Sunteți pe pagina 1din 72

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


CATEDRA EXTRACTIA PETROLULUI
Conducator: conf. dr. ing. Mariea Marcu
Student: Tudorou Adr!n
S"e#!$%!re!: I&P&G
Gru"!: '
Anu$: (
PLOIETI) *+,,
Introducere
Pe masura ce se exploateaza un zacamant de hidrocarburi, presiunea fluidelor existente in acesta scade
in mod treptat. Datorita acestui fapt, sondele care functioneaza in eruptie naturala ajung la un moment dat
in faza finala a eruptiei. Fluidele care, la inceput, se deplasau cu viteza relativ mare prin sonda si ajungeau
la suprafata cu o energie inca destul de mare, manifesta treptat o diminuare a potentialului lor energetic in
asa masura incat sonda nu mai produce cu continuitate lichid.
Pentru a asigura o continuitate a procesului de extractie a fluidelor din sonda, inca inainte ca sonda sa
inceteze a produce prin eruptie naturala, se iau masuri de completare a energiei necesare de ridicare,
suplimentarea facandu-se prin aducerea de la suprafata pana in coloana de extractie a unor gaze
comprimate care, impreuna cu gazele care vin din stratul productiv, sa asigure ridicarea. ieiul este adus
la suprafa prin trei metode! erupie natural sau dirijat, erupie artificial sau gaz-lift "i erupia prin
pompare.
Consideratii generale privind eruptia
artificiala continua
#ruptia artificiala continua sau gazliftul continuu
presupune injectarea continua a gazelor comprimate direct in
coloana de fluide produse de sonda pentru a reduce densitatea
acestora si implicit presiunea dinamica de fund, permitand
stratului sa debiteze corespunzator acestei presiuni.
$azele pot fi injectate prin!
- coloana in cazul eruptiei artificiale directe%
- tevi in cazul eruptiei artificial indirecte%
Instalatii de eruptie artificiala continua:
&nstalatiile de eruptie artificiala continua se impart in
doua categorii in functie de tipul completarii sondei si
anume!
- instalatii de eruptie artificiala pentru completare simpla!
- instalatii de tip inchis%
- instalatii de tip semiinchis% Fig. 1. Instalatie de eruptie artificiala sau gazlift
- instalatii de tip deschis%
- instalatii de eruptie artificiala pentru completare duala.
Echipamentul sondelor in eruptie artificiala continua:
Baciu Alexandru Razvan 3
#chipamentul sondelor in eruptie artificiala se compune din!
- capul de eruptie' echipamentul de suprafata (%
- garnitura de tevi de extractie, supape de gazlift, niple, valva de circulatie laterala,
pac)er' echipamentul de fund (%
Supapele de gazlift sunt utilizate pentru:
- descarcarea sondei in vederea punerii in productie a acesteia%
- injectia continua de gaze pentru extragerea unui anumit debit de lichid%
#le se amplaseaza in mandrinele de gazlift' side poc)et mandrel ( ce se intercaleaza intre doua bucati
de teava si a caror constructie depinde de tipul supapei si de tipul completarii sondei' simpla sau duala (.
Din punctul de vedere al modului de fixare in mandrine, supapele de gazlift pot fi!
- conventionale' fixe(%
- mobile%
&n functie de presiunea care actioneaza asupra lor pentru a le deschide, supapele de gazlift se impart
in doua mari categorii si anume!
- supape actionate de presiunea fluidelor produse de sonda' caracterizate de efectul de coloana (%
- supape actionate de presiunea din coloana sondei' caracterizate de efectul de tubing (%
Factorii care influenteaza debitul de gaze injectate
Debitul de gaze injectate la o sonda exploatata prin eruptie artificiala continua, pentru producerea
unui anumit debit de lichid este influentat de o serie de factori ca! fizice ale fluidelor produse,
impuritatile, diametrul tevilor de extractie, presiunea in capul de eruptie, adancimea punctului de injectie,
indicele de productivitate al sondei. Dintre acestia cei mai importanti sunt!
- presiunea din capul de eruptie care este stabilita in functie de procesele care au loc in aval de capul de
eruptie%
- adancimea punctului de injectie%
- indicele de productivitate al sondei, a carei evolutie este determinate de procesele care au loc in
zacamant de parcursul exploatarii.
Analiza nodala in cazul unei sonde in eruptie artificiala continua
*a si in cazul eruptiei naturale, corelatia de functionare strat-sonda in cazul unei sonde in eruptie
artificiala continua presupune determinarea curbei de comportare a stratului si curbei de comportare a
Baciu Alexandru Razvan 4
echipamentului precum si stabilirea coordonatelor punctului de corelatie de functionare strat-sonda, aflat
la intersectia dintre cele doua curbe.
&n cazul eruptiei artificiale continue, spre deosebire de eruptia naturala, curba de comportare a
echipamentului se determina tinand seama si de debitul de gaze injectate, precum si de presiunea de
injectie a gazelor.
eterminarea debitului ma!im produs de o sonda in eruptie artificiala continua
Debitul maxim produs de o sonda exploatata prin eruptie artificala continua depinde de o serie de
factori precum!
- presiunea in capul de eruptie care se poate considera constanta sau variabila%
- indicele de productivitate al sondei care pe o durata scurta de timp poate fi considerat constant, dar
care in timp variaza ca urmare a proceselor care au loc in zacamant%
- capacitatea sursei de gaze ' limitata sau nelimitata(%
- presiunea in linia de injectie care are o valoare limitata%
- diametrul tevilor de extractie.
Dintre toti acesti factori, cel mai important este capacitatea sursei de gaze. Daca sursa de gaze are o
capacitate foarte mare, astfel incat sa fie considerate nelimitata, determinarea debitului maxim produs de
o sonda exploatata prin eruptie artificiala continua, presupune stabilirea curbei de comportare a unei
sonde exploatata prin eruptie artificiala continua.
Baciu Alexandru Razvan 5
F-&* In.t!$!te de -!%$/t #u e#0"!1entu$ de .u"r!/!t! !uto1!t%!t
Baciu Alexandru Razvan 6
Baciu Alexandru Razvan 7
"roiectarea regimului de functionare al unei sonde in gaz#lift continuu
Capitolul I
+a o sonda care produce in eruptie artificiala continua se cunosc
urmatoarele date!
-adancimea sondei,
, -.// :
m
-diametrul interior al tubingului, d
i
01.2 3/
1
: m%
-diametrul interior al coloanei,
D
i
3-4 :
m%
-temperatura medie la suprafata,
t
s
32 :
*%
-densitatea titeiului,

t
50/ :
)g6m1%
-densitatea apei de zacamant,

a
3/42 :
)g6m
1
%
-densitatea relativa a gazelor,

rg
/.42 :
%
-tensiunea superficiala a titeiului,
t
1/ 3/
1
: 76m%
-tensiunea superficiala a apei,
a
0/ 3/
1
: 76m%
-vicozitatea titeiului,
t
- 3/
1
: Pa.s%
-viscozitatea gazelor,
g
/./- 3/
1
: Pa.s%
-viscozitatea apei,
a
3 3/
1
: Pa.s%
-presiunea in capul de eruptie,
p
-
2 :
bar.
De asemenea in urma etalonarii sondei au rezultat urmatoarele date!
-impuritatile,
i /.3 :
%
-presiunea dinamica de fund,
p
d
44 :
bar%
-presiunea statica,
p
c
52 :
bar%
-debitul de lichid,
8
l
22 :
m
1
6zi%
-debitul de gaze al sondei,
8
g
--// :
7m
1
6zi%

