Sunteți pe pagina 1din 13

Curs 9 Individualizarea pedepsei

Prin individualizare se intelege operatiunea de stabilire de catre instanta de judecata a pedepsei concrete si a modalitatii de executare a acesteia Avem in principiu 3 forme de individualizare care se iau sucesiv: 1. individualizarea legala (in lege se stabileste cadrul legal al pedepsei, natura si limitele pentru o anumita infractiune, criteriile de individualizare si circumstantele atenuante sau agravante) . individualizarea judiciara care realizeaza stabilirea concreta a pedepsei 3. individualizarea administrativa prin care organele de executare a pedepsei stabilesc regimul de executare (dupa cum prevede legea) si aplica dispozitiile privind eliberarea conditionata, gratierea 1. !ndividualizarea judiciara "riteriile prevazute de judecator sunt: # dispozitiile partii generale a "odului Penal # limitele de pedeapsa fixate in partea speciala # gradul de pericol social concret al infractiunii # persoana, infractorul

# imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala $oate aceste criterii sunt obligatorii si sunt prevazute in lege la art % !n cazul minorilor instanta trebuie mai intai sa aprecieze daca se impune aplicarea unei masuri educative sau a unei pedepse (la minori exista si masuri educative) !ndividualizarea pedepsei trebuie sa respecte principiul proportionalitatii pedepsei cu natura si gradul de pericol al faptei &nul din elementele avute in vedere la individualizarea pedepsei sunt circumstantele atenuante sau circumstantele agravante "ircumstantele atenuante sau circumstantele agravante reprezinta imprejurari anterioare, concomitente sau ulterioare savarsirii infractiunii care se afla in legatura cu persoana faptuitorului, persoana victimei, cu modul de savarsire al faptei dar care nu intra in continutul constitutiv al infractiunii insa poate contribui la determinarea gradului de pericol social concret al infractiunii si al periculozitatii sociale a infractorului "lasificarea: # in functie de efectul pe care il produc sunt cirumstante atenuante si circumstante agravante # in functie de izvorul lor sunt circumstante legale si circumstante judiciare "ircumstantele reale sunt prevazute expres in lege ( in Partea generala in "odul Penal)

'xemplu: provocarea "ircumstantele judiciare sunt cele care le poate retine instanta la libera apreciere in functie de particularitatile fiecarei cauze # in functie de obiectul la care se refera sunt circumstante reale si circumstante personale "ircumstantele reale obiective se refera la fapt si nu la faptuitor si se rasfrang asupra tuturor participantilor in masura in care le#au prevazut "ircumstantele personale se refera la faptuitor si nu se rasfrang asupra celorlalti participanti "ircumstante atenuante legale Prima este depasirea limitelor legitimei aparari A doua este depasirea limitelor starii de necesitate A treia este provocarea care este circumstanta atenuanta legala constand in savarsirea unei infractiuni de catre o persoana aflata intr#o stare de puternica tulburare sau emotie determinata de conduita persoanei vatamate produsa prin violenta, printr#o atingere grava a deminitatii persoanei sau printr#o alta actiune ilicita grava (iposta trebuie comisa fata de persoana care a efectuat actul de provocare si sa fie determinata de actul de provocare )pre deosebire de legitima aparare la provocare atacul este eja consumat "ircumstantele atenuante judiciare

# conduita buna a infractorului inainte de savarsirea infractiunii # staruinta depusa de infractor pentru a inlatura rezultatul infractiunii sau a repara paguba pricinuita # atitudinea infractorului dupa savarsirea infractiunii rezultand dupa prezentarea sa in fata autoritatii, comportarea sincera in cursul procesului, inlesnirea descoperirii a participantilor 'fectele circumstantelor atenuante "a efect al circumstantei atenuante se reduce obligatoriu pedeapsa sub minimul special prevazut de lege sau c*iar sc*imba pedeapsa din una mai grea in una mai usoara in anumite conditii: # cand minimul special al pedepsei inc*isorii este de 1+ ani sau mai mare, pedeapsa se coboara sub minimul special dar nu mai jos de 3 ani # cand minimul special este de , ani sau mai mare pedeapsa se coboara sub minimul special dar nu mai jos de 1 an # daca minimul este de 3 ani sau mai mare se coboara sub minimul special dar nu mai jos de 3 luni # daca minimul este de 1 an sau mai mare se poate cobora pana la 1, zile # daca minimul este de 3 luni sau mai mare se poate cobora pana la 1, zile sau se poate aplica o amenda de pana la ,+ de lei # daca minimul este mai mic de 3 luni se aplica amenda care nu poate fi mai mica de 1++ de lei -aca pedeapsa prevazuta este c*iar amenda avem situatii:

