________________________ ______________________________ 41
Managementul securitii informaiilor
2.2. Considera(ii referitoare la datele cu caracter personal.
En mediul economic actual e<i+t! numeroi ageni economici 7recum i numeroa+e
organi+me6 organiaii i in+tituii care colectea!6 7!+trea! i utiliea! informaii de+7re
7er+oanele fiice6 informaii care 7ot duce la identificarea re+7ecti8elor 7er+oane i contri2uie
la cunoaterea unor 7articularit!i 7ri8itoare la acele 7er+onae. 3+tfel de 7ractici +e 7ot ;ntOlni6
de 7ild!6 la unele com7anii de telefonie mo2il!6 la com7anii de a+igur!ri6 2!nci6 com7anii care
a+igur! +er8icii de ti7ul fondurilor de 7en+ii admini+trate 7ri8at etc. Pentru a +e 7roteDa
intimitatea clienilor6 7er+oane fiice i 7entru a +e ;m7iedica utiliarea a2ui8! a ace+tor date
i informaii6 +tatele au luat m!+uri ;n +en+ul emiterii unor acte normati8e6 care reglemntea!
regulile de colectare6 +tocare6 ge+tionare6 di+tri2uire a ace+tor date6 ;ntr-un cu8Ont reguli de
management al datelor cu caracter 7er+onal.
Protecia datelor cu caracter 7er+onal re7reint! un domeniu relati8 nou 7entru legi+laia
din BomOnia. Coninutul +!u 7ri8ete6 ;ntr-o form! generic!6 dre7tul 7er+oanei fiice de a-i fi
a7!rate acele caracteri+tici care conduc la identificarea +a i o2ligaia corelati8! a +tatului de a
ado7ta m!+uri adec8ate 7entru a a+igura o 7rotecie eficient!.
62
En BomOnia 7rotecia datelor
cu caracter 7er+onal e+te reglementat! ;n 7rinci7al 7rin Hegea nr. 6..M2((1 7entru 7rotecia
7er+oanelor cu 7ri8ire la 7relucrarea datelor cu caracter 7er+onal i li2era circulaie a ace+tor
date6 act normati8e 7rin care a fo+t tran+7u+ ac[ui+-ul re7reentat de )irecti8a S*M46M9C6 care
reglementea! cadrul Duridic general al 7roteciei datelor 7er+onale la ni8elul Nniunii
9uro7ene.
Potri8it art.2 din Hegea nr.6..M2((16 ace+te norme legale +e a7lic! 7relucr!rilor de date
cu caracter 7er+onal6 efectuate de 7er+oane fiice +au Duridice6 romOne ori +tr!ine6 de dre7t
7u2lic +au de dre7t 7ri8at6 indiferent dac! au loc ;n +ectorul 7u2lic +au ;n +ectorul 7ri8at6
7relucr!ri efectuate6 ;n tot +au ;n 7arte6 7rin miDloace automate6 7recum i 7relucr!rii 7rin alte
miDloace decOt cele automate a datelor cu caracter 7er+onal6 care fac 7arte dintr-un +i+tem de
62
3 +e 8edea CCC.data7rotection.roG
___________________________ ______________________________ 42
Managementul securitii informaiilor
e8iden! +au care +unt de+tinate +! fie inclu+e ;ntr-un a+emenea +i+tem. Beglement!rile legale
din BomOnia 7ri8e+c4
a# 7relucr!rile de date cu caracter 7er+onal6 efectuate ;n cadrul acti8it!ilor de+f!urate de
o7eratori +ta2ilii ;n BomOniaG
2# 7relucr!rile de date cu caracter 7er+onal6 efectuate ;n cadrul acti8it!ilor de+f!urate de
mi+iunile di7lomatice +au de oficiile con+ulare ale BomOnieiG
c# 7relucr!rile de date cu caracter 7er+onal6 efectuate ;n cadrul acti8it!ilor de+f!urate de
o7eratori6 care nu +unt +ta2ilii ;n BomOnia6 7rin utiliarea de miDloace de orice natur!. +ituate
7e teritoriul BomOniei6 cu e<ce7ia caului ;n care ace+te miDloace nu +unt utiliate decOt ;n
+co7ul tranit!rii 7e teritoriul BomOniei a datelor cu caracter 7er+onal care fac o2iectul
7relucr!rilor re+7ecti8e.
Prin date cu caracter 7er+onal +e ;nelege orice informaii referitoare la o 7er+oan! fiic!
identificat! +au identifica2il!. O 7er+oan! identifica2il! e+te acea 7er+oan! care 7oate fi
identificat!6 direct +au indirect6 ;n mod 7articular 7rin referire la un num!r de identificare ori
la unul +au la mai muli factori +7ecifici identit!ii +ale fiice6 fiiologice6 7+i:ice6 economice6
culturale +au +ociale.
6%

Prin 7relucrarea datelor cu caracter 7er+onal +e ;nelege orice o7eraiune +au +et de
o7eraiuni care +e efectuea! a+u7ra datelor cu caracter 7er+onal6 7rin miDloace automate +au
neautomate "e<. colectarea6 ;nregi+trarea6 organiarea6 +tocarea6 ada7tarea ori modificarea6
utiliarea6 de8!luirea c!tre teri 7rin tran+mitere6 di+eminare +au ;n orice alt mod6 al!turarea
ori com2inarea6 2locarea6 tergerea +au di+trugerea etc.#.
64
'tocarea datelor cu caracter 7er+onal re7reint! 7!+trarea 7e orice fel de +u7ort a datelor
cu caracter 7er+onal cule+e.
'i+temul de e8iden! a datelor cu caracter 7er+onal e+te orice +tructur! organiat! de
date cu caracter 7er+onal6 acce+i2il! 7otri8it unor criterii determinate6 indiferent dac! acea+t!
+tructur! e+te organiat! ;n mod centraliat ori de+centraliat +au e+te re7artiat! du7! criterii
funcionale ori geografice.
6*
O7erator de date cu caracter 7er+onal e+te orice 7er+oan! fiic! +au Duridic!6 de dre7t
7ri8at ori de dre7t 7u2lic6 inclu+i8 autorit!ile 7u2lice6 in+tituiile i +tructurile teritoriale ale
ace+tora6 care +ta2ilete +co7ul i miDloacele de 7relucrare a datelor cu caracter 7er+onal. )ac!
+co7ul i miDloacele de 7relucrare a datelor cu caracter 7er+onal +unt determinate 7rintr-un act
6%
3rt.% din Hegea nr.6..M2((1G
64
,demG
6*
,demG
___________________________ ______________________________ 43
Managementul securitii informaiilor
normati8 +au ;n 2aa unui act normati86 o7erator e+te 7er+oana fiic! +au Duridic!6 de dre7t
7u2lic ori de dre7t 7ri8at6 care e+te de+emnat! ca o7erator 7rin acel act normati8 +au ;n 2aa
acelui act normati8e.
66

En caul ;n care datele cu caracter 7er+onal +unt o2inute direct de la 7er+oana 8iat!6
o7eratorul e+te o2ligat +! furniee 7er+oanei 8iate informaii cu 7ri8ire la
6.
4
- identitatea o7eratorului6
- +co7ul ;n care +e face 7relucrarea datelor6
- de+tinatarii +au categoriile de de+tinatari ai datelor6
- dac! furniarea tuturor datelor cerute e+te o2ligatorie i con+ecinele refuului de a le
furnia6
- e<i+tena dre7turilor 7entru 7er+oana 8iat! 7re8!ute de Hegea nr. 6..M2((1
- condiiile ;n care 7ot fi e<ercitate6
- orice alteinformaii a c!ror furniare e+te im7u+! 7rin di+7oiie a autorit!ii de
+u7ra8eg:ere6 inOnd +eama de +7ecificul 7relucr!rii.
En +ituaia ;n care datele nu +unt o2inute direct de la 7er+oana 8iat!6 o7eratorul e+te
o2ligat ca6 cel mai tOriu 7On! ;n momentul 7rimei de8!luiri c!tre teri a datelor 7er+onale6 +!
furniee 7er+oanei c!reia ;i a7arin datele 7er+onale aceleai informaii 7reciate mai +u+.
6$
En BomOnia funcionea! o autoritate central! a2ilitat! cu atri2uii de control ;n
domeniul datelor cu c:aracter 7er+onal6 re+7ecti8 3utoritatea Naional! de 'u7ra8eg:ere a
Prelucr!rii )atelor cu Caracter Per+onal6 ;nfiinat!6 7rin Hegea nr. 1(2M2((*6 acea+t! in+tituie
e<ercitOndu-i com7etena +ta2ilit! ;n 7rinci7al de Hegea nr. 6..M2((16 ;n condiii de
inde7enden! fa! de orice autoritate 7u2lic! +au entitate de dre7t 7ri8at.
6S
3tri2uiile
3utorit!ii Naionale de 'u7ra8eg:ere a Prelucr!rii )atelor cu Caracter Per+onal +unt
+7ecifice oric!rei in+tituii de control6 7utOnd in8e+tiga 7relucr!rile de date cu caracter
7er+onal care cad +u2 incidena Hegii nr. 6..M2((1 i a7lica +anciuni6 ;n caul ;n care con+tat!
;nc!lcarea di+7oiiilor legale de c!tre o7eratorii de date cu caracter 7er+onal6 ;n urma
+e+i!rilor din oficiu +au 7e 2aa unor 7lOngeri de7u+e de 7er+oanele leate ;n dre7turile lor.
66
,demG
6.
Comunicat 3N'P)CP din 2%.(4.($6 7ri8ind in8e+tigaia f!cut! la 'C NB53N P 3'OC,3J,, 'BH6
CCC.data7rotection.roM\7ageV+tireY2%(42(($PlangVroG
6$
,demG
6S
3 +e 8edea CCC.data7rotection.roG
___________________________ ______________________________ 44
Managementul securitii informaiilor
Printre 7rinci7alele atri2uii ale 3utorit!ii Naionale de 'u7ra8eg:ere a Prelucr!rii
)atelor cu Caracter Per+onal +e num!r!
.(
4
7rimete i analiea! notific!rile 7ri8ind 7relucrarea datelor cu caracter 7er+onal6
anunOnd o7eratorului reultatele controlului 7reala2ilG
autoriea! 7relucr!rile de date ;n +ituaiile 7re8!ute de legeG
7oate di+7une6 ;n caul ;n care con+tat! ;nc!lcarea di+7oiiilor 7reentei legi6
+u+7endarea 7ro8iorie +au ;ncetarea 7relucr!rii datelor6 tergerea 7arial! ori integral!
a datelor 7relucrate i 7oate +! +e+iee organele de urm!rire 7enal! +au +! intentee
aciuni ;n Du+tiieG
informea! 7er+oanele care acti8ea! ;n ace+te domenii6 ;n mod direct +au 7rin
intermediul +tructurilor a+ociati8e ale ace+tora6 a+u7ra nece+it!ii re+7ect!rii
o2ligaiilor i ;nde7linirii 7rocedurilor 7re8!ute de 7reenta legeG
7!+trea! i 7une la di+7oiie 7u2licului regi+trul de e8iden! a 7relucr!rilor de date
cu caracter 7er+onalG
7rimete i +oluionea! 7lOngeri6 +e+i!ri +au cereri de la 7er+oanele fiice i
comunic! +oluia dat! ori6 du7! ca6 diligenele de7u+eG
efectuea! in8e+tigaii din oficiu +au la 7rimirea unor 7lOngeri ori +e+i!riG
7oate face 7ro7uneri 7ri8ind iniierea unor 7roiecte de acte normati8e +au modificarea
actelor normati8e ;n 8igoare ;n domenii legate de 7relucrarea datelor cu caracter
7er+onalG
Pentru a e8idenia modul de o7erare al 3utorit!ii Naionale de 'u7ra8eg:ere a
Prelucr!rii )atelor cu Caracter Per+onal6 ;n continuare 8om 7reenta un +tudiu de ca6 f!cut
7u2lic de autoritatea amintit!
.1
4
En data de 1( a7rilie 2(($6 3utoritatea Naional! de 'u7ra8eg:ere a Prelucr!rii )atelor
cu Caracter Per+onal a efectuat o in8e+tigaie la '.C. Nr2an P 3+ociaii '.B.H.6 ;n +co7ul
8erific!rii modului de a7licare a Hegii nr. 6..M2((16 inclu+i8 a re+7ect!rii m!+urilor de
+ecuritate i confidenialitate de 7relucrare a datelor 7er+onale. Cu ocaia ace+tui control6
7rintre altele6 +-a con+tatat4
.(
3 +e 8edea 3rt.21 din Hegea nr.6..M2((1G
.1
Comunicat 3N'P)CP din 2%.(4.($6 7ri8ind in8e+tigaia f!cut! la 'C NB53N P 3'OC,3J,, 'BH6
CCC.data7rotection.roM\7ageV+tireY2%(42(($PlangVroG
___________________________ ______________________________ 45
Managementul securitii informaiilor
'ocietatea 8erificat! a notificat 3utorit!ii de +u7ra8eg:ere 7relucr!rile de date
7er+onale efectuate ;n e<ercitarea acti8it!ii +ale6 ;n +co7ul de colectare de2iteMrecu7erare
creane6 +er8icii de con+iliere legal! i re7reentare ;n Du+tiie6 7recum i +er8icii 7e internet.
'ocietatea 8erificat! are con+tituit! o 2a! de date cu caracter 7er+onal6 7o+tat! 7e +ite-ul
7ro7riu i intitulat! Hi+ta e7arilor ;m7otri8a c!rora e<i+t! :ot!rOri Dudec!toreti@6 ;n+!
acea+t! +ocietate nu a declarat c! 7relucrea! date 7er+onale ;n +co7ul inerii e8idenei
7er+oanelor r!u-7latnice6 ceea ce con+tituie contra8enia de Uomi+iune de notificare i
notificare cu rea credin!@6 7re8!ut! de art. %1 din Hegea nr. 6..M2((1. -otodat! +-a con+tatat
c! +ocietatea nu realiea! informarea 7er+oanelor ale c!ror date 7er+onale le 7relucrea!6
conform o2ligaiilor +ta2ilite 7rin Hegea nr. 6..M2((1 i c! anuna 7er+oanele c! 8or fi
ra7ortate ;n 2aa de date a 7er+oanelor r!u-7latnice i nu 8or mai 7rimi credite de la 2!nci
comerciale6 ceea ce re7reint! o informare neadec8at! i e<ce+i8! cu 7ri8ire la de+tinaia
datelor 7er+onale. En con+ecin!6 +ocietatea a fo+t +ancionat! 7entru +!8Orirea contra8eniei
de 7relucrare nelegal! de date6 7rin nere+7ectarea dre7tului la informare.
En cadrul legi+laiei comunitare 7ri8itoare la 7ro2lematica datelor cu caracter 7er+onal +e
7ot include4 )irecti8a nr.S*M46MC9 din 24.1(.1SS* 7ri8ind 7rotecia 7er+oanelor fiice ;n ceea
ce 7ri8ete 7relucrarea datelor cu caracter 7er+onal i li2era circulaie a ace+tor date6 )irecti8a
2((2M*$M9C din 12.(..2((2 7ri8ind 7roce+area datelor 7er+onale i 7rotecia intimit!ii ;n
+ectorul comunicaiilor electronice6 Con8enia de a7licare a acordului de la 'c:engen din
14.(6.1S$*.
.2

Pro2lematica 7roteciei datelor cu caracter 7er+onal a 7reocu7at multe dintre +tatele cu
economii de8oltate. En continuare +unt 7reentate reglement!ri naionale referitoare la
7rotecia datelor cu caracter 7er+onal din diferite +tate ale lumii6 du7! cum urmea!4
.%
1. 3ctele normati8e care reglementea! 7rotecia datelor cu c:aracter 7er+onal ;n +tatele
mem2re ale Nniunii 9uro7ene +unt4
3N'-B,3 - Hegea federal! 7entru 7rotecia datelor din 1 ianuarie 2(((6 cu
modific!rile ulterioareG
59HA,3 - Hegea 7entru 7rotecia datelor cu caracter 7er+onal din $ decem2rie 1SS26
cu modific!rile ulterioareG
.2
3 +e 8edea CCC.data7rotection.roM\7ageVlegi+latieYcomunitaraPlangVroG Pentru mai multe informaii
referitoare la acordul de la 'c:engen a +e 8edea i CCC.infotra8elromania.ro6 CCC.+c:engen.mira.go8.roG
.%
3 +e 8edea CCC.data7rotection.roG
___________________________ ______________________________ 46
Managementul securitii informaiilor
C9R,3 Hegea nr. 1(1 din 4 a7rilie 2((( 7entru 7rotecia datelor 7er+onale i
amendarea unor acte normati8e!