Baciu Alexandru Razvan 8
1.1 $rasarea curbei de comportare a stratului
Pentru trasarea curbei de comportare a stratului, se stabileste mai intai
tipul curgerii.
9e calculeaza presiunea de saturatie!
densitatea apei dulci!

ap
3/// :
)g6
m
1
%densitatea aerului

aer
3.-4 :
)g6
m
1
% acceleratia
gravitationala
g :.53 :
m6
s
-
densitatea relativa a titeiului!

rt

t

ap
:

rt
/.50
temperatura de fund!
t
f
t
s
/./1 , + :
t
f
54
debitul de titei al sondei!
8
t
3 i ' ( 8
l
:
8
t
.:.2
debitul de apa al sondei,
8
a
i 8
l
:
8
a
2.2 m
1
6zi
ratia gaze-titei!
;$<
8
g
8
t
:
;$< ...... 7m
1
6m
1
Presiunea de saturatie calculata cu relatia lui 9tanding!
p
sat
2.-4-
;$<

rg

,
/.51

3/
/./-55 3.0-3/
1
t
f
+
3/
3.405 3.0.1
rt

rt
:
p
sat
5:.35.
bar
8
j
8
tmax
3 /.-
p
d
j
p
c
/.5
p
d
j
p
c

,
-

1
1
1
]
:
8
j
304.943
294.392
277.087
253.029
222.218
184.654
140.337
89.267
31.444
0

Baciu Alexandru Razvan 9


8
tmax
8
t
3 /.-
p
d
p
c
/.5
p
d
p
c

,
-

:
8
tmax
1/..:.1
j 3 3/ .. :
p
d
j
/
3/
-/
1/
./
2/
0/
4/
5/
52
:
Fig.3
Baciu Alexandru Razvan 10
/ 3// -// 1// .//
/
-/
./
0/
5/
3//
p
d
j
8
j
1.% $rasarea curbelor gradient de deasupra punctului de injectie
9e consider= patru debite de lichid, 8l3, 8l-, 8l1 mai mici dec>t debitul maxim
calculat pentru curba de comportare a stratului.
Pentru fiecare debit de gaze injectate 8
inj
se calculeaz= ratia gaze-lichid de
injectie, ;$+
inj
, ratia gaze-titei de injectie, ;$<
inj
, ratia gaze-lichid total=, ;$+
<
si ratia gaze-titei total=, ;$<
<
.
;$+
inj
8
inj
8
l
:
;
a
8
a
8
t
:
;$<
inj
?;$+
inj
'3@;
a
(
;$<
<
?;$+
<
'3@;
a
(
*urbele gradient de deasupra punctelor de injectie se determina pe baza teoriei
de ascensiune ,agedorn-AroBn. 9e porneste de la presiunea in capul de eruptie
p
-
consider>ndu-se n intervale de presiune egale,c=derea de presiune pe fiecare
interval fiind de exemplu
p 3/ :
bar.
Pentru fiecare interval de presiune i se determina h
i
, distanta pe care se pierd cei
3/ bar.
Distantele h
i
, astfel rezultatele se Cnsumeaz=, Cn final fiind necesar s= se
Cndeplineasc= urm=toarea conditie!

i
h
i
,
,? ad>ncimea la care se afl= siul tevilor de extractie%
Dstfel primul interval de presiune considerat este cuprins Cntre p
-
bar si p
-
@3/
bar.
&n continuare se va determina variatia presiunii in tevile de extractie prin
metoda ,agedorn-AroBn, pentru
8
+3
0/ :
m3/zi i in!ervalul de "reiune cu"rin
in!re...5 #..15. $ar.
%in&'65000
Baciu Alexandru Razvan 11
Baciu Alexandru Razvan 12
Debitul
8
+3?0/ m16zi si intervalul de presiune p--p-E!
ratia gaze-lichid proprie! ;$+
pr
8
g
8
l
: ;$+
pr
./
unde !
8
g - debitul de gaze de la etalonarea sondei
8
l - debitul de lichid de la etalonarea sondei
8
g
-.- 3/
1

8
l
22
-ratia gaze-lichid injectie!
;$+
inj3
8
inj
8
+3
: ;$+
inj3
3./51 3/
1

-ratia gaze-lichid, respectiv ratia gaze-titei totala!
;$+
<3
;$+
inj3
;$+
pr
+ : ;$+
<3
3.3-1 3/
1

;$<
<3
;$+
<3
3 ;
a
+ ( ) : ;$<
<3
3.-.5 3/
1

-greutatea unui metru cub de titei mort impreuna cu apa si gazele care il insotesc!
F
t
g ;$<
<3

rg

aer
g + ;
a

a
g + :
F -.3-4 3/
.

-densitatea fazei lichide!

l

t

a
;
a
+
3 ;
a
+
:
l
553.2
)g6
m
1
-presiunea medie pe intervalul de presiune considerat,
p
med
pe sonda
<
med!
si temperatura medie
p
-
2 :
pE
-
p
-
3/ + :
bar
pE
-
32
p
med3
p
-
pE
-
+
-
3 + :
p
med3
33
bara
p
/
3 : <
/
-55.32 :
t
med
t
s
/./1 ,
-
+ :
t
med
23

Baciu Alexandru Razvan 13
-se calculeaza produsul
* 7
l

Baciu Alexandru Razvan 14


<
med
t
med
<
/
+ : <
med
11:.32 G
-presiunea pseudocritica
p
pcr si temperatura pseudocritica
<
pcr !
p
pcr
.:.14 ..04
rg
: p
pcr
.2.504 bar
<
pcr
343.2
rg
:4 + : <
pcr
--2.0-2 G
-presiunea pseudoredusa
p
pr si temperatura pseudoredusa
<
pr !
<
pr
<
med
<
pcr
: <
pr
3.2/1
p
pr3
p
med3
p
pcr
: p
pr3
/.-.
-factorul de abatere al gazelor, z 'relatia lui &stomin, valabila pentru urmatoarele
conditii!
/ p
pr
< 1 < 3.1 <
pr
< 3.: <
z
3
3 3/
-
/.40 <
pr
1
:.10 <
pr
31 +

_
,
5 p
pr3
( ) p
pr3
:
z
3
/.:4-
-densitatea medie a gazelor pe intervalul de presiune considerat!

g3

aer

rg

p
med3
p
/

<
/
<
med

3
z
3
:
g3
:.30
)g6
m
1
-viscozitatea lichidului! !

l

t

a
;
a
+
3 ;
a
+
:
l
3.: 3/
1
Pa s
-tensiunea interfaciala a lichidului!

l

t

a
;
a
+
3 ;
a
+
:
Baciu Alexandru Razvan 15
Baciu Alexandru Razvan 16
-coeficientul de viteza al gazului!
7
gv3
v
sg3

l
g
l

,
/.-2
: 7
gv3
35...3:
-coeficientul de diametru!
7
d
d
i

l
g

l
: 7
d
1-.2/0
-produsul adimensional !

3
7
lv3
7
gv3
/.242

,
p
med3
p
/

,
/.3

*7
l
7
d

,
3/
0
:
3
4.3.:
-raportul

!
3 e
1.014- /.5531ln
3
( ) + /.3112ln
3
( )
-
/./35521.ln
3
( )
1
+ /.//3/00ln
3
( )
.

:
3 /.3/3
-valoarea produsului D!
D
3
7
gv3
7
l
/.15/

7
d
-.3.
: D
3
/./34
-se calculeaza parametrul !

