Sunteți pe pagina 1din 4

mportant este ca sa ai un martor (daca ai doi este si mai bine, poate ai avut pasageri in masina, nu conteaza ca fac parte

din familie) care sa afirme in fata instantei cele spuse de tine! De la politie oricum nu vine nimeni! Au ei jurist dar niciodata nu este prezent....Daca ai martori ii treci cu nume/prenume/adresa si CN la sfarsitul plangerii! Martorii sunt CHEIA...mai ales daca au si P.C. Domnule resedinte, !ubsemnatul ..................., fiul lui ..............nascut la data de........................ ................... in ..............., domiciliat in ..........................................., posesor C.". .........................., eliberat la data de.................... de olitia .........., CN .................. osesor al .C. cat............, seria ................., formulez prezenta# langere, "mpotriva procesului verbal seria ................., inc$eiat in data de ................ la orele ..........., de agentul constatator ................., fapta descrisa de acesta fiind# %........................................................................................................................................................ .... .......................................................................................................................................................... .&, avand incadrare juridica art. ............. din '() ................., sanctionat de art....................... din '() ..............,cu amenda in valoare de ......... lei si suspendarea dreptului de a conduce autove$icole pe drumurile publice timp de .......... de zile, eliberand dovada seria ........ nr............................ , valabila pana la data de ..................... Consider ca processul verbal este nul si sanctiunea aplicata este netemeinica pentru urmatoarele motive# ...Aici scrii motivele ..................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ......... .......................................................................................................................................................... ........ .......................................................................................................................................................... ....... rin prezenta palgere, solicit anularea procesului verbal seria ........ nr.................., precum si a masurii de retinere a permisului de conducere si e*onerarea de plata amenzii de ................ lei. Cu speranta ca se va face dreptate, va multumesc. !enatura/Data.

Model de plangere impotriva unui proces verbal prin care s-a dispus retinerea permisului langerea prezinta o contestatie impotriva unui proces verbal prin care soferului ii sa retinut permisul pentru ca sa certat cu politistul. D'+N(,- .-!-D"N/-

Victimus, petent domiciliat in loc. 0aia +are, jud. +aramures, str. 1ictoriei nr. 23 formulez prezenta

