Sunteți pe pagina 1din 63

Capitolul 3. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE 3.1. Acte normative e !a"# privin conta!

ilitatea $i impo"itarea mi%loacelor &i'e La contabilizarea i impozitarea mijloacelor fixe, n afar de actele normative cu caracter general, este necesar a se conduce de: Catalo(ul mi%loacelor &i'e $i activelor nemateriale, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii oldova nr! ""# din $%!&"!$&&"' ).N.C. 1* +Conta!ilitatea activelor materiale pe termen lun(,- aprobat prin ordinul inisterului (inan)elor al Republicii oldova nr! %*+ din $,!%$!%--*' Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1* +Conta!ilitatea activelor materiale pe termen lun(,- aprobate prin ordinul inisterului (inan)elor al Republicii oldova nr! .# din $,!&.!$&&%' Re(ulamentul cu privire la mo ul e evi en.# $i calculare a u"urii mi%loacelor &i'e /n 0copul impo"it#rii, aprobat prin ordinul inisterului (inan)elor al Republicii oldova nr! , din $-!&%!$&&%' Re(ulamentul privin inventarierea, aprobat prin ordinul inisterului (inan)elor al Republicii oldova nr! $* din $#!&+!$&&+! 3.1. Componen.a mi%loacelor &i'e $i mo ul (eneral e re&lectare a ace0tora /n conturile conta!ile /n conformitate cu paragraful . din ).N.C. 1*, se consider mijloace fixe activele materiale care corespund concomitent urmtoarelor cerin)e: 0 au o valoare unitar care depete limita stabilit de legisla)ia n vigoare 1" &&& lei2' snt destinate pentru utilizare mai mult de un an n activitatea de produc)ie, comercial i alte activit)i, pentru executarea lucrrilor i prestarea serviciilor, fie pentru darea n arend 1leasing, loca)iune2 sau n scopuri administrative' 0 snt controlate de ntreprindere, adic se afl n proprietatea acesteia sau snt primite n arend finan)at 1leasing financiar2' 0 nu snt destinate vnzrii' 0 pot genera avantaje economice viitoare' 0 snt perfectate cu documente care confirm procurarea i punerea n func)iune a acestora! 3otrivit paragrafului $% din ).N.C. 1*, mijloacele fixe cuprind: 4 cldiri; 4 construcii speciale; 4 instalaii de transmisiune; 4 maini i utilaje (instalaii i echipamente de for, de msurare, reglare i utilaje de laborator); 4 calculatoare; 4 mijloace de transport; 4 instrumente; 4 inventar de producie i de uz casnic; 4 plantaii perene; 4 cheltuieli capitale privind ameliorarea terenurilor; 4 animale de munc; 4 alte mijloace fixe (cheltuieli capitale pentru mijloacele fixe arendate, fonduri de bibliotec etc.). /n conformitate cu paragraful $$ din ).N.C. 1*, n componen)a mijloacelor fixe nu se includ, ci se atribuie la investi)ii sau stocuri de mrfuri i materiale:

a2 cldirile, construc)iile speciale i alte obiecte pe care ntreprinderea nu le utilizeaz n activitatea sa opera)ional i snt destinate pentru scopuri investi)ionale' b2 animalele tinere i la ngrat' c2 obiectele destinate nc5irierii! 3entru generalizarea informa)iei privind existen)a i micarea obiectelor de mijloace fixe snt destinate conturile de activ 111 +Active materiale /n cur0 e e'ecu.ie, i 113 +Mi%loace &i'e,! /n contul 111 se contabilizeaz obiectele de mijloace fixe aflate n procesul de creare sau pregtire pentru utilizare dup destina)ie, precum i investi)iile capitale ulterioare i alte consumuri aferente activelor materiale n curs de execu)ie! /n e!itul contului 111 se reflect: 0 consumurile legate de crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe nemijlocit de ctre ntreprindere' 0 valoarea de cumprare 1contractual2 a obiectelor de mijloace fixe procurate, dar care nc nu au fost puse n func)iune' 0 consumurile legate de intrarea obiectelor de mijloace fixe i de pregtirea acestora pentru utilizare dup destina)ie' 0 suma majorrii valorii activelor materiale n curs de execu)ie reevaluate 1ecartul de reevaluare2' 0 valoarea de pia) a plusurilor de active materiale n curs de execu)ie constatate la inventariere' 0 suma majorrii 1ajustrii2 valorii activelor materiale n curs de execu)ie intrate n anii preceden)i' 0 investi)iile capitale ulterioare i consumurile pentru repara)ia obiectelor de mijloace fixe efectuate de angaja)i nemijlocit la locul exploatrii unor asemenea obiecte! /n cre itul contului 111 se reflect: 0 valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe puse n func)iune' 0 sumele investi)iilor capitale ulterioare capitalizate 1raportate la majorarea valorii de bilan) a obiectelor corespunztoare de mijloace fixe2 sau trecute la consumurile6c5eltuielile perioadelor de gestiune curente sau viitoare' 0 suma micorrii valorii activelor materiale n curs de execu)ie reevaluate 1reducerea de reevaluare2' 0 valoarea de bilan) a activelor materiale n curs de execu)ie ieite 1vndute, transmise ter)ilor, casate etc!2' 0 suma micorrii 1ajustrii2 valorii activelor materiale n curs de execu)ie intrate n anii preceden)i' 0 valoarea realizabil net a pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale primite la pregtirea obiectelor de mijloace fixe pentru utilizare dup destina)ie, precum i la efectuarea investi)iilor capitale ulterioare i a repara)iei obiectelor de mijloace fixe de ctre angaja)i nemijlocit la locul exploatrii unor asemenea obiecte! 7oldul contului 111 este debitor, reprezint consumurile acumulate legate de crearea i procurarea obiectelor de mijloace fixe, valoarea utilajului care necesit montaj i a altor obiecte pn la punerea n func)iune a acestora la finele perioadei de gestiune i se reflect n capitolul % Active pe termen lung din Bilan.ul conta!il! /n 2lanul e conturi pentru contul 111 snt prevzute urmtoarele subconturi: 1211 Construcii n curs de execuie; 1212 Utilaj destinat instalrii; 121 Utilaj !i alte obiecte pn la punerea n "unciune; 121# $nvestiii capitale ulterioare% /n afar de subconturile specificate, ntreprinderea poate desc5ide de sine stttor la contul 111 i alte subconturi: Active materiale n curs de execuie transmise n gaj;

Active materiale n curs de execuie sec&estrate con"orm deci'iei organelor autori'ate etc! 8viden)a analitic a activelor materiale n curs de execu)ie se )ine pe obiecte de mijloace fixe create, pe feluri de lucrri, pe articole de consumuri i pe alte direc)ii prevzute n politica de contabilitate a ntreprinderii! /n contul %$" se contabilizeaz obiectele de mijloace fixe puse n func)iune nregistrate n bilan)ul ntreprinderii! /n e!itul contului 113 se reflect: 0 valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe puse n func)iune' 0 suma capitalizat a investi)iilor capitale ulterioare' 0 valoarea de pia) a plusurilor obiectelor de mijloace fixe constatate la inventariere' 0 suma majorrii valorii de intrare6de bilan) a obiectelor de mijloace fixe 1ecartul de reevaluare2' 0 suma majorrii 1ajustrii2 valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe intrate n anii preceden)i! /n cre itul contului 113 se reflect: 0 valoarea de bilan) a mijloacelor fixe ieite' 0 uzura acumulat a obiectelor de mijloace fixe decontat la ieirea acestora' 0 valoarea realizabil net a pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale rezultate din lic5idarea obiectelor de mijloace fixe 1n limitele valorii probabile rmase a acestora2' 0 suma micorrii valorii de intrare6de bilan) a obiectelor de mijloace fixe 1reducerea de reevaluare2' 0 suma micorrii 1ajustrii2 valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe intrate n anii preceden)i! 7oldul contului 113 este e!itor, reprezint valoarea de intrare 1reevaluat6corectat2 a obiectelor de mijloace fixe la finele perioadei de gestiune i se reflect n capitolul l Active pe termen lung din Bilan.ul conta!il! /n 2lanul e conturi pentru contul 113 snt prevzute urmtoarele subconturi: 12 1 Cldiri; 12 2 Construcii speciale; 12 (a!ini) utilaje !i instalaii de transmisie; 12 # (ijloace de transport; 12 * Animale de munc !i de producie; 12 + ,lantaii perene; 12 - Alte mijloace "ixe; 12 . (ijloace "ixe primite n arend "inanat /leasing "inanciar0% /n afar de subconturile specificate, ntreprinderea poate desc5ide de sine stttor la contul 113 i alte subconturi: (ijloace "ixe transmise n arend operaional /leasing) locaiune0; (ijloace "ixe procurate pentru transmiterea n leasing /arend) locaiune0 ; $nvestiii n mijloace "ixe primite n ba'a contractului de arend iperaional /leasing) locaiune0; (ijloace "ixe transmise n gaj; (ijloace "ixe sec&estrate con"orm deci'iei organelor autori'ate etc% 8viden)a analitic a mijloacelor fixe se )ine pe tipurile acestora, obiecte de invevtar, locuri de exploatare i pe alte direc)ii prevzute n politica de contabilitate a ntreprinderii!

3.3. Intrarea mi%loacelor &i'e . .! "specte generale ale contabilitii i impozitrii operaiunilor de intrare a mijloacelor fixe 9ntrarea mijloacelor fixe are loc n urma: 0 procurrii contra plat 1inclusiv importul2 de la alte ntreprinderi i persoane fizice' 0 primirii de la fondatori sub form de aport la capitalul statutar al ntreprinderii sau n contul ac5itrii valorii subscrierii la ac)iuni' 0 primirii sub form de subven)ii i cu titlu gratuit' 0 crerii 1construc)iei2 nemijlocit de ctre ntreprindere' 0 primirii n arend finan)at 1leasing financiar2' 0 transferrii din proprietatea investi)ional i din activele curente' 0 ob)inerii la casarea resurselor naturale' 0 altor opera)iuni 1recuperarea pierderilor ntreprinderii pe seama contribu)iilor cu destina)ie special ale fondatorilor' nregistrarea plusurilor constatate la inventariere' majorarea 1ajustarea2 valorii de intrare a mijloacelor fixe intrate n anii preceden)i etc!2! La contabilizarea i impozitarea opera)iunilor de intrare a mijloacelor fixe este necesar s se acorde aten)ie urmtoarelor aspecte: 1. ijloacele fixe procurate contra plat sau intrate n alt mod se reflect n conturile contabile la valoarea de intrare a acestora care se determin n conformitate cu paragrafele %"0%* din ).N.C. 1*! 1. :biectele se consider incluse n componen)a mijloacelor fixe din momentul punerii n func)iune a acestora n baza documentelor ntocmite n modul cuvenit 1paragraful $% din ).N.C. 1*3! 3. ;aloarea de intrare a mijloacelor fixe se stabilete pe fiecare obiect de inventar la data punerii n func)iune a acestuia! :biect de inventar se consider un obiect de mijloace fixe cu toate dispozitivele i accesoriile sau un obiect izolat din punct de vedere constructiv destinat exercitrii anumitorfunc)ii de sine stttoare sau un complex separat de obiecte care reprezint un tot ntreg i este destinat executrii unei anumite lucrri ! 4. <;= de la valoarea de cumprare a obiectelor de mijloace fixe procurate nu se include n valoarea de intrare a acestora, ci se trece n cont, cu excep)ia cazurilor cnd: ntreprinderea nu este nregistrat ca pltitor de <;=' mijloacele fixe procurate se utilizeaz pentru efectuarea livrrilor scutite de <;= sau nu n scopuri de ntreprinztor! La ieirea unor asemenea obiecte de mijloace fixe ntreprinderea are dreptul la trecerea n cont a <;= din valoarea de bilan) a acestora n cazul respectrii concomitente a urmtoarelor condi)ii: 0 la momentul procurrii mijloacelor fixe ntreprinderea era nregistrat ca pltitor de <;=' 0 suma <;= a fost inclus n valoarea de intrare a mijloacelor fixe procurate' 0 ntreprinderea dispune de facturile fiscale i6sau alte documente care confirm ac5itarea 1calcularea2 <;= aferent mijloacelor fixe intrate' 0 ieirea mijloacelor fixe reprezint o livrare impozabil cu <;=! 5. :pera)iunile de intrare a mijloacelor fixe 1de formare a valorii de intrare2 se reflect n conturile contabile n felul urmtor: n cazul n care obiectele de mijloace fixe procurate necesit consumuri suplimentare privind procurarea i pregtirea acestora pentru utilizre dup destina)ie sau data intrrii unor asemenea obiecte nu coincide cu data punerii n func)iune a acestora, valoarea de cumprare 1contractual2 i consumurile care formeaz valoarea de intrare a mijloacelor fixe se contabilizeaz n prealabil n contul 111! La punerea n

func)iune a unor asemenea obiecte, valoarea de intrare a acestora format n contul 111 se deconteaz n debitul contului 113' n cazul n care obiectele de mijloace fixe procurate nu necesit consumul suplimentare privind procurarea i pregtirea acestora pentru utilizare dup destina)ie, precum i n cazul cnd data intrrii unor astfel de obiecte coincide cu data punerii n func)iune a acestora, obiectele de mijloace fixe intrate se reflect nemijlocit n contul 113 1fr utilizarea contului 1112! *. ijloacele fixe se nregistreaz la intrri numai n cazul respectrii criteriilor de recunoatere a activelor materiale stabilite n paragraful * din ).N.C. 1*, adic atunci cnd: exist o certitudine ntemeiat c n urma utilizrii mijlocului fix ntreprinderea va ob)ine un avantaj economic' valoarea mijlocului fix poate fi determinat cu un grad nalt de certitudine! >ac criteriile men)ionate nu se respect, consumurile aferente procurrii, crerii6construc)iei mijlocului fix se constat ca c5eltuieli ale perioadei! 6. 8valuarea mijloacelor fixe, valoarea crora se exprim n valut strin, se efectueaz n lei moldoveneti prin recalcularea valutei strine la cursul ?!@! ! stabilit la data ntocmirii declara)iei vamale 1n cazul n care n contract nu este prevzut o alt dat de preluare a dreptului de proprietate de ctre ntreprindere sau de nregistrare n bilan) a mijloacelor fixe procurate2! #iferenele de curs aprute dup nregistrarea la intrri a mijloacelor fixe, la ac5itarea datoriilor fa) de furnizori sau la data ntocmirii rapoartelor financiare, se recunosc ca venituri sau c5eltuieli ale activit)ii financiare i nu afecteaz valoarea de intrare a mijloacelor fixe! 7. 8valuarea mijloacelor fixe procurate de la reziden)ii Republicii oldova, valoarea crora se exprim n unit)i conven)ionale 1valut strin2 se efectueaz n lei moldoveneti prin recalcularea unit)ilor conven)ionale 1valutei strine2 n modul stabilit n contracte la data: transferrii ntreprinderii a dreptului de proprietate asupra mijloacelor fixe procurate n conformitate cu contractul nc5eiat' nregistrrii n bilan) a mijloacelor fixe primite n baza contractelor de arend finan)at 1leasing financiar2! #iferenele de sum aprute dup nregistrarea la intrri a mijloacelor fixe la ac5itarea datoriilor fa) de furnizori, se recunosc ca venituri sau c5eltuieli ale activit)ii financiare i nu afecteaz valoarea de intrare a mijloacelor fixe! 8. ;aloarea realizabil net a bunurilor materiale primite la repara)ia obiectelor de mijloace fixe pn la punerea n func)iune a acestora 1de exemplu, piesele de sc5imb uzate, materialele de construc)ie i de alt natur2 se trece la micorarea valorii unor asemenea obiecte! 19. La punerea n func)iune a obiectelor de mijloace fixe trebuie s se ntocmeasc un document primar justificativ corespunztor 0 procesul1verbal de primire1predare /mi!care0 a mijloacelor "ixe ! . .$. %rocurarea (inclusiv importul) mijloacelor fixe contra plat ijloacele fixe pot fi procurate contra plat att de la furnizorii auto5toni, ct i de la cei strini 1ntreprinderi i persoane fizice2! Aonform paragrafului %, lit! c2 din ).N.C. 1*, n contabilitatea financiar valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe procurate contra plat de la alte ntreprinderi i persoane este egal: 0 pentru cldiri i construc)ii speciale 0 cu valoarea de cumprare plus consumurile legate de repara)ie i aducerea acestora n stare de lucru'

pentru maini i utilaje 0 cu valoarea de cumprare minus rabatul acordat plus consumurile privind procurarea acestora 1asigurarea, taxele vamale, impozitele i taxele nerecuperabile, c5eltuielile de transport2, consumurile aferente montrii instalrii, experimentrii etc! ;aloarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe procurate cuprinde i dobnzile privind mprumuturile sau creditele capitalizate n conformitate cu cerin)ele ).N.C. 13 +C:eltuieli privin /mprumuturile,. /n scopuri fiscale valoarea mijloacelor fixe nou0procurate se compune din pre)ul de procurare, precum i din toate c5eltuielile aferente procurrii acestora, inclusiv c5eltuielile de transportare, asamblare i asigurare, dobnzile pltite sau calculate pn la punerea obiectului n exploatare 1art! $* alin! 1%2 din Co ul &i0cal2! =stfel, valoarea de intrare a mijloacelor fixe procurate contra plat de la alte ntreprinderi i persoane coincide n contabilitatea financiar i n scopuri fiscale! La procurarea 1inclusiv importul2 mijloacelor fixe contra plat de la alte ntreprinderi i persoane se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%! <abelul "!% Formule conta!ile pentru opera.iunile e procurare a mi%loacelor &i'e contra plat# <emei pentru @r Aon)inutul opera)iunii nregistrare crt 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 1 3 4 5 %! Reflectarea valorii de cumprare 1fr 111 41*- 511 (acturi fiscale, facturi de <;=2 a mijloacelor fixe procurate contra 511- 538 expedi)ie, declara)ii plat de la alte ntreprinderi i persoane vamale, acte de ac5izi)ie a mrfurilor, 2egistrul de eviden la contul 111 Not# la opera.iunea 1! Aontul 41* se utilizeaz n cazul cnd datoriile fa) de furnizorii mijloacelor fixe urmeaz s fie ac5itate n anii de gestiune urmtori, iar conturile 511- 511- 538 0 n cazul cnd datoriile vor fi ac5itate n anul de gestiune curent! odul concret de utilizare a conturilor pentru eviden)a decontrilor cu furnizorii i antreprenorii privind opera)iunile de intrare a mijloacelor fixe se stabilete de fiecare ntreprindere de sine stttor i se reflect n politica de contabilitate a acesteia! =stfel, contul 511 poate s se utilizeze n cadrul decontrilor cu furnizorii i antreprenorii care nu snt pr)i legate' contul 511 0 n cazul decontrilor cu ntreprinderile asociate 1fiice2 i alte pr)i legate' contul 538 0 n cazul decontrilor cu persoanele fizice nenregistrate n calitate de subiec)i ai activit)ii de ntreprinztor i cu al)i furnizori i antreprenori $! <recerea n cont a <;= de la valoarea de 534 41*- 511 (acturi fiscale, 2egistrul cumprare a mijloacelor fixe procurate de 511- 538 de eviden a la ntreprinderi rezidente ale Republicii procurrilor oldova "! =c5itarea n avans a sumelor <;=, taxelor 118 sau 141 :rdine de plat, extrase vamale i a pl)ii pentru procedurile vamale 538 de cont aferente mijloacelor fixe importate Not# la opera.iunea 3. 3entru eviden)a decontrilor cu organele vamale privind <;=, taxele vamale i plata pentru procedurile vamale aferente obiectelor de mijloace fixe importate ntreprinderea poate s utilizeze un singur cont 0 118 sau 538! /n acest caz, dac la finele anului de gestiune n contul 118 se formeaz sold creditor sau n contul 538 0 sold debitor, se ntocmete formula contabil de corectare: debit contul 118, credit contul 538! Aonturi corespondente debit credit

1 1 +! <recerea n cont a <;= de la valoarea mijloacelor fixe importate ac5itat: n avans prin titularii de avans sau din conturile speciale la bnci 1prin intermediul cBr0 durilor bancare2 0 n cazul declarrii mijloacelor fixe la punctele vamale de frontier ,! >econtarea sumei <;= care nu urmeaz s fie trecut n cont n conformitate cu legisla)ia n vigoare, ac5itat n cazul importului mijloacelor fixe .! 9ncluderea n valoarea de intrare a mijloacelor fixe importate a sumelor taxelor vamale ac5itate i a pl)ii pentru procedurile vamale *! Reflectarea consumurilor aferente procu0 rrii, instalrii, nregistrrii, asigurrii, repara)iei i altor lucrri executate pn la punerea n func)iune a obiectelor de mijloace fixe: uzura calculat a mijloacelor fixe materiale consumate : ;7> casate cu valoarea unitar nu mai mare de %6$ din limita stabilit uzura calculat a : ;7> produc)ia consumat mrfuri utilizate sume c5eltuite prin titularii de avans taxe de nregistrare i alte pl)i obligatorii consumuri ac5itate cu mijloace bneti nemijlocit n momentul efecturii acestora valoarea 1fr <;=2 serviciilor prestate de ntreprinderi i persoane ter)e remunera)ii ale angaja)ilor contribu)ii de asigurri sociale de stat obligatorii ale angajatorului pl)i aferente asigurrii obiectelor de mijloace fixe aflate pe drum prime de asigurare obligatorie de asisten) medical ale angajatorului costul serviciilor prestate de activit)ile auxiliare proprii #! <recerea n cont a <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la procurarea mijloacelor fixe i pregtirea

534 534

5 >eclara)ii vamale, deconturi de avans, 118- 538 extrase de cont, c5itan)e 116- 144- de plat, 2egistrul de evident a procurrilor 531

111

116- 118144- 531538 116- 118144- 531538

111

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 534

114 111 113 114 11* 116 116- 531 118- 538 141-141143- 144 511-511538 531 533 533 533 sau 535 711

>eclara)ii vamale, deconturi de avans, c5itan)e de plat, 2egistrul de eviden la contul 111 >eclara)ii vamale, deconturi de avans, c5itan)e de plat, extrase de cont, 2egistrul de eviden la contul 111 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, bonuri de consum, procese0verbale de casare a : ;7>, deconturi de avans, facturi fiscale, facturi de expedi)ie, bonuri de cas, dispozi)ii de plat, registrul de cas, ordine de plat, c5itan)e de plat, extrase de cont, procese0verbale de prestare a serviciilor, registrul de salariu, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor

1 -!

