Sunteți pe pagina 1din 38

STUDIU DE CAZ

PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI DECIZIONAL INTR-O INSTITUTIE DE INVATAMANT PRESCOLAR DIN ROMANIA

Planul studiului: 1. Incadrar a titlului c rc tarii in structura cursului !. Pr " ntar a instituti i #u$lic in car s d s%as&ara c rc tar a. Incadrarea in sistemul administrativ Cadrul legislativ Obiectul de activitate Particularitati ale managementului public '. D scri r a d taliata a c&ntinutului situati i #articular anali"at ( #articularitati al sist )ului d ci"i&nal in *radinita nr +, Caracterizarea decidentilor( individuali si de grup)si prezentarea aspectelor particulare a sistemului decizional intr-o institutie de invatamant Elaborarea unei liste de decizii +. Anali"a situati i #articular #r " ntat Aspecte pozitive Aspecte negative Cauzele care le-au generat Efecte constatate .. /&r)ular a #r&#un ril&r c&ncr t 0. An 1 ( d ci"iil anali"at -

1. INCADRAREA TITLULUI CERCETARII IN STRUCTURA CURSULUI Administratia publica implica elaborarea si aplicarea strategiilor publice proiectate sa asigure servicii si/ sau sa impuna regulamente indivizilor, grupurilor si organizatiilor din comunitatea publica. O mare parte a obligatiilor unor administratori publici presupune ca ei sa ia decizii ce definesc obiectivele strategiilor publice si sa aleaga mijloacele adecvate pentru realizarea lor. Luarea si executarea deciziilor reprezinta unul dintre scopurile fundamantale al oricarui tip de manager ; orice organizatie depinde de natura deciziilor care sunt luate in interiorul sau si de cei care decid, fie ca aceste decizii sunt luate individual, fie ca sunt luate in grup. Situata in mijlocul activitatii de management, decizia devine o tema de gandire si, de ce nu, de cunoastere. Atat stabilirea obiectivelor, cat si planificarea si organizarea muncii in institutiile publice, controlul si indrumarea tin de ceea ce, in management, se cunoaste sub denumirea de decizie. D ci"ia nu este altceva decat alegerea unei alternative dintre mai multe posibile. Este deci o problema de optiune, dar si de competenta manageriala care implica !pe de o parte " cunoasterea teoriei manageriale si cu deosebire a te#nicilor decizionale, iar! pe de alta parte " cunoasterea problemelor institutiei scolare prescolare in cazul ce urmeaza studiat$si a modalitatilor de solutionare a lor. %rin d ci"i conducatorul individual sau colectiv$ #otaraste in legatura cu modalitatile de actiune practica menite sa conduca le realizarea obiectivelor proiectate si declanseaza aceste actiuni.Orice actiune umana pentru a se putea conduce la realizare obiectivelor scontate, presupune fundamentarea, luarea unei decizii, iar acest proces constituie esenta managementului. &ecizia administrativa este adoptata de organe ale administratiei publice. &ecizia poate fi definita ca o manifestare de vointa a unui organ al administratiei publice, constand intr!o optiune in vederea realizarii unui scop. Luarea unei decizii administrative consta in alegerea dintre alternativele competente a scopurilor si mijloacelor pe care o organizatie administrativa le poate indeplini. Organul administratiei publice adopta deciziile in conditiile impuse de lege, si acestea nu sunt luate decat in urma unui studiu realist, constient,responsabil, oportun eficient avand o mare valoare sociala$. &aca lipseste una din aceste conditii,scopul pt care s!a adoptat nu va avea rezultatul scontat. A decide " inseamna a identifica si a rezolva problemele pe care le intalneste orice

organizatie. 'n ceea ce priveste competenta adoptarii unei decizii administrative, este recomandat ca acestea sa fie luate de cei mai in masura sa faca acest lucru., si anume, organele administratiei publice de pe nivelurile ce o necesita. (u intamplatoare este folosirea te nicilor de optimizare ) calculul diferential, exploatarea combinatorica, programarea liniara! traseul critic %E*+$, teoria diagramelor. Acestea prezinta datele si, in special rezultatele foarte realist,si cat mai aproape de adevar. ,ergand mai departe cu incercarea de particularizare a deciziei administrative putem afirma ca in domeniul administratiei publice decizia este un act social , ea nu exprima doar vointa si intentiile unei persoane sau ale unui grup, ci interesele si cerintele cu caracter social. &ecizia administrativa are urmatoarele particularitati ) ! este rezultatul colaborarii intre diferite persoane din compartimentele structurii administrative; ! este avizata de una sau mai multe persoane ; ! volumul mare de munca ; ! este rezultatul activitatii mai multor persoane ; ! presupune derularea unui proces in mai multe etape ; ! implica responsabilitatea uneia si / sau mai multor persoane titulare ale unor posturi/ functii publice in administratie.. %entru ca o decizie sa fie considerata ca un act unic a unei structuri de conducere dintr!o institutie publica este nevoie sa fie respectate - principii ) 1- alegerea unei variante din cel putin doua !- sa fie luata de acel organ sau de acea persoana care este imputernicita cu autoritate oficiala, deci are drept legal de a lua o decizie si de a!si asuma corespunzator toate deciziile luate, responsabilitatea implinirii sau neimplinirii. Orice decizie administrativa sa raspunda urmatoarelor cerinte ) a- persoanele cu competenta decizionala sa posede cunostinte, metode, te#nici si deprinderi manageriale, precum si mecanismele specifice vietii sociale. $- sa ia in considerare problemele specifice zonei si interesul social c- sa se poata realiza in vederea eficientizarii ei, previzioane asupra sc#imbarilor sociale, mai ales acum cand sc#imbarile sociale se accelereaza. d- sa nu existe suprapuneri sau contradictii cu deciziile adoptate deja. - adoptarea deciziilor administrative Eficienta unei decizii depinde de modul cum a fost inteleasa problema care trebuie rezolvata, realismul solutiei adoptate, oportunitatea acesteia indeplinirea la timp a actiunii, care trebuie intreprinsa pentru realizarea solutiei la care s!a ajuns.Institutia prescolara unde am realizat studiul de caz fiind institutie de interes public functioneaza pe baza unui sistem decizional incadrandu-se in tipologia

decizionala specifica managementului public. !. PREZENTAREA INSTITUTIEI PU2LICE IN CARE SE DES/ASOARA CERCETAREA

Incadrar a in sist )ul ad)inistrati3


Sistemul institutional al conducerii invatamantului cuprinde organismele si institutiile cu atributii manageriale pentru scoala de toate gradele. 'ntre ele exista legaturi de subordonare si/ sau de conlucrare, in raport cu atributiile functionale stabilite prin lege si prin alte acte normative #otarari ale guvernului, ordine si instructiuni ale ministrului educatiei tineretului si cercetarii, regulamente, norme metodologice s. a.$. (atura acestor relatii dintre elementele sistemului institutional al conduceri invatamantului are la baza principiul imbinarii conducerii unitare a invatamantului pe baza politicii educatiei nationale la un moment dat$ cu autonomia locala si institutionala. &upa nivelul la care se exercita, dupa domeniul condus, ca si dupa sfera de competenta, conducerea invatamantului din *omania se realizeaza dupa cum urmeaza ) La ni3 l nati&nal. Parla) ntul4 cu cele doua camere ale sale " Camera !eputatilor si "enatul!, in cadrul carora sunt constituite comisii permanente pentru invatamant stiinta, cercetare, sanatate etc$ 'n sarcina lui cade adoptarea legilor care orienteaza si reglementeaza activitatea in domeniul invatamantului, fie el civil, militar,sau al cultelor, public sau privat, prescolar,primar, secundar profesional sau superior.&in aceasta categorie fac parte ) #egea invatamantului, #egea privind statutul personalului didactic ca legi specifice$, dar si alte legi generale$ care isi gasesc aplicabilitatea in invatamant, cum ar fi, de exemplu, #egea finantelor. 5u3 rnul si diverse organisme guvernamentale cu atributii in domeniul invatamantului.La acest nivel, se aproba organigrama ,inisterului Educatiei +ineretului si .ercetarii si atributiile acestuia, in conformitate cu prevederile legii, structura bugetului de venituri si c#eltuieli, reteaua scolara si cifrele de scolarizare, planul de relatii cu strainatatea si altele asemenea , potrivit atributiilor executivului. Minist rul Educati i Tin r tului si C rc tarii cu structurile sale de experti si organismele consultative, la nivel national, alcatuite pe criterii de prestigiu profesional si moral .onsiliul (ational pentru *eforma invatamantului ; .onsiliul (ational de atestare a +itlurilor, &iplomelor si certificatelor /niversitare $. Atributiile ,inisterului Educatiei +ineretului si .ercetarii sunt stabilite prin Legea