3
3 e
0.02:5 5.5341ln D
3
( ) + 1.40:1ln D
3
( )
-
+ /.212:ln D
3
( )
1
+
+ :

3
3./2.
-fractia de lichid!

l3
3
3
:
l3
/.3/0

l3

3
/.3/3
Baciu Alexandru Razvan 17
Baciu Alexandru Razvan 18
-numarul ;eHnolds pentru curgerea amestecului bifazic!
8
t3
8
+3
3 i ' ( : 8
t3
2. m
1
6zi
;e
b3
8
t3
F
d
i

l
3/
1

_
,

l3

g
3/
1

_
,
3
l3

/.3.: 3/
-
:
;e
b3
5.-:: 3/
2

-in functie de
;e
b , se determina factorul de frecare cu relatia lui Iain, valabila
pentru !
2 3/
1
;e
b3
< 3/
5
<

3
3
3.3. - log 3/
1 -3.-2
;e
b3
/.:
+

,
-
:
3
/./-
-densitatea medie a amestecului gaze-lichid!

am3

l

l3

g3
3
l3
( ) + :
am3
3/-./10
)g6
m
1
-distanta dintre cele doua puncte de presiune considerate!
h
3
p 3/
2

am3
g
3
8
t3
-
F
-

: 3/
3/
d
i
2

am3
g
+
:
h
3
444.413
7r.crt. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
3 ;$+
inj3
9m16m1 3./51L3/
1
Ql1=60
- ;$+
<3
9m16m1 3.3-1L3/
1
Qinj=65000
1 ;$<
<3
9m16m1 3.-.5L3/
1
. F 76m
1
-.3-4L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
Baciu Alexandru Razvan 19
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
1.304L3/
-1
&ntervalele de presiune
7r. crt Parametru J.F p2=5 p2=15 p2=25 p2=35
3 z /.:4- /.:.5 /.:-2 0.904
- rs ..325 :./24 3...40 20.269
1 bt 3./10 3./.4 3./0 1.073
. vsl m6s /.--0 /.--: /.-13 0.234
2 vsg m6s -2.21 3-.:: 5.22- 6.288
0 7lv 3.010 3.023 3.00: 1.689
4 7gv 35...3: :1.514 03.445 45.426
5 4.3.: 33.122 32.344 18.843
: l/ /.3/3 /.3-: /.3.: 0.165
3/ D /./34 5.0:0L3/
-1
2.4-2L3/
-1
4.21*3/
-1
33 3./2. 3.//3 3 3
3- l /.3/0 /.3-: /.3.: 0.165
31 ;eb 5.-::L3/
2
4..::L3/
2
0.523L3/
2
6.36*3/
2
3. /./- /./- /./- /./-
32 am )g6m
1
3/-./10 3-:./44 32../15 176.004
30 h m 444.413 04/.-:2 255./14 528.342
7r.crt. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
Ql2=55
3 ;$+
inj3
9m16m1 3.35-L3/
1
Qinj=65000
- ;$+
<3
9m16m1 3.---L3/
1
1 ;$<
<3
9m16m1 3.125L3/
1
Baciu Alexandru Razvan 20
. F 76m
1
-.--:L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
1.304L3/
-1
&ntervalele de presiune
7r.
crt Parametru J.F p2=5 p2=15 p2=25 p2=35
3 z /.:4- /.:.5 /.:-2 0.904
- rs ..325 :./24 3...40 20.269
1 bt 3./10 3./.4 3./0 1.073
. vsl m6s /.-/5 /.-3 /.-3- 0.214
2 vsg m6s -2..03 3-.:2: 5.212 6.278
0 7lv 3..:: 3.23. 3.21 1.548
4 7gv 351.:-- :1.03. 03.021 45.352
5 0.201 3/..-1 31.:-5 17.289
: l/ /./:0 /.3-1 /.3.- 0.158
3/ D /./34 5.040L3/
-1
2.43.L3/
-1
4.203*3/
-1
33 3./2. 3.//3 3 3
3- l /.3/- /.3-1 /.3.- 0.158
31 ;eb 5.32.L3/
2
4.154L3/
2
0.405L3/
2
6.298*3/
2
3. /./- /./- /./- 0.02
32 am )g6m
1
:4.41: 3-..1.- 3.5.5/: 170.378
30 h m 53/.4:3 0:0.12- 0/:..-4 546.498
Baciu Alexandru Razvan 21
7r.crt. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
3 ;$+
inj3
9m16m1 3.1L3/
1
Ql3=50
- ;$+
<3
9m16m1 3.1.L3/
1
Qinj=65000
1 ;$<
<3
9m16m1 3..5:L3/
1
. F 76m
1
-.12-L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
1.304L3/
-1
&ntervalele de presiune
7r. crt Parametru J.F p2=5 p2=15 p2=25 p2=35
3 z /.:4- /.:.5 /.:-2 0.904
- rs ..325 :./24 3...40 20.269
1 bt 3./10 3./.4 3./0 1.073
. vsl m6s /.35: /.3:3 /.3:1 0.195
2 vsg m6s -2.1:- 3-.:-5 5.235 1.407
0 7lv 3.101 3.140 3.1:3 1.407
4 7gv 351..-. :1.1:3 03.2-5 45.277
5 2.:40 :..5: 3-.044 15.732
: l/ /./:3 /.334 /.310 0.151
3/ D /./34 5.022L3/
-1
2.4/-L3/
-1
4.196*3/
-1
33 3./21 3 3 3
3- l /./:0 /.334 /.310 0.151
Baciu Alexandru Razvan 22
31 ;eb 5.//5L3/
2
4.-42L3/
2
0.050L3/
2
6.238*3/
2
3. /./- /./- /./- 0.02
32 am )g6m
1
:1.355 33:.135 3.1.-02 164.417
30 h m 5.5./2. 4-2.4.1 011.232 566.896
Fig.4
Baciu Alexandru Razvan 23
1.& eterminarea variatiei presiuni gazelor in coloana
Pentru aceasta se porneste de la presiunea de suprafata a gazelor p
sg
?-- bar. 9e introduce intr-
un algoritm de incercare si eroare si anume se estimeaza presiunea de fund p
fsge
cu o relatie
functie de p
sg
dupa care se determina z mediu se calculeaza presiunea de fund p
fgc
dupa care se
compara presiundea de gaze estimate cu cea calculate diferenta dintre cele doua trebuie sa fie
mai mica de 3 bar. Daca nu se indeplineste p
fg
calculates inlocuieste cu ultima valoare.
Dupa efectuarea calculelor se transpune pe diagram p?f',( variatia presiuni gazelor in
coloana.
Baciu Alexandru Razvan 24
Baciu Alexandru Razvan 25
Presiunea de la suprafata a gazelor
se considera :
t
s
32
rg
/.02 :
p
sg
-- :
1.e esti!ea"a presi#nea de $#nd a %a"elor :
p
fge
p
sg
/.5- 3/
.
p
sg
, + : p
fge
-0.11
2.e calc#lea"a presi#nea !edie si te!perat#ra !edie :
p
med
p
fge
p
sg
+
-
3 + : p
med
-2.302
<
med
t
s
t
s
/./1 , + ( ) +
-
-41.32 + : <
med
1-..32
4.e calc#lea"a presi#nea pse#docritica si te!perat#ra pse#docritica:
p
pcr
.:.14 ..04
rg
( ) : p
pcr
.0.11. bar
<
pcr
343.2
rg
:4 + ( ) : <
pcr
-/5..42 G
5.e calc#lea"a presi#nea pse#dored#sa si te!perat#ra pse#dored#sa:
p
pr
p
med
p
pcr
:
p
pr
/.2.1
<
pr
<
med
<
pcr
: <
pr
3.222
6.e calc#lea"a $actor#l de a&atere al %a"elor '!
z
m
3 3/
-
/.40 <
pr
1
:.10 <
pr
31 +