%& %% %$

%"

%+

%,

1 acestora pentru utilizare dup destina)ie Aalcularea dobnzilor aferente creditelor bancare i mprumuturilor utilizate la procurarea mijloacelor fixe i pregtirea acestora pentru utilizare dup destina)ie! (ormula contabil este posibil n cazul n care ntreprinderea aplic metoda alternativ admisibil de constatare a c5eltuielilor privind mprumuturile, prevzut de ).N.C. 13, n valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe se includ numai dobnzile calculate pn la punerea n func)iune a obiectelor termenul de pregtire a crora pentru utilizare dup destina)ie depete durata unei perioade de gestiune 1paragrafele %&0%$ din ).N.C. 132! >obnzile calculate dup punerea n func)iune a unor astfel de obiecte se recunosc ca alte c5eltuieli opera)ionale i se reflect prin formula contabil: debit contul 614, credit unul din conturile 0 511- 513 Reflectarea impozitelor i taxelor nerecuperabile care urmeaz s fie ac5itate la procurarea mijloacelor fixe Reflectarea sumelor de gaj 1cau)iunilor2 care urmeaz s fie ac5itate de ctre cumprtor la procurarea mijloacelor fixe Reflectarea valorii realizabile nete a bunurilor materiale primite la pregtirea obiectelor de mijloace fixe pentru utilizare dup destina)ie 1de exemplu, piese de sc5imb uzate, materiale de construc)ie i de alt natur2 Reflectarea valorii de intrare a mijloacelor fixe puse n func)iune procurate contra plat! (ormula contabil se ntocmete numai n cazul respectrii criteriilor de recunoatere a activelor materiale pe termen lung, stabilite n paragraful * din ).N.C. 1* >econtarea valorii obiectelor de mijloace fixe destinate vnzrii! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care obiectele procu0 rate au fost destinate utilizrii n calitate de mijloace fixe, ns ntreprinderea a luat decizia privind vnzarea unor astfel de obiecte dup procurarea acestora, dar pn la punerea lor n func)iune >econtarea consumurilor aferente procurrii obiectelor de mijloace fixe care nu genereaz avantaje economice

3 111

4 511-513

5 Aontracte de credit, contracte de mprumut, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

111 111 111

534 538 111

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 ?onuri de intrri, 2egistrul de eviden la contul 111

113

111

3rocesul0verbal de primire0predare a mijloacelor fixe, 2egistrele de eviden la conturile 111- 113 ?onuri de intrri, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

116

111

611

111

3rocesul0verbal de decontare a consumurilor aferente primirii

%. >econtarea la finele anului de gestiune a 41* cotei datoriilor pe termen lung pentru obiectele de mijloace fixe procurate care urmeaz s fie ac5itate n urmtoarele %$ luni %* =c5itarea prin titularii de avans a datoriilor 511- 511fa) de furnizori i antreprenori privind 538 opera)iunile de procurare a mijloacelor fixe i de pregtire a acestora pentru utilizare dup destina)ie %# <recerea n cont a avansurilor acordate 511-511anterior pentru ac5itarea datoriilor aferente 538 procurrii obiectelor de mijloace fixe i pregtirii acestora pentru utilizare dup destina)ie, nregistrarea men)ionat este precedat de urmtoarea formul contabil care se ntocmete la acordarea avansurilor: debit contul 114, credit unul din conturile 0141-141-143-144 %- =c5itarea datoriilor fa) de furnizori i antreprenori privind opera)iunile de procurare a mijloacelor fixe i de pregtire a acestora pentru utilizare dup destina)ie cu mijloace bneti: din casierie 511- 511538 din conturile curente n vaCut na)ional 511- 511538 din conturile curente n valut strin 511- 511538 din conturile speciale la bnci 514- 511538 $& Reflectarea sumei impozitului pe venit n mrime de ,D re)inut la sursa de plat n cazul ac5itrii datoriilor fa) de: alte ntreprinderi pentru servicii 1de 511- 511exemplu, servicii de consultan), de 538 paz a bunurilor, de instalare i repara)ie a te5nicii de calcul etc!2 prestate la procurarea mijloacelor fixe i pregtirea acestora pentru utilizare dup destina)ie 1art! -& alin! 1$2 din Co ul &i0cal2 persoanele fizice pentru mijloacele fixe 538 sau procurate de la ele 1art! -& alin! 1"2 din 511- 511 Co ul &i0cal2 $% ;irarea la buget a sumei impozitului pe 534 venit re)inut la sursa de plat la ac5itarea datoriilor fa) de furnizori i antreprenori

5 mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 511- 511@ota de contabilitate 538

116 sau 531

>econturi de avans, bonuri, c5itan)e de plat, nota de contabilitate @ota de contabilitate

114

>ispozi)ii de plat, registrul de cas, registrul de cas, ordine de plat, bonuri, c5itan)e de plat, extrase de cont 141 141 143 144 :rdine de plat, dispozi)ii de plat, registrul de cas, nota de contabilitate

534

534 141 :rdine de plat, extrase de cont

1 1 3 4 5 $$ Reflectarea diferen)elor de sum i de curs 511- 511*11 @ota de contabilitate favorabile privind opera)iunile de procurare 538 a mijloacelor fixe i de pregtire a acestora pentru utilizare dup destina)ie $" Reflectarea diferen)elor de sum i de curs 611 511- 511@ota de contabilitate nefavorabile privind opera)iunile de 538 procurare a mijloacelor fixe i de pregtire a acestora pentru utilizare dup destina)ie $+ &tornarea '(" de la diferenele de sum 534 516- 511- (acturi fiscale) 2egistrul favorabile aferente operaiunilor de 538 de eviden a procurare a mijloacelor fixe i de procurrilor pregtire a acestora pentru utilizare dup destinaie $, Reflectarea <;= de la diferen)ele de sum 534 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul nefavorabile aferente opera)iunilor de 538 de eviden a procurare a mijloacelor fixe i de pregtire procurrilor a acestora pentru utilizare dup destina)ie . . . )ntrarea mijloacelor fixe sub form de aport la capitalul statutar al *ntreprinderii ijloacele fixe pot fi primite sub form de aport la capitalul statutar att la crearea ntreprinderii, ct i la operarea modificrilor n actele de constituire ale acesteia! /n contabilitatea financiar valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe primite sub form de aport la capitalul statutar sau n contul pl)ii pentru subscrierea la ac)iuni se determin, pornind de la valoarea contractual a acestora prevzut n actele de constituire i consumurile legate de procurarea unor asemenea obiecte i de pregtirea lor pentru utilizare dup destina)ie! =ctivele materiale, a cror valoare depete " &&& lei pentru o unitate i al cror termen de exploatare depete un an, destinate includerii n capitalul statutar 1social2 n modul i n termenele prevzute de legisla)ie se scutesc de <;= 1art! %&" alin! 1%2 pct! $"2 din Co ul &i0cal2! La primirea mijloacelor fixe sub form de aport la capitalul statutar al ntreprinderii se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!$! <abelul "!$ Formule conta!ile pentru opera.iunile e intrare a mi%loacelor &i'e 0u! &orm# e aport la capitalul 0tatutar @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 313 4 311 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 =cte de constituire ale ntreprinderii, nota de contabilitate

1 1 %! Reflectarea datoriilor fondatorilor privind aporturile la capitalul statutar al ntreprinderii la crearea acesteia, nregistrarea n contul 313 se efectueaz n subcontul 1 1 Capital nevrsat privind cotele 1 ac&itate de "ondatori $! Reflectarea valorii obiectelor de mijloace rixe 1prevzut n actele de constituire2

111

313

(acturi de expedi)ie, procesul0verbal de

evaluare a aporturilor 5 nebneti, 2egistrul de eviden la contul 111 Not# la opera.iunea 1! /n cazul n care data intrrii obiectelor de mijloace fixe primite sub form de aport la capitalul statutar al ntreprinderii coincide cu data punerii n func)iune a acestora, valoarea contractual i consumurile privind primirea unor asemenea obiecte pot fi reflectate nemijlocit n contul 113 1fr utilizarea contului 1112 "! Reflectarea diferen)ei favorabile ntre @ota de contabilitate valoarea de estimare a mijloacelor fixe primite i suma aportului la capitalul statutar conform actelor de constituire: care urmeaz s fie recuperat 313 536 fondatorilor care nu urmeaz s fie recuperat 313 *11 fondatorilor +! Reflectarea valorii contractuale a obiectelor 111 536 >ecizia adunrii de mijloace fixe aportate de ctre fondatori 1organului autorizat2 la capitalul statutar n cazul modificrii fondatorilor capitalului statutar al ntreprinderii n 1ac)ionarilor2 privind func)iune modificarea capitalului statutar, procesul0verbal de evaluare a aporturilor nebneti, facturi de expedi)ie ,! >econtarea datoriilor fa) de fondatori 536 311 >ecizia Aamerei privind aporturile la capitalul statutar! (or0 nregistrrii de 7tat mula contabil se ntocmete dup nre0 privind operarea gistrarea de stat a modificrilor operate n modificrilor n actele de actele de constituire ale ntreprinderii constituire ale ntreprinderii, nota de contabilitate .! Reflectarea diferen)ei favorabile ntre 536 *11 @ota de contabilitate valoarea de estimare a mijloacelor fixe primite la modificarea capitalului statutar i suma aportului la capitalul statutar! (ormula contabil poate fi ntocmit n cazul n care ntreprinderea nu recupereaz fondatorului diferen)a sus0mentionat *! Reflectarea consumurilor legate de 111 114-111- ?orderoul de calculare a primirea, evaluarea, instalarea, asigurarea, 113-114- uzurii mijloacelor fixe, nregistrarea, repara)ia i alte lucrri 11*-116bonuri de consum, executate pn la punerea n func)iune a 116- 118- procese0verbale de casare obiectelor de mijloace fixe! Aon)inutul 141-141a : ;7>, opera)iunilor privind fiecare cont este expus 511-511deconturi de avans, n formula contabil nr! * din tabelul " ! % 531- 531- facturi fiscale, facturi de 533- 535- expedi)ie, bonuri de cas, 538-711 dispozi)ii de plat, etc. registrul de cas, ordine de plat, c5itan)e de plat, extrase de cont, procese0verbale de 1 3 4

primite de la fondatori sub form de aport 1 la capitalul statutar la crearea ntreprinderii

prestare a serviciilor, 5 registrul de salariu, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 #! Reflectarea valorii de intrare a obiectelor 113 111 3rocesul0verbal de de mijloace fixe puse n func)iune! (ormula primire0 contabil se ntocmete numai n predare a mijloacelor cazul respectrii criteriilor de recunoatere fixe, 2egistrul de a activelor materiale pe termen lung, eviden la contul 111, stabilite n paragraful * din ).N.C. 1* 113 -! >econtarea consumurilor aferente primirii 611 111 3rocesul0verbal de de la fondatori a obiectelor de mijloace fixe decontare care nu genereaz avantaje economice a consumurilor aferente primirii mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 Not# la opera.iunile 6;8! (ormulele contabile pentru opera)iunile *0- se ntocmesc la primirea mijloacelor fixe de la fondatori sub form de aporturi la capitalul statutar att la crearea ntreprinderii, ct i la operarea modificrilor n actele de constituire ale acesteia! %& <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511- 511- (acturi fiscale) 2egistrul serviciilor prestate de ntreprinderile ter)e 538 de eviden a la primirea mijloacelor fixe sub form de procurrilor aport la capitalul statutar al ntreprinderii n cazul operrii modificrilor n actele de constituire ale acesteia 1 1 3 4 . .+. %rimirea mijloacelor fixe sub form de subvenii i cu titlu gratuit /n contabilitatea financiar valoarea de intrare a mijloacelor primite sub form de subven)ii i cu titlu gratuit este egal cu valoarea venal 1valoarea just2! /n cazul n care nu exist valoarea de pia) real confirmat, valoarea de intrare a mijloacelor fixe este determinat de expertiza independent sau la suma stabilit conform datelor din actele de primire0predare cu suplimentarea, dup caz, a consumurilor aferente pregtirii activelor pentru exploatare 1paragraful %, lit! e2 din ).N.C. 1*2! /n scopuri fiscale baza valoric a propriet)ii donate se consider pentru destinatar mrimea maxim din baza valoric ajustat sau pre)ul ei de pia) la momentul donrii 1art! +$ alin! 1$2 din Co ul &i0cal2! ijloacele fixe primite sub form de subven)ii se contabilizeaz n confotmitate cu metoda capitalului 1paragrafele $+0$, din ).N.C. 192! La primirea mijloacelor fixe sub form de subven)ii i cu titlu gratuit se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!"!

<abelul "!" Formule conta!ile pentru opera.iunile e primire a mi%loacelor &i'e 0u! &orm# e 0u!ven.ii $i cu titlu (ratuit <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 1 3 4 5 %! Reflectarea valorii obiectelor de mijloace 111 413- 514 Aontractul de acordare a fixe primite sub form de subven)ii subven)iilor, facturi de expedi)ie $! Reflectarea valorii obiectelor de mijloace 111 *11 Aontractul de dona)ie, fixe primite cu titlu gratuit de la alte facturi de expedi)ie, ntreprinderi i persoane 2egistrul de eviden la contul 111 Not# la opera.iunile 1;1! :biectele de mijloace fixe primite sub form de subven)ii i cu titlu gratuit care nu necesit consumuri suplimentare aferente pregtirii acestora pentru utilizare dup destina)ie i la care data primirii coincide cu data punerii n func)iune, pot fi reflectate nemijlocit n contul 113 1fr utilizarea contului 1112! "! Reflectarea consumurilor aferente primirii 111 114-111- ?orderoul de calculare a obiectelor de mijloace fixe sub form de 113-114- uzurii mijloacelor fixe, subven)ii sau cu titlu gratuit i pregtirii 116- 141bonuri de consum, acestora pentru utilizare dup destina)ie! 141- 144- procese0verbale de casare Aon)inutul opera)iunilor privind fiecare 511- 511- a : ;7>, deconturi de cont este expus n formula contabil nr! * 531-531avans, facturi fiscale, din tabelul "!% 533- 535facturi de expedi)ie, 538- 711 bonuri de cas, dispozi)ii etc. de plat, registrul de cas, ordine de plat, c5itan)e de plat, extrase de cont, procese0verbale de prestare a serviciilor, registrul de salariu, nota de contabilitate! 2egistrul de eviden la contul 111 +! Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de 113 111 3rocesul0verbal de mijloace fixe puse n func)iune, care snt primire0predare a primite sub form de subven)ii sau cu titlu mijloacelor fixe, gratuit 2egistrul de eviden la contul 111, 113 ,! Raportarea sumei subven)iei primite la 413 341 @ota de contabilitate majorarea capitalului secundar! (ormula contabil se ntocmete dup ndeplinirea condi)iilor prevzute n contractul de acordare a subven)iilor .! >econtarea la veniturile din activitatea 341 *11 @ota de contabilitate financiar a sumei subven)iilor aferent perioadei de gestiune curente! (ormula @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit

1 contabil se ntocmete pe msura utilizrii obiectelor de mijloace fixe n mrimea sumei uzurii unor asemenea obiecte, calculat pe perioada de gestiune curent i trecut la c5eltuielile activit)ii financiare prin formula contabil: debit contul 611, credit contul 114 *! Restituirea sumei subven)iilor neutilizate sau utilizate nu dup destina)ie

413

141- 144

:rdine de plat, extrase de cont

. .,. -rearea (construcia) biectelor de mijloace fixe nemijlocit de ctre *ntreprindere Arearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe nemijlocit de ctre ntreprindere poate s se efectueze n regie proprie sau n antrepriz! /n contabilitatea financiar valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe create 1construite2 n regie proprie se determin n baza costului efectiv, inclusiv impozitele prevzute de legisla)ia n vigoare 1paragraful %, lit! a2 din ).N.C. 1*2! /n scopuri fiscale valoarea mijloacelor fixe aferente propriet)ii create cu for)e proprii include toate impozitele i taxele, cu excep)ia taxei pe valoarea adugat ac5itat sau care urmeaz a fi ac5itat de ctre subiec)ii impozabili nregistrati, c5eltuielile i plata dobnzilor aferente acestora pentru toat perioada de pn la punerea lor n exploatare 1art! $* alin! 1%2 din Co ul &i0cal2! /n contabilitatea financiar valoarea de intrare a cldirilor i construc)iilor speciale construite n antrepriz este egal cu valoarea contractual a obiectului inclusiv impozitele prevzute de legisla)ia n vigoare 1paragraful %, lit! b2 din ).N.C. 1*2! /n scopuri fiscale valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe create 1construite2 n antrepriz se determin n acelai mod ca i valoarea obiectelor procurate contra plat de la alte ntreprinderi i persoane! Aonsumurile aferente crerii 1construc)iei2 obiectelor de mijloace fixe n regie proprie sau n antrepriz se reflect n contul 111, subcontul 1211 Construcii n curs de execuie care se utilizeaz n cazul n care ntreprinderea planific s utilizeze obiectul creat 1procurat2 pentru necesit)i proprii n calitate de mijloace fixe! >ac ntreprinderea planific vnzarea obiectului creat 1construit2, contul 111 nu se utilizeaz, iar consumurile aferente crerii 1construc)iei2 obiectului specificat se reflect n contul 711 +Activit#.i e !a"#, sau n contul 711 +Activit#.i au'iliare,, prin decontarea ulterioar la finele fiecrei perioade de gestiune n contul 115 +2ro uc.ia /n cur0 e e'ecu.ie,, iar la finalizarea construc)iei 0 n contul 11* +2ro u0e,! /n cazul punerii n func)iune a obiectelor de mijloace fixe create 1construite2 nemijlocit de ctre ntreprindere, valoarea de intrare format n contul 111 se reflect n debitul contului 113! Aonsumurile aferente crerii 1construc)iei2 obiectelor de mijloace fixe de la care nu se ateapt avantaje economice viitoare se deconteaz la c5eltuielile perioadelor de gestiune curente i6sau viitoare! La crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe nemijlocit de ctre ntreprindere se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!+!