C,PBN Hegea nr. 1%$ ",# 2((1 7ri8ind 7relucrarea datelor cu caracter 7er+onal6 cu
modific!rile ulterioareG
)3N9M3BC3 - Hegea nr. 42S din %1 mai 2((( 7ri8ind 7relucrarea datelor cu
caracter 7er+onalG
9'-ON,3 - Hegea 7ri8ind 7relucrarea datelor cu caracter 7er+ona din 1 octom2rie
2((%6 cu modific!rile ulterioareG
&,NH3N)3 Hegea nr. *2% din 1SSS 7ri8ind datele 7er+onale6 cu modific!rile
ulterioareG
&B3NJ3 Hegea nr. .$ 1. din 6 ianuarie 1S.$ referitoare la 7relucr!rile de date6
informatic!6 i li2ert!i indi8iduale6 cu modific!rile ulterioareG
A9BM3N,3 - Hegea federal! 7entru 7rotecia datelor din 2( decem2rie 1SS(6 cu
modific!rile ulterioareG
AB9C,3 Hegea nr. 24.2 din 1SS. 7entru 7rotecia 7er+oanelor cu 7ri8ire la
7relucrarea datelor cu caracter 7er+onal6 cu modific!rile ulterioareG
,BH3N)3 - Hegea nr. 2* din 1SS$ 7entru 7rotecia datelor 7er+onale6 cu modific!rile
ulterioareG
,-3H,3 Codul 7entru 7rotecia datelor 7er+onale6 a7ro2at 7rin )ecretul legi+lati8 nr.
1S6 din %( iunie 2((%G
H9-ON,3 Hegea 7ri8ind 7rotecia datelor 7er+onale din 2% martie 2(((6 cu
modific!rile ulterioareG
H,-N3N,3 - Hegea nr. ,] 12S6 din 21 ianuarie 2((% 7ri8ind 7rotecia datelor
7er+onale6 cu modific!rile ulterioareG
HN]9M5NBA Hegea referitoare la 7rotecia 7er+oanelor cu 7ri8ire la 7relucrarea
datelor cu caracter 7er+onal din 2 augu+t 2((2G
M3H-3 - Hegea 7ri8ind 7rotecia datelor ]]>, din 2((16 cu modific!rile ulterioareG
OH3N)3 Hegea 7ri8ind 7rotecia datelor 7er+onale din 1 +e7tem2rie 2((1G
POHON,3 Hegea 7entru 7rotecia datelor 7er+onale din 2S augu+t 1SS.6 cu
modific!rile ulterioareG
POB-NA3H,3 Hegea nr. 6.M1SS$ 7ri8ind 7rotecia datelor 7er+onaleG
___________________________ ______________________________ 47
Managementul securitii informaiilor
B9A3-NH NN,- 3H M3B,, 5B,-3N,, I, ,BH3N)9, )9 NOB) Hegea 7entru
7rotecia datelor 7er+onale din 16 iulie 1SS$!
'HO>3C,3 Hegea nr. 42$ din % iulie 2((2 7ri8ind 7rotecia datelor 7er+onale6 cu
modific!rile ulterioareG
'HO>9N,3 - Hegea nr. *SM1SSS 7ri8ind 7rotecia datelor 7er+onale6 cu modific!rile
ulterioareG
'P3N,3 - Hegea nr. 1*M1SSS 7ri8ind 7rotecia datelor 7er+onaleG
'N9),3 Hegea nr. 2(4 din 2S a7rilie 1SS$ 7entru 7rotecia datelor 7er+onaleG
NNA3B,3 Hegea nr. H],,, M1SS2 7ri8ind 7rotecia datelor cu caracter 7er+onal i
7u2licitatea actelor de intere+ 7u2lic6 cu modific!rile ulterioareG
2. 3ctele normati8e care reglementea! 7rotecia datelor cu caracter 7er+onal ;n +tatele din
ona economic! euro7ean!6 re+7ecti8 ,+landa6 Hiec:ten+tein i Nor8egia4
,'H3N)3 - Hegea nr...M2((( 7ri8ind 7rotecia datele 7er+onale6 cu modific!rile
ulterioareG
H,9CR-9N'-9,N - Hegea din 14 martie 2((2 7ri8ind 7rotecia datelorG
NOB>9A,3 - Hegea nr. %1 din 14 a7rilie 2((( 7ri8ind datele 7er+onaleG
%. 3ctele normati8e care reglementea! 7rotecia datelor cu c:aracter 7er+onal ;n +tatele
c!rora Comi+ia 9uro7ean! le-a recuno+cut un ni8el de 7rotecie adec8at 7rin deciii6
re+7ecti8 3rgentina6 Canada6 9l8eia6 Auern+eF6 ,+le of Man i 'tatele Nnite ale 3mericii4
3BA9N-,N3- Hegea nr. 2*6 %26 din 4 octom2rie 2((( 7ri8ind 7rotecia datelor cu
caracter 7er+onalG
C3N3)3 - Hegea 7ri8ind 8iaa 7ri8at! din iulie 1S$%G
9H>9J,3 - Hegea federal! din 1S iunie 1SS2 7ri8ind 7rotecia datelorG
AN9BN'9Q- Hegea din 2((1 7ri8ind 7rotecia datelorG
,N'NH9H9 M3N - Hegea din 2((2 7ri8ind 7rotecia datelorG
'-3-9H9 NN,-9 3H9 3M9B,C,, - Princi7iile 'afe Rar2or.
___________________________ ______________________________ 48
Managementul securitii informaiilor
Cap.3. Informa(iile clasificate
1.1. No(iuni generale despre: date, informa(ii, con(inut, cunoytin(e clasificate
9<i+t! organiaii i ageni economici care6 cu 7rileDul derul!rii acti8it!ilor +7ecifice6
utiliea! date6 informaii6 cunotine6 c!rora legi+laia le confer! un regim +7ecial6
incluOndu-le ;n categoria informaiilor cla+ificate. En acea+t! +ituaie utiliatorii ace+tor
informaii +unt o2ligai +! ia m!+urile legale 7entru a a+igura 7rotecia informaiilor cla+ificate
i 7entru a ;m7iedica di+eminarea neautoriat! a ace+tora. En 8ederea ;nde7linirii cu eficien! a
ace+tor im7erati8e de +ecuritate6 re+7ecti8ele organiaii 7ot 2eneficia de +7riDinul i a+i+tena
in+tituiilor i +tructurilor +tatului6 +7ecialiate 7e acea+t! 7ro2lematic!.
Beglement!rile 7ri8itoare la 7rotecia informaiilor cla+ificate6 a7lica2ile ;n BomOnia6
+unt cu7rin+e6 ;n 7rinci7al6 ;n Hegea nr.1$2M2((2 7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate6
RA nr.*$*M2((2 7entru a7ro2area 'tandardelor naionale de 7rotecie a informaiilor
cla+ificate ;n BomOnia6 RA nr..$1M2((2 7ri8ind 7rotecia informaiilor +ecrete de +er8iciu6
RA nr.%*%M2((2 7entru a7ro2area Normelor 7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate ale
Organiaiei -ratatului 3tlanticului de Nord ;n BomOnia.
Protecia informaiilor cla+ificate 7ri8ete4
a# 7rotecia Duridic!G
2# 7rotecia 7rin m!+uri 7roceduraleG
c# 7rotecia fiic!G
d# 7rotecia 7er+onalului care are acce+ la informaiile cla+ificate ori e+te de+emnat +!
a+igure +ecuritatea ace+toraG
e# 7rotecia +ur+elor generatoare de informaii.
___________________________ ______________________________ 49
Managementul securitii informaiilor
Conform Hegii nr.1$2M2((26 7rinci7alele o2iecti8e ale 7roteciei informaiilor cla+ificate
+unt4
.4
a# 7roteDarea informaiilor cla+ificate ;m7otri8a aciunilor de +7ionaD6 com7romitere
+au acce+ neautoriat6 ;m7otri8a alter!rii +au modific!rii coninutului ace+tora6 7recum i
;m7otri8a +a2otaDelor ori di+trugerilor neautoriateG
2# realiarea +ecurit!ii +i+temelor informatice i de tran+mitere a informaiilor
cla+ificate.
M!+urile ce decurg din a7licarea legii au menirea4
.*
a# +! 7re8in! acce+ul neautoriat la informaiile cla+ificateG
2# +! identifice ;m7reDur!rile6 7recum i 7er+oanele care6 7rin aciunile lor6 7ot 7une ;n
7ericol +ecuritatea informaiilor cla+ificateG
c# +! garantee c! informaiile cla+ificate +unt di+tri2uite e<clu+i8 7er+oanelor
;ndre7t!ite6 7otri8it legii6 +! le cunoa+c!G
d# +! a+igure 7rotecia fiic! a informaiilor6 7recum i a 7er+onalului nece+ar
7roteciei informaiilor cla+ificate.
Potri8it legi+laiei naionale ri8itoare la 7rotecia informaiilor cla+ificate6 urm!torii
termeni +e define+c a+tfel4
.6
informaii - orice documente6 date6 o2iecte +au acti8it!i6 indiferent de +u7ort6 form!6
mod de e<7rimare +au de 7unere ;n circulaieG
informaii cla+ificate - informaiile6 datele6 documentele de intere+ 7entru +ecuritatea
naional!6 care6 datorit! ni8elurilor de im7ortan! i con+ecinelor care +-ar 7roduce ca
urmare a de8!luirii +au di+emin!rii neautoriate6 tre2uie +! fie 7roteDateG
cla+ele de +ecretiare +unt4 +ecrete de +tat i +ecrete de +er8iciuG
informaii +ecrete de +tat - informaiile care 7ri8e+c +ecuritatea naional!6 7rin a c!ror
di8ulgare +e 7ot 7reDudicia +igurana naional! i a7!rarea !riiG
informaii +ecrete de +er8iciu - informaiile a c!ror di8ulgare e+te de natur! +!
determine 7reDudicii unei 7er+oane Duridice de dre7t 7u2lic +au 7ri8atG
ni8elurile de +ecretiare +e atri2uie informaiilor cla+ificate din cla+a +ecrete de +tat i
+unt4
- +trict +ecret de im7ortan! deo+e2it! - informaiile a c!ror di8ulgare neautoriat!
e+te de natur! +! 7roduc! daune de o gra8itate e<ce7ional! +ecurit!ii naionaleG
.4
Hegea nr.1$2M2((26 art.4G
.*
Hegea nr.1$2M2((26 art.*G
.6
Hegea nr.1$2M2((26 art.1*G
___________________________ ______________________________ 50
Managementul securitii informaiilor
- +trict +ecrete - informaiile a c!ror di8ulgare neautoriat! e+te de natur! +!
7roduc! daune gra8e +ecurit!ii naionaleG
- +ecrete - informaiile a c!ror di8ulgare neautoriat! e+te de natur! +! 7roduc!
daune +ecurit!ii naionaleG
7rotecie Duridic! - an+am2lul normelor con+tituionale i al celorlalte di+7oiii legale
;n 8igoare6 care reglementea! 7roteDarea informaiilor cla+ificateG
7rotecie 7rin m!+uri 7rocedurale - an+am2lul reglement!rilor 7rin care emitenii i
dein!torii de informaii cla+ificate +ta2ile+c m!+urile interne de lucru i de ordine
interioar! de+tinate reali!rii 7roteciei informaiilorG
7rotecie fiic! - an+am2lul acti8it!ilor de 7a!6 +ecuritate i a7!rare6 7rin m!+uri i
di+7oiti8e de control fiic i 7rin miDloace te:nice6 a informaiilor cla+ificateG
7rotecia 7er+onalului - an+am2lul 8erific!rilor i m!+urilor de+tinate 7er+oanelor cu
atri2uii de +er8iciu ;n leg!tur! cu informaiile cla+ificate6 +7re a 7re8eni i ;nl!tura
ri+curile de +ecuritate 7entru 7rotecia informaiilor cla+ificateG
certificate de +ecuritate - documentele care ate+t! 8erificarea i acreditarea 7er+oanei
de a deine6 de a a8ea acce+ i de a lucra cu informaii cla+ificate.
Potri8it legi+laiei romOneti informaiile cla+ificate +e +tructurea! du7! cla+! i ni8el
de +ecretiare6 du7! cum urmea!4
Tabelul nr.4
Structurarea inorma(iilor clasificate dup clas yi nivel de secretizare
CH3'3 )9 '9CB9-,L3B9
'9CB9-9 )9 '-3-
'9CB9-9 )9 '9B>,C,N
"'#
N,>9HNH
)9
'9CB9-,L3B9
'-B,C- '9CB9- )9 ,MPOB-3NJK
)9O'95,-K
"(((#
'-B,C- '9CB9-
"((#
'9CB9-
"(#
___________________________ ______________________________ 51
Managementul securitii informaiilor
Prin RA nr. %*4M2((26 7u2licat! ;n Monitorul Oficial nr.%1* din 1%.(*.2((2 au fo+t
;nfiinate 3genia de 3creditare de 'ecuritate "33'#6 3genia de 'ecuritate 7entru
,nformatic! i Comunicaii "3',C# i 3genia 7entru )i+tri2uirea Materialului Cri7tografic
"3)MC#6 ca +tructuri di+tincte ;n cadrul 3utorit!ii Naionale de 'ecuritate "3N'#. Enfiinarea
i funcionarea 3utorit!ii Naionale de 'ecuritate a fo+t reglementat! 7rin R.A. nr.$64M2((26
act normati8 a2rogat ulterior6 atri2uiile 3N' fiind 7reluate de Oficiul Begi+trului Naional al
,nformaiilor 'ecrete de 'tat "OBN,''#.
..
Printre +tucturile i organi+mele im7licate ;n acti8itatea de 7rotecie a informaiilor
cla+ificate ;n BomOnia +e num!r! i urm!toarele4
Tabelul nr.5
Structuri yi organisme implicate
n activitatea de protec(ie a informa(iilor clasificate n Romnia
Cu atri2uii la ni8el naional Cu atri2uii la ni8el naional-
+ectorial
Cu atri2uii la ni8el de
unitate
utiliatoareMdein!toare de
informaii cla+ificate
OBN,''6
'B,
Mini+terul 37!r!rii
Naionale6
Mini+terul 3dmini+traiei i
,nternelor6
Mini+terul 1u+tiiei6
'PP6
'-'
'tructura de
+ecuritateMfuncionarul de
+ecuritate
Potri8it legi+laiei a7lica2ile6 7er+oana care ;nde7linete atri2uiile de 7rotecie a
informaiilor cla+ificate ;n cadrul autorit!ilor6 in+tituiilor 7u2lice6 agenilor economici cu
ca7ital integral +au 7arial de +tat i altor 7er+oane Duridice de dre7t 7u2lic +au 7ri8at +e
numete func(ionar de securitate.
.$

Pentru a +e im7lementa m!+urile de 7rotecie a informaiilor cla+ificate6 ;n unit!ile
dein!toare de a+tfel de informaii +e ;nfiinea!6 structuri de securitate cu atri2uii +7ecifice.
)ac! unitatea deine un 8olum redu+ de informaii cla+ificate6 atri2uiile +tructurii de
..
3 +e 8edea RA nr.$4*M2((26 art.1%G
.$
RA nr.*$*M2((26 art.%G
___________________________ ______________________________ 52
Managementul securitii informaiilor
+ecuritate 8or fi ;nde7linite de funcionarul de +ecuritate. Ieful +tructurii de +ecuritate6
re+7ecti8 funcionarul de +ecuritate6 tre2uie +! fie un adDunct al conduc!torului 7er+oanei
Duridice +au un mem2ru al con+iliului de admini+traie al unit!ii i +! dein! certificat de
+ecuritate core+7un!tor celui mai ;nalt ni8el de cla+ificare a informaiilor +ecrete de +tat
ge+tionate de unitate.
.S
En unit!ile dein!toare de informaii cla+ificate +e organiea! com7artimente +7eciale
7entru e8idena6 ;ntocmirea6 7!+trarea6 7roce+area6 multi7licarea6 mani7ularea6 tran+7ortul6
tran+miterea i di+trugerea ace+tora ;n condiii de +iguran!6 acti8itatea ace+tor com7artimente
+7eciale fiind coordonat! de +tructura +au funcionarul de +ecuritate6 du7! ca.
Prin ge+tionarea informaiilor cla+ificate +e ;nelege orice acti8itate de ela2orare6 luare
;n e8iden!6 acce+are6 7roce+are6 multi7licare6 mani7ulare6 tran+7ort6 tran+mitere6 in8entariere6
7!+trare6 ar:i8are +au di+trugere a informaiilor cla+ificate.
$(
Oficiul Registrului Na(ional al Informa(iilor Secrete de Stat "OBN,''# a luat fiin!
7rin Ordonana de urgen! a Au8ernului nr. 1*% din . noiem2rie 2((26 7u2licat! ;n Monitorul
Oficial al BomOniei nr. $26 din 1* noiem2rie 2((26 a7ro2at! 7rin Hegea nr. 1(1M24.(%.2((%6
7u2licat! ;n Monitorul Oficial al BomOniei6 Partea ,6 nr. 2(. din %1.(%.2((%.
Oficiul Begi+trului Naional al ,nformaiilor 'ecrete de 'tat are atri2uii de
reglementare6 autoriare6 e8iden! i control ;n conformitate cu 7re8ederile Hegii nr. 1$2M2((2
7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate6 ale 'tandardelor naionale de 7rotecie a
informaiilor cla+ificate ;n BomOnia6 a7ro2ate 7rin Rot!rOrea Au8ernului nr. *$*M2((26 i ale
Normelor 7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate ale Organiaiei -ratatului 3tlanticului de
Nord ;n BomOnia6 a7ro2ate 7rin Rot!rOrea Au8ernului nr. %*%M2((2.