_
,
5 p
pr
( ) p
pr
: z
m
/.:.4--
Baciu Alexandru Razvan 26
7.e calc#lea"a presi#nea de $#nd a %a"elor :
p
fgc
p
sg
e
:.53,
rg

-54z
m
<
med

:
p
fgc
-0.341
p
fge
p
fgc
/.2 <
x p
fge
p
fgc
: x /.324
Fig.2
1.' eterminarea punctelor de injective
Baciu Alexandru Razvan 27
Baciu Alexandru Razvan 28
Adanci!ile de injectie si presi#ile de injectie se deter!ina %ra$ic( prin intersectia dreptei )p
s%
( p
$%c
* c# c#r&ele
%radient de deas#pra p#nctelor de injectie.
8
+3
0/ : p
inj3
-3 : ,
inj.3
3-// :
8
+-
22 : p
inj-
-3./3 : ,
inj.-
3-2/ :
8
+1
2/ : p
inj1
-3./- : ,
inj.1
31-/ :
1.( $rasarea curbelor gradient de sub punctele de injective
Baciu Alexandru Razvan 29
+entr# trasarea c#r&elor %radient de s#& p#nctele de injectie se sta&ileste !ai int,i tip#l c#r%eri
pe &a"a presi#nii din p#nctele de injectie si presi#nii de sat#ratie.
-eoarece presi#nea in p#nctele de injectie s#nt !#lt !ai !ici decat presi#nea de sat#ratie
re"#lt. c. s#& p#nctele de injectie /o! a/ea o c#r%ere etero%en..
+rin #r!are c#r&ele %radient se /or trasa c# !etoda 0A12-345674385 c# o&ser/atia c. 9n
loc#l ratiei %a"e lic:id totale se /a #tili"a ratia de lic:id de la etalonare pentr# toate c#r&ele.
;.derea de presi#ne se /a considera tot de 10 &ar si se /a porni de la presi#nea din p#nctele
de injectie.
-#p. trasarea c#r&elor %radient de s#& p#nctele de injectie se /or citi presi#nile dina!ice de
$#nd
p
f3(
p
f-(
p
f1 la intersectia c#r&elor %radient c# linia ce !arc:ea". ad,nci!ea sondei.
4e"#ltat#l $inal /a $i perec:ile de /alori :
P
f3
8
l3
,
(
P
f-
8
l-
,
(
P
f1
8
l1
,

;$+
pr
8
g
8
l
: ;$+
pr
./
;$<
t
;$+
pr
3 ;
a
+ ( ) : ;$<
t
......
-eter!inarea /ariatiei presi#nii in te/ile de e<tractie prin !etoda 0a%edorn 6 7ro=n. +entr#
$iecare din cele trei de&ite se /a parc#r%e al%orit!#l la caderi de presi#ne p>10 &ar.
?aloarea l#i p se o&tine parc#r%and al%orit!#l l#i 0a%edorn@7ro=n pentr# $iecare 41At.
Al%orit!#l se repeta pana cand :=0.
7r.crt
. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
3 ;$+
inj3
9m16m1 /
- ;$+
<3
9m16m1 ./
1 ;$<
<3
9m16m1 ......
. F 76m
1
3.//-L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
1.304L3/
-1
7r. crt
Parametr
u
J.
F "2'21 "2'31 "2'41 "'51 "'61 "'71
3 z /.:1. /.:3- /.5:- 0.873 0.856 0.84
- rs 3-.-25 34.:31 -1.5:- 30.138
36.61
3 43.289
1 bt 3./22 3./05 3./5- 1.097 1.114 1.131
. vsl m6s /.-1 /.-11 /.-10 0.239 0.242 0.245
Baciu Alexandru Razvan 30
2 vsg m6s /.-2: /.32- /./:3 0.051 0.023
2.926(3/
-1
0 7lv 3.00- 3.053 3.4/3 1.723 1.746 1.77
4 7gv 3.505 3./:5 /.02. 0.368 0.168 0.021
5 333../. 1-.2/0 --/.115
316.94
2
512.4
3
1733.8
35
: l/ /.104 /..-4 /..:3 0.571 0.69 1.034
3/ D 3.41-L3/
-.
3./34L3/
-.
0./02L3/
-2
3.407(10
#5
1.959(1
0
#6
33 3 3 3 3 3 3
3- l /.104 /..-4 /..:3 0.571 0.69 1.034
31 ;eb 3.3:3L3/
2
:./:-L10
4
0.44:L10
4
4.724(1
0
4
-.4.L3/
.
5.738(1
0
3
3. /./-- /./-1 /./-1 0.024 0.026 0.038
32 am
)g6m
1
115.4/0 1:2./23 .2..42-
525.65
4
627.4
93
908.57
3
30 h m -::./51 -20.5- --1.114 193.365
162.0
93
112.02
7
7r.crt. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
3 ;$+
inj3
9m16m1 /
- ;$+
<3
9m16m1 ./
1 ;$<
<3
9m16m1 ......
. F 76m
1
3.//-L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
Baciu Alexandru Razvan 31
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
1.304L3/
-1
7r.
crt
Parametr
u J.F "2'21.1 "2'31.1 "2'41.1 51.1 61.1
3 z /.:1. /.:3- /.5:- 0.873 0.856
- rs 3-.-01 34.:35 -1.5:5 30.145
1 bt 3./22 3./05 3./5- 1.097 1.114
. vsl m6s /.-33 /.-31 /.-30 0.219 0.222
2 vsg m6s /.-14 /.31: /./51 0.047 0.021
0 7lv 3.2-1 3.2.3 3.22: 1.579 1.6
4 7gv 3.43- 3.//0 /.0 0.337 0.154
5
3/4.1:: 32-.3:0 -3-..33 305.558 494.136
: l/ /.10- /..- /..5. 0.562 0.68
3/ D 3.250L3/
-.
:.1-L3/
-2
2.224L3/
-2
3.122(3
/
-2
33 3 3 3 3 3
3- l /.10- /..- /..5. 0.562 0.68
31 ;eb 3.3-3L3/
2
5.2:L3/
.
0..-:L3/
.
4.5(10
4
1.424(3/
.
3.
/./-- /./-1 /./-1 0.024 0.027
32 am )g6m
1
111.423 15:...3 ..5..:1 518.692 619.701
30 h m 1/1.40: -0/.05 --0.20- 196.035 164.179
7r.crt. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
3 ;$+
inj3
9m16m1 /
- ;$+
<3
9m16m1 ./
1 ;$<
<3
9m16m1 ......
. F 76m
1
3.//-L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
Baciu Alexandru Razvan 32
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
1.304L3/
-1
7r.
crt
Parametr
u J.F "2'21.2 "2'31.2 "2'41.2 51.2 61.2
3 z /.:1. /.:3- /.5:- 0.873 0.856
- rs 3-.104 35./-: -../3. 30.266 36.745
1 bt 3./22 3./05 3./5- 1.098 1.114
. vsl m6s /.3:- /.3:. /.3:0 0.199 0.201
2 vsg m6s /.-31 /.3-2 /./42 0.042 0.019
0 7lv 3.152 3../3 3..35 1.436 1.455
4 7gv 3.2. /.:/2 /.2. 0.302 0.137
5 3/1.504 3.4./51 -/2.1/- 295.668
480.07
8
: l/
/.120 /..3. /..44 0.555 0.672
3/ D 3..-4L3/
-.
5.1:3L3/
-2
2.//3L3/
-2
2.803(3/
-2
1.27(3/
-
2
33
3 3 3 3 3
3- l /.120 /..3. /..44 0.555 0.672
31 ;eb 3./..L3/
2
5./-5L3/
.
0./1L3/
.
4.232(3/
.
2.475(3
/
.
3. /./-- /./-1 /./-. 0.025 0.027
32 am )g6m
1
1-:.1:1 15..153 ..-.5.. 512.581
613.62
7
30 h m 1/5./1- -0..-0: --:.22: 198.445
165.85
1
Baciu Alexandru Razvan 33
Fig.0
Baciu Alexandru Razvan 34
1.) Analiza nodala sau corelatia de functionare strat sonda
Pentru realizarea corelatiei de functionare strat-sonda este necesar sa se transefere curbele de
comportare ale echipamentului pe aceeasi diagram pe care sa fie trasat curba de comportarea
stratului, curbele de comportare ale echipamentului se traseaza pe baza datelor obtinute din
diagram p?f',( realizate la punctele 3.- , 3.1 , 3.. , 3.2. Din aceasta diagrama rezulta 8
inj
si
perechile de valori p
di
, 8
li
aceste puncte se transpune pe diagram 3.3 . +a intersectiile dintre
curbele de comportare ale echipamentului si curba de comportare a stratului se citesc
coordonatele punctelor funtie de strat sonda.
Fig.4
Baciu Alexandru Razvan 35
%l'300
00 "d
60 76.2
35 50
30 43.5
25 36.5
%l'350
00 "d
60 76.3
35 50.2
30 43.7
25 36.7
%l'400
00 "d
60 76.4
35 50.4
30 44
25 37
%l'450
00 "d
60 76.5
35 50.6
30 44.2
25 37.2
Baciu Alexandru Razvan 36
Baciu Alexandru Razvan 37
%l'500
00 "d
60 76.6
35 50.7
30 44.3
25 37.3
%l'550
00 "d
60 76.7
35 50.7
30 44.4
25 37.4
%l'600
00 "d
60 76.5
55 70.7
50 65.5
%l'650
00 "d
60 76.8
55 71
50 65.9
"
d&
%
0 304.943
10 294.392
20 277.087
30 253.029
40 222.218
50 184.654
60 140.337
70 89.267
80 31.444
85 0
1.* eterminarea curbei de comportare a sondei in gazlift
Pentru aceasta se reprezinta graphic pe o diagram debitul de lichid si debitul de injective
8
l
?f'8
inj
(
Baciu Alexandru Razvan 38
Fig.5
1.+ Amplasarea supapelor pe cale grafica
De la punctual 3.4 au rezultat debitul de lichid debitul de injectie.
3. 9e traseaza curba gradient de deasupra punctului de injective folosind tot metoda ,A
;$+
t
?;$+
inj
@;$+
propriu
-. 9e traseaza dreapta de variatie a presiuni fluidului de omorare se considera sonda plina cu
titei cu densitatea egala cu M
t
?50/ )g6m
1
, se considera h?2//m pentru care se determina
presiunea
1. 9e traseaza dreapta de variatie a presiuni gazelor in coloana precum si paralela acesteia.
.. 9e determina punctual de injective la h
inj
si p
inj