<abelul "!+ Formule conta!ile pentru opera.iunile e creare <con0truc.ie3 a o!iectelor e mi%loace &i'e nemi%locit e c#tre /ntreprin ere <emei pentru @r Aon)inutul opera)iunii nregistrare crt 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 1 3 4 5 Crearea <con0truc.ia3 o!iectelor e mi%loace &i'e /n re(ie proprie %! Aalcularea amortizrii activelor nemateraile 111 113 ?orderoul de calculare a utilizate la crearea 1construc)ia2 obiectelor amortizrii activelor de mijloace fixe nemateriale, 2egistrul de eviden la contul 111 $! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate 111 114 ?orderoul de calculare a la crearea 1construc)ia2 obiectelor de uzurii mijloacelor fixe, mijloace fixe 2egistrul de eviden la contul 111 "! Aasarea materialelor de construc)ie i de 111 111 ?onuri de consum, alt natur utilizate la crearea 1construc)ia2 procese0verbale de obiectelor de mijloace fixe! La eliberarea casare, rapoarte privind mateialelor de la depozit pe antierul de materialele utilizate, construc)ie se ntocmete formula contabil 2egistrul de eviden la intern ntre subconturile contului 111 contul 111 +! Aasarea : ;7> cu valoarea unitar nu 111 113 3rocese0verbale de mai mare de %6$ din limita stabilit utilizate casare a : ;7>, nota la crearea 1construc)ia2 obiectelor de de contabilitate, mijloace fixe 2egistrul de eviden la contul 111 ,! Aalcularea uzurii : ;7> 1inclusiv pentru 111 114 ?onuri 1borderouri2 de construc)iile speciale provizorii eliberare a : ;7> n neprevzute n lista de titluri2! /nregistrarea exploatare, nota de men)ionat este precedat de formula contabilitate, 2egistrul contabil intern care se ntocmete la de eviden la contul 111 eliberarea de la depozit a : ;7> n exploatare: debit contul 113, ' subcontul 21 2 3biecte de mic valoare !i scurt durat n exploatare i credit contul 113, subcontul 21 - 3biecte de mic valoare !i scurt durat n stoc .! >econtarea costului efectiv al produc)iei 111 115 3rocese0verbale de n curs de execu)ie utilizat la crearea casare a produc)iei n 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe! curs de execu)ie nota de (ormula contabil se ntocmete, de contabilitate, 2egistrul regul, la ntreprinderile micului business de eviden la contul 111 care nu aplic conturile din clasa # Conturile contabilitii de gestiune *! Aasarea semifabricatelor din produc)ie 111 11* ?onuri de consum, proprie i a produselor finite consumate la procese0verbale de casare crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace a produselor, 2egistrul fixe de eviden la Aonturi corespondente debit credit

3 111

4 116

#! Aasarea mrfurilor utilizate la crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe -! Raportarea cotei corespunztoare a c5eltuielilor anticipate la valoarea obiectelor de mijloace fixe create 1construite2 %& Reflectarea consumurilor aferente crerii 1construirii2 obiectelor de mijloace fixe efectuate prin titularii de avans

111

151

5 contul 111 ?onuri de consum, procese0verbale de casare a mrfurilor, 2egistrul de eviden la contul 111 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 >econturi de avans cu documente de decontare i de plat justificative 1facturi fiscale, facturi de expedi)ie, bonuri etc!2, 2egistrul de eviden la contul 111 :rdine de plat, deconturi de avans, bonuri, extrase de cont, 2egistrul de eviden la contul 111 >ispozi)ii de plat, registrul de cas, bonuri de cas, ordine de plat, extrase de cont i alte documente de plat i de decontare, 2egistrul de eviden la contul 111 Aontracte de credit, contracte de mprumut, nota de contabilitate 2egistrul de eviden la contul 111

111

116- 531

%% Reflectarea taxelor de nregistrare, contribu)iilor la fondurile extrabugetare i a altor pl)i obligatorii legate de crearea 1construc)ia2 i punerea n func)iune a obiectelor de mijloace fixe %$ Reflectarea consumurilor aferente crerii 1construc)iei2 obiectelor de mijloace fixe ac5itate cu mijloace bneti nemijlocit n momentul efecturii acestora

111

116- 118144- 53153*- 538 141-141143- 144

111

%" Aalcularea dobnzilor aferente creditelor bancare i mprumuturilor utilizate la crea0 rea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe! (ormula contabil se ntocmete n cazul aplicrii metodei alternative admisi0 bile de constatare a c5eltuielilor privind mprumuturile prevzut de ).N.C. 13! n costul obiectelor de mijloace fixe se include numai suma dobnzilor calculate pn la punerea n func)iune a obiectelor termenul de creare 1construc)ie2 al crora depete durata unei perioade de gestiune 1paragrafele %&0%$ din ).N.C. 132! >obnzile calculate dup punerea n func)i0 une a unor astfel obiecte se recunosc ca alte c5eltuieli opera)ionale i se reflect prin formula contabil urmtoare: debit contul 614, credit unul din conturile 0 511- 513 %+ Reflectarea valorii serviciilor 1fr <;=2 prestate de ntreprinderi i persoane ter)e la crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe 1 1

111

511-513

111

511- 511- (acturi fiscale, facturi de 538 expedi)ie, procese0 verbale de prestare a serviciilor, 2egistrul de 4 5

%, <recerea n cont a <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe %. Aalcularea remunera)iilor angaja)ilor ncadra)i n procesul de creare 1construc)ie2 a obiectelor de mijloace fixe %* Aalcularea contribu)iilor pentru asigurrile sociale de stat obligatorii aferente remunera)iilor angaja)ilor ncadra)i n procesul de creare 1construc)ie2 a obiectelor de mijloace fixe! /n contul 533 nregistrarea se efectuiaz n subcontul * 1 4atorii "a de 5ondul 6ocial %# Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asisten) medical aferente remunera)iilor angaja)ilor ncadra)i n procesul de creare 1construc)ie2 a obiectelor de mijloace fixe! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care salariile angaja)ilor se calculeaz i se ac5it n aceeai lun %- Aalcularea pl)ilor de asigurare a obiectelor de mijloace fixe pn la punerea n func)iune a acestora i a angaja)ilor ncadra)i n procesul de creare 1construc)ie2 unor asemenea obiecte, n contul ,"" nregistrrile se efectueaz n subconturile: * # 4atorii privind asigurarea persoanelor i * * 4atorii privind asigurarea bunurilor $& Reflectarea impozitelor care urmeaz s fie incluse n valoarea obiectelor de mijloace fixe create 1construite2 n conformitate cu legisla)ia n vigoare $% Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asisten) medical aferente remunera)iilor angaja)ilor ncadra)i n procesul de creare 1construc)ie2 a obiectelor de mijloace fixe! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care salariile angaja)ilor se calculeaz i se ac5it n diferite luni $$ Reflectarea contribu)iilor la fondurile extrabugetare prevzute de legisla)ia n vigoare $" Aonstituirea provizioanelor pentru plata concediilor angaja)ilor ncadra)i n procesul de creare 1construc)ie2 a obiectelor de 1 1

534

eviden la contul 111 511-511- (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor 531 ?onuri de lucru n acord, tabele de pontaj, registrul de salariu, 2egistrul de eviden la contul 111 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

111

111

533

111

533

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

111

533

Aontracte de asigurare a bunurilor i persoanelor, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

111

534

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

111

535

111 111 3

53* 537 4

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 5

mijloace fixe $+ >econtarea costului efectiv al produc)iei n curs de execu)ie din activitatea de baz a ntreprinderii utilizat la crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe $, >econtarea costului efectiv al produc)iei n curs de execu)ie din activit)ile auxiliare ale ntreprinderii utilizat la crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe $. >econtarea costului efectiv al serviciilor activit)ilor auxiliare prestate la crearea 1construc)ia2 obiectelor de mijloace fixe

111

711

111

711

111

711

$* Reflectarea cotei consumurilor indirecte de produc)ie aferent crerii 1construc)iei2 obiectelor de mijloace fixe $# Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe puse n func)iune, create 1construite2 de ntreprindere $- >econtarea valorii obiectelor de mijloace fixe care urmeaz s fie vndute! (ormula contabil poate fi ntocmit n cazul n care obiectele create 1construite2 au fost destinate utilizrii n calitate de mijloace fixe, ns ntreprinderea a luat decizia privind vnzarea acestora pn la punerea lor n func)iune "& >econtarea consumurilor aferente crerii 1construire2 obiectelor de mijloace fixe care nu genereaz avantaje economice: la c5eltuielile anticipate pe termen lung la c5eltuielile anticipate curente la c5eltuielile perioadei de gestiune curente Crearea <con0truc.ia3 o!iectelor "% Reflectarea sumelor avansurilor pe termen lung acordate antreprenorilor n contul ac5itrii lucrrilor privind crearea 1construirea2 obiectelor de mijloace fixe "$ Reflectarea sumelor avansurilor pe termen scurt acordate antreprenorilor n contul ac5itrii lucrrilor privind crearea 1 1

111

713

113

111

11*

111

3rocese0verbale de casare a produc)iei n curs de execu)ie, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 3rocese0verbale de casare a produc)iei n curs de execu)ie, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 Aalcula)iile costurilor efective ale serviciilor activit)ilor auxiliare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 Aalculul repartizrii consumurilor indirecte de produc)ie, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 3rocesul0verbal de primire0predare a mijloacelor fixe! 2egistrul de eviden la contul 111, 113 3rocesul0verbal de decontare a consumurilor aferente crerii mijloacelor fixe, bon de primire, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

3rocesul0verbal de decontare a consumurilor aferente crerii 1construirii2 mijloacelor 141 111 fixe, nota de 151 111 contabilitate, 2egistrul 611 111 de eviden la contul 111 e mi%loace &i'e /n antrepri"# 13* 141- 143- :rdine de plat, c5itan)e 144 de plat, extrase de cont 114 3 141- 143- :rdine de plat, c5itan)e 144 de plat, extrase de cont 4 5

1construirea2 obiectelor de mijloace fixe "" Reflectarea valorii obiectelor de mijloace 111 511- 5113rocese0verbale de fixe create 1construite2 sau a unor pr)i 538 primire0predare a componente distincte 1elemente lucrrilor executate, constructive2 ale acestora primite de la facturi fiscale, 2egistrul antreprenori de eviden la contul 111 Not# la opera.iunea 33! /n cazul n care obiectele de mijloace fixe create 1construite2 n antrepriz nu necesit consumuri suplimentare de pregtire pentru utilizare dup destina)ie i data primirii obiectelor men)ionate coincide cu data punerii acestora n func)iune, valoarea unor asemenea obiecte poate fi reflectat nemijlocit n contul 113 1fr utilizarea contului 1112! "+ <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul obiectelor de mijloace fixe create 538 de eviden a 1construite2 sau a unor pr)i componente procurrilor distincte 1elemente constructive2 ale acestora primite de la antreprenori ", Reflectarea consumurilor aferente primirii 111 111-113?onuri de consum, i pregtirii obiectelor de mijloace fixe 114-531- procese0verbale de casare create 1construite2 n antrepriz pentru 533- 535a : ;7>, procese0 utilizarezare dup destina)ie! (ormula 711 etc. verbale de primire a contabil poate fi ntocmit n cazul n care lucrrilor executate, consumurile specificate se recupereaz pe registrul de salariu, nota seama beneficiarului 1clientului2 de contabilitate etc!, 2egistrul de eviden la contul 111 ". Reflectarea taxelor de nregistrare, 111 116-118>econturi de avans, contribu)iilor la fondurile extrabugetare i a 144- 531- ordine de plat, c5itan)e altor pl)i obligatorii legate de crearea 53*- 538 de plat, extrase de cont, 1construc)ia2 i punerea n func)iune a 2egistrul de eviden la obiectelor de mijloace fixe contul 111 "* Reflectarea impozitelor i taxelor care 111 534 @ota de contabilitate, urmeaz s fie incluse n valoarea 2egistrul de eviden la obiectelor de mijloace fixe create contul 111 1construite2 n conformitate cu legisla)ia n vigoare "# Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de 113 111 3rocesul0verbal de mijloace fixe puse n func)iune, create primire0predare a 1construite2 n antrepriz mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 111, 113 "- Reflectarea la finele anului de gestiune a 114 13* @ota de contabilitate cotei avansurilor pe termen lung acordate, care urmeaz s fie decontate n urmtoarele %$ luni +& <recerea n cont a avansurilor acordate 511- 511114 @ota de contabilitate anterior pentru ac5itarea datoriilor fa) de 538 antreprenori pentru lucrrile de creare 1construc)ie2 a obiectelor de mijloace fixe +% =c5itarea datoriilor fa) de antreprenori 511- 511- 116 sau >econturi de avans cu pentru lucrrile de creare 1construc)ie2 a 538 531 documente de decontare 1 1 3 4 5 obiectelor de mijloace fixe prin titularii de i de plat justificative

avans +$ =c5itarea datoriilor fa) de antreprenori pentru lucrrile de creare 1construc)ie2 a obiectelor de mijloace fixe cu mijloace bneti: din casierie

511- 511538 din conturile curente n valut na)ional 511- 511538 din conturile curente n valut strin 511- 511538 din conturile speciale la bnci 511- 511538

141 141 143 144

>ispozi)ii de plat, registrul de cas, registrul de cas, ordine de plat, bonuri, extrase de cont

. ... )ntrarea mijloacelor fixe *n cazul transferrii acestora din proprietatea investiional i activele curente 9ntrarea mijloacelor fixe n cazul transferrii acestora din proprietatea investi)ional i activele curente poate fi efectuat n cazurile n care: conducerea ntreprinderii ia decizia privind utilizarea unui activ concret care a fost raportat anterior la proprietatea investi)ional sau la stocurile de mrfuri i materiale 1produc)ia n curs de execu)ie, produse, mrfuri2 n calitate obiect de mijloace fixe' se efectueaz asamblarea 1crearea2 unui obiect nou de mijloace fixe din diverse accesorii reflectate n contabilitate ca active curente' dup repara)ia : ;7> aflate n exploatare valoarea unei unit)i a acestora depete limita stabilit prin legisla)ia n vigoare 1" &&& lei2, iar durata de func)ionare util 0 un an' obiectele de mijloace fixe procurate au fost nregistrate eronat n componen)a : ;7>! /n contabilitatea financiar i n scopuri fiscale valoarea de intrare a obiectelor de mijloace fixe transferate din proprietatea investi)ional i6sau activele curente este egal cu suma costului efectiv 1valorii de intrare2 al activului transferat i consumurilor aferente pregtirii pentru utilizarea acestuia dup destina)ie! La intrarea mijloacelor fixe n cazul transferrii acestora din proprietatea investi)ional i activele curente se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!,! <abelul "!, Formule conta!ile pentru opera.iunile e intrare a o!iectelor e mi%loace &i'e /n ca"ul tran0&er#rii ace0tora in proprietatea inve0ti.ional# $i activele curente @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 111 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 4 5 131- 131 :rdinul 1dispozi)ia2 conductorului ntreprinderi privind transferarea propriet)ii 4 5 investi)ionale n

1 1 %! >econtarea valorii de bilan) a propriet)ii investi)ionale care urmeaz s fie utilizat n calitate de mijloace fixe 1 1

$! >econtarea valorii de bilan) a : ;7> aflate la depozit care urmeaz s fie utilizate n calitate de mijloace fixe! (ormula contabil este posibil n cazul n care activele au fost nregistrate greit n componen)a : ;7> din cauza determinrii 1diminurii2 eronate a valorii de intrare a activelor procurate i6sau a duratei de func)ionare util a acestora "! >econtarea costului efectiv al produc)iei n curs de execu)ie care urmeaz s fie utilizat n calitate de mijloc fix

111

113

componen)a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 :rdinul 1dispozi)ia2 conductorului ntreprinderi privind transferarea : ;7> n componen)a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

:rdinul 1dispozi)ia2 conductorului ntreprinderii privind transferarea produc)iei n curs de execu)ie n componen)a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 +! >econtarea costului efectiv al produselor 111 11* :rdinul 1dispozi)ia2 care urmeaz s fie utilizate n calitate de conductorului mijloace fixe ntreprinderii privind transferarea produselor n componen)a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 ,! >econtarea valorii de bilan) a mrfurilor 111 116 :rdinul 1dispozi)ia2 care urmeaz s fie utilizate n calitate de conductorului mijloace fixe ntreprinderii privind transferarea mrfurilor n componen)a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 Not# la opera.iunile 1;5! 9n cazul n care obiectele de mijloace fixe transferate din proprietatea investi)ional i activele curente nu necesit consumuri suplimentare privind pregtirea acestora pentru utilizare dup destina)ie i data transferrii obiectelor specificate coincide cu data punerii n func)iune a acestora, valoarea unor asemenea obiecte poate fi reflectat nemijlocit n contul 113 1fr utilizarea contului 1112! .! Reflectarea consumurilor aferente pregtirii 111 114-111- ?orderoul de calculare a mijloacelor fixe pentru utilizare dup 113-114- uzurii mijloacelor fixe, destina)ie 1instalarea, repara)ia, 116- 118bonuri de consum, nregistrarea etc!2! Aon)inutul opera)iunilor 511- 511- procese0verbale de casare privind fiecare cont este expus n formula 531- 531- a : ;7>, deconturi de contabil nr! * din tabelul "!% 533- 535- avans, facturi fiscale, 538- 711 facturi de 1 1 3 4 5 expedi)ie, registrul de

111

115

*! <recerea n cont a <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderile ter)e la pregtirea obiectelor de mijloace fixe pentru utilizare dup destina)ie #! Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe puse n func)iune, transferate din proprietatea investi)ional i activele curente

534

salariu, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor 111 3rocese0verbale de primire0predare a mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 111, 113

113

. ./. )ntrarea mijloacelor fixe la casarea resurselor naturale La casarea resurselor naturale spa)iul eliberat ca urmare a extrac)iei lor poate fi utilizat n calitate de obiect de mijloace fixe 1subsol, depozit etc!2! =semenea obiecte se evalueaz prin expertiz i se reflect prin formulele contabile prezentate n tabelul "!.! <abelul "!. Formule conta!ile a&erente intr#rii mi%loacelor &i'e la ca0area re0ur0elor naturale @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 4 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 3rocese0verbale de casare a resurselor naturale, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

1 1 %! Reflectarea valorii ncperilor i altor obiecte de mijloace fixe rezultate din casarea resurselor naturale: n limitele valorii probabile rmase a resurselor naturale peste valoarea probabil rmas a resurselor naturale sau n cazul lipsei acesteia $! Reflectarea consumurilor aferente pregtirii ncperilor i altor obiecte de mijloace fixe pentru utilizare dup destina)ie, rezultate din casarea resurselor naturale! Aon)inutul opera)iunilor pentru fiecare cont este expus n formula contabil nr!* din tabelul "!%

111 111 111

115 *11 114-111113- 114116- 118511- 511531- 531533- 535538- 711 etc.