$1
Printre 7rinci7alele acti8it!i de+f!urate de OBN,'' +e num!r!4
$2
organiea! e8idena li+telor i a informaiilor +ecrete de +tat6 a termenelor de
meninere ;n ni8elul de cla+ificare6 a 7er+onalului 8erificat i a8iat 7entru lucrul cu
informaiile +ecrete de +tat i a regi+trelor de autori!ri de la in+tituiile care dein +au
care utiliea! informaii cla+ificateG
ela2orea! norme6 in+truciuni i 7roceduri 7entru 7rotecia informaiilor naionale
cla+ificate i6 re+7ecti86 a informaiilor cla+ificate ale Organiaiei -ratatului
3tlanticului de NordG
.S
RA nr.*$*M2((26 art.2SG
$(
,demG
$1
CCC.orni++.roG
$2
,demG
___________________________ ______________________________ 53
Managementul securitii informaiilor
a+igur! re+7ectarea +tandardelor naionale i6 re+7ecti86 ale N3-O 7ri8ind ge+tionarea
documentelor cla+ificateG
a7ro2! eli2erarea certificatelor de +ecuritate 7entru acce+ la informaii naionale
cla+ificateG
eli2erea! certificate de +ecuritate 7entru acce+ la informaii N3-O cla+ificate i
7entru 7artici7area la acti8it!i organiate ;n cadrul 3lianei Nord-3tlanticeG
+ta2ilete cerinele de +ecuritate 7entru ;nc!7erile i containerele +7eciale6
mecani+mele de ;nc:idere6 +i+temele de cifru i ;ncuietori i autoriea! utiliarea lor
7entru 7!+trarea informaiilor +ecrete de +tatG
organiea! i coordonea! acti8it!ile de 7reg!tire a +tructurilor i funcionarilor de
+ecuritate din cadrul in+tituiilor care ge+tionea! informaii cla+ificateG
eli2erea!6 ;n condiiile 7re8!ute de +tandardele naionale6 autoriaii +7eciale 7entru
fotografierea6 filmarea6 cartografierea +au e<ecutarea de lucr!ri de arte 7la+tice 7e
teritoriul BomOniei6 ;n o2iecti8e +au locuri de im7ortan! deo+e2it! 7entru 7rotecia
informaiilor cla+ificateG
eli2erea! autoriaii i certificate de +ecuritate indu+trial! ;n conformitate cu
+tandardele ;n domeniuG
organiea! e8idena autoriaiilor i a certificatelor de +ecuritate indu+trial! la ni8el
naionalG
Conduc!torii agenilor economici +au ai altor 7er+oane Duridice de dre7t 7ri8at6 7recum
i 7er+oanele fiice c!rora le-au fo+t ;ncredinate informaii +ecrete de +tat6 ;n cadrul
ra7orturilor de cola2orare6 au o2ligaia +! re+7ecte 7re8ederile legale 7ri8ind 7rotecia
ace+tora6 totodat! acce+ul cet!enilor +tr!ini6 al cet!enilor romOni care au i cet!enia altui
+tat6 7recum i al 7er+oanelor a7atride la informaiile +ecrete de +tat i ;n locurile ;n care +e
de+f!oar! acti8it!i i +e e<7un o2iecte +au +e e<ecut! lucr!ri din acea+t! categorie e+te
7ermi+ numai ;n +ituaiile i ;n condiiile +ta2ilite 7rin tratatele internaionale la care BomOnia
e+te 7arte +au 7rin :ot!rOre a Au8ernului.
$%
'tandardele naionale de 7rotecie a informaiilor cla+ificate +e +ta2ile+c de c!tre
Serviciul Romn de Informa(ii i +unt o2ligatorii. 3ce+te +tandarde tre2uie +! fie ;n
concordan! cu intere+ul naional6 7recum i cu criteriile i recomand!rile N3-O6 ;n caul
unui conflict ;ntre normele interne 7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate i normele N3-O
urmOnd a a8ea 7rioritate normele N3-O.
$4
$%
Hegea nr.1$2M2((26 art.2S6 art.%(G
$4
Hegea nr.1$2M2((26 art.6G
___________________________ ______________________________ 54
Managementul securitii informaiilor
Printre atri2uiile 'er8iciul BomOn de ,nformaii6 ;n domeniul 7roteciei informaiilor
cla+ificate +e num!r!4
$*
ela2orarea +tandardelor naionale 7entru informaiile cla+ificate i o2iecti8ele de
im7lementare a ace+toraG
acordarea a8iului de +7ecialitate a+u7ra 7rogramelor de 7re8enire a +curgerilor de
informaii cla+ificate6 ;ntocmite de autorit!ile i in+tituiile 7u2lice6 regiile autonome
i +ociet!ile comerciale dein!toare de a+emenea informaiiG
8erificarea modului ;n care +unt re+7ectate i a7licate normele legale 7ri8ind 7rotecia
informaiilor cla+ificate de c!tre autorit!ile i in+tituiile 7u2liceG
realiarea la faa locului 8erific!ri i re8iuiri de 7rograme care 8iea! 7rotecia
informaiilor cla+ificateG
acordarea de +7riDin 7entru +ta2ilirea o2iecti8elor i a locurilor care 7reint!
im7ortan! deo+e2it! 7entru 7rotecia informaiilor cla+ificate6 la cererea
conduc!torilor autorit!ilor i in+tituiilor 7u2lice6 a agenilor economici i a
7er+oanelor Duridice de dre7t 7ri8aG
organiarea acti8it!iilor de colectare6 tran+7ort i di+tri2uire ;n ar! a core+7ondenei
cu caracter +ecret de +tat i a core+7ondenei oficiale cu caracter +ecret de +er8iciuG
analia i +ta2ilirea m!+urilor ;n leg!tur! cu reclamaiile +au cu +uge+tiile legate de
modul ;n care +unt a7licate 7rogramele de 7rotecie a informaiilor cla+ificateG
la +olicitarea oficial! a conduc!torilor unit!ilor dein!toare de informaii +ecrete de
+tat6 acord! a+i+ten! de +7ecialitate 7entru4
- +ta2ilirea o2iecti8elor6 +ectoarelor i locurilor care 7reint! im7ortan! deo+e2it!
7entru 7rotecia informaiilor cla+ificateG
- identificarea 8ulnera2ilit!ilor determinate de ;nc!lc!ri ale normelor ;n 8igoare
care fa8oriea! acce+area informaiilor cla+ificate 7rin folo+irea miDloacelor de
o2+er8are i a+cultareG
- organiarea i coordonarea acti8it!ii de 7reg!tire a 7er+oanelor cu atri2uii
nemiDlocite ;n domeniul 7roteciei informaiilor cla+ificateG
- cercetarea incidentelor de orice natur!6 +u+ce7ti2ile de com7romiterea
informaiilor cla+ificate.
Per+oanele fiice c!rora le-au fo+t ;ncredinate informaii cla+ificate +unt o2ligate +!
a+igure 7rotecia ace+tora6 7otri8it legii6 i +! re+7ecte 7re8ederile 7rogramelor de 7re8enire a
$*
3 +e 8edea Hegea nr.1$2M2((26 art.%4 i CCC.+ri.roG
___________________________ ______________________________ 55
Managementul securitii informaiilor
+curgerii de informaii cla+ificate6 ace+te o2ligaii meninOndu-+e i du7! ;ncetarea ra7orturilor
de munc!6 de +er8iciu +au 7rofe+ionale6 7e ;ntreaga 7erioad! a meninerii cla+ific!rii
informaiei. Per+oana care urmea! +! de+f!oare o acti8itate +au +! fie ;ncadrat! ;ntr-un loc
de munc! ce 7re+u7une acce+ul la informaii cla+ificate tre2uie +! 7reinte conduc!torului
unit!ii un angaDament +cri+ de 7!+trare a confidenialit!ii cu 7ri8ire la informaiile cla+ificate
"conform modelului 7reentat ;n 3ne<a nr.4#. 3ce+te 7er+oane 8or a8ea acce+ la informaii
cla+ificate doar du7! ce 8or 7rimi autoriaii de acce+ la informaii cla+ificate "conform
modelelor 7reentate ;n 3ne<a nr.1 i 3ne<a nr.%# +au certificate de +ecuritate "conform
modelului 7reentat ;n 3ne<a nr.2#6 ;n funcie de cla+a i ni8elul de +ecretiare a
informaiilor i de natura acti8it!ilor ce urmea! a fi de+f!urate de 7er+oanele ;n cau!.
En caul documentelor6 care conin informaii cla+ificate6 numerele de ;nregi+trare +e
;n+criu 7e toate e<em7larele documentului i 7e ane<ele ace+tora6 fiind 7recedate de un ero
"(# 7entru documentele +ecrete6 de dou! erouri "((# 7entru cele +trict +ecrete6 de trei erouri
"(((# 7entru cele +trict +ecrete de im7ortan! deo+e2it! i de litera W'W 7entru +ecrete de
+er8iciu
3.1.1. Informa(iile clasificate secrete de serviciu
Protecia informaiilor cla+ificate +ecrete de +er8iciu e+te reglementat! de RA
nr..$1M2((2.
Potri8it ace+tui act normati86 +tandardele naionale de 7rotecie a informaiilor
cla+ificate ;n BomOnia6 a7ro2ate 7rin Rot!rOrea Au8ernului nr. *$*M2((26 +e a7lic! ;n mod
core+7un!tor i informaiilor +ecrete de +er8iciu ;n ceea ce 7ri8ete4
$6
a# cla+ificarea6 decla+ificarea i m!+urile minime de 7rotecieG
2# regulile generale de e8iden!6 ;ntocmire6 7!+trare6 7roce+are6 multi7licare6
mani7ulare6 tran+7ort6 tran+mitere i di+trugereG
c# o2ligaiile i r!+7underile ce re8in conduc!torilor autorit!ilor i in+tituiilor
7u2lice6 agenilor economici i altor 7er+oane DuridiceG
d# acce+ul cet!enilor +tr!ini6 al cet!enilor romOni care au i cet!enia altui +tat6
7recum i al 7er+oanelor a7atride la informaii cla+ificate i ;n locurile ;n care +e de+f!oar!
acti8it!i6 +e e<7un o2iecte +au +e e<ecut! lucr!ri din acea+t! categorieG
e# e<ercitarea controlului a+u7ra m!+urilor de 7rotecie.
En caul documentelor cu caracter +ecret de +er8iciu num!rul de ;nregi+trare al ace+tora
8a fi 7recedat de litera ?'@6 iar 7e fiecare 7agin! +e 8a ;n+crie e<7re+ia W+ecret de +er8iciuW.
$6
RA nr..$1M2((2G
___________________________ ______________________________ 56
Managementul securitii informaiilor
Nu e+te 7ermi+! +coaterea din incinta unit!ii dein!toare a informaiilor +ecrete de
+er8iciu f!r! a7ro2area conduc!torului ace+teia.
&unciile care nece+it! acce+ul la informaii +ecrete de +er8iciu +e +ta2ile+c de c!tre
conduc!torii unit!ilor dein!toare.
3cce+ul 7er+onalului la informaiile +ecrete de +er8iciu e+te 7ermi+ numai ;n 2aa
autoriaiei +cri+e emi+! de conduc!torul unit!ii6 conform modelului 7reentat ;n ane<!.
Betragerea autoriaiei de acce+ la informaii +ecrete de +er8iciu +e face de c!tre
conduc!torul unit!ii dein!toare6 ;n urm!toarele cauri4
a# la ;ncetarea ra7orturilor de munc! ori de +er8iciu6 du7! ca6 dintre unitate i
dein!torul autoriaiei +au a calit!ii de demnitate 7u2lic!G
2# cOnd atri2uiile +7ecifice 7o+tului 7e care e+te ;ncadrat dein!torul autoriaiei nu
mai 7re+u7un acce+ul la a+tfel de informaiiG
c# cOnd dein!torul autoriaiei a ;nc!lcat reglement!rile 7ri8ind 7rotecia
informaiilor +ecrete de +er8iciu.
3cce+ul cet!enilor +tr!ini6 al cet!enilor romOni care au i cet!enia altui +tat6 7recum i
al 7er+oanelor a7atride la informaii +ecrete de +er8iciu e+te 7ermi+ ;n condiiile +ta2ilite 7rin
'tandardele naionale de 7rotecie a informaiilor cla+ificate ;n BomOnia6 7e 2aa autoriaiei
+7eciale de acce+.

3.1.2. Informa(iile clasificate secrete de stat
'tandardele naionale de 7rotecie a informaiilor cla+ificate ;n BomOnia cu7rind
normele de a7licare a Hegii nr. 1$2M2((2 7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate referitoare
la4
$.
a# cla+ific!rile informaiilor +ecrete de +tat i normele 7ri8ind m!+urile minime de
7rotecie ;n cadrul fiec!rei cla+eG
2# o2ligaiile i r!+7underile autorit!ilor i in+tituiilor 7u2lice6 ale agenilor
economici i ale altor 7er+oane Duridice de dre7t 7u2lic +au 7ri8at 7ri8ind 7rotecia
informaiilor +ecrete de +tatG
c# normele 7ri8ind acce+ul la informaiile cla+ificate6 7recum i 7rocedura
8erific!rilor de +ecuritateG
d# regulile generale 7ri8ind e8idena6 ;ntocmirea6 7!+trarea6 7roce+area6 multi7licarea6
mani7ularea6 tran+7ortul6 tran+miterea i di+trugerea informaiilor +ecrete de +tatG
$.
RA nr.*$*M2((26 art.1G
___________________________ ______________________________ 57
Managementul securitii informaiilor
e# regulile de identificare i marcare6 in+cri7ion!rile i meniunile o2ligatorii 7e
documentele +ecrete de +tat6 ;n funcie de ni8elurile de +ecretiare6 cerinele de e8iden! a
numerelor de e<em7lare i a de+tinatarilor6 termenele i regimul de 7!+trare6 interdiciile de
re7roducere i circulaieG
f# condiiile de fotografiere6 filmare6 cartografiere i e<ecutare a unor lucr!ri de arte
7la+tice ;n o2iecti8e +au locuri care 7reint! im7ortan! deo+e2it! 7entru 7rotecia
informaiilor +ecrete de +tatG
g# regulile 7ri8itoare la acce+ul +tr!inilor la informaiile +ecrete de +tatG
:# 7rotecia informaiilor cla+ificate care fac o2iectul contractelor indu+triale +ecrete -
+ecuritatea indu+trial!G
i# 7rotecia +ur+elor generatoare de informaii - ,N&O'9C.
Potri8it terminologiei utiliat! de legi+laia ;n domeniu6 termenii 7reentai ;n continuare
au urm!torul ;nele+4
$$
- 3utoritate )e+emnat! de 'ecuritate "3)'# e+te o in+tituie a2ilitat! 7rin lege +!
+ta2ilea+c!6 7entru domeniul +!u de acti8itate i re+7on+a2ilitate6 +tructuri i m!+uri 7ro7rii
7ri8ind coordonarea i controlul acti8it!ilor referitoare la 7rotecia informaiilor +ecrete de
+tat. 'unt autorit!i de+emnate de +ecuritate6 7otri8it legii4 Mini+terul 37!r!rii Naionale6
Mini+terul 3dmini+traiei i ,nternelor6 Mini+terul 1u+tiiei6 'er8iciul BomOn de ,nformaii6
'er8iciul de ,nformaii 9<terne6 'er8iciul de Protecie i Pa!6 'er8iciul de -elecomunicaii
'7ecialeG
- autoriaie de acce+ la informaii cla+ificate e+te un document eli2erat cu a8iul
in+tituiilor a2ilitate6 de conduc!torul 7er+oanei Duridice dein!toare de a+tfel de informaii6
7rin care +e confirm! c!6 ;n e<ercitarea atri2uiilor 7rofe+ionale6 7o+e+orul ace+tuia 7oate a8ea
acce+ la informaii +ecrete de +tat de un anumit ni8el de +ecretiare6 7otri8it 7rinci7iului
nece+it!ii de a cunoateG
- autoriaie +7ecial! e+te un document eli2erat de c!tre OBN,'' 7rin care +e ate+t!