2. 9e traseaza curba gradient de sub punctual de injectie pentru ;$+
t
?;$+
propriu
0. 9e traseaza un numar de drepte paralele la dreapta 1.
Baciu Alexandru Razvan 39
Fig.:
7r.crt. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
3 ;$+
inj3
9m16m1 :1/.0-0
- ;$+
<3
9m16m1 :4/.0-0
1 ;$<
<3
9m16m1 3./45L3/
1
. F 76m
1
3.:0:L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
Baciu Alexandru Razvan 40
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
7r. crt Parametru J.F p?2 p?32 p?-2 p?12
3 z /.:4- /.:.5 /.:-2 0.904
- rs ..325 :./24 3...40 20.269
1 bt 3./10 3./.4 3./0 1.073
. vsl m6s /.--1 /.--2 /.--5 0.23
2 vsg m6s -3.434 33./.1 4.-02 5.338
0 7lv 3.033 3.0-4 3.0.. 1.663
4 7gv 320.540 4:.441 2-..5- 38.562
5 4.4-5 3-.-5 30..3: 20.394
: l/ /.3/2 /.31. /.32. 0.171
3/ D /./32 4.1:1L3/
-1
..50.L3/
-1
3.574(3/
-1
33 3./-1 3 3 3
3- l /.3/2 /.31. /.32. 0.171
31 ;eb 4.2-L3/
2
0.04:L3/
2
0./51L3/
2
5.633(3/
2
3. /./- /./- /./- 0.02
32 am )g6m
1
3/1.342 311..5: 325.:5 181.34
30 h m 5/-.330 04/.223 251.:31 522.644
7r.crt. Parametru
Jnit.
Fsur Kaloare
3 ;$+
inj3
9m16m1 /
- ;$+
<3
9m16m1 ./
1 ;$<
<3
9m16m1 ......
Baciu Alexandru Razvan 41
. F 76m
1
3.//-L3/
.
2
l )g6m
1
553.2
0 p
pcr
bar .2.504
4 <pcr G --2.0-2
5 t
med
grade * 23
: <
med
G 11:.32
3/ <
pr
G 3.2/1
33 7
l
LLL 4.:4L3/
-1
3-
l Pa.s 3.:L3/
-1
31 *7
l
LLL -.-.2L3/
-1
3. 7
d
LLL 1-.2/0
14
l 76m /./11
16 At
m
-
1.304L3/
-1
7r. crt Parametru J.F *,&,2 ',&,2 (,&,2 2,&,2 3,&,2 4,&,2
3 z /.:1. /.:3- /.5:- 0.873 0.855 0.839
- rs 3-.1. 35 -1.:5. 30.234 36.712 43.391
1 bt 3./22 3./05 3./5- 1.098 1.114 1.131
. vsl m6s /.--4 /.--: /.-1- 0.235 0.238 0.241
2 vsg m6s /.-21 /.3.: /./5: 0.05 0.023 2.623(3/
-1
0 7lv 3.014 3.020 3.040 1.697 1.72 1.744
4 7gv 3.5-2 3./41 /.0. 0.359 0.163 0.019
5 333.13 324.021 --/./.4 316.808 513.851 1819.383
: l/ /.104 /..-4 /..:3 0.57 0.69 1.047
3/ D 3.0:3L3/
-.
:.:.1L3/
-2
2.:-4L3/
-2
3.324(3/
-
2
1.509(3/
-
2
1.756(3/
-0
33 3 3 3 3 3 3
3- l /.104 /..-4 /..:3 0.57 0.69 1.047
31 ;eb 3.34.L3/N2 5.:04L3/N. 0.050L3/N.
4.656(10
)4
2.698(10
)4
5.322(10
)3
3. /./-- /./-1 /./-1 0.024 0.027 0.038
32 am )g6m
1
115.045 1:..:32 .2..0/3 525.64 628.135 919.236
30 h m -::.30 -20.:.- --1..11 193.386 161.938 110.733
Baciu Alexandru Razvan 42
nr
.u"!"
! L "! "
di
"
d*i
"
ii
"
i*i
1 390 9.8 32.5 33 30.75 31.25
2 620 12.5 30.75 31.25 29 29.5
3 820 15.3 29 29.5 27.25 27.75
4 980 17.5 27.25 27.75 25.5 26
5 1100 19.2 25.5 26 23.75 24.25
6 1180 20.05 23.75 24.25 22 22.5
7 1225 21.15 22 22.5 20.25 20.75
1., Calculul de alegere al supapelor
Baciu Alexandru Razvan 43
Baciu Alexandru Razvan 44
1. Be!perat#ra in drept#l s#papei( in %rade ;elsi#s si in %rade Cel/in:
t
+3
t
s
<
f
t
s

