Sunteți pe pagina 1din 445

CNTRILE SFINTEI LITURGHII, COLINDE ALTE CNTRI BISERICETI

TIPRITE CU BINECUVNTAREA PREA FERICITULUI PRINTE

TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O X E R O M N E

EDIIE R E V Z U T I A D U G I T

E D I T U R A I N S T I T U T U L U I B I B L I C I D E M I S I U N E A L BISERICII O R T O D O X E R O M N E BUCURETI 1999

1. l](rri]MA MAHl]
glasul V I I I K O ^ Ni

T
V
Hjerqtp
.. , A. - m/n.

X
^

Melodie t r a d i i o n a l d j uniformizat

mp

^
Doam ne mi - Iu - ie te.

^
(D

iv-^rxT
Doam ne mi-Iu-ie te.

A -

min.

Doam - ne mi-Iu - ie - fe. ^ Doam n^ j ^ ^ ^ te. mi-Iu-ie

Doam - ne w Doam n^

mi - Iu - ie- te

Doam- ne mi-iu-ie

- te.

mi - Iu-ie-te.

Doam-ne

mi-iu-ie

- te.

^ Doam - ne mi - Iu - ie -

A te.

Doam -

Doam -

ne

mi - Iu - ie

te.

Doam -

m
~
toa -

ne

mi ^ mi -

iu - ie

te . p te.

JL
1
^

Iu - ie

ne

^Allegro-moderato ^ ^

Prea

Sfn

ti

Ns

c -

ne

de

Dum -

ne

zeu,

mi

Iu

ie -

te-ne

pre

noi.

a tem p o p '

"

ne.

mi -

#
Iu ie - te-

J ,
ne pre

J. ?
noi. Ti e Doam

ne.

- Cntrile Sfintei Liturghii

N O T A S U P R A EDIIEI

Precizm c majoritatea pieselor muzicale din aceast lucrate au fost tanscrise pe ambele notaii i aranjate n ordine de P. C. Pr. Praf. Dr. Nicu Moldoveanu de la Facultatea de Teologie Ortodox a Universitii Bucureti. Cnd lucrarea a fost trimis la Editura Institutului Biblic pentru tipar. Prea Fericitul Printe Patriarh T e o c t i s t a dispus fomiarea unei comisii care, sub conducerea noastr, mina s analizeze i s mbogeasc aceast antologie de cntri bisericeti. Comisia a fost format din uraitorii profesori de muzic: Arhid. dr. Sehastian BarhuBucur, profesor la Academia de muzic religioas din Bucureti, cel care cu acordul autorului principal al acestei Antologii (Pr. Prof N. Moldoveanu), a adugat, n transcriere pe ambele notaii muzicale, mai multe cntri psaltice, Pr. Prof. Constantin Drguin, redactor ef adjunct la Institutul Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Pr. Prof. Dr. Marin Velea i Pr lector univ. Dr Victor Frangulea. Acestora li s-a alturat Pr Prof. Dr Nicolae Necula, profesor titular la Catedra de Liturgic, Pastoral i Art Cretin de la Facultatea de Teologie Ortodox din Bucureti, nsrcinat fiind mai ales cu diortosirea textelor. Comisia a analizat - n mod critic - ntregul coninut al acestei antologii, propus iniial de Pr. Prof Dr. Nicu Moldoveanu i a avut grij, cu aceeai rigoare, ca materialul nou adugat s fie fidel creaiei protopsalilor romni. Acceptarea ntregului coninut, ca i a tuturor corecturilor i sugestiilor oportune, de ctre toi membrii comisiei, a dus n final la realizarea lucrrii de fa pe care o ncredinm tipaiului, spre a fi folosit, att la stran i n colile teologice, ct i n toate aciunile de cercetare i valorificare a acestui tezaur cultural-artistic romnesc.

NIFON

Episcopul Sloboziei i Clrailor

A N T I I O M J L
glasul V n fl Pa

Melodie tradifionala, uniformizat /

Jl
A - min AUegro-moderato

^ t

M - ri

re

Ta - f - lui

Fhu-lui

Sfm -

tuAuiDuh.

A - min.

M-ri

re

Ta -

t-lui

Fi-u-lui

Sfm -

fv-luiOuh

Si

a -cum

pu - ru

- rea

ve - cii

ve - ci-lor.

A-min.

1
i SI ^a^A
-

cum

pu - ru

rea

ve - cii

ve - ci-lor.

A-min.

Bi - ne-cu-vin - tea

za,

su - fle-fe

al

meu, pre

i
Bl - ne-cu-vin

^ JttJ

- tea

z,

su - fie- te al

meu, pre

m
me-le

Dom - nul

Dom -

nul

i'u

h ?

toa -

te

ce -

le

din l-un - trul

meUj

nu

cel.

\
te

J'
ce -

r ^ 0
le din l-un - trul meu,

'

j J
nu

J j
me-le n H.

toa -

cel

V ^ - ^ n V cr Ol
Sfnt al Lui.

Bi - ne - cu - vn - tat

IL

ti

Sfint al

Lui.

Bi - ne - cu-vin-tat

m
te.

eti Doam

ne.

~cr
eti, Doam ne.
. XX

Ecfenia mic

i
10

Doam- ne mi ~ Iu - ie -

Doam - ne

mi - Iu le

Doam-ne

mi -

Iu - ie - te.

Doam -ne

te

mi - Iu- ifi

te.

V
Prea Sfh - t

- ^

^
prenoi.

Ns-c - foa-rede

Dum-ne-

zeu, ^

mi - Iu - ie - te ne

t i ^ ' J
Prea Sfh

J J J Jj J J
de Dum-ne-zeu, '

r
miIuie-tB ne prenoi.

- f Hs-c-fva-re

Ti

Doam

ne.

Ti

Doam

ne.

A M I l O M I L
g l a s u l V J i C [ Pa

II

Melodie

tradiionala, uniformizat

V Ji
A - min. Allegro - moderato o min.

^ CI

M - n

re

Ta -

t - lui

Fi-u-lui

A -

M - ri

re

Ta -

t - lui

Fi-u-lui

Sfn -

tu-luiDuh.

a - cum

pu - ru - rea

ve-cii

ve-ci-lor.A-min.

3
Sfh tu-luiDuh.
^

a-cum

pu - ru -

rea

in

ve-cii

ve-ci-lorA-min.

Li -

nu - le Ns - cuf.

Fi

u -

le

Cu - vin

tul

lui

i
U - nu-ie ^his-cut Fi u le i Cu vm tul lui

uum Dum - ne - zeu, zeu.

-9-

LB Ce

MCE La ce eri eti

TU f - ru ra

ue de muui moar

IN te

i d

ai

Dum - ne - zeu.

Ce -

la ce eti

- r

de

moar

te

ai

11

^ ^ ^^
p/7 - mit pen- tru mn tu i rea noas - tr a Te

Vr

5
n - tru - pa^

^
din

b J' J
pri - mit

J J J Y
pen-tru mn tu i

r c^p-r J 4 J J
rea noas tr a Te

J " ^
ntru-pa^ din

Sffn -

ta

Ns - c

toa

re de

Dum - ne

- zeu

pu

ru

- rea

Fe

^ J
Sfn ta t^s c toa -

J .1 J
re de Dum-

J
ne - zeu i pu ru rea Fe -

cioa

ra

tia - ri

Ca

re

ne - schim - bat Te-ai_

n -

tru-pat

cioa

ra

tia-ri

a.

Ca

re

ne-schim

- bat Teai

n-tru-pat

tP, i ras - tig - nin - du - Te Hris- toa ~ se Dum-ne ze u - le,

rs -

tig-nin-

duTe

Hris-toa-se

Dum-ne

ze -u

- le,

cu moar-tea

pre

cu moar-tea

pre

Jl
moar - te ai cl-cat.

u
d
U nul fi - ind din Sfn ta Tre / me

1
^

-H
moar-

J
te

" T ai

cl-cat

Im - pre - u

ma- rit

cu

Ta - ti

cu

Du -

hui

Sfnt,

mn

pre-u

^l - K ^ ^
n m-rit

- ^

Y
cu

T
Ta - fl i cu Ou-

r
hui

r
Sfnt, mm

m-

tu

le - fe - ne

pre

noi.
^ }

-Jr-b f j ^ ty &^
tu -

a
ie -

^
te - ne

1 ^^t
pre noi.

Ectenia

mic

12

AXTIFOMIJL I
glasul Vm Ni
Melodie tradiional, uniformizat

V A
A - min . Moderato M - ri - re Ta - f-lui i Fi u - lui i Sfn -

7 i
A - min.

I j
M - ri

I ^ S
- re

^ I ^
i Fi - u - lui

I I
i Sfn -

Ta - fa-lui

^
fu-lui Duh. i a - cum i pu-ru-rea i h ve - di ve-ci-lor. A-min.

V A

tu-lui

Duh.

a - cum

pu-ru-rea

ve - di

ve - ci- lor.

A-min.

Bi - ne-cu-vin

- tea - za,

su - fie-te

al

meu ^ pre Dom -

nul

toa-

te

i
Bi ne-cuvin-Im - za, su-flete al meu,

pre Dom nul

^^^
Lui, ^

toa - te

ce - le din la - un - trd

meu

J'J

J
meu

^
V-

nu-me-le

celsfnt

al

Bi - ne -

cu-vn-tat

ce - te din la - un - trul

nu-me-le

cel sfnt al

Lui.

Bi - ne -

cu-vn-tat

eti,

Doam

ne.

9=

J
eti I Doam

J ^
-9ne.

I Ectenia

mica

tfU

(A ^ L 1 J ^

V t/h

(1, - w

L^

13

ANTIFt)\lJL II
glasul Vm nc/U Ni
Melodie Iradiionald,

uniformizQl"Q
fu-iui Duh.

T
M j^^iT

^
~ 'Ta-f-(ui i Fi u lui i Sfin -

Mflderatp

M - ri - re

Ta-f-lui

Fi -

lui

Sfn -

fu-lui Duh.

V ^ tiu
i a - cum i purv-rea i m ve di ve ci - lor.' A - mirt .

3
i a - cum i puru-rea i n i/e -

3
cii ve ci - lor. A - min.

- nu - le

Ns-cuf,

Fi

u-le

Cu-vh

- fulluiDum-ne

zeu,

U -

nu - le

Ns - cuf.

Fi

u-le

Cu - vn -

ful lui Dum- ne - zeu,

^
Ce - la Ce - la ce ce eti efi f-r de moar - fe f- r de moar - fe

>
pen-fru pen-fru

mm

fu

i -

rea noas

fr^

A
a i

i i

ai ai

pri-mil pri - mif

cP

Te

In

fru

- pa

din

Sfn

fa

Ns

mn -

fu

- i

- rea

noas

fr,

Te

n -

fru

- pa

din

Sfn

- fa

f4s -

ca - foa

re deDum-ne

- zeu

c-

foa

re de Oum-ne

- zeu

m
i

pu - ru-recFe

- cioa

ra fia - ri

pu - ru-rea

Fe - cioa

ra fia - ri

a.

Ca-re-le

ne - schim - bat Te-ai m-tu

-pat

rs

h'g-nin

du-fe

Hris-

j j j
Ca - re-le ne - schim - bat Te-ai n - fru - pat i rs -

j
tig nin

j j
du-te

j
hiris

toa -

se,

Dum -

ne

ze

le,

cu

moar-tea

pre

moar-te

ai

cl-cat

j,

J
toa -

J
sCj

J y ^ r ^ - ^ ^ J
u le, cu moar - tea pre moar-te ai cl-cat

Dum - ne - ze

U ~ nul

fi

- ind

din

Sfn

ta

Tre

- i

me,

m-

pre-

u - n ma-rit

cu

i
U - nul fi ind din Sfn ta Tre - i me m - pre - u n m-rit cu

Ta - tal i cu Du - hui Sfnt,

^^

mn - tu - ie - te-nepre noi, mn-

tu - ie-te-ne

pre

noi.

^tfu

_
Ta-ti

i
Sfnt, mn-

T P t t C j T -W
tu-iete-nepre noi, mn - tu-ie-te-ne pre noi.

i cu Du - hui

A M U O M J L 1 LA SHBTOHILE MPUATESTI
glasul I q_PcL Melodie tradiionala, uniformizat

Pen -tru

ru - g - ciu - ni - le

Ns-c

- toa - rei de Dum -ne - zeu, ^

Mn - tu # Mn -

i
tu-

Pen - tru

ru~g

- ciu -ni

- le

Ns-c-toa

rei de Dum-ne - zeu,

ta

ru -

le.

mn - f u -

ie -

te - ne

pre

noi.

to

ru

le,

mn - tu

j'j

ie - te - ne

pre

noi.

AXTirOXlJL II LA SARBAT()HILI3 IMFAKATETI


glasul l l j ^ PQ

71
La Pati tln - tu-ie te-ne pre noij Fi ut lui Dum-ne zeu. Mn - tuie - te - ne pre noij Fi ul lui Dum-ne - zeu, ^ Cel ce

-rtrii
Cel ce

i ai h vi at din mori,

pre

noi

cei ce-fi cn - tm :

'

- li - Iu - i - ia

3
ai in vi at din^ mori, pre noi cei ce i cTn-tm: A li - Iu - i ia

*
ba Crciun Cel__

-> ^
ce Te-ai

L.
nas - cut din Fe - cioa r, ^ pre noi cei.

Cel

ce

Te<ti

ns-cutdin

Fe -cioa

r,

pre

noi

cei.

La Boboteaz

Cel-

ce

Te-ai

to

- te -zat

lor - dan

de

la

- oan,

pre..

Cel

ce

Te-ai

bo -

te-zat

m lor-dan

de

la

-oan,

pre..

La Florii

Cel

ce

ai

e - zut

pe

mn - zul

a - si

nei,

pre,

Cel

ce ai

e - zut

pe

mn -

zul

a -

si

nei,

pre-

ia Indltare

Cel.

ce

Te-ai

n - l

- at

n-tru

sla

pre.

Cel

ce

Te-ai n l at

n-tru

sla

va,

pre.

16

La Schimbarea la Fal-a Cel ce Te-ai schim-bafla fa f n mun fe, pre.

P J J J
Cel

J ft^ y f Y J
ta fa f fn mun fe,

ce Te^i schim-baf

pre..

La Rusalii

Mn - fu -ie

- fe - ne 'pre noijfin-gf

- ie - fo - ru-le

bu

ne,

pre

Mn - fu - ie - fe-ne

pre noi, Mn -g

ie -

fo

ru-le

bu

ne,

pre...

P.
La Sf. Cruce Cel ce cu fru - pul Te-ai ras-fig - nit Cel ce cu fru - pul Te-airas-fig-nifj c/h pre

pr^

* Acestea se cnt i n lac cte "Venii sa ne nchinam", precedate de stihurile care se gsesc n Litnrghier i urmate de Troparul srbtorii respective.

AN i Il<OMJL I LA SAHBAKUULE MFAKATESTI


glasul I I v l l ^ ' A ,i Melodie tradiionala

^ ^ ^
Penfru rugciu ni te Pen-fru ru - g-ciu ni le '

^ ^
Ns-cNs - c-

^^^
foa reideDum-nefoa rei deDum-ne-

A.
zeu, fln - fu - i fo ru le, ' mn - fu - ie - fe - ne pre noi..

zeu, i fim-

fu-

- fo - ru

le,

mn - fu-ie

fe - ne

pre

noi..

3 - Cntrile Sfintei Liturghii

17

ANTIFONIJL II LA SARBATOHILE
glasul I I

MFAHATESTI
Melodie tradiional

%
LQ

^ ne pre not[, Fi - ul l ui Dum - ne - zeu.

A Cel .. ce ai

Mfn - tu- ie -te-

Pati Mm - t u - ie - te -ne pre noi, Fi ul lui Dum - ne -zeu, Cel ce ai

A.
m vi at din mori, pre noi cei

ce-Ti cn - tm

JJ^JJJ J ^
n vi at din mori,

J . ^
pre noi. ceice-Ti A

CFR-tm

mm
Ti Ti

e:

-e:

J J
A ^

li -

- li -

Iu

J?J TT^
V
Iu / o. / a. i \ ce XX Te-ai ns-cutdin - Fe-cioa XX ra, _r pre x noi...

La Crciun

Cel

E
Cel ce

j J-^ j j
Te-di ns<ut^ din

j ;
ra,

Fe-cioa

pre

m
la I I

noi...

Ce!
LQ

ce Te-ai tx - te - zat

lor-dan

de

oan,

pre..

Boboteazd Cel

^ ce Te-ai tio - te - zat

^ n

d lor-dan

J de la oan, pre.

ir
La Florii

*
Cel ce ai e - zut pe mn zul a - si nei) pre..

J J J ^ J J J JJ J ^ i ^
Cel ce ai e - zut pe mn zul asi nei, pre.

18

Cel

ce Te-d 1 - nai -

tat

m-trusia

v,

pre..

Inalare
Cel ce "Ssai - nl - fat n~tru ski v. pre-

ia

Schimbarea Fata

Cel

[q

ib

J J
ce

ce

Te-<u schim-bat

la

fa -

m un

ie,

.> >

"~pne,.

J 1 J J Jd J
Te-aischim-baf la fa f n wun te,

Cel

pre...

t**
LQ

Rusalii

h
Cel

Mn - tv - ie - te-ne

J Jrr
ce cu tru-

pre noijMln-gl-ie

- to

ru -

^J J ^ ^ ^ ^ ^
le bu ne, * pre...

le

bu

ne,

pre..

Mm - tv - ie-te-ne

pre na^ Mfn-gf-it-

to -

ru

pre-

Sf. Cruce

ia

pul Tecii rs-tig

nit,

Cel

ce

cu tru - pul Teai rs-tig

nit,

pre...

A M I F D M J L 111 FERICIRILE
giasul VIII J i c ^ Ni

T
Allegro-moderato
" fru-m-p - r - i - a Ta,cmd vei ve ni, ^

de N. Lungu

po - me-ne$

te-ne

n-

triHTt -pa - r-

J J JJJ J J
i - a Ta,cTnd vei

ve - ni,

^
s-raci

po-me-ne-

tv-ne

pe

noi,

Doam - ne.

'

Allegretto

Fe ri -

citi

cei

cu

Du

fiul,

pe noi, Doam ne. Fe n citi cei s-mci cu Du hui.

19

ce - Ic - rc

J
ca

^
a -

^^

J J J J J
es fe m- pri -

es

te

m - p - r

fi

- a^ ce

ru -g. ru -

ri w ri -

lor.

J^
ti a ce se

ce - Io - na

lor.

n
A re Fe II LIII ri-c ifi Lc cei ce plmg, c a - ce - ia

J J Jjjj
Fe ri-cip

cei ce pltng,

a -

ce-ia

^ J J JJ J. ^
se vor mh-g ia. - ni p-mn ful.

vor

mn-gl

ia.

^
Fe - ri-cifi

^
cei blnzij c a - ce - ia vor mo^-te

Fe -

ri-cifi

m
cm ci fi ci fi

&

j j j j j j j j I
a - ce - ia vor mo - fe - ni p-mm ful.

cei

blTnzi^

l J J jyj. j J J J
V Fe ri -

re Fe

ri

cei na-minzi fl-mnzi

m n - se se-fa - rari fi

A . . cei fl-nMnzi i

J. J

A n -se

, I- fafi

jJ

ae de

arep drep

, de

a drep - fa

- m fa

A. fe,

re fe.

M
c ca

ce -

ia

se

vor

s-fu-ra.

a -

ce -

ia

se

vor

s-fu-ra.

^ -> 4
Fe - ri - ci fi cei mi-los-fivi, c a - ce ia

^
se

w - >
vor mi-tu i.

W J

^ ^

'

i
se vor mi-Iu i.

Fe - ri

ci fi cei

mi-los-fivi,

m
20

Fe -

ri

ri

- ci fi - ci fi

cei cei

Fe

i i j j j i j jj, 1 jjj
cu - rafi cu i - ni -ma, c a - ce - ia ceia vor vecu rafi cu i ni ma, c a kot wj-

a - ce ia

dea pre Ckim-ne - zeu.

Fe

ri - citi

f - c -

to

- rii

de

pa - ce,

dta

pre

Dum-ne-zeu.

Fe -

ri - citi

f - ca -

to -

rii de

pa - ce,

Q -

ce -

ia

fi - ii

lui

Dum - ne - zeu

ce

- ia

fi -

ii

lui

Dum - ne - zeu

se

vor che - ma.

'

>

se

vor

che-ma.

Fe

ri

citi

cei

pri - go - nii

pen-tru

drep ~ ta

/'e, ^

a -

Fe

ri

- citi

cei

pri - go - ni ti

pen - tru

drep - ^

te,

a -

ce - Io-ra

es -

te

m -p

- r

fi -

ce

ru

ri

Ion

1
ce - Io - ra es te Im - p - r i - a ce ru ri lor.

Fe -

ri - citi

Fe -

ri - citi

m
vor vor zi

vei

fi

cTnd v

vor

o -

c - r

pre voi

vor

vei

fi

cnd v

vor

o -

c - r

pre

voi

vor

pri-go-

ni

zi - ce

tot

cu-vn-M ru

7m - po - tri -

va

->
tr

<i/U

voas

J J
pri-go - ni i - ce tot cu-vn-tut ru ^

J
^ voas tr

Im im - po DO - tri - va va

V*
min tind. pen - tru mi -

^ ^ V Jf
ne.

Bu - cu - ra - fi - v

m/n - tina

pen - tru

j mi JJ- ; ne.

Bu -

cu - ra - ti

_>

ve-se-lifi.

- v

si

ve- se- titi.

m
21

co

p/a -

IU to

voas rwMJ -

/ra nu niui mult lu

CO es

/c te

n ///

ce LC

,, rali.

run.

pla - fa

wws

fr mul - f

es

te

ce

run.

APRATOAHE
glasul V I I I Jic^

l)AM\A
Ni Melodie tradiionala, uniformizat

A -p-r-ha-re

Doam -

n,

pen-fru

bi - ru

- in

- f

mul

tu-

A -p-r-tva

-re

Doam - n,

pen - tru

P P P P W ^
bi - ru - in f

mul - u -

li

mi

fJ
mi

Jy j
re, rej - toa-re de de

iz - b-vin-du-ne

din

ne-voij

a - du -cem

Ti

Bj

iz -

b-vin-du-ne

din

ne-voi,

a - du - cem

e,

Ns -c

Dum-ne

- zeUj noij.ro-bii

Tf.

Ci]

ca

ce

- ea

ce

ai

J
Ns - c - toa-re

^
Ti.

Dum - ne - zeu, noij ro-bii

w Ci,

_ ca

^ ce -

* ea

* ce

^ ai

st

- p - ni

re ne - bi

ru

t,

iz

- b - i^e - te - ne

din

J J j j j
- ni -.

J
ru

J
-

^
V f
ca

^
f, iz b - ves - te - ne

st - pi

re ne - bi

^ - - ^
te ne - vo - i - le,

g
s stri

_
-

XX

gam

Ti

e.

din

te

ne - vo - i - le,

ca

stri

gm

Ti

22

Bu

cu-r-te,

mi - rea

s.

pu - ru-rea

Fe - cioa

r L

Bu

cu-r-te.

mi - rea

s,

pu - ru-rea

Fe - cioa

P i ^
r!

HIUSTOS A I i W I A T
glasul I I

Melodie t r a d i i o n a l a ,

uniformizat

Hris - tos Andantino

vi

at

din

mori,

cu

moar -

tea.

i
Hris - tos a n vi at din mori, cu moar tea.

pre^

moar te

ci

cnd

ce

lor

din

mor-nin-

pre

moar

J
te

ci

cnd-

ce

lor

din

mor-mn-

6
turi vi a t da ru in du-

le..

c-

j.
turi

i'
vi a

j)
t

- ru -

in

du-le..

HRISTtIS A I W I A T
glasul V m r i c ^ Ni dup Al. Podoleanu

T
Hris - tos a n - vi - at din mori, cu moap-tea pre moar-te cl-cnd

A A'^ggro

L^
din mori cu moar-tec

j- j - i o
Hris - tos a

J - j Q . ' j, j j - ' j ' j


at pre moar-te

r s
ct -cnd

n - W -

23

^ i ce -

^ ^ ^ tor din

^VIM^

< vi -

< -> a -

^ f d

^ ru

^ - in

^ - du le.

mor - min - furi

ta

si

ce -

E
din mor - mn furi vi -

i
a f d ru indu ie.

lor

HKISTOS A NVIAT
glasul V I I I ^ c ^ Ni dup Q, Musicescu

Moderato

Hris " ' - tos

n '

vi

aL

dinmo^

cu

moar-tea

pnsmoar-te

Ij
Hris - tos a n -

J
vi at din mori, cu moar-tea pre moar-te

rn! nnH cal - and

^i

ce - lor

din

mor-mn-tuh

vi

a - f

d - ru - in

du-le.

ci - cnd

si

JJ J
ce - lor

din

mor-mfn-

J-'J J W T T T ]
turi vi a - t d ru - in

du-le

VEMTI S \ 1 ] \(^HI\M
glasul I o Pa Melodie traditional, uniformizat

^ o>->
Moderato
Ve - niti s ne

- -

-*

.
i s

^
c - dem

. -*
la Hris tos.

n -ctii - nm

m
Ifr - niti s ne fn - chi - nm si s c - dem , la

a Hris-tos.

Mn-tu-

ie - te-ne

pre noi^

Fi

ul

lui O um-ne

zeu,

CeL.

ce ce

ai eti

in mi

i
Mfn - tu - ie^ - te -ne pre noi. Fi ul luiDum-ne zeu Cel Cel ce ce ai esti m mi 24

vi nu

- at - nat

din morp, ^ ntru^sfinti

^e pre

noi

le/ce-7/ cm - ^ / n . - ^

A - li

- Iu - i

-a

i
vi - at nu - pat ^din mori, ntru sfini,

pre

noi

cei ce-Ti

cntm: A li Iu - i a.

VEMTI

SA Mi] NCHINAM
glasul I I ^
R

M
Melodie tradiionala

^ ^

XX

> "

A.

Ve - niti

ne

In-chi-nm

s c-dem

la

Hris

tos.

t r j
A.

j _j
s

j ,|j j
ne

^ j ^ r i ^ f e ^
si s c-dem fa Hris XX tos.

Ve - niti

n - chi - nam

W/n - tu - ie - te-ne

prenoi,

Fi - ul

lui

Oum-ne-zen

Cel

ceai

- w

at

m
Mn tu - ies-te - ne pre noi Fi - ul lui Dum - ne-zeuj Cel ce ai h - W at

din

mori^^^^

pre

noi

cei

ce-icn-tm.^Ji

e.-

A - li - Iu

a.

' Si;^WfrAj
din Cel

pre noi

cei ^ce-Ji

cn-tm i

e:

J J. 1
A
pre

A - li - Iu

a.

XX

XX

ce eti mi-nu

nat

n-tru

sfini,

noi.

Cel

ce eti mi- nu - nat

n - tru

sfini,

pre

noi

4 - Ciintrilc Sfintei Liturghii

25

DOAMNE

MINTIJIESTE >
Melodie uniformizat

glasul VIII T i c ^ i ^ i i S .

r
Doam-nejmh-fu
>

V
- ie te pre cei bl >

tfu

ne cre-din -cioi!
^

1 1 J
Oocm-nejmh-tu - ies

KJj q
^ ^

te

pre

cei

bi - ne

s cre-din-ciosi!

DOAMNE

MINTUIESTE

glasul VIII j x c ^

I. Popescu - Pasrea

s .

Andante

Doam-nejfnn-tu

J J- es

- ie

J,J ^Ti-j:
fe pre cei

te

pre

cei.

JJ] /Jj-J: j]

Doam - ne mn-tu

26

SI > NK AUZI
glasul VIII Melodie uniformizat

i-

ne

a -

uzi.

ne cresc.

UZI

pre

noi,

ne

uzi,

ne

a -

uzi

pre

noi,

ne

uzi

pre-

noi,

pre

noi.

P j j; j
l ne a UZI pre. noi. pre

j.
noi.

? I

SI NE AIJ/I
glasul VIII

X..

. o
dup I. Popescu-Pasarea

ne

a - uz/,

ne

UZI u^;.

ne

a - uz/,

ne

uzi.

f pre noi i. ne a UZI.

pre

noi

ne

a -uzi

pre

pre.

^ J? ^^jJ^
noi - noi.

.'ii J j g

27

SFINTK

ihjmnkkeijlk:
glasul V n PQ de Ghelasic Basarabeanul

I
I
Sfin

Moderato >

Sfin - fe Dum

ne

ze

J J JJ
u te, Sfin -te ie - te - ne

le,

Sfin

- te

>

Ta

re^ I

Sfin - fie

Dum

nt

ze

Ta

n.

Sfin

fe

Fr

de

moar

fBj

mi - Iu

pre

noi

r
te Fr' de

^f
-

j j j
fe^

J
ie - te - ne pre na.

moar

mi - la -

#
i Si

AUegretto

M - ri

- re

Ta-t-tui

:=>

Fi

u - lui

Sfn

tu

- lui

Ouh^

M -

ri

- re

Ta - tS - lui

si

Fi -

u - Ivi

si

Sfn

tu

lui

Duh.'

cP a - cum i pu - ru - rea T- i In vecii ve - ci lor. A min.

j j j j j j j
a - cum i pu - ru - rea i n ve - cii ve - ci lor A min.

S F I N T E

DlIMiXE/ElJLE

glasul VII d / y Qa
de Qh. Cucu

i
28

T
Moderato

^
. XX r ^

Sfin

- te

Dum-ne

ze

u-le,

Sfin - fe

Ta - r e ^

Sfin - te

Sfin - te

Dum - ne -

ze

u-le,

Sfin

- te

Ta -

re,

Sfin - te

1 J
f r

J
de moar

^
ft^ / mi - Iu its - te - nt pre

==fl
noi.

ri

re

Ta - f-lui

i
i

Fi -

u - lui

Sfn

fu-lui

Duh

M -

ri

re

Ta - tn- lui

si

Fi - u - lui

si

Sfn

fu - lui Duh

- cum

pu

- ru - rea

ve - di

ve - ci - lor,

A - min.

cum

pu

- ru - rea

si

ne - di

ve - ci - lor, A -

min.

SI INTU

1)IJMM]ZI]UL1<]
^ P a
^ * * y ^

( p e n t r u slujba arhiereasca ) glasul I


. -V ^ r ^ ^ :

dup

Evghenie

Humulescu

J ^

Adagio

Sfin -

>

fe

Dum

ne - ze

le,

Sfin

^ ^

Sfin - fe Dum

ne - ze

le.

$fin

V
fe Ta re, Sfin fe te _ f r de.

fe

Ta

re,

Sfin

fe

ra

de

moar

mi - Iu - ies

fe

ne

pre.

29

(^TI

HHISTOS
glasul I q PQ
Melodie r uniformizat

ModeraiD

5,

Citi

Hris - tos

v-ati

bo

te

- zat

Hris - tosj/-ati

i-m- br -

I
+
cat,

Citi

in

j j

Hris - ros

v-ati

bo

is

zat,

in

Hris - tos^v-ati

si-m-br-

A - li

- Iu

ia .

ojA

A -

li -

Iu

ia.

(^TI k

imiSTOS

Hupa I , Bunescu

Ci

in

Hris - tos

v-afi

bo -

te-zat^

^^

Hris - tos

v-ai.

Cti

Hris-tos

--ari v-a7r_

bo -

te - zat

Hris - tos

v-ati

i-m

- br

cat,

li

V -

a . -0a.

Iu - i ^ si-m - br cat.

A -

li

Iu - i -

Mrire i acum....recitativ pe Di ( S o l )

30

(]TI M HKISTOS
glasul [la Arhiereul; Doamne, Doamne... liturghie I ^ Pa arhiereasca)

Soborul:

Ci

Hris

fos

v-afi

bo

i
Ci n Hris tos.

o v-ati bo

h Soborul:

Hris

tos-

v-ati-

V
i-m

G
n Hris tos.

]
v-utii-m

n br cat

br Arhiereul: 0{ Soborul: a

cat

V
m
li

Iu

a
71 l

Iu

la.

la. 31

VAWmi
glasul I I

lALE
/^i

Tradiional I

T
Cru - cn Andante Ta le ne n chi nam^ St-pT

a *
Cru - cil Ta le ne n chi nm^St-p

mm.
Ta 1 -Mi Ta

ne,

A 5 ?

Sffn

fa

In

VI 0L

rea

(- -- V - - r 4 - s

p
ta In

cL

ne.

Sffn

vi

e -

reaA

r o

u ' dm

o.

ma

rim.

u - dm

o.

ma

nm.

TALE
dupd Alexandru Podoleanu

i
32

I
$i si

Andante

^ ^ Cru - di Ta

l9

ne

n - chi - nam,

St

ne,
- j m
ne.

Cru - cii

Ta

le

ne

n - ctii - nm,

St

Sffn -

ta.

In

vi - e - rea Ta

- u -

dm

m - rim

Snn - f

In -

vi - e - n t a h

l - u

dm

si

m - hm

VlWmi
glasui I ; IQ l i t u r a h i e

TALE
PQ arhiereasca ! dup S^'iH^e Dumnezeu!e.,, Evqhenie Huniulescu de

Soho.'u;

'ru

-- CI! Ta --!e A r h i e - e u i ; Doamne, D^ic.Tine,,.

ne

chi

Arhiereul:
JX ^ ^ ^

Soborul

sfn

:n

sfn

in

V
f L ivi Arhiereul :

rea ^ reo-^-

v;

C/U

Soborul;

! \

i1

1
^

1 1 .

*J la u dam JX ma nm.

o 5 - C iitriie Sfintei l.itiir"liii

ma

nm.

33

ALILUIA
glasul I ^ Pa

Melodie

uniformizat

^ A A Andante

-- II li

--

lu Iu

--

Ii

--

la, ia.

a a

--

II li

-- tu Iu

--

Ii

--

la /a ,

A ^ r

li

Iu

/gN-^

li

Iu

ia

V
ii -

'
Iu

' ^ ^
i

>
la

I
cflL^^ i
Si

Ii

Iu

I""

ia.

SI DUHULUI TAI
glasul VIII J i c ^ Ni

Melodie

uniformizat

du

^ ^^ ^ til fiu - lui tu.


hu - lui tu.

du

M A I U H E
glasul

TIK,
VIII n&U
Xi )S

1)(>AM\E
Ni

Melodie

uniformizat

- ri

re

Sj

Doam - ne ,

m -

ri

re

Ti

el

KfU

f
i^ - ri re i Bj Doam - ne, , m

^
- ri

#
- re

P
i

el

34

ECriEMA NTREIT
glasul V I I I xio^ Ni Melodie uniformizat

i
Iu -

Doam-ne Moderato

mi -

Iu - ie te,

Doam~ne

mi - Iu

ie-fe,

Doam-ne

mi

Doam-ne ^ V

mi - lu-ieV

fe, Doam-ne

mi - Iu

J ^

ie-te,

? -

Doam-ne

mi

ie

fe.

tu ~ ie te. C/l ^ Doam~ne ^ mi - Iu ^ ie te, ^ ^ Doam-ne * mi Iu > - ie te,

Doam - ne

Doam - ne

mi - Iu -

ie te,

Doam -ne.

mi Iu ie te,

Doam - ne

mi -

Iu

ie

te.

mi - Iu

ie

te.

tfh

V
Doam ne mi Iu ie te, Doam - ne mi Iu - ie

Doam -

ne

mi

Iu ie

-wr te,Doam-ne

mi - I u

- ie

te, Doam - ne

h J J fmi Iu ie

mi ~

Iu -

ie

\
te.

cfU

te, Doam-ne

te.

35

A.

Ooam

ne

mi -- !u -

le

te,

Doam

ne

mi

le

Ooam

nc

rn: -

Iu

le

te,

Ooam

ne

mi

/u -

le

/p,

Doam-ne

nu

iu

/e

te.

tj
te, Ooam - ne mi iu iei re.

5.

Doam-ne

mi

le

te

Ooam - - ne

ivi

Iu

le

te,

Doam

ne

-tS^Doam -ne m: Iu te. Ucam -ne mi - !o 'e fv Ooam ne

^
mi Iu le te.

V s

7V ?C

m .
iu " le te.

V
6.

^
^
Doam -

1ne mi iu le

te, Ooam

- ne

mi -

Iu -

le

tJ
Doam ne rn, -le le, Doam -- ne mi Iu le

te, Ooam-ne

rni

Iu

le

- "

te.

V ^

V tfu

te, Ooam.-ne

mi

Iu

--

le

te.

i](yrj]iMA

i i \ T i { i ] H A

T R U

m n v n

Melodie

Imbisericitd

T
n

t
^

Andantino Mimuiiiiiiu

Doam - ne

mi-

Iu -

le - te,

Doam ne

mi Iu ie

te,-

3
Doam - ne mi - Iu - le te, Doam ne mi Jl Iu - ie

1
fe

Doam - ne
h ^

^
^

te.

V } ?

mi -- Iu - le

Doam ~ ne n

mi - Iu - ie

a te.

II

Doam ne

mi -

^
Doam ne mi -

Iu - le j J #

te, Doam ne

mi Iu ie 0 mi Iu - ie -

J^
-

^ U

Iu -

le

te, Doam - ne

mi Iu

-*
- le te.

y.

Jl
D,

~>

-
Doam

te, Doam - ne

Doam-ne,

g
te, Doam - ne mi Iu le

rJ.
te.

5
Dj Doam- ne, Doam -

"^-V
ne mi Iu - ie m mi te. m

Doam - ne

mi

Iu -

-W

ne

^^

1
te.

L L

II

Iu le

m Doam -

J
ne

mi Iu -

le

7.
te Ote.

K le

37

VES M C A POMEMHE
glasul I I I W GQ Melodie traditionald
A Ve ni .Andante Hn po me ~ ni ne, ye - ni - ca

-ca

x-v
po -

J J jJj
Ve - ni - c

J^J
po me ~ ni

J ^ ^ ^
re, /e - ni - c

rij
po

V-

n ni re. ve ni-c lor po me ~ m re!

m me

me - ni

re,

ve - ni- c

lor

po

J
me ni - re!

Tf=
^ JJ
fe^ - ni -

Ve -

ni -

po - me - ni

re,

ve -

ni - c

po - me -

ni

re.

H h - ud
ni c po - me-ni re,

c ve ni c

l>J
^

1
re,

Ve -

po - me

ni

ve ni c

(or

po - me ni

I re!

lor

po -

me-ni

glasul V j i q Ve ni c po me ni

A,

re! Pa
\\

Ve - ni - c y^

->

re,

~ ^ ->-.- CI
X XX ^ ^ ^

po -

me -

ni

t y n}
re, ^ ve -2ni re, ve - ni -c
^

ca

po

me

ni

po - me -

ni

ve - ni - ca

lor

po - me -

re!

re.

ni - c

lor

po - me - ni

re!

38

ECTEMA (J]LCm (^HKMAI


glasul VIII J i c ^ Ni

^ T Doam-ne mi-lu-ie fe.

Doam ne mi - Iu - ie te .
-0 #

Moderoh)

T d

Doam - ne mi - Iu - ies

le.

Doam

ne

mi -

Iu - ies -

le.

f T
Doam - ne mi - Iu - ie - te.^ Doam - ne mi-lu - ie- fe. Doam-ne mi- Iu-ie fe.

-75= Doam-ne

mi -

Iu - ies-fe.

Doam-ne

mi~lu - ies-te.

Doam - ne mi - Iu - ies

&

te.

ir
Doam - ne mi - Iu - ie te. Ti Doam-ne.

J
Doam - ne mi Iu - ies
I

H urmeaz dou ectenii amici i apoi Heruvicul

te.

Ti -

e.

Doam-ne.

39

III<]HIJVI(^
glasul VIII n o ^ Ni dup I. Popescu - Ftedrea

X
hm

mn.

Noi.

ca

re.

ca

re

pre

He - ru

- vimi,

pre

He

ru

vimi.

cu_

ca

I j j
-

re

pre

j iJi-^
He - ru

vimi,

j j j ' j j J t u
pre He L ^ ^ -f"

ru^-^

- f t ^
vimi ^

m
tai

^^^^ n - chi - pu im, cu

tai

n,

cu

tai

>

fui -

d n, cu tai tai X1 j ' n Jn - chi - pu im. im, cu iui n

Ni
- chi - pu im, m

7 r t ~ vz
chi pu

r7J
-

-Q L. imj

^ ^

K:
^

^
rei

f - c - toa

de

vi - a

Tre -

imi,

f -

c-toa

rei

de

vi- a

de

vi - a

ta

J Jj J J ^
Tre imi

f -

ca - toa

rei

de

vi - a

Tre - imi.

&U

- tre - it-

sfm

ta

cn - ta

re

du-cem,cn-

P
fii Tre imi. n tre - it sfn t cn - ta re a -

i
du-cem

s
cn-

40

fd

re

cm - fa-re

a-du

cern.

Toa

gri

ja

Iu

ta

re cin-fa-re cn-ta-re

^ Tt a-dir~<

am \X

Toa

fu

gri

ja -

Iu-

fc

"iii,

^ A, ^

=
meas - c,

J J ) ^lJ!^ O
gri ja,

(''ha
l-gri - ja

-i-

v H

|)

ujj

le

fX2

- dam,

sa

o,

le

pa

darnic

j ^ j j
le p dm, s o

^ ^
le p -

J-i

dm!

se poate repeta

(^A PKli] MFAHATUL


glasul V I I I jic^ Ni

Ca Andante

pre

Ca

j.

pre

Im - p - ra

^^ ^ ^
ful fu ^ ^ ^ ^ r

- p - ra

- ful ,

fu

- fu - ror

pri

mim^

pre

fu-

ror

tir:; f^ r rpri y ^ r

mim^

pre

>

X-

Im - p - ra - ful,

m - p

- ra

- ful

fu - fu - ror

s-L pri-mim,

pre

CeL

[ir^J

^ I T T i )
Im - p -

j
ra -

j
ful

i^^j^XI
-s-L pri - mm, pre Cel

Im - p - ra-ful,

fu - fu - ror

ne - va -

zuf.

n - con

raf

de

ce

fe -

le

ne - v - zuf

l - M . J ^
m con

ju

raf

de

ce

fe

le

In

6 - Cntrile Sfintei Liturchli

41

V
ge

'
A li Iu

gs

resti.

-J * A - h
i -

Iu

ia,

^ a - l i

Iu

ia,

ia,

a - li

Iu

ia,

li

- Iu

ia.

li - Iu

ia.

HEIUJVK
g l a s u l V n c ^ Pa dupd I, Popescu - Pasrea

T
Noij Adagio'

Vca re, ca

Noi,

ca

O re,

ca

m
vimi ^ cu w'mi cu

re

pre

He -

re

pre

He

ru

vimi,

pre

He

'

ru

tai

ru

vimi,

pre.

He

ru

tai

na,

cu

tai

chi - pu

im,

cu

tai

n,

cu

tai

Vn

- pu

im,

cu

tai

na

fn

chi

pu

im,

c/7/

pu

imj

i 5 i

chi

pu

im,

chi

pu

-crrimj

42

XX

XX

de

v! - a

Tre -

w f - c - toa
rei de vi a fd Tre -

im/'

fn - tre-it

sfTn

imi

h - fre-if

sfn

. XX

cPn

fa -

re

fi

- du

ce/77, a

du

cern:

cm

fa

re

a -

du

cern, a

r^

cern;

v ^

XX

foa

/ Q - ^ - g gri r i ra3-

ja ja

cea

1
foa f gri ja ia cea

XX

V * .

te*

V
c, a - cum^ gri ja Iu - meas c

Iu - meas

Iu - meas

ca,.

a -

cum,

gri

ja

r r mr
Iu - meas o le le -

a - cum

o.

V
le p dm,. s p

a - cum sa

le p

dm,^

p -

~> dm, s o

^^ le p -

.-* dm,

J^^ c s

o le

^^ -

xx p dm!

V.

dm,

te

dm,

s s

JJ
o

43

dm!

CA 11U5
glQsui

Ml'llATlJIi
V PQ

^
Andonte
' Ca pre Im - p - ra

^
ful,

^
^
fi

^
pre

^
m
-

ra

Ca

pre

z Im - p - ra

M ,

pre

Im

ra

fuL

tu - tu

ror

s-L

pri

mim, ^

tul

\ X Xlk

0 fu tu ror s-L pri

0' mim,

m
pe pe ce ce -

Cel

Cel

* *

^'k.

J l l

ne

zuf

m - con - ju

raf

de

te

le

ne

zuf

m - con-Ju

raf

de

te

le

V-- ^
ce -

le

Vh

ge

reti.

li

Iu

ia.

ce

le

in

ge

resfi.

li

Iu -

la,

li

li

r r" - ^usr r' ^^


Iu i ia, a li Iu Iu i ia, a a li h Iu -

^ ^

ia

ia.

44

E(riENlA
gkisul VIII x l o ^ Ni

Moderato

Doam - ne

mi - lU - ie

te

Ooam -

ne

mi - Iu

- ie

fe .

Doam - r

mi - Iu - ies

te.

Doam -

J J JJ
ne

mi ~ Iu - ies

te.

fr


Doam ~ ne mi Iu

^
- ie - te. ^

^
Doam - ne

-> ->

mi - Iu - ie

j
Dtam ne mi Iu

.1 j
ie - te.

I J j
Doam - ne

mi - Iu - ies

^m
Doam-ne.

^
te. Doam - ne

te.

Doam

- ne

mi -

Iu - ie

te.

Dj

Doam - ne.

Dj

Da

Doam-ne,

mi

1
-

Iu - ies

te.

Dj Doam - ne.

J Dj

gl Doam - ne.

Doam - ne

Dj

Doam

ne

Dj

Doam

ne

D^j

Doam

ne.

cfh

i r U
Dm^j Doam C/h ^hw Sfih Allegro ta

ne.

D,

Doam

ne.

Dd. DoanT ^ ^ mi -

ne. - -> g pre noi.

^ ^ ^ Ns - c -

- de Dum -

-v^ ne - zeu,

toa - re

Iu - ie - te-ne

Prea

^ *
Sfn t

i
Ns - c toare de Dum - ne - zeu, mi Iu - ie-te-ne jire noi. ne.

tTi
-0

e. ^ Doam
#

tO.

Ti -

e, Doam

ne

45

ASIMJNSIJUILE MAHI
glasul V n q ^ Pa

dup A. Pann

^ i Andantino

du

hu - lui

tau.

^Pre

Ta - tal,

pre

Fi

- ul

Si

du

hu -

lui

fu.

Pre

Ta -

ful,

pre
*

Fi -

ul

V r g w ^ ^ ^
preSfm-ful Duh,. Tre m Tre i - mea cea de - i - mea cea de

^ ^^ ^

X
i

f j

pre

Sfm -hjl

J J U'
Duh, - des - pr - fi

Srnm
o fi - i n o f^ in

t ^

si

ne

f.

te
ne - des - pr fi

IUBI-TK-VI. I)()AM\K
glasul V n c ^ Pa dupa Evghenie xr Ju Andante bi - fe - voijDoam k ^ ne^ Humulescu

f
fea fa

f\

Iu

j , JJ J
bi fe - voi, mea mea

Doam

ne,.

^u^uij}]:^
T vr vr fu fu vr fu Onm - nul nul Dom

L ITT} Op'^
46

^ __

S t

es

fe

n -

Dom -

nul

es

fe

n -

f fa

ri ri

'

rea

ri

mea

^^

sca

- pa

rta

mta

sca -

pa

rea.

mea

5/.

iz

V
VI

rea

mea

m si

r u j r ^ ,

r
iz -

J J J J E ^
b
VI

V
fo rul. W

meu^

V V

71 CI

to

rul

w meu.

A
Mi Mi i

la

di,

jerf

- fa

la

dei.

ta

di,

jerf

fa

ta -

dei.

L I na }
cu du Si cu du -

fiul

fu.

/4 - vem

- fre

Dom

nul.

I
fu. vem c fre Dom nui.

fiul

Im
Cu Cu

vred - ni

- ci

cudrep-fa-fe

es

fe

ne

vred - ni -

ci

cu drep-fa -fe

jJJ

J r't;
es

'1fe a ne

#m
fn-chi n-* hi

- na

Ta

- lui

Fi

- lui

Sfn

fu

- lui

Duh,

J J J
-na Ta ti lui i Fi u lui

J rJj J
si Sfn ~ fu lui

^
Duh,

47

W Tre -

^
- mei

,
cei

,
ds

V^
c m

1
Tre i mei ou de o fi in

ne - des -

pr

si

ne - des -

pr

^
ti

->->->
t.

V a
^

Jm
ti

C t.

1 ^

m^
SfihtSfmt, i pa-m?n SI p- mn

Sfnf

Dom-nul

Sa

- va - ot,

ptin

ce

rul

Sfnt, Sfnf, Sfnt

Dom-nul

Sa-

m -

ot,

plin

ce

rul

tul

de

m - ri

rea

Ta .

O - sa

tul

de

m - n

rea

Ta.

O -

sa

m
- na w vi n n -

'fn - tr\i

cei

'in - tru

m cei

f de sus! ^ Bi ne es te cu-vh - tat cel ce ne

2 sus ! Bi ne es te cu ^ vtn - fxit cel ce ne

j j trV}^^ j
n - tru nu me-le Dom nu n - tru nu me-le Dom nu -

lui

-sa

na

- tru

cei

-ST lui

sa

na

tru

cei

rio

C//C./

yijLif

sus

!l

48

A - min, a mm. ^

(D
A ~ min,

^^

. j

A -

min.

min.

'

A -

min,

^m
a min.

a-mm.

PHE TINE TE LAIJDM


g l a s u l V n c ^ Pa

#
ncj

tm ;

Ti

/>/

mul

tu

mim,

Doam

tm;

^
l ne

Ti

iz^i J

rfi

mul

ta

^ ' - U ^JP
mije, Doam X /

ne^

'j
i

ru - gam_

ne

ru - gm

vrt^m
Ti v\ ^ nos
^

e, ^

Dum - ne

ze

tj

Dum ~

ne

ze

- XX

tru.

y ^

lui

tui

nos

- Cntrile Sfintei Liturgliii

49

IIASFUNSURILE
glasul V I I I n e ^ Ni

MAHI

Melodie uniformizat

dup

losif

Naniescu

#
tf^

Andante

du

hu

- lui

tau.

Si

du

hu

- kji

tu.

Pre Ta - ti, pre Fi - ut i pre Sfn - tul Duh,

Tre-

Pre

j i J J
Ta tl, pre cea de

Fi -

ul

JJ j
pre in -

Sfn - tul

Duh^

Tre-

h
'

mea

fi

mea

cea

de

.1

fi

J JJ
in -

i s-

ne - des -pr

'
SI >

ne - des- pr

fi

ta .

Mi

la

- di,

j e r f - f a ^

Mi -

j ^ ^
la pa -

di,

jert-

fa

la

i^^jj o
u A vem c A vem

la

dei

tfU

dei.

cu

Si

cu

du

m
-

du

hui

tu ^

tre

Dom

- nul

hui

tu.

S E
tre Dom nul.

c -

50

Cu

vred - ni

- ci

cu

drep

- ta

te

es

te

Cu

vred - ni -

e -

cu

drep ^ - ta

ite

es

te x.

0-1

ne

chi

na

ne

chi

na

m
Duh,.

Ta

ta

lui

Fi

u - lui

Ta I X-V

lui

si

Fi -

u - lui

si

Sfm

tu

lui.

Tre -

mei

cei

de

Sfin tu / u / Z _ Ou/jTtm Tre / mei cei V fi in ta i ne - des-pr - ti tu.

fi

in

ta

si

ne - des-pr-

f
va - ot ^ plin es te

Sfint.

Sfnt.

Sffnt-

rr V

Dom

nul

Sa

i
ce ce

sWnt

Sfnt,

Sfnt

I
i

3
Dom AX fi nul Sa va ot plin es te

rul

pa

- mn

tul

de

ri

rea-

rvl

p -

mn

tul

de

ia m

n ri

rea

M Ta.. O - sa na. n tru cei

i
Ta. O sa - na n tru

j J J ^ JJ
de svs / Bi - ne

de

sus/*^

Bi - ne

cei

51

es -te

cu - vn -

fat

es - te

cu - vn

fnt

mm
cel cel ^ lui, ^ ^ lui.

ce

vi

ne

m - tru

nu

5
ce vi ne n - tru nu -

^mm. me le Dom -

r nu

c ->

} n -

^^^ tru

O - sa - na

3E
me le Dom - nu O sa na

i
n tru

cei.

de de.

sus!/

ce/

de

sus!

cA Adagio

- ^ A

- A
min.

wu

^
A

X X
mm.

A
^

I
PIU] T I \ E

J
mm.

j j j

j
mm.

Tl^ LUDM

glasul VIII n & U Ni

rr

V Pre Ti ne Te tA la _ t! u _ rin m wM dm, ""

mm
pre Ti pre Ti e iti

ne

Pre

Ti
XX

ne
XX

Te

dm,

ne

bi

ne

Te

cu

vn

tm,

Ti

bl

ne

Te

cu

vin

tam.

Ti

^ T^ J ^ J
ti

mul-

mul-

tu

mim

Doam

ne

ne

ru

- gm

hi

- mim

Doam

ne

Si

ne

ru

gm

Ti

W Dum - ne ze

IL
^ .

Dum -

ne

ze

tJjTTJjpj

^
lui nos fru.
" ^

iui

nos

fru

AXIOi\ DlIMIiXK^AL
glasul V Pa

r ^ ne se cu a

I
rat rat

Cu - vi Moderato

de I. Popescu - P a s r e a xr > w Xde - va

Cu - vi

ne '

se

cu

de - v

c P ^

/ X X

te

fe

ri'^-

cim,

Ns - c -

toa

re

de

sa

te

fe

ri -

cim,

i
pu ru -

Nas -ca

toa

re

de

V^
Dum ne zeu, cea

^ rea fe ri ci

Dum

ne

zeu,

cea

pu

ru

rt>n

fe

ri

- ci

53

prea

ne - vi J J '

no i

va ^ g ^

f fa

prea

ne - vi - no - va

si

Mai

Mai

ca

Dum - ne - ze

lui

nos

fru.

fe

ea

ce

eti

mai

cin - sti

de

- cff

He - ru

"sr fru

Ce

ea

ce

esfi

mai

cin-sfi

de -

ct

He -

ru~

CI

mai

ma

fa

fir

5
si mai ma ri f far'

<f de-a ~se - m na

re

de

cff

Se

ra - fi

de-a-se

- ^ m.

-na

re

de

Se

ra - fi

71 mii; ca

XX

- >

XX

>

rea^

sfri

- c - ciu

ne.

<i

mii;

ca-

rea^

J'JJJ n J J
f r sfri o' Cu -

- ca - ciu

ne.

XX

" pe Dum - ne zeu

vTn

ful.

ai

nas

pe

Dom -

ne - zeu

Cu

ful

ai

nas

54

cut;

pre

ti

- nBj

cea.

cu

a -

de - v

raf

Nas

cui;

pre

fi

ne^

cea

cu

a -

de -

raf

Ns -

tP
CC toa

*
r re

V
de Dum -

ne

> ~ s ^ zeu, ^ te
_ TO
zeu, fe

m -

foa

re

de

Dum

ne

ma

*{*

nm.

a te

XX

ma

vx

nm.

rim.

ma

"cri rim

AXI()i\

IHJMLXK^AL

gkisiK VIII n & U Ni

X..

f
Ca Moderato Cu vi

de I. Popescu-Pasarea

m
v7 -

ne - se

cu..

ne - se

cu

m
Ns c -

de v -

raf

de -

v -

raf

te

fe -

ri

cim..

toa*'^^^^-

re.

fe

fe -

-i f f ? f
ri -

ciWj

7 f

' ^

Ns -

foa

ne

de

Dum

ne

zeu,

cea

pu

ru - rea

fe

V-

ds

Dum

ne

zeu,

cea

pu

ru-rea

fe

ri

ci

55

prea

ne-vi

no -

va

ta

si

prta

ne-vi

- no -

va

fv

SI

Mai

ra

Dum

- ne

V ^
ze

lui

i
ca Dum ne e ze u IUI sr" nos Ce ea ' celeti mai cinsfi ta de

nos

fTu.

Ce -

ea

ce

esfi

mai

cins - fi

^ - - J -

^ f de -

^ -> elf. He ru vi mii

> ->

\x m

mai

He - ru

'/ vi

mii

SI

mai

ma

ri

fr'

de-a - se - m -

re

de

cit

se

i
f fr^ de-a - se - ma -

na

r"rr.j

re

^^

de

elf

Se

r a -

V-

V mu ; Ca rea, = 1 J ' ^ f-r. de. sfri -c-

fi

s mii:

XX

ciu

nej

pre

Dum

ne zeu

Cu -

v/7? tul,

Cu-vn-

tuL

au

^
J

.hj j.
ciu ne^ pre

,'irrj
n,, Dum -

oo _ ne

j ^-trrr"^
zeu r,, ^ l/i-, Cu vin ful

Cu - vn - ful

ai

56

rs

m
foa foa

ns >

cut

pre

fi

nSj cea

cu

^n

de -

v - raf

Ns- c

0 #

cut,

pre

fi

ne, cea

cu

de -

v - raf

Ns - c -

re

de

Dum-ne-zeu^

fe mu-rim,

fe

m -

rim.

re

de

Dum - ne-zeu,

fe m-rim,

f e ^ ma^-

rim

Dl!] TINl SE lUJOUIlA


glasul V I I I J i c H , Ni

de N. Lungu

Moderato

De

fi

ne

se

bu - cu

r.

ce - ea

ce

efi

pli

De

fT"-

ne

se

bu -

cu

r,

ce - ea

ce

esfi

pli

de

dar,

foa-f

fp

tu

ra,

so

bo-rul

n -

ge - resc

^ nea-

4 j j Jj J
de dar, foa - f fp mul ^ 1

fu

ra,

so

bo-

rul

- ge - resc

si

nea -

o~ me nesc; , ^

V
>

Ce '

ea

ce

eti ^

Bi - se >

ri - ca 0 1

sfin

fi <9

^ -m

m
i si t

^
rai cu-vn-f for^

^
la u-da fe - cio ri ei din ca-

rai

cu-vtn

- f -

for

^ P
la

u-da

J J

fe - cio - ri

1/

^ ^ ^
-

ei

^
din ca -

8 - Cntrile Sfintei Liturghii

57

^ ^

, XX

zeu

C/^ i

^ s-a f cuf

6 Cel

. ce

re Dum^ne

s-a n-tru-pat

prunc

re Dum-ne

zeu s-a

\ in fi

tru-pat

si

prunc s-a

f -

cuf

Cel

es -

te^ s

mai

na

in

te

de

veci, Dum - ne

ze -

ul

nos

^
,

X
tru; des

ce

ca.

pn

fe - ce - le

tu^

sca-un

l-a

f-cuf

i
de

mat

ca.

pn

fe - ce - le

fu-

sca-un

l-a

f-cuf

mai

des-

f -

fafj

mai

des

faf

de - cf

ce

ru-ri

- le,

cf

tf

mai

des

fa

- faf

de -

cf

ce

ru-ri

-le,

de

cf

ce -

ru -

ri

le

l-a

Iu

^ ^ craf.

iX,

..

