Sunteți pe pagina 1din 69

Dumitru Ioan Branc

TREZIŢI-VĂ
ROMÂNI!
MESAJE DE LA DECEBAL ŞI IO ŞTEFAN
VOIEVOD

Arad, 2007

2
Coperta: Viorel Simulov

© EDITURA MIRADOR

Editor: Ioan MATIUŢ

Editura MIRADOR
e-mail: miradorul@hotmail.com

Tipărit la MULTIMEDIA Arad

ISBN: 973-8484-61-8

3
INTRODUCERE

Şi aşa este. Acum a venit timpul ca poporul român să se


trezească, aşa cum zice chiar şi imnul lui, să se deştepte, şi să-şi
vindece toate rănile şi să ajungă ceea ce este destinat de Divinitate:
LEAGĂNUL SPIRITUAL AL EUROPEI ŞI NU NUMAI!
Aşa după cum bine ştiţi, în anul 1999 s-a luat hotărârea de către
Divinitate ca întreaga umanitate, toţi cei 6,5 miliarde de locuitori ai
planetei, să se trezească, adică să conştientizeze cine sunt cu
adevărat şi să se vindece total, adică să se armonizeze, din toate
punctele de vedere. Aşadar, şi poporul român are acest mare
privilegiu, această mare şansă de a se elibera de tot ceea ce îl
apasă, îl terorizează, îl ţine în coada clasamentelor indicatorilor
pozitivi şi îl ţine în fruntea clasamentelor indicatorilor negativi, îl
ţine în tristeţe, zbateri, amărăciune, durere şi suferinţă, în
imoralitate, în ignoranţă şi delăsare şi în special în minciună,
trădare, umilinţă, nepăsare, precum şi într-o cruntă neîncredere în
faptul că are dreptul şi poate trăi cu adevărat în ADEVĂR,
ARMONIE, ONESTITATE şi ABUNDENŢĂ, din toate punctele
de vedere.
Divinitatea are în plan pentru poporul român de a face acest
lucru, adică de a ajunge un exemplu demn de urmat pentru toate
popoarele lumii, şi acest plan vă va fi dezvăluit vouă prin această
carte de către cel care a fost ultimul rege iniţiat al dacilor:
DECEBAL!
După 19 august 1999, când Divinitatea a luat decizia ca
Pământul să nu mai fie distrus, iar umanitatea să afle cu adevărat
care este rolul şi locul ei aici, pe Pământ, şi că ACASĂ urmează să

4
vină aici, pe PĂMÂNT, şi să se formeze PĂMÂNTUL NOU, cu
alte cuvinte, Împărăţia Tatălui Ceresc, prin IUBIREA
NECONDIŢIONATĂ, adică prin forma de existenţă a acestuia,
care să cuprindă întregul Pământ şi tot ce are el, inclusiv
umanitatea. Deci, omul, prin eliberarea vechiului, a energiei vechi,
a tot ceea ce înseamnă luptă, dualitate, conflicte, energii
distructive, sărăcie, neputinţă, frici, umilinţă, stări de victimă,
neîncredere, durere, suferinţă, îndoieli, superstiţii, trădare,
minciună, ignoranţă, şi, implicit, intrarea în Noua Energie, cea a
împăcării cu sine, a armoniei, înţelepciunii, libertăţii şi demnităţii,
abundenţei, onoarei şi respectului, intră într-o nouă eră, acea a
NOII CONŞTIINŢE, acea eră în care urmează câteva mii de ani
pace, în care lipseau conflictele de orice fel ar fi ele, deci, inclusiv
Justiţia ca instituţie, fiindcă oamenii echilibraţi nu se ceartă; în care
omul nu se îmbolnăveşte, şi, deci, vor lipsi spitalele, în care
oamenii vor trăi mult mai mult decât în prezent, datorită lipsei
stresului şi a factorilor care le uzau corpul fizic, deoarece moartea
apare atunci când corpul fizic nu mai poate ajuta sufletul să-şi
împlinească rolul pe care îl are pe Pământ. Este demonstrat că
acum celula umană ar putea trăi 150 de ani, dacă corpul fizic nu ar
fi terorizat, abuzat, stresat şi în cele din urmă scos din uz.
În noua eră, prin activarea totală a creierului, şi în special a
ADN-ului, prin accelerarea procesului de întinerire şi regenerarea
corpului fizic, vârsta va ajunge la cote impresionante.
Îndrăzniţi să vedeţi! Nu aveţi ce pierde, doar enorm de câştigat!!!
Oricum, prin hotărârea Divinităţii din 19 august 1999, întreaga
umanitate va trece la noul mod de viaţă al Noii Energii, inclusiv cei
ce se vor întrupa de sus, chiar şi îngerii care nu au fost niciodată în
corp uman, chiar dacă mulţi sunt prea închişi şi fixaţi în material şi
refuză să-ş recunoască geneza, apartenenţa, vor veni într-o altă
viaţă pentru trezire şi vindecare totală, dar reluând totul de unde au
plecat de aici, din această viaţă unde nu mai există progres, ci doar
trezire, adică trăire în IUBIRE NECONDIŢIONATĂ, care nu este
o religie, o sectă sau un alt tip de organizaţie, ci toţi oamenii sunt
liberi şi îşi creează singuri viitorul prin multitudinea de potenţiale

5
pe care le au, adică este UN NOU MOD DE VIAŢĂ în care SE
TRĂIEŞTE cu adevărat, faţă de cel al vechii energii, în care doar
s-a supravieţuit.
ALEGEŢI VIAŢA ARMONIZATĂ!
ALEGEŢI IUBIREA NECONDIŢIONATĂ!
ALEGEŢI DEMNITATEA ŞI ONESTITATEA!
ALEGEŢI SĂ FIŢI VOI ÎNŞIVĂ, nu vă comparaţi cu nimeni şi
nu copiaţi pe nimeni – FIŢI AUTENTICI, FIŢI VOI ÎNŞIVĂ!
A fi în Noua Energie înseamnă a trăi în MOMENTUL ACUM –
adică a renunţa la regretele trecutului şi la frica de viitor şi A
ACCEPTA TOTUL – FĂRĂ A PUNE NICI O CONDIŢIE!!!
Iubire necondiţionată înseamnă:
- să-l accepţi pe aproapele tău ca pe tine însuţi,
- să nu cauţi să-l schimbi,
- să-l ajuţi din toată puterea ta,
- să nu-i ceri răsplată.
Aceeaşi energie o foloseşti şi în Vechea Energie şi în Noua
Energie, acelaşi efort îl faci, dar rezultatele sunt diametral opuse,
adică la 180 de grade.
Totul este dat de liberul arbitru, totul este dat de tine, totul este în
interiorul tău: ALEGE ARMONIA!!! ALEGE SĂ TE BUCURI DE
VIAŢĂ!!!
În Noua Energie, modul de viaţă obligatoriu în care va intra
întreaga umanitate înseamnă, de fapt, ARMONIE, FERICIRE ŞI
ABUNDENŢĂ, unde, aşa cum am mai arătat, dispar conflictele,
din toate punctele de vedere, şi va fi doar PACE; mai sunt şi alte
schimbări.
Va apărea a patra dimensiune, se schimbă fizica, se schimbă
însăşi energia, astfel, combustibilii fosili se vor termina, în
următorii ani, şi va apărea o nouă formă de energie. Este vorba de
energia bazată pe magnetism şi antimagnetism, care a fost, de fapt,
descoperită de Nikola Tesla în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, dar omenirea nu a fost pregătită să o primească. Apar
inevitabil câteva întrebări: Schimbările din câmpul magnetic
planetar reprezintă o reflectare a Energiei Noi? Există puncte

6
energetice pe planetă pe care le creează Pământul sau se cuplează
cu aceia dintre voi care îşi schimbă conştiinţa? Da. Este o
certitudine. Magnetismul are legătură cu schimbarea conştiinţei şi
veţi descoperi că polii magnetici ai Pământului se schimbă într-un
fel impredictibil. Dacă aţi întocmi un grafic al schimbării actuale a
polilor magnetici, pe durata ultimelor sute de ani, şi dacă veţi
suprapune ceea ce aţi numi evenimentele semnificative, veţi
descoperi o relaţie directă între un eveniment care are loc... de
exemplu, 11 septembrie, sau momentul în care Kennedy a fost
asasinat sau cel de-al Doilea Război Mondial... şi schimbarea
câmpului magnetic. Nu apare în ziua evenimentului, ci apare ca
răspuns la eveniment.
Ar fi interesant dacă unii dintre oamenii de ştiinţă ar schiţa asta,
deoarece există un impact evident al conştiinţei asupra Pământului,
asupra magnetismului. Observându-le pe amândouă, puterea şi
localizarea magnetismului sunt importante! Şi acum, când ne
îndreptăm spre Saltul Cuantic, Pământul însuşi, câmpurile sale
magnetic şi electric şi câmpul puterii (de fapt, nu este prea potrivit
termenul dar nu există altul), acesta, câmpul puterii are de-a face
cu modul în care energia este distribuită din Pământ. Toate acestea
se schimbă. Ele au energii în mişcare şi, într-un sens, depinzând de
cum le priviţi, poate părea că aceste sisteme sunt în haos. Poate
părea că magnetismul, punctele electrice şi punctele de putere ale
Pământului se prăbuşesc sau că intră într-o formă de haos. Dar nu
uitaţi niciodată că universul există în perfectă ordine! Totul se
întâmplă aşa cum ar trebui, şi atunci când apare ceva ce numiţi
haos, este aşa deoarece voi priviţi de pe un singur nivel. Dacă aţi
privi dincolo, şi apoi dincolo, şi dincolo, veţi vedea că există
ordine perfetă. Absolut perfectă ordine! În prezent, toate aceste
grile – fie că sunt grile interne ale Pământului sau grile externe sau
de la suprafaţă -, totul se schimbă. Grilele nu schimbă conştiinţa!
CONŞTIINŢA SCHIMBĂ GRILELE!!! Grilele mişcă,
stochează şi transmit energia. Când conştiinţa se schimbă, grilele
trebuie să se schimbe, în mod natural, deoarece relaţia voastră din
prezent cu reţeaua internă sau detaliată a energiilor

7
interdimensionale, care alcătuiesc Pământul, se schimbă. Modul în
care primiţi energie din interior sau exterior se schimbă.
Conexiunea dintre aspectul vostru uman şi suflet se schimbă – unii
aţi numit asta cordonul de aur sau de argint -, toate acestea se
schimbă. În prezent, cu siguranţă, toate grilele Pământului sunt
energii în mişcare.
Locurile din care găseaţi energia pentru a trece de la sinele suflet
la sinele uman, din care găseaţi energia pentru a vă menţine
focalizarea esenţei energetice, pentru a crea realitatea fiinţei
umane, cunoscută ca Voi, cel de pe Pământ, toate acestea se
schimbă. Astfel, în fiecare zi când vă veţi da jos din pat, în special
în următorii câţiva ani, va trebui să vă treziţi dimineaţa şi să faceţi
o conexiune cu voi, atunci când reveniţi din celelalte tărâmuri sau
din nedefinit. Vă conectaţi cu sinele uman şi o faceţi din ceea ce –
noi numim un gen de punct de separare. Aceasta se schimbă zilnic,
acum. Când vă treziţi dimineaţa, dacă nu vă veţi regăsi imediat,
este din cauză că sinele vostru este reglat sau reorientat într-un loc
nou, uşor diferit faţă de cel unde v-aţi aflat noaptea trecută.
Nikola Tesla face un apel şi pe această cale către oamenii de
ştiinţă de a ieşi din tiparele vechi şi a accepta că există şi această
formă de energie, ca cea bazată pe magnetism şi antimagnetism, pe
care el, Nikola Tesla, îi va ajuta să o aducă aici, pe Pământ, spre
folosul umanităţii. Nikola Tesla face apel la oamenii de ştiinţă să
dea o şansă umanităţii de a se bucura de această nouă formă de
energie pe care Divinitatea o face cadou oamenilor, prin
intermediul lor, acum, când intră în Noua Eră şi când combustibilii
fosili sunt aproape de a fi epuizaţi, atât prin creşterea consumului,
în special în China, cât şi prin faptul că acest tip de energie fosilă
este limitat.
Saltul Cuantic va avea loc pe data de 18 septembrie 2007, anul
schimbării, anul intrării în ERA CONŞTIENŢEI. Ce este saltul
cuantic? Este un salt în conştienţa umanităţii, este timpul în care
spiritul va conduce materia.
Schimbările vor avea loc în toate domeniile de activitate şi din
toate punctele de vedere. Totul se va desfăşura fără conflite, adică

8
în ARMONIE PERFECTĂ: în învăţământ, în cultură şi artă, în
sănătate, în arhitectură, în afaceri, în administraţie.
În prezent, lumea duce lipsă de lideri. Există foarte, foarte puţini
lideri politici dinamici, carismatici şi adevăraţi în lume. Există
foarte, foarte puţini! Cei care au intenţii bune să ajungă în sistem,
devin o parte a sistemului. Cei care au intenţii de schimbare, au
fost schimbaţi! Lumea, acum, are foarte, foarte puţini lideri
autentici, adevăraţi! Cei care vorbesc de pe amvon, cei care apar la
televiziune, cei care se ascund în spatele zidului Vaticanului, ei
doar perpetuează unele căi foarte vechi. Nu sunt lideri adevăraţi,
sunt fărăp popularitate, sunt uzaţi, reprezintă Energia Veche.
Lumea – omenirea – caută în prezent un nou tip de lideri. Caută
lideri care nu trebuie să se îngrijoreze în privinţa luptelor pentru
putere, deoarece vor înţelege că puterea este o iluzie. Oamenii
caută lideri care nu vor urmări realizarea propriului ego, aflându-se
în fruntea a sute, mii sau milioane de oameni; lideri care să nu se
hrănească din cei pe care îi conduc; lideri care pot să se afle la
acelaşi nivel cu fiecare dintre ei.
Nu trebuie să se plaseze pe un piedestal, ci pot fi la acelaşi nivel,
radiind lumina pe care doar un standard, un model, o poate radia,
acea lumină a realizării de sine, a iluminării, a împlinirii, acea
lumină a păcii interioare, a absenţei conflictului şi a luptei, a
integrării masculinului şi femininului, a integrării luminii şi
întunericului. Aceştia reprezintă noua categorie de lideri de care
lumea are nevoie, nu cei care vor să fie în fruntea a milioane de
oameni, nu cei care doresc să fie aşezaţi pe un piedestal doar
pentru a fi daţi jos ulterior, ci acei adevăraţi lideri ai Noii Energiei.
Pe toţi cei are citiţi aici vă încurajăm să fiţi tot ce sunteţi, să fiţi
standarde, modele, să faceţi ca această viaţă să fie împlinită.
Medicina Noii Energii, nu cea realizată prin mâini sau alte forme
vechi, pur şi simplu, ea este diferită. De ce este diferită? Este
Energie Nouă şi are legătură cu dorinţa sau cu ceea ce aţi putea
numi intervenţia pacientului, a celui care este bolnav. Are legătură
cu abilitatea lui de a participa la acest program.

9
Pentru ca acest program să funcţioneze este necesar ca cel în
cauză să aibă dorinţă şi responsabilitate. Când pacientul nu-şi
asumă responsabilitatea faţă de sine şi corpul său, este foarte dificil
ca acest tip de medicină să funcţioneze.
Se lucrează intens şi la ceea ce are legătură cu producerea
alimentelor, a hranei, în prezent: producerea a orice, pornind de la
carne, cereale, fructe, producţie care este relativ necizelată. Aceasta
nu deţine înţelegerea intuitivă a dinamicii dintre Pământ, Soare şi
Lună şi modul în care cresc plantele. Există o înţelegere a solului,
dar într-un mod foarte limitat, doar în modul Energiei Vechi. Există
o înţelegere primară că dacă plantaţi ceva în pământ, dacă îl udaţi,
dacă este puţin expus la soare, aceasta poate sau nu să crească.
Însă acum apare o nouă înţelegere a interrelaţiei dintre toate
aceste lucruri – interrelaţia dintre plante şi energie, dintre alimente,
până în punctul în care, în următorii 30 de ani, fiecare familie care
va deţine o mică grădină va putea obţine suficientă hrană pentru ea
şi pentru toţi vecinii din jur. Este vorba despre elemente care vor
obţine nutrienţi, vitamine şi energie pură în cantităţi suficiente
pentru a susţine corpul, astfel încât nu va mai fi necesar să
consumaţi cantităţi mari. În prezent, multe alimente au puţină
energie a forţei de viaţă.
Chiar alimentele care sunt recoltate proaspăt din grădini au un
element sau două, în termeni de nutriţie sau ai energiei forţei de
viaţă, în timp ce ar putea să aibă uşor treizeci sau patruzeci de
elemente.
Alimentele pot fi mult mai inteligente decât în prezent. Iată unde
ne îndreptăm. Iată, la aceasta se lucrează acum – la hrana
inteligentă, care să conţină un nivel ridicat al energiei forţei de
viaţă şi o inteligenţă legată de felul cum să hrănească şi cum să se
distribuie în întregul vostru corp, cum să stocheze o cantitate
potrivită de nutrienţi, pentru câteva zile sau săptămâni, fără a fi
nevoie să mâncaţi şi fără a fi nevoie să o stocaţi ca grăsime. Totul
este foarte aproape.
Există multe descoperiri la care se lucrează, descoperiri care vor
ieşi la iveală după 18 septembrie 2007 – nu chiar pe 19 în mod

10
necesar, ci în următorii ani: dezvoltări tehnologice rapide şi
avansate, schimbări rapide în medicină, în energie, în spiritualitate.
Toate acestea şi încă multe se află în stare de potenţiale, în stadiul
de incubator, piedica, singura piedică o reprezintă oamenii de
ştiinţă, care, din cauza tiparelor în care se află şi a minţii, nu
înţeleg faptul de a pătrunde dincolo de minte, în indefinibil, şi de a
le aduce aici. Ei, oamenii de ştiinţă trebuie să înţeleagă conştiinţa
cuantică, dar vor avea nevoie şi de alţii care să le preia
descoperirile, pentru ca apoi să le promoveze.
Cine îi va învăţa pe oameni cum să-şi lase corpul să se vindice,
utilizând aceste noi tehnologii? Cine va ajuta la structurarea şi
definirea unora dintre noile aplicaţii ale Energiei Noi, într-un mod
al Noii Energii, această sursă bazată pe non-combustibili? În
special cine îi va consilia pe oameni în noua spiritualitate – care nu
are legătură cu religia şi în care nu este vorba despre tehnici, în
care să fie necesare unele ceremonii, care nu cuprinde vreun set
nou de reguli, ci o spiritualitate cu adevărat nouă, care îi va permite
unei persoane să integreze esenţa aspectului său uman cu esenţa
absolut pură a divinităţii sale -, fără ca să-l şocheze?
Atunci când încercaţi să amestecaţi acest lucru, numit divinul,
esenţa voastră, adevărul – adevărul vostru, puritatea voastră şi
încrederea absolută – , când încercaţi să le puneţi la un loc cu
aspectul vostru uman, se creează un conflict, o coliziune, şi aceasta
are loc chiar în minte. Acesta este câmpul de luptă. Coliziunea are
loc în minte; apar: nesiguranţa, frica, controlul, întunericul şi
singurătatea, lipsa înţelegerii modului în care funcţionează,
teroarea din minte. Mintea simte că este plasată în adâncurile
iadului, într-un coşmar, din cauza acestei lupte care are loc. Cei
care sunteţi deja treziţi, îi veţi ajuta pe oameni să folosească
tehnologiile spirituale noi, pentru ca acestea să nu le afecteze
creierul, astfel încât ei să nu ajungă să revină la unii psihologi din
Energia Veche care să le distrugă şi voinţa lor interioară – voinţa
divină a aspectului uman şi a divinităţii lor.
Acum, ca niciodată, energia se află în mişcare, într-un sens
multidimensional, şi oamenii nu înţeleg acest lucru, o parte din ei o

11
iau razna. Aşa se explică crimele cu arme de foc în şcoli, deturnări
de avioane, acţiuni teroriste, sinucideri, depresii şi tot felul de
lucruri de acest gen. Mânie, violenţă şi lucruri rele, printr-o
înţelegere foarte încâlcită şi distorsionată a energiei lor sexuale.
Războaiele nu se duc pentru bani, ci din cauza dezechilibrului
energiei sexuale; toţi cei din ospicii, pentru acest lucru se află
acolo, pentru acest dezechilibru sau virus al energiei sexuale.
Dar ce este acest dezechilibru sau virus al energiei sexuale, care
produce toate aceste rele, tot acest haos, toată această stare de
conflict, de luptă, de dezordine, am putea spune, această stare
imposibilă de a fi, de a exista?
În momentul în care ne-am întrupat din îngeri în oameni a venit
acest dezechilibru, acest virus, deoarece ca îngeri am fost unisex,
iar apoi au apărut energiile masculine şi feminine, ale lui Adam şi
Isis, iar separarea lor nu s-a făcut uniform, aici este izvorul acestui
dezechilibru şi aşa am trăit de atunci până acum, în aceste zile.
Acum, pentru energiile lui Adam şi Isis a venit momentul în care
fac alegeri să se unifice din nou, acum nu mai este nevoie de
separare. Virusul energiilor sexuale a făcut să nu mai avem
încredere în nimic, în noi înşine, în părinţi, în profesori, în prieteni
– doar oamenii simt şi eu unde funcţionează acest dezechilibru -,
astfel, cu adevărat ne-am simţit înşelaţi, dar a fost numai virusul,
dezechilibrul.
V-aţi pierdut încrederea şi în Dumnezeu, cel din biserici, cel creat
de virus, aţi pierdut încrederea în El pentru că nu răspundea la
rugăciuni şi v-aţi spus că nu meritaţi, că aţi greşit, că sunteţi răi şi
netrebnici. Acesta este cel mai trist lucru! V-aţi pierdut încrederea
şi în îngeri. Şi aţi ajuns în singurătate. Nu aveţi încredere nici în
entităţile angelice, fiindcă, spuneţi voi, nu funcţionează. O parte
dintre voi întreabă pentru ce sunteţi aici, pentru noi sau pentru voi,
şi astfel apare neîncrederea. Virusul fură încrederea. V-aţi pierdut
încrederea şi în corpul fizic şi aţi rămas aproape cu nimic. O
limitare a energiei. Nu aveţi încredere în oameni şi trăiţi în această
energie unde abia puteţi să vă plătiţi taxele, nu pentru că aţi făcut
ceva greşit, ci, pur şi simplu, pentru că este Virusul.