,
+
3
+ : t
+3
-0.4 * <
+3
t
+3
-41.32 + :
<
+3
-::.52
t
+-
t
s
<
f
t
s

,
+
-
+ : t
+-
11.0 * <
+-
t
+-
-41.32 + :
<
+-
1/0.42
t
+1
t
s
<
f
t
s

,
+
1
+ : t
+1
1:.0 * <
+1
t
+1
-41.32 + :
<
+1
13-.42
t
+.
t
s
<
f
t
s

,
+
.
+ : t
+.
.... * <
+.
t
+.
-41.32 + :
<
+.
134.22
t
+2
t
s
<
f
t
s

,
+
2
+ : t
+2
.5 * <
+2
t
+2
-41.32 + :
<
+2
1-3.32
t
+0
t
s
<
f
t
s

,
+
0
+ : t
+0
2/.. * <
+0
t
+0
-41.32 + :
<
+0
1-1.22
t
+4
t
s
<
f
t
s

,
+
4
+ : t
+4
23.42 * <
+4
t
+4
-41.32 + :
<
+4
1-..:
Baciu Alexandru Razvan 45
2. e calc#lea"a 4c si( in $#nctie de el( se ale%e para!etr#l standard 4:
;
c3
p
d+3
p
i+3

p
d+3
p
t3

: ;
c3
/./42
6 se ale%e:
;
3
/./00 :
;
c-
p
d+-
p
i+-

p
d+-
p
t-

: ;
c-
/./:1
6 se ale%e:
;
-
/./:. :
;
c1
p
d+1
p
i+1

p
d+1
p
t1

: ;
c1
/.3-1
6 se ale%e:
;
1
/.3/1 :
;
c.
p
d+.
p
i+.

p
d+.
p
t.

: ;
c.
/.3-5
6 se ale%e:
;
.
/.3.4 :
;
c2
p
d+2
p
i+2

p
d+2
p
t2

: ;
c2
/.3:5
6 se ale%e:
;
2
/.-// :
;
c0
p
d+0
p
i+0

p
d+0
p
t0

: ;
c0
/.115
6 se ale%e:
;
0
/.-0/ :
;
c4
p
d+4
p
i+4

p
d+4
p
t4

: ;
c4
3..43
6 se ale%e:
;
4
/.-0/ :
+arame!ru
l
!andardiz
a!
,i"ul
u"a"
ei
Aria
$urdu
-
.iame!r
ul
!andard
al
/ri-iciulu
i u"a"ei
Aria
valvei
1#R R/1#R +a
R A$ 0 Av
# in
2
in in
2
$ar
0.066
J-20
0,770
0 1./4
01051
1 01934
01071 Far
a
arc 0.103
J-20
0,770
0
5./16 01079
2
01897 01115
0.103
J-20
0,770
0
5./16 01079
2
01897
01115
0.147
J-20
0,770
0
3./8 0111
34
01853 01172
0.2
J-20
0,770
0
7./16 01153
8
01800 01250
0,260 J-20
0,770
0
1./2 0,200
2 0,740 0,351


0,260 J-20
0,120
0
1./2 0,200
2 0,740 0,351
Baciu Alexandru Razvan 46
*
t3
/.:21 : t
+2
.5 * *
t2
/.555 :
t
+-
11.0 *
p
b
*
t
p
bt
: *
t
Baciu Alexandru Razvan 47
6 $actor#l de corectie c# te!perat#ra ;t se citeste din ta&el in $#nctie de te!perat#ra din drept#l s#papei.
t
+3
-0.4 *
3. e calc#lea"a presi#nea de desc:idere in tester( pdtester:
p
dtester3
p
b3
3 ;
3

: p
dtester3
1.35: 3/
0
Pa bar
p
dtester-
p
b-
3 ;
-

: p
dtester-
1./23 3/
0
Pa bar
p
dtester.
p
b.
3 ;
.

: p
dtester.
-.4.0 3/
0
Pa bar
p
dtester2
p
b2
3 ;
2

: p
dtester2
-.0:- 3/
0
Pa bar
p
dtester0
p
b0
3 ;
0

: p
dtester0
-0.535
bar
p
dtester4
p
b4
3 ;
4

: p
dtester4
-..02 3/
0
Pa bar
Baciu Alexandru Razvan 48
p
dtester1
p
b1
3 ;
1

: p
dtester1
-.514 3/
0
Pa bar
4. e deter!jna de&it#l de %a"e care trece prin s#papa:
8
g3
/./418
injo
<
+3

rg
:
8
g3
0./-3 3/
.

m
1
zi
8
g-
/./418
injo
<
+-

rg
:
8
g-
0./: 3/
.

m
1
zi
8
g1
/./418
injo
<
+1

rg
:
8
g1
0.3.: 3/
.

m
1
zi
8
g.
/./418
injo
<
+.

rg
:
8
g.
0.3:0 3/
.

m
1
zi
8
g2
/./418
injo
<
+2

rg
:
8
g2
0.-13 3/
.

m
1
zi
8
g0
/./418
injo
<
+0

rg
:
8
g0
0.-2. 3/
.

m
1
zi
8
g4
/./418
injo
<
+4

rg
:
8
g4
0.-04 3/
.

m
1
zi
Baciu Alexandru Razvan 49
5. Dn $#nctie de de&it#l de %a"e care trece printr6o s#papa( Q%( presi#nea in a/al( pt( si presi#nea in
a!onte( pdA( se poate deter!ina dia!etr#l real al ori$ici#l#i s#papei( r( din no!o%ra!a care are la &a"a
ec#atiile B:orn:ill6;ra/er.
Er1 F E se p#ne o d#"a la s#papaG
Er2 F E se p#ne o d#"a la s#papaG
Er3 F E se p#ne o d#"a la s#papaG
Er4 F E se p#ne o d#"a la s#papaG
Er5 F E se p#ne o d#"a la s#papaG
Er6 F E se p#ne o d#"a la s#papaG
Er7 F E se p#ne o d#"a la s#papaG
6. ;alc#l#l de /eri$icare la redesc:idere al pri!ei s#pape:
e #neste pe %ra$ic p2 c# pdes2 printr6o linie dreapta si se citeste in drept#l s#papei 1( di$erenta de
presi#ne dintre presi#nea din te/i din drept#l s#papei 1 si presi#nea din p#nct#l re"#ltat din intersectia
dreptei c# ori"ontala din drept#l s#papei 1( pH.
pE -/.4 : p 3.42bar :
+entr# ca s#papa 1 sa n# se redesc:ida at#nci cand prin s#papa 2 incep %a"ele sa intre tre&#ie indeplinita
#r!atoarea conditie:
pE
;
3 ;
p <
pE
;
3
3 ;
3