8erificarea i acreditarea unei 7er+oane de a de+f!ura acti8it!i de fotografiere6 filmare6
cartografiere i lucr!ri de arte 7la+tice 7e teritoriul BomOniei6 ;n o2iecti8e6 one +au locuri
care 7reint! im7ortan! deo+e2it! 7entru 7rotecia informaiilor +ecrete de +tatG
- certificat de +ecuritate e+te un document eli2erat 7er+oanei cu atri2uii nemiDlocite ;n
domeniul 7roteciei informaiilor cla+ificate6 re+7ecti8 funcionarului de +ecuritate +au
+alariatului din +tructura de +ecuritate6 care ate+t! 8erificarea i acreditarea de a deine6 de a
a8ea acce+ i de a lucra cu informaii cla+ificate de un anumit ni8el de +ecretiareG
$$
RA nr.*$*6 art.%G
___________________________ ______________________________ 58
Managementul securitii informaiilor
- cla+ificarea informaiilor re7reint! ;ncadrarea informaiilor ;ntr-o cla+! i ni8el de
+ecretiareG
- document cla+ificat e+te orice +u7ort material care conine informaii cla+ificate6 ;n
original +au co7ie6 7recum4
a# :Ortie - documente olografe6 dactilografiate +au ti7!rite6 +c:ie6 :!ri6 7lane6
fotografii6 de+ene6 indigo6 li+tingG
2# 2eni magnetice6 ca+ete audio-8ideo6 microfilmeG
c# medii de +tocare a +i+temelor informatice - di+c:ete6 com7act-di+curi6 :ard-di+curi6
memorii PBOM i 9PBOM6 ri2oaneG
d# di+7oiti8e de 7roce+are 7orta2ile +unt agende electronice6 la7to7-uri - la care :ard-
di+cul e+te folo+it 7entru +tocarea informaiilorG
- incident de +ecuritate re7reint! orice aciune +au inaciune contrar! reglement!rilor
de +ecuritate a c!rei con+ecin! a determinat +au e+te de natur! +! determine com7romiterea
informaiilor cla+ificateG
- indicator de interdicie e+te un te<t +au +im2ol care +emnalea! intericerea
acce+ului +au derul!rii unor acti8it!i ;n one6 o2iecti8e6 +ectoare +au locuri care 7reint!
im7ortan! deo+e2it! 7entru 7rotecia informaiilor cla+ificateG
- informaie cla+ificat! com7romi+! e+te o informaie cla+ificat! care i-a 7ierdut
integritatea6 a fo+t r!t!cit!6 7ierdut! ori acce+at!6 total +au 7arial6 de 7er+oane neautoriateG
- marcarea e+te acti8itatea de in+cri7ionare a ni8elului de +ecretiare a informaiei i
de +emnalare a cerinelor +7eciale de 7rotecie a ace+teiaG
- material cla+ificat e+te un document +au 7rodu+ 7relucrat ori ;n cur+ de 7relucrare6
care nece+it! a fi 7roteDat ;m7otri8a cunoaterii neautoriateG
- nece+itatea de a cunoate re7reint! 7rinci7iul conform c!ruia acce+ul la informaii
cla+ificate +e acord! ;n mod indi8idual numai 7er+oanelor care6 7entru ;nde7linirea
;ndatoririlor de +er8iciu6 tre2uie +! lucree cu a+tfel de informaii +au +! ai2! acce+ la ace+teaG
- 7rotecia +ur+elor generatoare de informaii re7reint! an+am2lul m!+urilor de+tinate
7roteciei informaiilor ela2orate6 +tocate +au tran+mi+e 7rin +i+teme ori reele de 7relucrare
automat! a datelor iM+au de comunicaiiG
- +i+temul de 7rotecie a informaiilor cla+ificate e+te an+am2lul de m!+uri de natur!
Duridic!6 7rocedural!6 fiic!6 de 7rotecie a 7er+onalului i a +ur+elor generatoare de informaii6
de+tinate +ecurit!ii materialelor i documentelor cla+ificateG
___________________________ ______________________________ 59
Managementul securitii informaiilor
- unitate dein!toare de informaii cla+ificate e+te o autoritate +au in+tituie 7u2lic!6
agent economic cu ca7ital integral +au 7arial de +tat ori o alt! 7er+oan! Duridic! de dre7t
7u2lic +au 7ri8at care6 7otri8it legii6 are dre7tul de a deine informaii cla+ificateG
-ermenele de cla+ificare a informaiilor +ecrete de +tat6 7e ni8eluri de +ecretiare6 cu
e<ce7ia caului cOnd ace+tea nece+it! o 7rotecie mai ;ndelungat! "+ituaie ;n care termenele
de cla+ificare 7ot fi 7relungite 7rin :ot!rOre de go8ern#6 +unt de 7On! la4
- 1(( de ani 7entru informaiile cla+ificate +trict +ecret de im7ortan! deo+e2it!G
- *( de ani 7entru informaiile cla+ificate +trict +ecretG
- %( de ani 7entru informaiile cla+ificate +ecret.
3.1.3. Informa(iile clasificate NATO
Potri8it RA nr.%*%M2((26 7rin informaii cla+ificate N3-O +e ;neleg toate informaiile
cla+ificate de natur! 7olitic!6 militar! i economic!6 8e:iculate ;n cadrul N3-O6 ela2orate ;n
cadrul +tructurilor N3-O +au 7rimite de la +tatele mem2re ori de la alte organiaii
internaionale.
Prin documente6 ;n +en+ul reglement!rilor 7ri8itoare la 7rotecia informaiilor cla+ificate6
+e ;neleg toate ti7urile de medii de +tocare a informaiilor6 cum ar fi4 documentele 7e +u7ort
:Ortie "documentele ti7!rite6 co7ii6 traduceri6 +c:ie6 :!ri6 7lane6 fotografii6 de+ene6 note6
:Ortii de indigo6 li+tinguri etc.#6 mediile de +tocare ale calculatoarelor "+u7orturi o7tice6 2eni
magnetice6 ca+ete6 di+c:ete6 :ard-di+curi6 memorii PBOM i 9PBOM etc.#6 microfilme6
ri2oane de 7rintare6 di+7oiti8ele de 7roce+are 7orta2ile "agende electronice6 la7to7# la care
:ard-di+cul e+te folo+it 7entru +tocarea informaiilor cla+ificate N3-O.
Potri8it legii6 ge+tionarea informaiilor cla+ificate N3-O re7reint! totalitatea
acti8it!ilor de 7rimire6 de e8iden! a ela2or!rii i con+ult!rii6 8erificare6 e8iden!6 di+tri2uie6
tran+mitere6 tran+7ort6 multi7licare6 di+trugere6 in8entariere i ar:i8are a informaiilor
cla+ificate N3-O.
3cce+ul la informaiile cla+ificate N3-O +e realiea! ;n 2aa certificatului de
+ecuritate eli2erat de 3N' i cu re+7ectarea 7rinci7iului ne8oii de a ti "need-to-0noC#6 nici o
7er+oan! nu 7oate fi ;ndre7t!it! doar 7rin rang6 funcie +au certificat de +ecuritate +! ai2!
acce+ la informaii cla+ificate N3-O.
___________________________ ______________________________ 60
Managementul securitii informaiilor
En funcie de im7ortana i +en+i2ilitatea informaiilor e<i+t! urm!toarele ni8eluri N3-O
de cla+ificare a informaiilor4
N3-OMB9'-B,C-9) - '9CB9- )9 '9B>,C,N re7reint! un ni8el de cla+ificare6
care +e a7lic! acelor informaii i materiale a c!ror di8ulgare neautoriat! 8a fi ;n
dea8antaDul intere+elor N3-O i al celor naionaleG
N3-OMCON&,)9N-,3H - '9CB9- re7reint! un ni8el de cla+ificare6 care +e a7lic!
informaiilor i materialelor a c!ror di8ulgare neautoriat! 8a 7ro8oca 7reDudicii
intere+elor N3-O i celor naionaleG
N3-OM'9CB9- - '-B,C- '9CB9- re7reint! un ni8el de cla+ificare6 care +e a7lic!
doar informaiilor i materialelor a c!ror di8ulgare neautoriat! 8a genera 7reDudicii
gra8e la adre+a N3-O i a intere+elor naionaleG
N3-OM-OP '9CB9- - '-B,C- '9CB9- )9 ,MPOB-3NJK )9O'95,-K
re7reint! un ni8el de cla+ificare6 care +e a7lic! doar informaiilor i materialelor a c!ror
di8ulgare ar 7utea determina 7reDudicii e<trem de gra8e la adre+a N3-O i a intere+elor
naionale.
Ni8elurile N3-O de cla+ificare a informaiilor 7reint! urm!toarea ec:i8alen! ;n
legi+laia naional! romOnea+c! "conform -a2elului nr.6#4
Tabelul nr. 6
Echivalen(a nivelurilor de clasificare NATO cu nivelurile de clasificare romneyti
Sistem de
referin/nivel de
clasificare
BOM^N,3 N3-O
1
'-B,C- '9CB9- )9
,MPOB-3NJK )9O'95,-K
(000)
-OP '9CB9-
2
'-B,C- '9CB9-
"((#
'9CB9-
3
'9CB9-
"(#
CON&,)9N-,3H
4
'9CB9- )9 '9B>,C,N
"'#
B9'-B,C-9)
___________________________ ______________________________ 61
Managementul securitii informaiilor
3.2. Securitatea industrial
Potri8it legi+laiei ;n domeniu6 termenii rele8ani6 7reentai ;n continuare6 au
urm!toarele +emnificaii4
$S
- +ecuritatea indu+trial! re7reint! +i+temul de norme i m!+uri care reglementea!
7rotecia informaiilor cla+ificate ;n domeniul acti8it!ilor contractualeG
- autoriaie de +ecuritate indu+trial! e+te un document eli2erat de Oficiul Begi+trului
Naional al ,nformaiilor 'ecrete de 'tat "OBN,''# unui o2iecti8 indu+trial6 7rin care
+e ate+t! c! e+te a2ilitat +! 7artici7e la 7rocedura de negociere a unui contract
cla+ificatG
- a8i de +ecuritate indu+trial! e+te un document eli2erat de c!tre autoritatea de+emnat!
de +ecuritate 7rin care +e ate+t! c! o2iecti8ul indu+trial contractant a im7lementat toate
m!+urile de +ecuritate nece+are 7roteciei informaiilor cla+ificate 8e:iculate ;n
derularea contractului ;nc:eiatG
- certificat de +ecuritate indu+trial! e+te un document eli2erat de OBN,'' unui o2iecti8
indu+trial6 7rin care +e ate+t! c! e+te a2ilitat +! derulee acti8it!i indu+triale iM+au de
cercetare ce 7re+u7un acce+ul la informaii cla+ificateG
- contract cla+ificat e+te orice contract ;nc:eiat ;ntre 7!ri6 ;n condiiile legii6 ;n cadrul
c!ruia +e cu7rind i +e 8e:iculea! informaii cla+ificateG
- 7arte contractant! e+te oricare dintre 7!rile care con8in +! negociee6 +! ;nc:eie +au +!
derulee un contract cla+ificatG
- contractant e+te o unitate indu+trial!6 comercial!6 de e<ecuie6 de cercetare-7roiectare
+au 7re+tatoare de +er8icii ;n cadrul unui contract cla+ificatG
- contractor e+te o 7arte dintr-un contract cla+ificat6 care are calitatea de 2eneficiar al
lucr!rilor +au +er8iciilor e<ecutate de contractantG
- +u2contractant e+te o 7arte care ;i a+um! e<ecutarea unei 7!ri a contractului cla+ificat
+u2 coordonarea contractantuluiG
- negocierile +unt acti8it!ile circum+cri+e adDudec!rii unui contract +au +u2contract6 de
la notificarea inteniei de organiare a licitaiei6 7On! la ;nc:eierea ace+teiaG
$S
RA. nr.*$*M2((26 art.%G
___________________________ ______________________________ 62
Managementul securitii informaiilor
- o2iecti8 indu+trial e+te o unitate de cercetare +au cu acti8itate de 7roducie6 care
de+f!oar! acti8it!i tiinifice6 te:nologice +au economice ce au leg!tur! cu +igurana
+au cu a7!rarea naional!6 ori 7reint! im7ortan! deo+e2it! 7entru intere+ele
economice i te:nico-tiinifice ale BomOnieiG
Clauele i 7rocedurile de 7rotecie tre2uie +! fie +ti7ulate ;n ane<a de +ecuritate a
fiec!rui contract cla+ificat6 care 7re+u7une acce+ la informaii cla+ificate.
Pentru cla+ificarea contractelor +e 8or a7lica urm!toarele reguli generale4
S(
a# ;n toate +tadiile de 7lanificare i e<ecuie6 contractul +e cla+ific! 7e ni8eluri
core+7un!toare6 ;n funcie de coninutul informaiilorG
2# cla+ific!rile +e a7lic! numai acelor 7!ri ale contractului care tre2uie 7roteDateG
c# cOnd ;n derularea unui contract +e folo+e+c informaii din mai multe +ur+e6 cu
ni8eluri de cla+ificare diferite6 contractul 8a fi cla+ificat ;n funcie de ni8elul cel mai ;nalt al
informaiilor6 iar m!+urile de 7rotecie 8or fi +ta2ilite ;n mod core+7un!torG
d# decla+ificarea +au trecerea la o alt! cla+! +au ni8el de +ecretiare a unei informaii
din cadrul contractului +e a7ro2! de conduc!torul 7er+oanei Duridice care a autoriat
cla+ificarea iniial!.
En caul ;n care contractantul cedea! unui +u2contractant realiarea unei 7!ri din
contractul cla+ificat6 tre2uie +! +e a+igure c! ace+ta deine autoriaie +au certificat de
+ecuritate indu+trial! i e+te o2ligat +! ;ntiinee contractorul6 cu 7ri8ire la cedarea reali!rii
unei 7!ri din contract6 iar la ;nc:eierea +u2contractului +! 7re8ad! claue i 7roceduri de
7rotecie a informaiilor cla+ificate.
Ha 7roce+ul de negociere a unui contract cla+ificat 7ot 7artici7a doar re7reentani
autoriai ai o2iecti8elor indu+triale care dein autoriaie de +ecuritate indu+trial! eli2erat! de
c!tre OBN,''.
Contractorul tre2uie +! 7!+tree e8idena tuturor 7artici7anilor la ;ntOlnirile de
negociere6 datele de identificare ale ace+tora i angaDamentele de confidenialitate6
organiaiile 7e care le re7reint!6 ti7ul i +co7ul ;ntOlnirilor6 7recum i informaiile la care
acetia au a8ut acce+.
)u7! adDudecarea contractului cla+ificat6 contractantul tre2uie +! informee OBN,''6 ;n
8ederea iniierii 7rocedurii de o2inere a certificatului de +ecuritate indu+trial!.
Contractul cla+ificat 8a 7utea fi 7u+ ;n e<ecutare numai dac! +unt ;nde7linite
urm!toarele condiii4
a# OBN,'' a emi+ certificatul de +ecuritate indu+trial! core+7un!torG
S(
RA nr.*$*M2((26 art.2(%G
___________________________ ______________________________ 63
Managementul securitii informaiilor
2# au fo+t eli2erate certificate de +ecuritate +au autoriaii de acce+ 7entru 7er+oanele
care6 ;n ;nde7linirea +arcinilor ce le re8in6 nece+it! acce+ la informaii +ecreteG
c# 7er+onalul autoriat al contractantului a fo+t in+truit a+u7ra reglement!rilor de
+ecuritate indu+trial! de c!tre +tructura +au funcionarul de +ecuritate com7etent i a +emnat
fia indi8idual! de 7reg!tire.
3utoriaia de +ecuritate e+te 8ala2il! 7On! la ;nc:eierea contractului +au 7On! la
retragerea de la negocieri.
-ermenul de 8ala2ilitate al certificatului de +ecuritate indu+trial! e+te determinat de
7erioada derul!rii contractului cla+ificat6 dar nu mai mult de % ani6 du7! care contractantul
e+te o2ligat +! +olicite re8alidarea ace+tuia.
3utoriaia +au certificatul de +ecuritate indu+trial! +e retrage de OBN,'' ;n
urm!toarele cauri4
a# la +olicitarea o2iecti8ului indu+trialG
2# la 7ro7unerea moti8at! a autorit!ii de+emnate de +ecuritate com7etenteG
c# la e<7irarea termenului de 8ala2ilitateG
d# la ;ncetarea contractuluiG
e# la +c:im2area ni8elului de certificare acordat iniial.
