Sunteți pe pagina 1din 398

1

JO NESBO

CLUL

Traducere din limba englez LORENA MIHE

PARTEA NTI

1 PLANUL
Voi muri. i nu are nici o logic. Nu sta era planul, cel puin nu sta era planul meu. E posibil s m fi ndreptat n aceast direcie fr s mi dau seama. Nu sta era planul meu. Planul meu era mai bun. Planul meu avea logic. M uit la eava pistolului i tiu c de acolo va veni. olul morii. !untraul. "n ultim r#set. !umina de la captul tunelului e posibil s fie o flacr. $ ultim lacrim. Noi doi, tu i eu, am fi putut s avem o via bun. %ac am fi urmat planul. "n ultim g#nd. &u toii ne ntrebm care este sensul vieii, dar nimeni nu se ntreab care este sensul morii.

2 ASTRONAUTUL
!"r#nul $i amin"ea lui Harr% de un a&"r'nau"( )u *a+ii lui mici +i carag,i'+i- cu mi+cri .e*ene- cu 'c,ii negri- li*&i.i de /ia. +i cu *an"'0ii *e care $i "#r+#ia *e *arc,e"( 1e *arc &2ar 0i "emu" & nu *iard c'n"ac"ul cu &'lul +i & *lu"ea&c $n &*a.iu( Harr% &e ui" la cea&ul de *e *ere"ele alb de dea&u*ra in"rrii( 1 (13( 4e 0erea&"r- $n !'g&"ad/eien- &e zrea mul.imea grbi" de /inerea( 5'arele 6'& de 'c"'mbrie &e re0lec" $n 'glinda unei ma+ini care di&*ru $n /#r"e6ul 'rel'r de /#r0( Harr% &e c'ncen"r a&u*ra b"r#nului( 4lrie +i *arde&iu grielegan"- dar care a/ea mare ne/'ie & 0ie cur.a"( 1ede&ub"7 ' /e&" de "8eed- cra/a" +i *an"al'ni gri cu ' dung *er0ec"( 4an"'0i lu&"rui.i( 9nul din"re acei *en&i'nari de care &e *are c e *lin Ma6'r&"uenul( Nu era ' &im*l bnuial( Harr% +"ia c a/ea '*"zeci +i unu de ani +i 0u&e&e /#nz"'r de ,aine( Tri&e "'a" /ia.a $n Ma6'r&"uen- $n a0ar de ' *eri'ad *e"recu" la Au&c,8i"z $n "im*ul rzb'iului( Iar genunc,ii .e*eni erau rezul"a"ul unei cz"uri de *e ' *un"e $n Ring/eien- *e unde "recea $n /izi"ele zilnice la 0iica &a( Im*re&ia de **u+ mecanic era accen"ua" de 0a*"ul c bra.ele erau $nd'i"e *er*endicular la c'a"e +i a*leca"e $n 0a.( 1e bra.ul dre*" $i a"#rna un ba&"'n ca0eniu- iar $n m#na &"#ng a/ea un cec *e care $l .inea $n"in& &*re "#nrul cu *r "un& &cur" de la g,i+eul numrul 2( Harr% nu *u"ea & /ad 0a.a ca&ierului- dar +"ia c $l *ri/e+"e *e b"r#n cu un ame&"ec de c'm*"imire +i iri"are( 5e 0cu&e 1 (1: acum +i /eni $n cele din urm +i r#ndul lui Augu&" 5c,ulz( 5"ine ;re""e &""ea la g,i+eul numrul 1- numr#nd :3< de c'r'ane n'r/egiene unui bia" cu *lrie alba&"r de l#n care "'cmai $i $nm#na&e un 'rdin de *la"( 1iaman"ul de *e inelarul de la m#na &"#ng &"rlucea de 0iecare da" c#nd *unea c#"e ' bancn'" *e "e6g,ea( Harr% nu *u"ea & /ad- dar +"ia c $n 0a.a g,i+eului numrul 3 &""ea ' 0emeie cu un cruci'r *e care $l legna- *r'babil ca &2 +i aba" g#ndurile- de'arece c'*ilul d'rmea( =emeia a+"e*"a & 0ie &er/i" de fru !raenne care $i e>*lica cu /'ce "are unui brba" la "ele0'n c nu *'a"e & e>"rag bani din c'n"ul unei al"e *er&'ane dec#" dac acea&"a a &emna" ' *r'cur( ?i &*u&e de a&emenea c ea lucra la banc- *e c#nd el nu- a+a c ace&"ea
3

0iind zi&e *'a"e c ar "rebui & "ermine c'n/er&a.ia aici( ?n acel m'men"- u+a &e de&c,i&e +i d'i brba.i- unul $nal" +i unul &cund- *ur"#nd &al'*e"e la 0el- in"rar $n banc( 5"ine ;re""e $+i ridic *ri/irea( Harr% $+i /eri0ic cea&ul +i $nce*u & numere( !rba.ii &e du&er $n&*re c'l.ul unde &e a0la 5"ine( !rba"ul $nal" mergea de *arc ar 0i &ri" *e&"e ni+"e bl"'ace- iar cel &cund *+ea ca +i cum a/ea mai mul.i mu+c,i dec#" *u"ea duce( !ia"ul cu *lrie alba&"r &e $n"'ar&e $nce" +i &e $ndre*" &*re u+- a+a de *re'cu*a" de numra"ul banil'r $nc#" nu2i zri *e cei d'i brba.i( @ !un- zi&e cel $nal" c"re 5"ine- "r#n"ind ' gean" neagr *e "e6g,ea( )el &cund $+i $m*in&e 'c,elarii de &'are la l'c *e na&- $nain" +i *u&e ' gean" iden"ic l#ng cealal"( @ !aniiA ceru el cu ' /'ce *i.igia"( 1e&c,ide u+aA i- ca +i cum ar 0i a*&a" *e bu"'nul de *auz- 'rice mi+care $nce" $n banc( 5ingurul indiciu c "im*ul nu &e '*ri&e $n l'c era "ra0icul de dinc'l' de 0erea&"r( i limba cea&ului de *e *ere"e care ar"a acum c "recu&er zece &ecunde( 5"ine a*& un bu"'n de &ub "e6g,ea( 5e auzi un zumze" de a*ara"ur elec"r'nic +i brba"ul &cund .inu u+a de la "e6g,ea li*i" de *ere"e cu genunc,iul( @ La cine e c,eiaB $n"reb el( Re*ede- nu a/em "'a" ziua la di&*'zi.ieA @ HelgeA &"rig 5"ine *e&"e umr( @ )e eB C'cea /enea de dinc'l' de u+a de&c,i& a &ingurului bir'u din banc( @ A/em /izi"a"'ri- HelgeA ?+i 0cu a*ari.ia un brba" cu *a*i'n +i 'c,elari de ci"i"( @ Ace+"i d'mni d're&c & de&c,izi ATM2ul- Helge- c'n"inu 5"ine( Helge Dlemen"&en &e ui" 0r & $n.eleag la cei d'i brba.i $mbrca.i $n &al'*e"e care "recu&er acum de *ar"ea cealal" a "e6g,elei( !rba"ul $nal" &e ui"a ner/'& la u+a de la in"rare- $n "im* ce cel &cund &""ea cu *ri/irea li*i" de +e0ul de &ucur&al( @ A- da- bine$n.ele&- zi&e Helge de *arc "'cmai +i2ar 0i amin"i" ' $n"#lnire ra"a"- +i izbucni $n ,','"e de r#&( Harr% nu &e mi+c del'cE *ur +i &im*lu $+i l& *ri/irea & ab&'arb 0iecare de"aliu al mi+cril'r +i ge&"uril'r l'r( 1'uzeci +i
:

cinci de &ecunde( )'n"inu & *ri/ea&c cea&ul de dea&u*ra u+iidar /zu din c'l.ul 'c,il'r cum +e0ul de &ucur&al de&cuie ATM2ul din in"eri'r +i &c'a"e d'u c'n"ainere lunguie.e de me"al *e care le ddu cel'r d'i brba.i( T'"ul &e derul cu /i"ez +i $n "cere( )incizeci de &ecunde( @ A&"ea &un" *en"ru "ine- m'+uleA !rba"ul cel &cund &c'&e&e d'u c'n"ainere &imilare din gean" +i i le $n"in&e lui Helge( e0ul de &ucur&al $ng,i.i $n &ecddu din ca*- le lu +i le in"r'du&e $n ATM( @ 50#r+i" de &*"m#n *lcu"A $i ur cel &cund- $ndre*"#ndu2 +i &*a"ele +i a*uc#nd gean"a( 9n minu" +i 6um"a"e( @ Nu a+a de re*ede- in"er/eni Helge( !rba"ul cel &cund *u0ni( Harr% $+i &u*&e 'bra6ii +i $ncerc & &e c'ncen"reze( @ ),i"an.aF zi&e Helge( O cli* $ndelunga" cei d'i brba.i &e ,'lbar la +e0ul de &ucur&al &cund +i cu *r crun"( A*'i cel &cund $nce*u & r#d( 9n r#& "are +i &"riden"- a*r'a*e i&"eric- a+a cum r#d *e benzile derula"e cu /i"ez( @ 1'ar nu credeai c ' & *lecm 0r &2.i dm nici ' &emn"ur- nu2i a+aB 1'ar nu ' & ne dai d'u mili'ane 0r c,i"an.A @ Ei- zi&e Helge( 9nul din /'i a*r'a*e c a ui"a" &*"m#na "recu"( @ 5un" mul.i "i*i n'i la li/rri- zi&e cel &cund- $n "im* ce el +i Helge &emnar +i &c,imbar $n"re ei 0'rmularele galbene +i r'z( Harr% a+"e*" & &e $nc,id din n'u u+a de la in"rare a*'i &e mai ui" ' da" la cea&( 1'u minu"e +i zece &ecunde( Czu *rin geamul de la u+ cum duba alb a 0irmei de &ecuri"a"e N'rdea &e $nde*r"eaz( ?n banc- 'amenii $+i reluar di&cu.iile( Nu era ne/'ie & numere- cu "'a"e a&"ea Harr% numr( a*"e( Trei $n &*a"ele "e6g,elei +i *a"ru $n 0a.- cu "'" cu c'*il +i brba"ul $n &al'*e" care "'cmai in"ra&e +i care &""ea l#ng ma&a din mi6l'cul $nc*erii &criindu2+i numrul de c'n" *e un 'rdin de *la"( Harr% +"ia c e *en"ru 5un&,ine T'ur&( @ !un ziua- zi&e Augu&" 5c,ulz +i &e $ndre*" &*re u+( Era 1 (21 +i zece &ecunde +i $n acea cli* $nce*u "'"ul( )#nd u+a &e de&c,i&e- Harr% /zu ca*ul lui 5"ine ;re""e
G

r&rind din"re ,#r.'age +i c'b'r#nd la l'c( A*'i $+i ridic iar ca*ul- de da"a a&"a mai $nce"( Harr% $+i $ndre*" a"en.ia &*re u+a de la in"rare( !rba"ul care in"ra&e de6a $+i "r&e&e 0erm'arul de la &al'*e" +i &c'&e&e un A;3 negru2/erzui( O cagul de un alba&"ru2$nc,i& $i ac'*erea c'm*le" 0a.a l&#ndu2i & &e /ad d'ar 'c,ii( Harr% $nce*u & numere de la zer'( )agula $nce*u & &e mi+"e ac'l' unde ar 0i "rebui" & 0ie gura*recum ' **u+ de mrimea lui !ig0''"7 @ Ace&"a e un 6a0( 5 nu mi+"e nimeniA Nu ridica&e /'cea- dar $n cldirea mic a bncii &e auzi de *arc ar 0i "ra& cu un "un( Harr% &e ui" cerce""'r la 5"ine( 1ea&u*ra zumze"ului $nde*r"a" al ma+inil'r- auzi zg'm'"ul de me"al un& c#nd brba"ul $ncrc *i&"'lul( Ea $+i l& umrul &"#ng $n 6'& cu ' mi+care a*r'a*e im*erce*"ibil( H)e 0a" cura6'a&A &e g#ndi Harr%( 5au *'a"e d'ar $n&*im#n"a" de m'ar"e(I Aune- *r'0e&'rul de *&i,'l'gie de la Academia de 4'li.ie din O&l'- le &*u&e&e c- a"unci c#nd 'amenii &un" 0'ar"e &*eria.i- nu mai g#nde&c +i reac.i'neaz du* cum au 0'&" *r'grama.i( )ei mai mul.i din"re cei care lucreaz la banc a*a& *e bu"'nul de alarm a*r'a*e $n &"are de +'c- &u&.inea Aune- ci"#nd ra*'ar"ele de du* 6a0uri $n care mul.i nu $+i mai amin"eau dac ac"i/a&er alarma &au nu( =u&e&er *e *il'" au"'ma"( La 0el cum cel care 6e0uie+"e banca e *r'grama" & $m*u+"e *e 'ricine $ncearc &2l '*rea&c- &*unea Aune( )u c#" e mai $n&*im#n"a" un ,'.- cu a"#" &un" mai *u.ine +an&e & 0ie '*ri"( Harr% rma&e nemi+ca"- $ncerc#nd & *ri/ea&c $n 'c,ii 6e0ui"'rului( Alba+"ri( H'.ul de&0cu ' &ac'+ neagr +i ' arunc *e "e6g,ea( !rba"ul $n negru 0cu "rei *a+i $n &*a"e &*re u+a de la "e6g,ea&e c.r *e&"e ea +i &e a+ez c,iar $n &*a"ele lui 5"ine care &""ea nemi+ca" cu ' *ri/ire li*&i" de e>*re&ie( !ine- &e g#ndi Harr%( )un'a+"e in&"ruc.iunileE nu2l *r'/'ac *e 6e0ui"'r cu *ri/irea( !rba"ul $ndre*" .ea/a *u+"ii &*re g#"ul lui 5"ine- &e a*lec $n 0a. +i2i +'*"i ce/a la urec,e( Acea&"a nu in"ra&e $nc $n *anic- dar Harr% /zu cum i &e ridic *ie*"ulE &ilue"a ei 0ragil *rea c abia mai *'a"e & re&*ire *e &ub bluza care acum i &e li*i&e de c'r*( )incizeci de &ecunde( Tu+i( O da"( 1e d'u 'ri( ?n cele din urm c'rzile ei /'cale *rin&er /ia.7
J

@ Helge( ),eile de la ATM( A/ea /'cea rgu+i"- c'm*le" de nerecun'&cu" $n c'm*ara.ie cu /'cea care zi&e&e a*r'a*e acelea+i cu/in"e cu "rei minu"e mai de/reme( Harr% nu2l /edea- dar +"ia c Helge auzi&e ce &*u&e&e 6e0ui"'rul +i &""ea de6a $n *ragul u+ii bir'ului( @ Re*ede- &au al"0elF Abia dac i &e *u"ea auzi /'cea +i $n *auza care urm nu &e mai auzi $n banc dec#" zg'm'"ul "l*il'r lui Augu&" 5c,ulz *e *arc,e"- ca ni+"e *erii 0#+#ind *e *ielea unei "'be $n"r2' mi+care e>"rem de $ncea"( @ F ' & m $m*u+"e( Harr% &e ui" *e geam( 1e 'bicei era ' ma+in a0ar cu m'"'rul *'rni"- dar acum nu /edea nici una( 1'ar ' imagine e&"'m*a" de 'ameni +i ma+ini care "receau( @ HelgeF C'cea ei $l im*l'ra( HHaide- HelgeI- $l $ndemn Harr%( "ia de&"ule +i de&*re b"r#nul +e0 de &ucur&al( Harr% +"ia c are d'i *udeli de ra& *ur- ' &'.ie +i ' 0iic l&a" $n&rcina" +i *r&i" care $l a+"e*"au aca&( Ace&"ea 0cu&er baga6ele +i urmau & *lece la cabana l'r de la mun"e de $nda" ce Helge &e $n"'rcea aca&( ),iar $n acea&" cli*- Helge &e &im.i ca +i cum &2ar 0i cu0unda" &ub a*- ca $n"r2un /i& $n care "'a"e mi+crile &un" $nce"ini"e indi0eren" c#" de "are ai $ncerca & "e grbe+"i( A*'i ace&"a in"r $n raza /izual a lui Harr%( H'.ul r'"i&e &caunul lui 5"ine ca & 0ie $n &*a"ele ei- iar acum &""ea 0a. $n 0a. cu Helge( 4recum un c'*il $n&*im#n"a" care "rebuie & ,rnea&c un cal( Helge &e "ra&e $na*'i +i2i $n"in&e mnunc,iul de c,ei cu bra.ul $nc'rda" la ma>imum( !rba"ul ma&ca" +'*"i ce/a la urec,ea lui 5"ine +i $n"'ar&e arma &*re Helge- care 0cu d'i *a+i +'/i"'ri $n &*a"e( 5"ine $+i dre&e gla&ul7 @ Kice & de&cui ATM2ul +i & *ui banii $n &ac'+a neagr( ?n &"are de +'c- Helge &e ,'lb la arma $ndre*"a" &*re el( @ Ai d'uzeci +i cinci de &ecunde $nain"e & "rag( Nu $n "ine( ?n mine( Helge de&c,i&e +i $nc,i&e gura de *arc ar 0i /ru" & &*un ce/a( @ Acum- Helge- c'n"inu 5"ine( Trecu&er "reizeci de &ecunde de c#nd $nce*u&e 6a0ul( Augu&" 5c,ulz a*r'a*e c a6un&e&e la u+a din 0a.( e0ul de &ucur&al
1<

czu $n genunc,i $n 0a.a ATM2ului +i &e ui"a la mnunc,iul de c,ei( Erau *a"ru( @ Mai &un" d'uzeci de &ecunde- r&un /'cea lui 5"ine( H5ec.ia de *'li.ie din Ma6'r&"uenI- &e g#ndi Harr%( Ma+inile de *a"rul &un" *e drum( La '*" c/ar"ale di&"an.( Ora de /#r0 de /inerea( )u dege"e "remur"'are- Helge &c'a&e ' c,eie +i ' bg $n $nc,iz"'are( 5e bl'c la 6um"a"ea drumului( A*& mai "are( @ a*"e&*rezece( @ 1arF $nce*u el( @ )inci&*rezece( Helge "ra&e c,eia +i $ncerc al"a( In"r- dar nu &e r'"i( @ 1'amneF @ Trei&*rezeceF ='l'&e+"e2' *e cea cu dung /erde- Helge( Dlemen"&en &e ui" la mnunc,iul de c,ei de *arc le2ar 0i /zu" *en"ru *rima 'ar( @ 9n&*rezece( A "reia c,eie in"r $n $ncuie"'are( i &e $n/#r"i( 1e&c,i&e u+a +i &e $n"'ar&e c"re 5"ine +i c"re brba"( @ A mai rma& ' $ncuie"'are de de&c,i&( @ N'uA .i* 5"ine( Helge &u&*in $n "im* ce *i*ia marginile zim.a"e ale c,eil'r*en"ru c nu mai era $n &"are & /ad- +i 0'l'&ea marginile ca un 0el de al0abe" !raille care *u"ea &2i &*un care e c,eia bun( @ a*"e( Harr% a&cul" a"en"( ?nc nu &e auzeau &irenele *'li.iei( Augu&" 5c,ulz a*uc m#nerul u+ii de la in"rare( 5e auzi un zg'm'" me"alic7 mnunc,iul de c,ei czu&e *e *'dea( @ )inci- +'*"i 5"ine( 9+a &e de&c,i&e +i &une"ele &"rzii in/adar banca( Harr% &e g#ndi c aude din banc lamen"rile 'bi+nui"e( 5e auzi ce/a( 5irenele *'li.iei( A*'i u+a &e $nc,i&e( @ 1'i- HelgeA Harr% $nc,i&e 'c,ii +i numr *#n la d'i( @ Am reu+i"A Era &"rig"ul lui Helge( 1e&cuia&e a d'ua $ncuie"'are- iar acum &""ea a*leca"- "rg#nd de c'n"ainerele *line( 5"ai & &c'" banii( AmF =u $n"reru*" de zg'm'"ul *"runz"'r( Harr% &e ui" $n cealal" *ar"e a bncii unde &e a0la ' 0emeie ui"#ndu2&e cu gr'az la in0rac"'rul nemi+ca" care .inea *i&"'lul li*i" de g#"ul lui 5"ine(
11

Acea&"a cli*i de d'u 'ri +i ar" im*erce*"ibil cu ca*ul c"re cruci'r $n "im* ce *l#n&e"ul c'*ilului &e auzi +i mai "are( Helge 0u c#" *e ce & cad *e &*a"e c#nd &c'a&e *rimul c'n"ainer( Tra&e &ac'+a neagr( ?n +a&e &ecunde ' um*lu&e cu bani( Dlemen"&en "ra&e 0erm'arul &ac'+ei a+a cum i &e &*u&e&e +i rma&e l#ng "e6g,ea( T'"ul &e c'munica *rin 5"ineE /'cea ei &una &ur*rinz"'r de calm acum( 9n minu" +i "rei &ecunde( La0ul &e "ermina&e( !anii erau $n &ac'+( ?n c#"e/a m'men"e- /a &'&i *rima ma+in de *'li.ie- $n *a"ru minu"e- al"e ma+ini de *'li.ie /'r bl'ca e/en"ualele ie+iri din 6urul bncii( )u &iguran. c 0iecare celul din c'r*ul ,'.ului &"riga c e /remea & di&*ar( 1ar a*'i &e $n"#m*l ce/a ce Harr% nu *u"u & $n.eleag( 4ur +i &im*lu nu a/ea nici ' l'gic( ?n l'c & 0ug- ,'.ul r'"i &caunul $n care &""ea 5"ine ca & &"ea 0a. $n 0a. cu ea( 5e a*lec +i2i +'*"i ce/a la urec,e( Harr% cli*i din 'c,i( Ca "rebui & mearg &2+i 0ac un c'n"r'l la 'c,i zilele a&"ea( )u "'a"e a&"ea- /zu ce &e $n"#m*l( Ea $l *ri/ea *e clul 0r 0a.E iar c,i*ul ei "recea *rin"r2' "ran&0'rmare len" +i "re*"a" *e m&ur ce $n.elegea &en&ul cu/in"el'r *e care ace&"a i le +'*"ea( 5*r#ncenele ei &ub.iri +i arcui"e 0'rmau d'u li"ere & dea&u*ra 'c,il'r care *reau acum c $i ie& din ca*E buza de &u& i &e r&uci&e $n a0ar- iar c'l.urile gurii &e l&a&er $n 6'& $n"r2un r#n6e" gr'"e&c( )'*ilul &e '*ri&e din *l#n& la 0el de re*ede cum $nce*u&e( Harr% "ra&e *u"ernic aer $n *ie*"( 4en"ru c +"ia( Era un &"'*2cadru- ' imagine de mae&"ru( 1'i 'ameni &ur*rin+i *en"ru ' 0rac.iune de &ecund $n "im* ce unul din ei $i anun.a celuilal" &en"in.a la m'ar"eE 0a.a ma&ca" la d'u m#ini di&"an. de /ic"ima ne*u"inci'a&( )lul +i /ic"ima lui( Arma e $ndre*"a" &*re g#"ul ei de care era ag.a" un medali'n mic de aur $n 0'rm de inim *e un ln.i+'r &ub.ire( Harr% nu *'a"e & /ad- +i "'"u+i $i &im"e *ul&ul &ub *ielea &ub.ire( O "#nguire mu"( Harr% ciule+"e urec,ile( Nu &un" &irenele *'li.iei "'"u+i- e d'ar "ele0'nul care &un $n $nc*erea de al"uri( !rba"ul ma&ca" &e $n"'arce +i &e ui" $n camera de &u*ra/eg,ere ag.a" de "a/an- $n &*a"ele "e6g,elel'r( Ridic ' m#n cu cele cinci dege"e $n"r2' mnu+ neagr- a*'i $nc,ide *alma +i $n"inde d'ar dege"ul ar""'r( a&e dege"e( )u +a&e &ecunde *rea mul"( 5e $n"'arce &*re 5"ine din n'u- a*uc arma cu ambele m#ini- ' ridic la ni/elul +'ldului +i a*'i $ndrea*" .ea/a &*re ca*ul ei( Are *ici'arele de*r"a"e u+'r ca & '*un rezi&"en. reculului( Tele0'nul c'n"inu & &une( 9n minu" +i
12

d'u&*rezece &ecunde( Inelul cu diaman" &cli*e+"e $n "im* ce 5"ine ridic *u.in m#na ca +i cum ar 0ace cui/a la re/edere( E e>ac" 1 (22(22 c#nd ace&"a a*a& *e "rgaci( 5e aude un zg'm'" r&un"'r( 5caunul lui 5"ine e $m*in& $n &*a"e $n "im* ce ca*ul $i dan&eaz *e g#" ca al unei **u+i de c#r*e &"rica"e( A*'i &caunul cade *e &*a"e( 5e aude ' bu0ni"ur- iar ca*ul ei &e l'/e+"e de marginea unui bir'u( Harr% nu ' mai *'a"e /edea- la 0el cum nu mai *'a"e /edea a0i+ul care 0ace reclam la n'ua &c,em de *en&ii N'rdea li*i" dea&u*ra "e6g,elei- *e *'r.iunea unde e geamul- acum de/eni" r'+u( Nu aude dec#" "ele0'nul care &un in&i&"en" +i &u*r"'r( !rba"ul ma&ca" ia &ac'+a( Harr% "rebuie & &e ,'"ra&c( H'.ul &are *e&"e "e6g,ea( Harr% &e ,'"r+"e( )u ' mi+care ra*id- &are de *e &caun( a&e *a+i( A6unge( i ridic rece*"'rul7 @ 5*une( ?n *auza care urmeaz- aude &une"ul &irenei *'li.iei la "ele/iz'rul din &u0ragerie- ' mel'die *'* *aMi&"anez din /ecini +i- *e &cri- *a+i gre'i- *r'babil ai lui fru Mad&en( A*'i &e aude un r#& cri&"alin la cellal" ca*"( E r#&ul unei *er&'ane *e care nu a mai /zu"2' de mul"( )a +a*"ezeci la &u" din "recu"ul lui Harr%care &e $n"'arce la el din c#nd $n c#nd- &ub 0'rma un'r z/'nuri /agi &au a un'r minciuni c'm*le"e( @ T'" ca un mac,' /'rbe+"i- Harr%B @ AnnaB @ Ai g,ici"- Harr%( Harr% &im.i ' cldur $n &"'mac- de *arc ar 0i bu" 8,i&M%( 1e *arc( Czu $n 'glind ' *'z de *e cellal" *ere"e( El +i 5i& $n"r2' /acan. de /ar- demul"- $n H/i"&"en- c#nd erau mici( K#mbeau a+a cum z#mbe&c c'*iii a"unci c#nd $nc mai cred c nu li &e *'a"e $n"#m*la nimic ru( @ i cu ce "e 'cu*i duminica &eara- Harr%B @ EiF Harr% $+i auzi *r'*ria /'ce imi"#nd2' *e a ei( 4u.in cam *r'0und- *u.in cam "rgna"( Nu ' 0cu in"en.i'na"( Nu de da"a a&"a( Tu+i +i zi&e *e un "'n mai neu"ru7 @ )e 0ac 'amenii de 'bicei( @ i anumeB @ 5e ui" la 0ilme /ide'(

13

3 CASA DURERII
@ Ai /zu" 0ilmulB 5caunul &"rica" de la bir'u *r'"e&" &c#r.#ind- $n "im* ce '0i.erul de *'li.ie Hal/'r&en &e l& *e &*a"e +i &e ui" la c'legul lui mai /#r&"nic cu n'u ani- in&*ec"'rul Harr% H'le- a/#nd ' e>*re&ie de uimire *e c,i*ul &u "#nr +i in'cen"( @ !ine$n.ele&- zi&e Harr%- *limb#ndu2+i dege"ul mare +i ar""'rul *e na& ca &2i ara"e cearcnele de &ub 'c,ii in6ec"a.i( @ T'" &0#r+i"ul de &*"m#nB @ 1e &#mb" diminea.a *#n duminic &eara( @ A"unci "e2ai di&"ra" mcar /ineri &eara- &*u&e Hal/'r&en( @ 1a( Harr% &c'a&e un d'&ar alba&"ru din buzunarul ,ainei +i2l *u&e *e bir'ul din 0a.a lui Hal/'r&en( Am ci"i" "ran&crierile in"er'ga"'riil'r( 1in cellal" buzunar- Harr% e>"ra&e un *ac,e" cenu+iu de ca0ea =renc, )'l'nial( El +i Hal/'r&en $m*r.eau un bir'u a0la" la ca*"ul c'rid'rului- $n z'na r'+ie- la e"a6ul +a&e din &ediul *'li.iei din ;r'nland( ?n urm cu d'u luni- mer&e&er & cum*ere un e&*re&&'r de ca0ea Rancili' 5il/ia care acum &""ea la l'c de cin&"e *e dula*- &ub 0'"'gra0ia $nrma" a unei 0e"e a+eza"e cu *ici'arele *e bir'u( =a.a ei *i&"ruia" *rea c &e &"r#mb- dar de 0a*" nu mai *u"ea de r#&( =undalul era acela+i *ere"e al bir'ului *e care a"#rna 0'"'gra0ia( @ "iai c "rei din *a"ru *'li.i+"i nu *'" & zic c'rec" *e li"ere Hnein"ere&an"IB zi&e Harr% ag.#ndu2+i ,aina $n cuier( Ori 'mi" li"era HeI $n"re H"I +i HrI- 'riF @ In"ere&an"( @ Tu ce2ai 0cu" la &0#r+i"ul &"a de &*"m#nB @ Cineri- din cauza unui nebun care a da" un "ele0'n an'nim & ne a/er"izeze c e ' b'mb $n"r2' ma+in- am &"a" $n ma+in l#ng re+edin.a amba&ad'rului american( !ine$n.ele& c a 0'&" alarm 0al&- dar &i"ua.ia e a+a de delica" $n ziua de azi- $nc#" a "rebui" & rm#n ac'l' "'a" &eara( 5#mb"- am mai 0cu" ' $ncercare $n cu"area 0emeii /ie.ii mele( 1uminic am a6un& la c'ncluzia c nu e>i&"( )e2ai a0la" de&*re ,'. din in"er'ga"'riiB Hal/'r&en m&ur ca0eaua $n"r2un 0il"ru cu d'u cni( @ Nada, r&*un&e Harr% &c'.#ndu2+i *ul'/erul( 4ur"a *e dede&ub" un "ric'u gri N 0u&e&e c#nd/a negru- iar acum &e mai /edea &cri& cu li"ere +"er&e Violent 'emmes. 5e
14

*rbu+i g#0#ind *e &caunul de la bir'u( @ Nimeni nu a anun.a" c l2a /zu" *e in0rac"'r l#ng banc $nain"e de 6a0( )ine/a a ie+i" din"r2un magazin :2Ele/en de /iza/i*e !'g&"ad/eien- +i l2a /zu" *e 'mul n'&"ru 0ugind $n &u& *e Indu&"riga"a( A"en.ia i2a 0'&" a"ra& de cagul( )amera de &u*ra/eg,ere din a0ara bncii i2a &ur*rin& *e am#nd'i- $n "im* ce ,'.ul "rece *e l#ng mar"'r *rin 0a.a unui "'mber'n de l#ng magazinul :2Ele/en( 5ingurul lucru in"ere&an" *e care ni l2a &*u& +i care nu era *e camer a 0'&" c ,'.ul a "ra/er&a" &"rada de d'u 'ri- $nde*r"#ndu2&e *e Indu&"riga"a( @ )ine/a care nu &e *'a"e ,'"r$ *e care "r'"uar & mearg( Mi &e *are de&"ul de nein"ere&an"( Hal/'r&en *u&e 0il"rul $n e&*re&&'rul dublu( )u "rei H&I- d'i HrI +i d'i HeI( @ Nu *rea "e *rice*i la 6a0uri de bnci- a+a e- Hal/'r&enB @ i de ce m2a+ *rice*eB N'i "rebuie & *rindem criminali( )ei de la HedmarM &e 'cu* de ,'.i( @ HedmarMB @ Nu ai 'b&er/a" a"unci c#nd mergi *rin 5ec.ia La0uriB )e dialec" de la .ar au +i ce *ul'/ere $m*le"i"e( 1ar ce /rei & &*uiB @ Cic"'r( @ )el de la dre&a6 de c#iniB @ Regula e ca *rimii care &'&e&c la 0a.a l'cului & 0ie c#inii- +i un &*rg"'r de banc cu e>*erien. +"ie a&"a( 9n c#ine bun *'a"e & ia urma unui ,'.- dar dac ace&"a "ra/er&eaz &"rada +i "rece /re' ma+in- c#inele *ierde urma( @ 1eciB Hal/'r&en *re& ca0eaua +i "ermin "reaba ne"ezind &u*ra0a.a- lucru de&*re care &*unea c2i di0eren.iaz *e *r'0e&i'ni+"i de ama"'ri( @ Ne $n"re+"e &u&*iciunea c a/em de2a 0ace cu un &*rg"'r de bnci cu e>*erien.( i a&"a $n&eamn c ne *u"em c'ncen"ra a&u*ra unui numr mul" mai mic de 'ameni dec#" am 0i 0cu"2' al"0el( e0ul de la La0uri mi2a &*u&F @ I/ar&&'nB )redeam c nu / /'rbi.i( @ A+a e( C'rbea cu "'a" ec,i*a de la In/e&"iga.ii( 5*unea c $n O&l' &un" mai *u.in de ' &u" de &*rg"'ri de bnci( )incizeci din"re ei &un" a+a de *r'+"i- de dr'ga.i &au de nebuni- $nc#" $i *rindem a*r'a*e de 0iecare da"( Lum"a"e din ei &un" la $nc,i&'are- a+a c $i *u"em ign'ra( 4a"ruzeci din"re ei &un" me&eria+i dibaci care reu+e&c & &e &"rec'are c#" /reme $i a6u"
1

cine/a( i a*'i &un" cei zece *r'0e&i'ni+"i- cei care a"ac ma+inile care "ran&*'r" /al'ri +i cen"rele unde &e lucreaz cu bani( Ai ne/'ie de mul" n'r'c ca & $i *rinzi- +i $ncercm & &"m $n *ermanen. cu 'c,ii *e ei( ),iar acum li &e cere & &*un ce alibi au( Harr% $i arunc ' *ri/ire 5il/iei care c'n"inua & b'lb'r'&ea&c *e dula*( i am di&cu"a" &#mb" +i cu Oeber de la In/e&"iga.ii( @ )redeam c Oeber ie&e la *en&ie luna a&"a( @ Am a0la" de la cine/a( Mai lucreaz *#n la /ar( Hal/'r&en c,ic'"i( @ A"unci *r'babil c e mai m'r'cn'& dec#" de 'bicei( @ 1a- dar nu din cauza a&"a- zi&e Harr%( Ec,i*a lui nu a g&i" nimic( @ NimicB @ Nici mcar ' am*ren"( 5au un 0ir de *r( 5au ' 0ibr "e>"il( i- bine$n.ele&- &e /ede din urma *ici'rului c *ur"a *an"'0i n'i( @ )a & nu &e *'a" c'm*ara 0'rma *lan"ar cu al.i *an"'0iB @ )'2rec"- zi&e Harr% cu un H'I lung( @ i arma &*rg"'ruluiB &e in"ere& Hal/'r&en- *un#nd una din"re ce+"ile de ca0ea *e bir'ul lui Harr%( Ridic#nd *ri/irea- /zu c &*r#nceana &"#ng a lui Harr% a*r'a*e c a6un&e&e la *rul "un& &cur"( 5cuze( Arma crimei( @ Mul.ume&c( A 0'&" g&i"( Hal/'r&en &e a+ez *e 6um"a"ea lui de bir'u- &'rbind din ca0ea( @ 1eci- *e &cur"- un brba" in"r $n"r2' banc agl'mera" $n *lin zi- ia d'u mili'ane de c'r'ane- 'm'ar ' 0emeie- ie&e din banc- ' ia $n &u& *e ' &"rad de&"ul de *u&"ie- dar cu mul" "ra0ic$n cen"rul ca*i"alei N'r/egiei- la c#"e/a &u"e de me"ri de ' &ec.ie de *'li.ie- iar n'i- *r'0e&i'ni+"ii &alaria.i ai *'li.iei- nu a/em nici un *unc" de *lecareB Harr% ddu $nce" din ca*( @ A*r'a*e nimic( A/em ca&e"a /ide'( @ 4e care ' +"ii &ecund cu &ecund- du* c#"e "e cun'&c( @ Nu- 0iecare zecime de &ecund- a+ *u"ea &*une( @ i +"ii declara.iile mar"'ril'r cu/#n" cu cu/#n"B @ 1'ar *e cea a lui Augu&" 5c,ulz( Mi2a &*u& mul"e lucruri in"ere&an"e de&*re rzb'i( Mi2a reci"a" numele c'm*e"i"'ril'r din indu&"ria "e>"ilE a+a2zi+i buni n'r/egieni care au &u&.inu" c'n0i&carea a/erii 0amiliei &ale $n "im*ul rzb'iului( "ia 0'ar"e
13

e>ac" cu ce &e 'cu* ace+"i 'ameni $n zilele n'a&"re( i cu "'a"e a&"ea- nu +i2a da" &eama c banca era 6e0ui"( ?+i bur ca0eaua $n lini+"e( 4l'aia l'/ea $n geam( @ ?.i *lace &"ilul &"a de /ia.- nu2i a+aB $n"reb Hal/'r&en bru&c( 5 &"ai &ingur "'" &0#r+i"ul de &*"m#n la /#n"'are de 0an"'me( Harr% z#mbi- dar nu r&*un&e( @ Am crezu" c- dac acum ai 'bliga.ii de 0amilie- ai renun.a" la /ia.a "a de &ingura"ic( Harr% $i z#mbi d'6eni"'r mai "#nrului &u c'leg( @ Nu +"iu dac eu /d a+a lucrurile- r'&"i el $nce"( Nici mcar nu l'cuim $m*reun( @ Nu- dar RaMel are un bie.el +i a&"a &c,imb lucrurile- nuB @ 4e Oleg- zi&e Harr%- 0c#ndu2+i l'c &*re dula*( Au *leca" la M'&c'/a /ineri- cu a/i'nul( @ 1aB @ La *r'ce&( Ta"l /rea cu&"'dia c'*ilului( @ 1a- a+a e( )e 0el de *er&'an eB @ Hm( Harr% $ndre*" 0'"'gra0ia de dea&u*ra e&*re&&'rului de ca0ea( E *r'0e&'r( RaMel l2a cun'&cu" +i &2a c&"'ri" cu el $n "im* ce lucra ac'l'( 4r'/ine din"r2' 0amilie /ec,e +i b'ga" cu mare in0luen. *'li"ic- zice RaMel( @ 1eci cun'&c 6udec"'riB @ )u &iguran.- dar credem c "'"ul /a 0i bine( Ta"l lui e un ciuda" +i "'a" lumea +"ie a&"a( 9n alc''lic care nu are c'n"r'l a&u*ra *r'*riei *er&'ane- cun'+"i genul( @ 1a- cred c +"iu( Harr% ridic *ri/irea +i a*uc & /ad z#mbe"ul lui Hal/'r&en( 5e +"ia la &ediul *'li.iei c Harr% a/u&e&e *r'bleme cu alc''lul( Alc''li&mul nu mai e a&"zi un m'"i/ *en"ru a c'ncedia *e cine/a- dar & 0ii bea" $n "im*ul &er/iciului e&"e( 9l"ima 'ar c#nd Harr% a/u&e&e ' recidi/- e>i&"a&er /'ci $n c'nducere care &*u&e&er c "rebuie da" a0ar din *'li.ie- dar Politiavdelingss(ef, *e &cur" 4A5- !6arne M'ller- +e0ul 5ec.iei Omucideri- $l lua&e *e Harr% &ub ari*a lui *r'"ec"'are- *led#nd c a/u&e&e circum&"an.e a"enuan"e( Ace&"e circum&"an.e 0u&e&er de 0a*" 0emeia din *'za de dea&u*ra e&*re&&'rului de ca0ea N Ellen ;6el"en- *ar"enera +i ' *rie"en a*r'*ia" a lui Harr% N- care 0u&e&e 'm'r#" $n b"aie cu ' b#" de ba&eball *e ' &"rdu.- $n a*r'*ierea r#ului AMer&el/a( Harr% &e lu*"a&e & &e *un din n'u *e *ici'are- dar rana era $nc durer'a&( Mai ale& *en"ru c- du* *rerea lui Harr%- cazul
1:

nu 0u&e&e nici'da" rez'l/a" $n"r2' manier &a"i&0c"'are( )#nd Harr% +i Hal/'r&en g&i&er d'/ezi care $l incriminau *e ne'nazi&"ul 5/erre Ol&en- in&*ec"'rul T'm Oaaler nu *ierdu&e nici ' cli* +i &e du&e&e la Ol&en aca& *en"ru a2l are&"a( 5e *are c Ol&en "r&e&e $n Oaaler- care "r&e&e +i el *en"ru a &e a*ra +i $l 'm'r#&e( A&"a 0u&e&e "'"- c'n0'rm ra*'r"ului lui Oaaler( Nici in/e&"iga.iile de la 0a.a l'cului- nici anc,e"a cel'r de la 5E=O- au"'ri"a"ea *'li.ienea&c inde*enden"- nu &ugerau al"ce/a( 4e de al" *ar"e- nu 0u&e&e nici'da" elucida" m'"i/ul *en"ru care Ol&en ' 'm'r#&e *e Ellen- $n a0ar de 0a*"ul c ace&"a 0u&e&e im*lica" $n "ra0icul ilegal cu arme care 0cu&e ca 'ra+ul O&l' & 0ie $n.e&a" de arme $n ul"imii ani- +i Ellen &e nimeri&e $n calea lui( )u "'a"e a&"ea- Ol&en era un &im*lu curierE *'li.ia nu a/ea $nc nici un 0ir c"re cei din &*a"ele ac.iunii de lic,idare( 1u* un *'*a& &cur" $n cadrul Politiets $verv)ningst(eneste &au 4OT- 5er/iciul de 5ecuri"a"e de la ul"imul e"a6- Harr% 0cu&e cerere & &e $n"'arc la 5ec.ia Omucideri ca & lucreze la cazul Ellen ;6el"en( )u "'.ii 0u&e&er mai mul" dec#" bucur'+i & &ca*e de el( Iar M'ller 0u&e&e $nc#n"a" c &e $n"'r&e&e la e"a6ul +a&e( @ M duc *#n &u& & $i dau a&"a lui I/ar&&'n- m'rmi Harr%0lu"ur#nd ca&e"a C5H( Crea & arunce ' *ri/ire $m*reun cu n'ul c'*il minune *e care $l au ac'l'( @ 1aB 1e&*re cine e /'rbaB @ O "i* care a "ermina" Academia de 4'li.ie /ara a&"a +i care &e *are c a rez'l/a" "rei 6a0uri d'ar &"udiind $nregi&"rrile /ide'( @ 9auA Ara" +i bineB Harr% '0"( @ C'i- +"ia "ineri- &un"e.i a"#" de *re/izibili( 5*er c e c'm*e"en"( Re&"ul nu m in"ere&eaz( @ E+"i &igur c e /'rba de ' 0emeieB @ E *'&ibil ca *err +i fru !ann & $+i 0i b'"eza" 0iul !ea"e ca & 0ac ' glum( @ Am ' bnuial c ara" bine( @ 5*er c nu- zi&e Harr% a*lec#ndu2+i ca*ul- din"r2un ge&" re0le>- ca & *'a" ie+i *e u+ cu cei 1J2 de cen"ime"ri *e care $i a/ea $n $nl.ime( @ 1e ceB Ace&"a $i &"rig de *e c'rid'r7 @ 4'li.i+"ii buni &un" ur#.i(
1G

La *rima /edere- nu *u"eai &*une nimic clar de&*re !ea"e L'nn( Nu era ur#"E unii c,iar ar 0i &*u& c &eamn cu ' **u+( 1ar a&"a mai ale& *en"ru c era mini'n N 0a.a- na&ul- urec,ile +i c'r*ul( 1ar *al'area ei era lucrul care ' &c'"ea $n e/iden.( A/ea *ielea +i *rul a"#" de li*&i"e de cul'are- $nc#" $i amin"ea lui Harr% de un cada/ru *e care el +i Ellen $l *e&cui&er 'da" din !unne06'rd( T'"u+i- &*re de'&ebire de reac.ia lui 0a. de c'r*ul unei 0emei- Harr% a/ea &en"imen"ul c- dac &2ar $n"'arce *en"ru ' cli*- ar ui"a cum ara" !ea"e L'nn( Lucru care- &e *are- n2ar 0i deran6a"2' *en"ru c $+i r'&"i $nce" numele +i $i $n"in&e m#na ei mic +i umed lui Harr%- a*'i ' re"ra&e re*ede( @ In&*ec"'rul H'le e un 0el de legend $n acea&" cldire&*u&e Rune I/ar&&'n- 4A5- &"#nd cu &*a"ele la ei +i 6uc#ndu2&e cu un mnunc,i de c,ei( ?n *ar"ea de &u& a u+ii de 0ier din 0a.a l'r &cria cu li"ere g'"ice7 )A5A 19RERII( i dede&ub"7 )AMERA 1E )ON=ERINPE <G( @ Nu2i a+a- H'leB Harr% nu r&*un&e( Era ab&'lu" &igur la ce 0el de legend &e re0erea I/ar&&'nE nu $ncerca&e nici'da" &2+i a&cund *rerea c Harr% era ' dez'n'are *en"ru *'li.ie +i ar 0i "rebui" $nl"ura" cu ani $n urm( ?n cele din urm- I/ar&&'n de&cuie u+a +i in"rar( )a&a 1urerii era ' $nc*ere a 5ec.iei La0uri- unde erau &"udia"e- edi"a"e +i c'*ia"e $nregi&"rrile /ide'( ?n mi6l'c &e g&ea un bir'u mare $m*r.i" $n "reiE nu e>i&"au 0ere&"re( 4ere.ii erau ac'*eri.i cu ra0"uri *e care &e a0lau ca&e"e /ide'- /re' d'u&*rezece a0i+e cu &*rg"'ri cu"a.i de *'li.ie- un ecran mare *e unul din"re *ere.i' ,ar" a 'ra+ului O&l' +i di/er&e "r'0ee de la are&"ri de &ucce&7 de e>em*lu- l#ng u+- a"#rnau d'u m#neci de l#n cu guri *en"ru 'c,i +i gur( ?n re&"- $nc*erea mai a/ea ni+"e calcula"'are cenu+ii- m'ni"'are negre de "ele/iz'r- a*ara"e /ide' +i 1C12uri- *recum +i ni+"e a*ara"e *e care Harr% nu le *u"u iden"i0ica( @ La ce c'ncluzii a a6un& 5ec.ia Omucideri du* ce a /zu" ca&e"aB $n"reb I/ar&&'n- a+ez#ndu2&e *e unul din"re &caune( Accen"u $n m'd /'i" cu/#n"ul H'mucideriI( @ Am *rin& ni+"e 0ire- zi&e Harr%- *limb#ndu2&e *e l#ng un ra0" *lin de ca&e"e( @ Ni+"eB @ Nu *rea mul"e( @ )e *ca" c &ec.ia /'a&"r nu a audia" *relegerea *e care
1J

am .inu"2' la can"in $n &e*"embrie- anul "recu"( Au /eni" re*rezen"an.i de la "'a"e &ec.iile- mai *u.in a /'a&"r- dac nu m $n+el( I/ar&&'n era $nal"- cu m#ini +i *ici'are lungi- iar dea&u*ra 'c,il'r alba+"ri $i cdea ' +u/i. de *r bl'nd- 'ndula"( =a.a lui a/ea acele "r&"uri ma&culine "i*ice- $n general- m'delel'r care re*rezin" mrci germane *recum !'&&- +i era $nc br'nza" du* mul"e du*2amiezi $n&'ri"e *e"recu"e *e "erenul de "eni& +i*r'babil- du* +edin.ele de &'lar din"r2un cen"ru de 0i"ne&&( 4e &cur"- Rune I/ar&&'n era ceea ce mul.i de&criu ca 0iind un brba" ar"'&- +i &u&.inea a&"0el "e'ria lui Harr% c'n0'rm creia e>i&" ' leg"ur $n"re 0elul cum ar.i +i c'm*e"en.a *r'0e&i'nal $n cadrul *'li.iei( )u "'a"e a&"ea- li*&a de "alen" a lui Rune I/ar&&'n $n d'meniul in/e&"iga.iil'r era c'm*en&a" de $nclina.ia *en"ru *'li"ic +i de ca*aci"a"ea de a 0'rma alian.e $n c'nducerea *'li.iei( ?n *lu&- I/ar&&'n a/ea ' $ncredere $n &ine na"ural- *e care mul.i ' in"er*re"au ca 0iind &*iri" de c'nducere( ?n ceea ce2l *ri/e+"e- acea&" $ncredere &e baza d'ar *e 0a*"ul c 0u&e&e binecu/#n"a" cu ' ign'ran. "'"al *ri/ind *r'*riile de0ec"ecali"a"e care- $n m'd ine/i"abil- $l /a *r'*ul&a $n /#r0ul ierar,iei- +i care- $n"r2' bun zi- $l /a 0ace & 0ie N $n"r2un 0el &au al"ul N &u*eri'rul lui Harr%( La $nce*u"- Harr% nu /zu&e nici un m'"i/ & &e *l#ng c medi'cri"a"ea e *r'm'/a"- c I/ar&&'n nu &e mai 'cu*a de in/e&"iga.ii- dar *eric'lul cu a&"0el de 'ameni e&"e c $+i *'" *une $n ca* cu u+urin. c "rebuie & in"er/in +i & dic"eze cel'r care c,iar $n.eleg munca de de"ec"i/( @ Am *ierdu" ce/aB $n"reb Harr%- *limb#ndu2+i dege"ul *e e"ic,e"ele mici- &cri&e de m#n- de *e ca&e"ele /ide'( @ 4'a"e c nu- re*lic I/ar&&'n( 1'ar dac "e in"ere&eaz acele mici de"alii care duc la rez'l/area cazuril'r de crim( Harr% rezi&" "en"a.iei de a2i &*une c nu /eni&e la *relegere *en"ru c a0la&e de la ceilal.i care *ar"ici*a&er la *relegerile an"eri'are c &ingurul &c'* al &*ec"ac'lului era & anun.e "'a" &u0larea de cre+"erea ra"ei &'lu.i'nrii cazuril'r de 6a0 a&u*ra bncil'r de la "reizeci +i cinci la &u" la cincizeci la &u" du* ce *relua&e el 0r#iele 5ec.iei La0uri( =r & &u0le ' /'rb de&*re 0a*"ul c numirea lui c'inci&e&e cu dublarea *er&'nalului de*ar"amen"ului &u- cu ' e>"indere a *u"eril'r cel'r care 0ac in/e&"iga.ii +i cu *lecarea celui mai *r'&" de"ec"i/ N Rune I/ar&&'n( @ )red c &un" de&"ul de in"ere&a"- zi&e Harr%( 1eci- &*une2
2<

mi- l2a.i rez'l/a" *e ace&"aB 5c'a&e una din"re ca&e"e +i ci"i cu /'ce "are ce era &cri& *e e"ic,e"7 H2<(11(J4- !anca NOR 5a/ing&- ManglerudI( I/ar&&'n r#&e( @ )u *lcere( I2am *rin& du* me"'da cla&ic( Au &c,imba" ma+ina l#ng ' gr'a* de gun'i $n Alnabru +i au da" 0'c *rimei ma+ini( Numai c acea&"a nu a ar&( Am g&i" mnu+ile unuia din"re in0rac"'ri +i urme de A1N( Le2am c'm*ara" cu cele ale ,'.il'r cun'&cu.i *e care de"ec"i/ii n'+"ri i2au ca"al'ga" ca *'&ibili &u&*ec.i du* ce au /zu" $nregi&"rarea- +i unul din"re ei &2a *'"ri/i"( Idi'"ul "r&e&e cu *i&"'lul $n"r2un "a/an +i *rimi&e *a"ru ani( Al"ce/a- H'leB @ Hmm( Harr% $n/#r"i ca&e"a( )e 0el de A1N eraB @ Pi2am &*u&- un A1N care &e *'"ri/ea( )'l.ul 'c,iului lui I/ar&&'n $nce*u & &e zba"( @ A+a e- dar de unde eraB 1in *iele m'ar"B 1in"r2' ung,ieB 1in &#ngeB @ Are im*'r"an.B C'cea lui I/ar&&'n de/eni a&cu.i" +i nerbd"'are( Harr% $+i zi&e $n &inea lui c ar "rebui &2+i .in gura( ) ar "rebui & renun.e la ace&"e c'n0run"ri de 1'n Qui6'"e( La urma urmei- 'ameni *recum I/ar&&'n nu /'r $n/.a nici'da"( @ 4'a"e c nu- &e "rezi Harr% zic#nd( 1'ar dac "e in"ere&eaz acele mici de"alii care duc la rez'l/area cazuril'r de crim( I/ar&&'n $i arunc ' *ri/ire( ?n $nc*erea &*ecial iz'la""cerea &e re&im.i ca ' *re&iune 0izic( I/ar&&'n de&c,i&e gura & /'rbea&c( @ 4r de *e dege"( Am#nd'i brba.ii &e $n"'ar&er &*re !ea"e L'nn( Harr% a*r'a*e c ui"a&e de *rezen.a ei( Acea&"a &e ui"a de la unul la al"ul +i re*e" a*r'a*e $n +'a*"7 @ 4r de *e dege"( 4rul de *e dege"F nu a+a i &e &*uneFB I/ar&&'n "u+i( @ Ai dre*"a"e- a 0'&" un 0ir de *r( 1ar cred c era N de+i nu /d de ce am in"ra $n mai mul"e de"alii N un 0ir de *r de *e d'&ul *almei( Nu2i a+a- !ea"eB =r & mai a+"e*"e /reun r&*un&- b"u cu dege"ul $n &"icla cea&ului de la m#n( Trebuie & *lec( Cizi'nare *lcu"( 1u* ce u+a &e $nc,i&e $n &*a"ele lui I/ar&&'n- !ea"e lu ca&e"a din m#na lui Harr% +i $n &ecunda urm"'are a*ara"ul /ide'
21

' $ng,i.i cu un zumzi"( @ 1'u 0ire de *r- zi&e ea( ?n mnu+a &"#ng( 1e *e dege"( i gr'a*a de gun'i era $n Dari,augen- nu $n Alnabru( 1ar c,e&"ia cu *a"ru ani e ade/ra"( Harr% &e ui" uimi" la ea( @ A&"a nu &e $n"#m*la $nain"e de /enirea "aB Ea ddu din umeri $n "im* ce a*& *e bu"'nul 4LAR de *e "elec'mand( @ Nu "rebuie dec#" & ci"e+"i d'&arele( @ Hmm- 0cu Harr% +i $i &"udie *r'0ilul( A*'i &e a+ez c'n0'r"abil *e &caun( 5 /edem dac ace&"a a l&a" /reun 0ir de *e dege"( A*ara"ul /ide' gemu- iar !ea"e &"in&e lumina( ?n &ecunda urm"'are- $n "im* ce a*ru *e ecran imaginea alba&"r de $nce*u" care $i lumin *e cei d'i- un al" 0ilm &e derula $n min"ea lui Harr%( =u &cur"- nu dur dec#" c#"e/a &ecunde- ' &cen &clda" $n lumina alba&"r in"ermi"en" de la Oa"er0r'n"- un club $nc,i& de mul"- $n AMer !r%gge( Nu +"ia cum ' c,ema *e 0emeia cu 'c,i c*rui z#mbi"'ri care $ncerca & &"rige ce/a la el- *e dea&u*ra muzicii( 5e c#n"a muzic c'8*unM( ;reen 'n Red( La&'n S T,e 5c'rc,er&( ?+i "urn Lim !eam $n c'la +i nu2i *&a cum ' c,eam( )u "'a"e a&"ea- a0l $n &eara urm"'are( )#nd erau $n *a"ul $m*'d'bi" cu un gali'n- un cal 0r ca*- ru*&e&er "'a"e *ar#mele +i *'rni&er $n *rima l'r cl"'rie( Harr% &im.i $n &"'mac cldura *e care ' &im.i&e cu ' &ear $nain"e- c#nd auzi&e /'cea ei la "ele0'n( A*'i &e c'ncen"r a&u*ra celuilal" 0ilm( !"r#nul $nce*u&e & mearg c"re "e6g,ea- 0ilma" cu ' al" camer- din cinci $n cinci &ecunde( @ T,'rMild&en la TC2- zi&e !ea"e L'nn( @ Nu- e Augu&" 5c,ulz- e>*lic Harr%( @ M re0eream la edi"are- zi&e ea( 4are a 0i m#na lui T,'rMild&en de la TC2( Ici +i c'l' li*&e&c c#"e/a 0rac.iuniF @ Li*&e&cB )um de $.i dai &eamaFB @ 5un" mai mul"e m'"i/e( 9i"2"e $n 0undal( Mazda r'+ie care &e /ede *e &"rad era $n cen"rul cadrului $n cele d'u camere c#nd imaginea &2a &c,imba"( 9n 'biec" nu *'a"e 0i $n d'u l'curi $n acela+i "im*( @ Crei & &*ui c a c#r*i" cine/a $nregi&"rareaB @ Nu( T'" ce e *e cele +a&e camere in"eri'are +i *e cea e>"eri'ar e $nregi&"ra" *e aceea+i ca&e"( 4e ca&e"a 'riginal22

cadrul &are re*ede de la ' camer la al"a +i nu /ezi dec#" ' *#l*#ire( A+a c 0ilmul a "rebui" & 0ie edi"a" *en"ru a 'b.ine &ec/en.e c'eren"e mai lungi( 9ne'ri- c#nd nu a/em a*ara"ele c're&*unz"'are- $i c,emm *e cei de la "ele/iziune( Edi"'ri *recum T,'rMild&en m#nuie&c c''rd'na"a "em*'ral *en"ru a $mbun".i cali"a"ea $nregi&"rrii( Ne/r'z *r'0e&i'nal- cred( @ Ne/r'z *r'0e&i'nal- re*e" Harr%( 5e g#ndi c era ciuda" ca ' "#nr & &*un un lucru *e care l2ar 0i &*u& cine/a mai $n /#r&"( 5au *'a"e c nu era a+a de "#nr *e c#" crezu&e el la $nce*u"B )e/a &e &c,imba&e la ea de $nda" ce &e &"in&er luminile( Limba6ul "ru*ului era mai rela>a"/'cea mai 0erm( H'.ul in"r $n banc +i &"rig $n englez( C'cea lui *rea $nde*r"a" +i $nbu+i"- ca $n/eli" $n"r2' *"ur( @ )e zici de a&"aB $n"reb Harr%( @ E n'r/egian( C'rbe+"e englez ca & nu2i recun'a+"em dialec"ul- accen"ul &au 'rice al" cu/#n" carac"eri&"ic care ar *u"ea & ne c'nduc la el( 4'ar" ,aine m'i care nu la& 0ire *e care le2 am *u"ea g&i $n ma+inile de &c,imb- $n l'curile $n care &e a&cunde &au $n *r'*ria ca&( @ Hm( Al"ce/aB @ T'a"e 'ri0iciile din ,aine &un" $nc,i&e ca & nu la&e urme de A1N( Ob&er/i c *an"al'nii &un" lega.i $n 6urul cizmel'r +i m#necile $n 6urul mnu+il'r( A+ *re&u*une c are ca*ul ac'*eri" cu ' band +i cear *e &*r#ncene( @ 9n *r'0e&i'ni&"B Ea ddu din umeri( @ O*"zeci la &u" din"re 6a0urile de bnci &un" *lani0ica"e cu mai *u.in de ' &*"m#n $nain"e +i &un" 0cu"e de 'ameni a0la.i &ub in0luen.a alc''lului &au a dr'guril'r( Ace&"a a 0'&" *lani0ica" minu.i'&- iar &*rg"'rul nu *are & 0i lua" ce/a $nain"e( @ 1e unde $.i dai &eamaB @ 1ac am 0i a/u" lumin +i camere mai bune- am 0i *u"u" & mrim cadrele +i &2i /edem *u*ilele( 1ar cum nu a/em- m ui" la limba6ul "ru*ului( Mi+cri calme +i calcula"e- /eziB 1ac a c'n&uma" ce/a- nu a 0'&" $n nici un caz /reun 0el de am0e"amin( 4'a"e R',%*n'l( &"a e cel mai *'*ular( @ 1e ceB @ 5 6e0uie+"i ' banc e ' e>*erien. e>"rem( Nu ai ne/'ie de /i"ez- din c'n"r( Anul "recu"- cine/a a in"ra" cu ' arm au"'ma" $n 1en N'r&Me !anM din 4ia.a 5'lli- a "ra& $n "a/an +i $n
23

*ere.i +i a lua"2' la 0ug *e u+ 0r nici un ban( I2a &*u& 6udec"'rului c *'m*a&e $n el a"#"a am0e"amin- $nc#" a "rebui" *ur +i &im*lu & +i2' &c'a" din &i&"em( 4re0er criminali care iau R',%*n'l- ca & zic a+a( Harr% ar" cu ca*ul $n&*re ecran( @ 4ri/e+"e umrul lui 5"ine ;re""e $n cadrul 1E a*a& *e alarm( i &une"ul $nregi&"rrii e mul" mai bun( 1e ceB @ Alarma e lega" la a*ara"ul care $nregi&"reaz +i- c#nd e ac"i/a"- 0ilmul $nce*e & mearg mul" mai re*ede( A+a c a/em cadre mai clare +i &une" mai bun( 5u0icien" de bun *en"ru a *u"ea analiza /'cea &*rg"'rului( i a"unci- nu2i mai e de a6u"'r 0a*"ul c /'rbe+"e $n englez( @ ),iar e a+a de &igur *e c#" &e &*uneB @ 5une"ul c'rzil'r n'a&"re /'cale e&"e *recum ' am*ren"( 1ac $i dm &*eciali&"ului n'&"ru de la 9ni/er&i"a"ea din Tr'nd,eim zece cu/in"e *e ' ca&e"- *'a"e & *'"ri/ea&c d'u /'ci cu ' &iguran. de n'uzeci +i cinci la &u"( @ Hm( 1ar bnuie&c c nu *'a"e dac a/em cali"a"ea &une"ului *e care ' a/em $nain"e de alarmB @ E mai *u.in &igur( @ 1eci de a&"a &"rig $n englez la $nce*u" +i a*'i- c#nd $+i d &eama c a 0'&" ac"i/a" alarma- $i &*une lui 5"ine ;re""e la urec,e ce & zic( @ E>ac"( =r & mai &*un nimic- $l *ri/ir *e brba"ul $mbrca" $n negru cum &e a*leac *e&"e "e6g,ea- duce *i&"'lul la g#"ul lui 5"ine ;re""e +i $i +'*"e+"e la urec,e( @ )e *rere ai de reac.ia eiB $n"reb Harr%( @ )e /rei & &*uiB @ E>*re&ia 0e.ei( 4are rela"i/ calm- ce ziciB @ Nu zic nimic( ?n general- nu *'.i deduce *rea mul"e lucruri du* ' e>*re&ie 0acial( A+ zice c are *ul&ul $n 6ur de 1G<( ?l *ri/ir *e Helge Dlemen"&en cum &e $m*le"ice+"e *e *'dea$n 0a.a c'n"ainerului *en"ru bani( @ 5*er & bene0icieze de "ra"amen" *'&""rauma"ic adec/a"r'&"i !ea"e $nce" +i cl"in din ca*( Am /zu" 'ameni care au de/eni" ni+"e e*a/e din *unc" de /edere *&i,ic du* un a&emenea 6a0( Harr% nu zi&e nimic- dar &e g#ndi c acea&" re*lic era cu &iguran. ce/a ce auzi&e de la c'legii mai $n /#r&"( Le0ui"'rul &e $n"'ar&e +i ar" +a&e dege"e(
24

@ In"ere&an"- murmur !ea"e +i- 0r & &e ui"e la ce &crien'" ce/a *e ' buca" de ,#r"ie din 0a.a ei( Harr% ' urmri *e "#nra *'li.i&" cu c'l.ul 'c,iului +i ' /zu cum &are $n &u& c#nd &e "ra&e( ?n "im* ce ,'.ul de *e ecran $n+0c gean"a- &ri *e&"e "e6g,ea +i ie+i *e u+ $n 0ug- !ea"e $+i ridic brbia micu. +i &"il'ul $i czu din m#n( @ 9l"ima *ar"e nu am *u&2' $n re.ea +i nu am da"2' la nici un *'&" de "ele/iziune- zi&e Harr%( 4ri/e+"e- e acum *e camera din a0ara bncii( ?l *ri/ir *e ,'. cum "ra/er&eaz "recerea de *ie"'ni N *e /erde N *e !'g&"ad/eien $nain"e & ' ia $n &u& *e Indu&"riga"a( A*'i ie+i din cadru( @ i *'li.iaB $n"reb !ea"e( @ )ea mai a*r'*ia" &ec.ie de *'li.ie e $n 5'rMedal&/eienc,iar du* &"a.ia de "a>are de *e au"'&"rad- la d'ar '*" &u"e de me"ri de banc( )u "'a"e a&"ea- le2a lua" *e&"e "rei minu"e din m'men"ul $n care alarma a $nce"a" +i *#n au a6un&( A+a c ,'.ul a a/u" mai *u.in de d'u minu"e & &ca*e( !ea"e &e ui" g#ndi"'are la ecran- la 'amenii +i la ma+inile care "receau de *arc nu &2ar 0i $n"#m*la" nimic( @ =uga a 0'&" la 0el de me"icul'& *lani0ica" ca +i 6a0ul( Ma+ina era *r'babil *arca" du* c'l. ca & nu *'a" 0i 0ilma" de camerele din a0ara bncii( A a/u" n'r'c( @ 4'a"e- zi&e Harr%( 4e de al" *ar"e- nu *are a 0i genul care &e bazeaz *e n'r'c- nuB !ea"e ridic din umeri( @ T'a"e 6a0urile de bnci *ar & 0ie bine *lani0ica"e dac au &ucce&( @ !ine- dar aici e>i&"au +an&e ca *'li.ia & $n"#rzie( Cinereala acea&" 'r- "'a"e ma+inile de *'li.ie din z'n &un" cu "reab $n al" *ar"e- laF @ F re+edin.a amba&ad'rului AmericiiA e>clam !ea"e*le&nindu2&e *e&"e 0run"e( Tele0'nul an'nim de&*re ma+ina2 ca*can( Cineri am 0'&" liber- dar am /zu" la +"irile de la "ele/iz'r( i dac "e g#nde+"i c#" de i&"erici au de/eni" 'amenii $n zilele n'a&"re- e clar c "'.i &2ar 0i du& ac'l'( @ Nu a 0'&" nici ' b'mb( @ !ine$n.ele& c nu( E +mec,eria cla&ic & .in *'li.ia 'cu*a" $nain"e de un 6a0( Rma&er "cu.i +i g#ndi"'ri- ui"#ndu2&e la ul"ima *ar"e a $nregi&"rrii( Augu&" 5c,ulz a+"e*"#nd la "recerea de *ie"'ni(
2

Cerde &e &c,imb $n r'+u +i la l'c- iar el nu &e mi+c( H)e a+"ea*"B &e $n"reb Harr%( )e/a di0eri"B 5 0ie /erde mai mul" "im*B 5 0ie /erde ' &u" de aniB !ine( Trebuie & &'&ea&c $n cur#nd(I Auzi &irenele *'li.iei $n de*r"are( @ E ce/a $n neregul aici( !ea"e L'nne r&*un&e cu un '0"a" 'b'&i" de 'm b"r#n7 @ Mereu e ce/a care nu e $n regul( A*'i 0ilmul &e "ermin +i *e ecran a*ru imaginea a&emn"'are unei 0ur"uni de z*ad(

23

4 ECOUL
@ K*adB Harr% &"rig "are $n "ele0'nul m'bil $n "im* ce mergea grbi" *e "r'"uar( @ 1a- c,iar a+a- zi&e RaMel din M'&c'/a- abia auzindu2&e( 5e auzi a*'i ec'ul7 Fa+a( @ Al'B @ ?ng,e.i aiciF ici( i a0ar +i $nun"ruF un"ru( @ i la "ribunalB @ Ac'l' "e c'ngelezi( )#nd l'cuiam aici- mama lui c,iar mi2a &*u& c ar "rebui & *lec cu Oleg( Acum &" $m*reun cu ceilal.i +i &e $ncrun" la mine *lin de urF ur( @ )um merge *r'ce&ulB @ 1e unde & +"iuB @ 4i- $n *rimul r#nd- ai 0cu" =acul"a"ea de 1re*"( ?n al d'ilea r#nd- /'rbe+"i ru&e+"e( @ Harr%( La 0el ca 1 < de mili'ane de ru+i- nici eu nu $n.eleg nimic din &i&"emul 6uridic de aiciF ici( @ !ine( i Oleg cum *ri/e+"e "'a"e a&"eaB Harr% re*e" $n"rebarea 0r & *rimea&c /reun r&*un&a*'i &e ui" la ecranul "ele0'nului & /ad dac a *ierdu" leg"ura- dar cr'n'me"rul c'n"inua & mearg( 1u&e din n'u "ele0'nul la urec,e( @ Al'B @ Al'- Harr%- "e audF Mi2e d'r de "ine a+a deF )e &e audeB @ 5e aude cu ec'u( Harr% a6un&e l#ng u+a de la in"rare- &c'a&e c,eia +i de&cuie( @ )rezi c &un" *rea in&i&"en"- Harr%B @ !ine$n.ele& c nu( Harr% ddu din ca* $n&*re Ali care $ncerca & bage ' &anie *e u+a de la beci( @ Te iube&c( Mai e+"i ac'l'B Te iube&cA Al'B Harr% ridic uimi" *ri/irea de la "ele0'nul care muri&e +i 'b&er/ z#mbe"ul /ecinului &u *aMi&"anez( @ 1a- bun- Ali- m'rmi el $n "im* ce 0'rm din n'u- cu gri6numrul lui RaMel( @ A*eluri *rimi"e- zi&e Ali( @ 4'0"imB @ Nimic( 52mi &*ui dac /rei ' c,eie de la beci( Nu *rea $l
2:

0'l'&e+"i- nu2i a+aB @ Am +i eu ' camer $n beciB Ali $+i ddu 'c,ii *e&"e ca*( @ 1e c#" "im* l'cuie+"i aici- Harr%B @ Am zi& cF "e iube&c( Ali &e ui" cerce""'r la Harr%( Harr% $i 0cu &emn cu m#na( O lu $n &u& *e &cri- .in#nd c,eia $n 0a. ca *e ' undi.( @ !ine- acum *u"em & /'rbim- zi&e Harr% $n "im* ce in"r $n a*ar"amen"ul &u cu d'u camere- care nu a/ea *rea mul" m'bil- dar era cura"( ?l cum*ra&e la *re. de c,ili*ir *rin anii n'uzeci c#nd *ia.a im'biliar era la *m#n"( 5e g#ndea ade&ea c a*ar"amen"ul $i e*uiza&e *'r.ia lui de n'r'c *en"ru "'a" /ia.a( @ A+ /rea & 0ii +i "u cu n'i aici- Harr%( i lui Oleg $i e d'r de "ine( @ Kice el a&"aB @ Nu e ne/'ie & &*un( 1in *unc"ul &"a de /edere&emna.i 0'ar"e mul"( @ 1ar eu "'cmai .i2am &*u& c "e iube&c( 1e "rei 'ri( )u /ecinul l#ng mine( "ii ce $n&eamn c,e&"ia a&"a *en"ru un brba"B RaMel r#&e( Lui Harr% $i *lcea 0elul $n care r#dea- $i *lcu&e din *rima cli* $n care ' auzi&e( In&"inc"i/- +"iu&e c ar 0ace 'rice & ' aud r#z#nd mai de&( ?n 0iecare zi- dac ar 0i *'&ibil( ?+i arunc *an"'0ii din *ici'are +i z#mbi c#nd /zu c "ele0'nul de *e ,'l cli*e+"e- anun.#ndu2l c are un me&a6( Nu era ne/'ie & aib *u"eri *aran'rmale ca & $+i dea &eama c era de la RaMel( Nimeni al"cine/a nu2i ddea "ele0'n aca& lui Harr% H'le( @ A"unci de unde +"ii c m iube+"iB g#nguri RaMel( Ec'ul di&*ru&e( @ 5im" c m ia cu clduriF cum $i &*uneB @ La inimB @ Nu- &ub inim- mai $n &*a"e( Rinic,iB =ica"B 5*linB 1a- a&"a e( 5im" c mi &e $ncinge &*lina( Harr% nu 0u &igur dac la cellal" ca*" al 0irului &e aude un &u&*in &au un r#&e"( A*& *e bu"'nul 4LAR de la r'b'"( @ 5*er & m $n"'rc aca& $n d'u &*"m#ni- zi&e RaMel la m'bil $nain"e & nu &e mai aud din cauza r'b'"ului( @ !un- "'" eu &un"F Harr% &im.i c2i &" inima $n l'c +i reac.i'n $nain"e & &e
2G

g#ndea&c( A*& *e 5TO4( 1ar *arc ec'ul cu/in"el'r r'&"i"e de /'cea $nc#n""'are +i u+'r gu"ural c'n"inua & r&une $n $nc*ere( @ )e2a 0'&" a&"aB $n"reb RaMel( Harr% in&*ir *r'0und( ?ncerc & &e g#ndea&c $nain"e de a r&*unde- dar 0u *rea "#rziu7 @ 1'ar radi'ul( Tu+i( )#nd e+"i &igur- anun.2m cu ce a/i'n &'&e+"i +i /in eu & "e iau( @ !ine$n.ele& c "e anun.- zi&e ea &ur*rin&( 9rm ' *auz *rea lung( Trebuie & $nc,id- r'&"i RaMel( C'rbim la '*"- di&earB @ 1a( Adic nu( O & am "reab( @ 1aB 5*er c e /'rba de ce/a *lcu"( @ Ei bine- zi&e Harr% lu#nd ' gur de aer( Ie& cu ' 0emeie( @ )ine e n'r'c'a&aB @ !ea"e L'nn( E n'u la 5ec.ia La0uri( @ i cu ce 'cazieB @ 5 /'rbim cu &'.ul lui 5"ine ;re""e( )ea care a 0'&" $m*u+ca" $n "im*ul 6a0ului din !'g&"ad/eien de&*re care .i2am &*u&( i cu +e0ul de &ucur&al( @ 1i&"rac.ie *lcu"A C'rbim m#ine( Oleg /rea &2.i &*un n'a*"e bun( Harr% $l auzi cum alearg +i a*'i cum re&*ir em'.i'na" la "ele0'n( 1u* ce "erminar de /'rbi"- Harr% rma&e $n ,'l- ,'lb#ndu2 &e $n 'glinda de dea&u*ra m&u.ei de "ele0'n( 1ac "e'ria lui era ade/ra"- a"unci &e ui"a acum la un *'li.i&" c'm*e"en"( 1'i 'c,i in6ec"a.i- c#"e unul de 0iecare *ar"e a na&ului- cu ' re.ea de /ini+'are alba&"re *e ' 0a. *alid +i '&'a& cu *'ri ad#nci( Ridurile lui *reau a 0i ni+"e "ie"uri de cu.i" 0cu"e la $n"#m*lare *e un bu+"ean( )um de &e $n"#m*la&eB Czu $n 'glind *e *ere"ele din &*a"ele lui $n"r2' 0'"'gra0ie 0a.a z#mbi"'are +i br'nza" a unui bia" $m*reun cu &'ra lui( 1ar Harr% nu era *re'cu*a" de "inere.ea &au de 0rumu&e.ea *ierdu"- cci $n &0#r+i" g#ndul i &e lim*ezi&e( ?+i cu"a $n "r&"uri +ire"enia0al&i"a"ea- la+i"a"ea care "'cmai $l 0cu&er & $ncalce una din"re *u.inele *r'mi&iuni *e care +i le 0cu&e lui $n&u+i7 c nici'da"'rice ar 0i- nu ' /a min.i *e RaMel( ) din"re "'a"e 'b&"ac'lele de care &2ar *u"ea $m*iedica rela.ia l'r N +i nu erau *u.ine Nminciunile nu /'r 0i *rin"re ele( A+a c de ce &*u&e&e ' minciunB Era ade/ra" c el +i cu !ea"e urmau & &e $n"#lnea&c cu &'.ul
2J

lui 5"ine ;re""e- dar de ce nu2i &*u&e&e c- du* aceea- &e /a $n"#lni cu AnnaB O iubire /ec,e- +i ce dacB =u&e&e ' leg"ur &cur" +i 0ur"un'a&- care l&a&e cica"rici- dar nu +i rni ad#nci( 9rmau d'ar & &"ea de /'rb la ' cea+c de ca0ea +i &2+i &*un *'/e+"i de genul ce2am20acu"2de2c#nd2nu2ne2am2mai2/zu"( Iar a*'i 0iecare /a *leca *e drumul &u( Harr% a*& bu"'nul 4LAR de *e r'b'" ca & a&cul"e re&"ul me&a6ului( C'cea Annei um*lu ,'lul7 HF&un" nerbd"'are & ne $n"#lnim la M $n &eara a&"a( 1'ar d'u lucruri( 4'.i & "reci $n drum *e la lc"u+eria de *e bule/ardul Cibe& +i & iei c,eile *e care le2am c'manda"B Au de&c,i& *#n la +a*"e +i le2am &*u& & le .in *e numele "u( i /rei & "e $mbraci cu blugii care +"ii c2 mi *lac mieBI 9n r#& *r'0und- gu"ural( )amera *rea c /ibreaz $n acela+i ri"m( =r $nd'ial- nu &e &c,imba&e del'c(

3<

5 NEMESIS
4l'aia "ra&a $n lumina 0elinarel'r linii ra*ide *e cerul de 'c"'mbrie- $n"uneca" *rea de/reme( E&*en- 5"ine +i Tr'nd ;re""e l'cuiau aici N HaiciI 0iind ' ca& galben cu "era& $n 1i&engrenda( Harr% a*& *e &'nerie +i cerce" z'na( 1i&engrenda c'n&"a $n *a"ru +iruri de ca&e- a0la"e $n mi6l'cul unui c#m* mare +i dre*"- $nc'n6ura"e de bl'curi- lucru care $i amin"i lui Harr% de *i'nierii din *rerii- care &e a*rau $m*'"ri/a a"acuril'r indiene( 4'a"e c a+a +i era( )a&ele $n+irui"e 0u&e&er c'n&"rui"e $n anii +aizeci *en"ru $n0l'ri"'area cla& de mi6l'c +i *r'babil c *'*ula.ia l'cal $n &cdere- 0'rma" din munci"'ri care l'cuiau $n bl'curile din 1i&engrenda +i Tra/er/eien- +"ia de6a c ace+"ia erau n'ii cuceri"'riE c /'r c'nduce n'ua .ar( @ Nu *are a 0i aca&- zi&e Harr%- a*&#nd $nc ' da" *e bu"'n( E+"i &igur c a $n.ele& c /enim $n du*2amiaza a&"aB @ Nu( @ NuB Harr% &e $n"'ar&e +i &e ui" la !ea"e L'nn care "remura &ub umbrel( 4ur"a ' 0u&" +i *an"'0i cu "'curi $nal"e +i c#nd acea&"a $l lua&e cu ma+ina din 0a. de la 5c,r'der- el &e g#ndi&e c e $mbrca" ca *en"ru a merge la ' ca0ea( @ ;re""e a c'n0irma" $n"#lnirea de d'u 'ri c#nd am &una"zi&e ea( 1ar *rea c'm*le"F ru*" de reali"a"e( Harr% &e a*lec *e&"e &car +i $+i li*i na&ul de geamul de la buc"rie( ?nun"ru era $n"uneric +i "'" ce *u"u & /ad 0u un calendar N'rdea !anM *e *ere"e( @ 5 ne $n"'arcem- zi&e el( ?n acea cli*- &e de&c,i&e cu zg'm'" 0erea&"ra de la buc"ria /ecin( @ ?l cu"a.i *e Tr'dB )u/in"ele 0u&e&er &*u&e $n bo)mal, n'r/egiana &"andard- dar cu un accen" de !ergen- cu un HrI a+a de *u"ernic- $nc#" &una ca un "ren de mrime medie care deraiaz( Harr% &e $n"'ar&e +i ddu 'c,ii cu ' 0emeie cu 0a.a rida" +i &mead- care $ncerca & z#mbea&c +i & 0ie &eri'a& $n acela+i "im*( @ 1a- a*r'b Harr%( @ 1in 0amilieB @ 4'li.ia(
31

@ A- da- 0cu 0emeia +i renun. la e>*re&ia de $nm'rm#n"are( Am crezu" c a.i /eni" & "ran&mi"e.i c'nd'lean.e( E *e "erenul de "eni&- bie"ul de el( @ 4e "erenul de "eni&B Ar" cu dege"ul( @ 1e cealal" *ar"e a c#m*ului( E ac'l' de la 'ra *a"ru( @ 1ar e $n"uneric- zi&e !ea"e( i *l'u( =emeia ridic din umeri( @ 4r'babil din cauza durerii( R'&"i li"era HrI a+a de c#n"a"- $nc#" Harr% $nce*u & &e g#ndea&c la c'*ilria lui din O**&al +i la buc.ile de car"'n *e care le bgau $n r'.ile bicicle"el'r ca & l'/ea&c $n &*i.e( @ i "u ai cre&cu" $n *ar"ea de e&" $n O&l'- a0irm Harr% $n "im* ce el +i !ea"e &e $ndre*"au &*re l'cul unde ar"a&e 0emeia( 5au m $n+elB @ Nu- r&*un&e &cur" !ea"e- ned'rind & dez/'l"e &ubiec"ul( Terenul de "eni& era la 6um"a"ea drumului din"re bl'curi +i ca&ele $n+irui"e( Auzir &une"ul $n0unda" 0cu" de rac'rda6ul rac,e"ei *e mingea de "eni& ud( ?n in"eri'rul "erenului $m*re6mui" cu gard $nal" de &#rm- *u"ur & di&"ing ' &ilue" care &""ea $n *ici'are +i l'/ea cu rac,e"a $n $n"unericul care &e l&a ra*id( @ !un &earaA &"rig Harr% c#nd a6un&er la gard- dar brba"ul nu r&*un&e( Abia a"unci /zur c *ur"a ,ain- cma+ +i cra/a"( Tr'nd ;re""eB O minge l'/i ' bl"'ac- &ri- l'/i gardul +i $i &"r'*i cu a* de *l'aie- de+i !ea"e $ncerc & &e a*ere cu umbrela( !ea"e "ra&e de *'ar"( @ E $ncuia" *e in"eri'r- +'*"i ea( @ 4'li.iaA O0i.erii H'le +i L'nnA &"rig Harr%( Trebuia & ne $n"#lnim( 4u"emF 1umnezeuleA Harr% nu /zu mingea dec#" a"unci c#nd acea&"a &e l'/i de &#rma gardului- la c#.i/a cen"ime"ri de c,i*ul lui( ?+i +"er&e a*a de *e 0a. +i &e ui" $n 6'&7 0u&e&e &"r'*i" cu a* murdarmar'nie( Harr% &e $n"'ar&e cu &*a"ele $n m'd au"'ma" c#nd /zu c brba"ul ridic iar mingea( @ Tr'nd ;re""eA 5"rig"ul lui Harr% r&un ca un ec'u *rin"re bl'curile din *rea6m( Czur cum mingea de "eni& &e arcuie+"e &*re lumina bl'curil'r $nain"e & 0ie $ng,i.i" de $n"uneric +i & a"erizeze
32

unde/a- *e "eren( Harr% &e $n"'ar&e din n'u cu 0a.a &*re "erenauzi un rcne" +i /zu ' &ilue" $ndre*"#ndu2&e &*re el din $n"uneric( ;ardul de me"al &c#r.#i $n "im* ce 6uc"'rul de "eni& &e izbi de el( )zu *e zgur $n *a"ru labe- &e ridic- $+i lu a/#n" +i &e arunc iar $n gard( )zu- &e ridic +i2+i lu din n'u a/#n"( @ 1'amne- a $nnebuni"- murmur Harr%( =cu in&"inc"i/ un *a& $n &*a"e $n "im* ce ' 0a. alb- cu *ri/ire 0i> "recu *rin 0a.a lui( !ea"e reu+i&e & a*rind ' lan"ern +i ' $ndre*" &*re ;re""e care &""ea ag.a" de gard( )u *rul negru +i ud li*i" de 0run"ea alb- *rea c e $n cu"area unui lucru a&u*ra cruia & &e c'ncen"reze $n "im* ce aluneca de *e gard *recum la*'/i.a *e *arbrizul unei ma+ini- *#n c#nd rma&e nemi+ca"- $n"in& *e *m#n"( @ )e 0acem acumB g#0#i !ea"e( Harr% &im.i c $i &cr#+ne&c din.ii +i &cui* $n *alm( Czu la lumina lan"ernei ni&i* r'+u( @ 5un la &al/are *#n m duc eu & iau cle+"ele din ma+inzi&e el( @ A*'i i2au da" &eda"i/e- nuB $n"reb Anna( Harr% ddu a0irma"i/ din ca* +i lu ' gur de c'la( )lien.ii din Oe&" End &""eau $n 6urul l'r *e &caunele de la bar +i beau /in- bu"uri &"rluci"'are +i c'la die"e"ic( M &emna cu ma6'ri"a"ea baruril'r din O&l' N ci"adin $n"r2un 0el *r'/incial +i nai/- dar- cu "'a"e a&"ea- *lcu"- ceea ce $l 0cu *e Harr% & &e g#ndea&c la Debab- bia"ul cel de+"e*" +i cumin"e care era $n aceea+i cla& cu el la +c'al +i care- du* cum a/eau & de&c'*ere- .inea un carne.el cu "'a"e e>*re&iile arg'"ice 0'l'&i"e de c'*ii( @ L2au du& *e bie"ul 'm la &*i"al( A*'i am /'rbi" din n'u cu /ecina care ne2a &*u& c e ac'l' +i l'/e+"e mingi de c#nd a 0'&" uci& &'.ia lui( @ 1'amneA 1e ceB Harr% &e a*lec( @ Nu e ce/a ne'bi+nui" ca 'amenii & de/in *aran'ici c#nd *ierd *e cine/a $n a&emenea $m*re6urri( 9nii $+i re*rim &en"imen"ele +i &e c'm*'r" ca +i c#nd cei m'r.i ar 0i "'" $n /ia.( Cecina ne2a &*u& c 5"ine +i Tr'd ;re""e 0ceau ' *erec,e minuna" *e "erenul de "eni& +i c e>er&au /ara a*r'a*e $n 0iecare du*2amiaz( @ 1eci el ' a+"e*"a- $n"r2un 0el- *e &'.ia lui &2i &er/ea&c
33

mingeaB @ 4'a"e( @ 1'amneA Crei &2mi iei ' bere *#n m duc eu la "'ale"B Anna &ri 6'& de *e &caun +i "ra/er& $nc*erea cu mer&ul ei legna"( Harr% $ncerc & nu ' urmrea&c din *ri/iri( Nici nu era ne/'ie- /zu&e &u0icien"( A/ea c#"e/a riduri $n 6urul 'c,il'rc#"e/a 0ire albe $n *rul negru ca *ana c'rbuluiE al"0el- era ne&c,imba"( Aceia+i 'c,i negri cu &*r#ncene uni"e- acela+i na& $nal" +i $ngu&" dea&u*ra un'r buze indecen" de crn'a&e +i *'me.i *r'eminen.i care $i ddeau *arc un aer 0lm#nd( 4'a"e c nu ar 0i *u"u" 0i de&cri& ca 0iind H0rum'a&I N cci a/ea "r&"urile *rea dure +i necizela"e dar c'r*ul ei &ub.ire a/ea &u0icien"e 0'rme- iar Harr% zri cel *u.in d'i brba.i de la me&e care ' urmrir cu *ri/irea $n "im* ce ea "recu *e l#ng ei( Harr% $+i mai a*rin&e ' .igar( 1u* ce *leca&er de la ;re""e"recu&er *e la Helge Dlemen"&en- +e0ul de &ucur&al- dar nici el nu le 0urniza&e *rea mul"e da"e in"ere&an"e( Era $nc $n &"are de +'c +i &""ea $n"r2un &caun $n du*le>ul &u din D6el&a&/eienui"#ndu2&e *e r#nd la c#inele care $i alerga *rin"re *ici'are +i la &'.ia &a care alerga $n"re buc"rie +i &u0ragerie cu ca0ea +i cel mai u&ca" c'rn cu 0ri+c *e care Harr% $l gu&"a&e /re'da"( Hainele lui !ea"e &e *'"ri/eau cu l'cuin.a burg,ez a 0amiliei Dlemen"&en- mul" mai bine dec#" blugii dec'l'ra.i- marca Le/i- ai lui Harr% +i *an"'0ii 1'c Mar"en&( )u "'a"e a&"ea- Harr% 0u&e&e cel care 0cu&e c'n/er&a.ie cu fru Dlemen"&en de&*re can"i"a"ea ne'bi+nui" de mare de *reci*i"a.ii din acea&" "'amn +i de&*re ar"a de a 0ace c'rnuri cu 0ri+c- $n"reru*.i de zg'm'"e de *a+i +i de &u&*ine ce &e auzeau de &u&( 'ru Dlemen"&en $i e>*lica&e c 0iica ei- Ina- bia"a de ea- era $n&rcina" $n +a*"e luni cu un brba" care "'cmai ' *r&i&e( 1e 0a*"- era marinar +i *'rni&e &*re Medi"erana( Harr% a*r'a*e c $m*r+"ia&e c'rnul cu 0ri+c *e ma&( Abia a"unci !ea"e *relua&e c'manda +i $l $n"reba&e *e Helge- care renun.a&e & mai urmrea&c din *ri/iri c#inele de'arece ace&"a ie+i&e din &u0ragerie7 @ )#" de $nal" crede.i c era ,'.ulB Helge ' &"udia&e- a*'i ridica&e cea+ca de ca0ea +i ' du&e&e la gur unde "rebui&e & &e '*rea&c *en"ru c nu *u"ea & bea +i & /'rbea&c $n acela+i "im*( @ ?nal"B 4'a"e d'i me"ri( 5"ine era mereu a+a de *reci&( @ Nu era c,iar a"#" de $nal"- *err Dlemen"&en( @ !ine- un me"ru n'uzeci(
34

@ )u ce era $mbrca"B @ )e/a negru ca de cauciuc( Cara a&"a a 0'&" +i ea $n"r2un c'ncediu ade/ra"( ?n ;recia( 'ru Dlemen"&en $+i &u0la&e na&ul( @ )a de cauciucB $n"reb !ea"e( @ 1a( i ' cagul( @ )e cul'are- *err Dlemen"&enB @ R'+ie( ?n acea cli*- !ea"e &e '*ri&e din lua" n'"i.e +i cur#nd erau $n ma+in- $na*'i &*re 'ra+( @ 1ac 6udec"'rii ar +"i c#" de *u.in din ceea ce &*un mar"'rii 6a0uril'r de bnci e demn de $ncredere- nu ne2ar l&a & 0'l'&im a&"a dre*" *r'be $n *r'ce&- &*u&e&e !ea"e( E a*r'a*e 0a&cinan" de gre+i" ceea ce recreeaz min.ile 'amenil'r( )a +i cum 0rica le2ar da ni+"e 'c,elari care $i 0ac *e "'.i 6e0ui"'rii & crea&c $n $nl.ime +i & *ar mai negri- *u+"ile & *ar mai mul"e- iar &ecundele mai lungi( Le0ui"'rul a &"a" ac'l' *u.in mai mul" de un minu"- dar fru !raenne- ca&iera de la in"rare- zice c a &"a" ac'l' a*r'a*e cinci minu"e( i nu are d'i me"ri- ci 1-:J( 1'ar dac nu *'ar" "l*i duble- lucru care nu ar 0i ciuda" la un *r'0e&i'ni&"( @ 1e unde e+"i a+a de &igur de $nl.imea luiB @ )a&e"a /ide'( 5e c'm*ar $nl.imea cu cadrul u+ii *e care in"r 6e0ui"'rul( M2am du& de diminea. la banc +i am calcula"am m&ura" +i am mai 0cu" *'ze( @ Hm( La 5ec.iei Omucideri l&m *ar"ea cu m&ura"ul cel'r de la )riminali&"ic( @ 5 m&'ri $nl.imea du* ' ca&e" /ide' e ce/a mai c'm*lica" dec#" *are( 1e e>em*lu- m&ur"'rile cel'r de la )riminali&"ic au 0'&" mai mari cu "rei cen"ime"ri $n cazul ,'.ului de la 1en N'r&Me !anM din DaldbaMMen- $n 1JGJ( A+a c *re0er & 0ac *r'*riile m&ur"'ri( Harr% ' *ri/i&e *e 0uri+ +i &e g#ndi&e & ' $n"rebe de ce in"ra&e $n *'li.ie( 1ar- $n &c,imb- ' $n"reba&e dac ar *u"ea &2l la&e l#ng lc"u+eria de *e bule/ardul Cibe&( ?nain"e & c'b'are- ' mai $n"reba&e dac 'b&er/a&e c Helge nu /r&a&e nici mcar un &"r'* din cea+ca *lin 'c,i de ca0ea *e care ' .inu&e $n m#n $n "im*ul c'n/'rbirii( Nu 'b&er/a&e( @ ?.i *lace l'cul &"aB $n"reb Anna- a+ez#ndu2&e din n'u *e &caun(
3

@ Nu e *e gu&"ul meu- r&*un&e Harr%- arunc#ndu2+i *ri/irea $n 6ur( @ Nici *e al meu- 0u de ac'rd Anna- lu#ndu2+i gean"a +i ridic#ndu2&e( 5 mergem la mine( @ T'cmai .i2am cum*ra" ' bere- zi&e Harr%- ar"#nd &*re *a,arul $n&*uma"( @ E a+a de *lic"i&i"'r & bei de unul &ingur- re*lic ea &"r#mb#ndu2&e( Rela>eaz2"e- Harr%( Haide( A0ar nu mai *l'ua- iar aerul rece +i *r'a&*" a/ea un gu&" bun( @ ?.i mai aduci amin"e de ziua aceea de "'amn- c#nd am mer& cu ma+ina la MaridalenB $n"reb Anna- lu#ndu2l u+'r de bra. +i *'rnind( @ Nu- zi&e Harr%( @ !a &igur c $.i amin"e+"iA )u ma+ina aia a "a $ngr'zi"'are='rd E&c'r"- cu &caune care nu &e raba"eaz( Harr% z#mbi ir'nic( @ Te2ai $nr'+i"- e>clam ea bucur'a&( 5un" &igur c $.i amin"e+"i +i c am *arca" +i am mer& & ne *limbm *rin *dure( )u 0runzele acelea galbene- *rea cF $l &"r#n&e de bra.( 4rea c e un *a"- un *a" en'rm de aur( R#&e +i2i ddu un c'"( i du* aceea a "rebui" & "e a6u" & *'rne+"i ,#rbul de ma+in( 5*er c "e2ai de&c'"'r'&i" de ea( @ 4i- zi&e Harr%- e $n gara6( Trebuie & /ii & ' /ezi( @ O- 1'amne( Acum /'rbe+"i de *arc ar 0i un /ec,i *rie"en care e in"erna" $n &*i"al- cu ' "um'are &au ce/a de genul &"a( i adug $nce"7 N2ar 0i "rebui" & ui.i a+a de re*ede- Harr%( El nu r&*un&e( @ Aici e- zi&e ea( E im*'&ibil & 0i ui"a" a+a ce/a- &*une2mi c a+a e( 5e '*rir $n 0a.a unei u+i alba&"re *e 5'rgen0riga"a( Harr% &e de&*rin&e $nce"( @ A&cul"- Anna- $nce*u el +i $ncerc &2i ign're a/er"i&men"ul din *ri/ire( Am ' $n"#lnire c,iar $n z'ri cu cei de la 5ec.ia Omucideri( @ Eu nu am zi& nimic- re*lic ea +i de&cuie u+a( Harr% $+i adu&e bru&c amin"e de ce/a( !g m#na $n buzunar +i $i ddu un *lic galben( @ 1e la lc"u+erie( @ A- c,eia( A 0'&" "'"ul $n regulB @ Ti*ul de la magazin mi2a cerce"a" 0'ar"e a"en" bule"inul( i
33

a "rebui" & &emnez( 9n indi/id ciuda"( Harr% &e ui" la cea& +i c&c( @ 5un" 0'ar"e &"ric.i cu *reda"ul c,eil'r- r'&"i Anna re*ede( 5e *'"ri/e+"e la "'"- la in"rarea *rinci*al- la &ub&'l- la a*ar"amen"la ab&'lu" "'"( R#&e ner/'&- de 0'rm( E ne/'ie de ' cerere &cri& de la admini&"ra.ie *en"ru a 0ace ' c,eie $n *lu&( @ ?n.eleg- zi&e Harr%- legn#ndu2&e *e clc#ie( Lu ' gur de aer +i &e *reg"i & &*un n'a*"e bun( Ea i2' lu $nain"e( C'cea ei a*r'a*e c $l im*l'ra7 @ 1'ar ' cea+c de ca0ea- Harr%( Acela+i candelabru a"#rna de "a/an dea&u*ra aceleia+i me&e $n &u0rageria &*a.i'a&( Harr% &e g#ndi c *ere.ii 0u&e&er mai de&c,i+i la cul'are N albi &au *'a"e galbeni N- dar nu era &igur( Acum erau alba+"ri- iar camera *rea mai mic( 4'a"e ca Anna in"en.i'na&e & mai reduc din &*a.iu( Nu e u+'r *en"ru ' *er&'an care l'cuie+"e &ingur & um*le un a*ar"amen" care are "rei camere de zi- d'u d'rmi"'are mari +i un "a/an $nal" de "rei me"ri +i 6um"a"e( Harr% $+i amin"i c Anna $i &*u&e&e c +i bunica ei l'cui&e &ingur ac'l'- dar nu2+i *e"recu&e *rea mul" "im* $n a*ar"amen" *en"ru c 0u&e&e ' renumi" &'*ran +i cl"'ri&e *rin "'a" lumea c#" "im* *u"u&e & c#n"e( Anna di&*ru $n buc"rie +i Harr% &e ui" $n 6urul lui( 5u0rageria era g'al $n a0ara unui cal *en"ru gimna&"ic de mrimea unui *'nei i&landez- care &""ea $n mi6l'cul camerei *e *a"ru *ici'are de lemn- cu d'u m#nere *rin&e de ea( Harr% &e du&e l#ng ea +i m#ng#ie *ielea mar'nie ne"ed( @ Te2ai a*uca" de gimna&"icB &"rig Harr%( @ Te re0eri la calB $i r&*un&e Anna din buc"rie( @ E *en"ru brba.i- nuB @ 1a( 5igur nu /rei ' bere- Harr%B @ 5igur- &"rig el( Acum /'rbind &eri'&- de ce $l .ii aiciB Harr% &ri $n &u& c#nd $i auzi /'cea c,iar $n &*a"ele lui7 @ 4en"ru c $mi *lace & 0ac lucrurile *e care le 0ac brba.ii( Harr% &e $n"'ar&e( Ea $+i &c'&e&e *ul'/erul +i &""ea $n *ragul u+ii( )u ' m#n $n +'ld +i cu al"a de cadrul u+ii( Harr% reu+i cu greu & rezi&"e "en"a.iei de a ' m&ura cu *ri/irea din ca* *#n $n *ici'are( @ L2am cum*ra" de la )lubul de gimna&"ic din O&l'( E ' '*er de ar"( 9n ar"i0ac"( )a +i H)'n"ac"I- *e care &un" &igur c nu l2ai ui"a"(
3:

@ Te re0eri la cu"ia de *e ma&a cu dra*erie $n care *u"eai &2 .i bagi m#naB i $nun"ru era ' grmad de m#ini 0al&e cu care & dai n'r'cB @ 5au & le m#ng#i( 5au cu care & 0lir"ezi( 5au & le re&*ingi( A/eau un di&*'zi"i/ de $nclzire $n in"eri'r +i *u"eau & &e *&"reze la "em*era"ura c'r*ului( O mare in/en.ie- nuB Oamenii credeau c e cine/a a&cun& du* ma&( Cin' &2.i mai ar" ce/a( O urm $n camera al"ura"- iar ea de&c,i&e u+ile gli&an"e( A*'i $l lu de m#n +i2l "ra&e $n camera $n"uneca"( )#nd a*rin&e lumina- Harr% /zu lam*a( Era ' lam* auri"- &ub 0'rma unei 0emei care .inea ' balan. $n"r2' m#n +i ' &abie $n cealal"( 4e *ar"ea e>"eri'ar a &abiei- *e balan. +i *e ca*ul 0emeii era c#"e un bec- "rei $n "'"al- +i c#nd Harr% &e $n"'ar&e- /zu c 0iecare bec lumina c#"e un "abl'u *ic"a" $n ulei( 1'u din"re "abl'uri erau ag.a"e *e *ere"e $n "im* ce al "reilea- care &e /edea c $nc nu e "ermina"- era *e un +e/ale" care a/ea *rin& $n c'l.ul &"#ng ' *ale" *"a" cu galben +i mar'( @ )e 0el de "abl'uri &un"B $n"reb Harr%( @ 4'r"re"e( Nu &e /edeB @ !a da( +"ia &un" 'c,iiB ar" el( i a&"a guraB Anna ddu din ca*( @ 1ac zici "u( 5un" "rei brba.i( @ ?l cun'&c *e /reunul din"re eiB Anna $l *ri/i g#ndi"'are mul" "im* $nain"e &2i r&*und( @ Nu( Nu cred c $i cun'+"i- Harr%- dar ai *u"ea &2i cun'+"i dac ai /rea cu ade/ra"( Harr% cerce" "abl'urile mai de a*r'a*e( @ 5*une2mi ce /ezi( @ E /ecinul meu cu ' &anie( 9n brba" care ie&e din &*a"ele magazinului de lc"u+erie $n "im* ce eu *lec( i '&*"arul de la M( i /ede"a de "ele/iziune 4er 5"ale Lenning( Ea r#&e( @ "iai c re"ina in/er&eaz "'"ul a&"0el $nc#" creierul *rime+"e *rimul mai $n"#i ' imagine $n 'glindB 1ac /rei & /ezi lucrurile a+a cum &un" $n reali"a"e- "rebuie & le /ezi $n 'glind( A"unci ai 0i /zu" cu "'"ul al.i brba.i $n "abl'uri( 4ri/irea $i &"rlucea- iar Harr% nu *u"u &2i &*un c re"ina nu in/er&eaz imaginile- le $n"'arce d'ar cu &u&ul $n 6'&( Acea&"a /a 0i ul"ima mea ca*'d'*er- Harr%( 4en"ru a&"a /'i 0i *'meni"( @ 4en"ru ace&"e *'r"re"eB @ Nu- ele &un" d'ar ' *ar"e din $n"reaga '*er de ar"( ?nc
3G

nu e "ermina"( A+"ea*" d'ar( @ Hm- are /reun numeB @ Nemesis, r'&"i ea $nce"( 5e ui" $n"reb"'r la ea( @ 1u* numele zei.ei( 9mbra $i ac'*erea ' *ar"e din 0a.( Harr% &e ui" $n al" *ar"e( Czu&e &u0icien"( Linia curba" a &*a"elui in/i"#ndu2l *arc la dan&- un *ici'r $n 0a.a celuilal" de *arc nu ar 0i 0'&" ,'"r#" dac & 0ac *a&ul $n 0a. &au $n &*a"e- *ie*"ul care &e ridica +i c'b'ra +i g#"ul z/el" cu /ene care *ul&au( 5im.i c $l cu*rinde cldura +i ' &"are de m'le+eal( Oare cum &*u&e&eB HN2ar 0i "rebui" & ui.i a+a de re*ede(I ),iar ui"a&eB @ Harr%F @ Trebuie & *lec- zi&e el( ?i "ra&e r'c,ia *e&"e ca*- iar ea czu r#z#nd *e &*a"e *e cear+a0ul alb( Ea $i de&0cu cureaua $n "im* ce lumina alb&"ruiecare &"rlucea *rin"re *almierii ce &e legnau *e ecranul la*"'*ului- lumina &*iridu+ii +i dem'nii cu gurile de&c,i&e care +uierau din &cul*"urile de *e ca*ul *a"ului( Anna $i &*u&e&e c era *a"ul bunicii &ale +i c era ac'l' de a*r'a*e '*"zeci de ani( ?l mu+c u+'r de urec,e- +'*"indu2i dulci nimicuri $n"r2' limb necun'&cu"( A*'i nu mai &*u&e nimic +i &e urc dea&u*ra lui .i*#nd- r#z#nd- im*l'r#ndu2l +i e/'c#nd 0'r.e e>"erne- iar el ar 0i /ru" & c'n"inue la ne&0#r+i"( Era ga"a & "ermine c#nd ea &e '*ri bru&c- $i lu 0a.a $n m#ini +i $i +'*"i7 @ Al meu *en"ru "'"deaunaB @ Nu *rea e *'&ibil- r#&e el +i ' r'&"'g'li- /enind el dea&u*ra( 1em'nii de lemn r#n6ir la el( @ Al meu *en"ru "'"deaunaB @ 1a- gemu el +i2+i ddu drumul( )#nd &e '*rir din r#& +i &""ur ac'l'- "ran&*ira.i- dar $nc $nc'lci.i *e cu/er"ur- Anna $i &*u&e c bunica ei *rimi&e *a"ul de la un n'bil &*ani'l( @ 1u* un c'ncer" de la 5e/ilia din 1J11- zi&e ea- ridic#nd *u.in ca*ul a&"0el $nc#" Harr% & *'a" &2i *un .igara a*rin& $n"re buze( 4a"ul &'&i&e "rei luni mai "#rziu cu /a*'rul Elenora. ?n"#m*larea a 0cu" ca *rimul iubi" al bunicii $n ace&" *a" & 0ie c*i"anul danez La&*er +i mai nu +"iu cum( Era e/iden" c La&*er 0u&e&e un brba" *a&i'nal +i de aceea- du* &*u&ele bunicii- calul
3J

care $m*'d'bea *a"ul rm&e&e 0r ca*( )*i"anul La&*ercu*rin& de e>"az- $l mu+ca&e( Anna r#&e- iar Harr% z#mbi( )#nd "erminar .igara- 0cur drag'&"e $n &c#r.#i"ul lemnului &*ani'l de Manila- ceea ce $l du&e *e Harr% cu g#ndul la un /a*'r cu nimeni la c#rm- dar a&"a nu mai c'n"a( A&"a 0u&e&e cu mul" "im* $n urm +i era *rima +i ul"ima n'a*"e $n care d'rmi&e $n *a"ul bunicii Annei 0r & 0ie bu"( Harr% &e r&uci $n *a"ul $ngu&" de 0ier( Ecranul de la cea&ul cu alarm de *e ma&a de l#ng *a" ar"a 3(21( ?nc,i&e 'c,ii +i g#ndurile $i alunecar $nce" la Anna +i la /ara aceea de *e cear+a0urile albe ale *a"ului bunicii( Era bea" mai "'" "im*ul- dar $+i amin"ea n'*.ile- r'ze +i minuna"e ca ni+"e /ederi cu *'ze er'"ice( ),iar +i cu/in"ele cu care $nc,eia&e /ara 0u&e&er r&u0la"e- +i "'"u+i un cli+eu *a&i'nal7 Merii pe cineva mai bun dec#t mine. 4e /remea aceea- bea a+a de mul"- $nc#" "'"ul ducea $n"r2' &ingur direc.ie( ?n unul din"re m'men"ele &ale de &'brie"a"e- &e ,'"r#&e & nu ' "#ra&c $n 6'& cu el( Ea $l ble&"ema&e *e limba ei &"rin +i 6ura&e c $n"r2' zi /a 0ace acela+i lucru cu el7 $i /a lua lucrul la care .ine cel mai mul"( A&"a &e $n"#m*la&e $n urm cu +a*"e ani- iar rela.ia nu dura&e dec#" +a&e &*"m#ni( 1u* a&"a nu &e mai $n"#lni&er dec#" de d'u 'ri( O da" $n"r2un bar- c#nd ea &e du&e&e la el cu lacrimi $n 'c,i +i $l ruga&e & *lece $n al" *ar"e- lucru *e care el $l +i 0cu&e( i ' da" la ' e>*'zi.ie- unde Harr% &e du&e&e cu &'ra lui mai mic( ?i *r'mi&e&e c ' /a &una- dar nu ' &una&e nici'da"( Harr% &e r'&"'g'li +i &e ui" iar la cea&( 3(22( O &ru"a&e( La &0#r+i"ul &erii( A0la" $n &iguran. a0ar din a*ar"amen"ul ei cu u+ de &"icl undui"'are- &e a*leca&e & ' $mbr.i+eze +i &2i &*un n'a*"e bun- dar &e "ran&0'rma&e $n"r2un &ru"( 9+'r +i minuna"( 9+'r- $n 'rice caz( 3(33( 1umnezeule- de c#nd de/eni&e a+a de &en&ibil c &e &im.ea /in'/a" *en"ru c &ru"a&e ' 0'&" iubi" de n'a*"e bunB Harr% $ncerc & re&*ire *r'0und +i regula"c'ncen"r#ndu2&e a&u*ra di/er&el'r ci de a 0ugi din !'g&"ad/eien *rin Indu&"riga"a( ?nun"ru( A0ar( Iar $nun"ru( ?nc $i &im.ea *ar0umul( ?i &im.ea a*&area c'r*ului( Limba ei in&i&"en"(

