Sunteți pe pagina 1din 486

LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRIC 060-DA DE 2100 CP

Despre autor

Numele i prenumele: Bonta Dan. Data naterii: Nscut la 7 martie 1965 n localitatea Dej. Studii: absolvent al Liceului Industrial !ndrei "ure#anu$ Dej% &romo'ia 19()* absolvent al Institutului +olite,nic -luj.Na&oca% /acultatea de "ecanic% sec'ia 0e,nolo1ia -onstruc'iilor de "a#ini. absolvent al cursurilor &ostuniversitare or1ani2ate de 3niversitatea 0e,nic -luj.Na&oca% s&eciali2area 0e,nolo1ii "oderne n 0rac'iunea 4lectric /ero. viar$% &romo'ia octombrie 199(. absolvent al cursurilor de &er5ec'ionare cu tema 6isteme !ctuale de mana. 1ement #i mar7etin1$% octombrie.noiembrie 8991% or1ani2ate de 3niversitatea 0e,nic -luj.Na&oca #i 6out,ern -onnecticut 6tate 3niversit:. Experien profesional: in1iner te,nolo1 la de&oul de locomotive Dej ;1991.199)<* #e5 atelier ;199).1996<* #e5 de&ou re&ara'ii ;1996.199(<* #e5 centru comercial adj. ;199(.1999<* #e5 de&ou ;1999.&=n n &re2ent<.

ING. DAN BONTA

LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRIC 969.D! D4 8199 -+


construcie !ntreinere "i e#$%o&t&re

4ditura !6!B Bucure#ti 899)

C'PRI(S
PREFA > 11 (oiuni )ener&%e > 1) 1. De5ini'ii% clasi5icarea locomotivelor > 1) 8. Introducerea trac'iunii diesel electrice la cile 5erate > 15

PARTEA I* EC+IPAME(T'L MECA(IC


C&$ito%u% 1* ,o)-iu% > 8) 1.1. De5ini'ie. +r'i com&onente > 8) 1.8. -onstruc'ia ramei bo1,iului > 85 1.). 4lementele sus&ensiei &rimare > 86 1.?. 4lementele sus&ensiei secundare > 8( 1.5. 0imoneria de 5r=n > )) 1.6. -u&lajul transversal > )5 1.7. +ivotul de trac'iune > )7 1.(. Instala'ii au@iliare ale bo1,iului > )9 1.9. !ntrenarea osiei #i sus&ensia motorului electric de trac'iune > ?8 C&$ito%u% 2* Osi& .ont&t/ > ?9 8.1. De5ini'ie. +r'i com&onente > ?9 8.8. Asia &ro&riu.2is > 59 8.). Bo'ile > 58 8.).1. Bo'ile cu bandaj > 58 8.).8. Bo'ile monobloc > 5? 8.).). +ro5ilul de rulare > 5? 8.?. -utia de osie cu sistemul de 1,idare > 57 C&$ito%u% 0* Cuti& %oco.oti1ei > 68 ).1. -onstruc'ia #i elementele &rinci&ale ale cutiei > 68 ).8. !&aratele de trac'iune% le1are #i ciocnire > 66 ).8.1. !&aratele de ciocnire ;tam&oanele< > 6( ).). -ur'itoarele de cale > 79 ).?. -abina de conducere > 79 ).5. !m&lasarea ec,i&amentelor n cutia locomotivei > 7?

PARTEA A II-A* EC+IPAME(T'L P(E'MATIC


C&$ito%u% 2* Inst&%&i& 3e $ro3ucere !n.&)&4in&re "i uti%i4&re & &eru%ui co.$ri.&t > 77 ?.1. Ceneralit'i > 77 ?.8. -ircuitul &entru &roducerea #i nma1a2inarea aerului com&rimat > 79 ?.). -ircuitul de alimentare > (8 ?.?. -ircuitul aerului de comand al a&aratelor > ()

DAN !N"A ?.5. -ircuitul aerului de re1lare a tura'iei motorului diesel > (5 ?.6. +roba de etan#eitate #i 5unc'ionare a instala'iei &neumatice > (7

C&$ito%u% 5* Inst&%&i& 3e 6r7n/ > (9 5.1. +rinci&iile de 5unc'ionare ale 5r=nelor moderne. -lasi5icare > (9 5.8. Bobinetul mecanicului DD8 > 9) 5.). Bobinetul mecanicului &entru 5r=n direct /D1 > 19) 5.?. 0raductorul de &resiune ;Beleul de &resiune DE15< > 195 5.5. Distribuitorul de aer ;tri&l valv< > 119 5.6. 6c,imbtorul de re1im > 11) 5.7. 6u&a&a electro&neumatic ;?8< > 115 5.(. -ircuitul 5r=nei automate indirecte > 115 5.9. -ircuitul 5r=nei anti&atinaj > 11( 5.19. +robe la instala'ia de 5r=n > 189

PARTEA A III-A* EC+IPAME(T'L TERMIC


C&$ito%u% 6* Motoru% 3iese% > 185 !. Ceneralit'i. +r'i &rinci&ale #i caracteristici de 5unc'ionare ale motoarelor diesel > 185 !.1. De5ini'ia motorului diesel. +r'i com&onente > 185 !.8. /unc'ionarea motorului diesel n &atru tim&i > 186 !.). -iclul de 5unc'ionare teoretic al motorului diesel > 18( !.?. -iclul de 5unc'ionare real evolu'ia &roceselor n cilindri > 189 !.?.1. -iclul de 5unc'ionare real al motorului diesel n &atru tim&i 5r su&raalimentare > 189 !.?.8. -iclul de lucru al motorului diesel n &atru tim&i su&raalimentat > 1)8 !.5. "otoarele diesel &entru trac'iunea 5eroviar. -aracteristici de 5unc'ionare > 1)8 B. "otorul diesel de &e locomotiva 969.D! > 1)5 B.1. Descriere. Date te,nice% am&lasarea &e locomotiv > 1)5 B.8. +r'ile com&onente 5i@e ale motorului diesel > 1)7 B.). +r'ile com&onente mobile > 1?8 B.?. "ecanismul de distribu'ie > 1?9 C&$ito%u% 8* Inst&%&i& 3e &%i.ent&re cu co.9usti9i% > 155 7.1. Descrierea ec,i&amentului de alimentare #i 5unc'ionarea acestuia > 155 7.8. +om&a de trans5er a combustibilului > 169 7.). /iltrele de combustibil > 168 7.?. 6u&a&a de su&ra&resiune a combustibilului > 16? 7.5. +om&a de injec'ie > 165 7.6. Injectorul > 17? 7.7. -aracteristicile combustibililor utili2a'i la locomotivele diesel electrice > 17( C&$ito%u% :* Inst&%&i& 3e un)ere > 1(1 (.1. Descrierea #i 5unc'ionarea instala'iei de un1ere > 1(1 (.8. +om&ele de un1ere > 1(5 (.). /iltrele #i se&aratoarele de ulei > 1(( (.?. 6u&a&ele #i releele de ulei > 19) (.5. 3leiurile > 196

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

C&$ito%u% ;* Inst&%&i& ter.ic/ > 19( 9.1. Bolul instala'iei termice > 19( 9.8. 4c,i&amentul de rcire > 899 9.8.1. Descrierea #i 5unc'ionarea instala'iei de rcire > 899 9.8.8. 4lementele com&onente ale instala'iei de rcire > 898 9.). 4c,i&amentul ,idrostatic > 89( 9.).1. Descrierea #i 5unc'ionarea instala'iei ,idrostatice > 89( 9.).8. !&aratele #i dis&o2itivele instala'iei ,idrostatice > 819 9.?. 4c,i&amentul de ncl2ire > 815 9.?.1. Ceneralit'i > 815 9.?.8. !1re1atul de ncl2ire ti& Fa&or !F.99 > 816 9.?.). Instala'ia de ncl2ire I4"-.L81.1 > 817 9.5. -alitatea a&ei de rcire > 881 C&$ito%u% 10* Inst&%&i& 3e su$r&&%i.ent&re > 888 19.1. +rinci&iul su&raalimentrii > 888 19.8. Cru&ul de su&raalimentare L!C ?6.89 > 88? 19.8.1. -onstruc'ia #i 5unc'ionarea instala'iei de su&raalimentare > 88? 19.8.8. /iltrele de aer #i calitatea aerului de su&raalimentare > 886 19.). Gntre'inerea #i e@&loatarea 1ru&ului de su&raalimentare L!C ?6.89 > 887 C&$ito%u% 11* Re)%&re& &uto.&t/ & %oco.oti1ei 3iese% e%ectrice 060-DA > 8)9 !. 4lemente de 5unc'ionare a sistemelor automate > 8)9 !.1. Ceneralit'i > 8)9 !.8. +articularit'ile 5unc'ionale ale motoarelor diesel n trac'iunea 5eroviar > 8)) !.). 6isteme de comand #i re1lare automat a locomotivelor diesel electrice > 8)5 B. Be1ulatorul mecanic al motorului 18 LD! 8( > 8)7 B.1. Bolul #i construc'ia re1ulatorului mecanic > 8)7 B.8. /unc'ionarea re1ulatorului mecanic > 8)9 B.). Dis&o2itive de &rotec'ie &rin re1ulatorul mecanic > 8?5 B.?. Be1larea re1ulatorului mecanic > 859

PARTEA A IV-A* EC+IPAME(T'L ELECTRIC


C&$ito%u% 12* Tr&ns.isi& e%ectric/ %& %oco.oti1e%e 3iese% e%ectrice > 861 18.1. Ceneralit'i. -ondi'ii &e care trebuie s le nde&lineasc transmisiile electrice > 861 18.8. 6c,ema de &rinci&iu a transmisiei electrice > 86) 18.). 0ransmisia electric de &e locomotiva 969.D! > 866 C&$ito%u% 10* <ener&to&re%e 3e curent continuu uti%i4&te %& %oco.oti1e%e 3iese% e%ectrice > 86( 1).1. Ceneralit'i. -lasi5icare. -aracteristicile 1eneratoarelor de curent continuu > 86( 1).8. -onstruc'ia 1eneratoarelor de &e locomotiva 969.D!. Date te,nice &rinci&ale > 876 1).). Gntre'inerea #i controlul 5unc'ionrii n e@&loatare a 1ru&ului de 1eneratoare > 8()

DAN !N"A

C&$ito%u% 12* Moto&re e%ectrice 3e tr&ciune !n curent continuu uti%i4&te %& %oco.oti1e 3iese% e%ectrice > 8(7 1?.1. +rinci&ii de ba2. -aracteristicile motoarelor electrice de trac'iune n curent continuu > 8(7 1?.8. -omanda motoarelor electrice de trac'iune > 899 1?.). -onstruc'ia motoarelor electrice de trac'iune utili2ate &e locomotiva diesel electric 969.D!. Date te,nice &rinci&ale > 89) 1?.?. Gntre'inerea #i e@&loatarea motoarelor electrice de trac'iune > 896 C&$ito%u% 15* M&"ini e%ectrice &%e ser1icii%or &u#i%i&re > )98 15.1. Date te,nice &rinci&ale. -onstruc'ia ma#inilor electrice ale serviciilor au@iliare > )98 15.8. Gntre'inerea #i e@&loatarea ma#inilor electrice ale serviciilor au@iliare > )9? 15.). -onverti2orul electronic -4I6!.8899 > )11 C&$ito%u% 16* A$&r&t&=u% e%ectric uti%i4&t $e %oco.oti1e%e 3iese% e%ectrice 060-DA > )1? !. Ceneralit'i > )1? B. !m&lasarea a&aratelor electrice &e locomotiva diesel electrice 969.D! > )16 B.1. Blocul a&aratelor > )16 B.8. !&aratele de la &osturile de conducere > )88 B.). -ablajul #i &lcile de borne ale circuitelor electrice > )8? -. !&aratele de conectare > )8( -.1. -ontactoare > )8( -.8. -omutatoare > ))5 -.). Gntreru&toare > ))6 -.?. !lte a&arate electrice de conectare > )?9 D. !&arate de &ornire #i re1laj > )?1 D.1. -ontrolerul de comand > )?1 D.8. Inversorul de mers > )?5 D.). Be1ulatorul de c=m& > )?( D.?. Be1ulatoarele de tensiune > )51 4. !&arate de &rotec'ie > )57 /. !&arate de msur electrice > )65 C. Gntre'inerea #i controlul a&aratelor electrice de &e locomotivele diesel electrice 969.D! > )67 C.1. Gntre'inerea #i controlul a&aratelor electrice de conectare #i &rotec'ie > )67 C.8. Gntre'inerea #i controlul controlerelor de comand > )79 C.). Gntre'inerea #i controlul inversorului de mers > )79 C.?. Gntre'inerea conductoarelor #i cablurilor electrice > )71 C&$ito%u% 18* Inst&%&ii &u#i%i&re $e %oco.oti1& 3iese% e%ectric/ 060-DA > )7) 17.1. Bateria de acumulatoare > )7) 17.8. Instala'ia de control &unctual al vite2ei > )(? 17.). Instala'ia &entru msurarea #i nre1istrarea vite2ei > )91 17.).1. Instala'ia de msurare a vite2ei ti& Hasler > )98 17.).8. Instala'ia de nre1istrare #i msurare a vite2ei IF"6 > )9( 17.?. Dis&o2itivul de si1uran' #i vi1ilen' D.6.F. > ?9?

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

C&$ito%u% 1:* Circuite%e e%ectrice 3e $e %oco.oti1& 060-DA > ?96 !. Ceneralit'i > ?96 B. Descrierea circuitelor electrice > ?96 B.1. -ircuitele electrice &rinci&ale > ?96 B.1.1. -ircuitul electric &rinci&al &entru &ornirea motorului diesel > ?1) B.1.8. -ircuitul e@cita'iei se&arate a 1eneratorului &rinci&al ;&lan#a 1(.1< > ?1? B.1.). -ircuitele electrice de alimentare a motoarelor de trac'iune ;&lan#a 1(.1< > ?15 B.8. -ircuitele electrice ale serviciilor au@iliare ;&lan#a 1(.8< > ?1( B.8.1. -ircuitul &entru ncrcarea bateriei de acumulatoare ;&lan#a 1(.8< > ?19 B.8.8. -ircuitul &entru alimentarea motorului electric de ac'ionare a com&resorului ;&lan#a 1(.8< > ?81 B.8.). -ircuitul electric &entru alimentarea motoarelor electrice de ac'io. nare a ventilatoarelor din circuitul ventila'iei 5or'ate ;&lan#a 1(.8< > ?88 B.8.?. -ircuitul electric &entru alimentarea motorului electric de ac'ionare a &om&ei au@iliare de ulei #i a &om&ei de trans5er combustibil > ?8) B.8.5. -ircuitul electric &entru alimentarea motorului electric de ac'ionare a &om&ei de a& > ?8? B.8.6. -ircuitul 1ru&ului converti2or &entru &roducerea curentului electric de 8? F c.c. > ?8? B.8.7. -ircuitul de alimentare a motoarelor electrice de ac'ionare a venti. latoarelor &entru ncl2irea cabinelor de conducere #i a re2isten'elor de ncl2ire ;&lan#a 1(.8< > ?85 B.8.(. -ircuitul electric de alimentare a re#oului ;&lan#a 1(.8< > ?86 B.8.9. -ircuitul de alimentare a cu&lei II0 ;&lan#a 1(.8< > ?86 B.). -ircuite electrice de comand ;&lan#a 1(.)< > ?86 B.).1. -ircuitul de alimentare cu curent de comand ;&lan#a 1(.)< > ?87 B.).8. -ircuitul de comand a motorului electric de ac'ionare a &om&ei au@iliare de un1ere #i &om&ei de trans5er combustibil ;&lan#a 1(.)< > ?8( B.).). -ircuitul de comand a motorului electric de ac'ionare a &om&ei de a& > ?8( B.).?. -ircuitele &entru &ornirea% o&rirea #i 5unc'ionarea motorului diesel ;&lan#a 1(.)< > ?89 B.).5. -ircuitul de comand &entru motorul electric al com&resorului ;&lan#a 1(.?< > ?)5 B.).6. -ircuitul electric &entru motoarele electrice de ac'ionare a ventila. toarelor din circuitul ventila'iei 5or'ate ;&lan#a 1(.?< > ?)6 B.?. -ircuitul electric &entru comanda &ornirii #i mersului locomotivei ;&lan#a 1(.5< > ?)( B.?.1. -ircuitul de comand al inversorului > ?)( B.?.8. -ircuitul de comand &entru &unerea n mi#care a locomotivei ;&lan#a 1(.5< > ?)9 B.?.). -ircuitul de comand &entru demaraj ;&lan#a 1(.6< > ??9

+(

DAN !N"A B.?.?. -ircuitele electrice de comand &entru tre&tele de slbire a c=m&ului ;&lan#a 1(.7< > ??1 B.5. -ircuite electrice de &rotec'ie > ??6 B.5.1. -ircuite de &rotec'ie &rin releul 76 &entru mersul n 1ol al motorului diesel ;&lan#a 1(.5< > ??6 B.5.8. -ircuitele &entru &rotec'ia &rin o&rirea motorului diesel > ??7 B.5.). -ircuitul de &rotec'ie contra &unerii la mas ;&lan#a 1(.(< > ??( B.5.?. -ircuitul de &rotec'ie anti&atinaj ;&lan#a 1(.6< > ??9 B.6. !lte circuite au@iliare > ?51 B.6.1. -ircuitul instala'iei de a&el o&tic ;&lan#a 1(.9< > ?51 B.6.8. -ircuitul &entru iluminat al locomotivei 969.D! ;&lan#a 1(.19< > ?51

PARTEA A V-A
C&$ito%u% 1;* >ntreinere& "i re$&r&i& %oco.oti1e%or 3iese% e%ectrice 060-DA > ?55 19.1. Ceneralit'i. Necesitatea lucrrilor de ntre'inere > ?55 19.8. -lasi5icarea revi2iilor #i re&ara'iilor > ?56 19.). Bevi2ia locomotivei > ?57 19.?. +rocesul te,nolo1ic de dia1no2 > ?61 19.5. Lucrri care se e@ecut cu oca2ia revi2iilor &lani5icate > ?68 & #&!/RAF&E > ?71

PRE?A@
0A1em 2u toii 3n 2omun 2e1a mai puterni2 de24t diferenele dintre noi: ne1oia de a 2unoate56 R5 ar7a1el

#o2omoti1a diesel ele2tri2 de *+(( $P a aprut 3n peisa7ul fero1iar rom4nes2 3n anul +.8. 2a o ne2esitate de a 3nlo2ui tra2iunea 2u a9ur5 A2:i) ;iia a2esteia a fost o reuit din pun2t de 1edere al exploatrii< fiind una din 2ele mai moderne 3n a2ea perioad5 A2easta reali;a la a2el moment o for de tra2iune la 24rli= mare< 3n 2ondiiile unui 2onsum s2;ut de 2om) 9usti9il< 2u o sar2in pe osie redus< respe2ti1 un ni1el de ;=omot diminuat5 A2east lo2omoti1< dup transferul de te:nolo=ie< s)a fa9ri2at 3n Rom4nia 3n2ep4nd 2:iar din +.6(< fiind inte=rat 2u su22es 3n industria naional5 S)au 2onstruit 22a *5>(( de uniti< fiind tipul de lo2omoti1 fa9ri2at 3n nu) mrul 2el mai mare de exemplare din Europa5 !dat 2u introdu2erea a2es) tui tip de lo2omoti1 s)au 3m9untit 2apa2itile de remor2are i 3n spe) 2ial autonomia 3n remor2area trenurilor de marf i 2ltori5 Experiena a demonstrat 2 a2est tip de lo2omoti1 s)a impus la $ile Ferate Rom4ne< fiind o lo2omoti1 deose9it de fia9il 2u o 3ntreinere fa2il5 Astfel< 3n toate depourile s)au format ade1rate 2oli de 3ntreinere< experiena fiind trans) mis de la o =eneraie la alta5 Ne1oile au impus proie2tarea?reali;area de standuri i dispo;iti1e< iar 3n paralel din experiena a2tual s)a 2reat 2adrul re=lementat pentru 3ntreinerea 3n exploatare5 Pre;enta lu2rare 1ine 2a re;ultat al unei experiene 3n 3ntreinerea lo) 2omoti1elor diesel ele2tri2e< fiind in2luse pentru prima dat e2:ipamentele 2are au 3nlo2uit 1e2:ile soluii te:ni2e iniiale 2u fia9ilitate s2;ut pre2um i noile lu2rri de 3ntreinere 2e se exe2ut la a2estea5 De asemenea< se tratea; pro9lemele fundamentale< la ni1el de prin2ipiu< pentru 3nele=erea o9ie2ti1 a fun2ionalitii di1erselor e2:ipamente ale lo2omoti1ei5 $onsider 2 a2east lu2rare 1a fi de un real folos at4t studenilor fero) 1iari 2are 3n2ep a deslui uni1ersul tra2iunii diesel< 24t i spe2ialitilor 2e)i desfoar a2ti1itatea 3n depourile noastre5
@ef Ser1i2iu Reparaii #o2omoti1e SN"F% 0$FR %arf6 S5A5

&n=5 /raian $lin

(O@I'(I <E(ERALE

1* De6iniii c%&si6ic&re& %oco.oti1e%or


0otalitatea ve,iculelor care se &ot de&lasa &e calea 5erat #i servesc &entru trans&ortul mr5urilor sau cltorilor% 5ormea2 materialul rulant fe) ro1iar. Dintre acestea% ve,iculele care se de&lasea2 &rin 5or'e &ro&rii% 5iind dotate cu unit'i ener1etice% 5ormea2 materialul rulant motor% iar cele care nu se &ot de&lasa sin1ure 5ormea2 materialul rulant remor2at. Clasificare "aterialul rulant motor se m&arte n locomotive #i automotoare. Loco. motivele sunt ve,icule 5eroviare% a cror instala'ie ener1etic este utili2at at=t &entru de&lasarea &ro&rie% c=t #i &entru tractarea materialului rulant re. morcat. Du& ti&ul de instala'ie ener1etic cu care sunt ec,i&ate locomotivele% acestea se clasi5ic ast5elJ locomotive cu abur sunt ec,i&ate cu un motor termic cu ardere e@tern* locomotive cu turbine cu 1a2 instala'ia ener1etic o constituie una sau mai multe turbine cu 1a2e* locomotive diesel sunt ec,i&ate cu unul sau dou motoare cu ardere intern ;&entru locomotive se utili2ea2 numai motoare diesel<* locomotive electrice instala'ia ener1etic o constituie centralele electrice de la care sunt alimentate cu ener1ie electric &rin 5irul de contact. Locomotivele diesel% du& modul de transmitere a &uterii motorului diesel la osiile motoare se m&art nJ locomotive diesel mecanice transmiterea &uterii se 5ace &rintr.un lan' cinematic mecanic ;ambreiaj% cutie de vite2e% inversor% atacuri de osie etc.<* locomotive diesel ,idraulice transmiterea &uterii se reali2ea2 &rin intermediul unor a1re1ate ,idraulice n combina'ie cu un lan' cinematic mecanic* locomotive diesel electrice transmiterea &uterii se reali2ea2 &rin intermediul ma#inilor electrice ;1enerator% motoare electrice< #i circuitul de 5or'.

+A

DAN !N"A

Notarea simbolic a locomotivelor Diversitatea constructiv a locomotivelor a 5cut necesar codi5icarea acestora% care s redea &rinci&alele caracteristici ntr.o 5orm simbolic. +rin notare simbolic% &entru 5iecare locomotiv se de5inesc caracte. risticile 1eneraleJ ti&ul sursei de ener1ie% 5elul transmisiei% numrul de or. dine al locomotivei. !st5el% se deosebesc trei ti&uri de simboli2areJ n ci5re% n litere #i combinate. La codi5icarea n ci5re% seria locomotivei este de5init de 5ormula osi. ilor% e@&rimat &rin trei ci5re% cu urmtoarea semni5ica'ieJ &rima ci5r indic numrul de osii libere 5a'* a doua ci5r indic numrul osiilor motoare* a treia ci5r indic numrul osiilor &urttoare s&ate. La codi5icarea n litere% seria se de5ine#te &rin litere mari% ast5el% cu L ini'iala locomotivei* cu D sau 4 ti&ul instala'iei ener1etice* cu "% H sau 4 ti&ul transmisiei ;e@. L.D.4. locomotiva diesel electric<. 3niunea Interna'ional a -ilor /erate recomand utili2area unui sis. tem sim&li5icat &e care l &re2entm n continuare. Numrul osiilor motoare se notea2 cu litere majuscule n ordine al5abeticJ ! o osie% B dou osii* - trei osii% D &atru osii. -=nd aceste osii sunt ac'ionate individual literei majuscule i se adau1 indicele 2ero$ li&sa acestuia indic 5a&tul c osiile sunt ac'ionate de un sin1ur motor. Asiile aler1toare ale 5iecrui a&arat se indic &rin ci5re n 5unc'ie de numrul lor. Gn fi=ura + sunt &re2entate c=teva e@em&le

Fi=ura +5 Notarea sim9oli2 a lo2omoti1elor 2onform fielor B5&5$5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+8

+entru identi5icarea locomotivelor &e calculator% n cadrul &ro1ramelor de urmrire a e@&loatrii% acestea &oart un cod% n care &rimele dou ci5re indic ti&ul locomotivei% iar urmtoarele &atru ci5re indic numrul locomo. tivei. Gn ta9elul + sunt &re2entate ti&urile de locomotive diesel din &arcul -./.B.% seria% codul #i &rinci&alele caracteristici.
(r* crt* 1 8 ) ? 5 6 7 ( 9 19 11 18

2* Intro3ucere& tr&ciunii 3iese% e%ectrice %& c/i%e 6er&te


+rimele ncercri de reali2are a unor ve,icule 5eroviare cu &ro&ulsie cu motoare cu ardere intern datea2 de la s5=r#itul sec. KIK. Gn anul 1(((% un tramvai a 5ost ec,i&at cu un motor cu e@&lo2ie cu &e. trol% de ti& Daimler% 5iind introdus n circula'ie e@&erimental n Cermania la -annstadt. Gn anul 1(97 1ermanul Budol5 Diesel a reali2at motorul cu ardere inter. n% la care a&rinderea amestecului de aer #i combustibil lic,id nu se mai 5cea &rin sc=nteie ci &rin com&resie. !cest motor a 5ost denumit du& nu. mele inventatorului su% .otor 3iese%. Noul motor avea s revolu'ione2e trac'iunea 5eroviar% el constituind #i ast2i cel mai utili2at motor n acest domeniu. 6tudiile &rivind introducerea motorului diesel n trac'iunea 5eroviar s.au concreti2at n anul 1918 c=nd 5irma elve'ian 6ul2er.Iintert,ur cons. truie#te &rima locomotiv ec,i&at cu un motor diesel de 1899 -+ av=nd &atru cilindrii dis&u#i n F. "otorul locomotivei era cu&lat direct la osiile motoare ale locomotivei. -u&lul motor era transmis direct la osiile motoare &rin intermediul unei osii 5alse #i a unei cu&lri &rin biele. Locomotiva elve'ian era de ti& 8.B.8% avea

+6

DAN !N"A

F i =

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+,

o 1reutate n serviciu de (5 t% o &utere de (() DI #i o vite2 ma@im de circula'ie de 199 7m>,. Cn Rom4nia< primele 1e:i2ule de 2ale ferat e2:ipate 2u motoare 2u ar) dere intern au fost introduse 3n anul +.(* pe liniile so2ietii de 2ale fera) t AradD$enad. Fe,iculul era 5ormat dintr.o remorc automotor construit de u2inele Lo,ann Ieit2er din !rad. !utomotorul era de ti&ul !. 1 #i era e. c,i&at cu un motor cu ben2in de ?9 -+ de construc'ie Daimler$% iar vite2a ma@im de circula'ie era de )8 7m>,. Gntre anii 199?.1997 u2inele Lo,ann Ieit2er au construit automotoare ec,i&ate cu motoare cu ben2in de ti& De Dion Bouton$% transmisia 5iind electric. +rimele automotoare ec,i&ate cu motoare diesel au 5ost introduse &e re'eaua -./.B. n anul 19)?. 4le erau 5abricate la u2inele "ala@a$ din Bu. cure#ti #i erau ec,i&ate cu un motor diesel de ti& Can2 de 189 -+ sau ".!.N. de 159 -+. Gn anul 19)6 administra'ia -./.B. a comandat la 5irma 6ul2er !.C.. Iintert,ur$ cea mai &uternic locomotiv diesel electric ce se &utea rea. li2a n &erioada res&ectiv. Locomotiva a 5ost livrat n anul 19)( #i a 5ost utili2at ca &rototi& de ncercare% iar &erioada dintre cele dou r2boaie mondiale a 5ost una dintre cele mai mari #i mai &uternice locomotive diesel. electrice din lume Efi=ura *F. 4a era construit din dou unit'i cu&late #i avea urmtoarele caracteris. ticiJ &uterea instalat a motoarelor diesel...............................8 M 8.899 -+* diametrul ro'ilor motoare....................................................1.)59 mm* diametrul ro'ilor libere........................................................1.999 mm* lun1imea locomotivei ntre tam&oane...............................89.)99 mm* 1reutatea locomotivei n serviciu.................................................8)9 t* 1reutatea aderent.......................................................................1?( t* sarcina ma@im &e osie..................................................................19 t* 5or'a de trac'iune ma@im.............................................................)6 t5* 5or'a de trac'iune unionar.........................................................8?%? t5* 5or'a de trac'iune de durat........................17%? t5 la vite2a de ?( 7m>,* vite2a ma@im......................................................................199 7m>,. 4c,i&amentul electric #i &artea mecanic a locomotivei au 5ost livrate de ctre 5irmele BroNn$% BoveriO-.ie Baden$ #i Hensc,el und 6o,n -assel$. +rin motorul diesel #i sistemul de transmisie electric% aceast loco. motiv a servit ca model &entru locomotivele diesel electrice -./.B. seria 969.D!. Du& retra1erea din circula'ie% locomotiva a intrat n &atrimoniul "u2eului -./.B.% n anul 8999 5iind restaurat #i e@&us la De&oul de loco. motive Dej. Gn anul 195( a 5ost construit la u2inele 8) !u1ust$ un tren diesel elec.

Fi=ura >5 #o2omoti1a diesel ele2tri2 (6()DA5

D + A N

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+.

tric denumit 61eata !lbastr$. 4l era 5ormat din 6 va1oane% dintre care dou% am&lasate la ca&etele trenului% erau va1oane motoare% iar cele inter. mediare erau va1oane remorci. Fa1oanele motoare erau &rev2ute cu dou bo1,iuri #i erau ec,i&ate cu c=te un motor diesel de 699 -+ de 5abrica'ie rom=neasc. Gn tim&ul &robelor trenul a atins o vite2 ma@im de 1)5 7m>,. 4l avea o 1reutate n serviciu de )89 t #i o ca&acitate de ))? locuri. Gnce&=nd cu anul 1969 la u2inele 4lectro&utere -raiova n colaborare cu 3-" Be#i'a #i Gntre&rinderea de osii #i bo1,iuri -aransebe#% se nce&e 5abricarea locomotivei diesel electrice 969.D! Efi=ura >F% &e ba2a licen'e. lor 5irmelor 6ul2er% 6L" #i BroNn Boveri. -ele trei 5irme elve'iene #i.au re&arti2at construc'ia ec,i&amentelor ast5elJ 6ul2er /reeres Iint,ertur$ construc'ia motorului diesel* 6Niss LocomotiveO"ac,ine$ &artea mecanic #i &neumatic* BroNn BoveriO-ie Baden$ ec,i&amentul electric. Locomotiva este destinat remorcrii trenurilor de cltori #i mar5 &e sec'iile de circula'ie neelectri5icate ale cilor 5erate rom=ne n sim&l #i multi&l trac'iune. Gn &re2ent% dintre ti&urile de locomotive diesel electrice men'ionate mai sus% &e re'eaua -./.B. se mai utili2ea2 doar seria de locomotive 969.D!> D!1% aceasta dovedindu.se a 5i cea mai 5iabil% n decursul anilor 5iindu.i aduse numeroase moderni2ri% dintre toate cea mai im&ortant 5iind reali. 2at ntre anii 199(.8999 cu concursul 5irmelor Ceneral.4lectric$ #i Ce. neral."otors$ din 6.3.!. Prin2ipalele 2ara2teristi2i te:ni2e ale lo2omoti1ei (6()DA sunt: 4cartamentul....................................................................1.?)5 PmmQ* 6imbolul &erec,ilor de bo1,iuri...............................................-o.-o* +uterea ............................................................................. 8.199 P-+Q* Fite2a ma@im .......................................199 7m>, ;189 7m>, D!1<* Creutatea &ro&rie a locomotiveiJ nealimentat.....................................................................199%8 Pt5Q* alimentat 8>)......................................................................11? Pt5Q* com&let alimentat...........................................................116%8 Pt5Q* 6arcina ma@im &e osie........................................................19%)6 Pt5Q* /or'a de trac'iune la demaraj......................................................)5 Pt5Q* Diametrul ro'ilor cu bandaje noi.......................................1.199 PmmQ* Distan'a ntre &ivo'ii bo1,iurilor......................................9.999 PmmQ* !m&atamentul total........................................................18.?99 PmmQ* Lun1imea locomotivei ;inclusiv tam&oanele<................17.999 PmmQ* L'imea cutiei locomotivei...............................................).999 PmmQ* Gnl'imea locomotivei msurat de la ciu&erca #inei.........?.879 PmmQ* Ba2a minim admis &entru curbeJ n de&ou..............................................................................199 PmQ* n linie curent....................................................................875 PmQ.

PARTEA I

EC+IPAME(T'L MECA(IC

C&$ito%u% 1

,O<+I'L

1*1* De6iniie* P/ri co.$onente


Bo1,iurile Efi=ura +5+F sunt ni#te crucioare con5ec'ionate din cadre metalice ri1ide ;rame< n care sunt montate dou sau mai multe osii% &e care se s&rijin #asiul locomotivei. De#i locomotivele &ot 5i construite cu #asiu unic sau cu bo1,iuri% va. rianta 1enerali2at este cea cu bo1,iuri datorit 5a&tului c se asi1ur un mers lini#tit #i o mai bun nscriere n curbe. Locomotiva diesel electric este dotat cu dou bo1,iuri% n 5iecare 5iind montate trei osii% ac'ionate de motoare electrice de trac'iune &ro&rii. Bo1,iurile au o construc'ie identic% cu e@ce&'ia cutiilor de unsoare de la osiile III #i IF ale cror ca&ace au o construc'ie s&ecial% care &ermit monta. rea dis&o2itivului &entru msurarea vite2ei% res&ectiv a &om&ei din instala. 'ia de uns bu2a bandajului. Le1tura ntre cele dou bo1,iuri se 5ace &rin intermediul cu&lajului transversal% care ajut la o mai bun nscriere n curb. 4lementele &rinci&ale ale bo1,iului suntJ rama bo1,iului* osiile montate* sus&ensia elastic a bo1,iului &e osii ;sus&ensia &rimar<* sus&ensia elastic a cutiei &e bo1,iuri ;sus&ensia secundar<* sus&ensia motoarelor de trac'iune* timoneria de 5r=n* cutiile de unsoare* cu&lajul transversal* &ivotul de trac'iune* instala'ii au@iliare ale bo1,iului. Gn fi=ura +5* este &re2entat distribu'ia osiilor locomotivei diesel elec. trice 969.D!.

+ D ure2:ile de fixareG * D pi1oi de =:idareG > D 2utii de unsoareG A D 9alansiere trans1ersaleG 8 D 2upla7 trans1ersalG 6 D 9ielete %5E5"5G , D lon7eroaneG - D tra1erse frontaleG . D tra1ers pi1otG +( D tra1ers se2undar5

Fi=ura +5+5 o=:iul lo2omoti1ei (6()DA:

D A N *

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*8

Fi=ura +5*5 Distri9uia osiilor la lo2omoti1a (6()DA5

1*2* Construci& r&.ei 9o)-iu%ui


Bama bo1,iului este con5ec'ionat din &ro5ile de o'el% tabl ambutisat #i elemente turnate asamblate &rin sudur ntr.un cadru ri1id. Lonjeroanele ;7< sunt e@ecutate dintr.o 1rind n 5orm de I% cu tl&ile late. La &artea in5erioar a 5iecrui lonjeron se montea2 &ivo'ii de 1,idare ;8< ai cutiilor de unsoare ;)<% n numr de &atru% &entru 5iecare osie. Gn lo. curile de montare a &ivo'ilor de 1,idare #i a arcurilor &entru sus&ensia cu. tiei sunt sudate ntrituri ;1u#euri< &e o &arte% #i &e cealalt a inimii lonjero. nului n sco&ul ri1idi2rii acestuia. 0raversele 5rontale ;(< ale 5iecrui bo1,iu sunt construc'ii sudate sub 5orm de c,eson* tl&ile sunt e@ecutate din tabl de o'el de 1? mm 1rosime% iar inima din tabl de o'el de 19 mm 1rosime. +e 5iecare travers 5rontal este sudat lateral c=te un su&ort &entru bieletele ;6< motoarelor de trac'iune #i la mijloc c=te un su&ort &entru cilindrii de 5r=n. 0raversa &rinci&al ;9<% denumit #i travers &ivot% este construit sub 5orm de 1rind tubular din tabl de o'el 1roas de 1? mm. Gn traversa &rin. ci&al este &rev2ut la1rul &ivotului #i serve#te ca rea2em &entru un motor de trac'iune. 0raversa secundar ;19< este o 1rind &ro5il I cu ari&i late% e@ecutate din tabl de o'el &rin sudur. +e traversa secundar se s&rijin #i celelalte dou motoare de trac'iune. Gn &artea in5erioar a ramei bo1,iului sunt monta'i &atru su&or'i &e care

*6

DAN !N"A

se s&rijin articula'iile celor dou balanciere transversale ;?< ale sus&ensiei cutiei &e bo1,iu. /iecare su&ort este con5ec'ionat &rin turnare #i este &re. v2ut cu dou urec,i n 1urile crora se &resea2 buc#ele cementate. +e cadrul bo1,iului sunt suda'i su&or'i &entru s&rijinirea di5eritelor &ie. se com&onente ale timoneriei de 5r=n% nisi&arelor sau altor articula'ii. +e traversa 5rontal interioar a bo1,iului ;(< sunt sudate dou urec,i duble ale articula'iei &entru cu&lajul transversal ;5<. -u oca2ia revi2iei 2ilnice sau a revi2iilor &lani5icate n atelierul de re&a. ra'ii se 5ace o veri5icare vi2ual sau &rin ciocnire u#oar a ramei bo1,iului &entru a de&ista eventualele 5isuri sau cr&turi n cor&ul acesteia. -u aceas. t oca2ie se mai veri5ic starea #i inte1ritatea sudurilor de 5i@are a su&or'ilor de le1tur &entru motoarele electrice de trac'iune% timoneria de 5r=n% ci. lindrii de 5r=n #i starea buc#elor #i buloanelor de &e su&or'ii monta'i &e rama bo1,iului% a sistemelor de asi1urare% s&linturi% &iuli'e% 5i@area conduc. telor &e rama bo1,iului.

1*0* E%e.ente%e sus$ensiei $ri.&re


6us&ensia materialului rulant re&re2int le1tura elastic dintre elemen. tele sus&endate #i cele nesus&endate #i este menit s asi1ureJ ec,ilibrarea sarcinii &e osie ;ro'i<* reducerea accelera'iilor verticale la trecerea &este denivelrile cii* cre#terea si1uran'ei circula'iei &rin men'inerea sarcinilor &e osie ;ro'i< ntre anumite limite. Locomotiva 969.D! este &rev2ut cu o sus&ensie n dou tre&te Efi=ura +5>FJ sus&ensia &rimar sau sus&ensia bo1,iului &e osii #i sus&ensia secundar care re&re2int sus&ensia cutiei &e bo1,iu.
Fi=ura +5>5 S2:ema suspensiei primare:

+ D pi1ot de =:idareG * D 2utie de unsoareG > D 9alansier inferiorGA D 9alansier superiorG 8 D ar2 eli2oidal5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*,

6us&ensia &rimar este 5ormat din arcurile elicoidale ;5<% le1ate la 5ie. care osie &rin intermediul balansierelor in5erioare ;)<. Creutatea bo1,iului se s&rijin ast5el &e osiile montate &rin intermediul a 18 arcuri. Gntre osiile I #i II la un bo1,iu% res&ectiv F #i FI la cellalt este montat un balansier su&e. rior ;?<% cu sco&ul de a reali2a re&arti2area uni5orm a sarcinilor &e osie. 6us&ensia bo1,iului 5unc'ionea2 ca o sus&ensie n &atru &uncte% ast5el c% de#i teoretic% sarcina &e osie rm=ne constant% sarcina &e cele dou ro'i varia2 n tim&ul mersului. Datele te:ni2e ale suspensiei primare sunt: lun1imea arcului n stare liber............................................)87
?

mm*

? mm* lun1imea arcului ncrcat la ).()9 71................................869 R 8 s1eata arcului ncrcat la ).()9 71.....................................5(%5 ) mm* diametrul e@terior al arcului.................................................1(( arcului................................................878 ) mm* mm* interioractive al diametrul numrul s&irelor n ......................................................? S 8 S 1*

diametrul s=rmei........................................................... ?9 R 9%8 mm. 6us&ensia &e osie Efi=ura +5AF cu&rinde arcul elicoidal ;1< montat ntre talerul in5erior ;8< #i talerul su&erior ;)<% care este &retensionat &rin tija de 5ric'iune ;?<. 0ija este articulat de talerul su&erior &rin bulonul ;5< #i de cel in5erior &rin bulonul ;6<. Cu. rile din talere &rin care trec bu. loanele sunt &rev2ute cu buc. #e din o'el tratat &rin cemen. tare. Gn &artea de jos tija este &rev2ut cu un oc,i care are su&ra5e'ele laterale &lane &rin care trece bulonul ;6<. !cest oc,i limitea2 jocul vertical al cutiei de unsoare 5a' de &o2i. 'ia mijlocie a bulonului% care este de )9 R 8 mm. Ascila'iile sus&ensiei care a&ar n tim&ul rulrii sunt a. morti2ate de sistemul 5ormat din tija de 5ric'iune #i &lcile de 5ric'iune &rin &roducerea unei 5or'e de 5recare ntre su. &ra5e'ele laterale ale tijei #i &lcilor. /or'a de a&sare se re. Fi=ura +5A5 Suspensia pe osie: 1lea2 &rin arcurile + D ar2 eli2oidalG * D taler inferiorG > D taler superiorG A D amorti2oa. re ;(<. Be1larea ti7 de fri2iuneG 8< 6 i . D 9uloaneG , D pl2i de fri2iuneG sus&ensiei o. siei se 5ace - D ar2uri amorti;oareG +( D adaos inelar5 &rin intermediul

*-

DAN !N"A

adaosului inelar ;9< montat ntre arcul elicoidal #i talerul in5erior* 1rosimea acestuia se determin cu oca2ia montrii arcului ast5el nc=t% &e o linie n &alier sus&ensia bo1,iului s aib o &o2i'ie ori2ontal. Balansierele reali2ea2 distribu'ia c=t mai uni5orm a sarcinilor &e osi. ile locomotivei% evit=nd su&rancrcarea acestora% 5a&t ce ar conduce la ru. &erea arcurilor. Balansierele sunt &=r1,ii de le1tur ntre talerele a dou arcuri vecine% care oscilea2 n jurul unui bulon ri1id% iar ca&etele lor sunt articulate &rin buloane de cele dou talere% care 5ac le1tura cu arcurile. La sus&ensia &ri. mar balansierele sunt de ti& lon1itudinal #i ec,ilibrea2 sarcinile de &e ace. ea#i &arte a locomotivei. !rcul elicoidal ;1< este con5ec'ionat din bar de o'el de arc cu un dia. metru de ?9 mm #i este tratat &rin clire. Lun1imea arcului n stare liber este de )87 ? mm* ncrcat la ).()9 71 ;locomotiva este alimentat cu 8>) din re2erva de combustibil<% lun1imea este de 869 8 mm. /iecare cutie de unsoare este 1,idat de ctre doi &ivo'i ;1<% care &ermit acestora numai o mi#care n sens vertical 5a' de cadrul bo1,iului. La &artea su&erioar &ivo'ii sunt &rev2u'i cu o 5lan# &rin intermediul creia se 5i. @ea2 de rama bo1,iului* centrarea se 5ace &rin dou ce&uri calibrate cu d T 8( mm% iar &rinderea cu 19 #uruburi. 6u&ra5a'a cilindric a &ivo'ilor este cementat.

1*2* E%e.ente%e sus$ensiei secun3&re


6us&ensia cutiei &e bo1,iuri ;sus&ensia secundar< se 5ace &rin s&riji. nirea cutiei n &atru &uncte &e bo1,iuri &rin intermediul a &atru arcuri duble n 5oi. 6us&ensia secundar nde&line#te urmtoarele 5unc'iiJ transmite n mod elastic 1reutatea locomotivei #i a1re1atelor montate n aceasta la cele dou bo1,iuri* &ermite cutiei locomotivei o oscila'ie lateral% de 8 M )9 R 5 mm% 5a' de a@a lon1itudinal a bo1,iurilor #i readucerea% ntr.un tim& relativ scurt% n &o2i'ia ini'ial &rin intermediul unui sistem de ra&el* &ermite bo1,iurilor o mi#care de rota'ie n jurul unei a@e verticale% care trece &rin centrul &ivotului &entru a u#ura nscrierea n curbe* &ermite bo1,iurilor o mi#care de tan1aj ;1alo&< 5a' de cutie% n jurul unei a@e ori2ontale% transversal n ra&ort cu calea de rulare% &entru a &utea urmri varia'iile de declivitate. Datele te:ni2e ale suspensiei se2undare sunt: de&lasarea lateral a cutiei 5a' de bo1,iuri...................8 M )9 R 5 mm*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*.

s1eata arcului &urttor n 5oi la o sarcin de 8p T 1(.999 715........................................................(8%5 S 8%5 mm* un1,iul n ' al &lcii de alunecare..........................................1)1U ))V* ra2a cii de rulare a &atinei n 5orm de '.............................1.)59 mm* 1reutatea ma@im ce &oate 5i &reluat de sus&ensia cutiei.........69%(? t. /iecare arc% din cele &atru ale sistemului de sus&ensie% este ast5el cons. truit nc=t &oate reali2a asamblarea cu celelalte elementeJ balansierele trans. versale ;c=te dou &entru 5iecare bo1,iu<% ansamblul &unctului de s&rijin al cutiei &e arc ;&atin% &lac de alunecare% sabot< #i sistemul de articula'ie a balansierelor transversale cu cadrul bo1,iului. !nsamblul arcului dublu Efi=ura +58F este com&us dintr.o le1tur de arc con5ec'ionat &rin turnare #i din cele dou &ac,ete a c=te 2ece 5oi con5ec'ionate din o'el de arc. Balansierele transversale ;8< se articulea2 la 5oaia in5erioar de arc &rev2ut cu dou urec,i de &rindere% &rin interme. diul bulonului ;19<. /oile de arc se asi1ur m&otriva de&lasrilor transversale &rin nuturi #i nervuri lon1itudinale% iar 5iecare din cele dou &ac,ete de 5oi sunt m&nate cu dou &ene asi1urate &rin buloane. +artea su&erioar a le1turii de arc este construit sub 5orm de cutie n care sunt montate &atinele ;)<% &laca de alunecare ;?< #i sabotul de alunecare ;5<. 0oa. te aceste &iese lucrea2 n ulei% &artea su&erioar a le1. turii de arc av=nd rolul #i de baie de ulei. -ele dou &atine ;)< ale 5iecrui &unct de s&rijin sunt con5ec'ionate din o'el% su&ra. 5a'a lor su&erioar se &re2int sub 5orma unui sector de cilin. dru cu ra2a de 859 mm ceea ce &ermite mi#carea de 1alo& a bo1,iurilor. +laca de alunecare n 2o. na de contact cu &atinele are 5orma su&ra5e'elor su&erioare ale acestora av=nd acela#i sco&. 6u&ra5a'a su&erioar a Fi=ura +585 Ansam9lul ar2ului du9lu de suspensie: &lcii este &relucrat n 5orm + D ar2 du9luG * D 9alansier trans1ersalG > D patineG A D de '% 5iind curbat n sens pla2 de alune2areG 8 D sa9otG 6 D 9rid pendularG , D lon1itudinal du& o ra2 de 9ulonG - D 9u2 2u 2uitG . D a EsuportFG +( D 9ulon5 1.)59 mm.

>(

DAN !N"A

+ D 9ulon arti2ulaieG * D 9u2 semi) 2ir2ularG > D adaos de re=lareG A D 9ri) dG 8 D 9alansier trans1ersal5

Fi=ura +565 Ansam9lul 9rid pendular:

6abotul de alunecare ;5< este con5ec. 'ionat din o'el% iar su&ra5e'ele de alunecare% care vin n contact cu &laca% sunt &relucrate du& acela#i &ro5il. /unc'ionarea ansam. blului &atin.&lac. sabot &ermit bo1,iuri. lor locomotivei s aib o mi#care conju1at com&us dintr.o mi#care de 1alo& 5a' de a@a lon1itudinal a locomotivei #i o mi#. care de rota'ie n ra&ort cu &ivo'ii locomo. tivei. 6abotul de alunecare are la &artea su. &erioar un ce& cilindric cu diametrul de 119 mm% care serve#te &entru 5i@area lui n loca#ul &iciorului de s&rijin al cutiei. Balansierele transversale ;8< au rolul de a &relua sarcina cutiei de la arcurile du. ble cu 5oi #i a o transmite la cadrul bo1,i. urilor &rin intermediul bridelor &endulare ;6<. Gn acela#i tim& ele men'in ca&etele

acelor arcuri duble cu 5oi la o distan' constant. Bridele &endulare sunt con5ec'ionate din o'el &rin 5orjare% 5iecare brid are dou articula'ii% &rima 5ace le1tura cu balansierul transversal% iar a doua cu bo1,iul. !rticula'ia bridei cu balansierul transversal este 5ormat din bulonul de articula'ie ;1<% buc# semicircular ;8< #i adaosul de re1lare ;)<. !daosul serve#te la e1ali2area di5eren'elor de s1eat a arcurilor duble cu 5oi% re. 1larea acestuia 5c=ndu.se &rin modi5icarea 1rosimii n cele o&t &uncte de
+ D ar2 du9luG * D 9alansier trans1ersalG > D patineG A D pla2 de alune2areG 8 D sa9otG 6 D 9ridG , D pi1otG - D 9u2 sferi2G . D 2rapodin sferi2G +( D patine de 9ron;G ++ D 2apa2 inferiorG +* D 2apa2 superior5

Fi=ura +5,5 Ansam9lul suspensiei:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>+

re1laj #i numai n anumite condi'ii ce &rivesc modul de alimentare a loco. motivei cu motorin% nisi& etc. !rticula'ia bridei cu bo1,iul Efi=ura +58F este 5ormat din bulonul ;7<% buc# cu cu'it ;(< #i #aua ;9<. !cest ti& de sus&ensie al locomotivei &e cele dou bo1,iuri d &osibi. litatea cutiei s oscile2e n sens transversal 5a' de cadrul bo1,iului cu 8 M )9 mm. Bridele &endulare ale 5iecrui balansier sunt montate cu o nclina'ie de 1)%89 5a' de vertical% ceea ce 5ace ca la abaterile laterale ale cutiei 5a' de a@a bo1,iului% la nscrierea n curb% aceasta s 5ie readus n &o2i'ie media. n. Gn fi=ura +5, este &re2entat o sec'iune &rin ansamblul sus&ensiei cutiei &e bo1,iu. La veri5icarea sus&ensiei se va acorda o aten'ie deosebit strii bridelor% arcurilor% n ceea ce &rive#te de5ormrile% rosturi sau 5isuri n stare inci&i. ent. Dac se de&istea2 asemenea de5ec'iuni se va trece la nlocuirea sub. ansamblelor n cau2. 6e vor veri5ica str=n1erile &iuli'elor% buloanelor #i asi1urarea acestora cu s&linturi. 0ot cu oca2ia revi2iilor sau interven'iilor accidentale se va mai con. trolaJ starea 5oilor de arc% dac nu sunt ru&te% 5isurate #i starea canelurilor de 1,idare. !rcurile constatate cu aceste de5ec'iuni se nlocuiesc du& care se re&ar n atelierul s&eciali2at &rin nlocuirea 5oilor de arc. Du& re&ara'ie 5iind aT 5 acestea se &robea2 &e stand sub 8P Tse 1(.999 715% s1eata admis s mm. La montarea &esarcina locomotiv va ncerca% &e c=t &osibil% )7 se m&erec,e2e arcurile cu aceia#i s1eat sau de valori a&ro&iate* nivelul uleiului din 1,idajele osiilor% uleiul se com&letea2 &=n la nivelul centrului osiei* nivelul uleiului la le1tura de arc se com&letea2% du& scur1erea a. &ei% &=n c=nd acesta va 5i la un centimetru sub ori5iciul de um&lere. +entru asi1urarea unei bune 5unc'ionri #i ncetinirea &rocesului de u2ur &rin 5recare% su&ra5e'ele &ieselor n mi#care relativ se un1 cu o un. soare consistent 1ra5itat. Msurarea i reglarea suspensiei +entru o bun 5unc'ionare a locomotivei n e@&loatare o im&ortan' deosebit o are re1larea corect a sus&ensiei. Feri5icarea sus&ensiei se 5ace cu oca2ia revi2iilor #i re&ara'iilor la ele. mentele de sus&ensie sau n ca2ul evenimentelor de cale 5erat ;deraierea locomotivei<. Be1larea #i veri5icarea sus&ensiei &resu&une msurarea #i re1larea jocurilor mecanice. "surtorile se 5ac at=t &entru sus&ensia &ri. mar% c=t #i &entru cea secundar.
9

>*

DAN !N"A

+ D 2utie de osieG * D rama 9o=:iuluiG > D 9ulonG A D ti7 de fri2iuneG 8 D dispo;iti1 de msurareG 6 D 2utia lo2omoti1eiG , D rama 9o=:iului5

Fi=ura +5-5 Re=larea suspensiei lo2omoti1ei diesel ele2tri2e de *5+(( $P:

Locurile mecanice% care se msoar% sunt Efi=ura +5-FJ com&rimarea ma@im a sus&ensiei la roat% cota a% se msoar ntre cutia de unsoare ;1< #i rama bo1,iului ;8<. Faloarea nominal a acestei cote este de )9 R 8 mm% toleran'a de R 8 mm &oate 5i admis &=n la R 5 mm c=nd n &artea in5erioar la aceea#i cutie de unsoare jocul este de R 5 mm* destinderea ma@im a arcurilor sus&ensiei la roat este limitat de cota 9. -ota se msoar indirect cu ajutorul unui dis&o2itiv de msurat n ad=ncime. +entru a e@ista &osibilitatea msurrii% tija de 5ric'iune este &re. v2ut la &artea de jos cu o 1aur de 6 mm diametru% &rin care trece dis&o2i. tivul de msurat. La stabilirea valorii cotei 9 trebuie s se 'in seama de 1ro. simea tijei de 5recare% care n acest loc este de ?5 R 9%5 mm* cota H re&re2int jocul &e vertical ntre bo1,iu #i cutia locomotivei% valoarea &rescris este de 85 R 5 mm #i se msoar ntre limitatoarele mij. locii* cota l limitea2 jocul vertical al cutiei 5a' de bo1,iu #i este de )9 R 5 mm. -u oca2ia veri5icrii sus&ensiei se msoar #i nl'imea tam&oanelor. !ceasta re&re2int distan'a% n &lan vertical% ntre a@a tam&onului #i muc,ia su&erioar a #inei valoarea nominal 5iind de 1.959 mm. !ceast valoare este valabil c=nd locomotiva este alimentat cu a&% nisi& #i ulei% iar n re2ervoarele de combustibil se 1se#te o cantitate de 8>) din ca&acitatea a. cestora. Deoarece ncadrarea n valorile &rescrise a jocurilor mecanice este deo. sebit de im&ortant &entru dinamica rulrii re1larea acestora se 5aceJ &rin modi5icarea dimensiunii adaosurilor ;)< Efi=ura +56F &entru sus. &ensia cutiei &e bo1,iu* &rin modi5icarea dimensiunii adaosurilor ;19< Efi=ura +5AF &entru sus. &ensia bo1,iului &e osie. Crosimea teoretic este de 15 mm &entru adaosul ;)< #i 6 mm &entru adaosul ;19<.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>>

!v=nd n vedere c sus&ensia cutiei se 5ace n &atru &uncte ;este static nedeterminat<% corectarea unui &unct le in5luen'ea2 #i &e celelalte. Falorile msurate cu oca2ia msurrii sus&ensiei se consemnea2 ntr. o 5i# de urmrire Anexa +5+.

1*5* Ti.oneri& 3e 6r7n/


0imoneria de 5r=n este un ansamblu de &=r1,ii &rin care se transmit 5or'e de 5r=nare de la cilindrii de 5r=n la sabo'i% &e care.i a&lic &e ro'i% reali2=nd e5ectul de 5r=nare. Du& 5elul cum sabo'ii ac'ionea2 asu&ra ro'ilor% timoneria &oate 5iJ 2u a2iune simetri2 atunci c=nd sabo'ii ac'ionea2 din ambele &r'i* 2u a2iune asimetri2 c=nd sabo'ii ac'ionea2 asu&ra ro'ii dintr.o sin. 1ur &arte. 0imoneria de 5r=n a locomotivei diesel electrice 969.D! Efi=ura +5.F este cu ac'iune simetric av=nd n com&unere &atru cilindri de 5r=n% c=te doi &entru 5iecare bo1,iu% care ac'ionea2 timoneria &ro&riu.2is. -ilindrii de 5r=n au un diametru de )99 mm #i &ermit o curs teoretic a &istonului de 819 mm. +istonul montat n interiorul cilindrului l m&arte n dou camereJ o camer n care se introduce aerul sub &resiune din instala'ia de 5r=n* o camer care se a5l n le1tur &ermanent cu atmos5era. 4tan#eitatea ntre cele dou camere este asi1urat cu o 1arnitur de &iele montat &e &iston. 0ransmiterea mi#crii de la tija &istonului cilindrului de 5r=n la sabo'i se 5ace &rintr.un ansamblu de &=r1,ii de transmisie% bare #i leviere care constituie timoneria &ro&riu.2is. 0imoneria de 5r=n este ast5el construit nc=t 5iecare cilindru ac'ionea. 2 &e ambele &r'i osia vecin #i &e &artea o&us a osiei de mijloc. Gn ambele &osturi ale locomotivei este montat 5r=na de m=n% care &er.

Fi=ura +5.5 "imoneria de fr4n a lo2omoti1ei diesel ele2tri2e (6()EA5

>A

DAN !N"A

mite men'inerea &e loc a ve,iculului c=nd celelalte 5r=ne sunt scoase din 5unc. 'ie sau ca o msur su&limentar. Din &unct de vedere constructiv timoneria este reali2at n dou va. rianteJ 5r cu&l automat &=n la D!.(1) #i varianta &entru cu&la auto. mat nce&=nd cu D!.(1? Efi=ura +5+(F. Be1larea timoneriei de 5r=n este necesar ca urmare a modi5icrii dis. tan'ei dintre roat #i sabot n urma strunjirilor sau u2urii sabo'ilor% valoarea &rescris a acestei distan'e este de 5 mm. +entru re1larea timoneriei de 5r=n% n condi'iile n care diametrele cer. curilor de rulare la bandaje &ot avea valori ntre 1.199 #i 1.989 mm% cursa &istonului cilindrului de 5r=n 69 W 79 mm #i 1rosimea sabo'ilor 69 mm se e5ectuea2 urmtoarele o&era'iiJ
+ D 2ilindru de fr4nG * D p4r=:ie de transmisieG > D tra1ersG A D suspensia sa9oilorG 8 D p4r=:ie de transmisieG 6 D tra1ersa & pentru fr4nG , D ansam9lul port)sa9otG - D 9ar de re=lareG . D p4r=:ie de transmisieG +( D 9ar de tra2iuneG ++5+ i ++5* D tra1ersa && pentru fr4nG +* D 9ar de tra2iuneG +>< +A< +8 D suspensie tra1ers fr4nG +6< +, D p4r=:ie de transmisieG +- D 9ar de tra2iune pentru fr4na de m4nG +. D piulia fr4nei de m4nG *( D pun2te fixe pe asiuG *+ D 2ilindru de fr4nG ** D fur2G *> D mani1el pentru fr4na de m4nG *A D la=rul fr4nei de m4nG *8 D uru9ul fr4nei de m4nG *6 D p4r=:ia &G *, D p4r=:ia &&G *- D p4r=:ia pentru fr4na de m4nG *. D su9ansam9lul le1ier)fr4nG >( D pla2a de le=turG >+ D su9ansam9lul p4r=:ie)fr4nG >* D pun2te fixe pe 9o=:iu5

Fi=ura +5+(5 "imoneria fr4nei 9o=:iului lo2omoti1ei diesel ele2tri2e (6()EA:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>8

se slbe#te 5r=na de m=n com&let &=n ce &iuli'a 5r=nei se o&re#te n ca&tul de jos al #urubului* &rin 5anta de 7 mm a 1,idajului din buc#a articulat a &=r1,iei de transmisie ;9< se montea2 s&lintul 5%6 M 79 n bara de trac'iune ;18<. 6&lin. tul trebuie s se a5le la 5 mm de ca&tul dins&re mijlocul locomotivei a 5an. tei 1,idajului. -a o contraveri5icare% distan'a dintre ca&tul 1,idajului dins&re &ostul de conducere #i ca&tul barei de re1laj trebuie s 5ie de 119 mm. Gn ca2ul n care aceste distan'e nu sunt res&ectate% se trece la re1larea timoneriei ast5elJ se scoate s&lintul din bara de trac'iune* se des5ace le1tura dintre 5urca de si1uran' #i ca&ul de bar cu oc,i* bara 5iletat # se 5i@ea2 cu ajutorul unei c,ei% se re1lea2 &o2i'ia 1,i. dajului #i a &iesei de str=n1ere situat la ca&tul cu oc,i al barei de trac'iune modi5ic=nd bara de trac'iune &=n se ob'in cotele &rescrise* du& nc,eierea re1lrii se montea2 cele dou #aibe #i s&lintul n ca. &tul barei de trac'iune% iar n 5urca de si1uran' #urubul% #aiba 1rover% &iu. li'a #i s&lintul. Bela'ia ntre diametrele cercurilor de rulare #i lun1imea barelor de trac. 'iune esteJ
Di&.etru% cercu%ui 3e ru%&re 1.199 W 1.999 mm 1.999 W 1.979 mm 1.979 W 1.959 mm 1.959 W 1.9)9 mm 1.9)9 W 1.989 mm

A&era'iile de re1lare ale timoneriei se vor 5ace &entru 5iecare ca&t al celor dou bo1,iuri. Be1larea distan'ei roat.sabot n urma u2urii sabo'ilor se va 5ace &rin modi5icarea lun1imii barei de trac'iune doar din 1,idaj. +entru a evita ca timoneria s lucre2e asimetric% se va urmri ca cele &a. tru 1,idaje s reali2e2e% &e c=t &osibil% aceea#i lun1ime a barelor de trac. 'iune.

1*6* Cu$%&=u% tr&ns1ers&%


La mersul locomotivei n curbe bo1,iurile au tendin'a de a mer1e nainte ns% datorit 5or'elor de conducere care a&ar ntre &unctele de con. tact dintre #in #i bu2a bandajului% locomotiva este dirijat ast5el nc=t urm. re#te &ro5ilul cii.

!su&ra &rimei osii a 5iecrui bo1,iu ac'ionea2 5or'a de condu. cere din &artea e@terioar a curbei% iar asu&ra osiei din s&ate ac'ionea. 2 5or'a de conducere din &arte in. terioar a curbei. "ontarea cu&lajului transver. sal ntre cele dou bo1,iuri 5avo. ri2ea2 nscrierea n curb a loco. motivei &rinJ reducerea 5or'ei de 1,idare #i a un1,iului de atac al ro'ilor conductoare* 5or'ele de conducere &en. tru ca&tul din s&ate al &rimului bo1,iu #i ca&tul din 5a' al celui de.al doilea bo1,iu nu mai ac'io. nea2 din a5ar asu&ra osiilor mon. tate% 5a&t care determin o scdere considerabil a u2urii bandajelor la circula'ia n curbe. -onstruc'ia cu&lajului #i a &r. 'ilor com&onente sunt indicate n Fi=ura +5++5 $upla7ul trans1ersal: fi=ura +5++. +< * D 2adru triun=:iularG > D roleG A D ti7 de presiuneG 8 D piuli :exa=onal %*,G 6 D inel de -adrul triun1,iular ;1< este si=uran N*,G , D ea1 de $u -I+ l= A8(G con5ec'ionat din tabl &rin sudur D 9ulonG . D un=tor B >G +( D uru9uri :exa=onale %+(I*(G ++ D ea1 de $u -I+ l= A((5 &rev2ut la ca&tul de cu&lare cu o 5urc turnat din o'el. 4l este arti. culat de traversa 5rontal a bo1,iului &rin dou buloane din o'el cu su&ra5a' cementat. -adrul triun1,iular ;8< construc'ia este similar cu a cadrului triun. 1,iular ;1< cu di5eren'a c la ca&tul de cu&lare este &rev2ut cu o cutie din o'el turnat n care sunt montate arcurile de &resiune ;)< #i ;?< Efi=ura +5+*F. -adrul este articulat de traversa bo1,iului &rin dou buloane din o'el cementat. !mbele cadre triun1,iulare au un al treilea &unct de s&rijin &rin in. termediul rolelor ;)<% care se mi#c &e cile de rulare montate &e re2ervorul &rinci&al. Bolele sunt con5ec'ionate din o'el cementat #i au vulcani2at &e su&ra5a'a de rulare un strat de cauciuc sintetic re2istent la &roduse &etroliere ;motorin% ulei< #i varia'ii ale tem&eraturii. Gn cutia de cu&lare Efi=ura +5+*F cele dou arcuri elicoidale concentrice ;)< #i ;?< a&as asu&ra 1,idajului arcului% care men'ine #i 1,idea2 cu un joc de 9%)?9 W 9%989 mm &laca de &resiune ;#aiba de i2bire<.

>6

DAN !N"A

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>,

+laca de &resiune este con5ec'io. nat din o'el carbon cu su&ra5a'a ce. mentat. +e su&ra5a'a care lucrea2 cu tija de &resiune este sudat o tabl din o'el man1an 1roas de 15 mm% cu su&ra5a'a curbat. 0ija de &resiune ;?< este 5i@at n 5urca cadrului &rintr.o &iuli' ,e@a1o. nal. 6u&ra5a'a din ca&tul tijei este ast5el &relucrat nc=t atunci c=nd bo. 1,iurile se a5l n aliniament ntre 5ie. care tij de &resiune #i #aib de i2bire e@ist un joc de R 1 mm. +o2i'ionarea arcurilor se 5ace ast. 5el nc=t cu&lajul rm=ne ri1id &=n c=nd sunt atinse valorile cores&un2. toare ale 5or'elor de solicitare trans. versal. !cest sistem de cu&lare transver. sal aduce 5or'a de 1,idare la &rima osie n sensul de mers de la 6.799 715 la 8.999 715% iar &entru osia ? de la (.799 715 la 2ero% reduc=nd n mod cores&un2tor u2ura bu2ei bandajului.

+ D 9u2a de 2ondu2ereG * D =:ida7ul ar2uluiG > D ar2 exteriorG A D ar2 interiorG 8 D pla2 de presiuneG 6 D uru9 :exa=onal %*AG , D inel de si=uran5

Fi=ura +5+*5 $utia de 2uplare:

Du& ce se montea2 triun1,iurile de le1tur ale cu&lajului transversal se centrea2 bo1,iurile du& 5irul metalic% veri5ic=nd a@ialitatea #i alinierea osiilor. !baterea admis la aliniere este de R 9%5 mm la o cot msurat de 19 mm. La veri5icarea cu&lajului transversal se msoar jocul ntre &laca de &resiune #i #aiba de i2bire #i trebuie s aib valoarea cu&rins n limitele de 1 R 1 mm. 6e controlea2% de asemenea% starea rolelor de s&rijin ale triun1,iurilor de le1tur. Gmbtr=nirea cauciucului conduce la cr&turi sau e@5olieri &e su&ra5a'a de rulare% ca2 n care rolele se nlocuiesc. 6e veri5ic starea asam. blrilor 5iletate #i asi1urarea acestora. 3n1erea su&ra5e'elor de 1lisare se 5ace cu o unsoare consistent 1ra5i. tat &rin intermediul celor dou un1toare.

1*8* Pi1otu% 3e tr&ciune


+ivotul de trac'iune Efi=ura +5+>F are rolul de a transmite 5or'ele de trac. 'iune #i 5r=nare de la bo1,iu la cutia locomotivei. !cesta este con5ec'ionat

>-

DAN !N"A

din o'el% tratat &rin cementare% #i se 5i@ea2 &rin 5retare n su&ortul ;(< care% la r=ndul su% se sudea2 n traversa &ivot ;6< a ramei &rinci&ale a locomotivei. +e ntrea1a nl'ime &ivotul este 1urit central la un diametru de (5 mm. +rin aceast 1aur se montea2 un tub lun1 de 59 mm cu diametru interior de 8( mm% care serve#te ca #i 1,idaj &entru sonda de msurat ulei. +artea in5erioar a &ivotului este &relucrat conic cu 89X &e o lun1ime de )5 mm &entru a u#ura centrarea n buc#a s5eric la cobor=rea cutiei &e bo. 1,iuri. La1rul &ivotului este montat n traversa &rinci&al ;7< a bo1,iului% s&a'iul n care este montat este nc,is% etan# #i um&lut cu ulei &entru un1ere. +r'ile &rinci&ale ale la1rului &ivotului suntJ buc#a s5eric% cra&odina s5eric #i &atinele de bron2. Buc#a s5eric ;8< este con5ec'ionat din bron2 #i are 5orma unui contur de s5er n care este &relucrat un ale2aj n care se introduce &ivotul cu un joc de 9%1?5 W 9%871 mm. !ceasta se montea2 n cra&odin cu un joc de 9%17 W W 9%5? mm. -ra&odina s5eric ;)< se com&une din dou jumt'i ;semicu2ine'i< asamblate ntre ele &rin &atru #uruburi av=nd &iuli'ele asi1urate cu si1uran'e din tabl. +atinele de bron2 sunt 5i@ate &e &ere'ii 5rontali ai la1rului &ivotului #i asi1ur 1,idarea cra&odinei s5erice n loca#. -ra&odina s5eric are un joc de 8 M ?5 mm &e o a@ &er&endicular &e a@a locomotivei #i deoarece de&lasarea lateral a bo1,iului este limitat de jocul lateral ntre cutie #i bo1,iu ;R )9 mm<% cra&odina nu va lovi &ere'ii transversali ai loca#ului &ivotului. Gntre1ul ansamblu este nc,is de dou ca&ace% in5erior res&ectiv su. &erior con5ec'ionate din &lac de o'el #i 5i@ate cu #uruburi.

+ D pi1otG * D 9u2 sferi2G > D 2rapodin sferi2G A< 8 D pl2i de alune2areG 6 D tra1ersa prin2ipal a 9o=:iuluiG - D suport5

Fi=ura +5+>5 Pi1otul de tra2iune:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>.

Colirea uleiului se 5ace &rintr.un ori5iciu &racticat n ca&acul in5erior nc,is la &artea de jos cu un #urub. Gn cadrul o&era'iilor de revi2ie #i re&ara'ii se e5ectuea2 urmtoarele ve. ri5icriJ se veri5ic dac buc#a s5eric are tendin'a de blocare &rin rotire u#or cu m=na% n diverse &o2i'ii. 6e msoar jocul ntre semicu2ine'i #i buc#a care trebuie s aib valoarea ntre 9%17 mm #i 9%7? mm. Gn ca2ul n care buc#a are tendin'e de blocare sau jocul nu se ncadrea2 n limitele &rescrise% se de. montea2 din semicu2ine'i. Du& demontare se cur' #i se 5ac veri5icri din &unct de vedere a dimensiunilor #i a calit'ii su&ra5e'elor* se veri5ic ca muc,iile canalelor de un1ere din semicu2ine'i s 5ie rotunjite* se veri5ic semicu2ine'ii &rin demontare. La demontare nu se vor des. &erec,ea #i nu se va sc,imba &o2i'ia relativ a 1urilor unuia 5a' de cellalt. La montaj se asi1ur str=n1erea &e &lanul de se&ara'ie al semicu2ine'ilor ast5el nc=t s&ionul de 9%) mm s nu intre. Gn ca2 contrar se tu#ea2 su&ra5e. 'ele de contact* se veri5ic vi2ual starea &lcilor de alunecare% dac nu &re2int urme de 1ri&are. -=nd &lcile de alunecare sunt 1ri&ate &e o su&ra5a' mai mare se recti5ic% iar dac du& recti5icare ad=ncimea canalelor este mai mic de 1%5 mm se re&relucrea2 &=n la ad=ncimea de 8 mm. Crosimea minim &=n la care se admite recti5icarea &lcilor de alunecare este de 6 R 9%1 mm. -om. &ensarea u2urilor #i a recti5icrii &lcii de alunecare se 5ace &rin inter&u. nerea unor adaosuri de 1rosime cores&un2toare.

1*:* Inst&%&ii &u#i%i&re &%e 9o)-iu%ui


Instala'ia de nisi&are are rolul de a mbunt'i aderen'a dintre roat #i #in% n condi'iile scderii coe5icientului de aderen' datorit unor 5actori inde&enden'i ;condi'ii meteo% #in uns etc.<. +r'ile &rinci&ale ale instala'iei de nisi&are suntJ re2ervoarele de nisi&% dis&o2itivele de comand% nisi&arele &ro&riu.2ise #i 'evile care conduc ni. si&ul la ro'i. Be2ervoarele de nisi&% n numr de o&t% sunt am&lasate n &r'ile laterale ale cutiei locomotivei. Nisi&ul din re2ervoare ajun1e% &rin cdere liber% &=n n cotul su&erior al nisi&arului ;1< Efi=ura +5+AF. La &artea su&e. rioar a cotului este montat ca&acul ;8< sub care este o membran ;)<. Gn mo. mentul n care se comand nisi&area% aerul com&rimat &trunde &rin racor. dul ;?<% ajun1e la du2a de su5lare ;5<% a&oi la membrana ;)< creia i im&rim o mi#care de vibra'ie. !ceast mi#care &roduce dislocarea nisi&ului care este antrenat de curentul de aer #i condus de 'eava de nisi& le1at de nisi&ar

A(

DAN !N"A

+ D 2otul superior al nisiparuluiG * D 2apa2G > D mem9ranG A D ra2ordG 8 D du; de suflare a aeruluiG 6 D flan5

Fi=ura +5+A5 &nstalaia de nisipare:

&rin 5lan#a ;6< direct &e #in sub roata res&ectiv. Nisi&ul trebuie s vin sub toate ro'ile simultan% &entru a ob'ine o aderen' a&ro@imativ e1al% c=nd ni. si&ul nu vine simultan se &roduc smucituri. !cest 5enomen a&are n s&ecial atunci c=nd &rin nisi&are se ncearc o&rirea &atinrii. Gn conducerea trenurilor% &entru a evita &atinarea% se va utili2a instala'ia de nisi& nainte de a se intra ntr.o curb cu ra2a mic% nainte de an1ajarea ntr.o ram& mare% la intrarea &e tren &entru o aderen' mai bun la demaraj. -a re1ul 1eneral trebuie res&ectat 5a&tul c nisi&area nu se utili2ea2 n nici un ca2 &entru a o&ri &atinarea ci numai &entru evitarea ei. "rirea coe5icientului de aderen'% ca urmare a nisi&rii% atra1e du& sineJ mbunt'irea re1ularit'ii circula'iei &rin evitarea o&ririlor n linie cu. rent% ru&erilor de tren sau &relun1irea tim&ilor de mers* mic#orarea u2urii bandajelor #i evitarea 5ormrii 1ro&ilor n bandaj* cre#terea tonajelor trenurilor* economie de combustibil. &nstalaia de uns 9u;a 9anda7ului Efi=ura +5+8F are rolul de a de&une &e bu2ele bandajelor ro'ilor e@treme ale bo1,iurilor o &elicul de unsoare% ast. 5el nc=t% &rin reducerea coe5icientului de 5recare la circula'ia n curbe% s se reduc la minim u2ura bandajelor #i a #inelor. +rin un1erea bu2ei bandajului n curbe% coe5icientul de 5recare scade de la 9%85 la 9%95. +r'ile &rinci&ale ale instala'iei de uns bu2a bandajului suntJ &om&a de un1ere ;1<% dis&o2itivul de antrenare cu bara de le1tur ;8<% conductele de distribu'ie ;6<% distribuitorul cu ? ci ;?< #i du2ele de un1ere ;5<. +entru lo. comotiva diesel electric 969.D! este utili2at o &om& de ti& /BI4D. "!NN cu &istona#e.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A+

+ D pomp de un=ereG * D 9ar de le=turG > D dispo;iti1 de antrenareG A D distri9uitorG 8 D du;e de un=ereG 6 D 2ondu2te de distri9uie5

Fi=ura +5+85 &nstalaia de uns 9u;a 9anda7ului:

Lubri5iantul este &om&at de ctre cele dou &istona#e ale &om&ei% cele dou debite asi1ur=nd 5iecare un1erea a c=te unui bo1,iu. +om&a este mon. tat &e osia )% le1tura cu bo1,iul 8 se 5ace &rintr.un 5urtun de &resiune. Dis. tribuitoarele% c=te unul &entru 5iecare bo1,iu% re&arti2ea2 lubri5iantul ctre cele &atru du2e ale 5iecrui bo1,iu. "ontarea acestora trebuie s se 5ac ast. 5el nc=t a1entul de un1ere s ajun1 numai &e bu2a bandajului% 5r a atin1e su&ra5a'a de rulare Efi=ura +5+6F. La re1larea &o2i'iei du2elor se va 'ine cont de jocul vertical al #asiului bo1,iului 5a' de osie de )9 R 5 mm. !1entul de un1ere utili2at este unsoare de ti& Blumin1 cu urmtoarele caracteristiciJ
Fi=ura +5+65 S2:ema de amplasare a du;ei pentru un=erea 9u;ei 9anda7ului5

A*

DAN !N"A

culoare........................................................................1alben sau brun* &unct de &icurare........................................................................99U -* &enetra'ie la 85U -...............................................)19.)59 2ecimi mm* cenu#................................................................................ma@. 8%5X* im&urit'i mecanice............................................................ma@. 9%?X* sul5...............................................................................................li&s. +entru &erioada cu tem&eraturi sc2ute se recomand amestecarea lu. bri5iantului cu o cantitate oarecare de motorin &entru a &stra v=sco2itatea constant. $ara2teristi2ile pompei Friedmann sunt urmtoarele: ti&............................................................................................clasa !* nr. debitelor.......................................................................................8* cursa &istonului..............................................................ma@. ?%8 mm* debitul ma@im de ulei................................................................9%1( 1* &resiunea ma@im............................................................899 715>cm8* ca&acitatea re2ervorului..................................................................6 l.

1*;* Antren&re& osiei "i sus$ensi& .otoru%ui e%ectric 3e tr&ciune


!c'ionarea osiilor de ctre motoarele electrice de trac'iune se 5ace &rin intermediul unui an1renaj cu ro'i din'ate. !cest ti& de ac'ionare este indivi. dual #i se com&une dintr.un &inion montat &e arborele motorului electric #i roata din'at montat &e osie. Gn 5unc'ie de ra&ortul de transmisie al an1renajului locomotiva diesel. electric de 8.199 -+ a 5ost construit n dou variante D! #i D!1% deosebi. rea constructiv 5iind tocmai acest ra&ort de transmisie. Datele prin2ipale ale an=rena7elor de tra2iune sunt:

Numr dini $ota peste doi dini Jo2ul de flan2 B;ura admis pe flan2ul dintelui $antitatea de ulei 3n an=rena7 Presiunea ne2esar pentru demontarea pinionului

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A>

+inionul motorului este 5i@at &e ca&tul arborelui &rin &resare &e o su. &ra5a' conic sau &rin &an. !si1urarea se 5ace cu o &iuli' #i o si1uran' din tabl. Boata din'at este de ti& elastic av=nd montat ntre cor& #i coroana din'at un sistem de arcuri% 5ormat din &lci elastice curbate. !cest sistem &ermite coroanei s aib o de&lasare elastic un1,iular% care atenuea2 tre&ida'iile datorate cu&lului motor% la demarare reduc=nd n mod consi. derabil &ericolul deteriorrii colectoarelor motoarelor electrice de trac'iune. 6us&ensia motorului electric de trac'iune este de ti& semisus&endat ;&e nas sau sus&ensie tramvai< #i &resu&une s&rijinirea motorului n trei &uncte% dou direct &e osie &rin intermediul cu2ine'ilor% iar al treilea ;nasul moto. rului< este &unctul de le1tur dintre motor #i rama bo1,iului. +rin acest ti&
+< * D ar2uri eli2oidaleG >< A D 9ieleteG 8 D suportG 6 D taler superiorG , D taler inferiorG - D 9ulonG . D 2u;inet palier5

Fi=ura +5+,5 Suspensia motorului ele2tri2 de tra2iune:

AA

DAN !N"A

de montare motorul de trac'iune nu se &oate de&lasa 5a' de osie dec=t &e vertical #i% deci% a@a motorului #i a@a osiei rm=n n &ermanen' &aralele. /iecare osie este antrenat individual de ctre un motor electric de trac'iune. !nsamblul sus&ensiei motorului electric de trac'iune Efi=ura +5+,F este constituit din dou &erec,i de arcuri ;1< #i ;8<% dou bielete ;)< #i ;?< #i sistemul de s&rijin &e osie &rin cu2ine'ii &alieri ;9<. Bieletele ;)< #i ;?< au rolul de a sus'ine motorul de trac'iune n sens transversal 5a' de direc'ia de mers a locomotivei. Bieleta scurt ;)< articulea2 motorul cu cadrul bo1,iului &e &artea o&us osiei% iar bieleta lun1 ;?< &e &artea cu osia. 4le sunt con5ec'ionate dintr.o tij la ca&etele creia sunt sudate &iese cilindrice av=nd un ale2aj de 6? mm #i n care se &resea2 c=te o buc# amorti2oare ti& silentbloc. !rcurile su&erioare sunt con5ec'ionate din bar de o'el de arc av=nd diametrul de T 8( mm% iar cele in5erioare din bar de o'el de arc cu diame. trul de T 85 mm. !t=t arcurile su&erioare% c=t #i cele in5erioare lucrea2 n &aralel. 4le sunt sus'inute de talerele ;7< 5iind &rinse n c=te un &ac,et cu ajutorul buloanelor ;(<. !cestea sunt montate ast5el nc=t 5iecare din arcu. rile su&erioare lucrea2 n serie cu arcul in5erior cores&un2tor% le1tura ntre ele 5c=ndu.se cu ajutorul buloanelor ;(<. /iecare bulon transmite e5ortul de com&resiune de la &artea de sus a arcului in5erior la &artea de jos a arcului in5erior. Faria'ia tensiunii arcurilor n re&aos #i cu motorul n 5unc'iune este &re. 2entat n Efi=ura +5+-F. +e abscis starea de re&aos cores&unde valorii 9% iar s1e'ile indic sensurile de mers% iar &e ordonat este re&re2entat valoarea tensiunilor la care sunt su&use arcurile. La montaj tensiunea arcului su&erior a$ este mai mare dec=t a celui in5erior b$ datorit 1reut'ii motorului de trac'iune. La &unerea n 5unc'ie a motorului e5orturile se modi5ic n 5unc'ie de mrimea cu&lului e@ercitat #i de sensul de rota'ie al motorului. +o2i'iile din dia1rama tensiunilor cores&und di5eritelor re1imuri de 5unc'ionare ale motorului de trac'iuneJ &o2i'ia c$ starea de re&aos* &o2i'ia d$ #i d $ re1im uniorar* &o2i'ia e$ #i e $ re1imul la limita de aderen'* &o2i'iile 5$ #i 5 $ solicitarea ma@im% c=nd nasul carcasei motoru. lui se s&rijin &e o&ritor. Gntre &o2i'iile c$ #i d $ e@ist un &unct n care reac'iunea momentului motorului electric de trac'iune ec,ilibrea2 com&onen'a 1reut'ii% ast5el nc=t 5or'ele arcurilor ;1< #i ;8< sunt e1ale. !ceast &o2i'ie este dat de inter. sec'ia celor dou dre&te a$ #i b$ din dia1rama tensiunilor.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A8

Fi=ura +5+-5 Dia=rama 3n2r2rii ar2urilor de la suprafaa %5E5"5:


a D ar2 superiorG 9 D ar2 inferior5

+unctele de s&rijin &e osie sunt la1re de alunecare e@ecutate din dou jumt'i% &ermi'=nd ast5el demontarea motorului de trac'iune de &e osie. Lumtatea su&erioar a la1rului 5ace cor& comun cu carcasa motorului de trac'iune% iar cealalt% ca&acul la1rului% are rolul #i de re2ervor de ulei. Gmbinarea celor dou jumt'i se 5ace &rin buloanele de trecere &rev. 2ute cu &iuli'e. -u2ine'ii la1relor sunt con5ec'iona'i din bron2 av=nd &e su&ra5a'a de contact cu osia un strat de com&o2i'ie &entru la1re. +entru un1ere% &artea de cu2inet care se montea2 n ca&acul la1rului are o 5ereastr &rin care se &resea2 &e a@ul osiei motoare o &erni' de un1ere. !ceasta este con5ec'ionat din 11 5itile de lam& de )5 mm l'ime% 8%1 mm 1rosime #i 859 mm lun1ime. /itilele se &rind n su&ortul &erni'ei 5i@at de o &=r1,ie% care sub tensiunea resortului% &resea2 &erni'a &e osie. -a&tul 5itilului se a5l n re2ervor #i ab. soarbe uleiul trimi'=ndu.l s&re ca&tul cellalt. +entru com&letarea #i veri5icarea uleiului ca&acul la1rului are un ori. 5iciu nc,is &rintr.un ca&ac rabatabil cu resort. Gn ca2ul motoarelor electrice de trac'iune se recomand ca nivelul minim al uleiului s 5ie de 85 mm. !n1renajul com&us din &inion #i roat din'at este nc,is ntr.o cutie a crei &arte in5erioar are rol #i de baie de ulei. 3n1erea an1renajului se 5ace &rin barbotare. +entru un1ere se utili2ea2 un ulei de an1renaje &entru &re. siuni nalte com&oundat #i elaborat &e ba2 de s&unuri de &lumb cu v=sco. 2itatea de 19U 4 la 59U - #i &unctul de con1elare 86U -. -om&letarea se 5ace &rin #tu'ul de um&lere cu ulei &=n la semnul su. &erior al sondei de msurat.

A6

DAN !N"A

+entru un1ere se utili2ea2 un ulei &e ba2 de na5tan% cu v=sco2itatea de 18U 4 la 59U - #i &unct de con1elare la 85U -. Du& nlocuirea unui motor de trac'iune se e@ecut rodarea sus&ensiei acestuia &e osie #i veri5icarea an1renajului de trac'iune e5ectu=nd urm. toarele o&era'iiJ motorul de trac'iune asamblat &e osie se montea2 &e standul de &rob% osia 5iind sus&endat &e balancierii in5eriori% iar motorul re2emat elastic &e su&or'i* se alimentea2 motorul de trac'iune% ls=ndu.l s 5unc'ione2e n am. bele sensuri cu o tura'ie cresctoare n trei tre&te% cu&rins ntre 59.899 rot.>min.% tim& de ?9 minute &entru 5iecare tura'ie #i sens* se veri5ic 1radul de ncl2ire a cu2ine'ilor% an1renajul de trac'iune% mersul lini#tit al rulmen'ilor #i tem&eratura de 5unc'ionare. +ata de contact minim la an1renajul de trac'iune este de 65X% iar la cu2ine'ii &alieri (9X. -u2ine'ii care se ncl2esc se demontea2% se tu#ea2% du& care se mon. tea2 din nou &entru rodare. Locul admis dintre cu2inetul &alier #i 5usul de osie este de 9%)9 mm &=n la 9%?8 mm. 0em&eratura de 5unc'ionare a cu2ine'ilor &alieri nu trebuie s de&#easc cu mai mult de 89U - tem&eratura mediului ambiant. Gn ca2ul n care cu2ine'ii &alieri ai motorului de trac'iune sunt deja ro. da'i la nc,eierea o&era'iilor de montare este su5icient o &rob &rin sus&en. darea osiei du& introducerea bo1,iurilor sub locomotiv.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A,

A(EAA 1*1*

A-

DAN !N"A

C&$ito%u% 2

OSIA MO(TAT

2*1* De6iniie* P/ri co.$onente


!nsamblul 5ormat din osia &ro&riu.2is ;1<% &e care sunt montate% &rin &resare% cele dou ro'i ;8< &rev2ute cu c=te un bandaj ;?< #i &e ca&etele cruia se montea2 c=te un la1r de alunecare% se nume#te osie montat Efi) =ura *5+F. Asiile montate ale locomotivei 5ormea2 a&aratul de rulare #i asi1ur rularea #i 1,idarea ve,iculului &e cele dou #ine ale cii. La &roiectarea osiilor se 'ine seama de solicitrile com&le@e la care sunt su&use% n sta'ionare &relu=nd solicitrile verticale date de 1reutatea cutiei locomotivei% a cadrului bo1,iurilor #i a motoarelor de trac'iune% iar n cir. cula'ie solicitrilor statice se adau1 cele dinamice cau2ate de 5or'ele de trac'iune% 5or'ele de 5r=nare% &recum #i 5or'ele care a&ar la trecerea &este ne. re1ularit'ile cii.
Fi=ura *5+5 !sia montat a lo2omoti1ei diesel ele2tri2e (6()DA:

+ D osia propriu);isG * D roiG > D 2oroan dinatG A D 9anda7G 8 D inel de fixare5

8(

DAN !N"A

Fi=ura *5*5 Jo2ul total 3ntre 9u;a i flan2ul interior al inei la osia 3n po;iie normal fa de firele 2ii5

+entru locomotivele diesel electrice #i electrice osia mai are montat &rin &resare ntre cele dou ro'i% roata din'at ;)< com&onent a an1renajului de antrenare a osiei. +rinci&alele elemente 1eometrice care caracteri2ea2 osia sunt ecarta. mentul #i diametrul &e cercul de rulare. +rintr.o sec'ionare a bandajului% ntr.un &lan &er&endicular &e a@a de rota'ie a osiei% se ob'ine cercul de rulare Efi=ura *5+F. !cesta trece &rin &unctul de contact roat.#in #i serve#te dre&t re5erin' &entru msurarea celorlalte elemente 1eometrice ale osieiJ distan'a dintre 5e'ele e@terioare ale bandajelor% diametrul ro'ilor &e cercul de rulare #i celelalte elemente 1eometrice care caracteri2ea2 &ro5ilul bandajelor. 4cartamentul osiei 49$ re&re2int distan'a ntre 5e'ele e@terioare ale bu. 2elor bandajelor% msurat la 19 mm deasu&ra cercurilor de rulare. La osiile cu ecartament normal ;1.?)5 mm< distan'a ntre &lanurile cercurilor de ru. lare este de 1.599 mm. 6e de5ine#te de asemenea ecartamentul cii 4% ca 5iind lr1imea cii msurat ntre 5e'ele interioare ale ciu&ercii #inelor la 1? mm sub su&ra5a'a de rulare. +entru u#urarea rulrii osiilor% ro'ile sunt ast5el montate nc=t ntre bu2a bandajului #i ciu&erca #inei e@ist un joc T E E9 re&re2ent=nd di5eren'a n. tre ecartamentul cii #i cel al osiei Efi=ura *5*F. Gn aliniament jocul este cons. tant% iar n curbe varia2 n 5unc'ie de su&ralr1irea cii. Gn tim&ul rulrii jocul are o deosebit im&ortan' deoarece &rin e@isten'a lui se evit m&in. 1erile #i 5recrile &uternice ntre #in #i bu2a bandajului% care ar conduce la u2uri &ronun'ate a bandajelor sau c,iar la deraierea materialului rulant.

2*2* Osi& $ro$riu-4is/


+rin osie% n termeni 5eroviari% se n'ele1e un cor& cilindric care lea1 ri1id ntre ele o &erec,e de ro'i. Asia nde&line#te dou 5unc'ii &rinci&aleJ

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

8+

&reia solicitrile at=t statice% c=t #i cele dinamice #i reali2ea2 mi#carea de rota'ie a ro'ilor necesar de&lasrii ve,iculului. Asiile se con5ec'ionea2 din lin1ouri &rin de5ormarea &lastic la cald% de obicei 5orjare% la dimensiunile stabilite &entru osia cerut. Du& 5orjare osiile sunt su&use unui tratament termic de normali2are n una sau dou tre&te urmate sau nu de revenire. Du& ultimul tratament termic% osiile n stare brut sunt su&use unui control ultrasonic &entru de&istarea eventualelor de5ecte interne. /usurile #i su&ra5e'ele de calare se &oleia2 &rin roluire% stratul de metal de la su&ra5a' devenind mai dur% &rin ecruisare ob'in=ndu.se o lustruire o1lind a su&ra. 5e'ei. Du& terminarea &relucrrii osiile sunt su&use unui nou control ultra. sonic. Asia Efi=ura *5>F are 5orma unei bare circulare de.a lun1ul creia se nt=lnesc mai multe &or'iuni de diametre #i 1rade de &relucrare di5erite #i anumeJ &artea central ;1<% denumit cor&ul osiei% dou &or'iuni ;8< a#e2ate simetric 5a' de a@a median &e care% &rin &resare se montea2 ro'ile% dou &or'iuni ;)<% &e care se montea2 rulmen'ii #i 2ona ;?< &e care se montea2 &rin &resare la rece coroana din'at cu ajutorul creia este antrenat osia de la motorul electric de trac'iune.
Fi=ura *5>5 !sia lo2omoti1ei (6()DA:

+ D 2orpul osieiG * D ;on de montare a roilorG > D ;on de montare a rulmenilorG A D ;on de mon) tare a roii an=rena7uluiG 8 D ;on de montare a 2u;ineilor de spri7inG 6 D ;on intermediar5

Gntre 2ona de calare a ro'ii din'ate #i roata din &artea o&us se &re. lucrea2 dou &or'iuni care servesc &entru montarea cu2ine'ilor de s&rijin ai motorului de trac'iune ;5<. -riteriile de care se 'ine cont la &roiectarea osiilor montate suntJ si1u. ran'a circula'iei% reducerea 1reut'ii #i o elasticitate cores&un2toare n ve. derea reducerii la ma@im a e5orturilor dinamice dintre roat #i #in n tim&ul rulrii% uni5icarea #i standardi2area n vederea asi1urrii intersc,imbabili. t'ii% asi1urarea con5ortului cltorilor. /iecare osie &e una din 5e'ele 5rontale &oart un marcaj care cu&rindeJ si1la societ'ii &roductoare% marca o'elului% numrul #arjei% &o2i'ia din lin. 1ou% luna #i ultimele ci5re ale anului de 5abrica'ie.

8*

DAN !N"A

2*0* Roi%e
Din &unct de vedere constructiv ro'ile &ot 5i dintr.o sin1ur bucat ro'i monobloc #i ro'i din dou buc'i ro'i cu bandaje.

2*0*1* Roi%e cu 9&n3&=


A roat cu bandaj se com&une dintr.o &arte central numit steaua ro'ii% bandajul #i inelul de si1uran' al bandajului% care m&iedic de&lasarea a@ial a bandajului &e obad. Bandajul este montat &e stea &rin 5retare la cald. Steaua roii Efi=ura *5AF se com&une din butucul ;1<% obada ;)<% le1tura ntre ele 5c=ndu.se cu ajutorul s&i'elor ;8<. Butucul n 2ona de montare &e osie este &relucrat la un diametru 885 mm% cu o conicitate 5oarte mic de 1J799 &entru a u#ura &resarea. Gn butuc sunt &relucrate dou ori5icii diametral o&use cu diametrul de ? mm care co. munic cu interiorul butucului. !ceste ori5icii au sco& te,nolo1ic% ast5el la de&resarea butucului de &e osie &rin ele se introduce ulei sub &resiune care &roduce o cre#tere a diametrului interior al butucului ajut=nd la de&resare. Gn mod normal% &entru a 5i &rotejate% ele sunt nc,ise cu un do& 5iletat. 6teaua ro'ii% din 5abrica'ie% se marc,ea2 &rin &oansonare cu urmtoa. rele dateJ numrul #arjei de o'el din care sunt e@ecutate% luna #i anul 5abri. ca'iei% marca societ'ii constructoare #i &oansonul rece&'ionerului. anda7ul este &iesa de u2ur a ro'ii. 4l este un inel &uternic care ncon. joar steaua ro'ii 5iind 5i@at &rin str=n1ere &e obada acesteia.
Fi=ura *5A5 Steaua roii:

+ D 9utu2G * D spieG > D o9ad5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

8>

Bandajele sunt con5ec'ionate din o'el carbon &rin laminare la cald. Du& laminare #i rcire n aer acestea sunt su&use unui tratament termic de nor. mali2are. !samblarea bandajului &e roat se 5ace &rin 5retare la cald. Gn &rim 5a2 bandajul% al crui diametru interior este &relucrat cu 1%)5 W 1%(X mai mic dec=t diametrul e@terior al obe2ii% se ncl2e#te &=n la tem&eratura de )99U -. +rin aceast o&era'ie acesta se dilat #i &oate 5i u#or introdus &e obad. +rin rcire bandajul se contract #i se str=n1e &e obad% determin=nd 5i@area acestuia. !si1urarea m&otriva de&lasrilor a@iale ale bandajului &e obad se 5ace la &artea e@terioar &rin umrul ;1< &relucrat n cor&ul bandajului% iar la &artea interioar &rin inelul de 5i@are ;8<. 6tr=n1erea &e obad a bandajului este cu at=t mai &uternic% cu c=t serajul ;di5eren'a dintre cele dou diametre< este mai mare. !cesta este ns limitat de 5a&tul c un seraj &rea mare ar &utea crea solicitri su&limentare n bandaj% iar la montaj ar 5i necesar o ncl2ire su&limentar care &oate &ro. duce modi5icri structurale n bandaj. +entru ca bandajul s nu se slbeasc n e@&loatare se iau urmtoarele msuriJ &relucrarea su&ra5e'elor de contact dintre bandaj #i obad nu trebuie s aib o ru1o2itate &rea mare deoarece contactul se 5ace &e v=r5urile as&eri. t'ilor% care cu tim&ul se strivesc #i &rovoac slbirea asamblrii. Bandajele noi trebuie s asi1ure un seraj de 1%8?.1%61 mm% iar su&ra5e'ele se vor &re. lucra la o ru1o2itate de Ra T 1%6 &entru su&ra5a'a obadei ro'ii #i Ra T )%8 &entru su&ra5a'a interioar a bandajului* nainte de asamblare su&ra5e'ele trebuie cur'ate &entru a nde&rta cor&urile strine care ar in5luen'a calitatea mbinrii. Imediat du& ce bandajul a 5ost montat &e obad se introduce inelul de si1uran' #i se vl'uie#te mar1inea &e ntrea1a circum5erin'% &=n ce inelul este str=ns com&let. 6tr=n1erea se veri5ic &rin lovire cu ciocanul% n &unc. tele unde str=n1erea nu s.a 5cut com&let inelul vibrea2. Fl'uirea mar1inii bandajului se 5ace nainte ca tem&eratura acestuia s scad sub (9U &entru a evita ecruisarea bordurii. Gnainte de &resare inelul se veri5ic dac nu &re. 2int rsuciri ale sec'iunii n jurul a@ei &ro&rii% ca2 n care nu se mai utili2ea2. Du& montarea inelului distan'a dintre ca&etele acestuia trebuie s 5ie de ma. @im 5 mm% iar &or'iunea din inel care se admite s ias n a5ara canalului din bandaj% este de (.9%5 mm. Du& rcirea com&let n aer liber% se veri5ic str=n1erea bandajului &e obad &rin lovirea cu ciocanul. !samblarea este corect reali2at c=nd cioca. nul sare bine de &e bandaj% iar sunetul emis este lim&ede. A asamblare 1re. #it d un sunet do1it% iar ciocanul sare ncet la o nl'ime mic.

8A

DAN !N"A

2*0*2* Roi%e .ono9%oc


6&orirea vite2elor de circula'ie a determinat soli. citri su&limentare ale bandajelor n tim&ul 5r=nrilor cu sabo'i determin=nd slbiri 5recvente ale bandajelor &e ro'i. +entru a evita acest 5enomen% cu consecin'e 1rave asu&ra si1uran'ei circula'iei s.a trecut la nlocui. rea ro'ilor cu bandaje la cele monobloc Efi=ura *58F. Boata monobloc este com&us din butucul ;1<% membrana ;8< #i coroana ro'ii ;)<% toate constituind o sin1ur bucat. !vantajele &e care le au ro'ile monobloc 5a' de cele clasice cu bandaje suntJ elimin &osibilitatea rotirii bandajelor &e obad c,iar #i n ca2ul 5r=nrilor &relun1ite* sunt mai re2istente la solicitrile dinamice dato. rit eliminrii solicitrilor su&limentare care a&ar n a. samblarea &rin str=n1ere bandajobad.

+ D 9utu2G * D mem9ranG > D 2oroana roii5

Fi=ura *585 Roat mono9lo2:

De2avantajul const n 5a&tul c sunt mai scum&e din cau2a te,nolo1iei de e@ecu'ie #i a materialului de calitate care trebuie utili2at.

2*0*0* Pro6i%u% 3e ru%&re


+ro5ilul de rulare re&re2int conturul &eri5eriei bandajului ntr.un &lan meridian al osiei montate. +ro5ilul este reali2at &rin asamblarea mai multor su&ra5e'e toroidale #i conice. Gn sco&ul 1sirii unui &ro5il o&tim au 5ost e@. &erimentate mai multe variante% administra'ia de cale 5erat rom=n ado&. t=nd &ro5ilul normal 3I- &rin 60!6 118>99 Efi=ura *56F. Deoarece acest &ro5il% n e@&loatare% este su&us u2urii% valorile ma@ime &e su&ra5e'ele de rulare sunt n 5unc'ie de ti&ul locomotivei #i sunt re1le. mentate &rin instruc'ii ;B40% Instruc'ia nr. 9)1< &entru 5iecare ti& de loco. motiv n &arte. Gn tabelul de mai jos sunt &re2entate dimensiuni ale osiei #i bandajelor la locomotiva diesel electric 969.D!% iar n fi=ura *5, ansamblul osiei montate. "surarea u2urii bandajelor trebuie s se 5ac cu mult e@actitate. -ons. tatarea dimensiunii #i mrimii u2urilor se 5ace cu ajutorul dis&o2itivelor s&eciale de msurat. +o2i'ia bandajului 5a' de obad se marc,ea2 &rin &unctare #i &rin vo&. sire% dou dun1i albastre #i una alb de 19 mm 1rosime% at=t s&re interiorul%

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ *+(( $P

88

Fi=ura *565 Profilul normal B&$ i limitele de u;ur a 9anda7elor5

c=t #i s&re e@teriorul osiei. Gn acela#i mod% dar numai s&re interior% se va marca #i &o2i'ia osiei 5a' de butuc.
Fi=ura *5,5 Ansam9lul osiei montate5

86

DAN !N"A

(r* crt* 1 8 ) ? 5 6 7 ( 9 19 11 18 1) 1? 15 16 17

1(

19

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


89 81 88 8) 8? 85 86 87 8( 89

8,

2*2* Cuti& 3e osie cu siste.u% 3e )-i3&re


-utia de osie este ansamblul care 5ace le1tura ntre rama bo1,iului #i osia montat. +rin intermediul cutiilor de osie se transmite% &e de o &arte% 1reutatea locomotivei la osie% iar &e de alt &arte se transmit 5or'ele de trac. 'iune #i de 5r=nare de la osia montat la rama bo1,iului% la #asiu #i mai de. &arte la materialul rulant remorcat. +entru a 5ace 5a' solicitrilor statice #i dinamice n e@&loatare cutia de osie trebuie s nde&lineasc anumite condi'ii% ast5elJ s 5ie su5icient de re2istent ast5el nc=t s &oat &relua #i transmite 5or'ele care ac'ionea2 asu&ra ei* s aib o durabilitate ridicat n e@&loatare* 5recarea n la1rul osiei s 5ie c=t mai redus* s aib o un1ere sim&l #i e5icient a la1rului* s nu de1rade2e 5usul osiei n ca2ul de5ectrii* s aib o 1reutate c=t mai redus deoarece ea constituie o mas nesus. &endat la ve,icul. Asia montat a locomotivei diesel electrice este &rev2ut cu dou cutii de unsoare cu rulmen'i.

8-

DAN !N"A

Datele te:ni2e prin2ipale ale 2utiei de osie sunt: n 5unc'ie de con5i1ura'ia ca&acului e@terior sunt trei ti&uri de la1reJ la1r de osie liber* la1r de osie antrenare dis&o2itiv de uns bu2a bandajului* la1r de osie antrenare vite2ometru.
) sau 8?1)6>->6 rulmen'ilor.......................6D/8?1)6>-> ti&ul diametrul interior......................................................... 1(9 9 % 99IBB* mm* 9 % 99 diametrul e@terior........................................................ )99 mm* 9%9 l'imea rulmentului...........................................................11( mm* joc radial nemontat.....................................................9%1( W 9%8? mm*
9% 9% 9

radial montat...........................................................9%1 W 9%1( 9 % 9)6 mm* joc diametrul carcasei &entru montarea rulmentului.............)99 mm* amorti2are.........................................................................16( ale2ajul din bra'ele cutiei &entru blocul de ale2ajul &entru buc#% bulon% balansier.......................... 7)
9 9 % 96)

9%

9%

mm* mm.

+r'ile com&onente ale cutiei de osie Efi=ura *5-F suntJ carcasa cutiei de unsoare% rulmentul% ca&acul interior% ca&acul e@terior% inelele de etan#are #i bulonul de articula'ie cu balansierul.
+ D 2ar2asa 2utieiG * D rulment 2u inel interior i exteriorG > D 2apa2 interiorG A D 2apa2 exteriorG 8 i 6 D inele de etanareG , D 2apa2 interiorG - D 9ulon de fixareG . D piuliG +( D plom9 a 2apa2elorG ++ D tift5

Fi=ura *5-5 $utia de unsoare:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

8.

-arcasa cutiei se con5ec'ionea2% &rin turnare% din o'el AL ?5% du& care se &relucrea2 &rin a#c,iere scaunele &entru ca&acele de etan#are% inelul e@terior% 1,idajul cutiei #i bulon. Gntrea1a 1reutate sus&endat a locomotivei se transmite la cutie &rin cele dou urec,i ale carcasei% iar de aici &rin inter. mediul rulmentului de osie. -utia de osie este 1,idat &e vertical &rin cele dou 1,idaje din urec,ile carcasei. Bulmen'ii transmit 1reutatea locomotivei la osie cu e@ce&'ia 1reut'ii nesus&endate ;osia montat% an1renajul transmisiei #i jumtate din 1reutatea motoarelor de trac'iune<. Gn 5iecare cutie de osie este montat c=te un rulment cu role &endular ti& 6D/ 8?1)6 ->-). 6imbolul 8?1)6 se re5er la mrimea rulmentului% - la e@ecu'ia cu inel de 1,idare n1ust #i liber ntre rolele 5oarte late% iar -) la inters&a'ii. Bulmentul este com&us din inelul interior cu dou ci de rulare% inelul e@terior cu o cale de rulare s5eric #i rolele butoia# a#e2ate &e dou r=nduri. Bolele sunt conduse% &e de o &arte% de inelul de 1,idare liber ;a#e2at ntre cele dou r=nduri de role<% iar &e de alt &arte% de colivia din bron2 ;nu a&are &e 5i1ur<. Din &unct de vedere 1eometric% calea de rulare din inelul e@terior este un sector din su&ra5a'a interioar a unei s5ere 1oale% 5a&t ce determin ca osia s 5ie basculat 5a' de centrul rulmentului% n anumite limite. Inelul interior este montat &e osie &rin 5recare la cald cu un seraj de 9%96( W 9%11(% n sens a@ial el este 5i@at &rin inelele de etan#are ;5< #i ;6< &e de o &arte #i &rin ca&acul ;7<% &e de alt &arte. Gn stare montat rulmentul are un joc &rescris de 9%19 W 9%16 mm ntre role #i inele* nainte de montare acesta 5iind de 9%19 W 9%88 mm. !cest joc &ermite ca n e@&loatare% &e su&ra5e'ele de rulare% s se 5orme2e o &elicul de unsoare care asi1ur lubri5ierea. -a&acul interior al cutiei ;)< este montat cu joc ntre inelele de etan#are #i este 5i@at &rin #uruburi de carcasa cutiei de osie. Inelul de etan#are ;6< este 5i@ &e osie #i se rote#te odat cu ea m&reun cu ca&acul interior ;)< 5orm=nd un labirint de etan#are cu o l'ime de 1 W 8 mm. +rin construc'ie acest an. samblu 5unc'ionea2 ca o &om&% re5ul=nd s&re e@terior im&urit'ile care vin din a5ar #i m&iedic=nd unsoarea s ias din interiorul cutiei. -a&acul e@terior ;?< al cutiei este con5ec'ionat% &rin turnare% din o'el #i este 5i@at &e carcas &rin #uruburi% &rin demontare &ermite veri5icarea rul. mentului. /iecare osie are montat &e &artea an1renat o cutie de osie liber ;jocul a@ial al inelului e@terior este de 8 M 8 mm<% iar &e &artea o&us% o cutie de osie 5i@ ;jocul a@ial al inelului e@terior este de 9 W 9%?9 mm<. !ceste jocuri sunt necesare% &e de o &arte% &entru a com&ensa toleran'ele de e@ecu'ie ale bo1,iului #i% &e de alt &arte% &entru a &ermite osiei montate jocul vertical de 8 M )9 R 8 mm. +entru identi5icare ca&acele ;interior #i e@terior< cutiilor de osie libere acestea au la &artea su&erioar un #ti5t.

6(

DAN !N"A

Ghidajul cutiei de osie


6istemul de 1,idaj al cutiei de osie Efi=ura *5.F este com&us din loca#u. rile cutiei n care sunt montate dou silentblocuri% &ivo'ii% buc#ele de alune. care #i limitatoarele. +rin acest sistem cutia este asamblat n bo1,iu n mod elastic% 5r joc transversal #i lon1itudinal% dar cu un joc vertical de R )9 mm. 6ilentblocul ;6< este com&us dintr.o buc# e@terioar #i o buc# inte. rioar% ambele con5ec'ionate din o'el% ntre care este vulcani2at un strat de cauciuc sintetic re2istent la ulei. 6ilentblocul ast5el reali2at este &resat n loca#ul din cutie.
+ D 2utie de unsoareG * D 2adrul 9o=:iuluiG > D fus de =:idareG A D 9u2 de alune2areG 8 D limitatorG 6 D amorti;or Esilent9lo2F5

Fi=ura *5.5 Sistemul de =:ida7 al 2utiei de unsoare:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

6+

Buc#a de alunecare ;?< este &resat n silentbloc% culisea2 &e 5usul de 1,idare ;)< cu diametrul de 199 mm #i are un joc 5a' de acesta de 9%189 W 9%88( mm. Limitatorul ;5< este 5i@at &rin dou #uruburi de buc#a interioar a silent. blocului ast5el nc=t ntre mar1inea sa su&erioar #i mar1inea in5erioar loca#ului s 5ie un joc de 8 W ? mm. Dac acest joc nu mai e@ist nseamn c silentblocul este de5ect. +entru un1ere 1,idajul este um&lut &=n la nivelul a@ei osiei cu ulei de an1renaje. Gn cadrul o&era'iilor de revi2ie sau re&ara'ii se as&ectea2 vi2ual cutia de osie &entru a se constata dac a avut o 5unc'ionare normal% urmrind dac nu s.a &rodus scur1erea sau aruncarea unsorii &e ro'i sau dac ca&acele nu &re2int de5orma'ii sau cr&turi. +entru re&ararea ca&acelor se admit suduri cu lun1ime de &=n la 89 mm* 5isurile sau cr&turile mai mari im&un nlocuirea ca&acului. Gn cadrul revi2iilor &rin demontarea ca&acelor se veri5ic starea unsorii din cutia de osie. Buna 5unc'ionare se caracteri2ea2 &rinJ unsoarea este omo1en% av=nd culoarea uni5orm% at=t cea de &e role% c=t #i cea aderent &e cor&ul cutiei de unsoare* inelele e@terioare ale rulmen'ilor se rotesc u#or* unsoarea nu &re2int cor&uri strine #i nu este murdar* unsoarea nu este &roiectat din cutia de unsoare &e discul ro'ii* 5isurile% cr&turile sau e@5olierile constatate la rulmen'i cu oca2ia ve. ri5icrii c,iar n 5orm inci&ient im&un retra1erea din e@&loatare a rul. mentului. Gn ca2ul n care se de&istea2 de5ecte sau semne de 5unc'ionare anorma. l se va trece la veri5icarea &rin demontarea de &e osie% acord=nd o aten'ie deosebit e@aminrii rulmen'ilor% strii cutiei #i 5usului de osie.

C&$ito%u% 0

C'TIA LOCOMOTIVEI

0*1* Construci& "i e%e.ente%e $rinci$&%e &%e cutiei


-utia locomotivei este 5ormat din mai multe com&artimente n inte. riorul crora se montea2 a1re1atele% a&aratele #i dis&o2itivele necesare 5unc'ionrii locomotivei. De asemenea% n interiorul ei se amenajea2 s&a'ii care se numesc cabine de conducere. Din &unct de vedere constructiv cutiile &ot 5iJ montate &e #asiu #i auto. &ortante. -utiile montate &e #asiu se utili2ea2 &entru locomotive diesel de &uteri mici% industriale #i de manevr. -utiile auto&ortante se utili2ea2 n construc'ia locomotivelor diesel de &uteri mari #i se numesc ast5el deoarece #asiul% &ere'ii #i aco&eri#ul 5ormea. 2 un cor& comun% un tub &araleli&i&edic re2istent% care &reia toate sarcinile ce ac'ionea2 asu&ra locomotivei. Gn e@&loatare se reali2ea2 ast5el o redu.
+ D asiuG * D perei lateraliG > D perei frontaliG A D a2operiG 8 D 2a9ina de 2ondu2ereG 6 D aprtor de animale5

Fi=ura >5+5 $utia lo2omoti1ei:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

6>

cere a 1reut'ii locomotivei% 5actor im&ortant n &re'ul de cost #i cu e5ect asu. &ra &er5orman'elor te,nice n e@&loatare. -utia locomotivei 969.D! este o construc'ie auto&ortant tubular% asamblat &rin sudur% la care at=t #asiul% c=t #i &ere'ii laterali% cabinele de conducere #i elementele aco&eri#ului con. tribuie la structura de re2isten'. /orma transversal #i ndeosebi lon1itudinal se ale1e ast5el nc=t s se ob'in un &ro5il c=t mai aerodinamic% adic un &ro5il la care re2isten'a la naintare datorit &resiunii aerului s 5ie c=t mai redus. 6&a'iul &rinci&al ca volum este ocu&at de a1re1ate. +entru cabinele de conducere se re2erv un s&a'iu mult mai redus. +r'ile com&onente ale cutiei sunt Efi=ura >5+FJ #asiul ;1<% &ere'ii laterali ;8<% &ere'ii 5rontali ;)<% aco&eri#ul ;?<% cabina de conducere ;5< #i a&rtorul de animale ;6<. B&siu% Efi=ura >5*F se com&une din lonjeroanele &rinci&ale.lon1itu. dinale ;1<% simetrice 5a' de mijlocul locomotivei% av=nd o distan' de 9.999 mm ntre a@ele &ivo'ilor. La ca&tul lonjeroanelor se montea2 traversele 5rontale ;?<% ntrea1a construc'ie 5iind consolidat &rin #ase traverse secun. dare ;)<. Lonjeroanele #i traversele sunt con5ec'ionate din o'el AL )( cu &ro5il dublu 0% av=nd nl'imea de ))9 mm #i 1rosimea de 19.15 mm. 0raversele 5rontale ;?< sunt con5ec'ionate din tabl de 89 mm 1rosime. +e ele se mon. tea2 a&aratele de le1are% trac'iune #i ciocnire #i su&or'ii di5eritelor con. ducte. Gn e@teriorul 5iecrui lonjeron sunt 5i@ate nou &iese de &rindere ;5< de care se sudea2 mbrcmintea interioar. -utia se s&rijin &e #asiul bo. 1,iurilor &rin intermediul unor &lci #i &iese s&eciale. Distan'a lon1itu. dinal ntre a@ele &lcilor de s&rijin este de (.?89 mm. Gmbinarea traverselor #i consolelor cu lonjeroanele se 5ace &rin sudare% ca&etele #i decu&rile 5iind &rev2ute cu racordri linie. Gn dre&tul consolelor c,esonate #asiul are 5i. @ate cele &atru &iese ;6< ce servesc &entru ridicarea cutiei cu macaraua sau cu vinciurile. Gn #asiu sunt amenajate canalele de aer ;7< &entru ventila'ia 5or'at a motoarelor electrice de trac'iune% canalele ;(< &entru trecerea ca. blurilor% conductele de scur1ere% ca&ace de vi2itare. Gn sala ma#inilor% &e &odea% sunt sudate su&orturile &entru 1ru&ul motor diesel 1enerator% com&resor% &om& de a&% combustibil #i ulei% conver. ti2or% blocul a&aratelor electrice etc. 0oate elementele constructive ale #asiului se asamblea2 &rin sudare% av=nd 1rij s se res&ecte toate cotele% iar construc'ia s nu se de5orme2e. Du& e@ecutarea tuturor lucrrilor de sudur #asiul este msurat &entru stabilirea &laneit'ii lui. "surarea se e@ecut cu ajutorul teodolitului. Pereii %&ter&%i sunt construi'i din st=l&i le1a'i ntre ei &rin traverse. 6t=l&ii #i traversele sunt con5ec'iona'i din o'el &ro5ilat n 5orm de 3 sau L

+ D lon7eron prin2ipal lon=itudinalG * D tra1ers pi1otG > D tra1ers se2undarG A D tra1ers frontalG 8 D piese de prindereG 6 D piese pentru ridi2area 2utieiG , D 2anale de aerG - D 2anale pentru tre2erea 2a9lurilor5

Fi=ura >5*5 @asiul lo2omoti1ei:

D A N 6

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

68

cu muc,ii ascu'ite% &entru a reduce c=t mai mult din 1reutatea construc'iei #i o mai bun a#e2are a mbrcmintei. 6t=l&ii de s&rijin sunt monta'i vertical% iar traversa de le1tur ntre ei este con5ec'ionat din o'el n 5orm de 3. +ere'ii transversali sunt con5ec'iona'i n mod similar% 1rosimea tablei 5iind de 8 mm. 4i sunt &rin#i de #asiu% de &ere'ii laterali #i de aco&eri#. +ere'ii transversali nu sunt &er5ect e1ali% cei din 5a' av=nd desc,i2tura &entru u#a de&lasat &u'in lateral 5a' de centru. Gn &eretele transversal dinainte% n &artea st=n1% este montat un dula& &entru ,aine% iar n &artea drea&t este &rev2ut o u# dubl care &ermite accesul la blocul a&aratelor. Aco$eri"u% este reali2at din elemente similare &ere'ilor% iar la &artea su&erioar este arcuit% &entru a &ermite o utili2are c=t mai bun a s&a'iului dis&onibil din interiorul 1abaritului #i &entru a reali2a o construc'ie c=t mai ele1ant. Gn aco&eri# sunt &racticate trei desc,ideri% &rev2ute cu ca&ace care se nc,id etan#. !ceste desc,ideri sunt necesare &entru introducerea sau scoa. terea din interiorul cutiei a di5eritelor a1re1ate necesare 5unc'ionrii loco. motivei. Desc,iderea central cu o lun1ime de 5.999 mm serve#te &entru introducerea #i scoaterea 1ru&ului motor diesel.1enerator. Gns&re ca&etele locomotivei se 1sesc alte dou desc,ideri de circa 159 mm. -ea dins&re &ostul I de conducere serve#te &entru mani&ularea blocului a&aratelor elec. trice% a motocom&resorului #i a re2ervorului &rinci&al de aer% iar cea dins&re &ostul II% &entru a1re1atele montate n aceast 2on. Gntre1ul sc,elet metalic este mbrcat n tabl de 8.) mm 1rosime. -utia locomotivei este m&r'it n trei com&artimente distincteJ la mijloc se a5l sala ma#inilor% iar la cele dou ca&ete% cabinele de conducere. +entru a reduce la minim 21omotul &rodus de motorul diesel cabinele de conducere sunt i2olate acustic de sala ma#inilor. 6tratul i2olator este 5ormat dintr.o saltea de vat de sticl de 59 mm 1rosime a&licat &e &ere'ii des&r'itori #i dintr.un strat de &ast s&ecial de 6 mm 1rosime% a&licat &e &ere'i% aco&eri# #i n cabinele de conducere. Du& terminarea construc'iei cutia se cur' la metal curat% iar &entru reali2area unei su&ra5e'e netede #i dre&te% du& 1runduire% se a&lic circa o&t straturi succesive de c,it% a&oi se e@ecut vo&sirea 5inal. +e cutia locomotivei se 1sesc montate urmtoarele tbli'e &entru iden. ti5icarea locomotiveiJ ini'ialele -./.B. a&licate &e 5iecare &arte lateral a cutiei* tbli'ele cu numrul #i seria locomotivei ;? buc'i<% c=te una &e traver. sele 5rontale% #i &ere'ii laterali ai locomotivei* tbli'ele cu 5irma constructoare #i anul de 5abrica'ie ;8 buc'i<% c=te una &e &ere'ii laterali ai cutiei. Gn interiorul cutiei locomotivei se mai 1sesc montate di5erite inscri&'ii &entru a u#ura identi5icarea di5eritelor a&arate #i a1re1ate.