3.3. Protec(ia surselor generatoare de informa(ii - INFOSEC
-ermenii +7ecifici cu a7lica2ilitate ;n domeniul ,N&O'9C6 +e define+c du7! cum
urmea!4
S1
,N&O'9C - an+am2lul m!+urilor i +tructurilor de 7rotecie a informaiilor cla+ificate
care +unt 7relucrate6 +tocate +au tran+mi+e 7rin intermediul +i+temelor informatice de
comunicaii i al altor +i+teme electronice6 ;m7otri8a amenin!rilor i a oric!ror aciuni
care 7ot aduce atingere confidenialit!ii6 integrit!ii6 di+7oni2ilit!ii autenticit!ii i
nere7udierii informaiilor cla+ificate 7recum i afectarea funcion!rii +i+temelor
informatice6 indiferent dac! ace+tea a7ar accidental +au intenionat. M!+urile
,N&O'9C aco7er! +ecuritatea calculatoarelor6 a tran+mi+iilor6 a emi+iilor6 +ecuritatea
cri7tografic!6 7recum i de7i+tarea i 7re8enirea amenin!rilor la care +unt e<7u+e
informaiile i +i+temeleG
C'-,C - com7onenta de +ecuritate 7entru te:nologia informaiei i comunicaiilor
in+tituit! ;n unit!ile dein!toare de informaii cla+ificate "7er+oana +au com7artimentul
S1
3 +e 8edea RA. nr.*$*M2((26 art.2%.G
___________________________ ______________________________ 64
Managementul securitii informaiilor
cu re+7on+a2ilitatea delegat! de c!tre agenia de +ecuritate 7entru informatic! i
comunicaii de a im7lementa metodele6 miDloacele i m!+urile de +ecuritate i de a
e<7loata 'P3) i B-) - ',C ;n condiii de +ecuritate#G
-,C - te:nologia informaiei i comunicaiilorG
C'' - cerinele de +ecuritate +7ecifice.
informaiile ;n format electronic - te<te6 date6 imagini6 +unete6 ;nregi+trate 7e
di+7oiti8e de +tocare +au 7e +u7orturi magnetice6 o7tice6 electrice ori tran+mi+e +u2
form! de cureni6 ten+iuni +au cOm7 electromagnetic6 ;n eter +au ;n reele de
comunicaiiG
+i+temul de 7relucrare automat! a datelor - 'P3) - an+am2lul de elemente
interde7endente ;n care +e includ4 ec:i7amentele de calcul6 7rodu+ele +oftCare de 2a!
i a7licati8e6 metodele6 7rocedeele i6 dac! e+te caul6 7er+onalul6 organiate a+tfel
;ncOt +! a+igure ;nde7linirea funciilor de +tocare6 7relucrare automat! i tran+mitere a
informaiilor ;n format electronic6 i care +e afl! +u2 coordonarea i controlul unei
+ingure autorit!i. Nn 'P3) 7oate +! cu7rind! +u2+i+teme6 iar unele dintre ace+tea 7ot
fi ele ;n+ele 'P3)G
reele de tran+mi+ii de date - B-) - an+am2lul de elemente interde7endente ;n care +e
includ4 ec:i7amente6 7rograme i di+7oiti8e de comunicaie6 te:nic! de calcul
:ardCare i +oftCare6 metode i 7roceduri 7entru tran+mi+ie i rece7ie de date i
controlul reelei6 7recum i6 dac! e+te caul6 7er+onalul aferent. -oate ace+tea +unt
organiate a+tfel ;ncOt +! a+igure ;nde7linirea funciilor de tran+mi+ie a informaiilor ;n
format electronic ;ntre dou! +au mai multe 'P3) +au +! 7ermit! interconectarea cu
alte B-)-uri. O B-) 7oate utilia +er8iciile unuia +au mai multor +i+teme de
comunicaiiG mai multe B-) 7ot utilia +er8iciile unuia i aceluiai +i+tem de
comunicaii.
+i+temul informatic i de comunicaii - ',C - an+am2lu informatic 7rin intermediul
c!ruia +e +toc:ea!6 +e 7roce+ea! i +e tran+mit informaii ;n format electronic6
alc!tuit din cel 7uin un 'P3)6 iolat +au conectat la o B-). Poate a8ea o configuraie
com7le<!6 format! din mai multe 'P3)-uri iM+au B-)-uri interconectateG
managementul de ri+c - are ca +co7 identificarea6 controlul i minimiarea ri+curilor de
+ecuritate i e+te o acti8itate continu! de +ta2ilire i meninere a unui ni8el de
+ecuritate ;n domeniul te:nologiei informaiei i comunicaiilor - -,C - ;ntr-o unitate6
;n +en+ul c!6 7ornind de la analia de ri+c6 identific! i e8aluea! amenin!rile i
___________________________ ______________________________ 65
Managementul securitii informaiilor
8ulnera2ilit!ile i 7ro7une a7licarea m!+urilor adec8ate de contracarare6 7roiectate la
un 7re de co+t corelat cu con+ecinele care ar decurge din di8ulgarea6 modificarea +au
tergerea informaiilor care tre2uie 7roteDateG
regula celor doi - o2ligati8itatea cola2or!rii a dou! 7er+oane 7entru ;nde7linirea unei
acti8it!i +7ecificeG
+ecuritatea calculatoarelor - COMPN'9C - a7licarea la ni8elul fiec!rui calculator a
facilit!ilor de +ecuritate ":ardCare6 +oftCare#6 7entru a 7re8eni di8ulgarea6
mane8rarea6 modificarea +au tergerea neautoriat! a informaiilor cla+ificate ori
in8alidarea neautoriat! a unor funciiG
+ecuritatea comunicaiilor - COM'9C - a7licarea m!+urilor de +ecuritate ;n
telecomunicaii6 cu +co7ul de a 7roteDa me+aDele dintr-un +i+tem de telecomunicaii6
care ar 7utea fi interce7tate6 +tudiate6 analiate i6 7rin recon+tituire6 7ot conduce la
de8!luiri de informaii cla+ificate. COM'9C re7reint! an+am2lul de 7roceduri6
incluOnd4
a# m!+uri de +ecuritate a tran+mi+iilorG
2# m!+uri de +ecuritate ;m7otri8a radiaiilor -9MP9'- "an+am2lul m!+urilor de te+tare i
de realiare a +ecurit!ii ;m7otri8a +curgerii de informaii6 7rin intermediul emi+iilor
electromagnetice 7araite#G
c# m!+uri de aco7erire cri7tologic!G
d# m!+uri de +ecuritate fiic!6 7rocedural!6 de 7er+onal i a documentelorG
e# m!+uri COMPN'9CG
- ona 'P3) - re7reint! o on! de lucru ;n care +e g!+e+c i o7erea! unul +au mai multe
calculatoare6 unit!i 7eriferice locale i de +tocare6 miDloace de control i ec:i7ament +7ecific
de reea i de comunicaii. Lona 'P3) nu include ona ;n care +unt am7la+ate terminale6
ec:i7amente 7eriferice +au +taii de lucru la di+tan!6 c:iar dac! ace+te ec:i7amente +unt
conectate la ec:i7amentul central de calcul din ona 'P3)G
- ona terminalM+taie de lucru la di+tan! - re7reint! o on!6 +e7arat! de ona 'P3)6 ;n
care +e g!+e+c4 a# elemente de te:nic! de calculG 2# ec:i7amentele 7eriferice locale6 terminale
+au +taii de lucru la di+tan!6 conectate la ec:i7amentele din ona 'P3)G c# ec:i7amente de
comunicaiiG
,nformaiile aflate ;n format electronic 7ot fi4
a# +tocate i 7roce+ate ;n cadrul 'P3) +au tran+mi+e 7rin intermediul B-)G
2# +tocate i tran+7ortate 7rin intermediul +u7orturilor de memorie6 di+7oiti8elor
electronice - ci7uri de memorie6 :Ortie 7erforat! +au alte +u7orturi +7ecifice.
___________________________ ______________________________ 66
Managementul securitii informaiilor
En fiecare unitate care admini+trea! 'P3) i B-) - ',C ;n care +e +toc:ea!6 +e
7roce+ea! +au +e tran+mit informaii cla+ificate6 e+te nece+ar +! +e in+tituie o com7onent! de
+ecuritate 7entru te:nologia informaiei i a comunicaiilor - C'-,C6 ;n +u2ordinea
+tructuriiMfuncionarului de +ecuritate. 3cea+t! +tructur! tre2uind +! ;nde7linea+c! urm!toarele
atri2uii4 im7lementarea metodelor6 miDloacelor i m!+urilor nece+are 7roteciei informaiilor
;n format electronicG e<7loatarea o7eraional! a 'P3) i B-) - ',C ;n condiii de +ecuritateG
coordonarea coo7er!rii dintre unitatea dein!toare a 'P3) +au B-) - ',C i autoritatea care
a+igur! acreditareaG d# im7lementarea m!+urilor de +ecuritate i 7rotecia cri7tografic! ale
'P3) +au B-) - ',C En funcie de 8olumul de acti8itate i de cerinele de +ecuritate6
atri2uiile C'-,C 7ot fi ;nde7linite numai de c!tre funcionarul de +ecuritate -,C +au 7ot fi
7reluate6 ;n totalitate6 de c!tre +tructuraMfuncionarul de +ecuritate din unitate.
'tructurile organiatorice ale +tatului cu atri2uii +7ecifice ;n domeniul ,N&O'9C +unt4
3genia de acreditare de +ecuritate e+te +u2ordonat! in+tituiei de+emnate la ni8el
naional 7entru 7rotecia informaiilor cla+ificate6 are re7reentani delegai din cadrul
3)' im7licate6 ;n funcie de 'P3) i B-) - ',C care tre2uie acreditate6 i
;nde7linete urm!toarele atri2uii 7rinci7ale4 a+igur!6 la ni8el naional6 acreditarea de
+ecuritate i reacreditarea 'P3) i B-) - ',C care +toc:ea!6 7roce+ea! +au tran+mit
informaii cla+ificate6 ;n funcie de ni8elul de cla+ificare a ace+toraG a+igur! e8aluarea
i certificarea +i+temelor 'P3) i B-) - ',C +au a unor elemente com7onente ale
ace+toraG +ta2ilete criteriile de acreditare de +ecuritate 7entru 'P3) i B-) - ',C.
3genia de +ecuritate 7entru informatic! i comunicaii e+te +tructura +u2ordonat!
in+tituiei de+emnate la ni8el naional 7entru 7rotecia informaiilor electronice
cla+ificate6 a8Ond re7reentani delegai din cadrul 3)' im7licate care acionea! la
ni8el naional. 3genia e+te re+7on+a2il! de conce7erea i im7lementarea miDloacelor6
metodelor i m!+urilor de 7rotecie a informaiilor cla+ificate care +unt +tocate6
7roce+ate +au tran+mi+e 7rin intermediul 'P3) i B-) - ',C i are6 ;n 7rinci7al6
urm!toarele atri2uii4
a# coordonea! acti8it!ile de 7rotecie a informaiilor cla+ificate care +unt +tocate6
7roce+ate +au tran+mi+e 7rin intermediul 'P3) i B-) - ',CG
2# ela2orea! i 7romo8ea! reglement!ri i +tandarde +7ecificeG
c# analiea! cauele incidentelor de +ecuritate i ge+tionea! 2aa de date 7ri8ind
amenin!rile i 8ulnera2ilit!ile din +i+temele de comunicaie i informatice6 nece+are 7entru
ela2orarea managementului de ri+cG
___________________________ ______________________________ 67
Managementul securitii informaiilor
d# +emnalea! ageniei de acreditare de +ecuritate incidentele de +ecuritate ;n domeniuG
e# integrea! m!+urile 7ri8ind 7rotecia fiic!6 de 7er+onal6 a documentelor admini+trati8e6
COMPN'9C6 COM'9C6 -9MP9'- i cri7tografic!G
f# e<ecut! in+7ecii 7eriodice a+u7ra 'P3) i B-) - ',C ;n 8ederea reacredit!riiG
g# +u7une certific!rii i autori!rii +i+temele de +ecuritate +7ecifice 'P3) i B-) - ',C.
3genia de 7rotecie cri7tografic! +e organiea! la ni8el naional6 e+te +u2ordonat!
in+tituiei de+emnate la ni8el naional 7entru 7rotecia informaiilor cla+ificate i are
urm!toarele atri2uii 7rinci7ale4
a# a+igur! managementul materialelor i ec:i7amentelor cri7tograficeG
2# realiea! di+tri2uirea materialelor i ec:i7amentelor cri7tograficeG
c# ra7ortea! in+tituiei de+emnate la ni8el naional 7entru 7rotecia informaiilor cla+ificate
incidentele de +ecuritate cu care +-a confruntatG
d# coo7erea! cu agenia de acreditare de +ecuritate6 cu agenia de conce7ere i
im7lementare a metodelor6 miDloacelor i m!+urilor de +ecuritate i cu alte +tructuri cu
atri2uii ;n domeniu.
)in com7onentele ,N&O'9C fac 7arte4 +ecuritatea 7er+onaluluiG +ecuritatea fiic!G
ecuritatea informaiilor cla+ificate ;n format electronicG controlul i e8idena informaiilor ;n
format electronic.
Com7onenta de +ecuritate a 7er+onalului 7re+u7une re+7ectarea unor reguli6 a+tfel4
Ntiliatorii 'P3) i B-) - ',C +unt autoriai i li +e 7ermite acce+ul la informaii
cla+ificate 7e 2aa 7rinci7iului nece+it!ii de a cunoate i ;n funcie de ni8elul de cla+ificare a
informaiilor +tocate6 7roce+ate +au tran+mi+e 7rin ace+te +i+teme.
En 7roiectarea 'P3) i B-) - ',C tre2uie +! +e ai2! ;n 8edere ca atri2uirea +arcinilor i
r!+7underilor 7er+onalului +! +e fac! ;n aa fel ;ncOt +! nu e<i+te o 7er+oan! care +! ai2!
cunotin! +au acce+ la toate 7rogramele i c:eile de +ecuritate - 7arole6 miDloace de
identificare 7er+onal!6 fiind interi+6 cu e<ce7ia unor +ituaii +7eciale6 ca 7er+onalul +! fac!
atOt 7rogramarea6 cOt i o7erarea +i+temelor +au reelelor.
Pentru orice fel de modificare a7licat! unui +i+tem 'P3) +au B-) - ',C e+te
o2ligatorie cola2orarea a cel 7uin dou! 7er+oane "regula celor doi#.
Com7onenta de +ecuritate fiic! 7re+u7une ca ;n onele ;n care +unt am7la+ate +i+teme
'P3) i terminale la di+tan! - +taii de lucru6 unde +e 7roce+ea! ori 7ot fi acce+ate
informaii cla+ificate6 +! +e a7lice urm!toarele m!+uri generale de +ecuritate4
___________________________ ______________________________ 68
Managementul securitii informaiilor
a# intrarea 7er+onalului i a materialelor6 7recum i 7!r!+irea ace+tor one tre2uie
controlateG
2# onele i locurile ;n care +ecuritatea 'P3) +au B-) - ',C +au a terminalelor la di+tan!
7oate fi modificat! nu tre2uie +! fie niciodat! ocu7ate de un +ingur angaDat autoriat "regula
celor doi#G
c# 7er+oanelor care +olicit! acce+ tem7orar +au cu intermitene ;n ace+te one tre2uie +! li +e
autoriee acce+ul6 ca 8iitatori6 de c!tre re+7on+a2ilul 7e 7ro2leme de +ecuritate al onei6
de+emnat de c!tre admini+tratorul de +ecuritate al o2iecti8ului6 doar du7! efectuarea
8erific!rilor nece+are6 urmOnd ca 8iitatorii +! fie ;n+oii 7ermanent6 7entru a e<i+ta garania
c! nu 7ot a8ea acce+ la informaii cla+ificate i nici la ec:i7amentele utiliate.
Pentru a +e a+igura +ecuritatea informaiilor cla+ificate ;n format electronic e+te nece+ar
ca ace+tea +! fie controlate conform regulilor ,N&O'9C6 ;nainte de a fi tran+mi+e din onele
'P3) i B-) - ',C +au din cele cu terminale la di+tan!.
COnd informaiile +unt tran+ferate ;ntre di8er+e 'P3) +au B-) - ',C6 e+te nece+ar ca
ele +! fie 7roteDate atOt ;n tim7ul tran+ferului6 cOt i la ni8elul +i+temelor informatice ale
2eneficiarului.
Com7onenta de control i e8iden! a informaiilor ;n format electronic 7re+u7une
re+7ectarea urm!toarelor condiii 4
- 98idena automat! a acce+ului la informaiile cla+ificate ;n format electronic +e ine ;n
regi+trele de acce+ i tre2uie realiat! necondiionat 7rin +oftCare.
- Begi+trele de acce+ tre2uie 7!+trate 7e o 7erioad! +ta2ilit! de comun acord ;ntre agenia de
acreditare de +ecuritate i C'-,C "7erioada minim! de 7!+trare a regi+trelor de acce+ la
informaiile +trict +ecrete de im7ortan! deo+e2it! fiind de 1( ani6 iar a regi+trelor de acce+ la
informaiile +trict +ecrete i +ecrete6 de cel 7uin % ani#.
Pentru a +e a+igura +ecuritatea comunicaiilor ;ntr-un 'P3) - ',C tre2uie +! e<i+te
miDloace de intericere a acce+ului la informaiile cla+ificate de la toate terminaleleM+taiile de
lucru la di+tan!6 atunci cOnd ace+t lucru e+te nece+ar6 7rin deconectare fiic! +au 7rin
7roceduri +oftCare +7eciale.
En 8ederea a+igur!rii +ecurit!ii la in+talare e+te im7erio+ ca in+talarea iniial! a 'P3)
+au B-) - ',C +au orice modificare adu+! ace+tora +! fi e<ecutat! de 7er+oane autoriate6
lucr!rile tre2uind +! fie 7ermanent +u7ra8eg:eate de 7er+onal te:nic calificat6 care are acce+ la
informaii de cel mai ;nalt ni8el de cla+ificare 7e care re+7ecti8ul 'P3) +au B-) - ',C le 8a
+toca6 7roce+a +au tran+mite. -otodat! +i+temele 'P3) i B-) - ',C care +toc:ea!6
7roce+ea! +au tran+mit informaii +ecrete de +tat tre2uie +! fie 7roteDate core+7un!tor fa! de
___________________________ ______________________________ 69
Managementul securitii informaiilor
8ulnera2ilit!ile de +ecuritate cauate de radiaiile com7romi!toare -9MP9'- "emi+ii
electromagnetice#.