'

'

"

De

fi

ne

se

bu cu

ce - ru -

ri

le

J.."J JJ J.
l-a Iu craf. ce efi pli n

^ ^ ^
De h de dar, foa-

ne

se

bu

cu

r,

ce - ea

" ^ ^ -

fu

ra;

ra.

ce -

ea

ce

estr

pli

de

J J -N J.M
dar, foa - tn fap hj

ra

m -

ri

re

Ti

ri

re

Ti

e,

^^

e,

ri n -

^ '' UJ1
re re Ti T e!

re

TI

e ;'

58

1)1]

T I M ]
glasul V

SI]
n c { PQ

BIK^IJHA

de N.

Moldoveonu

T
De A Andante

fi

ne

se

bu ^

cu

ra. ^

ce - ea ce

eti

De

ti

ne

se

bu

cu

r,

ce - ea ce

esfi

Vpli n de dar, foa f fp fu ra, so bo -

pH

de

dar,

foa

fp

tu

ra

so ~

bo

\ \

rul

ge

resc

nea

mul

me

te

rul

ge

resc

si

nea

mul

nesc;

ce -

ea

ce

efi

Bi se -

n - ca

sfin

fi

iu

nesc:

ce

ea ce

esti

Bi -

se - ri -

sfin

fi

rai

cu-vin-f

- for,

^^

la

da

fe - cio -

ri

>

i
si rai cu-vin - t - tor, la u rin ^ fia _ cio ei ^ din ca re Dum-ne-zeu s-a n fru paf

m- ^ ri

m
prunc

1
ei din ca - re Dum-ne-zeu s-a m paf i

i
prunc

59

s-a

M s-o

,1 j^J J J
cut /V/ Cil ui nos

cut

Cel

ce

es

ce

es -

4a tt

J y r (f^^r J J J
M m a i - n a .. - ^ i n m te <1 de c pn - te-ce - le tu mai des -

te

mai

na -

in

te

de

veci, Dum -

ne-

Hatm veci, Dum - ner^ -

ze

truj

f -

ze

ul

nos

truj

pn-te-ce-le

tmj

mai

des - f -

tat

de - cit f de - cit

ce - ru - ri -

le f

l-a 'Ti l-a

Iu

^- ^ ^crat.
Iu crat.

S V I|.

De Dt

ti

s
tat

ce -

ru - ri -

le

De

ne

se

bu

cu CU -

r ra,

^ "

ce - ea

ce

esti eti

oii pli

de

dar,

toa

a
ne se bu cu r, ce - ea ce pii -eti'i ph' n de

^
dar,

t
toa -

ta

- ^

fap

fu

'

Jl
raj

CI

ma

ri

re.

^ ^
t fp tu ra:

w
m ri re

-
T, et

^ t ^ J
Ti

J' iM

V .

TI

i t :

60

INClillHJL A STRKAT
glasul V TiC[ Pa de Nicolae Lungu

In Andante ^ ^

ge - rul , ,

i
da

J J
a Cu -

sfri

-gat

V
^

p^g

ce -

lei

pli

ne

de

yiv^

In

ge - rul

sfri-

gat-

ce - lei

pli

ne

de

ruri;

ra

- f Fe - cioa

ra, JSl

bu

cu

J^
da ruri: Cu -

^
''

31
cu

ra -

Fe - cioa

ra,

bu

ra

te

CI ^

i 1 i '

ia rai li, ia - ri

zic.

bu

cu - r

te,

Fi

tlI;
r te

i zic: bu -

i 'L cu - r -

te,

ca

Fi

ul

Tu

n vi

at

tre

ia

zi

din

groa

p.

fej
ul

J. J'J
Tu ^VHMk a n vi 9 te. at a '^a Iu minea tre -

ia

J J
zi

din

iJ^^J
groa te,

J
: ' -

P
p. 'd

Lu mi - nea ~ z

J2
-m Lu w mi - nea - z te, lu -

rr
mi - nea z ~ me,

te,

rm m
no no Dom nu

u - le

e -

ru

- sa -

r r J .
li

li

q. *
-5

ca ^

t-j O
sta va

sla

va

Jn JJ
lui

lui

pres

ru -

sa -

me,

Dom nu

pres

61

te

ti

ne

rit

"

Sal -

f,

sal

f - ^ f l j j
te ti ne a

j
ra sa

j.
rit

r
Sat - ta,

r r ^
sal -

^
cum i te bu - cu - ra. Si - oa ne; ia r tu.

ta

22:
ta a cum

^
i

^ r r rY
te bu - cu-r, Si - oa

cri"
ne: ia r t, tu,

X X

Cu -

ra -

t,

ve -

se -

le

te

te

n -

tru

m -

vi

Cu -

ra - t,

ve

se - le

te

te

n - tru

n vi e

v.
rea Ce lui ns cut al tu. _ _

^^^J
rea Ce lui ns cut al

jjj"^

I\(il]l{lJL A STRIGAT
glasul III Ga
de Protosinghelul Varlaam

r c/l.
A rioueruTO

In

rIn

J^

ge -

rul ^ rul

a 4 a

stri - gat
? ^

c K c -

tre

cea ^ 1

pli K , pli

de 1 :

^
J ge -

"

stri - gat

tre

cea

de

da - ruri:

Cu ra

t 0 t

Fe-cioa m

r.

bu

:
da ruri: Cu ra

rjit;

- n

j
r.

j ^ j . r r n ;
bu

Fe - cioa

62

\\

au B J cu

ra

te t, te

i k l

la la

ra ^

zic

bu

cu -r

- te,

c = =

^ r

^
r zic

^
bu 1 1 cu P r ' te, c

ra

Fi

ut

tu

n -

vi-

at-

tre

la

Fi

Lf

ul

tu

r- r
a

r [IU
vi-at^

tre

la

m
zi_
Zl_

din

"^TmoF - mnt

pe

mori

i-a

ri

di -

cat;

1
din mor - mnt i pe mori i-a ri ~ di cat;

Ve se

//

po

poa

u
li

T'r
ti -

O
v-

f r
po

T r
poa

l^e - se

re

lor

po -poa

re -

lor I

Lu

- mi

3 re tor. po-poa re tor!

Lu

#
mi
-

nea -

te,

lu -

mi nea

z te^

no u

le

e ~

ru

nea

te,

lu -

mi - nea

rix?

te^

r tf r
no u w

le

ru

sa -

sa -

P
li

me,

^ >

ca

sta

va 1

Dom

nu

lui '

pres - te

^
me

^^.M

P ' sla

^ va

' Dom

1 nu

U lui pres - te

63

r a ra

ti

ne

^ ^ ^ _sp ^ sa rit;

J c/l,

^ Sal -Sl.

fi-

ne.

ra
^ X

sa-rit:

Sal

. / X X

^ " ^ - - x x

cum.

jf a cum.

m
tu

fe

bu

cu

r.

Si

te

bu

- cu

rq^

Si

oa

iar

y [
oa ne, toa

iar_

tu-

r > N J i f r r ^ ^z r- p ^ '
Cu - ra t. Ns c de Dum ne - zeu, ve -

Cu ra

t.

Nas c -

re. 22: re.

iszzzzziz: toa

de.

U i J -l' ^
Dum ne - zeu, ^ >1 S" /"/7 tru n vi e

ve

se -

se - le

r [jr r r r j u
te lui. lui. nas

le

te

te

rea

f
m tru
^

r I;
e rea

te

n vi
-

Ce

nas

cut,

ns

cut.

Ce

cut

ns

cut

XX

XX

n j) r j ' H ^ j ^
al tu..

al

tau..

64

FIU] TOTI SI PRli; TOATli;


giQsu( V I I I nc/h Ni Melodie uniformizat

Pre Moderato /'of/ / pre foa-fe' A -min. i cu

_
Pre fofi l pre foa-fe! A - mm

J
i

J
cu

Du -fiul

Du - hui

tu.

fu.

TATAL NOSTIH
glasul V
dup Anton Pann

f
Ta - fal ^ L i j Ta-ti 1 ; nos nos 1 j fru^ frUj 1 Ca - re- le J .U j Ca - re - le 1 j eti eti n ce ruri^
^ ^

^ 1

sfm

n ce -

run]

sfin-

V^- feas

-l - > -fc c-se nu

- -

v^me-le Tu, Vi e m - p -

feas

^ nu -t w me-le ^ ^TaUj ca-se

Vi

i m - p - r ~ f i -

m
ra a 9 a

fi

Ta; t l t ^ Ta;

fa - c - se s 1 c- se

vo -

la

Ta, a Ta,

vo ia

\h
m' \\
-

pre - cum

cer.

a ~
1

0 ^

cer-

^^

0 a

fa -

pre cum

\\

^ tr - J fr

- cea cea spre spre

-i,. fi in

-^b rn f

pre p -TTt
[;''

mmf.

Pi -

nea

noas

d ^

pn e pc 1 -

mnf.

Pn - nec

JT
noas

9 fi in

') - C n t r i l e S f i n t e i L i t u r u l i i i

65

r ^ ne - o no u as fazi.

jt i

% ne

no ua gre - a

_ le

iar - fa

ne-o

no

ua

as

fazi.

ne

iar-fa

no

gre-a

l e -

le

noas

fre,

pre - cum

noi

ier

~ fam

gre - i fi - lor

no

J
le

j T V
noas fre, pre - cum X\ l nu ne du i . XX ce pe noi noi ier -

3
fam gre-i XX in is pi fi-lor XX r> fa, no Ofl CI ^ ci ne

n fri.

1 ; j
fri. l nu ne J=> iz - b - ve fe de cel vi du ce

j
pe

j
noi

j j
n is - pi ^ f, ci ne

clean.

V -^ V Ol

J
IZ -

ap
b ve

fe

de cei

vi

clean.

glasul v m X 5' ji<y% Ni

ci^ ^ ^ ^ ^
A - mm. Moderai-o

du - fiu-lui

fau.

Ti

- e

^ ^

Doam

^ ^ ^

ne.

cit

A - min.

du-fiu-lui

fu.

Ti -

Doam

ne.

IJMJL

g l a s u l V I I I jV(/>.

SI Ii\T X
Ni

f Sfnt IZ2I U -nul Sfmf, u nul Dom. I i sus firis - fs. In

^ U - nul Maestoso^Z'

J
u

r
- nul

r ^ J J i
Dom^ I i sus Hris-

2z:
fos. In -

66

tru

ri - rea

iui

Dum - ne - zeu
^ ^

Ta

ti si
'

V X X It
mm.

F
tru

rT
m ri rea

1 .
A

1
mm.

'

II

lui

Dum

ne

zeu

Ta

ti.

BINE ESTE
glasul I ^ P q
^ Bi - ne es - te cu vntat & cel cel ce vi - ne

(^IJVINTAT
Melodie uniformizat

^ ^
m^ le

es te cu -

fl

1 J J J 1r
si =5
^

n - tru

nu

Bi -ne

vn - tat

ce

vi - ne

n - tru

nu

Dom-nu-lui;

*"

Dum-ne

zeu

es - te

Dom

-nul &

S-a

a -

me le

Dom-nu-lui;

Dum-ne

-zeu

es

te

Dom-nul

S-a

tat

no

ua.

-O r tat no u.

67

TRUPUL LUI i m i S T O S
glasul V I I I Melodie uniformizat

Tru - pul Andante .

lui

Hhs -

tos

pn

miti

din

iz -

Tru - pui

lui

Hris-fos

pri

miti.

din

iz

vo

rul

cel

f - r

de

moar

fe

gus -

fafi !

:z2i vo rul cel f - r de moar te gus fafi !

AM V A / U T LUMINA
glasul I J i q Pa Melodie uniformizat

^ Am v - zut Allegro-moderato

Lu

mi

na

cea

de

^
Am v - zuf Lu

mi na cea a de v Du-hul cel ce resc, ^ am am a flaf # a flqf ere ere -

ra

ra

Jl
fa, am pn mif_ din

1 T
f,

am

-^H
Du-hul

J *
cel Jl

^^

pri mit

ce resc,

din

fa

cea

de

ra

f.

ne - des - pr -

fi -

tei

Sfin

t
-

tei

ta

cea

de

- ra

f,

ne - des - pr

ti

- tei

Sfin

tei

68

Tre - imi ..J/ f" a Tre-imi


n - chi 1 n - chi -

nn -

du-ne, 1

'
c m c

a -

ceas~ta ne-a mm 1 ^

fu -

if

pre noi.

Vs
^ ^

m a -

'

isH i t j ^ tu it pre

i i D

nn - du - ne,

ceas-fa ne-a mn -

nai.

INTRI] \lJMli]Ll] DOMNIJUII


glasul VIII X n c/1. Ni Melodie uniformizat

c/T Moderato

In

fru

nu

me

le

V^

Dow

-nu-lui.

^f)^

Doam

- ne

i
In tru nu -

me

j j

le

^ ^ J
Dom -

nu-

lui.

Doam -

ne

mi -

Iu -

ie

te.

mi -Iu

ie

$ ^

te.

1 IE

iMJiMELE
glasul V I I I ^ c ^

DOMAIJLIJI
Ni

Melodie

uniformizat

.
nu me le Dom-nu-lui

^ Fi - e Allegro-moderato

V-

bi - ne -

cu

vn

J
Fi e nu me le

jy ^
Dom nu-lui bi - ne cu vn

'

tat

de

a cum

pi -na-n

tfi veac! de veac! dou ori^ a p o i :

^ tat de a - cum i p-n-n

69

V cfh

Fi -

nu

me -

le

Dom -nu

J J J J J
bi ne cu a cum i pf-n-n

- lui

bi -

ne

- cu

vin

Fi -

nu

me le

Dom - nu lui

vh

fat

de

a - cum

p-n-n

veac

de

yeac!

tafj

de

a - cum

p-na-n

veac,

de

cum

p-n-n

veac!

MULI A M TIIAIASCJ
glasul V I I I T i i y , Ni

Melodie tradij'ionQla, uniformizat V Mul ti_ Maestoso ani tr - las

Muli.

ani

tr

c, mulfi

ani

tr

W r, mulfi ani

9. tr

ias

>

ias

c,

mulfi_

ani

tr

ias

tI ca!

V ^

cfh

ias

c,

muli

ani

tr

ias

ca!

70

l i l i L i i - c j i c c r

B I N K C U J V I N T K A Z A
glasul V T I ( ( PQ

( p s 102)

-m

Prelucrai de tefanache Popescu, dupQ Nicoioe Apostolescu

^
Andante B\ - ne-cu - vinfea-z,

^
" _<ji_

Bi

ne - cu - vin - tea

su

fie

-fe

al

meu^

pre ^

Dom - nul,

z,

su

fle-fv

al

meu,

pre Dom -

nul,

bi -

ne - cu - vn-fnf

eti

Doam

ne.

Bi -

ne-cu-

vin -

tea

-15bi - ne-cu-vn-int eti Doam ne. Bi -

ne-cu

i J.J
^

vin -

tea

i j V
^ ^ ^

^^^^

^ ^ 2 i

z)

su -

f i e - te

al

meu,

pre

Dom -

nul

toa

te

ce

im za, su fie - te al meu, pre Dom nul i toa te ce

- le din l - untrul meu nu me - le

V^ cel

- sfnt

" ar Lui.

TI ^

^ ^ ^ Bi -

^ J j-iU J J
le din ( - u n w trul w meu
- >

^
Lui. Bi

nu

me - le

cel

sfmt

al

ne - CU - vin tea

_
su - fie - te al meu,

^
pre

^
Dom -

^
nul

IJ.J
ne - cuvin - tea

ini
ta. ~ fa.

z,

J
za, su fie te al meu,

Jl
pre

JJ
Dom n

J
nul

nu

ui

toa-te

ras-pl

ti

ri -

le

Lui.

Pre

nu

^ J
ui

toa-te

-arrraspl ti ri le Lui. Pre

UI - cruitfu-ilo Stliitci Litiirsihii

7-1

i'

Ce(

ce

cu

ra

fe -

fe

Cet

J j

^ce

cu

J
r

i
ce

toa

te

de

le -

gi

le.

fe

te

toa

te

- r

de

le

gi

~ le

^
tn fa ^ Io le. ri ^ Pre Cel vin de

^
c toa - fe h o -

I
li

j j
ta le. Pre li le ta le. .

r
Cel 9 Pre

^
ce vin ~ de ca foa - te bo ^ Cel ce iz b ve te din stn -

J
-

J bj^
le ta

J.
le.

i
Pre

^ i
Celce

^
iz -

^ ^
ba ve te din

5 stri -

ciu

ne

vi

a
^

ta

ta,
1

pre

Cel

ce

te

cu m

n u -

I ciu ne

J
a a

< i ^

vi -

fa,

m
\\

nea

cu

mi

~ l

cu

V-

du-rri. Pre Cel ce du - rri. Pre Cel ce

n -

nea

cu

mi

cu

n -

um

ple

de

bu

tfi

pof

- fa

fa,

In

no

J J^J
um

J
ple de bu nffi pof fa cP ta. m no / -

se

vor

ca

le

vul

^fu ~ ru

lui

fi

ne

re

ti

$
74

J)
se vor ca

j
a -

^
le vul fu ru lui ti ne re ti -

/ x\
le V ta

^
le.

Jl Cel

d ce

w ce mi - los -

fa

d le ta le. Cel ce fa ce mi -

^ los -

m
te ror

te

ni -

e^

Dom -

nul^

ju

de

ca

tu

tu

ce

ni -

V ^ e^ Dom

ml nul^

^
i

ju -

1
de ca t

^
tu -

^
tu

1
-

^
ror ce -

lor

ce

li

se

fa -

ce

strm-b

fu

te.

d Cu - nos -cu

lor ce li se fa ce strm -b ta te Cunascu -

(K te a f - cut c i le Sa le lui tio / SL

^
te a f cut c i -

i^l

# Mo

i w. -

ii
si,

le

Sa

le

lui

fi

lor

lui

Is - ra -

il.

vo

fi

i -

lor

lui

Is - ra

- il

vo

m
i i Dom

n le.

In-

le

Sa

le

Sa

le.

#
I

du -

rat

mi

los

tiv

es -

te

Dom -

nul,

n - de -

lung-

du rat i mi los

l-J. J J J-J J
tiv es te nul, n de Jl Ol 2 T pn T f In

%
lung nu p - n n sfr

rab

da

tor

mult

mi - los-tiv,

rb d

tor

mult

mi -lostiv

nu.

^ sfr

75

V
if se va iu - ti,
'

nici ' nici

n ' in

veac ^ veac

se

va

m -

ni

a.

if

se

va

IU - f i ,

se

va

mi -

tt^
ni

a. w,

Nu

du

f - r

de

le - gi - le

naas - tre

J.
Nu du -

J
p f

J
- r

^
de P'

^
le - gi - le noas -

cat.

i
a f cuf

tre

no

u,

nici

du -p

p - ca

te-

le

noas - tre

az "

ne-a 0

rs - pl 0 ras - pl -

i
no ua, nici dun

pa

pa - ca

te - le

noas f-^e

ne-a

h J JTT-^
fit no u. 4 tit no u. ^ ce -ru -lui S' 1 m de la <P mi la ^ mi la Lui tu Lui spre K spre cei # cei f O . Q- de la

C 1

du

- p

du p

n nl

in nl -

ti

f
V^

mea

ti

mea

T p-mn

in -

t - rit

Dom - nul

h ^

f '
ce -

ML

l
p-mnt^ a n tarit

j-

ru - lui

Dom-nul

ce

se

V "
^

Jl de

Pe ct snt ' snt Ci


'

tem

El.
[

, t f

i r l Pe ct

ce

se

tem

de

El.

h
76

de

de -

par

te

r m

s m

ri

tu - ri

le

de

la fTi a -

de

^ '
1

te

- H
ri tu ri -

t
le de

C la

de par

pu

suri,

de m

pr A

ta -

f-a

de

la

noi

de

le

-J?-^:

^
pu suri,

fa f-a de ^

la noi

Jl
f -

h J ^ J M r - f
r de le

de -

pr-

gi

le 1

noas

- fre.

In l

ce

chip

mi

Iu

ie M ie -

~ te 0 ^ te

ta

ti

gi

le

noas

[9

ce ct)ip mi Iu -

....

tre.

ta

ti

pe

fn

mi

Iu

it

Dom

nul

pre

m
cei cei. zi M ' di - rea M di-rea

pe

fii

mi -

Iu

it

Dom

nul

pre

\\

- > XX

^ _>

ce

se tem
* t

de

D n

sul,
\

^
'

El

cu - nos -

cut

\
-

h >1
c El a

^
cu nos - cut

ce

se

tem

de

Dn

sul,

zi

noas

fr,

du ~ su - i-a

a -

min

te

^ ^

'

noas

fr,

du -

SU'

i-a

min

te

V^

^B^^
5_ zi ba.
Z!

sn

tem.

mul.

ca

O ' n sn

j p
tem. O mul ca

iar ba,

le

le

lui

ca

floa-rea

cm - pu

lui

Jl
iar le le

E ^ ^
lui ca' floa-rea

^
cm - pu lui

77


a a va n - f l o - r i . C duh a fre-cut prin trn sul

i
a a va n fio ri. c duh a tre-cut prin trn sul JX Ol

nu

va

f,

nu-i

va mai

cu - noa

- te

-c

Io-cui

su.

L '
i nu va fi i

nu-i

va mai

cu - noa

fe^ w

n - c

Io- cui

su.

Ia -

mi -

la

Dom

nu -

lui

din

veac

veac

^ 2_

^ Ia -

fj. ra

M mi - la

^^^^ Dom nu lui

* ' din veac i p

"

Jl

veac

Y ^ CIT ^
spre cei Lui i Lui spre ^ spre fi fi

spre

cei

ce

se

tem

de

Dn

'

sul.

drep

ta -

tea

J
ce se

:
tem de Dn

r
M <5 sul. i

m drep -

ta -

>

0 tea

ii

fi

/ J

lor,
M

"
D

spre

cei
,

ce

zesc
S

ii

fi

: /

lor,

spre

cei

ce

p zesc

za -mm

tul

de

le

ge

al

Lui

i-i

duc

min

z - mn

tul

de

le

ge

al

Lui

i-i

a -

duc

a -

min

te

de

cu -

vin

te - le

Lui_,

ca

le

fa

pre

-A.
* te de cu vin te - le J' Lui,

ca

^ ^
le

fa

ca

O i
pre

78

I
0,

u
-

le.

Jl qi

^ ^ * ' ^

Dom

nul

cer.

n CI a g - f i t # ga - tif

le. Dom nul in cer_ a

sca

u -nul

Su

C/^

j-f^

p^

_ ^^

fj

sca u-nul Su

^
m i

'

Lui

pre

toti.

m -

S pa -

0 r -

^
ti a Lui

-s^^
pre toti.

st-p

ne

te.

Bi

ne-cu

vn-tati

pre

Dom - nul

toti

K
ne te.

st-

" ^

ne-cu-

^ j

vn-tafi

pre

Dom -

nul

toi

ge i n
K

rii m

Lui (C Lui

cei

pu

ter-nici

la

vir 1 vir-tu

tu bT

te,

^
* V K ^

^ 7

ca - re

fa

d te,

ca - re

ge rii

cei

pu -

ter-nici

la

f a -

cei -Jr-u ceti ^

cu -

vm 1

tul

Lui M Lui

u
^m

zi fi

gla #

sul

cu J cu -

vin

.tul

sul

cu-

vn -

si

a -

ziti

gla

vin

nr
te - lor Lui. Bi ne - cu vn - fati pre Dom nul toa te pu

i
telor Lui. Bl ne - cuvn ta ti pre Dom nul toa te pu

te

ri

le

Lui,

slu

gi

le

Lui,

M.

ca

re

f^

b i-J j
te

j
ri

j
le Lui,

^qJL^rmzj
slu gi le Lui] ca re fa

79

ceti. /hr" ceti.

vo 1

ia

Lui.

Bl

ne-cu-vm

tai

pre

Dom - nul 7

toa m toa

te

c vo la Lui.

>

0 pre

<
Dom

& nu!

^
- te

Bi

- ne - cu - vn - tati

lu-cru

le

Lui,

CI

in

tot

Io - cui

st -

ni

rii

Lu,^

^ 2_

lu~cru

~ ri

le

Lui,

fot

Io - cui

sta -

ni

rii

Lui,

V
bi - ne cu vin tea z, " J su ~ fiete al meu^ pre

Dom nul.

bi - ne -

cu

vin -

tea

za,

su -

fie-te

al

meu,

pre

Dom -

nul.

BI\'I5ClJVIi\Tl!;AZA
glasul V I I I n & L Ni

(ps,i02 ]

de Necfarie

Frimu

w -

^^ ne-cu -

^ ^ vin -

^ ^ tea za, su - fie - te al meu, ore

Bl Allegro

Bi

ne - cu ~ vm tea

z.

su - fie -

te

-m al

meu,

pre

Dom

nul

S ^ ^^
J5 bi - ne

eti

cu - vm

taf

Doam

- ne.

^^ X

Bl

ne -

Dom

nul

6/ - ne

eti

cu vm -

lat

Doam

ne.

Bl

ne

cu

vin -

tea -

z,

su -

fie - te 4

al 1

meu, pre 1 meu, pre

Dom

nul

toa

- te

cu

vin -

tea -

z^

su - fie

te

al

Dom

nul

toa - te

80


ce - le dm la un trul meu, nu me - le 'O ce - le din la un frul meu,

nu -

m me -

w le

n ti 11
^ ^

cel

sfnf

al

Lui.

Bi

cel

sfnf

al

Lui.

Bi

m
nene nu nu ce -fk 3 ^ ce

cu -

vin

fea

z,

su

fle-fe

ai

meu,pre

Dom

nul,

IK

cu -

vin ~

fea

za,

^ ^ Jj j
su fle-fe al fe rs pi fi -

meu, pre

j j
ri -

Dom

J ^ w
nul, Ji ^ Pre Cel

ui

fa

foa

te

Lui.

ui

fa

foa

Pi
rs
XX.

fe

pla

fi

ri

le

Lui.

Pre

Ce!

cu -

fe

fe

foa

fe J 1

de
\

le ^ r

gi ~

cu -

4 v m ra fe

*
fe

foa -

s f r

0 de le

0
gi

fe

le

Ta

le,

Ol 5

pre

Cel

ce

vin

de

foa

fe

j
le Ta

j
le,
\\

pre

Cel V tn.

ce

vin

de

foa -

fe

bo

li

le

Ta

le.

Pre

Cel

ce

iz-b-ve

i
bo li

J
- le Ta

O
le. Pre Cel ce izb ve

te

din

sfri

ciu -

ne

vi

fa

fa,

pre

Cel

i
fe din sfri c - ciu - ne vi a fa fa, pre Cel.

" - C n t r i l e S l i n t c i L i t u r g h i i

81

ce

fe

cu

nu

nea

cu

mi

cu

ce.

J i J
fe n - du rri. tfU

m
n n -

cu

nu

nea

za

cu

mi

la

cu

Pre

du - rn.

Pre

J J J J=
Cel ce um ple i se - vor ca a le

Cel

ce

um

ple

de

bu

tai

pof

de

bu

na

J ^ l tai

pof

Q ti

ta

Ta, 3

n -

no

vui

tu -

ru

lui

ta

Ta,

n ,

no ^ ti -

i . le

^ ^ J j J
se vor ca a Ta le. V t/t,

le

i
, ce

vul

tu -

ru

lui

ti

ne

re

Cel

fa

^^

ce

ne

re

" ^
ti le Ta le. Cel ce fa ce

mi -

los te 9

ni d

e,

Dom

nul,
)

ju

de

ca

i
mi los -

te

ni

e.

Dom

nul.

W ju

de

ca

^
tu tu ror ^

"^x ce lor ce li se fa - ce 1 strm - b -

^^^^^ ta te.

l ror ce lor

m
82

tu

tu

ce

li

se

i fa ce strm - b - ta -

^
te.

Cu - nos

~ cu

te

f cut

c -

i -

le

Sa

- & S

Sf - cut c i le Sa

m
-

le

lui

Cu - nos -

cu

te

le

lui

Mo -

si, 2

fi

lor

lui

Is

ra

il

Mo -

si,

fi

lor

lui

Is

ra

il

vo

Unu
/ las tiv

va

le

Sa

le

Sa

le.

In

du

raf

mi

es

le.

th n -

-w du

w- raf

mi

los

tiv

es

vnul
T.

fe

Dom

de -

lung

rb

- d

for

mult.

te

j
los

J
Dom nul /h de lung rb d

J
for

J
i

^
mutf^

mi

fiv,

nu

pT -

sffr

if

se

va

iu

fi,

nici

mi los

fiv,

nu

p - n

sfr

if

se

va

iu

fi,

nici

veac

se

va

mi - m

a.

V tfh

Nu

du

f - r

de

^ j
in

^-Lj
veac

j
se

J
va

j
mi m a. fre a f

Nu

du -

f -

de

< X^

it.^
le

le

gi

le

noas

ai

9 le

J
ca

J
fre

noas

i U ^ J
CU) noas -

cuf

no

u,

nici

9. no 9

du -

fe

le

fre

ne-a

rs

pl

fif

i
du p p ca fe le noas fre ne-a rs pl fif

83

m
no no lui

w ua. Ca au pa in nai fi mea ce ru -

j
nl ~ fi

jj
mea

t
2
V

ua.

du

ce -

ru

52de la p mn^ a m -

i
lui de
>

i
la

J
p -

Ij
mm-

J i
a
- * %

m
- >

%
rit cTt

rit

Dom - nul

mT^-

la

Lui

spre

cei

ce

se

tem

de

EL

Dom-nu! mi la

Lui

spre

cei

^ ^ J J
ce se

tem

j ^ J ^
de El.

Pre

snt 0"

de 0 de

de

- par

te

ri

tu

ri

le

de

de par - t e r s ri tu ri le de

Pre

ct

snt

la

m
pu pu le -

suri,

de

par

ta-

t-a

de

la

noi

fa

ra

v J L ^ ^
suri,

^
de pr -

^
ta - t-a

0 de la noi fa

-w ra
V

la

a -

\ \

de

gi~le

noas

tre.

CO,

In

de

''O
le -

gi-

J j
le

noas

J J J
ce chip Iu it 1 Dom -

ce

chip

mi Iu -

ie

tre.

In

mi - I u

ie

te

ta

ti

pre

fii,

smi

nul

pre

J
te

>J
0

J
pre 0

J
fii, a mi

,
-

J
Iu -

J
it

ij:g ^' j y
Dom -

j ^
nul

1 j T y
pre

ta

ti

84

cei

ce

se

tem

i
cei ce se

tem

S^

de

Dm

sut;

c/u
5

el

cu -

nes

de

JDm

sul; C El

m a cu nos-

m
cuf cuf te

zi di

rea

noas

tr,

du

su -

i-a

min

zi -

di -

rea

noas

tr,

du

su -

i-a

min

sn fem.

-V cfU

- mul

ca

iar

ba.

te

cV

J
, ^ f

rfA

JJ i
Jr sin cm

,fem.

O - mul

ca

iar

ba,

zi

le

le

lui

ca

floa-rea

pu - lui,

a fa

va

In

5
zi le V tfU

c C

le

lui

ca

floa-rea

cm

pu -

lui,

va

fio - r i .

duh

fre

cuf

prin

frn - sul

nu

va

^
fio ri. duh a

^
fre

j T -

J jj J j
prin frn sul i " n " c " Io -

jj
nu cui ^ ^ su.

^
va X

cuf

fi

01

' nu-i

va

^ ^ ^ mai

cu - noa - fe

i j ^j i i i J J ^
fi i nu-i va mai cu -noa-fe Ia r mi la Dom nu lui

J J
c veac i

Io

cui

su.

din

mic

j
Ia -

i
r

j
mi

j
- la

j
Dom

j
nu

j
lui

j
din veac i p n n veac

85

spre

cei

ce

se

tem

de

Dn

sul.

cO.

;
i

^
drep -

^
ta -

^
tea

spre

cei

ce

se

tem

de

Dn

sul.

drep

ta

tea

Lui

spre

fi

ii

fi

i -

lor,

spre

cei

ce

p -

zesc

m Lui spre

fi ii

S fi

V-

< 9
i lor,

spre

a cei

ce

p -

a -

J
e

zesc

9
m

z 1
'

mn

tul

de

le

ge
1

al

Lui

^
*)

i-i

a m a -

duc w duc

<1 de le

J ge

* al

Lui i-i

mm

tul

min -

te

de

po

ru

ci -

le

Luij

ca

le

fa

mo -

i
- te w de po ru ci le Lui, -V' TV ^^ 2. ca s le e le. cTV,

1
fa

min

67)
Dom nul n cer

pe

tit

J J fi
a g tit pre toti st p

pe

le.

Dom

nul

cer

sca -

u -

nul

su 2

sca-

- nul

^ J
su te. V tfh

j i J
m p Bi ne

ti '

Lui

m r i a

#
Lui pre toi st p

^ cu -

. K/n - tai

. pre

P Dom nul toti n -

i
86

ne

i J j J J J J
Bi ne cu vntai pre

JJ
toi

ne

te.

Dom

nul

in

ge

^
i

ge

-i
1 rii re

ni

Lui,

C^

cei

pu IM pu -

^JeT^nici ^

la

vir

fu ^ fu W

te y ^ fe

Lui,

cei

n ^ - M ^ la vir -

fer-nici

ca

fa

cep

cu

vm ful

Lui

A
n i i ne -

u zifi zfL /

^ gla

j
ca re fa -

j
cefi

j
cu vTn - ful

a
Lui Bi Bi -

i
a uzifL gla

sul

cu

vn

fe

- lor

Lui.

cu

vn

fafi

pre

sul P Dom

cu

vn

fe - lor

Lui.

ne

cu -

vn -

fafi

pre

nul

foa ~ fe

pu

fe

ri

le

Lui,

slu

- ji

fo

J J
Dom nul foa -

J
fe

J
pu -

J^J
fe ri le Lui, slu - ji fo V

rii

Lui,'

ca -

re

fa -

cefi i

vo -

ia

Lui.

Bi

ne -

cu -

vn -

fafi

pre

d rii Lui, ca - re fa - cefi vo - ia Lui. Bi ne cu vn -

* fafi pre

W Dom - nul foa-fe Iu- cru - ri le Lui, ^ n fof

V-.

sf

p -

V ni-

Io-cui

Dom - nul

^ ^^ J JJ J I
foa-fe lu-cru-ri

le

Lui,

fof

lo - cui

sf

p -

ni

rii

Lui.

Bi

ne - cu - vin -

fea

z,

su-fte-fe

al

meUj <Uj pre pre

Dom -

nul.

i
rii Lui. Bi ne - cu - vin - fea z,

m su-fle-fe

^ al meu, pre Dom nul.

i
87

L A U D A

SlJFLETli;
glasul V n J ^ Pa

M ,

M15lJ(ps

1)

P r e l u c r a t de I. Popescu - Pasarea dupa N. Apostolescu

f
Jl La A Andante u da.

m
su su da
1

- fie -fe

al

meu,

pre

La

da.

fie

fe

al

meu, r

pre

Dom u Dom -

nul, 1 cj nul,

u m u -

voi

pre

V-

Dom-nul 0

VI

,
n

fa j
J

da

voi

pre

Dom-nul

vi -

fa

mea,

voi

J
voi

J
cm

cn

fa

Dum ne

ze

lui

meu

mea,

fa.

ce

5
VOI

Nu Nu

Dum - ne -

ze ~

lui

meu.

m
-

pl-n

pi

-na

fi.

va

na -

daj - du -

ifi

spre

bo -

ieri,

spre

ce voi fi. v n dj - du ifi spre bo ieri, spre

fi

ii

oa

me

ni

lor

<1

n -

fru

ca

re. S

3
fi ii oa me ni tor n fru ca ;cr
le l

re-

Jl nu. es fe mn fu i

nu.

es -

fe

mn -

fu -

re,

va

re;

ie

va

88

x9 du - hui lor i se vor m toar ce in pa

'
du-hui lor i se vor

j~n
a ce -

har

ce

in

pa

mm -

mn -

tul

lor

In

ZI

ua

ea

vor

pie

ri^

tvl

lor.

zi

ua

ce

ea

vor

pie

ri,

p'

^^ foa

T ^ te. gn du ri -

I
I

vor

pie

ri,

vor

pie

ri

vor

pie

ri,

vor

pie

ri

tOQ

te.

gn -

du

ri -

le

lor

Fe -

ri

cit

es

te

cc

ru

- la

Dum

i
le tor. Fe ri cit

I j
es lui I a cov es te

J ^ J
te c ru ia a ju to

^
Dum -

ne

ze

ul

ne

ze

ul

lui

cov

es -

te

ju

to

i rul lui,

J- ^ }> r
na dej lui.

dej

dea

J -j J g
I ui lui spre. ce a f -

lui

spre

Dom nul

Dum ne

rul

lui,

dea

Dom - nul Doi

Dum -

ne

^
cut

ze

ul 1 1

5
1 1

spre ! spre

Cel Ir Cel

ce f ce ^

rul g rul

1 lui,

J ce

m
a

f -

rJ
cut

ze

ul

12 - C n t r i l e S f i n t e i L i t i i r a l i i i

89

mn

tul,

ma

rea

toa

te

ce

le

ce

i
'

rea

toa

te

ce

cfr ^
le te a -

ce

pa -

mn -

trm-

tul, se -

ma J l le;

spre Cel I spre Cel ce ce p ze de -

^
smt snt n n -

fe-

J
trn - se le;

J
p -

ze -

J
te a

de

rul

veac,

spre

Cel

ce

fa

ce

ju

de ca

v rul fi ta ce lor na - pas tu iti, spre Cel ce da n veac, spre Cel ce fa ce . ^ ju de ca

h
t ce lor

M tu

L '

L
spre

J^

n - ps

iti.

Cel

ce

d-

Jl hra na ce lor fla-mmzi. Dom nul dez lea ga pre

r r
hra-n

-'V J J
ce lor fl-mnzi. Dom nul dez lea g pre

cei

fe -

re -

cai

bezi,

Dom - nul

n -

lep

^^
cei. fe re-cap n o bezi, Dom -

J
nul

J
n -

J
fe lep

^
te -

te

or

bii.

Dom

nul

ri f ri

di ^ ^

c m^ c

pre

cei.

m nul

J
or bii, Dom

T'

N=J

te

di

pre

cei

90

)1

zup]

CI " Dom 1

ca

zuti,

Dom

m
nul p nul p

nul

iu

be

te

pre

cei

nul

iu

be

te

pre

cei

drepi,

Dom

ze

te.

pre

cei

str

i
drepi, Dom ze -

te

o
fi

pre

J ^Jj
cei

str-

V
ini Pre sa ra

^
ini

il

0 Pre s ra

cui

pre

va - du-va

va

pri

mi

ca

lea

cui

pre

v - du - v

va

pri

mi

ca

lea

p -

d^ c j

to J

^^

d i lor
^ ^

d va

^ pier

de.

Im

. p

>

ti

va

Dom

nul

veac,

Jl CI

Dum ne

$
h Y

ti

va

Dom

nul

Tn

veac,-

Dum

- ne

ze

ut

tu.

f}
ze

u(

tuj

. r.
Si Si

Voa ne, n neam. m neam |g neam, m neam, i i ^ in m neam, neam.

6
^

tr
oa nCj in

91

V,
m neam

neam,

/n

neam

neam,

V
in neam.

'n

neam..

L A U D A

SIJFL1T13
glQsu( V I I I n c ^ Ni

A L

M E U

(psJ45)

O
y

de I e r o d Sebasfian B a r b u - B u c u r , d u p s t i l u l ps. 102, a l c t u i t de Nectarie Fnmu

v : daj su - fie - te mm su -fie - te al


!

La ~ u [

meu^ pre ^ meu, pre

Dom . L Dom
-

nul, ri

la ~ u

da

dj

al

j nul^ l

? u -

C da -

La - u

VOI pre

Dom-nul ^

vi -

a - fa ^

mea, 2 mea,

voi

cn ,

fa , ai

Dum ^ i Dum -

ne J

ze ^ p

voi

pre

Dom-nul

vi - a - fa

^ voi

cn

fa

ne ze

- III. meu.

m ^ .^ p - n

- - - ce voi fi.

j]^

Nu v

-> n-dj - du - ifi

->

-> spre

u - lui

u -

lui

meu

p n

ce

voi

fi.

Mu

n - dj-du

ifi

spre

bo-

ieri,

spre

fi

ii

oa

I ' j j. j) j
bo-ierij spre fi

ii

oa

im

me ni lor,

n fru

ca

re

nu

es

i
lor, n tu ca re nu es

me ni

92

te

mm - fu

re;

X^'^
/e lor. tfU

CL _ i/fl du - hui lor 5 i se vor

/e _

fe

mm - fu

re;

C D

i -

va

du - hui

lor

vor

n - foar-ce

in

pa-mm-ful

In

zi -

ua

a -

ce

ia

vor

n -foar-ce -> p/e-ri 4 CI

p-mn

- ful

lor. -> ^ lor V

In

zi

- ua

a -

ce -

ia

.
fe

vor

foa -

fe

gin-du-ri-

le

Fe

ri

cif

es

p/e-ri

foa -

fe

gn-du

- ri -

le

lor

Fe

ri

cif

es -

fe

ru

ia

Dum - ne

ze

u - lui

I - a

cov 1

es -

fe

a ju

fo rul

lui.

J ru ia

Dum ~ ne ze

~ u ~ lui I -

a - cov

[ ^

es

'

^
fe a - Ju - ^ t"' J rul

lui,

n-dej-dea

lui

spre

Dom-nul

Dumne

~ ze

ul-lui, JL

spre

Cel

ce

^ n - dej-dea lui spre

g:w

r ze ul lui, spre Cel ce

Dom-nul

Dum - ne -

f -

cuf

ce
^ ^

rul
!

pa

mm

ful,.

I I I
p.

i
le . ce snf \ ^ n frn . -> -se ^ le, V (/V, 2_

. ^

_ ma

rea

foa

rea

foa fe

J J ijJ
ce -

- fe

ce

J J^ J j J
le ce snf n frn-se le,

93

^
spre Cel ce p ze f-e a de v rul

^
n

^
veac, spre Cel

^
ce fa

^
spre

J i
Cel ce

i
p

^
- ze -

J J
fe a -

J
de

i^J j
v rul n

J ^ f f ^
veac, spre Cel ce fa -

ce

ju -

de

ca -

ce

lor

ps

tu -

ifi,

spre

Cel

J
ce JU - de ca f fi 9 d ce d hra n ce lor ce lor

J bJ I
n ps - f u iti, spre
cP

Cel

^ (fh

^ nul dez

fl-mnzi.

Dom -

lea

ce

hra

ce

lor

fl-mnzi.

Dom

nul

dez

lea

pre

cei

fe - recafi
'

in

bezi. ^

C/U 5

Dom ^

nul ^

5 n ~ fe - lep ^ ^ '

fe

pre

cei

f e - re > g

cafi _ Dom 2 ^

in

o ^^^^

bezi, ^^ di ^

Dom

nui

in -

fe - lep -

fe

fe

or

bii,

nul ^

ri ^

ca 0 c

pre

cei

C/ ca - zufi.

p/l

Dom

fe

or

bii,

Dom -

nul

ri

P .
d nul nul ^ IU i j be ^ fe ^

^
pre

^
cei

1
^ ^
drepp,

'
-1

di

pre

cei

c -

zufi,

Dom

Dom

nu!

^
J Dom J -

^
nul

^
J

^ ^

- ze

^ ^

^ ^

te

pre

cei

^
*
fe pre

* pre cei

J drepfi^.

cei

iu

.V sfr-mi.

be fe

p -

ze

Pre

sa - ra

- cui

pre

va-

du-va

va

pri

mi

v
2

ca

- lea

pa

j s - r a - c u l i pre v-du-va

! va pri

! mi

, i

- 4 ca - lea pa -

sfr-ini.

Pre

94

c -

fo

i-lor

va

pier-de.

Im - pa -

ra -

va

Dom

^
ca Ao -

^
i -lor

^
o va pier t^e.

Im - p

ra -

A/

va

Dom V

nul
I

n 1 J

veac r^ veac

VI. w

Dum - ne -

m
ze-

ul

tau. Si

oa ne,

neam

m neam.

nul

Dumne

ze - ut

tu^ Si - oa - ne,

neam

neam.

l ] ( r r i ] M A
glasul I c[

iMAHl]
Pq de Pr Constantin Drguin

T O
Jl ^ Doam - ne Moderato mi Iu ie te. Jl ^

Doam - ne mi - Iu ie te.

-t Doam-ne

*
mi Iu ie te. Doam-ne

J
ie te

mi - Iu -

^ ^ Doam - ne "TlTS 1
s j

mi - Iu 1
s

_ le =

te.

t5 C/->

Doam - ne

mi

Iu -

ie

te.

C/U

0
-

Doam - ne

mi -

Iu - le

te.

Doam - ne

mi

Iu

ie

te.

^mm
Doam - ne Prea Prea

Doam - ne

mi

Iu

le T

te.

Doam-ne

mi

Iu

ie

te.

oj

mi Iu -

^^ le te.

' - l

^ mi -

Iu

' le -

V te.

Doam -ne

Sfn

t m

Nas - c - toa -

re

de

Dum

ne -

zeu,

mi

- t f J1

>
Sfn -

J # m. ^
toa -

w
re de

Dum -

~
zeu,

^ 1
w

Nas - c-

ne -

mi 95

n Iu V , / l U TfTV" ie ^ ^ r ' j m / fe te -ne 1 m1 ne pre noi. TI n II

Iu -

c noi.

le

pre

Ti -

e,

Doam

Ti

Doam

m
glasul I

ne.

Jl Oi

ne

ANTIFOiMJL I
de Pr. Constantin Drguin

Jl Vv^ q N ^ M Ailegretto

ri

re

Ta

f -

lui

Fi

- lui

Sfn

3
M ri re Ta f lui i Fi u lui i Sfn -

tu - lui

Duh.

^ i

cum

pu - ru - rea

ve

cii

tu - lui

Duh.

cum

pu - ru - rea

ve

cii

ve TLTt^ ve

CI -

lor,

min.

Jl Ci

CI lor,

A -

>
c

min.

f=
Bi Bi

ne -

cu - vin 1 1 m'

tea

z, S" z,

su '

fie fie

te.

al

meu,

pre^

_
tea

J
fe al

m meu,

n Hi

ne -

cu-

vin -

su -

pre

96

Dom

nul

f (/U

V-"
i toa te ce - le din l - un - frul meu

C/l,

Dom

nul

toa -

fe

ce - le

din

l -

un - frul

meu

nu -

me -

le 1

cel

Vsffnt t H ^

al

Lui..

Jl Bi -j ne cu - vin 1 cu vin - faf fnt efij

nu me le cel

1 .. zm

CJ sfnf al Lui.

m efi^

Bi

ne -

-> Doam ne.

V* N

Jl

Doam

ne.

A M Il (WIJL II
glasul I c[ P q de Pr, Constantin Drguin

^ ^ M Aiiegretto

Jl q[ V

re

Ta -

f - lui

Fi - u -

lui

-9 M ri re Ta t - lui i Fi u lui

m
i i In n

Sfln

tu

Sfln

tu -

lui

Duh.

C/l, i

cum

^ JJ J
pu-ru-rea i

pu - ru-

rea

ve

di

lui

Duh.

cum

ve

di

ve -

ci

lor.

min.

> ve -

8 ^ 1 o ci lor. A min.

13 - C n t i ili; S f i n t e i L i t u i " h i i

97

nu -

le

Ns

cut^

Fi -

u -

le

Cu

vn

nu

le

Nas

cut

Fi

u -

le

Cu

vn

tul

lui

Dum

ne

zeu,

C/^ 5_

Ce -

la

ce

eti

r.

de

tul vv moar

lui

Dum

ne

zeu,

Ce - la

ce

eti

r-

de

te

n CI

i
1

ai

pri
1

mit

pen

fru

^ r r T
r"

rea

moar

te

ai

pri

mit

pen

tru

mm

tu

rea

noas - tr

Va

Te

tru

pa

din

Sfn

- ta

Nas -c
1

toa

Vre

de

i
re de cioa ra Ma -

noas tr

Te

n - tru

pa

din

Sfn

ta

Ns - c ~ foa

Dum

- n e

zeu

c/u
__

pu

ru

rea

Fe -

i
Dum - n e zeu
ri

J i pu ~ ru rea Fe ~ cioa ra Ma-

a;

Ca

re

le

ne

sctiim - bat

Te-ai

tru

ri

ji pat

Q; VT

Ca

re

le

ne

schim - bat

^r^

Te-ai

tru

^
=

tig

nin

- du -

Te^

Hris a tiris

toa -

se J 1

Dum '

ne

W pat

J^
k ras

m tig

nin

toa -

Dum -

ne

- du Te^

se

98

ze 7 B = ze

u j.

le,

cu i cu r -

moar ^

f-ea

pre

moar - ie

ai

ci

cat.

^ 1 r -

w
u -

^
le,

a
tea

pre

>

1 1 1 te w. ai ci cat

moar

moar -

- nul

fi

ind

din

M
Sfn Sfn Ta ~
-

ta

Tre -

me,

T e ^

im

pre

nul

fi

ind

d/n

ta

Tre -

me,

im pre

rit

cu

ti 1 1 ti m i

cu

Du - fiul

Sfnt 1
&

^ min-

u n m rit cu

^^ Ta -

_
cu

^
Du hui

h^

: m
mm -

Sfnt,

tu

le

te

ne

pre

noL

"

q.

tu -

le

te

ne

pre.

noL

A N T I l ()i\IJL III ( FERICIRILE)


glasul V Pa de I. Popescu-Pasrea

In Moderato

tru-m-pa

. - r

ti ' ,

Ta

cnd

vei

ve

'

CI " ^

in -

tru-m-p
/

Ta

cnd

vei

ve

ni,

Jl te ne pre noi Doam ne.

po -

me -

ne

-Spo me-ne te ne pre noi^ Doam ne.

99

o
ce -

^
ri citi. cei s - raci cu du ~ hui. 'JSl hui, c a q. ca a -

Fe -

J
Fe -

J
ri citi cei

J
s - raci

T
cu

^
du

ce

rr1 F r^ r .'
Io - ra
\

es

te

m - p - r - 1

HH1
ti a ce ru ~ ri m d ^rd ^ r ti a ce ~ ru n pCng,
^ ^ ^ 5..

' -

lor

n CI

T lor

Io - ra

es

te

m -

p -

Fe -

ri

citi

cei

ce
d

ca
...j

a
^

m Fe ri -

PJ citi.

m cei

ce

plng,

ca

Jl ce ia _ se vor min ~ gi la.

5
ce
IC

se

vor

mm ~ gi

la.

^ ^

- blnzi,

JC
"

^
- te -vx

Fe -

ri

citi.

cei

ce -

> la

vor 1

P' mo 1 mo

!
Fe ri - citi. \ - - V p - mn ~

cei blnzi, c a ce la

vor

> tul.

oz

ni

m J
te

ni

mn

" W
citi

tul.

<6

100

Fe (4 1

ri

cei
p

ce

fl - mm
w

-zesc

Fn - se -j^ b-

to

- ea

]
f ^

! 1
' z

1
Fe ri - citi cei ce

11
fl -mfn-zesc i n se -

to ea

de

drep

fa

ft,

'

'
a

' -L
ce

ct

ia

se vor

s-

tu-ra.

de

drep

fa

fe,

ca

la.

se

vor

s - h i - ra f -VK. -

mi los tivi,

^ ^
J5L

_ c a ce

Fe - h

citi

cei

j
-

J
citi

^JJJ
cei mi -

J J^J
lostivi.

^ J
ca

J
a ce

CT^

Fe - ri

ta.

se

vor

mi - Iu -

i.

I
lase vor

I I
miIu/. 6

i
w

1
^ ^ ^ *

>

J
cu

Fe

ri

citi

cei

cu rafi

ni

ma,

ca

a - ce

ia

vor P t vor

ve dea Ir*

pe

Dum ne M

-zeu. o n

-At
a - ce

HJ)^

:^ ia

P pe

/hx^

"

'

1
cP

ve - dea

Dum - ne - zeu.

Fe - ri

citi

c -

to

rii

de

pa

I
a a ~

vor ctie-ma. Jl t

ce,

> C| ^

ca

Fe -

ri - citi

c to

rii

de

pa

ce,

ca

ce

ia

fi

ii

lui

Dum-ne s

zeu

se

3
ce ia fi li lui

E
se vor che - ma.

Dum ne zeu

101

Fe -

ri

citi

cei

pri

go ~ ni fi

pen-lru

drep

ta

I
Ae. f-e. I -

U
Fe ri citi cei pri go nii

J
pen-

i
tru drep ta

ra

ce

Io

ra

es

te

m -

ro -

ce

Io -

ra

es

te

r -

ce

ru

lor. -Gh-

Jll 01

ce

ru -

ri

lor

ji' CI

Fe -

Fe -

ri

jt
-citi ni - ni

ri

- citi

veti

fi C

cnd

vor

ca

ri

va

it
veti

fi

cnd

vor

ca

ri

va

Jlt vor pri ~ go i * i vor 0 vor zi ce tot cu vn - tul ru. zi ce tot cu vn - tul ru.

^ ^ "r
vor pri go im -po - t r i - va

voas - tra^ 5

mm ~tmd IjS:.

pen -

tru

mi

n CI ne.

m - po - fri va

voas tr^

min - tind

pen

tru

mi

ne

^
Bu cu ~ ra

^
ti

^^
va i. va i^e -

-V-V

->

Jll

se

l i1 f ij

Ct

ca

Bu - cu

ra

ti

ve -

se

l iifi^ fi.

102

p pic J pla- ta
f ^

-j J1

-v mul-f es - te
t T 1 ^ P _

voas
i

tr
( p

ce
'

c/

^ run.

<\

f
n

*
ce

^
run.

ta

voas

tr

mul-

es - te

\ EiMTI SA i\l]
glasul V q^ Pa de Jl Ol -w Ve niti s ne n J Ve ni ti s - Vla Hns ne n chi nm i s c ~ ^ chi w nam i sa ca Gherontie Nicolau

w tos. O r Mn tu - e

dem.

m
zeu. zeUj

te

dem

fa

Hris

tos.

t^n

tu - e

te 3Z

ne

pre

noi^

Fi

3
m mi

ul

lui

Dum

ne

CL

ne

pre

noi^

Fi

ul

lui

Dum -

ne

Cel. CeL

CeL CeL

mm
ce ce ai eti mori, sfini, mori,., sfini

ce ce

ai. eti.

Y!

nu

atnat_

Vdin
n

E
in mi vi nu ^ at_ nat. ..r dini n

tru

pre

noi.

"

-j)
tru pre

Jnoi-

ce-Ti

cn

ce - Ti

cn

103

m
tm.

fim.

Ti

li

Iu

a.

J t z z t TI e;. A U ~ Iu a.

DOAMNli], M I M lJIESTl!;
glasul V n q [ PQ de Gherontie 6 Doam Moderato Isz Doam ne^ ne mn fu ie Nicolau

XX

^
mn w te pre j ) pre cei. JnJ cei^ -

tu le vv

m
bi ne bl ne.

V
f

J. te

ere

din

V" V
CIO

TI G(

l-

s
ere din
CIO

SI ME AUZI
glasul V jiq_ Pa de G h e r o n t i e Nicolau

V
ne. r l. < ne. ^ a I2Z; a uzi 0' UZI. F 0 pre _

pre.

104

noi-

<i

noi. ip ne-

V
ir 3

>. a uzi.

i-

ne.

UZ!^

n pre_ noi.

pre.

noi.

SI I M I; I}IJMN1']Z1]UL15
glasul V Hisar -6+> X jiq_ Pa de A n t o n Pann

-V

ir

J
Sfin -

j
te

Dum -

ne

ze

le,

Sfin

- te

fa

re,

^
5_

Sfin

te

de

moar

te,

mi

Iu

re,

Sfin

te

-V fa -

V ra

de

moar

te.

mi

tu

n e te ne pre noi.

te - ne

pre

noi.

14 - Ciitriic Sfintei Liturizliii

105

-eh^ Sla m Ta f lui i Fi u lui. l

Sla - v

Ta -

lui

Fi - u

lui^.