# cand minimul special este ,++ de lei sau mai mare se coboara sub minim pana la 1,+ de lei # daca minimul este sub ,++ de lei, se coboara pana la 1++ de lei !ndiferent cate circumstante atenuante se retin va opera o singura reducere a pedepsei "a exceptie de la regulile de mai sus, in cazul infractiunilor contra statului, contra pacii si omenirii, al infractiunii de omor, al infractiunilor savarsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane sau prin care s#au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa inc*isorii nu poate fi redusa decat pana la cel mult o treime din minimul special -aca se prevede detentiunea pe viata si se retin circumstante atenuante se aplica inc*isoarea de la 1+ la , de ani -aca legea prevede aplicarea obligatorie a unei pedepse complementare si se retin circumstante atenuante, aplicarea acestor pedepse nu mai este obligatorie .a persoana juridica neavand decat amenda avem sub acest minim dar nu mai mult de o patrime # daca minimul este de , ani sau mai mare se coboara sub minim dar nu mai mult de o treime "ircumstantele agravante sunt de # legale # judiciare feluri: situatii: # cand minimul special este de 1+ ani sau mai mare se coboara

"ircumstantele legale sunt: # savarsirea unei infractiuni de 3 sau mai multe persoane impreuna # se retine pentru intentionate sau praeterintentionate # nu intereseaza sa raspunda toti penal Aceasta circumstante este reala si se retine daca pluralitatea de faptuitori nu este un element circumstantial agravant al infractiunii sau un element obligatoriu pentru savarsirea infractiunii "ircumstanta agravanta legala: # savarsirea infractiunii prin acte de cruzime, prin violenta asupra membrilor familiei sau prin metode sau mijloace care prezinta pericol public # este tot circumstanta reala si sa nu reprezinte ea insasi un element circumstantial al infractiunii # savarsirea infractiunii de un major impreuna cu un minor /u prezinta importanta daca minorul raspunde penal Aceasta circumstanta reala se aplica numai majorului ci nu si minorului # savarsirea infractiunii pe temei de rasa, nationalitate, etnie,limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie 0!1, )!-A # savarsirea infractiunii din motive josnice (razbunarea, invidie) "ircumstanta asta este personala

# savarsirea infractiunii in stare de betie voluntara preordinata (adica este speciala, facuta special pentru savarsirea infractiunii) 2etie de ambele tipuri iar circumstanta este personala # savarsirea infractiunii de o persoana care a profitat de situatia facuta de o calamitate 3ai pot fi retinute circumstante atenuante judiciare, orice imprejurari..... "a efect al circumstantelor agravante.... Adica in concret daca se retin circumstante agravante instanta poate aplica persoanei fizice o pedeapsa pana la minimul special iar daca maximul este neindestulator se poate aplica un spor de pana la , ani dar care nu poate depasi o treime din acest maxim !ar daca este vorba de amenda cel mult o treime din maximul special !n cazul persoanei juridice se merge pana la maximul special iar daca acesta este considerat neindestulator se poate aplica un spor de pana la o patrime din acest maxim "ircumstantele agravante nu au efect asupra detentiunii pe viata "oncursul intre cauzele de agravare si atenuare a pedepsei "auzele de agravare si atenuare sunt acele imprejurari care pot fi retinute de instanta si care pot atrage atenuarea sau agravarea pedepsei

!n notiunea de agravare sau atenuarea a pedepsei intra circumstantele atenuante sau agravante dar si alte stari de agravare (recidiva, concursul de infractiuni, infractiunea continuata) si stari de atenuare (tentativa si minoritatea) -aca se retine concomitent starea de agravare si starea de atenuare, pedeapsa se stabileste in functie de urmatoarea ordine: # minoritatea # tentativa # circumstantele agravante # circumstantele atenuante # ...... # ...... # recidiva postcondamnatorie # recidiva postexecutorie # pluralitatea intermediara # concursul de infractiuni "and vin in concurs si circumstante atenuante si agravante sau si cauze de agravare si cauze de atenuare, coborarea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie !n cazul aplicarii concomitente a circumstantelor agravante, recidivei si concursului, pedeapsa inc*isorii nu poate depasi , de ani daca maximul special pentru fiecare infractiune este de 1+ si mai mic si nu poate depasi 3+ de ani daca maximul special pentru fiecare infractiune este mai mare de 1+ ani