En +co7ul a+igur!rii +ecurit!ii ;n tim7ul 7roce+!rii informaiilor cla+ificate6 tran+miterea
informaiilor +ecrete de +tat c!tre in+talaii automate6 a c!ror funcionare nu nece+it! 7reena
unui o7erator uman6 e+te interi+!6 cu e<ce7ia caului cOnd +e a7lic! reglement!ri +7eciale
a7ro2ate de c!tre autoritatea de acreditare de +ecuritate.
Nn rol im7ortant ;l are i 7rotecia 7rodu+elor +oftCare i managementul configuraiei6
care +e realiea! 7rin4
controale 7eriodice6 7rin care +! +ta2ilea+c! dac! toate 7rodu+ele +oftCare originale6
+i+teme de o7erare generale6 +u2+i+teme i 7ac:ete +oft6 aflate ;n folo+in!6 +unt
7roteDateG
con+er8area e<em7larelor originale6 a co7iilor - 2ac0u7 +au off-+ite6 7recum i
+al8!rile 7eriodice ale datelor o2inute din 7roce+areG
8erificarea 7reenei 8iruilor i a +oftCare-ului noci8 "8er+iunile de +oftCare noi +au
modificate - +i+teme de o7erare6 +u2+i+teme6 7ac:ete de +oftCare i +oftCare de
a7licaie - +tocate 7e diferite medii care +e introduc ;ntr-o unitate6 tre2uie 8erificate
o2ligatoriu 7e +i+teme de calcul iolate6 ;n 8ederea de7i+t!rii +oftCare-ului noci8 +au a
8iruilor de calculator6 ;nainte de a fi folo+ite ;n 'P3) +au B-) ',C6 totodat!6
7eriodic tre2uie 8erificat i +oftCare-ul in+talat#.
3.4. Aplicarea tehnicilor de KM - Managementul cunoytin(elor n sistemul informa(iilor
clasificate.
Managementul 2aat 7e cunoatere "KM - KnoCledge Management# e+te definit ;n
literatura de +7ecialitate ca fiind acti8itatea de ge+tionare inteligent! a 7roce+ului POCC
"Planificare-Organiare-Comand!-Control#.
S2

Ne8oia de cunoatere "?Need-to-KnoC@#6 e+te e+enial! ;n acti8itatea de management6
fie c! e+te 8or2a de managementul informaiilor cu regim comun "informaii li2ere6 acce+i2ile
din 7unct de 8edere legal 7entru 7u2lic# +au de cel al informaiilor cla+ificate6 ;n caul
ace+tora din urm!6 7rinci7iul ne8oii de a cunoate6 7oate 7rimi i o inter7retare ;n +en+
re+tricti86 atunci cOnd e+te 8or2a de acti8itatea de 7rotecie a informaiilor cla+ificate6 ;n
+en+ul c! +e Du+tific! autoriarea acce+ului 7er+oanelor la informaii cla+ificate6 doar ;n m!+ura
;n care ace+t acce+ e+te indi+7en+a2il 7entru ;nde7linirea atri2uiilor de +er8iciu
S2
Badu 3drian MH9IN,JK6 o7.citG
___________________________ ______________________________ 70
Managementul securitii informaiilor
"7ermiOndu-+e acce+ul doar la acele informaii utiliate efecti8 7entru ;nde7linirea atri2uiilor
de +er8iciu#.
3a cum +-a ar!tat6 funciile managementului 2aat 7e cunoatere +unt4 7lanificarea6
organiarea6 comanda i controlul.
S%
Planificarea e+te acti8itatea 7rin care +unt e8aluate6 cuantificate i re7artiate re+ur+ele
materiale i umane6 2unurile tangi2ile i intangi2ile ale organiaiei6 7rin intermediul
7lanurilor 7e termen +curt6 mediu +i lung.
Organiarea e+te acti8itatea de anali!6 7roiectare6 im7lementare i ada7tare 7ermanent!
a com7artimentelor interne6 7recum i a reelei interne de informare i comunicare ale
organiaiei6 la factorii e<terni ;n +co7ul reali!rii 7lanului i a +trategiilor de de8oltare
dura2il!.
Comanda 7re+u7une 7roce+ul de anali!6 7reg!tire6 ela2orare6 luare i tran+mitere a
deciiilor 7rin intermediul +i+temului de informare i comunicare al organiaiei.
Controlul 7re+u7une analia6 8erificarea6 ra7ortarea i +ecuriarea acti8it!ilor tuturor
+ectoarelor organiaiei.
3ce+te funcii ale managementului 2aat 7e cunoatere +unt 8alidate i ;n domeniul
informaiilor cla+ificate6 cu re+7ectarea +7ecificului ace+tui domeniu. Nn e<em7lu ;n ace+t
+en+ e+te 7rogramul de 7re8enire a +curgerii informaiilor cla+ificate
S4
6 document de +trategie
a7licat!6 7e care fiecare unitateMorganiaie dein!toare de informaii cla+ificate tre2uie +!-l
;ntocmea+c! anual +au ori de cOte ori factorii interni +au e<terni fac nece+ar! acea+t!
o7eraiune6 ;n +co7ul ada7t!rii a7!r!rii organiaiei ;n faa ri+curilor +curgerilor de informaii.
Entocmirea6 7unerea ;n 7ractic! i actualiarea 7ermanent! a 7rogramului de 7re8enire a
+curgerii informaiilor cla+ificate reflect!6 7rin 7ri+ma 7roteciei informaiilor cla+ificate6
ni8elul i modalitatea de manife+tare a funciilor managementului 2aat 7e cunoatere6 la
re+7ecti8a organiaie dein!toare de informaii cla+ificate.
)in 7er+7ecti8a +i+temului de 7rotecie a informaiilor cla+ificate 7utem con+tata
e<i+tena unui ti7 de out+ourcing6 ;n +en+ul c! +tatul6 7rin organi+mele +ale +7ecialiate6
a+igur! anumite +er8icii legate de 7rotecia informaiilor cla+ificate6 atOt cu 7ri8ire la
7ro2leme de conce7ie i +trategie "reglementOnd domeniul 7rin emiterea de acte normati8e i
7rin crearea de +tructuri i in+tituii +7ecialiate# cOt i 7rin a+igurarea a+i+tenei directe "e<. cu
ocaia ;ntocmirii de c!tre unitatea utiliatoare a 7rogramului 7ro7riu de m!+uri 7entru
7re8enirea +curgerilor de informaii cla+ificate#6 la cererea organiaiei utiliatoare de
informaii6 7rin efectuarea acti8it!ii de tran+7ort a core+7ondenei cla+ificate 7e +u7ort
S%
,demG
S4
3 +e 8edea R.A. nr.*$*M2((26 3ne<a 1(G
___________________________ ______________________________ 71
Managementul securitii informaiilor
material "'B,#6 7rin a+igurarea c!ilor i +er8iciilor de telecomunicaii 7entru core+7ondena
cla+ificat! "'-'#6 ori 7rin efectuarea acti8it!ilor de control "OBN,''6 'B, etc.# cu 7ri8ire la
re+7ectarea regulilor de 7rotecie a informaiilor cla+ificate "acti8itate care +e 7oate de+f!ura
de +tructurile +7ecialiate c:iar i din oficiu6 ;n li7+a unei +e+i!ri#.
3utorii de +7ecialitate au ar!tat c! Managementul )ocumentelor i Coninutului
7re+u7une 7roce+ul de ge+tionare a documentelor de-a lungul ciclului de 8ia! al ace+tora
"idea-conce7ia6 crearea-formaliarea6 +tocarea6 com7actarea6 reg!+irea6 recu7erarea6
+ecuriarea6 7rotecia6 controlul6 di+trugerea6 utiliarea6 tran+ferul etc.#.
S*
Becu7erarea documentelor6 care 7re+u7une o7eraiunea de c!utare i g!+ire cu ra7iditate
i uurin! a oric!rui document6 ;ntr-un +i+temG di+trugerea documentelor6 care e+te
o7eraiunea 7rin care un e-)OC 7oate fi ter+G controlul acce+ului6 care 7re+u7une
monitoriarea i inter8enia automat! ;n caul ;n care nu +e re+7ect! regulile de creare-editare-
acce+are-+al8are-modificare-co7iere-com7actare-6tergere-+ecuriare a e-)OCG 7rinci7iul
7otri8it c!ruia 2un +i+tem tre2uie +! furniee utiliatorilor diferite ni8ele de acce+6 f!r!
com7romiterea confidenialit!ii i a +ecurit!iiG +! 7ermit! admini+tratorului de +i+tem +!
controlee ce do+are i ce documete 7ot +! fie 8!ute de utiliatori6 7recum i ce fel de aciuni
7ot +! ;ntre7rind! ei a+u7ra ace+tora6 toate ace+te o7eraiuni i 7rinci7ii +e reg!+e+c i ;n
+i+temul 7roteciei informaiilor cla+ificate "cu 7rec!dere ;n leg!tur! cu ,N&O'9C#.
)iferenierea dintre acti8it!ile i te:nicile de management al cunotinelor neafectate
de re+tricii i cele +7ecifice managementului informaiilor cla+ificate e+te dat! de ni8elul
accentuat de reglementare i normati8iare formal! a acti8it!ilor cu informaii cla+ificate
7recum i de im7licarea +tructurilor de +tat ca actori acti8i ;n domeniul 7roteciei informaiilor
cla+ificate.
9lectronic 'ecuritF Management +au e-'ecuritF e+te definit! ;n literatura de +7ecialitate
ca fiind un an+am2lu de +oluii +oft-:ard-netCor0ing menite +! confere infra+tructurii de
informare-comunicare atOt +ecuritatea cOt i 7rotecia nece+ar! ;n tim7 real6 nece+itOnd ;n ace+t
+en+ un a7ort de +7ecialiti6 ec:i7amente6 7rograme6 a7licaii i 7rotocoale.
S6

,m7lementarea conce7tului de e-'ecuritF ;n domeniul informaiilor cla+ificate +e
realiea! 7rin +i+temul ,N&O'9C6 cu meniunea c! acti8itatea cu informaii cla+ificate
7re+u7une anumite re+tricii +u7limentare fa! de acti8it!ile curente cu informai i cunotine
care nu au ace+t caracter +7ecial. 3+tfel tre2uie re+7ectate anumite 7re8ederi cu7rin+e ;n acte
normati8e +7ecifice iar 7er+onalul tre2uie autoriat 7entru acce+ la informaii cla+ificate6
conform 7re8ederilor legale cu7rin+e ;n actele normati8e ;n 8igoare.
S*
Badu 3drian MH9IN,JK6 o7.citG
S6
,demG
___________________________ ______________________________ 72
Managementul securitii informaiilor
O cerin! +u7limentar! de +ecuritate e+te dat! de ?regula celor doi@6 7otri8it c!reia
7entru orice modificare a7licat! unui +i+tem +au 7entru orice o7eraiune mai im7ortant! cu
7ri8ire la +i+temul informatic e+te o2ligatorie cola2orarea a cel 7uin dou! 7er+oane.
Ca neaDun+uri ale +i+temului informaiilor cla+ificate 7ot fi identificate reglementarea
legal! +tufoa+! i oarecum greoaie6 7recum i un anumit ni8el de 2irocraie6 ;n +7ecial ;n
leg!tur! cu acti8itatea funcionarilorM+tructurii de +ecuritate i cu autoriarea acce+ului
7er+oanelor la informaii cla+ificate6 cu meniunea c! ace+te rigori 2irocratice au fo+t
conce7ute tot ;n +co7ul 7roteD!rii informaiilor cla+ificate6 7rin in+tituirea unui control cOt mai
riguro+ cu 7ri8ire la acti8itatea de ge+tionare a ace+tor informaii.
En concluie +e 7oate a7recia c! 7rinci7iile de 2a! ale managementului 2aat 7e
cunoatere +unt 8ala2ile i ;n domeniul informaiilor cla+ificate6 cu anumite nuane im7u+e de
+7ecificul acti8it!ilor cu informaii cla+ificate i de reglement!rile a7lica2ile ace+tui domeniu.
Concluzii yi recomandri
___________________________ ______________________________ 73
Managementul securitii informaiilor
9+te cuno+cut c! informaia6 7eri+a2il! +au ne7eri+a2il!6 +tatic! +au mo2il!6 re7reint!
7utere. >olumul de informaii 7oate co7lei utiliatorii6 dac! nu +e li8rea! coninut6 a+tfel
datele +unt tran+formate ;n informaii6 care +unt tran+formate ;n coninut iar coninutul ;n
cunotine.
S.
Cunotintele re7reint! o acumulare de coninut ca urmare a filtr!rii i rafin!rii
informaiilor i e<tragerii e+enialului6 o7timul 7entru crearea confortului inform!rii i
comunic!rii e+te dat de 2inomul4 +uficient i nece+ar.
S$

Managementul eficient al ace+tor re+ur+e "informaiile i cunotinele# e+te un factor
determinant 7entru +ucce+ul +au eecul unei acti8it!i economice6 7recum i 7entru +ucce+ul
+au eecul oric!rei acti8it!i 2aate 7e informaii i cunotine.
Nu toate informaiile i cunotinele au acelai regim de acce+6 unele informaii i
cunotine fiind la li2era di+creie a utiliatorilor6 iar 7entru acce+area altora tre2uie+c ;ntrunite
anumite condiii +7eciale6 datorit! regimului +7ecial al acelor informaii i cunotine6 im7u+
7rin di8er+e reglement!ri legale.
,nformaiile i cunotinele6 care 7entru a 7utea fi acce+ate6 nece+it! ;ntrunirea unor
condiii +7eciale6 formea! categoria informaiilor cu regim +7ecial.
En BomOnia6 datorit! reglement!rilor legale ;n 8igoare6 ;n categoria informaiilor cu
regim +7ecial 7ot fi inclu+e4 informaiile i cunotinele din +fera 7ro7riet!ii intelectuale6
datele cu caracter 7er+onal6 informaiile din +fera +ecretului 2ancar i informaiile cla+ificate.
Begimul +7ecial de ge+tionare i acce+ la ace+te informaii a fo+t in+tituit 7entru a +e
7roteDa anumite 8alori i 7rinci7ii recuno+cute de +ocietate i de +tat.
ProteDarea 7ro7riet!ii intelectuale a+igur! re+7ectarea 7rinci7iului 7ro7riet!ii6 re+7ect!
creatorii6 ino8atorii i +timulea! 7roce+ele de ino8are i in8eniile. -re2uie a8ut! ;n 8edere
meninerea unui ec:ili2ru ;ntre regulile 7rotecti8e i li2erul acce+ la de+co7eriri te:nice i
te:nologie 7entru a +e a+igura un 7rogre+ a +ociet!ii umane6 ;n condiiile ;n care acce+ul la
re+ur+e e+te inegal6 ;n ace+t +en+ +e 7oate o2+er8a c! reglement!rile ;n materie a+igur! o
7rotecie Duridic! limitat! ;n tim76 7entru 7ro7rietatea intelectual!.
ProteDarea datelor cu caracter 7er+onal 8iea! a7!rarea dre7tului la intimitate a
7er+oanelor fiice i ;m7iedicarea utili!rii a2ui8e a ace+tor date de c!tre di8er+e organiaii6
fie ;n +co7uri comerciale ori de alt! natur!.
En ceea ce 7ri8ete regulile care gu8ernea! +ecretul 7rofe+ional ;n domeniul 2ancar i
7rotecia informaiilor cla+ificate6 ace+tea 8iea! atOt 7roteDarea indi8iilor6 a 7ortofoliului
ace+tora6 cOt i a unor +tructuri organiaionale6 7entru raiuni le+ne de ;nele+6 de+cri+e ;n
7reenta lucrare.
S.
,demG
S$
,demG
___________________________ ______________________________ 74
Managementul securitii informaiilor
-oate ace+te reguli re+tricti8e6 care 8iea! 7roteDarea unor informaii i cunotine6 nu
creea! un id com7let o7ac ;n Durul informaiilor6 7ermiOnd acce+area ace+tora6 cu condiia
re+7ect!rii unor reguli6 7rin autori!ri de acce+ ori 7ermiOndu-+e e<ce7ii de la regulile
generale +au limit!ri ;n tim7 ale re+triciilor de acce+.
&unciile managementului 2aat 7e cunoatere6 7lanificarea6 organiarea6 comanda i
controlul +unt 8alidate i ;n domeniul informaiilor cu regim +7ecial6 cu re+7ectarea
+7ecificului ace+tui domeniu.
)iferenierea dintre acti8it!ile i te:nicile de management al cunotinelor ?li2ere@ i
cele +7ecifice managementului informaiilor cu regim +7ecial e+te dat! de ni8elul accentuat de
reglementare i normati8iare formal! a acti8it!ilor cu informaii cu regim +7ecial 7recum i
de im7licarea +tructurilor de +tat ca actori acti8i ;n domeniul 7roteciei ace+tor informaii i
cunotine.