Sfn

fu

lui

Duh.
)

i
I

a -

cum

pu -

ru

rea

Sfn

fu

lui

Duh.

cum

pu - ru

rea

ne -

ci

ve

CI

lor.

min.

Sfin

fe

m - T

na

ve -

ci

ve

ci

lor.

min.

Sfin

fe

de

moar

fe

mi

Iu

e -

fe-ne.^

pre

Jl noi.

a ^ r r V
de moar fe mi Iu e-fe-ne^

T I? pre

noi.

(MTI N

HIUSTOS
PQ dupS Ani-on Uncu

glasul I ^

C fi

Hris -

fos

v~afi

bo

fe

2af ^

Cfi n Hris fos.

c v-afi
v-v

bo
. X'V

fe

zaf zal

Hris

fos

v-afi

br

caf.

ti

Iu

ij,
106

I
Hris fosu

,1 L I
v-afi

JjJ
m br caf,. A -

li

tu

V^^

/"

^ a.

n CI

a.

HlillUJVK^
glasul I I I n e x de tefanache Popescu

M NOI, Adagio

ca

re.

pre

He

* Noi, ca re.

* pre He

ru

"~

ru w VI mi,. w ru vi mi, pre He

vimi,.

m
^ ru vimi, ru vimi.

ca

ca

m
^ cu. cu.

re

pre

He

re

pre

He

ru

vimij

pre

He

r c/u

tai

^ ^ Jfai

J?]j

J
na.

Vn, cu tai

j
nj cu

i - j i j ]rJ
tai

j
n

107

n CI

chi

pu

m.

Pn

chi

pu

im.

cu

tai - n

chi

pu

im

chi

icu tai n n chi -Oim i fa c toa pu im n chi

pu

pu im

f
toa

fa

ca

^
n?/_

.
de vi ~ a

rei.

de

vi

t.

de.

VI

Va

c/
t. deVI

r
a

crr

Tre

imi,.

Tre Z

/m/!-

r rr r r
^
mm

m
108

Tre

imi,.

Tre

/m/'

wm

Tre -

imi,

h
fre
IZ

Tre - /m/

A CI

if.

tre

it.

i =

V-

r ^ ta,
, V

^a ^s v v cm
A

Sfn

Sfm

ta,

cm

ta

re-

du

cern.

te -wv a du . \ V

re W cern, f

a ->

du

cern,

^
a du

C ^ ^

C^r L'r
cern.

n /
V

j
a

du

cem,.

du

Q j
r
cem _> toa

^
-V

r j - ^ ^
cem,. a du

mm

ta.

gr/

cern

^oa

fo

gh

109

Aja, 5 toc m ^ gri Ja cea ^ J foa f gri ja. cea Iu ^ meas ca, Ha

i
j cea Iu cea Iu -

M Iu meas c.

Z meas ^ meas ca, a -

5
p ca, a -

A fyVr ^^
cum sa. cum. sa. pa dam,.

V le

le

i
o le sa o

le

L^ U

pa

^
dm. w le -v-v pc ^ r le ^ r ---

'

>

J n

* C.
c dm,
SC

Ci

j V s o

- _ii

p ~

w o le pa dam.

dm,.

sa

le

pa

dm.

110

(^A PHI] MPRATUL


glasul I I I S

(fU

r
Ca pre Im p ra

V-

ful.

J T
Ca

^ ^ ^
pre Im p ra

F f 1^
tuL

&

tu

fu

ror ^

fu

tu

ror.

s-L

m
cO,

s-L

pri

s-L

pri

^
pri

J
mim pre

p
Cel ne va

mim.

m I
de de

^
zuf 2 zuf

in - con ju n - con - ju -

rat.

rat -

ce

te

le

ce

fe

le

ge

refi..

ge

refi..

li

m
Iu Iu i

111

HKUIJVK^
glasul V Jiq_ Pa de l o a n Zmeu*

JlA - y Larqo

r ^ ^

f^-tr

Jl mm.

rr

CI

V
^
^

3 m
>

yjiL, ru

^
m

r-t-

Wo/,

ca

re

pre

He

JJ
-vi

r -

Vr* vtmi.

G{

^ cu.

'

'

'

tai

tai

na..

cu-

tai

na,. ^ Amin i introducerea de l a C a pre m p r a t u l "

d r x J T T O l
cutai s n t anonime (cntate de A r h i d . Gibescu

112

%^
h

^ V^chi

V'^
pu

V-V

^j
n m ~ chi 71 im. i f c

Upu V ~ fva %r

rb^m
~ rei ret-

//7,

fva

de

VI - a

fa

V ^ ^

de

vi

f.

I 3 Tre / 1 L r *

V ^ -

V me - f

m
fa

4 r>

tre gs

V - r

me.

n -

tre oP

Sfin

cm

fa

Sfm

cm

ta

15 - C n t r i l e S f i n t e i L i t u r g h i i

113

V
cern, a du

V-

JJ
cern,

j
a du Jl foa

J) J, J j j

V^

cern,

5 V

- V

ce/7?.

f-oa ^ gr/ ja -w cea -t \ V , cea-

f f

OZ M "

gri ari

- Ja ia

cea

cea-

Iu

meas

ca.

Jll Ol

Iu

/77eas

ca.

m
a a 3

cum

le

cu/r?

sa

le

sa

le

pa

j j ^ j i

O j
s o le

R j A y r j
pa

i
114

V"

dm.

(^A PHl] MPAUATUL


glasul V PQ

Ca pre Andant'e

Im - p ~ ra -

ful

hi -fu -ror^ pri

mim,

pri

jnim

j J
Ca pre Im-p-ra~

rfrr^r^-^^^
ful fu-fu-ror, pri mim,

m
pri mim

pre

Im -

pa

ra

7 u i - L

$
i

pre

Im

p ra a

ful

V \ -> pre Im - p ra ful.

^ "

J qi

j'' J
pre

Qi'Jj'lJ^
ful. w

Im - p - ra

I
con

Ca

pre

Im

p -

ra

m
-

ful

fu

fu

roi;^

s-L

pri

i
fu fu roij s-L pri -

Ca

pre

Im

ra -

ful

mim

CI * pre _2

Cel

ne

va

zuf

i
mim pre Cel ne v zuf n

ju

raf.

7
r de

ce

fe

le

j ^ j
ce

J
fe le in

; j ;

con

ju

raf-

115

ge

reti.

li

Iu

i
^

la,

li 1

(15

<

L^ O

J. 3 . J ji /a. v

r^

w Iu

li

"ST Iu ia. TI Iu I ta.

li

^
Iu -

j
i -

-J^J
ia.

j. ^'i^J

Hiiinuvic
glasul V PQ

Anton ^ ^ Noi. Larao TI CI

Uncu O ca

m
ru VI mi,.

ca

re,

m
ca

Noi.

ca

re,

re

pre

He -

- n
re pre He ru Jl CI

j
vimi

^ V

V 5 V

ca

re

pre

He - ru

d ca
re pre

^
He ru

116

V
pre

--

-W He -

C^ ru

vimi,.

vimi

ire

He

ru

vimi

q. r >

cu

tai

n ^ m

cu

/'g/

as ^
cu tai

cu

tai

n,

V
na, j . j ' na.

ji CI

cu

tai

cu

tai

na

In

chi

pu

im,.

V
^

na

in

ctii

pu

im,.

chi

t) n chi

pu

m
pu vimi n CI 1 i O vi mi i

im

pre

V ^

He

5
-jz

rnipre. He

ru

fa

ca

toa

x ; ru
V

toa

rei.

de

vi

t.

rei.

de

vi

f-

lii

V
Tre

'

' r

^clr^'' Tre

^ imi,.

q.

tre

sfn

tre

m
in -

sfn

cn

fa

/
re.

cn

fa

fre b J fre

if. b^

sfn

cn

fa

re,

can-

if.

sfn

fa

cn

fa

re,.

can-

fa

re

du

m
V

fa

re

du

cern,

du

J.
cern, a du

\
ce/77 _ cern

Jl C) Toa f.

Toa

f.

gn

118

ja,

ii

V
foa f gri a cea Iu meas

foa

gri

jc

cea

Iu

meas

(K ca cum,.

->

^ 4 ca a cum,.

cum...

sa

*J

^ ^
cum. s.

o J o

le * le '

V ^ J ] j rj j

nj>

Lr

S pa

dam.

m
dm..

->

J J. '

119

(^A PHl] MPIIATIJL


glasul V n q P Q

T
Ci

Anton
^ [re-... Im p ra ful fu fu

Uncu

Ca Andante

W el
Ca p r e ^ ^ ^ Im p ra ful.

0)
fu fu

rcr,

pre

Ir,n

ra

ful

fu
-

fi j
^ ^

ror

1 j
ror.

J j ^
pre Im -

m
p

V^
ra

^
ful

^
fu

m j ^

fu

ror.^

Jl
vo ims~L .
^

pn 9 pri

mim,

L ^ ^ ^
vo im sa-L

*
mim,

Sl
pri mim pre Cel. ne va zuf pri mim pre

5
pri mim pre CeL ne -

^
va

I
zuf,

2:
pri mim pre

CeL

ne

va w

zuf

con

ju

raf

de

- / - t ^ ^ ' J,^ j ^ ^ Cel^ L d


ne va

)Xe 9

F zuf

'

[
con ju

!
raf'

r
de ce

fe

le

ge

refi,
'

GJ ^

. in

con

fe

le

ge

refi.

in

con

120

IU b
ju

rat

de

ce

te

le

Pn

ge

J
~

raf

de

ce

te

le

ge

reti.

71 CI

^
A

li

Iu

I a,

-0
re

??
ti. /I // Iu

I
la. -

5
a

J
-

V
Iu

>) Ci

i
Iu ta.

\
Iu

V
- r
Iu i

/a.

V
' * O

Jl

- r
ia.

HllU
glasul VIII Jic^ Ni

V cfi^

Anton

Uncu

V
ca

Larao

re

pre

ca

^re

Lre.

V
He ru vimi.

C/,

ca

S
He ru -vimi, 16 - C n t r i l e S i l n i c i L i t u r " l i i i

ca

121

re

pre

He

ru

vimi.

V-

re

pre

He

ru

vimi.

chi pu

im.

cu

-vv tai na

J chi pu im. cu fai

^ na

chi

pu

im_ -A

pre

He

ru

-9 m chi pu im. pre He ru

//M/,

V cA,

toa

M i . rei

Jl CI r>

^ ^ de

-er vimr i f c toa rei de

VI 1 VI -

a 1. a

J> K P rei.

V
#

f 1 ^ f

Tre

imi 1. imi ^i

fa

ca j^ J

J Tre

h m J f

foa

.J j j ^ g j ] j
de vi a t

de

vi -

tre

imi

C/l,

toa

rei.

Tre

imi

122

P
m tre if. Sfn t cn ~ ta ~ re

V-

7n

tre

//_

sfn

fa

cn -

fa

re

"m
a a sfn ^''< sfn -

du
B

cern, m |/> V
^

- fre

if.
\

-f U E . cern,.

m n fre if.

du

cn

ta

re.

-v-v

- >

- >

du

'

fa

cn

fa

re.

'

m
cern. V CO,

du

cern.

du

cern,

-TT a du cern.

Toa

gri

p
Toa t gri

ja, -<s>~ ja,

gri

ja

cea

Iu

meas

gri

ja

cea

Iu meas

V I ca,. cum,
>

P
cum,.

- ^ J J=

ca,-

cum-

sa

le

pa

dm,

a cum. s o le p dm,.

123

V
curpin ja Iu meas

cum.

gn

ja

Iu -

meas

^ ca

Jl

cum.

le

pc

ca a cum. sa o le p

V
dm.

V
' J J
1

V cfh

r-it - J ^ ^

1 >-

1
1
-

K~ F

1
-m

e
>

dam.

{ ] \ PIU] MPAUATI L
glasul VIII Ni

A n t o n Uncu V 0% Andante Ca pre

V
Im p ra F Ca pre Im p ra r tul, pre Im ~ tul, pre Im

A p ra tul tu tu -ror vo

V
im. sc-L

5
p ra tul tu tu ror vo im.
s-L

V pn mim, ^ pri mim pre

V
CeL

pn

mim.

pri

mim

pre

Cel.

124

ne

va

zut

f f i ' mim

pre

Cel^

ne --

va

ne

va

zut,

pri

mim

pre

Cel.

ne -

va

y 7 ^ ^ 1 ^,

zuf 1 W zuf

m m 9 n

con rj -1

ju [r 1 ju = m ^

rat
m f V rat. ' 1

-w ^

V (
m 1 r^ J / in concon -

con

JU

raf t^ raf

de

re

te

- --

fe

In

le

4-

d JU

de ce fe le m

J
:7e

ret-i\

n --

con

ju

raf

de

ce

fe -

le

refi.

in con

JU

raf

de

ce

fe

le

CO, ge refi. -li -

II ae

refi.

li

m
Iu Iu ta

la,

cTh

>

li

Iu

ia.

-V j a li ~ Iu

p F f n
* j

j la,

" V a

V
h Iu la.. Sli Iu

^
la Z

zg

w-

125

tfU

S A

S E

K \ D R E P T E Z E
glasul I ^ Pa P r e l u c r a t de I. Popescu - P a s r e a dup A. Pann

Jl CI A Andante

se

drep

te

ze.

j
S

.
se

J
n

drep

H Cv
te

^
ze.

>

rr-1

ru

ru

w
ciu nea.
CIU

ga

ga

mea

ca

acT nea. mea

w 'ca.

fa

ma

ia.

X Ci/yi

fa

ma

^ ^

J j

la.

in

in

m
in in

126

V'
fea. Ta; ^

^ "xr
tea Ta:

'\
ri ri

di

ca

r^
0J

di

ca

rea

/mi t;

ni

lor

3-

rea.

mu

ni

lor.

r ^

$
$
ci/y de. de.

me

le.

jert

V'

f.

me

^
sea

iJ

le

J j ^ ' J i
jert

f.

ra.

V ^

J/

i'J.
sea

.n
ra.

HEIHJVK] LA LITUIUHIA DAIHJKILOK MAI-i\AINTl'] S l INTITE


^ 1 glasul I ^ PQ Prel^ucraf de I. Popescu - P a s a r e a d u p a A . Pann

A Adagio

cum

pu

fe lJ

ri

cum

pu

te

ri

le,

J . iJlJ^
i ^ pu fe refi-

le,

pu

fe

1 m ri
...

n 01

le

ce

le

ce

TT le

J^jjjT^
ce

J iJiJ
le ce refi.

a r j

j j ^
127

im -

pre

na.

im -pre

na

J
u

J J
na. J1

J ^
im pre u na

im - pre

cu

noi, 5

im pre

- t : ?

w Tm pre u

m
v zut

na

cu-

noi-

i
na cu. noi.

cu.

noi,

ne

ne

>

F=n
j j j
ne ^ va 0 va zut O zut slu jesc,. c P ^ J slu jesc, v zut, ne

? r

^f u
slu

stu

jesc.

jesc,

m
tr-

ca

la

t-

^
fi

in

J
ca

rfr
la

r^
t.

in

im

tr.

ra

m
ra

tul

sla

vei:

^J J J 71J
tul sla vei;. t jert fa

V -w^
128

la

la

p
-

1 jert fa

t.

cea

de

tai

na

sa

vir

1
cea de. tai

Jti

n
n s vir l -

se

in

con -

ju

ra.

r i t e

j
f se m

I
con

'^fjJ,L''rj
JU ra..

I Vohodul

mare

Cu

ere

- din

fa

cu

dra

gos

fe nrr fe

Cu

ere -

din

JJ J ^
i cu

dra

gos

-'J

OZ sa ne a - pro pi em^i^ q. ca sa

j
sa ne

j
a -

I ^ j
em,.

J.
ca sa

pro - pi

fim-

fim.

m m

pr

fai

vi

fii-

ce

lei

ve

pr vi e fii. ce lei ve

ni

ce

Iu

- ce..
A

* li Iu

ni

7 - C n t r i l e Sfintei Liturghii

129

.-w / ia. a li ~ Iu / ia, a li Iu i - la.

ia, > -w

li

Iu

P
~ Jl CI

3
i ia, a li Iu i ia..

1 f) [ J

mm

"i Zi

HlRUVK

LA JOIA MAHK
Pa P r e l u c r a t de I . dup A. Pann Popescu-Pasarea

glasul V I

. Jl

9
ce lei

Adagio

Ci

nei

Ta

le
5

Ci

nei

Ta

le

ce

lei

de

tai

na.

ce

tei

de

fai

na.

ce

lei

V
de tai na,.

Ci/y

Zi

as

fazi,

- S

de

tai

na,.
/

as

fzij

Fi -tFi

ul.

lU!

ul-

iul.

130

Dum

ne

zeu,

^TZZlIZZII^IZZimiIII

fum

ne

^ ^

^T pr -

^TT^ ta

^ ^

^ ^

^ ^

pr

fa

ma

p r i

" me

r"r
ma pri

i i i j
me

t i

i
ma pri me

tCj ^

pr

ht

pr

la.

ca

te
ma. pri me te,.

ca.

nu.

nu

voi

spu

ne

vraj

ma

te
nu, nu.
VOI spu

ne

vrj

ma

.. V "
lorTi fai na^ Ta,

A nici

lor

Tai.

fai

na

Ta,.

nici-

131

sa - ru

fa

re

ti

VOI

da

^J
fa re. ti voi da.

sa - ru-

ca

Iu

da. n I 1 Vohodul mare

ca ^ ^

Iu

da.. / XX rul-. mar -

^
ca tl ha

ci]

Ci,

ca

tl txi

rul.

mar

t fu ri sin du m,.

strig,

tu

ri

sin

du

m,.

fi

strig.

ap'r

po a

me ^

ne

te - ma, ^

Doam

^
Ti e: po me -

^[ir r ^ r
ne te - m, Doam

ne, 1

cnd

vei

ve -

ni

n-tru-m

+
n-tru-m p

ne,

cnd

vei

ve -

ni

m
raIu / i

ra

Ta.

li

i
ti a Ta.

A -

li

Iu

132

/a..

in.

'

HllUJVK LA SMBTA MAllli;


glasul V n ^ Pa Prelucrat de I. Popescu-Pasarea dup A. Pann ^
Jl ct

Adagio

Sa

ta

ca.

f V
-a-

i
S fa

a ca. XV

fot. ^ l sa

m
s/-ea.

fru - pul

me

nesc.

j J P T j
/tu - pul o me nesc-

J J i2
i

i
sa

V-> 5

"iirt m'^P M

^^
cu fri

-h Lica

cu

cu

fre

mur 2

ni

mic.

Jj^
Are mtyr l ni mic. Ol X pa mm Aesr

fru

x^J
pa mm

p
fese. n fru

133

SI

ne

sa

nu

cu

ge

te,

Jj j JlJ'
SI

ne

sa

nu

cu

Jl c

ge

te..

Im

~ p

ra

^^

j.

J]

jjj

j.

'
c

j
m

j
~ p ra w

tul

m p

ra

lor

Dom

nul

dom

J
tulcP ni S=ts ni im pa -

^
ra

J^'^
ti lor i Dom nul dom -

/or_

C/l, Hris -

tos.

Dum

ne

ze

^
lor,^

^ }> J/
h/ris tos.

g
Dum ne ze

ul

nos

tru,

VI

ne

sa

se

i
ul nos tru. vi ne sa se ju de ce i s se dea spre.

JU

de

ce.

i A

se

dea

spre-

min

ca

re

( A ^^ -3

ere -

din-

ci o

'

Iimm ca

J^JL
re

m:

iTTj

ere - din - ci o

" ^ C I Z l -

134

lor

mer

gnd

5 lor,. mer -

in tea Lui ce

n - a

gn d-

n-

a -

in

tea

Lui

ce

r~>
fe

le

ge

reti,

in

"p r
te le n

i* V'' r r
ge

f ^y^Pf
refi,. n

ge - reti,

m - pre -

cu

toa

n ce

_2_

i
ge re ti, m pre u n cu toc

^^J J
t n - ce

J - ^
p -

$
V

to -

ri

st - p

ni

'

J j
to ri w rea.. 5 v-> -

JJ J.
a n

J' j
i stp ni

Vohodul
rea.Jl Ct

mare

He -

ru

vi

mii

cei

cu

ochi.

muli '

^ 2

m He - ru vi mii cei

cu ochi. muli i

Se -

ra

fi

mii^

cei

cu

cf

te

a se

i
Se ra fi mii cei cu c te a se a

135

npi

^^

ca -

re

ii

ripi

ca

re

^ nixr ^ ^
co pe ra fe i sfri ga i sfri ga

co

pe

fe

fe-

te -

le

lor.

cm

le

lor

cm

fa

re

n - tre

if

sfn

V r
ta

j 1
re n tre

t i ' i T ifsfn

[ ^ ^ T f.

n CI

li

V-

li

m
Iu v. n

Iu

la. .

/a.

->

J-J j J

J J.
I U B I - T I ] - V O I , DOAMM]
glasul V nl^ Pa de I e r o d . S e b a s t i a n Barbu-Bucur

5
5

Iu

f p J s
bl Te - voi^ Ooam^ bi Te voi, Doam

n^j

vr

fu

P
v/r

ff
tu

Iu

ne,

136

Jlf
tea mea Dom - nul

r
tea mea

"r cJ
Dom' nul

rr^
es es -

te

n - t

m
t b -

ri

rea

mea

sc

Ae

/n -

rh

rea

mea

sc

pa

rea.

d
mea

A T> C/U

X
l iz vi to

X ruL

hJ
pa reamea l IZ ~ b

n
VI -

.r^/'i:
to

.
rul.

P
meu._

"27

nJHI-TE-V(H J)OAM\E
glasul V I I O/y Ga de Ierod. Sebastian Barbu-Bucur

11
Adagio

Iu

bi

Te - voi^

Doam ^

ne,

vr

tu

t
Iu ~ bi - T e - vo!^ Doam ne^ vr tu

^
tea mea.

11 3

r ^
Dom -

^
nul es te n t -

1 V

rea

mea

c/^

P
ri

J is::
reamea

tea

mea.

Dom

nul

es

te

sca

pa

sca

pa

m
-

rea

mea

Ji
S :

iz

VI

i
iz b

rea.

mea

i-

18 - C n t r i l e S f i n t e i L i t u r g h i i

137

m
to
fo

_>

-V

V -

ruL

meu.

1
ruUmeu.

I U B I - T I ] - V O I ,
glasul A/
y i l l

I)(>AMM]
NI

"

J i C ^

T
t f L , Andante ^ ^ " " Doam V
A

d e Micu

Moldoveana

Iu - bl ~

re voij

Iu

bl

mea

mea..

A
Vf

fe -- VOI,

Doam

m fe

ne,

vir

ne.

v i r - r>

m
tu w ^

tea.

tea

Dom - nul
> > P

es
m

^ ^ ^ P

te

n - t ~ n

rea.

*
n fa -

Dom - nu!

es

ri

rec.

mea.

mea

m
- V X

sca

pa

rea....

mea ^

l
^

sca

pc

rea
\ > VV tfU

mea

si

iz - b

vi

to

rul.

meu.

i
iz
-

JJJ
b vi -

J j^' J j ;
to ruL

j m
meu.

138

l U B I - T E - V O I ,

{
^

D O A M A E
Pg de I. Popeseu - P a s r e a ) Nicu Motdoveanu

glasul

' dup H e r u v i c u l q l a s

n -u " r/ Te VOI Doam

V
ne, -jg Iu ~ bl Te VOI Doam ~9 ne, r

Andante

- 9 -

vr

fu

tea _

mec

D~im

nul^

j * vr -

J ^

I ^ mea. Dom nul_

fu

(K fe Ci r> p tj es fe n f ~ ri ' T' in fi ta n

^ rea mea ^ rea mea _ F

-V^

Oi Gi l sca pa -

H
j

'

J q ^ l sca -

B
pa

- ( fn i ^ ^ * r 0 rea

m 0

J mea

i iz ^
\

^! ^

^ md ^ rJ vi -

" i

^
fo

I 0

^ j

- j ^ rul^

V
meu. ^ m meu.

V.
V

Gl

139

I U B I - T E - V O I ,
glasul {dup III T I Ga

DOAMNli:

iuminnda

Cu t r u p u l adormind " ) Nicu Moldoveanu

Iu Andante

bi

Te

voi,

Doam

ne,

vr

fu

Iu

bi

Te

voi,

Doam

ne,

vr

tu

tea

mea.

tea

mea,

m
V
t ri rea

Dom

nul

es

te 9

Tn d n

m
pa

Dom

nul

es

te

mea

sca

T I

j
ta

J
ri

j^r-j
rea mea i sca pa

rea,

sca

pa

rea.

mea

^^
'

i m

iz P iz -

A l^b" ^n

-1 m
rea,

K
sca

^
-

1
pa

m rea.

mea

^
vi to

V
ruL..

^ meu.

4 .

vi to rui. meu.

140

R S P U N S U R I MARI
glasul V Pa
de Varlaam Protosinghelul

T
i du hu lui tau.

Andante

^
i du hu

J ^
lui tu.

nPre Ta

(K
ti,
^

pre

Fi

ul

pre

Sfn

tul

Duh^

Tre

J
Pre Ta ti,

.
pre Fi ul i

1
pre Sfn ful Duh,

Tre

Vmea cea de o fi

>51 2:
mea cea de o

fi

P UIS '
in

in

ta.

ne

des

pr

f.

ne

des

pr

VW r
ti t.

Jl Ol

f.

01

Ml

^ la

pa

di,

- jert

fa

la

^ ^ dei.

CI

d
Mi la p ciij jert fa la

d
u dei.

cu

du-

hui

"
^ ^

tu

" "Ij

^A

q"*

vem

_'

tre

Dom

nul.

cu

du -

^
hui

H
tu. A -

U J
vem c tre Dom

>

rj
nul.

141

ir
Cu vred-ni ci

/ w

^
e.

"w
ICU drep fa te

Cu

vred

- ni

CI

cu

drep

- fa

fe

/XX
es fe. ne in

V*
chi

\
-

^
na

Ji
^ Ta ~

^
fa -

es

fe.

ne.

in

chi

na

Ta

lui

Fi

u -lui

rjiiP
Sfn Sfn in f.

fu lui^

Duh^

Tre-

iu:

FI

u lui

fu

lui

Dufi,

Tre

mei...

m
X V

r
cei de o fi

^
i ne des pr *

f, Xcei de o

f
fi in

mei_

d
pr -

fa.

ne

des -

n
fa.

fi

Ol

fi

Sfnf

Sfmf

Sfnf

Dom

-nul

Sa

va

of.

q.
_5_

Plin

i5>
Sfnf Sfmf

m
Sfnf e Dom - nul Sa va of.

Phn

XX

ce

rul

q.

pa

mm

ful

de

ri

rea

ce

rul

pa

mm

ful

de

m -

ri

rea

142

JX
Ta. O -

-V

_>

sa

- n a ,

O -

sa

na,

O -

sa

na,

O -

sa

na

in -

fru

2 a
Ta. o -sa na, O sa na, O sa

:z
na.

P
O -

F
sa na n tru

cei

de

sus!

Bi

ne

es - fe

cu

vm

taf

cel

ce

vi

ne

p - tX L
cei de

0
Bi ~

^
ne

J 5
es -

^ ^
fe

J
cu -

^
vn

H i^J
taf

0
cel

m 1'
ce

i'
vi

V-_
ne.

sus!

'w
n tru

^
nu

w
lui.

Jl
O sa na, O sa na,

nu
f

me

le

Dom -

^
me le

^
J
Dom nu lui.

^ ._
O sa

1 ^ ^ i
na,

& na.

fru

nu

O - sa

O -

sa

na,

- sa na

in - fru

cei

de

O-

sus!

V
^ i #

Jll

y-1i (y J
O'

>

w
O -

^
sa na.

r ^ ^
sa-na

F
^ ^ ?

r>
f ^

ik
r ^

o
^^^

fn

- fru

cei

de

sus!

CI
A Adagio mm.

+ a mm.

q.

91

min.

mm.

J. ^ ^ J J
A min, a mm. A -min, a mm.

I'HI

TINl!]
glasul V

r i ]
Jiq_ Pa

L A I J D A M

I W
Pre Ti ne-

r ^
Te

vx
la -

Ui-.
u

S
Pre

3
ne-

j j
Te.

j ^ g
l u

Ti

143

^
dm,

JC ^

^
Ti

f " O ^>
ne bi Te.

-vv

pre

dm,

pre

Ti

ne

bl

ne.

16

cu -

V! n

tm;

^ '

fi

mul

fu -

mim^

Doam

ne, ^

0 X

3
cu vn fam: TI e

i
mul fu - mim Doam ne.

fi

fi.

mu!

fu

mim,

Doam

ncj

m\

ne

ru

gm

^ ^

fi.

mul

fu

mim,-

Doam

ne

ne

ru

gam

V -

cT

-pr.

^^ Dum -

e,

Gj
^

Dum

ne

zeu.

Dum

ne

zeu,

-l

>

TI

Dum

ne

zeu.

Dum - ne

zeu.

Dum

ne

ze

lui

nos

rn u.

ne

ze

lui

nas

tru.

n CI

-rr

144

PIU]

li\'I<]

TI']

L A U D A M

glasul V N Q [ PQ lie A. V. Uncu

Pre Andante m
Pre

VtI ne Te _

^ J C ^ la u dm,
>

pre

5 ^
TI

m
ne Te. l u dm, pre

f
'"/ ne bl

w
ne

^
Te

V:>
cu ~

V
vn -tm:

Jl CI

TI

h r r j

t r

R a

>

XX
ti mul fu mim, ^ ffi mul fu " mim^

kXX ^
Do am

XX

ti

mul

fu

mim.

fi

mul

fu

mim,

Doam

/ XX
ne,

ne

ru

gm

P
ne,... l ne ru gm Ti

Dum

ne

ze

m
Jl

lui.

Dum

ne

ze

lui.

Vnos fru.

J
fru. 19 - C i i t r i i c S f i n t e i Litiirj'hii

^.JJ
145

HASPIJASIIIU
glasul V jiq^ Pq Prelucrate dup n
,4 -

de

I. Popescu - Pasarea, ( Craiova 1854)

Filip

Paleologul

CI
l

min.

Du

- hu

lui

Tu.

Ji CI

Andante

/i

"

mm.

Du

hu

--

iui

Pre

Ta -

ti

pre

Fi

cea

Tdu.

pire

Sfn

tul

d-

Duh,

Pre

Ta

ti

pre

Fi

Ul

pre

Sfm

tul

Duhj

V!re mea de o fi in

ire

mea

cea

de

fi

w
a ! ne - des - par

w
ta.

. Jl

i
f l ne - des pr

t.
Jl ct

9
Ml la p ciij jert fa la u dei.

Mi

la

pa

cHj

jert

fa.

Ic

dei.

I
146

cu

Du

hui

Tau.

vem

ca -

tre

Dom

nul.

C[

cu

Du

--

hui

Tu.

vem

c -

tre

Dom

nul.

n
Cu vred -

O ^>
ni ~ ci

f
e l cu drep

Cu

vred

ni

ci

cu

drep

V V

Jlf
te ^ a r7e
m chi

fa

te

es

iC*
Aa te es

*
te ne _ m cW -

na

Ta

lui

Fi

lui

Sffn

tu

na

Ta

lui

Fi

lui

Sfn

tu

w
^g _ mei cei de o

m
iui

Duh,

d
Duh, Tre i mei cei de o

lui-

XX

TL %
t ^ l ne des - pr i t.

fi

in

fi in

^ J J
t

J
i

ne

des

- pr

ti

"V ^
Sfmt Sfint Sffnt

X-V

es -

~>
te Dom-nul Sa

va

j
Sfnt Sfmt Sfnt

Ki^g
es

j
te

1 1

K '
J
Sa va

ol

Plin

1'

^
of. Plin-

Dom-nul

es

te

ce

Jl
rul
pa ~ mm tul

f-t

ce

rul

i.

pc

mm

tui

147

de

m -

r/L

mm
de

de

ma

ri

^EEEiE
m - n -

m
rea

rea.

Ta. 2

O al

sa
sa -

na,.

de

ri.

Ta.

na.

^ cT
o sa ~ na m ~

^
tru cei

,
de-

- K

Jtf

?
ne.

X c/

j
o -

j
sa na

j
fn -

j
fru, cei...

de.^

sus.

Bl

ne-

es

te

cu

es -

te

cu

m
vm vn le le

X
taf
re-.-

/
X

XX

>

vi

^icel ne

In

tru

3
tat

^^^iC
Cel ce v! ne n tru

6
nu me Dom - n u Iu!

nu

jL

sa

na ^

: , ^

me

Dom

nu

lui.

sa

na,

>1

^
n tru cei, in tru ceide.

Jl'

m
sa
sa A A

~
3

na

"^susf^ ^ (S^ sus!

2 1
na n tru cei, n tru cei de.

I
mm,-..

I
a mm

-Tt

JJ
mm.

^
a

mm.

min,

^
mm..

XX

->

Jl 01

A -

min,.

mm.

148

Jl CI

X V
Pre Ti ne Te. l u dnij pre Ti ne 6/

1 r ^ t r
Pre ti ne

J'J j- J
Te l ~

IQu dfTij pre Ti ne. bi -

ne Te cu vin

w
fm:

> cL

f II

J
Te cu vfn fm:

^ e

ne

Ti

I
mul fu " mim,

w -

^^^ ne,

ri ne ru

fi '

'

Doam

gm

Ti

cT

^
fi mul -

fu

- mim,

Doam

ne,

ne

ru

gm

Ti

9
Dum

ne

ze ~ u lui

nos

Dum

ne

ze

lui

nos

^ -
fru.

Jl CI

C7
fru.

HASPIJASIJIU
glasul VI n PQ Di de Mantu lonescu

cu

Du

hui

fu.

^ ^ 1

j ^ j ^ 1 . . . ; ^ ^ i cu Du hui fu.

AJU ^ ^
Pre Ta fl, pre

Pre

Ta

fl,

pre

Fi

ul

pre

Sfn-

ful

Duh,

Tre -

Fi

ul

pre

Sffn-ful

Duh,

Tre-

149

- mea

cea

de

fi

in

2 IZ2

i ^

ne ^

des

pr

i
i mea cea de o fi in

ne

des

pr

m
fi Ml la Mi - la

f.

Ta.

p pa

m
hui

cil,

ciij

jerf

m
jerf -

fa

la

dei.

i
fa la u dei

cu

Du

fu.

te
>/ cu Du hui fu.

X I A 1 vem c = H ca i fre fre Dom Dom nul. s> nul.

vem.

J-

Cu

vred

- ni

ci

cu

drep

fa

fe

es

J
Cu vred ni c e i cu drepta fe

^
es

fe.

Jl a _J ne ^ in - chi - na 5 ia fa-lui
,

i
L

t-i

u -

iu

fe

ne

m - chi

- na

Ta

fa

iui

!~i -

O -

!ui

ise

Sfn

f u - l u i

Duh, ^

Tre

i -mei

cei

de

f i -

in

P P
fu " lui Duhj Tre i - mei cei de o fi in

Sfn

^^

si

ne

des

pr

fi

f.

fa

ne

des

pr

fi

f.

%.

-W Sfnt r ^ ^ Dom nul Sa va of. ^ Plin^

Sffnt

Sfint

Sfnf.

Sfnf

Sfnf

Dom

nul

Sa

va

of.

-Plin^

\>f b

ik Ln^ff
re ce rea Ta. ^ O - s a

V.

= rul

Tii

^ r ^ l pa mm ful de X r pa " v mm j ^ v ^ ful mi ri

rul

de

ma

r i -

^ -

W Bi ne

rea

Ta.

sa

m
na na . X Cel

m -

tru

cei

de-

sus.

^
n-fru cei de sus. Bi ne

XX

iiib ^tri,

^f r
es -

r r
fe cu

r y = ^ ^
vn -

a. faf

L -

J J ce vi

J
ne

T ^ F n fru

^
nu

- Dom-nu-lui <

Jl O 2 sa na.

Jll in

me le

^'r r r
me le Dom-nu-lui O sa na.
m -

151


fru cei

^
de^ sus!

f^ru

cei

de.

sus!

min.

min.

m
mm. min.

Pre

Ti

ne

fe

dam^

pre

Ti

5
Pre Ti ne fe l ~ u dam. pre Ti

ne

bf

ne

fe

cu

vn

fm;^

'

Ti

fi

mul

~ fu

mim,

P
ne bi

3
ne fe cu vn fam; J
ITi

If i

mul

/ fu

mim.

Jlf Doam
ne, ' i ne ru

XV

gm

Ti

Doam

ne,

ne

ru

gm

Ti

m
fru. fru..

Cj

uum

Dum

ne

ze

lui

nas

g
ne ze

c T c j
lui nos

152

U A S P U N S U R I MAHI
glasul VIII Ni

T
c/k Andante Pre Ta ti. pre Fi

prelucrare

de

I.

Popescu - Pasarea

3 eJ
Pre Ta ti. pre Fi

i
Sfn ful. Duh Tre -

Jl
ul i pre

t;/

J V

J
pre Sfn

^
/(;/_

Tre

mea.

cea

de

fi

fa

C'-,

Vi.

i
mea . cea de o fi in f

ne

i j
ne

des

m
la pa

des

pr

fi

fa.

tfU

Crezul pr fi f.

Mi

cil

jerf

fa

la

j
Ml la pa cu jerf fa la

V t

JTJJ' /
u 20 Cntrile Stintei Liturghii

dei.

cu

du

tiul.

tu.

dei.

cu

du

fiul.

fu.

153

(Ih

v^

' A -

s l
vem^ ca fre Dom j

nul /

r Cu

vred-

J
A vem. c fre Dom nul Cu vred-

CI

cu

drep

tn

I
tr

fe

ni CI
i cu drep fa te

es te a ne n

chi

nc

Ta

es

te

ne

r/?/

na

Ta

lui

Fi

lui

Sfn

tu

lui

Duh,

IL tJ
lui i Fi u lui i

J.
Sfn

J
tu -

J
lui

i
Duh,

v
re ;

^
mei cei de o fi

_>
m -

->w
o

te.

tJ

i.
Tre

J
i .

J^
mei cei de o fi in fa.

xi . ne de?s

pr

-s.

R k
des par

1
ti

1 J

i-

F ^
ne

V cO,
f.

i
fru.

154

Sfnt

Sfnt.

Sfnt.

Dom

nul.

Sa

tj

Sfnt

Sfnt.

Sfnt-

Dom

nul.

Sa

va

ot

plin

ce

rul

pa

1
va ot plin e ce rul l pa -

V
man

m
0
O -

tul

de

ma

^ ful de

rea.

man

ma ri

rea.

f\ A ((vN

d/U k 3
Ce

1 9
sa

^^
- n a

^^^

lui

m
din 'nl ti me bi

Ta.

ne

es

fe

cu

vn

C/h
'J'

V / RK V M T TJ

V
ne

M >
es

^
te

^
cu vn fat Cel

m r

ce

vi

V I \ \
ne , m tru nu me

le

V
Dom nu lui,

V cO,

J J J J J'
ne in tru nu me le Dom nu lui.

sa

na

Ce

lui

din

'nl

ti

->

4
me.

V f TV

J
O -

J
sa

J
na

^
Ce lui din 'nl ti

me.

155

RASFlJNSUni
glasul VIII T, jic^

MAIU
Ni Anton Uncu

V cO,
Anaante

Si

du

hu

lui

tiu.

V cA,

Fre

Ta

ti.

TT i
du hu lui fcu Prc

i
Ta tal. i pre Sfn tul Duh,

pre

Fi

ul

C/,

Tre

mea

cea

J
pre Fi

1 J
ul i pre Sfn tul Duh, Tre / mea cea

de

fi

in

ne -

des -

pr

de

fi

ta

ne -

des

pr

ti

V tfU
t.

Crezul
-G>-

t.

tfh
Mi la

pa

di,

jert

fa.

la

W/

la

cii,

jert

dei.

V tfU

cu

du 1

hui

tu.

j j j 1

fa.

la

vem.

A
dei. i cu

m
du

^
hui tau.

vcrr..

156

fre

Dom

nul.

ca

fre

Dom

Cu

vred

ni

ci

cu

drep

ta

te

Cu

vred

ni

ci

cu

drep

ta

te

K
es te

*
-

-> <
a. ne m chi

=r-F^l
es

- "

L^W
ne in chi

te.

na

Ta

ta

lui

si

Fi

lui

Sfan

tu

^
na Ta ta lui i Fi u -

i
lui i Sfn cei de o fi --

^ ^
tu

lui

Duh

C/ji

re

mei

in

lui

Duh

Tre

mei

cei

de

fi

in

td

ne des -

par

>

^^
rT

y 1 " W ^ ^ L;
i k Sfnt^

Sfnt,

Sfnt

Sfnt.

Sfnt Sfn/

w
Dom nul

ei
Sa va

J
157

/V T ot ^

^^

^^ * es fe

ce

ZZL
-G>-

ot,

plin

es

te

ce

m
rea.
Ta.

rul^^ 0
ruL

pa

1
! pa -

mn

tul

de

m -

ri

tfU
O

sa

na.

i
mn tul de ma ri rea. Ta. O sa na. In ~ tru

&

cei

m tru

cei

m
de. de. C/h cel -0 ce 0 ce

sus,.

bi Pr

ne

es

te

cu

i
ne es te cu
ne.

sus,.

bi

van

tat

vi

in

tru

t)

vn

tat

cel

vi

ne.

tru

r^^ nu me le Dom nu
/ui

V r>

sa

na

5
nu me le Dom nu lui O sa na .

tru

cei

de. T ^ r

sus.

V I

tru

cei

de.

sus.

158

HASPIIASIJRI
glasul l V Jl C{ Pa

MAIU
Nae Mateescu

T
A min.

Jl CI

j5

du

hu

lui

tu.

Andant-e d A n VT
Pre Tc

j
f-cl, jxe

>

J =

MIN.

V
ul.

Ml

Ml 71

^
i

la

.
cu

^
du

jerf

fa

la

CI

M
du -

hui

tu.

Si

cu

hui

tu.

159

V A vern c fre Dom nul.

122: A ji vv Cu / u
'

vern

fre

Cnm

nul.
);

vred '

ni m ni -

ci V m ci J ] ^ i 4

e. d

CI 1

1 *r Cu

w vred ~

cu

vred ni

drtf

- fc

fe

IL-t

b
cu

i.
vred -

J
ni ci i drep fc fe X } CI

ne _ 4s
0

in 1 m in

'

>

cil! i 9h -

iic

iC ri

ne __

na

Ta

ta

lui

Fi

-- u

lui\

Sfcn

fu * w fu

--

L. ^

P^
Sfn

lui

^i

Fi

--

si

r
lui,, Duh, Tre /

lU!^,^ V' mei TV

Duh

ire

cei

oe

fi

w mei cei de o fi m Jl Ol f

ne ~ des

pr

fi

f.

i"tJ

J
i ne des pr -

^ ^ J J
fi f.

160

ir

n
Sfcnt Sfnt Sfnt Dnm nuL Sa va

- s a

na^

fru

cei

de

sus

r)

sa

na

cei

ae

sus

))

Bl

ne

es

fe

cu --

van -

taf

Bl

ne

es

fe

cu

van

faf

Cel

ce

vi

ne

in

fru

nu

mA

le

Dom

nu

lui

sa

V na, J sa na_ m fru cei sus.


-<9-

Jl' Ci

na

in

fru

cei

de

sus.

161
21 - C u t r i l e Sfintei Liturghii

T
4-

ji Ci

vr ^
A min.

-vv

vv

C/

1
A min.

ji
A

mm

m
s:

V
" 0 ^

JX

min.

Jl

q.

V
ne Te la -

Pre

Ti

Pre

TI

ne

Te

la

dm,

pre

Ti

ne

A
bi ti

ne P r ^ 0
/7e

ie

ai -Gh-

dm,

pre

Ti

/e

cu

van

tm,

Jl' H

X e Iti mul-

,
J

ta
i/n
fm^
Ti

fi

mul

^V

tu

mim

Docm

ne.

fu

mim^

Doam

ne.
-VV

ne

ru

gam

TI

Dum -

ne

ze

ne

ru

gam
^"VA

Ti

Dum

ne

ze

lUK

nos

fru.

i
lui. njs fru.

162

H A S P I I N S I J I U
glasul V TI C|_ Pa

M A I U

Alexandru

Raicu

T Ji
Andante
l du hu lui teu.

( Hui )

#
du hu > Pre Ta tSl, --^lui

a fu.
^ >
>)

h ^ T
Sfn

pre

Fi

ul

Ci

pre

K
Pre \ tul

rm
la

^
f l,
-

-jf J
pre

0-jFi
.

^ ^^
ul
i

pre

O''

n
Duh; Tre / mea cea de

fi

i t T
Sfn -

9- - j ^ fuT.

Duh-,

^
Tre
))

mea

cea

de

fi

in

f
^ : -j

ne

-- des

-- pr

tn Jl

fa

si

ne

des

pr

f.
Crezul

TI

fc.

Ml

ta

TJ
fii la

m
pa pa cu du cu du

cil,

jerf

fa

la

i
cil, jerf fa la ~ u

Jl

li

dei.

huL

tau.

+
dei. i hui tu. A -

163

X vem c tre Dom nul.

IL vem^
c tre Dom nul.

, X q
Cu vrea ni

r;

;/

fu

i
-8
Cu . vred ni

d
X

cu

drep

ta

te

es

) 9
a ne

te

in

V ^
chi -

t/re/:; -

te Jl

Ae

es

te

ne

in

chi^

1)

na

Tc

--

lui

Fi

lui

i
^
na

^
Tg

/(//

Fi

lui

cT
fu lui Duh:

Jl q

Tre

met

cei

de

L - r
Sfn

c VA.

fu

it^
lui

W-'

Duh:

Tre *

--

me/ v v -

cei

de

Vp

164

< Plin

^
ce rul i pa man ful

Jl CI

Plin

ce

rul

l
X

pa

man

ful

>5
sa na, ^

de

ri

rea

Ta

de

mc

ri

rea

Ta

sa

na.

JC 11
sa na^. n fru cei de

SUS; 1

Bi

ne

I
sa na._ m

fru.^ X 1)

cei

de

SUS;

Bi

ne

es

fe

cu

vcn

^cf

Cel

ce

vi

ne

in

es

fe ^

cu

van ^

fcf \

Cel

ce

VI

ne

in

fru

nu

me

le

Dom

lui

sa

na,.-

iL-ir

fru nu me le Dom nu lui,. J sa na.

3
f
*

-II
O sa na,.

-v-v

sa

^ 1 1 m J 0

sa -

L
na.^.

m^ ^

1 1 1 ^ ^ ! 0m^^

J '
O

>
sa -

na

fru

cei

de
N, I

sus.

Jl' CI

m
na n fru

22:
cei de. sus.

p-

Jl

vv
mm... ^

cf K J)
A min. __

X )1 r

- t r

1 1 J
~

1 *

165

o' ^ P n ^ V ^ L

TI mm. i 1

^ ^

mm.

Pre

TI

ne __

Te

la

s
Pre Ti-

1 - r ne . r pre Ti ^y.
ne bi ne Te~.

22:
Ic ~ u

a am

X )5 q.

Te

Vcu

Jam. V van -

pre
K

Ti

ne

bi

ne

Te

cu

Jl I
Ti

fam,

fi

mul

fu

i
fam, Ti fi mul fu

mim

-yx
Doam ne

X ))
I ne ru gam,. ne ^w ne ru ~ ru -

r
mim Doam ne ne ru -

m^ w

gam,^^

r
gam,

vv

V
Ti

c<

n
Dum -ne ze

-vx

gam,.

Dum

ne

ze

/uz:

nos,

vv

nos V.
fru.

Jl'

fru.

166

HASlMJ\'SmiI
glasul XV I I J I CiA^ Ga

MAHI
Pr. Nicu Moldoveana

T 5-

\\

^
-^f

du

hu

lui

tu.

V
^
^

U 5/ w

^
1 #
du -

s
hu

lui

r-; 7-1 ^
tu.

Pre

Ta

fl,

pre

Fi

ul

C'l.

SI.

pre

t r
Pre Ta V Aa(. pre Fi ul

ir
pre

Sfn

^ tul

Duh.

ol.

ire

mec

cea

de

fi

in

Sfn

ful

Duh,

Tre

~
-

mea
-v-v

cea

de

fi

in

C/Z.
f ne des pr fi

V
fa.

V. r
1 Crezul

=
f i

I f

^ des pr

1
fi

1
^

1
'

J-"
^ ^
f..

ne -

n- T r

^^
t-h la pa di, ierf fa la u dei.

TV

Ml

m ^ ^
p

1 ai

>

1 a
-

1 r
fa

la

'
~ u

1 i
-

1
.dei.

II

la

c/'O

jerf

w 5/
cu du hui fau.

\\

J'

vem

ca

cu

du

hui

fu.

vem

ca

tre

Dom

nul.

167

VCu vred ni ci e i cu drep ta te es

y , a
Cu

j j m fi

ni ni

J - CI
e

cu
_>

1 )

^ ^^

* i
fe

^
es

II

d -

I I

vred

h:

A 11 oU

VX
n - chi -

T
Ta -f lui

na

j M
te a

i ^
ne m ctii na Ta t -

lui si

Fi

lui

Sfn

tu

lui

Duh

Tre

-T

Fi

lut

si

Sfn

fu

lui

Duti,

Tre

mu

ce

lei

de

fi

in u

51 Cl-

- v->
s

5'

ne

"

des -

par

-m-J ^ J Z ^ r
mu ce

1 ^ i t ^
lei de o

^
fi in

^
f i

^ ^ i
ne des -

L
pr

V
fi

V
-rr f

T T r
t i M=

->
Sfcnf.

X
Sfnf

y
Sfcnf jm Sfnt

V
O-m-nul Sa ~ va

^
--

->
nf! Sfnt Sfnt

fj
Sfnf

'

*
Dom-nul

^
Sa -

*
va of!

^
Sfnt

e^

Sfnt,

Sfnt

Sfnf

Dnm -nul

Sa

va

of

D'^m

nula1-0 nul-

i), ( b " i
Sfnt^

' r
Dom

= *
nul

1
Sa m va

^ Dom ~

Sa

m
Sa

va

^fi

Plin

es

fe

ce

32:
va of! Plin es fe ce

168

rul,

plm

i_

mn

ful

de

ma

122 ruL plin i. pa man ^ cei de sus! tul r de T ^ 8/ Moderato ne m h ^ -

- V

rea

Ta, r>

sa

na

n tu

rea

Ta,

sa

na

n tru

cei

de

sus!

Bi

ne

es

te
1

cu vn

tat

Cei J J Cel

ce j

vi

ne

n 1

tru

nu

*
es te

m
cu vn

s
tat

J ce

J vi n e n

tru

^ ^
nu r^ in ~ tru

> me le Dom nu l u i

-XV ?

^ o Q tempo

^ ^ sa

^ na

V
cei

me -

le

O E nu lui O sa na V' n

i
tru cei sus. f

de

sus, 1 n

tru

cei.

de^

n ^ mm.

0 O l tru cei.

de.

^ ^

rj sus.

de T T

sus, r Andante

mm.

T f o A

: min, -v A min, _

l k ^ mm.

V
a mm.

y
W

, ^
-

c/TN'^ A

^^

G a

It mm.

>

1 f

min,_

JSJ Pre Ti ne Te l u dam, ^ pre

Adagio

i
Pre Ti ne Te l dm. pre 169

22 - C u t r i l e S f i u t e i I.itur<>liii

TI

ne

m
Te Te Ti Ti -

bi

ne -

cu vn

tm,

Te

bi

ne

cu

vn

Ti

ne

bi

ne -

cu vn fam,

Te

bi

ne

cu

van

V - ^
fam: e fi mul fu mim. Ti

fam; e fi mul fu mim. Ti -

fi

mut

fu

mim

Doam

ne

fi

;r

r 1
fi

r 1
mul

= =

F
fu

^
mim

Lf
Doam

\-m

1 ^
ne,

i i
fi

mut

V fu mim

ZMt
mul fu > mim

m
Doam Doam ne ru ne ru

ne.

ne

ru

IZZ
ne. i ne ru

m
gam_ gm.

\
e ^ gam_ TI gam__ TI / e

r \ \

Dum ne ze u lui

V nas
^- 01

^ ^
fru
ai

\\
r>
i

->
ne
s

/L\>

J
Dum ne

&

fj
fru

&
i

ze

lui

nos

ne

w
ru gam_ Dum ~ ne ze

ru

gam.

tui

Ti

Dum

ne

ze

V
u nos fru.

-hV/

m
u

m
lui nos

K im "

""

"

1 1 -JJ

1 1 i

; 1

'--<

N ^^

1 1

n
fru.

170

RASPUNSUIU
glasul se T ji ct Andante pot conta V ^ i la q^ PQ

MARI
Pr. Nicu Moldoveanu

l i t u r g h i a Sf. V a s i l e ) n Ci

du

hu

(ui-

tau.

-TTi ^ du ^ ^ ^ hu lui

fu.

Pre

Ta

tal,

pre

Fi

ul

pre

Sfn

m ^ m10 Pre

t = = = = t = =
ti, pre Fi -

J
ul

pre

H
Sfn

Ta

tul

Duh

n Ci

Tre

mea

cea.

de.

fi

in

ta

h
tul

.
Duh

J
Tre i

F
mea cea. de.

fi

in

ta

I
i ne des pr ti ta.

V n
Crezul -a

ne

des

pr

ti "" t.

Jl A// Andante
ia p cii

V
la fa

jert

tii

la

cu Ji Ci

^
i

jert

fa

^
du

la

dei.

cu

hui.

zr u dei. i cu du

w
tau.

Ci

Ti Ci
A vem ca tre Dom nul.

hui.

tau.

vem

ca

tre

Dom

171

r H L-J
ne des - pr ti

cJ
t.

172

T
Adagio
Sfnt. Sfnt, Sfnt Dom - nul Sa va

Sfnt.

Sfnt,

Sfnt

Dom - nul

Sa

va

X
ot

^
^

Sfnta

V
0

es

te

Dom ^

nul

Sa

va

ot

Jl Ci

Plin

es -

a
es te

^
Dom nul Sa -

0
va -

o
ot Plin es -

ot

Sfnt

te

yce

rul

^i

pa

mn

tul

de

ma

ri

te

ce

rul

P
i sa
)

mn

tul
V

de

ma

n
-V

rea

Ta.

O '

na
^

tru

cei

de

sus.

Jl' CI

tru

ri
rea Ta.

mO

K
-

m
sa

'
Bi

^
na

'
n -

'
tru

1
cei de

^
sus.

F r r
n tru

V cei

->
de_

^
sus.

X ti
^

^
ne

^
cu van -

^
tat..

2
cei de. sus. Bi ne cu vn - tat^^ es te

Cel

ce

vi

ne

n tru

nu

j r
Cel ce vi

V 7 r

ne

in

tru

nu

me

m
me na,

^
le Dom

< -

nu

lui.

O m
O -

sa

na.

sa

L
le.

1 J L*
Dom

h - nu

rj
lui.

m -S 1 1
sa


na,

fP T
o

f
sa

f^ ^
na,

^ n X U Itm
sa na

<
de sus,

yi /

1S>
na

tnj

cei

tru

cei

de

sus.

J ^
n tru cei de sus, n tru

P r
cei

^^
de

I n^ ^ =
sus.

sa -

173

n
Adagio

^
mm.

cL

mm.

K
mm.

T A i V - W -

q.

Adagio

Pre

q. V
Ti ne

Pre

m
Te l

^
u

rj
dm,

III .

-^Ii^^-v
Ti

-v-v
ne Te

^
bi ne

V cu

pre

5
pre Ti ne Te bi ne cu

Jl
van fam, Ti Iti mul fu mim.

van

fm,

Ti

Ifi

mul

fu

mim.

\
Do am

ne

q. l

ne

ru

Do am

ne ^ ^ ne ^ ru ^ gm..^ Ti

ne

ru

gam,.

J
gam,^
l ne Dum ne ze u lui

J. J l
ru gamTi nos

l^J
Dum ne ze u lui

I l'i
nos

r\
^ J

V
fru.

ji

J. ^ ^
fru.

174

RASI'IJNSIJUI

liA

L I T U R C H I A MAKli;

SF.

V A S I L K

glasul I I c i i ; " Di
-T

Prelucrate de I. Popescu-Pasarea, dup Nectarie Frimu


A. vem c fre Dom ^ nul.

>A". A Ai A An nd da an U ii

J
A -

j llJ J
vem c-tre

J l ^
Dom nul.

Cu

vred - ni

ci

cu

drep 0

fu

Cu

vred - ni

ci

cu

drep

fu

V-

m
na

fe

t)

* es
zzz es fe.

ne

cfii

^
fe

r'

^ ^^iii)'
ne m cfii -

i> Ta f lui

i-

m
lui

Fi

u
^

na.

Ta

fu

lui

i-

Fi

lui

Sfn

fu

Duh, L

^irjp

j.
lui P'

j) lij,
i Sfn

iij
fu lui Duh,.

W Tre i mei cei.

1
Tre -

J
mei cei.

175

de.

fi

in

l ^ J ^ }
de

J
o

JJ
fi in

l ' J ^

t_

ne -

des

pr-

fi-

J
f i

J
ne -

J
des

JJ
pr fi

^
ne

V
des pr fi

i ne des pr fi

HJ'

n
^

f..

1 n ^ nin
Sfnf e Dom

jjj

j.

iu..

A t "

Sfi'nf

nul

Sa -

va -

of.

i^j
Sfmf

j
SfnU

i
Sfnf e Dom nul Sa - m ot-

r "

P/in-

Plin.

m
mn

ce

rul i

,1,
e

^
ce

J^

J
rul

^ J
i

J'iiJ, ^i'.^ii
pa mm

176

ful.

p' de m ri de

J
de m ri de
o sa na

ma -

r/

rea

ta

Uji-j-l' J JJJ
m ri rea fa. 0 -

j j i^n
sa na.