invatamantului #egea $r. %& din '& iulie ())*, cu modificarile ulterioare$ si prin #otararea guvernului privind organizarea si functionarea acestui minister. &aca ar fi sa prezentam ierar ic, pozitia institutiei prescolare in sistemul administrativ, aceasta s!ar situa pe ultima treapta a ierar#iei. +reapta '! 0/1E*(/L +reapta ''! ,'('S+E*/L +reapta '''! 'S,2 si %*',A*'A +reapta '1! 'S. &E SE.+O* ! A&,'('S+*A+'A S.OL'LO* +reapta 1 " (/.LEELE S.OLA*E O*&O(A+O*' +E*+'A*' &E .*E&'+E$ +reapta 1'! 0*A&'('+A

Cadrul legislativ
Organizarea si functionarea sistemului national de invatamant este reglementat de #egea nr. %& din '& iulie ())*, publicata in ,.O. al *omaniei, Anul 1''! (r. 345, %artea ', din data de luni , 63 iulie 3778, pag. 3! 35 si de legea nr.3-9 din 3- iulie 3775 privind Statutul personalului didactic. %rin lege, invatamantul prescolar este inclus in structura sistemului national de invatamant cu grupele ) mica, mijlocie, mare si pregatitoare Art. 38, alin. 8, pct. a$ &e asemenea, se prevad urmatoarele ) invatamantul prescolar se organizeaza pentru copiii in varsta de 6! 5 ani, in gradinite cu program normal, prelungit si saptamanal Art. 39, alin 3$ ; pentru asigurarea continuitatii intre invatamantul prescolar si cel primar se mentin grupele mari! pregatitoare art. 37$ Invatamantul prescolar se realizeaza in baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educatie si la protectie, indiferent de conditia sociala, materiala, de se+, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa a parintilor. %rin toate demersurile care se intreprind in invatamantul prescolar, atat pentru copii, cat si pentru parinti, se respecta prevederile Constitutiei. 0radinita nr. :;, sector 4 2ucuresti unde se organizeaza studiul$ este organizata in conditiile legii, este proprietate publica si functioneaza independent avand la conducere ) ! un director ! un .onsiliu de administratie ! un .onsiliu pedagogic profesoral$ 0radinita este centru de comunicari si ordonator de credite ''' cu departament de contabilitate propriu , actele circula prin +rezorerie. 0radinita nr. :; functioneaza intr!un local de fosta scoala generala construita prin anii 37;;.

(u exista acte in ar#ivele statului cu data exacta a infiintarii, dar din ar#iva gradinitei se constata ca din 374- functioneaza ca gradinita. 'n perioada 3796! 3776 gradinita a fost patronata de catre inteprinderea de ascensoare '<,A. 'n perioada 3776!-;;3 a fost trecuta cu protocol in subordinea 'S,2. 'ncepand cu anul -;;3 gradinita este in subordinea si finantarea %rimariei, sector 4 2ucuresti. .adrul institutional la acest nivel este precizat prin norme metodologige si prin reglementari specifice exemplu ) regulamente scolare. 'nstrumente specifice conducerii la acest nivel sunt ) planul de invatamant, programele analitice, diverse planuri si programe de activitate ca de exemplu, planul anual de activitate al institutiei de invatamant, planul de management, bugetul de venituri si c#eltuieli, programe speciale pentru vacanta$. #a nivel teritorial , conducerea subsistemului de invatamant preuniversitar implicit invatamantul prescolar$ din cuprinsul judetelor tarii si al ,unicipiului 2ucuresti se asigura de inspectoratele scolare " organe de specialitate subordonate ,inisterului Educatiei +ineretului si .ercetarii. 'n principal, inspectoratele scolare asigura aplicarea legislatiei generale si scolare in institutiile de invatamant subordonate , buna organizare si functionare a retelei scolare si a procesului de invatamant si realizeaza inspectia scolara. 'nspectoratul scolar are un .onsiliu de administratie si un consiliu .onsultativ. .omponenta lor este precizata in Legea invatamantului iar atributiile se stabilesc prin reglementari ale ,inisterului Educatiei +ineretului si .ercetarii. #a nivelul institutiilor de invatamant se disting doua situatii ) 'nstitutiile de invatamant superior, ale caror organisme de conducere senatul universitar si consiliul facultatii sau departamentului$ au componenta si atributiile stabilita prin l * si prin Carta uni3 rsitara si institutiile de invatamant preuniversitar.!in aceasta ultima categorie face parte si in3ata)antul #r sc&lar. .onducerea acestora din urma se asigura de .onsiliul pedagogic si de .onsiliul de administratie , ambele prezidate de directorii institutiilor respective. .omponenta lor e stabilita prin lege, iar atributiile prin regulamente elaborate si aprobate de ,inisterul Educatiei +ineretului si .ercetarii. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant au rol de decizie in domeniul instructiv!educativ, este format din personalul didactic de predare din unitatea respectiva si este prezidat de director. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant , cu rol de decizie in domeniul administrativ, este format din cel putin 8 membri, dar nu mai mult de 33 membri, intre care directorul, contabilul sef, cadre didactice alese de consiliul profesoral si reprezentanti ai parintilor, precum si ai administratiei publice locale. 'n consiliul de administratie se includ si reprezentanti ai agentilor economici

care asigura baza materiala pentru practica. !irectorul unitatii de invatamant este presedintele .onsiliului de administratie este numit ca director de inspectoratul scolar general. La nivelul activitatii didactice , rolul conducator il are personalul didactic.

Obiectul de activitate
0radinita, prima treapta a sistemului educational de stat din tara noastra are rolul de a pregati copiii prescolari pentru scoala, participand alaturi de parinti la formarea lor intelectuala, morala si etica. %rocesul de instruire si educare la acest nivel este un proces de durata : ani$ si antreneaza o multitudine de de resurse materiale , umane, cadru organizatoric, precum si norme si valori care vizeaza finalitatea actului de instruire si educare si anume )! dezvoltarea personalitatii copilului valorificand potentialul fizic si psi#ic al fiecaruia, tinand seama de ritmul propriu propriu de dezvoltare al copilului, de nevoile sale efective si de activitatea sa fundamentala " ,ocul. 'nvatamantul prescolar si nu numai$ urmareste realizarea idealului educational intemeiat pe traditiile umaniste, pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romanestisi contribuie la pastrarea identitatii nationale. 'dealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii uman, in formarea personalitatii autonome si creative. (oua programa pentru invatamantul prescolar prezinta o abordare sistemica, in vederea asigurarii) continuitatii in interiorul aceluiasi ciclu curricular interdependentei dintre disciplinele scolare cls. '! ''$ si categoriile de activitati din invatamantul prescolar; desc#iderii spre module de instruire optionala. 'nvatamantul prescolar are ca finalitate ) <ormarea personalitatii umane prin) insusirea cunostintelor stiintifice, formarea capacitatii intelectuale, a disponibilitatilor afective, a abilitatilor practice si educarea in spiritul respecarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Particularitati ale managementului public


(. .erc#ez si E. ,ateescu sunt de parare ca -anagementul scolar cuprinde principiile si metodele de conducere care vizeaza activitatea unui numar important de cadre didactice din fiecare unitate de invatamant. Esenta managementului scolar este aceeasi ca a oricarui management, anume realizarea unei %ici nt )a1i) , cu cat )ai )ici c6 ltui li )at rial si eforturi intelectuale. ,anagementul scolar se deosebeste de conducerea traditionala tocmai prin faptul ca la baza oricarei decizii se afla sau trebuie sa se afle .eficienta didactica, eficienta e+tradidactica, eficienta educativa etc.