4<

6 CHILLI
4rimele luciri ale zilei "'cmai &e i/i&er dea&u*ra EMebergului&e &"recura&er *e &ub &"'rurile *e 6um"a"e "ra&e din &ala de c'n0erin.e a 5ec.iei Omucideri +i &e '*ri&er $n"re ridurile din 6urul 'c,il'r lui Harr%( La ca*"ul me&ei lungi &""ea Rune I/ar&&'n- cu *ici'arele de&0cu"e- legn#ndu2&e $nain"e +i $na*'i cu m#inile la &*a"e( 1inc'l' de el era un 0li*c,ar" *e care &cria cu li"ere r'+ii +i mari !INE API CENIT( Harr% bnui c I/ar&&'n &cri&e&e a&"a la un &eminar de *rezen"are +i $ncerc &2+i '*rea&c un c&ca" c#nd +e0ul 5ec.iei La0uri $nce*u & /'rbea&c( @ !un diminea.a "u"ur'r( )ei '*" care &"m $n 6urul me&ei &un"em ec,i*a care /a in/e&"iga 6a0ul de la banc c'mi& /ineri $n !'g&"ad/eien( @ Om'r- m'rmi Harr%( @ ?mi cer &cuzeB Harr% &e $ndre*" *e &caun( 5'arele nen'r'ci" $l 'rbea 'riunde &2ar 0i $n"'r&( @ )red c ar 0i c'rec" & ne bazm in/e&"iga.ia *e 0a*"ul c a a/u" l'c ' crim( I/ar&&'n z#mbi cri&*a"( Nu lui Harr%- ci cel'rlal.i care &""eau la ma&- m&ur#ndu2i ra*id cu *ri/irea( @ M g#ndeam & $nce* 0c#nd *rezen"rile- dar *rie"enul n'&"ru de la 5ec.ia Omucideri de6a mi2a lua"2' $nain"e( In&*ec"'rul Harr% H'le a 0'&" numi" de +e0ul &u- !6arne M'llerde'arece &*eciali"a"ea lui &un" 'm'rurile( @ 1elic"ele gra/e- zi&e Harr%( @ 1elic"ele gra/e( ?n &"#nga lui H'le $l a/em *e T'rlei0 Oeber de la In/e&"iga.ii- care a c'ndu& anc,e"a de la l'cul crimei( 1u* cum +"i.i mul.i din"re /'i- Oeber e&"e cel mai e>*erimen"a" in/e&"iga"'r al n'&"ru( )elebru *en"ru ca*aci".ile anali"ice +i in"ui.ia in0ailibil( e0ul *'li.iei a &*u& 'da" c ar /rea &2l aib *e Oeber cu el dre*" c#ine c#nd merge la /#n"'are( R#&e"e $n 6urul me&ei( Nu 0u ne/'ie ca Harr% & &e ui"e la Oeber *en"ru a +"i c nu z#mbe+"e( Oeber a*r'a*e c nu z#mbea nici'da"- cel *u.in nu 'amenil'r *e care nu2i *lcea- +i nu *rea *lcea *e nimeni din"re cei *rezen.i( Nu2i *lcea mai ale& *e +e0ii mai "ineri care- du* *rerea lui Oeber- erau- $n m'd e>clu&i/- carieri+"i inc'm*e"en.i- 0r $nclina.ii &*re acea&" *r'0e&ie- dar care a/eau in&"inc"e mai *u"ernice *ri/ind *u"erea
41

admini&"ra"i/ +i in0luen.a care ar *u"ea 0i 'b.inu" *rin &cur"e a*ari.ii la &ediul cen"ral al *'li.iei( I/ar&&'n z#mbi- legn#ndu2&e $nain"e +i $na*'i ca un c*i"an de /a&- +i a+"e*" & &e '*rea&c +i ceilal.i din r#&( @ !ea"e L'nn e n'u *rin"re n'i +i e &*eciali&"a n'a&"r $n $nregi&"rri /ide'( !ea"e &e 0cu r'+ie ca &0ecla la 0a.( @ !ea"e e&"e 0iica lui L'rgen Lenn care a lucra" *e&"e d'uzeci de ani la ceea ce &e numea a"unci 5ec.ia La0uri +i 1elic"e ;ra/e( 52a d'/edi" *#n acum c *+e+"e *e urmele legendarului ei "a"( 1e6a a c'n"ribui" cu *r'be /i"ale care au a6u"a" la &'lu.i'narea mai mul"'r cazuri( Nu +"iu dac am &*u& a&"a de6a- dar $n ul"imul an- ra"a c'ndamnril'r la 5ec.ia La0uri e&"e a*r'a*e de cincizeci la &u"- ceea ce $n c'n"e>" in"erna.i'nal e recun'&cu" a 0iF @ Ai &*u& a&"a de6a- I/ar&&'n( @ Mul.ume&c( 1e da"a a&"a- I/ar&&'n &e ui" dre*" la Harr% c#nd z#mbi( 9n z#mbe" .ea*n- de re*"il- dez/elindu2+i din.ii *#n la urec,i( i $+i *&"r ace&" z#mbe" *e "'" *arcur&ul *rezen"ril'r( Harr% $i cun'+"ea *e d'i din"re ei( Magnu& Rian- un "#nr *'li.i&" din T'mre06'rd- care era la 5ec.ia Omucideri de +a&e luni +i care 0cu&e ' im*re&ie 0'ar"e bun( )ellal" era 1idriM ;udmund&'nanc,e"a"'rul cu cea mai mare e>*erien. *rezen" ac'l' +i ad6unc"ul de la 5ec.ia La0uri( 9n *'li.i&" lini+"i" +i me"icul'&- cu care Harr% nu a/u&e&e nici'da" nici ' *r'blem( 9l"imii d'i erau "'" de la 5ec.ia La0uri- am#nd'i cu numele de 0amilie Li- dar Harr% &"abili imedia" c nu erau gemeni iden"ici( T'ril Li era $nal" +i bl'nd- cu gura mic +i 0a.a $ngu&"- $n "im* ce Ola Li era &cund +i r'+ca"- cu 0a.a r'"und +i 'c,i z#mbi"'ri( Harr% &e $n"#lni&e de&"ul de de& cu ei *e c'rid'r +i mul.i ar 0i crezu" c e n'rmal & &e &alu"e- dar lui nu2i "recu&e nici'da" *rin min"e ace&" lucru( @ Iar $n ceea ce m *ri/e+"e- cred c m cun'a+"e.i din al"e c'n"e>"e- $nc,eie I/ar&&'n adug#nd7 1ar ca & m 0'rmalizez&un" 4A52ul de la 5ec.ia La0uri +i am 0'&" numi" & c'nduc acea&" in/e&"iga.ie( i- *en"ru a m $n"'arce la ceea ce &*uneam la $nce*u"- H'le- nu e&"e *rima da" c#nd "rebuie & in/e&"igm un 6a0 cu rezul"a" 0a"al *en"ru *r.ile ne/in'/a"e( Harr% $ncerc & nu mu+"e din m'meal( ),iar $+i ddu &ilin.adar r#n6e"ul de cr'c'dil $l 0cu & nu &e mai ab.in( @ )u ' ra" a c'ndamnril'r "'" a*r'*ia" de cincizeci la
42

&u"B 1'ar ' *er&'an de la ma& r#&e- +i r#&e "are( Oeber( @ ?mi cer &cuze- am ui"a" & mai &*un ce/a $n leg"ur cu H'le- a0irm I/ar&&'n 0r & z#mbea&c( 5e &*une c are "alen" la c'medie( 9n glume. $nn&cu"- am auzi"( 9rm ' &ecund de lini+"e &"#n6eni"'are( A*'i I/ar&&'n r#&e gr',ind +i $n 6urul me&ei &e auzir c,ic'"eli( @ !ine- & $nce*em cu un rezuma"- ddu I/ar&&'n *rima 0'aie de *e 0li*c,ar"- dez/luind "i"lul 4RO!E INCE5TI;APIE( 5c'a&e ca*acul unui marMer +i &e *reg"i( E r#ndul "u- Oeber( Darl T'rlei0 Oeber &e ridic( Era &cund- cu barb +i cu ' c'am de *r griz'nan"( C'rbea $nce" +i amenin."'r- dar cu "'a"e a&"ea- clar( @ C'i 0i &cur"( @ ?n regul- zi&e I/ar&&'n a"ing#nd ,#r"ia cu &"il'ul( 1ar nu "e grbi- Darl( @ C'i 0i &cur" *en"ru c nu am ne/'ie de *rea mul" "im*m'rmi Oeber( Nu a/em nimic( @ !ine- &*u&e I/ar&&'n c'b'r#nd &"il'ul( Nu a/e.i nimic( AdicB @ A/em ' am*ren" a unui *an"'0 NiMe n'u2n'u.- mrimea 4 ( )ele mai mul"e a&*ec"e ale ace&"ui 6a0 ara" un *r'0e&i'ni&"a+a c nu *'" dec#" & deduc c e *u.in *r'babil ca acea&"a & 0ie mrimea lui n'rmal( ;l'n.ul a 0'&" analiza" de bie.ii de la bali&"ic( E mrime &"andard :-32 *en"ru A;3- cea mai 'bi+nui" muni.ie din rega"ul N'r/egiei de /reme ce &e g&e+"e $n 0iecare cazarm mili"ar- magazin de arme +i $n ca&ele '0i.eril'r $n rezer/ &au ale /'lun"aril'r din "'a" .ara( )u al"e cu/in"eim*'&ibil de de*i&"a"( ?n a0ar de a&"a- ai zice c nici nu a in"ra" $n banc( 5au c a "recu" *e a0ar- *e l#ng ea( Am cu"a" *r'be +i ac'l'( Oeber &e a+ez( @ Mul.ume&c- Oeber- a 0'&" F in0'rma"i/( I/ar&&'n $n"'ar&e urm"'area *agin( MARTORI( @ H'leB Harr% &e cu0und +i mai ad#nc $n &caunul lui( @ T'.i cei a0la.i $n banc au 0'&" in"er'ga.i imedia" du*- +i nici unul nu ne *'a"e &*une mai mul" dec#" &e /ede *e /ide'( Adic $+i amin"e&c c#"e ce/a- dar n'i +"im c nu $n m'd c'rec"( 9n mar"'r l2a /zu" *e ,'. $ndre*"#ndu2&e &*re Indu&"riga"a( Nimeni al"cine/a nu mai c'n0irm(
43

@ )eea ce ne aduce la urm"'rul *unc" N ma+inile de &c,imbzi&e I/ar&&'n( T'rilB T'ril Li *+i $n 0a.- *'rni re"r'*r'iec"'rul $n care &e a0la de6a un dia*'zi"i/ cu ma+inile 0ura"e $n ul"imele "rei luni( )u accen"ul *u"ernic al dialec"ului 5unnm'r&M- $i lmuri care erau cele *a"ru ma+ini *e care ea le c'n&idera ca 0iind *'"en.iale ma+ini de &c,imb +i $+i baz ra.i'namen"ul *e 0a*"ul c erau mrci ie0"ineneu"re- de&c,i&e la cul'are +i &u0icien" de n'i ca ,'.ul & 0ie &igur c nu ' &2i 6'ace 0e&"e( 9n C'lM&8agen ;TI *arca" $n Maridal&/eien *rezen"a in"ere& $n m'd de'&ebi"- cci 0u&e&e 0ura" cu ' n'a*"e $nain"e de raidul de la banc( @ 5*rg"'rii de bnci 0ur de 'bicei ma+ini c#" mai a*r'a*e de m'men"ul 6a0ului ca & nu a*ar *e li&"ele de ma+ini di&*ru"e- $i lmuri T'ril Li( O*ri re"r'*r'iec"'rul +i &c'a&e dia*'zi"i/ul- du* care &e $ndre*" &*re l'cul ei( I/ar&&'n ddu din ca*( @ Mul.ume&c( @ 4en"ru *u.in- $i +'*"i Harr% lui Oeber( Ti"lul de *e urm"'area 0'aie era ANALIKA CI1EO( I/ar&&'n *u&e&e $na*'i ca*acul la marMer( !ea"e $+i dre&e /'cea- lu ' $ng,i.i"ur de a* din *a,arul din 0a.a ei +i "u+i din n'u $nain"e & $ncea*- cu 'c,ii 0i>a.i *e ma&( @ Am m&ura" $nl.imeaF @ Crei & /'rbe+"i *u.in mai "are- !ea"e- "e r'g( K#mbe"ul de re*"il( !ea"e "u+i de mai mul"e 'ri( @ Am m&ura" $nl.imea ,'.ului din ca&e"a /ide'( Are 1-:J( Am /eri0ica" +i cu Oeber- care e de ac'rd( Oeber $ncu/iin.( @ Minuna"A &"rig I/ar&&'n cu un en"uzia&m &"udia" $n /'ce( 5mul&e ca*acul marMerului +i &cri&e7 ?NLPIME7 1-:J m( !ea"e c'n"inu & /'rbea&c $n&*re cei de la ma&7 @ T'cmai am /'rbi" cu A&laM&en de la uni/er&i"a"e- cel care &e 'cu* de analiza /'cil'r( A a&cul"a" cele cinci cu/in"e *e care &*rg"'rul le &*une $n englez( AF !ea"e &e ui" nelini+"i" la I/ar&&'n care &""ea cu &*a"ele la ea- *reg"i" & ia n'"i.eF A zi& c $nregi&"rarea e *rea *r'a&" ca & ne 0'l'&ea&c la ce/a( I/ar&&'n l& m#na $n 6'& +i- $n acela+i "im*- &'arele di&*ru du* un n'r +i dre*"ung,iul de lumin de *e *ere"ele din &*a"ele l'r &e e&"'m*( ?n &al &e l& ' "cere a*&"'are( I/ar&&'n in&*ir +i &e legn *e clc#ie(
44

@ 1in 0ericire- am l&a" a&ul la urm( e0ul 5ec.iei La0uri ddu ul"ima *agin( 594RACE;HEREA( @ 4en"ru aceia care nu lucreaz la 5ec.ia La0uri- *'a"e c ar "rebui & e>*licm c a"unci c#nd a/em ' $nregi&"rare /ide' a unui 6a0 de banc- *rezen"m mereu la $nce*u" &ec.iunea cu &u*ra/eg,erea( ?n +a*"e din zece cazuri- ' $nregi&"rare /ide' bun ne /a dez/lui iden"i"a"ea &*rg"'rului- dac ace&"a e unul din"re clien.ii n'+"ri mai /ec,i( @ ),iar dac e ma&ca"B $n"reb Oeber( I/ar&&'n $ncu/iin.( @ 9n anc,e"a"'r bun cu &iguran. c ' & iden"i0ice un 0'&" *u+cria+ du* &"a"ura &a- du* limba6ul c'r*'ral- du* cum /'rbe+"e $n "im*ul &*argerii- "'a"e micile de"alii care nu *'" 0i a&cun&e &ub ' ma&c( @ 1ar nu e &u0icien" & +"ii de&*re cine e /'rba- in"er/eni ad6unc"ul lui I/ar&&'n- 1idriM ;udmund&'n( Trebuie &F @ A+a e- $l $n"reru*&e I/ar&&'n( Trebuie & a/em d'/ezi( 5*rg"'rul *'a"e & $+i &*un numele $n 0a.a camerei- dar a"#"a /reme c#" e ma&ca" +i nu la& nici ' urm- nu a/em nimic $n 'c,ii legii( @ A"unci c#.i din"re cei +a*"e *e care $i iden"i0ica.i a6ung & 0ie c'ndamna.iB $n"reb Oeber( @ 4u.ini- r&*un&e ;udmund&'n( )u "'a"e a&"ea- e bine de +"iu" cine a c'mi& &*argerea- c,iar dac ace&"a &ca*( A0lm a&"0el care le &un" me"'dele +i cum ac.i'neaz( i da"a /ii"'are $i *rindem( @ i dac nu e>i&" ' da" /ii"'areB $n"reb Harr% care 'b&er/ cum &e um0l /enele gr'a&e din urec,ile lui I/ar&&'n c#nd ace&"a r#de( @ 1ragul meu e>*er" $n 'mucideri- zi&e I/ar&&'n- "'" ir'nic( 1ac *ri/e+"i $n 6ur- ' & /ezi c ma6'ri"a"ea r#d *e &ub mu&".i de ceea ce "'cmai ai &*u&( 4en"ru c un &*rg"'r de bnci care a da" ' da" ' l'/i"ur +i nu a 0'&" *rin& mereu N mereu N /a da $nc una( A&"a e un 0el de lege a gra/i"a.iei a &*rg"'ril'r( I/ar&&'n &e ui" *e geam +i mai c,ic'"i ' da" $nain"e & &e $n"'arc *e clc#ie( 1ac a&"a e "'a" *relegerea *en"ru educa.ia adul.il'r *e ziua de azi- *'a"e c ar "rebui & /edem acum dac a/em /reun &u&*ec"( Ola Li &e ui" la I/ar&&'n- ne+"iind dac & &e ridice &au nu- +i $n cele din urm &e ,'"r$ & rm#n *e &caun( @ 1a- eu am 0'&" de &er/iciu la &0#r+i"ul &*"m#nii "recu"e(
4

La 'ra '*" /ineri &eara- a/eam ' $nregi&"rare /ide' edi"a"- +i cei de la &u*ra/eg,ere au /izi'na"2' $n )a&a 1urerii( )ei care nu erau de &er/iciu au 0'&" c,ema.i &#mb"( )u "'"ul- "rei&*rezece *'li.i+"i de la &u*ra/eg,ere au 0'&" *rezen.i- *rimii /ineri la '*"ul"imiiF @ !ine- Ola- zi&e I/ar&&'n( 5*une2ne ce a.i g&i"( Ola r#&e ner/'&( 4arc era ' $ncercare a unui *e&cru+ de a &c'a"e un .i*"( @ 1aB @ E&*en Caaland e $n c'ncediu medical- zi&e Ola( )un'a+"e 0'ar"e bine /izuinile &*rg"'ril'r de bnci( O & $ncerc &2l aduc m#ine aici( @ 1eci $ncerci & ne &*ui cF Ola $+i r'"i *ri/irea $n 6urul me&ei( @ Nu mare lucru- r'&"i el $nce"( @ Ola e rela"i/ n'u aici- zi&e I/ar&&'n- +i Harr% 'b&er/ c $nce*u&e & &cr#+nea&c din din.i( Ola are ne/'ie & 0ie &u" la &u" &igur c#nd $i iden"i0ic *e criminali- +i &"a e un lucru demn de laud- dar e cam *rea mul" a"unci c#nd &*rg"'rulF @ 9ciga+ul( @ F e ac'*eri" din ca* *#n $n *ici'are- are $nl.ime medie.ine gura $nc,i&- &e mi+c a"i*ic +i *'ar" *an"'0i mai mari( I/ar&&'n ridic /'cea( A+a c d2ne "'a" li&"a- Ola( )are &un" &u&*ec.iiB @ Nici unul( @ Trebuie & 0ie ni+"e numeA @ Nu- r&*un&e Ola +i $ng,i.i $n &ec( @ Crei & &*ui c nimeni nu are nici un &u&*ec"- c "'a"e c#r"i.ele /'lun"are- ,arnicii n'+"ri bie.i &ub ac'*erire- care &"au zi de zi na& $n na& cu "'a"e &cur&urile din O&l'- care $n n'u din zece cazuri a0l z/'nuri de&*re +'0erul ma+inii care $i ia *e &*rg"'ri- de&*re cel care car *rada- de&*re i&c'ade- bru&c nu mai /'r &2+i dea nici mcar cu *rereaB @ !a da- zi&e Ola( Au *'meni" +a&e nume( @ Ki a"unci care &un"- 'mule( @ Am /eri0ica" "'a"e numele( Trei &un" la *#rnaie( 9nul a 0'&" /zu" $n 4ia.a 4la"a la m'men"ul c'mi"erii 6a0ului( 9nul e&"e $n T,ailanda- $n 4a""a%a( Am /eri0ica"( i a mai 0'&" unul *e care "'.i *'li.i+"ii &ub ac'*erire l2au *'meni" *en"ru c are ' &"a"ur &imilar +i *en"ru c 6a0ul a 0'&" 0cu" $n"r2un m'd a"#" de *r'0e&i'ni&" N e /'rba de !6'rn L',an&en din banda T/ei"a(
43

@ 1aB Ola *rea c /rea & &e &"rec'are &ub &caun +i & di&*ar &ub ma&( @ E $n &*i"alul 9lle/al +i /inerea "recu" a 0'&" '*era" de aures alatae. @ +ures alatae, @ 9rec,i cl*uge- m'rmi Harr%- +"erg#ndu2+i un &"r'* de &ud'are de *e 0run"e( I/ar&&'n a*r'a*e c a e>*l'da"( )#"e ai 0cu"B @ T'cmai am "recu" de d'uzeci +i unu( C'cea lui Hal/'r&en r&un $n &al( 4en"ru c era du*2 amiaza- "'" cen"rul de 0i"ne&& a0la" la &ub&'lul &ec.iei de *'li.ie era $n $n"regime al l'r( @ Ai lua"2' *e &cur""ur- &au ce2ai 0cu"B Harr% &"r#n&e din din.i +i mri *u.in /i"eza( 1e6a &e 0'rma&e ' bl"'ac de &ud'are $n 6urul bicicle"ei erg'me"rice- $n "im* ce 0run"ea lui Hal/'r&en abia dac &e umezi&e( @ 1eci nu a/e.i ab&'lu" nimicB $n"reb Hal/'r&en- re&*ir#nd calm +i regula"( @ 1ec#" dac e ce/a $n ceea ce a &*u& la &0#r+i" !ea"e L'nn$n re&" nu a/em *rea mul"e- nu( @ i ce a &*u&B @ ) lucreaz la un *r'gram care *'a"e & 0ac ' imagine 32 1 a ca*ului +i a 0e.ei &*rg"'rului din imaginile /ide'( @ 4lu& ma&caB @ 4r'gramul 0'l'&e+"e in0'rma.ia *e care ' 'b.ine din imagini( Lumin- umbr- ad#ncimi- *r'"uberan.e( )u c#" ma&ca e mai &"r#n&- cu a"#" e mai u+'r de crea" ' imagine care & &emene cu *er&'ana de &ub ea( 1e+i e d'ar ' &c,i.( !ea"e &*une c ' *'a"e 0'l'&i *en"ru a ' c'm*ara cu *'za &u&*ec.il'r( @ E /'rba de *r'gramul de iden"i0icare al =!I2uluiB Hal/'r&en &e $n"'ar&e &*re Harr% +i 'b&er/ cu ' anumi" 0a&cina.ie c *a"a de &ud'are care a*ru&e *e *ie*"ul lui Harr% &e r&*#ndi&e acum +i ac'*eri&e "'" "ric'ul( @ Nu- are un *r'gram mai bun- zi&e Harr%( )#" de mul"B @ 1'uzeci +i d'i( )areB @ )ircum/'lu.ia "em*'r'2'cci*i"al la"eral( @ Micr'&'0"B A**le MacB Harr% &e b"u cu dege"ul *e 0run"ea r'+ie &"rluci"'are( @ 9n &'0"8are *e care $l a/em "'.i( 5e a0l l'caliza" $n l'bul
4:

"em*'ral al creierului +i &ingura lui 0unc.ie e & recun'a&c 'ameni( A&"a e "'" ce 0ace( E buc.ica aceea care ne 0ace & *u"em de'&ebi &u"e +i mii de c,i*uri umane +i d'ar /re' d'u&*rezece de rin'ceri( @ Rin'ceriB Harr% $ngu&" 'c,ii +i $ncerc & $nl"ure "ran&*ira.ia care $l deran6a( @ &"a a 0'&" d'ar un e>em*lu- Hal/'r&en- dar cu &iguran. c !ea"e L'nn e un caz &*ecial( )ircum/'lu.ia ei "em*'r'2 'cci*i"al la"eral *'a"e & 0ac ni+"e lucruri $n *lu&- de e>em*lu & $+i amin"ea&c "'a"e c,i*urile *e care le2a /zu" $n /ia.a ei( i nu m re0er d'ar la 'ameni *e care i2a cun'&cu" +i cu care a /'rbi"- ci +i la 0e.ele din &*a"ele 'c,elaril'r de &'are *e l#ng care a "recu" *e ' &"rad agl'mera" acum cinci&*rezece ani( @ ;lume+"i( @ Nu( Harr% cl"in din ca* $n "im* ce $+i "ra&e r&u0larea *en"ru a c'n"inua7 5e cun'&c d'ar $n 6ur de ' &u" de cazuri a&emn"'are cu al ei( 1idriM ;udmund&'n zicea c a da" un "e&" la Academia de 4'li.ie +i a $n"recu" mai mul"e *r'grame cun'&cu"e de iden"i0icare( 1ac $.i zice HNe2am $n"#lni" /re'da" cum/aBI "e a&igur eu c nu /'rbe+"e bali/erne( @ 1raceA )e cau" ea $n *'li.ieB )u un a&emenea "alen"/reau & zic( Harr% ddu din umeri( @ ?.i mai aduci amin"e de *'li.i&"ul care a 0'&" $m*u+ca" $n "im*ul unui 6a0 de banc $n R%en *rin anii '*"zeciB @ Nu eram $n *'li.ie *e /remea aia( @ 52a $n"#m*la" & 0ie $n a*r'*iere c#nd &2a anun.a" +i a 0'&" *rimul care a &'&i" la l'cul 0a*"ei- a in"ra" $n banc & neg'cieze0r & *'ar"e arm( A 0'&" &ecera" de ' mi"ralier au"'ma" +i &*rg"'rii nu au 0'&" *rin+i nici'da"( Mai "#rziu- cazul a 0'&" 0'l'&i" ca e>em*lu la Academia de 4'li.ie a ceea ce nu "rebuie & 0aci c#nd &ur*rinzi un 6a0 a&u*ra unei bnci( @ Trebuie & a+"e*.i $n"riri( Nu ai /'ie & $i c'n0run.i *e 6e0ui"'ri &au & "e e>*ui- *e "ine- *e lucr"'rii de la banc &au *e ,'.i un'r *eric'le inu"ile( @ 1a- a+a &crie la car"e( )iuda" e c era unul din"re cei mai buni +i mai e>*erimen"a.i anc,e"a"'ri( L'rgen L'nn- "a"l lui !ea"e( @ Am $n.ele&( i "u crezi c &"a e m'"i/ul *en"ru care a in"ra" $n *'li.ieB 1in cauza "a"lui eiB
4G

@ 4'&ibil( @ Ara" bineB @ !ini+'r( )#" de mul"B @ T'cmai am "recu" de d'uzeci +i *a"ru- mai am $nc +a&e( 1ar "uB @ 1'uzeci +i d'i( Te a6ung din urm( @ Nu de da"a a&"a- zi&e Hal/'r&en cre&c#nd /i"eza( @ !a da- *'rne&c( 9i"e2m( Tu ' & 0ii "ermina"( )a de 'bicei( @ Nu +i de da"a a&"a- re*e" Hal/'r&en- *edal#nd mai re*ede( O br'b'an de &ud'are $i a*ru *e g#"( Harr% z#mbi +i &e a*lec *e&"e g,id'n( !6arne M'ller &e ui"a *e r#nd la li&"a de cum*r"uri *e care ' *rimi&e de la &'.ia &a +i la ra0"- la ceea ce credea el c ar *u"ea 0i c'riandru( Margre"e &e $ndrg'&"i&e de m#ncarea ",ailandez du* c'ncediul din 4,uMe" de anul "recu"- dar +e0ul 5ec.iei Omucideri nu &e 0amiliariza&e c'm*le" cu di/er&ele legume care erau adu&e zilnic din !angM'M la magazinul *aMi&"anezului din ;renland&leire"( @ E c,ilii /erde- +e0uT- &e auzi ' /'ce- +i !6arne M'ller &e $n"'ar&e +i ddu na& $n na& cu Harr% care era "ran&*ira" +i r'+u la 0a.( ?.i "rebuie /re' d'i +i c#"e/a 0elii de g,imber +i *'.i & 0aci &u* de car"'0i dulci( O &2.i ia& 0lcri *e nri- dar elimini ' grmad de "'>ine( @ 5e *are c "u ai gu&"a" de6a- Harr%( @ Am mer& *e bicicle" cu Hal/'r&en( @ 1aB i ce ai $n m#nB @ Ardei 6a*'nez( 9n 0el de c,ilii mic +i r'+u( @ Nu +"iam c g"e+"i( Harr% &e ui" uimi" la c'+ul cu c,ilii- de *arc $l /edea *en"ru *rima 'ar( @ A*r'*'- ce n'r'c c "e2am $n"#lni"- +e0uT( A/em ' *r'blem( M'ller &im.i ' m#ncrime *e &cal*( @ Nu +"iu cine a ,'"r#" ca I/ar&&'n & c'nduc anc,e"a crimei din !'g&"ad/eien- dar nu merge "reaba( M'ller *u&e li&"a $n c'+ul cu cum*r"uri( @ 1e c#" "im* lucra.i $m*reunB 1e d'u zileB @ Nu a&"a e ideea- +e0uT( @ Nu *'.i &2.i 0aci +i "u *ur +i &im*lu me&eria mcar ' da" $n /ia.- Harr%B i & ,'"ra&c al.ii care e 'rganizareaB Nu ' & *.e+"i nimic dac $ncerci & nu mai 0ii $m*'"ri/a "u"ur'r(
4J

@ Creau d'ar & rez'l/m cazul c#" mai re*ede *'&ibil- +e0uTca & *'" & merg mai de*ar"e cu cellal" caz( @ 1a- +"iu- dar lucrezi la acel caz de mai mul" "im* dec#" cele d'u luni *e care .i le2am ac'rda"- iar eu nu *'" & ame&"ec al'carea de "im* +i de re&ur&e cu c'n&idera.ii +i em'.ii *er&'nale- Harr%( @ A 0'&" c'lega mea- +e0uT( @ "iuA *u0ni M'ller( 5e '*ri- &e ui" $n 6ur +i a*'i c'n"inu *e un "'n mai calm7 )are e *r'blema "a- Harr%B @ 1'meniul l'r &un" 6a0urile +i I/ar&&'n nu e ab&'lu" del'c in"ere&a" de ' c'lab'rare c'n&"ruc"i/( !6arne M'ller nu &e *u"u ab.ine & nu r#n6ea&c la ideea de Hc'lab'rare c'n&"ruc"i/I a lui Harr%( Harr% &e a*lec $n 0a. +i c'n"inu re*ede +i cu *a"im7 @ )are e *rima $n"rebare *e care ne2' *unem- +e0uT- c#nd &e c'mi"e ' crimB 1e ceB )are e m'"i/ulB A&"a e $n"rebarea( )ei de la 5ec.ia La0uri iau dre*" bun 0a*"ul c banii &un" m'"i/ul +i nu2+i mai *un $n"rebarea( @ i "u care crezi c e m'"i/ulB @ Nu cred nimic( Ideea e c 0'l'&e&c ' me"'d c'm*le" gre+i"( @ O me"'d di0eri"- Harr%- diferit. Trebuie & *l"e&c legumele a&"ea +i & m duc aca&- a+a c &*une2mi ce /rei( @ Creau & /'rbe+"i cu cine "rebuie *en"ru a2mi da ' *er&'an cu care & lucrez de unul &igur( @ 5 ie+i din ec,i*B @ 5 0ac ' anc,e" *aralel( @ Harr%F @ Mai .ii min"e c a+a am *rin& Mcleandrul 1( @ Harr%- nu *'" & m bagF @ Creau & lucrez cu !ea"e L'nn +i &2' lum de la ca*"( I/ar&&'n de6a &2a $m*'"m'li"F @ Harr%A @ 1aB @ )are e m'"i/ul realB Harr% &c,imb 0'aia( @ Nu *'" & lucrez cu cr'c'dilul z#mbre.( @ )u I/ar&&'nB @ 1ac /'i c'n"inua- ' & &0#r+e&c *rin a 0ace ce/a *r'&"e&c(
1

Re0erire la cazul din r'manul an"eri'r al lui L' Ne&b'- 'antoma trecutului, a*ru" la Edi"ura RAO Un( Red(V <

5*r#ncenele lui !6arne M'ller &e unir- 0'rm#nd un C negru( @ A&"a e ' amenin.areB Harr% *u&e m#na *e umrul lui M'ller( @ 1'ar &er/iciul &"a- +e0uT( Nu ' &2.i mai cer nici'da" nimic( Nici'da"( M'ller m'rmi( 1e2a lungul anil'r- de c#"e 'ri $+i *u&e&e *ielea la b"aie *en"ru Harr%- $n l'c & a&cul"e &0a"ul c'legil'r mai b"r#niB HPine2l la di&"an.- $i &*uneau ei( E ' bil de biliard $n mi+care( 5ingurul lucru &igur lega" de Harr% H'le e c $n"r2' bun zi &e /a $n"#m*la ce/a deza&"ru'&(I T'"u+i- *en"ru c- $n"r2 un 0el mi&"eri'&- el +i Harr% czu&er *#n acum $n *ici'are- nici unul nu 0u&e&e $n &"are & "reac la m&uri dra&"ice( 4#n acum( T'"u+i- cea mai in"ere&an" $n"rebare era7 1e ce &e c'm*lceaB 5e ui" la Harr%( Alc''licul( )are 0ace mereu *r'bleme( ?nc*.#na"ul in&u*'r"abil( i cel mai bun anc,e"a"'r *e care $l a/ea- $n a0ar de Oaaler( @ 5 nu in"ri $n belele- Harr%( Al"0el- "e bag &ub ma& +i $ncui u+a( M2ai $n.ele&B @ Am bga" la ca*- +e0uT( M'ller '0"( @ M $n"#lne&c m#ine cu +e0ul *'li.iei +i cu I/ar&&'n( 5 a+"e*"m +i & /edem( Nu $.i *r'mi" nimic- *rice*iB @ 5igur c da- +e0uT( 5alu"ri &'.iei( Harr% ar" din ca* $n "im* ce ie+ea7 )'riandrul e *e ra0"ul de 6'&- $n &"#nga( !6arne M'ller rma&e ui"#ndu2&e $n c'+ul de cum*r"uri( Acum $+i amin"i de ce( ?i era &im*a"ic nei&*r/i"ul acela alc''lic$nc*.#na" +i n'nc'n0'rmi&"(

7 REGELE ALB
Harr% $l &alu" din ca* *e unul din"re clien.ii 'bi+nui.i +i &e a+ez la ' ma& l#ng 0erea&"ra $ngu&" ce ddea $n&*re bule/ardul Oaldemar T,rane&( 4e *ere"ele din &*a"ele lui a"#rna un "abl'u re*rezen"#nd ' zi $n&'ri" $n R'ung&"'rge"- cu 0emei cu umbrele de &'are $n"#m*ina"e /'i'& de brba.i cu 6'bene- ie+i.i la *limbare( )'n"ra&"ul din"re lumina /e+nic $n"uneca"- de "'amn- +i lini+"ea de du*2amiaz din re&"auran"ul La 5c,r'der nu *u"ea & 0ie mai mare( @ E amabil din *ar"ea "a c ai /eni"- $i &*u&e Harr% brba"ului c'r*'len" care &e a+eza&e de6a la ma&a lui( 5e /edea cu u+urin. c nu e unul din"re clien.ii 'bi+nui.i( i a&"a nu din cauza 6ac,e"ei elegan"e din "8eed &au a *a*i'nului cu buline r'+ii- ci *en"ru c ame&"eca $n"r2' cea+c alb de ceai a+eza" *e 0a.a de ma& ce mir'&ea a bere +i a/ea guri $nnegri"e de la .igri( )lien"ul ciuda" era *&i,'l'gul 5"ale Auneunul din"re cei mai buni $n d'meniul &u +i e>*er"ul la care *'li.ia a*ela ade&ea( 9ne'ri cu *lcere- al"e'ri regre"#nd ace&" lucru*en"ru c Aune era un 'm cu c'l'an /er"ebral +i nu &e *r'nun.a nici'da" $n "im*ul *r'ce&el'r a&u*ra c,e&"iunil'r *e care nu le *u"ea &u&.ine cu d'/ezi +"iin.i0ice( 1ar *en"ru c *&i,'l'gia nu *rea lucreaz cu d'/ezi- &e $n"#m*la ade&ea ca mar"'rul acuzrii & de/in cel mai bun *rie"en al a*rrii- cci &emnele de $n"rebare *e care le ridica lucrau $n general $n 0a/'area celui acuza"( Harr%- $n cali"a"ea lui de '0i.er de *'li.ie0'l'&i&e e>*erien.a lui Aune $n cazuri de crim de a"#"ea 'ri$nc#" $l c'n&idera c'leg( )#nd a/u&e&e *r'bleme cu bu"uraHarr% &e l&a&e $n"ru "'"ul *e m#inile ace&"ui brba" cu inim cald- de+"e*" +i *u.in cam ar'gan" care N dac era $nc'l.i" N ar 0i recun'&cu" c $i e *rie"en( @ 1eci aici "e re0ugieziB $n"reb Aune( @ 1a- zi&e Harr% +i2i 0cu &emn cu 'c,iul Ma6ei- care era la "e6g,ea +i care $i r&*un&e imedia"- in"r#nd $n buc"rie( @ i ce mn#nciB @ Ardei 6a*'nez( ),ilii( O br'b'an de &ud'are &e r'&"'g'li *e na&ul lui Harr%- &e ag. de /#r0 *re. de ' &ecund- a*'i czu *e 0a.a de ma&( Aune &"udie *a"a ud *lin de uimire( @ Am 0'&" la &al- e>*lic Harr%(
2

Aune &"r#mb din na&( @ )a 'm de +"iin.- cred c ar "rebui & "e a*laud- dar ca 0il'&'0- a+ *une &ub &emnul $n"rebrii 0a*"ul c $.i &u*ui c'r*ul un'r a&emenea lucruri ne*lcu"e( 9n /a& de in'> *lin cu ca0ea +i ' cea+c 0ur a+eza"e $n 0a.a lui Harr%( @ Mul.ume&c- Ma6a( @ Acce&e de /in'/.ie- zi&e Aune( 9nii 'ameni nu 0ac 0a. &en"imen"ului dec#" dac &e au"'*ede*&e&c( )a a"unci c#nd &im.i c "'"ul &e de&"ram- Harr%( ?n cazul "u- alc''lul nu e un re0ugiu- ci cel mai bun m'd de a "e au"'*ede*&i( @ Mul.ume&c( Te2am mai auzi" *un#ndu2mi ace&" diagn'&"ic( @ 1e a&"a "e an"renezi cu a"#"a zelB Mu&"rri de c'n+"iin.B Harr% ridic din umeri( Aune c'b'r$ /'cea7 @ Ellen &e 6'ac cu min"ea "aB 4ri/irea lui Harr% &e $n"re"ie cu aceea a lui Aune( 1u&e $nce" cea+ca de ca0ea la gur +i lu ' $ng,i.i"ur- a*'i ' *u&e 6'&&"r#mb#ndu2&e( @ Nu- nu e /'rba de cazul Ellen ;6el"en( Ne2am bl'ca"- dar a&"a nu *en"ru c nu ne2am 0cu" "reaba( )u &iguran. c nu de a&"a( La un m'men" da" ' & a*ar ce/a( Trebuie d'ar & a+"e*"m( @ !ine- zi&e Aune( Nu e /ina "a c Ellen a 0'&" uci&( 5 .ii min"e a&"a( i nu ui"a7 "'.i c'legii "i c'n&ider c a 0'&" are&"a" cine "rebuie( @ 4'a"e da- *'a"e nu( E m'r" +i nu *'a"e &*une nimic( @ Nu l&a- Harr%- ca ace&" lucru & de/in un 0el de idee fi-e. Aune bg d'u dege"e $n buzunarul /e&"ei de "8eed- &c'a&e un cea& de argin" +i &e ui" re*ede la el( 1ar bnuie&c c nu m2ai c,ema" ca & /'rbim de&*re &en"imen"e de /in'/.ieB @ Nu- nu de a&"a( Harr% &c'a&e la r#ndul lui din buzunar un "eanc de 0'"'gra0ii( A+ /rea &2mi &*ui ce *rere ai de&*re a&"ea( Aune $nce*u & r&0'ia&c grmada de 0'"'gra0ii( @ 5e *are c e un 6a0 de banc( !nuie&c c a&"a nu $i *ri/e+"e *e cei de la Omucideri( @ O & $n.elegi c#nd ' & /ezi urm"'area *'z( @ 1aB Ara" cu dege"ul &*re camer( @ 5cuze- urm"'area( @ A,( EFB @ 1a- nu *rea &e /ede 0'c *en"ru c e un A;3- dar "'cmai a
3

"ra&( 9i"e- gl'n.ul "'cmai a in"ra" $n ca*ul 0emeii( ?n urm"'area *'z- $i ie&e *rin &*a"ele ca*ului +i &e $n0ige $n lemnul de l#ng geam( Aune *u&e 0'"'gra0ia 6'&( @ 1e ce "rebuie &2mi ar.i mereu 0'"'gra0ii macabre- Harr%B @ )a & +"ii de&*re ce /'rbim( 9i"2"e la urm"'area( Aune '0"( @ H'.ul +i2a *u& banii ac'l'- e>*lic Harr%- ar"#nd cu dege"ul( Acum nu2i rm#ne dec#" & 0ug( E *r'0e&i'ni&"- calm*reci& +i nu are nici un m'"i/ & in"imideze *e cine/a &au &2i 0'r.eze & 0ac ce/a( )u "'a"e a&"ea- &e ,'"r+"e & mai $n"#rzie c#"e/a &ecunde +i & ' $m*u+"e *e ca&ier( A&"a *ur +i &im*lu *en"ru c direc"'rul de &ucur&al a $n"#rzia" +a&e &ecunde c#nd a g'li" banc'ma"ul( Aune ame&"ec $nce" cu linguri.a $n ceai- 0'rm#nd '*"uri( @ Iar acum "e $n"rebi ce m'"i/ a a/u"B @ 1a- e>i&" mereu un m'"i/- dar e greu & +"ii care *ar"e a ra.i'namen"ului & ' iei $n c'n&idera.ie( )are e *rima im*re&ieB @ Tulburri &eri'a&e de *er&'nali"a"e( @ 1ar "'" ce 0ace $n re&" *are 0'ar"e ra.i'nal( @ Tulburare de *er&'nali"a"e nu $n&eamn c e idi'"( )ei care &u0er de a&"a &e *rice* la 0el de bine- &au c,iar mai bine- & $+i a"ing &c'*urile( )eea ce $i de'&ebe+"e de n'i e&"e c /'r lucruri di0eri"e( @ 1ar dr'gurileB E>i&" /reun dr'g care & 0ac din"r2' *er&'an n'rmal & de/in a+a de agre&i/ $nc#" & /rea & ucidB Aune cl"in din ca*( @ 1r'gurile nu 0ac dec#" & accen"ueze &au & diminueze "endin.e la"en"e &au care &e mani0e&" &lab( 9n alc''lic care $+i ucide &'.ia are "endin.a & ' ba" c#nd e "reaz( )rime *remedi"a"e ca acea&"a &un" a*r'a*e mereu c'mi&e de 'ameni care au ' anumi" *redi&*'zi.ie( @ 1eci /rei & zici c indi/idul e nebunB @ 5au *r'grama" $n a/an&( @ 4r'grama" $n a/an&B Aune $ncu/iin.( @ ?l mai .ii min"e *e Ra&M'l !a>,e"- ,'.ul care nu a 0'&" *rin& nici'da"B Harr% ddu din ca* c nu( @ E .igan- zi&e Aune( Ani de zile &2au lan&a" z/'nuri $n 6urul
4

ace&"ei 0iguri mi&"eri'a&e( 5e zice c era ade/ra"ul creier din &*a"ele cel'r mai mari 6a0uri de ma+ini care "ran&*'r"au /al'ri +i din in&"i"u.ii 0inanciare din O&l' $n anii '*"zeci( 4'li.iei i2a lua" c#.i/a ani buni & acce*"e c e>i&" cu ade/ra" +i nici a"unci nu au reu+i" & &"r#ng /re' *r'b $m*'"ri/a lui( @ Acum $mi aduc amin"e /ag- zi&e Harr%( 1ar credeam c a 0'&" are&"a"( @ =al&( )el mai a*r'a*e de el au a6un& c#nd au *rin& d'i &*rg"'ri care au a0irma" c /'r aduce d'/ezi $m*'"ri/a lui Ra&M'l- dar +i ei au di&*ru" $n circum&"an.e dubi'a&e( @ Nu e un lucru ciuda"- &*u&e Harr%- &c'.#nd un *ac,e" de .igri )amel( @ E ciuda" 0iindc erau $n $nc,i&'are( Harr% 0luier u+'r( @ i "'"u+i $mi aduc amin"e c- $n 0inal- a 0'&" *rin& +i e $n $nc,i&'are( @ E ade/ra"- c'n0irm Aune( Numai c nu a 0'&" are&"a"( Ra&M'l &2a au"'denun.a"( ?n"r2' zi- a a*ru" la &ediul *'li.iei&*un#nd c /rea & recun'a&c ' &erie de 6a0uri mai /ec,i de bnci *e care le2a c'mi&( !ine$n.ele& c ace&" lucru a crea" mare agi"a.ie( Nimeni nu $n.elegea nimic- iar Ra&M'l a re0uza" & e>*lice de ce &e *red( ?nain"e & 0ie "rimi& $n 6udeca"- m2au c,ema" & /eri0ic dac e $n "'a"e min.ile +i c ceea ce a &*u& &" $n *ici'are( Ra&M'l a 0'&" de ac'rd & &"ea de /'rb cu mine cu d'u c'ndi.ii( 4rima- & 6ucm ' *ar"id de +a, N & nu m $n"rebi de unde +"ia c &un" 6uc"'r $m*"imi"( i cea de2a d'ua- & aduc cu mine "raducerea $n 0rancez a cr.ii +rta r.boiului, ' /ec,e car"e c,inezea&c de&*re &"ra"egia mili"ar( Aune de&c,i&e ' cu"ie de "rabucuri N'bel 4e"i"( @ Am c'manda" car"ea la 4ari& +i am lua" cu mine ' "abl de +a,( Am in"ra" $n celula unde &""ea +i am 0'&" $n"#m*ina" de un brba" care &emna cu un clugr( M2a $n"reba" dac *'" &2i $m*rumu" &"il'ul- a r&0'i" car"ea +i a*'i a da" din ca* $n &emn c *'" & *un "abla de +a,( Am a+eza" *ie&ele +i am de&c,i& cu mu"area Re"i N nu $.i a"aci ad/er&arul *#n c#nd nu ai c'n"r'l a&u*ra cen"rului- mu"are ade&ea e0icien" $m*'"ri/a ad/er&aril'r de "alie medie( E im*'&ibil de +"iu" din"r2' &ingur mu"are ce in"en.i'nezi- dar .iganul &2a ui"a" *e&"e car"e la "abl- +i2a m#ng#ia" brbu.a- m2a *ri/i" z#mbind cu $n.ele&- +i2a n'"a" ce/a $n car"eF ?+i a*rin&e "rabucul cu ' bric,e" de argin"( F+i a c'n"inua" & ci"ea&c( A+a c l2am $n"reba"7 HNu 0aci nici '

mu"areBI L2am *ri/i" cum &crie mai de*ar"e cu &"il'ul meu $n "im* ce mi2a r&*un&7 HNu e ne/'ie( 5criu aici cum ' & &e "ermine 6'cul( O & *ierzi regeleI( I2am e>*lica" c e im*'&ibil & +"ie cum /a e/'lua 6'cul du* d'ar ' &ingur mu"are( H4ui *ariuBI zice el( Am $ncerca" & r#d- dar el a in&i&"a"( A+a c am 0'&" de ac'rd & *un *ariu *e ' &u" d'ar ca & $i c#+"ig bun/'in.a $n /ederea in"er/iului( Mi2a ceru" & /ad n'"i.ele +i a "rebui" & le *un l#ng "abl unde & le *'a" /edea( A ridica" m#na de *arc ar 0i /ru" & 0ac ' mu"are- a*'i lucrurile &2au $n"#m*la" cu re*eziciune( @ O *ar"id de +a, ra*idB Aune z#mbi +i- $ng#ndura"- &u0l un cerc de 0um $n&*re "a/an( @ ?n &ecunda urm"'are- m .inea de g#" cu ca*ul *e &*a"ea&"0el $nc#" nu /edeam dec#" "a/anul +i mi2a +'*"i" la urec,e7 H;ad6'- simi lama,/ !ine$n.ele& c &im.eam- '.elul ei &ub.ire +i a&cu.i" li*i" de larin>ul meu- ga"a &2mi *"rund *ielea( Ai a/u" /re'da" ace&" &en"imen"- Harr%B Harr% $ncerc & &e g#ndea&c la e>*erien.e &imilare- dar nu g&i nimic la 0el( )l"in din ca*( @ M2am &im.i" 6alnic- cum zic unii din"re *acien.ii mei( Eram a+a de $n&*im#n"a"- $nc#" a*r'a*e c am 0cu" *e mine( A*'i mi2a +'*"i" la urec,e7 HO & *ierzi regele- AuneI( A &lbi" *u.in &"r#m"'area ca & *'" & ridic m#na +i & d'b'r *ie&ele( A*'i- la 0el de nea+"e*"a"- mi2a da" drumul( 52a $n"'r& la ma& +i m2a a+"e*"a" & m ridic $n *ici'are +i & re&*ir n'rmal( H)e dracuT a 0'&" a&"aBI am gemu"( H9n 6a0 de banc- mi2a r&*un&( ?n"#i *lanul +i a*'i e>ecu.ia(I A*'i mi2a ar"a" ce &cri&e&e *e car"e( Nu era dec#" &ingura mea mu"are +i Hregele alb ca*i"uleazI( M2a $n"reba" a*'i7 HA&"a r&*unde la $n"rebarea "a- AuneBI @ )e i2ai &*u&B @ Nimic( Am &"riga" la *aznic & /in( 1ar- $nain"e ca ace&"a & /in- i2am *u& ' ul"im $n"rebare lui Ra&M'l- *en"ru c +"iam c /'i $nnebuni "'" g#ndindu2m la acel lucru dac nu *rimeam un r&*un& ac'l' +i a"unci( Am &*u&7 HAi 0i 0cu"2'B Mi2ai 0i "ia" g#"ul dac nu ca*i"ulamB 1'ar ca & c#+"igi un *ariu *r'&"e&cBI @ i ce a r&*un&B @ A z#mbi" +i m2a $n"reba" dac +"iu ce e *r'gramarea $n a/an&( @ iB @ A&"a a 0'&" "'"( 9+a &2a de&c,i& +i am *leca"( @ 1ar ce /'ia & &*un cu *r'gramarea $n a/an&B
3

Aune $+i $m*in&e cana de ca0ea( @ ?.i *'.i *r'grama creierul dinain"e *en"ru a urma un anumi" m'del de c'm*'r"amen"( )reierul /a re&*inge al"e im*ul&uri +i /a urma regulile ,'"r#"e dinain"e- 0ie ce2' 0i( A&"a e 0'l'&i"'r $n &i"ua.ii $n care im*ul&ul na"ural al creierului e & &e *anic,eze( )a de e>em*lu- a"unci c#nd nu &e de&c,ide *ara+u"a( 5*er c $n a&emenea cazuri *ara+u"i+"ii au *r'ceduri de urgen. *r'grama"e $n a/an&( @ 5au &'lda.ii c#nd lu*"( @ E>ac"( )u "'a"e a&"ea- e>i&" me"'de care *'" *r'grama 'amenii $n"r2' a&emenea m&ur $nc#" ace+"ia in"r $n"r2un 0el de "ran&- ne0iind in0luen.a.i nici de e/enimen"e e>"erne e>"remede/enind a&"0el un 0el de r'b'.i /ii( 1e 0a*"- &"a e /i&ul 'ricrui general- $n&*im#n""'r de &im*lu- cu c'ndi.ia & cun'+"i "e,nicile nece&are( @ C'rbe+"i de&*re ,i*n'zB @ Mie $mi *lace &2' nume&c *r'gramare $n a/an&( 5un mai *u.in c'n0uz( ?n&eamn- de 0a*"- & $nc,izi &au & de&c,izi cile im*ul&uril'r( 1ac e+"i in"eligen"- "e *'.i *r'grama $n a/an& cu u+urin. N e /'rba de a+a2zi&a au"',i*n'z( 1ac Ra&M'l &e *r'grama&e dinain"e & m ucid $n cazul $n care nu a+ 0i ca*i"ula"- &2ar 0i '*u& &ingur la a 0ace al"0el( @ 1ar nu "e2a uci&- nuB @ T'a"e *r'gramele au un bu"'n de &al/are- ' *ar'l care "e &c'a"e din "ran&( ?n cazul de 0a.- &e *'a"e & 0i 0'&" /'rba de ca*"urarea regelui alb( @ Hm( =a&cinan"( @ i acum a6ung unde d'reamF @ )red c am $n.ele&- zi&e Harr%( E *'&ibil ca &*rg"'rul din *'z & &e 0i au"'*r'grama" $n a/an& & "rag dac +e0ul &ucur&alei nu a/ea & re&*ec"e limi"a de "im*( @ Regulile *r'gramrii $n a/an& "rebuie & 0ie &im*le- zi&e Aune- l&#nd "rabucul & cad $n cana *e care ' ac'*eri cu 0ar0uria( )a & in"ri $n "ran&- "rebuie &2.i c'nce*i un &i&"em $nc,i&- mic- dar l'gic- care & re&*ing al"e g#nduri( Harr% *u&e l#ng cea+ca de ca0ea ' bancn'" de cincizeci de c'r'ane +i &e ridic( Aune $l *ri/i $n "cere cum $+i &"r#nge "'a"e 0'"'gra0iile $nain"e &2i &*un7 @ Nu crezi ' b'ab din ce .i2am &*u&- nuB @ Nu( Aune &e ridic +i $+i $nc,eie na&"urii de la ,ain(
:

@ A"unci ce creziB @ )red ceea ce m2a $n/.a" e>*erien.a- zi&e Harr%( ) ru0c"'rii &un"- $n general- la 0el de ign'ran.i ca +i mine- aleg calea u+'ar +i nu au m'"i/e c'm*lica"e( 4e &cur"- c lucrurile &un" $n mare m&ur ceea ce *ar a 0i( 4un *ariu c ace&" &*rg"'r e 0ie &ri" de *e 0i>- 0ie cu*rin& de *anic( =a*"a lui nu are nici un &en& +i de aici deduc c e *r'&"( ;#nde+"e2"e la .iganul *e care e e/iden" c $l c'n&ideri 0'ar"e de+"e*"( )#" a *rimi" *en"ru c "e2a a"aca" cu un cu.i"B @ Nimic- zi&e Aune z#mbind ir'nic( @ 4'0"imB @ Nu au g&i" nici un cu.i"( @ 4arc ai zi& c erai $ncuia" $n celul cu el( @ Ai &"a" /re'da" la *la6 $n"in& *e bur"- iar *rie"enii .i2au &*u& & nu "e mi+"i *en"ru c au crbuni $ncin+i *e care $i .in c,iar dea&u*ra "aB A*'i auzi *e unul care zice a,- +i $n &ecunda urm"'are &im.i cum crbunii $.i ard &*a"eleB Harr% &e g#ndi *u.in la amin"irile *e care le a/ea din /acan.e +i r&*un&e 0r & mai &"ea *e g#nduri7 @ Nu( @ i &e d'/ede+"e c nu e dec#" ' glum- c &un" d'ar ni+"e cuburi de g,ea.( @ iB Aune '0"( @ 9ne'ri m $n"reb cum .i2ai *e"recu" cei "reizeci +i cinci de ani *e care &u&.ii c $i ai( Harr% $+i "recu m#na *e&"e 0a.( Era 'b'&i"( @ !ine- Aune- m dau b"u"( @ )e /reau & &*un e c un bun mani*ula"'r "e *'a"e 0ace & crezi c marginea unei bancn'"e de ' &u" e lama unui cu.i"( !l'nda $l *ri/i *e Harr% $n 'c,i +i $i *r'mi&e c /a 0i &'are- de+i &e /a $nn'ra *e *arcur&ul zilei( Harr% a*& *e bu"'nul O== +i imaginea de/eni un *unc" lumin'& $n mi6l'cul ecranului de 3 de cen"ime"ri( T'"u+i- c#nd $nc,i&e 'c,ii- imaginea lui 5"ine ;re""e $i rma&e *e re"in +i auzi ec'ul /'cii re*'r"erului7 HF*#n acum *'li.ia nu are &u&*ec.i $n ace&" cazI( 1e&c,i&e 'c,ii din n'u +i *ri/i re0le>ia din ecranul m'r"( A luia /ec,iului 0'"'liu /erde +i a m&u.ei de ca0ea g'ale- cu urme de *a,are +i de &"icle *e ea( T'"ul era ne&c,imba"( 1e c#nd &e +"ia"ele/iz'rul *'r"abil &""ea *e ra0"- $n"re g,idul Planeta singuratic
G

0 12ailanda +i ' ,ar" ru"ier a N'r/egiei- +i ac'l' rm&e&e( )i"i&e de&*re *ragul cel'r +a*"e ani +i de&*re cum 'amenii d're&c &2+i &c,imbe l'cuin.a( 5au me&eria( 5au *ar"enerul( 1ar el nu 'b&er/a&e nimic +i a/ea aceea+i &lu6b de a*r'a*e zece ani( Harr% &e ui" la cea&( La '*"- &*u&e&e Anna( )#" de&*re *ar"eneri- rela.iile &ale nu dura&er nici'da" &u0icien" de mul" "im* $nc#" & "e&"eze "e'ria( ?n a0ar de d'u care ar 0i a/u" +an&e & dureze a"#"- "'a"e rela.iile lui Harr% &e "ermina&er din cauza a ceea ce numea el *ragul de +a&e &*"m#ni( Nu +"ia dac acea&" rezer/ a lui $n a &e im*lica &e da"'ra 0a*"ului c $n ambele d.i c#nd iubi&e ' 0emeie r&*la"a 0u&e&e ' "ragedie( 5au & 0ie 'are de /in cele d'u iubiri e"erne ale lui N in/e&"iga.iile +i alc''lulB ?n 'rice caz- *#n & ' cun'a&c *e RaMel cu d'i ani $n urm- $nce*u&e & cread c nu era 0cu" *en"ru rela.ii *e "ermen lung( 5e g#ndi la d'rmi"'rul ei mare +i rc'r'& din H'lmenM'llen( M'n'&ilabele c'di0ica"e de la micul de6un( 1e&enele lui Oleg de *e 0rigider- "rei 'ameni care &e .ineau de m#n- din"re care unul era a+a de $nal" $nc#" a6ungea la &'arele galben de *e cerul alba&"ru2de&c,i&- iar &ub el &cria HARR( Harr% &e ridic din &caun- g&i buca"a de ,#r"ie cu numrul ei de "ele0'n l#ng r'b'" +i 0'rm numrul de m'bil( 5un de *a"ru 'ri $nain"e ca de la cellal" ca*" &2i r&*und ' /'ce( @ !un- Harr%( @ !un( 1e unde ai +"iu" c &un" euB 9n r#&e" abia auzi"( @ 4e unde ai umbla" $n ul"imii ani- Harr%B @ 4e ici- *e c'l'( 1e ce m $n"rebiB Am zi& iar /re' *r'&"ieB Ea r#&e +i mai "are( @ A- da- .i2a a*ru" numrul meu *e ecran( )e "#m*i" &un"A Harr% $+i ddu &eama c /'rbea ca un carag,i'&- dar nu a/ea im*'r"an.( )el mai im*'r"an" lucru era & $i &*un ce a/ea de &*u& +i & $nc,id( i cu a&"a- ba&"a( @ A&cul"- Anna- $n leg"ur cu $n"#lnirea n'a&"r din &eara a&"aF @ Nu 0i c'*il- Harr%A @ )'*ilB @ T'cmai *reg"e&c cel mai bun curr% al mileniului( i dac "e "emi c ' & "e &educ- /a "rebui & "e dezamge&c( 4ur +i &im*lu cred c ne &un"em da"'ri unul al"uia cu c#"e/a 're de c'n/er&a.ie la ' cin( 5 ne aducem amin"e de /remurile "recu"e(
J

5 lmurim c#"e/a ne$n.elegeri( 5au *'a"e c nu( 4'a"e d'ar & r#dem( ?.i mai aduci amin"e de ardeiul 6a*'nezB @ 5igur c da( @ Minuna"( La '*" 0i>- a"unciB @ CeziF @ !ine( Harr% rma&e ui"#ndu2&e la "ele0'n(

3<

8 JALALABAD
@ O & "e 'm'r $n cur#nd- zi&e Harr%- &"r#ng#nd mai "are '.elul rece al *i&"'lului( Creau d'ar & +"ii mai $n"#i( 5 "e *'.i g#ndi la a&"a( 1e&c,ide guraA Harr% /'rbea cu **u+ile de cear( Nemi+ca"e- 0r &u0le"neumane( Harr% "ran&*ira&e &ub ma&c- iar &#ngele $i z/#cnea $n "#m*le- 0iecare z/#cni"ur aduc#nd cu ea ' durere &urd( Nu /'ia & /ad 'ameni $n 6urul lui- nu /'ia & le $n"#lnea&c *ri/irile acuza"'are( @ 4une banii $n &ac'+- zi&e el *er&'anei cu c,i*ul ne/zu" din 0a.a lui( i .ine &ac'+a dea&u*ra ca*ului( )el cu 0a.a ne/zu" $nce*u & r#d +i Harr% $n"'ar&e *i&"'lul &2l l'/ea&c $n ca*- dar ra"( )eilal.i a0la.i $n banc $nce*ur & r#d +i Harr% &e ui" la ei *rin gurile inegale ale m+"ii( ?i *rur bru&c cun'&cu.i( =a"a de la a d'ua "e6g,ea &emna cu !irgi""a( i ar 0i 6ura" c brba"ul de cul'are de l#ng banc'ma" era Andre8( i d'amna cu *rul alb +i cu cruci'rF @ Mam- +'*"i el( @ Crei banii &au nuB zi&e cel cu 0a.a ne/zu"( Mai &un" d'uzeci +i cinci de &ecunde( @ Eu ,'"r&c c#" mai eA &"rig Harr%- /#r#nd .ea/a *i&"'lului $n gura ace&"uia( Tu e+"i( Am +"iu" mereu c "u e+"i( O & m'ri $n +a&e &ecunde( Teme2"e *en"ru /ia.a "aA 5#ngele .#+ni din gura celui cu 0a.a ne/zu" +i un din"e $i a"#rna din gur- dar ace&"a /'rbi de *arc nu +i2ar 0i da" &eama7 @ Nu pot s amestec alocarea de timp i de resurse cu consideraii i emoii personale. 9nde/a- un "ele0'n &una 0rene"ic( @ Teme2"e *en"ru /ia.a "a a+a cum +i ea &2a "emu"A @ Nu 0ace din a&"a un 0el idee fi-e, Harr%( Harr% &im.i cum ace&"a me&"ec .ea/a *i&"'lului( @ Nen'r'ci"ule- era c'lega n'a&"rA Era cea mai bunF Ma&ca &e li*i&e de 0a.a lui Harr% +i $i $ngreuna re&*ira.ia( 1ar /'cea celui cu 0a.a ne/zu" c'n"inu ne*&"'are7 @ I2au da" *a*ucii( @ F *rie"en( Harr% a*& *e "rgaci( Nu &e $n"#m*l nimic( 1e&c,i&e 'c,ii( 4rimul g#nd al lui Harr% a 0'&" c a.i*i&e( 5""ea $n acela+i 0'"'liu /erde- ui"#ndu2&e 0i> la ecranul m'r" al "ele/iz'rului( 1ar
31

,aina era n'u( Kcea *e&"e el- ac'*erindu2i 6um"a"e din 0a.E &im.ea $n gur gu&"ul ma"erialului ud( Iar lumina zilei um*lea camera( A*'i &im.i ci'canul( A"in&e&e un ner/ al 'c,iului- $n m'd re*e"a"- cu ' *recizie necru."'are( Rezul"a"ul era ' durere gr'aznic +i cun'&cu"( ?ncerc & deruleze ca&e"a( A6un&e&e 'are la barul lui 5c,r'derB ?nce*u&e & bea la AnnaB 1ar "'"ul era cum $i era cel mai "eam7 un g'l( ?+i aducea amin"e c &""u&e $n &u0ragerie du* ce /'rbi&e cu Anna la "ele0'n- dar re&"ul era /id( ?n acea cli*- &im.i cum i &e $n"'arce &"'macul *e d'&( Harr% &e a*lec *e&"e marginea 0'"'liului +i /'mi" *e *arc,e"( ;emu$nc,i&e 'c,ii +i $ncerc & nu mai aud &une"ul "ele0'nului care nu $nce"a & &une( )#nd in"r r'b'"ul- de6a ad'rmi&e( Era ca +i cum cine/a ci'*#r.i&e "im*ul +i arunca&e buc.ile( Harr% &e "rezi din n'u- dar nu de&c,i&e imedia" 'c,ii ca & /ad dac era /re' $mbun".ire( 1in c#"e $+i *u"u da &eama- nici una( 5ingurele di0eren.e erau c ci'canele $+i mri&er acum aria de ac.iune- c du,nea a /'m +i c +"ia c nu ' & mai *'a" & ad'arm( Numr *#n la "rei- &e ridic- 0cu '*" *a+i $m*le"ici.i *#n la baie- unde $+i g'li iar c'n.inu"ul &"'macului( 5""u .in#ndu2&e de /a&ul de la "'ale" $n "im* ce &e &"rduia &2+i reca*e"e &u0larea( 5*re &ur*rinderea lui- /zu c /'ma galben ce &e *relingea *e *'r.elanul alb a/ea *ar"icule micr'&c'*ice /erzi +i r'+ii( Reu+i & *rind $n"re dege"e ' buc.ic r'+ie- &e du&e la c,iu/e"- ' &*l +i ' ridic $n lumin( A*'i ' *u&e *ruden" $n"re din.i +i a*&( 5e &"r#mb &im.ind c $i ia gura 0'c de la ardeiul 6a*'nez( 5e &*l *e 0a. +i &""u dre*"( i a"unci /zu $n 'glind 'c,iul $n/ine.i"( Lumina din &u0ragerie $l $n.e* $n "im* ce de&c,i&e r'b'"ul( H5un" !ea"e L'nn( 5*er c nu "e deran6ez- dar I/ar&&'n a zi& & "e &un imedia"( A mai 0'&" 6e0ui" ' banc( 1en N'r&Me !anM din DirMe/eien- $n"re *arcul =r'gner +i in"er&ec.ia Ma6'r&"uen(I

32

9 CEA A
5'arele di&*ru&e du* +irul de n'ri de un gri me"aliza" ce &e &"recura&er 0'ar"e 6'&- dea&u*ra 0i'rdului O&l'- iar /#n"ul de &ud &u0la a*r'a*e cu 0'r.a unui uragan- ca un *reludiu la *l'aia care 0u&e&e anun.a"( Lg,eaburile ca&el'r +uierau +i c'*er"inele magazinel'r 0#l0#iau *e&"e "'" $n DirMe/eien( )'*acii erau acum c'm*le" g'iE era ca +i cum ul"imele cul'ri ar 0i 0'&" e>"ra&e din 'ra+ +i O&l' 0u&e&e l&a" $n alb +i negru( Harr% &e *lec $n 0a.a /#n"ului +i $+i /#r$ m#inile $n buzunare- .in#ndu2&e de ,ain( Ob&er/ c *ierdu&e ul"imul na&"ure- *r'babil $n cur&ul &erii &au al n'*.ii- +i nu era &ingurul lucru li*&( )#nd /'i&e & ' &une *e Anna ca & $l a6u"e & rec'n&"i"uie cele $n"#m*la"e n'a*"eade&c'*eri&e c $+i *ierdu&e +i "ele0'nul m'bil( i c#nd ' &una&e de la un "ele0'n 0i>- auzi&e ' /'ce care $i amin"i&e /ag de ' al" /'ce- din "recu"( 5*unea c *er&'ana *e care $ncearc & ' c'n"ac"eze nu e di&*'nibil- dar *'a"e & $+i la&e numrul &au un me&a6( Nu &e deran6a&e & ' 0ac( Harr% $+i re/eni&e re*ede +i de&c'*eri&e c e &ur*rinz"'r de u+'r & rezi+"i d'rin.ei de a c'n"inua & bei +i de a merge la Cinm'n'*'le" &au la barul lui 5c,r'der din a*r'*iere( ?n l'c de a&"a- 0cu&e un du+- &e $mbrca&e +i ' lua&e *e bule/ardul 5'0ie&*e l#ng &"adi'nul !i&le""- *rin 4ile&"rede"- *e l#ng 5"en&*arM +i "ra/er&a&e Ma6'r&"uen( 5e $n"reb ce bu&e 'are( 1e+i nu a/ea durerile abd'minale 'bliga"'rii *ur"#nd marca 8,i&M%2ului Lim !eam- "'a"e &im.urile $i erau $n/lui"e $n"r2un un n'r de cea. *e care nici mcar ra0alele de /#n" nu *u"ur & $l ri&i*ea&c( ?n 0a.a &ucur&alei 1en N'r&Me !anM &""eau d'u ma+ini de *'li.ie cu gir'0arurile a*rin&e( Harr% ar" $n grab legi"ima.ia unui *'li.i&" $n uni0'rm- "recu *e &ub banda *u& de *'li.ie +i &e $ndre*" &*re in"rare- ac'l' unde Oeber /'rbea cu unul din"re 'amenii lui de la 3rimte)nis), 1e*ar"amen"ul de in/e&"iga.ii( @ !un ziua- in&*ec"'re- zi&e Oeber accen"u#nd cu/#n"ul HziuaI( Ridic din &*r#ncene c#nd /zu 'c,iul /#n" al ace&"uia( Te2a b"u" ne/a&"aB Lui Harr% nu2i /eni $n min"e nici un r&*un&- a+a c &c'a&e ' .igar din *ac,e"( @ 1eci ce a/em aiciB @ 9n brba" ma&ca" cu ' *u+c A;3( @ i *a&rea +i2a lua" zb'rulB
33

@ 1e0ini"i/( @ A /'rbi" cine/a cu mar"'riiB @ 1a( Li +i Li au "reab- &e 'cu* de a&"a la &ediul cen"ral( @ A/em ce/a de"alii $n leg"ur cu cele $n"#m*la"eB @ 5*rg"'rul i2a da" 0emeii care e +e0a &ucur&alei d'uzeci +i cinci de &ecunde & de&c,id banc'ma"ul $n "im* ce .inea *u+ca la ca*ul uneia din"re 0emeile din &*a"ele "e6g,elei( @ i a *u&2' *e ea & /'rbea&cB @ 1a( i c#nd a in"ra" $n banc a 0'l'&i" acelea+i cu/in"e $n englez( @ 12is is a 2old4up. Nobod5 move6 zi&e ' /'ce din &*a"ele l'r +i urm un r#&e" &cur"- &acada"( 1rgu. din *ar"ea "a c ai *u"u" & /ii- H'le( O- 1'amne- ce2ai *.i"- ai czu" $n baieB Harr% $+i a*rin&e .igara cu ' m#n $n "im* ce $i $n"in&e *ac,e"ul lui I/ar&&'n- care cl"in din ca*( @ 4c"'& 'bicei- H'le( @ Ai dre*"a"e( Harr% bg *ac,e"ul de )amel $n buzunarul in"eri'r al ,ainei( 5 nu2.i '0eri nici'da" .igrile- ci & *re&u*ui c un d'mn ade/ra" $+i cum*r &ingur( !en6amin =ranMlin( @ 5eri'&B re*lic I/ar&&'n- ign'r#nd r#n6e"ul lui Oeber( )um le +"ii "u *e "'a"e- H'le( 4r'babil c +"ii +i c &*rg"'rul n'&"ru a da" din n'u l'/i"ura N a+a cum am *rezi& n'i c &e /a $n"#m*laB @ 1e unde +"ii c a 0'&" elB @ 1u* cum ai auzi"- e ' c'*ie la indig' a 6a0ului bncii N'rdea de *e !'g&"ad/eien( @ 1aB 0cu Harr% "rg#nd ad#nc $n *ie*"( i unde e cada/rulB I/ar&&'n +i Harr% &e .in"uir cu *ri/irea( 1in.ii de re*"il lucir( Oeber in"er/eni7 @ e0a &ucur&alei a 0'&" ra*id( A g'li" banc'ma"ul $n d'uzeci +i "rei de &ecunde( @ Nu e>i&" /ic"ime- zi&e I/ar&&'n( E+"i dezamgi"B @ Nu- re*lic Harr%- &c'.#nd 0umul *e nri( O ra0al de /#n" $l $m*r+"ie( 1ar cea.a din creierul lui re0uz & di&*ar( Hal/'r&en $+i ridic *ri/irea de la 5il/ia c#nd &e de&c,i&e u+a( @ 4'.i &2mi 0aci un e&*re&&' "are pronto, zi&e Harr%*rbu+indu2&e $n &caunul de la bir'u( @ !un diminea.a +i .ie- zi&e Hal/'r&en( Ar.i ca dracuT( Harr% $+i cu*rin&e 0a.a $n m#ini( @ Nu2mi aduc amin"e nici ' b'ab din ce &2a $n"#m*la" azi2
34

n'a*"e( Habar nu am ce am bu"- dar nu mai *un gura *e nimic $n /ia.a mea( 5e ui" *rin"re dege"e +i /zu cum c'legul lui &e $ncrun"a&e $ngri6'ra"( @ 5"ai lini+"i"- Hal/'r&en- a 0'&" d'ar ' $n"#m*lare( Acum &un" "reaz cum e bir'ul &"a( @ )e &2a $n"#m*la"B Harr% r#&e 0al&( @ Ludec#nd du* c'n.inu"ul &"'macului- am lua" ma&a cu ' /ec,e amic( Am &una"2' de mai mul"e 'ri ca &2mi c'n0irme a&"a- dar nu r&*unde( @ O eaB @ 1a- ' ea( @ Nu e ' *'li.i&" *rea de+"ea*" a"unci- nuB r'&"i Hal/'r&en circum&*ec"( @ )'ncen"reaz2"e a&u*ra ca0elei- m'rmi Harr%( O 0'&" iubi"( O c,e&"ie de&"ul de in'cen"( @ 1e unde +"ii dac nu2.i mai amin"e+"i nimicB Harr% $+i 0rec brbia nebrbieri" cu m#na- g#ndindu2&e la ce $i &*u&e&e Aune- c dr'gurile *ur +i &im*lu accen"ueaz "endin.e la"en"e( Nu2+i ddea &eama dac a&"a era ce/a care &2l lini+"ea&c- $nce*eau & ia& la i/eal de"alii iz'la"e( O r'c,ie neagr( Anna *ur"a&e ' r'c,ie neagr( i el &""ea $n"in& *e &cri( i ' 0emeie l2a a6u"a" & &e ridice( I &e /edea d'ar 6um"a"e din 0a.( )a $n unul din"re *'r"re"ele Annei( @ Am mereu g'luri de mem'rie- e>*lic Harr%( Iar de da"a a&"a nu a 0'&" mai ru dec#" $n al"e d.i( @ i 'c,iulB @ 4r'babil c m2am ci'cni" de /reun dula* *rin buc"rie c#nd m2am $n"'r& aca& &au ce/a de genul &"a( @ Nu /reau & "e &u*r- Harr%- dar *are a 0i ce/a mai &eri'& dec#" un dula* de buc"rie( @ !ine- zi&e Harr% lu#nd cea+ca de ca0ea cu ambele m#ini( 4ar eu &u*ra"B ?n general- c#nd &e l&a cu /re' be.ie- eram $n c'm*ania un'ra care nu2mi *lceau nici c#nd eram "reaz( @ A*r'*'- ai un me&a6 de la M'ller( Mi2a &*u& &2.i zic c e $n regul- dar nu a &*eci0ica" de&*re ce e /'rba( Harr% *limb ca0eaua *rin gur $nain"e &2i r&*und7 @ O & a0li- Hal/'r&en- ' & a0li( Le0uirea bncii a 0'&" di&cu"a" $n de"aliu la +edin.a .inu" de
3

ec,i*a cel'r de la in/e&"iga.ii $n &ediul *'li.iei $n acea du*2 amiaz( 1idriM ;udmund&'n $i in0'rm c "recu&er "rei minu"e din m'men"ul $n care &una&e alarma +i *#n a6un&e&e *'li.ia- dar &*rg"'rul de6a 0ugi&e de la l'cul 0a*"ei( ?n a0ar de 0a*"ul c $nc'n6ura&er +i bl'ca&er cele mai a*r'*ia"e &"rzi cu ma+ini de *'li.ie- $n *rimele zece minu"e de du* 6a0 alc"ui&er un c'rd'n e>"eri'r ce ac'*erea *rinci*alele ar"ere ru"iere7 E1G din&*re ='rnebu- )en"ura 3 din&*re 9lle/al- Tr'nd,eim&/eien din&*re &*i"alul AMer- ;rini/eien din&*re !a&rum +i in"er&ec.ia *rin 4ia.a )arl !erner&( @ A+ /rea &2l *u"em numi c'rd'nul de 0ier- dar +"i.i cum &"m cu *er&'nalul $n /remurile a&"ea( T'ril Li in"er'ga&e un mar"'r care &*u&e&e c /zu&e un brba" cu ' cagul *e ca* &rind *e l'cul din &*a"e al unui O*el A&c'na alb care a+"e*"a *e Ma6'r&"u/eien( Ma+ina 0cu&e imedia" &"#nga $n &u& *e bule/ardul Lac'b Aall&( Magnu& Rian a0irm c un al" mar"'r /zu&e ' ma+in alb- *'&ibil un O*el- in"r#nd $n"r2 un gara6 din Cindern +i- imedia" du* aceea- *leca&e un C'l/' alba&"ru( I/ar&&'n &"udie ,ar"a ag.a" de "abl( @ Nu *rea are &en&( 1a.i $n urmrire +i ma+inile C'l/' alba&"re- Ola( OeberB @ =ibre "e>"ile- zi&e Oeber( 1'u $n &*a"ele "e6g,elei *e&"e care &2a a*leca" +i una l#ng u+( @ !ineA I/ar&&'n ridic *umnul $n aer a &a"i&0ac.ie( 5e "'" *limba $n 6urul me&ei din &*a"ele l'r- lucru care $l iri"a *e Harr% $ngr'zi"'r( @ 1eci nu "rebuie dec#" & g&im c#.i/a candida.i( O & *'&"m ca&e"a /ide' *e ne" de $nda" ce !ea"e ' "ermin de edi"a"( @ Oare e un lucru $n.ele*"B $n"reb Harr%- li*indu2+i &caunul de *ere"e *en"ru a2i bl'ca "recerea lui I/ar&&'n( 4A52ul $l *ri/i &ur*rin&( @ ?n.ele*"B Nu cred c ne2ar deran6a dac ' & 0im &una.i de cine/a d'rnic & ne dea numele *er&'anei de *e ca&e"( Ola in"er/eni7 @ ?.i mai aduci amin"e c#nd a &una" ' mam & ne &*un c +i2a /zu" 0iul *e ca&e"a unei &*argeri de *e in"erne"B i &2a d'/edi" c de6a *ar"ici*a la ' al" &*argereB R#&e"e( I/ar&&'n z#mbi( @ Nu re0uzm nici'da" mar"'ri n'i- H'le(
33

@ 5au n'i e*ig'niB Harr% $+i du&e m#inile la cea0a( @ Imi"a"'riB Re/in'2.i- H'le( @ Mda( 1ac ar 0i & 6e0uie&c ' banc a&"zi- cu &iguran. l2a+ c'*ia *e cel mai cu"a" &*rg"'r al m'men"ului din N'r/egia +i a+ $ndre*"a bnuielile a&u*ra lui( T'a"e de"aliile 6a0ului !'g&"ad/eien au 0'&" di&*'nibile *e ne"( I/ar&&'n cl"in din ca*( @ M "em c &*rg"'rul 'bi+nui" din zilele n'a&"re nu2i a"#" de &'0i&"ica"- H'le( Crea al"cine/a & le e>*lice cel'r de la Omucideri care e&"e *rinci*ala "r&"ur a unui &*rg"'r cu e>*erien.B NuB !ine- a"unci( Ace&"a re*e" mereu N cu ' *recizie durer'a& N &*argerea an"eri'ar( 1'ar a"unci c#nd d gre+ N c#nd nu 'b.ine banii &au e&"e are&"a" N $+i &c,imb m'dali"a"ea de a ac.i'na( @ A&"a $.i &u&.ine "e'ria- dar nu ' e>clude *e a mea- zi&e Harr%( I/ar&&'n arunc ' *ri/ire di&*era" cel'r de la ma&- de *arc ar 0i ceru" a6u"'r( @ !ine- H'le( O & ai 'cazia &2.i "e&"ezi "e'ria( 1e 0a*""'cmai am ,'"r#" & e>*erimen"m ' n'u ab'rdare( Ideea de baz e c ' ec,i* mic /a lucra inde*enden" $n *aralel cu ec,i*a de in/e&"iga.ii( Ideea a*ar.ine cel'r de la =!I +i &c'*ul e&"e & e/i"m & in"rm *e ' linie m'ar"- & a/em d'ar ' &ingur *er&*ec"i/ a&u*ra cazului N lucru care &e $n"#m*l ade&ea c#nd e /'rba de ec,i*e mari de *'li.i+"i- a"unci c#nd- $n m'd c'n+"ien" &au inc'n+"ien"- &e 0'rmeaz un c'n&en& a&u*ra *rinci*alel'r carac"eri&"ici ale cazului( Ec,i*a mic *'a"e aduce ' /iziune n'u +i *r'a&*" *en"ru c lucreaz &e*ara" +i nu e&"e in0luen.a" de cellal" gru*( Acea&" me"'d +i2a d'/edi" e0icaci"a"ea $n cazuri di0icile( )u "'.ii a0la.i aici &un"em cu &iguran. de ac'rd c Harr% H'le are cali0icarea na"ural de a 0i membru $n"r2' a&emenea ec,i*( )#"e/a c,ic'"eli( I/ar&&'n &e '*ri $n &*a"ele &caunului lui !ea"e( @ !ea"e- ' & 0aci ec,i* cu Harr%( !ea"e &e $nr'+i( I/ar&&'n *u&e *rin"e+"e m#na *e umrul ei7 @ Nu "rebuie dec#" & ne &*ui dac aran6amen"ul nu /a 0unc.i'na( @ A+a ' & 0ac(
3:

Harr% "'cmai &e *reg"ea & de&cuie u+a de la in"rarea $n bl'cul $n care l'cuia- c#nd &e rzg#ndi +i &e $n"'ar&e zece me"ri *#n la alimen"ar- ac'l' unde Ali ducea de *e "r'"uar $nun"ru cu"ii cu 0ruc"e +i legume( @ 5alu"- Harr%( Te &im.i mai bine acumB Ali a/ea un z#mbe" larg *e 0a. +i Harr% $nc,i&e 'c,ii *re. de ' &ecund( Era cum &e "emu&e( @ Ali- m2ai a6u"a"B @ 1'ar *e &cri( )#nd .i2am de&c,i& u+a- ai zi& c "e de&curci( @ )um am a6un& aca&B 4e 6'& &auF @ )u un "a>i( ?mi da"'rezi ' &u" d'uzeci de c'r'ane( Harr% m'rmi +i in"r du* Ali $n magazin( @ ?mi cer &cuze- Ali( 5eri'&( Mi2ai *u"ea *'/e&"i *e &cur"- 0r *rea mul"e de"alii &"#n6eni"'areB @ Te cer"ai cu "a>ime"ri&"ul *e &"rad( 1'rmi"'arele n'a&"re &un" *e *ar"ea aia( Adug cu un z#mbe" cuceri"'r7 E gr'aznic & ai 0ere&"rele *e *ar"ea aia( @ 4e la ce 'r eraB @ ),iar la miezul n'*.ii( @ Tu "e "reze+"i la 'ra cinci- Ali( Nu +"iu ce $n.eleg 'ameni de genul "u *rin miezul n'*.ii( @ 9n&*rezece +i 6um"a"e( )el "#rziu( Harr% *r'mi&e c nu &e /a mai $n"#m*la( Ali $ncu/iin.- a+a cum 0ac 'amenii c#nd a&cul" *'/e+"i *e care le +"iu *e dina0ar( Harr% $l $n"reb cum ar *u"ea &2i mul.umea&c- iar ace&"a $i r&*un&e c ar *u"ea &2i $nc,irieze &*a.iul lui ne0'l'&i" de la &ub&'l( Harr% $i &*u&e c ' & &e g#ndea&c +i $i ddu lui Ali banii *en"ru "a>i +i a*'i *l"i ' &"icl de c'la- ' *ung de *a&"e +i ni+"e c,i0"ele( @ A"unci &un"em c,i"- zi&e Harr%( Ali cl"in din ca* deza*r'ba"'r( @ ),iria "rime&"rial- zi&e *re+edin"ele- admini&"ra"'rul +i $n acela+i "im* 'mul bun la "'a"e al a&'cia.iei de l'ca"ari( @ La dracuT- am ui"a"( @ EriM&en- z#mbi Ali( @ )ineB @ 9nul de la care am *rimi" ' &cri&'are a&"2/ar( M2a ruga" &2i "rimi" numrul de c'n" ca &2+i *'a" *l"i c,iria *e mai +i iunie din 1J:2( Recun'+"ea c din ace&" m'"i/ nu mai *u"ea & d'arm de "reizeci de ani( I2am &cri& c nimeni din bl'c nu2+i mai amin"e+"e de el- a+a c nu e ne/'ie & *l"ea&c( Ali ar" cu
3G

dege"ul &*re Harr%( 1ar nu ' & 0ac la 0el +i cu "ine( Harr% ridic am#nd'u m#inile $n &emn c &e *red( @ O & "ran&0er banii m#ine( 4rimul lucru *e care $l 0cu Harr% c#nd in"r $n a*ar"amen" a 0'&" & ' &une din n'u *e Anna( Aceea+i /'ce ca +i da"a "recu"( 1ar nici nu /r& bine *a&"ele +i c,i0"elele $n "igaie c#nd "ele0'nul &un *e&"e zg'm'"ul 0cu" de "igaia $ncin&( Alerg *e ,'l +i a*uc "ele0'nul( @ Al'A &"rig( @ !un- zi&e ' /'ce bine cun'&cu" de 0emeie de la cellal" ca*" al 0irului- *u.in mira"( @ A- "u erai( @ 1a- dar cine credeai c eB Harr% $nc,i&e 'c,ii( @ )ine/a de la &er/iciu( A mai a/u" l'c ' &*argere( )u/in"ele a/eau gu&" de bil +i de c,ilii( I &e $n"'r&e&e durerea &urd din &*a"ele 'c,il'r( @ Am $ncerca" & "e &un *e m'bil- zi&e RaMel( @ L2am *ierdu"( @ L2ai *ierdu"B @ L2am l&a" *e unde/a &au mi2a 0'&" 0ura"( Nu +"iu e>ac"RaMel( @ 52a $n"#m*la" ce/a- Harr%B @ )e & &e $n"#m*leB @ 4ariF 0'ar"e &"re&a"( @ F @ 1aB Harr% in&*ir( @ )um merge cu *r'ce&ulB Harr% a&cul"a- dar nu era $n &"are & lege cu/in"ele $n *r'*'zi.ii cu &en&( Re.inu H&i"ua.ia 0inanciarI- Hce e mai bine *en"ru c'*ilI +i HmediereI +i a6un&e la c'ncluzia c nu *rea erau n'u".i( 9rm"'area $n"#lnire cu a/'ca.ii 0u&e&e am#na" *en"ru /ineriE Oleg era bine- dar &e &"ura&e & &"ea la ,'"el( @ 5*une2i c abia a+"e*" & / $n"'arce.i- zi&e el( 1u* ce $nc,i&e- Harr% &""u ' cli*- g#ndindu2&e dac & ' &une $na*'i( 1ar *en"ru ceB 5 $i &*un c a 0'&" in/i"a" la cin de ' 0'&" iubi" +i c ,abar nu a/ea ce &e $n"#m*la&eB Harr% rma&e cu m#na *e "ele0'n- dar alarma de incendiu din buc"rie $nce*u & &une( i- du* ce lu "igaia de *e aragaz +i de&c,i&e geamul- "ele0'nul &un din n'u( Mai "#rziu- Harr% a/ea & &e
3J

g#ndea&c la 0a*"ul c lucrurile ar 0i &"a" cu "'"ul al"0el dac !6arne M'ller nu ar 0i ale& &2l &une $n acea &ear( @ "iu c "'cmai ai ie+i" de la &er/iciu- zi&e M'ller- dar nu *rea a/em 'ameni +i a 0'&" de&c'*eri" ' 0emeie m'ar" $n"r2un a*ar"amen"( 5e *are c &2a $m*u+ca"( 4'.i & "e duci & arunci ' *ri/ireB @ 5igur- +e0uT( ?.i &un" da"'r *en"ru ziua de azi( A*r'*'I/ar&&'n ne2a *rezen"a" ideea cu ec,i*a *aralel ca 0iind a lui( @ Tu ce2ai 0i 0cu" dac erai +e0 +i *rimeai de &u& un a&emenea 'rdinB @ 4en"ru mine ar 0i *rea mul" & m $nc,i*ui $n"r2' a&emenea i*'&"az( )um a6ung la a*ar"amen"B @ 5"ai unde e+"i( Cine cine/a & "e ia( 1'uzeci de minu"e mai "#rziu- &'neria *e care Harr% ' auzea arare'ri b#z#i- 0c#ndu2l & &ar $n &u&( C'cea me"alic +i di&"'r&i'na" de la in"er0'n $l anun. c &'&i&e "a>iul- dar Harr% &im.i cum i &e 0ace *ielea de gin( )#nd c'b'r$ +i /zu ma+ina r'+ie &*'r" N ' T'%'"a MR2 N i &e c'n0irm bnuiala( @ !un &eara- H'le( C'cea /enea din ma+ina cu geamul de&c,i&- dar era a+a de a*r'a*e de a&0al"- $nc#" Harr% nu *u"ea & /ad cine /'rbe+"e( Harr% de&c,i&e *'r"iera +i 0u $n"#m*ina" de un ri"m 0unM% +i de un 0al&e""' cun'&cu"7 78ou se-5 mot2erfuc)a6/ Harr% $nc*u cu di0icul"a"e *e l'cul $ngu&"( @ 5un"em n'i d'i $n &eara a&"a- zi&e in&*ec"'rul T'm Oaalerde&c,iz#nd gura cu un ma>ilar de "eu"'n +i dez/elind un +ir de din.i *er0ec.i- $n mi6l'cul 0e.ei lui br'nza"e( 1ar 'c,ii de un alba&"ru arc"ic rma&er reci( Erau mul.i $n *'li.ie care nu2l *lceau *e Harr%- dar- din c#"e +"ia- ' &ingur *er&'an $l ura $n ade/ra"ul &en& al cu/#n"ului( Harr% +"ia c *en"ru Oaaler era un re*rezen"an" nedemn al 0'r.ei *'li.iene+"i +i- *rin urmare- un a0r'n" *er&'nal( ?n di/er&e 'cazii- Harr% &e e>*rima&e ca"eg'ric $m*'"ri/a /ederil'r cri*"'0a&ci&"e ale lui Oaaler +i ale c#"'r/a al"'r c'legi re0eri"'are la ,'m'&e>uali- c'muni+"i- +'meri*aMi&"anezi- c,inezi- negri- .igani- macar'nari( Oaaler $l numi&e *e Harr% Hr'cMer be.i/I( Harr% bnuia c ade/ra"ul m'"i/ al ace&"ei un era 0a*"ul c bea( T'm Oaaler nu *u"ea & "'lereze &lbiciunile( Harr% bnuia c- din ace&" m'"i/- ace&"a *e"recea a"#" de mul"e 're $n &ala de 0i"ne&& l'/ind cu *umnul +i cu *ici'rul $n ni+"e &aci de ni&i*( Harr% $l auzi&e la can"in *e unul
:<

din"re '0i.erii mai "ineri de&criind cu admira.ie cum Oaaler ru*&e&e am#nd'u m#inile unui Mara"i&" din"r2' band de /ie"namezi- $n a*r'*ierea ;rii )en"rale din O&l'( A/#nd $n /edere *rerea lui Oaaler de&*re cul'area *ielii- lui Harr% i &e *rea *arad'>al ca ace&"a & *e"reac a"#" de mul" "im* la &'lardar *'a"e c era ade/ra" ce &*u&e&e cine/a7 Oaaler nu era de 0a*" ra&i&"( Era *ur +i &im*lu la 0el de $nc#n"a" & ba" ne'nazi+"i +i negri- 0r di&criminare( ?n *lu& 0a. de "'" ceea ce &e +"ia de&*re el- mai erau ni+"e c,e&"iuni de&*re care nimeni nu a/ea cun'+"in.- dar e>i&"au c#.i/a care bnuiau ce/a( Trecu&e mai bine de un an de c#nd 5/erre Ol&en N &ingura *er&'an care ar 0i *u"u" &*une de ce 0u&e&e uci& Ellen ;6el"en N 0u&e&e g&i" zc#nd $n *a"- cu arma $n m#n +i cu un gl'n. din *i&"'lul 5mi", S Oe&&'n al lui Oaaler $n"re 'c,i( @ Ai gri6- Oaaler( @ 5cuzeB Harr% $n"in&e m#na +i ddu mai $nce" geme"ele ce ie+eau din radi'( @ E ' &ear ger'a&( M'"'rul "'ar&e ca ' ma+in de cu&u"- dar &une"ul era $n+el"'rE c#nd ma+ina acceler- Harr% &im.i *e *ielea lui ce "are era l'cul din &*a"e( 9rcar dealul $n /i"ez- *e l#ng 5"en&*arMde2a lungul bule/ardului 5u,m&( @ 9nde mergemB $n"reb Harr%( @ Aici- zi&e Oaaler- "rec#nd bru&c *e banda din &"#nga- "ind 0a.a unei ma+ini( ;eamul era "'" de&c,i& +i Harr% auzi 0#+#i"ul 0runzel'r ude li*indu2&e de cauciucuri( @ !un /eni" $na*'i la Omucideri- zi&e Harr%( Nu mai e+"i d'ri" $n 4OTB @ Au 0'&" re&"ruc"urri- r&*un&e Oaaler( ?n *lu&- +e0ul +i cu M'ller au /ru" & m $n"'rc( Am a/u" rezul"a"e 0'ar"e bune la !rigad- dac mai .ii min"e( @ )um a+ *u"ea & ui"B @ 4i &e &*un a"#"ea de&*re e0ec"ele *e "ermen lung ale bu"urii( Harr% abia dac a*uc & &e &*ri6ine cu m#inile $n b'rdul ma+inii ca & nu 0ie arunca" direc" $n *arbriz de 0r#na bru&c( T'r*ed'ul &e de&c,i&e +i ce/a greu czu- l'/indu2&e de genunc,iul lui Harr%(
:1

@ )e mama dracului a 0'&" a&"aB gemu el( @ 9n Leric,' J41- de la *'li.ia din I&rael- zi&e Oaaler '*rind m'"'rul( Nu e $ncrca"( La&2l ac'l'( Am a6un&( @ AiciB $n"reb Harr% uimi" +i &e a*lec & &e ui"e la bl'cul galben din 0a.a lui( @ 1e ce nuB re*lic Oaaler- de6a c'b'r#nd din ma+in( Harr% &im.i c i &e accelereaz b"ile inimii( ?n "im* ce cu"a m#nerul *'r"ierei- din"re "'a"e g#ndurile care $i /#6#iau *rin ca*unul *u&e &"*#nire *e el7 ar 0i "rebui" & ' &une $na*'i *e RaMel( 5e l&a&e din n'u cea.a( 5e &curgea *e &"rzi- *rin cr*"urile din 6urul geamuril'r $nc,i&e a0la"e $n &*a"ele c'*acil'r de *e bule/ard- din u+a alba&"r care &e de&c,i&e du* ce &e auzi&e /'cea &"riden" a lui Oeber la in"er0'n +i din gurile de la c,eia u+il'r *e l#ng care "receau $n "im* ce urcau &crile( ?l $n/luia *e Harr% *recum ' *la*um de l#n +i- c#nd in"rar $n camerHarr% a/u &enza.ia c *+e+"e *e n'ri( T'"ul $n 6urul lui N 'amenii/'cile- .iui"ul &"a.iil'r 8alMie2"alMie- lumina bli.uril'r N c*"a&e ' &"rlucire ca de /i&- ' aur de de"a+are- cci "'a"e ace&"ea nu erau- nu *u"eau 0i ade/ra"e( 1ar- &"#nd $n 0a.a *a"ului unde zcea m'ar"a cu un *i&"'l $n m#na drea*" +i ' gaur neagr $n 0run"e- $+i ddu &eama c nu *'a"e & &e ui"e la &#ngele de *e *ern &au & /ad e>*re&ia ei acuza"'are( ?n &c,imb- $+i 0i> *ri/irea *e ca*ul *a"ului- *e calul 0r ca*- &*er#nd c $n cur#nd &e /a ridica cea.a- iar el &e /a "rezi(

:2

1! SORGEN"RIGATA
5e auzeau gla&uri $n 6urul lui( @ 5un" in&*ec"'rul Oaaler( 4'a"e cine/a &2mi *rezin"e *e &cur" 0a*"eleB @ Am a6un& aici acum "rei &0er"uri de 'r( A 0'&" g&i" de elec"rician( @ )#ndB @ La 'ra cinci( A &una" imedia" la *'li.ie( ?l c,eamF &"ai & /dF Rene Len&en( Am aici c'dul lui numeric +i adre&a( @ !ine( 5un +i /eri0ic dac are cazier( @ !ine( @ Rene Len&enB @ Eu &un"( @ 4'.i & /ii aiciB M nume&c Oaaler( )um ai in"ra"B @ A+a cum i2am &*u& +i celuilal" *'li.i&"- cu c,eia a&"a( A l&a"2' la mine la magazin mar.i *en"ru c urma & nu 0ie aca& c#nd /eneam eu( @ 4en"ru c era la &er/iciuB @ Nu +"iu( Nu cred c lucra( Adic nu a/ea ' &lu6b n'rmal( Kicea c 'rganizeaz un 0el de e>*'zi.ie( @ A"unci era ar"i&"( A auzi" /reunul din"re /'i de eaB Tcere( @ )e 0ceai $n d'rmi"'r- Len&enB @ )u"am baia( O al" /'ce( @ !aia e $n &*a"ele acelei u+i( @ !ine( Pi &2a *ru" ce/a &u&*ec" c#nd ai in"ra" $n a*ar"amen"- Len&enB @ F ce /re.i & zice.i *rin &u&pect, @ Era u+a de&cuia"B Creun geam de&c,i&B Creun mir'& &au /reun &une"B Orice( @ 9+a era $ncuia"( Nu am /zu" nici un geam de&c,i&- dar nu m2am ui"a" $n m'd &*ecial( 5ingurul mir'& era de la acel &'l/en"F @ Tereben"inB O al" /'ce7 @ ?n"r2una din camerele mai mari &un" ma"eriale *en"ru *ic"ur( @ Mul.ume&c( Ai mai 'b&er/a" ce/a- Len&enB
:3

@ )e m2a.i $n"reba" ul"ima 'arB @ 1e&*re &une"e( @ A- da- &une"eA Nu- nu *rea mul"e &une"e- de 0a*" era lini+"e de m'rm#n"( AdicF nu am /ru" & &*unF @ Nu2i nici ' *r'blem- Len&en( O mai $n"#lni&e+i *e de0unc" $nain"eB @ N2am /zu"2' nici'da" *#n & /in la magazin( 4rea de&"ul de /e&el( @ )e /'ia & 0aciB @ 5 re*ar "erm'&"a"ul de la $nclzirea din baie( @ Ai *u"ea & ne 0aci un &er/iciu +i & /eri0ici dac $n"r2ade/r e /re' *r'blemB 5 /ezi dac are ce/a "erm'&"a"ulB @ 1e ceB A- $n.eleg- ar 0i *u"u" & *un la cale "'a" *'/e&"ea- iar eu ar 0i "rebui" & ' g&e&cB @ )e/a de genul &"a( @ Mda- "erm'&"a"ul era *r6i"( @ 4r6i"B @ Nu 0unc.i'neaz( @ 1e unde +"iiB 4auz( @ )u &iguran.a c .i &2a &*u& & nu a"ingi nimic- nu- Len&enB @ 1a- dar /2a lua" a"#" de mul" *#n & a6unge.i +i m2am cam *lic"i&i"- a+a c a "rebui" & cau" ce/a de 0cu"( @ 1eci acum "erm'&"a"ul de0unc"ei 0unc.i'neazB @ F 1a( Harr% $ncerc & &e dea 6'& din *a"- dar *ici'arele nu2l a&cul"ar( 1'c"'rul $nc,i&e&e 'c,ii Annei +i acum *rea c d'arme( T'm Oaaler $l "rimi&e&e *e elec"rician aca& +i2i &*u&e&e & nu *lece *e nicieri "im* de c#"e/a zile( Le ceru&e & *lece +i cel'r de la *a"rula care r&*un&e&e la a*el( Harr% nu +i2ar 0i $nc,i*ui" nici'da" c ' & &im" a+a ce/a- dar era de 0a*" bucur'& c Oaaler era ac'l'( 1ac nu ar 0i 0'&" e>*erimen"a"ul &u c'leg- nu ar 0i 0'&" $n &"are & *un nici mcar ' &ingur $n"rebare in"eligen"- ca & nu mai /'rbim & ia /re' decizie in"eligen"( Oaaler $l $n"reb *e d'c"'r dac *'a"e & le c'munice c#"e/a c'ncluzii *r'/iz'rii( @ E clar c gl'n.ul a "recu" *rin craniu- a di&"ru& creierul '*rind a&"0el "'a"e 0unc.iile /i"ale( 4re&u*un#nd c "em*era"ura $n camer a 0'&" c'n&"an"- "em*era"ura c'r*ului &ugereaz c e
:4

m'ar" de cel *u.in +ai&*rezece 're( Nici un &emn de /i'len.( Nici un &emn de in6ec.ie &au al"e indica.ii e>"erne de 0'l'&ire de medicamen"e( T'"u+iF 1'c"'rul &e '*ri ca & creeze &u&*an&( )ica"ricile de *e m#ini ara" c a mai $ncerca" a&"a +i $nain"e( E d'ar ' &*ecula.ie- dar /'rbe&c din e>*erien.- +i cred c era maniac'2de*re&i/- &au d'ar de*re&i/ cu "endin.e &inuciga+e( 4'" & *un *ariu c e $n e/iden.a unui *&i,'l'g( Harr% $ncerc & &*un ce/a- dar nici limba nu2l a&cul"a( @ O & a0lu mai mul"e du* ' e>aminare mai amnun.i"( @ Mul.ume&c- d'c"'re( Oeber- ai ce/a & ne &*uiB @ Arma e ' !ere""a MJ2=- ' arm 0'ar"e rar( Nu e dec#" un &e" de am*ren"e *e arm- cu &iguran. ale ei( ;l'n.ul &2a '*ri" $n"r2una din "bliile *a"ului +i &e *'"ri/e+"e cu arma- a+a c ra*'r"ul bali&"ic /a ar"a c a 0'&" "ra& din ace&" *i&"'l( O & ai un ra*'r" c'm*le" m#ine( @ !ine- Oeber( ?nc ce/a( 9+a era $ncuia" c#nd a /eni" elec"ricianul( Am /zu" c u+a are ' $ncuie"'are &"andard +i nu are lan.- deci e im*'&ibil & 0i 0'&" cine/a aici +i a*'i & *lecedec#" dac a lua" c,eia de0unc"ei +i a $ncuia" u+a du* el( )u al"e cu/in"e- dac ' & g&im c,eia- *u"em e>clude acea&" *'&ibili"a"e( Oeber $ncu/iin. +i ridic un crei'n galben de care zngneau un inel +i ' c,eie( @ Era *e dula*ul de *e ,'l( E genul de &i&"em care de&c,ide u+a *rinci*al de la in"rarea $n bl'c +i "'a"e &*a.iile c'mune( Am /eri0ica" +i &e *'"ri/e+"e +i la u+a de la in"rare( @ E>celen"( T'" ce ne li*&e+"e de 0a*" acum e cla&ica &cri&'are de adi'( A/e.i /re' 'biec.ie dac declarm cazul de6a $nc,i&B Oaaler &e ui" la Oeber- la d'c"'r +i la Harr%( @ !ine( 4u"em &2i anun.m 0amilia & /in & ' iden"i0ice( 5e du&e *e ,'l $n "im* ce Harr% &""ea l#ng *a"( Imedia"Oaaler bg ca*ul din n'u *e u+( @ Nu e 'are minuna" c#nd "'"ul &e *'"ri/e+"e a+a- H'leB )reierul lui H'le "rimi&e me&a6 la ca* & $ncu/iin.eze- dar nu $+i ddu &eama dac ace&"a $l a&cul"(

11 ILU#IA
M uit la primul film video. &#nd l vi.ione. cadru cu cadru, vd cum erupe flacra. Particule de praf care nc nu au fost transformate n energie pur, precum un roi strlucitor de asteroi.i din urma unei comete mari, vor arde n timp ce cometa i continu linitit cursul. i nimeni nu poate s fac nimic pentru c acesta e cursul care a fost predestinat cu milioane de ani n urm, nainte ca omenirea, nainte ca emoiile, nainte ca ura s se fi nscut. 9lonul ptrunde n cap, retea. activitatea mental i anulea. visarea. :n centrul craniului, ultimul g#nd, un impuls neutru din centrul durerii, e risipit. Este un ultim i contradictoriu $ nainte ca totul s devin tcere. +ps pe urmtorul titlu de pe video. M uit fi- pe geam n timp ce calculatorul scr#nete, navig#nd prin noaptea internetului. Pe cer sunt stele i cred c fiecare dintre ele e dovada destinului implacabil. telele nu au nici o raiune; sunt cocoate deasupra nevoii de logic i de conte-t a omului. i de aceea, cred, sunt at#t de frumoase. +poi urmtoarea caset video e la r#nd. +ps pe P!+8. E ca un teatru ambulant care pune n scen acelai spectacol, doar locul difer. +celeai dialoguri i nt#mplri, aceleai costume, acelai scenariu. %oar figuranii se sc2imb. i scena final. :n seara asta nu a fost nici o tragedie. unt mulumit de mine nsumi. +m gsit nucleul persona(ului pe care l (oc 0 adversarul calm i profesionist care tie e-act ce vrea i care ucide dac e nevoie. Nimeni nu ncearc s trag de timp; nu mai ndr.nete nimeni dup <ogstadveien. i din acest motiv, pre de dou minute, eu sunt %umne.eu 0 cele o sut dou.eci de secunde pe care mi le ofer. =lu.ia funcionea.. *ainele groase de sub salopet, tlpile duble, lentilele de contact colorate i micrile studiate. :nc2id calculatorul i n camer se face ntuneric. %e afar nu se aude dec#t .gomotul ndeprtat al oraului. +st.i m4am nt#lnit cu Prinul. "n tip ciudat. M face s m simt precum Pluvianus aeg5ptius, pasrea aceea mic ce triete din curatul dinilor crocodililor. Mi4a spus c situaia e sub control, iar cei de la ecia >afuri nu au gsit nici un indiciu. i4a primit partea, iar eu am primit pistolul evreiesc pe care mi4l promisese. Probabil c ar trebui s fiu fericit, dar nimic nu mai poate s4
:3

mi dea sentimentul de mplinire de sine. %up aceea, am sunat la sediul poliiei de la un telefon public, dar nu au vrut s4mi spun nimic p#n c#nd nu le4am preci.at c sunt rud. Mi4au spus c a fost sinucidere; c +nna s4 a mpucat. &a.ul era nc2is. Nici nu am nc2is bine telefonul, c am i i.bucnit n r#s.