?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, bonuri de consum, procese0verbale de casare a : ;7>, deconturi de avans, facturi fiscale, facturi de expedi)ie, registrul de salariu, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 5

"! <recerea n cont a <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderile ter)e la pregtirea obiectelor de mijloace fixe pentru utilizare dup destina)ie +! Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe puse n func)iune care snt nregistrate ca urmare a casrii resurselor naturale

534

511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor 111 3rocese0verbale de primire0predare a mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 111, 113

113

. .0. "lte intrri de mijloace fixe =lte intrri de mijloace fixe cuprind: returnarea mijloacelor fixe transmise anterior n arend finan)at 1leasing financiar2' primirea mijloacelor fixe de la fondatori n contul recuperrii pierderilor anilor preceden)i' majorarea 1ajustarea valorii mijloacelor fixe intrate n anii preceden)i' nregistrarea plusurilor de obiecte de mijloace fixe constatate la inventariere etc! /n cazul altor intrri de mijloace fixe se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!*! <abelul "!* Formule conta!ile pentru opera.iunile a&erente altor intr#ri e mi%loace &i'e @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 111 sau 113 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 4 5 141-151 (acturi de expedi)ie, procesul0verbal de primire0predare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrele de eviden la conturile 111- 113 313 (acturi fiscale, facturi de expedi)ie, procese0 verbale de primire0 predare a mijloacelor fixe, 2egistrele de eviden la conturile 111113 313 (acturi fiscale, 2egistrul de eviden a procurrilor

1 1 %! Reflectarea valorii de bilan) a mijloacelor fixe returnate de ctre arenda 1locatar2 n cazul rezilierii contractului de arend finan)at 1leasing financiar2

$! Reflectarea valorii obiectelor de mijloace fixe 1fr <;=2 primite de la fondatori n contul ac5itrii datoriilor acestora privind icoperirea pierderilor anilor preceden)i

111 sau 113

"! <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 obiectelor de mijloace fixe 1fr <;=2 primite de la fondatori n contul ac5itrii datoriilor acestora privind acoperirea pierderilor anilor preceden)i @ot la opera)iunile $0"! /nregistrrile n contul 313 se efectueaz n subcontul 1 2 Capital nevrsat privind acoperirea pierderilor anilor precedeni i snt precedate de urmtoarea formul contabil: debit contul 313, credit contul 331! 1 1 3 4 5

+! Reflectarea sumei majorrii 1ajustrii2 valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe intrate n anii preceden)i

>ocumente care confirm intrarea mijloacelor fixe n anii preceden)i, nota de contabilitate ,! Reflectarea valorii de pia) a plusurilor de 111 sau *11 3rocesul0verbal al mijloace fixe constatate la inventariere 113 comisiei de inventariere, procese0verbale de primire0predare a mijloacelor fixe Not# la opera.iunile 1;5! :biectele de mijloace fixe intrate se reflect n contul 111 n cazurile n care acestea necesit consumuri suplimentare de pregtire pentru utilizare dup destina)ie i data intrrii lor nu coincide cu data punerii n func)iune a acestora! >ac data intrrii obiectelor mijloace fixe coincide cu data punerii n func)iune a acestora, astfel de obiecte pot fi reflectate nemijlocit n contul 113 1fr utilizarea contului 1112! 3.4. Conta!ilitatea u"urii mi%loacelor &i'e Ezura obiectelor de mijloace fixe se calculeaz att n contabilitatea financiar, ct i n scopuri fiscale! La calcularea i decontarea sumei uzurii mijloacelor fixe este necesar s se respecte urmtoarele reguli de baz: 1. /n contabilitatea financiar: uzura se calculeaz i se contabilizeaz de toate ntreprinderile, indiferent de forma de proprietate pentru toate tipurile de mijloace fixe nregistrate n bilan), aflate n exploatare, repara)ie, rezerv, precum i n timpul efecturii modernizrii acestora 1paragraful "# din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*2' uzura nu se calculeaz pentru urmtoarele obiecte de mijloace fixe: fonduri de bibliotec' fonduri de cinematec' valori din muzee i de art' cldiri i construc)ii speciale considerate ca monumente de ar5itectur i art' animale productive i de munc 1cu excep)ia cailor i cnilor speciali pentru paz2 planta)ii perene care nu au intrat n perioada de rodire' mijloace fixe aflate la conservare n conformitate cu legisla)ia n vigoare' mijloace fixe ale ntreprinderii n timpul reconstruc)iei sau renzestrrii te5nice a acesteia F n cazul stoprii totale a lucrrilor' mijloace fixe la care s0a calculat integral uzura dar care continu s fie exploatate' active materiale pe termen lung n curs de execu)ie 1paragraful "- din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*2' suma uzurii mijloacelor fixe se determin lunar pe fiecare obiect de inventar n modul urmtor: se stabilete valoarea probabil rmas, se calculeaz valoarea uzurabil prin scderea valorii probabile rmase din valoarea de intrare, se calculeaz suma uzurii pornind de la valoarea uzurabil prin utilizarea metodei corespunztoare 1paragraful +% din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*2' uzura mijloacelor fixe se calculeaz n baza uneia din urmtoarele metode: liniar) proporional cu volumul produselor /serviciilor0) soldului degresiv degresiv cu rat descresctoare 1paragraful +* din ).N.C. 1*2! etoda concret de calculare a uzurii mijloacelor fixe se stabilete n politica de contabilitate a ntreprinderii! La ntreprindere pot fi utilizate concomitent cteva metode de calculare a uzurii, ns pentru obiectele omogene de mijloace fixe se recomand s se utilizeze numai una din acestea'

111 sau 113

331

calcularea uzurii mijloacelor fixe se efectueaz ncepnd cu luna care urmeaz dup luna punerii n func)iune a acestora i se termin din luna care urmeaz dup luna scoaterii din func)iune a mijloacelor fixe specificate sau la expirarea duratei de func)ionare util a acestora 1paragraful +" din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*2! 1. /n scopuri fiscale: uzura se calculeaz: pentru proprietatea material utilizat n activitatea de ntreprinztor i reflectat n bilan)ul contabil al contribuabilului n conformitate cu legisla)ia, valoarea creia scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice i moralei perioada de exploatare a creia este mai mare de un an, iar valoarea ei depete suma de " &&& lei 1art! $. alin! 1$2 din Co ul &i0cal2' pentru investi)iile n mijloace fixe care fac obiectul unui contract de leasing opera)ional, loca)iune, concesiune, arend! =ceste investi)ii reprezint excedentul consumurilor ce )in de repara)ie, ntre)inere, mbunt)ire i alte ac)iuni similare privind mijloacele fixe respective asupra consumurilor men)ionate, permise spre deducere n anul fiscal 1art! $. alin! 1"2 din Co ul &i0cal2! Aalcularea uzurii pentru aceste investi)ii se efectueaz n modul prevzut pentru categoria de proprietate la care se refer mijloacele fixe respective 1art! $. alin! 1*2 lit! c2 din Co ul &i0cal2' mrimea uzurii mijloacelor fixe care urmeaz a fi dedus se determin o dat pe an 1conform situa)iei din "% decembrie2 prin nmul)irea bazei valorice a mijloacelor fixe, la sfritul perioadei de gestiune, ce se raport la o anumit categorie de proprietate, cu norma de uzura respectiv 1art! $. alin! 1,2 din Co ul &i0cal2! 8viden)a i calcularea uzurii mijloacelor fixe se efectueaz n conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern 1art! $. alin! 1%&2 din Co ul &i0cal2' baza valoric a mijloacelor fixe la sfritul perioadei de gestiune se determin ca valoare a mijloacelor fixe la nceputul perioadei de gestiune, majorat cu valoarea mijloacelor fixe nou0procurate i cu suma corectrilor i micorat cu suma de la comercializarea lor sau cu baza valoric ajustat n cazul dona)iei sau pierderii for)ate! ;aloarea mijloacelor fixe la nceputul perioadei de gestiune ce se raport la categoria respectiv de proprietate se determin ca diferen) dintre baza valoric a mijloacelor fixe la sfritul perioadei de gestiune precedente i suma uzurii calculate a perioadei de gestiune precedente 1art! $. alin! 1,2 din Co ul &i0cal2' mijloacele fixe ale contribuabilului trebuie s fie raportate la una din categoriile de proprietate n conformitate cu Catalo(ul mi%loacelor &i'e $i activelor nemateriale 1art! $. alin! 1.2 din Co ul &i0cal2! 9ncluderea ini)ial a mijloacelor fixe la categoria respectiv de proprietate se face la momentul punerii lor n exploatare 1art! $* alin! 1"2 din Co ul &i0cal2' n scopuri fiscale snt stabilite urmtoarele categorii de proprietate i norme de uzur 1art! $. alin! 1#2 din Co ul &i0cal2: Aategoria de proprietate 9 99 999 9; ; @orma de uzur, D , # %& $& "&

calcularea uzurii i deducerea acesteia pentru ntre)inerea autoturismului se efectueaz n felul urmtor: n cazul n care valoarea autoturismului este de pn la $&& &&& lei, uzura calculat se deduce integral, n func)ie de valoarea autoturismului 1art! $. alin! 1-2 lit! a2 din Co ul &i0cal2' n cazul n care valoarea autoturismului depete $&& &&& lei deducerea se limiteaz la suma calculat a uzurii pornind de la valoarea autoturismului egal cu $&& &&& lei! =ceast prevedere nu se aplic autoturismelor utilizate n calitate de mijloace fixe n activitatea de baz care reprezint acordare de servicii, a cror uzur constituie parte component a costului vnzrilor 1art! $. alin! 1-2 lit! b2 din Co ul &i0cal2! 3entru generalizarea informa)iei privind uzura obiectelor de mijloace fixe nregistrate n bilan)ul ntreprinderii este destinat contul de pasiv 1rectificativ2 114 +="ura mi%loacelor &i'e,! /n cre itul contului 114 se reflect: 0 sumele calculate ale uzurii obiectelor de mijloace fixe' 0 sumele majorrii 1ecartul de reevaluare2 uzurii obiectelor de mijloace fixe reevaluate' 0 suma majorrii 1ajustrii2 uzurii obiectelor de mijloace fixe intrate n anii preceden)i! /n debitul contului %$+ se reflect: 0 sumele decontate ale uzurii acumulate a obiectelor de mijloace fixe la scoaterea acestora din func)iune' 0 sumele micorrii 1reducerea de reevaluare2 uzurii obiectelor de mijloace fixe reevaluate' 0 sumele decontate ale uzurii acumulate a obiectelor de mijloace fixe n cazul reevalurii acestora la valoarea de bilan)' 0 suma diminurii 1ajustrii2 uzurii mijloacelor fixe intrate n anii preceden)i! 7oldul contului 114 este creditor' reprezint suma uzurii calculate a obiectelor de mijloace fixe i se reflect cu cifre negative, adic ntre paranteze, n capitolul % Active pe termen lung din Bilan.ul conta!il! /n 2lanul e conturi pentru contul 114 snt prevzute urmtoarele subconturi: 12#1 U'ura cldirilor; 12#2 U'ura construciilor speciale; 12# U'ura ma!inilor) utilajelor !i instalaiilor de transmisie; 12## U'ura mijloacelor de transport; 12#* U'ura plantaiilor perene; 12#+ U'ura altor mijloace "ixe ; 12#- U'ura mijloacelor "ixe primite n arend "inanat /leasing "inanciar0! /n afar de subconturile sus0men)ionate, ntreprinderea poate s desc5id de sine stttor la contul 114 i alte subconturi: U'ura mijloacelor "ixe transmise n arend operaional /leasing) locaiune0; U'ura investiiilor n mijloacele "ixe primite con"orm contractului de arend operaional /leasing) locaiune0; U'ura mijloacelor "ixe transmise n gaj etc% 8viden)a analitic a uzurii mijloacelor fixe se )ine pe tipurile acestora, pe grupe de eviden) i pe obiecte de inventar! Ezura obiectelor cu destina)ie locativ i social0cultural nregistrate n bilan)ul ntreprinderii i aflate n administrare temporar se contabilizeaz n contul extrabilan)ier 844 +="ura &on ului e locuin.e,! La calcularea i decontarea sumei uzurii mijloacelor fixe se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!#!

<abelul "!# Formule conta!ile pentru opera.iunile e calculare $i econtare a u"urii mi%loacelor &i'e <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 1 3 4 5 %! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate 111 114 ?orderoul de calculare a in procesul crerii i6sau mbunt)irii uzurii mijloacelor fixe, calit)ilor ini)iale ale activelor nemateriale 2egistrul de eviden la contul 114 $! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate 111 114 ?orderoul de calculare a la crearea 1construc)ia2 obiectelor de uzurii mijloacelor fixe, mijloace fixe i efectuarea investi)iilor 2egistrul de eviden la capitale ulterioare contul 114 "! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate 141-151 114 ?orderoul de calculare a la efectuarea c5eltuielilor anticipate pe uzurii mijloacelor fixe, termen lung i curente 1nsuirea unor tipuri 2egistrul de eviden la noi de produse, recultivarea terenurilor etc!2 contul 114 +! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate 111-113114 ?orderoul de calculare a la procurarea stocurilor 1materiale, 116 uzurii mijloacelor fixe, : ;7>, mrfuri2 2egistrul de eviden la contul 114 Not# la opera.iunea 4! (ormula contabil pentru opera)iunea + poate fi ntocmit n cazul n care consumurile aferente ntre)inerii i exploatrii obiectelor de mijloace fixe se contabilizeaz nemijlocit n conturile 111- 113- 116, fr reflectarea prealabil a acestora ntr0un cont distinct: 1de exemplu, n contul 151 sau n contul 7112! ,! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe pe seama 537 114 ?orderoul de calculare a provizioanelor constituite anterior 1n uzurii mijloacelor fixe, ramurile sezoniere, pentru repara)ia 2egistrul de eviden la obiectelor de mijloace fixe etc!2 contul 114 3rovizioanele se constituie pe seama consumurilor6c5eltuielilor perioadelor de gestiune corespunztoare i se reflect prin urmtoarea formul contabil: debit unul din conturile 0 111- 611- 613- 614- 711711- 713 etc!, credit contul 537 .! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe care 611 114 ?orderoul de calculare a deservesc procesul de desfacere a uzurii mijloacelor fixe, produselor 1mrfurilor2 2egistrul de eviden la contul 114 *! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe cu 613 114 ?orderoul de calculare a @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit

destina)ie general i administrativ #! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe ale unit)ilor de produc)ie i gospodriilor de deservire 1cantinei, punctului medical, 1 1 bazei de odi5n, casei de cultur etc!2 -! Aalcularea uzurii mijloacelor fixe transmise n arend opera)ional 1leasing, loca)iune2! (ormula contabil se ntocmete la arenda tor 1locator2 n cazul n care arenda 1leasin gul, loca)iunea2 nu constituie activitatea de baz a ntreprinderii %& Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate la scoaterea din func)iune a activelor pe termen lung 1demolarea cldirilor, demontarea utilajului, casarea resurselor naturale etc!2 %% Aalcularea uzurii mijloacelor fixe primite sub form de subven)ii %$ Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate la prevenirea i6sau lic5idarea consecin)elor calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale %" Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate n activitatea de baz a ntreprinderii nemijlocit la fabricarea unor tipuri anumite de produse sau la prestarea serviciilor! (ormula contabil poate fi ntocmit la ntreprinderile industriei extractive i n alte ramuri n care uzura mijloacelor fixe este eviden)iat ca un articol de calcula)ie distinct i poate fi inclus n costul produselor fabricate 1serviciilor prestate2 n mod direct! precum i la arendatori 1locatori2 pentru care arenda 1leasingul2 constituie activitatea de baz a ntreprinderii %+ Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate n activit)ile auxiliare nemijlocit la prestarea serviciilor i6sau la fabricarea produselor %, Aalcularea uzurii mijloacelor fixe cu destina)ie general de produc)ie %. Aalcularea uzurii mijloacelor fixe cu destina)ie general aferente contractelor de construc)ie 613 3 614 114 4 114

uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la 5 contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114

611

114

611

114

613

114

711

114

711

114

713

114

714

114

?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la

%* Aalcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare ter)ilor 1 1 %# Reflectarea sumei majorrii 1ecartul de reevaluare2 uzurii obiectelor de mijloace fixe n cazul reevalurii acestora la valoarea de intrare %- Reflectarea 1ajustarea2 sumei uzurii mijloacelor fixe calculat incomplet n anii preceden)i $& >econtarea uzurii acumulate a obiectelor de mijloace fixe la scoaterea din func)iune a acestora 1casarea, vnzarea, transmiterea cu titlu gratuit, sc5imbul cu alte active, lipsurile constatate etc!2

71*

114

contul 114 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 5 ?orderoul de calculare a uzurii mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden la contul 114 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114 3rocese0verbale de primire0predare a mijloacelor fixe, procese0 verbale de casare 1lic5idare2 a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114 3rocesul0verbal de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114 3rocesul0verbal de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114 @ota de contabilitate

3 341

4 114

331 114

114 113

$% >econtarea uzurii acumulate a mijloacelor fixe n cazul reevalurii acestora la valoarea de bilan) $$ >econtarea 1ajustarea2 sumei uzurii mijloacelor fixe calculat n plus n anii preceden)i $" Reflectarea sumelor micorrii 1reducerea de reevaluare2 uzurii obiectelor de mijloace fixe n cazul reevalurii acestora la valoarea de intrare $+ Aalcularea uzurii obiectelor cu destina)ie locativ i social0cultural, nregistrate n bilan)ul ntreprinderii n administrare provizorie $, >econtarea uzurii obiectelor cu destina)ie locativ i social0cultural, nregistrate n bilan)ul ntreprinderii n administrare provizorie, la scoaterea acestora din func)iune 3.5. Repara.ia mi%loacelor &i'e

114 114 114

113 331 341

844

844

@ota de contabilitate

.,.!. "specte generale ale contabilitii i impozitrii operaiunilor de reparaie a mijloacelor fixe Repara)ia obiectelor de mijloace fixe se efectueaz pentru men)inerea lor n stare de lucru normal, restabilirea calit)ilor ini)iale pierdute i6sau n scopul ob)inerii unor avantaje economice suplimentare de la asemenea obiecte!

La contabilizarea i impozitarea opera)iunilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe nregistrate n bilan)ul ntreprinderii este necesar s se acorde aten)ie urmtoarelor aspecte: 1. /ntreprinderea poate s aplice una din urmtoarele variante de eviden) a consumurilor de repara)ie: includerea consumurilor e"ective de reparaie n consumurile !i7sau c&eltuielile perioadei n care au "ost e"ectuate lucrrile de reparaie 1aceast variant se aplic n cazul unor volume mici de repara)ie i consumuri uniforme n cursul anului de gestiune2' crearea provi'ionului pentru reparaie prin de"alcrile incluse n consumurile !i7sau c&eltuielile perioadelor care preced lucrrile de reparaie 1aceast variant se utilizeaz la ntreprinderile care au produc)ie cu caracter sezonier i6sau un volum mare unic de lucrri de repara)ie2' re"lectarea consumurilor e"ective de reparaie ca c&eltuieli anticipate cu decontarea uni"orm ulterioar a acestora la consumurile !i7sau c&eltuielile perioadelor care urmea' dup executarea lucrrilor de reparaie 1aceast variant se aplic, de regul, atunci cnd lucrrile de repara)ie se execut la nceputul anului de gestiune i consumurile de repara)ie se supun decontrii uniforme la consumurile i6sau c5eltuielile perioadelor de gestiune ulterioare, precum i n cazul repara)iei obiectelor de mijloace fixe luate n arend opera)ional, leasing, loca)iune2! ;arianta concret de eviden) a consumurilor de repara)ie se stabilete de fiecare ntreprindere de sine stttor i se reflect n politica de contabilitate a acesteia! 1. ;aloarea realizabil net a pieselor de sc5imb uzate, materialelor de construc)ie i de alt natur ob)inute la repara)ia obiectelor de mijloace fixe se reflect la micorarea sumei consumurilor de repara)ie sau la majorarea altor venituri opera)ionale 1n func)ie de faptul n care conturi au fost decontate consumurile de repara)ie2! 3. Aonsumurile aferente repara)iei obiectelor de mijloace fixe procurate care au fost efectuate pn la punerea acestora n func)iune se includ n valoarea de intrare a obiectelor men)ionate! =stfel de consumuri nu se eviden)iaz ca obiecte distincte de eviden) i impozitare, ci se trec la consumuri sau c5eltuieli ale perioadei i se recunosc ca deduceri n scopuri fiscale prin uzura mijloacelor fixe! 4. /n scopuri fiscale deducerea c5eltuielilor pentru repara)ia mijloacelor fixe nregistrate n bilan)ul ntreprinderii se permite n limitele de %,D din baza valoric a categoriei de proprietate respective determinat fr a lua n considerare modificrile n cursul anului fiscal 1art! $* alin! 1#2 lit! a2 din Co ul &i0cal2! 7uma c5eltuielilor privind repara)ia mijloacelor fixe care depete %,D din baza valoric pentru fiecare obiect al categoriei 9 de proprietate i din baza valoric a categoriilor 990; de proprietate se consider c5eltuieli pentru necondi)ionare i se reflect la majorarea bazei valorice a categoriei respective de proprietate 1art! $* alin! 1#2 lit! b2 din Co ul &i0cal2! 5. >educerea c5eltuielilor aferente repara)iei mijloacelor fixe utilizate de ntreprindere n activitatea de ntreprinztor conform contractului de arend opera)ional 1leasing, loca)iune2 care potrivit contractului men)ionat le suport arendaul 1locatarul2 se permite n limita a %,D din plata pentru arend 1loca)iune2 suportat pe parcursul perioadei fiscale 1art! $* alin! 1-2 lit! b2 din Co ul &i0cal2! Reparara)ia mijloacelor fixe poate fi efectuat n regie proprie sau n antrepri'! 3.5.1. Repara.ia mi%loacelor &i'e /n re(ie proprie Repara)ia mijloacelor fixe n regie proprie poate fi efectuat de ctre: subdiviziunea 1sec)ia2 de repara)ie a ntreprinderii 1varianta I2' sau angaja)i nemijlocit la locul de exploatare a obiectelor de mijloace 1varianta II2! /n cazul utilizrii variantei I consumurile de repara)ie efective se acumuleaz n prealabil n debitul contului 711 n coresponden)a cu creditul conturilor de eviden) a materialelor, datoriilor

privind retribuirea muncii, contribu)iilor pentru asigurrile sociale i asisten)a medical etc! La finalizarea lucrrilor de repara)ie costul efectiv al acestora se deconteaz n conturile corespunztoare de active consumuri6c5eltuieli sau provizioane constituite anterior 1n func)ie de destina)ia i locul de exploatare a obiectelor de mijloace fixe i sursa de acoperire a consumurilor aferente repara)iei acestora2! /n cazul utilizrii variantei II consumurile efective aferente repara)iei mijloacelor fixe se reflect 1n func)ie de locul de utilizare a acestora2 nemijlocit n conturile de active, consumuri i6sau c5eltuieli 0 111- 111- 151- 611- 613- 614 713- 537 etc! 1fr aplicarea contului 7112! La efectuarea repara)iei mijloacelor fixe n regie proprie se ntocme formulele contabile prezentate n tabelul "!-! <abelul "!Formule conta!ile pentru opera.iunile e epara.ie a mi%loacelor &i'e /n re(ie proprie <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 1 3 4 5 E&ectuarea repara.iei in contul con0umurilor>c:eltuielilor perioa ei e (e0tiune curente (arianta ). 1ucrrile de reparaie se execut de subdiviziunea (secia) de reparaie a *ntreprinderii %! Reportarea la nceputul perioadei de 711 115 @ota de contabilitate, gestiune a consumurilor aferente lucrrilor 2egistrul de eviden la de repara)ie n curs de execu)ie contul 711 $! Aalcularea amortizrii activelor nemateriale 711 113 ?orderoul de calculare a utilizate nemijlocit pentru repara)ia amortizrii activelor obiectelor de mijloace fixe nemateriale, 2egistrul de eviden la contul 711 "! Aalcularea uzurii obiectelor de mijloace 711 114 ?orderoul de calculare a fixe utilizate nemijlocit pentru repara)ia uzurii mijloacelor fixe, altor obiecte de mijloace fixe ale 2egistrul de eviden la subdiviziunilor 1sec)iilor2 auxiliare ale contul 711 ntreprinderii +! >econtarea valorii pieselor de sc5imb, 711 111 ?onuri de consum, articolelor de completare i a altor materiale procese0verbale de casare utilizate la repara)ia obiectelor de mijoace a materialelor, 2egistrul fixe de eviden la contul 711 ,! Aasarea : ;7> cu valoarea unitar mai 711 113 ?onuri de consum, mare de %6$ din limita stabilit, utilizate la procese0verbale de casare repara)ia obiectelor de mijloace fixe a : ;7>, 2egistrul de eviden la contul 711 .! Aalcularea uzurii : ;7> utilizate la 711 114 ?onuri 1borderouri2 de repara)ia obiectelor de mijloace fixe! Ezura eliberare a : ;7> n se calculeaz numai pentru : ;7>, exploatare, nota de valoarea unitar a crora depete %6$ din contabilitate, 2egistrul limita stabilit de eviden la contul 711 *! >econtarea costului efectiv al produc)iei n 711 115 3rocese0verbale de curs de execu)ie utilizate la repara)ia casare a produc)iei n obiectelor de mijloace fixe! (ormula curs de execu)ie, nota de contabil se ntocmete, de regul, la contabilitate, 2egistrul @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit

ntreprinderile micului business care nu 1 aplic conturile din clasa # Conturile contabilitii de gestiune #! >econtarea costului efectiv al produselor 1semifabricate, produse finite, produse secundare2 utilizate la repara)ia obiectelor de mijloace fixe 1 -! >econtarea valorii de bilan) a mrfurilor utilizate la repara)ia obiectelor de mijloace

de eviden la contul 711 5

711

11*

711

116

%& <recerea la costul lucrrilor de repara)ie a cotei c5eltuielilor anticipate curente %% Reflectarea consumurilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe efectuate prin titularii de avans %$ Reflectarea consumurilor aferente repara)iei ac5itate cu mijloace bneti nemijlocit n momentul efecturii acestora