<ara a comenta definitiile date managementului in literatura de specialitate , se considera, in ultima instanta ca, managementul educational poate fi considerat stiinta si arta de a pregati resursele umane, de a forma personalitati, potrivit unor finalitati acceptate de individ si de societate sau de o anumita colectivitate$. ,anagementul sistemului si al institutiilor de invatamant se diferentiaza ca obiective, sfera de cuprindere si te#nici manageriale, dupa nivelul ierar#ic la care se exercita central, teritorial, la nivelul institutiei ,si respectiv al grupei$. &aca la nivel central se realizeaza un management strategic, de orientare dirijare si evaluare a intregului sistem de invatamant, la nivelul institutiilor se practica un management operational, menit sa infaptuiasca strategia elaborata la esaloanele superioare. .onducerea invatamantului la nivelul institutiei prescolare priveste ) procesul de invatamant sub toate aspectele proiectare, planificare, organizare, desfasurare, evaluare etc$ si in acele domenii specifice si accesibile varstei prescolare ; logistica didactica spatii de invatamant, mobilier, ec#ipamente, materiale si mijloace te#nice$ ; relatii umane din cadrul institutiei relatiile gradinita! familie, gradinita! scoala, gradinita! comunitate cooperarea cu alte institutii de invatamant prescolar din tara si din strainatate cooperare cu institutii din afara invatamantului, cu mass! media La nivelul unitatilor de invatamant prescolar, inovatiile preconizate de reforma trebuie armonizate cu conditii concrete in care se desfasoara procesul instructiv! educativ, evitandu!se discontinuitatile si efectele negative. &irectorii de gradinite au, desi conduc unitati ce coordoneaza prima treapta de invatamant, aceleasi roluri importante in descifrarea sensurilor si semnificatiei unor masuri, in pregatirea conditiilor si motivarea personalului didactic pentru a participa, cu competenta si responsabilitate le aplicarea reformei invatamantului. .onducerea unitatilor de invatamant la acest nivel isi restrange aria problematica, punand accent in sc#imb, pe domenii si probleme specifice, corespunzatoare ciclului de invatamant, profilul unitatii si trasaturilor caracteristice ale activitatii desfasurate in unitatea respectiva, dar vizeaza atat activitatea didactica, cat si la cea gospodareasca. ,anagementul invatamantului este, in ultima instanta, o ingemanare a stiintei cu arta de a forma personalitati competente, independente si adaptabile la sc#imbarile care au loc, adesea rapid si profund , in toate sferele vietii sociale! in stiinta si cultura, in modul de viata al oamenilor. <iind o caracteristica a oricarei activitati organizate, procesul de conducere

are unele principii si functii comune, indiferent de domeniul condus. Asa, de exemplu, subordonarea resurselor fata de obiective sau unitatea dintre decizie si actiunea practica sunt principii comune oricarui sistem condus. 'n sc#imb, principiul accesului nediscriminatoriu al populatiei le instructia scolara este specific sistemului de invatamant. '.SU2SISTEMUL DECIZIONAL

/.( Caracterizarea decidentilor( individuali si de grup)si prezentarea aspectelor particulare a sistemului decizional intr-o institutie de invatamant
/nitatea de invatamant prescolara gradinita :; isi stabileste la fiecare inceput de an scolar prin planul 0 cadru managerial obiective generale si specifice pe cele trei coordonate ) educativ, financiar! contabil si administrativ, sanitar, iar managerii avand la indemana ansamblu de resurse personal didactic, auxiliar si administrativ, copii, spatii de invatamant, materiale didactice, planuri si programe, te#nologii de instruire si diverse modalitati de actiune $sunt insarcinati in luarea deciziilor in vederea realizarii obiectivelor stabilite. Atat stabilirea acestor obiective, precum si intreaga desfasurare a procesului de invatamant planificare, organizare, indrumare control$ sunt dependente de ceea ce se cunoaste sub denumirea de decizie administrativa. 'n desfasurarea procesului de invatamant atat sub aspectul instructiv! educativ, cat si sub aspectul administrativ! gospodaresc se ivesc situatii cand pe baza analizei dezavantajelor si avantajelor pe care le impune o varianta de actiunealeasa , trebuie facuta o optiune. 'n functie de obiectivele la indeplinirea carora actioneaza si de competentele decizionale ale decidentilor, decizia poate fi luata de in cazul institutiei analizate director, Consiliu pedagogic si Consiliu de administratie$. Alegerea cea mai potrivita tine de o seama de factori, intre care mentionam ) pregatirea manageriala si experienta decidentului, intuitia si capacitatea lui de previziune, curajul de a inova, climatul din gradinita, resursele umane, materiale, financiare,cadrul legislativ! normativ. .and deciziile se iau in colectiv .onsiliul profesoral sau .onsiliu de administratie$, directorul are grija sa pregateasca atent participarea la dezbateri, pentru ca acestea sa fie la obiect, pertinente si motivate. &upa adoptarea unei variante decizii$ se discuta si se aproba si masurile de aplicare, se stabilesc responsabilitati, termene de rezolvare finale si partiale$, precum si modalitati de evaluare. La o institutie de invatamant, aplicarea unei decizii implica o seama de activitati menite sa asigure trecerea de la intentie la actiune si atingerea obiectivelor

dorite. Ele sunt ) ! comunicarea deciziei ; ! explicarea si motivarea personalului ! organizarea implementarii deciziei ! controlul indeplinirii deciziei ! reglerea actiunii practicede aplicare a deciziei, pe baza concluziilor desprinse din control ! evaluarea rezultatelor partiale si adoptarea unor decizii de corectare a deciziei initiale atunci cand acest lucru se impune$ ! evaluarea rezultatelor finale &in acest motiv deciziile trebuie pregatite cu grija si realizate cu profesionalism de directorul unitatii de invatamantsi de organele colective de conducere .onsiliul profesoral , cel administrativ$. &e asemeni, ca in intreg sectorul administrativ, si intr!o institutie de invatamant sunt respectate in fundamentarea deciziilor etapele procesului in speta. 3$ %regatirea deciziei Este un proces complex care cuprinde urmatorii pasi ) a$ Identificarea problemelor, adica selectionarea lor din multitudinea de evenimente care se succed, adesea rapid si socant, in viata scolii. 'dentificarea problemelor reclama un contact permanent al forurilor de conducere cu realitatea si cunoastere indeaproape a problemelor. Aceasta cunoastere se realizeaza , indeosebi, prin) ! .ontrolul exercitat de personalul de conducere, pe baza atributiilor ce!i revin ; ! Sesizarile facute de cadrele didactice, de elevi si de parinti, de presa, de autoritatile locale etc ; ! 'nspectia scolara b$ Obtinerea informatiilor, care se poate realiza de catre factorii de decizie pe diverse cai sunt cu grija cuvenita pentru factorul timp deosebit de important in luarea deciziilor ! analiza unor situatii ; ! cercetarea unor documente ; ! anc#ete ; ! analiza rezultatelor copiilor prin testarile initiale, continue si finale ; &atele si informatiile sunt consemnate inregistrate$ si grupate dupa gradul de corelare cu natura abaterii de la traseul stabilit printr!o alta decizie spre obiectul planificat$a carei cauza vrem s!o identificam inainte de a lua o decizie sau de a gasi o solutie.