::

PARTEA A DOUA

:G

12 FREITOD
@ Alber" )amu& &*unea c 'reitod, &inuciderea- e &ingura *r'blem cu ade/ra" &eri'a& *e care ' are 0il'&'0ia- zi&e Auneridic#ndu2+i *ri/irea &*re cerul cenu+iu de dea&u*ra !'g&"ad/eienului( 4en"ru c decizia lega" de 0a*"ul dac /ia.a meri" &au nu & 0ie "ri" e r&*un&ul la $n"rebarea 0undamen"al a 0il'&'0iei( Re&"ul N dac lumea e &au nu "ridimen&i'nal &au min"ea are n'u &au d'u&*rezece ca"eg'rii N /ine mai "#rziu( @ Hm- zi&e Harr%( @ Mul.i din"re c'legii mei au &"udia" de ce &e &inucid 'amenii( "ii care e&"e cauza cea mai 'bi+nui"- c'n0'rm cerce"ril'r l'rB @ 5*eram &2mi r&*unzi "u la $n"rebarea a&"a( Harr% "rebui & 0ac &lal'm *rin"re 'amenii de *e "r'"uarul $ngu&" ca & .in *a&ul cu *&i,'l'gul cel gr&u.( @ 4en"ru c nu mai /'r & "ria&c- re*lic Aune( @ )red c meri" 4remiul N'bel *en"ru de&c'*erirea a&"a( Harr% $l &una&e *e Aune cu ' &ear $nain"e +i aran6a&e & "reac &2l ia de la bir'ul din 5*'r/ei&ga"a la 'ra n'u( Trecur *e l#ng &ucur&ala bncii N'rdea- +i Harr% 'b&er/ c $n 0a. la :2Ele/en mai era $nc "'mber'nul /erde( @ Ade&ea ui"m c decizia de a &e &inucide e lua" de mul"e 'ri de 'ameni ra.i'nali +i &n"'+i care nu cred c /ia.a mai are ce & le '0ere- c'n"inu Aune( 1e e>em*lu- de b"r#ni care +i2au *ierdu" "'/ar+ul de /ia. &au care au *r'bleme de &n"a"e( @ =emeia a&"a era "#nr +i *lin de /ia.( )e m'"i/e ra.i'nale ar 0i *u"u" a/eaB @ ?n *rimul r#nd- "rebuie & de0ine+"i &en&ul cu/#n"ului ra.i'nal( )#nd ' *er&'an de*rima" '*"eaz & &ca*e de durere lu#ndu2+i /ia.a- e de *re&u*u& c ace&"a a c#n"ri" '*.iunile( 4e de al" *ar"e- e greu & *ri/e+"i &inuciderea ca *e ce/a ra.i'nal du* un &cenariu "i*ic $n care &u0erindul e *e cale & ia& din "unel +i abia a"unci g&e+"e energia & $n0*"uia&c ac.iunea de &inucidere( @ 5inuciderea *'a"e 0i un ac" c'm*le" &*'n"anB @ !ine$n.ele&( T'"u+i- e mai *'&ibil & 0ie la $nce*u" d'ar ' "en"a"i/- mai ale& la 0emei( ?n 59A &2a calcula" c 0iecare 0emeie care &2a &inuci& are $n &*a"e zece *&eud'"en"a"i/e( @ 4&eud'B
:J

@ )#nd iei cinci &'mni0ere $n&eamn c &"rigi de 0a*" du* a6u"'r- un lucru de&"ul de &eri'&- dar nu e c'"a" ca "en"a"i/ de &inucidere c#nd *e n'*"ier &e a0l un 0lac'n *e 6um"a"e *lin( @ 1e da"a a&"a a 0'&" /'rba de $m*u+care( @ A"unci e /'rba de ' &inucidere ma&culin( @ Ma&culinB @ 9nul din"re m'"i/ele *en"ru care brba.ii au mai mul" &ucce& e *en"ru c aleg me"'de mai agre&i/e +i mai m'r"ale dec#" 0emeile( 4i&"'ale +i cldiri $nal"e $n l'c &2+i "aie /enele &au & ia ' &u*rad'z( E ce/a ne'bi+nui" ca ' 0emeie & &e $m*u+"e( @ 5u&*ec" de ne'bi+nui"B Aune $l *ri/i *e Harr% a"en"( @ Ai m'"i/e & crezi c nu e /'rba de ' &inucidereB Harr% cl"in din ca* $n &emn c nu( @ Creau d'ar & 0iu 0'ar"e &igur( Trebuie & ' lum *e aici( A*ar"amen"ul ei e ce/a mai $n &u&ul &"rzii( @ 5'rgen0riga"aB Aune r#&e +i &e ui" cu 'c,ii $n"rede&c,i+i la n'rii amenin."'ri de *e cer( N'rmal( @ N'rmalB @ 5'rgen0ri &e numea *ala"ul lui ),ri&"'*,e- regele ,ai"ian care &2a &inuci& c#nd a 0'&" lua" *riz'nier de c"re 0rancezi( 4ala"ul mai era cun'&cu" &ub numele de 5an& 5'uci( Adic =r gri6i( 5"rada =r ;ri6i( i2a $ndre*"a" *u+ca &*re cer *en"ru a &e rzbuna *e 1umnezeu( @ 1aF @ i cred c +"ii ce a &*u& Ola !auer- &crii"'rul- de&*re acea&" &"radB HM2am mu"a" *e 5'rgen0riga"a- dar nici a&"a nu m2a a6u"a" *rea mul"(I Aune r#dea a+a de "are- $nc#" $i "remura brbia dubl( Hal/'r&en &""ea l#ng u+ +i a+"e*"a( @ M2am $n"#lni" cu !6arne M'ller c#nd era & *lec de la &ec.iezi&e el( Era c'n/in& c ace&" caz a 0'&" $nc,i&( @ Trebuie & *unem d'ar ca* la ca* c#"e/a amnun"ee>*lic Harr% +i de&cuie u+a cu c,eia *e care i2' ddu&e elec"ricianul( !anda galben din 0a.a u+ii 0u&e&e $nl"ura" +i cada/rul 0u&e&e lua"E $n re&"- nu era nimic &c,imba" 0a. de &eara *receden"( In"rar $n d'rmi"'r( )ear+a0ul alb de *e *a"ul mare &"rlucea $n *enumbr( @ 1eci ce cau.iB $n"reb Hal/'r&en $n "im* ce Harr% "rgea dra*eriile(
G<

@ O c,eie $n *lu& a a*ar"amen"ului- zi&e Harr%( @ 1e ceB @ Am *re&u*u& c a/ea ' c,eie $n *lu&- cea *e care i2a da"2' elec"ricianului( Am 0cu" c#"e/a in/e&"iga.ii( 5i&"emele de $nc,idere nu *'" 0i 0cu"e la 'rice lc"u+erieE "rebuie & 0ie c'manda"e de la 0abrican" *rin"r2un lc"u+ au"'riza"( 1e /reme ce c,eia &e *'"ri/e+"e +i la u+a de la in"rare- +i la cea a a*ar"amen"ului- a&'cia.ia de l'ca"ari /a d'ri & aib c'n"r'l a&u*ra l'r( 4rin urmare- l'ca"arii "rebuie & 0ac ' cerere &cri& c"re a&'cia.ie a"unci c#nd c'mand c,ei n'i( ?n urma unui ac'rd cu a&'cia.ia- e re&*'n&abili"a"ea lc"u+ului & .in ' li&" a c,eil'r 0urniza"e 0iecrui a*ar"amen"( Am &una" &eara "recu" la La&e&meden- lc"u+eria de *e bule/ardul Cibe&( 4e numele Annei !e",&en &2au da" d'u c,ei de rezer/- a&"a $n&emn#nd "rei c,ei cu "'"ul( 1ar unde e a "reiaB 4#n c#nd acea&"a nu /a 0i g&i"- nu *u"em e>clude *'&ibili"a"ea c a 0'&" cine/a aici c#nd a muri" +i a $ncuia" u+a du* el c#nd a *leca"( Hal/'r&en $ncu/iin. $nce"( @ 1eci a "reia c,eieF @ 1a- a "reia c,eie( 4'.i & $nce*i de aici- Hal/'r&en- *#n ce $i ar" eu ce/a lui AuneB @ !ine( @ 1a- +i $nc ce/a( 5 nu "e mire dac $mi g&e+"i *e aici "ele0'nul m'bil( )red c l2am l&a" aici ieri du*2amiaz( @ 4arc ai &*u& c l2ai *ierdu" alal"ieri( @ L2am *ierdu" +i l2am g&i"( i iar l2am *ierdu"( "iiF Hal/'r&en ddu din ca*( Harr% $l c'ndu&e *e Aune *e ,'l $n&*re camerele de zi( @ Te2am ab'rda" *e "ine *en"ru c e+"i &ingura *er&'an din c#"e +"iu care *ic"eaz( @ 1in *ca"e- a&"a cam e ' e>agerare( Aune $nc mai g#0#ia du* ce urca&e a"#"ea &cri( @ 1a- dar +"ii c#"e ce/a de&*re ar"- a+a c &*er c *'.i &2mi e>*lici ce/a din a&"a( Harr% de&c,i&e u+ile gli&an"e +i in"rar $n camera urm"'area*rin&e lumina +i ar" cu dege"ul( 1ar- $n l'c & &e ui"e la cele "rei "abl'uri- Aune $+i .inu re&*ira.ia +i &e $ndre*" &*re /ei'za cu "rei ca*e"e( ?+i &c'a&e 'c,elarii din buzunarul ,ainei din "8eed&e a*lec +i ci"i in&cri*.ia ma&i/( @ Mi & 0ieA e>clam cu en"uzia&m( O /ei'z ;rimmer /eri"abil(
G1

@ ;rimmer( @ !er"'l ;rimmer( )elebrul de&igner german( 4rin"re al"e lucruri- el a c'nce*u" m'numen"ul /ic"'riei *e care Hi"ler l2a $nl.a" $n 4ari& $n 1J41( Ar 0i *u"u" & 0ie unul din"re cei mai mari ar"i+"i ai "im*uril'r n'a&"re- dar la a*u&ul carierei &ale a ie+i" la i/eal 0a*"ul c era *e "rei &0er"uri .igan( A 0'&" "rimi& $n"r2un lagr +i numele lui a 0'&" +"er& de *e mai mul"e cldiri +i '*ere la care a lucra"( ;rimmer a &u*ra/ie.ui"- dar +i2a ru*" ambele m#ini $n cariera de *ia"r unde munceau .iganii( A c'n"inua" & muncea&c +i du* rzb'i- de+i- din cauza dizabili".ii- nu a mai a"in& acelea+i culmi de gl'rie( A&"a cu &iguran. e 0cu" $n anii de du* rzb'i( Aune &c'a&e aba6urul( Harr% "u+i7 @ 1e 0a*"- eu a/eam mai degrab $n min"e ace&"e *'r"re"e( @ 1e ama"'r- *u0ni Aune( Mai bine "e2ai c'ncen"ra a&u*ra ace&"ei &"a"ui elegan"e ce re*rezin" ' 0emeie( Kei.a Neme&i&m'"i/ul 0a/'ri" al lui !er"'l ;rimmer du* rzb'i( Kei.a rzbunrii- $n"#m*l"'r- rzbunarea e ade&ea unul din"re m'"i/ele &inuciderii( 4er&'ana re&*ec"i/ crede c e /ina al"cui/a c a e+ua" $n /ia. +i /rea &2l 0ac *e ace&"a & &e &im" /in'/a" recurg#nd la &inucidere( i !er"'l ;rimmer +i2a lua" /ia.a du* ce +i2a uci& &'.ia *en"ru c acea&"a a/ea un iubi"( Rzbunarerzbunare- rzbunare( "iai c 'amenii &un" &ingurele crea"uri care recurg la rzbunareB )eea ce e in"ere&an" lega" de rzbunareF @ AuneB @ A- da- "abl'urile a&"ea- /rei & .i le in"er*re"ez- nuB Hm- &e a&eamn de&"ul de mul" cu "e&"ul R'r&c,ac,( @ Adic "abl'urile *e care le ar"a.i *acien.il'r *en"ru a 0ace a&'cia.iiB @ )'rec"( 4r'blema aici e c dac in"er*re"ez ace&"e "abl'uri' & a0li *r'babil mai mul"e de&*re /ia.a mea in"eri'ar dec#" de&*re a ei( 1'ar c nimeni nu mai crede $n zilele n'a&"re $n "e&"ul R'r&c,ac,- a+a c de ce nuB 5 /dF Ace&"e "abl'uri &un" 0'ar"e $n"uneca"e- *r'babil c era mai degrab m#ni'a& dec#" de*rima"( E clar c unul din"re ele nu e&"e $nc "ermina"( @ 4'a"e c a+a "rebuie & 0ie- *'a"e c 0'rmeaz un $n"regB @ )e "e 0ace & &*ui a&"aB @ Nu +"iu- *'a"e *en"ru c lumina cel'r "rei /ei'ze cade *er0ec" *e c#"e un "abl'uB
G2

@ Hm( Aune du&e un dege" la gur- g#ndi"'r( Ai dre*"a"e( 5igur c ai dre*"a"e( i mai +"ii ce/a Harr%B @ Nu( )eB @ 4en"ru mine nu $n&eamn nimic N &cuz2mi e>*re&ia N nici c#" ' cea* degera"( A&"a2i "'"B @ 1a( A- a*r'*'- mai e un mic de"aliu *en"ru c "'" "e 'cu*i de *ic"a"( 1u* cum &e /ede- *ale"a e $n &"#nga +e/ale"ului( Nu e 0'ar"e inc'm'dB @ !a da- $n a0ar de cazul $n care era &"#ngace( @ ?n.eleg( Trebuie &2l a6u" *e Hal/'r&en( Nu +"iu cum a+ *u"ea &2.i mul.ume&c( @ "iu eu( ?.i "rec ' 'r *e urm"'area 0ac"ur( Hal/'r&en "ermina&e cu d'rmi"'rul( @ Nu a/ea *rea mul"e lucruri- zi&e el( E ca +i cum a+ *erc,ezi.i'na ' camer de ,'"el( 1'ar ,aine- 'biec"e de igien *er&'nal- un 0ier de clca"- *r'&'a*e- len6erie +i "'" a+a( Nici ' *'z de 0amilie- nici ' &cri&'are &au d'cumen"e *er&'nale( O 'r mai "#rziu- Harr% $n.ele&e ce /ru&e&e Hal/'r&en & &*un( )erce"a&er "'" a*ar"amen"ul +i &e $n"'r&e&er $n d'rmi"'r 0r & g&ea&c mare lucru N d'ar ' n'" de "ele0'n( @ &"a e un lucru de2a dre*"ul ciuda"- zi&e Hal/'r&en +i &e a+ez la bir'u $n 0a.a lui Harr%( )u &iguran. a 0cu" cur.enie( 4'a"e c a /ru" & ia "'"ul cu ea c#nd a *leca"- $n.elegi ce /reau & &*un( @ ?n.eleg( Nu ai /zu" /reun la*"'*B @ La*"'*B @ )alcula"'r *'r"abil( @ La ce "e re0eriB @ Nu /ezi urma *"ra" de *e lemnul &"aB Harr% ar" cu dege"ul la bir'ul din"re ei( 5e *are c a e>i&"a" un la*"'* aici care a 0'&" lua"( @ 1aB Harr% &im.i *ri/irea cerce""'are a lui Hal/'r&en( A6un+i $n &"rad- &e ui"ar $n &u& la 0ere&"rele bl'cului galben *al- $n "im* ce Harr% 0um ' .igar b'.i" r"ci" $n buzunarul in"eri'r al ,ainei( @ ),e&"ia a&"a cu 0amilia e c,iar ciuda"- nuB $n"reb Hal/'r&en( @ )e anumeB @ Nu .i2a &*u& M'llerB Nu au *u"u" & dea de adre&a *rin.il'r
G3

ei- a 0ra.il'r- a &ur'ril'r &au a 'ricrei rude $n a0ar de un unc,i a0la" $n $nc,i&'are( M'ller a "rebui" & &une *er&'nal la *'m*e 0unebre ca & /in & ' ia *e bia"a 0a"( 1e *arc m'ar"ea n2ar 0i +i a+a ' e>*erien. de&"ul de &'li"ar( @ Hm( La ce *'m*e 0unebreB @ La 5andemann- zi&e Hal/'r&en( 9nc,iul /rea & 0ie incinera"( Harr% "ra&e din .igar +i *ri/i cum 0umul &e ridic +i &e $m*r+"ie( 50#r+i"ul *r'ce&ului care $nce*u&e cu .ranul care cul"i/a&e "u"un *e un c#m* din Me>ic( 5m#n.a de/eni&e $n *a"ru luni ' *lan" $nal" c#" un &"a" de 'm +i d'u luni mai "#rziu 0u&e&e rec'l"a"- &cu"ura"- u&ca"- &'r"a"- $m*ac,e"a" +i "rimi& la 0abricile RL Re%n'ld& din =l'rida &au Te>a& unde de/eni&e ' .igar cu 0il"ru $n"r2un *ac,e"- un *ac,e" galben de )amel din"r2un car"u+ care 0u&e&e a*'i e>*'r"a" $n Eur'*a( La '*" luni du* ce 0u&e&e ' 0runz a unei *lan"e /erzi &ub &'arele Me>icului- cade din buzunarul ,ainei unui be.i/ $n "im* ce ace&"a &e $m*iedic *e &cri &au din"r2un "a>i- &au care &e ac'*er cu ,aina $n c,i* de *"ur *en"ru c nu *'a"e &au nu $ndrzne+"e & de&c,id u+a d'rmi"'rului din cauza "u"ur'r m'n+"ril'r a&cun+i &ub *a"( i a*'i- c#nd $n cele din urm g&e+"e .igara- b'.i" +i ac'*eri" de *u0 de la ,ain- ' bag $n gura ce du,ne+"e +i ' a*rinde( 1u* ce 0runza de "u"un u&ca" +i "'ca" *'*'&e+"e $n ace&" c'r*- druindu2i ' &ecund de *lcere- e&"e &u0la" $n aer +i e&"e $n &0#r+i" liber( Liber & &e "'*ea&c- & &e ri&i*ea&c( 5 0ie ui"a"( Hal/'r&en "u+i &cur" de d'u 'ri( @ 1e unde +"iai c a c'manda" c,eile la lc"u+eria de *e bule/ardul Cibe&B Harr% arunc mucul de .igar +i &"r#n&e +i mai "are ,aina *e el( @ 5e *are c Aune are dre*"a"e- zi&e el( O & *l'u( 1ac mergi direc" la *'li.ie- *'.i & m iei +i *e mine( @ )u &iguran. &un" mii de lc"u+erii $n O&l'- Harr%( @ Mda( L2am &una" *e Dnu" Arne Ringne&- /ice*re+edin"ele a&'cia.iei de l'ca"ari( O *er&'an amabil( A*eleaz la aceea+i lc"u+erie de d'uzeci de ani( MergemB @ !ine c ai /eni"- zi&e !ea"e L'nn $n "im* ce Harr% in"ra $n )a&a 1urerii( Am de&c'*eri" ce/a n'a*"ea "recu"( 4ri/e+"e( 1erul ca&e"a +i a*& bu"'nul 4A95E( O imagine "remur#nd cu
G4

c,i*ul lui 5"ine ;re""e $n"'ar& &*re cagula &*rg"'rului um*lea ecranul( Am mri" ' *'r.iune din imagine( Am /ru" & mre&c 0a.a lui 5"ine la ma>imum( @ 1e ceB $n"reb Harr% arunc#ndu2&e $n &caun( @ 1ac "e ui.i la "e6g,ea- ' & /ezi c mai &un" '*" &ecunde *#n c#nd )lul "rageF @ )lulB Ea z#mbi ru+ina"( @ A+a $i &*un eu $n &inea mea( !unicul meu a/ea ' 0erm- a+a cF da( @ 9nde era a&"aB @ ?n Calle- $n z'na 5e"e( @ i ai /zu" cum erau uci&e animaleleB @ 1a( T'nul ei nu in/i"a la $n"rebri &u*limen"are( !ea"e a*& bu"'nul 5LOO +i 0a.a lui 5"ine ;re""e $nce*u & &e mi+"e( Harr% /zu cum cli*e+"e +i cum i &e mi+c $nce" buzele$nce*u&e & &e "eam c /a /edea iar $m*u+c"ura c#nd !ea""e '*ri bru&c a*ara"ul /ide'( @ Ai /zu"B $n"reb ea em'.i'na"( Trecur c#"e/a &ecunde *#n & $i *ice 0i&a lui Harr%( @ C'rbeaA zi&e el( 5*une ce/a cu c#"e/a &ecunde $nain"e de a 0i $m*u+ca"- dar nu &e aude nimic din cauza zg'm'"ului de la $nregi&"rare( @ A&"a *en"ru c +'*"e+"e( @ )um de mi2a &c*a" a&"aB 1ar de ceB i ce &*uneB @ 5*er & a0lm cur#nd( Am /'rbi" cu un &*eciali&" $n ci"i"ul *e buze de la In&"i"u"ul *en"ru 5urd'mu.i( E $n drum &*re n'i( @ Minuna"( !ea"e &e ui" la cea&( Harr% $+i mu+c buza de 6'&- in&*ir +i zi&e $nce"7 @ !ea"e- am a/u" c#nd/aF Czu cum acea&"a de/eni rigid la auzul 0'l'&irii numelui mic( @ Am a/u" ' c'leg *e care ' c,ema Ellen ;6el"en( @ "iu- zi&e ea re*ede( A 0'&" uci& l#ng r#u( @ 1a( )#nd ne $m*'"m'leam $n"r2un caz- a/eam mai mul"e "e,nici *en"ru a ac"i/a in0'rma.ia care rm#nea la ni/elul &ubc'n+"ien"ului( L'curi de a&'cieri( 5criam cu/in"e *e buc.i de ,#r"ie- c,e&"ii de genul &"a( Harr% z#mbi &"#n6eni"( 4'a"e c &un cam li*&i" de &ub&"an.- dar une'ri ddea rezul"a"e( M g#ndeam c *'a"e a+ *u"ea $ncerca +i cu "ine(
G

@ )um /rei( 1in n'u Harr% &e g#ndi c#" de &igur *e ea *rea !ea"e c#nd &e c'ncen"ra a&u*ra unei ca&e"e /ide' &au a&u*ra unui ecran de calcula"'r( Acum $l *ri/ea de *arc "'cmai $i *r'*u&e&e & 6'ace *'Mer *e dezbrca"e( @ Creau & +"iu care e instinctul "u lega" de ace&" caz anume- zi&e el( Ea r#&e ner/'&( @ Hm- in&"inc"( @ 9i" ' /reme de 0a*"ele *r'*riu2zi&e( Harr% &e a*lec $n 0a.( La&2.i de+"e*"ciunea la ' *ar"e( Nu e ne/'ie & aduci argumen"e *en"ru ce &*ui( 5*une d'ar ce "e $ndeamn in&"inc"ul( Ea &e ui" 0i> la ma&( Harr% a+"e*"a( Ea ridic a*'i *ri/irea +i &e ui" dre*" $n 'c,ii lui( @ 4ariez *e d'i( @ 1'iB @ 4ariuri &*'r"i/e( Ec,i*a a0la" $n de*la&are c#+"ig( )ei cincizeci la &u" *e care nu2i rez'l/m nici'da"( @ !ine( i de ce e a+aB @ Ma"ema"ic &im*l( )#nd "e g#nde+"i la "'.i idi'.ii *e care nu2i *rindem- un "i* cum e )lul- care a re0lec"a" a&u*ra *r'blemei +i +"ie c#"e ce/a de&*re 0elul n'&"ru de a ac.i'na- are +an&e de&"ul de mari( @ Hm( Harr% $+i 0rec brbia( 1eci in&"inc"ul "u 0ace &'c'"eli ma"ema"iceB @ Nu d'ar( E ce/a lega" de 0elul $n care ac.i'neaz( ='ar"e ,'"r#"( 4are a 0i m'"i/a" deF @ !ea"e- ce2l m'"i/eazB !aniiB @ Nu +"iu( )'n0'rm &"a"i&"icil'r- *rimul m'"i/ al 6a0uril'r &un" banii +i al d'ilea &enza.iile "ariF @ La& bal" &"a"i&"icile- !ea"e( Acum e+"i de"ec"i/( Analizezi nu d'ar imaginile /ide'- ci +i in"er*re"ri ale &ubc'n+"ien"ului "u re0eri"'are la ce ai /zu"( )rede2m- a&"a e cea mai im*'r"an" *i&" a unui de"ec"i/( !ea"e $l *ri/i( Harr% $+i ddu &eama c $ncerca & ' &c'a" din ale ei( @ HaiA ' z'ri el( )e m'"i/a.ie are )lulB @ 5en"imen"e( @ )e 0el de &en"imen"eB @ 5en"imen"e *u"ernice( @ )e 0el de &en"imen"e *u"ernice- !ea"eB
G3

Ea $nc,i&e 'c,ii( @ 1rag'&"e &au ur( 9r( Nu- drag'&"e( Nu +"iu( @ 1e ce ' $m*u+cB @ 4en"ru cF nu( @ Haide( 1e ce ' $m*u+cB Harr% $+i a*r'*ia&e &caunul de al ei( @ 4en"ru c "rebuie( 4en"ru c a ,'"r#" dinain"eF @ !ineA 1e ce a ,'"r#" dinain"eB 5e auzi un ci'cni" $n u+( Harr% ar 0i *re0era" ca =ri"z !6elMe de la In&"i"u"ul *en"ru 5urd'mu.i & nu 0i circula" a+a de re*ede cu bicicle"a- dar acum era $n *ragul u+ii N un brba" gr&u. +i bla6in cu 'c,elari r'"unzi +i ca&c r'z de bicicli&"( !6elMe nu era &urd +i cu &iguran. nu era mu"( )a & a0le c#" mai mul"e de&*re *'zi.ia buzel'r lui 5"ine ;re""e- derular $n"#i *rima *ar"e a ca&e"ei /ide' unde &e auzea ce &*une( ?n "im* ce ca&e"a mergea- !6elMe /'rbi 0r $n"reru*ere( @ 5un" &*eciali&"- dar de 0a*" cu "'.ii ci"im *e buze c,iar +i a"unci c#nd auzim ce ni &e &*une( 1in ace&" m'"i/- e 0'ar"e deran6an" c#nd &'n'rul unui 0ilm e $n urm cu d'ar ' &u"ime de &ecund( @ 5eri'&- zi&e Harr%( ?n ceea ce m *ri/e+"e- nu $n.eleg nimic d'ar din mi+carea buzel'r( @ 4r'blema e c d'ar "reizeci &au *a"ruzeci la &u" din"re cu/in"e *'" 0i ci"i"e direc" de *e buze( 4en"ru a $n.elege re&"ul"rebuie & &"udiezi 0a.a +i limba6ul c'r*ului +i &2.i 0'l'&e+"i *r'*riile in&"inc"e ling/i&"ice +i l'gice *en"ru a c'm*le"a cu/in"ele care li*&e&c( A g#ndi e la 0el de im*'r"an" ca a /edea( @ Aici $nce*e & +'*"ea&c- zi&e !ea"e( !6elMe "cu imedia" +i &e c'ncen"r a&u*ra &labei mi+cri a buzel'r de *e ecran( !ea"e '*ri ca&e"a $nain"e & 0ie "ra& 0'cul de arm( @ !ine- zi&e !6elMe( ?nc ' da"( A*'i7 @ ?nc ' da"( 1u* ce /zu a +a*"ea 'ar- ddu din ca* $n &emn c /zu&e &u0icien"( @ Nu $n.eleg la ce &e re0er- zi&e !6elMe( Harr% +i !ea"e &c,imbar *ri/iri( 1ar cred c +"iu ce &*une(
G:

!ea"e a*r'a*e c alerga *e c'rid'r *en"ru a .ine *a&ul cu Harr%( @ E recun'&cu" dre*" cel mai bun e>*er" $n d'meniu din .arzi&e ea( @ A&"a nu ne a6u"- re*lic Harr%( ),iar el a &*u& c nu e &igur( @ 1ar dac $n"r2ade/r a &*u& ce crede !6elMeB @ Nu are nici ' l'gic( )u &iguran. c a *ierdu" /reun nega"i/( @ Nu &un" de ac'rd( Harr% &e '*ri +i !ea"e a*r'a*e c &e ci'cni de el( )u ' e>*re&ie alarma"- ridic *ri/irea &*re Harr%( @ !ine- &*u&e el( !ea"e 0u uimi"( @ )e /rei & &*uiB @ E bine & nu 0ii de ac'rd( A nu 0i de ac'rd $n&eamn c ai /zu" &au ai $n.ele& ce/a- de+i nu +"ii &igur ce( i mai e ce/a ce eu n2am $n.ele&( 4'rni din n'u( 5 *re&u*unem c ai dre*"a"e( A"unci & ne g#ndim c"re ce ne c'nduce ace&" lucru( 5e '*ri $n 0a.a li0"ului +i a*& *e bu"'n( @ 9nde "e duciB $n"reb !ea"e( @ 5 /eri0ic ni+"e de"alii( M $n"'rc $n mai *u.in de ' 'r( 9+ile li0"ului &e de&c,i&er +i 4A5 I/ar&&'n *+i a0ar( @ A,aA z#mbi el larg( )ei mai buni de"ec"i/i au *leca" la /#n"'are( )e/a n'u de ra*'r"a"B @ Ideea cu ec,i*ele *aralele e "'cmai c nu "rebuie & ra*'r"m a+a de de&( 5au nuB zi&e Harr% "rec#nd *e l#ng el +i in"r#nd $n li0"( Eu a+a am $n.ele& de la "ine +i de la =!I( K#mbe"ul larg nu &e +"er&e de *e 0a.a lui I/ar&&'n( @ 1ar e e/iden" c in0'rma.iile2c,eie "rebuie $m*r"+i"e( Harr% a*a& bu"'nul *en"ru *rimul e"a6- dar I/ar&&'n &e *u&e $n u+( @ 1eciB Harr% ddu din umeri( @ 5"ine ;re""e $i +'*"e+"e ce/a uciga+ului $nain"e ca ace&"a & "rag( @ HmB @ )redem c $i &*une7 HE /ina meaI( @ E /ina meaB @ 1a( I/ar&&'n &e $ncrun"(
GG

@ E im*'&ibil- nuB Ar 0i mai l'gic & &*un7 HNu e /ina meaI( Adic nu e /ina ei c +e0ului de &ucur&al i2a lua" cu +a&e &ecunde mai mul" & *un banii $n &ac'+( @ Nu &un" de ac'rd- re*lic Harr% +i &e ui" cu in"en.ie la cea&( Am 0'&" a6u"a.i de unul din"re cei mai buni e>*er.i $n d'meniu din .ar( !ea"e "e *'a"e *une la curen" cu de"aliile( I/ar&&'n &e &*ri6inea de una din u+ile li0"ului care $l $m*ingea nerbd"'are de la &*a"e( @ 1eci $n c'n0uzia de m'men" 'mi"e nega.ia( A&"a e "'" ce a/e.iB !ea"eB !ea"e r'+i( @ T'cmai m2am a*uca" & &"udiez $nregi&"rarea 6a0ului bncii din DirMe/eien( @ Cre' c'ncluzieB ?+i *limb *ri/irea de la I/ar&&'n la Harr% +i $na*'i( @ 1e'camda" nu( @ 1eci nimic- c'ncluzi'n I/ar&&'n( 4'a"e c /e.i 0i bucur'+i & a0la.i c am iden"i0ica" n'u &u&*ec.i *e care i2am adu& & $i in"er'gm( i a/em ' &"ra"egie & &c'a"em ce/a de la Ra&M'l( @ 1e la Ra&M'lB $n"reb Harr%( @ Ra&M'l !a>,e"- regele +'b'lanil'r $n carne +i 'a&e- zi&e I/ar&&'n +i $+i *rin&e dege"ele de gicile *an"al'nil'r( In&*ir +i $+i "ra&e $n &u& *an"al'nii r#n6ind /e&el( 1ar !ea"e "e *'a"e *une la curen" cu de"aliile mai "#rziu(

GJ

13 MARMURA
Harr% era c'n+"ien" c $n anumi"e c,e&"iuni era limi"a"( 1e e>em*lu- !'g&"ad/eien( Nu $i *lcea !'g&"ad/eien( Nu +"ia de ceE *'a"e *en"ru c *e acea&" &"rad- *a/a" cu aur +i cu *e"r'lMun"ele =erici" din Para =erici"- nimeni nu z#mbea( Nici Harr% nu z#mbea- dar el l'cuia *e !i&le""- nu era *l"i" ca & z#mbea&c +i c,iar $n acel m'men" a/ea m'"i/e &eri'a&e & nu ' 0ac( T'"u+i- a&"a nu $n&emna c Harr%- ca ma6'ri"a"ea n'r/egienil'r- nu a*recia c#nd i &e z#mbea( ?n &inea &a- Harr% $ncerc &2l &cuze *e bia"ul din &*a"ele "e6g,elei de la :2Ele/en( 4r'babil c $+i ura &lu6ba- *r'babil c +i el l'cuia *e !i&le"" +i- $n *lu&- $nce*u&e din n'u & *l'u( =a.a *alid *lin de c'+uri de un r'+u a*rin& arunc ' *ri/ire *lic"i&i" a&u*ra legi"ima.iei de *'li.i&"( @ 1e unde & +"iu eu de c#" "im* e a0ar "'mber'nulB @ 4en"ru c e /erde +i $.i bl'c,eaz 6um"a"e din /ederea &*re !'g&"ad/eien- zi&e Harr%( !ia"ul m'rmi +i $+i du&e m#inile la +'ldurile *e care abia dac &e .ineau *an"al'nii( @ O &*"m#n( 5au a+a ce/a( Hei- ' grmad de 'ameni a+"ea*" la c'ad( @ Hm( M2am ui"a" $nun"ru( E a*r'a*e g'l $n a0ar de c#"e/a &"icle +i ziare( "ii cum/a cine l2a *u& ac'l'B @ Nu( @ Cd c a/e.i ' camer de 0ilma" dea&u*ra "e6g,elei( 4are c *rinde +i "'mber'nul- nuB @ 1ac a+a zice.i( @ 1ac mai ai 0ilmarea de /inerea "recu"- a+ /rea & ' /d( @ 5una.i m#ine( T'bben /a 0i aici( @ T'bbenB @ e0ul magazinului( @ ?.i *r'*un &2l &uni *e T'bben acum- &2i ceri /'ie &2mi dai ca&e"a +i nu ' & "e mai re.in( @ TreTbe &2' cau"- zi&e el +i c'+urile de *e 0a. i &e $nr'+ir +i mai "are( N2am "im* & cau" ca&e"e acum( @ !ine- 0cu Harr% 0r & &e mi+"e( 1ar du* 'ra de $nc,idereB @ A/em de&c,i& n'n2&"'*- zi&e bia"ul r'"indu2+i *ri/irea( @ Era ' glum- re*lic Harr%(
J<

@ 1a( Ha- ,a- 0cu bia"ul cu ' /'ce de &'mnambul( )um*ra.i ce/a &au ceB Harr% cl"in din ca* +i bia"ul &e ui" *e&"e umrul lui( @ 9rm"'rul( Harr% '0" +i &e $n"'ar&e &*re c'ada de 'ameni din 0a.a "e6g,elei( @ Nu urmeaz nimeni( 5un" de la 4'li.ia din O&l'( Ridic $n &u& legi"ima.ia( i acea&" *er&'an e are&"a" *en"ru c nu /'rbe+"e c'rec"( Harr% *u"ea 0i limi"a" $n anumi"e c,e&"iuni( 1ar c,iar $n acea cli*- 0u mul.umi" de re*lic( A*recia c#nd i &e z#mbea( 1ar nu2i *lcea z#mbe"ul care *rea & 0ac *ar"e din *reg"irea *r'0e&i'nal a *redica"'ril'r- a *'li"icienil'r +i a cel'r de la *'m*e 0unebre( K#mbe&c din oc2i $n "im* ce /'rbe&c +i ace&" lucru $i ddea lui 5andemann de la 5er/iciile =unerare 5andemann ' &inceri"a"e care- $m*reun cu "em*era"ura din camera m'r"uar din bi&erica Ma6'r&"uen- $l 0cur *e Harr% & "remure( 5e ui" $n 6ur( 1'u c'+ciuge- un &caun- ' c'r'an de 0l'ri- un re*rezen"an" al *'m*el'r 0unebre $n c'&"um negru +i *r *ie*"na" *e&"e ca*( @ Ara" minuna"- zi&e 5andemann( Lini+"i"( )alm( 1emn( 5un"e.i un membru al 0amilieiB @ Nu c,iar( Harr% $i ar" legi"ima.ia de *'li.i&" $n &*eran.a c &inceri"a"ea era rezer/a" d'ar a*r'*ia.il'r( 1ar nu era( @ 9n lucru "ragic c ' /ia. a"#" de "#nr a "rebui" & &e "ermine a+a( 5andemann z#mbi +i $+i $m*reun *almele( 1ege"ele &ale erau ne'bi+nui" de &ub.iri +i de n'dur'a&e( @ A+ /rea & m ui" *u.in la ,ainele cu care era $mbrca" de0unc"a a"unci c#nd a 0'&" g&i"- zi&e Harr%( Mi &2a &*u& de la bir'u c le2a.i adu& aici( 5andemann $ncu/iin.- lu ' *ung alb de *la&"ic +i $i &*u&e c 0cu&e a&"a $n e/en"uali"a"ea $n care *rin.ii &au 0ra.ii a*reau +i le cereau( Harr% cu" degeaba $n buzunarele r'c,iei negre( @ )u"a.i ce/a anumeB $n"reb 5andemann *e un "'n ne/in'/a" $n "im* ce &e ui"a *e&"e umrul lui Harr%( @ O c,eie de la in"rare- $l lmuri Harr%( Nu a.i g&i" nimic c#nd a.iF 5e ui" .in" la dege"ele n'dur'a&e ale lui 5andemannF 1ezbrca"2'B
J1

5andemann $nc,i&e 'c,ii +i cl"in din ca*( @ 5igurul lucru de &ub r'c,ie era ea $n&+i( ?n a0ar de *'za din *an"'0- bine$n.ele&( @ 4'zaB @ )uri'&- nuB )e mai 'biceiuri au unii( E "'" $n *an"'0( Harr% &c'a&e din *ung un *an"'0 negru- cu "'c $nal"- +i ' re/zu $n *ragul u+ii c#nd &'&i&e la ea7 r'c,ie neagr- *an"'0i negri- buze r'+ii( 4'za era ' 0'"'gra0ie $nd'i" la c'l. a unei 0emei cu "rei c'*ii *e ' *la6( 4rea a 0i ' *'z de /acan.- de unde/a din N'r/egiacu &"#nci mari +i ne"ede ie+ind din a* +i *ini $nal.i *e dealurile din 0undal( @ A /eni" cine/a din 0amilia eiB $n"reb Harr%( @ 1'ar unc,iul ei( ?m*reun cu unul din"re c'legii dumnea/'a&"r- e/iden"( @ E/iden"B @ 1a- am $n.ele& c 0ace $nc,i&'are( Harr% nu r&*un&e( 5andemann &e a*lec $n 0a. $n a+a 0el $nc#" ca*ul lui mic- re"ra& $n"re umeri- $l 0cea & &emene cu un /ul"ur( @ M2am $n"reba" +i eu de ce( 'a*"ele lui &unau ca un &"rig" rgu+i" de *a&re( 1e /reme ce nici mcar nu /a a/ea /'ie & *ar"ici*e la $nm'rm#n"are- /reau & &*unF Harr% "u+i &cur"( @ 4'" & ' /dB 5andemann *ru dezamgi"- dar ar" *'li"ic'& cu m#na &*re unul din c'+ciuge( )a de 'bicei- Harr% 0u +'ca" de c#" de mul" *'a"e &c,imba a&*ec"ul unui cada/ru m#na unui *r'0e&i'ni&"( Anna c,iar *rea $m*ca"( ?i a"in&e 0run"ea( 4arc ar 0i a"in& marmur( @ )e e cu c'lierulB @ 5un" ni+"e bnu.i de aur- zi&e 5andemann( 9nc,iul ei l2a adu&( @ i a&"a ce eB Harr% ridic un mnunc,i de ,#r"ii *rin& cu un ela&"ic gr'& +i ca0eniu( Era un "eanc de bancn'"e de ' &u" de c'r'ane( @ E un 'bicei de2al l'r- zi&e 5andemann( @ )ine &un" ace+"i ei *e care $i "'" *'meni.iB @ Nu +"ia.iB !uzele &ub.iri +i umede ale lui 5andemann &e de&0cur $n"r2un z#mbe"( Era .iganc(
J2

T'a"e me&ele din can"ina din &ediului *'li.iei erau 'cu*a"e de *'li.i+"i care /'rbeau $n&u0le.i"( ?n a0ar de una( Harr% &e $ndre*" &*re ea( @ O & a6ungi &2i cun'+"i *e c'legi $n cur#nd- zi&e el( !ea"e $l *ri/i 0r & $n.eleag +i el $+i ddu &eama c *'a"e c a/eau $n c'mun mai mul"e lucruri dec#" &2ar 0i g#ndi"( 5e a+ez +i $i *u&e $n 0a. ' ca&e" /ide'( @ A 0'&" 0ilma" $n ziua &*argerii- $n magazinul :2Ele/en a0la" $n *ar"ea diame"ral '*u& bncii( 4lu& ' $nregi&"rare din 6'ia de dinain"e( Ai *u"ea &2' /eri0ici & /ezi dac e ce/a in"ere&an"B @ Adic & /d dac a*are &*rg"'rul *e eaB $n"reb !ea"e cu gura *lin de *#ine +i de *a"eu( @ 4i *u"em mcar &*era- zi&e el( @ !ine$n.ele&- &*u&e ea cu 'c,ii umezi.i $n "im* ce &e c,inuia & $ng,i" m#ncarea( ?n 1JJ3- Dredi"Ma&&e din =r'gner a 0'&" 6e0ui"( 5*rg"'rul adu&e&e *en"ru bani *ungi de *la&"ic cu in&cri*.ia 5,ell *e ele( 52a d'/edi" c le cum*ra&e cu d'ar zece minu"e $nain"ea 6a0ului de la cea mai a*r'*ia" benzinrie 5,ell( 4ur"a acelea+i ,aine- d'ar 0r ma&c( L2am are&"a" ' 6um"a"e de 'r mai "#rziu( @ Noi, acum '*" aniB $n"reb Harr% 0r & &e g#ndea&c( ),i*ul lui !ea"e $+i &c,imb cul'area *recum un &ema0'r( ?n+0c ' buca" de *#ine +i $ncerc & &e a&cund $n &*a"ele ei( @ Ta"l meu- +'*"i ea( @ ?mi cer &cuze- n2am /ru" & &une a+a( @ Nu c'n"eaz- /eni r&*un&ul imedia"( @ Ta"l "uF @ A 0'&" uci&- re*lic ea( Acum mul" "im*( Harr% "cu +i a&cul" cum me&"eca $n "im* ce $+i &"udia m#inile( @ 1e ce ai lua" ' ca&e" 0ilma" cu ' &*"m#n $nain"ea 6a0uluiB $l $n"reb !ea"e( @ T'mber'nul- zi&e Harr%( @ )e e cu elB @ Am &una" la 0irma de &alubri"a"e +i am $n"reba"( A 0'&" c'manda" $n"r2' 6'i de un anume 5"ein 5'b&"ad de *e Indu&"riga"a +i a 0'&" li/ra" la l'cul ceru"- c,iar $n 0a.a magazinului :2EIe/en- $n ziua urm"'are( ?n O&l' e>i&" d'i 5"ein 5'b&"ad +i am#nd'i au nega" c ar 0i c'manda" un "'mber'n( Te'ria mea e c &*rg"'rul a *u& & 0ie a+eza" ac'l' *en"ru a
J3

$m*iedica /ederea *rin geam- a&"0el $nc#" camera & nu2l 0ilmeze $n "im* ce "ra/er&eaz &"rada du* ce *r&e+"e banca( 1ac a /eni" $n recun'a+"ere $n 6urul magazinului :2Ele/en $n aceea+i zi $n care a c'manda" "'mber'nul- *'a"e c /edem *e cine/a care &e ui" la camer +i *e geam $n&*re banc- /eri0ic#nd ung,iurile +i a+a mai de*ar"e( @ )u ce/a n'r'c( Mar"'rul din a0ara magazinului :2Ele/en &*une c &*rg"'rul *ur"a $nc ma&c a"unci c#nd a "ra/er&a" &"rada- a+a c de ce &2ar 0i c'm*lica" a"#" cu "'mber'nulB @ 4'a"e c *lanul era &2+i &c'a" cagula $n "im* ce "ra/er&eaz( Harr% '0"( Nu +"iu- +"iu d'ar c e ce/a $n neregul cu "'mber'nul /erde( E ac'l' de ' &*"m#n +i $n a0ar de /reun "rec"'r care a arunca" gun'i $n el- nu l2a 0'l'&i" nimeni( @ !ine- zi&e !ea"e lu#nd ca&e"a +i ridic#ndu2&e( @ ?nc ce/a- in"er/eni Harr%( )e +"ii de&*re "i*ul &"a- Ra&M'l !a>,e"B @ Ra&M'lB !ea"e &e $ncrun"( A 0'&" un 0el de 0igur legendar *#n &2a *reda" &ingur( 1ac ceea ce &e z/'ne+"e e ade/ra"$n"r2un 0el &au al"ul- $n *r'*'r.ie de n'uzeci la &u" are leg"ur cu "'a"e 6a0urile de bnci din O&l'( )red c ar *u"ea &2i denun.e *e "'.i cei care au c'mi& 6a0uri de bnci $n ul"imii d'uzeci de ani( @ 1eci la a&"a $l 0'l'&e+"e I/ar&&'n( 9nde e $nc,i&B !ea"e ar" cu dege"ul *e&"e umrul lui( @ ?n ari*a A de ac'l'( @ ?n !'"&enB @ 1a( i a re0uza" & di&cu"e cu /reun *'li.i&" *e "'a" dura"a c'ndamnrii( @ 1eci ce $l 0ace *e I/ar&&'n & cread c /a reu+iB @ A g&i" $n cele din urm ce/a ce Ra&M'l /rea +i *e care $l *'a"e 0'l'&i *en"ru a neg'cia( ?n !'"&en &e &*une c e &ingurul lucru *e care Ra&M'l l2a ceru" de c#nd e $nc,i&( 4ermi&iunea de a *ar"ici*a la $nm'rm#n"area unei rude( @ 1aB 0cu Harr%- &*er#nd ca 0a.a & nu $l "rdeze( @ Ca 0i $nm'rm#n"a" *e&"e d'u zile +i Ra&M'l a 0cu" ' cerere c"re direc"'rul $nc,i&'rii *en"ru a2i 0i ac'rda" *ermi&iunea de a *ar"ici*a( 1u* ce !ea"e *lec- Harr% rma&e la ma&( 4auza de *r#nz &e $nc,eia&e +i can"ina &e g'lea( Era lumin'a& +i c'n0'r"abil- +i era a*r'/izi'na" de ' 0irm n'r/egian de ca"ering- a+a c Harr% *re0era & mn#nce $n 'ra+( 1ar bru&c $+i amin"i c aici dan&a&e cu RaMel la *e"recerea de )rciunE c,iar $n ace&" l'c &e
J4

,'"r#&e & ' ab'rdeze( 5au 0u&e&e in/er&B ?nc $i mai &im.ea $n *alm linia curba" a &*a"elui( RaMel( Anna a/ea & 0ie $nm'rm#n"a" *e&"e d'u zile +i nimeni nu a/ea nici cea mai mic $nd'ial c muri&e de *r'*ria2i m#n( El era &ingura *er&'an care 0u&e&e ac'l' +i care ar 0i *u"u" & $i c'n"razic- dar nu2+i amin"ea ab&'lu" nimic( 1eci de ce & nu la&e m'r.ii cu m'r.ii +i /iii cu /iiiB A/ea "'"ul de *ierdu" +i nimic de c#+"iga"( 1ac nu din al" m'"i/- de ce nu *u"ea & ui"e de caz mcar de dragul l'r- al lui +i al lui RaMelB Harr% &e &*ri6ini $n c'a"e +i $+i $ngr'* 0a.a $n m#ini( 1ac ar 0i *u"u" & $i c'n"razic- ar 0i 0cu"2'B )ei de la ma&a al"ura" &e $n"'ar&er la auzul &caunului &cr#+nind *e *'dea +i $l *ri/ir *e *'li.i&"ul "un& &cur"- cu *ici'are lungi- cum ie&e re*ede din can"in(

14 NOROCUL
)l'*'.eii de dea&u*ra u+ii &unar "are $n c,i'+cul $n"uneca" +i $ngrmdi" $n "im* ce d'i brba.i in"rar $n 0ug( Magazinul de 0ruc"e +i "u"un al lui Elmer era unul din"re ul"imele c,i'+curi de ace&" 0el- cu re/i&"e de&*re ma+ini- *e&cui" +i /#n"'are *e un *ere"e +i re/i&"e *en"ru adul.i- .igri +i "rabucuri *e cellal" +i "rei grmezi de bile"e de *ariuri &*'r"i/e *e "e6g,ea- $n"re ba"'ane li*ici'a&e cu ar'm de lemn dulce +i *urcei de mar.i*an gri +i u&ca.i de la )rciun- lega.i cu ' 0und( @ 1e2abia ai reu+i"- zi&e Elmer- un brba" &lab +i c,el de +aizeci de ani- cu barb +i accen" din N'rdland( @ 9au- a&"a da /i"ez- re*lic Hal/'r&en +i $+i &cu"ur *l'aia de *e umeri( @ O "'amn "i*ic de O&l'- zi&e brba"ul din n'rd $n bo)mal?. Ori &ece"- 'ri *'"'*( )amel de d'uzeciB Harr% $ncu/iin. +i $+i &c'a&e *'r"'0elul( @ i d'u bile"e de l'"erie *en"ru "#nrul *'li.i&"B Elmer $i $n"in&e bile"ele lui Hal/'r&en- care $i z#mbi larg +i le bg re*ede $n buzunar( @ E /re' *r'blem dac 0umez aici- ElmerB $n"reb Harr% +i &e ui" a0ara- la *l'aia care cdea cu glea"a- biciuind "r'"uarul *u&"iu din 0a.a 0ere&"rei murdare( @ Nici ' *r'blem- r&*un&e Elmer +i le ddu re&"ul( ?mi c#+"ig "raiul din '"ra/ +i 6'curi de n'r'c( 5e a*lec +i ie+i *rin"r2' *erdea mar'nie- a&ime"ric- $n &*a"ele creia &e auzi cum g#lg#ie ' ma+in de 0cu" ca0ea( @ 9i"e *'za- zi&e Harr%( Creau d'ar & a0li cine e 0emeia( @ 1'arB Hal/'r&en &e ui" la 0'"'gra0ia $nd'i" +i ma" *e care i2' ddu Harr%( @ ?nce*e cu l'cul $n care a 0'&" 0cu" *'za- c'n0irm Harr% care 0u cu*rin& de un acce& de "u&e c#nd $ncerc & re.in 0umul $n *lm#ni( 5e *are c e ' &"a.iune de /acan.( 1ac a+a &"au lucrurile- cu &iguran. e>i&" /re' alimen"ar mic &au cine/a care $nc,iriaz c&u.e- ce/a de genul &"a( 1ac 0amilia din *'z merge ac'l' $n m'd regula"- cine/a care lucreaz ac'l' +"ie cine &un"( )#nd a0li a&"a- *'.i & la+i re&"ul *e &eama mea(
2

9na din"re cele d'u 0'rme '0iciale de n'r/egian( J3

@ T'a"e a&"ea *en"ru c *'za era $n *an"'0B @ Nu e un l'c 'bi+nui" & .ii *'ze- nuB Hal/'r&en ridic din umeri +i ie+i $n &"rad( @ Nu &2a '*ri"- c'n&"a" Harr%( @ "iu- dar "rebuie & m duc aca&( @ 1e ceB @ 1in cauza unui lucru numi" /ia.( Nu e ce/a care "e2ar in"ere&a( Harr% $ncerc & z#mbea&c *en"ru a2i ar"a c $n.ele&e&e gluma( @ 1i&"rac.ie *lcu"A )l'*'.eii &unar +i u+a &e "r#n"i du* Hal/'r&en( Harr% "ra&e din .igar +i- $n "im* ce &"udia '0er"a de re/i&"e a lui Elmer- $+i ddu bru&c &eama ce *u.ine in"ere&e a/ea $n c'mun cu n'r/egianul mediu( Oare *en"ru c nu mai a/ea nici unul de 0a*"B Muzica- da- dar nu &e mai 0cu&e nimic bun $n ea $n ul"imii zece ani- nici mcar /ec,ii id'li nu mai &c'&e&er nimic( =ilmeleB 1ac ie+ea de la /reun 0ilm 0r &en"imen"ul c i2a 0'&" 0cu" ' l'b'"'mie- &e &'c'"ea n'r'c'&( Nimic al"ce/a( )u al"e cu/in"e&ingurul lucru care $i mai in"ere&a $nc era & g&ea&c 'ameni +i &2i bage du* gra"ii( i nici mcar a&"a nu2i mai 0cea inima & ba" ca $nain"e( )e era mai $n&*im#n""'r- medi" Harr% l&#ndu2+i m#na *e "e6g,eaua rece +i ne"ed a lui Elmer- era c a&"a nu2l deran6a c#"u+i de *u.in( ) &e ddu&e b"u"( 4ur +i &im*lu &e &im.ea u+ura" c $mb"r#nea( )l'*'.eii &unar din n'u 0uri'&( @ Am ui"a" &2.i &*un de "i*ul *e care l2am re.inu" a&ear *en"ru de.inere ilegal de arme- zi&e Hal/'r&en( R'% Dinn&/iMunul din"re ca*e"ele ra&e de la *izzeria lui Herber"( 5e '*ri&e $n *rag- cu *l'aia care dan&a $n 6urul *an"'0il'r uzi( @ HmB @ Era e/iden" &*eria"- a+a c i2am ceru" & $mi &*un ce d're&c & +"iu +i ' &2i dau drumul( @ iB @ A &*u& c l2a /zu" *e 5/erre Ol&en $n ;runerl'MMa $n n'a*"ea $n care a 0'&" uci& Ellen( @ iB A/em mai mul.i mar"'ri care *'" c'n0irma a&"a( @ 1a- dar "i*ul &"a l2a /zu" *e Ol&en &"#nd +i di&cu"#nd cu cine/a a0la" $n"r2' ma+in( Pigara lui Harr% czu *e *'dea( O ign'r( @ "ie cine eraB $n"reb el $nce"(
J:

Hal/'r&en cl"in din ca* $n &emn c nu( @ Nu- l2a recun'&cu" *e Ol&en d'ar( @ Pi l2a de&cri&B @ i2a amin"i" d'ar c &2a g#ndi" c "i*ul &eamn cu un *'li.i&"( 1ar a zi& c *r'babil l2ar *u"ea recun'a+"e( Harr% &im.i cum &e $nclze+"e *e &ub ,ain +i r'&"i 0iecare cu/#n" cu gri67 @ A *u"u" & &*un ce 0el de ma+in eraB @ Nu- a "recu" $n grab *e l#ng ea( Harr% $ncu/iin.- m#ng#ind "e6g,eaua cu m#na( Hal/'r&en $+i dre&e gla&ul7 @ 1ar crede c era ' ma+in &*'r"( Harr% 'b&er/ .igara de *e *'dea din care ie+ea 0um( @ )e cul'areB Hal/'r&en ridic m#na $n &emn c &e &cuz( @ Era r'+ieB $n"reb Harr% cu ' /'ce 6'a& +i gr'a&( @ )e ai &*u&B Harr% $+i $ndre*" &*a"ele( @ Nimic( Pine min"e numele( i du2"e aca& &2.i /ezi de /ia.( )l'*'.eii &unar din n'u( Harr% $nce" & mai m#ng#ie "e6g,eaua- dar nu $+i lu m#na de *e ea( !ru&c- ' &im.i ca *e ' marmur rece( A&"rid M'n&en a/ea *a"ruzeci +i cinci de ani +i "ria din "raduceri de li"era"ur 0rancez $n gar&'niera ei din 5'rgen0riga"a( Nu e>i&"a nici un brba" $n /ia.a ei- dar a/ea ' $nregi&"rare cu un c#ine care la"r *e care +i2' *unea n'a*"ea( Harr% $i auzi *a+ii +i cel *u.in "rei $ncuie"'ri 0ur de&cuia"e $nain"e ca u+a & &e cra*e *u.in +i ' 0a. mic +i *i&"ruia" &ub ni+"e bucle negre & &e ui"e la el( @ ?,- e>clam c#nd /zu &ilue"a $nal" a lui Harr%( =a.a *'a"e c $i era necun'&cu"- dar a/u imedia" &enza.ia c ' mai $n"#lni&e( 4r'babil da"'ri" 0elului de"alia" $n care Anna $+i de&cri&e&e &ini&"ra /ecin( @ Harr% H'le de la Omucideri- zi&e el ar"#ndu2i legi"ima.ia( Am c#"e/a $n"rebri $n leg"ur cu &eara $n care a muri" Anna !e",&en( ?ncerc &2i z#mbea&c $ncura6a"'r c#nd /zu c acea&"a rm&e&e cu gura c&ca"( 1in c'l.ul 'c,iului- Harr% zri ' mi+care $n &*a"ele geamului u+ii /ecine(
JG

@ 4'" & in"ru- fru M'n&enB Nu dureaz dec#" un minu"( A&"rid M'n&en 0cu d'i *a+i $n &*a"e +i Harr% *r'0i" de *rile6 & &e &"rec'are $nun"ru +i & $nc,id u+a du* el( Acum /edea bine "un&'area ei a0r'( Era e/iden" c *rul era /'*&i" negru +i $i $nc'n6ura ca*ul mic +i alb *recum un gl'b en'rm( 5""eau unul $n 0a.a celuilal" $n lumina &lab de *e ,'l- l#ng ni+"e 0l'ri u&ca"e +i un *'&"er cu ram de la Muzeul ),agall din Ni&a( @ M2a.i mai /zu" *#n acumB $n"reb Harr%( @ )eF /re.i & &*une.iB @ 1ac m2a.i mai /zu" *#n acum( C &*un re&"ul du*( Acea&"a de&c,i&e +i $nc,i&e gura( A*'i &cu"ur 0erm din ca* $n &emn c nu( @ !ine- zi&e Harr%( A.i 0'&" aca& mar.i n'a*"eaB Ea $ncu/iin.( @ A.i /zu" &au auzi" ce/aB @ Nimic- r&*un&e ea- cam *rea re*ede *en"ru gu&"ul lui Harr%( @ Nu / grbi.i +i g#ndi.i2/- &*u&e el +i $ncerc &2i z#mbea&c *rie"en'&- dar acea&"a nu era cea mai e>er&a" e>*re&ie din re*er"'riul lui 0acial( @ NimicF zi&e ea- cu"#nd din *ri/iri u+a din &*a"ele lui Harr%( Ab&'lu" nimic( ?na*'i *e &"rad- Harr% $+i a*rin&e ' .igar( O auzi&e *e A&"rid M'n&en cum $ncuie %ala $n &ecunda $n care el ie+i&e *e u+( !ia"a de ea( Era ul"ima de *e li&" +i *u"u & a6ung acum la c'ncluzia c nimeni nu2l /zu&e &au auzi&e $n n'a*"ea $n care muri&e Anna( Tra&e de d'u 'ri din .igar +i ' arunc( Aca&- &e a+ez *e &caun +i *ri/i "im* $ndelunga" 'c,iul r'+u al r'b'"ului "ele0'nic $nain"e & a*e&e *e bu"'nul 4LAR( Era RaMel care $i ura n'a*"e bun +i un ziari&" care d'rea un c'men"ariu $n leg"ur cu cele d'u &*argeri de bnci( 1u* aceea- rederul ca&e"a +i a&cul" me&a6ul Annei7 Hi /rei & "e $mbraci cu blugii care +"ii c2mi *lac mieBI ?+i +"er&e 0a.a( A*'i &c'a&e ca&e"a +i ' arunc la c'+( A0ar *icura +i $n ca& Harr% "'" &c,imba canalele la "ele/iz'r( Handbal 0eminin- "elen'/ele +i ' emi&iune c'ncur& $n care *u"eai & de/ii mili'nar( Harr% &e '*ri la ' di&cu.ie *e un canal &uedez din"re un 0il'&'0 +i un &'ci'l'g an"r'*'l'g de&*re c'nce*"ul de rzbunare( 9nul din ei &u&.inea c ' .ar *recum 59A- care re*rezin"
JJ

anumi"e /al'ri cum ar 0i dem'cra.ia +i liber"a"ea- are re&*'n&abili"a"ea m'ral de a rzbuna a"acurile de *e "eri"'riul ei *en"ru c ace&"ea &un" $n acela+i "im* a"acuri a&u*ra /al'ril'r *e care le re*rezin"( H1'ar m&urile *uni"i/e N +i *unerea l'r $n *rac"ic N *'" *r'"e6a un &i&"em a"#" de /ulnerabil cum e dem'cra.ia(I H1ar dac c,iar /al'rile *e care le re*rezin" dem'cra.ia cad /ic"ime unui ac" de rzbunareB 'biec" cellal"( )e &e $n"#m*l dac dre*"urile celeilal"e na.iuni- &"abili"e *rin legile in"erna.i'nale- &un" /i'la"eB )e 0el de /al'ri a*ra.i dac $i *ri/a.i de dre*"uri *e ce".enii ne/in'/a.i $n /#n"'area de /in'/a.iB i cum rm#ne cu /al'area m'ral a 'brazului $n"'r&BI H4r'blema e c nu a/em dec#" d'i 'bra6i- zi&e cellal" brba" +i z#mbi( NuBI Harr% '*ri "ele/iz'rul( 5e $n"reb dac & ' &une *e RaMel- dar &e ,'"r$ c era *rea "#rziu( ?ncerc & ci"ea&c /re' c#"e/a *agini din"r2' car"e de Lim T,'m*&'n- dar de&c'*eri c2i li*&eau 0ilele de la 24 la 3G( 5e ridic +i $nce*u & m&'are camera $n &u& +i $n 6'&( 1e&c,i&e 0rigiderul +i &e ui" cu*rin& de 0ru&"rare la ' buca" de br#nz alb +i la un b'rcan cu gem de c*+uni( A/ea c,e0 de ce/a- dar nu +"ia de ce( Tr#n"i u+a 0rigiderului( 4e cine $ncerca & *clea&cB 1e 0a*"- d'rea & bea ce/a( La 'ra d'u diminea.a c#nd &e "rezi- $+i ddu &eama c d'rmi&e *e &caun c'm*le" $mbrca"( 5e ridic- &e du&e la baie +i bu un *a,ar de a*( @ La dracuT- $+i &*u&e ui"#ndu2&e $n 'glind( In"r $n d'rmi"'r +i a*rin&e calcula"'rul( ;&i *e in"erne" 1<4 ar"ic'le $n n'r/egian de&*re &inucidere- dar nici unul de&*re rzbunare- d'ar cu/in"e2c,eie +i leg"uri cu m'"i/e ale rzbunrii $n li"era"ura +i mi"'l'gia greac( T'cmai &e *reg"ea &2l $nc,idc#nd $+i ddu &eama c nu2+i mai /eri0ica&e e2mailul de c#"e/a &*"m#ni( A/ea d'u me&a6e( 9nul era de la 0urniz'rul de cablu care $l a/er"iza $n urm cu d'u &*"m#ni c $i /'r $n"reru*e c'nec"area( )ealal" adre& era anna(be", Wc,ell'(n'( 1du clic de d'u 'ri +i ci"i me&a6ul7 H!un Harr%( 5 nu ui.i de c,eie( AnnaI( Ora ar"a c 0u&e&e "rimi& cu d'u 're $nain"e ca el & &e $n"#lnea&c cu ea *en"ru ul"ima 'ar( Mai ci"i me&a6ul ' da"( A"#" de &cur"( A+a deF &im*lu( 4re&u*u&e c a+a &e "rimi"eau de 0a*" me&a6ele( H!un Harr%(I 4en"ru cine/a din a0ar- cu &iguran. c *reau d'i /ec,i *rie"eni- dar 0u&e&er $m*reun d'ar +a&e &*"m#ni $n urm cu mul" "im*- iar el nici mcar nu
1<<

+"ia c ea a/ea adre&a lui de e2mail( )#nd ad'rmi- /i& c era din n'u cu *i&"'lul $n banc( Oamenii din 6urul lui erau 0cu.i din marmur(

1<1

15 GADJO
@ )e /reme minuna" e a&"ziA zi&e !6arne M'ller c#nd in"r $n bir'ul lui Harr% +i al lui Hal/'r&en $n diminea.a urm"'are( @ 1a- bine$n.ele&( 1'ar ai geam- 0cu Harr% 0r &2+i ridice *ri/irea din cea+ca de ca0ea( i &caun n'u- adug el $n "im* ce M'ller &e a+ez *e &caunul &"rica" al lui Hal/'r&en- care gemu de durere( @ !un- raz de &'are( Ai ' zi *r'a&"B Harr% ridic din umeri( @ M a*r'*ii de *a"ruzeci de ani +i a $nce*u" &2mi *lac & 0iu m'r'cn'&( E ce/a $n neregul cu a&"aB @ 1el'c( M bucur & "e /d la c'&"um- a*r'*'( Harr% $+i ridic re/erele de la ,ain de *arc abia a"unci ar 0i de&c'*eri" c *'ar" c'&"umul $nc,i& la cul'are( @ Ieri a 0'&" +edin. cu +e0ii de*ar"amen"el'r- zi&e M'ller( Crei /er&iunea lung &au cea &cur"B Harr% ame&"ec $n ca0ea cu un crei'n( @ Trebuie & '*rim in/e&"iga.ia $n cazul lui Ellen- nuB @ )azul a 0'&" $nc,i& de ' grmad de "im*- Harr%( i +e0ul de la In/e&"iga.ii &*une c $i ba.i la ca* & /eri0ice "'" 0elul de *r'be( @ Ieri am g&i" un mar"'r n'u careF @ Mereu a*are c#"e un mar"'r n'u- Harr%( 4ur +i &im*lu /'r & "e '*re+"i( @ 1arF @ Harr%- am "ra& linie &ub ace&" caz( ?mi *are ru( M'ller &e $n"'ar&e din u+( Mergi +i *limb2"e *rin &'are( E *'&ibil & nu mai 0ie cur#nd ' zi a+a de cldur'a&( @ 5e z/'ne+"e c e &'are a0ar- zi&e Harr% c#nd in"r $n )a&a 1urerii +i ddu cu 'c,ii de !ea"e( @ 5"inge lumina- $i ceru ea( i ' &2.i ar" ce/a( La "ele0'n *ru&e em'.i'na"- dar nu *reciza&e de ce( Lu "elec'manda( @ Nu am g&i" nimic *e ca&e"a din ziua $n care a 0'&" c'manda" "'mber'nul- dar m2am ui"a" la ca&e"a din ziua &*argerii( Harr% /zu magazinul :2Ele/en *e ecran( Czu "'mber'nul /erde $n 0a.a geamului- *#inicile cu &"a0ide din magazin- cea0a +i &*a"ele bia"ului cu care /'rbi&e cu ' zi $nain"e( 5er/ea ' 0a"
1<2

care cum*ra la*"e- re/i&"a &osmopolitan +i *rezer/a"i/e( @ )ea&ul ara" 1 (< - deci cu a*r'>ima"i/ cinci&*rezece minu"e $nain"e de &*argere( 9i"2"e acum( =a"a $+i lu cum*r"urile +i *lec- c'ada $nain" +i un brba" $mbrca" $n"r2' &al'*e" neagr +i ' cciul "ra& bine *e&"e urec,i ar" la ce/a de *e "e6g,ea( ?+i .inea ca*ul *leca" ca & nu i &e *'a" zri 0a.a( A/ea &ub bra. ' &ac'+ neagr $m*"uri"( @ La dracuTA +'*"i Harr%( @ E )lul- zi&e !ea"e( @ 5igurB Mul.i 'ameni *'ar" &al'*e"e negre- iar ,'.ii nu au cciul( @ )#nd &e /a $nde*r"a de "e6g,ea- ' & /ezi c are aceia+i *an"'0i ca +i *e ca&e"a /ide'( i ui"2"e c *e &"#nga are ' *r'"uberan.( E A;3( @ L2a li*i" de c'r*( 1ar ce 0ace la :2Ele/enB @ A+"ea*" ma+ina blinda" +i are ne/'ie de un *'&" de 'b&er/a.ie de unde & nu &ar $n 'c,i( A 0cu" un raid *rin z'n +i +"ie c ma+ina blinda" /ine $n"re 1 (1 +i 1 (2<( ?n"re "im*- nu &e *'a"e *limba *e ac'l' cu cagula *e 0a. anun.#ndu2+i in"en.iile- a+a c 0'l'&e+"e ' cciul care $i ac'*er a*r'a*e "'a" 0a.a( 1ac "e ui.i bine- c#nd &e $ndrea*" &*re "e6g,ea &e /ede un dre*"ung,i mic de lumin cli*ind *e el( E re0le>ia unei &"icle( 4'r.i 'c,elari( )lu nen'r'ci" ce e+"iA !ea"e /'rbea *e un "'n &czu"- dar ra*id- cu ' m#nie *e care Harr% nu ' mai /zu&e la ea $nain"e( E clar c +"ie de camera de &u*ra/eg,ere din magazin( Nu2+i ara" nici ' *r"icic din 0a.( 9i"e2l cum /eri0ic ung,iurileA i &e *rice*e c,iar 0'ar"e bine( Trebuie & recun'&c a&"a( !ia"ul din &*a"ele "e6g,elei $i ddu brba"ului $n &al'*e" ' c,i0l cu &"a0ide +i lu cele zece c'r'ane *e care ace&"a i le $n"in&e( @ 5alu"( @ 1a- zi&e !ea"e( Nu *'ar" mnu+i( 1ar nu *are a 0i a"in& ce/a $n magazin( i aici &e /ede dre*"ung,iul de lumin de care $.i &*uneam( Harr% nu &c'a&e nici un cu/#n"( !rba"ul ie+i din magazin $n "im* ce ul"ima *er&'an de la c'ad era &er/i"( @ Hm( Ca "rebui & cu"m din n'u mar"'ri- zi&e Harr% +i &e ridic( @ Eu n2a+ 0i a"#" de '*"imi&"- re*lic !ea"e ui"#ndu2&e $nc
1<3

la ecran( Adu2.i amin"e c d'ar un mar"'r l2a /zu" *e )lu *lec#nd din banc /inerea la ' 'r de /#r0( )ea mai bun a&cunz"'are a unui in0rac"'r e&"e mul.imea( @ !ine- dar ai cum/a al"e &uge&"iiB @ 5"ai 6'& c al"0el ' & *ierzi *ar"ea cea mai "are( 9+'r c'n"raria"- Harr% $i arunc ' *ri/ire +i &e $n"'ar&e cu 0a.a &*re ecran( !ia"ul din &*a"ele "e6g,elei &e r&uci &*re camer cu un dege" /#r#" $n na&( @ 1e&*re a&"a e /'rbaB m'rmi Harr%( @ 9i"2"e *e geam la "'mber'n( =erea&"ra re0lec"a lumina- dar brba"ul $n &al'*e" mai *u"ea 0i $nc zri"( 5""ea *e "r'"uar- $n"re "'mber'n +i ma+ina *arca"( Era cu &*a"ele la camer +i cu ' m#n *e "'mber'n( 4rea c &u*ra/eg,eaz banca $n "im* ce mu+ca din c,i0la cu &"a0ide( 5ac'+a *e care ' a/ea cu el era 6'& *e a&0al"( @ Aici e *'&"ul lui de 'b&er/a.ie- zi&e !ea"e( A c'manda" "'mber'nul +i a *u& & 0ie l&a" c,iar $n acel l'c( E ingeni'& de &im*lu( 4'a"e a+"e*"a ma+ina blinda" a&cun& de camerele de &u*ra/eg,ere( i ui"2"e la 0elul $n care &"( ?n *rimul r#nd6um"a"e din "rec"'ri nu $l *'" /edea din cauza "'mber'nului- iar cel *e care $l /d- un brba" $n"r2' &al'*e" +i cu cciul l#ng un "'mber'n7 *'a"e un munci"'r- gun'ier &au c'n&"ruc"'r( 4e &cur"nimic care ar *u"ea rm#ne $n"i*ri" *e &c'ar.a cerebral( Nu2i de mirare c nu a/em mar"'ri( @ La& ni+"e am*ren"e un&ur'a&e *e "'mber'n- zi&e Harr%( 4ca" c a *l'ua" "'a" &*"m#na( @ 1ar c,i0la cu &"a0ideF @ ?+i mn#nc *#n +i am*ren"ele- '0" Harr%( @ F $l 0ace &2i 0ie &e"e( 9i"2"eA !rba"ul &e a*lec- "ra&e 0erm'arul &ac'+ei +i &c'a&e ' *ung alb de *la&"ic din care lu ' &"icl( @ )'ca2c'la- +'*"i !ea"e( Am mri" imaginea $nain"e & /ii( E ' &"icl de c'la cu d'*( !rba"ul ridic &"icla +i de&0cu d'*ul( A*'i $+i l& ca*ul *e &*a"e- ridic &"icla &u& $n aer +i bu( Czur cum &'arbe ul"imele $ng,i.i"uri- dar cciula $i a&cundea gura de&c,i& +i 0a.a( A*'i *u&e &"icla $n *unga de *la&"ic- ' $nn'd +i &e *reg"ea & ' *un $n &ac'+ c#nd &e '*ri( @ 4ri/e+"e( Acum &e g#nde+"e- +'*"i !ea"e +i a*'i zi&e *e un "'n u+'r &c,imba"7 Oare c#" l'c /'r 'cu*a baniiB )#" l'c /'r 'cu*a baniiB
1<4

4er&'na6ul *rinci*al &"udie &ac'+a( 5e ui" la "'mber'n( 5e ,'"r$ +i cu ' mi+care ra*id a bra.ului- *unga cu &"icla $n ea zbur *rin aer +i a"eriz $n "'mber'nul de&c,i&( @ )'+A &"rig Harr%( @ Mul.imea a*laud 0rene"icA .i* !ea"e( @ La dracuTA &"rig Harr%( @ O- nu- zi&e +i !ea"e +i ddu cu 0run"ea $n /'lan cu*rin& de di&*erare( @ )u &iguran. "'cmai au 0'&" aici- zi&e Harr%( 5"ai *u.in( 1e&c,i&e u+a ma+inii $n 0a.a unui bicicli&" care &e 0eri din calea lui +i "ra/er& &"rada $n 0ug- in"r la :2Ele/en +i &e du&e la "e6g,ea( @ )#nd au lua" "'mber'nulB $l $n"reb *e bia"ul care "'cmai &e *reg"ea & $m*ac,e"eze d'i c#rna.i !ig !i"e *en"ru d'u 0e"e gra&e( @ 5"a.i la c'ad- ce 1umnezeuA zi&e bia"ul 0r & ridice *ri/irea( 9na din 0e"e *u0ni indigna" $n "im* ce Harr% &e a*lecbl'c#nd acce&ul la &"iclele de Me"c,u* +i $l lu *e bia" de cma+a /erde( @ !un- "'" eu &un"- zi&e Harr%( A&cul"2m cu a"en.ie- al"0el c#rna"ul &"a ' &2.i in"re direc"F E>*re&ia $ngr'zi" a bia"ului $l 0cu *e Harr% & &e mai calmeze( ?i ddu drumul +i ar" &*re 0erea&"ra *e care &e /edea N'rdea !anM de *ar"ea cealal" a &"rzii din cauza &*a.iului l&a" de "'mber'n( @ )#nd au ridica" "'mber'nulB Re*edeA !ia"ul $ng,i.i $n &ec +i &e ,'lb la Harr%( @ Acum( ),iar acum( @ )#nd acumB @ Acum d'u minu"e( ?+i mu"a&e *ri/irea( @ 9nde $l ducB @ 1e unde & +"iuB Nu +"iu nimica de&*re "'mber'ane( @ Nimic( @ B 1ar Harr% de6a di&*ru&e( Harr% du&e "ele0'nul r'+u al lui !ea"e la urec,e( @ 5alubrizareaB 5un" de la *'li.ie- in&*ec"'r Harr% H'le( 9nde g'li.i "'mber'aneleB 1a- cele *ar"iculare( ?n Me"'dica- bine( 4e unde /ineF CerM&eier =uruland& /ei din AlnabruB Mul.ume&c(
1<

)umB au ;r'nm'B 1e unde +"iu eu careFB @ 4ri/e+"e- zi&e !ea"e( 9n bl'ca6( Ma+inile 0'rmau un *ere"e a*aren" de ne"recu" *#n $n&*re in"er&ec.ia din 0a.a ca0enelei Da0e L'rr% din Hegde,aug&/eien( @ Ar 0i "rebui" & ' lum *rin 9ranienb'rg/eien- zi&e Harr%( 5au *rin DirMe/eien( @ 4ca" c nu c'nduci "u- zi&e !ea"e +i 0'r. r'a"a din 0a. & urce *e "r'"uar- a*lec#ndu2&e *e cla>'n +i acceler#nd( Oamenii &e ddur la ' *ar"e( @ Al'B zi&e Harr% la "ele0'n( T'cmai a.i ridica" un "'mber'n /erde de *e !'g&"ad/eien- l#ng in"er&ec.ia cu Indu&"riga"a( 9nde a 0'&" du&B 1a- a+"e*"( @ Hai & $ncercm & ' lu *e Alnabru- &*u&e !ea"e +i &e bg $n in"er&ec.ie $n 0a.a unui "ram/ai( R'.ile dera*ar *e +inele de 0ier *#n ce ddur de a&0al"( Harr% a/u ' &enza.ie /ag de de6a2/u( Ie+i&er *e 4ile&"rede" c#nd '*era"'rul de la 5alubrizare &e $n"'ar&e la "ele0'n +i $i &*u&e c nu a *u"u" & ia leg"ura "ele0'nic cu +'0erul ma+inii- dar probabil c era $n drum &*re Alnabru( @ !ine- zi&e Harr%( 4u"e.i &una la Me"'dica +i & $i ruga.i & nu g'lea&c c'n.inu"ul "'mber'nului $n incinera"'r *#n nuF !ir'ul e $nc,i& $n"re 11(3< +i 12(<<B =ii a"en"A Nu- /'rbeam cu +'0erul( Nu- +'0erul meu. ?n "unelul Ib&en- Harr% &un la &ediul *'li.iei +i $i rug & "rimi" ' ma+in la Me"'dica- dar nu era nici ' ma+in mai a*r'a*e de cinci&*rezece minu"e( @ La dracuTA Harr% arunc "ele0'nul *e&"e umr +i l'/i $n b'rd( La &en&ul gira"'riu din"re !%*'r"en +i 4iaza- !ea"e &e &"recur $n &*a.iul din"re un au"'buz r'+u +i ' 0urg'ne" ),e/%- "rec#nd *e&"e linia alb( )#nd "recu cu 11< MmX'r de in"er&ec.ia cun'&cu" &ub numele de Hma+ina de "ra0icI +i dera* &cr#+nind $n curba de *e *ar"ea cu 0i'rduri a ;rii )en"rale din O&l'- Harr% $+i ddu &eama c nu erau *ierdu"e "'a"e &*eran.ele( @ )ine a 0'&" nebunul care "e2a $n/.a" & c'nduciB ' $n"reb el- .in#ndu2&e &"r#n& $n "im* ce 0ceau &lal'm *rin"re ma+inile de *e au"'&"rada cu "rei benzi ce ducea la "unelul EMeberg( @ Am $n/.a" &ingur- zi&e !ea"e( ?n mi6l'cul "unelului Calerenga- &e i/i $n 0a.a l'r un cami'n mare +i ur#" ce &c'"ea 0um de m'"'rin( Trecu *e banda din
1<3

drea*"aE $n &*a"e- &u&.inu" de d'u bra.e galbene- &e a0la un "'mber'n /erde *e care &cria 5AL9!RIKARE O5LO( @ 1aaaA &"rig Harr%( !ea"e "recu $n 0a.a cami'nului- $nce"ini +i a*rin&e indica"'rul din drea*"a( Harr% l& geamul $n 6'&- &c'a&e *e geam ' m#n $n care .inea legi"ima.ia +i 0cu &emn +'0erului cami'nului & '*rea&c( '0erul nu a/u nimic de 'biec"a" c#nd Harr% &e ui" $n "'mber'n- dar &e $n"reb dac nu ar "rebui & a+"e*"e & a6ung $n cur"ea din Me"'dica- unde *u"eau & /er&e c'n.inu"ul *e 6'&( @ Nu /reau & &e &*arg &"iclaA &"rig Harr% din &*a"ele cami'nului- $ncerc#nd & ac'*ere zg'm'"ul "ra0icului( @ M g#ndeam la c'&"umul dumnea/'a&"r- zi&e +'0erul- dar Harr% de6a &e c.ra&e $n "'mber'n( ?n cli*a urm"'are- &e auzi din el un bubui"- iar !ea"e +i +'0erul $l auzir *e Harr% $n6ur#nd( A*'i zg'm'"e- &emn c ace&"a c'n"inua & cau"e( i- $n cele din urm- un al" H1aaaAI $nain"e ca ace&"a & rea*ar din c'n"ainer cu ' *ung alb de *la&"ic dea&u*ra ca*ului ca un "r'0eu( @ 12i imedia" &"icla lui Oeber +i &*une2i c e urgen"- zi&e Harr% c#nd !ea"e *'rni ma+ina( Tran&mi"e2i &alu"rile mele( @ A&"a ' &2l a6u"e cu ce/aB Harr% cl"in din ca*( @ Nu( 5*une2i d'ar c e urgen"( !ea"e r#&e( Nu mul"- nici din "'a" inima- dar Harr% 'b&er/ c r#&e( @ Mereu e+"i a+a de en"uzia&"B $l $n"reb ea( @ EuB 1ar "uB Erai c#" *e ce & ne bagi $n m'rm#n" *en"ru d'/ada a&"a- nuB Ea z#mbi- dar nu r&*un&e( 5e ui" $n 'glinda re"r'/iz'are $nain"e & &e $n"'arc *e band( Harr% &e ui" la cea&( @ La naibaA @ Ai $n"#rzia" la /re' $n"#lnireB @ )rezi c ai *u"ea & m duci *#n la bi&erica Ma6'r&"uenB @ 5igur( 1e a&"a *'r.i c'&"um negruB @ 1a( 9nF *rie"en( @ A"unci *'a"e c ar 0i bine & &ca*i de *a"a mar' de *e umr( Harr% $n"'ar&e ca*ul(
1<:

@ 1e la c'n"ainer- zi&e el- d#nd cu m#na( 5e mai /edeB !ea"e $i ddu ' ba"i&"( @ ?ncearc cu ni+"e &ali/( Era un *rie"en a*r'*ia"B @ Nu( 5au daF *en"ru ' /reme( 1ar "rebuie & "e duci la $nm'rm#n"ri- nuB @ Tu "e duciB @ Tu nuB @ Nu am 0'&" dec#" la ' $nm'rm#n"are $n /ia.a mea( Nu mai &*u&er nimic( @ A "a"lui "uB Ea $ncu/iin.( Trecur de in"er&ec.ia din 5in&en( ?n Mu&elunden- z'na /erde mai 6'& de Harald&,eimen- un brba" +i d'i c'*ii ridicau un zmeu( T'.i "rei &e ui"au la cerul alba&"ru +i Harr% $l /zu *e brba" c $i d &0'ara celui mai $nal" din bie.i( @ T'" nu l2am *rin& *e cel care a 0cu"2'- zi&e ea( @ Nu- nu l2am *rin&( Nu $nc( @ 1'mnul a da"( 1'mnul a lua"- zi&e *re'"ul- ui"#ndu2&e *e&"e +irurile de bnci g'ale la brba"ul $nal"- "un& &cur"- care "'cmai in"ra&e *e /#r0uri +i care cu"a un l'c $n &*a"e( A+"e*" $n "im* ce ec'ul unui &u&*in &e &"ingea &ub "a/anul arcui"7 1ar une'ri- El *are d'ar c ia( 4re'"ul accen"u ia +i acu&"ica bi&ericii $nl. cu/#n"ul +i2l *ur" *#n $n &*a"e( 5u&*inul &e auzi din n'u "are( Harr% &e ui" $n 6ur( )rezu&e c Anna- care era e>"ra/er"i" +i *lin de /ia.a/ea ' grmad de *rie"eni- dar Harr% numr d'ar '*" 'ameni+a&e *e r#ndul din 0a. +i d'i mai $n &*a"e( O*"( Ei da- 'are la $nm'rm#n"area lui c#.i ar /eniB O*" 'ameni *'a"e c nu era c,iar a"#" de *u.in( 5u&*inul /enea din *rimul r#nd- unde Harr% /zu "rei ca*e"e ac'*eri"e de e+ar0e +i "rei brba.i cu ca*ul g'l( )eilal.i d'i erau un brba" care &""ea $n &"#nga +i ' 0emeie la mi6l'c( Recun'&cu "un&'area a0r' a lui A&"rid M'n&en( 4edalele 'rgii &c#r.#ir +i muzica $nce*u( 9n *&alm( O rugciune lui 1umnezeu( Harr% $nc,i&e 'c,ii +i &im.i c#" era de 'b'&i"( 1in 'rg &e ridicau +i c'b'rau n'"e- iar cele $nal"e *icurau *recum a*a din "a/an( C'cile 0ragile c#n"au de&*re ier"are +i mil( ?+i d'ri & &e *'a" cu0unda $n ce/a care &2l $nclzea&c +i &2l a&cund( 1umnezeu /a /eni &2i 6udece *e /ii +i *e m'r.i( Rzbunarea lui 1umnezeu( 1umnezeu ca Neme&i&( N'"ele 6'a&e
1<G

ale 'rgii 0ceau bncile de lemn ne'cu*a"e & /ibreze( )u &abia $n"r2' m#n +i cu balan.a $n cealal"- *edea*& +i dre*"a"e( 5au 0r *edea*& +i 0r dre*"a"e( Harr% de&c,i&e 'c,ii( 4a"ru brba.i crau c'+ciugul( Harr% $l recun'&cu *e *'li.i&"ul Ola Li $n &*a"ele a d'i brba.i negrici'+i $n c'&"ume Armani- cu cm+i de&0cu"e la g#"( )ea de2a *a"ra *er&'an era a+a de $nal" $nc#" 0cea c'+ciugul & &e balan&eze( )'&"umul a"#rna larg *e c'r*ul lui &lab- dar era &ingurul din"re cei *a"ru care nu *rea d'b'r#" de greu"a"ea &icriului( 4ri/irea lui Harr% 0u a"ra& de 0a.a lui( ?ngu&"- cu linii 0ine +i 'c,i mari- c*rui- *lini de durere- ad#nci.i $n 'rbi"e( 4rul negru era *ie*"na" *e&"e ca* $n"r2' c'ad- l&#nd & &e /ad 0run"ea $nal" +i luci'a&( !uzele $n 0'rm de inim erau $ncadra"e de ' barb lung +i $ngri6i"( Era ca +i cum I&u& Hri&"'& ar 0i c'b'r#" din al"arul din &*a"ele *re'"ului( i mai era ce/a7 &un" *u.ine 0e.ele de&*re care &e *'a"e &*une a+a ce/a- dar acea&" 0a. radia. ?n "im* ce cei *a"ru &e a*r'*iau de Harr% din&*re &"ran- ace&"a $ncerc &2+i dea &eama ce ' 0cea & radieze( Oare durereaB ?n nici un caz *lcerea( !un"a"eaB Ru"a"ea diab'licB 4ri/irea li &e $ncruci+ *re. de ' cli* $n "im* ce "receau( ?n &*a"ele l'r /enea A&"rid M'n&en cu 'c,ii *leca.i- un brba" de /#r&" mi6l'cie cu $n0.i+are de c'n"abil +i "rei 0emei- d'u mai $n /#r&" +i una mai "#nr- $mbrca"e $n 0u&"e c'l'ra"e( 5u&*inau +i &e /i"au- d#ndu2+i 'c,ii *e&"e ca* +i 0r#ng#ndu2+i m#inile de durere( Harr% &e ridic $n *ici'are $n "im* ce micul c'r"egiu *r&ea bi&erica( @ )iuda.i .iganii +"ia- nu- H'leB )u/in"ele r&unar $n bi&eric( Harr% &e $n"'ar&e( Era I/ar&&'n $n c'&"um negru- cra/a" +i cu un z#mbe" *e 0a.( @ )#nd eram mic- a/eam un grdinar .igan( 9r&ar- din aceia care cl"'re&c din l'c $n l'c cu ur+i care 6'ac( ?l c,ema L'&e0( )#n"a +i glumea "'" "im*ul( 1ar m'ar"ea- /eziF Ace+"i 'ameni au ' leg"ur mai &"r#n& cu m'ar"ea dec#" n'i( Le e 0'ar"e 0ric de &*iri"ele m'r.il'r( )red c ace+"ia &e $n"'rc( L'&e0 &e ducea la ' 0emeie care alunga ace&"e &*iri"e( 5e *are c d'ar 0emeile *'" & 0ac a&"a( Haide( I/ar&&'n $l a"in&e u+'r *e bra. *e Harr%( Harr% "rebui & &"r#ng din din.i ca & rezi&"e im*ul&ului de a2l da la ' *ar"e( )'b'r#r "re*"ele bi&ericii( Kg'm'"ul "ra0icului de *e DirMe/eien ac'*eri b"aia cl'*'"el'r( 9n )adillac negru cu u+a din &*a"e
1<J

de&c,i& a+"e*"a c'r"egiul m'r"uar *e &"rada 5c,'ning&( @ 1uc c'+ciugul la crema"'riul Ce&"re- zi&e I/ar&&'n( Arderea c'r*ului e un 'bicei ,indu& *e care l2au adu& din India( ?n Angliaard cara/ana celui deceda"- dar nu li &e mai d /'ie & ' $ncuie ac'l' +i *e /du/( R#&e( Li &e d /'ie & ia bunurile *er&'nale( L'&e0 mi2a *'/e&"i" de&*re ' 0amilie a unui .igan din 9ngaria care &e 'cu*a cu dr#ma"ul cldiril'r( I2au *u& dinami" $n c'+ciug +i $n"regul crema"'riu a &ri" $n aer( Harr% &c'a&e un *ac,e" de )amel( @ "iu de ce ai /eni"- H'le- &*u&e I/ar&&'n c'n"inu#nd & z#mbea&c( Ai &*era" c /ei *u"ea a/ea ' di&cu.ie cu el- +i I/ar&&'n ar" cu ca*ul $n&*re c'r"egiu- &*re &ilue"a $nal" +i &ub.ire ce *+ea $nce" $n "im* ce ceilal.i "rei &e "'" $m*iedicau$ncerc#nd & .in *a&ul( @ El e acel Ra&M'lB $n"reb Harr% +i &"recur ' .igar $n"re buze( I/ar&&'n $ncu/iin.( @ E unc,iul ei( @ i ceilal.iB @ 5e *are c &un" *rie"eni( @ i 0amiliaB @ Nu ' recun'&c *e deceda"( @ )umB @ A&"a2i /er&iunea lui Ra&M'l( Piganii &un" mincin'+i n'"'riidar ce &*une ace&"a e $n c'nc'rdan. cu *'/e+"ile lui L'&e0 de&*re 0elul l'r de a g#ndi( @ AdicB @ On'area 0amiliei e "'"ul( 1in cauza a&"a a 0'&" renega"( 1u* &*u&ele lui Ra&M'l- a 0'&" mri"a" cu un .igan grec N un gringo 0 $n 5*ania c#nd a/ea *ai&*rezece ani- dar a 0ugi" cu un gad(o $nain"e & &e c'n&ume c&"'ria( @ 9ad(o, @ )ine/a care nu e .igan( 9n marinar danez( )el mai ru lucru *e care2l *'.i 0ace( Aduce ru+ine $n"regii 0amilii( @ Hm( Pigara nea*rin& &e cl"ina $n &u& +i $n 6'& $n gura lui Harr% $n "im* ce /'rbea( ?n.eleg c2l cun'+"i *e ace&" Ra&M'l de&"ul de bineB I/ar&&'n $m*r+"ie cu m#na un 0um imaginar( @ Am a/u" ' di&cu.ie ciuda"( Mai degrab 0leacuri( O & /'rbim &eri'& du* ce &e $nc,eie *ar"ea n'a&"r din $n.elegerecu al"e cu/in"e du* ce &e $nc,eie $nm'rm#n"area(
11<

@ 1eci nu a zi& *rea mul"e *#n acum( @ Nimic im*'r"an" *en"ru in/e&"iga.ie( 1ar "'nul a 0'&" *'zi"i/( @ A+a de *'zi"i/ $nc#" *'li.ia & $l a6u"e &2+i duc ruda la l'cul de /eciB @ 4re'"ul a $n"reba" dac eu &au Li /rem & 0im unul din"re cei care /'r duce c'+ciugul *en"ru a c'm*le"a numrul( Nu2i nici ' *r'blem- 'ricum &un"em aici & &"m cu 'c,ii *e el( i /'m c'n"inua( 5 &"m cu 'c,ii *e el- /reau & &*un( Harr% &e ui" cu 'c,ii $n"rede&c,i+i la &'arele *"runz"'r de "'amn( I/ar&&'n &e $n"'ar&e &*re el7 @ Hai & clari0ic un lucru- H'le( Nu are nimeni /'ie & /'rbea&c cu Ra&M'l *#n nu am "ermina" n'i cu el( Nimeni( 1e "rei ani de zile "'" $ncerc & a6ung la ' $n.elegere cu 'mul care +"ie "'"( i acum am reu+i"( Nu are nimeni /'ie & &"rice a&"a( ?n.elegi ce &*unB @ 5*une2mi- I/ar&&'n- dac "'" a/em ' di&cu.ie "e"e2a2"e"ezi&e Harr% &c'.#nd un 0ir de "u"un din gur- cazul &"a a de/eni" ' c'm*e"i.ie $n"re n'i d'iB I/ar&&'n ridic *ri/irea &*re &'are +i c,ic'"i( @ "ii ce2a+ 0i 0cu" dac a+ 0i $n l'cul "uB re*lic ace&"a cu 'c,ii $nc,i+i( @ )eB r&*un&e Harr% c#nd "cerea de/eni de ne&u*'r"a"( @ Mi2a+ 0i du& c'&"umul la cur."'rie( Ar.i de *arc ai 0i &"a" $n"r2' lad de gun'i( ?+i du&e d'u dege"e la &*r#ncean( O zi bunA Harr% rma&e &ingur *e "re*"e 0um#nd $n "im* ce *ri/ea &icriul alb ce "recea zg#l.#indu2&e( Hal/'r&en &e $n"'ar&e cu &caunul c#nd in"r Harr%( @ )e bine c ai /eni"( Am /e+"i bune( A,F la dracuT- ce du,'areA Hal/'r&en &e .inu de na& +i &*u&e cu /'ce de crainic care anun. /remea7 @ )e &2a $n"#m*la" cu c'&"umul "uB @ Am czu" $n"r2' lad de gun'i( )e /e+"i aiB @ A,F da- m2am g#ndi" c 0'"'gra0ia ar *u"ea & 0ie din"r2' &"a.iune din 5arland- a+a c am "rimi& e2mailuri "u"ur'r &ec.iil'r de *'li.ie din Au&"2Agder( i bing'- un '0i.er din Ri&'r m2a &una" imedia" &2mi &*un c +"ie *la6a( 1ar +"ii ceB
111

@ )eB @ Nu e $n 5'rland- ci $n LarM'llenA Hal/'r&en $l *ri/i *e Harr% z#mbind +i a+"e*"#nd +i- /z#nd c ace&"a nu reac.i'neaz- adug7 @ ?n O&"0'ld( L#ng M'&&( @ "iu unde e LarM'llen- Hal/'r&en( @ 1a- dar '0i.erul &"a e dinF @ i cei din 5'rland &e duc $n /acan.( Ai &una" la LarM'llenB Hal/'r&en $+i ddu 'c,ii *e&"e ca* di&*era"( @ !ine$n.ele&( Am &una" la cam*ing +i $n d'u l'curi unde $nc,iriaz cabane( i la &ingurele magazine alimen"are( @ i- ce/aB @ 1a( Hal/'r&en &e lumin din n'u( Am "rimi& *'za *rin 0a> +i unul din"re "i*ii de la alimen"ar ' cun'a+"e( Au una din"re cele mai bune cabane din z'n( 1uce din c#nd $n c#nd c're&*'nden.a ac'l'( @ i cum ' c,eam *e 0emeieB @ Cigdi& Albu( @ AlbuB Elb'8B @ 1a( 5un" d'ar d'u $n N'r/egia( 9na e n&cu" $n 1J<J( )ealal" are *a"ruzeci +i "rei de ani +i l'cuie+"e $n !6'rne"raMMe" nr( 12 $n 5lemdal cu Arne Albu( i ui"e N numrul de "ele0'n+e0uT( @ Nu mai $mi &*une a+a- zi&e Harr% +i $n,. "ele0'nul( Hal/'r&en m'rmi7 @ )e eB E+"i $n"r2' di&*'zi.ie *r'a&"B @ 1a- dar nu de&*re a&"a e /'rba( M'ller e +e0ul( Nu eu- ai $n.ele&B Hal/'r&en &e *reg"ea & &*un ce/a c#nd Harr% ridic grbi" m#na( @ 'ru AlbuB )ine/a a/u&e&e ne/'ie de mul" "im*- de mul.i bani +i de mul" &*a.iu ca & ridice ca&a 0amiliei Albu( i mul" bun2gu&"( 5au- du* *rerea lui Harr%- mul" *r'&" gu&"( Ar"a ca +i cum ar,i"ec"ul N dac e>i&"a&e a+a ce/a N ar 0i $ncerca" & c'mbine "radi.i'nalele cabane n'r/egiene cu &"ilul ca&el'r de *e *lan"a.iile din &udul 5"a"el'r 9ni"e +i cu un &"r'* de &"rlucire r'z &uburban( 4ici'arele lui Harr% &e cu0undar $n *ie"ri+ul aleii ce "recea *e l#ng ' grdin $ngri6i" cu arbu+"i 'rnamen"ali +i cu un cerb mic de br'nz care bea din"r2' 0#n"#n( 4e ac'*eri+ul gara6ului &e a0la
112

un blaz'n '/al de cu*ru cu un &"eag cu un "riung,i galben *e 0undalul unui "riung,i negru( 5e auzi un c#ine l"r#nd 0uri'& din &*a"ele ca&ei( Harr% urc "re*"ele mari din"re c'l'ane- &un la u+ +i &e a+"e*" 'arecum & 0ie $n"#m*ina" de ' negre& cu un +'r. alb( @ !un ziua- ciri*i ea c,iar c#nd de&c,i&e u+a( Cigdi& Albu era $n"ruc,i*area acel'r 0emei din reclamele la a*ara"e de 0i"ne&& *e care Harr% le /edea une'ri la "ele/iz'r c#nd /enea n'a*"ea aca&( Acea&"a a/ea acela+i z#mbe" alb- *r de !arbie dec'l'ra" +i un c'r* "'ni0ia" $mbrca" $n *an"al'ni &"r#n+i de &*'r" +i un "'* la 0el de &"r#m"( A/ea &ilic'ane- dar cel *u.in a/u&e&e bunul2&im. & nu e>agereze cu mrimea( @ Harr%F @ In"ra.iA ?i z#mbi +i ' umbr de riduri a*ru $n 6urul 'c,il'r ei marialba+"ri- mac,ia.i di&cre"( Harr% *+i *e un ,'l mare- *'*ula" cu crea"uri &u*rana"urale gra&e +i ur#"e- &cul*"a"e $n lemn- care $i a6ungeau *#n la mi6l'c( @ T'cmai &*lam- $i e>*lic Cigdi& Albu( ?i arunc un z#mbe" alb +i $+i +"er&e ' br'b'an de &ud'are cu gri6- & nu $+i &"rice rimelul( @ A"unci mai bine m de&cal.- zi&e Harr% +i c,iar a"unci $+i adu&e amin"e de gaura din ci'ra*- c,iar de dea&u*ra dege"ului mare( @ Nu- 1umnezeule- nu &*lam *rin ca&( A/em 'ameni anga6a.i care 0ac a&"a- r#&e ea( 1ar $mi *lace &2mi &*l &ingur ,ainele( Trebuie & e>i&"e unele limi"e ale acce&ului &"rinil'r $n ca&- nu crede.iB @ ='ar"e ade/ra"- murmur Harr%( Trebui & &e mi+"e re*ede *en"ru a .ine *a&ul cu ea *e &cri( Trecur *e l#ng ' buc"rie cla&ic +i in"rar $n &u0ragerie( O "era& &*a.i'a& &e $n"indea dinc'l' de d'u u+i gli&an"e de &"icl( 4e *ere"ele *rinci*al era ' c'n&"ruc.ie mare de crmidun 0el de c'mbina.ie $n"re *rimria din O&l' +i un m'numen" 0unerar( @ A 0'&" c'nce*u" de 4er Hummel la cea de2a *a"ruzecea ani/er&are a lui Arne- zi&e Cigdi&( 4er e un *rie"en de2al n'&"ru( @ 1a- 4er c,iar a c'nce*u" unF ade/ra" +emineu( @ 5un" c'n/in& c +"i.i cine e 4er Hummel- ar,i"ec"ul- nuB "i.i n'ua ca*el din H'lmenM'llen( @ M "em c nu +"iu- r&*un&e Harr% +i $i ddu 0'"'gra0ia(
113

Cre.i & / ui"a.i *u.inB Czu cum i &e a+"erne &ur*riza *e 0a.( @ 1ar a&"a e 0'"'gra0ia *e care Arne a 0cu"2' anul "recu" la LarM'llen( 1e unde ' a/e.iB Harr% a+"e*" & /ad dac $+i *'a"e men.ine e>*re&ia de &ur*riz ne"ruca" $nain"e &2i r&*und( Iar ea nu $+i &c,imb e>*re&ia( @ Am g&i"2' $n *an"'0ul unei 0emei *e nume Anna !e",&enzi&e el( Harr% urmri ' reac.ie $n lan. de g#nduri- ra.i'namen"e +i em'.ii re0lec"a"e *e 0a.a lui Cigdi& Albu- ca $n"r2' "elen'/el derula" re*ede( La $nce*u" &ur*riz- a*'i mirare +i mai a*'i c'n0uzie( A*'i ' in"ui.ie- *e care ' re&*in&e la $nce*u" cu un r#& &ce*"ic- dar care ' cu*rin&e +i care *rea & de/in ' re/ela.ie( i a*'i un *rim2*lan cu 0a.a ei cu &ub"i"lul7 1rebuie s e-iste unele limite ale accesului strinilor n cas, nu credei, Harr% &e 6uc cu *ac,e"ul de .igri *e care $l &c'&e&e( O &crumier mare de &"icl "r'na $n mi6l'cul m&u.ei de ca0ea( @ O cun'a+"e.i *e Anna !e",&en- fru AlbuB @ 5igur c nu( Ar "rebuiB @ Nu +"iu- zi&e Harr% cin&"i"( E m'ar"( Iar eu m $n"reb ce cau" ' a&emenea 0'"'gra0ie *er&'nal $n *an"'0ul ei( A/e.i /re' ideeB Cigdi& Albu $ncerc & z#mbea&c- dar gura nu ' a&cul"( 5e mul.umi & cla"ine energic din ca*( Harr% a+"e*"- rela>a"- 0r & &e mi+"e( A+a cum $+i &im.i&e *an"'0ii ad#ncindu2&e $n *ie"ri+- a+a $+i &im.i +i c'r*ul cu0und#ndu2&e $n cana*eaua alb +i m'ale( E>*erien.a $l $n/.a&e c "cerea era cea mai e0icien" me"'d de a2i 0ace *e 'ameni & /'rbea&c( )#nd d'i &"rini &"au 0a. $n 0a.- "cerea 0unc.i'neaz ca un a&*ira"'r care e>"rage cu/in"ele( 5""ur a+a zece &ecunde ne&0#r+i"e( Cigdi& Albu $ng,i.i $n &ec( @ 4'a"e c mena6era a g&i"2' *e unde/a *e 6'& +i a lua"2' cu ea( i a da"2' ace&"eiF Anna a.i &*u& c ' c,emaB @ Hm( C deran6eaz dac 0umez- AlbuB @ La n'i $n ca& nu &e 0umeaz( Nici &'.ul meu- nici euF $+i du&e m#na re*ede la *r( i Ale>ander- 0iul n'&"ru cel mic- are a&"m( @ ?mi *are ru( )um $+i *e"rece "im*ul &'.ul dumnea/'a&"rB Ea &e ui" la el cu gura c&ca"- 'c,ii ei alba+"ri mrindu2&e +i mai mul"(
114

@ Adic ce me&erie areB Harr% *u&e .igrile la l'c $n buzunar( @ E in/e&"i"'r( i2a /#ndu" 0irma acum "rei ani( @ )e 0irmB @ Albu A5( Im*'r"a"'r de *r'&'a*e +i *re+uri de baie *en"ru ,'"eluri +i in&"i"u.ii( @ )u &iguran. a /#ndu" mul"e *r'&'a*e( i mul"e *re+uri de baie( @ A/eam ac"i/i"a"e $n $n"reaga 5candina/ic( @ =elici"ri( 5"eagul de *e gara6 nu e un &"eag c'n&ularB Cigdi& Albu $+i rec*"a&e &"*#nirea de &ine +i $+i &c'a&e *anglica din *r( Harr% realiz c $+i 0cu&e ce/a la 0a.( )e/a lega" de *r'*'r.ii nu &e *'"ri/ea( 1e 0a*"- &e *'"ri/eau prea bineE 0a.a ei era a*r'a*e ar"i0icial de &ime"ric( @ 50#n"a Lucia( 5'.ul meu a 0'&" c'n&ulul N'r/egiei ac'l' "im* de un&*rezece ani( A/eam ' 0abric unde &e c'&eau *re+uri de baie( i ' c&u.( A.i 0'&" /re'da"FB @ Nu( @ O in&ul 0an"a&"ic- minuna"( 9nii din"re l'cui"'rii mai $n /#r&" $nc /'rbe&c 0ranceza( O 0rancez de ne$n.ele&- "rebuie & &*un- dar &un" a+a de $nc#n""'ri- c nu2.i /ine & crezi( @ =ranceza cre'l( @ 4'0"imB @ Am ci"i" de&*re a&"a( )rede.i c &'.ul dumnea/'a&"r ar *u"ea & +"ie cum de a a6un& acea&" 0'"'gra0ie $n *'&e&ia de0unc"eiB @ Nu *'" &2mi imaginez cum( 1e ce ar "rebui & +"ie elB @ Hm( Harr% z#mbi( 4r'babil c e la 0el de greu & &*ui de ce ar .ine cine/a 0'"'gra0ia unui &"rin $n *an"'0( 5e ridic( 9nde $l *'" g&i- fru AlbuB ?n "im* ce Harr% n'"a numrul de "ele0'n +i adre&a bir'ului lui Arne Albu- &e ui" $n"#m*l"'r la cana*eaua *e care &""u&e( @ F zi&e el c#nd ' /zu *e Cigdi& Albu c &e ui" +i ea( Am czu" $n"r2un "'mber'n de gun'i( !ine$n.ele& c /'iF @ Nu c'n"eaz- $l $n"reru*&e ea( Oricum duceam ,u&a la cur."'rie &*"m#na /ii"'are( A0ar *e "re*"e- ea $l $n"reb *e Harr% dac *u"ea & a+"e*"e *#n la 'ra cinci $nain"e &2l &une *e &'.( @ A"unci &e $n"'arce aca& +i nu /a mai 0i a+a de 'cu*a"( Harr% nu r&*un&e +i *ri/i cum c'l.urile buzel'r ei &e ridic +i &e la& $n 6'&(
11

@ A"unci am *u"ea /edea dacF / *u"em a6u"a( @ Mul.ume&c- &un"e.i 0'ar"e amabil- dar &un" cu ma+ina +i e $n drumul meu- a+a c ' & m duc *#n la bir'u & /d dac $l g&e&c( @ !ine- zi&e ea +i $i z#mbi cura6'&( L"ra"ul $l $n&'.i *e Harr% *e aleea lung( La *'ar"- &e $n"'ar&e( Cigdi& Albu &""ea $nc *e "re*"ele din 0a.a ca&ei c'l'niale r'z( A/ea ca*ul *leca" +i &'arele $i &"rlucea $n *r +i *e c'&"umul de &*'r" luci'&( 1e la di&"an.- *rea un cerb mic de br'nz( Harr% nu g&i l'c de *arcare +i nici *e Arne Albu la adre&a din CiMa A"rium( 1'ar ' rece*.i'ner care $l in0'rm c Albu $nc,iria&e un bir'u $m*reun cu al.i "rei in/e&"i"'ri +i c era la ' ma& de a0aceri cu ' H0irm de br'MeriI( 4e c#nd ie+ea din cldire- Harr% g&i ' amend de *arcare &ub +"erg"'arele de la ma+in( ?l lu +i *lec $n"r2' di&*'zi.ie *r'a&" la !ouise care nu era de 0a*" /a*'r- ci un re&"auran" din AMer !r%gge( 5*re de'&ebire de 5c,rader- &er/eau m#ncare c'me&"ibil clien.il'r &'l/en.i cu adre&e de bir'u *e ceea ce &2ar *u"ea numi- cu 'arecare gener'zi"a"e- Oall 5"ree" din O&l'( Harr% nu &e &im.i&e nici'da" c'm*le" $n largul lui $n AMer !r%gge- dar a&"a *'a"e *en"ru c &e n&cu&e $n O&l' +i nu era "uri&"( 5c,imb c#"e/a cu/in"e cu un '&*"ar care ar" cu dege"ul ' ma& de l#ng geam( @ 1'mnil'r- $mi *are ru c / deran6ez- zi&e Harr%( @ A- $n &0#r+i"- e>clam unul din"re cei "rei a0la.i la ma&d#ndu2+i bre"'nul $n"r2' *ar"e( O&*"ar- zici c &"a e un /in la "em*era"ura camereiB @ Kic c e un /in r'+u n'r/egian decan"a" $n"r2' &"icl )l'& de& 4a*e&- re*lic Harr%( Lua" *rin &ur*rindere- !re"'nul $l cerce" *e Harr% +i 'b&er/ c'&"umul ace&"uia $nc,i& la cul'are( @ ;lumeam- z#mbi Harr%( 5un" *'li.i&"( 5ur*rinderea &e "ran&0'rm $n alarm( @ Nu &un" de la *'li.ia mediului( 9+urarea &e "ran&0'rm $n &emne de $n"rebare( Harr% auzi r#&e"e bie.e+"i +i in&*ir( 5e ,'"r#&e cum & ab'rdeze *r'blema- dar nu a/ea nici ' idee cum /'r reac.i'na( @ Arne AlbuB @ Eu &un"- r&*un&e cel care r#dea(
113

Era &u*lu- cu *r &cur"- bucla" +i negru +i laba g#+"ei $n c'l.ul 'c,il'r- ceea ce $i ar"a lui Harr% c r#dea mul" +i c a/ea *e&"e "reizeci +i cinci de ani- c#" crezu&e ini.ial( @ ?mi cer &cuze *en"ru ne$n.elegere- c'n"inu el r#z#nd $nc( C *'" 0i de 0'l'&- c'mi&areB Harr% $l &"udie- $ncerc#nd &2+i 0'rmeze re*ede ' *rere de&*re el $nain"e & c'n"inue( A/ea /'ce *u"ernic( 4ri/ire direc"( ;uler de un alb &"rluci"'r $n 6urul unei cra/a"e care nu era nici *rea &"r#n&- nici *rea larg( =a*"ul c nu &e rezuma&e la HEu &un"I- ci &e &cuza&e +i &*u&e&e7 HC *'" 0i de 0'l'&c'mi&areBI N accen"u#nd ir'nic Hc'mi&areI N &ugera c Arne Albu era 0ie- 0'ar"e &igur *e el- 0ie e>er&a&e $ndelung & la&e acea&" im*re&ie( Harr% &e c'ncen"r( Nu a&u*ra a ceea ce urma & &*un- ci a&u*ra 0elului $n care /a reac.i'na Arne Albu( @ 1a- *u"e.i( O cun'a+"e.i *e Anna !e",&enB Albu $l *ri/i *e Harr% cu aceia+i 'c,i alba+"ri ca +i &'.ia lui +i du* ce &e g#ndi *u.in- r&*un&e clar +i r&*ica"7 @ Nu( ),i*ul lui Albu nu $i &*unea lui Harr% mai mul" dec#" $i &*u&e&er cu/in"ele( Nu c Harr% &e a+"e*"a&e la al"ce/a( Renun.a&e de mul" la credin.a $n mi"ul c 'amenii ale cr'r *r'0e&ii $i *uneau zi de zi $n 0a. cu minciuna $n/a. & ' recun'a&c( 9n *'li.i&" a0irma&e 'da" $n "im*ul unui *r'ce& cdin e>*erien.a lui $ndelunga"- +"ia c#nd acuza"ul min"e( 5"ale Aune- c,ema" din n'u de a*rare- r&*un&e&e c cerce"rile ara" c nici ' ca"eg'rie *r'0e&i'nal nu &e *rice*e mai bine dec#" al"a la de*i&"a"ul minciunil'rE ' 0emeie de &er/iciu e&"e un *&i,'l'g la 0el de bun ca +i un *'li.i&"- &au mai degrab la 0el de *r'&"( 5ingura ca"eg'rie din &"udiul c'm*ara"i/ care a/ea un &c'r *e&"e medie era cea a agen.il'r de la &er/iciile &ecre"e( i Harr% nu era agen" al &er/iciil'r &ecre"e( Era un bia" din O**&al grbi"*r'&" di&*u& +i nu 0'ar"e *e 0az $n acea cli*( 5 *ui $n 0a.a unui 'm ni+"e circum&"an.e *'"en.ial c'm*r'mi."'are $n *rezen.a al"'ra nu era del'c e0icien" +i nu era cin&"i"( A+a c Harr% +"ia c nu ar "rebui & 0ac ceea ce 0cea( @ A/e.i /re' idee cine ar 0i *u"u" &2i dea acea&" 0'"'gra0ieB T'.i cei "rei brba.i &"udiar 0'"'gra0ia *e care Harr% ' *u&e *e ma&( @ Nu am nici cea mai mic idee- zi&e Albu( 5'.iaB 4'a"e c'*iiiB
11:

@ Hm( Harr% &e ui" & cau"e /re' &c,imbare $n *u*ile- /reun &emn c i2a cre&cu" *ul&ul- cum ar 0i "ran&*ira.ia &au r'+ea.a( @ Nu +"iu de&*re ce e /'rba- c'mi&are- dar de /reme ce /2a.i deran6a" & m g&i.i- *re&u*un c nu e /'rba de ' baga"el( 4'a"e c *u"em di&cu"a de&*re a&"a $n"re *a"ru 'c,i du* ce /'i "ermina $n"#lnirea cu ace+"i d'mni de la Handel&banMen( 1ac &un"e.i di&*u& & m a+"e*"a.i- *'" &2l r'g *e c,elner & / dea ' ma& la 0um"'ri( Harr% nu &e *u"u ,'"r$ dac z#mbe"ul lui Albu era unul ba"6'c'ri"'r &au d'ar $nda"'ri"'r( Nici mcar a"#"a lucru( @ Nu am "im*- zi&e Harr%( 1eci dac am *u"ea &"a acumF @ M "em c nici eu nu am "im*- $l $n"reru*&e Albu cu ' /'ce calm- dar 0erm( 5un" $n "im*ul *r'gramului- a+a c /'m di&cu"a du*2amiaz( Creau & &*un- dac $nc mai crede.i c / *'" a6u"a cu ce/a( Harr% $ng,i.i $n &ec( Nu a/ea nici ' *u"ere +i $+i ddea &eama c Albu +"ie a&"a( @ 5 rm#n a+a a"unci- zi&e Harr% +i $+i ddu &eama ce *a"e"ic &una( @ Mul.ume&c- c'mi&are( Albu $nclin u+'r din ca* z#mbind( i *r'babil c a/e.i dre*"a"e $n leg"ur cu /inul( 5e $n"'ar&e &*re cei de la Handel&banMen( )e &*uneai- 5"ein- de&*re O*"ic'mB Harr% lu 0'"'gra0ia +i 0u ne/'i" & &u*'r"e- $nain"e de a *lecaz#mbe"ul &"*#ni" cu greu al br'Merului cu bre"'n( 4e c,ei- Harr% $+i a*rin&e ' .igar- dar acea&"a nu a/ea nici un gu&"- a+a c ' arunc cu un m'rmi"( 5'arele &"rlucea *e unul din"re geamurile 0'r"re.ei AMer&,u&- iar marea era a+a de calm- $nc#" *rea c are dea&u*ra un &"ra" &ub.ire de g,ea. "ran&*aren"( 1e ce 'are ' 0cu&eB 1e ce acea&" $ncercare MamiMaze de a umili un 'm *e care nu2l cun'+"eaB 1'ar ca mai a*'i & 0ie lua" cu mnu+i de m"a&e +i arunca" a0ar( 5e $n"'ar&e cu 0a.a la &'are- $nc,i&e 'c,ii +i &e $n"reb dac n2 ar "rebui & 0ac azi ce/a in"eligen" ca & mai ru* m'n'"'nia( )um ar 0i & la&e bal" "'" cazul( Nimic nu *rea c are /re' l'gicE era d'ar &"area 'bi+nui" de ,a'& +i 0ru&"rare( )l'*'"ele de la *rimrie $nce*ur & ba"( Habar nu a/ea Harr% c M'ller a/ea dre*"a"e( Era ul"ima zi cald din an(

11G

16 NAMCO G$CON 45
)ura6'&ul Oleg( HT'"ul /a 0i bineI- &*u&e&e el la "ele0'n( i re*e"a&e- de *arc ar 0i a/u" un *lan &ecre"( HEu +i mami ' & ne $n"'arcem $n cur#nd(I Harr% &""ea l#ng 0erea&"r- ui"#ndu2&e la cerul de dea&u*ra ac'*eri+ului bl'cului din 0a.- ac'l' unde &'arele amurgului c'l'ra $n *'r"'caliu +i r'+u *ar"ea de dede&ub" a unui n'r &ub.ire +i zb#rci"( ?n drum &*re ca&- "em*era"ura &czu&e bru&c +i ine>*licabil- ca +i cum cine/a ar 0i de&c,i& ' u+ in/izibil *e care ar 0i ie+i" "'a" cldura( ?n a*ar"amen"- 0rigul $nce*u&e & &e &"rec'are *e &ub &c#ndurile *'delei( 9nde $+i *u&e&e 'are *a*ucii de *#&lB ?n beci &au la man&ardB 1ar a/ea 'are *a*uciB Nu $+i amin"ea( 1in 0ericire n'"a&e numele &e"ului 4la%&"a"i'n *e care *r'mi&e&e c $l /a cum*ra *en"ru Oleg dac /a reu+i & de*+ea&c rec'rdul lui Harr% la ;ameb'%( Namc' ;2)'n 4 ( "irile b#z#iau din ecranul de 3 de cen"ime"ri din &*a"ele lui( O al" gal *rin care &e &"r#ngeau bani *en"ru /ic"ime( Lulia R'ber"& ar"#ndu2+i c'm*a&iunea +i 5%l/e&"er 5"all'ne r&*unz#nd la "ele0'n cel'r care d'reau & d'neze( i 'ra rzbunrii &'&i&e( ='"'gra0ii $n0.i+#nd mun.i b'mbarda.i- c'l'ane negre de 0um ridic#ndu2&e din &"#nci +i *ei&a6ul dez'lan"- li*&i" de 'rice urm de /ia.( Tele0'nul &un( Era Oeber( Re*u"a.ia lui Oeber $n *'li.ie era de ur&uz $nc*.#na" cu care &e lucra greu( Harr% credea c e "'cmai in/er&( Trebuia d'ar &2.i dai &eama c- dac nu erai re&*ec"u'& &au dac $l aga&ai- de/enea $nc*.#na"( @ "iu c a+"e*.i rezul"a"ele- $nce*u Oeber( Nu am g&i" A1N *e &"icl- dar am g&i" c#"e/a am*ren"e nu 0'ar"e clare( @ !ine( ?mi era 0ric & nu &e 0i di&"ru& c,iar dac au &"a" $n"r2 ' *ung de *la&"ic( @ 1in 0ericire era din &"icl( ;r&imea din am*ren"ele de *e ' &"icl de *la&"ic ar 0i 0'&" ab&'rbi" du* a"#"ea zile( Harr% auzi $n 0undal un zg'm'"( @ E+"i "'" la munc- OeberB @ 1a( @ )#nd ' & /eri0ici am*ren"ele $n baza de da"eB @ M grbe+"iB m'rmi &u&*ici'& b"r#nul criminali&"( @ 1el'c( Ai "'" "im*ul din lume- Oeber(
11J