711 711

151 116- 531

711

141- 141143- 144

%" Reflectarea datoriilor fa) de furnizori 0 711 511- 511pentru ap, energie, abur i fa) de 538 antreprenori 0 pentru serviciile comunale i alte servicii prestate la repara)ia obiectelor de mijloace fixe Not# la opera.iunea 13! <;= de la valoarea bunurilor consumate i serviciilor primite se trece n cont n baza facturilor fiscale ale furnizorilor6antreprenorilor i se reflect prin urmtoarea formul contabil: debit contul 534, credit unul din conturile 0 511- 511- 538! %+ Aalcularea remunera)iilor angaja)ilor 711 531 ?onuri de lucru n acord, 1muncitorilor2 ncadra)i n procesul de registrul de salariu, repara)ie a mijloacelor fixe 2egistrul de eviden la contul 711 %, Aalcularea contribu)iilor de asigurri 711 533 @ota de contabilitate, sociale de stat obligatorii aferente 2egistrul de eviden la remunera)iilor angaja)ilor ncadra)i n contul 711 procesul de repara)ie a mijloacelor fixe %. Reflectarea primelor de asigurare 711 533 @ota de contabilitate, obligatorie de asisten) medical aferente 2egistrul de eviden la remunera)iilor angaja)ilor ncadra)i n contul 711 procesul de repara)ie a mijloacelor fixe! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care salariile angaja)ilor se calculeaz i se ac5it n aceeai lun

3rocese0verbale de casare a produselor, bonuri de consum, 2egistrul de eviden la contul 711 3rocese0verbale de casare a mrfurilor, bonuri de consum, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 >econturi de avans cu documente de decontare i de plat justificative, 2egistrul de eviden la contul 711 >ispozi)ii de plat, registrul de cas, bonuri de plat, ordine de plat, extrase de cont i alte documente de plat i de decontare, 2egistrul de eviden la contul 711 (acturi fiscale, facturi de expedi)ie, 2egistrul de eviden la contul 711

1 1 %* Reflectarea primelor de asigurare obligatorie de asisten) medical aferente remunera)iilor angaja)ilor ncadra)i n procesul de repara)ie a mijloacelor fixe! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care salariile angaja)ilor se calculeaz i se ac5it n diferite luni %# >econtarea costului efectiv al produc)iei n curs de execu)ie din activitatea de baz a ntreprinderii utilizat la repara)ia obiectelor de mijloace fixe %- >econtarea costului efectiv al produc)iei n curs de execu)ie din activit)ile auxiliare ale ntreprinderii utilizat la repara)ia obiectelor de mijloace fixe

3 711

4 535

5 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

711

711

711

711

$& Reflectarea costului serviciilor altor 711 subdiviziuni 1sec)ii2 auxiliare ale ntreprinderii $% >econtarea consumurilor indirecte de 711 produc)ie ale sec)iei de repara)ie incluse n costul lucrrilor de repara)ie $$ Reflectarea valorii realizabile nete a 111 pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale ob)inute la repara)ia obiectelor de mijloace fixe $" >econtarea costului efectiv al lucrrilor de 111 repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate la crearea activelor nemateriale i mbunt)irea calit)ilor ini)iale ale acestora $+ >econtarea costului efectiv al lucrrilor de 111 repara)ie a obiectelor de mijloace fixe efectuate pn la punerea n func)iune a acestora $, >econtarea costului efectiv al lucrrilor de 111 repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate la crearea 1construc)ia2 altor obiecte de mijloace fixe i efectuarea investi)iilor capitale ulterioare $. >econtarea costului efectiv al lucrrilor de 141- 151 repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate la efectuarea c5eltuielilor anticipate pe termen lung i curente 1nsuirea unor tipuri noi de produse, recultivarea terenurilor etc!2 $* >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate la procurarea: materialelor 111 : ;7> 113

711 713 711

3rocese0verbale de casare a produc)iei n curs de execu)ie, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 3rocese0verbale de casare a produc)iei n curs de execu)ie, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 ?onuri de intrri, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

711

711

711

711

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 711 711

mrfurilor $# >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe care deservesc procesul de desfacere a produselor 1mrfurilor2 $- >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe cu destina)ie general i administrativ "& >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate n unit)ile de produc)ie i gospodriile de deservire "% >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe transmise n arend opera)ional 1leasing, loca)iune2! (ormula contabil se ntocmete la arendator 1locator2 n cazul n care arenda 1leasingul, loca)iunea2 nu constituie activitatea de baz a ntreprinderii "$ >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe deteriorate ca urmare a accidentelor, calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale "" >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate nemijlocit n activitatea de baz a ntreprinderii pentru fabricarea produselor 1prestarea serviciilor2 "+ >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe transmise n arend opera)ional 1leasing, loca)iune2! (ormula contabil se ntocmete la arendator 1locator2 n cazul n care arenda 1leasingul, loca)iunea2 constituie activitatea de baz a ntreprinderii ", >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate nemijlocit n activit)ile auxiliare ale ntreprinderii ". >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe cu destina)ie general de produc)ie "* >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe cu destina)ie general aferente contractelor de construc)ie "# >econtarea costului efectiv al lucrrilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare ter)ilor

3 116 611

4 711 711

5 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

613 613

711 711

614

711

613

711

711

711

3rocesul0verbal privind evenimentul excep)ional, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

711

711

711

711

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

713 714

711 711

71*

711

1 1 3 4 5 "- >econtarea la finele perioadei de gestiune a 115 711 @ota de contabilitate, consumurilor aferente lucrrilor de 2egistrul de eviden la repara)ie n curs de execu)ie contul 711 ?arianta II. Lucr#rile e repara.ie 0e e'ecut# e an(a%a.i nemi%locit la locul e e'ploatare a o!iectelor e mi%loace &i'e +& Reflectarea consumurilor de repara)ie a 111 sau 114- 111?onuri de consum, obiectelor de mijloace fixe efectuate de 111- 141- 113- 114- procese0verbale de casare angaja)i nemijlocit la locul de exploatare a 151- 611- 116- 141a materialelor i unor asemenea obiecte! /nregistrarea se 613- 614- 141- 144- : ;7>, deconturi de efectueaz n debitul unuia din conturile 613- 711- 511- 511avans, dispozi)ia de 0111- 111- 611- 613 etc! 1n func)ie de locul 711- 713- 531- 531- plat, registrul de cas, exploatrii2 i creditul conturilor de 714- 71* 533- 535- ordine de plat, extrase eviden) a materialelor, remunera)iilor, 538- 711 de cont, registrul de decontrilor cu antreprenorii etc! etc. salariu, facturi fiscale, nota de contabilitate etc! +% <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la 538 de eviden a repara)ia obiectelor de mijloace fixe procurrilor nemijlocit la locul de exploatare a acestora +$ Reflectarea valorii realizabile nete a ?onuri de intrri, nota de pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale contabilitate rezultate din repara)ia obiectelor de mijloace fixe, consumurile crora au fost decontate la majorarea: valorii activelor pe termen lung 111 111- 111 c5eltuielilor anticipate pe termen lung i 111 141- 151 curente c5eltuielilor perioadei de gestiune 111 *11 curente consumurilor de produc)ie 111 713 altor consumuri 111 714- 71* E&ectuarea repara.iei in contul provi"ioanelor a&erente c:eltuielilor $i pl#.ilor preliminare +" Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 111 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe utilizate la crearea 2egistrul de eviden la activelor nemateriale contul 537 ++ Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 111 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe utilizate la crearea 2egistrul de eviden la 1construc)ia2 altor obiecte de mijloace fixe contul 537 +, Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 141- 151 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe utilizate la efectuarea 2egistrul de eviden la c5eltuielilor anticipate pe termen lung i contul 537 curente 1nsuirea noilor tipuri de produse, recultivarea terenurilor etc!2 +. Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 611 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe utilizate la desfacerea 2egistrul de eviden la produselor 1mrfurilor2 contul 537 +* Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 613 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe cu destina)ie general i 2egistrul de eviden la administrativ contul 537

1 1 3 4 5 +# Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 614 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe transmise n arend 2egistrul de eviden la opera)ional 1leasing, loca)iune2 contul 537 +- Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 711 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe utilizate n activitatea de 2egistrul de eviden la baz a ntreprinderii contul 537 ,& Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 711 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe utilizate n activit)ile 2egistrul de eviden la auxiliare ale ntreprinderii contul 537 ,% Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 713 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe cu destina)ie general de 2egistrul de eviden la produc)ie contul 537 ,$ Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 714 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe cu destina)ie general 2egistrul de eviden la aferente contractelor de construc)ie contul 537 ," Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 71* 537 @ota de contabilitate, mijloacelor fixe utilizate la transmiterea 2egistrul de eviden la valorilor materiale spre prelucrare ter)ilor contul 537 Nota la opera.iunile 43@53! /n contabilitatea financiar calcularea provizioanelor pentru repara)ia mijloacelor fixe se efectueaz lunar n mrime de %6%$ din suma anual a consumurilor 1c5eltuielilor de repara)ie prognozate! /n cazul n care suma efectiv a consumurilor aferente repara)iei mijloacelor fixe depete suma provizioanelor constituite la finele anului de gestiune, se efectuiaz calcularea suplimentar a provizioanelor, prin ntocmirea acelorai formule contabile ca i la constituirea acestora! 7uma provizioanelor neutilizate la finele anului de gestiune 1soldul contului 5372 se reporteaz n perioadele de gestiune urmtoare! /n scopuri fiscale nu se permite deducerea defalcrilor n fondurile de rezerv, inclusiv i pentru repara)ia mijloacelor fixe 1art! "% alin! 1$2 din Co ul &i0cal2! ,+ >econtarea costului efectiv al lucrrilor de 537 711 @ota de contabilitate, repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 2egistrul de eviden la efectuate de subdiviziunea 1sec)ia2 de contul 537 repara)ie a ntreprinderii! Aonsumurile aferente repara)iei se acumuleaz n prealabil n debitul contului 711 n modul expus n formulele contabile pentru opera)iunile %0$% din prezentul tabel, n acest caz, valoarea realizabil net a pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale rezultate din repara)ia obiectelor de mijloace fixe se reflect prin formula contabil urmtoare: debit contul 111credit contul 711 ,, Reflectarea consumurilor de repara)ie a 537 114-111- ?orderoul de calculare a obiectelor de mijloace fixe efectuate de 113-114- uzurii mijloacelor fixe, angaja)i nemijlocit la locul de exploatare a 116- 141bonuri de consum, unor asemenea obiecte 141- 144- procese0verbale de casare 511-511a materialelor i 531- 531- : ;7>, deconturi de 533- 535- avans, dispozi)ii de plat, 538- 711 registrul de cas, ordine etc. de plat, extrase de cont, registrul de salariu,

,. <recerea n cont a <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la repara)ia obiectelor de mijloace fixe ,* Reflectarea valorii realizabile nete a pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale rezultate din repara)ia obiectelor de mijloace fixe la locul de exploatare a acestora ,# >econtarea la venituri a sumei provizioa0 nelor neutilizate pentru repara)ia mijloa0 celor fixe! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care ntreprinderea, conform politicii de contabilitate, nceteaz consti0 tuirea provizioanelor pentru repara)ia obiectelor de mijloace fixe .,. . 2eparaia mijloacelor fixe *n antrepriz

534 111

5 facturi fiscale, nota de contabilitate etc! 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor 537 ?onuri de intrri, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 537 *11 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 537

537

/n condi)iile antreprizei lucrrile de repara)ie snt executate de ntreprindere specializate sau persoane n baza contractelor nc5eiate! ;aloarea unor asemenea lucrri 1fr <;=2 se reflect n debitul conturilor de eviden) a activelor consumurilor6c5eltuielilor sau provizioanelor aferente c5eltuielilor i pl)ilor preliminare n coresponden) cu creditul unuia din conturile 0 511- 511538! La efectuarea repara)iei mijloacelor fixe n antrepriz se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%&! <abelul "!%& Formule conta!ile pentru opera.iunile e repara.ie a mi%loacelor &i'e /n antrepri"# <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 1 3 4 5 E&ectuarea repara.iei in contul con0umurilor>c:eltuielilor perioa ei e (e0tiune %! Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 111 511- 511- (acturi fiscale, procese0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 538 verbale de primire0 prestate de antreprenori, utilizate la predare a obiectelor procurarea 1crearea2 activelor nemateriale i reparate, reconstruite i mbunt)ea calit)ilor ini)iale ale acestora modernizate $! Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 111 511- 511- (acturi fiscale, procese0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 538 verbale de primire0 prestate de antreprenori, utilizate la predare a obiectelor procurarea 1crearea6construirea2 altor reparate, reconstruite i obiecte de mijloace fixe i la efectuarea modernizate investi)iilor capitale ulterioare @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit

1 1 3 "! Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 141 sau de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 151 prestate de antreprenori, utilizate la efectuarea c5eltuielilor anticipate pe termen lung i6sau curente 1nsuirea unor noi tipuri de produse, recultivarea terenurilor etc!2 +! Reflectarea valorii 1rar <;=2 serviciilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe prestate de antreprenori, utilizate nemijlocit la procurarea: materialelor 111

4 5 511- 511- (acturi fiscale, procese0 538 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate

(acturi fiscale, procese0 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate 511- 511538 : ;7> 113 511- 511538 mrfurilor 116 511- 511538 Not# la opera.iunea 4! (ormula contabil pentru opera)iunea + se ntocmete n cazul cnd consumurile legate de exploatarea obiectelor de mijloace fixe utilizate la procurarea stocurilor de mrfuri i materiale nu se reflect n prealabil ntr0un cont distinct 1de exemplu, n contul 151 sau n contul 7112! ,! >econtarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 611 511- 511- (acturi fiscale, procese0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 538 verbale de primire0 care deservesc procesul de desfacere predare a obiectelor 1vnzare2 a produselor 1mrfurilor2, prestate reparate, reconstruite i de antreprenori modernizate .! Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 613 511- 511- (acturi fiscale, procese0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe cu 538 verbale de primire0 destina)ie general i administrativ, predare a obiectelor prestate de antreprenori reparate, reconstruite i modernizate *! Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 614 511- 511- (acturi fiscale, procese0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 538 verbale de primire0 transmise n arend opera)ional 1leasing, predare a obiectelor loca)iune2, prestate de antreprenori! reparate, reconstruite i (ormula contabil se ntocmete n cazurile modernizate n care consumurile aferente repara)iei se efectueaz pe seama arendatorului 1loca0 torului2 i arenda 1leasingul, loca)iunea2 nu constituie activitatea de baz a ntreprinderii #! Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 613 511- 511- (acturi fiscale, procese0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 538 verbale de primire0 deteriorate ca urmare a accidentelor, predare a obiectelor calamit)ilor naturale i altor evenimente reparate, reconstruite i excep)ionale, prestate de antreprenori modernizate -! Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 711 511- 511- (acturi fiscale, procese0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 538 verbale de primire0 utilizate nemijlocit n activitatea de baz, predare a obiectelor prestate de antreprenori reparate, reconstruite i modernizate

1 1 %& Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe transmise n arend opera)ional 1leasing, loca)iune2, prestate de antreprenori! (ormula contabil se ntocmete n cazurile n care consumurile aferente repara)iei se efectueaz pe seama arendatorului 1locatorului2 i arenda 1leasingul, loca)iunea2 constituie activitatea de baz a ntreprinderii %% Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate nemijlocit n activit)ile auxiliare, prestate de antreprenori %$ Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe cu destina)ie general de produc)ie, prestate de antreprenori %" Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe cu destina)ie general aferente contractelor de construc)ie, prestate de antreprenori %+ Reflectarea valorii 1fr <;=2 serviciilor de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe utilizate la transmiterea valorilor materiale spre prelucrare ter)ilor, prestate de antreprenori %, Reflectarea valorii realizabile nete a pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale rezultate din repara)ia obiectelor de mijloace fixe, consumurile crora au fost decontate la majorarea: valorii activelor pe termen lung i curente

3 711

4 5 511- 511- (acturi fiscale, procese0 538 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate %

711

713

714

71*

111

c5eltuielilor anticipate pe termen lung i 111 curente c5eltuielilor perioadei de gestiune 111 *11 curente consumurilor de produc)ie 111 713 altor consumuri 111 714- 71* %. <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul serviciilor de repara)ie a obiectelor de 538 de eviden a mijloace fixe, prestate de antreprenori procurrilor %* <recerea n cont a avansurilor acordate 511- 511114 @ota de contabilitate anterior n contul ac5itrii datoriilor fa) de 538 antreprenori pentru serviciile de repara)ie a

511- 511- (acturi fiscale, procese0 538 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate 511- 511- (acturi fiscale, procese0 538 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate 511-511- (acturi fiscale, procese0 538 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate 511- 511- (acturi fiscale, procese0 538 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate (acturi fiscale, procese0 verbale de primire0 predare a obiectelor reparate, reconstruite i modernizate, nota de contabilitate 111- 111111- 113116 141- 151