66

DAN !N"A

0*2* A$&r&te%e 3e tr&ciune %e)&re "i ciocnire


!u rolul de a cu&la locomotiva la tren #i de a asi1ura o le1tur stabil% care s nu se des5ac n tim&ul mersului indi5erent de condi'iile de circu. la'ie. !&aratele de trac'iune% le1are #i ciocnire se 1sesc montate &e traver. sele de ca&t ale ambelor &r'i 5rontale ale cutiei locomotivei Efi=ura >5>F. 4le se com&un 5iecare din c=te un c=rli1 de trac'iune cu ansamblul #i cu&la sa% montat n a@a lon1itudinal a locomotivei #i% din c=te dou tam. &oane laterale% simetrice 5a' de aceea#i a@. Datele te:ni2e ale aparatului de tra2iune i le=are sunt: 5or'a de trac'iune ma@im........................................................)99 7N* 5or'a de ru&ere..................................................................min. (59 7N* sec'iunea c=rli1ului...........................................................59 M 69 mm* lun1imea ma@im a cu&leiJ de#urubat..................................................................9(6 mm* n#urubat...............................................................759 R 19 mm.
19

!nsamblul c=rli1ului de trac'iune se com&une din c=rli1ul de trac'iune &ro&riu.2is ;1<% ju1urile transversale ;8<% arcurile conice ;)<% tijele de 1,i. dare ;?<% tija c=rli1ului de trac'iune ;5<% su&ortul tijei c=rli1ului de trac'iune ;6<% &ana ;7<% talerul ;(< #i cu&la cu #urub% fi=ura >5A. !cest an. samblu are rolul de a asi1ura o le. 1tur elastic ntre c=rli1 #i #asiu% &entru a evita transmiterea #ocuri. lor asu&ra acestuia din urm #i a &utea reali2a% totodat% o &ornire lent 5r smucituri. C7r%i)u% 3e tr&ciune se con5ec'ionea2 din o'el AL- ?5 ;60!6 8986>59< &rin 5orjare ur. mat de recoacere. -=rli1ul are un cioc cu o desc,idere de ?1 R 8 mm #i o 1aur de 56 mm diametru &entru &rinderea cu&lei cu #urub. -iocul se continu &rin tija ;5< de Fi=ura >5>5 Ansam9lul aparatului de sec'iune dre&tun1,iular cu di. tra2iune: + D 24rli=ul de tra2iuneG * D 7u= trans1ersalG > D ar2 mensiunile 59 M 69 mm. !@a 2oni2G A D ti7a de =:idareG 8 D ti7a 24rli=ului de 1u. rii #i a tijei se a5l teoretic la tra2iuneG 6 D 2onsolidareG , D panG - D 9olG . D ta) 1.959 mm deasu&ra ciu&ercii ler de spri7inG +( D piuli5 su&erioare

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

6,

a #inei% aceast distan' modi5i. c=ndu.se n e@&loatare% &ut=nd avea valorile 1.989.1.965 mm. 0ija este 1,idat de desc,i2. tura traversei 5rontale% s&rijinin. du.se &e un su&ort ;6< de 1( mm 1rosime% con5ec'ionat din AL16.61% tratat termic &rin ce. mentare. 6u&ortul este 5i@at &rin Fi=ura >5A5 Ansam9lul 24rli=ului de tra2iune dou #uruburi cu ca& necat. Gn E2upla 2u uru9F: tija c=rli1ului de trac'iune este + D 24rli= de tra2iuneG * D e2liseG > D 9ulonG A D 2upl introdus o &an de o'el ;7< cu 2u laG 8 D uru9ul 2upleiG 6 D m4ner5 nas transversal de 19 M 79 mm% care limitea2 la 59 mm de&lasarea c=rli1ului. +ana este asi1urat contra &ierderii &rintr.un s&lint. Le1tura ntre tija c=rli. 1ului #i ju1 se 5ace &rin bol'ul ;(<. Cu)u% tr&ns1ers&% ;8< Efi=ura >5>F transmite 5or'a de trac'iune de la c=rli1 la arcurile conice ;)<. 4l se 1,idea2 m&reun cu ca&tul dina&oi al c=rli1ului &e tijele res&ective ;?<% ac'ion=nd ca o &=r1,ie cu bra'e e1ale. Lu1ul este 5orjat din o'el #i c=ntre#te 5) 71. La mijloc are o desc,i2tur dre&tun1,iular n care intr ca&tul dina&oi al c=rli1ului de trac'iune #i o 1aur transversal &entru bol'ul de 5i@are. Gn a@ul 5iecrui arc se a5l o 1aur de )9 mm% n care este &resat tija talerului de s&rijin ;9< al arcului res&ectiv. La 5iecare ca&t al ju1ului e@ist o desc,idere dre&tun1,iular de ?7 mm nl'ime #i 69 mm l'ime n care intr ca&tul tijei. 6u&ra5e'ele su&erioar #i in5erioar ale acestei desc,ideri% &e care se s&rijin &iesele de le1tur sunt &rotejate contra u2urii &rintr.o &lac de o'el dur man1anos. Arcuri%e conice ;)< au rolul de a &relua sarcinile #i a asi1ura o trans. mitere lent a 5or'ei de trac'iune. !rcul este con5ec'ionat dintr.o 5oaie de o'el de arc a crei sec'iune are dimensiunile 15 M 899 mm% n5#urat n s&i. ral. Gn5#urarea se 5ace la cald #i este urmat de clire. La montare arcul se &retensionea2 &rin n#urubarea &iuli'ei ;19< din ca&tul tijei de 1,idare. Gnainte de montare% arcurile se veri5ic la stand &entru cal a di5erite s1e'i ale arcului s se reali2e2e 5or'ele res&ective. -a&tul in5erior al arcului se rea2em &e o su&ra5a' &relucrat a su&or. tului traversei de ca&t. 4l este asi1urat contra cderii &rin dou ari&i de o'el sudate de su&ortul traversei de ca&t. Ti=& 3e )-i3&re ;?< Efi=ura >5>F este 5orjat din o'el #i c=ntre#te 9 71. 4a este introdus cu un joc de 8 mm n 1olurile cu diametru de 58 mm &racticate n &ere'ii su&ortului 1ol al traversei de ca&t. La 5iecare ca&t tija este &rev2ut cu c=te o &iuli' de 5i@are. Gn 5a'% &e tija de 1,idare% este 5i@at o 5lan# de o'el de dimensiunile 89 M 79 mm. !ceast 5lan#% #i &rin ea #i tija de 1,idare% este n#urubat &e dina5ar% de traversa de ca&t. Gn s&ate% naintea 5iletului% tija de 1,idare este conic.

6-

DAN !N"A

Gntre1 ansamblul re&re2int o construc'ie ri1id de sine stttoare% care se montea2 n loca#ul res&ectiv din #asiul locomotivei. Cu$%& cu "uru9 Efi=ura >5AF reali2ea2 le1area ntre ele a ve,iculelor de cale 5erat. 4a se com&une dinJ eclisele ;8< &rinse de c=rli1ul de trac'iune ;1< &rin intermediul unui bulon ;)< cu &iuli'. Gn cealalt &arte cu&la are un la' ;?< cu care se a1a' de c=rli1ul ve,iculului vecin. -u ajutorul unui #urub ;5< av=nd 5iletul ntr.o &arte &e st=n1a% iar n cealalt &e drea&ta% cu&la &oate 5i scurtat sau lun1it du& necesitate% ntre limitele minim #i ma@im mani&ul=nd m=nerul ;6<. -u&la cu #urub este dimensionat &entru o sarcin la ru&ere de (5 7N. !&aratul de trac'iune descris anterior reali2ea2 le1tura ntre locomo. tiv #i celelalte ve,icule #i amorti2ea2 #ocurile de ntindere ale trenului. !. morti2area #ocurilor de com&rimare se reali2ea2 cu ajutorul tam&oanelor.

0*2*1* A$&r&te%e 3e ciocnire Dt&.$o&ne%eE


A$&r&te%e 3e ciocnire Dt&.$o&ne%eE Efi=ura >58F se com&un din cutia ;1<% arcul ;8< #i tam&onul &ro&riu.2is ;)<. Gn 5iecare ca&t al locomotivei se a5l c=te dou tam&oane montate lateral #i 5i@ate cu #uruburi #i asi1urate cu s&lint de travers de ca&t. Gnl'imea medie a a@ului tam&onului de la ciu. &erca #inei este de 1.959 mm% cota minim 5iind de 1.989 mm% iar cea ma. @im de 1.965 mm.
Fi=ura >585 Ansam9lul tamponului i dia=rama de 3n2r2are:
+ D 2utia tamponuluiG * D ar2G > D tampon5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

6.

Datele te:ni2e ale aparatelor de 2io2nire sunt urmtoarele: ti&ul tam&onului...................................................cu inele de 5ric'iune* lucrul mecanic nma1a2inat..........................................1.)89 715Ymm* 5or'a ma@im la s5=r#itul cursei.........................................)8.799 daN* ad=ncimea tam&onului..................................................?66 W ?6( mm* distan'a ntre a@ele lon1itudinale ale tam&oanelor.......1.759 R 19 mm. -utia ;1< a tam&onului este con5ec'ionat din o'el #i c=ntre#te )5 71% cele &atru buc'i ale locomotivei 5iind identice. -utia se com&une dintr.o &arte tubular &entru 1,idarea tijei tam&onului #i dintr.o 5lan# de ba2. !rcul ;8< al tam&onului este de ti&ul cu inele de 5ric'iune. +entru a asi. 1ura un mers c=t mai lini#tit este necesar ca arcul s nma1a2ine2e o canti. tate c=t mai mare de lucru mecanic. 3n arc de 5ric'iune se com&une dintr.o serie de inele interioare #i e@. terioare con5ec'ionate din o'el. Inelele sunt n contact ntre ele &e su&ra5a' conic. -=nd acestea se &resea2 unele &este altele% inelele e@terioare se di. lat% iar cele interioare se com&rim% consecin'a 5iind o arcuire a@ial cu o mare nma1a2inare de lucru mecanic #i cu o bun solicitare a materialului. !rcul tam&onului locomotivei diesel electrice se com&une din 1) inele e@terioare #i 1) inele interioare% con5ec'ionate din o'el clit. +rimele #ase inele interioare au o sec'iune mai mic #i sunt tiate. La nce&ut arcuiesc aceste #ase inele% &=n c=nd vor sta a@ial unul l=n1 altul. Gn acest interval% arcul este relativ moale% iar cantitatea de lucru mecanic nma1a2inat mic. !&s=nd n continuare vor nce&e s cede2e #i inelele netiate% arcul deve. nind mai tare. -ursa total a arcului este de 119 mm% din care ?) mm n &ri. m 5a2 #i 67 mm n 5a2a a doua. Dintre talerele arcului cel dinainte are 5or. ma unei ciu&erci% iar cel dina&oi are 5orma unei 5lan#e cu trei bra'e. +rin n. #urubarea celor dou talere ale arcului% acesta se &retensionea2 cu 88 mm. +rin 5i@area cutiei tam&onului n &laca de ba2 cu ajutorul celor dou #uru. buri necate% arcul se mai &retensionea2 cu nc 19 mm% descrc=nd n acest 5el n#urubarea talerelor arcului. 0am&onul &ro&riu.2is ;)< Efi=ura >58F este nituit din dou &r'i% o tij cilindric tubular con5ec'ionat din o'el AL- ?5 #i un taler dre&tun1,iular con5ec'ionat din o'el AL- 69% av=nd 1rosimea de 88 mm #i mrimea de )59 M M 685 mm. 0alerul este 5i@at &e tij &rin o&t nituri. Dintre cele &atru tam. &oane% dou cel din 5a'a st=n1 #i cel din s&ate drea&ta au talere &late. -elelalte dou sunt bombate% su&ra5a'a lor 5iind un sector dintr.o s5er cu ra2a de 1.999 mm. !st5el% &e 5iecare travers se a5l un tam&on cu su&ra5a'a drea&t #i altul cu su&ra5a'a bombat. La ca&tul din 5a' al tijelor% ntre tij #i tam&oane% se a5l o tabl de o'el AL )7 de 1( mm 1rosime. !ceasta% m. &reun cu o tabl dur de ? mm% serve#te dre&t su&ort &entru talerul n 5orm de ciu&erc al arcului care a&as &e tija tam&onului. Dac se demontea2 &laca de ba2 a cutiei% arcul se &oate scoate #i el% du& care #i tija ;)< &oate 5i

,(

DAN !N"A

m&ins n cutie &=n c=nd ca&tul ei iese n a5ar% ast5el c se1mentele inelelor devin accesibile. 0ija are n &artea din s&ate% la e@terior% &atru nituri lon1itudinale aranjate n &erec,i% servind ca 1,idaj contra rotirii. 6ub 5iecare tam&on este 5i@at un m=ner% &rin cele dou #uruburi in5e. rioare ale acestuia. "=nerul serve#te &ersonalului de locomotiv ca s&rijin la trecerea &e sub tam&oane.

0*0* Cur/ito&re%e 3e c&%e


6unt montate n &artea din 5a' a locomotivei #i are rolul de a nde&rta de &e linie di5erite obstacole% &entru ca acestea s nu ajun1 sub locomotiv% la ro'i #i la &iesele instala'iei de 5r=n. Distan'a minim a a&rtorului de animale la ciu&erca #inei trebuie s 5ie de 1?9 mm. !&rtorul de animale este construit dintr.un cadru metalic con5ec'io. nat din tabl de o'el% av=nd 5orm de umbrel cu contra5i#e. Gn sec'iune lon1itudinal% a&rtorul de animale este inclinat cu 179 5a' de vertical ns&re nainte. Gn &lan ori2ontal 5ormea2 o &an av=nd un1,iul 5lancurilor de 88U. +artea in5erioar se 1se#te la 1(5 mm deasu&ra #inei. +este cor&ul a&rtorului sunt montate dou table din o'el de 18 mm 1ro. sime. !ceste table sunt montate n &artea de jos a a&rtorului #i sunt re1la. bile n nl'ime. Gn 5a' se montea2 o &lac &rotectoare din cauciuc re2istent la u2ura 5ormat din dou &r'i% cu 1rosime de )9 mm. !ceast &lac este utili2at &entru &rotec'ie m&otriva loviturilor cu&lei cu #urub. +e a&rtorul de animale se mai 1sesc montate &atru su&orturi &entru montarea ca&etelor tuburilor de aer atunci c=nd locomotiva circul i2olat.

0*2* C&9in& 3e con3ucere


-abinele de conducere Efi=ura >56F sunt am&lasate c=te una la 5iecare ca&t al locomotivei. -abina se com&une dintr.o incint &ro&riu.2is% nc,i. s 5a' de mediul e@terior n interiorul creia se 1se#te toat a&aratura &en. tru conducerea locomotivei. !m&lasarea 5rontal a cabinelor de conducere la locomotiva diesel 969.D! con5er marele avantaj &rin 5a&tul c asi1ur o vi2ibilitate 5oarte bun asu&ra liniei #i lateral &rin 5erestrele cu care este &re. v2ut. !ccesul n 5iecare cabin de conducere se 5ace &rin trei tre&te 5i@ate de lonjeron. !ccesul n interior se 5ace &rintr.o u# am&lasat &e &artea st=n1

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

,+

+ D maneta 2ontroleruluiG * D in1ersor de mersG > D ro9inetul me2ani2ului pentru fr4na automatG A D ro9inetul me2ani2ului pentru fr4na neautomat Eindire2tFG 8 D 1ite;ometruG 6 D mani1ela fr4nei de m4nG , D 9lo2ul de 2omandG - D aparat indi2ator pentru motorul dieselG . D ampermetreG +( D manometreG ++ D 3ntreruptoare de pornireG +* D u5

Fi=ura >565 $a9ina de 2ondu2ere 2u pupitru de 2omand:

n sensul de mers% &rev2ut cu un 1eam culisant din sticl securit #i care se desc,ide s&re interior. +odeaua cabinei este con5ec'ionat din &atru &lci de lemn strati5icat% 5i@ate &e su&or'i metalici &rin intermediul unor #uruburi cu ca& necat. 0avanul cabinei este con5ec'ionat dintr.un cadru de stejar #i trei &anouri &er5orate. +e tavanul cabinei% sub aco&eri# sunt montate saltele de vat sticlat care m&reun cu &anourile &er5orate 5ormea2 un ansamblu care are rolul de i2olator termic #i 5onic. +entru &ersonalul de locomotiv% res&ectiv mecanicul de locomotiv% n interiorul cabinei se 1se#te montat un scaun ta&isat cu s&tar% care este re1labil n nl'ime% iar &entru mecanicul ajutor un scaun ta&isat sim&lu. -omunica'ia cu sala ma#inilor #i cu cealalt cabin de conducere se 5ace &rintr.o u# metalic dubl% &rev2ut cu 1eamuri. 6us% n ambele &r'i% deasu&ra 1eamurilor 5rontale% se 1se#te montat c=te un a&rtor de soare re1labil n nl'ime% du& &re5erin'. Fentila'ia #i ncl2irea cabinei sunt re1labile% n 5unc'ie de anotim&. +e tim&ul verii aerul &oate 5i introdus n interiorul cabinei &rin intermediul 5an.

,*

DAN !N"A

telor &racticate &e &eretele 5rontal. Gn tim&ul iernii% aerul este ncl2it &rin intermediul unui radiator% &rin care circul a&a de rcire a motorului diesel #i re5ulat cu ajutorul unui ventilator. !erul cald este condus &rin intermediul unor tuburi de le1tur 5le@ibile% comandate de ni#te cla&e'i% at=t la 1eamu. rile 5rontale% c=t #i n &artea in5erioar a cabinei. La locomotivele diesel care au e5ectuat re&ara'ii de ti& BD #i BC insta. la'ia de ncl2ire din &osturi a 5ost nlocuit cu instala'ie de ncl2ire cu radiatoare electrice% ceea ce a condus la o cre#tere substan'ial a con5ortului &ersonalului de locomotiv n cabinele de conducere. Gn &eretele dins&re motorul diesel al cabinei &ostului I de conducere% n &artea drea&t% se a5l &racticate dou u#i% care &ermit accesul la blocul a&a. ratelor electrice. Gn &artea st=n1 se 1se#te% de asemenea% &racticat o u# &entru dula&ul de ,aine. Gn 5a'a mecanicului se 1se#te &u&itrul de conducere% &e care sunt mon. tate a&aratele #i instrumentele de comand #i control. +u&itrul este con5ec'ionat din tabl de o'el de 8.? mm 1rosime #i este sudat c=te unul n 5iecare ca&t al cutiei locomotivei. 4l este &rev2ut cu mai multe desc,ideri care &ermit accesul la a&aratele #i instrumentele montate n interior. Gn &artea st=n1 a mecanicului Efi=ura >56F se 1se#te maneta contro. lerului de comand ;1<% n ca&tul creia se 1se#te butonul &entru ac'ionarea 5r=nei anti&atinaj. 6ub maneta controlerului se 1se#te maneta inversorului de mers ;8<. Gn &artea drea&t a mecanicului se a5l robinetul ;)< &entru 5r=na automat% care se &oate asi1ura cu o c,eie% #i robinetul ;?< &entru 5r=na neautomat direct. +e &u&itrul &ostului de conducere I se 1se#te montat un vite2ometru indicator #i nre1istrator ;5<% iar n &ostul al doilea de con. ducere un vite2ometru indicator. Gn 5iecare cabin se 1se#te montat c=te o manivel ;6< &entru 5r=na de m=n. Locomotiva este &rev2ut cu un dis&o2itiv de si1uran' #i vi1ilen' ac'ionat de o &edal montat jos la &iciorul mecanicului. Blocul de comand ;7< con'ine c,eia &rinci&al &entru n2vor=re #i manetele &entru cu&larea curentului de comand a com&resorului% ventila. 'iei% a 5arurilor #i instala'iei de ncl2ire. Gn 5a'a acestui bloc se 1sesc a&aratul indicator ;(< &entru tura'ia motorului diesel% trei am&ermetre ;9< &entru msurarea intensit'ii curentului absorbit de motoarele electrice de trac'iune #i trei manometre ;19< &entru indicarea &resiunii aerului din re2er. vorul &rinci&al% conducta 1eneral #i cilindrul de 5r=n. Gn &artea drea&t a blocului de comand se 1se#te blocul ;11< cu ntre. ru&torul de &ornire.o&rire a motorului diesel m&reun cu lam&a indica. toare% butoanele de comand &entru nisi&are% ec,i&amentele de vi1ilen' #i instala'ia IND36I. La mijlocul &u&itrului se 1se#te montat un bloc cu manete &entru

+ D motor diesel 2u =rupul de supraalimentareG * D =enerator prin2ipalG > D =enerator auxiliarG A D ele2tromotor de tra2iuneG 8 D =rup de 1entilatoare pentru ele2tromotoarele de tra2iuneG 6 D 9lo2ul aparatelor ele2tri2eG , D 9aterie de a2umulatoareG - D 2on1erti;orG . D radiator 2u 1entilatorG +( D pompa apei de r2ireG ++ D r2itor de uleiG +* D re;er1oare de 2om9usti9il i apG +> D indi2ator de ni1el al apeiG +A D a=re=at de 3n2l;ire pentru ap i uleiG +8 D pompa auxiliar de ulei i pompa de alimentare 2u 2om9usti9ilG +6 D ta9lou 2u aparateG +, D 2entrifu=a de uleiG +- D 2ompresor de aerG +. D aparata7 de fr4nG *( D re;er1or prin2ipal de aerG *+ D re;er1or auxiliar de aerG ** D re;er1oare auxiliareG *> D 2ilindru de fr4nG *A D re;er1or prin2ipal de 2om9usti9ilG *8 D 2upla7 trans1ersal al 9o=:iuluiG *6 D 2aloriferul din 2a9ina de 2ondu2ere5

Fi=ura >5,5 Amplasarea e2:ipamentelor 3n 2utia lo2omoti1ei:

, # ! $ ! % ! " & ' A

D & E S E # E # E $

,A

DAN !N"A

comand ncl2itorului de aer% a a&aratelor &entru de21,e'area 1eamurilor #i a su&a&elor &entru #ter1toarele &neumatice de 1eam. Livretele cu mersurile de tren sunt montate &e un su&ort &ortlivret a#e. 2at ntr.o &o2i'ie 5avorabil urmririi n tim&ul mersului. +ort.livretul este 5ormat dintr.o tbli' &e care se 5i@ea2 livretul de mers. Gn &artea su&e. rioar se 1se#te montat o lam&% care &ermite citirea livretului 5r a a. &rinde lumina n &ostul de conducere. La &artea in5erioar tbli'a este &re. v2ut cu o a1ra5 de care mecanicul &oate &rinde ordinele &rivind circu. la'ia trenurilor.

0*5* A.$%&s&re& ec-i$&.ente%or !n cuti& %oco.oti1ei


!1re1atele #i instala'iile se aranjea2 n sala ma#inilor ast5el nc=t s se e5ectue2e o ec,ilibrare a cutiei 5a' de &lanul mediu vertical% lon1itudinal #i transversal. Gn fi=ura >5, este &re2entat am&lasarea &rinci&alelor a1re1ate n cutia locomotivei. "otorul diesel ;1<% m&reun cu instala'ia de su&ra. alimentare com&us din turbosu5lanta ;1b< #i cutia cu 5iltrele de aer ale turbosu5lantei ;1c<% 1eneratorul &rinci&al ;8< #i au@iliar ;)<% este am&lasat n mijlocul slii ma#inilor Efi=ura >5,F. De o &arte #i de alta se montea2 mo. toarele ventilatoarelor motoarelor electrice de trac'iune ;5<. +e &artea drea&t a locomotivei% l=n1 &ostul I de conducere se mon. tea2 blocul a&aratelor electrice ;6<. 6&re &ostul de conducere II se mon. tea2 blocul radiatoarelor de rcire ;9< m&reun cu ventilatorul ,idrostatic% &om&a a&ei de rcire ;19< #i converti2orul ;(<. +e &artea st=n1 a locomotivei% l=n1 &ostul I% se montea2 re2ervorul &rinci&al de aer ;89<% blocul a&aratelor &entru 5r=n ;19< #i com&resorul din com&onenta instala'iei de aer ;1(<. -tre &ostul de conducere II se mon. tea2 centri5u1a de ulei ;17<% electro&om&a au@iliar &entru ulei #i combus. tibil ;15<% a1re1atul &entru &rencl2irea a&ei de rcire ;1?< #i sc,imbtorul de cldur ;11<. Gn &artea su&erioar a slii se a5l montate re2ervoarele au@iliare de aer ;81% 88< #i un re2ervor de combustibil #i a& ;18<. Gn 5iecare &erete lateral al slii se a5l c=te o 5ereastr 5i@ #i o 5ereastr mobil. De asemenea% se a5l &racticate c=te &atru jalu2ele 5i@e% a#e2ate c=te dou simetric 5a' de masa de revi2ie. +rin aceste jalu2ele circul aerul ne. cesar aerisirii slii ma#inilor. Gn &ere'ii laterali se mai a5l jalu2ele cu cla&e mobile &entru asi1urarea aerului de rcire &entru 1ru&ul radiatoarelor.

PARTEA A II-A

EC+IPAME(T'L P(E'MATIC

C&$ito%u% 2

I(STALA@IA DE PROD'CERE >(MA<AFI(ARE BI 'TILIFARE A AER'L'I COMPRIMAT

2*1* <ener&%it/i
+entru buna 5unc'ionare a materialului rulant motor este necesar ec,i. &area acestuia cu o instala'ie de aer com&rimat. !ceasta cu&rinde dis&o2i. tivele% a&aratele% re2ervoarele #i conductele &entru &roducerea% nma1a2i. narea% distribuirea #i utili2area aerului com&rimat. Gn 1eneral% aceast instala. 'ie se com&une din dou &r'iJ o &arte de &roducere #i nma1a2inare a aerului #i a doua &arte de utili2are a acestuia. La r=ndul ei% instala'ia &entru utili2a. rea aerului com&rimat &oate 5i descom&us n &atru circuiteJ circuitul de alimentare* circuitul a&aratelor* circuitul de re1laj al motorului diesel* instala'ia de 5r=n. 4lementele de le1tur dintre a&arate se reali2ea2 din 'evi de o'el de di5erite diametre% &rin care se 5ace trans&ortul aerului la utili2atori. Be2er. voarele sunt con5ec'ionate din tabl s&ecial de ca2an #i sunt calibrate &en. tru 5iecare circuit. 6e&ararea circuitelor se 5ace &rin su&a&e% care atunci c=nd este necesar reduc &resiunea la valoarea nominal a utili2atorului. /unc'ionarea a&araturii &neumatice% n s&ecial a 5r=nelor% de&inde n mare msur de &uritatea #i 1radul de umiditate al aerului com&rimat. Gn ansamblu aerul n instala'ia &neumatic se a5l n trei stri di5eriteJ &resiune atmos5eric cores&un2toare mediului nconjurtor% n stare com. &rimat n re2ervorul &rinci&al #i com&rimat la utili2atori. -alitatea aerului acumulat n re2ervorul &rinci&al de&inde de modul cum a 5ost &relucrat &rin 5iltre. !erul com&rimat din instala'ia de 5r=n% nce&=nd cu robinetul mecani. cului% &=n la urma trenului% are o stare variabilJ n a&ro&ierea locomotivei starea lui este 5oarte a&roa&e de &unctul de condensare al umidit'ii% iar n restul trenului este relativ uscat. Dac umiditatea aerului din instala'ia de 5r=n este &rea ridicat n interiorul 'evilor se 5ormea2 cantit'i mari de

Fi=ura A5+5 S2:ema instalaiei pneumati2e5

, D A N

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

,.

aburi% care antrena'i n a&aratele de 5r=n &rovoac deranjamente n 5unc. 'ionare ;obturea2 ori5icii% u2uri la &iesele n mi#care% neetan#eit'i etc.< sau &e tim& de iarn datorit n1,e'rii% &oate obtura conducta 1eneral% de5ec. 'iune deosebit de 1rav &entru si1uran'a circula'iei trenurilor. +rin calcule #i e@&erimental s.a constatat c la &resiunea minim de ( 715>cm8 n re2ervorul &rinci&al #i 5 715>cm8 n conducta 1eneral% umidi. tatea relativ a aerului nu de&#e#te (9 W (5X c,iar #i n condi'iile cele mai de5avorabile. +entru a avea un aer com&rimat de calitate se iau urmtoarele msuriJ rcirea aerului n cursul &rocesului de com&rimare% &entru a avea o tem&eratur c=t mai a&roa&e de mediul ambiant* se&ararea mecanic a condensului #i eliminarea acestuia n atmos5er* men'inerea unei di5eren'e de &resiune ntre re2ervorul &rinci&al #i uti. li2atori ast5el ca la trecerea s&re o &resiune mai sc2ut% &rin e@&ansiune ar da o uscare su&limentar. 4c,i&amentul &neumatic este &re2entat sc,ematic n fi=ura A5+.

2*2* Circuitu% $entru &eru%ui co.$ri.&t

$ro3ucere& "i !n.&)&4in&re&

La locomotiva diesel electric 969.D! aerul com&rimat este &rodus de com&resorul ;1< Efi=ura A5*F ac'ionat de un motor electric de curent conti. nuu% &rin intermediul unui reductor cu ro'i din'ate. -om&resorul as&ir aerul din atmos5er &rin 5iltrul de cur'ire ;8<% este com&rimat la joas &resiune ;&rima trea&t de com&resie<% dirijat &rin rci. torul ;)< #i se&aratorul de a& ;?< la cilindrul de nalt &resiune unde este com&rimat din nou ;trea&ta a doua de com&resie< la &resiunea nominal de 19 715>cm8. De la com&resor aerul este re5ulat n re2ervorul &rinci&al ;7< &rin conducta de rcire ;5<% se&aratorul de a& ;6< #i su&a&a de re'inere ;9<. Be2ervorul &rinci&al ;7< are o ca&acitate de 979 l. +e re2ervor% la &artea in5erioar% este montat un robinet de scur1ere ;11< a a&ei re2ultate &rin con. densare. /unc'ionarea automat a com&resorului% &entru men'inerea &resiunii de 19 715>cm8 n re2ervorul &rinci&al este asi1urat de re1ulatorul automat de &resiune ;19<. !cesta controlea2 n &ermanen' &resiunea aerului n re2ervorul &rinci&al% iar la scderea acestuia sub valoarea &rescris% coman. d &ornirea com&resorului. -=nd &resiunea a atins limita su&erioar deco. nectea2 motorul electric o&rind com&resorul. Falorile la care se re1lea2

-(

DAN !N"A

+ D 2ompresor a2ionat de ele2tromotorG * D filtru de aerG > D r2itor intermediarG A D separator de ap de 7oas presiuneG 8 D 2ondu2t de refulare i de r2ireG 6 D separatorG , D re;er1or prin2ipal de aer de .,( lG - D supap de si=uranG . D supap de reinereG +( D re=ulator automat de presiuneG ++ D ro9inet de s2ur=ereG +* D ro9inet de i;olare5

Fi=ura A5*5 E2:ipamentul pentru produ2erea i 3nma=a;inarea aerului:

re1ulatorul suntJ ( R 9%) 715>cm8 &entru conectare #i 19 R 9%) 715>cm8 &entru deconectare. "otorul electric al com&resorului% com&resorul% rcitorul intermediar #i se&aratorul de a& sunt montate &e un #asiu comun #i 5ormea2 un ansamblu inde&endent. -om&resorul asi1ur as&irarea aerului din atmos5er #i com. &rimarea lui la &resiunea de nma1a2inare. +e locomotiva diesel electric este montat un electrocom&resor ti& 8!)89 cu dou tre&te de com&resie. 4l este reali2at cu doi cilindri de joas &resiune cu diametrul de 185 mm% iar trea&ta a doua dintr.un cilindru cu diametrul de 199 mm. Prin2ipalele 2ara2teristi2i ale 2ompresorului sunt: &resiunea ma@im a aerului re5ulat....................................19 715>cm8* numrul tre&telor de com&resie...........................................8% din careJ 8 de joas &resiune% cu ale2aj de 185 mm* 1 de nalt &resiune% cu ale2aj de 199 mm* cursa &istonului......................................................................1)9 mm* numrul cilindrilor............................................................................)* debitul ma@im..................................................................8.599 l>min.* &resiunea de uleiului din circuitul de un1ere.....................1%5 715>cm8* tura'ia nominal a com&resorului.................................1.959 rot.>min.* tura'ia nominal a electromotorului.............................8.699 rot.>min.* &uterea ma@im necesar &entru antrenare.............................86%5 -+.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

-+

Durata de 5unc'ionare a com&resorului este de )9X din durata de ser. viciu a locomotivei ns construc'ia com&resorului &ermite #i o 5unc'ionare continu de durat. +r'ile &rinci&ale ale com&resorului suntJ ar9orele 2otit este a#e2at &e rulmen'i cu role av=nd n &artea o&us reductorului montat &om&a de un1ere cu ulei% 5i@at de ca&acul com&re. sorului. +entru mbunt'irea un1erii 'eava de as&ira'ie a &om&ei are montat la ca&tul dins&re carter un sorb &entru 5iltrarea uleiului* 9ielele 5ac le1tura ntre arbore #i &istoane% 5iind identice &entru toate cele trei &istoane. Le1tura bielelor cu arborele se reali2ea2 &rin in. termediul la1relor cu strat de anti5ric'iune% iar cu &istoanele &rin bol'uri #i buc#ele de bron2. 3n1erea se 5ace cu ulei sub &resiune* pistoanele sunt din aliaj de aluminiu% con5ec'ionate &rin turnare n coc,ilie av=nd &relucrate canale circulare n care se montea2 se1men'ii. 6e1men'ii se con5ec'ionea2 din 5ont s&ecial cu 1ranula'ie 5in. +e 5iecare &iston se montea2 se1men'ii de com&resie ;) buc'i<% se1mentul raclor #i se1mentul de un1ere* 2ilindrii re&re2int camerele de com&resie% 5iind nc,i#i la &artea in5erioar de &istoane% iar la cea su&erioar de ventile* 1entilele sunt 5i@ate #i etan#ate &rin c,iulase. Gn 5iecare ventil se montea2 concentric at=t su&a&a de as&ira'ie% c=t #i cea de re5ulare* 2arterul serve#te #i ca re2ervor de ulei #i este &rev2ut la &artea in5erioar cu un #urub de 1olire* Bevi2iile #i re&ara'iile la com&resor se e@ecut &e locomotiv sau n atelierul s&eciali2at n 5unc'ie de 1radul de com&le@itate al o&era'iilor care trebuie e5ectuate. Gn ca2ul re&ara'iilor n atelierul s&eciali2at com&resorul se demontea2 n &r'i com&onente% se cur'% du& care se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se controlea2 de5orma'iile carterului &rin veri5icarea &er&endicu. larit'ii su&ra5e'elor de a#e2are a cilindrilor n &artea dins&re &om&a de ulei #i dins&re an1renal% nu se admit abateri. !baterea de la &laneitatea su&ra5e. 'ei de a#e2are a carterului este de ma@im 9%5 mm &e toat lun1imea* se veri5ic &laca de ba2% la su&ra5a'a de a#e2are a motorului electric% &e adaosuri se admite o abatere de la &laneitate de ma@. 9%5 mm>m* se veri5ic cartu#ele 5iltrante% se cur' &rin su5lare cu aer% sitele deteriorate se nlocuiesc* se controlea2 vi2ual starea cilindrilor acord=nd o aten'ie deosebit su&ra5e'ei de lucru. -ilindrii cu su&ra5a'a de lucru ri2at se nlocuiesc. 6e msoar conicitatea #i ovalitatea% valoarea admis 5iind de 9%9) mm* se veri5ic arborele cotit &rin as&ectarea vi2ual a strii su&ra5e'elor 5usurilor maneton% cele ri2ate se recti5ic sau se le&uiesc &=n la dis&ari'ia ri2urilor du& care se 5ace un control cu lic,ide &enetrante. Becti5icarea

-*

DAN !N"A

5usurilor se admite &=n la cota T 5( 9%81) mm. 6e msoar abaterea de la ovalitate #i conicitate a 5usurilor valoarea admis 5iind de 9%915 mm. +en. tru ca&tul conic al arborelui se admite btaie radial de ma@im 9%9? mm* se controlea2 vi2ual cu ajutorul unei lu&e rulmentul cu role cilindrice 6D/ N.)16 as&ect=nd su&ra5e'ele de rulare% su&ra5e'ele rolelor #i su&ra5e. 'ele interioare #i e@terioare ale inelelor. 6e msoar jocul radial al rulmen. tului n stare nemontat% &entru un rulment nou valoarea admis 5iind de 9%9).9%975 mm% iar &entru unul vec,i 9%9).9%199 mm. Locul rulmentului n stare montat trebuie s 5ie de 9%9).9%9? mm* n acela#i 5el se veri5ic #i rulmentul oscilant cu role 6D/ 88819 S !N )19. Locul radial admis &entru un rulment nemontat este de minim 9%9(9 mm% iar n stare montat se admite a 5i de 9%9?9.9%9?5 mm. "ic#orarea jo. cului &rin str=n1erea buc#ei conice se admite a 5i de 9%9)5.9%9?9 mm* se veri5ic n continuare bielele% cu2ine'ii% &istoanele #i c,iulasa. -u. 2ine'ii noi se strunjesc nainte de montare ast5el nc=t s asi1ure jocul radial de 9%9).9%7) mm 5a' de 5usul maneton al arborelui cotit. La c,iulas se ad. mit ru&eri de ari&ioare &e o lun1ime nsumat de ma@im 159 mm* &om&a de ulei se veri5ic &rin demontare% du& s&lare 5c=nd un control vi2ual al &ieselor* ventilele se veri5ic &rin demontarea #i nlocuirea sau recti5icarea membranelor su&a&elor de admisie #i evacuare. Du& veri5icri se e@ecut &roba de etan#eitate care const n stabilirea duratei minime de scdere a &resiunii de la 6 715>cm8 la 5 715>cm8. Falorile admise sunt de 99 s &entru su&a&a de re5ulare #i 69 s &entru cea de as&ira'ie. Du& nc,eierea o&era'iilor de revi2ie #i re&ara'ii se trece la montarea com&resorului% n ordine inverse demontrii% cu ncadrarea jocurilor n va. lorile admise. +roba de rodaj se e@ecut &e stand n dou eta&eJ rodajul la rece se e5ectuea2 tim& de 8.( ore% nce&=nd cu tura'ie re. dus ;1>? din tura'ia nominal< care a&oi se mre#te &ro1resiv &=n la tura'ia nominal* rodajul la cald ;com&resorul debitea2 aer n instala'ia te,nolo1ic< se e5ectuea2 tim& de 8? ore. Gn cadrul rodajului se 5ace #i &roba de etan. #eitate.

2*0* Circuitu% 3e &%i.ent&re


-ircuitul de alimentare este circuitul aerului com&rimat la &resiunea de 19 715>cm8 care alimentea2 a&aratura &neumatic de &e locomotiv.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

->

Fi=ura A5>5 $ir2uitul de alimentare5

!limentarea se 5ace de la re2ervorul &rinci&al ;18< Efi=ura A5>F #i are mai multe rami5ica'ii ast5elJ &entru circuitul a&aratelor aerul din re2ervorul &rinci&al% &rin con. ducta ;(9<% trece s&re 5iltrul de aer ;65<% la su&a&a de reducere ;6)< ;&re. siunea se reduce de la 19 la 6 715>cm8<% iar de aici &rin su&a&a de sens unic ;17< la cele dou re2ervoare ;1)<% a&oi n continuare la a&arate* 5r=na anti&atinaj se alimentea2 &rin conducta ;(9< &rin robinetul de i2olare ;?7<* &entru instala'ia de 5r=n aerul din conducta ;(9< trece &rin comu. tatorul de 5r=n ;7)<% la su&a&a de re'inere ;17< #i n continuare la re2er. voarele ;?5<* 5luierul este alimentat &rintr.o alt rami5ica'ie de la conducta de alimentare &rin robinetul de i2olare ;)8< #i ventilul ;56< la ac'ionarea cruia acesta se &une n 5unc'ie* tot din conducta &rinci&al ;(9< &rin dou conducte de 1Z res&ectiv )>?Z se rami5ic le1turile s&re robinetul mecanicului ;81< #i robinetul 5r=nei directe ;))<. Gnainte de a ajun1e la robinetul ;81< aerul trece &rin 5iltrul ;89<. La ca&etele locomotivei conducta &rinci&al se rami5ic n dou #i este nc,is &rin c=te dou robinete 5rontale ;89< cu semiacu&lri de cauciuc ;68<. !ceasta creea2 &osibilitatea alimentrii locomotivei retrase de la &os. tul de conducere al locomotivei din ca&ul trenului.

2*2* Circuitu% &eru%ui 3e co.&n3/ &% &$&r&te%or


!limentarea circuitului &entru comanda a&aratelor Efi=ura A5>F se 5ace de la conducta &rinci&al ;(9<% &rin 5iltrul de aer ;65<% su&a&a de reducere

-A

DAN !N"A

Fi=ura A5A5 $ir2uitul de aer pentru 2omanda aparatelor5

;6)< #i robinetul de i2olare ;17<. Gn re2ervoarele ;1)< se acumulea2 aerul necesar la &resiunea de 6 715>cm8% ca&acitatea total a re2ervoarelor 5iind de a&ro@imativ 879 l% unul 5iind de 1?) l% iar celalalt de 187 l. De la re2ervoarele ;1)<% aerul &rin intermediul conductei ;(8< este distribuit s&re a&arate ast5el Efi=ura A5AFJ &entru comanda tura'iei motorului% aerul &arcur1e urmtorul circuitJ re2ervoarele ;1)<% robinetul de i2olare ;7<% robinetul ;9<% se&aratorul de &ra5 ;6(< #i su&a&a ;66< &entru re1ulatorul tura'iei motorului* &rintr.o alt rami5ica'ie aerul ajun1e la su&a&ele ;5)< #i n continuare la #ter1toarele de 1eam ;5?<* din aceea#i rami5ica'ie se alimentea2 su&a&a electro&neumatic ;59< ;4 79 n sc,ema electric< care comand 5unc'ionarea nisi&arelor* o alt rami5ica'ie din conducta ;(8< se des&arte n douJ &rima ramur alimentea2 &rintr.un robinet de i2olare contactoarele ;6.1< #i ;6.8< &entru lansarea motorului diesel% res&ectiv contactoarele ;4 88< &entru comanda motoarele de trac'iune% iar cealalt la inversorul de mers ;4 81<. -omanda contactoarelor se 5ace &rin su&a&e electro&neumatice alimentate din &ostu. rile de conducere &rin controler sau comutatoarele de lansare* releul de minim &resiune ;78< este alimentat% de asemenea% din con. ducta ;(8<. !cesta controlea2 &resiunea n circuitul de comand al a&arate. lor% iar c=nd acesta a sc2ut sub )%7 715>cm8 comand o&rirea motorului diesel. Faloarea minim de )%7 715>cm8 s.a ales &entru a se &utea asi1ura

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

-8

&resiunea ma@im de )%8 715>cm8 n circuitul de re1lare a tura'iei motorului diesel.

2*5* Circuitu% &eru%ui 3e re)%&re & tur&iei .otoru%ui 3iese%


0ura'ia motorului diesel este comandat de ctre mecanicul de locomo. tiv &rin intermediul controlerului. 4lementul &rinci&al al acestui circuit este electroventilul ;66<% care &reia aerul din circuitul a&aratelor la &resiu. nea de 6 715>cm8 #i l re1lea2 la valori ale &resiunii cu&rinse ntre 9 W )%8 715>cm8. !limentarea electroventilului de re1lare se 5ace din conducta ;()<% robinetul de i2olare ;9< #i 5iltrul de &ra5 ;6(<. !erul% du& ce i se reduce &re. siunea n ventilul ;66<% &rin conducta circuitului de re1lare ajun1e la re1ula. torul mecanic al motorului Efi=ura A58F. Din circuitul de re1lare al motorului diesel mai 5ac &arteJ electroventilul ;67< ;n sc,ema electric 469< comand aducerea motorului diesel la mers n 1ol n ca2ul a&ari'iei unor de5ec'iuni* releul ;71< ;n sc,ema electric 47?< su&rave1,ea2 &resiunea n conducta 1eneral #i aduce motorul diesel la mers n 1ol atunci c=nd &re. siunea n aceasta scade sub 1 715>cm8 ;n ca2ul 5r=nrii ra&ide sau ru&erilor de tren<* ventilul de re1lare ;66< are o construc'ie analoa1 robinetului /D1 &entru 5r=n direct Efi=ura A56F. +rinci&iul de 5unc'ionare se ba2ea2 &e reali2area unui ec,ilibru ntre &resiunea cu care aerul a&as &e su&ra5a'a membranei ;5< #i tensiunea arcu. lui ;?<.
Fi=ura A585 $ir2uitul de re=lare a turaiei motorului diesel5

-6

DAN !N"A
+ D 2amG * D rolG > D manonG A D ar2G 8 D mem9ran de etanareG 6 D dis2 filetatG , D 2a) nalG - D ti7 =uritG . D supapG +( D 2anal de admisiuneG ++ D ar2G +* D 2anal de e1a2uare5

La ac'ionarea manetei controlerului de ctre mecanic% cama ;1< se rote#te% #i &rin intermediul rolei ;8<% &resea2 man. #onul ;)<% ceea ce determin tensionarea arcului ;?<. Gn 5unc'ie de tensionarea ar. cului se stabile#te &resiunea aerului n circuitul de re1lare a motorului diesel. +entru o mai bun n'ele1ere a 5unc. 'ionrii 5acem urmtoarele observa'iiJ canalul ;19< este n le1tur cu re2ervorul ;1)<% &resiunea aerului 5iind de 6 715>cm8* canalul ;7< 5ace le1tur &rin con. ducta aerului de re1laj cu re1ulatorul mecanic al motorului diesel* canalul ;18< este le1tura camerei aerului de re1laj cu atmos5era. "=nerul controlerului are 8? de &o2i'ii% ntre aceste &o2i'ii aerul de re. 1laj varia2 de la 9 W )%8 715>cm8% cu observa'ia c &e &rimele trei &o2i'ii cama nu atac rola% deci &resiunea se men'ine la 9 715>cm8. +entru &o2i'ia ma@im a controlerului man#onul ;)< 5ace o de&lasare de 66 mm. +resu&un=nd c maneta controleru. lui se a5l n &o2i'ia 9% de&lasarea aces. teia n &o2i'ia ? determin tensionarea arcului ;?< #i% im&licit% de&lasarea mem.

Fi=ura A565 'entil de re=lare:

branei ;5< n jos. Adat cu membrana ;5< coboar #i tija 1urit ;(< care m&in1e n jos su&a&a ;9<. !ceasta se des&rinde de &e scaun #i &une n le1. tur conducta ;19< ;pma@ T 6 715>cm8< cu canalul ;7< #i circuitul aerului de re. 1laj. !dmisia aerului n circuitul de re1laj se nc,eie c=nd &resiunea cu care a&as arcul &e 5a'a su&erioar a membranei ;5< este ec,ilibrat de &resiunea aerului de &e 5a'a in5erioar* n acel moment su&a&a ;9< se a#a2 &e scaun. La orice de&lasare a controlerului s&re &o2i'iile su&erioare arcul este tensionat% iar &resiunea n conducta aerului de re1laj cre#te. La rotirea controlerului n sens invers arcul ;?< se detensionea2% aerul com&rimat de &e su&ra5a'a in5erioar a membranei ;5< a&as asu&ra acesteia #i% nvin1=nd tensiunea arcului ;?<% ridic tija 1urit de &e scaunul su #i aerul din conducta de re1laj iese n atmos5era &rin canalul de evacuare ;18<. 4misia ncetea2 n condi'iile ec,ilibrrii 5or'elor &e cele dou su&ra5e'e ale

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

-,

membranei ;5< c=nd tija ;(< se a#ea2 &e su&ra5a'a ;9<% 5r a o de&lasa% rea. li2=nd ntreru&erea le1turii ntre conducta aerului de re1laj #i atmos5era. -om&ensarea &ierderilor n conducta aerului de re1laj al motorului diesel se 5ace automat la scderea &resiunii n conduct% ec,ilibrul stabil al 5or'elor &e cele dou su&ra5e'e ale membranei ;5< se stric n de5avoarea su&ra5e'ei in5erioare% tensiunea arcului m&in1e n jos tija 1urit care a&as asu&ra su&a&ei ;9<% o de&lasea2 n jos #i &une n le1tur canalul de admisie ;19< cu conducta aerului de re1laj. La stabilirea ec,ilibrului ntre1 ansam. blul revine n &o2i'ia ini'ial. Gn ca2ul n care din anumite motive &resiunea n conducta aerului de re1laj cre#te &este valoarea comandat &rin &o2i'ia controlerului &resiunea &e 5a'a in5erioar a membranei ;5< nvin1e tensiunea arcului ;?<% de&lasea2 tija 1urit n sus care se ridic de &e scaun #i &ermite evacuarea sur&lusului de aer. Gn acest 5el su&a&a re1lea2 continuu &resiunea aerului n conducta de re1laj% 5unc'ie de &o2i'ia manetei controlerului #i com&ens=nd automat &ier. derile.

2*6* Pro9& 3e et&n"eit&te "i 6uncion&re & inst&%&iei $neu.&tice


Feri5icarea instala'iei &neumatice &resu&une n &rim 5a2 &arcur1erea unor o&era'ii &re1titoare #i a&oi e5ectuarea &robelor de etan#eitate #i 5unc. 'ionare. Lucrrile &re1titoare constau n su5larea conductelor n vederea elimi. nrii a&ei #i im&urit'ilor acumulate n e@&loatare% cur'area sau nlocuirea 5iltrelor de aer #i evacuarea a&ei din re2ervoare &rin robine'ii de 1olire con. 5orm sc,emei sino&tice Efi=ura A5,F. -u oca2ia lucrrilor &re1titoare se mai veri5icJ nivelul uleiului la com&resor #i se com&letea2% dac este ca2ul* vo&seaua de &e conductele de nalt #i joas &resiune ale com&reso. rului #i n 2ona su&a&ei de sens unic. Pro9& 3e et&n"eit&te se 5ace cu instala'ia n stare de 5unc'ionare% av=nd com&resorul de aer o&rit% re2ervorul &rinci&al de aer% res&ectiv conducta 1e. neral alimentate la &resiune de re1im #i robinetul mecanicului av=nd m=. nerul n &o2i'ia a III.a. +entru determinarea &ierderilor se urmre#te indica'ia manometrului dublu de &e bord. Dac &resiunea indicat de acul ne1ru scade% e@ist &ier. deri n instala'ia de 5r=n sau conducta 1eneral% c=nd &ierderile de aer sunt la re2ervorul &rinci&al scade &resiunea indicat de acul ro#u.

--

DAN !N"A
Fi=ura A5,5 #o2urile de s2ur=ere a apei din instalaia de aer i fr4n a lo2omoti1ei tip (6()DA5

8 +ierderile ma@ime de aer 9%1 715>cm tim& de 8 suntJ min.% de la &resiunea de re1im% la conducta 1e. neral* 9%1 715>cm8 tim& de ? min.% de la &resiunea de re1im% la re2ervorul &rinci&al. Gmbinrile% racordurile #i% n 1eneral% toate &lanele de se&ara'ie se veri. 5ic cu o emulsie ;a& #i s&un<% utili2=nd o &ensul &entru a de&ista even. tualele &ierderi. +ierderile admise n circuitul aerului de re1laj al tura'iei motorului die. sel tim& de 19 minute sunt de 9%8 715>cm8. Pro9& 3e 6uncion&re* Feri5icarea debitului la com&resor se 5ace a#e. 2=nd m=nerul robinetului mecanicului n &o2i'ia a III.a du& care se evacu. ea2 aerul din re2ervorul &rinci&al &rin robinetul 5rontal% a&oi acesta se n. c,ide. 6e &orne#te com&resorul #i se cronometrea2 tim&ul n care &resiu. nea n re2ervorul &rinci&al ajun1e la valoarea nominal de 19 715>cm8. 0im&ul &rescris &entru aceast o&era'ie este de )V #i 59Z. Gn ca2ul n care nu se reali2ea2 acest tim& com&resorul se consider de5ect. Verificarea automatului compresorului. 6e veri5ic dac automatul com&resorului comand &ornirea acestuia c=nd &resiunea n re2ervorul &rin. ci&al scade la valoarea de ( R 9%) 715>cm8% res&ectiv o&rirea acestuia c=nd &resiunea n re2ervorul &rinci&al a atins valoarea de 19 R 9%) 715>cm8. Verificarea supapei de siguran. 6e veri5ic dac su&a&a de si1uran' se desc,ide c=nd &resiunea n re2ervorul &rinci&al a atins valoarea de 19 R 9%) 715>cm8% &rimele sc&ri au loc nce&=nd de la 9%5 715>cm8. Verificarea manometrelor se 5ace &rin com&ararea indica'iei acestora cu indica'iile manometrului etalon. Di5eren'a acestuia ntre cele dou indi. ca'ii este de ma@im 9%8 715>cm8. 0ot cu aceast oca2ie se mai veri5ic 5unc'ionarea 5luierului% #ter1. toarelor de 1eam #i a instala'iei de nisi&.

C&$ito%u% 5

I(STALA@IA DE ?RG(

5*1* Princi$ii%e 3e 6uncion&re &%e 6r7ne%or .o3erne* C%&si6ic&re


0otalitatea a&aratelor #i dis&o2itivelor montate &e materialul rulant% cu ajutorul crora se reduce vite2a sau se o&re#te materialul rulant a5lat n mi#care% 5ormea2 instala'ia de 5r=n. !cele instala'ii de 5r=n la care se uti. li2ea2 ca a1ent &entru e@ecutarea comen2ilor aerul com&rimat se numesc instala'ii de 5r=n &neumatice. -lasi5icarea instala'iilor de 5r=n &neumatice se 5ace du& urmtoarele criteriiJ &E >n 6uncie 3e .o3u% 3e &cion&re &% &eru%ui 5r=na &neumatic &oate s 5ie cu ac'iune direct numit #i 5r=n direct% #i cu ac'iune indirect% denumit #i 5r=n indirect. r!na direct este &re2entat sc,ematic n fi=ura 85+% ast5el aerul com. &rimat &rodus de com&resorul ;1< este nma1a2inat n re2ervorul &rinci&al ;8<. La mani&ularea robinetului de comand ;)< n &o2i'ia de 5r=nare% aerul trece din re2ervorul &rinci&al n conducta &rinci&al ;?< #i de aici n cilindri de 5r=n ;6<. Datorit comunica'iei directe ntre cilindrii de 5r=n #i conducta 1ene. ral% 5or'a de 5r=nare &oate 5i re1lat n tre&te #i continuu at=t la 5r=nare% c=t #i la de5r=nare. Bobinetul de comand este sim&lu din &unct de vedere cons. tructiv #i are trei &o2i'ii% 5iecare cores&un2=nd anumitor o&era'iiJ &o2i'ia I de 5r=nare asi1ur admisia aerului com&rimat din re2er. vorul &rinci&al ;8< n conducta 1eneral ;?< #i n cilindrii de 5r=n ;6<* &o2i'ia a II.a de slbire i2olea2 re2ervorul &rinci&al ;8< de con. ducta 1eneral ;?< #i &une conducta 1eneral n comunica'ie cu atmos5era* &o2i'ia a III.a neutr nc,ide comunica'ia conductei 1enerale cu atmos5era.

.(

DAN !N"A

+ D 2ompresorG * D re;er1or prin2ipalG > D ro9inet de 2omandG A D 2ondu2t =eneralG 8 D ra2ord flexi9ilG 6 D 2ilindru de fr4n5

Fi=ura 85+5 Fr4na dire2t EneautomatF 2u aer 2omprimat:

!&arent sim&lu #i e5icient% acest ti& de 5r=n &re2int o serie de de2a. vantajeJ alimentarea #i 1olirea centrali2at a cilindrilor de 5r=n cu aer com. &rimat determin o &ro&a1are succesiv a str=n1erii #i slbirii 5r=nelor n lun1ul trenului cu o vite2 de&endent de lun1imea acestuia* n ca2ul ntreru&erii conductei 1enerale ;ru&erea trenului< materialul rulant se de5r=nea2. Datorit acestor de2avantaje% utili2area 5r=nei directe este la ve,iculele motoare ;locomotive% automotoare< numai ca 5r=n su&limentar alturi de 5r=na indirect. r!na indirect este &re2entat sc,ematic n fi=ura 85* constructiv% acest ti& de 5r=n% se deosebe#te de 5r=na direct &rin &re2en'a a dou ele. mente noi% distribuitorul de aer #i re2ervorul au@iliar ;(<. -u aceste dis&o. 2itive% &rinci&iul de 5unc'ionare se sc,imb. La ducerea robinetului de 5r=. nare n &o2i'ie de 5r=nare aerul din conducta 1eneral ;?< scade% iar distri. buitoarele de aer ;7< &un n le1tur re2ervoarele au@iliare ;(< cu cilindrii de 5r=n% reali2=nd str=n1erea 5r=nelor. Invers% &rin cre#terea &resiunii n conducta 1eneral% distribuitoarele de aer stabilesc le1tura ntre cilindrii de 5r=n #i atmos5er% reali2=nd slbirea 5r=nei. Gn acela#i tim&% tot &rin distribuitoarele de aer se realimentea2 re2er. voarele au@iliare. /unc'ionarea 5r=nei indirecte se ba2ea2 deci &e interac.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

.+

+ D 2ompresorG * D re;er1or prin2ipalG > D ro9inet de 2omandG A D 2ondu2ta =eneralG 8 D ra2ord flexi9ilG 6 D 2ilindru de fr4nG , D distri9uitor de aerG - D re;er1or auxiliar5

Fi=ura 85*5 Fr4na indire2t EautomatF< 2u aer 2omprimat:

'iunea a dou &resiuni ;&resiunea din conducta 1eneral #i din re2ervorul au@iliar< sub in5luen'a crora distribuitoarele de aer comand str=n1erea sau slbirea 5r=nelor. !&licarea &rinci&iului cu dou &resiuni la construc'ia 5r=nelor a 5cut &osibil ca 5r=na indirect s devin #i automat ast5el c n ca2 de ntreru. &ere a conductei 1enerale materialul rulant rm=ne 5r=nat. 6e nltur ast5el de2avantajul 5r=nei directe neautomate% iar 5r=na automat indirect s.a im&us ca 5r=n de ba2 la ve,iculele de cale 5erat. 3n alt avantaj al 5r=nei indirecte ;automate< 5a' de 5r=na direct este intrarea n ac'iune a 5r=nelor mult mai re&ede% deoarece &entru &unerea n 5unc'iune a distribuitoarelor trebuie alocat un volum mult mai mic de aer% iar drumul &arcurs de la re2ervorul au@iliar la cilindrul de 5r=n este scurt #i a&ro@imativ acela#i &entru 5iecare ve,icul din com&unerea trenului. 9E >n 6uncie 3e re)i.u% 3e %ucru 5r=na &neumatic &oate s 5ieJ ne. moderabil sau moderabil la 5r=nare #i la slbire. "oderabilitatea la 5r=nare re&re2int &ro&rietatea instala'iei de 5r=n de a mri &ro1resiv ;n tre&te< e5ectul de 5r=nare n 5unc'ie de necesit'i. Moderabilitatea la slbire re&re2int &osibilitatea e@ecutrii slbirii 5r=nelor n tre&te. 4lementul &rinci&al care d &osibilitatea moderabilit'ii la slbire este distribuitorul de aer. /r=na moderabil la slbire lucrea2 &e

.*

DAN !N"A

&rinci&iul celor trei &resiuni% &rinci&iu care st la ba2a construc'iei distribui. toarelor de aer moderne. -ele trei &resiuni care controlea2 &rocesul de slbire a 5r=nelor suntJ &resiunea p1 din camera de comand% valoarea acesteia rm=ne cons. tant e1al cu p &resiunea de re1im ;5 715>cm8<* #i &resiunea din conducta 1eneral* &resiunea p8 din cilindrul de 5r=n. -onstruc'ia distribuitorului du& &rinci&iul celor trei &resiuni este &re. 2entat n fi=ura 85>. Gn &o2i'ia de 5r=nare% &resiunea n conducta 1eneral p) scade% im&licit sc2=nd #i &e su&ra5a'a in5erioar a &istonului ;8<% ceea ce 5ace ca ansamblul 5ormat din sertarele ;)< #i ;?< s coboare% ntreru&=nd ast5el le1tura cilindru. lui de 5r=n cu atmos5era #i stabilind le1tura acestuia cu re2ervorul au@iliar ;B< 5a&t ce conduce la 5r=narea trenului. -=nd &resiunea din cilindrul de 5r=. n% aceea#i cu &resiunea care a&as &e su&ra5a'a in5erioar a &istonului ;8<% se ec,ilibrea2 cu restul &resiunilor% ntre1 ansamblul se ridic o&rind trece. rea aerului din re2ervorul au@iliar n cilindrul de 5r=n. +entru de&resiuni re. &etate n conducta 1eneral% 5enomenul se re&et. /r=narea ma@im se rea. li2ea2 &entru o reducere a &resiunii cu 1%5 715>cm 8 n conducta 1eneral. La de5r=nare are loc cre#terea &resiunii n conducta 1eneral% 5a&t ce determin cre#terea &resiunii #i &e su&ra5a'a in5erioar a &istonului ;8<% n. tre1 ansamblul se de&lasea2 n &o2i'ie su&erioar. !st5el se ntreru&e le1. tura ntre re2ervorul au@iliar ;B< #i cilindrul de 5r=n% acesta 5iind &us n comunica'ie cu atmos5era% o &arte a aerului din cilindrul de 5r=n 5iind eva. cuat. Adat cu scderea &resiunii n cilindrul de 5r=n scade #i &resiunea n camera de sub &istonul ;8<. La ec,ilibrarea &resiunilor se ntreru&e comuni. ca'ia dintre cilindrul de 5r=n ;-< #i atmos5er. !ceast &resiune n camera de comand este e1al #i constant cu &re. siunea de re1im ;5 atm.<% slbirea total a 5r=nei se va reali2a numai c=nd &resiunea din conducta 1eneral va 5i e1al cu cea din camera de comand. Din cele &re2entate% re2ult c% a&lic=nd &rinci&iul celor trei &resiuni la construc'ia distribuitoarelor% se ob'ine o moderabilitate at=t la 5r=nare% c=t #i la de5r=nare. La acest ti& de 5r=n e5ortul de 5r=nare este ntotdeauna direct &ro&or'ional cu de&resiunea din conducta 1eneral% &rin urmare% este o 5r=n ine&ui2abil. Locomotiva diesel electric 969.D! este n2estrat cu un dis. tribuitor ;tri&l valv< care nu &ermite moderabilitatea la slbire% orice cre#. tere a &resiunii n conducta 1eneral duc=nd la slbirea total a 5r=nelor. /unc. 'ionarea tri&lei valve va 5i tratat ntr.un ca&itol se&arat. cE >n 6uncie 3e ti.$u% 3e intr&re !n &ciune & 6r7nei acestea &ot 5i 5r=ne de cltori #i 5r=ne de mar5. La 5r=nele de cltori ac'iunea de 5r=nare se e@ecut ntr.un tim& relativ scurt% um&lerea cilindrilor reali2=ndu.se n 6 W ( s. /r=nele de mar5 sunt cu
)

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

.>

+ i * D pistoaneG > i A D sertareG A D 2amer de 2omandG $D 2ilindru de fr4n5

Fi=ura 85>5 Distri9uitor de aer lu2r4nd pe prin2ipiul 2elor trei presiuni:

D re;er1or auxiliarG

ac'iune mai nceat% 5r=narea se 5ace lent% 5r 2mucituri sau reac'ii n tren care ar &utea conduce la ru&erea a&aratelor de le1are. 3m&lerea cilindrilor de 5r=n se 5ace n 8( W 59 s. Instala'ia de 5r=n cu aer com&rimat de &e locomotiva diesel electric 969.D! se com&une dintr.un ansamblu de a1re1ate% a&arate% re2ervoare #i conducte &entru nma1a2inarea #i utili2area aerului com&rimat la &rocesul de 5r=nare a trenului. +entru or1ani2area circula'iei n condi'ii o&time de securitate locomo. tiva diesel electric este dotat cu un sistem com&le@ de 5r=n 5ormat dinJ 5r=n automat &neumatic indirect* 5r=n &neumatic neautomat direct* 5r=n de m=n* 5r=n anti&atinaj* 5r=n de si1uran'* 5r=n de alarm. La 5r=narea locomotivei se 5olose#te n &rinci&al 5r=na &neumatic ne. automat direct #i 5r=na automat indirect. -om&onentele &rinci&ale ale ec,i&amentului de 5r=n suntJ robinetul me. canicului DD8% distribuitorul de aer ;tri&l valv<% traductorul de &resiune% sc,imbtorul de re1im.

5*2* Ro9inetu% .ec&nicu%ui HD2


/r=nele &neumatice continue% cu ac'iune direct sau indirect% sunt &use n 5unc'ie &rin cre#terea sau descre#terea &resiunii n conducta 1eneral.

.A

DAN !N"A

!ceast varia'ie de &resiune este controlat de ctre mecanic cu ajutorul robinetului de comand numit #i robinetul mecanicului. +rin intermediul robinetului de comand se e@ecut trei o&era'ii &rin. ci&aleJ alimentarea cu aer a conductei 1enerale de la re2ervorul &rinci&al% i2olarea conductei 1enerale 5a' de re2ervorul &rinci&al #i evacuarea aerului din conducta 1eneral. -re#terea vite2elor de circula'ie% a tonajelor trenurilor #i necesitatea asi. 1urrii con5ortului cltorilor au condus la &er5ec'ionarea acestor robinete &entru a se &utea e@ecuta o 5r=nare c=t mai lini#tit% li&sit de #ocuri dina. mice n tren #i n condi'ii de ma@im si1uran' a circula'iei. Du& modul de construc'ie se deosebesc robinete de comand cu valv rotativ ;ti& Iestin1,ouse #i Dnorr (< #i robinete cu re1lare automat ;ti& Do2ontev% Dnorr.automat #i Aerli7on<. Gn &re2ent% la locomotivele diesel electrice #i electrice din &arcul -./.B. se utili2ea2 robinetul Dnorr.automat D8 care 5ace &arte din cate1oria robi. netelor de comand cu re1lare automat. !le1erea acestora a 5ost im&us de &er5orman'ele constructive #i 5unc. 'ionale &e care le are% ast5elJ toate &iesele n mi#care ;sertare% &istoane cu se1men'i< sunt nlocuite cu membrane elastice de cauciuc% iar su&a&ele cu ventile etan#ea2 &e inele de cauciuc% elimin=nd ast5el etan#area &rin su&ra5e'e &lane #i mrind sensi. bilitatea n 5unc'ionare* datorit 5iabilit'ii elementelor de cauciuc a crescut substan'ial inter. valul dintre ciclurile de re&ara'ii #i s.au redus c,eltuielile de ntre'inere* &entru a accelera slbirea 5r=nelor e@ist &osibilitatea alimentrii cu #oc de &resiune a conductei 1enerale*
Fi=ura 85A5 Po;iiile m4nerului ro9inetului KD*5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

.8

eliminarea automat a su&ra&resiunii din conducta 1eneral 5r ca 5r=nele s intre n ac'iune* com&ensarea automat a &ierderilor de aer din conducta 1eneral at=t n &o2i'ia de mers% c=t #i n &o2i'iile de 5r=nare ordinar% mre#te 1radul de ine&ui2are a 5r=nei #i stabile#te o de&enden' ntre &o2i'ia robinetului #i va. loarea &resiunii n conducta 1eneral. Princi$iu% 3e 6uncion&re &% ro9inetu%ui se ba2ea2 &e sistemul re1u. latorului de &resiune cu arc elicoidal% combinat cu sistemul de comand cu dis&o2itiv de e1ali2are. "=nerul robinetului &oate ocu&a di5erite &o2i'ii% care sunt marcate &rin decu&are Efi=ura 85AFJ &o2i'ia I% de alimentare cu #oc de aer sub &resiune* &o2i'ia a II.a% de mers* &o2i'ia a III. a% neutr* &o2i'ia a IF.a% domeniul 5r=nrilor #i de5r=nrilor tre&tate* &o2i'ia a F.a% de 5r=nare ra&id. +entru a comanda di5eritelor 5a2e ale &rocesului de 5r=nare% m=nerul robinetului ac'ionea2 asu&ra buc#ei cu came cu ajutorul creia se &ot des. c,ide trei ventile #i anumeJ ventilul de um&lere cu #oc ;1<% ventilul de &re. tensionare ;8< #i ventilul de 5r=nare ra&id ;)<. Gn interiorul buc#ei cu came este montat re1ulatorul de &resiune com&us dinJ arcul ;?<% dis&o2itivul de um&lere ;5< #i membrana ;6< care ac'ionea2 asu&ra ventilului cu dublu scaun ;7< Efi=ura 858F. La &artea in5erioar a cor&ului robinetului este montat releul de &re. siune care se com&une din membrana ;(< solidar cu tija ;9< ce se rea2em &e ventilul ;19<. 0ija ;9< este 1urit la &artea central #i &oate s comunice cu atmos5era &rin ori5iciile A$. +artea din drea&ta a membranei ;(< este n le1tur cu re2ervorul de e1ali2are !. Fentilul de nalt &resiune ;11< este montat la &artea in5erioar &e aceea#i tij cu membrana ;18<. Fentilul de nalt &resiune este desc,is n &erioada #ocului de um&lere% adic atunci c=nd se alimentea2 re2ervorul ;B<. !cesta mai este alimentat #i n ca2ul ac'ionrii e1ali2atorului ;1)< care se manevrea2 &e cale manual &entru a se evita o su&rancrcare a conductei 1enerale. uncionarea robinetului "D# &entru &o2i'iile de ba2 ale m=nerului este urmtoareaJ +F Po;iia &< de alimentare a 2ondu2tei =enerale 2u o2 de umplere Efi) =ura 858F n care mecanicul aduce robinetul n &o2i'ia I #i rm=ne n a. ceast &o2i'ie at=ta tim& c=t se ac'ionea2 asu&ra lui% revenirea 5iind coman. dat de resortul de readucere. Gn aceast &o2i'ie camele de la buc#a m=neru. lui desc,id ventilele ;1< #i ;8<. +rin manevrarea m=nerului n &o2i'ia I arcul ;?< este com&rimat% ac'ionea2 asu&ra discului cu membran ;6<% care n co. bor=re antrenea2 su&a&a cu dublu scaun ;7< &e care o desc,ide #i aerul trece de la re2ervorul &rinci&al s&re re2ervorul de e1ali2are #i ventilul de um&lere &rin #oc ;1<% acesta 5iind desc,is 5ace ca aerul de la re2ervorul &rinci&al s &trund n camera de comand ;-< din &artea drea&t a membranei ;18<. Deoarece &resiunea &e &artea drea&t a membranei ;18< este mai mare dec=t

.6

DAN !N"A

+ D 1entil de alimentare 2u o2G * D 1entil de i;olareG > D 1entil de fr4nare rapidG A D ar2G 8 D dispo) ;iti1 =radatG 6< -< +* D mem9ranG , D 1entil 2u du9lu s2aunG . D ti7a 1entiluluiG +( D 1entilG ++ D 1entil de 3nalt presiuneG +> D ti7a e=ali;atoruluiG +A D 1entilul e=ali;atoruluiG $ D 2amer de 2omand5

Fi=ura 8585 S2:ema ro9inetului Knorr D* D po;iia de alimentare 2u o2 de presiune:

&e &artea st=n1 #i membrana este le1at solidar de tij ;9<% ntre1 ansam. blul se de&lasea2 s&re st=n1a% desc,ide ventilul ;11< #i 5ace le1tura ntre re2ervorul &rinci&al #i conducta 1eneral. !erul de la re2ervorul &rinci&al &rin ori5iciul calibrat A) &trunde #i se acumulea2 n re2ervorul de tim& ;B<. +resiunea n re2ervorul ;B< este de&endent de tim&ul c=t mecanicul men'ine robinetul n &o2i'ia I% ast5elJ
$impul ;s< %resiunea ;715>cm8< 9%8

-oncomitent% tija membranei ;18<% n de&lasarea ei s&re drea&ta% antre. nea2 #i tija ;9< &e care este montat membrana ;(<% ast5el c ori5iciile de

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

.,

aerisire A se nc,id% ventilul ;19< se ridic de &e scaun% &ermi'=nd &rin ven. tilul ;8< s alimente2e camera din st=n1a a membranei ;(<. 8< Po;iia a &&)a de mers Efi=ura 856F. La aducerea robinetului n &o2i'ia de mers se nc,ide ventilul ;1<% dar ventilul ;8< rm=ne desc,is. !erul com. &rimat nma1a2inat n re2ervorul de tim& ;B< continu s ac'ione2e asu&ra membranei ;18<* &resiunea acestuia se reduce tre&tat datorit sc&rilor de aer &rin ori5iciile calibrate A) #i A?% ale cror sec'iuni sunt calibrate n 5unc. 'ie de ca&acitatea re2ervorului de tim&. +rin scderea &resiunii se reduce 5or'a de &e &artea din drea&ta a membranei ;18<% &ermi'=nd nc,iderea ven. tilului ;11<. Din acest moment% &resiunea su&erioar din conducta 1eneral care ac'ionea2 #i &e 5a'a din st=n1a a membranei ;(< 5iind mai mare dec=t &resiunea din &artea drea&t va de&lasa ansamblul 5ormat din membrana ;(< #i tija ;9< s&re drea&ta &=n c=nd se nc,ide ventilul ;19<% a&oi se desc,ide ori5iciul central din aceast tij% &ermi'=nd ca &rin ori5iciile ;A< s se eva. cue2e n atmos5er sur&lusul de aer com&rimat din conducta 1eneral at=t de lent nc=t s nu intre 5r=nele n ac'iune. -=nd &resiunea din conducta 1ene.
Fi=ura 8565 S2:ema ro9inetului Knorr D* D po;iia de mers5

.-

DAN !N"A

ral este e1al cu cea din re2ervorul de e1ali2are ;!<% membrana ;(< este n ec,ilibru% &ermi'=nd a&licarea tijei ;9< &e ventilul ;19< #i se ntreru&e le1. tura conductei 1enerale cu atmos5era. +ierderile de aer% c=nd robinetul este n &o2i'ia II% sunt com&ensate &er. manent. La scderea &resiunii n conducta 1eneral se reduce cores&un2tor #i &resiunea &e &artea st=n1a a membranei ;(<. Deoarece &e &artea drea&t a membranei ;(< ac'ionea2 &resiunea din re2ervorul de e1ali2are% mai mare dec=t &resiunea din conducta 1eneral% ansamblul 5ormat din tija 1urit ;9< #i membrana ;(< se de&lasea2 s&re st=n1a% ridic ventilul ;19< de &e scaun #i &ermite trecerea aerului de la re2ervorul &rinci&al s&re conducta 1eneral. -=nd &resiunea &e cele dou 5e'e ale membranei ;(< se ec,ilibrea2% tija ;9< se de&lasea2 s&re drea&ta% ventilul ;19< se a#a2 &e scaun #i nc,ide trece. rea aerului. A &resiune n conducta 1eneral mai mare dec=t n camera de comand determin de&#irea s&re drea&ta a tijei 1urite ;9< care se ridic de &e scaunul ventilului ;19< #i aerul este evacuat n atmos5er &rin tija 1urit #i ori5iciile ;A<. -=nd &resiunea din conducta 1eneral scade &=n la nivelul celei din camera de comand tija se rea#a2 &e scaun #i ntreru&e evacuarea aerului. )< Po;iia a &&&)a neutr n aceast &o2i'ie se ntreru& toate le1turile ntre re2ervorul &rinci&al de aer #i conducta 1eneral% m=nerul av=nd &osi. bilitatea de n2vor=re &entru ca 5r=na s nu mai &oat 5i ac'ionat din acest &ost de conducere. ?< Po;iia a &')a pentru fr4nare i defr4nare 3n trepte &entru a e5ectua o scdere de &resiune n conducta 1eneral se trece m=nerul robinetului din &o2i'ia a II.a de mers n una din crestturile &o2i'iei a IF.a. Gn aceast &o2i. 'ie rm=ne desc,is ventilul ;8<% arcul ;?< al re1ulatorului de &resiune 5iind mai mult sau mai &u'in tensionat n 5unc'ie de trea&ta de 5r=nare aleas. Gn &rima trea&t de 5r=nare se &roduce o de&resiune n conducta 1ene. ral de 9%) W 9%? 715>cm8% iar &entru 5iecare din tre&tele urmtoare% c=te o de&resiune de 9%15 715>cm8% ast5el du& e5ectuarea ultimei tre&te de 5r=nare &resiunea din conducta 1eneral este de )%? 715>cm8. La manevrarea robinetului mecanicului n una din &o2i'iile de 5r=nare ordinare Efi=ura 85,F se detensionea2 arcul ;?<% membrana ;6< se de&rtea2 de scaunul su&erior al ventilului ;7<. !erul com&rimat din re2ervorul de e1ali2are ;!< #i din drea&ta &istonului ;(< este evacuat n atmos5er &rin ori. 5iciul calibrat ;A1< #i canalul ;N< &=n c=nd &resiunea din camera de co. mand ;re2ervorul de e1ali2are< ec,ilibrea2 tensiunea arcului ;?< #i mem. brana ;6< se a#ea2 din nou &e scaunul ventilului ;7<. Gn acela#i tim&% dato. rit di5eren'ei de &resiune &e cele dou 5e'e ale membranei ;(< acesta se de. &lasea2 s&re drea&ta m&reun cu tija ;9< care se des&rinde de ventilul ;19<

#i 5ace le1tur conductei 1enerale cu atmos5era &rin ventilul ;8<% 1aura central a tijei ;9< #i ori5iciile ;A<. 4vacuarea continu &=n c=nd &e toat

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

..

Fi=ura 85,5 S2:ema ro9inetului Knorr D* D po;iia de fr4nare ordinar5

lun1imea conductei 1enerale &resiunea este e1al cu cea din re2ervorul de e1ali2are ;!<% &resiunile &e cele dou 5e'e ale membranei ;(< se ec,ilibrea. 2% iar tija ;9< se a#a2 &e ventilul ;19<. !tunci c=nd &resiunea aerului n conducta 1eneral scade datorit &ierderilor din instala'ie% acesta se &ro&a1 #i la st=n1a membranei ;(<% care sub e5ectul &resiunii su&erioare de &e 5a'a drea&t se de&lasea2 la st=n1a desc,i2=nd ventilul ;19< #i stabilind le1tura ntre re2ervorul &rinci&al #i conducta 1eneral &rin ventilul ;8< &=n se re5ace ec,ilibrul de &resiune &e cele dou 5e'e ale membranei ;(<. Gn acest 5el &resiunea n conducta 1eneral se men'ine constant &e toat durata tre&tei 5r=nrii de serviciu. +entru o nou trea&t de 5r=nare se duce m=nerul robinetului n &o2i'ia ;cresttura< urmtoare% arcul se detensionea2% membrana ;6< se des&rinde de &e ventilul ;7<% &ermi'=nd evacuarea aerului din re2ervorul de e1ali2are A% res&ectiv din &artea drea&t a membranei ;(<. "embrana ;(< sub in5lu. en'a &resiunii su&erioare de &e 5a'a st=n1 se de&lasea2 s&re drea&ta #i &er.

+((

DAN !N"A

Fi=ura 85-5 S2:ema ro9inetului Knorr D* D po;iia de defr4nare treptat5

mite evacuarea aerului din conducta 1eneral &rin 1aura central a tijei ;9<. Gn acest 5el se &ot e@ecuta mai multe tre&te de 5r=nare &=n c=nd se rea. li2ea2 5r=narea total% cores&un2toare &resiunii de )%? 715>cm8 n con. ducta 1eneral. -=nd m=nerul robinetului este rotit n sensul de5r=nrii 5or'a arcului ;?< cre#te% membrana ;6< a&as asu&ra scaunului ventilului ;7<% l de&lasea2 n jos #i se stabile#te le1tura ntre re2ervorul &rinci&al #i re2ervorul de e1ali. 2are ;!<. -=nd &resiunea din acest re2ervor ec,ilibrea2 5or'a arcului% ven. tilul ;7< nc,ide admisia aerului. -oncomitent &resiunea din re2ervorul ;!<% su&erioar celei din conducta 1eneral% de&lasea2 membrana ;(< s&re st=n. 1a E1e;i fi=ura 85-F m&reun cu tija ;9< care desc,ide ventilul ;19< &ermi. '=nd trecerea aerului din re2ervorul &rinci&al n conducta 1eneral &=n la e1ali2area &resiunii din aceasta cu cea din re2ervorul ;!<. 6imilar se &ot e. 5ectua #i urmtoarele tre&te de de5r=nare. De5r=narea n tre&te se &oate reali2a numai c=nd instala'ia de 5r=n este ec,i&at cu distribuitoare care &ermit moderabilitatea la slbirea 5r=nei.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+(+

5< Po;iia a ')a de fr4nare rapid. +entru e5ectuarea unei 5r=nri ra&ide se aduce m=nerul robinetului n &o2i'ia a F.a% c=nd ventilul ;)< ac'ionat di. rect de tamburul cu came% se desc,ide #i 5ace le1tura ntre conducta 1ene. ral #i atmos5er &rin canalul L. Gn acest 5el se reali2ea2 1olirea com&let a conductei 1enerale #i intrarea ntr.un tim& 5oarte scurt a 5r=nei n ac'iune. 41ali2atorul ;1?< cu care este n2estrat robinetul mecanicului d &osibi. litatea cre#terii &resiunii n re2ervorul de tim& &ro&or'ional cu tim&ul c=t este men'inut a&sat &=r1,ia ;1)<% reali2=nd ast5el su&raalimentarea con. ductei 1enerale #i% im&licit% accelerarea slbirii 5r=nelor. &evi'ia i repararea robinetelor de comand "D# se 5ace o dat cu re&ara'iile locomotivei sau la intervalele stabilite &rin re1lementrile ciclu. rilor de revi2ii #i re&ara'ii ale ec,i&amentelor de 5r=n. +entru re&arare robinetul se demontea2 n atelierul s&eciali2at nu na. inte de a 5i su&us unei &robe &reliminare &e stand n vederea de&istrii even. tualelor de5ecte. 6e trece a&oi la demontarea n &r'i com&onente% cur'area &iesele me. talice &rin s&lare #i a celor de cauciuc &rin #ter1ere cu c=r&e curate% se va controla 1radul de u2ur al &ieselor stabilind dac acestea se recondi'ionea. 2 sau se nlocuiesc. %roba pe stand a robinetului de comand "D# du& re&arare% un1ere #i asamblare robinetul se montea2 &e stand Efi=ura 85.F unde este su&us
+ D ro9inet KD*G * D re;er1or prin2ipal de 8(( lG > D ro9inet de i;olareG A D re;er1or de +(( lG 8 D re;er1or de timp de *8 lG 6 D re;er1or de e=ali;are de 8 lG ,< -< .< +( D manometreG ++ D ro9inet de i;olareG +* D reea de alimentare 2u aer 2omprimatG +> D filtru de aerG +A D separator de apG +8 D supap de sens uni2G +6 D re=ulator de presiuneG +, D ta:o=raf5

Fi=ura 85.5 S2:ema standului pentru pro9area ro9inetului me2ani2ului Knorr D*:

+(*

DAN !N"A

&robelor 5unc'ionale. +rin montare &e stand se reali2ea2 le1turile robine. tului cuJ re2ervorul &rinci&al ;8< de 599 l% re2ervorul ;?< de ?99 l care re. &roduce conducta 1eneral a trenului% re2ervorul de e1ali2are ;6< de 5 l #i re2ervorul de tim& ;5< de 85 l. !limentarea standului de &rob se 5ace de la re'eaua de aer a de&oului ;18<. Gnainte ca aerul s ajun1 n re2ervorul &rinci&al acesta trece &rin 5iltrul ;1)<% se&aratorul de a& ;1?<% su&a&a de sens unic ;15< #i re1ulatorul de &resiune ;16<. Faria'ia &resiunilor n re2er. voare se urmresc &e manometrele ;7<% ;(<% ;9< #i ;19<% iar curbele caracteris. tice se nre1istrea2 cu ajutorul mano1ra5ului ;17<. +e standul de &rob se e@ecut urmtoarele &robeJ pro9a de etaneitate are dre&t sco& veri5icarea 1radului de etan#eitate a 1arniturilor ventilelor sau membranelor. +entru e5ectuarea &robei se ac'io. nea2 &=r1,ia e1ali2atorului &=n c=nd &resiunea din re2ervorul ;?< al con. ductei 1enerale este e1al cu &resiunea din re2ervorul &rinci&al ;8< adic 19 715>cm8. Feri5icarea etan#eit'ii robinetului se 5ace &rin a&licarea &e su&ra. 5a'a e@terioar a unei solu'ii de a& #i s&un #i de&ist=nd &ierderile &rin bulele de aer care se 5ormea2 la mbinri. 6e manevrea2 m=nerul robinetului n &o2i'ia neutr #i se i2olea2 robinetul &rin nc,iderea robinetului de i2olare ;11<% du& care se evacuea2 aerul din conducta 1eneral &=n c=nd &resiunea la manometrul ;19< indic 1 715>cm8. 6e desc,ide a&oi robinetul dintre conducta 1eneral #i robinetul de comand tim& de 159 s% tim& n care &resiunea n conducta 1eneral nu trebuie s creasc mai mult de 9%8 715>cm8* pro9a de re=lare a presiunii se 5ace cu sco&ul de a controla &osibili. tatea re1lrii &resiunii n conducta 1eneral. +entru aceasta se tensionea2 arcul re1ulatorului de &resiune% cu ajutorul #urubului de re1lare &=n c=nd &resiunea n conducta 1eneral ajun1e la valoarea de 5 715>cm8 #i se men. 'ine 5 s% tim& n care &resiunea% urmrit &e manometrul ;19<% trebuie s r. m=n constant. Gn acela#i mod se e@ecut &roba #i &entru o &resiune de ? 715>cm8 du& care &resiunea se re1lea2 la 5 W 9%1 715>cm8* pro9a de fun2ionare se 5ace cu sco&ul veri5icrii modului n care ro. binetul &ermite reali2area 5r=nrilor #i a de5r=nrilor tre&tate. +entru aceasta se manevrea2 m=nerul robinetului n &o2i'ia de 5r=nare ordinar% n ce&=nd cu &rima trea&t &=n la 5r=narea total #i invers% urmrind n acela#i tim& varia'ia &resiunii n conducta 1eneral. /iecare trea&t de 5r=nare sau slbire se e@ecut din 15 n 15 s% iar &resiunea n conducta 1eneral trebuie s scad cu 9%? R 9%6 715>cm8 la &rima trea&t de 5r=nare #i cu 9%15 715>cm8 &entru urmtoarele o&t tre&te de slbire* pro9a e=ali;atorului are dre&t sco& veri5icarea modului de 5unc'io. nare a ventilului de e1ali2are. +entru e5ectuarea &robei se ac'ionea2 &=r. 1,ia e1ali2atorului 15 &=n la 89 de secunde tim& n care &resiunea din re. 2ervorul de tim& trebuie s creasc la 1 715>cm 8% urmat de o scdere &rin ori5iciul A) n 7 W ( min*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+(>

pro9a de alimentare 2u o2 se 5ace cu sco&ul de a veri5ica modul n care se reali2ea2 eliminarea automat a su&raalimentrii conductei 1ene. rale 5r ca 5r=nele s intre n ac'iune. +entru aceasta se e@ecut o 5r=nare total du& care se 5ace o alimentare cu #oc &rin a&sarea &=r1,iei e1ali2a. torului tim& de )9 R ) s. +resiunea n re2ervorul de tim& trebuie s creasc &=n la 9%( R 9%9 715>cm8 av=nd dre&t consecin' o cre#tere a &resiunii n conducta 1eneral de &=n la 6%5 715>cm8% urmat de o scdere lent &=n la &resiunea de 5 715>cm8. -u ajutorul mano1ra5ului ;17< se trasea2 curbele caracteristice du& care &rin com&ararea acestora cu curbele etalon se &oate a&recia calitatea re&ara'iei.

5*0* Ro9inetu% .ec&nicu%ui $entru 6r7n/ 3irect/ ?D1


/r=na direct se utili2ea2 &e ve,iculele moderne ca 5r=n su&limentar #i este comandat cu ajutorul unui robinet al mecanicului av=nd o cons. truc'ie sim&li5icat 5a' de robinetul Dnorr D8. Bobinetul se montea2 &e circuitul aerului com&rimat ntre re2ervorul &rinci&al #i cilindrul de 5r=n% ast5el c la 5r=nare aerul trece din circuitul &rinci&al direct n cilindrul de 5r=n% iar la de5r=nare &ermite evacuarea aerului din cilindrul de 5r=n n atmos5er. Din &unct de vedere constructiv aceste robinete se m&art nJ robinete cu con* robinete cu valv rotativ* robinete cu membran elastic. Bobinetul mecanicului /D1 5ace &arte din cate1oria robinetelor cu mem. bran elastic Efi=ura 85+(F #i se com&une dintr.un cor& metalic care are la &artea su&erioar re1ulatorul de &resiune. /r=narea este comandat &rin rotirea m=nerului ;1<% &iuli' de re1laj ;8< se de&lasea2 n jos &e 5iletul man#onului de 1,idare ;?< #i com&rim arcul ;)<. !cesta ac'ionea2 asu&ra su&a&ei de alimentare ;6< &rin intermediul tijei tubulare ;5< &e care o des&rinde de &e scaunul ;7<% reali2=nd n acest 5el le1tura ntre camera ;B< ;re2ervorul &rinci&al< #i camera ;-< ;cilindrul de 5r=n<. !ceast le1tur se men'ine &=n c=nd &resiunea din camera ;-< ec,ili. brea2 tensiunea arcului de re1laj ;)<% moment n care su&a&a ;6< revine &e scaun #i ntreru&e trecerea aerului s&re cilindrii de 5r=n. +resiunea n cilin. drii de 5r=n este n 5unc'ie de un1,iul cu care a 5ost rotit m=nerul% ast5el la rotirea ma@im de 159U cores&unde &resiunea de )%6 715>cm8. 6lbirea 5r=nei se 5ace &rin rotirea m=nerului n sens invers% &iuli'a ;8< se de&lasea2 n sus &e 5iletul man#onului de 1,idare% arcul ;?< se detensio.

+(A

DAN !N"A

Fi=ura 85+(5 Ro9inetul pentru fr4na dire2t tip !erliHon FD+< 2u mem9ran elasti25

nea2 #i &resiunea aerului care a&as asu&ra 5e'ei in5erioare a membranei ;(< de&lasea2 tija 1urit ;5< n sus. !ceasta se ridic de &e su&a&a ;6< #i reali. 2ea2 le1tura cilindrului de 5r=n cu atmos5era &rin camera ;!< #i canalul $. Le1tura se men'ine &=n c=nd &resiunea n cilindrul de 5r=n% res&ectiv camera ;-< de sub membrana ;(<% este ec,ivalent cu tensiunea arcului ;)<% moment n care tija 1urit ;5< se a#a2 &e su&a&a ;6<. !st5el% at=t 5r=narea% c=t #i de5r=narea se &ot e5ectua n tre&te sau conti. nuu &=n la 5r=narea% res&ectiv de5r=narea com&let. 3n alt avantaj al acestor ti&uri de robinete este 5a&tul c asi1ur com. &ensarea automat a &ierderilor de aer din cilindrii de 5r=n% ast5el c &resiu. nea n cilindrii de 5r=n &entru 5iecare trea&t se men'ine la aceea#i valoare u#ur=nd mani&ularea 5r=nei. &evi'ia i reparaia robinetului fr!nei directe D( se 5ace similar cu a robinetului DD8% de5ec'iunile 5recvente care a&ar 5iind 1ri&area man#onu. lui de 1,idare &e su&ra5a'a de contact cu &iuli' sau de1radarea elementelor de cauciuc ;membrana elastic (% 1arnitura canelat 19<. %robele de funcionare se e5ectuea2 &e standul de &rob #i &e locomo. tiv% &entru &o2i'iile de 5r=nare #i slbire a 5r=nei. Gn ambele ca2uri se urm. resc &arametrii de 5unc'ionare &rinci&aliJ &resiunea reali2at n cilindrii de 5r=n% tim&ul de intrare n ac'iune a 5r=nei #i tim&ul de slbire a 5r=nei. Be.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+(8

1larea acestor &arametrii se 5ace &rin modi5icarea un1,iului de rota'ie al m=nerului.

5*2* Tr&3uctoru% 3e $resiune DRe%eu% 3e $resiune DI15E


0raductorul de &resiune este una din com&onentele &rinci&ale ale insta. la'iei de 5r=n% av=nd rolul de a stabili valoarea &resiunii n cilindrii de 5r=n. Gn com. &onen'a instala'iei de 5r=n intr dou traductoare% c=te unul &entru 5iecare bo1,iu. Din &unct de vedere 5unc'ional traductorul se com&une din cinci ca. mere% se&arate ntre ele &rin membrane elastice de cauciuc Efi=ura 85++F% le. 1ate la celelalte com&onente ale instala'iei &neumatice ast5elJ 2amera superioar R este n le1tur &ermanent cu re2ervorul ;?5<% valoarea &resiunii aerului n aceast camer 5iind de 5 sau 19 715>cm8% du& cum locomotiva este n ac'iune sau remorcat* 2amera $ n le1tur &ermanent cu cilindrul de 5r=n ;?9<% &rin con. ducta ;?(<* n anumite condi'ii camera $ se &une n le1tur cu cele dou camere vecine ! #i B* 2amera mi7lo2ie A n le1tur &ermanent cu atmos5era* 2amera lateral F n le1tur &ermanent cu sc,imbtorul de re1im ;?9< #i2amera su&a&a inferioar electro&neumatic $ n ;?8<* le1tur &ermanent cu tri&la valv ;)(< &rin sc,imbtorul de re1im ;?9<. /unc'ionarea traductorului se 5ace anali2=nd &o2i'ia subansamblelor #i comunica'iile &e care le stabile#te n 5unc'ie de stadiile n care se a5l insta. la'ia de 5r=n. -=nd 5r=na este slbit% aerul #i un arc din camera su&erioar R% aceasta 5iind n comunica'ie &ermanent cu re2ervorul ;?5<% men'in su&a&a ;5< a&. sat &e scaunul ei% iar $ cilindrii dede 5r=n comunic cu atmos5era &rin su&a&a ;)< desc,is. -amera se a5l% asemenea% cu atmos5era &rin tri&la valv ;)(<. L& 6r7n&re se reduce &resiunea n conducta 1eneral% iar tri&la valv ;)(< ncarc camera $ a traductorului cu o &resiune &ro&or'ional cu de&resiu. nea reali2at. !erul din camera $ a&as asu&ra &istonului in5erior ;1<% l ridic #i &rin sistemul de &=r1,ii transmite n continuare mi#carea su&a&elor ;8< #i ;)<. Gn mi#carea sa vertical% n sus% su&a&a cilindric ;)< se a#ea2 &e ca&tul in5e. rior al su&a&ei ;?<% le1at ri1id de su&a&a ;5< &e care le ridic n continuare m&reun. 6u&a&a ;5< se ridic de &e scaun #i &une n le1tur re2ervorul ;?5< cu cilindrul de 5r=n &rin intermediul camerei $ #i a conductelor de le1tur Efi=ura 85++59F. 0ot &rin aceast modi5icare de &o2i'ie a su&a&elor% &rin a#e2area su&a&ei ;8< &e su&a&a cilindric ;)< se ntreru&e le1tura cilin.

+(6

DAN !N"A

Fi=ura 85++5 "radu2torul de presiune5

drului de 5r=n cu atmos5era. !erul din cilindrul de 5r=n a&as #i asu&ra membranei care se&ar camera $ de !% &resiunea n camera $ #i cilindru 5iind aceea#i. -=nd &resiunea din camera $ se ec,ilibrea2 cu cea din camera $ su&a&a ;5< se rea#ea2 &e scaun% le1tura ntre re2ervorul ;?5< #i cilindru se ntreru&e. 6u&a&ele ;?< #i ;8< rm=n a&licate &e su&a&a cilindric ;)<% m&ie. dic=nd ast5el ie#irea n atmos5er a aerului din cilindrul de 5r=n. +rin cre#terea de&resiunii n conducta 1eneral se modi5ic &resiunea n camera $ % ec,ilibrul &resiunilor se stric #i ciclul se re&et% ob'in=nd ast5el e5orturi de 5r=nare din ce n ce mai mari. L& s%/9ire se comand% de la robinetul mecanicului DD8% cre#terea &resiunii n conducta 1eneral% tri&la valv comand evacuarea aerului din camera $ Efi=ura 85++F. +rin evacuarea aerului% ec,ilibrul ntre cele dou

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+(,

membrane se stric% ntre1 ansamblul de&las=ndu.se n jos% ast5el su&a&a ;8< se des&rinde de &e su&a&a cilindric ;)<% iar aceasta de &e su&a&a ;?<. Gn acest 5el le1tura ntre re2ervorul ;?5< #i cilindrul de 5r=n ;?9< rm=ne n. treru&t% camera $ ;im&licit cilindrul de 5r=n< este &us n le1tur cu at. mos5era &roduc=nd slbirea 5r=nelor. /r=na de &e locomotiva 969.D!% 5iind nemoderabil la slbire% la cre#. terea &resiunii n conducta 1eneral &rin intermediul tri&lei valve se co. mand slbirea total a 5r=nelor. Gn ca2ul 5r=nelor moderabile la slbire eva. cuarea aerului se 5ace tre&tat &rin men'inerea% n distribuitor% a unui ra&ort bine stabilit ntre cre#terea de &resiune n conducta 1eneral #i cantitatea de aer evacuat din cilindru de 5r=n. La re5acerea ec,ilibrului% su&a&a ;8< se ridic #i se a#a2 &e su&a&a cilindric ;)< care la r=ndul ei se a#a2 &e su. &a&a ;?< ntreru&=nd le1tura cilindrului de 5r=n cu atmos5era. Gn modul artat mai sus n cilindrii de 5r=n va e@ista o &resiune &ro&or. 'ional cu de&resiunea din conducta 1eneral. Arice &ierdere de aer din ca. mera $ sau din cilindrii de 5r=n va 5i com&letat automat la 5el ca #i n ca2ul unei 5r=nri sau slbiri. -amera F cu ansamblul de &=r1,ii au rolul ca n 5unc'ie de vite2a loco. motivei #i re1imul de mers de a sc,imba modul de lucru al traductorului. Gn 5unc'ie de cele dou &o2i'ii% &e care le &oate ocu&a sistemul de &=r1,ii% la aceea#i &resiune n camera de comand $ cores&und &resiuni di5erite n cilindrii de 5r=n. Be1imul de mers al locomotivei este stabilit &rin &o2i'ia sc,imbtorului de re1im "+B% n 5unc'ie de ti&ul trenului remorcat ;mar5% &ersoane<. "odi5icarea re1imului de 5r=nare n 5unc'ie de vite2 se 5ace de ctre su&a&a electro&neumatic ;?8< care este sau nu alimentat du& cum &rime#te semnal de la instala'ia &entru msurarea vite2ei. Gn 5unc. de cele artate sus avem urmtoarele situa'iiJ 'ie la o 5r=nare total mai &resiunea ma@im n camera de comand $ este de )%6 715>cm8. -=nd sc,imbtorul de re1im este n &o2i'ia "% + sau B% iar vi. te2a este mai mic de 69 7m>,% su&a&a electro&neumatic ;?8< nu este ali. mentat Efi=ura 85+*5aF% n camera lateral F se a5l aer la &resiunea e@is.

Fi=ura 85+*5 Supapa ele2tropneumati25

+(-

DAN !N"A

tent n re2ervorul ;?5< cu care se a5l n le1tur direct. !erul din camera F a&as asu&ra &istonului ;6<% iar sistemul de &=r1,ii ;7< #i ;(< se a5l n &o. 2i'ia e@trem drea&t. La aceast &o2i'ie a levierelor% &resiunii de )%6 715>cm8 n camera $ i cores&unde o &resiune de ? 715>cm8 n cilindrii de 5r=n. 4ventualele abateri de la valorile &rescrise se re1lea2 &e stand &rin modi5icarea &o2i'iei &unctului de s&rijin a bra'elor levierelor*

+ D partea superioar a 2ar2aseiG *< >< +>< +-< >6< 8+ D 9u2G A D =:ida7ul supapeiG 8 D 2onul ro9inetului de e1a2uareG 6< A+ D plintG ,< *-< ,( D inel de etanareG - D piston de =:idareG . D ai9 dinatG +(< **< A.< 8. D resort de presiuneG ++ D sitG +* D uru9 de 3n2:idereG +A D inelG +8 D inel de rea;emG +6 D inel See=erG +, D piston superiorG +. D 2ontrapiesG *( D mem9ran platG *+ D ai9a pistonuluiG *> D partea inferioar a 2ar2aseiG *A< *.< >, D pre;onG *8< >(< A,< -,< -. D ai9 elasti2G *6< >+< 6,< 6.< -- D piuli :exa=onalG *, D ea1 de 2ondu2ereG >* D 2apa2ul la=ruluiG >>< 86 D ta9l de a2operireG >A<>8 D 2ar2asG >-<>. D le1ierG A( D 9olG A* D ti7 de presiuneG A> D piston inferiorG AA D mem9ran de pieleG A8 D a2operitoare de prote2ieG A6< 68 D dis2ul pistonuluiG A-< -6 D uru9 :exa=onalG 8(<,+ D 2apa2G 8* D 2ulisG 8> D axG 8A D tift 2ilindri2 2restatG 88 D rolG 8, D uru9 2u 2ap semirotundG 8- D 9il de oel 8G 6( D =:ida7ul axuluiG 6+ D pies psuitG 6* D 2orp de pistonG 6> D tiftG 6A D umrul pistonuluiG 66 D ai9 elasti2 dinatG 6- D uru9 de re=lareG ,* D dop filetatG ,> D t9lia mr2iiG ,A D 2ui 2restatG ,8 D suportul supapeiG ,6< ,,< ,- D niplu du9lu de ra2ordareG ,. D niplu du9luG -(< -+< -*< -> D mufeG -A D ai9 de etanareG -8 D uru9 pre;on5

Fi=ura 85+>5a5 "radu2torul de presiune D se2iune trans1ersal:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+(.

Fi=ura 85+>595 "radu2torul de presiune D se2iune lon=itudinal5

c=nd vite2a locomotivei de&#e#te 69 7m>,% iar sc,imbtorul de re1im este n &o2i'ia R Efi=ura 85+*59F su&a&a electro&neumatic ;?8< este alimen. tat% aceasta ntreru&e le1tura ntre re2ervorul ?5 #i camera F a traductoru. lui de &resiune% &e care o &une n le1tur cu atmos5era. +rin evacuarea ae. rului din camera F resortul 9 se detensionea2 #i stabile#te ntre1 ansamblul n &o2i'ia e@trem st=n1a. !cestei &o2i'ii% la o &resiune de )%6 715>cm8 n ca. mera de comand $ % i cores&unde o &resiune de 6 715>cm8 n cilindrii de 5r=n. Dac acest ra&ort nu se reali2ea2% corec'ia se 5ace n acela#i mod &rin modi5icarea &o2i'iei bra'elor levierelor. +entru a mri &resiunea n cilindrii de 5r=n se modi5ic &unctul de s&rijin al celor dou leviere &rin n#urubarea #urubului de re1lare. Gntotdeauna du& e5ectuarea unui re1laj &robele se 5ac &entru ambele &o2i'ii ale levierelor. La nc,eierea re1lajelor% #urubul de re1laj se asi1ur cu o &iuli' ,e@a1onal. Desenul de ansamblu cu &r'ile com&onente este &re2entat n fi=ura 85+> a #i 9.

++(

DAN !N"A

&evi'ia i repararea traductoarelor de presiune se 5ace n atelierul s&eciali2at du& demontarea acestuia de &e locomotiv. Gn atelier traduc. torul este demontat% &iesele sunt s&late cu motorin ;cu e@ce&'ia celor de cauciuc care se #ter1 cu &=n2 uscat<% du& care sunt uscate &rin su5lare cu aer com&rimat. Du& cur'are se veri5icJ 1arniturile dac nu sunt tasate% de5ormate% 5isurate sau #i.au &ierdut din elasticitate% cele care &re2int de5ecte se nlocuiesc* se veri5ic vi2ual starea &ieselor im&ortante ;cor&ul traductorului% buc. #e% su&a&e etc.<% &entru a de&ista eventualele 5isuri% u2uri sau de5orma'ii* se veri5ic starea su&ra5e'elor de contact ale rolei #i &=r1,iilor% neuni. 5ormitatea acestor su&ra5e'e conduce la varia'ia neuni5orm a &resiunii n cilindrii de 5r=n. Du& veri5icarea #i nlocuirea sau re&ararea &ieselor de5ecte se e@ecut o&era'ia de montare% reali2at n sens invers demontrii. Gnainte de montare toate &iesele se vor un1e cu un strat sub'ire de unsoare antiacid% mai &u'in cele de cauciuc care trebuie s 5ie &er5ect uscate. %robele dup reparaie se 5ac &e standul de &rob cu sco&ul veri5icrii etan#eit'ii #i 5unc'ionrii traductorului de &resiune. +robele constau n ur. mtoarele o&era'iiJ se montea2 traductorul de &resiune &e stand* se alimentea2 de la robinetul mecanicului DD8 conducta 1eneral a instala'iei de 5r=n cu aer la &resiunea de 5 715>cm8* se veri5ic etan#eitatea camerelor R #i F care se a5l sub &resiune* se manevrea2 robinetul mecanicului DD8 n domeniul de 5r=nare* se veri5ic etan#eitatea &lanelor de se&ara'ie* se urmre#te valoarea &resiunii aerului n cilindru de 5r=n n 5unc'ie de &o2i'ia m=nerului robinetului DD8. +entru o &resiune de )%6 715>cm 8 n camera de comand &resiunea n cilindru de 5r=n &resiunea aerului trebuie s 5ie de ? 715>cm8 ;camera F sub &resiune<. Dac se evacuea2 aerul din ca. mera F% &rin ac'ionarea manual a electrosu&a&ei ;?8<% &entru aceea#i &re. siune n camera de comand% n cilindru de 5r=n &resiunea trebuie s 5ie de 6 715>cm8. !baterile de la aceste valori se corectea2 &rin modi5icarea &o2i. 'iei culisei &e a@ul 5iletat. +e standurile de &rob ec,i&ate cu mano1ra5 se ridic dia1ramele de 5unc. 'ionare% du& care acestea se vor com&ara cu dia1ramele etalon. !baterile de la dia1ram se admit n limita toleran'elor din Instruc'ia de re&ara'ii nr. ?96.

5*5* Distri9uitoru% 3e &er Dtri$%/ 1&%1/E


Distribuitorul de aer are rolul ca n 5unc'ie de &resiunea aerului din con. ducta 1eneral s &un sau nu n 5unc'iune instala'ia de 5r=n. 0ri&la valv

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+++

are ca &arte &rinci&al un &iston asu&ra cruia ac'ionea2 &e de o &arte &re. siunea aerului din conducta 1eneral% iar &e de alt &arte &resiunea din re. 2ervorul au@iliar al unei camere de distribu'ie. Gn 5unc'ie de ec,ilibrul celor dou &resiuni stabile#te urmtoarele le1turiJ n &o2i'ia de mers 5ace le1tura ntre conducta 1eneral ;(1< #i re2ervorul au@iliar ;)9< #i &une n comunica'ie camera de comand $ a tra. ductorului de &resiune cu atmos5era* n &o2i'ia de 5r=nare% ntreru&e le1turile &recedente% n sc,imb &une n comunica'ie camera de comand $ cu re2ervorul au@iliar ;)9<* n &o2i'ia neutr ntreru&e toate le1turile. /unc'ionarea tri&lei valve este direct le1at de 5unc'ionarea instala'iei de 5r=n Efi=ura 85+AF% ast5elJ L& 6r7n&re se e@ecut o de&resiune n conducta 1eneral care se trans. mite #i n camera ;)< a tri&lei valve. +rin de&resiunea creat n camera ;)< ec,ilibrul de &resiuni &e cele dou 5e'e ale &istonului se stric #i m&in1e &istonul n &o2i'ia e@trem de jos. Gn de&lasarea sa &istonul antrenea2 su. &a&a de 1rada'ie ;8<% care este 5i@at de acesta &rintr.un #ti5t% m&reun cu sertarul ;?<. La nce&utul mi#crii% sertarul ;?< rm=ne n re&aos% 5iind re'i. nut de 5recri% n acest tim& su&a&a de 1rada'ie ;8< desc,ide intrarea aerului s&re interiorul sertarului% n continuare sertarul este antrenat de &iston #i l love#te cu tija la &artea su&erioar desc,i2=nd calea de trecere a aerului de la re2ervorul ;)9< la camera $ a traductorului Efi=ura 85+A59F. -=nd &resiu. nea din re2ervorul au@iliar% aceea#i cu cea de &e 5a'a su&erioar a &istonului ;1<% se ec,ilibrea2 cu &resiunea din camera ;)<% le1at la conducta 1eneral% &istonul ;1< se de&lasea2 n sus ntr.o &o2i'ie intermediar controlat de cele dou &resiuni% iar valva de 1rada'ie ;8<% 5r a de&lasa sertarul% nc,ide
Fi=ura 85+A5 "ripl 1al1 Edistri9uitorul de aerF5

++*

DAN !N"A

le1tura ntre re2ervorul au@iliar ;)9< #i camera de comand $ a traducto. rului Efi=ura 85+A52F. +entru de&resiuni succesive n conducta 1eneral 5enomenul se re&et% &ermi'=nd de5r=narea n tre&te% re2ult deci c instala'ia de 5r=n dotat cu acest ti& de distribuitor este moderabil la 5r=nare. L& 3e6r7n&re ;&o2i'ia de alimentare fi=ura 85+A5a< &rin alimentarea conductei 1enerale &resiunea n camera ;)< cre#te% ceea ce 5ace ca &istonul ;1< s se de&lase2e n &o2i'ia e@trem su&erioar. +rin de&lasarea sa n aceast &o2i'ie se reali2ea2 alimentarea re2ervorului au@iliar ;)9< cu aer la &resiunea de re1im &rin ori5iciul ;a< dintre camera ;)< #i camera sertarului. Gn mi#carea sa &istonul antrenea2 #i sertarul cu valv de 1rada'ie nc,is &une n le1tur camera de comand a traductorului $ cu atmos5era% &ro. duc=nd slbirea 5r=nelor. Din cele artate mai sus re2ult c orice alimentare a conductei 1enerale are ca dre&t consecin' slbirea total a 5r=nelor% deci acest ti& de distribui. tor nu &ermite reali2area unei 5r=nri moderabile #i la slbire. Desenul de ansamblu cu toate &r'ile com&onente este &re2entat n fi) =ura 85+8.
Fi=ura 85+85 "ripl 1al1 ordinar:

+ D partea superioar a 2ar2aseiG * D 9u2a 2amerei pistonuluiG > D 9u2a sertaruluiG 8 D piston de 2omand '8 2u tiftG 6 D tiftG , D se=ment ,6<* pentru 2onstru2ie nouG , D se=ment ,6<8 pentru montare 3n 9u2a * u;atG , D se=ment ,, pentru montare 3n 9u2a * u;atG - D sertarG . D supap de =radareG +( D resortul sertaruluiG ++ D tift 2ilindri2 -I+-G +* D ai9 de laminareG +> D uru9 de 3n2:idere M8(I+?+(NG +A D uru9 de 3n2:idere R +?*NI+(G +8 D partea inferioar a 2ar2aseiG +6 D 9u2 de =:idareG +, D ai9 de etanare ++A?8+IA din 2au2iu2G +, D ai9 de etanare ++><8? ?8+IA din pieleG +- D uru9 de e1a2uare R +?*NG +. D uru9 :exa=onal %+*I-(G *( D piuli :exa) =onal %+*G *+ D suporturi)supapeG ** D ai9 de etanare +>8?88I> din 2au2iu2G *> D uru9 :exa=onal %+*I6(G *A D ai9e elasti2e A+*G po;5 *()*A D suportul supapei 2ompletG *6 D mar2 de re2unoatere ' 8G *, D uru9 2u 2ap 3ne2at %>I65

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

++>

&evi'ia i reparaia se 5ace n atelierul s&eciali2at &rin demontare. 6ub. ansamblele #i &iesele tri&lei valve se s&al cu N,ite.s&irt sau ben2in% du& care se usc &rin su5lare cu aer com&rimat. +iesele din cauciuc se #ter1 bine cu &=n2 uscat. Du& cur'are se 5ac urmtoarele veri5icriJ se controlea2 starea su&ra5e'elor de 5recare ale sertarului #i ale buc#ei sertarului* se veri5ic toate 1arniturile urmrind dac nu &re2int de5ecte de 5or. m% ri2uri sau &ierderea elasticit'ii* se controlea2 starea su&ra5e'ei su&a&ei de 1rada'ie% n ca2ul e@isten. 'ei ri2urilor sau urmelor de 1ri&are% acestea se nltur &rin rodare* se veri5ic 1rosimea 1arniturilor de &iele% care trebuie s 5ie aceea#i &e toat su&ra5a'a% 1arniturile de5ecte se nlocuiesc. A&era'ia de rodare se e@ecut cu &ast de #le5uit% de 1ranula'ie )59% &e o su&ra5a' de 5ont &lan. Du& #le5uire &iesele se s&al cu N,ite.s&irt sau ben2in. "ontarea se 5ace e@ecut=nd o&era'iile n ordine invers demontrii. Gnainte de montare toate &iesele ;cu e@ce&'ia celor de cauciuc< se vor un1e cu un strat sub'ire de unsoare antiacid. Pro9e%e 3u$/ re1i4ie se e5ectuea2 &e standul de &rob #i cu&rind urm. toarele o&era'iiJ se &une robinetul mecanicului DD8 n &o2i'ia II ;de mers<% re2ervorul au@iliar se alimentea2 #i se veri5ic dac nu a&ar &ierderi de aer la ori5iciul de evacuare n atmos5er. 4ventualele &ierderi se datorea2 neetan#eit'ii sertarului &e buc#% de5ectul nltur=ndu.se &rin rodare* se trece m=nerul robinetului DD8 din &o2i'ia II n &o2i'ia III% situa'ie n care &resiunea n conducta 1eneral trebuie s rm=n la valoarea nomi. nal ;5 715>cm8<. 0ot n aceast situa'ie se veri5ic% &rin &al&are cu de1etul% ori5iciul de le1tur cu atmos5era% urmrind cre#terea &resiunii sau eliminri de aer* se manevrea2 m=nerul robinetului DD8 n domeniu de 5r=nare #i se urmre#te cre#terea &resiunii n cilindrii de 5r=n* se e@ecut o 5r=nare total ;&resiunea n conducta 1eneral T 9 715>cm8< du& care se aduce n &o2i'ia neutr unde se men'ine 19 minute. Gn tot acest tim& acul manometrului conductei 1enerale #i al cilindrilor de 5r=n trebuie s rm=n &e 2ero.

5*6* Sc-i.9/toru% 3e re)i.


4ste a&aratul din instala'ia de 5r=n care 5ace &osibil re1larea e5ortului de 5r=nare #i a tim&ilor de intrare n ac'iune a 5r=nelor n 5unc'ie de ti&ul tre. nului remorcat ;mar5% &ersoane< #i de vite2a acestuia.

++A

DAN !N"A

+ D 2ar2asG *< - D 9u2G > D 2epG A D m4nerG 8 D tiftG 6 D ar2G , D uru9 de 3n2:idereG . D inelG +( D piuliG ++ D uru9 opritor5

Fi=ura 85+65 S2:im9torul de re=im:

Gn &rinci&iu% sc,imbtorul de re1im este un robinet cu mai multe ci la care elementele esen'iale sunt diametrele ori5iciilor de trecere. Gn fi=ura 85+6 este &re2entat desenul de ansamblu cu &rinci&alele &r'i com&onente. Gn toate &o2i'iile sc,imbtorul de re1im reali2ea2 o le1tur &erma. nent ntre tri&la valv #i camera de comand $ a traductorului &rin ori5i. ciile ;1< #i ;8< #i o le1tur ntre camera F a traductorului de &resiune #i elec. trosu&a&a &entru 5r=na de mare &utere ;?8< ;ve2i 5i1ura la 5unc'ionarea 5r=. nei fi=ura 85+,<. "=nerul sc,imbtorului de re1im &oate ocu&a &atru &o2i'iiJ &o2i'ia M% &entru remorcarea trenurilor de mar5* &o2i'ia %% &entru remorcarea trenurilor de &ersoane* &o2i'ia &% &entru remorcarea trenurilor ra&ide* &o2i'ia ))% &entru remorcarea trenurilor de mare vite2 ;&e locomo. tivele din &arcul -./.B. nu se utili2ea2<. Diametrele ori5iciilor ;1< #i ;8< varia2 n 5unc'ie de &o2i'ia m=nerului av=nd ca #i consecin' #i tim&i de 5r=nare #i slbire di5eri'iJ
Po4ii& M % &

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

++8

Gn &o2i'iile % #i P camera lateral F a traductorului de &resiune este n comunica'ie direct #i &ermanent cu re2ervorul ;?5< din st=n1a% su&a&a electro&neumatic ;?8< 5iind inactiv. Gn &o2i'ia R% camera lateral F a traductorului de &resiune este n comu. nica'ie cu cellalt re2ervor ;?5< &rin canalele ;)< #i ;5< ale sc,imbtorului de re1im #i electrosu&a&a ;?8< &entru 5r=na de mare &utere. !ceast le1tur d &osibilitatea instala'iei de a 5r=na la vite2e &este 69 7m>,% &rin semnalul dat de la instala'ia de msurare a vite2ei #i transmis la electrosu&a&a &neuma. tic ;?8< s 5ie activat 5r=na de mare &utere. +o2i'ia m=nerului sc,imbtorului de re1im se &une ntotdeauna n con. cordan' cu 5elul trenului &e care l va remorca locomotiva.

5*8* Su$&$& e%ectro$neu.&tic/ D22E


6u&a&a electro&neumatic ;?8<% ca #i com&onent a instala'iei de 5r=n% este intercalat ntre unul din re2ervoarele au@iliare ;?5< Efi=ura 85+,F #i camera F a traductorului de &resiune &rin intermediul sc,imbtorului de re. 1im. Le1area la circuitul electric al vite2ometrului se 5ace &rin electroven. tilul 4 865% alimentat la 179 F c.c. Fentilul su&a&ei electro&neumatice &oate ocu&a dou &o2i'ii Efi=ura 85+*FJ o &o2i'ie su&erioar% bobina su&a&ei nu este alimentat% iar ventilul 5ace le1tur ntre re2ervorul ;?5< #i traductorul de &resiune ;?6< camera F* o &o2i'ie in5erioar% bobina este alimentat% iar ventilul ntreru&e le. 1tura ntre re2ervorul ;?5< #i traductorul de &resiune ;?6< camera F% &e acesta &un=ndu.l n le1tur cu atmos5era* alimentarea su&a&ei se 5ace atunci c=nd vite2a locomotivei de&#e#te 69 7m>,% iar decu&larea la scderea &resiunii sub 59 7m>,.