PLA !E"E IMP#$"IVA P"#CE%&L&I-VE"'AL (E C# $"AVE $IE


seria A( nr. 4356746 din data de 28.22.4335 inc$eiat de ag. !CA.0(! din 0aia +are, judetul +aramures In fapt ,a data de 9.32.4335 la ora 28.:3 pe o ploaie abundenta venind dinspre +etro am intrat in intersectia de pe 0d. "ndependentei pe 0d. Decebal. /raficul era aglomerat si dificil datorita conditiilor atmosferice si a starii proaste a carosabilului (gropi pline cu apa). Astfel cand am virat dreapta prin intersectie, la semafor, am facut e*act ca toti ceilalti, am luat;o incet. Am intrat pe culoarea galbena a semaforului in intersectie si din cauza gropilor am ramas in spatele unui microbuz marca +ercedes, tip 1"/'. Dupa ce am traversat raul !asar am fost oprit de catre un politist care mi;a cerut actele la control. e ploaie am coborat din masina si i;am inmanat politistului actele masinii, permisul si buletinul de identitate. Dupa ce politistul a pus mana pe actele mele, mi;a spus ca ma v;a amenda pentru ca am trecut pe rosu la semafor, m;a vazut el ca am ramas in urma celorlalte masini. Am protestat, i;am spus ca se inseala, m;am deplasat usor datorita conditiilor de trafic si ca probabil nu a vazut bine pentru ca de unde m;a oprit nici vorba sa vada intersectia, de culoarea mea de la semafor ce sa mai zic. Atunci politistul mi;a spus ca o sa imi dea amenda si pentru ca nu am trusa medicala. ";am invederat politistului ca este nedrept si ca nu este prea dragut ce face. olitistul mi;a spus ca, daca nu imi convine pot sa fac oricand contestatie si mi;a dat pe langa amenda si o $artie in sensul ca imi retine permisul in vederea suspendarii pentru ca am trecut pe rosu la semafor. e o scara de la 2 la 23, unde 23 reprezinta culmea nesimtirii, politistul s;a comportat cam de nota <. Astfel politistul m;a amendat pentru urmatoarele abateri de la art. 6: alin. (2) si (4) =2> si art. 263 pct. 5 =4> din .egulamentul de aplicare a '() 289/4334 care sunt sanctionate de art. 447 din acelasi act normativ si m;a lasat fara permis in baza art. 44 alin. (4) din '() 289/4334. =:> C$iar daca politistul a fost asa de nedrept cu mine am platit amenda si doresc sa va atrag atentia asupra unor aspecte din cadrul procesului verbal care demonstreaza clar si indubitabil ca politistul ori nu cunoaste legea ori nu a dorit sa o respecte. "n tot .egulamentul de aplicare a '() 289/4334 nu am gasit nici o sanctiune pentru abaterea stabilita de catre art. 6: alin. (2). Am gasit insa in '() 289/4334 la art. 82 lit. a) =5> sanctiunea pentru fapta inc$ipuita de catre politist. 1a rog sa observati ca retinerea permisului este o masura complementara care se aplica unei sanctiuni principale in cazurile e*pres prevazute de catre .egulamentul de aplicare a '() 289/4334 sau '() 289/4334. 'ri in speta nu am facut nimic ce sa creeze un pericol deosebit pentru societate care sa;l faca pe politist sa protejeze tot 0aia +are de catre mine. !e retine permisul pentru nerespectarea culorii rosii a semaforului doar daca se intampla un accident, dar eu nu am trecut pe rosu si nu am facut nici un accident. .etinerea ar fi fost legala daca mi s;ar fi aplicat prevederile art. 4:3 lit. l) coroborat cu art. 4:2 alin. (2) lit. g) din .egulamentul de aplicare a '() 289/4334 =9>, ceea ce nu este cazul. De asemenea va rog sa observati ca in procesul verbal nu se face referire l;a locul de unde a observat politistul culoarea semafoarelor. Astefl prin faptul ca nu este trecut nr. postal al casei in dreptul

careia am fost oprit, politistul a dorit sa ocopere marea ilegalitate pe care a comis;o. ?apt ce subliniaza inca o data reaua credinta a politistului. (n alt motiv de nulitate a procesului verbal este faptul ca organul constatator a stabilit o amenda contraventionala in suma totala, fara sa indice sanctiunea corespunzatoare aplicata pentru fiecare din contraventiile retinute in sarcina mea, asa cum prevede imperativ art. 23 alin. (2) din ') nr. 4/4332. 1a prezint in sinteza motivele de anulare a procesului verbal# ). Descrierea faptelor in procesul verbal nu corespunde cu realitatea, deoarece politistul a scris doar ceea ce a dorit el, ca sa isi faca norma de amenzi. Nu a prezentat situatia de fapt reala astfel nu a prezentat toate imprejurarile pentru a se putea stabilii gravitatea faptei. *. !ituatia descrisa in cadrul procesului verbal nu corespunde sanctiunii care mi s;a aplicat, astfel descrierea este despre intrarea mea pe rosu la semafor dar sanctiunea este data pentru ca nu am oprit unde trebuie la semafor. +otiv de nulitate absoluta prevazut de art.2< din ') 4/4332, care prevede ca lipsa descrierii faptei pentru care s;a dat sanctiunea duce la anularea procesului verbal. +. .etinerea permisului s;a facut complet abuziv. Nu e*ista temei legal care sa fi dus la nevoia de a mi se retine permisul pentru a fi reverificat. C$iar daca am cumula punctele pentru amenzile aplicate pentru trecut pe rosu si lipsa trusei medicale se strang : puncte de penalizare. .egulamentul de aplicare a '() 289/4334 prevede la art. 4:3 lit. a) =7> ca se retine permisul doar daca s;au depasit 29 puncte intr;un an. De asemenea amenda mare nu este la ma*im. "n sensul ca pentru cele doua fapte sanctionate conform procesului verbal amenda ma*ima ar fi putut ajunge la :.<33.333 de lei. "n cazul meu s;a dat 4.933.333 de lei. Deci nici macar politistul prin procesul verbal nu ma considera atat de periculos incat sa imi dea amenda ma*ima. ,. Amenda data a fost in suma totala, fara sa se poata distinge pentru care fapta ce amenda am primit. In drept art. 23 alin. (2), art. 27 alin. (2), art. 2<, art. :2 alin. (2) si art. :4 din ') 4/4332 =<> In probatiune inscrisuri# copie de pe c$itanta amenzii martor# rietenus cu domiciliul in loc. 0aia +are, jud. +aramusres, 0d. Dreptatii nr. 2, ap. 27