12
Cum ar fi să ai încredere în fiecare gând, în pasiunea din inimă,
în fiecare sentiment? ESTE O STARE NATURALĂ DE A AVEA
ÎNCREDERE!!! Nu ne luptăm, ci avem încredere, fără limitări.
Cum ar fi să aveţi încredere în voi? Încrederea doboară bariere,
vindecă răni, având încredere în voi aveţi încredere că fiinţele
angelice vă ajută.
ÎNCREDERE TOTALĂ = ADEVĂR.
VIRUSUL = ÎNDOIELI + HAOS + SEPARARE
Din cauza Virusului vă treziţi dimineaţa obosiţi, fiindcă el
acţionează şi când dormiţi noaptea. Oamenilor le este frică de
fiecare zi din viaţa lor.
Iubirea de sine vă permite să faceţi mariajul între energiile
lui Adam şi Isis. Dacă ai veşnice îndoieli, acesta este virusul.
Treceţi dincolo de bariere, să vă iubiţi pe voi înşivă!
ACUM A VENIT TIMPUL SĂ ELIBERĂM DEZECHILIBRUL
ENERGIILOR SEXUALE.
ACUM A VENIT TIMPUL SĂ ELIBERĂM
DEZECHILIBRELE ENERGIILOR MASCULINE ŞI
FEMININE!!!
ACUM PERMITEŢI VINDECAREA!
A da altora este un proces natural, dar mai întâi îţi dai ţie –
IUBIRE DE SINE! Important e să nu-ţi fie furată energia, adică să
nu fii abuzator sau victimă, ci cu adevărat STĂPÂNUL TĂU!
Virusul ia bucuria vieţii, se hrăneşte din aceasta, te victimizează
şi faţă de tine însuţi te face să fii confuz, se joacă şi când mănânci:
îi place zahărul, prăjeala şi mâncăruri unse, pentru că se distruge
energia naturală. Sunt indicate fructe, legume, salate şi în special
hrană care aduce viaţă.
Virusul este adevărul fals – o minciună.
Virusul este puternic în locurile unde predomină energia
masculină: guvernele, pentru că se hrăneşte din asta, aici domină
bărbaţii sau virusul. Politicienii sunt un loc de putere şi control şi
funcţionează în ei, le pasă puţin de oameni şi mai mult doar de ei.
Şi femeile din politică, la fel.

13
Armata este foarte masculină, acolo există control şi frică.
Armata este condusă de bărbaţi care au energia dominantă –
virusul. Soldaţii îşi pierd controlul şi atunci preiau guvernul -
aceasta este lovitura de stat -, nu are logică, dar este virusul.
Afacerile – dominare şi putere. Este un loc de joacă pentru virus,
vor tot mai mult. Să învingă concurenţa.
Sportul – are legătură cu concurenţa. Energiile masculine şi
feminine sunt puternice – dependenţă de putere, celebritate şi
vedetism – virusul – sportivii obosesc.
Biserici şi religii – mediu perfect pentru virus. Femeile sunt
puţine, bărbaţii au puterea. Energia fricii este virusul. Dumnezeul
bisericilor este energia virusului: el este dominant, judecă, te
trimite în rai sau în iad. Bărbaţii au luat energia virusului şi au
transformat-o în energia lor. Energia este monopolizată şi
controlată.
Toate dependenţele sunt date de virus: alcool, sex, droguri,
emoţia prin virus devine dependenţă, cei care muncesc prea mult –
ei din punct de vedere emoţional devin nebuni.
Datorită orientării masculine a religiilor, care încearcă să câştige
conştiinţa şi implicit să manipuleze, ele nu au nimic de-a face cu
Dumnezeu! Nu îl înţeleg pe Dumnezeu. Dumnezeu este bărbat,
Dumnezeul lor are atribute umane. În acest caz ar fi mai bine să fiţi
atei decât să fiţi religioşi în prezent, deoarece nu se înţelege
adevărata definire a lui Dumnezeu. Nu au pătruns niciodată în
„fără definiţii”, în afara minţii, peste aceasta. Dacă îl introducem
pe Dumnezeu în minte, îl limităm, îl terminăm, îl desfiinţăm – EL
ESTE IUBIRE, nu judecă, nu condamnă, nu este rău, nu asupreşte,
El se defineşte: EU SUNT TOT CEEA CE ESTE!!!
Încearcă să-l definească pe Dumnezeu – au încercat timp de mii
şi mii de ani – după chipul lor prin limitările şi prin mintea lor.
Acum religiile controlează 70-80% din omenire - aproape
întreaga conştiinţă umană de pe Pământ din prezent. Aceste religii
– cele mai importante dintre ele – l-au aşteptat pe Mesia, au
aşteptat Reîntoarcerea Sa. L-au aşteptat pe Iisus. L-au aşteptat pe
cel care avea să-i salveze şi astfel au aşteptat, şi au aşteptat,

14
generaţii după generaţii. De fapt, Mesia este un eveniment. MESIA
ESTE SALTUL CUANTIC ÎN CONŞTIINŢA OMENIRII.
Dacă aţi putea măsura starea conştiinţei umane şi aţi determina-o
pe durate a milioane şi milioane de ani, de când îngerii s-au
încarnat pe Pământ, veţi observa că există un fel de grafic. Este un
grafic care are o mişcare circulară sau spiralată. Are un soi de
viteză asociată şi puteţi observa la un capăt al graficului, cel pe
care l-aţi considera de partea stângă, există o spirală foarte mică,
compactă. Este aşa deoarece la început conştiinţa umană era foarte
mică.
Mai există şi conştiinţa sufletului sau spirituală a părţii voastre
angelice, care nu este conştientizată în acest tărâm. Astfel, avem,
de la începutul încarnării, această spirală mică, compactă, care
reprezintă starea de conştiinţă, conştiinţa umană. Pe durata a
câtorva milioane de ani, spirala a început să se extindă, însă la o
viteză foarte mică şi predictibilă. Apoi ajungem îm perioada
Atlantisului şi spirala face un salt. La mijlocul perioadei
atlanteene, viteza spiralei este mai mare. La finele perioadei
atlanteene, observând graficul conştiinţei umane, veţi vedea că
spirala îşi reduce mărimea, dar nu şi viteza.
În perioadele de acum 10000 de ani, această spirală a crescut
într-un mod predictibil. Se face din nou un salt, unul mai mic, nu
un salt cuantic, şi se realizează o schimbare a direcţiei. Din nou
viteza creşte cu o rată rapidă, ceea ce nu a mai existat. Aceasta este
conştiinţa umană.
În perioada dintre 10-8 mii de ani, spirala conştiinţei umane şi-a
menţinut extinderea şi viteza la o rată semnificativă. Viteza creşte
mult, astfel încât, din perspectiva umană, aţi putea spune că nu mai
observaţi viteza spiralei, aceasta în urmă cu 2000 de ani.
În urmă cu 7 ani, din nou spirala s-a accentuat mai mult şi mai
mult, Spiralele au devenit din ce în ce mai mari. Aceasta este
conştiinţa umană. Lucrurile care au fost luate în considerare în
această măsurătoare au fost: activitatea umană; puterile creierului;
conştiinţa sau recunoaşterea spirituală; relaţia cuiva cu sine însuşi
şi relaţia cuiva cu ceilalţi din lumea exterioară. Aceste lucruri

15
reprezintă coeficienţii conştiinţei umane. Şi acum ne aflăm foarte
aproape de o nouă mare schimbare. Spirala numită conştiinţa
umană se expansionează mai departe, nu numai că se accelerează
şi mai mult, ci ea îşi schimbă întreaga sa natură, în care viteza nu
mai constituie un factor. Viteza nu va mai fi un factor în Noua
Energie.
Acum vorbim de abilitatea de a expansiona şi nu în această
manieră spiralată predictibilă, ci acum puteţi vorbi despre O
EXPLOZIE! Pe 18 septembrie 2007, viteza nu va mai conta şi
spirala nu va mai conta. Ele dispar din grafic.
Mayaşii au urmărit progresia conştiinţei umane, cu foarte mult
timp în urmă. Au observat că a dispărut. Predicţia lor a fost,
desigur, pentru anul 2012. Erau pe aproape, dar nu foarte precişi.
Lucrurile s-au întâmplat. Nu a fost vorba despre destin, acesta
reprezintă un tipar, iar tiparele sunt susceptibile la schimbare. 18
septembrie 2007 iese din grafic!!!
Noua Conştiinţă este expansională!
Cum aţi putea desena aspectul expansional? Deoarece ea nu se
expansionează doar în interior, ci în orice direcţie, ieşind şi venind
înapoi. Energia expansională îşi are originea în ACUM! Energia
Nouă îşi are originea în ACUM!
Există ceea ce am putea numi dimensiune nepredictibilă. Ea este
proiectată în afară, explodând în nedefinibil, în toate celelalte
dimensiuni.
Toate energiile şi răspunsurile revin în ACUM!
DECI, CU ADEVĂRAT – DUMNEZEU EXISTĂ -, DAR
DINCOLO DE MINTE, DINCOLO DE DEZECHILIBRUL
ENERGIILOR MASCULINE ŞI FEMININE – EL –
DUMNEZEU EXISTĂ ÎN NEDEFINIT – ÎN CONŞTIINŢA
EXPANSIONALĂ!!!
Nikola Tesla nu este singurul inventator care a apărut pe Pământ
în formă non-fizică pentru a promova unele din descoperirile
făcute de ei. Există o chemare a Noii Energii şi ea soseşte pe calea
CONŞTIINŢEI. Aceste instrumente sosesc acum pe Pământ. Nici
un guvern, nici o religie, nici un om bogat sau grupuri de oameni

16
bogaţi care au avut interese ca Vechiul să rămână, pentru că ei au
avut profituri uriaşe şi domină totul, nu o vor putea opri, deoarece
CONŞTIINŢA ÎŞI CERE PROPRIA EXPANSIUNE!!!
În Noua Energie conştiinţa va transcede intelectul. În prezent
există o mare focalizare pe calităţile intelectuale ale vieţii, pe
oamenii gânditori, inteligenţi. Conştiinţa va depăşi inteligenţa, veţi
vedea că oamenii vor aprecia conştiinţa.
Când conştiinţa se schimbă atât de repede, însă mintea o
limitează, ceva cedează, ceva va scăpa. Una din dificultăţile şi
provocările de pe Pământ din prezent constă în faptul că sistemle
noastre de credinţă, instituţiile, doctorii, conştiinţa legată de
îngrijirea psihiatrică şi psihologică, sunt foarte demodate, foarte
vechi! Acestea se bazează pe premise foarte vechi şi nu ţin cont de
toate aspectele persoanei.
Psihologia are de-a face cu un singur aspect. Este tot ce ştie. Ea
cunoaşte doar o dimensiune şi încearcă să raporteze totul la
evenimentele din viaţa timpurie. Ea încearcă să raporteze lucrurile
la părinţi şi rude, precum şi la experienţele acestora. Însă aceasta
este asemănător cu a încerca să stingi focul cu puţină gazolină.
Acest lucru are tendinţa să nu funcţioneze. Aşa după cum am mai
arătat, când psihologii şi psihiatrii nu găsesc soluţia, devin frustraţi
şi trec pacienţii pe medicaţie. Medicaţia, desigur, va determina o
altă acumulare de energie, care va încerca să se deschidă şi va
încerca să mişte.
Psihiatrii şi psihologii de astăzi încearcă să analizeze totul. Ei se
află în mental. Noua Energie aduce un mod nou de a dezvolta o
relaţie cu Sinele, care, cu siguranţă, nu se va mai numi
psihologie.
Acest domeniu al noii psihologii şi psihiatrii, a noii înţelegeri a
relaţiei cu Sinele, va fi total „reamenajat”, astfel, vor apărea noi
metode de înţelegeri sau programe, oricum le-aţi numi, mult mai
cuprinzătoare decât cele care există în prezent.
Cu siguranţă, există o dinamică energetică care solicită acest
lucru, deoarece sistemele curente nu satisfac necesităţile conştiinţei

17
evolutive a omenirii. Umanitate are nevoie acum de înţelegere, de
o nouă psihologie a înţelegerii Sinelui şi lucrului cu Sinele!
Nu mai faceţi compromisuri!
Unul dintre motivele disocierii de sufletul nostru, dintre sinele
uman şi sinele suflet, l-a constituit slăbiciunea umană de a face
mereu compromisuri. Energiile voastre şi corpul vostru sunt
compromise foarte mult. Energiile şi mintea voastră sunt atât de
compromise, încât voi nici nu mai ştiţi sau nu vă mai reamintiţi
cine sunteţi! V-aţi compromis! Aici apare discuţia: există diferenţă
între a fi încăpăţânat sau recalcitrant şi a face compromisuri.
Vorbim despre voi în legătură cu Sinele vostru, cu valorile voastre
cele mai importante, credinţele voastre cele mai profunde, esenţa
voastră. Nu faceţi compromisuri în privinţa acestora, cu sine sau cu
alţii.
Aici vorbim de momentul în care vă compromiteţi valorile
voastre esenţiale, încercând să-i liniştiţi sau să-i împăcaţi pe ceilalţi
oameni, deoarece vă temeţi să fiţi propriul EU SUNT şi deoarece
voi căutaţi sinele vostru, cunoaşterea voastră, prin alţi oameni sau
în afara voastră. Vă compromiteţi când căutaţi răspunsuri în afară,
când cedaţi în faţa altor oameni şi le permiteţi să vină să se
hrănească din voi. Faceţi compromisuri atunci când, având o
credinţă esenţială sau o pasiune esenţială, ceva ce vă încântă, vă
temeţi să le faceţi cunoscute lumii, aşa că daţi înapoi câţiva paşi.
Vă compromiteţi atunci când ştiţi ceva, însă apar îndoieli şi staţi pe
loc. Ştiţi ce se întâmplă când ţineţi pe loc energia în Noua Energie?
Ea va ieşi la suprafaţă oricum, va exploda, ea îşi doreşte bucuria
exprimării, îşi doreşte bucuria expansiunii, şi dacă o ţineţi pe loc,
deoarece vă compromiteţi, va ieşi la suprafaţă oricum!
Nu faceţi compromisuri cu valorile voastre esenţiale; absolut
niciun fel de compromis din orice punct de vedere, acest lucru are
de-a face cu a fi oneşti cu voi înşivă! A fi corecţi cu Sinele vostru!
De fiecare dată când faceţi compromisuri, energia devine
apăsătoare, energia scade, iar voi reveniţi la vechea conştiinţă! Voi
fugiţi la sistemele de credinţă vechi şi nesemnificative, vă

18
ascundeţi în spatele acestora, cum se ascunde laşul în spatele
copacilor!
În această eră a Noii Energii, filosofia moare, filosofia
dispare. Ea este înlocuită de creativitate, este înlocuită de
experienţă, este înlocuită de înţelepciune, însă de o înţelepciune
care nu îşi are rădăcinile în toată această gândire.
Acest lucru îi poate nelinişti pe mulţi oameni care spun că
filosofia este folositoare pentru progresul civilizaţiei. Acest lucru
este adevărat până într-un punct. Când atingeţi un anumit punct în
călătoria voastră, în căutarea voastră, vă daţi în primul rând seama
că nu este nimic de căutat. Filosofia transcede acum. Trece dincolo
de logică şi de minte.
Dar când ieşiţi în afara minţii vă daţi seama că există ceva mult
mai preţios, există ceva mult mai măreţ. Există ceva ce nu vă mai
blochează aşa cum o face mintea. Este vorba despre spiritul vostru,
este vorba despre voi înşivă. Este gnostul vostru. Nu mai este
necesar să analizaţi totul. Nu mai este nevoie să filosofaţi despre
nimic. Acum este vorba despre a vă bucura de experienţă şi a
permite CREATIVITĂŢII SĂ FIE ENERGIE CONDUCĂTOARE
DE VIAŢĂ! Când ieşiţi în afara minţii.
Aveţi încredere când renunţaţi la ea şi întreaga filosofie aflată
dincolo de ea, vi se deschid noi orizonturi. Dincolo de acestea se
află răspunsurile la întrebările la care aţi meditat de mult timp, în
modul filosofic vechi, dar nu aţi găsit nicicând răspunsurile.
Dincolo de ele există noi frontiere ale conştiinţei, pe care mintea
nu le poate înţelege. Dincolo de ele există o nouă semnificaţie a
vieţii, pe care filosofia nu o poate explica sau înţelege. Dincolo de
ele există absenţa luptei, lipsa conflictului din voi înşivă. Există o
stare divină de a fi – şi ea este aici, acum. Nu se află undeva
departe, în viitor. Nu este doar un concept, nu este doar o filosofie,
ci este prezentă aici, acum.
ACESTA ESTE UN DAR, ESTE VORBA DESPRE
RECOLTAREA ENERGIEI SEMINŢEI CHRISTICE, ESTE
MOMENTUL DE A O ADUCE ÎN REALITATEA VOASTRĂ,
DACĂ ALEGEŢI ACEST LUCRU!