c$ "eletionarea, organizarea si prelucrarea informatiilor datelor, faptelor$. "electionare se refera la eliminarea informatiei redundante si pastrarea celei esentiale si semnificative pentru analiza situatiei! problema. Organizarea consta in gruparea informatiilor pe categorii probleme sau elemente componente ale acestora$ dupa gradul de corelare cu problema analizata. La aceasta grupare se tine seama si de scopurile urmarite, de reglememtari, de prioritati si de resurse disponibile. &atele statistice se inscriu in tabele si se analizeaza cu metode specifice. Prelucrarea informatiilor, in general, se face cu ajutorul unor metode calitative comparatia, analogia, inductia si deductia, analiza si sinteza$ si/ sau cantitative matematice si statistice$, in scopul relevarii notelor caracteristice, esentiale si relevante ale problemelor fenomenelor, evenimentelor$ studiate. +oate aceste activitati si operatii, cu ajutorul carora putem interpreta in mod corespunzator datele si informatiile obtinute in vederea analizei situatiei! problema aparute in unitate, sunt deosebit de importante pentru ==pasul== urmator al pregatirii deciziei. d$ Elaborarea variantelor de actiune si a proiectului planului de masuri. %entru fiecare varianta propusa se mentioneaza avantajele si dezavantajele, precum si implicatiile pe termen scurt, mediu si lung. Se fac, de asemenea, corelarile de rigoare ale solutiilor preconizate cu resursele disponibile sau posibil de obtinut dupa adoptarea deciziei$.Astfel numai dupa aceea se poate trece la adoptarea solutiei. Sustinerea teoretica expusa ere necesara in cazul analizei ce va urma deoarece nu sunt respectati in cele mai multe cazuri pasii in luarea unei decizii. Si obiectul studiului a fost ales cu intentia de a prezenta real situatia si metodologia luarii deciziilor in institutie. Am ales subsistemul decizional, considerandu!l esential in cazul unei institutii de invatamant, fiind conditie a desfasurarii serviciului pe care gradinita il realizeaza ) formarea si educarea in spiritul idealului educational a noilor generatii. 'n cadrul gradinitei, decidentii participa la procesul decizional in limita atributiilor posturilor pe care le detin. &eciziile se iau pentru orice miscare survenita in unitate. Astfel directorul unitatii decide . ! repartizarea educatoarelor la grupe , tinand seama de principiile continuitatilor - decide intocmirea planului! cadru de management luiand in considerare propunerile cadrelor didactice de imbunatatire a procesului desfasurat ! decide organizarea unor comisii precum ) ! comisia metodica

! colectivul de catedra ! comisia de inventariere ! comisia de casare ! comisia de prevenire si stingere a incendiilor ! comisia de cruce rosie ! comisie pentru protectia muncii etc &e asemenea o decizie se constituie ) ! la marirea de salariu conform grilelor si a >.0. ! la angajare ! la transfer ! la sc#imbarea )! sporului de vec#ime ! transei de vec#ime ! sporurilor de stres, ! de educatie ! de continuitate ! la incadrarea pe un alt salariu in urma obtinerii unor grade didactice ! si la orice modificare a salariului prin adaugarea unor sporuri de merit sau majorari de salariu Consiliul de administratie decide dupa caz ) ! in atribuirea personalului didactic a premierilor ! cu privire la masurile de sanctionare a persoanelor care comit abateri de la indatoririle profesionale, morale si cetatenesti care incalca legile, regulamentele si dispozitiile in vigoare, in care scop se consulta si liderul de sindicat al unitatii ! decide la eliberarea de adeverinte necesare inscrierii la grade didactice, ! la obtinerea unor imprumuturi bancare si la acordarea concediilor fara plata personalului in limita competentei stabilite de Statutul personalului didactic. 'a decizii privind stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, prin aplicarea si respectarea prevederilor legii 43/ 3776 si ale >.0. 87/ 3776 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii. ! decide aprobarea tematica si graficul sedintelor consiliului de administratie, propuse de director ! discuta si aproba prin decizie regulamentul de ordine interioara ! decide acordarea cotei de -? din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si c#eltuieli ! decide organizare de cursuri de perfectionare, precum si participarea anumitor cadre la aceste cursuri ! aproba vacantarea posturilor si ocuparea posturilor didactice si nedidactice

! decide si #otaraste reducerea de activitate conform reglementarilor in vigoare. ! decide in repartizarea sarcinilor concrete nominalizate atat pe membrii .onsiliului de administratie, cat si la nivelul .onsiliului pedagogic ! decide mobilizarea personalului la activitatile cercurilor pedagogice ) cine sustine activitatea, cine aduna materialul informativ, si responsabilii cu confectoionarea materialului didactic. %rezint in continuare o lista de decizii adoptate intr!un interval de timp prin preluare din registrele de procese! verbale ale organismelor participative de management sau din #otararile scrise ale directorului unitatii.

/.'.Elaborarea unei liste a deciziilor


$r. Crt. (. !ecizia &ecizie de constituire a .omisiei de cercetare pentru personalul didactic de predare, de instruire si personalul didactic auxiliar &ecizie de sanctionare a personalului didactic de predare, de instruire si personalul didactic auxiliar &ecizie privind constituirea .omisiei pentru aplicarea %rogramului de reciclare a deseurilor de #artie la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 2ucuresti &ecizie privind constituirea .omisiei de aparare impotriva incendiilor in cadrul 0radinitei &ecizie privind constituirea .omisiei de inventariere &ecizie privind incetarea contractului de munca a unui angajat. &ecizie privind modificare salariilor unor salariati. &ecizie privind reducerea nr. de personal administrativ &ecizie privind indexarea salariilor &ecizie de modificare a incadrarilor !ecidentul .onsiliul de administratie .onsiliul de administratie &irector

'. /.

&. *. 1. 2. %. ). (3.

&irector &irector &irector &irector &irector &irector &irector

&.'. Analiza incadrarii pe functii ale managementului


&ecizia %reviziune <unctii Organizare! Administrare ,otivare coordonare .ontrol! evaluare @ @

&ecizia 3 &ecizia &ecizia 6 @ &ecizia : @ &ecizia 8 @ &ecizia 4 @ &ecizia 5 &ecizia 9 @ &ecizia 7 &ecizia 3; Se poate observa ca ) ! 3; ? sunt functii de previziune ! 6; ? sunt de organizare! coordonare ! 3; ? administrative ! 6; ? motivare ! -; ? control! evaluare

@ @ @

&./. Analiza calitatii deciziei


D ci"ia <S &ecizia 3 &ecizia&ecizzia 6 &ecizia : &ecizia 8 &ecizia 4 &ecizia 5 @ @ @ @ @ @ @ C rint d rati&nalitat * O '& ! ! @ @ @ @ @ ! ! ! @ ! @ @ @ @ ! @ ! ! ! ' @ @ @ @ @ @ @

&ecizia 9 &ecizia 7 &ecizia 3;

@ @ @

@ @ @

@ ! @

! @ @

@ @ @

Semnificatia simbolurilor folosite) ! /S! fundamentata stiintific %entru a se realiza acest deziderat major este necesar ca persoanele cu competenta decizionala din sistemul administratiei publice sa posede atat cunostinte, respectiv metode, te#nici si deprinderi manageriale, cat mai ales capacitatea de intelegere a mecanismelor specifice vietii sociale. ! R- caract r r alist Aceasta presupune rezolvarea unei situatii prin fundamentarea unei decizii administrative care implica in prealabil o evaluare cat mai completa a situatiei de fapt, respectiv a particularitatilor inregistrate in unitatea administrativ! teritoriala unde urmeaza a fi aplicata. - O- &#&rtuna &ecizia trebuie sa fie luata in intervalul de timp necesar elaborarii si implementarii ei. - ID- int *rar a in ansa)$lul d ci"iil&r %resupune luarea in considerare de catre decidenti a continuturilor deciziilor deja adoptate pentru a nu interveni suprapuneri sau, dimpotriva, contradictii. - I-i)#ut rnicita &ecizia trebuie adoptata de catre organismul managerial in ale carui sarcini de serviciu este inscrisa in mod expres.

