Sunteți pe pagina 1din 10

DIRIGINTE DE SANTIER IN DOMENIUL: 1. PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII SESIUNEA IANUARIE 2006 Subiectul nr. 1.

0,2 puncte

Obligatiile pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare revin factorilor: A B ! investitorii si proiectantii executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici precu si autoritatile publice si asociatiile profesionale de profil executantii 0,2 puncte

Subiectul nr. 2. !artea tehnica a constructiei contine: A B ! docu entatia privind proiectarea, docu entatia privind executia docu entatia privind executia si receptia

docu entatia privind proiectarea, executia, receptia, exploatarea, inretinerea, repararea si ur arirea co portarii in ti p 0,2 puncte

Subiectul nr. ". #irigintele de santier are dreptul sa verifice: A B ! existenta in proiect a prevederilor privind fazele deter inante, precu progra ului de control al calitatii existenta tuturor avizelor, acordurilor, precu legale privind docu entatia tehnica

si a

si respectarea prevederilor

respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in docu entatia tehnica, in contract si in nor ele tehnice in vigoare respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin $egea 10%1&&' privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de odificari ale docu entatiei sau adoptarii de noi solutii care schi ba conditiile initiale 0,2 puncte e bru in

Subiectul nr. (. !ine are dreptul sa participe la receptia lucrarilor de constructii, ca co isia de receptie) A B investitorul proiectantul

! #

dirigintele de santier reprezentantul ad inistratiei publice locale din zona in care se afla investitia 0,2 puncte

Subiectul nr. '.

!ine vor fi instiintati in cazul in care loturile de ateriale aprovizionate *otel beton, ci ent, agregate, aditivi, adaosuri+ nu indeplinesc conditiile de calitate i puse de specificatiile tehnice) A B ! # ore. producatorul, dirigintele de santier si inspectia de stat in constructii in ter en de (, de oreproducatorul, beneficiarul si dirigintele de santierbeneficiarul si inspectia de stat in constructii in ter en de (, de oreproducatorul, beneficiarul si inspectia de stat in constructii in ter en de (, de 0,2 puncte

Subiectul nr. .. !e se intelege prin produse pentru constructii) A B ! produse incorporate in constructii

produse incorporate in constructii, instalatii si echipa ente tehnologice de productie produse incorporate in constructii, inclusiv instalatiile aferenre acestora 0,2 puncte

Subiectul nr. /.

0rodusele pentru constructii trebuie sa per ita realizarea constructiilor care satisfac ur atoarele cerinte esentiale: A B ! rezistenta si siguranta in exploatare siguranta la foc rezistenta ecanica si stabilitate, securitate la incendiu, igiena, sanatate si ediul incon1urator, securitate in exploatare, protectie i potriva zgo otului, econo ie de energie si izolare ter ica 0,2 puncte

Subiectul nr. ,.

#ocu entele care atesta perfor antele tehnice ale produselor pentru constructii care ur eaza a fi puse in lucrare pot fi: A B ! declaratia de confor itate a producatorului certificatul de confor itate al produsului agre entul tehnic in constructii

Subiectul nr. &. 0entru produsele pentru constructii care sunt arcate cu !2 sau !S necesara verificarea calitatii la aprovizionare sau inainte de utilizare) A B nu

0,2 puncte ai este

da, daca aceste verificari sunt prevazute intr3o regle entare tehnica in vigoare 0,2 puncte

Subiectul nr. 10.

4n calitate de diriginte de santier aveti obligatia sa verificati existenta si tinerea la zi a ur atoarelor inregistrari de calitate: A B ! docu ente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate docu ente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate, condica de betoane, procese 3 verbale de receptie a produselor aprovizionate docu ente de atestare a calitatii produselor pentru constructii aprovizionate, condica de betoane, procese 3 verbale de receptie a produselor aprovizionate, buletine de incercari pe esantioane prelevate la aprovizionare sau pe parcursul executiei lucrarilor de constructii 0,( puncte

Subiectul nr. 11.