@ M#ine( Nu m *rice* *rea bine la calcula"'are +i mai "inerii mei c'legi au *leca" de6a aca&( @ i "uB @ O & /eri0ic am*ren"ele cu c#"e/a *'&ibili"Yi du* me"'da cla&ic( 5'mn u+'r- H'le( Eu ' & /eg,ez( Harr% $nc,i&e "ele0'nul- in"r $n d'rmi"'r +i de&c,i&e calcula"'rul( )iri*i"ul Oind'8&ului $nec *en"ru ' cli* re"'rica american a rzbunrii ce &e auzea din &u0ragerie( 1e&c,i&e 0ilmul 6a0ului din DirMe/eien( 4u&e 0ilmule.ul de c#"e/a 'ri 0r & aib /re' re/ela.ie de /reun 0el( 1du clic *e e2mail( 4e ecran a*ru cle*&idra +i H1 me&a6I( Tele0'nul din ,'l &un din n'u( Harr% &e ui" la cea& $nain"e & ridice rece*"'rul +i & &alu"e cu /'cea bl#nd cu care ' $n"#m*ina *e RaMel( @ Arne Albu( ?mi cer &cuze c / &un &eara- dar &'.ia mea mi2 a da" numrul +i m2am g#ndi" c am *u"ea lmuri acum lucrurile( E $n regulB @ 1a- r&*un&e Harr% cu /'cea lui d'cil 'bi+nui"( @ Am a/u" ' di&cu.ie cu &'.ia mea +i nici unul din n'i nu a auzi" de acea&" 0emeie +i nici nu +"ie cum a a6un& 0'"'gra0ia la ea( A 0'&" de/el'*a" la un cen"ru- *'a"e c a 0cu" ' c'*ie cine/a care lucreaz la magazin( ?n a0ar de a&"a- *e la n'i *rin ca& &e *erind mul"e *er&'ane +i ar *u"ea 0i mul"e- multe e>*lica.ii *'&ibile( @ Hm( Harr% 'b&er/ c /'cea lui Arne Albu nu mai a/ea aceea+i &"*#nire *e care ' a/u&e&e cu ce/a "im* $n urm( 1u* c#"e/a &ecunde de "cere- Albu c'n"inu7 @ 1ac /re.i & mai di&cu"m de&*re ace&" &ubiec"- /2a+ 0i recun'&c"'r dac am 0ace2' la bir'ul meu( Am $n.ele& de la &'.ia mea c /2a da" numrul de "ele0'n( @ Iar eu am $n.ele& c nu d'ri.i & 0i.i deran6a" $n "im*ul 'rel'r de &er/iciu( @ Nu /reauF ca &'.ia mea & 0ie &"re&a"( O 0emeie m'ar" cu ' 0'"'gra0ie $n *an"'0( 1umnezeuleA A+ /rea & lua.i leg"ura d'ar cu mine( @ ?n.eleg( 1ar 0'"'gra0ia e cu &'.ia +i cu c'*iii dumnea/'a&"rA @ Nu +"ie nimic- / a&igurA i a*'i- regre"#nd a*aren" "'nul &u*ra"- adug7 C *r'mi" c ' & &"udiez 'rice *'&ibili"a"e de a lmuri cum de &2a $n"#m*la" a&"a( @ Mul.ume&c *en"ru '0er"a dumnea/'a&"r- dar $mi rezer/
12<

dre*"ul de a /'rbi cu 'ricine cred c "rebuie( Harr% a&cul" re&*ira.ia lui Albu $nain"e & adauge7 5*er c m $n.elege.i( @ A&cul"a.i2mF @ M "em c a&"a nu e ce/a ce &e *'a"e neg'cia( O & iau leg"ura cu dumnea/'a&"r &au cu &'.ia dumnea/'a&"r dac /a 0i ce/a ce "rebuie & +"iu( @ A+"e*"a.i ' &ecundA Nu $n.elege.i( 5'.ia meaF &e &u*r 0'ar"e "are( @ A/e.i dre*"a"e- nu $n.eleg( E b'lna/B @ !'lna/B zi&e Albu &ur*rin&( Nu- darF @ A"unci &ugerez & *unem *unc" ace&"ei c'n/er&a.ii c,iar acum( Harr% &e zri $n 'glind( Nu &un" $n "im*ul &er/iciului( !un &eara( ?nc,i&e "ele0'nul +i &e ui" din n'u $n 'glind( 1i&*ru&er acum z#mbe"ul- 0ericirea *e care .i2' d Rzbunarea( Ranc,iuna( Ru"a"ea( Rea2/'in.a( )ei *a"ru HRI ai rzbunrii( 1ar mai era +i al"ce/a( )e/a nu era $n regul( )e/a li*&ea( 5"udie imaginea din 'glind( 4'a"e c era din cauza 0elului $n care cdea lumina( Harr% &e a+ez la calcula"'r $n "im* ce &e g#ndea c /a "rebui &2i &*un lui Aune de&*re cei *a"ru HRI( El adun a&"0el de lucruri( E2mailul *e care $l *rimi&e /enea de la ' adre& *e care nu ' mai /zu&e nici'da"7 0urieWb'ld(c'm( 1du clic( i- cum &""ea ac'l'- $n"regul c'r* 0u cu*rin& de un 0i'r de g,ea. care nu a/ea &2l mai *r&ea&c mai bine de un an de zile( ?l cu*rin&e $n "im* ce ci"ea *e ecran( 4rul i &e 0cu mciuc +i *ielea de gin(
Crei & ne 6ucmB Hai & ne imaginm c ai lua" cina cu ' 0emeieiar $n ziua urm"'are e g&i" m'ar"( )e 0aciB 52MN

Tele0'nul $nce*u & &e "#nguie( Harr% +"iu c e RaMel( ?l l& & &une(

121

17 LACRIMILE ARABIEI
Hal/'r&en 0u 0'ar"e mira" &2l /ad *e Harr% in"r#nd $n bir'u( @ 1e6a e+"i aiciB ?.i dai &eama c e d'arF @ N2am *u"u" & d'rm- m'rmi Harr% +i &e a+ez $n 0a.a calcula"'rului cu bra.ele $ncruci+a"e( Ma+inriile a&"ea &un" al dracului de len"e( Hal/'r&en &e ui" *e&"e umrul lui( @ T'"ul de*inde de ra"a "ran&0erului de da"e c#nd e+"i *e ne"( Acum 0'l'&e+"i ' linie &"andard I51N- dar bucur2"e- cur#nd /'m a/ea acce& ra*id( )au.i ar"ic'le $n %agens Neeringsliv, @ )eBF A- da( @ Arne AlbuB Ai /'rbi" cu Cigdi& AlbuB @ 1a( @ )e leg"ur are de 0a*" cu 6a0ul bnciiB Harr% nu ridic *ri/irea( Nu &*u&e&e c ar a/ea leg"ur cu 6a0ul- dar nu &*u&e&e nici c nu are- a+a c era n'rmal ca Hal/'r&en & 0ac *re&u*uneri( Harr% 0u &cu"i" de a2i r&*unde *en"ru c e>ac" $n acel m'men" 0a.a lui Arne Albu um*lu ecranul( 9n z#mbe" larg d'mina dea&u*ra cra/a"ei &"r#n&e de la g#"( Hal/'r&en *le&ci din buze +i ci"i cu /'ce "are7 HTreizeci de mili'ane *en"ru ' a0acere de 0amilie( A&"zi Arne Albu *'a"e & *un la &al"ea "reizeci de mili'ane de c'r'ane du* ce lan.ul ,'"elier ),'ice a cum*ra" ieri "'a"e ac.iunile de la Albu A5( Albu &*une c /rea & dedice mai mul" "im* 0amilieiace&"a 0iind m'"i/ul *rinci*al *en"ru care a /#ndu" 0irma de &ucce&( ZCreau &2mi /d c'*iii cum cre&c- a &*u& Albu $n"r2un in"er/iu( =amilia mea e&"e cea mai im*'r"an" in/e&"i.ie([I Harr% a*& *e TI4RIRE( @ Nu /rei +i re&"ul ar"ic'luluiB @ Nu- nu /reau dec#" *'za- zi&e Harr%( @ Are "reizeci de mili'ane la banc +i acum &2a a*uca" de 6e0ui" bnciB @ ?.i e>*lic mai "#rziu- &*u&e Harr% +i &e ridic din &caun( ?n"re "im*- a+ /rea &2mi e>*lici- dac +"ii- cum *'.i a0la de la cine am *rimi" un e2mail( @ Adre&a a*are $n e2mail( @ i ' g&e+"i $n car"ea de "ele0'ane- nuB @ Nu- dar *'.i & a0li de la ce &er/er a 0'&" "rimi&( i a&"a a0li din adre&( 5er/erul are ' li&" cu 0iecare clien" +i adre&a lui(
122

='ar"e &im*lu( Ai *rimi" /reun e2mail in"ere&an"B Harr% ddu din ca*( @ 12mi adre&a +i .i2' g&e&c eu imedia"- zi&e Hal/'r&en( @ !ine( Ai auzi" de un &er/er numi" b'lde(c'mB @ Nu- dar ' & /eri0ic( )are2i re&"ul adre&eiB Harr% ezi"( @ Am ui"a"- zi&e el( Harr% ceru ' ma+in de la gara6 +i c'ndu&e $nce" *e ;renland( 9n /#n" mu+c"'r $n/#r"ea 0runzele *e care &'arele din ziua *receden" le u&ca&e *e "r'"uar( Oamenii mergeau cu m#inile $nde&a"e $n buzunare +i cu ca*ul a&cun& $n"re umeri( 4e 4ile&"rede"- Harr% &e bg $n &*a"ele unui "ram/ai +i g&i la radi' *r'gramul de +"iri NRD( Nu ziceau nimic de&*re cazul 5"ine ;re""e( E>i&"au "emeri c &u"e de mii de c'*ii ai re0ugia.il'r nu /'r rezi&"a iernii dure a0gane( 9n &'lda" american 0u&e&e 'm'r#"( Era un in"er/iu cu 0amilia lui( C'iau rzbunare( 4e !i&le"" nu &e circula +i "ra0icul era de/ia"( @ 1aB O &ingur &ilab la in"er0'nul de la u+ 0u &u0icien" *en"ru a ar"a c A&"rid M'n&en era rci"( @ Harr% H'le( Mul.ume&c *en"ru a6u"'rul de *#n acum( M $n"rebam dac a+ *u"ea & / mai *un c#"e/a $n"rebri( A/e.i "im*B Acea&"a &"rnu" de d'u 'ri $nain"e de a r&*unde7 @ ?n leg"ur cu ceB @ A+ *re0era & nu / $n"reb de aici- de a0ar( ?nc d'u &"rnu"uri( @ Nu e m'men"ul *'"ri/i"B $n"reb Harr%( 9+a b#z#i +i Harr% ' $m*in&e( A&"rid M'n&en &""ea *e c'rid'r cu un +al *e umeri +i cu bra.ele $ncruci+a"e $n "im* ce Harr% urca &crile( @ C2am /zu" la $nm'rm#n"are- zi&e Harr%( @ M2am g#ndi" c mcar unul din"re /ecini ar "rebui & *ar"ici*e- a0irm ea( C'cea $i &una de *arc ar 0i /'rbi" la un mega0'n( @ M $n"rebam dac recun'a+"e.i acea&" *er&'an( Lu 0r *rea mul" c,e0 0'"'gra0ia cu c'l.ul $nd'i"( @ )are din"re eleB @ Oricare- de 0a*"( C'cea lui Harr% r&una $n ca&a &crii( A&"rid M'n&en &e ui" la 0'"'gra0ie( O cerce" amnun.i"(
123

@ EiB Ea cl"in din ca*( @ Hm( "i.i cum/a dac Anna a/ea /reun *ar"enerB @ 9nulB Harr% in&*ir ad#nc( @ Cre.i & &*une.i c a/ea mai mul.iB Ea ridic din umeri( @ ?n ca&a a&"a &e aude 'rice &une"( Hai & zicem c &c#r.#iau &crile( @ )e/a &eri'&B @ Nu am nici cea mai mic idee( Harr% a+"e*"( 4auza nu 0u *rea lung7 @ Cara a&"a a a/u" un bile.el cu un nume *e el li*i" de c&u.a ei *'+"al( Nu +"iu dac era ce/a &eri'&- darF @ NuB @ )red c era &cri&ul ei( 5cria d'ar ERID5EN( 5c,i. un z#mbe"( 4'a"e c ui"a&e &2i &*un care era numele de b'"ez( ?n 'rice caz- bile"ul a di&*ru" du* ' &*"m#n( Harr% &e ui" $n 6'& *e&"e balu&"rad( 5crile erau abru*"e( @ O &*"m#n e mai bine dec#" nimic- nuB @ 4'a"e *en"ru unii- re*lic ea +i *u&e m#na *e clan.( Acum "rebuie & *lec( T'cmai aud c am *rimi" un e2mail( @ 1'ar n2' & *lece de unde e- nuB =emeia 0u cu*rin& de un al" acce& de &"rnu"uri( @ Trebuie & r&*und- zi&e ea cu 'c,ii *lini de lacrimi( E au"'rul( 1i&cu"m de&*re "raducerea mea( @ A"unci /'i 0i ra*id- &*u&e Harr%( Creau d'ar & / ui"a.i +i la a&"a( ?i ddu ' 0'aie de ,#r"ie( Ea ' lu- &e ui" +i $l *ri/i *e Harr% &u&*ici'&( @ 9i"a.i2/ d'ar cu a"en.ie- zi&e Harr%( Nu / grbi.i( @ Nu e ne/'ie- zi&e ea +i $i ddu 0'aia $na*'i( ?i "rebuir zece minu"e lui Harr% *en"ru a a6unge de la &ediul *'li.iei *#n *e D6'lbergga"a 21A( 4e /remuri- cldirea dr*na" de crmid 0u&e&e "bcrie- "i*'gra0ie- *'"c'/rie +i *r'babil al"e c#"e/a lucruri( 9n memen"' c O&l' a/u&e&e c#nd/a indu&"rie( Acum 0u&e&e *relua" de 3rimte)nis). ?n ciuda ilumina"ului re0cu" +i a in"eri'rului m'dern- cldirea a/ea $nc un aer indu&"rial( Harr% $l g&i *e Oeber $n"r2una din"re $nc*erile mari +i reci(
124

@ La dracuT- zi&e Harr%( E+"i ab&'lu" &igurB Oeber $i z#mbi 'b'&i"( @ Am*ren"a de *e &"icl e bun +i dac am 0i a/u"2' $nd'&aria"- calcula"'rul i2ar 0i g&i" *erec,ea( !ine$n.ele& c *u"em /eri0ica +i manual ca & 0im &u" la &u" &iguri- dar ne2ar lua &*"m#ni +i 'ricum nu am g&i nimic( A&"a e clar( @ 5cuze- &*u&e Harr%( Eram d'ar 0'ar"e &igur c l2am *rin&( Trebuie & &*un c +an&ele ca un "i* ca el & nu 0i 0'&" nici'da" are&"a" *en"ru nimic erau 0'ar"e mici( @ =a*"ul c nu2l a/em $n ar,i/ $n&eamn d'ar c "rebuie & cu"m $n al" *ar"e( A/em acum cel *u.in ' d'/ad *al*abil( Acea&" am*ren" *lu& 0ibrele din DirMe/eien( 1ac2l g&e+"i *e 'm- a/em *r'ba c'ncluden"( Helge&enA 9n "#nr care "recea *e ac'l' &e '*ri( @ Am *rimi" acea&" +a*c din AMer&el/a $n"r2' *ung ne&igila"- m'rmi Oeber( Aici nu e c'cin de *'rci( Ai *rice*u"B Helge&en cl"in din ca* a*r'ba"'r +i $i arunc lui Harr% ' *ri/ire &uge&"i/( @ Trebuie & iei lucrurile brb"e+"e- zi&e Oeber $n"'rc#ndu2 &e din n'u &*re Harr%( )el *u.in nu a "rebui" & &u*'r.i ce ne2a &*u& I/ar&&'n azi( @ I/ar&&'nB @ N2ai auzi" ce &2a $n"#m*la" $n )ul/er" aziB Harr% cl"in din ca* $n &emn c nu +i Oeber r#&e +i $+i 0rec m#inile( @ ?n cazul &"a- ' &2.i &*un ' *'/e&"e bun care & "e .in $n *riz- H'le( 4rezen"area lui Oeber &emna mul" cu ra*'ar"ele *e care le &cria *en"ru *'li.ie( 4r'*'zi.ii &cur"e- necizela"e- care &c,i.au ac.iunea 0r nici ' de&criere cu $n0l'ri"uri a &en"imen"el'r- a "'nului /'cii &au a e>*re&iei 0aciale( )u "'a"e a&"ea- lui Harr% nu2i 0u greu & c'm*le"eze g'lurile( ?i *u"ea /edea *e Oeber +i *e 4A5 Rune I/ar&&'n duc#ndu2&e $n"r2una din"re camerele *en"ru /izi"a"'ri din Ari*a A +i auzi u+a $ncuindu2&e $n &*a"ele l'r( Ambele camere erau l#ng rece*.ie +i erau ec,i*a"e cu cele nece&are unei 0amilii( )ei $nc,i+i *u"eau & &e bucure de c#"e/a cli*e de lini+"e al"uri de cei dragi $n"r2' $nc*ere *e care cine/a c,iar $ncerca&e & ' 0ac c'n0'r"abil N m'bil &im*l- 0l'ri de *la&"ic +i c#"e/a *a&"eluri *e *ere"e( Ra&M'l &""ea $n *ici'are c#nd &'&ir cei d'i( A/ea ' car"e
12

gr'a& &ub bra. +i *e m&u.a 6'a& din 0a. l'r era ' "abl de +a, cu *ie&ele ga"a aran6a"e( Nu &c'a&e nici un cu/#n"- &e ui" d'ar la ei cu 'c,ii lui de un c*rui *alid( 4ur"a ' cma+ alb ce &emna cu ' "unic +i care $i a"#rna a*r'a*e *#n la genunc,i( I/ar&&'n nu era $n largul lui +i $i &*u&e bru&c .iganului & ia l'c( Ra&M'l a&cul" c'manda cu ' urm de z#mbe"( I/ar&&'n $l lua&e cu el *e Oeber $n l'c de /reun *'li.i&" "#nr de la In/e&"iga.ii *en"ru c &e g#ndea c /ul*'iul b"r#n $l /a *u"ea a6u"a *e I/ar&&'n &2l He/aluezeI *e Ra&M'l- a+a cum &e e>*rima&e c,iar el( Oeber *u&e un &caun la u+ +i &c'a&e un carne.el $n "im* ce I/ar&&'n &e a+ez $n 0a.a *riz'nierului cu re*u"a.ie *r'a&"( @ C r'g- Politiavdelingss(ef I/ar&&'n- zi&e Ra&M'l +i de&0cu *alma $n &emn de in/i"a.ie *en"ru *'li.i&" de a $nce*e 6'cul( @ Am /eni" aici *en"ru a a0la ni+"e in0'rma.ii- nu *en"ru a 6uca 6'curi- re*lic I/ar&&'n +i *u&e cinci 0'"'gra0ii ale 6a0ului din !'g&"ad/eien- una l#ng al"a- *e ma&( Crem & +"im cine e( Ra&M'l lu 0'"'gra0iile una c#"e una +i le cerce" &c'.#nd ni+"e H,mI2uri( @ ?mi *u"e.i da un &"il'uB $n"reb du* ce &e ui" la "'a"e( Oeber +i I/ar&&'n &c,imbar *ri/iri( @ Ia2l *e al meu- zi&e Oeber +i $i $n"in&e un &"il'u cu cerneal( @ A+ *re0era 0r cerneal- &*u&e Ra&M'l 0r &2+i ia *ri/irea de la I/ar&&'n( 4A52ul ddu din umeri- &c'a&e un *i> cu gel din buzunarul de la *ie*" +i i2l ddu( @ ?n *rimul r#nd- a+ /rea & / e>*lic *rinci*iul care &" la baza car"u+el'r cu /'*&ea- zi&e Ra&M'l +i $nce*u & de+urubeze ca*acul &"il'ului alb al lui I/ar&&'n- care a/ea- $n"#m*l"'r- &igla 1en N'r&Me !anM( 1u* c#"e +"i.i- anga6a.ii bncii *un mereu l#ng bani un car"u+ cu /'*&ea *en"ru e/en"uali"a"ea $n care /'r 0i 6e0ui.i( )ar"u+ul e&"e *u& $n c'n"ainerul cu bani din ATM( 9nele car"u+e &un" lega"e la un "ran&mi."'r +i &un" ac"i/a"e de mi+care- 0iind *u&e- de e>em*lu- $n"r2' *ung( Al"ele &un" ac"i/a"e c#nd "rec *e &ub un *'r"al care *'a"e 0i am*la&a" dea&u*ra in"rrii $n banc( )ar"u+ul *'a"e & aib un micr'"ran&mi."'r c'nec"a" la un rece*"'r care declan+eaz ' e>*l'zie c#nd &e a0l la ' anumi" di&"an. de rece*"'r- & zicem la ' &u" de me"ri( Al"ele e>*l'deaz du* ' *'&"ac"i/are declan+a"( )ar"u+ul *'a"e & aib di/er&e 0'rme- dar "rebuie & 0ie &u0icien" de mic *en"ru a *u"ea 0i a&cun& *rin"re bancn'"e(
123

9nele &un" a+a de mici( Ra&M'l ar" d'i cen"ime"ri cu dege"ul mare +i ar""'rul( E>*l'zia nu e *ericul'a& *en"ru ,'.E *r'blema e /'*&eaua- cerneala( 5c'a&e car"u+ul de cerneal din *i>( !unicul meu a 0'&" 0abrican" de cerneal( El m2a $n/.a" c*e /remuri- 0'l'&eau gum arabic *en"ru a *r'duce cerneal( ;uma *r'/ine de la arb'rele de acacia +i &e nume+"e Lacrimile Arabiei *en"ru c &e *relinge $n *ic"uri de mrimea a&"a( =cu un cerc cu dege"ul mare +i ar""'rul cam de mrimea unei nuci( Ideea cu guma a&"a e c $ngr'a+ +i reduce "en&iunea de &u*ra0a. a cernelii( i men.ine lic,ide &rurile de 0ier( E ne/'ie +i de un &'l/en"( ?n urm cu mul" "im* &e rec'manda a*a de *l'aie &au /inul alb( 5au '.e"( !unicul meu &*unea c "rebuie & *ui '.e" $n cerneal c#nd &crii unui du+man +i /in c#nd &crii unui *rie"en( I/ar&&'n "u+i- dar Ra&M'l c'n"inu ne&"ing,eri"7 @ La $nce*u"- cerneala e in/izibil( 1e/ine /izibil c#nd e a+"ernu" *e ,#r"ie( ?n car"u+ul de /'*&ea e>i&" *ar"icule r'+ii care 0ac ' reac.ie c,imic a"unci c#nd /in $n c'n"ac" cu ,#r"ia bancn'"el'r +i rm#n ac'l' *en"ru "'"deauna( !anii /'r 0i marca.i mereu ca bani 0ura.i( @ "iu cum 0unc.i'neaz un car"u+ de /'*&ea- zi&e I/ar&&'n( A+ /rea mai bine & +"iuF @ Rbdare- drag Politiavdelingss(ef. )e e 0a&cinan" la acea&" "e,n'l'gie e c e&"e e>"rem de &im*l( A+a de &im*l$nc#" a+ *u"ea +i eu & 0ac un car"u+ de /'*&ea- & $l *un unde /reau eu +i & $l 0ac & e>*l'deze c#nd &e a0l la ' anumi" di&"an. de rece*"'r( T'" ce2mi "rebuie ar $nc*ea $n"r2' cu"ie mic( Oeber nu mai lua n'"i.e( @ 1ar *rinci*iul car"u+ului nu e "e,n'l'gia- 4A5 I/ar&&'n( 4rinci*iul e&"e incriminarea( =a.a lui Ra&M'l de/eni "'a" un z#mbe"( )erneala *"eaz +i ,ainele- +i *ielea ,'.ului( i cerneala a&"a e a+a de *u"ernic- $nc#" 'da" ce "e2ai *"a" cu ea *e m#ini- nu ' /ei mai *u"ea &*la nici'da"( 4ila" din 4'n" +i Iuda- nuB 5#nge *e m#ini( !ani $n&#ngera.i( Ag'nia arbi"rului( 4edea*&a "rd"'rului( Ra&M'l ddu drumul car"u+ului de /'*&ea *e *'deaua din &*a"ele me&ei +i- $n "im* ce &e a*leca &2l ridice- I/ar&&'n $i 0cu &emn lui Oeber c are ne/'ie de carne.el( @ A+ /rea & &crii numele *er&'anei din 0'"'gra0ie- zi&e I/ar&&'n +i *u&e carne.elul *e ma&( A+a cum am &*u&- nu
12:

&un"em aici ca & 6ucm 6'curi( @ Nu & 6ucm 6'curi- nu- zi&e Ra&M'l $n+urub#nd $nce" ca*acul &"il'ului( 1'ar /2am *r'mi& c / dau numele celui care a lua" banii- nuB @ 1a- a&"a a 0'&" $n.elegerea- zi&e I/ar&&'n( 5e a*lec a"unci c#nd Ra&M'l $nce*u & &crie( @ N'i- >'ra>anii- +"im ce $n&eamn ' $n.elegere- zi&e el( Nu &criu d'ar numele lui- ci +i *e al *r'&"i"ua"ei *e care ' 0rec/en"eaz +i *e al brba"ului cu care a lua" leg"ura *en"ru a2i zdr'bi genunc,iul unui "#nr care a 0cu"2' recen" *e 0iica lui & &u0ere( A*r'*'- *er&'ana $n cauz a re0uza" &2' 0ac( @ AF e>celen"( I/ar&&'n &e $n"'ar&e re*ede &*re Oeber +i $i r#n6i &ure&ci"a"( @ 4'0"im( Ra&M'l $i ddu carne.elul +i &"il'ul lui I/ar&&'n- care &e grbi & ci"ea&c( K#mbe"ul $i di&*ru de *e 0a.( @ 1arF &e b#lb#i el( Helge Dlemen"&en e +e0ul &ucur&alei( A/u bru&c ' &"r0ulgerare( E im*lica"B @ ='ar"e "are- zi&e Ra&M'l( 1'ar el a lua" banii- nuB @ i i2a *u& $n &ac'+a ,'.ului- &*u&e Oeber din u+( E>*re&ia 0e.ei lui I/ar&&'n "recu $nce" de la mirare la 0urie( @ )e2i cu *'rcria a&"aB Ai *r'mi& c m a6u.i( Ra&M'l $+i &"udie ung,ia lung +i a&cu.i" de la dege"ul mic de la m#na drea*"( A*'i cl"in gra/ din ca* +i &e a*lec *e&"e ma& c"re I/ar&&'n( @ Ai dre*"a"e- +'*"i el( 9i"e un *'n"( ?n/a. ce e /ia.a( 5"ai 6'& +i &"udiaz2.i c'*ilul( Nu e u+'r & g&e+"i ce ai *ierdu"- dar nici im*'&ibil( ?l b"u *e &*a"e *e 4A5 +i &e $ndre*" &*re "abla de +a,( E r#ndul "u- Politiavdelingss(ef. I/ar&&'n &*umega de 0urie $n "im* ce "recea $m*reun cu Oeber *rin )ul/er"- un "unel &ub"eran de "rei &u"e de me"ri care lega $nc,i&'area !'"&en de &ediul *'li.iei( @ Am a/u" $ncredere $n"r2' ra& care a de&c'*eri" minciunaA +uier I/ar&&'n( Am a/u" $ncredere $n"r2un .igan nen'r'ci"A Ec'ul ric'+ $n *ere.ii de crmid( Oeber .inea *a&ul cu elE /'ia & ia& 'da" din "unelul rece +i umed( Tunelul )ul/er" era 0'l'&i" *en"ru a2i "ran&*'r"a *e *riz'nieri &*re +i de la in"er'ga"'riul din &ediul *'li.iei +i circulau mul"e z/'nuri lega"e de ceea ce &e $n"#m*la aici(
12G

I/ar&&'n $+i &"r#n&e ,aina mai "are +i *+i a0ar din "unel( @ 4r'mi"e2mi un lucru- Oeber7 n2' & &u0li nimnui nici ' /'rb de&*re a&"a( 1aB 5e $n"'ar&e &*re Oeber ridic#nd din"r2' &*r#ncean7 1aB R&*un&ul la $n"rebarea lui I/ar&&'n 0u un &im*lu HdaI- cci "'cmai a6un&e&er la *'r.iunea din )ul/er" $n care *ere.ii erau /'*&i.i $n *'r"'caliu- +i Oeber auzi un zg'm'" abia &e&izabil( I/ar&&'n &c'a&e un &"rig" $ngr'zi" +i czu $n genunc,i $n"r2' bl"'ac- .in#ndu2&e de *ie*"( Oeber &e $n"'ar&e +i &e ui" $n &u&ul +i $n 6'&ul "unelului( Nimeni( A*'i &e $n"'ar&e &*re 4A52ul care &e ,'lba la m#na m#n6i" cu r'+u( @ 5#ngerez- gemu el( M'r( Oeber /zu cum 'c,ii lui I/ar&&'n &e mre&c( @ )e eB $n"reb I/ar&&'n cu /'cea "remur#nd de 0ric $n "im* ce $l *ri/i *e Oeber care &e ui"a cu gura c&ca"( @ Ca "rebui & "e duci la cur."'rie- zi&e Oeber( I/ar&&'n &e ui" $n 6'&( C'*&eaua r'+ie &e $m*r+"ia&e *e "'a" cma+a +i *ar.ial *e ,aina de un /erde lm#ie( @ C'*&ea r'+ie- e>*lic Oeber( I/ar&&'n &c'a&e ce mai rm&e&e din &"il'ul 1en N'r&Me !anM( Micr'e>*l'zia $l mu"a&e $n&*re mi6l'c( 5""u $n genunc,i- cu 'c,ii $nc,i+i- *#n i &e calm re&*ira.ia( A*'i $l 0i> *e Oeber cu *ri/irea( @ "ii care a 0'&" cel mai mare *ca" al lui Hi"lerB $n"reb +i2i $n"in&e m#na cura"( Oeber ' a*uc +i2l "ra&e *e I/ar&&'n $n *ici'are( I/ar&&'n &e ui" $n &*a"e $n "unel- ac'l' de unde /eni&er( @ ) nu i2a e>"ermina" c'm*le" *e .igani( @ HN2' & &u0li nimnui nici ' /'rb de&*re a&"aI- &e maimu.ri Oeber r#z#nd( I/ar&&'n &2a du& direc" la gara6 +i a *leca" aca&( )erneala $i /a rm#ne *e *iele cel *u.in "rei zile( Harr% cl"in din ca* ne/enindu2i & cread( @ i ce a.i 0cu" cu ace&" Ra&M'lB Oeber ddu din umeri( @ I/ar&&'n a zi& c /a cere & 0ie mu"a" $n"r2' celul &*ecial( Nu c a&"a ar 0i de /reun a6u"'r( Ti*ul eF de'&ebi"( A*r'*' de de'&ebi"- cum merge "reaba cu !ea"eB Mai a/e.i ce/a $n a0ar de am*ren"a a&"aB Harr% &cu"ur din ca* $n &emn c nu(
12J

@ E ' 0a" de'&ebi"- zi&e Oeber( ?l /d *e "a"l ei $n ea( Ar *u"ea & 0ie 0'ar"e bun( @ Ar *u"ea( L2ai cun'&cu" *e "a"l eiB Oeber $ncu/iin.( @ 9n 'm bun( L'ial( )e *ca" c a &0#r+i" a+a( @ E ciuda" c un *'li.i&" cu ' a&emenea e>*erien. a *u"u" & 0ac ' a&emenea gre+eal( @ Nu cred c a 0'&" ' gre+eal- re*lic Oeber *un#nd ' cea+c de ca0ea $n c,iu/e"( @ NuB Oeber m'rmi ce/a( @ )e2ai zi&- OeberB @ Nimic- &*u&e el( )u &iguran. a a/u" un m'"i/- a&"a ziceam( @ !'lde(c'm e cu &iguran. un &er/er- zi&e Hal/'r&en( 5*un d'ar c nu e $nregi&"ra" nicieri( Ar *u"ea & 0ie $n"r2' *i/ni. din Die/- de e>em*lu- +i & aib clien.i an'nimi care &2+i "rimi" unul al"uia ma"eriale *'rn'gra0ice( )e +"iuB ) n'i- muri"'rii de r#nd- nu2i /'m g&i *e cei care nu /'r & 0ie g&i.i $n acea&" 6ungl( Ca "rebui & "e adre&ezi unui &*eciali&" ade/ra"( )i'cni"ul $n u+ 0u a"#" de $nce" $nc#" Harr% nu2l auzi- dar Hal/'r&en &"rig7 @ In"rA 9+a &e de&c,i&e *ruden"( @ !un- zi&e Hal/'r&en z#mbind( !ea"e- nuB Ea $ncu/iin. +i &e ui" $n grab la Harr%( @ ?ncercam & dau de "ine( Numrul la de m'bil de *e li&"F @ i2a *ierdu" m'bilul- zi&e Hal/'r&en +i &e ridic( Ia l'c +i ' &2.i 0ac un e&*re&&' a la Hal/'r&en( Ea ezi"( @ Mul.ume&c- dar "rebuie &2.i ar" ce/a $n )a&a 1ureriiHarr%( Ai "im*B @ T'" "im*ul din lume- r&*un&e Harr% l&#ndu2&e *e &caun( Oeber mi2a da" d'ar /e+"i *r'a&"e( Nu a g&i" nici ' am*ren" care & c're&*und( i Ra&M'l l2a *cli" ru de "'" *e I/ar&&'n azi( @ i a&"a2i ' /e&"e *r'a&"B ?i &c*a&e $nain"e &2+i dea &eama( ?+i du&e m#na la gur &*eria"( Harr% +i Hal/'r&en r#&er( @ M bucur ca "e2am re/zu"- !ea"e- zi&e Hal/'r&en $nain"e
13<

ca ea +i Harr% & *lece( Nu *rimi nici un r&*un&- d'ar ' *ri/ire i&c'di"'are din *ar"ea lui Harr% +i rma&e &"#nd $n *ici'are- *u.in &"#n6eni"- $n mi6l'cul camerei( ?n )a&a 1urerii- Harr% 'b&er/ ' *"ur m'"'"'li" *e cana*eaua de d'u l'curi de la IDEA( @ Ai d'rmi" aici azi2n'a*"eB @ Am a.i*i" *u.in d'ar- zi&e ea +i *'rni a*ara"ul /ide'( 4ri/e+"e2i *e )lu +i *e 5"ine $n cadrul &"a( Ar" &*re ecranul '*ri" la &cena $n care a*rea ,'.ul +i 5"ine &e a*leca $n&*re el( Harr% &im.i c i &e zburle+"e *rul( @ E ce/a $n neregul- nuB zi&e ea( Harr% $l cerce" *e ,'.( A*'i *e 5"ine( i $+i ddu &eama c ace&" cadru $l 0cu&e & *ri/ea&c imaginile de nenumra"e 'ricu"#nd mereu ce/a ce era ac'l'- dar care $i "'" &c*a( @ )e eB $n"reb el( )e /ezi "u +i eu nu *'" /edeaB @ ?ncearc( @ Am $ncerca" de6a( @ Im*rim2.i imaginea *e re"in- $nc,ide 'c,ii +i &im"e( @ 4e buneF @ Hai- Harr%( K#mbi( 1'ar a&"a $n&eamn & in/e&"ig,ezi- nuB 5e ui" la ea u+'r &ur*rin&( A*'i ridic din umeri +i 0cu a+a cum $i &*u&e&e ea( @ )e /ezi- Harr%B @ ?mi /d in"eri'rul *le'a*el'r( @ )'ncen"reaz2"e( 5*une2mi ce e +'can"( @ E ce/a lega" de el +i de ea( )e/aF lega" de 0elul $n care &"au( @ !ine( )e e cu 0elul $n care &"auB @ 5"auF nu +"iu( Nu &"au bine- dac *'" zice a+a( @ )um adic nu &"au bineB Harr% a/u acela+i &en"imen" c &e &cu0und *e care $l a/u&e&e +i $n ca&a lui Cigdi& Albu( O /zu *e 5"ine ;re""e a*leca" $n 0a.( 1e *arc ar 0i /ru" & *rind cu/in"ele 6e0ui"'rului( 5e ui" la gurile din cagul +i la 0a.a *er&'anei *e care &e *reg"ea & ' ucid( Oare la ce &e g#nde+"e elB 1ar eaB ?n ace&" m'men" $ng,e.a" $n "im*- 'are $ncearc ea & de&c'*ere cine e el- 'mul &"a de &ub cagulB @ )um adic nu &"au bineB re*e" !ea"e( @ 5un"F &un"F
131

)u *i&"'lul $n m#n +i dege"ul *e "rgaci( T'.i cei din 6ur $nmrmuri.i( 1e&c,ide gura( O /ede cum *ri/e+"e( Pea/a &e a*r'*ie de din.i( @ )um adic nu &"au bineB @ 5un"F 4rea a*r'a*e( @ !ra/'- Harr%A Ace&"a de&c,i&e 'c,ii( 4unc"e ca ni+"e amibe &"rluceau +i *lu"eau *rin 0a.a c#m*ului lui /izual( @ !ra/'B murmur el( )e /rei & &*uiB @ Ai &*u& $n cu/in"e ce/a ce a 0'&" mereu $n 0a.a 'c,il'r n'+"ri( Ai *er0ec" dre*"a"e- Harr%( 5"au *rea a*r'a*e unul de cellal"( @ 1a- m2am auzi" &*un#nd a&"a- dar *rea a*r'a*e ra*'r"a" la ceB @ Ra*'r"a" la c#" de a*r'a*e ar "rebui & &"ea d'i 'ameni care nu &2au cun'&cu" nici'da"( @ HmB @ Ai auzi" de Ed8ard HallB @ Nu( @ An"r'*'l'gul( El a dem'n&"ra" *rimul leg"ura din"re di&"an.a *e care 'amenii ' *&"reaz $n"re ei +i rela.ia *e care ' au( E 0'ar"e bine d'cumen"a" "reaba( @ E>*lic2mi( @ 5*a.iul &'cial din"re 'amenii care nu &e cun'&c e&"e cu*rin& $n"re unu +i "rei me"ri +i 6um"a"e( A&"a e di&"an.a *e care ai *&"ra2' $n"r2' &i"ua.ie n'rmal- dar ui"2"e la c'zile la au"'buz &au la "'ale"e( ?n T'M%'- 'amenii &"au mai a*r'a*e unii de al.ii +i &e &im" $n largul l'r- dar /aria.iile $n 0unc.ie de cul"ur &un" rela"i/ min're( @ Nu $i *'a"e +'*"i de la ' di&"an. mai mare de un me"runuB @ Nu- dar ar 0i *u"u" 0ace a&"a $n limi"a a ceea ce e&"e cun'&cu" &ub numele de &*a.iu *er&'nal- care are $n"re un me"ru +i *a"ruzeci +i cinci de cen"ime"ri( A&"a e di&"an.a *e care 'amenii ' *&"reaz 0a.a de &"rini +i a+a2zi&ele cun'+"in.e( 1ar du* c#"e /ezi- )lul +i 5"ine ;re""e $ncalc acea&" limi"( Am m&ura" di&"an.a( E de d'uzeci de cen"ime"ri( A&"a $n&eamn c &un" de6a $n &*a.iul in"im( )#nd e+"i a+a de a*r'a*e de cealal" *er&'an- nu mai *'.i & ai ' /edere de an&amblu a&u*ra 0e.ei *er&'anei &au &2i e/i.i mir'&ul *ar0umului &au al "ran&*ira.iei( E un &*a.iu rezer/a" *en"ru *ar"eneri &au membrii 0amiliei(
132

@ Hm- 0cu Harr%( 5un" im*re&i'na" de cun'+"in.ele "ale- dar 'amenii +"ia &un" im*lica.i $n"r2' dram( @ 1a- dar de a&"a e a"#" de 0a&cinan"A izbucni !ea"e- .in#ndu2 &e de bra.ul 0'"'liului *en"ru a nu &ri $n *ici'are( 1ac nu &un" 'bliga.i- 'amenii nu $ncalc limi"ele de&*re care /'rbe+"e Ed8ard Hall( Iar )lul +i 5"ine ;re""e nu au de ce & ' 0ac( Harr% $+i 0rec brbia( @ !ine- ,ai & mergem *e l'gica a&"a( @ )red c ' cun'+"ea *e 5"ine ;re""e- zi&e !ea"e( i $nc bine( @ !ine- bine( Harr% $+i *u&e ca*ul $n m#ini +i /'rbi *rin"re dege"e( 1eci 5"ine ;re""e cun'a+"e un ,'. *r'0e&i'ni&" de bnci care d l'/i"ura $nain"e & ' $m*u+"e( "ii unde ne duce l'gica a&"a- nuA !ea"e $ncu/iin.( @ Cd imedia" ce *'" & a0lu de&*re 5"ine ;re""e( @ ='ar"e bine( i a*'i & di&cu"m cu cine/a care era 0rec/en" $n &*a.iul ei in"im(

133

18 O #I MINUNAT
@ L'cul &"a $mi d 0i'ri- zi&e !ea"e( @ Au a/u" un *acien" 0aim'& aici *e nume Arn'ld LuMler'dzi&e Harr%( El a &*u& c l'cul &"a e creierul be&"iei b'lna/e numi"e *&i,ia"rie( 1eci ai g&i" ce/a de&*re 5"ine ;re""eB @ Nu( 9n cazier 0r *a"- iar c'n"urile ei bancare nu &ugereaz nici ' neregul 0inanciar( =r mari c,el"uieli $n magazinele de ,aine &au $n re&"auran"e( Nu 6uca la cur&ele de cai din !6erMe +i nu e>i&" nici un al" indiciu *ri/ind 6'curile de n'r'c( 5ingura e>"ra/agan. *e care am g&i"2' e ' e>cur&ie la 5a' 4aul' $n /ara a&"a( @ i &'.ul eiB @ La 0el( 5eri'& +i 0r *a"( Trecur *e &ub *'ar"a &*i"alului ;au&"ad +i a6un&er $n"r2un *"ra" $nc'n6ura" de cldiri din crmid r'+ie( @ 5eamn cu ' $nc,i&'are- zi&e !ea"e( @ Heinric, 5c,irmer- a0irm Harr%( 9n ar,i"ec" german din &ec'lul al n'u&*rezecelea( T'" el a *r'iec"a" +i $nc,i&'area !'"&en( 9n $ngri6i"'r /eni &2i c'nduc la rece*.ie( A/ea *rul /'*&i" $n negru +i ar"a ca +i cum l'cul lui ar 0i 0'&" $n"r2' 0'rma.ie muzical &au ar 0i 0'&" de&igner( Lucru care- de 0a*"- c,iar era( @ Tr'nd ;re""e &" mai "'" "im*ul +i &e ui" *e geam- e>*lic el $n "im* ce mergeau *e cul'ar &*re Ari*a ;2( @ E *reg"i" & /'rbea&cB $n"reb Harr%( @ 1a- *'a"e & /'rbea&cF ?ngri6i"'rul *l"i&e +a&e &u"e de c'r'ane *en"ru ' "un&'are /'i" negli6en" +i acum $+i aran6a un &m'c de *r +i cli*ea la Harr% *rin"r2' *erec,e de 'c,elari cu rame negre care $l 0ceau & ara"e a "'cilar- dar nu unul ade/ra"- a&"0el $nc#" cun'&c"'rii &2 +i dea &eama c e de 0a*" ,i*i'"( @ )'legul meu &e $n"reab dac ;re""e &e &im"e &u0icien" de bine *en"ru a /'rbi de&*re &'.ia &a- zi&e !ea"e( @ O & /edem- r&*un&e $ngri6i"'rul +i2+i ddu &m'cul de *r la l'c *e&"e 'c,elari( 1ac in"r din n'u $n &"are de *&i,'z$n&eamn c nu e *reg"i"( Harr% nu2l $n"reb cum ar *u"ea &2+i dea &eama c#nd ' *er&'an in"r $n &"are de *&i,'z( A6un&er la ca*"ul cul'arului +i $ngri6i"'rul de&cuie ' u+ cu un geam r'"und(
134

@ Trebuie .inu" $ncuia"B $n"reb !ea"e- ui"#ndu2&e $n 6ur( @ Nu- &*u&e $ngri6i"'rul- 0r & dea e>*lica.ii &u*limen"are +i ar" &*re un ,ala" alb *e un &caun "ra& *#n la 0erea&"r( 5un" $n bir'ul de *e &"#nga c#nd *leca.i( 5e $ndre*"ar &*re brba"ul care +edea *e &caun( Ace&"a &e ui"a *e geam +i &ingurul lucru m'bil era m#na drea*" care mi+ca $nce" un &"il'u *e un carne.el- &*a&m'dic +i mecanic *recum un bra. de r'b'"( @ Tr'nd ;re""eB $n"reb Harr%( Nu2l recun'&cu *e cel care &e $n"'ar&e cu 0a.a &*re ei( ;re""e &e "un&e&e- 0a.a $i era mai &lab +i e>*re&ia &lba"ic din &eara c#nd $l g&i&er *e "erenul de "eni& 0u&e&e $nl'cui" de ' *ri/ire $n g'l 0i>- calm- care "recea direc" *rin ei( Harr% ' mai /zu&e( A+a ara" cei $nc,i+i du* *rimele &*"m#ni *e"recu"e $n &*a"ele gra"iil'r- c#nd $+i $nce* &en"in.a( Harr% +"iu in&"inc"i/ c acela+i lucru &e $n"#m*la +i cu ace&" brba"( ?+i $nce*u&e &en"in.a( @ 5un"em de la *'li.ie- zi&e Harr%( ;re""e $+i mu" *ri/irea &*re ei( @ E /'rba de 6e0uirea bncii +i de &'.ia dumnea/'a&"r( ;re""e $nc,i&e 'c,ii *e 6um"a"e- de *arc ar 0i "rebui" & &e c'ncen"reze *en"ru a $n.elege ce &*unea Harr%( @ Ne $n"rebam dac / *u"em *une c#"e/a $n"rebri- zi&e !ea"e cu /'ce "are( ;re""e $ncu/iin. $nce"( !ea"e "ra&e un &caun +i &e a+ez( @ Ne *u"e.i *'/e&"i de&*re eaB $l $n"reb( @ 5 / *'/e&"e&cB C'cea lui &c#r.#ia ca ' u+ neun&( @ 1a- zi&e !ea"e z#mbind bl#nd( Am /rea & +"im cine era 5"ine( )e 0cea- ce2i *lcea( )e *lanuri a/ea.i( Lucruri de genul &"a( @ 1e genul &"aB ;re""e &e ui" la !ea"e( A*'i *u&e &"il'ul 6'&( 9rma & a/em c'*ii( &"a era *lanul( )'*ii $n e*rube"( 5*era & 0ie gemeni( 1'i *lu& d'i- a+a zicea mereu( T'cmai ne *reg"eam & $nce*em( ),iar acum( Oc,ii i &e um*lur de lacrimi( @ Era.i c&"'ri.i de mul" "im*- nuB @ 1e zece ani- r&*un&e ;re""e( Nu m2ar 0i deran6a" dac nu ar 0i 6uca" "eni&( Nu2i *'.i 0'r.a *e c'*ii & le *lac acelea+i lucruri ca +i *rin.il'r( 4'a"e c ar 0i *re0era" & clrea&c( )lri"ul e minuna"( @ )e 0el de *er&'an eraB
13

@ Kece ani- re*e" ;re""e +i &e $n"'ar&e din n'u &*re 0erea&"r( Ne2am cun'&cu" $n 1JGG( Eu in"ra&em la =acul"a"ea de Managemen" din O&l'- iar ea era $n ul"imul an la liceul Ni&&en( Era cea mai 0rum'a& 0a" *e care ' /zu&em( "iu c "'a" lumea zice c *e cele 0rum'a&e n2' & le ai nici'da"- dar cu 5"ine a 0'&" ce/a ade/ra"( i am crezu" mereu c ea e cea mai 0rum'a&( Ne2am mu"a" $m*reun du* ' lun +i am 0'&" $m*reun $n 0iecare zi +i $n 0iecare n'a*"e "im* de "rei ani( i "'" nu mi2a /eni" & cred c#nd a acce*"a" & de/in 5"ine ;re""e( Nu2 i ciuda"B )#nd iube+"i *e cine/a &u0icien" de mul"- .i &e *are de ne$n.ele& c *'.i 0i iubi" la r#ndul "u( N2ar "rebui & 0ie in/er&nuB O lacrim czu *e bra.ul &caunului( @ Era bun( Nu &un" mul.i 'ameni care mai *re.uie&c acea&" cali"a"e( Era de $ncredere- l'ial +i mereu bl#nd( i cura6'a&( 1ac i &e *rea c aude zg'm'"e 6'&- iar eu d'rmeam- &e ridica +i c'b'ra( ?i &*uneam c "rebuie & m "rezea&c- dac $n"r2' zi c,iar erau ,'.i 6'&B 1ar ea r#dea d'ar +i zicea7 HA"unci ' &2i &er/e&c cu /a0e- +i mir'&ul de /a0e ' & "e "rezea&c *en"ru c "e "reze+"e mereuI( Mir'&ul de /a0e "rebuia & m "rezea&c a"unci c#ndF da( R&u0l zg'm'"'&( Ramurile g'ale ale me&"ecenil'r din cur"e le 0ceau &emne *rin"re ra0alele de /#n"( @ Ar 0i "rebui" & 0aci /a0e- +'*"i el( A*'i $ncerc & r#d- dar &un ca un *l#n&e"( @ )ine erau *rie"enii eiB $l $n"reb !ea"e( ;re""e mai r#dea $nc- iar ea "rebui & re*e"e $n"rebarea( @ ?i *lcea & &"ea &ingur- zi&e el( 4'a"e *en"ru c era &ingur la *rin.i( C'rbea mereu cu *rin.ii ei( i a*'i ne a/eam unul *e cellal"( Nu mai a/ea ne/'ie de nimeni al"cine/a( @ 4'a"e c .inea leg"ura cu *er&'ane de&*re care nu +"ia.inuB &uger !ea"e( ;re""e ' *ri/i( @ )e /re.i & &*une.iB Obra6ii lui !ea"e &e $nr'+ir +i $i z#mbi &cur"( @ Creau & &*un c e *'&ibil ca &'.ia dumnea/'a&"r & nu / 0i &*u& nea*ra" de di&cu.iile *e care le a/ea cu al"e *er&'ane( @ 1e ce nuB )e $ncerca.i &2mi &*une.iB !ea"e $ng,i.i $n &ec +i &c,imb *ri/iri cu Harr%( Ace&"a *relu di&cu.ia7
133

@ ?n in/e&"iga.iile *e care le 0acem- "rebuie & e>aminm mereu "'a"e *'&ibili".ile- 'ric#" *e im*r'babile ar *rea( i una din"re ele e c cine/a din in"eri'rul bncii ar a/ea /re' leg"ur cu ,'.ul( 9ne'ri e>i&" a6u"'r din in"eri'r a"#" $n ceea ce *ri/e+"e *lanul- c#" +i e>ecu"area lui( E *u.in *r'babil- de e>em*lu- ca ,'.ul & 0i +"iu" c#nd /a 0i ATM2ul re$ncrca"( Harr% $l &"udie *e ;re""e & /ad cum *rime+"e ace&"e lucruri( 1ar *ri/irea ace&"uia $i &*u&e c nu mai era cu ei( Am *u& acelea+i $n"rebri "u"ur'r anga6a.il'r- min.i el( 1in c'*acul de a0ar &e auzi .i*"ul unei c'.'0ene( T#ngui"'r&ingura"ic( ;re""e cl"in din ca* $n &emn de $ncu/iin.are( La $nce*u" $nce"- a*'i mai re*ede( @ A,a- zi&e el( ?n.eleg( )rede.i c din cauza a&"a a $m*u+ca"2' *e 5"ine( )rede.i c2l cun'+"ea *e ,'.( i c#nd n2a mai a/u" ne/'ie de ea- a $m*u+ca"2' ca & elimine 'rice *'&ibil leg"ur( A+a eB @ 1a- cel *u.in e ' *'&ibili"a"e "e're"ic- c'n0irm Harr%( ;re""e cl"in din ca* +i r#&e din n'u7 un r#& "ri&"- g'l( @ E clar c nu ' cun'+"ea.i *e 5"ine a mea( N2ar 0i *u"u" nici'da" & 0ac una ca a&"a( i de ce ar 0i 0cu"2'B 1ac ar mai 0i "ri"- ar 0i 0'&" mili'nar( @ AdicB @ Oalle !'d"Mer e bunicul ei( Are '*"zeci +i cinci de ani +i de.ine "rei bl'curi $n cen"ru( A 0'&" diagn'&"ica" cu cancer la *lm#ni $n /ara a&"a +i lucrurile nu *'" merge dec#" $n"r2' anumi" direc.ie( Ne*'.ii lui ar 0i *rimi" 0iecare c#"e un bl'c( ?n"rebarea lui Harr% /eni ca un &im*lu re0le>7 @ )ine /a *rimi acum bl'cul lui 5"ineB @ )eilal.i ne*'.i- r&*un&e ;re""e cu ' /'ce *lin de dezgu&"( i acum ' & le /eri0ica.i alibiurileB @ )rede.i c ar "rebuiB $n"reb Harr%( ;re""e era c#" *e ce & r&*und c#nd *ri/irea &a &e $n"#lni cu cea a lui Harr%( ?+i mu+c buza de 6'&( @ ?mi cer &cuze- &*u&e el "rec#ndu2+i m#na *e&"e 0a.a nebrbieri"( !ine$n.ele& c ar "rebui & 0iu bucur'& c e>amina.i "'a"e *'&ibili".ile( 1'ar c *are a+a de li*&i" de &*eran.( i de &en&( ),iar dac $l /e.i *rinde- n2' &2i lua.i nici'da" ce mi2a 0ura"( Nici mcar *edea*&a cu m'ar"ea n2ar &c,imba lucrurile( 52.i *ierzi /ia.a nu e cel mai ru lucru care .i &e *'a"e $n"#m*la( Harr% +"iu de6a ce /a urma( )el mai ru lucru e & *ierzi m'"i/ul *en"ru care "rie+"i(
13:

@ 1a- zi&e Harr% +i &e ridic( A&"a e car"ea mea de /izi"( 5una.i2m dac &e $n"#m*l ce/a( 4u"e.i cere de a&emenea cu !ea"e L'nn( ;re""e &e $n"'ar&e din n'u &*re 0erea&"r +i nu2l /zu *e Harr% $n"inz#ndu2i car"ea de /izi"- a+a c ace&"a ' l& *e ma&( 5e $n&era +i &e /edeau re0le>ii &emi"ran&*aren"e $n geamuri- ca ni+"e 0an"'me( @ Am &en"imen"ul c l2am mai /zu"- zi&e ;re""e( 1e 'bicei/inerea m duc direc" de la munc & 6'c &\ua&, la ='cu& )en"re din 5*'r/ei&ga"a( )um nu a/eam *ar"ener- m2am du& la &ala de 0i"ne&&( 5 ridic greu".i- & merg *e bicicle"- c,e&"ii de genul &"a( La 'ra aia &un" a+a de mul.i 'ameni- c ade&ea "rebuie & &"ai la c'ad( @ A+a e- zi&e Harr%( @ )#nd a 0'&" uci& 5"ine- eram ac'l'( La "rei &u"e de me"ri di&"an. de banc( M *reg"eam & 0ac un du+ +i & *lec aca&& m a*uc de g"i"( Mereu g"e&c eu /inerea( ?mi *lcea & ' a+"e*"- $mi *lceaF Nu "u"ur'r brba.il'r le *lace a&"a( @ )e /re.i & &*une.i c l2a.i /zu"B $n"reb !ea"e( @ Am /zu" *e cine/a "rec#nd *e l#ng mine la garder'b( 4ur"a ,aine largi- negre( )a un 0el de &al'*e"( @ )agulB ;re""e cl"in din ca* c nu( @ O +a*c cu c'z'r'c *'a"eB $n"reb Harr%( @ A/ea un 0el de *lrie $n m#n( 4'a"e c era ' cagul( 5au ' +a*c cu c'z'r'c( @ I2a.i /zu" 0aFB $nce*u Harr%- dar 0u $n"reru*" de !ea"e( @ ?nl.imeaB @ Nu +"iu- zi&e ;re""e( 1e $nl.ime medie( )are e mediaB 1-G<B @ 1e ce nu ne2a.i &*u& a&"a $nain"eB $n"reb Harr%( @ 4en"ru c e d'ar un &en"imen"- r&*un&e ;re""e a*&#nd geamul cu dege"ele( "iu c nu a 0'&" el( @ 1e ce &un"e.i a"#" de &igurB &e in"ere& Harr%( @ 4en"ru c d'i c'legi de2ai dumnea/'a&"r au 0'&" aici acum c#"e/a zile( 4e am#nd'i $i c,ema Li( 5e $n"'ar&e +i &e ui" la Harr%( 5un" rudeB @ Nu( )e d'reauB ;re""e lu m#na de *e geamul care &e aburi&e $n 6urul am*ren"el'r( @ 1'reau & /eri0ice dac 5"ine ar 0i *u"u" & aib /re'
13G

leg"ur cu cel care a &*ar" banca( i mi2au ar"a" 0'"'gra0ii ale &*argerii( @ iB @ 5al'*e"a era neagr 0r in&cri*.ii( )ea *e care am /zu"2' eu la ='cu& )en"re a/ea li"ere mari +i albe *e &*a"e( @ )e li"ereB $n"reb !ea"e( @ 42O2L2I2P2I2A- zi&e ;re""e +i +"er&e urmele de *e geam( )#nd am ie+i" a*'i $n &"rad- am auzi" &irenele *'li.iei $n Ma6'r&"uen( 4rimul lucru la care m2am g#ndi" a 0'&" c e ciuda" ca ,'.ii & &ca*e cu ' a&emenea de&0+urare de 0'r.e ale *'li.iei( @ 1a- a+a e( )e /2a 0cu" & / g#ndi.i la a&"aB @ Nu +"iu( 4'a"e *en"ru c "'cmai $mi 0ura&e cine/a rac,e"a de &\ua&, de la garder'b $n "im* ce m an"renam( Al d'ilea g#nd a 0'&" c banca lui 5"ine e 6e0ui"( A+a lucreaz min"ea c#nd imagina.ia ' ia razna- nuB A*'i m2am du& aca& +i am 0cu" la&agne( ?i *lceau la&agne 0'ar"e mul"( ;re""e $ncerc & z#mbea&c( A*'i $i ddur lacrimile( Harr% $+i 0i> *ri/irea *e ,#r"ia *e care &cri&e&e ;re""e ca & nu2l /ad cum *l#nge( @ Am /zu" $n '*era.iunile dumnea/'a&"r bancare din ul"imele +a&e luni ' re"ragere 0'ar"e mare( C'cea lui !ea"e &una a&*ru +i me"alic( Treizeci de mii de c'r'ane $n 5a' 4aul'( 4e ce i2 a.i c,el"ui"B Harr% &e ui" la ea &ur*rin&( 4rea c $n"reaga &i"ua.ie nu ' mi+c del'c( ;re""e z#mbi *rin"re lacrimi( @ Am &rb"'ri" cu 5"ine ac'l' zece ani de c&"'rie( Mai a/ea un re&" de c'ncediu +i &2a du& ac'l' cu ' &*"m#n $nain"ea mea( )ea mai lung *eri'ad c#" am &"a" de&*r.i.i( @ C2am $n"reba" *e ce a.i c,el"ui" cele "reizeci de mii $n m'ned brazilian- zi&e !ea"e( ;re""e &e $n"'ar&e &*re 0erea&"r( @ E ' c,e&"iune *ri/a"( @ Iar &"a e un caz de 'mucidere- *err ;re""e( ;re""e ' *ri/i lung +i in&i&"en"( @ E clar c nu a.i 0'&" nici'da" $ndrg'&"i"- a+a eB !ea"e &e $n"unec la 0a.( @ !i6u"ierii germani din 5a' 4aul' &un" recun'&cu.i ca 0iind *rin"re cei mai buni din lume- zi&e ;re""e( Am cum*ra" inelul cu diaman"e *e care $l *ur"a 5"ine c#nd a muri"(
13J

1'i $ngri6i"'ri /enir du* ;re""e( 4r#nzul( Harr% +i !ea"e rma&er l#ng 0erea&"r *ri/indu2l $n "im* ce a+"e*"au ca $ngri6i"'rul &2i c'nduc &*re ie+ire( @ ?mi *are ru- zi&e !ea"e- m2am 0cu" de r#&( EuF @ N2a 0'&" nici ' *r'blem- r&*un&e Harr%( @ Ceri0icm mereu 0inan.ele &u&*ec.il'r $n cazurile de 6e0uire de bnci- dar *r'babil c de da"a a&"a am mer& *rea de*ar"eF @ Am zi& c n2a 0'&" nici ' *r'blem- !ea"e( 5 nu2.i ceri nici'da" &cuze *en"ru $n"rebrile *e care le *uiE &2.i ceri &cuze *en"ru cele *e care nu le *ui( ?ngri6i"'rul &'&i +i de&cuie u+a( @ )#" mai rm#ne aiciB $n"reb Harr%( @ Ca 0i "rimi& aca& miercuri- zi&e $ngri6i"'rul( ?n ma+in- $n drum &*re cen"ru- Harr% ' $n"reb *e !ea"e de ce $ngri6i"'rii $i H"rimi"I mereu aca& *e *acien.i( La urma urmel'r- nu le a&igur "ran&*'r"ul- nuB Iar *acien.ii ,'"r&c ei dac d're&c & mearg aca& &au $n al" *ar"e- nuB A+a c de ce nu zic H&e duc aca&IB 5au Hli &e d drumulIB !ea"e nu a/ea nici ' *rere $n leg"ur cu ace&" lucru +i Harr% &e c'ncen"r a&u*ra /remii m','r#"e- g#ndindu2&e c $nce*u&e & /'rbea&c *recum un b"r#n m'r'cn'&( @ i2a &c,imba" 0rizura- zi&e !ea"e( i *'ar" 'c,elari( @ )ineB @ ?ngri6i"'rul( @ A- n2am +"iu" c / cun'a+"e.i( @ Nu ne cun'a+"em( L2am /zu" ' da" *e *la6- $n HuM( i $n Eld'rad'( i $n 5"'r"ing&ga"a( )red c era $n 5"'r"ing&ga"aF *r'babil acum /re' cinci ani( Harr% &e ui" la ea( @ Nu mi2am da" &eama c e genul "u( @ Nu de&*re a&"a e /'rba- zi&e ea( @ A- 0cu Harr%( Am ui"a"( E de0ec"ul la *e care $l ai la creier( Ea z#mbi( @ O&l' e un 'ra+ mic( @ A- daB 1e c#"e 'ri m2ai /zu" *e mine $nain"e & in"ri $n *'li.ieB @ O da"( Acum cinci ani( @ 9nde anumeB @ La "ele/iz'r( Rez'l/a&e+i cazul la din 5%dne%( @ Hm( )red c "rebuie & "e 0i im*re&i'na"( @ ?mi aduc amin"e d'ar c m2a iri"a" 0a*"ul c ai a*ru" ca un
14<

er'u c#nd "u- de 0a*"- ddu&e+i gre+( @ A,a( @ Nu ai adu& criminalul $n 0a.a in&"an.ei( L2ai $m*u+ca" m'r"al( Harr% $nc,i&e 'c,ii +i &e g#ndi la c#" de bun /a 0i 0umul din urm"'area .igar( 5e *i*i la *ie*" & /ad dac a/ea *ac,e"ul $n buzunarul in"eri'r +i &c'a&e buca"a de ,#r"ie $m*"uri" & i2' ara"e lui !ea"e( @ )e2i a&"aB $n"reb !ea"e( @ 4agina *e care a m#zgli" ;re""e( @ HO zi minuna"I- ci"i ea( @ A &cri& a&"a de "rei&*rezece 'ri( )am ca $n trlucirea. @ trlucirea, @ =ilmul la de gr'az( 5"anle% DubricM( 5e ui" la ea cu c'l.ul 'c,iului( )el $n care LacM Nic,'l&'n &" $n"r2un ,'"el +i &crie la ne&0#r+i" aceea+i *r'*'zi.ie( @ Nu $mi *lac 0ilmele de gr'az- r'&"i ea $nce"( Harr% &e $n"'ar&e &*re ea( Era ga"a & &*un ce/a- dar a*'i &im.i c era mai bine & ' la&e bal"( @ 9nde &"aiB $l $n"reb ea( @ !i&le""( @ E $n drum( @ Hm( ?n care drumB @ 5*re O**&al( @ 1aB 9nde $n O**&alB @ ?n Cedand&/eien( ),iar l#ng gar( "ii unde e L'm&l'MM/eienB @ 1a- e ' ca& mare +i galben din lemn *e c'l.( @ E>ac"( Ac'l' &"au( La *rimul e"a6( Mama &" la *ar"er( Am cre&cu" $n ca&a aia( @ i eu am cre&cu" $n O**&al- zi&e Harr%( 4'a"e c a/em cun'+"in.e c'muneB @ 4'a"e- re*lic !ea"e ui"#ndu2&e *e geam( @ O & /eri0ic a&"a 'da"- zi&e Harr%( Nici unul din ei nu mai &c'a&e ' /'rb( 5'&i &eara +i /#n"ul &e $n"e.i( !ule"inul me"e'r'l'gic anun.a 0ur"uni $n &udul 5"ad"ului +i /i6elii $n n'rd( Harr% "u+i( ?+i &c'a&e *ul'/erul *e care mama &a $l "ric'"a&e *en"ru "a"l &u +i *e care ace&"a i2l ddu&e lui Harr% dre*" cad'u de )rciun- la c#.i/a ani du* m'ar"ea ei( H)e lucru ciuda"I- &e g#ndi Harr%( ?nclzi
141

*a&"ele +i *eri+'arele de carne +i a*'i ' &un *e RaMel +i $i *'/e&"i de&*re ca&a $n care cre&cu&e( Ea nu &*u&e *rea mul"e- dar era c'n/in& c $i 0ace *lcere &2l aud /'rbind de&*re d'rmi"'rul lui( 1e&*re 6'curi +i m&u.a de "'ale"( 1e&*re cum n&c'cea *'/e+"i du* de&enele de *e "a*e"- ca +i cum ar 0i 0'&" ba&me c'da"e( i un &er"ar al m&u.ei de "'ale" de&*re care &e *u&e&e de ac'rd cu mama &a c e d'ar al lui +i de care ea nu "rebuia nici'da" & &e a"ing( @ Ac'l' $mi .ineam *'zele cu 0'"bali+"i- zi&e Harr%( Au"'gra0ul de la T'm Lund( O &cri&'are de la 5'l/i- ' 0a" *e care am cun'&cu"2' $n"r2' /acan. de /ar la Andal&ne&( i mai "#rziu*rimul meu *ac,e" de .igri( O cu"ie de *rezer/a"i/e( A &"a" ac'l' nede&0cu" *#n c#nd a e>*ira"( i a*'i- c#nd eu +i &'ra mea le2 am um0la"- erau a+a de u&ca"e- c au cr*a"( RaMel r#&e( Harr% c'n"inu- d'ar ca & ' aud r#z#nd( 1u* ce $nc,i&e- $nce*u & &e *limbe *rin camer( "irile erau ca +i cele din ziua an"eri'ar( Ci6elii *e&"e Lalalabad( In"r $n d'rmi"'r +i *'rni calcula"'rul( ?n "im* ce b#z#ia- /zu ca *rimi&e un al" e2mail( 5im.i c i &e accelereaz *ul&ul c#nd /zu adre&a( A*& *e el(
!un- Harr%L'cul a $nce*u"( Au"'*&ia a &"abili" c e *'&ibil ca "u & 0i 0'&" ac'l' c#nd a muri"( 1e a&"a .ii "'"ul *en"ru "ineB 4r'babil c e 0'ar"e $n.ele*"( ),iar dac *are a 0i ' &inucidere( 1ar &un" c#"e/a lucruri care nu &e *'"ri/e&c( Mi+carea "a acum( 52MN

O bubui"ur $l 0cu *e Harr% & "re&ar- dar $+i ddu &eama cde 0a*"- ddu&e cu *alma $n ma& cu "'a" 0'r.a( 5e ui" *rin camera $n"uneca"( Era m#ni'& +i $n&*im#n"a"- dar 0ru&"ran" era 0a*"ul c &im.ea in&"inc"i/ c *er&'ana care &cri&e&e e2mailul era unde/a- la $ndem#na lui( Harr% $n"in&e bra.ul +i du&e *alma care $nc $l mai durea *e ecran( 5"icla rece $i rc'ri *ielea- dar &im.i cldura- un 0el de cldur c'r*'ral care cre+"ea $n in"eri'rul ma+inriei(

142

19 PANTO"I PE SRM
Elmer *'rni $n grab *e ;r'nland&leire" &alu"#nd +i z#mbind grbi" clien.il'r +i anga6a.il'r din magazinele $n/ecina"e( Era &u*ra" *e el $n&u+i( Rm&e&e iar 0r mrun.i+ +i 0u&e&e 'bliga" & a"#rne de u+ &emnul cu HM $n"'rc cur#ndI $n "im* ce el ddu buzna $n banc( Tra&e de u+ & ' de&c,id- in"r $n banc- zi&e "are 'bi+nui"ul lui H!un diminea.aI +i &e grbi & ia un bile"( Nu2i r&*un&e nimeni- dar de6a &e 'bi+nui&e cu a&"a N lucrau aici d'ar n'r/egieni albi( Era un brba" care *rea c re*ar ATM2ul +i &ingurii clien.i *e care $i /edea &""eau la geamul din&*re &"rad( Era ' lini+"e ne'bi+nui"( Oare &e $n"#m*la ce/a +i el nu2+i ddu&e &eamaB @ 1'uzeci- zi&e ' /'ce de 0emeie( Elmer &e ui" la numrul de *e bile"( 5cria 1- dar *en"ru c nu zi&e&e nimeni nimic- &e du&e la "e6g,eaua de unde &e auzi&e /'cea 0emeii( @ !un- )a",erine- iubire- &*u&e el ui"#ndu2&e curi'& *rin geam( )inci 0i+icuri de cinci +i de unu- "e r'g( @ 1'uzeci +i unu( 5e ui" &ur*rin& la )a",erine 5c,'%en +i abia a"unci $l 'b&er/ *e brba"ul de l#ng ea( La $nce*u" &e g#ndi c e negru- dar a*'i /zu c era un brba" cu cagul *e 0a.( Pea/a *i&"'lului &u A;3 &e mu" din&*re ea- $n&*re Elmer( @ 1'uzeci +i d'i- numr )a",erine cu ' /'ce me"alic( @ 1e ce aiciB $n"reb Hal/'r&en- ui"#ndu2&e $n 6'& la 0i'rdul O&l'ului( C#n"ul $i ciu0uli bre"'nul( Le lua&e mai *u.in de cinci minu"e & *lece din mir'&ul de gaze de e+a*amen" din ;r'nland c"re EMeberg- care ie+ea $n a0ar ca un 0'i+'r $n c'l.ul &ud2e&"ic al 'ra+ului O&l'( ;&i&er ' banc &ub c'*aci- cu ' *ri/eli+"e minuna" a&u*ra cldirii 0rum'a&e +i /ec,i din crmid *e care Harr% $nc ' mai numea c'ala de Marin- de+i ac'l' &e .ineau $n m'd curen" cur&uri *en"ru an"re*ren'ri( @ ?n *rimul r#nd- *en"ru c e minuna" aici- zi&e Harr%( ?n al d'ilea r#nd- & "e $n/. *e "ine- &"rine- c#"e ce/a de&*re i&"'ria 'ra+ului O&l'( HO&I de la O&l' $n&eamn Hcrea&"I- dealul *e care &"m acum( )rea&"a EMeberg( i Hl'I e c#m*ia care &e $n"inde
143

ac'l'( Ar" cu dege"ul( i $n al "reilea r#nd- &"m +i ne ui"m la crea&"a a&"a $n 0iecare zi +i e im*'r"an" & a0lm ce e $n &*a"ele ei- nu creziB Hal/'r&en nu r&*un&e( @ Nu am /ru" &2.i &*un a&"a la bir'u- zi&e Harr%( 5au la Elmer( E ce/a ce "rebuie &2.i mr"uri&e&c( 1e+i erau mul" dea&u*ra 0i'rdului- Harr% &e g#ndi c /#n"ul $nc mai ducea cu el gu&"ul a*ei &ra"e( Am cun'&cu"2' *e Anna !e",&en( Hal/'r&en $ncu/iin.( @ Nu *ari uimi"- remarc Harr%( @ !nuiam c e ce/a de genul &"a( @ 1ar e mai mul" de a"#"( @ A( 1aB Harr% bg ' .igar nea*rin& $n"re buze( @ ?nain"e & c'n"inui- "rebuie & "e a/er"izez( )eea ce ' &2.i &*un "rebuie & rm#n $n"re n'i- iar a&"a &2ar *u"ea & 0ie ' *r'blem *en"ru "ine( ?n.elegiB 1eci- dac nu /rei & 0ii im*lica"nu mai &*un nimic +i ne '*rim aici( Crei & auzi mai mul"e &au nuB Hal/'r&en &e ui" cerce""'r la Harr%( 1ac re0lec"a- a&"a nu2i lu *rea mul" "im*( ?ncu/iin.( @ )ine/a a $nce*u" &2mi "rimi" e2mailuri- zi&e Harr%( Lega"e de m'ar"ea Annei( @ )ine/a *e care $l cun'+"iB @ Habar n2am( Adre&a nu2mi &*une nimic( @ 1e a&"a m2ai $n"reba" ieri cum & dai de urma celui care .i le "rimi"eB @ Nu m *rice* *rea bine la calcula"'are( 4e c#nd "u "e *rice*i( Harr% $ncerc $n zadar &2+i a*rind ' .igar din cauza /#n"ului( Am ne/'ie de a6u"'r( )red c Anna a 0'&" uci&( ?n "im* ce /#n"ul din&*re n'rd2/e&" dezg'lea *'mii de 0runzeHarr% $i &*u&e de&*re e2mailurile ciuda"e *e care le *rimi&e de la cine/a care *rea c +"ie "'" ce +"iau ei +i *r'babil c,iar mai mul" de a"#"( Nu2i &*u&e c e2mailurile $l incriminau +i c 0u&e&e la l'cul crimei $n n'a*"ea $n care muri&e Anna( ?n &c,imb- $i &*u&e c *i&"'lul &e a0la $n m#na ei drea*"- de+i +e/ale"ul ei d'/edea c era &"#ngace( ='"'gra0ia din *an"'0( i c'n/er&a.ia cu A&"rid M'n&en( @ A&"rid M'n&en mi2a &*u& c nu i2a /zu" nici'da" *e Cigdi& Albu +i *e c'*iii din 0'"'gra0ie( 1ar c#nd i2am ar"a" $n ziar *'za lui Arne Albu- &'.ul ei- nu a 0'&" ne/'ie & &e ui"e de d'u 'ri( Nu
144

+"ia cum $l c,eam- dar ' /izi"a *e Anna $n m'd regula"( ?l /zu&e c#nd c'b'ra &2+i ridice c're&*'nden.a( Cenea du*2amiaza +i *leca &eara( @ Cezi- a&"a $n&eamn & &*ui aca& c lucrezi *#n "#rziu( @ Am $n"reba"2' *e M'n&en dac &e $n"#lneau d'ar $n cur&ul &*"m#nii- +i ea mi2a &*u& c une'ri /enea +i ' lua cu ma+ina la &0#r+i" de &*"m#n( @ 4'a"e c le *lcea *u.in di/er&i"a"e +i &e duceau la .ar( @ 4'a"e- mai *u.in "reaba cu mer&ul la .ar( A&"rid M'n&en e ' 0emeie me"icul'a& +i a"en"( Mi2a &*u& c nu ' &c'"ea nici'da" /ara( A&"a mi2a da" de g#ndi"( @ La ce "e2ai g#ndi"B La un ,'"elB @ 4'&ibil( 1ar la ,'"el "e *'.i duce +i /ara( ;#nde+"e2"eHal/'r&en( ;#nde+"e2"e la ce/a din a*r'*iere( Hal/'r&en $+i .uguie buza de 6'& +i &e &"r#mb *en"ru a ar"a c nu are nici ' &uge&"ie( Harr% z#mbi +i $m*r+"ie un n'r de 0um( @ Tu ai 0'&" cel care a g&i" l'cul( Hal/'r&en- $ncurca"- ridic din &*r#ncean( @ )abanaA 1'ar e e/iden"A @ NuB 9n cuibu+'r de drag'&"e di&cre" +i lu>'& a"unci c#nd 0amilia e aca& du* /acan. +i /ecinii curi'+i +i2au "ra& 6aluzelele( E la ' 'r cu ma+ina de O&l'( @ i ceB $n"reb Hal/'r&en( A&"a nu ne duce nicieri( @ Nu &*une a&"a( 1ac *u"em d'/edi c Anna a 0'&" la caban- cel *u.in Albu /a 0i 0'r.a" & r&*und( Nu e ne/'ie de mul"( O am*ren"( 9n 0ir de *r( 9n c'mercian" a"en" care 0ace une'ri c#"e ' li/rare( Hal/'r&en &e 0rec *e cea0a( @ 1ar de ce nu mergi direc" la .in" +i nu cau.i am*ren"ele lui Albu $n a*ar"amen"ul AnneiB Trebuie & 0ie *e&"e "'"( @ M $nd'ie&c c mai &un"( 1u* declara.ia lui A&"rid M'n&ennu ' mai /izi"a&e *e Anna de un an de zile- a+a din"r2'da"( A&"a *#n $n"r2' duminic luna "recu"( A /eni" & ' ia cu ma+ina( M'n&en $+i aduce clar amin"e de a&"a *en"ru c Anna a &una" la ea la u+ & ' r'age &2i &u*ra/eg,eze a*ar"amen"ul de ,'.i( @ i crezi c &2au du& la cabanB @ )red- zi&e Harr% arunc#nd mucul 0umeg#nd $n"r2' bl"'ac unde &e &"in&e cu un &#&#i"- c e>i&" un m'"i/ *en"ru care Anna a *u& 0'"'gra0ia $n *an"'0( ?.i amin"e+"i ce ai $n/.a" la criminali&"ic la Academia de 4'li.ieB @ 1in *u.inul *e care l2am 0cu"- da( Tu nuB
14

@ Nu( ?n "rei din"re ma+inile de *'li.ie e>i&" cu"ii me"alice cu ec,i*amen" de baz( 4udr- *erie- 0ilm de *la&"ic *en"ru am*ren"e( Me"ru- lan"ern- cle+"i- c,e&"ii din a&"ea( Creau & rezer/i una din"re ma+inile a&"ea *en"ru m#ine( @ Harr%F @ i &un2l *e "i*ul de la alimen"ar $nain"e & $.i &*un unde e e>ac"( ?ncearc & *ari cin&"i" +i direc" ca & nu bnuia&c ce/a( 5*une c $.i c'n&"ruie+"i ' caban la mun"e +i ar,i"ec"ul cu care lucrezi .i2a da" cabana lui Albu ca *unc" de re0erin.( Crei d'ar & ' /ezi( @ Harr%- nu *u"em &F @ 5 aduci +i ' rang( @ A&cul"2mA 5"rig"ul lui Hal/'r&en 0cu d'i *e&cru+i & $+i ia zb'rul &*re 0i'rd cu .i*e"e rgu+i"e( Ace&"a numr *e dege"e7 @ Nu ai manda"( Nu ai nici ' d'/ad care ar *u"ea & 6u&"i0ice a&"a( Nu aiF nimic( i ce e mai im*'r"an" nu a/em N &au & zic mai degrab eu nu am N "'a"e da"ele( Nu mi2ai &*u& "'"- Harr%nu2i a+aB @ )e "e 0ace & crezi a&"aB @ E &im*lu( Nu ai un m'"i/ &u0icien" de *u"ernic( =a*"ul c ' cun'+"eai *e 0emeie nu e un m'"i/ &u0icien" & $ncalci bru&c "'a"e regulile- & &*argi cabane +i &2.i ri+"i &lu6ba( i *e a mea( "iu c *'.i 0i une'ri cam nebun- Harr%- dar nu e+"i *r'&"( Harr% *ri/i mucul de .igar cum *lu"e+"e $n bl"'ac( @ 1e c#" "im* ne cun'a+"em- Hal/'r&enB @ 1e d'i ani $n cur#nd( @ Te2am min.i" /re'da" $n "'" ace&" "im*B @ 1'i ani nu e ' *eri'ad *rea lung( @ Te $n"reb7 "e2am min.i" /re'da"B @ !ine$n.ele& c da( @ Te2am min.i" /re'da" $n leg"ur cu ce/a im*'r"an"B @ Nu- din c#"e +"iu( @ !ine( A"unci nu "e min" nici acum( Ai dre*"a"e- nu .i2am &*u& "'"( i da- $.i ri+"i &lu6ba dac m a6u.i( ?.i zic d'ar c ai in"ra +i mai ru $n bucluc dac .i2a+ &*une +i re&"ul( A+a cum &"au lucrurile- /a "rebui & ai $ncredere $n mine( 5au & "e re"ragi( ?nc mai *'.i &*une nu( 5""ur ac'l'- ui"#ndu2&e la 0i'rd( 4e&cru+ii erau d'u *unc"e mici $n de*r"are( @ Tu ce ai 0aceB zi&e Hal/'r&en(
143

@ M2a+ re"rage( 4unc"ele &e mrir( 4e&cru+ii &e $n"'rceau( )#nd re/enir la &ediul *'li.iei- g&ir un me&a6 de la M'ller *e r'b'"ul "ele0'nic( @ Hai & ne *limbm *u.in- *r'*u&e el c#nd $l &un Harr%( 9nde /rei "u- adug M'ller c#nd ie+ir( @ 5 mergem la Elmer( Creau &2mi iau .igri( M'ller $l urm *e Harr% *e ' *'"ec n'r'i'a&- de2a lungul gaz'nului din"re &ediul *'li.iei +i +'&eaua *ie"rui" ce ducea $n &u& la $nc,i&'area !'"&en( Harr% 'b&er/a&e c aceia care *r'iec"au drumurile nu *reau & ia $n c'n&idera.ie /re'da" c 'amenii /'r g&i mereu cel mai &cur" drum $n"re d'u *unc"eindi0eren" *e unde "rece drumul( La ca*"ul *'"ecii era un &emn care 0u&e&e d'b'r#"7 N9 )L)API IAR!A( @ Ai auzi" de banca &*ar" azi2diminea. $n ;r'nland&leire"B $l $n"reb M'ller( Harr% $ncu/iin.( @ In"ere&an" c a ale& & dea &*argerea la ' &u" de me"ri de &ec.ia de *'li.ie( @ )'inciden.a 0ace ca alarma bncii & 0ie $n re*ara.ie( @ Nu cred $n c'inciden.e- zi&e Harr%( @ 1a( )rezi c a 0'&" cine/a din in"eri'rB Harr% ddu din umeri( @ 5au cine/a care +"ia c alarma e &"rica"( @ 1'ar banca +i 0irma de re*ara.ii +"iau( i n'i( @ Nu de&*re 6a0ul la banc /'iai &2mi /'rbe+"i- nu- +e0uTB @ Nu- zi&e M'ller +i &ri *e&"e ' bl"'ac( e0ul *'li.iei *'ar" di&cu.ii cu *rimarul( T'a"e ace&"e &*argeri $l deran6eaz( 5e '*rir *e *'"ec & la&e & "reac ' 0emeie $n&'.i" de "rei c'*ii( ?i cer"a cu ' /'ce &u*ra" +i 'b'&i" +i e/i" *ri/irea lui Harr%( Erau 'rele de /izi" la !'"&en( @ I/ar&&'n e e0icien"- 0r $nd'ial- zi&e M'ller( )u "'a"e a&"ea- )lul &"a *are a 0i de un al" calibru c'm*ara"i/ cu ce &un"em n'i 'bi+nui.i( e0ul 4'li.iei crede c me"'dele c'n/en.i'nale &2ar *u"ea & nu 0ie &u0icien"e de da"a a&"a( @ 4'a"e c nu- dar ce & 0aciB ?nc un Hd'iI $n *lu& &au $n minu& nu e nici ' *r'blem( @ 9n Hd'iIB @ Ec,i*a a0la" $n de*la&are c#+"ig( )azul rm#ne nerez'l/a"( 1e6a e ce/a 'bi+nui" acum- +e0uT(
14:

@ E mul" mai mul" $n 6'c dec#" a&"a- Harr%( Ma&&2media a 0'&" $n c#rca n'a&"r "'a" ziua- a 0'&" un c'+mar( ?l nume&c n'ul Mar"in 4eder&en( i *e 8eb&i"e2ul Verdens 9ang &crie c au a0la" c $i &*unem )lul( @ Mereu aceea+i *'/e&"e /ec,e- zi&e Harr% "ra/er&#nd &"rada *e r'+u urma" de un M'ller circum&*ec"( Media ,'"r+"e care ne &un" *ri'ri".ile( @ La urma urmei- a 'm'r#" *e cine/a( @ i uciga+ii care nu mai &un" $n /iz'rul *ublicului &un" l&a.i bal"( @ NuA izbucni M'ller( 1'ar nu ' lum de la ca*" cu a&"a( Harr% ridic din umeri +i clc *e&"e un &"and de ziare care 0u&e&e d'b'r#" la *m#n"( 4e &"rad- un ziar $+i 0lu"ura 0uri'& *aginile( @ 1eci ce d'reaiB @ e0ul *'li.iei e&"e- bine$n.ele&- *re'cu*a" de *ar"ea de rela.ii cu *ublicul a *r'blemei( O &*argere de banc e&"e da" ui"rii de *ublicul larg cu mul" $nain"e & $nc,idem cazul( Nimeni nu 'b&er/ c 0*"a+ul nu a 0'&" *rin&( 1ar de da"a a&"a- "'.i 'c,ii &un" *e n'i( i cu c#" &e di&cu" mai mul" de&*re a&"0el de &*argeri- cu a"#" mai mul" e &"#rni" curi'zi"a"ea *ublicului( Mar"in 4eder&en a 0'&" ' *er&'an 'bi+nui" care a 0cu" ceea ce /i&eaz mul.iE a 0'&" un Le&&e Lame& m'dern care &ca* de lege( ;enul &"a de cazuri creeaz mi"uri- er'i- +i 'amenii &e iden"i0ic cu ei( 1e aici +i al.ii in"ere&a.i de &*argerea de bnci( Numrul &*argeril'r de bnci a cre&cu" $n "'a" .ara $n "im* ce *re&a &cria de&*re Mar"in 4eder&en( @ Te "emi c &e /a r&*#ndi( )am ai dre*"a"e( 1ar ce leg"ur are a&"a cu mineB @ A+a cum am &*u&- nimeni nu &e $nd'ie+"e de e0icien.a lui I/ar&&'n( Nimeni nu *une a&"a la $nd'ial( E un *'li.i&" c'rec"- de m'd /ec,e- care nu $ncalc nici'da" linia( 1ar )lul nu e "'"u+i un &*rg"'r de bnci de m'd /ec,e( e0ul nu e mul.umi" de rezul"a"ele de *#n acum( M'ller ar" $n&*re $nc,i&'are( I2a a6un& la urec,i e*i&'dul cu Ra&M'l( @ Hm( @ Am 0'&" $n bir'ul +e0ului $nain"e de *r#nz +i a 0'&" *'meni" numele "u( 1e mai mul"e 'ri- de 0a*"( @ 1umnezeule- ar "rebui & m &im" 'n'ra"B @ ?n 'rice caz- e+"i un anc,e"a"'r care a a/u" rezul"a"e 0'l'&ind me"'de nec'n/en.i'nale(
14G

K#mbe"ul lui Harr% &e "ran&0'rm $n"r2un 0el de di&*re.( @ )e de0ini.ie bl#nd *en"ru un *il'" MamiMazeF @ 4e &cur"- &"a e me&a6ul- Harr%( La& bal" "'" ce 0aci +i &*une2mi dac ai ne/'ie de a6u"'are( I/ar&&'n /a c'n"inua cu ec,i*a lui- dar ne bazm *e "ine( i $nc ce/aF M'ller &e a*r'*ie de Harr%( Ai m#n liber( 5un"em ga"a & acce*"m c regulile *'" 0i $nclca"e( ?n &c,imb- a&"a "rebuie & rm#n d'ar $n cadrul *'li.iei- e/iden"( @ Hm( )red c $n.eleg( i dac nu rm#neB @ O &2.i a&igurm &*a"ele c#" *u"em de mul"- dar e>i&" ' limi"( 5e $n.elege de la &ine( Elmer &e $n"'ar&e c#nd cl'*'.eii de la u+ &unar +i ar" $n&*re un radi' *'r"abil mic care &e a0la $n 0a.a lui( @ Iar eu credeam c Danda,ar e un club de &c,i( )amel de d'uzeciB Harr% $ncu/iin.( Elmer ddu radi'ul mai $nce" +i /'cea c'men"a"'rului de +"iri &e *ierdu $n b#z#i"ul de &une"e de a0ar N ma+ini- /#n"ul ce &u0la *rela"a din 0a.a magazinului- 0runzele m"ura"e *e a&0al"( @ )'legul d're+"e ce/aB Elmer ar" &*re u+ unde &""ea M'ller( @ Ar /rea un un *il'" MamiMaze- zi&e Harr% +i de&c,i&e *ac,e"ul( @ 1aB @ 1ar a ui"a" & $n"rebe c#" c'&"- c'n"inu Harr% +i &im.i z#mbe"ul dulce2&arca&"ic al lui M'ller 0r & 0ie ne/'ie & &e $n"'arc( @ i care e *re.ul unui *il'" MamiMaze $n zilele n'a&"reB $n"reb *r'*rie"arul c,i'+cului $n "im* ce $i $n"indea re&"ul lui Harr%( @ 1ac &u*ra/ie.uie+"e- i &e *ermi"e &2+i aleag cazurile du* aceea- re*lic Harr%( E &ingura lui c'ndi.ie( i &ingura a&u*ra creia in&i&"( @ Mi &e *are rez'nabil- zi&e Elmer( O zi bun- d'mnil'rA ?n drum $na*'i- M'ller &*u&e c /a /'rbi cu +e0ul *'li.iei de&*re *'&ibili"a"ea ca Harr% & lucreze la cazul Ellen ;6el"en *e ' *eri'ad de "rei luni( )u c'ndi.ia &2l *rind *e )lu( Harr% 0u de ac'rd( M'ller ezi" $n 0a.a &emnului N9 )L)API IAR!A( @ E cel mai &cur" drum- +e0uT( @ 1a- zi&e M'ller( 1ar ' &2mi murdre&c *an"'0ii(
14J

@ )um /rei- &*u&e Harr% +i ' lu *e *'"ec( Ai mei &un" de6a murdari( Tra0icul &e 0luidiz du* ie+irea &*re 9l/'%a( Nu mai *l'ua +i drumul &*re L6an era de6a u&ca"( )ur#nd &e de&*r.i $n *a"ru benzi +i era ca ' *i&" de *'rnire *e care ma+inile & accelereze +i & g'nea&c( Harr% &e ui" la Hal/'r&en +i &e $n"reb c#nd ' & aud +i el .i*e"ele acelea ce $.i 0ceau inima & &e '*rea&c $n l'c( 1ar Hal/'r&en nu auzea nimic *en"ru c urma&e &0a"urile lui Tra/i& N de la radi' N li"eral( @ ing, sing, siing6 @ Hal/'r&enF @ 'or t2e love 5ou bringA Harr% ddu radi'ul mai $nce" +i Hal/'r&en &e ui" la el 0r & $n.eleag( @ "erg"'arele de *arbriz- zi&e Harr%( 4'.i & le '*re+"i acum( @ A- da- &cuze( Mer&er $n lini+"e( Trecur *e l#ng ie+irea &*re 1r'baM( @ )e i2ai &*u& "i*ului de la alimen"arB $l $n"reb Harr%( @ Nu /rei & +"ii( @ 1ar el a du& m#ncare la cabana lui Albu $n"r2' 6'i acum cinci &*"m#niB @ El a+a a zi&- c da( @ ?nain"e ca Albu & &'&ea&cB @ A zi& d'ar c in"ra &ingur( @ 1eci are c,eieB @ Harr%- nu *u"eam &2l $n"reb *rea mul"e cu *re"e>"ul &ub.ire *e care $l a/eam( @ )e *re"e>" ai 0'l'&i"B Hal/'r&en '0"( @ ) &un" in&*ec"'r la c'n&iliul regi'nal( @ In&*ec"'r la c'n&iliul reFB @ F gi'nal( @ A&"a ce mai eB @ Nu +"iu( LarM'llen era la "rei&*rezece Mil'me"ri de au"'&"rad- la a *ai&*rezecea c'"i"ur mai $nc'l'( @ La drea*"a- *e l#ng ca&a r'+ie du* benzinrie- Hal/'r&en reci" din mem'rie +i in"rar *e un drum *ie"rui"( @ Mul"e *re+uri de baie- m'rmi Harr% cinci minu"e mai
1 <

"#rziu c#nd Harr% '*ri ma+ina +i ar" $n&*re c'n&"ruc.ia en'rm de bu+"eni din"re c'*aci( 4rea ' caban de mun"e &u*radimen&i'na"- care- din"r2' er'are- a6un&e&e *e malul mrii( @ )am *u&"iu *e aici- nuB 0cu Hal/'r&en ui"#ndu2&e la ca&ele din /ecin"a"e( 1'ar *e&cru+i( )u miile( 4r'babil c e /re' gr'a* de gun'i *rin a*r'*iere( @ Hm( Harr% &e ui" la cea&( Hai & *arcm ce/a mai &u&( 1rumul &e "ermina cu ' z'n $n care &e *u"ea $n"'arce( Hal/'r&en '*ri m'"'rul- iar Harr% de&c,i&e *'r"iera +i ie+i( 5e $n"in&e +i a&cul" .i*e"ele *e&cru+il'r +i muge"ul $nde*r"a" al /aluril'r ce &e l'/eau de &"#ncile de *e mal( @ A,- zi&e Hal/'r&en +i $+i um*lu *lm#nii( E un *ic al"0el 0a. de aerul din O&l'- nuB @ )u &iguran.- 0u de ac'rd Harr% +i $+i cu" *ac,e"ul de .igri( Crei & iei "u &er/ie"a de me"alB 4e crarea ce urca &*re caban- Harr% 'b&er/ un *e&cru+ mare- c'l'ra" $n galben +i alb- &u& *e un gard- care $+i r'"i ca*ul urmrindu2i $n "im* ce ei "recur( Harr% a/u im*re&ia c &im"e $n cea0 'c,ii luci"'ri ai *&rii "'" drumul *#n &u&( @ Nu /a 0i u+'r- declar Harr% du* ce &e ui"ar mai a"en" la lac"ul &'lid de la u+a de la in"rare( ?+i ag.a&e +a*ca de un 0elinar din 0ier a0la" dea&u*ra u+ii ma&i/e de &"e6ar( @ Hm( Ca "rebui d'ar & 0'r.ezi *u.in( Harr% $+i a*rin&e ' .igar( ?n"re "im*- eu m duc & arunc ' *ri/ire( @ )um de 0umezi- a+a de'da"- mul" mai mul" ca $nain"eB $l $n"reb Hal/'r&en +i de&c,i&e /aliza( Harr% rma&e ' cli* nemi+ca"- iar *ri/irea $i alunec &*re *dure( @ )a &2.i dau +an&a & m $n"reci cu bicicle"a $n"r2' bun zi( !u+"eni negri ca &m'ala- 0ere&"re &'lide( ?n"reaga caban *rea &'lid +i im*ene"rabil( Harr% &e $n"reb dac ar *u"ea & in"re *rin ,'rnul im*re&i'nan" de *ia"r- dar re&*in&e ideea( O lu $n 6'&- *e *'"ec( 4l'aia din ul"imele zile ' &"rica&e- dar $+i imagin cu u+urin. *ici'arele mici +i g'ale ale c'*iil'r alerg#nd /ara *e *'"eca $n&'ri"- $ndre*"#ndu2&e &*re *la6a din &*a"ele &"#ncil'r ne"ezi"e de mare( 5e '*ri +i $nc,i&e 'c,ii( 4#n ce auzi &une"ele( !#z#i"ul in&ec"el'r- 0#+#i"ul ierbii $nal"e unduindu2&e $n /#n"- un radi' $nde*r"a" +i un c#n"ec *lu"ind de c'l'2c'l' +i
1 1

.i*e"ele /e&ele ale c'*iil'r /enind din&*re *la6( A/ea zece ani +i &e $ndre*"a /i'i &*re magazin & cum*ere la*"e +i *#ine( 4ie"ricele $i in"ra&er $n "l*i- dar &"r#ngea din din.i *en"ru c &e ,'"r#&e $n acea /ar &2+i clea&c "l*ile ca & *'a" & alerge $n *ici'arele g'ale $m*reun cu O%&"ein- c#nd &e /a $n"'arce aca&( La $n"'arcere- *la&a de cum*r"uri grea *rea c2l 0ace & a*e&e +i mai ad#nc $n *'"eca *ie"rui"E a/ea &enza.ia c merge *e crbuni $ncin+i( 5e c'ncen"ra&e *e ce/a a0la" ce/a mai $n 0a. N ' *ia"r mare &au ' 0runz N +i $+i &*unea c "rebuie d'ar & a6ung ac'l' +i nu era *rea de*ar"e( )#nd a6un&e&e aca&- $n cele din urm- ' 'r +i ce/a mai "#rziu- la*"ele &e /r&a&e- iar mama lui era &u*ra"( Harr% de&c,i&e 'c,ii( 4e cer "receau n'ri cenu+ii( ;&i urme de cauciucuri $n iarba ca0enie de l#ng *'"ec( 9rmele ad#nci +i neregula"e &ugerau c erau ale unei ma+ini de "eren- un Land R'/er &au ce/a a&emn"'r( A/#nd $n /edere *l'aia care czu&e $n ul"imele &*"m#ni- era im*'&ibil ca urmele & 0ie a"#" de /ec,i( A/eau cel mul" c#"e/a zile( 5e ui" cerce""'r $n 6ur +i &e g#ndi c nu era nimic mai dez'lan" ca ' &"a.iune de /ar "'amna( ?n drumul de $n"'arcere la caban- Harr% &alu" din ca* *e&cru+ul( Hal/'r&en era a*leca" dea&u*ra u+ii de la in"rare cu un +*eraclu elec"ric +i m'rmia( @ )um merge "reabaB @ Ru( Hal/'r&en $+i $ndre*" &*a"ele +i $+i +"er&e &ud'area( &"a nu2i un lac" *en"ru ama"'ri( Ori 0'l'&im ranga- 'ri la re/edere( @ =r rang( Harr% $+i 0rec brbia( Ai /eri0ica" &ub *re+ul de la in"rareB Hal/'r&en '0"( @ Nu +i nici nu am de g#nd( @ 1e ce- m r'gB @ 4en"ru c "rim $n"r2un n'u mileniu- iar c,eile nu &e mai .in &ub *re+ul de la u+( Mai ale& dac e /'rba de&*re ' caban lu>'a&( 1eci- dac nu cum/a ai de g#nd & *ui *ariu *e ' &u"nu m deran6a cu *r'&"ia a&"a( 1aB Harr% $ncu/iin.( @ !ine- zi&e Hal/'r&en +i &e a*lec & *un "'"ul $n /aliz( @ Creau & zic c m bag- &*u&e Harr%( Hal/'r&en ridic *ri/irea( @ 1'ar nu glume+"iB
1 2

Harr% cl"in din ca* c nu( Hal/'r&en a*uc marginea *re+ului din 0ibre &in"e"ice( @ 9nu- d'i- "rei- +i- zi&e ace&"a +i "ra&e *re+ul( Trei 0urnici- d'i cari de lemn +i ' urec,elni. &e "rezir +i $nce*ur & mi+une *e cimen"ul gri( 1ar nici urm de c,eie( @ 9ne'ri e+"i incredibil de nai/- Harr%- &*u&e Hal/'r&en $n"inz#nd *alma( 1e ce ar l&a c,eia aiciB @ 4en"ru c la*"ele &e &"ric dac $l la+i la &'are- r&*un&e Harr%- a crui a"en.ie 0u a"ra& de 0elinarul de 0ier de dea&u*ra u+ii +i- ned#nd a"en.ie m#inii $n"in&e- &e du&e la 0elinar +i de+urub *ar"ea de &u&( @ )e /rei & &*uiB @ Alimen"ele au 0'&" li/ra"e cu ' zi $nain"e de &'&irea lui AlbunuB E clar c "rebuiau *u&e $n ca&( @ iB 4'a"e c /#nz"'rul are ' c,eie $n *lu&B @ Nu cred( )red c Albu /'ia & 0ie ab&'lu" &igur c nu d nimeni buzna *e&"e el c#" "im* e cu Anna aici( Trecu m#na *e&"e *ar"ea de &u& +i *i*i in"eri'rul de &"icl( Iar acum +"iu c a+a e( Hal/'r&en $+i re"ra&e m#na- m'rmind( @ Ob&er/ cum mir'a&e- zi&e Harr% c#nd in"rar $n &u0ragerie( @ A &*un /erde- &*u&e Hal/'r&en( )ine/a a crezu" de cu/iin. & &*ele *'deaua( Im*re&ia de /acan. de 4a+"e era $n"ri" de m'bila ma&i/de 'biec"ele ru&"ice /ec,i +i de +emineul mare de *ia"r( Harr% &e $ndre*" &*re ni+"e ra0"uri de *in a0la"e $n cellal" ca*" al camerei( 4e ra0"uri- cr.i /ec,i( Harr% $+i *limb *ri/irea *e "i"lurile de *e c'"'arele $n/ec,i"e- dar a/u "'"u+i im*re&ia c nu 0u&e&er ci"i"e nici'da"( Nu aici( 4'a"e c 0u&e&er cum*ra"e la grmad din"r2un an"icaria" de *e Ma6'r&"uen( Albume 0'"' /ec,i( 5er"are- $n &er"are erau cu"ii de "rabucuri )',iba +i !'li/ar( 9nul din"re &er"are era $ncuia"( @ ;a"a cu &c'"'ceala- zi&e Hal/'r&en( Harr% &e $n"'ar&e +i2l /zu *e c'legul &u ar"#nd &*re urmele ude +i mar'nii de2a lungul *'delei( ?+i &c'a&er *an"'0ii $n ,'l- g&ir un m'* $n buc"rie +idu* ce +"er&er *'deaua- &e *u&er de ac'rd ca Hal/'r&en & &e 'cu*e de &u0ragerie $n "im* ce Harr% &e /a 'cu*a de d'rmi"'are +i de baie( T'" ceea ce +"ia Harr% de&*re *erc,ezi.ia unei ca&e $n/.a&e $n"r2' &al &u0'can" la Academia de 4'li.ie- $n"r2' /ineri du*2
1 3

amiaza- c#nd "'a" lumea $+i d'rea & *lece aca&- & 0ac un du+ +i & ia& $n 'ra+( Nu a/eau manual- ci d'ar un anume in&*ec"'r R'MMe( ?n acea /ineri- ace&"a $i ddu&e lui Harr% ideea *e care ' 0'l'&i&e mai "#rziu ca &ingur arm7 HNu "e g#ndi la ce cau.i( ;#nde+"e2"e la ce /ei g&i( )e2i ac'l'B Ar "rebui & 0ie ac'l'B )e $n&eamnB E ca a"unci c#nd ci"e+"i N dac "e g#nde+"i la HlI $n "im* ce "e ui.i la HMI- nu /ei /edea cu/#n"ulI( 4rimul lucru *e care $l /zu Harr% c#nd in"r $n d'rmi"'r 0u un *a" mare dublu +i ' 0'"'gra0ie cu *err +i fru Albu *e ma&a de l#ng( Nu era mare- dar a"rgea a"en.ia *en"ru c era &ingura 0'"'gra0ie +i era a+eza" cu 0a.a $n&*re u+( Harr% de&c,i&e un dula*( =u l'/i" de mir'&ul de ,aine &"rine( Nu erau ,aine de "'a" ziua- ci d'ar r'c,ii de &ear- bluze +i c#"e/a c'&"ume( 4lu& ' *erec,e de *an"'0i de g'l0( Harr% cerce" &i&"ema"ic "'a"e cele "rei dula*uri( Era de"ec"i/ de *rea mul" "im* ca &2i mai 0ie 6en c &e ui" *rin"re lucrurile *er&'nale ale 'amenil'r( 5e a+ez *e *a" +i cerce" 0'"'gra0ia( ?n 0undal erau d'ar marea +i cerul- dar 0elul $n care cdea lumina $l 0cu *e Harr% & &e g#ndea&c la 0a*"ul c "rebuie & 0i 0'&" 0cu" unde/a *rin &ud( Arne Albu era br'nza" +i a/ea aceea+i e>*re&ie de ru"a"e *e care Harr% ' /zu&e la re&"auran"ul din AMer !r%gge( ?+i .inea &'.ia &"r#n& de "alie( A+a de &"r#n&- $nc#" c'r*ul lui Cigdi& *rea $nd'i" $n&*re el( Harr% rul cu/er"ura +i *la*uma $n"r2' *ar"e( 1ac Anna 0u&e&e $n ace&" *a"- cu &iguran. /'r g&i *r- 0ragmen"e de *iele- &ali/ &au &ecre.ii geni"ale( 4r'babil c,iar "'a"e( Era $n& a+a cum $+i imagina&e( Trecu m#na *e&"e cear+a0ul a*re"a" +i $+i a*r'*ie 0a.a de *ern in&*ir#nd( 4r'a&*" &*la"e( La dracuT( 1e&c,i&e &er"arul me&ei de l#ng *a"( 9n *ac,e" de gum de me&"eca" E>"ra- ' cu"ie nede&0cu" de 4aralgin- un brel'c cu ' c,eie +i un *la"'u de alam cu ini.ialele AA- ' 0'"'gra0ie a unui bebelu+ dezbrca"- g,emui" ca ' lar/ *e ma&a de &c,imba" +i un cu.i" mili"ar el/e.ian( Era *e *unc"ul & ridice cu.i"ul c#nd auzi &"rig"ul $n0i'r"'r al unui *e&cru+( =r & /rea- "re&ri +i &e ui" *e geam( 4e&cru+ul *leca&e( 5e $n"'ar&e la "reab c#nd auzi l"ra"ul a&cu.i" al unui c#ine( ?n acea cli*- a*ru $n *ragul u+ii Hal/'r&en( @ )ine/a /ine *e *'"ec( Inima $i b"ea &2i &ar din *ie*"(
1 4

@ Iau eu *an"'0ii- zi&e Harr%( Tu du2"e & aduci aici "'" ec,i*amen"ul( @ 1arF @ O & &rim *e geam c#nd /'r in"ra( Re*ede( L"ra"ul cre&cu $n /'lum +i in"en&i"a"e( Harr% "ra/er& iu"e &u0rageria +i a6un&e $n ,'l $n "im* ce Hal/'r&en- $n genunc,i $n 0a.a ra0"uril'r- arunc *udra- *eria +i ,#r"ia li*ici'a& $n /aliz( L"ra"ul &e auzea acum a+a de a*r'a*e- c Harr% *u"u & aud m#r#i"ul din"re l"ra"uri( A0ar- *a+i( 9+a nu era $ncuia"- era *rea "#rziu *en"ru a mai 0ace ce/a- /a 0i *rin& cu m#.a $n &acA In&*ir +i rma&e *e l'c( Ar *u"ea 0'ar"e bine & ia lucrurile $n *ie*"( 4'a"e c Hal/'r&en /a *u"ea & &ca*e( Nu ar a/ea a"unci *e c'n+"iin. c'ncedierea lui Hal/'r&en( @ ;reg'rA &e auzi &"rig"ul unui brba" dinc'l' de u+( ?na*'iA L"ra"ul &e $nde*r" +i2l auzi *e brba"ul de a0ar c'b'r#nd &crile( @ ;reg'rA La& c*ri'ara $n *aceA Harr% 0cu d'i *a+i $n 0a. +i $ncuie u+a di&cre"( A*'i lu cele d'u *erec,i de *an"'0i +i &e &"recur *rin &u0ragerie $n "im* ce a0ar &e auzea zngni" de c,ei( ?nc,i&e u+a d'rmi"'rului du* el $n /reme ce auzi cum &e de&c,ide u+a din 0a.( Hal/'r&en &""ea *e *'dea &ub 0erea&"r +i &e ui"a la Harr% cu *u*ilele dila"a"e( @ )e &2a $n"#m*la"B +'*"i Harr%( @ M *reg"eam & &ar *e geam c#nd a a*ru" c#inele &"a "urba"- +'*"i Hal/'r&en( 9n r'"8eiler en'rm( Harr% &e ui" *e geam $n 6'&- la labele c#inelui( )#inele &e &*ri6inea de zid cu ambele labe din 0a.( )#nd $l /zu *e Harr%$nce*u & &ar *e zid +i & la"re ca un a*uca"( 4rin"re c'l.i i &e &curgeau balele( Kg'm'" de *a+i $n &u0ragerie( Harr% &e *rbu+i 6'& l#ng Hal/'r&en( @ Are ma>imum +a*"ezeci de Mil'grame- +'*"i( Nu2i mare lucru( @ La&2m( Am /zu" un r'"8eiler a"ac#ndu2l *e Cic"'rdre&'rul de c#ini( @ Hm( @ A *ierdu" c'n"r'lul a&u*ra c#inelui $n "im*ul dre&a6ului( O0i.erul care $l 0cea *e ,'. a "rebui" & mearg la RiM&,'&*i"al & i &e c'a& m#na( @ Eu credeam c *'ar" ,aine de *r'"ec.ie gr'a&e( @ A+a +i e(
1

