Sunteți pe pagina 1din 6

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1. Ce este profesia contabilă?


2. Care sunt principalele activităţi componente ale profesiei contabile?
3. Cum se clasifică profesioniştii contabili?
4. Ce înţelegeţi prin audit în general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar?
5. Care sunt aşteptările publicului de la un audit statutar?
6. Ce este auditul intern?
7. Care sunt deosebirile fundamentale între auditul intern şi auditul statutar?
8. În ce relaţie se află profesia contabilă şi fiscalitatea?
9. Cum explicaţi necesitatea reglementării profesiei contabile?
10. Aria de acoperire a reglementării profesiei.
11. Care sunt condiţiile de calitate a reglementării profesiei contabile?
12. Modalităţi de implementare a reglementării profesiei.
13. Reglementarea profesiei contabile la nivel european.
14. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public.
15. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
16. Necesitatea existenţei unor organisme profesionale puternice.
17. Modalităţi de organizare a profesiei contabile.
18. Criteriile de recunoaştere a unui organism profesional.
19. Despre IFAC.
20. Despre FEE.
21. Despre organizaţiile şi grupările regionale.
22. Structura legală şi organizaţională a unui organism profesional.
23. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul.
24. Organele de conducere şi de execuţie ale unui organism profesional.
25. Finanţarea unui organism profesional.
1
26. Marketingul şi promovarea profesiei.
27. Despre Standardele Internaţionale de Educaţie.
28. Despre Standardele Internaţionale de Calitate.
29. Despre Standardele Internaţionale de Etică.
30. Despre Standardele Internaţionale de Contabilitate.
31. Despre Standardele Internaţionale de Audit.
32. Aspecte conceptuale privind etica.
33. Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile.
34. Codul etic IFAC; rol, structură.
35. Despre integritate.
36. Despre obiectivitate.
37. Despre competenţa profesională şi prudenţă.
38. Despre confidenţialitate.
39. Despre profesionalism.
40. Despre respectarea standardelor şi normelor profesionale.
41. Explicaţi conceptul şi tipurile de independenţă.
42. Ameninţări la adresa independenţei.
43. Măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei.
44. Obligaţiile organismelor profesionale în legătură cu Codul etic.
45. Care sunt factorii care trebuie analizaţi când se iniţiază înfiinţarea unui organism
profesional din domeniul contabilităţii?
46. Necesitatea colaborării cu Guvernul la înfiinţarea unui organism profesional în
domeniul contabilităţii.
47. Care este aria de cuprindere a reglementărilor la înfiinţarea unui organism
profesional din domeniul contabilităţii?
48. Care este structura de conducere la înfiinţarea unui organism profesional din
domeniul contabilităţii?

2
49. Evidenţa membrilor unui organism profesional.
50. Sursele de finanţare ale unui organism profesional.
51. Rolul marketingului şi promovării profesiei.
52. Rolul sectorului public.
53. Cerinţele pentru a deveni membru al unui organism professional din domeniul
contabilităţii.
54. Rolul cerinţelor de practică pentru a deveni membru al unui organism profesional.
55. Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor.
56. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etică.
57. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calităţii serviciilor profesionale.
58. Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de investigaţii şi
disciplinar.
59. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesională continuă.
60. Conţinutul programelor de educaţie ale organismelor profesionale.
61. Care sunt căile pentru dezvoltarea capacităţii organismului profesional?
62. Care sunt priorităţile unui nou organism profesional din domeniul contabilităţii?
63. Ce sunt serviciile profesionale?
64. Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile?
65. Ce semnificaţie are interesul general (interesul public)?
66. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei
contabile?
67. Cum se explică rolul social al profesioniştilor contabili?
68. Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă
69. Cine poate exercita profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?
70. În ce constă diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat, dintre
contabilul autorizat şi contabilul salariat?
71. Cine este expertul contabil?