%# %-

$&

$%

$$

$" $+

$, $. $*

1 3 4 5 obiectelor de mijloace fixe, orestate de ctre acetia =c5itarea prin titularii de avans a datoriilor 511- 511- 116 sau >econturi de avans cu fa) de antreprenori privind lucrrile de 538 531 documente de plat i repara)ie executate decontare justificative =c5itarea cu mijloace bneti a datoriilor 511- 511- 141 sau >ispozi)ii de plat, fa) de antreprenori pentru lucrrile de 538 141- 143- registrul de cas, ordine repara)ie executate 144 de plat, extrase de cont E&ectuarea repara.iei in contul provi"ioanelor a&erente c:eltuielilor $i pl#.ilor preliminare Aalcularea provizioanelor pentru repara)ia 111-111537 @ota de contabilitate, obiectelor de mijloace fixe! Aon)inutul 141-1512egistrul de eviden la opera)iunilor pe fiecare cont este expus n 611- 613contul 537 formulele contabile nr! +"0," din tabelul 614-711"!711-713 etc. >econtarea valorii 1fr <;=2 serviciilor 537 511- 511- (acturi fiscale, procesul0 de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe 538 verbal de predare0primire prestate de antreprenori pe seama a lucrrilor de repara)ie, provizioanelor constituite anterior 2egistrul de eviden la contul 537 Reflectarea valorii realizabile nete a 111 537 @ota de contabilitate, pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale 2egistrul de eviden la rezultate din repara)ia obiectelor de contul 537 mijloace fixe <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul serviciilor de repara)ie a obiectelor de 538 de eviden a mijloace fixe, prestate de antreprenori procurrilor <recerea n cont a avansurilor acordate 511- 511114 @ota de contabilitate anterior pentru ac5itarea datoriilor fa) de 538 antreprenori pentru lucrrile de repara)ie a obiectelor de mijloace fixe =c5itarea prin titularii de avans a datoriilor 511- 511- 116 sau >econturi de avans cu fa) de antreprenori privind lucrrile de 538 531 documente de plat repara)ie executate justificative =c5itarea cu mijloace bneti a datoriilor 511- 511- 141 sau >ispozi)ii de plat, fa) de antreprenori pentru serviciile de 538 141- 143- registrul de cas, ordine repara)ie executate 144 de plat, extrase de cont >econtarea la venituri a sumei 537 *11 @ota de contabilitate, provizioanelor pentru repara)ia mijloacelor 2egistrul de eviden la fixe neutilizate! (ormula contabil se contul 537 ntocmete n cazul n care ntreprinderea, conform politicii de contabilitate, nceteaz s constituie provizioane pentru repara)ia mijloacelor fixe

3.*. Inve0ti.ii capitale ulterioare ...!. "specte generale ale contabilitii i impozitrii investiiilor capitale ulterioare $nvestiiile capitale ulterioare reprezint consumurile efectuate n scopul mbunt)irii caracteristicilor te5nice ale obiectelor de mijloace fixe i majorrii avantajelor economice evaluate ini)ial! =cestea cuprind consumurile privind modernizarea, reconstruc)ia, utilarea suplimentar, construc)ia suplimentar i alte lucrri legate de mbunt)irea strii obiectelor de mijloace fixe! La contabilizarea i impozitarea investi)iilor capitale ulterioare este necesar s se acorde aten)ie urmtoarelor aspecte: 1. /n contabilitatea financiar investi)iile capitale ulterioare se capitalizeaz, adic se trec la majorarea valorii de bilan) a obiectului de mijloace fixe, n cazul n care ntreprinderea va ob)ine n urma acestor investi)ii un avantaj economic care l depete pe cel evaluat ini)ial la ac5izi)ionarea unui atare obiect 1paragraful $" din ).N.C. 1*2! : astfel de capitalizare se admite, de regul, n cazul n care n urma efecturii investi)iilor capitale ulterioare are loc majorarea duratei de exploatare util a obiectului de mijloace fixe i6sau a productivit)ii acestuia 1paragraful $. din ).N.C. 1*2! 1. Aapitalizarea investi)iilor capitale ulterioare se efectueaz doar n limitele valorii de recuperare a obiectului de mijloace fixe 1suma pe care ntreprinderea presupune s o recupereze ca urmare a utilizrii acestui obiect, )innd cont de valoarea probabil rmas n cazul scoaterii din uz a acestuia2! >iferen)a investi)iilor capitale ulterioare care depete valoarea de recuperare a obiectului de mijloace fixe se recunoate ca c5eltuieli ale perioadei de gestiune curente 1paragraful $* din ).N.C. 1*2! 3. >up capitalizarea investi)iilor capitale ulterioare se recalculeaz valoarea uzurabil a obiectelor de mijloace fixe i se revizuiesc duratele de func)ionare util a acestora! 4. 9nvesti)iile capitale ulterioare de la care nu se ateapt avantaje economice suplimentare nu se capitalizeaz, ci se trec la consumurile6c5eltuielile perioadei de gestiune curente n acelai mod ca i consumurile de repara)ie! 7e admite raportarea investi)iilor capitale ulterioare men)ionate la c5eltuielile anticipate curente cu includerea ulterioar n componen)a consumurilor i6sau c5eltuielilor anticipate curente ale perioadei de gestiune n mrime de %6%$ parte 1paragraful %, din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*2! 5. /n 0copuri &i0cale investi)iile capitale ulterioare nregistrate n contabilitate se recunosc ca deduceri n acelai mod ca i c5eltuielile de repara)ie efectuate pentru men)inerea mijloacelor fixe n stare de lucru normal i6sau restabilirea calit)ilor ini)iale ale acestora, adic n limita de %,D din baza valoric pentru fiecare obiect al categoriei 9 de proprietate i baza valoric a categoriilor 99G; de proprietate la nceputul anului! 9nvesti)iile capitale ulterioare pot fi efectuate n regie proprie sau n antrepriz! ...$. )nvestiii capitale ulterioare efectuate *n regie proprie 9nvesti)iile capitale ulterioare pot fi efectuate n regie proprie de ctre: angaja)i nemijlocit la locul de exploatare a obiectelor de mijloace fixe 1varianta 92' sau subdiviziunea 1sec)ia2 de repara)ie a ntreprinderii 1varianta 992! /n cazul utilizrii variantei I investi)iile capitale ulterioare se contabilizeaz n subcontul 121# $nvestiii capitale ulterioare al contului 111, iar n cazul utilizrii variantei II 0 n contul 711, n acelai mod ca i consumurile de repara)ie! La efectuarea investi)iilor capitale ulterioare n regie proprie se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%%!

<abelul "!%% Formule conta!ile pentru opera.iunile a&erente inve0ti.iilor capitale ulterioare e&ectuate /n re(ie proprie <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 1 3 4 5 (arianta ). )nvestiiile capitale ulterioare s*nt efectuate de angajai la locul de exploatare a obiectelor de mijloace fixe %! Reflectarea consumurilor legate de ?orderoul de calculare a efectuarea investi)iilor capitale ulterioare uzurii mijloacelor fixe, 1modernizarea, reconstruc)ia, utilarea i bonuri de consum, construirea suplimentar a obiectelor de procese0verbale de casare mijloace fixe etc!2: a materialelor i : ;7>, deconturi de uzura altor obiecte de mijloace fixe 111 114 avans, dispozi)ii de plat, materiale consumate 111 111 registrul de cas, ordine : ;7> casate cu valoarea unitar nu 111 113 de plat, extrase de cont, mai mare de %6$ din limita stabilit registrul de salariu, uzura : ;7> 111 114 consumuri efectuate prin titularii de 111 116- 531 facturi fiscale, nota de contabilitate etc!, avans taxe i alte pl)i obligatorii 111 118- 538 2egistrul de eviden la contul 111 consumuri ac5itate cu mijloace bneti 111 141- 141143- 144 remunera)ii ale angaja)ilor 111 531 servicii prestate de ter)i 1fr <;=2 111 511- 511538 contribu)ii de asigurri sociale de stat 111 533 obligatorii prime de asigurare obligatorie de 111 533 sau asistent medical 535 servicii prestate de activit)ile auxiliare 111 711 proprii Not# la opera.iunea 1! <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la efectuarea investi)iilor capitale ulterioare se trece n cont n baza facturilor fiscale i se reflect prin urmtoarea formul contabil: debit contul 534, credit unul din conturile 0 511- 511- 538! $! Reflectarea valorii realizabile nete a pie0 111 111 ?onuri de intrri, nota de selor de sc5imb uzate i a altor materiale contabilitate, 2egistrul ob)inute la efectuarea investi)iilor capitale de eviden la contul 111 ulterioare "! Aapitalizarea sumei investi)iilor capitale 113 111 3rocesul0verbal de ulterioare 1n limitele valorii de recuperare decontare a investi)iilor a obiectului de mijloace fixe respectiv2 capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit

1 1 +! >econtarea sumei cu care investi)iile capitale ulterioare depesc valoarea de recuperare a obiectului de mijloace fixe

3 611

4 111

,! >econtarea investi)iilor capitale ulterioare care nu genereaz avantaje economice suplimentare: la c5eltuielile6consumurile perioadei de gestiune curente 1n func)ie de locul exploatrii obiectelor de mijloace fixe2

611-613111 614-711711- 713714 etc. la c5eltuielile anticipate curente 151 111 (arianta )). )nvestiiile capitale ulterioare s*nt efectuate de subdiviziunea (secia) de reparaie a *ntreprinderii .! Reportarea la nceputul perioadei de 711 115 @ota de contabilitate, gestiune a consumurilor aferente 2egistrul de eviden la investi)iilor capitale ulterioare n curs de contul 711 execu)ie *! Reflectarea consumurilor aferente efecturii 711 114-111- ?orderoul de calculare a investi)iilor capitale ulterioare 113-114- uzurii mijloacelor fixe, 1modernizarea, reconstruc)ia, utilarea i 116- 141bonuri de consum, construirea suplimentar a obiectelor de 141- 143- procese0verbale de casare mijloace fixe etc!2! Aon)inutul opera)iunilor 144- 511a materialelor i privind fiecare cont este expus n formulele 511- 531- : ;7>, deconturi de contabile nr! $0$% din tabelul "!531- 533- avans, dispozi)ii de plat, 535- 538- registrul de cas, ordine 711- 713 de plat, extrase de cont, etc. registrul de salariu, facturi fiscale, nota de contabilitate etc!, 2egistrul de eviden la contul 711 #! Reflectarea valorii realizabile nete a 111 711 ?onuri de intrri, pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale 2egistrul de eviden la rezultate din efectuarea investi)iilor capitale contul 711 ulterioare -! Aapitalizarea sumei investi)iilor capitale 113 711 3rocesul0verbal de ulterioare 1n limitele valorii de recuperare decontare a investi)iilor a obiectului de mijloace fixe respectiv2 capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711 %& >econtarea sumei cu care investi)iile 611 711 3rocesul0verbal de capitale ulterioare depesc valoarea de decontare a investi)iilor recuperare a obiectului de mijloace fixe capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

5 3rocesul0verbal de decontare a investi)iilor capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 3rocesul0verbal de decontare a investi)iilor capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

1 1 %% >econtarea investi)iilor capitale ulterioare care nu genereaz avantaje economice suplimentare: la c5eltuielile6consumurile perioadei de gestiune curente 1n func)ie de locul exploatrii obiectelor de mijloace fixe2 la c5eltuielile anticipate curente %$ >econtarea la finele perioadei de gestiune a consumurilor aferente investi)iilor capitale ulterioare n curs de execu)ie

611- 613614- 711711- 713714 etc. 151 115

711

5 3rocesul0verbal de decontare a investi)iilor capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

711 711 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 711

... . )nvestiii capitale ulterioare efectuate *n antrepriz Aonsumurile aferente efecturii investi)iilor capitale ulterioare n antrepriz se contabilizeaz la antreprenor! ;aloarea 1fr <;=2 unor astfel de investi)ii primite de la antreprenori este ra)ional s fie reflectat n prealabil n contul 111, subcontul 121# $nvestiii capitale ulterioare, iar apoi s fie decontat la majorarea valorii obiectelor mijloacelor fixe 1n limitele valorii de recuperare a acestora2, c5eltuielilor6consumurilor perioadei de gestiune curente sau a c5eltuielilor anticipate curente! La efectuarea investi)iilor capitale ulterioare n antrepriz se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%$! <abelul "!%$ Formule conta!ile pentru opera.iunile a&erente inve0ti.iilor capitale ulterioare e&ectuate /n antrepri"# @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 111 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 4 5 511- 511- (acturi fiscale, procese0 538 verbale de recep)ie a lucrrilor, 2egistrul de eviden la contul 111 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor 111 ?onuri de intrri, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

1 1 %! Reflectarea valorii 1fr <;=2 investi)iilor capitale ulterioare primite de la antreprenori $! <recerea n cont a <;= de la valoarea investi)iilor capitale ulterioare efectuate n antrepriz "! Reflectarea valorii realizabile nete a pieselor de sc5imb uzate i a altor materiale rezultate din efectuarea investi)iilor capitale ulterioare! (ormula contabil se ntocmete numai n cazul n care materialele men)ionate snt 1conform acordului2 returnate proprietarului 1de)intorului2 obiectelor de mijloace fixe

534 111

1 1 +! Aapitalizarea sumei investi)iilor capitale ulterioare 1n limitele valorii de recuperare a obiectului respectiv2

3 113

4 111

,! >econtarea sumei cu care investi)iile capitale ulterioare depesc valoarea de recuperare a obiectului de mijloace fixe

611

111

.! >econtarea investi)iilor capitale ulterioare care nu genereaz avantaje economice suplimentare: la c5eltuielile6consumurile perioadei de gestiune curente 1n func)ie de locul exploatrii obiectelor de mijloace fixe2

611- 613111 614- 711711- 713714 etc. la c5eltuielile anticipate curente 151 111 Not# la opera.iunile 1;*! Aonform politicii de contabilitate a ntreprinderii, valoarea 1fr <;=2 serviciilor antreprenorilor legate de efectuarea investi)iilor capitale ulterioare poate fi decontat nemijlocit n conturile corespunztoare: 113- 151- 611-611- 613 etc! 1fr utilizarea contului 1112! *! <recerea n cont a avansurilor acordate 511- 511114 @ota de contabilitate anterior pentru ac5itarea datoriilor 538 aferente efecturii investi)iilor capitale ulterioare #! =c5itarea prin titularii de avans a datoriilor 511- 511- 116 sau >econturi de avans cu fa) de antreprenori pentru investi)iile 538 531 documente de plat capitale ulterioare justificative -! =c5itarea cu mijloace bneti a datoriilor 511- 511- 141 sau >ispozi)ii de plat, fa) de antreprenori pentru investi)iile 538 141- 143- registrul de cas, ordine capitale ulterioare 144 de plat, c5itan)e de plat, extrase de cont 3.6. Reevaluarea mi%loacelor &i'e La contabilizarea i impozitarea rezultatelor reevalurii mijloacelor fixe este necesar s se acorde aten)ie aspectelor urmtoare: 1. Reevaluarea se efectueaz de fiecare ntreprindere de sine stttor n cazul cnd valoarea de bilan) a obiectului de mijloace fixe difer substan)ial de valoarea venal a acestuia 1paragraful "& din ).N.C. 1*2! 1. Reevaluarea se recomand s fie efectuat la finele anului de gestiune pentru a asigura comparabilitatea indicatorilor activit)ii ntreprinderii 1paragraful $* din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*2, ntocmindu0se procesul0verbal corespunztor 1paragraful $# din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*2! 3. Reevaluarea se efectueaz pe fiecare obiect 1grup de obiecte omogene2 de mijloace fixe nregistrat n bilan)ul ntreprinderii 1paragraful "+ din ).N.C. 1*2!

5 3rocesul0verbal de decontare a investi)iilor capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 3rocesul0verbal de decontare a investi)iilor capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111 3rocesul0verbal de decontare a investi)iilor capitale ulterioare, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 111

4. Reevaluarea obiectelor de mijloace fixe trebuie s fie efectuat de o comisie numit de ctre conductorul ntreprinderii sau de un expert independent care are dreptul la desfurarea unei astfel de activit)i! 5. Reevaluarea obiectelor de mijloace fixe poate fi efectuat la valoarea de intrare 1 varianta )2 sau la valoarea de bilan) 1varianta ))2! /n cazul utilizrii variantei 9 se supun reevalurii valoarea de intrare i valoarea probabil rmas a obiectelor de mijloace fixe, precum i suma uzurii acestora! /n cazul utilizrii variantei 99 se supune reevalurii numai valoarea de bilan) a mijloacelor fixe! 9n acest caz suma uzurii acumulate se deconteaz i se egaleaz cu zero! =ceast metod poate fi utilizat pentru cldiri i alte obiecte imobile, precum i pentru obiecte de mijloace fixe aflate n procesul de creare i de pregtire a acestora pentru utilizare dup destina)ie 1paragraful ". din ).N.C. 1*2! *. Rezultatele reevalurii obiectelor de mijloace fixe se deconteaz la majorarea 1micorarea2 capitalului propriu n postul H>iferen)e din reevaluarea activelor pe termen lungI! =ceste diferen)e se contabilizeaz separat pe fiecare obiect de mijloace fixe! @u se admite compensarea reducerii valorii unui obiect de mijloace fixe pe seama majorrii valorii altui obiect! La scoaterea din uz a obiectelor de mijloace fixe reevaluate sumele majorrii i reducerii valorii de bilan) se trec respectiv la veniturile i c5eltuielile activit)ii de investi)ii 1paragraful "* din ).N.C. 1*2! 6. Aonsumurile6c5eltuielile legate de reevaluarea obiectelor de mijloace fixe 1serviciile evaluatorilor independen)i, remunera)iile angaja)ilor ntreprinderii cu contribu)iile de asigurri sociale i primele de asisten) medical etc!2 se trec n debitul acelorai conturi ca i consumurile6c5eltuielile legate de ntre)inerea i exploatarea obiectelor de mijloace fixe reevaluate! 7. Rezultatele reevalurii mijloacelor fixe nu se recunosc n scopuri fiscale 1art! $* alin!1992 din Co ul &i0cal2 i nu influen)eaz asupra bazei valorice a mijloacelor fixe 1propriet)ii2 care servete drept temei pentru calcularea uzurii n scopuri fiscale! 3entru generalizarea informa)iei privind rezultatele reevalurii obiectelor de mijloace fixe este destinat subcontul #12 4i"erene din reevaluarea activelor materiale pe termen lung al contului 341 +Ai&eren.e in reevaluarea activelor pe termen lun(,! /n cre itul subcontului #12 se reflect: 0 ecartul de reevaluare a valorii de intrare 1de bilan)2 a obiectelor de mijloace fixe reevaluate' 0 reducerea de reevaluare a uzurii obiectelor de mijloace fixe reevaluate' 0 reducerea de reevaluare aferent obiectelor de mijloace fixe ieite! /n e!itul subcontului #12 se reflect: 0 reducerea valorii de intrare 1de bilan)2 a obiectelor de mijloace fixe reevaluate' 0 ecartul de reevaluare a uzurii obiectelor de mijloace fixe reevaluate' 0 ecartul de reevaluare aferent obiectelor de mijloace fixe ieite! 7oldul subcontului #12 poate fi: creditor 0 n cazul cnd suma ecartului de reevaluare a mijloacelor fixe depete suma reducerii de reevaluare a acestora' sau debitor 0 n cazul cnd suma reducerii de reevaluare a mijloacelor fixe depete suma ecartului de reevaluare a acestora! 7oldul subcontului #12 se ia n calcul la determinarea rezultatului total al reevalurii activelor pe termen lung ale ntreprinderii care se reflect n capitolul " Capital propriu din Bilan.ul conta!il cu cifre ordinare sau negative! La reevaluarea mijloacelor fixe se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%"!

<abelul "!%" Formule conta!ile pentru opera.iunile e reevaluare a mi%loacelor &i'e @r crt 1 %! <emei pentru Aon)inutul opera)iunii nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 1 3 4 5 (arianta ). 2eevaluarea mijloacelor fixe la valoarea de intrare Reflectarea ecartului de reevaluare a valorii 113 341 3rocesul0verbal de de intrare a obiectelor de mijloace fixe reevaluare a mijloacelor fixe, 2egistrul de evident la contul 341 Reflectarea ecartului de reevaluare a uzurii 341 114 3rocesul0verbal de obiectelor de mijloace fixe reevaluare a mijloacelor fixe, 2egistrul de evident la contul 341 Reflectarea reducerii de reevaluare a valorii 341 113 3rocesul0verbal de de intrare a obiectelor de mijloace fixe reevaluare a mijloacelor fixe, 2egistrul de evident la contul 341 Reflectarea reducerii de reevaluare a uzurii 114 341 3rocesul0verbal de obiectelor de mijloace fixe reevaluare a mijloacelor fixe, 2egistrul de evident la contul 341 Reflectarea consumurilor6c5eltuielilor 111 sau 116- 511>econturi de avans, aferente reevalurii obiectelor de mijloace 111-611- 511- 531- facturi fiscale, procese0 fixe 1n func)ie de locul exploatrii 613-713- 531- 533verbale de prestare a acestora2 714 etc. 535- 538- serviciilor, registrul de 711 etc. salariu, nota de contabilitate etc! <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511-511- (acturi fiscale, 2egistrul serviciilor prestate de alte ntreprinderi la 538 de eviden a reevaluarea obiectelor de mijloace fixe procurrilor >econtarea ecartului de reevaluare aferent 341 *11 3rocesul0verbal de obiectelor de mijloace fixe ieite reevaluare a mijloacelor fixe, 2egistrul de evident la contul 341 >econtarea reducerii de reevaluare aferente 611 341 3rocesul0verbal de obiectelor de mijloace fixe ieite reevaluare a mijloacelor fixe, 2egistrul de evident la contul 341 ?arianta II. Reevaluarea mi%loacelor &i'e Ia valoarea e !ilan. >econtarea uzurii obiectelor de mijloace 114 113 3rocesul0verbal de fixe n func)iune acumulat pn la reevaluare a mijloacelor reevaluarea acestora fixe, nota de contabilitate Reflectarea ecartului de reevaluare a valorii 113 341 3rocesul0verbal de de bilan) a obiectelor de mijloace fixe aflate reevaluare a mijloacelor n exploatare fixe, 2egistrul de evident la contul 341 Aonturi corespondente debit credit

$!