19
ENERGIA NOUĂ, ACEA ENERGIE A SEMINŢEI
CHRISTICE, ÎŞI CROIEŞTE ÎNCET DRUMUL SPRE VOI,
INDIFERENT DE ORICE. ESTE UN PRINCIPIU NATURAL.
ENERGIA NOUĂ VĂ TRANSFORMĂ CU ÎNCETUL, ESTE O
EVOLUŢIE NATURALĂ A ENERGIEI. ACEASTĂ ENERGIE
NOUĂ NU ARE LEGĂTURĂ CU DUALITATEA, NU ESTE
LINIARĂ, ESTE CU ADEVĂRAT EXPANSIONALĂ, ÎN ORICE
MOD POSIBIL.
ENERGIA NOUĂ FUNCŢIONEAZĂ COMPLET DIFERIT:
ESTE MULT MAI EFICIENTĂ; NU ARE NEVOIE DE
DUALITATE, DE CONFLICT ŞI DE IMAGINILE OGLINDĂ
PROPRII, CA SĂ SE ÎNŢELEAGĂ PE SINE, NU POATE FI
CONTROLATĂ, NU POATE FI MANIPULATĂ, DEOARECE
SUNTEŢI VOI ÎNŞIVĂ CEI CARE VĂ MANIPULAŢI SAU VĂ
AUTOCONTROLAŢI, ARE O PURITATE ÎN SINE, ESTE
FOARTE DIFICIL SĂ O MĂSURAŢI PRIN ORICE TERMENI
AŢI FOLOSIT ÎN TRECUT PENTRU A MĂSURA ENERGIA
SAU CONŞTIINŢA.
Chiar dacă filosofia a făcut multe progrese şi mulţi paşi, de
fapt, ea niciodată nu a rezolvat problemele lumii. În schimb, în
Noua Energie CREATIVITATEA este pentru noi ca un nou
combustibil, ca o nouă pasiune: STIMULAŢI-VĂ
CREATIVITATEA!!! Nu încercaţi să v-o imaginaţi.
PERMITEŢI-VĂ SĂ O EXPERIMENTAŢI!!!
Aşteptările sunt una dintre cauzele principale ale căderii nervoase
şi depresiei. Renunţând la modul în care vă aşteptaţi să fie
lucrurile, le permiteţi acestora să se extindă. Propriile voastre
creaţii ar trebui să fie libere, să se extindă, să aibă propria identitate
şi semnificaţie, pur şi simplu, o lăsaţi să continue să evolueze.
Acesta este momentul în care ajungeţi să înţelegeţi cu adevărat ce
înseamnă energie creatoare!!!
În momentul în care vă acceptaţi în totalitate EUL uman, implicit
acceptaţi şi EUL Divin, şi atunci sunteţi în Noua Energie, atunci
puteţi spune corpului vostru fizic să se vindece, să se armonizeze şi
să întinerească, şi aşa se întâmplă.

20
Aveţi obligaţia să vă reconsideraţi corpul fizic, să-i vorbiţi ca
celui mai apropiat prieten, să-i permiteţi să elibereze toxinele şi
dezechilibrele din el, energiile înăbuşite şi energiile de abuz, şi să-i
permiteţi să se regenereze şi să se reconstruiască aşa cum vă doriţi
voi înşivă. NIMIC NU VĂ OPREŞTE DE LA TOATE ACESTEA
ŞI DE LA ABSOLUT TOT CEEA CE VĂ DORIŢI, DECÂT VOI
ÎNŞIVĂ.
Aveţi şansa activizării totale a creierului şi a ADN-ului astral
– cu toate consecinţele incredibile ce rezultă din acestea.
Modul de viaţă în Noua Energie este fantastic, din toate punctele
de vedere, mărturie este şi el care scrie aceste rânduri, care, pe
lângă multe haruri, am primit şi harul de a dezlega, de a elibera
oamenii de toate problemele lor, prin PUTEREA CUVÂNTULUI,
bineînţeles, ca răspuns la cererea celui care este în cauză, prin
manifestarea voii lui. Aceasta înseamnă puterea asupra energiei şi
materiei – este, chiar aşa cum am spus, fantastic!!!
CU ADEVĂRAT NOUA ENERGIE ÎNSEAMNĂ SĂ AI UN
MOD DE VIAŢĂ CARACTERIZAT DE: BUCURIE, FERICIRE,
ABUNDENŢĂ INCREDIBILĂ ŞI FANTASTICĂ,
BEATITUDINE, GRAŢIE ŞI EXTAZ.

Partea I

ROMÂNIA ANULUI 2007

21
Cel care vă vorbeşte prin această carte este cu adevărat dintre cei
mai mari iubitori ai voştri, voi, care sunteţi urmaşii poporului meu,
dacii. Mă numesc DECEBAL, şi am fost ultimul rege iniţiat al
dacilor, cel care eronat se susţine că m-am sinucis. Am fost
trădat, umilit şi ucis mişeleşte, dar niciodată nu am avut în
mine pic de laşitate pentru a-mi curma viaţa şi a-mi lăsa ţara
mea şi poporul meu în mâinile şi batjocura duşmanului.
Loialitatea mea a fost extraordinară şi nu am conceput
niciodată să-i părăsesc, să-i las victime ale cotropitorilor.
Dovadă în plus faţă de cele spuse de mine, deoarece cuvântul
unui rege întotdeauna, dar întotdeauna spune doar adevărul, deci, o
dovadă în plus este că acum revin în ajutorul vostru, care sunteţi
continuatorii neamului meu, al poporului dac. Vin acum la voi, din
Cer, unde mă aflu, să vă ajut, aşa cum este Voia Divinităţii, ca aici,
pe acest teritoriu locuit cu aproximativ 2000 de ani, cu mult înainte
de mine şi de iubitul meu popor, poporul dac, să vă ajut ca aici şi
acum, aici, la voi, să se instaureze adevărul, onestitatea,
demnitatea, onoarea, respectul, iubirea, înţelepciunea, libertatea,
demnitatea, aşa cum mi le-am dorit întotdeauna pentru mine şi
pentru poporul meu. Atunci când m-am despărţit într-un mod
brutal, frustrant şi necavaleresc, adică atunci când am fost
despărţit, aşa cum am arătat, de poporul meu, am promis că voi
reveni, pentru a-mi împlini ceea ce aveam ca ideal atunci.
Sunt prezent în viaţa voastră şi prin această carte, care ajunge la
voi prin intermediul entităţii de mare lumină Branc Ioan Dmitru,
sau cum îi spuneţi voi, Mitruţ, şi nu numai voi, ci şi noi îi spunem
la fel. De ce el a fost desemnat, apoi aceasta devenind o obligaţie
sau o datorie de a scrie această carte? În momentul alegerii au fost
mulţi solicitaţi, iar el, Mitruţ, a fost singurul care a rămas pe loc,
toţi ceilalţi făcând un pas sau mai mulţi înapoi.
Îl felicităm şi îi mulţumim, entităţii de mare lumină, Mitruţ, şi
pentru această misiune pe care şi-a luat-o, de asemenea, îl felicit în
numele meu, Decebal, şi al întregii Divinităţi, pentru ascultarea pe

22
care o face faţă de noi, pentru dăruirea şi fidelitatea cu care îşi
îndeplineşte misiunea de călăuzire a semenilor săi, pentru a se trezi
şi vindeca şi, de asemenea îl felicităm şi pentru acurateţea iubirii
necondiţionate pe care o dăruieşte tuturor, atât celor de pe Pământ,
cât şi nouă, celor de sus.
Niciodată să nu vă sfiiţi să spuneţi adevărul; în timp ce îi dictam
lui Mitruţ ce să scrie despre el, s-a consultat cu Sinele său Divin,
dacă să scrie sau nu acest lucru, fiindcă, spune el, miroase a
osanale sau autoosanale şi, bineînţeles, a fost sfătuit să scrie
absolut tot ce i se cere să facă, el având doar rolul de mesager, de
cel prin care se transmite, tot ceea ce se scrie aici este din Voia
Divină, acest lucru putea fi transmis prin oricine altcineva, dacă
ajungea la nivelul lui de credinţă, ascultare şi, am putea spune,
chiar de curaj.
Acum vă spun tuturor românilor de pretutindeni: PENTRU
ADEVĂR, ÎNTOTDEAUNA ÎNAINTE!!!
Nu există niciun risc când eşti de partea ADEVĂRULUI şi când
îl promovezi, indiferent de circumstanţe, indiferent cui nu-i
convine, indiferent ce forţă administrativă sau financiară sau
secretă reprezintă – ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL ESTE
SUVERAN!
Întotdeauna, în orice ipostază vă aflaţi, prin ADEVĂR
DEVENIŢI LIBERI!
Aceasta este Voia Divină pentru voi, urmaşii poprului meu, ai
străbunilor voştri, ai dacilor, aceasta este Voia Divină, ca voi să fiţi
LIBERI ŞI PROSPERI; DEMNI ŞI ONEŞTI în ţara voastră, iar
voi şi ţara voastră, români din ţară şi de pretutindeni, să deveniţi
EXEMPLU DEMN DE URMAT PENTRU TOATE NAŢIUNILE
LUMII!!!
ROMÂNILOR!!! Voi sunteţi continuatorii poporului meu, al
DACILOR. Este o CERTITUDINE!!!
Dacia a fost cucerită doar in procent de 20%, atât ca teritoriu, cât
şi ca populaţie, iar această populaţie din teritoriile ocupate nu a fost
asimilată, între cuceriţi şi cuceritori s-au făcut schimburi, în ceea
ce priveşte domeniile de vîrf ale fiecăruia. Este total fals să se

23
spună că populaţia autohtonă a fost asimilată şi că romanii au venit
cu civilizaţia, precum şi alte asemenea teorii neadevarate, este cu
adevărat un mare fals. Am să vin şi cu alte elemente care susţin
cele afirmate de mine cu alte ocazii, de asemenea, îi voi ajuta pe
cercetătorii în dacologie să găsească cele mai autentice şi mai
credibile probe pentru a susţine inclusiv din punct de vedere
material cele transmise acum.
Poporul dac era un popor harnic, viteaz, destoinic, totul la daci se
făcea, din toate punctele de vedere, cu onestitate, cu înţelepciune,
cu dragoste faţă de ei înşişi, faţă de ţara lor, faţa de Divinitate.
ACUM ACEASTA ESTE VREREA DIVINITĂŢII ŞI PENTRU
VOI, SĂ FIŢI URMAŞII DEMNI AI DACILOR !!
Nimic nu vă poate opri să ajungeţi să trăiţi in ţara voastră aşa
cum este Voia Divină: în adevăr, în onoare şi respect, în abundenţă
din toate punctele de vedere, cu toţii, nu este acest lucru numai
pentru unii, ci pentru toţi, dar absolut pentru toţi românii din ţară şi
de pretutindeni.
ROMÂNI!!! Stă în putinţa voastră să transformaţi numele de
ROMÂN în RENUME în faţa întregii umanităţi. Eu, Decebal, vă
voi spune cum să o faceţi, mi-am asumat întreaga responsabilitate
în faţa Divintăţii pentru acest lucru, şi împreună cu toate ajutoarele
mele de aici de SUS, precum şi cu cei care se află acolo cu voi, pe
Pământ, în ţara voastră.
Dacă cumva este careva sceptic şi nu crede acest lucru, îl rog să
aibă răbdare şi se va convinge CĂ VOIA DIVINĂ SE VA FACE
PENTRU TOŢI ROMÂNII DIN ŢARĂ ŞI DE
PRETUTINDENI!!!
Chiar dacă unii socotesc că este greu sau poate chiar imposibil să
se ajungă acolo unde Divinitatea doreşte, din cauza situaţiei reale
din România, unde haosul, trădarea, minciuna, corupţia,
înşelăciunea reprezintă valorile vieţii românilor în general,
existând, bineînţeles, şi excepţii de la această regulă, care luptă
împotriva sistemului, dar fără şanse, şi o altă parte care, pur şi
simplu, ignoră acest fel de a exista, refuzând să participe la viaţa
politică sau administrativă, acest refuz, această neimplicare fiind

24
tot o formă de luptă, dar o luptă nefăcută publică, ci trăită de
fiecare cetăţean onest, aşa cum înţelege el să o facă!
Una din definiţiile omului este următoarea: CEL PENTRU
CARE CEEA CE GÂNDEŞTE, CEEA CE VORBEŞTE ŞI CEEA
CE FACE ESTE ACELAŞI LUCRU, ESTE OM, restul, care nu
întrunesc aceste trei condiţii, nu sunt încadraţi în categoria
oamenilor, puteţi voi înşivă să îi denumiţi cum vreţi, dar numai
oamenii NU.
Şi acum vă întreb pe voi, care citiţi aceste rânduri, voi ce sunteţi?
Voi de cine sunteţi înconjuraţi, adică, cu alte cuvinte, ce atrageţi?
Voi de cine sunteţi conduşi? Ce sunt conducătorii voştri la toate
nivelele şi în special la nivel central şi, în modul cel mai special, ce
sunt cei pe care i-aţi votat ca să vă reprezinte pe voi, cât le pasă de
voi, cât le pasă de ei, ce fac pentru voi şi ce fac pentru ei, cât de
oneşti şi sinceri sunt cu voi şi cu ţara voastră, cum vedeţi viitorul
vostru şi al copiilor voştri, al nepoţilor voştri, într-o ţară condusă
de cei pe care voi i-aţi votat şi, implicit, ales ca să vă reprezinte
dorinţele, năzuinţele, crezurile voastre? Şi întrebările pot continua
la nesfârşit tot mai analitic intrând în probleme, dar răspunsul este
doar unul, pe care, de fapt, voi îl ştiţi, deoarece chiar îl trăiţi, cu
regret spunem acest lucru, noi, cei de sus, dar aşa este, şi
ADEVĂRUL ÎNTOTDEAUNA TREBUIE SPUS CU ORICE
PREŢ, şi noi asta facem ACUM, VĂ REAMINTIM VOUĂ
ADEVĂRUL. Despre ce? Despre voi, despre VIAŢA VOASTRĂ,
cu menţiunea că puteţi schimba totul, schimbându-vă voi fiecare,
fiindcă, aşa după cum bine ştiţi şi am mai arătat acest lucru: în
viaţă ai ceea ce atragi. Dacă atragi mizerie, conflicte, sărăcie,
umilinţă, trdăare, ignoranţă, obligatoriu este să schimbaţi şi să
atrageţi ceea ce vă convine, cum ar fi: armonie, prosperitate,
onoare, respect, preţuire, onestitate, responsabilitate, adică o viaţă
care cu adevărat merită să o trăieşti tu şi toţi cei de care îţi pasă.
Analiza societăţii româneşti şi a României, acum, în anul 2007,
cu certitudine dezamăgeşte, atât pe noi, cei de sus, cât şi pe voi, cei
de bună credinţă şi nu numai.
DEMAGOGIA a atins valori şi forme de neimaginat.

25
ABUZURILE de toate felurile sunt o formă de a-şi trăi viaţa
pentru români, atât pentru cei din ţară cât şi pentru cei din afara
ţării.
LIPSA DE MORALĂ ŞI RESPONSABILITATE este ceva care
se găseşte peste tot, la tot pasul şi în toate domeniile, în toate
situaţiile, cei care ar avea sub o formă sau alta manfiestări de
morală şi responsabilitate, implicit de a spune orice fel de adevăr,
oricât ar fi neînsemnat, sunt ameninţaţi, hărţuiţi, excluşi, umiliţi,
pedepsiţi, condamnaţi, mergându-se până la distrugere sau obligaţi
la sinucidere sau chiar comanda de a fi ucişi.
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU VOI?
UNDE VĂ AFLAŢI?
CE VREŢI DE LA VOI ŞI DE LA VIAŢĂ?
CÂTĂ MIZERIE ŞI CÂTĂ UMILINŢĂ, TRĂDARE,
SĂRĂCIE, MANIPULARE, GROAZĂ MAI AVEŢI NEVOIE
PENTRU A VĂ TREZI? DACĂ VOI NU VĂ PUNEŢI ACESTE
ÎNTREBĂRI ŞI NU AŞTEPTAŢI RĂSPUNSURI LA ELE, SAU
SUNTEŢI LAŞI ŞI VĂ E FRICĂ SĂ VĂ CEREŢI DREPTURILE
DE A TRĂI ÎN DEMNITATE, ONESTITATE, ARMONIE,
PROSPERITATE, ATUNCI VINE DIVINITATEA, VENIM NOI,
CEI DE SUS, ŞI FACEM CEEA CE VOI PUTEAŢI SĂ FACEŢI,
PENTRU VOI, ŞI VĂ ÎNTREBĂM CE VREŢI:
- MIZERIE SAU ABUNDENŢĂ?
- MINCIUNĂ SAU ADEVĂR?
- CONFLICTE SAU ARMONIE?
- UMILINŢĂ SAU DEMNITATE?
- TRĂDARE SAU IUBIRE?
Dacă depinde de voi acest lucru? Da!!! În primul şi în primul
rând să vă asumaţi responsabilitatea pentru voi şi pentru viaţa
voastră şi să conştientizaţi ce sunteţi şi ce aţi putea fi în această
ţară, şi ACUM ce aţi putea avea. NIMENI NU VĂ OPREŞTE,
DOAR VOI!!!
Noi, cei de sus, rămânem acum concret în ajutorul vostru, dar
aveţi liberul arbitru să rămâneţi în mizerie sau să alegeţi curăţenia,
curăţenia în toate domeniile şi din toate punctele de vedere. DAR

26
VOIA DIVINĂ SE VA FACE ORICUM, FIINDCĂ TOTUL ESTE
SPRE BINELE CEL MAI ÎNALT AL TUTUROR. Chiar dacă unii
vor fi lezaţi în „drepturile” pe care şi le-au luat singuri printr-o
nemiloasă manipulare şi minţire a poporului român. De fapt, noi,
cei de sus, nu dorim răul nimănui, ŢELUL NOSTRU ESTE
ARMONIA, PROSPERITATEA, ONOAREA ŞI RESPECTUL
pentru toţi, fără nici cea mai mică discriminare.
Românilor!!! Unde sunt valorile voastre? Unde sunt oamenii
voştri de valoare? Unde sunt împlinirile voastre, unde sunteţi
voi? Nepăsarea, ignoranţa şi lipsa de responsabilitate când
vreţi să plece de la voi?
Noi, cei de sus, venim acum la voi şi vă transmitem cel mai
important mesaj posibil ACUM:
TREZIŢI–VĂ!!!
Cel care acum vă vorbeşte este IO ŞTEFAN – DOMNUL
MOLDOVEI, cel căruia i se spune „CEL MARE” – am venit
cu atâta forţă şi cu atâta hotărâre încât cel prin care
transmitem, Mitruţ, a rămas uimit, încremenit de forţa şi
determinarea mea, pe care le-a simţit; şi acum, prin energia lui
transmisă aici, în aceste rânduri, vreau să transmit fiecărui
român din ţară şi de pretutindeni determinarea şi forţa mea,
fără precedent şi de o intensitate fantastică. Strig şi răcnesc la
voi ACUM:
AJUNGE!!!
Eu soldatul, cel dintâi soldat al Moldovei, împreună cu
moldovenii mei, am pus la dispoziţia ţării voastre atunci, tot ce am
avut în noi: credinţă, fidelitate, onoare, respect, viaţa şi sângele
nostru şi mai presus de toate dorinţa de a fi liberi, suverani în ţara
noastră, iar pământul ei să nu fie mânjit de ticăloşii noştri duşmani.
Eu însumi am fost un mare exemplu, fiind în luptă acolo unde era
mai greu şi prin actele noastre de vitejie şi curaj am reuşit să ne
păstrăm ţara, onoarea şi libertatea.
Am spus-o atunci, că Moldova nu este a mea, nici a voastră,
ci a urmaşilor urmaşilor voştri, şi acum a venit timpul ca
Divinitatea să vă dea ţara în mâinile voastre, să deveniţi liberi

27
într-o ţară liberă, să deveniţi demni într-o ţară demnă, să
deveniţi suverani într-o ţară suverană, să deveniţi autentici,
adică voi înşivă în ţara voastră!
Tot ce se întâmplă la voi acum este cu susul în jos, schimbările
trebuie să fie radicale, nonvalorile trebuie să plece, iar valorile să-
şi ia locul lor acolo unde se cuvine.
Cei care vă conduc la toate nivelurile, indiferent de doctrina
declarată, sunt, cu unele excepţii, demagogi, una zic şi alta fac.
Interesul lor major este pentru ei şi familiile lor, eventual al
grupului de interese din care fac parte. Oamenii legii sunt, de fapt,
oamenii fărădelegii, la toate nivelurile, nu fac referire aici la cineva
anume sau la vreo structură anume, fac referiri la totul, în
ansamblu.
Eu, când am condus Moldova şi când m-am luptat, nu am
denaturat nimic: Adevărul era adevăr, Onoarea – onoare, datoria –
datorie, responsabilitatea – responsabilitate.
Nu sunt de acord sub nici o formă cu HAOSUL ÎN CARE SE
AFLĂ ROMÂNII ŞI ROMÂNIA. NU SUNT DE ACORD CĂ UN
CONDUCĂTOR – LA ORICE NIVEL AR FI EL – SĂ
TRĂDEZE, SĂ FURE ŞI SĂ MINTĂ, SĂ ÎNŞELE, SĂ FIE LAŞ
ŞI IRESPONSABIL. CE ESTE CU ACEASTĂ CARICATURĂ
DE CONDUCĂTOR – INDIFERENT ÎN CE DOMENIU,
INCLUSIV ÎN CEL AL CULTELOR???
CEI CARE ÎI CONDUCEŢI ACUM PE ROMÂNI – FAC UN
APEL DIVIN LA VOI – LĂSAŢI-I LIBERI PE CEI PE CARE ÎI
CONDUCEŢI, NU-I MAI ASUPRIŢI, NU-I MAI TERORIZAŢI,
NU-I MAI AGRESAŢI!!! CUM SĂ-I LĂSAŢI LIBERI?
SIMPLU.
PLE CAŢ I ! !
PLECAŢI CU TOŢII, LĂSAŢI ÎN URMA VOASTRĂ
DEMISIILE ŞI UN POPOR LIBER – POPORUL ROMÂN
LIBER!!!
Până când mai scoateţi prin universităţile voastre
ANALFABEŢI CU DIPLOME DE STUDII SUPERIOARE???
RUŞINE! MINCIUNĂ! HOŢIE!