A
/'n fru cei. din fru 1 nl -

J J J
n fru
fi me.

J
nl

cei.

din

fru

Bi

ne

es

fe

cu vn

2 _ _

Jjjn^^
me. Bi ne es fe cu vn A 0 tt ^

faf

cel

de

VI

ne

n fru

nu

me

j
faf

^
de

'clT^r
vi
ne

r
n

r c j T ^
fru nu

J
me

cel

le

Dom

nu

lui.

sa

.-pTl
le Dom nu

O
lui.

s
O -V-V ^

sa
- w

na.

n fru

i
na. n 23 - ("ntrile Sfintei Liturghii

cei.

din.

jjjnj
nai fi -

fru

cei.

din.

nl

fi

177

me.

din

nl

j]j
me.

jg
din n nl -

ti

S J: j
N

i Q

me/-

j
me!

j:]

mm,

41

S
mir 7.

V^f V
/n/n

mm..

/I

J. j ' J ^ J J
min. ,6 /n/n..

j:]j
mm.

J^

178

XV Pre fi -

r - ne dte. la

Pre

fi

m
fi

n
fe.

.n
l

;; n

i^n:

ne

^ dam^

A ,

pre

^ ^

^ ^

ne

bi

ne

fe

cu

vn

5
diTij pre. fi

n j r j

j . 1 . ^
ne bi

Jj
ne fe cu

j.

j^j vn

in

mui

Jn d

Tiu

mi /7J

uoam

fr)!

<

n^

nJ

nd

'
fu -

<
mim,.

1 1 ^K 1
Doam

P
ne..

fi.

mul

6
/ ne

d' ru -gm

^^

Ti

A e 2 ' Dum ne ze.

ne ru - gm Ti Dum ne ze -

Dum - ne

ze

ui

nos

Cj

^ ^
Dum - ne ze ul nos

fru..

'

i
fru.

' n J J J j

I
179

AXION
glasul IH G Q ^ - ^ A g e m Sirian de Macarie Ieromonahul

vx Cu vi ne - se cu. a de

Cu -

vi

ne - se

cu.

de

raL

fe

fe

K va raL sa. te fe ri

w^

/ cim Nas - c 0m 0. Nas - c foa

i
cim.

t
Cea

re.

de.

toa

re.

de

h
rea

Dum

ne ^

zeu

ru

r -

'

L J

fe

^^ f
n , .
ne vi - no -

XX

XX

^
ta

XI
l

ri

CI

j.
n

^j'ii
CI

rea

ie

P
V t > C^ ^ i t i

prea

va

Mai

prea

ne -

vi

no

va

Mai

180

mi mi
-l .

ca

Dum - ne -

ze

V 5

/ lui. nos

ca

Dum - ne -

ze

lui

nos

' .

fru.

Ce

-vx' ' ea

ce

eti

mai

^ ^ ^ cins

ti

de

-v-v

- T - ^ l

i
ea ce eti mai cins *. vi ti M t XX
mu

fru.' M Ct.

Ce -VK

de

ZI

L
i

rJ" f

^mmm^ XX He ru -

n
ct

rh

ii
He He X ru vi mii

vf t c/h f r de f de a

mai

st -

vi

mai

^ ^
st m -

vi

^
re

m
/ ^^

t f r

se

na

de ct

Se

J' J. J J ]
se ma na re. de - c/7 Se

O l .
ra f/

mn.

Ca - rea

fa

ra

7 iJ"

m//.

Ta - r e a

/ ro.

XX

XX

ZI ne

s/n

ciu

ra.

stri

ciu

ne

181

m
pre pre

Dum

ne -

zeu.

Cu -

vn

tul-

ai-

Dum - ne zeu

Cu

vn

ful

ai.

nas

^x-v - ; ^

cut

V>

pre-

V ti
ti

ne

cea

cu^

f
nas
cut pre . ne

f
cea

m
cu.

a -

de

va

\N

rat

^ ^

^ ^ -

A
Nas

XX

X
c

J J.
a - de

jijj J

J ^ i ^ j J
va
/

j:
rat.
Ns c J
zeu.

toa

re.

XX

de

Dum

ne

toa re
de

Dum

J
ne

bJ

^bJ

^
zeu

182

AXK)^
glasul III \ \ GQ de tefanache Popescu

T
Andante Cu vi ne-se cu a de v rat-

i
Cu vi ne-se cu a de va mt^

te

fe -

ri

cim,

Ns - c

ha

re

de

Dum

ne

J
de Dum ne -

te

fe ri

cim^

Ns - c

toa

re

zeUj

" cea

pu

ru I .

"^rea

fe

ri

ci ^

}> JI ! J>
zeu,. cea pu ru rea fe ri ci

m
f i

XV

->

C(_

prea

ne - vi - no -

va

O l

J/
f i

i,
prea ne vi - no va f i

Mai

ca

Dum-ne

ze

lui

nos

Mai

ca

Dum-ne "cP Ce

ze

lui

nos

fru.

Jl ct

ea

ce

efi-

mai

cins -

fi '

U
fru.. Ce

J J
ea ce efi. mai

j
cins - fi

^ J i ^
183

cit

he

ru > ru -

V!

dl f de -

^ ct_

H-

"Ptr
he

r VI

^ m

-hi

cP mu M.

l i

mai

ma

ri

=i ZI V TV fa

. far'

-T de-a -se -

pir
mai

r TLLg
f fr' de-a -se -

mu

ma n

W m na re j . m na re de j^j de rf j cff^^ ra fi

J
se ra fi -

mu.

ca

rea,

fa

ra

sfri

mii,

ca

rea^

sfri

ciu

ne

pre

Dum - ne -

zeu

Cu -

vn

ful-

>

jpiJ]/ J
CIU

J
pre

J
Dum -

t|J
ne ~ zeu

p
Cu vn ful-

ne

ai.

5 ai-

m
p p-

nas

cuf, cuf

pre pre

Vfi ne cea-

'
nas cuf, pre fi

JJJl
ne cP cea.

du

de

var^

Ns

foa

re

du

de

var-

Ns

foa

re

184

de Dum-ne

- zeu,

te

rim

j J J
de Dum-ne-zeu^ fe m rim.

AXIO^'
glasul V Pq de Varlaam Protosinghelul

Vred - ni - c Moderato

eti

cu

a - de - v

rat

te

fe -

ri^

3
Vred ni - c eti
/ VV

5 9
cu a - de - v V ^ re de Dum v-v , ne zeu, ^ cea rat s te fe ri

cim^

Nas - ca -

j J
Ns - c toa

toa

J
re de Dum ne zeu, cea ^ X ^ t 2 l cu , to tul f r

cim,

pu - ru -rea

fe

ri

ci

I
de de

pu-ru-rea

fe

ri

ci

f /XX

cu

to

tul

pri - ha

Mai

ca

Dum ^ Dum -

ne

ze

r V
pritxi

rrf'
n i Mai V w lui f ^

s
ca r nos

ne ze X Pre m

tui-

nos

m
tru.

5 CI
>

Pre

cea

mai

24 - Ciintririlc Sllntci Litiir"liii

185

cins

ti

- f

de

r/7

he ru

vi

mu

mai

prea

r
cins - fi

r
-

r ^r^g
f de cf

^
he -

J
ru vi

f n ^
mu l mai prea /

m - ri

fr'

de-a - se ~ mna u

re

de

df

P
mri f fr'de-a W se ra

T - se~ m - na

^* J^
re de cf^

~-VV fi mu.

ra -

rea,

, f

f
se ra fi

a mii,

ca - rea, f -

sfri-c

- ciu

ne,

pre

Dum

ne - zeu -

Cu -

yvm

fuL

3
r sfri-c-ciu nCj pre Dum ne

r
zeu

r
m Cu vn ful

a/_
s .

nas r - r a p^ ^ nas / W 1 m

cuf & cuf,

tf q . pre t z m. pre ^

fi r ti

ne,

a =

de 1s de

va 1

raf

L ai.

"
ne,

>

a -

raf

Ns -

jj ^
toa

toa

j rfjjj
re de Dum ne re de Dum ne

^ ^
zeu, ^

^
te

Ns -c

zeu,

te

+
rim.. te. ma

rim,.

te.

ma

186

nm

J^l
nm..

JXJJJ

I I

AXION
glasul V PQ

de tefanache

Popescu

^ Cu - v! Moderato 4 Cu - vi 9 -

ne - se

cu

de

va

raL

cu

3
a

_2_
<

P T J J ' ^ J J^
de v rat-

ne - se

sa

fe

fe

>
ri

ri

cim,. F" l I.., P ^

r-?- ,
m#

te

fe w

cim^ ^ ^ ne

Nas

- c

toa

re-

>->- ^ Dum

de

zeu,

Jl <1

cea

pu

ru i P ^

rea

LJ^JJ J ^ J
Dum ne

J73
zeu,

cea

pu
.

ru

rect

fe -

ri ci

cu

fo

tul.

ne-

, te ri -

0 ci

n ^j ' n 1 - w ^
t

wtim
i cu to

'l

^
tul

U
/ w Dum

J
ne -

vi

no

va

ta

Mai -

ca-

ne

j. ^
VI no va t i

rrr
Mai ca.

c ^ ^
Dum ne

187

/ ze

w lui nos tru.

ze

lui _

nos w de

-O tru.

Ce ea

ce

eh'

mai

cins - fi

df

He irirx

rj. j
Ce ea ce efi mai

j
cins-fi f.

^ D
de -

J
cf

He

^
ru vi

/
mii i mai

ma ri

</U

J J i f T f ^ j j j -J"]
ru VI mu l vv fmai ma ri -v re de cf vv Se ra f vv

de

se ~ m -

na

I O
fa-ra de

j^i J
a se -

I
ma na re de-af

^
Se ra

j j ^ j

fi

m 11

rrt

rea,

f r

sfri

rea^ cP ciu ne^ C_ pre Dum-ne-zeu.

f a - r a

sfri

Cu -

vin

CIU

ne^

pre

Dum-ne-zeu

Cu -

vn

"

^ ^
^

ful 1

Cu-vn

ful

ai

nas

cuf,

4. pre 1

fi

ful 188

Cu - vn

ful

ai-

nas

cuf,

pre

fi

ne

cea l-IH

cu

a - de

v ^

raf ?_

Ns-

c - h a

re

i
ne. cea cu a - de v raf Ns-c ha re

de

Dum

ne

zeu

fe

rim..

de

Dum

ne

zeu.

fe

rim..

1n

1 tJ"" AXIO\
glasul V n q Pa de Hristudor Gheorghiu t r a d u s de tefanache Popescu V d ^ a > --

-T

o f V ^ ^ ^ I Cu vi ,A f i d a i , t i _ ^

ne

se M.

cu-

5
Cu vi

ne

se

C ! cu.

de

raf

fe

fe - ri

cim^

'

Ns

de

raf

fe

fe ri

cim-

Ns-

ca

foa

re

de

Dum

ne

zeu^

cl^

ca

ha

re

de

Dum

ne

zeu,

rea

189

1 3

-v^

i i i

f i 1 J J /^r r r jJ r T J-jJ* r ^* A

cX) Aa_ ^ J1 l prea ne-vi -no -

cy va ta
_ 2

Mai

ca

t.

prea ne-vi

- no -

va

Mai

ca

/ Dum -ne ze u lui nos -

^ tra.

Jl Ce

Dum-ne

ze

u - lui

nos

3? fru.
de rf ' He

^
Ce

ea

V-

ce.

eh

mai

cins-

fi ^

ea

ce

^ ^

efi

mai

J T

cins - fi

U '
f

de

JJ ^ I c j
c?f-

He

ru

VI

mii

d Cj_

mai

m -

ri

'

#
ru
VI

mu-

mai

ma -

fa - ra^ w*t re ^ JL de cf^

de

se

ma

s na

/ Se

ra

f fi

i
na re de cf^ Se ra fi

190

mn,

ca

j ^ ^ mu ca

rea

f 1

1 M

rea

sfri - c-

ciu

ne^

^t
_2_

pre

Dum ne -

"ze^Cu

$
l

Jir,
sfri-c ciu

r . J]

r
ne^ pre Dum - ne

m
zeu^u

vm

nil.

ai.

nas

cuf,

pre

fi

rr^J , 1 1 D
vm ful ai^^

JTn
nas

J.
cur.

i'
pre fi

i - ^ f

:
I "^M
ne.

cea

cu

- de

rat

i r
cea cu a de va raf,.

Nas-ca

foa

re

de

Dum

i
Ns-c foa re de Dum

ne

ne

zeu,

fe

-a zeu, fe

I ma nm.. Te ma -

m -

rim.

Te

m -

rim..

m
rim

jii

191

AXIONJ
glasul V ^ ^
-1 T
kT

PQ
melodie veche p r e l u c r a t a de Anton Pann

N jCuV! ne se cu

Xa de

Cu - vi

ne

se

cucu

de

va

rat

^L

sa

te

fe

r/

raf

SG

te

fe

V- cim

'

m
Ns de

. f ' ca

T
toa zsz

toa

j]] n
re. Vru rea

Dum

ne

zeu.

cea L cea

ou

r ?^ f]
de. Dum

n n
ne

1 J.
zeu.

pu

'

fe - ri ci

prea

0 ru rea fe ri - ci

f j n>

r^

1 t-

'
,

J
prea

ne ^

XX

vi -

no

va

ta

>

c/U i

Mai

cr
ne VI no

rj'
va t. i tiai

192

ca

Dum

ne

ze

ca

Dum

ne

ze

lui

nos

n fru. ^ Ce ea ce

"T? lui. nos fru.

5
Ce

> ea. w ce.

eti

mai

cins - n

de

cft-

He

ru

i
eti mai cins ti
t de

c/7-

He

ru

'

-V-V V

m/L

'

^ ^L

-vx

mai ma /77a/ m

-wv

V t ^

'

'

^^

vi

mii-

T 3 mai ma i

ri

V-> t

'

A c/U f - r de a -se - m -

re_

I de

i -

na

r
fa fa - r de a - se - m na re VK. ct de

Se

ra

i'
^

f r y i j i
ct^ Ji 4 Oj^ ca w VN

n i x i j . m j j
Se

jjij
ra fi

m m
193 ciu

mii

rea j-

f - r

stri - c - ciu

mii

g
ca rea. f - r stric -

25 - Ciintrile Sfintei Liturghii

re' ne^ " pre Dum - ne - zeu^Cu vn

^ ^ " ^ v - v W tul o/_

I, J ] pp f (bJN
ne,. 6 nas

i' y
pre ^ w Dum

1 1 ^ p
ne ^ zeu-Cu

p
vn tul

piir^
ai.

nj

cut 1

pre

fi

ne

j.
cut

-j,
pre ti

1
ne

mm
cea. cea

nas

du

pa

de

V
jJ f ir

^
Nas c

-vv

du

de

van-

Nas - c

W toa

C V /

^^

v ^

/ ti/U de. Dum ne zeu.

re

toa

re.

de.

Dum

ne

zeu.

vv

te

nm..

^ te.

y ma

j nm..

194

AXION
glasul V jx ^

Pa prelucrat de I . Popescu Pasarea

dup B r a e l e JX , l Cu - vi - ne - se kndcknit # Cu vi - ne - se cu.. a de cu. a de

p r i n t e t i " de Nectarie, Schimonahul

rat-

rat-

v_ 5

/ s
^

te

fe -

ri

a/77,

Ns

j . s fe fe ri - cim, Ns

- c

-v foa

J*^

^ re. de-

j f

^ Dum

^^ ne zeu,

q.

^ ' c ha re. de. Dum ne zeu.

fa

prea

ne

VI - no

7J J- " - p ^ t j j ^ J i ' J - j ^ J l j l
fa. i prea. ne VI no -v va y^ "V. 4 i Mai^ ca-

a
va 3 _ fa. i Mai ca.

195

l
v

Dum

ne

ze ZZl

lui.

nos

ne

ze

lui.

nos

^
fru.

-W XCe ea ce eti mai cins

V
-izrfru. Ce ea ce efi.

t i
mai. cms

f f

de - cir

He -

ru

VI J'.' -

'

T-^f fi
t.

i h

>

>

de c/7

He - ru

vi

mii

Jl CI

mai

prea

sl 0 m

vi 0 vi

-3-

u u
mu

u
i mai prea

m
-

st

ta.

m
Se ra

far'

de-a

se m na

re

de

ct

Y^r ^
~ se - m na re de ct.

JJ

frl

de-a

H" /
fi mii, ca - rea,, f r.

Se

ra

fi

mii

ca -

rea,

r.

stri

ca

ciu

* stri ca ciu

AJ
ne,.

196

pre

Dum

- ne

zeu

Cu

vm

ful.

a/-

j o
pre

.1
zeu^

j
Cu ~

^iTlr
vn

m
fuL K-W -VV

]
ai.

Dum - ne

/XV r ^
nas cuf.

-J.

pre
L

r/

- ne

cea _ cea

cu

rrV'^fr
nas

[If
CU^
ca

pre

f/ -

ne

cea
v ^ ^ ^ ^
Nas

"

de

va

raf

n ? T i
a de v rat^

^ F ^ j .

E^^
Nas c -

V toa

re

^
^L de

^
Dum ne -

ha
V - x x -v-v

ra w
tema

de-

Dum

ne

w rim,

zeu.

/e

^^

fe-

ma

r/m

/-e

nm..

q.

rjj^ ^
nm.

J j J J^

197

de

Preotul

lonila

Naprca

de

Dum

ne

zeu^

cea

pu

ru

ji^i

de

Dum

ne

zeu,.

cea

pu

ru f X

1
J rea fe ^ m ri ~ ci

pv- r T j
f.

,'

prea

ne -

vi

no

va

'

I
198

f.

prea.

ne V/

no

va

f.

-r-^ Mai

ca

jm. i Mai

jir

j f

^ Duw

O
ne ne

ca.

Dum

W
ze ea

/ u lui nos fru. J

>.

ze

fe

I
u -

I^il
iui. nos .X

fru. Ce V cins fi

ce.

eti

mai

A
ea ce. eti f -^mmm^ -

mai

j y
W -w He

cins

ti

Iu
w

ta

de

de

-VA.

f m mu. l

r/7_

cit.

iJT' J J ^ ^
He ru VI j y sla VI

ru

vi

m//-

mai.

iib ^
mai-

g j
si

rrr '
vi

rj 'tsrrr^ '^^U^^mm
t tV de. I v r ^ I v se ,

^ f J? Itu
f . m H ^
'i

^^^ ra.
0 J bJ
> ^

J
"

r
de.

1 1H
se

ra. , r^ _ na re ^

^ de

^ Se ra

- r/7 ^

ma

na

re.

de

ct

Se

ra

199

rec,

^
sfri

^
ca

v
CIU

it b

,
/

rea^

m
,
f "l

ra

sfri

au

ne^

r pre Dum ~ ne ~ zeu-

aj

j pre 70/77 ne zeu.

ne..

Cu

vin

ful-^

j . Cu

'k vin fuL

rM
ne

w au J nas i

nas

pre

fi

cea -

du

te
rut pre // ne _ cea du

V
pa pa.

A de l/ar

XI ^ Nas -

^ de

Uij

L var^

r-4-i Nas ~

V
ca toa

I re de

fa

foa

c/e

200

rec,

rea

m
f

ra f

sfn

ca

du

r - , ^ j
r sfri c

^
~ ciu

ne.

pre

Duw

ne

zeu-

- t

ne.

pre

Dum

ne

zeu-

/ Cu vn fulau nas

x-v

j.
Cu ~

Mr JJ ^
vn fuL

3 3 E 5
ainas

1
r%

V '
cut

pre ,

fT
fi a

ne

cea

du 'Hm P

t^

\
pa

^
de var-

Z!
Nas -

<^
pa.

de varNs

ra

/'oa

de

j I j
ca foa

j. ^
de

re_

200

r^
Dum ne zeu

\
te

, H j j ^ . 1 J ti J j J
Dum ne zeu.

m
re

fF

.. ma

1
ma

H- VV

Anm..

m j

^
nm..

r*f

Jl

AXION.T
glasul V I I I Ni de tefanache Popescu

Cu -

VI

A Andante

ne-se

cu.

de

^^

r p i
ne - se

) r
Cu vi

1 r

cu.

i f ^

"M
de

26 - Cntriic Sfintei Liturghii

201

de -

cif

He

ru

vi

mii.

mai

ma

ri

SL-

r
mii.
l

r r
mai ma ~

^^rnECr^'c/r'^^
ri.

. ^
mai ma ri fu

A
r>

f r

de

a - se - ma

na

i
t f r de a - se m na

mai

ma

202

sfri

- c -

ciu

m
nas

ne, pre

Dum -ne

zeu

Cu

vn

stri -

c -

ciu

ne, pre

Dum-ne

zeu

Cu

vn

ful.

ai.

> ^

pre

-r-

^
h

"

tul-

ai -

nas

cut

pre

fi

cea

\
cu a

X de v

IJj!

raf.

ne

cj'g'r
ne..

r ^ J
cea.

m j / J
cu. a de

J^iv

Q/U

Ns -c

foa

re.

de.

O
raf. Ns - c foa

^
re.

J
de.

t ->
Dum ne zeu

-V
fe ma -

^
rim.

Dum

ne

zeu

fe

m -

rim.

203

f ^

V - rt.

AXIO\^ LA LITURGHIA S R VASILl] (.EL MAKI]


glasul T Vni jic/JNi de A. Pann

De A Andante Andani

tfU

fi

ne

se

bu

cu

ra

'

tfU

ce - ea

De

fi f

ne

se -vx

bu

cu

ra

ce - ea

V-V

<

XX

Xdar,. foa-f * J fp - f u *

ce

efi

pli

de

S ce efi pli n de.

K dar,

foa f

fp - f u

ra,

Ti (/t^

sa

.
bo ruL

j r :

jj

Jjjj^tfj
ra,

so

j.
resc.

d bo cP-,

JruL

ge-

in ge

Vl-

jJbJ
in ge.

J
m - ge resc-

nea

mul

me

nesc,.

me -

co. nesc:

-7Tl nea mul o me nesc.

i
o me nesc:

204

ce ea

ce

efi la

ca

sfin

i
ce - ea ce efi^ l vn f for,

H
ca sfin

fit _

Q/h

i.

'

rai

. d-

cu

Iii
if. lrateu -

A.
C/U la

^
u da.

_J5 r T -Wi/Tn fa for.

r n ^ r r i ^ *
la u da.

fe

f/o

(
^

din

ca -

re

Dum - ne -

zeu

fe

f/o

ei.

din

ca

- re

Dum-

ne

-zeu.

s-a .

in

fru

paf

cfU
>

-> i. prunc

A T>

f T ' n
y

r f f
^

s-a.

in

fru

paf

i-

prunc.

n s-a f cuf_

CL

Cel

mai

na -

in

r s-aV ^
veci f cuf^

nos

Te/

/77a/

na - in

XX

J qi i

^ ^
Dum - ne - ze

\^
uL

>

/'e

de

fe

r
de-

H
vect,.

^ ^ j 1 j j
Dum - ne - ze

L J

L r r uL nos

fru;

C^

r ca

Dn pin

fe - ce

le

fu -

Jl CI

sca

J. ^ J J , j ^ J J
fru: ca pin

J
le

^Q]
fu. sca

fe -ce

205

m un l-a. fn

^^

A
cut" ^

ca

I
pn pin mo/

un

/-G-

ca

'

-V-V

'

te

ce

pn

~ te - ce

le.

fe

ce

le,

pin

~ te - ce

le.

fu.

i^es fa

/a/'-

c/e

ct

ce'

ru

I
/77G/ c'f'S fa taf^ de ct ce ru ri -

le

l-a

Iu

crat..

V -

e
le /-a /u cra/-_ / /-a^ ^ 1 W X Iu /
XX

craf..

/7e

ti -

ne

se

33:
Iu craf

r-J J J J- l ' E ^
;7e ne se bu cu
vx

ra,

A r >>

ce -

ea

ce_

bJ

p 1

r* h

-p: cu ra.

J J J^JJ
ce ea ce. etl

pli

/7a

de

I
206

pli

de

da

ruri^

toa

- t

fp

tu

t o

r J ^
ruri,.

J J
toa t fp tu

da

ra.

__

Wa - r/

MJ

1j j ^ j j
ra.

I
Ha - ri

1
VTi e.

re

Ti

re

Ti

m
1 0- -A. h -J C -4

e, m -

ri -

re

e,

m ri re

7 t - t f ^

y-m

L.

PHli;

A I I A I A I
glasul I I

(HUJL *
Di dup Nectarie Schimonahul

ii.
- - *

Xrut de ce le ce reti

Andante

Pre

f -

to

Pre

to

rul

de

ce - le

ce -

refi.

al

al

m
lui.

luL

Hris - fos_

pre

luT-

ni - cui

sfu

<g

pre tai-ni-cui st

Hris - tos..

pi

nu

luij

pre

sfe

ni

cui.

9 nu la Sf. Vasile cel Mare lui^ pre sfe ni cui.

pt *

Se cnta dup Axion, numai

207

^ ^
cel

.w

> W
Iu mi -nosdin

Ce

za

m
re

re

cel.

Iu

mi - nos^

din

Ce

za

ea

-Ca-

pa

do

ea

-C

pa

do

CI

w
eij pre

^
ma

.w

j p
eij pre ma

n
-v-v

re

le.

Va - si

re

le.

Va - si

m
-

li -

fofi-

li-

tofi.

s-l

cm

ir
sfim..

stim..

tii

i M

s-l

cin

AXION Ii\ SIMJJATA LUI LAZAR


glasul VIII X jic/Jo Ni prelucrai" de dup Macarie I. Popescu-Pasarea Ieromonahul

I Andante

cins - fim,

po

poa

i
S

j
tfU 1

IJjipo poa

J-

cins fim,-

re,

pre

^^

Cu

ra

fa

Nas-c

re,

pre

Cu

ra

fa.

Nas -c

208

toa

rea-

dt

Dum

ne

toa

rea

de

Dum

ne

zeu^

pre

ce

ea

ce.

zeu,

pre

ce

ea.

ce.

za

mis

Uf

pin

V ^

m
- Dum

ce

mis

lif_

pin

fe

ce

V fo

-vv

cui.

jg fo w w ne ze ~~~~ =

cui. Dum

rii,

fa

ra

de

I
-I

jJ^r};
ne ze

.1

J
rii^ A i-

de

ar

de

re

cu

cm

J5_

^ J
ar

JjJ^j
w w

jJ
de re. i A.
r -

X cu cm

fri,

V
X

^
f

.
- r

de

tri,.

f r

2 7 - C n t r i l e S f i n t e i L i t u i siliii

209

ce

re

J. i J i i i ^
ce / ma rim. w re s-

g ^ j j

j i'Jij j

j j p

^ i >
ma -

J J
r/m. _

AXI()i\

Ii\

JOIA
Pa

iMAHl]

glasul V J i q ^

prelucrat de

I. P o p e s c u - P a s r e a

dupci

A. Pann

5 f

7/>7 os p

tul

Sf

nu

Andante

JJ
Din

>i>JlJ'

J J U i J
tul.

I
Sf p

rgj

IJ"
nu -

os - p

tui

din

ma

sa

cea

ne

ro

di

lui

din

ma

sa

cea

'VJ JJ7] J J
ne ro di

V toa

w re,_

J
loc in-nal cu ^gm

ve -

niti

f^ ^ ^ j
ere din In - nai

ere

din

toa w cio - i - lor, _2_

re,.

ve

niti

la

duri

'
cio i -

r ^ r r^r r
lor, la loc n-naH

r
cu

'fr
gn -

' t w
durL n nai

210

v ^ v
te.

m
w
^ ^ ^

^ s .

ne

dul

am,

te..

sa

ne

in

dul

cim.

prin

cu -

vm

tul

sau

prea

nalt

Din

prin cu - vm

tul su prea n

u] -

1
nalt^

HDin

Cu -

vn

tul.

Su^

cu - n os

cn

fTr^j
Cu vn tul.

r T W
Su. cu - nos cin

m r
V- i

du-l

V
i t r z

cL pre

ca

re.

u '
5
l

rv
du-t

pre

ca

re-

m rim, L

&

J
l

^
m

j ^
nm,.

^JJJ
l.

ma

nm.

ma

nm..

211

AXION IN SIMBATA
glasul VI PQ

MARE
prelucrat" de I Popescu- Pasarea

T
. ji A Adagio Aoagio
Nu te

dup V->
fn

A. Pann

XX

gu

pen fru

mi -

ne,

g u ^
Nu

JJ
te-^ r i ^ gu

~~m
pen -

9
fru mi - ne^

/
Mai

XV
ca, v zn du m n groa -

Mai

c,

zn

cju

ma

groa

9
pa,

pre

mi

--

ne^

fi

ul

fu,-

pre.

J
pa,
pre mi

^
ne, fi ul fau,-

pre-

ca

re_

/77-a/

z - mis

lit^

pn

te

ce^

fJT;] j
ca re. m-ai z - mis Uf-

Ji^J J ^ ^
n pn

J
fe

j r
- ce^.

XX
f r de

^
sa -

,
mn -

^ ^
f,

'

ci/y

^ ^
c m

~m
f r desa mm fa, ca m

-
voi

.
seu

_
-

. ->
la

.
i

<
m voi

-T
pro

sl vi

t*f

ZI

'
voi seu la i m voi-

^
pro sl

V!.

212

/VV
i voi n nl fa ^ n iru sla va ca.

n J? ttL krs*
i voi n nl fa n -

1
fru sla

va,ca-

un

Dum

ne

zeu,

pre

cei

ce

cu

ere

din

% J
un

j)
Oty/n
ne

>

0 zety^ pre

trr^
ce/ re cu

BTi
ere c///?

JJ/

cu

dra

gos

fej

ne -

- ce

faf-

'

cu

dra

gos

fe

ne -

in -

ce -

faf-

fe

Cj

rgb
fe

&

m
cesc. cesc.

pre

fi

/
K y
ne.-

fe.

fe -

ri

pre

i fif x

AXION LA NATEREA MAK II DOMNULUI


( 8 sept.) nc/t^ glasul VIII

"

Ni de Macarie Ieromonahul

tfV,

- i o Sfr-in. M Iu

V^- V
^

* Andani

cru-

es i
^

fe

ma

^ ^' M_._

me

1
me

>

Sfr-

in.

Iu

cru-

es - fe

ma

->

. w
cio

lor.

fe -

i
lor_ fe cio ri

a,

sfr

a.

sfr

- i

213

I na i fe cioa

fe

cioa

re

lor

na

fe

rea

de^

^
re fu,

JTJJ J j ^ J
lor na fe rea

tfU
")

dar

n - fru

fi

ne,

Ns - c - foa

J'J J J
dar n fru. ti

J
ne. Ns-

Jc - foa

tfi J

fii,

re

de

Dum

ne

zeu j

mn do

h^^p^
re de Dum

J.
ne

^
zeu.

J #
mn ~ do

ua-

s-au-

s-au

m
rm

rn

du

if.

s-au

nn

du

du

if

s-au

rn

du

f
if Pen fru a ceas

vx

v-v

'
fa.

VV
foa fe se -

0 b t =
-0

1 - -L

1 : V - J J '

J-

k ^ ' J

r T ^ r * j ^ y ^

min fi

le

pa

mm

fu

min /

/ le p -

^
mn fu

fi

214

ovx luij p J lui ^ pre pre A/

-V^ ne, ne In ce 1 ce fut_ faf_ ^ p o te fe te fe p i ^ J -

Xa
ti ne.

m ne -

f n

am.

TT n

LijJ-i
\ w

^ H i 151 (iUJ(]I
Ni de M a c a r i e Ieromonahul

C/m..

AXI()\' L A I J \ALAHIA
' ( U sept.)
glasul Zf VIII jxc^

^ Rai Andante

de

tai

na

eti

i.^ J
Rai y - toa de tai na eti^

Ns

if j
re _2

ca

a
ca

de

Dum

j j
toa

^
re de Dum

ne

zeu^de

Dum

ne

zeu,

JL

ca

re

ne

zeu,de

Dum

ne

zeu,

ca

re

ai

dras

l'l-

] j
ai o drs

j.
lit^

215

ne

Iu

cra. crat

pre

Hris

KX
fos, fos,

ne

Iu

crat,

pre

Hris

n -

tu

ca

re,

n-fru

ca

re.

lem

Tn-fru

ca

re,

n-fru

ca

re,

lem

V
nul Cru

w
cii

i t
nul Cru Cll^

- w

.X-V

cel

de

vi -

pur

cel. de

#
vi a

m ^

m / pur f

for.

for.

m
J.

pre

mnf.

s-a

pre

-mnf-

s-a

dif.

Pen

fru

ceas

fa,

a -

cum^

nai-

J
w _

I i
Pen

J J
fru a ceas fUj /

J
a -

i
cum

J
n -

*
nai -

dif..

fi

-vx

faf.

i
faf. fi

ina,

in -

cfii -

ind,

n - chi

216

nn

du

ne

Lui,

pre

ti

^ nin du ne

s^ Lui,

#
pre ti

ne,

f-e

i ma -

rim.-

o ne, te. ma rim..

AXION LA Ii\THAUKA
(21 nov.) 11 c / ^ . Vu glasul IV

BISFJIK^A

de

Macarie

Ieromonahul

In Andante

V ge r/V in fra rea

m
ce ce mm

lei

In -> w Prea Cu W -W ra

ge

rn.

in

fra -

rea

lei

fe

JlJ
Prea.

^
Cu -

Jjgj
ra fe v -

m
znd, znd,. ra a

s-au

spi

s-au

spai

mm / w in

fat

cum

Fe

-cioa

j'J>J J J
ra a in lor.

in

fr af-

m fraf-

tat,.

cum P

Fe -

cioa

Sf/n

fa

Sfm

fe

=
Sfn fa. Sfin fe

n F T '
lor-

zii - C n t r i r i l e S t l n t c i L i t u r " l i i i

217

Ca

de

un-

cnu-

su - f i e - f i t -

4 Ca de un^

'

* SI

J J' J ^ J J J J^.J
cnu n su fie tif^
V

al

Lui.

Dum

ne
S

zeu,

al

Lui

Dum

ne

zeu,

w
nici cumsa-

*
nu se a fin 0 nu^ se a fin m 0

I
nici cum.

{JV
ne

sa.

\
' ga. . C^ m na

^
ere din

j ^ j .
ga.

^
mi

iTTi-p
ne ^ ia r bu 1 m

r/o
j.
cio

j
ere

i . r ] - j

j
din

na.

loi;

ze

le

ere

din

cio

_ !

L
r bu ze le ere din cio

lor-

ia

H" /
i

m
l

m
lor. / I

- r

f 3

* f r.

o
f -

-V-V

ce

rej

gla

sul-

ce

re,

gla

sul.

218

in

ge

ru

lui.

ge

ru

lui.

f - . cu.

^
bu cu

t
n

cn -

tnd,.

cn

tnd,^

CU-

bu

cu

e 1

sa

sfri

Ns ~ c

^ f

9 Ns c -

stri

toa

rei

de

XV

Dum-ne

r->

zeu:

Cu

a 0

toa

rei

de.

Dum-ne

zeu:^

Cu

de

- *

W
mai pre sus. 0 de 0 de c/7-

- v

m
va -

raf^

2
rat ma/ /7re sus.

c/7-

W
hfu

XX

Fe

c/oa

ra

cu

i
f-ol-i, eti Fe

^
cioa

.i-i

ra

cu

m
ra ra

m.

5S:

f.

219

AXION LA NAS 1 ElUCA OMMJUJI


glasul I ^ Pa

de Macarie

Ieromonahul

M -re

fe^

su

fie

tu!

meu^

pre

ite L j i
M re -

r ; i ^ *

M
' ^

^
^

9.
ful

1
meUj

A
pre ^

Ae,

su

fie

w
cea

w
mat cms ti

ij J
cea-^
mai

j^^f^ ^
cms ti

m
ta

(VO,
'"

f.

.
mai

^^
prea -

- ^
mri

^^
t de - ct o

V w ^ V -

mai

prea

ma - n

de - ct

JJJJJ^
ti sus.

le

ce

le

de.

Ol 1

Tai

le.

ce

le.

de

sus.

Tai

V
na. str

^ ^

XX

na

i-

vd-

i-

na

sfra

na

vd-

220

1 V
fi ind

-0 fi -

m
ind

pe

te

ra,

sca

pe

te

ra,

sca w * _> cioa ra.

Ufj

rf^

He

rn ru

irimi vimi

Fe

^
un.

i
de

J.
He

l i ^
ru vimi Fe cioa W re, 2 ^ in V w - >

"cr ra,

ies

lea

ies

P
ca

lea

s -

m IfOf .
tu

tru

Iu

re, 6 Cel

tru

Xre s-a cui cat

#
ca re s-a

9 cui cat.

m
ne ne \ w zewt - ne

Cel . w

ca

put,

Hris-

toSjV n

Dum f


/n

e put,

Hris- tos^_

ra

Dum

ne

zeu,.

pre

Ca

re,

(/U

ta u

din

du-L,

//.

1 J
pre Ca

^
re^ l u

s
- dn ~ du-Lj l. rim.

ma

" ^R

J-^JTJ J
ma rim..

1
221

AXION LA B(H EZUL DOMNULUI


glasul VI J i PQ

de

Macarie

Ieromonahul

r
^

T Ji'
Adagio ttlr r
Ma re te
J

V
K
su

J
vv in ce,

J fie _ w lor dan ^ te.

ri J
al

H H
I

-v-v _ _
meu, pre Cel

de

la

meu,

pre

Cel.

lor

dan.

de

la

VV _

n zul.

oan. t:

Iu

at.

oan,-

lu

al-.

bo

te

zul.

Nu

se pri -

ce

pe

toa

lim

ba.

^
Nu

JJ O
se pri-ce

i ^ ^ j g j ^ i tiu
pe foa f

J ^ ^ S
lim ba,

Te

l -

da^

du

vred

ni

ci

j j j
a

J
u da,.

j^j
du p vred

j'Ji^^J
ni CI

Te

se

n -

fu

ne

u
222

^l
i

j j jjj ^ ^ j
se n fu

ne

ca.

min

tea^ cea

mai.

pre

sus.

c ^ - ^

m/n

J v^^J J J J yir r ^ r j r
min tea, cea mai pre - sus de min te, a cm tati e. de

te,

cn

ta.

ti

e,

de n

Dum

ne

zeu

Nas

toa

ce.

-IT Dum ne zeu.. Nas ~ c toa re.

/ In sa. fi ind

-vv bu na^

In

sa.

fi

ind.

bu

na

pri

me

te.

ere -

din

a,

tii-

J i j r j jJ3
pri -a dra gos /ea ncxjs me fe ere
X

5
din
->

tii.

tr-

rea

dum-

ne

dra

gos tea
^

noas

tr

cea -

dum - ne

vv

XX

ze

ias

c,

tu

cre

ti

ni

ze

/as

cd,

tu

cre

ti

ni

223

fi lor efifo Io si foa re, pre

lor

eti.

fo-

Io

SI

foa

re,

pre

^
ti ne. /e. iria nm..

V. ^

ti

ne.

te

nm..

AXI()\' LA NTMPIMAniA DOMNULUI


(2 februarie ) o. de Macarie ^^ V ^ de uum Ieromonahul \ __ glQsul III G q

I
ne ne

Nas ca Andante .

toa re

Nas -

toa -

re

zea.

de

Dum

V-

dej

dea

m
tu ni

tu

zeu,.

dej

dea

ror__

cre ti

ni

tu

ror^-

cre-

m
224

lor

lor.

m
a -

a - co

pe -ra, m. m

^f
ti

pa

ra.

r ~ >

co

pe - ra,

pa

ra,

mm

/ pre

Vcei ce

pa

m
-

ze

te.

ze

s
_ ~ du

pre-

cei-

ce

na

m
daj di daj

lesc.

spre

JT] n ^
du

jjjg
lesc. f J tfU spre

na

ti

ne..

{C^

^^m

j'^J 13 j .rf' 1 i
^
In le ge, n um br i

Allegro-moderato

> J
In

JJ

J J
ge, n

i*
um br i reve

le

m
n dem dem..

Scrip~tu

Scrip-tu

rd^

"
_2.

n - c/?/ - pu

noi.

r^

/h - chi -

pu

re.

ve

noi.

n ere 1 din ci o /i.-

I
^ ^
Cet de

crrr^
ere

N ^ j ^ i ^ j j o
din CIO

j:]
iin 1

par

te

br

teas

ca,.

^ J
Cel
de par

rj

j
te

jjTgj^j
br

j^j
b

j j g ^ j ^
teas COr-

29 - C n t r i l e S f i n t e i L i t u r g h i i

225

^
-

ce

se

na

, 1 J ^
ce se na

CT

H r

JTT:]
fe.

^ r d m fi.

Sfnt

lui

Duw

ne

zeu

es

Sfnt^

iui

Dum

ne

zeu
XX XX

es

XX

/E.-

deci

P^^

"

ful.

. Cel

mai

na

te,.

decij

pre

Cu

vn

Cel

mai

na

ii in

te-

nas

cut-

Fi

ul

Ta

ta

jJ^.^Jgjj^
in te ns cut. Fi ul Ta t
XX XX

lui.

Ce

lui-

de.

lui

Ce

lui-

de.

n in ce put 1 Cel n fi.ns-cut-

din.

J
tn ce putCel m cP mai ^ r ^ Z Z ^ c, ^ fa ra ^ ti-

r
ns - cutdin.

f ^ de. is pi -

V^ ^ V - f ^

mai

a ca, fa

t
ra

ar c m
de. is
-

r
pi

^
t.

226

-yv bar b - teas c, lma rim.

^^ J j j j J Jj
bar bfms c.

J J ^
l.

W ma nm. -

AXIOX LA llUMAVESTIUIi;
( 25 glasul ^ nrxirtie) IV c^ Vu de Macarie Ieromonahul

^ Bi Andante

ne

ves -

fe

te,

mn

tu

le,

bu -

cu

J
Bi

j
ne

j
ves-

J - ^ J ^ ' ^ JJ
fe te, p mn tu le, bu cu -

^ ^
n e ma re.

"
lu - dai. ce ruri.

i
n

J^Tjj;:^.! j
ma re, '

N
l -

j
u ~ dafi tj ce ruri,

.XV

-yv nos

ma - n

rea.

Ditm ne ze

lui

j j^^rfl j T T ]
ma n rea.

j ^ j . j j
lui nos

Dam - ne - ze

tru..

227

v-v
Ca de un. SI criuin su fie - f i t .

Ca.

de

un..

SI

cnu.

su -

fie

- fif^

H"
al Lui. _ Dum ne zeu,
_ 2 _

aL

Lui

Dum

ne

zeu.

J;
nici

jc
sa_

7w
nuse a fin

nici

m
^
cum. m

cum-

sa.

nu-

se

fin

V
ga. na ne

^ din cio

Jj
ga.
mi na.

< * J
ne

i
' s

ere

j y

<
din cio

ere

w /orla

w
ra

.
bu

^
ze le ere din cio -

^
l

lor.

ia

ra

bu

ze

le

ere

din

cio

/ l lor. f f

/or.

fo -

r.

V-

I ce rej

^ ^ _2

g/c

VA.

sul

l u T n j/'- 9ce re. gla

su/-

228

__
^

V>
in

_
ge

-vv

, ^^^^^
ru

^ ^LJ^
lui

fi" /

ge

ru

lui.

cin

fnd

cu

bu

cu

J'J

J
cn -

JJrj
tnd,cu bu cu

sa

stri

ge,-

Ns -

"cr
n e

0
s stri Ns ca

w
toa ret de Dum-ne

-^r v

zeu:

j
"" ' J> Bu cu

c/

fna

rei

de.

Dum-ne

zeu:

Bu

cu

^
r te, cea

i i .
pil nade

-V-V

-V-V

S I

/e,

cea

pli

na.

de--

/ dar^

w
C/j. Do^
nul. es

-y-y

fe^

cu

dar--

Dom

nul

es

te-

cu

tt
" I f

w
ne.

^
m -m

JJ

ne..

229

A X M h \

L A

m J i M I N H . A
glasul IV c ^ Vu

FLCmiILCIll

de

Macarie

Ieromonahul

m
s-a

Dum- ne zeu f\ Andante Andar

es - te

Dom

nul.

i-

j
es-fe

j-, j' j j
Dom nu/. l

Dum- ne - zeu

r d - /-af

no

ua,-.

toc- mifi

prz -

I
s-a. a rtatno ua;W praz - nu i re. foc-miti prz / nu - / re,

'^HBK.

J
nu - I /VV Ire,.

jjJ,

J' J J
praz - nu I

J^Tffl^^^j^J
re.

bu -

cu

rn

du

ne,

bu

j. j j i
i-

j. j , j j
du ne, bu

rin

^ T V->'
du du w / rim pre w

bu

cu

&

cu

rin

cu

^
ne.

^
ve-ni ti.. sa ^

j
nn ne,. Vs Wr/'s /-o,

j
sa

ve - ni ti-

cu.

ma

rim.

pre

Hris

tos^-

:u.

230


ra muri i cu stl

w
pri

V-

-9ra muri i cu stil pari '-

V-V
cu

-V-V
cm tari, stri

cu.

cn

tri ^

stri

i (USUSJ Lfl
gn du-I-

XV
du-I

.XV

f XV

vv

gm

vv
Lui:.

vv

- _>
Bi

V
ne

vv

^-^XX.
es fe.

vv
cu -

r^jj
Lui:. Bi ne es

j
te.

vv
vn taf C e l * " ^ ' ^

J ^ j * Jlj J A J j I j"JjJ J
s> ce vi

ce

V!

ne

cu

tru

nu

# tru nu -

vm

fat

Cel.

ne

, /
_ Dom

vv

vv

J vv

me -

/e

Dom

_> W/T?

^ vv
tu i to ru lui nos

^
tu i to ru lui nos

Mn

tru

"

tru..

231

AXI\

LA IXVIKUKA
glasul I ^ P q

1)M\IJUJI
de Macarie Ieromonahul

Andante

In

j, j jm^im^i.n
n ge-rul al. sfri ge - rul a sfri gatpli

ce

jj

ce

lei.

n
ra

^
ne de da

V-

lei

pli

ne

de.

da

ruri.

run

:.

m
.
cu

Cu -

ra

Fe - aoa do a

ra,

bu

Cu -

ra

/Q

Fe - cioa

ra.

bu

V
ra fei

^cP
la rai-

cu ra te l la

ra^i-

.ijj

SJl^j
zjc:zic: Fi ul

bu

cu

ra

te.

bu

cu

rd

te,

tu

7n -

vi -

af

LUJ ^ ' CJ
232

L^

r 1

I I ' '

fre

ia

zi

din

groa

p.

fre

ta

ZI.

din.

groa

Lu-

mi nea

fe,

01
^

lu

mi

^ ^

^J
z za

J J .u I li
fe,

olu mi

Lu-minea

x-v
nea

V
fe,

no

nea

za

f e : ^

no

le

ru

sa

j_jnJ p
le. I e ru sa

T)

r- -

me,

sla

va

Dom

nu

//

me,

sla

va-

Dom

nu

Jl
lui pesfe fi ne a. ra sa rit.

^ J ^jfj^ Jjjl
lui pesfe fi ne a. r s rif.

w
Sal f, sal f a

-V-V

Sal

f,

sal

233
30 - C n t r i l e Sfiiitci Litiiruliii

^cx
cuin_ i fe bu cu

ra

* *
cum

*
te bu cu

3
ra,.

te

-^
Si oa ne,

^i
.5

. XV ^
/ar. tu,

V , ^
Cu

n
SI

J^'^JXrj
oa

i t e g
ne,
-P

m
toa

iar

tu,

Cu

g t ^^ Nasc-

ra

ra

Ns-

toa

_> ^ II
re de.

.w^

.XV
Dum ne

V
zeu,

Ji

h
re

\
de

1 T r n =
Dum -

d.
zeu. ve

u J

r f ^ r Tr ^ ^ -iJ

ne

- se - le

te,.

ve

se

le

te

te,

Htf ^^ -L'
ve se rea Ce

r)

in-

tru

in - V I

le

te

te.

n - tru

vi

_
luins cut-

- * XV

f 7 f

j
rea Ce lui ns cut-

i
JX ot

V al

'
^ tu '

e
al. tu.

234

L A

I N A L i A l l l A
glasul V

D O M N U L U I

xC > > i ^

Ke de Macune
V-

lermonahul
^

X'

V M -

^v re fe su fie ful
^

meu^

pre

Hris-fos^ E tii-J tinsfos^-

'
M~re fe su

r, fie ful.

P meu

^
1 pre

D -

f -

fo -

rul

de

vi -

a # ^^

f, ^

Cel F

ce >

s-a s

n-nl-faf ^ J^^r^m^^

de h

J ^

. r fFp r r 1 r
D - f fo rul w pre. p P p de XW mmf_ r F m la la. vi a

^ i 1
f,

i
ce s-a

Cel

n-nai-faf-

J-

LJ

de

cer

Pre

fi

ne,

Mat

ca

J.
cer. Pre ti ne. Mai ca

pre.

mnf.

V-. - V
lui Dum ne zeu, cea. mai pre sus de
/ mm

lui

Dum

ne

S
vx

zeu,

cea.

mai.

pre

sus

de

mm

VX

fe

de_ # r #

cu

vmf

ca

- f cu vnf ca

fe

de-

VV

VX

re

ai

nas cuf.

ne

gra

E
re ai ns - cuf.. ne gra if^

235

-
^ >

'

Sl

am,.

J.
V

ijj'j

LT r r r
ani. CeL f ra. de.

V-

pre.

pre

Cel

- ->

r -v-v fe

de de. 9 fe

ani,

ere - din ~ cio

/l

cu

un gmd,

r rygcjani, cre-din-cio Hj cu
XX

^ ^ ^
un gnd, fe fe
XX ^

X-

U i ^ V

'

cm..

cim..

m
glasul I V t / U Vu de Macarie Ieromonahul
> XX - XX

AXI(>\ L A IMMiCmKKA DUHULUI SFINT

T
Bu Andante luiiTe cu
^ ^

ra
^

fe,
, ,

Im

- pa ra

fea

Bu

cu

ra

fe,

Im

p -

~ f

fea

m
236

sa.

Mai

^^

r \^ r
^

XX

- T - I ca,

^
^ s

sa.

Mai

sla

X
va

-v-v

^ ^ W
fe -

m
cioa cioa gu

'

x-v

/a.

N
re

clor

V
_5_
ca c pe

fe

toa - ta

^
N

X- ^ ra

W<

re

loc.

foa-f

gu

mm
^
ro-

cea

hm

de,^

j
rec

^^^ r ^ - / f r
//m
pe

v -

v-v

XV

gra

foa

V-

7M. ne. gra toa

>

XX

^ re,.

-i

6 vor bind

XX

XX

E
re_
-> / XX ^ . ^

vor -

bind,

i
^

XX

^
te

^
cn

V -

nu

te

poa

P r

hr ^ - T

"

tf)

ta.

h t

cum.

v seca

cum^

se_

ca

237

c/k

se_

in

j. V- Vfu ne CC-

^Jj J
sein

J j ^

Jfoa f

^
tu

J. J)
ne

Jr
ca.

J. j j j y j

j g i/'
foa f

mm

fea..

cu

noa

i^v f f mm

fea.^

cu

noa

V
fe_

na m m ^ m na m 0

fe

rea.

d
fe rea-

f e .

V -

Vfa.

C^

Pe/7

w
fru-

^ H j

j n
^a.

J.

rJ- J ^ *
/TtV.

ceas

fa^ I

ca

un

gmd^

pre.

fi

^ J l j l J.7
ceas fOj ne fe m
rim.

ca

un

gndj

pre.

fi

jJj
ne fe m
rim.

j j jj-

j . j T ^

238

AXION LA SC^HMUAHEA LA FAA


( 6 august / glasul IV J h ^ ) Vu de Macarie -v-v Andante
Ma - re /e su fie-ful meUj pre Dom

leromcmahul -V-V
-

^
nulj

s
Mre fe^ su fie-ful meUj pre Dom nul^

Cel

ce

s-a

schim - baf

la

fa

mun

fe

le-

^ ^ '
Cel ce s-a

L
la fa

^ ^
y

h ^ ,

schim - baf

mun

fe -

le-

V
Ta bo ru ~ lui..

Na

fe

rea

Ta -

bo

ru

lut.

Na

fe

rearea

VX.

fa^

ne - s f r i - ca

fa..

ne - sfri

ca

f,

^w

J"

XV

-XX

T-

_>

S-O-

ra

fat-

Dum - ne

s-a.

faf

Dum - ne

XX

zeu^

din

pfn

fe

ce

le

fu^-

zeu,.

din

pn

fe

ce

l e

fu,-

239

W XS-a a na - faf_

ie

^'t

ca _

le

ca.

J^

5
S-o a

^
ru -

<
tat-

a *
w pa -

m
> vx . _>

pur

for

de

frup

pre.

j
pur ~ fa for de frup P cfK

J
pre.

J m j ' J T ^
pa /

-k

^
F ! , i h j ,

F h -

0 mmf_

cu ca

"ip

me

nu

-w
pe fre

^ x-y
cut.

tJy

> 'V-V
G/,

Pen

pe

/re

Pen

fru.

F F
- zeu Ns - ca -

reas

KJ j J ^ ^ j j j. r^
! ^
fa pre fi ne,

Aa,

pne

//

ne,

de

L
de

fru.

ceas

>
re, C^ fa fi fe ma

Dum -ne

Dum - ne-zeu

Ns -ca

foa

foa

_!

re,

fofi

fe

ma

nm..

' J /J
rim..

240

AXION LA AIMUIMIHEA MAK^II DOMNULUI


glasul I q Pq

de

Macarie

Ieromonahul

5
A

Nea - mu Andante

n -

le

toa .

d'

te. Ci -f te.

te.

fe

ri -

cesc

r
'

Nea

j j .
-

ri

J^
le toa XX

i
te.

m-* fe

mu -

ri -

cesc.

pre

ti

""

V ne, u na cJe

Jj ^
pre^ ti

Jjjj/^
ne,. na.. de v w ^ V ca

Dum

iJJ' ^
toa

Dum

v-

ne

zeu.

Ns

J
zeu.

JJ J Ji/ J J^ Jn
Ns ca re.

ne

a toa re.

'

XX" ies

Vr* cu

'

' se ho ta

Bi

ru

z_ Bi ru ies cu se ho ta

re -

Ifi le

fi

rii

^^

n i-rit mtru

f/ ti

ne,

cu

j-g
le. rii.

^
n - tru ti ne^ cu 241

re -

31 - C n t r i l e S f i n t e i L i t u r g h i i

V'V

ta Fe cioa

ra

ra

Fe

cioa

m
ra,

ra.

'

CI

VX
ca na te

XV
rea

r XX

XX

fe

cio

re

te

-*-t-

> 1 -

f=f=l
< *

ca na fe \

v-m

-L,
re fe

a '

rea

fe

cio

^^^^
moar

^^^^

-i.

tea

ar

vu

ne

te

vi

m
au- pa na -

moar

tea

ar

vu

ne

te

vi

V-

fa..

Ce ea

ce

efi^.

fa..
XX

Ce - ea
' XX

ce

eti^XX

du-p

na

te

m
pa pa

fe

re,.

fe

cioa

ra
)

re^

fe

cioa

ra

du

moar

te,

vi

e,

du

moar

te,

vi -

e.

m
c - toa c-toa

mn

tu

i
w
mm

tu

ieti,

pu

ru

rea,

Nas -

lefi-

pu

ru

rea.

Ns -

242

re.

re.

yjTi j li2 j ^iB Jj^^ d rj.^ j j


-jr de Dum ne zeu,. mo te ni

de

Dum

ne

zeu.

V-mo te -

>

n rea. fa..

^l^^JTjJ
ni rea.

JJJJ
ta.

J5

BIiM] 1]STI] (^lIVIiXTAT


glasul I I I " W QQ de Pr. Marin Velea

Bi

ne

es

te

cu vn

faf

Cel

ce

vi ne

fru

nu

>
0J Bi - n e es te (7 Cel ce vi ne n fru nu

cu vTn fa t

me-

le

Dom

nu-lui.

Dum -

ne-

zeu

es-fe

Dom

nul

S-a

me-le

Dom

nu-lui.

Dum-ne-zeu

es-fe

Dom

nul

S-a

r - y - t =

faf

no

ua.

a r faf no u.

243

AM V A / I J T LUMINA
glasul U I \ \ QQ

de

pe. M a r i n

Velea

v -

zuf

Iu-mi

m
na. na. am w a flat

cea

a-de

v -

ra

t^

am pri

i
cea a - de v ~ ra f^ am

i
pri -

Am

v - zuf

Iu - mi

mit

du

hui

cel

ce -resc,

ere f

din

ta

cea

4 P = Lf
mit

# hui cel ce -resc^

1
a - flat ere din -

^ f
ta

f
-

du

am

cea

de -v

ra

t^

ne -

des

- pr

tei

sfin-tei

tre

imi

chi

de - v

ra

tj

ne

des

- pr

tei sfin-tei

tre

imi

chi-

nn -du

- ne^

ceas

ta

ne-a

mn - tu -

it

pre

noi.

nn - du-nej

a -

ceas

ta V

ne-a

mn - tu

it

pre

noi.

HINK KSTI'] (^UVINTAT


glasul n c [ Pa

de

A.