A&cul"ar l"ra"ul de a0ar( 4a+ii din &u0ragerie &e '*ri&er( @ 5 in"rm +i & &alu"mB +'*"i Hal/'r&en( E d'ar ' c,e&"iune de "im* *#n c#ndF @ +"A 1in n'u *a+i( A*r'*iindu2&e de u+a d'rmi"'rului( Hal/'r&en $nc,i&e 'c,ii &"r#n&( )a +i cum & nu &im" umilin.a( )#nd $i de&c,i&e iar- $l /zu *e Harr% .in#nd dege"ul la buze cu au"'ri"a"e( A*'i auzir ' /'ce a0ar- l#ng 0erea&"ra d'rmi"'rului( @ ;reg'rA HaideA Hai aca&A 1u* c#"e/a l"ra"uri- &e 0cu bru&c lini+"e( Harr% nu mai auzi dec#" re&*ira.ia &cur" +i ra*id- dar nu2+i ddu &eama dac era a lui &au a lui Hal/'r&en( @ ),iar &un" a&cul""'ri r'"8eilerii +"ia- +'*"i Hal/'r&en( A+"e*"ar *#n c#nd auzir ma+ina *'rnind( A*'i ddur buzna $n &u0ragerie- iar Harr% a*uc & /ad d'ar &*a"ele unui Lee* ),er'Mee alba&"ru2de&c,i&( Hal/'r&en &e *rbu+i *e cana*ea +i &e la& *e &*a"e( @ 1umnezeule- '0"( O cli* m2am +i /zu" $n"'rc#ndu2m la 5"einM6er du* ' c'ncediere umili"'are( )e dracuT 0ceaB Abia dac a &"a" /re' d'u minu"e( 5ri 6'& de *e cana*ea( Nu crezi c ' & &e $n"'arcB 4'a"e &2a du& d'ar *#n la magazin( Harr% &cu"ur din ca*( @ 52au du& aca&( Oamenii ca el nu2+i min" c#inii( @ E+"i &igurB @ !ine$n.ele&( ?n"r2' bun zi ' &2i &*un7 HHai- ;reg'r( Mergem la /e"erinar & "e eu"ana&iezeI( Harr% cerce" camera( 5e du&e a*'i la ra0"uri +i $+i *limb dege"ul *e c'"'rul cr.il'r din 0a.- de &u& *#n 6'&( Hal/'r&en $ncu/iin. gra/ +i &e ui" $n g'l( @ Iar ;reg'r /a merge d#nd din c'ad( )iuda"e crea"uric#inii( Harr% &e '*ri din ce 0cea +i z#mbi7 @ Nu ai regre"e- Hal/'r&enB @ 4i nu regre"- a+a cum nu regre" nimic al"ce/a( @ Ai $nce*u" & /'rbe+"i ca mine( @ ),iar tu e+"i( )i"ez din "ine( A"unci c#nd am cum*ra" e&*re&&'rul de ca0ea( )e cau.iB @ Nu +"iu- zi&e Harr% +i &c'a&e ' car"e mare +i gr'a& *e care ' de&c,i&e( 4ri/e+"e( 9n album 0'"'( In"ere&an"( @ 1aB Iar nu mai $n.eleg(
1 3

Harr% ar" cu dege"ul $n &*a"ele lui +i c'n"inu & r&0'ia&c albumul( Hal/'r&en &e ridic +i /zu( i $n.ele&e( 9rmele ude de cizme duceau de la u+a de la in"rare- *rin ,'l c"re ra0"ul unde &""ea Harr%( Harr% *u&e albumul la l'c- &c'a&e al"ul +i $nce*u &2l 0runzrea&c( @ 1a- zi&e el du* un "im*( 1u&e albumul la 0a.( Ia"( @ )e2i a&"aB Harr% *u&e albumul *e ma& $n 0a.a lui Hal/'r&en +i2i ar" una din"re cele +a&e 0'"'gra0ii de *e *agina neagr( O 0emeie +i "rei c'*ii le z#mbeau de *e ' banc( @ E aceea+i 0'"'gra0ie *e care am g&i"2' $n *an"'0ul Anneizi&e Harr%( Mir'a&e2'( @ Nu2i ne/'ie( 5im" mir'&ul de li*ici de aici( @ 1a( T'cmai a li*i" *'za( 1ac ' $m*ingi *u.in- /ezi c li*iciul e $nc m'ale( Mir'a&e *'za( @ !ine( Hal/'r&en $+i a*r'*ie na&ul( Mir'a&e aF c,imicale( @ )e 0el de c,imicaleB @ ='"'gra0iile mir'& mereu a+a c#nd &un" *r'a&*" de/el'*a"e( @ Iar ai dre*"a"e( i ce *u"em deduce de aiciB @ )F $i *lace & li*ea&c 0'"'gra0ii( Harr% &e ui" la cea&( 1ac Albu &e ducea direc" aca&- a/ea & a6ung ac'l' $n"r2' 'r( @ O &2.i e>*lic $n ma+in- zi&e( A/em d'/ada de care a/eam ne/'ie( 4l'ua c#nd in"rar *e E3( Luminile ma+inil'r din 0a. &e re0lec"au *e a&0al"ul umed( @ Acum +"im de unde e 0'"'gra0ia *e care Anna ' a/ea $n *an"'0- zi&e Harr%( M2a+ a/en"ura & zic c Anna a lua"2' din album ul"ima 'ar c#nd a 0'&" la caban( @ 1ar ce a/ea de g#nd & 0ac cu eaB @ 1umnezeu +"ie( )a & /ad ce ' de&*r.ea de Albu- *'a"e( 5 $n.eleag mai bine( 5 aib $n ce & arunce cu ace( @ i c#nd i2ai ar"a" 0'"'gra0ia- a +"iu" de unde eB @ N'rmal( 9rmele r'.il'r de ),er'Mee de l#ng caban &un" iden"ice cu cele de dinain"e( Ara" c a 0'&" aici acum c#"e/a zile*'a"e c,iar ieri( @ )a & &*ele *'deaua +i & +"earg "'a"e am*ren"eleB @ i & /eri0ice ce bnuia de6a N c din album li*&ea '
1 :

0'"'gra0ie( A+a c a cu"a" nega"i/ul aca& +i l2a du& la de/el'*a"( @ 4r'babil la un magazin unde de/el'*eaz *'ze $n"r2' 'r( A*'i &2a $n"'r& la caban a&"zi ca & ' li*ea&c unde 0u&e&e cealal"( @ Hm( R'.ile din &*a"e ale cami'nului din 0a.a l'r $m*r'+cau *arbrizul cu n'r'i +i a* ulei'a&- iar +"erg"'arele mergeau $nc'n"inuu( @ Albu +i2a da" "'a" &ilin.a & a&cund urmele e&ca*adel'r &ale- zi&e Hal/'r&en( 1ar c,iar crezi c el i2a curma" /ia.a Annei !e",&enB Harr% &e ui" la cu/in"ele in&cri*Yi'na"e *e u+ile din &*a"e ale cami'nului7 AMOROMA N AL T9 4ENTR9 TOT1EA9NA( @ 1e ce nuB @ Nu *rea ara" a uciga+( ;enul de "i* educa" *#n $n mdu/a 'a&el'r( 9n "a" de&"'inic cu un "recu" imacula" +i ' a0acere *e care a c'n&"rui"2' &ingur( @ A 0'&" in0idel( @ i cine nu eB @ 1a- cine nu eB re*e" Harr% $nce"( i izbucni" $n"r2un acce& de ner/'zi"a"e bru&c7 O & &"m $n &*a"ele cami'nului &2i $ng,i.im mizeria *#n la O&l'- &au ceB Hal/'r&en &e ui" $n 'glind +i "recu *e banda din &"#nga( @ i ce m'"i/ ar *u"ea a/eaB @ Hai &2l $n"rebm- *r'*u&e Harr%( @ )e /rei & &*uiB 5 mergem la el aca& +i &2l $n"rebmB 52i &*unem c am 'b.inu" d'/ezi *rin mi6l'ace ilegale +i & 0im c'ncedia.i $n &ecunda urm"'areB @ Nu2i ne/'ie & /ii( M duc eu &ingur( @ i ce crezi c /ei reu+i & 0aci dac *r'cedezi a+aB 1ac &e a0l c am in"ra" $n caban 0r manda"- nici un 6udec"'r din lumea a&"a nu /a da drumul la caz( @ E>ac" din cauza a&"a( @ E>ac" dinF 5cuz2m- dar enigmele a&"ea $nce* & m e*uizeze- Harr%( @ 4en"ru c nu a/em nimic ce ar *u"ea 0i 0'l'&i" $n"r2un "ribunal- "rebuie & 0acem *re&iuni *en"ru a g&i ce/a ce *u"em 0'l'&i( @ N2ar "rebui &2l aducem la un in"er'ga"'riu- &2i '0erim un &caun- &2l &er/im cu un e&*re&&' +i & dm drumul la ca&e"B
1 G

@ Nu( N2a/em ne/'ie de ' "'n de minciuni *e ca&e" c#nd nu *u"em 0'l'&i ce +"im *en"ru a d'/edi c min"e( A/em ne/'ie de un alia"( )ine/a care $l *'a"e da $n /ileag $n numele n'&"ru( @ i cine /a 0iB @ Cigdi& Albu( @ A,a( i cumFB @ 1ac Arne Albu a $n+ela"2'- e *'&ibil ca Cigdi& & /rea & 0ac &*"uri( i e *'&ibil ca ea & &"ea *e in0'rma.iile de care a/em ne/'ie( Iar n'i +"im c#"e/a lucruri care ar *u"ea & ' a6u"e & a0le +i mai mul"e( Hal/'r&en $ndre*" 'glinda ca & nu 0ie 'rbi" de 0arurile cami'nului( @ Harr%- e+"i &igur c e ' idee bunB @ Nu( "ii ce e un *alindr'mB @ Nu( @ 9n cu/#n" care *'a"e 0i ci"i" iden"ic de la ca* la c'ad +i in/er&( 9i"2"e $n 'glind la cami'n( AMOROMA( E la 0el 'ricum $l ci"e+"i( Hal/'r&en /ru & &*un ce/a- dar &e g#ndi mai bine +i cl"in din ca* di&*era"( @ 1u2m la 5c,'der- zi&e Harr%( Aerul era $mb#c&i" de la "ran&*ira.ie- 0um de .igar- ,aine ude de *l'aie +i c'menzile de bere ce &e auzeau de la me&e( !ea"e L'nn &""ea la ma&a unde &""u&e +i Aune( Era la 0el de greu de zri" *recum ' zebr $n"r2un gra6d cu /aci( @ A+"e*.i de mul"B @ Nu- min.i ea( A/ea $n 0a. ' ,alb mare de bere- nea"in& +i de6a 0r &*um- $i urmri *ri/irea +i ridic ,alba cu &u*unere( @ Nu e+"i 'bliga" & bei alc''l aici- zi&e Harr% +i *ri/irea lui &e $n"#lni cu a lui Ma6a( E d'ar ' a*aren.( @ 1e 0a*"- nu e rea del'c( !ea"e lu ' $ng,i.i"ur mic( Ta"a zicea c nu are $ncredere $n 'amenii care nu beau bere( Lui Harr% $i 0ur adu&e ibricul +i cea+ca de ca0ea( !ea"e r'+i *#n $n /#r0ul urec,il'r( @ !eam +i eu bere $nain"e- zi&e Harr%( A "rebui" & m la&( !ea"e &"udie 0a.a de ma&( @ E &ingurul /iciu la care am renun.a"- zi&e Harr%( =umezmin" +i *'r" *ic( Ridic cea+ca de ca0ea ca *en"ru un "'a&"( Tu de ce &u0eri- L'nnB ?n a0ar c "e dai $n /#n" du* "e,nica /ide'
1 J

+i .ii min"e 0e.ele "u"ur'r cel'r *e care $i $n"#lne+"iB @ Nu *rea mai e nimic al"ce/a( Ridic ,alba( ?n a0ar de 5*a&mul 5e"e&dal( @ 5eri'&B @ 1a( 5e nume+"e de 0a*" b'ala Hun"ing"'n( E eredi"ar +i e 'bi+nui" *rin"re cei din 5e"e&dal( @ 1e ce "'cmai *en"ru cei de ac'l'B @ E 'F /ale $ngu&" $nc'n6ura" de dealuri $nal"e( i e iz'la" de lume( @ ?n.eleg( @ i mama +i "a"a &un" din 5e"e&dal +i la $nce*u" mama nu a /ru" & &e mri"e cu el *en"ru c era c'n/in& c are ' m"u+ care are 5*a&mul 5e"e&dal( M"u+a mea a/ea 'biceiul & l'/ea&c bru&c din m#ini- a+a c 'amenii &""eau la di&"an.( @ i acum ai "u a&"aB !ea"e z#mbi( @ Ta"a ' nec6ea *e mama $n leg"ur cu a&"a c#nd eram mic( 4en"ru c a"unci c#nd 6ucam ar+ice cu "a"a- eram a"#" de ra*id +i $l l'/eam a+a de "are- $nc#" &e g#ndea c "rebuie & 0ie 5*a&mul 5e"e&dal( Mie mi &e *rea a+a de amuzan"- $nc#" $mi d'reamF & &u0r de ace&" &*a&m- dar $n"r2' zi mama mi2a &*u& c &e *'a"e muri din cauza b'lii Hun"ing"'n( 5e 6uca cu ,alba( i $n aceea+i /ar am a0la" ce $n&eamn m'ar"ea( Harr% &alu" din ca* un b"r#n marinar de la ma&a /ecin- dar ace&"a nu2i r&*un&e la &alu"( Tu+i &cur"( @ 1ar cu *ica cum &"aiB i "u &u0eri de a+a ce/aB Ea $+i ridic *ri/irea &*re el( @ )e /rei & &*uiB Harr% ddu din umeri( @ 4ri/e+"e $n 6ur( 9mani"a"ea nu *'a"e &u*ra/ie.ui 0r ea( Rzbunare +i *edea*&( A&"a2i 0'r.a din &*a"ele *i"icului de care $+i b"eau "'.i 6'c la +c'al +i care mai "#rziu a de/eni" mul"imili'nar +i a &*rg"'rului de bnci care crede c a 0'&" "ra& *e &0'ar de &'cie"a"e( i ui"2"e +i la n'i( Rzbunarea arz"'are a &'cie".ii deg,iza" &ub 0'rma unei *ede*&e ra.i'nale +i im*ar.iale N d'ar a&"a e me&eria n'a&"r- nuB @ A+a +i "rebuie & 0ie- &*u&e ea e/i"#ndu2i *ri/irea( 5'cie"a"ea nu ar 0unc.i'na 0r *edea*&( @ 1a- bine2n.ele&- dar e mai mul" dec#" a"#"( )a",ar&i&( Rzbunarea *uri0ic( Ari&"'"el a &*u& c &u0le"ul 'mului e *uri0ica" *rin "eama +i c'm*a&iunea e/'ca"e de "ragedie( E
13<

$n&*im#n""'r & "e g#nde+"i c cele mai a&cun&e d'rin.e ale &u0le"ului &e realizeaz *rin "ragedia rzbunrii( @ N2am *rea ci"i" 0il'&'0ie( Ridic ,alba +i lu ' $ng,i.i"ur( Harr% $+i *lec *ri/irea( @ Nici eu( ?ncerc d'ar & "e im*re&i'nez( i- re/enind cu *ici'arele *e *m#n"F @ ?n *rimul r#nd- ni+"e /e+"i *r'a&"e- zi&e ea( Rec'n&"i"uirea 0e.ei de &ub ma&c n2a a/u" nici un &ucce&( 1'ar na&ul +i c'n"urul ca*ului( @ i /e+"ile buneB @ =emeia lua" '&"a"ic $n 6a0ul din ;r'nland&leire" zice c ar recun'a+"e /'cea in0rac"'rului( Kice c era ne'bi+nui" de $nal"$nc#" a*r'a*e c &2a g#ndi" c e ' 0emeie( @ Hm( Al"ce/aB @ 1a- am /'rbi" cu anga6a.ii de la ='cu& +i am 0cu" ni+"e /eri0icri( Tr'nd ;re""e a a6un& ac'l' la d'u +i 6um"a"e +i a *leca" $n 6ur de *a"ru( @ )um de e+"i a+a de &igurB @ 4en"ru c a *l"i" "erenul de &\ua&, cu cardul c#nd a a6un& ac'l'( 4la"a a 0'&" $nregi&"ra" la 14(34( i $.i amin"e+"i de rac,e"a de &\ua&, 0ura"B !ine$n.ele& c a anun.a"( 4er&'ana care lucra $n &c,imbul de /ineri a n'"a" c#nd a 0'&" ;re""e ac'l'( A *leca" de la cen"ru la 13(<2( @ i a&"a nume+"i "u /e&"e bunB @ Nu- a6ung +i la ea imedia"( ?.i amin"e+"i de 'mul $n &al'*e" *e care ;re""e l2a /zu" "rec#nd *e l#ng &ala de 0i"ne&&B @ )el cu 4OLIPIA *e &*a"eB @ Am /zu" din n'u ca&e"a( 5e *are c &al'*e"a )lului &e $nc,ide cu arici $n 0a. +i $n &*a"e( @ AdicB @ 1ac ;re""e l2a /zu" *e )lu- e *'&ibil &2+i 0i *u& &emnul de *e &al'*e" cu un &cai c#nd nu *u"ea 0i /zu" de camere( @ Hm( Harr% &'rbi cu zg'm'"( @ A&"a ar *u"ea & e>*lice 0a*"ul c nimeni nu a /zu" $n z'n ' *er&'an $mbrca" $n"r2' &al'*e" neagr &im*l( 4e&"e "'" erau *'li.i+"i $n uni0'rme negre imedia" du* 6a0( @ i cei de la ='cu& ce2au /zu"B @ Aici /ine *ar"ea in"ere&an"( =emeia de &er/iciu $+i amin"e+"e de 0a*" un brba" $n"r2' &al'*e" neagr *e care l2a lua" dre*" *'li.i&"( A "recu" $n /i"ez *e l#ng ea- a+a c &2a g#ndi" c $nc,ina&e un "eren de &\ua&, &au ce/a de genul &"a(
131

@ 1eci nu au un numeB @ Nu( @ A&"a nu2i c,iarF @ Acum /ine *ar"ea cea mai bun( i l2a amin"i" *e "i* *en"ru c &2a g#ndi" c "rebuie & 0ie de la ' uni"a"e &*ecial &au ce/a de genul &"a( Re&"ul ,ainel'r erau ca $n genul 0ilmului %irt5 *arr5. EraF 5e '*ri +i $l *ri/i &*eria"( N2am /ru" &F @ Nu2i nici ' *r'blem- zi&e Harr%( Ki mai de*ar"e( !ea"e &c,imb l'cul ,albei- iar lui Harr% i &e *ru c zre+"e ' urm de z#mbe" "rium0"'r( @ 4ur"a ' cagul *e care nu ' "r&e&e *e 0a.( i ' *erec,e de 'c,elari mari $i a&cundeau re&"ul 0e.ei( Mi2a &*u& c a/ea ' &ac'+ neagr care *rea 0'ar"e grea( Harr% &e $nec a"unci cu ca0eaua( O *erec,e de *an"'0i /ec,i a"#rnau de +ire"uri *e &#rma $n"in& $n"re ca&ele din 1'/rega"a( =elinarele $ncercau & lumineze &"rada *ie"rui"- dar *rea c &eara de "'amn $n"uneca" $ng,i.i&e de6a "'a" lumina 'ra+ului( A&"a nu2l deran6a *e Harr%E *u"ea & g&ea&c *e $n"uneric drumul din"re bule/ardul 5'0ie& +i *izzeria lui 5c,r'der( =cu&e a&"a de mul"e 'ri( !ea"e a/ea ' li&" cu numele cel'r care $nc,iria&er "erenuri de &\ua&, &au 0u&e&er la aer'bic la ='cu& la 'ra la care &e a0la&e ac'l' +i brba"ul $n &al'*e"- +i urma & $i &une a d'ua zi( ),iar dac nu2l g&ea *e brba"- a/ea +an&e mari & dea de cine/a care 0u&e&e $n &ala $n care ace&"a &e &c,imba&e +i *u"ea & '0ere ' de&criere( Harr% "recu *e &ub *an"'0ii de &ub &#rm( A"#rnau ac'l' *arc din"'"deauna +i Harr% &e $m*ca&e de mul" cu ideea c nu /a +"i nici'da" cum a6un&e&er ac'l'( Ali &*la &crile c#nd Harr% a6un&e la in"rare( @ )u &iguran. ur+"i "'amnele n'r/egiene- zi&e Harr% +i &e +"er&e *e *ici'are( 1'ar mizerie +i a* cu n'r'i( @ ?n 'ra+ul meu na"al din 4aMi&"an nu &e /edea mai de*ar"e de cincizeci de me"ri din cauza *'lurii- z#mbi Ali( i a&"a "'" anul( Harr% auzi un zg'm'" $nde*r"a"- dar *e care $l +"ia( )'n0'rm legii care &*une c "ele0'nul $nce*e & &une c#nd $l *'.i auzi- dar nu a6ungi nici'da" la el la "im*( 5e ui" la cea&( Kece( RaMel $i &*u&e&e c $l /a &una la n'u(
132

@ !eciulF $nce*u Ali- dar Harr% ' lua&e de6a la g'an- l&#nd $n urm c#"e ' am*ren" a cizmel'r 1'c Mar"en& *e 0iecare "rea*"( Tele0'nul &e '*ri din &una" c#nd de&c,i&e u+a( Az/#rli cizmele din *ici'are( ?+i ac'*eri 0a.a cu m#inile( 5e du&e la "ele0'n +i ridic rece*"'rul( Numrul ,'"elului era *e un *'&"2i" galben *u& *e 'glind( ?l lu- dar /zu $n 'glind re0le>ia *rimului e2mail de la 52MN( ?l *rin"a&e +i $l *rin&e&e cu un b'ld de *ere"e( 9n /ec,i 'bicei( La 5ec.ia Omucideri $m*'d'beau mereu *ere.ii cu *'ze- &cri&'ri +i al"e indicii care i2ar 0i *u"u" a6u"a & /ad /re' leg"ur &au & declan+eze ce/a $n &ubc'n+"ien"( Harr% nu *u"u ci"i re0le>ia din 'glind- dar nici nu a/ea ne/'ie7
Crei & ne 6ucmB Hai & ne imaginm c ai lua" cina cu ' 0emeieiar $n ziua urm"'are e g&i" m'ar"( )e 0aciB 52MN

5e rzg#ndi- &e du&e $n &u0ragerie- ddu drumul la "ele/iz'r +i &e "r#n"i *e &caun( A*'i &e ridic bru&c- &e du&e *e ,'l +i 0'rm numrul( RaMel *rea $ngri6'ra"( @ La 5c,r'der- zi&e Harr%( Numai ce am in"ra"( @ )red c am &una" de zece 'ri( @ 52a $n"#m*la" ce/aB @ Mi2e 0ric- Harr%( @ Hm( ='ar"e 0ricB Harr% &""ea $n *ragul u+ii de la &u0ragerie- cu rece*"'rul *rin& $n"re umr +i urec,e $n "im* ce ddea "ele/iz'rul mai $nce" din "elec'mand( @ Nu 0'ar"e- zi&e ea( 4u.in( @ Nu &"ric &2.i 0ie *u.in 0ric( 1e/ii mai *u"ernic dac .i2e *u.in "eam( @ 1ar dac mi &e /a 0ace 0'ar"e 0ricB @ "ii bine c /'i /eni imedia" ac'l'( Trebuie d'ar &2mi &*ui( @ 1e6a .i2am &*u& c nu ai cum & /ii- Harr%( @ 1ar ai dre*"ul & "e rzg#nde+"i( Harr% &e ui" la brba"ul cu "urban +i uni0'rm de camu0la6 de la "ele/iz'r( ?i *rea ciuda" de cun'&cu"- &emna bine cu cine/a( @ Lumea mea &e *rbu+e+"e- c'n"inu ea( C'iam d'ar & +"iu c e cine/a ac'l'( @ E cine/a aici(
133

@ 1ar *ari a+a de di&"an"( Harr% $+i $n"'ar&e 0a.a de la "ele/iz'r +i &e &*ri6ini de cadrul u+ii( @ ?mi *are ru c &un" aici- dar m g#nde&c la "ine( ),iar dac *ar di&"an"( Ea $nce*u & *l#ng( @ ?mi *are ru- Harr%( 4r'babil c /ei crede c &un" ' mare *l#ngci'a&( !ine$n.ele& c +"iu c e+"i ac'l'( '*"i7 "iu c m *'" baza *e "ine( Harr% re&*ir ad#nc( ?nce*ea &2l d'ar ca*ul- $nce"- dar &igur( )a un cerc de 0ier care $i &"r#ngea len" 0run"ea( )#nd "erminar c'n/'rbirea- &im.ea de6a 0iecare *ul&a.ie $n "#m*l( ?nc,i&e "ele/iz'rul +i *u&e di&cul cu Radi',ead- dar nu *u"u &2i &u*'r"e /'cea lui T,'m R'rMe( A+a c &e du&e $n baie +i &e &*l *e 0a.( In"r $n buc"rie +i de&c,i&e 0rigiderul- 0r & +"ie ce cau"( ?n cele din urm- nu mai *u"u & am#ne +i in"r $n d'rmi"'r( )alcula"'rul *rin&e /ia.- arunc#nd ' lumin alba&"r +i rece( In"ra&e $n leg"ur cu lumea $nc'n6ur"'are( )are $l in0'rma c are un e2mail( Acum &im.i( 5e"ea( Kdrngnea lan.urile ca ' ,ai" de 'gari- lu*"#ndu2&e & &e elibereze( 1du clic *e ic'ni.a de e2mail(
Ar 0i "rebui" &2i /eri0ic *an"'0ii( ='"'gra0ia "rebuie & 0i 0'&" *e ma&a de l#ng *a"- iar ea a lua"2' c#nd eu armam *i&"'lul( ?n 'rice caz- a&"a 0ace 6'cul mai *al*i"an"( 4u.in( 52MN H45( I2a 0'&" 0ric( C'iam & +"ii a&"a(I

Harr% cau" $n buzunar +i &c'a&e brel'cul( Lega" de el era ' *lcu. de alam cu ini.ialele AA(

134

PARTEA A TREIA

13

2! ATERI#AREA
&#nd cineva se uit int spre eava pistolului, oare la ce se g#ndete, "neori m ntreb dac acea persoan c2iar se g#ndete la ceva. Precum femeia pe care am cunoscut4o ast.i. 7Nu trage/, a .is. &2iar i nc2ipuia oare c o asemenea rugminte va sc2imba n vreun fel situaia, Pe insign scria %EN N$B 3E <+N3 i &+1*EB=NE &*C8EN, i c#nd am ntrebat4o de ce are at#tea litere e i 2 n nume, s4a uitat la mine cu o fa de vac proast i a repetat. 7Nu trage./ +proape c mi4am pierdut firea, am urlat la ea i am mpucat4o ntre coarne. Mainile din faa mea nu se mic. imt scaunul lipicios i ud de la transpiraie. Badioul e pe NB3 ?D4*our NeEs, i tot nimic. M uit la ceas. :n mod normal, a fi a(uns cu bine la caban ntr4o (umtate de or. Maina din fa are un convertor catalitic, aa c opresc ventilaia. +glomeraia de dup4amia. a nceput, dar traficul e mai lent dec#t n mod obinuit. $are e un accident mai n fa, au a pus poliia filtre, =mposibil. acoa cu bani e sub o (ac2et pe scaunul din spate. !#ng +9F4ul ncrcat. Maina din fa accelerea., apas pe ambreia( i se mic doi metri. +poi stm iar pe loc. M g#ndesc dac ar trebui s fiu plictisit, nervos sau doar iritat c#nd voi da oc2ii cu ei. %oi ofieri de poliie care merg printre maini, pe linia alb de marca(. "nul din ei e o femeie n uniform, i cellalt e un brbat nalt ntr4o 2ain gri. e uit cu atenie la mainile din dreapta i din st#nga. "nul din ei se oprete i sc2imb c#teva cuvinte i un .#mbet cu un ofer care e clar c nu i4a pus centura de siguran. Probabil doar o verificare de rutin. e apropie. $ voce na.al la NB3 ?D4*our NeEs spune n engle. c temperatura la sol este de peste patru.eci de grade i ar trebui luate msuri mpotriva insolaiei. M trec toate transpiraiile parc la comand, dei tiu c afar e ur#t i rece. unt n faa mainii mele. E poliistul acela, *arr5 *ole. 'emeia seamn cu tine. e uit la mine n timp ce trec mai departe. Bsuflu uurat. +proape c m apucase r#sul c#nd se aude o btaie n geam. :ntorc ncet capul. =ncredibil de ncet. Ea mi .#mbete i mi dau seama c geamul e de(a cobor#t. &iudat. pune ceva ce nu se aude din cau.a motorului din fa care accelerea.. @ Poftim, ntreb i desc2id oc2ii. @ Putei, v rog, s v ndreptai scaunul,
133

@ 4mi ndrept scaunul, ntreb uimit. @ "rmea. s ateri.m, domnule. G#mbete din nou i dispare. M frec la oc2i ca s m tre.esc i mi aduc aminte. >aful. 'uga. Vali.a cu biletul de avion atept#ndu4m n caban. Mesa(ul de la Prin c drumul e liber. i totui furnicturile de nelinite n timp ce art paaportul c#nd m mbarc la 9ardemoen. %ecolarea. 1otul a mers conform planului. M uit pe geam. E clar c nu m4am tre.it complet. Mi se pare pentru o clip c .bor deasupra stelelor. +poi, mi dau seama c sunt luminile oraului i ncep s m g#ndesc la maina pe care am nc2iriat4o. dorm la un 2otel din oraul sta mare, plin de ume.eal i de mirosuri ur#te, i s plec m#ine spre sud, Nu, m#ine voi la fel de obosit dup cltoria cu avionul. Mai bine s a(ung acolo c#t mai cur#nd posibil. !ocul respectiv e mai bun dec#t reputaia pe care o are. unt i c#iva norvegieni cu care poi s vorbeti. te tre.eti i s ai n fa soarele, marea i o via mai bun. Hsta4i planul. Planul meu, n orice ca.. Iin n m#n butura pe care am reuit s o salve. nainte ca steEardesa s str#ng masa. +a c de ce nu am ncredere n plan, <#.#itul motoarelor se aude c#nd ncet, c#nd tare. imt cum cobor#m acum. :nc2id oc2ii i inspir instinctiv, tiind ce urmea.. Ea. Poart aceeai roc2ie ca atunci c#nd am v.ut4o prima oar. %umne.eule, de(a o doresc. 'aptul c aceast dorin nu putea fi satisfcut c2iar dac tria nu sc2imb cu nimic lucrurile. 1otul era imposibil n ceea ce o privea. Virtute i pasiune. Prul care prea c absoarbe toat lumina i strlucea precum aurul. B#sul sfidtor n timp ce lacrimile i curgeau pe obra(i. $c2ii plini de ur c#nd a fost a mea. 'alsele declaraii de iubire i plcerea real c#nd m4am dus la ea cu scu.e rsuflate dup ce nu m4am inut de ce stabiliserm. Pe care i le4am repetat n timp ce stteam ntins l#ng ea n pat, cu capul pe perna pe care dormise cellalt. %ar asta a fost acum mult timp. +cum mii de ani. tr#ng din oc2i ca s nu vd ce a urmat. 9lonul pe care l4am tras n ea. Pupilele dilat#ndu4i4se ncet, precum un trandafir negru; s#ngele #nindu4i, cderea la pm#nt cu un oftat obosit; g#tul care se fr#nge i cade pe spate. =ar acum, femeia pe care o iubesc e moart. Pur i simplu. i totui, nu are nici un sens. %e asta e aa de frumos. +a de simplu i de frumos, c pare de
13:

nesuportat. Presiunea din cabin scade i tensiunea crete. %in interior. $ for invi.ibil ce4mi apas timpanele i creierul fr vlag. &eva mi spune c aa se va nt#mpla. Nu m va gsi nimeni, nu mi va smulge nimeni secretul i cu toate astea planul va e-ploda. %in interior.

13G

21 MONOPOL%
Harr% 0u "rezi" de alarma de la radi' +i de +"iri( !ubui"ul cre&cu $n in"en&i"a"e( 4arc &e re*e"a( ?ncerc & g&ea&c un m'"i/ *en"ru care & &e "rezea&c( C'cea de la radi' &*unea c- din 1J: - greu"a"ea medie a n'r/egienil'r cre&cu&e cu "rei&*rezece Mil'grame la brba.i +i n'u la 0emei( Harr% $nc,i&e 'c,ii +i $+i amin"i ce/a ce &*u&e&e Aune( =uga de reali"a"e are ' re*u"a.ie nemeri"a" de *r'a&"( =u cu*rin& de &'mn( Acela+i &en"imen" cald +i dulce *e care $l a/ea c#nd era mic +i &""ea $n"in& $n *a"- cu u+a de&c,i&- +i $l a&cul"a *e "a"l &u &"ing#nd luminile din ca& N una c#"e una N +i- cu 0iecare bec &"in&- $n"unericul de dinc'l' de u+a &a &e ad#ncea( H1u* 6a0urile /i'len"e din O&l' din ul"imele &*"m#nianga6a.ii bncil'r au ceru" *aznici $narma.i $n cele mai /ulnerabile bnci din cen"rul 'ra+ului( La0ul de ieri de la 1en N'r&Me !anM din ;r'nland&leire" e&"e ul"imul din"r2' &erie de 6a0uri arma"e *en"ru care *'li.ia &u&*ec"eaz un brba" &u*ranumi" )lul( E&"e aceea+i *er&'an care a "ra& +i a uci&FI Harr% *u&e *ici'arele *e lin'leumul rece( ),i*ul din 'glinda din baie &emna cu cel al lui 4ica&&' m'r"( !ea"e /'rbea la "ele0'n( )l"in din ca* c#nd $l /zu *e Harr% $n *ragul u+ii( Ace&"a ' &alu" +i &e *reg"i & ia&- dar ea $l re.inu( @ ?n 'rice caz- mul.ume&c *en"ru a6u"'r- zi&e ea +i $nc,i&e rece*"'rul( @ Te deran6ezB ' $n"reb Harr% +i2i *u&e $n 0a. ' cea+c de ca0ea( @ Nu- am da" din ca* ca &2.i &*un c n2am a/u" n'r'c cu ='cu&( )el cu care /'rbeam era ul"imul de *e li&"( 1in"re "'.i de&*re care +"im c erau la ='cu& la 'ra re&*ec"i/- d'ar unul $+i amin"e+"e /ag c a /zu" un brba" $n &al'*e"( i nici mcar nu e &igur dac l2a /zu" la garder'b &au nu( @ Hm( Harr% &e a+ez +i &e ui" $n 6ur( !ir'ul ei era 'rd'na"- a+a cum &e a+"e*"a&e( ?n a0ar de ' *lan" cu un nume necun'&cu" a0la" $n"r2un g,i/eci *e *er/az- bir'ul era la 0el de &im*lu ca +i al lui( 4e bir'u 'b&er/ ' 0'"'gra0ie $nrma" $n"'ar& cu &*a"ele la el( Nu +"ia cine ar *u"ea 0i(
13J

@ Ai /'rbi" d'ar cu brba.iB $n"reb el( @ Ideea e c &2a du& la garder'ba brba.il'r & &e &c,imbenuB @ 1a- a*'i a *leca" *e &"rzile din M'rri&"'8n- ca 'rice "rec"'r( )e/a n'u la 6a0ul de ieri din ;r'nland&leire"B @ 1e*inde ce $n.elegi *rin n'u( E mai degrab ' c'*ie la indig'- a+ zice( Acelea+i ,aine +i un A;3( A 0'l'&i" un '&"a"ic *en"ru a c'munica( A lua" bani de la ATM- "'"ul $n"r2un minu" +i cincizeci de &ecunde( Nici un indiciu( 4e &cur"F @ )lul- zi&e Harr%( @ )e2i a&"aB !ea"e ridic cea+ca +i &e ui" $n ea( @ )a*uccin'( 5alu"ri de la Hal/'r&en( @ )a0ea cu la*"eB 5"r#mb din na&( @ La&2m & g,ice&c( Ta"l "u zicea c nu are $ncredere $n cine/a care nu bea ca0ea &im*lB Regre" imedia" ce /zu e>*re&ia de &ur*riz de *e 0a.a lui !ea"e( @ ?mi cer &cuze- murmur( N2am /ru"F ce *r'&"ie din *ar"ea mea( @ 1eci ce 0acem acumB &e grbi !ea"e & $n"rebe $n "im* ce &e 6uca cu cea+ca de ca0ea( Ne $n"'arcem de unde am *leca"( Harr% &e *rbu+i $n &caun +i $+i &"udie /#r0ul g,e"el'r( @ 1u2"e la $nc,i&'are( @ 4'0"imB @ 1u2"e direc" la $nc,i&'are( 5e ridic( Nu "rece de ;O( Nu lua d'u &u"e de c'r'ane( @ 1e&*re ce /'rbe+"iB @ )r.i de M'n'*'l%( 1'ar a&"a ne2a mai rma&( 5 ne $ncercm n'r'cul( La $nc,i&'are( Ai numrul $nc,i&'rii !'"&enB @ E *ierdere de /reme- zi&e !ea"e( C'cea ei r&una $n"re *ere.ii de la )ul/er" $n "im* ce alerga l#ng Harr%( @ 4'a"e- zi&e el( )a n'uzeci la &u" din munca de in/e&"iga.ie( @ Am ci"i" "'a"e ra*'ar"ele +i "ran&crierile in"er'ga"'riil'r care au 0'&" 0cu"e( Nu &*une nici'da" nimic( ?n a0ar de ' grmad de *'rcrii 0il'&'0ice nerele/an"e( Harr% a*& bu"'nul in"er0'nului de l#ng u+a cenu+ie de 0ier
1:<

de la ca*"ul "unelului( @ Ai auzi" /ec,ea zical care &*une & cau.i *e lumin ceea ce ai *ierdu"B )red c e /'rba de *r'&"ia 'menea&c( 1in *unc"ul meu de /edere- are l'gic( @ 1uce.i legi"ima.iile &*re camer- zi&e /'cea( @ )e r'&" are & /in +i eu dac ' & /'rbe+"i &ingur cu elB $n"reb !ea"e $n &*a"ele lui Harr%( @ E ' me"'d *e care ' 0'l'&eam cu Ellen c#nd in"er'gam &u&*ec.i( 9nul din n'i c'nducea in"er'ga"'riul- $n "im* ce cellal" a&cul"a d'ar( 1ac in"er'ga"'riul &e $m*'"m'lea- 0ceam ' *auz( 1ac eu *uneam $n"rebrile- ie+eam- iar Ellen *relua ea +i $n"reba "'" 0elul de 0leacuri( )a de e>em*lu de&*re 0uma" &au de&*re *r'&"iile care &e dau $n zilele n'a&"re la "ele/iz'r( 5au zicea c#" de mul" *l"ea c,iria du* ce &2a de&*r.i" de *rie"enul ei( 1u* ce /'rbeau ' /reme- bgm ca*ul *e u+ +i &*uneam c a a*ru" ce/a +i "rebuia & *reia ea in"er'ga"'riul( @ i 0unc.i'naB @ 1e 0iecare da"( 9rcar &crile *#n la bariera din 0a.a ,'lului de la in"rarea $n $nc,i&'are( ;ardianul din &*a"ele &"iclei gr'a&e &ecuriza"e le 0cu &emn cu ca*ul +i a*& *e bu"'n( @ ;ardianul /a /eni $n"r2un minu"- &e auzi /'cea nazal( ;ardianul era $nde&a"- cu mu+c,i *r'eminen.i +i cu un mer& de *i"ic( ?i c'ndu&e &*re celule( O galerie *e "rei ni/eluri- cu +iruri de u+i de un alba&"ru2de&c,i& $n 6urul unui ,'l dre*"ung,iular( O re.ea de &#rm &e ridica $n"re e"a6e( Nu &e zrea nimeni +i "cerea era $n"reru*" d'ar de c#"e ' u+ $nc,i& cu zg'm'" *e unde/a( Harr% 0u&e&e aici de mul"e 'ri- dar mereu i &e *ru&e ab&urd & &e g#ndea&c la 0a*"ul c $n &*a"ele "u"ur'r ace&"'r u+i erau 'ameni de&*re care &'cie"a"ea c'n&idera c e mai bine & 0ie $nc,i+i- +i a&"a $m*'"ri/a /'in.ei l'r( Nu +"ia *reci& de ce ace&" g#nd i &e *rea a+a de m'n&"ru'&- dar a/ea leg"ur cu 0a*"ul c /edea mani0e&"area 0izic a *ede*&ei *en"ru in0rac.iuni in&"i"u.i'naliza"e *ublic( !alan.a +i &abia( Mnunc,iul de c,ei al gardianului zngni c#nd ace&"a de&cuie u+a *e care &cria cu li"ere negre CIKITATORI( @ Am a6un&( !a"e.i $n u+ c#nd /re.i & *leca.i( In"rar +i u+a &e $nc,i&e cu zg'm'" $n &*a"ele l'r( ?n "cerea care urm- a"en.ia lui Harr% 0u a"ra& de b#z#i"ul in"ermi"en" al unui "ub de ne'n +i de 0l'rile de *la&"ic de *e *ere"e- ale cr'r
1:1

cul'ri +"er&e 0ceau umbre *alide( 4e &caun &""ea .ea*n un brba"- c,iar la mi6l'cul *ere"elui galben din &*a"ele unei me&e( 5e &*ri6inea cu bra.ele de ma&- iar $n 0a. a/ea ' "abl de +a,( 4ur"a ' uni0'rm cura"- a&emn"'are unei &al'*e"e( 5*r#ncenele bine c'n"ura"e +i umbra care cdea *e na&ul dre*" 0'rmau un T clar de 0iecare da" c#nd cli*ea ne'nul( T'"u+iHarr% .inea mai degrab min"e de la $nm'rm#n"are e>*re&ia acea&"a de c'mbina.ie $n"re &u0erin. +i im*a&ibili"a"e- care $i amin"eau de cine/a( Harr% $i 0cu &emn lui !ea"e & &"ea l#ng u+( Tra&e un &caun la ma& +i &e a+ez $n 0a.a lui Ra&M'l( @ Mul.ume&c c /2a.i 0cu" "im* & &"a.i de /'rb cu n'i( @ Tim*ul e ie0"in aici- zi&e Ra&M'l cu ' /'ce &ur*rinz"'r de clar +i de bl#nd( C'rbea ca un e&"2eur'*ean- cu ' dic.ie clar- accen"u#nd HrI 2urile( @ ?n.eleg( 5un" Harr% H'le- iar c'lega mea e&"eF @ !ea"e L'nn( 5emeni cu "a"l "u- !ea"e( Harr% auzi icne"ul lui !ea"e +i &e $n"'ar&e $n"r2' *ar"e( Nu i &e $nr'+i&e 0a.aE dim*'"ri/- *ielea ei *alid era c,iar mai alb- iar buzele $i $ng,e.a&er $n"r2' grima& de *arc ar 0i *lmui"2' cine/a( 9i"#ndu2&e $n&*re ma&- Harr% "u+i +i 'b&er/ *en"ru *rima 'ar c &ime"ria a*r'a*e inuman de ' *ar"e +i de al"a a a>ei ce $l de&*r.ea de Ra&M'l era $n"reru*" de un de"aliu ne$n&emna"7 regele +i regina de *e "abla de +a,( @ 9nde "e2am mai /zu"- H'leB @ 5un" de 'bicei de /zu" $n *rea6ma cel'r m'r.i- zi&e Harr%( @ A,a( La $nm'rm#n"are( Erai unul din"re c#inii de *az ai lui I/ar&&'n( @ !a nu( @ 1eci nu .i2a *lcu" a&"a- nuB Adic & .i &e &*un c e+"i c#inele lui de *az( E>i&" anim'zi".i $n"re /'iB @ Nu- re*lic Harr%( 4ur +i &im*lu nu ne *lcem unul *e cellal"( ?n.eleg c nici .ie nu2.i *rea *lace( Ra&M'l z#mbi bl#nd +i "ubul de ne'n *rin&e /ia.( @ 5*er c nu a lua"2' ca *e ce/a *er&'nal( 4rea un c'&"um e>"rem de &cum*( @ )red c cel mai mul" de &u0eri" a a/u" c'&"umul( @ C'ia &2i &*un ce/a( A+a c i2am &*u&( @ ) ,'.ii &un" $n&emna.i *e /ia.B
1:2

@ Nu2i ru- in&*ec"'re( 1ar cerneala &e +"erge $n "im*( L'ci +a,B Harr% $ncerc & nu ara"e c Ra&M'l $i g,ici&e gradul c'rec"( 4'a"e c d'ar g,ici&e- la urma urmei( @ )um ai reu+i" & a&cunzi "ran&mi."'rul du* aceeaB $n"reb Harr%( Am auzi" c au $n"'r& *e d'& "'a" cldirea( @ )ine a zi& c am a&cun& ce/aB Negru &au albB @ 5e zice c $nc e+"i creierul din &*a"ele maril'r &*argeri de bnci din N'r/egia- c ai &ediul aici +i *ar"ea "a din c#+"ig in"r $n"r2un c'n" $n &"rin"a"e( 1e a&"a ai 0cu" "'" *'&ibilul & &"ai $n Ari*a A din !'"&enB )a & "e *'.i $n"#lni cu cei cu &en"in.e &cur"e care /'r 0i elibera.i cur#nd +i care *'" e>ecu"a *lanurile *e care le cl'ce+"i aiciB i cum c'munici cu ei 'da" ce au ie+i"B Ai +i "ele0'ane m'bile aiciB 4'a"e calcula"'areB Ra&M'l '0"( @ 9n $nce*u" *r'mi."'r- in&*ec"'re- dar de6a $nce*i & m *lic"i&e+"i( Lucm 'ri baB @ 9n 6'c *lic"i&i"'r- zi&e Harr%( 1ec#" dac nu are cum/a /re' miz( @ Mie $mi c'n/ine( 4e ce /rei & 6ucmB @ 4e a&"a( Harr% ridic un brel'c cu ' &ingur c,eie +i ' *lcu. de alam cu un nume( @ i- m r'g- ce e a&"aB $n"reb Ra&M'l( @ Nimeni nu +"ie( 9ne'ri "rebuie &2.i a&umi ri&cul c miza ar *u"ea /al'ra ce/a( @ i de ce a+ 0ace2'B Harr% &e a*lec $n 0a.( @ 4en"ru c ai $ncredere $n mine( Ra&M'l izbucni $n r#&( @ 12mi un &ingur m'"i/ *en"ru care & am $ncredere $n "inepiuni. @ !ea"e- zi&e Harr% 0r &2+i dezli*ea&c *ri/irea de la Ra&M'l( Crei & ne la+i &inguriB Auzi u+a de&c,iz#ndu2&e +i zg'm'"ul c,eil'r $n &*a"ele lui( 9+a 0u de&c,i& +i &e auzi un clic c#nd %ala 0u $ncuia" la l'c( @ 4ri/e+"e( Harr% *u&e c,eia *e ma&( =r &2+i ia 'c,ii de la Harr%- Ra&M'l $n"reb7 @ AAB Harr% lu regele alb de *e "abl( Era 0rum'&- lucra" manual(
1:3

@ Ace&"ea &un" ini.ialele unui 'm care are ' *r'blem delica"( Era b'ga"( A/ea &'.ie +i c'*ii( )a& +i caban( 9n c#ine +i ' aman"( T'"ul $n grdina lui *rea r'z( Harr% $n"'ar&e *ie&a cu ca*ul $n 6'&( @ 1ar- 'da" cu "recerea "im*ului- 'mul cel b'ga" &2a &c,imba"( E/enimen"ele l2au 0cu" &2+i dea &eama c 0amilia e cel mai im*'r"an" lucru din /ia.a lui( A+a c a /#ndu" 0irma- &2a de&c'"'r'&i" de aman" +i a *r'mi& lui +i 0amiliei &ale c de acum /'r "ri unul *en"ru al"ul( 4r'blema e c aman"a a $nce*u" &2l amenin.e c /a da $n /ileag rela.ia l'r( 4'a"e c l2a +i +an"a6a"( Nu *en"ru c era lac'm- ci *en"ru c era &rac( i *en"ru c era *e *unc"ul & "ermine ' '*er de ar" de&*re care credea c $i /a $ncununa munca de ' /ia. +i a/ea ne/'ie de bani *en"ru a ' 0ace cun'&cu"( A 0cu" *re&iuni din ce $n ce mai mari a&u*ra lui +i- $n"r2' &ear- el &2a ,'"r#" &2i 0ac ' /izi"( Nu $n 'rice &ear- ci $n"r2' &ear anume- c#nd ea $i &*u&e&e c ' /a /izi"a un 0'&" iubi"( 1e ce i2a &*u&B 4'a"e *en"ru a2l 0ace gel'&B 5au ca &2i ara"e c &un" +i al.i brba.i care ' d're&cB 1ar el nu era gel'&( Era nerbd"'r( Era ' 'cazie e>celen"( Harr% $l *ri/i *e Ra&M'l( Ace&"a $+i $ncruci+a&e bra.ele +i $l *ri/ea( @ A a+"e*"a" a0ar( A a+"e*"a" +i a a+"e*"a"- *ri/ind luminile de la 0ere&"rele a*ar"amen"ului ei( ),iar $nain"e de miezul n'*.ii/izi"a"'rul a *leca"( 9n brba" 'arecare care N dac /a 0i cazul N nu /a a/ea alibi +i de&*re care al.ii *r'babil /'r c'n0irma c +i2a *e"recu" &eara la Anna( Cecinul cel curi'&- dac nu +i al"cine/a/a 0i auzi" cum brba"ul a &una" la u+ *e &ear( 1ar 'mul n'&"ru nu a &una" +i el( Omul n'&"ru a in"ra" 0'l'&ind ' c,eie( 52a &"recura" *e &cri +i a de&cuia" u+a a*ar"amen"ului ei( Harr% ridic regele negru +i $l c'm*ar cu cel alb( 1ac nu "e ui"ai a"en"- ai 0i *u"u" crede c erau iden"ici( @ Arma nu era $nregi&"ra"( Ar 0i *u"u" & 0ie a lui( Nu +"iu ce &2a $n"#m*la" $n a*ar"amen" cu e>ac"i"a"e +i *r'babil nu /a +"i nimeni nici'da" *en"ru c ea e m'ar"( 1in *unc"ul de /edere al *'li.iei- e un caz de&c,i& +i $nc,i&7 &inucidere( @ Eu, Punctul de vedere al poliiei, Ra&M'l $+i m#ng#ie barba( 1e ce nu noi +i *unc"ul nostru de /edereB ?ncerci &2mi &*ui c lucrezi &'l'- in&*ec"'reB @ )e /rei & &*uiB @ "ii 0'ar"e bine ce /reau & &*un( mec,eria cu "rimi&ul c'legei "ale a0ar ca & $mi dai &enza.ia c a&"a e d'ar $n"re mine
1:4

+i "ine- $n.eleg- darF $+i uni *almele( 1e+i *'a"e c a&"a e im*'&ibil( Mai +"ie +i al"cine/a ce +"ii "uB Harr% cl"in din ca* c nu( @ 1eci ce urmre+"iB !aniB @ Nu( @ Eu nu m2a+ re*ezi a+a $n l'cul "u- in&*ec"'re( N2am a*uca" $nc &2.i &*un c#" /al'reaz acea&" in0'rma.ie *en"ru mine( E *'&ibil & /'rbim de &ume mari( 1ac *'.i d'/edi ce2ai &*u&( i *ede*&irea celui /in'/a" *'a"e 0i 0cu" &ub N & zicem N au&*icii *ri/a"e- 0r in"er/en.ia &"a"ului( @ Nu de&*re a&"a e /'rba- zi&e Harr% &*er#nd & nu i &e /ad "ran&*ira.ia de *e 0run"e( ?n"rebarea e c#" /al'reaz ce +"ii tu *en"ru mine, @ )e /rei & &*ui- piuni, @ Creau &2.i *r'*un- zi&e Harr% .in#nd ambii regi $n aceea+i m#n- un "#rg( Tu $mi &*ui cine e )lul +i eu ' & 0ac r'&" de d'/ezi $m*'"ri/a celui care a lua" /ia.a Annei( Ra&M'l r#&e $nce"( @ A&"a2i "'"( 4'.i & *leci acum- piuni. @ ;#nde+"e2"e- Ra&M'l( @ Nu2i ne/'ie( Eu am $ncredere $n 'amenii banuluiE nu am $ncredere $n crucia.i( 5e m&urar din *ri/iri unul *e cellal"( Tubul de ne'n *#r#i( Harr% $ncu/iin.- *u&e la l'c *ie&ele de +a,- &e ridic $n *ici'are&e du&e la u+ +i ' de&c,i&e( @ )u &iguran. ai iubi"2'- zi&e cu &*a"ele la Ra&M'l( A*ar"amen"ul din 5'rgen0riga"a e *e numele "u- iar eu +"iu e>ac" c Anna nu a/ea nici un ban( @ 1aB @ 4en"ru c e a*ar"amen"ul "u- i2am ruga" *e cei de la a&'cia.ia de l'ca"ari &2.i "rimi" c,eia( O /a aduce un curier a&"zi( ?.i &ugerez & ' c'm*ari cu cea *e care .i2am da"2' eu( @ i de ce- m r'gB @ A*ar"amen"ul Annei are "rei c,ei( Anna a/ea unaelec"ricianul al"a( Am g&i"2' *e a&"a $n cabana brba"ului de&*re care .i2am /'rbi"( ?n &er"arul n'*"ierei( E&"e cea de2a "reia c,eie +i ul"ima( 5ingura care ar 0i *u"u" 0i 0'l'&i" dac Anna a 0'&" uci&( 5e auzir *a+i *e c'rid'r( @ i dac a&"a $mi cre+"e credibili"a"ea- c'n"inu Harr%- $ncerc d'ar &2mi &al/ez *ielea(
1:

22 AMERICA
1ac .i2e &e"e- bei 'riunde( )a de e>em*lu la MaliM- *e bule/ardul T,ere&e&( Era mai degrab un 0el de 0a&"20''d +i nu a/ea nimic din ce '0erea barul lui 5c,reder care- $n ciuda li*&uril'r &ale- a/ea ' anume demni"a"e de l'cal cu licen.( E ade/ra" c &e zicea c ,amburgerii l'r &un" ce/a mai buni dec#" ai c'ncuren.eiE +i- cu *u.in bun/'in.- ai 0i *u"u" &*une c in"eri'rul cu u+'are in0luen.e indiene +i cu 0'"'gra0ia 0amiliei regale n'r/egiene a/ea un 0armec necizela"E +i "'"u+i- era +i /a rm#ne un 0a&"20''d unde cei d'rnici &2+i *&"reze credibili"a"ea *ri/ind c'n&umul de bu"uri alc''lice n2ar /i&a nici'da" & bea bere( Harr% nu &e numra&e nici'da" *rin"re ei( Nu mai 0u&e&e la MaliM de mul" "im*- dar du* ce arunc ' *ri/ire ra*id- *u"u & c'n0irme c nu &e &c,imba&e nimic( O%&"ein &""ea la 0um"'ri cu d'i "'/ar+i de *a,ar- un brba" +i ' 0emeie( 4e un 0undal cu muzic *'* dem'da"- Eur'&*'r" +i &0#r#i" de gr&ime- di&cu"au 6'/ial de&*re c#+"igurile de la l'"erieun caz recen" de "ri*lu a&a&ina" +i li*&urile m'rale ale unui *rie"en care nu era de 0a.( @ Ei- Harr%- &alu"A /'cea gu"ural a lui O%&"ein &"r*un&e *'luarea &'n'r( ?+i ddu *e &*a"e *rul negru +i &lin'&- $+i +"er&e m#na de *an"al'ni +i ' $n"in&e &*re Harr%( &"a2i *'li.i&"ul de&*re care / *'/e&"eam- 'ameni buni( )el care l2a $m*u+ca" *e "i*ul din Au&"ralia( L2ai 'c,i" $n ca*- nuB @ !un "reab- zi&e unul din"re ceilal.i clien.i( Harr% nu2i *u"ea /edea c,i*ul *en"ru c era a*leca" $n 0a. +i *rul lui lung $i a"#rna *e&"e bere ca ' *erdea( @ L2ai ani,ila" *e *arazi"( Harr% ar" &*re ' ma& liber +i O%&"ein $ncu/iin.- $+i &"in&e .igara- $+i *u&e *ac,e"ul de 4e""er'e& $n buzunarul cm+ii din denim +i &e c'ncen"r & care la ma& ,alba de bere *r'a&*" 0r & ' /er&e( @ Nu "e2am mai /zu" de mul"- zi&e O%&"ein +i r&uci ' al" .igar( i nici *e re&"ul bie.il'r- a*r'*'( Nu i2am mai /zu"( 52au mu"a" cu "'.ii- &2au $n&ura" +i au c'*ii( O%&"ein r#&e( 9n r#& &eri'& +i amar( 5un" la ca&ele l'r( )ine ar 0i crezu"B @ Hm( @ Ai mai 0'&" *rin O**&alB Taic2"u $nc mai &" ac'l'- nuB
1:3

@ 1a- dar eu nu m duc *rea de&( C'rbim la "ele0'n din c#nd $n c#nd( @ i &'r2"aB E mai bineB Harr% z#mbi( @ Nu *rea *'.i & 0ii mai bine c#nd ai &indr'mul 1'8nO%&"ein( 1ar e bine( Are a*ar"amen"ul ei $n 5'gn( Are +i un *rie"en( @ 1race- are mai mul"e dec#" am eu( @ )um mai &"ai cu +'0a"ulB @ !ine( T'cmai am &c,imba" 0irma de "a>ime"rie( )ei de la ul"ima credeau c mir'&( 1osser. @ T'" nu "e in"ere&eaz & "e $n"'rci la calcula"'areB @ Ai $nnebuni"B O%&"ein $ncerc & nu r#d $n "im* ce2+i *limba /#r0ul limbii *e ,#r"ie( 9n &alariu anual de un mili'n +i un bir'u lini+"i" N bine$n.ele& c m2a+ de&curca cu a+a ce/a- dar am *ierdu" "renul- Harr%( Cremea cel'r ca mine $n IT e *e duc( @ C'rbeam cu cine/a de la 1e*ar"amen"ul de *r'"ec.ie a in0'rma.iil'r de la 1en N'r&Me !anM( Mi2a &*u& c $nc e+"i recun'&cu" ca *i'nier $n &*argerea c'duril'r( @ 4i'nier $n&eamn cine/a care a*ar.ine "recu"ului- Harr%( Nimeni nu mai are "im* *en"ru un ,acMer "ermina"( ?n.elegi- nuB i a mai 0'&" +i "'" "rb'iul la( @ Hm( )e &2a $n"#m*la" de 0a*"B @ )e &2a $n"#m*la"B O%&"ein $+i ddu 'c,ii *e&"e ca*( 1'ar m +"ii( Hi*i'" de c#nd lumea( A/eam ne/'ie de mlai( M2am bga" la un c'd la care nu "rebuia( ?+i a*rin&e .igara de 0'i +i cu" $n zadar cu *ri/irea ' &crumier( 1ar "uB Te2ai l&a" de0ini"i/ de bu"- nuB @ ?ncerc( Harr% &e $n"in&e +i lu ' &crumier de *e ma&a de al"uri( 5un" cu cine/a( ?i *'/e&"i lui O%&"ein de&*re RaMel- de&*re Oleg +i de&*re *r'ce&ul de la M'&c'/a( i de&*re /ia.a lui $n general( Nu dur *rea mul"( O%&"ein $i &*u&e de&*re ceilal.i din ga+ca de *rie"eni din O**&al( 1e&*re 5igge- care &e mu"a&e $n Hare&"ua cu ' 0emeie de&*re care O%&"ein credea c e *rea ra0ina" *en"ru el- +i de&*re Dri&"ian- care era $n &caun cu r'"ile du* ce 0u&e&e l'/i" de ' ma+in $n "im* ce &e a0la *e m'"'cicle" la n'rd de Minne&und( @ 1'c"'rii $i mai dau ' +an&( @ O +an& & ceB $n"reb Harr%(
1::

@ 52' mai *'a" 0ace- zi&e O%&"ein +i g'li ,alba( T're era "'" *r'0e&'r- dar &e de&*r.i&e de 5il6e( @ El nu *rea mai are +an&e- '*in O%&"ein( A *u& "reizeci de Mil'grame *e el( 1e a&"a l2a *r&i"( 4e buneA T'rMild &2a $n"#lni" cu ea $n 'ra+ +i i2a &*u& c nu2i mai &u*'r"a gr&imea( 4u&e ,alba 6'&( 1ar bnuie&c c nu de a&"a ai "recu" *e aici( @ Nu- am ne/'ie de ce/a a6u"'r( Lucrez la un caz( @ 5 *rinzi "icl'+iB i ai /eni" la mineB 1raceA R#&ul lui O%&"ein &e "ran&0'rm $n"r2un acce& de "u&e( @ E un caz $n care &un" im*lica" *er&'nal- c'n"inu Harr%( E cam greu &2.i e>*lic "'"- dar $ncerc & dau de cine/a care $mi "rimi"e e2mailuri( )red c 0'l'&e+"e un &er/er cu clien.i an'nimi de unde/a din &"rin"a"e( O%&"ein $ncu/iin. g#ndi"'r( @ 1eci ai *r'blemeB @ 4'a"e( )e "e 0ace & crezi a&"aB @ 5un" un "a>ime"ri&" amr#" care nu +"ie nimic de&*re ul"imele c,e&"ii din IT( i "'.i cei care m cun'&c $.i *'" c'n0irma c nu *'.i a/ea $ncredere $n mine c#nd e /'rba de munc( 4e &cur"- &ingurul m'"i/ *en"ru care ai /eni" la mine e *en"ru c &un"em *rie"eni /ec,i( L'iali"a"e( 1'ar ' &2mi .in gura- nuB Lu ' $ng,i.i"ur din"r2' bere n'u( 4'a"e $mi *lace & beau un *a,ar $n *lu&- dar nu &un" *r'&"- Harr%( Tra&e ad#nc din .igar( 1eci N c#nd $nce*emB N'a*"ea &e l&a&e *e&"e 5lemdal( 9+a &e de&c,i&e +i- *e "re*"e- a*rur un brba" +i ' 0emeie( ?+i luar la re/edere de la gazde- c'b'r#r *e alee- *ie"ri+ul &c#r.#ind &ub *an"'0ii negri +i luci'+i $n "im* ce di&cu"au $nce" de&*re m#ncare- gazde +i ceilal.i in/i"a.i( A&"0el $nc#"- c#nd ie+ir &*re !6'rne"raMMe"- nu 'b&er/ar "a>iul *arca" ce/a mai $n 6'&ul +'&elei( Harr% &"in&e .igara- ddu muzica mai "are la radi' +i $l a&cul" *e El/i& )'&"ell' in"er*re"#nd m'n'"'n Jatc2ing t2e %etectives. 4e 44( Ob&er/a&e c a"unci c#nd c#n"ecele lui *re0era"e erau de&"ul de /ec,i- &0#r+eau *e *'&"uri de radi' in&i*ide( i- bine$n.ele&- era 0'ar"e c'n+"ien" c a&"a nu *u"ea & $n&emne dec#" un &ingur lucru N $mb"r#nea +i el( Ieri $l ddu&er *e NicM )a/e du* )li00 Ric,ard( O /'ce *lcu" *rezen" +not2er da5 n Paradise, +i Harr% $l '*ri( )'b'r$ geamul +i a&cul" *ul&a.ia neclar de ba&& /enind din&*re ca&a lui Albu- &ingurul &une" care $n"reru*ea lini+"ea( O
1:G

*e"recere *en"ru adul.i( 4ar"eneri de a0aceri- /ecini +i /ec,i c'legi de +c'al( Nu &e a&cul"a c,iar 12e <ird5 ong +i nici muzic elec"r'nic- ci Abba +i R'lling 5"'ne&( Oameni a*r'a*e de *a"ruzeci de ani care urma&er ' 0acul"a"e( )u al"e cu/in"e- nu *u"ea & dureze *rea "#rziu $n n'a*"e( Harr% &e ui" la cea&( 5e g#ndi la e2mailul n'u *e care $l g&i&e c#nd *'rni&e calcula"'rul $m*reun cu O%&"ein7
5un" *lic"i&i"( Pi2e 0ric &au e+"i d'ar *r'&"B 52MN

L&a&e calcula"'rul *e m#inile lui O%&"ein +i $m*rumu"a&e "a>iul ace&"uia- un Mercede& *aradi" din anii +a*"ezeci- care &ri&e ca ' &al"ea /ec,e cu arcuri *e&"e limi"a"'arele de /i"ez c#nd in"ra&e $n z'na reziden.ial- dar care *u"ea 0i c'n&idera" $nc ' ma+in care &e c'nduce bine( 5e ,'"r#&e & a+"e*"e c#nd $i /zu *e 'a&*e.ii $mbrca.i 0'rmal *r&ind ca&a lui Albu( Nu a/ea &en& & 0ac ' &cen( i- $n 'rice caz- a/ea ne/'ie de ce/a "im* & medi"eze $nain"e & 0ac ce/a &"u*id( Harr% $ncerca&e & 0ie &"*#n *e el +i ra.i'nal- dar H5un" *lic"i&i"I $i *u&e&e ca*ac( @ Acum ai c,ibzui" lucrurile- $+i +'*"i Harr% $n 'glinda re"r'/iz'are( +cum *'.i & 0aci ce/a &"u*id( Cigdi& de&c,i&e u+a( =cu&e ' magie *e care d'ar 0emeile ' &"*#neau +i *e care brba.ii nu ' /'r $n.elege nici'da"E de/eni&e 0rum'a&( 5ingurul lucru anume *e care Harr% $l &e&iza&e era c *ur"a ' r'c,ie de &ear "urc'az care &e a&'r"a cu 'c,ii ei mari +i alba+"ri N care &e mri&er mai "are din cauza &ur*rizei( @ ?mi cer &cuze c / deran6ez la ' 'r a+a "#rzie- fru Albu( A+ /rea & /'rbe&c cu &'.ul dumnea/'a&"r( @ 1m ' *e"recere( Nu *'a"e a+"e*"a *#n m#ineB $i z#mbi im*l'r#ndu2l- +i Harr% $+i ddu &eama c#" de mul" d'rea &2i "r#n"ea&c u+a $n na&( @ ?mi cer &cuze- re*e" el( 5'.ul dumnea/'a&"r nu a &*u& ade/rul c#nd a zi& c nu ' cun'a+"e *e Anna !e",&en( i cred c nici dumnea/'a&"r nu a.i &*u& ade/rul( Harr% nu +"ia dac ale&e&e un "'n 0'rmal din cauza r'c,iei de &ear &au din cauza c'n0run"rii cu ea( !uzele lui Cigdi& Albu 0'rmau un H'I mu"( @ Am un mar"'r care i2a /zu" $m*reun- c'n"inu Harr%( i +"iu de unde e&"e 0'"'gra0ia(
1:J

Ea cli*i de d'u 'ri( @ 1e ceFB &e b#lb#i ea( 1e ceFB @ 4en"ru c erau aman.i- Albu( @ Nu- /reau & zic N de ce $mi &*une.i lucrurile a&"eaB )ine /2 a da" dre*"ulB Harr% de&c,i&e gura- ga"a &2i r&*und- &2i &*un c a/ea dre*"ul & +"ie du* *rerea lui- c 'ricum /a ie+i la i/eal- +i a+a mai de*ar"e( ?n& &""u ac'l'- ui"#ndu2&e la ea( Ea +"ia de ce $i &*une "'a"e a&"ea- iar el abia acum $+i ddea &eama( ?ng,i.i $n &ec( @ 1re*"ul & ce- draga meaB Harr% $l /zu *e Arne Albu c'b'r#nd &crile( =run"ea $i lucea de &ud'are- iar *a*i'nul $i a"#rna *e&"e cma+( 1in &u0ragerie &e auzea $n &u& 1a/ie !'8ie in&i&"#nd c 12is =s not +merica. @ &"- Arne- ' &2i "reze+"i *e c'*ii- zi&e Cigdi& 0r &2+i dezli*ea&c *ri/irea im*l'ra"'are de la Harr%( @ Nu &e "reze&c nici dac ar cdea ' b'mb- b'mbni &'.ul ei( @ )red c *err Harr% "'cmai a 0cu"2'- r'&"i ea $nce"( )a & crea&c *agubele la ma>imum- &e *are( 4ri/irea ei &e $n"#lni cu cea a lui Harr%( @ 1eciB r#n6i Arne Albu +i $+i lu &'.ia du* umeri( In"ru +i eu $n 6'cB A/ea un z#mbe" 0'ar"e amuza"- dar $n acela+i "im* 0'ar"e de&c,i&- a*r'a*e in'cen"( )a al unui bia" care lua&e ma+ina "a"lui 0r &2i cear /'ie( @ ?mi cer &cuze- zi&e Harr%( L'cul &2a &0#r+i"( A/em d'/ezile de care a/eam ne/'ie( i c,iar $n ace&" m'men"- un e>*er" $n IT e *e urma adre&ei de la care a.i "rimi& e2mailurile( @ 1e&*re ce /'rbe+"eB r#&e Arne( 1'/eziB E2mailuriB Harr% $l &"udie( @ ='"'gra0ia din *an"'0ul Annei( A lua"2' din albumul 0'"' c#nd a.i 0'&" $m*reun cu ea la cabana din LarM'llen- acum c#"e/a &*"m#ni( @ 5*"m#niB $n"reb Cigdi& *ri/indu2+i &'.ul( @ "ia a&"a c#nd i2am ar"a" *'za- zi&e Harr%( A 0'&" ieri $n LarM'llen +i a li*i" la l'c ' c'*ie( Arne Albu &e $ncrun"- dar c'n"inu & z#mbea&c( @ A.i c'n&uma" ce/a- c'mi&areB @ N2ar 0i "rebui" &2i &*ui c urmeaz & m'ar- c'n"inu Harr% +i $+i ddu &eama c era *e *unc"ul & *iard c'n"r'lul(
1G<

5au cel *u.in n2ar 0i "rebui" & nu "e ui.i la ea du* a&"a( i2a &"recura" 0'"'gra0ia $n *an"'0( i a&"a "e2a da" de g'l- Albu( Harr% ' auzi *e fru Albu in&*ir#nd ad#nc( @ 9n *an"'0 aici &au ac'l'F zi&e Albu $nc m#ng#ind g#"ul &'.iei( "ii de ce 'amenii de a0aceri n'r/egieni nu *'" 0ace a0aceri $n &"rin"a"eB =iindc nu .in &eama de *an"'0i( 4'ar" *an"'0i cum*ra.i din N'r/egia cu c'&"ume 4rada care c'&" cinci&*rezece mii de c'r'ane( 5"rinii &un" &u&*ici'+i c#nd /d a&"a( Albu ar" $n 6'&( 4ri/e+"e( )u&u.i manual- *an"'0i i"alieni( O mie '*" &u"e de c'r'ane( 4re.ul nu2i mare dac cu ei cum*eri $ncrederea( @ M $n"reb de ce erai a+a de d'rnic & $mi dai de +"ire c a+"e*.i a0ar- zi&e Harr%( Oare erai gel'&B Arne cl"in din ca* r#z#nd $n "im* ce 0ru Albu &e eliber de &ub &"r#n&'area bra.ului &u( @ )redeai c &un" n'ul ei iubi"B in&i&" Harr%( i *en"ru c "e2 ai g#ndi" c nu /'i $ndrzni & 0ac nimic de "eam ca numele meu & nu a*ar la mi6l'c- "e2ai g#ndi" c "e2ai *u"ea 6uca cu mine *u.in- m2ai *u"ea "'r"ura- $nnebuni- a+a a 0'&"B @ Haide- ArneA ),ri&"ian /rea & .ii un di&cur&A ?n ca*ul &cril'r &""ea legn#ndu2&e un brba" cu un *a,ar +i un "rabuc $n m#n( @ ?nce*e.i 0r mine- zi&e Arne( 5 &ca* $n"#i de d'mnul &"a drgu.( !rba"ul &e $ncrun"( @ )e/a *r'blemeB @ Nu- del'c- &e grbi Cigdi& & &*un( 1u2"e la ceilal.iT,'ma&( !rba"ul ridic din umeri +i *lec( @ 9n al" lucru care m uime+"e e&"e c- c,iar +i du* ce .i2am *u& 0'"'gra0ia $n 0a.- ai 0'&" &u0icien" de ar'gan" & c'n"inui &2 mi "rimi.i e2mailuri- zi&e Harr%( @ Regre" c "rebuie & m re*e"- c'mi&are- r'&"i $nce" Albudar ce &un" ace&"eF ace&"e e2mailuri de care "'" /'rbe+"iB @ A+a e( Mul.i 'ameni cred c *'.i "rimi"e e2mailuri an'nime dac "e ab'nezi la un &er/er 0r &2.i dai numele ade/ra"( A&"a2 i ' *cleal( 4rie"enul meu ,acMer "'cmai mi2a &*u& c "'" N ab&'lu" "'" N ce 0aci *e ne" la& ' urm elec"r'nic ce *'a"e 0i N +i $n cazul de 0a. c,iar /a 0i N de*i&"a" 'da" cu &er/erul din care mi2ai "rimi& me&a6ele( E d'ar ' c,e&"iune de a +"i unde & cau.i(
1G1

Harr% &c'a&e un *ac,e" de .igri din buzunarul in"eri'r( @ A+ *re0era & nuF $nce*u Cigdi&- dar &e '*ri( @ 5*une2mi- *err Albu- zi&e Harr% a*rinz#ndu2+i ' .igar( 9nde erai mar.ea "recu" &eara $n"re un&*rezece +i unuB Arne +i Cigdi& Albu &c,imbar *ri/iri( @ 4u"em 0ace a&"a aici &au la &ec.ia de *'li.ie- c'n"inu Harr%( @ A 0'&" aici- in"er/eni Cigdi&( @ A+a cum am &*u&( Harr% &c'a&e 0umul *e na&( "ia c 6'ac la ri&c- dar ' cacealma nec'n/ing"'are ar 0i da" gre+ +i nu mai era nici un drum de $n"'arcere acum( 4u"em 0ace a&"a aici &au la &ec.ia de *'li.ie( 5 le &*un in/i"a.il'r c *e"recerea &2a &0#r+i"B Cigdi& $+i mu+c buza de &u&( @ 1ar / zic c eraF $nce*u ea( =rumu&e.ea i &e ri&i*i&e( @ E $n regul- Cigdi&- zi&e Albu +i ' m#ng#ie *e umr( 1u2"e +i 'cu*2"e de 'a&*e.i( ?l c'nduc eu *e *err H'le *#n la *'ar"( Harr% nu &im.i nici ' adiere de /#n"- de+i &u& *e cer &e adunau n'ri care ac'*ereau din c#nd $n c#nd luna( Mergeau la *a&( @ 1e ce aiciB $n"reb Albu( @ Tu ai ceru"2'( Albu $ncu/iin.( @ 4'a"e c da( 1ar ea- de ce "rebuia ea & a0le $n 0elul &"aB Harr% ddu din umeri( @ i cum /'iai & a0leB Muzica &e '*ri&e +i din ca& &e auzir ,','"e de r#&( ),ri&"ian in"ra&e $n ac.iune( @ 4'.i &2mi dai ' .igarB $n"reb Albu( 1e 0a*"- m2am l&a"( Harr% $i $n"in&e *ac,e"ul( @ Mul.ume&c( Albu *u&e .igara $n gur +i &e a*lec *e&"e bric,e"a lui Harr%( )e d're+"iB !aniB @ 1e ce m $n"reab "'a" lumea a&"aB m'rmi Harr%( @ Lucrezi *e c'n" *r'*riu( Nu ai ,#r"ii & m are&"ezi +i $ncerci & m *ui la c'l. cu amenin.ri c m duci la &ec.ia de *'li.ie( i dac ai in"ra" $n cabana din LarM'llen- a"unci e+"i +i "u $n bucluc- cel *u.in "'" c#" &un" eu( Harr% cl"in din ca*( @ Nu /rei baniB Albu &e a*lec $n 0a.( )#"e/a &"ele &"rluceau *e cer( A"unci e /'rba de ce/a *er&'nalB Era.i
1G2

aman.iB @ )redeam c +"ii "'"ul de&*re mine- zi&e Harr%( @ Anna lua drag'&"ea 0'ar"e $n &eri'&( Iubea drag'&"ea( Nu- ' adora, &"a e cu/#n"ul( Era &ingurul lucru care $+i g&ea l'c $n /ia.a ei( A&"a +i ura( "ii ce &un" &"elele neu"r'niceB Harr% cl"in din ca* c nu( Albu ridic .igara( @ 5un" *lane"e a+a de c'm*ac"e +i cu ' 0'r. gra/i"a.i'nal a"#" de mare- $nc#" dac a+ &c*a .igara a&"a *e una din"re ele ar l'/i2' cu aceea+i 0'r. ca ' b'mb a"'mic( La 0el a 0'&" +i cu Anna( A"rac.ia ei gra/i"a.i'nal &*re drag'&"e N +i ur N era a"#" de *u"ernic- $nc#" nu mai *u"ea & e>i&"e nimic $n &*a.iul din"re ele( Orice de"aliu ne$n&emna" *r'/'ca ' e>*l'zie a"'mic( ?n.elegiB Mi2a lua" "im* & $n.eleg a&"a( Era *recum Lu*i"er N a&cun& du* un n'r /e+nic de &ul0( i de um'r( i de &e>uali"a"e( @ Cenu&( @ 5cuze( @ Nu2i nimic( Luna &e $.i din"re d'i n'ri +i- ca ' 0iar din *'/e+"i- cerbul de br'nz &e zrea *rin"re umbrele grdinii( @ 5"abili&em cu Anna & ne $n"#lnim la miezul n'*.ii- c'n"inu Albu( ?mi &*u&e&e c are &2mi $na*'ieze c#"e/a lucruri *er&'nale( ?n"re d'u&*rezece +i d'u&*rezece +i un &0er" am *arca" *e 5'rgen0riga"a( 5"abili&erm & ' &un din ma+in- & nu &un la u+( 1in cauza unui /ecin curi'&- zi&e&e( ?n 'rice caz- nu a r&*un&- a+a c am *leca" aca&( @ 1eci &'.ia "a min.eaB @ E/iden"( ?n ziua $n care ai /eni" cu 0'"'gra0ia- ne2am *u& de ac'rd &2mi 0urnizeze alibiul( @ i a"unci de ce renun.i la alibi acumB Albu r#&e( @ )'n"eazB 5un"em d'i 'ameni care &"au de /'rb +i &ingurul mar"'r N +i acela mu" N e luna( 4'" & neg "'"( i- ca & 0iu cin&"i"- nu cred c ai ce/a ce *'.i & 0'l'&e+"i $m*'"ri/a mea( @ i dac "'" "e2ai a*uca"- de ce nu2mi &*ui +i re&"ulB @ Adic 0a*"ul c am uci&2'B R#&e- de da"a a&"a mai "are( 1'ar e "reaba "a & de&c'*eri a&"a- nuB A6un&er la *'r.i( @ Ai /ru" d'ar & /ezi cum reac.i'nez- nuB Albu &"in&e .igara de marmur( i ai d'ri" & "e rzbuni- de a&"a i2ai &*u& &'.iei mele( Erai m#ni'&( 9n bie.el m#ni'& care l'/e+"e "'" ce2i ie&e $n
1G3

cale( E+"i mul.umi"B @ )#nd /'i g&i adre&a de e2mail- ' & "e $n0und- zi&e Harr%( Nu mai era m#ni'&( 1'ar 'b'&i"( @ Nu /ei g&i nici ' adre& de e2mail- &*u&e Albu( ?mi *are ru- *rie"ene( 4u"em c'n"inua 6'cul- dar n2ai cum & c#+"igi( Harr% l'/i( 5une"ul 'a&el'r dege"el'r &e auzi &urd +i &cur" *e carne( Albu &e cl"in un *a& $na*'i cu m#na la 0run"e( Harr% $+i *u"ea zri *r'*ria re&*ira.ie gri $n $n"unericul n'*.ii( @ Ca "rebui & "e 'bl'6e+"i- zi&e el( Albu $+i *ri/i m#na murdar de &#nge +i izbucni $n ,','"e de r#&( @ 1race- Harr%- ce mare ra"a" e+"iA Te deran6eaz dac ne "u"uimB )red c a&"a ne2a a*r'*ia"- nuB Harr% nu r&*un&e- iar Albu r#&e +i mai "are( @ )e2a /zu" la "ine- Harr%B Annei nu2i *lceau ra"a.ii( ?n 'rice caz- nu +i2' "rgea cu ei( R#dea din ce $n ce mai "are $n "im* ce Harr% &e $n"'ar&e la "a>i +i marginile zim.a"e ale c,eil'r de la ma+in $i in"rar $n *iele $n "im* ce le &"r#ngea din ce $n ce mai "are $n m#n(

1G4

23 NEBULOASA CAP DE CAL


Harr% 0u de+"e*"a" de "ele0'n +i &e ui" la cea&( :(3<( Era O%&"ein( 4leca&e din a*ar"amen"ul lui Harr% $n urm cu d'ar "rei 're( A*'i l'caliza&e &er/erul $n Egi*"- iar acum a/an&a&e +i mai mul"( @ Am &cri& un e2mail unui *rie"en /ec,i( L'cuie+"e $n Mala%&ia +i- din c#nd $n c#nd- 0ace *e ,acMerul( I542ul e $n El T'r- $n *enin&ula 5inai( Au ce/a I542uri $n z'n- e un 0el de cen"ru( 1'rmeaiB @ 5 zicem( )um ' &2l g&e+"i *e clien"ul n'&"ruB @ M "em c nu e>i&" dec#" ' cale( 5 "e duci ac'l' burdu+i" cu /erzi+'ri americani( @ )#.iB @ 5u0icien.i c#" & c'n/ingi *e cine/a &2.i &*un cu cine & /'rbe+"i( i &2l 0aci *e cel cu care /ei /'rbi &2.i &*un cu cine "rebuie & /'rbe+"i de fapt. i &2l c'n/ingi *e cel cu careF @ Am $n.ele&( )#"B @ O mie ar "rebui &2.i de&c,id ni+"e u+i( @ )reziB @ Kic +i eu( 1e unde dracuT & +"iuB @ !ine( Te 'cu*iB @ !ine2n.ele&( @ =r *rea mare c,el"uial( Mergi cu cel mai ie0"in a/i'n +i &"ai $n"r2un ,'"el de d'i bani( @ 52a 0cu"( Era 'ra d'u&*rezece +i can"ina *'li.iei era *lin( Harr% &"r#n&e din din.i +i in"r( Nu $i di&*lceau c'legii din *rinci*iuE $i di&*lceau din in&"inc"( i- 'da" cu "recerea anil'r- era din ce $n ce mai ru( H4aran'ia ab&'lu" n'rmal- $i &*u&e&e Aune( i eu &im" la 0el( )red c "'.i *&i,'l'gii &un" ca mine- de+i- $n reali"a"e- *r'babil d'ar 6um"a"e &un" a+a(I Harr% $+i r'"i *ri/irea *rin &al +i ' zri *e !ea"e care lua *r#nzul adu& de aca& $m*reun cu cine/a care $i .inea c'm*anie( Harr% $ncerc & ign're *ri/irile de la celelal"e me&e $n "im* ce "recea *e l#ng ele( )ine/a m'rmi un &alu"- dar Harr% &e g#ndi c era &*u& ir'nic +i nu r&*un&e( @ 1eran6ezB
1G

!ea"e $+i ridic *ri/irea &*re Harr% de *arc ar 0i *rin&2' cu m#.a $n &ac( @ 1el'c- zi&e ' /'ce cun'&cu" ridic#ndu2&e( Oricum m *reg"eam & *lec( 4rul de *e g#"ul lui Harr% &e zburli N nu din *rinci*iu- ci din in&"inc"( @ Ne /edem di&ear- a"unci( T'm Oaaler z#mbi- ' lumin alb &*re c,i*ul r'+u ca &0ecla al lui !ea"e( ?+i lu "a/a- $l &alu" din ca* *e Harr% +i *lec( !ea"e &e ui" $n 6'& la br#nza de *e ma& $n "im* $ncerca din greu &2+i c'm*un ' e>*re&ie n'rmal c#nd Harr% &e a+ez( @ 1eciB @ 1eci ceB ciri*i ea *re0c#nd2&e *rea "are c nu $n.elege( @ Mi2ai &*u& *e r'b'" c ai ce/a n'u- zi&e Harr%( Mi2am $nc,i*ui" c e ce/a urgen"( @ Mi2am da" &eama- &*u&e !ea"e +i bu din *a,arul de la*"e( 1e&enele din *r'gramul care a 0cu" 0a.a )lului( Mi2am &"'r& creierii & m g#nde&c de cine $mi amin"e&c( @ Te re0eri la imaginile "i*ri"e *e care mi le2ai ar"a"B Nici mcar nu &eamn cu ' 0a.- &un" d'ar ni+"e linii "ra&e la $n"#m*lare *e ,#r"ie( @ ),iar +i a+a( Harr% ddu din umeri( @ Tu e+"i cea cu circum/'lu.ia "em*'r'2'cci*i"al la"eral( 12i b"aieA @ N'a*"ea "recu" mi2am da" &eama cine e( Mai lu ' gur de la*"e +i $+i +"er&e z#mbe"ul albi" de la*"e cu un +er/e.el( @ 1eciB @ Tr'nd ;re""e( Harr% &e ,'lb la ea( @ ;lume+"i- nuB @ Nu- zi&e ea( Kic d'ar c e ' anumi" a&emnare( La urma urmei- ;re""e nu era de*ar"e de !'g&"ad/eien c#nd a a/u" l'c crima( 1ar- a+a cum am zi&- mi2am da" &eama( @ i cumF @ Am /eri0ica" la &*i"alul ;au&"ad( 1ac e aceea+i *er&'an care a 6e0ui" &ucur&ala 1n! din DirMe/eien- a"unci nu *'a"e & 0ie ;re""e( La 'ra re&*ec"i/ era $n &ala c'mun $m*reun cu cel *u.in "rei $ngri6i"'ri( i am "rimi& c#.i/a bie.i de la 3rimte)nis) aca& la ;re""e & *rele/eze ' am*ren"( Oeber "'cmai a
1G3

c'm*ara"2' cu cea de *e &"icla de c'ca2c'la( )u &iguran. nu2i a*ar.ine( @ 1eci "e2ai $n+ela" +i "u ' da" $n /ia.( !ea"e cl"in din ca*( @ )u"m ' *er&'an care are un anumi" numr de "r&"uri 0izice iden"ice cu cele ale lui ;re""e( @ ?mi *are ru c "rebuie &2' &*un- !ea"e- dar ;re""e nu are nici un 0el de "r&"uri 0izice &au de al" 0el( E c'n"abil +i ara" a c'n"abil( Am ui"a" de6a cum ara"( @ 1a- zi&e ea de&0c#nd ,#r"ia un&ur'a& de *e cel de2al d'ilea &end/i+( 1ar eu n2am ui"a"( &"a2i ade/rul( @ Hm( 4'a"e c am ce/a /e+"i bune( @ A,- daB @ M duc la !'"&en( Ra&M'l /rea & &"ea de /'rb cu mine( @ 9au( 5ucce&A @ Mul.ume&c( Harr% &e ridic( Ezi"( In&*ir ad#nc( "iu c nu &un" "aic2"u- dar *'" &2.i &*un ce/aB @ Te r'g( 5e ui" $n 6ur & &e a&igure c nu2i *'a"e auzi nimeni( @ 1ac a+ 0i $n l'cul "u- a+ 0i a"en" cu Oaaler( @ Mul.ume&c( !ea"e mu+c zdra/n din &end/i+( i c,e&"ia c nu e+"i "aic2meu e c'rec"( @ L'cuie&c $n N'r/egia de c#nd m +"iu- $nce*u Harr%( Am cre&cu" $n O**&al( 4rin.ii mei au 0'&" *r'0e&'ri( Taic2meu e *en&i'na" +i- de c#nd a muri" maic2mea- "rie+"e ca un &'mnambul care /izi"eaz d'ar rar "r#mul cel'r /ii( 5uri'arei mele $i e d'r de el( )red c +i mie( Mi2e d'r de am#nd'i( )redeau c /'i de/eni *r'0e&'r( i eu la 0el( 1ar- $n &c,imb- am urma" Academia de 4'li.ie( i am 0cu" +i ce/a 1re*"( 1ac m $n"rebi de ce m2am 0cu" *'li.i&"- a+ *u"ea &2.i dau zece r&*un&uri rez'nabile- dar nici unul $n care & cred( Nu mai m g#nde&c la a&"a( E me&eria mea- &un" *l"i"- iar din c#nd $n c#nd m g#nde&c c 0ac ce/a bun N g#ndul &"a *'a"e &2mi 0ie de a6un& *en"ru mul" "im*( ?nain"e de a $m*lini "reizeci de ani eram alc''lic( 4'a"e c,iar *#n la d'uzeci de ani- de*inde cum *ri/e+"i lucrurile( 5e &*une c e ' c,e&"iune de gene( 4'&ibil( )#nd am cre&cu"- am a0la" c bunicul meu din Andal&ne& &2a $mb"a" $n 0iecare zi "im* de cincizeci de ani( Mergeam ac'l' $n 0iecare /ar *#n la cinci&*rezece ani +i nu am 'b&er/a" nici'da" nimic( 1in ne0ericire- eu nu am m'+"eni" ace&" "alen"( Am 0cu" ni+"e lucruri
1G:

care nu *rea au "recu" ne'b&er/a"e( 4e &cur"- e un mirac'l c mai lucrez $nc $n *'li.ie( Harr% ridic *ri/irea &*re &emnul =9MAT9L INTERKI5 +i $+i a*rin&e ' .igar( Am 0'&" iubi"ul Annei "im* de +a&e &*"m#ni( Nu m iubea( Nici eu nu ' iubeam( )#nd am ru*"2' cu ea- i2am 0cu" ' 0a/'are mai mare dec#" mi2am 0cu" mie( 1ar ea nu a /zu" lucrurile a+a( )ellal" brba" din $nc*ere $ncu/iin.( @ Am iubi" "rei 0emei $n /ia.a mea- c'n"inu Harr%( 4rima a 0'&" ' iubi" din c'*ilrie cu care urma & m c&"'re&c- dar lucrurile au $nce*u" & mearg *r'&" *en"ru am#nd'i( 52a &inuci& mul" "im* du* ce am $nce"a" rela.ia +i nu a a/u" nici ' leg"ur cu mine( A d'ua a 0'&" uci& de un brba" *e care eu $l urmream *e *ar"ea cealal" a gl'bului( Acela+i lucru &2a $n"#m*la" +i cu ' c'leg- Ellen( Nu +"iu de ce m'r 0emeile din *rea6ma mea( 4r'babil c e ' c,e&"iune de gene( @ i cea de2a "reia 0emeieB )ea de2a "reia 0emeie( )ea de2a "reia c,eie( Harr% m#ng#ie ini.ialele AA +i marginile c,eii *e care Ra&M'l i2' ddu&e *e&"e ma& c#nd in"ra&e( Harr% $l $n"reb dac era iden"ic cu cea *e care ' *rimi&e- iar ace&"a $ncu/iin.( A*'i $l ruga&e *e Harr% & /'rbea&c de&*re el( Acum Ra&M'l &""ea cu c'a"ele *e ma& +i dege"ele $m*reuna"e ca de rugciune( Tubul de ne'n &"rica" 0u&e&e $nl'cui" +i lumina ce $i cdea *e 0a. era ca ' *ulbere alb2 alb&"rie( @ )ea de2a "reia 0emeie e la M'&c'/a- r&*un&e Harr%( )red c e ' &u*ra/ie.ui"'are( @ E a "aB @ N2a+ zice a+a( @ 1ar &un"e.i $m*reunB @ 1a( @ i a/e.i de g#nd & / *e"rece.i "'" re&"ul /ie.ii $m*reunB @ 1e 0a*"- nu a/em de g#nd nimic( E cam de/reme *en"ru a+a ce/a( Ra&M'l $l *ri/i "ri&"( @ 4'a"e tu nu ai de g#nd nimic( 1ar 0emeile $+i 0ac *lanuri( =emeile 0ac $n"'"deauna *lanuri( @ A+a cum 0aci +i "uB Ra&M'l cl"in din ca* c nu( @ Eu +"iu d'ar & *lnuie&c un 6a0 de banc( T'.i brba.ii &un" ama"'ri $n /#n"'area de inimi( 4'a"e credem c am c#+"iga" '
1GG

b"lie- *recum un general care ca*"ureaz ' 0'r"rea.- & de&c'*erim mai a*'i *rea "#rziu N dac $n"r2ade/r de&c'*erim N c am 0'&" *cli.i( Ai auzi" de 5un TzuB Harr% $ncu/iin.7 @ ;eneralul +i &"ra"egul mili"ar c,inez( A &cri& +rta r.boiului. @ A+a &e zice- c a &cri& +rta r.boiului. Eu- *er&'nal- cred c a 0'&" &cri& de ' 0emeie( La &u*ra0a.( +rta r.boiului e&"e un manual de&*re "ac"icile *e c#m*ul de lu*"- dar $n *r'0unzime de&crie cum & ie+i /ic"'ri'& din c'n0lic"e( 5au- ca & 0iu mai *reci&- ar"a de a 'b.ine ce /rei cu cel mai mic *re. *'&ibil( )el care c#+"ig un rzb'i nu e nea*ra" $n/ing"'rul( Mul.i au c#+"iga" c'r'ane- dar au *ierdu" a"#" de mul.i 'ameni $nc#" au *u"u" & c'nduc d'ar $n c'ndi.iile im*u&e de du+manii *re&u*u+i a 0i 0'&" $n/in+i( ?n ceea ce *ri/e+"e *u"erea- 0emeile nu &un" la 0el de /ani"'a&e *recum brba.ii( Ele nu au ne/'ie &2+i a0i+eze *u"erea la /edere- ele /'r *u"erea d'ar *en"ru a 'b.ine celelal"e lucruri *e care +i le d're&c( 5iguran.( Hran( 1i&"rac.ie( Rzbunare( Lini+"e( 4lnuie&c ra.i'nal rzb'iul *en"ru *u"ere +i g#nde&c dinc'l' de b"lie- dinc'l' de &rb"'rirea /ic"'riei( i *en"ru c *'&ed ' ca*aci"a"e $nn&cu" de a /edea &lbiciunile /ic"imel'r- +"iu in&"inc"i/ c#nd +i cum & a"ace( i c#nd & &e '*rea&c( A&"a nu &e *'a"e $n/.a- piuni. @ 1e a&"a e+"i la $nc,i&'areB Ra&M'l $nc,i&e 'c,ii +i r#&e $n0unda"( @ A+ *u"ea &2.i dau cu u+urin. un r&*un&- dar nu "rebuie & crezi nici ' /'rb din ce &*un( 5un Tzu zice c *rimul *rinci*iu al rzb'iului e&"e tromperie 0 $n+elciunea( )rede2m N "'.i .iganii min"( @ Hm( 5 "e credB )a $n *arad'>ul grece&cB @ Mi- mi- *e cu/#n"ul meu- un *'li.i&" care +"ie mai mul" dec#" c'dul *enal( 1ac "'.i .iganii min"- iar eu &un" .igan- a"unci nu e ade/ra" c "'.i .iganii min"( 1eci ade/rul e c &*un ade/rul +i e ade/ra" c "'.i .iganii min"( 4rin urmare- +i eu min"( 9n ra.i'namen" circular- im*'&ibil de dr#ma"( A+a e +i /ia.a mea +i ace&"a e&"e &ingurul ade/r( R#&e $nce"- a*r'a*e ca ' 0emeie( @ Acum ai /zu" care e mu"area mea de de&c,idere( Acum e r#ndul "u( Ra&M'l &e ui" la Harr%( Ace&"a $ncu/iin.( @ M nume&c Ra&M'l !a>,e"( E un nume albanez- dar "a"a a re0uza" & acce*"e c &un"em albanezi( Kicea c Albania e&"e
1GJ

'ri0iciul anal al Eur'*ei( A+a c ne2a &*u&- mie- 0ra.il'r +i &ur'ril'r mele c ne2am n&cu" $n R'm#nia- am 0'&" b'"eza.i $n !ulgaria +i circumci+i $n 9ngaria( Ra&M'l $i &*u&e c 0amilia &a a*ar.inea- *r'babil- MecMaril'rcel mai mare gru* de .igani din Albania( =amilia 0ugi&e de *er&ecu"area .iganil'r de c"re En/er H'>,a- dinc'l' de mun.i- $n Mun"enegru +i $nce*u&e & cau"e de lucru &*re e&"( @ Eram g'ni.i de 'riunde ne duceam( Kiceau c &un"em ,'.i( !ine$n.ele& c eram- dar nici mcar nu &e deran6au & aduc d'/ezi( 1'/ada era c &un"em .igani( ?.i &*un a&"a *en"ru c .iganii &2au n&cu" cu &"igma"ul ca&"ei l'r de &*e. 6'a& $n 0run"e( Am 0'&" *er&ecu"a.i de "'a"e regimurile din Eur'*a( Nici ' di0eren. dac au 0'&" 0a&ci+"i- c'muni+"i &au dem'cra.iE 0a&ci+"ii au 0'&" d'ar ce/a mai e0icien.i( Piganii nu 0ac mare "rb'i $n leg"ur cu H'l'cau&"ul *en"ru c di0eren.a 0a. de *er&ecu.ia cu care eram 'bi+nui.i nu a 0'&" a+a de mare( Nu *ari & m crezi( Harr% ddu din umeri( Ra&M'l $+i $ncruci+ bra.ele( @ ?n 1 GJ- 1anemarca a in"r'du& *edea*&a cu m'ar"ea *en"ru ca*ii bandel'r .igne+"i- zi&e el( )incizeci de ani mai "#rziu- &uedezii au ,'"r#" ca "'.i brba.ii .igani & 0ie &*#nzura.i( ?n M'ra/ia- 0emeil'r .ignci li &e "ia urec,ea &"#ng- $n !'emiacea drea*"( Ar,ie*i&c'*ul de Mainz a *r'clama" c "'.i .iganii "rebuie e>ecu"a.i 0r c'ndamnare *en"ru c 0elul l'r de a "ri e $n a0ara legii( ?n 1:2 - a 0'&" da" ' lege $n 4ru&ia *rin care "'.i .iganii de *e&"e '*"&*rezece ani & 0ie &*#nzura.i 0r 6udeca"dar mai "#rziu acea&" lege a 0'&" re/'ca" N limi"a de /#r&" a 0'&" c'b'r#" la *ai&*rezece( 4a"ru din"re 0ra.ii lui "aic2meu au muri" $n ca*"i/i"a"e( 1'ar unul &ingur din"re ei- $n "im*ul rzb'iului( 5 c'n"inuiB Harr% cl"in din ca*( @ 1ar c,iar +i ace&"a e&"e un cerc $nc,i&- zi&e Ra&M'l( M'"i/ul *en"ru care am 0'&" *er&ecu"a.i +i am &u*ra/ie.ui" e acela+i( 5un"em N +i /rem & 0im N al"0el( A+a cum n'i &un"em .inu.i a0ar $n 0rig- gad(os nu *'" & in"re $n c'muni"a"ea n'a&"r( Piganul e&"e &"rinul mi&"eri'& +i amenin."'r de&*re care nu +"i.i nimicdar de&*re care e>i&" "'" 0elul de z/'nuri( Tim* de mul"e genera.ii &2a crezu" c .iganii &un" canibali( Ac'l' unde am cre&cu" eu N $n !l"eni- l#ng !ucure+"i N &e zicea c &un"em de&cenden.ii lui )ain +i &un"em c'ndamna.i *en"ru /e+nicie( Cecinii n'+"ri gad(o ne ddeau bani & nu ne a*r'*iem de ei( Ra&M'l $+i *limb *ri/irea *e *ere.ii li*&i.i de geamuri(
1J<

@ Ta"a era 0ierar- dar nu g&ea de lucru $n R'm#nia( A "rebui" & ne mu"m a0ar din 'ra+- $n gr'a*a de gun'i unde "riau .iganii cldrari( ?n Albania- "aic2meu era buliba+- c'nduc"'r l'cal +i 6udec"'r- dar *rin"re cldrari era d'ar un 0ierar 0r &lu6b( Ra&M'l '0" ad#nc( Nu /'i ui"a nici'da" e>*re&ia din 'c,ii lui c#nd a adu& aca& un ur& brun dre&a"( ?l cum*ra&e cu ul"imii bani de la ' +a"r de ur&ari( H"ie & 6'aceI- a zi& "aic2meu( )'muni+"ii *l"eau & /ad un ur& care 6'ac( ?i 0cea & &e &im" bine( "e0an- 0ra"ele meu- a $ncerca" & ,rnea&c ur&ul- dar ace&"a nu m#nca +i mama a $n"reba" dac nu cum/a e b'lna/( I2a r&*un& c a /eni" *e 6'& "'" drumul de la !ucure+"i +i are d'ar ne/'ie & &e 'di,nea&c( 9r&ul a muri" *a"ru zile mai "#rziu( Ra&M'l $nc,i&e 'c,ii +i z#mbi "ri&"- ca de 'bicei( ?n aceea+i "'amn- am 0ugi" $m*reun cu "e0an( 1'u guri mai *u.in de ,rni"( Ne2am du& $n&*re n'rd( @ )#.i ani a/ea.iB @ Eu '*"- iar el d'i&*rezece( 4lanul n'&"ru era & a6ungem $n ;ermania de Ce&"( ?n /remea aceea- *rimeau re0ugia.i de *e&"e "'" +i le ddeau m#ncare( )red c a 0'&" 0elul l'r de a c'm*en&a( "e0an credea c de ce &un"em mai "ineri- cu a"#" a/em mai mul"e +an&e & *"rundem( 1ar am 0'&" '*ri.i la grani.a cu 4'l'nia( Am a6un& $n Car+'/ia +i am d'rmi" &ub un *'d $n/eli.i 0iecare cu c#"e ' *"ur- $n *erime"rul $nc,i& O&c,'dnia"erminalul de ci 0era"e din&*re e&"( "iam c /'m g&i un sc2lepper 0 ' cluz *en"ru cei care /'r & "reac dinc'l' de grani.( 1u* c#"e/a zile de cu"ri- am g&i" unul care /'rbea r'm#ne+"e +i care $+i &*unea cluzE ne2a *r'mi& & ne "reac $n ;ermania de Ce&"( Nu a/eam bani &2l *l"im- dar el a zi& c e>i&" +i al"e mi6l'aceE +"ia ni+"e "i*i care *l"eau bine *en"ru bie.i "ineri .igani( Nu +"iam de&*re ce /'rbe+"e- dar e/iden" c "e0an +"ia( A lua"2' *e cluz de ' *ar"e +i au di&cu"a" cu /'ce "are- $n "im* ce cluza ar"a &*re mine( "e0an "'" cl"ina din ca* +i- $n cele din urm- cluza a da" din m#ini +i &2a da" b"u"( "e0an mi2a &*u& & a+"e*" *#n c#nd &e /a $n"'arce $n"r2' ma+in( Am 0cu" cum mi2a &*u&- dar 'rele "receau( 5e 0cu&e n'a*"e- a+a c m2am $n"in& *e 6'& +i am ad'rmi"( ?n *rimele d'u n'*.i *e"recu"e &ub *'d am 0'&" "rezi" de &cr#+ne"ul 0r#nel'r /ag'anel'r de mar0- dar urec,ile mele "inere au $n/.a" re*ede c nu la ace&"e &une"e "rebuia & 0iu a"en"( A+a c am d'rmi" +i nu m2am "rezi" dec#" a"unci c#nd am auzi" *a+i 0uri+#ndu2&e $n miezul n'*.ii( Era "e0an( 52a &"recura" &ub *"ur +i &2a li*i" de
1J1

zidul umed( ?l auzeam cum *l#nge- dar mi2am &"r#n& "are 'c,ii +i nu am 0cu" nici ' mi+care( )ur#nd- am auzi" din n'u "renurile( Ra&M'l ridic *ri/irea( ?.i *lac "renurile- piuni, Harr% $ncu/iin.( @ )luza a /eni" a d'ua zi( A/ea ne/'ie de mai mul.i bani( "e0an a *leca" iar cu ma+ina( 4a"ru zile mai "#rziu- m2am "rezi" $n z'rii zilei +i l2am /zu" *e "e0an( 4r'babil c nu d'rmi&e "'a" n'a*"ea( 5""ea $n"in& ca de 'bicei- cu 'c,ii *e 6um"a"e de&c,i+i+i $i /edeam r&u0larea $n aerul ce.'& al dimine.ii( A/ea &#nge $n *r- iar ' buz era um0la"( Mi2am lua" *"ura +i m2am du& $n gara *rinci*al unde &e &"abili&e ' 0amilie de .igani cldraric,iar l#ng "'ale"e- a+"e*"#nd & cl"'rea&c &*re /e&"( Am /'rbi" cu bia"ul cel mai mare( Mi2a &*u& c cel *e care $l credeam a 0i sc2lepper era un *e+"e din z'n care 0rec/en"a garaE $i '0eri&e lui "aic2&u "reizeci de zl'.i *en"ru cei d'i 0ra.i mai mici( I2am ar"a" bia"ului *"ura mea( Era gr'a& +i $n &"are bun- 0ura" de *e ' 0r#ng,ie $n Lublin- unde 0u&e&e *u& la u&ca"( I2a *lcu"( 9rma & /in decembrie( I2am ceru" &2mi ara"e cu.i"ul( ?l .inea $n cma+( @ "iai c are cu.i"B @ T'.i .iganii au cu.i"e( )a & mn#nce cu ele( ),iar +i membrii aceleia+i 0amilii nu 0'l'&e&c acela+i cu.i" N *'" & ia mrime, ' in0ec.ie( 1ar a 0cu" ' a0acere bun( )u.i"ul lui era mic +i "'ci"( 1in 0ericire- am *u"u" &2l a&cu" la 0ierria din gar( Ra&M'l $+i "recu ung,ia lung +i a&cu.i" de la dege"ul mic al m#inii dre*"e de2a lungul na&ului( @ ?n n'a*"ea aceea- du* ce "e0an &2a urca" $n ma+in- l2am $n"reba" *e *e+"e dac a/ea /reun clien" +i *en"ru mine( A r#n6i" +i a zi& & a+"e*"( )#nd &2a $n"'r&- eu &""eam $n umbr- &ub *'d*ri/ind "renurile /enind +i *lec#nd din gar( HCin' $nc'aT- inti, a &"riga"( Am un clien" bun( 9n b'g"an( Cin'- n2are *rea mul" "im*AI I2am r&*un&7 HTrebuie & a+"e*" "renul de )rac'/iaI( A /eni" la mine +i m2a a*uca" de bra.7 HAcuT "rebuie & /ii- *rice*iBI Nu2i a6ungeam dec#" *#n la *ie*"( H9i"e2lI- am zi& ar"#nd cu dege"ul( Mi2a da" drumul +i a ridica" *ri/irea( 9n +ir de /ag'ane negre de '.el "receau *rin 0a.a n'a&"r- iar n'i le *ri/eam( A*'icli*a *e care ' a+"e*"am a &'&i"( 5cr#+ne"ul '.elului care a"inge '.el $n "im* ce 0r#nele erau "ra&e- 0cea & nu &e mai aud nimic $n 6ur( Harr% $l cerce" cu *ri/irea- ca +i cum ar 0i /ru" &2+i dea &eama dac Ra&M'l min"e(
1J2

@ ?n "im* ce /ag'anele &e $nde*r"au $nce"- am /zu" c,i*ul unei 0emei ui"#ndu2&e la mine *e un geam( 4arc era ' &"a0ie( 4arc era mama( Am ridica" cu.i"ul *lin de &#nge +i i l2am ar"a"( i +"ii ce/a- piuni, A 0'&" &ingura da" $n /ia.a mea c#nd am 0'&" 0erici" *e de*lin( Ra&M'l $nc,i&e 'c,ii ca *en"ru a re"ri m'men"ul( 3o)e per )o)e. 1in"e *en"ru din"e( A+a &*un albanezii rzbunrii cu &#nge( E&"e cel mai e0icien" +i cel mai *ericul'& dr'g *e care l2a l&a" 1umnezeu 'mului( @ )e &2a $n"#m*la" a*'iB Ra&M'l de&c,i&e iar 'c,ii( @ "ii ce $n&eamn ba-t, piuni, @ Habar n2am( @ 5'ar"( Iadul +i Marma( )ea care ne gu/erneaz /ie.ile( )#nd am lua" *'r"'0elul *e+"elui- a/ea $n el "rei mii de zl'.i( "e0an &2a $n"'r& +i am cra" cada/rul *e&"e +ine +i l2am l&a" $n"r2unul din"re /ag'anele care mergeau &*re e&"( A*'i n'i am *leca" &*re n'rd( 1'u &*"m#ni mai "#rziu- ne &"recuram cu ' barc din ;dan&M &*re ;'",enburg( 1e ac'l' am mer& la O&l' +i a*'i *e un c#m* unde erau *a"ru cara/ane- "rei din"re ele 'cu*a"e de .igani( )ea de2a *a"ra era /ec,e +i aband'na"- cu '&ia ru*"( Ea a 0'&" ca&a n'a&"r cinci ani de zile( 1e acel )rciun- am &rb"'ri" ziua mea de na+"ere ac'l'- cu bi&cui.i +i un *a,ar cu la*"e &ub &ingura *"ur care ne mai rm&e&e( A d'ua zi- am &*ar" *rimul n'&"ru c,i'+c +i am +"iu" c am /eni" $n l'cul *'"ri/i"( Ra&M'l &e lumin la 0a.( Era ca +i cum i2am 0i 0ura" unui c'*il acadeaua( 5""ur $n "cere mul" "im*( @ T'" nu *ari c m crezi *e de2a $n"regul- &*u&e Ra&M'l $n cele din urm( @ )'n"eazB $n"reb Harr%( Ra&M'l z#mbi( @ 1e unde +"ii c Anna nu "e2a iubi"B $n"reb el( Harr% ddu din umeri( Lega.i unul de al"ul cu c"u+e- mer&er *rin )ul/er"( @ 5 nu crezi c +"iu cine e &*rg"'rul- zi&e Ra&M'l( 4'a"e c e un &"rin( @ "iu- re*lic Harr%( @ !ine( @ 1eci dac Anna e 0iica lui "e0an- iar el l'cuie+"e $n N'r/egia- de ce nu a /eni" la $nm'rm#n"areB
1J3

@ 4en"ru c e m'r"( A czu" de *e un ac'*eri+ *e care $l ren'/a $n urm cu c#.i/a ani( @ i mama AnneiB @ 52a mu"a" $n R'm#nia- *rin &ud- cu &'ra +i 0ra"ele ei c#nd a muri" "e0an( Nu am adre&a ei( M $nd'ie&c c ar a/ea /reuna( @ I2ai &*u& lui I/ar&&'n c m'"i/ul *en"ru care 0amilia ei nu a /eni" la $nm'rm#n"are e *en"ru c le2a adu& ru+ine( @ 1aB Harr% /zu e>*re&ia de amuzamen" din 'c,ii c*rui ai lui Ra&M'l( @ M2ai crede dac .i2a+ &*une c am min.i"B @ 1a( @ 1ar nu am min.i"( Anna a 0'&" dezm'+"eni" de 0amilie( Nu mai e>i&"a *en"ru "a"l ei( Ace&"a nu /'ia &2i mai *'menea&c numele( 5 $m*iedice mrime. ?n.elegiB @ 4r'babil c nu( In"rar $n &ec.ia de *'li.ie +i a+"e*"ar li0"ul( Ra&M'l m'rmi ce/a $n &inea lui $nain"e & &*un cu /'ce "are7 @ 1e ce ai $ncredere $n mine- piuni, @ Am de ale&B @ ?n"'"deauna ai de ale&( @ Mai degrab a+ zice7 de ce ai "u $ncredere $n mineB ),eia *e care .i2am da"2' *'a"e c &eamn cu cea de la a*ar"amen"ul Annei- dar e *'&ibil & n2' 0i g&i" $n ca&a uciga+ului( Ra&M'l cl"in din ca*( @ M $n.elegi gre+i"( Eu nu am $ncredere $n nimeni( Am $ncredere d'ar $n *r'*riile in&"inc"e( Iar ele $mi &*un c nu e+"i *r'&"( )u "'.ii "rim *en"ru ce/a( )e/a care ne *'a"e 0i lua"( i "u la 0el( 1e&*re a&"a e /'rba( 9+ile li0"ului &e de&c,i&er +i in"rar( Harr% $l cerce" *e Ra&M'l $n &emi'b&curi"a"e( Ace&"a &""ea +i urmrea ca&e"a 6a0ului bncii- cu &*a"ele dre*" +i *almele li*i"eim*a&ibil( Nu cli*i nici mcar a"unci c#nd &une"ul $m*u+c"urii um*lu )a&a 1urerii( @ Crei &2l mai /ezi ' da"B $n"reb Harr% c#nd a6un&er la ul"imele imagini cu )lul di&*r#nd $n &u& *e Indu&"riga"a( @ Nu e ne/'ie- zi&e Ra&M'l( @ 1eciB $n"reb Harr% $ncerc#nd & nu *ar *rea agi"a"( @ Mai a/e.i ce/aB Harr% a/u &en"imen"ul c urmeaz /e+"i *r'a&"e(
1J4

