Sunteți pe pagina 1din 2

Preda (Prodan) Mihaela

Autoevaluarea activitii n contextul practicii didactice

Sunt absolventa a Facultatii de Teologie Ordoxa, sectia de Limba si Literatura Engleza din cadrul Universitatii Bucuresti. n cadrul acestui modul psi opedagogic, am parcurs discipline ca! "si ologia educa#iei, "edagogie general$, %anagementul clasei de elevi, &.'.( )&nstruire asistata pe calculator* +i "ractica pedagogic$ si ,idactica Specialitatii. Este -oarte important ca studen#ii s$ aib$ nu numai o preg$tire teoretic$, ci +i una practic$, teoria s$ -ie .mbinat$ cu practica. "ractica pedagogic$ este un ansamblu de metode i de procedee aplicate, care are ca si obiective consolidarea si apro-undarea pregatirii de specialitate, .nvatarea, exersarea si -ormarea abilitatilor si competentelor necesare exercitarii pro-esiei de dascal, cunoasterea documentelor scolare, dezvoltarea abilitatilor practice de proiectare didactica, -ormarea capacitatii de cunoastere a elevilor in vederea tratarii di-erentiate a acestora, etc "e parcursul modulului, am intocmit atat plani-icare pe unitate de invatare , cat si proiecte de lectie in care am imbinat cerintele plani-icarii lectiei con-orm programei scolare cu particularitatile de invatare ale clasei de elevi. (a si resurse materiale, am -olosit pe langa manual, -ise de lucru, planse, prezentare in "o/er0 "oint si resurse audio0vizuale )casete audio si videoproiector*, in -unctie de subiectul lectiei pentru care am intocmit proiectul. 'm apelat la 1ocul didactic pentru dezvoltarea imaginatiei si creativitatii elevilor, precum si a -olosirii in practica a vocabularului si -ixarea noilor cunostinte predate. "roiectarea activitatilor le0am realizat pe calculator si am incercat sa pastrez o concordanta deplina intre competentele speci-ice disciplinei, obiectivele operationale )insusire de vocabular, de-inirea elementelor noi, argumentare de opinii , purtarea de conversatii in limba engleza, etc*, continuturle si metodele didactice -olosite. ,eoarece -iecare clas$ de elevi este unic$, trebuiesc construite di-erite strategii de predare +i evaluare recomandandu0se s$ se dea exemple ale unor situa#ii intalnite in via#a de zi cu zi. Eu am optat pentru o evaluare pe tot parcusul lectiei, prin -isele de lucru, a problematizarii si probelor scrise si orale, elevii cei mai activi -iind notati la s-arsitul orei.

'm -olosit metode de predare0invatare0evaluare in care elevii au lucrat atat individual, cat si pe perec i sau pe grupe. (a si puncte -orte ale "racticii "edagogice s0ar enumera posibilitatea participarii e-ective la activitatile curente ale unitatii de invatamant, oportunitatea de -ormare a unei idei de ansamblu asupra a ceea ce reprezinta pro-esorul in oc ii elevilor, a provocarilor curente si a modalitatilor de solutionare, a punerii in practica a teoriei asimilate, aplicarea metodelor si procedeelor invatate si adaptarea lor la particularitatile de varsta ale elevilor. "unctele slabe ale acestui curs tin de partea organizatorica. %ai precis, imposibilitatea de interactionare directa cu elevii clasei pentru care s0a proiectat planul de lectie si numarul mic de ore de practica pedagogica. &n sc imb, experien#a pred$rii in -ata colegilor de curs a -ost un moment cu o .nc$rc$tur$ emo#ional$ puternic$ ce m0a -acut sa realizez responsabilitatile pe care le implica activitatea de predare0invare0evaluare a cadrului didactic, responsabilititati atat -ata de elevii carora le preda )-olosirea de procedee si metode cat mai inovatice care sa ii a1ute in procesul de predare0invatare*, cat si -ata de parintii elevilor, dar si -ata de sine )incercarea permanenta de per-ectionare*. ,esi nu sunt cadru didactic in prezent, am realizat ca intr0un viitor apropiat imi doresc sa urmez aceasta pro-esie. &mi plac copii, am rabdare, empatie si stapanire de sine, motiv pentru care am optat pentru terminarea %odulului "si opedagogic inceput in timpul -acultatii.