0aia +are, 29 ianuarie 4339 1a multumesc anticipat,

0una ziua, e scurt# oprit pentru radar, am prezentat documentele, am cerut sa vad inregistrarea ; am fost refuzat. Am refuzat sa semnez 1. Agentul m;a vazut mai tanar si a zis ca nu imi da dovada de retinere a permisului daca nu semnez. -ra 4 noaptea si nu am semnat. 1 este semnat doar de ag.constatator care a consemnat la @martor asistent@# nu a fost identificat nici un martor. 1reau sa depun urmatoarea contestatie, si va solicit sfaturi referitoare la redactarea ei. Nu am mai avut contacte pana acum cu mediul juridic.

;;;;;;; !ubsemnatul, . A. , domiciliat An ..., str...., 0l...., sc. A, ap. 29, jud. Constanta, fiul lui ?lorin Bi -lena;!anda, nCscut la ... An ..., posesor al C" seria D/, nr..., eliberat de oliEia ... la data de :2.39.4332, contest prin prezenta procesul;verbal seria CC nr. :7557:9 din data de 24.38.4338 Antocmit de agent C.A,-1 C."!/"AN. Fn fapt. Fn timp ce conduceam autoturismul marca ?ord cu nr. de Anmatriculare .... An localitatea -forie !ud, am fost oprit pentru control de cCtre un ec$ipaj de poliEie care mi;a comunicat cC am depCBit viteza legalC prin localitate avGnd 238 Hm/$. Am solicitat prezentarea probei video, solicitare care mi;a fost respinsa. Din acest motiv am refuzat semnarea procesului verbal. +entionez ca agentul care a intocmit procesul verbal nu a fost cel care opera aparatul radar, si nu a vizualizat proba video inaintea intocmirii procesului verbal. Am solicitat eliberarea dovezii de retinere a permisului de conducere. !i aceasta solicitare a fost respinsa, agentul conditionand eliberarea dovezii de semnarea procesului verbal, motiv pentru care am depus la !erviciul olitiei .utiere Constanta plangerea N..75844 din 24.38.4338, impotriva Agentului C.A,-1 C."!/"AN. Declar cC nu am depCBit viteza legalC, iar acuzaEia agentului de poliEie este nefondatC. Fn drept. !olicit anularea procesului verbal deoarece acesta este intocmit fara respectarea prevederilor 'rdonantei nr 4/2882 privind regimul contraventiilor cu modificarile si adaugirile ulterioare, si articolului 263 alineat 4 din regulamentul de aplicare a '() 289/4334 prin aceea ca procesul verbal nu a fost semnat de nici un martor, a prevederilor articolului 262 alineat 2, al '() 289/4334, prin aceea ca agentul care a intocmit procesul verbal nu vizualizat proba video inaintea intocmirii procesului verbal de constatare a contraventiei, iar procesul verbal intocmit nu respecta modelul prevazut in ane*a nr.2D. De asemenea, solicit prezentarea probelor (fotografie, AnregistrCri, etc), precum Bi a urmCtoarelor documente prevCzute de Normele metrologice legale pentru funcEionarea cinemometrelor (radarelor) publicate An +onitorul 'ficial nr. 2234bis din 3<.24.4339# certificatul de omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologicC a aparatului radar An termen de valabilitate Bi autorizaEia de operator radar pentru agentul C.A,-1 C."!/"AN. ?ac mentiunea ca sunt posesor al categoriei 0 din anul 4339 si nu am mai avut dreptul de a conduce suspendat. Ane*ez la prezenta copii dupC procesul;verbal, C" Bi Dovada retinerii permisului de conducere. e langa anularea procesului verbal solicit restituirea permisului de conducere.