5*:* Circuitu% 6r7nei &uto.&te in3irecte


/r=na automat indirect de &e locomotiva 969.D! este din &unct de vedere constructiv asemntoare n multe &rivin'e cu 5r=na de &e celelalte ti&uri de locomotive. Gn e@&loatare aceasta este &rinci&ala 5r=n utili2at% 5iind considerat 5r=n de ba2. Le1tura ntre instala'ia de 5r=n #i celelalte circuite ale ec,i&amentului locomotivei se 5ace &e dou ci Efi=ura A5+FJ din conducta de alimentare ;(9<% &rin comutatorul ;7)< se 5ace le1. tura cu re2ervoarele ;?5<. Gnainte de intrarea n 5iecare re2ervor se montea2 c=te o su&a& de sens ;17< &entru a m&iedica ntoarcerea aerului s&re con.

Fi=ura 85+,5 S2:ema de fun2ionare a fr4nei automate pentru 1 O 6( Hm?:5

D A N +

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

++,

ducta ;(9<. -omutatorul ;7)< are dou &o2i'ii trac'iune$ #i remorcat$% n 5unc'ie de &o2i'ia m=nerului re2ervoarele ;?5< sunt alimentate cu aer la &resi. unea de 19 715>cm8 c=nd locomotiva este activ sau cu aer la &resiunea de 5 715>cm8% din conducta 1eneral ;(1< c=nd locomotiva circul remorcat* a doua le1tur de la conducta de alimentare ;(9< #i robinetul meca. nicului ;81<% se alimentea2 conducta 1eneral ;(1< #i n continuare celelalte com&onente ale instala'iei de 5r=n. De robinetul mecanicului ;81< mai sunt le1ate re2ervorul de e1ali2are ;8)< cu o ca&acitate de 5 l #i re2ervorul de tim& ;88< de 85 l. !t=t conducta de alimentare ;(9<% c=t #i conducta 1eneral ;(1< se ntind de.a lun1ul locomotivei% iar la ambele ca&ete au montate ro. binete 5rontale care &ermit cu&larea cu materialul rulant remorcat sau cu alte locomotive. +unerea n 5unc'ie a instala'iei de 5r=n se 5ace &rin ducerea robinetului mecanic ;81< n &o2i'ia a II.a de mers% c=nd se 5ace alimentarea acesteia. La 5r=narea ordinar% m=nerul robinetului mecanicului se mut n una dintre &o2i'iile de 5r=nare. Gn 5unc'ie de aceasta% o &arte a aerului din con. ducta 1eneral este evacuat. 6cderea de &resiune se transmite la tri&la val. v ;)(< care nc,ide le1tura dintre re2ervorul au@iliar ;)9< #i conducta 1e. neral% #i l &une acesta din urmde nre1im. comunica'ie cu traductorul de &re. siune camera $ % &e &rin sc,imbtorul !erul din re2ervorul au@iliar ajun1e n camera $ a traductorului de &resiune% ridic 1ru&ul de su&a&e% ntreru&e le1tura cilindrilor de 5r=n ;?9< cu atmos5era #i stabile#te le1tura dintre re2ervoarele ;?5< #i cilindrii de 5r=n ;?9< &roduc=nd 5r=narea. "rimea e5ectului de 5r=nare este direct &ro. &or'ional cu &resiunea din camera $ a traductorului #i invers &ro&or'ional cu &resiunea din conducta 1eneral. 45ortul de 5r=nare se &oate mri n tre&te succesive &=n la 5r=narea total c=nd n conducta 1eneral va 5i )%6 715>cm8% iar n cilindrii de 5r=n ? 715>cm8 sau 6 715>cm8 c=nd este n ac'iune 5r=na de mare &utere. +resiunea n cilindrii de 5r=n se men'ine n &ermanen' constant% n concordan' cu &o2i'ia m=nerului de la robinetul mecanicului DD8. Arice &ierdere sau su&ra&resiune este com&letat sau eliminat automat de ctre traductorul de &resiune. 6lbirea 5r=nelor se 5ace &rin mrirea &resiunii n conducta 1eneral ;(1<. !ceasta are ca e5ect realimentarea re2ervorului au@iliar ;)9<% tri&la valv ;)(< &une n le1tur camera de comand $ a traductorului de &resiune cu atmos5era% iar &rin de&lasarea n jos a 1ru&ului de su&a&e ale acestuia ca. mera $ a traductorului se &une n le1tur cu atmos5era% se evacuea2 aerul din cilindrii de 5r=n% conduc=nd la slbirea 5r=nelor. /r=na de mare &utere este activat atunci c=nd m=nerul sc,imbtorului de re1im este n &o2i'ia B$. Gn aceast situa'ie% dac vite2a locomotivei de. &#e#te 69 7m>,% se alimentea2 bobina electroventilului ;?8< care nc,ide le1tura din re2ervorul ;?5< #i camera F a traductorului de &resiune ;?6<% iar

++-

DAN !N"A

&e aceasta o &une n le1tur cu atmos5era. +rin eliminarea aerului din ca. mera F arcul de&lasea2 &istonul s&re drea&ta% la aceast nou &o2i'ie a &=r. 1,iilor &entru 5r=narea total &entru &resiunea de )%6 715>cm8 n camera $ se ob'in 6 715>cm8 n cilindrul de 5r=n. Necesitatea cre#terii e5ortului de 5r=nare la vite2a de &este 69 7m>, este determinat de 5a&tul c% odat cu cre#terea vite2ei% coe5icientul de 5recare dintre roat #i sabot scade% iar dru. mul de 5r=nare cre#te n consecin'. Gn ca2urile n care locomotiva circul remorcat #i are com&resorul scos din 5unc'ie robinetul de comutare se &une n &o2i'ia remorcat$. -u robinetul ;7)< n aceast &o2i'ie re2ervoarele ;?5< se alimentea2 din conducta 1e. neral ;(9<% 5unc'ionarea 5r=nei 5iind aceea#i.

5*;* Circuitu% 6r7nei &nti$&tin&=


+atinarea ro'ilor se mani5est &rintr.o cre#tere necomandat a tura'iei ca urmare a scderii aderen'ei dintre ro'i #i #ine. /r=na anti&atinaj intervine la a&ari'ia &atinrii #i &rintr.o 5r=nare u#oar readuce tura'ia ro'ilor la va. loarea normal. 6esi2area &atinrii o 5ace releul de tensiune 4 89 ;ve2i sc,ema electric a circuitelor &rinci&ale<% c=te unul &entru 5iecare 1ru& de motoare electrice de trac'iune. Bobina releului este le1at cu un ca&t la cablul de nseriere dintre motoarele de trac'iune ale 5iecrei 1ru&e #i cu cellalt la mediana di. vi2orului de tensiune ;8(<. Gn condi'iile n care tura'iile celor dou motoare sunt e1ale tensiunea la bornele bobinei este nul. -=nd una dintre osii &ati. nea2% tura'ia acesteia cre#te% im&licit% cre#te #i tura'ia motorului de trac. 'iune #i la bornele bobinei a&are o di5eren' de &oten'ial care determin in. trarea n ac'iune a instala'iei anti&atinaj. 0ensiunea minim de intrare n ac. 'iune a instala'iei este de )6 F. +unerea n 5unc'ie se &oate 5ace #i manual de ctre mecanic &rin butonul din controler. La cre#terea tensiunii &este )6 F bobina releului 4 89 anclan#ea2 #i nc,ide &rintr.un contact circuitul de alimentare al releului de tensiune 4 6(. !cesta la r=ndul su atra1e armtura ;9< le1at solidar la su&a&a cu dublu scaun ;19< a ventilului ;79< care admite o cantitate de aer n cilindrii de 5r=n &roduc=nd o 5r=nare u#oar a locomotivei. +resiunea ma@im n cilindrii &entru care se re1lea2 ventilul 79 este de 9%5 W 1%5 715>cm8. La atin1erea acestei &resiuni se comand automat slbirea. Adat cu intrarea n ac'iune a 5r=nei anti&atinaj este comandat #i redu. cerea tura'iei motorului diesel. -om&onenta &rinci&al a instala'iei anti&atinaj este ventilul anti&atinaj Efi=ura 85+-F. +r'ile &rinci&ale ale acestuia suntJ

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

++.

re1ulatorul de &resiune A este n le1tur cu conducta de alimentare ;(1< #i are rolul de a reduce &resiunea de la 19 715>cm8 la 1 715>cm8% re1larea 5c=ndu.se &rin tensionarea sau detensionarea arcului elicoidal ;?<* electroventilul $ comand n 5unc'ie de tensiunea de &e releele 4 89 alimentarea cu aer a releului de &resiune #i% im&licit% 5r=narea* releul de &resiune n 5unc'ie de comanda &rimit &une n le1tur cilindrul de 5r=n cu camera & sau cu atmos5era. /unc'ionarea electroventilului se reali2ea2 n dou situa'iiJ a< locomotiva nu &atinea2% bobina electroventilului 4 6( nu este ali. mentat. !erul din conducta de alimentare ;(9< ajun1e n camera ;8< a re1u. latorului de &resiune. !rcul ;?< de&lasea2 n sus tija 1urit ;5<% ridic su&a&a ;)< de &e scaun #i &ermite trecerea aerului n camera de mijloc ;6<. -=nd &resiunea care a&as asu&ra 5e'ei su&erioare a membranei ;7< ec,ili. brea2 tensiunea arcului su&a&a ;)< se a#a2 &e scaun. Be1larea &resiunii n camera ;6< se 5ace &rin tensionarea sau detensionarea arcului ;?< cu ajutorul #urubului de re1laj ;(<% valoarea la care se re1lea2 este p T 1 715>cm8. +ierderile de aer necomandate se com&ensea2 automat% iar su&ra&re. siunile sunt eliminate &rin tija 1urit ;5<. 6u&a&ele ;19< #i ;11< ale valvei electro&neumatice sunt le1ate solidar de armtura ;9< cu bobina 4 6( nealimentat% su&a&a ;11< nc,ide le1tura ntre
+ D 2ondu2t de alimentare de +( H=f?2m*G

Fi=ura 85+-5 S2:ema 1entilului antipatina7:

supapeG A D ar2G

* D 2amera re=ulatoruluiG >< +(< ++< +, D

8< +6 D ti7 =uritG 6 D 2amerG ,< +8 D mem9ranG - D uru9 de re=lareG . D armturG +* D 2amer de aerG +>< +-< *+ D 2analG +A D 2amera inferioarG +.< *( D 2amere de aerG ** D 2anal 2ali9rat 5

+*(

DAN !N"A

camera ;6< #i camera ;18<% iar su&a&a ;19< 5iind desc,is &une n le1tur camera ;18< cu atmos5era. Beleul de &resiune nu este alimentat cu aer% camera ;1?< este n le1tur cu atmos5era &rin canalul ;1)< #i camera ;18<% iar eventualele su&ra&resiuni din camera ;19< #i ;89< ;ele comunic &rin ori5iciul 88< a&as asu&ra tijei su&erioare a membranei ;15< care de&lasea2 ntre1 ansamblul n jos% iar aerul este eliminat &rin tija 1urit ;81<. b< Locomotiva &atinea2% se alimentea2 bobina electroventilului 4 6(% aceasta atra1e armtura ;9< care &rin de&lasarea sa nc,ide su&a&a ;19<% le1tura camerei ;18< cu atmos5era #i desc,ide su&a&a ;11< le1tura camerei ;18< cu camera ;6<. !erul din camera ;6< &trunde n camera ;18< #i de aici &rin canalul ;1)< n camera ;1?<. +e tot acest circuit aerul se 1se#te la aceea#i &resiune de 1 715>cm8. !erul din camera ;1?< ac'ionea2 asu&ra 5e'ei in5erioare a membranei ;15<% aceasta de&lasea2 tija 1urit ;16< n sus care n mi#carea sa ridic su. &a&a ;17< de &e scaun #i &ermite trecerea aerului din camera ;8< &rin camera ;19< #i conducta ;1(< #i n continuare la cilindrul de 5r=n. Deoarece camera ;19< comunic cu camera ;89< &rin ori5iciul ;18< c=nd valoarea &resiunii n aceste dou camere ajun1e la 1 715>cm8 5or'ele care ac'ionea2 &e cele dou 5e'e ale membranei ;15< se ec,ilibrea2 #i arcul releului readuce su&a&a ;17< &e scaunul su. Gn aceast situa'ie n cilindrii de 5r=n &resiunea este de 1 715>cm8 &roduc=nd e5ectul de 5r=nare cores&un2tor. La ntreru&erea alimentrii bobinei releului 4 6(% armtura ;9< revine n &o2i'ia ini'ial nc,i2=nd su&a&a ;11< #i desc,i2=nd su&a&a ;19<. +rin aceas. ta aerul din camera ;1?< este eliminat n atmos5er &rin canalul ;1)<% camera ;18< #i su&a&a ;19< desc,is. 4c,ilibrul &e cele dou 5e'e ale membranei ;15< se stric% &resiunea de &e 5a'a su&erioar de&lasea2 tija 1urit n jos% aceasta se des&rinde de su&a&a ;17<% iar aerul din cilindrii de 5r=n este eliminat &rin tija 1urit ;16< n atmos5er. 0ot &e aceast cale este eliminat #i aerul din camera ;89< care trece n camera ;19< &rin ori5iciul ;88<. !cesta este calibrat av=nd rolul de a reali2a o anumit vite2 de evacuare #i% im. &licit% un anumit tim& de slbire a 5r=nelor. 4vacuarea aerului continu &=n la slbirea de5initiv a 5r=nelor. Gntre1 ciclul 5r=nare.men'inere.slbire durea2 a&ro@imativ ( secunde 5iind n 5unc'ie #i de cursa &istonului% 5a&t ce duce la eliminarea e5icient a &atinrii 5r in5luen'e mari asu&ra 5unc'ionrii locomotivei.

5*10* Pro9e %& inst&%&i& 3e 6r7n/


Gn cadrul &rocesului de revi2ii #i re&ara'ii o im&ortan' deosebit se acord &robelor la instala'ia de 5r=n. Gn urma e5ecturii &robelor se sta.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+*+

bile#te dac instala'ia de 5r=n nde&line#te condi'iile &rescrise re5eritoare la &ierderile de aer% durata intrrii n ac'iune a 5r=nei #i 5unc'ionarea corect a com&onentelor ec,i&amentului de 5r=n. Feri5icrile care se 5ac la a&aratura instala'iei de 5r=n suntJ 1. 'erifi2area indi2aiei manometrelor se 5ace &rin com&ara'ie cu in. dica'iile date de manometrul etalon% di5eren'a ma@im admis 5iind de R 9%8 715>cm8. 8. Etaneitatea instalaiei pneumati2e de fr4n const n msurarea &ierderilor de aer ntr.un anumit interval de tim&. +roba se e@ecut la &resiu. nea nominal a 5iecrui circuit care trebuie s cores&und urmtoarelor valoriJ conducta &rinci&al de alimentare 19 715>cm8* conducta 1eneral de aer 5 715>cm8* circuitul de comand al a&aratelor 6 715>cm8* circuitul de comand al motorului diesel )%8 715>cm8. +entru e5ectuarea &robei robinetul mecanicului DD8 se &une n &o2i'ia III% iar robinetul 5r=nei directe n &o2i'ie de de5r=nare. Gn aceste condi'ii &ier. derea de aer admis este de ma@. 9%8 715>cm8 ntr.un interval de ? minute. +entru acelea#i condi'ii% dar cu 5luierele% #ter1toarele de 1eam% nisi. &arele #i circuitul de comand al motorului diesel i2olate &ierderile de aer admise sunt de ma@. 9%1 715>cm8 n acela#i interval de tim&. La circuitul de comand al motorului diesel &ierderile admise sunt de 9%8 715>cm8 n tim& de 19 minute. ). Presiunea 3n 2ondu2ta =eneral valoarea &rescris este de 5 R 9%1 715>cm8 cu m=nerul robinetului DD8 n &o2i'ia de mers. Feri5icarea #i re. 1larea se 5ace la robine'ii din ambele &osturi. 0ot cu aceast oca2ie se veri. 5ic tim&ul de alimentare al instala'iei de 5r=n care trebuie s 5ie de 119 W W 1)9 s din momentul ac'ionrii robinetului mecanicului DD8. ?. Presiunea 3n re;er1orul de timp cu m=nerul robinetului mecanicului n &o2i'ia de mers se ac'ionea2 &=r1,ia e1ali2atorului &=n c=nd &resiunea n conducta 1eneral ajun1e la 6%5 715>cm8. Du& eliberarea &=r1,iei &re. siunea n conducta 1eneral trebuie s revin la 5 715>cm8 n 19 R 8 minute 5r ca 5r=na s intre n ac'iune. 5. Sensi9ilitatea fr4nei se &une robinetul mecanicului n &o2i'ie neutr #i se &roduce o &ierdere de aer &rintr.o du2 de 8 mm. +entru o &ierdere de 9%? 715>cm8% ntr.un interval de tim& scurt% 5r=na trebuie s intre n ac'iune du& 6 R 8 s. 6. &nsensi9ilitatea fr4nei n acelea#i condi'ii ca #i la &roba &recedent la o &ierdere de aer de 9%? 715>cm 8 tim& de 69 s 5r=na nu trebuie s intre n ac'iune. 7. Fr4narea 3n trepte se 5ace &rin manevrarea robinetului mecanicului n &o2i'iile de 5r=nare. La o &resiune de ?%7 R 9%1 715>cm8% n conducta 1ene. ral% 5r=na trebuie s intre n ac'iune% iar la )%6 R 9%1 715>cm8% n cilindrii de 5r=n% trebuie s se reali2e2e &resiunea ma@im.

+**

DAN !N"A

(. "impul de fr4nare total i de sl9ire se urmre#te reali2area tim. &ilor de 5r=nare total% res&ectiv slbire% n 5unc'ie de &o2i'iile sc,imbto. rului de re1imJ
Po4ii& $imp de fr!nare PsQ $imp de slbire total PsQ

0im&ul de 5r=nare se socote#te din momentul ducerii m=nerului robi. netului DD8 n &o2i'ia de 5r=nare total &=n c=nd n cilindrii de 5r=n &re. siunea ajun1e la 95X din valoarea ma@im. 0im&ul de slbire se socote#te de la ducerea m=nerului robinetului DD8 n &o2i'ie de alimentare &=n c=nd &resiunea n cilindrii de 5r=n scade la 9%? 715>cm8. 9. Presiunea maxim 3n 2ilindrii de fr4n se veri5ic &resiunea ma@im n cilindrii de 5r=n n 5unc'ie de &o2i'ia sc,imbtorului de re1im #i vite2a locomotivei &entru o 5r=nare total ;)%6 715>cm 8 n conducta 1eneral<. Falorile &rescrise suntJ
Po4ii& V * +, -m.h V / +, -m.h

Feri5icarea la vite2a de &este 69 7m>, #i sc,imbtorul de re1im &e &o. 2i'ia R se 5ace &rin ac'ionarea manual a electroventilului 4 865. 19. Fr4na de alarm se desc,ide robinetul 5r=nei de alarm #i se urmre#te dac &resiunea n conducta 1eneral re&ede sub 8 715>cm 8% iar 5r=na intr imediat n ac'iune. 11. $ontrolul ruperii trenului &rin desc,iderea brusc a robinetului 5rontal de la conducta 1eneral. +resiunea n aceasta trebuie s scad re&ede sub 8 715>cm8% iar 5r=na s intre imediat n ac'iune. 18. $ursa minim a pistonului la &resiunea ma@im de ? R 8 715>cm8 n cilindrul de 5r=n curs minim a &istonului trebuie s 5ie de 69 R 5 mm. 1). 'erifi2area fr4nei dire2te la rotirea ma@im a robinetului 5r=nei directe n &o2i'ie de 5r=nare &resiunea n cilindrii de 5r=n trebuie s atin1 )%6 R 9%8 715>cm8% n tim& de 6 W ( s. 1?. 'erifi2area fr4nei antipatina7 se 5ace &rin ac'ionarea manual de la butonul din controler. +resiunea ma@im n cilindrii de 5r=n trebuie s ajun1 la 9%( R 9%8 715>cm8 n tim& de ) R 1 s. Dac la e5ectuarea uneia din &robe se constat de5ec'iuni acesta se re. media2 du& care &roba se re&et &=n c=nd instala'ia cores&unde.

PARTEA A III-A

EC+IPAME(T'L TERMIC

C&$ito%u% 6

MOTOR'L DIESEL

A* <ener&%it/i* P/ri $rinci$&%e "i c&r&cteristici 3e 6uncio- n&re &%e .oto&re%or 3iese% A*1* De6inii& .otoru%ui 3iese%* P/ri co.$onente
"otoarele diesel se ncadrea2 n cate1oria motoarelor cu ardere intern deoarece combustia are loc ntr.o incint nc,is numit camer de ardere. 4ner1ia re2ultat n urma arderii combustibilului n camera de ar. dere se trans5orm% &e de o &arte% n lucru mecanic ;&rin varia'ia tem&era. turii% volumului #i &resiunii 1a2ului din camera de ardere< #i% &e de alt &arte% n ener1ie caloric transmis n continuare elementelor 5i2ice ale motorului ;cm#uieli% &istoane% c,iulase etc<. +r'ile &rinci&ale ale unui motor cu ardere intern Efi=ura 65+F suntJ cilindrul ;1< este o camer n care este introdus amestecul carburant #i n care are loc arderea. -ilindrul mai joac rolul #i de 1,idaj &entru &iston. &istonul ;8< nc,ide cilindrul la &artea in5erioar #i sub &resiunea 1a. 2elor re2ultate din &rocesul de ardere e5ectuea2 o mi#care rectilinie de transla'ie* biela ;?< &reia mi#carea rectilinie de transla'ie de la &iston #i o trans. 5orm ntr.o mi#care de rota'ie la arborele cotit* arborele cotit ;5< &reia lucrul mecanic re2ultat din &rocesul de ardere #i l transmite n continuare la utili2atori* carterul ;)< este structura de re2isten' a motorului &e care se mon. tea2 celelalte elemente* c,iulasa ;7< nc,ide cilindrul la &artea su&erioar #i &reia o &arte din ener1ia caloric de1ajat n &rocesul de ardere* injectorul ;(< este un dis&o2itiv cu ajutorul cruia combustibilul este &ulveri2at n camera de ardere. +e c,iulas mai sunt montate su&a&a de admisie ;6!<% care &ermite in.

+*6

trarea aerului &roas&t n camera cilindrului #i su&a&a de evacuare ;64<% care &ermite evacua. rea 1a2elor re2ultate n &rocesul de ardere. Gn 5unc'ie de modul cum se reali2ea2 a. mestecul carburant ;n a5ara sau n interiorul cilindrului< #i de 5elul a&rinderii ;cu bujie sau autoa&rindere<% motoarele se m&art n motoare cu a&rindere &rin sc=nteie #i motoare cu auto. a&rindere ;numite #i motoare diesel du& nu. mele inventatorului<. Lun1imea drumului &e care.l descrie &is. tonul ntre cele dou &uncte n care #i sc,imb sensul de mi#care se nume#te curs. Limitele e@treme ntre care se de&lasea2 &istonul suntJ &unctul mort interior ;+"I< #i &unctul mort e@terior ;+"4<. Fi=ura 65+5 S2:ema motorului 6&a'iul cu&rins ntre +"I #i su&ra5a'a 2u ardere intern: c,iu. lasei o re&re2int camera de ardere. + D 2ilindruG * D pistonG > D 2arterG Diametrul interior al cilindrului se nume#. A D 9ielG 8 D ar9ore 2otitG 6 D
9olG , D 2:iulasG - D in7e2tor5

DAN !N"A

te ale2aj% iar volumul descris de &iston la o curs se nume#te cilindree. Gn 5unc'ie de numrul de rota'ii a arborelui cotit necesare unui ciclu de trans5ormare a ener1iei calorice n ener1ie mecanic motoarele cu ardere in. tern se m&art nJ motoare cu ardere intern n doi tim&i ciclul de trans5ormare a ener. 1iei se reali2ea2 n tim&ul a dou rota'ii* motoare cu ardere intern n &atru tim&i trans5ormarea ener1iei ca. lorice n ener1ie mecanic se reali2ea2 &e &arcursul a &atru rota'ii* Gn trac'iunea 5eroviar% &entru a se ob'ine &uteri mari la 1abarite mici ale motoarelor diesel acestea se construiesc cu 6 sau 18 cilindrii monta'i n linie sau n F.

A*2* ?uncion&re& .otoru%ui 3iese% !n $&tru ti.$i


Locomotiva diesel electric 969.D! este ec,i&at cu un motor diesel ti& 18 LD! 8( cu ciclul de lucru n &atru tim&i. -iclul motorului diesel re&re2int o succesiune de &rocese care se re. &et &eriodic n 5iecare cilindru al motorului #i care condi'ionea2 5unc'io. narea sa. Gn fi=ura 65* este &re2entat 5unc'ionarea motorului diesel n &atru tim&iJ timpul + ;&o2i'ia a W c a manivelei< &istonul se de&lasea2 n jos as&i. r=nd aer &roas&t% su&a&a de as&ira'ie este desc,is% iar su&a&a de evacuare nc,is*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+*,

timpul * ;&o2i'ia c W e a manivelei< &istonul se de&lasea2 n sus% su. &a&a de admisie se nc,ide du& ce &istonul a trecut &rin +"4 ;su&a&a de admisie este nc,is<% aerul este com&rimat ncl2indu.se &este tem&eratura de autoa&rindere a combustibilului% &resiunea aerului ajun1e la )? W ?8 715>cm8% iar tem&eratura &=n la 5?9 W 559U -. Gnainte ca &istonul s ajun1 n +"I nce&e injec'ia combustibilului% autoa&rinderea #i arderea amestecu. lui carburant*
Fi=ura 65*5 Fun2ionarea motorului diesel 3n patru timpi:
SA D supap de admisieG SE D supap de e1a2uare5

+*-

DAN !N"A

timpul > ;&o2i'ia e W 1< ambele su&a&e sunt nc,ise% iar &istonul sub ac'iunea 1a2elor de ardere care se destind se de&lasea2 de la +"I s&re +"4. -u &u'in tim& nainte ca &istonul s ajun1 n +"4 su&a&a de eva. cuare se desc,ide #i nce&e emisia 1a2elor* timpul A ;&o2i'ia 1 W a< &istonul se de&lasea2 n sus de la +"4 la +"I evacu=nd 1a2ele re2ultate n urma arderii. Gn tot acest tim& su&a&a de evacuare este desc,is% iar s&re s5=r#itul cursei se desc,ide #i su&a&a de ad. misie ajut=nd &rin &trunderea aerului &roas&t n cilindru la evacuarea to. tal a 1a2elor. 6u&a&a de evacuare se nc,ide du& trecerea &istonului &rin +"I. +e &arcursul ciclului motorul 5urni2ea2 lucru mecanic o dat la 5iecare &atru curse ale &istonului cores&un2tor la dou rota'ii ale arborelui cotit.

A*0* Cic%u% 3e 6uncion&re teoretic &% .otoru%ui 3iese%


-iclul de 5unc'ionare teoretic al motorului diesel n &atru tim&i re&re. 2int o dia1ram sim&li5icat a ciclului de 5unc'ionare. -iclul teoretic se consider c este e5ectuat n urmtoarele condi'iiJ utili2area unei cantit'i de 1a2 av=nd o com&o2i'ie c,imic nesc,im. bat #i cldur s&eci5ic constant* motorul nu are nici un 5el de &ierderi de ener1ie cu e@ce&'ia sc,im. btorului de cldur ca surs rece* com&resia #i destinderea au loc du& adiabate cu e@&onen'i constan'i. Dac se re&re2int la scar ntr.un sistem de a@e n care &e abscis avem re&re2entat varia'ia volumului ca urmare a mi#crilor &istonului iar &e ordonat varia'ia &resiunii 1a2elor din &iston% se ob'ine dia1ra. ma teoretic a motorului diesel n &atru tim&i Efi=ura 65>F. 0spiraia aerului proaspt ;tim&ul 1< este re&re2entat &rin drea&ta 1.8 ;i2obar<% &resiu. nea aceea#i% e1al cude &resiunea atmos5e. ric%este iar volumul varia2 la ' la ' . Compresia ;tim&ul 8< este re&re2entat &rin curba ;adiabat< 8.). +istonul se de&la. sea2 de la +"4 la +"I. !mbele su&a&e sunt nc,ise ast5el c &resiunea cre#te de la P1 la P)* volumul scade de la 'R la '$% iar tem&e. ratura cre#te &este &resiunea de autoa&rindere Fi=ura 65>5 Dia=rama teoreti2 a a carburantului. 0rderea i e1pansiunea ;tim&ul )< este motorului diesel 3n patru timpi5
$ R

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+*.

re&re2entat &rin drea&ta ).? #i curba ?.5. !ceast eta& are loc n dou 5a2eJ n &rima 5a2 este injectat combustibilul ;&uveri2at 5oarte 5in<% iar n 5a2a a doua are loc arderea acestuia #i e@&ansiunea. Gn tim&ul arderii se constat% teoretic% &resiunea constant% re&re2entarea 5c=ndu.se &rin drea&ta ).? #i re&re2int a&ro@imativ 19X din cursa &istonului. +istonul se de&lasea2 s&re +"4 sub &resiunea 1a2elor de ardere% iar &rocesele din &iston sunt re&re2en. tate &rin adiabata ?.5. 2vacuarea ga'elor arse ;tim&ul ?< este re&re2entat &rin dre&tele 5.8 #i 8.1. Dia1rama ast5el ob'inut se nume#te dia1rama teoretic a ciclului de 5unc'ionare &entru motorul diesel n &atru tim&i.

A*2* Cic%u% 3e 6uncion&re re&% e1o%ui& $rocese%or !n ci%in3ri


A*2*1* Cic%u% 3e 6uncion&re re&% &% .otoru%ui 3iese% !n $&tru ti.$i 6/r/ su$r&&%i.ent&re Dia1rama real de 5unc'ionare a motorului diesel n &atru tim&i Efi=ura 65AF re5lect evolu'ia &roceselor n cilindrii 'in=nd seama de to'i 5actorii care in5luen'ea2 des5#urarea acestora. La ciclul real% &e l=n1 cldura cedat mediului nconjurtor% a&ar #i &ierderi datorate cldurii cedate &rin &ere'i% disocierii 1a2elor #i arderii incom&lete. 0dmisia ;tim&ul 1< const n um&lerea cilindrului cu aer &roas&t% ca urmare a de&resiunii create de &iston% &rin de&lasarea acestuia de la +"I la +"4. +resiunea medie a ncrcturii de aer &roas&t se nume#te #i &resiune de admisie iar valoarea ei se situea2 sub &resiunea atmos5eric p9% din msurtori valoarea ei a&ro@imativ este pa T ;9%(5 W 9%99< M p9 715>cm8. 3n 5actor deosebit de im&ortant care in5luen'ea2 randamentul motoru. lui este coe5icientul de um&lere al cilindrului. !cesta se de5ine#te ca 5iind ra&ortul dintre volumul cantit'ii e5ective de aer &roas&t introdus ;calculat la &resiunea #i tem&eratura mediului ambiant< #i cilindree. -oe5icientul de um&lere este cu at=t mai mare cu c=tJ intervalele dintre momentele de desc,idere #i nc,idere a su&a&elor de admisie #i evacuare sunt mai mari* ra&ortul dintre &resiunea de admisie #i &resiunea la s5=r#itul evacurii este mai mare* di5eren'a dintre tem&eratura &ere'ilor cilindrului #i a ncrcturii este mai mic* tem&eratura &eretelui cilindrului este mai mic. -oe5icientul de um&lere este in5luen'at #i de tura'ia arborelui cotit% &en. tru 5iecare re1im de tura'ie e@ist=nd ni#te 5a2e o&time de distribu'ie care asi1ur o valoare ridicat a coe5icientului de um&lere.

+>(

DAN !N"A

Fi=ura 65A5 Dia=rama real i fa;ele de distri9uie ale motorului diesel 3n patru timpi5

-om&resia este 5a2a n care con'inutul cilindrului 5ormat din aer &roas. &t #i o cantitate 5oarte mic de 1a2e re2iduale este com&rimat &=n la ni. velul camerei de ardere. +entru a ob'ine o um&lere bun su&a&a de admisie se nc,ide n &unctul 9 de &e dia1rama a&oi nce&=nd com&resia. +rocesul real de com&resie decur1e cu o varia'ie a &resiunii volumului #i un sc,imb de cldur variabil at=t ca #i mrime% c=t #i ca sens. La nce&ut cldura se trans. mite de la &ere'ii cilindrului la a1entul motor du& care cldura se transmite invers. -re#terea &resiunii este in5luen'at de etan#eitatea dintre &iston #i cilindru% &ierderile de ncrctur nu trebuie s de&#easc 15X din aceasta. +resiunea #i tem&eratura la s5=r#itul com&resiei sunt &ro&or'ionale cu ra&ortul de com&resie. !ceasta se de5ine#te ca ra&ortul dintre volumul total al cilindrului #i volumul camerei de ardere. -ombustibilul este injectat nainte ca &istonul s ajun1 n +"I deoa. rece ntre nce&utul injec'iei #i nce&utul arderii este necesar un tim& oare. care &entru a&rindere. !cest tim& este nt=r2ierea la autoa&rindere #i este ales n 5unc'ie de cre#terea &resiunii &e 5iecare 1rad de rota'ie a arborelui cotit. A ale1ere o&tim con5er motorului un mers lini#tit. 3n1,iul &e care.l &ar. cur1e arborele cotit de la nce&utul injec'iei #i &=n la +"I se nume#te avans la injec'ie. 0utoaprinderea i arderea n &rocesul de des5#urare al autoa&rinderii se deosebesc mai multe 5a2eJ fa;a formrii ;onei de ardere ;a< nce&e cu &ulveri2area combustibi. lului nainte ca &istonul s ajun1 la +"I. +e &arcursul acesteia varia'ia &re. siunii este similar cu cea din tim&ul com&resiei*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+>+

fa;a autoaprinderii ;b< se caracteri2ea2 &rintr.o cre#tere bun a &re. siunii ca urmare a autoa&rinderii #i rs&=ndirii 5lcrii n cu&rinsul camerei de ardere. 0otodat% are loc o ardere &ar'ial a combustibilului nso'it #i de cre#terea tem&eraturii* fa;a arderii ;c< este 5a2a n care la o &resiune a&ro@imativ constant are loc arderea combustibilului inclusiv la ie#irea din injector* fa;a de 3n2:eiere a arderii se des5#oar de.a lun1ul destinderii #i const n arderea combustibilului care nu a avut tim& s ard n 5a2ele &rece. dente. Buna des5#urare a &rocesului de autoa&rindere #i ardere de&inde de nt=r2ierea la autoa&rindere. Durata nt=r2ierii la autoa&rindere este de 9%991 W 9%995 s. Gn acest interval de tim& n cilindru se acumulea2 a&ro@i. mativ 15 W )9X din cantitatea total de combustibil care se injectea2 #i are loc 5ormarea amestecului carburant ;&articule de combustibil #i aer< a crui com&o2i'ie asi1ur &ro&a1area arderii n ntre1 volumul camerei de ardere. Dac n acest interval de tim& n cilindru s.a acumulat o cantitate &rea mare de combustibil% se &roduce o ardere violent cu vite2 mare de &ro&a. 1are a 5lcrii denumit detona'ie. Din acest motiv durata acestui interval trebuie s 5ie c=t mai mic. /actorii care in5luen'ea2 nt=r2ierea suntJ caracteristicile combustibilului #i% n mod deosebit% 1radul de sensi. bilitate la autoa&rindere* ti&ul constructiv al camerei de ardere #i &istonului* sistemul de rcire ado&tat &ere'ii cal2i contribuie la cre#terea tem. &eraturii amestecului carburant mic#or=nd nt=r2ierea autoa&rinderii* ra&ortul de com&resie cu c=t acesta este mai mare &resiunea ames. tecului carburant la s5=r#itul com&resiei este mai ridicat% iar nt=r2ierea la autoa&rindere se mic#orea2* ra&ortul dintre cantitatea de aer &roas&t #i cea de 1a2e re2iduale concentra'ia de o@i1en ridicat 5avori2ea2 autoa&rinderea #i% n consecin'% se reduce nt=r2ierea la autoa&rindere* momentul injec'iei #i calitatea acesteia o injec'ie tim&urie mre#te contra&resiunea n &iston% iar una nt=r2iat mre#te tem&eratura 1a2elor de ardere* &ulveri2area combustibilului trebuie s 5ie c=t mai 5in #i uni5orm reali2at n camera de ardere. 4ste necesar% de asemenea% ca &articulele s &osede ener1ie cinetic &entru a &utea &trunde n aerul com&rimat din ci. lindru #i a 5orma amestecul carburant. Destinderea n &rocesul destinderii &resiunea din cilindru scade con. comitent cu de&lasarea &istonului ctre &unctul mort e@terior% 1a2ele arse de2inte1r=ndu.se. Datorit sc&rilor de 1a2e n li&sa unei etan#eit'i &er5ecte a se1men. 'ilor% &rocesul real de destindere are loc du& o &olitro&.

+>*

DAN !N"A

+entru a se asi1ura eliminarea 1a2elor su&a&a de evacuare se desc,ide nainte de a ajun1e n +"4% &unctul 91 de &e dia1ram. 4vacuarea este 5a2a de 1olire a cilindrului de 1a2ele re2ultate n urma arderii. !ceasta are loc n trei eta&eJ e1a2uarea li9er are loc din momentul desc,iderii su&a&ei de eva. cuare ;&unctul 91 de &e dia1ram< #i &=n c=nd &istonul ajun1e la +"4* e1a2uarea forat este determinat de&lasarea &istonului de la +"4 s&re +"I. +resiunea &e &arcursul acestei 5a2e este mai mare dec=t &resiunea atmos5eric* e1a2uarea prin inerie este 5a2a n care 1a2ele ies n continuare n virtutea iner'iei din cilindru% du& ce &istonul a trecut de +"I% &=n ce su. &a&a de evacuare se nc,ide% &unctul e de &e dia1ram. A*2*2* Cic%u% 3e %ucru &% .otoru%ui 3iese% !n $&tru ti.$i su$r&&%i.ent&t "otoarele diesel su&raalimentate sunt motoare la care% &entru mbun. t'irea &rocesului de ardere a carburantului n 5a2a de admisie% se introduce aer la o &resiune su&erioar &resiunii atmos5erice n cilindrii motorului. !. ceasta &ermite combustia unei cantit'i mai mare de combustibil% 5r o n. cl2ire mai mare a com&onentelor mo. torului dar cu o cre#tere cores&un2toa. toare a &uterii acestuia. !erul este &om. &at n cilindru de un dis&o2itiv numit su5lant a crei ac'ionare este 5cut de ctre 1a2ele de ardere. Gn fi=ura 658 se &re2int dia1rama real a unui motor cu su&raalimentare. +rin a&licarea su&aalimentrii 1radul de um&lere al cilindrului ajun1e de la (9.(5X la 199X. 6u&raalimentarea conduce binen. 'eles la o cre#tere a randamentului #i a &uterii motorului. A*5* Moto&re%e 3iese% $entru tr&ciune& 6ero1i&r/* C&r&cteristici 3e 6uncion&re
Fi=ura 6585 Dia=rama real a unui motor diesel 3n patru timpi 2u supraalimentare5

!le1erea motoarelor diesel &entru trac'iunea 5eroviar a 5ost determinat de &osibilitatea acestora de a nde&lini

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+>>

o serie de cerin'e im&use at=t de e@&loatare% c=t #i de ntre'inerea #i re&ararea acestora. -alit'ile &e care trebuie s le nde&lineasc motorul diesel &entru trac. 'iunea 5eroviar suntJ 5iabilitate ridicat n e@&loatare% de5ectarea motorului diesel n &ar. curs &roduc=nd 1rave &erturba'ii n circula'ia trenurilor* &utere c=t mai mare ra&ortat la unitatea de 1reutate este necesar aceast condi'ie dac se au n vedere restric'iile de 1abarit #i limitarea sar. cinii &e osie* deservire u#oar n e@&loatare #i accesibilitate u#oar la toate com&o. nentele &entru ca majoritatea re&ara'iilor s se &oat e5ectua 5r demon. tarea acestuia de &e locomotiv* consum s&eci5ic de combustibil #i lubri5ian'i c=t mai redus* 5unc'ionare silen'ioas. +er5orman'ele motorului diesel de trac'iune &ot 5i determinate tras=nd curbele de varia'ie ale &uterii e5ective ;Pe<% cu&lului e5ectiv ;$e<% randamen. tului e5ectiv ;[e< #i consumul s&eci5ic e5ectiv de combustibil ;2e< &entru di5erite valori ale tura'iei numite #i caracteristici &rinci&ale e@terioare. -a. racteristicile motorului diesel sunt determinate de &arametrii constructivi #i 5unc'ionali #i se stabilesc &rin calcul sau e@&erimental &e standul de &rob &rin msurtori. +uterea e5ectiv este &uterea ce se transmite la arborele motorului die. sel #i se ob'ine sc2=nd din &uterea indicat a motorului Pi &ierderile de &utere P determinate de 5recrile #i str=n1erile ntre &r'ile n mi#care ale motorului #i consumul de ener1ie al instala'iilor au@iliare necesare 5unc'io. nrii motoruluiJ Pe T Pi P. Gn 5unc'ie de &arametrii consumului #i 5unc'ionali &uterea e5ectiv se mai &oate calcula cu rela'iaJ Pe T Pi Y [m T pi n ' Y [m T pem n ' t 885 %
t

n careJ pim &resiunea indicat medie este &resiunea din re&re2entarea 1ra5ic a ciclului real ob'inut cu ajutorul unui indicator* p &resiunea e5ectiv medie* de tim&i* ' numr cilindreea* [ t randamentul mecanic al motorului. -u&lul e5ectiv la arborele motorului diesel se calculea2 cu rela'iaJ e P n e $ T 716%8 .
m em

885

+>A

DAN !N"A

Fi=ura 6565 $ara2teristi2ile motorului diesel5

-onsumul s&eci5ic este un indicator de calitate #i re&re2int cantitatea de combustibil consumat e@&rimat n P71Q sau P1Q &e -+,. -unosc=nd &ute. rea e5ectiv a motorului #i cantitatea de combustibil consumat ntr.o or se &oate calcula consumul s&eci5ic cu e@&resiaJ ) $ D 2 T 19 P :. e Gn 5unc'ie de ti&ul motoarelor ;n 8 sau n ? tim&i< valoarea medie a con. sumului s&eci5ic esteJ
Fi=ura 65,5 $ara2teristi2ile $EnF ale motorului +* #DA *-5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+>8

&entru motoarele n doi tim&i.................................2 T 179.175 1>-+,* &entru motoarele n &atru tim&i..............................2 T 165.179 1>-+,. Gn fi=ura 656 sunt re&re2entate caracteristicile e@terioare ale unui motor diesel% iar n fi=ura 65, varia'ia consumului n 5unc'ie de tura'ie% la 5unc'io. narea cu constante cores&un2toare &uterilor &ar'iale 1>?* 8>?* )>?* ?>? din Pinjec'ii % &entru motorul diesel 18 LD! 8(.
e

,* Motoru% 3iese% 3e $e %oco.oti1& 060-DA


,*1* Descriere* D&te te-nice &.$%&s&re& $e %oco.oti1/
"otorul diesel este un a1re1at com&le@ 5ormat dintr.o serie de meca. nisme% ec,i&amente #i instala'ii% 5iecare av=nd un rol bine de5init n 5unc'io. narea acestuia. !ceste com&onente se m&art la r=ndul lor n subansamble #i &iese. Locomotiva diesel cu transmisie electric 969.D!% &recum #i varianta &entru trenuri de cltori 969.D!1 sunt ec,i&ate cu un motor 63L\4B av=nd 18 cilindrii monta'i &e dou distribu'ii n linie #i a#e2a'i vertical. In. jectarea combustibilului se 5ace direct n camera de ardere% iar &entru su&ra. alimentare este &rev2ut cu o turbosu5lant ac'ionat de ctre 1a2ele de eva. cuare. Nota'ia motorului diesel este 18 LD! 8( #i are urmtoarea semni5ica. 'ieJ 18 numrul de cilindri* L dis&o2i'ia n linie* D ti&ul motorului ;diesel<* ! ec,i&area cu instala'ie de su&raalimentare* 8( diametrul cilindrului PcmQ. "otorul diesel al locomotivei 969.D! este constituit din urmtoarele mecanisme% ec,i&amente #i instala'iiJ &r'ile constructive 5i@e% &r'ile cons. tructive mobile% mecanismul de distribu'ie% instala'ia de alimentare% insta. la'ia de un1ere% instala'ia de rcire% instala'ia de re1lare #i &rotec'ie% instala. 'ia de su&raalimentare. Gm&r'irea acestora este &ur constructiv #i nu cores. &unde ntotdeauna cu m&r'irea te,nolo1ic. Gn fi=ura 65- este &re2entat o sec'iune transversal &rin motorul diesel 18 LD! 8(. Datele te:ni2e ale a2estuia sunt: 0i&ul motorului....................................................................18 LD! 8(* Numrul cilindrilor........................................18 ;8 M 6 cilindrii n linie<*

+>6

DAN !N"A

Fi=ura 65-5 Se2iune trans1ersal prin motorul diesel +* #DA *-5

Diametrul cilindrului................................................................8(9 mm* -ursa &istonului........................................................................)69 mm* Creutatea &ro&rie...................................................................81.999 71* +resiunea medie e5ectiv...................................................19%8 715>cm8* Fite2a medie a &istonului..............................................................9 m>s* 0ura'ia la mers n 1ol...........................................................)59 rot>min* 0ura'ia normal la mers n sarcin.......................................759 rot>min* +resiunea nominal de su&raalimentare...............................1%1 715>cm8* +uterea e5ectiv de2voltat &e stand...............8.)99 -+>1 T 759 rot>min* +uterea de2voltat &e locomotiv n condi'iile de clim din Bom=niaJ &resiune atmos5eric...........................................759 mm col H1* tem&eratura e@terioar.......................................................)5 U-* umiditate relativ a aerului (9X............8.199 -+ la 759 rot.>min. Blocul cilindrilor are dou distribu'ii a c=te 6 cilindri 5iecare #i arbore cotit &ro&riu. -ei doi arbori coti'i antrenea2 1eneratorul &rinci&al &rintr.un an1renaj de ro'i din'ate av=nd ra&ortul de transmisie 1J1%?)7. !nsamblul &e care.l 5ormea2 motorul diesel cu 1eneratorul #i 1ru&ul de su&raalimentare se nume#te 1ru& motor diesel.1enerator$. A.$%&s&re& .otoru%ui 3iese% $e %oco.oti1/ are mai multe variante constructive% #i anumeJ n cutia locomotivei% sub cutia locomotivei% se&arat de cutie #i montat &e rame s&eciale% montat n bo1,iu.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+>,

2as opritoareG A D adaosG 8 D pla2 de 2au2iu2G 6 + D a=re=at motor diesel)=eneratorG * D asiul D lo2omoti1eiG > D pies opritoareG A D dis2 de limitareG , D piuliG - D 2apa2 de tamponaG prote2ieG 8 D piuli5 . D 2ui spinte2atG +( D a=re=atul motor diesel)=e) neratorG ++ D piuliG +* D asiul lo2omoti1ei5

Fi=ura 65+(5 $onstru2ie pentru limitarea 7o2urilor 1erti2ale la motorul Sul;er tip + D elemente 2au2iu2G * D 9ol de fixareG > D 2ar) +* #DA *-:

Fi=ura 65.5 Element meta2on din 2au2iu2 la motorul Sul;er tip +* #DA *-:

La locomotiva diesel electric 969.D! a1re1atul motor diesel.1ene. rator este montat n cutia locomotivei n s&a'iul dintre cele dou &osturi de conducere% 5iind i2olat termic #i 5onic 5a' de acestea. Cru&ul motor.diesel 1enerator este re2emat elastic &e #asiul locomotivei n &atru &uncte &rin c=te #a&te elemente metacoane Efi=ura 65.F. +rin acest mod de 5i@are se evit transmiterea vibra'iilor de motorul diesel la #asiul locomotivei. Locul verti. cal este de 8%5 mm limitat n &artea su&erioar de &laca ;5<% iar la &artea in5erioar de &atru tam&oane Efi=ura 65+(F% c=te unul &entru 5iecare &unct de rea2em. Locul la &artea su&erioar este determinat de 1rosimea &iesei ;?< Efi=ura 65.F% iar la &artea in5erioar &oate 5i re1lat &rin n#urubarea &iesei tam&on ;?< Efi=ura 65+(F.

,*2* P/ri%e co.$onente 6i#e &%e .otoru%ui 3iese%


+rinci&alele com&onente 5i@e ale motorului diesel suntJ carterul% baia de ulei% blocul cilindrilor #i c,iulasa. Carterul Efi=ura 65++F este structura de ba2 a motorului &e care se s&rijin celelalte elemente constructive. 4l este construit din &ere'ii lon1i. tudinali ;lonjeroanele< con5ec'iona'i din tabl de o'el #i traversele con5ec'io. nate din o'el turnat asamblate &rin sudur.

+>-

DAN !N"A

+ D lon7eron lateralG * D 2utia an=rena7elorG > D 2apa2ul la=rului superior de 2ondu2ere a an=re) na7elorG A D 2apa2ul la=rului inferior al an=rena7elorG 8 D 2u;inetul la=rului inferior al an=rena) 7elorG 6 D 2u;inetul la=rului de 2ondu2ere superioar al an=rena7elorG , D 2u;inetul la=rului superior al an=rena7elorG - D =aura 2oni2 de 2entrare la 2utia an=rena7elorG . D 9uloane de fixareG +( D uru9uri pentru 2entrarea =eneratoruluiG ++ D mar2 de 2entrare5

Fi=ura 65++5 $arterul motorului diesel +* #DA *-:

Gn carter sunt 5i@ate &e su&or'i n 5orm de 3 la1rele arborilor coti'i. +entru asi1urarea coa@ialit'ii arborilor carterul este ri1idi2at &rin nervuri transversale. Lonjeroanele laterale sunt &relun1ite n a5ara carterului #i 5olosesc &entru sus'inerea an1renajului #i 1eneratorului &rinci&al. Dispo'itivul de aerisire asi1ur aerisirea carterului #i l &rotejea2 m. &otriva su&ra&resiunilor. 4ste 5ormat dintr.o conduct le1at la un ca&t de cutia an1renajelor &e &artea distribu'iei II% iar la cellalt ca&t la toba de e#a. &ament. Gnainte de ie#irea din cutia an1renajelor% &e aceast conduct se montea2 un se&arator de ulei ;n carter avem o atmos5er com&us din aer% 1a2e re2ultate din &rocesul de ardere% datorate sc&rii se1men'ilor #i &arti. cule de ulei<% iar ntre se&arator #i tob un &rotector de 5lcri. +rotectorul de 5lcri este con5ec'ionat din dou site de s=rm de o'el #i m&iedic ntoarce. rea 5lcrilor s&re carter. Feri5icarea #i cur'area acestor site se 5ace la revi. 2ii n de&ou sau ori de c=te ori &resiunea n carter de&#e#te limitele admise. Clapetele de e1plo'ie 5unc'ionea2 ca o su&a& de sens% ast5el la crearea unor su&ra&resiuni sau e@&lo2ii n carter &ermit sc&area n e@terior a aces. tora% iar du& aceasta se nc,id #i nu dau voie aerului &roas&at s intre n carter. -arterul este &rev2ut cu 9 cla&ete de e@&lo2ie% c=te trei &e 5iecare ca. &ac lateral% dou la ca&tul dins&re 1enerator #i una la cellalt ca&t. -la&eta de e@&lo2ie Efi=ura 65+*F este 5ormat dinJ 1 ca&ac* 8 &lac dre&tun1,iular* ) ram intermediar* ? 1arnitur de te5lon* 5 1arnitu. r de 1ascoid. La cre#terea brusc a &resiunii n carter ;e@&lo2ie n carter<

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+>.

1arnitura de te5lon se s&ar1e ;1rosimea 1arni. turii este de 9%95 mm<% iar &laca de o'el este m&ins s&re e@terior &ermi'=nd ie#irea 1a2elor n e@terior. Datorit elasticit'ii sale &laca de o'el revine imediat la &o2i'ia ini'ial #i etan. #ea2 s&a'iul m&iedic=nd ast5el intrarea aerului &roas&t n carter. 3aia de ulei serve#te &entru de&o2itarea uleiului din instala'ia de un1ere a motorului die. sel. 4a este con5ec'ionat din tabl de o'el &rin sudare #i 5i@at la &artea in5erioar a carterului &rin buloane% etan#area su&ra5e'ei de mbinare 5c=ndu.se &rintr.o 1arnitur metalo&lastic. Baia de ulei are sudat n interior trei table trans. versale numite contravaluri% cu rolul de a ate. nua e5ectele uleiului n mi#care. 3locul cilindrilor Efi=ura 65+>F este &artea motorului care cu&rinde cilindrii. -onstruc'ia acestuia este o mbinare sudat ntre &ere'ii Fi=ura 65+*5 $lapeta de laterali din tabl de o'el% &ere'ii transversali din explo;ie: o'el turnat #i &laca su&erioar din o'el laminat + D 2apa2G * D pla2 de oelG > D cu 1rosimea de (9 mm. Blocul cilindrilor este ramG A D =arnitur de teflonG 8 D montat &e carter &rintr.o asamblare cu =arnitur5 #uruburi. +lanul de se&ara'ie se a5l deasu&ra a@ei arborilor coti'i.
Fi=ura 65+>5 lo2ul 2ilindrilor:

+ D 9lo2ul 2ilindrilorG * D orifi2iul de tre2ere al apei de r2ire spre a=re=atul de supraalimentareG > D 2muiala 2ilindruluiG A D 9ulon pentru fixarea 2:iulaseiG 8 i 6 D lo2auri de 2ondu2ere pentru ar9orele 2u 2ame5

+A(

Cilindrul este &artea 5i@ a motorului die. sel care are rolul de a 1,ida &istonul% Fi=ura 65+A5 $maa etan#ea2 camera de ardere #i transmite 2ilindrului: a1entului termic de rcire o &arte a cldurii + D 2:iulasG * D 2maa 2ilindru) luiG > D 9lo2ul 2ilindruluiG A D inel re2ultate n urma &rocesului de ardere. inferior de etanareG 8 D inel super) Deoarece su&ra5a'a de lucru a cilindrului ior de etanareG 6 D 9utoane pentru este su&us unei u2uri &ronun'ate blocul cilin. fixarea 2:iulaseiG , D ea1 pentru tre2erea apeiG - D 9u2 de 2au2iu2G drilor este &rev2ut n nterior% &entru 5iecare . D =arnitur de 2au2iu2 pentru e) cilindru% cu o &ies numit cma#a cilindrului. tanarea 2milorG +( D ea1 pen) +rin nlocuirea acestor &iese la de&#irea limi. tru apa de r2ireG ++ D 9u2 de =:i) tei de u2ura se &relun1e#te durata de 5unc'io. dareG +* D inel5 nare a motorului diesel. -m#ile cilindrilor sunt 5abricate &rin tur. nare din 5ont cenu#ie. +entru mrirea re2isten. 'ei la u2ura su&ra5e'ele interioare sunt cromate &oros% stratul de aco&erire av=nd #i rolul de re'inere a uleiului% reduc=nd considerabil co. e5icientul de 5recare dintre su&ra5a'a interioar a cm#ii #i se1men'i. 6u&ra5a'a e@terioar a cm#ii cilindrului este n contact direct cu a&a de rcire motiv &entru care se nume#te cma# umed Efi=ura 65+AF. 6&a'iul &rin care circul a1entul de rcire este etan#at la &artea su&erioar &rintr.o 1arnitur metalic% iar la &artea in5erioar &rin 1arnituri de cauciuc inelare montate n canalele &relucrate &e cm#uial. +rinci&alele de5ec'iuni ale cm#ilor cilin. drilor care a&ar n e@&loatare sunt mrirea dia. metrului &rin u2are% ovali2area sau conicitatea su&ra5e'ei cilindrice de lucru. 32ura nu este uni5orm% &e 1eneratoare cea mai mare 5iind n 2ona &unctului mort interior. "surarea u2urii se 5ace cu dis&o2itivul din fi=ura 65+8 la cotele indicate n desen. -=nd u2urile de&#esc valo. rile admise cm#ile se nlocuiesc &rin demon. tare cu ajutorul dis&o2itivului s&ecial destinat acestei o&era'ii Efi=ura 65+6F. Fi=ura 65+85 Dispo;iti1 pentru Gn e@&loatare se admite o u2ur ma@im msurarea u;urii 2milor de de 2ilindru: 9%85 mm% o ovali2are ma@im% du& montarea + D 2maa 2ilindruluiG * D suportul cm#ii n bloc% de 9%96 W 9%97 mm #i o conici. dispo;iti1uluiG > D ip2G A D mi2ro) metru de interior5 tate ma@im de 9%95 mm. Du& demontare cm#ile &ot 5i recondi'io.

DAN !N"A

nate &rin recti5icare &=n la diametrul d T 8(8 1)8 9 mm ;ultima trea&t de u2ur<. !lte de5ec'iuni care &ot a&are sunt 5isuri n cor&ul cm#ii sau corodarea &eretelui e@terior ca urmare a utili2rii unui a1ent termic de rcire ne. cores&un2tor. Chiulasa Efi=ura 65+,F este subansamblul mo. torului care nc,ide cilindrul la &artea &unctului mort interior. !cestea sunt n numr de 18% c=te una &entru 5iecare cilindru. -,iulasa are rolul de a ermeti2a camera de ardere #i 5i@ea2 cm#a Fi=ura 65+65 Dispo;iti1 cilin. pentru demontarea i mon) drului. Gn c,iulas sunt &rev2ute ori5icii &entru tarea 2milor de 2ilindru: su&a&ele de admisie #i evacuare% injector% culbu. + D pla2 de prindereG * D uru9 tori% etc 2u inelG > D uru9uri de La &artea in5erioar c,iulasa este &rev2ut prindereG A D 7u=G 8 D piuliG 6 D 2maG cu , D uru9G - D 2apa2G . D 2a9lu5 &atru treceri etan#ate cu inele de cauciuc care &er. mit intrarea a&ei de rcire n cor&ul c,iulasei de la blocul cilindrilor% ie#irea 5c=ndu.se &rintr.un sin. 1ur ori5iciu &e la &artea su&erioar. Datorit solicitrilor mecanice #i termice la care este su&us c,iulasa%
+ D 2:iulasG * D suportul distri9uieiG > D 2ul9utor pentru admisieG A D 2ul9utor pentru emisiuneG 8 D axul 2ul9utoarelorG 6 D ra2ord pentru in7e2torul de 2om9usti9ilG , D pastila supapeiG - D talerul superior al ar2uluiG . D flan de fixareG +( D pastila 2ul9utoruluiG ++ D orifi2iul de ieire al apei de r2ireG +* D orifi2iul de ieire al =a;elor de e1a2uareG +> D orifi2iul filetat pentru uru9ul 2u inelG +A D ra2ord pentru un=erea 2ul9utorilorG +8 D in7e2tor de 2om9usti9il5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+A+

Fi=ura 65+,5 $:iulas:

+A*

materialele din care se con5ec'ionea2 sub. ansamblele acesteia sunt re2istente la Fi=ura 65+-5 !rdinea de str4n=ere tem. &eraturi nalte #i au coe5icient de sau desfa2ere a piulielor de fixare dilata'ie mic. ale 2:iulasei5 -u oca2ia re&ara'iilor care im&un de. montarea c,iulasei se veri5ic su&ra5a'a de etan#are &e cma#a cilindrului. 6u&ra5a'a de etan#are se remedia2 &rin recti5icare cu &ast abra2iv &=n la asi1urarea &etei de contact &e toat su&ra5a'a. 6e veri5ic de a. semenea su&ra5a'a scaunelor su&a&elor de admisie #i evacuare. Bemedierile se 5ac &rin 5re2are #i a&oi recti5icare manual ;ro. dare< cu su&a&a &ro&rie #i &ast abra2iv &=n la asi1urarea etan#eit'ii. !d=ncimea ma@im de 5re2are este de ?%5 mm% &entru valori mai mari de 5 mm se nlocuie#te c,iulasa. 6u&ra5a'a de etan#are &entru injector se remedia2 &rin rodare cu &ast abra2iv. Faloarea admis &entru distan'a de la su&ra5a'a su&erioar a c,iu. lasei &=n la scaunul de etan#are al injectoruluii este de 1(? R 9%6 mm. "ontarea c,iulaselor &e cm#ile cilindrilor se 5ace &rin intermediul unor 1arnituri din o'el moale. "ontarea nce&e cu str=n1erea &iuli'elor cu m=na% a&oi cu c,eia dinamometric% &=n c=nd c,iulasa vine n contact cu 1arnitura. Du& aceasta se str=n1 de5initiv &iuli'ele n &atru eta&e% c=te dou &iuli'e a#e2ate diametral o&us Efi=ura 65+-F. "ontarea #i ntre'inerea corect a c,iulaselor asi1ur o 5unc'ionare ndelun1at.

DAN !N"A

,*0* P/ri%e co.$onente .o9i%e


+r'ile mobile ale motorului diesel suntJ &istonul% biela% arborele cotit #i amorti2orul de vibra'ii. !cestea asi1ur trans5ormarea mi#crii de transla'ie alternativ n mi#care de rota'ie. %istonul Efi=ura 65+.F este &artea mecanismului motor care sub ac'iu. nea 5or'ei de e@&ansiune a 1a2elor de ardere e@ecut o mi#care de transla'ie alternativ n cilindru asi1ur=nd reali2area 5a2elor succesive ale ciclului motor. +e l=n1 aceast 5unc'ie &istonul asi1ur etan#eitatea cilindrului s&re &unctul mort e@terior m&iedic=nd n acest 5el e@&ansiunea 1a2elor n carter. Gn tim&ul 5unc'ionrii &istonul este su&us unor im&ortante solicitri me. canice ;&resiunea 1a2elor n cilindru ajun1e &=n la 99 715>cm 8< #i termice ;&istonul se ncl2e#te &=n la )59 W ?99U -<. A &arte din cldura acumulat este cedat aerului &roas&t care intr n &iston la admisie% iar o &arte este cedat a&ei de rcire &rin intermediul se1men'ilor #i a cm#ii cilindrului.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+A>

+entru a re2ista acestor solicitri &is. toanele se 5abric dintr.un aliaj s&ecial din aluminiu &rin &resare n matri'. Gn sco&ul ie5tinirii re&ara'iei &isto. nului cor&ul acestuia este &rev2ut cu un 1uler con5ec'ionat din acela#i mate. rial #i montat &e acesta cu str=n1ere% &rin 5retare. Bcirea &istonului se 5ace cu aju. torul uleiului sub &resiune. !cesta cir. cul &rin canalele de rcire ale 1ule. rului care sunt n le1tur cu s&a'iul &entru un1erea bol'ului &istonului. 3l. timul canal de rcire comunic cu ca. nalul se1mentului raclor de &e 1uler. 3leiul circul sub &resiune &rin biel% ajun1e n s&a'iul &entru un1erea &isto. nului #i de aici &rin canalele de rcire n s&a'iul se1mentului de raclare #i un. 1e su&ra5a'a interioar a cm#ii cilin. drului la cursa ascendent. La cursa descendent uleiul este ras de &e c. Fi=ura 65+.5 Asam9larea 9ielei 2u ma# #i tot &rin ori5iciile radiale trece pistonul motorului +* #DA *-: n interiorul &istonului #i de aici se +<> D 9u2e de si=uran< * D semi2u;ineiG A D scur1e n carter. ti7a 9ieleiG 8 D =ulerul pistonuluiG 6 D se=ment Le1tura &istonului cu biela se de 2ompresie 2romatG , D se=meni de 2om) feroxaiG - D se=ment ra2lorG . D 2apa2 5ace &rintr.o &ies de articula'ie presie de 3n2:idereG +( D 9olG ++ D si=uranG +* D numit bol'. !cesta este 5i@at n 2orpul pistonuluiG +> D piuliG +A D uru9 de 1urile din umerii &istonului &rin cele 9ielG +8 D pi2iorul 9ieleiG +6 D 2apa2ul 9ielei5 dou ca&ete ale sale. Bol'ul este montat liber n umerii &istonului #i n oc,iul bielei av=nd &osibilitatea de rotire at=t n loca#ul din &iston% c=t #i n cel din biele. De&lasarea a@ial a &istonului este limitat de cele dou ca&ace care au rolul #i de a etan#a m&otriva &ierderilor din uleiul care &trunde ntre bol' #i 1aur. -a&acele au &e circum5erin' un canal n care se montea2 un inel de cauciuc% iar asi1urarea se 5ace &rin inele 6ee1er. /iind &iese su&use solicitrilor mecanice im&ortante bol'urile se con. 5ec'ionea2 din o'eluri aliate tratate termic &rin cementare sau nitrurare. +entru mic#orarea 1reut'ii% bol'ul este 1urit la interior. -u oca2ia re&ara'iilor cu demontarea &istoanelor veri5icarea acestora se 5ace e@ecut=nd urmtoarele o&era'iiJ se cura' #i se s&al% du& care se veri5ic toate canalele de un1ere din interior*

+AA

DAN !N"A

se veri5ic vi2ual &entru de&istarea eventualelor 5isuri n 2ona ori5i. ciului &entru bol'* se veri5ic% din &unct de vedere dimensional% canalele de se1men'i. 32urile &este valorile admise se elimin &rin strunjire la trea&ta de se1men'i imediat urmtoare% cu res&ectarea jocului &rescrisJ 9%97.9%11 mm &entru se1. men'ii de com&resie #i 9%9?5.9%995 &entru se1men'ii raclori. Gnlocuirea n tre&te este admis &=n la : T (%5 mm &entru se1men'ii de com&resie #i : T 19%5 mm &entru se1men'ii raclori. )egmenii sunt &iese de 5orm inelar monta'i n canale &relucrate &e su&ra5a'a cilindric a &istonului% cu sco&ul &rinci&al de a etan#a s&a'iul n care se des5#oar &rocesul de ardere. "aterialul din care sunt con5ec'iona'i se1men'ii este 5onta cenu#ie su. &erioar /c 81 sau / 8?% av=nd caracteristici de re2isten' mecanic #i ter. mic cores&un2toare. Du& 5unc'iile &e care le nde&linesc se1men'ii se m&art nJ se=meni de 2ompresie sunt n numr de trei E1e;i fi=ura 65+.F #i asi. 1ur etan#eitatea s&a'iului din cilindru n care are loc arderea #i distribu'ia 1a2elor. +rimul se1ment 5iind n contact direct cu &rocesul de ardere se nume#te #i se1ment de 5oc$. +entru ncetinirea &rocesului de u2ur n e@&loatare &rimul se1ment este cromat &e o ad=ncime de 9%1 W 9%8 mm% iar urmtorii doi au &e su&ra5a'a e@terioar o@id de 5ier* se=menii de ra2lare sunt n numr de doi% unul montat &e 1uler #i cellalt &e 5ust% #i au rolul ca n cursa &e care &istonul o &arcur1e de la &unctul mort nterior s&re &unctul mort e@terior s r2uiasc uleiul de &e su&ra5a'a interioar a cm#ii cilindrului* se=menii de un=ere au rolul de a de&une &e su&ra5a'a interioar a cm#ii cilindrului un strat de lubri5iant. La 18 LD! 8( se1men'ii de un1ere nde&linesc #i rolul de se1men'i de raclare. 6e1men'ii de raclare au o construc'ie deosebit% cei de com&resie Efi=u) ra 65*(F av=nd o sec'iune dre&tun1,iular cu 1rosimea : variabil n 5unc'ie de tre&tele de recti5icare ale canalelor n care se montea2.
Fi=ura 65*(5 Se=ment de 2ompresie5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+A8

"ontarea #i demontarea se1men'ilor se 5ace cu un cle#te s&ecial% la montare tieturile s 5ie decalate la 1(9U - una 5a' de cealalt. 4tan#area este reali2at de ctre se1ment datorit 5antei &racticate. !. ceasta n stare com&rimat este s T ;9%99? W 9%996< M D% mm iar n stare li. ber s T ;9%19? W 9%1?6< M D mm denumit #i arcuirea se1mentului. 3iela Efi=ura 65+.F este &iesa care 5ace le1tura cinematic ntre a@ul &istonului #i manetonul arborelui cotit% trans5orm=nd mi#carea de transla'ie a &istonului n mi#care de rota'ie a arborelui cotit. +r'ile &rinci&ale ale bielei suntJ 2apul 9ielei este &artea dins&re arborele cotit #i n care se montea2 cu2inetul de biela* 2apa2ul 2apului 9ielei asi1ur &rinderea bielei de manetonul arbo. relui &rin intermediul cu2inetului de biel* pi2iorul 9ielei este &artea dins&re &iston unde se montea2 buc#a n care intra bol'ul &istonului* ti7a sau 2orpul este elementul care une#te cele dou &r'i. Deoarece bielele motorului diesel sunt su&use unor solicitri com&le@e acestea sunt con5ec'ionate din o'el aliat cu crom #i nic,el. 4le au sec'iunea n 5orm de I #i sunt 1urite n interior &e ntrea1a lun1ime% canalul 5iind destinat circula'iei uleiului &entru un1ere. -u2inetul ca&ului de biel este 5ormat din dou jumt'i ;semicu2ine'i< asi1urate m&otriva rotirii &rin #ti5turi. -onstruc'ia cu2inetului este trime. talic% carcasa este din o'el cu o 1rosime de ( mm% iar &artea interioar este c&tu#it cu un strat de bron2 #i &lumb av=nd 1rosimea de 9%) W 9%( mm &este care se a&lic &rin turnare centri5u1al o com&o2i'ie &e ba2 de &lumb #i indiu. "ontarea &e manetonul arborelui se 5ace &rin str=n1erea #uruburilor bielei cu un joc de 9%997 W 9%1(7 mm. Buc#a din &iciorul bielei este bimetalic de 5orm cilindric av=nd car. casa con5ec'ionat din o'el% iar &e su&ra5a'a de lucru a&licat un strat de bron2 cu &lumb ;stratul de alunecare<. Locul ntre bol'ul &istonului #i buc#a este de 9%9(( W 9%1)9 mm. -ele mai 5recvente de5ec'iuni care a&ar la biele sunt u2urile stratului de alunecare la cu2inetul de biel sau buc#a din &iciorul bielei. 0rborele cotit este &iesa &e care o antrenea2 ntr.o mi#care de rota'ie biela motorului diesel #i &rin intermediul creia ener1ia mecanic se trans. mite 1eneratorului &rinci&al al locomotivei. +r'ile &rinci&ale ale arborelui Efi=ura 65*+F suntJ fusul este &or'iunea cilindric situat &e a@a 1eometric a arborelui #i care se rote#te n cu2inetul &alier al acestuia* manetonul este &or'iunea cilindric a arborelui &e care se rote#te cu2inetul ca&ului de biel% a@a manetonului este &e o drea&t &aralel cu a@a arborelui #i situat la o distan' e1al cu jumtatea cursei &istonului*

+A6

DAN !N"A

+ D fus palierG * D manetonG > D 9ra de mani1elG A D 2ontra=reutate 2u uru9 de fixare EAaF i si=uran EA9FG 8 D 9raG 6 D amorti;or 2u uru9 de 2uplare E6aFG , D flan de 2uplareG - D uru9uri de 2uplareG . D 2apa2 la 2analul de un=ere din fusul palierG +( D axul amorti;oruluiG ++ D 9uloane de 3m9inareG +* D roat de a2ionare pentru pompa de un=ere su9 presiuneG +> D dis2 2u =radaii i 2u indi2ator E+>aF5

Fi=ura 65*+5 Ansam9lul ar9orelui 2otit al motorului diesel +* #DA *-:

mani1ela este &artea com&onent a arborelui 5ormat din bra' #i ma. neton. "anivelele sunt decalate n s&a'iu &entru a asi1ura succesiunea co. rect a ciclului motor* 9raul mani1elei este elementul care 5ace le1tura ntre maneton #i 5usul arborelui cotit. 3n motor 18 LD! 8( are doi arbori coti'i% 5iecare arbore av=nd #a&te 5u. suri #i #a&te manetoane. !rborii sunt con5ec'iona'i din o'el aliat ;)6 -r Ni "o ?< &rin matri'are #i sunt 1uri'i la interior n sco&ul reducerii 1reut'ii #i &entru circula'ia uleiului s&re biele. +entru a reduce in5luen'a maselor n mi#care arborii sunt &rev2u'i cu contra1reut'i montate c=te dou &e 5ie. care manivel. -u oca2ia revi2iilor #i re&ara'iilor se veri5ic starea 5usurilor manetoane #i &aliere. -u2inetul arborelui cotit Efi=ura 65**F este 5ormat din dou buc'i ;1< #i ;)< av=nd cu2ine'i trimetalici din o'el #i bron2 cu &lumb sau &lumb cu indiu. 6tratul de alunecare este a&licat 1alvanic #i are o 1rosime de 9%95 mm. Locul n la1r este de 9%997 W 9%196 mm. -u2ine'ii sunt identici din &unct de vedere constructiv cu e@ce&'ia cu2inetului #a&te ;dintre cilindrul 6 #i 5lan#a de cu&lare<% acesta ac'ionea2 ca #i la1r de conducere #i &reia solicitrile a@iale care iau na#tere n tim&ul 5unc'ionrii motorului. Locul n la1r este de 9%15 W 9%1( mm% care se asi. 1ur &rin &reci2ia &relucrrii% ne5iind &ermis &suirea. Gn de&ouri% la revi2ia ti& B) sau cu oca2ia re&ara'iilor accidentale% se 5ac &entru arbori o serie de veri5icri cu ace#tia n stare nedemontatJ

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+A,

7o2ul ar9orelui 3n la=r montarea se 5ace cu lera s&ion iar valoarea acesteia este de 9%197 W 9%896 mm% &entru valori mai mari cu2inetul se demontea2 #i se n. locuie#te. -=nd u2ura este mare #i neuni5orm este un indiciu c arborele este de5ormat* 1erifi2area diametrului ar) 9orelui 2otit se 5ace msur=nd varia'ia distan'ei ntre bra'ele ma. nivelelor Efi=ura 65*>F. +entru aceasta arborele se rote#te &=n ce se aduce o manivel la +"4 ;manivel ntre la1rele F #i IF<. +e un bra' al manivelei se stabi. le#te un &unct unde se 5i@ea2 un Fi=ura 65**5 #a=rul ar9orelui 2otit al com&arator cu &icior ma1netic. motorului diesel +* #DA *-: 6e re1lea2 com&aratorul la 2ero + D suportul la=ruluiG * D semi2u;inetG > D 2apa2ul #i se rote#te arborele 5c=nd m. la=ruluiG A D pan inferioarG 8 D pan superioarG surtori n cinci &uncte. Gn 5unc. 6 D pan superioarG , D 2ui de 2entrareG - D uru9 de 'ie de msurtori re2ult o varia. fixareG . D 9rid de 3m9inareG +( D 2arterG ++ D 9lo2ul 'ie a a crui valoare trebuie s 2ilindrilorG +* D 9ulon de fixareG +> D pla2 de si=u) 5ie mai mic de 9%9? mm. Gn ca. ran pentru pan5 2ul varia'iilor ntre 9%9? W 9%97 mm se recomand alinierea arborelui% iar &este valoarea de 9%97 mm o&era'ia este obli1atorie* 1erifi2area deformaiei n e@&loatare valoarea admis este de 9%995 mm. De5orma'iile arborelui &roduc desc,iderea #i nc,iderea bra'elor manetoanelor Efi=ura 65*AF. -=nd n urma msurtorilor este necesar demontarea cu2ine'ilor se &rocedea2 n 5elul urmtorJ
Fi=ura 65*>5 S2:ema msurrii 1ariaiei distanelor 3ntre 9arele mani1elelor 3n timpul unei rotaii a ar9orelui5

+A-

DAN !N"A

Fi=ura 65*A5 Deflexiunea ar9orelui 2otit5

se scot si1uran'ele &entru &ene du& care cu un dis&o2itiv s&ecial se e@tra1 &enele su&erioare* se demontea2 &enele in5erioare* se ridic ca&acul semicu2inetului su&erior* n ori5iciul de un1ere al 5usului se montea2 #ti5tul s&ecial de antrenare #i &rin rotirea arborelui se scoate de sub 5us semicu2inetul in5erior. "ontarea se 5ace e@ecut=nd acelea#i o&era'ii n ordine invers. La mon. tare se va acorda o deosebit aten'ie strii de cur'enie a su&ra5e'elor% iar &artea activ a cu2inetului se va un1e cu ulei. 0morti'orul de vibraii este un dis&o. 2itiv s&ecial% care are rolul de a amorti2a vibra'iile de torsiune% care iau na#tere ntre tura'ia la mers n 1ol ;n T )59 rot.>min.< #i tura'ia nominal ;n T 759 rot.>min.<. !m=n. doi arborii coti'i ai motorului 18 LD! 8( sunt &rev2u'i cu c=te un amorti2or de vibra'ii dinamic ti& Holset. !morti2orul Efi=ura 65*8F este cons. truit dintr.o carcas de tabl nc,is erme. tic de 5orma unui inel 1ol cu sec'iune dre&t. un1,iular. -arcasa este sudat de o 5lan# &rin intermediul creia se montea2 &e ar. borele cotit. Gn interiorul carcasei se a5l un inel ;8< de sec'iune dre&tun1,iular centrat Fi=ura 65*85 Amorti;orul de 5a' de carcas &rin inele distan'iere. 6&a. 1i9raii: 'iul dintre inel #i carcas este um&lut cu u. + D 2ar2asG * D =reutate de amorti;areG lei siliconic. > D inele distaniere5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+A.

La 5unc'ionarea motorului diesel carcasa 5iind le1at solidar de arbore are o tura'ie lini#tit e1al cu a acestuia. Inelul se rote#te #i el n &ermanen' cu o mi#care uni5orm% ast5el la a&ari'ia tura'iei critice ntre carcas #i inel a&are o mi#care relativ. /or'a mare de iner'ie se transmite carcasei &rin intermediul uleiului siliconic #i% &rin aceasta% arborelui ale crui vibra'ii sunt atenuate. !morti2orul de vibra'ii nu necesit nici un 5el de ntre'inere n e@&loa. tare. Dac ns se constat c su&ra5a'a carcasei &re2int lovituri ;ad=ncituri< care stran1ulea2 s&a'iul de ulei dintre aceasta #i inel% amorti2orul se va n. locui. "otorul 18 LD! 8( nu este &rev2ut cu volant% rolul acestuia 5iind &re. luat de ctre rotorul 1eneratorului &rinci&al.

,*2* Mec&nis.u% 3e 3istri9uie


"ecanismul de distribu'ie asi1ur um&lerea cilindrilor cu aer &roas&t% alimentea2 cilindrul cu carburant #i asi1ur evacuarea 1a2elor re2ultate n urma &rocesului de ardere. +r'ile com&onente ale mecanismului de distri. bu'ie suntJ arborele cu came% tac,e'ii% tijele m&in1toare% culbutoarele #i su&a&ele de admisie #i evacuare Efi=ura 65*65aF.

+ D ar9ore de distri9uieG * D ta2:etG > D ti7 3mpin=toareG A D 2ul9utorG 8 D supapG 6 D rol5

Fi=ura 65*65 S2:ema de a2ionare a supapei i ordinea de aprindere 3n 2ilindrii motorului diesel +* #DA *-:

+ D roat inferioar de transmisie< partea distri9uiei &G * D roat inferioar de transmisie< partea distri9uiei &&G > D mar2are la fusul la=rului roii inferioare de transmisieG A D mar2are la fusul la=rului roii inferioare de transmisie *G 8 D mar2are pe flana de 2uplare a roii inferioare de transmisie + i a ar9orelui 2otit &G 6 D mar2are pe flana de 2uplare a roii inferioare de transmisie * i a ar9orelui 2otit &&G , D pinionG - D mar2are pe flana de 2uplare a roii superioare de transmisieG . D roat intermediar< partea distri9uiei &G +( D roat intermediar< partea distri9uiei &&G ++ D roat dinat pe ar9orele 2u 2ame< partea distri9uiei &G +* D roat dinat pe ar9orele 2u 2ame< partea distri9uiei &&G +> D suportul roii intermediare< partea distri9uiei &G +A D suportul roii intermediare< partea distri9uiei &&G +8 D roat superioar de transmisie5

Fi=ura 65*,5 Roile de 2omand i transmisie ale motorului diesel +* #DA *-:

+ D A N

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+8+

!c'ionarea mecanismului de distribu'ie se 5ace de la arborii coti'i ai motorului &rin intermediul unui an1renaj cu ro'i din'ate. !rborii coti'i sunt cu&la'i direct cu c=te o roat de transmisie in5erioar ;1< #i ;8< Efi=ura 65*,F. !ceste ro'i transmit &uterea la o roat dinta' ;15< montat &e arborele su&e. rior de transmisie cu un ra&ort de transmisie de 1J1%??. Boata din'at su&e. rioar ;15< este cu&lat direct cu rotorul 1eneratorului% iar &e acela#i a@ este 5i@at &inionul ;7< care ac'ionea2 ro'ile din'ate ;11< #i ;18< de &e arborii de distribu'ie &rin intermediul ro'ilor din'ate ;9< #i ;19<. 3n1erea transmisiei se 5ace cu ulei sub &resiune din circuitul de un1ere al motorului diesel. 0rborele cu came &rin &o2i'ia #i 5orma camelor cu care este &rev2ut% comand n tim&ul rotirii sale intrarea n ac'iune n momentul #i &e o durat bine stabilit a com&onentelor distribu'iei. +e arborii de distribu'ie se 1. sesc c=te trei came &entru 5iecare cilindru care ac'ionea2 su&a&a de admi. sie% su&a&a de evacuare #i &om&a de injec'ie. -amele sunt n a#a 5el am&la. sate nc=t s se ob'in ordinea de a&rindere n cilindrii con5orm sc,emei din fi=ura 65*659. /iecare arbore cu came se rote#te n #a&te la1re de alunecare cu semi. cu2ine'i. 3n1erea acestora se 5ace cu ulei sub &resiune din instala'ia de un. 1ere a motorului diesel. La1rul cel mai a&ro&iat de roata de antrenare are rolul #i de la1r de conducere. -amele sunt montate &e arbore cu ajutorul unor &iuli'e s&eciale% 5iecare 5iind con5ec'ionat din dou buc'i. +ro5ilul camelor determin un1,iul de nc,idere #i desc,idere a su&a&elor. $achetul4 tija 5mpingtoare i culbutorii sunt &rinci&alele &iese ale lan. 'ului cinematic de ac'ionare a su&a&elor. /iecare cam de &e arborele cotit ac'ionea2 un tac,et cruia i im&rim o mi#care rectilinie care se transmite mai de&arte &rin tija m&in1toare la culbutori #i a&oi la su&a&e. Gn fi=ura 65*- este &re2entat mecanismul de distribu'ie la motorul 63L\4B 18 LD! 8(. Gn dre&tul 5iecrui cilindru se a5l 1,idajul tac,e'ilor ;8< cu tac,e'ii ;1< &entru comanda su&a&elor de admisie% evacuare #i a &om. &ei de injec'ie. +rin rotirea arborelui de distribu'ie cama atac rola ;5< creia i im&rim o mi#care rectilinie &e vertical. !ceast mi#care se transmite la tija m&in1toare ;19< &rin intermediul tac,etului ;1< cu&ei s5erice ;6< #i &astilei tijei m&in1toare ;15<. "i#carea de transla'ie vertical a tijei m&in. 1toare este trans5ormat ntr.o mi#care de transla'ie n sens invers de ctre culbutorul ;81<% care &rin rotirea n jurul a@ului ac'ionea2a su&a&ele. -ulbu. torul se rote#te ntr.un bol' care se rea2em &e la1rele montate n su&ortul culbutorului. 3n1erea culbutorului se 5ace cu ulei sub &resiune% acesta 5iind 1urit. Lubri5iantul ajun1e la buc#ele mari #i mici% iar a&oi &rin mbrcmin. tea tijelor m&in1toare se ntoarce n carterul motorului diesel. !t=t su&a. &ele% c=t #i culbutorii n 2ona de contact dintre ele sunt &rev2ute cu &astile cementate.

+8*

DAN !N"A

+ D ta2:etG * D =:ida7ul ta2:eilorG > D uru9 de fixareG A D 9olG 8 D rol de 2omandG 6 D 2up sfe) ri2G , D 3mpin=torG - D ar2G . D pies de 3n2:idereG +( D ti7 3mpin=toareG ++ D ar2ul me2anismului de 2omand a supapeiG +* D 2lem de str4n=ereG +> D manon de 2au2iu2G +A D =:ida7ul ar2uluiG +8 D pastila ti7ei 3mpin=toareG +6 D 2lem de str4n=ereG +, D 3m9r2minteG +- D =arnitura 3m9r2) minteiG +. D piuliG *( D 2ap fur2atG *+ D 2ul9utorG ** D 2apa2G *> D piuliG *A D inel de etanare5

Fi=ura 65*-5 %e2anismul de 2omand al supapelor motorului diesel:

!rcurile elicoidale ;11< din 1,idajele de arc ;1?<% &rin intermediul &istonului de 1,idaj men'in continuu &resate &e came rolele ;5<. !cela#i rol l are #i arcul elicoidal ;(< &entru mecanismul de ac'ionare al &om&ei de injec'ie. )upapele sunt com&onente ale distribu'iei care% sub comanda &rimit de la arborele cu came% &ermit alimentarea cilindrului cu aer &roas&t sau evacuarea 1a2elor de ardere. /iecare cilindru este ec,i&at cu dou su&a&e% una de admisie #i cealalt de evacuare. A su&a& Efi=ura 65*.F este com&us din ciu&erca su&a&ei ;discul< ;11< #i o tij cilindric ;coada su&a&ei< ;1< asu&ra creia ac'ionea2 bra'ul cul. butorului comand=nd desc,iderea su&a&ei. +artea din taler de construc'ie tronconic #i care &rin a#e2are &e scaunul su&a&ei etan#ea2 ori5iciul se nume#te contrascaun. -oada su&a&ei este 1,i. dat de ctre buc#a ;8< 5i@at n c,iulas. 0ija su&a&ei este &rev2ut n ca. &tul dins&re culbutor cu o &astil cementat ;19< &entru a &reveni u2ura acesteia. Gnc,iderea su&a&elor se 5ace sub ac'iunea arcurilor elicoidale ;6< #i ;7< montate ntre talerul in5erior ;5< #i talerul su&erior ;(<.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+8>

!v=nd n vedere solicitrile termice desebite la care sunt su&use acestea% se con. 5ec'ionea2 din o'eluri aliate re2istente la tem&eraturi nalte #i du& o te,nolo1ie s&e. cial. -u oca2ia revi2iilor &ro1ramate se urmre#te ca su&a&a s aib un joc su5i. cient ntre buc#a de 1,idare #i tij &entru a evita blocarea acesteia. Locul nu trebuie s 5ie nici &rea mare &entru c ast5el ar &er. mite sc&area 1a2elor din cilindru. -u oca2ia re&ara'iilor la motorul die. sel su&a&ele se demontea2 #i se msoar tijele #i buc#ele de 1,idare. Buc#a de 1,i. dare se nlocuie#te c=nd u2ura este mai mare de 9%)9 mm sau jocul ntre aceasta #i tij este mai mic de 9%855 mm sau mai ma. re de 9%79 mm. Gn ca2ul n care se constat u2uri ale su&a&elor n 2ona de etan#are acestea se &ot recti5ica &e o ad=ncime ma@im de 1%5 mm. Jo2ul supapelor n tim&ul 5unc'io. Fi=ura 65*.5 S2:ema supapei nrii datorit tem&eraturilor de lucru ridi. Eadmisie i e1a2uareF: D ti7 E2oadFG * D 9u2 de =:idareG > D cate tija m&in1toare #i su&a&ele se + inele de etanareG A D distanierG 8 D taler dilat. +entru a com&ensa dilata'iile din inferiorG 6< , D ar2uri eli2oidaleG - D taler lan'ul ci. nematic de ac'ionare al superiorG . D inel 2oni2G +( D pastilG ++ su&a&elor se &re. vede un joc ntre &astila dis2ul supapei5 D su&a&ei #i &astila culbutorului. Gn ca2ul n care acest joc ar li&si n e@&loatare s.ar &utea ca de la o anumit tem&eratur su&a&ele s nu mai nc,id. !cest joc% msurat n stare rece% al motorului trebuie s 5ie de 9%? mm &entru su&a&a de admisie #i 9%7 mm &entru cea de evacuare. +entru msu. rarea acestui joc su&a&ele trebuie s 5ie nc,ise #i orice joc su&limentar n lan'ul cinematic al mecanismului de distribu'ie nlturat. +entru msurarea #i re1larea jocului se 5ac urmtoarele o&era'iiJ se aduce &istonul cilindrului la care se 5ace msurtoarea la &unctul mort interior su&a&a de admisie #i cea de evacuare sunt nc,ise* se tra1e n sus ca&ul culbutorului cu un dis&o2itiv ast5el ca toate jocu. rile mecanismului de ac'ionare a su&a&elor s 5ie nlturate E1e;i fi=ura 65>(F* n aceast &o2i'ie a culbutorului se msoar cu ajutorul lerelor s&ion jocul ntre &astila culbutorului #i &astila su&a&ei. Lamela s&ionului trebuie

+8A

DAN !N"A

Fi=ura 65>(5 %surarea 7o2ului la supape5

+ D 2apG * D pastila 2ul9utoruluiG > D inel de si=uran5

Fi=ura 65>+5 &ntrodu2erea 2ore2t a lamei 2ali9rului:

s 5ie m&ins mai mult de jumtate din lun1imea &astilei culbutorului Efi) =ura 65>+F. -=nd valorile msurtorilor nu cores&und se 5ace re1larea jocului mo. di5ic=nd lun1imea tijei m&in1toare. "odi5icarea lun1imii se 5ace slbind contra&iuli'a de la 5urca tijei m&in1toare #i a&oi rotind tija. Du& stabilirea jocului se str=n1e contra&iuli'a la loc.

C&$ito%u% 8

I(STALA@IA DE ALIME(TARE C' COM,'STI,IL

8*1* Descriere& ec-i$&.entu%ui 3e &%i.ent&re "i 6uncion&re& &cestui&


Instala'ia de alimentare are rolul de a 5urni2a motorului diesel combus. tibil n starea #i condi'iile cerute de re1imul de 5unc'ionare. 4a cu&rinde totalitatea dis&o2itivelor care au dre&t sco& stocarea combustibilului &e locomotiv% trans&ortul acestuia la motorul diesel% &re1tirea #i &ulveri2a. rea combustibilului n camera de ardere. Din &unct de vedere te,nolo1ic instala'ia de combustibil se m&arte nJ &artea de joas &resiune% care cu&rinde re2ervoarele% 5iltrele% &om&a de combustibil #i conductele &entru trans&ort* &artea de nalt &resiune% care cu&rinde &om&a de injec'ie% 'evile de injec'ie #i injectorul. /iecare cilindru deserve#te c=te o &om& de injec'ie. Instala'ia de alimentare cu&rinde urmtoarele circuiteJ a< circuitul de alimentare a &om&elor de injec'ie este circuitul &rinci&al #i &rin el sunt alimenta'i cilindrii motorului diesel asi1ur=nd n acest 5el 5unc'ionarea acestuia* b< circuitul combustibilului &entru a1re1atul Fa&or$ alimentea2 o instala'ie se&arat de &re1tire a motorului diesel &entru lansare* c< circuitul combustibilului scurs este circuitul &rin care combustibilul care nu s.a utili2at n &rocesul de combustie se ntoarce de la injector #i &om&a de injec'ie n re2ervorul &rinci&al. &E Circuitu% $rinci$&% Efi=ura ,5+F &om&a de combustibil ;?95< as&ir combustibilul din re2ervorul &rinci&al ;(8)< &rin 5iltrul brut ;(85<% su&a&a de sens ;?97< #i l re5ulea2 s&re motorul diesel &rin robinetul de i2olare ;5?1<% 5iltrul brut de combustibil ;?91l<% 5iltru 5in de combustibil ;?91m< la &om&ele de injec'ie de unde trece n injectoare care.l &ulveri2ea2 n cilin.

+ D =eneratorG A(+ D motor dieselG A(+& D filtru 9rutG A(+m D filtru finG A.8 D pomp de 2om9usti9ilG A., D supap de reinereG 8*+a D filtru pentru a=re=atul de 3n2l;ireG 8*+9 D pomp de 2om9usti9il pentru a=re=atul de 3n2l;ireG 8** D ro9inet de i;olare pentru a=re=atul de 3n2l;ireG 8>*a D supap de umplereG 8>*9 D ra2ord de umplereG 8>. D ro9inet de s2ur=ere 2u trei 2iG 8A( D supap de presiune maximG 8A+ D ro9inet de i;olare spre motorul dieselG 8A* D re;er1or de 2ole2tare a 2om9usti9ilului s2ursG 8A> D ro9inet de s2ur=ere la re;er1orul de 2ole2tare a 2om9usti9ilului s2ursG 8AA D indi2ator de ni1elG -*> D re;er1or prin2ipal de 2om9usti9ilG -*A D dispo;iti1 de s2ur=ere la re;er1orul prin2ipal de 2om9usti9ilG -*8 D filtru 9rut la re;er1orul prin2ipal de 2om9usti9ilG -*6a D indi2ator de ni1el la re;er1orul prin2ipal de 2om9usti9ilG -*69 D indi2ator de ni1el la re;er1orul prin2ipal de 2om9usti9ilG .*8 D re;er1or auxiliar de 2om9usti9ilG .*6 D re;er1or suplimentar de 2om9usti9ilG .*. D indi2ator de ni1el pentru re;er1orul auxiliar de 2om9usti9ilG .>( D indi2ator de ni1el pentru re;er1orul suplimentar de 2om9usti9il5

Fi=ura ,5+5 &nstalaia de alimentare 2u 2om9usti9il:

D A N

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+8,

drii. 6u&a&a de re'inere ;?97< o&re#te ntoarcerea combustibilului n re2er. vor c=nd &om&a nu 5unc'ionea2% m&iedic=nd ast5el de2amorsarea &om&ei. "otorul este dotat cu dou baterii de 5iltre 5ine montate n &aralel. Gn ca2ul n5undrii unei baterii &rin robinetul de comutare se desc,ide circuitul &rin bateria de re2erv. 4@cesul de combustibil re5ulat de &om&a de combustibil trece &rin su. &a&a de su&ra&resiune ;5?9< n re2ervorul au@iliar ;985<% iar du& um&lerea acestuia &rin conducta de le1tura n re2ervorul su&limentar ;986< #i% de aici% &rin conducta de scur1ere n re2ervorul &rinci&al ;(8)<. 6u&a&a de su&ra&resiune este ast5el re1lat nc=t &resiunea la intrare n &om&a de injec'ie s 5ie de ) W )%8 715>cm8 cu motorul diesel la mers n 1ol #i 8 715>cm8 &entru motorul diesel n sarcin% la &uterea nominal. "surarea acestei &resiuni se 5ace &rin montarea unui manometru &e racordul 5le@ibil al unei &om&e de injec'ie. Be2ervorul au@iliar comunic cu re2ervorul su. &limentar &rintr.o conduct montat la &artea de jos &e care este montat ro. binetul cu trei ci ;5)9<. !cest robinet serve#te &entru 1olirea celor dou re2ervoare sau trans. 5erul motorinei din re2ervorul au@iliar n re2ervorul su&limentar. 9E Circuitu% co.9usti9i%u%ui $entru &)re)&tu% JV&$orK ;581< com. bustibilul este as&irat de ctre &om&a ;581b< &rin robinetul de i2olare ;588< #i 5iltrul cu 5ante ;581a<. 6ur&lusul de combustibil este re&om&at n re2er. vorul au@iliar. cE Circuitu% co.9usti9i%u%ui scurs sur&lusul de combustibil de la &om&ele de injec'ie #i injectoare% &recum #i cel din conductele de scur1ere de la 5iltrele 5ine cur1e &e ram&a de combustibil #i de aici &rin conducte n re2ervorul de colectare. Ini'ial acest combustibil era colectat ntr.un re2er. vor ;5?8< du& care era 1olit &rin desc,iderea robinetului ;5?)<. Datorit 5a&tului c neurmrirea cantit'ii de combustibil din re2ervor conducea la deversarea acestuia &e ram& #i a&oi n motor% ulterior instala'ia a 5ost modi. 5icat &rin eliminarea re2ervorului% scur1erea 5c=ndu.se direct n re2er. vorul &rinci&al. Re4er1o&re%e 3e co.9usti9i%* 4c,i&amentul de alimentare dis&une de trei re2ervoare &rev2ute cu racorduri% conducte de um&lere% conducte de ventila'ie #i de su&ra&resiune% &recum #i dis&o2itive &entru indicarea canti. t'ii de combustibil. -ele trei re2ervoare cu care este ec,i&at locomotiva 969.D! suntJ re'ervorul principal ;(8)< Efi=ura ,5*F are ca&acitatea de ?.999 l #i este montat sub #asiul locomotivei* re'ervorul au1iliar ;985< Efi=ura ,5>F are ca&acitatea de 8?9 l #i este montat n sala ma#inilor sub &la5on* re'ervorul suplimentar ;986< Efi=ura ,5>F de 559 l ca&acitate este% de asemenea% montat n sala ma#inilor sub &la5on.

+8-

DAN !N"A

+ D pereteG * D perete trans1ersalG > D perete lon=itudinalG A D flan de 2onsolidareG 8 D flana 2apa2uluiG 6 D flana 2ondu2telorG , D dispo;iti1 de =olireG - D filtru de aspiraieG . D pre;oane5

Fi=ura ,5*5 Re;er1orul prin2ipal de 2om9usti9il Ese2iune lon=itudinalF:

+ D re;er1or suplimentarG * D re;er1or de apG > D re;er1or auxiliarG A i 8 D pereii re;er1oruluiG 6 D lon7eroaneG , D =rin;i de fixare5

Fi=ura ,5>5 Se2iune lon=itudinal prin re;er1orul suplimentar i auxiliar:

Be2ervorul &rinci&al este con5ec'ionat &rin sudur din tabl de o'el de 5 mm n &artea de jos #i de ? mm% n &artea de sus. Gn interiorul re2ervorului sunt montate table se&aratoare ;contravaluri< &entru a im&iedica 5ormarea unor unde &uternice la &ornire% 5r=nare sau la mersul n curb. Colirea re2ervorului se 5ace &rintr.un dis&o2itiv s&ecial montat &e 5un. dul re2ervorului fi=ura ,5A. 0ot &e aici sunt scurse a&a #i im&urit'ile care se decantea2 &e 5undul re2ervorului. +entru aceasta se &rocedea2 ast5elJ cu ajutorul unei c,ei ,e@a1onale de interior se des5ace #urubul de nc,idere ;?< mont=nd n locul acestuia un 5urtun* se demontea2 &iuli'a de si1uran' ;8< a ce&ului ;1<* cu ajutorul unei c,ei ,e@a1onale de interior se rote#te ce&ul cu 99U% robinetul se desc,ide% iar a&a #i de&unerile de combustibil se scur1* &entru nc,idere se e5ectuea2 o&era'iile n ordine invers.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+8.

+ D 2epG * D pla2 de si=uranG > D uru9 2u 2ap 3ne2at pentru pla2a de si=uranG A D uru9 de 3n2:idereG 8 D =arnitur de etan) are pentru pla2a de 3n2:idereG 6 D ar2G , D uru9 de 3n2:idere superiorG - D uru9 de fixareG . D ai9 elasti2 pentru uru9ul de fixareG +( D fundul re;er1orului prin2ipal5

Fi=ura ,5A5 Dispo;iti1ul pentru s2ur=erea motorinei din re;er1orul prin2ipal:

+e ambele &r'i ale locomotivei sunt am&lasate su&a&ele de alimentare ;5)8b<. !cestea se 5i@ea2 &e re2ervor &rintr.o 5lan#. Din conducta su&a&ei se rami5ic c=te un #tu' de um&lere ;5))b< &entru alimentarea locomotivei n ca2ul n care nu e@ist instala'ie de alimentare sub &resiune. -onstruc'ia #i &r'ile com&onente ale racordului de um&lere sunt &re2entate n fi=ura ,58. 3rmrirea cantit'ii de combustibil n re2ervorul &rinci&al se 5ace cu ajutorul indicatoarelor cu &lutitor ;(86< am&lasate &e 5iecare &arte a loco. motivei. Gn cadrul &ro1ramului de moderni2are a locomotivei 969.D! nce. &=nd cu anul 8991 n locul indicatorului de nivel cu &lutitor se montea2 un indicator cu vi2or. !ceste indicatoare se montea2 n s&atele su&a&elor &en. tru alimentare cu combustibil% n &o2i'ie vertical #i rotit la ?5U 5a' de &ere. tele 5rontal al re2ervorului &entru asi1urarea vi2ibilit'ii. Fi2oarele indicatoarelor sunt con5ec'ionate din mai multe straturi de &le@i1las. -itirea cantit'ii de combustibil se 5ace &e ri1lele 1radate am&la. sate &e cele dou &r'i ale vi2orului. 3na din ri1le este 1radat n litri% av=nd 1rada'ii de 199 l% 59 l #i 85 l% iar cealalt n mm. -u oca2ia montrii indica. toarelor se 5ace #i calibrarea% individual &entru 5iecare re2ervor% du& ce acesta este &us n &o2i'ie ori2ontal. Gn urma calibrrii se ntocme#te un &ro. tocol care certi5ic cores&onden'a ntre nl'imea coloanei de lic,id #i cantitatea de combustibil. +entru a com&ensa erorile de citire% datorate denivelrilor liniei% aceasta

se 5ace la ambele indicatoare% iar n carnetul de bord al locomotivei se nscrie media aritmetic a celor dou citiri. Be2ervorul au@iliar #i cel su. &limentar sunt con5ec'ionate din ta. bl &rin sudur ntr.un cor& comun cu re2ervorul de a& de rcire a motorului diesel am&lasat sub &la. 5on. !m&lasarea re2ervorului de a& ntre cele dou re2ervoare 5ace ca motorina din ele s se ncl. 2easc% aceasta re&re2ent=nd un a. vantaj n s&ecial n &erioadele cu tem&eraturi sc2ute. +e ambele re2ervoare sunt Fi=ura ,585 Ra2ordul de umplere al montate indicatoare ale nivelului re;er1orului prin2ipal: + D tu de umplereG * D ea1 2u supap de de motorin ;985% 986< ac'ionate umplereG > D 2apa2G A D lan de si=uran 2ontra pierderii de c=te un &lutitor. 2apa2uluiG 8 D 2apa2 superiorG 6 D lan de si=uran -u oca2ia revi2iilor #i re&a. pentru 2apa2ul superiorG , D 2utia lo2omoti1eiG - D ra'iilor se veri5ic starea 1eneral re;er1orul prin2ipal de 2om9usti9il5 a re2ervoarelor. De5ormrile aces. tora de &este 19 mm lun1ime se remedia2 &rin ncl2ire local #i ndre&tare manual% iar u2urile &=n la 8 mm ad=ncime #i 199 mm lun1ime &rin ncr. care cu sudur #i ajustare manual. 0ot cu aceasta oca2ie se mai veri5ic etan#eitatea su&a&elor de re'inere a 1urilor de alimentare #i etan#eitatea dis&o2itivului de 1olire. Du& veri5icri re2ervoarele se su&un &robei de etan#eitate la &resiune p T 1%5 m col motorin &entru re2ervoarele su&limentar #i au@iliar #i p T )%8 m col motorin &entru re2ervorul &rinci&al.

+6(

DAN !N"A

8*2* Po.$& 3e tr&ns6er & co.9usti9i%u%ui


+om&a de trans5er as&ir combustibilul din re2ervorul &rinci&al #i l re5ulea2 &e ram&ele de alimentare la &om&ele de injec'ie. -onstruc'ia &om&ei este de ti&ul cu ro'i din'ate #i este ac'ionat de ace. la#i motor electric care ac'ionea2 #i &om&a au@iliar de ulei. Prin2ipalele 2ara2teristi2i ale pompei sunt: &resiunea de re5ulare cu motorul diesel la mers n 1ol p T ).)%8 715>cm8 la o tem&eratur de 89 W )9U - a combustibilului*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+6+

&resiunea de re5ulare cu motorul diesel 5unc'ion=nd la &uterea nomi. nal pn T 8 715>cm8* este de 17&entru l>min &entru de 1.599 rot.>min.* debitul numrul de din'i &inion o #i tura'ie roata Pa &om&ei T P T 16. +om&a de trans5er Efi=ura ,56F se com&une dintr.o carcas ;1< con5ec. 'ionat din 5ont n care sunt montate cele dou ro'i din'ate ;)< #i ;?< ale c. ror a@e se rotesc n la1rele de alunecare ;8<. -arcasa este nc,is n &r'ile 5rontale &rin ca&acele ;5< #i ;7<. 3n1erea la1relor este asi1urat de ctre motorina re5ulat% de aceea este inter2is 5unc'ionarea &om&ei n 1ol ;5unc'ionare uscat<. 4tan#eitatea a@ului de intrare este asi1urat cu ajutorul unui inel 6im. merin1 ;(< ; ?9M89M19<. 6ensul de rota'ie al &om&ei este inscri&'ionat &e ca&ac. Gn ca2ul de5ectrii &om&ei de trans5er n e@&loatare se circul n con. tinuare cu &utere redus% combustibilul necesar 5unc'ionrii motorului diesel &rovenind din re2ervorul au@iliar &rin su&a&a ;5?9< ;ventilul de ntoarcere<. -ombustibilul din re2ervorul au@iliar ajun1e &entru a&ro@imativ ?5 minute la o solicitare de 75X a motorului diesel. +om&a de trans5er se re&ar n atelierul s&eciali2at &rin demontare unde% du& s&larea #i su5larea cu aer sub &resiune a &ieselor com&onente% se e@ecut urmtoarele lucrriJ se veri5ic cor&ul &om&ei #i ca&acele% cele care &re2int 5isuri se n. locuiesc*
1 8

+ D 2ar2asG * D la=r de alune2are E9u2FG > D roat dinat E; Q +6FG A D roat dinat E; Q +6FG 8 D 2apa2G 6 D tiftG , D 2apa2G - D inel Simmerin=G . D uru9 :exa=onal5

Fi=ura ,565 Pomp pentru transferul 2om9usti9ilului:

+6*

DAN !N"A

se veri5ic &lanul de se&ara'ie dintre cor& #i ca&ac &rin tu#are. A&era'ia se e@ecut cu res&ectarea jocului dintre ca&ac #i &artea 5rontal a danturii de 9%965.9%1?5 mm* se veri5ic vi2ual dantura ro'ilor din'ate #i su&ra5a'a 5usurilor. 4@5o. lierile #i ciu&iturile de &e su&ra5a'a danturii se nltur &rin ajustare manual #i #le5uire cu &=n2 abra2iv% iar ri2urile de &e 5usuri se elimin &rin recti5i. care. Locul radial dintre buc#e #i 5usul ro'ii din'ate este de 9%989.9%966 mm* se veri5ic canalul de &an% n ca2ul n care acesta are muc,iile de. teriorate se recti5ic #i se con5ec'ionea2 &ana s&ecial* se msoar jocul de 5lanc ntre din'ii ro'ilor din'ate% valoarea admis este de 9%979.9%175 mm. "ontarea se 5ace e@ecut=nd o&era'ii n ordine invers cu res&ectarea urmtoarelor condi'iiJ jocul radial dintre ro'ile din'ate #i cor&ul &om&ei s 5ie de 9%919.9%989 mm% inclusiv jocul n la1r* jocul a@ial dintre roata #i cor&ul &om&ei s 5ie de 9%959.9%159 mm. 6e veri5ic cu&lajul dintre &om&a #i motorul electric% &iesele u2ate sau de5ecte se nlocuiesc. Du& asamblare se 5ace &roba de stand a &om&ei.

8*0* ?i%tre%e 3e co.9usti9i%


/iltrele de combustibil au rolul de a m&iedica trecerea im&urit'ilor s&re &om&ele de injec'ie #i injectoa. re% 5a&t care ar conduce la u2area elementelor de &om&e #i a ajuta. jelor de injec'ie ale cror dimen. siuni trebuie men'inute n limite de u2uri 5oarte sc2ute. -ombustibilul cu care este alimentat motorul diesel este tre. cut succesiv &rin trei 5iltreJ a< 5iltrul de motorin din re. 2ervorul &rinci&al Efi=ura ,5,F se a5l montat la ca&tul conduc. Fi=ura ,5,5 Filtrul de motorin din re;er1orul tei de as&ira'ie #i este 5i@at cu un ca&ac de nc,idere ;)< &rin prin2ipal: + D 2ar2asa filtruluiG * D pies 2oni2G > D 2apa2 de 3n) #uru. burile ;7< de 5undul 2:idereG A D 2ondu2ta de aspiraie a pompei de 2om) re2ervorului de combustibil ;5<. 9usti9ilG 8 D fundul re;er1orului prin2ipalG 6 D inele de -ombustibi. lul este as&irat din si=uranG , D uru9uri de fixare5 interiorul car.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+6>

casei 5iltrului ;1< &rin conducta de as&ira'ie ;?<. -onducta este 5i@at la nl'imea :% &rin &iesa conic ;8<% &entru a nu antrena n insta. la'ie im&urit'ile #i &articulele de a& de &e 5undul re2ervorului. +en. tru a veri5ica starea de cur'enie a 5iltrului se demontea2 ca&acul de nc,idere% du& care cutia cartu#u. lui 5iltrant &oate 5i scoas* b< 5iltrul brut de motorin este un 5iltru de ti& cu 5ante #i muc,ii. -artu#ul 5iltrant este construit din. tr.un cor& cu &ere'i 1ro#i av=nd &ro5ilul n 5orm de stea. +e ner. vurile stelei este &relucrat un 5ilet triun1,iular% n care se a#a2 o s=r. m de o'el av=nd sec'iunea un tri. Fi=ura ,5-5 Filtrul 9rut de motorin: un1,i ec,ilateral Efi=ura ,5-F. -ar. + D 2ar2asG * D =arnitur de etanareG > D 2artu tu#ul ast5el con5ec'ionat are 5orma filtrant 2u fanteG A D piuliG 8 D rondel elasti2G 6 D unui cilindru neted care este tiat ar2 de presiuneG , D uru9 de s2ur=ereG - D 2utirG . D cu o linie s&iral% aceasta m4nerG +( D 2apa25 re&re2en. t=nd 5anta 5iltrului. L'imea 5antei este de 9%9) mm. "otorina intr n cor&ul 5iltrului din e@teriorul cartu#ului 5iltrant s&re interior acesta re'in=nd im&urit'ile mai mari de 9%9) mm. Im&urit'ile care rm=n &e su&ra5a'a neted a cartu. #ului &ot 5i nde&rtate cu ajutorul unui cu'it a&sat de un arc% ast5el ca 5antele cartu#ului 5iltrant s rm=n nen5undate. -ur'irea se 5ace &rin rotirea m=nerului 5iltrului n sensul indicat de s1eata de &e ca&ac. A&era'iile de ntre'inere a 5iltru. lui brut constau n demontarea cartu. #ului 5iltrant #i s&larea acestuia n motorin curat. c< 5iltrul 5in de motorin Efi=ura ,5.F este 5ormat dintr.o carcas ;com. Fi=ura ,5.5 Filtrul de 2om9usti9il: &artiment de 5iltrare< ;)< n care se + D supap 2u resortG * D 2artu filtrantG > D 2ompartiment de filtrareG A D =arniturG 8 D 2a) montea2 cartu#ul 5iltrant ;8< nc,is de ca&acul ;5< al carcasei. +e ca&acul pa2G 6 D uru9uri de aerisireG , D ra2ordG - D pi) carcasei se a5la un #urub de aerisire.
uliG . D =arniturG +( D dop de =olireG ++ D ra) 2ord pentru alimentare5

+6A

DAN !N"A

+ D 2ar2asG * D 2artu filtrantG > D =arnitur inelarG A D 2apa2G 8 D ra2ord de aerisireG 6 D uru9 de aerisireG , D uru9 de umplereG - D rondea de presiune5

Fi=ura ,5+(5 Filtrul fin de motorin:

-artu#ul 5iltrant are o 5orm cilindric #i este 5ormat dintr.o carcas ine. lar Efi=ura ,5+(F &e care este n5#urat o band dre&tun1,iular de &=sl. +=sla de 5iltru re'ine im&urit'i &=n la 9%991 mm% &recum #i &icturile de a& #i aci2i. Durata de utili2are a unui cartu# 5iltrant de&inde de 1radul de &uritate a motorinei. Gn instala'ia de alimentare a motorului diesel 18 LD! 8( se montea2 o baterie de 5iltre% 5ormat din &atru 5iltre montate c=te dou n &aralel care sunt &use alternativ n 5unc'ie &rin robinetul de comutare. Gntre'inerea bateriei de 5iltre se 5ace &rin demontare #i nlocuirea cartu. #elor 5iltrante. Gnainte de nlocuire cartu#ele 5iltrante sunt im&re1nate n mo. torin curat.

8*2* Su$&$& 3e su$r&$resiune & co.9usti9i%u%ui


Instala'ia de alimentare a motorului 6ul2er 18 LD! 8( este &rev2ut cu o su&a& de su&ra&resiune Efi=ura ,5++F montat la intrarea n re2ervorul au@iliar re1lat ast5el nc=t motorul diesel la mers n 1ol% &resiunea la intrare n &om&ele de injec'ie s 5ie de ) W )%8 715>cm8% iar cu motorul diesel n sar. cin &resiunea s 5ie de 8 715>cm8. 4@cesul de combustibil re5ulat de ctre &om&a de trans5er &trunde &rin s&a'iul A #i a&as bila ;(< a su&a&ei cu arc% trece &rin s&a'iul % &rin #urubul de reducere ;19< #i de aici n re2ervorul au@iliar. Gn su&a&a de su&ra&resiune mai este montat #i o su&a& de re'inere. !ceasta% n ca2 de de5ectare a &om&ei% &ermite combustibilului din re2ervo. rul au@iliar s cur1 s&re motor. Gn aceast situa'ie combustibilul cur1e sub &resiune static din s&a'iul n s&a'iul $% &rin ori5iciul #urubului de redu.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+68

+ D 2orpul supapeiG * D uru9 superior de 3n2:idereG > D =arniturG A D uru9 inferior de 3n2:idereG 8 D adaos pentru re=larea presiuniiG 6 D =arniturG , D ar2G - D 9ilG . D s2aun al supapeiG +( D uru9 2u =aur 2ali9ratG ++ D =arniturG +* D limitorul supapeiG +> D supap de 3ntoar2ereG +A D s2aunul supapei5

Fi=ura ,5++5 Supap de presiune maxim pentru motorin:

cere% ridic su&a&a de retur ;1)< &=n la limitatorul ;18< #i &ermite combus. tibilului s cur1 &rin ori5iciul A s&re motor. Be1larea &resiunii se 5ace &rin modi5icarea 1rosimii adaosului ;5<.

8*5* Po.$& 3e in=ecie


Ro%u% "i 6uncion&re& $o.$ei 3e in=ecie* +om&a de injec'ie serve#te la re5ularea combustibilului s&re cilindrii motorului% la &resiunea necesar &ulveri2rii #i cu do2area &recis a cantit'ii n 5unc'ie de re1imul de 5unc. 'ionare im&us. La motorul 6ul2er 18 LD! 8( 5iecare cilindru are &om&a sa de injec'ie &ro&rie ac'ionat de ctre cama cores&un2toare de &e arborele de distri. bu'ie. +om&ele sunt le1ate la arborele de re1laj care este ac'ionat de ctre re1ulatorul mecanic. Gn fi=ura ,5+* este &re2entat &om&a de injec'ie cu &r. 'ile com&onente. 4lementul &om&ei de injec'ie este ansamblul 5ormat din buc#a de 1,idare ;)< #i &istonul &lonjor ;8<. -aracteristica &rinci&al a aces. tor ti&uri de &om&e este 5a&tul c d &osibilitatea re1lrii nce&utului #i s5=r.

+66

DAN !N"A

+ D 2ar2asa pompeiG * D piston plon7orG > D 9u2 de =:idareG A D piston de =:idareG 8 D dis2 inferiorG 6 D ar2 de rapelG , D dis2 superiorG - D manon de re=lareG . D ti7 de re=lareG +( D uru9 de fixareG ++ D supap de refulareG +* D suportul supapei de refulareG +> D =arnitur de etanare inelarG +A D ra2ord de refulareG +8 D limitatorG +6 D ar2ul supapei de refulareG +, D piuli de ra2ordG +- D inel de presareG +. D 2ondu2tor de refulareG *( D uru9 de fixareG *+ D indi2atorG ** D ta2:etul ti7ei de re=lareG *> D adaosG *A D uru9G *8 D =arnitur de etanareG *6 D piuli du9lG *, D uru9 de fixareG *- D =arnitur de etanareG *. D defle2torG >( D =arnitur de etanareG >+ D adaosuriG >* D si=uranG >> D inel de si=uranG >A D inel presare5

Fi=ura ,5+*5 Pompa de in7e2ie:

#itului injec'iei n 5unc'ie de tura'ia motorului. !ceasta se reali2ea2 &rin rotirea &istonului &lonjor cores&un2tor &o2i'iei tijei de re1laj ;9<% an1re. nat cu man#onul de re1lare. +istonul &lonjor n tim&ul 5unc'ionrii se de&lasea2 &e vertical av=nd o curs constant% dat de e@centricitatea camei. +rinci&alele &o2i'ii ale &istonului &lonjor sunt &re2entate n fi=ura ,5+>J n &o2i'ia a% &istonul &lonjor se a5l n &artea in5erioar% &rin ori5iciul ! camera R de re5ulare de deasu&ra &istonului se um&le cu combustibil la &resiunea de 8 W )%8 715>cm8. La de&lasarea &istonului n sus o &arte din com. bustibil se ntoarce &rin ori5iciul ! n camera de admisie A* n &o2i'ia 9% muc,ia su&erioar %S nc,ide ori5iciul !% iar &istonul &lonjor m&in1e combustibilul din camera de re5ulare R &rin su&a&a de re. 5ulare ;11< #i conducta ;19< s&re injector*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura ,5+>5 S2:ema de fun2ionare a unui element de pomp de in7e2ie5

+6,

n &o2i'ia 2% muc,ia in5erioar %& desc,ide comunica'ia ntre camera R #i camera A de admisie a combustibilului #i &ermite &rin canalul vertical $ s se ntoarc na&oi n camera de as&ira'ie. Datorit scderii &resiunii com. bustibilului n camera R su&a&a de re5ulare ;11< se nc,ide sub &resiunea re. sortului ;16<. -antitatea de combustibil re. 5ulat s&re injector de&inde de &o2i'ia &is. tonului &lonjor n buc#a de re1laj. La cursa activ a &istonului cu c=t muc,ia su&eri. oar nc,ide mai t=r2iu ori5iciul !% iar muc,ia in5erioar l desc,ide mai devre. me% cu at=t cantitatea de combustibil va 5i mai mic* n &o2i'iile d #i e este 5i1urat &istonul &lonjor la jumtate de sarcin #i la mers n 1ol* Fi=ura ,5+A5 S2:ema de rotire a n &o2i'ia pistonului)plon7or5 f canalul verti. cal se a5l n 5a'a ori5iciului ! #i &e &arcursul n. tre1ii curse a &istonului &lonjor camera R co. munic cu camera A ast5el c &om&a nu mai re. 5ulea2 combustibil s&re injector #i motorul die. sel se o&re#te. !#adar cantitatea de combustibil este re1la. t &rin rotirea &istonului &lonjor. Gn man#onul de re1lare ;(< Efi=ura ,5+AF este 5re2at o renur n care se introduce &iesa de antrenare. Din'ii tijei de re1laj ;9< an1renea2 Fi=ura ,5+85 S2:ema le=rii cu din'ii mansonului ;(<% mi#carea ti7ei de le=are la ar9orele de refulare al pompei de in7e2ie: lon1itudinal a tijei duc=nd la ro. tirea + D le1ier fur2atG * D ti7 de re=la) man#onului de re1lare #i% im&licit% la ro. tirea reG > D 9ulon de antrenareG A D pi) uli opritoareG 8 D uru9 de &istonului &lonjor. fixare5 0ija de re1lare ;9< este le1at &rin interme.

