Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti Facultatea de INGINERIE ELECTRICA

METODE SI PROCEDEE TEHNICE

METALE SI ALIAJE FEROASE UTILIZATE IN INDUSTRIA ELECTROTEHNICA

Nume: Alexe Mihai Grupa: !" A#:

1. NOTIUNI DE BA A In aceasta lucrare de la!"rat"r au #"st $re%entate ur&'t"arele( 1. Princi$alele &etale si alia)e #er"ase utili%ate in industria electr"te*nic'. +. Princi$alele $r"$ietati #i%ice si te*n"l",ice ale cel"r &ai utili%ate &ateriale #er"ase. -. D"&eniul de utili%are al &etalel"r si alia)el"r $re%entate. .. /i)l"ace de identi#icare ale &aterialel"r si alia)el"r #er"ase studiate. In i#$u%&ria ele'&r(&eh#i'a $entru #a!ricarea &asinil"r si a$aratel"r electrice se #"l"sesdc di#erite &ateriale &etalice si ne&etalice. /aterialele &etalice $e scurt &etalele se #"l"sesc $ure sau su! #"r&a de alia)e. Alia)ele sunt c"&!inatii c*i&ice sau a&estecuri "!tinute de re,ula $rin t"$irea i&$reuna a d"ua sau &ai &ulte ele&ente dintre care cel $utin unul este &etal. Ast#el "telul este un alia) al #ierului 0&etal1 cu car!"n 0&etal"id12 iar !r"n%ul un alia) al cu$rului 0&etal1 cu staniul 0&etal1. Un alia) este alcatuit dintr3un c"&$"nent de !a%a care $red"&ina din $unct de vedere cantitativ si din c"&$"nenti de aliere care se intr"duc $entru a &"di#ica $r"$ietatile #i%ic"3c*i&ice2 &ecanice si te*n"l",ice ale alia)ului. /etalele si alia)ele #recvent utili%ate2 nu&ite &etale te*nice sunt %&a#$ar$i*a&e. In standardele re#erit"are la &ateriale se dau de re,ula ur&at"arele date( 4 Denu&irea &aterialului 4 /"dul de si&!"li%are 4 Calitatile de &ateriale ce #ac $arte din cate,"ria res$ectiva 0&arci de &ateriale1. 4 C"&$"%itia c*i&ica 4 Pr"$rietatile #i%ic"3c*i&ice2 &ecanice te*n"l",ice 4 F"r&a de livrare2 4 Di&ensiuni 4 /"dul de &arcare. In industria c"nstruct"are de &asini si electr"te*nica se #"l"seste " &are varietate de &ateriale2 #"arte di#erite ca $r"$rietati si i&!una3tatiri. Aceste &ateriale se i&$art in d"ua &ari cate,"rii(( 1. /ateriale &etalice #er"ase5 +. /ateriale &etalice ne#er"ase. MATERIALE METALICE FEROASE 6unt &ateriale la care $r"$"rtia &asica a #ierului este &ai &are decat a "rcarui alt ele&ent al alia)ului. Cele &ai utili%ate &ateriale &etalice #er"ase sunt #"ntele si "telurile. I. FONTELE sunt alia)e ale #ierului cu car!"nul ce c"ntin car!"n intre +7 si 82897 si " serie de ele&ente ins"tit"are( siliciu2 &an,an2 sul#2 #"s#"r2 etc. Princi$alele ti$uri de #"nte utili%ate in industria electr"te*nica sunt(