"!

+!

,!

.! *!

#!

-! %&

1 1 %% Reflectarea reducerii de reevaluare a valorii de bilan) a obiectelor de mijloace fixe aflate n exploatare

5 3rocesul0verbal de reevaluare a mijloacelor fixe, 2egistrul de evident la contul 341 %$ >econtarea ecartului de reevaluare aferent 341 *11 3rocesul0verbal de obiectelor de mijloace fixe ieite reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de evident la contul 341 %" >econtarea reducerii de reevaluare aferente 611 341 3rocesul0verbal de obiectelor de mijloace fixe ieite reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate, 2egistrul de evident la contul 341 Not# la opera.iunile 8;13! Aonsumurile6c5eltuielile aferente reevalurii obiectelor de mijloace fixe la valoarea de bilan) a acestora i <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e se reflect n acelai mod ca i n cazul variantei ) 1vezi formulele contabile pentru opera)iunile ,0. din prezentul tabel2! 3.7. Mi$carea intern# a o!iectelor e mi%loace &i'e icarea 1deplasarea2 intern a obiectelor de mijloace fixe cuprinde opera)iunile de primire0 predare a mijloacelor fixe efectuate ntre subdiviziunile 1sec)iile2 ntreprinderii, de gaj, de trecere dintr0o categorie de obiecte n alta etc! :pera)iunile de micare intern a obiectelor de mijloace fixe se reflect ca o coresponden) intern ntre subconturile distincte ale contului 113! Aonsumurile6c5eltuielile aferente micrii obiectelor de mijloace fixe 1demontarea, transportarea, montarea i experimentarea la locul nou etc!2 ntre subdiviziunile 1sec)iile, sectoarele etc!2 ntreprinderii se contabilizeaz n componen)a c5eltuielilor generale i administrative sau a consumurilor indirecte de produc)ie, n func)ie de destina)ia i locul exploatrii obiectelor de mijloace fixe deplasate! /n cazul micrii interne a obiectelor de mijloace fixe se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%+! <abelul "!%+ Formule conta!ile pentru opera.iunile e mi$care intern# a o!iectelor e mi%loace &i'e @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 113 4 113 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 3rocese0verbale de primire0predare 1micare2 a mijloacelor fixe, facturi de expedi)ie, 2egistrul de eviden la contul 113

3 341

4 113

1 1 %! Reflectarea opera)iunilor de primire0 predare a obiectelor de mijloace fixe efectuate de subdiviziunile ntreprinderii neeviden)iate ntr0un bilan) distinct

1 1 $! Reflectarea uzurii obiectelor de mijloace fixe deplasate ntre subdiviziunile ntreprinderii neeviden)iate ntr0un bilan) distinct "! Reflectarea c5eltuielilor legate de micarea intern a obiectelor de mijloace fixe cu destina)ie general i administrativ +! Reflectarea consumurilor legate de micarea intern a obiectelor de mijloace fixe cu destina)ie de produc)ie ,! <recerea n cont a <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la micarea intern a obiectelor de mijloace fixe .! Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe transmise n gaj 1pe durata contractului de gaj2! (ormula contabil se ntocmete la depuntorul gajului n debitul subcontului (ijloace "ixe transmise n gaj i creditul unuia din subconturile 0 12 1) 12 2) 12 etc! ale contului 113! Aoncomitent se efectueaz nregistrarea n debitul contului extrabilan)ier 843 +Barantarea atoriilor $i pla.ilor acor ate, la valoarea datoriilor care rezult din condi)iile contractului de gaj *! Reflectarea sumei uzurii obiectelor de mijloace fixe transmise n gaj! (ormula contabil se ntocmete la depuntorul gajului n debitul unuia din subconturile 0 12#1) 12#2) 12# etc! i creditul subcontului U'ura mijloacelor "ixe transmise n gaj ale contului 114 #! Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe transmise anterior n gaj n legtur cu ac5itarea integral a creditelor i mprumuturilor! (ormula contabil se ntocmete la depuntorul gajului n debitul unuia din subconturile 0 12 1) 12 2) 12 etc! i creditul subcontului (ijloace "ixe transmise n gaj ale contului 113! Aoncomitent se efectueaz nregistrarea n creditul contului extrabilan)ier 843 -! Reflectarea sumei uzurii obiectelor de mijloace fixe transmise anterior n gaj n legtur cu ac5itarea integral a creditelor i mprumuturilor! (ormula contabil se

3 114

4 114

5 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114

613

713

534

116- 531>econturi de avans, 531- 533registrul de salariu, 511- 511- facturi fiscale, nota de 535- 538contabilitate etc! 711 etc. 116- 511>econturi de avans, 511- 531registrul de salariu, 531- 533- facturi fiscale, nota de 535- 538contabilitate etc! 711 etc. 511- 511. (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor 113 Aontractul de gaj, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 113

113

114

114

Aontractul de gaj, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114

113

113

Aontractul de gaj, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 113

114

114

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114

%&

%%

%$

%"

%+

1 ntocmete la depuntorul gajului n debitul subcontului U'ura mijloacelor "ixe transmise n gaj i creditul unuia din subconturile 012#1) 12#2) 12# etc! ale contului 114 Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe transmise n arend opera)ional 1leasing, loca)iune2! (ormula contabil se ntocmete la arendator 1locator2 n debitul subcontul (ijloace "ixe transmise n arend operaional /leasing) locuiune0 i creditul unuia din subconturile 0 12 1) 12 2) 12 ) 12 # etc! ale contului 113 Reflectarea sumei uzurii mijloacelor fixe transmise n arend opera)ional 1leasing, loca)iune2! (ormula contabil se ntocmete la arendator 1locator2 n debitul unuia din subconturile 0 12#1) 12#2) 12# etc! i creditul subcontului U'ura mijloacelor "ixe transmise n arend operaional /leasing) locaiune0 ale contului 114 Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe returnate din arenda opera)ional 1leasing, loca)iune2! (ormula contabil se ntocmete la arendator 1locator2 n debitul unuia din subconturile 0%$"%, %$"$, %$"", %$"+ etc! i creditul subcontului (ijloace "ixe transmise n arend operaional /leasing) locaiune0 ale contului 113 Reflectarea sumei uzurii mijloacelor fixe returnate din arenda opera)ional 1leasing, loca)iune2! (ormula contabil se ntocmete la arendator 1locator2 n debitul subcontului U'ura mijloacelor "ixe transmise n arend operaional /leasing) locaiune0 i creditul unuia din subconturile 0 12#1) 12#2) 12# etc! ale contului 114 Reflectarea valorii de intrare a obiectelor de mijloace fixe trecute n proprietatea arendaului 1locatarului2 la expirarea termenului arendei finan)ate 1leasingului financiar2 sau n cazul rscumprrii anticipate a obiectelor men)ionate! (ormula contabil se ntocmete la arenda 1locatar2 n debitul unuia din subconturile 0 12 1) 12 2) 12 etc! i creditul subcontului 12 . (ijloace "ixe primite n arend "inanat /leasing "inanciar0 ale contului 113

113

113

Aontractul de arend opera)ional 1leasing2, factura de expedi)ie, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 113

114

114

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114

113

113

Aontractul de arend opera)ional 1leasing2, factura de expedi)ie, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 113

114

114

@ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114

113

113

Aontractul de arend finan)at 1leasing financiar2, nota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 113

1 1 %, Reflectarea sumei uzurii obiectelor de mijloace fixe trecute n proprietatea arendaului 1locatarului2 la expirarea termenului arendei finan)ate 1leasingului financiar2 sau n cazul rscumprrii anticipate a obiectelor men)ionate! (ormula contabil se ntocmete la arenda 1locatar2 n debitul subcontului 12#1 U'ura mijloacelor "ixe primite n arend "inanat /leasing "inanciar0 i creditul unuia din subconturile 0 12#1) 12#2) 12# etc! ale contului 114 3.8. Ie$irea mi%loacelor &i'e

3 114

4 114

5 @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden la contul 114

.3.!. "specte generale ale contabilitii i impozitrii operaiunilor de ieire a mijloacelor fixe 9eirea mijloacelor fixe are loc n urma: 0 casrii 1lic5idrii2 n cazul uzurii fizice i6sau morale' 0 vnzrii altor ntreprinderi i persoane fizice' 0 transmiterii ca aport la capitalul statutar al altor ntreprinderi' 0 lic5idrii n cazul accidentelor, calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale' 0 transmiterii cu titlu gratuit, inclusiv conform contractelor de dona)ie' 0 predrii n arend finan)at 1leasing financiar2 ' 0 altor opera)iuni 1transferarea n componen)a propriet)ii investi)ionale i activelor curente' micorarea6ajustarea valorii de intrare' nregistrarea lipsurilor constatate la inventariere etc!2! La contabilizarea i impozitarea opera)iunilor de ieire a mijloacelor fixe este necesar s se acorde aten)ie urmtoarelor aspecte: 1. ;aloarea de bilan) a obiectelor de mijloace fixe ieite se recunoate ca c5eltuieli, iar valoarea venal a acestora 0 ca venituri! Rezultatele din ieirea obiectelor de mijloace fixe 1diferen)a dintre sumele veniturilor i c5eltuielilor2 se reflect n 2aportul privind rezultatele financiare, ntocmit pe perioada de gestiune la care acestea se refer 1paragraful ,- din ).N.C. 1*2! 1. /n cazul n care mijlocul fix procurat presupune consumuri considerabile pentru demontarea, micarea sau restabilirea la finele duratei de exploatare util, astfel de consumuri se reflect ca un tip distinct de c5eltuieli pe toat durata de func)ionare a activului prin constituirea provizionului! La ieirea activului consumurile efective se trec la micorarea provizionului constituit! 7uma consumurilor efective care depete mrimea provizionului constituit se trece la c5eltuielile aferente ieirii mijloacelor fixe, iar provizioanele constituite n plus se trec la veniturile din ieirea mijloacelor fixe 1paragraful ,- din ).N.C. 1*2! 3. La ieirea obiectelor de mijloace fixe nceteaz calcularea uzurii lor ncepnd cu luna care urmeaz dup luna ieirii acestora 1paragraful +" din Comentariile privin aplicarea ).N.C. 1*3. 4. La ieirea obiectelor de mijloace fixe se ntocmete un document justificativ corespunztor: procesul1verbal de primire1predare a mijloacelor "ixe sau procesul1verbal de casare a mijloacelor "ixe! /n baza datelor din aceste procese0verbale se efectueaz nregistrrile corespunztoare n fia 1registrul2 de eviden) a mijloacelor fixe! 5. ?aza valoric a mijloacelor fixe ieite se exclude din 2egistrul de eviden a mijloacelor "ixe pe categorii de proprietate !i u'urii acestora n scopul impo'itrii!

*.

ijloacele ob)inute de la nstrinarea mijloacelor fixe, cu excep)ia celor ob)inute de ctre locator din nstrinarea mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing opera)ional, se raporteaz la reducerea bazei valorice a categoriei respective de proprietate! >ac reducerea indicat conduce, la sfritul perioadei de gestiune, la un rezultat negativ pe categoria de proprietate, atunci acest rezultat se include n venit, iar valoarea categoriei respective de proprietate la nceputul perioadei de gestiune corespunztoare se egaleaz cu zero! /n cazul nstrinrii de ctre locator a mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing opera)ional, baza valoric a categoriei respective de proprietate se reduce cu baza valoric a mijlocului fix nstrinat! ;enitul sau pierderea calculat ca diferen) ntre suma mijloacelor ob)inute de la nstrinarea mijloacelor fixe ce au constituit obiectul unui contract de leasing opera)ional i baza lor valoric la nceputul perioadei fiscale se recunoate drept venit sau pierdere a perioadei fiscale n care a avut loc nstrinarea 1art! $* alin! 1$2 din Co ul &i0cal2! 6. ;aloarea impozabil a livrrii impozabile cu <;= a activelor supuse uzurii reprezint valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilan) i valoarea de pia) 1art! -* alin! 1,2 din Co ul &i0cal2! .3.$. -asarea (lichidarea) mijloacelor fixe din cauza uzurii fizice (morale) a acestora Aasarea 1lic5idarea2 obiectelor de mijloace fixe din cauza uzurii fizice 1morale2 poate s fie efectuat dup sau pn la expirarea duratei de func)ionare util a acestora! 3entru casarea obiectelor de mijloace fixe este necesar s se creeze o comisie cu urmtoarele competen)e: 0 examinarea obiectului supus casrii, cu utilizarea documenta)iei te5nice necesare i stabilirea inutilizabilit)ii obiectului spre restabilire i utilizare ulterioar' 0 constatarea cauzelor de casare a obiectului 1uzura fizic sau moral, reconstruc)ia, nclcarea condi)iilor de exploatare2' 0 depistarea persoanelor din vina crora s0a produs scoaterea din func)iune anticipat a obiectelor de mijloace fixe' formularea propunerilor privind tragerea la rspundere a acestor persoane n conformitate cu legisla)ia n vigoare' 0 posibilitatea utilizrii unor ansambluri, piese sau materiale distincte ale obiectului supus casrii i evaluarea acestora pornind de la valoarea venal 1just2' 0 ntocmirea procesului0verbal de casare a mijloacelor fixe! 3rocesul0verbal ntocmit se transmite n contabilitate, unde n baza lui n fia 1registrul2 de eviden) a obiectului de mijloc fix se face o men)iune privind ieirea acestui obiect! La casarea 1lic5idarea2 mijloacelor fixe ca urmare a uzurii fizice 1morale2 a acestora se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%,!

<abelul "!%, Formule conta!ile pentru opera.iunile e ca0are <lic:i are3 a mi%loacelor &i'e in cau"a u"urii &i"ice <morale3 a ace0tora Aonturi corespondente debit credit 3 114 611 4 113 113 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 3rocesul0verbal de casare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate 3rocesul0verbal de casare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate

@r crt

Aon)inutul opera)iunii

1 1 %! >econtarea sumei uzurii acumulate a obiectelor de mijloace fixe casate $! Reflectarea sumei uzurii calculat incomplet a obiectelor de mijloace fixe casate nainte de expirarea duratei de func)ionare util stabilit "! Reflectarea c5eltuielilor legate de casarea obiectelor de mijloace fixe 1demontarea, demolarea, transportarea deeurilor etc!2 pe seama c5eltuielilor perioadei de gestiune curente +! >econtarea c5eltuielilor legate de casarea obiectelor de mijloace fixe pe seama provizioanelor constituite anterior! 3rovi0 zioanele se constituie n cursul duratei de func)ionare util a obiectelor de mijloace fixe i se reflect prin formula contabil: debit contul 611, credit contul 537 ,! >econtarea la venituri a sumei provizionului neutilizat pentru ieirea obiectelor de mijloace fixe .! <recerea n cont a <;= de la valoarea serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la casarea obiectelor de mijloace fixe *! >econtarea ecartului de reevaluare aferent obiectelor de mijloace fixe casate #! >econtarea reducerii de reevaluare aferente obiectelor de mijloace fixe casate -! Reflectarea valorii realizabile nete a materialelor rezultate din casarea obiectelor de mijloace fixe: n limitele valorii probabile rmase a mijloacelor fixe peste valoarea probabil rmas a

611

537

537 534 341 611

111-113?onuri de consum, 114- 116deconturi de avans, 511- 511- facturi fiscale, registrul 531- 531de salariu, nota de 533- 535contabilitate etc! 538- 711 etc. 111-113?onuri de consum, 114-116deconturi de avans, 511- 511- facturi fiscale, extrase de 531- 531- cont, dispozi)ii de plat, 533- 535- registrul de cas, ordine 538- 711 de plat, registrul de etc. salariu, nota de contabilitate etc! *11 @ota de contabilitate 511-511- (acturi fiscale, 2egistrul 538 de eviden a procurrilor *11 3rocesul0verbal de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate 341 3rocesul0verbal de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate 3rocese0verbale de casare a mijloacelor fixe, bonuri de intrri, nota de contabilitate 113 *11

111 111

1 mijloacelor fixe sau n cazul lipsei acesteia %& >econtarea sumei depirii valorii probabile rmase a obiectelor de mijloace fixe asupra valorii realizabile nete a materialelor ob)inute din casarea acestor obiecte .3. . (*nzarea mijloacelor fixe

611

113

3rocese0verbale de casare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate

;nzarea mijloacelor fixe, de regul, se efectueaz n baza contractului de vnzare0 cumprare! La vnzarea mijloacelor fixe n contabilitate se reflect: 0 valoarea de bilan) i suma uzurii acumulate a obiectelor de mijloace fixe vndute' 0 valoarea de vnzare a obiectelor de mijloace fixe i <;= aferent' 0 <;= de la valoarea de bilan) a obiectelor de mijloace fixe vndute care urmeaz s fie trecut n cont n conformitate cu legisla)ia n vigoare' 0 c5eltuielile legate de vnzarea obiectelor de mijloace fixe' 0 ncasarea mijloacelor bneti de la cumprtorii obiectelor de mijloace fixe' 0 diferen)ele de curs i de sum aferente opera)iunilor de vnzare a obiectelor de mijloace fixe! :pera)iunile de vnzare a obiectelor de mijloace fixe trebuie s fie confirmate prin documentele justificative corespunztoare 1procese0verbale de primire0predare a mijloacelor fixe, facturi fiscale, facturi de expedi)ie, note de contabilitate etc!2! La vnzarea mijloacelor fixe se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%.! <abelul "!%. Formule conta!ile pentru opera.iunile e v/n"are a mi%loacelor &i'e @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 113- 118 4 *11 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 3rocesul0verbal de primire0predare a mijloacelor fixe, facturi fiscale, facturi de expedi)ie (acturi fiscale, 2egistrul de eviden a livrrilor @ota de contabilitate 3rocesul0verbal de primire0predare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate

1 1 %! Reflectarea valorii de vnzare 1fr <;=2 a obiectelor de mijloace fixe

$! Aalcularea <;= de la valoarea de vnzare a 113- 118 obiectelor de mijloace fixe "! >econtarea sumei uzurii acumulate a 114 obiectelor de mijloace fixe vndute +! >econtarea valorii de bilan) a obiectelor de 611 mijloace fixe vndute

534 113 113

1 1 ,! <recerea n cont a <;= de la valoarea de bilan) a obiectelor de mijloace fixe vndute n cazul respectrii cerin)elor prevzute la opera)iunea specificat

5 (acturi fiscale i6sau alte documente care confirma ac5itarea 1calcularea2 <;= la procurarea mijloacelor fixe, 2egistrul de eviden a procurrilor Not# la opera.iunea 5! <;= aferent valorii de bilan) a mijloacelor fixe vndute 1inclusiv a celor procurate pn la l iulie %--#2 se trece n cont la respectarea concomitent a urmtoarelor condi)ii: 0 la momentul procurrii mijloacelor fixe ntreprinderea era nregistrat ca pltitor de <;=' 0 suma <;= a fost inclus n valoarea de intrare a mijloacelor fixe procurate' 0 ntreprinderea dispune de facturile fiscale i6sau alte documente care confirm ac5itarea 1calcularea2 <;= aferent mijloacelor fixe intrate' 0 vnzarea mijloacelor fixe reprezint o livrare impozabil cu <;=! .! Restabilirea <;= anterior trecut n cont de 613 534 @ota de contabilitate, la diferen)a dintre valoarea de bilan) i 2egistrul de eviden a valoarea de vnzare a obiectelor de mijloace livrrilor fixe vndute! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care mijloacele fixe se vnd la un pre) mai mic dect valoarea de bilan) a acestora *! Reflectarea c5eltuielilor legate de vnzarea 611 111-113?onuri de consum, obiectelor de mijloace fixe 1demontarea, 114-116deconturi de avans, transportarea etc!2 511-511- facturi fiscale, registrul 531- 531de salariu, nota de 533- 535contabilitate etc! 538-711 #! <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la 538 de eviden a vnzarea obiectelor de mijloace fixe procurrilor -! >econtarea ecartului de reevaluare aferent 341 *11 3rocese0verbale de obiectelor de mijloace fixe vndute reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate %& >econtarea reducerii de reevaluare aferente 611 341 3rocese0verbale de obiectelor de mijloace fixe vndute reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate %% <recerea n cont a avansurilor primite 513 113- 118 @ota de contabilitate anterior n contul ac5itrii crean)elor pentru obiectele de mijloace fixe vndute! Aoncomitent se deconteaz suma <;= calculat din sumele avansurilor primite prin formula contabil de stornare: debit contul 115 , credit contul 534! 7e admite decontarea sumei <;= aferent avansurilor utilizate prin formula contabil obinuit: debit contul 534, credit contul 115 %$ 3rimirea mijloacelor bneti de la 141- 141- 113 sau >ispozi)ii de ncasare, cumprtorii obiectelor de mijloace fixe 143- 144 118 registrul de cas, ordine de plat, ordine de plat n valut strin, c5itan)e

