Sunteți pe pagina 1din 6

1. Diateza pasiva (passive voice) -prezentare 2.

formare Fiecare timp are o schema de formare la diateza activa (vezi schemele de la timpurile verbale) si o schema de formare la diateza pasiva , ce vor fi prezentate mai jos. In diateza activa subiectul este cel care face actiunea .(e .!"ama uda florile). In diateza pasiva actiunea se rasfran#e asupra subiectului .(e . Florile sunt udate de mama). $. observatii %a absolut toate timpurile verbul este la forma a treia (cel nere#ulat) sau cu terminatia &-ed' (cel re#ulat). (e se schimba pentru fiecare timp este ceea ce e ista intre subiect si verb. In limba romana e ista cel putin 2 modalitati de a e prima o actiune la diateza pasiva (se va ilustra la e emple). In limba en#leza se respecta doar schema timpului respectiv. )imboluri! *erb forma a treia sau cu terminatia & -ed'+, *(III)- *(-ed) .. /resent )imple 0firmativ! ) 1 am-is-are 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ ! ) 1 am-is-are 1 not 1 *(III)- *(-ed).. Intero#ativ! am-is-are 1 ) 1 *(III)- *(-ed)24 5 .! %ectia este scrisa zilnic.- )e scrie lectia zilnic. 6he lesson is 7ritten dail8. *asele nu sunt spalate in fiecare seara.- 3u se spala vasele in fiecare seara. 6he dishes aren9t 7ashed ever8 evenin#. :. /resent (ontinuous 0firmativ! ) 1 am-is-are 1 bein# 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! )1 am-is-are 1 not 1 bein# 1 *(III)- *(-ed) 2 Intero#ativ! am-is-are 1 ) 1 bein# 1 *(III)- *(-ed)24 5 .! %ectia este scrisa acum.- )e scrie lectia acum. 6he lesson is bein# 7ritten no7. *asele nu sunt spalate acum.- 3u se spala vasele acum. 6he dishes are not bein# 7ashed no7. ;. /ast )imple 0firmativ! ) 1 7as-7ere 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 7as-7ere 1 not 1 *(III)- *(-ed)2 Intero#ativ! <as-7ere 1 ) 1 *(III)- *(-ed)24 5 .! %ectia a fost scrisa ieri.- )-a scris lectia ieri. 6he lesson 7as 7ritten 8esterda8. *asele nu au fost spalate acum 2 ore.- 3u s-au spalat vasele acum 2 ore. 6he dishes 7eren9t 7ashed t7o hours a#o. =. /ast (ontinuous 0firmativ! ) 1 7as-7ere 1 bein# 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 7as-7ere 1 not 1 bein# 1 *(III)- *(-ed) 2 Intero#ativ! <as-7ere 1 ) 1 bein# 1 *(III)- *(-ed)24 5 .! %ectia era scrisa ()e scria lectia) ieri pe vremea asta. 6he lesson 7as bein# 7ritten at this time 8esterda8. *asele nu erau spalate (*asele nu se spalau) ieri pe vremea asta. 6he dishes 7ere not bein# 7ashed at this time 8esterda8. >. /resent /erfect )imple 0firmativ! ) 1 have-has 1 been 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 have-has 1 not 1 been 1 *(III)- *(ed)2 Intero#ativ! ?ave-has 1 ) 1 been 1 *(III)- *(-ed)24 5 ! )-a scris lectia. 6he lesson has been 7ritten. 3u s-au spalat vasele. 6he dishes haven9t been 7ashed. @. /ast /erfect )imple 0firmativ! ) 1 had1 been 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 had 1 not 1 been 1 *(III)- *(-ed)2 Intero#ativ! ?ad 1 ) 1 been 1 *(III)- *(-ed)24 5 .! )e scrisese lectia inainte de ora ;. 6he lesson had been 7ritten b8 si o9clocA. 3u se spalasera vasele inainte de ora ;. 6he dishes hadn9t been 7ashed b8 si o9clocA. 1B. Future )imple 0firmativ! ) 1 7ill 1 be 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 7ill 1 not 1 be 1 *(III)-*(ed)2 Intero#ativ! <ill 1 ) 1 be 1 *(III)- *(ed)24 Cbservatie ! 7ill 1 not + 7on9t 5 .! )e va scrie lectia. 6he lesson 7ill be 7ritten. 3u se vor spala vasele. 6he dishes 7on9t be 7ashed. 11. Future (ontinuous 0firmativ! ) 1 7ill 1 be 1 bein# 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 7ill 1 not 1 be 1 bein# 1 *(III)- *(ed)2 Intero#ativ! <ill 1 ) 1 be 1 bein# 1 *(III)- *(-ed)24 5 .! )e va scrie lectia maine pe vremea asta. 6he lesson 7ill be bein# 7ritten at this time tomorro7. 3u se vor spala vasele maine pe vrema asta. 6he dishes 7on9t be bein# 7ashed at this time tomorro7. 12. Future /erfect 0firmativ! ) 1 7ill 1 have 1 been 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 7ill 1 not 1have 1 been 1 *(III)-*(-ed) 2 Intero#ativ! <ill 1 ) 1 be 1 *(III)- *(-ed)24 5 .! )e va scrie lectia pana la ora =. 6he lesson 7ill have been 7ritten b8 seven c9clocA. 3u se vor spala vasele pana la ora =. 6he dishes 7on9t have been 7ashed b8 seven c9clocA. 1$. & #oin# to' Future 0firmativ! ) 1 am-is-are 1 #oin# to be 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 am-is-are 1 not #oin# to be 1 *(III)-*(ed)2 Intero#ativ! am-is-are 1 ) 1 #oin# to be 1 *(III)- *(ed)24 5 .! )e intentioneaza scrierea lectiei. 6he lesson is #oin# to be 7ritten. 3u se intentioneaza spalarea vaselor. 6he dishes aren9t #oin# to be 7ashed.