1. F(#&ele "ru&e ce $"t #ii aliate si nealiate. 6unt #"l"site ca &aterie $ri&a $entru turnarea carcasel"r de electr"&a,neti. 6R EN 1:::1(1;;; De#inirea si clasi#icarea #"ntel"r !rute. +. F(#&a 'e#u%ie este un alia) de turnat"rie in care car!"nul este $re%ent su! #"r&a de ,ra#it la&elar care <i da cul"area cenusie. 6R EN 1=81(1;;; F"nta cu ,ra#it la&inar. -. F(#&a 'u +ra,i& #($ular $re%inta car!"nul din c"&$"nenta su! #"r&a de $articule de ,ra#it n"dular. Ea se utili%ea%a la $iesele "!tinute $rin turnare c"ntinuua. 6R EN 1=8-(1;;; Turnat"rie2 #"nta cu ,ra#it n"dular. .. F(#&a malea"ila se i&$arte in trei cate,"ri( 6R EN 1=8+(1;; Turnat"rie. F"nta &alea!ila. 4 F(#&a malea"ila cu ini&a al!a 4 F(#&a malea"ila cu ini&a nea,ra 4 F(#&a perli&i'a =. F(#&ele au%&e#i'e sunt #"nte inat aliate cu caracteristice &ecanice su$eri"are. Ea este destinata $iesel"r turnate. 8. F(#&a re,ra'&ara re%istenta la te&$eraturi &ari. 9. F(#&a a#&i,ri'&iu#e ce este destinata lucrului in c"nditii de #recare si un,ere. II. OTELURILE sunt alia)e ale #ierului cu car!"nului c"ntinind car!"n su! +7 . ele se caracteri%ea%a $rintr3" variatie in li&ite #"arte &ari a $r"$rietatil"r &ecanice si te*n"l",ice. 6R EN 1::+:( 1;;- De#inirea si clasi#icarea &arcil"r de "tel. Ele se i&$art in #unctie de c"&$"%itia c*i&ica in( 1. "teluri aliate +. "teluri nealiate O&elurile #ealia&e se i&$art in( 4 "teluri nealiate de u% ,eneral 6TA6 =:+>+ 3 ?: 4 "teluri nealiate de calitate 6TA6 ??: 3?? 4 "teluri nealiate s$eciale. 6TA6 19:: 3 ;: O&eluri #ealia&e $e u* +e#eral sunt "teluri $r"duse $rin $r"cedee "!i)nuite. Ele $"t #ii utili%ate in d"&enii #"arte variate. O&eluri #ealia&e $e 'ali&a&e sunt #"l"site la $ene de ,*idare2 !ucse2 !"l@uri2 !ul"ane2 ar!"ri2 #lanAe2 c"r"ane2 ca&e2 etc. O&eluri #ealia&e %pe'iale au $uritate su$eri"ara2 si sunt #"l"site la #a!ricarea de scule. O&elurile alia&e se i&$art in( 4 Oteluri aliate de calitate 4 Oteluri aliate s$eciale 06TA6 9-?+ B ?? Oteluri ra$ide $entru scule1 O&eluri alia&e $e 'ali&a&e sunt #"l"site $entru reci$iente si tevi dar si $entru a di&inua $ierderele de la &asinile electrice $rin e#ectul *istere%is. O&eluri alia&e %pe'iale sunt caracteri%ate $rin veri#icarea ri,ur"asa a c"&$"%itiei c*i&ice. 6e #"l"sesc la scule 0cutite2 !ur,*ie2 etc1. MATERIALE METALICE NEFEROASE I. Cuprul si alia)e $e !a%a de cu$ru 6TA6 +9:>- B ?: Cu$rul $entru ELTH si electr"nica $uritate ;;2;= 3;;2;;7 6R I6O 1:;:31(1;;- Cur$u si alia)e de cu$ru