@ 1a- am ' ca&e" de la :2Ele/en care e /iza/i de banc +i unde a &"a" la *#nd $nain"e de 6a0( @ 4une2'( Harr% ' *u&e de d'u 'ri( @ EiB re*e" $n "im* ce *unc"e albe ca z*ada b#z#iau *e ecranul din 0a.a l'r( @ "iu c *r'babil "'" el e +i $n &*a"ele cel'rlal"e 6a0uri +i *u"em /edea +i ca&e"ele de ac'l'- &*u&e Ra&M'l ui"#ndu2&e la cea&( 1ar e ' *ierdere de /reme( @ Am crezu" c ai zi& c "im*ul e &ingurul lucru din care ai &u0icien"( @ E/iden" ' minciun- re*lic el ridic#ndu2&e +i $n"inz#nd m#na( Tim*ul e &ingurul lucru *e care nu2l am( Mai bine mi2ai *une la l'c c"u+ele- piuni. Harr% $n6ur $n g#nd( ?i *u&e c"u+ele lui Ra&M'l +i &e &"recur $n"re ma& +i *ere"e l#ng u+( A*uc m#nerul u+ii( @ )ei mai mul.i &*rg"'ri de bnci &un" &u0le"e &im*le- zi&e Ra&M'l( 1e a&"a +i de/in &*rg"'ri de bnci( Harr% &e '*ri( @ 9nul din"re cei mai cun'&cu.i &*rg"'ri de bnci din lume a 0'&" americanul Oillie 5u""'n- c'n"inu Ra&M'l( )#nd a 0'&" are&"a" +i du& la "ribunal- 6udec"'rul l2a $n"reba" de ce 6e0uie+"e bnci( 5u""'n a r&*un&7 H4en"ru c ac'l' &un" baniiI( A de/eni" ' e>*re&ie c'n&acra" $n engleza american de zi cu zi +i cred c ne ara" c#" de &"rluci"'r de direc" *'a"e 0i limba( 4en"ru minere*rezin" d'ar un idi'" care a 0'&" *rin&( 5*rg"'rii de bnci cu ade/ra" buni nu &un" nici celebri +i nici nu &e ci"eaz din ei( Nu am auzi" nici'da" de ei *en"ru c nu au 0'&" *rin+i nici'da"( 4en"ru c nu &un" direc.i +i &im*li( )el *e care $l cau.i e&"e unul din"re ei( Harr% a+"e*"( @ ;re""e- zi&e Ra&M'l( @ ;re""eB !ea"e &e ,'lba la Harr% cu 'c,ii ie+i.i din 'rbi"e( ;re""eB I &e um0la&e /ena de la g#"( ;re""e are alibiA Tr'nd ;re""e e un c'n"abil care &" *r'&" cu ner/ii- nu un &*rg"'r de bnciA Tr'nd ;re""eF eF eF @ Ne/in'/a"- c'm*le" Harr%( "iu( ?nc,i&e&e u+a de la bir'u du* el +i &e "r#n"i $n &caunul din 0a.a bir'ului( 1ar nu /'rbim de&*re Tr'nd ;re""e( !ea"e $nc,i&e gura cu un zg'm'" umed(
1J

@ Ai auzi" de Le/ ;re""eB $n"reb Harr%( Ra&M'l mi2a &*u& c nu a a/u" ne/'ie & urmrea&c dec#" *rimele "reizeci de &ecunde ca &2+i dea &eama- dar a /ru" & /ad +i re&"ul & &e a&igure- *en"ru c nimeni nu l2a mai /zu" *e Le/ ;re""e de c#.i/a ani( 1u* ul"imele z/'nuri *e care le2a auzi" Ra&M'l;re""e "rie+"e unde/a $n &"rin"a"e( @ Le/ ;re""e- zi&e !ea"e cu *ri/irea *ierdu" $n de*r"are( A 0'&" un c'*il minune( ?mi amin"e&c c "a"a /'rbea de&*re el( Am ci"i" ra*'ar"e ale 6a0uril'r *en"ru care a 0'&" &u&*ec" c#nd a/ea d'ar +ai&*rezece ani( Era ' legend /ie *en"ru c *'li.ia nu l2a *rin& nici'da" +i c#nd a di&*ru" de2a binelea- nu a/eam nici mcar am*ren"ele lui( 5e ui" la Harr%( )um am *u"u" & 0iu a+a de ne"'a"B Aceea+i &"a"ur( Tr&"uri &imilare( =ra"ele lui Tr'nd ;re""e- nuB Harr% $ncu/iin.( !ea"e &e $ncrun"( @ 1ar a&"a $n&eamn c Le/ ;re""e +i2a $m*u+ca" *r'*ria cumna"( @ 4arc lucrurile *rind &en&- nuB Ea ddu $nce" din ca*( @ )ei d'uzeci de cen"ime"ri din"re 0e.e( 5e cun'+"eau( @ i dac Le/ ;re""e +i2a da" &eama c a 0'&" recun'&cu"F @ !ine$n.ele&- zi&e !ea"e( Era mar"'r( Nu *u"ea &2+i a&ume ri&cul de a2l da de g'l( Harr% &e ridic( @ O &2l r'g *e Hal/'r&en & ne *reg"ea&c ' ca0ea cu ade/ra" "are( Acum ,ai & ne ui"m la ca&e"( @ Eu bnuie&c c Le/ ;re""e nu +"ia c 5"ine lucra ac'l'&*u&e Harr% cu 'c,ii li*i.i de ecran( E in"ere&an" c a recun'&cu"2 ' *r'babil- +i "'"u+i a ale& & ' 0'l'&ea&c dre*" '&"a"ic( 4r'babil c +i2a da" &eama c $l /a recun'a+"e de a*r'a*e- mcar du* /'ce( !ea"e cl"in din ca* c nu $n.elege $n "im* ce *ri/ea cu a"en.ie imaginile cu $ngrmdeala din banc unde &e 0cu&e de'camda" lini+"e- +i Augu&" 5c,ulz- cu mer& "remur"'ra6un&e&e la mi6l'cul drumului( @ 1eci de ce a 0cu"2'B @ E *r'0e&i'ni&"( Nu la& nimic la /'ia $n"#m*lrii( 5"ine ;re""e a 0'&" c'ndamna" din acel m'men"( Harr% $ng,e. cadrul $n care "'"ul era cu*rin& de ' lini+"e "em*'rar c#nd &*rg"'rul
1J3

in"ra&e *e u+ +i cerce"a $nc*erea( )#nd Le/ ;re""e a zri"2' +i +i2a da" &eama c e>i&"a +an&a & 0ie iden"i0ica"- a +"iu" c "rebuie & m'ar( 1eci *u"ea & ' 0'l'&ea&c la 0el de bine dre*" '&"a"ic( @ Rece ca g,ea.a( @ Minu& *a"ruzeci( 5ingurul lucru *e care nu2l $n.eleg e de ce e ga"a & c'mi" ' crim *en"ru a e/i"a & 0ie recun'&cu" c#nd e de6a cu"a" *en"ru al"e &*argeri de bnci( Oeber in"r cu ' "a/ de ca0ele( @ 1a- dar Le/ ;re""e nu e cu"a" *en"ru 'rice 0el de &*argerezi&e el balan&#nd "a/a *#n ce ' *u&e *e m&u.a de ca0ea( ?nc*erea ar"a de *arc ar 0i 0'&" dec'ra" $n anii cincizeci +i a*'i rm&e&e nea"in& de m#na 'mului( 5caunele de *lu+*ianul +i *lan"ele *r0ui"e de *e *er/az radiau ' lini+"e $n&*im#n""'are( ),iar +i *endula din c'l.ul camerei b"ea 'ra 0r zg'm'"( =emeia cu *rul alb +i cu 'c,i &"rluci"'ri din *'za $nrma" de *e *'li. r#dea 0r zg'm'"( Tcerea care *rea a2l 0i cu*rin& *e Oeber de '*" ani de c#nd rm&e&e /du/ 0cu&e ca "'"ul $n 6ur & 0ie "cu"E ar 0i 0'&" c,iar greu & &c'.i /re' n'" la *ian( A*ar"amen"ul era la *ar"erul unui bl'c /ec,i din T'%endar zg'm'"ul ma+inil'r de a0ar abia dac accen"ua "cerea( Oeber &e a+ez *e un 0'"'liu- a"en"- de *arc ar 0i 0'&" ' *ie& $n"r2un muzeu( @ Nu am g&i" nici'da" d'/ezi c'ncre"e c ;re""e a 0'&" im*lica" $n /reunul din"re ace&"e 6a0uri( Nici ' declara.ie a mar"'ril'r- nici ' am*ren" +i nici al"e indicii( Ra*'ar"ele $l c'n0irm d'ar ca &u&*ec"( @ Hm( 1eci dac 5"ine ;re""e nu l2ar da de g'l- ar 0i un 'm c'm*le" ne/in'/a"( @ 1a( !i&cui.iB !ea"e ddu din ca* c nu( Era ziua liber a lui Oeber- dar Harr% in&i&"a&e la "ele0'n c "rebuie & /'rbea&c imedia"( "ia c lui Oeber nu2i *rea *lcea & *rimea&c /izi"a"'ri aca&- dar nu *u"ea & mai am#ne( @ Am /'rbi" cu '0i.erul de &er/iciu de la 3rimte)nis) +i l2am ruga" & c'm*are am*ren"ele de *e &"icla de c'ca2c'la cu am*ren"ele g&i"e la &*argerile de care a 0'&" &u&*ec"a" Le/ ;re""e- zi&e !ea"e( Nimic( @ A+a cum am &*u&- in"er/eni Oeber /eri0ic#nd ca*acul ibricului de ca0ea & &"ea bine- am*ren"ele lui Le/ ;re""e nu au 0'&" nici'da" g&i"e la l'cul 0a*"ei(
1J:

!ea"e 0runzri n'"i.ele( @ E+"i de ac'rd cu Ra&M'l c Le/ ;re""e e 'mul n'&"ruB @ 1a- de ce nuB Oeber le "urn ca0ea( @ 4en"ru c nu a 0'l'&i" nici'da" /i'len.a $n nici unul din"re 6a0urile $n care a 0'&" &u&*ec"( i *en"ru c ea era cumna"a lui( 5 ' 'm'are *en"ru c l2ar *u"ea recun'a+"e N nu cum/a e un m'"i/ cam &lab *en"ru ' crimB Oeber &e '*ri din "urna" ca0ea +i &e ui" la ea( ?l *ri/i $n"reb"'r +i *e Harr% care ridic din umeri( @ Nu- zi&e el +i c'n"inu & "'arne( !ea"e &e $nr'+i( @ Oeber *r'/ine din /ec,ea +c'al de in/e&"iga.ii- e>*lic Harr% a*r'a*e &cuz#ndu2&e( E de *rere c- *rin $n&+i de0ini.ia ei- crima e>clude m'"i/e ra.i'nale( Nu e>i&" dec#" grade de m'"i/e c'n0uze care une'ri &eamn cu ra.i'nalul( @ A+a +i &"au lucrurile- c'n"inu Oeber +i *u&e 6'& ibricul de ca0ea( @ M $n"reb- zi&e Harr%- de ce a *r&i" Le/ ;re""e .ara dac *'li.ia nu a/ea nimic $m*'"ri/a lui( Oeber +"er&e cu m#na un 0ir de *ra0 in/izibil de *e bra.ul 0'"'liului( @ Nu +"iu &igur( @ Nu +"ii sigur, Oeber &"r#n&e c'ada &ub.ire- de *'r.elan 0ragil a ce+"ii de ca0ea $n"re dege"ul lui mare +i gra& +i ar""'rul $nglbeni" de nic'"in( @ Au e>i&"a" ni+"e z/'nuri la /remea aceea( Nu ce/a demn de crezare( 5e zice c nu de *'li.ie 0ugea( )ine/a auzi&e c ul"ima &*argere nu mer&e&e c'n0'rm *lanului( ;re""e l2a l&a" *e *ar"enerul lui la anang,ie( @ AdicB $n"reb !ea"e( @ Nu +"ie nimeni( 9nii credeau c ;re""e 0u&e&e +'0erul care $l a+"e*"a +i care *leca&e &ingur c#nd &'&i&e *'li.ia- *r&indu2l *e cellal" $n banc( Al.ii &*un c &*argerea a 0'&" un &ucce&- dar ;re""e a di&*ru" $n &"rin"a"e cu "'.i banii( Oeber lu ' $ng,i.i"ur $nclin#nd cu gri6 cea+ca( 4ar"ea in"ere&an" $n cazul de&*re care /'rbim e *r'babil nu cum- ci cine( )ine a 0'&" cea de2a d'ua *er&'anB Harr% cu" *ri/irea lui Oeber( @ Crei & zici c eraFB
1JG

Ce"eranul e>*er" $n in/e&"iga.ii $ncu/iin.( !ea"e +i Harr% &e ui"ar unul la cellal"( @ La dracuTA e>clam Harr%( !ea"e &e ui"a la /e,iculele care /eneau din &"#nga- a+"e*"#nd & &e *'a" $ncadra $n +irul de ma+ini de *e T'%enga"a( 4l'aia b"ea *e ca*'"( Harr% $nc,i&e 'c,ii( "ia c- dac &e c'ncen"ra*u"ea & 0ac din +uiera"ul ma+inil'r care "receau /aluri care &e &*arg de *r'ra 0erib'"ului $n "im* ce el &""ea $n briz ui"#ndu2&e la &*uma alb- .in#ndu2l *e bunicul &u de m#n( 1ar nu a/ea "im*( @ 1eci Ra&M'l are de regla" ' a0acere cu Le/ ;re""e- zi&e Harr% +i de&c,i&e 'c,ii( i a0irm c el e &*rg"'rul( ),iar e ;re""e *e ca&e" &au e d'ar 0elul lui Ra&M'l de a &e rzbunaB 5au *'a"e un al" "ruc al lui Ra&M'l ca &2+i ba" 6'c de n'iB @ 5au- a+a cum a zi& Oeber- d'ar un z/'n- &*u&e !ea"e( Ma+inile c'n"inuau & /in din drea*"a +i ea b"ea nerbd"'are cu dege"ele $n /'lan( @ 4'a"e c ai dre*"a"e- 0u de ac'rd Harr%( 1ac Ra&M'l d'rea & &e rzbune *e ;re""e- nu ar 0i a/u" ne/'ie de a6u"'rul *'li.iei( 4re&u*un#nd c nu &un" dec#" ni+"e z/'nuri- de ce &2l aleag *e ;re""e- dac nu el a 0'&" 0*"a+ulB @ 1in"r2' "'anB Harr% cl"in din ca*( @ Ra&M'l e &"ra"eg( Nu alege *er&'ana gre+i" 0r un m'"i/ $n"emeia"( Nu &un" &igur c $n ace&" caz )lul a lucra" de unul &ingur( @ )e /rei & ziciB @ 4'a"e c &*argerile au 0'&" *lnui"e de al"cine/a( O *ar"e din"r2' re.ea de c'n"raband cu arme( O ma+in care a+"ea*"( 9n a*ar"amen" $nc,iria"( )ine/a care cur. du*- care 0ace ,ainele +i armele & di&*ar( i un &*l"'r care &*al banii( @ Ra&M'lB @ 1ac Ra&M'l a /ru" & ne di&"rag a"en.ia de la ade/ra"ul /in'/a"- ce al"ce/a mai bun dec#" & ne "rimi" $n cu"area unui 'm de&*re care nu +"ie nimeni unde &"- care e m'r" +i $ngr'*a" &au care &2a &"abili" $n &"rin"a"e &ub un nume n'u- un &u&*ec" *e care nu2l /'m elimina nici'da" din anc,e"ele n'a&"reB C#nz#ndu2ne ' g'g'a+ *e "ermen lung- ne *'a"e 0ace & /#nm umbre $n l'c de 'mul lui( @ 1eci crezi c min"eB
1JJ

@ T'.i .iganii min"( @ A- daB @ A+a a zi& Ra&M'l( @ A"unci are &im.ul um'rului( i de ce nu "e2ar min.i *e "ine dac min"e *e "'a" lumeaB Harr% nu r&*un&e( @ ?n &0#r+i" ne *u"em &"recura- zi&e !ea"e +i a*& u+'r *edala de accelera.ie( @ 5"aiA $i ceru Harr%( = drea*"a( 5*re =innmarMga"a( @ !ine- zi&e ea uimi" +i $n"'ar&e *rin 0a.a *arcului T'%en( 9nde mergemB @ O &2i 0acem ' /izi" aca& lui Tr'nd ;re""e( 4la&a de *e "erenul de "eni& 0u&e&e lua"( i nu &e zrea nici ' lumin la 0ere&"rele ca&ei lui ;re""e( @ Nu e aca&- zi&e !ea"e du* ce &un de d'u 'ri( O /ecin de&c,i&e 0erea&"ra( @ Tr'nd e aca&- &e auzi gla&ul 0emeii cu 0a.a *lin de riduri care i &e *rur lui Harr% c,iar +i mai mar'nii dec#" ul"ima da" c#nd ' /zu&e( 1'ar c nu /rea & de&c,id( Pine.i dege"ul *e &'nerie +i ' & /in( !ea"e a*& *e bu"'n +i $n ca& &e auzi .#r#i"ul "er'rizan"( =erea&"ra /ecinei &e $nc,i&e +i- imedia" du*- &""eau 0a. $n 0a. cu un brba" cu c,i* *alid +i cearcne negre2alb&"rui &ub 'c,ii li*&i.i de e>*re&ie( Tr'nd ;re""e *ur"a un ,ala" galben( Ar"a de *arc "'cmai &2ar 0i da" 6'& din *a" du* ce d'rmi&e ' &*"m#n( i nu2i 0u&e&e &u0icien"( =r & &c'a" un cu/#n"ridic m#na +i le 0cu &emn & in"re( O raz de &'are &"rluci *e inelul cu diaman" de *e dege"ul mic de la m#na &a &"#ng( @ Le/ era di0eri"- a0irm Tr'nd( A $ncerca" & ucid un 'm c#nd a/ea cinci&*rezece ani( K#mbi 0r .in"- ca +i cum +i2ar 0i amin"i" ce/a drag lui( 5e *are c am m'+"eni" 0iecare din n'i un &e" de gene c'm*le" di0eri"( )e nu are el am eu +i /ice/er&a( Am cre&cu" aici- $n 1i&engrenda- $n acea&" ca&( Le/ era ' legend l'cal- iar eu nu eram dec#" 0ra"ele mai mic al lui Le/( 9nul din"re *rimele lucruri *e care mi le amin"e&c e de la +c'al- c#nd Le/ &e balan&a *e ac'*eri+ul +c'lii $n *auz( c'ala a/ea *a"ru e"a6e +i nici un *r'0e&'r nu $ndrznea &2l aduc 6'&( N'i &""eam 6'& +i &"rigam $n "im* ce el dan&a cu m#inile $n aer( ?nc $l mai /d- *r'0ila" *e un cer alba&"ru( Nu mi2a 0'&" 0ric nici ' cli*E nici
2<<

mcar nu2mi "recea *rin min"e c 0ra"ele meu ar *u"ea & cad( )red c "'.i g#ndeau la 0el( Le/ a 0'&" &ingurul care a .inu" *ie*" 0ra.il'r ;au&"en de la a*ar"amen"ele din Tra/er/eien- de+i erau cu cel *u.in d'i ani mai mari +i 0u&e&er la +c'ala de c'rec.ie( Le/ a lua" ma+ina lui "aic2meu c#nd a/ea *ai&*rezece ani- &2a du& $n Lille&"r'm +i &2a $n"'r& cu ' *ung *lin de T8i&" *e care le 0ura&e de la c,i'+cul din gar( Ta"a n2a a0la" nimic( Le/ mi2a da" mie dulciurile( Tr'nd ;re""e *rea c $ncearc & r#d( 5e a+eza&er la ma&( Tr'nd *reg"i&e caca'( Turna&e *ra0ul de caca' din"r2' cu"ie la care &e ui"a&e "im* $ndelunga"( )ine/a &cri&e&e )A)AO cu ' cari'c *e cu"ia me"alic( 5cri&ul era 0rum'&- 0eminin( @ 4ar"ea cea mai rea e c Le/ ar 0i *u"u" & &e de&curce $n /ia.- zi&e Tr'nd( 4r'blema lui e c &e *lic"i&ea *rea re*ede( T'a" lumea zicea c e cel mai mare "alen" la 0'"bal din 5Meid din ul"imii ani- dar c#nd a 0'&" &elec.i'na" *en"ru ec,i*a na.i'nal de 6uni'ri- nici mcar nu &2a deran6a" & &e duc( )#nd a/ea cinci&*rezece ani- a $m*rumu"a" ' c,i"ar +i d'u luni mai "#rziu c#n"a la +c'al *r'*riile c#n"ece( A*'i- un "i* *e nume OaaM"ar l2 a ruga" & c#n"e $n"r2' "ru* din ;r'rud- dar el l2a re0uza" *en"ru c nu erau de&"ul de buni( Le/ era genul care *u"ea & 0ac 'rice( Ar 0i *u"u" & &e de&curce cu mare u+urin. la +c'al dac +i2ar 0i 0cu" "emele +i nu ar 0i c,iuli" a+a de mul"( =a.a lui Tr'nd &e &c,im'n'&i $n"r2un z#mbe"( M *l"ea cu lucruri 0ura"e ca &2i imi" &cri&ul +i &2i &criu c'm*unerile( )el *u.in n'"a la n'r/egian era *e m#ini bune( Tr'nd r#&e- dar de/eni imedia" &eri'&( A*'i &2 a &"ura" de c,i"ar +i a $nce*u" & ia& cu ' ga+c de bie.i mai mari din Ar/'ll( Le/ nu *rea & &e g#ndea&c /re'da" c era /reun *eric'l & renun.e la ce a/ea( Era mereu al"ce/a- ce/a mai bun- ce/a mai inci"an" du* *rima c'"i"ur( @ 4'a"e *rea un lucru *r'&"e&c & $n"rebi un 0ra"e- dar a.i &*une c2l cun'+"ea.i bineB $n"reb Harr%( Tr'nd &e g#ndi( @ Nu- nu e ' $n"rebare *r'&"ea&c( 1a- am cre&cu" $m*reun( i da- Le/ era &'ciabil +i amuzan" +i "'a" lumea N bie.i +i 0e"e N d'rea &2l cun'a&c( 1ar de 0a*" Le/ era un lu* &ingura"ic( Mi2a &*u& 'da" c nu are *rie"eni ade/ra.i- d'ar admira"'ri +i iubi"e( Erau mul"e lucruri *e care nu le +"iam de&*re Le/( )a a"unci c#nd 0ra.ii ;au&"en au /eni" & 0ac &candal( Erau "rei +i "'.i erau mai mari dec#" Le/( Eu +i ceilal.i bie.i din z'n am lua"2' la &n"'a&a de $nda" ce i2am zri"( 1ar Le/ a rma& *e l'c( Tim*
2<1

de cinci ani de zile a m#nca" b"aie &'r cu m'ar"ea de la ei( A*'i- $n"r2' zi- bia"ul mai mare N R'ger N a /eni" &ingur( N'i am di&*ru" ca de 'bicei( )#nd m2am ui"a" de du* c'l.ul unei ca&el2am /zu" *e R'ger $n"in& *e 6'& +i Le/ *e el( Le/ a/ea genunc,ii *e&"e bra.ele lui R'ger +i .inea $n m#n un b.( M2am a*r'*ia" & /d( ?n a0ar de re&*ira.iile gre'aie- nu &c'"ea nici unul /reun &une"( A"unci am /zu" c Le/ bga&e b.ul $n 'c,iul lui R'ger( !ea"e &e mi+c *e &caun( @ Le/ era c'ncen"ra" la ma>imum- ca +i cum ar 0i 0cu" ce/a ce nece&i" mul" *recizie +i gri6( 4rea c $ncearc &2i &c'a" 'c,iul( R'ger &#ngeraE &#ngele &e &curgea de la 'c,i- *e l#ng urec,e +i *icura din l'b *e a&0al"( Era a"#" de lini+"e $nc#" &e auzea &#ngele cum *icura *e *m#n"( 4ic- *ic- *ic( @ i ce2a.i 0cu"B @ Am /'mi"a"( 1e a"unci nu mai &u*'r" & /d &#ngeE m ame.e+"e +i m 0ace &2mi 0ie ru( Tr'nd cl"in din ca*( Le/ i2a da" drumul lui R'ger +i &2a $n"'r& aca& cu mine( R'ger &2a $nzdr/eni"- dar 0ra.ii ;au&"en nu ne2au mai ie+i" nici'da" $n cale de a"unci( 1ar n2am & ui" nici'da" imaginea lui Le/ cu b.ul $n m#n( ?n a&emenea m'men"e- m2am g#ndi" c 0ra"ele meu mai mare *u"ea une'ri & de/in al"cine/a- cine/a *e care nu2l cun'+"eam- un mu&a0ir ciuda" care ne /izi"a *e neanun.a"e( 1in ne0ericire- ace&"e /izi"e au de/eni" din ce $n ce mai de&e du* acel m'men"( @ A.i zi& ce/a $n leg"ur cu un 'm *e care a /ru" &2l 'm'are( @ Era duminic diminea.a( Le/ a/ea la el ' +urubelni. +i un crei'n +i &e *limba cu bicicle"a *e una din"re *un.ile de *e&"e Ring/eien( "i.i ace&"e *un.i- nuB 5un" cam $n&*im#n""'are *en"ru c "rebuie & mergi *e ni+"e grila6e me"alice *"ra"ec'c'.a" la +a*"e me"ri de &"rada a&0al"a"( A+a cum am zi&- era duminic diminea.a- +i nu erau *rea mul.i 'ameni $n z'n( A &lbi" +uruburile unuia din"re grila6e +i a l&a" d'u +uruburi *e ' *ar"e +i crei'nul $n c'l.- &ub grila6( A*'i a a+"e*"a"( Mai $n"#i a a*ru" ' d'amn care H"'cmai +i2' "r&e&eI du* cum &2a e>*rima" el( !ine $mbrca"- cu *rul ciu0uli"- ble&"em#nd +i +c,i'*"#nd *e *an"'0ul cu "'cul &ub.ire ru*"( Tr'nd r#&e $nce"( 4en"ru un *u+"i de cinci&*rezece ani- Le/ a/ea mul" "u*eu( 1u&e cea+ca la gur +i &e ui" &ur*rin& *e 0erea&"ra de la buc"rieE ' ma+in de gun'i era *arca" $n 0a.a "'mber'anel'r- $n &*a"ele u&c"'arel'r r'"a"i/e( Azi e luniB
2<2

@ Nu- zi&e Harr% care nu &e a"in&e&e de cea+c( )e &2a $n"#m*la" cu 0emeiaB @ 5un" d'u +iruri de grila6e me"alice( Ea a lua"2' *e cel din &"#nga( ;,ini'n- a zi& Le/( A zi& c ar 0i *re0era"2' *e ea "i*ului( A*'i a /eni" brba"ul( Mergea *e drea*"a( 1in cauza crei'nului din c'l.- grila6ul &lbi" era *u.in mai $nal" dec#" celelal"e( Le/ &2a g#ndi" c brba"ul a /zu" *eric'lul de'arece- cu c#" &e a*r'*ia mai mul"- cu a"#" mergea mai $nce"( i "'cmai c#nd &e *reg"ea & 0ac ul"imul *a&- a *ru" c $ng,ea. $n aer( Tr'nd cl"in $nce" din ca* $n "im* ce *ri/ea cum cami'nul geme +i $ng,i"e "'" gun'iul /ecinil'r( @ )#nd a *u& *ici'rul 6'&- grila6ul &2a de&c,i& ca ' ca*can( "i.i- ca la &*#nzur"'are( Omul +i2a ru*" ambele *ici'are c#nd a czu" *e a&0al"( 1ac nu ar 0i 0'&" duminic diminea.a- ar 0i 0'&" clca" de /re' ma+in imedia"( ;,ini'n- a zi& Le/( @ A &*u& a&"a +i la *'li.ieB $n"reb Harr%( @ A- da- *'li.ia- zi&e Tr'nd ui"#ndu2&e $n g'l $n cea+c( Au /eni" d'u zile mai "#rziu( Eu am de&c,i& u+a( Au $n"reba" dac bicicle"a de a0ar e a n'a&"r( Am zi& c da( 5e *are c un mar"'r $l /zu&e *e Le/ $nde*r"#ndu2&e de *'d *e bicicle" +i de&cri&e&e bicicle"a +i un bia" $n"r2' 6ac,e" r'+ie( A+a c le2am ar"a" 6ac,e"a ma"la&a" *e care ' *ur"a Le/( @ 1aB a zi& Harr%( C2a.i da" 0ra"ele de g'lB Tr'nd '0"( @ Le2am &*u& c e bicicle"a mea( i 6ac,e"a la 0el( Eu +i Le/ &emnm 0'ar"e mul"( @ 1e ce naiba a.i 0cu" a&"aB @ Nu a/eam dec#" *ai&*rezece ani- eram *rea "#nr ca &2mi *'a" 0ace ce/a( 4e Le/ l2ar 0i du& la ca&a de c'rec.ie unde 0u&e&e +i R'ger ;au&"en( @ 1ar ce2au zi& *rin.iiB @ )e *u"eau & zicB T'.i cei care ne cun'+"eau +"iau c Le/ era 0*"a]ul( El era demen"ul care 0ura dulciuri +i ddea cu *ie"re- *e c#nd eu eram bie.elul bun care $+i 0cea "emele +i le a6u"a *e b"r#ne & "ra/er&eze &"rada( Nu &2a mai /'rbi" de&*re a&"a mai a*'i( !ea"e $+i dre&e gla&ul7 @ A cui a 0'&" ideea & lua.i /ina a&u*ra dumnea/'a&"rB @ A mea( ?l iubeam *e Le/ mai mul" ca 'rice *e lume( 1ar *en"ru c nu a 0'&" nici ' urmrire *enal- *'" & &*un a&"a acum( i de 0a*"F Tr'nd z#mbi ab&en"( Mi2a+ 0i d'ri" une'ri & 0i
2<3

a/u" eu cura6ul & ' 0ac( Harr% +i !ea"e &e 6ucar ner/'+i cu ce+"ile( Harr% &e $n"reb care din ei & *un $n"rebarea( 1ac ar 0i 0'&" cu Ellen- ar 0i +"iu" in"ui"i/( @ 9ndeFB $nce*ur ei la uni&'n( Tr'nd cli*i( Harr% $i 0cu &emn lui !ea"e( @ 9nde l'cuie+"e acum 0ra"eleB $n"reb ea( @ 9nde eF Le/B Tr'nd &e ui" uimi" la ei( @ 1a- zi&e ea( "im c a 0'&" *leca" ' buca" de /reme( ;re""e &e $n"'ar&e &*re Harr%( @ N2a.i zi& c Le/ e cel care / in"ere&eaz( T'nul era acuza"'r( @ Am zi& c /rem & /'rbim de&*re una2al"a- zi&e Harr%( )u a&"a am "ermina"- a+a c & "recem mai de*ar"e( Tr'nd &ri din 0'"'liu- lu ce+"ile- &e du&e la c,iu/e" +i /r& cacaua( @ 1ar Le/F la urma urmei eF +i ce naiba are el de2a 0ace cuFB @ 4'a"e c nimic- zi&e Harr%( i dac ar a/ea- am /rea & ne a6u"a.i &2l eliminm din anc,e"a n'a&"r( @ Nici mcar nu l'cuie+"e $n .ar- m'rmi Tr'nd $n"'rc#ndu2 &e &*re ei( !ea"e +i Harr% &c,imbar *ri/iri( @ 1eci unde l'cuie+"eB $n"reb Harr%( Tr'nd ezi" cu ' zecime de &ecund *rea mul" $nain"e & r&*und7 @ Nu +"iu( Harr% *ri/i ma+ina galben de gun'i $nde*r"#ndu2&e( @ Nu / *rice*e.i *rea bine & min.i.i( Tr'nd $i r&*un&e cu ' *ri/ire 0i>( @ Hm- zi&e Harr%( 4'a"e c nu ne *u"em a+"e*"a & ne a6u"a.i & / g&im 0ra"ele( 4e de al" *ar"e- &'.ia /2a 0'&" uci&( i a/em un mar"'r care l2a indica" *e 0ra"ele dumnea/'a&"r ca 0iind uciga+ul( 5e ui" la Tr'nd $n "im* ce r'&"ea ul"imele cu/in"e +i /zu cum mrul lui Adam "re&are &ub *ielea *alid( ?n "cerea ce urm- auzir un radi' merg#nd $n a*ar"amen"ul de al"uri( Harr% "u+i( @ 1eci dac e ce/a ce ne2a.i *u"ea &*une- /2am 0i e>"rem de recun'&c"'ri(
2<4

Tr'nd cl"in din ca*( Mai &""ur c#"e/a cli*e- a*'i Harr% &e ridic( @ !ine( "i.i unde & ne g&i.i dac / /ine ce/a $n min"e( A0ar *e "re*"e- Tr'nd nu *rea la 0el de 'b'&i" ca a"unci c#nd /eni&er( )u 'c,ii $nr'+i.i- Harr% &e ui" la &'arele ce &e zrea de du* n'ri( @ ?n.eleg c nu / e u+'r- dar *'a"e a &'&i" /remea & / dezbrca.i de 6ac,e"a r'+ie( ;re""e nu r&*un&e +i ul"imul lucru *e care $l /zur c#nd $n"'ar&er $n *arcare a 0'&" ;re""e &"#nd $n *ici'are *e "re*"e +i 6uc#ndu2&e cu inelul cu diaman" de *e dege"ul mic +i imaginea 0ugi"i/ a unei 0e.e br'nza"e +i rida"e de du* 0erea&"ra /ecin( N'rii di&*rur &*re &ear( Cenind de la barul lui 5c,r'derHarr% &e '*ri la ca*"ul 1'/rega"ei $n drum &*re ca& +i &e ui" $n &u&( 5"elele cli*eau *e cerul 0r lun( 9na din"re lumini era un a/i'n ce zbura &*re n'rd- $n&*re aer'*'r"ul ;ardem'en( Nebul'a&a )a* de cal din Ori'n( Nebul'a&a )a* de cal( Ori'n( Oare cine2i &*u&e&e de&*re eaB )um/a AnnaB &e $n"reb( ?n"'r& $n a*ar"amen"- ddu drumul la "ele/iz'r & /ad +"irile de *e NRD( 4'/e+"i er'ice de&*re *'m*ierii americani( ?l $nc,i&e( L'& $n &"rad- un brba" &"riga numele unei 0emeiE *rea bea"( Harr% &e &c'"'ci *rin buzunare cu"#nd bile.elul *e care &cri&e&e numrul cel n'u de "ele0'n al lui RaMel +i de&c'*eri c $nc are c,eia in&cri*.i'na" cu li"erele AA( O *u&e $n 0undul &er"arului m&u.ei de "ele0'n $nain"e & 0'rmeze numrul( Nici un r&*un&( )#nd "ele0'nul &un- nu 0u &igur dac /a 0i eaE +i- $n"r2ade/r- era O%&"ein *e ' linie care *#r#ia( @ Ra,a"- ce aiurea &e circul aiciA @ Nu2i ne/'ie & .i*i- O%&"ein( @ La dracuT- ' & m 'm'are *e drumurile a&"eaA Am lua" un "a>i din 5,arm el25,eiM,( Ca 0i ' e>cur&ie *e cin&"e- m2am g#ndi" N c,iar *rin inima de+er"ului- nu *rea mul" "ra0ic- drum dre*"( 1ar ce mul" m2am $n+ela"A E un mirac'l c mai &un" $nc $n /ia.- *e bune( i e a+a $nbu+i"'rA i ai auzi" de lcu&"ele de aici N de greierii de+er"uluiB 5c'" cele mai $nal"e &une"e &c'a&e de /re' lcu&" de *e 0a.a *m#n"ului( ?.i "rece direc" *rin c'r"e>ul cerebral- e $ngr'zi"'r( 1ar a*a e uimi"'are( 9imi"'areA Lim*ede ca un cri&"al cu ' und /erzuie( La "em*era"ura c'r*ului- a+a c nici mcar nu ' &im.i( Ieri am ie+i" din mare +i nu eram &igur dac $n"r2ade/r 0u&e&em $nF
2<

@ La&2le $nc'l' de "em*era"uri- O%&"ein( Ai g&i" &er/erulB @ 1a +i nu( @ A&"a ce $n&eamnB Harr% nu *rimi nici un r&*un&( Era e/iden" c 0u&e&er $n"reru*.i de ' di&cu.ie la cellal" ca*" al 0irului( Harr% *rin&e 0ragmen"e- ce de e>em*lu H+e0ulI +i HbaniiI( @ Harr%B 5cuze- "i*ul de aici a de/eni" cam *aran'ic( i eu &un" la 0el( Al dracului de caldA 1ar cred c am g&i" &er/erul cu *ricina( E *'&ibil & $ncerce & m *clea&c- dar m#ine ' & /d care2i "reaba +i ' & m $n"#lne&c cu +e0ul( 1ac m la& "rei minu"e la "a&"a"ur- ' & +"iu dac e cel bun( Iar re&"ul e d'ar ' c,e&"iune de bani( 5*er( Te &un m#ine( Ar "rebui & /ezi ce cu.i"e au beduinii *e2aiciF R#&ul lui O%&"ein &e auzi $n g'l( 9l"imul lucru *e care $l 0cu Harr% $nain"e & &"ing lumina a 0'&" & &e ui"e $n encicl'*edie( Nebul'a&a )a* de cal era un n'r negru( Nu &e +"iau *rea mul"e de&*re ea +i nici de&*re Ori'n $n a0ar de 0a*"ul c e c'n&idera" una din"re cele mai 0rum'a&e c'n&"ela.ii( Ori'n a 0'&" ' 0igur mi"'l'gic greac- "i"an +i e>celen" /#n"'r( A 0'&" &edu& de E'& +i din acea&" cauz Ar"emi& l2a uci& cu*rin& de 0urie( Harr% &e du&e & &e culce cu &en"imen"ul c &e g#nde+"e cine/a la el( )#nd de&c,i&e 'c,ii diminea.a urm"'are- g#ndurile $i zburau de*ar"e- buc.i &0r#ma"e +i &"r0ulgerri de &cene *e 6um"a"e ui"a"e( )a +i cum cine/a i2ar 0i e>amina" creierul +i ce era $n el- +i "'" ce 0u&e&e aran6a" cu gri6 $n &er"are +i dula*uri era acum $m*r+"ia"( )u &iguran. c /i&a&e( Tele0'nul din ,'l &una la ne&0#r+i"( Harr% &e 0'r. & &e dea 6'& din *a"( Era "'" O%&"ein7 era $n"r2un bir'u $n El T'r( @ A/em ' *r'blem- zi&e el(

2<3

24 SAO PAULO
;ura +i buzele lui Ra&M'l 0'rmau un z#mbe" bl#nd( Era- *rin urmare- im*'&ibil de &*u& dac era un z#mbe" bl#nd &au nu( Harr% '*" *en"ru a d'ua /arian"( @ 1eci ai un *rie"en $n Egi*" care cau" un numr de "ele0'nzi&e Ra&M'l( Harr% nu *u"u &2+i dea &eama dac "'nul era &arca&"ic &au n'rmal( @ El T'r- zi&e Harr% 0rec#ndu2+i *alma de bra.ul &caunului( 5im.i un di&c'n0'r" *u"ernic( Nu *en"ru c &e a0la iar $n &ala &"eril de /izi"e- ci din cauza /izi"ei( )#n"ri&e "'a"e '*.iunile( 5 0ac un $m*rumu" *er&'nal( 5 i &e c'n0e&eze lui !6arne M'ller( 5 /#nd ='rdul E&c'r" gara6ului unde $l re*ara mereu( 1ar acea&"a era &ingura +an& reali&"- &ingura m'dali"a"e l'gic( Era ' nebunie( @ Numrul de "ele0'n nu e d'ar un &im*lu numr- zi&e Harr%( Ne /a c'nduce la clien"ul care mi2a "rimi& e2mailul( E2mailul care d'/ede+"e c +"ie de"alii de&*re m'ar"ea Annei- *e care nu le2ar 0i +"iu" dac nu ar 0i 0'&" ac'l' $nain"e & m'ar( @ i *rie"enul "u zice c *r'*rie"arii I542ului cer 3< <<< de lire egi*"ene( A&"a 0iind c#"B @ A*r'>ima"i/ 12< <<< de c'r'ane( @ 4e care crezi c ' & .i le dau euB @ Nu cred nimic( ?.i &*un d'ar cum &"au lucrurile( C'r bani- iar eu nu am( Ra&M'l $+i "recu dege"ul *e&"e buza de &u&( @ i de ce ar 0i a&"a *r'blema mea- Harr%B Am 0cu" ' $n.elegere- iar eu mi2am re&*ec"a" *ar"ea( @ O &2mi re&*ec" +i eu *ar"ea- d'ar c /a dura mai mul" 0r bani( Ra&M'l cl"in din ca*- $n"in&e bra.ele +i murmur ce/a $n ceea ce Harr% &e g#ndi c e r'mani( O%&"ein era di&*era" la "ele0'n( Nu era nici un dubiu c era &er/erul bun- &*u&e&e el( 1ar el $+i imagina&e ' /ec,i"ur rugini"- b#z#ind- +i "'"u+i 0unc.i'nal- +i un negu&"'r de cai cu "urban care /'ia "rei cmile +i un *ac,e" de .igri americane( ?n &c,imb- in"ra&e $n"r2un bir'u cu aer c'ndi.i'na" unde "#nrul egi*"ean $mbrca" $n c'&"um $n &*a"ele unui bir'u &e ui"a&e la el *rin 'c,elarii cu ram de argin" +i $i &*u&e&e c *re.ul Hnu e neg'ciabilI- *la"a urma & &e 0ac $n
2<:

bancn'"e nemarca"e +i '0er"a era /alabil d'ar "rei zile( @ 4re&u*un c "e2ai g#ndi" la c'n&ecin.e dac &e a0l c ai *rimi" bani de la cine/a ca mine $n "im* ce erai $n e>erci.iul 0unc.iunii( @ Nu &un" $n "im*ul &er/iciului- zi&e Harr%( Ra&M'l $+i m#ng#ie urec,ile cu *almele( @ 5un Tzu zice c dac nu c'n"r'lezi e/enimen"ele- "e /'r c'n"r'la ele *e "ine( Tu nu ai nici un c'n"r'l a&u*ra e/enimen"el'r- piuni. ?n&eamn c ai da"2' $n bar( Nu $mi *lac 'amenii care ' dau $n bar( A+a c am ' &uge&"ie( C'm u+ura lucrurile *en"ru am#nd'u *r.ile( ?mi dai numele ace&"ui 'm +i m 'cu* eu de re&"ul( @ NuA Harr% ddu cu m#na "are $n ma&( Nu /reau &2i 0ac de *e"recanie /reuna din"re g'rilele "ale( Creau &2l /d du* gra"ii( @ M uime+"i- piuni. 1ac am $n.ele& bine- e+"i de6a $n"r2' *'zi.ie di0icil( 1e ce nu la+i & &e 0ac dre*"a"e 0r durereB @ =r /ende"( A+a ne2a 0'&" $n.elegerea( Ra&M'l z#mbi( @ E+"i un "i* $nc*.#na"- H'le( A&"a $mi *lace( Iar eu re&*ec" $n.elegerile( 1ar acum $nce*i &2' iei *e ar"ur( 1e unde & 0iu eu &igur c el e 'mulB @ Pi2am da" +an&a & /eri0ici c,eia *e care am g&i"2' $n caban +i ai /zu" c e iden"ic cu cea a Annei( @ i acum /ii la mine & "e a6u" din n'u( A+a c /a "rebui &2 mi '0eri ce/a mai mul"( Harr% $ng,i.i $n &ec( @ )#nd am g&i"2' *e Anna- a/ea ' 0'"'gra0ie $n *an"'0( @ )'n"inu( @ )red c a reu+i" & ' *un ac'l' $nain"e ca uciga+ul &2' $m*u+"e( E ' 0'"'gra0ie cu 0amilia uciga+ului( @ A&"a2i "'"B @ 1a( Ra&M'l cl"in din ca*- &e ui" la Harr% +i a*'i cl"in iar din ca*( @ Nu +"iu cine e mai *r'&" aici( Tu- c "e la+i "ra& *e &0'ar de *rie"enul "u( 4rie"enul "u care crede c &e *'a"e a&cunde de mine du* ce $mi 0ur banii( O0" ad#nc( 5au eu c $.i dau banii( Harr% &e g#ndi c /a 0i 0erici" &au cel *u.in u+ura"( 5im.i d'ar c n'dul din &"'mac &e &"r#nge( @ 1eci de ce ai ne/'ieB
2<G

@ 1'ar de numele *rie"enului "u +i al bncii din Egi*" de unde /rea & ridice banii( @ Pi le &*un $n"r2' 'r( Harr% &e ridic $n *ici'are( Ra&M'l $+i 0rec $nc,eie"urile ca +i cum +i2ar 0i &c'& c"u+ele( @ 5*er c nu2.i $nc,i*ui c m $n.elegi- piuni, r'&"i cu /'ce 6'a&- 0r & ridice *ri/irea( Harr% &e '*ri( @ )e /rei & ziciB @ 5un" .igan( Lumea mea *'a"e & 0ie ' lume in/er&( "ii ce $n&eamn 1umnezeu $n r'maniB @ Nu( @ %evei. 1ia/'l( )iuda"- nuB )#nd $.i /inzi &u0le"ul- e bine & +"ii cui $l /inzi- piuni. Hal/'r&en zi&e c Harr% ar"a H&0#r+i"I( @ 1e0ine+"e H&0#r+i"I- zi&e Harr% +i &e l& *e &*a"e $n &caunul lui de la bir'u( 5au- mai bine nu( )#nd Hal/'r&en $l $n"reb *e Harr% cum merg lucrurile +i Harr% $l rug & de0inea&c HmergI- Hal/'r&en '0" +i ie+i din bir'u ca &2+i $ncerce +an&ele cu Elmer( Harr% 0'rm numrul *e care $l *rimi&e de la RaMel- dar aceea+i /'ce $i &*u&e $n ru& ceea ce el *re&u*u&e c $n&eamn c a gre+i"( A+a c $l &un *e !6arne M'ller +i $ncerc &2i dea +e0ului &u im*re&ia c nu gre+ea( M'ller nu *rea a+a de c'n/in&( @ Creau /e+"i bune- Harr%( Nu ra*'ar"e de&*re cum $.i *e"reci "u "im*ul( !ea"e in"r +i $i &*u&e c &e mai ui"a&e la ca&e" de zece 'ri +i nu mai a/ea nici un dubiu c 5"ine ;re""e +i )lul &e cun'+"eau( @ )red c ul"imul lucru *e care i2l &*une e c /a muri( 5e /ede $n *ri/irea ei( 50id"'are +i $ngr'zi" $n acela+i "im*- ca $n 0ilmele de rzb'i $n care in&urgen.ii &"au alinia.i- ga"a & 0ie $m*u+ca.i( 4auz( @ HeiA $+i 0lu"ur m#na *rin 0a.a 'c,il'r lui( 4ari &0#r+i"( ?l &un *e Aune( @ 5un" Harr%( )um reac.i'neaz 'amenii c#nd +"iu c /'r 0i e>ecu"a.iB Aune "u+i( @ 5un" c'ncen"ra.i- zi&e el( A&u*ra "im*ului(
2<J

@ i $n&*im#n"a.iB )u*rin+i de *anicB @ 1e*inde( 1e&*re ce 0el de e>ecu.ie e /'rbaB @ O e>ecu.ie *ublic( ?n"r2' banc( @ 1a( Te &un eu *e&"e d'u minu"e( Harr% &e ui" la cea& $n "im* ce a+"e*"( 1ur 12< de &ecunde( @ Ac.iunea de a muri- ca +i cea de a "e na+"e- e ' c,e&"iune 0'ar"e in"im- zi&e Aune( M'"i/ul *en"ru care 'amenii $n a&emenea &i"ua.ii au d'rin.a de a &e a&cunde nu &e da"'reaz d'ar 0a*"ului c &e &im" /ulnerabili din *unc" de /edere 0izic( 5 m'ri &ub *ri/irile al"'ra- ca de e>em*lu $n"r2' e>ecu.ie *ublic- e ' *edea*& dubl- cci e&"e un a0r'n" adu& in"imi".ii /ic"imei $n cel mai bru"al m'd cu *u"in.( E unul din"re m'"i/ele *en"ru care e>ecu.iile *ublice erau c'n&idera"e a a/ea un e0ec" de *re/enire a criminali".ii $n r#ndul *'*ula.iei mul" mai mare dec#" $n cazul e>ecu.iil'r $n &ingur"a"ea celulei( T'"u+i- au 0'&" 0cu"e unele c'nce&ii- cum ar 0i &2l 'blige *e clu & *'ar"e ' ma&c( A&"a nu *en"ru a a&cunde iden"i"a"ea ace&"uia- a+a cum cred mul.i N "'a" lumea +"ia c e mcelarul &au 0r#ng,ierul din *ar"ea l'cului( Ma&ca era 0'l'&i" din c'n&idera.ie *en"ru cel c'ndamna"- ca & nu &im" c are $n *rea6ma lui un &"rin $n cea&ul m'r.ii( @ Hm( i cel care a &*ar" banca *ur"a ma&c( @ ='l'&irea m+"il'r re*rezin" un $n"reg d'meniu al cerce"rii *&i,'l'gice( 1e e>em*lu- n'.iunea m'dern c *ur"a"ul m+"ii ne li*&e+"e de liber"a"e *'a"e 0i $n"'ar& in/er&( M+"ile *'" de*er&'naliza $n"r2un 0el care *ermi"e liber"a"e( )e al" 6u&"i0icare ar *u"ea a/ea *'*ulari"a"ea baluril'r ma&ca"e din e*'ca /ic"'rianB 5au 0'l'&irea m+"il'r $n 6'curile er'"iceB 4e de al" *ar"e- un &*rg"'r de bnci are m'"i/e mul" mai *r'zaice *en"ru a *ur"a ma&c- a&"a cu &iguran.( @ 4'a"e( @ 4'a"eB @ Nu +"iu- '0" Harr%( @ 4ariF @ Ob'&i"( La re/edere( 4'zi.ia lui Harr% *e *m#n" &e mi+ca $nce" din calea &'arelui( 5e $n"uneca din ce $n ce mai de/reme( Lm#ile din 0a.a *r/liei lui Ali &"rluceau ca ni+"e &"ele mici +i galbene +i *ic"uri 0ine de *l'aie cdeau $n "im* ce Harr% mergea $n &u& *e bule/ardul
21<

5'0ie&( ?+i *e"recu&e du*2amiaza aran6#nd "ran&0erul banil'r c"re El T'r( Nu 0u&e&e mare lucru( C'rbi&e cu O%&"ein- $i lua&e &eria de la *a+a*'r" *lu& adre&a bncii de l#ng ,'"elul $n care &""ea +i ddu&e in0'rma.ia *rin "ele0'n cel'r care lucrau la ziarul $nc,i&'rii N :ntoarcerea fantomei N unde Ra&M'l lucra la un ar"ic'l de&*re 5un Tzu( Nu "rebui a*'i dec#" & a+"e*"e( Harr% a6un&e&e $n 0a.a u+ii de la in"rare +i &e *reg"ea &2+i cau"e c,eile c#nd auzi zg'm'" de *a+i $n &*a"ele lui( Nu &e $n"'ar&e( Nu $nain"e de a auzi un m#r#i" $nce"( 1e 0a*"- nu era &ur*rin&( 1ac *ui *e 0'c ' 'al &ub *re&iune+"ii c mai de/reme &au mai "#rziu &e /a $n"#m*la ce/a( =a.a c#inelui era neagr ca n'a*"ea +i c'n"ra&"a cu albea.a c'l.il'r lui r#n6i.i( Lumina &lab a 0elinarului de dea&u*ra u+ii l& & &e $n"re/ad &ali/a care a"#rna +i lucea *e un canin imen&( @ eziA zi&e ' /'ce cun'&cu"- dar ne/zu" din &*a"ele in"rrii $n gara6ul de *e *ar"ea cealal" a &"rzii $ngu&"e +i lini+"i"e( R'"8eilerul &e a+ez 0r c,e0 cu c'a*&ele lui la"e +i mu&cul'a&e *e a&0al"- dar 'c,ii lui ca0enii &"rluci"'ri- cel mai de*ar"e lucru *'&ibil de H*ri/ire de c.elu+I- nu &e dezli*ir de *e Harr%( 9mbra +e*cii cdea *e 0a.a brba"ului care &e a*r'*ie( @ !un &eara- Harr%( Pi2e "eam de c#iniB Harr% &e ui" la 0lcile r'+ii din 0a.a lui( R'manii au 0'l'&i" &"rm'+ii r'"8eileril'r ca & cucerea&c Eur'*a( @ Nu- ce /reiB @ 52.i 0ac ' '0er"( O '0er" *e careF cum &una e>*re&iaB @ !ine- bine- 02mi *ur +i &im*lu '0er"a- Albu( @ Armi&"i.iu( Arne Albu &c'a&e +a*ca de *e ca*( ?ncerc & z#mbea&c +"rengre+"e- dar nu2i +edea la 0el de bine ca da"a "recu"( 5"ai de*ar"e de mine- iar eu &"au de*ar"e de "ine( @ In"ere&an"( i ce mi2ai *u"ea 0ace "u mie- AlbuB Albu ar" &*re r'"8eilerul care nu mai &""ea 6'&- ci era $n *ici'are- ga"a & &ar( @ Am me"'dele mele( i nu &un" c'm*le" li*&i" de re&ur&e( @ Hm( Harr% $+i *i*i buzunarul 6ac,e"ei du* .igri- dar &e '*ri c#nd m#r#i"ul de/eni amenin."'r( 4ari &0#r+i"- Albu( Te 'b'&e+"e alerga"ulB Albu cl"in din ca*( @ Nu eu &un" cel care alearg- Harr%( Tu e+"i(
211

@ 1aB Amenin.ri la adre&a unui '0i.er de *'li.ie $n"r2un l'c *ublic( Eu nume&c a&"a &emne de 'b'&eal( 1e ce nu mai /rei & "e 6'ciB @ 5 m 6'cB A+a /ezi "u lucrurileB 9n &'i de 6'c cu &'ar"a 'muluiB Harr% /zu m#nia din 'c,ii lui Arne Albu( 1ar +i al"ce/a( Ma>ilarul i &e mi+ca +i /a&ele de &#nge de *e "#m*le +i 0run"e &e um0la&er( Era di&*erare( @ ?.i dai &eama ce ai 0cu"B a*r'a*e c +'*"i el- 0r & mai $ncerce & z#mbea&c( M2a *r&i"( AF a lua" c'*iii +i a *leca"( 1in cauza unei a/en"uri li*&i"e de im*'r"an.( Anna nu mai $n&emna nimic *en"ru mine( Arne Albu &""ea l#ng Harr%( Am cun'&cu"2' *e Anna c#nd un *rie"en de2al meu $mi ar"a galeria &a +i- $n"#m*l"'r- ea a/ea ' e>*'zi.ie *ri/a" ac'l'( I2am cum*ra" d'u din"re "abl'uri- nu +"iu e>ac" de ce( I2am &*u& c &un" *en"ru bir'u( !ine$n.ele& c nu le2am *u& nici'da" nicieri( )#nd m2am du& a d'ua zi & iau "abl'urile- am $nce*u" & di&cu" cu Anna +i- din &enin- am in/i"a"2' & lum *r#nzul( A*'i cina( id'u &*"m#ni mai "#rziu- $n"r2un 8eeMend la !erlin( Lucrurile au &c*a" de &ub c'n"r'l( Eram *rin& +i nici mcar nu $ncercam & &ca*( Nu $nain"e ca Cigdi& & a0le ce &e $n"#m*l +i & m amenin.e c m *r&e+"e( C'cea $nce*u &2i "remure( @ I2am *r'mi& lui Cigdi& c nu e dec#" ' &c*are- ' a/en"ur idi'a" $n care brba.ii de /#r&"a mea &e bag une'ri c#nd $n"#lne&c ' 0emeie "#nr( Le amin"e+"e de cum era 'da"- c#nd erau "ineri- *u"ernici +i inde*enden.i( i nu mai &un"( ?n 'rice caznu inde*enden.i( )#nd ' & ai c'*ii ' & +"iiF C'cea $i ced +i $nce*u & re&*ire gre'i( ?+i /#r$ m#inile $n buzunarele ,ainei +i c'n"inu7 Anna era ' aman" *"ima+( La grani.a an'rmalului( Era ca +i cum nu *u"ea & &e de&*rind( 4ur +i &im*lu "rebuia & m &mulg de l#ng eaE 'da" mi2a &0#+ia" una din"re 6ac,e"e c#nd $ncercam & ie& *e u+( )red c +"ii ce /reau & &*un( Mi2a &*u& 'da" cum a 0'&" du* ce ai *r&i"2'( A*r'a*e c nu +i2a *u"u" re/eni( Harr% era *rea &ur*rin& &2i *'a" r&*unde( @ 1ar *r'babil c2mi *rea ru de ea- c'n"inu Albu( Al"0el nu a+ 0i 0'&" de ac'rd & ne $n"#lnim din n'u( ?i &*u&e&em de&"ul de clar c "'"ul &2a "ermina" $n"re n'i- dar ea nu /'ia dec#" &2mi $na*'ieze ni+"e lucruri- mi2a zi&( N2a/eam de unde & +"iu c ' & a*ari "u +i "'"ul /a lua *r'*'r.ii en'rme( 5 *ar cF am relua"
212

de unde rm&e&em( ?+i *lec 0run"ea( Cigdi& nu m crede( Kice c nu /a mai a/ea nici'da" $ncredere $n mine( Nici'da"( ?+i ridic *ri/irea +i Harr% /zu di&*erarea din 'c,ii lui( @ Mi2ai lua" &ingurul lucru care mi2a mai rma&- H'le( Ei &un" "'" ce mai am( Nu +"iu dac $i mai *'" 0ace & &e $n"'arc( 4e c,i* i &e ci"ea durerea( Harr% &e g#ndi la 'ala &ub *re&iune( 5e *u"ea $n"#m*la $n 'rice cli* acum( @ 5ingura +an& *e care ' am e dac "u /eiF dac nu /eiF Harr% reac.i'n in&"inc"i/ c#nd /zu m#na lui Albu mi+c#ndu2 &e $n buzunar( ?l l'/i *e Albu cu *ici'rul $n genunc,i- 0c#ndu2l & cad *e a&0al"( Harr% du&e bra.ul $n 0a.a r'"8eilerului c#nd ace&"a a"acE auzi cum $i &0#+ie ma"erialul +i2i &im.i c'l.ii *"runz#ndu2i +i ad#ncindu2i2&e $n *iele( 5*er c /a rm#ne a+a cu ma>ilaruldar nen'r'ci"ul ddu drumul( Harr% /ru & l'/ea&c cu *ici'rul $n ma&a neagr de mu+c,i- dar ra"( ?l auzi cum zg#rie a&0al"ul cu g,earele $n "im* ce $+i lua a/#n" +i2i /zu b'"ul de&c,i& $n&*re el( )ine/a $i &*u&e&e c r'"8eilerii +"iu $nain"e & $m*linea&c "rei &*"m#ni c me"'da cea mai e0icien" de a ucide *e cine/a e *rin &0#+ierea g#"ului- +i acum ma+ina de +a*"ezeci de Mil'grame de mu+c,i era *e&"e bra.ele &ale( Harr% 0'l'&i im*ul&ul da" *e l'/i"ura cu *ici'rul *en"ru a &e r'"i( i c#nd c#inele $+i $n0i*&e c'l.ii din n'u- 0u $n"r2' *ar"e a g#"ului( Nu c a&"a $n&emna c *r'blema era rez'l/a"( ?n"in&e m#na $n &*a"e +i a*uc 0alca de &u& cu ' m#n +i *e cea de 6'& cu cealal" +i "ra&e cu "'a" 0'r.a( 1ar $n l'c & &e de&c,id- 0lcile &e a0undar $nc /re' c#.i/a milime"ri $n g#"( Tend'anele +i mu+c,ii 0lcil'r c#inelui erau ca '.elul( Harr% &e ddu $n &*a"e +i &e arunc *e zid( Auzi cum *#r#ie c'a&"ele c#inelui- dar 0lcile nu &e mi+car( 5im.i c $l cu*rinde *anica( Auzi&e de 0lcile care rm#n $n.e*eni"e- de&*re ,iena ale crei 0lci erau $ncle+"a"e $n berega"a leului mul" "im* du* ce 0u&e&e &0#+ia" de le'aic( 5im.i &#ngele cald curg#ndu2i *e &*a"e- *e &ub "ric'u- +i $+i ddu &eama c &e *rbu+i&e $n genunc,i( Oare $nce*u&e & nu mai &im" nimicB 9nde di&*ru&er cu "'.iiB !ule/ardul 5'0ie& era ' &"rad lini+"i"- dar Harr% nu2l /zu&e nici'da" a+a de *u&"iu ca acum- &e g#ndi( ?+i ddu &eama c "'"ul &e $n"#m*la&e $n "cere- 0r &"rig"e- 0r l"r"uri- d'ar zg'm'"ul 0cu" de carne *e carne +i carne &0#+ia"( ?ncerc & .i*e- dar nu *u"u &2+i &mulg nici un &une"( )#m*ul /izual $nce*ea & &e $n"unece la marginiE $+i ddu &eama c a/ea ' ar"er a*&a"- iar *ri/irea i &e $nce.'+a de'arece
213

creierul nu *rimea &u0icien" &#nge( Lm#ile luci'a&e din 0a.a *r/liei lui Ali $+i *ierdeau &"rlucirea( 1du cu ca*ul de ce/a negru- *la"- umed +i "are( 5im.i gu&"ul *ie"ri+ului( ?n de*r"areauzi /'cea lui Albu7 H5 mergemAI 4re&iunea din 6urul g#"ului &lbi( 4'zi.ia lui Harr% *e *m#n" &e mi+c $nce" din calea &'arelui +i &e 0cu&e $n"uneric bezn c#nd auzi *e cine/a &*un#nd7 @ E+"i /iuB M auziB A*'i un zg'm'" me"alic la urec,e( Kg'm'" de *i&"'l( Arma"( @ La draF Auzi un geam" +i /'ma &e $m*r+"ie *e a&0al"( Al"e zg'm'"e me"alice( 4iedica "ra&F $n c#"e/a &ecunde a/ea & &e &0#r+ea&c "'"ul( A&"a &im.ea( Nu di&*erare N nici "eam N nici mcar regre"( 1'ar u+urare( Nu l&a *rea mul"e $n urm( Albu nu &e grbea( Tim* &u0icien" ca Harr% &2+i dea &eama c "'"u+i era ce/a( )e/a ce rm#nea $n urma lui( ?+i um*lu *lm#nii cu aer( Re.eaua de ar"ere ab&'rbir '>igenul +i2l *'m*ar la creier( @ !ine- acumF $nce*u /'cea- dar &e '*ri bru&c c#nd *umnul lui Harr% $l l'/i $n laringe( Harr% &e ridic $n genunc,i( Nu mai a/ea *rea mul" *u"ere$ncerc & rm#n c'n+"ien" $n "im* ce a+"e*"a l'/i"ura 0inal( Trecu ' &ecund( 1'u &ecunde( Trei( Mir'&ul /'mei $l l'/ea dre*" $n na&( Czu luminile &"rzii( 5"rada era g'al( 4u&"ie( ?n a0ar de un brba" $n"in& l#ng el $n"r2' 6ac,e" alba&"r +i ceea ce *rea a 0i ' bluz de *i6ama care i &e /edea la g#"( Lumina &"rluci *e me"al( Nu era un *i&"'lE era ' bric,e"( i abia acum /zu Harr% c brba"ul nu era Arne Albu( Era Tr'nd ;re""e( )u ' cea+c de ceai 0ierbin"e $n m#n- Harr% &""ea $n buc"rie la ma&- $n 0a.a lui Tr'nd- care $nc re&*ira greu- cu +uier"uri- cu 'c,ii $ngr'zi.i ie+indu2i din 'rbi"e( ?n ceea ce2l *ri/e+"e- era ame.i" +i2l durea ca*ul- iar g#"ul $i ardea de durere( @ !ea- zi&e Harr%( Are ' "'n de lm#ie( ?.i rela>eaz mu+c,ii ca & *'.i re&*ira mai u+'r( Tr'nd $l a&cul"( 5*re marea &ur*riz a lui Harr%- bu"ura *ru c are e0ec"( 1u* ce &'rbi +i "u+i de c#"e/a 'ri- 'bra6ii *alizi ai lui Tr'nd &e c'l'rar u+'r( @ KBi a.nc, g#0#i ace&"a( @ 4'0"imB Harr% &e l& *e &*a"e $n cellal" &caun din buc"rie( @ Ar.i gr'aznic(
214

Harr% z#mbi +i *i*i *r'&'*ul *e care +i2l lega&e la g#"( Era de6a $mbiba" de &#nge( @ 1e a&"a ai /'mi"a"B @ Nu &u*'r" & /d &#nge- zi&e Tr'nd( Mi &e 0aceF ?+i ddu 'c,ii *e&"e ca*( @ Ei da- ar 0i *u"u" & 0ie mai ru( Mi2ai &al/a" *ielea( Tr'nd cl"in din ca*7 @ Eram la ce/a di&"an. c#nd "e2am /zu"( 1'ar am .i*a"( Nu &un" &igur c din cauza a&"a a c,ema" c#inele( ?mi *are ru c n2 am re.inu" numrul ma+inii- dar am /zu" c au *leca" $n"r2un Lee* ),er'Mee( Harr% ddu din m#n( @ "iu cine e( @ 1aB @ E anc,e"a"( 1ar *'a"e c mai bine mi2ai &*une ce 0ceai *e aici- ;re""e( Tr'nd &e 6uc ner/'& cu cea+ca de ceai( @ Ar "rebui & "e duci la &*i"al cu ' a&emenea ran( @ O & m g#nde&c la /arian"a a&"a( Te2ai mai g#ndi" de la ul"ima n'a&"r c'n/er&a.ieB Tr'nd $ncu/iin. $nce"( @ i la ce c'ncluzie ai a6un&B @ Nu mai *'" &2l a6u"( Harr% nu reu+i &2+i dea &eama dac Tr'nd +'*"i ul"ima *r'*'zi.ie d'ar din cauza durerii de g#"( @ 1eci unde e 0ra"ele "uB @ Creau &2i &*ui c de la mine +"ii( O & $n.eleag( @ !ine( @ ?n 4'r"' 5egur'( @ 9au( @ E un 'ra+ $n !razilia( Harr% $+i 0rec na&ul( @ !ine( )um ' &2l g&im ac'l'B @ Mi2a &*u& recen" c are ' ca& ac'l'( A re0uza" &2mi dea /re' adre&- d'ar un numr de "ele0'n( @ 1e ceB 1'ar nu e cu"a" de *'li.ie( @ Nu &un" &igur c lucrurile &"au c,iar a+a( Tr'nd mai lu ' $ng,i.i"ur( ?n 'rice caz- a zi& c e mai bine dac nu am adre&a lui( @ Hm( E un 'ra+ mareB @ 1u* &*u&ele lui Le/- are $n 6ur de un mili'n de 'ameni(
21

@ !ine( Mai +"ii ce/aB Al"e *er&'ane care $l cun'&c +i care ar *u"ea & aib adre&a luiB Tr'nd ezi" $nain"e & cla"ine din ca*( @ Hai- &*une- zi&e Harr%( @ Am mer& cu Le/ la ' ca0ea ul"ima 'ar c#nd a 0'&" la O&l'( A zi& c are un gu&" c,iar mai ru dec#" de 'bicei( A zi& c el bea cafen.in2o la ' a2Ea de *e2ac'l'( @ +2Ea, Nu e ' ca0enea arbea&cB @ !a da( &afe.in2o e un 0el de /arian" "are brazilian *en"ru e&*re&&'( Le/ zice c &e duce ac'l' $n 0iecare zi( !ea ca0ea0umeaz narg,ilea +i 6'ac d'min' cu &irianul care e *r'*rie"ar +i cu care &2a $m*rie"eni"( ?mi aduc amin"e numele N Mu,ammed Ali( )a *e b'>er( @ i ca *e /re' cinci mili'ane de al.i arabi( A zi& 0ra"ele "u de&*re care ca0enea e /'rbaB @ 4r'babil- dar nu2mi aduc amin"e( 1'ar nu *'" 0i *rea mul"e ca0enele a2Ea $n"r2un 'ra+ din !razilia- nuB @ 4'a"e c nu( Harr% &e g#ndi( ?n 'rice caz- a/em ce/a c'ncre"( Ridic m#na & ' duc la 0run"e- dar cum 0cu mi+carea$nce*u &2l d'ar g#"ul( ?nc ' $n"rebare- ;re""e( )e "e2a 0cu" & "e ,'"r+"i &2mi &*ui a&"eaB )ea+ca de ceai a lui Tr'nd &e r'"i de c#"e/a 'ri( @ "iam c e $n O&l'( 4r'&'*ul a"#rna ca ' 0r#ng,ie grea de g#"ul lui Harr%( @ )e ziciB Tr'nd &e &cr*in $ndelung &ub brbie $nain"e &2i r&*und7 @ Nu am mai /'rbi" de *e&"e d'i ani( M2a &una" din &enin +i mi2a zi& c e $n 'ra+( Ne2am $n"#lni" $n"r2' ca0enea +i am &"a" mul" de /'rb( i a"unci a zi& +i de ca0ea( @ )#nd &2a $n"#m*la" a&"aB @ )u "rei zile $nain"e de &*argerea bncii( @ 1e&*re ce a.i /'rbi"B @ 1e&*re "'"( i de&*re nimic( )#nd +"ii *e cine/a de a"#"a "im* de c#" ne +"im n'i- lucrurile im*'r"an"e au de/eni" une'ri a"#" de im*'r"an"e c nu /'rbe+"i dec#" de&*re mrun.i+uri( 1e&*reF "randa0irii lui "aic2meu +i al"ele( @ i care &un" lucrurile im*'r"an"eB @ Lucruri 0cu"e +i care mai bine nu ar 0i 0'&" 0cu"e( i lucruri &*u&e care mai bine nu ar 0i 0'&" &*u&e( @ A+a c mai bine /'rbi.i de&*re "randa0irii b"r#nuluiB @ Eu am a/u" gri6 de "randa0iri c#nd am rma& $n ca& cu
213

5"ine( Ac'l' am cre&cu" $m*reun cu Le/( Ac'l' d'ream & crea&c +i c'*iii n'+"ri( Rm&e&e cu *ri/irea a.in"i" *e 0a.a de ma& cerui" mar' cu albE era &ingurul lucru *e care $l lua&e Harr% c#nd muri&e mama lui( @ Nu a zi& nimic de&*re &*argereB Tr'nd cl"in din ca*( @ )red c2.i dai &eama c &*argerea era de6a *r'grama"( ) l'/i"ura urma & 0ie da" la banca unde lucra &'.ia "aB Tr'nd '0" ad#nc7 @ 1ac a+a ar 0i &"a" lucrurile- a+ 0i +"iu" +i a+ 0i *u"u" &2l $m*iedic( Lui Le/ $i *lace &2mi *'/e&"ea&c de&*re &*argerile *e care le2a da"( Are c'*ii du* $nregi&"rrile /ide' *e care le .ine $n man&arda din 1i&engrenda +i in&i&" ade&ea & le /edem $m*reun( 5 /d ce de+"e*" e 0ra"ele meu mai mare( )#nd m2 am $n&ura" cu 5"ine +i am $nce*u" & lucrez- i2am &*u& clar c nu ' & mai a&cul" nici unul din"re *lanurile &ale( M2ar *une $n"r2' *'zi.ie delica"( @ Hm( 1eci nu +"ia c 5"ine lucra la bancB @ ?i &*u&e&em c lucreaz la N'rdea- dar nu +i la care &ucur&al( Nu- nu cred( @ 1ar ei &e cun'+"eauB @ 1a- &2au $n"#lni" de c#"e/a 'ri( )#"e/a reuniuni de 0amilie( Le/ nu &2a da" nici'da" $n /#n" du* c,e&"iile a&"ea( @ )um &e $n.elegeauB @ Le/ *'a"e & 0ie 0'ar"e cuceri"'r c#nd /rea( Tr'nd z#mbi 'b'&i"( A+a cum am zi&- a/em $n c'mun d'ar un "i* de gene( Eram bucur'& c2+i d &ilin.a &2i ara"e *ar"ea lui bun( i *en"ru c $i *'/e&"i&em cum &e *'a"e *ur"a cu cei *e care nu2i a*reciaz- ea era 0la"a"( )#nd a /eni" *rima 'ar *e la n'i- a du&2' *rin $m*re6urimi +i i2a ar"a" "'a"e l'curile $n care ne 6ucam n'i d'i c#nd eram mici( @ 1ar nu +i *un"eaB @ Nu- nu +i a&"a( Tr'nd ridic g#ndi"'r m#inile +i le *ri/i( 1ar nu "rebuie & crezi c 0cea a&"a *en"ru el( Lui Le/ $i *lcea 0'ar"e mul" & /'rbea&c de&*re lucrurile rele *e care le 0cu&e( O 0cea *en"ru c +"ia c nu d'ream ca ea & +"ie ce 0el de 0ra"e a/eam( @ Hm( E+"i &igur c nu $l de&crii *e 0ra"ele "u mai n'bil dec#" meri"B Tr'nd cl"in din ca*(
21:

@ Le/ are ' *ar"e bun +i una rea( )a n'i "'.i( Ar muri *en"ru cei *e care $i *lace( @ 1ar nu la $nc,i&'areB Tr'nd de&c,i&e gura- dar nu r'&"i nimic( I &e zb"ea un 'c,i( Harr% '0" +i &e ridic $n *ici'are cu greu"a"e( @ Trebuie & iau un "a>i *#n la ASE( @ 5un" eu cu ma+ina- zi&e Tr'nd( M'"'rul b#z#ia $nce"( Harr% &e ui"a la luminile de *e &"rzi alunec#nd *e cerul $n"uneca" al n'*.ii- la b'rdul ma+inii +i la inelul cu diaman" ce &"rlucea *e dege"ul mic de la m#na cu care Tr'nd .inea /'lanul( @ Ai min.i" $n leg"ur cu inelul *e care $l *'r.i- +'*"i Harr%( 1iaman"ul e *rea mic ca & c'&"e "reizeci de mii( )red c 0ace $n 6ur de cinci mii +i c l2ai cum*ra" de la un bi6u"ier de aici- din O&l'( Am dre*"a"eB Tr'nd $ncu/iin.( @ Te2ai $n"#lni" cu Le/ $n 5a' 4aul'- nuB !anii erau *en"ru el( Tr'nd $ncu/iin. din n'u( @ 5u0icien.i bani &2l *ui *e *ici'are- zi&e Harr%( 5u0icien.i *en"ru bile"ul de a/i'n c#nd &2a ,'"r#" & &e $n"'arc la O&l' *en"ru ' n'u l'/i"ur( Tr'nd nu r&*un&e( @ Le/ e "'" $n O&l'- +'*"i Harr%( Creau numrul lui de m'bil( @ "ii ce/aB Tr'nd 0cu drea*"a a"en"- *e l#ng 4ia.a Ale>ander Dielland&( Azi2n'a*"e am /i&a" c 5"ine a in"ra" $n d'rmi"'r +i a /'rbi" cu mine( Era $mbrca" ca $ngerii( Nu ca un $nger ade/ra"- ci a+a cum "e $mbraci $n $nger la un carna/al( Mi2 a &*u& c l'cul ei nu e ac'l'( i c#nd m2am "rezi"- m2am g#ndi" la Le/( M2am g#ndi" la el a+a cum &""ea *e marginea ac'*eri+ului +c'lii balan&#ndu2+i *ici'arele $n "im* ce n'i in"ram la ul"ima 'r( El era un *unc" mic- dar $mi amin"e&c la ce m g#ndeam( L'cul lui e ac'l'(

21G

25 BAC&I&
?n bir'ul lui I/ar&&'n &""eau "rei *er&'ane7 I/ar&&'n- $n &*a"ele bir'ului 'rd'na"- +i !ea"e +i Harr% *e ni+"e &caune ce/a mai 6'a&e( mec,eria cu &caunele mai 6'a&e e ' "e,nic de d'minare a"#" de cun'&cu" c *u"ea & aib &cuza c nu ' mai 0'l'&ea nimeni- dar I/ar&&'n +"ia *rea bine cum &"au lucrurile( "ia din e>*erien. c "e,nicile de baz nu &e dem'deaz nici'da"( Harr% $+i ddu&e &caunul *e &*a"e ca & /ad *e 0erea&"r( 5e zrea ,'"elul 4iaza( N'ri r'"unzi "receau *e dea&u*ra "urnului de &"icl +i *e&"e 'ra+ 0r & cad /reun &"r'* de *l'aie( Harr% nu d'rmi&e- de+i lua&e calman"e du* in6ec.ia an"i"e"an'& *e care ' 0cu&e la &*i"al( E>*lica.ia *e care ' ddu&e c'legil'r cu un c#ine "urba" de *e &"rad 0u&e&e &u0icien" de 'riginal *en"ru a 0i credibil +i de&"ul de a*r'a*e de ade/r ca & ' &*un cu ce/a c'n/ingere( A/ea g#"ul um0la" +i banda6ul i &e 0reca de *iele( Harr% +"ia e>ac" c#" de "are ' &2l d'ar dac +i2ar $n"'arce ca*ul &*re I/ar&&'n( 1ar +"ia +i c nu +i2ar 0i $n"'r& ca*ul nici dac nu l2 ar 0i duru"( @ 1eci /re.i bile"e de a/i'n *#n $n !razilia & cu"a.i ac'l'B zi&e I/ar&&'n- "rec#nd m#na *e&"e ma& +i *re0c#ndu2&e c z#mbe+"e( ?n "im* ce )lul e 'cu*a" & &*arg bnci $n O&l'B @ 1ar nu +"im unde anume $n O&l' e- &*u&e !ea"e( 5au dac e $n O&l'( 1ar &*erm & dm de ca&a *e care 0ra"ele lui zice c ' are $n 4'r"' 5egur'( 1ac ' g&im- /'m a/ea +i am*ren"ele lui( i dac &e *'"ri/e&c cu am*ren"ele de *e &"icla de c'ca2c'la- a/em d'/ezi clare( A&"a ar 0ace ca drumul & meri"e( @ 1aB i de&*re ce am*ren"e e /'rbaB !ea"e $ncerc $n zadar & &ur*rind *ri/irea lui Harr%( ?ng,i.i $n &ec( @ 4en"ru c mergem *e *rinci*iul inde*enden.ei- ne2am ,'"r#" & nu dez/luim( 4#n la n'i 'rdine( @ 1rag !ea"e- $nce*u I/ar&&'n +i2i 0cu cu 'c,iul dre*"( Kici Hn'iI- dar l2am auzi" d'ar *e Harr% H'le( A*reciez d'rin.a lui Harr% de a adera la me"'da mea- dar nu "rebuie & l&m *rinci*iile & &"ea $n calea rezul"a"el'r *e care le *u"em 'b.ine $m*reun( A+a c re*e"7 ce am*ren"eB !ea"e &e ui" di&*era" la Harr%( @ H'leB zi&e I/ar&&'n(
21J

@ A+a &" "reaba- r&*un&e Harr%( 4#n la n'i 'rdine( @ )um /re.i- zi&e I/ar&&'n( 1ar ui"a.i de de*la&are( Ca "rebui & /'rbi.i cu *'li.ia din !razilia +i &2i ruga.i & / 0ac r'&" de am*ren"e( !ea"e "u+i &cur"( @ Am /eri0ica"( Trebuie & "rimi"em cereri &cri&e *rin c'mi&arul2+e0 din *r'/incia !a,ia +i & anga6m un a/'ca" din !razilia & /eri0ice cazul- ceea ce /a duce $n"r2un 0inal la un manda" de *erc,ezi.ie( 4er&'ana cu care am /'rbi" a zi& c din e>*erien.a lui a&"a ar dura- 0r *ile $n admini&"ra.ia brazilian$n"re d'u luni +i d'i ani( @ A/em l'curi $n a/i'nul care *leac m#ine2&ear- zi&e Harr% *ri/indu2+i ' ung,ie( 1eci cum rm#neB I/ar&&'n r#&e( @ Tu ce creziB Ceni.i la mine +i2mi cere.i bani *en"ru bile"e de a/i'n *en"ru cealal" *ar"e a gl'bului 0r & / deran6a.i &2mi &*une.i care &un" m'"i/ele unei a&"0el de cl"'rii( A/e.i de g#nd & *erc,ezi.i'na.i ' ca& 0r manda"- a+a c- c,iar dac a.i g&i d'/ezi- "ribunalul /a 0i *r'babil 'bliga" & le re&*ing *en"ru c a.i 0'l'&i" mi6l'ace ilegale *en"ru a le 'b.ine( @ Cec,iul "ruc cu crmida- zi&e Harr% $nce"( @ )e2ai zi&B @ O *er&'an necun'&cu" arunc ' crmid *e geam( 4'li.ia e din $n"#m*lare *e ac'l' +i nu are ne/'ie de un manda" *en"ru a in"ra( Li &e *are c mir'a&e a mari6uana $n &u0ragerie( O c,e&"ie &ubiec"i/- dar un m'"i/ 6u&"i0ica" *en"ru ' *erc,ezi.ie *e l'c( Iei d'/ezi- cum ar 0i am*ren"e- de la 0a.a l'cului( ='ar"e legal( @ 4e &cur" N ne2am g#ndi" +i n'i la a&"a- &e grbi & adauge !ea"e( 1ac ' & g&im ca&a- ' & lum am*ren"ele *rin mi6l'ace legale( @ A- daB @ 5 &*erm c 0r crmid( I/ar&&'n cl"in din ca*( @ Nu e &u0icien"( R&*un&ul e un nu r&*ica"( 5e ui" la cea&&emn c $n"re/ederea &e "ermina&e +i adug cu un z#mbe" &ub.ire de re*"il7 4#n la n'i 'rdine( @ Nu *u"eai &2i az/#rli un '&B $n"reb !ea"e c#nd ie+ir din bir'ul lui I/ar&&'n +i ' luar $n 6'& *e ,'l( @ )um ar 0iB re*lic Harr% $n"'rc#nd $nce" ca*ul( 1e6a ,'"r#&e(
22<

@ Nu i2ai da" nici ' +an& & ne dea bile"ele( @ I2am da" +an&a de a nu 0i da" de'*ar"e( @ )e /rei & ziciB 5e '*rir $n 0a.a li0"ului( @ )e .i2am &*u&( Ni &2a da" ' anumi" liber"a"e $n ace&" caz( !ea"e &e $n"'ar&e &*re el +i2l 0i> cu *ri/irea( @ )red c $n.eleg- r'&"i ea $nce"( 1eci ce urmeaz acumB @ Ca 0i da" la ' *ar"e( 5 nu ui.i crema de *la6( 9+ile li0"ului &e de&c,i&er( Mai "#rziu $n cur&ul zilei- !6arne M'ller $i &*u&e lui Harr% c I/ar&&'n lua&e ,'"r#rea de a2i l&a *e Harr% +i *e !ea"e & mearg $n !razilia- iar c'&"ul cl"'riei +i al cazrii & 0ie &u*'r"a" de 5ec.ia La0uri( @ Acum e+"i mul.umi" de "ineB $i &*u&e !ea"e lui Harr% $nain"e & *lece aca&( T'"u+i- $n "im* ce "recea de 4iaza +i $nce*u & *l'u $n cele din urm- Harr%- $n m'd ciuda"- nu &im.i nici un 0el de &a"i&0ac.ie( 1'ar 6en +i 'b'&eal din cauza durerii +i a li*&ei &'mnului( @ !ac+i+B .i* Harr% la "ele0'n( )e dracuT /rei & zici cu bac+i+B @ *ag- zi&e O%&"ein( Nimeni nu ridic un dege" $n a0uri&i"a a&"a de .ar 0r +*ag( @ La dracuTA Harr% ddu un *ici'r $n ma&a din 0a.a 'glinzii( Tele0'nul alunec de *e ma&- iar rece*"'rul $i czu din m#n( @ Al'B E+"i ac'l'- Harr%B "ele0'nul *#r#i *e *'dea( Harr% a/ea c,e0 &2l la&e unde era( 5 *lece( 5au & *un ' ca&e" cu Me"allica la ma>imum( 9na /ec,e( @ Nu ' l&a bal" c,iar acum- Harr%A &c,eun /'cea( Harr% &e a*lec cu g#"ul .ea*n +i ridic rece*"'rul( @ 5cuze- O%&"ein( )#" ziceai c /'rB @ 1'uzeci de mii de2ale l'r( 4a"ruzeci de mii n'r/egiene( i a*'i ne /'r &er/i clien"ul *e ' "a/ de argin"- zic ei( @ ?+i ba" 6'c de n'i- O%&"ein( @ E/iden" c da( Crem &au nu clien"ulB @ !anii &un" *e drum( 5 *&"rezi c,i"an.a- daB Harr% &e lungi $n *a" +i &e ui" direc" $n "a/an- a+"e*"#nd &2+i 0ac e0ec"ul calman"ul( 9l"imul lucru *e care $l /zu $nain"e & &e r'&"'g'lea&c $n $n"uneric a 0'&" un bia" care &""ea dea&u*ralegn#ndu2+i *ici'arele +i ui"#ndu2&e $n 6'& la el(
221

PARTEA A PATRA

222

26 D'AJUDA
=red !auge&"ad era ma,mur( A/ea "reizeci +i unu de ani- era di/'r.a" +i lucra *e &'nda de 0'ra6 5"a"06'rd ! ca munci"'r( Era ' munc grea +i nu *u"ea & gu&"e nici ' gur de bere c#" era la &er/iciu- dar c#+"iga bine- a/ea "ele/iz'r $n camer- m#ncare e>celen" +i mai ale& lucra "rei &*"m#ni +i *a"ru era liber( 9nii &e duceau aca& la &'.ii +i &e ui"au *e *ere.i- al.ii c'nduceau "a>iuri &au c'n&"ruiau ca&e ca & nu $nnebunea&c de *lic"i&ealiar al.ii 0ceau ce 0cea +i =red7 &e duceau $n"r2' .ar cald +i $ncercau & &e $nece $n bu"ur( 9ne'ri $i &cria ' /edere 0iicei &ale- Darm'%- &au lui HbebeI cum $i mai &*unea- de+i a/ea zece ani( 5au a/ea un&*rezeceB ?n 'rice caz- ea era &ingura leg"ur cu c'n"inen"ul- +i era de a6un&( 9l"ima 'ar c#nd /'rbi&e cu "a"l &u- &e *l#n&e&e c maic2&a 0u&e&e are&"a" *en"ru c 0ura&e din n'u bi&cui.i de la &u*ermarMe"ul Rimi( HO & m r'g *en"ru eaI- zi&e&e "aic2&u +i $l $n"reba&e dac are cu el !iblia n'r/egian( H)ar"ea e indi&*en&abil ca +i micul de6un- "a"I- $i r&*un&e&e =red( Lucru ade/ra"- cci =red nu m#nca nimic $nain"e de ma&a de *r#nz c#nd era $n dTA6uda( A&"a dac nu c'n&idera caipirin2as dre*" m#ncare( )eea ce era ' c,e&"iune de de0ini.ie- de /reme ce $+i *unea cel *u.in *a"ru linguri de za,r $n 0iecare c'cM"ail( =red !auge&"ad bea caipirin2as *en"ru c erau 0'ar"e rele la gu&"( ?n Eur'*a- bu"ura a/ea ' re*u"a.ie nemeri"a" de bun- cci era 0cu" cu r'm &au cu /'"c $n l'c de cac2aca 0 crudul +i amruiul aguardente brazilian di&"ila" din "re&"ie de za,r ceea ce 0cea ca bu"ul de caipirin2as & 0ie- du* &*u&ele lui =red- un ac" de *eni"en.( Ambii bunici ai lui =red 0u&e&er alc''lici +i- cu ' a&"0el de m'+"enire gene"ic- &e g#ndea c e mai bine & alegi rul mai mic +i & bei ce/a ce era a"#" de gr'aznic la gu&" $nc#" nu a/eai cum & de/ii de*enden" de el( A&"zi &e "#r#&e la ca0eneaua lui Mu,ammed la 'ra d'i&*rezece +i lua&e un e&*re&&' +i un brand% $nain"e & &e $n"'arc aca& $nce"- *rin ar+i.a "remur"'are- *e *'"eca *ie"rui" din"re ca&ele mici +i &cunde de un alb $nd'ielnic( )a&a *e care ' $nc,iria&e $m*reun cu R'ger era *rin"re cele mai *u.in albe( Tencuiala era cr*a" +i- $nun"ru- *ere.ii gri ne/rui.i a/eau igra&ie din cauza /#n"ului umed ce b"ea din&*re A"lan"icE *u"eai &im.i gu&"ul $n.e*"'r al *ere.il'r d'ar dac &c'"eai limba( H1ar de ce ai 0ace una ca a&"aBI &e g#ndi =red amuza"( )a&a era
223

&u0icien" de bun( Trei d'rmi"'are- d'u &al"ele- un 0rigider +i ' &'b( 4lu& ' cana*ea +i ' 0a. de ma& *e d'u crmizi $n camera *e care ' numeau &u0ragerie- cci a/ea ' gaur a*r'a*e *"ra" $n *ere"e *e care ' numeau 0erea&"r( E ade/ra"- ar 0i *u"u" 0ace cur.enie ce/a mai de& N buc"ria era in/ada" de 0urnici r'+ii care "e *u"eau *i+ca ru de "'" N- dar =red nu mai in"ra ac'l' de c#nd mu"a&er 0rigiderul $n &u0ragerie( 5""ea $n"in& *e cana*ea +i &e g#ndea ce & mai 0ac $n ziua re&*ec"i/c#nd in"r R'ger( @ 9nde ai 0'&"B $n"reb =red( @ ?n 4'r"'- la 0armacie- zi&e R'ger cu un z#mbe" de la ' urec,e la al"a( N2' &2.i /in & crezi ce dracuT /#nd ac'l'( 4'.i lua c,e&"ii *en"ru care $n N'r/egia nici mcar nu &e elibereaz re.e"( ;'li c'n.inu"ul unei *ungi +i $nce*u & ci"ea&c cu /'ce "are( Trei miligrame de benz'diaze*in( 1'u miligrame de 0luni"raze*am( La dracuT- /'rbim *rac"ic de R',%*n'lA =red nu r&*un&e( @ Pi2e ruB +uier R'ger( N2ai m#nca" $nc nimicB @ Nao. 1'ar ' ca0ea la Mu,ammed( A*r'*'- era un "i* ciuda" ac'l' care $l $n"reba *e Mu,ammed de Le/( R'ger ridic *ri/irea din medicamen"e( @ 1e Le/B )um ar"aB @ ?nal"( !l'nd( )u 'c,ii alba+"ri( 4rea n'r/egian( @ La dracuT- nu m mai &*eria a+a- =red( R'ger &e a*uc & ci"ea&c din n'u( @ )e /rei & &*uiB @ 5 zicem a+a( 1ac ar 0i 0'&" $nal"- &lab +i m&liniu- ar 0i 0'&" /remea & *lecm din dTA6uda( i din emi&0era /e&"ic( 4rea &"icle"eB @ )um ara" &"icle.iiB @ 5un"F la&2' bal"- b"r#ne( @ Ar"a a be.i/( "iu *rea bine cum ara"( @ !ine( 4'a"e un "'/ar+ de2al lui Le/( 52l a6u"mB =red cl"in din ca*( @ Le/ zicea c e aici $nF inc'gF ce/a ce $n&eamn $n &ecre" $n la"in( Mu,ammed &2a *re0cu" c n2a auzi" nici'da" de Le/( Ti*ul ' &2l g&ea&c *e Le/ d'ar dac /rea Le/( @ ;lumeam( A*r'*'- unde2i Le/B Nu l2am mai /zu" de c#"e/a &*"m#ni( @ 9l"ima 'ar c#nd am /'rbi" cu el- zicea c &e duce $n N'r/egia- r&*un&e =red ridic#nd $nce" ca*ul(
224

@ 4'a"e c a 6e0ui" ' banc +i a 0'&" *rin&- &*u&e R'ger +i z#mbi( Nu *en"ru c d'rea ca Le/ & 0ie *rin&- ci *en"ru c ideea &*argeril'r de bnci $l 0cea mereu & z#mbea&c( ),iar el 0cu&e a&"a de "rei 'ri +i2i *lcu&e la nebunie de 0iecare da"( E ade/ra" c *rimele d'u d.i 0u&e&er *rin+i- dar a "reia 'ar ' 0cu&er cum "rebuie( )#nd /'rbea de&*re l'/i"ur- ui"a de 'bicei & &*un de n'r'cul *e care $l a/u&e&er de'arece camerele de &u*ra/eg,ere nu 0unc.i'nau "em*'rarE $n 'rice caz*rada $i ddu&e *'&ibili"a"ea & &e bucure de lini+"e N +i une'ri de ce/a dr'guri N aici- $n dTA6uda( 5"ucul *i"'re&c &e a0la la &ud de 4'r"' 5egur' +i ad*'&"i&e *#n nu demul" cea mai mare c'ncen"rare de indi/izi cu"a.i de *'li.ie din !'g'"a( ?nce*u&e $n anii +a*"ezeci- c#nd dTA6uda de/eni&e *unc"ul de $n"#lnire al ,i*i'.il'r +i al cl"'ril'r care "riau $n Eur'*a $n "im*ul /erii din 6'curi de n'r'c +i din /#nzarea bi6u"eriil'r ar"izanale +i a "a"ua6el'r c'r*'rale( Ei $n&emnau /eni"uri &u*limen"are *en"ru dTA6uda +i- $n general- nu deran6au *e nimeni- a+a c cele d'u 0amilii braziliene care *rac"ic de.ineau "'a"e a0acerile cu c'mer. +i indu&"rie din &a" a6un&e&er la ' $n.elegere cu +e0ul *'li.iei- dre*" *en"ru care ace+"ia &e 0ceau c nu +"iu de c'n&umul de mari6uana de *e *la6- din ca0enele- din barurile care cre+"eau numeric +i- cu "im*ul- de *e &"rzi +i *rac"ic de *e&"e "'"( Era "'"u+i ' *r'blem7 amenzile da"e "uri+"il'r *en"ru c'n&umul de mari6uana +i *en"ru $nclcarea al"'r legi de&"ul de 'b&cure re*rezen"au- ca $n mul"e al"e l'curi- ' &ur& im*'r"an" de /eni" *en"ru *'li.i+"i- cr'ra &"a"ul le *l"ea un &alariu deriz'riu( A+a c a0acerea $n0l'ri"'are cu "uri&m +i *'li.ia *u"eau & c'e>i&"e $n arm'nie dac cele d'u 0amilii '0ereau *'li.i+"il'r c#+"iguri al"erna"i/e &igure( T'"ul $nce*u&e cu un &'ci'l'g american +i *rie"enul lui argen"inian care erau re&*'n&abili cu *r'duc.ia l'cal +i /#nzarea de mari6uanaE ace+"ia 0u&e&er 'bliga.i & *l"ea&c un c'mi&i'n +e0ului *'li.iei *en"ru *r'"ec.ie +i *en"ru garan"area m'n'*'lului N cu al"e cu/in"e- *'"en.ialii c'ncuren.i erau are&"a.i imedia" +i da.i *e m#na *'li.iei 0ederale cu "'a" *'m*a +i cerem'nia nece&are( !anii z'rniau $n buzunarele c#"'r/a *'li.i+"i +i "'"ul 0u&e&e cum nu &e *'a"e mai bine *#n c#nd "rei me>icani &e '0eri&er & *l"ea&c un c'mi&i'n mai mare +i- $n"r2' diminea. de duminic- americanul +i argen"inianul 0u&e&er *reda.i *'li.iei 0ederale $n *ia.- $n 0a.a
22

*'+"ei- cu "'a" *'m*a +i cerem'nia cu/eni"e( )u "'a"e a&"ea&i&"emul e0icien" regla" de *ia. *ri/i"'r la cum*rarea +i /inderea *r'"ec.iei c'n"inua&e & $n0l'rea&c- +i cur#nd $n dTA6uda era *lin de in0rac"'ri cu"a.i de *'li.ie- /eni.i din "'a"e c'l.urile lumii- duc#nd ' e>i&"en. rela"i/ &igur la un *re. mul" &ub ce ar 0i *l"i" $n 4a""a%a &au $n al"e l'curi( 1ar $n anii '*"zeciacea&" bi6u"erie 0rum'a& +i a*r'a*e nea"in& a na"urii- cu *la6e lungi- a*u&uri r'+ii +i mari6uana nemai*'meni" a 0'&" de&c'*eri" de "uri+"ii care cu"reier lumea cu ruc&acul $n &*a"e( Ceni&er $n dTA6uda $n numr mare- ,'"r#.i & c,el"uie- lucru care 0cu&e ca membrii cel'r d'u 0amilii din 'ra+ & ree/alueze /iabili"a"ea ec'n'mic a 'ra+ului dTA6uda ca "abr *en"ru cei care 0ug de lege( ?n "im* ce barurile c'n0'r"abile +i $n"unec'a&e erau "ran&0'rma"e $n magazine *en"ru $nc,iria" ec,i*amen" *en"ru &cu0undri +i ca0enelele $n care l'calnicii dan&a&er lambada $nce*eau & '0ere n'*.i cu *e"receri HOild2Oild2M''nI*'li.ia "rebui&e & 0ac de&cinderi din ce $n ce mai de&e $n c&u.ele mici +i albe +i &2i g'nea&c $n *ia. *e ca*"i/ii care *r'"e&"au /e,emen"( 1ar era $nc mai &igur *en"ru un in0rac"'r & 0ie $n dTA6uda dec#" $n mul"e al"e l'curi din lume- de+i *aran'ia &e &"recura&e $n min"ea "u"ur'r- nu d'ar a lui R'ger( 1in ace&" m'"i/- un 'm *recum Mu,ammed Ali $+i g&ea l'cul $n indu&"ria re&"auran"el'r( 4rinci*ala 6u&"i0icare a e>i&"en.ei lui era 0a*"ul c de.inea un *'&" de 'b&er/a.ie &"ra"egic $n *ia.a $n care a/ea ca*" de linie au"'buzul de la 4'r"' 5egur'( 1e du* "e6g,eaua ca0enelei &ale a2Ea, Mu,ammed a/ea ' /edere c'm*le" a "'" ceea ce &e $n"#m*la $n *ie"rui"a +i ar&a de &'are pia.a din dTA6uda( )#nd /eneau au"'buze- nu mai &er/ea ca0eaci $+i *unea "u"un brazilian N un $nl'cui"'r *alid al mKaasil4ului din .ara &a na"al N $n narg,ilea- *en"ru a2i /eri0ica *e n'u2&'&i.i +i a2i de*i&"a *e e/en"ualii *'li.i+"i &au /#n"'ri de rec'm*en&e( 1ac na&ul lui in0ailibil *la&a *e cine/a $n ul"ima ca"eg'rie- ddea imedia" alarma( Alarma era un 0el de c'"iza.ie- iar cei care ' *l"eau lunar erau anun.a.i la "ele0'n &au li &e l&a un me&a6 $n u+ de c"re micu.ul 4aulin,' cel iu"e de *ici'r( Mu,ammed a/ea de a&emenea un m'"i/ *er&'nal *en"ru care &""ea cu 'c,ii .in" *e au"'buze( )#nd 0ugi&e cu R'&ali"a de &'.ul ace&"eia din Ri'nu a/ea nici ' $nd'ial ce $i a+"ea*" dac *ar"ea /"ma" /a a0la unde &un"( 4u"eai & aran6ezi un 'm'r *en"ru c#"e/a &u"e de d'lari dac "e duceai la favelas $n Ri' &au $n 5a' 4aul'- +i c,iar +i
223

un uciga+ *r'0e&i'ni&" cu e>*erien. nu lua mai mul" de d'u"rei mii de d'lari *lu& c,el"uieli *en"ru g&irea +i uciderea unei *er&'ane- iar '0er"a de*+ea cererea de mai bine de zece ani( ?n *lu&- &e '0ereau reduceri *en"ru cu*luri( 9ne'ri- cei cr'ra Mu,ammed le *unea e"ic,e"a de /#n"'ri de rec'm*en&e in"rau direc" $n a2Ea lui( )a & nu &e dea de g'lc'mandau ca0ea +i- la un m'men" da"- $n "im* ce beau ca0eaua*uneau $n"rebarea ine/i"abil7 "ii2cum/a2unde2&"2*rie"enul2 meu2cu"ricB &au ?l2cun'+"i2*e2brba"ul2din20'"'gra0ieB ?i2 da"'rez2ni+"e2bani( ?n a&emenea cazuri- Mu,ammed *rimea ' &um &u*limen"ar dac r&*un&ul &u in/ariabil UHL2am /zu" cu ' /aliz mare $n m#n lu#nd au"'buzul &*re 4'r"' 5egur' acum d'u zile- sen2or./L a/ea ca e0ec" *lecarea /#n"'rului de rec'm*en&e cu *rimul au"'buz( )#nd brba"ul $nal" +i bl'nd- $n c'&"um +i0'na" din in- cu un banda6 alb $n 6urul g#"ului *u&e&e ' *ung +i ' &ac'+ *e "e6g,ea$+i +"er&e&e &ud'area de *e 0run"e +i c'manda&e ca0ea $n englez- Mu,ammed mir'&i c#.i/a reias $n *lu& 0a. de "a>a 'bi+nui"( )u "'a"e a&"ea- nu brba"ul $i "rezi&e in&"inc"ele- ci 0emeia care $l $n&'.ea( Acea&"a ar 0i *u"u" la 0el de bine &2+i &crie 4OLIPIA *e 0run"e( Harr% cerce" barul( ?n a0ar de el- de !ea"e +i de arabul din &*a"ele "e6g,elei- mai erau "rei e>cur&i'ni+"i +i un "uri&" ce/a mai &rcci'&- &u0erind a*aren" de ' ma,mureal &eri'a&( 4e Harr% $l durea g#"ul $ngr'zi"'r( 5e ui" la cea&( Trecu&er d'uzeci de 're de c#nd *leca&er din O&l'( 5una&e Oleg- rec'rdul la 6'cul Te"ri& 0u&e&e d'b'r#" +i Harr% reu+i&e & cum*ere un Namc' ;2 )'n 4 de la magazinul de 6'curi *en"ru calcula"'re din Hea",r'8 $nain"e & ia a/i'nul &*re Reci0e( A/i'nul $i l&a&e $n 4'r"' 5egur'( A0ar din aer'*'r"- neg'cia&e ce *rea a 0i ' &um e>'rbi"an" cu un +'0er de "a>i +i ace&"a $i du&e la 0erib'"ul care urma &2i la&e $n z'na dTA6uda- unde un au"'buz $i zg#l.#i&e *e ul"imii Mil'me"ri( Trecu&er d'uzeci +i *a"ru de 're de c#nd &""u&e $n &ala *en"ru /izi"e e>*lic#ndu2i lui Ra&M'l c a/ea ne/'ie de $nc 4< <<< de c'r'ane *en"ru egi*"eni( Ra&M'l $i e>*lica&e c a2Ea lui Mu,ammed Ali nu era $n 4'r"' 5egur'- ci $n"r2un &a" din a*r'*iere( @ ?n dTA6uda- zi&e&e Ra&M'l z#mbind larg( "iu c#.i/a bie.i care l'cuie&c ac'l'(
22:

Arabul &e ui" la !ea"e care cl"in din ca* $nain"e & *un cea+ca de ca0ea $n 0a.a lui Harr%( Era "are +i amar( @ Mu,ammed- zi&e Harr% +i /zu c brba"ul din &*a"ele "e6g,elei $ng,ea.( E+"i Mu,ammed- nuB Arabul $ng,i.i $n &ec( @ )ine $n"reabB @ 9n *rie"en( Harr% bg m#na drea*" $n ,ain +i /zu cum *anica $l cu*rinde *e brba"ul cu "en m&liniu( =ra"ele lui Le/ $ncearc & dea de el( Harr% &c'a&e una din"re 0'"'gra0iile *e care !ea"e le g&i&e la Tr'nd aca& +i ' *u&e *e "e6g,ea( Mu,ammed $nc,i&e 'c,ii *en"ru ' &ecund( !uzele lui *reau c murmur ' rugciune de mul.umire( ='"'gra0ia $n0.i+a d'i bie.i( )el mai $nal" din ei *ur"a ' 6ac,e" r'+ie( R#dea +i2l .inea *rie"ene+"e de g#" *e cellal"- care z#mbea "imid la camer( @ Nu +"iu dac Le/ a *'meni" de 0ra"ele lui mai mic- zi&e Harr%( ?l c,eam Tr'nd( Mu,ammed lu *'za +i ' &"udie( @ Hm- 0cu el &cr*in#ndu2+i brbia( Nu i2am /zu" nici'da" *e nici unul din ei( i nici n2am auzi" de cine/a cu numele Le/( "iu cam *e "'a" lumea de *e aici( ?i ddu 0'"'gra0ia lui Harr% care ' bg la l'c $n buzunar +i a*'i g'li cea+ca de ca0ea( @ Trebuie & g&im un l'c unde & &"m- Mu,ammed( A*'i ne $n"'arcem( 4#n a"unci- mai g#nde+"e2"e( Mu,ammed cl"in din ca*- "ra&e bancn'"a de d'uzeci de d'lari *e care Harr% ' *u&e&e &ub cea+c +i i2' ddu $na*'i7 @ Nu iau bancn'"e mari- zi&e el( Harr% ddu din umeri( @ Oricum ne $n"'arcem- Mu,ammed( ?n micul ,'"el *e nume Ci"'ria- *en"ru c nu era &ez'n0iecare din ei *rimi ' camer mare( Harr% *rimi c,eia cu numrul 3J- de+i ,'"elul a/ea d'ar d'u e"a6e +i d'uzeci +i ce/a de camere( )#nd de&c,i&e &er"arul n'*"ierei de l#ng *a"ul $n 0'rm de inim r'+ie +i g&i d'u *rezer/a"i/e cu c'm*limen"e din *ar"ea ,'"elului- *re&u*u&e c *rimi&e a*ar"amen"ul nu*.ial( 9+a de la baie era ac'*eri" $n $n"regime cu ' 'glind $n care "e *u"eai /edea din *a"( ?n dula*ul e>agera" de mare +i de ad#nc&ingura m'bil din camer $n a0ar de *a"- a"#rnau d'u ,ala"e
22G

'arecum uza"e cu de&ene 'rien"ale *e &*a"e( Rece*.i'nera z#mbi +i cl"in din ca* c#nd $i 0u ar"a" 0'"'gra0ia lui Le/ ;re""e( Acela+i lucru &e $n"#m*l +i $n re&"auran"ul de l#ng ,'"el +i la in"erne" ca0e2ul mai $n &u& *e &"rada *rinci*al care era ciuda" de lini+"i"( 1ucea- ca de 'biceide la bi&eric la cimi"ir- dar i &e ddu&e un nume n'u7 !r'ad8a%( ?n alimen"ara micu. unde &e /indeau a* +i *'d'abe *en"ru *'mul de )rciun- cu ALIMENTARA &cri& dea&u*ra u+ii- ddur $n &0#r+i" de ' 0emeie $n &*a"ele "e6g,elei( R&*un&e HdaI la "'" ce ' $n"rebar +i $i *ri/i cu 'c,i ine>*re&i/i *#n c#nd renun.ar +i *lecar( La $n"'arcere- /zur d'ar ' &ingur *er&'an- un "#nr *'li.i&" &*ri6ini" de un 6ee*- cu bra.ele $ncruci+a"e +i cu "'cul *i&"'lului a"#rn#ndu2i de c'a*&e- care le urmrea mi+crile cu un c&ca"( ?n a2Ea lui Mu,ammed- bia"ul &lbn'g din &*a"ele "e6g,elei le &*u&e c +e0ul &e ,'"r#&e bru&c &2+i ia liber +i *leca&e la *limbare( !ea"e $l $n"reb c#nd &e /a $n"'arce- dar bia"ul$ncurca"- cl"in din ca*- ar" &*re &'are +i zi&e7 HTranc'&'I( La ,'"el- rece*.i'nera le &*u&e c 0ala dTA6udei era 0#+ia ne$n"reru*" de ni&i* alb *#n $n Tranc'&'( Mai era $n *lu& bi&erica ca"'lic din *ia. +i cam a&"a era "'"( @ Hm( 1e ce &un" a"#" de *u.ini 'ameni *e aici- sen2ora, $n"reb Harr%( Acea&"a z#mbi +i ar" &*re mare( Ac'l' erau( 4e ni&i*ul 0ierbin"e- $m*r+"ia.i $n ambele &en&uric#" /edeai cu 'c,ii( Erau $n'""'ri $n"in+i la &'are- /#nz"'ri ambulan.i merg#nd gre'i *rin ni&i*- c'c'+a.i &ub *'/ara lzil'r 0rig'ri0ice +i a &acil'r de 0ruc"e- barmani z#mbind cu gura *#n la urec,i din barurile im*r'/iza"e $n care b'>ele bubuiau $n ri"muri de &amba- &ub ac'*eri+urile de *aie- +i &ur0eri $n c'&"umul na.i'nal galben- cu buzele albe de la '>idul de zinc( i d'u *er&'ane care mergeau &*re &ud cu *an"'0ii $n m#n( 9na din ele $n *an"al'ni &cur.i- bu&"ier +i *lrie de *aie- ,aine $n care &e &c,imba&e la ,'"el- cealal" "'" 0r nimic *e ca* +i $n c'&"umul de in +i0'na"( @ A zi& "rei&*rezece Mil'me"riB zi&e Harr% &u0l#nd $n br'b'ana de &ud'are ce $i a"#rna de /#r0ul na&ului( @ O & &e $n"unece $nain"e & ne $n"'arcem n'i- &*u&e !ea"e +i ar" cu dege"ul( 9i"2"e- "'.i &e $n"'rc( O linie neagr &e $n"indea de2a lungul *la6ei ca ' cara/an
22J

ne&0#r+i" de 'ameni $ndre*"#ndu2&e &*re ca&- cu &'arele du*2 amiezii &"rlucindu2le $n &*a"e( @ E>ac" cum am c'manda"- zi&e Harr% +i $+i $ndre*" 'c,elarii de &'are( T'a" lumea din dTA6uda &"#nd $n"r2' c'ad( Trebuie & &"m cu 'c,ii c&ca.i( 1ac n2' &2l /edem *e Mu,ammed- *'a"e c ' & a/em n'r'c +i dm na& $n na& c,iar cu Le/( !ea"e z#mbi( @ 4un *ariu *e ' &u" c n2' & dm( =e.e "receau *rin ar+i.( ),i*uri negre- albe- "inere- b"r#ne0rum'a&e- ur#"e- de be.i/i- cum*"a"e- z#mbi"'are- $ncrun"a"e( !arurile +i *unc"ele de $nc,iriere a *lcil'r de &ur0ing di&*ru&er( Nu &e mai /edea dec#" ni&i* +i mare la &"#nga +i /ege"a.ia abunden" de 6ungl la drea*"a( Ici +i c'l' &e zreau gru*uri *e&"e care *lu"ea un mir'& inc'n0undabil de dr'guri( @ M2am "'" g#ndi" la c,e&"ia cu in"imi"a"ea +i la "e'ria 'mului n'&"ru- zi&e Harr%( )rezi c e *'&ibil ca Le/ +i 5"ine ;re""e & 0i 0'&" mai mul" dec#" cumna.iB @ Crei & zici dac a 0'&" im*lica" $n "'a" *'/e&"ea +i a*'i el a $m*u+ca"2' ca &2+i ac'*ere urmeleB !ea"e &e ui" la &'are( 1a- de ce nuB 1e+i era "recu" de 'ra *a"ru- ar+i.a nu &e d'm'li&e &im.i"'r( ?+i &c'a&er *an"'0ii & "reac de ni+"e &"#nci- iar Harr% g&i *e *ar"ea cealal" ' creang gr'a& +i u&ca" adu& de mare( ?n0i*&e creanga $n ni&i* +i &c'a&e din buzunarul ,ainei *a+a*'r"ul +i *'r"'0elul $nain"e & ' aga.e $n &u*'r"ul im*r'/iza" de *lrii( Acum &e zrea Tranc'&' $n de*r"are +i !ea"e zi&e c "'cmai "recu&er *e l#ng un brba" *e care $l /zu&e *e ' ca&e"( La $nce*u"- Harr% crezu c e /'rba de&*re un ac"'r nu 0'ar"e cun'&cu"- dar ea $i &*u&e c &e numea R'ger 4er&'n +i c- $n a0ar de acuza.ii de "ra0ic cu narc'"ice- 0cu&e *u+crie *en"ru c 6e0ui&e *'+"a din ;amleb%en +i Cei"/e"( Era &u&*ec" +i *en"ru 6e0uirea *'+"ei din 9lle/al( =red ddu&e *e g#" "rei caipirin2as $n re&"auran"ul de *e *la6a din Tranc'&'- +i "'" i &e *rea ' idee ab&urd & mearg *e 6'& "rei&*rezece Mil'me"ri d'ar ca &2+i aeri&ea&c N a+a cum &e e>*rima&e R'ger N H*ielea $nain"e & $ncea* & &e la&eI( @ 4r'blema "a e c nu *'.i &"a l'cului din cauza *a&"ilel'r l'ra n'i- i &e *l#n&e =red *rie"enului &u care .'*ia $nain"e *e /#r0uri cu genunc,ii ridica.i( @ i ceB Trebuie & mai arzi din cal'rii $nain"e & "e $n"'rci *e
23<