28
Cum aveţi tupeul să puneţi semnul egal între un student, o
valoare de nota 10, lângă o lichea care şi-a plătit examenele, dar
care au aceeaşi diplomă, aceleaşi drepturi. Ce profesori sunteţi
voi? De ce vă vindeţi conştiinţa? Credeţi că în faţa noastră şi a
lumii care vă contestă însemnaţi mai mult decât acea lichea de
la care aţi luat banii sau alte favoruri intime, cu sau fără voia
celei în cauză, dar sub ameninţare, fără obraz, scrupule sau pic
de bun simţ? Acestea sunt valorile voastre români?
Z E R O A B S O L U T, nu valori. Valorile voastre sunt scoase
pe linie moartă, denigrate şi umilite de lichele.
Lichelismul este forma care îi uneşte pe bădărani, pe falsificatorii
de peste tot, care, pentru interesele lor vulgare, calcă tot ce le stă în
faţă, iar apoi ies în presă şi pe la televiziuni şi se laudă, ei şi acoliţii
lor, cât sunt de nemaipomeniţi, de nemaivăzuţi, de genii fără
precedent!
R U Ş I N E MAR E !
Conducătorilor, foşti şi actuali, cum decontaţi sărăcirea ţării,
hoţiile oficiale: bănci, firme, devalorizarea artificală a monedei,
banii voştri din băncile străine, vânzarea fără scrupule a tot ce s-a
putut vinde din această ţară şi tot ce s-a putut vinde din economie,
doar pentru COMISIOANE? Aceasta este valoarea acestei ţări, în
aceasta constă valoarea ei: în comisioanele primite de voi???
Vine vremea decontului, dacă românii n-au avut cum să o facă,
fiindcă cei care îndrăznesc sunt terminaţi de către voi, acum vine
Divinitatea şi vă cere să decontaţi TOTUL – ABSOLUT TOTUL -,
NICIUNUL NU VA SCĂPA DE DECONTUL ÎN FAŢA
ROMÂNILOR ŞI A DIVINITĂŢII ŞI DE A RESTITUI TOT CE
AŢI LUAT, FĂRĂ SĂ FIE AL VOSTRU!
Cei care nu credeţi, vă înşelaţi, Ştefan-Vodă nu minte, Io Ştefan-
Vodă are cuvânt, iar cuvântul lui are greutate – O SĂ VĂ
CONVINGEŢI CU TOŢII!!!

Eu, Decebal şi cu Ştefan, am fost doi dintre cei mai straşnici şi


mai valoroşi conducători din aceste ţinuturi, unde astăzi locuiesc
români. Nimeni, nu ne poate contesta, niciodată valoarea,

29
competenţa, iscusinţa şi în special dragostea de ţară şi de neam.
Am trăit şi am murit pentru această ţară, am iubit-o, încât ne-am
dăruit cu totul ei, ţării noastre şi poporului nostru. Sângele nostru şi
a celor pe care i-am condus a curs pentru ca voi să trăiţi, aici şi
acum şi întotdeauna, într-o ţară liberă, într-o ţară în care vorba să
fie vorbă, şi onoarea, onoare. Aţi venit însă voi, conducătorii de
„ieri” şi de „azi” şi aţi ocupat-o, iar poporul l-aţi introdus în cea
mai neagră beznă.
Nu vă este teamă chiar de nimic? Cum puteţi minţi cu atâta
neruşinare? Cum puteţi fi aşa de goi, lipsiţi de demnitate şi onoare?
A venit vremea să se termine şi voi să vă opriţi şi să lăsaţi
poporul să rămână – LIBER; ACUM!
Pentru calităţile noastre, pentru cine suntem şi am fost, Decebal
şi eu, Io Ştefan – domnul Moldovei, am fost aleşi de către
Divinitate, bineînţeles, cu nemărginita noastră voie şi dorinţă, să
aducem aici la voi această HOTĂRÂRE A DIVINITĂŢII şi să
ajutăm la aplicarea ei – ROMÂNIA SĂ DEVINĂ UN EXEMPLU
DEMN DE URMAT DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE
PENTRU TOATE ŢĂRILE LUMII!!!
Cei care se opun Voii Divine îşi fac doar deservicii singuri.
TOTUL ÎN ROMÂNIA VA INTRA ÎN NORMALITATE –
TOTUL SE VA ÎNTOARCE CU 180 DE GRADE – ESTE O
MARE REALITATE – ACUM ŞI AICI!
CONDUCĂTORI, DE IERI ŞI DE AZI – BANII ŞI PUTEREA
SUNT DUMNEZEII VOŞTRI – LOR VĂ ÎNCHINAŢI ŞI
PENTRU DUMNEZEII VOŞTRI ÎI SACRIFICAŢI FĂRĂ NICI
CEA MAI MICĂ ŞOVĂIRE PE ROMÂNI ŞI ŢARA LOR?
DREPT CINE VĂ CREDEŢI? NU UITAŢI, VEŢI RĂSPUNDE –
ASCULTAŢI CE VĂ SPUNE DIVINITATEA PRIN DECEBAL ŞI
IO ŞTEFAN!
Din cauza voastră viaţa românilor a devenit aproape imposibilă,
haosul produs de dezinteresul şi lăcomia voastră a produs mult rău
acestei ţări.
Au ajuns românii să-şi lase familiile pentru a merge peste mări şi
ţări în condiţii care sunt cu mult sub demnitatea umană, pentru a

30
avea o haină şi o casă şi o pâine pentru copiii lor şi pentru familiile
lor. Chiar nu vă pasă?! Aţi făcut din români un popor de slugi, care
şi-au pierdut demnitatea fiind umilii Europei şi nu numai.
Eu, Decebal, aşa recompensă v-aş dărui, să mergeţi fără un
ban sau cu câţiva luaţi împrumut şi să lucraţi şi să trăiţi în ţări
străine ilegal, cu frica în spate că veţi fi depistaţi şi pedepsiţi
sau aruncaţi în România, unde nu veţi avea decât şansa
sărăciei, a dispreţului şi a disperării. Oare cum ar fi în această
postură? V-aţi pus şi aşa problema sau numai concuraţi în
diferite topuri de putere şi bani?
Câte familii s-au dezmembrat, câţi copii au rămas fără mame sau
taţi prin plecarea a milioane de bărbaţi şi femei din această ţară?
CE I-A SCOS DIN CASA LOR, PE CARE AU AVUT-O, CE I-A
SCOS DIN ŢARA LOR? VOI!!!
SĂRĂCIA ŞI LIPSURILE CA ŞI CONDIŢII DE VIAŢĂ
CREATE DE VOI PENTRU POPORUL ROMÂN!!!
Aţi crezut că minciuna, manipularea, dezastrul, hoţia merg până
la infinit şi că nu are cine să vă tragă la răspundere: FIINDCĂ VOI
SUNTEŢI TOTUL.
STATUL SUNTEŢI VOI.
Ce se întâmplă în sistemul de SĂNĂTATE PUBLICĂ, de
FINANŢAREA ACESTUIA? DAR CU MEDICAMENTELE?
MOR ROMÂNII CU ZILE, DEOARECE ÎN SISTEM NU
CONTEAZĂ DECÂT: MITA ŞI COMISIOANELE. TOTUL
ESTE ÎNTR-O CRIZĂ PROFUNDĂ, CINE A GENERAT-O?
VOI!!! CONDUCĂTORII DE AZI ŞI DE IERI, ÎN SISTEMUL
SANITAR ŞI PESTE TOT, DE FAPT, TOTUL SE REZUMĂ LA
MITĂ, COMISIOANE ŞI NUMIREA ÎN FUNCŢII DE
CONDUCERE, ÎN FUNCŢIE NU DE COMPETENŢĂ ŞI
VALOARE, CI DE CULOARE POLITICĂ ŞI INTERESELE
ŞEFILOR!
Totul este de vânzare, conştiinţe, funcţii, locuri în conducerea
centrală, judeţeană şi locală, în instituţii şi peste tot.

31
COMPETENŢA ŞI REUŞITA OCUPĂRII FUNCŢIILOR ESTE
DATĂ DE OFERTA BĂNEASCĂ, ADICĂ DE CONSISTENŢA
ACESTEIA.
C O R U P Ţ I A S T Ă P Â N E Ş T E A C U M
ROMÂNIA!!!
V-aţi pus vreodată întrebarea cât este de nocivă, de dăunătoare,
de distrugătoare corupţia generalizată, sau cum ar fi fără corupţie,
adică totul să funcţioneze după principiile moralităţii,
responsabilităţii, onestităţii!? Vor spune mulţi care vor citi sau li se
va spune acest lucru: Imposibil! Poate la alţii ar fi posibil aşa ceva,
dar nu la noi, la români. Ei! O să vedeţi adevărul, că este POSIBIL
şi chiar FOARTE POSIBIL!!!
Voi, conducători de azi şi de ieri, priviţi-vă şi priviţi la ceea ce a
rămas, la ceea ce rămâne în urma voastră, în urma stăpânirii
voastre de către forţele malefice ale lăcomiei, unii de a avea avere,
bogăţii, iar alţii de a avea puterea. Din această atitudine a voastră,
ţara aceasta a ajuns O RUINĂ MINUNATĂ, DIN TOATE
PUNCTELE DE VEDERE!!!
VĂ PLACE ACEASTĂ RUINĂ, VĂ PLACE CEEA CE AŢI
FĂCUT CU ROMÂNIA?
CÂT SUNTEŢI DE CONŞTIENŢI DE CEEA CE AŢI FĂCUT
SAU FACEŢI ACUM? Sau, pur şi simplu, nu vă interesează sau
nu este important pentru voi?
Cum se vede această ruină minunată, România anului 2007, prin
ochii voştri? Cum vă puteţi minţi pe voi şi pe poporul român fără
pic de jenă? Vouă vă revine totul, iar lui, poporului român, mizeria,
sărăcia, umilinţa şi dispreţul vostru faţă de ei, de viaţa lor şi a
copiilor lor.
NENOROCIŢILOR! NU VĂ E TEAMĂ CHIAR DE NIMIC?
CHIAR SUNTEŢI MAI RĂI DECÂT FIARELE CELE MAI
SĂLBATICE?
CUM VĂ PUTEŢI MINŢI ÎNTRUNA, CUM PUTEŢI TRĂI
ÎNTR-O ASEMENEA MINCIUNĂ ETERNĂ, CUM PUTEŢI
MINŢI LA NESFÂRŞIT ŞI DECIMA ACEST POPOR
ROMÂN???

32
ÎNTREBAŢI-VĂ, CONŞTIENTIZAŢI ŞI PLECAŢI, LĂSAŢI-I
LIBERI PE ROMÂNI!!!
O mare şi deosebit de gravă problemă a României anului 2007
este cea a INSTITUŢIILOR STATULUI.
Aici este marea problemă, de fapt, instituţiile statului ce sunt, nu
ca definire sau legislaţie, ci în realitate:
- SFIDAREA GENERALIZATĂ pe care o fac instituţiile
statului asupra românilor este la o cotă impresionantă,
insuportabilă!!!
- AGRESIUNEA, HĂRŢUIREA, TEROAREA şi
DISPREŢUL TOTAL, acestea sunt ofertele pe care, în
permanenţă, instituţiile statului le fac românilor, acesta este
„modul de exercitate a atribuţiilor” instituţiilor statului
român.
Toate instituţiile, fără excepţie, sunt aservite grupurilor de
interese din ţară şi din afara ţării.
Noi, cei de sus, ştim şi ce este mai secret şi mai secret, şi absolut
toate tainele şi întâlnirile de taină pe care cei din instituţii le fac şi
nu numai acestea, dar le vom dezvălui dacă va fi cazul şi în felul
cum alegem noi s-o facem.
Să nu credeţi cumva că noi acum facem analize sau că judecăm
pe cei în cauză, doar spunem adevărul ce va rămâne scris aici
pentru ca să se ştie de unde am plecat, să se ştie dimensiunile
haosului din care s-a plecat – şi unde se va ajunge: adică cei care
vor conduce această ţară şi inclusiv cei din instituţiile statului,
prima lor caracteristică va fi că în toată viaţa lor, deci, ca mod de
viaţă, tot ceea ce gândesc, tot ceea ce spun şi tot ceea ce fac, este
acelaşi lucru. Adică, cu alte cuvinte: sinceritate, moralitate,
onestitate – ADEVĂR – diametral opuse faţă de ceea ce există azi
în ţară şi în instituţiile statului român. Acesta este PLANUL DIVIN
pentru noi, pentru români, care va ajunge la voi prin mine,
Decebal, şi prin Io Ştefan. Acesta este darul pe care Divinitatea îl
face românilor ca răsplată pentru batjocura, suferinţa, umilinţa şi
dispreţul pe care le-au suportat şi le suportă, până când aceste
mesaje vor deveni adevăratul mod de viaţă al românilor.

33
Creşterea şi intensificarea fără precedent a haosului în România
s-a făcut odată cu dispariţia SSMD-ului adică a Societăţii
Socialiste Multilateral Dezvoltate şi a ctitorului său, defunctul N.
Ceauşescu, şi s-a ajuns în România anului 2007 la un haos total.
Societatea românească în acest an 2007 este caracterizată de:
trădare, umilinţă, zbucium, lipsă de speranţă, pierderea oricărei
încrederi, ură, înşelătorie, frică, batjocură, superficialitate,
minciună, corupţie şi incompetenţă, vulgaritate, nonvalorile
conduc totul, valorile sunt puse la respect, adică înlăturate de la
orice fel de decizie care să fie contrară aspiraţiilor infractorilor de
tot felul şi de la toate nivelele.
Ierarhizarea societăţii se face după averea deţinută de membrii
acesteia, indiferent pe ce căi ilicite au reuşit să o adune sau chiar
dacă s-au acoperit prin aşa zisele legi – nu este corect – totul este
fals – a dispărut noţiunea de onestitate, demnitate – totul este câţi
bani pot să adune şi să fie cât mai temuţi sau respectaţi, deoarece
se consideră că au valoare – că sunt puternici, că sunt inteligenţi,
că sunt deştepţi. Fals! Sunt hoţi, mincinoşi şi trădători – nonvalori!
Valoarea unui om constă în onestitate, în demnitate, în onoare, în
înţelepciune, în cunoaştere, precum şi în faptul că tot ceea ce
gândeşte, ce vorbeşte, şi ce face este acelaşi lucru!
VALORILE SUNT VIITORUL ROMÂNIEI IAR
NONVALORILE SĂ-ŞI IA LOCUL ACOLO UNDE MERITĂ
– ACESTA ESTE UNUL DINTRE MESAJELE DIVINE
TRANSMISE DE NOI DECEBAL ŞI IO ŞTEFAN – ŞI AŞA
VA FI, VĂ GARANTĂM NOI – CARE SUNTEM MARI
VALORI, AM FOST VALORI, SUNTEM VALORI ŞI VOM FI
VALORI, ÎN VEAC – IAR CEI CE URMEAZĂ NOUĂ VOR
FI ASEMENEA NOUĂ, NOI VĂ CHEMĂM PE TOŢI
ROMÂNII DIN ŢARĂ ŞI DE PRETUTINDENI.
TOŢI CARE CITIŢI ACESTE RÂNDURI SCRISE PRIN
MESAGERUL NOSTRU MITRUŢ, CARE ESTE
ASEMENEA NOUĂ, VĂ IMPLORĂM, SĂ TRANSMITEŢI
MAI DEPARTE ACESTE MESAJE PENTRU CA ELE SĂ
AJUNGĂ LA INIMA FIECĂRUI ROMÂN CARE ESTE

34
VALOAREA SAU VREA SĂ DEVINĂ O VALOARE DAR ŞI
LA CEILALŢI PENTRU A CUGETA CE AU DE FĂCUT,
PENTRU A VEDEA CARE ESTE VOIA DIVINĂ PENTRU
ROMÂNII DIN ŢARĂ ŞI NU NUMAI ŞI NU ÎN ULTIMUL
RÂND DE A SE CONFORMA CU TOŢII VOII DIVINE!
Voi Români! Bărbaţi, femei, copii, bătrâni, tineri, fiţi înţelepţi şi
înţelegeţi că divinitatea are un plan pentru voi, acela de a abandona
haosul şi toate efectele lui, de a abandona nonvalorile şi toată
exploatarea lor şi de a trece la un mod de viaţă bazat pe: libertate,
onoare, abundenţă, armonie şi tot ce este mai bun în lume pentru a
deveni exemplu demn de urmat pentru celelalte popoare ale lumii!
Asemenea unui putregai totul se va spulbera şi ADEVĂRUL
ESTE SCOS LA LUMINĂ ÎN ROMÂNIA, aşa este şi aşa se va
împlini ACUM ŞI AICI, pe acest teritoriu numit ROMÂNIA!
NOI, DECEBAL ŞI IO ŞTEFAN CEL MARE, SUNTEM
GARANŢII ACESTUI PLAN DIVIN PENTRU ROMÂNIA,
NOI, DECEBAL ŞI IO ŞTEFAN GARANTĂM CU TOATĂ
INTEGRITATEA NOASTRĂ MORALĂ ŞI CU TOT CE
AVEM ÎN NOI, REUŞITA ACESTEI VOI DIVINE PENTRU
ROMÂNI !!!
Nimeni de pe pământ nu poate să facă acest lucru, decât noi prin
puterea Divină care este în noi şi nimeni de pe Pământ nu se poate
opune nouă, niciodată, indiferent ce funcţie, avere sau altele de
acestea deţine, totul este zero în faţa Voii Divine!