3 re%istivitatea 3 densitatea ?.; ,>c&3 c"nductivitatea ter&ica 3 te&$erature de t"$ire2 caldura s$eci#ica Alia)ele 'uprului( 3 ala&a 0Cu C n1 3 ala&e de#"r&a!ile 3 ala&e turnate in !l"curi 3 t"&!acu 3 !r"n%u 3 !r"n% C Al 3 Cu C Ni C n 3 Cu C n II. Alumi#iu 6R EN =1=(1;;= 3 re%istivitate 9:7 D Cu 3 densitatea . E Cu Alu&iniul se sudea%a si se li$este ,reu Alia)ele alumi#iului( 3 sili&iniul 06i 1+31-71 3 Duralu&iniu 0+.=3=7 Cu1 3 Hidraliu 0-.;7 /a,ne%iu1 3 6taniu 0$lu&! $t Flud"r1 3 inc I- ALUMINIUL O &are $arte din $r"ductia de alu&iniu se re,aseste in $iese turnate2 alu&iniul si alia)ele sale avand $r"$rietati de turnare de"se!ite. Alu&iniul este un &etal ce cristali%ea%a cu celula cristalina ele&entara de cu! cu #ete centrate. Densitatea aluminiului varia%a in #unctie de $uritate si te&$eratura. Pentru a calcula densitatea alu&iniului lic*id se $"ate #"l"si #"r&ula( $& . /012/ 3 40444/51 6 & 3 774 80in care t este te&$eratura 2 in ,rade celsius. Caldura masica creste cu te&$eratura c"n#"r& #"r&ulei(C& . 40///4 9 40444455/ & Conductibilitatea termica scade cu $uritatea si creste cu te&$eratura2 iar dilatarea lineara creste cu te&$eratura $rin acelasi ,rad de $uritate. Rezistivitatea electrica scade $e &asura cresterii $uritatii si creste cu ,radul de ecruisare.

Coeficientul de temperatura al re%istivitatii electrice este :2::.+. Puterea de reflexie a alu&iniului in ultravi"let este intre +: 3 ?= 72 in lu&ina al!a 9= 3 ;: 7 iar in in#ra3r"su ;: 3 ;? 7. Puterea de e&isie scade $e &asura cresterii ,radului de $"lari%are si creste cu te&$eratura

II- CUPRUL

Pr"$riet'@i #i%ice
Cu$rul &etallic are cul"area r"Aie caracteristic'5 <n #"i@e eFtre&e de su!@iri a$are2 $rin trans$aren@'2 al!astru3ver%ui. Cristali%ea%' in re@ea cu!ic' cu #e@e centrate Ai nu $re%int' $"li&"r#is&. Pr"$riet'@ile #i%ice ale cu$rului &etalic sunt &ult in#luen@ate de i&$urit'@i Ai2 <n s$ecial caracteristicile &ecanice2 de $r"cedeele de $relucrare. Cu$rul $ur este un &etal &"ale 0duritate - <n scara /"*s12 destul de re%istent la ru$ere Ai #"arte ductil5 se lucrea%' !ine cu ci"canul2 la rece2 Ai se &"delea%' la $resiuni &ari. C"nducti!ilitatea cal"ric' a cu$rului este t"t atGt de &are ca a ar,intului 0 :2;- #a@' de a ar,intului2 c"nsiderat' e,al' cu 11 Ai &ult &ai &are dec<t a alt"r &etale u%uale. De aceea se utili%ea%' cu$ru "ri de cGte "ri este nev"ie s' se trans&it' uA"r de c'ldura 0 @evi #ier!'t"are la l"c"&"tive2 ca%ane de distilare etc.1. De ase&enea c"nducti!ilitatea electric' a cu$rului2 a$r"$iat' de a ar,intului2 <ntrece &ult $e a cel"rlalte &etale. C"nducti!ilitatea scade <ns' c"nsidera!il2cGnd cu$rul este i&$uri#icat2c*iar cu cantit'@i &ici de P2 As2 6i sau Fe. 0 Cantit'@i su! :217 din aceste ele&ente reduce val"area c"nducti!ilit'@ii electrice cu +:7 sau c*iar &ai &ult 1. Din cau%a aceasta2 <n electr"te*nic' se utili%ea%' $e scar' &are cu$rul cel &ai $ur2 electr"litic.