+6-

DAN !N"A

diul unei &iese elastice cu n2vor=re de arborele de re1lare a &om&elor de injec'ie care este comandat de ctre re1ulatorul mecanic Efi=ura ,5+8F. >ntreinere& "i re$&r&re& $o.$e%or 3e in=ecie* +om&ele de injec'ie cu care sunt ec,i&ate motoarele 6ul2er 18 LD! 8( sunt intersc,imbabile. +entru e5ectuarea ntre'inerii #i re&ara'iei acestora se demontea2 de &e lo. comotive #i sunt duse la atelierul s&eciali2at. !#adar% ntre'inerea #i re&ara. 'ia &om&elor de injec'ie &resu&uneJ a demontarea de &e motorul diesel* 9 demontarea% veri5icarea #i montarea &om&ei n atelierul s&eciali2at* 2 e5ectuarea &robelor du& re&ara'ii &e standul de &rob n atelierul s&eciali2at* d montarea &om&elor &e motorul diesel* e re1larea #i veri5icarea &om&elor montate &e motorul diesel. a. Demontarea pompei de pe motorul diesel se 5ace n 5elul urmtorJ se i2olea2 &om&a de combustibil &rin nc,iderea robinetului* se demontea2 racordul de alimentare a &om&ei* se demontea2 conducta de re5ulare a combustibilului s&re injector* cu dis&o2itivul s&ecial se rote#te motorul &=n c=nd cama de &e ar. borele de distribu'ie cores&un2tor &om&ei care se demontea2 descarc resortul de ra&el al &om&ei* se demontea2 &om&a de &e su&ort* se trans&ort la atelierul s&eciali2at. b. Demontarea pompei 5n atelierul speciali'at. A&era'iile de demontare% veri5icare #i montare a &om&elor de combusti. bil se e@ecut ntr.un atelier s&ecial amenajat% care s asi1ure condi'ii de cur'enie deosebite. De asemenea% iluminatul trebuie s 5ie cores&un2tor #i atelierul dotat cu &ri2e de aer com&rimat. +entru s&larea &ieselor se vor uti. li2a vase curate cu site &e care s se s&rijine &iesele. Gn vederea demontrii se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se 5i@ea2 &om&a n dis&o2itivul s&ecial de &rindere cu racordul n jos* se &resea2 &istonul de 1,idaj ;?< nuntru cu ajutorul unui tam&on al dis&o2itivului #i se introduce un #ti5t au@iliar n ori5iciul din 5lan#a &om&ei% du& care se scoate inelul de si1uran' ;86<* se scoate #ti5tul au@iliar #i a&oi &istonul de 1,idaj ;?<* se demontea2 talerul in5erior al arcului ;5<% arcul de ra&el ;6< #i &istonul &lonjor ;8<* se scoate man#onul de re1laj ;(< &o2i'ia acestuia 5a' de tija ;9< este notat &rintr.un semn &e unul din din'ii de jos ai mecanismului de re1laj cu un &unct &e tija de re1lare* se demontea2 inelul elastic ;8< 7 #i talerul su&erior al arcului*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+6.

se eliberea2 &om&a din dis&o2iti. vul s&ecial #i se 5i@ea2 n &o2i'ie verti. cal cu racordul de re5ulare n sus* se demontea2 &iuli'a racordului de re5ulare ;1?<* se scoate arcul su&a&ei de re5ulare ;16<% limitatorul ;15< #i su&a&a de re5u. lare ;11<* se demontea2 scaunul su&a&ei de re5ulare ;18< #i inelul de etan#are ;1)< cu ajutorul unui dis&o2itiv s&ecial Efi=ura ,5+6F* se slbe#te #urubul de re1laj ;88< #i a&oi se demontea2 buc#a de 1,idaj ;)<. Du& demontare% 5iecare com&onen. t a &om&ei se s&al n motorin curat% se veri5ic% iar cele ale cror u2uri de&. #esc valorile admise% se recti5ic sau se

+ D dorn extra2torG * D taler de spri7inG > D 9u2 de distanareG A D s2aun supap de refulareG 8 D =arniturG 6 D element pompare5

Fi=ura ,5+65 Dispo;iti1 pentru extra=erea supapei i a =arniturii:

nlocuiesc dac nu &ot 5i recu&e. rate. A aten'ie deosebit se va acor. da elementelor de &om& ale cror com&onente nu sunt intersc,imba. bile. "ontarea elementelor &om&ei de injec'ie se 5ace n ordine in. vers demontrii. c. Controlul i reglarea pom6 pepelor de injecie pe standul de prob. Du& montarea &om&ei de in. jec'ie se 5ac urmtoarele veri5icri &e standul de &robJ controlul cursei su&a&ei de re5ulare* re1larea cursei de re5ulare a &istonului &lonjor* msurarea debitului &om&ei de injec'ie. $ontrolul 2ursei supapei de refulare5 6u&a&a de re5ulare% &rin 5unc'ionarea ei corect% asi1ur o

Fi=ura ,5+,5 Dispo;iti1 pentru msurat 2ursa supapei:


+ D ti7G * D suport 2omparatorG > D 2eas 2ompara) torG A D 2ar2as pompG 8 D ra2ord refulareG 6 D s2aun supapG , D 1entil supapG - D =arnitur de oelG . D inelG +( D resortG ++ D limitatorG +* D piuli5

+,(

DAN !N"A

anumit valoare a &resiunii n conducta de re5ulare in5luen'=nd &ulveri2area #i injectarea combustibilului n cilindrul motorului. "surarea cursei se 5ace cu racordul de re5ulare str=ns &rovi2oriu av=nd montat &e el dis&o2itivul &entru msurat Efi=ura ,5+,F. +entru msuratoare se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se 5i@ea2 indicatorul ceasului com&arator n &o2i'ia 2ero cu limitato. rul n &o2i'ie su&erioar* se a&as tija ;1< a dis&o2itivului &=n ce limitatorul ;11< ajun1e n contact cu ventilul su&a&ei de re5ulare ;7<* n aceast &o2i'ie se cite#te indica'ia ecranului com&arator. 6e recomand ca valoarea cursei s 5ie cu 9%1 mm mai mare dec=t va. loarea &rescris deoarece &rin str=n1erea racordului aceasta se va mic#ora. -ursa su&a&ei de re5ulare este limitat de ctre limitatorul ;11< #i are valoarea de ?%) &=n la 5%9 mm. -orectarea cursei se 5ace &rin nlocuirea li. mitatorului. !ce#tia sunt e@ecuta'i n 5 1ru&e de lun1imiJ
Li.it&toru%

Re=larea 2ursei de refulare a pistonului plon7or. -ursa de re5ulare a &istonului re&re2int cursa activ a acestuia ntre momentul de nce&ut al injec'iei #i s5=r#itul injec'iei. "surarea se 5ace &rin metoda revrsrii% alimentarea &om&ei 5c=n. du.se de la un re2ervor care se 1se#te la o nl'ime mai mare dec=t &om&a Efi=ura ,5+-F% sau de la &om&a standului de &rob. Be1larea se 5ace n 5elul urmtorJ se aduce tija de re1lare n &o2i'ia 5 cu ajutorul unei cale de 15%75 mm care se inter&une ntre cor&ul &om&ei #i 1ulerul tijei de re1lare* se alimentea2 racordul de re5ulare% limitatorul% arcul #i su&a&a de re5ulare% iar n locul lor se montea2 un racord s&ecial ;1< &rev2ut cu o tij cilindric ;8<% un ceas com&arator ;7< #i un ori5iciu de &rea&lin* se nv=rte ncet volantul standului de &rob. -=nd muc,ia in5erioar a &istonului &lonjor nc,ide ori5iciul de alimentare trecerea combustibilului &rin tub se 5ace sub 5orm de &icturi. +unctul de nce&ut al cursei de re5ulare este considerat din momentul n care &rin tub cade o &ictura la 19 secunde. Gn aceast &o2i'ie se ncetea2 rotirea volantului bancului #i ceasul com&arator se 5i@ea2 la 2ero* se continu rotirea &=n c=nd muc,ia in5erioar a &istonului des.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+,+

co&er ori5iciul de alimentare% mo. ment n care &rin tub combustibilul cur1e cuntinuu sub 5orma de jet. Gn aceast &o2i'ie se cite#te indica'ia ceasului com&arator. Faloarea ci. tit re&re2int cursa de re5ulare a &istonului &lonjor #i trebuie s 5ie de ?%8( R 9%98 mm. +entru si1u. ran' &roba se re&et. Gn ca2ul n care cursa nu se ncadrea2 n valoarea &rescris se va modi5ica cores&un2tor &o2i'ia tijei de re1lare. Du& ce cursa a 5ost stabilit corect se slbe#te #urubul de 5i@are al indicatorului tijei #i cu ajutorul unor adaosuri se 5i@ea2 n &o2i'ia 5. 0ac,etul tijei de re1lare se &otrive#te n &o2i'ie corect &rin modi5icarea mrimii adaosurilor ;8)<. -ursa de re5ulare &entru di5e. rite &o2i'ii ale tijei de re1lare tre. buie s se ncadre2e ntre urmtoa. rele valoriJ

Fi=ura ,5+-5 %surarea 2ursei a2ti1e a


+ D ra2ordul dispo;iti1uluiG * D ti7 de msurareG > D suport 2eas 2omparatorG A D ti7 re=la9ilG 8 D u) ru9 fixare ti7G 6 D uru9 fixare 2eas 2omparatorG , D 2eas 2omparatorG - D tu9 de pi2urare5

pistonului:

Po4ii& ti=ei 3e re)%&re

%surarea de9itului pompei de in7e2ie este o &rob su&limentar care se e@ecut du& veri5icarea cursei su&a&ei de re5ulare #i a cursei de re5ulare a &istonului &lonjor. +roba se e@ecut &e stand utili2=nd un amestec de ulei cu motorin cu o v=sco2itate de 1%8.1%?U 4 msurat la 89U -. La &rob li. c,idul din re2ervorul standului se ncl2e#te la ?9.?5U -. +entru msurarea cantit'ii de combustibil re5ulat se e5ectuea2 urm. toarele o&era'iiJ se montea2 &om&a &e stand #i se cu&lea2 la circuitul de alimentare #i la cel de re5ulare*

+,*

DAN !N"A

se 5i@ea2 tija de re1lare la o anumit &o2i'ie cu ajutorul calelor de dimensiuni cores&un2toare inter&use ntre cor&ul su&a&ei #i tac,etul tijei de re1lare* se &une n 5unc'ie standul de &rob #i se aduce la tura'ia cores&un2. toare &o2i'iei &entru care se 5ace veri5icarea* se aerise#te circuitul de alimentare a &om&ei &rin slbirea #urubului de5lector* se nce&e msurtoarea &rin colectarea motorinei re5ulate de &om& tim& de 199 de curse ntr.un vas etalonat. Gn 5unc'ie de &o2i'ia tijei de re1laj #i tura'ia cores&un2toare tijei avem &rescrise debitele minime #i ma@ime% ntre care trebuie s se ncadre2e va. loarea msuratJ
Po4ii& ti=ei 3e re)%&re ) 5 7 9%5

+om&a de injec'ie se consider bun c=nd ea cores&unde la toate cele trei &robe &re2entate anterior. d. Montarea pompei de injecie &e motorul diesel se 5ace av=nd robi. netul de i2olare al &om&ei nc,is #i rola de ac'ionare &e cercul de ba2 al camei de &e arborele de distribu'ie. 6e e5ectuea2 acelea#i o&era'ii de la de. montare% n ordine invers. e. Verificarea pompelor de injecie pe motorul diesel. !ceste veri5icri se 5ac du& ce &om&a a trecut de &robele din atelierul s&eciali2at% dar se &ot e5ectua #i n e@&loatare c=nd a&ar dere1lri ale re1imului de 5unc'ionare al motorului diesel. Feri5icrile care se e@ecut cu aceste oca2ii suntJ veri5icarea &o2i'iei tijelor de re1lare* controlul mobilit'ii tijelor de re1lare* &roba &om&ei &rin &rocesul reversiunii* controlul #uruburilor de5lectoare. $ontrolul po;iiei ti7ei de re=lare &entru e5ectuarea acestei &robe se 5i@ea2 &e re1ulatorul mecanic un dis&o2itiv s&ecial Efi=ura ,5+.F cu ajuto. rul cruia se aduc tijele n &o2i'ia 5 citit &e cadranul re1ulatorului mecanic. Gn aceast &o2i'ie jocul dintre limitatorul tijei de re1lare #i carcasa &om. &ei trebuie s 5ie de 15%75 mm. Faloarea se controlea2 cu ajutorul calei% iar n ca2ul n care nu cores&unde se re1lea2.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+,>

Fi=ura ,5+.5 $ontrolul ti7ei de re=lare5

$ontrolul ti7elor de re=lare5 -u motorul diesel o&rit se tra1e n a5ar cu m=na tija de re1lare &=n la tac,et% c=nd o eliberm trebuie ca arcul din &iesa de le1tur de &e arborele de re1lare s readuc tija n &o2i'ia 9. -=nd arcul nu &oate readuce tija de re1lare n &o2i'ia 9 &om&a trebuie demontat #i &iesele s&late. Du& nlturarea cau2elor se 5ace o nou &rob. +roba &om&ei &rin &rocesul reversrii este similar cu &roba de msu. rare a cursei de re5ulare a &istonului &lonjor de &e stand. +roba se e5ectuea2 n s&ecial c=nd a 5ost nlocuit un arbore de distribu'ie. $ontrolul uru9urilor defle2toare5 ]uruburile de5lectoare ;89< au rolul de a m&iedica jetul de combustibil sub &resiune% care se ntoarce n camera de admisie s loveasc direct n &eretele &om&ei &rovoc=nd coro2iunea a. cestuia &=n la 1urire. Gn momentul re5ulrii #urubul de5lector devia2 jetul de combustibil care se scur1e cu &resiune 5oarte nalt &rin ori5iciul buc#ei de 1,idare. -u oca2ia controlului se veri5ic starea su&ra5e'elor care intr n contact cu jetul de combustibil. !cesta nu trebuie s &re2inte coro2iuni. %rincipalele defecte la pompa de injecie sunt7 pompa de in7e2ie nu refulea;. 6e veri5ic dac &istonul &lonjor sau su&a&a de re5ulare nu sunt blocate. Bemedierea se 5ace n de&ou n atelierul s&eciali2at &rin re&ararea sau nlocuirea &ieselor de5ecte* pompa de in7e2ie refulea; nere=ulat5 6e veri5ic starea su&a&ei de re5ulare #i arcul acesteia. De5ectul &oate a&rea #i din cau2a in'e&enirii tijei de re1laj sau ru&erii arcului de ra&el al &om&ei de injec'ie* pompa de in7e2ie refulea; o 2antitate insufi2ient de 2om9usti9il5 6e veri5ic starea muc,iilor &ro5ilate ale &istonului &lonjor #i jocul dintre &is. ton #i buc#a de 1,idare. 6e controlea2 etan#eitatea su&a&ei de re5ulare* pompa de in7e2ie refulea; o 2antitate prea mare de 2om9usti9il. 6e veri5ic distribu'ia &om&ei #i se re1lea2 cursa &istonului &lonjor 5unc'ie de &o2i'ia tijei de re1laj.

+,A

DAN !N"A

Gn condi'iile n care de5ectarea &om&ei de injec'ie a&are n &arcurs a. ceasta se scoate din 5unc'iune #i se circul &=n la de&ou unde se nlocuie#te.

8*6* In=ectoru%
Ro%u% "i construci& in=ectoru%ui* Injectorul este com&onenta instala. 'iei de alimentare% care serve#te la injectarea #i &ulveri2area combustibilului n camera de ardere a cilindrului. -ombustibilul re5ulat de ctre &om&a de injec'ie ajun1e &rin interme. diul conductei de nalt &resiune% &trunde n cor&ul injectorului ajun1=nd la du2a acestuia de unde este &ulveri2at n camera de ardere. +rin &ulveri. 2are se n'ele1e ac'iunea de divi2are a combustibilului n &articule 5ine. -alitatea &rocesului de ardere de&inde n mare msur de 5orma #i di. mensiunile jetului de combustibil% iar injectarea acestuia s se 5ac n can. tit'i #i la intervale de tim& &recis determinate. Deoarece o@i1enul necesar arderii vine n contact numai cu su&ra5a'a &articulelor de combustibil este necesar a se mri aceast su&ra5a' &rintr. o &ulveri2are 5oarte 5in. !cest lucru se &oate ob'ine &rin mic#orarea arti5i. cial a &ulveri2atorului #i cre#terea &resiunii combustibilului &ulveri2at. Gn fi=ura ,5*( se &re2int 5orma jetului de combustibil care se 5ormea2 ca urmare a trecerii combustibilului sub &resiune &rin &ulveri2ator. Caracteristicile jetului de combustibil sunt7 lun1imea l re&re2entat &rin distan'a dintre &ulveri2atorul injectorului #i &unctul cel mai nde&rtat de acesta% &e care.l atin1e jetul de combustibil msurat &e a@a acestuia. Lun1imea trebuie ast5el aleas nc=t combustibilul s ard nainte de a ajun1e la &eretele rece al cilindrului* un1,iul de m&r#tiere re&re2entat &rin un1,iul &lan dintre tan1en. tele care sunt trasate de la &ulveri2atorul injectorului &=n la conturul ma. @im al jetului* omo1enitatea &ulveri2rii re&re2int 1radul de e1alitate a tuturor diametrelor &articulelor de combustibil. -u c=t di5eren'a dintre diametre este mai mic cu at=t omo1e. nitatea este mai bun. Gn 1eneral% s&re a@a jetului se a5l &articu. lele cu diametrele mai mari% iar s&re &eri5erie se a5l &articulele cu diametre mai mici. 3n jet de combustibil &ulveri2at cores&un. 2tor este 5ormat din &articule Fi=ura ,5*(5 Forma i dimensiunile 7etului de cu&rinse ntre 9%998 #i 9%98 mm. 2om9usti9il5 La motorul 18 LD! 8( 5ie.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+,8

+ D 2orp Esuportul du;eiFG * D du;G > D ti7 de apsareG A D ar2G 8 D uru9 de re=lareG 6 D 2ontra) piuliG , D piuli olande;G - D 9u2 2u filetG . D talerul ar2uluiG +( D =arniturG ++ D uru9 de fixareG +* D flan de str4n=ereG +> D piuli de str4n=ereG +A D inel de 2au2iu2G +8 D tuG +6 D =arnitur inelarG +, D =arnitur de 2au2iu2G +- D piuli de str4n=ereG +. D 2ondu2t de refulareG *( D suport pentru tuG *+ D ra2ordG ** D =arnitur de 2upruG *> D 2anal5

Fi=ura ,5*+5 &n7e2torul de 2om9usti9il:

care cilindru este ec,i&at cu un injector Efi=ura ,5*+F. -ombustibilul este re5ulat de &om&a de injec'ie% intr &rin con. ducta de &resiune ;19< n #tu'ul ;15<% de aici trece n cor&ul injectorului ;1< #i a&oi n &ul. veri2atorul ;8<. Du2a injectorului Efi=ura ,5**F este 5or. mat din cor&ul ;1< #i acul du2ei ;8<. Du2a &ri. me#te combustibilul &rin canalele verticale ;?< e@istente n cor&ul su% care se termin n camera de re5ulare ;)< situat imediat sub acul du2ei. -=nd &resiunea ajun1e la valoarea de injectare acul &resat &e scaunul su de tija ;)< #i arcul ;?< se ridic% iar combustibilul este in. jectat n camera de ardere &rin ori5iciile du2ei. +resiunea la care se ridic acul se nume#. te &resiune de injec'ie #i are o valoare de mi. nim 859 715>cm8. !ceast valoare &oate 5i re. Fi=ura ,5**5 Du;a in7e2torului: D 2orpul du;eiG * D a2ul du;eiG > D 1lat &rin tensionarea sau detensionarea arcu. + 2amer de refulareG A D 2anale 1er) lui ;?< cu ajutorul #urubului de re1lare ;5<. ti2ale de 2om9usti9il5

+,6

DAN !N"A

8ntreinerea i reparaia injectorului. Injectoarele motorului 18 LD! 8( sunt intersc,imbabile% n ca2ul de5ectrii acestora se demontea2 de &e motor% iar remedierile #i veri5icrile se 5ac n atelierul s&eciali2at. Gn cadrul re&ara'iei #i ntre'inerii injectoarelor se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ demontarea injectorului de &e motor* demontarea #i re&ararea injectorului n atelierul s&eciali2at* veri5icarea injectorului &e stand* veri5icri #i &robe care se e5ectuea2 la injectorul montat &e motor. +5 Demontarea in7e2torului de pe motor5 A&era'iile se e@ecut cu mo. torul diesel o&rit% cu res&ectarea normelor de &rotec'ie a muncii n urm. toarea ordineJ se demontea2 &iuli'a conductei de re5ulare de &e #tu' #i se slbe#te &iuli'a de &e racordul de re5ulare% du& care se nde&rtea2 conducta de re5ulare de #tu'* se demontea2 conducta de retur a injectorului* se demontea2 #tu'ul injectorului* se demontea2 &iuli'ele 5lan#ei de 5i@are a injectorului* se scoate injectorul din c,iulas cu ajutorul levierului* se a#ea2 injectorul n su&ortul &entru trans&ort #i se duce la atelierul s&eciali2at. La demontare se acord o aten'ie deosebit 1arniturii de etan#are de &e c,iulas. *5 Demontarea i repararea in7e2torului 3n atelierul spe2iali;at5 Demontarea injectorului se 5ace e@ecut=nd urmtoarele o&era'iiJ se slbe#te contra&iuli'a ;6<* se de#urubea2 #urubul de re1laj al arcului ;5< &=n c=nd arcul ;?< se eliberea2 com&let* se demontea2 &iuli'a olande2 ;7< #i se scoate du2a cu aten'ie &entru ca acul s nu cad* &rin demontarea buc#ei 5iletate ;(< se &ot scoate din cor&ul injectoru. lui arcul ;?< #i tija de a&sare ;)<. A im&ortan' deosebit se acord veri5icrii du2ei. +iesele nu trebuie s &re2inte 5isuri% 5iletele trebuie s 5ie n stare bun% iar su&ra5e'ele de etan#are #i su&ra5e'ele &lane s 5ie 5r de5ecte. +iesele se s&al n motorin curat #i se veri5ic &rin as&ectare. -u ajutorul unei &erii din s=rm se nde&rtea2 crusta de cocs de &e ca&ul du2ei. Du& aceasta se veri5ic dac acul alunec u#or n cor&ul du2ei% nclinat la ?5U. Dac se constat o n'e&enire a acului du2a se nlocuie#te. Ari5iciile de &ulveri2are se cura' cu o s=rm av=nd diametrul de 9%?8 mm. Du& cur'are cor&ul se s&al n motorin #i se su5l cu aer com&rimat. "ontarea acului n cor&ul du2ei se 5ace scu5und=nd ambele &iese ntr.o

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+,,

baie de motorin curat% ast5el nc=t acul s nu mai vin n contact cu de. 1etele. Du& veri5icarea tuturor com&onentelor acestea se asamblea2 n cor. &ul injectorului e5ectu=nd n ordine invers o&era'iile de la demontare. >5 'erifi2area in7e2torului pe stand5 Du& asamblare injectorul este su&us urmtoarelor &robeJ veri5icarea &resiunii de desc,idere* veri5icarea etan#eit'ii &ulveri2atorului* veri5icarea ru&erii #i 5ormei jetului. 'erifi2area presiunii de des2:idere se 5ace &rin ac'ionarea lent #i continu a manetei standului% n acest 5el evit=nd erorile de citire la mano. metru. +resiunea de desc,idere &rescris este de 859 W 85( 715>cm 8. -=nd valoarea citit nu se ncadrea2 re1lajul se 5ace &rin tensionarea sau deten. sionarea arcului cu ajutorul #urubului de re1laj. Injectoarele noi sau cele la care s.a nlocuit arcul se re1lea2 la 859 715>cm8 S 19X deoarece du& &rimele 199 ore de 5unc'ionare &resiunea de desc,idere scade cu 19X datorit tasrii &ieselor n contact #i detensionrii arcului. +rocesul de scdere a &resiunii de desc,idere continu odat cu cre#. terea numrului orelor de 5unc'ionare% de aceea este necesar veri5icarea &e. riodic a injectorului &e stand. 'erifi2area etaneitii pul1eri;atorului5 6e #ter1e bulbul du2ei cu o c=r& curat #i uscat. 6e ac'ionea2 ncet maneta &=n c=nd &resiunea a. tin1e o valoare mai mic cu 89 715>cm 8 dec=t valoarea &rescris la desc,i. dere. +ulveri2atorul este etan# dac &e bulb nu se de&une nici o &ictur tim& de 2ece secunde. 'erifi2area ruperii i formei 7etului5 6e ac'ionea2 maneta injectorului e5ectu=nd o &om&are ra&id ;69 W 199 curse>min.<% cursa de re5ulare 5c=n. du.se ener1ic 5r lovituri sau i2bituri. +e tim&ul &robei se urmre#te caJ &ulveri2atorul s ru& bine% cu e5ect sonor% &e tot domeniul de vite2e ale manetei* jetul de motorin care iese &rin ori5iciile &ulveri2atorului s 5ie com. &act #i uni5orm re&arti2at% 1radul de 5ine'e cresc=nd odat cu cre#terea vite. 2ei de ac'ionare a manetei. Du& e5ectuarea &robelor &e stand injectoarele se montea2 &e motor e5ectu=nd acelea#i o&era'ii n ordine invers demontrii. A5 'erifi2ri i pro9e 2are se efe2tuea; la in7e2torul montat pe motor5 -u motorul diesel la mers n 1ol se ac'ionea2 u#or cremaliera &om&ei de injec'ie #i se &oate constata cJ dac injectorul 5unc'ionea2 corect% 21omotul &rodus n cilindru este clar% &uternic #i distinct*

+,-

DAN !N"A

dac injectorul este de5ect% btile sunt mai slabe% mai &u'in distincte sau ine@istente. Gn tim&ul 5unc'ionrii motorului diesel n sarcin de5ec'iunile la injector se eviden'ia2 &rin bti n cilindru% 5um ne1ru la e#a&ament% cre#terea tem. &eraturii 1a2elor de evacuare% mers nere1ulat% rateuri. +entru de&istarea injectorului de5ect se i2olea2 &e r=nd injectoarele &=n la dis&ari'ia e5ectelor 5unc'ionrii incorecte. !ceste &robe se e5ectuea2 #i nainte de intrarea locomotivei n re&a. ra'ie &entru a sesi2a eventualele nere1uli n 5unc'ionarea motorului diesel. Defecte ale injectorului. De5ectele mai nt=lnite ale injectorului cons. tau n u2uri ale su&ra5e'ei de contact dintre cor&ul du2ei #i ac ca urmare a u2urii datorate solicitrilor deosebite la care sunt su&use. A alt de5ec'iune care &oate a&rea este 1ri&area #i blocarea acului du. 2ei datorate im&urit'ilor din combustibil. !ceste de5ec'iuni conduc la &ierderi de combustibil cu e5ecte deosebit de 1rave n 5unc'ionarea motorului diesel.

8*8* C&r&cteristici%e co.9usti9i%i%or uti%i4&i %& %oco.oti1e%e 3iese% e%ectrice


-ombustibilul utili2at la motoarele diesel cu care sunt ec,i&ate locomo. tivele diesel electrice este motorina. !cesta este un &rodus &etrolier re2ultat din amestecarea di5eritelor 5rac'iuni ob'inute n &rocesul de distilare &rima. r a 'i'eiului. "otorina este caracteri2at% n s&ecial% &rin calit'ile de com. bustie ;ci5ra cetanic #i indicele diesel<% interval de distilare #i tem&eratura de con1elare. "otoarele cu a&rindere &rin com&resie necesit combustibili cu &uncte de 5ierbere relativ ridicate #i tem&eratura de autoa&rindere sc2ut. !ceste &ro&riet'i sunt nde&linite de ctre ,idrocarburile cu mas molecular relativ mare. +rinci&alele caracteristici de evaluare #i e@&loatare suntJ puritatea fi'ic7 a&a este un element des nt=lnit n motorin datorit neres&ectrii condi'iilor ;din &unct de vedere al cur'eniei< &e care trebuie s le nde&lineasc va1oanele nainte de ncrcare sau a condensului care se 5ormea2 n ele n ca2ul n care nu sunt ncrcate la ca&acitate. Datorit v=sco2it'ii #i densit'ii mai mari a motorinei se&ararea a&ei se 5ace 1reu% iar &re2en'a acesteia conduce la u2uri &ronun'ate sau c,iar de5ectri ale a&ara. turii de injec'ie. Im&urit'ile mecanice sunt eliminate &rin 5iltrare ast5el 5iind m&iedicate s ajun1 la &om&ele de injec'ie. 4ste de semnalat &re2en.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+,.

'a n motorin a unor microor1anisme% care &roli5erea2 n contact cu a&a av=nd ca re2ultat s&ume #i de&uneri 5ine care n5und 5iltrele #i du2ele* punctul de inflamabilitate7 caracteri2ea2 si1uran'a de utili2are a mo. torinei% dat 5iind c aceasta traversea2 2one ale motorului cu tem&eraturi ridicate* proprieti reologice7 determinarea v=sco2it'i &ermite s se asocie2e &ro&riet'ile de cur1ere ale combustibilului &=n la tem&eratura la care #i &ierde calitatea de lic,id. La &unctul de tulburare% care este cu a&ro@imativ 5.6U - mai mare dec=t &unctul de con1elare% se &oate &roduce mb=csirea 5iltrelor. La tem&eraturi sc2ute 5enomenele de con1elare #i tulburare in5lu. en'ea2 ne1ativ 5unc'ionarea motorului diesel* puterea caloric i densitatea7 sunt mrimi interde&endente 5iind n le1tur cu con'inutul de ,idro1en. Deoarece determinarea &uterii calorice este com&licat se recur1e la rela'ii em&irice ra&ortat la densitate* caracteristici de ardere 5n motor7 com&ortarea la a&rindere a com. bustibilului se &oate determina cu ajutorul indicelui diesel. !cesta se calcu. lea2 din &rodusul densit'ii n 1rade !.+.I.* calitatea motorinei7 aceasta este &rodus n ( sortimente con5orm 60!6 8?9.(9% di5eren'iate ntre ele &rin &unctul de con1elare. 6ortimentele care se utili2ea2 la locomotivele diesel sunt 15 #i 5U -. Gn tabelul de mai jos sunt &re2entate &rinci&alele caracteristici al mo. torineiJ
(r* crt* 1 8 ) ? 5 6 7 ( 9 19

+-(

DAN !N"A

"otorina este trans&ortat n cisterne curate #i este de&o2itat n re2er. voare s&eciale destinate numai &entru aceasta. Gnainte de utili2are se reco. mand ca motorina s 5ie &strat n re2ervoarele de de&o2itare minim ( 2ile n vederea nde&rtrii im&urit'ilor &rin decantarea acestora &e 5undul re. 2ervorului. !nali2a calit'ii motorinei se 5ace n laboratoare la &roductor sau dis. tribuitor #i n de&ou la rece&'ia cantitativ #i calitativ a trans&ortului. "otorina 5iind un &rodus &etrolier in5lamabil vor 5i res&ectate &revede. rile din normele de &revenire #i stin1ere a incendiilor% de &rotec'ie a muncii &entru de&o2itarea #i mani&ularea lor.

C&$ito%u% :

I(STALA@IA DE '(<ERE

:*1* Descriere& "i 6uncion&re& inst&%&iei 3e un)ere


Instala'ia de un1ere a motorului diesel are rolul de a asi1ura un1erea &ieselor n mi#care% &recum #i circula'ia% 5iltrarea #i rcirea uleiului. 4a este 5ormat din totalitatea com&onentelor care asi1ur un1erea motorului die. sel% a a1re1atului de su&raalimentare #i a a&araturii ane@e. !ceste instala'ii &ot utili2a diverse &rocedee de un1ereJ un=erea forat uleiul este &om&at s&re &unctele de un1ere de ctre o &om& cu o &resiune% &rescris du& care acesta se ntoarce n &unctul de &lecare* un=erea prin 9ar9ota7 uleiul este aruncat &e la1re de ctre ca&etele &ieselor n mi#carea de rota'ie a acestora* un=erea mixt se 5olosesc ambele &rocedee &rin la1rele &rinci&ale 5iind trimis ulei sub &resiune% iar la1rele de biele sunt unse &rin barbotaj. 3n1erea motorului diesel 18 LD! 8( este asi1urat de ctre o instala'ie construit &e &rinci&iul un1erii 5or'ate% de ti&ul cu carter umed% uleiul 5iind de&o2itat n baia de ulei. Le1tura ntre com&onentele instala'iei se 5ace &rin conducte metalice de di5erite dimensiuni sau 5urtune de cauciuc de nalt &resiune. Baia de ulei este o construc'ie din tabl asamblat la &artea in5erioar a carterului de 5orma unui re2ervor. 6tructura este ntrit &rin trei table trans. versale care m&iedic% totodat% de&lasarea violent a masei de ulei la 5r=. nri% demarri sau circula'ia n curbe a locomotivei. Gn baie se colectea2 uleiul utili2at de motor% de la 1ru&ul de su&raalimentare% de la centri5u1e #i de la a&aratura au@iliar. Instala'ia de un1ere Efi=ura -5+F se com&une din urmtoarele circuiteJ a. Circuitul principal de ungere a motorului se com&une la r=ndul lui din circuitul e@terior% care asi1ur trans&ortul #i 5iltrarea uleiului de la baia de ulei &=n la intrarea n motor #i circuitul interior% care conduce uleiul de la intrarea n motor &=n la &unctele de un1ere.

+ D =eneratorul prin2ipal i auxiliarG A(+ D motorul dieselG A(+a D =rup de supraalimentareG A(+H D filtru pentru uleiG A(+R D sor9ul de uleiG A(+r D pomp pentru un=ere su9 presiuneG A(+s D re=ulatorG A(+t D supap de si=uranG A(+u D supap de o2olire E S)passFG A(+1 D ro9inet de =olire la filtruG A(+L D supap de presiuneG A(+x D filtru 9rut pentru ulei de 2omandG A(+S D sond pentru ni1elul uleiuluiG A(+; D ro9inet de s2ur=ere pentru luat pro9e de uleiG A-A D s2:im9tor de 2ldurG A.> D pomp auxiliar de uleiG A.- D 2entrifu=e pentru uleiuri de un=ereG 8(*a D monometru pentru presiunea uleiului E3nainte de paliereFG 8(*e D termometru de ulei E3nainte de paliereFG 8(*: D releu pentru presiunea uleiuluiG 8*- D releu termostati2 pentru uleiG 8>A D supap de umplere 2u uleiG 8>Aa D ra2ord de umplere 2u uleiG 8>- D ro9inet de s2ur=ere a uleiului din motorul dieselG 8,, D supap de =olire la s2:im9torul de 2ldurG 8,- D ro9inet de i;olare la 2entrifu=ele de uleiG 8,. D ro9inet de i;olare pentru 3n2l;irea uleiuluiG 8-( D monometru pentru pomp auxiliar de ulei5

Fi=ura -5+5 &nstalaia de un=ere a motorului diesel:

+ D A N

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+->

$ir2uitul prin2ipal exterior &om&a &rinci&al de un1ere ;?91r< as&ir uleiul din baia de ulei #i.l re5ulea2 &rin conducta ;a< n sc,imbtorul de cldur ;?(?<% a&oi &rin conducta ;c< ajun1e la 5iltrul de ulei ;?917< #i n continuare &rin conducta ;e<% la motorul diesel. 3leiul este as&irat din baia de ulei &rin 5iltrul ;sorbul de ulei< ;?91^<% care asi1ur o 5iltrare brut a ule. iului. -onducta de as&ira'ie 5ormea2 un cot deasu&ra sorbului care nu &er. mite 1olirea conductei c=nd &om&a nu 5unc'ionea2. +e acest circuit mai avem montatJ su&a&a de si1uran' ;?91t<% care &ermite ca la tura'ii mari ale moto. rului% c=nd &om&a re5ulea2 mai mult ulei dec=t este necesar% o &arte din ulei s se ntoarc n baie &rotej=nd n acest 5el circuitul de su&ra&resiuni. 6u. &a&a de si1uran' este re1lat ast5el nc=t la )%( 715>cm8 se desc,ide #i o &ar. te din cantitatea de ulei se ntoarce n baie* su&a&a de ocolire ;?91u< este montat ntre conductele de intrare #i ie#ire din sc,imbtorul de cldur ;?(?< #i &ermite ocolirea acestuia c=nd di5eren'a de &resiune ntre intrare #i ie#ire de&#e#te 1 715>cm8. Dac di5e. ren'a este mai mic ntrea1a cantitate de ulei trece &rin sc,imbtor* releul termic ;58(< este montat &e conducta de re5ulare% nainte de intrarea n sc,imbtorul de cldur. -=nd tem&eratura uleiului de&#e#te (9U - acesta comand &rin re1ulatorul mecanic aducerea motorului diesel la mers n 1ol #i deconectarea motoarelor de trac'iune* manometrul &resiunii de ulei ;598a< #i releul de &resiune al uleiului ;598,< sunt montate &e o conduct sub'ire care se rami5ic din conducta de ie#ire a 5iltrului ;?917<. !cestea msoar #i urmresc &resiunea de ulei n circuitul de un1ere ast5el ca la o scdere a &resiunii sub 9%(5 71>cm8 releul ;598,< o&re#te motorul diesel &rin re1ulatorul mecanic #i nu &ermite &une. rea acestuia n 5unc'ie nainte de a avea n circuit &resiunea de cel &u'in 1%15 715>cm8. $ir2uitul prin2ipal interior Efi=ura -5*F conducta &rinci&al de un1ere este le1at la &artea distribu'iei I cu carterul% intr n acesta #i a&oi se rami. 5ic n dou conducte mai sub'iri ;15< #i ;16<% c=te una &entru 5iecare distri. bu'ie. +rima conduct de distribu'ie ;15< asi1ur circula'ia uleiului de un. 1ere &entru distribu'ia I% iar conducta ;16< &entru distribu'ia II. Din conduc. tele de distribu'ie uleiul intr &rin ori5iciul 5iecrui la1r a arborilor coti'i #i de aici &rin la1rele bielelor% tijele bielelor la bol'urile &istoanelor% se1men'i #i a&oi se scur1e n carter. Din conducta de distribu'ie ;15< se rami5ic conductele ;17<% ;1(<% ;19< #i ;89< care duc uleiul la an1renajul 1eneratorului% la ro'ile in5erioare #i su. &erioare de distribu'ie #i la mecanismul de distribu'ie. Gnainte de intrarea n motor de la conducta &rinci&al de ulei se rami. 5ic o alt conduct care duce uleiul necesar &entru un1erea la1relor 1ru.

+-A

DAN !N"A

+ D filtru 9rutG * D 2ot E=4t de le9dFG > D 2ondu2t de aspiraieG A D pomp de un=ereG 8 D 2ondu2t de refulareG 6 D supap de si=uranG , D 2ondu2tG - D supap de presiune maximG . D pomp au) xiliar de uleiG +( D 2ondu2t prin2ipalG ++ D uru9 de =olireG +* D 2otG +> i +A D ramifi2aiiG +8 i +6 D 2ondu2t de distri9uieG +,)*( D 2ondu2te pentru distri9uia uleiuluiG *+ D 2ondu2t de 3na) poierea uleiuluiG ** i *> D ra2ordriG *A D tu pentru umplerea 9ii de ulei5

Fi=ura -5*5 $ir2uitul de un=ere prin2ipal interior al motorului diesel:

&ului de su&raalimentare. Gn 5a'a 1ru&ului de su&raalimentare se rami5ic dou conducte care asi1ur un1erea culbutorilor &e ambele distribu'ii. b. Circuitul de aspiraie al pompei au1iliare ;?9)< se rami5ic din cir. cuitul &om&ei &rinci&ale 5iind racordat la acesta nainte de intrarea n &om&a &rinci&al de un1ere. -onducta de as&ira'ie% nainte de intrarea n &om&a au@iliar% 5ormea2 un cot care m&iedic 1olirea circuitului de as&ira'ie c=nd &om&a nu 5unc'ionea2. +e circuitul de re5ulare% la ie#irea din &om&% conducta 5ormea2% de ase. menea% un cot% av=nd montat n &unctul cel mai nalt un e1ali2ator &entru amorti2area varia'iilor de &resiune. Du& e1ali2ator circuitul se m&arte n douJ 2ir2uitul de preun=ere al motorului diesel uleiul trece &rin su&a&a de su&ra&resiune ;?91N<% intr n circuitul &rinci&al #i de aici% n continuare% la &unctele de un1ere al motorului* 2ir2uitul re=ulatorului me2ani2 ;?91s< se rami5ic nainte de intra. rea n su&a&a de &resiune ma@im #i &rin intermediul 5iltrului cu 5ante ;?91@< uleiul ajun1e la re1ulatorul mecanic* 2ir2uitul 2entrifu=elor de ulei ;?9(< de &e conducta de re5ulare a &om. &ei au@iliare du& e1ali2ator se racordea2 o rami5ica'ie% care &rin interme. diul robinetului de i2olare ;57(< uleiul ajun1e la cele dou centri5u1e ;?9(<. Bobinetul ;57(< &ermite i2olarea centri5u1elor n ca2 de necesitate. Gn con. di'ii normale de e@&loatare acesta este ntotdeauna desc,is. 6u&a&a de &re.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+-8

siune ;?91N< se desc,ide numai dac &resiunea uleiului n circuit de&#e#te 8 715>cm8. La &resiuni sub 8 715>cm8 uleiul #i urmea2 drumul 5r a intra n centri5u1e% &entru &resiuni &este 8 715>cm8 uleiul trece &rin centri5u1e unde este &uri5icat su&limentar #i a&oi &rin conductele de retur se ntoarce n baia de ulei. De la ie#irea din &om&a au@iliar de un1ere uleiul &oate trece n circui. tul &rinci&al #i &rin robinetul de i2olare ;579<. Gn acest 5el se &oate reali2a &rencl2irea uleiului nainte de &unerea n 5unc'ie a motorului diesel &rin intermediul sc,imbtorului de cldur #i a1re1atului de &rencl2ire. Instala'ia de un1ere mai cu&rindeJ su&a&ele de um&lere ;5)?<% c=te una &e 5iecare &arte a locomotivei% &ermit alimentarea cu ulei de la instala'ia de alimentare sub &resiune* racordurile ;5)?a<% &entru alimentarea cu ulei cu ajutorul reci&ientelor &rin turnare* robinetul ;5)(<% &entru 1olirea com&let a bii de ulei* robinetul ;?912<% &entru &relevarea &robelor de ulei* robinetul de 1olire al 5iltrului ;?91v<% &rin el uleiul se scur1e n baia de ulei &ermi'=nd ast5el demontarea ca&acelor #i nlocuirea cartu#elor 5iltrante* robinetul de 1olire ;577< &entru sc,imbtorul de cldur% am&lasat &e &artea st=n1 a locomotivei* indicatorul ;?91:<% &entru controlul nivelului de ulei. +e tija indicato. rului sunt 1radate semnele 0T6% 0%in56% 0%ax56. Nivelul uleiului n baie tre. buie s 5ie n &ermanen' ntre 0%in56 #i 0%ax56. Feri5icarea se 5ace &e o li. nie n &alier #i la 19 minute du& o&rirea &om&ei au@iliare de ulei. -antitatea de ulei ntre 0%in56 #i 0%ax56 este de 119 litri.

:*2* Po.$e%e 3e un)ere


+om&ele sunt com&onentele &rinci&ale ale instala'iei de un1ere cu ajutorul crora se reali2ea2 distribu'ia uleiului sub &resiune la &unctele de un1ere. Gn com&onen'a instala'iei de un1ere a motorului diesel 18 LD! 8( intr dou &om&eJ &om&a &rinci&al de un1ere #i &om&a au@iliar. !mbele &om&e sunt de ti&ul cu ro'i din'ate cilindrice% acest ti& de construc'ie &re. 2ent=nd avantajul c sub un volum mai mic reu#esc s debite2e o cantitate nsemnat de ulei sub &resiune. !v=nd n vedere c uleiul% &e l=n1 5unc'ia de un1ere ajut #i la rcirea anumitor &iese ale motorului% un &arametru deosebit de im&ortant de care trebuie s se 'in seama la ale1erea &om&ei este coe5icientul de circula'ie. !cesta se de5ine#te ca 5iind ra&ortul dintre debitul orar al &om&ei de un1ere #i cantitatea de ulei din baia de ulei. +entru un motor &er5ormant aceast

+-6

DAN !N"A

valoare &oate ajun1e &=n la 199% ceea ce nseamn c ntr.o or ntrea1 cantitatea de ulei din baie &arcur1e de 199 de ori circuitul instala'iei de un. 1ere. Prin2ipalele 2ara2teristi2i ale pompelor 2u roi dinate sunt: debit constant ;5r &osibilitatea re1lrii<* ca&acitate mare* construc'ie #i ntre'inere relativ sim&l* durat mare de 5unc'ionare% &osibilit'ile de de5ectare 5iind &ractic in. e@istente% iar u2ura redus. Po.$& $rinci$&%/ 3e un)ere Efi=ura -5>F este o &om& cu ro'i din'ate ac'ionat de ctre motorul diesel &rin intermediul unei ro'i din'ate montat n e@teriorul amorti2orului de vibra'ii. Prin2ipalele 2ara2teristi2i ale pompei de un=ere sunt: debitul volumetric teoretic la o tura'ie de 759 rot.>min. a motorului diesel este de 1?95 l>min% tura'ia &om&ei ajun1=nd la 1.)19 rot.>min.* &resiunea nominal a uleiului cu motorul diesel av=nd tura'ia 759 rot.>min. #i tem&eratura uleiului de 79U - este de )%( 715>cm8* &resiunea nominal a uleiului cu motorul diesel la mers n 1ol ;)59 rot.>min.<% #i la aceea#i tem&eratur a uleiului este de 8%) 715>cm8* ra&ortul de multi&licare de la arborele cotit al motorului diesel la a@ul &om&ei &rinci&ale de un1ere este de 1)1>75. -onstruc'ia &om&ei este sim&l const=nd ntr.o &erec,e de ro'i din'ate ;8< #i ;)< montate n carcasa ;1<. !mbele ro'i din'ate sunt de construc'ie ci. lindric cu din'i dre&'i av=nd acela#i numr de din'i P T 19. Gn e@&loatare jocul de 5lanc dintre din'ii ro'ilor din'ate ale &om&ei trebuie s 5ie de 9%899 W W 9%?(9 mm. Din construc'ie% &om&ele au jocul de 5lanc de 9%)99 W 9%?)9 mm. 3n1erea la1relor &om&ei este asi1u. rat de ctre uleiul din instala'ia de un1ere. Bevi2ia &om&ei &rinci&ale de un1ere se 5ace numai cu oca2ia re&ara'iilor de ti& BB sau mai com&le@e. !ceasta cu&rinde urmtoarele o&era'iiJ se veri5ic vi2ual cor&ul &om&ei n vederea de&istrii eventualelor 5isuri* se veri5ic &rin tu#are &laneitatea su&ra5e'elor laterale ale cor&ului &om&ei #i &lanul de se&ara'ie n 2ona de montare &e carter. +ata de contact trebuie s 5ie de cel Fi=ura -5>5 Pompa prin2ipal de &u'in 79X* un=ere: se veri5ic vi2ual ca&acele &om&ei% + D 2ar2asG * D roat motoareG > D roat 2ondusG A D 2ondu2t de aspiraieG 8 D cele 5isurate se nlocuiesc* 2ondu2t de refulare5 se veri5ic &laneitatea su&ra5e'ei de

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ *+(( $P

+-,

mbinare cu cor&ul &om&ei urmrind s se res&ecte jocul a@ial dintre ca&ac #i su&ra5a'a 5rontal* btaia radial a ro'ilor din'ate trebuie s 5ie de ma@im 9%9? mm% iar jocul a@ial n la1re% 9%1)9.9%195 mm. Du& montare &om&a &rinci&al de ulei se ncearc &e stadul de &rob. %ompa au1iliar de ungere Efi=ura -5AF este utili2at n s&ecial &entru um&lerea instala'iei de un1ere cu ulei #i un1erea &realabil a motorului die. sel nainte de &unerea n 5unc'ie a acestuia. +om&a este ac'ionat de ctre acela#i motor electric ca #i &om&a de combustibil din instala'ia de alimen. tare &rin intermediul unui cu&laj elastic. "otorul electric &oate 5i ac'ionat 5ie de la bateria de acumulatori% 5ie de la 1eneratorul au@iliar% atunci c=nd motorul diesel 5unc'ionea2. +om&a au@iliar mai serve#te #i &entru circula'ia uleiului &rin sc,im. btorul de cldur n tim&ul o&era'iei de &rencl2ire a motorului diesel cu ajutorul a1re1atului de &rencl2ire. Du& o&rirea motorului diesel &om&a au@iliar de un1ere este men'i. nut n 5unc'ie nc ) W ? minute cu ajutorul unui releu de tim&% &entru ca &rin circula'ia n continuare a uleiului s 5ie m&iedicat 5ormarea de cocs &e &iesele care se a5l nc la o tem&eratur ridicat.

Fi=ura -5A52utie Pomp auxiliar ulei: + D uru9 3ne2at A% 8 I +-G * D 2apa2 de etanareG > de D inel Simmerin= A*?*( I +(G A D 2apa2G 8 D piuli :exa=on %+*G 6 D piuli :exa=on %-G , D roat dinat de antrenareG - D 9u2 palierG . D 9u2G +( D 2orpul pompeiG ++ D fusG +* D pre;on %+* I 8(G +> D tift 2oni2 2u 2ep - I 8(G +A D piuli spe2ialG +8 D =arniturG +6 D piuli 2renelat %+AG +, D uru9 de 3n2:idereG +- D ai9G +. D ai9 prelu2rat +8G *( D plintG *+ D inel de si=uran %+*G ** D ai9 prelu2rat -<A5

+--

DAN !N"A

Prin2ipalele 2ara2teristi2i ale pompei auxiliare de un=ere sunt: debitul volumetric la o tura'ie de 1.599 rot.>min. este de 69 l>min* &resiunea reali2at de &om& cu motorul diesel o&rit #i la o tem&era. tur de 79U - este de 8 715>cm8* tem&eratura ma@im de 5unc'ionare corect (9U -. +om&a au@iliar de un1ere are o construc'ie similar cu &om&a de trans. 5er din instala'ia de alimentare cu combustibil. 4a se com&une dintr.o car. cas ;19< con5ec'ionat din 5ont n care sunt montate cele dou ro'i din'ate ;7< ale cror a@e se rotesc n la1rele de alunecare ;(<. -arcasa este nc,is la &artea 5rontal &rin ca&acul ;?<. 3n1erea la1relor este asi1urat de ctre uleiul &e care &om&a.l re5ulea2% de aceea este inter2is 5unc'ionarea &om. &ei n 1ol. 4tan#eitatea a@ului de intrare este asi1urat cu ajutorul unui inel 6im. merin1 ?8M89M19. Gn ca2ul de5ectrii &om&ei au@iliare de un1ere alimentarea cu ulei a re. 1ulatorului mecanic se 5ace din circuitul &rinci&al de un1ere &rin interme. diul su&a&ei de su&ra&resiune ;?91N<. Be&ara'ia &om&ei au@iliare de un1ere% se 5ace n atelierul s&eciali2at% iar du& re&ararea sau nlocuirea com&onentelor u2ate se e5ectuea2 &roba &e stand a &om&ei. Gn &rinci&iu se e@ecut acelea#i o&era'ii ca #i la &om&a de trans5er a combustibilului.

:*0* ?i%tre%e "i se$&r&to&re%e 3e u%ei


/iltrele #i se&aratoarele de ulei au rolul de a re'ine im&urit'ile% n s&e. cial &articulele de natur abra2iv sau metalic din uleiul instala'iei de un. 1ere. +rinci&alele im&urit'i care contaminea2 uleiul din instala'ia de un. 1ere suntJ &ulberea 5in atmos5eric introdus n motor odat cu alimentarea cilindrului cu aer &roas&t ndeosebi n ca2ul 5iltrelor de aer cu e5icacitate sc2ut* a&a &rovenit din condensrile interioare datorate varia'iilor de tem. &eratur% c=t #i unor neetan#eit'i accidentale din circuitul comun cu rcirea* &articulele metalice 5ine de 5ier% cu&ru% staniu% &lumb &rovenite din u2ura &ieselor res&ective* com&u#i re2ulta'i n urma arderii &ro&riu.2ise a uleiului. +entru eliminarea acestor im&urit'i% n circuitul de un1ere a motorului diesel se montea2 5iltre #i se&aratoare. Du& metoda de &uri5icare a uleiului% 5iltrele se m&art nJ

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+-.

filtre me2ani2e se&ararea mecanic se 5ace trec=nd uleiul &rin trei 5ante cu sc,imbarea brusc a direc'iei uleiului #i &ere'ii &oro#i care m&ie. dic trecerea lor mai de&arte* filtre 2entrifu=ale sau separatoarele se&ararea centri5u1al are la ba2 e5ectul 5or'ei centri5u1e% ast5el c uleiul este trecut &rintr.un e&urator care se rote#te cu vite2 mare% ast5el c &articulele mai 1rele ;im&urit'ile< se de&un &e &ere'i de unde a&oi sunt eliminate. +rin centri5u1are sunt elimi. nate &articule &=n la 1 W 8 [% e5icien'a acesteia 5iind de&endent de tem&e. ratura uleiului ;cu c=t tem&eratura este mai ridicat v=sco2itatea este mai sc2ut< #i de vite2a de rota'ie a e&uratorului* filtrele ma=neti2e sunt montate de obicei n re2ervoare &e 5undul aces. tora #i av=nd &ro&riet'i ma1netice% atra1 im&urit'ile de natura metalelor 5eroase. Instala'ia de un1ere a locomotivei 969.D! are n com&onen' trei dis. &o2itive de 5iltrareJ a. 5iltrul combinat de ulei* b. 5iltrul de ulei al re1ulatorului mecanic* c. centri5u1ele de ulei. a. iltrul combinat de ulei Efi=ura -58F este montat n circuitul &rinci&al al motorului diesel #i &rin el trece ntrea1a cantitate de ulei. Din &unct de vedere constructiv se &re2int ca un 5iltru dublu% 5iecare dintre cele dou jumt'i 5iind com&us dintr.un 5iltru brut cu 5ante #i un 5iltru 5in. /iltrul brut este 5ormat dintr.un cor& cilindric cu &ere'i 1ro#i av=nd &re. lucrat &e su&ra5a'a e@terioar un 5ilet &e care este n5#urat s=rma de o'el. /anta are o l'ime de 9%9( mm #i re2ult din &asul 5iletului #i diametrul
+ D 2orpG * D =arniturG > D filtru 9rutG A D piuli flutureG 8 D ai9 elasti2G 6 D dop de aerisireG , D 2apa2G - D 2artu filtrant finG . D tu9 separatorG +( D 2orpul supapelor5

Fi=ura -585 Filtru 2om9inat de ulei:

+.(

DAN !N"A

s=rmei. /iltrul brut este &rev2ut cu un dis&o2itiv de cur'ire% im&urit'ile 5iind &reluate de r2uitor ac'ionat cu ajutorul unei manivele din e@terior. /iltrul 5in nconjoar la e@terior 5iltrul brut 5iind concentric cu acesta #i se com&une dintr.o coloan 5iltrant 5ormat din trei elemente scurte li&ite ca& la ca&. 4lementele 5iltrante sunt 5ormate dintr.o carcas metalic n care se montea2 ,=rtia de 5iltru. +entru mrirea su&ra5e'ei de 5iltrare ,=rtia este ndoit ;ti& evantai<% du& care se montea2 ntre cei doi &ere'i ai elementu. lui de 5iltrare. -ircuitul uleiului n interiorul 5iltrului este urmtorulJ intrarea uleiului se 5ace &e la &artea su&erioar din mijloc de unde se m&arte s&re cele dou elemente de 5iltrare. Gn continuare uleiul strbate 5iltrul cu 5ante de la e@terior s&re interior 5iind re'inute im&urit'ile &=n la 9%9( mm% cur1e &rin ca&tul 5iltrului n e@teriorul cartu#ului 5iltrant #i trece &rin acesta tot de la e@terior s&re interior re'in=ndu.se im&urit'ile &=n la o mrime de 1 [m. "ai de&arte uleiul 5iltrat este dirijat s&re conducta de ie#ire a5lat la mijlocul &r'ii in5erioare. +rotec'ia elementelor 5iltrului m&otriva #ocurilor de &resiune se 5ace cu ajutorul a o&t su&a&e &entru 5iecare &arte a 5iltrului. !cestea sunt montate ntr.un cor& comun #i sunt re1late s se desc,id la o &resiune mai mare de 8%5 715>cm8. Gn acest 5el uleiul ocole#te 5iltrul 5in #i trece direct n conducta &rinci&al s&re motorul diesel. -ur'irea 5iltrului cu 5ante n tim& ce motorul 5unc'ionea2 se 5ace &rin rotirea manivelei din e@terior% c=te dou rotiri com&lete n sensul indicat de s1eat. +rin aceast o&era'ie cu'itul din interiorul 5iltrului se rote#te #i el r2uind stratul de im&urit'i de &e su&ra5a'a e@terioar a 5iltrului brut% elibe. r=nd 5antele. /iltrul 5in de ulei nu se cura' ci se nlocuie#te. Gnlocuirea se 5ace cu oca2ia revi2iilor n de&ou c=nd di5eren'a ntre &resiunea la intrare n 5iltru #i &resiunea la ie#irea din 5iltru este mai mare de 1 715>cm8% cu motorul diesel la tura'ia nominal #i tem&eratura uleiului este de 79U -. +entru nlocuirea 5iltrelor 5ine de ulei se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se o&re#te motorul diesel% se desc,ide robinetul n vederea scur1erii uleiului din 5iltrul combinat n baia de ulei #i se slbesc do&urile de aeri. sire* se demontea2 ca&acul m&reun cu a@a de rota'ie #i clic,etul* se marc,ea2 &o2i'ia su&a&ei #i se demontea2 cor&ul su&a&elor* se e@tra1e cartu#ul 5iltrant cu im&urit'i #i n locul acestuia se mon. tea2 unul nou* se veri5ic 1arnitura cor&ului su&a&elor* se montea2 cor&ul su&a&elor n loca# n &o2i'ia marcat* se veri5ic 1arnitura de etan#are a ca&acului a&oi se montea2 ca&acul m&reun cu a@a de rota'ie*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+.+

se ac'ionea2 clic,etul% se n. c,ide robinetul de scur1ere #i se &une n 5unc'ie &om&a au@iliar de un1ere tim& de 19 minute nainte de &ornirea motorului diesel &entru ca 5iltrul s se um&le cu ulei. Gnainte de montare cartu#ele 5il. trante noi se im&re1nea2 &rin scu. 5undare ntr.o baie de ulei la tem&e. Fi=ura -565 Se2iune prin 2artuul filtrant5 ratura de 79U - tim& de 6 ore. Du& im&re1nare se scot din baie #i se las s se scur1 tim& de o or la tem&eratura mediului ambiant a&oi se c=nt. resc. Creutatea aceasta se consemnea2 ntr.o 5i#. Du& utili2are 5iltrele se c=ntresc din nou du& ce s.au scurs tim& de dou ore la tem&eratura mediului ambiant. Di5eren'a ntre 1reutatea la in. trare #i 1reutatea la demontare re&re2int cantitatea de im&urit'i re'inute de 5iltru. Faloarea acestei 1reut'i ne d in5orma'ii &rivind 5unc'ionarea mo. torului diesel #i com&ortarea n e@&loatare a uleiului motor. b. iltrul brut cu fante este montat &e conducta circuitului de alimen. tare a re1ulatorului mecanic cu ulei. 3leiul re5ulat de &om&a au@iliar de un1ere este ast5el 5iltrat su&limentar. Gn fi=ura -56 este &re2entat o sec. 'iune &rin cartu#ul 5iltrant. -onstruc'ia 5iltrului este similar cu a 5iltrului brut de motorin cu e@. ce&'ia l'imii 5antei care este de 9%9( mm% re2ultat din &asul 5iletului% 1ro. simea s=rmei #i distan'a dintre s=rme. -ur'area 5iltrului cu 5ante se 5ace &rin rotirea m=nerului n sensul in. dicat de s1eata de &e ca&ac. +rin aceast rotire cu'itul r2uie#te cor&ul car. tu#ului 5iltrant% nde&rt=nd stratul de im&urit'i #i eliber=nd 5antele. c. Centrifugele de ulei sunt de ti& "!NN% n numr de dou% dis&use n &aralel #i au rolul ca m&reun cu 5iltrul combinat de ulei s re'in im&uri. t'ile din uleiul instala'iei de un1ere men'in=ndu.l ast5el curat. 4le &rimesc uleiul de la o rami5ica'ie a conductei de re5ulare a &om&ei au@iliare de un. 1ere% du& e&urare acesta scur1=ndu.se n baia de ulei &rin dou conducte% c=te una &entru 5iecare centri5u1. -entri5u1a Efi=ura -5,F este 5ormat dintr.o carcas ;?<% ca&acul ;8< n care este montat rotorul ;11< cu ca&acul ;6<. !t=t rotorul c=t #i ca&acul aces. tuia sunt con5ec'ionate din aluminiu. Botorul este 1,idat n mi#carea sa de rota'ie de dou buc#e con5ec'ionate din bron2 unse de uleiul n circula'ie. 3leiul intr n centri5u1 &rin ori5iciul A la o &resiune minim de 8 715>cm8 ajun1=nd &rintr.un canal turnat n carcasa #i arborele ;19< n rotor. 3leiul um&le rotorul% circul cu &resiune &rin sit ;1< n 'evi ;5< #i &rin du2e

+.*

DAN !N"A

A D admisia uleiuluiG E D e1a2uarea uleiuluiG + D sitG * D 2apa2G > D du;eG A D 2ar2asG 8 D e1iG 6 D 2apa2G , D orifi2iuG - D piuliG . D uru9 de fixareG +( D ar9ore prin2ipalG ++ D rotor5

Fi=ura -5,5 $entrifu=a de ulei:

;)< ajun1e n interiorul cor&ului. De aici uleiul cur1e curat &rin ori5iciul de ie#ire 4 #i conducta de retur n baia de ulei. Datorit 5or'elor care iau na#tere la ie#irea uleiului din du2e rotorul &ri. me#te o mi#care de rota'ie de &=n la ?.999 W 5.999 rot.>min. c=nd &resiunea uleiului este de ) W 5 715>cm8 #i tem&eratura de 79U -. 6ub ac'iunea 5or'ei centri5u1e de2voltate im&urit'ile din ulei se de&un &e su&ra5a'a interioar a rotorului. -entri5u1a are un debit de &=n la (99 l>,. 4liminarea stratului de im&urit'i de&use &e &ere'ii interiori se 5ace &e. riodic atunci c=nd 1rosimea acestuia a atins 19 W 15 mm 1rosime. +entru cur'irea centri5u1ei se &rocedea2 n 5elul urmtorJ se des5ac #uruburile de mbinare a carcasei cu ca&acul du& care acesta se nde&rtea2* se scoate din carcas rotorul av=nd 1rij s nu se deteriore2e la1rul* se demontea2 ca&acul rotorului m&reun cu cilindrul de ,=rtie &e care s.a de&us stratul de im&urit'i* se demontea2 sitele din ca&tul 'evilor verticale% du& care se cur' cu un jet &uternic de aer com&rimat sitele% 'evile verticale #i du2ele* sitele se montea2 la loc* se con5ec'ionea2 un cilindru nou de ,=rtie cu diametrul de 115 mm. H=rtia din care se con5ec'ionea2 cilindrul are dimensiunile de 1)6 mm nl. 'ime% ))6 mm lun1ime #i 9%5 mm 1rosime. La montare ca&etele trebuie s se su&ra&un 5 mm #i s 5ie li&ite. -ilindrul ast5el montat se montea2 n rotor*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+.>

se montea2 rotorul n interiorul carcasei* se montea2 ca&acul carcasei* se va avea 1rij ca ori5iciul de aerisire cu diametrul de 1 mm de la &ar. tea su&erioar a ca&acului cor&ului s nu 5ie n5undat. 6&re deosebire de 5iltrul combinat care 5ace o e&urare static a uleiului% centri5u1a% av=nd n vedere &rinci&iul de 5unc'ionare a acesteia% 5ace o e&u. rare dinamic.

:*2* Su$&$e%e "i re%ee%e 3e u%ei


6u&a&ele #i releele de ulei sunt com&onente ale circuitului de un1ere care au rolul de a &roteja instala'ia m&otriva eventualelor su&ra&resiuni sau cre#teri e@a1erate ale tem&eraturii uleiului de un1ere. (. )upapa de siguran Efi=ura -5-F &rotejea2 &om&a &rinci&al de ulei la a&ari'ia su&ra&resiunilor n circuitul de re5ulare &rovocate de e@cesul de ulei debitat sau din alte cau2e. 6u&a&a este 5ormat din ca&acul ;1< n care se montea2 sertarul interior ;8<. !rcul ;?< men'ine sertarul &e scaunul su nc,i2=nd ast5el trecerea ule. iului s&re carter. !rcul este tarat &entru o &resiune de )%( 715>cm8. La de&. #irea acestei &resiuni sertarul a&sat de arcul ;?< se ridic ast5el nc=t s&a'iul a5lat sub &resiune este &us n le1tur cu s&a'iul interior al carterului #i e@ce.
Fi=ura -5-5 Supap de si=uran:

+ D 2orpG * D sertar interiorG > D 2apa2 superiorG A D ar2G 8 D adaos5

+.A

DAN !N"A

sul de ulei se scur1e n baie. +resiunea de desc,idere se re1lea2 &rin modi. 5icarea adaosului ;5<. +e 5undul sertarului ;8< este &racticat un ori5iciu de laminare &rin care &trunde ulei n s&a'iul arcului evacu=nd aerul de aici s&re carter &rintr.o ramur &racticat n ca&ac. 6ub 1ulerul sertarului se a5l un s&a'iu um&lut cu ulei care serve#te la amorti2area mi#crii bru#te a sertarului. Gn condi'ii normale de e@&loatare% &entru &resiune n circuit sub )%( 715>cm8% uleiul re5ulat de &om& trece &e l=n1 su&a& la sc,imbtorul de cldur. Gn ca2ul n care &resiunea de&#e#te aceast valoare ;la lansarea mo. torului diesel c=nd uleiul este v=scos sau la tura'ii mari ale acestuia<% e@cesul de ulei traversea2 su&a&a #i se ntoarce n baia de ulei. #. )upapa de ocolire Efi=ura -5.F &rotejea2 sc,imbtorul de cldur m&otriva su&ra&resiunilor ast5el c la o di5eren' de &este 1 715>cm8 ntre &resiunea msurat la intrare n sc,imbtor #i cea msurat la ie#ire% su&a&a de ocolire &ermite ca o &arte din ulei s treac direct n conducta care duce la 5iltrul combinat. 6u&a&a de ocolire se com&une din cor&ul ;1<% sertarul ;8< a&sat &e sca. un de ctre arcul ;?<. -or&ul este nc,is la &artea su&erioar cu un ca&ac ;)<. +resiunea de desc,idere se re1lea2 &rin tensionarea sau detensionarea arcului ;?< modi5ic=nd 1rosimea adaosului ;6<. 6u&a&a de ocolire are o 5unc'ionare analoa1 cu su&a&a de su&ra&re. siune.
Fi=ura -5.5 Supap de o2olire:

+ D 2orpG * D sertarG > D 2apa2G A D ar2G 8 D =arniturG 6 D adaos5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+.8

9. )upapa de presiune ma1im Efi=ura -5+(F este montat n circuitul secundar al &om&ei au@iliare de un1ere #i are dublu rolJ nainte de lansarea motorului diesel% la &unerea n 5unc'ie a &om&ei au@iliare% 5ace le1tura ntre circuitul secundar #i circuitul &rinci&al asi1u. r=nd un1erea &reliminar a motorului* n ca2 de de5ectare a &om&ei au@iliare 5ace le1tura ntre circuitul &rinci&al #i circuitul de ulei al re1ulatorului mecanic &ermi'=nd 5unc'io. narea motorului diesel &=n la e&ui2area combustibilului din re2ervorul au@iliar. 6u&a&a de &resiune ma@im se com&une din cor&ul ;1< n interiorul cruia se a5l sertarul ;8<% iar la &artea su&erioar ca&acul de nc,idere ;)<. 6ertarul este men'inut &e scaun de ctre arcul ;?< &rin intermediul adaosului ;5<. +rin modi5icarea 1rosimii adaosului se re1lea2 &resiunea de desc,i. dere a su&a&ei% valoarea &resiunii este de 1%( 715>cm8. La &unerea n 5unc'ie a &om&ei au@iliare de un1ere uleiul sub &resiune intr n su&a& &rin camera A% de unde o &arte se rami5ic s&re re1ulatorul mecanic &rin ca. mera #i o alt &arte ridic sertarul de &e scaun #i &rin camera $ intr n circuitul &rinci&al de un1ere &e ca. re.l um&le #i 5ace un1erea &reliminar a motorului die. sel. Du& ce motorul a 5ost &ornit% &resiunea n circuit cre#te #i men'ine sertarul ;8< ridicat asi1ur=nd n canti. tate su5icient uleiul nece. sar re1ulatorului mecanic% inclusiv n ca2ul de5ectrii &om&ei au@iliare. La o&rirea motorului diesel arcul ;?< readuce ser. tarul ;8< &e scaunul su #i nc,ide comunica'ia dintre camerele A #i $ m&iedi. Fi=ura -5+(5 Supap de presiune maxim: c=nd n acest 5el 1olirea + D 2orpG * D sertarG > D 2apa2G A D ar2G 8 D adaosG 6 D uru9 ins. tala'iei. =uritG , D =arnitur5

+.6

DAN !N"A

-amera D este le1at la carter #i &ermite ae. risirea su&a&ei &rin #urubul 1urit ;6<. :. &eleul termic Efi=ura -5++F &rotejea2 motorul diesel m&otriva 5unc'ionrii c=nd ule. iul de un1ere are o tem&eratur &rea ridicat #i #i &ierde &ro&riet'ile de lubri5iere. 4ste montat &e circuitul &rinci&al naintea intrrii n sc,im. btorul de cldur. !tunci c=nd tem&eratura uleiului atin1e (9U - releul termic #i nc,ide contactele &rin inter. mediul crora comand anclan#area releului de &rotec'ie ;76< #i &rin re1ulatorul mecanic se a. duce motorul diesel la tura'ia de mers n 1ol. 0em&eratura la care releul intr n ac'iune se re. 1lea2 &rin #urubul de re1ale ;5<. ;. &eleul de presiune asi1ur &rotec'ia mo. torului diesel% ast5el c n ca2ul unei &resiuni mai mici de 9%(5 715>cm8 contactele releului se des. c,id #i ntreru&e alimentarea electroma1netului de combustibil din re1ulatorul mecanic coman. d=nd o&rirea motorului. Gnc,iderea contactelor din releu #i realimentarea electroma1netului de combustibil se 5ace numai du& ce &resiunea n circuit este de minim 1%15 715>cm8. Beleul de &re. siune este montat &e conducta circuitului &rinci. &al nainte de intrarea n motorul diesel.

:*5* '%eiuri%e
+ D manon elasti2G * D i;olaia pereteluiG > D 9are nedilata9ileG A D tift de an2orareG 8 D uru9 de re=lare a temperaturiiG 6 D 9ol de tensiuneG , D 2onta2te de ar=int5

3leiurile utili2ate la materialul rulant mo. tor trebuie s &re2inte anumi'i indici de calitate. +rinci&alele &ro&riet'i 5i2ico.c,imice ale cror valori se urmresc n e@&loatare sunt urmtoareleJ 14s2o;itatea este &ro&rietatea esen'ial a unui lubri5iant a crei valori condi'ionea2 5ormarea &eliculei de lubri5iant ntre su&ra5e'ele metalice n mi#care% ast5el% o v=sco2itate &rea mic duce la ru&erea &eliculei% iar o v=s. co2itate &rea mare m&iedic alimentarea acesteia. F=sco2itatea se de5ine#te ca 5iind re2isten'a la cur1ere care a&are ntre moleculele lubri5iantului atunci c=nd acestea se de&lasea2 unele 5a' de altele sub ac'iunea unei 5or'e e@terioare. Faloarea v=sco2it'ii se e@&rim n unit'i de v=sco2itate cinematic% dinamic #i conven'ional.

Fi=ura -5++5 Releul termometri2:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+.,

F=sco2itatea dinamic re&re2int re2isten'a &e care trebuie s o nvin1 dou straturi de lic,id care se de&lasea2 unul 5a' de cellalt cu vite2a de 1 cm>s #i au o su&ra5a' de 1 cm8. 3nitatea de msur n sistemul -C6 este &oiss.ul P+Q. F=sco2itatea cinematic se de5ine#te ca 5iind ra&ortul dintre v=sco2i. tatea cinematic #i densitatea absolut. 3nitatea de msur este sto7es.ul #i are ca submulti&lu centisto7es.ul ;1 cst T 198 st<. 3nitatea conven'ional 4n1ler se de5ine#te &rin ra&ortul dintre tim&ul de cur1ere a 899 ml ulei ;la tem&eratura de re5erin'< #i tim&ul de cur1ere al aceluia#i volum% de data a. ceasta de a& av=nd tem&eratura de 89U -% msurate n v=sco2imetrul 4n1ler* pun2tul de inflama9ilitate re&re2int tem&eratura la care o &rob de ulei ncl2it n anumite condi'ii se trans5orm &ar'ial n va&ori #i n amestec cu aerul 5ormea2 un &rodus in5lamabil. Gn 1eneral% &rodusele &etroliere trebuie s aib &unctul de in5lamabilitate su&erior tem&eraturii de e@&loa. tare. +entru uleiurile utili2ate n e@&loatarea motoarelor termice se &rescrie o limit in5erioar a &unctului de in5lamabilitate din motive de si1uran'* 2oninutul de ap &re2en'a a&ei n lubri5ian'i n1reunea2 &rocesul de un1ere. Decantarea a&ei &re2ente n ulei este m&iedicat de v=sco2itatea acestuia #i de &redis&o2i'ia 5ormrii emulsiilor* determinarea insolu9ilelor n 1eneral% determinarea se 5ace n eter de &etrol #i 5urni2ea2 in5orma'ii des&re substan'ele care &ot 5i u#or se&arate din amestecul ulei.solvent &rin centri5u1are* indi2ele de dispersan este ra&ortul dintre insolubilele totale ;coa1u. lante< #i insolubilele &ar'iale din ulei. +e msur ce uleiul se de1radea2 valorile tind s devin e1ale. 6e consider c un ulei trebuie sc,imbat c=nd valoarea indicelui de dis&ersan' este minim 1%). 6c,imbarea uleiului este necesar ca urmare a &ierderii calit'ii aces. tuia n tim&. !ceast sc,imbare trebuie 5cut atunci c=nd n urma anali. 2elor de laborator valorile msurate nu se ncadrea2 n valorile admise. -riteriile de a&reciere a u2urii uleiului ")9 6u&er8 #i "?9 6u&er8 n e@&loatare suntJ con'inut de a&.................................................................ma@. 9%98X* dilu'ie cu combustibil............................................................ma@. 6X* &unctul de in5lamabilitate.................................................min. 1(9U -* v=sco2itatea msurat la t T 59U -.................min. 6%8U - ma@. 1)U 4* insolubile n eter de &etrol cu coa1ulant..............................ma@. 5%5X* ben2en cu &coa1ulant.......................................ma@. ?%5X* insolubile indicele den dis&ersan' >& ....................................................min. 1%)* &ata de ulei.....................................................nota'ia ( &e scara etalon. 6c,imbul de ulei se e5ectuea2 #i c=nd tim&ul de utili2are a uleiului de&#e#te 6 luni. Gnainte de e5ectuarea sc,imbului de ulei se vor e@ecuta toate lucrrile de ntre'inere #i veri5icare &entru a se asi1ura o stare te,nic cores&un2toare.
t p

C&$ito%u% ;

I(STALA@IA TERMIC

;*1* Ro%u% inst&%&iei ter.ice


/unc'ionarea o&tim a motorului diesel im&une &strarea tem&eraturii com&onentelor acestuia #i a uleiului de un1ere ntre anumite limite. Gn tim&ul 5unc'ionrii motorului tem&eratura 1a2elor n tim&ul &roce. sului de ardere atin1e valori de &=n la 8.999 W ).999U -% iar tem&eratura medie a 1a2elor &e &arcursul unui ciclu motor este de (99 W 1.999U -. !ceste 1a2e vin n contact cu di5erite com&onente ale motorului diesel ncl2in. du.le &uternic% cu e5ecte duntoare asu&ra 5unc'ionrii motorului diesel% ca de e@em&luJ &roduce de5ormarea com&onentelor% conduc=nd la a&ari'ia tensiunilor termice% modi5icarea jocurilor &rescrise dintre &iese% ceea ce &rovoac o u2ur &rematur sau c,iar 1ri&area sau distru1erea lor* su&rancl2irea su&a&elor de evacuare duce la de5ormarea inevitabil a acestora #i nrut'irea etan#eit'ii* cre#terea tem&eraturii uleiului de un1ere duce mai nt=i la &ierderea &ro&riet'ilor de lubri5iere #i &e urm la descom&unerea #i cocsi5icarea a. cestuia. -a urmare a cocsi5icrii uleiului% re2ult calamina care se de&une &e su&ra5a'a cilindrilor &istoanelor #i c,iulaselor nrut'ind trans5erul de cl. dur s&re e@terior. Li&sa condi'iilor de un1ere ca urmare a cre#terii tem&e. raturii uleiului mai &oate duce #i la 1ri&area sau c,iar distru1erea &ieselor n mi#care. +entru eliminarea acestor neajunsuri motoarele diesel se ec,i&ea2 cu o instala'ie de rcire care serve#te la men'inerea unei tem&eraturi o&time de lucru% asi1ur=nd n acela#i tim& circula'ia% rcirea #i re1larea a1entului ter. mic. Bcirea const n absorbirea de ctre a1entul termic a cldurii acu. mulate n com&onentele motorului #i uleiul de un1ere #i evacuarea acestuia n mediul nconjurtor. 4vacuarea cldurii acumulate de ctre a1entul de rcire n mediul

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

+..

nconjurtor se 5ace cu ajutorul unui sc,imbtor de cldur construit sub 5orm de radiator. La locomotiva 969.D! as&irarea aerului de rcire &rin radiator se 5ace cu ajutorul unui ventilator. Deoarece tem&eratura a&ei de rcire #i a uleiului de un1ere trebuie s 5ie ntre anumite limite motoarele diesel &entru locomotive sunt ec,i&ate #i cu o instala'ie de ncl2ire. !ceast instala'ie &e tim& cu tem&eratur sc2ut asi1ur ridicarea tem&eraturii a&ei #i uleiului cel &u'in la limita in5erioar de tem&eratur% n vederea &unerii n 5unc'ie a motorului. !nsamblul instala'iilor &re2entate mai sus 5ormea2 e2:ipamentul ter) mi2 al unei locomotive. +entru buna 5unc'ionare a motorului diesel 18 LD! 8( de &e locomo. tiva 969.D! acesta este deservit de o instala'ie termic com&us dinJ instalaia de r2ire are rolul de a &relua cantitatea de cldur de la com&onentele motorului diesel #i uleiul de un1ere #i a o trans5er mediului nconjurtor* instalaia :idrostati2 asi1ur debitul de aer necesar sc,imbtorului de cldur ntre a&a de rcire #i mediul nconjurtor* instalaia de 3n2l;ire &ermite ridicarea tem&eraturii a&ei #i uleiului din instala'ia de un1ere la limita in5erioar n vederea &re1tirii motorului diesel &entru &unere n 5unc'ie. 0oate aceste trei instala'ii m&reun cu elementele com&onente se cons. tituie ntr.un ansamblu comun cu o 5unc'ionare interde&endent. !1entul termic care asi1ur trans5erul #i trans&ortul de cldur este a&a
Fi=ura .5+5 Repre;entarea s2:emati2 a s2derii temperaturii diferitelor elemente ale motorului i ale instalaiei de r2ire5

*((

DAN !N"A

distilat #i tratat c,imic. -ondi'iile &e care trebuie s le nde&lineasc a. 1entul de rcire vor 5i tratate ntr.un ca&itol se&arat. Be&re2entarea sc,ematic a scderii tem&eraturii di5eritelor &r'i com. &onente ale motorului% instala'iei de rcire #i a1entului termic sunt &re2en. tate n fi=ura .5+.

;*2* Ec-i$&.entu% 3e r/cire


;*2*1* Descriere& "i 6uncion&re& inst&%&iei 3e r/cire
Instala'ia de rcire este o &arte com&onent a instala'iei termice de &e locomotiv care asi1ur rcirea arti5icial a motorului diesel #i uleiului din instala'ia de un1ere. +rin rcirea arti5icial se n'ele1e ansamblul msurilor care se iau &entru men'inerea tem&eraturii com&onentelor motorului diesel% n s&ecial a celor care intr n contact direct cu 1a2ele de ardere% ntre anu. mite limite% ast5el nc=t aceasta s nu in5luen'e2e ne1ativ 5unc'ionarea mo. torului. Instala'ia de rcire Efi=ura .5*F se com&une dinJ a< circuitul de rcire al motorului diesel &om&a de a& ;?91< re5ulea. 2 a&a de rcire s&re motorul diesel. !&a rce#te mai nt=i blocul cilindrilor du& care circuitul se rami5ic% o &arte mer1e s&re c,iulasele motorului% iar cealalt &arte este condus s&re 1ru&ul de su&raalimentare &entru a.l rci #i &e acesta. !&a ncl2it de la c,iulase #i 1ru&ul de su&raalimentare este colectat ntr.o sin1ur conduct care este trimis s&re cele dou radiatoare ;?79a< #i ;?79b<. !ici are loc sc,imbul de cldur ntre a&a de rcire #i cu. rentul de aer trimis de ctre ventilator. Du& cedarea cldurii n radiator a&a este as&irat de ctre &om& #i re5ulat din nou s&re motor. Gntre radiatorul ;?79b< #i &om&a a&ei de rcire este le1at n serie sc,im. btorul de cldur ;?(?< ;rcitorul de ulei< n care are loc trans5erul de cl. dura de la uleiul din instala'ia de un1ere la a&a din circuitul de rcire. Gn circuitul de rcire a motorului diesel mai avem montatJ re2ervorul de com&ensa'ie ;987< asi1ur com&ensarea eventualelor &ierderi din circuit. !re o ca&acitate de 885 l% iar le1tura sa cu atmos5era se 5ace &rintr.o conduct de &rea&lin. Be2ervorul este &rev2ut cu un indicator de nivel ;519< dotat cu un releu care comand motorul diesel la tura'ia de mers n 1ol% c=nd cantitatea de a& din re2ervor a ajuns la 169 l. -antitatea de a& total din instala'ia termic este de 1.?89 l* releul &entru &resiunea a&ei de rcire ;5981< care comand o&rirea motorului diesel la &resiunea minim de 9%?9 715>cm8% iar &unerea n 5unc'ie a motorului diesel se &oate 5ace numai c=nd &resiunea este de minim 9%7 715>cm8*

+ D =enerator prin2ipal i =enerator auxiliarG +68 D instalaia de 3n2l;ire a postului de 2omandG +68a D ro9inet de re=lare pentru instalaia de 3n2l;ire a postului de 2omandG A(+ D motorul dieselG A(+a D =rup de supraalimentareG A,(a D radiatorul de ap &G A,(9 D radiatorul de ap &&G A-* D re=ulatorul 1entilatoruluiG A-A D s2:im9tor de 2ldurG A.+ D pomp pentru apa de r2ireG 8(*9 D manometru pentru presiunea apei de r2ireG 8(*f D termometru pentru apa de r2ireG 8(*= D releu pentru presiunea apeiG 8+( D releu pentru ni1elul apeiG 8*+ D a=re=atul de 3n2l;ire U'apor6G 8*> D ro9inet 2u trei 2iG 8*6 D releu termometri2 maximal pentru apG 8*, D releu termometri2 pentru ap 2one2tat 2u lamp a1erti;oareG 8A8 D ro9inet de i;olare pentru a=re=atul de 3n2l;ireG 88+a D supap de umplere i =olireG 88+9 D supap de umplere i =olireG 8,8 D supap prin2ipal de i;olare pentru instalaia de 3n2l;ire din postul de 2omandG 8,6 D supap de i;olare pentru instalaia de 3n2l;ire a postului de 2omand din 2ondu2ta de 3ntoar2ereG .*, D re;er1or de ap5

Fi=ura .5*5 &nstalaia de r2ire 2u ap:

# ! $ ! % ! " & ' A

D & E * S E # E # E $

*(*

DAN !N"A

releul &entru tem&eratura a&ei de rcire ;586< care la tem&eratura de (9U - a&rinde o lam& de averti2are% iar la 98U - este comandat aducerea motorului diesel la tura'ia de mers n 1ol &rin intermediul releului de tem&e. ratur ;587<* manometrul &entru &resiunea a&ei ;598b< este montat n tabloul a&a. ratelor din sala ma#inilor #i &ermite citirea &resiunii din circuitul a&ei de rcire* termometru &entru a&a de rcire ;5985< este montat n acela#i tablou #i &ermite citirea tem&eraturii a&ei din instala'ia de rcire* su&a&ele de um&lere #i de 1olire ;551a #i 551b< montate c=te una &e 5iecare &arte a locomotivei &ermit alimentarea sau com&letarea cu a& a instala'iei* &entru cre#terea randamentului instala'iei de.a lun1ul acesteia sunt montate dia5ra1me. !cestea% &rin mic#orarea debitului mbunt'esc sc,im. bul de cldur at=t n motor% c=t #i n radiatoare. b< circuitul de 5ncl'ire al posturilor de conducere &ermite asi1urarea unei tem&eraturi o&time de lucru n &osturile de conducere c=nd tem&era. tura e@terioar este sc2ut. !limentarea circuitului se 5ace &rin intermediul robinetului cu trei ci ;585< din circuitul &rinci&al c=nd locomotiva este cu motorul diesel &ornit sau de la a1re1atul de ncl2ire c=nd aceasta este remi. 2at. +e l=n1 cele dou radiatoare ;?79< instala'ia mai cu&rinde robine'ii de re1lare a tem&eraturii ;165a%b<% #uruburile de ventila'ie #i #uruburile de 1olire. Gn cadrul &ro1ramului de moderni2are a locomotivei 969.D!% nce&=nd cu anul 8999 s.a trecut la ncl2irea &osturilor de conducere cu re2isten'e electrice. !cest ti& de ncl2ire va 5i tratat odat cu tratarea instala'iilor elec. trice ale locomotivei.

;*2*2* E%e.ente%e co.$onente &%e inst&%&iei 3e r/cire


a< %ompa pentru apa de rcire asi1ur circula'ia a&ei de rcire &rin canalele #i camerele din blocul cilindrilor #i c,iulase% radiatoare #i conduc. tele care 5ac le1tura ntre acestea. +om&a este de ti& centri5u1% de joas &resiune% ac'ionat de ctre un motor electric &rin intermediul unei 5lan#e de cu&laj. Prin2ipalele date te:ni2e ale pompei sunt: ti& &om&...............................................................KI+K 16_.18_ "* &resiunea a&ei la ie#irea din &om&..........................1%1 W 1%? 715>cm8* tem&eratura a&ei...............................................................65U W 79U -* debitul teoretic............................................................................85 l>s* tura'ia nominal............................................................8.?99 rot.>min.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*(>

+om&a &entru a&a de rcire Efi=ura .5>F se com&une din carcasa ;1< n care este montat rotorul ;?< 5i@at cu &an &e arborele ;5<. 4tan#eitatea arbo. relui &om&ei se 5ace cu ajutorul unei 1arnituri de carbo5le@% &resat &e arbore cu ajutorul unei &iuli'e s&eciale asi1urat &rintr.un inel #i tabl de blocare ;9<. !ntrenarea &om&ei se 5ace de ctre un motor electric% &om&a 5iind 5i. @at &e acesta &rin intermediul unei 5lan#e% iar cu&larea se 5ace direct &e ar. borele motorului &rintr.o asamblare cu &an. +om&a #i motorul electric sunt 5i@ate &e un #asiu comun. +unerea n 5unc'ie a &om&ei se 5ace automat atunci c=nd este &us n 5unc'ie motorul diesel% iar du& o&rirea acestuia &om&a mai este men'inut n 5unc'ie nc ) W ? minute% &rintr.un releu de tem&ori2are &entru a asi1ura rcirea lent a motorului. Gn e@&loatare este necesar revi2uirea &om&ei &rintr.un control vi2ual #i nlturarea eventualelor de5icien'e% ast5elJ se controlea2 starea racordurilor #i se nltur eventualele &ierderi* se urmre#te &resiunea #i tem&eratura a&ei &rin citirea valorilor aces. tora de &e a&aratele de msur*
+ D 2ar2asG * D uru9 de =olireG > D flan de 2uplare dire2t a ele2tromotoruluiG A D rotorG 8 D ar9oreG 6 D piuliG , D 9u2G - D =arnitur inelarG . D ta9l de 9lo2areG +( D piuli :exa=onalG ++ D =arnitur de 2ar9oflexG +* D inel de distanareG +> D piuli de presare5

Fi=ura .5>5 Pompa de ap:

*(A

DAN !N"A

veri5icarea etan#eit'ii arborelui% &ierderile mari im&un=nd nlocuirea 1arniturilor &resetu&ei. Bevi2ia &rin demontare a &om&ei se e@ecut n atelierul s&eciali2at. +entru demontare de &e locomotiv este necesar 1olirea instala'iei de r. cire a motorului diesel. 4vacuarea a&ei din instala'ie se 5ace &rin desc,i. derea su&a&elor 581a #i 581b de um&lere.1olire de &e cele dou &r'i ale lo. comotivei. !v=nd n vedere c &re&ararea a&ei de rcire &resu&une anumite c,eltuieli materiale% a&a din motor este recu&erat ntr.o instala'ie s&ecial% din care este re&om&at n motor% du& nc,eierea re&ara'iilor. !&a din &om& este evacuat &rin des5acerea #urubului de 1olire ;8< de la &artea in5erioar a carcasei. Du& ce a 5ost nde&rtat conducta de as&i. ra'ie% camera s&iral este des5cut din &iuli'ele ,e@a1onale ;19<. 6e slbe#. te a&oi &iuli'a s&ecial C1>8 ;6< du& care se scoate rotorul de &e a@. +entru veri5icarea buc#ei ;7< #i 1arniturii de etan#are se demontea2 5lan#a de cu&lare ;)< de &e carcasa motorului electric m&reun cu 1arnitura inelar% &iuli'a s&ecial de &resare ;1)<% 1arnitura din carbo5le@ ;11< #i inelul de distan'are ;18<. Du& demontare% &iesele com&onente ale &om&ei &entru a&a de rcire se cur' n solu'ie de1resant% du& care se cltesc n a& #i se su5l cu aer com&rimat. +entru de&istarea eventualelor de5ecte se 5ac urmtoarele veri5icriJ se veri5ic vi2ual camera s&iral% rotorul #i ca&acul &om&ei. -ele cu 5isuri se nlocuiesc indi5erent de mrime sau 2ona n care se a5l* se veri5ic canalul de &an al rotorului &om&ei% dac u2ura de&#e#te 9%1 mm% se con5ec'ionea2 &an s&ecial* se se veri5ic veri5ic buc#a% 1arniturile de etan#are #i admis se nlocuiesc % 981 diametrul interior este decele )9 9de1radate* mm. Du& veri5icarea tuturor com&onentelor #i recondi'ionarea sau nlocui. rea celor de5ecte se &rocedea2 la montarea &om&ei &rin e@ecutarea o&era. 'iilor de la demontare n ordine invers. A aten'ie deosebit la montare se va acorda 1arniturii de etan#are din carbo5le@. !ceasta este o 1arnitur de sec'iune &trat% ri1id% av=nd dimen. siunile de montaj din 5abrica'ie. Gn ca2ul n care 1arnitura nu &oate 5i u#or montat aceasta se va recti5ica la &artea e@terioar &rin #le5uire. 4ste inter. 2is lovirea acesteia cu ciocanul sau strivirea &entru a 5i adus la dimen. siunea de montaj. Inelele de etan#are se montea2 n a#a 5el ca jocul e@terior s 5ie a&ro@imativ de 9%1 W 1%9 mm. Du& montare se e5ectuea2 &roba de stand a &om&ei con5orm instruc. 'iunilor. La &unerea n 5unc'ie a &om&ei se va e5ectua rodajul str=n1erii la 1arnitura de etan#are a arborelui. Du& montarea unei 1arnituri noi de car. bo5le@% &rin mbibare cu a&% aceasta are tendin'a de a se dilata. Dac la mon. tare 1arnitura este str=ns &uternic% &rin dilatare str=n1erea &e a@ va cre#te

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*(8

&ut=nd duce la ri2area acestuia sau su&rasolicitarea motorului electric. !. v=nd n vedere cele artate la montare% 1arnitura va 5i str=ns ast5el nc=t la &unerea n 5unc'ie a &om&ei a&a s se scur1 ncet &e l=n1 a@. Datorit dila. trii &om&ei du& &u'in tim& aceast &ierdere va dis&rea. Imediat ce &ier. derea de a& ncetea2 se va slbi din nou 1arnitura &=n ce a&a nce&e s cur1 din nou. !ceste o&era'ii se vor re&eta &=n c=nd ncetea2 tendin'a de e@&ansiune a 1arniturii* se &oate str=n1e brida de etan#are. b< &adiatoarele i jalu'elele sunt com&onente ale instala'iei termice care asi1ur rcirea a1entului termic. !&a de rcire &reia cldura de la com&onentele motorului diesel a&oi
+ D 2a1itatea radiatoarelorG * D ra2ord de ieireG > D 2lapele 7alu;elelorG A D elementele radiatoa) relorG 8 D rotorul 1entilatoruluiG 6 D 2apa2 de 1i;itareG , D re;emare elasti2G - D 2ilindrul de a2io) nareG . D re=ulatorul 1entilatoruluiG +( D re;er1orul uleiului pentru instalaia :idrostati2G ++ D mo) tor :idrostati2G +* D r2itor de ulei5

Fi=ura .5A5 Radiatorul motorului diesel +* #DA *-:

*(6

DAN !N"A

circul &=n la radiator unde cldura nma1a2inat este cedat mediului n. conjurtor% tem&eratura a&ei scade 5iind &re1tit &entru un nou ciclu. Bandamentul sc,imbului de cldur din radiator de&inde deJ su&ra5a'a de contact dintre &ere'ii radiatorului #i curentul de aer* o su. &ra5a' mare conduce la cre#terea cantit'ii de cldur eliberat n atmos. 5er* materialele din care sunt con5ec'ionate elementele radiatorului* se uti. li2ea2 materiale bune conductoare de cldur ;-u% !l<* debitul de aer #i vite2a cu care acesta vine n contact cu su&ra5a'a e@terioar a radiatorului. La motorul diesel 18 LD! 8( rcirea a&ei se 5ace cu ajutorul unui 1ru& de radiatoare re2emat &e #asiul locomotivei% &rin intermediul unor su&or'i de cauciuc Efi=ura .5AF. /iecare radiator este alctuit din c=te #a&te elemente verticale inter. sc,imbabile ;?<% montate ntre camerele colectoare de a&% su&erioar #i in. 5erioar. 4lementele sunt con5ec'ionate din 'evi de rcire din cu&ru% montate vertical cu &eretele de 9%8? mm 1rosime% &e care sunt li&ite nervuri ori2on. tale &entru a mri ast5el su&ra5a'a de radia'ie a cldurii. Gntre1ul element este cositorit la interior #i e@terior. -u oca2ia revi2iilor sau du& re&ara'ii% nainte de montare &e locomotiv% se e5ectuea2 &roba ,idraulic a elemen. telor radiatoare la o &resiune de 1%( 715>cm8. +roba se re&et #i du& asam. blarea elementelor de radiator ns la &resiunea de 1%8 715>cm8. !erul de rcire este as&irat de ventilatorul ;5< &rin jalu2elele ;)< din &e. re'ii laterali ai locomotivei% trece &rin radiatoarele ;?< #i cavitatea radiatoa. relor ;1<% a&oi este re5ulat n atmos5era &rin racordul de ie#ire ;8<. +entru a &roteja ventilatorul de cor&urile c2ute din e@terior racordul de ie#ire este &rotejat cu un 1rtar metalic. Lalu2elele sunt 5ormate din mai multe cla&ete montate ntr.o ram me. talic sub 5orma unei u#i. !cestea se &ot roti n &lan vertical re1l=nd ast5el debitul de aer &rin radiatoare. !c'ionarea cla&etelor se 5ace de ctre cilin. drul de ac'ionare ;(<% comandat de re1ulatorul ,idrostatic n 5unc'ie de tem. &eratura a&ei de rcire. Gn serie cu radiatorul II este montat sc,imbtorul de cldur &entru rci. rea uleiului din instala'ia de un1ere a motorului diesel% 5a&t ce im&une o rcire mai &uternic a a&ei care trece &rin acest radiator. !cest lucru se reali. 2ea2 &rin montarea unei dia5ra1me de 55 mm diametru &e conducta de in. trare n radiator% aceasta mic#or=nd n mod cores&un2tor debitul de a&. Gn e@&loatare% s&a'iile &rin care trece aerul de rcire absorbit de radia. toare n5und cu &ra5 #i di5erite cor&uri strine din atmos5era duc=nd la n. rut'irea sc,imbului de cldur. Din acest motiv% &eriodic% cu oca2ia revi. 2iilor n de&ou% se veri5ic starea de cur'enie a radiatoarelor #i se cur' lo. curile de trecere a aerului &rin elementele de radiator. +entru aceasta se

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*(,

demontea2 #uruburile de 5i@are a ramelor de la jalu2ele #i se rotesc. 6e de. montea2 ca&acele de vi2itare ;6< de la racordurile de ie#ire ;&antalonul ra. diatoarelor<. +rin 1urile ca&acelor de vi2itare a &antalonului se su5l ele. mentele radiatoarelor cu aer com&rimat de la interior s&re e@terior. 6e veri. 5ic% de asemenea% etan#eitatea &lanelor de se&ara'ie% inte1ritatea elemen'i. lor #i se nlocuiesc cele s&arte. Du& revi2ie se montea2 la loc ca&acele de vi2itare #i &anourile cu jalu2ele. c< )chimbtorul de cldur al instala'iei termice &une n de&enden' direct tem&eratura uleiului din instala'ia de un1ere cu tem&eratura a&ei de rcire. !&a din instala'ia termic &oate 5i% du& necesitate% ncl2it sau r. cit% ast5el &ut=nd men'ine at=t &r'ile com&onente ale motorului% c=t #i ule. iul din instala'ia de un1ere la o tem&eratur o&tim de 5unc'ionare. +rinci&iul de 5unc'ionare se ba2ea2 &e combina'ia ntre &rocedeul de curent transversal cu cel de contracurent. +entru crearea curentului transver. sal% n s&a'iul a&ei se montea2 &er&endicular &e 5asciculul tubular tablele de deviere. 6c,imbtorul de cldur al motorului 18 LD! 8( Efi=ura .58F se com. &une din mantaua e@terioar ;5<% n care este montat 5asciculul tubular de 'evi ;1<. +rin 5asciculul tubular% com&us din 865 de 'evi din cu&ru% circul uleiul% iar n jurul acestuia circul a&a. `evile 5asciculului sunt li&ite la un ca&t n &laca de 1,idare ;)<% iar la cellalt% n &laca tubular ;8<. +entru mbun. t'irea sc,imbului de cldur toate 'evile de rcire sunt &rev2ute cu do&uri.

+ D fas2i2ul tu9ularG * D pla2 tu9ularG > D pla2 de =:idareG A D ta9l de de1iereG 8 D manet de alamG 6 D flan de =:idareG , D inel)flanG - D 2apa2G . D inel intermediarG +( D inel de etanareG ++ D uru9 de aerisireG +* D dopG +> D 2ondu2t de =olire5

Fi=ura .585 S2:im9tor de 2ldur:

*(-

DAN !N"A

+laca tubular ;8< este asamblat cu suduri de 5lan#a inelului ;7<% care este li&it de mantaua e@terioar ;5< #i cu ca&acul ;(<. Gn &artea o&us &laca de 1,idare de&lasabil a@ial este sus'inut de 5lan#a de 1,idare ;6<% care este li&it de mantaua e@terioar. !lte &r'i com&onente ale sc,imbtorului suntJ inelul intermediar ;9< #i inelul de etan#are ;19<% #uruburile de aerisire ;11< &entru evacuarea aerului% do&urile ;18< #i conducta ;1)< &entru 1olirea a&ei. 6c,imbtorul are o ca&aci. tate de 78 l ulei #i 69 l a&. Demontarea s2:im9torului de 2ldur se 5ace cu oca2ia revi2iilor mari &entru cur'area #i nlocuirea &ieselor u2ate. Gnainte de demontare se eva. cuea2 din sc,imbtor a&a #i uleiul. Du& aceasta se des5ac racordurile de la instala'ia de rcire #i instala'ia de un1ere% a&oi este trans5erat n atelierul s&eciali2at &entru de2membrare. +entru de2membrare se a#a2 &e bancul de lucru #i se scot ca&acele 5rontale% inelul intermediar ;9< #i cele dou inele de etan#are din cauciuc ;19<. /asciculul de 'evi ;1< se m&in1e s&re &laca de 1,idare ;)< &=n ce de&#e#te 5lan#a de 1,idare ;6<. 6e inter&une o bucat de lemn ntre &laca tubular ;8< #i 5lan#a ;7<% du& care se a#a2 sc,imbtorul n &o2i'ie vertical cu 5lan#a de 1,idare ;6< n jos. -u ajutorul a dou #uruburi inel 5i@ate n &la. ca tubular se ridic 5asciculul cu macaraua &ivot. 6c,imbtorul se cur' &rin scu5undarea 5asciculului tubular de 'evi ntr.o solu'ie de a& cald cu sod% du& care se clte#te cu jet de a& sub &resiune #i se su5l cu aer com&rimat. 6e s&al% de asemenea% mantaua #i ca. &acele. "ontarea sc,imbtorului se 5ace e@ecut=nd o&era'iile de la demontare n ordine invers. La montare se 5olosesc 1arnituri #i inele de cauciuc noi. Du& montare sc,imbtorul este su&us la &roba de &resiune. +entru 5as. ciculul de 'evi &resiunea de &rob este 5%7 715>cm8% iar &entru s&a'iul de a& de 8%1 715>cm8. Du& e5ectuarea &robelor &e stand sc,imbtorul de cldur se montea2 &e locomotiv.

;*0* Ec-i$&.entu% -i3rost&tic


;*0*1* Descriere& "i 6uncion&re& inst&%&iei -i3rost&tice
Instala'ia ,idrostatic este o com&onent a ec,i&amentului termic% ele. mentul ei &rinci&al 5iind un ventilator care asi1ur debitul de aer necesar sc,imbului de cldur din radiatoare. Fentilatorul radiatoarelor este o su. 5lant a@ial% adic as&ir aerul n direc'ia a@ului #i l re5ulea2 mai de&arte &e aceea#i direc'ie.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*(.

"ontajul radiatorului se &oate 5ace nainte de intrarea aerului n insta. la'ie% n acest sco& lucrea2 ca #i su5lant% sau la ie#irea aerului cald din instala'ie% el as&ir=nd aer &rin radiator a#a cum este montajul la locomotiva diesel 969.D!. !c'ionarea ventilatorului &oate 5i mecanic% electric sau ,idraulic. 6istemul de ac'ionare ,idraulic este o solu'ie de ac'ionare modern care s.a im&us n 5a'a celorlalte variante% mecanic #i electric% datorit avantajelor &e care le &re2intJ 1abarit redus #i 1reutate mic% automati2are sim&l #i com&let &entru toat 1ama de tura'ii a motorului ,idrostatic% &osibilitatea am&lasrii #i 1ru&rii com&onentelor instala'iei n orice loc din sala ma#inilor. Instala'ia ,idrostatic a motorului diesel 18 LD! 8( Efi=ura .56F se com. &une dinJ &om& ,idrostatic ;1<% ac'ionat direct de ctre motorul diesel* motor ,idrostatic ;8<% identic ca #i construc'ie cu &om&a* re1ulator ,idrostatic ;)<* cilindri de comand ai jalu2elelor ;19<* re2ervor de ulei cu 5iltrul ma1netic ;9<. +om&a ,idrostatic ;1< as&ir uleiul din re2ervorul de ulei ;?< #i.l re5u. lea2 cu o &resiune de 159 715>cm8 &e de o &arte s&re motorul ventilatorului ;8<% iar &e de alt &arte la re1ulatorul ,idrostatic ;)<. +rin intermediul re1u.

+ D pomp de uleiG * D motorul :idrostati2G > D re=ulatorul 1entilatoruluiG A D re;er1or de uleiG 8 D radiator de apG 6 D filtru ma=neti2G , D tu de umplere i de aerisireG - D supap pentru ni1elul uleiuluiG . D supap de =olireG +( D 2ilindri pentru a2ionarea 7alu;elelor5

Fi=ura .565 S2:ema instalaiei :idrostati2e:

*+(

DAN !N"A

latorului n instala'ie mai sunt le1a'i cilindrii de ac'ionare ai jalu2elelor ;19<. 3leiul este colectat de la motor #i re1ulator #i se scur1e &rintr.o conduct de ntoarcere n re2ervor. Be1larea debitului de aer &rin radiatoare se 5ace &rin modi5icarea tura'iei ventilatorului. Be1ulatorul ,idrostatic% n 5unc'ie de tem. &eratura a&ei de rcire% va 5ace ca uleiul sub &resiune% nainte de a ajun1e la motor% s se &oat na&oia n re2ervor% ntr. o cantitate mai mare sau mai mic% determin=nd ast5el di5erite tura'ii ale acestuia. Be1ulatorul este comandat ter. mostatic #i va re1la n a#a 5el debitul de aer &rin radiator nc=t tem&eratura a&ei de rcire s atin1 valoarea o&tim de 5unc'ionare n tim&ul cel mai scurt% du& care o men'ine constant. Be1larea debitului de aer se va 5ace simultan &rin varia'ia tura'iei ventilatorului #i un1,iul de desc,idere a jalu2elelor. Be2ervorul de ulei ;?< are o ca&acitate de )9 l ulei #i 6 l aer. 3leiul care revine din instala'ie intr n re2ervorul su&erior #i a&oi% &rintr.o conduct% se scur1e n re2ervorul in5erior. La ca&tul conductei de le1tur este montat o &ies sub 5orma de injector% care 5ace aerisirea. !erul din re2ervorul in. 5erior se ridic #i iese n atmos5er &rin #tu'urile de aerisire. Nivelul uleiului trebuie s 5ie n &ermanen' ntre cei doi robine'i de nivel ;(<% marca'i cu min.$ #i ma@.$.

;*0*2* A$&r&te%e "i 3is$o4iti1e%e inst&%&iei -i3rost&tice


+rinci&alele com&onente ale instala'iei ,idrostatice suntJ motorul #i &om&a ,idrostatic* re1ulatorul ,idrostatic* re2ervorul de ulei* jalu2elele #i cilindrii de comand. a. Motorul i pompa hidrostatic ;ti& +H 85< sunt identice% din &unct de vedere constructiv #i dimensional% av=nd ns sensuri contrare de rota'ie. +rinci&alele caracteristici te,nice ale &om&ei #i motorului ,idrostatic suntJ &uterea &reluat de &om&.........................................................?5 -+* tura'ia &om&ei..............................................................1.)(9 rot.>min.* &uterea nominal a motorului....................................................)( -+* tura'ia nominal a motorului.........................................1.)(9 rot.>min. +om&a ;motorul< ,idrostatic Efi=ura .5,F este ac'ionat de motorul diesel &rin intermediul arborelui de ac'ionare ;1<. !@a 1eometric a carcasei &istoanelor ;8< #i a arborelui de ac'ionare sunt dis&use sub un un1,i de 85U. -arcasa &om&ei se com&une din dou &r'i. +artea carcasei ;)< n care este montat arborele de ac'ionare ;1< #i la1rele de sus'inere ale acestuia. +artea carcasei ;?< n care se a5l montat a1re1atul de &om&are &ro&riu.2is cu ca&ul rotitor ;carcasa &istoanelor< ;8<% &istona#ele ;(<% la1rul &ivot ;9<% arborele de centrare ;19< #i cra&odina s5eric ;1?<. La1rul &ivot cu su&ra5a'a s5eric de

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*++

+ D ar9ore de antrenareG * D rotorG > D partea 2ar2asei spre a2ionareG A D partea 2ar2asei spre pom) pG 8 D rulment 2u 9ileG 6 D rulment 2u roleG , D rulment axial os2ilant 2u roleG - D pistoane)plon) 7oareG . D la=r)pi1otG +( D ar9ore de 2entrareG ++ D ti7 a pistonuluiG +* D dis2 de a2ionareG +> D ra2ord pentru 2ondu2ta uleiului de s2ur=ereG +A D 2rapodin sferi25

Fi=ura .5,5 Pompa i motorul :idrostati2:

&resiune con'ine ori5iciile de admisie #i cele de evacuare. 0ijele ;11< ale &is. toanelor sunt articulate at=t n discul de ac'ionare% c=t #i n &istona#e% cu c=te o articula'ie s5eric. +rin antrenarea arborelui ;1<% tijele ;11< 5i@ate n discul de ac'ionare ;18< ca&t o mi#care de du.te.vino n interiorul cilindrului &ro&riu% care se rote#te m&reun cu acesta. +rin aceast mi#care% &istona#ele as&ir uleiul din re2ervor du& care l re5ulea2 sub &resiune s&re motorul ,idraulic. /unc'ionarea motorului este similar cu observa'ia ca de data aceasta% uleiul sub &resiune intr n cilindrii &istona#elor #i ac'ion=nd asu&ra aces. tora le im&une o mi#care de du.te.vino care 1enerea2 rotirea ntre1ului an. samblu #i im&licit a ventilatorului. Gn de&ou% cu oca2ia revi2iilor% se 5ace un control vi2ual #i 5unc'ional al motorului #i &om&ei. !cestea nu trebuie s &re2inte &ierderi de ulei la &la. nele de se&ara'ie% iar 5unc'ionarea trebuie s 5ie lini#tit% 5r 21omote anor. male. La revi2iile mai mari acestea se demontea2 n atelierul s&eciali2at. -u aceast oca2ie se veri5ic 5iecare com&onent% iar cele de1radate sau cu u2uri &este limitele admise se nlocuiesc. Du& re&ara'ie #i montare &om&a ;motorul< ,idrostatic se 5ac urmtoa. rele &robe #i veri5icriJ veri5icarea etan#eit'ii se e@ecut &rin crearea n interiorul &om&ei a unei &resiuni de 5 715>cm8% tim& de )9 minute% tim& n care nu se admit &ier. deri la &lanele ce se&ara'ie* veri5icarea debitului n 1ol &om&a trebuie s 5unc'ione2e )9 de mi. nute la tura'ia de 1.?99.1.599 rot.>min. la tura'ia de mers n 1ol. 6e e@ecut &atru msurtori% valoarea debitului 5iind media aritmetic a acestora*

*+*

DAN !N"A

veri5icarea debitului n sarcin &om&a trebuie s 5unc'ione2e )9 de minute la tura'ia de 1.?99.1.599 rot.>min. #i &resiunea n circuitul de re5ulare de 59.69 715>cm8. Du& aceea se ridic &resiunea la 185 715>cm 8 #i se m. soar debitul n sarcin% ca medie aritmetic a cel &u'in &atru msurtori. Gn tim&ul ambelor &robe nu se admit 21omote anormale sau ncl2ire e@cesiv. Feri5icarea tem&eraturii &om&ei #i a uleiului la 5unc'ionarea n re1im de durat se 5ace cu &om&a #i motorul montate &e locomotiv. !nsamblul motor.&om&.re1ulator.motor va 5unc'iona n sarcina de durat ;n T 1?) rot.>min.% p T 185 715>cm8< tim& de 69 minute. 6e urmre#te tem&eratura la ulei #i &om&a care nu trebuie s de&#easc t&om& T (9.(5U -% tulei T (5U -. Gn tim&ul &robelor se msoar &ierderile din debitul de ulei al &om&ei &rin colectarea acestuia ntr.un vas 1radat. Faloarea &ierderilor admise sunt de 9%5).1%6 l>min. 0oate valorile se ra&ortea2 la uleiuri av=nd v=sco2itatea de 5%?U 4. b. &egulatorul hidrostatic este com&onenta instala'iei ,idrostatice care reali2ea2 comanda ,idraulic a ventilatorului #i a jalu2elelor radiatorului% n 5unc'ie de tem&eratura a&ei din instala'ia de rcire a motorului diesel% in. de&endent de re1imul de ncrcare al acestuia. Be1ulatorul ,idrostatic Efi=ura .5-F este 5ormat din carcasa ;1< nc,is la &artea in5erioar de ca&acul ;8<% iar la &artea su&erioar de ca&acul ;)<. -a&acul in5erior ;)< este montat &e 5lan#a ;5< &rin intermediul su&ortului ;?<. 6ub 5lan# se a5l elementele termostatice ;6< scu5undate n a&a de r. cire. 4lementul termostatic ;6< con'ine un material s&ecial care n domeniul de tem&eratur 69 W 79U - are coe5icientul de dilatare 5oarte ridicat% modi. 5ic=ndu.#i dimensiunile a&roa&e liniar cu cre#terea tem&eraturii. Gn interio. rul carcasei sunt montate sertarul de comand ;(<% arcul sertarului ;9< #i su. &a&a de si1uran' ;18< men'inut n &o2i'ie nc,is de ctre arcul ;1)<. Be. 1lajul se ob'ine &rin #urubul ;1?< 5i@at &rin contra&iuli' ;15<. +entru tem&eraturi ale a&ei sub 69U - sertarul de comand ;(< este men. 'inut n &o2i'ia sa in5erioar% ast5el c uleiul trece &rin ori5iciile ;11< #i con. ducta de retur na&oi s&re re2ervor. Gn aceste condi'ii% cla&etele jalu2elelor sunt men'inute nc,ise% iar ventilatorul nu 5unc'ionea2. +e msur ce tem&eratura cre#te #i ajun1e n domeniul critic &entru ele. mentul termostatic% acesta se dilat% iar &istonul ;7< nce&e s se ridice. Du& consumarea jocului te,nolo1ic de 8 mm acesta ia contact cu sertarul de comand ;(< &e care.l ridic. +e msura de&lasrii n sus a sertarului acesta obturea2 ori5iciile de trecere ;11< care &=n la urm sunt nc,ise com&let% iar uleiul este dirijat s&re &istona#ele jalu2elelor #i ventilator. Gn 5unc'ie de tem&eratura a&ei din circuitul de rcire% sertarul de comand ;(< ocu& di5e. rite &o2i'ii n buc#a ;19<% comand=nd trecerea unei cantit'i mai mari sau mai mici s&re &istona#e #i ventilator. +entru &rimele &o2i'ii se comand des.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*+>

+ D partea 2entral a 2ar2aseiG * D 2apa2ul 2ar2aseiG > D 2apa2ul inferiorG A D suportG 8 D flan de fixareG 6 D element termostati2G , D pistonG - D sertar de 2omandG . D ar2G +( D 9u2G ++ D orifi2iiG +* D supap de si=uranG +> D ar2 la supapa de si=uranG +A D uru9 de re=lareG +8 D piuli de si=uran5

Fi=ura .5-5 Re=ulatorul :idrostati2 al 1entilatorului motorului diesel +* #DA *-:

c,iderea jalu2elelor% iar la nc,iderea com&let a ori5iciilor ventilatorul are tura'ia ma@im. Be1ulatorul ,idrostatic mai con'ine o su&a& de si1uran' ;18<% care are rolul de a &roteja ntrea1a instala'ie m&otriva su&ra&resiunilor 1enerate de de5ec'iuni ale re1ulatorului sau cre#terea brusc a tura'iei motorului diesel. -=nd &resiunea n instala'ie de&#e#te 1(9 715>cm8 sertarul ;1)< se ridic #i &ermite uleiului s se ntoarc n re2ervor &rin conducta de retur. Gn cadrul revi2iilor &ro1ramate se 5ace un control vi2ual al re1ulatorului ,idrostatic% veri5ic=nd e@isten'a eventualelor &ierderi de ulei la &lanele de se&ara'ie sau n#urubri. Gn ca2ul unor de5ec'iuni ale re1ulatorului sau cu oca2ia revi2iilor &rin demontare acesta este de2membrat n atelierul s&ecia. li2at al de&oului. Du& de2membrare se veri5ic toate com&onentele% iar

*+A

DAN !N"A

cele care nu se ncadrea2 n dimensiunile &rescrise sau &re2int de5ec'iuni sunt recondi'ionate sau nlocuite. Gnainte de montarea &e locomotiv% re1ulatorul ,idrostatic este veri5icat &e standul de &rob. c. &e'ervorul de ulei Efi=ura .56F are o ca&acitate de )9 l ulei #i 6 litri aer. 4l este 5ormat din dou com&artimente. 3leiul revine din instala'ie% intr n com&artimentul su&erior #i a&oi% &rintr.o 'eav% se scur1e n com&arti. mentul in5erior. La ca&tul 'evii se montea2 o &ies sub 5orm de injector care &rin ac'iunea de injectare 5ace aerisirea &rin #tu'urile de aerisire ;7<. Nivelul uleiului trebuie s 5ie n &ermanen' ntre cei doi robine'i de "in.$ #i "a@.$. Gn com&artimentul su&erior este montat un 5iltru ma1netic care are rolul de a re'ine im&urit'ile mecanice re2ultate din u2ura &ieselor n mi#care. /iltrul este &eriodic demontat% cur'at #i veri5icat. De asemenea% cu oca2ia revi2iilor se va acorda o aten'ie deosebit cur'rii interioare a re2ervorului% ast5el nc=t s nu rm=n cor&uri strine% acestea &ut=nd deteriora &om&a% motorul sau re1ulatorul ,idrostatic. Du& cur'are se su5l cu aer com&ri. mat. +roba de etan#eitate a re2ervorului se 5ace la &resiunea de 8%5 715>cm8 tim& de 15 minute. 3leiul din instala'ia ,idrostatic este veri5icat de laborator cu oca2ia re. vi2iilor #i este nlocuit du& 8.999 de ore de utili2are sau c=nd n urma ana. li2elor de laborator se constat c este necores&un2tor. d. Cilindrul de acionare a jalu'elelor are rolul ca &rin modi5icarea &o. 2i'iei &istonului n cilindru ac'ionea2 asu&ra jalu2elelor% re1l=nd sec'iunea de trecere a aerului de rcire n 5unc'ie de necesit'i. +rinci&alele caracteristici te,nice ale cilindrului suntJ cursa &istonului..................................................................(5 R 8 mm* &resiunea necesar nce&erii de&lasrii &istonului....9%7 R 9%1 715>cm8* &resiunea necesar e&ui2rii cursei &istonului..........8%7 R 9%8 715>cm8* &resiunea ma@im la care trebuie s etan#e2e 5r &ierderi.....................................................................159 715>cm8. -ilindrul de ac'ionare al jalu2elelor Efi=ura .5.F se com&une din cor&ul ;1< n interiorul cruia se a5l &istonul ;8< men'inut n &o2i'ia de re&aus ;cursa &istonului este 9< de ctre arcul ;?< montat central cu tija ;5< a &isto. nului. La &artea de ie#ire a tijei cor&ul este nc,is &rin ca&acul ;7<. Gn tim&ul 5unc'ionrii tija &istonului este &rotejat de burdu5ul ;6<. Gn &o2i'ie de re&aos ;&o2. I de &e desen< nu e@ist &resiune de ulei% iar &istonul este m&ins de arcul ;?< la 5und de curs% iar cla&etele jalu2elelor le1ate &rintr.un mecanism de tija ;5< sunt nc,ise. La cre#terea &resiunii de ulei &este 9%7 715>cm8 &istonul nce&e s se de&lase2e% com&rim arcul determin=nd desc,iderea &ro1resiv a jalu2ele. lor. +entru di5erite valori ale cursei &istonului vor cores&unde un1,iuri di5e.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura .5.5 $ilindrul pentru a2ionarea 7alu;elelor radiatorului motorului diesel +* #DA *-:

*+8

+ D 2ilindruG * D pistonG > D talerul ar2uluiG A D ar2 de 3n2:idereG 8 D ti7a pistonuluiG 6 D 9urdufG , D pies de 2apt5

rite de desc,idere ale jalu2elelor. 3n1,iul ma@im de desc,idere al jalu2ele. lor se ob'ine &entru o &resiune de minim 8%7 715>cm8. 3leiul care n tim&ul 5unc'ionrii trece n s&a'iul din s&atele &istonului se ntoarce &rin conducta de joas &resiune la re1ulator #i a&oi n re2ervor. Feri5icarea 5unc'ionrii cilindrului de comand al jalu2elelor se 5ace cu el montat &e locomotiv #i motorul diesel &ornit. -=nd se constat c jalu2elele nu se nc,id corect se re1lea2 cursa &is. tonului din &iuli'a s&ecial. 6e va urmri% de asemenea% ca nce&erea desc,i. derii #i desc,iderea com&let a jalu2elelor s se 5ac la &resiunile indicate.