&'nda aia din Marea N'rdului( 5*une2mi ce .i2a zi& Mu,ammed la "ele0'n de&*re cei d'i &"icle.i( R'ger '0" +i $ncerc 0r c,e0 & $+i aduc amin"e( @ Kicea ce/a de&*re ' 0emeie &cund care era a+a de *alid c a*r'a*e /edeai *rin ea( i un neam. imen& cu na& de be.i/an( @ Neam.B @ Mu,ammed a *re&u*u& d'ar( E *'&ibil & 0i 0'&" +i ru&( 5au indian Inca &auF @ ='ar"e amuzan"( i era &igur c &un" &"icle.iB @ )e /rei & ziciB R'ger &e '*ri +i =red a*r'a*e c ddu *e&"e el( @ Kic d'ar c nu2mi *lace- zi&e R'ger( 1in ce +"iu eu- Le/ n2a da" l'/i"uri la bnci din a0ara N'r/egiei( Iar *'li.i+"ii n'r/egieni nu &e "rambaleaz *#n $n !razilia ca & *un laba *e un $m*u.i" de &*rg"'r de bnci( 4r'babil c &un" ru+i( La dracuT( "im cine i2a "rimi&( i nu *e Le/ $l cau"( =red m'rmi7 @ 5 nu $nce*i iar "'a" *'rcria aia cu .iganii( @ )rezi c2i *aran'ia- dar e dracuT $n carne +i 'a&e( Nu &e g#nde+"e de d'u 'ri $nain"e &2.i 0ac de *e"recanie dac l2ai $n+ela" cu ' *ara c,i'ar( Nu m2am g#ndi" /re'da" c2' & a0le( N2am lua" dec#" c#"e/a miare din"r2una din &ac'+e N bani de buzunar d'ar( 1ar e ' c,e&"iune de *rinci*iu( 1ac e+"i +e0ul ,ai"ei- "rebuie & 0ii re&*ec"a" &auF @ R'gerA 1ac /reau & aud "'a" *'rcria a&"a cu ma0ia- m duc +i $nc,iriez un 0ilm( R'ger nu r&*un&e( @ HeiA R'gerA @ Taci dracuT- +'*"i R'ger( Nu "e $n"'arce +i mergi( @ )e2iB @ 1ac n2ai 0i a+a de a0uma"- ai 0i /zu" c "'cmai am "recu" *e l#ng ' c,e&"ie cu *ielea "ran&*aren" +i un ca* de be.i/an( @ 4e buneB =red $+i $n"'ar&e ca*ul( R'gerF @ 1aB @ )red c ai dre*"a"e( 5e $n"'ar&er am#nd'i( R'ger c'n"inu & mearg 0r & *ri/ea&c $n urm( @ Ra,a"A Ra,a"A @ )e 0acemB 4en"ru c nu *rimi nici un r&*un&- =red &e $n"'ar&e +i de&c'*eri c R'ger di&*ru&e( )erce" uimi" ni&i*ul N urmele
231

ad#nci l&a"e de R'ger N +i &e lu du* urmele ce c'"eau bru&c la &"#nga( Czu $n &u& clc#iele lui R'ger care ' lua&e la &n"'a&a( A*'i $nce*u +i =red & 0ug &*re /ege"a.ia dea& +i /erde( Harr% renun. a*r'a*e imedia"( @ N2are r'&"- &"rig el du* !ea"e care &e $m*iedic +i &e '*ri( Mai rm&e&er d'ar c#.i/a me"ri de *la6- +i "'"u+i *arc era $n al" lume( O ar+i. *#cl'a& +i nemi+ca" a"#rna *rin"re "runc,iurile c'*acil'r care 0'rmau ' $n"unecime de &m'al &ub 0runzi+ul de&( )eea ce ar 0i *u"u" & 0ie &une"ele cel'r d'i 0ugari erau $neca"e de .i*"ul *&ril'r +i de muge"ul mrii din &*a"ele l'r( @ )el din urm nu *rea nici el c,iar imacula"- zi&e !ea"e( @ )un'&c *'"ecile mai bine dec#" n'i- &*u&e Harr%( N'i nu a/em arme- dar e *'&ibil ca ei & aib( @ 1ac Le/ nu a 0'&" de6a a/er"iza"- ' & 0ie acum( 1eci ce2i de 0cu"B Harr% $+i 0rec cu m#na banda6ul umezi" de la g#"( P#n.arii reu+i&er de6a &2l $n.e*e( @ Trecem la *lanul !( @ 1aB i care eB Harr% &e ui" la !ea"e +i &e $n"reb cum de acea&"a nu a/ea nici mcar ' *ic"ur de &ud'are *e 0run"e *e c#nd *e el curgeau a*ele ca din"r2un r'bine" &"rica"( @ Mergem la *e&cui"( A*u&ul nu dura mul"- dar era ' 0eerie de "'a"e nuan.ele de r'+u ale &*ec"rului( i $nc /re' c#"e/a $n *lu&- &e g#ndi Mu,ammed ar"#nd &*re &'arele care "'cmai &e "'*i&e $n zare *recum ' buca" de un" $n"r2' "igaie $ncin&( 1ar *e neam.ul din 0a.a "e6g,elei nu2l in"ere&a a*u&ul( T'cmai zi&e&e c '0er ' mie de d'lari celui care $l /a a6u"a &2l g&ea&c *e Le/ ;re""e &au *e R'ger 4er&'n( i ar /rea Mu,ammed & $m*r+"ie '0er"aB )ei in"ere&a.i & dea in0'rma.ii *'" lua leg"ura cu camera 3J a ,'"elului Ci"'ria- zi&e&e neam.ul $nain"e & ia& din a2Ea cu 0emeia *alid( R#ndunelele de/enir agi"a"e c#nd in&ec"ele ie+ir &2+i 0ac dan&ul &cur" n'c"urn( 5'arele &e "'*i&e $n"r2un "erci r'+u 0luid *e &u*ra0a.a a*ei +i- zece minu"e mai "#rziu- &e $n"uneca&e( )#nd R'ger a*ru $n6ur#nd- ' 'r mai "#rziu- 0a.a lui br'nza" era *alid(
232

@ Pigan &*'i"'r- $i zi&e lui Mu,ammed +i $i &*u&e c auzi&e de6a de rec'm*en&a gra& de la barul lui =red' +i *leca&e imedia"( ?n drum- bga&e ca*ul $n alimen"ar- unde 4e"ra $i &*u&e&e c neam.ul +i bl'nda "recu&er de d'u 'ri( 9l"ima 'ar cum*ra&er ' undi. de *e&cui"E nu $n"reba&er nimic( @ 4en"ru ce le "rebuieB $n"reb ace&"a arunc#nd *ri/iri $n 6ur $n "im* ce Mu,ammed "urna ca0ea( 4en"ru *e&cui"B @ 4'0"im- zi&e Mu,ammed ar"#nd &*re cea+c( !un *en"ru *aran'ia( @ 4aran'iaB &"rig R'ger( E ' c,e&"iune de bun2&im.( O mie de d'lariA Oamenii de2aici +i2ar /inde bucur'+i mama *en"ru a zecea *ar"ea din &uma a&"a( @ A"unci ce ai de g#nd & 0aciB @ )e "rebuie & 0ac( 52l '*re&c *e nem.lu( @ 1aB )umB R'ger gu&" din ca0ea $n "im* ce &c'a&e de la curea un *i&"'l negru cu *a" r'+u2mar'niu &cur"( @ 5alu"2l *e Tauru& 4TJ2) din 5a' 4aul'( @ Nu- mul.ume&c- +uier Mu,ammed( Ia2l imedia" de aici( E+"i nebun( )rezi c *'.i &2l elimini &ingur *e neam.B R'ger ridic din umeri +i *u&e *i&"'lul $na*'i la cing"'are( @ =red e aca& +i "remur( Kice c n2' & &e mai "rezea&c nici'da" din be.ie( @ Ti*ul &"a e *r'0e&i'ni&"- R'ger( R'ger *u0ni7 @ i eu ce &un"B Am &*ar" c#"e/a bnci- d'ar( i +"ii care2i cel mai im*'r"an" lucru- Mu,ammedB Elemen"ul2&ur*riz( ?n&eamn "'"ul( R'ger g'li cea+ca de ca0ea( i m $nd'ie&c c ' 0i /reun mare *r'0e&i'ni&" dac umbl de c'l'2c'l' +i zice la "'a" lumea $n ce camer &"( Mu,ammed $+i ddu 'c,ii *e&"e ca* +i &e $nc,in( @ Alla, "e /ede- Mu,ammed- zi&e R'ger &ec +i &e ridic( R'ger ' zri *e bl'nd de $nda" ce in"r $n rece*.ie( 5""ea cu un gru* de brba.i +i &e ui"a la un meci de 0'"bal la "ele/iz'rul de dea&u*ra "e6g,elei( A+a era- era flaflu $n &eara acea&"aderbiul l'cal "radi.i'nal din"re =lameng' +i =lumine&e din Ri'( 1e a&"a era a"#"a lume la barul lui =red'( Trecu re*ede *e l#ng ei- &*er#nd & nu2l 0i /zu"( O lu la 0ug $n &u& *e &crile ac'*eri"e de c'/'r +i $+i c'n"inu drumul *e c'rid'r( "ia *rea bine care e camera( )#nd &'.ul 4e"rei urma &
233

*lece cu a0aceri din 'ra+- R'ger rezer/a camera 3J( R'ger $+i li*i urec,ea de u+- dar nu auzi nimic( 5e ui" *e gaura c,eii- dar $nun"ru era $n"uneric( Nem.lul 'ri d'rmea- 'ri era *leca"( R'ger $ng,i.i $n &ec( Inima $i b"ea "are- dar 6um"a"ea de am0e"amin *e care ' lua&e $l 0cea & rm#n calm( Ceri0ic dac *i&"'lul e $ncrca" +i *iedica "ra&- a*'i a*& *e clan.( 9+a era de&c,i&A R'ger &e &"recur $n camer +i $nc,i&e $nce" u+a du* el( 5""ea $n $n"uneric .in#ndu2+i re&*ira.ia( Nu &e /edea +i nu &e auzea nimeni( Nici ' mi+care- nici ' re&*ira.ie( 1'ar mi+crile line ale /en"ila"'rului din "a/an( 1in 0ericire- R'ger cun'+"ea camera 0'ar"e bine( ?ndre*" *i&"'lul $n&*re l'cul unde +"ia c e *a"ul $n "im* ce 'c,ii &e 'bi+nuiau cu $n"unericul( O 0#+ie $ngu&" de lumin de la lun cdea *e *a"ul a crui cu/er"ur 0u&e&e da" la ' *ar"e( ;'l( 5e g#ndi ra*id( Era *'&ibil ca nem.lul & 0i ie+i" +i & 0i ui"a" & $ncuie u+aB 1ac a+a &""eau lucrurile- R'ger &e *u"ea a+eza ca & a+"e*"e $n"'arcerea ace&"uia- &2l "ran&0'rme $n .in" din u+( T'"ul *rea *rea 0rum'& *en"ru a 0i ade/ra"- ca $n"r2' banc $n care au ui"a" & ac"i/eze alarma( 4ur +i &im*lu lucrurile a&"ea nu &e $n"#m*l( Cen"ila"'rul din "a/an( ),iar $n &ecunda aceea i &e lmuri "'"ul( R'ger &ri $n *ici'are c#nd auzi zg'm'"ul a*ei "ra&e la baie( Ti*ul era la "'ale"A R'ger $n+0c *i&"'lul cu ambele m#ini +i $l $ndre*" $n direc.ia $n care +"ia c &e a0l baia( Trecur cinci &ecunde( O*"( R'ger nu mai *u"ea &2+i .in re&*ira.ia( )e dracuT a+"e*"a "i*ulB 1'ar "r&e&e a*a( 1'u&*rezece &ecunde( 4'a"e c $ncerca & &ca*e( R'ger $+i amin"i c baia a/ea ' 0erea&"r( La dracuTA Acea&"a era ul"ima lui +an&E nu2l *u"ea l&a *e "i* &2i &ca*e( R'ger &e &"recur *e l#ng dula*ul $n care &e a0la ,ala"ul cu care $i +edea a+a de bine 4e"rei- &e '*ri $n 0a.a u+ii de la baie +i *u&e m#na *e clan.( Re&*ir ad#nc( 5e *reg"ea & a*e&e c#nd &im.i un curen" de aer( Nu de la /en"ila"'r &au de la /reun geam de&c,i&( Era al"ce/a( @ Nu mi+ca- &e auzi ' /'ce c,iar $n &*a"ele &u( )#nd ridic *ri/irea +i &e ui" $n 'glinda de *e u+a de la baieR'ger 0cu cum i &e &*u&e&e( ?m*ie"ri&e- dar din.ii $i cln.neau( 9+a +i0'nierului &e de&c,i&e&e +i $nun"ru- *rin"re ,ala"ele de baie albe- *u"u & /ad ' &ilue" bine 0cu"( 1ar nu a&"a $l 0cu&e & $ncremenea&c bru&c( E0ec"ul *&i,'l'gic a"unci c#nd de&c'*eri c cine/a are $ndre*"a" a&u*ra "a ' arm mul" mai mare dec#" cea *e care ' .ii "u $n m#n nu e mai mic dac e
234

/'rba de cine/a care &e *rice*e la arme( 1in c'n"r( "ii mul" mai bine c#" de e0icien" di&"rug c'r*ul uman gl'an.ele mai mari( Tauru& 4TJ2) al lui R'ger era un *i&"'l cu a* *e l#ng m'n&"rul negru *e care $l zri $n &*a"ele lui $n lumina lunii( 9n c,i.i" $l 0cu *e R'ger & *ri/ea&c $n &u&( Czu lucind ceea ce *rea a 0i a.a de la ' undi. de *e&cui"( 5e $n"indea de la u+a cr*a" din baie *#n $n dula*( @ 9uten abend, +'*"i R'ger( a&e ani mai "#rziu- c#nd cine/a $i 0cu $n"#m*l"'r cu m#na lui R'ger din"r2un bar din 4a""a%a- ace&"a 0u a+a de uimi" la $nce*u" & de&c'*ere c $n &*a"ele *erciunil'r &e a0la =red- $nc#" rma&e $n *ici'are 0r & reac.i'neze *#n c#nd =red $i "ra&e un &caun( =red c'mand de bu" +i2i &*u&e c nu mai lucreaz $n Marea N'rdului( A/ea *en&ie de b'al( R'ger &e a+ez +'/i"'r +i *'/e&"i- 0r & in"re $n de"alii- c de +a&e ani a/ea ' a0acere de curiera" $n ),ang Rai( 1u* c#"e/a *a,are- =red $+i dre&e /'cea +i2l $n"reb ce &e $n"#m*la&e de 0a*" $n &eara $n care R'ger *r&i&e bru&c dTA6uda( R'ger &e ui" $n *a,ar- "ra&e aer $n *ie*" +i zi&e c nu a/u&e&e de ale&( Neam.ul- care $n"#m*l"'r nu era neam.- $l *cli&e +i 0u&e&e c#" *e ce &2l "rimi" *e lumea cealal"( )u "'a"e a&"eaR'ger a6un&e&e la ' $n.elegere cu el c,iar $n ul"ima cli*( R'ger a/ea la di&*'zi.ie "reizeci de minu"e & di&*ar din dTA6uda dac $i &*unea unde l'cuie+"e Le/ ;re""e( @ )e 0el de *i&"'l ziceai c a/ea indi/idulB $l $n"reb =red( @ Era *rea $n"uneric &2mi dau &eama( ?n 'rice caz- nu era un m'del cun'&cu"( 1ar *'" &2.i &*un c mi2ar 0i zbura" creierii cu el( R'ger &e ui" iu"e &*re u+( @ Am un culcu+ aici- zi&e =red( Ai unde & &"aiB R'ger &e ui" la =red de *arc nu i2ar 0i "recu" *rin ca* a+a ce/a( ?+i 0rec mul" "im* barba $nain"e & r&*und7 @ 1e 0a*"- nu *rea am unde(

23

27 ED(ARD GRIEG
)a&a lui Le/ era $n ca*"ul unei 0und"uri( Era c'n&"rui" &im*lu- ca "'a"e ca&ele din z'n- cu di0eren.a c 0ere&"rele c,iar a/eau geamuri( 9n &ingur 0elinar arunca un c'n de lumin glbuie *e&"e ' /arie"a"e im*re&i'nan" de /ie".i care &e lu*"au *en"ru &*a.iu $n "im* ce lilieci lac'mi in"rau +i ie+eau din $n"uneric( @ Nu *are c e cine/a aca&- +'*"i !ea"e( @ 4'a"e c ec'n'mi&e+"e curen"ul- zi&e Harr%( 5e '*rir $n 0a.a unei *'r.i me"alice rugini"e( @ i a"unci cum 0acemB $n"reb !ea"e( !a"em la u+B @ Nu( 1e&c,ide2.i m'bilul +i a+"ea*"2m aici( )#nd /ezi c2am a6un& &ub 0erea&"r- &un la numrul &"a( ?i ddu ' *agin ru*" din"r2un carne.el( @ 1e ceB @ 1ac ' & aud un "ele0'n m'bil care &un $n ca&- ' & +"iu c Le/ e aca&( @ !ine( i cum "e2ai g#ndi" &2l are&"eziB )u aiaB Ar" &*re 'biec"ul negru *e care Harr% $l .inea $n m#n( @ 1e ce nuB re*lic Harr%( )u R'ger 4er&'n a .inu"( @ Era $n"r2' camer $n"uneca" +i nu l2a /zu" dec#" $n"r2' 'glind- Harr%( @ 4i de /reme ce nu a/em /'ie cu arme $n !razilia- "rebuie & 0'l'&im ce a/em( @ )um ar 0i undi.a lega" de /eceu +i ' 6ucrieB @ Nu e 'rice 0el de 6ucrie- !ea"e( E un Namc' ;2)'n 4 ( M#ng#ie *i&"'lul de *la&"ic $n mrime na"ural( @ )el *u.in &c'a"e2i e"ic,e"a cu 4la%&"a"i'n- zi&e !ea"e cl"in#nd din ca*( Harr% $+i de&cl. *an"'0ii +i ' lu la 0ug- a*leca"- *e *m#n"ul u&ca" +i cr*a" al crui &c'* ini.ial 0u&e&e cel de *a6i+"e( A6un&e- &e li*i cu &*a"ele de *ere"ele de &ub 0erea&"r +i2i 0cu lui !ea"e &emn cu m#na( Nu ' /edea- dar +"ia c ea $l /ede *r'iec"a" *e *ere"ele alb( Ridic *ri/irea &*re cerul care $n0.i+a uni/er&ul( )#"e/a &ecunde mai "#rziu- &e auzi $n ca& un "ele0'n m'bil &un#nd &lab- dar clar( =n t2e *all of t2e Mountain 3ing. Peer 95nt. Ti*ul a/ea &im.ul um'rului( Harr% &e c'ncen"r a&u*ra unei &"ele +i $ncerc & nu &e mai g#ndea&c la al"ce/a $n a0ar de ceea ce a/ea de 0cu"( 1ar nu
233

*u"u( Aune $l $n"reba&e 'da" de ce 'amenii &e $n"reab dac e>i&" /ia. $n uni/er& a"#"a /reme c#" +"im c d'ar $n gala>ia n'a&"r e>i&" mai mul.i &'ri dec#" 0ire de ni&i* *e ' *la6 de mrime medie( Ar "rebui & ne $n"rebm dac &un" +an&e ca ace+"ia & 0ie *a+nici +i a*'i & c#n"rim dac meri" & ne a&umm ri&cul de a lua leg"ura cu ei( Harr% &"r#n&e "are "'cul *i&"'lului( i el $+i *unea aceea+i $n"rebare acum( Tele0'nul nu mai c#n"a mel'dia lui ;rieg( In&*ir ad#nc +i mer&e *e /#r0uri *#n la u+( A&cul"- dar nu &e auzeau dec#" greierii( A*uc clan.a cu m#na- a+"e*"#ndu2&e ca u+a & 0ie $ncuia"( ),iar era $ncuia"( Tra&e ' $n6ur"ur( H'"r#&e de6a c dac u+a era $ncuia" +i nu2l mai *u"ea lua *rin &ur*rindere- & a+"e*"e *#n a d'ua zi +i & cum*ere ni+"e rngi de 0ier $nain"e & &e $n"'arc ac'l'( Era c'n/in& c nu /a 0i ' *r'blem & cum*ere d'u *i&"'ale decen"e $n"r2un l'c ca ace&"a( 1ar a/ea de a&emenea &en"imen"ul c Le/ /a 0i in0'rma" $n cur#nd de&*re ce &e $n"#m*la&e- iar ei nu a/eau *rea mul" "im* la di&*'zi.ie( Harr% &ri $n &u& cci &im.i ' ar&ur $n *ici'rul dre*"( ?+i "ra&e *ici'rul $n m'd au"'ma" +i &e ui" $n 6'&( 4u"u & di&cearn $n lumina &lab a &"elel'r ' dung neagr *e *ere"ele /rui" $n alb( 1unga &e $n"indea de la u+- "recea de &crile *e care a/u&e&e Harr% *ici'rul +i de ac'l' nu &e mai /edeau( )u" *rin buzunare ' minilan"ern Magli"e +i ' a*rin&e( =urnici( =urnici mari- galbene +i &emi"ran&*aren"e 0'rmau d'u +iruri N unul $n 6'& *e &cri +i al"ul *e &ub u+( Era clar c erau un &'i di0eri" de 0urnicile negre de aca&( Era im*'&ibil de /zu" ce crau- dar Harr% +"ia de&"ul de mul"e de&*re 0urnici N 0ie ele galbene &au nu N ca &2+i dea &eama c era ce/a ac'l'( Harr% &"in&e lan"erna( 5e g#ndi( i *lec( )'b'r$ &crile +i &e $ndre*" &*re *'ar"( 5e '*ri la 6um"a"ea drumului- &e $n"'ar&e +i ' lu la 0ug( 9+a &im*l din lemn *u"rezi" zbur din .#.#ni &ub greu"a"ea cel'r n'uzeci +i cinci de Mil'grame ale lui Harr% care a*r'a*e c *rin&e&e "reizeci de Mil'me"ri *e 'r( A/ea umrul &ub el c#nd &e *rbu+i *e *'deaua de *ia"r $m*reun cu ce mai rm&e&e din u+- iar durerea $i cu*rin&e bra.ul +i urc &*re g#"( )um zcea ac'l'- *e *'deaua de *ia"r- $n $n"uneric- a+"e*" & aud zg'm'"ul lin al unui "rgaci de *i&"'l( Neauzind nimic- &e ridic +i a*rin&e lan"erna( =#+ia $ngu&" de lumin reg&i +irul de 0urnici de2a lungul *ere"elui( Harr% &im.i du* cldura din &*a"ele
23:

banda6el'r c &#ngera din n'u( 9rmri "ru*urile &"rluci"'are ale 0urnicil'r de2a lungul c'/'rului murdar- in"r#nd $n camera de al"uri( Ac'l'- 0urnicile c'"eau bru&c la &"#nga +i urcau *e *ere"e( Lan"erna lumin un "abl'u 3ama utra &u& *e *ere"e( )ara/ana 0urnicil'r &e de&*r.ea +i c'n"inua *e "a/an( Harr% &e l& *e &*a"e( Nu2l mai duru&e nici'da" g#"ul a"#" de "are( Acum erau c,iar dea&u*ra lui( Trebui & &e $n"'arc( Lumina lan"ernei &e mi+c $n"r2' *ar"e +i $n al"a *#n ce g&i 0urnicile din n'u( Era 'are ace&"a cel mai &cur" drum *en"ru eleB Ace&"a 0u ul"imul g#nd al lui Harr% $nain"e &2i a*ar $n 0a. Le/ ;re""e( )'r*ul lui Le/ &""ea dea&u*ra lui Harr%- care &c* lan"erna din m#n +i &e "ra&e $n &*a"e( )reierul *'a"e c $i &*unea c e *rea "#rziu- dar m#inile "'" cu"ar b#6b#ind- $n"r2' c'mbina.ie de +'c +i &"u*idi"a"e- *i&"'lul Namc' ;2)'n 4 (

23G

28 LA(A PE
!ea"e nu &u*'r" du,'area mai mul" de d'u minu"e +i "rebui & ia&( 5""ea c,irci" c#nd ie+i Harr% care &e a+ez *e "re*"e & 0umeze ' .igar( @ N2ai &im.i" mir'&ulB blm6i !ea"e creia $nc $i mai curgea &ali/a din gur( @ 1i&'&mie( Harr% $+i c'n"em*l .igara( 4ierdere *ar.ial a mir'&ului( 5un" lucruri *e care nu le mai *'" mir'&i( Aune &*une c e din cauz c am mir'&i" *rea mul"e cada/re( Traum em'.i'nal +i c,e&"ii din a&"ea( !ea"e /'mi" iar( @ ?mi cer &cuze- blm6i ea( E din cauza 0urnicil'r( Adic de ce crea"urile a&"ea dezgu&""'are "rebuie &2i 0'l'&ea&c nrile *e *'&" de +'&ea cu d'u benziB @ 4i- dac in&i+"i- *'" &2.i &*un unde &e a0l $n c'r*ul 'mului cea mai b'ga" &ur& de *r'"eine( @ Nu- mul.ume&cA @ ?mi *are ru( Harr% &"in&e .igara de *m#n"ul u&ca"( Ai 0cu" 0a. 0'ar"e bine $nun"ru- L'nn( Nu e ca la ca&e"ele /ide'( 5e ridic +i &e $n"'ar&e $nun"ru( Le/ ;re""e a"#rna de ' buca" &cur" de &0'ar lega" de c#rligul *en"ru lam* din "a/an( A"#rna la ' 6um"a"e bun de me"ru de *'dea +i de &caunul r&"urna" +i din ace&" m'"i/ mu+"ele &e bucura&er de m'n'*'lul cada/rului $nain"ea 0urnicil'r care $+i c'n"inuau *r'ce&iunea $n &u&ul +i $n 6'&ul &0'rii( !ea"e g&i&e "ele0'nul m'bil cu $ncrc"'rul *e *'dea l#ng cana*ea +i zi&e&e c *'a"e & a0le cu cine /'rbi&e ul"ima 'ar( Harr% &e du&e $n buc"rie +i a*rin&e lumina( 9n g#ndac de buc"rie de un alba&"ru me"alic &""ea *e ' buca" de ,#r"ie A4legn#ndu2+i an"enele c"re el- dar &e a&cun&e imedia" $n aragaz( Harr% ridic buca"a de ,#r"ie( Era &cri& de m#n( )i"i&e "'" 0elul de bile.ele de adi' ale &inuciga+il'r +i 0'ar"e *u.ine din"re ele '0ereau ' lec"ur de cali"a"e( =aim'a&ele cu/in"e din 0inal erau de 'bicei b'lb'r'&eli c'n0uze- &"rig"e di&*era"e de a6u"'r &au in&"ruc.iuni *r'zaice de&*re cine /a m'+"eni *r6i"'rul de *#ine &au ma+ina de "un& iarba( 9nul din"re cele mai &ub&"an.iale ca $n.ele& bile.ele *e care Harr% le /zu&e /re'da" 0u&e&e al unui 0ermier din Maridalen care &cri&e&e cu cre" *e *ere"ele ,ambarului7 HAici &2a &*#nzura" un 'm( 5una.i / r'g la *'li.ie(
23J

5cuzeI( 1in ace&" *unc" de /edere- &cri&'area lui Le/ ;re""e eradac nu unic- cel *u.in ne'bi+nui"(
1rag TrendM2am $n"reba" mereu cum &2a &im.i" c#nd *un"ea a di&*ru" bru&c &ub el( )#nd &2a de&c,i& *r*a&"ia +i +i2a da" &eama c ce/a 0r nici un &en& urma & &e $n"#m*le( 9rma & m'ar 0r nici un m'"i/( 4'a"e c mai a/ea $nc lucruri de $nde*lini"( 4'a"e c $n acea diminea. cine/a &""ea +i2l a+"e*"a( 4'a"e c &e g#ndea c acea zi /a 0i un n'u $nce*u"( i $n"r2un 0el a/ea dre*"a"eF Nu .i2am &*u& nici'da" c l2am /izi"a" la &*i"al( I2am adu& un buc,e" mare de 0l'ri +i i2am &*u& c am /zu" "'" inciden"ul de la 0erea&"ra a*ar"amen"ului meuE am &una" la *'li.ie +i le2am &*u& cum ar"a bia"ul +i ce bicicle" a/ea( El zcea $n *a"- a"#" de mic +i de cenu+iu- +i mi2a mul.umi"( A*'i i2am *u& ' $n"rebare de c'men"a"'r &*'r"i/ ze/zec7 )um a 0'&"B Nu mi2a r&*un&( 5""ea ac'l'- $n"re "uburi +i *er0uzii- +i m *ri/ea( A*'i mi2a mul.umi" din n'u +i ' a&i&"en" mi2a &*u& c "rebuie & *lec( A+a c n2am +"iu" nici'da" cum &2a &im.i"( 4#n $n"r2' bun zi c#nd &2a de&c,i& +i &ub mine *r*a&"ia( Nu &2a $n"#m*la" c#nd am lua"2' la 0ug $n &u& *e Indu&"riga"a du* &*argere( Nici c#nd am numra" banii mai a*'i( Nici c#nd m2am ui"a" la +"iri( 52a $n"#m*la" la 0el cum &2a $n"#m*la" +i cu b"r#nul( ?n"r2' bun diminea. m *limbam 0erici"- 0r &2mi dau &eama de /reun *eric'l( 5'arele &"rlucea- m $n"'r&e&em $n &iguran. $n dTA6uda- *u"eam & m rela>ez +i & m g#nde&c( Lua&em de la *er&'ana *e care ' iubeam cel mai mul" lucrul *e care el $l iubea cel mai mul"( A&"a &2a $n"#m*la"- de 0a*"- $n diminea.a a&"a( Nu m a+"e*" & $n.elegi- Tr'nd( Am &*ar" ' banc- am /zu" c m2a recun'&cu"- am 0'&" *rin& $n"r2un 6'c cu *r'*riile reguli- nimic din "'a"e a&"ea nu2+i g&e+"e l'cul $n lumea "a( Nu m a+"e*" &2mi $n.elegi ge&"ul- dar *'a"e c $.i *'.i da &eama c e *'&ibil & "e &a"uri +i de a&"a( 1e /ia.( Le/ 4(5( A"unci nu mi2am da" &eama c b"r#nul nu mi2a z#mbi" c#nd mi2a mul.umi"( 1ar m2am g#ndi" azi la a&"a- Tr'nd( 4'a"e c- la urma urmei- nu a/ea nimic &au nu2l a+"e*"a nimeni( 4'a"e c &2a &im.i" d'ar u+ura" c#nd &2a de&c,i& *r*a&"ia +i &2a g#ndi" c nu /a mai "rebui &2' 0ac el &ingur(

!ea"e &""ea *e un &caun l#ng c'r*ul lui Le/ c#nd Harr% in"r( 5e c,inuia & $nd'aie unul din"re dege"ele lui Le/ ca &2l
24<

a*e&e $n in"eri'rul unei cu"iu.e &"rluci"'are de me"al( @ La naibaA zi&e ea( )erneala a &"a" $n &'are la ,'"el +i &2a u&ca"( @ 1ac n2' & *'.i & iei ' am*ren" bun- /a "rebui & 0'l'&im me"'da *'m*ieril'r( @ )e mai e +i a&"aB @ Oamenii *rin+i $n"r2un incendiu $+i 0'l'&e&c $n m'd au"'ma" m#inile( ),iar +i *e c'r*urile carb'niza"e *ielea de *e buricul dege"el'r *'a"e & 0ie in"ac" +i &e *'" lua am*ren"e *en"ru iden"i0icarea c'r*uril'r( 9ne'ri- din m'"i/e *rac"ice- *'m*ierii "aie dege"ul +i $l duc la In/e&"iga.ii( @ A&"a &e nume+"e *#ngrirea cada/rel'r( Harr% ddu din umeri( @ 1ac ' & "e ui.i la m#na cealal"- ' & /ezi c de6a $i li*&e+"e un dege"( @ 1a- zi&e ea( 5e *are c a 0'&" "ia"( )e2ar *u"ea 'are & $n&emne a&"aB Harr% &e a*r'*ie +i lumin cu lan"erna( @ ?n&eamn c dege"ul a 0'&" "ia" la mul" "im* du* ce &2a &*#nzura"( 4r'babil c a /eni" cine/a aici +i a /zu" c "reaba e de6a 0cu"( @ 1ar cineB @ 4i- $n unele .ri- .iganii $i *ede*&e&c *e ,'.i "indu2le dege"ele- zi&e Harr%( Adic dac 0ur de la .igani( @ )red c am ' am*ren" bun- zi&e !ea"e +"erg#ndu2+i &ud'area de *e 0run"e( 52l "iemB @ Nu- zi&e Harr%( 5 mai aruncm ' *ri/ire +i a*'i & 0acem 'rdine du* n'i +i &2' +"ergem( Am /zu" ' cabin "ele0'nic *e &"rada *rinci*al( O & dau un "ele0'n an'nim la *'li.ie +i ' & anun. dece&ul( )#nd ' & a6ungem la O&l'- *'.i & dai "ele0'n *'li.iei braziliene &2.i "rimi" ra*'r"ul medical( Nu m $nd'ie&c c a muri" din cauza a&0i>ierii- dar /reau 'ra c#nd a &ur/eni" dece&ul( @ 1ar u+aB @ Nu *rea a/em ce &2i 0acem( @ i g#"ul "uB !anda6ul e c'm*le" r'+u( @ La&2l( M d'are mai "are bra.ul( Am a"eriza" *e el c#nd am /eni" *e&"e u+( @ )#" de "areB Harr% ridic /'i'& bra.ul- dar &e &"r#mb( @ E $n regul dac nu2l mi+c(
241

@ )'n&ider2"e n'r'c'& c nu &u0eri de 5*a&mul 5e"e&dal( 1'i din"re cei "rei a0la.i $n camer r#&er- dar nu din "'a" inima( ?n drum &*re ,'"el- !ea"e $l $n"reb *e Harr% dac lucrurile a/eau /re' l'gic( @ 1in *unc" de /edere "e,nic- da( ?n a0ar de a&"a- nu m a+"e*" ca ' &inucidere & aib /re' l'gic( Arunc .igara( Acea&"a 0cu ' b'l" luci"'are $n n'a*"ea *e care a*r'a*e *u"eai &2' a"ingi cu m#na( @ 1ar *#n la urm- a+a &un" eu(

242

29 CAMERA 316
=erea&"ra &e de&c,i&e cu zg'm'"( @ Tr'nd *leac $n"r2' cl"'rie- ciri*i ea( 4rul ei dec'l'ra" *rimi&e $n m'd e/iden" ' n'u d'z de c,imicale de la ul"ima l'r /izi"- iar &cal*ul i &e /edea &"rlucind &ub *rul li*&i" de /i"ali"a"e( @ A.i 0'&" $n &udB Harr% ridic &*re ea ' 0a. br'nza"( @ 1a- $n"r2un 0el( "i.i unde eB @ ?+i *une baga6ele $n ma+in- zi&e ea ar"#nd &*re *ar"ea cealal" a ca&el'r( )red c are de g#nd & *lece $n cl"'riebie"ul de el( @ Hm( !ea"e /ru & *lece- dar Harr% rma&e nemi+ca"( @ L'cui.i aici de mul" "im*- nuB $n"reb el( @ A- da( 1e "reizeci +i d'i de ani( @ ?i +"i.i *e Tr'nd +i *e Le/ de c#nd erau mici bnuie&c- nuB @ !ine2n.ele&( i2au *u& am*ren"a *e 1i&engrenda( K#mbi +i &e a*lec *e&"e geam( Mai ale& Le/( 9n ade/ra" cuceri"'r( Am +"iu" mereu c /a 0i un *eric'l *en"ru 0emei( @ 1a- un *eric'l( 4'a"e +"i.i +i *'/e&"ea cu brba"ul care a czu" de *e *un"eB =emeia &e $n"unec la 0a. +i +'*"i cu /'ce "ri&"7 @ O- da( 9n lucru $ngr'zi"'r( Am auzi" c nu a mai *u"u" & mearg nici'da" cum "rebuie- bie"ul 'm( I2au $n.e*eni" genunc,ii( C *u"e.i imagina un c'*il & &e g#ndea&c la ' a&emenea glum ru"ci'a&B @ Hm( A 0'&" cu &iguran. un c'*il &lba"ic( @ 5lba"icB ?+i du&e m#na la 'c,i( Nu l2a+ de&crie a+a( Era un bia" *'li"ic'&- bine2cre&cu"( T'cmai de a&"a a 0'&" a+a de &ur*rinz"'r( @ i "'a" lumea a a0la" c el a 0'&" au"'rulB @ T'a" lumea( L2am /zu" de la geam( O 6ac,e" r'+ie $nde*r"#ndu2&e *e bicicle"( Ar 0i "rebui" & +"iu c era ce/a $n neregul c#nd &2a $n"'r&( =a.a $i era c'm*le" li*&i" de cul'are( Ra0ala rece de /#n" ' 0cu & "remure( A*'i ar" *e&"e drum( Tr'nd &e $ndre*"a &*re ei +i bra.ele $i a"#rnau de2' *ar"e +i de al"a( ?nce"ini din ce $n ce mai "are *#n c#nd- $n 0inal- abia dac
243

&e mai mi+c( @ E Le/- nuB $n"reb c#nd a6un&e l#ng ei $n cele din urm( @ 1a- zi&e Harr%( @ E m'r"B Czu cu c'l.ul 'c,il'r 0emeia cu gura c&ca" care &""ea *e geam( @ 1a- e m'r"( @ !ine- zi&e Tr'nd( A*'i &e a*lec +i2+i a&cun&e 0a.a $n m#ini( !6arne M'ller &""ea $n *ici'are +i &e ui"a 0i> *e 0erea&"r cu ' e>*re&ie de *re'cu*are *e 0a. c#nd Harr% bg ca*ul *e u+a $n"rede&c,i& +i ci'cni u+'r( M'ller &e $n"'ar&e +i &e lumin la 0a.( @ A- &alu"( @ 9i"e ra*'r"ul- +e0uT( Harr% arunc *e bir'u ' ma* de un /erde2mar'niu( M'ller &e a+ez *e &caun- reu+i cu ce/a e0'r" &2+i /#re *ici'arele e>ce&i/ de lungi &ub bir'u +i $+i *u&e 'c,elarii( @ A,a- m'rmi el de&c,iz#nd ma*a *e care &cria LI5TA 1O)9MENTELOR( ?nun"ru nu &e a0la dec#" ' &ingur ,#r"ie A4( @ Am zi& c nu "e in"ere&eaz "'a"e de"aliile- zi&e Harr%( @ 1ac zici "u- &un" &igur c ai dre*"a"e- &*u&e M'ller *limb#ndu2+i *ri/irea *e&"e r#ndurile cu &*a.ii gener'a&e $n"re ele( Harr% &e ui" *e 0erea&"r- *e&"e umrul +e0ului &u( Nu era nimic de /zu"- d'ar cea.a dea& +i umed care a"#rna ca un +er/e" 0'l'&i" *e&"e 'ra+( M'ller *u&e 6'& buca"a de ,#r"ie( @ 1eci /2a.i du& *ur +i &im*lu ac'l'- cine/a /2a &*u& unde l'cuie+"e +i l2a.i g&i" *e )lu a"#rna" de ' &0'arB @ ?n linii mari- da( M'ller ridic din umeri( @ Nu am nimic de 'biec"a" a"#"a /reme c#" a/em d'/ezi &'lide c &"a e 'mul *e care2l cu"m( @ Oeber a /eri0ica" am*ren"ele azi2diminea.( @ iB Harr% &e a+ez *e &caun( @ )'re&*und cu cele *e care le2am g&i" *e &"icla de c'la *e care a .inu"2' $n m#n &*rg"'rul $nain"e & in"re $n ac.iune( @ i *u"em 0i &iguri c e aceea+i &"iclFB @ Rela>eaz2"e- +e0uT( A/em +i &"icla- +i 'mul *e ca&e"a /ide'(
244

1'ar "'cmai ai ci"i" $n ra*'r" c a/em un bile" de adi' &cri& de m#n $n care Le/ ;re""e recun'a+"e( Am 0'&" $n 1i&engrenda azi2 diminea. +i l2am anun.a" *e Tr'nd ;re""e( L2am $n"reba" dac *u"em & $m*rumu"m din *'d c#"e/a din"re caie"ele de +c'al ale lui Le/- +i !ea"e le2a du& e>*er"ului gra0'l'g de la 3ripos. Kice c nu e>i&" nici ' $nd'ial c bile"ul de adi' a 0'&" &cri& de aceea+i *er&'an( @ !ine- bine- /'iam d'ar & 0iu ab&'lu" &igur $nain"e & 0acem *ublic "'a" "reaba- Harr%( E ' +"ire de *rima *agin- d'ar( @ Ar "rebui & $ncerci & 0ii mai 0erici"- +e0uT( Harr% &e ridic $n *ici'are( T'cmai am rez'l/a" cel mai im*'r"an" caz *e care l2am a/u" $n ul"ima /reme( Ar "rebui & $m*'d'bim cu &"eaguri +i bal'ane( @ 5un" &igur c ai dre*"a"e- '0" M'ller( =cu ' *auz $nain"e & $n"rebe7 A"unci "u de ce nu *ari 0erici"B @ Nu *'" & 0iu 0erici" *#n nu rez'l/m +i cellal" caz- +"ii "uF Harr% &e $ndre*" &*re u+( Eu +i Hal/'r&en 0acem 'rdine *e bir'u azi- +i m#ine ne a*ucm de cazul Ellen ;6el"en( 5e '*ri $n u+ c#nd M'ller "u+i &cur"( @ 1a- +e0uTB @ M $n"rebam cum de2ai a0la" c Le/ ;re""e e )lulB @ 4i /er&iunea '0icial e c !ea"e l2a recun'&cu" *e ca&e"( Crei & +"ii +i /er&iunea ne'0icialB M'ller $+i ma& genunc,iul care $i am'r.i&e( 4e 0a. $i rea*ru&e e>*re&ia de $ngri6'rare( @ )red c nu( @ Hm- zi&e Harr% din *ragul u+ii )a&ei 1urerii( @ Hm- re*e" !ea"e r'"indu2&e cu &caunul +i ui"#ndu2&e la imaginile care curgeau *e ecran( @ )red c $.i da"'rez ni+"e mul.umiri *en"ru munca gr'za/ $n ec,i*( @ i eu la 0el( Harr% rma&e ac'l' 6uc#ndu2&e cu mnunc,iul de c,ei( @ ?n 'rice caz- zi&e el- nu cred c I/ar&&'n /a 0i 0'ar"e &u*ra"( La urma urmei- $i /a re/eni +i lui ' *ar"e din gl'rie *en"ru c a lui a 0'&" ideea ca n'i d'i & lucrm $n ec,i*( !ea"e z#mbi /ag( @ 1a- cam a&"a a 0'&"( @ i nu ui"a ce .i2am &*u& de&*re +"ii2"u2cine( @ Nu(
24

4ri/irea ei &"rluci( Harr% $+i $ndre*" umerii( @ E un "icl'&( Ar 0i im'ral din *ar"ea mea & nu2.i &*un( @ ?mi *are bine c "e2am cun'&cu"- Harr%( Harr% ddu drumul u+ii & &e $nc,id &ingur du* el( Aca&- Harr% de&cuie u+a- *u&e 6'& &ac'+a +i cu"ia de *la&"ic de la 4la%&"a"i'n +i &e bg $n *a"( 1u* "rei 're de &'mn 0r /i&e- 0u "rezi" de "ele0'nul care &una( 5e $n"'ar&e +i /zu c cea&ul de+"e*""'r ar"a 1J(<3E &e ddu 6'& din *a"- &e &"recur *e ,'l- ridic rece*"'rul +i zi&e7 H5alu"- O%&"einI $nain"e ca cellal" & a*uce & &e rec'mande( @ 5alu"are- O&l'- &un" $n aer'*'r"ul din )air'- zi&e O%&"ein( Am &"abili" c /'rbim- nuB @ E+"i $n"ruc,i*area *unc"uali".ii- &*u&e Harr% c&c#nd( i e+"i bea"( @ Nu- bea" nu- zi&e O%&"ein $m*le"ici" +i indigna"( 1'ar /re' d'u 5"ella( 5au "reiB ?n de+er" "rebuie & "e ,idra"ezi- 'mule( 5un" "reaz +i am min"ea lim*ede- Harr%( @ M bucur & aud a&"a( 5*er c mai ai +i al"e /e+"i bune( @ A+a cum zice d'c"'rul- a/em /e+"i bune +i /e+"i *r'a&"e( 5 .i le &*un *e cele bune $n"#iF @ !ine( 9rm ' *auz lung $n care Harr% nu auzi dec#" *#r#i"uri *e&"e ceea ce *rea a 0i ' re&*ira.ie grea( @ O%&"einB @ 1aB @ 5un" aici +i &un" em'.i'na" ca un c'*il de )rciun( @ )umB @ Ce&"ea bunB @ A- da( 4i- am numrul clien"ului- Harr%( No problema, cum zic *e aici( E un numr de "ele0'n m'bil din N'r/egia( @ Tele0'n m'bilB E *'&ibilB @ F &igur c da( 1ar "i*ii din El T'r nu2l au( Ei d'ar $n+"iin.eaz '*era"'rul "ele0'nic din N'r/egia- Telen'r $n cazul n'&"ru- care la r#ndul lui emi"e 0ac"ura clien"ului( A+a c am &una" la In0'rma.ii $n N'r/egia +i mi2au da" numrul( @ 1aB Harr% &e "rezi&e c'm*le" acum( @ Acum a6ungem la /e+"ile care nu &un" c,iar a+a de bune( @ AdicB @ Pi2ai /eri0ica" n'"a de "ele0'n $n ul"ima /reme- Harr%B
243

Trecur c#"e/a &ecunde *#n & $+i dea &eama( @ Tele0'nul meu m'bil( Nen'r'ci"ul 0'l'&e+"e "ele0'nul meu m'bilB @ !nuie&c c nu2l mai aiB @ Nu- l2am *ierdu" $n &eara aiaF la Anna( Ra,a"A @ i nu .i2a "recu" nici'da" *rin ca* c ar 0i ' idee bun &2l anuleziB @ 52mi "reac *rin ca*B b'lb'r'&i Harr%( Nu mi2a "recu" nimic rez'nabil *rin ca*- O%&"ein- de c#nd a $nce*u" "'" ra,a"ul &"a( ?mi cer &cuze- &un" cu*rin& de *anic( T'"ul e a"#" de &im*lu +i de e/iden"( 1e a&"a nu mi2am g&i" "ele0'nul la Anna( i de a&"a el r#de( @ ?mi cer &cuze c .i2am &"rica" ziua( @ 5"ai *u.in- zi&e Harr% bru&c binedi&*u&( 1ac *u"em d'/edi c are "ele0'nul meu- *u"em d'/edi +i c a 0'&" la Anna du* ce am *leca" euA @ 9raA &c#r.#i rece*"'rul( i a*'i mai *recau"7 Adic e+"i 0erici"- nuB Al'- Harr%B @ 5un" aici( M g#nde&c( @ E bine & "e g#nde+"i( Pine2' "'" a+a( Am ' $n"#lnire cu 5"ella( 1e 0a*"- cu mai mul"e 5"ella( i dac *rind zb'rul de O&l'F @ Numai bine- O%&"ein( Harr% rma&e cu rece*"'rul $n m#n- g#ndindu2&e dac & urle $n 'glind &au nu( )#nd &e "rezi a d'ua zi- &*era c "'a" c'n/er&a.ia cu O%&"ein 0u&e&e un /i&( 1e 0a*" c,iar 0u&e&e( )u +a&e &au +a*"e /er&iuni( Ra&M'l &""ea cu ca*ul *leca"- &*ri6ini" $n m#ini- $n "im* ce Harr% /'rbea( Nici nu &e mi+c +i nici nu2l $n"reru*&e $n "im* ce Harr% *'/e&"ea cum $l g&i&er *e Le/ ;re""e +i cum *r'*riul lui "ele0'n m'bil era m'"i/ul *en"ru care "'" nu a/eau d'/ezi $m*'"ri/a uciga+ului Annei( )#nd "ermin- Ra&M'l ridic $nce" ca*ul( @ 1eci "u .i2ai rez'l/a" cazul- dar cazul meu rm#ne nerez'l/a"( @ Eu nu le /d a+a N cazul "u +i cazul meu- Ra&M'l( Re&*'n&abili"a"ea meaF @ Eu a+a le /d- piuni, i2' "ie &cur" Ra&M'l( )'nduc ' 'rganiza.ie mili"ar( @ 1aB )e /rei & zici mai e>ac" cu a&"aB
24:

Ra&M'l $nc,i&e 'c,ii( @ Pi2am *'/e&"i"- piuni, de&*re cum regele Ou l2a in/i"a" *e 5un Tzu la *ala" & le $n/e.e *e cur"ezane ar"ele rzb'iuluiB @ Nu( Ra&M'l z#mbi( @ 5un Tzu era un in"elec"ual- a+a c $nce*u *rin a le e>*lica 0emeil'r- rigur'& +i *edag'gic- cum &e merge $n mar+( )#nd b"ur "'bele- ace&"ea nu *'rnir $n *a& de mar+- ci d'ar r#deau +i &e ,lizeau( HE&"e gre+eala generalului dac c'menzile nu &un" $n.ele&eI- zi&e 5un Tzu +i mai e>*lic ' da"( 1ar acela+i lucru &e $n"#m*l c#nd le 'rd'n & mr+luia&c( HE&"e gre+eala '0i.erului dac 'rdinul e $n.ele&- dar nu +i e>ecu"a"I- zi&e el +i 'rd'n cel'r d'i 'ameni ai &i & aleag d'u din"re cur"ezane( Ace&"ea 0ur alinia"e +i deca*i"a"e $n 0a.a cel'rlal"e 0emei $ngr'zi"e( )#nd regele auzi c d'u din"re c'ncubinele lui *re0era"e 0u&e&er e>ecu"a"e- czu b'lna/ +i "rebui & &"ea $n *a" c#"e/a zile( )#nd $+i re/eni- $l 0cu *e 5un Tzu c'nduc"'rul arma"el'r &ale( Ra&M'l de&c,i&e din n'u 'c,ii( )e ne $n/a. acea&" *'/e&"e- piuni, Harr% nu r&*un&e( @ Ne $n/a. c $n"r2' 'rganiza.ie mili"ar- l'gica "rebuie & 0ie "'"al +i ab&'lu" c'n&ec/en"( 1ac rela>ezi 'rdinele- "e alegi cu ' cur"e de c'ncubine care &e ,lize&c( )#nd ai /eni" & mai ceri 4< <<< de c'r'ane- le2ai *rimi" *en"ru c am crezu" *'/e&"ea cu 0'"'gra0ia din *an"'0ul Annei( 4en"ru c Anna era .iganc( O e+ar0 r'+ie lega" de ' creang- un '& cre&"a"- "'a"e a&"ea $n&eamn ce/a *en"ru n'i( O 0'"'gra0ie $n&eamn c a muri" cine/a( 5au /a muri( N2a/eai de unde & +"ii a&"ea- a+a c am a/u" $ncredere $n ce mi2ai &*u&( Ra&M'l $n"in&e m#inile *e ma& cu *almele $n &u&( 1ar 'mul care i2a lua" /ia.a 0iicei 0ra"elui meu e liber- iar c#nd m ui" la "ine- /d ' c'ncubin care &e ,lize+"epiuni. )'n&ec/en. ab&'lu"( 5*une2mi numele- piuni. Harr% in&*ir( 1'u cu/in"e( 4a"ru &ilabe( 1ac &*unea numele lui Albu- 'are ce &en"in. $i /a da ace&"uiaB )rim cu *remedi"are m'"i/a" de gel'zie( N'u ani du* $nc +a&eB i c'n&ecin.ele *en"ru Harr%B Anc,e"a /a de&c'*eri ine/i"abil c elca *'li.i&"- a&cun&e&e ade/rul *en"ru a $m*iedica dege"ul &u&*iciunii & ara"e &*re el( 52a $m*u+ca" &ingur $n *ici'r( 1'u cu/in"e( 4a"ru &ilabe( T'a"e *r'blemele lui Harr% /'r 0i rez'l/a"e( Albu /a 0i cel care /a &u*'r"a c'n&ecin.ele 0inale( R&*un&ul lui Harr% 0u ' &ingur &ilab(
24G

Ra&M'l cl"in din ca* +i2l *ri/i *e Harr% cu 'c,i "ri+"i( @ M "emeam c a&"a ' &2mi &*ui- piuni. Mai .ii min"e ce .i2 am r&*un& c#nd m2ai $n"reba" de ce am $ncredere $n "ineB Harr% cl"in din ca* $n &emn c da( @ )u "'.ii "rim *en"ru ce/a( Nu2i a+a- piuni, )e/a care ne *'a"e 0i lua"( )amera 313 $.i &*une ce/aB Harr% nu r&*un&e( @ A"unci &2.i &*un eu( Trei unu +a&e e&"e numrul unei camere din ,'"elul In"erna.i'nal din M'&c'/a( Olga &e 'cu* de acel e"a6( 5e /a *en&i'na $n cur#nd +i i2ar *lcea ' /acan. lung +i 0rum'a& la Marea Neagr( 5un" "rei +iruri de &cri +i un li0" care duce la e"a6ul "rei( 4lu& li0"ul de &er/iciu( )amera are d'u *a"uri iden"ice( Harr% $ng,i.i $n &ec( Ra&M'l $+i cu*rin&e 0run"ea $n m#ini( @ Micu.ul d'arme l#ng geam( Harr% &e ridic- &e du&e la u+ +i ' l'/i "are( Ec'ul &e auzi a0ar *e c'rid'r( )'n"inu & l'/ea&c $n u+ *#n auzi c,eile r&ucindu2&e $n %al(

24J

3! PE (IBRA II
@ 5cuze- dar am /eni" c#" de re*ede am *u"u"- zi&e O%&"ein $n "im* ce "recea cu "a>iul *e&"e "r'"uarul din 0a.a magazinului de 0ruc"e +i "u"un al lui Elmer( @ !ine "e2ai re$n"'r&- zi&e Harr% +i &e $n"reb dac au"'buzul care /enea din drea*"a $+i ddu&e &eama c O%&"ein nu are de g#nd & '*rea&c( @ Mergem $n 5lemdal- nuB O%&"ein ign'r cla>'nul 0uri'& al au"'buzului( @ !6'rne"raMMe"( "ii c "rebuie & cedezi "recerea aiciB @ M2am ,'"r#" & n2' 0ac( Harr% &e ui" &*re "'/ar+ul &u( Czu d'ar d'i 'c,i in6ec"a.i &ub *le'a*ele $ngu&"e( @ E+"i 'b'&i"B @ 5un" $n "ran&( @ 1i0eren.a de 0u& 'rar din"re n'i +i Egi*" e d'ar de ' 'rO%&"ein( @ )el *u.in( 1e /reme ce nici am'r"iz'arele- nici arcurile &caunului nu mai erau bune- Harr% &im.i 0iecare *ie"ricic +i 0iecare deni/elare din +'&ea $n "im* ce &e $ndre*"au &*re ca&a lui Albu- dar nimic din "'a"e a&"ea nu2l in"ere&a( ?m*rumu" m'bilul lui O%&"ein +i &un la ,'"elul In"erna.i'nal- camera 313( Harr% &im.i *lcerea din /'cea lui Oleg c#nd $l $n"reb unde e( @ ?n"r2' ma+in( 9nde2i mamaB @ A0ar( @ "iam c nu &e *rezin" la "ribunal dec#" m#ine( @ 5e $n"#lne+"e cu a/'ca.ii $n Duzne"&Mi M'&"- zi&e el cu /'ce de 'm mare( O & &e $n"'arc $n"r2' 'r( @ A&cul"- Oleg- "e r'g &2i "ran&mi.i urm"'rul me&a6( 5*une2 i & &c,imbe ,'"elul( Imedia"( @ 1e ceB @ 4en"ru cF a+a am zi& eu( 5*une2i d'ar- daB O & &un mai "#rziu( @ !ine( @ 4a- "rebuie & $nc,id( @ AiFB @ 4'0"imB @ Nimic(
2 <

@ !ine( Nu ui"a &2i &*ui ce .i2am &*u&( O%&"ein *u&e 0r#n +i &e '*ri *e "r'"uar( @ A+"ea*" aici- zi&e Harr% +i &ri din ma+in( 1ac nu m $n"'rc $n d'uzeci de minu"e- &un la numrul *e care .i l2am da"( 5*une2le cF @ In&*ec"'rul H'le de la Omucideri /rea ' ma+in cu *'li.i+"i $narma.i aici imedia"( Am $n.ele&- Harr%( @ !ine( 1ac auzi 0'curi de arm- &un imedia"( @ !ine( )e 0ilm e &"aB Harr% &e ui"a $n &u& la ca&( Nu &e auzea nici un l"ra"( 9n !MO bleumarin "recu $nce" *e l#ng ei +i *arc mai $n &u& *e &"rad( ?n re&"- "'"ul era lini+"i"( @ Oricare( A+a &un" cele mai mul"e- in&*ir Harr%( O%&"ein r#&e( @ E "are( A*'i $i a*ru $n"re 'c,i ' dung de $ngri6'rare( E "are- nuB Nu d'ar nebunete de *ericul'&B Cigdi& Albu de&c,i&e u+a( 4ur"a ' bluz alb *r'a&*" clca" +i ' 0u&" &cur"- dar du* *ri/irea $nce.'+a"- *rea c "'cmai &e ddu&e 6'& din *a"( @ Am &una" la bir'ul &'.ului "u- zi&e Harr%( Mi2au &*u& c e aca& a&"zi( @ 4'a"e c e- zi&e ea( 1'ar c nu mai l'cuie+"e aiciin&*ec"'re( 1'ar "u ai *u& *e "a*e" "'a" *'/e&"ea aia cuF cuF ;e&"icul de *arc ar 0i cu"a" cu/#n"ul *'"ri/i"- dar z#mbind dezgu&"a"- &e re&emn +i admi&e c nu era un al" cu/#n"7 F T#r0a( @ 4'" & in"ru- fru AlbuB 5cu"ur din umeri *en"ru a2+i ar"a dezgu&"ul( @ 5*une2mi Cigdi& &au cum /rei- dar nu a+a( @ Cigdi&( Harr% 0cu ' *lecciune( Acum *'" & in"ruB Ridic din &*r#ncenele *en&a"e &ub.ire( Ezi"( A*'i $n"in&e m#na( @ 1e ce nuB Harr% &e g#ndi c &im"e un mir'& &lab de gin- dar *u"ea & 0ie *ar0umul ei( Nimic din ca& nu &ugera ce/a ie+i" din c'mun N era cura"- 'rd'na" +i mir'&ea 0rum'&( 4e bu0e" erau 0l'ri *r'a&*e"e $n"r2' /az( Harr% 'b&er/ c nuan.a cana*elei era mai alb dec#" ul"ima 'ar c#nd &""u&e *e ea( 5e auzea &lab muzic cla&ic din ni+"e b'>e *e care nu le *u"ea /edea( @ Ma,lerB $n"reb Harr%(
2 1

@ Mel'diile celebre- zi&e Cigdi&( Arne nu cum*ra dec#" c'lec.ii( Kicea c d'ar cei mai buni au /al'are( @ )e bine c n2a lua" c'lec.iile cu el( A*r'*'- unde l'cuie+"eB @ ?n *rimul r#nd- nimic din ce e aici nu e al lui( Nici nu +"iu +i nici nu /reau & +"iu unde e( Ai ' .igar- in&*ec"'reB Harr% $i ddu *ac,e"ul +i ' *ri/i cum &e c,inuie cu ' bric,e" din lemn +i argin"( 5e a*lec *e&"e ma& +i2i $n"in&e bric,e"a lui de buzunar( @ Mul.ume&c( )red c e $n &"rin"a"e( 9nde/a unde e cald( Nu a"#" de cald c#" mi2a+ d'ri eu & 0ie- din *ca"e( @ Hm( )e /rei & zici c nimic din ce e aici nu2i a*ar.ineB @ E>ac" ce2am zi&( )a&a- m'bila- ma+ina N "'"ul e al meu( 5u0l 0umul cu *u"ere( ?n"reab2l *e a/'ca"ul meu( @ )redeam c &'.ul "u e cel care are baniiF @ Nu2i mai zice a+aA Cigdi& *rea c /rea & "rag "'" "u"unul din .igar( 1a- Arne are bani( A/ea bani &u0icien.i & cum*ere ca&a a&"a- m'bila- ma+inile- c'&"umele- cabana +i bi6u"eriile *e care mi le 0cea cad'u d'ar ca & &e dea mare $n 0a.a a+a2zi+il'r *rie"eni( 5ingurul lucru care c'n"eaz *en"ru Arne e ce cred ceilal.i de&*re el( =amilia lui- 0amilia mea- c'legii- /ecinii +i *rie"enele &"uden"e( M#nia ddea /'cii ei un "imbru dur +i me"alic- ca +i cum ar 0i /'rbi" *rin"r2un mega0'n( T'a" lumea era &*ec"a"'r al /ie.ii nemai*'meni"e *e care ' ducea Arne Albu( Trebuiau & a*laude c#nd lucrurile mergeau bine( 1ac Arne ar 0i *u& "'" a"#"a energie $n c'nducerea c'm*aniei c#" de*unea cu cule&ul a*lauzel'r- *'a"e c Albu A5 nu &2ar 0i du& a+a la /ale( @ 1u* &*u&ele ziarului %agens Neeringsliv, Albu A5 era ' a0acere de &ucce&( @ Albu A5 era ' a0acere de 0amilie- nu ' c'm*anie li&"a" la bur& care "rebuie & *ublice de"alii 0inanciare( Arne a 0cu"2' & *ar *r'0i"abil *rin /#nzarea ac"i/el'r( 5"ri/i $n &crumier .igara 0uma" *e 6um"a"e( Acum c#.i/a ani- 0irma a a/u" ' criz acu" de lic,idi".i +i *en"ru c Arne era *er&'nal re&*'n&abil *en"ru da"'rie- a "recu" ca&a +i "'a"e celelal"e bunuri *e numele meu +i al c'*iil'r( @ 1a- dar cum*r"'rii au *l"i" ' &um 0rumu+ic( Treizeci de mili'ane- au &cri& ziarele( Cigdi& r#&e cu amrciune( @ 1eci ai $ng,i.i" *'/e&"ea cu 'mul de a0aceri de &ucce& care &e d la ' *ar"e *en"ru a *e"rece mai mul" "im* cu 0amiliaB Arne &e *rice*e la rela.ii cu *ublicul- "rebuie & recun'&c( Hai & zicem
2 2

a+a N Arne a a/u" de '*"a" $n"re a2+i *ierde a0acerea +i a da 0alimen"( i bine2n.ele& c a ale& *rima /arian"( @ i cele "reizeci de mili'aneB @ Arne *'a"e & 0ie 0ermec"'r c#nd /rea( Iar 'amenii *ic $n *la&( 1e a&"a e bun la neg'cieri- mai ale& $n &i"ua.ii &"re&an"e( A&"a a 0cu" ca banca +i 0urniz'rii & .in a0acerea $n /ia. a"#"a "im*( Arne a neg'cia" cu 0urniz'rul d'u clauze $n c'n"rac" *en"ru ceea ce ar 0i "rebui" & 0ie ' ca*i"ulare nec'ndi.i'na"( I &e *ermi"ea & *&"reze cabana- care mai era $nc *e numele lui- +i l2a de"ermina" *e cum*r"'r & a*ar cu ci0ra de "reizeci de mili'ane( A&"a n2a $n&emna" mare lucru *en"ru ei *en"ru c *u"eau reduce la zer' "'a" &uma a/#nd $n /edere da"'riile lui Albu A5( A 0cu" un 0alimen" & *ar ' /#nzare e>ce*.i'nal( i &"a nu2i c,iar un lucru de ici- de c'l'( ?+i ddu ca*ul *e &*a"e +i r#&e( Harr% /zu cica"ricea de &ub brbie rma& $n urma unei rem'delri a 0e.ei( @ i cu Anna !e",&enB $n"reb el( @ T#r0a luiB ?+i $ncruci+ *ici'arele z/el"e- $+i ddu *rul din 0a. cu dege"ul +i &e ui" $n g'l cu un aer de indi0eren.( N2a 0'&" dec#" ' 6ucrie( )ea mai mare gre+eal a lui a 0'&" d'rin.a de a &e da mare $n 0a.a "'/ar+il'r cu iubi"a lui .iganc( Nu "'.i cei *e care Arne $i c'n&idera *rie"eni &im.eau c $i &un" da"'ri cu l'iali"a"e- & zicem( 4e &cur"- mi2a a6un& la urec,i( @ iB @ I2am mai da" ' +an&( 1e dragul c'*iil'r( 5un" ' 0emeie rez'nabil( ?l *ri/i *e Harr% *e &ub *le'a*ele grele( 1ar el n2a *r'0i"a" de ea( @ 4'a"e c a de&c'*eri" c era mai mul" dec#" ' 6ucrieB Nu2i r&*un&e- dar buzele ei &ub.iri &e &ub.iar +i mai mul"( @ Are un bir'u aca& &au ce/a de genul &"aB $n"reb Harr%( Cigdi& Albu $ncu/iin.( ?l c'ndu&e $n &u& *e &cri( @ 5e $ncuia $nun"ru +i &""ea aici 6um"a"e din n'a*"e( 1e&c,i&e u+a camerei de la man&ard care l&a & &e /ad ac'*eri+urile /ecinil'r( @ LucraB @ Na/iga *e in"erne"( Era *rin& de "reaba a&"a( Kicea c &e ui" la ma+ini- dar 1umnezeu +"ie ce 0cea( Harr% &e du&e la bir'u +i "ra&e unul din"re &er"are( @ Le2a g'li"B @ A lua" cu el "'" ce a/ea aici( A in"ra" $n"r2' *ung de *la&"ic(
2 3

@ i calcula"'rulB @ A/ea un la*"'*( @ 4e care $l lega la un "ele0'n m'bilB Ea ridic din &*r#ncene( @ Nu +"iu nimic de&*re a&"a( @ M $n"rebam d'ar( @ Mai /rei & /ezi ce/aB Harr% &e $n"'ar&e( Cigdi& &e &*ri6inea de "'cul u+ii cu un bra. dea&u*ra ca*ului +i cu cellal" $n "alie( A/u un &en"imen" c'*le+i"'r de de6a2/u( @ Am ' ul"im $n"rebare- fruF Cigdi&( @ A- "e grbe+"i- in&*ec"'reB @ )r'n'me"rul "a>iului care m a+"ea*" a0ar m "a>eaz$n"rebarea e &im*l( )rezi c ar 0i *u"u" &2' 'm'areB ?l &"udie *e Harr% *e $ndele"e $n "im* ce l'/ea u+'r $n *ragul u+ii cu "'cul *an"'0ului( Harr% a+"e*"( @ "ii care a 0'&" *rimul lucru *e care mi l2a &*u& c#nd i2am zi& de&*re "#r0a luiB H4r'mi"e2mi c n2' & &*ui nimnui- Cigdi&(I Eu & nu &*un nimnuiA 4en"ru Arne- dac "'.i ceilal.i ne c'n&iderau 0erici.i- era mai im*'r"an" dec#" dac $n"r2ade/r eram( R&*un&ul meu- in&*ec"'re- e c n2am nici cea mai mic idee de ce e $n &"are( Nu2l cun'&c *e 'mul &"a( Harr% &c'a&e ' car"e de /izi" din buzunarul ,ainei( @ A+ /rea & m &uni dac ia leg"ura cu "ine &au dac a0li unde e( Imedia"( Cigdi& &e ui" la dre*"ung,iul de car"'n cu un z#mbe" 6ucu+ *e buze( @ 1'ar a"unci- in&*ec"'reB Harr% nu r&*un&e( A0ar *e &cri- &e $n"'ar&e &*re ea( @ Ai &*u& cui/aB @ ) &'.ul meu m $n+alB Tu ce creziB @ )red c e+"i ' 0emeie cu *ici'arele *e *m#n"( Ea &e lumin la 0a.( @ O*"&*rezece minu"e- zi&e O%&"ein( La dracuT- $nce*u&e &2 mi crea&c *ul&ul( @ Ai &una" la /ec,iul meu numr de m'bil c#" am 0'&" eu $nun"ruB @ !ine$n.ele&( 5una $nc'n"inuu( @ Nu am auzi" nimic( Nu mai e ac'l'(
2 4

@ 5cuze- dar ai auzi" de /ibra.iiB @ )eB O%&"ein &e *re0cu l'/i" de e*ile*&ie( @ A+a cum auzi( Cibra.ii( Tele0'n care nu &un( @ Al meu nu a c'&"a" dec#" ' c'r'an +i d'ar &una( L2a lua" cu el- O%&"ein( )e &2a $n"#m*la" cu !MO2ul alba&"ru din 6'&ul &"rziiB @ )eB Harr% '0"( @ 5 mergem(

31 MAGLITE
@ Crei & zici c &un"em urmri.i de un *&i,'*a" *en"ru c nu *'.i &2l g&e+"i *e cel care i2a uci& un membru al 0amilieiB &c#r.#i /'cea lui RaMel $n "ele0'n( Harr% $nc,i&e 'c,ii( Hal/'r&en *leca&e la magazinul lui Elmer +i era &ingur $n bir'u( @ 4e &cur"- da( Am 0cu" ' $n.elegere cu el( i el +i2a re&*ec"a" *ar"ea lui din $n.elegere( @ i de a&"a &un"em /#na.iB 1e a&"a "rebuie & *lec din ,'"el cu 0iul meu care /a a0la *e&"e c#"e/a zile dac /a *u"ea &au nu & rm#n cu mama luiB A&"a eF eF C'cea ei era un 0al&e""' 0uri'& +i &acada"( O l& & c'n"inue 0r & ' $n"reru*( 1e ceHarr%B @ E cel mai /ec,i m'"i/ din lume- zi&e el( Rzbunarea( Cende"a( @ i ce leg"ur a/em n'i cu a&"aB @ A+a cum .i2am &*u&7 nici una( Tu +i Oleg nu &un"e.i &c'*ulci d'ar mi6l'cul( Omul &"a crede c e de da"'ria lui & rzbune 'm'rul( @ 1a"'rieB Pi*"ul ei $i &*ar&e "im*anul lui Harr%( Rzbunarea e una din"re c,e&"iile alea lega"e de "eri"'riu- *e care /'ibrba.ii- le $ndrgi.i a+a de "are( Nu e /'rba de da"'rie- e c,emarea Neander",aluluiA A+"e*" *#n ce c'n&ider c "ermina&e( @ ?mi *are ru c &e $n"#m*l a+a- dar de'camda" nu am ce & 0ac( Ea nu $i r&*un&e( @ RaMelB @ 1a( @ 9nde e+"iB @ 1ac e ade/ra" ce &*ui- c ne2au g&i" cu a"#"a u+urin.nu &un" &igur c nu e ri&can" &2.i &*un la "ele0'n( @ !ine( E+"i $n &iguran.B @ )red c da( @ !ine( 5e auzi $n 0undal ' /'ce /'rbind $n ru&e+"e- ca *e ' &"a.ie radi' cu unde &cur"e( @ 1e ce nu *'.i & m a&iguri c nu &un"em $n *eric'l- Harr%B 5*une2mi c e d'ar imagina.ia "a- c e ' cacealmaF A/ea ' /'ce
2 3

&*eria"F OriceF Harr% nu &e grbi & r&*und( A*'i zi&e $nce"- dar clar7 @ Trebuie &2.i 0ie 0ric- RaMel( 5u0icien" de 0ric $nc#" & 0aci ce "rebuie( @ Adic ceB Harr% in&*ir ad#nc( @ O & $ndre*" lucrurile- $.i *r'mi"( O & $ndre*" lucrurile( 1u* ce RaMel $nc,i&e- Harr% ' &un *e Cigdi&( Acea&"a r&*un&e imedia"( @ 5un" H'le( A+"e*.i /reun "ele0'n- AlbuB @ Tu ce creziB Harr% $+i *u"u da &eama du* c#" de $m*le"ici" /'rbea c bu&e cel *u.in /re' d'u *a,are de c#nd *leca&e el( @ Nu +"iu ce & cred- dar a+ /rea & anun.i di&*ari.ia &'.ului( @ 1e ceB Nu2i &im" li*&a( R#&e &cur" +i "ri&"( @ Am ne/'ie de un m'"i/ & *un $n mi+care ma+inria de cu"are( 4'.i alege( Ori $l declari di&*ru"- 'ri anun. eu c e anc,e"a"( 4en"ru crim( 9rm ' "cere lung( @ Nu $n.eleg- c'mi&are( @ Nu *rea e nimic de $n.ele&- fru Albu( 5 &*un c $i anun.i di&*ari.iaB @ 5"aiA .i* ea( Harr% auzi la cellal" ca*" un *a,ar &*rg#ndu2&e( 1e&*re ce /'rbe+"iB Arne e de6a anc,e"a"( @ 1e mine- da- dar $nc nu am anun.a" *e nimeni( @ A- nuB i cum rm#ne cu cei "rei *'li.i+"i care au /eni" aici du* ce ai *leca" "uB Harr% &im.i un 0i'r rece *e +ira &*inrii( @ Trei *'li.i+"iB @ C'i- la *'li.ie- nu c'munica.iB Nu /'iau & *lece( A*r'a*e c m2au &*eria"( Harr% &e ridica&e din &caun( @ Au /eni" cu un !MO alba&"ru- fru AlbuB @ Mai .ii min"e ce .i2am &*u& $n leg"ur cu fru Albu- Harr%B @ )e le2ai &*u&B @ Nu *rea mul"e( T'" ce .i2am &*u& +i .ie( 52au ui"a" la ni+"e 0'"'gra0ii +iF nu c au 0'&" ne*'li"ic'+i- darF @ )e i2a 0cu" & *leceB @ 5 *leceB @ Nu ar 0i *leca" dac nu ar 0i g&i" ce cu"au( )rede2m- fru
2 :

Albu( @ Harr%- acum c,iar c m 'b'&e+"e &2.i reamin"e&cF @ ;#nde+"e2"eA E im*'r"an"( @ 1umnezeule- n2am zi& nimic( AmF da- am *u& & a&cul"e un me&a6 din r'b'" *e care Arne l2a l&a" acum d'u zile( A*'i au *leca"( @ 4arc ziceai c n2ai mai /'rbi" cu el( @ N2am /'rbi"( Kicea d'ar c l2a lua" *e ;reg'r( )eea ce e ade/ra"( L2am auzi" *e ;reg'r l"r#nd( @ 1e unde &unaB @ 1e unde & +"iu euB @ ?n 'rice caz- /izi"a"'rii +"iau( E ' c,e&"iune deF Harr% $ncerc & g&ea&c al"e cu/in"e- dar renun.7 F Cia. +i de m'ar"e( Harr% nu +"ia *rea mul"e de&*re &"rzi +i c'munica.ii( Nu +"ia c e>i&"au calcule care ar"au c d'u "uneluri c'n&"rui"e $n Cin"erbr' +i *relungirea au"'&"rzii ar reduce bl'ca6ele din "im*ul 'rel'r de /#r0 *e E3- la &ud de O&l'( Nu +"ia c argumen"ul *rinci*al $n 0a/'area ace&"ei in/e&"i.ii de un miliard de c'r'ane nu 0u&e&e re*rezen"a" de /'"urile cel'r care 0ceau na/e"a $n"re M'&& +i 1r'baM- ci de &iguran.a $n "ra0ic( Au"'ri"a"ea ru"ier 0'l'&i&e ' 0'rmul *en"ru a calcula bene0iciul &'cial- baza" *e ' e/aluare de 2<-4 mili'ane de c'r'ane *e /ia.a unui 'm- care includea ambulan.ele- redirec.i'narea "ra0icului +i *ierderile /ii"'are de /eni"uri din "a>e( ?ndre*"#ndu2&e &*re &ud *e E3 $n Mercede&ul lui O%&"ein- bar la bar- Harr% nu +"ia nici mcar c#" /al'ra *en"ru el /ia.a lui Arne Albu( i cu &iguran. nu +"ia ce ar a/ea de c#+"iga" dac $l &al/eaz( T'" ce +"ia e c nu2+i *u"ea *ermi"e & *iard ceea ce ri&ca & *iard( ?n nici un caz( 1eci n2 a/ea r'&" & &e g#ndea&c *rea mul"( Me&a6ul $nregi&"ra" *e care $l *u&e&e Cigdi& Albu la "ele0'n dura&e cinci &ecunde +i nu c'n.inea dec#" ' in0'rma.ie im*'r"an"( Era &u0icien"( Nu era nimic $n cele zece cu/in"e &cur"e *e care Arne Albu le r'&"i&e $nain"e & $nc,id7 HL2am lua" *e ;reg'r cu mine( )a & +"iiI( 1ar $n 0undal nu &e auzea l"ra"ul lui ;reg'r( )i ni+"e .i*e"e $n0i'r"'are( 4e&cru+i( 5e 0cu&e $n"uneric c#nd a*ru indica"'rul &*re LarM'llen( L#ng caban era *arca" un Lee* ),er'Mee- dar Harr% nu '*ri
2 G

*#n la &*a.iul de /irare( Nici urm de /reun !MO( 4arc imedia" $n &*a"ele cabanei( Nu a/ea r'&" & $ncerce & &e 0uri+eze $nun"ruE auzi&e de6a l"ra"ul c#nd l&a&e $n 6'& geamul de la ma+in( Harr% era c'n+"ien" c ar 0i "rebui" & ia arma cu el( Nu c ar 0i a/u" /reun m'"i/ & cread c Arne Albu era $narma"E n2a/ea de unde & +"ie c d'rea cine/a &2i ia /ia.a( 1ar nu mai erau &ingurii ac"'ri ai ace&"e drame( Harr% ie+i din ma+in( Acum nu &e mai /edeau +i nici auzeau *e&cru+i N *r'babil c 0ac zg'm'" d'ar *e lumin- &e g#ndea el( ;reg'r era lega" de un grila6 l#ng &crile din 0a.( )'l.ii lui lucir $n lumina lunii- d#ndu2i 0i'ri reci lui Harr%- *e care $nc $l mai durea g#"ul- dar &e 0'r. & &e a*r'*ie cu *a+i mari +i $nce.i de c#inele care l"ra( @ M mai +"iiB +'*"i Harr% c#nd &e a*r'*ie a+a de "are $nc#" *u"ea & a"ing re&*ira.ia gri a c#inelui( Lan.ul &cur" al lui ;reg'r "remur( Harr% &e l& $n 6'& +i- &*re &ur*rinderea lui- l"ra"ul $nce"( Re&*ira.ia lui iri"a" indica 0a*"ul c l"ra de ce/a "im*( ;reg'r $n"in&e labele din 0a.- $+i l& ca*ul $n 6'& +i &e '*ri de "'"( Harr% *u&e m#na *e clan.a u+ii( Era $ncuia"( 5e auzea 'are ' /'ce $nun"ruB Lumina era a*rin& $n &u0ragerie( @ Arne AlbuA Nici un r&*un&( Harr% a+"e*" +i &"rig iar( ),eia nu era $n 0elinar( A+a c g&i ' *ia"r &u0icien" de mare&e urc *e grila6ul /erandei- &*ar&e unul din"re gemule.ele u+ii de la /erand- bg m#na +i de&c,i&e u+a( ?n camer nu e>i&"au &emne de lu*"( Mai degrab *rea c *leca&e $n *ri*( 4e ma& era ' car"e de&c,i&( Harr% ' ridic( Macbet2 de 5,aMe&*eare( O re*lic din "e>" 0u&e&e $ncercui" cu crei'n alba&"ru(
Eu nu /'rbe&c( )lu mai &#nger'& dec#" *'" &*une( )u/#n"ul meu e2n &*ad(3

5e ui" *rin camer- dar nu zri nici un crei'n( 1'ar *a"ul din d'rmi"'rul mic 0u&e&e 0'l'&i"( 4e n'*"ier era '
3

Oilliam 5,aMe&*eare N $pere &omplete, /'l( :- Ed( 9ni/er&- !ucure+"i1JGG- "rad( I'n Cinea- *ag( 323 Un("r(V 2 J

re/i&" *en"ru brba.i( 9n a*ara" radi' mic care *rindea +"irile de *e 44 &e auzea $nce" $n buc"rie( Harr% $l '*ri( 4e bla"ul din buc"rie &e a0lau un an"ric'" dec'ngela" +i un br'cc'li $nc $n/eli" $n 0'lie( Harr% lu carnea +i &e du&e *e /erand( )#inele zg#ria $n u+ +i Harr% $i de&c,i&e( O *erec,e de 'c,i c*rui de c.elu+ &e ui"ar $n &u& la el( 5au- mai bine zi&- la an"ric'"ul care nici nu a"eriz bine *e &car c +i 0u &0#r"eca"( Harr% *ri/i c#inele care m#nca lac'm $n "im* ce &e g#ndi ce & 0ac( %ac era ce/a de 0cu"( Arne Albu nu ci"ea 5,aMe&*earecu &iguran.( )#nd di&*ru +i ul"ima 0r#m de carne- ;reg'r $nce*u & la"re cu 0'r.e *r'a&*e"e $n&*re +'&ea( Harr% &e du&e &*re grila6&lbi lan.ul +i reu+i cu greu &2+i *&"reze ec,ilibrul *e &u*ra0a.a umed c#nd ;reg'r "ra&e( )#inele $l "#r$ *e *'"ec- *e&"e +'&ea +i $n 6'&ul *an"ei de unde Harr% *u"u & /ad /alurile negre &*rg#ndu2&e de &"#ncile ne"ede ce *reau albe $n lumina lunii( Trecur cu greu *rin iarba $nal" +i umed care &e ag.a de *ici'arele lui Harr% de *arc nu /'ia & le dea drumul- dar ;reg'r nu &e '*ri *#n c#nd &ub *an"'0ii 1'c Mar"en& ai lui Harr% nu &c#r.#ir *ie"ricele +i ni&i*( ;reg'r $+i ridic $n &u& c'ada ca un ci'" r'"un6i"( Erau *e *la6( Era /remea 0lu>uluiE /alurile a*r'a*e c a"ingeau iarba .ea*n- iar &*uma rma& *e ni&i* du* re"ragerea a*ei &0#r#ia de *arc ar 0i c'n.inu" di'>id de carb'n( ;reg'r $nce*u & la"re iar( @ A lua" ' barcB &e $n"reb Harr%- 6um"a"e $n &inea lui6um"a"e c"re ;reg'r( Era &ingur &au era $n&'.i"B Nici el $n&u+i +i nici ;reg'r nu *u"ur r&*unde( ?n 'rice cazera clar c urma di&*rea aici( )#nd Harr% $l "ra&e de zgardimen&ul r'"8eiler re0uz & &e mi+"e( A+a c Harr% $+i a*rin&e lan"erna Magli"e +i lumin $n&*re mare( Nu &e /edeau dec#" +iruri de /aluri albe- ca ni+"e linii de c'cain *e un geam negru( 5e /edea clar &ub a* ' *an" u+'ar( Harr% "ra&e din n'u de lan.dar imedia"- &c'.#nd un urle" di&*era"- c#inele $nce*u & &a*e cu labele $n ni&i*( Harr% '0"- &"in&e lan"erna +i &e $n"'ar&e $na*'i la caban( ?+i 0cu ' cea+c de ca0ea $n buc"rie +i a&cul" l"ra"ul $nde*r"a"$+i lu cea+ca +i &e $n"'ar&e *e *la6( ;&i ' &c'bi"ur $n"re &"#nci +i &e a+ez ac'l'- la ad*'&" de /#n"( ?+i a*rin&e ' .igar +i $ncerc & &e g#ndea&c( A*'i $+i &"r#n&e ,aina mai "are $n 6urul
23<

c'r*ului +i $nc,i&e 'c,ii( ?n"r2una din"re n'*.i- Anna $i &*u&e&e ce/a $n *a"( Trebuie & 0i 0'&" &*re &0#r+i"ul cel'r +a&e &*"m#ni N iar el era cu &iguran. mai *u.in bea" dec#" de 'bicei de /reme ce $+i amin"ea( 5*u&e&e c *a"ul ei era ' barc- iar ea +i Harr% erau d'i nau0ragia.i'ameni &ingura"ici du+i de a*ele mrii- $ngr'zi.i c ar *u"ea zri *m#n"ul( Oare ce &e $n"#m*la&e a*'iB Kri&er *m#n"ulB Nu .inea min"e a+a( 5e &im.ea ca +i cum ar 0i &ri" din barc- *e&"e b'rd( 4'a"e c acea&" amin"ire $i 6uca 0e&"e( ?nc,i&e 'c,ii +i $ncerc & +i2' imagineze( Nu din /remea c#nd erau d'i nau0ragia.i- ci cum era ul"ima 'ar c#nd ' /zu&e( Lua&er ma&a $m*reun( A+a &e *are( ?i um*lu&e *a,arul N 'are era /inB ?l gu&"a&eB A+a &e *are( I2l um*lu&e iar( Lucrurile $+i *ierdu&er c'n"urul( ?nclina&e *a,arul( R#&e&e de el( ?l &ru"a&e( 1an&a&e *en"ru el( ?i +'*"i&e 'bi+nui"ele nimicuri la urec,e( 5e &ui&er $n *a" +i &e dezln.ui&er( Oare 0cea a&"a cu a"#"a u+urin.B i el la 0elB Nu- e im*'&ibil & 0i 0'&" a+a( 1ar Harr% nu +"ia &igur( Nu ar 0i *u"u" &*une cu &iguran. c &""u&e $n"in& $n *a"ul din 5'rgen0riga"a cu un z#mbe" *lin de e>"az *e buze( 5e re$n"#lni&e cu ' 0'&" iubi" $n "im* ce RaMel &""ea $n al" *a" ui"#ndu2&e $n "a/an- $n"r2un ,'"el din M'&c'/ainca*abil & d'arm de "eam & nu2+i *iard c'*ilul( 5e g,emui( C#n"ul rece +i a&*ru "recea *rin el de *arc ar 0i 0'&" ' &"a0ie( Erau g#nduri *e care reu+i&e & le .in la di&"an.dar acum i &e $mbulzeau $n ca*7 dac nu +"ia c e &au nu $n &"are & ' $n+ele *e 0emeia la care .inea cel mai mul" $n acea&" /ia.de unde *u"ea & +"ie ce al"ce/a mai 0cu&eB Aune zicea c bu"ura +i dr'gurile nu 0ac dec#" & $n"rea&c &au & &lbea&c "r&"uri la"en"e ale n'a&"re( 1ar cine +"ie cu &iguran. ce zace $n n'iB Oamenii nu &un" r'b'.i- iar *r'ce&ele c,imice din creier &e &c,imb $n "im*( )ine a/ea un in/en"ar c'm*le" al lucruril'r N $n $m*re6urrile *'"ri/i"e +i cu medica.ia gre+i" N de care &un"em $n &"areB Harr% "remur +i $n6ur( Acum +"ia( "ia de ce "rebuie &2l g&ea&c *e Arne Albu +i & 'b.in ' mr"urie de la el $nain"e ca al.ii &2l reduc la "cere( Nu *en"ru c me&eria $i in"ra&e $n &#nge &au *en"ru c legea de/eni&e ' c,e&"iune *er&'nal- ci *en"ru c "rebuia & +"ie( i Arne Albu era &ingura *er&'an care $i *u"ea &*une(
231

Harr% $nc,i&e din n'u 'c,ii( 4e&"e ri"mul c'n"inuu +i ,i*n'"izan" al /aluril'r &e auzea cum /#n"ul +uiera $nce" dea&u*ra r'cil'r de grani"( )#nd de&c,i&e 'c,ii- $n"unericul di&*ru&e( C#n"ul $m*r+"ia&e n'rii- iar &"elele '*ace &cli*eau dea&u*ra( Luna $+i &c,imba&e *'zi.ia( Harr% &e ui" la cea&( 5""ea ac'l' de a*r'a*e ' 'r( ;reg'r l"ra ca "urba" $n&*re mare( 5e ridic $n.e*eni" +i mer&e $m*le"ici" *#n la c#ine( A"rac.ia gra/i"a.i'nal a lunii &e &c,imba&e- ni/elul a*ei &czu&e- iar Harr% mer&e cu greu *e ceea ce de/eni&e ' *la6 la"( @ Hai- ;reg'r- n2' & g&im nimic aici( )#inele &e re*ezi &*re el c#nd &e du&e &2l ia de zgard +i Harr% &e ddu $n &*a"e au"'ma"( 5e ui" la a*( Lumina lunii &"rlucea *e &u*ra0a.a neagr- dar acum &e zrea ce/a ce nu /zu&e $n "im*ul 0lu>ului( 4reau a 0i ca*e"ele a d'i *ari de anc'r care *lu"eau c,iar dea&u*ra ni/elului mrii( Harr% mer&e *#n *e mal +i lumin cu lan"erna( @ 1umnezeule- +'*"i( ;reg'r in"ra&e $n a* +i el $l urm de*la&#ndu2&e cu greu"a"e( ?nain"a&e zece me"ri $n mare- dar a*a nu2i a6ungea nici mcar *#n la genunc,i( 5e ui" $n a* la ' *erec,e de *an"'0i( )u&u.i de m#n- i"aliene+"i( Harr% lumin cu lan"erna a*a unde lumina &e re0lec"a $na*'i din cauza a d'u *ici'are de&cul.e- albe2/ine.ii care &e ridicau din a* ca d'u *ie"re 0unerare( 5"rig"ele lui Harr% 0ur *ur"a"e de /#n" +i &e $necar imedia" $n /alurile care &e &*rgeau( 1ar lan"erna care $i czu&e din m#n +i *e care ' $ng,i.i&e a*a rma&e *e 0undul ni&i*'& +i lumin "im* de a*r'a*e d'uzeci +i *a"ru de 're( )#nd bia"ul care a/ea & ' g&ea&c /ara urm"'are 0ugi cu ea la "a"l &ua*a &ra" er'da&e carca&a neagr +i nici unul din ei nu 0cu /re' leg"ur $n"re Magli"e +i gr'"e&ca de&c'*erire a cada/rului( )u un an $nain"e &cri&e&e $n "'a"e ziarele- dar &'arele /erii 0cea ca "'"ul & *ar c &2a $n"#m*la" $n urm cu ' e"erni"a"e(

232

PARTEA A CINCEA

233

32 DA(ID HASSELHO""
Lumina dimine.ii *rea a 0i un &"#l* /#r#" *rin"r2' cr*"ur din cer arunc#nd *e&"e 0i'rd ceea ce T'm Oaaler numea Hlumina lui I&u&I( Aca&- *e *ere.i- a/ea mai mul"e *ic"uri &imilare( Trecu *e&"e banda de *la&"ic care $nc'n6ura &cena crimei( )ei care $l cun'+"eau ar 0i &*u& c era $n 0irea lui & &ar *e&"e $n l'c & "reac *e &ub( A/eau dre*"a"e $n leg"ur cu a d'ua *ar"e- dar nu +i cu *rima( T'm Oaaler &e $nd'ia c $l cun'+"ea cine/a cu ade/ra"( i a/ea de g#nd & *&"reze lucrurile a+a( 1u&e a*ara"ul digi"al la len"ilele de un alba&"ru me"alic ale 'c,elaril'r &i de &'are din care a/ea ' duzin aca&( 9n ge&" de mul.umire din *ar"ea unui clien"( 1e 0a*"- la 0el &""eau lucrurile +i cu a*ara"ul( =i> 'biec"i/ul *e gaura din *m#n" +i *e cada/rul de l#ng ea( A/ea *an"al'ni negri +i ' cma+ care c#nd/a 0u&e&e alb- dar acum era mar'nie din cauza *m#n"ului +i a ni&i*ului( @ O al" 0'"'gra0ie *en"ru c'lec.ia "a *er&'nalB Era Oeber( @ A&"a2i ce/a n'u- zi&e Oaaler 0r & ridice *ri/irea( ?mi *lac uciga+ii crea"i/i( A.i iden"i0ica" cada/rulB @ Arne Albu( 4a"ruzeci +i d'i de ani( )&"'ri"- "rei c'*ii( 5e *are c are ce/a bani( Are ' caban c,iar aici( @ A /zu" &au auzi" cine/a ce/aB @ Acum 0ac anc,e"e din u+ $n u+( 1ar /ezi +i "u ce *u&"iu e *e aici( @ 4'a"e cine/a de la ,'"elul de ac'l'B Oaaler ar" &*re ' cldire mare de la ca*"ul *la6ei( @ M $nd'ie&c- zi&e Oeber( Nu /ine nimeni aici $n *eri'ada a&"a din an( @ )ine a g&i" cada/rulB @ 9n "ele0'n an'nim de la ' cabin "ele0'nic din M'&&( 4en"ru *'li.ia din M'&&( @ 9ciga+ulB @ Nu *rea cred( A zi& c a /zu" d'u *ici'are ridica"e $n &u& c#nd a ie+i" cu c#inele la *limbare( @ Au $nregi&"ra" c'n/'rbireaB Oaaler cl"in din ca*( @ Nu a &una" la numrul de urgen.e( @ i ce *'.i &*une *#n acumB Oaaler ar" cu ca*ul &*re
234

cada/ru( @ 1'c"'rii "rebuie & "rimi" ra*'r"ul- dar- du* *rerea mea*are & 0i 0'&" $ngr'*a" de /iu( Nu &un" &emne e>"erne de /i'len.- iar &#ngele din na& +i din gur +i /a&ele de &#nge &*ar"e din 'c,i &ugereaz ' mare acumulare de &#nge $n creier( ?n *lu&am g&i" ni&i* $n g#"- ceea ce $n&eamn c *r'babil re&*ira c#nd a 0'&" $ngr'*a"( @ ?n.eleg( Al"ce/aB @ )#inele era lega" de grila6 l#ng caban( 9n r'"8eiler mare +i ur#"( ?n"r2' 0'rm &ur*rinz"'r de bun( 9+a nu era $ncuia"$nun"ru nu &un" urme de lu*"( @ )u al"e cu/in"e- au in"ra"- l2au amenin.a" cu *i&"'ale- au lega" c#inele- i2au &*a" ' gr'a* +i l2au ruga" & &ar $n ea( @ A&"a dac au 0'&" mai mul.i( @ 9n r'"8eiler mare- ' gaur de de un me"ru +i 6um"a"e( )red c *u"em c'n&idera a&"a ca 0iind un lucru &igur- Oeber( Oeber nu reac.i'n( Nu a/u&e&e nici'da" /re' *r'blem & lucreze cu Oaaler( Omul era un anc,e"a"'r "alen"a"- unul din"re *u.inii "alen"a.iE rezul"a"ele /'rbeau de la &ine( 1ar a&"a nu $n&emna c Oeber era 'bliga" &2l *lac( 1e+i nici c2l displcea nu era cu/#n"ul *'"ri/i"( Era al"ce/a- ce/a care "e 0cea & "e g#nde+"i la *'zele cu Hg&e+"e di0eren.eleI( Nu *u"eai &*une e>ac" ce e- dar era ce/a care "e nelini+"ea( ?l nelinitea, &"a era cu/#n"ul( Oaaler &e a+ez l#ng cada/ru( "ia c Oeber nu2l *lace( Nu $l deran6a( Oeber era un *'li.i&" mai $n /#r&"- care lucra la In/e&"iga.ii- *e care nu2l a+"e*"a un /ii"'r &"rluci" +i care nu ar 0i *u"u" a0ec"a cariera &au /ia.a lui Oaaler $n /reun 0el( Era- mai *e &cur"- ' *er&'an de care nu a/ea ne/'ie &2l *lac( @ )ine l2a iden"i0ica"B @ Au a*ru" c#.i/a l'calnici- r&*un&e Oeber( 4r'*rie"arul alimen"arei l2a recun'&cu"( Am da" de &'.ia lui $n O&l' +i am adu&2' aici( Ne2a c'n0irma" c e Arne Albu( @ i ea unde e acumB @ La caban( @ A in"er'ga"2' cine/aB Oeber ddu din umeri( @ ?mi *lace & 0iu *rimul la 0a.a l'cului- zi&e Oaaler a*lec#ndu2&e $nain"e +i 0'"'gra0iind 0a.a de a*r'a*e( @ 4'li.ia din M'&& a redirec.i'na" cazul( T'cmai am 0'&"
23

&una.i & le '0erim a&i&"en.( @ A/em e>*erien.- zi&e Oaaler( A e>*lica" cine/a a&"a .ranil'rB @ 1e 0a*"- c#.i/a de2ai n'+"ri au in/e&"iga" crima $nain"e- r'&"i ' /'ce din &*a"ele lui( Oaaler &e ui" $n &u& la un brba" $mbrca" $n"r2' 6ac,e" de *iele neagr de *'li.i&"- care $i z#mbea( E*'le.ii a/eau ' &"ea +i marginile aurii( @ Nu m2am &u*ra"- r#&e in&*ec"'rul( 5un" 4aul 5'ren&en( Tu "rebuie & 0ii in&*ec"'rul Oaaler( Oaaler ddu &cur" din ca* +i ign'r mi+crile lui 5'ren&en de a da m#na cu el( Nu2i *lcea c'n"ac"ul 0izic cu 'ameni *e care nu $i cun'+"ea( 1e 0a*"- nici cu 'ameni *e care $i cun'+"ea( )u 0emeile- lucrurile &""eau al"0el( )el *u.in a"#"a "im* c#" a/ea c'n"r'lul( i $l a/ea( @ Nu ai mai in/e&"iga" un a&emenea caz- 5'ren&en- zi&e Oaaler +i ridic ' *le'a* a cada/rului- l&#nd & &e /ad un gl'b 'cular &#ngeriu( Nu /'rbim de&*re ' $n6ung,iere la c#rcium &au de&*re cum a $nca&a"2' /reun be.i/( 1'ar de a&"a ne2a.i c,ema"- nuB @ Nu- nu *are a 0i ' c,e&"ie l'cal- r&*un&e 5'ren&en( @ A+ zice & rm#i cu 'amenii "i *rin z'n +i & &u*ra/eg,ezi c#" "im* eu m duc & &"au de /'rb cu &'.ia cada/rului( 5'ren&en r#&e ca +i cum Oaaler ar 0i &*u& ' glum bun- dar &e '*ri c#nd $l /zu *e Oaaler ridic#nd din &*r#ncene de du* 'c,elarii de &'are( T'm Oaaler &e ridic +i &e $ndre*" &*re banda de *la&"ic( Numr $nce" *#n la "rei- a*'i &"rig 0r & &e $n"'arc7 @ i ia ma+ina aia de *'li.ie de ac'l'( Am /zu" c ai *arca" $n &*a.iul de /irare- 5'ren&en( )ei de la In/e&"iga.ii /'r cu"a urme de cauciuc de la ma+ina uciga+ului( Merci( Nu 0u ne/'ie & &e $n"'arc *en"ru a +"i c z#mbe"ul de *e 0a.a 6'/ial a lui 5'ren&en di&*ru&e( i c &cena crimei "'cmai 0u&e&e *relua" de *'li.ia din O&l'( @ 'ru AlbuB $n"reb Oaaler c#nd in"r $n camer( 5e ,'"r#&e & "ermine "'a" "reaba c#" mai re*ede *'&ibil( 5e $n"#lnea cu ' "#nr *r'mi."'are la *r#nz +i a/ea de g#nd & a6ung la $n"#lnire( Cigdi& Albu ridic *ri/irea din albumul *e care $l 0runzrea(
233

@ 1aB Lui Oaaler $i *lcu ce /zu( Tru*ul $n"re.inu" cu me"icul'zi"a"e- 0elul &igur *e &ine $n care &""ea- dega6area &"udia" a unei /ede"e de "ele/iz'r +i al "reilea na&"ure de&0cu" de la bluz( ?i *lcu +i ce auzi( C'cea bl#nd 0cu" *en"ru cu/in"ele acelea &*eciale *e care $i *lcea & le aud de la 0emeile lui( i $i *lcu +i gura din care de6a &*era c /a auzi acele cu/in"e( @ In&*ec"'r T'm Oaaler- &e *rezen" el +i &e a+ez $n 0a.a ei( ?n.eleg ce +'c "rebuie & 0i 0'&"( !ine$n.ele&- e un cli+eu- +i m $nd'ie&c c $n&eamn ce/a *en"ru dumnea/'a&"r $n ace&" m'men"- dar a+ /rea & / a&igur de c'm*a&iunea mea( i eu am *ierdu" *e cine/a a*r'*ia"( A+"e*"( 4#n c#nd acea&"a 0u 'bliga" & ridice *ri/irea +i el *u"u &2i /ad 'c,ii( Erau $nce.'+a.i +i- la $nce*u"- Oaaler crezu c din cauza lacrimil'r( Abia c#nd r&*un&e $+i ddu &eama c era bea"( @ Ai ' .igar- c'mi&areB @ 5*une.i2mi T'm( Nu 0umez( ?mi *are ru( @ )#" "im* "rebuie & rm#n aici- T'mB @ O & aran6ez & *leca.i c#" de cur#nd &e *'a"e( Trebuie d'ar & / *un c#"e/a $n"rebri- e $n regulB @ !ine( @ A+a( A/e.i /re' idee cine ar 0i /ru" & ia /ia.a &'.ului dumnea/'a&"rB Cigdi& Albu $+i &*ri6ini brbia $n *alm +i &e ui" *e geam( @ )ellal" c'mi&ar unde e- T'mB @ 5cuzeB @ N2ar "rebui & 0ie +i el aiciB @ )are c'mi&ar- fru AlbuB @ Harr%( 1'ar e cazul lui- nuB 4rinci*alul m'"i/ *en"ru care T'm Oaaler 0u&e&e a/an&a" $n grad mai re*ede dec#" 'ricare al"ul din"re cei care 0u&e&er admi+i 'da" cu el era c $+i ddu&e &eama c nimeni- nici mcar a/'ca.ii a*rrii- nu /a *u"ea & a0le cum 'b.inu&e d'/ezi care dem'n&"rau /ina acuza"ului( )ellal" m'"i/ era c a/ea an"ene &en&ibile( !ine$n.ele& c une'ri ace&"ea nu reac.i'nau- de+i ar 0i "rebui"( 1ar acum reac.i'nau( @ E /'rba de Harr% H'le- fru AlbuB @ 4'.i & '*re+"i aici(
23:

Lui T'm Oaaler $nc $i *lcea /'cea( O*ri l#ng b'rdur- &e a*lec $n 0a. +i &e ui" la ca&a r'z care &e $nl.a *e deal( 5'arele dimine.ii &"rlucea *e un 'biec" $n 0'rma de animal din grdin( @ ='ar"e drgu. din *ar"ea "a- zi&e Cigdi& Albu( 4en"ru c l2ai c'n/in& *e 5'ren&en & m la&e & *lec +i *en"ru c m2ai adu& aca&( Oaaler $i z#mbi cu cldur( Era c'n+"ien" c $i z#mbea cu cldur( Mul.i $i &*u&e&er c &eamn cu 1a/id Ha&&el,'00 din <a5Eatc2; a/ea aceea+i brbie- acela+i c'r* +i acela+i z#mbe"( Czu&e <a5Eatc2 +i +"ia la ce &e re0ereau c#nd &*uneau a&"a( @ Eu ar "rebui & / mul.ume&c- zi&e el( Era ade/ra"( )#" mer&e&er cu ma+ina din LarM'llen- a0la&e c#"e/a lucruri in"ere&an"e( )um ar 0i c Harr% H'le $ncerca & cau"e d'/ezi c &'.ul ei ' 'm'r#&e *e Anna !e",&en care N du* c#"e $+i aducea amin"e N era 0emeia care &e &inuci&e&e $n 5'rgen0riga"a cu ce/a "im* $n urm( )azul 0u&e&e $nc,i&( El $n&u+i c'ncluzi'na&e c 0u&e&e &inucidere +i &cri&e&e a&"a $n ra*'r"( 4rin urmare- ce *unea la cale idi'"ul de H'leB ?ncerca 'are & &e rzbune *e ni+"e anim'zi".i mai /ec,i din"re eiB ?ncerca & dem'n&"reze c Anna !e",&en 0u&e&e /ic"ima unui ac" criminal *en"ru a2l c'm*r'mi"e *e el- T'm OaalerB Era d'ar &"ilul be.i/ului luia & 0ac &*"uri $n a+a ce/a- dar nu *rea a/ea &en& *en"ru Oaaler 0a*"ul c H'le *unea a"#"a energie $n"r2' anc,e" care- $n cel mai ru caz- ar dem'n&"ra d'ar c Oaaler &e grbi&e & "rag c'ncluzii( Re&*in&e /e,emen" ideea c m'"i/ul lui Harr% era d'ar acela de a 0ace lumin $n ace&" caz( 1'ar *'li.i+"ii din 0ilme $+i *e"rec "im*ul liber 0c#nd a&"0el de lucruri( =a*"ul c &u&*ec"ul lui Harr% era acum m'r" $n&emna $n m'd n'rmal c erau mai mul"e &'lu.ii al"erna"i/e $n cr.i( Oaaler nu era &igur care anume- dar *en"ru c in&"inc"ul $i &*unea c Harr% H'le era im*lica"- de/eni in"ere&a" & a0le( A+a c a"unci c#nd Cigdi& Albu $l in/i" *e Oaaler & in"re & &er/ea&c ' cea+c de ca0ea- m'"i/ul *rinci*al care $l a"ra&e nu 0u *r'a&*"a /du/( Acea&"a *u"ea 0i +an&a de a &e de&c'"'r'&i de 'mul a crui re&*ira.ie ' &im.ea $n cea0a- de c#" "im* 'are de6aB Mai mul" de un anB 1a- $n"r2ade/r- mai bine de un an( Mai bine de un an de c#nd *'li.i&"a Ellen ;6el"en N din cauza unei ga0e a lui 5/erre Ol&en N de&c'*eri&e c T'm Oaaler era 'mul din &*a"ele unei re.ele 'rganiza"e de c'n"raband cu arme din O&l'( )#nd $i ddu&e
23G

'rdin lui Ol&en & ' e>ecu"e $nain"e & &*un ce a0la&e- 0u&e&e e>"rem de c'n+"ien" c H'le nu /a renun.a nici'da" *#n ce nu /a a0la cine ' 'm'r#&e( A+a c &e a&igura&e c +a*ca lui Ol&en /a 0i g&i" la l'cul crimei- a&"0el $nc#" & *'a" &2l $m*u+"e *e &u&*ec" $n "im*ul are&"rii +i & *ar ' au"'a*rare( Nu e>i&"a nimic care &2l incrimineze- "'"u+i Oaaler a/ea &enza.ia ciuda" +i ne*lcu" c H'le &e a*r'*ie( i c *u"ea & 0ie *ericul'&( @ )a&a *are a+a de g'al c#nd &un" "'.i *leca.i- zi&e Cigdi& Albu $n "im* ce de&cuia u+a( @ 1e c#" "im* &"aiF &ingurB $n"reb Oaaler urc#nd- $n &*a"ele ei- "re*"ele din &u0ragerie( ?nc $i *lcea ce /edea( @ )'*iii &un" la *rin.ii mei $n N'rdb%( Ideea era & rm#n ac'l' *#n c#nd lucrurile &e /'r $n"'arce la n'rmal( O0" +i &e l& $n unul din"re 0'"'liile ad#nci( Trebuie & beau ce/a( i a*'i &2i &un( T'm Oaaler ' *ri/i( 5"rica&e "'"ul cu ul"imele cu/in"e( Micul im*ul& er'"ic di&*ru&e( !ru&c- $i *ru mul" mai b"r#n( 4'a"e *en"ru c e0ec"ul alc''lului $nce*ea & di&*ar( ?i ne"ezi&e ridurile +i $i $ndulci&e linia gurii care acum *rea ' de&*ic"ur &"r#mb +i r'zalie( @ 5"ai 6'&- T'm( O & 0ac ni+"e ca0ea( 5e a+ez *e cana*ea $n "im* ce Cigdi& di&*ru $n buc"rie( 1e&0cu *ici'arele +i 'b&er/ ' *a" +"ear& *e ma"erial( ?i amin"i de *a"a de *e cana*eaua lui l&a" de &#ngele men&"rual( K#mbi c#nd $+i adu&e amin"e( )#nd $+i adu&e amin"e de !ea"e L'nn( !ea"e L'nn cea dulce +i in'cen" care &""u&e $n 0a.a lui la m&u. +i $i &'rbi&e 0iecare cu/#n" *e care i2l &*u&e&e ca +i c#nd ar 0i 0'&" cuburi de za,r $n ca0eaua ei cu la*"e( H)red c e crucial & ai cura6ul & 0ii "u $n&.i( )el mai im*'r"an" lucru $n"r2' rela.ie e c'rec"i"udinea- nu creziBI E di0icil de &*u& ce "rebuie & alegi din c'lec.ia de cli+ee a+a2zi& *r'0unde *en"ru a le 0'l'&i cu 0e"ele "inere- dar $n m'd e/iden" mer&e&e de minune cu !ea"e( ?l urma&e d'cil la el aca& du* ce $i *re*ara&e ' bu"ur care $n m'd clar nu era *en"ru 0e"e "inere( ?i /eni & r#d( ),iar +i $n ziua urm"'are- !ea"e L'nn crezu&e c le+ina&e din cauza 'b'&elii +i *en"ru c bu"ura 0u&e&e ce/a mai "are dec#" bea ea de 'bicei( 1'za c'rec" era "'"ul( )ea mai bun *ar"e urma&e c#nd el in"ra&e $n &u0ragerie diminea.a- iar ea 0reca cu ' c#r* umed cana*eaua unde- cu ' &ear $n urm- 0cu&er ni+"e c,e&"iuni elemen"are $nain"e ca ea
23J

& le+ine +i & $ncea* di&"rac.ia ade/ra"( H?mi *are ru- zi&e&e ea *e *unc"ul de a izbucni $n *l#n&( T'cmai ce2am /zu"( M &im" a"#" de *r'&"( M g#ndeam c2' &2 mi /in abia &*"m#na /ii"'are(I HNu c'n"eaz- $i r&*un&e&e el +i ' m#ng#ia&e *e 'braz( A"#"a /reme c#" 0aci "'" *'&ibilul & di&*ar de ac'l'(I A*'i "rebui&e & ' zbug,ea&c $n buc"rie( 1du&e drumul la r'bine" +i "r#n"i&e u+a 0rigiderului *en"ru a nu &e auzi c r#de( 4en"ru c !ea"e L'nn 0reca *a"a de &#nge l&a" de Linda( 5au 'are de DarenB Cigdi& $l &"rig din buc"rie( @ Crei la*"e la ca0ea- T'mB C'cea ei r&una durE a/ea $n ea un accen" din z'na de /e&" a O&l'ului( ?n 'rice caz- el a0la&e ce a/ea ne/'ie( @ T'cmai mi2am amin"i" c am ' $n"#lnire $n 'ra+- zi&e el( 5e $n"'ar&e +i ' /zu &"#nd $n u+a buc"riei cu d'u cni mari de ca0ea $n m#n +i cu 'c,ii *lini de uimire( )a +i cum ar 0i *le&ni"2'( 5a/ur g#ndul( @ Ai ne/'ie & &"ai &ingur- zi&e el ridic#ndu2&e( "iu( A+a cum .i2am &*u&- +i eu am *ierdu" de cur#nd ' *rie"en a*r'*ia"( @ ?mi *are ru- r'&"i Cigdi& uimi"( Nici mcar nu "e2am $n"reba" cine era( @ O c,ema Ellen( O c'leg( ?mi *lcea 0'ar"e mul"( T'm Oaaler $+i l& ca*ul $n"r2' *ar"e +i ' *ri/i *e Cigdi&- care $i r&*un&e cu un z#mbe" abia &c,i.a"( @ La ce "e g#nde+"iB $l $n"reb ea( @ 4'a"e ' & "rec *e2aici $n"r2' zi & /d ce mai 0aci( ?i mai arunc ' da" z#mbe"ul acela cald- a la 1a/id Ha&&el,'00 +i &e g#ndi c#" ,a'& ar 0i $n lume dac 'amenii ar *u"ea & $+i ci"ea&c g#ndurile unii al"'ra(