&.&. Analiza instrumentarului utilizat


(r.crt.al ,etodele si te#nicile Observatii deciziei utilizate 3 ,etoda conducerii eficiente, Sunt folosite adecvat situatiei metoda sedintei deoarece problema ce a necesitat luarea deciziei ar perturba organizarea si functionarea procesului daca nu ar fi controlata la timp. ,etoda constrangerii, &e asemeni constrangerea, desi o

5 9

7 3;

metoda nu pre folosita intr!un sistem democratic, in cazul sanctiunii este cea in masura sa interrvina. ,etoda convingerii, te#nica Este cea mai democratica si publicitatii, metoda sedintei, eficienta metoda. Avand in vedere metoda conducerii eficiente aspectul economic al deciziei, resurse limitate si utilizarea rationala a lor, convingerea este rezultatul scontat. ,etoda constrangerii, <iind vorba de respectare unor metoda sedintei reguli, constrangerea si sedinta unde se fac cunoscute efectele sunt metodele necesare, dar nu si sufuiciente. As adauga aici si metoda convingerii. ,etoda organizarii rationale 0rija fata de baza materiala in a activitatii, metoda vederea desfasutrarii in bune valorificarii experientei conditii a activitatiiintemeiaza folosirea metodei de organizare rationala. ,etoda sedintei Solicitarea parerilor si votului celor in masura sa decida, precum si argumentele solicitantului deciziei fac necesara organizarea unei sedinte. ,etoda cointeresarii Salariatii fiind direct implicati in urmarile acestei decizii cointeresul este motivat. ,etoda structurarii %rin reducere de personal se pot corespunzatoare a aduce modificari in programul programului functionarilor angajatilor si necesita gasirea unor publici metode adecvate de structurare. ,etoda cointeresarii +oate deciziile care privesc remunerarea salariatilor implica implicit metoda cointeresarii. ,etoda cointeresarii, Aducerea la cunostinta a metoda sedintei. modificarilor salariale necesita organizare unei sedinte si

metoda sedintei

informarea salariatilor privind metodologia acordarii acestora.

Analiza sistemului decizional urmareste depistarea disfunctionalitatilor precum si a elementelor sale pozitive. &in punct de vedere tipologic se evidentiaza ponderi ridicate pentru urmatoarele decizii ) 3$ dupa orizontul de timp ) curente -$ dupa esalonul managerial) deciziile sunt luate in proportie de )34 de esalonul inferior, directorul unitatii de invatamant 6$ dupa frecventa adoptarii ) aleatorii si periodice si mai putin unice( (3 4) :$ dupa situatia concreta ) 9; ? sunt individuale si doar -; ? normative 8$ dupa amploarea sferei decizionale ) integrale (33 4, data fiind situatia autonomiei decizionale 4$ dupa sfera de cuprindere a decidentului ) individuale 5$ dupa continutul si modificarile pe care le aduc in structura si ordinea juridica ) doar o singura decizie sc#imba structura in institutie modificarea numarului de personal$ 9$ dupa competente decidentului ) 3;; ? sunt decizii executorii Situatia prezentata cu privire la incadrarea pe functii ale managementului nu este intru! totul multumitoare. %onderea cea mai mare in cadrul deciziilor analizate este detinuta de deciziile de organizare si motivare in procent de 6;?. %rima situatie releva faptul ca functia de organizare are are cel mai important rol pentru ca prin intermediul acestei funcii si acestor decizii implicit managerii publici asigura cadrul necesar realizarii eficiente a obiectivelor previzionate. 'n vederea exercitarii functiei de previziune au fost adoptate decizii a caror pondere in totalul deciziilor luate ca esantion$ este de 3;?. %rin intermediul acestora sunt determinate obiectivele principale ale institutiei care se concretizeaza in planuri de actiune, programe, strategii. Aceste decizii incearca sa contureze perspectiva fara a intra in detalii, au caracter orientativ si se adopta colectiv la nivelul %arlamentului, 0uvernului si ,inisterului Educatiei +ineretului si .ercetarii. Eficienta exercitarii functiei de previziune la nivelul unitatii consta in competenta, profesionalismul si implicarea managerilor, dar si a cadrelor didactice din institutie deoarece obiectivele care urmeaza sa fie realizate la nivelul unitatii sunt integrate in

strategii si programe care privesc ansamblul procesului instructiv! educativ si desfasurarea in bune conditii a acestuia. Eficienta functiei de previziune depinde si de exercitarea celorlalte functii ale managementului. %onderea functiei de control- evaluare este medie in raport cu celelalte functii, ceea ce demonstreaza un slab control, care poate avea ca urmari implicite o slaba eficienta/ ineficienta pe ansamblu, tratarea cu iresponsabilitatea a sarcinilor scolare. Aspect nu este atat de incantator avand in vedere ca intr!o institutie unde nu exista evaluare, nu exista profesionalism si unde nu exista, exista coruptie. <unctiei de motivare i se acorda un rol important in cadrul gradinitei, de aceea rezultatele obtinute de cadrele didactice in proiectele de perfectionare sunt foarte bune. .adrele au o pregatire profesionala foarte buna din -6 de cadre didactice 35 au gradul ', 8 gradul '', si 3 definitivatul$ &e gradul de implicare al cadrelor depind rezultatele care se doresc a fi obtinute. Administrarea gradinitei se dovedeste precara, deciziile administrative fiind in proportie mica fata de ansamblu. Lucru acesta se poate motiva si datorita slabelor investitii si mentalitatilor traditionale, care nu recepteaza usor sc#imbarea. &intre cele 8 cerinte de rationalitate ale deciziilor doua au fost indeplinite de toate deciziile analizate. Aceste cerinte sunt ) ! fundamentarea stiintifica a deciziei ! imputernicirea deciziei. 5undamatare stiintifica a deciziilor- (334. Acest lucru subliniaza faptul ca in desfasurarea procesului decizional din cadrul 0radinitei :; sunt luate in considerare interesele copiilor si influentele celorlalte categorii de factori. Astfel sunt analizate si studiate conditiile necesare aplicarii deciziilor, mijloacele necesare si resursele si sunt elaborate planuri si documentatii te#nice necesare adoptarii unor decizii optime. Imputernicirea deciziei- (334. %otrivit acestei cerinte fiecare decizie este necesar sa fie adoptata de organizmul managerial in ale carei sarcini de serviciu este inscrisa in mod expres. &irectorul este astfel imputernicit sa emita dispoziti cu privire la problemele si necesitatile ce se ivesc in desfasurarea activitarii venite in sprijinul colectivitatii prin asigurarea procesului de instrure, formare, educatere a tinerei generatii. Cerinta de oportunitate- *34. Aceasta cerinta este indeplinita doar in proportia redata deoarece pt unele situatii decizionale nu au fost solicitate cele mai competente persoane. &e asemenea ele trebui sa se incadreze in perioada optima de evaluare si aplicare. Exista doua situatii ) favorabila si nefavorabila. Este favorabila

cand decizia apare ca rezultat a unor dificultati majore, nerezolvate in trecut si nefavorabile cand operationalizarea deciziilor nu este urmarita riguros si nu se inregistreaza rezultate sau intervalul de timp e depasit. Aceasta cerinta este respectata partial. Caracter realist a deciziei- 234. 'nseamna ca decizia sa fie formulata clar si sa corespunda unor parametrii, sa contina obiectivul, modalitatea de actiune preconizata, resursele alocate, decidentul, responsabilul cu aplicarea deciziei, unde se aplica si termenul sau perioada de aplicare. &e asemenea trebuie sa redea si situatia clara, fara ocolisuri, deci o cunoastere in amanunt a problemei ce necesita rezolvarea. 'n cele mai multe cazuri datorita unor deficiente ale sistemului de management deciziile sunt luate cu intarziere astfel incat este si decalata aplicarea lor. 'ntervalul de timp in care trebuie aplicata o decizie prezinta o mare importanta pentru procesele si actiunile care urmeaza a fi desfasurate. %rincipalele cauze care nu au permis adoptarea deciziilor in intervalul de timp corespunzator ) ! slaba coordonare dintre compartimente specializate din cadrul gradinitei administratv economico! financiar, educativ, sanitar$ care asigurau pregatirea deciziei. ! capacitatea de previzionare redusa a managerilor publici cu privire la sc#imbarile sociale si a mutatiilor ce pot intervenii in sistemul nevoilor sociale. ! pregatirea neadecvata a personalului. Integrarea in ansamblu a deciziilor- *34. %otrivit acestei cerinte fiecare decizie adoptata sau proiectata trebuie sa tina seama de strategia institutiei, integrarea deciziei trebuie sa se faca pe orizontala si pe verticala..a urmare a stabilirii obiectivelor decizionale se constata ca deciziile sunt integrate in ansamblul deciziilor adoptate. O atentie sporita trebuie sa se acorde proceselor decizionale strategico! tactice, ce urmaresc elaborarea de decizii strategico! tactice, procese care trebuie sa parcurga o serie de etape) &efinirea problemei decizionale Stabilirea obiectivelor si criteriilor decizionale Stabilirea variabilelor Alegerea variantei optime Evaluarea rezultatelor aplicarii deciziei. *ezultatul analizei efectuate nu este multumitor, acest criteriu de rationalitate ar trebui sa fie intrunit 3;; ?, deoarece de o coordonare a deciziilor duce la o eficientizare a procesului. 'n vederea eficientizarii procesului de decizional managerii scolari