Partea II

ROMÂNIA DUPĂ 2007

35
MAREA TREZIRE A ROMÂNILOR ESTE IMINENTĂ!!!
DIVINITATEA A HOTĂRÂT ACEST LUCRU!!!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!!!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, SĂ TRĂIŢI LIBERI ŞI
PROSPERI ÎN ŢARA VOASTRĂ, SĂ TRĂIŢI ÎN ONESTITATE
ŞI DEMNITATE.
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, SĂ ARUNCAŢI
IGNORANŢA ŞI NEPĂSAREA, SĂ ABANDONAŢI PENTRU
TOTDEAUNA SĂRĂCIA ŞI JENA DE A FI ROMÂNI!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, SĂ AVEŢI GRIJĂ DE VOI
ÎNŞIVĂ ŞI DE TOT CE AVEŢI ŞI DE ŢARA VOASTRĂ ŞI DE
VALORILE VOASTRE DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE:
UMANE, MATERIALE, FINANCIARE, CULTURALE ŞI DE
TOT FELUL!!!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, SĂ VĂ ARĂTAŢI
VALOAREA, ÎNŢELEPCIUNEA ŞI VIRTUŢILE VOASTRE
LUMII ÎNTREGI, IAR EA, LUMEA, SĂ VĂ RESPECTE,
ONOREZE ŞI SĂ VĂ PREŢUIASCĂ LA ADEVĂRATUL
VOSTRU POTENŢIAL DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, CA VIAŢA SĂ VĂ FIE
VIAŢĂ, ŞI NU AMAR ŞI ZBUCIUM ŞI TRUDĂ, CA FAMILIA
SĂ VĂ FIE FAMILIE, UNDE SĂ VĂ REGĂSIŢI PE VOI
ÎNŞIVĂ, SĂ VĂ REGĂSIŢI BUCURIA ŞI FERICIREA
VOASTRĂ PRIN BUCURIA ŞI FERICIREA FAMILIEI
VOASTRE, CA VOI SĂ AVEŢI CASA VOASTRĂ IAR
ACEASTA SĂ VĂ REPREZINTE!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, CA SĂ FACEŢI DIN VOI,
DIN VIEŢILE VOASTRE, DIN FAMILIA VOASTRĂ, DIN
ŢARA VOASTRĂ, O ADEVĂRATĂ GURĂ DE RAI – UNDE

36
SĂ CURGĂ LAPTE ŞI MIERE CA ŞI ÎN CANAANUL LUI
MOISE!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, ACUM ŞI AICI, ESTE
TIMPUL CA ADEVĂRUL SĂ FIE SPUS, CA ADEVĂRUL SĂ
FIE SCOS LA LUMINĂ, CA ADEVĂRUL SĂ VĂ FACĂ
LIBERI, PE VOI ŞI PE TOŢI URMAŞII VOŞTRI ÎNTR-O ŢARĂ
– ROMÂNIA – LIBERĂ, CURATĂ ŞI BINECUVÂNTATĂ!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, ÎN VIAŢA VOASTRĂ ŞI ÎN
ŢARA VOASTRĂ – ADEVĂRUL SĂ FIE ADEVĂR ŞI
NICIODATĂ MINCIUNĂ, LIBERTATEA SĂ FIE LIBERTATE
ŞI NICIODATĂ ÎNCĂTUŞARE; OMUL SĂ FIE OM ŞI
NICIODATĂ LAŞ ŞI IRESPONSABIL; DEMNITATEA SĂ FIE
DEMNITATE ŞI NICIODATĂ TRĂDARE; VALOAREA SĂ FIE
VALOARE ŞI NICIODATĂ UN LUCRU DE NIMIC, VIAŢA SĂ
FIE VIAŢĂ ŞI NU O RUINĂ; ORDINEA SĂ FIE ORDINE ŞI
NU HAOS; CONDUCĂTORII SĂ FIE ADEVĂRAŢI
CONDUCĂTORI ŞI NU FALŞI CONDUCĂTORI, LICHELE,
HOŢI ŞI ANALFABEŢI CORUPŢI; ŢARA SĂ VĂ FIE ŢARĂ ŞI
NU UN TERITORIU UNDE FIECARE FACE CE VREA, DUPĂ
CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA SA, DUPĂ FĂRĂDELEGEA SA;
CREDINŢA SĂ VĂ FIE CREDINŢĂ ŞI NU MANIPULARE
GROSOLANĂ DE DIFERITE FELURI; IUBIREA SĂ VĂ FIE
IUBIRE NECONDIŢIONATĂ ŞI NICIODATĂ URĂ;
COPILĂRIA COPIILOR VOŞTRI SĂ FIE ADEVĂRATĂ ŞI NU
UN JAF ŞI O BATJOCURĂ; IAR VOI ROMÂNI SĂ FIŢI VOI ŞI
NU UMBRE SAU IMITAŢII ALE ALTORA!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, LOCUL VOSTRU ESTE ÎN
ŢARA VOASTRĂ, LOCUL VOSTRU ESTE DE STĂPÂNI ÎN
ŢARA VOASTRĂ ŞI NU DE VICTIME ALE STRĂINILOR ŞI
ALE IGNORANŢEI CELOR CARE CONDUC ROMÂNIA!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!

37
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, acum în comunicare a apărut
LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI, MARELE EMINOVICI
AŞA CUM VOUĂ VĂ PLACE SĂ ÎI SPUNEŢI, MIHAI
EMINESCU, „FACEŢI CA ÎN ACEASTĂ ŢARĂ, SĂ AIBĂ
PARTE DREAPTĂ, EGALĂ FIECARE, ŞI SĂ TRĂIŢI CA
FRAŢII”!
FRAŢI ROMÂNI, EU AM SCRIS ŞI PUBLICAT ACEST
MESAJ, CU APROXIMATIV 130 DE ANI ÎNAINTE, ÎNCĂ
ATUNCI EU GÂNDEAM LA JUSTIŢIA DIVINĂ ŞI AM
ÎNDEMNAT LA REALIZAREA EI, DAR ACUM CU
ADEVĂRAT ACEST LUCRU, NU NUMAI CĂ A DEVENIT
POSIBIL, DAR ŞI REALIZABIL. EU, MIHAI EMINESCU,
POETUL, VĂ SPRIJIN, VĂ AJUT CA ACEST PLAN DIVIN SĂ
DEVINĂ O REALITATE PENTRU VOI ŞI ŢARA VOASTRĂ.
TOŢI CEI CARE CREDEŢI ÎN ACEST PLAN DIVIN, ÎN
REALIZAREA JUSTIŢIEI DIVINE LA VOI, ŞI DE ASEMENEA
CREDEŢI ŞI ÎN MINE, ATUNCI, SOLICITAŢI-MI AJUTORUL
ŞI EU VĂ VOI DA TOT CEEA CE AM!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
EU, MIHAI EMINESCU, VĂ IUBESC CU ADEVĂRAT, ŞI VĂ
PROMIT CĂ VOI FACE TOT CE ÎMI STĂ ÎN PUTINŢĂ CA
CEEA CE AM GÂNDIT, SCRIS, ŞI AM NĂZUIT CÂND AM
FOST PE PĂMÂNT CA ACUM SĂ SE ÎMPLINEASCĂ. AVEŢI
CU ADEVĂRAT SPRIJINUL LUI EMINESCU, DAR VĂ SPUN
NU NUMAI AL MEU, MULŢI VĂ AJUTĂ, TOŢI VITEJII
ACESTOR LOCURI, CARE ŞI-AU DAT VIAŢA PENTRU
ŢARĂ ŞI POPOR, CARE DORESC SĂ RĂMÂNĂ ÎN
ANONIMAT, CU TOATE CĂ MITRUŢ A INSISTAT, MĂCAR
LA CÂŢIVA SĂ LE SCRIEM AICI NUMELE, DAR EI NU VOR
ACEST LUCRU, EI CA ŞI MINE, VOR SĂ SE ÎMPLINEASCĂ
VISUL LOR, PENTRU CARE ŞI-AU DAT SÂNGELE ŞI
VIAŢA. EI SUNT SCUTUL VOSTRU, NIMENI, DAR NIMENI
NU POATE SĂ VĂ FACĂ NIMIC, DEOARECE EI VĂ APARĂ,
AŞA CUM ODINIOARĂ AU APĂRAT ŢARA, POPORUL LOR,
FAMILIILE LOR ŞI VIAŢA LOR, IAR CÂND AU MURIT PE

38
CÂMPURILE DE LUPTĂ, AU FĂCUT-O CU SIMŢUL
DATORIEI ÎMPLINITE, FAŢĂ DE NEAM ŞI ŢARĂ, IAR
ACUM CU ACELAŞI SIMŢĂMÂNT APARĂ TOTUL
INCLUSIV PE VOI, PE TOŢI!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, ACUM CERUL VINE PE
PĂMÂNT ŞI FACE JUSTIŢIE DIVINĂ, PĂMÂNTUL
ROMÂNESC ŞI POPORUL ROMÂN A CERUT IEŞIREA DIN
HAOS, DIN MIZERIE, DIN TRUDĂ, DIN LIPSURI – ŞI
DIVINITATEA VINE ACUM ŞI AICI ŞI SE ÎNDEPLINEŞTE
MIRACOLUL!
Pentru cei care nu cred într-un asemenea miracol şi spun că sunt
vorbe, catalogând pe cei care se ocupă cu astfel de lucruri,
anormali, divinitatea le transmite acum să aibă răbdare şi să vadă
minunea cu ochii lor, ORICUM MINUNEA VA AVEA LOC,
NIMENI NICIODATĂ NU O SĂ LE CEARĂ VOIE SAU SĂ LE
CEARĂ PĂREREA – TOTUL CURGE FRUMOS – LUCRAREA
DIVINĂ SE ÎNFĂPTUIEŞTE! Şi aceasta chiar şi sub privirile lor.
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, acum intervine în comunicare
George COŞBUC şi recită toţi patru: Decebal, Io Ştefan, Eminescu
şi Coşbuc, următoarele versuri:
„SĂ NU DEA DUMNEZEU CEL SFÂNT
SĂ VREM NOI SÂNGE, NU PĂMÂNT,
HRISTOŞI SĂ FIŢI, NU VEŢI SCĂPA
NICI ÎN MORMÂNT”
ESTE FANTASTIC! CÂTĂ IUBIRE! CÂTĂ DĂRUIRE! ESTE
MAGNIFICĂ ATITUDINEA LOR: DECEBAL, ŞTEFAN,
EMINESCU ŞI COŞBUC – PUR ŞI SIMPLU MI-AU UMPLUT
INIMA DE ENTUZIASM ŞI FANTASTICĂ ADMIRAŢIE!!!
SIMŢIŢI-LE ENERGIILE, ŞI IUBIRILE ŞI HOTĂRÂRILE
LOR!
ACEŞTIA SUNT BĂRBAŢI ADEVĂRAŢI!!! ACEŞTIA SUNT
MULT MAI MULT DECÂT EROI!!! DETERMINAREA ŞI
ENTUZIASMUL LOR SUNT FĂRĂ DE MARGINI!

39
ŞI ACUM MĂ COMPLETEAZĂ TOŢI IN COR:
DETERMINAREA NOASTRĂ ESTE CONTAGIOASĂ,
ENTUZIASMUL NOSTRU ESTE CONTAGIOS, ATÂT PRIN
FAPTUL CĂ ACUM SE SCRIE ŞI SE IMPRIMĂ ÎN ACESTE
RÂNDURI CÂT ŞI ATUNCI CÂND SUNTEM ÎN PREZENŢA
VOASTRĂ!!!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, DIVINITATEA A HOTĂRIT
CA VOI, PENTRU TOTDEAUNA, SĂ FIŢI LIBERI ÎN ŢARA
VOSTRĂ, SĂ FIŢI PROSPERI ÎN ŢARA VOASTRĂ ŞI CU
ADEVĂRAT SĂ FIŢI MANDRI DE VOI ŞI DE ŢARA
VOASTRĂ, ROMÂNIA.
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, IUBIŢI-VĂ CA FRAŢII, CEI
ADEVĂRAŢI, AŞA CUM DIVINITATEA O FACE CU VOI,
RESPECTAŢI-VĂ ŞI VĂ ONORAŢI, AŞA CUM DIVINITATEA
O FACE CU VOI, APRECIAŢI-VĂ SI PREŢUIŢI-VĂ AŞA CUM
DIVINITATEA O FACE CU VOI, FIŢI UNIŢI ŞI TRĂIŢI CU
TOŢII ÎN ARMONIE, ÎN PACE, ÎN DEMNITATE ŞI
ONESTITATE, ŞI NU ÎN ULTIMUL RÂND FIŢI VOI ÎNŞIVĂ,
AUTENTICI, DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE, NU MAI
COPIAŢI PE NIMENI, CA SĂ NU RISCAŢI SĂ AJUNGEŢI
NIŞTE COPII, FIŢI SUVERANI, ADICĂ SĂ AVEŢI VOI
ÎNŞIVĂ LIBERTATE TOTALĂ, SĂ FIŢI CREATORI ŞI SĂ
AVEŢI TOATĂ ÎMPUTERNICIREA ÎN TOT CEEA CE VĂ
PRIVEŞTE PE VOI ŞI ŢARA VOASTRĂ!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, SĂ FACEŢI DIN ŢARA
VOASTRĂ O ŢARĂ ÎN CARE TOTUL STRĂLUCEŞTE, AŞA
CUM STRĂLUCEŞTE ASTRUL ZILEI, ÎN CARE VOI,
ROMÂNI, SĂ STRĂLUCIŢI ÎN ŢARA VOASTRĂ, AŞA CUM
CU ADEVĂRAT STRĂLUCEŞTE SOARELE CEL MAI
PUTERNIC.

40
România după 2007 va fi o cu totul altă ţară, în locul haosului va
apare ordinea şi disciplina, în locul trădării şi minciunii va apare
dragostea faţă de neam şi ţară şi adevărul va triumfa aici la voi.
România după 2007 va fi o ţară a miracolului, unde se vor
produce miracole adevărate, care vor fi pur şi simplu de amploare,
greu de imaginat astăzi de către mulţi, dar mult mai uşor de realizat
în perioada imediată care urmează.
România care acum înoată din greu în haos şi corupţie, va fi
curăţată, purificată, în cele mai mici detalii, pentru că aşa este Voia
Divină şi aşa este Voia multor români.
Cei care citiţi aceste rânduri şi cei care se vor auzi relatându-se
se vor întreba: CUM? CINE POATE FACE AICI, ÎN ROMÂNIA
ORDINE ŞI NU NUMAI ORDINE, CI ŞI DE A SCOATE
ADEVĂRUL LA LUMINĂ?
Răspunsul este simplu: DIVINITATEA!
ACEASTĂ MARE LUCRARE DE A SE FACE J U S T I Ţ I E
D I V I N Ă ÎN ROMÂNIA ARE MAI MULTE ETAPE.
S-a ales poporul român pentru această lucrare pentru următoarele
motive: credinţa românilor, umilinţa românilor, jertfa românlor,
sacrificiul românilor, răbdarea românilor, înţelepciunea românilor.
Apoi a fost ales cum să fie transmis acest plan şi cum românii să
ajungă să-l conştientizeze. A fost ales mesagerul nostru terestru
Mitruţ cu mai multe vieţi în urmă şi în toate aceste vieţi pentru
acest lucru care îl scrie acum a fost pregătit de către noi, cei de
SUS, din Astral.
El este în armonie perfectă cu noi, cu Divinitatea în special şi cu
ceea ce se scrie prin el acum şi aici, şi va prezenta românilor acest
plan, aşa cum este Voia Divină şi angajamentul lui faţă de
divinitate pentru el acest lucru a devenit o datorie, o datorie la care
răspunde cu promptitudine, siguranţă şi cu mare încredere în
Divinitate, în el însuşi şi în realitate şi realizarea acestui plan AICI
ŞI ACUM, în ROMÂNIA!
Mesagerii de SUS şi de pe pământ vor duce acest plan, aceste
mesaje la fiecare român, dornic să-l primească, dornic să-şi
recapete libertatea şi onoarea – Vor fi cei de SUS aşa cum am mai

41
spus vitejii noştri căzuţi în lupte şi nu numai şi parte din ei sunt pe
pământ acum care vor fi treziţi şi înrolaţi în acest plan divin de
înfăptuire a Justiţiei Divine în România!
Apoi va urma etapa de punere în practică, în fiecare domeniu de
activitate, a acestui plan prin oameni, prin români, pregătiţi de noi,
de cei din Astral. O să vă miraţi mult cât de bine sunt pregătiţi şi
vorbesc altceva, faţă de limba de lemn, şi caută altceva decât
interesul propriu, este doar interesul divin.
APARE UN NOU TIP DE CONDUCĂTOR – LIDERUL
POLITIC SPIRITUAL – care nu este subordonat nimănui, nici
măcar intereselor lui, ci doar divinităţii!!!
Pentru cei care nu ne credeţi, rugămintea divinităţii prin noi este
să aveţi răbdare şi MIRACOLUL VA SOSI!!! ŞI ATENŢIE,
CHIAR NU SE LASĂ MULT AŞTEPTAT!!!
Deschiderea Divinităţii către umanitate ACUM este fără
precedent, de fapt se urmăreşte aducerea ACUM şi AICI a energiei
de ACASĂ, a IUBIRII NECONDIŢIONATE şi în special
deschiderea Divinităţii către români şi ţara lor este fără precedent.
Divinitatea prin acest plan, prin aceste mesaje face o ofertă
fantastică românilor, un adevărat miracol. MIRACOLUL care va
transforma România într-o gură de rai, Miracolul care va face ca
România să fie nu numai admirată, dar şi copiată de alte naţiuni ale
lumii.
ACUM şi AICI, Divinitatea face ordine şi curăţenie în România,
din toate punctele de vedere, instaurând ADEVĂRUL la el
ACASĂ.
În momentul în care aţi primit aceste mesaje, fiecare român să-şi
facă o ANALIZĂ DE SINE, nu să se judece, ci să fie onest şi demn
şi sincer cu el însuşi şi în primul rând să vadă dacă tot ceea ce
gândeşte, ce vorbeşte şi ce face este acelaşi lucru. Şi indiferent de
răspunsul primit ACUM ESTE OBLIGATORIU SĂ-ŞI ASUME
RESPONSABILITATEA PENTRU EL ŞI PENTRU TOT CEEA
CE GÂNDEŞTE, CE VORBEŞTE, CE FACE, CE ARE, DE
ASEMENEA SĂ-ŞI ASUME RESPONSABILITATEA PENTRU

42
TOT CE ESTE ÎN ACEASTĂ VIAŢĂ ÎN LEGĂTURĂ CU EL ŞI
CU ŢARA LUI, CU ROMÂNIA.
Iar dacă onestitatea lui, demnitatea lui, onoarea lui nu au fost în
aşa fel încât să se numească O FIINŢĂ MORALĂ,
RESPONSABILĂ ŞI INTEGRĂ atunci să schimbe totul ce nu
corespunde în viaţa lui pentru a ajunge la aceste virtuţi:
MORALITATE, RESPONSABILITATE şi INTEGRITATE!!!
Este un cuvânt uzat să spunem că Divinitate doreşte ACUM ŞI
AICI REFORMA MORALĂ A SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI, A
TUTUROR ROMÂNILOR dar aşa este. Divinitatea, pentru
aceasta trimite aceste mesaje ACUM şi AICI la noi pentru ca
fiecare român să-şi responsabilizeze viaţa sa, deci pe sine, să-şi
responsabilizeze felul cum trăieşte această viaţă şi acest fel este, în
exclusivitate, încadrarea în principiile de etică, morală,
responsabilitate, integritate, demnitate, onoare, etc....
NU EXISTĂ EXCEPŢIE, SUB NICI O FORMĂ DE LA
ACEASTĂ VOIE DIVINĂ. Indiferent ce pregătire, avere, funcţie,
cultură, abilitate le au cei care se opun – în acest caz nu ţine.
CU DIVINITATEA NU NE JUCĂM, FIINDCĂ TOT CE
FACEM SE ÎNTOARCE LA NOI. DAR, A FI BINE ÎNŢELES,
NU ESTE INTERZISĂ OPOZIŢIA, ADICĂ CA UNII SĂ SE
OPUNĂ ACESTUI PLAN DIVIN, DAR PREŢUL PLĂTIT
PENTRU ACEST LUCRU ESTE ENORM.
DORINŢA DIVINITĂŢII ESTE CA TOŢI SĂ TRĂIŢI ÎN
ARMONIE, DEMNITATE, ABUNDENŢĂ, ONOARE,
RESPONSABILITATE, ÎNŢELEPCIUNE ŞI DISCERNĂMÂNT,
DAR DACĂ CINEVA NU DOREŞTE ACEST LUCRU ŞI VREA
ÎN CONTINUARE MIZERIE, HAOS, MINCIUNĂ, ESTE DOAR
PROBLEMA LUI, DIVINITATEA NU ESTE DE ACORD CU
ACEST LUCRU, DAR ÎL ACCEPTĂ. DAR MIZERIA VA
DEVENI TOT MAI MIZERIE, HAOSUL TOT MAI HAOS, ÎN
CELE DIN URMĂ CHINUL ŞI SUFERINŢA VOR FI
COORDONATELE CELUI CARE A ALES SĂ NU FACĂ
TRECEREA, SALTUL, SCHIMBAREA AŞA CUM ESTE
PLANUL DIVIN.