Pr"$riet'@i c*i&ice
La te&$eratura ca&erei2 cu$rul nu se c"&!in' cu "Fi,enul din aer 0#"r&e%' <ns' <ncet2 cu !i"Fidul de car!"n Ai a$a din at&"s#er'2 un car!"nat !asic ver%ui 1. Hnc'l%it <n aer sau "Fi,en2 se "Fidea%' d<nd CuO sau2 la te&$eratur' &ai <nalt'2 Cu +O. Cu$rul se c"&!in'2 c*iar la rece2 cu cl"rul 0u&ed1 Ai cu ceilal@i *al",eni5 de ase&enea are " &are a#initate $entru sul# Ai seleniu. Nu se c"&!in' direct cu a%"tul2 *idr",enul Ai car!"nul5 #"r&e%' <ns' indirect c"&!ina@ii cu aceste ele&ente. P"ten@ialul de "Fidare al cu$rului #iind ne,ativ2 cu$rul nu se di%"lv' <n aci%i dilua@i2 ci nu&ai <n aci%ii "Fidan@i c"ncentra@i2 cu& sunt H+6O. Ai HNO-. De aceea este sur$rin%'t"are2 la $ri&a vedere2 di%"lvarea cu$rului2 cu de,a)are de H +2 <n acid cl"r*idric c"ncentrat. Hn realitate2 <n aceast' reac@ie nu se #"r&ea%' i"nul CuC2 ci un i"n c"&$leF ICuCl+J3. Prin #"r&area c"&$leFului2 c"ncentra@ia i"nil"r cu$r"Ai este atGt de &ult &icA"rat'2 <ncGt $"ten@ialul cu$rului creAte $este acela al *idr",enului.T"t aAa se eF$lic' di%"lvarea cu$rului &etalic2 cu de,a)are de *idr",en2 <ntr3" s"lu@ie c"ncentrat' de cianur' de s"diu(

Cu C +CN C HOH BD ICu0CN1+J C HO C K H+ Di%"lvarea are l"c &ai uA"r <n $re%en@a "Fi,enului. Cu a&"niacul 0 de ase&enea <n $re%en@a "Fi,enului1 cu$rul &etalic reacAi"nea%' #"r&Gnd a&in"3c"&$lecAi. Cu$rul #"r&ea%' d"ua serii de c"&$uAi sta!ili2 <n care $"ate #i <n starea de "Fidare C1 0 c"&!ina@ii cu$r"ase 1 sau C+ 0 c"&!ina@ii cu$rice 1. 6e cun"sc de ase&enea.dar <n nu&'r &ic2 c"&$uAi ai cu$rului 0III1. AceAtia sunt <ns' &ult &ai $u@n sta!ili. +. CO/ENTAREA UNI 6TANDARD( 6R CR 1:+8:(+::: 0standardLanulat1 6iste&e de si&!"li%are a "@eluril"r. 6i&!"luri su$li&entare Re%u&at( 6tandardul re,le&entea%' si&!"lurile su$li&entare care $"t c"&$leta si&!"li%area al#anu&eric' a "@eluril"r de#init' <n EN 1::+931 $recu& Ai unele si&!"luri su$li&entare care $"t c"&$leta si&!"li%area nu&eric' de#init' <n EN 1::+93+ -. ACTIMITATE DE LABORATOR C"nsultarea standardului 6TA6 +:1>13?; NAlia)e de alu&iniu turnate in !l"curiO .. CONCLU II In industria electr"te*nica la c"nstructia de &asini electrice si a$arate electrice dat"rita $r"$rietatil"r l"r #i%ice2c*i&ice2&ecanice si te*n"l",ice &ai sus &enti"nate se #"l"sesc di#erite &ateriale &etalice #er"ase si ne#er"ase 0cu$ru2 alu&iniul2#"nte si "teluiri su! di#erite #"r&e 1.

=. BIBLIOGRAFIE 11 Bi!li"teca Facultatii de INGINERIE ELECTRICA din cadrul Universitatii POLITEHNICA Bucuresti +1 La!"rat"rul PTe*n" +O la /et"de si $r"cedee te*n"l",ice -1 InternetBsite( QQQ.asr".r"