trebuie sa accepte sc imbarile si sa foloseasca te nici si metode de conducere care sa favorizeze sc#imbarea. 'n acest scop decidentii trebuie sa ) ! informeze personalul ! organizeze cooperari ! asigure resurse ! stimuleze initiative ! evalueze realist situatia ! incurajeze sc#imbul de pareri ! accepte criticile constructive ! sa nu aiba prejudecati fata de ideile novatoare ! sa fie preocupati de ideea noului ! sa foloseasca metoda muncii in ec#ipa ! sa foloseasca metoda brainstorming! ului ! jocul de simulare &e asemenea in vederea imbunatatirii metodologiei folosite de managerii scolari, si in cazul unitatii in discutie ar trebui sa se puna mai mult accent pe metode de cooperare intre grupuri oponente sau sa se foloseasca te nica scopurilor supraordonate care ar duce si la rezolvarea integrarii deciziilor in ansamblul deciziilor. Se sugereaza si folosirea te nicilor inc izitoriale( mai mult in deciziile de sanctionare). %rin aceste te#nici se utilizeaza asfel te#nica medierii si integrarii, precum si asigurarea unui compromis. SINOPTICUL SIMPTOMELOR

Si)#t&) #&"iti3 &eciziile sunt ierar#iate dupa iportanta. .rearea conditiilor pentru promovarea unui sistem decizional dinamic si eficient, premisa pentru desfasurarea procesului instructiv! educativ. <olosirea unor te#nici si metode adecvate. .adre specializate care ar putea promova in functii de conducere si care ar sc#imba cu siguranta situatia in bine.

Si)#t&) n *ati3 'ntensitate decizionala foarte ridicata in special in esalonul superior de management. Slaba coordonare intre manageri si executanti. &eciziile nu toate$ nu respecta cerinte de rationalitate, criteriu esential. /nele decizii sunt luate sub influenta unor grupuri de interese. &ecid in majoritatea cazurilor toti cei care au idei preconcepute si nu prefera sc#imbarea, innoirea.

O$s r3atii &eciziile de previziune sunt in general strategice si se i!au la nivel de minister. .red ca ar fi bine sa se i!a pe verticala de jos in sus, deoarece la nivelul unitatii se cunosc adevaratele probleme si posibilitati. +rebuie sa se elimine aceste interese, deorece interesul comun al tuturor ar trebiu sa fie educarea cu responsabilitate si eficienta a copiilor. Sa fie promovati tinerii in functii de raspundere si sa li se ia in considerare propunerile.

LISTA IM2UNATATITA A DECIZIILOR:

D ci"ia ad&#tata &ec. 3

/S @

C rint d rati&nalitat I O C @ @ @

O$s r3atii ID @ Nu este realista deoarece sunt multe alte prioritati, iar cu probleme de indisciplina conducerea unitatii se intalneste foarte rar. . Nu este realista deoarece sunt multe alte prioritati, iar cu probleme de indisciplina conducerea unitatii se intalneste foarte rar. Abaterile nu erau foarte grave si nu au fost luati in discutie toti factorii, care ar fi schimbat datele problemei Decizia a fost luata cu mult dupa ce chiar in curtea gradinitei au fost arse Kg substantiale de hartie si maculatura. Nu s-a incadrat in termenele de predare, fiind luata cu intarziere si nefiind precedata de o decizie de casare. Nu este succedata de o decizie de acceptare a preavizuluisi de instiintare a consiliului de situatia creata. &ecizia de completare la zii a cartilor de munca pentru a nu se strecura greseli ar fi trebuit sa fie imnaintea acesteia. Decizia de fubndamentare a necesarului de personal trebuie sa insoteasca aceasta decizie de desfiintare a posturilor si initiere a altora. Aceasta decizie nu a fost facuta in timp util si astfel salariatii au luat maririle de salariu cu intarziere. Este o decizie care intruneste toate conditiile de rationalitate.

&ec.-

&ec.6

&ec.:

&ec.8

&ec.4

&ec.5

&ec.9

&ec.7

&ec.3;

.. /ORMULAREA PROPUNERILOR CONCRETE &eoarece organizarea si coordonarea activitatii institutiei de invatamant prescolar se asigura de catre directorul unitatii in cooperare cu membrii Consiliului de administratie, ar trebui ca problemele ce apar in cadrul institutiei sa fie mai des supuse solutionarii .onsiliului. &irectorul trebuie sa colaboreze astfel cu fiecare categorie de personal didactic, nedidactic, auxiliar$ si cu acele comisii care le reprezinta interesele. %ersonalul didactic are reprezentanti in .onsiliul profesoral,iar ceilalti angajati ai unitatii sunt reprezentati in .onsiliu de administratie.(umai colaborand foarte strans si cunoscand problemele in detaliu deciziile luate de director sau .onsiliu de administratie reflecta obiectivitatea, fermitatea, permisivitatea. .unoscand indeaproape situatia si problemele cu care se confrunta gradinita, consider ca de cele mai multe ori deciziile nu respecta criteriul de a fi oportune. (u putine sunt situatiile cand, desi ivita o anumita situatie! problematica, conducerea evita sa ia deciziile la timp si c#iar nu colaboreaza cu toti angajatii mai ales cei tineri $ in luarea solutiilor. 2aza materiala din gradinita este foarte precara, si , cu toate acestea, nu se i!au decizii care sa initieze proiecte de atragere a sponsorilor.Astfel lipsesc cu desavarsire deciziile previzionare care sa prevada suplimentari de fonduri in vederea ac#izitionarii de jucarii, material didactic. &irectorul este in masura sa ia aceste decizii deoarece reprezinta unitatea de invatamant in relatia cu inspectoratul scolar, %rimaria, cu comunitatea locala si cu ceilalti factori interesati in educatia copiilor prescolari. &in punct de vedere al fundamentarii stiintifice, consider de asemeni ca ocuparea functie de director, c#iar la acest nivel, ar trebui sa fie facuta de o persoana care are cel putin studii superioare de scurta durata de profil administrativ management$. &irectorul unitatii are absolvita doar Scoala (ormala si doar cursuri de perfectionare in domeniu. &aca ar fi sa analizam criteriul in adevarata lui valoare, ci nu in functie de situatia prezenta directorul fiind imputernicit sa ia decizia si astfel ea se considera si fundamentata stiintifica$, as putea spune indreptatit ca deciziile din unitate nu sunt mai deloc funndamentate stiintific. Analizand deciziile exemplificate doar cele tip care au fost reproduse dupa reviste de Specialitate$ intrunesc criteriul discutat. Structura celorlalte lasa de dorit, nu sunt intocmite corespunzator, nu sunt semnate de toate persoanele competente si sunt scrise manual acum cand se doreste si vrea a se considera ca informatizat sistemul administrativ A$.