43
MARE ATENŢIONARE!!! Indiferent cine sunt cei care se
opun, din ce structuri fac parte, cât sunt de puternici, câtă
avere au, milioane şi multe miliarde în orice monedă s-ar
măsura, câtă putere au în stat, în instituţiile statului, în
organizaţii secrete, în organizaţii naţionale sau mondiale care
există pe teritoriul României, indiferent de credinţă, indiferent
că sunt laici sau clerici, indiferent de orice – ÎMPOTRIVA
ACESTUI PLAN NU EXISTĂ OBSTACOLE.
DIVINITATEA NU POATE FI AMENINŢATĂ, NU POATE FI
SCHIMBATĂ, NU POATE FI BĂTUTĂ, NU POATE FI
EXTERMINATĂ, NU POATE FI MITUITĂ SAU CUMPĂRATĂ,
NU POATE FI COMPROMISĂ, NU POATE FI ŞANTAJATĂ!!!
PUR ŞI SIMPLU ESTE IMPOSIBIL DE A TE OPUNE
DIVINITĂŢII SUB ORICE FORMĂ!
SINGURA SOLUŢIE ESTE: ARMONIA, ADEVĂRUL,
ONOAREA, DEMNITATEA, LIBERTATEA, ÎNŢELEPCIUNEA
ŞI ABUNDENŢA!
Deci, ROMÂNILOR DIN ŢARĂ ŞI PRETUTINDENI,
MESAJUL DIVIN PENTRU VOI TOŢI ESTE ACELAŞI ŞI
FOARTE CLAR: TOT ROMÂNUL, ORIUNDE S-AR AFLA, SĂ
FIE UN OM ADEVĂRAT DIN TOATE PUNCTELE DE
VEDERE: CE GÂNDEŞTE, CE VORBEŞTE ŞI CE FACE SĂ
FIE ACELAŞI LURU, IAR PRINCIPIILE VIEŢII LUI SĂ FIE:
MORALITATEA, DEMNITATEA, ONESTITATEA ŞI TOT CE
CUPRINDE PENTRU A FI ADEVĂRATUL OM!!!
Divinitatea l-a făcut pe om, după CHIPUL şi ASEMĂNAREA
SA, dar tot cu Voia Divină, a ieşit din Împărăţie pentru a explora şi
experimenta ce este în afara ei, iar acum a venit timpul să revină
ACASĂ, dar aici pe Pământ, şi acest lucru începe cu ROMÂNII şi
cu ROMÂNIA.
Lumea întreagă va ajunge aici, modul de viaţă în continuare va fi
cel al IUBIRII NECONDIŢIONATE – nu există alternativă la Voia
Divină, există doar ASCULTARE. Cine înţelege este bine, cine nu
înţelege, din diferite motive: că nu vrea, că nu crede, că are diferite
privilegii şi cum să le piardă, că ei nu ştiu să trăiască doar prin

44
şantaj, furt, trădare, o să înţeleagă în timp, prin amplificarea
suferinţelor, sărăcie, lipsuri, boli şi alte dezechilibre, este alegerea
fiecăruia, DAR REZULTATUL VA FI ACELAŞI, CHINUL ŞI
ZBATEREA LOR VA FI MAI DE LUNGĂ DURATĂ. PÂNĂ
CÂND? PÂNĂ VOR ACCEPTA VOIA DIVINĂ!!!
Vă rugăm să faceţi un exerciţiu şi să vă imaginaţi, aşa cum puteţi,
cum va arăta România, locuită doar de oameni oneşti, drepţi,
curaţi, demni, responsabili, care trăiesc în libertate şi armonie din
toate punctele de vedere.
Vedeţi aceasta este PROMISIUNEA DIVINĂ PENTRU VOI,
LIBERI ŞI PROSPERI ÎN ŢARA VOASTRĂ! FELICITĂRI
PENTRU VOI! Şi nu mai cumpăniţi prin tot felul de îndoieli, prin
a cere semne, confirmări. TOTUL ESTE AŞA, ÎN MOMENTUL
ÎN CARE VĂ CONFORMAŢI ACESTUI PLAN VĂ VOR VENI
CONFIRMĂRILE, ÎMPLINIRILE, ÎN PLAN INDIVIDUAL ŞI
PE URMĂ ÎN PLANUL NAŢIUNII!!!
Am spus să nu aveţi îndoieli de autenticitatea acestor mesaje
divine, acestui plan divin: ACCEPTAŢI-L şi APOI AŞTEPTAŢI ŞI
ACCEPTAŢI SCHIMBĂRILE DIN VOI ŞI DIN ŢARA
VOASTRĂ!!!
Divinitatea prin acest plan doreşte ca voi să alungaţi sistemul în
care acum trăiţi, sau mai bine spus în care acum supravieţuiţi, sau
chiar vă târâţi de la o zi la alta, să conştientizaţi, cu adevărat, că
există şi altceva, cu acel altceva vine acum divinitatea şi vă face
oferta. De ce? Aceasta este hotărârea Divinităţii pentru întreaga
umanitate şi se începe cu voi, cu ROMÂNII şi cu ţara voastră
ROMÂNIA!!!
F E L I C I T Ă R I !!!
APEL DIVIN: ROMÂNI! LEPĂDAŢI TOT CE VĂ OPREŞTE
SĂ VĂ TRĂIŢI VIAŢA ÎN A D E V Ă R!
ACUM NU MAI CONTEAZĂ NIMIC PENTRU ROMÂNI ŞI
ROMÂNIA, DOAR UN SINGUR LUCRU: A D E V Ă R U L!
ADEVĂRUL VĂ FACE LIBERI!

45
ALEGEŢI ŞI VOI PENTRU VOI ŞI ŢARA VOASTRĂ CEEA
CE DIVINITATEA A ALES: ADEVĂRUL SCOS LA LUMINĂ
AICI ŞI ACUM DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE!!!
Este apelul divinităţii către voi, Românilor din ţară şi de
pretutindeni. Prin tot ceea ce gândiţi, vorbiţi şi faceţi, căutaţi doar
ADEVĂRUL, iar ADEVĂRUL VĂ VA RĂSPUNDE – VĂ FACE
LIBERI! Şi ce este un OM LIBER, UN ROMÂN LIBER? Este un
român care nu depinde de nimic absolut, adică este STĂPÂNUL
LUI din toate punctele de vedere!!!
Sună frumos, dar NU UITAŢI, ESTE CHIAR ADEVĂRUL!!!
ATENŢIE MĂRITĂ!!! Tot ce s-a transmit până acum prin aceste
mesaje: NU ESTE DOAR O TEORIE! ESTE ADEVĂRUL ŞI
ACESTE MESAJE SE VOR TRANSPUNE ÎN REALITATE,
indiferent câţi vor crede în ele şi indiferent câţi se vor opune!
Poate veţi spune: am mai auzit de nenumărate ori asemenea
poveşti, chiar frumoase poveşti ştiinţifico-fantastice cu iz de om
nou, dar fără nici o licărire reală.
Divinitatea vă transmite prin noi: TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, ADUCEŢI ÎN VIAŢA
VOASTRĂ ADEVĂRUL ŞI ACESTA VĂ FACE LIBERI!!! IAR
VIAŢA VOASTRĂ VA DEVENI UNA ADEVĂRATĂ,
MINUNATĂ!
Sigur este că vreţi argumente, probe, dovezi. Dar noi vă spunem:
le aveţi. Deschideţi ochii şi inima şi mintea – NU MAI FIŢI
IGNORANŢI CU VOI ÎNŞIVĂ!
Şi veţi avea sumedenie de argumente, de dovezi dar nu vă mai
ignoraţi: Treziţi-vă Români! Vremea voastră a venit!
TREZIŢI-VĂ CEI CARE CONDUCEŢI ACEASTĂ ŢARĂ
LA TOATE NIVELURILE. AJUNGE! ASUMAŢI-VĂ
RESPONSABILITATEA PENTRU TOT CE AŢI FĂCUT
ROMÂNILOR, CEREŢI-LE SCUZE, RUGAŢI-I SĂ VĂ
IERTE ŞI SĂ VĂ UITE ŞI PLECAŢI! RETRAGEŢI-VĂ!
ESTE CEL MAI DEMN LUCRU PE CARE ÎL MAI AVEŢI
LA DISPOZIŢIE SĂ-L FACEŢI.

46
Divinitatea face acest apel la voi, aţi crezut că voi sunteţi totul,
că nu veţi răspunde niciodată pentru faptele voastre, acum v-a
venit vremea, Divinitatea face acest apel, apel divin la voi:
Asumaţi-vă responsabilitatea pentru toată iresponsabilitatea
voastră, cereţi iertare, şi plecaţi pentru totdeauna. Lăsaţi acest
popor român liber pentru totdeauna.
Oricum o veţi face, Divinitatea nu vă va lăsa AICI şi ACUM ca
acest lucru să nu se întâmple adică plecarea voastră, acolo unde vă
este locul, responsabilizaţi fiecare unde vă este locul, real şi onest,
dacă puteţi şi în special sincer, şi acolo să vă trăiţi viaţa în
continuare aşa cum este Voia Diviniă pentru toţi românii.
Şi voi sunteţi copiii divinităţii, dragi conducători de ieri şi de azi,
de aceea divinitatea vă cere să vă asumaţi tot ce aţi făcut sau
trebuia să faceţi şi nu aţi făcut poporului român şi să vă găsiţi locul
şi rolul vostru în continuare, şi să trăiţi şi voi în armonie,
onestitate, demnitate, onoare, adevăr, înţelepciune, aşa cum este
Voia Divină pentru toţi românii, retrăgându-vă şi lăsând ca această
ţară şi acest popor să fie condus de către Divinitate aşa cum este
Voia ei.
Atenţie!!! Ori cu acordul vostru, ori fără acordul vostru,
conducători de ieri şi de azi, acest plan va funcţiona în
România şi va fi exact aşa cum s-a scris şi cum se va mai scrie
încă, în această carte şi în altele!
Dacă nu faceţi ASCULTARE DE VOIA DIVINĂ, este doar
problema voastră, rolul acestor mesaje este pentru a vă înştiinţa
pe voi şi pe toţi ceilalţi în asemenea situaţii ca şi voi şi de fapt pe
întregul popor român de noul destin, noua viaţă ce se va trăi în
România, dar fără voi în funcţii de conducere, ci cu voi în armonie,
în demnitate, acolo unde vă este locul şi să nu spuneţi „nu am
ştiut”, că dacă ştiam făceam ceea ce ni se cere de către divinitate.
Ei! Acum aţi fost înştiinţaţi, dar decizia vă aparţine, noi cei de
sus dăm doar informaţiile, mesajele, nu luăm decizii în locul
vostru, noi respectăm doar hotărârea divinităţii pentru România! Şi
aşa este! Vă veţi convinge voi şi tot poporul român şi întreaga
lume care vă va admira!

47
Nu există argumente de nici o formă, sub nici un aspect ca
hotărârea divină să fie combătută, dar există şansa ignorării ei de
către cei la care se face apel spunând ca de obicei că nu sunt decât
aberaţii, iar cel care scrie este nebun.
Este doar opinia voastră, pentru a arunca cu noroi în valorile
voastre, în cei care nu sunt de acord cu voi, în cei care cu orice preţ
PROPOVĂDUIESC ADEVĂRUL DIVIN.
Cel prin care se transmit aceste mesaje, Branc Ioan Dumitru, l-aţi
cunoscut şi batjocorit ca pe un tâlhar şi escroc, dar adevărul este că
este unul dintre cei mai de calitate şi valoroşi români contemporani
şi pentru care ADEVĂRUL înseamnă viaţa sa, şi Divinitatea a
hotărât corect când a ales ca prin el să vi se facă cunoscute aceste
mesaje.
Divinitatea îi mulţumeşte lui Mitruţ şi pe această cale pentru
marea alegere făcută de a face ascultare totală şi necondiţionată
faţă de divinitate şi de a sluji ACUM şi AICI poporul român aşa
cum este Voia Divină.
Atenţie! Oricâţi s-ar ridica să combată această carte şi pe
mesagerul nostru de fapt se combat pe ei înşişi, tot ce spun
împotriva divinităţii, tot ce spun împotriva cărţii şi a celui care o
scrie, de fapt spun împotriva lor, când arată cu un deget spre noi,
spre carte, sau spre Mitruţ, de fapt cu trei degete arată spre ei!!!
Exersaţi cu degetele şi vă veţi convinge, da, acesta este adevărul.
Una dintre recunoştinţele pe care divinitatea le aduce lui Mitruţ
pentru tot ce face pentru ea, inclusiv implicarea în această lucrare
de Justiţie Divină în România este că noi Decebal şi IO Ştefan
Voievod şi întreaga divinitate îi dorim lui Mitruţ să fie iubit,
respectat, apreciat, onorat, preţuit aşa cum noi facem, aşa cum
divinitatea o face, recunoscând că are un loc aparte, de frunte, de
valoare atât aci SUS, cât şi acolo pe pământul vostru.
Mitruţ a scris aceste rânduri cu o oarecare şovăire, rugându-ne să
o facem la sfârşitul cărţii, dar el gândea că de fapt să nu scriem aşa
ceva, nu că ar fugi de adevăr, ci pentru a nu se interpreta ca o
ridicare în slăvi sau ca un început de cult al personalităţii. Dar noi
nu ne confundăm valorile noastre care acum sunt şi ale voastre cu

48
acele nonvalori trecute! Ci noi spunem ADEVĂRUL
ÎNTOTDEAUNA, INDIFERENT despre ce este vorba!
FELICITĂRI PENTRU MITRUŢ ŞI PENTRU TOATE
VALORILE ROMÂNIEI!
Am spus, dar revenim, l-am pregătit pe Mitruţ de câteva vieţi
pentru această mare lucrare, iar în această ultimă viaţă l-am trecut
prin cele mai crunte traume pentru a înţelege: suferinţele, trădarea,
nedreptăţile, umilinţele, sărăcia, hăituirea, frustrarea, excrocarea,
batjocura, discreditarea în faţa lumii, ameninţarea cu moartea, frici
de tot felul, culminând cu aruncarea în cea mai prăpăstioasă
prăpastie şi cu răni ale sufletului aproape imposibil de vindecat.
Le-a înţeles, le-a acceptat şi prin răbdare şi credinţă le-a vindecat
pe toate şi acum este în plenitudinea forţelor din toate punctele de
vedere şi îi ajută şi pe alţii de a ajunge în acest loc, aşa cum este
Voia Divină!
Şi ne ajută şi pe noi ca aceste mesaje să ajungă la voi şi la cei
care le vor citi peste ani! Acum se scrie Noua Istorie a României.
Acum a început să fiinţeze deja Noua Românie, România cea
adevărată. Acum când se scriu aceste rânduri cel puţin unul de-al
vostru cunoaşte deja planul Divin cu referire la voi şi ţara voastră,
dar cu certitudine Divinitatea şi-a făcut cunoscute aceste intenţii şi
prin alţi români şi nu numai!
Mitruţ nu a mai fost obligat să coboare în această viaţă pe
Pământ sau într-o altă viaţă, deoarece el şi-a terminat ciclul
Karmic. A mers pe pământ în această viaţă pentru a sluji divinitatea
şi pe români, nu a făcut nimic pentru el în această viaţă, nu a fost
obligat să meargă acolo, dar slujeşte ADEVĂRUL, slujeşte
DIVINITATEA şi îi slujeşte pe ROMÂNII din ţară şi de
pretutindeni.
DIVINITATEA ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU
TOT CE FACE MITRUŢ ACUM ÎN ROMÂNIA, PENTRU CĂ
TOT CE FACE ESTE DIN DATORIE FAŢĂ DE DIVINITATE –
DATORIE ASUMATĂ VOLUNTAR DE EL ÎNSUŞI!!!
Iar datoria lui faţă de Divinitate este de a ajuta planul divin de
Justiţie Divină, să funcţioneze în fiecare român şi în ţara voastră,

49
România. Am mai format şi pe alţi români pe care i-am activat sau
îi vom activa la momentul potrivit când le este rândul să intre în
Lucrarea Divină! Totul curge aşa cum a prevăzut divinitatea, iar un
lucru cert este că ÎN FAŢA DIVINITĂŢII NU EXISTĂ
OBSTACOLE!!! AŞA CĂ TOTUL CURGE DUPĂ CUM A FOST
HOTĂRÂT!!!
MESAJUL DIVIN vine şi pentru cei care îşi desfăşoară
activitatea în aşa zisa = JUSTIŢIE =, care de fapt numai
Justiţie nu este, se poate numi oricum: de la piaţă, adică
vânzare-cumpărare, până la zona cea mai coruptă a societăţii.
Aici liniştiţi mai aducem în discuţie şi aşa numita Poliţie!
Pentru toţi aceştia, divinitatea prin aceste mesaje îi
atenţionează de a-şi asuma responsabilitatea pentru tot ce au
făcut şi pentru tot ce trebuiau să facă, să-şi ceară iertare public
şi să plece, acolo unde le este locul. Divinitatea are soluţie şi
pentru ei, şi ei sunt iubiţi de divinitate, dar unde au fost şi ce au
făcut până acum, ajunge. Au făcut suficiente abuzuri,
nedreptăţi, au ascultat ordinele mai marilor care trebuie
distrus şi terminat, care hoţ trebuie lăsat liber şi elogiat şi
multe altele. Ştiu ei mai bine totul iar divinitatea, oricum îşi va
face planul şi cu ei, dacă nu pleacă de bunăvoie, vor fi ajutaţi
să plece – oricum şi cu aceste sectoare se va face Justiţie divină
– fără nici cel mai mic comentariu.
Mai există asemenea elemente în Învăţământ şi în special în
învăţământul superior şi aici cu precădere în cel privat. În Sănătate,
la fel, „puroiul” este extins, şi a venit şi aici timpul vindecărilor
totale, şi din toate punctele de vedere.
Acestea sunt doar câteva domenii pe care le-am amintit dar nu
înseamnă că altele nu mai există, este plină ţara, dar ajunge atât ca
exemple, deoarece încă o dată, accentuăm, peste tot se vor aplica
aceleaşi principii şi cu aceeaşi intensitate şi consecvenţă –
indiferent cum se cheamă persoana, domeniile de activitate sau
vârsta sau sexul, nu există discriminări, totul funcţionează perfect –
aceasta este divinitatea, imparţială şi atotputernică!

50
În cazul în care cei vizaţi, şi ei se cunosc, refuză să-şi asume
responsabilitatea şi să se retragă – atunci divinitatea va acţiona
– de obicei – prin ziarişti. Aceştia pe diferite căi vor primi
informaţiile de la entităţile de SUS şi împreună cu toate
argumentele le vor face publice în ziarele respective. Există şi
în presă oameni oneşti cărora divinitatea îi va ajuta să-şi
asume asemenea responsabilităţi.
Fiecare om de pe pământ are înregistrat în el tot ce a făcut nu
numai în această viaţă ci în toate vieţile. Aşa că cei de sus vor
„citi” în ei tot ce au de demascat şi vor face, sub diferite forme,
aceste informaţii cunoscut ziariştilor aleşi. Metodele sunt multe şi
se cunosc aici pe pământ cum pot fi transmise informaţii de sus.
Cum vom face deosebirea dacă este bârfă sau adevărat? Se vor
da documente şi date certe, nu aluzii, ci exact aşa cum a fost
consumat faptul respectiv, care este dus la lumină, adevărul va fi
scos la lumină.
Este o realitate, mai reală decât orice tot ce se scrie aici, pentru
că divinitatea nu manipulează, nici nu dezinformează, divinitatea
scoate adevărul la lumină, nimic nu-i poate sta în cale.
Divinitatea face apel la cei în cauză, ca din proprie iniţiativă
să iasă în faţă, să-şi asume responsabilitatea pentru tot şi să se
retragă, dacă ei nu o fac – divinitatea o va face sigur – dar
poate nu chiar aşa de comod pentru cei în cauză – dar cert este
că se va face Justiţia divină în România şi nimeni dar absolut
nimeni nu va scăpa – totuşi este indicat ca să se facă din
proprie iniţiativă a celui în cauză!
Alegeţi soluţia simplă sau cea mai complexă – oricum actul de
justiţie divină va avea loc cu toţi cei vizaţi, indiferent de opţiunea
lor!!!
Nimeni să nu se considere ameninţat, frustrat sau umilit, este
doar un exerciţiu de scoatere a Adevărului la lumină, este doar
un exerciţiu de aducere a Voii Divine AICI şi ACUM. Încă o
dată, nu se face acest lucru împotriva cuiva, sau împotriva
unui grup sau a conducătorilor de un anumit fel, este un act de
Justiţie Divină pentru eliberarea haosului şi instaurarea