Uncu

Bi t r -

- ne

es - te

cu -

vn-

fut

^Cel r> 40

ce M f

vi - ne -

n -

tru

nu 1 4 =

me-

le -brbt=

9 T T Bi-ne es - te cu vn - tat

Cel

ce

vi - ne

n -

tru

nu

me - le

244

" " 5 Dum~ Dom-nu-lui,


d Dom-nu -lui, Dum-ne

ne-zeu
^

es te

" "

Dom nul

ct

S-a

ra

fat: ^

-zeu es - fe

- t f
Dom nul i

^
S-a a -

r " 7
fat-

OZ no \j A w

m
^

ua.

^ no

ua.

AM V A / U T
glasul V J i ^

LUMINA
Pa de Evghenie Humulescu N. L u n g u )

( r e v i z u i t a de

T
^^m v - zut Andante

^
Iu mi na cea a de-v

Vra t,

Jl Gt 5

am

pri

i
Iu - mi na cea a - de -v ra ti hui cel ce - resc, am a - flat ere - din ta

Am

v -

zut

om

pn

mit

du

cea

n S
mit_ du ~ hui cel ce - resc, am

>

S
a -

E
flat

te
ere-din p ta cea a -

de-v

ra

t,

JL

cf

>

ne-des

- pr

ti

tei

Sfin

tei

Tre-imi.

n - chi

J
de-v ra c/u A t, ^ ca ne-des-pr P ceas - ta ti P ne-a mm tu it^ pre tei Sfin tei Tre-imin - chi -

.p
noi..

V" \

0[

nm-du-ne,

^
nfn-du - ne, c A

S- W ne-a

^
mn tu -

1 1 -j^
it.

rt^
^

- ceas ta

pre

noi..

245

AM VZUT LUMINA
glasul V jiCj_ Pa P r e l u c r a t de I e rod. S e b a s f i a n B a r b u - B u c u r d u p diferite variante practicate pe la mnstiri

T
va ~ zuf , Iu mi na

OZ

Am Andante

cea

a - de

ra

f.

CI

izt
a de v ra ~ f.

Am

v-zuf

Iu

mi

na

cea

am

pri

mit

Du - hui

cel

ce -resc,

am

flat

ere -

dm

fa

cea

^
^

^
am

pri -

mif_

Du-hui

cel

ce~resc,

am

a -

flat

ere - din

fa

cea

a - de ^

va -

ra W^M 3 ra

fa^ ^ ^

ne-des S m-i-M ne -des 1 ^

par Pr^

fi -

fei

Sfin-

fei 1

Tre - imi p [ j Tre imi

In tnl n

chi >

^ a - de ~

* v -

S wfi fei

Sfin

f^

pr

- fei

chi

nn

du ne,

ca

ceas - fa ne-a

mln - fu

if-

pre

noi..

r nm du ne c A ces fa ne-a

^ mm - fu

^^ if^^ pre noi.

V V
i 0

Ji Ci

L/

/7

f L >

246

SA SE

UMPLE GlJRILl] NOASTRE


glasul V n q _ Pa Prelucrai" de I e r o d . Sebastian B a r b u - B u c u r dup diferite variante practicate pe ta mnstiri

n
S

^
se um ple

'd

'

" ^ ^
tre de

*
la - u - da Ta

se

um - ple

m
gu l u l - u -

gu

ri - le

noas -

^ j
ri - te noas fre de

AJ ^
la u - da

j
Ta

Doam

ne.

CI

^ ca
sa dm sla

Doam

ne.

ca

dm

sla

m
va ta t -

va

Ta;

X. n i V M
^

ne-ai

Ta;

Ca

ne-ai

_>
d
vredni - cit pre noi^

-V

oz
ne n - pr i cu

^J) ^J J J J Ja ne n par i

Sfin

- te le

CL

vred-

ni - cit

'pre

noi^

cu

Sfin-te

le

cP

VV

~>

j ^
ce

^ ^ ^
le f

0
de

m
moar

ri \
^ * a
te, f - c -

0
cin

- r

prea

sti

te

le

de

vi

^
sti te le i de vi a

o
t f ~ c -

toa

a
toa n n -

re

le

re

le

ta

le

Tai

^
fa le Tai

ne.

S
"

In ta - re -

te - ne pre noi^ tru sfin - te

:a
ne. In - ta - re te - ne pre noi^ tru sfin - te -

247

.xr ni t r = ni ^ ta, a Ta, ^ r> foa t zi ua s ne n v - fam drep - ta -

u Ta, cP A -

>

a zi

'

g uOj

s ne in -

n
~ m drep-tu

foa t

- tea

Jl

-> li Iu i -

- a, A - li - Iui a. CI A li (u ~ i a.

tea

ta,

A li -

-v-v

Iu -

a,

A ~ li -

Iu -

- a,

li -

Iu -

a.

Ol

J J J^.

IHM] VOI (UJVIMA PHE DOMNUL


LA LITURGHIA DARURILOR
glasul II til,"

MAI N A I N T E ^
Di

SFINTITE

dup

I. Zmeu

ABi - ne X. 1
^

voi

cu

vn -

ta

pre

Dom-nul

toa - t

vre F^h ^ d

mea, 1 ^

0 Bi - ne voi

^
S cu vn ta

te^
0 pre * Dom-nul ^ n

^ J
mea.

toa - t

vre

Apu -ru -- reOj la u - da Luij n gu ra mea.

1
pu - ru - rea^ la u - da Luij n gu ra mea.

248

PliXEA
LA LITURGHIA DARURILOR
glasul II

(J!]H1]AS(^A
MAI N A I N T E
A" Di

5FINTITE

Pi - nea

cea

ce -

reas - c

pa -

ha -rul

vi -

fii

gus-tnfi

^ P f i - nea cea ce - reas

i
c i pa ha - rul c bun^ es-te Dom nul.

iS^

#
i

ve -

defi I

A
A

vi -

e -

fii

gus - fati

li -

Iu

i-a, '

a ~

li

j
ve defi c bun

^ J J
es fe Dom nul. A li Iu i - a, a ~ 1/ -

V
Iu i # a, a 1
^

li -

Iu

a. R

f l

Iu - i ~ a,

a ii

- Iu

a.-

DOAMMi] MILlJIKSTl!;
glasul II c i i ; * Di melodie tradiionala notata la Hirotonie de A.V. Uncu

^
/ ne m\ Iu le

^Doam .Largo j # ^ #

Doam

ne

mi

Iu

/e

fe^

H' - n r J

Doam

ne

.1J,
Doam

j j

^
ne 249

32 - Cntriic Sfintei Liturghii

v-v

. '

V-

'

"

c ^ ^ ^

A.

mi

ie

te,

j j p
mi ^^

t j T O
Iu xf J-wv

r J i ^
le

I
te.

If'f'
V

fJ

Doam

ne

mi

Iu

Doam

ne

mi

Iu

ie J

j J j j j j j j j ' ; jj^
te.. Ae..

VH1']I)NI(^ E S T l ]
glasul III ft Xy Ga melodie traditionald

T
Vred-nic Alegro es te, vred-nices te, vred nic es-fe.

Vred-nic

es

te, vred-nic

es

te,

vred

nic

es - te.

TROPARUL ORTODOXIEI
glasul V I I I j i c / K Ni melodie uniformizat

i
250

Bi - ne Moderato

cu -

vn-tat

eti^ Hris-toa

- se, Dum-ne

ze

is: Bi ne cu vntat eti^ Hristoa - se^ Dum-ne ze ui

nos

fru,

1 '
__2_

Ce -

la

Ce,

prea n - te leppj

pre

pes -

cari

i-ai

a - r

^ ^J J J
Ce la Ce, prea n-fe lepfi, pre pes - cari i-ai a - r le tor Du hui. Sf?nf; i prin frn-

nos

fru.

fat,

fri m-

mi -

fn -du-

fat,

fri -

mi

- fn - du -

le.

loi;

^ Jj]^ J
Du hui de oa

Sfnf;

Jl
prin 1

frn

ii -Jr-ti

Iu

mea ai

v -naf.

Iu -

bi fo ru le

meni,

ma

m
\ \ ' ^ '

ii

Iu -

mea

ai

v-naf,

Iu -

bi ~ fo

ru -

le

de

oa

meni,

ma

>

.V

ni

re

Ti !
\

Vei

J l i" 1 1 II ^^^ J J rj^^s

MINTUIETE, DOAMNE,POPOIUJL
glasul I ^ Pa

TAU

melodie Jl CI

tradifional

Mm-

fu -

e - fe,

Doam-ne,

po -

po - rul

Tu

bi-ne-cu

vn -

tea-

za

j
Mm-

^
fe,

^ j
Doam-ne,

j
Tu i bi-ne-cuvm tea-z

fu - e

po-po-rul

mo-fe

ni - rea

Ta.

Bi

ru

in - f,

bi -

ne

ere-din-do

i - lor

cre -

mo-fe

J J iJ J J J
ni - rea Ta. Bi

ru -

J j . 1^ ^J J J . 1J
in f, bi - ne ere-din cio -

i-lor

cre-

251

A/n/'

^ A

su - pra

ce - lui

po

friv-nic^

d - ru

te i

cu

LI fini a su -pra ce - lui po -

t d - ru e te

i cu n

iriv-nic^

cru-

cea

Ta

ze -te

pre

po

po - rul

Tu.

cru-cea

Ta

rJ J j J J j J ^ ^ ^
TT ze te pre po po ruL Tu.

Illl<] STPMJL
glasul III et "VI Ga melodie Iraditional

O nul i ar-hi e re ul

^fi
nos-tru,

j j

j , /

Pre

st -

pf

Doam-ne

Fl

p-ze-te,

Doam - ne^

p ^
'

ze

te.

n -

tru

muli

ani,

n -

tru

(V
l p-ze-te,

r " r r - m Doam - ne l

1
te.

^
n

1
tru

^
muli ani, n tru

>

p - ze

muli

ani,

- tru

muli

ani^

st

- p

ne!

5 muli ani, n -

LL

r.
anij st p ne!

tru

muli

252

\A1)KJ1)EA (^IIKTINILCHl
glasul V PQ de I. Popescu-Pasarea

^ Na - dej Andante

dea

mea

e's

te

Ta

ti,

sc - pa 5

rea

i
pa rea

A/a - dej

dea

mea

,es

te

Ta

ti,

sc-

mea

es - te

Fi

ul,

^
mea

J A7JJ J J J
es - te Fi ul,

a - co -

pe - r

"mf^

tul

meu.

a -

co - pe -

mfn

tul

meu

es -

te

Du-

hui

Sfnt,

> J-J J J J
es te Du-hui Sfnt

Tre i L ^

r f
- me

me

Sfn

t,

fj

m -

ri

re.

Tre

- i

Sfn

t,

m -

ri

re.

m^ J

n 1 J

re

Ti ^ ^ ^

e.

V ^ V CI
f

m ri

- re

Ti

e.

ml

TA INA (^111] S TI \ A1ATII


glasul

Pa

de
->-VX

I. Popescu - Pasarea

^ Cu a Andante

de -

Cu

de -

v -

J J- '! r 'f r J ^^ r r
ra, ma re es - te

rat

ma -

re

es -

te

tai

na

cre-

ti

tai

na cre ^ ti 255

na

ta

hi:

s-

^Dum-ne-

zeu

S-a

r -

fat^

trup,

t
n t ii: Dum-ne - zeu S^ a r tat n trup.

S-a

n - drep - tat

Du

hui,
-2.

S-a

ves-

tit

de

gen,

j, J V
S-a n -dnp-tat

f r r ^JH J .1 ^ J
n Du hui, S-a t XV ves-tit de n geri,

S-a

pro - po -

~ du -

it~*

n -

tru

nea

muri,

S-a

ere

zut

I
S-a

I I
pro - po va

3
du it h tru nea muri, S-a ere zut

Iu

me

^
J

^ ^
i

S-a

in - nai - fat,

S-a

nai - at

S-a

i
n Iu me i S-a n nl - tat, S-a n nai fat, S-a

d P

va.

^
-

cai

U4 sla

n - nl

tat

n tru

1 T

va.

1 1 I I ) I ( : A - V 0 I OCHII MICI
g l a s u l V NCL^ PQ

Andanfe

^ FI.RiD;

di ca - voi

- -chii o

mei. j

spre ^

ce

ruri,

R
1

de

un -

de

va

s
1. Ri - di ca voi o - chii mei spre ce

ruri,

de

un - de

va

256

ve - ni j ve ni 1

a - Ju fo 1 1 j to -

rul = rul

meu, , ^ meu,

a 1 a

ju

to 1

rul

meu ^

de

la

ju

a de la

a - ju -

to - rul

meu

Dom

nul,

Cel

ce

- cut

ce - rul

Vpa - mm

n tul.

p ^ v
Dom -

j
nul.

'
Cel

j
ce

j
a

j
f cut

f = f =1
ce - rul

> i

J J 1 JJJ
p -

c tul.

1 i

m/n

1. Cdtre

Domnul

paii

mei voi

duce

3. ntru Tine eu mi-am pus ndejdea, Sa nu md deprtezi de la faa Ta. A l i l u i a , Aliluia^ Aii luia,* slav Tie I Doamne.

i legea Lui va fi ndreptarea mea. Doamne, Doamne, Doamne, Doamne^ Glasul meu auzi, cnd md rog eu ie.

nm

TI\1],1)IJM\1]ZI]IJL1], TE LAIJDAM
glasul VIII j i c ^ Ni

Pre ti - ne Dum - ne - ze Q Moderato Pre ti - ne

/e .

Te

~ u - dm,

pre

Ti
>

ne 0

"T m -

r1 J

J J -^J J
le ^ Te l -

,
u dm,

iT
pre Ti

Dum-ne

- ze u

r r

ne

Doam

ne

Te

mr-tu

ri -

sim,1

^ '

pre k pre

Ti

ne prea 1 1

i^e^ ^ ve -

ni cu -

r-^v Ti

J
ni cu - V tfU

Doam

ne

Te

mr -

tu - ri -

sim;

ne prea

le

P -

rin - te,

tot

pa - mn - tul

Te

m - re

te.

i
le P rin te,

J
tot

J
p mn -tul

J J
Te m-

J
re

B
te.

36 - Cntrile Sfintei Liturgliii

257

' r
Ji te h

Ti I

e. '

| O
toi n

foi I

tn -

ge -

rii.

r r
ge rii,

2 > , ^ 1 p^ ^r^ , J
i e^ ce ru-ri - le

i -

e^ ce -

ru-ri-le

Vfoa

- te

pu-

1 1 1 1
i toa te pu -

e^

le,

j?
2

Ji -

e^

tie-ru

vi

mii

Se

- ra

fi

mii^ ""

cu

te ri

le.

i -

He-ru

vi

mii

Se ra

fi

mii,

cu

ne

n -

hHti \ n \ ^hT
ce tat gtas-^ ti stri
1

ne -

ce

tat

glas

ti

stri

ga:

Sfnt

sfnt

sfnt.

Dom - nul

Dum - ne - zeu

Sa ~ va -

of!

Pli

ne

snt

r
Sfnt, sfnt, sfnt.

J j J J J
Dumne-zeu Sa va ot! Pli ne snt

Dom - nul

ce

ru

- ri

le

pa

mm

tul

de

m - ri

rea.

0 -

ce

ru -

ri

le.

pa

mn

tul

de

m ri

rea.

sla -

vei

Ta

le.

V cfU

sla

vei

Ta

le.

Mm -

tu-ie-

te,

Doam

ne,

po - po - rul

tu

. Vf XV

bi

ne -

cu

^
Mn tu ie te, Doam ne,

r
tu i bi ne cu -

po po - rul

258

vin

tea

mo -

te - ni

rea

Ta

pa

te -

pre

yin

- tea

za

M l

mo te - ni -

I I

rea

Ta

pa

te

pre

-vx dn sa i-n nai f - o

-y
ne ru

dn

sa

i-n - nai

- o

m
am

veci

^ V tfU

veci.

Spre

ti

- ne^ Doam

ne^

n - dj -du

it,

VI w

sa E

^
Spre

^
ti - ne^ Doam

^ J
ne^

J
am ^

J
du it, /

31

rm dj

m
nu.

nu

l - - nam nm m n

vea.

^ ^

T ne ru - i nm n veci.

m
A A

mm

^^

V tfU

min.

PSALMUL 7 0
1 . w ^ " glasul V j r v c [ j 3 l*

(stihuri alese)

de I . Popescu - Pasarea (K, ^

^Andante i-a

J J
Doam ne^-

J) ;

J! ^
Tu

1
eti n-dej

J
dea

J
mea^

K =
s

nu

m
nu

p-r

seti

p-

r seti

veac.

veac.

259

@
A

A - pa - ra - ma

du

- pa

drep

ta

tea

Ta

Oi q.
2.

ma

iz

-p

- r -m y-w

du

drep

- fa

tea

Ta

iz

dl
ve ve Plea -c

te.

te.

<4

u -

re

-chea

Ta

spre

mi

ne

ma

mm

Plea

u -

re-ctiea

Ta

spre

mi

ne

ma

mm

tu

ie

te.

tu

ie

te.

In "tL^

vre-mea

b -

tr?

ne

ti

lor

me

sa

nu

ma

>

dd
b tr

H^J
- n e -

,
ti

J> J
- lor me

jr> le

'
s

[ trp
nu m

In

vre - mea

le

pezi

sa

nu

ma pa - ra -

seti

and

vor

sla -

bi

5
le pezij r-v-v pu te ri le me le. s nu m p - r - seti cnd vor sl bi

Jl Ol

J
pu -

J'AJ-]
te

J
ri -

P/
le me

260

(D

#
cei. cei

vrj -ma - ii

mei

gra

/esc_

,m -

po - t r i

va

^ mea
mea

J
C vrj-ma-ii mei gr

l'J J J
iese m - po - tri va l

P j-j
ce ce l ZIC:

pn -

dese.

su

fie - ful

meu

j^r^
dese. su n

j
fie -

j
ful

j.
meu

'j

se

sf -

mS
fu fu -

esc-

pn -

se

sf-

esc-

J
l ZIC :

si ~ fu - l-a

Dum - ne -

zeu^

q. _2

ur

m - ri

fi-l

P -

r -

si

fu-

l-a

Dum - ne - zeu^

ur

ma ri

fi'l

A
i l prin defi, ca

JIU. a re ci * ne

s
i l prin defij c nu a -

Uf
re

r tir
ci ne

r7> sa-l

. IZ -

ba -

veas

g
s-l iz ba veas c.

Dum -ne

^
ze

^^ ^
u le, Dum - ne ze - u - le

A ^ din fi ne

Dum - ne -

ze

le,

Dum - ne

ze - u -

le

din

fi

ne

261

0<L > ^ re fi le me te ^ Tu. m-ai po v fu - if ^ i

t
re

J J J
fi le

1
me le Tu m-ai po v fu if i (K

eu

as

fzi F

/es tim

- fese 1* r

mi -

nu

ni tiF^il-^

le a

Ta -

le.

Doam ^ ' f

ne. j
1

q. 1

fr*d p Jt? Ta le,

eu

as

fazi

ves - fese

mi

- nu

ni

le

Doam - ne^

nu

p - r-sefi

nici

la

b-

frf

ne - fi - le

ca

J..J' Jr r J J ^^ J J.
s nu m p - r - sefi nici la b - fr - n e - fi - le i 71 le.

J
c -

'

run -

fe

te

le '

me

^
run te
/

o
te ~

J
le

b j g ^ j
me

-TO le.

(D
I

nai

f,

hj
- nai f,

n
T - m din din

nai-f-m

mm

ie

j
nai-f-m i

j
ma

jj
mm -

j
gi -

j/
ie i

j
^

^
a cum scoa-fe a dn cu ri - le

^ .
p-mFn -

^
fu lui

a -

cum

scoa - fe -m

^ t
a

dn

r T , ^ ^ ^ cu - ri - le p-

mn -

fu

lui

fe

voi

l -

u -

da

pen

fru

drep-fa

fea

Ta.

Doam

^ J
i fe

J fl
voi l u da

j J
pen -

J
fru

J J
drep-fa -

bj/^^EEg
fea Ta Doam

262

ne.

71 CI

ne.
^

^
fa

Cm

t^n rt: j flf


voi^

an-fa

voi

Cm

fa . i ^ _ . w se vor _ bu f?' t . cu

VOI,vx ra bu

cn -fa

voi

oz Ti q.

ze

jjj'j, ^
Ti i se vor bu -

5
cu ra bu ze

cP le me le 2 i su fie ful i

V su

k XV

le me le i su fie ful i su I* cel mn - fu if de TT ne..

-m
fie f!e Doam

fuL

meu

if C^ 3.

ful

meu

Cel

mn - fu

if

de

Ti

ne.

ne..

Doam

ne.

263

MPHTEASA MlA CKA PREA


glasul V PQ

HUNA
Sofronie Rusu i

c n t a t d de lerodiaconul notata de A.V. Uncu y^ -v P r - tea - sa mea . -j


' -

g cea prea ccu p / c u

y bu UU

^ ^
/ /

m - p Andante

na c

si

Im

- p

- r -

tea - sa -V-V dea

mea

cea prea

bu

na

na -

dej

c/cjLr
n si - dej

CJ
dea - W re de w Dum

m
ne Dum ne

mea,

Nas -

ca

foa

mea,

Nas

foa

^
zeu,

n CI

pri

- m i -

re

de

zeu,

pri

mi

foa

rea

s-

ra

ci

lor.

bu -

cu -

r?j j jg^j
faa rea sa- ra ci lor,

ffQ^
a ri a rea rec

mh - ni

J^r

bu - cu-

mh - ni

ti

lor

a - co - pe -

ri

ba

ne

ti

lor

a - co - pe -

ri

toa

ne

n ji i j ca 264 JI a ti p j m lor j -a c lor ^

V ve

ve

r^

VS

zi-mi

ne

zi-mi

ne

T - > vo ia.

V tfh

JL
va -

f zi-mi mfh -

ni

rea;

JC 5

o -

/o

/a^

ve

zi-mi mh
w ^ .X.V

ni

rea;

-vx ju

fegfe
JU f--mi ca

tu-mi

ca

nui

ne

pu -

fin

cios^

j
u X nui

j :
ne pu - Nn > ^

i
CV dos.

>
hr
V

^
m
V

J=
ca

J
pe

r B T i
un.

i-n
sfre

ne ~ te

1J

in,

ne ca

r=

meu

tii,

ci-l

des

lea

zul.

meu.

fiij

ci-l

des

lea

g.

pre

cum

vrei;

CI

T ca

n-am

alt

^ >
pre cum. vrei; c

j ^
n-am < yy. alt^ ma _ al

j
r*'

J
a -

ju

tor

ar
ju

r
- tor

ir rh
f-r fa-ra. Io si toa re Io si toa re.

de

m
ti H -W de

ne. '

^ J5

de

ne. -w

nici

al

ta

fo

gra

L/a-nr
t fo de

cffl-nE^
gra

37 - Cntrile Sfintei Liturgliii

265

b,

nki

al

ba,

nki

al

nun-gi

ie

toa

re.

bu

nj

ci

nu

mai pre

ti

ne.

J, ^'JjJ J J J
bu na' ci nu mai pre. M
'

r j j ^ ^
ne.

1 O!

>. ca

> zeu ca s m

Mai

^
tui

lui

Dum

ne

OL

Mai

ca

Dum

^iil ^
- n e

zeu,

ca

sa

ma

pa

zeti

zeti

m-

m
-

r v

co

peri,

a- r

cjcrci^
co

i
perij m

ve

cil

ve

^ c/ '
ci CI -

'

/or.

"

>

ji

f-f
ve di

i^n

m
ve

iJuj
lor.

j
A

Vw5

266

PEMKIT IIAIUIATIJL
glasul VIII X > noH, Ni de r ri cit br ba ful ca re l' n-a um blat n I. Popescu - Pasarea

V tfh

Fe Andante

i
- cit br ba tul ca re. '-k. n-a um - blat n ne - ere - din cio si

Fe

- ri

sfa

tul

sfa

J J JJ
tul ne-ere P

- d i n - cio

m
hr lor sta -

""

si

in

ca

lea

ca

tea.

^
si lor

v-> - v ->
n- a tut

i pe

^
sca -

pa -

ca

to

J J
p - c . U w nul to

J
i - lor VI n-a J^ sfa tut
l

pe

sca

z to ri lor

-W

nul

ri']'
zuf. zut

pier

'

pier

za

-k

to

. -W

ri

lor

V
o.

tfU

n-a

se

li

Iu

n-a

li

- Iu

a.

ti

Dom

nul

ca -

lea

drep

fi

lor

m
c
ti e Dom nul ca lea drep i lor i

267

m
ca ca A -

lea ne - ere din do i lor va

V-> pie

-> -

V ' ri.

J ^UJ J
din cio i - l o r va pie ri. / a.

tea

ne - ere -

li

Iu

J
A -

J
li Iu Slu jiti Dom

O
t nu

J j
w

a.

f cu fri

(D

li

lui

Slu -

jiti

Dam

nu

lui

cu

fri

va

bu -

cu -

rafi

Lui

cu

cu

ca

va

bu - cu

rafi

Lui

cu

cu

tre

mur. mur.

li

m
"liT^ Iu

mur.

li

I' -E^JJJ^J i
a.

if
.

Fe -

ri

- citi citi

'fSnf

toti

ca ca

Ff, Fe

ri

- c riH iti.

snf

fofi

ca

268

A re na - dj

r-v-v du iese spre

r Dom -

j j
" - d u Iu

it^^jju
spre.

re

n-,dj

iese

Dom

nut

li

a.

nul..

li

Iu

a.

i> l, Doam

-> ne, mm - fu ies - te

Scoa

j
Scoa l,

r t l Z r ^
Doam

J
ne,

J J

^ ^ ^

mn tu - ie - te

m,

Dum

r V
ma,-

f' '

Dum

&

ne -

ze'^

ui

meu.

li

J
ne - ze ul. , V tf.

i
meu.

^
A

j-^
li -

1
Iu a.

j, j
A

Dom

nu -

lui

es

J
Dom

J
nu lui es

J
te pes te po

te

mn

J
-

J
tu pa

tu

mm

rea

si

rea.

' I ' "Al. I JI


i pes te.

po

po

269

<2 rul SUj bi ne cu vin ta

rul

Su.

bi

ne -

cu -

vn

ta -:> tfU

rea

Sa.

li -

Iu

a.

rea.

Sa.

li - Iu

a.

Sla

Ta -

lui

Fi

u -

lui

Sfn

tu-lui

Sla

J j J J
Ta t - lui A li -

O
i Fi u lui Iu I

J jJjj J
i Sfm tu-lui

V
Duh. a.

li

tu

a.

a -

cum

pu

ru

rea

_J

in

ve cii

ve

cum

pu

P
-

ru

rea I

in

ve - di P

ve

ci

lor

mia

li

Iu

a.

ci

loc

mm.

A C/>7

li

Iu

a.

li

Iu

a,

2_

li

Iu

j
A li Iu a, A -

J
a A -

i-^Jj
Iu

^ ^

- .

f a, A li

f i

^ a.

J ^ Sla -

J J v Ji

4 -

rt-

Iu -

270

Dum -ne-

ze

le..

C/h

$
A treia oarj Sfritul ze

i
e

i
u le.

Da/n - ne - ze

Sla

Ti I

Dum ne

n
Ti

.rj

J J
Dum -I (A, ne -

Sla

le.

ze

le.

CIM] SE VA SUI ?
glasul V I I I X " Ni de I. Popescu - Pasdrea

Ci Andante

m
Ci

ne.

ci

ne,-

ci

p
se se ^

ne.

tfu

ne,

CI

ne.

CI

ne

va

su

c/

ne,.

CI

ne-

va w ^

su

c/

ne

se

va

d su

/
/

A
_5_

ci CI

ne ne.

se

va

su

mun

te

in

mun

te

271

fJ-

< V
le, m mun fe le Dom nu lui 7

le,

mun

Ifte -

le

Dom

nu

lui? X SI CI

V i

V cu

V^ i

j
i

ci

Lj
ci K-VX

ne

va

^
ne. <ne

i
va.

M
va va

Io

Io

vx

cu XV

. i XX

Io

m
Io -

cu tEC cu

ne.

Io

In

Io

cui

cel

s/ynf

cui

j
/

j
/n /o cui

j a ^ n
cel-

j. ^ j) r w
sfnt n Io

J j
cuL

V cel snnfal /.u/?


_5_

Cel

ne-vi

no -

vat,.

j
cel sf/n^ aL

ijJ^
Lui?^ Cel o-

j j
ne - vi

i
- no vaf,.

ne

jj^J

ne ne

O ^^ ^ ^
vi VI no -vat -vat no cu. cu si cu rat r i cu - rat

vi

- no-vat

cu

mu

ni

le

^
mii

ni XX

le

si

cu -

rat

cu

c //

ni

^
i cu rat cu

n
f
I

i
ni.

272

tfU cu I ni ma.

cu ^ f\

ni

ma. y

-- ?
P

-r^7J>
^ ^ J ) ^ ^ A -

Moderato

J ^ J

P1
J a

r - 1 J ce

iiTl

1 ' > J
la, a ce la

ce la,

va

Iu

cC -

.
X va

bi -

ne -

cu ~

cf cf vn - fa - re

de

la

Dom

"

va

Iu

t r ^ bi - ne cu -

vin - fa - re

de

la Dom

m
^
va va._ Iu

>

J n u l ^

nul

drep-

fa

fe

Iu -

si

drep- ta-fe

Iu

CO,

drep-fa

fe

va.

Iu

drep-fa-fe

V;
i drep fa fe va Iu a.

drep - fa

fe

va-

lu

a.

/ drep ta te va Iu a de la

i A VM And numire ante

i w Dum -w ne

drep - fa

fe

va

Iu

a.__

de

la

A T> zeu^
-2_

Mn - tu -

i -

to

rul

meu.

j ^ J J j ^ J.
Dum ne zeUj

j, J j
Mm -tu i -

I J J j j J J.
to ruL meu.

36 - Cntrile Sfintei Liturgliii

273

li -

Iu -

a.

-2

li - Iu

j
A li -

J ^
Iu - i a,-

f - : ^
a li Iu /

a,

A -

li

Iu

a.

cO,

li

- Iu

a.

m
Ni de Pilotei Moroanu

UJMI\A
y glasul VIII

LINA
jit/U

T
cO* , . ^ ^ ^ Lu- mi - na Andante li n a sfin - tei sla ve 1 a E sla ve a Ta fa Ta t-

Lu-mi

- na

li

i.

>

sfin

^
tei

lui

ce - resc,

_2

Ce

lui ^

f L

ra de

lui

ce - resc. . P ^

Ce

lui

f - r de

m
moar -

moar - t e ,

m
se!

Sfin - fu-lui

Fe -

fe,

Sf n-tu-lui

Fe

ri

ci ^

tu - lui, P-a

"" 1

i -

su - se

Hris-

toa

Ve - nind

la

s
I i su se Hris - toa se!

S
ri ci tu lui,

Ve - nind

la

a - pu-sul

soa-re-lui,

_2

v-

zlnd

Iu -

mi - na cea de ^

sea

r , ^ 2

la

.1 J J J J J . ' ^ ^ j
a -pu-sul soare-lui, va-zmd

J j
lu mi -

^ ^ J JJ J
na cea de sea ra^ l u -

274

dm

pre

Ta -

fl,

pre

Fi

ul

sipreSfPn-M

Duh

Oum-ne-

j
dm

J
pre

J-ir
Ta fl, pre

H p
Fi ul i preSffri-ful Duh Dum-ne-

zeu.

Vred-nic r . j

esti

In

ha

- t j f r

v r e -

mea

^^ ^

a j S a

fi j *

l-

u- dat

de

gla

* eti n

J :I j G^ mea

>

^ l m

J^

de gla -

zeu.

Vred-nic

foa - f

vre

fi

l - u -dat

sun

cu-vi-oa

se,

V tfU 1

Fi

^ ^ - ul

lui

Dum

-ne

- zeu,

Cel

ce

dai

vi

Ji
sun cu-VI - oa se. Fi

j j j W
ul lui Dum T) - > - - Iu - mea Te m - re

Cel

ce

dai

vi

^ te,

^ Te

pen-tru E

a - ceas-ta

i
a - ceas-ia Iu -mea Te m-re

0 -

4 te. Te.

tj

pen-tru

res

te.

m -

re

te.

ACUM

SLOBOZESTE
g l a s u l V J ^ t PQ de I. Popescu - P a s a r e a

S ^ ^ ^ ^ ^ Andante

_> cum,

X- * a - cum

' sto - bo - ^s

" ~ te pre

ro-bul

; Tau^ Sta

pi

i
A - cum,

J.

J J
te pre ro-bul TUj St p

a - cum

s/o bo - ze

275

5 -J^-fc
6 fS,

^ '
. "W

^^ i- v

--d ^ ^

1 - O

Md. K d!

zu - ra _Jat

chii

mei

mln-tu

- i-rea

Ta,

p e c a - re

ai

g -

tif

3
zur o chii mei w In a in - tea fe hi tu tu mn-tui - r e a Ta, p ca - re ai g tif
XX

ror

po

poa - re -

lor;

^^^ J J
m - a in tea fe tii tu tu ror po ' X X _>

j
lor;

poa - re -

Iu-mi

n.

Iu

mi

_2

spre

des -

co - pe -

J J l'i
rea va

ri

rea

nea

mu - ri

Iu - mi - na.

Iu

mi

spre

des -

co

- pe ri

nea

mu - ri

lor

r J rr J
_2_ i sla-v i lui,

i '

sla - va

sla - v

r ^ ^
v i sla

sla

po - po

P
va po po -

lor

sla-

- -

- - - -

ru

J J j
po po -

po

po

ru-

tui

Tu.

ru

lui,

ru-

lui

Tu.

276

MIN(A-V0K SAUAOII
glasul VIII jvc^ Ni de I. Popescu - Pasarea r ^ Mh Andontino ca vor sa ra di n ^ _2_ i se ^ vor s -

J)
Mm > d

^ ^
ca vor

J
s ra

^
cil

I ^
l

J.
se vor sa -

--

fu - ra

si ^

si

'

vor

15 I

u - da
I
I

^
pre
-

^
-nul.

^
cei ce-L

Dom
r-:J-

J
tu - ra i vor l u -

^
da

^ r p
pre Dom nul^ cei
- ^ ^ ^ ^

i)
le

ca

u -

^ ^
ca u -

ce-L

tn

ore

Dn - sul.

vii

vor

fi

i -

ni - mi -

lor

7n

n
f.

rT

h >
pre

1 ^ f
Dn sul^ vii

f .
vor fi

r cJ

>^r

^'=4
=i

Ji > j ^
lor n

}r-

/ -

ni - mi - le

veac.

>
m

in

veac.

TJr J J^ j) J
veac SI in
'

-* cu-lui.

vea -

cui

vea -

:[:^
n

N
vea-cu-lui

veac -

veacui

M A K T l J K I S n I -VA 1)M\IJUJI
glasul V Pa

de Anton

Pann

MrModerato

tu - ri

Si

ti

" d ^ - nu - luij

Bun.

A -

li

^J J j
turi si ti v Dom-nu-luij

J ttr
c e Bun, A li -

Mr -

277

Iu

l
1 ^
si

In

veac

mi ^

la m la

Lui,

A -

li - Iu

i -

a.

W*" ^ S ^ J ^
Iu

II
i

S -

"
a

*
c

*
n

r
-

> f t/
Luij

Jm

veac e

mi

A - li

- Iu

i J

a.

Mr - tu - ri -

fi

Dum -

ne - ze -

u -

lui

ce -

resc^

Mr - tu - ri

- si

ti

Dum - ne - ze

u - lui

ce resCj _

li -

Iu

Qj

veac

mi -

la

Lui^

A - li - Iu -

a.

^vr

^
-

J
i Oj c n

r r jJ ^
veac e mi la Luij

li Iu

S ^ A - li -Iu -

J - ^

a.

Ce 'TTt

lui

ce

f - cut

ce j )

ru - ri - le

cu

te - le

Ce lui
_ ()

^ J
ce
_

:
ce -

? ? d J ^ X ^ ru - ri - le o cu n e - le

f -

cut_

-W* c-

-v

^mmm^^^ Iu i q T. 5 ra /n veac

ge -

re,

A -

li

mi-

la

v- Lui^

j
ge -

j.nJ'r
rej A li Iu i a,

n veac

rt ^
e

mi - la

Luij

li -

Iu -

a.

ti -

Iu

a.

Ce-lui

ce

J J J
Ce-lui ce

J
a

des-pr

- pt

p-

mln

ful

Jpt p-mn -

pes -

fe

pe^.

J
pes - te a pe,.

des-pr-

tul

278

eP
A li Iu i a, ^ c n veac e mi - la Luij A U Iu - i a. 5

li

Iu -

i -

a,

^ r t ^ ^ ^ j
veac e mi-la Lui,

J
li

- Iu -

a.

\
Soa re le spre stap ni - rea zi lei^ A li Iu-

Soa

re

.r

le

spre

st - p

ni - rea

zi

leij

li

Iu -

XX

eP
A - li Iu i a.

/ -

a. Oj

^^ JL

m veac

mi - la Lui^

/ a

c n

veac e

mi - la

Lui,

A - li -Iu

a.

Lu b

na

sfe

te -

le

spre

st - p

ni - rea

nop

fii,.

A -

^
Lu

J
na

nJ
i

^
sfe -

i|
le le spre s / a - p ni-rea nop pij A -

XX

li -

lu -

a,

veac

mi -

la

Lui,

A -

li - lu

a.

li -

lu -

Oj

in

veac

mi -

la

Lui,

A - li - lu -

a.

Ce-

lui

ce

des-pr-

fit

Ma -

rea

Ro - i

04,

des

I
par

J j
Ce - lui ce a des - pr i t Ma rea

f
Ro -

O J
i e

^
n

^
des

- ti

furi,

A - li

lu

ca

veac

mi f

la Lui_, ^ ^ Luij

pr fi

furi

A li

lu -

veac

mi la

279

.p A li Iu i

-vx a.

Iu

a.

Si

ne-a

iz - b - vit

pre

noi

_2

de

vrj

^ >

- ma-ii

no -

fri^

A -

li

s
no frij A li -

ne-a

iz -

b-

vit

pre

noi

de

vrj -

ma -ii

Iu -

In

veac

mi -

ta Lui,

li

tu -

i - a .

J J
tu i a c n cC Mr fu - ri - si -

j
veac e mi-ta Lui, A li tu - i a.

tlr

- f u ri - si

fi

m
mi

fi

Dum-ne

ze-u-tui

ce - resc^

Dum - ne

ze- u - tui

ce -

resCj

m
A a. sJX CI a.

li

li

tu -

i -

a,

v>ac e

la

Lui^

A - li -

tu

tu -

aj

ca

veac e

mi ta

Lui,-

A - li

tu

NU lIU(]ll (JURATA
glasul III c< W QqS melodie Dimitrie veche prelucrata de

Suceveanu

f j r
Mo/erato * 1. Njj 2. In mini

: ^^ ^ W u

pri - cep, P "

Cu "f

pri - cep, fi

Cu ne

ra Si

j^}
ra "

t, "

nici ""

f, me -

nici on.

IJU

in b

inb

280

^ A "gS^>7 k/r7 rii n, ' nul nici m im

. oa br br

sr I r ^ me ti fi

. -* ni sat : ^

. Mai pe i -

. c al I

. jv i le fv gii -

I
ge tr ni nulnici oa m - br

j j j ^
me p nu af Mai pe c a! i le Fe gii

cioa F

ra, c

ce . tor

m si

S t - -

ne PI

s-a nul

sa fu

cioa F

ra, c -

cetor_

m. i-

fi neSta pi'

s-a nul

sa tu

m
vr tu -

vr-

sit

tu

'ror.

it ror.

^
ni fi

^
pe

,
Hris - tos
l/e _

Ve -

HeH

Ve - niti

pe

Hris - tos

f tu tu st pn, ^ pe Ca re as 2/

r g j j
tu tu f Si

^ ^ ^J o
ror st w

J
pn. pe

Ca re

r c/' r ^ r
as tzi poar

me - on

f*.

si

Si

me-on

fifl

poar

t-

in

Io -

cas.

tfU

Io -

ca.

36 - Cntrile Sfintei Liturgliii

281

t Tr - ind

Tr-inda-md-

In -

ca

Si

me

j ^ j
n c Si r ^ ca ~ 2 w tre o Dn -

me

n
-

on

tfU

Vi
p n pre Hris -

on

pi

pre

Hris-

tos

va

zu,

sul

stri -

m
gaf: -gat:

tfU

fos

zu,

fre

Dn

sul

stri

s/o

bo

zes

fe

ma

cum.

S .

slo

bo ze

fe

cum.

Lu mi nea z-mi su fie tul

VI j/V 1

C! si. lu -

^ r
Lu mi - nea z-mi su

^
i

iJ
lu -

fie - tul

mi

na

de

s/m -

fit.

Ji
^

cad

cu-

rat.
^

pre

-5

mi

na

de

sim

tit

cci

cu-rat^

pre

Dum

ne -

zeu

znd,

s-Lj

ves

Dum

ne -

zeu-

zTnd,

s-Lj

ves

tesc

la

toti.

tesc^

la

toti.

282

Pre

cel

de

'

'

tM

. L' TT > pCLJU


slugi de sus cu

K -

VI tfU

cu -

cu

tre

mur

as

f V cui cui -

fut

as -

fazi

"

Si

%
fre mur as fat as fazi n - s Si

.
me "^tK

me

<J
^ ^ J ^ on

on f

n . n N
=

mini ^d
= ^

L- a

7/7? -

br J fcp

ti t

t sat

r tfU

mini

L-a

m - br

ti

at.

llRATELl!! PAHIMTliJSTI >


glasul V n c j ^ PQ de .X-V te p .'w rin testi Nectarie
. X T-

T
XV

Ieroschimonahul

Bra - e Andante

Bra

-te

le

rin

teti^

T.
)

s 7 r - gu - ies

te

a , ^ ^

_ 3

le

c^s

^
sr - gu ie te

J O - ^ J
a

J
le des

m J jjlJ
chi de de-

Vmi

e.

5 ^

ca

m des-fd-tari

J
mi

' -l ^ J J
c n

J - j ^
283

chi

des-f-triL

am

chel

hj

it

am

chel

tu

it-

toa

t,

toa

toa

t,

toa

t.

V! w^ vv, ' chel X

>

mea^

CI

spre

bo -

^ ' g - i

cea

ne

j
a Aa 6 tu /

j.
mec, / w f spre

r
bo - g . _> - i -V" a cea

ne

g r r r o r
chel -

a 1

m - du -

j^'J. ^
tu / taa

J J
n ~ du - r -

ri

lor

Ta

'

le

'

^ pri^
^J
pri-

vindj

^ y ^ r ^ J
ri lor. Ta le.

vind^-

Mn

tu

to

ru

le, 2_

cum

nu

tre

tu

to

ru

le,

a cum

nu

tre

ce'

' 1
ce.

r ^h^Tt,
ru ve r cu ve

b1 r ^

de > I de U

rea r rea

. '

"T^rr^S-p

284

ni

ma

mea

cea

^
ni ma

^
mea. cea

#
L

sa

ra

sa

ra

m
no rii ne cu

c,

cci

c -

tre

Ti

ne.

c,

cci

c -

tre

Ti

ne..

Doam

II ^
^

mi

lin

Doam

mi

lin

fa.

strig:

am

gre

fe.

la

cer

f
na

te,

la

cer_

w -SI -

-v-v in

v=

in

tea

i
0

na

in

tea^

1 I I ^ u Ta.

285

VAI MI15, INMGUITULI; SUI L E TI] !


glasul VIII nc/L Ni de Macarie f Val ^ Andante i ^ vai\ ^ f ^ Ieromonahul ^ X vai

^ i.
va/T'^'

J^'^
f mi

j
vain m
-

V Jj

fl^tUg^^
mi

bJ J ^ J ^ : j . j ^ N

^
in -

ne

-gri

fu

le

su

fie

ne - gn

fe^

p -

na

fe.

pT XX

na
XX

ffi.

f V v^i'iMj^Hj^j ^ ii' l
fu le su cnd. de la cnd^ de la r X X f

fie

^p
V- XX fe. ~>xx mai. fe. mai.

nu

ffi-

nu

prefH.

286

c/tC

jr^TTt3 pi n cmd. zaci.

ncL

^^

M zaci.

and.

-^-
X V

Vr
\

'

^ cci

- nu-fi^

'

Tn

/e

ne?

m
fri co-

//7

le

c/luc/

min

te.

A
^ ^
ceas

cci

nu-fi.

i^e

r7 -

E
a -

' C/V
duci a min

r
te.

de

n - fri co -

al.

mor

I^JJ? J.
a

J||J
ful ceas al mor -

A
cci

pi^

cad

m
nty_3 "U3 nu muri. mur/

fe cu

fre

fe

cu

fre

f - ^

V cu fa ful.

- ^ T )

J.

JiiJI^
cu fo ful a fa > ^ ju >K de ^ ^ ^ ca f a ^ Mn

"

r-j^-

de

n - fri

- co

J
de n -

y-r'^
a ta ju de ca f a Mn

fri co

287

w / to

-vv ru /u/ oa

i
fu i fo / -> XX V r> ^ 9

l
/ W re

^
ru n cum ? _

W J l j i
lui; oa V'vei-^ sa.

ras

"ST re cum vei. .p

jn

mm

punzi^

t^
sau sau. daL

sa

ras

cum

punzi,. H" f vei sa.

cum.

5
vei sa dai-

K x x

sea

ma ? 3

lu-cru-ri-le

fa

le

sfau

de.

j j j
lu-cru-ri-le X fa
X

j
le sfau

g
de.

fa

f _2

spre. 2_

mus - fra

rea.

fa..

/a

spre.

mus fra

rea.

fa,.

XX

XX

XX

fap

fe

le.

fa zz

fap

fe

le.

fa

le.

288

vx te v -dese. pi nn du -

N te.

^
x-v pT -

J J
te ~xx rn v -dese.

^
pi rin du te,. H" du

tfU deci^ 1

te;

^
A p/" rm e^eP du d ^ d

1 ^Jli
te;
^

I
deci.
XX

71

iZZ

SU

3~

fie

te,

tfU

vre

j j j-j j
o, su fie

F ^ i mW
fe vne -

mea

50 so

..

s/^, sit,

eO,

XX

XX

/ g-^

>

lear

mea.

SO

sit

/ear

ga.

'XX^-^XX

I
^e ^

I a - pu c u m na //7

^
a pu ca.

J. f, J
in

zzz
na m

cu

ere

i^/Vj

stri

iJ
te. \->

^
cu. ^ i ^ v

j
ere

iJ
din t. stri ^ / ^ ^ V t-ani s Doam -

gnd:

gmd:

^ gre

v -

gre

t-am,

Doam

37 - Cntrile Sfintei Liturgliii

289

V- N ne.

'

V A. c

gre

^^

ne,.

gre

f-anij.

nh

gre

t-am.

j j
f-am,.

'
ah,.

J - l i ' > ij
gre i t-am.

m
Ti bi - f-o ru le

/ ' e.-

71 CO,

6
dar fiUj.

IU

e, dar

fiu^
IU ~

de

oa

meni,

mi

ii^ f
bi fo

m
ru le. de oa meni, mi

Bun,.

V '

A ^

l i . nu ma

j des-par-p.

J
nu 290 m des-

J
pr - fi

(jy-

pre

mi

:
pre

n '

I
mi

g j

m
-V
f-a. V ^

ne

de

la

sfa

rea.

j
ne de b sfa

j; i
rea

}> u ip
cea^ cea ma

de-a

dreap

Ta,

^^

pen

tru

de<i

dreap

ta

Ta,

pen

tru

ma

w re mi la, mi la.

J
re

J
mi la, mi

JT la

Ta.

-B

"

tfU

Ta.

291

(UJ \ ( ) I ICSTE IHJMMZlU


glasul V I I I JlC^ Ni Ni

T
cl

melodie

tradiional

$
-Jf U gei

Moderato

Cu

noi

es

te

Dum

- ne

zeu,

te

le

rt
Cu noi

^
es -

^
te Dum -ne zeu, n te le -

tfh 1 nea muri i 1 v ple ci.

ca a

cu m cu

noi.

es

ca CI

^
noi_

es

ihr-d
te

te

Dum -

ne -

zeu.

r co.

rt
ne zeu.

1
1

Dum -

STIHUHILIC

melodii

tradiionale A.

r
1.
u - i r z 1 ' A u j zi fi ziti z T toa ^ toa te m te nea P nea " mu mu ri i i^ ri le. J le.

cad

cu

na.

es

te

Dum - ne -

zeu.

cad

cu

noi.

es

te

Dum - ne -

zeu.

292

tfU

^
Cei_ ^

19.

f\ iV tr

pu

fer

nici,

ple

K
^
>

ca

fi 1 m

v. ^ v.

A <l 7

Cei.

pu

fer

nici,

ple

ca

fi -

cad

cu

noi.

es

fe

Dum - ne

zeu.

CO,

caci

cu

noi.

es

fe

Dum

ne -

zeu.

>

m
rai vefi ri vefi

ia

i'J J } ] } l
ri vefi pu fea Z2Z ri vefi pu fea

ia

ia

la

fi.

bi

ru

ifi,

COy

caci

cu

noi.

fi.

bi

- ru

ifi.

cad

cu

noi.

- >

-1 ze'U.

es

fe

Du77 - ne f J

tfU

H zeu.

es

fe

Dum - ne -

A.

ori

ce

sfat

vefi

sf s

tu -

ri

SI

ori

ce

sfat

vefi

sf - f u

ri

SI

V-

pi-l

- vc va

V-

Dom

nul,

caci ci

cu

noi

es

fe

pi-l-

va

Dom

nul,

cci

cu

noi.

is

fe

293

Dum -

ne -

zeu.

cO,

Dum ne

zeu.

cO,

5.

cu d J i cu -

vn ] ^ vn

ful 0

pe 0 pe

ca ^ ca -

re M re

l a l

vei J 1

gr

J ^ J gr

ful

vefi

nu

va

ra

ma

ne

in n - fru

voi,

cci

cu

f w nu va r m ne n - fru voi, cci cu

noi. n V r . noi. 1 j)

es >

fe

Dum ne
-

zeu.

r tfU

^
es fe Dum ne zeu.

6.

De

fri

ca

voas.

fr

nu

ne

vom

De cP

fri

ca

voas

fr

nu.

ne

vom

S.
fe

V f

~ nici.... ne vom ful bu ra

fe

me

(K 5VC

caci 0 caci

cu

.
me

'

ly
ni ci-

.
vom

^
ful -

ne

'

bu -

j
ra

'

cu

nou

es

fe

Dum - ne -

zeu.

r co.

>
294

p
es

p
fe

J
zeu.

Dum - ne

Pre

Dom
>

nul m nul

Dum

ne

ze 1

ul

nos

fru,

^ y

Pre

Dom

Dum

ne

ze

I ul

>

fru,

nos

pre " T T -fksr^ = pre A

ce

la J

vom =

sfin mf sfin

fi .

i J^ i

E l ^

va J w 1

fi

fc

^
ce la

M vom

m El

fi

fi

va

V - . no -

-. u

fri 1

. ca,

y tfh y

^ ^ caci

cu

^ ~ noi_

es

fe

no u

#
fri ca,

^
ca CI

'
cu

noi^

K ; 1
es

r
fe

r
Dum -

ne -

zeu.

^ ^
Dum -

j
r

ne zeu.

de

voi

fi

dj

du

in

du-m

spre

8.

de

voi

fi

dj

du

in

du -m

spre

4 Dn P t > Dn sul sul

A q.

^ va fi mi e spre sfin j va fi mi e spre sfin -

OZ

m
fi ^ j fi

re,

re.

r
caci cu noi. es m es -

1
caci cu

noi.

fe

f
fe

Dum - ne zeu.

i 1
295

Dum ~ ne zeu.

voi

fi

dj

du

in

du

spre

19.

r-j
i voi fi na daj du in du

j
ma spre-

Dn

m
Dan A sul, 9

sul

ma

voi

man -

tu

prin

fr-In

sul

voi

mn

fu

prin

fr-In

w caci cu

> noi. J. noi. K es .

= sul,

cci

cu

f r J J
fe ^ Dum J J te Dum ne prun cil pe

ne zeu. 1

cO,

II

es

zeu.

10.

Ia

eu

ca

re

Ia

eu

prun

di

pe

ca

re

mi

i-a

dat-

Dum

ne

zeu,

caci

cu

noi

mi

i-a

dat-

Dum ne

zeu,

cci

cu

noi.

es

te

Dum - ne zeu.

es

te

Dum - ne

zeu.

t ^

^ Po -

11.

~ po

^ rul cel ce um bla n tru

I
296

JPo po rul cel

J
ce um bla n tru

n -

fu

ne J

ric

a 1 a

v 1

zut j

Iu = Iu j

mi _ mi j

na na

ma

J va

^
ma

n -

fu

ne

ric

zuf

re,

cci

cu

noi.

es

te

Dum - ne -

zeu.

cO,

j.
re, cad cu noi.

h 7
es -

,?
fe

ne -

J
zeu.

I i

Dum -

Cei

ce

Io

cu

ifi

la

fu

ra

i-n

12.

'
Cei ce Io cu ifi

J
n

/-J
la fu ra i-n.

um -

bra

mor

pi

Iu

mi

va

sfr

Iu

ci

um bra mor fii Iu mi n va sfr tu Cl-

- - - pes fe voi,

cci -m

cu noi. es

r fe

Dum -

ne zeu.

1
pes r cO, fe voi,

*
cu noi

^ E E
zeu.

1 =
es fe Dum - ne -

cci

V C prunc

13.

f) y 1 -Asr-^

.
C

s-a

1 1

ns

cuf

no

r
prunc s-a

r ^ 1
ns cuf

> =

Fi

ul

^
Fi

^
ul

no A

-> i s-a

V - > daf. no ua,

caci

cu

noi.

es

s-a

daf-

j j

no

n ^ '

j
ua, caci cu

jnot-

^^

f
es -

38 - Cnlrile Sfintei Liturgliii

297

> te 0
d

-j zeu. II

Dui m - ne'

J
Dum ne zeu.

te

r tfh

c -

rui

st

ni

re

s-a

cut

14
A

c -

rui

st p

ni

re

s-a

'

cut

pes n I T T pes -

te F te

u ^ r i u

m 9

rui f

Lui, <3 Lui,

V
'

cci

cu

noi

es

te

cci

"
cu

I^^
noi.

S)
es te

m - rui

Dum -

ne -

zeu.

tfU

Dum -ne

zeu.

i 15.

di

Lui

nu

es

te

ho

tar.

cii

Lui

nu

es

te

tio

tar,

i
16.

ca CI

cu

nou

es

te

Dum ne zeu.

tfh

cci

cu

noi

es

te

Dum - ne -

zeu.

se

ctiea P c/Jea -

nu

me le

Lui m 1 Lui

in

i se

mu me -

m = li e

ger 9

gt ?r

298

de

ma -

>

re

sfat,

caa

cu

noi.

es

te

Dum

J
de ma re sfat cci -I A (hs p ^ ne zeu.

J
cu noi. es te Dum -

m?

zeu.

17.

Ji

Sfet

nic

^ mi ^

nu w

nat,
&

t^,'

^ ^ cci

cu w cu

^ noi

- T - l Sfet nic

noi-

fl

K
'

mi

nu

nat,

caci

es

te

Dum ne -

zeu.

tfh

es

te

Dum

ne -

zeu.

18.

L r P r1T ^
CO, Dum - n e zeu Dum ne zeu P

V I
ta

r r- f
m re St cu noi

re

Sta

ni -

tor.

5V!

ta

ni

tor.

Domn al m al

Vpa m p di, cci 1 cci es te Dum -

Tff^

^
di,

Domn

cu

'

noi

es

te

Dum

'

ne -

zeu.

cO,

ne

zeu.

299

r tfU

19.

P -

rin

riin ^
te al te al cu es
'

vea

~ cu -

lui

P - -VV

rin

vea -

cu -

lui

ce -

m
ce

va

va

so_

r e.

M =MF=| \Jd
fi -

fi

' Jj
cad

caa

J
cu

J.
noi.

JH R
\!

te

Dum - ne a

zeu.

^ R J
te Dum -

J J
ne -

1
zeu.

I I

e,

es

20.

Sla

Ta

lui

J J tJ
i Fi cci cu noi j

Fi

lui

Sla

Ta

lui

lui

Sfn -P

tu

lui

Duh,

^ j
Sfn

^ ^
^

es L > r

te

^ te

tu

lui

Duh,

cci

cu

noi..

es

Dum ne

zeu.

tfU

^
i

.-v

cum

pu

ru

rea

Dum-

ne

zeu.

cum

pu

ru

rea

ve

di

ve

ci

lor,

A -

min,

cO,

cci

cu

noi.

ve

di

ve

ci

tor,

min,

cci

cu

noi.

$
300

es

te

Dum ne -

zeu.

tfU

r II

es te

l
zeu.

Dum ne

I)(^AM^'E AL
glasul VII

I'UIIKILOK
O/r

T
Uoam Moderato . ne i al pu te ri lor fii

melodie

tradi /i o n a l a

cu

noi.

^ J.
Doam ne al pu te ri lor f fii cu noi.

cci

pe

al

tul

fa

de

Ti

^ J
cci

J
pe

.l^J
al tul a fa

de

m Ti

h
i t ^

ne.

'

ju m

tor

m w n -

tru . .

ne

ca .

zuri I i?

nu i M nu

a a

~ 1

tor

m J tru ne ca -

ne,

ju

zuri

vem,

Doam -

ne

al

pu

te

ri lor:

^^ 9

mi

Iu

vem.

Doam -

ne

al

pu

te- -

ri -

loi;

mi

Iu

le

te

ne

pre

noi.

ie

te ne

pre

noi.