)e2irocratiarea i utiliarea accentuat! a te:nicilor ,C-6 la toate ni8elurile6 ;n condiiile
a+igur!rii unui grad adec8at de +ecuritate6 tre2uie +! fie calea de urmat 7entru o2inerea unui
management eficient al informaiilor cu regim +7ecial.
BIBLIOGRAFIE
Lucrri de specialitate yi publica(ii:
___________________________ ______________________________ 75
Managementul securitii informaiilor
1. Badu 3drian Mleni!6 Cur+ m5,L Mo2ile 5u+ine++ 2((.6 :tt74MMe-cat.roMlogin.7:7G
2. ,.C:iru6 ? Comunicare inter7er+onal!@6 9ditura -ritonic6 5ucureti6 2((%G
%. Cear 5a+no6 Nicolae )ardac6 ?O7eraiuni 2ancare@6 9ditura )idactic! i Pedagogic!6
B.3.6 5ucureti6 2((2G
4. Cear 5a+no6 Nicolae )ardac6 ?O7eraiuni 2ancare@6 9ditura )idactic! i Pedagogic!6
B.3. 5ucureti6 2((2G
*. >eronel 38ram6 ?Moned!. Credit. 5!nci@6 9ditura -i7o Badical6 )ro2eta -urnu
'e8erin6 2((4G
6. >iorica 3na C:iu6 UManualul +7eciali+tului ;n re+ur+e umane@6 Ca+a de 9ditur!
,rec+on6 5ucureti 2((2G
.. AarF 1o:n+6 UCom7ortament organiaional@6 9ditura economic!6 5ucureti6 1SS$6
traducere 7rof. uni8. dr. ,oan Nr+ac:iG
$. )umitru -udorac:e6 Aeorge Pa7ari6 ?Moned!. 5!nci. Credit@6 9diia a ,,-a6 re8iuit!
i actualiat!6 9ditura &undaiei ?3ndrei Iaguna@6 Con+tana6 2((*G
S. Badu ,. Motica6 >a+ile Po7a6 ?)re7t comercial romOn i dre7t 2ancar@6 9ditura
Humina He<6 5ucureti6 1SSSG
1(. >a+ile Hu:a6 ?)re7t comercial@6 9ditura Continental6 3l2a ,ulia6 1SSSG
11. 3ngela Mif6 Ci7rian P!un6 ?)re7t comercial "-eoria general!#@6 9ditura ,m7rimeria
3rdealul6 CluD-Na7oca6 2((*G
12. >iorel '. A!in!6 ?)re7t comercial romOn@6 9ditura Nni8er+itaria6 Craio8a6 2((%G
1%. 'tanciu ). C!r7enaru6 ?)re7t comercial romOn@6 9ditura 3ll 9ducational6 5ucureti6
1SS$G
14. ,on -urcu6 ?-eoria i 7ractica dre7tului comercial romOn@6 9ditura Humina He<6
5ucureti6 1SS$G
1*. ,oan 5!lan6 ?&a7te de comer unilaterale. Caracterul ci8il +au comercial al litigiului.
Con+ecine 7ri8ind com7etena material! a in+tanelor@6 Be8i+ta )re7tul nr.$M1SSSG
16. ,on )eleanu6 ?-ermenul de graie@6 Be8i+ta de dre7t comercial6 nr.4M2((1G
1.. Aeorgiana 5Oldea6 ?Claua 7enal!6 e<7re+ie a r!+7underii contractuale@6 re8i+ta
)re7tul nr.2M2(((G
1$. ,on -urcu6 ?EntOrierea 7l!ii6 in+ol8ena comercial! i in+ol8a2ilitatea@6 Be8i+ta de
dre7t comercial nr.*M1SS6G
1S. 5anca Naional! a BomOniei6 ?5uletin lunar ianuarie 2((6@6 ca7.,,, ?'i+temul
2ancar i acti8itatea de creditare ;n 2((*@6 CCC.2nr.roG
2(. 5anca Naional! a BomOniei6 ?5uletin lunar decem2rie 2((6@6 CCC.2nr.ro G
21. 5anca Naional! a BomOniei6 ?5uletin lunar decem2rie 2((.@6 U,n+tituiile de credit ;n
anul 2((.@6 CCC.2nr.roG
Site-uri consultate:
1. CCC.efrauda.roG
2. CCC.2nr.roG
%. CCC.2irouldecredit.roG
4. CCC.e-cat.roG
*. f76.cordi+.luG
6. en.Ci0i7edia.orgG
.. CCC.CluDNa7oca.roG
$. CCC.alau.roG
S. CCC.7rimariade8a.roG
1(. CCC.Ci7o.intG
11. CCC.orda.roG
___________________________ ______________________________ 76
Managementul securitii informaiilor
12. CCC.orni++.roG
1%. CCC.o+im.roG
14. CCC.7atent-c:am2er.roG
1*. CCC.2rml.roG
16. CCC.a+ro.roG
1.. CCC.renar.roG
1$. CCC.e&rauda.roG
1S. CCC. anticontrafaceri.orgG
2(. CCC.data7rotection.roG
21. CCC.infotra8elromania.roG
22. CCC.+c:engen.mira.go8.roG
2%. CCC.+ri.roG

Anexa nr.1
___________________________ ______________________________ 77
Managementul securitii informaiilor
3ntetul unit!ii
3N-OB,L3J,9 )9 3CC9' H3 ,N&OBM3J,, '9CB9-9 )9 '9B>,C,N
'eria ......... num!rul ..................
Prin 7reenta +e autoriea! acce+ul la informaii +ecrete de +er8iciu al
domnuluiMdoamnei ............................................................6 "numele6 7renumele6 codul numeric
7er+onal# angaDatMangaDat! alMa unit!ii noa+tre ;n funcia de ......................... .
Preenta autoriaie e+te 8ala2il! 7On! la data de ...................... .
Ieful unit!ii6
.........................
"+emn!tura i tam7ila#
Ieful +tructurii de +ecuritateM
&uncionarul de +ecuritate6
...............................
Anexa nr.2

___________________________ ______________________________ 78
Managementul securitii informaiilor
BOM^N,3
"in+tituia#
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Com7artimentul YYYYYYYYYYYYYYYYY
C9B-,&,C3- )9 '9CNB,-3-9
'eria YYYYYYYYYYYYYY Nr. YYYYYYYYYYYYYY din YYYYYYYYY
Prin 7reentul certificat +e autoriea! acce+ul la informaii +ecrete de +tat6 ni8elul
YYYYYYYYYYYYY6 7entru dl.Md-na "numele6 7renumele6 datele de
identificare#YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY6 angaDat al in+tituiei
noa+tre ;n funcia de YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.
Certificatul e+te 8ala2il ;n 7erioada YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.
Ieful in+tituiei6
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
"+emn!tura6 tam7ila#
Po+e+or4 YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
"nume6 7renume i +emn!tur!#

Anexa nr. 3
___________________________ ______________________________ 79
Managementul securitii informaiilor
BOM^N,3
",n+tituia#
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Com7artimentul YYYYYYYYYYYYYYYY
3N-OB,L3J,9 )9 3CC9' H3 ,N&OBM3J,, CH3',&,C3-9
'eria YYYYYYYYYYYYY Nr. YYYYYYYYYYYYY din YYYYYYYYYYYY
Prin 7reenta +e autoriea! acce+ul la informaii cla+ificate +ecret de +tat6 ni8elul
YYYYYYYYYYYYY6 7entru dl.Md-na "numele6 7renumele6 datele de identificare#
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY6 angaDat al in+tituiei noa+tre ;n
funcia de YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.
3utoriaia e+te 8ala2il! ;n 7erioada YYYYYYYYYYYYYYYYYYY.
Ieful in+tituiei6
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
"+emn!tura6 tam7ila#
Po+e+or4 YYYYYYYYYYYYYYYYYYY
"nume6 7renume i +emn!tur!#
Anexa nr. 4
___________________________ ______________________________ 80
Managementul securitii informaiilor
3NA313M9N- )9 CON&,)9NJ,3H,-3-9
'u2+emnatul YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY n!+cut ;n localitatea
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY la data de YYYYYYYYYYYYYY6 fiul "fiica# lui
YYYYYYYYYYYYYYYYYY i a YYYYYYYYYYYYYYYYYY angaDat al YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
;n funcia de YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY6 cu domiciliul ;n localitatea
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY +trada YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY6 nr. YYYYYY6 2l. YYYYY6 +c.
YYYY6 et. YYYY6 a7. YYYY6 DudeulM+ectorul YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY6 7o+e+or al
certificatuluiMautoriaiei +eria YYYYYYY6 nr. YYYYYYYYYYYYYYYYYY6 declar c! am luat
cunotin! de di+7oiiile legale cu 7ri8ire la 7rotecia informaiilor cla+ificate i m! angaDe
+! 7!+tre cu +trictee +ecretul de +tat i de +er8iciu6 +! re+7ect ;ntocmai normele legale cu
7ri8ire la e8idena6 mani7ularea i 7!+trarea informaiilor6 datelor i documentelor +ecrete de
+tat i de +er8iciu ce mi-au fo+t ;ncredinate6 inclu+i8 du7! ;ncetarea acti8it!ilor care 7re+u7un
acce+ul la ace+te informaii.
'unt contient c! ;n caul ;n care 8oi ;nc!lca 7re8ederile normati8e 7ri8ind 7rotecia
informaiilor cla+ificate 8oi r!+7unde6 7otri8it legii6 admini+trati86 di+ci7linar6 material6 ci8il
ori 7enal6 ;n ra7ort cu gra8itatea fa7tei.
)ata ................
'emn!tura
.........................
)3- EN PB9L9NJ3
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY6
"numele i 7renumele funcionarului de +ecuritate#
'emn!tura
REZUMAT
Con+tituia BomOniei6 ;n 8igoare din ($ decem2rie 1SS16 arat! 7rintre altele c!4 UBomOnia e+te
+tat naional6 +u8eran i inde7endent6 unitar i indi8ii2il@G U&orma de gu8ern!mOnt a +tatului
romOn e+te re7u2lic!@G U-eritoriul BomOniei e+te inaliena2il@G U'tatul are ca fundament
unitatea 7o7orului romOn@. 3ce+tea +unt 8alori +u7reme i +unt garantate. &iind 8alori
+u7reme tre2uie +! fie a7!rate i 7rin norme Duridice. En domeniile e+eniale ale acti8it!ii
___________________________ ______________________________ 81
Managementul securitii informaiilor
+tatului6 care in de funcia +a6 +e lucrea! cu informaii6 dar nu cu orice informaii ci numai cu
acele ce nu tre2uie adu+e la cunotina oricui i oricOnd.
"rin informa#ii ;nelegem orice documente6 date6 o2iecte +au acti8it!i6 indiferent de +u7ort6
form!6 mod de e<7rimare +au de 7unere ;n circulaie.
"rin informa#ii clasificate ;nelegem informaiile6 datele6 documentele de intere+ 7entru
+ecuritatea naional!6 care6 datorit! ni8elurilor de im7ortan! i con+ecinelor care +-ar 7roduce
ca urmare a de8!luirii +au di+emin!rii neautoriate6 tre2uie +! fier 7roteDate.
Pentru 7rotecia informaiilor cla+ificate +-a ado7tat Hegea nr. 1$2M2((26 7u2licat! ;n M. Of.6
7artea ,6 nr. 24$ M 2((2.
$co%ul Hegii nr. 1$2M2((2 e+te 7rotecia informaiilor cla+ificate i a +ur+elor confideniale ce
a+igura ace+t ti7 de informaii. ProteDarea ace+tor informaii +e face 7rin in+tituirea +i+temului
naional de 7rotecie a informaiilorG
Prin in+tituirea +i+temului naional de 7rotecie a informaiilor nu +e aduce atingere dre7tului
7er+oanei de a a8ea acce+ la orice informaie de intere+ 7u2lic6 deoarece4 &'re%tul %ersoanei
de a a(ea acces la orice informa#ie de interes %ublic nu %oate fi )ngr*dit "Con+tituia
BomOniei6 art. %16 alin. 1@.
3cce+ul la informaiile cla+ificate e+te 7ermi+ numai ;n caurile6 ;n condiiile i 7rin
re+7ectarea 7rocedurilor 7re8!ute de lege.
Nici o 7re8edere a 7reentei legi nu 8a 7utea fi inter7retat! ;n +en+ul limit!rii acce+ului la
informaiile de intere+ 7u2lic +au al ignor!rii Con+tituiei6 a )eclaraiei Nni8er+ale a
)re7turilor Omului6 a 7actelor i a celorlalte tratate la care BomOnia e+te 7arte6 referitoare la
dre7tul de a 7rimi i r!+7Ondi informaii.
tan!ar!ele naionale.
'tandardele naionale de 7rotecie a informaiilor cla+ificate au urm!toarele tr!+!turi4
- +unt o2ligatoriiG
- +unt ;n concordan! cu intere+ul naionalG
- +unt conforme cu criteriile i recomand!rile N.3.-.O.G
- au o 8aloare Duridic! +u2+idiar! fa! de normele N.3.-.O.G
- +unt +ta2ilite de '.B.,.
2"#rotecia informaiilor clasificate
Princi7alele o2iecti8e ale 7roteciei informaiilor cla+ificate +unt4
a# 7roteDarea informaiilor cla+ificate ;m7otri8a aciunilor de +7ionaD6 com7romitere +au acce+
neautoriat6 alter!rii +au modific!rii coninutului ace+tora6 7recum i ;m7otri8a +a2otaDelor ori
di+trugerilor neautoriateG
2# realiarea +ecurit!ii +i+temelor informatice i de tran+mitere a informaiilor cla+ificate.
Msurile ce !ecurg !in a$licarea %egii nr" 182&2002 sunt !estinate4
a. +! 7re8in! acce+ul neautoriat la informaiile cla+ificateG
2. +! identifice ;m7reDur!rile6 7recum i 7er+oanele care6 7rin aciunile lor6 7ot 7une ;n
7ericol +ecuritatea informaiilor cla+ificateG
c. +! garantee c! informaiile cla+ificate +unt di+tri2uite e<clu+i8 7er+oanelor ;ndre7t!ite6
7otri8it legii6 +! le cunoa+c!G
d. +! a+igure 7rotecia fiic! a informaiilor6 7recum i a 7er+onalului nece+ar 7roteciei
informaiilor cla+ificate.
#rotecia informaiilor clasificate 'i(ea( )sau formele*+
a. 7rotecia Duridic!G
2. 7rotecia 7rin m!+uri 7roceduraleG
c. 7rotecia fiic!G
d. 7rotecia 7er+onalului care are acce+ la informaiile cla+ificate ori e+te de+emnat +!
a+igure +ecuritatea ace+toraG
e. 7rotecia +ur+elor generatoare de informaii.
___________________________ ______________________________ 82
Managementul securitii informaiilor
#rotecia ,uri!ic cu7rinde an+am2lul normelor con+tituionale i al celorlalte di+7oiii
legale ;n 8igoare6 care reglementea! 7roteDarea informaiilor cla+ificate. )e 7ild!4 URot!rOrile
Au8ernului care au caracter militar +e comunic! numai in+tituiilor intere+ate "Con+tituia
BomOniei#6 art. 1(.6 alin. "4# tea final!@.
#rotecia $rin msuri $roce!urale- de+emnea! an+am2lul reglement!rilor 7rin care emitenii
i dein!torii de informaii cla+ificate +ta2ile+c m!+urile interne de lucru i de ordine interioar!
de+tinate reali!rii 7roteciei informaiilor.
#rin $rotecie fi(ic- ;nelegem an+am2lul acti8it!ilor de 7a!6 +ecuritate i a7!rare6 7rin
m!+uri i di+7oiti8e de control fiic i 7rin miDloace te:nice6 a informaiilor cla+ificateG
#rotecia $ersonalului- are ;n 8edere an+am2lul 8erific!rilor i m!+urilor de+tinate
7er+oanelor cu atri2uii de +er8iciu ;n leg!tur! cu informaiile cla+ificate6 +7re a 7re8eni i
;nl!tura ri+curile de +ecuritate 7entru 7rotecia informaiilor cla+ificateG
Protec(ia surselor generatoare de informa(ii - an+am2lul m!+urilor de+tinate 7roteciei
informaiilor ela2orate6 +tocate +au tran+mi+e 7rin +i+teme ori reele de 7relucrare automat! a
datelor.
3" .nformaii secrete !e stat
+nforma#iile clasificate sunt secreti,ate )n !ou clase- secrete !e stat /i secrete !e ser'iciu"
.nformaiile secrete !e stat- cu7rind informaiile care 7ri8e+c +ecuritatea naional!6 7rin a
c!ror di8ulgare +e 7ot 7reDudicia +igurana naional! i a7!rarea !rii.