51
armoniei în România – şi nu se face împotriva cuiva anume, se
face împotriva sistemului bazat pe haos şi se introduce sistemul
bazat pe armonie!!!
Aici românii se împart în două, cei care susţin haosul şi implicit
efectele, cu avantajele care le au din acest sistem al dezordinii şi
iresponsabilităţii şi cei care susţin sistemul bazat pe armonie,
onestitate, abundenţi, responsabilitate.
Diferenţa dintre cele două sisteme este că sistemul bazat pe haos
este profitabil pentru o mână de oameni şi care îşi susţin interesele,
iar cel de-al doilea este bazat pe armonie şi respect şi alte
asemenea virtuţi şi este la fel de avantajos pentru toată suflarea
românească.
Poate celor din prima grupă – susţinătorii haosului – le va fi mai
greu, poate pierd privilegii materiale sau de altă natură, dar se
câştigă pe ei înşişi, demnitate, prestanţă, respect.
Trebuieşte făcută diferenţa între oamenii bogaţi şi oamenii cu
bani, care au bani.
Oamenii bogaţi – milionari adevăraţi – sunt oneşti, respectaţi,
onoraţi, înţelepţi şi se bucură ei şi familia lor de bani – banii sunt
acumulaţi pe căi licite.
Oamenii cu bani sunt cei care le-au parvenit banii pe căi imorale,
ilicite şi astfel ei au frică şi de pierderea banilor, dar mai mult de
pierderea avantajelor pe care le au când spun suma pe care o deţin,
deoarece ei nu au valoare. Valoarea lor este de hoţi şi locul lor este
în altă parte. Ei trăiesc la umbra banilor – când banii pleacă ei
rămân ceea ce sunt, hoţi nenorociţi şi ignoranţi! Ce face diferenţa
dintre cele două stiluri: ATITUDINEA. Care atitudine: aceea de a
fi moral sau imoral, de a fi om sau altceva, de a spune adevărul sau
de a minţi.
O altă mare categorie este cea a celor care s-au îmbogăţit ilicit,
care au făcut averi fabuloase prin furturi, delapidări, vânzarea
bogăţiilor ţării pe nimic, pentru nişte comisioane şi acelea
nenorocite, excrocarea românilor sub diferite forme, abuzuri, şi
multe alte forme, care mai puţin contează, forma este formă,
contează conţinutul adică AVEREA ACESTEI ŢĂRI a fost luată de

52
la români de către cei interesaţi, România a fost deposedată prin
formele mai sus menţionate de averea ei, iar românii au fost lăsaţi
faliţi, falimentari, trimişi în Europa pentru a slugărnici pe alţii şi a
încasa umilinţă cât încape, iar cei care au rămas – vai de ei şi de
zilele lor.
STOP!!!
ACUM SE OPREŞTE JAFUL, INDIFERENT CINE SUNTEŢI.
OPRIŢI JEFUIREA ACESTEI ŢĂRI, ACUM AŢI LUAT LA
CUNOŞTINŢĂ ACEST LUCRU – ACEASTA ESTE VOIA
DIVINĂ!!! OPRIŢI JEFUIREA ROMÂNIEI!!!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, SĂ VĂ IUBIŢI ŢARA, SĂ O
REFACEŢI DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE, INCLUSIV
CEL AL PATRIMONIULUI!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, SĂ VĂ REFACEŢI ŢARA
DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE!
Ţara voastră şi înaintaşii voştri şi voi înşivă aţi fost maltrataţi,
chinuiţi de regimul dictatorial care v-a distrus valorile umane, care
v-a distrus tot ce era mai bun în voi şi în înaintaşii voştri, v-au
decimat ţara iar mai târziu au instaurat haosul şi corupţia, şi au
făcut din voi şi ţara voastră jalea Europei.
Dragi români din ţară şi de pretutindeni, acum divinitatea vine la
voi cu o ofertă generoasă pentru a vă reface voi înşivă şi a vă
reface ţara, a vă face din ţara voastră leagănul spiritual al Europei
şi nu numai, acest lucru înseamnă mult, nu numai spiritual ci şi
material, fiindcă bunăstarea spirituală atrage după sine, implicit şi
bunăstarea materială – aceasta este pentru voi românii şi pentru
ţara voastră.
Credeţi în această ofertă şi urmaţi acest plan, aceste mesaje
trimise de noi, şi veţi vedea rezultatele, rezultate care nu mult se
vor lăsa aşteptate.
Îndemnul nostru, al celor de SUS nu este formal, nu este o
muncă ideologică, nu este în zadar, divinitatea cu adevărat vă ajută
din toate punctele de vedere, dar voi obligatoriu pentru a avea

53
rezultatele scontate de divinitate, şi arătate până acum în această
carte de câteva ori, ESTE NECESAR SĂ PERMITEŢI ACEST
AJUTOR, SĂ PERMITEŢI MATERIALIZAREA LUI, EXACT
AŞA CUM VI S-A SCRIS PÂNĂ ACUM ŞI CEEA CE
URMEAZĂ A FI SCRIS!
Tot ceea ce s-a furat, tot ceea ce s-a prădat, tot ceea ce s-a
delapidat, tot ceea ce a fost vândut doar pe comisionae din
această ţară, în general tot ce s-a luat pe nedrept şi acum se
află în proprietatea altora pentru a beneficia ei de munca şi
sudoarea poporului român, prin aportul direct al câtorva
trădători români va fi dat înapoi românilor!
Şi cum se va face această reîntregire a patrimoniului?
SOLUŢIA DIVINĂ PENTRU REFACEREA PATRIMONIULUI
ROMÂNIEI ESTE SIMPLĂ: TOŢI CEI CARE AU LUAT PE
NEDREPT, ADICĂ CE NU LI SE CUVENEA, ADICĂ PRIN
ÎNCĂLCAREA LEGII SAU CHIAR DACĂ ŞI-AU FĂCUT LEGI
CA LA ADĂPOSTUL LOR SĂ POATĂ MÂNUI AVEREA
ROMÂNIEI DUPĂ BUNUL LOR PLAC, DUPĂ PROPRIILE
LOR INTERESE, TOT FURT SE CHEAMĂ, CHIAR DACĂ
ESTE CU ACTE ÎN BUNĂ REGULĂ, DAR DACĂ LEGEA A
FOST FĂCUTĂ SAU DICTATĂ A FI FĂCUTĂ INCORECT
PENTRU A PERMITE TOT FELUL DE ABUZURI, SAU PUR ŞI
SIMPLU NU S-AU FĂCUT LEGI, LĂSÂNDU-SE HAOS,
LĂSÂNDU-SE CUM SE ZICE OILE, TOATĂ STÂNA LA
ÎNDEMÂNA ŞI CHEREMUL LUPILOR, ORICARE AR FI,
INCLUSIV ALTE METODE, TOŢI CEI CARE DIN AVEREA
ROMÂNIEI SAU A CETĂŢENILOR SĂI ÎNCEPÂND CU CEA
MAI MICĂ VALOARE, SĂ ZICEM DE UN LEU, SAU UN
EURO, CUM VREŢI, PÂNĂ LA VALORILE INESTIMABILE,
PE CARE MULŢI NICI NU ŞTIU CÂT AU LUAT EI ŞI CÂT AU
FAVORIZAT PE ALŢII ŞI CÂT MAI AU DE PRIMIT, TOŢI
DAR ABSOLUT TOŢI, FĂRĂ NICI O DEOSEBIRE,
DIVINITATEA ÎI OBLIGĂ SĂ DEPUNĂ TOTUL DE UNDE AU
LUAT – DE LA STAT SAU DE LA CETĂŢENI!!! NU EXISTĂ
EXCEPŢIE DE LA ACEST ORDIN DIVIN!!! TOŢI CEI VIZAŢI

54
SE VOR SUPUNE CU VOIA SAU FĂRĂ VOIA LOR,
INDIFERENT DE UNDE AU FURAT SAU LUAT PRIN ABUZ
ŞI SUB CE FORMĂ, DE LA CETĂŢENII ROMÂNIEI SAU DE
LA STATUL ROMÂN!!!
Divinitatea şi noi, toate entităţile divine din Astral, citim în voi în
fiecare toţi ce aţi făcut, tot ce aţi luat pe drept şi pe nedrept, fiindcă
totul rămâne tipărit în voi, iar noi cei de SUS avem acces la a „citi”
acest lucru şi de a-l face cunoscut lumii întregi, dar, în special,
românilor!!!
Cei care nu se supun de bunăvoie acestui ordin divin vor fi
demascaţi de noi cei din Astral, cu ajutorul unor ziarişti, cărora le
vom transmite, sub diferite forme, aceste informaţii, cu lux de
amănunte, încât să nu existe posibilitatea de a fi negate sau
contestate.
ACEASTA ESTE JUSTIŢIE DIVINĂ – NU PĂMÂNTEANĂ –
NU ROMÂNEASCĂ – ŞI A T E N Ţ I E !!!
J U S T I Ţ I A D I V I N Ă E S T E N E M I T A R N I C Ă!
În faţa Divinităţii nu vă puteţi ascunde, sub nici o formă, nu vă
puteţi sustrage, nu sunt valabile nici o formă de scutire, nici
medicală, nici imunitate parlamentară, absolut nimic!
ÎN FAŢA DIVINITĂŢII TOŢI SUNTEŢI EGALI!!!
ORDIN DIVIN!!! LA BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
SE VA DESCHIDE UN CONT, SAU MAI MULTE, PENTRU A
SE ADUNA SUMELE CARE SUNT ÎN DISCUŢIE, BENEVOL
DE CĂTRE CEI ÎN CAUZĂ SAU PRIN INTERVENŢIA CELOR
ABILITĂŢI SĂ O FACĂ ÎN URMA INFORMAŢIILOR
PRIMITE DE SUS, PRIN INTERMEDIUL ZIARIŞTILOR,
ALEŞI TOT DE SUS.
ATENŢIE! TOŢI CEI DE JOS DIN ROMÂNIA ŞI NU NUMAI,
CARE PARTICIPĂ LA ACEASTĂ LUCRARE DIVINĂ SUNT
APĂRAŢI DE NOI, INCLUSIV DE VITEJII MEI, DECEBAL
DAR ÎN SPECIAL DE ÎNSUŞI IO ŞTEFAN VOIEVOD ŞI
VITEJII LUI – NU EXISTĂ ŞANSĂ DE SCĂPARE – NICI
MĂCAR CEA A FOLOSIRII PAŞAPORTULUI DE SERVICIU,
SAU DE TURIST, DIN FAŢA DIVINITĂŢII NU SE POATE

55
FUGI, NICI ÎN MORMÂNT, DECI NICI FUGA PRIN
SINUCIDERE NU ESTE O SOLUŢIE!
SINGURA SOLUŢIE ESTE ASUMAREA
RESPONSABILITĂŢII FIECĂRUIA PENTRU TOT ŞI DE
ASEMENEA RESTITUIREA SPRE CETĂŢENI DIRECT A TOT
CE S-A LUAT DE AUTORITĂŢI, PRIN ABUZ, DE ALŢI
CETĂŢENI CU CONCURSUL NEMIJLOCIT AL
AUTORITĂŢILOR CORUPTE ŞI RESTITUIREA CĂTRE STAT
A TOT CE S-A LUAT DIN PROPRIETATEA LUI!!!
TOTUL ESTE OBLIGATORIU!
NU EXISTĂ EXCEPŢII, LEGILE DIVINE NU AU
EXCEPŢII!!!
ATENŢIE! Divinitatea nu judecă, nu se supără, nu pedepseşte, ci
aplică Legile Sale. Prima Lege a Divinităţii este ORDINEA. Deci
în primul rând se face ordine.
Divinitatea face UN APEL LA CEI ÎN CAUZĂ, SĂ-ŞI FACĂ
UN EXAMEN PROPRIU DE CONŞTIINŢĂ, SĂ
RECUNOASCĂ, SĂ-ŞI ASUME RESPONSABILITATEA, SĂ
SE ÎNTOARCĂ CU FAŢA LA DIVINITATE ŞI SĂ RESTITUIE
TOTUL STATULUI ROMÂN ŞI CETĂŢENILOR ROMÂNIEI
TOT CE AU LUAT PRIN FĂRĂDELEGE!
CUM SE VA PROCEDA CU CEI CARE AU SUME DEPUSE
ÎN CONTURI ÎN BĂNCILE DIN AFARA ROMÂNIEI, UNDE
EXISTĂ SUME CONSIDERABILE? DACĂ BANII NU SE VOR
DEPUNE LA BANCA NAŢIONALĂ ÎN CONTURILE SPECIAL
DESCHISE PENTRU ACEASTĂ OPERAŢIUNE DIVINĂ,
PÂNĂ LA ULTIMA CENTIMĂ ŞI DIVINITATEA CONSTATĂ
CĂ CEL ÎN CAUZĂ NU VREA SĂ SE SUPUNĂ, ATUNCI CEI
DE SUS ÎI VOM DECONSPIRA PE EI CINE SUNT, SUMELE
PE CARE LE-AU SUSTRAS, UNDE SE AFLĂ BANII, BANCA
ŞI ŢARA, ŞI BANII VOR AJUNGE ÎN ROMÂNIA, ACOLO
UNDE DE FAPT ESTE LOCUL LOR, BANII SUNT AI
POPORULUI ROMÂN!
ŞTIŢI VOI ROMÂNI CÂT A SUFERIT ACEST POPOR PRIN
ACESTE FĂRĂDELEGI, ŞTIŢI CĂ SALARIILE ŞI PENSIILE

56
PUTEAU FI DE 3-4 ORI MAI MARI DECÂT ACUM ŞI CĂ
ERAU BANI PENTRU INVESTIŢII, INCLUSIV AUTOSTRĂZI,
DAR CEI CARE AU GESTIONAT AVERILE ŢĂRII V-AU
BLOCAT ACESTE SITUAŢII, DOAR ÎN FAVOAREA LOR!!!
ACUM ESTE TIMPUL RESTITUIRILOR!!!
ATENŢIE!!! TOTUL ESTE CONSTITUŢIONAL!
DIVINITATEA NU ARE CONSTITUŢIE, NU EXISTĂ NICI O
CALE DE SCĂPARE!
EXISTĂ O SINGURĂ CALE ŞI ACEASTĂ CALE ESTE: A
D E V Ă R U L!
Tot ce spunem aici, nu face referire numai la bani, ci la orice
valori, întreprinderi, clădiri cu diverse destinaţii, case, apartamente,
terenuri, inclusiv schimburile frauduloase de terenuri, net în
defavoarea statului sau a cetăţenilor, sau energie refacturată la
preţuri fabuloase, sau înşelaţi cetăţenii vânzându-se produse sub
orice standarde prin falsuri, şi falsurile din vămile României, şi
trecerea pe lângă vămi din ordine superioare, şi contrabanda
indiferent de cine a fost făcută şi furtul băncilor, absolut totul,
nimic nu rămâne pe dinafară, fiindcă aşa spune Domnul Iisus
Cristos: „NICI UN FIR DE PĂR NU SE MIŞCĂ LA VOI, FĂRĂ
ŞTIREA MEA”. Acum a venit timpul să se facă tot ce este necesar
de către Divinitate pentru ca ADEVĂRUL, AICI ŞI ACUM, SĂ
FIE SCOS LA LUMINĂ!
TREZIŢI-VĂ ROMÂNI!
VREMEA VOASTRĂ A VENIT, VREMEA A VENIT SĂ
VEDEŢI MIRACOLELE DIVINE!!!
CREDEŢI ŞI NU VĂ ÎNDOIŢI – ESTE AŞA ŞI NUMAI
AŞA!!!
Cei care vă îndoiţi aveţi confirmări prin cei de pe Pământ care au
clarviziune, clarauz, clarsimţ sau alte simţuri deschise, şi care vă
pot da şi alte detalii, divinitatea va transmite şi prin ei, pentru ca să
credeţi şi lucrarea să curgă, aşa cum este Voia Divină!
Iar cei care vă îndoiţi de cele scrise şi transmise ACUM şi AICI
de către Divinitate este doar problema voastră – ABSOLUT TOT
CE S-A SCRIS AICI ESTE ADEVĂRAT – FIECARE CUVÂNT

57
ESTE ADEVĂRAT – ŞI AŞA VA FI, AŞA SE VA FACE CUM S-A
TRANSMIS, FĂRĂ EXCEPŢII!
ATENŢIE!!! PENTRU CEI CARE VOR BATJOCORI PRIN
SCRIS SAU VORBIT ACESTE MESAJE DIVINE, SAU PE CEI
PRIN CARE DIVINITATEA LE PREZINTĂ ŞI PE CEI PRIN
CARE LE VA PUNE ÎN PRACTICĂ, SUNT MULŢI ROMÂNI
PREGĂTIŢI DE CĂTRE DIVINITATE PENTRU ACEASTĂ
LUCRARE, ACEŞTI BAJOCORITORI VOR AVEA ANUMITE
PROBLEME, UNII CU VORBITUL, ALŢII CU SCRISUL, SAU
ALTE FORME, CARE ÎI AJUTĂ SĂ ÎNŢELEAGĂ CĂ
DIVINITATEA ESTE SUVERANĂ.
AICI UN CUVÂNT PENTRU RELIGII, INDIFERENT CINE
SUNT, NU PRIN RUGĂCIUNILE LOR S-A AJUNS AICI, LA
JUSTIŢIE DIVINĂ, EI DOAR MANIPULEAZĂ PENTRU EI
SAU PENTRU ALŢII SAU ALŢII O FAC INCONŞTIENT, CI
PRIN SUFERINŢA POPORULUI ROMÂN, OPRIMAT ŞI
BATJOCORIT.
TOT CE SE FACE ACUM DE CĂTRE DIVINITATE PRIN
ACEST PLAN, ESTE O CALE SPIRITUALĂ ŞI NU
RELIGIOASĂ, NIMENI SĂ NU ÎŞI IA DIN ACEASTĂ
LUCRARE DIVINĂ IZBÂNDĂ, CUM CĂ LUI SAU LOR SE
DATOREAZĂ, ESTE VOIE DIVINĂ ŞI ATÂT!!!
ESTE VOIA DIVINĂ CA ROMÂNII SĂ AFLE ADEVĂRUL
DIN TOATE PUNCTELE DE VEDERE ŞI ÎN CONTINUARE
SĂ TRĂIASCĂ ÎN ADEVĂR!!!
Oricine se opune acestei Voi Divine, o face împotriva lui însuşi.
NU FUGIŢI, NU VĂ SPERIAŢI, NU VĂ FIE TEAMĂ –
DIVINITATEA NU DISTRUGE PE NIMENI, DIVINITATEA
ADUCE ADEVĂRUL ÎN ROMÂNIA, IAR ADEVĂRUL VĂ VA
FACE LIBERI, PE TOŢI, ABSOLUT PE TOŢI!!!
PENTRU CEI CARE O PARTE DIN AVERE AU DOBÂNDIT-
O PRIN MUNCĂ CINSTITĂ, PRIN AFACERI CURATE,
ACEASTA LE VA RĂMÂNE, DAR CU CONDIŢIA CĂ CE
ESTE ÎN AFARA LEGII SĂ RESTITUIE AŞA CUM ESTE
PREVĂZUT ŞI ACOLO DE UNDE AU LUAT PE NEDREPT.

58
DACĂ NU SE CONFORMEAZĂ HOTĂRÂREA DIVINĂ ESTE
SĂ LI SE IA TOTUL, ŞI CE AU FĂCUT CURAT ŞI CE AU
FĂCUT PRIN FĂRĂDELEGE!!!
ATENŢIE! DIVINITATEA NU LUCREAZĂ CU JUMĂTĂŢI
DE MĂSURĂ – DIVINITATEA VREA ADEVĂRUL, ACUM ŞI
AICI!!!
PENTRU CEI CARE SE OPUN ŞI IGNORĂ TOT CE SPUNE
DIVINITATEA AICI, ŞI PUR ŞI SIMPLU REFUZĂ SĂ SE
SUPUNĂ VOII DIVINE – AŞA CUM S-A SPUS – VOR FI
DECONSPIRAŢI ŞI TOTUL LI SE VA LUA, IAR EI VOR TRĂI
ÎN CONTINUARE, EXACT AŞA CUM AU TRĂIT ŢĂRANII
ROMÂNI CU O PENSIE DE CEAPIST, ÎN CASELE PĂRĂSITE
DIN SATELE ROMÂNIEI!!!
ATENŢIE PENTRU CEI ÎN CAUZĂ: TOT CE SPUNE
DIVINITATEA ESTE ADEVĂRAT ŞI TOATĂ VOIA DIVINĂ ÎN
CEEA CE ÎI PRIVEŞTE PE ROMÂNI, SE VA REALIZA, ACUM
ŞI AICI, ACUM ŞI AICI ÎN ROMÂNIA!!!
POATE NU VĂ VINE SĂ CREDEŢI! INDIFERENT CARE VĂ
ESTE OPINIA, ADEVĂRUL VA TRIUMFA ÎN ROMÂNIA!
ATENŢIE MĂRITĂ PENTRU TOŢI ROMÂNII: NIMENI NU
VA FI DISTRUS, NIMENI NU VA FI TERMINAT, NIMENI NU
VA FI DEZAVANTAJAT – SE FACE DOAR JUSTIŢIE DIVINĂ
ŞI ASTFEL ADEVĂRUL SE VA INSTAURA ÎN ROMÂNIA, ŞI
TOŢI ROMÂNII VOR TRĂI ÎN ADEVĂR!!!
Într-adevăr cei care se opun divinităţii vor avea unele probleme,
dar din cauza lor, şi nu aşa cum au avut cei care s-au opus lor, care
mulţi au plătit cu viaţa, au fost schingiuiţi, batjocoriţi şi familiile
lor terminate. Divinitatea vine doar să instaureze ORDINEA ŞI
ADEVĂRUL ÎN ROMÂNIA!
Nimic nu îi exonerează de răspundere pe cei în cauză, chiar dacă
susţin că ce scrie aici sunt invenţii, aberaţii, sau nebunii, iar cei
care le susţin sunt asemenea, fiindcă necunoaşterea sau
neacceptarea legii, nu te exonerează de răspundere atunci când o
calci, când o ignori, chiar dacă eşti analfabet, sau chiar dacă ai rea
credinţă.