301

STIHUHILE

1.

rj I
La u Lui, <l l -

La u Allegro-moderato

dap

pe

Dum -

ne

zeu

n -

fru

sfin

pi

j
dafi

J
pe

^
Dum ne zeu n tru sfin tii

da

i-L

pe

El

fru

ta

J
Lui, l u da ti-L pe El n fru

^
f

pu

fe

rii

Lui. Doamne al puterilor...

-S.

ri

pu

fe

rii

Lui.

2.

da

ti-L

pe

El

tru

pu

te

j
L u da ti-L pe El n tru pu te

ri

le

Lui,

^ 9

da

ti-L '

pe

El

du

i
Lui, l u da fi-L pe El du p

ri

le

mul -

fi

mea

ri

rii

Lui. ^ Lui. Doamne a r puterilor..

J
mul ti mea m -

J
ri -

J
rii

302

3.

da

a J j J
i-L pre El da i^l 1 ti-L ) pre 1

p-L

pre

El

Tn

glas

de

trm -

bi

u -

da

glas

de

trm

bi

f, 1

J ^ ^ 1

1 a

u 1

El ^ El

n 0 n

psal 1 wl psal

ti

re

fi

^
re

La

da

fi-L

pre

i
u.

i-n

a l

f. ^ Doamne a l puterilor

bJ j J :
i-n a l u f.
<

>
fi-L pe El n fim pa -

La

La

u -

da

m
m f l l

da

m fi-L pe El n

J
fim pa-

ri
ne. ne. in n

ho

re,

ho

re.

r
ga

da

fi-L

J J.
pe El

pe

El

da

ti-L

i
sfru sfru /

ne

i-n

i
u

or

ne. Doamne al puterilor

ne

i-n

or

ga

ne.

5.

La k L

da

ti-L ^

pe 0 pe

El

chim -

va

le

bi

u da -

El n chim va le bi

fi-L

303

ne

su

toa ^ ^ foa

re,

u a

da * da

ti-L

pe ^ pe r/
V _>

r
ne

r
r

1
su -

j
n

&
re, l

M fi-L

El

chim

J fJ J
,va le rea

va

le

de

sfri

ga

re.

cO,

Toa

El

chim

de

sfri

ga

re.

Toa

su -

fia

la

u -

de

pe

Dom -

nul.

su -

fia

rea

la

u -

de

pe

Dom Doamne a l

nul. puterilor

304

TllOPARELl!;
glasul VIII JVC^

X >

Ni

MIUHIC...
melodii tradiionala

^ Doam _Moaerafo

ne,

de

n-am

vea

pe

^fj^

- \ fii

Tai.

i
Doam ne, de n-am a vea pe sfin ta I Tai.

ru

tori

bu

na

fa

tea

Ta

mi

los

fi

vin

J J
- g tori i bu na fa fea Ta mi los fi vin se spre noi, 9 cum am m draz ni, Mn - t u i fa

ru

du -

du

se

spre

noi,

cum

am

drz

- ni.

Mn -

fu

fo

ru

le,

->
Te

la

v->
da

pe

vTi

ne.

tfU A

I
ru te, a Te l u da pe Ti ne. pe ca

4 pe

j . ca

ru^
In - c e taf-

re

Te

bi

ne

cu

vn

fea

re

Te

bi

ne

cu

vn

fea

ne

in ge

ni.

'

fi

ne

J
n

ce

faf-

n -

ge

nr

fi

36 - Cntrile Sfintei Liturgliii

305

fo

rul

ni

mi

lor.

iar

su

fie

fe

^ J J J
fo rul ni mi lor le noas fre.

^
iar

j
f

^^
su fie fe

^
1 ^

V
y 1 = 1

t/U

J le

noas

fre )

L ^

SI > AClIiM...

Mul

m
le.

fe

sunf

mul

fi

mi

le

Mul

fe

sunf

mul

fi

mi

le

J j i^j j
gre e li de Dum de Dum ne

gre

^e

li

lor

lor

me

m
9

me

Nas

ca

foa

re

ne

i
Ns ca foa re. ne am sc - paf. Cu ra f

te,

zeu.

V ^ CI

la

fi

{y zeu. la fi ne

am

J J J Jj J^-iJ' i
sc paf, Cu ra f in du~mi; A> ^ cer ce

mn -

fu

re

fre

bu

mn

fu

re

fre

bu

in

"ST du-mi;

cer

ce

306

tea

ne -

pu

fin

cio

sul

meu-

fea

j.
fief

rz-J Jza i 'te

ne

^ j
p u fin g Fi

cio

sul

meu-

su

roa

lui

Tu

Dum-

J J J J J
su fief i fe roa g Fi u lui Tu i Dumne ze u lui nos fru

5 s-mi ? ~ d
s-mi d

~ ru
ru -

las

~-

ne ze u lui nos fru ias c

- >

>

ier

fa

re

de

re

le

le

ce

am

cuf.

J J J J J
ier fa re de re le le ce am f
* >

i
cuf,

ce

ea

ce

efi

na

bi

ne

cu - vn - f a

f..

ce

ea

ce

efi

na

bi

ne

cu - vn - f a

f..

Prea

Sfn

Nas

foa

re

de

Dum -

ne

zeu,

'j^J
Prea Sfn fa

J
Nas -

ca

foa

re

J J J J
de Dum ne me le

J
zeu.

^
7n vre mea vi -

e fii

nu.

^
in vre mea vi e fii me le nu

307

^
m l sa pe mi ne;

C^ A ^

^^ a -

t ju -

-> to

4 4
m l sa pe mi ne; a ju ru lui o me nesc nu m n ere

J.
to din 1fa, '

i
ru CI sm -

#
lui o me nesc nu m h ere din ta,

gu -

ra

ma

spri

ji

ne

te

mn

i
CI sin gu ra ma spri - ji ne te i m mn

tu -

ie

te..

tu - ie

te..

m
Toa Toa Maf ca Mai ca

ta

dej

dea

mea

spre

fi

ne

pun.

j
t na dej dea

i
ti ne

j
o pun,

lui

Dum - ne -

zeu,

k
^

mea

spre

p -

ze -

te - m

sub

sfnt

j
lui Dum ne zeu,

j
p ze ^

J j
te - m ^ tfU

j
sub

j
sfnt

j
a -

m
308

co pe

ra

mn

tul

tu..

f co pe r mn tul tu..

ALILUIA
glasul VIII J i , ^ ^ Ni

I. Popescu -Pasrea

crt.

rK

Andante

If' J M' ^ J)
li

Iu

Iu -

i
/

la,

tfU 5

ti

i'/' J j/

P
// -

/o.

Iu

la.

ei

Iu

la.

r a K 1

/ d

V li :

/t/ ' J J ^ r^ ' j Iu j ^s ^ > ? j t

V
ra jTs

ta.

G/, de t r e i ori

/a.

309

THOPARELl]
glasul

DENIILOR
Ni I. Popescu-Pasarea ( d u m i n i c a seara, l u n i seara i mari seara )

IAT MIUILl
VIII n c ^

F A

(A. Andante

V. la fa Mi re 1
'

li e m le vi T vi r ne ne r 7 m n

>mm mie - zui' n op-

\
J ' mie zul

nop -

Ia

Mi

re

fii

fe

ri

ci

slu

ga

pe

ca

5
fii i fe ri ci f e slu ga pe ca -

re

va

af -

la. !xz

re

va

af

la.

i
-

pn

ve

pn

ve -

gfimd,

iar

ne

gfiind, iar ne

vred

ni

ca-i

ce

vred

ni ~

c-i

ce

ea

pe

ca

re

va

af

la.

le

ne -

ea

pe

ca

re

va

af

la.

le

ne

vin

du

se.

cO.

Vezi..

dar

su

fie

i l ?
vin

JJTJ
du

'I
se.

m
Vezi,. dar su fie -

310

fe

al

meu

ca

som

nul

nu.

Q, -ir

te

al

^
A q.

^- i J r r r
meu ca som nul

fe

gre

^
s

Y ^
nu-

r 1^
fe n ^

i
gre u A. CL 9

lezi

ca

sa

nu.

fe

dai

mor

fii

j
lezi ca s

f
nu

j
fe

j
dai mor fii

n
a

fa

r.

de

r ^ fi

fa

de

m -

m
fi feap

sa

sa

fe

de

V-> '
sfri sfri

^sL. gnd: 22

r ^

^ SfnfSfnf.

f.

gnd:

Sfnt.

Sfnf,.

Sfnf

efi

Dum

ne ze vx

cu T cu

fo

Io -

sin

fe

le

ce

fo -

Io

sin

fe

le

ce

lor

de

lor

de

311

<-

X-V

fru

pun,

mi

Iu

ie

te

ne

pre^

j J
mi Iu ie fe ne.

J
pre.

fru

puPi,

noi.

r c/.

Mrire... noi.

cu s f r i t u l ;

c/l. Pen fru ru g du ni le fu ft

Pen

fru

ru

g -

ciu

ni

le

fu

fu-

ror

Sfin

Ifi

lor

Ti, '

A CL

mi

Iu

ie

fe

'
ror

^J
Sfin

^ ^ ^ ^
fi lor Ti,

^^

^
Iu -

e
0.

mi

ie-

fe

J
-

ne-

vj
ne.

pre

noi.

c/u
^ i Qcum... cu f i n a l u l :

pre.

noi.

Pen

fru

ru

g -

ciu

ni

J J J
ie fe

le

Ns

c -

foa

Pen

fru

ru

g -

ciu

ni le

Ns -

c -

foa

rei

de

Dum -

J J J
zeu,

ne

zeu,

^ 9

mi

rei

de

Dum ne

mi Iu

m
Iu

ne.

i
ie fe ne.

312

pre

noi.

CO, Marti la Utrenie ( luni seara ), sfritul;

pre.

noi.

Pen

tru

ru

ciu

ni

le

Mer -

g-

to

Pen

fru

ru

g ciu

ni

le

Mer

to

ru >ft::
'

lui

A in fe, 7

^ mi -J -

t Iu ^ Iu ie ie

'

'

>

ru

lui

7n -

in

fe,

mi

t-> fe - J r ^ ^ 1 te

-VA. 1 J W ne ne. ^ pre # pre

^
noi. ^

c/k

r
LQ Mrire... i acum... tot ca luni

noi.

Miercuri la Utrenie ( mari seara ), s f r i t u l :

Cu

pu

^
te pre

te

rea

J J J
Cru cii noi.

Cru cii

Ta

le,

mi

Iu

ie

Cu

pu

rea

Ta

le,

mi

Iu ~

ie

fe

ne

T fe ne.

J
pre.

J
nat.

I I

La M d r i r e . . . i acum... tot ca luni.

36 - Cntrile Sfintei Liturgliii

313

CAM)

SLAVITII UCKNICI >


VIII jLc/J. Ni I. Popescu - P a s a r e a ( Miercuri seara i joi seara )

glasul

Cnd Andante

r c/.

sl

vi

fii

ce

- nici

la

sp

la

Cnd

sl

vi

fii

ce - nici

la

sp

la

rea

Ci

nei

s-au

Iu

mi

nat,

J . 1
vO rea

iL
Ci

^ 7

a tund

Iu

da

nei

s-au

J Iu mi

^
nat,

m
Iu da

a fund

cel

ru p r F

ere j ere-

din -

dos,

cu

iu

cel

ru.

din -

dos,

cu

iu

bi

m
in
#

bi

rea

de

ar -

gint-

rea

de

ar

gint,

bol -

na vin

du

se

s-a.

tu

ne

bol -

na vin

du

se

s-a-

in

tu

ne

cat

Ju

de

to

ri

lor

ce

lor

cat

ju

de

c -

to

ri

lor

ce

lor

m
f f -

de

le

ge

pre

Ti

ne

Ju

de

c -

to

j
de le ge pre Ti ne Ju -

j
de -

j
c to

314

m
rul^ rul
^

cel

drept

Te-a

TT dar
dat

vezi,

IU

cel

drept

Te-a.

Vezi,

iu

^
bi to ru le de a vu

^
tii,

,
pe

^
ce -

->
la ce pen tru

bi

. .
ceas -

to

ru

le

de

vu

_ ^^
re i-a. *

tii,

pe

ce la

ce

pen -

tru

ta

spn

zu

ra

go

^ a go

m
A Gt

ceas

ta

ni

sit;

JL
spn fugi

zu

ra

re

i-a-

de

su -

fie-tul

ne-s

ti

os

FI J H O
ni sit; fugide

jd
su -

J
fie - tul

M -

ne - s ti

os

P
ca re a n drz J n drz nit Li ^ nit u ^ ^ ca a ne le u ne le ca a J ces m r ces -

re

ca

tea

i
a ^

su

pra

tea

to

ru

lui.

JL
Ce
V

su

pra

In

la

ce

e^ti

spre

toi.

to

ru

lui.

Ce

la r

ce ^

eti -v-v Ti

spre

toti.

m
e. e.

bun.

bun,

Doam

ne,

ma

ri

re

c/K

J
Doam ne, m -

;j
ri

T I

j
re-

j i g ^
Ti

315

SUFLKTK AL MKIJ
glasul II Ac" d u p L Popescu - Pasarea vx Su \ Moderai ito fie fe al meu^ su w fie fe al

meu,.

scoa

J J
Su fie fe al

r^^s^
meu, su fie fe al meu,. scoa XX / ce. Tx N ^ 6 L XX sfr-i

l,

pen

fru

dormi?

f 'ICXU*
l, pen

fru.

ce.

dormi?

sfr - i

Vful

se

pro

pi

e JL

fe

vei.

ful

bu

J.I
ful

J
a -

f^^Ji
pro pi e

,n.i
i fe. vei. ful
XX

se

bu

m
^

^ V ^ ^ ^

^ v ra,

6 ** ci' _2 fe de-feap

ca

se

mi-los

fi

p
ra, ci fe de feap

TO

J
fj

^ J
ca

J
sd se

mi-

las fi

veas

spre

fi Z2:

ne

Hris-fos.

Oum

ne

veas

spre

fi

ne

Hris -

fos.

Dum

ne

Vzeu^ -2

CCI

Ca - re - le

pre ,

fu - fin

de - nea Ll

es

fe

foa

zeu^

Ca - re - le

pre fu -

fin

de nea

es

fe

foa

316

te

te.

pli

te

le.

pli

w
-

ne,

te.

te
ne te.

(YAMAHA TA MINTUITOlUJL M13I


glasul I I I Ni ca de la Ga melodie tradiionala

y J j JJ
C-ma-ra Ta^ M h - t u - i to o vd ia m -po do bl

Ca-ma-ra A Andante Andante

Ta

Mn - tu - i

to

rul

meUj.

cfU

^ ruL

J J ^
meUj.

J J W g

tfU J

r
i im - bra ca - min

vd

m po

do bi

J JJJJJ
c/v. ca sa in

i
t i m-brc - min -

te

nu

am

->

J .1 J /ji-J
te nu am-

J j ' ^
ca s in

m
fle-tu-lui

tru

n -

trn

tru.

sa. 2

Lu - mi - nea-z-mi ^

hai - na

su>

meu. D - t L

n -

trn

to

sa.

Lu-mi-nea-z-mi

hai -

na

su-fle-tv-lui

meu.

D -

to -

m
-

ru - le

de

ru-

le

de

. X X

X X

lu

mi

. V v> N na, OO t 2 Ii

^v r
ma mm tu ie te.

^
nj i m mn tu -ie te.

lu

mi

317

DOAMNl!], TKMKIA (^KlA CK OAZIJSE...


glasul VIII J O ^ Ni de Dimitrie Suceveanu

V tfU Deam Xndante ne, fe me IU ia LC ce - a U ce-^ LC^ c tu

Doam

ne,

fe -

me

ia

ce-ea

ce

ca

zu

se

p -

ca - te

mul

te.

tfU

zu

se

fn.

p ca te .

mul

te.

sim -

find^

dum

ne

ze

sim

tind<-

dum

ne

ze

rea

Ta,

/u

nd

rin

du

rea.

e
V

i
Ta, Iu md

rin

du

m
la t t

la

de.

vV

m/

ro - no

V^
SI

ujj
l V v -

j
de n tn

jj
mi ^ gu ~ in
^

j
ro

J j j j ' '
no
SI

i g

du

tn

- gu

in

du

m
6f se

se

a 0 a

aSa

318

dus.

dus.

^ UI u
Ti pa

Ti

mir

mai

na -

te de

in -

mir

m mai

T - t 'na in fe de n

gro

i
gro pa V vai mi

m
re^ re.. Cj

ZI

cind:

V cfU 2

vai, ^ ti

ZI

cnd: , fe imi
^

vai.. fe mi e r p'

jf^ ca noap-

es

I
pa pa

vai mi c

J J J
noap - te mi es

i - Q q g ^
te mi e

ti

ma

des - fr

rii

n-

_5

ti

ma

des-

fr

n n

hi

in-

tu - ne -

ca

f r

de.

lu

na

I Jjj J
tune ca ta i fr de. pof ta p ca fu

i j J i JiJ
Iu

j
na V tfU _ 2 _

lui:

pof

ta

ca

tu

lui:

pri

i -

me

te

iz

voa *

re

j j ^fp j j
pri i me te iz

^ri^ijJ^^j
voa re

m
le le

la 5

cri-mi

la - cri-mi

319

^
lor me le. Cel

^
ce_
d Cel ce. scoia

vr cu no

jL lor me

i
le. p din

Pscoi. cu no

rii

ma

re.

V tfU

JJ JJ ^
r//_
a c

^ ^
Te

din.

JJJ JlJJJJJj J j
ma re.

^
PI ea spre sus

^
-

>
pi nu

PI ea

Te

spre

sus

pi

nu

m
ri ri Cel

le

le

P
I ni mii. me le.
2

a I ni miime >> A ce. ai. ple caL ce le.

m
ru n

Cel.

ce-

imu
ai le cu. le cu

ple

caf-

w j
spu

ce

ru

ne

XX

sa

ple

- c

i
ne spu sa ple - c CIU ne, ca sa sa rut

i
320

CIU

ne,

ca

ruf

prea

cu

ra

te

le

Ta

le

pi - cioa

re

sa

J J J
prea cu P le terg ra ^ pre e te. la te - t e Ta le pi cioa

r r
re

i,
l sa

ri

cu

rut

te

terg

pre X-

~ ^ III I . pu

le.

la

ri

cu

rut

ca

^ lui

^ meu

(A,

al

, ca

"

ror

ca

pu

tui

meu^

al

ror

L. W W ^
su nt

zin

va

ra i

du-t

i su

1
ne t a

1
u zin

1
du-l E

rm 1
vn

1F^
m

rai

0 n

tru.

mea

T ^-

V^

za Zl

'

~
ZI

/ ^ J ^ J
-

J
ZI.

tru.

mea

de

fri

s-a.

as

cuns:

tfK

CI -

ne - va

de

^i
fri ca

J J ^ ^ J ' j^jJ/i^ J i '


s-a, as cuns; tP ti mea p - ca te lor me

CI -

ne

va

cer

mul -

M
cer ca mul - ti mea p - ca te

.IJJJJ
tor me

- B

41 - Cntrile Sfintei Liturgliii

321

le 2

dn-

cu-ri-le

ju

de

le i a dn-cu-ri-le ju de c ^ filor Ta le V tfU ^ de ^ ^ ^ su-

h - lor

Ta

le.

de

su -

fie

-fe

Mm -

fu

fo

ru

le.

iz

j .1 j
^ fle-fe fim

j
fu

j x j
fo ru le. V cO,

J
iz ba , ^ d m freci cu

^
ve -

meu!

_ S

^ nu

vi -

fo

meu!

nu m freci cu

ve

de

rea

pre

mi

ne-

roa

ba

CT ' * rr
de. rea pre mi ne. roa ba.

fa,

C^

Cei

ce

a/-

ne m

su

ra

CTCj"^ Cf
fa. Cel ce. ai

m su ra f

ne - m

V
mi l.

V- V
tfU

m
322

mi

l..

AC^lSTKA ZICE
glasul VIII
X)
"

DOMMJL...
de Sabin Drgoi

Jlc^Ni

C/X,

I
#
/

Andante

- ces

tea

zi

ce

n^r,. Dom

i
ce am

r^i.l nul

O'l 3

tre.

- ces

tea

zi

ce

Dom

nul

ca

tre.

u - dei:

po - po

rul

meu,

f -

rut cut

Ti i

5
u -dei: po - po rul meu, ce am f - cut J'

cu

J ^ r"'^
ce. vo tri

ce

v-am

su

J J ."J^J j
p ratpre nat, pre cei

pa

rat

pri pre

voi ?

Pre

voi ? Pre

cu

v-am-

su

or -

bii

i-am

Iu

mi

le -

proi

i-am

cu-

J^ J) j) j)
or bii vo tri

j
i-am Iu mi nat.

J)
pre cei

J)
le - proi

i-am

^^
l-am

cu-

# #

X
r fit,

a_

pre

bar -ba

tul

cel

ce

e -

ra

pat^

E
r it, pre br - ba -

in

drep-tat~"

JL ^
^

tul

cel

ce

e ra

pat^

l-am

Po - po

^ ^ rul ^^
rul

J)
Po po

Qj J
meu, ce

meu,

ce

am

drep-tat

am

323

cut

j j p rn
fi ti -

cu

ce

mi-af-i

rs - pl -

tit^

J'

J,
i cu

J , ^
ce mi-afi rs - pl fit-

cut_

Mi

e ?

XV
In In a

loc
loc

de

^V^ ma
ma

na

cu

fie

re.

j) ^
Mi e ? de na cu

jiji^
fie re.

loc

de

pa

cu.

O - fef

in

toc

j.
n

loc

.1

de

u 3

O - fef i n loc a ma

cu.

'

ce

m-afi / i

pi pf pi 1

ro - nif

Che A,
'

F" iu -

bi pre cru ce

ro nif.

0 ' Che -

m-afi

w Me le

ma

voi

nea -

mu

ri

le

ma

voi

nea -

mu -

ri

le

Me

le

M \i ^

i ; ) l

a 1 j ) a -

ce r*^ p ce

lea. j lea.

^ j

vor 1 j

prea.

ma n,

im pre

t prea. ma - ri, im pre -

vor

cu

Ta-fl

cu

Du

f)ul

^jS ^
Sfinf A 2

min.

cu

Ta-fl

cu

Du

fiul

Sfmf

min.

324

STIHIRA,,A(nJM SI] I \ T I i \ ( l ] (M)\l)l]Il]L


SENTINA LUI PI LAT
Ni p r e l u c r a t de Gherontie dupd C h i r i t d Rozescu V ^ fin I < n ^ iul ras-pun - su-lui de Ju de ca i ^ ^ Nicolau glasul VIII ^ c ^
- *

^ ^
ge _2_ c ge

I Andante
i r tT r -

A K A V ^

cum , cum ^

se I

con

m se

fJ fin

con

de

de

iul

rs-pun-

su-

lui

de

ju

de -

ca

de

^
I '

de

yj l ^ ^ i
la ju de c sus se ju -

la

ju

de

fo

rii

cei

ne - drepfi !

fo

rii

cei

ne -

drepfi

de - c

se

sn - de

fe

i
I

I'
' sus se

I
ju

r I
- de - c

J
i se o sn de fe

^
la ras - fig - ni

V^i'-

/ m r
re;

re-

na

j,

Ju

ra

pln

i "uit
V

la

rs - fig - ni

na

fu

ra

plin

K^

r' ^
v ge v -

VI

znd

pre

Dom

nul

pre

cru

ce.

znd

pre

Dom

nul

pre

cru

ce.

325

- >

- >

Cel

Cel

ce

7J J J
ai p ti rea tru

re

ai

ti

mit-

pen

tru

mi

^ ^

ne

du i

mit-

pen

tru^

mi

ne

du

.6
p fi pu-luij 2. Bu

nu

le

Do am

J
p fi -

I J
rea tru pu - lui^

Bu

nu

le

Doam

ne.

c/^

V
ri re.

nej

ma

ri

j U j
re. -w" V tfU

e..

Ti

e.

m
glasul V n q PQ de Chirii Popescu

VEMTI SA 1 EUK^IiM PE lOSIE

TI

^ Ve - niti

w s fe - n - am

^^

fr ^
cel

\ Andante

Ve -

niti^

frq ^
^ ,
s de-a pu de-a

pre

fe - ri

- cim

pre

I re'

m
2

sif

sif

ru n - rea

po

me

nit,

ca - re

' LLu
ceL 326

'

pu

"i-i
-

ru - rea

po

me

nit

ca - re

noap

tea

ve -

nit-

la

Pi -

laf-

l
iz

ce -

3
noap tea a . rut _ pe Vi-a ta tu tu ror ve nitla Pi lat. l

3
a ce -

zi

rut.

pe

Vi-a

tu XX

tu ror

zi

chd:

2_

d-mi.

pe

A - ceL

stra

in

Cc

re

JM
cmd: d-mi^ pe A -cel str in Ca

J
re

nu

re.

un

de

s-i

pie

ce

ca

nu

a ^

re. . ^

un -

de y pe

sa-i X A-cel

ple ^

ce ^ str -

ca

m
pe

pul; 2_

da-mi.

in

pul;

d-mi.

pe

A-

cel

str

in.

/ -

XX clean

% L-a 5

W vin -

Ca - re

u - ce -ni

cui

cel.

VI

J-^ M
pe X ^ dut Ca ~ re XX spre

J J
u - ce-ni

J W t e
cui ceL vi clean

0
L-a

0
vin -

moar

te;

da-mi

pe

19B? dut spre moar te; d-mi pe A

327

v w f - ^ Mai . ^ ca I ,, Sa_ r s .

ceL

sfr

in J

pre

Ca 1 -

re I

t
^

p
re/.
W pre cru ce v - zn - du-L sAra in pre

T ^ i
Ca re Mai ca Sa.

rs - f i g -ni

sus-pi

rmd

pre

cru

ce

v - zn du-L

rs fig ni

sus-pi

nnd-

gr

/a ia

vai^

n R

ui ul

mefy,

vai

gr

ta:.

var.

Fi

ul.

meu,

vai

mi

m
mi -

e.

Iu - mi -7'

na

mea

X
bi

ni

a3
na mea
l

i ni

e.

Iu

- mi

V?

V . mea. cea. IU ta,

ma

2_
t^ /wa. mea. -5

cea

IU

bi

ce

ce -

jj

te

A a O ^^ n
le ce mi s-au spus ce mi s-au

de.

Si

spus

le de.

Si

I
328

me

on

X
J in

X bi . se - ri 1 ca

XV 3' ^ ^

I
mai nain

in

j aJ ^
bi se ri

r ^ r '
ca

J ^^
mainain

me

on

J
ci

J^JjJ
pln ge rea. mea.

j'

ji
n - tru bu -

i
cu-

ri

n vi

e -rii

Ta -

le

o.

/h

Aoar

j j j - i
r/' - a n - vi -

p p
e rii

crrcr^/.
Ta /e o n /oar

ce.

In - chi-n

mu-ne

pa-fi-mi

lor

Ta

ICj ^

A ^ ^

douQ ori

JjJjJi-tiJi/'
ce. Inchi-n mu-ne pa-fi-mi lor Ta le.

n - chi

na

mu

ne.

pa-fi-mi

lor

Ta

3
In - chi na mu -

'iW j
ne Jl r

J
pa-fi-mi Inr a ^

le^

Hris

foa

se^

_a

a - ra

f - ne

no

J J J J ^ J
le. Hris foa

J
se,

J ^jJ^J J . [ j j j j ^ - ^
a - ra f ne no ua

41 - Cntrile Sfintei Liturgliii

329

sl -

vi - f

n - vi - e

rea Ta..

j aJ r V j j
i sl - vi tn n vi e

J.
rea Ta.

DK VK15MK E 15U 1A(]ATSIJL...


glasul V Jiq^ Pa de C h i r i i Popescu

De vre-me Andante

ce

'

eu,

pa -

c - f o

^^ ,

sul, ,

a ^ ^

am

v-zuf

prea

j J j
De vre-me ce eu^

j
p -

J
c - to su/, am v-zuf prea

bi

m
i _2_ i

ne,

^
_2_

ra

a - ceas - f a

iu - me

es

fe

de -

ar

J^^
ne, c a-ceas-fa Iu - me es

JiJ.Ui
fe de-ar

bi

de-grab.

fre -

foa

re,

m-am

ut E

'0 f de-grabfre c foa re, m-am ui

faf

ur

ma

mea

am

v - zuf

moar - tea

sfmd.

ln

faf

ur

ma

mea i

am

v - zuf

moar - fea

sfTnd. H" w

Im

mi

ne

T" l

am

zis

su

fie

ga

mi

ne

am

zis

su

fie

330

rw tu lui. meu: su fie fe, su

-w . vx fie -

^ f te,

^ pi 1

i
-

fu

tui

meu:

su -

fie

fe,

su

fie

fe,

ce

eti

viu

p o ' ^

ie

te

te,

tre

cnd

din

ce

eti

viu

po

ie

te

te,

cd

tre

cmd

din

Iu

Iu

mea

a - ceas

^^

nu

vet

mai a -

vea

mea

a -

ceas

ta.

nu

vei

maia x-

vea . X ia ri

vre

me

de

po

in

j
vre

I J l / l g
me de po c in XX

m i J j j / j . J
t, i ia -ri

m-am

ui -

tat

spre

sa

rit-

L i E

am

zut

J J
L m-am ui -

J J^ J
tat X ^ spre ->XX na R ~XX stra Iu s rit. i

am

X
a-

zut

Iu - mi

>

cind

/ ctre

mi

ne

Trrr
o Iumi n sfr tu
^

j 1 y.j
cind i

j J ^
mi

j
ne

j
a-

ctre

^ gr ind:

Jl

Eu snt ar-tian

gtte-lulMi

ha

ii

<l

a-

gr

ind:

Eu smt

ar-han

- ghe-lul

Mi

ha

il

331

Vk. i snf fri-mis la ti ne,

- > vx su fie te; A. iar su-fle-

i snt

^
tri-mis

j N.JJJ
la ti ne,

J ^
su -

j T S j j ; j ig J
fie te; iar su-fle-

tul

n - f r i

co

Tn

du

se,

m
zis zis gtie ghe

c -

tre

tul

n-

fri

co n

du

se.

- tre

dn

sul:

Sfin

te, sfin

te

ar- han

le,

dm

sul:

Sfin

te, sfin

te

ar-

han

le,

rog,

rog

mai

la

sa

pu-tin

vi - e

fu

^ ^ J j J.
rog, m rog mai la s m pu-in

j
s vi - e u

I I I
332

iese

CUy

i-i

voi

da

^ ^ a -

^iesc

i-i

voi ->

da Xt

m
u u ^ timp

rul

i i

ar

gin

i
i ar gin

rul

tul;

2 _

iar

el

V - - 5 zis:

ai

a-vut

vi-a

J ^ J J-.
tul; iar el.

J-qj ^ fr'r r
zis: timpai a-vut n

^
vi-a

ta

ta,

ca

prin mi

los

te

ni

fi

chel-tu

it

ta

ta,

ca prin

mi

bs

te

ni

fi

chel-tu

it

I
nu-mai nu - mai

rul

ar

gin

tul;

iar

a -

cum

rul

ar

gin

ful;

iar

a -

cum

de

c/7

su fie

ful

fu

se

ce re

de

la

de

crf-

su cP

fie

ful

fu

se

ce

re

de

la

fi

nej

sa

mear ga

n - a - i n

fee

Dom

nu

lui.

~m ti ne, sa mear-ga in - a in Psa-i dea ma de fap - t e tea

^
Dom nu lui,

le

ce

Iu

s-i

dea

sea

ma

de

fap

te

tP w

le

ce

l u -

/ ta.

crat

vi

ta

s5-i s-i

ia

pla

crat

vi

s-i

ia

pla

ta.

=i

du -

os

te -nea

la

sa.

- V^ " V CI

J J. J^J J
du pa os tenea la

g
sa.

333

o INI'] ESTlil inJMNIilZlillJ


glasul Vii ' O / r GQ

T
1.

melodii tradiionale *

' i
Moderato
a Ci re ca re ca Dum

ne

V"

es

fe

Dum

ne

~ zeu.
zeu.

ma

jjne es

O
fe

^
Dum ne ma

Dum - n e

ze

ui

nos

fru?

3
ne ze ul. nos fru?

Tu

efi

Dum

ne

zeu

" "

Tu

efi

Dum

ne

zeu

m
ca ca

re

(e

s re le

V
foc/l

mi

num.

I
2.

J
fad-

^^^^^^
mi

^^
num.

de dou ori, apoi:

Ci

ne

es

fe

Dum -

ne zeu

ma

re

Andante

J
Ci ne

j
es

J
fe

J
zeu

J 1
ma re

Dum ne

m
'

ca

ca

Dum -

ne

ze

ul

nos nos

fru?

J
Dum ne

j.J

j ^
nos

1
fru?-

ze ul

334

e Tu efi2 Dum ne zeu,-3-

Tu.

eti.

Dum

ne

zeu,.

ca

re.

le.

ca

re

le.

faci

mi

nuni.

fac/

mi

num..

IWIIllEA

LUI HKIST(S
Oty Ga n o t a t a de C h i r i i Popescu ( 1897 - 1992 )

glasul VII

T
In vi e k. rea i rea

Moderato

J J J
lui . Hris . lui Hris Sfn ~ tu ~

z^ % z
9 s znd sa nu ~ lui

fos

v znd

In

vi

e ~

hs

ne

chi

nm

lui

Dom -

ne

chi

nm

Sfn

fu

lui

Dom nu -

lui

V
I i sus,

X
^ ^

nu ia r

ce

tui

fa

ra

de

J A
ia ce

^ lui f

cs"^ r de

sus,

nu -

335

p - cat. fj

Cru 1

di m di

Ta ^ Ta

le m

ne

n f n

chi

nam. V

St

pa-

J
p cat. Cru

y
ne

T
nm,

r
Sf p

le

chi

ne,

sfn

vi

V - e -

rea

Ta

J
ne.

'
i

K J'J
sfn f

J
n

J
vi e rea

i 1

^m4 <
Ta o

J
la -

u b J u -

dam f - y dm

i r i

o ^ o

ma m -

hm,

ca

Tu

efi

Dum

ne

rim.

ca

Tu

efi

Dum

ne

ze

ul

nos

fru,

fa

ze

ul

P
al

J J j
r me le

de

J
Ti Tu

i T ^ -

nos

trv,

fa

de

ne

pe

tul

nu

tim,

J
tul nu tim,

1
5

nu

'

J
nu me te Tu

ne

pe

al

nu

mim.

Ve -

u
nifi Sfin -

top

ere din

m
do do e hi

ii

ne

nu

mim.

Ve

niti /

toti I

ere

din

ii ^

ne

in

chi

nm

tfU

V
tei n vi lui Hris fos,

fn

chi

nm

Sfin

tei

vi

e hi

lui

Hris

tos.

336

ia

ve

^
nif_ phn cru ce

^ c/,
9

J J '
ce ' mea.

J
bu fof -

bu

ia

ve

nif

prin

cru

- cu ri

- e la

V^

- foa fa Iu

"

-v-v '

i
cu n e la foa f Iu mea. dea u na bi ne cu vn

fof

fnd

pe

Dom

dea

na

bi

ne

cu

vn

fnd

pe

Dom

T
K

nul,

dm.

In

VI

V-

rea

Lui.

V tfU

j
nul,

'
l

j m
u -

JJ
dm.

J
In vi

1
e rea Lui,

Cc

.
rs fig

^
ni

^
re rb -

dnd ^

fxn

fru

noi

rs

fig

ni

re

rb

dnd

pen

fru

noi

< cu moar tea pe moar fe a cal caf

cu

moar

fea

pe

moar

fe

ci

~ caf.

43 - Cntrile Sfintei Liturgliii

337

c u TIUJPIJL ADCntMIM)
(luminhda Sf. Pati)
t TV Ga g l a s u l 411

de

I. P o p e s c u - P a s a r e a

f) Andante

-i
Cu fru-pul

J ^

fc

J un

a - dor-mind

mu-ri-for.

s J

J- i
>

Im -

p-

ra

ra

m
vi at,. -at-

te

Doam

ne,

fre -

ia

zi

ai

te-

Doam

ne,

tre ia

zi

ai

n-

pre

A - dam

din

stri

- c - ciu

ne

ri

i
n - vi di cTnd

J. pre

J. A

j
dam

j
din stri -

tSJ c ciu ne ri

moar

tea-

pier

zn

'
di cnd

J
i moar

rr
^

i j
tea

^
pier-zn

to/Y

^
du - o; i Pa ti le ne - stri -c

ciu -

nii,

Iu

mii

de

mn

tu

i
338

du- o-

Pa -

ti le

nestri

- c -

ciu -

n//j

Iu

mii

de

mn

tu

re.

re.

ZIUA IWIIilKII
glasul V n q Pa de r x-v A Andante^' ua m v! vx _ e x: . XV rii! C[ 9 I. Popescu-Pasrea _> i w sa-

jnjjJ/M
Zi = ua m VI - e rii!

r ng
i sa

ne

Iu - mi - nm

cu

praz

nu

re

nu

tr'rrr
ne . pre Iu - mi nm XX cu ^ pi ^^ s ne praz nu i

m^^i
re m br -S. _ T fi ! u nu

J
pre

al

/rr^f^J m
S

al

fii

ne

m -

br

fi

-am.

zi

ce/77_

, ^ .
m. Sa zi

1 1
cem

1 M ) ^J

fra

fi

lor

ce - lor

ce

m
ne pen

u-rasc

pre

nat,

'

sa

ier fam.

foa

ce

ne u - rsc

pre

noi^

ier fm

foa

m
~ a.

fe

fru

vi

^ re.

n i

^ a -

V
fe pen fru n vi e re. $i

Iir
a

f\
a.

339

^
sa. mori ^ cu

sa

stri

r j g j j. ^
P moar

gm:

^^

Hris-fos

r JJJ > ,JTJ J5


a n - vi at din. te ci

n vi -

at

din

stri

g m H r i s -fos

^
morij cu

^
moar

m
V mn

tea pre
'

moar
~

cnd,
^

tea pre moar

te.

'

J JJllj^Bj J
ci ^^ ~jm a i d

w cmdj

w turi,

^ VI i

j)^ J ,|J J J
ce - lor din ru in -

ce -

lor

din

mor -

i ^ J ^
turi le.

i
VI a t d

mor mn

du

ru -

du -

le.

1)15

T I \ 1 3 , 1 ) 0 / V M M glasul V I n

U t M r a a 3 - a d M u vecernia glasului 6 )

melodie unifo^miza^a

T
A Andante "Vrfrt De De Ti -

J J J J J J == j
Doam ne, Ce la ce ca-to fii un

ne,

Doam ~ ne. Ce -

la

ce

eti

n r n

toa-t p toa-t hp (

zi-di

1 J * eti

Ti - ne,

zi-di

rea,

T- pa-

de

vom

fu

gi?

I ^j j m
rea, p - c - to

j
ii un

fe
de vom fu gi ? m

340


cejnsuti Io - cu ieti, _2 n iad, ai

,
ci

r'iryifr r t
cer nsuti -w fO/_ Io cu _> . moar

j ?
n iad^-

ieti,

ai

ci

CCf-

moar

m
rn. rii.

/k7 /

n -

tu

a -

dfn-cu-ri

V ^

$
tea;
1 OH

2
z : in ~ tru a dincu-ri le

ca

Io

es

te

m =" a co Io es te

m
m / ^ mt Ti ne Ti ne

na

Ta,.

st -

ne.

La

na Ta, st p ne. La

m
i

sc pm.

J JMJ J J . H j j j j j ^ n J J/'
i e c - znd, ne ru gm: ai n vi at

c - znd.

ne

ru

gm:

Ce S

sc

pm.

Ce

la ib.tir la

ce

r ^ ce ai n - vi at

iif ! J
din

din

mori,

^
_2_

mi - Iu ie

JJ ^ ^ ^
Iu - ie Te-ne

Te-ne.

mori,

mi -

pre

noi..

pre

noi..

341

VoCCri^aECO^

T|JUlEpoC
de lOAND. CRISTESCU dup PETRU EFESW
Ji Ha rpi XdL

glasul V q Pa

g l j D

r r J
na

j
rpi xai

cu

xal

ra
r UI l xal

rjt
n CI

w l

cu

V
rivev iJ.a TL r flvev Aia V TL

Jl CI
-

va

ara

oe

wg

t n

3
-

va

ara

oe

ujq

-ti f

(K pa ^ xaf a f i - n p v v - d u

pa

xal

Aa/J.

npvv-Ba)

nev

rri

na

VT}

J
fiev

J
Tr\ na VTJ V

342

(K peL ^ xal aAtj

pe

xal

aX X7\

Xovg

ne

Xovq

ne

liev

^ ^ ^

!)

5eA

oz > (pOL

xdL ^ W rotg
I

aov 1 jiL aov

'a

U
V
OLV

6eA

^-H

^
ipoL

c n

fig

a v - x i ^ 0

pn m

bJ
OLV

a
VOf

aoi

V
//ev

TTav T a

r37

crcLi

nav

r a

XT\

'a

va

-W To;

ara

erei

xat

ov

<y crra XCft OV TW

343

!K Bo n au) fiev .. I

gf j
Bo n

^ r

^
0(JJ

j.
fiev:

Xp a r o f

f J 1
-"ce Of V0 va Tw t

v e a TT]

' kx

_> VE

^ ^

-v.-

Xpi

CTTO^-

TT?

ex

J.3J

ve

.U'
rov na T7}-

xpwv

da-

d a - v a

xpujv

da

va

ruj I

da-

va

rov

na

TTi-

oag

Gt

xa\

rotg

'ev

--

xoiq

flVTl

/iOf

j V
ai

J.
xai

liJ
v Toiq

a
fia -

m-

m
Xw fie vog.

nv

xo^

pi

OL

nv

xa

pt

oa

oa

ILL

vog.

344

MPARArii; (^lUlCSC^
glasul VI n de I. Popescu - Pasarea

Andant-e

Im-p-ra

te

ce - resc, Mm-g

- ie -

fo

- ru

le,

ll^b J J ^ ^
Im-p-ra te ce-resc, tiTn-g-ieto ru le. . JX

#
- tin

Du - hui

Du-hui

a - de va

ru

lui.

2_

Ca

re pre - tu

J^JJJJ
a - de v ru

iJlin

d lui. Ca

jJjJj
re

J j^jj
tin

pre - tu-

de -

nea

eti

toa

te. .

le ..

pU

neh; "

Vts -

r - f f ^ 2 _

de - nea

eti

toa

te

le.

pli

neti;

Vis -

ti -

e - rul

bu

na

Ta

lor

IK J
ti e - rul bu

p
na ta ti lor i D t -

to

ru

le

de

VI

te
to ru ledeVI

ta.

no

Te

s-l

Iu - ie

te

' ' ^ - i i j X J J. J^ J J
VI no i

J .1
- ie te fn -

Te s l - Iu

345 44 - Cntrile Sfintei Liturgliii

tru

noi

ne

cu r -

te

te

de

foa

ftt-n -

i
rru no! i ne cu - r fe

J J ^jj
te de ha ta-n X-V

vti

ciu

nea L

'

h J JJ
mm le noas

mm - tu - ie - t e , ^ Bu

ti

ciu

nea

tu ie -te^

Bu

,|,,.I, n ^ r j . 1 ' "U P i


nu le, su - f i e - te nu le. su-fle-te le (se cnt glasul la mese de Ni

tre

noas

tre.-

(^HL (^E AI SATURAT MULIMlA


obte) VIII

de Dimilrie

Suceveana

CelAndante

ce

ai

tu ^

rat ^

mul - ti-mea

I
V^ pus

Cel -

^ J

ce XX ti

j j

ai

tu

rat-

mul ~ ti mea

"i i

ai

iz

vo

rt-

pus

ti

jg^i" j j ^
X.X XX X

j j j
ai iz p

- vo

rtt.

tor

din

pia

lor.

din.

pia

346

fr'

la

Ca

na

Oa -

li

le

ei

a pa

h-

vm-

ai.

pre

ei

pa

in.

vin.

ai

pre

"V f cut In -

-> sup, ca sa a ceas" ^^ fa

i '
f cufj

trr
n sufij ca sa a - ceas fa

in

fa

re'

fe

o.
i

In

JfJiJ
in f re fe

j q j j / j ^ ^
In -

sufi]

p/7 l

nea

mul

fe

fe

JlJ
nea n mul -

crPciTcj-cf
fe fe

sufi,

pi

A o, n sufi
VI

nul-

bi - ne - cu vin

j
o.

Jj

In sufi vi

j j J:Q .1
W

* nul.

J-

^
*
<

j J
bi ne - cu ^

nj'
vin

fea

za 2

ce

X-

lor

ce.

4
fea z

i
i ce lor

o
ce.

347

ne-au

pri

mit

pre.

noi

ne-au

os

pa

ij I
ne-au pn mit

h
pre noi i.

ti ne-au os pa -

fat

tatj

m
pla1

ta

ce - reas

ru

ie

pla - ta

ce - reas

ru

ie

te s

le 2g< le

pre

noi

pre

top,

mi

J- J h j T j
i pre noi. pre top,. mi 6 * ^^ "OL ca_

te

Iu

ie

te

ne,

s
Iu ie fg /je, ca.

u/7

-v Bun

meni

un

Bun

de

oa

meni

'

'

^ tor.

'

vx " J .

iu

bi

^^^

iu

bi

tor.

348

OINTAUli; A DIMINEII *
Text de I. Eliade Rdulescu glasul V ^ c ^ Macarie Ieromonahul

^V
Andante
Cm fa rea di mi -

V
ne

V
Ni.

i i

1
-

^
din buzi din buzi

Cm

ta

rea

di

^
va

mi

ne vi

no

fr^

ne

fii.

f
fe..

Jl 9
TCui

2:
Cui

ne -

vi

no

va

te,.

al

tui

se

J. I
cu .

cu

vi

ne.

pu ter

ni

-ce

5
vi ne. pu ter ni - ce

al

fui

Se

\
P rin

w
tCj

r
^

V 2.
de -

^
cTt Tie a

rin

fa

TI

- e

da.

de -

ct

Ti

da.

i
da, de ckTi e

TT da.

2. Tu eti Stpn a toate, Tu eti prea bunul Tat, A Ta putere sfnt Fptura ine treaz, Ne ine i pe noi (bis)

4. 3. n inim-a tot omul Tu ai sdit dreptatea, Unirea i fria Tu cunotina scump Tot bun ce-avem ne-ai dat (bis)

Pe-aceste saduri sfinte Rcoritoare ploaie De adevr s pice S creasc, s dea rodul S fim prea fericii (bis)

5. ndrepttorul lumii, Tu ai slvit noroade Le-ai dat Tu legi prea sfinte Ce in aceste saduri Slvete i pe noi (bis)

6. Ne lumineaz mintea S Te cunoatem bine. S tim c ne eti Tat S Te iubim mai bine i-aa s ne-mpcm (bis)
349

URARE
glasul VIII X/ " H c}u Ni

de Anton V COr

Pann

fi

-e

de

bi

ne.

(/k

la

3
s fi - e s: mic de bi ^ ma re,. la Mi ap se ne. la-

P J JJ
i l. ' -fc -W la
XX

la

mic

ma

re^

la

Mi

cfti

se

fl

c/u

la

as - f

du na

fl

la-

as - fn

du - Ua

re.

U ram

s n ta

te.

la

foti,

tot-

i
re. U rm

i
s n fa fe^ la foti, fot u na, dra gos-fe in-frea ga l

dea -

dea u

P
ni

- Clft^ ^ -l
na^ dra gas- te n-trea

CT
ga

n
i.

bu

n,

dra

gos

CT ' ' O O
ni m 350

bu

na.

^ ^^
dra

gos

-te T ? r fe f \ n trea

V ^ ^

>
ga

7 l. n i ^ r

i ) F ^ 1 m trea

r i = ga.

'-

i'

ni

ma

bu

na.

'u
ni

h j
m

j,
bu

na.

Ci -

nCj

ce

do

re i i -

fe,

^ ^

Ci -

ngj

ce

do

~ re

sa

fl

d 3

ru

ias

ca,

far'

de-n

fr

ru

ias

c.

fr'
-

de-n t*-

tr

ZI e

re^

t/U

pro

ni a

zi

re,

pro

m a

ce -

reas

ca.

J5

Mul fi :

ani!

sa

fra

-^ias

, 3

ce

reas

c.

Mul fi

ani!

fr-ias

ca J5

fofi :

cfi '

sinf

in

ca

sa

se

fofi > cffi

smf

ca

sa

se

351

o s - p-

tea

la

a -

ceas -3-

ma

os - p - tea

(a

a -

ceas

ma

s;

C^ 3.

Mulfi

s:

ij.- 3 Mulfi

ij_j
fofi fofi.

ani!

si

fr

p
-> cffi-

p
ani!

.,

w s

,V fr

m
-

ias

ias

ca

ca

m
V
4 V Mulfi
-2. V s,

-w

Vsmf. ^ V

E
snf.

in.

5
m

cfi.

^ ani s fr - ias

ca

ca

1
sq,

''
k j It Mulfi

I' ^
sV

'
, Wfr . ias

ani

V^M

c!

^^

ca!

352

P e n t r u Tine, D o a m n e
c i Pa Chirii Popescu JT ri kT Ro'

T Ji
Moderato 1.Pen tru Ti -

TI

5
I.Pen tru Ti -

ne,

m
ne,

Doam

ne,

Doam

ne.

Fio

Sfe

le

stra

Iu

cesc.

Pen -

tru

Ti

ne,

noap

^
Sfe le s le sfr -

^
Iu - cesc.

V ^
a

T ^^^
tea,.

tea,

L
Sfe

J
sfr

i
- Iu -

t ^

i 1
4. Pe copiii care Ostenii de joc. Aduc la altare -i Flori de busuioc.-* 7. Roureaz-mi, Doamne, Ca un sfnt balsam i n grai mi pune i ^ ^ ^ ^ Al tcerii dar.

cesc.

2. Pentru Tine, ploaia Picur cntnd i-n grdin crete -i Rod bogat i sfnt, -l bis 5. Lng Tine, Doamne, Cei sraci se strng. ie-i cer iertare Ochii care plng. } b i s

3. Pentru Tine candeli n altare ard. Tu la zile sfinte Miruieti cu nard. } b i s 6. Ctre Tine, Doamne, Plec genunchi trudit. Numai Tu, Stpne, -i Nu m-ai prsit.

8. D-mi rbdarea pietrei i ^ n cerul sfnt mi sdete-n minte-i Al virtuii gnd.

9. F ca toat viaa, Cii Uxi legmnt, Pentru venicie -i ie doar s-i cnt.-

44 - Cntrile Sfintei Liturgliii

353

Cinei
g l Q S u l VII

Tale
O V GQ Nicu Moldoveanu

Andante

.1 J n J j
Ci nei Ta ^ ^ Fi le fazi.

Ci

nei

Ta

le

ce

m
lui

leL

de

Tai

ce

lei

de

Tai

' na

"W

^ ^ as -

ul

Dum - ne

zeu.

C^ 7

pr h

i
na, as fazi, Fi ul lui Dum ne zeu, pr

ta.

ma

pn me

t-e.

ca

nu

VOI.

i
fa. m pri me^ te,

>
_ -v

j
ca

j
nu vot-

spu

ne

tai

na

Ta

vrj - ma

lor

Ti,

nici

E
spu ne tai na Ta vrjma i lor Ti, nici

sa - ru

ta

re

ti

voi

da

ca

Iu

da:

s -

ru

ta

re

ti

voi

da

ca

Iu

da;

V ^

ci

ca

ti ha

rul,

J J J J
mr - t u . po me nef ri

mar -

tu

ri

sin

du

m,

ci

ca ^ 7

ti

ha ^ e:

w r r Tj
strig i 354

strig

A
A. n

rul,

sin

du ^

^ m,

m,

te

e:

po

me -

nef

te

m.

r Doam

>.-v

*> ne. ^^ r cnd vei ve ni

- n -

- tru

-> Im -

v^ p -

i
fi o

J - J J .1 J J
vei ve ni n tru

Doam

ne,

cnd

Im

pa

r -

Ta.

r fi

a-

Ta..

Laudati
T

pre
glasul PQ

Domnul
D.G. K i r i a c Jl CI

31 CI

Andante

dai,.

I
u dafi,.

j. j> JJ J J
L u dafi,.

l 31

dafi, _

dafi.

dafi-

Ynnv- f g
l !

pre

Dom

5
pre

S
Dom -

nul

ce

nu/

din

ce 555

V-

tP-wv ruri, l u dai pre.

's
ruri. l . Dom nul n tru V u dafi W ^ de. prv -

5 Dom nu/ /n

J
Am

J JJce/_ Jl CI A -

ceL

j) J .
li Iu i

sus.

Si/S.

j n j
a li Iu

j
A -

j
li

- Iu

iJ
-

c
/ /

/o.

y la.

w a

J
li

J J J
Iu

J-

J J

IJJ

/o,

//

Iu

r p
a li V A Iu Jl V O l

JTj

njI
la..

II
g l a s u l nneu
N. Lungu

D o a m n e auzi

i
356

glasul I Oj_ Pa

Tn
Andante

w
ne,

_
a -

^
uzi gla sul meu,

^
as cui -

Doam -

Doam ne,

uzi

gla

sul

meu.

as

cui

ru

ciu

nea.

mea,

nu

ui -

fa

pe

ro

ta'

ru

g -

ciu

nea

mea.

nu

ui -

ta

pe

ro

bii.

/o/

ne

ca

zun

ne

voi.

Docm -

ne.

bil

- U
Doam

r/

J
h Doam

ne

ca -

zun

J
i uzi

ne

voi.

Doam

ne,

ne.

ne

gla

sul

meii,

as

Doam
-

ne. -

Doam - g

-w

ne > ciu

- nea

uzi -> -V

gla

sul Jl

meu,

as -

^ MII . t

cui m cu/

ru -

mea,

*
t ru ^ g _ 6// ciu . -> Tai

nea

J .r;
In

nu

ui

<7 mea, nu

^
UI

ta

pe

ro

ne

ca

zuri

ta

pe

ro

bii-

Ti CI

ne

ca

zun

cP
/7e Ko/.

, V

Doam

ne,

'

Doam

ne, '

i
ine voi. Doam ne, Doam ne,

*
r

71
Doam ne a uzi gla sul meu,

-
Doam

>.
ne a-

J J j
Doam - j a*

J
meu,

" 9

^ ^
Doam ne a -

ne
->

uzi

gla

sul

mt

V
1

uzi

su l

meu.

\
\ 1

1
uzi gla -

1
sul

<5 meu.

357

ct

de
OO, Ni

mrit
D. B o r t n e a n s c h i - I . C a r t u

T v

^
Cat J

M
on.
^

Ct

^
poa =1 V poa

de = ^ de

m 1 d m

rit
f

es
t

te p " te

Dom-

nul

.Si
*

V
es -

rit

Dom

- nul

Si

nu
^

te M te

lim -

ba

tl ~

cu -

i.

l
j

^-y

P on,

^
lim -

m ba

tl -

cu -

(J i.

nu

Ma re

es

te

Dom -

nul

in

cer.

pe

tron

pa

Ma re _,es -> fir te ,


^^

Dom nul -v iar Cb

n
y

cer

pe

tron ^ Ma re

pa -

- -

T
p mnt

o.

n-n

tr-un

^
-

de

pe

eti-

fir de iar b pe p mnt Ma

EEE^
re eti

n-n

tr-un

pre

tu

tin

de nea

Doam -

ne,

pre

tu -

tin

de

pre

tu

tin

de -

nea

Doam Jl Ol r >

ne,

pre

'f-

tu -

tin

de

i'
kT

nea

eti-

ma

rit,

in

ZL

noap

te,

m
te.

cu

nea

eti.

rit

zi,

noap -

cu

stra-

Iu

CI

re.

str 358

Iu

ci

re.

Sub m i l o s t i v i r e a

La
melodie W V pm, tradiionala / -> sc -

Andante

Sub

mi

los

ti

vi

rea.

ta

sc

Sub

mi

los

ti

vi

rea

ta

sc

pam,

sc -

pm,

Nas

toa

re

de.

Dum -

ne

zeu

.1
pm, Nas c toa

-l
re

^
de. Dum ne zeu

Fe cioa

ra,

in

ne -

caz

ne.

ji

J
Fe cioa b

i i L i

32 ra, m ne caz fi

IZ

ne.

tz

\
vete din ne voi, u na cu ~ ra t

ve -

te

din

ne

voi,

na

cu-

ra

i-

bi

ne

cu vn

ta

t,

" r >

-Prea

Sfn

Ns-

i)
bi ne cu vn ta t. Prea Sfn t Ns -

ca

toa re

de

Dum - ne - zeu,

mi

Iu

ie -

te - ne

pre'

noi,

J J J j .1 J
ca toa re de Dum - ne - zeu, mi Iu ie ^ toti Sfin ta ru ga ti v lui Dum ne - zeu

te - ne

pre

?-

noi.

pen-tru

noi.

^^ J
foi

J- i'
Sfin - ii ru ga i v lui

l i ^
Dum ne - zeu pen - tru noi. 359

Ce b i n e e c n d

fraii

Moderato 1=

I.Ce

bi

ne

cnd

fra

fii

Dom

5
I.Ce bi ne

I
nul se j se =

^
i-n r F

cand

fra

hi

in

Dom

nesc

dra

gos

fe p

i-n

pa - ce , ce ,,, ,

p nul

r - - ^ gos -

- n . . i-n pa -

nesc

i-n

dra

te

^
pe M 3 u-M ' pe F Iu me. Ju /77e_
V

^
dra

^
gos te i-n

vie M
-

fu

iese

i-n

.
= vie tu -

_
J iese i-n

dra -

gos te i-n

pa ce

pe

Iu

me.

pa -

ce

pe

Iu

me.

vie

tu

iese.

vie

tu

iese.