0i'elurile !e secreti(are- +e atri2uie informaiilor cla+ificate din cla+a +ecrete de +tat i +unt4
-strict secret !e im$ortan !eose1it informaiile a c!ror di8ulgare neautoriat! e+te de
natur! +! 7roduc! daune de o gra8itate e<ce7ional! +ecurit!ii naionaleG
-strict secrete informaiile a c!ror di8ulgare neautoriat! e+te de natur! +! 7roduc! daune
gra8e +ecurit!ii naionaleG
-secrete informaiile a c!ror di8ulgare neautoriat! e+te de natur! +! 7roduc! daune
+ecurit!ii naionaleG
En categoria informaiilor +ecrete de +tat +unt cu7rin+e informaiile care re7reint! +au care +e
refer! la4
a. +i+temul de a7!rare al !rii i elementele de 2a! ale ace+tuia6 o7eraiile militare6
te:nologiile de fa2ricaie caracteri+ticile armamentului i te:nicii de lu7t! utiliate e<clu+i8 ;n
cadrul elementelor +i+temului naional de a7!rareG
2. 7lanurile6 7recum i di+7oiti8ele militare6 efecti8ele i mi+iunile forelor angaDateG
c. cifrul de +tat i alte elemente cri7tologice +ta2ilite de autorit!ile 7u2lice com7etente6
7recum i acti8it!ile ;n leg!tur! cu realiarea i folo+irea ace+toraG
d. organiarea +i+temelor de 7rotecie i a7!rare a o2iecti8elor6 +ectoarelor i la reelele de
calculatoare +7eciale i militare6 inclu+i8 la mecani+mele de +ecuritate a ace+toraG
e. datele6 +c:emele i 7rogramele referitoare la +i+temele de comunicaii i la reelele de
calculatoare +7eciale i militareG inclu+i8 la mecani+mele de +ecuritate a ace+toraG
f. acti8itatea de informaii de+f!urat! de autorit!ile 7u2lice +ta2ilite 7rin lege 7entru a7!rarea
!rii i +igurana naional!G
g. miDloacele6 metodele6 te:nica i ec:i7amentul de lucru6 7recum i +ur+ele de informaii
+7ecifice6 folo+ite de autorit!ile 7u2lice care de+f!oar! acti8itate de informaiiG
:. :!rile6 7lanurile to7ografice6 termogramele i ;nregi+tr!rile aeriene de orice ti76 7e care
+unt re7reentate elemente de coninut +au o2iecti8e cla+ificate +ecrete de +tatG
e. +tudiile6 7ro+7eciunile ecologice i determin!rile gra8imetrice cu den+itate mai mare de un
7unct 7e 0ilometru 7!trat6 7rin care +e e8aluea! reer8ele naionale de metale i minereuri
rare6 7reioa+e6 di+7er+e i radioacti8e6 7recum i datele i informaiile referitoare la reer8ele
materiale6 care +unt ;n com7etena 3dmini+traiei Naionale a Beer8elor de 'tatG
D. +i+temele i 7lanurile de alimentare cu energie electric!6 energie termic!6 a7! i ali ageni
nece+ari funcion!rii o2iecti8elor cla+ificate +ecrete de +tatG
___________________________ ______________________________ 83
Managementul securitii informaiilor
0. acti8it!ile tiinifice6 te:nologice +au economice i in8e+tiiile care au leg!tur! cu +igurana
naional! ori cu a7!rarea naional! +au 7reint! im7ortan! deo+e2it! 7entru intere+ele
economice i te:nico-tiinifice ale BomOnieiG
l. cercet!rile tiinifice ;n domeniul te:nologiilor nucleare 6 ;n afara celor fundamentale6
7recum i 7rogramele 7entru 7rotecia i +ecuritatea materialelor i a in+talaiilor nucleareG
m. emiterea6 im7rimarea 2ancnotelor i 2aterea monedelor metalice6 mac:etele emi+iunilor
monetare ale 5.N.B. i elementele de +iguran! ale ;n+emnelor monetare 7entru de7i+tarea
fal+urilor nede+tinate 7u2licit!ii6 7recum i im7rimarea i ti7!rirea :Ortiilor de 8aloare de
natura titlurilor de +tat a 2onurilor de teaur i a o2ligaiunilor de +tatG
n. relaiile i acti8it!ile e<terne ale +tatului romOn6 care 7otri8it legii6 nu +unt de+tinate
7u2licit!ii6 7recum i informaiile altor +tate +au organiaii internaionale6 fa! de care6 7rin
tratate ori ;nelegeri internaionale6 +tatul romOn i-a a+umat o2ligaia de 7rotecie.
2tri1uirea !e ni'eluri !e secreti(are.
'unt ;m7uternicii +! atri2uie unul dintre ni8elurile de +ecretiare a informaiilor cu 7rileDul
ela2or!rii lor4
a. 7entru informaiile +trict +ecrete de im7ortan! deo+e2it!G
1. Preedintele BomOnieiG
2. Preedintele 'enatului i 7reedintele Camerei )e7utailorG
%. mem2rii Con+iliului 'u7rem de 37!rare a J!riiG
4. 7rimul-mini+truG
*. mem2rii Au8ernului i +ecretarul general al Au8ernuluiG
6. gu8ernatorul 5!ncii Naionale a BomOnieiG
.. directorul +er8iciilor naionale de informaiiG
$. directorul 'er8iciului de Protecie i Pa!G
S. directorul 'er8iciului de -elecomunicaii '7ecialeG
1(. +ecretarul general al 'enatului i +ecretarul general al Camerei )e7utailorG
11. 7reedintele ,n+titutului Naional de +tati+tic!G
12. directorul 3dmini+traiei Naionale a Beer8elor de 'tatG
1%. alte autorit!i ;m7uternicite de Preedintele BomOniei +au de 7rimul mini+truG
2. 7entru informaiile +trict-+ecrete ;m7uterniciii 7re8!ui la lit. a6 7recum i funcionarii
cu rang de +ecretar de +tat6 7otri8it com7etenelor materiale ale ace+toraG
c. 7entru informaiile +ecrete ;m7uterniciii 7re8!ui la lit. a i 26 7recum i funcionarii cu
rang de +u2+ecretar de +tat6 +ecretar general ori director general6 7otri8it com7etenelor
materiale ale ace+toraG
)ocumentele cu7rinOnd informaii +ecrete de +tat 8or 7urta6 7e fiecare 7agin! ni8elul de
+ecretiare6 7recum i meniunea %ersonal6 cOnd +unt de+tinate unor 7er+oane determinate.
,nformaiile +ecrete de +tat +e tran+mit6 +e tran+7ort! i +e +toc:ea! ;n condiiile +ta2ilite de
lege.
4".nformaii secrete !e ser'iciu
+nforma#ii secrete de ser(iciu- +unt informaiile a c!ror di8ulgare e+te de natur! +! determine
7reDudicii unei 7er+oane Duridice de dre7t 7u2lic +au 7ri8at.
,nformaiile +ecrete de +er8iciu +e +ta2ile+c de conduc!torul 7er+oanei Duridice6 7e 2aa
normelor 7re8!ute 7rin :ot!rOre a Au8ernului. 3ce+tea 8or 7urta 7e fiecare 7agin! i
meniunea U%ersonal@ cOnd +unt de+tinate +trict unor 7er+oane anume determinate.
Conduc!torii autorit!ilor i in+tituiilor 7u2lice6 ai agenilor economici cu ca7ital integral +au
7arial de +tat i ai altor 7er+oane Duridice de dre7t 7u2lic ori 7ri8at +unt o2ligai +! +ta2ilea+c!
informaiile care +! con+tituie +ecrete de +er8iciu i regulile de 7rotecie a ace+tora6 +!
coordonee acti8itatea i +! controlee m!+urile 7ri8itoare la 7!+trarea +ecretului de +er8iciu6
7otri8it com7etenelor ;n conformitate cu normele +ta2ilite 7rin :ot!rOre a Au8ernului.
5. 2tri1uiile Ministerului .nternelor /i 3eformei 2!ministrati'e
$ri'in! $rotecia informaiilor clasificate
___________________________ ______________________________ 84
Managementul securitii informaiilor
Mini+terul ,nternelor i Beformei 3dmini+trati8e ;i +ta2ilete 7entru domeniul +!u de
acti8itate i re+7on+a2ilitate6 +tructura i m!+urile 7ro7rii 7ri8ind coordonarea i controlul
acti8it!ilor referitoare la 7rotecia informaiilor cla+ificate.
9la2orea! regi+trul de e8iden! a autoriaiilor acordate 7er+onalului ce lucrea! ;n domeniul
informaiilor cla+ificate +u2 +emn!tur!. &iecare autoriaie +e re8erific! ori de cOte ori e+te
nece+ar +! +e garantee c! e+te conform! +tandardelor a7lica2ile funciei 7e care re+7ecti8ele
7er+oane o ocu7!.
Be8erificarea autoriaiei e+te o2ligatorie i con+tituie o 7rioritate ori de cOte ori a7ar indicii
c! meninerea ace+teia nu mai e+te com7ati2il! cu intere+ele de +ecuritate.
Entocmete g:idul 7e 2aa c!ruia +e 8a realia o cla+ificare corect! i uniform! a informaiilor
+ecrete de +tat6 ;n +trict! conformitate cu legea.
Mini+terul ,nternelor i Beformei 3dmini+trati8e 7oart! ;ntreaga r!+7undere 7ri8ind
ela2orarea i a7licarea m!+urilor 7rocedurale de 7rotecie fiic! 7rotecie a 7er+onalului care
are acce+ la informaii +ecrete de +tat.
6" 41ligaii5 rs$un!eri /i sanciuni"
Per+oanele care 8or a8ea acce+ la informaii cla+ificate +ecrete de +tat 8or fi 8erificate6 ;n
7reala2il6 cu 7ri8ire la one+titatea i 7rofe+ionali+mul lor6 referitoare la utiliarea ace+tor
informaii.
Pentru candidaii la funcii 7u2lice ce im7lic! lucrul cu a+emenea informaii6 7recum i
com7etena de a autoria acce+ul la a+tfel de informaii6 8erificarea e+te anterioar! numirii ;n
acele funcii i +e +olicit! o2ligatoriu de autoritatea de ;n8e+tire.
Procedurile de 8erificare +unt cele o2ligatorii 7entru 7er+oanele care lucrea! ;n cadrul
O.B.N.,.'.'.6 care ge+tionea! informaii N.3.-.O.6 7otri8it ec:i8alenelor ni8elurilor de
+ecretiare 7re8!ute de Hegea nr. 1$2M2((2.
'olicitarea certificatului de +ecuritate 7entru 7er+oanele cu atri2uii nemiDlocite ;n domeniul
7roteciei informaiilor cla+ificate e+te o2ligatorie. 6ertificatul !e securitate con+tituie
documentul care ate+t! 8erificarea i acreditarea 7er+anei de a deine6 de a a8ea acce+ i de a
lucra cu informaii cla+ificate.
Per+oanele fiice c!rora le-au fo+t ;ncredinate informaii cla+ificate +unt o2ligate +! a+igure
7rotecia ace+tora6 7otri8it legii i +! re+7ecte 7re8ederile 7rogramelor de 7re8enire a +curgerii
de informaii cla+ificate. 3ce+te o2ligaii +e menin i du7! ;ncetarea ra7orturilor de munc! 6
de +er8iciu +au 7rofe+ionale6 7e ;ntreaga 7erioad! a meninerii cla+ific!rii informaiei.
Per+oana care urmea! +! de+f!oare o acti8itate +au +! fie ;ncadrat! ;ntr-un loc de munc! ce
7re+u7une acce+ul la informaii cla+ificate 8a 7reenta conduc!torului unit!ii un angaDament
+cri+ de 7!+trare a +ecretului.
Per+oanele autoriate care co7ia! e<trag +au re7roduc ;n reumat +au coninutul unor
documente +ecrete 8or a7lica 7e noul document reultat meniunile aflate 7e documentul
original.
Per+onalul anume de+emnat 7entru realiarea 7roteciei informaiilor cla+ificate +e include
;ntr-un +i+tem 7ermanent de 7reg!tire i 7erfecionare la inter8ale regulate6 7otri8it
+tandardelor naionale de 7rotecie.
2ccesul. 3cce+ul la informaiile cla+ificate e+te 7ermi+ numai ;n 2aa unei autoriaii +cri+e6
eli2erate de conduc!torul 7er+oanei Duridice care deine a+tfel de informaii6 du7! notificarea
7reala2il! la oficiul Begi+trului Naional al ,nformaiilor 'ecrete de 'tat.
3utoriaia +e eli2erea! 7e cla+e i ni8eluri de +ecretiare ;n urma 8erific!rilor efectuate cu
acordul +cri+ al 7er+oanei ;n cau! a+u7ra ace+teia. 7er+oanele Duridice cu e<ce7ia celor din
domeniul a7!r!rii6 ordinii 7u2lice i +iguranei naionale notific! O.B.N.,.'.'.6 eli2erarea
autoriaiei de acce+.
3cce+ul la informaiile cla+ificate N.3.-.O. +e face ;n 2aa eli2er!rii de c!tre O.B.N.,.'.'.6 a
autoriaiilor i certificatelor de +ecuritate6 du7! efectuarea 8erific!rilor de +ecuritate de c!tre
in+tituiile a2ilitate.
___________________________ ______________________________ 85
Managementul securitii informaiilor
)urata de 8ala2ilitate a autoriaiei e+te de 7On! la 7atru ani6 ;n acea+t! 7erioad! 8erific!rile
7ot fi reluate oricOnd. Neacordarea autoriaiei +au retragerea moti8at! a ace+teia determin! de
dre7t interdicia de acce+ la informaii +ecrete de +tat.
3cce+ul ;n cl!dirile i infra+tructurile informatice ;n care +e de+f!oar! acti8it!i cu informaii
cla+ificate ori +unt 7!+trate +au +tocate informaii cu ace+t caracter e+te 7ermi+ numai ;n cauri
autoriate.
3cce+ul cet!enilor +tr!ini6 al cet!enilor romOni care au i cet!enia altui +tat 6 7recum i al
7er+oanelor a7atride la informaiile cla+ificate i ;n locurile ;n care +e de+f!oar! acti8it!i i
+e e<7un o2iecte +au +e e<ecut! lucr!ri din acea+t! categorie e+te 7ermi+ numai ;n +ituaiile i
;n condiiile +ta2ilite 7rin tratatele internaionale la care BomOnia e+te 7arte +au 7rin :ot!rOre a
Au8ernului.
.nter!icii. +e interice cla+ificarea ca +ecrete de +tat a informaiilor6 datelor +au documentelor
;n +co7ul a+cunderii ;nc!lc!rilor legii6 erorilor admini+trati8e6 limit!rii acce+ului la
informaiile de intere+ 7u2lic6 re+trOngerii ilegale a e<erciiului unor dre7turi ale 8reunei
7er+oane +au le!rii altor intere+e legitime. Nu 7ot fi cla+ificate ca +ecrete de +tat informaiile6
datele +au documentele referitoare la o cercetare tiinific! fundamental! care nu are o
leg!tur! Du+tificat! cu +ecuritatea naional!.
9+te interi+! cla+ificarea ca +ecrete de +er8iciu a informaiilor care6 7rin natura +au coninutul
lor6 +unt de+tinate +! a+igure informarea cet!enilor a+u7ra
unor 7ro2leme de intere+ 7u2lic +au 7er+onal6 7entru fa8oriarea ori aco7erirea elud!rii legii
+au o2+trucionarea Du+tiiei.
9+te interi+! tran+miterea informaiilor +ecrete de +tat 7rin ca2lu +au eter f!r! a +e folo+i
miDloace +7ecifice cifrului de +tat +au alte miDloace cri7tografice +ta2ilite de autorit!ile
7u2lice com7etente.
3s$un!eri. B!+7underea 7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate re8ine conduc!torului
autorit!ii +au in+tituiei 7u2lice ori altei 7er+oane Duridice dein!toare de informaii du7! ca.
Conduc!torii agenilor economici +au ai altor 7er+oane Duridice de dre7t 7ri8at6 7recum i
7er+oanele fiice c!rora le-au fo+t ;ncredinate informaii +ecrete de +tat6 ;n cadrul ra7orturilor
de cola2orare6 au o2ligaia +! re+7ecte 7re8ederile legale 7ri8ind 7rotecia ace+tora.
Enc!lcarea normelor 7ri8ind 7rotecia informaiilor cla+ificate atrage r!+7underea di+ci7linar!6
contra8enional!6 ci8il! +au 7enal!6 du7! ca.
Per+oanele ;ncadrate ;n +er8iciile de informaii i +iguran! +au ale armatei6 aflate ;n +er8iciul
relaiilor e<terne6 7recum i cele +7ecial ;n+!rcinate cu 7rotecia informaiilor +ecrete de +tat6
8ino8ate de decon+7ir!ri 8oluntare ori de acte de negliDen! care au fa8oriat di8ulgarea ori
+curgerea informaiilor +ecrete6 ;i 7ierd ire8oca2il calitatea.
SS
SS
:tt74MMandrei8ocila.Cord7re++.comM2(1(M(2M12M7rotectia-informatiilor-cla+ificateM
___________________________ ______________________________ 86

S-ar putea să vă placă și