2:<

33 DISOSMIA
Orele de /#r0 ale du*2amiezii $nce*u&er- +i *e ;r'nland&leire" &e de*la&au $nce" ma+ini *e l#ng &ediul *'li.ieiduc#ndu2i $n ele *e &cla/ii l'cului de munc( O /rabie &e a+ez *e ' ramur +i *ri/i cum cade ul"ima 0runz- $+i lu zb'rul +i "recu *e l#ng camera de +edin.e de la e"a6ul cinci( @ Nu m *rice* & /'rbe&c $n *ublic- $nce*u !6arne M'ller- iar cei care auzi&er +i al"e di&cur&uri ale lui M'ller $ncu/iin.ar( O &"icl de /in &*um'& O*era care c'&"a&e +a*"ezeci +i n'u de c'r'ane- *ai&*rezece *a,are de *la&"ic N $nc nede&*ac,e"a"e N +i "'.i cei care 0u&e&er im*lica.i $n cazul )lului a+"e*"au & &e "ermine di&cur&ul( @ ?n *rimul r#nd- a+ /rea & / "ran&mi" calde &alu"ri din *ar"ea *rimarului +i a +e0ului *'li.iei +i & / mul.ume&c "u"ur'r *en"ru "reaba bun *e care a.i 0cu"2'( 1u* c#"e +"i.i- am 0'&" &u*u+i unei *re&iuni mari c#nd ne2am da" &eama c a/em de2a 0ace cu un &*rg"'r de bnci $n &erieF @ Nu +"iam c mai e>i&" +i al" "i*A &"rig I/ar&&'n +i 0u r&*l"i" cu un ,','" de r#&( 5e a+eza&e $n &*a"ele &lii- l#ng u+- de unde $i *u"ea /edea *e "'.i *'li.i+"ii aduna.i ac'l'( @ )red c *'.i &*une +i a+a( M'ller z#mbi( )e d'ream & &*un e cF cF du* cum +"i.iF &un"em bucur'+i c &2a "ermina" "'a" *'/e&"ea( ?nain"e de a bea un *a,ar de +am*anie- a+ /rea & mul.ume&c $n m'd &*ecial *er&'anei creia $i re/in cele mai mari meri"eF Harr% &im.i cum ceilal.i $l *ri/e&c( 9ra genul &"a de 'cazii( 1i&cur&ul +e0ului- di&cur&uri *en"ru +e0- mul.umiri cl'/nil'r"ea"rul me&c,inriil'r( @ Rune I/ar&&'n care a c'ndu& anc,e"a( =elici"ri- Rune( R'*'"e de a*lauze( @ Crei & ne &*ui c#"e/a cu/in"e- RuneB @ Nu- &cr#+ni Harr% *rin"re din.i( @ 1a- /reau- zi&e I/ar&&'n( 4'li.i+"ii $+i lungir g#"urile( Rune "u+i &cur"( @ 1in ne0ericire- nu am *ri/ilegiul de a *u"ea &*une ca "ine!6arne- c nu m *rice* & /'rbe&c $n *ublic( 4en"ru c m *rice*( Al"e r#&e"e( i- din e>*erien.a di&cur&uril'r *e care le2am .inu" du* rez'l/area cu &ucce& a al"'r cazuri- +"iu c e 'b'&i"'r
2:1

& mul.ume+"i "u"ur'r( Munca de *'li.i&" e&"e- du* cum +"i.i cu "'.ii- munc $n ec,i*( Lui !ea"e +i lui Harr% le2a re/eni" 'n'area de a $n&crie $n *'ar"- dar ec,i*a a *reg"i" "erenul( =r &2i /in a crede- Harr% $i *ri/i *e "'.i cum $l a*r'bau( @ 1eci / mul.ume&c "u"ur'r( I/ar&&'n $+i *limb *ri/irea a&u*ra 0iecruia cu in"en.ia e/iden" de a2i 0ace *e "'.i & &e &im" bga.i $n &eam +i a*recia.i( A*'i- *e un "'n mai /e&el&"rig7 Haide.i & nu mai *ierdem "im*ul +i & de&0acem +am*aniaA )ine/a $i ddu &"icla +i du* ce ' agi" bine- $nce*u & de&0ac d'*ul( @ 1e6a m2a *lic"i&i"- $i +'*"i Harr% lui !ea"e( Eu *lec( Ea $l *ri/i cu re*r'+( @ =i.i a"en.iA 1'*ul .#+ni +i zbur $n "a/an( T'a" lumea & ia c#"e un *a,arA @ 5cuze- zi&e Harr%( Ne /edem m#ine( )'b'r$ $n bir'u +i $+i lu 6ac,e"a( ?n li0"- &e &*ri6ini de *ere"e( Nu d'rmi&e dec#" c#"e/a 're $n cabana lui Albu n'a*"ea "recu"( La +a&e diminea.a- &e du&e&e cu ma+ina *#n la &"a.ia de me"r'u din M'&&- g&i&e ' cabin "ele0'nic +i numrul *'li.iei din M'&& +i $i anun.a&e de&*re cada/rul din mare( "ia c /'r cere a6u"'r *'li.iei din O&l'( )#nd a6un&e la '*" $n O&l'- in"ra&e $n Da00ebrennerie" din 9lle/al&/eien +i bu&e un cortado *#n ce &e a&igur c &e *reda&e cazul +i c *u"ea & mearg lini+"i" la bir'u( 9+ile li0"ului &e de&c,i&er +i Harr% ie+i a0ar *rin u+a ba"an"$n aerul rece de "'amn al O&l'ului de&*re care &e &*une c e mai *'lua" dec#" aerul din !angM'M( Nu mai /'ia & &e g#ndea&c la nimic a&"zi- d'ar & d'arm +i & &*ere c nu /a /i&a( 5 &*ere c m#ine "'a"e u+ile &e /'r $nc,ide du* el( T'a"e $n a0ar de una( 9na care nu &e /a $nc,ide nici'da"una care nu $+i d'rea & &e $nc,id( 1ar nu &e /a g#ndi la a&"a dec#" m#ine( A*'i &e /a *limba cu Hal/'r&en de2a lungul r#ului AMer&el/a( 5e /'r '*ri l#ng c'*acul unde ' g&i&er( C'r re0ace ce &e $n"#m*la&e *en"ru a &u"a 'ar( Nu *en"ru c ui"a&er ce/aci *en"ru a reg&i &en"imen"ul- *en"ru a le re/eni mir'&ul $n nri( 1e6a $i era "eam( O lu *e *'"eca $ngu&" *e&"e *a6i+"e( 4e &cur""ur( Nu &e ui" la $nc,i&'area cenu+ie din &"#nga( Ac'l' unde *r'babil c Ra&M'l &"r#n&e&e de'camda" "abla de +a,( Nu /'r g&i nici'da" nimic $n LarM'llen &au $n 'ricare al" l'c care &2l indice *e .igan
2:2

&au *e /reunul din"re ac'li.ii &i- c,iar dac el $n&u+i *relua cazul( C'r "rebui & mearg $nain"e c#" "im* /a 0i ne/'ie( )lul era m'r"( Arne Albu era m'r"( H1re*"a"ea e ca a*a- zi&e&e Ellen 'da"( Ca g&i mereu ' cale(I "ia c nu e ade/ra"- dar cel *u.in era ' minciun cu care &e c'n&'la din c#nd $n c#nd( Harr% auzi &irenele( Le auzea de ce/a /reme( Ma+inile albe cu gir'0aruri "recur *e l#ng el +i di&*rur $n 6'& *e ;r'nland&leire"( ?ncerc & nu &e g#ndea&c *en"ru ce 0u&e&er c,ema.i( 4r'babil nimic care & aib leg"ur cu el( i dac a/ea/'r "rebui & a+"e*"e( 4#n m#ine( T'm Oaaler $+i ddu &eama c a6un&e&e *rea de/reme( L'ca"arii bl'cului galben *al a/eau al"e lucruri de 0cu" dec#" & &"ea aca& $n "im*ul zilei( T'cmai a*&a&e *e ul"imul bu"'n( 5e $n"'r&e&e & *lece c#nd ' /'ce me"alic zi&e7 @ Al'B Oaaler &e $n"'ar&e( @ Al'- &un"e.iF 5e ui" la *lcu.a cu nume de l#ng bu"'n( A&"rid M'n&enB 1'uzeci de &ecunde mai "#rziu era *e *alier ui"#ndu2&e la ' 0a. &*eria" +i *i&"ruia" care $l *ri/ea de du* lan.ul de la u+( @ 4'" & in"ru- fro)en M'n&enB $n"reb el dez/elindu2+i din.ii ca $n"r2' *'z cu 1a/id Ha&&el,'00( @ 4re0er & nu- zi&e ea( 4r'babil c nu /zu&e <a5Eatc2. ?i ar" legi"ima.ia( @ Am /eni" & / $n"reb dac e ce/a ce ar "rebui & +"im lega" de m'ar"ea Annei !e",&en( Nu mai &un"em a"#" de &iguri c a 0'&" /'rba de ' &inucidere( ?n.eleg c un c'leg de2al meu deruleaz ' anc,e" *ar"icular +i m $n"rebam dac a.i /'rbi" cu el( T'm Oaaler auzi&e c animalele- mai ale& cele de *rad- &im" mir'&ul 0ricii( Nu i &e *rea ce/a &ur*rinz"'r( )e $l &ur*rindea era 0a*"ul c nu "'a" lumea &im"e mir'&ul 0ricii( =rica are acela+i mir'& amar +i "rec"'r *e care $l are urina de /ac( @ 1e ce / e 0ric- fro)en M'n&enB 4u*ilele ei &e dila"ar +i mai mul"( An"enele lui Oaaler b#z#iau acum( @ E 0'ar"e im*'r"an" & ne a6u"a.i- zi&e Oaaler( )el mai im*'r"an" a&*ec" al rela.iei din"re *'li.ie +i ce".eni e&"e 'ne&"i"a"ea- nu crede.iB
2:3

A/ea *ri/irea r"ci"- iar el ri&c7 @ )red c c'legul meu e im*lica" cum/a $n ace&" caz( ;ura i &e de&cle+" +i $l *ri/i nea6u"'ra"( !ing'( 5e a+ezar $n buc"rie( 4ere.ii mar'nii erau ac'*eri.i cu de&ene de c'*ii( Oaaler bnui c era m"u+a unei mul.imi de c'*ii( ?+i lu n'"i.e $n "im* ce ea /'rbea( @ Am auzi" un zg'm'" *e c'rid'r- ce/a *rbu+indu2&e +i c#nd am ie+i"- *e *alier l#ng u+a mea era un brba" $n *a"ru labe( Era clar c "'cmai czu&e +i l2am $n"reba" dac are ne/'ie de a6u"'rdar nu am *rimi" un r&*un& clar( Am urca" +i am &una" la u+a Annei !e",&en- dar nu a r&*un& nimeni nici ac'l'( )#nd am c'b'r#" iar- l2am a6u"a" & &e ridice( T'" ce a/u&e&e $n buzunare era $m*r+"ia" *e&"e "'"( I2am g&i" *'r"'0elul cu numele +i adre&a( A*'i l2am a6u"a" & ia& a0ar- am '*ri" un "a>i liber +i i2 am da" adre&a +'0erului( A&"a e "'" ce +"iu( @ i &un"e.i &igur c e aceea+i *er&'an care /2a /izi"a" mai "#rziu( Adic Harr% H'leB =emeia $ng,i.i $n &ec +i $ncu/iin.( @ !ine- A&"rid( 1e unde +"ii c a 0'&" la AnnaB @ L2am auzi" c#nd a &'&i"( @ L2ai auzi" sosind +i l2ai auzi" intr#nd $n a*ar"amen"ul AnneiB @ ;ar&'niera mea e e>ac" l#ng c'rid'r( 5e aude "'"( !l'cul &"a e lini+"i"E nu &e $n"#m*l *rea mul"e( @ Ai mai auzi" +i al"e mi+cri l#ng a*ar"amen"ul AnneiB Ea ezi"7 @ Mi &2a *ru" c aud *e cine/a &"recur#ndu2&e $n a*ar"amen"ul Annei du* ce a *leca" *'li.i&"ul( 1ar *rea a 0i ' 0emeie( T'curi $nal"e( =ac un al"0el de zg'm'"( 1ar m2am g#ndi" c e fru ;under&en de la "rei( @ 1aB @ Merge de 'bicei $nce" du* ce a &er/i" c#"e/a *a,are la ;amle Ma6'r( @ Ai auzi" .i*e"eB A&"rid cl"in din ca*( @ 4ere.ii din"re a*ar"amen"e &un" bine iz'la.i( @ ?.i amin"e+"i numrul "a>iuluiB @ Nu( @ La ce 'r ai auzi" zg'm'"ul de *e c'rid'rB @ 9n&*rezece +i un &0er"( @ E+"i &igur- A&"ridB
2:4

Ea $ncu/iin.( In&*ir ad#nc( Oaaler 0u &ur*rin& de &iguran.a bru&c din /'cea ei c#nd zi&e7 @ El a uci&2'( 5im.i c i &e accelereaz *ul&ul( Nu mul"( @ )e "e 0ace & &*ui a&"a- A&"ridB @ Am +"iu" c e ce/a $n neregul c#nd am auzi" c Anna &2ar 0i &inuci& $n acea n'a*"e( 4e &cri era un indi/id bea" "ur"- iar ea nu r&*undea la u+( M2am g#ndi" & iau leg"ura cu *'li.ia- dar a*'i a /eni" el aiciF 5e ui" la T'm Oaaler de *arc &2ar 0i $neca"- iar el ar 0i 0'&" c'lacul de &al/are( @ 4rimul lucru care m2a $n"reba" a 0'&" dac l2am recun'&cu"( i- bine$n.ele&- am +"iu" la ce &e re0er( @ La ce &e re0erea- A&"ridB C'cea ei urc cu ' 6um"a"e de 'c"a/7 @ 9n uciga+ care $n"reab &ingurul mar"'r dac $l recun'a+"eB )e crede.iB A /eni" & m a/er"izeze ce &e /a $n"#m*la dac $l dau de g'l( Am 0cu" ce a /ru" el( I2am &*u& c nu l2am /zu" nici'da"( @ 1ar ai zi& c a /eni" mai "#rziu & "e $n"rebe de Arne AlbuB @ 1a- /'ia & dau /ina *e al"cine/a( Trebuie & $n.elege.i c eram 0'ar"e &*eria"( M2am *re0cu" c nu $n.eleg +i i2am 0cu" 6'culF Auzi cum &u&*inele *un &"*#nire *e c'rzile ei /'cale( @ 1ar acum &un"e.i di&*u& & ne &*une.i "'a"e a&"eaB i la "ribunal- &ub 6urm#n"B @ 1a- dacF dac +"iu c &un" $n &iguran.( 1in cealal" camer &e auzi zg'm'"ul 0cu" de &'&irea unui e2 mail( Oaaler &e ui" la cea&( 4(3<( Ca "rebui & &e mi+"e re*ede$n &eara a&"a dac era *'&ibil( La 4(3 - Harr% de&cuie u+a a*ar"amen"ului &u +i $+i ddu bru&c &eama c ui"a&e c aran6a&e cu Hal/'r&en & mearg la &ala de 0i"ne&&( ?+i arunc *an"'0ii din *ici'are- in"r $n &u0ragerie +i a*& *e bu"'nul 4LAR al r'b'"ului care cli*ea( Era RaMel( HTribunalul /a lua decizia mar.i( Am rezer/a" bile"e *en"ru miercuri( O & a6ungem $n ;ardem'en la un&*rezece( Oleg m2a $n"reba" dac *'.i & /ii & ne iei(I 5 ne iei( Ki&e&e c decizia "ribunalului /a in"ra imedia" $n /ig'are( 1ac /'r *ierde- nu /a mai 0i nici un & ne iei- ci d'ar ' &ingur *er&'an care a *ierdu" "'"ul(
2:

Nu2i l&a&e nici un numr de "ele0'n unde & ' &une- & $i &*un c "'"ul &2a "ermina" +i c nu /a mai "rebui & &e ui"e *e&"e umr( O0" +i &e l& $n 0'"'liul /erde( ?nc,i&e 'c,ii +i ' /zu( RaMel( )ear+a0ul alb care era a"#" de rece c $i ardea *ielea- *erdelele care abia dac &e mi+cau la geamul de&c,i& +i care l&au & *"rund $nun"ru ' raz de lun ce $i cdea *e bra.ul ei dezg'li"( ?i m#ng#ie $nce"- cu /#r0ul dege"el'r- 'c,iim#inile- umerii $ngu+"i- g#"ul lung +i z/el"- *ici'arele $ncruci+a"e cu ale lui( ?i &im.i re&*ira.ia lini+"i" +i cald *e g#"ul lui- auzi cum re&*ira.ia celei care d'rmea $+i &c,imba u+'r ri"mul $n "im* ce el ' m#ng#ia $nce" *e &*a"e( )'a*&ele ei care $nce*ur +i ele & &e mi+"e $nce" $n&*re el ca +i cum ,iberna d'ar- $n a+"e*"are( La (<<- Rune I/ar&&'n- care era aca& $n O&"era&- ridic rece*"'rul *en"ru a2i &*une celui care &una&e c 0amilia lui "'cmai &e a+eza&e la ma&( Me&ele erau &0in"e $n ca&a l'r- a+a c n2ar /rea & &une mai "#rziuB @ 5cuze c "e deran6ez- I/ar&&'n( 5un" T'm Oaaler( @ 5alu"- T'm- zi&e I/ar&&'n me&"ec#nd $nc un car"'0( A&cul"F @ Am ne/'ie de un manda" de are&"are *e numele lui Harr% H'le( ?m*reun cu un manda" de *erc,ezi.ie *en"ru a*ar"amen"ul lui( 4lu& cinci 'ameni care & 0ac *erc,ezi.ia( Am m'"i/e & cred c H'le e im*lica" $n"r2un 0el ne0erici" $n"r2un caz de crim( )ar"'0ul ' lu *e drumul gre+i"( @ E urgen"- in&i&" Oaaler( E>i&" ri&cul ca d'/ezile & 0ie di&"ru&e( @ !6arne M'ller- 0u "'" ce *u"u &*une I/ar&&'n *rin"re acce&ele de "u&e( @ 1a- +"iu c- &"ric" /'rbind- a&"a e re&*'n&abili"a"ea lui M'ller- zi&e Oaaler( 1ar *un *ariu c e+"i de ac'rd cu mine c e *r"ini"'r( Lucreaz cu Harr% de zece ani( @ Ai dre*"a"e( 1ar mai a/em ce/a de 0cu" *e ziua de azia+a c bie.ii mei &un" cu m#inile lega"e( @ RuneF Era &'.ia lui I/ar&&'n( Nu a/ea c,e0 & in"re $n c'n0lic" cu eaE a6un&e&e aca& la d'uzeci de minu"e du* ce 0u&e&e de&c,i& +am*ania +i a*'i 0u&e&e da" alarma la &ucur&ala din ;ren&en a bncii 1en N'r&Me !anM( @ Te &un eu- Oaaler( O & &un la a/'ca.ii *'li.iei & /d ce
2:3

*'" & 0ac( Tu+i +i adug &u0icien" de "are $nc#" &2l aud +i &'.ia7 1u* ce "ermin de m#nca"( Harr% &e "rezi c#nd auzi b"ile $n u+( )reierul &u a6un&e imedia" la c'ncluzia c *er&'ana b"ea de ce/a "im* +i c era &igur c Harr% e aca&( 5e ui" la cea&( ( ( O /i&a&e *e RaMel( 5e $n"in&e +i &e ridic din 0'"'liu( Al"e b"i( Mai "ari( @ 1a- da- &"rig Harr% $ndre*"#ndu2&e &*re u+( Czu ' &ilue" *rin &"icla de la u+( H)u &iguran. /reun /ecinI- &e g#ndi Harr%- de /reme ce nu &una&e la in"er0'n( Nici nu *u&e bine m#na *e clan.- c &im.i ce/a( O $n.e*"ur $n cea0a( 4e"e $n 0a.a 'c,il'r( 4ul&ul $i cre&cu( T#m*enii( 1e&c,i&e u+a( Era Ali( ='ar"e $ncrun"a"( @ Ai *r'mi& c2' &2.i 0aci *#n azi cura" $n magazia "a de la &ub&'l- zi&e ace&"a( Harr% $+i "ra&e una *e&"e 0run"e( @ La dracuTA 5cuze- Ali( 5un" al dracului de $m*r+"ia"( @ E2n regul- Harr%( Te a6u" eu dac ai "im* $n &eara a&"a( Harr% $l *ri/i &ur*rin&( @ 5 m a6u.iB 4'" & mu" ce e ac'l' $n zece &ecunde( 52.i &*un ade/rul- nu2mi amin"e&c ce *'" & am ac'l'- dar bine( @ 5un" lucruri im*'r"an"e- Harr%( Ali cl"in din ca*( E+"i nebun & .ii a&"0el de lucruri la &ub&'l( @ Habar nu am de&*re ce e /'rba( M duc la 5c,r'der & mn#nc ce/a( Cin du* aia- Ali( Harr% $nc,i&e u+a- &e cu0und la l'c $n 0'"'liu +i a*& *e "elec'mand( "irile *en"ru &urd'mu.i( Harr% lucra&e la un caz $n care mai mul"e *er&'ane cu de0icien.e de auz 0u&e&er adu&e *en"ru a 0i in"er'ga"e +i $n/.a&e c#"e/a din"re &emne( ?ncerc & & *'"ri/ea&c ge&"urile re*'r"erului cu &ub"i"rarea( T'"ul lini+"i" *e 0r'n"ul din Orien"ul A*r'*ia"( 9n american urma & 0ie adu& $n 0a.a cur.ii mar.iale *en"ru c lu*"a&e *en"ru "alibani( Harr% renun.( HMeniul zilei la 5c,r'der- ' ca0ea- ' .igarI- &e g#ndi el( L'& $n &ub&'l +i a*'i direc" $n *a"( Lu "elec'manda +i era *e *unc"ul & '*rea&c "ele/iz'rul c#nd $l /zu *e re*'r"er r&0ir#ndu2+i dege"ele +i ar"#nd dege"ul mare( Era un &emn *e care +i2l amin"ea( )ine/a 0u&e&e $m*u+ca"( Harr% &e g#ndi $n m'd au"'ma" la Arne Albu- dar ace&"a muri&e *rin a&0i>iere( ?+i mu" *ri/irea *e &ub"i"rare( ?ng,e. $n &caun( i $nce*u & a*e&e *e
2::

"elec'mand ca un a*uca"( Era ' +"ire *r'a&" N *'a"e c,iar 0'ar"e *r'a&"( 4e "ele"e>" nu &cria mai mul" dec#" ziceau la "ele/iz'r7
O anga6a" a bncii uci& $n "im*ul unei &*argeri( 9n &*rg"'r a $m*u+ca" ' ca&ier a &ucur&alei ;ren&en a 1n! din O&l' $n acea&" du*2amiaz( Anga6a"a &e a0l $n"r2' &"are cri"ic(

Harr% in"r $n d'rmi"'r +i ddu drumul calcula"'rului( Le0uirea bncii era "i"lul zilei( 1du clic de d'u 'ri7
!anca "'cmai $nc,idea c#nd un ,'. ma&ca" cu un *i&"'l $n m#n a in"ra" +i i2a &*u& managerului &ucur&alei & g'lea&c ATM2ul( 4en"ru c ace&" lucru nu &2a *e"recu" $n in"er/alul ceru"- a $m*u+ca" ' anga6a" de "reizeci +i *a"ru de ani( 5e *are c &"area 0emeii e cri"ic( 4A5 Rune I/ar&&'n &*une c *'li.ia nu are nici un indiciu de'camda" +i nu a d'ri" & 0ac nici un c'men"ariu lega" de 0a*"ul c ace&" 6a0 &eamn cu 6a0urile 0cu"e de un brba" &u*ranumi" )lul( 4'li.ia ne2a in0'rma" $n cur&ul ace&"ei &*"m#ni c ace&"a a 0'&" g&i" m'r" $n dTA6uda- !razilia(

4u"ea & 0ie ' c'inciden.( 5igur c da( 1ar nu era( Nici ' +an&( Harr% $+i "recu m#na *e&"e 0a.( 1e a&"a $i 0u&e&e "eam "'" "im*ul( Le/ ;re""e nu 6e0ui&e dec#" ' banc( 9rm"'rul 6a0 0u&e&e 0cu" de al"cine/a( )ine/a care le &""ea de2a curmezi+ul( A+a de bine $nc#" &e m#ndrea c $l c'*iaz *e )lu *#n la cel mai mic de"aliu( Harr% $ncerc & &e g#ndea&c la al"ce/a( Nu mai /'ia & cl'cea&c idei de&*re bnci 6e0ui"e( 5au de&*re anga6a.i ai bncil'r $m*u+ca.i( 5au de&*re c'n&ecin.ele e>i&"en.ei a d'i )li( 1e&*re ri&cul c /a "rebui & lucreze din n'u cu I/ar&&'n +i /a am#na iar cazul Ellen( H5"'*( Nu "e mai g#ndi la nimic *e ziua de azi( M#ine(I 1ar &e du&e $n ,'l- unde dege"ele 0'rmar de unele &ingure numrul lui Oeber( @ 5un" Harr%( Ai a/u" n'r'cB @ )u &iguran.( Oeber *rea &ur*rinz"'r de /e&el( !ie.ii +i 0e"ele bune au n'r'c *#n la urm( @ A&"a2i ce/a n'u *en"ru mine- zi&e Harr%( 5 auzim( @ !ea"e L'nn m2a &una" din )a&a 1urerii c#nd eram $nc $n banc( T'cmai $nce*u&e & /izi'neze ca&e"ele 6a0ului c#nd a /zu" ce/a in"ere&an"( !rba"ul &""ea l#ng geamul de *le>igla& de l#ng "e6g,ea c#nd /'rbea( A &ugera" & cu"m urme de
2:G

&ali/( Nu "recu&e dec#" ' 6um"a"e de 'r de la &*argere- a+a c e>i&"au +an&e & g&im ce/a( @ iB $n"reb Harr% nerbd"'r( @ Nici urm de &ali/ *e geam( Harr% m'rmi ce/a( @ ?n &c,imb- ' micr'*ic"ur de re&*ira.ie c'nden&a"( @ 1aB @ 1a- c,iar a+a( @ 4r'babil c cine/a +i2a &*u& de cur#nd rugciunea de &ear +i ne2a *'meni" +i *e n'i $n ea( =elici"ri- Oeber( @ )red c /'m a/ea *r'0ilul A1N $n "rei zile( A*'i *u"em $nce*e & c'm*arm( Eu zic c2l *rindem *#n la &0#r+i"ul &*"m#nii( @ 5*er & ai dre*"a"e( @ Am( @ A"unci mul.ume&c c nu mi2ai &"rica" *'0"a de m#ncare( Harr% $nc,i&e +i $+i lu 6ac,e"a( 5e *reg"ea & *lece c#nd $+i amin"i c nu $nc,i&e&e calcula"'rul +i &e $n"'ar&e $n d'rmi"'r( T'cmai c#nd /'ia & a*e&e *e bu"'nul de $nc,idere /zu( Inima $+i $nce"ini ri"mul +i &#ngele i &e $ngr'+ $n /ene( A/ea un e2mail( !ine$n.ele& c ar 0i *u"u" $nc,ide calcula"'rul( Ar 0i "rebui"- nu era nici ' urgen.( 4u"ea & 0ie de la 'ricine( 1'ar de la ' &ingur *er&'an nu *u"ea & 0ie( Harr% +i2ar 0i d'ri" acum & 0ie $n drum &*re 5c,r'der( 5 c'b'are *e 1'/rega"a- g#ndindu2&e la *erec,ea /ec,e de *an"'0i ce *lu"ea $n"re rai +i *m#n"bucur#ndu2&e de imaginile cu RaMel care $i rm&e&er $n min"e( Lucruri de genul &"a( 1ar acum era *rea "#rziuE dege"ele *relua&er c'n"r'lul din n'u( In"e&"inele ma+inriei b#z#ir( A*'i a*ru un e2mail(
!un- Harr%1e ce ai 0a.a a&"a lungB 4'a"e *en"ru c "e2ai g#ndi" c n2' & mai auzi nici'da" de mine( 1ar /ia.a e *lin de &ur*rize- Harr%( )e/a ce Arne Albu /a 0i de&c'*eri" de6a c#nd ' & ci"e+"i a&"a( Tu +i cu mine i2am 0cu" /ia.a im*'&ibil- nuB 1ac nu m $n+el *rea "are- &'.ia a lua" c'*iii +i l2a *r&i"( )e bru"al- nuB 5 iei 0amilia unui 'm- mai ale& c#nd +"ii c ea e cel mai im*'r"an" lucru din /ia.a lui( 1ar /ina nu era dec#" a lui( In0ideli"a"ea nu *'a"e 0i *ede*&i" &u0icien"- nu e+"i de ac'rd- Harr%B ?n 'rice caz- mica mea /ende" &e '*re+"e aici( 1ar *en"ru c ai 0'&" "#r#" $n "'a"e a&"ea +i e+"i ne/in'/a"- *'a"e c $.i &un" da"'r cu ' e>*lica.ie( Acea&" e>*lica.ie e rela"i/ &im*l( Am iubi"2' *e Anna( )u ade/ra"( )u "'" ce a 0'&" ea +i "'" ce mi2a drui"( 2:J

1in ne0ericire- ea nu a iubi" ce i2am '0eri"( Her'in( Marele 5'mn( "iai c e ' dr'ga" cu an"eceden"e /ec,iB Cia.a e- a+a cum am mai zi&*lin de &ur*rize( I2am *rezen"a" lumea dr'guril'r du* N & nu 'c'lim cu/in"ele N ni+"e e>*'zi.ii de ar" e+ua"e( Iar cei d'i erau 0cu.i unul *en"ru al"ulE a 0'&" drag'&"e la *rima $n.e*"ur( Tim* de *a"ru aniAnna a 0'&" clien"a +i iubi"a mea( )a & zic a+a- cele d'u r'luri erau im*'&ibil de &e*ara"( E+"i c'n0uz- Harr%B 4en"ru c n2ai /zu" nici ' urm de &ering c#nd ai dezbrca"2'B Anna nu *u"ea &u*'r"a &eringile( =umam ,er'in $n ,#r"ie argin"ie de ci'c'la" cubanez( E mai &cum* dec#" & .i2' in6ec"ezi( 4e de al" *ar"e- Anna ' *rimea la *re. *r'm'.i'nal a"#"a /reme c#" era cu mine( Eram N care2i cu/#n"ulB N in&e*arabili( ?nc mai am lacrimi $n 'c,i c#nd m g#nde&c la acele /remuri( A 0cu" "'" ce *'a"e 0ace ' 0emeie *en"ru un brba"7 mi2a "ra&2'- m2a ,rni"- mi2a da" de bu"- m2a 0cu" & r#d +i m2a c'n&'la"( i m2a im*l'ra"( 1e 0a*"&ingurul lucru *e care nu l2a 0cu" a 0'&" & m iubea&c( )um de a *u"u" & 0ie a+a de al dracului de greu- Harr%B La urma urmei- "e2a iubi" *e "ine- iar "u nu ddeai nici ' cea* degera" *e ea( A reu+i" c,iar &2l iubea&c *e Arne Albu( Iar eu m g#ndeam c e d'ar bun de mul& *en"ru a2i *l"i *ra0urile la *re.ul *ie.ei +i *en"ru a &"a de*ar"e de mine *en"ru ' /reme( 1ar $n"r2' &ear de mai am &una"2'( T'cmai "ermina&em "rei luni de $nc,i&'are *en"ru ni+"e mrun.i+uri +i nu mai /'rbi&em cu Anna de mul" "im*( I2am zi& c ar "rebui & &rb"'rim( 4rimi&em cea mai *ur mar0 din lume de la ' 0abric din ),ang Rai( Mi2am da" imedia" &eama du* /'cea ei c e ce/a $n neregul( Mi2a &*u& c "'"ul &2a "ermina"( Am $n"reba"2' dac /'rbe+"e de&*re H &au de&*re mine- iar ea a zi& c am#nd'u( M r'g- $nce*u&e '*era a&"a de ar" *en"ru care 'amenii ' /'r .ine min"e- zicea ea- +i a/ea ne/'ie de ' min"e lim*ede( 1u* cum +"ii- Anna era $nc*.#na" ca un ca"#r c#nd $+i *unea $n min"e & 0ac ce/a- a+a c *un *ariu c nu a.i g&i" nici urm de dr'guri $n &#nge( A+a eB A*'i mi2a &*u& de "i*ul &"a- Arne Albu( 5e /edeau +i *lnuiau & &e mu"e $m*reun( Mai $n"#i- el "rebuia &2+i lmurea&c lucrurile cu ne/a&"a( Ai mai auzi" a&"a $nain"e- Harr%B i eu( Nu2i ciuda" c#" de "are "e *'.i c'ncen"ra c#nd "'"ul $n 6urul "u &e *rbu+e+"eB "iam ce am de 0cu" $nain"e & $nc,id "ele0'nul( Rzbunare( 4rimi"i/B 1el'c( Rzbunarea e re0le>ul 'mului care g#nde+"e- un ame&"ec c'm*le> de ac.iune +i c'n&ec/en.- *e care nici ' al" &*ecie animal nu a reu+i" & +i2l dez/'l"e *#n acum( 1in *unc" de /edere e/'lu"i/- *rac"ica rzbunrii &2a d'/edi" a 0i a"#" de e0icien"c d'ar cei mai rzbun"'ri din"re n'i au &u*ra/ie.ui"( Rzbunare &au m'ar"e( 5un ca "i"lul unui 8e&"ern- +"iu- dar adu2.i amin"e c l'gica re*re&aliil'r a crea" &"a"ul c'n&"i"u.i'nal( 4r'mi&iunea &acr a din"elui *en"ru din"e- *c"'&ul care arde $n iad &au mcar a"#rn de +"reang( 2G<

Rzbunarea e- *rac"ic- "emelia ci/iliza.iei- Harr%( A+a c am &"a" $n aceea+i &ear +i am c'nce*u" un *lan( L2am 0cu" &im*lu( Am c'manda" ' c,eie *en"ru a*ar"amen"ul Annei din Tri'/ing( Nu ' &2.i &*un cum( 1u* ce ai ie+i" din a*ar"amen"ul ei- am in"ra" eu( Anna &e culca&e de6a( Eu- ea +i ' !ere""a MJ2 am a/u" ' di&cu.ie lung +i edi0ica"'are( I2am ceru" & g&ea&c re*ede ce/a *rimi" de la Arne Albu N ' 0elici"are- ' &cri&'are- ' car"e de /izi"- 'rice( 4lanul era & 0ie l#ng "ru*ul ei *en"ru a "e a6u"a & 0aci leg"ura $n"re m'ar"ea ei +i el- dar nu a a/u" dec#" ' 0'"'gra0ie cu 0amilia ace&"uia la caban- *e care ' lua&e din"r2un album( Mi &2a *ru" c a&"a ar *u"ea & 0ie *u.in cam cri*"ic +i &2ar *u"ea & ai ne/'ie de ce/a a6u"'r( A+a ca am a/u" ' idee( ignor !ere""a a c'n/in&2' &2mi &*un cum & a6ung la cabana lui Albu( ),eia era $n 0elinarul de a0ar( 1u* ce am $m*u+ca"2' N nu ' & in"ru $n de"alii *en"ru c a 0'&" ' dece*.ie Unici un &emn de "eam &au de regre"V N- i2am *u& 0'"'gra0ia $n *an"'0 +i am *leca" imedia" $n LarM'llen( Am *u& N a+a cum &un" &igur c de6a .i2ai da" &eama N c,eia de rezer/ a Annei $n caban( M2am g#ndi" & ' li*e&c $n rezer/'rul din "'ale"- e l'cul meu *re0era"- ac'l' unde Mic,ael a a&cun& *i&"'lul $n Naul. 1ar *r'babil c nu .i2ar 0i da" *rin ca* & cau.i ac'l' +i- 'ricum- nu a/ea nici un r'&"( A+a c am *u&2' $n &er"arul n'*"ierei( 9+'r- nuB 5cena era a+adar ga"a- iar "u +i celelal"e mari'ne"e *u"ea.i & / 0ace.i in"rarea( A*r'*'- &*er c nu "e2ai &u*ra" *e g,i'n"urile *e care .i le2am da" *e *arcur&( Ni/elul in"elec"ual al /'&"ru- al *'li.i+"il'r- cam la& de d'ri"( 1e 0a*"- la& mul" de d'ri"( Eu *lec acum( Mul.ume&c *en"ru c'm*anie +i *en"ru a6u"'r( A 0'&" ' *lcere & lucrez cu "ine- Harr%( 52MN

2G1

34 PLUVIANUS AEGYPTIUS
O ma+in de *'li.ie era *arca" la u+a in"rrii $n bl'cul lui Harr% +i ' al"a bl'ca in"er&ec.ia din"re 1'/rega"a +i bule/ardul 5'0ie&( T'm Oaaler ddu&e in&"ruc.iuni & nu &e 0'l'&ea&c &irenele &au gir'0arurile( Ceri0ica&e *rin &"a.ie c 0iecare era la *'&" +i *rimi&e c'n0irmri imedia"e( I/ar&&'n $l anun.a&e c ,#r"ia alba&"r N manda"ul de are&"are +i cel de *erc,ezi.ie N din *ar"ea a/'ca"ului *'li.iei &'&i&er $n urm cu e>ac" *a"ruzeci de minu"e( Oaaler &*u&e&e r&*ica" c nu /rea gru*ul 1el"a- /a c'nduce '*era.iunea el $n&u+i +i de6a a/ea *reg"i.i 'amenii de care a/ea ne/'ie( I/ar&&'n nu a/u&e&e nimic de 'biec"a"( T'm Oaaler $+i 0rec m#inile( 4e de2' *ar"e- din cauza /#n"ului rece ca g,ea.a care m"ura &"rada din&*re &"adi'nul !i&le""- dar mai ale& de bucurie( Are&"rile erau *ar"ea cea mai 0rum'a& a me&eriei( ?+i ddu&e &eama de a&"a de c#nd era mic +i $m*reun cu L'aMim &""eau +i a+"e*"au $n li/ada *rin.il'r- $n &erile de "'amn- & /in "icl'+ii de la ca&a de c'*ii la 0ura" de mere( Iar ace+"ia &'&eau( 1e 'bicei $n ga+c- $n"re '*" +i zece( 1ar nu c'n"a c#.i erau- *en"ru c &e dezln.uia iadul c#nd a*reau el +i L'aMim cu lan"ernele a*rin&e- url#nd $n mega0'anele im*r'/iza"e( 9rmau acelea+i *rinci*ii ca +i lu*ii la /#n"'are de c*ri'are7 $l *rindeau *e cel mai mic +i mai &lab( 1ar ce $l 0a&cina *e T'm era are&"area N $nc'l.irea *rzii N- iar *ede*&irea $i re/enea lui L'aMim- a crui crea"i/i"a"e $n d'meniu a6un&e&e a"#" de de*ar"e- $nc#" T'm "rebuia &2l '*rea&c une'ri( Nu *en"ru c T'm ar 0i &im.i" /re' c'm*a&iune *en"ru ,'.i- ci *en"ru c- &*re de'&ebire de L'aMim- el $+i *&"ra min"ea lim*ede +i e/alua c'n&ecin.ele( T'm &e g#ndea ade&ea c nu $n"#m*l"'r &'ar"a $i du&e&e unde $i du&e&e( El era acum 6udec"'r la )ur"ea de Lu&"i.ie din O&l' +i a/ea ' carier &"rluci" $n 0a.( )#nd T'm in"ra&e $n 0'r.ele de *'li.ie- ce $l a"r&e&e 0u&e&e ideea arestrilor. Ta"l lui T'm d'ri&e ca el & &"udieze medicina &au "e'l'gia- ca el( T'm 0u&e&e $n 0run"ea cla&ei la +c'al- a+a c de ce *'li.i&"B E im*'r"an" *en"ru &"ima de &ine & ai ' educa.ie decen"- &*u&e&e "a"l &u- +i $i *'/e&"i&e de&*re un 0ra"e mai mare care lucra $n"r2un magazin de 0er'nerie unde /indea +uruburi +i ura *e "'a" lumea *en"ru c &im.ea c nu e la 0el de
2G2

bun ca ei( T'm a&cul"a&e *redicile cu un z#mbe" 'b'&i" *e care +"ia c "a"l &u $l ur+"e( )e $l $ngri6'ra *e "a"l &u nu era &"ima de &ine a lui T'm- ci ceea ce credeau /ecinii +i rudele c#nd &ingurul lui 0iu urma & de/in Hd'arI *'li.i&"( Ta"l &u nu $n.ele&e&e nici'da" c *u"eai & $i ur+"i *e &emenii "i c,iar dac erai mai bun dec#" ei( T'cmai *en"ru c erai mai bun( 5e ui" la cea&( a&e +i "rei&*rezece minu"e( A*& *e &'neria de la *ar"er( @ Al'- zi&e ' /'ce de 0emeie( @ 4'li.ia- zi&e Oaaler( Cre.i & ne de&c,ide.iB @ 1e unde +"iu eu c &un"e.i de la *'li.ieB HO *aMi&"anezI- &e g#ndi Oaaler +i $i &*u&e & &e ui"e *e geam la ma+inile de *'li.ie *arca"e( Rala b#z#i( @ i rm#ne.i $n ca&- ceru el la in"er0'n( Oaaler *la& un 'm $n &*a"ele ca&ei- l#ng ie+irea de incendiu( 5e ui"a&e *e in"rane" la &c,i.a bl'cului +i mem'ra&e unde era a*ar"amen"ul lui Harr%- de&c'*erind c nu e>i&" ' a d'ua &car *en"ru care &2+i 0ac *r'bleme( ?narma.i 0iecare cu un M4 *e umr- Oaaler +i $nc d'i 'ameni &e &"recurar *e &crile "'ci"e din lemn( La e"a6ul d'iOaaler &e '*ri +i ar" &*re u+a care nu a/ea N +i nici nu a/ea ne/'ie & aib N ' *lcu. cu numele( Le 0cu &emn cel'r d'i( Ace+"ia re&*irau greu( i nu din cauza &cril'r( ?+i *u&er cagulele( )u/in"ele2c,eie erau /i"ez- e0icien. +i ,'"r#re( )el din urm $n&emna- de 0a*"- ,'"r#rea de a 0i bru"al +i- dac era ne/'ie- de a ucide( Rare'ri era nece&ar( ?n generalc,iar +i criminalii cu e>*erien. erau *araliza.i "'"al c#nd in"rau *e u+- 0r nici un a/er"i&men"- ni+"e brba.i ma&ca.i +i $narma.i( 4e &cur"- 0'l'&eau aceea+i "ac"ic a &*rg"'ril'r de bnci( Oaaler rma&e *e l'c +i $i 0cu &emn unuia din"re ei- iar ace&"a ci'cni $nce" la u+( A&"a *en"ru a *u"ea &crie $n ra*'r" c $n"#i au b"u" la u+( Oaaler &*ar&e geamul de la u+ cu "'cul *i&"'lului- $n"in&e m#na +i de&c,i&e u+a din"r2' mi+care( 5"rig ce/a $n "im* ce ddur buzna $n a*ar"amen"( O /'cal &au *rima li"er din"r2un cu/#n"- nu era &igur( "ia d'ar c era acela+i lucru *e care $l &"riga $m*reun cu L'aMim c#nd $+i a*rindeau lan"ernele( A&"a era *ar"ea cea mai bun( @ ;lu+"e de car"'0i- zi&e Ma6a lu#ndu2i 0ar0uria +i arunc#ndu2i
2G3

' *ri/ire *lin de re*r'+( Nici nu "e2ai a"in&( @ ?mi cer &cuze- &*u&e Harr%( Nu mi2e 0'ame( Tran&mi"e &alu"rile mele buc"arului +i &*une2i c nu e /ina lui( 1e da"a a&"a( Ma6a r#&e "are +i &e $ndre*" &*re buc"rie( @ Ma6aF Acea&"a &e $n"'ar&e $nce"( Era ce/a $n /'cea lui Harr%- $n "'nul lui- care anun.a ce urma( @ Crei &2mi aduci- "e r'g- ' bereB Ea c'n"inu & mearg &*re buc"rie( HNu e "reaba mea- &e g#ndi ea( Eu d'ar &er/e&c clien.ii( Nu am nici ' "reab cu c,e&"ia a&"a(I @ )e &2a $n"#m*la"- Ma6aB $n"reb buc"arul $n "im* ce ea /r&a c'n.inu"ul 0ar0uriei la gun'i( @ Nu e /ia.a mea- zi&e ea( E a lui( 4r'&"ul( Tele0'nul din bir'ul lui !ea"e &un $nce"- iar ea ridic rece*"'rul( Auzi &une"ul /'cil'r- r#&e"ele +i clinc,e"ul de *a,are( A*'i &e auzi +i /'cea7 @ 1eran6ezB O &ecund nu 0u &igur( C'cea lui &una ciuda"( 1ar nu a/ea cum & 0ie al"cine/a( @ Harr%B @ )u ce "e 'cu*iB @ 4iF cau" *e in"erne" indicii( Harr%F @ 1eci ai *u& *e ne" ca&e"a cu 6e0uirea bncii din ;ren&enB @ 1a- dar aiF @ 5un" c#"e/a lucruri *e care "rebuie & .i le &*un- !ea"e( Arne AlbuF @ !ine- dar acum a&cul"2m( @ 4ari *u.in &"re&a"- !ea"e( @ ),iar &un"A 5"rig"ul ei *#r#i $n "ele0'n( A*'i N mai calm7 5un" *e urmele "ale- Harr%( Am $ncerca" & "e &un +i & "e a/er"izez du* ce au *leca"- dar nu era nimeni aca&( @ 1e&*re ce /'rbe+"iB @ T'm Oaaler( Are un manda" *e numele "u( @ )eB O & m are&"ezeB Acum !ea"e $+i ddu &eama c /'cea lui Harr% a/ea ce/a di0eri"( !u&e( ?ng,i.i $n &ec( @ 5*une2mi unde e+"i- Harr%- +i ' & /in & "e iau( A*'i ' & *u"em &*une c "e2ai *reda" &ingur( Nu +"iu de&*re ce e /'rba2G4

dar ' & "e a6u"- Harr%( ?.i *r'mi"- Harr%B 5 nu 0aci ce/a *r'&"e&c- daB Al'B Rma&e a&cul"#nd /'cile- r#&e"ele +i clinc,e"ele de *a,area*'i *a+ii +i /'cea gu"ural a unei 0emei7 @ 5un" Ma6a de la 5c,r'der( @ 9ndeF @ A *leca"(

2G

35 SOS
Cigdi& Albu 0u "rezi" de ;reg'r care l"ra $n cur"e( 4l'aia r*ia *e ac'*eri+( 5e ui" la cea&( a*"e +i 6um"a"e( 4r'babil c ad'rmi&e( 4a,arul din 0a.a ei era g'l- "'"ul era g'l( Nu a+a *lani0ica&e & 0ie lucrurile( 5e ridic- &e $ndre*" &*re u+a care ddea &*re cur"ea in"eri'ar +i $l *ri/i *e ;reg'r( 5""ea ui"#ndu2&e &*re *'ar"- cu urec,ile ciuli"e +i cu c'ada $n &u&( )e & 0acB 5 $l deaB 5 cear & 0ie eu"ana&ia"B Nici mcar c'*iii nu $ndrgeau acea&" crea"ur ner/'a& +i ,i*erac"i/( 4lanul- da( 5e ui" la &"icla de gin *e 6um"a"e g'al de *e ma&( Era /remea & &e g#ndea&c la al"ul( L"ra"ul lui ;reg'r um*lu aerul( HamA HamA Arne zicea c zg'm'"ul ace&"a ener/an" i &e *rea lini+"i"'rE $.i ddea &en"imen"ul /ag c e cine/a $n aler"( Kicea c *'a"e & mir'a& du+manii *en"ru c ace+"ia au al" mir'& dec#" *rie"enii( 5e ,'"r$ & &une un /e"erinar a d'ua ziE &e &"ura&e & $n"re.in un c#ine care l"ra de 0iecare da" c#nd ea in"ra $n camer( ?n"rede&c,i&e u+a +i a&cul"( 4rin"re l"ra"urile c#inelui +i zg'm'"ul *l'ii- auzi *ie"ri+ul cum &cr#+ne+"e( Abia dac a*uca&e & $+i "reac *ie*"enul *rin *r +i &2+i +"earg dunga de rimel de &ub 'c,iul &"#ng- c &'neria c#n" cele "rei n'"e din Messia2 lui Handel- un cad'u de ca& n'u de la &'cri( A/ea ' idee /ag cine ar *u"ea 0i( A/ea dre*"a"e( A*r'a*e( @ )'mi&areB zi&e ea uimi" &incer( E ' &ur*riz *lcu"( !rba"ul de *e &cri era ud le'arc( 1e &*r#ncene $i a"#rnau *ic"uri de a*( 5e &*ri6ini cu un bra. de "'cul u+ii +i ' *ri/i 0r &2i r&*und( Cigdi& Albu de&c,i&e u+a de "'" +i $nc,i&e din n'u 'c,ii7 @ Nu /rei & in"riB ?l c'ndu&e +i $i auzi *an"'0ii clc#nd $n &*a"ele ei( 5e a+ez $n 0'"'liu 0r &2+i &c'a" ,aina( Czu cum &e $nnegre+"e ma"erialul din cauza a*ei( @ ;in- c'mi&areB @ Ai Lim !eamB @ Nu( @ !ine- *une2mi( Ea lu *a,arele de cri&"al N un cad'u de nun" de la &'cri N +i "urn *en"ru am#nd'i(
2G3

@ )'nd'lean.ele mele- zi&e *'li.i&"ul *ri/ind2' cu 'c,i r'+ii +i &"icl'+i care ar"au c nu era la *rimul *a,ar din acea zi( @ Mul.ume&c- zi&e ea( )al. )#nd *u&e *a,arul 6'&- /zu c ace&"a bu&e 6um"a"e din al lui( 5""ea 6uc#ndu2&e ner/'& cu *a,arul- c#nd zi&e bru&c7 @ Eu l2am 'm'r#"( Cigdi& $+i du&e in&"inc"i/ m#na la medali'nul de la g#"( 1arul de nun" de la el( @ N2am /ru" & &e "ermine a+a- zi&e el( 1ar am 0'&" *r'&" +i negli6en"( I2am c'ndu& *e uciga+i direc" la el( Cigdi& $+i li*i *a,arul de buze- ca el & nu /ad c era *e cale & izbucnea&c $n r#&( @ 1eci acum +"ii- zi&e el( @ Acum +"iu- Harr%- +'*"i ea( 5e g#ndi c a/ea ' umbr de &ur*riz $n 'c,i( @ Ai /'rbi" cu T'm Oaaler( 5una mai mul" a a0irma.ie dec#" a $n"rebare( @ Te re0eri la de"ec"i/ul care &e crede darul lui 1umnezeu *en"ruF Am /'rbi" cu el( I2am &*u& "'" ce +"iu- e/iden"( N2ar 0i "rebui"- Harr%B El ridic din umeri( @ Te2am *u& $n"r2' &i"ua.ie c'm*lica"- Harr%B ?+i "ra&e *ici'arele &ub ea *e cana*ea +i $l *ri/i cu ' e>*re&ie $ngri6'ra" de du* *a,ar( El nu r&*un&e( @ ?.i mai "'rnB El $ncu/iin.( @ )el *u.in- am ' /e&"e bun *en"ru "ine( ?i urmri m#na cu a"en.ie $n "im* ce acea&"a $i um*lea *a,arul( Am *rimi" un e2mail $n &eara a&"a de la cine/a care recun'+"ea c a uci&2' *e Anna !e",&en( 4er&'ana re&*ec"i/ m2a 0cu" & cred c era /'rba de Arne( @ E minuna"- zi&e ea( Cr& gin *e ma&( 1umnezeule- cred c e cam "are( @ Nu *ari *rea &ur*rin&( @ Nu m mai &ur*rinde nimic( 5 0iu cin&"i"- nu cred c Arne ar 0i a/u" cura6ul & 'm'are *e cine/a( Harr% $+i 0rec cea0a( @ ?n 'rice caz- acum am d'/ada c Anna !e",&en a 0'&" uci&( Am "rimi& e2mailul unui c'leg $nain"e & *lec de aca&( )a +i celelal"e e2mailuri *e care le2am *rimi"( A&"a $n&eamn c am
2G:

*u& "'a"e cr.ile *e ma& $n ceea ce m *ri/e+"e( Anna mi2a 0'&" iubi"( 4r'blema mea e c am 0'&" la ea $n &eara $n care a 0'&" uci&( Ar 0i "rebui" &2i re0uz in/i"a.ia- dar am 0'&" *r'&" +i ne*&"'r +i m2am g#ndi" c ' & *'" rez'l/a cazul de unul &ingur +i & m a&igur $n acela+i "im* c nu &un" im*lica" $n el( Am 0'&"F @ 4r'&" +i ne*&"'r( Ai mai &*u& a&"a( ?l *ri/i $ng#ndura" +i m#ng#ie *erna de l#ng el( 1e&igur- a&"a e>*lic mul"e( i "'"u+inu /d de ce & 0ie ' crim &2.i *e"reci "im*ul cu ' 0emeie cu care $.i *laceF &2.i *e"reci "im*ul( Mai bine mi2ai e>*lica- Harr%( @ !ine( ?ng,i.i lic,i'rul &"rluci"'r( M2am "rezi" $n ziua urm"'are +i nu mi2am mai amin"i" nimic( @ ?n.eleg( 5e ridic de *e cana*ea +i &e a+ez $n 0a.a lui( "ii cine e elB El $+i &*ri6ini ca*ul de cana*ea +i ' *ri/i( @ )ine a zi& c e un HelIB C'rbea cam $m*le"ici"( Ea $n"in&e ' m#n &ub.ire( El ' *ri/i $n"reb"'r( @ Haina- zi&e ea( A*'i du2"e direc" $n baie +i 02.i un du+ 0ierbin"e( O & 0ac ca0ea +i ' & cau" ni+"e ,aine u&ca"e $n"re "im*( Nu cred c ar 0i a/u" ce/a de 'biec"a"( Era un 'm rez'nabil $n mul"e *ri/in.e( @ EuF @ Hai( Acum( ?mbr.i+area 0ierbin"e $l 0cu & &e $n0i'are de *lcere( M#ng#ierile urcar *e c'a*&e 0c#ndu2i *ielea ca de gin( ;emu( A*'i $+i l& +i re&"ul c'r*ului & 0ie cu*rin& de a*a 0ierbin"e +i &e l& *e &*a"e( Auzi *l'aia a0ar +i $ncerc & $+i dea &eama ce mi+cri 0cea Cigdi& Albu- dar acea&"a *u&e&e ' ca&e"( 4'lice( 9reatest *its, ca & *un ca*ac la "'"( ?nc,i&e 'c,ii( 5"ing "rimi"ea un 5O5( )u &iguran. !ea"e ci"i&e de6a e2mailul( ?l "rimi&e&e mai de*ar"e +i- cu &iguran.- /#n"'area de /r6i"'are 0u&e&e '*ri"( Alc''lul $i $ngreuna *le'a*ele- dar de 0iecare da" c#nd $nc,idea 'c,ii- /edea d'u *ici'are +i ' *erec,e de *an"'0i cu&u.i manual care ie+eau din a*a 0ierbin"e din cad( !#6b#i $n &*a"e du* *a,arul *e care $l *u&e&e *e marginea czii( )#nd ' &una&e *e !ea"e de la 5c,r'der- nu c'n&uma&e dec#" d'u beri mari- dar nici mcar nu &e a*r'*ia&e de ane&"ezia de care a/ea ne/'ie( 1ar unde era a0uri&i"ul de *a,arB 5e $n"reb dac T'm
2GG

Oaaler era *e urmele lui( Harr% +"ia c e di&*era" &2l are&"eze( 1ar Harr% nu a/ea de g#nd & &e *redea *#n c#nd nu *unea "'a"e de"aliile la l'cul l'r( 1e acum $nain"e- nu2+i mai *u"ea *ermi"e & aib $ncredere $n cine/a( Ca rez'l/a *r'blema( 1'ar un mic rgaz( ?nc un *a,ar( Ca $m*rumu"a cana*eaua $n n'a*"ea a&"a( Ca a/ea ca*ul lim*ede( M#ine( L'/i cu m#na *a,arul greu de cri&"al care a"eriz *e gre&ie unde &e 0cu ci'buri( Harr% $n6ur +i &e ridic( =u c#" *e ce & cad- dar &e &*ri6ini de *ere"e $n ul"ima cli*( ?+i leg un *r'&'* gr'&- de *lu+ de mi6l'c +i in"r $n &u0ragerie( 5"icla de gin era $nc *e m&u.( ;&i un *a,ar $n /i"rin +i $l um*lu 'c,i( Auzi ca0e"iera( i /'cea lui Cigdi& *e ,'l( 5e $n"'ar&e $n baie +i *u&e cu gri6 *a,arul l#ng ,ainele *e care Cigdi& le l&a&e *en"ru el- un &e" $n"reg !6'rn !'rg $n alba&"ru2de&c,i& +i negru( "er&e 'glinda cu *r'&'*ul +i &e *ri/i *rin"re urmele l&a"e de aburi( @ Idi'"ule- +'*"i( 5e a+ez *e *'dea( 9n 0ir de a* r'+ie &e &curgea *rin"re m'r"arul din"re *lcile de gre&ie $n&*re &curgere( 9rmri 0irul *#n &ub "al*a lui drea*" de unde i &e *relingea &#nge *r'a&*"( 5""ea c,iar *e ci'buriE nici mcar nu 'b&er/a&e( Nu 'b&er/a&e nimic( 5e ui" din n'u $n 'glind +i r#&e( Cigdi& *u&e rece*"'rul $n 0urc( =u&e&e 'bliga" & im*r'/izeze- de+i ura ace&" lucru( ?i era 0izic ru c#nd lucrurile nu mergeau c'n0'rm *lanului( ?nc de c#nd era mic- $+i ddu&e &eama c nimic nu &e $n"#m*l de la &ine( A2.i 0ace *lanuri era "'"ul( ?nc $+i mai amin"ea c#nd 0amilia ei &e mu"a&e de la 5Mien $n 5lemdal c#nd era $n cla&a a "reia( 5""u&e $n 0a.a n'ii cla&e +i &e *rezen"a&e $n "im* ce ceilal.i &""eau +i &e ,'lbau la ea- la g,i'zdanul ciuda" de *la&"ic +i la ,ainele ei care le 0cu&e *e c#"e/a 0e"e & c,ic'"ea&c +i & ara"e cu dege"ul( La ul"ima 'r&cri&e&e ' li&" cu 0e"ele din cla& care /'r 0i *rie"enele ei cele mai bune- cele *e care le /a ign'ra- care bie.i &e /'r $ndrg'&"i de ea +i care *r'0e&'ri ' /'r alege ca *re0era"a l'r( 4u&e&e li&"a dea&u*ra ca*ului c#nd a6un&e&e aca&- +i nu ' &c'&e&e dec#" la )rciun- c#nd de6a bi0a&e 0iecare nume( 1ar acum era al"ce/a( Acum era la mila al"'ra & *un 'rdine $n /ia.( 5e ui"a la cea&( Kece 0r d'uzeci( T'm Oaaler zi&e&e c /a a6unge $n d'i&*rezece minu"e( ?i *r'mi&e&e c /a '*ri &irenele
2GJ

$nain"e de 5lemdal- a+a c nu "rebuia &2+i 0ac gri6i $n leg"ur cu /ecinii( Nici mcar nu2i *'meni&e de a+a ce/a( 5""ea $n ,'l- a+"e*"#nd( H'le ad'rmi&e $n baie- &*er ea( 5e mai ui" ' da" la cea&( A&cul" muzica( 1in 0ericire- c#n"ecele &"re&an"e ale cel'r de la 4'lice &e "ermina&er +i acum c#n"a 5"ing c#n"ece de *e albumul lui &'l'- cu /'cea lui minuna" +i lini+"i"'are( 1e&*re *l'aieF ca ni+"e lacrimi din"r2' &"ea( Era a"#" de 0rum'&- $nc#" a*r'a*e c $i /enea & *l#ng( A*'i auzi l"ra"ul a&*ru al lui ;reg'r( ?n &0#r+i"( 1e&c,i&e u+a +i ie+i *e &cri a+a cum &"abili&er( Czu ' &ilue" alerg#nd *rin grdin c"re cur"ea in"eri'ar +i ' al"a duc#ndu2&e $n &*a"ele ca&ei( 1'i brba.i ma&ca.i $n uni0'rme negre- cu *i&"'ale mici $n m#n- &e '*rir $n 0a.a ei( @ E "'" $n baieB +'*"i unul din ei din &*a"ele cagulei negre( La &"#nga du* &criB @ 1a- T'm- +'*"i ea( i mul.ume&c c ai /eni" a+a deF 1ar ei de6a in"ra&er( ?nc,i&e 'c,ii +i a&cul"( Kg'm'" de *ici'are *e &cri- m#r#i"ul lui ;reg'r $n cur"e( 5"ing c#n"#nd bl#nd *oE 'ragile Je +re, zg'm'"ul u+ii care era da" la ' *ar"e cu *ici'rul( 5e $n"'ar&e +i in"r( 9rc &crile( 1e unde &e auzeau &"rig"ele( A/ea ne/'ie & bea ce/a( ?l /zu *e T'm $n ca*ul &cril'r( ?+i &c'&e&e cagula- dar a/ea 0a.a a+a de &c,im'n'&i"c abia dac $l mai recun'&cu( Ar"a $n&*re ce/a( 4e c'/'r( 5e ui" $n 6'&( O urm de &#nge( 9rmri dunga de2a lungul &u0rageriei- $n&*re u+a de&c,i& din&*re cur"e( Nu auzi ce $i &"riga idi'"ul $mbrca" $n negru( H4lanul- 0u ceea ce *u"u ea &2+i zic( Nu &"a e *lanul(I

2J<

36 )ALT#ING MATILDA
Harr% 0ugea( L"ra"ul &acada" al lui ;reg'r &e auzea ca un me"r'n'm &u*ra" $n 0undal- al"0el "'"ul $n 6ur era lini+"i"( 4ici'arele lui g'ale *le&ciau *rin iarba ud( ?n"in&e bra.ele $n 0a. $n "im* ce &ri *e&"e un al" gard /iu +i abia dac &im.i &*inii care $i &0#+iar ,ainele +i c'&"umul !6'rn !'rg( Nu2+i mai g&i&e ,ainele +i *an"'0iiE bnui c $i du&e&e 6'&- unde &""ea ea $n a+"e*"are( ?n "im* ce cu"a ' al" *erec,e de *an"'0i $l auzi&e *e ;reg'r m#r#ind +i "rebui&e & 0ug a+a cum era- $n *an"al'ni +i cma+( 4l'aia $i cdea $n 'c,i- iar ca&ele- merii +i "u0i+urile $i *reau $n/lui"e $n cea.( 1in $n"uneric a*ru ' al" grdin( ?+i a&um ri&cul +i &ri *e&"e gardul 6'&( 1ar $+i *ierdu ec,ilibrul( 5 0ugi cu alc''l $n /ene( 5e l'/i cu 0a.a de ' *eluz $ngri6i"( 5""u 6'& +i a&cul"( I &e *ru c aude acum l"ra"ul mai mul"'r c#ini( Era Cic"'r ac'l'B A+a de re*edeB )u &iguran.- Oaaler $l anun.a&e( Harr% &e ridic $n *ici'are +i cerce" z'na( Era $n /#r0ul dealului &*re care &e $ndre*"a&e( Pin#ndu2&e $n m'd in"en.i'na" la di&"an. de drumurile lumina"e unde $n cur#nd /'r *a"rula ma+ini de *'li.ie +i unde *u"ea 0i u+'r de*i&"a"( 5e /edea $n 6'& ca&a lui Albu( ?n 0a.a *'r.ii erau *a"ru ma+ini- d'u din"re ele cu gir'0arurile *'rni"e( 5e ui" $n 6'&- de cealal" *ar"e a dealului( Nu &e numea cum/a H'lmen- &au 'are ;re&&banenB )e/a de genul &"a( O ma+in ci/il era *arca" *e "r'"uar l#ng in"er&ec.ie- cu 0arurile a*rin&e( Harr% 0u&e&e iu"e- dar Oaaler 0u&e&e +i mai iu"e( 1'ar *'li.ia *arca a+a( ?+i 0rec "are 0a.a( ?ncerc & &e de&c'"'r'&ea&c de ane&"ezicul du* care "#n6i&e nu cu mul" "im* $n urm( O lumin alba&"r luci *rin"re c'*aci $n 5"a&6'n&/eien( Era *rin& $n *la&a care de6a &e &"r#ngea $n 6urul lui( Nu a/ea & &ca*e( Oaaler era *rea bun( 1ar nu $n.elegea( Era im*'&ibil & 0ie un &*ec"ac'l cu un &ingur ac"'r( )u &iguran. cine/a au"'riza&e 0'l'&irea ace&"'r re&ur&e imen&e *en"ru are&"area unui &ingur 'm( )e &e $n"#m*la&eB Oare !ea"e nu *rimi&e e2mailul *e care i2l "rimi&e&eB A&cul"( =r $nd'ial- erau mai mul.i c#ini( Arunc ' *ri/ire $n 6ur( La ca&ele lumina"e ri&i*i"e *e dealul negru ca &m'ala( 5e g#ndi la camerele c'n0'r"abile +i cldur'a&e din &*a"ele 0ere&"rel'r( N'r/egienil'r le *lace lumina( i au curen" elec"ric( ?l '*re&c d'ar c#nd *leac $n /acan. d'u &*"m#ni( ?+i *limb
2J1

*ri/irea *e la 0iecare ca& $n *ar"e( T'm Oaaler &e ui" $n&*re ca&ele iz'la"e care dec'rau *ei&a6ul ca ni+"e lumini de )rciun( ;rdini mari- $n"uneca"e( La 0ura" de mere( ?+i *u&e *ici'arele *e b'rdul cami'ne"ei &*eciale a lui Cic"'r( A/eau cel mai bun ec,i*amen" de c'munica.ii di&*'nibila+a c mu"a&e ac'l' c'n"r'lul '*era.iunii( Pinea leg"ura *rin radi' cu "'a"e ec,i*ele care $ncercui&er z'na( 5e ui" la cea&( 5c'&e&er c#iniiE &e /'r 0ace $n cur#nd zece minu"e de c#nd ace+"ia di&*ru&er $n $n"uneric cu $n&'.i"'rii l'r- mi+c#ndu2&e *rin grdini( 5"a.ia radi' *#r#i7 H5"a&6'n&/eien c"re Cic"'r zer' unu( A/em ' ma+in aici cu un anume 5"ig An"'n&en care merge la Re/e,i/en 1:( 5e $n"'arce de la munc- zice el( 5FBI HCeri0ica.i bule"inul- adre&a +i l&a.i2l & "reac- zi&e Oaaler( Acela+i lucru e /alabil +i *en"ru ceilal.i- daB ='l'&i.i2/ ca*e"ele(I Oaaler &c'a&e un )1 din buzunar +i $l *u&e $n ca&e"'0'n( )#"e/a 0al&e"e( 4rince c#n"a 12under. '0erul de l#ng el ridic din &*r#ncene- dar Oaaler &e *re0cu a nu /edea +i ddu &'n'rul mai "are( Cer&( Re0ren( Cer&( Re0ren( 9rm"'rul c#n"ec7 Pop %add5. Oaaler &e ui" iar la cea&( La dracuT- ce mul" le lua c#inil'r( L'/i $n b'rd( A&"a $l 0cu *e +'0er &2i mai arunce ' *ri/ire( @ 9rmre&c ' d#r *r'a&*" de &#nge- zi&e Oaaler( )#" de greu *'a"e 0iB @ 5un" c#ini- nu r'b'.i- re*lic brba"ul( Rela>eaz2"e- ' &2l *rind $n cur#nd( Ar"i&"ul cun'&cu" &ub numele de 4rince era $n mi6l'cul mel'diei %iamonds and Pearls c#nd &'&i ra*'r"ul7 HCic"'r zer' "rei c"re Cic"'r zer' unu( )red c l2am *rin&( 5un"em l#ng ' ca& alb $nF EriM $ncearc & a0le cum &e nume+"e &"rada- dar $n 'rice caz- e un numr 13 *e *ere"eI( Oaaler ddu muzica mai $nce"( H!ine( A0l +i a+"ea*"2ne( )e2i cu &une"ul la care &e audeBI HCine din ca&(I Radi'ul *#r#i7 H5"a&6'n&/eien c"re Cic"'r zer' unu( ?mi *are ru c / $n"reru*- dar a/em aici ' ma+in de la &ecuri"a"e( Kice c &e $ndrea*" &*re Harelabben 13( )en"rala l'r a $nregi&"ra" ' alarm de &*argere( 5FBI HCic"'r zer' unu c"re "'a"e ec,i*eleA &"rig Oaaler( Mi+ca.i2 /A Harelabben 13(I
2J2

!6arne M'ller era $n"r2' di&*'zi.ie $ngr'zi"'are( ),iar $n mi6l'cul *r'gramului &u 0a/'ri" de la "ele/iz'rA ;&i ca&a albnumrul 13- *arc l#ng ea- in"r *e *'ar" +i *e u+a de&c,i& unde &""ea un *'li.i&" cu un al&acian $n le&( @ Oaaler e aiciB $n"reb 4A52ul( 4'li.i&"ul ar" $n&*re u+( M'ller 'b&er/ c &"icla 0ere&"rei din ,'l era &*ar"( Oaaler era *e ,'l +i di&cu"a 0uri'& cu un al" *'li.i&"( @ )e dracuT &e *e"rece aiciB $n"reb M'ller 0r nici ' in"r'ducere( Oaaler &e $n"'ar&e( @ A+a e( )e "e aduce aici- M'llerB @ 9n "ele0'n de la !ea"e L'nn( )ine a au"'riza" idi'.enia a&"aB @ A/'ca"ul *'li.iei( @ Nu /'rbe&c de&*re are&"are( C $n"reb cine/a /2a da" *ermi&iunea & $nce*e.i al "reilea rzb'i m'ndial *en"ru c e *'&ibil N e posibil6 ca unul din"re c'legii n'+"ri & aib c#"e/a lucruri de e>*lica"( Oaaler &e legn *e "'curi- .in"uindu2l *e M'ller cu *ri/irea( @ 4A5 I/ar&&'n( Am g&i" c#"e/a lucruri aca& la Harr% care 0ac din el mai mul" dec#" cine/a care are c#"e/a lucruri de e>*lica"( E &u&*ec" de crim( Mai d're+"i & +"ii +i al"ce/a- M'llerB M'ller ridic &ur*rin& din &*r#ncene +i a6un&e la c'ncluzia c Oaaler "rebuie & 0ie 0'ar"e *'rni"( Era *rima 'ar c#nd $l auzea /'rbind cu un &u*eri'r $n"r2un m'd a"#" de *r'/'ca"'r( @ 1a( 9nde e Harr%B Oaaler ar" &*re urmele r'+ii de *ici'are de *e *arc,e"( @ A 0'&" aici( A in"ra" *rin e0rac.ie- du* cum *'.i /edea( )red c $nce* & 0ie cam mul"e lucruri de e>*lica"- nuB @ Te2am $n"reba" unde e acumB Oaaler &c,imb *ri/iri cu cellal" *'li.i&"( @ E clar c Harr% nu e a+a de nerbd"'r & ne dea e>*lica.ii( 4a&rea zbura&e c#nd am a6un& n'i( @ 1aB Mie mi &2a *ru" c a.i $ncercui" "'a" z'na( @ ),iar a+a am +i 0cu"- zi&e Oaaler( @ A"unci cum a &c*a"B @ A 0'l'&i" a&"a( Oaaler ar" &*re "ele0'nul de *e ma&( Rece*"'rul era *"a" cu ce/a ce *rea a 0i &#nge( @ A &c*a" 0'l'&ind un "ele0'nB
2J3

M'ller &im.i ' d'rin. ine>*licabil N lu#nd $n c'n&idera.ie c era *r'&" di&*u& +i c &i"ua.ia era 0'ar"e &eri'a& N de a z#mbi( @ A/em m'"i/e & credem- zi&e Oaaler $n "im* ce M'ller *ri/i cum mu&cula"ura *u"ernic a ma>ilarului lui 1a/id Ha&&el,'00 &e c'n"rac"- c a c'manda" un "a>i( O%&"ein c'ndu&e $nce" *e alee +i $n"'ar&e *e &u*ra0a.a *ie"rui" din 0a.a $nc,i&'rii din O&l'( ?n"'ar&e c,iar $n"re d'u ma+ini- cu &*a"ele $n&*re *arcul g'l +i ;r'nland&leire"( R&uci c,eia $n c'n"ac" +i '*ri ma+ina- dar +"erg"'arele $nc mai mergeau( i a+"e*"( Nu era nimeni $n *rea6m- nici ac'l'- nici $n *arc( 5e ui" $n&*re &ediul *'li.iei $nain"e & "rag de mane"a de &ub r'a"( 5e auzi un clic +i ca*acul *'r"baga6ului &e ridic $n aer( @ Ie+iA &"rig el- ui"#ndu2&e $n 'glind( Ma+ina &e zg#l.#i- ca*acul *'r"baga6ului &e de&c,i&e la ma>imum +i a*'i &e $nc,i&e la l'c( 5e de&c,i&e a*'i u+a din &*a"e +i *e ea &ri un brba"( O%&"ein $l &"udie $n 'glind *e *a&agerul ud +i "remur#nd( @ Ar.i gr'za/- Harr%( @ Mul.ume&c( @ i ,ainele &un" "ari( @ Nu &un" mrimea mea- dar &un" !6'rn !'rg( ?m*rumu"2mi *an"'0ii "i- "e r'g( @ 4'0"imB @ Nu a/ea dec#" ni+"e *a*uci de 0e"ru *e ,'l( Nu *'" & merg $n"r2' /izi" la $nc,i&'are $ncl.a" a+a( i 6ac,e"a "a( O%&"ein $+i ddu 'c,ii *e&"e ca* +i $+i &c'a&e cu greu"a"e 6ac,e"a &cur" din *iele( @ Ai a/u" *r'bleme & "reci de baricadB $n"reb Harr%( @ 1'ar c#nd am in"ra"( Au "rebui" & /eri0ice dac am numele +i adre&a *er&'anei creia $i duceam *ac,e"ul( @ Numele era &cri& *e u+( @ )#nd m2am $n"'r&- &2au ui"a" d'ar $n ma+in +i mi2au 0cu" &emn & "rec( 1u* "reizeci de &ecunde- &2a auzi" un zg'm'" $ngr'zi"'r la radi'( ),emau "'a"e uni".ile +i a+a mai de*ar"e( @ Mi &2a *ru" mie c aud ce/a din &*a"e( )red c +"ii c e ilegal & in"ri *e 0rec/en.a *'li.iei- nu- O%&"einB @ Nu- nu e ilegal & in"ri( E ilegal & ' 0'l'&e+"i( Iar eu nu *rea ' 0'l'&e&c( Harr% $+i leg +ire"urile +i arunc *a*ucii $n&*re O%&"ein( @ O & 0ii r&*l"i" $n rai( 1ac .i2au lua" numrul "a>iului +i '
2J4

& *rime+"i ' /izi"- /a "rebui & le &*ui ce &2a $n"#m*la"( )ine/a a 0cu" c'mand de *e un m'bil +i *a&agerul a in&i&"a" & &"ea $n *'r"baga6( @ !ine$n.ele&( 1'ar &"a2i ade/rul( @ )el mai ade/ra" lucru *e care l2am auzi" de ce/a /reme( Harr% in&*ir ad#nc +i a*& *e &'nerie( ?n *rima 0az- nu era un ri&c *rea mare- dar era greu de &*u& c#" de re*ede &e /a r&*#ndi +"irea c e cu"a" de *'li.ie( La urma urmei- *'li.i+"ii in"rau +i ie+eau "'" "im*ul din $nc,i&'are( @ 1a- zi&e ' /'ce la in"er0'n( @ In&*ec"'r Harr% H'le- *r'nun. Harr% "are ui"#ndu2&e $n camera de dea&u*ra in"rrii $ncerc#nd & *ar calm( 4en"ru Ra&M'l !a>,e"( @ Nu &un"e.i *e li&"a mea( @ NuB zi&e Harr%( Am ruga"2' *e !ea"e L'nn & &une +i & m anun.e( 5eara "recu"- la 'ra n'u( ?n"reba.i2l +i *e Ra&M'l( @ 1ac e $n a0ara 'rel'r de /izi"- "rebuie & 0i.i *e li&"in&*ec"'re( Ca "rebui & &una.i m#ine $n "im*ul *r'gramului( Harr% $+i mu" greu"a"ea de *e un *ici'r *e al"ul( @ )um "e nume+"iB @ !'g&e"( M "em c nu *'"F @ A&cul"2m- !'g&e"( Acea&" /izi" *ri/e+"e ni+"e in0'rma.ii *en"ru un caz im*'r"an" +i nu *'a"e a+"e*"a *#n m#ine( !nuie&c c ai auzi" &irenele din &eara a&"a de l#ng &ediul *'li.iei( @ 1a- darF @ !ine- a"unci dac nu /rei & 0ii m#ine $n "'a"e ziarele *en"ru c ai da" "'"ul *e&"e ca*- .i2a+ &ugera & ie+i din &"area de r'b'" +i & a*e+i *e bu"'nul bunului2&im.( E c,iar $n 0a.a "a!'g&e"( Harr% &e ui" $n camera nemi+ca"( O mie unu- ' mie d'i( 9+a b#z#i( Ra&M'l &""ea $n"r2un &caun $n celula &a c#nd Harr% 0u c'ndu& $nun"ru( @ Mul.ume&c c ai c'n0irma" /izi"a- zi&e Harr% +i &e ui" $m*re6ur $n celula de *a"ru me"ri *e d'i( 9n *a"- ' ma&- d'u dula*uri- c#"e/a cr.i( =r radi'- 0r re/i&"e- 0r bunuri *er&'nale- d'ar *ere.ii g'i( @ 4re0er & 0ie a+a- &*u&e Ra&M'l r&*unz#nd *arc
2J

g#nduril'r lui Harr%( M la& & m c'ncen"rez( @ A"unci c'ncen"reaz2"e- zi&e Harr% a*lec#ndu2&e *e&"e marginea *a"ului( Nu Arne Albu a uci&2' *e Anna( Ai ale& *er&'ana gre+i"( Ai m#inile *"a"e de &#nge ne/in'/a"- Ra&M'l( Harr% nu era &igur- dar i &e *ru c /ede ni+"e &c,imbri in0ini"ezimale *e ma&ca bl#nd- dar rece de mar"ir a .iganului( Ra&M'l $+i *lec 0run"ea +i $+i *rin&e "#m*lele $n m#ini( @ Am *rimi" un e2mail de la uciga+- zi&e Harr%( 5e *are c m2 a mani*ula" din *rima zi( ?+i *limb m#na $n &u& +i $n 6'& *e m'delul $n zigzag al cu/er"urii- $n "im* ce $i &*u&e *e &cur" ce &cria $n e2mail( i c'n"inu cu un rezuma" al e/enimen"el'r zilei( Ra&M'l rma&e nemi+ca"- a&cul"#ndu2l *e Harr% *#n la ca*"( A*'i $+i $nl. ca*ul7 @ A&"a $n&eamn c +i "u ai &#nge ne/in'/a" *e m#ini- piuni. Harr% $ncu/iin.( @ i acum ai /eni" &2mi &*ui c eu &un" cel care .i2a murdri" m#inile( i c- *rin urmare- $.i &un" da"'r( Harr% nu r&*un&e( @ 5un" de ac'rd- zi&e Ra&M'l( 5*une2mi ce2.i da"'rez( Harr% nu mai m#ng#ie cu/er"ura( @ Trei lucruri( ?n *rimul r#nd- am ne/'ie de un l'c unde & m a&cund *#n ce2i dau de ca* ace&"ei a0aceri( Ra&M'l $ncu/iin.( @ ?n al d'ilea r#nd- am ne/'ie de c,eia a*ar"amen"ului Annei ca & /eri0ic c#"e/a lucruri( @ Pi2am da"2' de6a $na*'i( @ Nu c,eia cu AA *e ea- aceea e aca& la mine- $n"r2un &er"ar- +i nu *'" & m duc ac'l'( i $n al "reilea r#ndF Harr% &e '*ri +i Ra&M'l $l *ri/i curi'&( @ 1ac RaMel $mi &*une c &2a ui"a" cine/a ciuda" la ei- ' & m *redau- ' & dau "'a"e cr.ile *e 0a. +i ' & &*un c "u e+"i 'mul din &*a"ele uciderii lui Arne Albu( Ra&M'l $i z#mbi indulgen" +i *rie"en'&( )a +i cum- $n numele lui Harr%- ar 0i regre"a" &ingurul lucru care era e>"rem de clar *en"ru am#nd'i N 0a*"ul c nimeni nu /a reu+i /re'da" & g&ea&c /re' leg"ur $n"re Ra&M'l +i crim( @ Nu "rebuie &2.i 0aci gri6i $n *ri/in.a lui RaMel +i a lui Olegpiuni. Omul meu de leg"ur a *rimi" in&"ruc.iuni & $+i re"rag 'amenii $n cli*a $n care am "ermina" cu Albu( Ar "rebui &2.i 0aci mai mul"e *r'bleme $n leg"ur cu rezul"a"ul *r'ce&ului( Omul
2J3

meu mi2a &*u& c +an&ele nu &un" *rea mari( ?n.eleg c 0amilia "a"lui are anumi"e rela.ii( Harr% $+i *lec umerii( Ra&M'l "ra&e &er"arul me&ei- &c'a&e c,eia +i i2' $n"in&e lui Harr%( @ 1u2"e la &"a.ia de me"r'u din ;r'nland( )'b'ar *rimul +ir de &cri +i ' & /ezi ' 0emeie care &" $n &*a"ele unui geam la "'ale"e( Ai ne/'ie de cinci c'r'ane ca & in"ri( 5*une2i c a &'&i" Harr%- in"r la brba.i +i $nc,ide2"e $n"r2una din"re cabine( )#nd ' & auzi c in"r cine/a +i c#n" Jalt.ing Matilda, $n&eamn c "ran&*'r"ul "u e ga"a( N'r'c- piuni. 4l'aia cdea a+a de "are- $nc#" &"r'*ii &reau $n &u& de *e a&0al" ca $n"r2un du+ 0in +i- dac nu "e grbeai- /edeai mici curcubeie $n lm*ile de *e &"rad- la ca*"ul bule/ardului 5'0ie&( 1ar !6arne M'ller nu a/ea "im*( Ie+i din ma+in- $+i *u&e ,aina *e ca* +i "ra/er& &"rada $n 0ug *#n $n 0a.a u+ii unde $l a+"e*"au I/ar&&'n- Oeber +i un brba"- a*aren" de 'rigine *aMi&"anez( M'ller ddu m#na cu ei +i brba"ul cu *iele m&linie &e *rezen" ca 0iind Ali Niazi- /ecinul lui Harr%( @ Oaaler /a /eni aici de $nda" ce lmure+"e *'/e&"ea din 5lemdal- zi&e M'ller( )e a.i g&i"B @ Ni+"e lucruri &enza.i'nale- m "em- zi&e I/ar&&'n( )el mai im*'r"an" lucru acum e&"e & ne g#ndim cum /'m &*une *re&ei c un '0i.er de *'li.ieF @ HeiA bubui M'ller( Nu a+a re*ede( )e2ar 0i & m *une.i la curen"( I/ar&&'n z#mbi $n c'l.ul gurii( @ Cin' cu mine( e0ul 5ec.iei La0uri $i c'ndu&e *e ceilal.i "rei *rin"r2' u+ 6'a& +i $n 6'& *e ' &car $n &*iral la &ub&'l( M'ller $+i c'n"'r&i'n c'r*ul lung +i z/el" c#" de bine *u"u ca nu cum/a & a"ing "a/anul &au *ere.ii( Nu2i *lceau &ub&'lurile( C'cea lui I/ar&&'n &e auzea ca un ec'u $n"#rzia" $n"re *ere.ii de crmid( @ A+a cum +"i.i- !ea"e L'nn a *rimi" de la Harr% un numr de e2mailuri( Ace&"a *re"inde c i2au 0'&" "rimi&e de ' *er&'an care a mr"uri&i" c a uci&2' *e Anna !e",&en( Am 0'&" la &ediul *'li.iei +i am ci"i" e2mailurile acum ' 'r( )a & zic *e +leau- &un" $n cea mai mare *ar"e ni+"e *r'&"ii c'n0uze- 0r &en&( 1ar c'n.in in0'rma.ii *e care cel care le2a &cri& nu *u"ea & le +"ie 0r a
2J:

cun'a+"e $n de"aliu ce &2a $n"#m*la" $n &eara $n care a muri" Anna !e",&en( 1e+i in0'rma.iile $l *la&eaz *e H'le $n a*ar"amen" $n acea &ear- &e *are c $i '0er $n acela+i "im* +i un alibi( @ 5e *areB M'ller $+i *lec u+'r ca*ul &ub un al" "'c de u+( ?nun"ru- "a/anul era c,iar mai 6'& +i mer&e a*leca"- $ncerc#nd & nu &e g#ndea&c del'c c dea&u*ra lui erau *a"ru e"a6e de ma"eriale de c'n&"ruc.ii .inu"e de ' "encuial de *aie /ec,e de &ec'le( )e /rei & zici- I/ar&&'nB Nu ziceai c e2mailurile c'n.in ' mr"uri&ireB @ ?n *rimul r#nd- am *erc,ezi.i'na" a*ar"amen"ul lui Harr%zi&e I/ar&&'n( I2am de&c,i& calcula"'rul +i c&u.a cu me&a6e +i i2 am ci"i" "'a"e e2mailurile *e care le2a *rimi"( A+a cum i le "rimi&e&e lui !ea"e L'nn( )u al"e cu/in"e- un alibi a*aren"( @ A&"a am auzi"- r'&"i M'ller e/iden" iri"a"( 4u"em & "recem re*ede la &ubiec"B @ 5ubiec"ul e- de&igur- *er&'ana care a "rimi& ace&"e e2 mailuri c"re calcula"'rul lui Harr%( M'ller auzi ' /'ce( @ 1u* c'l.ul la- zi&e brba"ul care &e *rezen"a&e ca /ecinul lui Harr%( 5e '*rir $n 0a.a unei magazii( 1'i brba.i mergeau a*leca.i *e &ub re.eaua de 0ire( 9nul din"re ei .inea lumina lan"ernei *e &*a"ele unui la*"'* $n "im* ce ci"ea cu /'ce "are un numr *e care cellal" $l n'"a( M'ller /zu d'u cabluri elec"rice care ie+eau din *riza din *ere"e- unul duc#nd &*re la*"'* +i cellal" &*re un "ele0'n m'bil N'Mia care- la r#ndul lui- era lega" de la*"'*( M'ller &""u c#" de dre*" 0u $n &"are( @ i a&"a ce d'/ede+"eB I/ar&&'n *u&e m#na *e umrul /ecinului lui Harr%( @ Ali zice c a c'b'r#" la &ub&'l la c#"e/a zile du* ce Anna !e",&en a 0'&" uci& +i a"unci a /zu" *rima da" $n magazia lui Harr% ace&" la*"'* lega" la un m'bil( 1e6a am /eri0ica" "ele0'nul( @ iB @ E al lui H'le( Acum $ncercm & a0lm cine a cum*ra" la*"'*ul( ?n 'rice caz- am /eri0ica" me&a6ele "rimi&e( M'ller $nc,i&e 'c,ii( 5*a"ele $l durea de6a( @ i ia"2le( I/ar&&'n cl"in din ca* &*re la*"'*( T'a"e e2 mailurile *e care Harr% $ncearc & ne 0ac & credem c au 0'&" "rimi&e de un uciga+ mi&"eri'&( @ Hm- zi&e M'ller( A&"a nu2i *rea bine(
2JG

@ Oeber a g&i" ade/ra"a d'/ad $n a*ar"amen"( M'ller &e ui" $n"reb"'r la Oeber- iar ace&"a- cu ' e>*re&ie $n"uneca" *e 0a.- ridic ' *ung mic- "ran&*aren" de *la&"ic( @ O c,eieB zi&e M'ller( )u ini.ialele AAB @ Am g&i"2' $n &er"arul m&u.ei de "ele0'n- zi&e Oeber( 5e *'"ri/e+"e cu c,eia a*ar"amen"ului Annei !e",&en( M'ller &e ui" la Oeber cu un aer ab&en"( Lumina "are de la becul &im*lu ddea 0e.el'r l'r aceea+i *al'are cada/eric *e care ' a/eau +i *ere.ii /rui.i $n alb- +i M'ller a/u &en"imen"ul c &e a0l $n"r2un ca/'u( @ Trebuie & ie&- murmur el(

2JJ

37 SPIUNI GJERMAN
Harr% de&c,i&e 'c,ii- &e ui" la 0a.a z#mbi"'are a 0e"ei +i &im.i *rima l'/i"ur de gra.ie( ?nc,i&e iar 'c,ii- dar nu di&*rur nici r#&ul 0e"ei +i nici durerea de ca*( ?ncerc & rec'n&"i"uie ce &e $n"#m*la&e $n "im*ul n'*.ii( Ra&M'l- "'ale"a din &"a.ia de me"r'u- un brba" $nde&a" $mbrca" $n"r2un c'&"um Armani uza" 0luier#nd- ' m#n $n"in& *lin de inele de aur- *rul lui negru +i ung,ia lung +i a&cu.i" la dege"ul mic( H5alu"- Harr%- &un" *rie"enul "u- 5im'n(I i- $n c'n"ra&" /izibil cu c'&"umul &rcci'&7 un Mercede& n'u +i &"rluci"'r cu un +'0er care *rea a 0i 0ra"ele lui 5im'n- cu aceia+i 'c,i c*rui +i /e&eli +i aceea+i &"r#ngere de m#n- cu ' m#n *r'a& +i *lin de inele( )ei d'i brba.i din 0a.a ma+inii &*'r'/iau $n"r2un ame&"ec de n'r/egian +i &uedez cu in"'na.ia curi'a& a cel'r care lucreaz la circ- /#nd cu.i"e- .in *redici &au &un" /'cali+"i ai "ru*el'r de dan&( 1ar nu2i &*u&e&er *rea mul"e( H)e mai 0aci- *rie"eneBIH)e /reme $ngr'zi"'are- nuBI- H=rum'a&e ,aine- *rie"ene( =acem &c,imbBI R#&e"e *u"ernice +i 0lacra unei bric,e"e( =uma Harr%B HPigri ru&e+"i( Ia una- "e r'g- *'a"e *u.in cam "ari- dar bune $n 0elul l'r- & +"ii(I Al"e r#&e"e( Nimeni nu r'&"i numele lui Ra&M'l &au unde &e duceau( 5e d'/edi a nu 0i *rea de*ar"e( ?n"'ar&er du* Muzeul Munc, +i "recur *e&"e ni+"e gr'*i $n a&0al" +i in"rar $n"r2' *arcare- $n 0a.a unui "eren de 0'"bal n'r'i'& +i *u&"iu( La ca*"ul *arcrii erau "rei cara/ane( 1'u mari +i n'i +i una mic- 0r r'.i- a+eza" *e crmizi( 9+a uneia din"re cara/anele mari &e de&c,i&e +i Harr% zri &ilue"a unei 0emei( )a*e"e de c'*ii &e i.ir din &*a"ele ei( Harr% numr cinci( 5*u&e c nu2i e 0'ame +i &e a+ez $n"r2un c'l. *ri/indu2i cum mn#nc( M#ncarea era &er/i" de cea mai "#nr din cele d'u 0emei din cara/an +i 0u m#nca" re*ede +i 0r cerem'nie( )'*iii &e ,'lbau la Harr%- c,ic'"ind +i $ng,i'n"indu2&e( Harr% le 0cu cu 'c,iul +i $ncerc & z#mbea&c 0iindc "ru*ul &u .ea*n +i am'r.i" $nce*ea &2+i re/in $n &im.ire( )eea ce era ' /e&"e bun- cci a/ea d'i me"ri +i 0iecare cen"ime"ru $l durea( 5im'n $i ddu a*'i d'u *"uri de l#n- $l b"u *rie"ene+"e *e umr +i
3<<

0cu &emn cu ca*ul $n&*re cara/ana mic( HNu2i c,iar Hil"'n- dar e+"i $n &iguran. aici- *rie"ene(I Orice urm de cldur rma& $n c'r*ul lui Harr% di&*ru imedia" ce in"r $n cara/ana $n 0'rm de 'u $n care era ca $n"r2un 0rigider( Arunc *an"'0ii lui O%&"ein- care erau cu cel *u.in un numr mai mici- $+i 0rec *ici'arele +i $ncerc &2+i 0ac l'c $n *a"ul mic( 9l"imul lucru *e2care +i2l amin"ea c2l 0cu&e 0u&e&e & $ncerce &2+i "rag de *e el *an"al'nii uzi( @ Hi2,i2,i( Harr% de&c,i&e iar 'c,ii( =a.a mic +i m&linie di&*ru&e- iar r#&ul &e auzea de a0ar acum- *rin u+a de&c,i& *rin care ' raz de &'are &"rlucea $nun"ru- *e *ere"ele din &*a"ele lui +i *e 0'"'gra0iile *rin&e ac'l'( Harr% &e ridic $n c'a"e +i le *ri/i( 9na din"re ele $n0.i+a d'i bie.i care &e .ineau de du* g#" $n 0a.a cara/anei $n care &""ea el acum( 4reau mul.umi.i( Nu- mai mul"( 4reau 0erici.i( 4r'babil de aceea Harr% abia dac $l recun'&cu *e "#nrul Ra&M'l( Harr% &e ddu 6'& din cu+e" +i &e ,'"r$ & ign're durerea de ca*( Mai &""u c#"e/a &ecunde & &e a&igure c &"'macul era $n regul( Trecu&e *rin &i"ua.ii mai grele dec#" cea de ieri- mul" mai grele( ?n "im*ul me&ei- &eara "recu" 0u&e&e c#" *e ce & $n"rebe dac au ce/a "are de bu"- dar reu+i&e & &e ab.in( 4'a"e c "'lera mai bine bu"ura acum dac &e ab.inu&e a"#"a "im*B ;&i r&*un&ul la $n"rebare c#nd *+i a0ar( )'*iii &e ui"ar la Harr%- mira.i- $n "im* ce ace&"a &e &*ri6ini de cara/an +i /'mi" *e iarba u&ca"( Tu+i- &cui* de c#"e/a 'ri +i &e +"er&e la gur cu d'&ul m#necii( )#nd &e $n"'ar&e- 5im'n era $n 0a.a lui cu un z#mbe" *e 0a.- ca +i cum &2.i g'le+"i &"'macul era cel mai na"ural m'd $n care &2.i $nce*i ziua( @ M#ncare- *rie"eneB Harr% $ng,i.i $n &ec +i $ncu/iin.( 5im'n $i $m*rumu" lui Harr% un c'&"um +i0'na"- ' cma+ cura" cu guler la" +i ' *erec,e de 'c,elari de &'are mari( 5e urcar $n Mercede& +i mer&er $n &u& *e =innmarMga"a( La &ema0'rul de *e )arl !erner&- 5im'n c'b'r$ geamul la ma+in +i &"rig la brba"ul care &""ea $n 0a.a unui c,i'+c +i 0uma "rabuc( Harr% a/u &en"imen"ul /ag c2l mai /zu&e unde/a( "ia din e>*erien. c ace&" &en"imen" $n&emna ade&ea c 'mul are cazier( !rba"ul r#&e +i &"rig ce/a $na*'i- dar Harr% nu $n.ele&e( @ O cun'+"in.B $n"reb el(
3<1

@ 9n 'm de leg"ur- zi&e 5im'n( @ 9n 'm de leg"ur- re*e" Harr% *ri/ind $n&*re ma+ina de *'li.ie care a+"e*"a la &ema0'r- de *ar"ea cealal" a in"er&ec.iei( 5im'n $n"'ar&e &*re /e&"- c"re &*i"alul 9lleal( @ 5*une2mi- zi&e Harr%( )e 0el de 'ameni de leg"ur are Ra&M'l $n M'&c'/a de &un" $n &"are & g&ea&c ' anume *er&'an $n"r2un 'ra+ de d'uzeci de mili'ane de 'ameni a+aB Harr% *'cni din dege"e( 1in ma0ia ru&ea&cB 5im'n r#&e( @ 4'a"e( 1ac nu ai *e cine/a care & &e *ricea* mai bine la g&i" *er&'ane( @ D;!2ulB @ 1ac2mi aduc eu bine amin"e- *rie"ene- nu mai e>i&"( 5im'n r#&e +i mai "are( @ E>*er"ul $n Ru&ia din 4OT mi2a &*u& c 0'&"ul D;! $nc mai c'nduce &*ec"ac'lul( 5im'n ddu din umeri( @ 5er/icii- *rie"ene( i &er/icii $n"'ar&e( 1e&*re a&"a e /'rbala urma urmei( Harr% cerce" &"rada( O cami'ne" $i de*+i( O *u&e&e *e Te&& N 0a"a cu 'c,i c*rui care $l "rezi&e N & &e duc $n T'%en +i &2i cum*ere %agbladet +i Verdens 9ang, dar nu &cria $n nici unul din ele de&*re /reun *'li.i&" cu"a"( A&"a nu $n&emna c *u"ea & &e duc 'riunde- *en"ru c- dac nu &e $n+ela- 0iecare ma+in de *'li.ie a/ea c#"e ' *'z de2a lui( Harr% &e du&e re*ede la u+- bg c,eia de la Ra&M'l $n %al +i r&uci( ?ncerc & nu 0ac zg'm'" *e ,'l( L#ng u+a lui A&"rid M'n&en era un ziar( Oda" in"ra" $n a*ar"amen"ul Annei- in&*ir *r'0und +i $nc,i&e $nce" u+a du* el( HNu "e g#ndi la ce cau.i(I ?n a*ar"amen" era un aer $nc,i&( 5e du&e $n ul"ima camer( Nimic nu 0u&e&e a"in& de la ul"ima lui /izi"( 4ra0ul dan&a $n lumina &'arelui care &e re/r&a *e geam- lumin#nd cele "rei *'r"re"e( 5""u +i le *ri/i( )a*e"ele di&"'r&i'na"e a/eau ce/a ciuda" de 0amiliar( 5e a*r'*ie de ele +i $+i "recu /#r0ul dege"el'r *e&"e urmele de /'*&ea( 1ac $i &*uneau ce/a- nu $n.elegea de&*re ce e /'rba( 5e du&e $n buc"rie( Mir'&ea a gun'i +i a ulei de&c'm*u&( 1e&c,i&e 0erea&"ra +i &e ui" la 0ar0uriile +i "ac#murile din c,iu/e"( =u&e&er *u&e $n a*dar nu +i &*la"e( R#c#i m#ncarea $n"ri" cu ' 0urculi.( 1ezli*i '
3<2

buc.ic r'+ie de &'&( O *u&e $n gur( Ardei 6a*'nez( 1'u *a,are mari de /in $n &*a"ele unei "igi largi( 9nul din ele a/ea un &edimen" r'+u $n "im* ce cellal" *rea ne0'l'&i"( Harr% bg na&ul $n el- dar nu mir'&ea a nimic( L#ng *a,arele de /in erau d'u *a,are 'bi+nui"e de a*( ;&i un +er/e" de /a&e- a+a c *u"u & ridice *a,arele la lumin 0r & la&e am*ren"e( 9nul era cura"- cellal" era li*ici'&( R#c#i *a,arul cu ung,ia +i ' bg $n gur( Ka,r( )u gu&" de ca0ea( )'ca2c'laB Harr% $nc,i&e 'c,ii( Cin +i c'laB Nu( A* +i /in *en"ru ' &ingur *er&'an( )'la +i un *a,ar ne0'l'&i" *en"ru cealal"( ?n/eli *a,arul $n +er/e" +i $l *u&e $n buzunarul de la ,ain( 1in im*ul&&e du&e $n baie- de+urub ca*acul bazinului +i *i*i $n in"eri'r( Nimic( ?na*'i *e &"rad- /zu c n'rii &e mu"a&er din&*re a*u& +i aerul era $ncrca"( Harr% $+i mu+c buza( Lu ' ,'"r#re +i &e $ndre*" &*re bule/ardul Cibe&( Harr% $l recun'&cu imedia" *e "#nrul din &*a"ele "e6g,elei din lc"u+erie( @ !un diminea.a- &un" de la *'li.ie- zi&e Harr% &*er#nd c bia"ul nu2i /a cere legi"ima.ia care era $n 6ac,e"- aca& la Cigdi& Albu- $n 5lemdal( !ia"ul *u&e ziarul 6'&( @ "iu( 4re. de ' &ecund- *anica *u&e &"*#nire *e Harr%( @ ?mi aduc amin"e c a.i /eni" aici & ridica.i ' c,eie( !ia"ul $i z#mbi( ?mi .in min"e "'.i clien.ii( Harr% "u+i( @ 4i nu &un" c,iar un clien"( @ NuB @ Nu- c,eia nu era *en"ru mine( 1ar nu de a&"aF @ !a cu &iguran. era- $l $n"reru*&e bia"ul( Era ' c,eie unicnuB Harr% $ncu/iin.( Czu cu c'ada 'c,iului ' ma+in de *'li.ie care "recea $nce"( @ 1e&*re ace&" "i* de c,ei /'iam & "e $n"reb( M $n"rebam cum *'a"e cine/a din e>"eri'r & 0ac r'&" de ' c'*ie a unei c,ei unice *recum acea&"a( O c,eie Tri'/ing- de e>em*lu( @ Nu *'a"e- re*lic bia"ul cu c'n/ingerea unuia care ci"e+"e re/i&"e de +"iin. ilu&"ra"e( 1'ar Tri'/ing *'a"e & 0ac ' c'*ie care & mearg( A+a c &ingura m'dali"a"e e & 0al&i0ici
3<3

au"'riza.ia &cri& a admini&"ra.iei bl'cului( 1ar c,iar +i a+a /ei 0i de&c'*eri" c#nd /ii du* c,eie *en"ru c ' & $.i cerem bule"inul +i ' &2l /eri0icm cu li&"a *r'*rie"aril'r din bl'c( @ 1ar eu $n&umi am ridica" ' a&emenea c,eie unic( i era ' c,eie *en"ru ' al" *er&'an( !ia"ul &e $ncrun"( @ Nu- $mi amin"e&c bine c mi2a.i ar"a" bule"inul +i am /eri0ica" numele( A cui c,eie crede.i c a.i ridica"B Harr% /zu $n geamul de la u+ aceea+i ma+in de *'li.ie care "recea $n direc.ie '*u&( @ La&2' bal"( 5e mai *'a"e 'b.ine ' c'*ie +i al"0elB @ Nu( Tri'/ing- cei care ma"ri.eaz ace&"e c,ei- *rime&c c'menzi d'ar de la agen.i au"'riza.i- ca n'i( i- a+a cum am &*u&- /eri0icm d'cumen"a.ia +i .inem &ub &u*ra/eg,ere c'menzile de c,ei *en"ru *r'*rie".i c'mune +i a&'cia.ii de l'ca"ari( 5i&"emul ar "rebui & 0ie 0'ar"e &igur( @ A+a *are- da( Harr% $+i 0rec 0a.a iri"a"( Am &una" cu ce/a "im* $n urm +i mi &2a &*u& c ' 0emeie care l'cuie+"e $n 5'rgen0riga"a a *rimi" "rei c,ei ale a*ar"amen"ului ei( 9na a 0'&" g&i" $n a*ar"amen"- a d'ua a 0'&" l&a" elec"ricianului care "rebuia & re*are ce/a- iar *e a "reia am g&i"2' $n al" *ar"e( Ade/rul e c nu cred c ea a c'manda" cea de2a "reia c,eie( 4'.i & /eri0ici a&"aB !ia"ul ddu din umeri( @ 5igur c *'"- dar de ce nu ' $n"reba.i *e eaB @ )ine/a a $m*u+ca"2' $n ca*( @ 9*&- zi&e bia"ul 0r & "re&ar( Harr% rma&e nemi+ca"( 5im.i ce/a( 9n 0i'r( 4'a"e curen" de la u+B 5u0icien" &2i 0ac *rul mciuc( 5une"ul unei $ncercri de a "u+i( Nu auzi&e *e nimeni in"r#nd( =r & &e $n"'arc$ncerc & /ad cine era- dar era im*'&ibil din acel ung,i( @ 4'li.ia- zi&e ' /'ce "are +i a&cu.i" $n &*a"ele lui( Harr% $ng,i.i $n &ec( @ 1aB 0cu bia"ul *ri/ind *e&"e umrul lui Harr%( @ 5un" a0ar- c'n"inu /'cea( Kic c b"r#nei de la numrul 14 i2a 0'&" &*ar" ca&a( Are ne/'ie de ' %al n'u imedia"- a+a c m $n"rebam dac *'.i & "rimi.i *e cine/a *r'n"'( @ 4'.i & "e duci "u- Al0( Eu am "reab- du* c#"e /ezi( Harr% a&cul" a"en" *#n c#nd *a+ii &e $nde*r"ar( @ Anna !e",&en- &e auzi +'*"ind( 4'.i /eri0ica dac a ridica" *er&'nal "'a"e c,eileB
3<4

@ Nu e ne/'ie( )u &iguran. a+a a 0'&"( Harr% &e a*lec *e&"e "e6g,ea( @ 4'.i "'"u+i & /eri0iciB !ia"ul '0" din rrunc,i +i di&*ru $n cmru.a din &*a"e( 5e $n"'ar&e cu un d'&ar +i 0runzri *rin el( @ )'n/inge.i2/ &ingur- zi&e el( Aici- aici +i aici( Harr% recun'&cu 0'rmularele de *rimire( Erau iden"ice cu cele *e care le &emna&e el c#nd /eni&e du* c,eia Annei( 1ar "'a"e 0'rmularele erau &emna"e de Anna( Era *e *unc"ul & $n"rebe unde era 0'rmularul cu &emn"ura lui c#nd *ri/irea $i czu *e da"e( @ Kice aici c ul"ima c,eie a 0'&" ridica" $n augu&"- zi&e el( 1ar a&"a e cu mul" $nain"e & /in eu aici +iF @ 1aB Harr% &e ui" $n g'l( @ Mul.ume&c- zi&e el( Am g&i" ce a/eam ne/'ie( A0ar- /#n"ul &e $n"e.i&e( Harr% &un de la una din"re cabinele "ele0'nice din CalM%rie *la&&( @ !ea"eB 1'i *e&cru+i zburau $n /#n" dea&u*ra "urnului c'lii de Marin +i *lu"eau ac'l'( 5ub *e&cru+i &e $n"indea 0i'rdul O&l'ului- care de/eni&e de un negru2/erzui amenin."'r- +i EMebergul- unde cei d'i 'ameni de *e *la6 *reau d'ar ni+"e *unc"e( Harr% "ermina&e de *'/e&"i" de&*re Anna !e",&en( 1e&*re c#nd &e cun'&cu&er( 1e&*re ul"ima &ear- a"#" c#" $+i amin"ea( 1e&*re Ra&M'l( !ea"e $i *'/e&"i&e c reu+i&er & dea de urma la*"'*ului( =u&e&e cum*ra" $n urm cu "rei luni de zile din magazinul E>*er" de l#ng cinema"'gra0ul )'l'&&eum( ;aran.ia era *e numele Annei !e",&en( i "ele0'nul m'bil la care era c'nec"a" era cel *e care Harr% *re"indea c $l *ierdu&e( @ 9r&c .i*e"ele *e&cru+il'r- zi&e Harr%( @ 1'ar a&"a ai de &*u&B @ ?n ace&" m'men" N da( !ea"e &e ridic de *e banc( @ N2ar "rebui & 0iu aici- Harr%( N2ar 0i "rebui" & m &uni( @ 1ar e+"i aici( Harr% renun. & mai $ncerce & a*rind bric,e"a( Era *rea *u"ernic /#n"ul( ?n&eamn c m crezi( Nu2i a+aB !ea"e $+i ridic d'ar bra.ele $n aer- &u*ra"(
3<

@ Nu +"iu mai mul"e dec#" +"ii "u- zi&e Harr%( Nici mcar nu +"iu &igur c nu eu am $m*u+ca"2' *e Anna( 4e&cru+ii &e de&*r.ir +i e>ecu"ar ' r'"a.ie elegan" $n b"aia /#n"ului( @ Mai &*une2mi ' da" ce +"ii- $i ceru !ea"e( @ "iu c "i*ul a 0cu" cum/a r'&" de c,eile de la a*ar"amen"ul Annei- a+a c a *u"u" & in"re +i & ia& $n n'a*"ea crimei( )#nd a *leca"- a lua" cu el la*"'*ul Annei +i "ele0'nul meu m'bil( @ )e cu"a "ele0'nul "u $n a*ar"amen"ul AnneiB @ 4r'babil c mi2a czu" din buzunarul ,ainei $n "im*ul &erii( A+a cum .i2am &*u&- am 0'&" *u.in cam ame.i"( @ i a*'iB @ 4lanul lui ini.ial era &im*lu( 5 mearg cu ma+ina $n LarM'llen du* crim +i & *un c,eia *e care ' 0'l'&i&e $n cabana lui Arne Albu( 5 ' *un la un brel'c cu ini.ialele AA- ca & nu mai 0ie /re' $nd'ial( 1ar c#nd mi2a g&i" "ele0'nul- +i2a da" bru&c &eama c *'a"e &c,imba *u.in *lanul( 5 0ac & *ar c eu am uci&2' *e Anna +i a*'i am aran6a" & *ar c Arne Albu e de /in( Mi2a 0'l'&i" a*'i "ele0'nul m'bil *en"ru a &e c'nec"a la un &er/er $n Egi*" +i a $nce*u" &2mi "rimi" e2mailuri $n a+a 0el $nc#" cel care le "rimi"ea & 0ie im*'&ibil de de*i&"a"( @ i dac era de*i&"a"- ducea laF @ Mine( 1ar eu nu a+ 0i de&c'*eri" c e ce/a $n neregul *#n nu *rimeam urm"'area 0ac"ur de la Telen'r( 4r'babil nici a"unci- de /reme ce nu le ci"e&c cu a"en.ie( @ 5au c#nd $.i $n"reru*eai ab'namen"ul *en"ru c .i2ai *ierdu" "ele0'nul( @ Hm( Harr% &ri de *e banc +i $nce*u & &e *limbe $nc'ace +i $nc'l'( )e e mai di0icil de $n.ele& e cum a in"ra" $n b'>a mea de la &ub&'l( Nu &2au g&i" urme de e0rac.ie +i nimeni din bl'c nu a /zu" /reun in0rac"'r( )u al"e cu/in"e- cu &iguran. a a/u" ' c,eie de /reme ce 0'l'&im &i&"emul de c,ei unice care &e *'"ri/e&c la u+a de la in"rare- la man&ard- la &ub&'l +i la a*ar"amen"- dar nu2i u+'r & 0aci r'&" de a+a ce/a( i c,eia de la a*ar"amen"ul Annei e "'" ' a&"0el de c,eie unicF Harr% &e '*ri +i &e ui" &*re &ud( ?n&*re 0i'rd &e $ndre*"a un carg'u mare +i /erde( @ La ce "e g#nde+"iB $n"reb !ea"e( @ M g#ndeam dac & "e r'g & /eri0ici ni+"e nume *en"ru mine(
3<3

@ Mai bine nu- Harr%( Nici mcar n2ar "rebui & 0iu aici- a+a cum am zi&( @ i m $n"rebam de unde ai /#n"ile a&"ea( Ea $+i du&e m#na la g#"( @ 1e la an"renamen"e( Lud'( Te mai g#ndeai la al"ce/aB @ M g#ndeam dac ai *u"ea &2i dai a&"a lui Oeber( Harr% &c'a