Sunteți pe pagina 1din 8

Tema Proiectului:

Simularea unei retele de calculatoare folosind aplicatia Packet Tracer.

Obiectivele:
Aplicarea in practica a aspectelor teoretice.

De creat un proiect care va avea la baza 2 cazuri: A) In primul caz de descris o retea de calculatoare formata din 8 calculatoare. calculatoare care vor fi conectate la un !ub" celelalte la alt !ub. Iar !ub#urile intre ele se vor conecta printr#un brid$e. %) In cel de#al doilea caz de descris o retea de calculatoare formata din & calculatoare" ' dintre ele fiind conectate la un s(itc!" celelalte ' la alt s(itc!. De evidentiat etapele de creare a retelei De remarcat diferentele si asemenarile dintre etapele parcurse. De documentat concluziile. Primul Caz:

Am creat o retea de calculatoare din 8 calculatoare" 2 !ub#uri si un brid$e. Hub ) pentru conecatrea celor calculatoare Bridge ) pentru conectare !ub#urilor Hub ) pentru conectare celorlalte calculatoare PC(calculatoarele)

*onectam calculatoarele la !ub#uri utilizind cone+iunea Straigth-through.

Conexiunea Straigth-through Si obtinem:

*onectam Primul ,ub si cel de#al doilea printr#un brid$e. Se utilizaeaza cone+iunea Cross-Over Conexiunea Cross-Over

Si obtinem:

*onfi$uram calculatoarele:
2

Configuram toate calculatoarele, Ip-urile trebuie sa fie diferite. Obs: Utilizam un bridge pentru a nu supraincarca reteaua. Acesta e la fel ca un switc si anume dispune de un tabel de adrese care permite memorarea adresei fiecarui din calculatoare! astfel permitind transmiterea informatiei doar calculatorului"destinatie. Astfel obtinem:

Transmiterea informatiei:
3

Obs:Obser#am ca la transmiterea informatiei de la un calculator la altul ub"ul cind primeste semnalul(datele) le transmite automat catre toate porturile conectate! mesa$ul e primit de statia" destinatie! celelalte statii nimicesc semnalul.

Al doilea caz:
4

Am creat o retea de calculatoare din & calculatoare si 2 s(itc!#uri. %witc # pentru conectarea celor ' calculatoare %witc # pentru conectarea celorlalte ' calculatoare PC(calculatoare)

-a fel conectam calculatoarele la S(itc! prin cone+iunea Straigth-through. Straigth-through

Conexiunea Straigth-through

Si S(it! cu S(itc! prin cone+iunea Cross-Over Cross-Over

*onfi$uram calculatoarele:

Pentru toate calculatoarele indeplinim aceeasi actiune. Si obtinem:

Transmiterea infomatiei:
6

Obs: %witc ul cind primeste semnalul #erifica adresa destinatarului si o transmite pe portul caruia ii corespunde. Acest fapt il si deosebeste de ub! care fizic se aseamana cu switc . %witc "ul dispune de o tabela de adrese.

Concluzie:
In acest proiect drept scop am avut crearea unei retele de calculatoare" si anume utilizarea ec!ipamentelor de retea studiate pentru a observa asemanarile si diferentele dintre acestea. &etea de calculatoare reprezinta o colectie interconecata de calculatoare autonome. %copul utilizarii retelelor de calculatoare: Parta$area resurselor(fizice! logice! date) 'iabilitatea si reducerea costurilor (ediu de comunicare intre oameni Acces la informatii de la distant
7

)i#ertisment interacti#

-a crearea retelei in primul caz am utilizat 2 !ub#uri si un brid$e. )efinitie: Hub"ul reprezinta un dispoziti# cu cel putin * porturi! care asigura cone+iunea intre mai multe calculatoare punct la punct.(In cazul nostru am utilizat un hub cu porturi, ! porturi leam utilizat pentru conectarea acestuia la calculatoare, unul pentru conectarea la bridge, celalalt l-am lasat liber"nu l-am utilizat#). Bridge"ul (pod) , se folose-te pentru a conecta dou. re/ele 0ntre ele! asigurind astfel ca reteaua sa nu fie supraincarcata. -a crearea retelei in cel de#al doilea caz am utilizat 2 s(itc!#uri. )efinitie: %witc "ul reprezinta un dispoziti# care asigura cone+iunea intre mai multe calculatoare. Acesta fizic nu se deosebste de ub cu nimic! insa e ma inteligent! a#ind o memorie in care se stoc eaza tabela de adrese (AC! care prezinta cum #or fi filtrate pac etele prin porturile switc " ului. 1abela contine: Adresa (AC a de#ice"ului 23A4"ul care"l contine Portul asociat (odul in care e adaugata areas (AC: dynamic(in#atata de switc ) sau static(introdusa manual in %1A15C (AC 'O&6A&)547)

Astfel la transfetul informatiei de la un calculator la altul am observat in cazul !ub#ului ca acesta atunci cind primeste semnalul de la un calculator" el il transmite automat catre toate porturile conectate" mesa.ul e primit de statia#destinatie" celelalte statii nimicesc semnalul" pe cind s(itc!#ul verifica adresa destinatarului si o transmite pe portul caruia ii corespunde. -a conectarea calculatorului la !ub/s(itc!) am utilizat cone+iunea: Straith-through -a conectarea s(itc!#ului/!ub#ului) la alt s(itc!/brid$e) am utilizat cone+iunea: Cross-over In concluzie putem evidentia faptul ca pentru crearea unei retele de calculatoare e necesara in primul rind folosirea echipamenetelor de retea, cunoasterea rolului acestora.