1.. Future-in-the-/ast 0firmativ! ) 1 7ould 1 be 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 7ould 1 not 1 be 1 *(III)-*(ed)2 Intero#ativ! 7ould 1 ) 1 be 1 *(III)- *(ed)24 5 .! 5l a intrebat daca se va scrie lectia. ?e asAed if the lesson 7ould be 7ritten. 3oi am spus ca nu se vor spala vasele. <e said that the dishes 7ouldn9t be 7ashed. 1:. *erbe modale (can, ma8, must, should etc.) 0firmativ! ) 1 modal 1 be 1 *(III)- *(-ed)2 3e#ativ! ) 1 modal 1 not 1 be 1 *(III)-*(ed)2 Intero#ativ! modal 1 ) 1 be 1 *(III)- *(ed)24 5 .! %ectia trebuie scrisa pana la ora =. 6he lesson must be 7ritten b8 seven c9clocA. 3u ar trebui sa fie spalate vasele a doua zi. 6he dishes shouldn9t be 7ashed the ne t da8. *asele ar putea fi spalate repede. 6he dishes could be 7ashed DuicAl8.

DIATEZA PASIVA
Toate timpurile invatate se refera la Diateza Activa, subiectul propozitiei efectueaza actiunea. I am eatin# a boa constrictor - 5u mananc un sarpe boa

In Diateza Pasiva actiunea se face asupra subiectului I am bein# eaten b8 a boa constrictor. - 5u sunt mancat de un sarpe boa 6he clothes have been rinsed in the 7ashin# machine - ?ainele au fost clatite in masina de spalat

Diateza Pasiva - Present Tense The crates are lifted by me - Lazile sunt ridicate de mine La Diateza Activa ar fi fost: I lift crates - Eu ridic lazi. I am lifted - 5u sunt ridicat Eou are lifted - 6u esti ridicat ?e is lifted - 5l este ridicat )he is lifted - 5a este ridicata <e are lifted - 3oi suntem ridicati Eou are lifted - *oi sunteti ridicati 6he8 are lifted - 5i, 5le sunt ridicati-ridicate

Diateza Pasiva - Present Continuous The creates are bein lifted by me La Diateza Activa ar fi fost: I am liftin crates. I am bein# lifted