Esantionul de decizii au fost interpretate ca fiind 3;;? fundamentate stiintific avandu! se in vedere ca au fost studiate inaintea luarii deciziei a normelor metodologice in vigoaresi au fost respectate conditiile legii indexare de salarii, sc#imbari de transe de vec#ime, transfer, constituire de comisii$. Punctul slab il regasim, dupa cum am spus, la metodele si te#nicile folosite, analiza si studiul de specialitate care lipsesc in etapa fundamentarii unei decizii si neindeplinirea functiei organizare! coordonare si administrare. %rocentul reflectat in analiza deciziilor d. p. d. v. al integrarii in ansamblu este, cat se poate de real deoarece deciziile strategico! tactice sunt foarte putine la nivelul unitatii. &eciziile sunt in majoritate curente, vizeaza orizonturi scurte de timp si, astfel nu se pot interfera cu altele in vederea atingerii unui scop mai important. %ropun sa se mentina sau c#iar sa creasca nr. deciziilor de motivare, deorece acestea stimuleaza si duc la eficientizare procesului. 'nsa si in cazul acestora, trebuie sa se tina seama de regularitatea si corectitudinea factorilor care le determina. Exemplu decizia acordarii unui salariu de merit nu trebuie sa fie luata in repetate randuri pentru o singura persoana si, sa fie luata numai avandu!se in calcul rezultatele meritorii ale activitatii desfasurate de persoana caruia i se acorda salariu. &ata fiind complexitatea activitatii directorului, precum si faptul ca nu sunt reunite intr!un singur document toate atributiile acestuia si avand in vedere importanta sistemului decizional ar fi mai bine ca aceste decizii sa fie indosariate sub forma fiselor de decizii asemeni managementului economic$ deoarece asa se vor putea urmarii mai clar clar cauzele care au dus la evolutia anumitor evenimente., se pot folosii apoi te#nici, metode analogice in cazul obtinerii rezultatelor bune. &e asemenea si in vederea imnbunatatirii metodologiei de luare a deciziilor, ca director as propune in cadrul temelor dezbatute de comisia metodica si .onsiliu teme care necesita din partea personalului studiu in domeniu. 'n ansamblu sistemul decizional din 0radinita :; se situeaza undeva la mijloc d.p.d.v. al cerintelor managementului.

ANE7E
DECIZIA 1 5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr 0 din 1, 7I !,,' C&nsiliul d Ad)inistrati unitatea de invatamant$ 0radinita nr :; prin directorul, educ Onet 1iorica, numit prin decizia 'S,2 nr.9-8/ -;;6. Avand in vedere #otararea .onsiliului profesoral din data de 8 @' -;;6 referitoare la desemnarea unei comisii de cercetare privind faptele presupusele abateri$ ale doamnei/ domnului 2obarnac 0abriela educatoare, detaliate in sesizarea doamnei %ojoranu Lidia, inregistrata la 0radinita :;, cu nr. 8 din -9 @. -;;6. 'n conformitate cu prevederile art 337 si art. 3-; din Legea 3-9/ 3775 privind Statutul personalului didactic, DECIDE Art.1. Se constituie comisia care va cerceta faptele presupusele abateri$ ale doamnei 2abarnac 0abriela, educatoare , detaliate in sesizarea la 0radinita :; cu nr 8 din -9 @ -;;6 , in urmatoarea componenta) ! <acaianu .intia " educatoare ! Enac#e *odica! educatoare ! &uta elena " reprezentantul sindicatului salariatilor Art. ! .omisia constituita la art.3. va cerceta faptele presupusele abateri$ ale doamnei 2obarnac 0abriela, educatoare, detaliate in sesizarea doamnei %ojoranu 'ulia, inregistrata in unitatea de invatamant cu nr. 8 din -9 @ -;;6 si va consemna rezultatul constatarilor intr!un raport motivat la care se vor atasa inscrisuri doveditoare, precum si, in mod obligatoriu, declaratiile celor in cauza. .omisia isi va desfasura activitatea cu respectarea prevederilor art 337 si art 3-; din legea 3-9/ 3775 privind Statutul personalului didactic. *aportul va fi inaintat unitatii de invatamant pana cel mai tarziu la data de -; @' -;;6 pentru a fi prezentat plenului .onsiliului pedagogic in prima sedinta.

Art. '. Secretariatul unitatii de invatamant va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii prin comunicarea a cate unui exemplar membrilor comisiei. Dir ct&r : C&nsiliul d Ad)inistrati : 5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr !, din ,+. ,' !,,' C&nsiliul d Ad)inistrati unitatea de invatamant$ prin directorul , educ Onet 1iorica, numit prin decizia 'S,2 Ordinul ,.E.+... 6:4/ -;;6 Avand in vedere #otararea .onsiliului pedagogic din data de 3- @' privind sanctionarea &oamnei 2obarnac 0abriela, educatoar grupa mare 2, cu ==avertisment==, sanctiune prevazuta la art. 334 lit. ==b==din legea nr 3-9/ 3775 privind Statutulu personalului didactic; 1azand raportul .omisiei de cercetare desemnata prin &ecizia nr 4 din 3; @' -;;6 , rezulta ca susnumita 2obarnac 0abriela se face vinovata de savarsirea urmatoarelor abateri ) a$ intarzieri repetate la program b$ neindeplinirea sarcinilor ce!i revin in conformitate cu fisa postului c$ comportament verbal agresiv fata de coletge si colectivul unitatii 'n conformitate cu prevederile art. 338! 3-6 din Legea nr 3-9/ 3775 privind Statutul personalului didactic, DECIDE Art. 1. .u data prezentei se sanctioneaza doamna 2obarnac gabriela, educatoare la grupa mare 2, cu == avertisment=, sanctiune prevazuta la art 334 lit ==b==din Legea nr 3-9/ 3775 privind Statutul personalului didactic ; Art. !. Sanctiunea prevazuta la art. 3 poate fi contestata la .olegiul de &isciplina pe langa 'nspectoratul Scolar Budetean in termen de 38 zile de la comunicarea deciziei. Art. '. Secretariatul unitatii de invatamant va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii. DECIZIA !

Dir ct&r : 5radinita nr +, S ct&r 0

C&nsiliul d Ad)inistrati : DECIZIA '

D ci"ia nr !0 Din!.. 7I. !,,' Dir ct&rul unitatii de invatamant$ 0radinita nr :; , educatoare Onet 1iorica numit prin &ecizia '.S.,.2. 9-8/ -;;6. Avand in vedere %rogramul de reciclare a deseurilor de #artie la nivel de invatamant preuniversitar din ,unicipiul 2ucuresti, propus de %refectura ,unicipiului 2ucuresti in colaborare cu 'nspectoratul Scolar al ,unicipiului 2ucuresti, inregistrat cu nr 3:. 336/ 39 @ -;;6 la '.S. ,. 2C ; 1azand Adresa %refecturii ,unicipiului 2ucuresti, inregistrata cu nr. 38.386./ :. 33. -;;6 la '.S.,.2., privind dispunerea masurilor necesaere pentru o buna implementare a %rogramului ; 'n temeiul art. -3, litera == c== din regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; DECIDE: Art. 1. 'ncepand cu data d !. n&i )$ri !,,'4 se constituie .omisia pentru aplicarea %rogramului de reciclare a deseurilor de #artie la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar din ,unicipiul 2ucuresti, in cadrul unitatii scolare 0radinita nr :; in urmatoarea componenta ) Pr s dint : &irectorul adjunct cu activitatea educativa din unitatea de invatamant, responsabilul comisie metodice: Duta El na M )$ri: Administratorul unitatii de invatamant :I&n scu Eu* nia 'nformatician/ cadru didactic desemnat de .onsiliul de administratie al unitatii de invatamant : Ran ta M&nalisa Art. !. .omisia nominalizata la art. 1 isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile programului de reciclare a deseurilor de #artie la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar.