4n cazul in care utilizatorul procura ci entul de la un depozit, livrarea ci entului va fi insotita de o declaratie de confor itate, in care se va entiona: A B ! # tipul de ci ent si fabrica producatoaredata sosirii in depozitnu arul certificatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise in acestagarantia respectarii conditiilor de pastrare. 0,( puncte

Subiectul nr. 12. !e conditii trebuie sa asigure spatiile de depozitare a ar aturilor ) A B ! # evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea ar aturii evitarea urdaririi ar aturii cu pa ant

asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sorti ent si dia etru evitarea expunerii la radiatiile solare 0,( puncte

Subiectul nr. 1". Agregatele folosite la prepararea betoanelor si ortarelor, nu trebuie sa fie conta inate cu alte ateriale, in ti pul transportului sau depozitarii.

!u A B !

se face corect depozitarea agregatelor ) pe platfor e betonate, avand pante si rigole de evacuare a apelorin padocuri suprainaltate si prelungite corespunzator, inscriptionate cu tipul de sort depozitat, pentru departa1area agregatelor, separat, pe sorturidirect pe pa ant sau pe platfor e balastate. 0,( puncte

Subiectul nr. 1(.

#ocu entele ce insotesc livrarea otelului beton de catre producator % distribuitor trebuie sa contina: A denu irea si tipul de otel- standardul utilizat- greutatea neta- valori deter inate privind criteriile de perfor anta- infor atii privind identificarea loturilor denu irea si tipul de otel- greutatea neta. denu irea si tipul de otel, standardul utilizatodul de pastrare. odul de depozitare 0,( puncte arca1ul fiecarui ele ent prefabricat)

B ! #

infor atii privind identificarea loturilor- greutatea neta-

Subiectul nr. 1'. !e trebuie sa contina A B ! #

nu arul proiectului % standardului- tipul prefabricatului- data fabricariidenu irea unitatii producatoare- tipul prefabricatului- nu arul proiectului % standardului- data fabricarii- seria ele entuluidenu irea unitatii producatoare- seria ele entului- greutatea netanu arul standardului- seria ele entului- clasa de beton- data fabricarii. 0,( puncte

Subiectul nr. 1..

!are este obligatia dirigintelui de santier de verificare privind utilizarea aterialelor de constructii, folosite la executarea lucrarilor de etansare a rosturilor panourilor ari prefabricate din beton ar at) A B ! # confor confor cu proiectultehnologiei producatorului-

nu are obligatiiur areste ca aterialle folosite sa fie certificate confor legislatiei in vigoare. 0,( puncte

Subiectul nr. 1/.

!are este criteriul in baza caruia se stabilesc clasele de rezistenta ale otelurilor folosite pentru ar area betonului)

A B ! #

in functie de li ita de curgerein functie de alungirea la ruperein functie de dia etrul no inalin functie de rezistenta la rupere. 0,( puncte

Subiectul nr. 1,.

!are dintre cerintele enu erate ai 1os sunt considerate esentiale pentru otelurile utilizate ca ar aturi in structurile din beton) A B ! # caracteristici aderentadurabilitateareciclarea. 0,( puncte ecanice-

Subiectul nr. 1&. !e A B ! #

ortare se folosesc la lucrarile de tencuieli obisnuite la interiorul constructiilor ) 5 ( 65 10 65 2' 65 '0 6. 0,( puncte

Subiectul nr. 20. !e este un A aterial ter oizolant )

aterial sau produs uzinat, avand conductivitatea ter ica de calcul ai ica sau egala cu 0,10 7%* 8+, destinat sa confere ele entului de constructie, in structura caruia se inglobeaza, perfor ante higroter ice corespunzatoare nivelurilor de perfor anta stabilite prin regle entariaterial sau produs uzinat , avand conductivitatea ter ica de calcul ai ica sau egala cu 0,(0 7%* 8+, destinat sa confere ele entului de constructie, in structura caruia se inglobeaza, perfor ante higroter ice corespunzatoare nivelurilor de perfor anta stabilite prin regle entariaterial sau produs uzinat , avand conductivitatea ter ica de calcul ai ica sau egala cu 1,10 7%* 8+, destinat sa confere ele entului de constructie, in structura caruia se inglobeaza, perfor ante higroter ice corespunzatoare nivelurilor de perfor anta stabilite prin regle entariaterial sau produs uzinat , avand conductivitatea ter ica de calcul ai ica sau egala cu 0,,0 7%* 8+, destinat sa confere ele entului de constructie, in structura caruia se inglobeaza, perfor ante higroter ice corespunzatoare nivelurilor de perfor anta stabilite prin regle entari.