Eou are bein# lifted ?e is bein# lifted )he is bein# lifted <e are bein# lifted Eou are bein# lifted 6he8 are bein# lifted

Diateza Pasiva - Past Tense The crates !ere lifted by me - Lazile au fost ridicate de mine La Diateza Activa ar fi fost: I lifted crates - Eu am ridicat lazi. I 7as lifted - 5u am fost ridicat Eou 7ere lifted - 6u ai fost ridicat ?e 7as lifted - 5l a fost ridicat )he 7as lifted - 5a a fost ridicata <e 7ere lifted - 3oi am fost ridicati Eou 7ere lifted - *oi ati fost ridicati 6he8 7ere lifted - 5i, 5le au fost ridicati

Diateza Pasiva - Present Perfect The creates have been lifted by me La Diateza Activa ar fi fost: I have lifted crates. I have been lifted - 5u am fost ridicat Eou have been lifted - 6u ai fost ridicat ?e has been lifted - 5l a fost ridicat )he has been lifted - 5a a fost ridicata <e have been lifted - 3oi am fost ridicati Eou have been lifted - *oi ati fost ridicati 6he8 have been lifted - 5i, 5le au fost ridicati

Diateza Pasiva - Past Continuous

The crates !ere bein lifted by me - Lazile erau ridicate de mine La Diateza Activa ar fi fost: I !as liftin crates - Eu ridicam lazi. I 7as bein# lifted - 5u eram ridicat Eou 7ere bein# lifted - 6u erai ridicat ?e 7as bein# lifted - 5l era ridicat )he 7as bein# lifted - 5a era ridicata <e 7ere bein# lifted - 3oi eram ridicati Eou 7ere bein# lifted - *oi erati ridicati 6he8 7ere bein# lifted - 5i, 5le erau ridicati

Diateza Pasiva - Past Perfect The crates had been lifted by me - Lazile fusesera ridicate de mine La Diateza Activa ar fi fost: I had lifted crates - Eu ridicasem lazi. I had been lifted - 5u fusesem ridicat Eou had been lifted - 6u fusesesi ridicat ?e had been lifted - 5l fusesese ridicat )he had been lifted - 5a fusesese ridicata <e had been lifted - 3oi fuseseram ridicati Eou had been lifted - *oi fuseserati ridicati 6he8 had been lifted - 5i, 5le fusesera ridicati

Diateza Pasiva - Future Tense The creates !ill be lifted by me - Lazile vor fi ridicate de mine. La Diateza Activa ar fi fost: I !ill lift crates - Eu voi ridica lazi. I 7ill be lifted - 5u voi fi ridicat Eou 7ill be lifted - 6u vei fi ridicat ?e 7ill be lifted - 5l va fi ridicat )he 7ill be lifted - 5a va fi ridicata <e 7ill be lifted - 3oi vom fi ridicati Eou 7ill be lifted - *oi veti fi ridicati

6he8 7ill be lifted - 5i, 5le vor fi ridicati

Diateza Pasiva - Future Continuous The creates !ill be bein lifted by me. La Diateza Activa ar fi fost: I !ill be liftin crates. 0cest timp e prea complicat. 3u se foloseste

Diateza Pasiva - Future Perfect The creates !ill have been lifted by me - Lazile vor fi fost ridicate de mine. La Diateza Activa ar fi fost: I !ill have lifted crates - Eu voi fi ridicat lazi. I 7ill have been lifted - 5u voi fi fost ridicat Eou 7ill have been lifted - 6u vei fi fost ridicat ?e 7ill have been lifted - 5l va fi fost ridicat )he 7ill have been lifted - 5a va fi fost ridicata <e 7ill have been lifted - 3oi vom fi fost ridicati Eou 7ill have been lifted - *oi veti fi fost ridicati 6he8 7ill have been lifted - 5i, 5le vor fi fost ridicati

Diateza Pasiva - Perfect Continuous Tenses La Diateza Activa ar fi fost: I have been liftin crates sau I had been liftin crates sau I !ill have been liftin crates 0ceste timpuri devin foarte complicate la diateza pasiva, asa ca nu se folosesc.