;*2* Ec-i$&.entu% 3e !nc/%4ire


;*2*1* <ener&%it/i
A)re)&te%e $entru !nc/%4ire& &$ei "i c&r&cteristici%e &$ei 3in inst&%&i& ter.ic/* !nali2=nd 5unc'ionarea motorului diesel din &unct de vedere termote,nic s.a stabilit c 5unc'ionarea o&tim a acestuia este de&endent #i de tem&eratura la care este &us n 5unc'ie. +ornirea motorului la tem&eraturi sc2ute sub ?9U - are dre&t conse. cin' u2ura tim&urie a cilindrilor. !ceast u2ur se e@&lic &rin aceea c la s5=r#itul cursei de com&resie din cau2a &resiunii ridicate &elicula de ulei dintre &rimul se1ment #i &eretele cilindrului este nde&rtat% stabilindu.se un contact metalic direct. La cursa de destindere a 1a2elor rm=ne n urm o su&ra5a' metalic 5r ulei su&us ac'iunii &roduselor de ardere. !tunci c=nd su&ra5a'a cilindrului este sub tem&eratura de condensare a va&orilor de a& #i celorlalte com&onente ale 1a2elor de ardere 5enomenul de coro2iune se accentuea2. +entru a evita acest 5enomen este necesar ca a&a de rcire a mo. torului diesel nainte de &ornirea acestuia s 5ie &rencl2it la minim ?9U -.

*+6

DAN !N"A

Instala'ia de &rencl2ire mai serve#te #i &entru a &reveni n1,e'area a&ei din instala'ie &e tim&ul iernii% c=nd nu e@ist &osibilitatea remi2rii locomotivei n s&a'ii ncl2ite. Locomotiva 969.D! din construc'ie este ec,i&at cu a1re1atul de n. cl2ire ti& Fa&or !F.99 care 5unc'ionea2 &e ba2a arderii motorinei &ul. veri2ate sub &resiune. Gnce&=nd cu anul 1999 n cadrul &ro1ramului de mo. derni2are s.a trecut la nlocuirea acesteia cu o instala'ie electric &er5or. mant ti& I4"-.L81.1 alimentat n curent tri5a2at ;) M )(9 F< de la o &ri2 e@terioar montat la locul de remi2are.

;*2*2* A)re)&tu% 3e !nc/%4ire ti$ V&$or AV-00


!1re1atul de ncl2ire ti& Fa&or Efi=ura .5+(F este montat n circuitul a&ei de rcire al motorului diesel 18 LD! 8(. !cesta se com&une dintr.un ca2an de ncl2ire% injectorul de combustibil ;1<% ventilatorul ;8<% &om&a de circula'ie a a&ei ;)<% &om&a de combustibil ;?<% motorul de ac'ionare ;5< #i a&aratele de comand.
Fi=ura .5+(5 S2:ema a=re=atului tip 'apor pentru pre3n2l;irea apei de r2ire5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*+,

$ara2teristi2ile te:ni2e ale a=re=atului sunt: combustibil utili2at...............................................................motorin* &uterea de ncl2ire........................................................)1.599 7cal>,* 1reutatea 5r a&......................................................................1)6 71* tensiunea de comand..........................................................159 F c.c.* consumul de combustibil........................................................5%( 71>,* tura'ia nominal a electromotorului.............................1.759 rot.>min.* curentul ma@im n e@&loatare........................................................8 !* debitul &om&ei de a&............................................................8.159 l>,. -a2anul de a& este 5ormat dintr.o cma# interioar ;7< #i una e@terioa. r ;6<. !&a &us n mi#care de ctre &om& ;)< circul mai nt=i &rin cma#a e@terioar ;6< #i a&oi &rin cma#a interioar ;7<. !ceasta din urm vine n contact cu 1a2ele de ardere reali2=nd trans5erul de cldur. +entru a ob'ine o su&ra5a' de radia'ie c=t mai mare &e cma#a interioar se sudea2 ni#te ari&ioare n 5orm de inele din'ate. +om&a de combustibil ;?< re5ulea2 mo. torina s&re injectorul ;1< care o &ulveri2ea2 n camera de ardere ;(< la &re. siunea de 7 715>cm8 unde se amestec cu aerul re5ulat de ctre ventilatorul ;8<. +om&a este de ti&ul cu ro'i din'ate #i este ac'ionat de ctre un motor electric. +rotec'ia &om&ei se 5ace cu ajutorul su&a&ei de su&ra&resiune ;9<. Fentilatorul este &rev2ut cu o cla&et de as&ira'ie ;19< &entru re1larea de. bitului de aer% ac'ionat de ctre cilindrul ,idraulic ;11<. !mestecul carburant este a&rins de ctre bujia ;18< alimentat de la ins. tala'ia de a&rindere de ti& ma1netou ;1)<. !utomati2area instala'iei se reali2ea2 cu ajutorul termostatului ;1?<% care comand &ornirea sau o&rirea a1re1atului ast5el nc=t tem&eratura a&ei de rcire s 5ie men'inut constant n domeniul )5 W ?9U -. +rotec'ia la su&ratem&eratur este asi1urat de termostatul ma@imal ;15< care% la tem&eraturi de a& &este 96U -% comand o&rirea a1re1atului. Gn instala'ie mai este montat ntreru&torul &entru tem&eratura 1a2elor de ardere ;16<. !cesta &rotejea2 ca2anul de ncl2ire la o &ornire de5ectu. oas sau la o tem&eratur &rea mare a 1a2elor de ardere &rin ntreru&erea alimentrii cu combustibil. Gntreru&torul este ast5el re1lat nc=t &ermite 5unc'ionarea ca2anului c=nd tem&eratura 1a2elor de ardere cre#te &este 95U #i l scoate din 5unc'iune c=nd tem&eratura acestuia de&#e#te ??9U -. Instala'ia mai cu&rinde su&a&a electroma1netic ;17< #i manometrul ;1(<% ambele montate n circuitul de alimentare cu combustibil al injectorului.

;*2*0* Inst&%&i& 3e !nc/%4ire IEMC-L21*1


Instala'ia de men'inere n stare cald este intercalat n circuitul de rcire al motorului diesel #i nlocuie#te a1re1atul de ncl2ire !F.99. !.

*+-

DAN !N"A

ceast instala'ie &re1te#te &unerea n 5unc'ie a motorului diesel &rin ridi. carea tem&eraturii a&ei de rcire &=n la S?9U - #i &rotejea2 motorul #i ins. tala'iile a5erente m&otriva n1,e'ului &e tim& de iarn. +rinci&alele avantaje ale utili2rii acestei instala'ii suntJ nltur utili2area motorinei &entru men'inerea n stare cald* nu a5ectea2 ca&acitatea bateriei de acumulatoare% aceasta rm=n=nd a 5i utili2at doar &entru &ornirea motorului diesel* necesit o ntre'inere u#oar% av=nd 5iabilitate ridicat* &unerea n 5unc'ie a motorului diesel se 5ace mai u#or% reduc=nd #i sarcina bateriei de acumulatoare. $ara2teristi2ile te:ni2e ale instalaiei sunt: &uterea instala'iei.....................................................................81 DI* randamentul..............................................................................9%9(X* tem&eratura de re1lare........................................................?5 W 59U -* tem&eratura de &rotec'ie.............................................................99U -* tensiunea de alimentare a instala'iei.....................................) M )(9 F* tensiunea de alimentare a &om&ei..............................................889 F. Instala'ia se com&une din &artea termic racordat la instala'ia de rcire a motorului diesel Efi=ura .5++F #i &artea electric racordat la instala'ia tri. 5a2at e@terioar de la &unctele de remi2are Efi=ura .5+*F. -om&onentele instala'iei termice suntJ ncl2itorul electric ;8<% &om&a de a& ;5<% robine'ii de i2olare ;)< #i conductele de le1tur. Gncl2itorul electric este &rev2ut cu un robi. net de aerisire ;1?<% un aerisitor automat ;1)< #i un termometru ;?< care msoar tem&eratura a&ei la ie#ire fi=ura .5+>. Instala'ia electric se com&u. ne dintr.un motor electric asincron tri5a2at #i care 5ace cor& comun cu &om&a de a&% re2isten'a electric ;r1<% contactorul &entru conectarea re2isten'elor la re'eaua electric% comutatorul de comand ;b1< #i un ntreru&tor de &ornire ;b8<. -ir.
Fi=ura .5++5 S2:ema de prin2ipiu pentru montarea instalaiei de meninere 3n stare 2ald a motorului diesel tip &E%$)#*+5+:

* D 3n2l;itor ele2tri2G > D ro9inet de i;olareG A D termostat de 2omand 8( $G 8 D motor ele2tri2 2u pomp de apG A,(?+)* D radiatoare de r2ireG A-A D s2:im9tor de 2ldurG A.+ D pomp de apG 8*> D ro9inet 2u trei 2iG 8A8 D ro9inet de i;olare5

cuitul este &rotejat cu ajutorul a trei si1uran'e ;e1<% ;e8<% ;e)<. Ins. tala'ia mai cu&rinde cinci lm&i de semnali2are ;,1 W ,5<% o &ri2 e. lectric de 889 F>16! ;,7<% un ter. mostat de &rotec'ie ;5)< #i un ter. mostat de comand ;51<.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura .5+*5 S2:ema ele2tri2 a instalaiei &E%$)#*+5+:

*+.

9+ D 3ntreruptor prin2ipalG 9* D 3ntreruptor de 2omand 3n2l;ireG 2+ D 2onta2tor +G d D releu auxiliar al termostatului f>G e+ D si=uran automat *AG e* D si=uran fu;i9il AG e> D si=uran fu) ;i9il +6AG f+ D termostat 2omand A( $G f> D termostat prote2ie .( $G :+ D lamp semnali;are ERF D instalaia pus su9 tensiuneG :* D lamp semnali;are ERF D fa;a " alimentatG :> D lamp semna) li;are ERF D pri; de **( ' E:,F su9 tensiuneG :A D lamp semnali;are E'FG :6 D lamp semnali;are E'F D releul auxiliar 2one2tatG :, D pri; de **( 'G +6AG m D ele2tropompa de apG r+ D re;istene ele2tri2e de 3n2l;ire5

0ermostatul de comand #i cel de &rotec'ie sunt montate n blocul a&a. ratelor electrice% iar sondele lor &e ncl2itorul electric% cel de comand n &artea de jos% iar cel de &rotec'ie n &artea de sus. +om&a de a& este ac'ionat de un motor electric mono5a2at &rotejat &rintr.un releu ncor&orat. -or&ul &om&ei este con5ec'ionat din 5ont% iar ro. torul #i cma#a de &rotec'ie a acestuia din o'el ino@idabil. Be1larea debitului &om&ei se 5ace &rin intermediul unui selector &entru 5unc'ionarea n trei tre&te de tura'ii. +resiunea ma@im de lucru este de 19 715>cm8% iar tem&era. tura de 119U -. Gn cadrul &re1tirii &entru &unerea n 5unc'ie a instala'iei se e@ecut ur. mtoarele o&era'ii &re1titoareJ locomotiva se aduce la locul de remi2are #i se e@ecut o&era'iile &re. v2ute n instruc'iunile de serviciu* se veri5ic ca ntreru&torul ;b1< s 5ie n &o2i'ie 9$% si1uran'ele automate conectate #i robine'ii ;)< desc,i#i* se introduce #tec,erul de la cablul instala'iei n &ri2a instala'iei 5i@e de alimentare% moment n care se a&rind lm&ile ;,1 W ,)<* se ac'ionea2 butonul ;b1< &e &o2i'ia nc,is$ &un=nd n 5unc'ie &om&a de a&*

**(

DAN !N"A

du& circa un minut se a&as butonul ntreru&torului ;b8<% comand=nd conectarea releului au@iliar ;d<% care &re1te#te circuitele de comand ale contactorului ;c1<. -onectarea releului este con5irmat de lam&a ;,6< care se a&rinde* n continuare instala'ia trece &e 5unc'ionarea automat n 5unc'ie de tem&eratura a&ei din instala'ia de rcire. Instala'ia se men'ine sub su&rave. 1,ere n &rimele cinci minute% urmrind termometrul care indic tem&e. ratura a&ei. -=nd tem&eratura a&ei este mai mic de ?5U - termostatul 51 comand nc,iderea contactorului c1% care &une sub tensiune 1ru&ul de re2isten'ele r
Fi=ura .5+>5 Elementele 2omponente ale instalaiei &E%$:

+ D pla2 suportG * D 3n2l;itorG > D ro9inei de i;olareG A D pri;e termostateG 8 D pomp de apG 6 D presetup tre2ere 2a9lu %$/G , D =uri de fixare instalaieG - D 2lem de fixare 2a9lu %$/G . D panou termostateG +( D ri=letG ++ D 2onta2toare ele2troma=neti2eG +* D releu auxiliarG +> D aerisire automatG +A D ro9inet de aerisireG +8 D panou aparate ele2tri2eG +6 D le=tur la mas a instalaiei5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

**+

asi1ur=nd ncl2irea a&ei de rcire. /unc'ionarea a1re1atului este semnali. 2at de a&rinderea lm&ii ,?. Dac tem&eratura a&ei a de&#it 59U - termostatul ;51< comand deco. nectarea contactorului ;c1< sco'=nd din circuit re2isten'ele ;r<% iar lam&a de semnali2are ;,?< se stin1e. !cest ciclu se re&et ori de c=te ori tem&eratura a&ei scade sub ?5U -. "otorul diesel &oate 5i &us n 5unc'ie numai du& ce instala'ia a 5ost de. conectat% #tec,erul scos din &ri2 #i cablul de alimentare str=ns. Gn ca2ul n care a&a din instala'ie se su&rancl2e#te la 99U - intr n ac. 'iune termostatul ;5)<% care comand deconectarea releului au@iliar d% iar aces. ta ntreru&e alimentarea contactorului ;c1<. +entru a reduce &ierderile de ener1ie se nc,id u#ile #i 1eamurile loco. motivei. Gn ca2ul n care instala'ia se 5olose#te &entru &rencl2irea motorului diesel nainte de &unerea n 5unc'ie% se &rocedea2 la 5el cu men'inerea n stare cald cu observa'ia c se va 5olosi numai circuitul de &rencl2ire &rin mani&ularea cores&un2toare a robinetului cu trei ci ;58)<. Instala'ia de men'inere n stare cald este veri5icat cu oca2ia revi2iilor #i re&ara'iilor &ro1ramate n de&ou con5orm instruc'iilor te,nice ale insta. la'iei.

;*5* C&%it&te& &$ei 3e r/cire


+entru &revenirea de&unerilor de crust sau nmol% la rcirea motorului diesel se va utili2a o a& li&sit de sruri% care se ob'ine &rin condensarea aburului #i deminerali2area n instala'ii cu sc,imbtori de ioni% sau a& de. duri2at% dac con'inutul de cloruri nu de&#e#te valoarea de 59 m1>l. +entru a se evita coro2iunile a&a utili2at n instala'ia de rcire a motorului diesel va 5i tratat n mediu alcalin% cu substan'e anticoro2ive #i anume bicromat de sodiu. !&a de rcire a motorului 18 LD! 8( trebuie s nde&lineasc urmtoa. rele condi'ii minimeJ duritate total...............................................................................9%99* cloruri.............................................................................ma@. 59 m1>l* pH..........................................................................................min. (%5* titru n cromat......................................................................(%? W 88%5* alcalinitatea p....................................................................8 W ? mval>l. -antitatea de bicromat de sodiu #i de ,idro@id de sodiu care se utili. 2ea2 &entru &re&ararea unui m) de a& tratat de&inde de 1radul de &uritate al acestor &roduse% &recum #i de valoarea pH.ului #i a titrului n cromat care trebuie s se ob'in.

C&$ito%u% 10

I(STALA@IA DE S'PRAALIME(TARE

10*1* Princi$iu% su$r&&%i.ent/rii


Instala'ia de su&raalimentare are dre&t sco& ca% &rin ncrctura de aer &e care o introduce n cilindrii motorului% s asi1ure evacuarea 5or'at a 1a2elor de ardere #i ncrcarea cilindrului cu aer &roas&t n vederea unui nou &roces de ardere. +uterea litric e5ectiv a unui motor cu ardere intern este dat de re. la'iaJ Pe pe pe n P i ': n careJ P &uterea litric e5ectiv* n tura'ia* e numrul de tim&i ;8 sau ?<* ' volumul util al cilindrului* P de ti&ul motorului* p constanta &resiunea5unc'ie medie indicat. "rirea &uterii motorului se &oate 5ace &rinJ cre#terea tura'iei% trecerea de la motorul cu e5ect sim&lu la cel cu dublu e5ect ;P T 8<% trecerea de la ciclul &atru tim&i medii n indicate p . ;e T ?< la cel n doi tim&i ;e T 8< sau mrirea &resiunii -re#terea &resiunii medii indicate se &oate 5ace &rin arderea unei canti. t'i mai mari de combustibil &e ciclu. Dac introducerea unei cantit'i mai mari de combustibil se re2olv relativ sim&lu% &rin re1larea cores&un2toare a injec'iei% &entru arderea inte1ral a acestuia% este necesar introducerea n cilindru a unei cantit'i cores&un2toare de aer. 6u&raalimentarea se de5ine#te ca 5iind cre#terea cantitativ a ncrc. turii &roas&ete &rin mrirea masei s&eci5ice a acesteia% ca urmare a s&oririi
e e : e

18 19 ?

) 19 ? e

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

**>

&resiunii de admisie. !erul este introdus n cilindrii n tim&ul 5a2ei de as&i. ra'ie la o &resiune de 1 W 8 715>cm8. +rinci&alele avantaje ale su&raalimentrii suntJ s&orirea &uterii motorului diesel cu &=n la 59 W (9X 5r modi5icri constructive esen'iale* reali2area unei mai bune evacuri a 1a2elor de ardere din cilindru% &recum #i a unei im&ortante cantit'i de cldur* mbunt'irea randamentului mecanic #i scderea consumului de combustibil com&arativ cu motoarele 5r su&raalimentare* deoarece tim&ul de nt=r2iere la autoa&rindere este mai mic% mersul motorului este mai lini#tit% av=nd dre&t consecin' u2uri mai reduse ale &ie. selor n mi#care* datorit mbunt'irii combustiei% dia1rama motorului diesel su&raali. mentat este mai rotunjit n &unctul mort% c&t=nd o alur mai 5avorabil c,iar #i n tim&ul 5a2ei active. De#i &rin montarea unui a1re1at de su&raalimentare &re'ul de cost total cre#te% datorit avantajelor su&raalimentrii% c,eltuielile se recu&erea2 n scurt tim&% &rin economia de combustibil reali2at. Din &unct de vedere al solu'iei constructive% cre#terea &resiunii la ad. misie se &oate reali2a &rin intermediul com&resoarelor centri5u1ale s&e. ciale% volumetrice sau a turbocom&resoarelor.
a D supraalimentare me2ani2G 9 D tur9o)supraalimentareG 2< d< e D supraalimentare mixtG " D tur9in 2u =a;eG S D suflanteG R D r2itor5

Fi=ura +(5+5 Soluii 2onstru2ti1e de supraalimentare:

**A

DAN !N"A

6u&raalimentarea mecanic com&resorul de aer este ac'ionat mecanic direct de la arborele cotit al motorului Efi=ura +(5+5aF este o solu'ie a&lica. bil motoarelor la care &resiunea de su&raalimentare &sa nu de&#e#te 1%5 W W 1%6 715>cm8. 6u&ralimentarea cu turbosu5lanta Efi=ura +(5+59F const n valori5icarea ener1iei 1a2elor de ardere evacuate din cilindru. !cestea trec &rintr.o turbi. n cu 1a2e " n care% &rin destindere &=n la &resiunea atmos5eric% &roduc lucrul mecanic necesar &entru antrenarea su5lantei S care asi1ur &om&area aerului de su&raalimentare. 6u&raalimentarea motorului &rin antrenarea su5lantei ;su5lantelor< si. multan &e cale mecanic #i &rin turbin se nume#te su&raalimentare mi@t Efi=ura +(5+52< d< eF.

10*2* <ru$u% 3e su$r&&%i.ent&re LA< 26-20


10*2*1* Construci& su$r&&%i.ent&re "i 6uncion&re& inst&%&iei 3e

"otorul diesel 18 LD! 8( este ec,i&at cu un 1ru& de su&raalimentare L!C ?6.89 5ormat dinJ su5lant cu 'evi de admisie #i evacuare a aerului* turbin cu 1a2e cu 'evi de admisie #i evacuare* instala'ii au@iliare de rcire #i un1ere* 5iltrul aerului de as&ira'ie. Datele te:ni2e prin2ipale ale =rupului de supraalimentare #A/ A6)*( sunt: ) mediu de a aer.........................................................1).999 m debitul &resiunea medie 1a2elor nainte de turbin...............599 m col. H>,* A* &resiunea de su&raalimentare..........................................9%9( 715>cm8* tura'ia............................................................19.)99.1?.899 rot.>min.* tem&eratura 1a2elor la intrarea n turbin.................................699U -* tem&eratura ma@im a a&ei la intrare n turbosu5lant................(9U -* 1reutatea turbosu5lantei............................................................769 71* tura'ia ma@im admis a turbosu5lantei.......................15.999 rot.>min. !1re1atul de su&raalimentare este montat &e un su&ort deasu&ra car. casei an1renajelor de la motorul diesel #i este 5ormat dintr.o turbin ac'io. nat de ctre 1a2ele de evacuare% cu o trea&t #i o su5lant tot cu o trea&t. Gn fi=ura +(5* este &re2entat o sec'iune &rin 1ru&ul de su&raalimentare care &ermite &unerea n eviden' a &r'ilor constructive #i a modului de 5unc. 'ionare.
8

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

**8

+ D ar9oreG * D la=r radialG > D la=r axialG A D rotorul suflanteiG 8 D rotorul tur9ineiG 6 D suportul la=relorG , D 2ar2asa tur9ineiG - D 2ar2asa exterioar a suflanteiG . D 2ar2asa inferioar a suflanteiG +( D 2amera de intrare a aeruluiG ++ D 2amera de intrare a =a;elorG +* D i;olaieG +> D 3m9r2minteG +A D 2oroan 2u a7uta7eG +8 D difu;orG +6 D uru9 de fixare a rotorului tur9ineiG +, D ai9 de si=uranG +- D piuliG +. D pies intermediarG *( D la9irint pentru rotorul suflanteiG *+ D suport pentru 9u2)la9irintG ** D 9u2)la9irintG *> D ta9l defle2toareG *A D suport pentru 9u2 filetatG *8 D 9u2 filetatG *6 D 2apa2 2u la9irintG *, D inel opritor de uleiG A D 2ondu2te pentru intrarea =a;elorG D orifi2iu pentru ieirea =a;elorG $ D 2amer pentru intrarea aeruluiG D D 2amer pentru intrarea apei de r2ireG E D orifi2iu pentru ieirea apei de r2ireG F D ra2ord pentru intrarea uleiului de un=ereG / D orifi2iul pentru ieirea uleiului de un=ereG V D 2ondu2ta de aer de oprireG & D 2ondu2te pentru ieirea aerului de s2pareG K D 2ondu2te pentru s2ur=erea uleiului de s2pare5

Fi=ura +(5*5 /rupul de supraalimentare #A/ A6)*( Ese2iuneF:

!rborele &rinci&al ;1< se rote#te n dou la1re% unul radial ;8< #i unul a@ial ;)<. !mbele la1re se s&rijin &e un su&ort comun ;6<. !rborele are montat &e un ca&t rotorul su5lantei ;?<% iar &e cellalt rotorul turbinei ;5<. Botorul turbinei este 5i@at &e arbore cu ajutorul #urubului ;16< #i a #aibei ;17<% iar rotorul su5lantei cu ajutorul &ieselor ;1(< #i ;19<. 0urbina este montat n interiorul carcasei &ro&rii ;7< unde mai este montat inelul cu ajutaje 5i@e ;1?< cu rolul de a dirija 1a2ele &e &aletele tur. binei. 6u5lanta este montat n carcasa dubl ;(% 9< la e@teriorul rotorului aces. teia 5iind montat di5u2orul ;15<. Datorit tem&eraturii ridicate a 1a2elor de ardere% care ac'ionea2 tur. bina% este necesar rcirea carcasei acesteia. 0urbina este rcit cu a&% 5iind le1at n circuitul de rcire al motorului diesel. !&a de rcire intr &rin ca.

**6

DAN !N"A

mera ;D<% iar du& ce se 5ace circuitul &rin interiorul carcasei iese &rin ca. mera ;4< #i reintr n circuitul &rinci&al de rcire al motorului. 3n1erea la1relor turbosu5lantei se 5ace cu ulei sub &resiune &rintr.o de. riva'ie din circuitul &rinci&al de un1ere al motorului diesel. 3leiul intr &rin conducta ;/< n turbosu5lant #i revine n circuit &rin conducta ;C<. /unc'ionarea a1re1atului de su&raalimentare este urmtorulJ 1a2ele de ardere colectate de la 5iecare cilindru n conductele de e#a&are se adun n camera de intrare a 1a2elor ;11<. Din camera ;11< sunt dirijate &rin inelul cu ajutaje 5i@e ;1?< s&re &aletele rotorului turbinei cruia i im&rim o mi#care de rota'ie transmis #i a@ului &rinci&al ;1<. +rin antrenarea a@ului ;1< este antrenat% im&licit #i rotorul su5lantei% care as&ir aerul &roas&t &rin conducta ;-< #i camera ;19< &e care l re5ulea2 sub &resiune &rin di5u2orul ;15< #i co. lector s&re cilindrii motorului diesel. 6&re deosebire de com&resoarele cu &iston ac'ionate inde&endent% tur. bosu5lantele% 5iind ac'ionate de 1a2ele de ardere% &resiunea aerului de su&ra. alimentare este o variabil% 5unc'ie de &uterea motorului.

10*2*2* ?i%tre%e 3e &er "i c&%it&te& &eru%ui 3e su$r&&%i.ent&re


+entru a &reveni u2ura &rematur a motorului ;&istoane% cm#i% se1. men'i< este necesar ca aerul necesar arderii% c=t #i cel destinat ventila'iei 1e. nerale a motorului% s aib un anumit 1rad de &uritate% 5a&t &entru care acesta este trecut &rintr.un 5iltru. /iltrul de aer trebuie s 5ie e5icace la orice re1im de 5unc'ionare a motorului #i este necesar s 5ie am&lasat ntr. un loc acce. sibil #i corect din &unct de vedere al 5urni2rii aerului. /iltrele motorului 18 LD! 8( sunt montate naintea intrrii n turbo. su5lant #i sunt con5ec'ionate din &r animal li&it cu neo&ren #i ume2it n ulei s&ecial. !erul de su&raalimentare este as&irat &rin cele #ase se1mente ale 5il. trului% &ra5ul de&un=ndu.se &e um&lutura de &r ume2it cu ulei. Dimensiunile 5iltrului au 5ost stabilite 'in=ndu.se cont de volumul #i vi. te2a aerului care.l &arcur1e% deoarece se recomand o su&ra5a' de 5iltrare c=t mai mare% aceasta conduc=nd la de&resiuni mici ale aerului as&irat #i interval mai mare ntre dou cur'iri succesive. -alitatea aerului de alimentare de&inde de 5elul &lat5ormei cii% 2ona 1eo1ra5ic n care este situat #i condi'iile atmos5erice. -a2ul cel mai 5avo. rabil este cel al unei &lat5orme tari% n 2ona m&durit% 5r v=nt% unde con'i. nutul de &ra5 este de 9%9991 1>m). Gn 2onele nisi&oase% cu v=nt% acest con'i. nut &oate ajun1e &=n la 9%85 1>cm). +ra5ul din atmos5er con'ine n &ro&or. 'ie de 79.(9X &articule de bio@id de siliciu% care ac'ionea2 abra2iv asu&ra com&onentelor motorului.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

**,

Feri5icarea strii de cur'enie a 5iltrului se 5ace &rin msurarea re2isten. 'ei la trecerea aerului &rin el. "surarea se 5ace cu ajutorul unui dis&o2itiv cu coloan de a&% nl'imea acesteia indic=nd re2isten'a. +entru sarcina ma@im a motorului diesel re2isten'a 5iltrului trebuie s 5ie de ma@. 159 mm col a&. -ur'area 5iltrului se 5ace &rin su5lare cu aer% de1resare n baia de mo. torin tim& de 15 minute% scur1erea de motorin &e un 1rtar #i din nou su. 5larea cu aer. A&era'iile se re&et &=n la cur'area com&let.

10*0* >ntreinere& "i e#$%o&t&re& )ru$u%ui 3e su$r&&%i.ent&re LA< 26-20


!1re1atul de su&raalimentare% av=nd o 5iabilitate ridicat% n 1eneral nu necesit interven'ii ntre re&ara'iile mari ;BB% BC<% 5iind su5iciente revi2iile #i controlul. Gn e@&loatare% veri5icarea &rinci&al care se 5ace este tim&ul de rotire a su5lantei la o&rirea motorului diesel. !cest tim& trebuie s 5ie de 99. 189 s% el 5iind n de&enden' cu valoarea &resiunii aerului de su&raali. mentare. +rinci&alele de5ec'iuni ale 1ru&ului de su&raalimentareJ aF s2derea presiunii aerului de supraalimentare% care se &oate datoraJ n5undrii 5iltrelor de aer* &ierderii de aer n conductele de su&raalimentare* &ierderii de 1a2e de evacuare ntre motor #i turbin* rotorului turbinei sau al su5lantei care atin1e carcasa* 9F 1i9raiile anormale ale =rupului &ot 5i cau2ate deJ de2ec,ilibrarea rotorului% ca urmare a ru&erii unei &alete la turbin* jocul la &aliere &este limitele admise. 2F fun2ionarea 3n re=im de pompa7 a tur9osuflantei 5enomen e@&licat &rin des&rinderea curentului de aer de &e bordurile de atac ale &aletelor rotorului #i di5u2orului. -urentul de aer care trece &rin su5lant devine &ul. satoriu% &resiunea oscilea2% se &roduc 21omote &uternice n su5lant #i vi. bra'ii de valori ridicate care &ot duce &=n la distru1erea rotorului su5lantei sau a carcasei acesteia. Dac 5enomenul de &om&aj a&are la starea nou a motorului #i a turbo. su5lantei cau2ele &ot 5i urmtoareleJ &aletele rotorului au o curbur 1re#it ;la intrare curbura este &rea mare<* 5orma 1re#it a di5u2orului ;un1,iul de intrare n di5u2or &rea mare<* sec'iunea de trecere &rin coloan cu ajutaje &rea mic* re1larea 1re#it a motorului ;la un re1im de e@&loatare dat #i &resiune medie cores&un2toare tura'ia motorului este &rea mic<*

**-

DAN !N"A

re1larea 1re#it a tim&ului de desc,idere #i nc,idere a su&a&elor* -=nd &om&ajul a&are du& o e@&loatare mai ndelun1at cau2ele sunt urmtoareleJ la acela#i re1laj ini'ial% cre#terea &uterii motorului ca urmare a roda. jului* dere1larea din di5erite cau2e a injec'iei care duce la cre#terea &uterii motorului diesel 5r mrirea tura'iei. !cest 5a&t are ca re2ultat cre#terea &resiunii aerului de su&raalimentare #i 5unc'ionarea n 2ona de &om&aj* u2ura e@a1erat a scaunelor su&a&elor sau a altor elemente din sis. temul de distribu'ie. La re&ara'iile de ti& BB #i BC se e@ecut o revi2ie cu demontare a 1ru. &ului de su&raalimentare. Gn cadrul acestei revi2ii se recomand ca rotorul turbinei% arborele #i rotorul su5lantei s nu 5ie sc,imbate de la un a1re1at la altul. Gntotdeauna% du& o nlocuire de rotor% se e5ectuea2 o ec,ilibrare di. namic a acestuia naintea montrii. La montarea unui rotor nou al su5lan. tei trebuie msurat jocul a@ial dintre acesta #i cma#a carcasei ;9< Efi=ura
Fi=ura +(5>5 Dispo;iti1 pentru montarea rotorului suflantei5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

**.

+(5>F. +entru stabilirea acestui joc se demontea2 tabla de raclare ;8)< a&oi se montea2 un adaos ;8(<% av=nd 1rosimea 2 T ) R 9%98 mm% &e brida arbore. lui% n s&atele rotorului su5lantei ;?< &=n intr n contact cu acesta. -ma#a ;9< se a&as s&re st=n1a ast5el ca rotorul su5lantei #i arborele s se de&lase2e s&re st=n1a cu jocul d al la1rului a@ial ;)<. 6e msoar jocul n ntre 5lan#a carcasei su5lantei ;(< #i 5lan#a cm#ii ;9<. 6e demontea2 ntre1ul ansam. blu du& care rotorul ;?< se strunje#te n &unctul A &e o ad=ncime 9 care se &oate calcula cu rela'iileJ 9QnD2WaWd sau 9 Q n D 2 S 1 S 9%) T n 1%7 Gnainte de montajul de5initiv al rotorului se demontea2 adaosul ;8(< #i se va monta la loc tabla de raclare ;8)<.

C&$ito%u% 11

RE<LAREA A'TOMAT A LOCOMOTIVEI DIESEL ELECTRICE 060-DA

A* E%e.ente 3e 6uncion&re & siste.e%or &uto.&te


A*1* <ener&%it/i
6istemele automate se de5inesc ca 5iind ansamblul dis&o2itivelor #i le. 1turilor dintre acestea% &rev2ute n sco&ul re1lrii #i comen2ii &roceselor care au loc n circuitul ener1etic al ve,iculului. +r'ile &rinci&ale ale unui sistem automat suntJ elementul de automati. 2at ;4!<% n care are loc un &roces bine de5init% #i instala'ia de automati2are ;I!<% care re1lea2 #i comand des5#urarea &rocesului du& o le1e &resta. bilit.

Fi=ura ++5+5 S2:ema 9lo2 a unui sistem automat5

Instala'ia de automati2are ;I!<% &e ba2a in5orma'iei &rimite de la ele. mentul automati2at ;4!<% &rivind &arametrii &rinci&ali ai &rocesului #i &e ba2a &ro1ramului im&us sistemului% stabile#te le1ea de re1lare #i des5#u. rare a &rocesului care a&oi este transmis elementului de re1lat. 6istemele automate sunt caracteri2ate &rin dou mrimiJ mrimea de intrare% n 5unc'ie de care este comandat &rocesul elementului de automa. ti2at #i mrimea de ie#ire numit mrime re1lat% care se ob'ine la ie#irea din elementul de automati2at.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*>+

!su&ra sistemelor de conducere automat mai ac'ionea2 din e@terior #i alte mrimi np denumite mrimi &erturbatoare% care in5luen'ea2 dinamica &rocesului de re1lare #i comand. Du& 5elul circuitului% sistemele de conducere automat &ot 5i m&r'ite nJ sisteme cu circuit desc,is% care se numesc #i sisteme de comand* sisteme cu circuit nc,is% numite #i sisteme de re1lare. Siste.e%e 3e co.&n3/ &uto.&te Efi=ura ++5*F ;sistemele desc,ise< sunt acelea la care comanda automat ce determin mrimea de ie#ire este dat numai de mrimea de intrare. -aracteristic acestor sisteme este 5a&tul c in. 5orma'ia ;ac'iunea de comand< se transmite ntr.un sin1ur sens% de la in. trare s&re ie#ire% nee@ist=nd control al e@ecutrii comen2ii de la intrare.
Fi=ura ++5*5 S2:ema 9lo2 a unui sistem de 2omand automat des2:is5

6istemele de comand automate se clasi5ic% du& modul de transmitere a semnalului de comand% #i distan'a dintre &unctul de comand #i obiectul comandat nJ sisteme de comand directe% acelea la care mrimea de intrare ac'io. nea2 direct asu&ra obiectului comandat ;e@. &ornirea sau o&rirea unui mo. tor electric<* sisteme de comand la distan' sunt acelea la care mrimea de intrare se transmite obiectului comandat indirect% &rin intermediul unui semnal elec. tric% ,idraulic sau &neumatic% 5r &relucrri s&eciale #i% de re1ul% la distan'e mici ;e@. comanda tre&telor de &utere de la &u&itrul de comand al motoru. lui diesel de la locomotivele diesel electrice<* sisteme de telecomand comanda se transmite &e o 1am 5oarte va. riat de distan'e ;de la metri &=n la sute de 7m sau mai mari<% semnalul 5iind su&us unor &relucrri s&eciale. Siste.e%e 3e re)%&re &uto.&t/ sunt acele sisteme la care comanda au. tomat% care determin mrimea de ie#ire% este dat de di5eren'a dintre mri. mea de intrare #i o 5unc'ie oarecare a mrimii de ie#ire% adic de eroare. La sistemele de re1lare automat de&enden'a &restabilit ntre mrimea de intrare #i cea de ie#ire este monitori2at continuu. +entru reali2area di5eren. 'ei ntre mrimea de intrare #i cea de ie#ire este necesar o le1tur invers ;5eed.bac7< de la ie#ire la intrare numit reac'ie. Gn fi=ura ++5> este &re2entat sc,ema bloc a unui sistem de re1lare auto. mat. Deoarece n cele mai multe ca2uri com&ararea di5eren'ial a mrimii de ie#ire cu cea de intrare nu se &oate 5ace direct &entru c natura celor dou

*>*

DAN !N"A

Fi=ura ++5>5 S2:ema 9lo2 a unui sistem de re=lare automat5

mrimi di5er% n le1tura invers se introduce un traductor de reac'ie care ada&tea2 mrimea de ie#ire la necesit'ile de com&arare di5eren'ial cu mrimea de intrare. Datorit le1turii inverse% n sistemele de re1lare automat% &erturba. 'iile nu in5luen'ea2 mrimea de ie#ire% ast5el c acestea au un 1rad ridicat de &reci2ie. +re2en'a le1turii inverse la sistemele automate 5ace ca acestea s se numeasc #i sisteme automate cu circuit nc,is. Gn sistemul de re1lare automat re1ulatorul este elementul cel mai im. &ortant deoarece &rime#te la intrare mrimea de ac'ionare ;eroarea< a T i D r #i de la ie#ire% mrimea de comand 2% aceasta 5iind o 5unc'ie de&endent de mrimea de intrare sau derivatele acesteia. !nali2=nd rolul re1ulatorului &utem s&une c acesta este elementul care 1=nde#te n sistemul de re1lare automat% deoarece &relucrea2 ntr. un anu. mit mod eroarea #i a&oi comand mrimea de ie#ire du& le1ea &rev2ut de constructor. Du& modul de varia'ie a mrimii de intrare% sistemele de re1lare auto. mat se clasi5ic nJ sistem de sta9ili;are automat la care mrimea de intrare este cons. tant aceasta 5iind destinat men'inerii constante a unei mrimi ;e@. men'i. nerea% constant a tura'iei motorului diesel<* sistem de re=lare automat 2u 2omand pro=ram la care mrimea de intrare varia2 du& un &ro1ram dinainte stabilit% 5a&t ce conduce #i la varia'ia mrimii de ie#ire n consecin' ;e@. re1larea automat a vite2ei de circula'ie a unui tren% n ba2a unui &ro1ram din calculatorul de &e locomo. tiv% 5unc'ie de vite2ele ma@ime admise &e di5erite &or'iuni ale sec'iei de circula'ie<* sisteme de urmrire cele la care le1ea de varia'ie a mrimii de in. trare nu este cunoscut dinainte% ci se stabile#te n tim&ul 5unc'ionrii.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*>>

A*2* P&rticu%&rit/i%e tr&ciune& 6ero1i&r/

6uncion&%e

&%e

.oto&re%or

3iese%

!n

!v=nd n vedere condi'iile im&use motorului diesel utili2at &e loco. motive 1abarit #i 1reutate c=t mai reduse% si1uran' n 5unc'ionare #i con. sum s&eci5ic* redus este necesar ca acest motor% m&reun cu transmisia &rin care ac'ionea2 osiile motoare% s 5ie ec,i&at cu o instala'ie com&le@ de co. mand #i re1lare automat. Gn e@&loatare% motorul diesel nu su&ort varia'ii mari #i ra&ide ale cu. &lului #i tura'iei. Gn trac'iune ns% n tim&ul mersului% datorit varia'iei &ro. 5ilului cii% locomotiva nre1istrea2 modi5icri &ermanente ale cu&lului re2istent. !cestea in5luen'ea2 cu&lul re2istent la arborele motorului diesel #i sunt urmate de varia'ii ale tura'iei% cu&lului sau ale ambilor &arametrii% in. 5luen'=nd ne1ativ consumul s&eci5ic% u2ura #i c,iar si1uran'a 5unc'ionrii motorului diesel. "rirea tura'iei motorului diesel &este valoarea o&tim conduce la cre#. terea consumului s&eci5ic #i la u2ura &rematur a &ieselor n mi#care. Dac se ado&t solu'ia de re1lare manual ;de ctre mecanicul de loco. motiv<% aceasta &re2int o serie de de2avantaje ast5elJ rs&uns cu nt=r2iere n ca2ul necesit'ii modi5icrii cu&lului motor* solicitare su&limentar a mecanicului% acesta nemai&ut=nd s urm. reasc semnalele din cale. Deoarece n tim&ul mersului a&are deseori necesitatea ob'inerii unor &uteri 5rac'ionare% aceea#i valoare% &ut=nd 5i ob'inut &entru mai multe &e. rec,i de valori cu&lu.tura'ie% con5erind ast5el un randament o&tim #i o u2ur redus% este necesar automati2area &rocesului de re1lare #i comand a motorului diesel. Necesitatea evitrii varia'iilor mari #i bru#te de cu&lu #i tura'ie conduce la condi'ia devenit a@iomatic &entru motorul diesel utili2at n trac'iunea 5eroviar% #i anumeJ Pd Q constant. -onsider=nd c #i randamentul transmisiei rm=ne nesc,imbat% re2ult c &uterea la obad este constant% ast5elJ N
9

F9 1

constant.

879 !ceasta nseamn c &entru a satis5ace condi'iile im&use motorului die. sel utili2at n trac'iunea 5eroviar caracteristica de trac'iune a locomotivei trebuie s 5ie o ,i&erbol ec,ilateral Efi=ura ++5AF. !ceasta este limitat &e de o &arte de vite2a ma@im% iar &e de alt &arte de 5or'a de trac'iune ma@im.

*>A

DAN !N"A

Fi=ura ++5A5 $ara2teristi2a de tra2iune i putere5

Be1imul de 5unc'ionare &e caracteristica ,i&erbolic se nume#te u2ual% 0re=im de sar2in normal6% iar 5unc'ionarea la e@tremit'ile 1ra5icului ,i. &erbolic se nume#te 0re=im de sar2in limitat6. /unc'ionarea motorului diesel n domeniul ,i&erbolic al caracteristicii de trac'iune se &oate 5ace n dou varianteJ transmisia asi1ur o varia'ie cu&lu.tura'ie de 5orm ,i&erbolic ;e@. ca2ul transmisiilor ,idraulice<* ec,i&area motorului cu o instala'ie de re1lare automat a cu&lului mo. tor n 5unc'ie de cu&lul re2istent ;e@. ca2ul transmisiilor de &e locomotivele diesel electrice moderne<. -,iar #i n ca2ul unor transmisii cu% caracteristic ,i&erbolic natural este necesar re1larea automat a tura'iei motorului diesel #i comanda &rin intermediul unor servomecanisme a unor &uteri 5rac'ionare ale motorului diesel. 6istemele de re1lare automat cu care sunt ec,i&ate locomotivele diesel electrice asi1ur urmtoarele 5unc'iiJ comandarea di5eritelor &uteri 5rac'ionare ale motorului diesel% de la mers n 1ol &=n la &uterea nominal* men'ine constant &uterea motorului diesel n re1im de sarcin nor. mal &rin re1larea cores&un2toare a e@cita'iei 1eneratorului% ast5el nc=t &uterea solicitat de la motorul diesel s 5ie constant* modi5icarea &uterii motorului diesel &rin varia'ia simultan a injec'iei

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*>8

#i tura'iei sau numai &rin modi5icarea injec'iei cu men'inerea constant a &uterii* comanda automat a tre&telor de slbire a c=m&ului de la motoarele electrice de trac'iune* &rotec'ia motorului diesel m&otriva 5unc'ionrii anormale. Dat 5iind s&eci5icul utili2rii motoarelor diesel n trac'iunea 5eroviar% sistemele de re1lare automat cu care sunt ec,i&ate acestea trebuie s nde. &lineasc o serie de condi'ii de ba2J a< s asi1ure 5unc'ionarea motorului diesel cu un consum s&eci5ic mic &e o curb de randament ma@im #i cu o u2ur minim* b< s &re2inte si1uran' n 5unc'ionare* c< s 5unc'ione2e &e c=t &osibil cu erori statice c=t mai reduse* d< s solicite c=t mai &u'in mecanicul de locomotiv &entru ca acesta s.#i &oat concentra aten'ia asu&ra liniei #i semnalelor. Du& natura abaterii de la mrimea comandat ;eroarea<% abatere care serve#te la re1larea sistemului% acestea se m&art nJ sisteme cu re1lare la eroarea de tura'ie* sisteme cu re1lare la eroarea de injec'ie* sisteme cu re1lare la eroarea de &utere electric n transmisie.

A*0* Siste.e 3e co.&n3/ "i re)%&re &uto.&t/ & %oco.oti1e%or 3iese% e%ectrice
Locomotivele diesel care sunt ec,i&ate cu transmisii mecanice sau ,i. draulice nu au instala'ii s&eciale &entru re1larea cu&lului. La acestea% men. 'inerea constant a &uterii motorului diesel se asi1ur &rin caracteristica na. tural 5oarte a&ro&iat de cea ideal n ca2ul transmisiei ,idraulice sau &rin modi5icarea ra&ortului de transmisie la transmisia mecanic. Gn ca2ul transmisiilor mecanice% la a&ari'ia varia'iilor cu&lului re2istent% a&ar #i varia'ii ale &uterii motorului diesel. Dac injec'ia motorului% res&ec. tiv cu&lul motor rm=n nesc,imbate% la cre#terea cu&lului re2istent tura'ia motorului diesel scade% iar la scderea cu&lului re2istent% tura'ia motorului diesel va cre#te. "odul de varia'ie a tura'iei% n 5unc'ie de valoarea cu&lului re2istent &en. tru di5erite mrimi ale injec'iei% este &re2entat n fi=ura ++58. !nali2=nd fi=ura ++58 se des&rind urmtoareleJ dia1rama 1 re&re2int un de 5unc'ionare motor % ;asociat injec'iei X <% &unct tura'iastabil n #i cu&lul re2istent &entru % * cu&lul la % cre#terea cu&lului re2istent % 1&=n la valoarea % R1are loc o 1 1 reducere a tura'iei &=n la valoarea n % n r condi'iile n care cu&lul R8 motor % #i injec'ia cores&un2toare acestuia X 1 rm=n nesc,imbate% &unctul de 5unc. %1 'ionare se mut n 8$*
1

*>6

DAN !N"A

Fi=ura ++585 'ariaia turaiei i a 2uplului re;istent pentru diferite mrimi ale in7e2iei5

dac se dore#te men'inerea constant a tura'iei n1% la cre#terea cu&lului re2istent %R se va mri injec'ia de la X1 la X8% &unctul de 5unc'ionare mu. t=ndu.se n ;1V<* la scderea cu&lului re2istent% 5unc'ionarea este similar% &unctul de 5unc'ionare 5iind ;)< &entru men'inerea constant a injec'iei% res&ectiv ;1Z< &entru men'inerea constant a tura'iei. Deoarece varia'iile de tura'ie nu sunt admise la motoarele diesel utili. 2ate n trac'iunea 5eroviar% este necesar ca s 5ie ec,i&ate cu sisteme de re. 1lare automat. 6istemele de re1lare automat asi1ur men'inerea constant a tura'iei &rin modi5icarea cores&un2toare a injec'iei motorului diesel. 6c,ema sim&li5icat a unui sistem de re1lare automat &entru motoa. rele diesel de trac'iune este &re2entat n fi=ura ++56.
Fi=ura ++565 S2:ema 9lo2 a unui S5R5A a turaiei la motorul diesel:
n9 D

turaie 2omandatG n1 D turaie de rea2ieG n D turaie realG n D eroare de turaieG SX D me2a) nism de in7e2ieG PX D pomp de in7e2ieG %d D motor dieselG m D mrime de a2ionareG X D de9it de motorinG "n D tradu2tor de turaie5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*>,

0ura'ia comandat n9 este com&arat cu tura'ia real n1% msurat cu traductorul de tura'ie "n% re2ult=nd eroarea de tura'ie n ;abatere de la tura'ia comandat<. !ceast eroare de tura'ie este am&li5icat de ctre servomeca. nismul SX% care ac'ionea2 asu&ra &om&elor de injec'ie PX% comand=nd m. rirea sau mic#orarea cu&lului motor. 6istemele de re1lare automat care sunt mai sim&le #i com&acte se nu. mesc re=ulatoare de turaie% av=nd ca element &rinci&al traductorul centri5u. 1al care trans5orm tura'ia msurat ntr.o de&lasare liniar. Du& solu'ia ado&tat &rivind modul de transmitere a comen2ii de la traductorul de tura'ie la &om&a de injec'ie se m&art nJ re=ulatoare 2u a2iune dire2t traductorul centri5u1al ac'ionea2 direct &om&a de injec'ie* re=ulatoare 2u a2ionare indire2t traductorul ac'ionea2 &om&a de injec'ie &rin intermediul unui servomecanism care &oate con'ine elemente electrice% ,idraulice sau &neumatice care am&li5ic semnalul. Din &unct de vedere al 1amei de tura'ii la care ac'ionea2% re1ulatoarele se m&art nJ re=ulatoare pentru dou re=imuri men'in constante dou tura'ii* re=ulatoare pentru toate re=imurile men'in constant orice tura'ie comandat ntre valoarea minim ;tura'ie de mers n 1ol< #i valoarea ma. @im ;valoarea nominal<* re=ulatoare pentru turaia maxim acestea o&resc motorul diesel c=nd tura'ia de&#e#te cu 19.15X tura'ia ma@im.

,* Re)u%&toru% .ec&nic &% .otoru%ui 12 LDA 2:


,*1* Ro%u% "i construci& re)u%&toru%ui .ec&nic
6istemul de re1lare #i comanda automat% cu care este ec,i&at motorul diesel 18 LD! 8( de &e locomotiva 969.D! nde&line#te urmtoarele 5unc'iiJ comand n mod continuu di5eritele &uteri intermediare ale motorului diesel de la mers n 1ol &=n la &uterea nominal* men'ine constant &uterea motorului diesel n re1im de sarcin nor. mal* men'ine constant tura'ia #i re1lea2 cores&un2tor injec'ia n re1im de sarcin limitat* asi1ur &rotec'ia motorului diesel m&otriva re1imurilor anormale de 5unc'ionare* asi1ur introducerea #i comutarea automat a tre&telor de slbire a c=m&ului*

*>-

DAN !N"A

++5,5 Re=ulatorul me2ani2 al +* *-: + D 9u2G * Fi=ura D ser1omotorul re=ulatorului de 24mpG ><motorului A D dopuri diesel filetateG 8 #DA D 9u2 de amorti;areG 6D piston rotati1G , D 1ariator pneumati2 de turaieG ,a D mem9rana 1ariatorului pneumati2 de turaieG - D adaos interiorG . D adaos exteriorG +( D ar2 interiorG ++ D ar2 exteriorG +* D 2ursa 1ariatorului pneumati2 de turaieG +> D 9u2 2u limitatorG +A D ser1omotor de turaieG +8 D ar2 exteriorG +6 D ar2 mi7lo2iuG +, D ar2 interiorG +- D adaos exteriorG +. D adaos mi7lo2iuG *( D adaos interiorG *+ D sertar de oprireG ** D sertarG *> D 2ursa sertarului de oprireG *A D 2ar2asa sistemului de antrenare a re=u) latoruluiG *8 D ax de antrenareG *6 D 9u2G *, D rulmentG *- D roat dinat 2oni2G *. D =reutiG >( D 9u2 de transmitereG >+ D p4r=:ieG >* D 2ursa 9u2ei de transmitereG >> D mufG >A D p4r=:ieG >8 D sertarul ser1omotorului de 2om9usti9ilG >6 D ti7a pistonuluiG >, D piston al ser1omotorului de 2om9usti9ilG >- D 2ursa pistonului ser1omotorului de 2om9usti9ilG >. D 2ursa pistonului de re=lareG A( D 9u2a pistonuluiG A+ D ser1omotor de 2om9usti9ilG A* D ar9ore de transmisieG A> D p4r=:ie de re=lare a 2om9usti9iluluiG AA D p4r=:ieG A8 D indi2atorG A6 D ansam9lul p4r=:iilorG A, D p4r=:ia sertarului ser1omotorului re=ulatorului pe 24mpG A-< A.< 8( D 9oluri pentru re=larea puteriiG 8+ D sertar pentru ser1omotorul re=ulatorului de 24mpG 8* D sertar pentru ser1omotorul de turaieG 8> D suport pentru p4r=:iiG 8A D uru9 de re=lare pentru pistonul ser1omotorului de turaieG 88 D pistonul ser1omotorului de turaieG 86 D adaos pentru p4r=:iiG 8, D 2ursa pistonului ser1omotorului de turaieG 8- D ele2troma=net de prote2ie antipatina7G 8. D mie;ul ele2troma=netului de prote2ie antipatina7G 6( D prote2tor de supraalimentareG 6+ D adaos interiorG 6* D adaos exteriorG 6> D ar2 interiorG 6A D ar2 exteriorG 68 D =:ida7ul ar2uluiG 66 D pistonul prote2torului de supraalimentareG 6, D 2apa2ul re=ulatoruluiG 6- D 2utie de 9orneG 6. D armtura ele2troma=netului de pornire)oprire5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*>.

&rotec'ie automat m&otriva &atinrii osiilor* &rotejea2 motorul diesel m&otriva 5unc'ionrii cu aer de su&raali. mentare insu5icient. Din &unct de vedere constructiv re1ulatorul mecanic Efi=ura ++5,F se com&une dintr.o carcas con5ec'ionat &rin turnare n care sunt montate sub. ansamblurile urmtoareJ sistemul centri5u1al de antrenare #i ac'ionare 5ormat din ro'ile din'ate conice ;8(<% contra1reut'ile ;89<% buc#a ;)9< #i mu5a ;))<* variatorul de tura'ie &neumatic ;7<* servomotorul de combustibil ;?1<* servomotorul de tura'ie ;1?<* servomotorul re1ulatorului de c=m& ;8<* sisteme de &rotec'ie. !c'ionarea re1ulatorului se 5ace ,idraulic #i &neumatic% acesta 5iind ra. cordat la instala'ia de un1ere #i la instala'ia aerului de re1laj.

,*2* ?uncion&re& re)u%&toru%ui .ec&nic


-omandarea di5eritelor &uteri ale motorului diesel &resu&une comanda. rea di5eritelor cu&luri ;injec'ii< #i tura'ii. +entru ca motorul diesel s lucre2e cu un randament o&tim #i u2ura minim &entru 5iecare trea&t de &utere% se

Fi=ura ++5-5 'ariaia puterii i a 2uplului motor 3n fun2ie de turaie5

*A(

DAN !N"A

ale1e o &erec,e de valori cu&lu.tura'ie bine determinate. Gn fi=ura ++5este &re2entat dia1rama valorilor o&time &entru aceste &erec,i. 4lementul re1ulatorului care 5ace &osibil comanda este servomeca. nismul de &o2i'ie. /unc'ionarea acestuia &oate 5i urmrit at=t &e sc,ema cinematic de ansamblu Efi=ura ++5.F% c=t #i &e sc,ema bloc Efi=ura ++5+(F a sistemului de re1lare #i comand automat.
Fi=ura ++5.5 S2:ema motorului diesel8+* #DA *-:aerului + D maneta 2ontroloruluiG * D2inemati2 2ontrolerG >a Dre=ulatorului 2amG A D supap pneumati2G D 2ondu2ta de 2omandG 6 D dispo;iti1 pneumati2G , D sertarG - D piston pentru 2omanda turaieiG . D uru9 de re) =lareG +( D resortG ++ D an=rena7 2oni2 al ar9orelui 2u 2ameG +* D =reuti 2entrifu=eG +> D manonG +A D sertarG +8 D pistonul in7e2iei realeG +6 D piston pentru modifi2area in7e2ieiG +, D ar9ore de transmisie i indi2ator de sar2inG +- D element elasti2G +. D le1ier pentru oprirea de peri2olG *( D ar9ore de a2ionare a pompelor de in7e2ieG *+ D pompe de in7e2ieG ** D 2amera pistonului +6G *8 i *, D 9are de in7e2ie realeG *- D sertareG *. D 9u2 de amorti;areG >( D uru9uri de tran=ulareG >+ D ser1omotorul reostatului de 24mpG >* D reostat de 24mpG >6 D 2amer su9 presiunea aerului de supraalimentareG >, D pistonG >- D pra=ul pistonuluiG >. D resortG A( D orifi2iu de des2r2areG A+ D orifi2iu de tran=ulareG A* D resort pentru redu2erea in7e2ieiG A> D supap ele2tropneumati2 de mers 3n =olG A8 D ele2troma=net pentru oprirea motoruluiG A6 D sertarG A, D ele2troma=net pentru prote2ie 2ontra patina7uluiG A- D limitator al 1ite;ei de rotaie5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*A+

Fi=ura ++5+(5 S2:ema 9lo2 a sistemului de 2omand i re=lare automat de pe lo2omoti1a (6()DA5

+entru comanda &uterii dorite se a#a2 maneta ;1< a controlerului ;8< n &o2i'ia cores&un2toare% &entru 5iecare &o2i'ie a controlerului cores&unde o anumit valoare a &uterii motorului diesel. !cestea sunt re&erate &e &u&itrul de comand n tre&te #i sunt numerotate de la 1.8?. +o2i'ia 8? cores&unde &uterii ma@ime. +rin ac'ionarea manetei ;1< mi#carea se transmite la cama ;)<% care la r=n. dul ei% ac'ion=nd tija su&a&ei &neumatice ;?<% &ermite stabilirea n conducta de aer ;5< a unei &resiuni bine determinate% cores&un2toare unei tura'ii% res. &ectiv &uterii comandate. !erul sub &resiune din conducta ;5< ac'ionea2 asu&ra membranei variatorului &neumatic ;6< #i determin mi#carea tijei mobile ;6.1< ntr.o nou &o2i'ie. Gn sc,ema bloc ntre1ul ansamblu cinetico. &neumatic este notat &rin Sp% servomecanism &neumatic$. Gn de&lasarea sa a@ial tija ;6.1< ac'ionea2 bara ;6.8< care se rote#te n jurul unui &unct 5i@. La r=ndul ei% bara ;6.8< antrenea2 bara ;7.1<% care mo. mentan se rote#te n jurul &unctului de articula'ie cu bara ;(.1<. Gn tim&ul acestei mi#cri bara ;7.1< de&lasea2 sertarul ;7< #i &ermite &trunderea ule. iului sub &resiune n com&artimentul de deasu&ra &istonului ;(< n ca2ul n care s.a comandat o cre#tere de &utere sau &ermite evacuarea uleiului n ca2 contrar. +trunderea sau evacuarea uleiului n com&artimentul de deasu&ra &istonului ;(< duce la de&lasarea acestuia n jos% res&ectiv n sus% com&ri. m=nd sau eliber=nd resortul ;19<. Gn tim&ul de&lasrii sale &istonul ;(< va antrena du&a sine #i tija ;7.1< de care este le1at &rin tija ;(.1<% determin=nd o mi#care a acestei tije n jurul &unctului de articula'ie cu tija ;6.)< #i% &rin aceasta% revenirea sertarului ;7< n &o2i'ie neutr. !ceast le1tur are rolul unei reac'ii ne1ative. +entru 5ie. care &o2i'ie a &istonului ;(< cores&unde o tura'ie comandat n9 #i o &o2i'ie bine determinat a &unctului dat de articula'ia barelor ;7.1< #i ;87.1<. !ceas. t &o2i'ie cores&unde din &unct de vedere 5unc'ional injec'iei comandate X9 Efi=ura ++5+(F #i serve#te la stabilirea injec'iei reale a motorului diesel co. res&un2toare noii &uteri comandate #i la re1larea automat a &uterii moto.

*A*

DAN !N"A

rului &rin modi5icarea cores&un2toare a e@cita'iei 1eneratorului &rinci&al% n re1im de sarcin normal. Lan'ul cinematic mecanico.,idraulic% com&us din elementele ;7<% ;(<% ;19<% ;6.8<% ;6.)<% ;7.1< #i ;(.1<% este denumit n sc,ema nism &entru comanda tura'iei #i injec'iei$ 5iind notat S .bloc servomeca. De&lasarea &istonului ;(< #i com&rimarea sau destinderea arcului ;19< vor 5i urmate de cobor=rea sau ridicarea man#onului ;1)< a5lat &=n n acest moment n ec,ilibru sub ac'iunea 5or'elor verticale date de resortul ;19< #i de traductorul centri5u1al de tura'ie ;18<. Gn mi#carea sa% man#onul ;1)< ac. 'ionea2 sertarul ;1?< &rin intermediul barelor ;1).1< #i ;1).8<. Gn tim&ul a. cestei ac'ionri bara ;1).8< e@ecut mi#carea de rota'ie n jurul &unctului de articula'ie al acesteia cu tija ;15.1<. De&las=ndu.se n jos% odat cu de&lasarea n jos a man#onului ;1)< n ca2ul comandrii unei &uteri mai mari% sertarul ;1?< &ermite uleiului sub &re. siune s intre n camera de sub &istonul ;15< #i n camera ;88<% determin=nd de&lasarea &istoanelor ;15< #i ;16< n sus. La de&lasarea sertarului ;1?< n sus% lucrurile se &etrec invers. Datorit e1alit'ii &resiunilor uleiului din camera ;88< #i de sub &istonul ;15<% reali2at &rin ori5iciul de stran1ulare ;?1<% n condi'ii normale de 5unc'ionare a motorului diesel% &istoanele ;15< #i ;16< se de&lasea2 mereu m&reun. +istonul ;16< n mi#carea sa &rin bara ;16.1<% elementul elastic ;1(<% arborele ;89< #i &om&ele de combustibil% mre#te injec'ia n ca2ul comandrii unei &uteri mai mari sau o mic#orea2 &entru comandarea unor &uteri mai mici. "i#carea &istoanelor ;15< #i ;16<% res&ectiv ac'ionarea &om&elor de in. jec'ie% durea2 &=n n momentul n care sertarul ;1?< revine n &o2i'ia neu. tr. !ceast revenire are loc sub ac'iunea de&lasrii man#onului ;1)< ca o consecin' a modi5icrii tura'iei #i restabilirii ec,ilibrului dintre 5or'a resor. tului ;19< ;tura'ia comandat< #i 5or'a dat de traductorul centri5u1al al tura. 'iei reale ;18<. !nsamblul cinematic mecanico.,idraulic 5ormat din sertarul ;1?<% &is. toanele ;15< #i ;16<% barele ;1).1< #i ;1).8<% tija ;15.1< #i elementele lor au@i. liare 5ormea2 servomecanismul de injec'ie$ #i este notat cu SR n sc,ema bloc. Din descrierea anterioar re2ult c servomecanismul de comand a &uterii aduce injec'ia ;cu&lul motor< #i tura'ia motorului diesel la noile va. lori comandate. +rocesul de re1lare nu este com&let deoarece n acela#i tim& cu modi5icarea &uterii motorului diesel este necesar s se modi5ice #i &ute. rea n transmisia electric ;cu&lul re2istent< &un=ndu.se ast5el n concordan' &uterea motorului diesel cu &uterea n transmisia electric. Noile valori ale tura'iei #i injec'iei se stabilesc ca urmare a modi5icrilor simultane ale cu. &lului motor ;injec'iei< #i cu&lului re2istent ;&uterea n transmisia electric<. La 5unc'ionarea servomecanismului &entru comanda &uterii se remarc dou as&ecteJ
2nR

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*A>

comanda di5eritelor tre&te de &utere se d de la controler &rintr.un sin. 1ur &arametru tura'ia comandat n9% iar comanda injec'iei X9 este stabilit automat de ctre servomecanismul de tura'ie S2nR &rin ns#i construc'ia a. cestuia* re1larea injec'iei motorului diesel n vederea stabilirii noii &uteri co. mandate are loc sub ac'iunea erorii de tura'ie n% iar modi5icarea e@cita'iei 1eneratorului &rinci&al are loc sub ac'iunea erorii de injec'ie R. Meninerea constant a puterii motorului diesel 5n regim de sarcin normal este o 5unc'ie deosebit de im&ortant a sistemului de comand #i re1lare automat &ut=nd 5i urmrit &e sc,ema cinematic sau &e sc,ema bloc. Datorit con5i1ura'iei cii% valoarea cu&lului re2istent la obada ro'ilor motoare se modi5ic 5recvent% cresc=nd la atacarea unei ram&e #i sc2=nd c=nd trenul circul n &ant. Gn 5unc'ie de valoarea cu&lului re2istent la oba. da ro'ilor se va modi5ica cores&un2tor #i valoarea curentului n transmisia electric. Deoarece deocamdat tensiunea 1eneratorului &rinci&al a rmas nesc,imbat re2ult c modi5icarea curentului conduce la modi5icarea &u. terii electrice n transmisie% res&ectiv modi5icarea cu&lului re2istent al 1ene. ratorului &rinci&al. "odi5icarea cu&lului re2istent este urmat #i de modi5i. carea tura'iei. !ceast modi5icare este sesi2at de mecanismul centri5u1al ;contra1reut'ile ;18< #i man#onul ;1)<<% nre1istr=nd eroarea de tura'ie n. +entru a anula eroarea de tura'ie &rin sertarul ;1?<% &istonul ;15< #i ;16<% ar. borii ;17< #i ;89< #i elementul elastic ;1(< ;servomecanismul de injec'ie< este modi5icat injec'ia n consecin'. Be1lajul de injec'ie este similar cu cel de la comandarea &uterilor &ar'iale cu di5eren'a c comanda modi5icrii tura. 'iei este de alt natur% n &rimul ca2 5iind comandat de ctre mecanic% &e c=nd n cel de al doilea este inde&endent de acesta. Dac urmrim &e sc,ema cinematic% semnalul injec'iei reale X dat de &istonul ;15< ce se de&lasea2 cu &istonul ;16< se transmite &rin &=r1,iile ;85< #i ;87< la sertarul ;8(<% aici sosind #i semnalul injec'iei comandate &rin &=r1,iile ;7.1< #i ;87.1<. 6ertarul ;8(< se de&lasea2 din &o2i'ia neutr numai c=nd e@ist di5eren'a ntre valoarea injec'iei comandate #i valoarea injec'iei reale ;eroarea de injec'ie<. +rin de&lasarea sertarului ;8(< se &ermite uleiului sub &resiune s intre n unul din cele dou com&artimente ale servomotorului ,idraulic al re1ula. torului de c=m& ;)1<% rotind &eria mobil ;)8<. +rin rotirea &eriei &e sectorul lamelar se scot sau se introduc n circuit elemente de re2isten'% din circuitul de e@cita'ie se&arat a 1eneratorului &rinci&al modi5ic=nd valoarea tensiunii la barele 1eneratorului &rinci&al ast5el nc=t &rodusul &= M B= s rm=n cons. tant. Dac% de e@em&lu% cu&lul re2istent la obada ro'ii locomotivei% res&ectiv curentul n circuitul motoarelor electrice de trac'iune cre#te% tura'ia moto.

*AA

DAN !N"A

rului diesel are tendin'a de scdere% iar &rin de&lasarea &istoanelor ;15< #i ;16< n sus% injec'ia real cre#te% men'in=nd ast5el tura'ia la valoarea coman. dat. Gn acela#i tim&% &=r1,ia ;87< se de&lasea2 n jos e@ecut=nd o mi#care de rota'ie n &unctul de articula'ie cu &=r1,ia ;87.1< #i de&lasea2 n jos ser. tarul ;8(<. Gn continuare% uleiul intr n com&artimentul din drea&ta servo. motorului ;)1<% iar acesta rote#te &eria mobil n sensul acelor de ceasornic determin=nd o cre#tere a re2isten'ei n circuitul de e@cita'ie% res&ectiv o sc. dere a tensiunii 1eneratorului &rinci&al. +rocesul de re1lare continu &=n c=nd &uterea 1eneratorului &rinci&al #i a motorului diesel revin laa#adar valoarea anterioar% #i injec'ia revin la valorile ini'iale anul=ndu.se erorile #i tura'ia . Dac valoarea cu&lului re2istent la ro'ile locomotivei se mic#orea2% ten. siunea 1eneratorului &rinci&al cre#te &=n c=nd &uterea acestuia% res&ectiv &uterea motorului diesel% revine la valorile anterioare. Gn sc,ema bloc sertarul ;8(<% servomotorul ,idraulic ;)1<% comutatorul de c=m& ;)8< #i re2isten'ele din circuitul de e@cita'ie se&arat a 1enerato. rului &rinci&al sunt comutate n elementul Si denumit servomecanism de e@cita'ie$. /unc'ionarea sistemului de re1lare automat a &uterii motorului diesel &oate 5i urmrit #i &e sc,ema bloc Efi=ura ++5+(F% ast5elJ orice varia'ie a re2isten'elor de naintare ce le nt=m&in locomotiva se &roduce o modi5icare cores&un2toare a valorii curentului n transmisia electric% care conduce la varia'ii ale cu&lului re2istent al motorului diesel% urmate de varia'ii ale tura'iei* deoarece tura'ia comandat de ctre mecanic n a rmas nesc,imbat% a&are o eroare de tura'ie n% care &rin intermediul mecanismului SX modi5ic injec'ia a ac'ion=nd asu&ra &om&elor de injec'ie% ast5el nc=t tura'ia s 5ie readus la valoarea ini'ial% iar eroarea de injec'ie s se anule2e* &rin modi5icarea injec'iei reale X a&are eroarea de injec'ie X care% &rin intermediul servore1ulatorului de c=m&% modi5ic valoarea re2isten'ei din circuitul e@cita'iei se&arate ;valoarea curentului de e@cita'ie< a 1eneratoru. lui &rinci&al &=n c=nd &uterea acestuia% res&ectiv a motorului diesel% revin la valorile ini'iale% iar eroarea de injec'ie se anulea2. Din cele &re2entate se &oate sinteti2a 5a&tul c eroarea de tura'ie are un rol secundar la acest sistem de re1lare automat% ea 5iind necesar la &ro. ducerea erorii de injec'ie% care re1lea2 de 5a&t valoarea curentului de e@ci. ta'ie #i men'ine ast5el &uterea 1eneratorului &rinci&al% res&ectiv a motorului diesel constante. Dia1rama de 5unc'ionare a motorului diesel sub ac'iunea sistemului de re1lare automat 6ul2er este &re2entat n fi=ura ++5++. Meninerea constant a turaiei 5n regim de sarcin limitat. Gn ca2ul n care motorul 5unc'ionea2 n re1im de sarcin limitat% datorit 5a&tului
9 n X

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*A8

Fi=ura ++5++5 Dia=rama de fun2ionare a motoarelor diesel su9 2omanda sistemului de Sul;er: 2orespun;toare in7e2iilor X i % < % D momente)re;istenteG % re=lare < % Dautomat momente)motoare
R+ R* %+ %*

X5
*

c transmisia electric nu &oate &relua toat &uterea comandat motorului diesel% este necesar modi5icarea &uterii acestuia &rin modi5icarea cores. &un2toare a injec'iei. "odi5icarea injec'iei n re1im de sarcin limitat se 5ace n &aralel cu men'inerea constant a tura'iei motorului diesel cu aju. torul servomecanismului de comand a &uterii la 5el ca #i la comandarea di5eritelor &uteri. Di5eren'a ntre cele dou ca2uri este 5a&tul c n tim& ce la comanda &uterii eroarea de tura'ie n a&are ca urmare a modi5icrii tura'iei comandate de ctre mecanic de la controler% n re1im de sarcin limitat a. ceast eroare a&are ca o consecin' a modi5icrii tura'iei reale. 4roarea de injec'ie% care a&are ca o consecin' a erorii de tura'ie nu se mai &oate anula deoarece &osibilit'ile de modi5icare a e@cita'iei 1eneratorului au 5ost e&ui. 2ate. Gn e@&loatare% &entru a se evita 5unc'ionarea motorului diesel &rea mult tim& la &arametrii limit% mecanicul va ada&ta &uterea motorului diesel la &osibilit'ile transmisiei electrice &rin manevrarea cores&un2toare a con. trolerului.

,*0* Dis$o4iti1e 3e $rotecie $rin re)u%&toru% .ec&nic


&E Proteci& .otoru%ui !.$otri1& sc/3erii &eru%ui 3e su$r&&%i.ent&re urmre#te corelarea valorii injec'iei cu &resiunea aerului de su&raalimentare &om&at de ctre turbosu5lant% ast5el la scderea &resiunii aerului de su&ra. alimentare% &rin dis&o2itivul s&ecial Efi=ura ++5.F de &rotec'ie% se evit o in. jec'ie e@a1erat de combustibil n condi'iile n care &resiunea aerului de su.

*A6

DAN !N"A

&raalimentare are valoarea normal% dis&o2itivul de &rotec'ie nu ac'ionea2 asu&ra servomecanismului de injec'ie. Gn aceste condi'ii% &resiunea aerului de alimentare din camera ;)6< 5iind su5icient de mare% men'ine &istonul ;)7< n &o2i'ie su&erioar #i &res=nd resortul ;)9< obturea2 ori5iciile ;?9< ale &istonului ;16<. +rin men'inerea obturat a ori5iciilor ;?9< se asi1ur men'i. nerea aceleia#i &resiuni at=t sub &istonul ;15<% c=t #i n camera ;88<% ceea ce 5ace ca &istoanele ;15< #i ;16< s se de&lase2e m&reun. La scderea &resiunii aerului de su&raalimentare scade #i &resiunea de sub &istonul ;)7<% resortul ;)9< se destinde #i de&lasea2 &istonul ;)7< n &o2i'ia in5erioar% ast5el c muc,ia ;)(< desco&er ori5iciile ;?9<. -a urmare a acestui 5a&t uleiul iese &rin aceste ori5icii% &resiunea din camera ;88< scade% iar &istonul ;16< se de&lasea2 n jos sub ac'iunea resortului ;?8<. !ceast de&lasare are loc &=n c=nd ori5iciile ;?9< sunt obturate din nou de ctre mu. c,ia ;)(<. De&lasarea relativ a &istonului ;16< 5a' de &istonul ;15< conduce la reducerea injec'iei motorului diesel #i &unerea acestuia n concordan' cu &resiunea aerului de su&raalimentare. Beducerea injec'iei este urmat #i de reducerea tura'iei motorului diesel conduc=nd ast5el la a&ari'ia erorii de tura'ie% care tinde s mreasc injec'ia. Deoarece n condi'iile intrrii &rotec'iei de su&raalimentare &istonul ;15< se &oate de&lasa n anumite limite inde&endent de &istonul ;16<% ac'ion=nd &rin intermediul &=r1,iilor ;85< #i ;87< asu&ra sertarului ;8(< de&las=ndu.l n jos #i comand=nd ast5el rotirea &eriei din circuitul de e@cita'ie n sensul acelor de ceasornic #i &rin introducerea de re2isten'e n circuitul de e@cita'ie% mic. #orea2 tensiunea 1eneratorului &rinci&al.
Fi=ura ++5+*5 Dia=rama de fun2ionare a motoarelor diesel la intrarea 3n a2iune a prote2iei la s2derea aerului de supraalimentare5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*A,

Dia1rama de 5unc'ionare a motorului diesel la intrarea n ac'iune a &ro. tec'iei de su&raalimentare este &re2entat n fi=ura ++5+*. +e sc,ema bloc 5unc'ionarea este urmtoareaJ la scderea &resiunii aerului de su&raalimentare servomecanismul de injec'ie SX comand reducerea injec'iei ;transmite semnalul X s&re &om&a de injec'ie< 5r ns a modi5ica semnalul injec'iei reale% care mer1e la ele. mentul de com&aratie cu semnalul injec'iei comandate* reducerea injec'iei este urmat ntr.o &rim 5a2 de scderea tura'iei% care% sesi2at de servomecanismul centri5u1al S2% determin a&ari'ia erorii de tura'ie n% 5unc'ionarea se de&lasea2 din &unctul 1 n &unctul 8 Efi=ura ++5+*F* eroarea de tura'ie conduce la modi5icarea ;cre#terea< semnalului in. jec'iei reale% care% intr=nd n elementul de com&ara'ie d na#tere la eroarea de injec'ie X% aceasta mic#orea2 curentul de e@cita'ie #i% im&licit% valoarea tensiunii 1eneratorului &rinci&al% &=n c=nd &uterea acestuia ajun1e la &ute. rea cores&un2toare &uterii mic#orate a motorului diesel. /unc'ionarea re. vine n &unctul 1V. La intrarea n ac'iune a &rotec'iei de su&raalimentare% cele dou semnale de ie#ire din elementul SX nu rm=n e1ale ca la celelalte re1imuri de 5unc. 'ionare variind inde&endent unul 5a' de cellalt. 9E Proteci& !.$otri1& sc/3erii $resiunii &$ei 3e r/cire & $resiunii u%eiu%ui 3e un)ere "i & su$r&te.$er&turii &$ei 3e r/cire* +rotec'ia m&o. triva scderii &resiunii a&ei de rcire #i a uleiului se reali2ea2 &rin nserie. rea contactelor &resostatelor de a& #i ulei n circuitul bobinei electroma1. netului de combustibil. La scderea valorilor &resiunii din circuitul a&ei de rcire #i circuitul de un1ere al motorului diesel se desc,id contactele &resostatelor% care monito. ri2ea2 aceste circuite #i ntreru& alimentarea bobinei de combustibil. +rin ntreru&erea alimentrii electroma1netului ;?5< ;&ornire.o&rire mo. tor diesel<% sertarul ;?1< se de&lasea2 n jos% &ermi'=nd uleiului sub &resi. une de sub &istonul ;15< s se destind% &istonul coboar #i% &rin intermediul sistemului de &=r1,ii% reduce injec'ia &=n la o&rirea motorului diesel. A &rotec'ie su&limentar n circuitul de un1ere al motorului diesel este 5a&tul c% &entru de&lasarea &istonului 15 din &o2i'ia 2ero% este necesar o &resiune minim de 1%1 715>cm8% iar &entru ca &istonul s ajun1 n &o2i'ia su&erioar ma@im cores&un2toare injec'iei ma@ime este necesar ca &re. siunea uleiului de un1ere s 5ie minim de 1%(5 715>cm8. +rotec'ia m&otriva su&ratem&eraturii a&ei din circuitul de rcire a mo. torului diesel se reali2ea2 cu ajutorul unui termostat ale crui contacte sunt nseriate n circuitul su&a&ei electro&neumatice de mers n 1ol. La cre#terea tem&eraturii a&ei de rcire &este valorile admise contactul termostatului se desc,ide% iar su&a&a ;?)< aduce motorul diesel la tura'ia de mers n 1ol &rin evacuarea aerului din dis&o2itivul &neumatic ;6<.

*A-

DAN !N"A

cE Proteci& !.$otri1& $&tin/rii* !ceast &rotec'ie se reali2ea2 &rin com&ararea tensiunilor la bornele celor dou motoare electrice de trac'iune ale 5iecrei 1ru&e% conectate n serie. +entru 5iecare 1ru& de electromotoare de trac'iune se a5l montat un releu anti&atinaj% care urmre#te ec,ilibrul ten. siunilor la bornele acestora Efi=ura ++5+>F. Gn ca2ul n care una din osiile locomotivei &atinea2% tura'ia acesteia cre#te% conduc=nd la o cre#tere a tensiunii contraelectromotoare a motorului electric de trac'iune cores&un2tor. Gn aceste condi'ii tensiunea total ce cade &e cele dou motoare de trac'iune nseriate nu se mai m&arte n mod e1al% bobina releului anti&atinaj se ma1neti2ea2% atra1e armtura #i alimentea2 bobina electroma1netului anti&atinaj ;?7< din re1ulatorul mecanic ;5i1ura 11.9<. 4lectroma1netul ;?7< ac'ionea2 asu&ra sertarului ;8(< de&las=ndu.l n jos% acesta comand servomotorul re1ulatorului de c=m&% care se rote#te n sensul acelor de ceasornic &rovoc=nd mrirea e@cita'iei% res&ectiv mic#o. rarea &uterii 1eneratorului &rinci&al. Beducerea &uterii transmisiei &ermite re5acerea aderen'ei #i ncetarea 5enomenului de &atinare. 3rmrind &e sc,ema bloc% intrarea n ac'iune a electroma1netului ;?7< este similar cu a&ari'ia unei erori de injec'ie X datorat mic#orrii semna. lului injec'iei reale% care mer1e la elementul de com&ara'ie. "ic#orarea &u. terii 1enerea2 ns #i a&ari'ia erorii de tura'ie% care determin la r=ndul su% modi5icarea injec'iei reale X ;semnalul care mer1e la &om&ele de injec'ie PX< #i reducerea &uterii motorului diesel &=n la alinierea cu &uterea din transmisia electric. Deoarece injec'ia comandat nu s.a modi5icat% aceasta tinde s readuc &uterea n transmisie la valoarea anterioar% ns nu este &o. sibil datorit &o2i'iei sertarului ;8(<.
Fi=ura ++5+>5 S2:ema ele2tri2 de prote2ie antipatinare5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*A.

Fi=ura ++5+A5 Dia=rama de fun2ionare a motoarelor diesel la intrarea 3n a2iune a prote2iei antipatinare5

Du& ncetarea &atinrii #i restabilirea ec,ilibrului tensiunilor &e cele dou electromotoare de trac'iune se ntreru&e alimentarea bobinei electro. ma1netului ;?7<% care ac'ion=nd sertarul ;8(<% l de&lasea2 n jos. Gn aceste condi'ii modi5icarea &o2i'iei sertarului ;8(< &ermite erorii de injec'ie e@is. tente s corecte2e &uterea n transmisia electric la valoarea ini'ial urmat de revenirea cores&un2toare a tura'iei #i &uterii motorului diesel. Dia1rama de 5unc'ionare a motorului diesel n ca2ul intrrii n ac'iune a &rotec'iei m. &otriva &atinrii este &re2entat n fi=ura ++5+A. 3E Proteci& !.$otri1& su$r&tur&iei .otoru%ui 3iese%* Be1ulatorul mecanic este ast5el construit nc=t n ca2ul unei descrcri de sarcin a 1ene. ratorului &rinci&al #i% n consecin'% a motorului diesel% tura'ia motorului diesel s nu de&#easc (1? rot.>min. Gn ca2ul n care descrcarea este brusc iar re1ulatorul nu ac'ionea2 su5icient de ra&id motorul va 5i o&rit de ctre dis&o2itivul de &rotec'ie contra su&ratura'iei Efi=ura ++5+8F. Dis&o2itivul ac'ionea2 dac% dintr.un motiv oarecare% tura'ia motorului diesel a de&#it (99 R 19 rot.>min. Gn aceste condi'ii 1reut'ile ;1< #i ;8< sunt m&inse n a5ar &=n c=nd atin1=nd clic,etul ;18< se eliberea2 &istonul ;17< care% &rin rotirea a@ului de ac'ionare a &om&elor de injec'ie% o&re#te mo. torul diesel. +entru a re&une n 5unc'iune motorul este necesar rearmarea dis&o2i. tivului &rin ridicarea &istonului ;17< &=n c=nd clic,etul ;18< reintr n loca. #ul su.

*8(

DAN !N"A

+ D =reutate 2u =ol de dinteG * D =reutate 2u dinteG > D axG A D 9ulon de =:idareG 8 D ar2G 6 D talerul ar2uluiG , D manon de =:idare a ar2uluiG - D uru9 de re=lareG . D 9utu2G +( D si=uran See=erG ++ D 2ar2asG +* D 2li2:etG +> D 2apa2 inferiorG +A D axG +8 D 9u2 de =:idare a ar2uluiG +6 D ar2ul 2li2:e) tuluiG +, D pistonaG +- D 2apa2G +. D ar2ul pistonauluiG *( D =arniturG *+ D 9u2G ** D si=uranG *> D p4r=:ie5

Fi=ura ++5+85 Re=ulatorul 2entrifu=al i dispo;iti1ul prote2tor de supraturaie:

,*2* Re)%&re& re)u%&toru%ui .ec&nic


Be1larea re1ulatorului mecanic re&re2int totalitatea o&era'iilor ;msu. rtori% stabiliri de &o2i'ii ale di5eritelor &iese #i subansamble< ast5el nc=t motorul diesel s 5unc'ione2e &e caracteristica de &utere &roiectat Efi=ura ++5-F. +rocesul de re1lare cu&rinde trei eta&e% #i anumeJ re1larea% n atelierul s&eciali2at% cu oca2ia montrii re1ulatorului* re1larea &e standul de &rob* re1larea &e motorul diesel. 1* Re)%&re& %& .ont&= se 5ace &rin re1larea urmtoarelor subansambleJ a< Variatorul de turaie &entru e@ecutarea o&era'iilor de re1lare acesta se montea2 ntr.un dis&o2itiv s&ecial care re&roduce 5orma 1eometric a carcasei re1ulatorului. !erul necesar &robelor se ia de la instala'ia 5i@ din atelier* valoarea &resiunii la care se e5ectuea2 &roba este citit &e un ma. nometru #i se stabile#te cu ajutorul unui re1ulator de &resiune. +arametrul care se veri5ic este varia'ia cursei &istonului% n 5unc'ie de mrimea &re. siunii aerului de re1laj. -ursa &istonului se msoar cu ajutorul unui com&a.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*8+

rator% valoarea &rescris 5iind de 88 mm cores&un2toare &resiunii pi T )%8 715>cm8. +entru e5ectuarea &robei se modi5ic tre&tat &resiunea aerului de re1la. re ntre 9 #i )%8 715>cm8% concomitent citind &e com&arator cursa &istonului variatorului &neumatic de tura'ie. Du& ce &resiunea a ajuns la valoarea de )%8 715>cm8 se e5ectuea2 msurtori #i la scderea &resiunii. -u valorile ob'inute se trasea2 caracteristica membranei Efi=ura ++5+6F. Dac 5orma ca. racteristicii nu se ncadrea2 n toleran'ele &rescrise% se modi5ic cores&un. 2tor tensiunea arcurilor ;19< #i ;11< &rin modi5icarea 1rosimii adaosurilor ;(< #i ;9<. Gn ca2ul n care nu se reali2ea2 cursa ma@im de 88 mm% se scur. tea2 buc#a cu limitator ;1)<. !ceast limitare este necesar &entru a evita su&rancrcarea motorului diesel.
Fi=ura ++5+65 $ara2teristi2a mem9ranei 1ariatorului pneumati2 de turaie5

b< )ervomotorul de combustibil se montea2 sertarul ;88< n carcas cu un adaos &rovi2oriu 5r bobina electroma1netului. Gnc,iderea ori5iciilor de ulei se 5ace &rin montarea unor do&uri n locul sertarelor ;5(<% ;59< #i a ar. borelui de transmisie ;?8<. 6e introduce un adaos de ( mm ntre 1reut'ile ;89< ale re1ulatorului #i buc#a de transmisie ;)5<% aduc=nd ast5el &=r1,ia ;)1< n &o2i'ia mijlocie a cursei% cores&un2toare indica'iei SR T 5 a re1ulatorului mecanic. 6e str=n1e tija ;)6< #i &istonul ;)7< servomotorului de combustibil cu ajutorul unui #u. rub #i se asamblea2 &=r1,ia ;)?< cu sertarul de distribu'ie ;)5<.

*8*

DAN !N"A

La carcasa re1ulatorului se lea1 conducta uleiului de re1laj #i se de&la. sea2 &istonul ;)7< n sus cu ajutorul #urubului ajuttor% &=n c=nd sertarul ;)5< ajun1e n mijlocul &o2i'iei de nc,idere. Gn aceast &o2i'ie muc,iile de distribu'ie de &e sertar aco&er &e cele conju1ate de &e buc# cu c=te 9%1 mm. !daosul de &e umrul tijei &istonului ;)6< se nde&rtea2 &rin strunjire &=n c=nd cursa &istonului ;)7< este de 1) mm% la jumtatea cursei totale ;86 mm<% cores&un2tor &o2i'iei SR T 5 a indicatorului de &utere. Gn aceast &o2i'ie se 1uresc m&reun buc#a ;?9< a &istonului% &istonul ;)7< #i tija &istonului ;)6<% du& care se nde&rtea2 #urubul ajuttor #i se montea2 servomotorul de combustibil m&reun cu carcasa dis&o2itivului &rotec'iei de su&raalimentare n carcasa re1ulatorului. Gn continuare se mon. tea2 arborele de transmisie ;?8<% &=r1,iile ;?)<% ;??< #i indicatorul ;?5<. Du& ce s.a 5cut re1larea se veri5ic &o2i'iile 9* 5 #i 19 ale indicatorului &rin aducerea &=r1,iei ;)1< n &o2i'iile e@treme #i medie cu ajutorul unor adaosuri. !baterea admis la indicator este de R 9%1 mm. +entru a se evita sc&area uleiului &rin ori5iciile distribuitorului n tim. &ul veri5icrilor &istonul ;66< al dis&o2itivului de &rotec'ie a su&raalimen. trii se va ridica cu m=na. c< )ervomotorul de turaie cu ajutorul #urubului de re1lare ;5?< se &o2i'ionea2 &istonul ;55< la cota de ) mm% msurat de la mar1inea carcasei re1ulatorului Efi=ura ++5+,F. 6e mon. tea2 sertarul ;58< #i ansamblul &=r. 1,iilor. -onducta aerului de re1lare se lea1 la carcasa re1ulatorului% stabilind valoarea &resiunii la 9%15 715>cm8. 6e modi5ic 1rosimea adaosului ;56< Fi=ura ++5+,5 Re=larea ser1omotorului de turaie5 &=n c=nd sertarul ;58< al servomotorului de tura'ie ajun1e n &o2i'ie mijlocie. Gn aceast &o2i'ie muc,iile de distribu'ie de &e sertar aco&er muc,iile ori5i. ciilor din buc# cu 9%1 mm% iar &istonul ;55< are o de&lasare de 9%8 R 9%1 mm% ceea ce nseamn c se 1se#te n &o2i'ia ini'ial comandat ,idraulic. +entru o cre#tere oric=t de mic a &resiunii aerului de re1lare% &istonul ;55< trebuie s se de&lase2e n jos. d< &eglarea p!rghiei de putere se montea2 &rovi2oriu bol'urile ;?(<% ;?9< #i ;59< n &=r1,ia de &utere la cotele din fi=ura ++5+-. Gn locul ro'ii din'ate conice de antrenare se montea2 un dis&o2itiv cu ajutorul cruia se &oate ac'iona mu5a ;))<. 6e racordea2 re1ulatorul la aerul de comand #i uleiul de re1laj. +entru o &resiune a aerului de comand p T )%8 715>cm8 #i &o. 2i'ia re1ulatorului SR T (%8 sau &resiunea aerului de comand p T 1%5 715>cm8

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura ++5+-5 Re=larea p4r=:iei de putere5

*8>

#i &o2i'ia re1ulatorului SR T 5%6 sertarul ;51< al servomotorului re1ulatorului de c=m& trebuie s se 1seasc n &o2i'ie de nc,idere. +entru e5ectuarea veri5icrilor se rote#te manivela dis&o2itivului ast5el nc=t &istonul servomotorului re1ulatorului de c=m& s se roteasc de la
Fi=ura ++5+.5 Dia=ramele dispo;iti1ului de supraalimentare5

*8A

DAN !N"A

&o2i'ia 9 s&re ?9 ;n sensul acelor de ceasornic< #i de la &o2i'ia ?9 s&re 9 ;n sens invers acelor de ceasornic< #i s se o&reasc naintea limitatorului. "e. dia 1sit &entru &o2i'ia indicatorului re1ulatorului SR T 7 trebuie s cores. &und cu valoarea &rescris% n ca2 contrar se va modi5ica &o2i'ia bol'urilor ;?(< #i ;?9< con5orm dia1ramelor din fi=ura ++5+-. e< %rotectorul de supraalimentare se veri5ic 1rosimea adaosurilor ;61< #i ;68<% care trebuie s 5ie 6 mm% res&ectiv ? mm. 6e montea2 arcurile ;6)< #i ;6?<% iar stabilirea 1rosimii 5inale a adaosurilor se 5ace la &robele &e standul de &rob al re1ulatorului. 2* Re)%&re& re)u%&toru%ui $e st&n3u% 3e $ro9/* Be1ulatorul mecanic% montat #i re1lat con5orm &rescri&'iilor% se montea2 &e standul de &rob. +entru antrenare se nlocuie#te cu&la de 1,idare cu o roat din'at conic% care &ermite montarea acestuia &e stand. Bodajul se e@ecut &rin mers continuu tim& de o or la o &resiune a uleiului de re1laj p T ) 715>cm8 #i tem&eratura t T (9U -. Gn &erioada rodaju. lui se modi5ic at=t &resiunea aerului de re1laj% n domeniu de valori p T9W 8 W )%8 715>cm % c=t #i tura'ia de motorului antrenare a re1ulatorului nW T 759 569rot>min. W 1)99 rot.>min.% cores&un2tor tura'iei diesel n T )59 Du& nc,eierea &erioadei de rodaj se trece la re1larea &arametrilor &e stand% du& cum urmea2J a< &eglarea turaiei la mers 5n gol &entru aceasta% men'in=nd &resiu. nea aerului de comand la valoarea p T 9% se modi5ic tura'ia de antrenare &=n c=nd indicatorul ;?5< ajun1e &e &o2i'ia SR T 8%5. 6e msoar tura'ia de antrenare a re1ulatorului% care &entru aceast &o2i'ie trebuie s 5ie n T )8? rot.>min. "surtorile se e5ectuea2 de dou ori &entru ambele sensuri de varia. 'ie a tura'iei cre#tere admise #i descre#tere<% media msurtorilor trebuind s se ncadre2e n ;la toleran'ele ;)8? rot.>min.<. -orectarea tura'iei de mers
9

%D

n 1ol se 5ace &rin modi5icarea 1rosimii adaosului ;1(< al arcului e@terior din servomotorul de tura'ie. Gn ca2ul n care adaosul ;1(< ar ajun1e sub 8 mm% se modi5ic cores&un2tor adaosul ;19<. +e durata re1lajelor &istonul rotativ al servomotorului de re1ulatorului de c=m& trebuie s 5ie n &o2i'ia limit ?9% cores&un2toare tura'iei de mers n 1ol. !rcul e@terior #i cel mijlociu trebuie s 5ie active% m&iedic=nd ast5el &endulrile re1ulatorului. b< &eglarea turaiei 5n sarcin &arametrii la care se 5ac re1lajele suntJ 8 p T )%8p 715>cm * &resiunea &resiunea aerului aerului de de comand su&raalimentare T 1 715>cm 8. Faria'ia aerului de su&raalimentare% n 5unc'ie de &o2i'ia indicatorului de &utere al re1ulatorului% este &re2entat n fi=ura ++5+..
s

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*88

+entru e5ectuarea re1lajelor se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se mre#te tura'ia antrenare a re1ulatorului &=n c=nd indicatorul ;?5< ajun1e la &o2i'ia S de T (%8* se msoar tura'ia re1ulatorului* se mre#te tura'ia re1ulatorului &=n la valoarea de (79 rot.>min.* se coboar tura'ia &=n ce indicatorul de antrenare ;?5< ajun1e din nou n &o2i'ia S T (%8* se msoar din nou tura'ia. Faloarea medie a celor dou msurtori trebuie s 5ie de 7?7 5 rot>min. -=nd tura'ia comandat nu se ncadrea2 n toleran'ele admise se modi5ic caracteristica arcului interior ;17< &rin modi5icarea 1rosimii adaosului ;89<. Gn sarcin tura'ia este in5luen'at numai de arcul interior% de#i toate arcurile sunt com&rimate% 5a' de mersul n 1ol c=nd tura'ia este in5luen'at de ar. curile e@terior #i mijlociu ;ambele com&rimate<% arcul interior 5iind liber. c< Controlul caracteristicii de putere se e5ectuea2 la &resiunea aerului de comand p T )%8 715>cm8 #i p T 1%5 715>cm8. 6e urmre#te momentul c=nd &istonul rotativ al servomotorului re1ulatorului de c=m& se o&re#te ntre &o. 2i'iile e@treme 9.?9% situa'ie n care sertarul de distribu'ie ;51< se a5l n &o2i'ie mijlocie.nc,is. +entru e5ectuarea re1lajelor se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se re1lea2 &resiunea aerului de comand la )%8 715>cm8% iar tura'ia de antrenare se mre#te nce&=nd cu 5(9 rot.>min. &=n ce &istonul rotativ al ser. vomotorului re1ulatorului de c=m& nce&e s se roteasc de la &o2i'ia ?9 s&re 9% du& care tura'ia se mic#orea2 ast5el nc=t &istonul s se o&reasc naintea 9* re1ulatorului S * se limitatorului cite#te tura'ia&o2i'iei #i &o2i'ia se mic#orea2 tura'ia de antrenare nce&=nd cu (79 rot.>min. &=n ce &istonul servomotorului re1ulatorului de c=m& nce&e s se roteasc de la &o2i'ia 9 s&re ?9% du& care tura'ia se mre#te &=n ce &istonul se o&re#te naintea ?9* se limitatorului cite#te tura'ia&o2i'iei #i &o2i'ia re1ulatorului S . "edia celor dou citiri ale tura'iei #i &o2i'iei re1ulatorului SR trebuie s se ncadre2e n valorile &rescrise. Gn ca2ul n care sunt necesare anumite corec'ii se intervine la bol'urile ;?(< #i ;?9< ale &=r1,iei de &utere% ac'ion=nd n acest 5el asu&ra sertarului ;51< al servomotorului re1ulatorului de c=m&. 6imilar se e5ectuea2 o&era'iile #i &entru &resiunea aerului de comand p T 1%5 715>cm8 la tura'ii cores&un2tor mai mici. 0* Re)%&re& re)u%&toru%ui $e .otoru% 3iese%* Be1larea re1ulatoarelor% du& montarea &e motorul diesel% este necesar datorit &articularit'ilor &rocesului de combustie ale 5iecrui motor. Be1lajele &e motor cu&rindJ
R R R R

*86

DAN !N"A

a< Controlul i reglarea caracteristicii de putere const n veri5icarea ncadrrii valorilor &uterii #i tura'iei &entru &o2i'iile ? #i 8? ale controlerului n toleran'ele &rescrise n caracteristica de &utere. +entru celelalte &o2i'ii ale controlerului se admit di5eren'e. Gn ca2 de necom5ormit'i se e@ecut urm. toarele re1lajeJ turaia de mers 3n =ol se veri5ic &entru &resiunea aerului de re1lare p T 9 715>cm8 #i cu &istonul servomotorului re1ulatorului de c=m& n &o2i'ia ?9. "odi5icarea tura'iei n limite restr=nse se 5ace &rin str=n1erea% res&ectiv slbirea #urubului ;5?<% sau &rin modi5icarea 1rosimii adaosului ;1(< de sub arcul e@terior ;15< al servomotorului de tura'ie* turaia nominal se veri5ic &entru &resiunea aerului de re1lare% p T T )%8 715>cm8% #i la &resiunea aerului de su&raalimentare de minim 9%9
Fi=ura ++5*(5 $ara2teristi2ile de re=lare ale puterii i turaiei motorului diesel5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*8,

715>cm8. Gn ca2ul n care valoarea &uterii cores&unde% dar tura'ia nu se 9 nca. drea2 n toleran'ele admise ;759 5 <% corec'ia se 5ace &rin modi5icarea 1rosimii adaosului ;89< de sub arcul interior ;17< al servore1ulatorului de tura'ie. Dac tura'ia cores&unde% dar nu se reali2ea2 &uterea &rescris% corec'ia se 5ace &rin modi5icarea &o2i'iei bol'urilor ;?(< #i ;?9<% n condi'iile n care indicatorul de &utere al re1ulatorului este SR T (%1 W (%). b< Controlul puterii de pornire i al cursei de 5ntoarcere a regulato6 rului de c!mp Efi=ura ++5*(F la mersul n 1ol ;&resiunea aerului de re1lare p T 9 715>cm8< &eria re1ulatorului de c=m& se 1se#te &e &o2i'ia ?9% iar mo. torul de2volt &uterea ma@im necesar serviciilor au@iliare. La cre#terea &resiunii aerului de comand% c=nd aceasta a ajuns la valoarea de p T 9%5 W 9%6 715>cm8% &eria re1ulatorului de c=m& trebuie s &lece din &o2i'ia ?9 s&re 9% iar indicatorul re1ulatorului nu trebuie s de&. #easc &o2i'ia SR T 8%5 S 9%8. +entru corec'ii &resiunea aerului de comand se re1lea2 de la re1ulatorul de &resiune% ast5el nc=t &e &o2i'ia ? a contro. lerului valoarea s 5ie p T 9%5 715>cm8% iar &entru &o2i'ia indicatorului de &utere corec'ia se 5ace de la bol'ul ;59<. c< Controlul timpului de revenire a periei regulatorului de c!mp din po'iia =,< 5n po'iia =:,< la scderea &resiunii aerului de re1lare de la 9%6 715>cm8 la 9 715>cm8 &eria re1ulatorului trebuie s &lece din &o2i'ia 9 s&re ?9. !cest tim& trebuie s 5ie c=t mai scurt% valoarea ma@im 5iind de 18 s la o tem&eratur a uleiului de 79U -. +entru re1ulatoarele noi se &oate admite tim&ul de revenire a &eriei &=n la 1( s% urmrind ca du& &erioada de rodaj acesta s scad &=n la ma@im 18 s. +entru corec'ii se intervine asu&ra l'i. mii 5antelor buc#elor de amorti2are ale sertarului de distribu'ie ;51< ale ser. vomotorului re1ulatorului de c=m&. L'imea o&tim a acestor 5ante este de 9%) mm% mrirea acestora &ut=nd conduce la instabilitatea ;&endularea< tu. ra'iei &entru anumite valori ale &uterii. d< Controlul proteciei de supraturare se veri5ic intrarea n ac'iune a &rotec'iei c=nd tura'ia motorului diesel de&#e#te valoarea de (99 R 19 rot.>min.

PARTEA A IV-A

EC+IPAME(T'L ELECTRIC

C&$ito%u% 12

TRA(SMISIA ELECTRIC LA LOCOMOTIVELE DIESEL ELECTRICE

12*1* <ener&%it/i* Con3iii $e c&re tre9uie s/ %e !n3e$%ine&sc/ tr&ns.isii%e e%ectrice


Gn trac'iunea 5eroviar valoarea 5or'ei de trac'iune este dat de valoarea &uterii motorului termic% ns varia'ia acesteia% cu vite2 de trac'iune% este determinat de 5elul transmisiei% ast5el nc=t &uterea motorului diesel s 5ie utili2at inte1ral ntr.un domeniu c=t mai lar1 de vite2e. Gn e@&loatare un ve,icul 5eroviar trebuie s reali2e2e o caracteristic de trac'iune &entru care F9 Y 1 T const% F9 re&re2ent=nd 5or'a la obad% iar 1 vi. te2a de naintare. -aracteristica de trac'iune ideal a unui ve,icul motor de
Fi=ura +*5+5 Dia=rama forei de tra2iune 3n fun2ie de 1ite; pentru lo2omoti1a (6()DA5

*6*

DAN !N"A

cale 5erat este aceea la care 5or'a la obad are o varia'ie invers &ro&or'io. nal cu vite2a de naintare% la o &utere constant de2voltat de motor. Gn fi=ura +*5+ este re&re2entat dia1rama 5or'ei de trac'iune n 5unc'ie de vite2a de mers% la locomotive 969.D! &entru &uterea de 1.969 -+ ;se scade &uterea serviciilor au@iliare 1?9 -+<. /or'a de trac'iune n re1im de durat este de 89.999 715% la vite2a de 81%5 7m>,% iar 5or'a de trac'iune ma. @im este de 88.599 715 la vite2 de 1(%5 7m>,. Dac re&re2entm 1ra5ic% &entru motorul diesel varia'ia &uterii #i a cu. &lului n 5unc'ie de tura'ie Efi=ura 656F% se observ c este 5undamental di5e. rit de caracteristica de trac'iune. Bolul de a ada&ta caracteristica motorului diesel la caracteristica de trac'iune revine transmisiei. -ondi'iile deosebite de 5unc'ionare ale ve,iculelor n trac'iunea 5ero. viar im&un ca la stabilirea ti&ului de transmisie aceasta s nde&lineasc o serie de condi'iiJ a< s asi1ure modi5icri continue ale 5or'ei de trac'iune n intervalul dintre vite2a limit minim la limita de aderen' #i vite2a ma@im cons. tructiv* b< s reali2e2e o utili2are cores&un2toare a &uterii motorului diesel n 2ona vite2elor de lucru* c< s asi1ure o 5unc'ionare stabil #i economic a motorului diesel* d< s &ermit modi5icarea continu a 5or'ei de trac'iune la demararea #i accelerarea trenului &=n la trecerea &e caracteristica de &utere com&let 5r su&rancrcarea motorului* e< s &ermit sc,imbarea sensului de circula'ie a ve,iculului 5r modi. 5icarea sensului de rota'ie al arborelui motorului diesel* 5< s &ermit cu&larea #i decu&larea le1turii ntre arborele motorului diesel #i osiile motoare* 1< ra&ortul dintre 1reutatea transmisiei #i &uterea nominal a motorului diesel s 5ie minim* ,< s aib un coe5icient mediu de utili2are a &uterii motorului diesel c=t mai mare* i< s &oat 5i utili2at #i &entru 5r=narea trenului &rin trecerea motoa. relor electrice de trac'iune din re1im de motor n re1im de 1enerator* j< s &ermit un 1rad c=t mai ridicat de automati2are a 5unc'ionrii ve. ,iculului.
Fi=ura +*5*5 "ransmisia me2ani25

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*6>

Du& 5elul ener1iei utili2ate la transmiterea cu&lului de la motorul ter. mic la osiile motoare% transmisiile se m&art nJ transmisii me2ani2e Efi=ura +*5*F constituite din cu&lajul &rinci&al P-+Q% cutie de vite2 P-FQ% inversorul de mers PI"Q% atacul de osie P!AQ #i osia motoare PA"Q* transmisii :idrauli2e Efi=ura +*5>F este constituit din turbotrans. misia ,idraulic P0HQ% reductorul.inversor PBIQ% atacul de osie P!AQ #i osia motoare PA"Q*
Fi=ura +*5>5 "ransmisia :idrauli25

transmisia ele2tri2 Efi=ura +*5AF cu&rinde 1eneratorul electric &rin. ci&al PC+Q% motoarele electrice de trac'iune P"40Q% an1renajele de ac'iona. re a osiilor motoare P!!Q #i osiile motoare PA"Q.
Fi=ura +*5A5 "ransmisia ele2tri25

0ransmisiile &ot 5i cu ra&oarte de transmisie 5i@e sau variabile. Ba. &oarte constante se ob'in cu ajutorul an1renajelor cu ro'i din'ate% iar cele va. riabile se ob'in cu ajutorul transmisiilor mecanice% ,idraulice sau electrice. 0ransmisiile mecanice reali2ea2 modi5icarea n tre&te a cu&lului% &e c=nd cele ,idraulice sau electrice reali2ea2 o varia'ie continu. -onstructiv se &ot reali2a #i transmisii mi@te &rin combinarea celor trei variante descrise anterior.

12*2* Sc-e.& 3e $rinci$iu & tr&ns.isiei e%ectrice


0ransmisia electric re&re2int totalitatea ma#inilor #i a&aratelor elec. trice cu ajutorul crora cu&lul motor este transmis de la arborele motorului diesel la osiile motoare. "otorul diesel antrenea2 1eneratorul &rinci&al%

*6A

DAN !N"A
Fi=ura +*585 "ransmisia ele2tri25

care trans5orm ener1ia mecanic n ener1ie electric% alimentea2 cu aceasta motoarele electrice de trac'iune% care la r=ndul lor antrenea2 osiile motoare. Le1tura dintre arborele motorului de trac'iune #i osia motoare se 5ace &rintr.un an1renaj cu ro'i din'ate. Gn 5unc'ie de curentul electric &rodus de 1enerator #i cel utili2at de mo. toarele electrice de trac'iune% transmisiile electrice se m&art nJ transmisii electrice n curent continuu ;continuu.continuu<* transmisii electrice n curent alternativ ;alternativ.continuu<* transmisii electrice n curent alternativ.alternativ. 0ransmisia electric n curent continuu Efi=ura +*58F se com&une din. tr.un 1enerator &rinci&al de curent continuu #i motoarele electrice de trac. 'iune de curent continuu% care antrenea2 osiile motoare. Ceneratorul &rinci&al este multi&olar av=nd &oli &rinci&ali% &oli au@i. liari de comuta'ie #i n5#urri de com&ensa'ie. 6istemul de e@cita'ie se&a. rat cu care este &rev2ut &ermit re1larea tensiunii #i curentului cores&un. 2tor 5or'ei de trac'iune #i vite2ei de naintare a ve,iculului. "otoarele de trac'iune sunt de curent continuu cu e@cita'ie serie% ac'io. narea osiilor 5c=ndu.se individual sau n 1ru&. Gn 5unc'ie de aceasta se ale1e varianta de transmisie a cu&lului motor de la arborii motoarelor electrice de trac'iune la osiile motoare.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*68

Fi=ura +*565 "ransmisia ele2tri2 de 2urent alternati1)2ontinuu5

"ransmisia ele2tri2 de 2urent alternati1)2ontinuu Efi=ura +*56F este 5ormat dintr.un 1enerator electric de curent alternativ PC6Q #i motoarele electrice de trac'iune de curent continuu. Ceneratorul sincron PC6Q este o ma#in de curent alternativ tri5a2at% e@. citat n curent continuu. -urentul de e@cita'ie este &rodus de ctre o ma#in electric de curent continuu ;e@citatrice< antrenat de ctre arborele moto. rului termic sau arborele 1eneratorului sincron. Gn ca2ul n care curentul &ro. dus de e@citatrice este alternativ% acesta este trans5ormat n curent continuu cu ajutorul redresorului PBQ.
Fi=ura +*5,5 "ransmisia ele2tri2 de 2urent alternati1)alternati15

*66

DAN !N"A

Deoarece motoarele electrice de trac'iune sunt de curent continuu ;on. dulat< alimentarea acestora de la 1eneratorul sincron se 5ace &rin interme. diul &un'ilor redresoare P+BQ. "ransmisia ele2tri2 de 2urent alternati1 Efi=ura +*5,F este 5ormat din. tr.un 1enerator sincron tri5a2at antrenat de ctre motorul termic #i motoarele de curent alternativ asincrone tri5a2ate. -aracteristicile acestor motoare nu cores&und trac'iunii 5eroviare% iar &entru utili2area lor sunt alimentate de la 1eneratorul sincron &rin intermediul unei instala'ii s&eciale denumit conver. ti2or static de 5recvent% 5ormat din &un'i redresoare P+BQ #i invertoare PIQ. La toate cele trei ti&uri de transmisii% &e l=n1 1enerator #i motor% mai au n com&onen' o serie de circuite% dis&o2itive #i a&arate de comand% re1lare #i &rotec'ie.

12*0* Tr&ns.isi& e%ectric/ 3e $e %oco.oti1& 060-DA


0ransmisia electric a locomotivelor diesel electrice 969.D! se com. &une dintr.un 1enerator &rinci&al de curent continuu ti& C-4.1199>19% an. trenat de ctre motorul diesel &rin intermediul unui an1renaj cu ro'i din'ate av=nd ra&ortul de transmisie 1%??. Ceneratorul &rinci&al alimentea2 cele #ase motoare de trac'iune de cu. rent continuu% c=te unul &entru 5iecare osie. 6c,ema electric a transmisiei E1e;i plana +-5+F se com&une din urm. toarele circuiteJ circuitul de 5or'* circuitul e@cita'iei se&arate* circuitul de lansare a motorului diesel* circuitul de comand #i re1lare. -ircuitul de 5or' se com&une din 1eneratorul &rinci&al ;1<% motoarele electrice de trac'iune ;"1 W "6<% e@cita'iile acestora ;41 W 46<% contac. toarele ;88<% inversorul de mers ;81<% re2isten'ele de slbire a c=m&ului ;87<% releele ma@imale de curent ;5?<. 4@cita'ia se&arat ;d< este alimentat de la 1eneratorul au@iliar ;19< &rin intermediul re2isten'elor de re1laj ;1?a* 1?b* 15a* 15b< #i re1ulatorului de c=m& ;17<. Be2isten'a re1labil a re1ulatorului de c=m& ;17<% &ermite modi. 5icarea curentului de e@cita'ie% reali2=nd ast5el 5unc'ionarea 1ru&ului motor diesel.1enerator &rinci&al la &uterea constant comandat. Gn &aralel cu n. 5#urarea e@cita'iei se&arate este conectat o diod de &rotec'ie ;15<% iar n &aralel cu re2isten'ele ;1?a< #i ;1?b<% contactoarele ;179.1< #i ;179.8< cu aju. torul crora se #untea2 re2isten'ele &e &rimele tre&te ale controlerului de comand. La &unerea n 5unc'ie a motorului diesel% 1eneratorul &rinci&al 5unc.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*6,

'ionea2 n re1im de motor% 5iind alimentat de la bateria de acumulatori ;5< &rin intermediul contactorilor de &ornire ;6.1< #i ;6.8<. Bateria de acumulatori se ncarc cu ajutorul 1eneratorului au@iliar. 0ensiunea 1eneratorului au@iliar se men'ine constant cu ajutorul re1ula. torului ra&id de tensiune B!0 1(. -ircuitele mai au n com&onen'a lor a&arate de msur #i control% dis. &o2itive de &rotec'ie #i si1uran'% relee% si1uran'e 5u2ibile% contactori% co. mutatoare etc.

C&$ito%u% 10

<E(ERATOARELE DE C'RE(T CO(TI('' 'TILIFATE LA LOCOMOTIVELE DIESEL ELECTRICE

10*1* <ener&%it/i* C%&si6ic&re* C&r&cteristici%e )ener&to&re%or 3e curent continuu


Ceneratoarele electrice de curent continuu sunt ma#ini electrice care trans5orm ener1ia mecanic a motorului termic n ener1ie electric. La 1e. neratoarele de curent continuu 5lu@ul ma1netic este &rodus de ctre n5#u. rarea de e@cita'ie a#e2at &e &oli% 5iind &arcurs de curentul de e@cita'ie &e. Faloarea curentului de e@cita'ie se re1lea2 cu ajutorul unei re2isten'e va. riabile ;B<. Du& modul de alimentare a n5#urrii de e@cita'ie 1eneratoarele se m. &art nJ a< generatoare cu e1citaie separat Efi=ura +>5+F n5#urarea de e@cita'ie este alimentat de la o surs inde&endent de curent ;baterie de a. cumulatoare% re'ea de curent continuu sau un 1enerator au@iliar% cum este ca2ul locomotivelor diesel.electrice<* b< generatoare cu e1citaie proprie =autoe1citaie< n5#urarea de e@. cita'ie este alimentat de la 1eneratorul res&ectiv. Du& 5elul n care sunt conectate n5#urrile de e@cita'ie la bornele rotorului se &ot deosebiJ =enerator 2u ex2itaie 3n deri1aie Efi=ura +>5*F n5#urarea de e@ci. ta'ie este conectat n &aralel cu n5#urarea rotoric. +entru a se &utea reali. 2a e@cita'ia este necesar ca 1eneratorul s aib un ma1netism remanent. -u. rentul de e@cita'ie la 1eneratoarele cu e@cita'ie n deriva'ie #i &uteri &=n la 599 DI trebuie s 5ie de mrimea 9%99) W 9%1 din valoarea curentului roto. ric% ceea ce im&une ca n5#urarea de e@cita'ie s aib re2isten'a mare% lucru reali2at cu un numr mare de s&ire #i sec'iunea conductorului mic*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*6.

Fi=ura +>5+5 /enerator 2u ex2itaie separat5

Fi=ura +>5*5 /enerator 2u ex2itaie 3n deri1aie5

=eneratorul 2u ex2itaie serie Efi=ura +>5>F n5#urarea de e@cita'ie este conectat n serie cu n5#urarea rotoric. Gn acest ca2 curentul de e@ci. ta'ie este acela#i cu cel &rodus de 1enerator% 5a&t ce determin ca n5#urarea de e@cita'ie s aib o re2isten' mic% deci numr mic de s&ire% iar sec'iunea conductorului s 5ie mare* D =enerator 2u ex2itaie 2ompound Efi=ura +>5AF la acest ti& de 1ene. rator n5#urarea de e@cita'ie se com&une dintr.o n5#urare deriva'ie #i o
Fi=ura +>5>5 /enerator 2u ex2itaie 3n serie5 Fi=ura +>5A5 /enerator 2u ex2itaie 2ompund5

*,(

n5#urare serie. La 1eneratoarele la care 5lu@urile celor dou n5#urri ;serie #i deriva'ie< au semne o&use e@cita'ia este anticom&und. c< generator cu e1citaie mi1t Efi=ura +>58F n5#urarea de e@cita. 'ie este 5ormat dintr.o n5#urare se. &arat #i o n5#urare serie #i>sau de. riva'ie. /unc'ionarea unui 1enerator este caracteri2at &rin anumite rela'ii care se stabilesc ntre mrimile 5unda. mentale ;tensiune% curent de sarcin% tura'ie% curent de e@cita'ie etc.< ale acestuia. Be&re2entrile 1ra5ice ale aces. tor de&enden'e n condi'iile n care Fi=ura +>585 /enerator 2u ex2itaie mixt5 a.

DAN !N"A

numite mrimi se men'in constante se numesc caracteristici ale 1eneratoa. relor electrice. Dintre aceste caracteristici un interes deosebit &re2int ca. racteristica de mers n 1ol #i caracteristicile de mers n sarcin. $ara2teristi2a de mers 3n =ol este re&re2entarea 1ra5ic a varia'iei ten. siunii electromotoare E=% a 1eneratorului n 5unc'ie de curentul de e@cita'ie &e% n condi'iile n care la bornele 1eneratorului nu este conectat nici un con. sumator. -aracteristica se trasea2 n condi'iile n care tura'ia este men'i. nut constant #i &oate 5i trasat &entru di5erite re1imuri de tura'ie n1% n8. 0ensiunea electromotoare la bornele unui 1enerator a crui indus se ro. te#te cu vite2a n este dat de rela'iaJ E Q H Y Y n% undeJ He este o mrime constant #i caracteri2ea2 &arametrii constructivi ai 1eneratorului ;numr de &oli% numrul cilor de curent<* 5lu@ul ma1netic al 1eneratorului. !s&ectul caracteristicii este dat n fi=ura +>56. La cre#terea curentului de e@cita'ie &e% de la valoarea 9 s&re ima@ tensiu. nea electromotoare a 1eneratorului varia2 du& curba 8% iar la scdere du& curba 1% ast5el c cele dou curbe nc,id o su&ra5a' S datorit ,istere2isului ma1netic. Gn &ractic se utili2ea2 o curb medie ) care trece &e la mijlocul dis. tan'ei dintre cele dou curbe #i 2ero. 0ensiunea la bornele 1eneratorului de curent continuu B este ntotdea. una mai mic dec=t tensiunea electromotoare datorit cderii de tensiune &e n5#urarea rotoric.
= e

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*,+

Fi=ura +>565 $ara2teristi2a de mers 3n =ol a =eneratorului5

B Q E D R Y &% undeJ & curentul care trece &rin n5#urarea rotoric* R re2isten'a n5#urrii rotorice. La mers n 1ol valoarea curentului &rin indus este 9% ast5el c #i cderea de tensiune &e acestea este 9% tensiunea la bornele 1eneratorului% B 5iind e1al cu tensiunea electromotoare E. -aracteristica de mers n 1ol se &oate m&r'i n trei 2one &rinci&aleJ poriunea a este &artea rectilinie a 1ra5icului n care tensiunea elec. tromotoare varia2 a&roa&e liniar cu varia'ia curentului de e@cita'ie &e% 2ona n care circuitul ma1netic este nesaturat* poriunea 9 este 2ona n care% &e msur ce cre#te curentul de e@ci. ta'ie &e ;cre#te #i 5lu@ul ma1netic<% satura'ia circuitului ma1netic cre#te% iar curba se abate de la varia'ia liniar% tensiunea electromotoare cresc=nd mai ncet n com&ara'ie cu curentul de e@cita'ie* poriunea 2 se caracteri2ea2 &rintr.o cre#tere nesemni5icativ a ten. siunii electromotoare 5a' de cre#terea curentului de e@cita'ie datorit satu. ra'iei circuitului ma1netic. Gn 1eneral% tensiunea nominal a 1eneratoarelor obi#nuite se ale1e la in. ter5eren'a dintre 2ona a #i 2ona 9% deoarece 5unc'ionarea n 2ona a se carac. teri2ea2 &rintr.o instabilitate a valorii tensiunii% iar n 2ona 2 se restr=n1 &o. sibilit'ile re1lrii valorii tensiunii n limitele dorite. +entru 1eneratoarele de curent continuu utili2ate n trac'iunea 5eroviar 5unc'ionarea se e@tinde at=t n 2ona a% c=t #i n 2ona 9 datorit necesit'ii re1lrii tensiunii n limite lar1i.