2. Ca roua ce se vars Pe cmpuri i pe vi i binecuvntarea Cdea-va peste ei. i binecuvntarea Cdea-va peste ei.

3. Se va-nnoi odat Prin ei lcaul sfnt Toi fericii i liberi Vor fi pe-acest pmnt. Toi fericii i liberi Vor fi pe-acest pmnt.

4. Va merge spre lumin Atunci orice popor Va fi numai o turm O turm i-un pstor. Va fi numai o turm O turm i-un pstor.

360

Cruce
TI

sfnta parasiLa
q_ PQ

m
gi -

Moderato

1.Cru ce

Sfn h Sfn

si

ln

mar

i
1.Cru ce de MK de drum

si -

j
fu

J)
ln ga

Jmar

ne

C/^

Co -

pe

ri

ui

se

sfri

gi ne

1 ^
drum

^
Co -

k
pe ri

J
ui

jS
fu

K ''
se sfri

.rp
-

c.

"

cu

cre f

fi -

n ii

de

If a -

cum.

fi nii de "a cum.

cu

cre -

2. Oamenii nu-i mai ridic Plria-n dreptul tu S se-nciiine i s zic ; Doamne, feri-ne de ru.

3. Nimeni astzi nu mai vine S te-aeze iar frumos, Bate vntul, te doboar Cu icoana lui Hristos.

4. Dar credina mea mi spune C mult nu va dinui Printr-o tainic minune Crucea tot va birui.

MiluieLe-ma,

>1 q_ pQ

Dumnezeule,
Q. Cu:u

T ji
q. Moderato Mi Iu ~ ie fe m, Dum ne ze u le, du

5
A// Iu ~ ie fe m, Dum ne ze ~ u le, du 361 44 - Cntrile Sfintei Liturgliii

pa

ma

re E

mi

i
po rne ma ~> ze re Xu

mi

U
le,

la

Ta,

la

J J
Ta,

" 1

mi

Iu

ie

te E

m,

Dum-

mi
.

Iu
f

ie
.

te m,
*

Dum -

J- }> J
u le, '" mi Iu -

mi

Iu

ie -

J- j> J j)
te m, Dum ne ze

te m,

Dum ne

ze -

J. }>
u p

ne ze

mi

Iu

ie -

Dum -

ne -

ze

le

ie

te -

m,

le

du

i
/e m/ Iu ie^ te m, Dum ne ze u

5
le

du

ma

re

ma

re

m
mi mi

la

Ta.

du

mul

ti

mea

In

z r

la

Ta.

du

mul -

ti

mea

In

- V '
du
h

^
e
ge.
...

V
i

ri

lor

Ta

/e,

ter

ge,
i A

ter ge,

h
du r

- T " ^
ri

k
4

fs L^
lor

=
le, ^ter

c
ter

Ta

ge,

ter

ge

de

le

gea

mea,

ter

ge

de

ter

ge

de

le

gea

mea,

ter

ge

de

le

gea

mea,

ter -

ge

le

gea

J J

j) j) i)
f r de

de

le

gea

mea.

i
le gea. mea.

mea,

ter

ge

362

Allegro

Mai

vr

tos

spa la

de

fa

de

le

gea

Mai

J)
4-

vr

j)
^

tos

^
^
ge^

J
m y> ter spa l ^ ge, de f

J)
r ^ ge f - r de de le . le gea

^
ter -

mea,.

ter

I N
mea. ter ge, gea mea, ter ge f

:
ter ge,

i J J. J r ^
ter ge f - r de le gea mea. i

le

de

de

gea mea, ter - ge f r de le gea mea. i de

^ Jmeu

ca

tul

J
meu

meu

cu

te -

te m,

5
cu r te te m, i

b i* i) J
de p ie te m,

de

ca

p ca -

tul

- c a -

tul

j> J i)
meu cu Dum -

cu -

r -

te

Jle,

te -

m,

rall.

mi

Iu

J) J
te m, mi Iu ie -

^ te

#
m,

tul

fe

ne ze

du

ma

re

mi

la

Ta.

'

j) j)
Dum ne ze u

5
le, du

^
p ma

J' i j J .1. ^ 1 1
re mi la Ta.

C n t a r e de umilina

glasul V q_Pa

A r h i d . D u m i t r u Stoica

(Buzu)

CI

Andante

Cu -

prins.

sunt

din

toa

te

pr

ti

ji^j J
Cu prins. sunt din toa te pr ti 363

""

"'

w te, de ne ca zuri i de.

le

de

is

pi

le

de

is

pi K

te, w

de

ne o ,

ca - zuri

de.

re

le

din

fa

Iu

mea

re

le

din

^
la

^^
un

fa

ra

^^
Iu fru

mea

ma

ma -

ge

te,

JJ^ J J ^ <rm ge

din M din

vraj

ma

1
la

1
un Jl <H.

n=
tru vrj ma

ui - m /L\> J ui J m

, , ^,
te, i 1 is E pi a Ier ga, ^

is pi te te U -

te;

ca tre

ci

ne

voi.

J-m c ~ tre ci

J ne

voi.

te,

J J '
ga, tre iir ~ ci ci -

ci

ne

ma

va

mi

Iu

i.

Ier

CI <c

ne

ma

va

mi

Iu

i.

ne.

VOI

sca

pa,

i i

J ca ~

tre

ne. JX1 Ol

VOI

sca

pa,

m
CU!

CUI

ma

ma

P
i ce. a - ju tor voi ce

VOI

ru

ga

VOI

ru

ga

ce

r r V ^ ^ ^^M
a ju tor voi ce mi se zdro be mi se zdro be

re?

ni -

ma

re? 364

ni

ma

^^^

>1 cu ge ful mi. se In tu ne ca,

Jl Oi

1 JJ^ j
te, cu ge tul mi^ se

j
n - tu

r
o ne c;

Jl
vai. re te
L_

lor!
, 1

De 1

teap
j

t
1

te

ti

c -

loa 1

J -

se

^ ^
vai, re -

le -

lor!

i De -

teap

^ t

te

ti

c -

loa

se -

su -

fie te m

i i

stri

aa

q.

fi

roa m

ga

pe

V te

''
stri -

^ ^
ga

'
l

1 =
roa Z!-l .

ga pe

su

fie -

t^ai

Mai

m
~ pa > f pa

ca

lui

Dum -

ne

zeu

ei:

st-

ca

lui

Dum ne

zeu

Zl-I_

na.

nu.

la

V
ei: sa. cu -

sta-

sa^

sa

-r1

- i k i

na.

- l sa

nu-

1
fiu

ma

la

sa

pier,

pier,

m
nu. pi pi V i . -

nu

sa

bat

jo

ra

fiu

bat

jo

cu -

ra-

is

te

lor

ca -<e>

pa

de

is

te

lor.

sca

pa

de

\
h

toa

te

ne

Jl
c a zu ri le; ^

^
c

/ J J
toa

^
te

^
ne

<
ca

F^
zu ri le; ca 365

fu.

eti

Ju

, foa

re

cre -

tu.

eti

ju

ta

toa

re

cre -

m
ti

ti

ni

m
ni mea.. mea.

lor;

deci

fii.

sc

pa

rea.

lor;

/ef/ -K T

f// V V

i n Oi

sca

pa

rea.

"

J ^ J - X ^

H r i s L o s d i n nnorLi a n v i a t
C/^ -v D. G. K i r i a c

Moderato

c/v. IHris

tos

din

mori

vi

at,

Hris

tos

I.Hris

tos

din

mori

vi
^ ^ ^ ^

at,

Hris

tos

^
at i Iu mea-n-

vi

--

at, t

Hris ^U Hris

tos ^U tos ^ ^ A -

vi 1

^ff

J^
a trea - g-a

J^
n Iu

'
vi -

i)
C/U

i) h

K
n vi

at,

at

j) j)
n

Iu mea-n-

mi

nat

de

v -

rat

vi -

p
trea g-a Iu mi nat A de v rat

j)
a

j
In -

j
vi -

%
366

at

at

2. i dac El n-ar fi venit Hristos a nviat, Hristos a nviat Nici lumea n-ar fi mntuit Adevrat a nviat.

3. F ca din moarte s-nviem Hristos a nviat, Hristos a nviat D e Tine s ne-apropiem Adevrat a nviat.

4. Hristos din mori a nviat Hristos a nviat, Hristos a nviat n veci s fie ludat Adevrat a nviat.

Eu s u n t
fifu

nvierea
I. B r a t i a n u

tfU

:
Eu sunt

-)

^
In

^
-

s vi

G e rea

m i

JD VI -

a y cA,

ta

Cel _1

ce

ere de-n

mi

ne

VIU,

VIU

va

fi

fa

Cel
^

ce
^

ere -

de-n -V
^ ^

mi rva

ne
^ ^

viu,
^

viu g

va -> Cel

fi

De

va

mu -

ri,

de

mu -

ri,

De va i mu ri, de va ere de-n mi ne viu, viu va

.1 J J
i mu ri, fi. Ti

r>

Cel

m
ce ce a

EE3E
ere ' te, Doam ne. Tu de-n mi ne . eti viu, viu rHris Y Hris va -> tos. C/, Cel fi. A -

j) J
es ve - nit

es

te,

" ^ J
Doam ne,

=
\

o Tu

J\

^
\

eti

tos.

Cel

ce

k , ^^ 1
ai

ce

ai

=
nit

r:.

ve -

367

V V
In tu me.

-XV

' i

r
n Iu

r-

rme.

Imnul

cnLare-i lor
I. P o p e s c u - P a s r e a

V tfh Moderato

Pe-a/

fa

rul

Sfnt

Jerf

fim

ere

din

i
Pe-al ta rul Sfnt jert fim

vi J ' vi
^

fa-n 1

frea 1 -

g ^ K

ne-n * J

ce m

taf,

A
mii

ere -

dm

1
V :

^ -

Pur -

b tnd vechi

steag

de

bi

ru

in

f,

al

ni -

cu

vnt

cu -

rat,

i
de bi ^ ^ al K / - ru K ni mii cu vant in f, al -> cu i ^ rat ni v co, mii cu vnt cu rat,

^
ni mii cu -

j vnt

m cu rat

al

1
\

r Lan -

. fam,

. can 1 ^^ cn-

:' fam,.

J ) Cn -

^ fam,

^^ tm,.

can

fam,

cn

fam:

ri

V
re _
//

ccn

tm,

cn

tm:

ri

re.

Ti

368

o,

Doam - ne-n

veci

m -

ri

re

Ti

e. 521

Cn

I>
0

J.
Doamne-n

bJ)
veci

}>
m -

j,
ri -

}>
re Ti

Cn

fim,

cn n

tm,

cn

tm,

cn

tm:

ri

re

fm,

cn -

tm,

cn

tm,

cn

tm:

ri

re.

Doam -

ne-n

veci J )

m -

e.

Doam-

h
-

ri j ,

re

Ti

e.

IV

ne-n

veci

m -

ri

re

Ti

e.

Fine

ri

pa

Ta

de

bu

ta

te

sa

})
A -

})
ri pa

bJ
Ta

J
de bu n ta

> J j)
te s bu ze le ne -

ne

co

pe -

re

me-reu,

cu

ne

co

pe

~ re

me

1?
prea . ^ prea c-

^
cu tP m L. rim K bu V-

ze

le
^

ne

vi

no

va

te

s K

pe k pe

Dum - ne k Dum k ne

zeu, 1

' VI no -

1 va tP te ^ s

m rim

zeu,

sa

prea . prea L m h m' rim }) J ) pe h ne 1 zeu.

;
s

H j

Q1

Fine

Dum -

47 - Cntrile Sfintei Liturghii

369

Imnul
n JOIA

erolor
WGQ
n
nlrii

Versuri: I. Dormidont

Ionel

Brtianu

Moderato

Pre

rai

pe-a

lor

mor

min

te

le

Pre

rafi

pe-a

lor

mor

min

te

le

la

ri

lor

foi,

spre

fi

mai

dul

J' ^^
la u ri lor

I ^
foi, spre a fi mai dul

ce som nu! fe ri ci

>
ti lor e roi. Ri -

r
ce

som

nul

fe

ri

ci

ti

lor

roi.

Ri

di

cai

pe

\
pi ra --mi da ne -

n
di cati pe pi

; - ]

j
mi -

j
da ne -

^m
mu ri mu ri
"

rii

fai

ma.

lor,

A
cui

ra

rii

scriti

in

cr

ti

"

le

de.

#
fai ma

j
lor scriti In cr ti ie. de.

V
a ur cn -

ur

cn

te

^ ^ n
cui ne la s nul la s nul

te

ne

mu

ri

tor.

j
mu ri tor. vas tru a lin ta -

Pe

co

pii

s
Pe co pii

j
vas

i
tru

^^ J
a lin ta

370

ti-i

cu-a

- cest

cnt

Po

J ^ J.
fes tin lor a vnt

ves

fin

du

le

cu

fa

i
du V te cu fa -

ff-/

cu-a

- cest

cnt

Po

/o

al

ro

al

ro

lor

vnt

#
spu -

Dez

ve

lii

tot

de

rut

le

Dez ve liti ^ nei tu tu tot A rar y^ ^ cum J i tu tu ror cum a de

5
-

J i
va ri J. ri -

rul

j) J
le ro - i - . r fra tii fra ta

mu J i mu

j'

spu

neti

'

no

tri,

pen

tru

neam

fa

ra

no

tri,

pen

tru

neam

ta

ra

m
lor. lor

2. i pe sacrele morminte punei lacrimi i flori Spre a fi mai dulce somnul miilor de lupttori. Ridicai pe piramida nemuririi faima lor Scrii n crile de aur cntecul nemuritor. P e copii la snul vostru alintai-i cu-acest cnt Povestindu-le cu fal al eroilor avnt. Dezvelii tot adevrul i le spunei tuturor Cum murir fraii notri pentru neam i ara lor.

371

C^oli^clc^ ^ ^ ^I

41 - Cntrile SfinteiLiturgliii365

o,

V.E VESTE MINUNATA


te

VGa

f
A 1. O, Moderato ce ves te 1 mi J T nu J na J r t, ^ i v - i ^ In Vif n Vit 1.0, ce ves /p mi nu na

le

em

ni

s-a - ra

f.

^^ j

>4s

- fzi

S-a

ns-cut.

Cel

far'

le -

em

ni

s-a -

ra

fa.

fzi

S-a ns-cuf

Cel

fr'

de-n-ce

- puf,

Cum

au

spus

pro

- ro

di,

j>

^s

fzi J-

S-a

ns-cuf,

de-n-ce

- puf.

Cum

au

spus

pro-ro

di.

As

fazi

S-a

ns-cuf

Cel

far" de-n-ce-

puf,

cum

au

spus

pro-ro

di.

Cel

fr'

de-n -ce-

puf,

cum

au

spus

pro - ro

di.

2. C la Vitleem Mria Svrind cltoria ntr-un mic sla Lng-acel ora i A nscut pe Mesia]

bis

3. Pe Fiul n al Su nume Tatl L-a trimis n lume S Se nasc i s creasc bis S ne mntuiasc J

375

MUS
^ Ni

CRCIUN
GQ

^IMo

Cr -

ci un

cu

ple

te

dai

be

A,

sosit

de

prin

n-mei^

Allegro - moderato

J J i J) J J
Cr - ciun cu ple te da - ruri mul te. La

^
dai - be fe

___L__I
T A^ so-sit de prin n-mep

I.Mo

a - du-ce

- ti - e

b-iei.

Mo

j*' j ^ J-J) J I
i a du-ce da ruri Cr ciun. Mo Cr-ciun.

j i i,
mul te^ La fe ti - te

j
i

j .r
b-iei.

3
Mo

tfU

Cr -

ciun.

Mo

Cr-ciun.

2. Din btrni se povestete C-n toi anii negreit Mo Crciun pribeag sosete, Niciodat n-a lipsit. Mo crciun, Mo Crciun.

3. Mo Crciun cu plete dalbe, ncotro vrei s-o apuci? i-am dnta florile dalbe" De la noi s nu te duci. Mo Crciun, Mo Crciun!
I

A OU A AZI i\l]-A RASAHI T


1 1 GQ

Moderato

"^I.No

azi

ne-a

r - s - rit

Dom-nul

I -

sus

Hris - tos

I
Me si

J ^ J J)l, J J g
u azi ne-a r - s - rit Dom-nul I - i sus Hris - tos a cel mult do rit Dom-nul / /' - sus Hris tos.

1. No

l
376

J,
Me si -

J JJJ j ^ n
a cel mult do rit Dom-nul I -

i: J
i sus Hristos.

2. Din Fecioar S-a nscut Domnul lisus Hristos i cu lapte S-a crescut Domnul lisus Hristos

3. n scutece S-a-nfat Domnul lisus Hristos i n brae S-a purtat Domnul lisus Hristos

4. Cum e robul S-a smerit Domnul lisus Hristos i pe noi ne-a mntuit Domnul lisus Hristos

ST1]AIJA SUS 11 AS ARE


tV Ga

7. Sf-ea - ua Moderato

sus

ra -

sa

re-

Ca

tai -

ma

I.Sfea-ua

sus

^ j-^J j JJ
sa refe l Iu mii

E
Ca o fai - n ma

re

Sfea-ua str-lu

- ce

ves-

fe

te.

i
re Stea-ua sfrIu - ce te. i Iu mii

i
ves - fe^ te.

2. C astzi Curata, Prea nevinovata, Fecioara Maria Nate pe Mesia. 4. i dac sosir ndat-L gsir La Dnsul intrar i se nchinar

3. Magii cum zrir Steaua i pornir, Mergnd dup raz Pe Hristos s-L vaz. 5. Cu daruri gtite Lui Hristos menite, Lund fiecare Bucurie mare. 6. Care bucurie i aici s fie De la tineree Pn' la btrnee.

377

Tlll']I (JllAI 1)15 LA HASAHH

Moderato

%Ire/

Crai

de^

la

Spre

1. Trei

Crai

de

la

ra

s - r i f j -

Spre-

stea

au.

V/a -

^ to rit,

Ji -au 2_ mers, du p cum ci

XX

stea

au.

to

ri

-au

mers,

du -

cum

ci

V n V q tim. P n laIe ru sa lim. A co -

tim _

la-

Ie

ru

sa -

lim.

-^co-

lo

dac au

Juns,.^

Stea

ua-n.

norf_

li

^
Io dac -

u
au

O
a juns,-

P
Stea -

o
ua-n

4J
nori.. h

''Ji
s-a Prin Prin

s-a

as

cuns;

as

cuns;

Di'
Vn m

le-a

fost

se

plim

ba,

T le-a fost a

se plim ba,.

o - rau^

tre -

ba.

n CI

o - ra

tre -

ba.

378

2. Unde S-a nscut, zidnd Un Crai mare de curnd? Iar Irod mprat Auzind, s-a tulburat. Pe crai grabnic i-a chemat i n tain i-a-ntrebat Ispitindu-i, vru setos Ca s afle pe Hristos.

3. Craii dac au plecat Steaua iar s-a artat i a mers pn' a sttut Und' era Pruncul nscut. i cu toi s-au bucurat Pe Hristos dac-au aflat Cu daruri s-au nchinat Ca imui Mare-mprat.

IA l A, VI

(M)LIi\l)A r o m
X/ > > JiC{ Pa

Jl

^ ^ f 5 1. Ia f,

- vin co E vin co -

'

^' tori,

Gl 5 Zo - n Ies dai be. 5 be.

i
Noap-

^ 1.1a Allegrel-to

lin - d-

i
lin - dfori, Zo ri Ies fori. n CI

r r j
dai -

fea

pe

la

an - f -

J
Noap -

Jfea

J,
pe la cn -

1
ffori.

2. i ei vin mereu, mereu, Zorile-s dalbe. i ne-aduc pe Dumnezeu, Zorile-s dalbe.

3. Dumnezeu adevrat, Zorile-s dalbe, Soare-n raze luminat, Zorile-s dalbe.

379

TK1]I PASKHII
1 1 Ga

f
Trei ps Allegro - moderato fori se m tl ni - r,

m
r, soa soa

Trei

ps fori

se

1. Trei

ps

fori

se

tl -

ni -

Trei

ps -

fori

se

^ ^ ^ ~> f f l - ni - r,

fl -ni

- r.

m
. M -

^ Ra - za

'"'l^ soa -

re - lui, Fioa - rea

re -

lui.

dsoa -

d re lui,. i a -

Ra - za

re ~ lui, Floa-rea Ke.. 1 , Final Ra za Final i Ra za soa -

. ^ a se sf fu i r.

re - lui, Floa-rea

soa

re

ra

^ se

i -

r.

soa - re lui, Floa-rea soa -

sf

fu -

re

lui.

ne

fi

de

fo -

los..

^ ii

lui.

ne

fi

de

fo-los..

2. Haidei frailor s mergem, Haidei frailor s mergem, Raza soarelui, floarea soarelui. Floricele s culegem,

3. i s facem o cunim. i s facem o cunun, Raza soarelui, floarea soarelui, S-o-mpletim cu voie bun,

4. i s-o ducem lui Hristos i s-o ducem lui Hristos, Raza soarelui, floarea soarelui. S ne fie de folos.

380

A S T A / I S - A \ A S ( ] U T HHISTOS

1 1 QQ

I.As-

tzi

s-a

nas -

cut

Hris - hs,

Me -

si

a,

chip

Iu

i/i,
I.As - fazi s-a

j / ' J ^ . J ^ J) i ' 1:
Hris-tos, Me si a^ chip tu -

ns cut

mi - nos.

u - dafi

cn - fafi

bu - cu -

rai.

J' J '
mi - nos,

J'
L -

'-l' J P
u - dah i

p f
eh - tnti i .v bu-cu rati.

2. Mititel i-nfeel, 3. Vntul bate, nu-L rzbate, Neaua ninge, nu-L atinge. n scutec de bumbcel. Ludai i dntai i v bucurai! Ludai i dntai i v bucurai! ' i 4. i de-acum pn-n vecie Mila Domnului s fie! Luda^ i dntai i v bucurai!

LA VHL1]1]M i m A ) ' N M}S


n c[
PQ

Andan1"ino

1.La

Vif-le-em

co -

lo-n

jos,^

Ce - rul

ar - de

Iu- mi - nos,.

J7. La Vit te - em co lo-n Jos^ Ce - rul

J J
ar - de n Ol

j
Iu - mi - nos,.

Prea-

Cu

ra -

fa

na

fe

ds-fzi

pe

Hris-fos.

Prea

} ly

n
Cu -

i h
ra fa na fe

i
as - fzi pe Hris fos.

44 - Cntrile Sfintei Liturgliii

381

2. Nate-n ieslea oilor 3. N-are scutec de-nfat, Pe-mpratul tuturor, Nici hinu de-mbrcat, Prea Curata st i pKnge-ncetior. Prea Curata, pentru pruncul de-mprat. 4. Nu mai plnge. Maica mea, Scutecele noi i-om da. Prea Curata, pruncul sfnt de-i nfa.

/ l U H E L DE ZIUA
se T I Gq

f^

$
$

"^ILa

poar

la 0 la

Ta - ri ^

grad,

Allegro - moderato

vw^
Zi > Zi u - rel p de zi - u, de zi - u.

I.La

poar

Ta - ri - grad,

u rel

a - de-un

fe -dor

de-m - p -

raf,

Zi - u -

rel

de

zi-'u.

^Jr
a - de-un fe-dor de-m-p

r
-

j J ]
raf^ Zi ~ u rel de zi - u.

2. Cu pruvil retezat, Ziurel de ziu, n drju rezemat, Ziurel de ziu. 4. Sus n deal la Galileu, Ziurel de ziu, La casa lui Dumnezeu, Ziurel de ziu.

3. Unde S-a nscut Hristos, Ziurel de ziu. Mesia, chip luminos, Ziurel de ziu. 5. Mititel i-nfeel, Ziurel de ziu, n scutec de bumbcel, Ziurel de ziu.

382

\(^HI\AH1]A PASTOIULOU
\
PQ

i
be, be.

I.No!

um -

blam

co -

lin

dam,

Fio

ri

le

dai

A [leg r o - m o d e r a t o

1. Noi

um - blam

co

Un -

dm^

'"O J J
- m r

Fio

ri

le

dat

Pe

Dum -

ne -

zeu

tm^

Fio

ri

le

dai

'
Pe Dum ne - zeu c u tm. Fio -

J J J
ri le dai

be,

Ier

ga

rm

i~L

fia-rm.

Fio

ri

le

dai

J
be. A Ier ga -

J
rm

J
i-L

J
a -

J J
fia - rm^

r
Fio ri le dai

be,

ies

le

la

boi

ns

- cut,

Fio

1
be. in ies le la boi ns cutFio ri -

le

dai

be.

O le dai -

cr be.

2. Vntul dulce tragn, Florile dalbe, Pruncul de mi-L leagn, Florile dalbe. Ploaia cald Fiul scald. Florile dalbe, Neaua ninge, nu-L atinge. Florile dalbe. 4. Bucuroi s-L prznuim, Florile dalbe. Cu daruri s-L druim, Florile dalbe, Cu steble albe de flori. Florile dalbe, i-o oaie cu miel prior Florile dalbe.
383

3. Pruncul minile-i ntinde. Florile dalbe, Maica Sfnt le srut, Florile dalbe. La pmnt pledndu-ne, Florile dalbe. i noi sruHndu-le, Florile dalbe.

PRAZNIC LlJMIiXOS
n c / l . Ni

X. "

V tfU

iPraz-nic

Iu - mi -

nos,

stra

Iu

cif

fru-mos,

n l 2

As-fazi

ne-a

i)
1. Praz - nic

J)
Iu - mi -

J
nos^ sfr - Iu -

i'
cit

J
fru - mos^

J) J.^ ^
- tzi ne-a

so -

sif

ne-a-fi h ne-a-n

ve - se 5

lit. 2_

Ca

Mm -

fu

to

rul

j.

I
i

so sif

- ve - se -

Uf

Mn -

fu

t o - rul

Iz - b-

vi - to

rul.

j) n
Iz ~ b - vi - to

J-.

rul^

m
Cu Cu

trup s-a

ns -

cut

cu trup s-a

nas -

cuf.

trup s-a

ns

- cut,

cu

trup s-a

ns -

cuf.

2. Raiul cel nchis Azi iar s-a deschis arpelui cumplit Capul s-a zdrobit i strmoii iar Prin Sfnta Fecioar Iar s-au nnoit, iar s-au nnoit.

3. ngerii dntau, Pstorii fluierau, Magii se-nchinau. Toi se bucurau. Dar Irod era C se turbura De naterea Sa, de naterea Sa.

4. El l cuta Voind morii a-L da Dar Pruncul lisus Din ar S-a dus. Fie ludat, Binecuvntat, De-a pururi, Amin, De-a pururi. Amin!

384

DIN AN IM AN
JIOO.

A, "

Ni Gh. Budi

V > Cfh, , 7. O/n Andanhno m WjP

an

in

an

so - sesc

me -

reu

/a ]

geam

cu

$
Mo.

i?//?

i
an jun, ')

I i I

an

so~sesc

me - reu

la

geam

cu

f .

ger I

cum r ~

plit 3

e dru - mul 1 r-3-p

greu da-i o - bi

r r
A j u n ^ E ger cum pli e dru-mul

~ > ~ > ^ ^ ^ * ^

^^'J
grec da-i o -

r bi -

cei I 3

sfr-bun: 1 5

Azi

CU

stfxi fno

i/

cinf

in .

cor

co

lin ^ ^

,3I

r - ^ I

I^1

-jJ
cei sfr - bua- Azi cu sfra mo ii

cmt

.j'
in

cor

co -

>

lin

dul

sfnt

bun,

Tot

mo

ra

i-n

vre [

^ea

lor

B-tr-nul r-3-n

r
dul sfnt i buq Tot mo

p ^ j)
e - ra i-n

J ffJ^ ^
vre mea lor B-

Ji
tr-nul

m
Q

Mo I ^

Cr '

ciun, ^

E
Cr

Mo

m
ciunj.

Tot

Mo

e-ra

i-n

vre -

mea

lor,

B-tr-nul

Tot Mo e ra

i)
i-n

^
vre mea lor B tr-nul

Mo r 3

Cra - a un n

2. E srbtoare i e j o c n c a s a ta a c u m . D a r sunt b o r d e i e fr f o c i m i n e - i M o A j u n i - a c u m te las, fii sntos i v e s e l de Crciun,

Wo^

Cr-

j;'

ciun.

Dar n u uita, c n d eti v o i o s . R o m n e , s fii bun

385

FLOUILE
C^PQ

DALBE

I
Ia Ia

^^ f Tn 1.Ia Ailegretto

c/-// _ lai //rf/ seu

voi gaz-de

1. Ia

seu - lai

voi gaz-de

m
gari, gan]

mari.

Fio

ri

le

dai

be,

mar/,

Fio - ri

le

dai

be^

seu - lati

ro-mni

seu -

lati

ro -mni

m
piu piu tori, tori^ tori.

Fio

ri

- l e

dai

be, 2

Ca

va

Fio

ri

le

dai - be^

Ca

vm

eo

lin

- da

Fio

ri

le

dai

be,

Noap -

tea

vin

co

lin

- d

Fio -

ri

le

dai

Noap

tea

pe

la

em - f

Fio

ri

le

dat

be.

n Ol

p j
pe

J
la

J O
cin t tori.

J ^
Fio ri le

-s dai -

zr be

2. Nu v vin cu nici un ru, Florile dalbe, Ci v-aduc pe Dumnezeu, Florile dalbe, Dumnezeu Cel mititel, Florile dalbe. Mititel i-nfeel, Florile dalbe. 4. Iar n fundul tichiuei. Florile dalbe. Este o piatr nestemat. Florile dalbe. Ce cuprinde lumea toat. Florile dalbe, Rusalim a treia parte. Florile dalbe.
386

3. De la u pn' la mas. Florile dalbe, Faa-i dalb de mtas, Florile dalbe, Cu scufie de bumbac. Florile dalbe. Moale s-I fie la cap. Florile dalbe. 5. Busuioc verde pe mas. Florile dalbe, Rmi gazd sntoas. Florile dalbe, La muli ani cu sntate. Florile dalbe. Domnul s v dea de toate. Florile dalbe.

(3ITINIT (ETIOAH
\ \ Ga

Ce

h -

ni

f,

ce

fi

oa-r

dra

g.

Ce -

fi

ni

Andanjino

Ce

fi -

ni

f,

ce -

fi -

oa-r

dra

ga,

Ce -

fi

ni

f,

ce

fi -

oa-r

dra

g,

I.Ci

ne

coa-se

la.

fe -

! > )> }> J'


f, ce fi

^
dra g. 1. Ci ne coa-se la. fe -

- oa - r

reas-fra,

co - roa - n

prea

fru

- moa - s.

"

' '

\
reas-fr, 0.

h =F =
co - roa - na prea.

h
fru moa - s.

se cinta introducerea: Cetinit, " I ' cetioara drag..."

2. Este mama lui Hristos, Mesia, chip luminos. Cetini, cetioar drag, Cetini, cetioar drag. 4. Vai, o. Maic, nici visezi. Cum o s te ntristezi, Cetini, cetioar drag, Cetini, cetioar drag.

3. Coroan de ngera. Pentru lisus copila, Cetini, cetioar drag, Cetini, cetioar drag. 5. Coroan de trandafiri. Va fi mine ptimiri, Cetini, cetioar drag, Cetini, cetioar drag.

387

s u s LA lM>AlVi A RAIULUI

f.Sus Allegro

r cfU

A
la poar -ta ra iu - lui, poarJa ra iu lui.

q.

j) h
ISus la poar-ta

j)
ra -

J
iu - lui,

J)
poar - ta ra -

^^
iu lui,

l'

Pa -

Pa -

te

11. j
tur-ma lin. Ba te lin. Ba te

te

tur-ma

Ta -

t-lui,

tur-ma

Ta -

ta - tui.

, Refren

Li - nu-i

I
f-lui,

I
tur-ma Ta - t -

!
lui.

f
Li -

Ta -

nu-i

U
lin. o l lin.

lin

lin i

ia -r

vn-tul

frun-2((i

lin.

Lin i

ia - r

J) }> p j >^
ia r

J ^ - ' J ) ! , J) J
vn-tul frun-za lin. Lin i

j J
ia-r

2. Dar la turm cine st? Oare cine st? St chiar Maica Precist, Maica Precist. Linu-i lin i iar lin Bate vntul frunza lin, Lin i iar lin.

3. Lng ea un legnel, da, un legnel, Cu un copila n el, copila n el, Linu-i lin i iar lin Bate vntul frunza lin, Lin i iar lin.

4. Copilaul dnd dormea, puiul dnd dormea. Maica Sfnt lin dnta, Maica lin dnta Linu-i lin i iar lin Bate vntul frunza lin. Lin i iar lin.

388

DOMMJLl]T SI DOMN DIN


9 f

\ \

GQ

Andante

I.Ma

"n
i

re-l

j ; j ,1
se - ra plth-ge, cer ' ^L

sea-ra

de-as

sea-r.

JJ ^ J j
Dom de-cs

Dom

I.Ma 2 Fi

re-i ut

de-as sta re

sea- rOj n-a-re,

V
nu

m
sea-r, sea-rj

nu

let

Domn

din

nu-i

-m lef i

er Domn din cer

^
iPe.

m
^

sea-

ra

n
e sea -

fa.

.n^
f di

nu-i bra

sea - ra f e le

de-as Mai

Dom
>

nu

lef

Domn 4

din

cer

Ci

ra

lui Jlui s-

h Dom le -

nu lef

\
din cer.,

a i

s ^ h h u->m-f LJ JJ Ci e sea nm ra cu

Domn

sa -

Ne-n-chi-

Cr-ciun,

Lui

Cr - ciun ) J )

^ ce j > ce ne

lui

b-frn, > >

Cmd >

S-a >

nas - cuf J) ns s cuf v

Fi J^

ul . h

Cr

ciun,. te

Lui Tot

Cr ciun de bi

lui s-a-vei

bc-frn, parte,

Cnd S-a Hris-tos

Fi ul dea de

n a - t a -

Sfmt

F i I.

ut

Sfnf

pe-a-cesf

p-mnt

3.Noi

um

btm

^ i'
Sfmf^ toate

'j^i
Fi Via-

J^ i' i'
Sfnf pe-a-cesf s V dam. p nt lun-g

^
mnf. tate . 3. Noi. um btm i

- ul

co

lin

Dom

nu

te f

Domn

din

cer

co

lin

dm.

Dom

nu

^ J J J
lef i

Domn

din

cer

50 - Cntrile Sfintei Liturgiiii

389

V w = i Ces tor fe - te ne-n -

^ chi

'A -

v >

^ 5

^ Dom

. . -

v-> nu lef

nm,

^
Ces i Domn

J/' J J
for fe - e ne-n chi din cer.

^
-

Li
nm,.

^ U '
Dom -

O
nu lef

J
i

J
Domn din cer..

MA1U5 MINUM
e 1 1 Ga

t
J em

1.Ma - re Anaanre Andante

mi

-nu

ne

s-a - ra,

f _2

La

Vit

le

E i
1.Ma - re :=J as - f da - f
-

mi y

nu

ne

s-a-ra-f

La

Vif

le

De

n - geri s a

i a i

de m de

ps -

fori,. d

C^ 1

Cio

i h
em as f

De

d Cio -

da f

n - geri

ps-

fori,.

na

ii

de.

la

oi..

na

ii

de.

la

oi..

2. Aduce-se laud mult Lng petera cea sfnt, Strigau pstorii dntare, Laud Domnului prea mare!

bis

390

MAUIHE
V /. M Andante A, Anaanre ri re-n

TlUJ (^ELE-\AL 1E
Ni

tru_

ce

le - nai - te.

Toa

te

5
I.M ri re-n /rt^ ce V ste -le le. s sal - te. ^ . F/ne A . 9

le - nai - fe^ Toa te

ceas - t

zi

prea sfin - p

^ ste -le le. s sal te. A ceas V CI 2 t zi

I )

\) - i

S)

prea sfin

ta

sr

ba -

toa -

re

sla vi -

t,

U ram

la

toti ^

fi

j ) 4 ) J) i '
t i sr b toa re sl ~ vi -

J'
/a.

4) J) i '
Li rm la toi s m fi ^ V CI
2

^
-

~
muli

->
ani cu bu

^
cu ri

i
p #

e-n - tru

A -

ceas

- t

zi

prea

sfin-

i
e-n - tru muli ^ ti - t ani cu bu cu ri e. V n A ceas - ta zi prea sfin-

^ i
^ ^

I)
t

sr --b

- toa

re

sl - vi -

t.

U -

rm

la

toti
/

s 1

fc
4 ) sr J i bJ' re sl vi t^ U rm j ) la b toa -

1 bJ) toi s

^
e-n tru mul / ti am cu bu

^ ^
cu -

^
ri

^ ^
e. 2.M* *) Se repet de la n ceput primele patru strofe.

f i -

fi -

e-n - tru

muli

ani

cu

bu

cu

ri

e.

Ma

2. Salte cerul i pmntul 3. Intru cei de sus mrire i s laude Cuvntul. i pe pmnt-pciuire. 4. La toi oamenii s fie De acum pn-n vecie.
391

I)()AMN15. A TALE (UJVI\TK


W GQ

I
'O f
i i

'I.Doam-n^ Moderato

ta

le _

cu

vin

te

ca ,

re

r,

1. Doam - nCj-

fa

le

cu

vin -

fe

ca

re.

s-au

scris

mai

na

in

fe

s-au

pli - nit

pre

cum

i'-U
scris.

n
mai na

o
in te s-au plinit pre -

r
cum

s-au

seri - e

Moi se

la

car

tea

n t -

ie

mi

nu

J ^
serie

* * ^ r
Moi se la car tea

> i) K
n - t ie

J
>

mi

nu-

ne,

i
^

o,

mi

nu-ne.

<x

ne,

o,

mi

nu- ne

2. De la Rsrit rsare O stea cu lumin mare, Razele i rspndete, Pe trei crai povuiete. O, minime! O, minune!

3. Steaua magilor vestete, Vifleemul i privete, i din proorocia rar Pe Mesia l aflar. O, minune! O, minune!

392

AUZIT-AM, AUZIT
(Colind de Boboteaz)
X " j i o O , Ni

Allegretto QAUegrett

1.A

zi - f-am,

zit,

5
1.A u ZI - f-am, a u zit,-

s-a

nas

C s-a

nas

m
lor,, lor.

^cuf

Dom

nul _

Sfmf,

T -

es

lea

I I

cuf

Dom

nul

SfTnf

In

j'

j'
i

es

lea

bo

OO ^
i -

bo

fu

ri

ui

lor.

V cO,

fu

ri

ui

lor

2. i la apa lui Iordan Tot pe drum de maghiran Acolo s-a botezat De loan cel preacurat.

3. Frumos nume I-au aflat lisus Hristos luminat Frumos nume I-au aflat lisus Hristos luminat.

4. Domn a fost i Domn va fi Hn-n veci de veci. Amin! Domn a fost i Domn va fi Pn-n veci de veci. Amin!

393

A / I CI] TOI SA P U / N U I M
(Colind de Florii )
Gq A. " _ o i i c / t . Ni

Allegro

1.Azi

cu

top

sa

praz

- nu -

im

Pre

Dum

- ne -

zeu

s-L

m -

1 J) Jcu Mi s vi-ne-n

J.
praz - nu im Pre - ce h p-a

i
Dum -ne - zeu s- L m -

I.Azi

rim.

Hris-fos mai m i ^ t

r "" ^ 2 Spre pa -

nel

nm.

Hris - fos

vi - ne-n

- ce ~ ti

nel^

Spre

pa

r r^ r
tim ca

ti - ma

ca

un

miel,

O mi - nu Q tempo

ne,

mi

nu -

ne.

j. j ,
un miel, O, mi nu ne,

j.
o,

imi nu ne.

2. Azi intr-n Ierusalim, Clare pe mnz asin, De popor e ateptat. Ca un mare mprat. O, minune! O, minune!

3. La poart e-ntmpinat. Toi Osana i-au dntat. Osana dintru nlime C Hristos mprat vine. O, minune! O, minune!

4. Pruncii cu stlpri n mn Cnt cu toi dimpreun, Osana dintru-nlime C Hristos Dumnezeu vine. O, minune! O, minune!

394

VlNITI.CU r(H I I)IM1U1IJ\A ' >


(Colind de
ee T V Gq dup T. Popovici

Florii)

"^I.Veniti Moderato

\u

foti

dim - pre

n, S-m-ple-tim

1. Ve - ni fi

cu.

foi

dim -pre

nj S-m-ple

fim.

T ^ i iJ ^
A l ; > J r = F = i noi cu nu n^ sfl pri n-verzi - te.

noi

cu

nu -

na.

De ^ K ^^ De

o K

- dras y .. -

te y le

n - fio j )
'

ri-te

de - V - r ^

h r i - te i

o dras

n - fio

de

stl pari n ~ ver - zi te. CL mi fiu ne.

2. Pe lisus s-ntmpinm i Lui s ne nchinm i ale noastre veminte S le-atemem nainte. O, minune! 4. Azi pe Domnul s-L mrim i cu toi s prznuim E ziua Floriilor Mult dorit tuturor. O, minune!

3. C azi pe mnz de asin Intr n Ierusalim Hristos Domnul cu blndee Pe popor ca s-1 nvee. O, minune! ' 5. i de-acum pn-n vecie Voia Domnului s fie Tuturor de veselie La cretini de bucurie. O, minune!

395

V15MTI NOim 1)15 MULTIMl >


Colind de F l o r i i
nc/)^ Ni

X"
mul -

Moderato

1. Ve - niti

1. Ve - nip

j j Un um
no rii de mul i ^ A li Iu ia, Top r A li Iu ia, Tofi cu

'

no

rii

de

ti

me.

co -

pii

fi - ne -

^ me^ i

J^ co ~ pii

o i

fi - ne

m
fe fe

ri -

me,

cu

ra

muri

n -ver

zi

ri

me,

ra

muri

n-ver

zi

^ ^ i cu

^ sfl

^ T ^ - pari

^ - zi -

'' fe,

^rr^ A li -

^ ^ Iu -

^ ^ ia, A li -

n - frun

cu

sfl

~ pri

n-frun

^ jJ j J
zi pi nm

fe^

li

Iu

ia,

ti

Iu

ia,
_2.

S-n

- fm

ca

fof

mul,

Pe

i ~

lu

ia,

S-n - fm

pi

nm

ca

fnf-

mul

Pe

i -

sus

Hris - fos

Dom -

nul.

A -

li

Iu

ia,

li

Iu
2l_

ia,

1
sus Hris-fos

^ Dom - nul.

li

r f

I Iu

^
ia, A li Iu -

i
ia, A -

li

Iu -

ia.

\ ^

J
li -

J J. j
Iu ia.

2. Cel ce-i plin de buntate Intrnd n sfnta cetate, Aliluia, Vrnd ca s dea nruntuire i de toate izbvire Aliluia, aliluia De acum pn-n vecie Amin, Doamne, fie, fie Aliluia, aliluia, aliluia.

396

UOAiMM] IISUSE HUISTOASE


xT
^ PG

T
Woam-ne Ii su se Hris foa se. Tu eti zori prea

A Andante Andant

1.Doam-ne

Ii

su -

se

Hris

foa

se.

Tu

eh

zori

prea

Iu - mi

noa -

se.

3
2. Tu eti raza cea curat i lumin-adevrat. 3. Dumnezeu fiind din fire Ai luat chip de omenire. 4. i Te-ai dat spre rstignire 5. O, lisuse nume dulce, Pentru a noastr mntuire. Ne-ai scpat prin sfnta-i cruc(

/y _ fl,/ _ noa - se.

CIXSTITI CHESTINI 1MU5A IUBII


( Colind de Pati )
1 1 Gq

f
ICins I Moderal-o fi fi -L cre - fini prea ^ iu -

V-

bii, k '

CL .

Paf

- fi fi

m
ca ca S 1 ' S

I.Cins

fifi

cre - f i r i i

prea

iu -

bifi,.

Paf

fifi
/

ne

pri - mi ii,.

^ ^
Ui * M La

Dum

- n e

voas

f r a v e - nim.

V^J ne

^ pri mifi^

- Dum ne - voas fr

ve - nim,.

v pro

- po

ve -

du - im

2. Cuvinte de nviere, S v facem mngiere. i dntri cu voie bun Zicem cu toi dimpreun. 3. Hristos a-nviat din mori Ca s ne scape pe toi Cu moartea, moartea cldnd. Tuturor via^ dnd.
397

pro - po -

ve -

du im.

50 - Cntrile Sfintei Liturgiiii

VIVO ASTAZI TOATA FIR15A


Colind la nlarea
n c / U Ni
A/ "

Domnului

' 1. Vi

no

as - fazi

toa

Moderato

1. Vi

no

as-

fazi

toa

ta

vir-

im praz

nu

- rea

In

nl

rii

lui

Ii

sus, Dum -

ne

X J,
im praz nu i - rea ze u lui de sus, Dum -

J > j;
n nl t rii lui Ii sus, Dum ne-

n
ne ~ ze - u tui de sus.

(->Ni)

fa
ze u lui de

5
sus,

i
Dum ne ze - u

3=
lui de sus.

2. mpreun s sltm, Pe Domnul s-L ludm, C acum s-a mplinit Tot ce-a fost proorocit, Tot ce-a fost proorocit. 4. ngerii sus L-au primit, Cu dntri L-au preamrit. i noi astzi s-I dntm i Lui s ne nchinm, i Lui s ne nchinm.

3. Astzi prea Bunul Hristos Pe norul cel luminos S-a-nlat de pe pmnt La Printele Cel Sfnt, La Printele Cel Sfnt. 5. Laud-nvierii Tale, Laud-nlrii Tale, Laud Domnului Preasfnt, Sus la cer ^i pe pmnt, Sus la cer i pe pmnt.

398

Glasul I

C E E A CE

ETI
I

IHK^IJRIA

glasui

V
^

Pa

T i
f \ Moderato Ce

Jt =1

ea

ce

eti

bu

- cu -

ri

01

ce

te lor

ce

J _J1 J
ea ce

J^ J
eti bu - cu -

>

J m
a

>

^
ce

J
te -

1J
lor ce -

ri

refi

pre

p mnt,

oa

me -

ni -

lor,

ta re

io

Io

o reti

7 i pre

i i i
p - mnt oa re, ^

j j J
me ni lor. cu

j j j j j>
ta re fo -

.CP
Io te -ne

si -

toa

'

Prea

J J JJ
ra t Fe

ra -

ta

Fe

cioa-r

J J
ne;

mi - Iu -

m
ie ie -ca c

si toa

re,

Prea

cu

cioa-r

mi - Iu

te -

ne

pre

noi,

cei

ce

sc

pre

noi,

cei

ce

sc

m
pm zeu, 2 zeu,

pm

la

ti

-na

^
ta ti ne; n

dej

di

le

du - p

Dum - ne

n -

tru

ti ne,

Nas

J J J/
n tru ti ne, hls c -

dej

di

le

du - p

Dum - ne

Vw^. V n
toare de Dum-ne-zeu, Dum-nt zeu,. ne-am-

^
toa - re de

neijm r a l l e n itando 1

pus..

J^
pus.

1 H "

401

I'HKA LAIJHATILOK MlKlNK^I


glasul I q PQ

^
mm mm

Prea n uueiuiu Moderato

la

j j Al m
u ^ - d a a ^ f i - lor u da ti -lor v-a a co pe-rit, v-a a co -

mu -

ce

nici,

^ 1.

pre

voi

pa

i
ce ni-ci, Ji c ^t

J,
pre

J
voi

J
p -

Prea

mu -

tul

nu

ci

ce

rul

v-a

^^ j J fl J J,^ J J j. ' J
tul nu pe - rit, ci

ce

U J ^ ^ ^
rul v-a
^ -

pn

mit;

des ctti

su s-au

vo

i - le

pri

mit;

des

- chi

su - s-au

vo

i -

le

ra

- - iu-lui

in

la -

ra

iu - lui

la

m
un un ^

tru

fi

ind, ind,

^^ ^ de de J5_

pa - mul

vi

tru

fi

ind,

de

po -

mul

vi -

ta

v-afi

fn -

dul ~cif:

lui

Hris

fos

ru

ga
^

ti

Ita

\Miti /

tn -

dul-cit;

lui

Hris

fos

ru

C J
ga

fi

i
402

v:

sa

ru

ias

J.
v: s

J
d ru -

>
ias

J J'
c

su -

fie-

J J J

te -

lor

noas

fre

su

- fie fe tor

noas

fre

V pa ce. i ma re mi l.

H
pa ce i

>J 1
ma re mi

1 J. ^ M
l.

^t1

PUKA

SLAVn A
glasul I c^ Pa

MIMJXI] !

js^ ^ J J J IJ J
O! prea m ri f

O! * Moderato noaeruTo

JX O

prea

ma

ri

ta

mi nu

ne,

C^
_2

iz

vo

rul

,1 mi nu -

J
ne,

iz

vo

rul

n n
, ^

i j vi e

J hi

^r m^M mint se-n-groa -

1 pa

J ^ J sca -

j ra.

mor

^
c tre cer

^ -> ^
mor- mm
-

-> V
fui se fa ce. ^ ' ce. l/e - s e le

1
c - tre

cer

' .IJ ^J J J
mor-mn tul se

fa

j ^J
Ve -

se le

te - te Ghef^si

ma

ni.

c/i-,

Nas c

foa

rei

de

Dum-ne

Jte - te Gtiet - si - ma ni,

J)' J
Nas -

J
c -

^^
foa

J
de

JlJ
Dum -ne -

rei

'

zeu

sfn

ca

sa.

5 '

Sa

sfri gm

zeu

sfn

- f

J J
ca

j
s.

j
S sfri

gm

L^

cre-din-cio-

^
-

^
403

cre-din-cio

ii,

X
VU 5

pre

Ga

vri

il

vmd

m -

ce -

- for

ce

fe

fii, pre Ga vri il a -

^ vtnd

J J J
n ce p for ce ^ V W bu ^ cu -

^ fe

, r te, U te. n

lor:

Cea

lor:

J
ti

j^^i^^rrT",
^ s

pli

de

dar,.

a - v
bu

Cea

pli

de

dar,

1 1 1 T
^ prin 7 ti ne

cu - r -

cu

ne

es- /e

nul, Dom nul

m
/. la.

OO, vh

Cel

~ ce

da

V - Iu

cu

ti

ne

es - te

Dom

nul.

Cel

ce

prin

ti -

ne

l u -

mii, ma

re

mi

rall.

mii,

ma re

mi

M(>KMI\TUL

TAU, MIXTUITOlUJLl...
glasul I q Pa>J^Di

AMor Moderato mm tul Tau, Mm tu i to rule, os ta ii

Mor - mm -

tul

Tu,

Mm - tu -

to -

ru - le,

os -

ta

ii

stra

Ju

in - du-l, 2

moriL_

s-au

f -

cut

de

s f r - l u - ci

J^- J
s^ra ju - in du-l, mori s-au fa cut de str

> J
- Iu ci -

404

'

yP 1 rea

>r J n -

J - lui

ce s-a

^ ^
a r -

^
taf,-

ca

J f y re.

ge-ru

ves - f i f .

fe - me

i lor

^ V

v! e

rea.

J m
_

J j

r
/ - lor

^ ^
n VI e rea.

/es -

tit

fe - me

' 2

Pre

Ti

ne

fe

rim^

pier

to -

rul

J ^rr
Pre Ti ne Te A p"
:

J
' m
%

J n
rim.

j
pier

j
- z

^ ^ ^
fo rul

stri

ca ciu

nil;

la

y f

ne

ca

sfri

c ciu

nii;

la

Ti

ne

dem,-

Ce

la

ce

ai

in

vi

eaf

dm

mor - mnt

J J
dem,. Ce la ce ai

J
n

J
vi

Jj^^
eat

J-g
din mor-mnt,

la

nul

Dum

ne

ze

ul

e
la u nul Dum -

J
ne

J J iJ
ze ul nos

nos rall.

tru.

I j m ^
tru.

50 - Cntrile Sfintei Liturgiiii

405

Glasul II CASA
glas ul I I f " J '

EFKATUmi
Pa (forma glasului VI

\ Moderato

Ca sa

fra

tu

lui,

ce -

fa

fe

sfn

Ca -

sa

fra

fu lui,

ce fa

fe

sfn

TI f,
_3-

.31 a pro o ro - ci lor. ma n re,.


SL.

im

-T' f. a

pro

J J
o ca

ro - ci lor__

JTJJIJ
sa 1 n m fra 1 fru

ma -

ri - re,

^ ^ ^
Cel

im

po /t. 1L

do be - fe-fi 1 bl-

ca re ^

po -

1 J ^ .
do be-fe-fi ne ze 1 1
\ J

U - . . ! ^ ca

- ca ne Cel

sa

dum ^ iti, r dum

^ esc

se

na (H

fe. ^

F^
^

ne ze

esc

se

na

UJ
-

fe.

(]15KA (^K E S TI >


glasul I I Di

IZ\OlUJL

p j
406

Ce , Moderato

. ft

J Jj
ea ce.

ea

ce

efi

iz

ro rut

mi

lei.

N^

Ce -

efi-

iz -

vo - rul

mi

lei,

vred ni ce

te ne

pre

noi

mi -los

-fi

vi

rii

fa

7n

J) J
-

vred - ni

ce -

te

ne

pre

noi

mi-

los - fi

vi

rii

fa

m
re. re.

le,

de

Dum

- ne

- zeu

Ns c - foa

ie,

de

Dum

ne zeu

Nas - c foa

n
c fu

ri^
im .ii 1

n
a

%
Ca _2_ u - fa spre noi cei ce p -

1
Ca

< < # u f spre noi cei ce

i
p c fu ru
~

im

A ra fa, pre - cum J ra f, de-a ^ m de-a pu rea, pu m pu te rea ^1 ^ 1 ' m fa; c ^ n -

m pre-

cum

^ ^

^^

f^

fl
n -

pu

ru

rea,

fe rea

fa;

fru

fi

ne

n-dj

- du

ind,

stri

- gm

ti

e:

Bu

I,

J
fru

J
fi

'
ne n - dj du

ind.

"
s sfri gm . ^ A.

n
ti ^ al

j
e:

J
Bq

cu -

ra - fe!

ca

oa -

re -and

Oa

vri

il,

"

ce tor

f - ra

J J. J) j J
cu - r fe! ca oa re cnd Oa - vri il, al ce ' de fru - puri A t mai - ma - re ^ le Vo w r all. raa,. e vod.

i
lor f - r

,A

de

fru

puri

mai ma re

le

V&

vod.

407

OliVI) 1)K PRE (^lUJCE, iMOHT

glasul I I

cZ,"

Di

A.

^ ^ de

w pre

v->

AkModerato Moderato

cru

ce-

mort, 2

cel

din

C / V j (/

de

pre

cru

ce

mort

cel

din

ri

ma

ri

ma -

^ fh
te , ** I ror. ror,

te -

ea

Te-a

ea

Te-a

r r r j J
po go rf pre smir sfc na i cu giul

po

go

rft

pre

Ti

ne,

vi -

^ r' > J
ea ta Hris - toa

ea

ta

Ti

ne,

vi

m
I

tu tu

cu

giuri,

tu -

tu -

cu

smir

na

r r ^ ^^ J Ji cu giul giuri, A ' i cu

Hris-

toa

se,

Te-au

gro

- pat;

J ^ J
dra-gos-te cu bu

dra -goste

s-au

J^
a

ne

se,

Te-au

gro -

pat;

cu

s-au

ne

it 2_

cu

ni ma

ze - le

JJJ J
a s ru fi ind cu

sa -

ru

vo

it

cu

ni

ma

cu

bu -

ze -

le

I
408

fa. ^ ta

prea d prea

cu-rat

j
cu rat.

nmi
tru tru

- pul

Tu. 2

- pul

Tu.

In

fi

ind

cu

% prins. de fri c. bu - CU rm du se, a sfri -


prins de fri c. bu - cu A gaf Ti e: M ~ rfn -v. ri . du se, :: re pie c a sfri

^^
gaf ^ ciu
>

ri ^ nii Ta

T T j r
e: ^ ^ le, X iu bi -

rr

rr
^

r
re ple c

M ri

ru-

te

de

" o ^

meni.

i: V

^
nii Ta

II
le,

1
iu bi

fe

1 r ' ^
de oa -

- =

1 1 i
meni.

ciu

fo - ru - le

Glasul III
i M I i X T I J E S 1 1 ] - M A , glasul .P e III 1 1 Ga l ) ( ) A i M i \ l ] . . .

Mm A Moderato Moderato

fu

M
e efi

fe - m,

Docun - ne,

Dum ne

ze

ul

MFn fu

fe -

m,

Daam-ne,

Dum ne

ze

ul

meu.

Tu

m
mm-fu mm-fu m ful

i - rea

fu

fu

ro/:

Vi -

fo

meu,

Tu

efi

i - rea

fu

fu

ror.

Vi f o -

rul

pa fi - mi - lor

bu

^ -2-

sar

j jj.i j j
rul pa fi-mi - lor m ful bu -

j
r

> ^ j
i sar

^m
ci - na

ci - na

409

ra

de

le

gi -

lor

me ~

le

fun

d;

I
#

de

le

gi -

lor

me

le

fun

d;

dtt-mi

na

de

/'// ju

tor for

^^ -5

i ^

ca ^

tre ^

li

ma >

J
d-mi

j j J J .1
m n de

J
a -

J
ju tor

^ J
i

J
c -

J
tre li

f
ma

nul

mi

lin

>

tii

ri

- di

>

c, 1

Cel

\
r

ce

eti

r
nul u mi lin fii m ri - di c, CeL

^^
ce

^
eti

nul

mi - los-

II
1

tiv ^
,

iu

bi

tor

de

oa

nul

mi - los - tiv

J j j.'

iu

rall.

bi

for

de

oa

meni.

meni.