!n cazul in care se aplica concomitent circumstante agravante.....pana la maximul general !ndividualizarea judiciara a executarii pedepselor # )uspendarea conditionata a executarii pedepsei # )uspendarea sub supraveg*ere a executarii pedepsei # 'xecutarea pedepsei inc*isorii la locul de munca 1. )uspendarea conditionata este o masura de individualizare judiciara a executarii pedepsei constand in suspendarea pedepsei inc*isorii sau amenzii aplicate inculpatului persoana fizica pe durata unui termen necesar /u se poate aplica inculpatului persoana juridica "onditii care trebuie indeplinite cumulativ: # pedeapsa aplicata este inc*isoarea de cel mult 3 ani sau amenda !n cazul concursului de infractiuni, pedeapsa rezultanta nu trebuie sa fie mai mare de ani # inculpatul sa nu fie recidivist # scopul pedepsei sa poata fi atins c*iar fara executarea acestuia in regim de detentie "u titlu de exceptie, poate fi expusa aceasta masura si daca sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus daca:

# persoana condamnata la inc*isoare cu executare la locul de munca nu mai poate presta munca din cauza pierderii totale a capacitatii de munca # !n aceasta situatie se revoca executarea la locul de munca si in raport de criteriile generale de individualizare si de imprejurarile....instanta dispunde suspendarea conditionata sau nu "ea de a doua situatie este in cazul in care persoana este condamnata pentru abandon de familie la o pedeapsa a carei executare a fost suspendata conditionat !n aceasta suspendare conditionata savarseste din nou infractiunea de abandon de familie "u exceptie daca.... $ermenul de incercare este compus din durata pedepsei inc*isorii aplicate la care se adauga un termen fix de ani -aca este vorba de amenda, termenul de incercare este de 1 an $ermenul de incercare incepe sa curga de la data ramanerii definitive a *otararii de condamnare 'fecte: # pedepsele principale accesorii sau complementare aplicate nu sunt puse in executare, insuspendate pe durata termenului de incercare # executarea masurilor de siguranta sau a obligatiilor civile dispuse prin *otararea de condamnare nu sunt suspendate -aca in termenul de incercare condamnatul nu mai comite nici o infractiune intervine reabilitarea de drept )uspendarea poate fi revocata sau anulata in anumite conditii

Anularea suspendarii poate fi dispusa de instanta daca se descopera inainte de expirarea termenului de incercare ca cel condamnat mai savarsise o infractiune inainte de ramanerea definitiva a *otararii prin care s#a dispus suspendarea pentru care i s#a aplicat pedeapsa inc*isorii c*iar dupa expirarea termenului de incercare (evocarea in sc*imb se dispune in alte conditii: # condamnatul savarseste in termenul de incercare o infractiune intentionata sau praeterintentionata descoperita in termenul de incercare pentru care este condamnat c*iar dupa expirarea acestui termen /u se dispune revocarea daca infractiunea este.... Pentru infractiunea savarsita din culpa nu este obligatorie revocarea, in aceasta situatie instanta va putand sa dispuna suspendarea conditionata pentru aceasta !n cazul in care se suspenda revocarea suspendata a executarii.... 4 a doua situatie este cand persoana nu si#a indeplinit cu rea credinta obligatiile civile stabilite prin *otararea de condamnare . )uspendarea sub supraveg*ere a executarii pedepsei )uspendarea executarii pedepsei sub supraveg*ere este o forma de suspendare conditionata a executarii inc*isorii in care condamnatul pe durata termenului de incercare este supus unor masuri de supraveg*ere si de respectare a unor obligatii pe care le stabileste instanta de judecata in conformitate cu legea

"onditii: # pedeapsa aplicata de cel mult 5 ani # se cere ca inculpatul sa nu mai fi fost anterior condamnat la pedeapsa inc*isorii mai mare de 1 an cu exceptia situatiilor prevazute la art 36 din "odul Penal # scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acestuia in regim de detentie 'xceptii: # cand si#a pierdut capacitatea de munca total $ermenul de incercare este un termen variabil in 3asurile de supraveg*ere sunt: # sa se prezinte la datele fixate la judecatoul desemnat cu supraveg*erea lui sau la serviciul de probatiune # sa se anunte in prealabil orice sc*imbare de domiciliu, resedinta sau locuinta sau orice deplasare care depaseste 6 zile # sa comunice si sa justifice sc*imbarea locului de munca # sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenta $oate aceste masuri sunt obligatorii Alaturi de asta, instanta mai poate dispune obligatii facultative: # sa desfasoare o activitate sau sa urmeze un curs de calificare # sa nu sc*imbe domiciliu sau resedinta sau sa nu depaseasca limitele teritoriale decat in conditiile stabilite de instanta # sa nu intre in legatura cu anumite persoane # sa nu conduca nici un ve*icul sau anumite ve*icule si , ani

# sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii -aca se dispune revocarea automat se va dispune si executarea in regim de detentie