*,*

DAN !N"A

$ara2teristi2a de mers 3n sar2in EexternF este re&re2entarea 1ra5ic a varia'iei tensiunii B la bornele 1eneratorului n 5unc'ie de curentul de sar. cin &% n condi'iile men'inerii constante a tura'iei n #i a curentului de e@. cita'ie &e. /orma caracteristicii de&inde de sistemul de e@cita'ie al 1enera. torului. Gn fi=ura +>5, sunt &re2entate caracteristicile e@terne ale unui 1enerator n 5unc'ie de 5elul e@cita'ieiJ 1 e@cita'ie se&arat* 8 e@cita'ie n deriva'ie* ) e@cita'ie serie* ? caracteristica 5unc'ionrii 1eneratorului la &utere constant. Din variantele &re2entate re2ult c nici una din acestea nu cores&und condi'iei de 5unc'ionare la &utere constant. -erin'a cea mai im&ortant a 1eneratorului de curent continuu utili2at n trac'iunea 5eroviar este c la &uterea nominal a motorului termic caracte. ristica e@tern a acestuia s se su&ra&un &este caracteristica de trac'iune ;varia'ia 5or'ei de trac'iune n 5unc'ie de vite2<. $ara2teristi2a =eneratorului prin2ipal de pe lo2omoti1a (6()DA. +ute. rea 1eneratorului &rinci&al de curent continuu este dat de rela'iaJ P Q B Y & PIQ.
= = =

undeJ B tensiunea 1eneratorului PFQ* & = curentul de sarcin P!Q.


=

+ D ex2itaii separateG * D ex2itaie deri1aieG > D ex2itaie serieG A D fun2ionarea =eneratorului la putere 2onstant5

Fi=ura +>5,5 $ara2teristi2ile =eneratoarelor de 2urent 2ontinuu:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*,>

Gn condi'iile n care 1eneratorul &reia inte1ral &uterea motorului diesel se stabile#te rela'iaJ B= Y &= T = Y P%D% undeJ P
=

%D

&uterea motorului diesel* randamentul 1eneratorului.

La re1im tura'ie #i #i cu&lu constant% motorul &rinci&al va avea otrebuie &utere s cons. tant P un T H% n de consecin'% &uterea 1eneratorului 5ie %D 6e a&recia2 c #i randamentul 1eneratorului constant. este constant. Dac se re&re2int 1ra5ic varia'ia tensiunii #i curentului unui 1enerator utili2at n trac'iunea 5eroviar% se ob'ine caracteristica e@tern ideal a 1ene. ratorului care este o ,i&erbol. Faria'ia este similar cu varia'ia 5or'ei de trac'iune n 5unc'ie de vite2. Din &unct de vedere constructiv 5orma caracteristicii e@terne este in5lu. en'at de valorile ma@ime ale tensiunii #i curentului. 0ensiunea ma@im este limitat de satura'ia ma1netic a ma#inii% de &ericolul 5ormrii cercului de 5oc la colector #i de re2isten'a de i2ola'ie a n5#urrilor. Faloarea curen. tului este limitat de ncl2irea n5#urrilor% condi'iile de comuta'ie #i re. 2isten'a mecanic. Datorit acestor limitri ale tensiunii #i ale curentului% caracteristica e@. tern ideal a 1eneratorului are 5orma din fi=ura +>5- re&re2entat de curba ;!B-D<% alturi de care s.a trasat #i caracteristica e@tern real% curba ;!4/CD<. !mbele caracteristici sunt trasate &entru o tura'ie n$ constant.
=

Fi=ura +>5-5 $ara2teristi2a extern ideal a =eneratorului prin2ipal5

*,A

DAN !N"A
Fi=ura +>5.5 S2:ema de prin2ipiu a =eneratorului prin2ipal 2u trei 3nfurri:

a D 3nfurare rotori2G 9 D 3nfurarea polilor auxiliari i de 2ompensaieG 2 D 3nfurare anti2om) poundG 3nfurarea ex2itaieirseparateG e D 1aria9il 3nfurarea ex2itaiei 3n deri1aieG += DseparateG re;istena re=lare d aD ex2itaiei 3n deri1aieG D re;istena pentru 3nfurarea ex2itaiei i de D 2urent prin ex2itaie separatG i D 1 2urent prin ex2itaie deri1aie5 f
e

-aracteristica e@tern real intersectea2 curba de &utere constant ;B-< n &unctele ;4< #i ;C<% cores&un2toare curen'ilor ;&E< #i ;&/<% &uncte n care &uterea motorului diesel este utili2at inte1ral. !nali2=nd n continuare cele dou caracteristici% se observ c &e &or'iunile ;!4< #i ;CD< &uterea 1e. neratorului este mai mic dec=t &uterea &e care o &oate 5urni2a motorul die. sel% iar &e &or'iunea ;4C< situa'ia este invers% a&r=nd tendin'a de su&ra. ncrcare a motorului diesel. +entru ca caracteristica e@tern a 1eneratorului &rinci&al al locomotivei 969.D!% s 5ie c=t mai a&ro&iat de caracteristica e@tern ideal ;5avorabil trac'iunii 5eroviare<% constructiv s.a ado&tat solu'ia unui 1enerator cu trei n5#urri Efi=ura +>5.F #i anumeJ 3nfurarea de ex2itaie 3n serie D anti2ompound ;c< care% atunci c=nd este &arcurs de un curent electric% &roduce un curent electric de sens con. trar celui &rodus de ctre n5#urrile de e@cita'ie n deriva'ie #i se&arate. +rin aceasta curentul de sarcin este limitat la valorile su&erioare. 0ot aceast n5#urare &roduce c=m&ul ma1netic de ba2% la &ornirea motorului diesel% c=nd 1eneratorul 5unc'ionea2 n re1im de motor de curent continuu cu e@. cita'ie serie Efi=ura +>5+(F* 3nfurarea de ex2itaie deri1aie ;e< este le1at n &aralel cu n5#u. rarea rotoric% curentul care strbate aceast n5#urare 5iind &ro&or'ional cu tensiunea de la bornele 1eneratorului &rinci&al. +entru valoarea ma@im a tensiunii curentul are valoarea i T ) !* 3nfurarea de ex2itaie separat d &osibilitatea re1lrii tensiunii
e

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*,8

Fi=ura +>5+(5 Fun2ionarea =eneratorului prin2ipal 2a motor ele2tri2 de antrenare a motorului diesel5

1eneratorului &rinci&al ast5el nc=t s se ob'in o caracteristic e@tern c=t mai a&ro&iat de caracteristica e@tern ideal% n acest sco& 5iind conectat la 1eneratorul au@iliar &rin intermediul re2isten'ei variabile ;r1< #i a servore. 1ulatorului de c=m&. Faloarea ma@im a curentului de e@cita'ie este ie ma@ T

Fi=ura +>5++5 $ara2teristi2a extern real a =eneratorului prin2ipal5

*,6

DAN !N"A

T 81 !% &entru o ncl2ire medie a bobinajului #i re2isten'a variabil com. &let scurcircuitat. -aracteristica e@tern real a 1eneratorului &rinci&al de &e locomotive 969.D! este re&re2entat n fi=ura +>5++. !nali2=nd aceast dia1ram% se &oate m&r'i n urmtoarele 2oneJ curba ;/4< cores&unde 2onei ;I< de demaraj c=nd este necesar o 5or' de trac'iune mare cores&un2toare unor valori mari ale curentului #i tensiuni mici. +e aceast &or'iune &uterea &reluat de 1eneratorul &rinci&al este mai mic dec=t &uterea debitat de motorul diesel% acesta 5iind subncrcat* curba ;4D-B< cores&unde 2onei ;II< n care &uterea motorului diesel este inte1ral utili2at de ctre 1eneratorul &rinci&al. Deoarece n aceast 2o. n &uterea 1eneratorului #i a motorului diesel se men'in constante% caracte. ristica are 5orma unei ,i&erbole. +unctul ;D< cores&unde &uterii uniorare ;8.799 !* 599 F<% iar &unctul ;-<% &uterii de durat ;8.?69 !* 559 F<* curba ;B!< cores&unde 2onei ;III< n care tensiunea la bornele 1ene. ratorului &rinci&al se modi5ic 5oarte &u'in men'in=ndu.se a&roa&e de va. loarea ma@im% iar &uterea scade &e msur ce vite2a cre#te. Gn conclu2ie% dac 1eneratorul nu ar avea n5#urarea e@cita'iei se&a. rate cu re1lare automat a valorii curentului de e@cita'ie% acesta ar trebui s 5unc'ione2e du& curba ;BC4< im&osibil de reali2at deoarece &uterea 1ene. ratorului &rinci&al ar 5i mai mare dec=t &uterea debitat de ctre motorul diesel. -ondi'ia ca &uterea motorului diesel s 5ie utili2at inte1ral de ctre 1enerator nu este% de asemenea% &osibil &e ntre1 domeniul de 5unc'ionare deoarece la e@tremit'ile dia1ramei e@ist limitrile de tensiune #i curent.

10*2* Construci& )ener&to&re%or 3e $e %oco.oti1& 060-DA* D&te te-nice $rinci$&%e


Cru&ul de 1eneratoare Efi=ura +>5+*F montat &e locomotiva 969.D! se com&une din 1enerator &rinci&al #i 1enerator au@iliar. !m=ndou 1eneratoarele sunt montate &e acela#i arbore care este antre. nat de la arborii coti'i ai motorului diesel &rin intermediul unui an1renaj cu ro'i din'ate av=nd ra&ortul de transmisie 1J 1%??. +entru o tura'ie a motorului diesel de 759 rot.>min. tura'ia 1eneratorului este de 1.9(9 rot.>min. !rborele 1eneratoarelor este sus'inut la ca&tul dins&re 1eneratorul au@iliar de un rulment cu role cilindrice ;ti& N3 )86 ">-)<% iar la cellalt este cu&lat &rintr.o 5lan# cu a@ul ro'ii din'ate su&erioare a an1renajelor de sincroni2are de la arborii coti'i. Bcirea 1ru&ului de 1eneratoare este 5cut de un ventilator &ro&riu% 5i@at &e arbore la ca&tul dins&re motorul diesel. !cesta as&ir aerul din sala ma#inilor &e la &artea o&us #i l re5ulea2 &rin. tr.o desc,idere dre&tun1,iular% la &artea in5erioar a 1ru&ului% n ca&tul dins&re motorul diesel.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura +>5+*5 Se2iune prin =rupul de =eneratoare al lo2omoti1ei (6()DA:

*,,

+ D rulment 2u roleG * D ar9orele rotoruluiG > D flan de 2uplareG A D 1entilatorG 8 D suportul 1enti) latoruluiG 6 D mie;ul ma=neti2 al =eneratoruluiG , D inele de str4n=ereG - D uru9G . D 3nfurarea rotoruluiG +( D lamele de 2upruG ++ D 9u2G +* D 2on de str4n=ereG +> D uru9G +A D ste=uleeG +8 D mufeG +6 D =reuti de e2:ili9rareG +, D portperiiG +- D perii de 2r9uneG +. D suport portperiiG *( D puntea portperiilorG *+ D inele 2ole2toareG ** D 2ar2asG *> D poli prin2ipaliG *A D 3nfurarea ex2i) taiei separateG *8 D 3nfurarea ex2itaiei 3n deri1aieG *6 D 3nfurarea ex2itaiei anti2ompoundG *, D 3nfurarea de 2ompensaieG *- D poli auxiliariG *. D 3nfurarea polilor auxiliariG >( D 9ornele =eneratorului prin2ipal< >+ D 2orpul rotorului =eneratorului auxiliarG >* D mie;ul ma=neti2 al =ene) ratorului auxiliarG >> D 3nfurarea rotoruluiG >A D lamelele 2ole2toruluiG >8 D inele de str4n=ereG >6 D 9uloane de str4n=ereG >, D 2ole2torul =eneratorului auxiliarG >- D 2on de str4n=ereG >. D uru9G A( D portperiiG A+ D perii de 2r9uneG A* D suport de portperiiG A> D inele 2ole2toareG AA D puntea portperiilorG A8 D 7u=ul statoruluiG A6 D polii prin2ipali ai =eneratorului auxiliarG A, D poli auxiliari ai =eneratorului auxiliarG A- D 3nfurri de ex2itaieG A. D 3nfurarea polilor auxiliariG 8( D 9ornele =eneratorului auxiliar5

&E <ener&toru% $rinci$&% ti$ <CE 1 100L10 este o ma#in de curent continuu av=nd 19 &oli &rinci&ali #i 19 &oli au@iliari% com&ensat% cu e@ci. ta'ie mi@t ;se&arat% n deriva'ie #i n serie anticom&ound<. Datele te:ni2e ale =eneratorului prin2ipal sunt: &uterea nominal................................................................1.)59 DI* tura'ia nominal...........................................................1.9(9 rot.>min.*

*,-

DAN !N"A

tensiunea ma@im de scurt durat............................................999 F* curentul ma@im de scurt durat.............................................).999 !* curentul ma@im de e@cita'ie.........................................................81 !* numrul de &oli &rinci&ali...............................................................19* numrul de &oli au@iliari.................................................................19.

Be1imul de durat Be1imul uniorar

Ceneratorul &rinci&al se com&une din dou subansamble mariJ statorul #i rotorul. Gntre stator #i rotor ;n5#urarea rotoric #i n5#urarea statoric< e@ist un s&a'iu numit ntre5ier. )tatorul este subansamblul 1eneratorului unde se &roduce 5lu@ul ma1. netic inductor &rin alimentarea &olilor &rinci&ali #i se com&une din carcas% &oli &rinci&ali #i &oli au@iliari de comuta'ie. Carcasa este 5ormat dintr.un cilindru metalic ;5ont sau o'el cu mare conductibilitate ma1netic n interiorul cruia sunt 5i@a'i &olii &rinci&ali #i &olii au@iliari. A &arte a carcasei serve#te la nc,iderea 5lu@ului ma1netic de la &ol la &ol #i se nume#te ju1. %olii principali sunt 5orma'i dintr.un mie2 #i n5#urrile e@ecutate sub 5orm de bobine% mie2urile sunt con5ec'ionate din tabl de o'el av=nd 1rosi. mea de 9%5 W 1%8 mm. /orma tablelor se ob'ine &rin #tan'are. Gn &artea ctre rotor mie2urile &olilor se termin &rintr.o &or'iune mai lat ;)<% care 5olo. se#te la sus'inerea bobinelor &olului #i &entru a nlesni trecerea 5lu@ului ma1. netic &rin ntre5ier* aceast &arte a mie2ului se nume#te #i tal&a &olului. +e 5iecare &ol este montat c=te o bobin a n5#urrilor de e@cita'ie serie #i deriva'ie #i dou bobine &entru n5#urarea de e@cita'ie se&arat. %olii au1iliari la 5el ca #i cei &rinci&ali% sunt 5orma'i dintr.un mie2 #i o bobin n5#urat &e el. Bobinele &olilor au@iliari Efi=ura +>5+>F sunt con5ec. 'ionate din cu&ru electrolitic moale. &otorul este &artea 1eneratorului care trans5orm ener1ia mecanic n ener1ie electric. +r'ile &rinci&ale ale rotorului suntJ mie2ul% n5#urarea rotoric #i colectorul. "ie2ul rotorului este alctuit din tole #tan'ate de tabl silicioas i2olate ntre ele &rintr.un strat de lac i2olant &entru diminuarea curen'ilor /oucault indu#i n mie2. 0olele sunt asamblate n &ac,ete ast5el nc=t crestturile s se su&ra&un &er5ect &entru a nu m&iedica a#e2area n5#urrilor. La ca&e.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*,.

+< , D rame i;olanteG * D i;olaia 2ar2aseiG > D 9o9inG A D nurG 8 D i;olaia spirei de 2aptG 6 D 2ar) 2asG - D i;olaia dintre spireG . D pies de 2ompletareG +( D mie;5

Fi=ura +>5+>5 Pol auxiliar al =eneratorului prin2ipal:

tele mie2ului% &e ambele &r'i% se &revd tole de o'el cu 1rosimea de 1 W 8 mm care au rolul de a nu &ermite celorlalte tole s se rs5ire. Gn5#urarea rotorului este o n5#urare buclat combinat cu una ondu. lat denumit #i ti& broasc% utili2at de obicei la ma#inile electrice de cu. rent continuu de &utere ridicat. +artea de bobinaj a rotorului% care se a5l n anco#e% se asi1ur m&otriva 5or'elor centri5u1e cu &ene de lemn &resat ;li1. noston<% iar &artea care iese n a5ar este asi1urat cu bandaje din s=rm. Colectorul este un redresor mecanic cu rolul de a redresa tensiunea elec. tromotoare alternativ indus n n5#urarea rotoric. +r'ile com&onente ale colectorului sunt &re2entate n Efi=ura +>5+AF. "ontarea colectorului &e arbore se reali2ea2 &rin &resare. Lamelele colectorului ;)< sunt con.
Fi=ura +>5+A5 $ole2torul =eneratorului lo2omoti1ei diesel (6()DA:

+ D 9u2G *< 6 D manete i;olanteG > D lamelele 2ole2toruluiG A D 2ilindru i;olantG 8 D 9utoane de presareG , D 2on de presareG - D 9anda7G . D ste=ulee5

*-(

DAN !N"A

5ec'ionate din cu&ru electrolitic tras la rece #i se &relucrea2 n 5orm de coad de r=ndunic. Le1tura acestuia cu bobinele n5#urrii rotorice se 5ace &rin ste1ule'ele ;9< li&ite de lamele. Gntre lamelele metalice se mon. tea2 lamele de micanit% care du& strun1irea colectorului se decanelea2 &e la o ad=ncime de 1%5 mm &e toat lun1imea colectorului. /a' de &iesa de sus'i. nere colectorul este i2olat &rin inter&unerea unui cilindru de micanit% iar 5a' de inelul de str=n1ere &rin man#etele i2olante ;8< #i ;6<. "an#eta buc#ei de str=n1ere ;1<% care iese de sub lamelele de colector% se bandajea2 cu s5oa. r #i se lcuie#te. Lamelele colectorului% asamblate n cerc% sunt &resate ntre buc#a ;1< #i conul de &resare ;7< cu buloanele ;5<. 6u&ra5a'a colectorului trebuie s 5ie neted #i circular% btaia radial ma@im admis 5iind de 9%? mm. %eriile i suporii portperii. +eriile% ca #i elemente com&onente ale unui 1enerator electric de curent continuu% nde&linesc trei 5unc'ii &rinci&aleJ reali2ea2 trans5erul de ener1ie electric de la colectorul a5lat n ro. ta'ie s&re consumatori* reali2ea2 un contact aderent alunector% 5r un1ere% &e su&ra5a'a colectorului a5lat n rota'ie* se o&une ac'iunii tensiunii electromotoare din s&irele comutate. +eriile sunt con5ec'ionate din crbune 1ra5itat av=nd dimensiunile )) M M 18% 5 M 59 mm. De o im&ortan' deosebit este cderea de tensiune n 2ona de contact dintre &erie #i colector. Faloarea cderii de tensiune de&inde de calitatea materialului din care este con5ec'ionat &eria% densitatea de curent% starea colectorului #i 5or'a de a&sare a acestora &e colector. Buna 5unc'io. nare a contactului alunector se caracteri2ea2 &rinJ su&ra5a'a bun de con. tact a colectorului% durata mare de 5unc'ionare a &eriei% &ierderi electrice #i
Fi=ura +>5+85 %ontarea periilor pe 2ole2tor5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*-+

mecanice reduse% li&sa a&roa&e com&let a sc=nteii sub &erie% u2ura nen. semnat a colectorului% intensitate sc2ut a 21omotului &rodus. 6u&ortul &ort&erii este 5ormat din mai multe casete cu rolul de a 1,ida &eriile #i a le men'ine n contact &ermanent cu colectorul. !m&lasarea &e. riilor &e colectorul 1eneratorului se 5ace n modul artat n fi=ura +>5+8. Gn acest 5el se evit u2ura &rematur a colectorului% acestea aco&erind ntrea1a su&ra5a'. +entru a se crea un contact intim ntre &erii #i colector% &ort&eria este &rev2ut cu un de1et de &resiune% care men'ine &eria a&sat &e colec. tor. Feri5icarea &resiunii se 5ace cu ajutorul unui dinamometru% valoarea &rescris 5iind de 9%8 715>cm8. !baterea &resiunii &e di5erite &erii nu trebuie s de&#easc mai mult de 19X din valoarea &resiunii medii. 6u&or'ii &ort&erii se montea2 &rin buloane &e &untea &ort&eriilor Efi) =ura +>5+6F. !nsamblul &unte.&ort&erii se introduce n carcasa 1eneratoru. lui% iar 5i@area se 5ace numai du& am&lasarea corect a &eriilor. +o2i'ia corect a &un'ii &ort&eriilor ;a@a neutr< se determin #i se marc,ea2 cu oca2ia ncercrilor.
Fi=ura +>5+65 Puntea portperiilor:

+ D 2a9luri de 2onexiuneG * D pl2i de fixareG > D uru9uri de fixareG A D tift de 9lo2areG 8 D ptratul pinionului pentru rotirea puniiG 6 D perii de 2r9uneG , D rame de =:idare a portperiilorG - D de=ete de presiune5

*-*

DAN !N"A

Feri5icarea &o2i'iei corecte a &un'ii se 5ace &rin metoda induc'iei cu 1e. neratorul n stare de re&aos% du& #le5uirea &realabil a &eriilor &e colector. !ceasta cu&rinde urmtoarele o&era'iiJ n5#urarea e@cita'iei se&arate se alimentea2 de la o baterie de acu. mulatori &rintr.o re2isten' variabil R1. Faloarea curentului &rin n5#urare nu trebuie s de&#easc 5.19X din valoarea curentului nominal* la bornele se conectea2 cu scala cu&rins ntre ?9n5#urrii #i 69 mF% rotorice cu re2isten'a adi'ionalun R milivoltmetru &entru tensiuni de 1%5 W )F. Dac se &rocedea2 la conectarea #i deconectarea n5#urrii de e@ci. ta'ie n n5#urarea rotoric se introduce o tensiune electromotoare de trans. 5ormare care devia2 acul a&aratului de msur ntr.o &arte sau cealalt n 5unc'ie de &o2i'ia &eriilor. Gn ca2ul n care &eriile sunt n a@a neutr% tensiunea electromotoare este 2ero. +untea &ort&erii se rote#te &=n c=nd la conectarea #i deconectarea bobinajului acul milivoltmetrului rm=ne &e 2ero. +e msura u2rii colectorului su&or'ii &ort&eriilor se re1lea2 ast5el nc=t ntre ace#tia #i colector s se men'in o distan' de 8 mm. 9* <ener&toru% &u#i%i&r A<E 585L: este o ma#in electric de curent continuu cu e@cita'ie deriva'ie% av=nd o&t &oli &rinci&ali #i o&t &oli au@iliari. Datele te:ni2e ale =eneratorului auxiliar sunt: &uterea nominal.....................................................................75 DI* tensiunea nominal....................................................................179 F* curentul nominal........................................................................??9 !* curentul de e@cita'ie.......................................................................7 !* numrul de &oli.................................................................................(* tura'ia..................................................................5)9 W 1.9(9 rot.>min. 6c,ema de &rinci&iu a 1eneratorului au@iliar este &re2entat n fi=ura +>5+,. Din &unct de vedere constructiv acesta se com&une dinJ
1

a D rotorG 9 D 3nfurarea polilor auxiliariG e D 3nfurarea ex2itaiei deri1aieiG RA" D re=ulator automat de tensiune5

Fi=ura +>5+,5 S2:ema de prin2ipiu a =eneratorului auxiliar:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*->

+ D 9utu2G * D mie;G >< 8 D inel de presareG A D 9ulon de presareG 6 D pies de e2:ili9rare5

Fi=ura +>5+-5 $orpul =eneratorului auxiliar al lo2omoti1ei (6()DA:

rotorul generatorului au1iliar Efi=ura +>5+-F are o n5#urarea ondu. lat% care este asi1urat contra 5or'elor centri5u1e &rin trei bandaje a#e2ate n canalele &ac,etului de tole% &recum #i &rin bandajele ca&etelor bobinelor% care ies din &ac,etul de tole. -a&etele conductoarelor bobinelor se li&esc direct la colector ne5iind necesar ste1ule'e datorit 5or'elor centri5u1e mai reduse* statorul este n acela#i tim& #i scutul 1ru&ului de 1eneratoare n el 5iind am&lasat la1rul cu rulment. Gn circuitul n5#urrii de e@cita'ie este conectat re1ulatorul automat de tensiune% acesta re1l=nd tensiunea la bornele 1eneratorului la o valoare constant de 179 F indi5erent de valoarea curen. tului% adic indi5erent de sarcin.

10*0* >ntreinere& "i contro%u% 6uncion/rii !n e#$%o&t&re & )ru$u%ui 3e )ener&to&re


Lucrrile de ntre'inere a 1ru&ului de 1eneratoare se 5ac n de&ou cu oca2ia revi2iilor #i re&ara'iilor. +e l=n1 acestea% &ersonalul de locomotiv este obli1at s 5ac un control al 5unc'ionrii n e@&loatare &entru a interveni o&erativ n ca2ul unor de5ec'iuni. +rinci&alele o&era'ii care se e@ecut cu oca2ia revi2iilor #i re&ara'iilor la 1ru&ul de 1eneratoare suntJ +5 Suflarea =rupului se 5ace n vederea nde&rtrii stratului de &ra5 de &e subansamblele 1eneratoarelor ;&oli% colector% &unte &ort&erie etc.<. Gna. inte de e5ectuarea o&era'iei se vor i2ola motoarele de trac'iune &rin interme. diul ntreru&toarelor 16.1.16.) #i se scoate si1uran'a 1?? &entru e@cita'ia 1eneratorului &rinci&al. 6u5larea 1ru&ului cu aer com&rimat ;p T 5 715>cm8< se 5ace cu motorul

*-A

DAN !N"A

+ D reperG * D uru9 de fixareG > D 2apa) 2ul exterior al rulmentuluiG A D uru) 9uriG 8 D rulment 2ilindri2 2u roleG 6 D niplu de un=ereG , D 2apa2 interiorG - D dis2G . D inelG +( D 2utie de unsoare5

Fi=ura +>5+.5 #a=r 2u re=ulator al 2antitii de unsoare5 Des2r) 2area la=rului 3n 1ederea transportului:

diesel la tura'ia de mers n 1ol &rin 1rtarul de &rotec'ie din &artea la1rului rulmen. tului. Gn continuare se vor demonta ca&ace. le de vi2itare a 1eneratorului &rinci&al #i se va rscoli cu aer com&rimat &ra5ul de&us la ste1ule'e #i colector &entru ca acesta s 5ie evacuat de ventila'ia &ro&rie. *5 Cntreinerea rulmenilor arborele 1ru&ului 1enerator se s&rijin n &artea 1e. neratorului au@iliar &e un la1r cu un re1u. lator al cantit'ii de unsoare Efi=ura +>5+.F. Bulmentul care se montea2 n la1rul de s&rijin este ti& N3 )86 ">-) cilindric% cu role ;D T 8(9 mm* d T 1)9 mm* T 5( mm<. Locul radial al rulmentului este de 9%99 W 9%155 mm n stare liber #i 9%96 W 9%1)9 mm n stare montat. +erioada de com&letare a unsorii ;termenul de un1ere< &rescris este de circa 1.599 ore de e@&loa. tare. Du& e@&irarea acestui termen se &re. sea2 n rulment% cu 1eneratorul n 5unc'ie% o cantitate de a&ro@imativ (99 1r unsoare &rin ni&lul de un1ere ;6<. -antitatea de un. soare n e@ces este eliminat de ctre re. 1ulatorul cantit'ii de unsoare. 3nsoarea sub &resiune trece &rin ni&lul de un1ere ;6< #i ajun1e n s&a'iul 1ol al ca&acului interior ;7<% cantitatea n e@ces intr n contact cu

discul ;(< al re1ulatorului care este 5i@at ri1id de arbore #i se rote#te odat cu acesta. 3nsoarea care ajun1e n contact cu discul sub in5luen'a 5or'elor cen. tri5u1e este dirijat &rin 5anta dintre disc #i inelul ;9< n cutia &entru unsoare ;19<. Be1larea cantit'ii de unsoare se 5ace du& c=teva 2eci de rota'ii de la introducerea unsorii &rin ni&lu% du& care 5anta are rolul doar de a 5eri rul. mentul de &ra5 #i murdrie. >5 Cntreinerea 2ole2toarelor< periilor i portperiilor. Bevi2ia colectoa. relor se 5ace &rin demontarea ca&acelor de vi2itare de &e carcasa 1enerato. rului &rinci&al #i au@iliar. +entru buna 5unc'ionare a ma#inilor electrice de curent continuu colectoarele trebuie s nde&lineasc anumite condi'iiJ 5orma #i calitatea su&ra5e'ei &eri5erice su&ra5a'a trebuie s 5ie &er. 5ect rotund &e ntrea1a lun1ime. +entru ob'inerea unui contact bun ntre &erie #i su&ra5a'a colectorului aceasta trebuie s 5ie lustruit% neted #i cu. rat de o culoare brun.ro#cat. A su&ra5a' de culoare albastr este un indiciu

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*-8

de su&rasolicitare termic cau2at de un curent &rea mare. Dac numai o &arte din lamele sunt nne1rite atunci acesta este un indiciu de contact im. &er5ect ntre lamele #i ca&etele bobinajului sau de conductoare ntreru&te. Gn ca2ul unui colector ovali2at% acesta se recti5ic &rin strunjire. ]le5ui. rea colectorului se 5ace cu o &iatr de 1ranula'ie 5in% 5i@at ri1id &e un su&ort sau cu un disc av=nd diametrul de 159 W 899 mm &e care s.a 5i@at un strat de carboround* &o2i'ia su&ra5e'elor 5rontale acestea trebuie s 5ie &er&endiculare &e a@a de rota'ie* continuitatea contactului n cadrul o&era'iilor de ntre'inere i2ola'ia dintre lamelele colectorului se cur' &e o ad=ncime de 9%( W 8 mm. 4@e. cutarea incorect a acestei o&era'ii are ca re2ultat a&ari'ia la su&ra5a'a &eri. 5eric a unor muc,ii i2olante% ca2 n care &eria nu mai 5ace contact cu su&ra. 5a'a lamelelor de cu&ru Efi=ura +>5*(5aF. +relucrarea corect a &lcilor de mic se 5ace ca n fi=ura +>5*(59. "ar1inile lamelelor trebuie s 5ie te#ite cu #ablonul sub un un1,i de ?5U la o ad=ncime de a&ro@imativ 9%5 mm* &aralelismul lamelelor colectorului cu a@a de rota'ie este necesar &entru reali2area unei bune comuta'ii. Gn condi'iile n care aceast cerin' este res&ectat% n 5unc'ionare% lamelele &rsesc su&ra5a'a de contact a &eriei simultan &e toat lun1imea* contactul electric bun ntre lamelele colectorului #i bobinaj aceast condi'ie &resu&une ca li&iturile dintre ca&etele conductorilor de bobinaj #i ste1ule'e s 5ie si1ure. +entru revi2ia &eriilor la 1eneratorul &rinci&al se debloc,ea2 &untea &ort&eriilor Efi=ura +>5+6F &rin slbirea celor &atru #uruburi ;)<. 6e des5ace le1tura cablurilor 5le@ibile de conectare ;1< #i se rote#te &untea cu ajutorul unei c,ei s&eciale% du& ce% n &realabil% s.a scos a5ar #ti5tul de blocare ;?<. A&era'iile de veri5icare a &eriilor #i &ort&eriilor constau nJ veri5icarea calit'ii su&ra5e'ei de contact dintre &erie #i colector &entru asi1urarea unei su&ra5e'e intime de contact &eria trebuie ajustat du& curba colectorului% iar su&ra5a'a de contact trebuie lustruit. -alitatea su&ra5e'ei de contact de&inde n bun msur #i de calitatea materialului din care este con5ec'ionat &eria. 6tructura &eriei trebuie s 5ie omo1en% li&sit de 1ranule mai mari% iar &rin con'inutul de 1ra5it trebuie s aib calit'i un. 1uente necesare contactului alunector* veri5icarea &resiunii de a&sare a &eriilor &resiunea de a&sare a &e. riilor &e colector trebuie s 5ie uni5orm% &entru evitarea ncrcrii ine1ale a &eriilor. A &resiune sc2ut &e &erii conduce la u2ura &rematur a acestora #i la cre#terea &ierderilor electrice n 2ona de contact. A &resiune mai mare conduce la scderea cderii de tensiune ns &ierderile mecanice de 5recare cresc. Faloarea admis &entru &resiunea de a&sare a &eriei este 8 715>cm8* veri5icarea dimensiunilor &eriei &eriile de crbune se nlocuiesc

*-6

DAN !N"A

Fi=ura +>5*(5 Prelu2rarea pl2ilor de mi2 dintre lamelele 2ole2torului5

c=nd nl'imea acestora este de circa 9%? W 9%5 din valoarea ini'ial. +eriile noi care se montea2 trebuie &suite ntotdeauna &e su&ra5a'a rotund a co. lectorului ast5el nc=t s atin1 colectorul &e toat su&ra5a'a* veri5icarea ajustajului dintre &erie #i &ort&erie jocul ntre &erie #i &ort&erie trebuie s 5ie ast5el ales ca &eriile s &oat culisa% iar re&arti'ia &re. siunii &e ntrea1a su&ra5a' de contact s 5ie c=t mai uni5orm* n vederea limitrii e5ectului vibra'iilor &ort&eriile trebuie s 5ie c=t mai ri1id 5i@ate de tije* &entru a &ermite &eriei un 1,idaj &er5ect distan'a ntre muc,ia &ort&e. riei #i colector se re1lea2 la valoarea &rescris. La terminarea veri5icrilor &untea &ort&erii se aduce n &o2i'ia de e@. &loatare marcat &rin cele dou semne &=n ce #urubul de blocare sca& n o&ritor. Gn continuare se 5i@ea2 &untea cu cele &atru #uruburi #i se lea1 ca. blurile 5le@ibile la inelele colectoare. Feri5icrile se 5ac similar #i &entru 1e. neratorul au@iliar. Du& nc,eierea lucrrilor de revi2ie #i re&ara'ie se e5ectuea2 urmtoa. rele &robeJ se msoar re2isten'a de i2ola'ie. !ceasta trebuie s 5ie n stare rece min. 59 "o,mi% iar n stare cald min. 1 "o,m* se msoar ntre5ierul% toleran'a admis 5iind de R 5X din valoarea nominal* se veri5ic #i se re1lea2 comuta'ia* se veri5ic #i se corectea2 a@a neutr a 1eneratorului &rinci&al #i 1e. neratorului au@iliar.

C&$ito%u% 12

MOTOARE ELECTRICE DE TRAC@I'(E >( C'RE(T CO(TI('' 'TILIFATE LA LOCOMOTIVE DIESEL ELECTRICE

12*1* Princi$ii 3e 9&4/* C&r&cteristici%e .oto&re%or e%ectrice 3e tr&ciune !n curent continuu


"otoarele electrice% s&re deosebire de 1eneratoare% trans5orm ener1ia electric absorbit din circuitul de alimentare n ener1ie mecanic. +rinci. &iul de 5unc'ionare al unui motor electric se ba2ea2 &e ac'iunea unui c=m& ma1netic asu&ra unui conductor strbtut de un curent #i este caracteri2at de rela'iaJ FQ Y & Y l% / 5or'a de atrac'ie e@ercitat asu&ra conductorului* B induc'ia de5init ca densitatea liniilor de 5or' &e cm8* l lun1imea conductorului. !semenea 1eneratoarelor de curent continuu% motoarele electrice% din &unct de vedere al reali2rii e@cita'iei% &ot 5i cu e@cita'ie serie sau mi@t. Gn &ractic% clasarea #i a&recierea &er5orman'elor motoarelor electrice se &oate 5ace numai &e ba2a com&ortrii n e@&loatare #i a caracteristicilor electromecanice. !ceste caracteristici 5ac le1tura ntre &arametrii electrici #i cei mecanici ai motorului #i de&ind de 5elul e@cita'iei. -aracteristicile electromecanice de care se 'ine seama la ale1erea mo. toarelor &entru trac'iunea 5eroviar suntJ aF 2ara2teristi2a de 1ite; este re&re2entarea varia'iei tura'iei motorului electric n 5unc'ie de curentul de sarcin din indus n condi'iile unei tensiuni constante n T fE&F. -aracteristica de vite2 se trasea2 at=t la mers n 1ol% c=t #i n sarcin. Faria'ia curentului &oate 5i ra&ortat la tura'ia arborelui mo. torului de trac'iune sau la obada ro'ii motoare sub 5orma 1 T f EFoF.

*--

DAN !N"A

+ D ex2itaie deri1aieG * D ex2itaie serieG > D ex2itaie mixt5

Fi=ura +A5+5 $ara2teristi2ile de 1ite; ale motoarelor de 2urent 2ontinuu:

-aracteristica de vite2 la mers n 1ol este de5init de rela'ia n T f EieF% stabilind de&enden'a tura'iei n 5unc'ie de curentul de e@cita'ie n condi'iile n care B T Bn T 9 #i cu&lul re2istent $r T 9. /orma caracteristicilor de vite2 a motoarelor de curent continuu de&in. de de sistemul de e@cita'ie Efi=ura +A5+F* 9F 2ara2teristi2a 2uplului se de5ine#te ca 5iind re&re2entarea varia'iei cu&lului ;"< n 5unc'ie de valoarea curentului de sarcin ;I<. !semenea ca.
+ D ex2itaie deri1aieG * D ex2itaie serieG > D ex2itaie mixt5

Fi=ura +A5*5 $ara2teristi2a 2uplului la motoarele ele2tri2e de 2urent 2ontinuu:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*-.

racteristicilor de vite2 #i caracteristicile de cu&lu de&ind de 5elul e@cita'iei Efi=ura +A5*F* 2F 2ara2teristi2a me2ani2 este re&re2entarea 1ra5ic a de&enden'ei ntre cu&lu ;"< #i tura'ia motorului ;n<. La motoarele electrice utili2ate n trac'iu. nea 5eroviar acestea se mai numesc #i caracteristici de trac'iune Efi=ura +A5>F. +e l=n1 caracteristicile electromecanice% motoarele electrice de trac'i. une trebuie s mai nde&lineasc o serie de cerin'eJ s 5ie u#oare #i s aib un 1abarit c=t mai redus* s 5ie robuste #i cu un 1rad nalt de si1uran' n e@&loatare* s aib un randament ridicat &entru toate re1imurile* s &ermit utili2area c=t mai bun a aderen'ei* s aib stabilitate electric #i ma1netic n e@&loatare* s 5ie u#or de ntre'inut n e@&loatare* s &oat 5i reali2ate cu un &re' de cost c=t mai redus. !nali2=nd &arametrii constructivi #i 5unc'ionali la cele trei ti&uri de motoare electrice de curent continuu% re2ult c motorul electric cu e@cita'ie serie cores&unde cel mai bine cerin'elor trac'iunii 5eroviare. +rinci&alele avantaje &e care le &re2int motorul electric de curent con. tinuu cu e@cita'ie serie &entru trac'iunea 5eroviar suntJ cu&lul la &ornire a motoarelor de curent electric cu e@cita'ie serie este 5oarte bun% ast5el &entru acela#i curent #i &utere absorbit de la re'ea% valoa. rea acestuia este cu 59X mai mare* varia'ia cu&lului necesar nu atra1e du& sine #i varia'ii mari ale &uterii
Fi=ura +A5>5 $ara2teristi2ile me2ani2e ale motoarelor de 2urent 2ontinuu:

+ D ex2itaie deri1aieG * D ex2itaie serieG > D ex2itaie mixtG A D 2ara2teristi2a de putere 2onstant5

*.(

DAN !N"A

absorbite #i curentului% ast5el c motorul cu e@cita'ie serie 5ace 5a' 5oarte bine la varia'ii bru#te ale cu&lului 5r modi5icri semni5icative ale curen. tului #i &uterii absorbite* datorit 5ormei caracteristicii mecanice la motoarele de curent electric cu e@cita'ie serie% di5eren'a de diametru a bandajelor nu &roduce o ine1alitate de sarcini a#a de mare ca n ca2ul 5olosirii motorului cu e@cita'ie deriva'ie* n5#urarea de e@cita'ie serie este mult mai re2istent din &unct de vedere electric #i mecanic% deoarece este con5ec'ionat din bare cu un nu. mr redus de s&ir% 5iind mai si1ur n 5unc'ionare #i se reali2ea2 la costuri mai reduse.

12*2* Co.&n3& .oto&re%or e%ectrice 3e tr&ciune


-omanda motoarelor electrice de trac'iune re&re2int totalitatea o&era. 'iilor care asi1ur &ornirea% re1larea tura'iei #i sc,imbarea sensului de rota. 'ie. !cest &roces este deosebit de im&ortant% deoarece in5luen'ea2 direct &unerea n mi#care a locomotivei% modi5icarea vite2ei #i sc,imbarea sensu. lui de mers #i cu&rindeJ aF pornirea motoarelor ele2tri2e se 5ace &rin conectarea acestora n cir. cuitul electric de alimentare cu ajutorul unor contactori electro&neumatici. -ontactorii sunt comanda'i &rin intermediul controlerului% ast5el c la trece. rea acestuia &e trea&ta 1 se comand nclemarea contactorilor #i se reali. 2ea2 alimentarea motoarelor de trac'iune* 9F re=larea turaiei motoarelor ele2tri2e de tra2iune re&re2int de 5a&t re1larea vite2ei de naintare a locomotivei #i se &oate reali2a &rin mai multe metodeJ 1< re1larea tura'iei &rin modi5icarea continu a tensiunii de alimentare a motoarelor electrice de trac'iune se reali2ea2 &rin modi5icarea curentului de e@cita'ie a 1eneratorului &rinci&al care le alimentea2. La &ornire% valoa. rea curentului de e@cita'ie este sc2ut im&licit #i tensiunea% ast5el se ob'ine o limitare a curentului #i o accelerare moderat a motorului electric de trac'iune. !cest sistem de re1laj al tura'iei &ermite cre#terea lin a tura'iei motorului de trac'iune #i utili2area inte1ral a &uterii motorului diesel* 8< re1larea tura'iei &rin modi5icarea 5lu@ului ma1netic se reali2ea2 &rin conectarea unei re2isten'e n &aralel &e n5#urarea de e@cita'ie a moto. rului electric de trac'iune sau &rin sec'ionarea n5#urrii de e@cita'ie. !ceast metod are la ba2 5ormulaJ B r9 & K n % n care se observ c% &rin reducerea 5lu@ului &un2toare a tura'iei. determin o cre#tere cores.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura +A5A5 S2:ema de sl9ire a 24mpului motoarelor ele2tri2e de tra2iune:

*.+

a D metoda untrii 3nfurrii de ex2itaieG 9 D metoda se2ionrii 3nfurrii de ex2itaie5

6c,emele de &rinci&iu &entru cele dou metode de slbire a c=m&ului sunt &re2entate n fi=ura +A5A. 6lbirea c=m&ului ma1netic este caracteri2at de coe5icientul de slbire a c=m&ului % care se determin cu rela'iaJ
1 M &r M

%
e

n careJ & curentul de e@cita'ie n c=m& com&let & T & . +e locomotiva 969.D! slbirea c=m&ului se reali2ea2 &rin metoda #un. trii n5#urrii de e@cita'ie% ast5el c M T M1 e@&resia coe5icientului de sl. bire se sim&li5ic laJ &r & . Gn &rinci&iu% &rin aceast metod% slbirea c=m&ului se reali2ea2 n tre&te. Be1larea n tre&te &resu&une introducerea unor re2isten'e n &aralel cu circuitul de e@cita'ie al motorului% ast5el nc=t o &arte din curentul care trece &rin indus s nu mai treac #i &rin inductor fi=ura +A5A5a% av=nd dre&t consecin' reducerea 5lu@ului ma1netic #i im&licit cre#terea curentului. !v=nd n vedere c slbirea c=m&ului se 5ace n tre&te mari la conectarea re.

*.*

DAN !N"A

2isten'ei dintr.o trea&t de slbire se reali2ea2 o cre#tere de curent mai mare dec=t ar 5i necesar &entru a men'ine &uterea constant. !cest 5a&t determin sistemul de re1lare automat s reduc tensiunea% desc,i2=nd un nou domeniu de utili2are inte1ral a &uterii motorului diesel. !cest domeniu va 'ine &=n c=nd cre#terea vite2ei va ajun1e la valoarea la care tensiunea va avea din nou valoarea ma@im. +e locomotiva diesel electric 969.D! s.a a&licat ini'ial varianta cu dou tre&te de slbire a c=m&ului% ulterior 1enerali2=ndu.se varianta cu trei tre&te. +rocesul de accelerare a locomotivei ;trenului< &rin utili2area slbirii c=m&ului n tre&te se &oate urmri #i cu ajutorul curbelor vite2ei n 5unc'ie de curentul de e@cita'ie fi=ura +A58. Din anali2a 1ra5icului re2ult c n intervalul de vite2 '1.F8% motoarele 5unc'ionea2 n c=m& com&let &e curba ;a<% n &unctul 8 intr n ac'iune &rima trea&t de slbire a c=m&ului #i n continuare vor 5unc'iona &e curba 9 n c=m& redus a1 b a% iar n &unctul 8V intr trea&ta a doua de reducere a c=m. &ului% vite2a cresc=nd de la ') la '? &e curba 2. Dac vite2a '? s.ar reali2a n c=m& com&let% intervalul de re1lare al 1eneratorului ar 5i &e1.&e?% utili2=nd cele dou tre&te de slbire a c=m&ului ma1netic% acesta devine &e1.&e8 mult mai mic dec=t cel n c=m& com&let. +rin aceast reducere a intervalului de re1lare a curentului se reduc semni5icativ
Fi=ura +A585 'ariaia 1ite;ei lo2omoti1ei la intrarea treptelor de sl9ire a 24mpului5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*.>

dimensiunile constructive ale 1eneratorului &rinci&al #i se mbunt'esc condi'iile de 5unc'ionare. Introducerea n sc,ema de 5or' a re2isten'elor de #untare &re2int #i de2. avantaje. !cestea com&lic constructiv circuitele de 5or' #i d na#tere unor 5enomene &erturbatoare la trecerea de la o trea&t de #untare la alta% in5luen. '=nd stabilitatea comuta'iei motoarelor electrice #i a 1eneratorului &rinci&al. Nesimultaneitatea intrrii n ac'iune a #untrilor la cele trei 1ru&e de motoare conduce la distribu'ia neuni5orm a sarcinilor ntre acestea% care n momentul comuta'iei conduc la a&ari'ia cercului de 5oc la colectoarele mo. toarelor de trac'iune mai ncrcate #i la colectorul 1eneratorului &rinci&al. +entru eliminarea acestor neajunsuri ale re1lrii n tre&te s.au 1sit solu'ii noi care &ermit o re1lare continu a motoarelor electrice de trac'iune. 2F s2:im9area sensului de rotaie a motoarelor de tra2iune se 5ace cu sco&ul sc,imbrii sensului de mers al locomotivei. !ceasta se reali2ea2 &rin sc,imbarea sensului curentului n n5#urarea de e@cita'ie a motorului electric de trac'iune. -onstructiv% inversarea se 5ace cu ajutorul unui a&arat s&ecial numit inversor de mers% &rin inversarea ca&etelor n5#urrii de e@. cita'ie.

12*0* Construci& .oto&re%or e%ectrice 3e tr&ciune uti%i4&te $e %oco.oti1& 3iese% e%ectric/ 060-DA* D&te te-nice $rinci$&%e
"otoarele electrice de trac'iune utili2ate &e locomotivele diesel elec. trice de curent continuu au o construc'ie similar cu cea a 1eneratorului &rinci&al. !cestea sunt motoare de curent continuu cu e@cita'ie serie #i ven. tila'ie 5or'at &entru rcire. Datele te:ni2e prin2ipale ale motorului sunt:
(r* crt* 1 8 ) ? 5 6 7

*.A

DAN !N"A

Fi=ura +A565 $ara2teristi2ile motorului ele2tri2 de tra2iune al lo2omoti1ei (6()DA5

-urbele caracteristice ale tura'iei #i cu&lului &entru re1im continuu #i unionar sunt &re2entate n fi=ura +A56. Gn re1im unionar motorul 5unc'io. nea2 la o tensiune B T 859 F #i un curent & T 999 !% iar n re1im de durat B T 875 F #i & T (89 ! de2volt=nd o &utere de 19? 7I% res&ectiv 899 7I. Gn fi=ura +A5, este &re2entat o sec'iune lon1itudinal &rin motorul elec. tric de trac'iune ti& C.D.0."..5)). +r'ile &rinci&ale ale motorului electric de trac'iune suntJ 2ar2asa ;1<% con5ec'ionat din o'el turnat% n interiorul creia se mon. tea2 cele dou n5#urri ;rotoric #i statoric<. La ca&ete &e carcas se 5i@ea2 scuturile n care sunt montate la1rele cu rulmen'ii ce sus'in rotorul motorului de trac'iune. La &artea dins&re colector carcasa are o desc,idere dre&tun1,iular care &ermite revi2ia &eriilor #i a colectorului. !ceasta se nc,ide cu un ca&ac* statorul ;8< se com&une din #ase &oli &rinci&ali ;6< #i #ase &oli au@i. liari ;7< 5i@a'i de carcas &rin #uruburi. Bobinele sunt con5ec'ionate din bare de cu&ru% lcuite n vid &entru a elimina aerul dintre s&ire% care m&iedic transmiterea cldurii s&re e@terior* rotorul se com&une din arborele motorului ;8< &e care se 5i@ea2 &rin &resare butucul rotorului ;5<. +e acesta se 5i@ea2 mie2ul rotorului ;)< 5or.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura +A5,5 %otorul de tra2iune al lo2omoti1ei diesel ele2tri2e 6()DA:

*.8

+ D2ar2asa motoruluiG * D ar9orele motoruluiG > D mie;ul rotoruluiG A D 9arele de 2upru de la 3nfurarea indusuluiG 8 D 9utu2ul rotoruluiG 6 D polii prin2ipaliG , D polii auxiliariG -< . D rulmentG +( D pinionG ++ D roata dinat a osieiG +* D 2ole2torG +> D port)perieG +A D 2anal 1entilaieG +8 D des2:ideri pentru 1entilaieG +6 D s2ut< partea dinspre 2ole2torG +, D s2ut< partea opus 2ole2toruluiG +- D 9anda7G +. D le=turi e2:ipotenialeG *( D piuliG *+ D punte port)periiG ** D 9uloaneG *> D i;olatoareG *A D auto1entilatorG *8 D nipluri de un=ere5

mat din tole ma1netice% i2olate ntre ele &entru a reduce curen'ii turbionari. 0olele se con5ec'ionea2 &rin #tan'are% av=nd circum5erin'a din'at% ast5el ca la str=n1erea n &ac,et &entru a 5orma mie2ul% se ob'in n e@teriorul acestuia ancose ;#an'uri< n care se montea2 n5#urarea rotoric. !ceasta este 5or. mat din bare de cu&ru ;?< i2olate ntre ele% c=te dou n 5iecare cresttur. +entru ca barele de cu&ru s nu mai ias din crestturi sub ac'iunea 5or'elor centri5u1e% sunt 5i@ate cu &ene din li1nostan. Din acela#i motiv ca&etele bo. binei care ies din mie2ul indusului se 5i@ea2 cu bandajele din s=rm de o'el antima1netic ;1(<. +e &artea dins&re &inion sunt a#e2ate le1turile ec,i&o. ten'iale ;19<. Gn5#urarea rotoric este de ti& buclat% cu #ase cai n &aralel. Gn &artea o&us &inionului se a5l montat &rin &resare colectorul ;18<. !cesta este construit din lamele de cu&ru% la care se lea1 &rin ste1ule'e ca&etele bobinelor indusului. Lamelele sunt 5i@ate &rin str=n1ere ntre buc#e #i canalul de &resare% cu ajutorul unor #uruburi. +e arborele rotorului% n &artea dins&re colector% se a5l 5i@at venti. latorul ;8?<% care asi1ur rcirea n5#urrilor atunci c=nd ventila'ia 5or'at nu 5unc'ionea2 #i nu &ermite intrarea &ra5ului #i a 2&e2ii n motor*

*.6

DAN !N"A

a D 3nfurare rotori2G 9 D 3nfura) rea polilor auxiliariG 2 D 3nfurarea polilor prin2ipali5

Fi=ura +A5-5 S2:ema de prin2i) piu a motorului de tra2iune:

suporii port)perii i periile sunt n nu. mr de #ase% 5iecare av=nd montate c=te dou &erec,i de &erii de crbune. 6u&or'ii sunt 5i@a'i &e &untea &ort.&eriilor &rin buloane #i sunt i. 2ola'i 5a' de aceasta &rin tuburi de &ertina@ #i i2olatori din material ceramic. Gn sco&ul veri5icrii sau nlocuirii &eriilor sau a celorlalte elemente ale &un'ii &ort.&erii% aceasta se &oate roti cu ajutorul unui &inion% &ut=nd aduce 5iecare &ort&erie n dre&tul 5eres. trei de vi2itare. +eriile de crbune sunt &resate &e colec. tor cu ajutorul unor arcuri s&irale. 6c,ema de &rinci&iu a cone@iunilor n5. #urrilor motorului electric de trac'iune este &re2entat n fi=ura +A5-.

12*2* >ntreinere& "i e#$%o&t&re& .oto&re%or e%ectrice 3e tr&ciune


0. >peraiile de 5ntreinere 5n cadrul revi'iilor programate se fac cu locomotiva la canal i cuprind urmtoarele lucrri. 1. Feri5icarea controlului 5i@rii motorului de trac'iune ;barelor de sus. 'inere #i de sus&ensie<% starea de str=n1ere a &iuli'elor de 5i@are a barelor de sus'inere #i a blocurilor de amorti2are. 6e veri5ic &rin ciocnire #uruburile de 5i@are a &olilor statorului #i se str=n1 dac sunt slbite. Gn 5unc'ie de cons. tatri se trece la remedierea de5ectelor. 8. Feri5icarea cablajului de 5or' se 5ace vi2ual% urmrind ca la ie#irea din motor #i &e ntrea1a lun1ime% acestea s nu &re2inte rosturi sau 5isuri ale i2ola'iei. 6e veri5ic 5i@area cablurilor de 5or' &e inversorul de mers% str=n1=ndu.se #uruburile de 5i@are ale &a&ucilor% &recum #i 5i@area cablu. rilor n &a&uci #i 1radul de cur'enie a cablurilor. Gn ca2ul n care se constat cablaj ncl2it cu i2ola'ia de1radat% se nlocuie#te cablul inte1ral sau se n. locuie#te &a&ucul% nltur=nd &rin taiere &artea de1radat. ). -ontrolul camerei colector 5r rotirea coroanei &ort.&erii se 5ace vi2ual% urmrindJ de5ormri sau deteriorri ale ca&acului de nc,idere care s conduc la neetan#eit'i% 5avori2=nd intrarea &ra5ului% a&ei sau 2&e2ii. 6e controlea2 de asemenea% starea 1arniturii de la ca&acul de nc,idere a camerei colec. torului. Desc,iderea ca&acului se 5ace cu aten'ie &entru a &utea observa

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*.,

eventuale &iese c2ute% buc'i de &erii sau cone@e% urme de cu&ru #i cositor to&it sau &re2en'a urmelor de conturnri* controlul &r'ilor vi2ibile ale camerei colectorului se 5ace urmrind starea colectorului% &eriilor #i &ort&eriilor. !cestea nu trebuie s &re2inte &erlri sau urme de arsuri datorit conturnrilor sau cercului de 5oc. 6e veri. 5ic nl'imea &eriilor de la un sin1ur su&ort &ort&erie% iar dac acestea au nl'imea sub 89 mm se nlocuiesc 5c=nd aceea#i veri5icare &entru toate &e. riile &rin rotirea coroanei &ort&erii. ?. -ontrolul camerei colector &rin rotirea coroanei &ort&erii. +entru rotirea coroanei &ort&erii se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se des5ac de la su&or'i &ort&erii ambele cabluri de cone@iune* se slbesc #uruburile de 5i@are ale &lcilor de &resiune care 5i@ea2 a@ial &untea &ort&eriilor* se debloc,ea2 &untea &ort&eriilor &rin demontarea &lcii de 5i@are* se montea2 c,eia s&ecial n &tratul dis&o2itivului de rotire #i se trece la veri5icarea &rin rotirea coroanei &ort&erii% nu nainte de a veri5ica &re. 2en'a semnelor de marcare a a@ei neutre &entru a &utea 5i@a coroana &ort. &erii n &o2i'ia ini'ial. La veri5icrile camerei colector &rin rotirea coroanei &ort&erii se urm. re#teJ culoarea colectorului trebuie s 5ie 1alben.ro#cat% su&ra5a'a curat% 5r ri2uri sau bavuri ale mar1inilor lamelelor. +entru corectarea su&ra5e. 'elor lamelelor se te#esc muc,iile acestora% du& care se recti5ic &rintr.o #le5uire u#oar cu &iatra* rotorul se veri5ic &rin ins&ectarea bandajelor i2olante de la e@tremi. t'ile colectorului. De&unerile de &ra5 #i crbune de &e bandaje se cur' &rin as&irare sau #ter1ere. -=nd murdria este aderent sau 1ras ;&rovine de la motorin sau ulei<% cur'area se 5ace cu o &=n2 mbibat n Nit,es&irt% du& care se #ter1e cu &=n2a uscat. Dac bandajele rotorice sunt deteriorate ;ru&te< motorul se veri5ic &rin demontare* su&or'ii &ort&erii se controlea2 urmrind as&ectul 1eneral al acestora% starea cablurilor de le1tur #i a bol'urilor i2olante. 6u&ra5a'a su&or'ilor nu trebuie s &re2inte &or'iuni to&ite% stro&i de metal sau urme de conturnare. Distan'a ntre &ort&erii #i colector #i &aralelismul acestora se a&recia2 vi2ual sau se veri5ic cu ajutorul unui calibru trece.nu trece$ ;ler.s&ion<. !cesta trebuie s 5ie de 8.) mm. 6e veri5ic% de asemenea% de1etele de a&sare ale &eriilor% msur=nd 5or'a de a&sare cu ajutorul dinamometrului. Faloarea 5or'ei de a&sare de la o &erie la alta nu trebuie s di5ere cu mai mult de 19X 5a' de valoarea medie% n acest 5el asi1ur=nd o re&arti2are uni5orm a curentului. -ontrolul &eriilor se 5ace &rin demontare din casete #i ins&ectare 1ene. ral. +eriile nu trebuie s &re2inte &or'iuni li&s% ciu&ituri% ri2uri% u2uri ale

*.-

DAN !N"A

su&ra5e'elor laterale sau de&uneri de metal to&it. "i#carea &eriei n caset trebuie s se 5ac u#or% ns 5r un joc &rea mare. Gnl'imea &eriei se msoar cu #ublerul% iar dac u2ura este mai mare de 59X din nl'ime &eria se nlocuie#te. Dimensiunile &eriilor noi sunt ;89%? M M 18%?7< M ?(%5 mm. 6e recomand ca &eriile montate n acela#i su&ort &ort. &erie s aib nl'imi a&ro@imativ e1ale% de aceea c=nd trebuie nlocuit o &erie se nlocuiesc toate &eriile din su&ort. 3n alt element care trebuie veri5icat este jocul &eriei n caseta &ort. &eriei. Faloarea admis a jocului este de 9%1 W 9%8 mm n sensul de rota'ie al colectorului #i 9%8 W 9%) mm n sens transversal. A valoare &rea mare a jo. cului conduce la vibrarea &eriei &e colector% iar o valoare &rea mic la blo. carea acesteia n caset. !si1urarea jocului admis se 5ace recti5ic=nd &eriile &rin #le5uire. +entru ca &eriile noi s 5unc'ione2e corect este necesar ca su&ra5a'a care intr n contact cu colectorul s 5ie lustruit. +entru aceasta% &eriile sunt recti5icate &rin #le5uire du& curbarea colectorului. ]le5uirea se e@ecut di. rect &e colector &rin montarea ,=rtiei abra2ive &e colector #i mi#carea alter. nativ a acesteia sub &erie sau &e un dis&o2itiv s&ecial. 4ste inter2is montarea unor &erii de calit'i di5erite la acela#i motor% deoarece conduce la u2ura neuni5orm a colectorului #i 5ormarea de #an'uri care nrut'esc 5unc'ionarea motorului. 5. 3n1erea. a< 3n1erea la1relor de s&rijin &e osie se 5ace cu un ulei s&ecial de me. canisme &e ba2 de na5tan% cu v=sco2itatea de 18U 4>59U - #i &unct de con. 1elare 85U -. 6e veri5ic nivelul uleiului n re2ervorul de ulei &rin ridicarea ca&acelor ori5iciilor de un1ere. Dac nl'imea uleiului este sub 85 mm% m. surat de la 5undul re2ervorului se va com&leta &=n a&roa&e de mar1inea ori5iciilor de un1ere. b< 3n1erea rulmen'ilor se 5ace cu unsoare de ti& 6D/ 65% av=nd &unctul de &icurare minim 165U - #i tem&eratura de utili2are de la )9U -. -om&le. tarea cu unsoare se 5ace &rin ni&lurile de un1ere ;85< E1e;i fi=ura +A5,F. +entru com&letare se utili2ea2 acela#i ti& de unsoare. Gn ca2ul utili2rii altui ti& de unsoare este obli1atorie cur'enia com&let a rulmen'ilor. Bulmen'ii au re1ulatoare &entru cantitatea de unsoare ce &ermit asi1u. rarea un1erii la &arcursuri de &=n la (9.999 7m% c=nd se utili2ea2 unsoare 6D/ 65 #i ma@im ?9.999 7m &entru unsoare Li-a). c< 3n1erea coroanei &ort&erii se 5ace cu oca2ia revi2iei de ti& B8 &rin ni&lurile de un1ere% necesit=nd o cantitate de a&ro@imativ 19 1 unsoare 6D/ 65 sau Li-a). 3. Msurtori care se fac la motoarele electrice de traciune a< "surarea re2isten'ei de i2ola'ie #i a coe5icientului de absorb'ie a i2ola'iei se 5ace cu sco&ul &revenirii str&un1erii bobinajelor sau com&o.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

*..

nentelor a5late sub tensiune% care conduc la scoaterea din 5unc'ie a motorului electric. !ceste dou msurtori caracteri2ea2 at=t 1radul de mbtr=nire a i2ola'iei motorului% c=t #i 1radul de cur'enie. "surarea re2isten'ei de i2ola'ie se 5ace cu ajutorul me1o,metrului de curent continuu cu tensiunea de 1.999 F. Be2isten'a de i2ola'ie se msoar ntre coroana &ort&erii #i mas. !. ceasta trebuie s aib valoarea de cel &u'in 9%5 " cu motorul le1at n cir. cuit #i cel &u'in 1 " cu motorul de2le1at. Dac valorile msurate sunt mai mici se vor de2le1a cablurile motorului de &e inversorul de mers #i se m. soar se&arat re2isten'a de i2ola'ie &entru 5iecare circuit n &arte. Falorile sc2ute ale re2isten'ei de i2ola'ie se datorea2 mbtr=nirii i2ola'iei sau &trunderii ume2elii asociat cu de&uneri de &ra5. 3ltima cau2 se &oate nltura &rin cur'area motorului #i uscarea &rin su5larea de aer cald ;(9U -< sau 5unc'ionarea n 1ol tim& de ? W 5 ore alimentat la o tensiune de 85X din tensiunea nominal de 5unc'ionare. Cradul de mbtr=nire a i2ola'iei este mult mai bine caracteri2at de coe5icientul de absorb'ie. !cesta se de5ine#te ca ra&ortul dintre re2isten'a de i2ola'ie citit du& 69 de secunde de la a&licarea tensiunii de 1.999 F #i re. 2isten'a de i2ola'ie citit la 15 secunde de la a&licarea tensiuniiJ R69 K R .
15

Falorile admise &entru coe5icientul de absorb'ie sunt K c 1%). b< "surarea re2isten'elor o,mice ale n5#urrilor motoarelor de trac. 'iune ;stator% rotor< se 5ace &rin metoda voltmetru.am&ermetru cu utili2area unei surse de tensiune constant sau cu a&aratur s&ecial &entru msurarea re2isten'elor o,mice de valori mici. "surtorile se 5ac cu motorul diesel o&rit #i ntreru&torul bateriei ;&o2i'ia (< deconectat% con5orm sc,emei &re2entate n fi=ura +A5.. +entru 1ru&a 1.? msurtorile se e5ectuea2 ast5elJ -ircuitul statoricJ se conectea2 bornele a&aratului ntre d #i 2* se cite#te re2isten'a o,mic a circuitului* valoarea &rescris este de 1).89 m * &entru valori mai mici se &resu. &une c e@ist s&ire n scurtcircuit% iar &entru valori mai mari se &resu&une c e@ist contacte im&er5ecte ;#uruburi slbite% bare 5isurate% bare ntreru&te #i sudate etc.<. +entru a identi5ica motorul de5ect se de2lea1 cablul 768 #i se conec. tea2 a&aratul ntre borna d #i 768. Faloarea &rescris a re2isten'ei trebuie s 5ie de 6.19 m . Dac valoarea msurat nu se ncadrea2% re2ult c de5ec. tul este n circuitul de e@cita'ie a motorului ?.

>((

DAN !N"A

Fi=ura +A5.5 %surarea re;istenelor o:mi2e ale 3nfurrilor motoarelor din tra2iune5

-ircuitul rotoricJ se conectea2 a&aratul ntre borna 2 #i releul ma@imal 5?.1* se cite#te re2isten'a o,mic a circuitului* valoarea &rescris este de 59.(9 m % &entru valori mai mici de 59 m se &resu&une c e@ist s&ire n scurtcircuit% iar &entru valori mai mari contacte im&er5ecte ;#uruburi slbite% &erii u2ate% li&ituri im&er5ecte etc.<. +entru a de&ista motorul de5ect se 5ac msurtori &entru 5iecare motor n &arte% ast5el &entru motorul 1 se conectea2 n a&aratul ntre releul ma@i. mal 5?.1 #i cablul 75( ;de2le1at de &e releul 89.1<% iar &entru motorul ? ntre cablul 75( #i borna 2 de &e inversor. +entru celelalte 1ru&e de motoare se &rocedea2 similar. "surarea re2isten'ei o,mice se 5ace du& ce motorul a stat n ,al cel &u'in 18 ore% tem&eratura de re5erin' 5iind de 15U -. Deoarece limitele ad. misibile ale re2isten'elor n5#urrilor motorului sunt date &entru 15U -%

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>(+

&entru a elimina erorile se msoar n &realabil tem&eratura carcasei cu un termometru de contact. Dac tem&eratura carcasei di5er 5a' de tem&eratura de re5erin' se e. 5ectuea2 corec'ia valorilor cu 5ormulaJ R15 R 8)5 15 8)5 t % undeJ R re2isten'a o,mic la 15U -* R re2isten'a msurat la tem&eratura t* t tem&eratura la care s.a e5ectuat msurarea n U-. Be2ultatele msurtorilor se trec ntr.o 5i# de urmrire con5orm mode. lului ane@at. Be&ara'iile motoarelor electrice de trac'iune se e@ecut n 5unc'ie de com&le@itatea de5ectelor% n atelierele s&eciali2ate din de&ouri sau societ. 'ile de re&arare material rulant.
15

C&$ito%u% 15

MABI(I ELECTRICE ALE SERVICIILOR A'AILIARE

15*1* D&te te-nice $rinci$&%e* Construci& .&"ini%or e%ectrice &%e ser1icii%or &u#i%i&re
"a#inile electrice ale serviciilor au@iliare 5ac &arte din ec,i&amentul electric al locomotivei diesel electrice #i sunt motoare electrice de curent continuu% cu e@cita'ie com&ound adi'ional #i ventila'ie &ro&rie. 3tili2area acestui ti& de e@cita'ie asi1ur o 5unc'ionare stabil a motorului% caracteris. tic tura'iei 5iind &u'in cobor=toare ;tura'ia scade la cre#terea sarcinii<. !. cestea suntJ motoarele electrice de antrenare a ventilatoarelor &entru rcirea 5or'a. t a motoarelor electrice de trac'iune* motorul electric &entru antrenarea &om&ei au@iliare de ulei #i a &om. &ei de trans5er combustibil* motorul #i 1eneratorul converti2orului* motorul electric &entru antrenarea &om&ei din instala'ia de rcire* motorul electric de antrenare a com&resorului* motorul electric &entru ventilatoarele instala'iei de ncl2ire a &osturi. lor de conducere. "otoarele electrice sunt n construc'ie ori2ontal cu tl&i de 5i@are #i arborele &e rulmen'i. Gn5#urarea statoric se com&une din &atru &oli &rinci. &ali #i &atru &oli au@iliari. +olii &rinci&ali sunt con5ec'iona'i din tabl de o'el% iar &olii au@iliari din o'el laminat. Bobinele indusului sunt con5ec'ionate din s=rm rotund de cu&ru% i2o. lat cu email. Bobinajul este 5i@at n dre&tul &ac,etului cu &ene de lemn% iar &e ca&etele de bobin cu bandaje din s=rm de o'el. Bobinele e@cita'iei n deriva'ie sunt e@ecutate din s=rm rotund de cu&ru i2olat cu email #i i2olate 5a' de &oli #i carcase cu rame de &res&an. Bobinele e@cita'iei n serie #i bobinele &olilor au@iliari sunt e@ecutate

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>(>

a D motor ele2tri2 pentru antrenarea 1entilatoarelor i pentru antrenarea pompelor de ulei i trans) fer 2om9usti9ilG 9 D motor pentru antrenarea pompei din instalaia de r2ire a motorului diesel5

Fi=ura +85+5 S2:ema le=turilor 3n pl2ile de 9orne pentru motoarele ele2tri2e ale ser1i2iilor auxiliare:

din s=rm dre&tun1,iular de cu&ru% i2olat cu email% i2ola'ia 5a' de &oli #i carcas reali2=ndu.se% de asemenea% cu rame de &res&an. -a&etele bobinajelor motoarelor sunt le1ate la o &lac de borne% unde se 5ace conectarea bobinajului de e@cita'ie cu bobinajul indusului. -one@iunile care se 5ac &e &lcile de borne sunt &re2entate n fi=ura +85+. #i n 5i1ura +85*. "otoarele electrice au carcasele e@ecutate din o'el% iar &untea &ort. &eriilor #i scuturile din 5ont. +ort&eriile motorului electric &entru antrena. rea &om&ei din instala'ia de rcire a motorului diesel #i a celui &entru antre. narea &om&ei de trans5er sunt cu caset de alam% iar &ort&eriile motorului

Fi=ura +85*5 S2:ema de 2onexiuni la 2on1erti;or5

>(A

DAN !N"A

&entru antrenarea ventilatoarelor sunt din tabl de alam% con5ec'ionate &rin #tan'are #i au &rev2ut sistem de re1lare a &resiunii &e &erii. Bcirea motoarelor se asi1ur &rin ventila'ie &ro&rie cu ajutorul unui ven. tilator montat &e arbore n &artea o&us colectorului. !erul este as&irat &rin a&rtori de tabl &er5orat% montate &e &artea colectorului #i care% &rin de. montare% dau &osibilitatea revi2uirii acestuia. "otorul electric &entru antrenarea ventilatoarelor #i cel &entru antrena. rea &om&elor de trans5er combustibil #i de ulei au ambele ca&ete de arbore libere. -aracteristicile te,nice ale ma#inilor electrice &entru serviciile au@iliare sunt &re2entate n ta9elul +85+J

"ipul Puterea P-+Q "uraia Prot.>min.Q Sensul de rotaie "ensiunea PFQ $urentul P!Q

Cca7?.s

8.?59

179 115

La bornele 1eneratorului converti2orului se ob'ine o tensiune constant &rin varia'ia c=m&ului ma1netic al motorului #i &rin aceasta a tura'iei mo. torului. Gn cadrul &ro1ramului de moderni2are a locomotivelor diesel electrice 969.D! s.a trecut la nlocuirea converti2orului clasic cu un converti2or electronic ti& -4I6!.8899. !cesta va 5i &re2entat ntr.un ca&itol se&arat.

15*2* >ntreinere& "i e#$%o&t&re& .&"ini%or e%ectrice &%e ser1icii%or &u#i%i&re


+entru buna 5unc'ionare a ma#inilor electrice ale serviciilor au@iliare este necesar o e@&loatare cores&un2toare a acestora% res&ect=nd &arame.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>(8

trii 5unc'ionali la care au 5ost &roiectate% e@ecutarea &eriodic #i de bun ca. litate a o&era'iilor de revi2ie #i ntre'inerea &reventiv. Gn 5unc'ie de com&le@itatea o&era'iilor acestea se &ot 5ace 5r demon. tarea motorului electric sau cu demontarea acestuia #i revi2uirea ;re&ararea< n atelierele ane@e s&eciali2ate. A5 !peraiile de 3ntreinere 3n 2adrul re1i;iilor planifi2ate 2uprind: cur'area ma#inilor electrice &rin su5lare cu jet de aer &entru nde&r. tarea &ra5ului #i a cor&urilor strine* veri5icarea 5i@rii motoarelor electrice% as&ectarea cu&lajelor cu &om. &ele &e care le ac'ionea2% tem&eratura de 5unc'ionare a la1relor ;se veri. 5ic &rin &al&are cu m=na<* se e@aminea2 scuturile #i carcasa &entru de&istarea eventualelor 5i. suri n stare inci&ient% care n e@&loatare ar &utea conduce la scoaterea din 5unc'ie a motorului electric* se revi2uie#te camera colectorului &rin veri5icarea su&ra5e'ei acestuia% starea &ort&eriilor #i a coroanei* se veri5ic starea &eriilor% 1radul de u2ur #i 5or'a de a&sare a resoar. telor asu&ra &eriilor* se msoar re2isten'a de i2ola'ie a bobinajului 5a' de masa cu un me. 1o,metru de 599 F. Faloarea minim admis este de 19 "o,mi n stare re. ce #i 8 "o,mi n stare cald. Gn ca2ul n care cu oca2ia revi2iilor se constat de5ec'iuni care nu se &ot remedia &e loc se trece la demontarea ma#inii electrice #i introducerea n atelierul s&eciali2at. 5 !peraiile de 3ntreinere i reparaii 3n atelierul spe2iali;at 2uprind: cur'area motorului electric n stare montat &rin su5lare cu jet de aer &entru nde&rtarea &ra5ului #i a cor&urilor strine de &e su&ra5a'a e@terioar* demontarea n &r'i com&onente #i cur'area subansamblelor. 6cutu. rile #i rulmen'ii se cur' &rin scu5undare n &roduse &etroliere #i nde&r. tarea &ra5ului #i 1rsimilor cu ajutorul unei &ensule. ]ter1erea se va 5ace cu &=n2 uscat care nu se scmo#ea2. Botorul #i statorul se vor 'ine scu5undate cel &u'in dou ore n s&irt te,. nic% iar a&oi se vor nde&rta de&unerile cu ajutorul unei &erii cu &r as&ru. Du& cur'are se usuc n cu&tor la o tem&eratur de 199U.189U - tim& de 6 W ( ore. La demontarea scutului su&ort se va 5ace un semn &entru ca la montaj s se &stre2e &o2i'ia crucii &ort&erii% evit=nd ast5el abateri de la a@a neutr a motorului. De&resarea #i &resarea rulmen'ilor se va 5ace numai cu dis&o2itive s&e. ciale care s asi1ure o &resiune uni5orm% 5r #ocuri. Du& demontare #i cur'are se veri5ic 5iecare subansamblu n &arte% ast5elJ

>(6

DAN !N"A

se veri5ic scuturile &rin msurarea loca#urilor rulmen'ilor% cotelor de mbinare cu carcas% crucea &ort&erii #i a 1urilor de 5i@are* se veri5ic carcasa% starea bobinelor #i a i2ola'iei cone@iunilor% ,ot. r=nd n &rivin'a celor cu de5ec'iuni% nlocuirea sau recondi'ionarea* se veri5ic &laca de borne #i cablurile de le1tur #i nseriere* se veri5ic starea i2ola'iei bobinajului rotoric% bandajelor #i su&ra5e'ei de a#e2are a rulmen'ilor. Dac n &rocesul de re&arare este necesar demon. tarea &olilor% ace#tia se vor marca% ast5el ca la montaj s ocu&e acelea#i lo. curi* se msoar ovalitatea #i conicitatea colectorului% rotoarele cu ri2uri &e su&ra5a'a colectorului% ovalit'i sau conicit'i% se recti5ic &rin strunjire cu ncadrarea n toleran'ele admise. 6trunjirea colectoarelor se 5ace &e strun1 cu un cu'it cu v=r5 de diamant% admi'=ndu.se o btaie radial de ma@im 9%98 mm #i o conicitate de ma@im 9%98 mm. Du& strunjire colectoarele se deca. nelea2% iar muc,iile se te#esc. Decanelarea se 5ace &rin 5re2area i2ola'iei de micanit la o ad=ncime de 9%(.1 mm. Du& decanelare #i #tan'area muc,iilor lamelelor se 5ace #le5uirea co. lectorului cu &=n2 carbon% av=nd 1ranula'ia din ce n ce mai 5in ;)89. 599.699< &=n c=nd se ob'ine o su&ra5a' lucioas. ]le5uirea colectorului se continu cu lemn de brad &=n la ob'inerea unui luciu o1lind* veri5icarea su&ortului &ort&erii const n as&ectarea 1eneral a aces. tuia% constatri asu&ra strii resoartelor #i casetei &ort&erii ;urme de 5lamare #i stro&i metalici<. A&era'ia de recondi'ionare a subansamblelor motoarelor electrice ale serviciilor au@iliare se va 5ace cu res&ectarea toleran'elor admise &entru 5ie. care subansamblu. "ontarea subansamblelor revi2uite ;re&arate< se 5ace n ordine invers demontrii% cu as&ectarea jocurilor #i str=n1erilor &rescrise. Du& montare se e5ectuea2 &roba &e stand n cadrul creia se msoar #i veri5ic urmtoarele caracteristiciJ msurarea re2isten'ei de i2ola'ie* msurarea re2isten'ei o,mice la 89U -* veri5icarea ri1idit'ii dielectrice a i2ola'iei 5a' de mas tim& de un mi. nut la 9%( Y B ;tensiunea nominal<* ia la nveri5icarea T 1%85 M nmotorului tim& de 8 electric minute*la su&raturare &rin 5unc'ionarea acestu. veri5icarea comuta'iei colectorului. Gn ca2ul n care se observ o co. muta'ie de5ectuoas% se veri5ic a@a neutr a ma#inii electrice. +entru veri5i. carea a@ei neutre statice se e@ecut montajul electric din fi=ura +85>. Dac la nc,iderea ntreru&torului & acul milivoltmetrului indic o ten. siune di5erit de 2ero% se rote#te coroana &ort&erii &=n c=nd acul se stabi. li2ea2 &e 2ero. !@a neutr dinamic se re1lea2 &=n se ob'ine o tura'ie de
s n

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>(,

R 89 rot.>min. 5a' de tura'ia nominal alimentat #i rotit st=n1a #i a&oi drea&. ta* se msoar vibra'iile% care nu tre. buie s de&#easc 9%985 mm* se e@ecut &roba mers n sarcin tim& de 69 minute. Du& nc,eierea o&era'iilor de re. vi2ie% motoarele se montea2 &e loco. motive e@ecut=nd o&era'iile n ordinea invers demontrii. $5 "oleranele i limitele de u;ur pentru prin2ipalele su9ansam9le ale mainilor ele2tri2e de la ser1i2iile au) xiliare.

Fi=ura +85>5 S2:ema de 2onexiuni pentru 1erifi2area axei neutre5

1* Motoru% 1enti%&toru%ui <C& 82 s


(r* crt*

Denu.ire&

Diametrul a@ulu 1.

8. !le2ajul scutului ).

Locul radial al r

?.

5.

!le2ajul scutu 6.

Locul radial al r

>(-

DAN !N"A

8
9 %95

2* Con1erti4or ti$ <CMe 020-02


(r* crt*

Denu.ire&

1.

7. (. 9.

8.

19.

!le2ajul scutur

).

Locul radial al rul

?. 5. 6. 7.

Gnl'imea &eri

/or'a de a&sar

(.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>(.

0* Motoru% $o.$ei 3e u%ei "i tr&ns6er co.9usti9i%


(r* crt*

1.

-a cu

8.

6c ca

).

6c ca &o cr

?.

Gn

5.

6.

Lo

7.

-r sc

2* Motoru% e%ectric &% $o.$ei 3in circuitu% &$ei 3e r/cire &% .otoru%ui 3iese%
(r* crt*

D 1.

>+(

DAN !N"A

D 8.

! )9

D ).

! 6)

D 6) ?.

5.

Lo

6. 7. (.

9.

Gn

5* Motoru% e%ectric &% co.$resoru%ui


(r* crt*

1. 8.

).

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


?. 5. 6.

>++

6* Motoru% $entru 1enti%&i& $ostu%ui 3e con3ucere


(r* crt*

1.

8.

).

?.

5.

6. 7. (.

15*0* Con1erti4oru% e%ectronic CEISA-2200


-onverti2orul electronic ti& -4I6!.8899 are rolul de a alimenta circui. tele &entru iluminat% radiotele5onul% instala'iilor IND36I% D6F #i ale co. men2ii au@iliare ale locomotivei 969.D! 8199 -+.

>+*

DAN !N"A

6ubansamblele converti2orului sunt montate n dou cutii% care 5ormea. 2 un cor& comun le1at la instala'ia electric a locomotivei &rin borne &ro. tejate cu ca&ac. /iecrei le1turi i este ata#at o etic,et de identi5icare. Date te:ni2e prin2ipale: tensiunea minim de alimentare................................B T 119 F c.c.* tensiunea ma@im de alimentare...............................B min T 1(9 F c.c.* tensiunea de ie#ire 1.................................................B ma@ T 78 F R 1%5X* 5recven'a tensiunii de ie#ire 1......................................1f T 59 H2 R 1X* curentul ma@im de ie#ire 1.................................................... & T ?9 !* 1 tensiunea de ie#ire 8.............................................................B1 T 8? F* curentul de ie#ire 8.................................................................&8 T 89 !* tensiunea de ie#ire ).............................................................B 8 T )9 F* curentul de ie#ire ).................................................................&) T 89 !* tensiunea de ie#ire H.1.H.8.................................3?.1 T 3?.8 T 119 F* de ie#ire ?.1.?.8.........................................I?.1T TF 1%8 !* curentul tensiunea de ie#ire 5.......................................................BI?.8 T 8? c.c.* curentul de ie#ire 5.........................................................& 5T 5%5 ! c.c.* curent de v=r5 5.............................................................& 5 T 19 ! c.c.
5v )

Descriere& 6uncion&%/* !limentarea acestuia se 5ace de la baterie ntre bornele SBbat* Bbat. Gn fi=ura +85A este &re2entat sc,ema 5unc'ional a converti2orului. 4l con'ine o surs de alimentare stabili2at% care 5urni2ea2 ntre bornele S8? F$ #i 8? F$ tensiunea B5 T 8? F c.c. #i un invertor mono. 5a2at care 5urni2ea2 la bornele 9$ % 78 Fd$ o tensiune sinusoidal stabili. 2at B1 T 78 F>59 H2. La aceste borne este conectat n5#urarea &rimar a unui trans5ormator e@terior. La n5#urrile secundare ale acestuia se ob'in tensiunileJ alimentare iluminat interior B8 T 8? F. 0ensiunea B8 este adus la bornele )9 Fd$* F$* 8? Fd$ &entru a &ermite 5unc'ionarea unui circuit intern de sesi2are a &unerii la mas a acestor borne* 3?.8. T 119 F* alimentare alimentare 5ri1ider 5aruri B 3?.1 T 8?T F.
)

Gn 5unc'ionarea normal% ntre bornele !A$ ;a&el o&tic #i Bbat< este &re2ent tensiunea de alimentare. La a&ari'ia unui scurtcircuit ntr.una din aceste borne #i borna de &unere la mas% tensiunea de &e born !A dis&ar. /unc'ii s&eci5ice ale converti2orului electronicJ a< la a&ari'ia unui scurtcircuit ntre bornele A$ #i 78 Fd$ converti2o. rul se auto&rotejea2% bloc=ndu.se du& dou semnale. +ornirea du& in. trarea n ac'iune a &rotec'iei se 5ace &rin deconectare #i realimentare du& 5 semnale* b< la a&ari'ia unui scurtcircuit ntre bornele S 8? F$ #i 8? F$ cu.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura +85A5 S2:ema fun2ional a 2on1erti;orului $5E5&5S5A5)**((5

>+>

rentul de scurtcircuit &5 devine &ulsatoriu #i este limitat la ? !. La dis&ari'ia scurtcircuitului tensiunea B5 revine la valoarea de 8? F c.c.* c< n ca2ul n care% n urma unei de5ec'iuni% tensiunea B1 de&#e#te 7( F% converti2orul se bloc,ea2. !cela#i e5ect l are #i de&#irea tensiunii B5 &es. te 8( F. Gn cadrul o&era'iilor de ntre'inere #i e@&loatare du& 1.599 ore se nlo. cuie#te cartu#ul 5iltrant al ventilatorului de rcire% iar du& ?.599 ore se e5ec. tuea2 revi2ia ventilatorului &rin demontare din converti2or. -u aceast o. ca2ie se cur' subansamblele &rin de1resare cu solvent #i as&irare a &ra. 5ului. Fentilatorul se nlocuie#te du& 85.999 ore de 5unc'ionare.

C&$ito%u% 16

APARATAC'L ELECTRIC 'TILIFAT PE LOCOMOTIVELE DIESEL ELECTRICE 060-DA

A* <ener&%it/i
!&aratajul electric de &e locomotiva 969.D! re&re2int totalitatea com. &onentelor circuitelor electrice de alimentare% comand% su&rave1,ere% &ro. tec'ie #i re1laj. Din &unct de vedere constructiv un a&arat electric este 5ormat dinJ com&onentele ;re&erele< de ba2 re&re2int &r'ile elementare ale a&aratului% reali2ate dintr.o sin1ur bucat de material% 5r a se utili2a o&e. ra'iile de asamblare ;e@em&luJ un contact% un bol' etc.<* subansamblul re&re2int reuniunea a dou sau mai multe com&o. nente. Gn 5unc'ie de modul de reali2are subansamblele &ot 5i demontabile sau nedemontabile* ansamblul re&re2int o &arte com&onent de ba2 a a&aratului 5ormat din mai multe com&onente de ba2 #i subansamble destinate a inde&lini aceea#i 5unc'ie. !&aratele electrice se clasi5ic du& urmtoarele criteriiJ aF din pun2t de 1edere a 1alorii tensiunii nominaleJ a&arate electrice de joas #i medie tensiune B 1.999 F* a&arate electrice de nalt tensiune B c 1.999nF. 9F din pun2t de 1edere al fun2iei pe 2are o 3ndeplines2J a&arate de conectare ;ntreru&toare% contactoare% comutatoare<* a&arate de &rotec'ie ;si1uran'e% relee<* a&arate de &ornire #i re1laj ;controlerul% re1ulatorul de c=m&% B!0 etc.<* a&arate de msur ;am&ermetre% voltmetre<*
n

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>+8

2F din pun2t de 1edere al felului 2urentuluiJ a&arate electrice &entru curent continuu* a&arate electrice &entru curent alternativ. dF din pun2t de 1edere al modului de a2ionareJ cu ac'ionare manual* cu ac'ionare automat. 4c,i&amentul electric de &e locomotivele diesel electrice este construit din circuite electrice cu tensiuni nominale sub 1.999 F n curent continuu. Gn cadrul sc,emelor electrice de 5unc'ionare a&aratele electrice sunt re. &re2entate simbolic con5orm ta9elului +65+J T&9e%u% 16*1 Re$re4ent&re& si.9o%ic/ & 3i6erite%or &$&r&te
(r* crt*

19 11 18 1) 1? 15 16 17

De subliniat este 5a&tul c n toate aceste sc,eme electrice a&aratele sunt re&re2entate n stare normal$% adic nu sunt strbtute de curent. Gn continuare va 5i &re2entat am&lasarea% descrierea #i ntre'inerea ce. lor mai im&ortante a&arate electrice care intr n com&onen'a ec,i&amen. tului electric de &e locomotiva diesel electrice 969.D!.

>+6

DAN !N"A

,* A.$%&s&re& &$&r&te%or e%ectrice $e %oco.oti1& 3iese% e%ectric/ 060-DA


,*1* ,%ocu% &$&r&te%or
Blocul a&aratelor este un dula& metalic am&lasat n sala ma#inilor n imediata a&ro&iere a &ostului de conducere nr. 1% care are montat n interior #i &e u#ile laterale a&aratur de comand% su&rave1,ere #i &rotec'ie din ins. tala'ia electric a locomotivei. !ccesul n blocul a&aratelor se &oate 5ace at=t din sala ma#inilor% c=t #i din &ostul de conducere. !m&lasarea a&aratelor n bloc este urmtoareaJ a< Latura blocului accesibil din &ostul de conducere 1 este &re2entat n fi=ura +65+ #i cu&rindeJ
Fi=ura +65+5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>+,

&e su&ortul IJ dioda &entru ncrcarea bateriei ;(8<% contactorul &entru comanda motorului electric de ac'ionare a &om&ei de a& ;91<% contactorul &entru ac'ionarea motorului electric al com&resorului ;9?<% releu de &rotec. 'ie servicii au@iliare ;196< cu butonul de rearmare ;197<* &e su&ortul IIJ contactoarele ;((>1 #i ((>8< &entru ac'ionarea motoa. relor electrice de ac'ionare a ventilatoarelor% contactor re2isten' aeroterm ncl2ire &.c. II ;787.8<% dioda ;15< &entru &rotec'ie e@cita'ie se&arat C.+.* &e su&ortul IIIJ contactorul ;1)< al e@cita'iei se&arate a 1eneratorului &rinci&al% contactorul ;196< al motorului electric de ac'ionare &entru &om&a de trans5er combustibil #i contactoarele ;179.1 #i 179.8< &entru tre&tele de demaraj* &e su&ortul IFJ contactorul ;85< &entru re1ulatorul automat de ten. siune% contactorul ;5)< de 5unc'ionare.o&rire cu re2isten'a adi'ional 5)a% contactor re2isten' ncl2ire &.c. II ;787.8<% releu de &unere la mas ;)1a<. !lte com&onente ale circuitelor electrice accesibile &rin aceast &arte a blocului suntJ re2isten'a adi'ional voltmetru C.+. ;1)9a<% releu ma@imal de tensiune ;195<% releu tem&ori2are &ornire succesiv ".D. ;7)5<% releu tem&o. ri2are &ornire ".D. cu demaror &neumatic. b< Latura blocului a&aratelor din sala ma#inilor dins&re culoarul de ac. ces se com&une din trei &anouri Efi=ura +65*F #i con'inJ Panoul A: ;)?.1 W )< ntreru&tor de &unere la mas* ;188< comutator &entru &o2i'ia ;18)<* ;1)9< voltmetru baterieC.+.$* ;65< ntreru&tor &entru scoaterea din 5unc'iune a locomotivei* ;18)< voltmetru baterieC.+.$* ;18?< am&ermetru &entru bateria de acumulatori* ;189< am&ermetru &entru 1eneratorul au@iliar* ;75< ntreru&tor &entru scurcircuitarea &o2i'iei ;7)b<* ;91a< comutator DIB4-0!30A"!0$ &entru &o2i'ia ;91<* ;196a< comutator DIB4-0!30A"!0$ &entru &o2i'ia ;196<* ;181< comutator &entru motoarele ventila'iei 5or'ate* ;159< comutator &entru iluminat -ANF4B0I\ABB!04BI4$* ;??< comutator +ABNIB4A+BIB4$ motor diesel* ;116.1.a< re2isten'a adi'ional e@cita'ie motor electric converti2or. Panoul : ;89.1 W )< releu de &rotec'ie contra &atinrii* ;5)b< releu au@iliar &entru &o2i'ia ;5)<* ;89a< releu intermediar &entru &o2i'ia ;89<* ;7)b< releu intermediar &entru &o2i'ia ;7)<* ;55< releu ma@imal de curent &entru slbirea c=m&ului*

>+-

DAN !N"A

;58.8< W ;58.)< relee au@iliare &entru slbirea c=m&ului* ;91b< releu de tem&ori2are &entru &o2i'ia ;91<* ;76< releu au@iliar de &rotec'ie &entru aducerea motorului diesel la tura'ia de mers n 1ol #i ntreru&erea curentului &rin e@cita'ia se&arat a 1eneratorului &rinci&al*
Fi=ura +65*5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>+.

;86)< releu &entru 5r=nare ra&id* ;)1< releu de &unere la mas &e circuitele au@iliare* ;)8< releu de &unere la mas &e circuitele &rinci&ale ;de 5or'<* ;)5(< si1uran'e automate &entru instala'ia IND36I$* ;(1a< releu &entru sesi2area s5=r#itului &ornirii motorului diesel. Panoul $: ntreru&torul bateriei de acumulatoare ;(<* si1uran'e automate &entru &rotec'ia di5eritelor circuiteJ r=ndul de susJ ;851< circuit a&el o&tic* ;15?< circuit iluminat* ;889< circuit iluminat sala ma#inilor* ;169< circuit curent de comand 8? F* ;185< circuit voltmetru B!04BI4C.+.$* ;1?8< circuit e@cita'ie deriva'ie 1enerator au@iliar* ;159< circuit curent de comand* ;151< circuit alimentare motor electric converti2or* ;155< circuit instala'ie de &rencl2ire motor diesel* ;1(7< circuit instala'ie de msurare a vite2ei. r=ndul de josJ ;19?< circuit radiotele5on* ;16)< circuit alimentare B.!.0.1(* ;881< circuit alimentare 5ar central* ;888< circuit alimentare lm&i semnali2are* ;885< circuit iluminat cabine de conducere* ;886< circuit iluminat a&arate* ;88?< circuit &ri2e #i iluminat bo1,iuri* ;88)< circuit de iluminat de 8? F* ;156.1 W 8< circuit alimentare motoare electrice &entru venti. latoare ncl2ire cabine de conducere. ( si1uran'e 5u2ibileJ ;1?9>?99 !< &entru bateria de acumulatoare% ;1?6.1>159 ! #i 1?6.8>159 !< &entru motoarele electrice ale ventilatoarelor% ;1?1> ?99 !< &entru 1eneratorul au@iliar% ;1?(>75 !< &entru motorul electric al &om&ei de a&% ;158>?9 !< &entru motorul electric al &om&ei au@iliare de trans5er combustibil% ;1??>?9 !< &entru circuitul de e@cita'ie se&arat a 1ene. ratorului &rinci&al% ;1?9>859 !< &entru motorul electric de ac'ionare a com. &resorului. Gn &artea de jos a blocului a&aratelor se a5l montate contactoarele elec. troma1netice ;86.1 W )< &entru comanda tre&telor de slbire a c=m&ului mo. toarelor electrice de trac'iune. !ccesul &entru veri5icarea acestora se 5ace &rin demontarea ca&acelor laterale.

>*(

DAN !N"A

0ot la &artea in5erioar se a5l montat #i inversorul de mers ;81<. Gn &artea su&erioar ;&e blocul a&aratelor< este montat re2isten'a ;95< de &ornire a motorului electric &entru ac'ionarea com&resorului. c< Latura blocului a&aratelor dins&re sala ma#inilor este re&re2entat n fi=ura +65> #i cu&rindeJ contactoarele electroma1netice ;6.1 W 8< &entru &ornirea motorului diesel* contactoarele electroma1netice ;88.1 W )< &entru comanda motoarelor electrice de trac'iune* releele de curent ;5?.1 W )< &entru &rotec'ia motoarelor electrice de trac'iune* re1ulatorul automat de tensiune ;B.!.0. 1(< &entru 1eneratorul au. @iliar*
Fi=ura +65>5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>*+

re2isten'ele divi2oare de tensiune ;8(.1 W )< &entru releele anti&atinaj* re2isten'a ;99b< &entru re1larea e@cita'iei 1ru&ului converti2or* re2isten'ele ;(9.1 W 8< &entru re1larea e@cita'iei motoarelor electrice ale ventila'iei 5or'ate* re2isten'a 19( &entru re1larea e@cita'iei motorului &om&ei au@iliare de trans5er combustibil. d< Latura blocului a&aratelor accesibil din e@terior Efi=ura +65AF con. 'ineJ re2isten'ele ;87< &entru slbirea c=m&ului motoarelor electrice de trac. 'iune* re2isten'ele ;()< de ncrcare a bateriei de acumulatoare*
Fi=ura +65A5

>**

DAN !N"A

re2isten'ele ;(9a>1 W 8< de &rotec'ie a motoarelor electrice a ventila. toarelor* re2isten'a ;98< de &rotec'ie a motorului electric de ac'ionare a &om&ei de a&* re2isten'a ;11< de re1laj &entru e@cita'ia deriva'ie a 1eneratorului &rinci&al* re2isten'a ;197< de &rotec'ie a motorului electric de ac'ionare a &om. &ei au@iliare de ulei* re2isten'ele ;15a W b< &entru re1larea e@cita'iei se&arate a 1enerato. rului &rinci&al* re2isten'ele ;1?a W b< &entru re1lajul e@cita'iei se&arate a 1eneratoru. lui &rinci&al ;tre&tele de demaraj<* re2isten'ele ;8?< de &rotec'ie a e@cita'iei motoarelor electrice de trac. 'iune* re2isten'a ;99< de &rotec'ie a 1ru&ului converti2or. !ceast 2on a blocului a&aratelor este se&arat de restul blocului &rin. tr.un &erete #i este ventilat de curentul de aer dirijat &rintr.un canal de la ventila'ia 5or'at bo1,iului nr. 1. Fentila'ia 5or'at reali2ea2 rcirea su&limentar a re2isten'elor #i m. &iedic &trunderea a&ei #i a 2&e2ii.

,*2* A$&r&te%e 3e %& $osturi%e 3e con3ucere


Dis&o2i'ia a&aratelor la &osturile de conducere sunt &re2entate n fi=ura +658. Gn continuare vom enumera &e cele mai re&re2entativeJ ?1a maneta controlerului de comand* ?1b maneta de comand a inversorului de mers* cutia ntreru&toarelor de comand ?5* comutatorul de &ornire a motorului diesel ?)* lm&ile de control &entru 5unc'ionarea motorului diesel 77* lam&a 191.1 &entru controlul 5unc'ionrii ventila'iei 5or'ate* lam&a 191.8 &entru su&rave1,erea tem&eraturii a&ei din circuitul de rcire al motorului diesel* am&ermetrele 1ru&elor de motoare electrice de trac'iune 18(* indicatorul de tura'ie al motorului diesel 78* lam&a de control a&el o&tic 856* &edala dis&o2itivului de si1uran' #i vi1ilen'* ntreru&torul &entru instala'ia de a&el o&tic din sala ma#inilor* ntreru&toarele basculante &entru lm&ile de semnali2are ale locomo. tivei 8)9 #i 8)1% 5arul central 887% iluminatul instrumentelor 8)5 #i ilumi. natul cabinei de conducere 8)).

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>*>

F i = u r a

+ 6 5 8 5 D i s p o ; i i a

>*A

DAN !N"A

Gn &osturile de conducere se mai a5l montate #i alte a&arate de comand #i su&rave1,ere din com&onen'a celorlalte ec,i&amente &re2entate n ca&i. tolele anterioare.

,*0* C&9%&=u% "i $%/ci%e 3e 9orne &%e circuite%or e%ectrice


-ablajul locomotivei se com&une din totalitatea conductorilor de le1. tur ntre ma#inile electrice #i a&aratele electrice. -ablurile se montea2 n canale s&eciale &rotejate m&otriva in5iltrrii uleiului% motorinei sau a&ei. !cestea sunt con5ec'ionate din cu&ru% &rotejate cu o i2ola'ie s&ecial re2istent la tem&eraturi de la S 99U - &=n la )9U #i ac'iunea &roduselor &etroliere. I2ola'ia se com&une dintr.o manta de butil ;cauciuc sintetic<% &rotejat de o n5#urare dubl din band de bumbac im. &re1nat #i a&oi matisat cu 5ir lustruit. Gn 5unc'ie de tensiunea nominal #i curentul nominal al 5iecrui circuit se utili2ea2 cabluri cu di5erite sec'iuni% ast5el n circuitele &rinci&ale% au@i. liare #i de comand se utili2ea2 urmtoarele ti&uri* ti& CiNo 5le@J 1%5* 8%5* ?%9* 6%9* 19* 85* )5* 59 #i 79 mm8% tensiunea de ncercare 8 DF* ti& CviNo 5le@J 59* 79* 159* 1(5 mm8% tensiunea de ncercare ? DF* ti& Cdi &entru comanda multi&lJ )7 M 8 mm8% tensiunea de ncercare 8 DF. !v=nd n vedere com&le@itatea cablajului% &entru a le identi5ica mai u#or cu oca2ia de&anrilor di5eritelor de5ecte% 5iecare cablu se etic,etea2% &e &lcu'a de identi5icare 5iind marcate numrul cablului% a&aratul &e care l deserve#te #i bornele care se lea1 ntre ele. Gn fi=ura +656 este &re2entat o ast5el de etic,et de identi5icare. Deoarece din &unct de vedere constructiv circuitele nu &ot 5i reali2ate
Fi=ura +6565 "9lie indi2atoare pentru 2a9luri i semnifi2aia indi2aiilor5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>*8

F i = u r a + 6 5 , 5 S 2 :

>*6

DAN !N"A

dintr.o sin1ur bucat de conductor% acestea se m&art n mai multe sec'iuni le1ate ntre ele &rin &lcile de borne. Gn fi=ura +65, sunt &re2entate traseele de cabluri #i am&lasarea &lcilor de borne% ast5elJ +b I este &o2i'ionat la &artea in5erioar a blocului a&aratelor #i con'ine to'i conductorii din circuitele de comand* +b II este &o2i'ionat la ba2a &eretelui lateral al blocului a&aratelor #i con'ine conductorii din circuitele re2isten'elor de &rotec'ie am&lasate n blocul lateral* +b III este &o2i'ionat n &ostul de conducere nr. 8% sub &odea #i con. 'ine conductorii din circuitele de comand ale locomotivei% circuitele &entru comand multi&l #i iluminat care 5ac le1tura ntre &osturile de conducere* +b IF este &o2i'ionat n &ostul de conducere nr. 1% sub &odea #i con. 'ine conductorii din circuitele de comand ale locomotivei% circuitele &entru comand multi&l #i iluminat care 5ac le1tura ntre &osturile de conducere* +b F este &o2i'ionat la &artea in5erioar a blocului a&aratelor l=n1 inversorul de mers s&re sala ma#inilor% con'ine conductorii din circuitele motoarelor de trac'iune #i ai 1eneratorului &rinci&al* +b FI este &o2i'ionat n blocul a&aratelor% la &artea in5erioar% s&re sala ma#inilor #i con'ine minusurile tuturor a&aratelor #i ma#inilor electrice* +b FII este &o2i'ionat &e traversa lateral a motorului diesel #i con'ine 1) conductori ;cu&la cu 1) &oli<* +b FIII este &o2i'ionat l=n1 re2ervorul de a& din instala'ia de rcire #i con'ine conductorii din circuitele releelor de tem&eratura a&ei% releele &entru &resiunea a&ei n instala'ia de rcire% &resiunea uleiului din instala'ia de un1ere #i releul &entru nivelul a&ei din re2ervorul de com&en. sa'ie* +b IK este &o2i'ionat n &artea in5erioar a radiatorului II #i con'ine conductorii din circuitele releelor de tem&eratura uleiului #i a instala'iei de &rencl2ire* +b K este &o2i'ionat l=n1 canalul de cabluri #i con'ine conductorii din circuitele ta,o1eneratorului motorului diesel* +b KI este &o2i'ionat deasu&ra re2ervorului &rinci&al de aer #i con'ine conductorii din relee montate &e &anoul instala'iei &neumatice* +b KII este &o2i'ionat &e &eretele blocului a&aratelor% la ca&tul in. versorului de mers #i con'ine conductorii din circuitele &entru comand contactoarele ;88<% circuitul e@cita'iei se&arate #i comanda inversorului de mers* +b KIII este &o2i'ionat &e turbosu5lant #i con'ine conductorii din circuitul su&a&ei electro&neumatice de mers n 1ol ;69<% &rotec'ia anti&ati. naj ;6)< din re1ulatorul mecanic% electroma1netul de combustibil ;56< #i co. manda contactoarelor de slbire a c=m&ului*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>*,

+b KIF este montat ntr.o cutie &e traversa lateral #i con'ine conductorii din circuitele de e@cita'ie ;599a% 599% 519 #i 199<* +b KF este &o2i'ionat &e su&ortul turbosu5lantei deasu&ra &lcii de borne +b KIII #i con'ine conductorii din circuitele &entru comanda tre&telor de slbire a c=m&ului% re2isten'a de re1lare ;17<% re2isten'a de &rotec'ie 15. +entru a urmri cu u#urin' traseele circuitelor electrice instala'ia este m&r'it &e com&artimente notate cu litereJ ! &ostul de conducere 1* B &ostul de conducere 8* - blocul a&aratelor* D ie#irea conductorilor &entru motorul electrice de trac'iune 1* 4 ie#irea conductorilor &entru motoarele electrice de trac'iune 8 #i )* / ie#irea conductorilor &entru motoarele electrice de trac'iune ? #i 5* C ie#irea conductorilor &entru motorul electric de trac'iune 6* H motorul electric de ac'ionare a ventilatorului &entru ventila'ia 5or'at ;&ostul 1<* D releu de &resiune &entru ventila'ia 5or'at ;&ostul 1<* L 1enerator* " instala'ia electric &entru 1ru&ul motor diesel.1enerator* N motorul electric de ac'ionare a ventilatorului &entru ventila'ia 5or. 'at ;&ostul 8<* A releu de &resiune &entru ventila'ia 5or'at ;&ostul 1<* + releu de semnali2are &entru tem&eratura uleiului* B iluminat% st=n1a* 6 ta,o1enerator &entru motorul diesel* 0 motor electric de ac'ionare a &om&ei de a& din instala'ia de r. cire* 3 cutia de borne &entru transmi'torul instala'iei de msurare a vite2ei* F baterie de acumulatoare ;1?? F S$<* I relee de &rotec'ie &entru motorul diesel* K motor electric &entru ac'ionarea com&resorului* e baterie de acumulatoare ;1?? F $<* de&resiune acumulatoare ;8? F &rotec'ia S$<* \ - baterie releu de com&resor% anti&atinaj* 0 1 motor electric &entru converti2or* 01 1enerator converti2or* 38 &ri2 e@terioar drea&t* 31 iluminat% drea&ta* \ 8 dis&o2itiv de si1uran' #i &ri2a e@terioar st=n1a* F1 motor electric de ac'ionare a &om&elor de ulei #i combustibil. !ceast m&r'ire este notat &e etic,etele de la ca&etele conductorilor n &lcile de borne.
8

>*-

DAN !N"A

C* A$&r&te%e 3e conect&re
!&aratele de conectare sunt com&onente ale ec,i&amentului electric% destinate stabilirii% ntreru&erii sau comuta'iei unui circuit electric. Du& rolul &e care l nde&linesc n 5unc'ionarea circuitelor din care 5ac &arte% acestea se m&art nJ contactoare* comutatoare* ntreru&toare* &ri2e #i 5i#e.

C*1* Cont&cto&re
-ontactoarele sunt a&aratele electrice de comuta'ie cu o sin1ur &o2i'ie de re&aos% ca&abile de a nc,ide #i ntreru&e curen'ii n condi'ii normale de 5unc'ionare a circuitului. +rinci&alii &arametri care caracteri2ea2 contactoarele suntJ tensiunea nominal% Bn% re&re2int tensiunea din circuitul contactelor &rinci&ale* tensiunea de serviciu% Bs% este tensiunea la care &oate 5i 5olosit a&a. ratul% aceasta 5iind mai mic sau cel mult e1al cu tensiunea nominal* tensiunea de comand% B2% este tensiunea de alimentare a n5#urrii electroma1netului% de ac'ionare ;la contactoarele electroma1netice< sau a bobinei electrovalvei ;la cele &neumatice<* curentul nominal% &n% re&re2int valoarea ma@im a curentului &e care l &oate su&orta contactorul% 5r ca s de&#easc n re1im de lun1 durat valorile admisibile ale tem&eraturii* 5recventa de ac'ionare% f2% re&re2int numrul ma@im de ac'ionri ;&rin ac'ionare se n'ele1e o nc,idere #i o desc,idere<% &e care le &oate e5ectua contactorul tim& de o or. Du& 5elul circuitului comandat% contactoarele &ot 5i de curent continuu sau de curent alternativ% iar du& ti&ul de ac'ionare se m&art nJ electroma1neticeJ ac'ionarea se 5ace cu ajutorul unui electroma1net* &neumaticeJ ac'ionarea se 5ace cu ajutorul unei su&a&e &neumatice. &E Cont&cto&re%e e%ectro.&)netice 6c,ema de &rinci&iu a unui contactor electroma1netic este &re2entat n fi=ura +65-. !cesta se com&une dinJ su&ortul contactului ;1<% camera de stin. 1ere ;8<% bobina de stin1ere ;)<% contact 5i@ ;?<% contact mobil ;5<% conductor 5le@ibil ;6<% armtura mobil ;7<% bobina de comand ;(<% resort de revenire ;9<% cabluri de conectare ;19<. La alimentarea bobinei% electroma1netul atra1e armatura mobil &e care

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>*.

este 5i@at contactul mobil #i nc,ide contactele &rinci&ale. La ntreru&erea alimentrii electro. ma1netului acesta se dema1neti2ea2 #i resor. tul de revenire aduce contactul mobil n &o2i. 'ia ini'ial desc,i2=nd circuitul. La desc,iderea contactelor &rinci&ale% ntre acestea% se 5ormea2 un arc electric care de1ra. dea2 su&ra5a'a de contact &ut=nd ajun1e &=n la to&irea acestora. +entru diminuarea e5ectelor arcului electric se a&lic urmtoarele solu'iiJ construc'ia contactelor &rinci&ale n 5or. m de coarne sau &relun1ite &rin coarne. Gn acest 5el arcul electric 5ormat se ridic &e coar. ne% se lun1e#te &=n se ru&e #i a&oi se stin1e. Bidicarea arcului se &roduce datorit 5or'elor electrodinamice #i curentului ascensional de aer cald% ncl2it c,iar de ctre acesta. Bu&erea arcului se &roduce datorit alun1irii lui #i mai Fi=ura +65-5 Prile prin2ipale ales &trunderii aerului rece care deioni2ea2 ale 2onta2torului s&a'iul* ele2troma=neti2: utili2area unui dis&o2itiv de su5laj ma1. + D suportul 2onta2toruluiG * D 2a) mer de stin=ereG > D 9o9in de stin) netic care mre#te vite2a de de&lasare a aeru. =ereG A D 2onta2t fixG 8 D 2onta2t lui% res&ectiv vite2a de stin1ere a arcului elec. mo) 9ilG 6 D 2ondu2tor flexi9il EsuntFG , D tric. Gn &rinci&iu% dis&o2itivul const dintr.o pla2 nema=neti2G - D 9o9in de bo. bin le1at n serie cu contactul &rinci&al% 2o) care% &arcurs de curent% &roduce un c=m& mandG . D resort de re1enireG +( D 2a9luri de for ale 2ir2uitului de ma1ne. tic. Dac se consider arcul electric utili;are5 un con. ductor strbtut de curent electric% situat n c=m&ul ma1netic &rodus de bo. bin% asu&ra sa se va e@ercita o 5or' electrodinamic care% 5iind &er&endicu. lar &e coloana arcului% l va m&in1e% mrind vite2a de stin1ere* montarea &este contactele &rinci&ale a unei camere de stin1ere care i2olea2 arcul de mediul e@terior #i l ru&e contribuind la stin1erea acestuia. +e l=n1 contactele &rinci&alele un contactor &oate 5i &rev2ut cu una sau mai multe &erec,i de contacte au@iliare. !cestea &ot 5i normal nc,ise sau normal desc,ise% n 5unc'ie de comanda care o e@ecut. "ai &ot 5i #i contacte de comutare% care n ambele &o2i'ii ale contactorului stabilesc c=te un contact. Din &unct de vedere constructiv contactele au@iliare sunt de dimensiuni mai mici #i se utili2ea2 n circuitele de comand. La locomotivele diesel electrice 969.D! se utili2ea2 n s&ecial contac. toare electroma1netice de curent continuu. -onstruc'ia unui ast5el de con. tactor este &re2entat n fi=ura +65. #i are urmtoarele subansamble &rin. ci&aleJ

>>(

DAN !N"A

a D 1edere lateralG 9 D ele2troma=netulG + D 2onta2t prin2ipal fixG * D 2onta2t prin2ipal mo9ilG > D axG A D tra1ersG 8 D 2ondu2tor flexi9ilG 6 D 9o9in de sufla7G , D 2amer de stin=ereG - D 9o9in de an2lanareG . D armtura ele2troma=netuluiG +( D resortG ++ D mie; de fierG +* D ar2G K D arti2ulaieG A< D 9orne de le=tur ale 2onta2telor prin2ipale5

Fi=ura +65.5 Elementele 2onstru2ti1e ale unui 2onta2tor ele2troma=neti2:

&artea 5i@ de conectare se com&une din contactul &rinci&al 5i@ ;1< montat &e traversa i2olant ;?< #i le1at n serie cu bobina de su5laj ;6<* &artea mobil de conectare este 5ormat din contactul &rinci&al mobil ;8< montat &e a@ul ;)<. -ontactul &rinci&al mobil este &resat de arcul ;18< n articula'ia ;D<% av=nd ast5el un anumit 1rad de libertate 5a' de su&ort. !cest ti& de construc'ie &ermite contactului mobil s e@ecute o mi#care com&le@ de rosto1olire #i alunecare la conectare #i o mi#care de rosto1olire la deco. nectare. "i#carea de alunecare% la conectare% conduce la o cur'ire a su&ra. 5e'elor de contact. Bobina electroma1netului ;(< este con5ec'ionat din s=rm de cu&ru n5#urat &e un su&ort cilindric din material i2olant% av=nd n &artea cen. tral electroma1netul &ro&riu. +e carcasa bobinei se inscri&'ionea2 num. rul de s&ire% diametrul conductorului #i valoarea nominal a re2isten'ei o,mice. La &unerea sub tensiune a bobinei ;(< aceasta se ma1neti2ea2 #i atra1e armtura mobil ;9<% care transmite mi#carea &r'ii mobile de conectare #i &rin nc,iderea contactelor se stabile#te circuitul &entru care este destinat contactorul. -=nd alimentarea bobinei este ntreru&t armtura este adus n &o2i'ia ini'ial de ctre resortul ;19<.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>>+

-amera de stin1ere ;7< este con5ec'ionat din material re5ractar% &rev. 2ut n interior cu nervuri% care ru& arcul electric #i i2olea2 &articulele in. candescente &roduse. -amera de stin1ere se montea2 ntr.un su&ort 5ormat din dou &lci metalice care basculea2 n jurul unui &unct 5i@. Le1area contactorului n circuitul &e care.l deserve#te se 5ace la bornele ;!% B<. !lte elemente constructive im&ortante ale contactoarelor electroma1. netice sunt contactele au@iliare. !cestea reali2ea2 conectri sau deconec. tri n circuitele de comand% necesare a 5i e5ectuate n acela#i tim& cu nc,i. derea sau desc,iderea contactelor &rinci&ale. -onstruc'ia unui contact au@i. liar este &re2entat n fi=ura +65+(. Gn 5unc'ie de natura comen2ii &e care o e@ecut un contact au@iliar% &oate 5i utili2at ca #i contact normal.nc,is$ ;bornele !% -<% contact normal.desc,is$ ;bornele !% B< #i de comutare$ ;bornele !% B% -<. !c'ionarea contactelor au@iliare se 5ace de ctre camele ;(<% care sunt montate &e armtura mobil% modi5icarea momentului de ac'ionare 5c=n. du.se &rin modi5icarea curburii lamelei ;7<. Gn 5unc'ie de destina'ie un contactor &oate avea unul sau mai multe con. tacte au@iliare sau c,iar numai contacte au@iliare ;e@.J contactorul 5unc'io. nareo&rire motor diesel &o2i'ia 5) n sc,ema electric<. /iecare contactor este &rev2ut cu o re2isten'% le1at n serie cu bobina de ac'ionare numit re2isten' economi2oare. -onectarea re2isten'ei n cir. cuitul de alimentare al bobinei se 5ace &rin desc,iderea contactului au@iliar normal.nc,is$% du& nc,iderea contactelor &rinci&ale ale contactorului. Gn momentul n care se comand conectarea% bobina de ac'ionare este ali. mentat% &roduce un c=m& ma1netic #i atra1e armtura mobil. Gn acest ca2 curentul care trece &rin bobin este mare% 5iind limitat doar de re2isten'a bobinei.
+ D tra1ers i;olantG * D resortG > D 2onta2t mo9ilG A< 8 D 2onta2t fix< 6 D piese de 2onta2t ale 2on) ta2tului mo9ilG , D lamelG - D 2amG A< < $ D 9orne5

Fi=ura +65+(5 $onta2t auxiliar:

>>*

DAN !N"A

Adat cu nclemarea contactorului se desc,ide contactul au@iliar ce #untea2 re2isten'a economi2oare% o introduce #i &e aceasta n circuit redu. c=ndu.se curentul ce strbate bobina. 6cderea valorii curentului ce strbate bobina conduce la o ncl2ire cores&un2tor mai mic% res&ectiv la o cre#tere a duratei de 5unc'ionare a a. cesteia. Gn ta9elul +65* sunt &re2entate &rinci&alele contactoare electroma1. netice care se montea2 &e locomotivele diesel electrice 969.D! m&reun cu destina'ia #i caracteristicile lor.
Po4ii& 3in sc-e./

76 5) 1) 196 179.1% 179.8 91 ((>1% ((>8 ((>1

-ontactor au@ilia

-ontactor au@ilia -ontactor &entru

-ontactor &entru

-ontactoare &ent -ontactor &entru -ontactor &entru -ontactor &entru

9? (8 86.1% 86.8 86.)