3
72. Cine este contabilul autorizat?
73. Cum se obţine calitatea de expert contabil?
74. Cum se obţine calitatea de contabil autorizat?
75. Cum se menţin calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil autorizat?
76. Care sunt lucrările care pot fi executate de experţii contabili?
77. Care sunt lucrările care pot fi executate de contabilii autorizaţi?
78. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?
79. Ce se înţelege prin calitatea de persoană juridică a Corpului?
80. Ce se înţelege prin autonomia Corpului?
81. Care este organizarea CECCAR?
82. Care sunt atribuţiile Corpului?
83. Ce atribuţii are Conferinţa Naţională Ordinară?
84. Ce atribuţii are Consiliul Superior?
85. Care sunt atribuţiile preşedintelui Consiliului Superior al Corpului?
86. Care sunt atribuţiile Adunării generale a filialei CECCAR?
87. Care sunt atribuţiile Consiliului filialei?
88. Care sunt atribuţiile preşedintelui de filială?
89. Care sunt atribuţiile directorului general executiv?
90. Organizarea şi constituirea Comisiilor de Disciplină
91. Care sunt competenţele Comisiei Superioare de Disciplină?
92. Care sunt competenţele Comisiei de Disciplină a filialei?
93. Cum funcţionează Comisiile de Disciplină?
94. Care sunt locul şi rolul reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor?
95. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al
Corpului?
96. Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului?
97. Ce este şi ce structură are Tabloul Corpului?

4
98. Cum explicaţi principiul fundamental al integrităţii?
99. Cum explicaţi principiul fundamental al obiectivităţii?
100. Ce semnifică competenţa profesională şi prudenţa?
101. Confidenţialitatea; care sunt obligaţiile profesionistului contabil?
102. Comportamentul professional sau profesionalismul; ce obligaţii avem?
103. Definirea independenţei potrivit reglementărilor Corpului
104. Care sunt ameninţările la adresa independenţei?
105. Care sunt măsurile de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei?
106. Ce presupune acceptarea unui client?
107. Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili?
108. Conflicte de interese. Care sunt circumstanţele de care trebuie să se ţină seamă?
109. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament
contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional?
110. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere.
111. Relaţiile cu ceilalţi membri – Acceptarea de noi misiuni.
112. Relaţiile cu ceilalţi membri – înlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil.
113. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii.
114. Competenţa profesională şi responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt
expert.
115. Criterii de stabilire a onorariilor.
116. Onorariile şi independenţa.
117. Bunurile sau serviciile primite şi independenţa.
118. Calitatea lucrărilor şi autocontrolul.
119. Plata lucrărilor, modul de stabilire a onorariilor.
120. Păstrarea arhivelor clientului.
121. Care sunt factorii de care trebuie să se ţină seama atunci când se apreciază
respectarea regulilor de etică în ceea ce priveşte integritatea şi obiectivitatea?

5
122. Explicaţi comportamentul profesionistului contabil într-o activitate
de consilier fiscal.
123. Care sunt restricţiile în promovarea serviciilor de către profesioniştii contabili?
124. Marketingul serviciilor profesionale.
125. Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă?
126. Enumeraţi situaţiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate, încredere, cinste,
decenţă şi bun-gust pentru o acţiune de promovare.
127. Care sunt condiţiile cerute unei acţiuni de promovare atunci când publicitatea nu
este autorizată?
128. Conţinutul responsabilităţii profesionale.
129. Răspunderea disciplinară.
130. Care sunt sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului?
131. Care sunt abaterile disciplinare?
132. Fapte care se sancţionează cu suspendarea şi interdicţia dreptului de exercitare a
profesiei.
133. Radierea unui membru din Tabloul Corpului.
134. Asigurarea civilă.
135. Răspunderea administrativă.
136. Răspunderea penală.
137. Depunerea jurământului.
138. Sindicate şi asociaţii profesionale.
139. Cotizaţiile profesionale.
140. Etica pentru profesioniştii contabili angajaţi.