Subiectul nr. 21. !are sunt criteriile la alegerea A aterialului ter oizolant )

0,( puncte

perfor antele de izolare ter ica ,incarcarile la care poate fi supus aterialul in ti pul exploatarii si punerii in opera, incarcarile supli entare, datorate stratului ter oizolant asupra ele entelor%cladirii pe care sunt aplicate, cerintele de siguranta la foc, incarcarile la care poate fi supus operaaterialul in ti pul exploatarii si punerii in

B ! #

incarcarile supli entare, datorate stratului ter oizolant asupra ele entelor%cladirii pe care sunt aplicatecerintele de siguranta la foc. 0,( puncte

Subiectul nr. 22. 5aterialele geosintetice au rol de: A B ! # filtrareantifonareetansaredrenare

Subiectul nr. 2". 9tilizarea A B ! # aterialelor geosintetice la i braca intile rutiere deter ina:

0,( puncte

sporirea duratei de viata a i braca intilor rutierecresterea costurilor de intretinerenu se reco anda utilizarea lorscaderea costurilor de intretinere. 0,( puncte

Subiectul nr. 2(.

!are sunt criteriile se nificative pentru alegerea tipului de ci ent si clasei de rezistenta a ci entului utilizat) A B ! rezistenta caracteristica necesara betonului conditii de exploatare a constructiei: ediu agresiv, inghet 3 dezghet, etc. rezistenta caracteristica necesara betonului, viteza de dezvoltare a rezistentei, conditii de executie si tehnologia adoptata, conditii de exploatare a constructiei: ediu agresiv, inghet 3 dezghet, etc.

Subiectul nr. 2'. #oza1ul de ci ent influenteaza: A B ! porozitatea betonului lucrabilitatea betonului rezistenta betonului

0,( puncte

Subiectul nr. 2..

0,( puncte

!u se procedeaza cand constructorul apreciaza ca lucrabilitatea betonului proaspat livrat e prea redusa) A B ! refuza livrarea introduce un superplastifiant adauga apa 0,( puncte

Subiectul nr. 2/. 5aterialele utilizate la fundatii sunt: A B ! # zidarie de cara idabeton ciclopianbeton ar atbeton si plu.

Subiectul nr. 2,. !are sunt A B ! aterialele din care se confectioneaza plasele sudate)

0,( puncte

sar a trasa neteda pentru beton *S6:B+oteluri3beton OB "/, 0!'2 sau 0! .0sar a a prentata pentru beton preco pri at *SB0A+. 0,( puncte

Subiectul nr. 2&.

!onfor prevederilor :2 0123&&, ce reprezinta rezistenta caracteristica fc8cil % fc8cub pe baza careia este definita clasa betonului) A rezistenta la co presiune expri ata in :% 2 deter inata pe cilindrii de 1'0%"00 sau pe cuburi cu latura de 1'0 la varsta de 2, zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel ult ' ; din rezultaterezistenta la co presiune expri ata in :% 2 deter inata pe cilindrii de 1(0%2'0 sau pe cuburi de 1(0 la varsta de 2, zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel ult ' ; din rezultate-

rezistenta la co presiune expri ata in :% 2 deter inata pe cilindrii de 1'0%"00 sau pe cuburi de 1'0 la varsta de 2, zile, sub a carei valoare se pot situa statistic cel ult 10 ; din rezultate. 0,( puncte

Subiectul nr. "0.

!onfor prevederilor :2 01"32002, ce verificari se fac la receptia ele entelor prefabricate pe santier) A B ! # arcarea ele entelor prefabricate, existenta i perfectiunilor evidente, aspectul fetelor i binarilortip, integritate si co patibilitate.

COMISIA:

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE PENTRU EXAMENUL IN VEDEREA AUTORIZARII CA DIRIGINTE DE SANTIER IN DOMENIUL: 1. PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII SESIUNEA IANUARIE 2006
Intr !"r " 1 2 ) * + 6 , . 10 11 12 1) 1* 1+ 16 1, 11. 20 21 22 2) 2* 2+ 26 2, 22. R"#$%n#%& '(r 't AB C ABCD AD D C C ABC B C ABCD ABC AB A B ABD A AB B A A ACD AD C C B BCD A A

Intr !"r " )0

R"#$%n#%& '(r 't ABCD