3..01
p 3.42 3/
2
Pa
Fig.3/
Baciu Alexandru Razvan 50
Baciu Alexandru Razvan 51
Capitolul II
Pompajul continuu cu prajini
-intre siste!ele de e<tractie( po!paj#l de adanci!e este cel !ai raspandit.
+o!paj#l de adanci!e se aplica in $a"a $inala de e<ploatare a #n#i "aca!ant de titei( at#nci cand
e<ploatarea sondelor prin er#ptie arti$iciala recla!a #n cons#! e<a%erat de %a"e injectate.
Dn !ajjoritatea tarilor c# ind#strie petroliera de"/olta si $a"a inaintata de e<ploatare a titei#l#i(
po!paj#l c# prajjini detine o pondere inse!nata atat ca n#!ar de sonde cat si ca de&it e<tras.
Acest l#cr# se datorea"a !arilor a/antaje pe care le pre"inta( ca si!plitate constr#ctiei si
#s#rinta deser/irii #tilajelor.
Dn pre"ent( peste 85I din total#l sondelor in peod#ctie din tara noastra se e<ploatea"a prin
po!paj de adanci!e.
Fig.3- &nstalatie de pompare cu prajini
Baciu Alexandru Razvan 52
1.m/!/r elec!ric2 2.r/a!a m/!/rului2
3.curelele2 4.reduc!/r2 5.r/a!a
reduc!/rului2 6.manivela3c/ar$a42 7.$iela2
8.ar!icula!ie -erica2 9.lagar -eric2
10.c/n!ra greu!a!i de ec5ili$rare2
11.$alanier2 12.lagar cen!ral2
13."ici/r3ca"ra42 14.ca"ul $alanierului
3ca" de cal42 15.$alama2 16.ca$lu3&ug au
"ra!ie42 17.arniera2 18."un!e2 19.cu!ie
de e!anare3!/$i!a42 20 mu-a excen!rica2
21.-lana du$la excen!rica2 22.ven!il cu
un ingur en3 ruclag42 23."ra&ina
lu!rui!a3 !i&a "/liza!a42 24.cura!i!/r de
"ara-ina2 25.!evi de ex!rac!ie2 26.c/l/ana
de ex"l/a!are2 27.anc/ra2 28."/m"a2
29./r$ul "/m"ei2 30.e"ara!/r de gaze
Baciu Alexandru Razvan 53
2.1 Instalatia de pompare cu prajini
-e la etalonarea sondei a# re"#ltat #r!atoarele date:

a
3/42 :
t
50/ :
8
l
-2 :
m1
zi
p
d
1/ : bar i /.5 :
, -.// :
8
t
3 i ' ( 8
l
:
8
t
2
8
a
8
l
i :
8
a
-/
;
a
8
a
8
t
: ;
a
.
E
l

t
3 i ' (
a
i + : E
l
3./1- 3/
1

1. e deter!ina adanci!ea de $i<are a po!pei( A$:
6 s#&!er%enta po!pei: h
s
3// : m
h
d
p
d
3/
2

E
l
:.53
:
h
d
-:0.1-5
+
f
, h
d
h
s
+ : +
f
-.-/. 3/
1

Baciu Alexandru Razvan 54
2. e calc#lea"a $rec/entele peric#loase si cele neperic#loase:
6 cele peric#loase:
7
3
3 : n
3
402//
+
f
7
3

:
n
3
1..432
cd
min
7
-
- : n
-
402//
+
f
7
-

:
n
-
34.124
cd
min
Baciu Alexandru Razvan 55
7
1
1 : n
1
402//
+
f
7
1

:
n
1
33.24-
cd
min
7
.
. : n
.
402//
+
f
7
.

:
n
.
5.04:
cd
min
7
2
2 : n
2
402//
+
f
7
2

:
n
2
0.:.1
cd
min
7
0
0 : n
0
402//
+
f
7
0

:
n
0
2.450
cd
min
7
4
4 : n
4
402//
+
f
7
4

:
n
4
..:2:
cd
min
6 cele neperic#loase:
n
&
n
3
n
-
: n
&
-..2.4
cd
min
n
&&
n
-
n
1
: n
&&
3..34-
cd
min
n
&&&
n
1
n
.
: n
&&&
3/./-3
cd
min
n
&K
n
.
n
2
: n
&K
4.40-
cd
min
n
K
n
2
n
0
: n
K
0.115
cd
min
n
K&
n
0
n
4
: n
K&
2.124
cd
min
6 se ale%e :
n 4.40 :
cd
min
Baciu Alexandru Razvan 56
Baciu Alexandru Razvan 57
3. Ale%erea po!pei si a #nitatii de po!pare:
Alegem o pompa tip TB sau P in functie de adancimea de fixare si debitul care trebuie
extras
Se alege o pompa P 2 !" x 1 1!2
e ale%e #nitatea de po!pare in $#nctie de adanci!ea sondei )se reco!nada ale%erea #nei
#nitati de po!pare c# sarcina !a<i!a de 12t$ si c# caracteristicile cele !ai !ari*.
e ale%e #nitatea de po!pare: #P $ 12T $ %&&& $ %&& ' c# #r!atoarele caracteristici:
6 sarcina !a<i!a la prajina l#str#ita : 12000 C%$
6 c#pl#l !a<i! la red#ctor : 7500 C%$ * !
6 l#n%i!ea c#rsei 1500( 2000( 2500( 3000( 3500( 4000( 4500( 5000 !!
6 n#!ar#l !ini! si !a<i! de c#rse d#&le pe !in#t 6.6 G 11.7
6 raport#l de trans!itere al red#ctor#l#i 1:34.81
6 l#n%i!ea &rat#l#i anterior )a* 5000 !!
6 l#n%i!ea &rat#l#i posterior )&* 2500 !!
6 l#n%i!ea &ielei )l* 3770 !!
6 ra"a !ani/elei )r* 480( 635( 690( 945( 1095( 1245( 1390( 1535 !!
6 n#!ar#l si %re#tatea contra%re#tatilor de ec:ili&rare 4 * 2150 C%$
6 %re#tatea apro<i!ati/a 26350 C%$
4. e deter!ina c#rsa de s#pra$ata si n#!ar#l de c#rse:
6 dia!etr#l piston#l#i:
d
p
/./15 : d
p
/./15
6 aria secti#ni piston#l#i: D
p

.
d
p
-
: D
p
3.31. 3/
1

/.2 /.0 :
6 pentr# 0J2500 !
6 randa!ent#l instalatiei :
/.0 /.5 :
6 pentr# 0F2500 !
6 se ale%e :
/.02 :
Baciu Alexandru Razvan 58
Baciu Alexandru Razvan 59
6 conditia este ca : 9n 11 <
9n
8
l
3../D
p

:
9n -1.223
6 calc#la! c#rsa:
n 4.40
9
c
9n
n
:
9
c
1./12 m
$ in functie de S
c
se alege un S standardizat(
9 1.2 :
6 pentr# #nitatea de po!pare aleasa se c#noaste( in $#nctie de c:
mm
6 ra"a !ani/elelor
r 3/:2 :
mm
6 l#n%i!ea &ielelor
l 144/ :
5. e calc#lea"a $actorii dina!ici:
6 la c#rsa ascendenta:
m
asc
9 n
-

34:/
3
r
l
+

,
:
m
asc
/.323:.
Baciu Alexandru Razvan 60
6 la c#rsa descendenta:
m
desc
9 n
-

34:/
3
r
l

,
:
m
desc
/./5122
Baciu Alexandru Razvan 61
2.2 )imensionarea garniturii de prajini
e di!ensionea"a %arnit#ra de prajini prin !etoda re"istentelor !a<i!e ad!isi&ile.
e deter!ina l#n%i!ile de tronsoane din conditia ca:
!a< =

a
e porneste c# dia!etrele:
d
p3
1
.
-2.. 3/
1
: d
p3
/./3:
d
p-
4
5
-2.. 3/
1
: d
p-
/./--
d
p1
3 -2.. 3/
1
: d
p1
/./-2
7
m
-
3tel#l ales este *% 'n1+ 6 ce are:
a
-1523/
2
:
1. -eter!inarea l#n%i!ilor tronsoanelor
6 ariile secti#nilor trans/ersale ale prajinilor si %re#tatile #nitare:
a
p3