3 534

4 113

4 *11 113- 118 534 534

%" Reflectarea diferen)elor de sum i de curs 113- 118 favorabile privind opera)iunile de vnzare a mijloacelor fixe %+ Reflectarea diferen)elor de sum i de curs 611 nefavorabile privind opera)iunile de vnzare a mijloacelor fixe %, Aalcularea suplimentar a <;= de la 113- 118 diferen)ele de sum favorabile aferente opera)iunilor de vnzare a mijloacelor fixe %. &tornarea '(" de la diferenele de sum 113- 118 nefavorabile aferente operaiunilor de v*nzare a mijloacelor fixe

5 de plat extrase de cont @ota de contabilitate @ota de contabilitate (acturi fiscale, 2egistrul de eviden a livrrilor (acturi fiscale, 2egistrul de eviden a livrrilor

.3.+. 'ransmiterea mijloacelor fixe sub form de aport la capitalul statutar al altei *ntreprinderi :pera)iunile legate de transmiterea mijloacelor fixe sub forma de aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi se reflect concomitent ca procurare a investi)iilor i ieire din patrimoniu a mijloacelor fixe! /n conformitate cu art %&" alin! 1%2 pct! $"2 din Co ul &i0cal, activele materiale a cror valoare depete " &&& lei pentru o unitate i al cror termen de exploatare depete un an, destinate includerii n capitalul statutar 1social2 n modul i n termenele prevzute de legisla)ie, se scutesc de <;=! La transmiterea mijloacelor fixe sub form de aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%*! <abelul "!%* Formule conta!ile pentru opera.iunile e tran0mitere a mi%loacelor &i'e 0u! &orm# e aport la capitalul 0tatutar al altei /ntreprin eri @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 4 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 =cte de constituire ale ntreprinderii, nota de contabilitate =cte de constituire ale ntreprinderii, facturi de expedi)ie, procese0 verbale de primire0 predare a mijloacelor fixe, procesul0verbal de evaluare a mijloacelor

1 1 %! Reflectarea cotei de participa)ie n capitalul statutar al altei ntreprinderi care face parte din: pr)i nelegate pr)i legate $! Reflectarea valorii 1prevzut n actele de constituire2 obiectelor de mijloace fixe transmise ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi care face parte din: pr)i nelegate pr)i legate

131 131

511- 538 511

118 113

*11 *11

3 611 114

4 113 113

"! >econtarea valorii de bilan) a obiectelor de mijloace fixe transmise ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi +! >econtarea sumei uzurii acumulate a obiectelor de mijloace fixe transmise ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi ,! Reflectarea c5eltuielilor legate de transmi0 terea obiectelor de mijloace fixe ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi

5 fixe @ota de contabilitate @ota de contabilitate

611

.! >econtarea ecartului de reevaluare aferent 341 obiectelor de mijloace fixe transmise ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi *! >econtarea reducerii de reevaluare aferent 611 341 obiectelor de mijloace fixe transmise ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi #! Aompensarea reciproc a crean)elor i datoriilor privind opera)iunile legate de transmiterea obiectelor de mijloace fixe ca aport la capitalul statutar al altei ntreprin0 deri care face parte din: pr)i nelegate 511- 538 118 pr)i legate 511 113 -! >econtarea diferen)ei favorabile ntre 511- 511*11 valoarea estimativ a mijloacelor fixe 538 transmise ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi i suma aportului conform actelor de constituire! (ormula contabil este posibil n cazul n care ntreprinderea nu ac5it diferen)a sus0 men)ionat ntreprinderii creia i s0au transmis mijloacele fixe %& >econtarea diferen)ei nefavorabile ntre 611 113- 118 valoarea estimativ a mijloacelor fixe transmise ca aport la capitalul statutar al altei ntreprinderi i suma aportului conform actelor de constituire! (ormula contabil este posibil n cazul n care ntreprinderea nu primete diferen)a sus men)ionat de la ntreprinderea creia i s0au transmis mijloacele fixe

116- 511511-531531- 533535- 538711 etc! *11

>econturi de avans, facturi fiscale, registrul de salariu, nota de contabilitate etc! 3rocesul0verbal de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate 3rocesul0verbal de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate @ota de contabilitate

@ota de contabilitate

@ota de contabilitate

.3.,. -asarea (lichidarea) mijloacelor fixe *n cazul accidentelor, calamitilor naturale i altor evenimente excepionale :pera)iunile de casare 1lic5idare2 a mijloacelor fixe n cazul accidentelor, calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale se reflect n conturile de c5eltuieli 1pierderi2 i venituri excep)ionale! ;aloarea de bilan) a obiectelor de mijloace fixe casate ca urmare a evenimentelor excep)ionale i c5eltuielile aprute n acest caz se reflect ca pierderi excep)ionale 1n contul 6132, iar sumele primite sau care urmeaz a fi primite n contul recuperrii prejudiciilor 0 venituri excep)ionale 1n contul *132! Aasarea obiectelor de mijloace fixe se efectueaz n cazul existe)ei documentelor justificative care confirm accidentele, calamit)ile naturale i evenimentele excep)ionale! =ceste documente cuprind: procese0verbale ale comisiilor privind lic5idarea consecin)elor calamit)ilor naturale 0 n cazul cutremurelor de pmnt, secetei, inunda)iilor, uraganelor, eroziunii solului, epizootiei etc!' procese0verbale ale serviciului antiincendiar de stat 0 n cazul incendiilor' procese0verbale ale poli)iei rutiere sau decizii ale instan)elor de judecat F n cazul accidentelor mijloacelor de transport' procese0verbale ale organelor de poli)ie i6sau decizii ale instan)elor de judecat 0 n cazul delapidrii 1sustragerii2 bunurilor' procese0verbale i calcule ale companiilor de asigurri 0 n cazul determinrii sumelor despgubirilor de asigurare' procese0verbale de casare a obiectelor de mijloace fixe 1mijloacelor de transport auto2 0 n cazul casrii acestora i determinrii valorii realizabile nete a bunurilor materiale ob)inute din casarea acestor obiecte' deciziile organelor autorizate 0 n cazul exproprierii mijloacelor fixe' procese0verbale ale exper)ilor 1evaluatorilor2 independen)i 0 n cazul evalurii cuantumului prejudiciului din pierderea par)ial a bunurilor' ordine de plat, facturi de expedi)ie i alte documente 0 n cazul primirii compensa)iilor de la autorit)ile publice, organiza)iile necomerciale, alte ntreprinderi i persoane fizice! /n scopuri fiscale nu se recunoate venitul la nlocuirea propriet)ii cu o proprietate de acelai tip n cazul pierderii ei for)ate 1art! $$ alin! 1%2 din Co ul &i0cal2! /n cazul nerecunoaterii venitului la nlocuirea propriet)ii, baza valoric a, propriet)ii de nlocuire se consider baz valoric ajustat a propriet)ii nlocuite 1art! $$ alin! 1$2 din Aodul fiscal2! 3roprietatea se consider pierdut n mod for)at, dac ea este par)ial sau total distrus, furat, sec5estrat sau destinat demolrii ori dac contribuabilul este for)at ntr0un oarecare alt mod s0 i abandoneze proprietatea din cauza pericolului sau iminen)ei uneia din ac)iunile sau evenimentele men)ionate mai sus 1art! $$ alin! 1"2 din Co ul &i0cal2! 3roprietatea de nlocuire se consider de acelai tip atunci cnd ea are aceleai nsuiri sau este de aceeai natur ca i proprietatea nlocuit 1indiferent de faptul dac este sau nu o proprietate de acelai nivel sau calitate2 1art! $$ alin! 1+2 din Co ul &i0cal2! 3erioada de nlocuire este perioada care expir n anul fiscal urmtor celui n care s0a produs pierderea 1art! $$ alin! 1,2 din Co ul &i0cal2! La casarea mijloacelor fixe ca urmare a accidentelor, calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%#!

<abelul "!%# Formule conta!ile pentru opera.iunile e ca0are a mi%loacelor &i'e /n ca"ul acci entelorcalamit#.ilor naturale $i altor evenimente e'cep.ionale @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 613 4 113 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 3rocese0verbale de casare a mijloacelor fixe, documentul care confirm evenimentul excep)ional @ota de contabilitate

1 1 %! >econtarea valorii de bilan) a obiectelor de mijloace fixe distruse 1deteriorate2 n urma accidentelor, calamit)ilor naturale si altor evenimente excep)ionale

$! >econtarea sumei uzurii acumulate a 114 113 obiectelor de mijloace fixe distrase 1deteriorate2 n urma accidentelor, calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale "! Restabilirea <;= trecut anterior n cont de 613 534 @ota de contabilitate, la valoarea de bilan) a obiectelor de mijoace 2egistrul de eviden a fixe casate ca unnare a accidentelor, livrrilor calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale! /n cazul deteriorrii par)iale a obiectelor de mijloace fixe suma <;= se determin de la valoarea deteriorrilor Nota la opera.iunea 3! (ormula contabil pentru opera)iunea " se ntocmete n cazul n care persoanele vinovate nu au fost stabilite sau nu au recunoscut preten)iile aferente recuperrii prejudiciului material! 7e permite reflectarea sumelor <;= sus0men)ionate n contul 613! +! Reflectarea c5eltuielilor legate de lic5idarea 613 111- 113?onuri de consum, consecin)elor accidentelor, calamit)ilor 114- 116deconturi de avans, naturale i altor evenimente excep)ionale 141- 141- procese0verbale de casare 143- 144a : ;7>, facturi 511- 511- fiscale, extrase de cont, 531- 531dispozi)ii de plat, 533- 535- registrul de cas, ordine 538- 711 de plat, registrul de etc! salariu, nota de contabilitate etc! ,! <recerea n cont a <;= de la valoarea 534 511- 511- (acturi fiscale, 2egistrul serviciilor prestate de ntreprinderi ter)e la 538 de eviden a livrrilor lic5idarea consecin)elor accidentelor, calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale .! >econtarea sumei ecartului de reevaluare 341 *11 3rocese0verbale de aferent obiectelor de mijloace fixe distruse reevaluare a mijloacelor 1deteriorate2 ca urmare a accidentelor, fixe, nota de contabilitate calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale

1 1 3 4 5 *! >econtarea sumei reducerii de reevaluare 611 341 3rocese0verbale de aferent obiectelor de mijloace fixe distruse reevaluare a mijloacelor 1deteriorate2 ca urmare a accidentelor, fixe, nota de contabilitate calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale Not# la opera.iunile *;6! Aonform politicii de contabilitate a ntreprinderii, sumele ecartului i reducerii de reevaluare aferente obiectelor de mijloace fixe distruse 1deteriorate2 ca urmare a accidentelor, calamit)ilor naturale i altor evenimente excep)ionale pot fi reflectate respectiv n conturile *13 i 613! #! Reflectarea valorii realizabile nete a 111 *13 ?onuri de intrri, nota de pieselor de sc5imb i a altor materiale contabilitate rezultate din lic5idarea obiectelor de mijloace fixe ca urmare a accidentelor, calamit)ilor naturale i a altor evenimente excep)ionale -! Aalcularea despgubirilor de asigurare care 118 *13 3rocese0verbale i urmeaz a fi primite de la companiile de calcule ale companiei de asigurri asigurri %& ncasarea mijloacelor bneti de la 141- 143118 :rdine de plat, extrase companiile de asigurri n contul acoperirii 144 de cont daunelor 1pierderilor2 din accidente, calamit)i naturale i alte evenimente excep)ionale %% Reflectarea crean)elor altor ntreprinderi i >ecizia de recuperare persoane vinovate de accidente sau alte for)at, angajamente de evenimente excep)ionale produse, care plat, decizia instan)ei de urmeaz a fi ac5itate: judecat, acorduri n scris ale persoanelor vinovate n trimestrul de gestiune curent 113- 116*13 118 n trimestrele ulterioare n limitele 113- 116515 anului de gestiune curent 118 n anii de gestiune ulteriori 116- 116411 118 Not# la opera.iunea 11! /n conformitate cu art! "+% pct! $2 din Co ul muncii, suma daunelor privind mijloacele fixe lips sau deteriorate se calculeaz )innd cont de gradul de uzur a acestora, adic reieind din valoarea de bilan) a mijloacelor fixe! %$ Reflectarea <;= de la valoarea obiectelor 113- 116534 >ecizia de recuperare de mijloace fixe care urmeaz a fi 118 for)at, angajamente de recuperat de ntreprinderile i persoanele plat, decizia instan)ei de vinovate de comiterea accidentelor i altor judecat, 2egistrul de evenimente excep)ionale eviden a livrrilor %" 3rimirea mijloacelor bneti de la 141-141- 113 sau >ispozi)ii de plat, ntreprinderi i persoane vinovate de 143- 144 116- 118 registrul de cas, comiterea accidentelor i altor evenimente registrul de cas, ordine excep)ionale de plat, extrase de cont %+ Re)inerea din salariile persoanelor vinovate 531 116 >ecizia de recuperare a sumei recuperrii prejudiciului material for)at, angajamente de cauzat ca urmare a accidentelor i altor plat, decizia instan)ei de evenimente excep)ionale judecat, registrul de salariu, dispo'iia incaso

.3... 'ransmiterea cu titlu gratuit a mijloacelor fixe /n conformitate cu legisla)ia n vigoare, ntreprinderea poate s transmit cu titlu gratuit obiectele de mijloace fixe altor ntreprinderi i persoane! ;aloarea de bilan) a obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit i c5eltuielile aprute n acest caz se reflect ca c5eltuieli ale activit)ii financiare n contul 611! /n scopuri fiscale transmiterea cu titlu gratuit a obiectului de mijloace fixe se consider ca vnzare a acestuia la un pre) ce reprezint mrimea maxim din baza lui valoric ajustat sau pre)ul lui de pia) la momentul donrii! Aalcularea bazei valorice ajustate a propriet)ii la momentul dona)iei se efectueaz separat pe fiecare obiect donat 1art! +$ alin! 1%2 din Co ul &i0cal2! rfurile, serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfurarea activit)ii sale de ntreprinztor care ulterior au fost transmise fr plat altor persoane se consider livrare impozabil cu <;= efectuat de ctre acest subiect! ;aloarea impozabil a livrrii men)ionate constituie valoarea ac5itat de ctre subiect pentru livrarea destinat desfurrii activit)ii sale de ntreprinztor 1art! -- alin! 1+2 din Co ul &i0cal2! /n cazul transmiterii cu titlu gratuit a mijloacelor fixe se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!%-! <abelul "!%Formule conta!ile pentru opera.iunile e tran0mitere cu titlu (ratuit a mi%loacelor &i'e @r crt Aon)inutul opera)iunii Aonturi corespondente debit credit 3 611 114 611 4 113 113 116- 511511- 531531- 533535- 538711 etc! 534 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 Aontracte de dona)ie, facturi de expedi)ie, nota de contabilitate @ota de contabilitate ?onuri de consum, deconturi de avans, facturi fiscale, registrul de salariu, nota de contabilitate etc! 2egistrul de eviden a livrrilor

1 1 %! >econtarea valorii de bilan) a obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit altor ntreprinderi i persoane $! >econtarea sumei uzurii acumulate a obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit "! Reflectarea c5eltuielilor aferente transmi0 terii cu titlu gratuit a obiectelor de mijloace fixe +! Restabilirea <;= de la valoarea obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit trecut anterior n cont! 7e permite reflectarea <;= de la valoarea obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit n contul 611 ,! >econtarea ecartului de reevaluare aferent obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit altor ntreprinderi i persoane .! >econtarea reducerii de reevaluare aferente obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit altor ntreprinderi i persoane

613

341 611

*11 341

3rocese0verbale de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate 3rocese0verbale de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate

1 1 3 4 5 Not# la opera.iunile 5;*. Aonform politicii de contabilitate, sumele ecartului i reducerii de reevaluare aferente obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit altor ntreprinderi i persoane pot fi reflectate respectiv n conturile *11 i 611! .3./. "lte ieiri de mijloace fixe =lte ieiri de mijloace fixe cuprind: transferarea mijloacelor fixe n componen)a propriet)ii investi)ionale i : ;7>' transmiterea mijloacelor fixe n arend finan)at 1leasing financiar2' micorarea 1ajustarea2 valorii obiectelor de mijloace fixe intrate n anii preceden)i' reflectarea lipsurilor constatate la inventariere etc! /n cazul altor ieiri de mijloace fixe se ntocmesc formulele contabile prezentate n tabelul "!$&! <abelul "!$& Formule conta!ile pentru opera.iunile a&erente altor ie$iri e mi%loace &i'e Aonturi corespondente debit credit 4 113 <emei pentru nregistrare 1documentul primar sau de alt tip, registrul contabil2 5 :rdinul 1dispozi)ia2 conductorului ntreprinderii, procesul0 verbal de casare a mijloacelor fixe

@r crt

Aon)inutul opera)iunii

1 1 3 %! >econtarea valorii de bilan) a obiectelor de 131- 131 mijloace fixe transferate n componen)a propriet)ii investi)ionale! <ransferarea obiectelor de mijloace fixe n componen)a propriet)ii investi)ionale se efectueaz n cazurile n care astfel de obiecte nu se utilizeaz dup destina)ie la ntreprindere i corespund criteriilor de recunoatere a investi)iilor stabilite n ).N.C. 15 $! Reflectarea valorii de bilan) a bunurilor transmise n arend finan)at 1leasing financiar2 care urmeaz a fi decontat la c5eltuieli: n anul de gestiune curent 151 n anii de gestiune urmtori 141 "! >econtarea valorii de bilan) a obiectelor 113 de mijloace fixe transferate n componen)a : ;7>! (ormula contabil se ntocmete n cazul n care valoarea obiectelor de mijloace fixe intrate i6sau duratele de func)ionare util a acestora au fost majorate greit +! Reflectarea sumei micorrii 331 1ajustrii2valorii mijloacelor fixe intrate n anii preceden)i! Aoncomitent se deconteaz suma uzurii obiectelor de mijloace fixe sus0

@ota de contabilitate

113 113 113

:rdinul 1dispozi)ia2 conductorului ntreprinderii, procesul0 verbal de casare a mijloacelor fixe @ota de contabilitate

113

men)ionate calculat n plus prin formula 1 contabil: debit contul 114, credit contul 331 ,! Reflectarea valorii de bilan) a obiectelor de mijloace fixe lips i6sau suma pierderilor din deteriorarea lor constatate la inventariere 1 .! >econtarea sumei uzurii obiectelor de mijloace fixe ieite ca urmare a altor opera)iuni *! Reflectarea <;= trecut anterior n cont de la valoarea de bilan) a obiectelor de mijloace fixe constatate lips la inventariere! (ormula contabil se ntocmete n cazul cnd persoanele vinovate nu au fost stabilite sau nu au recunoscut preten)iile privind recuperarea prejudiciului material #! Reflectarea c5eltuielilor ocazionate de alte ieiri de mijloace fixe

611

113

114 613

113 534

3rocesul0verbal al comisiei de inventariere, procesul0 verbal de casare a mijloacelor fixe @ota de contabilitate @ota de contabilitate, 2egistrul de eviden a livrrilor

611

-! >econtarea ecartului de reevaluare aferent mijloacelor fixe ieite ca urmare a altor opera)iuni %& >econtarea reducerii de reevaluare aferente mijloacelor fixe ieite ca urmare a altor opera)iuni

341 611

111- 113?onuri de consum, 114- 116deconturi de avans, 511- 511- procese0verbale de casare 531- 531a : ;7>, facturi 533- 535- fiscale, extrase de cont, 538- 711 dispozi)ii de plat, etc! registrul de cas, ordine de plat, nota de contabilitate etc! *11 3rocese0verbale de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate 341 3rocese0verbale de reevaluare a mijloacelor fixe, nota de contabilitate