59
ADEVĂRUL VA DOMINA ROMÂNIA ŞI PE ROMÂNI, ESTE
HOTĂRÂRE DIVINĂ ŞI AŞA ESTE ŞI AŞA VA FI!!! ÎN
ROMÂNIA SE VA INSTAURA ORDINEA ŞI ADEVĂRUL – ŞI
ATENŢIE – LEGEA VA FI LEGE ŞI OMUL VA FI OM!!!
NU EXISTĂ EXCEPŢII SAU ALTE FORME DE PROTECŢIE
PENTRU CA CEVA SĂ SCAPE DE LA ACEST PLAN DIVIN –
TOTUL, DAR ABSOLUT TOTUL VA FI SUPUS ORDINEI ŞI
ADEVĂRULUI – DE CĂTRE DIVINITATE – A SOSIT
SFÂRŞITUL HAOSULUI, A MINCIUNILOR ŞI ABUZURILOR.
G A T A !!!
ACUM CUVINTELE DE ORDINE SUNT: O R D I N E A ŞI A
D E V Ă R U L ÎN ROMÂNIA!!!

Partea III

MARIA MAGDALENA – MESAJ FINAL

Dragi Români, din ţară şi de pretutindeni, noi, Decebal şi IO


Ştefan Voievod, vă iubim, şi vă preţuim şi vă ajutăm aşa cum este
Voia Divină ca pentru voi şi în ţara voastră să se instaureze ACUM
ŞI AICI – ADEVĂRUL DIVIN – iar în ţara voastră voi cu adevărat
să deveniţi stăpâni şi suverani.
Această Lucrare Divină pentru voi şi ţara voastră a început cu
mult înainte, când noi am lucrat cu unii dintre voi pentru a vă

60
pregăti pentru acest eveniment. Cei pregătiţi de noi fac parte din
toate sectoarele de activitate, chiar dacă cei în cauză nu toţi au
conştientizat că ceva deosebit se întâmplă cu ei sau că sunt diferiţi
şi gândesc altfel, chiar dacă din mai multe motive nu şi-au expus
punctele de vedere care cu adevărat le au şi care sunt în inima şi în
sufletul lor. Va veni cu certitudine şi vremea lor! Şi când o să aibă
curajul să vorbească liberi sau când o să citească această carte şi
parcă este scrisă de către ei fiindcă gândesc şi simt la fel sau alte
moduri de a se manifesta, deoarece această cunoaştere noi am
sădit-o în ei iar acum o primesc şi în mod conştient.
Staţi liniştiţi, la momentul când vă vine rândul veţi intra în rolul
pe care îl aveţi. Voi cei de jos pe care v-am pregătit împreună cu
cei de sus care participă la această lucrare şi în special vitejii
noştri, care sunt încercaţi de multe lupte, multe războaie, participă
împreună cu noi şi se bucură de MAREA REUŞITĂ A
DIVINITĂŢII DE A ADUCE ÎN ROMÂNIA ORDINEA ŞI
ADEVĂRUL.
DRAGI ROMÂNI! MIE, MARIA MAGDALENA ÎMI REVINE
ONOAREA ŞI CINSTEA, DATĂ DE DIVINITATE, PENTRU
MINE ŞI PENTRU VOI DE A VĂ TRANSMITE MESAJUL DE
FINAL AL ACESTEI CĂRŢI, MESAJ CARE SĂ VĂ UNEASCĂ
INIMILE TUTUROR DIN ŢARĂ ŞI DE PRETUTINDENI,
PENTRU CA VOI SĂ FACEŢI ÎNTRU TOTUL VOIA
DIVINITĂŢII DE A FI UN POPOR UNIT, CARE SĂ VĂ IUBIŢI
AŞA CUM DIVINITATEA VĂ IUBEŞTE, DE A TRĂI ÎN ŢARA
VOASTRĂ ÎN RESPECT ŞI ABUNDENŢĂ DIN TOATE
PUNCTELE DE VEDERE!
DRAGII MEI COPII! EU, MARIA MAGDALENA, M-AM
ANGAJAT ÎN FAŢA DIVINITĂŢII ŞI A VOASTRĂ, SĂ VĂ
AJUT CU TOT CEEA CE ÎMI CEREŢI, CU TOT CEEA CE MĂ
RUGAŢI ŞI IMPLORAŢI, PE TOŢI, DAR ABSOLUT PE TOŢI,
ŞI FAMILIILE VOASTRE ŞI ÎN SPECIAL ŢARA VOASTRĂ –
TOTUL SĂ FIE ARMONIE ŞI ABUNDENŢĂ!!!
ACUM TOTUL DEPINDE DE VOI, CEREŢI ŞI CREDEŢI CU
ADEVĂRAT, CU CERTITUDINE, AŞA CUM ÎI PLACE LUI

61
MITRUŢ SĂ VĂ REPETE LA INFINIT, ŞI ABSOLUT TOTUL
SE VA ÎMPLINI!
DRAGII MEI COPII! LĂSAŢI ORGOLIILE, LĂSAŢI TOTUL
CE VĂ DEZBINĂ, LĂSAŢI-LE TOATE SĂ PLECE DE LA VOI
ŞI URMAŢI-NE NOUĂ, CARE TRĂIM ÎN ARMONIE, ÎN
ÎNŢELEPCIUNE, ÎN ABUNDENŢĂ. ACEASTA VREA
DIVINITATEA CA PĂMÂNTUL NOU SĂ CUPRINDĂ
POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA, ADICĂ AŞA CUM
SPUNEA DOMNUL ISUS CRISTOS ÎN RUGĂCIUNEA
„TATĂL NOSTRU”: „PRECUM ÎN CER, AŞA ŞI PE PĂMÂNT”!
ACUM ESTE TIMPUL, ACUM ESTE ÎMPLINIREA VREMII,
ACUM ESTE TIMPUL SĂ PLECE DE LA VOI ŞI DIN ŢARA
VOASTRĂ TOT CE SE OPUNE VOII DIVINE PENTRU VOI ŞI
ROMÂNIA!!!
CEREŢI ŞI VOI PRIN RUGĂCIUNILE VOASTRE, CA
ARMONIA ŞI ABUNDENŢA SĂ INTRE ÎN VIAŢA VOASTRĂ,
A ŢĂRII VOASTRE ŞI CREDEŢI CU ADEVĂRAT ŞI ACEST
MIRACOL SE VA PRODUCE INDIFERENT CARE ESTE
SITUAŢIA ACUM CÂND PRIMIŢI ACEST MESAJ, ANUL
2007.
DRAGII MEI COPII! MESAJUL MEU ESTE ŞI DE
ÎMPĂCARE CU VOI ÎNŞIVĂ ŞI CU TOŢI CEILALŢI,
INDIFERENT CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE VOI. IERTAŢI-VĂ
PE VOI ŞI IERTAŢI-I PE CEILALŢI, ACCEPTAŢI-VĂ, ADICĂ
IUBIŢI-VĂ RECIPROC, AŞA CUM DIVINITATEA O FACE CU
VOI. NU VĂ MAI LUPTAŢI CU VOI ÎNŞIVĂ ŞI CU CEILALŢI,
CI UNIŢI-VĂ ŞI ÎMPĂCAŢI-VĂ CU VOI ÎNŞIVĂ ŞI CU TOŢII,
ŞI TRĂIŢI ÎN ADEVĂR. ADEVĂRUL CARE VĂ FACE
LIBERI, AŞA SĂ TRĂIŢI.
TOT CERUL VĂ AJUTĂ, TOT UNIVERSUL VĂ AJUTĂ,
AJUTAŢI-VĂ ŞI VOI! CUM?
PERMITEŢI DIVINITĂŢII SĂ VĂ FACĂ TOATE
ACESTEA!!! ŞI CUM PERMITEŢI? CERÂNDU-LE ŞI
CREZÂND CU CERTITUDINE CĂ VOR AJUNGE SĂ SE

62
ÎMPLINEASCĂ LA VOI ŞI ÎN ŢARA VOASTRĂ, CA ŞI CUM
S-AU ÎMPLINIT!!!
DRAGII MEI COPII! NUMAI ŞI NUMAI IUBIREA ŞI
ADEVĂRUL SUNT CELE CARE VĂ VOR ÎMPLINI!
CĂUTAŢI-LE, CEREŢI-LE ŞI PERMITEŢI-LE SĂ LE
PRIMIŢI!!!
ACEASTA ESTE ESENŢA MESAJULUI MEU: IUBIRE ŞI
ADEVĂR, ÎN VOI, PENTRU VOI, PENTRU POPORUL
VOSTRU ŞI PENTRU ŢARA VOASTRĂ.
CINE NU VREA O ASTFEL DE VIAŢĂ?
NU VĂ UITAŢI CE ESTE ACUM! CI PRIVIŢI ÎN VIITORUL
CARE ESTE FOARTE APROAPE, ÎN VIITORUL VOSTRU ŞI
AL ŢĂRII VOASTRE – DE FAPT, VIITORUL ÎL FACEŢI VOI,
CERÂND ŞI CREZÂND ÎN PRIMIREA A CEEA CE CEREŢI,
ADICĂ SĂ SE FACĂ VOIA DIVINĂ!!!
DRAGII MEI COPII, ROMÂNI DIN ŢARĂ ŞI DE
PRETUTINDENI, EU, MARIA MAGDALENA, MĂ ALĂTUR
EFORTURILOR PE CARE LE FAC PENTRU VOI MARELE
DECEBAL ŞI MAI MARELE IO ŞTEFAN VOIEVOD ŞI VĂ
ROG ŞI PE VOI SĂ VĂ ALĂTURAŢI NOUĂ, PENTRU CA VOI
SĂ TRĂIŢI ÎNTR-O ŢARĂ LIBERĂ, UNDE LEGEA O FACE
ADEVĂRUL ŞI IUBIREA, SĂ TRĂIŢI ÎN ABUNDENŢĂ
INCREDIBILĂ ŞI FANTASTICĂ!!!
NOI AM VENIT, NOI V-AM CHEMAT!!!
ÎNDRĂZNIŢI ACUM! FIINDCĂ ACUM ESTE MOMENTUL,
MÂINE ÎNSEAMNĂ NICIODATĂ.
ÎNDRĂZNIŢI ACUM! MULŢI DINTRE VOI AU ÎNDRĂZNIT
ŞI LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ CU NOI PENTRU VOI, PENTRU
TOŢI.
DRAGII MEI COPII! AŞA SĂ VĂ RUGAŢI, ÎN FIECARE
CLIPĂ, ÎN FIECARE ZI, ÎN FIECARE MOMENT; AŞA SĂ VĂ
RUGAŢI DOMNULUI ISUS CRISTOS, ÎNTREGII
DIVINITĂŢII, SĂ ADUCĂ ACUM LA VOI, ÎN ŢARA
VOASTRĂ IUBIREA, ADEVĂRUL ŞI ABUNDENŢA ŞI CU
CERTITUDINE SE VOR ÎMPLINI TOATE!!!

63
DRAGII MEI COPII! ACUM ÎN FINALUL MESAJULUI MEU
UN CUVÂNT DE LAUDĂ ŞI MULŢUMIRE PENTRU TOŢI
CEI CARE, SUB ORICE FORMĂ AJUTĂ CA ACEASTĂ
CARTE SĂ FIE SCRISĂ, TIPĂRITĂ, DISTRIBUITĂ, ASTFEL
CA ÎN CELE MAI BUNE CONDIŢII EA, CARTEA, SĂ
AJUNGĂ LA CÂŢI MAI MULŢI ROMÂNI DIN ŢARĂ ŞI
PRETUTINDENI, IDEAL AR FI SĂ AJUNGĂ LA FIECARE
FIINDCĂ INTERESUL ESTE CU ADEVĂRAT AL TUTUROR!
DRAGII MEI COPII! AM UN CUVÂNT DE LAUDĂ ŞI
MULŢUMIRE PENTRU TOŢI CEI CARE SE IMPLICĂ ÎN
ACEASTĂ LUCRARE, DE JUSTIŢIE DIVINĂ ÎN ROMÂNIA,
ÎN PRIMA FAZĂ, PENTRU TOŢI CEI CE VOR FACE
CUNOSCUTĂ ACEASTĂ CARTE, INCLUSIV DE A-I AJUTA
PE CEI CARE NU AU POSIBILITĂŢI DE CUMPĂRARE, DE A
LI SE EXPLICA ALTORA, UNDE ESTE CAZUL, DE A ADUNA
FONDURI ŞI A TRIMITE ACEASTĂ CARTE ÎN ZONELE MAI
NĂPĂSTUITE DIN ŢARĂ ŞI DE A SE TRIMITE ŞI LA
ROMÂNII DIN AFARA ŢĂRII, DE PRETUTINDENI, ŞI EI AU
NEVOIE DE IUBIRE, DE ADEVĂR ŞI DE ABUNDENŢĂ ŞI ÎN
SPECIAL DE ŢARA LOR, DE LOCUL UNDE S-AU NĂSCUT,
CHIAR DACĂ NU SE MAI ÎNTORC, DAR SĂ FIE ŞI EI
MÂNDRI DE ŢARA LOR, DE ROMÂNIA!!!
APOI AM CUVINTE DE LAUDĂ ŞI MULŢUMIRE PENTRU
TOŢI CEI CARE VOR PARTICIPA LA ACEASTĂ
GRANDIOASĂ, INEDITĂ ŞI FANTASTICĂ LUCRARE
DIVINĂ CU ROMÂNII ŞI CU ŢARA LOR!!!
DRAGII MEI COPII! AM NUMAI CUVINTE DE LAUDĂ ŞI
MULŢUMIRE PENTRU CEL CARE A FOST ALES DE CĂTRE
DIVINITATE SĂ SCRIE ACEASTĂ CARTE ŞI SĂ O
PREZINTE ROMÂNILOR, CU ACELAŞI ZEL ŞI CU ACELAŞI
ENTUZIASM CU CARE A SCRIS-O ŞI CU CARE PARTICIPĂ
LA LUCRAREA DE TREZIRE SPIRITUALĂ.
DOMNUL ISUS CRISTOS, PRIN MINE, MARIA
MAGDALENA, AICI ŞI ACUM ÎI MULŢUMEŞTE LUI
MITRUŢ PENTRU TOATĂ SLUJIREA PE CARE O FACE

64
PENTRU DIVINITATE ŞI PENTRU ROMÂNI ŞI NU NUMAI
PENTRU EI ŞI VĂ TRANSMITE CĂ EL, MITRUŢ, ESTE
BAZA, ESTE STÂLPUL, ESTE PILONUL CENTRAL PE
PĂMÂNT AL ACESTEI MĂREŢE LUCRĂRI.
CU BINECUVÂNTĂRI DIVINE PENTRU TOŢI ROMÂNII
DIN ŢARĂ ŞI DE PRETUTINDENI!

Partea IV

SĂ LUĂM AMINTE

Prin grija divinităţii această carte are o mare cantitate de energie,


energie benefică pentru toţi cei care sunt în preajma ei, dacă o
citesc, dacă o distribuie, dacă doar o au în bibliotecă sau în
apropierea lor, deoarece aşa cum se transmite de SUS, este ceva
inedit, ESTE UN MIRACOL ADEVĂRAT: FIECARE LITERĂ
ARE UN ÎNGER. Aceasta este Voia Divină, ca şi prin aceasta să se

65
contribuie la activitate, la lucrarea de Trezire Spirituală a românilor
şi nu numai Trezire Spirituală,
Trezire TOTALĂ!
De asemenea, vă rugăm să luaţi aminte toţi românii un alt aspect,
în legătură cu ce s-a scris în această carte, despre mesagerul nostru
prin care o transmitem, este vorba de Mitruţ. La finalul mesajului
Mariei Magdalena i se aduce laude şi mulţumiri pentru implicarea
totală în această lucrare divină, din toate punctele de vedere şi în
toate fazele ei, iar el a şovăit a scrie acele rânduri, comunicând cu
noi, că nu este cazul de a fi ridicat în slăvi, fiindcă el face ce simte
şi nu pentru a fi lăudat şi elogiat o face.
Şi astfel a cerut mai multe confirmări, el însuşi de la alte entităţi
din astral, precum şi prin alte canale de pe pământ pe care el le
cunoaşte, le ştie autenticitatea, fiindcă şi el însuşi a contribuit la
formarea lor. Cele două entităţi de Lumină terestre prin care s-a
cerut confirmării, aşa cum am arătat mai sus, au fost Ella şi Cati.
Vom vedea mai jos mesajul primit sau răspunsul primit de Mitruţ
prin Cati:
„TOTUL ESTE BINE, TOTUL ESTE MINUNAT, ELOGIILE
SUNT LA LOCUL LOR, NU ESTE NIMIC ÎMPĂUNAT –
TOTUL ESTE DE LA TATĂL CERESC, PRIN MINE MARIA
MAGDALENA, ŞI SĂ NU VĂ ÎNDOIŢI!
NU VREAU Ă FIU REA, DAR CUI ÎI PLACE ESTE BINE,
CUI NU-I PLACE ESTE LA FEL DE BINE! NOI ELOGIEM
OAMENII CARE NE AJUTĂ ŞI CARE AU ÎNŢELES, CARE
ESTE ROLUL ŞI LOCUL LOR, ŞI CARE PUR ŞI SIMPLU FAC
TOT CEEA CE AU DE FĂCUT, AŞA CUM ESTE VOIA
DIVINĂ!
NU E UŞOR ŞI ESTE O DOVADĂ MARE DE CURAJ SĂ
FACI CEEA CE A FĂCUT ŞI FACE EL!
ATENŢIE MITRUŢ! SĂ COMPLETEZI CARTEA CU ACEST
MESAJ. LUCRAREA ESTE MARE, SE CONLUCREAZĂ ŞI
NIMIC NU VINE DE LA TINE PERSONAL – TOTUL, DAR
ABSOLUT TOTUL – VINE DE LA TATĂL CERESC.

66
DRAGILOR !!! RIDICAŢI INIMILE VOASTRE, FIŢI VOI
ÎNŞIVĂ ROMÂNI ADEVĂRAŢI, CARE V-AŢI DUS CRUCEA,
CARE AŢI SUFERIT, CARE AŢI FOST BATJOCORIŢI ŞI
UMILIŢI, DE CÂŢI AU VRUT ATÂT PE VOI CÂT ŞI ŢARA
VOASTRĂ!
DOMNILOR ROMÂNAŞI! FACEŢI PARTE DIN PLANUL DE
LUMINĂ A TATĂLUI CERESC. ÎNCREDINŢA-ŢI-VĂ ÎN
PUTEREA LUI DUMNEZEU ŞI VEŢI AVEA IZBĂVIRE!
VĂ ÎMBRĂŢIŞEZ PE TOŢI CU TOATĂ DRAGOSTEA, CU
TOATĂ IUBIREA ŞI NU VĂ ÎNDOIŢI, CĂ TOT CE SCRIE
ESTE NUMAI ADEVĂR!!!”

Cuprins

INTRODUCERE........................................................4

67
Partea I
ROMÂNIA ANULUI 2007.....................................22

Partea II
ROMÂNIA DUPĂ 2007..........................................36

Partea III
MARIA MAGDALENA – MESAJ FINAL............61

Partea IV
SĂ LUĂM AMINTE...............................................66

DE ACELAŞI AUTOR:

Trezirea spirituală şi Vindecarea totală în Noua


Energie, Editura Mirador, 2006

68
Dumitru Ioan Branc
Arad
Telefoane: 0257-252.057
0357-404.558
0745-543.536
0724-070.388
e-mail: dumitru.branc@rdslink.ro
www.branc.ro

69