N!" 1> -urent admisibil la contactele au@iliare* 8> La &o2i'ia ((>1% numai 1 No* )> Gn serie* B T contact de comutare* No T contact de nt=r2iere la desc,idere5

-ontactor &entru -ontactor &entru

-ontactoare &entr

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>>>

9E Cont&cto&re e%ectro$neu.&tice* -ontactoarele electro&neumatice se caracteri2ea2 &rin 5a&tul c ac'io. narea se 5ace &neumatic% comanda 5c=ndu.se electric% similar cu cele elec. troma1netice. 4lementul &rinci&al% care rece&'ionea2 comanda electric #i o trans. 5orm n comand &neumatic% este su&a&a electro&neumatic. !ceasta se com&une dintr.o su&a& ac'ionat de ctre un electroma1net de curent con. tinuu. !limentarea cu aer a su&a&ei se 5ace din circuitul de aer &entru a&a. rate% &resiunea acestuia 5iind de 5 W 7 715>cm8. Gn fi=ura +65++ este &re2entat un contactor electro&neumatic D4+! 1999 utili2at &e locomotivele diesel electrice 969.D!% cu &r'ile sale &rin. ci&ale.
+ D 9ar i;olantG * D 9orn de intrareG > D 9o9in de sufla7G A D 2onta2t fixG 8 D 2onta2t mo9ilG 6 D 2ondu2toare flexi9ileG , D 9orn de ieireG - D 2amer de stin=ereG . D 2ilindruG +( D piston de a2ionareG ++ D supap ele2troma=neti2G +* D resort de apsare pe 2onta2tG +> D resortul pistonuluiG +A D 9o9ina supapeiG +8 D 2onta2t auxiliareG +6 D 9uton de a2ionare manual a supapei ele2tropneumati2eG +, D 2oarne de stin=ere5

Fi=ura +65++5 $onta2tor ele2tropneumati2 KEPA +(((:

>>A

DAN !N"A

-=nd su&a&a electro&neumatic ;11< este alimentat &ermite trecerea aerului de comand n cilindrul de ac'ionare ;9< sub &istonul ;19< de&la. s=ndu.l n sus. -a urmare a acestei mi#cri contactul mobil ;5< se a&lic &e contactul 5i@ ;?< e@ecut=nd n acela#i tim& o mi#care de rota'ie #i una de alunecare 5a' de acesta% diminu=nd ast5el e5ectele arcului electric #i evit=nd sudura contactelor. -ontactele &rinci&ale sunt &rotejate de o camer de stin1ere ;(< con. 5ec'ionat din material i2olant. -amera de stin1ere &oate 5i ridicat n sus &rin rotirea n jurul unui a@% &ermi'=nd ast5el e@ecutarea lucrrilor de ntre. 'inere sau nlocuirea contactelor &rinci&ale. La deconectare% bobina de su5laj ;)< &roduce un c=m& ma1netic care stin1e arcul electric. -oarnele de stin1ere ;11< au rolul de a &relua arcul electric de la contactele &rinci&ale #i a.l dirija s&re e@terior. -ontactele au@iliare ;15< se com&un din lamelele de contact 5i@ate &e cilindrul de ac'ionare #i &iesele de alunecare ;contactele mobile 5i@ate &e tija &istonului<. "i#carea tijei &istonului are dre&t consecin' nc,iderea sau desc,iderea contactelor au@iliare. La ntreru&erea curentului de alimentare a bobinei su&a&ei electroma1. netice aerul din cilindrul ;9< este evacuat n atmos5er% &istonul revine n &o. 2i'ia in5erioar% desc,i2=nd contactul &rinci&al. -ontactoarele electro&neumatice sunt utili2ate n circuitul de &ornire a motorului diesel ;&o2i'ia 6.1 #i &o2i'ia 6.8 n sc,ema electric< #i n circuitul de alimentare a motoarelor electrice de trac'iune ;&o2i'ia 88 n sc,ema elec. tric<. !cestea sunt de ti& D4+! 1999 #i au urmtoarele caracteristiciJ 1. -ontactori de &ornire ;&o2i'ia 6.1.8 n sc,ema electric<J curentul de durat ;cca. 15 s<...............................................1.599 !* curentul ma@im........................................................8.999.8.599 !* tensiunea de ac'ionare a su&a&ei electro&neumatice.........)9.1?9 F* tim&ul de declan#are..............................................................9%96 s* &resiunea aerului de comand.......................................5.7 715>cm8* &resiunea minim de 5unc'ionare..................................)%( 715>cm8* numrul de contacte au@iliare.............................8 normal desc,ise* ...............................) normal nc,ise. 8. -ontactori de &ornire &entru motoarele electrice de trac'iune ;&o2i'ia 88.1.) n sc,ema electric<J curent de durat.....................................................................(99 !* curent unionar........................................................................999 !* curent ma@im la &ornire ;8.) min.<.....................................1.)59 !* tensiune de ac'ionare a su&a&ei electro&neumatice................179 F* tensiunea nominal a bobinei.................................................1?5 F* tensiunea minim a bobinei...................................................199 F*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>>8

tim&ul de declan#are..............................................................9%96 s* &resiunea nominal de 5unc'ionare...............................5.7 715>cm8* &resiunea minim de 5unc'ionare..................................)%( 715>cm8* numrul de contacte au@iliare................................8 normal nc,ise* ..............................) normal desc,ise.

C*2* Co.ut&to&re
-omutatoarele sunt com&onente ale ec,i&amentului electric care au ro. lul de a comuta succesiv comen2ile unuia sau mai multor circuite electrice. -omutatoarele se com&un din mai multe etaje% asamblate ntre ele% mecanismul de sacadare #i &laca 5rontal cu m=nerul de ac'ionare. 6c,ema de &rinci&iu a unui ast5el de etaj este &re2entat n fi=ura +65+*. -or&ul 5iecrui etaj ;1< este &rev2ut cu dou 1uri ;8< &entru trecerea #uruburilor de asamblare. Gn mijloc se a5l cama ;)< care comand de&lasa. rea n sensurile indicate de s1e'i% a &ieselor 1lisante ;?< le1ate de contactele mobile ;5<. Beaducerea n &o2i'ia ini'ial a ansamblurilor mobile se 5ace de ctre arcurile s&irale ;7<. "ecanismul de sacadare al comutatorului Efi=ura +65+>F este reali2at dintr.o cam central ;1< 5i@at n di5erite &o2i'ii de ctre &iesele 1lisante ;8<. +entru ca rotirea s se reali2e2e mai u#or &iesele 1lisante sunt &rev2ute cu rolele ;?<. La comutatoarele cu revenire% &e anumite &o2i'ii% se utili2ea2 arcuri lamelare n s&iral. Gn ta9elul +65> sunt &re2entate &rinci&alele comutatoare utili2ate &e lo. comotiva diesel electric 969.D! #i caracteristicile acestoraJ
Fi=ura +65+*5 Prile 2omponente ale unui 2omutator: Fi=ura +65+>5 %e2anismul de sa2adare al 2omutatorului:

+ D 2orpG * D =uri de tre2ereG > D 2amG A D + D 2am 2entralG * D piese =lisanteG > D ar2uriG piese A D role5 =lisanteG 8 D 2onta2te mo9ileG 6 D 2onta2te fixeG , D ar2uri5

>>6

DAN !N"A

(r* crt* 1 8 ) ? 5 6 7 ( 9 19 11 18

C*0* >ntreru$/to&re
Gntreru&toarele sunt a&arate electrice care au rolul de a ntreru&e sau a stabili un circuit electric strbtut de curent. Din &unct de vedere 5unc'ional% un ntreru&tor are dou &o2i'iiJ nc,is #i desc,is. Du& modul de ac'ionare% ntreru&toarele se m&art nJ 3ntreruptoare neautomate% la care ac'ionarea se 5ace direct ;de ctre o&eratorul uman< sau indirect ;de la distan'< &rin intermediul unui sistem de &=r1,ii% &neumatic etc* 3ntreruptoare automate% la care nc,iderea sau desc,iderea lor se 5ace automat c=nd n circuit se re1sesc anumite condi'ii ;e@.J si1uran'ele automate declan#ea2 la atin1erea curentului ma@imal<. Din &unct de vedere constructiv ntreru&toarele se deosebesc n 5unc. 'ie de destina'ia lor% valoarea curentului din circuit #i numrul de &erec,i de contacte. 4c,i&amentul electric al locomotivelor diesel electrice 969.D! cu&rin. de urmtoarele ntreru&toareJ

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>>,

+ D 2onta2te mo9ileG * D axG > D 2onta2te fixeG A D m4nere 2entraleG 8 D 2amer de stin=ereG 6 D 2uit de 2onta2tG , D axG - D resort5

Fi=ura +65+A5 Cntreruptor 9ipolar 2u p4r=:ie:

a< 8ntreruptorul principal al bateriei Efi=ura +65+AF este un ntreru&. tor cu ac'ionare manual% bi&olar% av=nd rolul de a conecta #i a deconecta bateria de acumulatoare. !&aratul este dimensionat &entru un curent nominal &n T 699 ! #i o tensiune ma@im Bma@ T 899 F% &entru ma@im 5 secunde &oate su&orta un curent de ma@im 8.599 !. !c'ionarea contactelor mobile ;1< se 5ace &rin intermediul unui sistem de &=r1,ii articulate cu m=nerul ;?<. +rin modi5icarea &o2i'iei m=nerului cu 1(9U contactele mobile ;1< intr n contact cu contactele 5i@e ;)< stabilind circuitul. +entru ntreru&erea arcului electric ntr.un tim& scurt sistemul este &rev2ut cu un dis&o2itiv de de&lasare ra&id a contactelor mobile. /iecare contact &rinci&al mobil este secondat de ctre un contact mai mic ;6<% le1at de contactul &rinci&al &rintr.un resort ;(< #i cu &osibilitate de rotire n jurul a@ului ;7<. La desc,iderea ntreru&torului contactele &rinci&ale mobile ;1< se des. &rind de &e contactele 5i@e ;)<% contactele secundare ;6< rm=n=nd &e loc. Adat cu rotirea m=nerului resoartele ;(< se tensionea2 #i% la un moment dat% tra1 #i contactele secundare% e5ectu=nd o desc,idere ra&id a circuitului%

>>-

DAN !N"A

a D 2urent de 2omandG 9 D 2ompresorG 2 D 1entilaieG d D faruriG e D luminG f D 3n2l;it5

Fi=ura +65+85 $utia 3ntreruptoarelor de 2omand EA8 din s2:emele #DEF 2u ase 3ntreruptoare 9as2ulante:

ajut=nd ast5el la stin1erea arcului electric. Gntre1 sistemul de contacte este &rotejat de o camer de stin1ere. b< 8ntreruptoarele basculante pentru curentul de comand sunt mon. tate &e &u&itrul de comand din &ostul de conducere% ntr.o cutie numit cu. tia ntreru&toarelor de comand Efi=ura +65+8F.
+ D pla2 de 9a;G *< > D piese lateraleG A D 2onta2t 9as2ulantG 8 D p4r=:ie de a2ionareG 6 D 9ulonG , D suportG -< . D distaniere< +( D 9ulon pentru ar2uriG ++< +* D ar2uriG +> D 2onta2t)de=etG +A D 2ondu2tor flexi9ilG +8 D 9ornG +6 D limitator5

Fi=ura +65+65 Cntreruptor de 2omand 2u dou po;iii a dou 2onta2te:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>>.

+ D pla2 de 9a;G *< > D pies lateralG A D 2onta2t 9as2ulantG 8 D p4r=:ie de a2ionareG 6 D 9ulonG , D suportG -< . D distaniereG +( D 9ulon pentru ar2uri< ++< +* D ar2uriG +> D 2onta2t)de=etG +A D 2ondu2tor flexi9ilG +8 D 9ornG +6 D limitator5

Fi=ura +65+,5 Cntreruptor de 2omand 2u dou po;iii a ase 2onta2te:

Gntreru&toarele montate n cutie sunt construite &e acela#i &rinci&iu ceea ce le di5eren'ia2 5iind numrul de contacte #i de &o2i'ii ast5elJ cu dou &o2i'ii a dou contacte utili2ate &entru 5ar% iluminat #i ncl. 2irea cabinei Efi=ura +65+6F* cu dou &o2i'ii a #ase contacte nc,iderea reali2=ndu.se simultan% &entru curent de comand #i comanda ventila'iei 5or'ate Efi=ura +65+,F* cu trei &o2i'ii a &atru contacte dou &o2i'ii ;$nc,is>direct$ #i au. tomat$<% trecerea de la direct$ la automat$ se 5ace &rin &o2i'ia desc,is$ Efi=ura +65+-F. Din cele #ase ntreru&toare montate n cutia ;?5< &atru &ot 5i blocate n &o2i'ia nc,is$ cu ajutorul unei c,ei de n2vor=re ;nu se bloc,ea2 ncl. 2ire cabin #i iluminat<. 3n ntreru&tor de ti& basculant Efi=ura +65+6F este 5ormat dintr.un cor& ;1< alctuit dintr.o &lac de ba2 &e care se montea2 dou &lci laterale n care sunt &rinse &=r1,ii de ac'ionare ;5< #i contactorul basculant ;?<. -ontactul basculant ;?< este &rev2ut cu role de contact #i este cu&lat cu &=r1,ia de ac'ionare &rin intermediul resortului ;18<. !cesta asi1ur de&la. sarea ra&id a contactului basculant indi5erent de vite2a de ac'ionare a &=r. 1,iei #i men'ine contactul basculant n &o2i'iile e@treme.

>A(

DAN !N"A

+ D pla2 de 9a;G *< > D piese lateraleG A D 2onta2t 9as2ulantG 8 D p4r=:ie de a2ionareG 6 D 9ulonG , D suportG -< . D distaniereG +( D 9ulon pentru ar2uri< ++< +* D ar2uriG +> D 2onta2t)de=etG +A D 2ondu2tor flexi9ilG +8 D 9ornG +6 D limitator5

Fi=ura +65+-5 Cntreruptor de 2omand 2u trei po;iii a patru 2onta2te:

-ontactele de1et ;1)< sunt montate &e su&orturi ;7<. !cestea au &osibi. litatea de rotire #i sunt ancorate cu c=te un resort ;11<% asi1ur=nd ast5el &re. siunea de contact. +e &laca ;1< mai avem montate bornele ;15< le1ate la su&or'ii contac. telor &rin cablurile 5le@ibile ;1?<. Gnc,iderea circuitului de la o born la cealalt se 5ace &rin releele contactului basculant.

C* 2* A%te &$&r&te e%ectrice 3e conect&re


&E Cu$%& cu 08 3e cont&cte reali2ea2 le1tura electric ntre dou sau mai multe locomotive n vederea e@ecutrii comen2ilor de la un sin1ur &ost de conducere ;&rimul n direc'ia de mers<. !ceasta se com&une dintr.o &ri2% 5i# cu ca& terminal #i o cu&l oarb. +entru a reali2a cu&larea 5i#a se montea2 n &ri2a locomotivei cu&late% n rest aceasta st 5i@at n cu&la oarb. +ri2a #i cu&la oarb sunt &rotejate de un ca&ac articulat cu un arc care 'ine ca&acul n &o2i'ie ridicat. /i@area ca&acului n &o2i'ie nc,is sau a

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>A+

5i#ei locomotivei cu&late se 5ace cu ajutorul unui m=ner cu role% care calc &e cele dou urec,i ale ca&acului% res&ectiv &ri2ei. 9E Pri4e%e "i 6i"e%e 9i$o%&re reali2ea2 le1tura electric ntre a&aratele electrice mobile ;lm&i &ortative< #i instala'ia de alimentare 5i@. +ri2ele sunt &rev2ute cu c=te un ca&ac 5rontal% men'inut n &o2i'ia nc,is$ de ctre un resort. +arametrii de 5unc'ionare ai a&aratelor care &ot 5i racordate la &ri2e sunt Bn T 8? F #i &ma@ T 19 !. cE ,uto&ne%e 3e co.&n3/ sunt a&arate de conectare ac'ionate manual &rin a&sare &e buton. +rin ac'ionarea butonului se im&rim contactelor mobile o mi#care de transla'ie a&lic=ndu.le &e contactele 5i@e. La eliberarea butonului contactele sunt aduse n &o2i'ia ini'ial de ctre un resort. +e locomotivele diesel electrice 969.D! se utili2ea2 butoane la a&ara. tul de si1uran' #i vi1ilen'% 5luier #i comanda electroventilului de la instala. 'ia de nisi&are.

D* A$&r&te 3e $ornire "i re)%&=


D*1* Contro%eru% 3e co.&n3/
-ontrolerul de comand este un a&arat cu ajutorul cruia mecanicul de locomotiv% &rin modi5icarea &o2i'iei manetei de ac'ionare% 5ace modi5icri n circuitele de comand% n vederea stabilirii sensului de mers% demarrii #i re1lrii vite2ei de naintare a locomotivei. Din &unct de vedere al &rinci&iului de 5unc'ionare% acestea se m&art nJ 2ontroler 2u 2omand dire2t contactele acestora sunt com&onente ale circuitelor &rinci&ale ;de alimentare< ale ma#inilor electrice comandate* 2ontroler 2u 2omanda indire2t contactele acestora sunt com&o. nente ale circuitelor de comand ;circuitele de alimentare ale a&aratelor de conectare intermediare<. Din &unct de vedere constructiv% controlerele &ot 5iJ 2ontroler to9 se com&un din se1men'i de contact circulari dis&u#i &e un cilindru care se rote#te n jurul a@ei sale. Gn dre&tul se1men'ilor se a5l de1etele de contact cu ajutorul crora se reali2ea2 sau se ntreru& anumite circuite electrice n 5unc'ie de &o2i'ia manetei de comand* 2ontroler 2u 2ame se deosebe#te de controlerul cu tabl &rin 5a&tul c &e a@ sunt montate o serie de came care ac'ionea2 ntreru&toarele de comand ale di5eritelor circuite electrice. Locomotivele diesel electrice 969.D! sunt ec,i&ate cu controlere cu came Efi=ura +65+.F av=nd urmtoarele &r'i com&onenteJ cilindrul &rinci&al &entru comanda &uterii 1ru&ului motor diesel.1e.

>A*

DAN !N"A

+ D partea superioarG * D pla2 de 9a;G > D tra1ers pentru 2onta2teG A D tra1ers rotundG 8 D tra1ers)2ornierG 6 D 3ntreruptor auxiliarG , D 3n1elitoareG - D pla2 de 9orne 9ipolarG . D e1iG +( D suport pentru e1iG ++< +*< +> D le=turi interioareG +A D dis2 2u ins2ripiile treptelor de mersG +8 D se=ment 2u ins2ripiile la mani1ela in1ersoruluiG +6 D eti2:et 2u 2ara2teristi2iG +, D eti2:et 2u fa9ri2 2ondu2toareG +- D tra1erse din 2orniereG +. D 9ridG *( D 2apa2 2u suport de la=rG *+ D 2apa2ul la=rului pentru mani1ela de a2ionareG ** D 2apa2ul la=rului pentru 2ilindrul prin2ipalG *> D 2apa2ul la=rului pentru 2ilindrul in1ersoruluiG *A D supap de 2omand 2u ai9 de a2ionareG *8 D p4r=:ieG *6 D 2ilindru prin2ipalG *, D 2ilindrul in1ersoruluiG *- D p4r=:ie de ;1or4reG *. D ax pentru 2ilindrul prin2ipalG >( D indi2atorG >+ D pinionG >* D dis2 de a2ionare a supapeiG >> D dis2 2u 2li2:et i ;1orG >A)A( D 2ameG A+ D ax 2u pene pentru mani1el de a2ionareG A* D mani1el de a2ionare a treptelor de mersG A> D pinion de antrenareG AA D m4ner sferi2G A8 D ax pentru 2ilindrul in1ersoruluiG A6 D m4ner pentru a2ionarea 2ilindrului in1ersoruluiG A, D dis2 2u 2li2:etG A-)8+ D 2ame5

Fi=ura +65+.5 $ontrolerul de 2omand:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>A>

nerator &rinci&al. !cesta este sus'inut de un a@ ;89< montat ntr.un la1r cu bile. +e a@ se a5l montate camele ;)?.?9<% n numr de 18% &entru ac'iona. rea ntreru&toarelor au@iliare ;6<. !ntrenarea a@ului se 5ace de la maneta de ac'ionare ;?8< &rin interme. diul unui sector din'at ;?)< cu clic,et. +rin ac'ionarea manetei ;?8< contro. lerul &oate 5i adus n oricare din cele 8? de &o2i'ii. +e a@ ;89< se mai a5l montat discul ;)8< de ac'ionare a su&a&ei ;8?< &entru re1larea aerului de comand a tura'iei motorului diesel. Gntreru&. toarele au@iliare ;6< sunt montate &e traversa de contacte ;)<* cilindrul &entru comanda inversorului este sus'inut de a@ul ;?5< #i are montate &e el camele ;?(.51< #i un disc cu clic,et #i 2vor ;?7<. !c'ionarea inversorului se 5ace de la maneta ;?6< &rin intermediul a@ului ;?5<. "aneta &oate ocu&a trei &o2i'iiJ 2ero$% nainte$ #i na&oi$. La 5el ca #i la cilindrul &rinci&al contactele inversorului sunt montate &e o travers* dis&o2itivele de blocare mecanic reali2ea2 o n2vor=re reci&roc ntre cilindrul &rinci&al #i au@iliar #i ntre cilindrul au@iliar #i cutia ntreru. &toarelor de comand ;?5<% care asi1ur succesiunea corect a mani&u. lrilor. +rin aceast n2vor=re% atunci c=nd maneta controlerului #i cea a inver. sorului se a5l &e &o2i'ia 2ero$% &ot 5i blocate &rin mani&ularea c,eii de n2vor=re din cutia ntreru&toarelor de comand ;?5<. De asemenea% controlerul nu &oate 5i mani&ulat numai atunci c=nd in. versorul se a5l &e una din &o2i'iile GN!IN04$ sau GN!+AI$% iar du& mani&ularea acestuia se reali2ea2 n2vor=rea inversorului% acesta &ut=nd 5i mani&ulat numai atunci c=nd controlerul este &e 2ero$. Din &unct de vedere 5unc'ional% controlerul% &rin circuitele &e care le sta. bile#te sau ntreru&e% comand nclemarea contactoarelor &entru alimen. tarea motoarelor de trac'iune &e &o2i'ia 1$ conectarea contactoarelor &en. tru tre&tele de demaraj &e &o2i'iile 8$ #i )$% iar de la &o2i'ia ? la 8?$ se reali2ea2 comanda tura'iei motorului diesel &rin varia'ia &resiunii a aerului de comand la re1ulatorul mecanic. Be1larea &uterii electrice de la &o2i'ia ? la 8?$ este &reluat de ctre re1ulatorul de c=m& ac'ionat de ctre re1u. latorul mecanic. Dia1rama de contacte a controlerului #i inversorului este &re2entat n fi=ura +65*(. +rin linii verticale sunt &re2entate &o2i'iile controlerului% numerotate de la 9 la 8?$% iar &e ori2ontal s&a'iile ,a#urate re&re2int camele care ac'ionea2 contactele mobile ale contactorului. -ele 18 &erec,i de contacte de &e tamburul &rinci&al se nc,id sau se desc,id du& urmtoarea dia1ramJ contactul ab controlea2 circuitele de comand &entru &o2i'iile ). 8? ale tamburului &rinci&al* contactul ac controlea2 circuitele de comand ale contactoarelor de

Fi=ura +65*(5 $ir2uitele 2ontrolerului de 2omand i a in1ersorului de mers5

>

D A N

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>A8

mers 88% asi1ur=nd alimentarea cu curent de comand &rin conductorul 5) la contactele de &e tamburul au@iliar &e tre&tele 1.8? ale tamburului &rinci&al* contactul ad controlea2 circuitul de comand al contactorului 179.1 &entru trea&ta I de &ornire* contactul ae controlea2 circuitul de comand al contactorului 179.8 &entru trea&ta a II.a de &ornire* contactul ,1 controlea2 circuitul de comand al ventila'iei 5or'ate &rin conductorul 99% nce&=nd cu &o2i'ia a II.a a controlerului* contactul 7l controlea2 circuitul de comand al ventila'iei 5or'ate &rin conductorii )? #i 55* contactul mn asi1ur blocajul electric al comutatorului &entru &orni. rea motorului diesel% stabilind le1tura ntre conductorii 87 #i 89 numai &e &o2i'ia 2ero a controlerului* contactul o& controlea2 alimentarea cu curent de comand a circui. tului de &rotec'ie anti&atinaj &rin conductorul )5% &e &o2i'iile 1.8? ale con. trolerului. Gn mod similar este &re2entat #i starea contactelor de la inversor n cele trei &o2i'ii &e care le &oate ocu&aJ nainte% 2ero #i na&oi% du& cum urmea2J contactul ab controlea2 comanda inversorului de mers &e &o2i'ia GN!IN04$ bobinei su&a&ei electro&neumatice cores&un2toare acesteia este alimentat &rin conductorul 1* contactul ac controlea2 contactele dis&o2itivului de si1uran' &rin conductoarele 1)1% la &ostul 1 #i 1)8 la &ostul II* contactul de controlea2 comanda inversorului de mers &entru &o. 2i'ia GN!+AI$% bobina electro&neumatic cores&un2toare 5iind alimentat &rin conductorul 8* contactul &^ controlea2 circuitul de comand al contactorului de mers &entru mersul GN!IN04$ &rin conductorul 5* contactul &r controlea2 circuitul de comand al contactoarelor de mers% n ca2ul mersului GN!+AI$ &rin conductorul 6* contactorul lm controlea2 cla@onul ;&o2i'ia ;59< n sc,ema &neu. matic<.

D*2* In1ersoru% 3e .ers


Inversorul de mers este un a&arat electro&neumatic care reali2ea2 sc,imbarea sensului curentului &rin n5#urrile statorice ale motoarelor electrice de trac'iune% sc,imb=nd sensul de rota'ie al acestora #i% im&licit% sensul de mi#care al locomotivei. Din &unct de vedere constructiv% inversorul de mers Efi=ura +65*+F se com&une dintr.un cadru &e care sunt montate contactele 5i@e #i un tambur av=nd montate contacte mobile.

>A6

DAN !N"A
Fi=ura +65*+5 &n1ersorul de mers Ese2iune trans1ersalF:

+ D tra1erseG * D ax 2u m4nereG > D tam9ur 2u 2onta2teG A D 2amG 8 D 2onta2tor auxiliar 2u 2amG 6 D suport pentru 2onta2tG , D in de 2upruG - D suportG . D 9utonG +( D 9ridG ++ D uru9 de fixareG +* D 2ondu2tor flexi9ilG +> D 2onta2te de 2upruG +A D 9ulonG +8 D ar2 de presiuneG +6 D 2onta2t)de=etG +, D suportG +- D 9ridG +. D p4r=:ieG *( D m4nerG *+ D 9ulonG ** D rolG *> D 9olG *A D m4ner de fixareG *8 D ar2 de 3ntindereG *6 D ar2 de presiuneG *, D 9ulon 2u 2restturi5

Deoarece locomotiva diesel electric are trei 1ru&e de motoare% 5iecare 1ru& av=nd c=te dou motoare le1ate n serie% inversorul este &rev2ut cu trei &erec,i de 1ru&e de contacte &rinci&ale a &atru contacte 5iecare. -adrul contactelor 5i@e este 5ormat din dou scuturi 5rontale asamblate &rin &atru traverse lon1itudinale i2olate la e@terior ;1< #i un a@ cu m=ner ;8< la &artea su&erioar. Gn interiorul cadrului se montea2 tamburul cu contacte ;)< sus'inut n scuturi &rin dou la1re cu rulmen'i. !si1urarea &o2i'iei 5erme a tamburului n cele dou &o2i'ii de lucru se 5ace cu ajutorul unei came montate &e a@ul tamburului m&reun cu o bil cu arc montat ntr.unul din scuturi. -ontac. tele.de1et 5i@e se 5i@ea2 elastic &e traverse de o &arte #i de cealalt a tam. burului. 0ot &e traverse sunt montate #ase contacte au@iliare ;c=te trei &e 5iecare &arte a tamburului<% comandate de trei came de &e a@ul tamburului. Din cele #ase contacte au@iliare% &atru se nc,id mai devreme dec=t contactele &rin. ci&ale #i se desc,id naintea acestora.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>A,

Fi=ura +65**5 &n1ersorul de mers EdetaliuF: 2onta2tele prin2ipale 2u dispo;iti1ul de ridi2are i 2onta2tele auxiliare5

Din cele &atru contacte.de1et a5ectate 5iecrei 1ru&e de motoare elec. trice de trac'iune dou se &ot ridica &e tambur% ntreru&=nd circuitul 1ru&ei res&ective.

Fi=ura +65*>5 Dispo;iti1ul de a2ionare 2u aer 2omprimat al in1ersorului de mers:


+ D 2ilindruG * D pistoane5

>A-

DAN !N"A

Dis&o2itivele de ridicare sunt 5i@ate &e traversa su&erioar #i se com&un dintr.o brid ;1(<% &=r1,ia articulat ;19< cu m=nerul ;89<% 5i@at &e su. &ortul ;19<% av=nd la ca&t trei role de ac'ionare ;88<. +rin &=r1,ia ;19< trece bol'ul ;8)< &entru m=nerul de 5i@are ;8?<. Gntre bulonul ;87< #i a@ul rolelor ;88< ac'ionea2 dou arcuri de ntindere ;85<% iar ntre &=r1,ia ;19< #i m=ne. rul de 5r=nare ;8?<% un arc de &resiune ;86<. -ontactele &rinci&ale &rev2ute cu &osibilitate de ridicare sunt e@ecu. tate cu nas #i sunt nde&rtate de &e tambur cu ajutorul rolelor ;88< ale &=r1,iei de ac'ionare ;19< Efi=ura +65**F. Loca#ul de 1,idare este &rev2ut cu o scobitur &rin care dis&o2itivul de ridicare este men'inut 5i@ n &o2i'ia deconectat. Dis&o2itivul de ac'ionare a inversorului Efi=ura +65*>F este 5ormat din. tr.un sistem de doi cilindri ;1< n care aerul com&rimat ac'iona &istoanele ;8< de a cror tij este articulat &=r1,ia de inversare. !dmisia #i evacuarea ae. rului sunt comandate de ctre dou su&a&e electro&neumatice. $ara2teristi2ile fun2ionale in1ersorului de mers sunt: tensiunea nominal B ............................................................1.999 F* curentul nominal & ....................................................................(89 !* n curentul ma@im admis & ......................................................1.?99 !* n caracteristici de ru&ere.............nu are &utere de ru&ere% nici ca&acitate de nc,idere* tensiunea nominal de alimentare a bobinei...............................159 F* &resiunea de lucru a aerului de comand..............................6 715>cm8* &resiunea de contact a contactelor &rinci&ale....................5.6 715>cm8* &resiunea de contact a contactelor au@iliare............9%1(.9%81 715>cm8. Deoarece inversorul nu are &utere de ru&ere #i ca&acitate de nc,idere% sc,imbarea &o2i'iei nu se &oate 5ace sub sarcin. +entru aceast comand% &entru ac'ionarea inversorului% se reali2ea2 de la cilindrul au@iliar al con. trolerului de comand &rev2ut cu blocaj electric #i mecanic. Gn ca2ul a&ari'iei unor de5ec'iuni n circuitul de comand al inverso. rului% manevrarea acestuia se &oate 5ace manual cu o c,eie s&ecial% care se 5i@ea2 &e ca&tul &trat al a@ului tamburului.
ma@

D*0* Re)u%&toru% 3e c7.$


Be1ulatorul de c=m& este un dis&o2itiv cu lamele de contact% comandat de ctre re1ulatorul mecanic% care introduce sau scoate re2isten'ele ;17< din circuitul e@cita'iei se&arate a 1eneratorului &rinci&al. Be1ulatorul de c=m& Efi=ura +65*AF se com&une dintr.un cilindru i2o. lant ;a< &e care sunt montate ?9 de lamele de contact ;b<. La bornele 5iecrei lamele sunt le1ate re2isten'ele circuitului de e@cita'ie se&arate a 1enera.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>A.

a D 2ilindru i;olantG 9 D lamele de 2onta2tG 2 D 2ursorG d D 9ornG e D 2ondu2tor flexi9ilG = D 2onta2te pentru 2omanda sl9irii 24mpuluiG : D 2ameG +d D ex2itaia separat a =eneratorului prin2ipalG +( D =eneratorul auxiliarG +> D 2onta2torul ex2itaiei separate a =eneratorului prin2ipalG +A< +8< +, D re;istene 3n 2ir2uitul de ex2itaieG +,( D 2onta2tor5

Fi=ura +65*A5 Re=ulatorul de 24mp Es2:em de prin2ipiuF:

torului &rinci&al. -ursorul ;c< este antrenat &rin intermediul unui a@ al re1u. latorului mecanic al motorului diesel% contactul cu lamelele 5c=ndu. se &rin intermediul unei &erii de crbune. -urentul trece de la borna ;d< &rin conductorul 5le@ibil% lamela cores. &un2toare #i &rin re2isten'e la n5#urarea de e@cita'ie se&arat a 1enera. torului &rinci&al. 0ot de la re1ulatorul de c=m& este comandat #i slbirea c=m&ului cu ajutorul lamelei ;/< #i a microcontactelor ;1< ;c=te unul &entru 5iecare trea&. t<% ac'ionate de ctre camele ;,<. Gn ta9elul +65A sunt &re2entate valorile curen'ilor de e@cita'ie #i valoa. rea re2isten'ei ;17<% n 5unc'ie de &o2i'ia cursorului re1ulatorului de c=m& #i la o tem&eratur de 89U -. Falorile din tabel cores&und &entru o tensiune de 179 F la bornele 1e. neratorului au@iliar #i consider=nd re2isten'a conductorului 599 n valoare de 9%1 .

>8(

DAN !N"A

Tre&$t& 1 8 ) ? 5 6 7 ( 9 19 11 18 1) 1? 15 16 17 1( 19 89 81 88 8) 8? 85 86 87 8( 89 )9 )1 )8 )) )? )5 )6 )7 )( )9 ?9

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>8+

D*2* Re)u%&to&re%e 3e tensiune


Be1ulatoarele de tensiune sunt a&arate care se montea2 n circuitul 1e. neratorului au@iliar #i la bornele acestuia% av=nd rolul de a men'ine tensiu. nea constant. +e locomotiva diesel electric 969.D!% de la 1eneratorul au@iliar% sunt alimentate motoarele electrice ale serviciilor au@iliare% e@cita. 'ia se&arat a 1eneratorului &rinci&al #i ncrcarea bateriei de acumulatoare. !ntrenarea 1eneratorului se 5ace de la motorul diesel% ast5el c dac la un moment dat cre#te curentul la unul dintre consumatori sau tura'ia moto. rului diesel scade% tensiunea la bornele 1eneratorului va scdea cores&un. 2tor #i% im&licit% #i la consumatori. +entru men'inerea unei tensiuni constante la bornele 1eneratorului au. @iliar% indi5erent de varia'ia sarcinii sau modi5icarea tura'iei motorului die. sel% se utili2ea2 re1ulatorul de tensiune care modi5ic automat intensitatea curentului &rin e@cita'ia acestuia. Ini'ial% locomotivele diesel electrice 969.D! au 5ost ec,i&ate cu un re1ulator de tensiune electrodinamic ti& B.B.-.% acesta a 5ost nlocuit cu un re1ulator electronic% mai &er5ormant% ti& B.!.0. a. &egulatorul de tensiune tip 3.3.C. Efi=ura +65*8F se com&une dinJ ec,i&amentul mobil* sistemul de re1lare* sistemul de amorti2are.
Fi=ura +65*85 Elementele 2omponente ale re=ulatorului de tensiune pentru =eneratorul auxiliar5

>8*

DAN !N"A

E2:ipamentul mo9il este com&us din n5#urrile ;1< #i ;8< ale electro. ma1netului #i bobina mobil ;)<. -ele dou n5#urri sunt le1ate n serie cu re2isten'ele de re1lare #i cu n5#urarea de e@cita'ie deriva'ie a 1eneratorului au@iliar. Din interac'iunea c=m&ului ma1netic &rodus de electroma1net #i cel al bobinei mobile ia na#tere un cu&lu care im&rim ec,i&ajului mobil o mi#care de rota'ie. !cestui cu&lu se o&une arcul &rinci&al ;6< #i arcul su&limentar ;18<. !rcul su&limentar ;18< este ast5el dimensionat nc=t cu&lul re2istent re2ultat din combina'ia celor dou arcuri s rm=n constant &e tot domeniul de re1lare. -ele dou cu&luri se men'in n ec,ilibru c=nd tensiunea la bornele 1eneratorului au@iliar are valoarea &rescris. Dou limitatoare elastice sta. bilesc un1,iul liber de rotire al bobinei mobile la ma@im 69U. Sistemul de re=lare este alctuit din re2isten'ele ;7<% conectate la lame. lele ;19< ale cilor de curent #i sectoarele de contact ;17<. 6ectoarele de contact ;17< sunt &resate &e cile de contact &rin arcurile ;?<. Sistemul de amorti;are este alctuit din ma1ne'ii &ermanen'i ;11<% dis. cul de amorti2are din aluminiu ;1)< cu&lat elastic cu a@ul re1ulatorului &rin arcurile din sectorul de amorti2are ;1?< #i arcul ;15<. Fun2ionarea re=ulatorului la tura'ia de mers n 1ol% sarcina mic sau tura'ia ma@im a motorului diesel c=nd valoarea intensit'ii curentului debitat de 1eneratorul au@iliar 5iind mic% bobina mobil se 1se#te ntr.o &o2i'ie n care majoritatea re2isten'elor de re1laj sunt incluse n circuit. Gn aceast situa'ie indicatorul ;19< se a5l ntre &o2i'iile ;8< #i ;?< ale cadranului ;9a<. Dac tura'ia 1eneratorului au@iliar scade% ca urmare a scderii tura'iei motorului diesel% sau cre#te intensitatea curentului electric debitat de ctre 1eneratorul au@iliar% tensiunea la bornele 1eneratorului au@iliar scade% iar cu&lul arcului devine &re&onderent #i rote#te ec,i&amentul mobil n sens contrar acelor de ceasornic. Adat cu aceasta sectoarele de contact se de. &lasea2 &e un arc de cerc% ast5el c &artea e@terioar a sectoarelor de contact se rosto1ole#te &e &artea interioar a cilor de curent &rev2ut cu un #an'. Gn acest 5el% &unctele de contact se de&lasea2 de la lamel la lamel scurt. circuit=nd un numr mai mare sau mai mic de elemente de re2isten'. 6istemul se ec,ilibrea2 atunci c=nd tensiunea la bornele 1eneratorului au@iliar are din nou valoarea &rescris. Dis&o2itivul de amorti2are ac'ionea2 m&iedic=nd &endulrile n cur. sul re1lajului &rin 5enomenul de 5r=nare care ia na#tere ntre curen'ii indu#i &e su&ra5a'a discului de amorti2are #i c=m&ul ma1netic creat de ma1ne'ii &ermanen'i ;11<.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>8>

+e de alt &arte% datorit cu&lajului elastic% e@ist &osibilitatea unei de. &lasri ra&ide% mai de&arte dec=t &o2i'ia cores&un2toare noii stri de sar. cin% ast5el c readucerea n &o2i'ia cores&un2toare are loc ra&id #i 5r &en. dulri n &rocesul de re1lare. Datele te:ni2e ale re=ulatorului de tensiune tip 5 5$5 sunt: tensiunea de alimentare...................................................179 F R 8X* consumul de curent.....................................................................9%) !* curent ma@im absorbit...............................................................)%9 !* varia'ia curentului 1eneratorului........................................179.819 !* abaterea admisibil la re1larea curentului...................................R 8X* abaterea admisibil la re1larea tensiunii......................................R 1X* re2isten'a de re1laj total...........................................................191 * trecerea de la trea&ta minim la trea&ta ma@im.................ma@. 6 min. b. &egulatorul automat de tensiune &.0.$. (? este un re1ulator de ten. siune reali2at din com&onente electronice% al crui &rinci&iu de 5unc'ionare se ba2ea2 &e e5ectul de c,o&&are$ a tensiunii Eplana +65+F. tensiunea nominal............................................................179 F * Datele te:ni2e ale re=ulatorului R5A5"5 +- sunt: )5X tensiunea de veri5icare &e stand....................................1??%5.17(%5 F* curent ma@im absorbit.................................................................15 !. Be1ulatorul de tensiune este un variator static de tensiune 5ormat din circuitul de 5or' #i circuitul de comand. $ir2uitul de for Efi=ura +65*6F are ca element &rinci&al tiristorul &rin. ci&al +96 care asi1ur sau ntreru&e curentul &rin e@cita'ie deriva'ie a 1ene. ratorului au@iliar. Blocarea tiristorului +96 se 5ace cu ajutorul circuitului de stin1ere% iar intrarea n conduc'ie &rin a&licarea im&ulsurilor de a&rindere &e jonc'iunea &oart.catod. 0ensiunea &e tiristorul &rinci&al% vi2uali2at la oscilosco&% arat ca #i fi=ura +65*6. -ircuitul de stin1ere este 5ormat din condensatorii D9?% D95% D96. 0iristorul +9)% dioda +9?% #i inductan'a D919 conduce alternan'a &o2itiv &entru stin1ere% iar alternan'a ne1ativ este 5a2a de ncrcare a bateriei de condensatoare &entru o nou stin1ere. /orma tensiunii #i curentului &e con. densatorii de stin1ere este &re2entat n fi=ura +65*659 #i d. 0iristorul de stin1ere +9) este &rotejat m&otriva su&rasarcinilor de 1ru&ul B- ;r91% D97<. -ircuitul de ncrcare a condensatorilor D9?% D95% D96% c=nd tensiunea lor este sub cea de alimentare% este 5ormat din inductan'a D98 #i dioda +98. /orma curentului este &re2entat n fi=ura +65*652. Gn &aralel cu e@cita'ia 1eneratorului au@iliar este montat dioda de descrcare +95 #i condensatorul D9(. De asemenea% circuitul e@cita'iei mai este &rotejat de ctre o si1uran' 5u2ibil 41.

>8A

DAN !N"A

Fi=ura +65*65

"en'inerea tensiunii constante &e circuitul de 5or' este asi1urat de dioda stabili2atoare +91. $ir2uitul de 2omand ele2troni2 se com&une dinJ sursa de alimentare% traductorul de tensiune% re1ulator de tensiune% convertor tensiune de durat% 1enerator de tact% 1enerator im&ulsuri de a&rindere #i 1enerator im&ulsuri de stin1ere. !limentarea circuitului de comand se 5ace de la bornele 1eneratorului au@iliar% tensiunea 5iind redus &rin re2isten'a r9)% a&oi stabili2at de ctre dioda \ener ;+)6< #i 5iltrat &rin condensatorul cu tantal de 199 [/ D16. +entru ob'inerea tensiunilor stabili2ate de R15 F #i S8? F se utili2ea2 un converti2or static ;trans5ormatorul 1 cu tran2istoarele &8 #i &)<% acesta 5iind un oscilator n contratim&. 0ensiunea indus n n5#urrile 9.19 #i 1.8 este redresat cu ajutorul &un'ilor redresoare% du& redresare tensiunea de 8? F 5iind 5iltrat &rintr. un condensator% iar tensiunea dubl de R15 F% &entru alimentarea circuitelor inte1rate% stabili2at cu o diod \ener. 0raductorul de tensiune este% de asemenea% un oscilator n contratim&% tensiunea utili2at &rovenind de la 1eneratorul au@iliar% redus de ctre re2isten'a r5. La ie#irea din traductor se ob'ine o tensiune continu. Ascila. torul are ca n5#urare de comand n5#urarea ).? a trans5ormatorului nr. 1. 0ensiunea ob'inut la bornele traductorului de tensiune alimentea2 re1ulatorul de tensiune 5ormat din circuitul inte1rat [! 799. !limentarea a. cestuia se 5ace &rin bornele ;7< #i ;?< cu o tensiune dubl de S15> 15F.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>88

-om&ensarea caracteristicilor de 5recvent se 5ace cu ajutorul re2isten'ei r18 #i condensatorilor D) #i D?. Be2isten'a r9 reduce tensiunea de eroare% curen'ii de de2ec,ilibru 5iind mult mai mici dec=t curen'ii de &olari2are. Be2isten'a este conectat ntre intrarea neinversoare ) #i mas. -u ajutorul divi2orului de tensiune r1% r8 #i r)% &rin re2isten'a de limitare r7 la intrarea inversoare% se a&lic o tensiune continu de o valoare bine de. terminat. +este aceast tensiune% &rin re2isten'a 1( se a&lic tensiunea de la ie#ire traductorului de tensiune. Gn ca2ul conduc'iei minime a tiristorului &rinci&al% la borna b( de la ie#irea din traductor% vom avea o tensiune de )%? F c.c.% iar la conduc'ia ma. @im vom avea o tensiune de )%8 F c.c. La ie#irea din re1ulatorul de ten. siune ;borna b1<% &entru cele dou stri de conduc'ie% vom avea o tensiune de S18 F c.c.% res&ectiv 18 F c.c. Ceneratorul de tact este un oscilator ec,i&at cu un tran2istor unijonc. 'iune. La a&licarea tensiunii de alimentare condensatorul D1) se ncarc &rin re2isten'a r89% jonc'iunea 4.B1 a tran2istorului unijonc'iune este blo. cat. -=nd tensiunea ajun1e la valoarea de desc,idere% condensatorul se descarc. !cest ciclu se re&et cu o 5recven' stabilit de re2isten'a r89 #i condensatorul D1). /orma semnalului este &re2entat n fi=ura +65*,5a. "rimea analo1ic de la ie#irea re1ulatorului de tensiune se a&lic la intrarea inversoare celui de al doilea circuit inte1rat care constituie blocul convertor tensiune.durat. La intrarea neinversoare se a&lic tensiunea de tact. -el de al doilea circuit este tot un [! 795% alimentarea 5iind 5cut si. milar cu o tensiune de S15>15 F% caracteristica de 5recven' 5iind com&en. sat de ctre re2isten'a r85 #i condensatoarele D( #i D9. La ie#irea ;6< borna de msur ;b5< se ob'ine o oscilo1ram ca #i n fi=ura +65*,59. 6emnalul ob'inut la ie#irea convertorului tensiune.durat se a&lic la cele dou 1eneratoare de im&ulsuri &entru cei doi tran2istori. +entru circuitul care 1enerea2 im&ulsuri de a&rindere a tiristorului &rin. ci&al e@ist o linie de nt=r2iere 5a' de circuitul care 1enerea2 im&ulsuri &entru tiristorul de stin1ere. /orma tensiunilor n cele dou situa'ii ;conduc'ie minim #i conduc'ie ma@im< ale tiristorului &rinci&al sunt &re2entate n fi=ura +65*,. Din oscilo1rame se observ c la conduc'ia minim a tiristorului +96% du& a&licarea im&ulsului de a&rindere% se a&lic imediat im&ulsul tiristo. rului +9) &entru stin1ere. Gn ca2ul conduc'iei ma@ime% du& a&licarea im&ulsului tiristorului +9) &entru stin1ere% se a&lic imediat im&ulsul de a&rindere a tiristorului +96. !cesta va rm=ne n conduc'ie o &erioad mai lun1% du& care se a&lic im. &ulsul tiristorului +9) &entru stin1erea lui +96. Du& stin1ere tiristorul +96 este a&rins imediat.

>86

DAN !N"A

Fi=ura +65*,5

0ensiunea de ie#ire la bornele 1eneratorului au@iliar &oate 5i re1lat din &oten'iometrul r8. Be1ulatorul de tensiune automat 5iind reali2at cu elemente semicon. ductoare% nu necesit o&era'ii de ntre'inere deosebite.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>8,

E* A$&r&te 3e $rotecie
1* Re%ee%e sunt a&arate de &rotec'ie care intr n ac'iune atunci c=nd m. rimile caracteristice ale unui sistem ;e@.J intensitatea curentului electric% ten. siunea% tem&eratura% &resiunea< de&#esc sau scad sub anumite valori &re. scrise comand=nd modi5icri ntr.un alt sistem% cum ar 5i nc,iderea sau desc,iderea unui circuit de comand. Gn 5unc'ie de mrimile 5i2ice &e care le controlea2 releele se clasi5ic nJ relee mecanice% electrice% termice% &neumatice% ,idraulice etc. +e locomotivele diesel electrice 969.D! se utili2ea2 urmtoarele ti. &uri de releeJ relee electroma1netice* relee termice* relee &neumatice* relee ,idraulice. a. &elee electromagnetice 5unc'ionarea acestora se ba2ea2 &e &rin. ci&iul atra1erii unei &iese metalice ma1netice de ctre un c=m& ma1netic creat de o bobin &arcurs de curent. Din &unct de vedere constructiv se deosebesc dou ti&uri de relee elec. troma1neticeJ cu armtura basculant #i cu solenoid ;bobin<. Beleul electroma1netic n armtura basculant Efi=ura +65*-F este com. &us dintr.o armtur metalic 5i@ ;1<% &e care se 1se#te bobina #i armtura metalic mobil ;8<. -=nd bobina ;)< este alimentat% c=m&ul ma1netic &ro. dus de aceasta va atra1e armtura metalic mobil ;8< #i va nc,ide con. tactul ;7<. /or'a de atrac'ie este dat de rela'iaJ &8 F K d 8. & curentul care strbate bobina* d ntre5ierul* K constanta care de&inde de nu. mrul de s&ire% induc'ie etc. /or'ei de atrac'ie F se o&une un re. sort ;?<% ast5el c la ntreru&erea curen. tului &rin bobin armtura mobil re. vine n &o2i'ia ini'ial #i contactul ;7< se Fi=ura +65*-5 Releu ele2troma=neti2 2u desc,ide. armtur 9as2ulant Es2:em de Gn com&onen'a a&aratajului electric de &e locomotivele 969.D! se 1sesc urmtoarele relee electroma1neticeJ
+ D armtur * D armtur ma=neti2 fixG metali2 mo9ilG > D 9o9inG A D resortG 8 D uru9 de re=la7G 6 D limitatorG , D 2onta2te5

prin2ipiuF:

>8-

DAN !N"A

+ D pla2 de 9a;G * D 2onta2teG > D armtur 2u 2onta2tele mo9ileG A D me2anismul 9utonuluiG 8 D 9utonul de rearmareG 6 D me2anismul de re=la7G , D uru9ul de re=la7G - D ar2 eli2oidal5

Fi=ura +65*.5 Releul maximal de 2urent EE 8.F:

releele ma@imale de curent* releele intermediare. a5+ Releele maximale de 2urent asi1ur &rotec'ia la su&rasarcin a cir. cuitelor de alimentare &entru motoarele electrice de trac'iune% dar sunt utili. 2ate #i n circuitul de slbire a c=m&ului motoarelor de trac'iune sau &rotec. 'ie anti&atinaj. Releul de prote2ie 3mpotri1a suprasar2inilor din 2ir2uitele prin2ipale ale motoarelor ele2tri2e de tra2iune Epo;iia E8AF 3n s2:ema ele2tri2F Efi) =ura +65*.F este alctuit din urmtoarele elementeJ circuitul de curent% montat &e o &lac i2olant ;1<* armtura cu contactele mobile ;)<* 1ru&ul de contacte ;8<* mecanismul de re1lare a curentului de ac'ionare ;6<* butonul de rearmare ;5<. Prin2ipalele 2ara2teristi2i sunt: valoarea re1lat a curentului de ac'ionare...............................1.?99 !* valoarea tensiunii ma@ime.........................................................989 F* tim&ul de reac'ie.........................................................................9%91 s* &uterea de ru&ere a contactului.........................................1 ! la 119 F. Be1lajul releului se 5ace n stare de re&aus &rin rotirea butonului ran. dalinat. Feri5icarea re1lajului se 5ace cu locomotiva n mers. +rin 5r=narea locomotivei are loc cre#terea curentului &e 1ru&% urmrind &e am&ermetru valoarea curentului la intrarea n ac'iune a releului.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>8.

Releul de prote2ie 2ontra patinrii Epo;iia *. 3n s2:ema ele2tri2F Efi=ura +65>(F se caracteri2ea2 &rin tim&ul scurt de atra1ere #i re2isten'a mare la scurtcircuit. Beleul de &rotec'ie contra &atinrii este un releul ma. @imal de tensiune.
Fi=ura +65>(5 Releul de prote2ie 2ontra patinrii:

+ D 2orpul releuluiG * D uru9 de fixareG > D le=turi ele2tri2eG A D 2onta2teG 8 D dispo;iti1 de re=la75

+rinci&iul de 5unc'ionare se ba2ea2 &e interac'iunea a dou cu&luri de sens contrar. +rimul cu&lu este &rodus% la armtura metalic basculant% de curentul electric la trecerea &rin bobina releului la care i se o&une cu&lul me. canic al arcului de ra&el. -=nd cu&lul electroma1netic este mai mare dec=t cel mecanic armtura basculant trece n &o2i'ia de lucru ac'ion=nd asu&ra 1ru&ului de contacte. Dac valoarea cu&lului electroma1netic scade sub a celui mecanic% armtura revine n &o2i'ia ini'ial% odat cu aceasta #i 1ru&ul de contacte. a5* Releele intermediare Efi=ura +65>+F se com&un dintr.un sistem elec. troma1netic% 5urc de contacte din material electroi2olant cu lamele de contact &resate n ea% 5urc ac'ionat de armtur #i &iesa de 1,idaj cu ele. mentele 5i@e de contact.

>6(

DAN !N"A

Le1turile electrice sunt &rev2ute la st=n1a #i la drea&ta &e carcas. La orice valoare a tensiunii% n limitele tensiunii de ac'ionare a&licate la bornele bobinei% releele trebuie s nc,id si1ur contactele normal desc,ise #i s le desc,id si1ur &e cele normal desc,ise. -=nd releele sunt n stare de 5unc'ionare se &oate vedea &unctul ro#u de &e &=r1,ia cu contacte% iar c=nd sunt n re&aos se vede &unctul alb. +rinci&alele caracteristici ale releelor intermediare montate &e locomo. tive sunt &re2entate n ta9elul +658.
Fi=ura +65>+5 Releul intermediar ER&>< E88F:

+ D 2onta2teG * D 2apa2 de prote2ieG > D uru9uri de fixareG A D resortG 8 D 9o9ina releuluiG 6 D uru9 de re=la75

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Ti$u% re%eu%ui inter.e3i&r 0ensiunea de alimentare PFQ 0ensiunea de re'inere PFQ 0ensiunea de revenire PFQ -urentul de ac'ionare P!Q

>6+

$abelul (+.;

-urent de re1im &ermanent al bobinei electroma1netu. lui P!Q

-urent de re'inere P!Q -urentul nominal al contac. tului P!Q

+o2i'ia n sc,ema LD4 -ontacte normal desc,ise -ontacte normal nc,ise

b. &eleele termice sunt relee la care nc,iderea sau desc,iderea contac. telor este determinat de varia'ia dimensional a unor com&onente% ca ur. mare a e5ectului termic% la trecerea curentului electric &rin ele. !ceste com. &onente se numesc elemente termosensibile #i se com&un din dou ben2i de metal av=nd coe5icientul de dilata'ie di5erit% 5i@ate ri1id ntre ele Efi=ura +65>*F. La unul din ca&ete banda metalic ;1< este 5i@at ri1id% iar la ca&tul cellalt se a5l a#e2ate contactele ;8<. Adat cu cre#terea tem&eraturii ben. 2ile se dilat ine1al #i% 5iind 5i@ate ine1al% se curbea2 #i nc,id contactele ;8<. Gn fi=ura +65>> este &re2entat construc'ia unui ast5el de releu. Dintre releele termice montate &e locomotiva diesel electric 969.D! amintimJ releul de tem&eratur ma@im din circuitul a&ei de rcire a mo. torului diesel% releul de tem&eratur ma@im &entru uleiul din circuitul de un1ere al motorului diesel% releul &entru tem&ori2area 5unc'ionrii &om&e. lor de a& #i au@iliar de ulei du& o&rirea motorului diesel etc.
Fi=ura +65>*5 Prin2ipiul de fun2ionare a releului termi25

>6*

DAN !N"A

+ D 3nuru9area de fixare a tu9ului flexi9ilG * D 2apa2 de prote2ieG > D uru9uri de fixareG A D 2orpul releuluiG 8 D 2ondu2tor ele2tri2G 6 D uru9 de re=la7G , D elementul termostatG - D tea2G . D papu2 de fixareG +( D uru9uri de fixareG ++ D pla2 de 9orne5

Fi=ura +65>>5 Releu de temperatur EE8.< E6(F:

c. &eleele de presiune sunt releele care ac'ionea2 la varia'ia &resiunii aerului sau a unui lic,id ;ulei% a&<% &rin intermediul unui sistem de &=r1,ii% sc,imb=nd &o2i'ia unor contacte electrice.

+ D piuli de si=uranG * D 9orne de le=turG > D 2orpul releuluiG A D 2apa2ul mem9raneiG 8 D mem9ran elasti2G 6 D 2onta2teG , D ar2 eli) 2oidal5

Fi=ura +65>A5 Releul de presiune E +((:

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>6>

+r'ile com&onente ale acestor ti&uri de relee suntJ o camer de &re. siune% o membran asu&ra creia ac'ionea2 &resiunea aerului com&rimat% contactele #i un arc care aduce membrana n &o2i'ia ini'ial la modi5icarea &resiunii sub ;&este< o anumit valoare. -=nd &resiunea aerului e@ercitat &e su&ra5a'a membranei nvin1e 5or'a arcului% se reali2ea2 nc,iderea ;desc,iderea< contactelor% circuitul electric &e care l deserve#te releul 5iind &us ;scos< de sub tensiune. La scderea &re. siunii sub valoarea re1lat% contactele revin n &o2i'ia ini'ial% ntreru&=nd ;asi1ur=nd< alimentarea circuitului electric. -ontactele &ot 5i normal nc,ise sau normal desc,ise% n 5unc'ie de rolul &e care l are releul n circuitul res&ectiv. Gn fi=ura +65>A este &re2entat construc'ia releului de &resiune 4 199. 2* Si)ur&ne &uto.&te* 6i1uran'ele automate se utili2ea2 ca &rotec'ie la su&racuren'i a circuitelor de comand. +rinci&iul de 5unc'ionare se ba. 2ea2 &e un releu termic #i unul electroma1netic. Gn fi=ura +65>8 este &re2entat sc,ema 5unc'ional a unei si1uran'e au. tomate. La ac'ionarea butonului ;89< este m&ins n jos tot sistemul de &=r. 1,ii ;1(% 19< #i &rin bascularea &=r1,iei ;15< se nc,id contactele ;18<. +=r. 1,ia ;17< este blocat de levierul ;8< #i sistemul de &=r1,ii rm=ne n &o2i'ia conectat. Gn aceast situa'ie curentul trece &rin si1uran'a automat de la bor. na de le1tur ;!< &rin bobina releului electroma1netic ;11<% lamela bimeta. lic ;1?<% contactele ;18<% borna ;B<. Gn ca2ul n care curentul cre#te &este valoarea nominal% cu valori mici% dar de durat% lamela bimetalic se dilat #i% de5orm=ndu.se% ac'io. nea2 asu&ra &=r1,iei ;?< care bas. culea2 levierul ;8<% debloc=nd sis. temul de &=r1,ii #i desc,i2=nd con. tactele ;18<. La a&ari'ia unui scurtcircuit n circuitul controlat de si1uran'a au. tomat% curentul de valoare ridi. cat% trec=nd &rin bobina releului ;11<% armtura ;19< m&in1e tija ;7<% care ac'ionea2 asu&ra levie. relor ;8< #i ;)< care% debloc=nd sis. temul de &=r1,ii% ntreru& circui. tul. 6i1uran'ele automate utili2ate &e locomotivele diesel electrice 969.D! sunt date n ta9elul +656. Fi=ura +65>85 Si=uran automat5

>6A

DAN !N"A

$abelul (+.+
Tensiune& 3e %ucru 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F 6i1uran'a automat de 179 F

0* Si)ur&ne 6u4i9i%e* 6i1uran'ele 5u2ibile Efi=ura +65>6F sunt elemente ale circuitelor electrice cu rol de &rotec'ie m&otriva curen'ilor care de&#esc valorile nominale. 6i1uran'ele 5u2ibile utili2ate &e locomotivele diesel electrice sunt de 5orm tubular #i se montea2 ntr.un su&ort. 6u&ortul este con5ec'ionat din material &lastic #i are n com&onen' contactele elastice &rin care se 5ac le1turile cu circuitul #i n care se conec. tea2 si1uran'a &ro&riu.2is. 6i1uran'a 5u2ibil &ro&riu.2is se com&une dintr.un tub i2olator din &or'elan n interiorul creia este montat elementul 5u2ibil% la ca&ete av=nd montate o &erec,e de lame de contact. 4lementul 5u2ibil este con5ec'ionat din lamele sub'iri de ar1int% cali. brate la valoarea curentului &rescris.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>68

Gn interior% tubul i2olator este um&lut cu nisi&% cu rolul de a stin. 1e arcul care se &roduce la to&irea lamelei calibrate. +e tubul de &or'elan al si1u. ran'ei 5u2ibile se a5l nscris va. loarea tensiunii #i a curentului &en. Fi=ura +65>65 Si=uran fu;i9il 3n2:is 2u tru care este calibrat. 2uite de 2onta2t: +entru control% si1uran'ele 5u. + D 9rarG * D tu9 2erami2G > D 2uit de 2onta2tG A 2ibile au un semnali2ator de cu. D fir fu;i9il5 loare ro#ie% con5ec'ionat din mate. rial i2olant &resat s&re e@terior de un arc #i le1at de lamele calibrate &rin. tr.un 5ir sub'ire de cu&ru. Li&sa semnali2atorului ne indic 5a&tul c si1u. ran'a este ars. 6i1uran'ele 5u2ibile utili2ate &e locomotivele diesel electrice 969.D! sunt &re2entate n ta9elul +65,. $abelul (+.@
Tensiune& 3e %ucru 6i1uran'a de 599 F 6i1uran'a de 599 F 6i1uran'a de 1.599 F 6i1uran'a de 599 F 6i1uran'a de 599 F 6i1uran'a de 599 F 6i1uran'a de 599 F 6i1uran'a de 599 F 6i1uran'a de 599 F

?* A$&r&te 3e ./sur/ e%ectrice


!&aratele de msur utili2ate &e locomotivele diesel electrice sunt am. &ermetrele #i voltmetrele &entru msurarea curentului% res&ectiv a tensiunii din urmtoarele circuiteJ voltmetru ;9 W 1.999 F< &entru msurarea tensiunii la bornele 1ene. ratorului &rinci&al*

>66

DAN !N"A

voltmetru ;9 W 899 F< &entru msurarea tensiunii 1eneratorului au. @iliar #i a bateriei de acumulatoare* am&ermetru ;9 W 1.599 !< &entru msurarea curentului din circuitul 1eneratorului &rinci&al #i din circuitele motoarelor electrice de trac'iune* am&ermetru ;9 W 599 !< &entru msurarea curentului din circuitul 1eneratorului au@iliar* am&ermetru ;9 W )99 !< &entru msurarea curentului bateriei de acumulatoare. /unc'ionarea acestor a&arate are la ba2 interac'iunea dintre c=m&ul e. lectroma1netic% care ia na#tere la trecerea unui curent &rintr.o bobin% #i c=m. &ul ma1netic al unui ma1net &ermanent. Du& natura celor dou c=m&uri ele se mai numesc #i a&arate electroma1netice. 3n a&arat ma1netoelectric Efi=ura +65>,F se com&une dintr.un ma1net &ermanent 5i@ ;1<% n 5orm de &otcoav% la &olii cruia sunt 5i@ate &iesele &olare ;8< cu desc,idere cilindric. 4c,i&amentul mobil este 5ormat din mie2ul cilindric ;)< &e care este 5i@at bobina ;?<. !cesta se &oate roti n ju. rul unei a@e &er&endiculare &e direc'ia liniilor de 5or' ale ma1netului. Le1tura electric a bobinei mobile este reali2at &rin intermediul a dou arcuri s&irale care asi1ur #i cu&lul mecanic re2istent. -arcasa bobinei mobile este con5ec'ionat din aluminiu% av=nd rolul #i de amorti2or datorit curen'ilor ce se induc n ea la rotirea n c=m&ul ma1netic. -=nd a&aratul este le1at n circuit% la trecerea curentului &rin bobina mobil% ia na#tere un c=m& electroma1netic% care% &rin interac. 'iunea cu c=m&ul ma1netic al ma1. netului &ermanent rote#te ec,i&a. mentul mobil cu un un1,i . La ntreru&erea curentului% cu&lul re. 2istent al resoartelor aduce ec,i&a. mentul mobil n &o2i'ia ini'ial. Faloarea un1,iului este de. &endent de mrimea curentului care strbate bobina mobil #i este direct &ro&or'ional cu aceasta% scala a&aratului este% deci% uni5or. Fi=ura +65>,5 'ederea 2onstru2ti1 a m. Dac se cunoa#te re2isten'a aparatului ma=netoele2tri2: bobinei% a&lic=nd le1ea lui A,m% ob'inem rela'iaJ
+ D ma=net permanentG * D piese polareG > D mie; 2ilindri2G A D 9o9in mo9ilG 8 D 2adranG 6 D a2 in) di2ator5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

r &

r K

>6,
u

K
1 1

K constanta de intensitate* undeJ K1 constanta de tensiune. Gn conclu2ie% a&aratele electroma1netice &ot 5i utili2ate at=t la msura. rea curen'ilor% c=t #i a tensiunilor. !&aratele de msur electroma1netice se utili2ea2 numai n curent continuu.
u

<* >ntreinere& "i contro%u% &$&r&te%or e%ectrice 3e $e %oco.oti1e%e 3iese% e%ectrice 060-DA
<*1* >ntreinere& "i contro%u% &$&r&te%or e%ectrice 3e conect&re "i $rotecie
!&aratele de conectare servesc la nc,iderea #i desc,iderea circuitelor electrice% e@ecut=nd comen2i de la distan' ;contactoare< sau su&rave1,ea2 di5erite circuite% intr=nd automat n ac'iune c=nd se de&#esc sau scad sub anumite valori mrimile electrice &e care le monitori2ea2 ;ca2ul releelor<. &* >ntreinere& cont&cto&re%or -ontactoarele se montea2% de obicei% n circuite &rin care trece un cu. rent a crui valoare de&#e#te 19 !% sub aceast valoare men'in=ndu.se relee. A&era'iile de ntre'inere la contactoarele electro&neumatice se e5ec. tuea2 cu oca2ia revi2iilor &lani5icate #i constau nJ un1erea la1relor a@ului &rin ori5iciile marcate #i a articula'iei con. tactului K cu ulei 1ra5itat% con5orm &lanului de un1ere* su&ra5e'ele &olare ale ma1ne'ilor de anclan#are se vor un1e% de ase. menea% cu ulei% ntr.un strat sub'ire &entru &rotec'ie m&otriva o@idrii* &resiunea de contact se msoar men'in=ndu.se contactorul blocat n &o2i'ia de anclan#are #i tr1=nd cu un dinamometru 5i@at de contactul mobil la distan'a b$ de acesta &=n ce nce&e s se ridice de &e contactul 5i@* se veri5ic desc,iderea armturii n stare deconectat distan'a a$. "surarea se 5ace cu ajutorul unor contacte calibrate% valorile &rescrise 5iind &re2entate n ta9elul +65-J

>6-

DAN !N"A
P&r&.etru ./sur&t

$abelul (+.?
+resiunea de contact la contactul &rinci&al P71Q Desc,iderea armturii n stare deconectat a$ PmmQ Distan'a de la &unctul de articula'ie D$ PmmQ 61eata contactului c$ PmmQ Desc,iderea contactului &rinci&al d$ PmmQ

Gm&r'irea &e cele &atru 1ru&e este urmtoareaJ 48 contactorii 1)% 196% 179* 4? contactorul 91* 46 contactorii ((>1% ((>8* 4( contactorii 86.1% 86.8% 86.)% 9?. Gn ca2ul n care valoarea &rescris este de&#it% tietura n tal&a de 1,idaj a arcului de trac'iune s.a ad=ncit &rea mult #i tal&a de re1laj trebuie nlocuitJ se veri5ic dimensiunile &entru s1eata contactului ; c$< valorile nscrise n ta9elul +65- sunt valabile &entru contacte noi. Distan'a se veri5ic n &o2i'ia de anclan#are* &entru contactele u2ate valoarea minim este de 9%5 mm* dimensiunile &entru desc,iderea contactelor &rinci&ale d$ &rescrise sunt cele nscrise n ta9elul +65-. !ceste valori sunt valabile &entru contac. tele noi* se msoar tensiunea de alimentare a bobinei% valoarea msurat nu trebuie s aib o abatere mai mare de R 19X 5a' de valoarea &rescris. +entru contactoarele electro&neumatice se e@ecut urmtoarele o&era'ii de ntre'inere* se veri5ic #i se cur' contactele culisante #i contactele au@iliare* se veri5ic mi#carea &istonului #i a tijei urmrind dac anclan#area #i declan#area se 5ace com&let* &entru a m&iedica &istonul s rm=n n'e&enit &rin ori5iciul din ca&ul cilindrului se toarn circa 8.) cm de ulei 1ra5itat. -u acela#i ti& de ulei se 5ace #i un1erea loca#elor de la1r de la buloanele articula'iilor* se veri5ic camerele de stin1ere% acestea se vor ntocmi atunci c=nd u2ura &eretelui% cau2at de arcul electric% este mai mare de ) mm* ventilele &neumatice nu au nevoie de o ntre'inere s&ecial. Gn ca2ul n care un ventil devine neetan# se ac'ionea2 de c=teva ori manual butonul la

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>6.

&artea su&erioar% ast5el ca aerul com&rimat s &oat su5la a5ar &articulele de &ra5 de&use &e scaunul su&a&ei. Dac &rin aceasta nu s.a eliminat deran. jamentul% su&a&a se demontea2 #i se cur' cu o c=r&. Gn ca2ul n care a&ar 21=rieturi% de5ormri &e su&a& sau scaunul acesteia se #le5uiesc cu &asta a. bra2iv &=n sunt com&let etan#e. A&era'ia de #le5uire se 5ace a&lic=nd 5or'a de #le5uit &e scaunul su&a&ei #i rotind su&a&a &e scaun cu ajutorul unei #urubelni'e ntr.un sens #i n ce. llalt. Du& #le5uire at=t su&a&a% c=t #i scaunul se cur' cu ben2in u#oar* se msoar re2isten'a de i2ola'ie a bobinei 5a' de mas% care n stare rece trebuie s 5ie de minim 5 " * se veri5ic% de asemenea% cablurile de 5or' #i bornele s nu &re2inte urme de ncl2ire sau de scurtcircuit% culoare violet la &a&uci sau #uruburi de 5i@are. -ablurile 5le@ibile care au ntreru&te &este 15X din numrul total de 5ire se nlocuiescJ a< 8ntreinerea releelor A&era'iile de control #i ntre'inere a releelor constau nJ veri5icarea e@terioar a releelor du& demontarea ca&acelor de &rotec. 'ie &entru de&istarea eventualelor de5ecte evidenteJ urme de ncl2ire% &iese ru&te sau de5ormate etc.* veri5icarea de la interiorul blocului a bornelor #i le1turilor la carca. sele cu relee &entru de&istarea le1turilor slbite% urme de ncl2ire% cabluri cu i2ola'ie de1radat etc. Gn ca2ul n care veri5icrile se 5ac cu demontare de &e locomotiv% acestea se trans&ort n atelierul s&eciali2at al de&oului% o&era'iile 5iind e@e. cutate de ctre &ersonal s&eciali2at. +entru demontare se slbesc #uruburile de 5i@are #i se scot releele din carcas. 6coaterea releului se 5ace tr1=nd de m=nerul s&ecial &rev2ut la unele relee sau de carcasa din material i2olant. Gn atelierul s&eciali2at se e@ecut urmtoarele o&era'iiJ se 5ace cur'area 1eneral de &ra5 cu o &ensul% sau o &=n2 uscat #i moale% a&oi cu o &=n2 mbibat n alcool* de&unerile de ulei #i &ra5 de &e la1rele #i su&ra5e'ele electroma1. netului se cur' cu aceton* se e@aminea2 ansamblul releului &entru de&istarea unor de5ecte evi. dente care ar im&une nlocuirea de com&onente* du& nc,eierea o&era'iilor de control #i ntre'inere se 5ace veri5icarea &e stand% oca2ie cu care se 5ac #i re1lajele necesare. b< 8ntreinerea comutatoarelor i 5ntreruptoarelor Gn 1eneral% contactoarele #i ntreru&toarele nu &resu&un o&era'ii de ntre'inere deosebite. -u oca2ia revi2iilor se veri5ic 5unc'ionarea acestora #i o as&ectare vi2ual% urmrind starea bornelor #i a cablurilor de le1tur.

>,(

DAN !N"A

<*2* >ntreinere& "i contro%u% contro%ere%or 3e co.&n3/


Gntre'inerea controlerelor de comand const n cur'irea% un1erea #i veri5icarea com&onentelor acestora% ast5elJ se vor cur'a su&ra5e'ele de lucru ale camelor din controler% se1mentul din'at #i &inionul% discurile de sacadare #i blocare% du& care se vor un1e cu o &elicul sub'ire de unsoare Bentonit* se veri5ic starea cablurilor #i a #uruburilor de 5i@are* &entru un1erea articula'iilor se utili2ea2 ulei 1ra5itat% care se toarn n ori5iciile de un1ere ale bol'urilor de la1r% n oc,iurile armturilor n loca#urile de la1r ale &=r1,iilor de sacadare #i blocare. Du& nc,eierea o&era'iilor de ntre'inere se 5ac urmtoarele veri5icriJ se veri5ic ntreru&toarele cu cam% cursa n contacte a contactelor &rinci&ale trebuie s 5ie de 1%9 W 1%8 mm% n ca2 contrar 5c=ndu.se corec. tarea distan'ei cu ajutorul &iuli'ei de re1laj* se veri5ic u2ura de ardere ma@im admis a contactelor ntreru&toa. relor au@iliare cu came% valoarea &rescris 5iind de 8 mm.

<*0* >ntreinere& "i contro%u% in1ersoru%ui 3e .ers


Gntre'inerea inversorului de mers const n men'inerea n stare curat% un1erea &ieselor n mi#care #i veri5icarea com&onentelor din &unct de ve. dere a u2urii #i 5unc'ionrii corecte. A&era'iile de ntre'inere #i control constau nJ veri5icarea #i cur'area contactelor #i a sectoarelor de contact* veri5icarea ncl2irii cablurilor% a i2ola'iei acestora #i a &a&ucilor de 5r=. nare* cur'area cu ajutorul unei &=n2e uscate a subansamblelor inversoru. lui* un1erea subansamblelor se 5ace du& cum urmea2J sectoarele de contact cu unsoare Bentonit* bol'urile de la1r ale de1etelor &rinci&ale de contact cu ulei 1ra5itat* loca#urile de la1r ale dis&o2itivului de ridicare ale contactelor cu unsoare Bentonit* loca#urile la1r ale tijelor de &iston ale dis&o2itivului de comand cu aer% cu unsoare Bentonit* se msoar tensiunea de alimentare a bobinei% ventilului% abaterea ad. mis de la valoarea nominal este de R 19X* veri5icarea ventilelor &rin demontare se 5ace o sin1ur dat &e an n atelierul s&eciali2at al de&oului.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>,+

Feri5icrile inversorului de mers se re5er laJ veri5icarea cursei contactelor &rinci&ale* aceasta trebuie s 5ie de 1 W 1%8 mm% valoarea minim acce&tat este de 9%( mm. Be1larea distan'ei se 5ace cu ajutorul &iuli'ei de re1laj* veri5icarea contactelor au@iliare cu came% u2ura de ardere ma@im admis este de 8 mm. Nu se admite ca rolele s se rea2eme &e came% atunci c=nd contactele sunt nc,ise rolele trebuie s se roteasc u#or* se veri5ic 5unc'ionarea inversorului &entru &resiunea minim% p T )%7 715>cm8% admis n circuitul de aer al a&aratelor.

<*2* >ntreinere& con3ucto&re%or "i c&9%uri%or e%ectrice


-ablurile electrice #i conductoarele asi1ur trans&ortul ener1iei electri. ce de la o surs ;1eneratorul &rinci&al #i au@iliar< la consumatori. Gn 5unc'ie de valoarea curentului n circuite se utili2ea2 contacte #i cabluri de di5erite sec'iuni. 6olicitrile la care sunt su&use cablurile din circuitele electrice sunt de natur electric% c,imic sau mecanic. -ele mai rs&=ndite de5ecte care se constat cu oca2ia revi2iilor suntJ deteriorri de natur c,imic determinate de &trunderea uleiului #i a motorinei n 2ona canalelor de cabluri #i interac'iunea acestora cu mantaua &rotectoare a cablurilor* deteriorarea mecanic din cau2a vibra'iilor sau lovirii accidentale care 5avori2ea2 &trunderea a&ei &=n la conductor #i str&un1erea i2ola'iei* ume2irea i2ola'iei cablurilor% ca urmare a de1radrii man#oanelor de &rotec'ie din cauciuc de &e canalele de cabluri* mbtr=nirea i2ola'iei% mani5estat &rin modi5icri 5i2ico.c,imice ire. versibile datorit solicitrilor n e@&loatare #i% n &rimul r=nd% datorit soli. citrilor termice. 0em&eraturile ridicate nlesnesc condi'ii de des5#urare #i cresc vite2a reac'iilor c,imice din material% intensi5ic=nd &rin aceasta 5eno. menele de mbtr=nire a i2ola'iei. !nali2=nd un cablu cu i2ola'ie mbtr=nit se constat o serie de modi. 5icri ale structurii acestuia #i &ierd 5le@ibilitatea #i se 5r=mi'ea2 du& c=teva 5le@iuni. De&istarea #i nlturarea de5ectelor locale este deosebit de im&ortant% deoarece de2voltarea lor n tim& se accelerea2 #i conduc la de5ecte mari care &ot scoate locomotiva din e@&loatare. A a&reciere deosebit de im&ortant asu&ra i2ola'iei o d msurarea re2isten'ei de i2ola'ie #i a curentului de scur1ere &rin i2ola'ie. 6cderea re. 2isten'ei de i2ola'ie &une n eviden' de1radrile &roduse n volumul i2ola. 'iei% &recum #i a 1radului de murdrie. La msurtori se utili2ea2 me1.

>,*

DAN !N"A

o,metrele cu inductor cu tensiunea nominal de 8.599 F #i 1.999 F n 5unc. 'ie de circuitul care se veri5ic. -oe5icientul de absorb'ie se calculea2 din re2isten'ele a&arent msu. rate la 15% res&ectiv 69 secunde de la a&licarea tensiunii. La 5iecare revi2ie sau re&ara'ie a locomotivei diesel electrice se m. soar re2isten'a de i2ola'ie a circuitelor% iar locomotiva nu va 5i dat n e@. &loatare dac valorile msurate sunt e1ale sau mai mari dec=t valorile &re. scrise. +a&ucii cablurilor din circuitele electrice trebuie s 5ie cores&un2tori sec'iunilor de cablu la care se montea2. La montare acestea se &resea2 cu un cle#te sau &res s&ecial cu e@ce&'ia celor de la bateria de acumulatoare% care se cositoresc.

C&$ito%u% 18

I(STALA@II A'AILIARE PE LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRIC 060-DA

18*1* ,&teri& 3e &cu.u%&to&re


&* <ener&%it/i* Princi$iu% 3e 6uncion&re Bateria de acumulatoare de &e locomotivele diesel electrice serve#te &entru alimentarea unor circuite de comand% la iluminat sau alimentarea unor motoare electrice ale serviciilor au@iliare. 0ot de la bateria de acumu. latoare este alimentat 1eneratorul &rinci&al la &unerea n 5unc'ie a motorului diesel. %rincipiul de funcionare !cumulatoarele electrice sunt elemente 1alvanice% care acumulea2 e. ner1ia electric sub 5orm c,imic% de la o sur de curent continuu n tim. &ul ncrcrii #i cedea2 aceast ener1ie electric tot sub 5orm de curent continuu n tim&ul descrcrii. Dac &rintr.un conductor lic,id ;acid% ba2< trece un curent electric% a. cesta su5er o descom&unere c,imic numit disociere electrolitic. Des. com&unerea electroli'ilor sub ac'iunea curentului electric se nume#te elec. troli2% iar conductoarele lic,ide electroli'i. Dac ntr.un electrolit se scu5und un electrod metalic se constat c ntre electrolit #i electrod a&are o di5eren' de &oten'ial% care de&inde de natura electrolitului% a electrodului #i de concentra'ia electrolitului. Di5e. ren'a de &oten'ial se e@&lic &rin 5a&tul c ionii &o2itivi ai electrodului trec n electrolit% c&t=nd &oten'ial &o2itiv% iar electrodul rm=n=nd cu sarcini ne1ative su&limentare ca&t un &oten'ial ne1ativ. Dac n electrolit sunt scu5unda'i doi electro2i Efi=ura +,5+F% di5eren'a

>,A

de &oten'ial d na#tere unui curent electric. Di5eren'a de &oten'ial care &roduce Fi=ura +,5+5 Fora ele2tromotoare curentul electric se nume#te 5or' ele2troliti25 electromotoare e. lectrolitic. 6ursele de ener1ie care 5unc'ionea2 &e ba2a &rinci&iilor artate mai sus se numesc surse 1alvanice. !cestea se m&art n dou 1ru&e mariJ elemente 1alvanice &rimare ;&i. le< #i elemente 1alvanice secundare ;acu. mulatoare<. +ilele sunt elemente 1alvanice la care electro2ii #i electrolitul se u2ea2 com&let n urma 5enomenelor de electroli2% &e c=nd acumulatoarele du& descr. care &ot 5i readuse n starea ini'ial &rintr.o rencrcare de la o surs de cu. rent continuu. Din &unct de vedere constructiv% acumulatoarele se m&art nJ acumulatoare acide* acumulatoare alcaline. 9* Construci& &cu.u%&to&re%or 0cumulatoare acide !cumulatoarele acide sunt construite din &lci de &lumb &o2itive #i ne1ative scu5undate ntr.un vas cu solu'ie de acid sul5uric #i a& distilat% &rinci&iul de 5unc'ionare 5iind similar cu cel al elementului 1alvanic.
Fi=ura +,5*5 S2:ema a2umulatorului a2id:
a D des2r2areG 9 D 3n2r2are5

DAN !N"A

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>,8

Gn fi=ura +,5* este &re2entat sc,ema unui acumulator acid n cele dou 5a2e de 5unc'ionare. +olul &o2itiv al acumulatorului n stare ncrcat este com&us dintr.o &lac de &lumb ;sc,elet< &e care este a&licat un strat &oros de &ero@id de &lumb ;+bA8<. +entru &olul ne1ativ &e &laca de &lumb este a&licat un strat de &lumb s&on1ios. Beac'iile n tim&ul &roceselor de ncrcare.descrcare au loc du& ecu. a'ia urmtoareJ +bA S 86A H S +b T +b6A S 8H A S 6A +b S
8 ? 8

ncrcare

descrcare

Gn &rocesul de ncrcare sul5atul de &lumb de &e &laca &o2itiv trece n &ero@idul de &lumb% iar cel de &e &laca ne1ativ n &lumbul s&on1ios. La descrcare% &ero@idul de &lumb de &e &laca &o2itiv #i &lumbul s&on1ios trec n sul5atul de &lumb ;+b6A?<. Gn tim&ul descrcrii are loc o reducere a masei active a &lcii &o2itive% iar n tim&ul ncrcrii o@idarea acesteia. 3n element de acumulator Efi=ura +,5>F se com&une dinJ blocul elementului ;(< este con5ec'ionat din ebonit sau alte materiale &e care acidul nu le &oate ataca% av=nd la interior ;&e 5undul vasului< o serie de nervuri &e care se s&rijin &lcile #i ntre care se de&une materia activ c2ut de &e &lci% evit=nd ast5el scurtcircuitatea lor* &lcile &o2itive #i ne1ative ;8% ?< sunt e@ecutate du& o te,nolo1ie
+ D =rtarul pl2iiG * D pla2 po;iti1 pastatG > D separatoareG A D pla2 ne=ati1 pastatG 8 D punteG 6 D =rupul de pl2i po;iti1eG , D =rupul de pl2i po;iti1e i ne=ati1e 2u separatoareG - D mono9lo2 de e9onitG . D 2apa2 de e9onit 2u 9u2e de P9G +( D le=tur de P9G ++ D dopG +* D semn indi2ator de ni1el5

Fi=ura +,5>5 Prile 2omponente ale unui a2umulator 2u pl2i din plum9:

>,6

DAN !N"A

s&ecial &entru a &ermite reali2area &roceselor electroc,imice n tim&ul ncrcrii #i descrcrii. /iecare &lac &o2itiv este a#e2at ntre dou &lci ne1ative ast5el c 5iecare &lac are ambele 5e'e active cu e@ce&'ia &lcilor ne1ative de la mar1ine* &un'ile ;19< sunt elementele care &ermit 1ru&area &lcilor de aceea#i &olaritate. A &unte se com&une dintr.un &ie&tene de care se sudea2 &lcile #i &olul &un'ii &rin care se conectea2 elementul n circuitul e@terior* se&aratoarele ;)< reali2ea2 i2ola'ia ntre &lcile de &olaritate o&us n vederea evitrii scurtcircuitelor interioare. 6e&aratoarele se con5ec'ionea2 din materiale care nu &artici& la reac'iile c,imice din element #i sunt re2is. tente la e5orturile care se &roduc n tim&ul 5unc'ionrii acumulatorului* ca&acul ;9< este con5ec'ionat din ebonit #i nc,ide la &artea su&erioa. r 5iecare element. Gn ca&ac se a5l montat o buc# de &lumb &rin care trece &olul &un'ii &este care se sudea2 le1turile. +entru aerisirea elementului #i com&letarea electrolitului 5iecare ca&ac este &rev2ut cu un do& cu ori5icii. 4tan#area ca&acului la &lanul de se&ara'ie se 5ace cu mastic. -utia de acumulatoare este 5ormat din mai multe elemente le1ate ntre ele. -utiile sunt &rev2ute cu borne% o born &o2itiv le1at la &olul &o2itiv al &rimului element #i o born ne1ativ le1at la ultimul element. +e aceste borne se 5i@ea2 cablurile de conectare n circuit a bateriei* electrolitul este o solu'ie de acid sul5uric diluat cu a&a distilat% cu 1reutatea s&eci5ic ntre 1%9( 1>cm) #i 1%)9 1>cm)% n 5unc'ie de ti&ul acumu. latorului. 0cumulatoarele alcaline !cumulatoarele alcaline au electro2ii din cadmiu.nic,el ;-d.Ni< sau 5ier.nic,el ;/e.Ni<% iar electrolitul este o solu'ie de ,idro@id de &otasiu ;DAH<% av=nd 1reutatea s&eci5ic de 1%( W 1%89 1>cm). -om&arativ cu acumulatoarele acide% acumulatoarele alcaline sunt mai re2istente la #ocurile de descrcare% au o durat mai mare de 5unc'ionare #i sunt u#or de ntre'inut. De2avantajul acumulatoarelor alcaline este 5a&tul c de2volt o tensi. une electromotoare mai mic &e element #i sunt mai scum&e 5a' de acumu. latoarele acide. c* E%e.ente%e c&r&cteristice &%e &cu.u%&to&re%or &ci3e /unc'ionarea unui acumulator acid &oate 5i urmrit &rin cunoa#terea caracteristicilor acestuia. +rinci&alele caracteristici care se urmresc cu oca2ia ntre'inerii #i re&ara'iilor suntJ tensiunea ele2tromotoare este di5eren'a de &oten'ial dintre electro2ii &lcilor #i este direct de&endent de concentra'ia #i tem&eratura electroli. tului.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>,,

Faloarea tensiunii electromotoare se &oate calcula #i cu ajutorul unei rela'ii em&iriceJ E T 9%(? S d d T densitatea electrolitului% e@&rimat n 1>cm). 0ensiunea electromotoare a unui element este de 8 F &entru o densitate de 1%15 1>cm)% &entru o densitate de 1%9? 1>cm) tensiunea este de 1%(9 F% iar &entru o densitate de 1%)9 1>cm) tensiunea este de 8%1)( F. Faloarea tensiunii electromotoare este de&endent #i de re1imul de n. crcare.descrcare. La un curent de ncrcare.descrcare mic% 5enomenele electroc,imice se &etrec mai lent #i% deci% mai &ro5und% in5luen'=nd ast5el com&o2i'ia c,imic a electroli'ilor #i densitatea electrolitului. Dac curentul de ncrcare este mare% 5enomenele se &roduc mai vio. lent% incom&let #i doar la su&ra5a'a &lcilor% av=nd ca urmare o scdere a tensiunii electromotoare* tensiunea la 9orne este e1al cu di5eren'a dintre tensiunea electromo. toare #i cderea de tensiune r& la descrcare #i suma acestora n ca2ul ncr. crii. Gn ca2ul n care acumulatorul este n re&aos% tensiunea la borne este e. 1al cu tensiunea electromotoare. +entru a &utea stabili starea de ncrcare a unui element este necesar msurarea at=t a tensiunii la borne% c=t #i a 1reut'ii s&eci5ice a electrolitului. Gn tim&ul descrcrilor lente% tensiunea unui element nu trebuie s scad sub valoarea de 1%75 F% deoarece sub aceast valoare sul5atarea este &ronun. 'at% &ericlit=nd 5unc'ionarea acumulatorului. Gn tim&ul descrcrilor #oc ;bru#te<% tensiunea &oate s scad &=n la 1%)) F &e element sub un curent de descrcare de )9 de ori mai mare dec=t curentul de descrcare cores&un2tor unei &erioade de 2ece ore de descr. care* re;istena ele2tri2 interioar re&re2int suma re2isten'elor com&onen. telor acumulatorului care se a5l n circuitJ re2isten'a &lcilor% a electroli. tului% a se&aratoarelor #i a le1turilor dintre elemente. Dintre aceste re2is. ten'e cea mai nsemnat este re2isten'a electrolitului. Faloarea re2isten'ei interioare% n &ractic% varia2 n limite 5oarte mari ;r& T 9%1 W 9%9991 <. Deoarece n valoarea total a re2isten'ei &onderea cea mai nsemnat o are re2isten'a electrolitului% acesta determin varia'ia re2is. ten'ei interioare cu tem&eratura* 2apa2itatea re&re2int cantitatea de electricitate &e care aceasta o &oate debita n anumite condi'ii #i se de5ine#te ca 5iind &rodusul dintre cu. rentul constant debitat #i durata debitrii e@&rimat n ore% nce&=nd imediat du& ncrcare #i &=n la tensiunea minim de descrcare ;1%75 F>ele. ment<J $ Q & Y t.

>,-

DAN !N"A

$ ca&acitatea P!Y,Q* & intensitatea curentului de descrcare P!Q* t durata descrcrii P,Q. /actorii care in5luen'ea2 ca&acitatea unui acumulator suntJ cantitatea% 1rosimea% 5elul 5ormrii #i &oro2itatea materialului activ* concentra'ia #i tem&eratura electrolitului* di5u2ia #i valoarea curentului care strbate elementul. Faria'ia ca&acit'ii unui acumulator n 5unc'ie de curentul de descr. care este urmtoareaJ
Re=imul de des2r2are P,Q $urentul de des2r2are P!Q $apa2itatea la *8Z $ P!Y,Q

!nali2=nd valorile &re2entate se observ c la descrcare mai lent se ob'ine o ca&acitate mai mare #i invers. +entru a determina ca&acitatea unui element se 5ace descrcarea cu un curent constant &=n c=nd tensiunea acestuia ajun1e la 1%75 F. De obicei% valoarea curentului de descrcare se stabile#te la l>19 din ca&acitatea nomi. nal a elementului. -a&acitatea elementului este re2ultatul &rodusului dintre curentul de descrcare ;n !< #i tim&ul c=t a durat descrcarea ;n ore<. Gn &erioadele de re&aos ale acumulatoarelor a&are 5enomenul de auto. descrcare. !cesta de&inde deJ starea elementului% de scurtcircuitele care se &roduc ntre &lci sau elemente #i de valoarea re2isten'ei de i2ola'ie 5a' de &m=nt a bateriei ;1radul de cur'enie #i modul de de&o2itare a bateriei<. -on5orm &rescri&'iilor standardi2ate autodescrcarea acumulatoarelor cu electrolit #i com&let ncrcate nu trebuie s de&#easc valorileJ
Dur&t& in&cti1it/ii P2ileQ

Determinarea autodescrcrii se 5ace &e ba2a msurrii ca&acit'ii acu. mulatorului de dou ori la ultima descrcare% nainte de re&aos #i du& re&aos. 45ectul autodescrcrii este mai &ronun'at la concentra'ii #i tem&eraturi ridicate ale electrolitului av=nd ca e5ect sul5atarea &lcilor.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>,.

Bandamentul caracteri2ea2 e5icien'a 5unc'ionrii acumulatorului #i &oate 5i e@&rimat din &unct de vedere al cantit'ii de electricitate #i din &unct de vedere ener1eticJ randamentul din &unct de vedere al cantit'ii de ener1ie este ra&ortul dintre cantitatea de electricitate ob'inut la descrcare #i cantitatea necesar ncrcrii com&lete a acumulatorului% adicJ
X

amper amper ore oredes2r2are 3n2r2ate .

Dar acest ra&ort nu 'ine seama de tensiunea la borne nu d indicii asu&ra 5unc'ionrii acumulatorului. Dac acumulatorul are o ca&acitate mai mic din anumite cau2e ra&ortul dintre am&er.orele cedate n &rocesul de descr. care #i cele &rimite n tim&ul ncrcrii &oate avea valori a&ro&iate de cea normal ; X T 9%(? W 9%95<% indic=nd un randament mare% de#i 5unc'ionarea acestuia este de5ectuoas* randamentul din &unct de vedere ener1etic este ra&ortul dintre canti. tatea de ener1ie electric care a 5ost cedat la descrcare #i cea absorbit la ncrcare% adicJ
M

Latt Latt ore oredes2r2are 3n2r2ate %

&ut=nd avea valori cu&rinse ntre 9%6? #i 9%(9. -alculul randamentului se 5ace &entru o ncrcare #i o descrcare n acela#i re1im. 3* Construci& "i 6uncion&re& 9&teriei 3e &cu.u%&to&re 3e $e %oco.oti1& 3iese% e%ectric/ 060-DA Bateria de acumulatoare serve#te ca surs de ener1ie &entru &unerea n 5unc'ie a motorului diesel #i &entru alimentarea unor circuite ale serviciilor au@iliare. Bateria de acumulatoare este cu &lci de &lumb% adic din 5amilia acu. mulatoarelor acide% #i este com&us din 18 cutii le1ate n serie &entru a ob'ine tensiunea de 1?? F #i ca&acitatea de )89 !Y,. Datele te:ni2e prin2ipale ale 9ateriei de a2umulatori sunt: ti&ul bateriei......................................................................1?? 46 )89* numrul de elemente &e baterie......................................................78* ti&ul elementelor............................................element dublu 8 46 )89* ca&acitatea de descrcare n 2ece ore......................................)89 !Y,* curentul nominal de descrcare....................................................)8 !* curentul nominal de ncrcare......................................................)9 !*

>-(

DAN !N"A

curentul ma@im de ncrcare la nce&utul ncrcrii ;numai la sta'ia de ncrcare<..............................................................................................(9 !* tensiunea de ncrcare &e locomotiv.................................155.175 F* cantitatea de electrolit cu 1reutatea s&eci5ic de 1%86) 1>cm) &entru o baterie................................................................................................)?9 71. Bateria de acumulatoare se com&une din 78 de elemente duble. /iecare element dublu este alctuit din dou elemente sim&le de 8 F #i ca&acitate de 169 !Y, le1ate n &aralel. 3n element sim&lu are 15 &lci ne1ative #i 1? &lci &o2itive montate alternativ ntre cele ne1ative. /iecare trei elemente duble sunt le1ate n serie din &unct de vedere elec. tric #i sunt montate ntr.un bac de ebonit. Dou ast5el de bacuri de 6 F #i )89 !Y,% sunt montate ntr.o cutie de tabl metalic #i le1ate n serie% alc. tuind ast5el o cutie de acumulatoare de 18 F #i )89 !Y, Efi=ura +,5AF. Bateria de acumulatoare &entru locomotiva diesel electric 969.D! este 5ormat din 18 cutii montate n ni#e s&eciale #i le1ate n serie din &unct de vedere electric Efi=ura +,58F. +entru a &ermite accesul u#or la cutiile de acumulatoare acestea se mon. tea2 &e un cadru metalic cu role de cauciuc ;crucioare<% &ermi'=nd ast5el scoaterea 5iecrei cutii din ni# 5r &rea mare e5ort. !t=t cutiile metalice% c=t #i crucioarele sunt aco&erite cu o vo&sea s&ecial% re2istent la aci2i. /iecare cutie are &rev2ut la &artea in5erioar o 1aur &entru scur1erea a&ei #i a acidului. -utiile se montea2 n ni#ele laterale ale locomotivei% c=te dou n 5iecare ni#. -utiile cu bateriile de acumulatoare 1 &=n la 6 se montea2 &e &artea drea&t a locomotivei% iar de la 7 la 18% &e &artea st=n1. +lusul 1eneral al bateriei este borna de S$ a cutiei nr. 1 ;&e &artea drea&t<% iar minusul% la cutia nr. 18 ;&e &artea st=n1<.
Fi=ura +,5A5 Prile 2omponente ale 9ateriei de a2umulatoare:

+ D 9rid de 2a9luG * D 9orne de le=turG > D 2apa2ul elementuluiG A D tu de umplereG 8 D 2utie de e9onitG 6 D 2utie de oelG , D i;olaie sinteti2 %i2rotextG - D pla2 ne=ati1G . D separatorG +( D pla2 po;iti15

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


Fi=ura +,585 S2:em de le=are a 2utiilor de a2umulatoare5

>-+

Gntre borna S$ a cutiei 11 #i minusul 1eneral este scoas o &ri2 de 8? F &entru alimentarea iluminatului n ca2ul de5ectrii 1ru&ului converti2or. "ontarea bateriei de acumulatoare &e locomotiv se 5ace n stare ncr. cat% iar nainte de &unerea n 5unc'ie se veri5icJ nivelul electrolitului al 5iecrui element s 5ie la 89 mm deasu&ra &lcilor* densitatea electrolitului s 5ie de minim 1%88 1>cm) la S 15U -* cablurile de le1are n circuit #i cele de nseriere a cutiilor s 5ie le1ate n succesiunea corect a &olilor% iar str=n1erea &a&ucilor &e borne s 5ie co. res&un2toare. Gn 1eneral% &rimele dou veri5icri se 5ac nainte de montare &entru a evita nlocuirea ulterioar a cutiilor necores&un2toare. >ntreinere& "i contro%u% !n e#$%o&t&re & 9&teriei 3e &cu.u%&to&re A&era'iile de ntre'inere #i control se e@ecut cu oca2ia revi2iilor &lani5i. cate sau a interven'iilor accidentale la bateria de acumulatoare #i constau nJ (. Controlul i curarea bateriei se desc,id ca&acele ni#elor #i se scot n a5ar cutiile bateriilor* se veri5ic as&ectul 1eneral al bateriei &entru de&istarea eventualelor scurtcircuite% scur1eri de electrolit etc.* se veri5ic 5i@area &a&ucilor &e borne #i a cablurilor de nseriere #i de le1are n circuit% du& veri5icare se un1 cu un strat de unsoare antiacid* se veri5ic starea i2ola'iei cablurilor% nlocuindu.le &e cele cu i2ola'ie deteriorat* se veri5ic starea de cur'enie a ca&acelor #i monoblocurilor. 6cur1e. rile de electrolit se neutrali2ea2 cu o &=n2 mbibat n le#ie de sod% du& care se #ter1e bine locul cu o c=r& uscat. #. Verificarea strii tehnice a bateriei de acumulatoare msurarea nivelului electrolitului se 5ace cu ajutorul unui tub de sticl 1radat introdus &rin ori5iciul do&ului de aerisire &=n atin1e se&aratorii. Dac nivelul electrolitului este sub 19 mm se com&letea2 cu a& &=n la 89 mm. Nivelul electrolitului nu trebuie s de&#easc 85 mm deoarece e@ist &eri. colul debordrii n tim&ul ncrcrii.

>-*

DAN !N"A

-u oca2ia 5iecrei com&letri se notea2 ntr.o 5i# de urmrire canti. tatea de a& distilat utili2at &entru a &utea a&recia condi'iile de ncrcare. +entru o tensiune de ncrcare bine re1lat% consumul lunar de a& distilat &entru ntrea1a baterie este de 15 W 85 l. -onsumul e@a1erat de a& distilat se datorea2 unei su&rancrcri% care &rovoac 5ierberi abundente #i tem&e. raturi ridicate% e5ecte care scurtea2 via'a bateriei* msurarea densit'ii electrolitului se 5ace cu ajutorul densimetrului% du& minim o or de la ntreru&erea ncrcrii #i cel &u'in 8? ore de la com. &letarea cu a& distilat% tim& necesar omo1eni2rii electrolitului. Datorit in5luen'ei &e care o are tem&eratura electrolitului asu&ra densi. t'ii este necesar msurarea tem&eraturii nainte de msurarea densit'ii. "surarea densit'ii se 5ace cu ajutorul densimetrului Efi=ura +,56F% du& cum urmea2J &rin ori5iciul do&ului de aerisire se as&ir cu &ana de cauciuc de la &i&eta de sticl at=ta electrolit &=n ce densimetrul &lute#te liber n masa lic,idului* se citesc &e scala densimetrului valoarea densit'ii n 1>cm)* du& msurarea densit'ii% &i&eta se 1ole#te de lic,id n acela#i ele. ment* valoarea citit &e densimetru se ec,ivalea2 de la tem&eratura la care s.a 5cut msurarea la valoarea etalon a tem&eraturii ;15U<* V&%ori%e )reut/ii s$eci6ice &%e e%ectro%itu%ui !n 6uncie 3e te.$er&tur/
Te.$er&tur& !n )r&3e Ce%sius 19 Densit&te& !n )Lc. 1%)1) 1%)9) 1%89) 1%8() 1%87) 1%86) 1%85) 1%8?) 1%8)) 1%88) 1%81) 1%89)
0

15 ;etalon< 1%)19 1%)99 1%899 1%8(9 1%879 1%869 1%859 1%8?9 1%8)9 1%889 1%819 1%899

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>->

valoarea sc,imbat a densit'ii se notea2 n 5i#a de urmrire. "surarea densit'ii electrolitului se mai &oate 5ace #i cu areometru% unitatea de msur 5iind 1radele Bon. mf ;Bf<. Din &unct de vedere te,nolo1ic &rocedeul este acela#i. Cradul de ncrcare a bateriei n 5unc'ie de valoarea densit'ii electrolitului este urmtoareaJ
St&re& 3e !nc/rc&re com&let ncrcat ncrcat &e jumtate descrcat

msurarea tensiunii &e element. 6e 5ace cu ajuto. Fi=ura +,565 Den) simetru: rul voltmetrului cu 5urc% valorile citite se nscriu n + D par de 2au2iu2G * 5i#a de urmrire. D Falorile de re5erin' &entru tensiunea &e element pipetG > D plutitor p) pu5 suntJ &entru baterie ncrcat........................................8%1 W 8%8 F>element* di5eren'a admis ntre elemente..........................................9%1 W 9%8 F* &entru baterie descrcat......................................sub 1%75 F>element* msurarea re2isten'ei de i2ola'ie se 5ace cu bateria deconectat din circuit% &rin des5acerea cablurilor de le1tur% ntre bornele acesteia #i mas. Faloarea minim &rescris este de 85 D % n ca2 contrar se vor lua m. suri &entru nlturarea cau2elor care au condus la scderea re2isten'ei de i. 2ola'ie. "surarea se 5ace cu un me1o,metru cu tensiunea de 599 F* tensiunea la bornele 1eneratorului au@iliar se veri5ic #i se re1lea2 &eriodic n 5unc'ie deJ consumul de a&* densitatea electrolitului* tem&eratura electrolitului* curentul remanent de ncrcare. Bateria de acumulatoare la care ncrcarea este corect re1lat se nca. drea2 n urmtorii &arametriJ tensiunea &e 5iecare element............................................8%6 W 8%75 F* densitatea electrolitului la 15U...........................................1%86 1>cm)* ca&acitatea..............................................................................)89 !Y,* tem&eratura electrolitului...............................................ma@im ?9U -* culoarea electrolitului................incolor% trans&arent #i 5r sedimente.

>-A

DAN !N"A

18*2* Inst&%&i& 3e contro% $unctu&% &% 1ite4ei


6&orirea vite2elor de circula'ie ale trenurilor #i cre#terea tonajului &e tren a im&us luarea unor msuri adecvate din &unct de vedere a si1uran'ei circula'iei. A &roblem deosebit de im&ortant o re&re2int controlul vite2ei trenului% n s&ecial n 2onele sensibile% adic la intrarea n sta'ie ;ntre sem. nalul &revestitor #i semnalul de intrare<% la ie#irea din sta'ie% &e sectoarele blocului de linie automat #i n 2onele cu restric'ii de vite2. Din anali2a cau2elor care au condus la evenimente de cale 5erat ca ur. mare a de&#irii semnalelor care ordonau o&rirea sau a circula'iei cu vite2e &este vite2a admis a liniei% reiese 5a&tul c &rinci&ala de5icien' a &ersona. lului de locomotiv este luarea cu nt=r2iere a msurilor de o&rire a trenului. 6olu'ia te,nic &entru nlturarea acestui neajuns este n2estrarea loco. motivei cu o instala'ie care s averti2e2e &ersonalul de locomotiv asu&ra &o2i'iei semnalelor &rin re&etarea &o2i'iei acestora &e locomotiv. 45icien'a re&etrii semnalelor &e locomotiv ar 5i ma@im dac s.ar 5ace &ermanent #i continuu% dar ar conduce la com&licarea instala'iei #i ridicarea &re'ului de cost. !v=nd n vedere vite2ele de circula'ie actuale% s.a a&reciat c &=n la vite2a de 169 7m>, este su5icient ca acest control s se 5ac n numai c=teva &uncte din cele bine determinate% denumit n continuare control &unctual al vite2ei$. De cele mai multe ori aceast averti2are la adresa &ersonalului de loco. motiv este combinat cu 5r=narea automat a trenului n ca2ul n care nu se res&ect anumite condi'ii de circula'ie n &realabil stabilite. +entru trenurile a cror vite2e de circula'ie de&#e#te 169 7m>, este im. &erios necesar controlul continuu al vite2ei combinat cu re&etarea semna. lelor &e locomotiv% iar la trenurile de mare vite2 s.a &us n &ractic condu. cerea automat a trenurilor &e ntre1ul &arcurs. -ondi'iile &e care trebuie s le nde&lineasc o instala'ie &entru control &unctual al vite2ei trenului suntJ e5ectuarea controlului vi1ilen'ei mecanicului* transmiterea mai multor indica'ii ntre locomotiv #i linie du& un cod sim&lu #i u#or de desci5rat% 5r erori* montarea s 5ie &osibil at=t &e linii sim&le% c=t #i &e linii duble% 5r a 5i in5luen'ate dec=t &entru sensul de mers* s nu 5ie in5luen'ate de 5elul trac'iunii ;diesel% electric<* s comande 5r=narea ra&id naintea semnalelor n ca2ul n care nu s.au luat din tim& msuri &entru reducerea vite2ei sub valorile &rescrise sau de o&rire &entru semnalele care ordon o&rirea. +entru materialul rulant motor din &arcul o&eratorilor de trans&ort 5ero.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>-8

Fi=ura +,5,5 S2:em de monta7 a indu2toarelor din 2ale i de pe lo2omoti15

viar -./.B. a 5ost 1enerali2at instala'ia IND36I I 69% construit ulterior n varianta mbunt'it IND36I B (5. Instala'ia se com&une din ec,i&amentul de cale #i ec,i&amentul de &e locomotiv% transmiterea in5orma'iilor 5c=ndu.se cu ajutorul inductoare. lor. Inductoarele de cale sunt am&lasate &e &artea drea&t a cii% n sensul de mers% la o distan' de 899 mm de su&ra5a'a interioar a ciu&ercii #inei% av=nd 5a'a su&erioar la )5 mm mai sus dec=t ciu&erca #inei Efi=ura +,5,F. Inductorul trebuie montat ast5el nc=t s 5ie distan'at de orice cor& metalic. Gn fi=ura +,5, linia ,a#urat re&re2int conturul de &rotec'ie n interiorul cruia este inter2is introducerea cor&urilor strine. Inductoarele de cale se montea2 n vecintatea semnalelor% 5iecare 5iind acordat s lucre2e &e o anumit 5recven' #i sunt am&lasate du& cum ur. mea2J inductor 599 H2 este am&lasat la 159 m naintea semnalelor% care or. don reducerea vite2ei sau o&rirea trenului #i veri5ic dac reducerea vite2ei s.a 5cut cores&un2tor* inductor 1.999 H2 este am&lasat la semnalele% care averti2ea2 redu. cerea vite2ei ;&revestitoare< #i veri5ic vi1ilen'a mecanicului n &unctul res. &ectiv* inductorul 8.999 H2 este am&lasat n dre&tul semnalelor de intrare% res&ectiv ie#ire din sta'ie% av=nd rolul de a declan#a 5r=narea de ur1en' n ca2ul n care semnalul ar 5i de&#it &e o&rire$*

>-6

DAN !N"A

Fi=ura +,5-5 E2:ipamentul &NDBS& de pe lo2omoti1e5

inductorul de 1.999>8.999 H2 se am&lasea2 la acelea#i semnale ca cel de 8.999 H2% dar care 5ac #i 5unc'ia de semnal &revestitor &entru semnalul imediat urmtor. Instala'ia de &e locomotiv Efi=ura +,5-F cu&rindeJ co5retul ;1< cu a&aratura electronic% sursa de alimentare cu stabili2a. torul de tensiune% 1eneratorul de 5recven' #i releele* distribuitorul ;8< la el se adun in5orma'iile de la inductori #i comen. 2ile din cele dou &osturi de conducere% &e care a&oi le trimite s&re co5ret* inductoarele ;)< sunt montate de o &arte #i de alta a locomotivei% c=te unul &entru 5iecare &ost de conducere. /a' de inductoarele din cale% acestea au trei circuite oscilante% c=te unul &entru 5iecare din 5recven'ele de 8.999 H2% 1.999 H2 #i 599 H2. Le1tura la instala'ie se 5ace cu ajutorul do2elor de cu&lare ;?<* releele montate n vite2ometrul nre1istrator ;5<% ti& B0 8I #i contac. tele de vite2 montate &e vite2ometrul indicator ;6< ti& ! 8(I* lm&ile de semnali2are ;(<% soneria ;9< #i butoanele de comand ;7< din 5iecare &ost de conducere* si1uran'ele automate ;18<* ec,i&amentul &neumatic ;19< &entru declan#area 5r=nrii de ur1en' &entru ca2urile n care nu se res&ect condi'iile de circula'ie. Datele te:ni2e ale instalaiei sunt: I 60 R :5 tensiunea de alimentare..........................8? F.....................8?F* ........................119g F................119g F* vite2a ma@im &entru desci5rarea si1ur a unei in5orma'ii din caleJ inductor 8.999 H2.........................889 7m>,...............889 7m>,* inductor 1.999 H2.........................889 7m>,...............889 7m>,* inductor 599 H2............................119 7m>,...............119 7m>,*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>-,

tem&eraturile limit de 5unc'io. nare............................................)9U - W S69U -..... )5U - W S69U -* lun1imea ma@im a cablului ntre inductor #i co5ret..........................15 m...................15 m* ca&acitatea ma@im a cablului ntre inductor #i co5ret..........................5 n/.....................) n/ ;necesit=nd com&ensri &rin bobine<* ntre5ierul ntre inductorul din cale #i cel de &e locomotive...............99 W 1?9 mm............99 W 159 mm. Inductorul este 5i@at de sa#iul bo1,iului &rin intermediul unui su&ort% ast5el nc=t n &arcurs s se su&ra&un &este inductorul de cale. /a' de cale acesta este sus&endat elastic deoarece urmea2 de&lasrile verticale ale bo. 1,iului. Gnl'imea inductorului deasu&ra ciu&ercii #inei trebuie s se men'in n &ermanen' ntre anumite limite c,iar #i n tim&ul mersului ;165 W 1)5 mm<* valoarea nominal 5iind de 155 mm. -orec'ia nl'imii se 5ace du& 5iecare strunjire a bandajelor din su&ortul de 5i@are% care are aceast &osibilitate. Faloarea nl'imii re2ult at=t din considerente 5unc'ionale% c=t #i de si. 1uran'a circula'iei. Gnl'imea ma@im trebuie s asi1ure reali2area cu&la. jului inductiv #i 5unc'ionarea si1ur a instala'iei la trecerea &este inductorul de cale. A nl'ime &rea mic &oate conduce la o declan#are nedorit a 5r=. nrii la trecerea inductorului &este un obiect metalic 5eros sau ar &utea a1'a diverse &iese din cale. ?uncion&re& "i .&ni$u%&re& inst&%&iei I(D'SI !limentarea instala'iei se 5ace de la converti2or ;8? F< sau de la bateria de acumulatoare Efi=ura +,5.F. "surarea vite2ei locomotivei se 5ace cu ajutorul traductorului de vi. te2 montat n ca&ul osiei #i a instala'iei de msurare a vite2ei. -o5retul are o manet care &ermite ada&tarea 5unc'ionrii instala'iei n 5unc'ie de cate1oria trenului &e care l remorc locomotiva% ast5elJ &entru trenuri ra&ide% accelerate sau &ersonale cu vite2 de &=n la 189 7m>, maneta se &une n &o2i'ia B$* &entru trenuri de &ersoane care circul cu vite2 de &=n la 199 7m>, maneta se &une n &o2i'ia +$* &entru trenurile de mar5 de toate cate1oriile maneta se &une n &o2i'ia "$. Di5eren'a modului de lucru &entru cele trei cate1orii de trenuri const n valoarea vite2elor de control #i durata tim&ului de control la de&#irea sem. nalului &revestitor% du& cum urmea2J

>--

DAN !N"A

+ D surs de ener=ie 2u sta9ili;ator de tensiuneG * D =enerator de fre21enG > D relee de impulsuriG A D indu2torul de pe lo2omoti1G 8 D indu2torul din 2aleG 6 D 2onta2tul de semnalG , D inter1alul a2io) nrii 9utonului 0atenie6G - D 2omutator ele2tri2 02ate=oria trenului6G . D 2ontrolul 1ite;eiG +( D e2:ipamentul ele2tropneumati2 pentru fr4nare5

Fi=ura +,5.5 S2:ema fun2ional a instalaiei &NDBS& pentru 2ontrolul pun2tual al 1ite;ei:

C&te)ori& trenu%ui &%M

-ontrolul bunei 5unc'ionri a instala'iei este semnali2at n cabina de conducere &rin lm&ile de semnali2are montate &e &u&itru% c=te o lam& &entru trenurile de &ersoane ;+< sau mar5 ;"<% res&ectiv ambele lm&i &en. tru trenurile ra&ide ;B<. -omanda instala'iei se 5ace din &osturile de conducere de la cele trei bu. toane% ast5elJ butonul !04N`I4$ este ac'ionat de ctre mecanicul de locomotiv la de&#irea unui semnal &revestitor care ne arat 5a&tul c semnalul urm. tor este &e o&rire$ sau &oate 5i de&#it cu vite2 redus. !c'ionarea buto. nului trebuie s se 5ace n ma@im ? s de la su&ra&unerea inductorilor% n ca2 contrar se comand 5r=nare de ur1en'. Gn &erioada c=t butonul este a&sat mecanicul este averti2at de o sonerie #i se a&rinde lam&a 1alben. La eliberarea butonului semnalul acustic va

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>-.

nceta% iar lam&a 1alben va continua s rm=n a&rins un tim& t$% care de&inde de cate1oria trenului ;&o2i'ia manetei de &e co5ret<. Dac la s5=r#itul acestui interval t$ vite2a trenului este mai mic dec=t vite2a de control '1% cores&un2toare cate1oriei trenului% lam&a 1alben se stin1e 5r nici o alt sc,imbare n 5unc'ionarea instala'iei. Gn ca2ul n care vite2a este mai mare dec=t vite2a de control '1% instala'ia comand 5r=narea de ur1en' a trenului% &rin 1olirea conductei 1enerale% iar soneria #i reia averti2area sonor. La trecerea locomotivei &este inductorul de 599 H2 se 5ace un nou control al vite2ei. Dac vite2a real a trenului este mai mic dec=t vite2a de control '8% cores&un2toare cate1oriei trenului remorcat% trenul #i continu mersul 5r vreo semnali2are su&limentar% n ca2 contrar este comandat 5r=narea de ur1en' a trenului. Du& ac'ionarea butonului !04N`I4$ este necesar reali2area vite2ei de control '1 n intervalul de tim& t$% c,iar dac ulterior semnalul de intrare s.a &us &e liber% n ca2 contrar instala'ia comand 5r=narea de ur1en'* butonul D4+h]IB4 ABDAN!0h$ este ac'ionat ntotdeauna c=nd mecanicul are dre&tul de a de&#i un semnal &e o&rire$% n ca2urile #i condi'iile re1lementate de instruc'ii* butonul B4!B"!B4$ &rin ac'ionarea lui se readuce instala'ia n stare de 5unc'ionare du& o 5r=nare de ur1en'. !c'ionarea se 5ace du& mi. nim 19 s din momentul n care &resiunea n conducta 1eneral a sc2ut sub 1%8 715>cm8. Bevenirea instala'iei n stare de 5unc'ionare este marcat &rin ncetarea
Fi=ura +,5+(5 $ur9ele ' Q fEsF pentru fr4narea de si=uran5

>.(

DAN !N"A

semnali2rii acustice #i rea&rinderea lm&ii albastre ;lm&ilor albastre< &e &u&itrul de comand. Demararea trenului se va 5ace numai du& a&rinderea lm&ii ;lm&ilor< albastre% care ne certi5ic slbirea com&let a 5r=nelor. Instala'ia IND36I nu este in5luen'at sub nici o 5orm la trecerea &e l=n1 semnalele a cror indica'ie &ermit circula'ia cu vite2e nerestric'ionate% ns controlea2 vite2a de mers n toate ca2urile c=nd semnalele comand reducerea vite2ei sau o&rirea trenului. -ontrolul se reali2ea2 &rin com&ararea vite2ei reale n &unctul de control cu vite2a &rescris re2ultat din curba de si1uran' &entru 5elul tre. nului. Gn toate ca2urile c=nd vite2a real este mai mare dec=t vite2a de con. trol &rescris% instala'ia comand 5r=narea de ur1en'. +e 1ra5icul din fi=ura +,5+( sunt &re2entate trei curbe de si1uran' &entru 5iecare din cele trei cate1orii de trenuri. !ceste curbe au 5ost stabilite ast5el nc=t o&rirea trenului s &oat 5i reali2at &rintr.o 5r=nare de serviciu% cu decelera'ia de 9%6 m>s8 #i res&ectarea drumului de 5r=nare. Gn 5unc'ie de aceste curbe se determin vite2ele de control '1 #i '8 la ntretierea curbei cu abscisa &unctului res&ectiv% cores&un2toare semnalului din cale. Gn fi=ura +,5++ este &re2entat o intrare n 5unc'ie a instala'iei n ca2ul neres&ectrii vite2ei de control '8 &entru un tren ra&id. Deoarece n &unctul de control vite2a real a trenului este su&erioar vite2ei de control '8 insta. la'ia intr n ac'iune% declan#=nd o 5r=nare de ur1en'. -ircula'ia n conti. nuare a trenului se 5ace du& curba ;8< cu o decelera'ie de 9%76 W 9%(9 m>s8 sau c,iar mai mare% n 5unc'ie de 5elul 5r=nelor #i &rocentul de 5r=nare rea. li2at.
Fi=ura +,5++5 $ur9ele ' Q fEsF 3n 2a;ul fr4nrii de ur=en din 2au; de manipulare a 9utonului 0atenie6 Etren rapidF5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>.+

Contro%u% 6uncion/rii inst&%&iei D$ro9e%e st&ticeE Feri5icarea static a instala'iei se e@ecut cu instala'ia de 5r=n alimen. tat% simularea 5c=ndu.se cu ajutorul unui disc metalic. +robele statice care se e@ecut suntJ in5luen'a de 8.999 H2 se mi#c discul n &artea in5erioar a induc. torului% se declan#ea2 5r=narea de ur1en'% lm&ile se stin1 #i soneria nce. &e s sune. 6e rearmea2 instala'ia* in5luen'a de 1.999 H2 5r ac'ionarea butonului !04N`I4$ se a#a. 2 discul n &artea o&us #te7erului inductorului. Du& )%75 s instala'ia co. mand 5r=narea de ur1en' cu stin1erea lm&ilor #i declan#area semnalului acustic. 6e rearmea2 instala'ia* in5luen'a de 1.999 H2 cu ac'ionarea butonului !04N`I4$ #i vite2a real mai mic dec=t vite2a de control '1 du& ac'ionarea butonului se a. &rinde lam&a 1alben% iar du& scur1erea intervalului de tim& cores&un2tor 5elului trenului lam&a 1alben se stin1e 5r 5r=nare de ur1en'* in5luen'a de 1.999 H2 cu ac'ionarea butonului !04N`I4$ #i vite2a real mai mare dec=t vite2a de control '1 se e@ecut o&era'iile de la &unc. tul anterior% dar se desc,id n vite2ometru contactele ;99< &entru B$ sau ;65<% ;59< &entru +$% res&ectiv "$. 6e &roduce 5r=narea de ur1en' cu semnali2rile cores&un2toare. 6e rearmea2 instala'ia* in5luen'a de 599 H2 cu vite2 real sub vite2a de control '8 se a#a2 metalic sub inductor% instala'ia numare intrdec=t n ac'iune* discul in5luen'a de 599 H2 cu vite2a real mai vite2a de control ' se re&et o&era'iile de la &unctul anterior% dar se desc,id n vite2ometru contactele ;65<% ;59<% ;?9< cores&un2toare &o2i'iei m=nerului de la co5ret B$% +$% "$* de&#ire ordonat se ac'ionea2 butonul de&#ire ordonat$% se 5ace cu discul in5luen' de 8.999 H2% instala'ia nu trebuie s intre n ac'iune. !v=nd n vedere im&ortan'a deosebit &entru si1uran'a circula'iei a instala'iei &entru controlul &unctual al vite2ei% lucrrile% care se e@ecut cu oca2ia revi2iilor &lani5icate sau a interven'iilor accidentale% se 5ac numai de ctre &ersonal instruit #i autori2at n atelierul s&eciali2at al de&oului. Arice de5ect la instala'ie inter2ice ie#irea locomotivei din de&ou.
8

18*0* Inst&%&i& $entru ./sur&re& "i !nre)istr&re& 1ite4ei


4c,i&amentul &entru msurarea% indicarea #i nre1istrarea vite2ei de circula'ie a locomotivei se di5eren'ia2 din &unct de vedere constructiv n 5unc'ie de 5irma &roductoare.