.
d
p3
-
: a
p3
-.52 3/
.
m O
p3
-..- :
7
m
m
a
p-

.
d
p-
-
: a
p-
1.54: 3/
.
O
p-
1-.- :
7
m
a
p1

.
d
p1
-
: a
p1
2./04 3/
.
m O
p1
.3.0 :
7
m
6 densitatea otel#l#i:

o
452/ :
)g
m
1
6 $actor#l de $lota&ilitate:
b 3
E
l

o
: b /.50:
Baciu Alexandru Razvan 62
Baciu Alexandru Razvan 63
6 %re#tatea coloanei de lic:id care actionea"a as#pra secti#nii &r#te a pistoanelor:
P
l
E
l
:.53 +
f
D
p
:
P
l
-.21 3/
.

l
p3

a
a
p3
P
l

O
p3
b m
asc
+
( )

:
l
p3
3.4-5 3/
1

l
p-

a
a
p-
a
p3

( )

O
p-
b m
asc
+
( )

: l
p-
4.4./2
l
p1

a
a
p1
a
p-

( )

O
p1
b m
asc
+
( )

: l
p1
004.-/0
6 /eri$icarea :
l
pi
l
p3
l
p-
+ l
p1
+ : l
pi
1.3.- 3/
1

$ rezulta l
pi
, -
f
+
f
-.-/. 3/
1

-aca l
pi
J A
$
se redistri&#ie ce este in pl#s c# l
p
la $iecare tronson #nde:

l
p
l
pi
+
f
: l
p
:15.04-
lE
p3
l
p3
3
l
p
l
pi

,
: lE
p3
3.-3- 3/
1

lE
p-
l
p-
3
l
p
l
pi

,
: lE
p-
2-1.5:1
lE
p1
l
p1
3
l
p
l
pi

,
: lE
p1
.04.:
lE
pt
lE
p3
lE
p-
+ lE
p1
+ : lE
pt
-.-/. 3/
1

lE
p-
lE
p1
+ ::3.4:.
Baciu Alexandru Razvan 64
Baciu Alexandru Razvan 65
?ariatia e$ort#rilor in %arnit#ra de prajini:
6 $actor#l de $lota&ilitate( & :
b /.50:

3min
P
l
a
p3
:

3min
5.544 3/
4
7
m
-

3max
P
l
lE
p3
O
p3
b m
asc
+
( )
+
a
p3
:

3max
3.:15 3/
5

-min

3max
a
p3

a
p-
:
-min
3..-. 3/
5

7
m
-

-max
P
l
b m
asc
+
( )
lE
p3
O
p3
lE
p-
O
p-
+
( )
+
a
p-
:

-max
3.504 3/
5

1min

-max
a
p-

a
p1
:

1min
3..1 3/
5

7
m
-

1max
P
l
b m
asc
+
( )
lE
p3
O
p3
lE
p-
O
p-
+ lE
p1
O
p1
+
( )
+
a
p1
:

1max
3.5-- 3/
5

Fig.31
Baciu Alexandru Razvan 66
Baciu Alexandru Razvan 67
2.* Alegere te.ilor de extractie
-ia!etr#l pri!#l#i tronson tre&#ie sa coresp#nda c# dia!etr#l din si!&oli"area po!pei. -ia!etr#l
#r!ator#l#i tronson este i!ediat s#perior.
e /eri$ica co!ponenta %arnit#rii de te/i in /ederea instr#!entarii c# cor#nca.
-ungimea tronsoanelor de te.i
+ri!#l tronson de te/i /a a/ea o l#n%i!e de 1000 ! pentr# a a/ea dia!etr#l constant c# scop#l de a
per!ite e$ect#area operatiei de depara$inare. e /eri$ica daca sc:i!&area dia!etr#l#i la prajini se $ace
in acelasi p#nct c# sc:i!&area dia!etr#l#i la te/i. -aca se constata acest l#cr# se !areste l#n%i!ea
tronson#l#i de te/i c# cel p#tin 10 !.
6 aria piston#l#i po!pei: D
p
3.31. 3/
1

l
t-
3/// :
Primul tronson de te.i(
6 l#n%i!ea
l
t3
+
f
l
t-
: l
t3
3.-/. 3/
1

m
6 dia!etr#l e<terior: d
ext3
-
4
5
+

,
-2.. 3/
1

1
1
]
: d
ext3
/./41
6 dia!etr#l interior: d
int3
-
3
-
+

,
-2.. 3/
1

1
1
]
: m d
int3
/./0.
7
m
6 %re#tatea pe !etr# liniar:
O
t3
3-/ : O
t3
3-/
Al doilea tronson de te.i(
6 l#n%i!ea

l3
E
l
:.53 :
Baciu Alexandru Razvan 68
Fig.3.
Baciu Alexandru Razvan 69
7
m
-
$ se alege otel pentru te.i P1&%( cu

a
112. :
max
3max

-max
,
( )
: -.4- 3/
5

6a P :
;#rsa reala a piston#l#i :
7
m
-
# -.3 3/
33
:
Al#n%irile prajinilor

p
P
l
#
l
p3
a
p3
l
p-
a
p-
+
l
p1
a
p1
+

,
:

p
3.3-3 m
Baciu Alexandru Razvan 70
Al#n%irile te/ilor :

t
P
l
#
l
t3
a
t3
l
t-
a
t-
+

,
:

t
/.-32 m
m

p

t
+ : 3.110
m
9
r
9 3
-.02 +
f
n
( )
-

3/
3/
+

1
1
1
]
: 9
r
-..12
-e&it#l teoretic:
8
t
3../D
p
9
r
n :
8
t
1/.525
-e&it#l instalatiei:
6 randa!ent#l /ol#!ic :

v
/.: :
6 randa!ent#l de sc#r%eri printre ca!asi si piston :

s
/.: :
8
inst

v

s
8
t
: 8
inst
-..::2
Baciu Alexandru Razvan 71
)ebitul instalatiei este /inst(
$ 0 cu 1m
*
!zi decat debitul sondei propus a fi extras
Baciu Alexandru Razvan 72
Sarcina maxima si minima in prajina lustruita
P
max
P
l
P
p
b m
asc
+
( )
+
:.53
:
P
max
:..3 3/
1
7
P
min
P
p
b m
asc
+
( )

:.53
:
P
min
0.51 3/
1
7
Sarcina maxima in prajina lustruita al #.P. este P
max
12.3141&
*
567 Pmax#P11241&
3
deci
unitatea de pompare are capacitate mai mare decat cea calculata.Se .erifica8
Cuplul maxim la reductor
6 l#n%i!ea &rat#l#i anterior:
a 2///mm :
6 l#n%i!ea &rat#l#i posterior:
b -2//mm :
)
a
b
:
7
$
) P
max
P
min
+
( )

-
: $ 3.0-. 3/
.

*
max
) P
max
$
( )
9
- )
: *
max
-.-24 3/
1
)gf m
Cuplul maxim al #.P. este C
max
1%&& 9gf4m, Cmax calc1 22% 9gf4m deci #P este bine
aleasa.
Puterea nominala a motorului electric(
7
n
/.3-/28
t
3/
1
+
f
3.31
:
7
n
--.-: GB
Baciu Alexandru Razvan 73
:c;ilibrarea unitatii de pompare #P $ T $ $ '
6 ;ontra%re#tatile s#nt !ontate pe !ani/ela r 3./:2 3/
1

r /.:.2 : m
6 %re#tatea contra%re#tatilor
7
$
m
. -32/ 3/ : 7 $
m
5.0 3/
.

6 distanta de la centr# de rotatie la centr#l de %re#tate
$ 3.0-. 3/
.
7
;3
$r
$
m
:
;3 /.345 m