MAlll!! E S T E FUTlilllKA (^lUK^II


glasul III 1 1 Ga

Ma . Allegreto

re

es

te

pu

^
te te

nea

cru-

di

. .

Ta

le.

Ma -

re

es

te

pu

rea cru - di

Ta

410

h \
i

jP ne, " c s-a in fipt F E fipt ^ n n -

^ loc V loc i

Doam -

- hm iip
ne. ca s-a

Iu - crea

J
Iu - crea

uj
z

in

Iu

me;

w i a a r tat din pes-cari, A

-m n Iu me; i a a r tat din pes - cari, A

pos

toii

^
M. i

din

p -

gni,

mu

ce - nici,

ca

se

pos fvli i din p -gni,.

S
mu -

J J
ce -nici,

>
ca s se

V A -JiM > P roa ge

1 pen -tru

1 su fiete le

j noas

>

- n tre.

H i

IN (CHIPUL CIHKII
glasul III e? T I Ga

t
ni-

In Moderato

chi

pul

cru cii,

m
tio

/ s/

mun

te,

m/7

In

chi

- pul

cru

di.

Mo - /

si

mun

te,

mi-

"
-

le-n

tin - zm

du-i

la

- nl ti

me,

L pre

A ma

i
ni le-n tin - zn du-i la

J J r j Q
- nl ti

J.
me, pre A ma411

h n
lic lic

j
^
pal

bi -

ru - i f ;

iar

Tu

Mn

fu

bi -

1J J
^ ^
ru - if;

' .
i
iar n fin -

^ Tu Mn fu i

z L -

1 >
to

to

ru

' ru

1=
-

<

^
oO 2

le,

me - le

zn

- du -i pre

cin - sfi

fa

cru

j
pal me le

j
n

j
fin -

j
zTn -

j
du-i

j
pre cin sfi fa cru

le,

ce,

^ -

T. m-ai

im

bra

fi

af,.

m/n -

fu

in

du

mc

din

ce,

m-ai

Tm

br

fi

af,

mn -

fu

in

du

din

ro

bi

vraj ma

^^

^
ro

'LJ
bi

J
a

vrj -

PJ
ma fii

lui

mi-ai

daf-

sem -

-c u lui i mi-ai daf sem -

K\\
nul nul

vi

fu

gif

de

ar

cui

pro

1 1
vi e fii

'
a

J 1
fu

;
gif

'
de

1
ar cui

1 1
pro

H
fiv m

fiv

ni - ci - lor

ni - ci - lor

1 JJ
mei. cin sfi

mei. ^

^ J
Pen fru fei

'

Pen

fru

ceas

J - >
a -

ceas

1 ^^ J ^ ^
If fa. Cu vin -

fa.

Cu -

vin

fe, o fe.

m-cfjin

Cru di

i
md h - chin cin - sfi fei Cru di

m
Ta Ta

rall.

r
le.

^ ^

412

LAUDA DK SEARA...
glasul III 1 1 Ga

La Moderato

u da

de

La u d

J J J
de CU

sea - r . . , ,

du -

cern

sea

J ^ j ^
a ie i cu

Ti ,

e.

Hns

du - cern

e,

Hris

ha

se,

f - m

cn

tari

du hov ni

^^
ha se, cefi 1 cefi

^ j J
cu . f - mf _ fe, * f^ jP fim L

ie

cu

cm

tari

du -

hov - ni

5
^

Mm J fim

J -

fu

ie 2 ie -

- a fu i ^
=

fo

ru 1

le, j d

OL ^

su : su

fu

fim -

fu -

ru

le,

fie - fe

le

noas

rall.

fie - fe

le

noas

fre.

Dl!; rUUMUSETKA...
glasul III 1 1 Ga

De A,A Andantino ndantin

frum

- se ^^

fea

fe

cio

ri

ei

cT fa

j
De frum - se

j
fea

j
fe -

j
cio -

^
ri ei fa -

413 50 - Cntrile Sfintei Liturgiiii

te

de

prea

/u

//

/w
i

/e

de

prea

Iu

mi

na

ta

cu -

ti

ta,

^^

Oa -

vri -

il

J
t

J
cu r

J = F = 4
ti

J J
a ta.

J
ti

'

m mi

mi

Ga -

vri -

il

rn

du

se,

stri

gat.

e,

Ns

3
rm du se, a stri gat e, Ns ^ c toa re de. Dum - ne - ^ zeu: Jl >Mi Ce la u -

z f

toa

re

de

Dum

ne

zeu:

Ce

la

>
d vred

-
ni -

->
c. VOI a du ce

cJ* ti

^
d vred -

3
ni - c voi a du ce ti

co// sau

ce

te

voi

nu mi

pre

ti

ne,

_2

nu

ma

sau

ce

te

voi

nu -

mi

pre

ti

ne,

nu

ma

$
414

pri

- cep,

CI

ma

V mi -

nu

-nez.

Pen

tru

ceas -

fa

pri - cep, ci ma mi - nu nez. Pen tru a ceas ta.

pre-cum

J)
pre-

mi

s-a

po -

run

cit,

strig

e:

"

Bu-cu-r>

te m te

.
mi s-a po -

J *
run ce

>

1
strig

f
3 ti e.-

cum

cit

Bu - cu-ra

i
1

ce

ea

eti

cu

da ruri

rif
ce ea ce eti cu da rall. ta!

J J^ J J ^
ru I

ru I

ruri

V ^

t!

Pl!;^TlUJ

MAIITURISIIIEA...
III 1 1 GQ

glasul

t^ "'^'j
Pen tii ere din tii ere din

Pen Moderato

tru

mr

tu

ri

si

rea

dum

ne

ze

tru

J . 1J J
mr - tu ri e, t # ca

si

nea

dum

ne -

ze

pre

un

alt

Pa

vel
*)

plin k

de

..m pre un alt Pa vel plin de

te,

ca

rfv n

tre

pre

oi,

H J

Bi ~

se -

ri -

te-au

r-

ry -n

tre

pre

op,

Bi

se -

ri c

te-au a

r-

415

W;

^ R
_2

im

pne

na

j
faf; m - pre u

} }
cu cu fi

ti ll

ne

na

ne

X 'm
shi a

shi

A -

vel

c6 -

fre

Dom -

nul

sm

ge -

m
te vi

cei

ga

A - vel

c -

fre

Dom

nul

sh

ge le

cel

drepf

al

Za

ha

ri

j^J
drepf

^
al

J
Za - ha ri

m
ei; fos

ei;

pa rin

J J J J
fe cu vi

te

cu

oa

rin -

aa-

ii se. pre Hris fos

Dum - ne ~ zeu

^ roa
roa

g-L

sS

"

j J

I
se.

M
pre

I
Hris -

'J
Dum ne zeu g-L

ne

ru ias

no

ma

re

mi

rall.

/a.

ne

ru

ias c

no

ma

re

mi

la.

FECIOARA
glasul III

ASTA/I...
11

GQ dup t. Popescu

f
Fe Moderato m Fe cioa - ra as fazi pre Cel mai pre cioa - ra as fazi pre Cel mai pre

sus

de

sus

de

416

V fi in f I fi i na I na ^ fe

A CI

pa -

mm

ful

pe

fe ra

\ in - f fe i pa -

>

< 9

, ful

^
fe -

ra
ra

mn

pe

Ce -

lui

ne

pro

pi

af

du

ce,
-H

A CI

in ^

Ce -

r r r r
lui ne cu

a -

pro

pi

af

du

ce.

ge rii

ps fo

r
ge -

r
rii

ps

ni.

sta

vos

Io ^

vesc
(9

A q.

a
>

P
ni sla -

^ '

cu

fo

vos

Io

vesc

ma

gii

cu

sfea

ua

ca

ma

gii

cu

r f rr U * r ^
sfea ua c

m
l l

fo

resc;

CC j

pen

fr u

noi

s-a

n S-CU f

oi,

prunc

fi

K
fo

1J 1
nesc; c

1 '
pen

.
fru noi

1 1
s-a

'

^ ^ a

J)^
>

ns -cuf

prunc

#
V
veci.

nr,
2

Dum

- ne zeu

cel

mai

na in

fe

de

nr, \

Dum r

ne

zeu

cel

mai na

in

fe

de

veci.

417

Glasul IV

I
f

Alleqretto

A
f

(^A IK1'] UN VITEAZ T glasul IV c/^. Vu (leghetos )


pre un vi feaz n - f r e mu ce nici, a pur

Ca

Ca pre un vi feaz

n fre

mu -

ce

nici,

pur

to

ru

le

de

chi

nuri

Ohe

or

ghi

I
$
i l

n
ta e,

j
nuri Gfie ~ or ghi . tazi, te la ~

2 ti

to

ru

le

de

chi

_ a du

P nin

^ as

j J J
- du - ne

- du - ne

e,

du

pre 1 pre

1 -

ne; 1 ne;

A
^

nn

as

tzi,

te

m
u c pU nit,

dm.

dm.

1 ti

J c

J J a -

1 * ga

rea ti-ai

Ier

^
ere din fa fi-ai p zif i ai Iu at

^
de la Dum

i
ere din ~ fa ti-ai .P^ ne - zeu ^^ cu nu p ^ na zif
^

J
i ai

J f^b^
Iu af de la tei fa le; 3

Dum

bi

ru

in

pre

4 J J
ne zeu cu m/ na bi ru in hei fa le; 418

pre

fcXV Ca re le roa g-L ^ s se iz b - veas

-> c din

fl

1
Ca -

J
re -

J
le

=
roa

=
g-L

J
s

se iz

~ff
b

i J

1
c

J
din

veas

sfri

ca

ciu &

ne

din

pri mej

dii

cei

ce

vfr 0-

sfri

c -

ciu

ne

i P <Vfc^

din

pri ;

- mej

dii

cei

ce

sa

vir

v->

.
cu

ese.

ere - d/n

^ 3

pu

$
f

m
ru ru

rea

cin

sfi

fese.

cu

ere -

din

pu

rea

cin

sfi

po - me

ni rea

fa.

'

si ta.

po - me -

ni rea

AS VRKA.CIJ >
glasul I V c/L Vul

LACIUMI...
leghetos)

retto

yrea^

cu

crimi,

spl

za pi -

sul

gre

^^

crimi,

spl

za pi

sul

gre

le

lor

me

le,

Doam

- A
2

^
cea lai

le

lor

me -

le,

Doam

ne,

cea -

lai

419

vi

ea

~ f-a

mea

prin

po -

in

bi

ne

I
f

u
vi ea f-a

i j
mea prin po -

j
c

j
in -

j 4
f bi

j
ne

s-fi

pla - ca

e;

dar

vraj

ma ui

ma

ma

s- fi

pla-

Ti

e;

dar

vrj -

ma

ui

ge

fe

se

lup

cu

su

fie - ful

meu,

Doam

i
ge fe i se lup -

J J Jj^ J J J m
cu su fie - ful meu, sfPr 1 if, J T " " pi d ^ pi na
^

Doam

ne,

mai m mai

na

in J

fe mi fe

de

ce J ce i

nu

s i

^ na

ne,

na

in -

de

sfr

if.

nu

pier,

J^J J J J-J J
pier, mnfu e fe-m!

mn - fu rall.

e -

fe -

m!

SPIMNTATIJ- S - A
glasul IV c/U Di ( f o r m a glasului

lOSIF
VI)

SpiModera

mm fa

fu - shi

s/f

cea

mai

pre~tus

j
Spi - mn -

ji'^ J j
fa fu - s-a I o

I
sif

H
cea

I
mai

I I
pre MS

420

de

fi

re

v -znd

tt

J
e fi > at. ^

JJ^
re v - znd i Tn min te ^ ploa -. - ia ^ cea V * de . pre l

t
a

a.

Iu

Iu

na.

at.

ploa

- ia

cea

de

pre

na.

n fru

za

mis

li

rea

Ta

cea-

ra

sa

mm-.

^
n tru za mis -

-i
li -

^ J
rea Ta

Q
cea

J
f r

J
s -

^^
mn -

v Ln jTl

f,

de

Dum -

ne zeu

Nas 4 ' Ns S

V c

foa

J
f,

j) J
de Dum ne -

zeu

- >

h"^1
c foa

re,

ru

gul

cel

ne - ars

I
L
I

in

cf'

te
re ru gul cel ne ars. in .

P
foc, fa la gul lui A ron ce a

K
foc. fa ia

1 J
gul

j j /iT Jtir J J~
lui A ron ce a sind la god ni cui fu

o -drs

- Uf

mar - f u

ri

te
o -drs Uf i

^J J ^ ^ Y "r ^r r "r
mr fu ri sind Io god ni cui

fu

50 - Cntrile Sfintei L i t u r g i i i i

421

zi -

fo

o -

ti

lor

siri

zi - to i Fe
)

rul,

pre - o - i

lor

sfri

^^
u ^ ^ V
^

||L gat: _____


>

U^jll^U. na

^ te

y-^hT

m Fe ci ca ra

du

J ^f^^lJ J .J J J j
na te re, ia ri r m na te re, ia ri r m ne rall. ra.

ne -

du

fe

aoa

fe

doa

ra.

DEGRAK NE
glasul IV

\ T M P I i \ A VWE
c/t> Vu Di (forma glasului I I

\()I

f
6
De grab , Moderato ne fn

O n }j
tm pi - n pre tm pi n pre
>>

noi,

'

mai

na

De - grab

ne

n -

noi,

mai

na

te

de

fi

ro ~ biti _2

de

vrj

ma ^

ii

cei

i
in te de a fi ra - biti de vrj ma ii cei

422

-e^ ce Te hu iese pre Ti ne _ 3 i ne m ~ gro zesc

3
ce Te hu lese pre Ti ne ! ne in gro zesc

pre

noi,

Hris

toa

se,

Dum - ne

ze ul

nos

tru;

i
pre noi, Hris toa se,

J J- u n
Dum-ne ze ~ ul nos tru; te cu cru cea Ta pre cei ce se lup ~

bi

j j j^j j j j j ^ ^ S^^ ^ j i
~ ru le te cu cru cea Ta pre cei ce se lup t cu noi; t cu
&

bi

ru

ie

I
ere ere

noi;

^
' drept

ca

cu

I
ca s

cu

noas

cuw

poa

- te

n
noas c

J cum

^ poa

d te

i, J J
din ^ ^ g ciu

din

ta

ere-din

a drept ^ ni le

1^
c -

- ci o

i lor,
>

pen - tru

ru

ere din

- eio

i lor,

pen - tru

J J
1

ru

J =
^

^
Ns toa rei^

^
de Dum ne ~ zeu.

1
g ciu ni

J J .
i
le bi tv

<

nj
rei

0 de

fl

J si
zeu,

'

Ns

c toa

Dum - ne

m I
U -

nu - le

iu

ru le

de

oa

meni.

'

J J i'J J J ,1 J i J
iu bi to ru le de oa meni.

B
423

U nu le

A H A T A T U - T l ' > AI A S T A Z I
glasul IV o ^ Di 9 M. (forma glasului III )
/ A

A, noaeraro Moderato

ta

fu -

te-ai

as

f-zi

Iu

mu

oi

^l^

tu

-3A r fa fu-Te-ai as fazi Iu

^
mii i Iu -

r - ^
mi
^

A
s-a 2 n sem naf pe

na

Ta,

Doam

ne,

^ _ mi na Ta, Doam

^ ne, s-a n - sem - naf pe

r
sfe noi, ca re cu cu no - fin

te
sAe noi, ca re cu cu no -

fin

r r r
f Te
^ ^

Te

dm.

A ct

dam.

^ ^ ^ ^

Ve -

ni

f-ai

n / r
Ve ni f-ai

j
i

Te-ai

a r faf,

Iu

-mi

Te-ai

a -

r - fot.

Iu

mi

na

cea

ne - a -

pro-

pi

rall.

f.

na

cea

ne - a - pro -pi

H.

424

CEL CE T E - A I
glasul IV

INALT A T MIE imiJCE


c/i. Di ( f o r m a g l a s u l u i II )

I
le.

Cel Moderato

ce

Te-ai

n -

nl

tat

pre

cru

ce

de

bu - na

YO

i
Cel ce Te-ai n nai
pA .

J
tat

J j^jJ
pre cru ce de bu - n vo -

po -

po

ru

- lui

Tu

ce

lui

nou

nu

mit

cu

nu -

i
po po ru lui Tu ce lui nou nu mit cu nu -

$
i

me

le

Tu,.

du

ri

le

Ta

le

ru

me

le

Tu,

in

du

ri le

Ta

le

ru

te~i,

Hris

- toa -

se,

Dum ne

ze -

le.

'

Ve

j.
e te-i,

J)
Hris

J
-

j J]
se, Dum -

J/
ne

j
z e - u le. \/e -

~ toa

$
cio

se -

le

te

cu

pu

te

rea

Ta _3l

pre

bi

ne

ere - din

j)
se - le te cu pu te rea Ta pre

J
bi

J J
ne cre~ din

cio

ii

cre-tini, 2

ru

in

du

le

lor

bi

i
ii cre-tini, d ru in du le lor bi -

425

A. tL /T V fhi. J
ru

J
-

tf

M in fn a su

r
- pra

r
tor pro tiv

ce

nici,

a -

"

vnd

>

a - ju

'

to

"

rul

"

Tu

ar

ma

de

'

pa

"

ce,

^ ^

a -

vnd

a ju

fo

rul

Tu

ar

de

pa

ce,

ne

bi

ru

ta

bi

ru

in

'

j M ^ J' J J J
ne bi - ru i t bi ru in t.

Glasul Y CUVIOASE PAUINTl]


glasul V j i q^ Pa

Moderato

v!

oa -

se

rin

te,

C J ^ ab

Dum

ne

zeu

JJM
Cu vi iP oa se p rin te,

^
de Dum ne zeu.

pur

ta

to -

ru -

le.

Te

do

si

e,

foar

426

sta

mn

teas

ca

" _a

in

cm

ian

3 sta p mn Aeas

j'J J

J
c

T /V?

c/n

> /r/

f/

pos -

firi.

pri

ve

gheti,

" ^ 5_

chip chip

fa

J j
i m pos finL i n

i'rj j
pri

jj.1ve gheri, chip fu-

^
cn du

^ J
te

J J
u ~ a cum

^
* >

ci

lor

ce ni

CI

- >

fi;

^ 2

iar

dn - f u -

eti

cu

i
ge

-ST fi; iar a - cum

i
m rind

Hr
dn - fu eti

r ^
cu. m

^
rii,

y
Dum -

J J J J
ne - n Cu vn

ne n ce tat

pre

r J
din

Hris - tos

ge

rii,

m -

rind

ce tat

pre

Hris -

tos-

Dum-

ne

zeu, 1e u

tul e

cel

Dum - ne-zeu l. 1

J- i1 r
ne

^ ^ 1
P

cel

J din

j
zeu.

zeu,

Cu - vn

tul

Dum - ne -

n b
VI

l-

iz

to

JJ
iz -

J
b vi to

rul;

5 rul:

l-

427

T 1^ '
1 ca re le Mer g to

ca re le

ca r

mm.

pul 1

ha 1 _i 1 -

. ple

caf

ca

pul

i-a-

caf

ru-

le

na

in

^
Mer g fo

S
ru le in na in

^^n j. ^ j,
te i a pe

sfin -

h'f

fi

rea

sfin - t i f -

rea.

pe

^
lor;

5
pre
*!

ce

la

roa

ga-L,

pre

j
lor; pre a ce

P T j
la.

jj,
roa

n
g-L, pre a -

^ ce la O ce la

W im - bhn - ze m
w

^ fe-L,

" T T prea cu vi

r^r^-V'f
te-L,

r
prea

rT'r
cu

''ij
VI

mblnze

^ ->
oa se, 2_ s d ru -

^
ias c Bi se -

j
oa se, s d ru r ri n^bi di CL
_2.

flj
ias

j
c

j
Bi -

g
se -

ni

re,

pa

ce

ma re

mi

JSll.

j
ri di u -

J
ni

j
re, pa

J
ce

j^j
i ma re

mi

428

IIJ

J'
fa.

I
BIJ(^IJUA-TE
glasul

CMAUA

V n c [ PQ

l^cferato

ca

ma -

rea

cea

cu

bun

mi

ros

i
Bu cu - r - te, c ma ra cea cu

J
bun

J
mi

J
ros

OL _5_

pus

ni

ce

fi - lor

ne -

vo

m
in

te

cu

de v -

pus ^

ni . R c

ce ^

ti

- lor -

ne

vo

in te

cu

de -

^
pe u

-> ^
me - re

^ ->
ri di cmd,

^ .
^ i St-

rat;

cru

cea

j.
rat;

^r
c

fl'f
cru

J
cea

J
pe

f^r r
u me-re

^ ^ ^
ri - di - cnd,

^ ^
i

^
St-

pP -

nul

lui

Hris

tos

pre

ti

ne

ui

prea

fe

ri -

j. I
pt nu <P lui Hris tos pre

J
ti

j
ne fn

I
suti

^
prea fie ri -

^^

CI

te,

V-

ga

du

in -

du

te,

n l

ai

ci

ijj
d te, f -

j
g

jj
du

j
in -du

j
te,

^ j
ai

i
ci -

50 - Cntrile Sfintei L i t u r g i i i i

429

.'fi

cat

fru

fi

fru

pu

lui 2

cea

nv-ni

foa

re

i
cat fru - fi a fru pu lui cea rv - ni toa re , la ce le de jos, ^ 1 o i cu fap -

te

bu^ zz.

la

ce

le

de

jos,-

cu

fap

te

bu

I I

ne

su -

fie-

tul

ti-ai

Iu

mi

nat

spre dum ne crescendo

ne

su

fie tul

ti-ai

Iu

mi

nat

spre

dum -

ne

ze

ias

ca.

dra

gas

te

te-ai

tra - ri decrescendo

pat

J
ze las ca..

_ _ dra

jj' J
fe-ai

j,]
fn tra - ri -

c^pat.

gos te

Pen

fru

ceas ,

0 Pen tru

m a ceas

1 . i t -

ta,

prea ...

sfnt >

si V si -

cri m cri

ut

moa ^

> -

^
ta, prea

^
sfnt

ut

moa

VI
te lor ta le ' te lor_ r da - te Sa va. ta le fn con ju rmd, )n con ju rind, prea la

.
prea

l u

V\ dum ne ze ias - c a iu - . bi

j
da te Sa

f /
va,

j)
dum -

j
ne -

qJ
ze

pT r
ias c

iu bi

430

re

de M

oa t n H.* oa

meni

ce
>

rem,

t
^

ca

do

pH.'
meni ce -

c
rem, ca

J 1
s o

J
do -

re

de

$
^^

bm

dim

cu

ru

ciu

ni le le-

fu

le,

n
dim cu ru ga ciu ni le-

r . n
ta

Jle,

bfn

^
T^

V
d
tas ca

V
fr 1
ma

K
i Iu -

J J J
mii s se d -

re

ru

mi

Ci

mi

l..

m)

m)

1M)AM\1], PAC^ATUIiXl)...
glasul X,, V JVC^ Pa (bV

(K AUegrefto

^J J J J
ne, p ~ c cin

ne,

- c

fu

ind

nu

in

ce

tez,

Doam

tu

ind

nu

ce

tez;

n - vred

ni

du - m

iu bi

Hi

Ta

te

de

oa

meni

m - vred ni

r r r ? r r r r r frf J ^ r ^
cin du - m iu - bi rii Ta ~ le de oa meni 431

nu

cu

nosc;

ci

bi

ru

fe

n fv ne ca

I
nu cu nosc; ci bi ru e te n fu ne -

fe
ca

VI rea mea,

d mn

* ^ J

ce

r
rea

r
mea, Ce la

eti

- rr r 1
U

nul

, = r "

I I
i

bun

^ ti

mn

rall.-

^
tu e te.

Glasul VI TOATA NADlJDIA


glasul V I j t t A ( forma glasului Pa al I l - l e a Di )

T
A. Toa ^i'iuuei Moderato /. uiu ta na dej dea pu in du-i_ m

i
Toa t na dej dea pu in du-i n

ce ruri 2

vis

ti

ri

ne

fu

ra

Io

ce

run,

vis -

ti

ri

ne

fu

ra -

Io -

#
432

ru-i

sfin

fii

i-au

go - ni - sif
-2.

In

dar.

au

j;
ru-i sfin fii i-au

^
a -

j j

j.

j
In dar-

go - ni - sit

au

Iu S , \ Iu

at \ '

dar

dau

ce - lor

bol navi

du

Y
-

at

'
n

r 1
dar dau

'

1 1 ^

1 1 g
bol-navi

^
f

l i
m du

celor

ri

le.

O
/'

J
ri le. E van ghe

3_

ur

sau

ar gint,

du

cu

vn

ur

sau

ar gint,

du

cu -

vn

tul

tul

E -

van

gtie

^tj ^ ^ P ^ J J } f
li ei, n-au a go - ni sit * li ei, n-au a go ni sit. do bi toa ce lor __2_ fa ceri de bi

Oa -

Oa

me ni

lor

J J J
fa - ceri de bi as - cui f -

me -

ni

lor

do -

bi

toa

ce lor

ne

au

dat;

i
2

ca

prin

toa

te

fi

ind

3
ne au dat; c prin toa te fi ind as cui f -

tori

lui

Hris tos,

^
fru

cu

- drz

nea

J
l le

se

tori

lui

Hris

tos,

cu

n-

drz

nea

se

roa

ge

pen

V^
su

fie

te

noas

rall.

roa

ge

pen

tru

su

fie-

te -

le

noas

433

tre

tre^^

A T H E I A ZI
A. g l a s u l VI Pq Di ) (forma glasului a l I l - l e a

A Moderat,0

^
A

^
tre ia

^
zi

j ai

s n

vi

^ ^ af

* din

1 J * mor mnf.

Hris

foa se.

^ ^
pre -

^^ V X
cum

^
es - te scris,

^
5

^
i im pre -

Hris

- foa

se,

pre

cum

es - te

scris;

m -

pre

m m
|i'
434

ai

ri

di

cat

A
1

pre

str

mo

ui

nas

i
u n ai ri di cat pre str-mo

ui

nas

fru.

Pen

tru

a ceas

ta,

Doam ne,

*
_2_

te

i
tru. Pen tru a ceas re ie nea - mul o - me-nesc

J T J

j
ta,

1,
te i m

Doam -ne,

i 3 _ T i

la -

da

vi

i
re te

n
nea -mul

11
o - me-nesc

jjjj
ta u -

.1
da

j
n -

}
vi e

m
-

rea

Ta..

Glasul VII
\ I J V i m MAI FI
glasul VII O / r rr r Or Nu i Modera Ga

(IPUITI...

vcm

mai

fi

o prifi

de

po

mul^

vi

Nu

vom

mai

fi

prifi.

de

J
dea

po

mul

vi

fii

V - Cj* V I^
i

vnd

dej

L
*

i
n -

j ^^
dea

cru-cii

>

J J JJ = JO
>

Ta

le: 1

fii

vnd

dej

cru - di

Ta

le:

Doam

ne,

ri

re

Ti

e!

v. V

r ctr

Doam

ne,

ma

ri

re

e!

(^1] P E N T R U iMIM] AI IlABDAT.


glasul v n Ql/y> Ga

T
Ce - l a Moderato ce pen fru

^J J J> J
Ce la ce pen fru

m
mi

mi

ne

ai

rb

dat

ne

ai

rb

dat

435

s>

pi - ro ni

re

pi ro

ni

re

pre

s^m
cru cea cu cea cu

pre

cru

ce, _3

pn

me

fe

ce.

pri

me -

te

la

\ .]n
u - da mea u - da mease Dum ne ze

pri

ve ghe

la

pri

ve -

m
m mc 7

- re,

Hris

ha

9
Hris toa -

ghe re,

Vu le.
- 6

- j ^ T r ^
Dum ne ze u

mn

fu

m i

se

- le.

m/l

J
fL/
-

^ ^ ie te.

V.

ie

te.

MAI U J M I A A T . . .
glasul V I I O/r Ga

T
Mai A, Moderai Moderato Iu mi nat de -

c/7

fo

cui

mai

tu

J J
Iu mi nat de ~ ct fo

J
cui ai a

J
i mai Iu ra tat lem

Mai

^
era ton

^ ^ ^
de -ct v pa

^
/a,

00.

I
436

J
cr tor de - ct v - pa ia, ai

J
a -

J
r tat lem

nul

cru

- di

Ta

le

Hris toa

se.

r cir

ar zTnd

J
nul

j
cru

O
- cii

j
Ta

J
le Hris toa se. ar znd

p - ca

te

le

ce

lor_

ce

fi

mese

Iu

J
pSi- ca

.1
te -

.1 g J
le ce lor

^
ce

^
pa ti mese i Iu -

mi -

nmd

J gj'M- J J
i ni mi - le tig ni rea Ta

ni

mi le

ce

,J J
lor de bu

lor

ce

la

mii -

nnd

ce

ce

la

da

rs

cea

vo

ie,

Cl/K'

J J^ ^ M J
ras tig ni rea Ta cea de bu n vo - ie, Hris toa se Dum-ne ze u le m ri re Ti e!

Hris

toa -

se Dum-ne

^ > D J
- ze u le

m ri re Ti e!

O, PH1]A M A I U T A MIMJMC !
glasul VIII Jic A c/ ^

Ni 'i ^ s i - K ^ i i ^ V u N

o, > Moderat" iderat^

prea

ma

ri

ta

mi -

nu

ne !

j
o, prea m ri

j
t

j
mi nu

j
-

j
ne!

^m
m - fri

n ~ f r i co

co-

50 - Cntrile Sfintei L i t u r g i i i i

437

i lUJ
a din fi re

f fa

tai ta, na!

Ce -

la

ce

es

hJ
spfnzur

J J
fe fe pre lemn.

fai

na!

Ce

la

ce

es

de

moar

fe,

cum

j.

. 1 J J
din fi re fa ra de moar fe,

cum

^^ J i
spn-zu se o

ra

pre

lemn,-

X
cum

, .

,
a cum moar fe, 2_ cum sTn - de

gus f

cum

gus - f

JJ J J
a ne vi

cum

moar

fe,

cum

se

o sm-de

fe

cel

no -

vaf!

As-cun-de-fi

Iu -

mi

na.

fe

cel

Z[ J

ne

vi

no

c vaf!

J J
Iu - mi na Ji P'

As-cun-de-fi

fa

fe

fri

co ea

za

soa

re.

ta

JW v

fe

J J J J
n fri n - drz

co -

ea

O
ni

za

soa

re.

S i . ztnd. re,

2_

Fe -

cioa

J LA^
znd. ; ^ ^ nfnd, gr sus-pi -

n - drz

ni

re.

Fe -

cioa

n ia, pre Hris - fos rs-fig-nif v-zhd,

i
438

M
ra sus - pi

CI
nnd, gra ia, pre Hris-fos ras-fig-nif v-zind.

rT pre Ca Ca re. i-a ns - cuf..

rall.

j.
cut.

'

pre

Ca

re.

L-a

nas -

(^E VA VOM MJMI ?


glasul VIII Jic^ Ni

T
V
A Moderato m yom nu mi pre voi Sfin-fi-lor? He

^J
Ce

J
v

j
vom nu -

i
mi pre voi Sf in-ti lor? He

V
ru vimi, c n fru voi s-a o dih nit Hris-fos.

^ J
ru

_2
vimi, c

a
fru voi s~a o dih nit Hris-fos.

Se

- ra

fimi,

ne n

ce

faf

L-a fi

prea

rit

' Se ra fi mi,

i
->

^
prea m w v-afi rif

pre

El.

V tfU 2

In

V
gen, _!L ca. de

frup.

pre

Ei

In

geri,

de

frup

v-afi

->

le - pa -dat.

V CO,

^ Pu -

0 : > feric Iu -craficu mi -

le - p-

IJ

dat

' j

Pu

feri-

Iu -

crafi-

cu

mi

439

nu - ni

- le.

Mul

nu

ni

-G- le.

J
te te da

te

smt

nu -

mi

le

voa. voas

J
smt

J
nu -

r.
mi ri le voas

Mul

tre,

dar

mai

mul

ru

ri

le.

^^

Ru -

ga

ti

J
tre, va

j j J
dar mai mul te da ru -

J
ri -

Jle.

^
V

J
Ru ga -

^
ti

VSi O'* sa

se

mn tu

ias

ca

su

fie

te le rall.

^
va s se mm tu ias

J
c

{'J '
su fie te le

noas

tre. t ^

tfU

noas

bf

-9 tre.

1 1 II

MlKKMCni T A I , l ) A M i \ K
glasul VIII JiC^ Ni

4
i j

^ Mu Moderato

ce -

ni

di

ti,

Doam

ne,

ii t/1% L_

au

ui

tat-

Mu -

ce

ni

i J

di

^ tai, Doam ne, au

j ui

K tat-

ce

le

din

vi

t 1 9

ne

b gnd

sea

>rn
ce le

d1 1
S din vi a

i ne

1 J j
b

>

'

J =
^ "

gmd

sea

440

ma
^

de

munci, j

pen -

fru

vi

fa

de

veci, 2

a -

ce'

J J
-v-v S ' ^ le J

^r^
>
0
-

t
->

iH
V? V It' r/L Pen1 ^ Pen-

le

^ ia
^ . J ia

1 ^

^ ^ ^ mo " 1 mo fe ni fe ni fori

^ s-au

^ " a -r-fat

n t ^ 1 f o r i ^ s-au V . a -r-faf.

fru

ce

ea

fru

J J ^--^J
a ce se bu-cu-ra; K 1 se bu-cu-r;
1

cu

in - ge

0 &

5
l cu in -ge

ea

m.

rii-

V Q/h J

hi

cu

J)
ru lui lui

cu

ru

ga -

ciu

g-ciu

1 1 1J j ^ V ^J j ^ ^ '' j '
ni -le lor ^

niI -

le

lor

cj ru -

e-

r ^
drue~

fe

po

po ru

Tu

ma

re
1

mi
.

.
la.

V.

^ rXt^ tfU

1 j J i
fe po po ru

Tu

ma

re

mi

-s> l.

PKl

INTILEI'CIIJMIA...
glasul VIII ^ C ^ Ni

Pre A Andanf-ino Andanti

cO,

, In

fe

lep

ciu

nea

Cu -

vn

ful

}
in fe - lep ciu nea

J J
i Cu vn

J J
ful 441

Pre

I
#

pn

te

- ce -

le

fu_

za

/77/s ~

lind, lind.

O'*

fa

ra

i
n pn te - ce le fuz /77/s lind, f r

^
ar de - re Mai

ca

-
lui Dum-ne

^
- zeu,

V ^
Iu

^
mii

J
ar de re Mai ca

J j
lui

J
-

JT-'
zeu, Iu mii

Dum -ne

ai

ns

cat

pre

Cel

ce

ti

- ne

Iu

mea,

ai

ns

cut

pre

Cel

ce

PP
ti ne pre Cel

J
Iu mea; ce cu prin-de

J J
i n toa

bra

te

ai

vut

bra

J
te

l ^ M
ai a vut pre

J
Cel

J
ce

.1
cu

fJ
prin -de

^
toa

te

pre

fv

rul

de

tira

al

j l ' J j J. J
te pre D t to rul de hra n al V tu tu ror l

tu

tu

ror

mm
F F P rog pre

c ~

to

rul.

Pen -- tru

c -

to

rul.

Pen -

tru

ceas

ta

te

ne,

prea

Sfn

1
ceas

i) j j
ta

1
te

1 j
rog pre

jy
ti

r1 -JsJj
ne,

'

j ^ J^ J ^ prea Sfn t

442

Fe - cioa Fe t

r,

cu

ere

din -

fe

resc Si 5

ca ca

^
>

^
4 r, i cu ere>

i *

'
-

J
f

,
fe

<

cioa

din

m resc

sa

ma

iz

ba

vesc^

de

gre - a

le

le

me

s m iz

uJ

b vesc

*
de

'

gre - a

le

le

me

le,

cind 5_

va.

fi

sfau

na

m
in in -

fea

le,

cnd

va

fi

sfau

na

fea

P
fe fii Zi di fo ru - lui meu, ^^ r> Sf p -

P
n, Cu

fe

fii

Zi

di

fo

ru

lui

meu,

Sf - pT na.

Cu

ra

Fe cioa

ra.

al

fu^

- ju

for

jj^j
ra

j
f

J ^rff^J
Fe - cioa

J
r, al fu

j
a

j
ju

^
for

fund

s-mi

d -

ru - efi,

fund

s-mi

ru - efi,

m
foa

foa _

fe

le

pofi

cf

fe rall.

J
fe le

JiV J J
pofi c - fe

V le vo iefi .L

V tfU

le

vo

iefi !

443

IN KAHJL (15L IMN lDEN


glasul VIII Al " nc/l^ Ni

T
In Moderato ra iul cel din E deirioa - r e dnd^ ^

i
ra iul cel din E dem.

i
oa re cnd.

/r
po mul

cu no -

fin

fii

drs -

Uf

n
po mul cu no fin

j
fii a

j
o drs - Uf n

y-.
mij -

^
gr

^
di nil,

Io - cui

tfU

iar

Bi

se

ri

c/V

Ta

u .1 ^
mijio - cui le Hris foa

J
gr - di nii, iar se, (V* cru cea Ta,

^ ^
Bi se

; J JL
ri di Ta m fio - r i f , ' ' ca -

Jl

le

Hris

foa

se,

cru

cea

Ta,

Tn - fio r i f ,

ca

re

iz

vo

rif

vi

X' fa

, Iu

. mu;

cfU 1

ca.

re

iz

vo

rf

vi

j J j
f

^ ^

mu; . re

ca X a o -

ce

la

di

prin

mm ca

m
444

ce

la

di

prin

mm

ca

re

mo

rt

pre

dam,

J
mo -

frp
rt pre

B A -

^
dam,

iar

a -

ces

tn

vi

^
iar a ces

J n

vi -

ta

^ ^
at pre tfl ha rul

->-.
.cel ce s-a

->
mm - tu -

^
itprin

at pre tl ha

&

rul

cel

ce

s-a

j j

mn - tu

it

prin

i } y I '' }
ere - din t; a pr taine a pr taine a -

ere - din

a;

ru - ia

mn -

tu

re

ru ia

J J

mn

tu

^
-

#1 i re

ra

t,

Hris

toa-se

Dum

ne

ra

t,

Hris

toa - se

Dum ne

<

>

^ u le, oO, Ce la ce ai des le gat cu pa ti -

ze

ze

le.

Ce -

la

ce

ai

des -

le

gat

cu

pa

ti

ma

Ta, ^^

ne

bu

ni

vraj - ma

lui

cea

a su -

s
ma Ta, ne ~ bu ni a vraj-ma -

lui

j ;

cea

a -

su -

pra

noas

tr

ne

n - vred

ni

ce

te

pre

noi

pra noas tr i ne n vred - ni ce te pre noi

57 - Cntrile Sfintei Liturghii

445

J) } } t
tm pi r im pa r a -

fi

ei

Ta

le

ce

lei rall.

ce

refi.

.
fi - ei Ta - l e ce lei ce refi.

IMHUJXCA C E A (IJ
glasul VIII JK/J-

TAINA...

A ; "

Ni

Po run A Moderato

V KfU

ca

cea

cu

tai i

n n

Iu

du o


Po run - ca cea cu

h ^^
Iu n

1Ife
duo n -

tai

fru

cu

nos

fin

f. 2

Cel

- r

de

frup

i
Cel f - ra de frup n ^ de grab a sf - fuf

fru

cu -

no

fin

f,

ca

sa

lui

o a o

sif,

ca

sa

tui

sif.

de

grab P

sf

fuf

*na ^ m .

fe,

zi

cnd

ce -

(ei

ce

nu

fi

m na m fe. zi cnd a de nun f: s' Cel ^ ce a ple caf

f
ce - lei

r ^
ce

J
nu

Ji
fi

cu

po go

$
446

de

nun

/n^

Cel

ce

ple caf

cu

po -

go

rea

ce
^

ru

ri

le,

^
^

ca

pe

ra

schim ba

rea

ce

ru

ri

le,

ca

pe

schim

ba

re

fot

fru fru

fi fi

ne;

pre

^^"^a-re-le

I > O j
re fot

c r
n fru fi ne,pre

r
Ca - re - le i

zn

zm

m
du-L m m

du-L

pm

te

ce -

le

fiu

Iu

nd-

chip

^dv

pm

te - ce -

le

tu

Iu -

nd-

chip

de

rob,

spi - mn

AEZ.

stri

- ga-^

de

rob,

spi

mn

tez.

stri

ga

ti

e:

Bu*

cu -

r te,

fii

rea

s,

pu
^

ru-

rea

Fe

''
e:

^
Bu

f
cu -

r
-

p
te,

p
fii -

P f
re -

f
, s,

pu

ru-rea

Fe

cioa

rall.

>

ral

tfU

cioa

r!

447

CUPRINSUL

Cuvnt nainte, de Prea Fericitul Printe Patriarh Teoctist Not asupra ediiei, de Prea Sfinitul Episcop Nifon Mihi CAPITOLUL I Cntrile Sfintei Liturghii Ectenia mare, glasul VIII Antifonul I, glas V Antifonul II, glas V Antifonul I, glas VIII Antifonul II, glas VIII Antifonul I la srbtorile mprteti. glas I Antifonul II la srbtorile mprteti. glas I Antifonul I Ia srbtorile mprteti. glas II Antifonul II la srbtorile mprteti. glas II Antifonul III (Fericirile), glas VIII, de Nicolae Lungu Aprtoare Doamn, glas VIII Hristos a nviat, glas II Hristos a nviat, de Al. Podoleanu Hristos a nviat, de G. Musicescu Venii s ne nchinm, glas I Venii s ne nchinm, glas II Doamne, mntuiete, glas VIII Doamne, mntuiete, glas VIII, de I. Popescu-Pasrea i ne auzi, glas VIII, de N. Lungu i ne auzi, glas VIII, de I. Popescu-Pasrea Sfinte Dumnezeule, glas V, de Ghelasie Basarabeanul Sfinte Dumnezeule, glas VII, de G. Cucu Sfinte Dumnezeule, glas I, de Evghenie Humulescu Ci n Hristos, glas I, de N. Lungu Ci n Hristos, dup I. Bunescu

5-6 7-8

9 10 11-12 13 14-15 15 16^7 17 18-49 19^2 22^3 24 25 26 26 26-27 26 26 27 27 28 28^9 29 30 30

Ci n Hristos, glas I, dup Evghenie Humulescu Crucii Tale, glas II, LPopescu-PasreaSebastian Barbu-Bucur Crucii Tale, dup Al. Podoleanu Crucii Tale, glas I, dup Evghenie Humulescu Aliluia, glas I i duhului tu, glas VIII Mrire ie, Doamne, glas VIII Ectenia ntreit, glas VIII Ectenia ntreit pentru mori Venic pomenire, glas III Venic pomenire, glas III Venic pomenire, glas V Ectenia celor chemai Heruvic, glas VIII, dup I. Popescu-Pasrea Ca pre mpratul, glas VIII, idem Heruvic, glas V, dup L Popescu-Pasrea Ca pre mpratul, glas V, idem Ectenia, glas VIII Rspunsurile mari, glas V, dup A. Pann lubi-Te-voi, Doamne, glas V, dup Evghenie Humulescu Pre Tine Te ludm, glas V, dup A. Pann Rspunsurile mari, glas VIII, dup losif Naniescu Pre Tine Te ludm, glas VIII, idem Axion duminical, glas V, de I. Popescu-Pasrea Axion duminical, glas VIII, idem De tine se bucur, glas VIII, de N. Lungu De tine se bucur, glas V, ^ de Pr. N. Moldoveanu ngerul a strigat, glas V, ^ de N. Lungu ngerul a strigat, glas III, de Varlaam

31 32 32 33 34 34 34 35-36 37 38 38 38 39 40-41 41^2 42-43 44 45 46-48 46 49 50-52 52-53 53-55 55-57 57-58 59-^0 61-62 62-64

448

Pre toi i pre toate, glas VIII Tatl nostru, glas V, dup A. Paim Unul Sfnt, glas VIII Bine este cuvntat, glas I Trupul lui Hristps, glas VIII Am vzut lumina, glas I ntru numele Domnului, glas VIII Fie numele Domnului, glas VIII Muli ani triasc, glas VIII

65 65-66 66 67 68 68-69 69 69 70

CAPITOLUL II Alte cntri i rspunsuri liturgice Binecuvinteaz (Ps. 102), glas V, de tefanache Popescu, dup Nicolae Apostolescu 73-^0 Binecuvinteaz (Ps. 102), glas VIII, de Nectarie Frimu 80-87 Laud, suflete al meu (Ps. 145), glas V, de 1. Popescu-Pasrea, dup N. Apostolescu 88-92 Laud, suflete al meu (Ps. 145), glas VIII, de Sebastian Barbu-Bucur 92-95 Ectenia mare, glas I, de Pr. C. Drguin 95-96 Antifonul I, glas I, idem 96-97 Antifonul II, glas 1, idem 97-99 Antifonul III (Fericirile), glas V, de 1. Popescu-Pasrea 99-103 Venii s ne nchinm, glas V, de Gherontie Nicolau 103 Doamne, mntuiete, glas V, idem 104 i ne auzi, glas V, idem 104-105 Sfinte Dumnezeule, glas V hisar, de A. Pann 105^06 Ci n Hristos, glas 1, dup Anton Uncu 106-107 Heruvic, glas III, de tefanache Popesp 107-110 Ca pre mpratul, glas III, idem 111-112 Heruvic, glas V, de loan Zmeu 112-414 Ca pre mpratul, glas V, idem 115-116 Heruvic, glas V, de Anton Uncu 116-119 Ca pre mpratul, glas V, idem 120-121 Heruvic, glas VIII, de Anton Uncu 121-124 Ca pre mpratul, glas VIII, idem 124-126 S se ndrepteze, glas I, de I. Popescu-Pasrea, dup A. Pann 126-127 Heruvic la Liturghia daniilor mai-nainte sfinite, glas I, de I. Popescu-Pasrea dup A. Pann 127^30

Heruvic la Joia mare, glas VI, idem 130-133 Heruvic la Smbta mare, glas V, idem 133-136 lubi-Te-voi, Doamne, glas V, de Sebastian Barbu-Bucur 136-437 lubi-Te-voi, Doamne, glas VII, idem 137-138 lubi-Te-voi, Doamne, glas VIII, de Nicu Moldo veanu 138 lubi-Te-voi, Doamne, glas I, idem 139 lubi-Te-voi, Doamne, glas III, idem 140 Rspunsuri mari, glas V, de Varlaam 141-144 Pre Tine Te ludm, glas V, de Anton Uncu 145 Rspunsuri mari, glas V, de I. Popescu-Pasrea, dup Filip Paleologu 146-449 Rspunsuri mari, glas VI, de Mantu lonescu 149-152 Rspunsuri mari, glas VIII, prelucrate de I. Popescu-Pasrea 153-155 Rspunsuri mari, glas VIII, de Anton Uncu 156-458 Rspunsuri mari, glas V, de Nae Mateescu 159-162 Rspunsuri mari, glas V, de Alexandru Raicu 163-166 Rspunsuri mari, glas VII de Pr. Nicu Moldo veanu 167-470 Rspunsuri mari, glas V de Pr. Nicu Moldoveanu 171-174 Rspunsuri mari, glas II, la Liturghia Sf. Vasile cel Mare, de I. PopescuPasrea, dup Nectarie Frimu 175-179 Axion duminical, glas III, agem sirian, de Macarie Ieromonahul 180-482 Axion duminical, glas III, de tefanache Popescu 183-184 Axion duminical, glas V, de Varlaam 185-186 Axion duminical, glas V, de tefanache Popescu 187-188 Axion duminical, glas V, de Hristodulos Gheorghiu, tradus de tefanache Popescu 189-491 Axion duminical, glas V, prelucrat de A. Pann 192-494 Axion duminical, glas V, prelucrat de I. Popescu-Pasrea, dup Braele printeti" de Nectarie 195-497 Axion duminici, glas VI, de preotul loni Nprc 198^00 Axion duminical, glas VIII, de tefanache Popescu 201^03

449

De tine se bucur, glas VIII, 204^06 de Anton Pann Pre arttorul, glas II, 207-508 dup Nectarie Schimonahul Axion la Smbta lui Lazr, glas VIII, de I. Popescu-J'asrea, 208-510 dup Macarie Axion n Joia mare, glas V, de I. Popescu-Pasrea, dup A. Pann 210-211 Axion n Smbta mare, glas V, 212-513 idem Axion la Naterea Maicii Domnului, glas VIII, de Macarie Ieromonahul 213^15 Axion la nlarea cinstitei Cruci, 215^17 glas VIII, idem Axion la Intrarea n Biseric, 217^19 glas IV, idem Axion la Naterea Domnului, glas I, 220-221 idem Axion la Botezul Domnului, glas VI, 222-524 idem Axion la ntmpinarea Domnului, 224-527 glas III, idem Axion la Bunavestire, glas IV, idem 227-^29 230^31 Axion la Rorii, glas IV, idem Axion la nvierea Domnului, glas I, 232^34 idem Axion la nlarea Domnului, 235^36 glas V, idem Axion la Pogorrea Duhului Sfnt, 236^38 glas IV, idem Axion la Schimbarea la Fa, 239-540 glas IV, idem Axion la Adormirea Maicii 241^43 Domnului, glas I, idem Bine este cuvntat, glas III, 243 de Pr. Marin Velea 244 Am vzut lumina, glas III, idem Bine este cuvntat, glas V, 244^45 de A. Uncu Am vzut lumina, glas V, de Evghenie 245 Humulescu, revizuit de N. Lungu Am vzut lumina, glas V, 246 notat de Sebastian Barbu-Bucur S se umple gurile noastre, 247^48 glas V, idem Bine-voi cuvnta pre Domnul, glas II, dup I. Zmeu (revizuit 248 de Nicu Moldoveanu) 249 Pinea cea cereasc, glas II, idem Doamne miluiete, glas II 249-550 fia Hirotonie), notat de A. Uncu 250 Vrednic este, (la Hirotonie)

Troparul Ortodoxiei, glas VIII Mntuiete, Doamne, poporul Tu, glasi Pre Stpnul,

250551 251^52 252

CAPITOLUL III Cntri calofonice i alte cntri bisericeti Ndejdea cretinilor, glas V, de I. Popescu-Pasrea Taina cretintii, glas V, idem Ridica-voi ochii mei, glas V Pre Tine, Dumnezeule, Te ludm, glas VIII Psalmul 70 (Stihuri alese), glas V, ^ de I. Popescu-Pasrea mprteasa mea cea prea bun, glas V, de A. Uncu dup Sofronie Rusu Fericit brbatul, glas VIII, de I. Popescu-Pasrea Cine se va sui?, glas VIII, idem Lumin lin, glas VIII, de Pilotei Moroanu Acum slobozete, glas V, de I. Popescu-Pasrea Mnca-vor sracii, glas VIII, idem Mrturisii-v Domnului, glas V, de A. Pann Nu pricep. Curat, glas III, de Dimitrie Suceveanu Braele printeti, glas V, de Nectarie Schimonahul Vai mie, nnegritule suflete!, glas VIII, de Macarie Ieromonahul Cu noi este Dumnezeu, glas VIII (cu stihurile notate de N. Moldoveanu) Doamne al puterilor, glas VII (cu stihurile notate de N. Moldoveanu) Troparele, glas VIII (notate de N. Moldoveanu) Aliluia, glas VIII (la denii), dup I. Popescu-Pasrea Troparele deniilor Iat Mirele", glas VIII, de I. Popescu-Pasrea Cnd slviii ucenici", glas VIII, idem Suflete al meu, glas II, idem Cmara Ta, Mntuitorul meu, glas III Doamne, femeia ceea ce czuse, glas VIII, de D. Suceveanu 255 255-256 256-557 257^59 259^63 264-566
161-ZI \

271-274 274 275^76 277 277-580 280-283 283^85 286-591 292-300 301-304 305-308 309 310-313 314-315 316 317 318-322

450

Acestea zice Domnul, glas Vlll, de Sabin Drgoi Stihira "Acum se ntinge condeiul", glas Vlll, de Gherontie Nicolau, dup Chiri Rozescu Venii s fericim pe losif, glas V, de Chirii Popescu De vreme ce eu pctosul, glas V, idem Cine este Dumnezeu, glas Vil nvierea lui Hristos, glas Vil, notat de Chirii Popescu Cu trupul adormind, glas 111, de 1. Popescu-Pasrea Ziua nvierii, glas V, idem De Tine, Doamne, glas VI (din Vecemierul uniformizat) 'AvaauCTecoc; fip,epa, glas V, de loan ^ D. Cristescu, dup Petru Efesiu mprate ceresc, glas VI, de 1. Popescu-Pasrea Cel ce ai sturat mulimea, glas Vlll, de D. Suceveanu Cntarea dimineii, glas V, notat de Amfilohie lordnescu, dup Macarie Ieromonahul Urare, glas VIII, de Anton Pann Pentru Tine, Doamne de Chirii Popescu Cinei Tale, glas VII, de Nicu Moldoveanu Ludai pre Domnul, glas I, de D.G. Kiriac Doamne auzi glasul meu, glas I, de N. Lungu Ct de mrit, de D. BortneanschiI. Cartu Sub milostivirea ta (melodie tradiional) Ce bine e cnd fraii Cruce sfnt prsit Miluiete-m, Dumnezeule, de G. Cucu Cntare de umilin, glas V, de Arhid. Dumitru Stoica Hristos din mori a nviat de D.G. Kiriac Eu sunt nvierea de 1. Brtianu Imnul cntreilor de I. Popescu-Pasrea Imnul eroilor (n joia nlrii) de Ionel Brtianu

323-324 325-326 326-330 330-333 334-335 335-337 338 339-340 340-341 342-344 345-346 346-348 349 350-352 353 353-355 355-356 356-357 358 359 360 361 361-363 363-366 366-367 367-368 368-369 370-371

CAPITOLUL IV Colinde i cntece de stea O, ce veste minunat Mo Crciun Nou azi ne-a rsrit Steaua sus rsare Trei crai de la rsrit latjVin colindtori Trei pstori Astzi s-a nscut Hristos La Vitleem, colo-n jos Ziurel de ziu nchinarea pstorilor Praznic luminos Din an n an, de Gheorghe Budi Florile dalbe Cetini, cetioar Sus la poarta raiului Domnule i Domn din cer Mare minune Mrire-ntru cele-nalte Doamne, a Tale cuvinte Auzit-am, auzit Azi cu toi s prznuim Venii cu toii dimpreun Venii norii de mulime Doamne lisuse Hristoase Cinstii cretini prea iubii Vino astzi toat firea 375 376 376-377 377 378 379 380 381 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 397 398

CAPITOLUL V Podobiile celor opt glasuri Ceea ce eti bucuria, glas 1 Prea ludailor mucenici, glas 1 O, prea slvit minune, glas 1 Mormntul Tu, Mntuitorule, glas 1 Casa Efratului, glas 11 Ceea ce eti izvorul, glas 11 Cnd de pe cruce mort, glas 11 Mntuiete-m, Doamne, glas IIL Mare este puterea crucii, glas 111 n chipul crucii, glas 111 Laud de sear, glas 111 De frumuseea..., glas 111 Pentru mrturisirea, glas 111 Fecioara astzi, glas 111 Ca pre un viteaz, glas IV A vrea cu lacrimi, glas IV 401 402 403^04 404-405 406 406-407 408-409 409-410 410-411 41M12 413 413-415 415-416 416-417 418-419 419^20

451

Spimntatu-s-a losif, glas IV Degrab ne ntmpin pe noi, glas IV Artatu-te-ai astzi, glas IV Cel ce Te-ai nlat pe cruce, glas IV Cuvioase printe, glas V Bucur-te cmara, glas V Doamne, pctuind, glas V Toat ndejdea, glas VI A treia zi ai nviat, glas VI Nu vom mai fi oprii, glas VII

420-422 422-423 424 425-426 426-428 429^31 431^32 432^33 434-435 435

Cela ce pentru mine ai rbdat, glas VII Mai luminat..., glas VII O, prea mrit minune!, glas VIII Ce v vom numi?, glas VIII Mucenicii Ti, Doamne, glas VIII Pre nelepciunea, glas VIII n raiul cel din Eden, glas VIII Porunca cea cu tain, glas VIII Cuprinsul

435^36 436-437 437^39 439^40 440-441 441^43 444-446 446-447 448^52

Prezenta ediie reproduce cntrile i colindele tiprite n anul 1992, unele dintre acestea revizuite, la care au fost adugate nc alte multe cntri bisericeti folositoare sfintelor noastre slujbe. Ediia apare cu binecuvntarea Prea Fericitului Patriarh T E O C T I S T, tiprirea ei fiind fcut sub supravegherea P.S. Episcop Vinceniu Ploieteanu, Vicar patriarhal, a domnului Dr. Aurelian Marinescu, Directorul Editurii Institutului Biblic i a P.C. Preot Vaier Ulican, Consilier Patriarhal al Tipografiei Institutului Biblic. Redactor: Pr. prof. dr. Constantin Drguin Tehnoredactor: Protos. Vartolomeu Bogdan, Secretarul Institutului Biblic

Maestru cartograf: COSTEL HRICU Format 8/61x86. CoU de tipar 56 1/2. Comanda nr. 625 TIPOGRAFIA inSTinrrULUI BIBUC I DE Misiune AL BISERICII ORTODOXE ROMAME Intrarea Niron Cristea nr. 6; 040162 Bucureti Telefon 4067193; 4067194; Fax: 3000505 www.editurapatriarhiei.ro e-mail: eibmbor@rdslink.ro tipogr.inst bibUc@rdslink. ro magazin@editurapatriarhiei.ro

452