>.*

DAN !N"A

Instala'iile de msurare a vite2ei cele mai utili2ate &e locomotivele din &arcul -./.B. sunt H!6L4B$% I.F.L.$% iar n ultima &erioad au nce&ut s se &roduc instala'ii de msurare a vite2ei cu memorie nevolatil IF"6.

18*0*1* Inst&%&i& 3e ./sur&re & 1ite4ei ti$ +&s%er


Instala'ia de msurare a vite2ei ti& Hasler Efi=ura +,5+*F se com&une dinJ dou vite2ometre montate n cabinele de conducere. La &ostul de conducere 1 se montea2 un ta,o1ra5 ti& B0 18% iar la &ostul de conducere nr. 8 se montea2 ta,ometrul ! 8(* transmisia electric dintre roat #i vite2ometre% 5ormat la r=ndul ei ntr.un 1enerator de im&ulsuri #i cablajul a5erent. Datele te:ni2e ale instalaiei sunt:

0ura'ia arborelui de comand Prot.>min.Q 0im&ul ntre dou indica'ii PsQ 0im&ul ntre dou nre1istrri PsQ Intervalul ntre dou nre1istrriJ n &arcurs P7mQ n sta'ionare PminQ +arcursul mediu asi1urat &e o band P7mQ L'imea ben2ii PmmQ Distan'a ntre linii &entru vite2 PmmQ Gnre1istrarea IND36I Fite2a de de&lasare a ben2iiJ n &arcurs Pmm>7mQ* n sta'ionare Pmm>,Q 0ensiunea nominal de alimentare PFQ 0ensiunea 1enerator PFQ Distan'a ntre indica'iile s&a'iului

6c,ema instala'iei de msurare este &re2entat n fi=ura +,5+>. !limen. tarea transmisiei se 5ace de la o surs de alimentare cu tensiunea de 89 W 69 F n curent continuu. De la sursa de alimentare curentul trece &rin ntreru. &torul ;1<% re1ulatorul de tensiune ;8< #i a&oi ajun1e la 1eneratorul de im&ulsuri ;)<. !cesta se com&une din bobinajul de re2isten' ;?<% &eriile ;5<% colectorul ;6< #i inelul colector ;7<.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>.>

Fi=ura +,5+*5 E2:ipamentul VAS#ER pentru msurarea i 3nre=istrarea 1ite;ei5

Ceneratorul care trans5orm curentul continuu n curent tri5a2ic este le1at la osia ? ;&artea drea&t< &rintr.un an1renaj 5ormat din dou ro'i din'ate ;P1* P8<% care multi&lic mi#carea de rota'ie cu ra&ortulJ [ T 9%1((? D>'2 M n% n careJ [ ra&ort de multi&licare* D diametrul mediu ro'ii% calculat ca media aritmetic a diametrului ma@im ;ro'i cu bandaje noi< #i diametrul minim ;ro'i cu bandaje u2ate< PmmQ* '2 vite2a ma@im nscris &e cadran P7m>,Q* n tura'ia arborelui de comand.
Fi=ura +,5+>5 S2:ema transmisiei ele2tri2e VAS#ER5

>.A

DAN !N"A

Ti$u% %oco.oti1ei

4lementele transmisiei n 5unc'ie de ti&ul locomotivei suntJ


DA DA+

199 189

.&#

/recven'a curentului tri5a2ic este &ro&or'ional cu tura'ia colectorului 1eneratorului. Ceneratorul este cu&lat electric cu motorul rece&tor ;(< al 5ie. crui vite2ometru. Feri5icarea transmisiei din &unct de vedere electric se 5ace &rin msu. rarea tensiunii de mers n 1ol #i n sarcin% care trebuie s se ncadre2e n valorile &rescrise% du& cum urmea2J
Tensiune& no.in&%/ PFQ

8? )6 ?( 69

La ultima coloan% valoarea curentului este dat &entru un motor ;ci5ra de sus< #i &entru dou motoare ;ci5ra de jos<. Fite2ometrul B018 indic #i nre1istrea2 urmtorii &arametriJ Cnre=istrea; &ndi2 s&a'iul &arcurs PmQ.............................................da.......................da tim&ul P,Q #i Pmin.Q............................................da.......................da vite2a de mers P7m>,Q........................................da.......................da 5unc'ionarea instala'iei IND36I........................da.......................da +arcursul total n 7ilometri este nre1istrat de ctre un contor am&lasat la &artea in5erioar a cadranului% iar nre1istrrile se 5ac &e band de ,=rtie im&re1nat% trasarea 5c=ndu.se cu ajutorul unui creion ;stilet< cu bile de sa5ir. Dia1rama vite2ei este nre1istrat &e o &or'iune central a ben2ii lat de ?9 mm% distan'a dintre dou linii ori2ontale nvecinate cores&un2=nd la 19 7m>,. Gnre1istrrile instala'iei &entru control &unctual al vite2ei IND36I se 5ac la &artea in5erioar a ben2ii &rin de&lasarea stiletului% n sus sau n jos cu

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>.8

a&ro@imativ 1%5 W 8 mm% de&lasare determinat de atra1erea armturii re. leelor nre1istratoare. +uterea absorbit de ctre bobinele electroma1ne'ilor acestor relee este de a&ro@imativ )%5 I la tensiunea nominal de 8? F. Fite2ometrul ! 8(% care este montat n &ostul 8 de conducere% este doar un vite2ometru indicator. +entru a se &utea 5ace nre1istrrile IND36I &e band acesta are montat n interior #ase contacte &entru vite2% du& cum urmea2J contactele K1 W K?% la care se conectea2 instala'ia IND36I &entru controlul vite2ei% 5iecare cores&un2=nd n ordine vite2elor de control 99% 65% 59% ?9 7m>,* contactul K5 &entru dis&o2itivul de si1uran' #i vi1ilen'a care m&ie. dic intrarea acestuia n ac'iune la vite2e mai mici de 19 7m>, sau n sta. 'ionare* contactul K6 &entru 5unc'ionarea 5r=nei de mare &utere% acesta se des. c,ide atunci c=nd se de&#e#te vite2a de 69 7m>, #i se nc,ide la vite2e mai mici de 59 7m>,. Gnre1istrrile &e banda de vite2ometru sunt trasate sub 5orm de dia1ra. m #i &ermit determinarea condi'iilor n care s.a 5cut circula'ia trenului Efi) =ura +,5+AF. 6&a'iul &arcurs se nre1istrea2 la cele dou mar1ini ale ben2ii de ctre solul trans&ortor &rin m&unsturi distan'ate la 8%5 mm. !cest inter. val cores&unde n sta'ionare la )9V% iar n tim&ul mersului la 9%5 7m. 0im&ul este nre1istrat &rin nscrierea orei n ci5re% &unctul de sub ci5ra marc=nd ora e@act. Determinarea tim&ului n minute se 5ace utili2=nd &or. 'iunea de band - lat de 89 mm% av=nd liniatura ori2ontal. De&lasarea com&let &e ori2ontal ntr.un sin1ur sens cores&unde duratei de 19 minute% distan'a dintre dou linii ori2ontale cores&un2=nd unui minut. Dia1rama tim.
Fi=ura +,5+A5

>.6

DAN !N"A

&ului este corect trasat c=nd sub &unctul care marc,ea2 ora se a5l v=r5ul acesteia. Dia1rama vite2ei este trasat n &or'iunea central ;D<% lat de ?9 mm. 0rasarea se 5ace similar cu dia1rama tim&ului cu ajutorul unui stilet% care se de&lasea2 &e vertical. +or'iunea alocat curbei vite2ei este m&r'it &rin linii ori2ontale% intervalul ntre acestea cores&un2=nd unei vite2e de 19 7m>,% nce&=nd cu &rima linie de jos &entru ' T 9 7m>, #i termin=nd cu ultima linie de sus care cores&unde vite2ei ma@ime &e care o &oate nre1istra a&aratul. La &artea in5erioar n &or'iunea 4 se 5ac nre1istrrile s&eciale &rivind 5unc'ionarea instala'iei IND36I. Gnre1istrrile se 5ac de ctre trei stilete Ea< 9< 2F% care trasea2 linii continue c=nd instala'ia nu este n 5unc'ie #i nre1is. trea2 &rin semne conven'ionale mani&ularea sau intrarea n 5unc'ie a insta. la'iei. 6tiletele sunt le1ate la trei relee a cror bobine nu se a5l sub tensiune. La &rimirea unui im&uls bobinele alimentate se ma1neti2ea2 #i atra1 arm. tura de care este le1at solitar stiletul. !cestea se de&lasea2 &e vertical n sus sau n jos 5a' de linia median% nre1istr=nd modi5icarea strii instala. 'iei. 4lectroma1ne'ii #i &osibilit'ile de nre1istrare sunt &re2entate n fi=ura +,5+8 urmtoarea semni5ica'ieJ %aav=nd in5luen'a inductorului de cale de 8.999 H2* a1 mani&ularea de ctre mecanic a butonului !04N`I4$* 98 in5luen'a inductorului de cale de 599 H2* 91 in5luen'a inductorului de cale de 1.999 H2* 2 8 5r=nare de ur1en' ca urmare a neres&ectrii condi'iilor de circu. la'ie. Gn e@&loatare aceste nre1istrri se su&ra&un ast5el c inter&retarea aces.
Fi=ura +,5+85 Ele2troma=neii i 3nre=istrrile de 9a; ale instalaiei &NDBS& pe 9anda 1ite;ometrului VAS#ER5
1

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>.,

tora trebuie s se 5ac 'in=nd cont de le1turile dintre acestea. +rinci&alele nre1istrri #i inter&unerea acestora sunt &re2entate n ta9elul +,5+. Vite4o.etru% RT12 >nre)istr&re& .&ni$u%/ri%or
-onectarea instala'iei IND36I

In5luen'a inductor 1999 H2 5r ma. ni&ularea butonului !04N`I4$% deci cu 5r=nare de ur1en'

In5luen'a inductor 1.999 H2 cu ma. ni&ularea butonului !04N`I4$% deci 5r 5r=nare% cu reducerea vi. te2ei ' b

In5luen'a inductor 1.999 H2 cu ma. ni&ularea butonului !04N`I4$% deci ' c '1% du& t s

In5luen'a inductor 599 H2% dar ' b '8% nu are loc 5r=narea ;s.a redus vite2a<

In5luen'a inductor 599 H2% dar ' c '8 ;nu s.a redus vite2a<% ast5el c are loc 5r=narea de ur1en'

In5luen' inductor 8.999 H2% 5r mani&ularea butonului D4+h. ]IB4 ABDAN!0h$% deci s.a &ro. dus 5r=narea de ur1en'

In5luen' inductor 8.999 H2% cu ma. ni&ularea butonului de&#ire ordo. nat% deci 5r 5r=nare de ur1en'

Inter&retarea corect a nre1istrrilor de &e band arat cu &reci2ie mo. dul cum mecanicul a res&ectat condi'iile de circula'ie n 5unc'ie de indica. 'iile semnalelor.

>.-

DAN !N"A

18*0*2* Inst&%&i& 3e !nre)istr&re "i ./sur&re & 1ite4ei IVMS


+ro1ramul de moderni2are a locomotivelor diesel electrice 969.D! cu. &rinde% &rintre altele% #i nlocuirea instala'iilor de msurare a vite2ei ti& Has. ler sau IFL cu instala'ii &er5ormante cu 5iabilitate ridicat #i &osibilit'i de stocare a in5orma'iilor la nivelul te,nic actual. Instala'ia IF"6 reali2ea2 msurarea% indicarea #i nre1istrarea vite2ei de de&lasare a materialului rulant motor% a s&a'iului% tim&ului #i a unor sem. nale binare% &recum #i contori2area s&a'iului &arcurs. Din &unct de vedere constructiv instala'ia este reali2at n dou va. rianteJ varianta redus 5r IND36I #i 5r D6F* varianta cu IND36I #i D6F. !v=nd n vedere c varianta a doua este o e@tindere a celei dint=i &rin includerea instala'iilor IND36I #i D6F% n continuare o vom &re2enta doar &e aceasta. Datele te:ni2e ale instalaiei sunt: tensiunea de alimentare 5unc'ie de varianta constructiv.............8? F c.c.*78 F c.c.* 119>1?? F c.c. )9X% S85X* &uterea absorbitJ &entru traductor #i a&aratele indicatoare......................ma@im ?9 I* &entru sursa IND36I..................................................ma@im )9 I* &entru D6F.................................................................ma@im 15 I* domeniul de msurare a vite2ei n 5unc'ie de varianta constructiv.............................................9 W 199% 189% 169% 899 7m>,* &reci2ia de msurare........................9 W 1%5X din domeniu de msur* domeniul de corelare cu diametrul ro'ii......................999 W 1.859 mm* a5i#are vite2J di1ital &e trei di1i'i cu re2olu'ie de 8 7m>,* analo1ic% utili2=nd un instrument indicator cu "++% av=nd scala de 8?9U - ;858U la varianta 189 7m>,<* caracteristici de tim& a5i#ate...............an% lun% 2i% or% minut% secund* a5i#are tim&....................................numeric% &e 8.8 di1i'i ;or% minut<* ca&acitate de msurare..........min. 19.999 7m% cu re2olu'ia de 59 m* ...........ma@. 5.999 7m cu re2olu'ie de 9%5 m* semnale binare de intrareJ in5luen'a 8.999 H2% 1.999 H2% 599 H2% stare butoane D4+h]IB4 ABDAN!0h$% !04N`I4$% B4!B"!B4 IND36I$% &resiune conduct 1eneral sub 1%5 715>cm8% alte 5 semnale din ve,icul* domeniu tensiune de intrare.................................8? F W 1)9 F c.c.* nivel de i2ola'ie.........................................1.599 F e5>59 H2>1 min.*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

>..

semnale binare nre1istrateJ in5luen'a 8.999 H2% 1.999 H2% 599 H2% D4+h]IB4 ABDAN!0h$% !04N`I4$% 5r=nare de ur1en' IND36I% &resiune sub 1%5 bari n conducta 1eneral% cate1orie tren ;lm&ile albastre<% sensul de mers% tensiunea mare de alimentare>5r=nare de ur1en'% D6F% 5 intrri binare din ve,icul* tem&eratur de stocare..................................................)5U W S79U -* tem&eratur de 5unc'ionareJ &entru IF"6 5r traductor.......................................85U W S79U -* &entru traductorul de tura'ie......................................)5U W S79U -. +r'ile com&onente ale instala'iei IF"6 suntJ traductorul de tura'ie* a&aratul indicator.nre1istrator* a&aratul indicator* sursa IND36I* modul analo1ic IND36I* modul de si1uran' #i vi1ilen'* ec,i&amentele de comand% a5i#are #i e@ecu'ie ale instala'iilor D6F #i IND36I* inductori. La montare% din instala'ia e@istent &e locomotive se &strea2 induc. torii% carcasele ta,o1ra5ului #i te,ometrului H!6L4B% electrovalva D6F% co5retul IND36I cu releul de 5r=n% cablajele vite2o1ra5ului H!6L4B #i al instala'iilor IND36I #i D6F. $raductorul de turaie7 se montea2 &e ca&acul unei osii #i este antre. nat de ctre aceasta &rin intermediul unui cu&laj bol'.5urc. !cesta 1ene. rea2 un semnal al crui 5recven' este &ro&or'ional cu vite2a de circula'ie a locomotivei. 0raductorul este ec,i&at cu dou circuite de msur% conec. tate &e dou conductoare% n sistem bucl de curent cu autodimensionare. -ele dou sonde de msur se montea2 decalat 5a' de dantur #i &ermit de. tectarea #i nre1istrarea sensului real de de&lasare a ve,iculului. 6en2orii 5o. losi'i sunt elemente o&toelectronice am&lasate ntr.un cor& cilindric ti& son. d% care &oate 5i e@tras din traductor &rin des5acerea a &atru #uruburi. /i@area 5urtunului cablului &e traductor% n sco&ul etan#rii% se reali. 2ea2 cu un colier% evit=nd ast5el &resarea e@a1erat sau #tran1ularea cablu. lui &e care o &roduc sistemele cu &resetu& din com&onen'a ec,i&amentelor clasice. 0paratul indicator65nregistrator7 instalat la &ostul de conducere 1% se montea2 n carcasa ta,o1ra5ului Hasler #i con'ine microcontrolerul care reali2ea2 5unc'iile de vite2o1ra5* msur #i nre1istrare vite2* s&a'iu% tim&% intrri numerice #i comutare contacte n 5unc'ie de vite2 #i s&a'iu. !5i#area vite2ei se 5ace numeric% cu un a5i#aj de ) di1i'i cu 7 se1mente #i analo1ic% &e un cadran% 5olosind un motor &as cu &as cu reductor. Be2olu'ia

A((

DAN !N"A

ridicat a motorului ;9%6U>&as< 5ace &osibil reali2area de domenii de a5i#are di5erite ;199% 189% 169% 899 7m>,< utili2=nd acela#i ec,i&ament ,ardNare. La conectarea alimentrii #i la 5iecare o&rire a ve,iculului ;revenire la 2ero<% indicatorul este re&o2i'ionat &e 2ero 5olosind un sen2or o&tic. +e l=n1 vite. 2 mai avem a5i#at ora #i minutul% cu o culoare di5erit% 5olosind a5i#aje cu #a&te se1mente #i starea lm&ilor instala'iei IND36I &rin intermediul a trei leduri. Introducerea datelor cursei% setarea orei% datei #i trans5erul de date se 5ace cu ajutorul tastaturii #i se urmresc &e a5i#ajul al5a.numeric cu 8 M 89 de caractere. +e &artea 5rontal a a&aratului sunt montateJ dou leduri &rin a. &rinderea crora este semnali2at de5ectarea unuia dintre circuitele traduc. torului #i scderea la o valoare &ericuloas a tensiunii bateriei cu litiu a mi. crocontrolerului #i un bord1ra5 cu 6 leduri% care a5i#ea2 re2erva de vite2 du& o in5luen' de 1.999 H2 sau 599 H2. 0paratul indicator7 este instalat la &ostul 1 de conducere #i nde&line#. te doar 5unc'iile de indicare artate anterior. !cesta con'ine sursa de ali. mentare #i este conectat la traductor #i intrrile binare din ve,icul. 0ransmisia de date ntre cele dou a&arate se 5ace &e dou linii seriale i2olate 1alvanicJ de la &ostul 1 la &ostul 8 se transmit date re5eritoare la m. rimile a5i#ate ;vite2% or% lm&i IND36I% re2erv de vite2< #i starea rele. elor ;limite de vite2 #i uns bu2a bandajului<% iar de la &ostul 8 s&re &ostul 1 se transmit date &rivind starea intrrilor din ve,icul% sensul de mers% e@is. ten'a unei tensiuni mari &e alimentarea #i de5ectarea traductorului. 0ura'ia este transmis &e un conductor se&arat. Gn a&aratul indicator mai sunt montate releele limit de vite2% de uns bu2a bandajului #i inter5a'a de intrri numeric cu i2olare din ve,icul. )ursa ANDB)A asi1ur alimentarea instala'iei la tensiunea de 8? F c.c. Modul analogic7 este montat n co5retul IND36I #i este conectat &e intrri la cei doi inductori ai locomotivei #i la tamburii inversoarelor de mers din &osturile de conducere. !cesta con'ine circuite 1eneratoare% circuite re2onante #i de sesi2are a in5luen'elor% inde&endente &entru 5iecare inductor ;6 circuite &e ) 5recven'e<. !do&t=nd aceast solu'ie sunt eliminate releele B44D% cu 5iabilitate sc2ut% din circuitele de comand ale inductoarelor. 6emnalele re5eritoare la in5luen'e se 5ac &rin intermediul celor trei relee% care n stare normal ;instala'ie alimentat% li&s in5luen'< sunt nclemate% la in5luen'ele din cale 5iind ntreru&t alimentarea releului cores&un2tor. Modulul de siguran i vigilen7 este montat n co5retul IND36I n locul rmas &rin eliminarea modulului de relee. ?uncion&re& inst&%&iei* 0raductorul de tura'ie Eplana +,5+F 1ene. rea2 un semnal a crui 5recven' este &ro&or'ional cu vite2a locomotivei. +entru a elimina erorile datorate modi5icrii diametrului ro'ii% instala'ia &er. mite introducerea noii valori% du& 5iecare modi5icare. De asemenea% mai

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A(+

&oate 5i tastat cate1oria trenului n sco&ul stabilirii vite2elor de control% a tim&ului #i s&a'iului &e durata cruia se 5ace controlul vite2ei. /recven'a semnalului 1enerat de traductor este msurat #i 5iltrat% trece jos &rintr.un al1oritm s&eci5ic a&lica'iei% cu ajutorul microcontrolerului din a&aratul indicator.nre1istrator. !ici se reali2ea2 #i msurarea datelor n memoria nevolatil B!".-"A6% alimentat de la bateria cu litiu. "emoria este structurat &e dou se1menteJ memoria de scurt durat &ermite stocarea la ultimii 5.999 m cu re. 2olu'ie mare% 9%5 m% aceasta 5iind util n ca2ul evenimentelor de cale 5erat* memoria de lun1 durat &ermite stocarea ultimilor 19.999 7m% cu o re2olu'ie de 59 m. Instala'ia a5i#ea2 local un mesaj de aten'ionare c=nd memoria de lun1 durat este ncrcat (9X din ca&acitate. /recven'ele sunt similare instala'iei IND36I clasice% ast5elJ 8.999 H2 n dre&tul semnalului care arat o&rirea* 1.999 H2 n dre&tul semnalului care ordon o reducere de vite2 sau o&rirea la semnalul urmtor* 599 H2 la 859 m n 5a'a semnalului care ordon o&rirea. Fite2a de control% n 5unc'ie de cate1oria trenului #i mani&ularea insta. la'iei este similar cu a instala'iilor clasice. Noutatea &e care o introduc instala'iile de ti& IF"6 este 5a&tul c veri. 5ic n mod continuu ncadrarea vite2ei sub o serie de curbe ale vite2elor ma@ime admise. !st5el% du& o in5luen' de 1.999 H2% ncadrarea vite2ei este urmrit &e ntrea1a durat a tim&ului de control% con5orm unor dia1rame. !ceasta asi1ur 5a&tul c n orice moment vite2a are o valoare ce &ermite% n 5unc'ie de cate1oria trenului% o&rirea &=n la marca de si1uran'. Du& o in5luen' de 599 H2 se e5ectuea2 un control al vite2ei n 5unc'ie de s&a'iu &=n ce acesta are valoarea de ?9 7m>,. Gncadrarea sub curba vite. 2elor im&use asi1ur o&rirea trenului &rin comandarea 5r=nrii de ur1en' de ctre inductorul de 8.999 H2. Du& ce instala'ia a comandat 5r=narea de ur1en'% re&unerea n stare de 5unc'ionare se 5ace &rin ac'ionarea butonului B4!B"!B4$% dar numai du& trecerea a 7 secunde din momentul n care &resiunea n conducta 1ene. ral a sc2ut sub 1%5 715>cm8 #i vite2a trenului este sub )9 7m>,. A alt caracteristic n &lus 5a' de instala'iile clasice este 5a&tul c IF"6 reali2ea2 nre1istrarea conectrii>deconectrii modulelor IND36I #i D6F% &recum #i 5a&tul c modulul D6F a comandat 5r=narea de ur1en'. Gntreru&erea alimentrii instala'iei IND36I este nre1istrat &rin a&ari'ia in. 5luen'elor simultan &e cele trei canale% lm&ile 1albene se a&rind intermitent #i nu se comand 5r=narea de ur1ent. -=nd instala'ia D6F comand 5r=na. rea% &e trasa cores&un2toare are loc o basculare similar li&sei alimentrii acestui modul.

A(*

DAN !N"A

+eriodic% datele sunt &reluate din memorie cu ajutorul calculatorului &or. tabil sau a unit'ii de trans5er s&eciale #i se ar,ivea2 sub 5orm de 5i#iere. +ro1ramul de evaluare a datelor trans5erate &ermite reconstituirea re1i. mului de 5unc'ionare a locomotivei. !cesta a5i#ea2 sub 5orm 1ra5ic #i ta. belrii evolu'ia vite2ei% s&a'iului% tim&ului #i a strii celor 16 intrri nume. rice. De&lasarea &e dia1rame se 5ace cu ajutorul a dou cursoare% e5ectu=nd determinri de s&a'iu% tim&% ore o&rire>&ornire #i intrri numerice ale celor. lalte date. +ro1ramul are la ba2 scara de circa 85 7m>ecran cu &osibilitatea 2oom.rii de dilatare sau contractare cu un coe5icient din domeniul 8 W 99 #i 5acilitatea de a cuta bascularea uneia dintre intrri ;e@em&lu cutarea 5r=nrilor de ur1en'% de&#iri de vite2 5a' de un &ra1 ales<. -=nd memoria lun1 este ncrcat la (9X din ca&acitate% instala'ia a5i#ea2 un mesaj de aten'ionare n vederea descrii. "odulul de si1uran' #i vi1ilen' reali2ea2 su&rave1,erea strii de si. 1uran' ;&edala este nea&sat< #i vi1ilen'a ;&edala trebuie eliberat &entru scurt tim&< n cicluri de 8%5 W 8%5 s% res&ectiv )9 S 5 semnale. Du& intrarea n ac'iune a instala'iei #i comandarea 5r=nrii de ur1en'% rearmarea nu se &oa. te 5ace numai dac vite2a este sub 19 7m>,. E#$%o&t&re& "i !ntreinere& inst&%&iei IVMS %rogramarea parametrilor cursei. +arametrii cursei se &ro1ramea2 &rin intermediul tastaturii #i a5i#ajului local al a&aratului indicator.nre1i. strator% structura'i n menu.uri% du& cum urmea2J

Date tren

Date mecanici Ara #i data

+e l=n1 acestea mai e@ist al &atrulea menu 0est limit vite2$ des. tinat &ersonalului de ntre'inere din de&ou. !cesta &ermite comutarea con. tactelor limit de vite2% citirea valorii diametrului ro'ii% a numrului loco. motivei% veri5icarea nscrierii numrului locomotivei #i al diametrului ro'ii #i% de asemenea% citirea codului de&oului. +entru modi5icare se utili2ea2 tasteleJ "4N3$% D!04$% -i"+$% 636$% LA6$% AD$.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A(>

!&sarea succesiv a tastei "4N3 5ace &osibil trecerea ciclic &rin cele &atru menu.uri. "odi5icarea unui &arametru din cadrul unui menu se 5ace ast5elJ cu tasta "4N3 se selectea2 menu.ul dorit* cu tasta D!04 se selectea2 &arametrul dorit* se modi5ic valorile &arametrului cu ajutorul tastei -i"+ &entru &o2i'ionarea cursorului &e &arametrul care se dore#te a 5i modi5icat #i cu tas. tele 636 #i LA6 &entru modi5icarea valorii n sens cresctor% res&ectiv des. cresctor. 0o'i &arametrii% cu e@ce&'ia numrului de tren% 5olosesc caractere de la 9 la 9% care 5olose#te n &lus caracterul $% care a&are la a&sarea tastei LA6 imediat du& caracterul 9$* cu tasta AD se 5ace validarea &arametrului ales. Falorile &arametrilor cursei se introduc de ctre mecanic n con5or. mitate cu cei de &e 5oaia de &arcurs. "odi5icarea &arametrilor cores&un2tori 1enerrii im&ulsurilor &entru instala'ia de uns bu2a bandajului se 5ace a&s=nd tastele 1 sec sau 8 sec &en. tru setarea duratei de 199 m% res&ectiv 899 m% n vederea setrii intervalului de un1ere. +ersonalul de locomotiv trebuie s urmreasc &e a5i#ajul a&aratului urmtoarele mesajeJ %ENB -(\ este necesar anun'area &ersonalului de ntre'inere din de&ou &entru descrcarea memoriei. De la a&ari'ia acestui mesaj locomo. tiva mai &oate &arcur1e ma@im 8.999 7m &=n la ca&acitatea inte1ral a memoriei* Dia =reit valoarea diametrului ro'ii a 5ost alterat% este anun'at &er. sonalul de ntre'inere din de&ou &entru corec'ia acesteia. Gn aceste ca2uri instala'ia utili2ea2 valoarea medie a diametrului &e ti&uri de locomotiv ;LDH 969 mm% LD4 1.969 mm% L4 1.819 mm<% e@ist=nd riscul ca di5eren'a de diametru s 5ie de &=n la ?9 mm. "esajele #i semnali2rile &e care trebuie s le urmreasc &ersonalul de ntre'inere din de&ou suntJ %E% -(\ se trans5er datele &entru eliberarea memoriei* Dia =reit se introduce valoarea corect a diametrului ro'ii #i se veri5ic numrul locomotivei* n ca2ul n care se a&rinde ledul 1alben de &e &anoul a&aratelor indica. toare se va veri5ica traductorul de tura'ie #i circuitele sale* la a&rinderea ledului ro#u de &e a&aratul indicator.nre1istrator este necesar sc,imbarea bateriei de litiu #i a ceasului de tim& real. -u oca2ia revi2iilor &ro1ramate &ersonalul de ntre'inere este obli1at s veri5ice corectitudinea valorii diametrului ro'ii #i al numrului locomotivei% ast5elJ se selectea2 cu tasta "4N3J 0est &entru limite de vite2$*

A(A

DAN !N"A

se a&as tasta D!04% &e a5i#aj a&are mesajulJ lim. vit. T 9* se a&as tasta -i"+% &e a doua jumtate a liniei a doua a a5i#ajului sunt baleiate% cu o rat de 1 secund% mesajeleJ Dia T @ @ @ @ valoare diametru* :::::::: numrul locomotivei* 1 T ;* d T ; corectitudine nscriere diametru #i numr locomotiv* v v v v codul de&oului. !ceste mesaje &ermit citirea valorilor setate #i dac &arametrii 1 #i d au valoarea e1al cu 2ero% valorile sunt corect nscrise% n ca2 contrar% este ne. cesar resetarea lor. "odi5icrile valorilor diametrului ro'ii #i a numrului locomotivei se 5ace cu ajutorul unui +-% av=nd instalat &ro1ramul de anali2 a datelor. 0oate modi5icrile se 5ac cu locomotiva n sta'ionare.

18*2* Dis$o4iti1u% 3e si)ur&n/ "i 1i)i%en/ D*S*V*


Dis&o2itivul de si1uran' #i vi1ilen' are rolul de a comanda 5r=narea ra&id a trenului n situa'iile n care mecanicul #i &ierde ca&acitatea de con. ducere. -=nd mecanicul este la &ost% trebuie s e@ecute im&ulsuri de rear. mare n limita anumitor intervale de tim&% n ca2 contrar instala'ia comand 5r=narea de ur1en'. Datele te:ni2e ale instalaiei sunt: tensiunea de alimentare....................................................8? F R )9X* 119 F R )9X* &uterea absorbit................................................................ma@. 15 I* ma@. 1( I* condi'ii climaticeJ tem&eratura ambiantJ n e@&loatare......................................................85U - W S69U -* n sta'ionare.......................................................)5U - W S69U -* umiditatea relativ.............................................ma@. 95X la 89U -* altitudinea ma@im.............................................................1.899 m* duratele ciclurilorJ ciclul de vi1ilen'...........................................................69 s R 15X* ciclul de si1uran'............................................;8%5 s W 8%5 s< R 15X. Instala'ia 5unc'ionea2 n de&enden' cu instala'ia de msurare a vite2ei #i electrovalva de 5r=nare. -=nd locomotiva este n mi#care% &edala se men. 'ine a&sat% iar im&ulsurile se dau &rin eliberarea acesteia &entru un tim& scurt sau &rin ac'ionarea controlerului sau 5luierului.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A(8

Gn ca2ul n care tim& de )9 s nu s.a dat im&uls% soneria sun tim& de 5 s% du& care instala'ia comand 5r=narea de ur1en'. Dac &edala este eliberat du& 8%5 s% soneria intr n ac'iune #i du& 8%5 s% dac ntre tim& nu s.a dat un im&uls% instala'ia comand 5r=narea de ur. 1en'. Dis&o2itivul este ast5el reali2at nc=t nu &ermite blocarea voit% ca2 n care se comand 5r=narea de ur1en'. +entru rearmarea instala'iei du& o 5r=nare de ur1en' se &rocedea2 ast. 5elJ se manevrea2 inversorul &e una din &o2i'iile de mers ;nainte sau na. &oi<* se eliberea2 &edala &entru scurt tim&% du& care se men'ine a&sat* se manevrea2 butonul B4!B"!B4% urmrind cre#terea &resiunii n conducta 1eneral. Gntreru&erea alimentrii instala'iei atra1e du& sine o&rirea trenului &rintr.o 5r=nare de ur1en'. I2olarea instala'iei se 5ace numai n ca2urile &rev2ute &rin instruc'ii% &roced=nd ast5elJ se comut robinetul de le1tur dintre instala'ie #i conducta 1eneral n &o2i'ia nc,is$* se mani&ulea2 levierul de la electrovalv* se scoate si1uran'a de &rotec'ie. La vite2e sub 19 7m>, instala'ia nu intr n ac'iune% indi5erent de &o2i'ia &edalei. +roba instala'iei se 5ace cu locomotiva n sta'ionare #i butonul !04N. `I4 mani&ulat% e5ectu=nd urmtoarele o&era'iiJ se men'ine &edala a&sat% du& )9 s soneria intr n ac'iune #i du& nc 5 s se &roduce 5r=narea de ur1en'* dac &edala este ridicat du& 8%5 s% soneria intr n ac'iune #i du& nc 8%5 s se &roduce 5r=narea de ur1en'. A&era'iile de ntre'inere se e@ecut n atelierul s&eciali2at al de&oului de ctre &ersonal s&eciali2at n acest sens.

C&$ito%u% 1:

CIRC'ITELE ELECTRICE DE PE LOCOMOTIVA 060-DA

A* <ener&%it/i
-ircuitele electrice ale locomotivei diesel electrice 969.D! cu&rind 1ru&ul 1enerator% motoarele electrice de trac'iune% motoarele electrice ale ser. viciilor au@iliare% a&aratele de comand% care asi1ur 5unc'ionarea normal a a1re1atelor% &recum #i a&aratajul de su&rave1,ere% &rotec'ie #i control. Gn 5unc'ie de destina'ia #i valoare tensiunii la care sunt alimentate% cir. cuitele se m&art nJ circuite electrice &rinci&ale% 3 T 1.999 F* circuite electrice au@iliare #i de comand% 3 T 179 F* circuite electrice &entru iluminat #i alte comen2i% 3 T 8? F.

,* Descriere& circuite%or e%ectrice


,*1* Circuite%e e%ectrice $rinci$&%e
6c,ema circuitelor &rinci&ale este re&re2entat n plana +-5+% nota'iile 5iind similare cu cele de &e locomotiv. Be&re2entarea simbolic utili2at la ntocmirea sc,emelor electrice este &re2entat n ta9elul +-5+. $abelul (?.(
(r* crt*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A(,

19 11 18 1) 1? 15 16 17 1( 19 89 81 88 8) 8? 85 86 87 8( 89 )9 )1 )8 )) )? )5 )6 )7 )( )9

A(?9 ?1 ?8 ?) ?? ?5 ?6 ?7 ?( ?9 59 51 58 5) 5? 55 56 57 5( 59 69 61 68 6) 6? 65 66 67 6( 69 79 71 78 7) 7? 75 76

DAN !N"A

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


77 7( 79 (9 (1 (8 () (? (5 (6 (7 (( (9 99 91 98 9) 9? 95 96 97 9( 99 199 191 198 19) 19? 195 196 197

A(.

A+(
19( 199 119 111 118 11) 11? 115 116 117 11( 119 189 181 188 18) 18? 185 186 187 18( 189 1)9 1)1 1)8 1)) 1)? 1)5 1)6 1)7 1)( 1)9 1?9 1?1 1?8 1?)

DAN !N"A

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


1?? 1?5 1?6 1?7 1?( 1?9 159 151 158 15) 15? 155 156 157 15( 159 169 161 168 16) 16? 165 166 167 16( 169 179 171 178 17) 17? 175 176 177 17( 179

A++

A+*
1(9 1(1 1(8 1() 1(? 1(5 1(6 1(7 1(( 1(9 199 191 198 19) 19? 195 196 197 19( 199 899 891 898 89) 89? 895 896 897 89( 899 819 811 818 81) 81? 815 816

DAN !N"A

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P


817 81( 819 889 881 888 88) 88? 885 886 887 88( 889 8)9 8)1 8)8 8)) 8)? 8)5 8)6

A+>

Din &unct de vedere 5unc'ional sc,ema se m&arte n trei circuite% du& cum urmea2J circuitul electric &entru &ornirea motorului diesel* circuitul electric al e@cita'iei se&arate* circuitul electric de alimentare a motoarelor electrice de trac'iune. ,*1*1* Circuitu% e%ectric $rinci$&% $entru $ornire& .otoru%ui 3iese% +ornirea motorului diesel se 5ace &rin ac'ionarea lui de ctre 1enera. torul &rinci&al 1% care 5unc'ionea2 n re1im de motor electric cu e@cita'ie mi@t. !limentarea 1eneratorului &rinci&al se 5ace de la bateria de acumu. latoare 5% &rin intermediul contactoarelor electro&neumatice 6.1 #i 6.8% dar nu nainte de a nc,ide ntreru&torul 1eneral al bateriei (% care asi1ur con. tinuitatea circuitului s&re minusul bateriei. +rin nc,iderea contactorilor de lansare a motorului diesel se stabile#te urmtorul circuitJ bateria de acumulatoare 5% borna S$ conductorul )91 contactorul 6.1 conductorul 751 borna S$% C.+. n5#urarea rotoric% a borna $ C.+. n5#urrile &olilor de comuta'ie% 1b n5#urarea e@.

A+A

DAN !N"A

cita'iei serie% 1c minus 199 contactorul 6.8. ntreru&torul bateriei de acumulatoare ( bateria de acumulatoare% borna $. De la borna S$ a 1eneratorului &rinci&al circuitul se rami5ic &rin conductorul 751 re2isten'a 11 conductorul 758 n5#urarea e@cita'iei se&arate% 1e minus 199. Gn acest 5el% 1eneratorul &rinci&al 5unc'ionea2 ca motor electric de curent continuu cu e@cita'ie mi@t. La &unerea n 5unc'ie a motorului diesel% curentul absorbit de la bateria de acumulatoare atin1e valori de &=n la ?.999 !. Du& ce motorul diesel nce&e s &roduc lucru mecanic% se reali2ea2 decu&larea automat a contactoarelor de &ornire% iar 1eneratorul electric va &roduce curent electric.
,*1*2* Circuitu% e#cit&iei se$&r&te & )ener&toru%ui $rinci$&% D$%&n"& 1:*1E

-ircuitul e@cita'iei se&arate a 1eneratorului &rinci&al 1 este alimentat de la 1eneratorul au@iliar 19 la o tensiune de 179 F. -ircuitul este urmtorulJ 1eneratorul au@iliar borna S$ conductorul 591 sunt am&ermetru 189 &entru 1eneratorul au@iliar% 11 conductor 598 si1uran'a 5u2ibil 1?? contactorul 1) conductorul 59? re2isten'a de &ornire 1? a conduc. torul 595 re2isten'a de &ornire 1?b conductorul 596 re2isten'a &entru e@cita'ie se&arat 15a re2isten'a &entru e@cita'ia se&arat 15b conducto. rul 599 re2isten'a 17 a re1ulatorului de c=m& n5#urarea e@cita'iei se. &arate 1d minus 59 borna $ a 1eneratorului au@iliar. -ircuitul e@cita'iei se&arate se stabile#te la nc,iderea contactorului e. lectroma1netic 1)% situa'ie cores&un2toare tre&tei I de demaraj% c=nd va. loarea re2istentei circuitului de e@cita'ie se&arat este ma@im. +e tre&tele II #i III se nc,id succesiv contactorii 179.1 #i 179.8 scurtcircuit=nd re2is. ten'ele 1?a #i 1?b modi5ic=nd cores&un2tor valoarea curentului din circui. tul e@cita'iei se&arate. Be2isten'a 15b este re1lat din 5abrica'ie la valoarea necesar #i are ro. lul de a corecta caracteristica de 5unc'ionare a 1eneratorului &rinci&al. Be2isten'a 15a n condi'ii normale% este scurtcircuitat de ntreru&toa. rele 16 I% 16 II% 16 III. La i2olarea unei 1ru&e de motoare de trac'iune &rin desc,iderea ntreru&torului 16 cores&un2tor se introduce n circuit re2is. ten'a 15a% ast5el nc=t n aceste condi'ii &uterea ma@im &e care o d 1ene. ratorul &rinci&al nu de&#e#te 8>) din &uterea ma@im nominal. Be1lajul automat al curentului &rin n5#urarea e@cita'iei se&arate se 5ace &rin modi5icarea automat a valorii re2isten'ei 17 de ctre re1ulatorul de c=m& 68. !cesta modi5ic de a#a natur valoarea curentului &rin e@cita'ia se&arat% res&ectiv tensiunea 1eneratorului &rinci&al% ast5el nc=t la un cu. rent absorbit de motoarele electrice de trac'iune% &uterea debitat de 1ene.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A+8

ratorul &rinci&al s cores&und cu &uterea comandat la motorul diesel% &en. tru tura'ia cores&un2toare. Dac controlerul se 1se#te &e una din &rimele trei &o2i'ii% numite #i &o2i'ii de demaraj% tura'ia motorului diesel rm=ne nemodi5icat% curentul de e@cita'ie &rin n5#urarea e@cita'iei se&arate modi5ic=ndu.se &rin scoa. terea din circuit a re2istentelor 1?a #i 1?b. +entru celelalte &o2i'ii de la ? la 8? se comand modi5icarea tura'iei motorului diesel% re1lajul curentului &rin e@cita'ia se&arat 5iind reali2at de ctre re1ulatorul de c=m&. Be2isten'ele 17 au valoarea total (%?? m&r'ite n ?9 de tre&te. +rin cursorul re1ulatorului de c=m& n care este montat &eria de crbune se rea. li2ea2 le1tura ntre conductorii 519 #i 599% &rimul 5iind le1at la n5#urarea e@cita'iei se&arate 1d a 1eneratorului &rinci&al% iar cel de al doilea la borna &o2itiv a 1eneratorului au@iliar 19. +entru 5iecare &o2i'ie a cursorului &e unul din cele ?1 de &loturi ale re1ulatorului de c=m& cores&unde o anumit valoare a re2isten'ei 17% deci o anumit valoare a curentului &rin e@cita'ia se&arat 1d. Faloarea re2isten'ei 17 &entru 5iecare &o2i'ie a cursorului #i valorile co. res&un2toare sunt &re2entate n ta9elul +65A. Gn5#urarea e@cita'iei se&arate a 1eneratorului &rinci&al este &rotejat &rin dioda 15 le1at n &aralel cu aceasta ntre conductorul 519 #i minus 59. +rotec'ia circuitului este reali2at de ctre si1uran'a 5u2ibil 1??% av=nd valoarea de ?9 !. Faloarea instantanee a curentului &rin circuit &oate 5i citit &e am&er. metrul 189.

,*1*0* Circuite%e e%ectrice 3e &%i.ent&re & .oto&re%or e%ectrice 3e tr&ciune D$%&n"& 1:*1E
"otoarele electrice de trac'iune montate &e locomotiva diesel electric 969.D!% n numr de #ase% sunt le1ate din &unct de vedere electric n trei 1ru&e a c=te dou motoare nseriate ;"401 S "40?* "408 S "405* "40) S "406<. La stabilirea acestui ti& de le1are s.a 'inut seama de 5a&tul c locomotiva are dou bo1,iuri a c=te trei osii antrenate individual% n ace. ea#i 1ru& intr=nd motoarele de &e osia similar a 5iecrui bo1,iu. -ircuitul electric cores&un2tor 1ru&ei I &entru mersul GN!IN04$ este urmtorulJ 1enerator &rinci&al borna S$ conductorul 751 contacte &rinci&ale contactor electro&neumatic 88.1 conductorul 775 #untul 8).1 ;&entru am&ermetrele 18(.1% c=te unul &entru 5iecare &ost de conducere< conduc. torul bobina releului ma@imal curent 5?.1 conductorul borna756 V% n5#urarea rotoric "401% de borna A conductorul 75( 757 borna A % n5#urarea rotoric "40?% borna V conductorul 769 inversorul de 1 1
? ?

A+6

DAN !N"A

mers 81 contactul ci$ conductorul 761 borna E1% n5#urarea stato. ric "401% borna F1 conductorul 768 borna F?% n5#urarea statoric "40?% borna E? conductorul 765 inversorul de mers 81 contactorul d7$ minus 199 borna minus a 1eneratorului &rinci&al. +entru mersul GN!+AI$ se comand inversorul n &o2i'ie cores&un2. toare% contactele ce% d7 se desc,id #i se stabilesc contactele cd% i7 reali2=nd ast5el inversarea sensului curentului n n5#urrile statorice ale 1ru&ei 1?. -ircuitul este urmtorulJ 1eneratorul &rinci&al borna S$ conductorul 751 contacte &rin. ci&ale contactor electro&neumatic 88.1 conductorul 775 #untul 8) con. ductorul 756 bobina releului ma@imal de curent 5?.1 conductorul 757 borna H1% n5#urarea rotoric "401% borna !1 conductorul 75( borna !?% n5#urarea rotoric "40?% borna H1 conductorul 769 inversorul de mers 81% contactul cd conductorul 765 borna 4 ?% n5#urarea statoric "40 ?% borna /? conductorul 768 borna /?% n5#urarea statoric "40 1% borna 4? conductorul 761 inversorul de mers 81% contactul i7 minus 199 1enerator &rinci&al borna $. Gn &aralel cu avem n5#urrile statorice ale motoarelor electrice de trac'iune% la bornele 4 4 le1ateJ re2isten'a de &rotec'ie 8?.1 de valoare 1%( * re2isten'ele &entru slbirea c=m&ului motoarelor electrice de trac'iune 87.1% 87.8% 87.) introduse n circuit &rin contactele &rinci&ale ale contactoa. relor 86.1% 86.8 #i 86.). Gn &aralel cu n5#urrile rotorice ntre bornele H1H? este le1at divi2orul de tensiune 8(.1 5ormat din dou re2isten'e nseriate. Gntre &unctul median al divi2orului #i &unctul median al nserierii n5#urrilor rotorice ;bornele !< este le1at bobina releului 89.1 care asi1ur &rotec'ia anti&atinaj a locomo. tivei &e 1ru&a "401?. La #untul 8).1 sunt le1ate am&ermetrele 18(.1 &entru msurarea curen. tului &e 1ru&a I de motoare% am&lasate c=te unul la 5iecare &ost de conducere. -ircuitul cores&un2tor 1ru&ei de motoare electrice 85 &entru mersul GN!IN04$ este urmtorulJ 1eneratorul &rinci&al% borna S$ conductorul 751 contactele &rin. ci&ale ale contactorului electro&neumatic 88.8 conductorul 771 #untul 8).8 ;&entru am&ermetrele 18(.8< conductorul 778 bobina releului ma@i. mal de curent 5?.8 conductorul 77) borna H8% n5#urarea rotoric "408% borna !8 conductorul 77? borna !5% n5#urarea rotoric "405% borna H5 conductorul 776 inversorul de mers 81% contactele a 1 conductorul 777 borna 48% n5#urarea statoric "408% borna /8 conductorul 77( borna 45% n5#urarea statoric "405% borna 45 conductorul 7(1 inver. sorul de mers 81% contactele b, minus 199 1eneratorul &rinci&al borna $.
1 ?

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A+,

+entru mersul GN!+AI$ circuitul este urmtorulJ 1eneratorul &rinci&al S$ conductorul 751 contacte &rinci&ale contactor electro&neumatic 88.8 conductorul 771 #untul 8).8 ;&entru am&ermetrele 18(.8< conductorul 778 bobina releului ma@imal de cu. rent 5?.8 conductorul 77) borna H8% n5#urarea rotoric "408% borna !8 conductorul 77? borna !5% n5#urarea rotoric "405% borna H5 conductorul 776 inversorul de mers% contactele ab conductorul 7(1 borna 45% n5#urarea statoric "405% borna /5 conductorul 77( borna /8% n5#urarea statoric "408% borna 48 inversorul de mers 81% bornele 1, minus 199 1enerator &rinci&al borna $. Gn &aralel cu n5#urrile statorice ale motoarelor electrice de trac'iune% la bornele 4845 avem le1ateJ re2isten'a de &rotec'ie 8?.8% av=nd valoarea de 1%( * re2isten'ele de slbire a c=m&ului motoarelor electrice de trac'iune 87.1 W 87.) cores&un2tor celor trei tre&te% introduc=ndu.se n circuit &rin contactele &rinci&ale cd ale contactoarelor 86.1 W 86.). Gn &aralel cu n5#urrile rotorice la bornele H8H5 se lea1 divi2orul de tensiune 8(.8 &entru &rotec'ia anti&atinaj. !limentarea 1ru&ei de motoare electrice de trac'iune )6 &entru mersul GN!IN04$ se 5ace du& circuitul urmtorJ 1eneratorul &rinci&al borna S$ conductorul 751 contactele &rinci. &ale ab ale contactorului 88.) conductorul 7(5 #untul 8).) ;&entru am. &ermetrele 18(.)< conductorul 7(6 bobina releului ma@imal de curent 5?.) conductorul 7(7 borna H)% n5#urarea rotoric "40)% borna !) conductorul 7(( borna !6% n5#urarea rotoric "406% borna H6 conduc. torul 799 inversorul de mers 8% bornele el conductorul 791 borna /)% n5#urarea statoric "40)% borna 4) conductorul 798 borna 46% n5#u. rarea statoric "406% borna /6 conductorul 795 inversorul de mers 81% contactele 5m minus 199 1eneratorul &rinci&al borna $. +entru mersul GN!+AI$ circuitul este urmtorulJ 1eneratorul &rinci&al borna S$ conductorul 751 contactele &rin. ci&ale ab ale contactorilor 88.) conductorul 7(5 #untul 8).) ;&entru am&ermetrele 18(.)< conductorul 7(6 bobina releului ma@imal de cu. rent 5?.) conductorul 7(7 borna H)% n5#urarea rotoric "40)% borna !) conductorul 7(( borna !6% n5#urarea rotoric "406% borna H6 conductorul 799 inversorul de mers 81% contactele e5% conductorul 795 borna /6% n5#urarea statoric "406% borna 46 conductorul 798 borna 4)% n5#urarea statoric "40)% borna /) inversorul de mers 81% contactele lm minus 199 1eneratorul &rinci&al borna $. Gn &aralel cu n5#urrile rotorice ale motoarelor electrice de trac'iune ale 1ru&ei )6 avem le1ateJ re2isten'a de &rotec'ie 8?.) cu valoarea de 1%( *

A+-

DAN !N"A

re2isten'ele de slbire a c=m&ului motoarelor electrice de trac'iune 87.1 W 87.)% cores&un2toare celor trei tre&te care sunt introduse n circuit &rin contactele &rinci&ale ale contactoarelor 86.1 W 86.). La n5#urarea rotoric% n &aralel cu aceasta% este le1at divi2orul de ten. siune 8(.) &entru &rotec'ia anti&atinaj. +rotec'ia anti&atinaj 5unc'ionea2 similar &entru toate cele trei 1ru&e de motoare. +rin montarea divi2orului de tensiune n &aralel cu n5#urrile ro. torice ale motoarelor de trac'iune este cuanti5icat di5eren'a de &oten'ial n. tre &unctul medial al celor dou indusuri #i &unctul median al re2istentei 8(. Gn situa'ia n care tura'iile ambelor rotoare sunt e1ale% di5eren'a de &o. ten'ial este 2ero% &rin bobina releului 89 nu va trece nici un curent. Gn ca2ul n care una din osii &atinea2% rotorul motorului res&ectiv va avea o tura'ie su&erioar tura'iei motorului &erec,e% deci tensiunea la bornele indusului va 5i mai mare dec=t tensiunea la bornele celuilalt motor. Gn acest 5el% ntre &unctul median al indusurilor #i &unctul median al re2isten'ei a&are o di5eren' de &oten'ial care alimentea2 bobina releului 89 #i conduce la nclemarea acestuia. +rin intrarea n ac'iune a releului se comandJ intrarea n ac'iune a 5r=nei anti&atinaj &rin alimentarea cilindrilor de 5r=na cu aer la o &resiune de 9%( 715>cm8* reducerea tensiunii de alimentare a motoarelor electrice de trac'iune* Intrarea n ac'iune a releelor este re1lat s se &roduc c=nd di5eren'a de &oten'ial de&#e#te )6 F.

,*2* Circuite%e e%ectrice &%e ser1icii%or &u#i%i&re D$%&n"& 1:*2E


6erviciile au@iliare ale locomotivelor re&re2int totalitatea instala'iilor care asi1ur buna 5unc'ionare a ec,i&amentelor de trac'iune ;motor diesel 1enerator &rinci&almotoare electrice de trac'iune< #i a locomotivei n an. samblu. +entru ac'ionarea serviciilor au@iliare ale locomotivei se utili2ea2 toa. te cele trei sisteme ;mecanic% ,idraulic #i electric<. /iecare din aceste siste. me &re2int avantaje #i de2avantaje% ast5el c solu'ia este aleas numai du& o anali2 atent care s conduc la solu'ia o&tim. -ircuitele electrice ale serviciilor au@iliare cu&rind motoarele electrice de ac'ionare #i a&aratajul necesar alimentrii acestora cu ener1ie electric de la 1eneratorul au@iliar. !ceste circuite cu&rindJ circuitul &entru ncrcarea bateriei de acumulatoare* circuitul &entru alimentarea motorului electric de ac'ionare a com&re. sorului* circuitul &entru alimentarea motoarelor electrice de ac'ionare a venti. latoarelor din circuitul ventila'iei 5or'ate*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A+.

circuitul &entru alimentarea motorului electric de ac'ionare a &om&ei au@iliare de ulei #i a &om&ei de trans5er combustibil* circuitul &entru alimentarea motorului electric de ac'ionare a &om&ei de a&* 1ru&ul converti2or &entru &roducerea curentului electric de 8? F c.c.* circuitul de alimentare a motoarelor electrice de ac'ionare a ventila. toarelor &entru ncl2irea cabinelor de conducere* circuitul de alimentare a re2isten'elor din instala'ia de ncl2ire a ca. binelor de conducere* circuitul de alimentare a re#oului* circuitul de alimentare a cu&lei II0.
,*2*1* Circuitu% $entru !nc/rc&re& 9&teriei 3e &cu.u%&to&re D$%&n"& 1:*2E

Gncrcarea bateriei de acumulatoare se 5ace de la 1eneratorul au@iliar% la tensiune constant #i curent de ncrcare variabil du& urmtorul circuitJ 1eneratorul au@iliar% borna S$ conductorul 591 #untul 11 ;&entru am&ermetrul 1eneratorului au@iliar< conductorul 598 si1uran'a 5u2ibil 1?1 diodele &entru ncrcarea bateriei (8a conductorul 51? re2isten'a de ncrcare () conductorul 515 #untul (? ;&entru am&ermetrul bateriei de acumulatoare< ntreru&torul &rinci&al al bateriei (% borna S$ con. ductorul )98 si1uran'a 5u2ibil 1?9 conductorul )91 bateria de acumu. latoare% borna S$% cutia nr. 1 bateria de acumulatoare% borna $% cutia 18 conductorul )95 ntreru&torul &rinci&al al bateriei (% borna $ minus 59 1eneratorul au@iliar% borna $. 0ensiunea debitat de ctre 1eneratorul au@iliar #i tensiunea &e bateria de acumulatoare se msoar cu ajutorul voltmetrului 18)% msurarea alter. nativ a celor dou tensiuni se 5ace &rin modi5icarea cores&un2toare a &o. 2i'iei comutatorului 185. Foltmetrul se lea1 n &aralel cu 1eneratorul au@iliar sau bateria de acu. mulatoare% du& urmtorul circuitJ 1enerator au@iliar borna S$ conductorul 591 #unt 11 conductorul bateria de acumulatoare 5% borna S$ conductorul )91 si1uran'a 598 si1uran'a 5u2ibil 1?1 conductorul 518 5u2ibil 1?9 ntreru&torul &rinci&al ( conductorul )9) comutatorul 188 conductorul ?6( si1uran'a automat 185 con. ductorul ?67 voltmetrul 18) minus 59. "surarea tensiunii bateriei de acumulatoare se &oate 5ace n trei si. tua'iiJ c=nd bateria se ncarc de la 1eneratorul au@iliar. 0ensiunea indicat n acest ca2 are valoarea ma@im #i este cu at=t mai a&roa&e de valoarea tensiunii 1eneratorului au@iliar cu c=t bateria este mai ncrcat*

A*(

DAN !N"A

c=nd bateria este n re&aos% valoarea citit indic=nd starea de ncrcare a bateriei. Dac bateria este su5icient ncrcat #i asi1ur lansarea motorului diesel tensiunea trebuie s 5ie de 1?? W 159 F* c=nd bateria se descarc% se a5l n sarcin% s&re e@em&lu la 5unc'io. narea com&resorului de &e baterie. La &rimele variante constructive ale locomotivelor 969.D! 8199 -+ conectarea #i deconectarea 1eneratorului au@iliar la bateria de acumulatoare se 5cea cu ajutorul contactorului de ncrcare (8 comandat de ctre un releu de ncrcare (1. Gn varianta constructiv actual% 5unc'iile au@iliare ale aces. tora au 5ost &reluate de ctre releul (1a% iar locul contactelor &rinci&ale% con. tactorul (8 au 5ost nlocuite cu diodele (8a. Bobina releului (1a este le1at n circuit ntre conductorul 518 #i minus 59. La &unerea n 5unc'ie a motorului diesel 1eneratorul au@iliar nce&e s &roduc curent electric. -=nd tensiunea ajun1e la valoarea de 155 W 169 F bobina releului (1a atra1e armtura #i &rin contactele sale reali2ea2 urm. toarele comen2iJ nc,ide contactele 18 &rin conductorii 859 #i 859a% scurtcircuitea2 re2isten'a adi'ional 99b din circuitul 1eneratorului 1ru&ului converti2or* nc,ide contactele )? &rin conductorii 856 #i 856a% scurtcircuitea2 re2isten'a adi'ional 161a din circuitul motorului 1ru&ului cores&un2tor* desc,ide contactele 56 &rin conductorul 7119 ntreru&e alimenta. rea lm&ii 77.1* desc,ide contactele 7( &rin conductorii 686) ntreru&e curentul de alimentare la bobinele contactorilor electro&neumatici 6.1% 6.8 care deco. nectea2. +rin deconectarea contactorilor de lansare se ntreru&e le1tura ntre bateria de acumulatoare #i 1eneratorul &rinci&al. "en'inerea constant a tensiunii la bornele 1eneratorului au@iliar se 5ace de ctre re1ulatorul automat de tensiune B.!.0. 1(. -ircuitul de alimentare a acestuia este urmtorulJ conductorul 51? si1uran'a automat 16) conductorul 51( con. tactorul 85% contactele &rinci&ale a% b conductorul 519 borna 1% B.!.0. 1(% borna 5 minus 59. Le1turile la celelalte borne ale re1ulatorului sunt reali2ate &ermanent. -omanda contactorului 85 &entru alimentarea re1ulatorului automat de tensiune se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 81 contactorul 5)% contactul n& ;nc,is la nc,iderea contactului 5)< conductorul 77 releul 196% contactul 56 ;normal nc,is< conductorul 77a bobina releului 85% bornele i% 7 minus 59 &rin contac. tul lm a&oi &rin re2isten'a economi2oare. +rotec'iile circuitelor electrice descrise anterior sunt reali2ate ast5elJ &rotec'ia la su&racuren'i a bateriei de acumulatoare se 5ace &rin si1u. ran'a 5u2ibil 1?9% calibrat la 859 !*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A*+

&rotec'ia la su&racuren'i a circuitului de alimentare a serviciilor au@i. liare se 5ace &rin si1uran'a 5u2ibil 1?1% calibrat la ?99 !* &rotec'ia la su&racuren'i a circuitului de alimentare &entru re1ulatorul au. tomat de tensiune ;B.!.0. 1(<% &rin si1uran'a automat 16)% calibrat la 89 !* de5ectarea re1ulatorului automat de tensiune &oate conduce% n anu. mite ca2uri% la cre#terea tensiunii &este 1(9 W 199 F. +rotec'ia la su&raten. siuni a circuitului de alimentare a serviciilor au@iliare se 5ace &rin releul electroma1netic de &rotec'ie 195. La cre#terea tensiunii% n circuitul de alimentare a serviciilor au@iliare% &este 1(9 W 199 F% releul electroma1netic 195 nclemea2% bobina acestuia 5iind alimentat du& urmtorul circuitJ conductorul 518 bobina releului 195% contactele u% v re2isten'a 19( minus 59. Beleul 195 are o sin1ur &erec,e de contacte !% B care la nclemarea acestuia se nc,id #i alimentea2 bobina releului intermediar 196% &e cir. cuitul urmtorJ conductorul 851 releul electroma1netic 195% contactele !% B con. ductorul 586 bobina releului intermediar 196% contactele u% v minus 59. +rin conectarea releului 196 se reali2ea2 urmtoarele comen2iJ se nc,ide contactul 18% asi1ur=nd automen'inerea releului du& urmtorul circuitJ conductorul 851 ntreru&torul 197 conductorul 585 releul intermediar 196% contactele 1% 8 bobina releului 196% bornele u% v minus 59* se nc,ide contactul )? alimentea2 bobina releului de avarii 76* desc,ide contactele 56 ntreru&e alimentarea bobinei contactorului 85% care declemea2 #i ntreru&e alimentarea re1ulatorului automat de ten. siune% sco'=nd din sarcina 1eneratorul au@iliar. Du& intrarea n ac'iune a releului 196% acesta rm=ne nclemat% iar re. &unerea circuitelor n starea ini'ial se 5ace &rin ac'ionarea butonului 197% c=nd se ntreru&e alimentarea bobinei releului 196. Dac #i du& aceast de5ec'iunile la B.!.0. 1( se men'in #i intr din nou &rotec'ia la su&ratensiuni% locomotiva se declar de5ect. ,*2*2* Circuitu% $entru &%i.ent&re& .otoru%ui e%ectric 3e &cion&re & co.$resoru%ui D$%&n"& 1:*2E !limentarea motorului electric de ac'ionare a com&resorului se 5ace de la 1eneratorul au@iliar sau de la bateria de acumulatoare c=nd motorul diesel este o&rit. -ircuitul de alimentare a motorului electric de ac'ionare a com&reso. rului de la 1eneratorul au@iliar este urmtorulJ conductorul 515 si1uran'a 5u2ibil 1?9 ;859 !< conductorul 568

A**

DAN !N"A

contactorul electroma1netic 9?% contactele b% a conductorul 56) re2is. ten'a de &ornire 95 conductorul 56? n5#urarea statoric ;serie< a moto. rului electric 96% bornele 4% / n5#urarea rotoric a motorului electric 96% bornele /% 4 n5#urarea rotoric a motorului electric 96% bornele !% H minus 59. !limentarea motorului de la bateria de acumulatoare se 5ace &e acela#i circuit de la borna S$ a bateriei &rin #untul (?.
,*2*0* Circuitu% e%ectric $entru &%i.ent&re& .oto&re%or e%ectrice 3e &cion&re & 1enti%&to&re%or 3in circuitu% 1enti%&iei 6or&te D$%&n"& 1:*2E

Fentila'ia 5or'at const n re5ularea aerului sub &resiune% de la ventila. toarele situate n sala ma#inilor la motoarele electrice de trac'iune &rin ca. nale s&eciale. !erul sub &resiune &trunde n motorul de trac'iune #i rce#te subansamblele acestuia ;bobinaj% colector% su&ort &ort&erii<% du& care iese n atmos5er &rin &artea o&us intrrii. +rin 5a&tul c aerul re5ulat &rin ca. nale n motorul de trac'iune are o &resiune mai mare dec=t &resiunea atmos. 5eric este m&iedicat &trunderea &ra5ului% aerului umed sau a 2&e2ii n interiorul acestuia. 6c,ema de &rinci&iu a ventila'iei 5or'ate este &re2entat n fi=ura +-5+. /iecare 1ru& &entru ventila'ia 5or'at se com&une dintr.un motor elec. tric ti& -.C.a de 16%7 DI% av=nd arborele motor cu ie#iri la ambele ca&ete #i &e care sunt montate c=te un ventilator de ti& centri5u1. Locomotiva este ec,i&at cu dou ast5el de 1ru&uri% c=te unul &entru 5iecare bo1,iu. Din &unct de vedere electric cele dou 1ru&uri &ot 5unc'iona le1ate n serie sau n &aralel. La conectarea n &aralel tensiunea de alimentare a 5iecrui motor electric este e1al cu tensiunea 1eneratorului au@iliar ;Bn T 179 F<% iar la conectarea n serie cu jumtate din aceasta ;Bn>8 T (5 F<. -ores&un2tor celor dou tensiuni tura'ia #i debitul au valori di5erite.
Fi=ura +-5+ S2:ema de prin2ipiu pentru 1enilatia forat %5E5"5:

+ D 2ondu2te de aerG * D 9urduf elasti2G > D motor ele2tri2 de tra2iune5

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A*>

"odi5icarea re1imului de 5unc'ionare a motoarelor se 5ace cu ajutorul comutatorului de comand 181% manevr=ndu.l n &o2i'ie cores&un2toare I!BNh >F!Bh. -onectarea serie sau &aralel se 5ace cu ajutorul contactoarelor ((.1 ((.8. /unc'ionarea n serie a motoarelor electrice ale ventila'iei se 5ace &rin contactorul electroma1netic ((.8% du& urmtorul circuitJ conductorul 518 si1uran'a 5u2ibil 1?6.1 conductorul 5?8 re2isten'a (9a.1 conductorul 5?? n5#urarea rotoric !H a re2isten'a (9.1 conductorul 5?) n5#urrile e@cita'iei m.e. 99.1 n5#urarea e@cita'iei serie 4/ m.e. 99.1 cond. 5?7 deriva'ie -% D a m.e. 99.1 contactorul ((.8% contactele &rinci&ale d% b conductorul 5?7 re2isten'a (9a.8 conductorul 5?9 n5#urarea rotoric !% H a re2isten'a (9.8 conductorul 5?( n5#urarea e@cita'iei deriva'ie m.e. 99.8 n5#urarea serie 4% / a m.e. 99.8 minus 59. -% D a m.e. 99.8 /unc'ionarea n &aralel a motoarelor electrice de ac'ionare a ventila. toarelor ;cores&un2tor mersului &e tim& de var< se 5ace &rin contactorul e. lectroma1netic ((.1% circuiteJ &entru motorul electric 99.1J conductorul 518 si1uran'a 5u2ibil 1?6.1 ;159 !< conductorul 5?8 n5#urrile motorului 99.1 ;rotoric% serie% deriva'ie< cu re2isten'ele (9a.1 #i (9.1 conductorul 5?5 contactul &rinci&al dc al contactorul e. lectroma1netic ((.1 minus 59* &entru motorul electric 99.8J conductorul 518 si1uran'a 5u2ibil 1?6.8 ;159 !< conductorul 5?6 contactul &rinci&al b%a al contactorului electroma1netic ((.1 con. ductorul 5?7 n5#urrile motorului 99.8 ;rotoric% serie% deriva'ie< cu re. 2isten'ele (9a.8 #i (9.8 minus 59.

,*2*2* Circuitu% $entru &%i.ent&re& .otoru%ui e%ectric 3e &cion&re & $o.$ei

&u#i%i&re 3e u%ei "i & $o.$ei 3e tr&ns6er co.9usti9i%

!ntrenarea &om&ei de trans5er combustibil #i a &om&ei au@iliare de ulei se 5ace de ctre un motor electric de curent continuu cu e@cita'ie com&und ;&o2i'ia 195 n sc,ema electric<. !limentarea motorului electric se 5ace at=t de la 1eneratorul electric% c=t #i de la bateria de acumulatoare% deoarece &om&a au@iliar de ulei asi1ur un1erea &reliminar motorului diesel #i 5unc'ionea2 du& o&rirea acestuia c=teva minute &entru a asi1ura un1erea #i rcirea. -ircuitul de alimentare este urmtorulJ

A*A

DAN !N"A

conductorul 51? si1uran'a 5u2ibil 158 ;?9 !< conductorul 565 contactele &rinci&ale ba ale contactorului 196 conductorul 567 re2isten'a de &ornire 197 conductorul 567 n5#urarea roto. re2isten'a de re1laj 19( conductorul 56( n5#urarea e@. ric !% H a m.e. 195 n5#urarea statoric seria 4% / minus 59. deriva'ie D% - La o&rirea motorului diesel contactorul 196 deconectea2 ns 5unc'io. narea n continuare a motorului diesel electric de ac'ionare a &om&elor se 5ace &rin si1uran'a 5u2ibil 158 #i contactele &rinci&al de al contactorului 91% n continuare circuitul 5iind acela#i. Be2isten'a &entru e@cita'ia deriva'ie este o re2isten' re1labil% av=nd valoarea total de 199 . +rin modi5icarea valorii acesteia se modi5ic tura. 'ia motorului electric% av=nd ast5el &osibilitatea re1lrii &resiunilor n cir. cuitul de un1ere &realabil #i n cel de alimentare cu combustibil.

,*2*5* Circuitu% e%ectric $entru &%i.ent&re& .otoru%ui e%ectric 3e &cion&re & $o.$ei 3e &$/ +om&a de a& din instala'ia de rcire a motorului diesel este ac'ionat de ctre un motor electric cu e@cita'ie com&und% asi1ur=nd n circuit o &re. siune ma@im de 1%? 715>cm8. !limentarea motorului electric se 5ace at=t de la 1eneratorul au@iliar% c=t #i de la bateria de acumulatoare deoarece &om&a 5unc'ionea2 tot tim&ul 5unc'ionrii motorului diesel #i ) W ? minute du& o&rirea acestuia &entru a asi1ura scderea &ro1resiv a tem&eraturii motorului diesel. -ircuitul de alimentare este urmtorulJ conductorul 51? si1uran'a 5u2ibil 1?( ;75 !< contactele &rin. ci&ale ba ale contactorului 91 conductorul 558 re2isten'a de &ornire 98 conductorul 55) n5#urarea rotoric re2isten'a de re1laj 98a conductorul 55? n5#urarea e@ci. !% H a m.e. 9) n5#urarea statoric serie 4% / a m.e. 9) minus 59. ta'iei #i deriva'ie D% 4 Be2isten'a re1labil 1la2urat 98a% av=nd valoarea total de 199 de &osibilitatea re1lrii tura'iei motorului electric% modi5ic=nd intensitatea curentului electric &rin n5#urarea de e@cita'ie #i% im&licit% a tura'iei &om&ei de a&. Gn acest mod &oate 5i re1lat &resiunea a&ei din circuitul de rcire a motorului diesel.

,*2*6* Circuitu% )ru$u%ui con1erti4or $entru $ro3ucere& curentu%ui e%ectric 3e 22 V c*c* Cru&ul converti2or este 5ormat din motorul electric 97 alimentat de la 1eneratorul au@iliar sau bateria de acumulatoare.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A*8

!limentarea motorului electric se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 51? si1uran'a automat 151 ;89 !< conductorul 851 comutatorul 159% contactele D% 4 conductorul 858 re2isten'a de &ornire 99 conductorul 85) n5#urarea rotoric re2isten'a 161a conductorul 856 n5#urarea e@cita'iei !% H a m.e. 97 n5#urarea e@cita'iei serie 4% / a m.e. 97 minus 59. &aralele -% D Gn circuitul e@cita'iei deriva'ie se a5l montat contactul au@iliar )% ? al releului (1a &entru sesi2area s5=r#itului lansrii. !tunci c=nd 1eneratorul au@iliar &roduce curent electric% releul (1a conectea2% contactul )% ? se n. c,ide #i scurtcircuitea2 o &arte din re2isten'a 161a. Ceneratorul 1ru&ului converti2or% &o2i'ia 9( n sc,ema electric% are o e@cita'ie mi@t com&und #i alimentea2 o serie de circuite% cum ar 5iJ ilu. minatul n sala ma#inilor #i &osturile de conducere% semnali2area locomo. tivei #i a 5arurilor% instala'ia de a&el o&tic etc. -ircuitele se alimentea2 de la borna 4 ;borna S$< a 1eneratorului &rin comutatorul 159% bornele B% ! conductorul )51 #i de la borna H ;borna $< &rin conductorul minus 59>8?. Dac motorul diesel este n 5unc'iune #i 1eneratorul au@iliar &roduce curent% releul (1a nclemea2% nc,ide contactul 1% 8 #i scurtcircuitea2 o &arte din re2isten'a 99b. Gn ca2ul de5ectrii 1ru&ului converti2or n &arcurs% mecanicul va trece comutatorul 159 n &o2i'ia B!04BI4$% reali2=nd urmtoarele circuiteJ contactul D% 4 se desc,ide #i ntreru&e alimentarea motorului electric al converti2orului* contactul !% B se desc,ide #i se nc,ide contactul !% - reali2=nd ali. mentarea circuitelor &e bateria de acumulatoare &rin conductorii 855% )51* contactul C% / se nc,ide% asi1ur=nd le1tura conductorului minus 59>8? cu minus 59>179.

,*2*8* Circuitu% 3e &%i.ent&re & .oto&re%or e%ectrice 3e &cion&re & 1enti%&to&re%or $entru !nc/%4ire& c&9ine%or 3e con3ucere "i & re4istene%or 3e !nc/%4ire D$%&n"& 1:*2E

!limentarea motoarelor electrice a ventilatoarelor &entru ncl2irea &osturilor de conducere #i a re2isten'elor de ncl2ire se 5ace la o tensiune de 179 F de la 1eneratorul au@iliar% &rin ntreru&toarele ?55.1 W 8 res&ectiv contactoarele 787.1 W 8 De la 1eneratorul au@iliar circuitul este comun &=n la conductorul 518 inclusiv% du& care se rami5ic &entru cele dou &osturi de conducere #i re2isten'ele de ncl2ire% ast5elJ +entru &ostul 1J

A*6

DAN !N"A

circuitul de comand &entru motorul electricJ conductorul 518 si1uran'a automat 156.1 ;19 !< ntreru&torul ?55.1 conductorul ??9 motorul electric 78(.1 minus 59. circuitul de comand al contactorului 787.1J conduc. 518 si1.aut. 156.1 ntreru&torul ?55.1 conductorul ??9 buton de c.d 79(.1 conductorul 1?9( contactorul 787.8 releu termic &rotec'ie tem&eratur ma@im re2isten'e 789.8 conductorul 1?18 contact au@iliar contactor 787.1% contact787.1 au@iliar contactor 787.1 ;&rin bobina contactor automen'inere contact au@iliar re2isten'a economi2oare du& conectare< minus 59. +entru &ostul 8 de conducere circuitul este similar cu nota'iile con5orm sc,emei. !limentarea re2isten'elor de ncl2ire se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 515 si1uran'a 5u2ibil 786 conductorul 1.?97 ;1.?9(< contactul &rinci&al al contactorului 787.1 ;787.8< conductorul 1.?99 ;1.?19< re2isten'ele de ncl2ire 7)9.1 W 8 minus 59. ,*2*:* Circuitu% e%ectric 3e &%i.ent&re & re"ou%ui D$%&n"& 1:*2E Be#ourile se montea2 n cabinele de conducere% c=te unul &entru 5ie. care. !limentarea acestora se 5ace de la 1eneratorul au@iliar du& urmtorul circuitJ conductorul 518 si1uran'a automat )9? ;19 !< conductorul 51( ntreru&torul )95 conductorul 617 re2isten'a re#oului )96 minus 59. ,*2*;* Circuitu% 3e &%i.ent&re & cu$%ei MIT D$%&n"& 1:*2E !limentarea ma#inilor electrice #i a&aratajului electric de la va1onul de ncl2it se 5ace &rin cu&la II0 du& urmtorul circuitJ conductorul 518 si1uran'a 5u2ibil 157 ;75 !< conductorul ()9 cu&la II0 &o2i'ia 15( ;c=te una la 5iecare ca&t a locomotivei< minus 59>179.

,*0* Circuite e%ectrice 3e co.&n3/ D$%&n"& 1:*0E


-ircuitele de comand nde&linesc urmtoarele 5unc'iiJ asi1ur o&rirea #i &ornirea motorului diesel% e5ectu=nd #i o&era'iile &re1titoare &rin &ornirea sau o&rirea a1re1atelor au@iliare* asi1ur controlul automat al 5unc'ionrii motorului diesel &rin core. larea &arametrilor 5unc'ionali n 5unc'ie de re1imurile de remorcare*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A*,

semnali2ea2 anumite nere1uli n 5unc'ionarea locomotivei% n ca2uri e@treme comand=nd scoaterea din sarcin a 1ru&ului motor diesel. 1enerator sau c,iar o&rirea motorului diesel* asi1ur &unerea n mi#care a locomotivei% sc,imbarea sensului de mers #i corelarea &uterii cu re1imul de remorcare* asi1ur scoaterea din sarcin a 1ru&ului motor diesel.1enerator #i o&rirea trenului n ca2ul &ierderii ca&acit'ii de munc de ctre mecanicul de locomotiv. ,*0*1* Circuitu% 3e &%i.ent&re cu curent 3e co.&n3/ D$%&n"& 1:*0E -urentul de comand se ob'ine de la 1eneratorul au@iliar ;179 F< sau bateria de acumulatoare ;1?? F<% atunci c=nd motorul diesel este o&rit Eplan) a +-5>F. -ircuitul curentului de comand este urmtorulJ ... conductorul 515 si1uran'a automat 159 ;85 !< releul interme. diar 7)b% contactul 1% 8 conductorul 81 ntreru&toarele &entru curent de comand ?5a ;c=te unul &entru 5iecare &ost de conducere<. Din conductorul 89 avem o rami5ica'ie la circuitul de comand al com. &resorului% ast5el c indi5erent de valoarea &resiunii din circuitul &entru comanda a&aratelor circuitul de comand al com&resorului este alimentat. A alt rami5ica'ie a conductorului 89 alimentea2 circuitul de &ornire a &om&ei de ulei% c=nd comutatorul 169a se a5l n &o2i'ia DIB4-0$. De la contactele releului intermediar 7)b% conductorul 81 se bi5urc s&re ntreru&torul ?? ;&ornirea.o&rirea motorului diesel din sala ma#inilor< #i la contactorul au@iliar 5)% 5unc'ionare.o&rire motor diesel. Beleul intermediar 7)b este un releu cu armatur basculant alimentat &rin conductorul ??9b% releul &neumatic 7) contactul )% ? conductorul ??9 a de la bateria de acumulatoare la o tensiune de 8? F c.c. ;conductorul 855 comutatorul 159 conductorul )51<. Beleul 7) controlea2 &resiunea n circuitul aerului de comand a&arate ast5el ca la o &resiune sub )%7 715>cm8 deconectea2 #i conectea2 la o &re. siune &este 5 715>cm8. !v=nd n vedere cele descrise anterior% re2ult c &entru a avea curent de comand la ntreru&toarele ?5a% din &osturile de conducere% trebuie s 5ie nde&linite urmtoarele condi'iiJ ntreru&torul &rinci&al al bateriei ( conectat* &resiunea aerului din circuitul de comand al a&aratelor &este 5 715>cm8* si1uran'a automat 159 conectat* asi1urarea alimentrii releului intermediar 7)b cu o tensiune de 8? F c.c. Gntreru&torul &entru curentul de comand ?5a% este alimentat &rin con.

A*-

DAN !N"A

ductorul 81 la borna c. La manevrarea acestuia n &o2i'ia nc,is se stabilesc urmtoarele circuiteJ de la borna a% &rin conductorul 88 ;8) &entru &ostul de conducere II<% se alimentea2 contactele a% , ale comutatorului ?) D 1 W 8 &entru &ornirea. o&rirea motorului diesel* de la borna b% &rin conductorul ?( de comand multi&l% se alimentea. 2 ast5el circuitele de comand a unor a&arate necesare comen2ii multi&le* de la borna e% conductorul 89 cilindru &rinci&al controler de co. mand% ?1a conductorul 87% se alimentea2 contactele B ale comutatoa. relor ?) D1 #i ?) D8 &entru &ornire.o&rire motor diesel* de la borna d &rin conductorul )9 se alimentea2 circuitul de comand al inversorului 81. ,*0*2* Circuitu% 3e co.&n3/ & .otoru%ui e%ectric 3e &cion&re & $o.$ei &u#i%i&re 3e un)ere "i $o.$ei tr&ns6er co.9usti9i% D$%&n"& 1:*0E -omanda motorului electric de ac'ionare a &om&elor de un1ere #i trans. 5er combustibil se 5ace &rin alimentarea bobinei contactorului 196 du& ur. mtorul circuitJ ntreru&torul ?5a% borna a conductorul 88 ;8)< comutatorul ?) D1% contactul HI conductorul 11 comutatorul 65% contactul !B!! con. ductorul 71 comutatorul 196a% contactul B! conductorul 78 bobina contactorului 196% bornele i% 7% contactul au@iliar m% l minus 59. Du& co. nectare contactul m% l se desc,ide #i alimentarea bobinei se 5ace &rin re2is. ten'a economi2oare. -omutatorul 196a &oate ocu&a dou &o2i'iiJ !30A"!0 #i DIB4-0. -omanda &e direct a motorului electric se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 81 releul intermediar 7)b conductorul 89 comutatorul 196% contactul -% ! conductorul 78 bobina contactorului 196 minus 59. ,*0*0* Circuitu% 3e co.&n3/ & .otoru%ui e%ectric 3e &cion&re & $o.$ei 3e &$/ "otorul electric de ac'ionare a &om&ei de a& este comandat de ctre contactorul 91. !limentarea bobinei contactorului se 5ace &rin comutatorul 91a du& urmtorul circuitJ c=nd comutatorul 91a este &e !30A"!0J conductorul 81 contactorul 5)% contactul t% v conductorul 7( comutatorul 91% contactul B% ! conductorul (9 bobina contactorului 91% bornele i% 7 minus 59. c=nd comutatorul 91a este &e DIB4-0J conductorul 81 releul intermediar 7)b conductorul 89 comu.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A*.

tatorul 91a% contactul -% ! conductorul (9 bobina contactorului 91% bor. nele i% 7 minus 59. ,*0*2* Circuite%e $entru $ornire& o$rire& "i 6uncion&re& .otoru%ui 3iese% D$%&n"& 1:*0E +unerea n 5unc'ie a motorului diesel este &osibil doar du& ce sunt n. de&linite anumite condi'ii #i &arcur1=nd anumite eta&eJ 1. 3n1erea &reliminar a &ieselor care se vor &une n mi#care #i n mod s&ecial a cu2ine'ilor #i &istoanelor &entru diminuarea u2urilor &rin 5recare care sunt destul de nsemnate la &ornire. A&era'ia de un1ere &reliminar se 5ace &rin &unerea n 5unc'ie a &om&ei au@iliare de ulei comand=nd nclemarea contactorului 196 care asi1ur ali. mentarea motorului electric 195. +om&a au@iliar de ulei va 5i &us n 5unc'ie cu ) W 5 minute naintea &ornirii motorului diesel. 8. !si1urarea combustibilului necesare arderii &=n la a&aratura de in. jec'ie% &rin &unerea n 5unc'ie a &om&ei de trans5er combustibil% urmat de asi1urarea condi'iilor de introducere a combustibilului n cilindrii moto. rului diesel &rin desc,iderea cremalierelor &om&elor de injec'ie ;&=n &e &o2i'ia ?<. Desc,iderea &om&elor de injec'ie este comandat electric &rin alimen. tarea bobinei electroma1netului de combustibil #i ,idraulic cu ajutorul ule. iului sub &resiune re5ulat s&re re1ulatorul mecanic. ). Botirea motorului diesel &rintr.o ac'iune mecanic e@terioar &=n c=nd n cilindrii motorului se declan#ea2 &rocesul de ardere #i arborii se ro. tesc cu o tura'ie stabil numit tura'ia de mers n 1ol$. !cesta se reali2ea2 &rin alimentarea 1eneratorului de la bateria de acumulatoare #i 5unc'ionarea acestuia n re1im de motor. ?. !si1urarea curentului de comand. 5. !si1urarea aerului de comand la &resiunea minim &rescris. 6. Du& &ornire% rcirea motorului diesel se reali2ea2 &rin recircularea a&ei n instala'ia de rcire cu ajutorul &om&ei de a& ac'ionat de motorul electric 98. Faloarea &resiunii n circuitul de rcire este su&rave1,eat de releul 5( care conectea2 c=nd &resiunea a&ei este de 9%( 715>cm8 #i deconectea2 c=nd &resiunea scade de sub 9%? 715>cm8. 45ectuarea comen2ilor n 5unc'ie a motorului diesel 65. se 5ac de la comutatoarele ?) D sau de ??%&unere n 5unc'ie de &o2i'ia comutatorului -omutatorul 65 este montat n sala ma#inilor &e blocul a&aratelor #i are trei &o2i'iiJ
1

A>(

DAN !N"A

po;iia repaus se ntreru& toate circuitele% utili2at &entru situa'iile c=nd trebuie s se elimine toate &osibilit'ile de a e@ecuta comen2i* po;iia de mers cores&unde strii normale de 5unc'ionare a loco. motivei #i &ermite e@ecutarea comen2ilor din &ostul de conducere* po;iia 2ontrol &ermite &unerea n 5unc'ie a motorului din sala ma#inilor de la comutatorul ??. -omutatoarele &entru &ornire.o&rire ?) D % au trei &o2i'iiJ po;iia de ser1i2iu n care se a5l comutatorul nainte #i du& &unerea n 5unc'ie a motorului diesel* po;iia de pornire n care se manevrea2 #i se men'ine 6 W ( s n ve. derea e@ecutrii comen2ilor de &ornire a motorului diesel% du& eliberare comutatorul este readus n &o2i'ia ini'ial de ctre un resort* po;iia de oprire n aceast &o2i'ie se ntreru& anumite circuite rea. li2=nd ast5el o&rirea motorului diesel. 6uccesiunea o&era'iilor care se e@ecut n vederea &ornirii #i o&ririi motorului diesel este urmtoareaJ D F:aF Pornirea motorului diesel de la postul de 2ondu2ere E2omutatorul A> se a#a2 comutatorul 65 n &o2i'ia mers$* se nc,ide ntreru&torul ?5a% &entru curentul de comand av=nd dre&t urmare a&rinderea lm&ii 77.1 #i alimentarea motorului electric 195% care ac'ionea2 &om&a au@iliar de ulei #i &om&a de trans5er combustibil* se aduce comutatorul ?) D1 n &o2i'ia &ornire$% se men'ine &=n la stabilirea tura'iei motorului la cea de mers n 1ol* se eliberea2 maneta comutatorului ?) D% acesta revenind n &o2i'ia de mers$. A&era'ia de &unere n 5unc'ie a motorului diesel se &oate reali2a numai dac tamburul &rinci&al al controlerului se a5l n &o2i'ia 2ero. +rin aducerea comutatorului ?) D n &o2i'ia &ornire$% se reali2ea2 ur. mtoarele comen2iJ 1. 6e nc,ide contactul B% - reali2=nd alimentarea bobinei releului 5)b% du& urmtorul circuitJ comutatorul ?5a conductorul 89 cilindrul &rinci&al al controlerului de comand ?1a conductorul 87 comutatorul ?) D% contactele B% - conductorul 1) comutatorul 65% contactele !H% !C bobina releului 5)b% bornele u% v minus 59. +rin nclemarea releului 5)b% se reali2ea2 urmtoarele comen2iJ se nc,ide contactul 5% 6% care scurtcircuitea2 re2isten'a economi2oare a contactorului 196% m&iedic=nd ast5el deconectarea contactorului din ca. u2a scderii tensiunii bateriei de acumulatoare n momentul &ornirii moto. rului diesel* se nc,ide contactul )% ?% care scurtcircuitea2 re2isten'a 56b ;1.999 <
+ 1

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A>+

&entru a evita deconectarea electroma1netului de combustibil% ca urmare a scderii tensiunii bateriei de acumulatoare n momentul &ornirii motorului diesel* se nc,ide contactul 1% 8 care asi1ur alimentarea bobinei contacto. rului electroma1netic 5). 8. 6e nc,ide contactul B% 4 asi1ur=nd ast5el alimentarea bobinei contac. torului 5)% du& urmtorul circuitJ comutatorul ?5a conductorul 89 cilindrul &rinci&al al controle. rului de comand ?1a conductorul 87 comutatorul ?) D% contactul B% 4 conductorul 19 releul 5)b% contactul 1% 8 ;nc,is< conductorul 7) bo. bina contactorului 5)% bornele i% 7 minus 59. +rin alimentarea bobinei% contactorul 5) nclemea2 stabilind urmtoa. rele circuiteJ a< nc,ide contactele &% n asi1ur circuitul de automen'inere a contacto. rului 5) du& &ornirea 1ru&ului motor diesel1enerator% declemarea releu. lui au@iliar 5)b% desc,iderea contactului 1% 8 #i nc,iderea contactelor relee. lor 5( #i 57. -ircuitul este urmtorulJ conductorul 81 contactorul 5)% contactele &% n conductorul 77 re2isten'a adi'ional 5)a conductorul 7? contactul releului ,idraulic 57 ;se nc,ide la &resiunea de minim 1%15 bari &entru uleiul din circuitul &rin. ci&al de un1ere< contactul releului ,idraulic 5( ;se nc,ide &entru o &re. siune minim de 9%7 bari a a&ei din circuitul de rcire< conductorul 7) bobina contactorului 5)% bornele i% 7 minus 59. 0ot &rin nc,iderea contactului &% n #i se asi1ur alimentarea contacto. rului 85 Eplana +-5*F* b< nc,ide contactul ^% s asi1ur=nd alimentarea electroma1netului de combustibil 56% du& urmtorul circuitJ conductorul 81 contactorul 5)% contactul ^% s conductorul (8 re2isten'a 56b conductorul () bobina electroma1netului de combustibil 56 minus 59. Gn &aralel cu bobina electroma1netului de combustibil este le1at re2is. ten'a 56a* c< nc,ide contactul t% v asi1ur=nd alimentarea bobinei contactorului 91% du& urmtorul circuitJ conductorul 81 contactul 5)% contactul t% v conductorul 7( comu. tatorul 91a conductorul (9 bobina contactorului 91% bornele i% 7 con. tactul au@iliar al contactorului 91% l% m ;nc,is< minus 59. Du& conectarea contactorului 91 contactul l% m se desc,ide #i auto. men'inerea se 5ace &rin re2isten'a economi2oare la minus 59. +entru a m&iedica deconectarea contactorului 91 la scderea tensiunii bateriei de acumulatoare% n tim&ul &ornirii motorului diesel% re2isten'a eco. nomi2oare este scurtcircuitat de ctre contactul au@iliar m% l al contacto. rului 6.1 care se nc,ide odat cu nc,iderea contactului &rinci&al.

A>*

DAN !N"A

d< desc,ide contactul 2% ad #i ntreru&e circuitul de alimentare al lm. &ii 77.1* e< desc,ide contactul N% @ acest contact asi1ur alimentarea bobinei releului de tem&ori2are 91 b1% c* 5< nc,ide contactul al% ai &re1tind circuitul de comand &entru ali. mentarea bobinei contactorului 6.1. +rin acest contact se evit alimentarea 1eneratorului &rinci&al de la bateria de acumulatoare% n re1im de motor% 5. r a 5i nde&linite condi'iile &reliminare &unerii n 5unc'ie a motorului diesel* 1< nc,ide contactul l% m asi1ur=nd circuitul de alimentare al electro. ventilului de 5r=nare din instala'ia anti&atinaj 6(* ,< nc,ide contactul am% ao asi1ur=nd circuitul &entru alimentarea lm. &ilor 199.1.8 &rin releele 199* i< desc,ide contactele ac% ad #i ad% a^ din circuitul de comand al a1re. 1atului !F.99. ). 6e nc,ide contactul B% D al comutatorului% cu o nt=r2iere care &er. mite e5ectuarea o&era'iilor &re1titoare% asi1ur=nd circuitul de alimentare al bobinelor contactoarelor electro&neumatice 6.1 #i 6.8. !limentarea bobinelor se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 81 ntreru&torul ?5a conductorul 89 cilindrul &rin. ci&al al controlerului de comand ?1a conductorul 87 ntreru&torul ?) D1 conductorul 15 ntreru&torul 65% contactul I% F conductorul 68a contactele ntreru&torului 51 ac'ionat de ca&acul ni#ei de la &ri2a de de&la. sare a locomotivei de la sursa e@terioar conductorul 68 releul (1a% con. tactul 7% ( conductorul 6) contactorul 88.)% contactul au@iliar i% 7 con. ductorul 6? contactorul 88.8% contactul au@iliar i% 7 conductorul 65 contactorul 88.1% contactul au@iliar i% 7 contactorul 1)% contactul au@iliar N% @ conductorul 67 con. conductorul 66% bobina contactorului 6.8% tactorul 5)% contactul ai% ae conductorul 67a bobina contactorului 6.1% minus 59. bornele u% v bornele v +rinu% alimentarea bobinelor contactoarelor 6.1 #i 6.8 contactele &rinci. &ale se nc,id #i alimentea2 1eneratorul &rinci&al care% 5unc'ion=nd n re. 1im de motor% rote#te motorul diesel &=n la amorsarea &rocesului de ardere a combustibilului n cilindri. -=nd tura'ia se a&ro&ie de tura'ia de mers n 1ol 1eneratorul au@iliar nce&e s &roduc curent electric% iar c=nd tensiunea la bornele acestuia atin1e valoarea de 155 W 169 F c.c.% anclan#ea2 releul &entru sesi2area s5=r#itului lansrii (1a care #i desc,ide contactul 7% ( n. treru&=nd alimentarea contactorilor 6.1% 6.8 #i nc,eie ast5el s5=r#itul &roce. sului de &ornire a motorului diesel. +rin eliberarea manetei comutatorului ?) D% aceasta revine n &o2i'ia "4B6$ reali2=nd urmtoarele comen2iJ

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A>>

1. desc,ide contactul B% - #i ntreru&e alimentarea releului 5) B care declemea2 #i desc,ide contactele 18% )? #i 56* 8. desc,ide contactele B% - #i B% D ntreru&=nd alimentarea circuitelor res&ective. Adat cu cre#terea tura'iei arborilor coti'i #i stabili2area acesteia la va. loarea de mers n 1ol% &om&a &rinci&al ridic &resiunea n circuitul &rinci. &al de un1ere &este 1%15 715>cm 8 #i se comand nc,iderea contactului re. leului ,idraulic 57. Beleul 5( anclan#ea2 la nc,iderea contactului t% v #i &ornirea motoru. lui &om&ei de a&. Gn acest 5el se reali2ea2 automen'inerea contactului 5)% motorul diesel 5unc'ion=nd la tura'ia de mers n 1ol. 9F Pornirea motorului diesel din sala mainilor E2omutatorul AAF5 -ondi'iile &entru &unerea n 5unc'ie a motorului diesel sunt acelea#i cu urmtoarele modi5icriJ ntreru&torul ?5a blocat n &o2i'ia D46-HI6$* comutatorul 65 n &o2i'ia -AN0BAL$. Gn aceste condi'ii comanda contactorului 196 se reali2ea2 du& urm. torul circuitJ conductorul 81 comutatorul 65% contactul +% ! conductorul 79 comutatorul ??% contactele !% - conductorul 71 comutatorul 196a% con. tactul B% ! conductorul 78 bobina contactorului 196% bornele i% 7 con. tactul au@iliar l% m al contactorului 196 minus 59. La ac'ionarea comutatorului ?? n &o2i'ia +ABNIB4 se reali2ea2 ur. mtoarele comen2iJ 1. se nc,ide contactul B% D aliment=nd bobina contactorului 5) du& urmtorul circuitJ conductorul 81 comutatorul 65% contactul +% ! conductorul 79 comutatorul ??% contactul !% D conductorul 7) bobina contactorului 5)% bornele i% 7 minus 59. -ontactorul 5) nclemea2 #i stabile#te circuitele descrise anterior. 8. se nc,ide contactul !% B #i reali2ea2 alimentarea contactoarelor 6.1 #i 6.8 du& urmtorul circuitJ conductorul 81 comutatorul 65% contactul +% ! conductorul 79 comutatorul ??% contactul !% B conductorul 61 comutatorul 65% con. tactul K% F conductorul 68a contactele ntreru&torului 51 conductorul 68 releul (1a% contactul 7% ( conductorul 6) contactul 88.)% contactul i% 7 conductorul 6? contactul 88.8% contactul i% 7 conductorul 65 contactul 88.1% contactul au@iliar i% 7 contactorul 1)% contactul au@iliar N% @ conductorul 67 contac. conductorul 66% bobina contactorului 6.8% torul 5)% contactul ai% ae conductorul 67a bobina contactorului 6.1% minus 59. bornele u% v bornele u% v

A>A

DAN !N"A

). se nc,ide contactul /% C scurtcircuit=nd re2isten'a adi'ional 56b &entru a evita deconectarea electroma1netului de tensiune 56% ca urmare a scderii tensiunii &e bateria de acumulatoare n tim&ul &ornirii motorului diesel. Gntreru&erea alimentrii contactoarelor electro&neumatice 6.1% 6.8. la nc,eierea &rocesului de &ornire a motorului diesel se 5ace similar &rin n. clemarea releului (1a. -ontactorul 196 #i 91 &ot 5i comanda'i #i &rin comanda manual &rin mani&ularea comutatoarelor 196a #i 91a &e &o2i'ia "!N3!L. D F5 2F !prirea motorului diesel de la postul de 2ondu2ere E2omutatorul A> + -omanda de o&rire a motorului diesel se d &rin manevrarea manetei co. mutatorului ?) D n &o2i'ia A+BIB4 reali2=ndu.se urmtoarele comen2iJ 1. se nc,ide contactul !% - asi1ur=nd alimentarea releului 5)b% du& urmtorul circuitJ ?) conductorul 81 ntreru&torul ?5a 1) conductorul 88 ;8)< comuta. torul D % contactorul !% - conductorul comutatorul 65%contactele !H!C conductorul 199% bobina releului 5)b% bornele u% v minus 59. +rin conectarea releului 5)b se nc,id contactele 18% )?% 56* 8. se nc,ide contactul 4% / asi1ur=nd nc,iderea la minus a conduc. torului 19% res&ectiv scurtcircuitarea bobinei contactorului 5)% du& urm. torul circuitJ bobina contactorului 5)% borna i S$ conductorul 7) releul au@iliar 5)b% contactul 8% 1 conductorul 19 comutatorul ?) D% contactul 4% / minus 59. La stabilirea acestui circuit &rin bobina contactorului 5) trece un curent 5oarte mic% contactorul 5) declemea2 #i reali2ea2 urmtoarele comen2iJ desc,ide contactul n% & ntreru&=nd circuitul de automen'inere* desc,ide contactul ^% s ntreru&=nd alimentarea bobinei electroma1. netului 56 &entru combustibil% care &rin modi5icarea &o2i'iei sertarului din re1ulatorul mecanic se comand ntreru&erea alimentarii cu combustibil a motorului diesel* se desc,ide contactul t% v &entru alimentarea bobinei contactorului 91. Bobina rm=ne alimentat &e circuitul de automen'inere tem&ori2atJ se nc,ide contactul N% @ stabilind circuitul de alimentare a re2isten'ei din releul 91b la o tensiune de 8? F% du& urmtorul circuitJ conductorul )51 ;S8? F< contactorul 5)% contactul au@iliar N% @ conductorul 79 contac. torul 91% contactul au@iliar ^% s re2isten'a releului de tem&ori2are 91b bobina releului de tem&ori2are 91 b1 c minus 59>8?. Be2isten'a ncl2e#te lamela bimetalic care ac'ionea2 contactul mobil al releului. 0im&ul de ac'ionare se stabile#te &rin #urubul de re1lare% asi1u. r=nd contactul 1% ) tim& de ) W ? minute.
1

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A>8

!limentarea tem&ori2at a circuitului se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 81 releul 91b% contactul 1% ) conductorul 81a con. tactorul 91% contactul de automen'inere &% n conductorul 7( comutatorul 91a% contactul B% ! conductorul (9 bobina contactorului 91% bornele i% 7 minus 59>179 F. Gn acest mod &om&a de a& #i &om&a au@iliar de ulei mai 5unc'ionea2 nc ) W ? minute du& o&rirea motorului diesel evit=nd ast5el rcirea brusc a acestuia* se nc,ide contactul 2ad reali2=nd alimentarea lm&ii de semnali2are 77.1 du& urmtorul circuitJ conductorul ?( comutatorul 65% contactul \% e contactorul 5)% contactul ad% \ conductorul 7 lam&a 77.1 conductorul 111 comuta. torul ?) ;n &o2i'ia "4B6$<% contactul C% / minus 59. se desc,id contactele aial% lm% amao ntreru&=nd circuitele de comand &entru comen2ile transmisiei electrice. dF !prirea motorului diesel din sala mainilor E2omutatorul AAF. A&rirea motorului diesel din sala ma#inilor se 5ace &rin manevrarea co. mutatorului ?? n &o2i'ia A+BIB4$. +o2i'ia comutatorului 65 nu in5luen'ea2 comen2ile de la comutatorul ?? n vederea o&ririi motorului diesel% &ut=nd rm=ne &e oricare din &o. 2i'iile "4B6$ sau -AN0BAL$. -=nd comutatorul ?? se a5l n &o2i'ia A+BIB4$ se nc,ide contactul D% 4 reali2=nd nc,iderea la minus a conductorului 7) #i comand=nd decle. marea contactorului 5). -omen2ile care se reali2ea2 &rin declemarea contactului sunt similare &unctului anterior. ,*0*5* Circuitu% 3e co.&n3/ $entru .otoru% e%ectric &% co.$resoru%ui D$%&n"& 1:*2E -omanda 5unc'ionrii motorului electric de ac'ionare a com&resorului se 5ace de la ntreru&torul ?5b &rin intermediul contactorului electroma1. netic 9?. Gntreru&torul ?5b are trei &o2i'iiJ !30A"!0$% DIB4-0$ #i \4. BA$ n 5unc'ie de acestea stabilind di5erite circuite. +entru &o2i'ia !30A"!0$ conectarea #i deconectarea contactorului 9? este comandat de releul electro&neumatic (7 ;automatul com&reso. rului< n 5unc'ie de valoarea &resiunii din re2ervorul &rinci&al de aer. Beleul (7 este ast5el nc=t s comande conectarea contactorului 9?% c=nd &resiunea aerului n re2ervorul &rinci&al este de ( R 9%8 715>cm8 #i deconec. tarea acestuia% c=nd &resiunea aerului atin1e valoarea de 19 R 9%8 715>cm8. /unc'ionarea automat a com&resorului se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 89 ntreru&torul ?5b% contactul a% b ;&o2i'ia !30A.

A>6

DAN !N"A

"!0$< conductorul )8 releul &neumatic (7% contactul 8% 1 conductorul )) contactorul electro&neumatic 6.1% contactul au@iliar 1% , conductorul 58 bobina contactorului 9?% bornele i% 7 contactul au@iliar m% l ;re2isten'a economi2oare% du& conectare< minus 59. !limentarea motorului electric al com&resorului se 5ace &rin contactul &rinci&al a% b al contactorului 9?. -ontactul normal nc,is 1% , al contactorului 6.1 reali2ea2 blocajul electric ntre comanda de 5unc'ionare a com&resorului #i cea de &unere n 5unc'ie a motorului diesel evit=nd ast5el% su&rasolicitarea bateriei de acumu. latoare. /unc'ionarea 1ru&ului com&resor c=nd ntreru&torul ?5b se a5l n &o2i'ia DIB4-0 se 5ace du& urmtorul circuitJ conductorul 89 ntreru&torul ?5b ;&o2i'ia DIB4-0<% contactul c% d conductorul )) contactul 6.1% contactul au@iliar 1% , bobina contac. torului 9?% bornele i% 7 contactul au@iliar m% l ;re2isten'a economi2oare% du& conectare< minus 59. /unc'ionarea com&resorului cu ntreru&torul n &o2i'ia DIB4-0 se 5ace sub su&rave1,ere% urm=nd &resiunea din re2ervorul &rinci&al de aer. ,*0*6* Circuitu% e%ectric $entru .oto&re%e e%ectrice 3e &cion&re & 1enti%&to&re%or 3in circuitu% 1enti%&iei 6or&te D$%&n"& 1:*2E +unerea sub tensiune a motoarelor electrice de ac'ionare a ventila. toarelor se 5ace &rin conectarea contactoarelor electroma1netice ((.1 sau ((.8. !le1erea re1imului de 5unc'ionare se 5ace de la comutatorul 181 &e una din cele dou &o2i'iiJ I!BN!$ ;&entru 5unc'ionarea serie< #i F!B!$ ;cores&un2tor 5unc'ionrii n &aralel<. -ircuitul de comand &entru 5unc'ionarea serie se 5ace du& urmtorul circuitJ ntreru&torul ?5c ; GN-HI6$< borna b conductorul 51 comuta. torul 181% contactul /% 4 conductorul )? comutatorul 65% contactul 3% 0 conductorul 1?9 contactorul ((.1% contactul au@iliar o% n conductorul 1?1 bobina contactorului ((.8% bornele i% 7 contactul au@iliar m% l ;du& conectare &rin re2isten'a economi2oare< minus 59. 6au &rin controlerul de comandJ borna d conductorul 55 ;56< cilindrul &rinci&al al comutatorului de comand ?1a% contactul D% L conductorul )? comutatorul 65% contactul 3% 0 conductorul 1?9 contactorul ((.1% contactul au@iliar o% n con. ductorul 1?1 bobina contactorului ((.8% bornele i% 7 contactul au@iliar m% l ;du& conectare &rin re2isten'a economi2oare< minus 59.

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A>,

+rin conectarea contactorului ((.8 se reali2ea2 urmtoarele comen2iJ se nc,ide contactul &rinci&al a% b stabilind circuitul de alimentare a motoarelor electrice 99.1 #i 99.8 cu&late n serie* desc,ide contactul au@iliar m% l trans5er=nd circuitul de alimentare a bobinei &rin re2isten'a economi2oare* nc,ide contactul ^% s stabilind circuitul de alimentare &entru su&a&a electro&neumatic 69* desc,ide contactul o% n reali2=nd blocajul electric 5a' de conectarea contactorului ((.1. -ontactorul ((.8 se men'ine conectat indi5erent de &o2i'ia controlerului c=t tim& ntreru&torul ?5c este n &o2i'ia GN-HI6$. !t=t la 5unc'ionarea serie% c=t #i &aralel &ornirea motoarelor se 5ace conectate n serie. -ircuitul de comand &entru conectarea n &aralel a motoarelor electrice de la ventila'ia 5or'at este urmtorulJ aF pentru pornire: ntreru&torul ?5c ;&o2i'ia GN-HI6$<% borna d conductorul 55 ;56 &ostul II< cilindrul &rinci&al al controlerului de comand ?1a% contactul D% L ;nc,is &e &o2i'ia 91 < conductorul )? n continuare circuitul este similar 5unc'ionrii n serie* 9F pentru fun2ionare: La trecerea controlerului n &o2i'ia 8 se desc,ide contactul D% L ntreru. &=nd alimentarea bobinei contactorului ((.8 ;serie< #i se nc,ide contactul C% H asi1ur=nd 5unc'ionarea n &aralel &rin conectarea contactorului ((.1 du& urmtorul circuitJ ntreru&torul ?5c% borna d conductorul 56 ;55 &entru &ostul I< cilindrul &rinci&al al controlerului de comand ?1a% contactul C% H ;nc,is &e &o2i'ia 8 W 8?< conductorul 99 comutatorul 181% contactul -% D con. ductorul 86 comutatorul 65% contactul !D% !- conductorul 1)7 con. tactorul ((.8% contactul au@iliar n% o conductorul 1)9 bobina contacto. rului ((.1% bornele i% 7 contactul au@iliar l% m ;re2isten'a adi'ional du& conectare< minus 59. +rin conectarea contactului ((.1 se reali2ea2 urmtoarele comen2iJ se nc,id contactele &rinci&ale a% b #i c% d asi1ur=nd alimentarea motoarelor electrice 99.1% 99.8 n &aralel* se desc,ide contactul m% l trans5er=nd alimentarea bobinei contactului &rin re2isten'a economi2oare* se desc,ide contactul o% n reali2=nd blocajul electric a contactorului ((.8* se nc,ide contactul ^% s stabilind circuitul de alimentare &entru su. &a&a de electro&neumatic 69. /unc'ionarea ventila'iei 5or'ate este su&rave1,eat de ctre releele 199

A>-

DAN !N"A

care monitori2ea2 &resiunea din canalele de ventila'ie. !cestea sunt ast5el re1late ca la o &resiune a aerului sub 59 mm coloan HAH comand a&rin. derea unei lm&i de semnali2are la &ostul de conducere. -ircuitul de comand este urmtorulJ conductorul ?( contactorul 5)% contactul au@iliar aol% am conduc. torul ?(a contactele releelor 199 ;c=te un releu &entru 5iecare bo1,iu< conductorul 11? comutatorul 65% contactul B% 6 conductorul 19 lm. &ile 199.1 minus 59. -=nd &resiunea cre#te &este valoarea &rescris contactul releului se des. c,ide #i lm&ile 191.1 se stin1.

,*2* Circuitu% e%ectric $entru co.&n3& $ornirii "i .ersu%ui %oco.oti1ei D$%&n"& 1:*5E
-omen2ile &entru &ornirea #i re1larea vite2ei de mers a locomotivei se 5ac de la &ostul de conducere &rin controlerul de comand. -onsider=nd reali2ate condi'iile &re1titoare ;inclusiv asi1urarea curen. tului de comand<% inversorul de mers &e una din &o2i'iile GN!IN04$ sau GN!+AI$. +rin contactele &rinci&ale ale inversorului se reali2ea2 ali. mentarea n5#urrilor statorice ale motoarelor electrice de trac'iune &entru unul din sensurile de mers% iar &rin contactele au@iliare se asi1ur circuitele de comand &entru comanda contactoarelor 81 de mers% comanda su&a&elor de nisi&ar etc. ,*2*1* Circuitu% 3e co.&n3/ &% in1ersoru%ui &entru mersul GN!IN04$% consider=nd c el se a5l &e &o2i'ia GN!+AI$ este urmtorulJ ntreru&torul ?5a% borna d conductorul )9 tamburul ?1a al contactorului de comand% borna a tamburul ?1b contactul a% b ;nc,is c=nd maneta se a5l &e &o2i'ia GN!IN04$< conductorul 1 comutatorul 65% contactul H% C conductorul 91 inversorul de mers 81% contactul K% e conductorul 98 bobina su&a&ei electro&neumatice 81a conductorul 95 contactorul 88.)% contactul au@iliar 5% e conductorul 95 contactorul 88.8% contactul au@iliar 5% e conductorul 97 contactorul 88.1% contactul au@iliar 5% e conductorul 9( contactorul 1)% contactul au@iliar o% n minus 59. +rin reali2area inversrii ;rotirea tamburului inversorului 81< se asi1ur urmtoarele comen2iJ alimentarea motoarelor electrice de trac'iune &rin contactele &rinci. &ale &entru mersul GN!IN04$* se desc,ide contactul K% e ntreru&=nd alimentarea bobinei 81b*

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

A>.

se nc,ide contactul B% 6 &re1tind circuitul de alimentare al bobinei 81b% cores&un2toare sensului de mers GN!+AI$. -ircuitul de comand &entru mersul GN!+AI$ ;maneta ?1b n &o2i'ia GN!+AI$<J ntreru&torul ?5a% borna d conductorul )9 tamburul ?1b% contac. tul a% e conductorul 8 comutatorul 65% contactul D% L conductorul 9) inversorul de mers 81% contactul B% 6 conductorul 9? bobina su&a&ei electro&neumatice 81b conductorul 95 contactul 88.)% contactul au@iliar 5% e conductorul 96 contactul 88.8% contactul au@iliar 5% e conductorul 97 contactul 88.1% contactul au@iliar 5% e conductorul 9( contactul 1)% contactul au@iliar o% n minus 59. +entru evitarea unor comen2i su&limentare incom&atibile cu 1ru&ul mo. tor diesel.1enerator &rinci&al n sarcin% s.a &rev2ut o serie de blocaje elec. trice su&limentareJ alimentarea bobinelor 81a ;81b< se 5ace &rin contactele e% 5 de contac. toarele 88.1 W ) #i o% n al contactorului 1)% m&iedic=nd ast5el comanda in. versrii cu 1eneratorul &rinci&al n sarcin #i motoarele electrice de trac. 'iune alimentate* contactul au@iliar NA al inversorului de mers asi1ur circuitul de comand al contactoarelor 88.1 W ) #i 1) &entru mersul GN!IN04$ #i A0 &entru mersul GN!+AI$% care m&iedic alimentarea motoarelor electrice de trac'iune nainte ca inversarea s se 5i reali2at corect. -ontactele NA #i A0 se desc,id naintea contactelor &rinci&ale #i se nc,id du& acestea. La inter&retarea circuitului electric se va 'ine cont de 5a&tul c &o2i'ia GN!IN04$ la &ostul de conducere I este aceia#i cu &o2i'ia GN!+AI$ la &ostul de conducere II. ,*2*2* Circuitu% 3e co.&n3/ $entru $unere& !n .i"c&re & %oco.oti1ei D$%&n"& 1:*5E +unerea n mi#care a locomotivei este &osibil numai av=nd nde&linite condi'iile &re1titoareJ motorul diesel &ornit% curentul de comand #i aerul de re1laj asi1urate. 4ta&ele &unerii n mi#care a locomotivei suntJ &unerea n sarcin a 1eneratorului &rinci&al &rin conectarea contacto. rului 1)% al e@cita'iei se&arate. !limentarea motoarelor electrice de trac'iune &rin comanda de conec. tare a contactoarelor 88.1 W ). +unerea n mi#care a locomotivei se 5ace de la &ostul de conducere% cu ajutorul controlerului de comand ?1% &rin urmtoarele circuiteJ a< de la &ostul I de conducere% &entru mersul GN!IN04$J ntreru&torul ?5a% borna d conductorul )9 controlerul de co. mand ?1a% contactul a% c ;nc,is &e &o2i'ia 1< conductorul 5) contro.

AA(

DAN !N"A

lerul ?1b nc,is &e &o2i'ia GN!IN04$% contactul &% ^ conductorul 5 co. mutatorul 65% contactul "% 6 conductorul 191 inversorul 81% contactul N% A conductorul 19) contactorul electro&neumatic 6.1% contactul au. @iliar e% 5 conductorul 19? releul au@iliar &entru mers n 1ol al motorului diesel 76% contactul 6% 5 conductorul 195 bobina contactorului 1)% bor. nele i% 7 contactul au@iliar l% m ;&rin re2isten'a economi2oare du& conec. tare< minus 59. +rin conectarea contactorului 1) se nc,id contactele &rinci&ale asi1u. r=nd alimentarea e@cita'iei se&arate a 1eneratorului &rinci&al. Din conductorul 19? circuitul se rami5ic% asi1ur=nd circuitul de co. mand &entru contactoarele 88.1 W )% du& cum urmea2J &entru 88.1J conductorul 19? ntreru&torul 16.1% contactul b% a conductorul 19( bobina contactorului 88.1% bornele u% v minus 59* &entru 88.8J conductorul 19? ntreru&torul 16.8% contactul b% a conductorul 197 bobina contactorului 88.8% bornele u% v minus 59* &entru 88.)J conductorul 19? ntreru&torul 16.)% contactul b% a conductorul 196 bobina contactorului 88.)% bornele u% v minus 59. b< de la &ostul I de conducere &entru mersul GN!+AI$J ntreru&torul ?5a conductorul )9 controlerul de comand ?1a% contactul a% c conductorul 5) controlerul de comand ?1b% contactul &% r conductorul 6 comutatorul 65% contactul A% N conductorul 198 inver. sorul de mers 81% contactul 3% 0 conductorul 19) n continuare circuitul 5iind similar celui descris la mersul GN!IN04$. +entru comen2ile de la &ostul 8 de conducere circuitele sunt similare% dar se 'ine cont de 5a&tul c mersul GN!IN04$ &entru un &ost re&re2int GN!+AI$ &entru cellalt. Du& &unerea sub tensiune a motoarelor electrice cre#terea &uterii de trac'iune se 5ace &rin cre#terea curentului n n5#urarea de e@cita'ie se&a. rat a 1eneratorului &rinci&al. -omanda se e@ecut &rin trecerea controle. rului n &o2i'iile su&erioare. ,*2*0* Circuitu% 3e co.&n3/ $entru 3e.&r&= D$%&n"& 1:*6E -ircuitele de comand ale demarajului locomotivei sunt circuitele de comand a contactoarelor 179.1 #i 179.8 du& cum urmea2J &e &o2i'ia 8 a controlerului este comandat nclemarea contactorului 179.1 scurtcircuit=nd ast5el re2isten'a adi'ional 1?a din circuitul e@cita'iei se&arate. -omanda contactorului 179.1 se 5ace du& urmtorul circuitJ ntreru&torul ?5a% borna d conductorul )9 controlerul inverso. rului ?1b conductorul 8( controlerul ?1a% contactul !% D ;nc,ise &e &o2i'ia 8< conductorul 17 comutatorul 65% contactul !% B conductorul

#!$!%!"&'A D&ESE# E#E$"R&$ (6()DA DE *+(( $P

AA+

117 bobina contactorului 197.1% bornele l% 7 contactul au@iliar m% l ;re. 2isten'a adi'ional% du& conectare< minus 59* &e &o2i'ia ) a controlerului este comandat nclemarea contactorului 197.8% care &rin contactele &rinci&ale scurtcircuitea2 re2isten'a 1?b din cir. cuitul e@cita'iei se&arate a 1eneratorului &rinci&al. -omanda contactorului 179.8 se 5ace du& urmtorul circuitJ ntreru&torul ?5a% borna d conductorul )9 controlerul inverso. rului ?1b conductorul 8( controlerul de comand ?1a% contactul !% 4 ;nc,is &e &o2i'ia )< conductorul 1( comutatorul 65% contactul -% D conductorul 11( bobina contactorului 179.8% bornele l% 7 contactul au@i. liar m% l ;re2isten'a economi2oare% du& conectare< minus 59. +entru &o2i'iile 1% 8% ) ale controlerului de comand tura'ia motorului diesel rm=ne constant% e1al cu tura'ia la mers n 1ol% )59 rot.>min. +o2i'iile ? W 8? sunt considerate &o2i'ii de mers% &entru 5iecare &o2i'ie cores&unde o tura'ie constant #i o &utere de asemenea% av=nd o valoare constant re1lat automat. ,*2*2* Circuite%e e%ectrice 3e co.&n3/ $entru tre$te%e 3e s%/9ire & c7.$u%ui D$%&n"& 1:*8E 6lbirea c=m&ului ma1netic al motoarelor electrice de trac'iune se 5ace &rin modi5icarea valorii curentului electric &rin n5#urarea e@cita'iei seria a acestora. -omanda de slbire a c=m&ului se transmite automat &rin re1ulatorul de c=m& ori de c=te ori consumul acestuia ajun1e &e &lotul cores&un2tor va. lorii ma@ime a curentului n n5#urarea de e@cita'ie se&arat. !limentarea circuitelor de comand &entru slbirea c=m&ului la mo. toarele electrice de trac'iune se 5ace de la conductorul )5% care se a5l sub tensiune n condi'iile n care ntreru&torul ?5a este n &o2i'ia nc,is #i con. trolerul de comand se a5l &e una din &o2i'iile 1 W 8?. Circuitu% 3e co.&n3/ &% tre$tei I 3e s%/9ire & c7.$u%ui -omanda &rimei tre&te de slbire a c=m&ului &resu&une comanda de anclan#are a contactorului 86.1 care% &rin contactele sale &rinci&ale% conec. tea2 re2isten'ele 87.1 n &aralel cu n5#urrile e@cita'iei motoarelor de trac'iune. -ircuitul de alimentare a bobinei contactorului 86.1 este urmtorul* conductorul )5 bobina contactorului 86.1% bornele i% 7 contactele au@iliare l% m ;re2isten'a economi2oare% du& conectare< conductorul (99 releul au@iliar 58.)% contactul )% ? conductorul (?d ntreru&toarele 16.1.)% contactele H% 6 conductorul (? re1ulatorul de c=m& 68% contactul ?1?? minus 59. !limentarea bobinei contactorului 86.1 se 5ace &rin nc,iderea contac.

AA*

D