Art. '. .ompartimentul Secretariat al unitatii de invatamant va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii prin comunicarea unui exemplar persoanelor desemnate la art. 3. DIRECTOR : DECIZIA + 5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr + din ,1. ,8 . !,,' &irectorul unitatii Onet 1iorica avand in vedere Ordinul 53- din 38. ;9. 3775 privitor la (ormele de prevenire si stingere a incendiilor specifice ,E' art. -; potrivit drepturilor conferite de lege , directorul /nitatii, DECIDE : Art. 1. 9 'ncepand cu data de ;3.;7. -;;6 se constituie noua comisie de aparare impotriva incendiilor in cadrul 0radinitei. .omisia va fi formata din urmatorii ) a$ presedinte! 'onescu Eugenia b$ membrii! .araman ,ariana ! Ang#el 1asile ! (eagu Bean ! 1ladoiu (icolae ! %atrascu <elicia ! 2aicoianu ,ariana Art. !. 9 Obligatiile comisiei de aparare impotriva incendiilor precum si metodologia de lucru ) a$ intocmeste anual planul de aparare impotriva incendiilor si prezinta spre aprobare conducatorului unitatii ; b$ controleaza trimestrial si ori de cate ori este nevoie modul in care se respecta normele si masurile de prevenire si stingere a incendiilor, actioneaza pentru inlatutrarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si prez. cond. prop. pentru remedierea deficientelor care aDnu au fost inlaturate pe timpul controlului. c$ acorda sprijin conducerii sectorului de activitate si celelalte cadre la instruirea personalului. 'n acest scop intocmesc sarcini ce revin personalului si elevilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor, participa cel putin o dat pe

luna la instruirea personalului si elevilor, verifica periodic o data pe semestru modul in care se face instruirea personalului la angajare. d$ verifica daca se respecta prevederile din doc. +e#nice referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor e$ urmareste ca la executarea unor extinderi sau modernizari sa se respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor f$ verifica daca operatiunile de revizie si intretinere masin. util. de calit. si respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor g$ avizeaza din punct de vedere al prevenirii si stingerii prescriptiile de intrebuintare, depozitare si transportare intocmite pentru bunurile vulnerabile la incendii, #$ urmaresc executarea la timp si de calitate a operatiilor de revizie si intretinere a dispozitivelor de protectie impotriva incendiilor E$ organizarea activitatii instructiv! educative , urmaresc realizarea materialelor si actiunilor stabilite si prezentate periodic consecinta diferitelor manifestari de neglijenta. l$ stabilesc pe baza normelor in vigoare necesarul de mijloace si substante de stingere pentru fiecare loc de munca, prezinta propuneri conducerii de unitate pentru procurarea acestora si pentru redistribuirea celor existente. m$ emit permisul de lucru cu foc desc#i, stabilirea de masuri si reguli ce urmeaza a se respecta pentru prevenirea si stingerea incendiilor si instruirea personalului de executie asupra acestor operatiuni. Art. '. 9 %rezenta decizie se comunica de catre presedintele comisiei fiecaruia in parte sub semnatura. Art. +.! &ecizia se anexeaza dosarului de %S'.

MEM2RII COMISIEI :

DIRECTOR :

5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr !. din 11. 7. !,,'

DECIZIA .

'n baza legislatiei in vigoare, normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare, a Ord. nr. 3998, .ap '@, conducerea unitatii DECIDE: Art. 1. Se constituie .omisia de inventariere a patrimoniului unitatii, compusa din) ! Onet 1iorica! presedinte ! &uta Elena! membru ! Lazarica Steluta! membru ! Simion Elena! membru ! 1oicu Elena! membru Art. !. 'nstruirea comisiei de inventariere se va face le data de 3- @ -;;6 Art. '. +ermenul de predare a lucrarilor de inventariere la serviciul contabilitatein vederea preluarii si valorificarii rezultatelor este 3 @' -;;6. Art. :. .ontabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR :

5radinita nr +, S ct&r 0

DECIZIA 0

D ci"ia nr !1 din '1.V. !,,' 'n baza legislatiei in vigoare a cererii de transfer emisa de *.A.+.2. pentru buna desfasurare a activitatii unitatii, conducerea decide ) Art.1. 'ncepand cu data de ;3. ;4 -;;6 inceteaza contractul de munca al d!nei 1elea ,arioara. Art. !. Se ac#ita integral drepturile banasticuvenite perioadei de munca prestata. Art. '. .ontabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR:

5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr 1' din '1.V. !,,'

DECIZIA :

'n baza legislatiei in vigoare a >. 0. -93 si 693/ -;;6 se sc#imba salarizarea si sporurile de vec#ime a unor salariati astfel incat conducerea unitatii) DECIDE: Art. 1. 'ncepand cu data de 3 septembrie se modifica salarizarea urmatorilor salariati 1. &uta Elena de la 38;7-58 la 348689; spor vec#ime -8? de la transa --!-8 ani la transa -8! 6; ani, gradul ' !. ,inescu ,ariana de la 37;:3: la :;-855 spor vec#ime 3;? de la transa -!4 ani la transa 4!3; ani, definitivat. Art. !. Se sc#imba sporul de vec#ime al urmatorilor al urmatorilor salariati ) 3$ Enac#e 0abriela " peste 6 ani, spor vec#ime 8? -$ Enac#e *odica " peste 3- ani, spor vec#ime 38? 6$ %atrascu Lidia " peste -- ani, spor vec#ime -8? :$ 1oicu Elena " peste 5 ani , spor vec#ime 3;? Art. '. .ontabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR :

5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr !+ din '1.V. !,,'

DECIZIA ;

'n baza legislatiei in vigoare a >.0. nr. 693/ -;;6 a statului de functiunivalabil de la 3@. -;;6 , a adresei '.S.,.2. nr. 8;4;/ -;;6 , conducerea unitatii ) DECIDE : Art. 1. 'ncepand cu data de 3 @. -;;6 se reduce nr. de personal administrativ de la -6 la -3.&!nele 1isan ,ariana si Ang#el Elena " ingrijitoare solicita reducerea posturilor lor in vederea intocmirii actelor pt. ajutor de somaj. Art. !. Se acorda conf. art. 363 din .odul muncii preaviz de 38 zile lucratoare. Art. '. +otodata se desfiinteaza postul de magazioner al unitatii astfel incat d!na Saragea (iculina va ocupa postul de muncitor bucatarie cu salarizare de ,( ', gr. ''', respectiv 6696;;;F -; ? sp vec#ime conf. >.0. 368 / -;;6 . Art. +. .ontabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR :

5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr 1, Din 1..,1. !,,'

DECIZIA 8

'n baza legislatiei in vigoare, a >.0. nr. 6;5/ -;;6; ; 63:/ -;;6 si 7:/ -;;6, pentru buna desfasurare a activitatii unitatii conducerea decide) Art. 1. 'ncepand cu data de 3.ianuarie -;;6, conform >ot. 0uv.7:/ -;;6, se indexeaza salariile pentru lunile ianuarie! februarie, astfel. (r. .rt. 3 6 : 8 4 5 9 7 (umele si <unctia prenumele Onet 1iorica &irector .araman ,ariana .ainaru &aniela <acaianu .intia ,i#alcea *oxana Simion Elena 1oicu Elena %ojoranu %aula Lazarica Educatoare Educatoare Educatoare Salariu de incadrare :368;;; :856;;; 66-3;;; :6-8;;; Spor vec#ime -8 -8 38 -8 3; -8 3; -8 -8 'nd. .ond. 3;6658 ; 33:6-8 ; :7938; 3;93-8 ; 6-78;; 3;6658 ; 6696;; 3;93-8 ; 3;93-8

834958; 8534-8; 693738; 8:;4-8; 64-:8;; 834958; 65-36;; 8:;4-8; 8:;4-8;

Educartoare 6-78;;; Educatoare Educatoare Educatoare Educatoare :368;;; 6696;;; :6-8;;; :6-8;;;

Steluta etc

5radinita nr +, S ct&r 0 D ci"ia nr !: din ', .I7. !,,'

DIRECTOR: DECIZIA 1,

'n baza legislatiei in vigoare a >.0. 693/ -;;- in baza examenelor de grad '' sustinute de numitii) 3$ 1oicu Elena -$ ,i#alcea *oxana 6$ *anete ,onalisa :$ /tan 0abriela .onducerea unitatii DECIDE: Art. 1. 'ncepand cu data de 38 septembrie -;;6 se modifica incadrarile celor de mai sus astfel ) 1oicu Elena de la 66;;;;; la 6696;;; ,i#alcea *oxana de la 6-36;;; la 6-78;;; *anete ,onalisa de la 6-:8;;; la 66-8:;; /tan 0abriela 664;8;; la 6::5;;; Art. !. Se adauga sporurile de vec#ime respective si compensatia de 6;.;;; Art. '. &!nei (astase ,ariana i se recalculeaza sporul de de vec#ime acordandu!i!se sporul de 38?incepand cu luna septembrie -;;6. Art. +. .ontabilitatea va duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR :

S-ar putea să vă placă și